Περίοδος έκδοσης /1972-12-15
Available in archive 1972-10-06/1972-12-15
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1972-10-06/1972-12-15
Συχνότητα Εβδομαδιαία, Δεκαπενθήμερη

Εβδομαδιαία και αργότερα δεκαπενθήμερη εφημερίδα που κυκλοφορούσε κάθε Παρασκευή, όργανο της νεολαίας ΕΣΕΑ.
Εκδότης: Νεολαία Συντονισμού Ενωτικού Αγώνος (ΕΣΕΑ)
Τυπογραφείο: «ΕΣΕΑ».

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, 1972-10-06
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, 1972-10-20
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, 1972-11-03
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, 1972-11-17
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, 1972-12-01
ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, 1972-12-15