ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ρη ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο Βημα - ζῃιώὠ το λόφο ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΥΛΟΥ Σεποια γήπεδα θα παίζουν οι ομάδες Το καµπανάκι της ακαταλληλότητας των περισσοτέ- ρων γηπέδων ξανακτύπησε. Αυτή τη φορά από την Επι- τροπή Νομικών της Βουλής. Ο πρόεδρος της Ιωνάς Νικο- λάου σε δηλώσεις του την περασμένη Τρίτη, τόνισε πως το µόνο γήπεδο που ικανοποιεί τις διατάξεις του νόµου είναιτο ΓΣΙΠ. Το Τσίρειο δεν πληροίτους κανόνες ασφα- λείας, το «Αντώνης Παπαδόπουλος «δεν έχει πολεοδομική άδεια, το «Αμμόχωστος» δεν ικανοποιεί κάποια µέτρα και το «Μακάρειο» είναι εντελώς ακατάλληλο για διεξα- γωγή αγώνων. Με βάση τις πιο πάνω για ακόµα µια φορά έχουν γίνει σοβαρές διαπιστώσεις ακαταλληλότητας των γηπέδων. Θα πρέπει να γίνουν πολλά προκειµένου τα γήπεδα αυτά να καταστούν κατάλληλα και ν᾿ αγωνίζονται οι οµάδες της Κατηγορίας και κατηγορίας την επόµενη περίοδο. Τα χρήματα που απαιτούνται για τις απαραίτητες επι- διορθώσεις είναι πάρα πολλά, εν µέσω οικονοµικής κρί- σης καιτη στιγµή που ο προὐπολογισμός του ΚΟΑ είναι γιατο 2011 µειωμένος. Το Τσίρειο το οποίο ανήκει στο ΓΣΟ δεν έχει ..µία και φυτοζωεί. Άρα για να γίνουν τ’ αναγκαία έργα, θα πρέ- πει να βοηθηθεί από τον ΚΟΑ. Ο Οργανισμός µε µειω- µένο τον προὐπολογισμό του είναι λογικό να του απα- ντήσει ότι αδυνατεί. Που θα βρει τα χρήματα ο ΓΣΟ Πού θα παίζουν η ΑΕΛ., ο Απόλλων και πιθανόν ο Άρης αν ανέλθει στην Α κατηγορία Ο ΓΣΟ θα πρέπει να ξεκινή- σει αγώνα δρόµου για να βρει χρήματα, προκειµένου να προβεί στις αναγκαίες επιδιορθώσεις. Το βασανιστικό ερώτημα είναι που θα τα βρεί, Τιθα κάμουν οι οµάδες της Λεμεσού όταν θα έλθει ο Αύγουστος και θα ξεκινήσει το αιοοβ Π(γ{) ΠΠ᾿ ήῇῃ.... 0ΙόΥοἱα!. 9 ΓΡΑΦΕΙ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΚΟΣ Δεν ξέρω αν το μήνυμα ελήφθη, αλλά πιστεύω πως ήταν ξεκάθαρο. Πάνω απ᾿ όλα θέλουν να επικρατεί οµόνοια όπως... φωνάζει και τ’ όνοµα της ομάδας. Αυτό μας ξεκαθάρισαν οι διοικούντες των πρα- σίνων µετά που είδαν την όλη κατάσταση να ξεφεύγει και να βυθίζει στην απο- γοήτευση καὶ στην μουρμούρα τους φίλους της. Λένε... «Ναι στην εποικοδο- µητική κριτική», λένε... «Νναὶ στον προ- βληµατισμµό», εργαλεία, τονίζουν που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της όλης κατά- στασης. Κλειδιά ανάκαμψης, προσθέ- τουν σε σχετική ανακοίνωση τους, η σύμπνοια, η συσπείρωση και η προστα- σία της ομάδας. Και... πως η Ομόνοια Είναι υπεράνω προσωπικών συμφερό- ο ντων ή αντιλήψεων. 9 ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Ο «αρχιτέκτονας» της φετινής εκπληκτι- κής πορείας του Ολυμπιακού στο πρωτά- θληµα μιλάει σήµερα στο «Αθλητικό Βήμα» για Όλα αυτά, σίγουρα ακούγονται ωραία και χαϊδεύουν τ’ αυτιά! Όλα αυτά ασφα- λέστατα και επιβάλλονται για να υπάρ- χει µια όσο το δυνατόν πιο υγιής κατά- σταση και εύρυθµη λειτουργία. