Περίοδος έκδοσης 1957-03-08/1960-06-24
Available in archive 1958-03-07/1960-06-24
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1958-03-07/1960-06-24
Εκδότης Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών
Συχνότητα Εβδομαδιαία, Δεκαπενθήμερη

Εβδομαδιαίο και αργότερα δεκαπενθήμερο περιοδικό που εκδιδόταν στα ελληνικά, στα αγγλικά με τίτλο «Cyprus Pictorial» και στα τουρκικά με τίτλο «Resimli Kibris Mecmuasi». Χωριζόταν σε τόμους ανά έτος.
Πρόβαλλε το κυβερνητικό έργο της βρετανικής διοίκησης.
Αρχείο Εφημερίδων ΓΤΠ: 24/5/1957[αρ. 12], 7/3/1958-24/6/1960

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1957-05-24
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-07
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-14
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-21
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-28
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-04-04
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-04-18
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-04-25
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-05-09
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-05-23
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-06-06
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-06-20
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-07-04
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-07-18
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-08-01
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-08-15
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-08-29
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-09-12
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-09-26
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-10-10
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-10-24
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-11-07
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-11-21
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-12-05
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-12-22