Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1946-15-25/1947-03-09
Available in archive 1946-15-25/1947-03-09
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1946-15-25/1947-03-09
Εκδότης Κώστας Μόντης
Συχνότητα Εβδομαδιαία

Εβδομαδιαία ανεξάρτητη και ακομμάτιστη εφημερίδα που κυκλοφόρησε από τον κύπριο ποιητή και λογοτέχνη Κώστα Μόντη. Η έκδοση της συνέπεσε με το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, όταν το ελληνικό έθνος ήταν αδύνατο και διχασμένο εξαιτίας του εμφυλίου διχασμού και σπαραγμού που είχε τις προεκτάσεις του και στην Κύπρο. Ο Μόντης θεώρησε καθήκον του να εκδώσει μια ανεξάρτητη και ακομμάτιστη εφημερίδα που σκοπός της ήταν να ανακόψει την πορεία του κομματικού φανατισμού. Είχε αξιόλογους συνεργάτες λογοτέχνες και δημοσιογράφους αλλά η εφημερίδα του δεν κατόρθωσε να ζήσει πολύ γιατί βρέθηκε αντιμέτωπη των πολιτικών εσωτερικών παθών και των κομμάτων που την πολέμησαν άγρια.
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης: Κώστας Μόντης
Τυπογρ: Χρυσόστομου Γ. Σταυρινίδη

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΝΗ, 1946-12-25
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΝΗ, 1947-01-01
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΝΗ, 1947-01-12
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΝΗ, 1947-01-20
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΝΗ, 1947-01-26
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΦΩΝΗ, 1947-03-09