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι αν δεν υπάρχουν ή έχει καιρό που δεν υπήρχαν ή υπάρχουν σε κάποιο βαθµό...! Εποικοδοµητική κριτική είναι αυτονόητο πως δεν µπορεί να υπάρχει από τους πάντες. Από τους υγιείς σκεπτόµενους, πιστεύω πως καθημερινά ακούγεται, άρα πρέπει και να λαμβάνεται υπόψη. Προ- βληµατισµός, μάλλον υπάρχει από όλους. Βέβαια υπάρχουν και µερικοί που ζουν στην κοσµάρα τους και δεν βλέπουν τα οφθαλµοφανή. Η σύμπνοια, αγαπητοί µου δεν επιβάλλεται αλλά κερδίζεται µε την ομαδική δουλειά και λαμβάνοντας υπόψη και αντίθετες απόψεις, κριτικές και ανησυχίες απ᾿ όσους πράγματι αγα- πούν την οµάδα. Έτσι επιτυγχάνεται και η συσπείρωση αφού πείθεις πως η προ- σπάθεια και η µελετηµένη δουλειά είναι συνεχής και καρπός συνολικής προ- σπάθειας. Η προστασία της ομάδας δεν πρέπει καν να τίθεται στο τραπέζι του διαλόγου και του κάθε προβληματισμού. Η ομάδα, δεν είναι κανένας παίκτης από µόνος του, ούτε πρόεδρος, ούτε προ- πονητής. οργανωμένοι ή ανοργάνωτοι φίλαθλοι. Η ομάδα, τ’ όνοµα έχει µια πλούσια και βαριά ιστορία και θα συνε- χίσει να έχει µε όποιους «πρωταγωνι- στές» ή «αθέατους» εργάτες την υπη- ρετούν, άρα και η προστασία αποτελεί δεδομένο αδιαπραγµάτευτο! Όλα όµως τα πιο πάνω είναι σχετικά, λογικές επισημάνσεις και ορθά λέγονται ή καλύτερα υπενθυμίζονται. Επί της ουσίας όµως. Η ομάδα, έχει ικανότητες αλλά έχει και αδυναμίες που σε κάποιες στιγμές βγαίνουν πιο έντονα και επιβάλ- λονται, Προβλήματα στο σκοράρισμα, στην ανάπτυξη, στην τακτική και άλλα συναφή είναι θέµατα που θα πρέπει να απασχολήσουν την τεχνική ηγεσία αλλά καιτην διοίκηση καὶ κυρίως αυτούς που έχουν λόγο και δράση στην στελέχωση του ρόστερ. Είναι βέβαιο και δεν σηκώ- γει καμία αμφισβήτηση πως έγιναν λάθη στις µετεγγραφές. Κάποιων οι ικανότητες υπερεκτιµήθηκαν, περιπτώσεις παικτών που δεν ανταποκρίθηκαν, βασικά εργα- λεία που ψάχνονται ανάµεσα σε αγωνι- στικότητα και... ψυχολογία! Δεν είναι καθόλου εύκολο να ανατρέ- ΠΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Είιαστε µια οικογένεια εάν η οµάδα παραμείνει µε σταθερή διοί- κηση και το προπονητικό τιµ τότε δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες οµά-᾿ δες που πρωταγωνιστούν». «Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας καίγεται για βαθ- μούς,. Γνωρίζω την ψυχολογική θέση που µενος για την πορείατης ομάδας τόσο στο πρω- τάθληµα όσο και στο κύπελλο. Ο Ολυμπια- Ψεις µια τέτοια κατάσταση, γιατί σε µια διοργάνωση δεν αγωνίζεσαι και µόνος, Εκείνο όµως που µπορεί να γίνει και οφεί- λεις να κάνεις είναι να προσπαθήσεις περισσότερο. να δουλέψεις σκληρά για να πάρεις ότι µπορείς από το υπάρχον