Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1946-11-01/1950-08-25
Available in archive 1946-11-01/1950-08-25
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1946-11-01/1950-08-25
Εκδότης Εκδοτική εταιρεία «Εργασία Λτδ»
Συχνότητα Καθημερινή

Καθημερινή πολιτική απογευματινή εφημερίδα η οποία έγινε αργότερα εβδομαδιαία και κυκλοφορούσε κάθε Δευτέρα. Στις 14/8/1950 έγινε και πάλι καθημερινή απογευματινή εφημερίδα.
Διευθυντής: Θαλής Παπαδόπουλος, λόγιος και εκπαιδευτικός που υπήρξε ένας από τους καλύτερους πολιτικούς αρθρογράφους της Κύπρου
Τυπογραφείο: «Κόσμος»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-26
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-27
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-28
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-29
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-01
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-02
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-03
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-04
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-05
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-06
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-07
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-29
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-02
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-03
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-04
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-07
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-08
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-09
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-10
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-11
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-13
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-14
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-15
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-16
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-17