Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1970-10-01/1972-12-01
Available in archive 1970-10-01/1972-12-01
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1970-10-01/1972-12-01
Εκδότης Α. Παπαμιλτιάδης
Συχνότητα Μηνιαία

Μηνιαία εφημερίδα, εκφραστικό όργανο της Οργανώσεως Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1970-10-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1970-11-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1970-12-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-01-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-02-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-03-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-05-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-09-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-10-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-11-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1971-12-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1972-01-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1972-05-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1972-06-01
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ, 1972-12-01