έμψυχο υλικό και ότι ήθελε προκύψει. Αν στο τέλος της φετινής διαδρομής, σου προκύψει κάποια ευχάριστη έκπληξη, για παράδειγµα ένα κύπελλο, σε καμία περίπτωση το νέκταρ της επιτυχίας δεν πρέπει να σου θολώσειτο μυαλό και να ξεχάσεις όλα εκείνα που πιστεύεις πως πρέπει να αλλάξεις για να κάνεις της ομάδα σου όπως την θέλουν οι οπαδοί της. Ναι χρειάζεται οµόνοια στην Ομόνοια αλλά και η Οµόνοια πρέπει κάποτε να γίνει... Ομόνοια! - Δυο ὀλογα... λεν πα ζοοπν τάθληµα πως το είδατε και τι πιστεύετε για τα πάνω και Τι για τα κάτω διαζώµατα του βαθμολο- γικού πίνακα «Έχει φανεί ότιτο φετινό είναι οι παίκτες καιτο προπονητικό τιµ εκεί µιας και την είχα και εγώ όταν ήµουν σε παρό- µοια κατάσταση στη Δόξα. Όλες οι όμά- κός δεν είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι όπως ήταν και φέτος και ακόµη καλύτερος. ο δες είναι οιίδιες κόόµος θα πρέπει απότηµέσητου να έρχεται την πίνακα και Κυριακή στο γήπεδο πρωτάθλημα. Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι ιδιοκτησία της Ανόρθωσης και το µόνο που δεν έχει είναι η πολεοδο- µική άδεια. Το πρόβλημα δεν είναι και τόσο µεγάλο αν πλη- ρούνται κάποιοι όροι. Είναι ζήτηµα να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατκές εργασίος, Μπορούν όµως Σε ένα που διεξήχθησαν αρκετές διεθνείς συναντήσεις να µην μπορούν να γίνουν αγώνες πρωταθλήματος Είναι δυνα- τόν Πώς η ΟΥΕΦΑ επέτρεπε κάτι τέτοιο, ο Ποια είναι αυτά Τα στοιχεία που έχει φέτος ο Ολυμπιακός που στα προηγού- μενα χρόνια δεν τα είχε «Ο Ολυμπιακός είναι µία οικογένεια, από τη διοίκηση µέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που δουλεύει µέσα στα αποδυτήρια. Οι παί- κτες δουλεύουν πάνω από όλα γιατην οµάδα και µετά για τα άτοµατους. Όλοιτους οι παί- κτες δείχνουν αρκετό ζήλο και ας µην ξρχνάµε τους µαυροπράσινους της τρέχουσας σεζόν, γιατο τι πρέπει να υπάρξει στα επόµενα χρό- για ούτως ώστε η ομάδα του Τακτακαλά να συνεχίσει να διατηρείται ψηλά στον κυπριακό ποδοσφαιρικό χάρτη, ενώ μιλάει και για το τι χρειάζεται ο ίδιος στην επόµενη σεζόν. Ὁ.9 Πως χαρακτηρίζετε τη µέχρι στιγµής φεπινή πορεία του Ολυμπιακού, «Απότη στιγµή που στην αρχή της αγωνι- Το «Αμµόχωστοο» της Νέας Σαλαμίνας Χρειάζονται να στικής χρονιάς οι στόχοι µας ήταν η παραµονή έχουν και αυτοί φιλοδοξίες και στόχους. κάτω και καὶ να το χαίρεται πρωτάθλημα είναι πολύ γίνουν κάποια έργα. Με ποια χρήματα όµως Που θατα τότε µε αυτά που έχει δείξει µέχρι τώρα και Στο διοικητικό τοπίο ο Πρόεδρος, Πέτρος έχειφανεί όπως επίσης και τις. μμ μμ βρει η Νέα Σαλαμίνα ένα φτωχό προσφυγικό σωματείο, µε τα όσα έχει δώσει μπορούσε να έχειπερισ- Σάββας, καὶ υπόλοιποι παράγοντες είναι ότι µέχρι επιτυχίες του νι η ών Που άραγε θα παίζει του χρόνου όπως και ο Ερμής αν σότερους βαθμούς. Παρόλα αυτά για µας πρώτα