Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1946-11-01/1950-08-25
Available in archive 1946-11-01/1950-08-25
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1946-11-01/1950-08-25
Εκδότης Εκδοτική εταιρεία «Εργασία Λτδ»
Συχνότητα Καθημερινή

Καθημερινή πολιτική απογευματινή εφημερίδα η οποία έγινε αργότερα εβδομαδιαία και κυκλοφορούσε κάθε Δευτέρα. Στις 14/8/1950 έγινε και πάλι καθημερινή απογευματινή εφημερίδα.
Διευθυντής: Θαλής Παπαδόπουλος, λόγιος και εκπαιδευτικός που υπήρξε ένας από τους καλύτερους πολιτικούς αρθρογράφους της Κύπρου
Τυπογραφείο: «Κόσμος»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-18
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-20
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-21
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-22
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-23
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-24
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-25
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-27
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-28
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-29
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-30
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-31
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-01
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-03
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-04
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-05
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-06
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-07
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-08
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-10
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-11
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-12
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-13
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-14
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-02-15