Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1991-03-17/1991-05-17
Available in archive 1991-03-17/1991-05-17
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1991-03-17/1991-05-17
Συχνότητα Ακανόνιστη

Πολιτική εφημερίδα ακανόνιστης κυκλοφορίας, η οποία κυκλοφόρησε προεκλογικά μόνο για τέσσερα φύλλα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-03-17
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-04-02
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-04-21
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-05-17