µια παρέα μεταξύτους καιµετά συµ- τώ ρα σωματείου». ο δω. παραμείνει στην κατηγορία είναι µεγάλη εππυχία η µέχρι στιγµής πορεία. βούλιο. Όλα τα κομμάτια του οικοδοµήµα. χάνονται ον Το Μακάρειο είναι αποκλειστική ἰδιοκτησία του ΚΟΑ. Το της ομάδας και θα προσπαθήσουμε µέχρι τοςτου Ολυμπιακού έχουν δεθείκαιγια αυτό βαθμοί σε πε ο μαι γήπεδο ανακατασκευάστηκε και επιδιορθώθηκε ουκ ολί τέλους τη διατήρηση µας στο δεύτερογκρουπ. όλοι µαζί είναι µία οικογένεια που αυτότο ΄ λεπτομµέ- ο ο Ἠλετοκε] γες φορές. Με τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν θα Είναι γεγονός ότι µε την εξέλιξη του φετι- στοιχείο «κτυπά» θετικά πάνω στην οµάδα. µῥρειες. Όλα τα |. ο Πο Χο τε ΝΤ. μπορούσε να κτιστεί νέο στάδιο. Πώς όµως επιτρεπό- γού πρωταθλήματος χάθηκαν άδικα βαθμοί Για µένα, όµως, είναι πάνω από όλα η δου- παιχνίδια είναι ο ο ε{ο) τι ταν από την αστυνομία την πυροσβεστική να διεξήγοντο αγώνες των πρωταθλημάτων Α’ και Β' κατηγορίας Ο ΚΟΑ προγραμματίζει να γίνουν κάποια έργα. Το ΑΠΟΕΛ ζήτησε να το ενοικιάσει για νατο κάµει έδρα. Πότε όµως θα γίνουν όλα τ'απαραίτητα έργα Πού θα αγωνίζεται η Λόξα αν παραμείνει στην κατηγορία Πού θα παίζει ο Δηενής, δύσκολα. Η φιλοσο- ' φία είναι η ἴδια. Απώή- τερος σκοπός καιγια µας σήµερα είναι η νίκη ». 9 Το ότί τὸ όνοµα σας συχνά πυκνά ακούγεται για τους πάγκους άλλων οµάδων αυτό λειά που γίνεται µέσα στο γήπεδο». ο Όταν µία ομάδα δείχνει να είναι µέσα στους στόχους της Τότε ή συνταγή του Προ- γραμματισμού κρίνεται επιτυχημένη «Όπως σας προανέφερα ο Ολυμπιακός κατά τη δική µου άποψη χρειάζεται στη νέα περίοδο 4 µε 5 ποιοτικούς παίκτες οὕτως από µας καὶ από αποδεκτά λάθη διαιτησίας όπου µας στερήθηκε η ευκαιρία διεκδίκησης της 4ης θέσης». , 9 Πιστεύετε όπ η φετινή πορεία του Ολυ- µπιακού είναι η βάση για διατήρηση της ομάδας γισ αρκετά χρόνια στα ψηλά σκα- λοπάτια ὰ είναι το ακλό- ο. μα ο, ο ο μής {λου ενώ στα ΄. κάτω υπάρχει Δεν εἶναι µόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Πού θα παί- ζουν ο Οθέλλος, η Ομόνοια Αρ. αν καταφέρουν και ανέ- βουν κατηγορία : Τιθα κάµει η ΚΟΠΙ Ποια θα είναι η δική της συμβολή για να γίνουν τ’ απαραίτητα έργα για να καταστούν τα γήπεδα κατάλληλα, προκειµένου να διεξαγάγει τα πρω- ταθλήµατά της το «Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγο- ντες, που έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη µιας σταθερής διοίκησης, του οικονομικού, το υφιστάμενο υλικό να παραμείνει στην κοί παίκτες γιά πιο φήλό ἐπίπεδο. Συνόπτικα, οµάδα σίγουρα καινα έρθουν ὃ με βποιοτις,,. Κήντρα στον ΑΠΟΠ νυύρα πως βλέπετε. Ἴδι ώστε να ανεβάσουν το επίπεδο ακόµη περισ- σότερο για να πλασαριστείη ομάδα ακόµη πιο Ψηλά από ότιθα τερματίσει φέτος ». ο Γιατῃ σηµερινή σας έξοδο σπην Πέγεια το μεταξύ ὅας Παι πως σας επηρεάζει, «Για µένα µε χαροποιεί αυτό. Φαίνεται η δουλειά που γίνεται από όλους για να υπάρ- χει η ζήτηση του ονόματος µου και η ανα- γνώριση της δουλειάς µου που ἔχει γίνει, νο ες ”. Ἑίμαι προπονητής τοῦ Οχυῄπιακού τώρᾶ και “σίγουρα δίνω τα πάντα για την ομάδα µου τιν, ο ζο ζω: ια Πλ ο οσο. λοιπες οµάδες ο ο. τρεις οµάδες κο κε λεο] ο Πο ο το. πάτια µε Πέγεια και Δόξα να διεκ- δικούν µία θέση στο τρίτο γκρουπ ούτως ώστε να [ο λε. συνέχεια την παραμονή». ϱ α! θεσμό του κυπέλλου, εκεί όπου υπάρχουν αρκετές πιθα- Η Βουλή έριξε τον κύβο. Τι κάµνουν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία | Τι άραγε θᾳ κάµουν τα σωματεία Θα διεξαχθούν στη νέα χρονιά πρωταθλήματα ποδο- σφαίρου, Ανεξάρτητα από το τιθα γίνει, εκείνο που προέχει είναι ῃ ασφάλεια των αθλητών. στο πρωτάθληµα ούτως ώστε να διεκδική- «σει µία θέση στο δεύτερο γκρουπ αλλά και στο Κύπελλο θα προσπαθήσω να οδηγήσω την οµάδα όσο πιο µακριά». ο Τέλος, ένα μήνυμα στον κόσµο του Ολυμπιακού «Οι φίλοιτου Ολυμπιακού δείχνουν φέτος να είναι και στα δύσκολα κοντά µας. Εύχο- μαι να είναι κοντά µας µέχριτέλους. Μέρα με τη µέρα ο κόσµος μεγαλώνει ανα- γνωρίζοντας έτσι την πολύ καλή δου- λειά που γίνεται από όλους. Φέτος ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι χαρού- έγεια για... Φαβορὶἱ ο Απόλλων ο Είμαστε λίγες µέρες και πριν την πρώτη αναμέτρηση µε τον Απόλλωνα για την προη- µιτελική φάση του κυπελλου. Πως βλέπετε τις µεταξύ σας δύο συναντήσεις καὶ που ο υλΙὰ ο ΜΗ ΤΗ οι δα ρηα Πο ο ο ο μια ο κ ομοοουπο δες. οι οποίες παρουσιάζουν καλό ποδόσφαιρο. Κοντράρονται δύο οµάδες που παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο, Για μένα είναι φαβορί ο Απόάλλωνας, καθώς διαθέτει εµπειρίες τόσο στο κύπελλο όσο και στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η δική ομάδα θα δώσει τα πάντα στα δύο παιχνίδια μεταξύ µας µε τον Απόλλωνα». η Λαύρμιτη πρόσβαση στο διΠδίΚιυῦ απύ τη ϱΥ'8 σε αθλητικές εγκαταστάθεις του ΚΟΑ Η ΟΥΙ8 και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της στενής τους συνθργασίας, υπέγραψαν συμφωνία για δηµι- ουργία δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αθλητι- κές εγκαταστάσεις του ΚΟΑ, µέσω της υπηρεσίας ΟΥ/8η6ί γήτίθος Ζ0πΠ9. Η υπηρεσία θα παρέχεται σε όσους εισέρχονται στους χώρους, θεατές, δημοσιογράφους και άλλους. Οι συνδρομητές της Ογ/Απεί θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία δωρεάν, ενώ όσοι δεν είναι πελά- τες της Ογἱ8Ποί, θα μπορούν να προ-αγοράζουν χρόνο σύνδεσης με Ριβπιίωπη ΘΜ5 ή µε πιστωτική κάρτα ή µε προπληρωµένη κάρτα. ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΖΑΚΟΥ - Η συμφωνία καλύπτει τοὺς πιο κάτω αθλητικούς χώρους: ο Στην Πέγεια για γα κλειδώσει μια θέση-στην πρώτη ο ο στ. ρ γότητες για µια σπουδαία επιτυχία στην τρέχουσα σεζόν. -Κλειστό Γυμναστήριο «Λευκόθεο», Λευκωσία οκτάδα καίνα ξεγνοίάσει ταξιδεύει ο Ολυμπιακός. Η ο ΗΠΟν ζ δ Αυτό όµως δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση πως θα «Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου µετά την αποτυχία ι τν μμ «Εηλώσευ» καιτην ομάδα! Θα πρέπει να κρατηθαύν οι ισορ- Λευκωσία -Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, Λευκωσία πναμῃν - Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», Λεμεσός από την [Παφίακή ομάδα, για να παραμείνει στο δεύ- -«Παφιακό» ΑθληΤΙΚό Κέντρο, Πάφος τερο γκρουπ της βαθμολογίας. Τώρα κάθεται στην δή «Αθλητικό Κέντρο «ΚΙΙΟΝ», Λάρνακα 8έσῃ µε 90 βαθμούς έναντι 27 του 8ου Εθνικού και ενώ Τη συμφωνία υπέγραψαν στα γραφεία του ΚΟΑ την Τρίτη Ίη βότοῦ υπολείπονται δυο αγώνές στην Λευκωσία, στην Μαρτίου 2011, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ογί επόµενη αγωνιστική µε ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ καὶ την µεθε- Στάθης Κατής και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ Νίκος Καρτακούλλης. Οι κύριοι Κατής και Καρτακούλης ανέφεραν ότιη συνεργασία των δύο Οργανισμών θα επεκταθεί και σθ άλλους τοµείς του κυπριακού αθλητισμού. ῥροπίες για να µην χαλάσει η χημεία γιατί απεναντιτους θα είναι και µια οµάδα που διψά για βαθμούς στην προ- σπάθεια της να κρατηθεί στην κατηγορία. Οι δυο αγώνες, µε Πέγεια και Απόλλωνα είναι πολύ κοντά και αυτό προβληματίζει ακόµη περισσότερο. Δεν ήταν τυχαία και η ενέργεια της διοίκησης να ζητήσει αλλαγή µέρας διεξαγωγής του σημερινού παιγνιδιού αλλά η ΚΟΠ απέρριψε το αίτηµα για µεταφορά Της συνάντησης το Σάββατο. τῃς να επιβληθεί στο ΓΣΠ] της Αλκής (1-1) στην αγωνι- στική που έφυγε, θέλείτην νίκη ή τουλ να χάσει ο ΣΥΣΤΗΜΑ 4-ὖ-3 . αθήνηγικο ηια ΕΛΕΣΗΕΥΤΗ ΕΦΙΜΕΡΙΝΗ ΤΙΝ ΛΕΜΗΤΙΚΟΓΡΗΦΗΝ Εκδίδεται από την Εταιρεία ΕΧΡΒΕΡΡ ΡυΒΙΙΟΑΤΙΟΝΡΙΤΟ Με το µυαλό στο Κύπελλο ἁ Αλλαγές στο σχἡµα ος μα να Ταχυδρομική διεύθυνση: Αιγάλεω 1, Στρόβολος Τ.Τ.2057 ἄναμέ ό ο, , Φαξ 22352583, Τ.Κ. 23999 Τ1.1687 Ναµένονται όπως είπαμε αλλαγές και δύσκολο να μα , : , ᾿ προβλέψει κανείς το αρχικό σχήμα. | : το. Τηλέφωνα: 22952901, 2255 1050, 22952880, 22392837 Ο Χίντι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Παουλίνιο Πολυκάρπου - Ε-ΜΑΙ: αἰπ]νίπια(ὢΙοφοςπεί.ογ.Ππαί Ί. στα δεξιά και ο Ντουάρτε στα αριστερά αφού θα λείπει ος ἰοπίσοπ(ΘΙοροσπεί.ογ.πεί και ο τιµωρηµένος µε κάρτες Ρούι Τζούνιορ. Αλ. --- Βιμπέιρο και Ντε Πίνα τα δυο στόπερ, µε τους Χέζους να ΠΑ. - και Νικολάου να είναι οἱ εναλλακτικές λύσεις. Ο Κάρλος Τοινή η ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αντρέ που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού θα μείνει ος δε ὢν εκτός πλάνων και δεξιά θα παίξει, όπως και με την Αλκή Κενμόγκνε , ο Καγιάδο. Αριστερά θα βρίσκεται ο Κενμόγκνε. Στην / Ὃ ο Αρχισυντάκτης: ΤΟΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ μεσαία γραµµή σίγουρος θεωρείται ο Μέρσιο ενώ για πόµενη µε Δόξα στο Μακάρειο. Τσίρειο. Ὃ κ τον παρτενέρ του υπάρχει ερωτηματικό. Ο Έλντερ ίσως Και ενώ η προσοχή έχει στραφεί προς την σηµερινή Παιγνίδια που πολύ πιθα- 3 , ξεκουραστεί και την θέση του πάρει ο Πολυκάρπου ή αναμέτρηση (6µ.µ.], το μυαλό εδῶ καὶ µέρες «ταξιδεύευ νόν να... «επηρεάσουν» τον Ζ.Πόουλο Οικονομικός Διευθυντής: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΡΟΥ ΓΟΝΑΤΑ ακόµη και ο Νικολάου. Θα απουσιάζειλόγω καρτών και καὶ στις καθοδόν αναμετρήσεις µε τον Απόλλωναγια προπονητή της ομάδας ππτ στ 9 ἡπσν παπι θα παίξει πίσω από τον προωθηµένο την προημπελική Φάση του κυπέλλου. Η πρώτη µάχη όσον αφορά το σημερινό , οάο Παόυλο. την ερχόµενη Τετάρτη (7μ.μ.) στο ΓΣΓΙ και ο επαναλη- σχήμα. Ίσως να θελήσει να ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΗΕΗΜΕΣ ΜΕΡΙΑ ΡΗΕΞΙΤΟ πτικός αγώνας, την μεθεπόμενη Τετάρτη (θμ.µμ.) στο «φυλάξει δυνάµεις για τον (λλίαες ρηιιρς ΒΟΞΡΟΗ Βιοπιῦετς απποις ὥς.» ϐ) Βιςεί! Ηοδῦς αμ ΙΙ ΑΓΙ 5ΙΕΜΕΝ5 | οἰαοεί[γοπίες ΠΩ ΠΟΠ ΟΟΣΑ ΙΙ πο) Ίθη ΣΕΛΙΔΑ νὰ ΠΡΙ, 7777980060 νννν.πἰοοἰβουβυ[ηάς5.οοπη ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010.2011 (24η αγωνιστική) 1. ΑΠΟΕΛ 99 17:24 50-18. 59 2, ΟΜΟΝΟΙΑ 2 13-7-3 31-13 46 3. ΑΕΚ 94 11-67 99-27 39 4. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 24 11-67 42-90 39 9. ΕΘΝΙΚΟΣ 4 796 294 80 10. ΑΛΚΗ 4. θ511 2994 28 11. ΕΡΜΗΣ ΑΡ. 24 5-90 «256 ρ4 12.Α.Ε.ΠΑΦΟΣ 24 57.41 30-84 20 18.ΔΟΞΑΚΑΙ. 29. 5.613 24-46 20 14. ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ 23 47:12 2-99. 19 ο ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Φλερτ Ντάριο Φερνάντεζ µε (ο ο Γον να ον έο) µε έγκυρες πληροφορίες του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ο Αργεντινός µέσας της Αλκης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ωμόνοιας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι και πο ο χο ια αντικρίζει θετικά αυτό το ο το ΠΠ Το 1 χωρήσει σε επαφές. µε το έδαφος για συνεργα- ο Πλ Πες τοι Άλλες δε πληροφορίες φέρουν τον µέσο της ομάδας της Λάρνακας ηδη ολ κο ο ος αθήητικο ὔημα Εκείνο που μένει τώρα είναι η έγκριση της Αλκῆς ο ο ο ιο ολα υπ ως, λαιο δυόµιση χρόνων. ἩἨδη παράγοντες της Αθα- ΑΟ ΓΡ Λο Γώ μκὸ της Ομόνοιας για τις επαφές που θα πραγµατο: ποιούνταν µε τον Αργεντίνο µέσο. Πάντως η τι Πλ Μο λι αλ μη ο ο ο ο ο η πρόταση τους πο κο ο. Ο Ντάριο Φερνάντεζ που ήλθε τον Ιανουάριο στην Κύπρο και συνεβαλε καθοριστικά στην ανα- μόρφωση της Αλκής, γεννήθηκε στις 24.9 19/8. Άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στην Αργεντινή στην πλ ο λα Πἰχολκ ον ο οι ος Ο σω κεοον λόα. Γκόντι Κρουζ και Τσακαρίτα. οκ μμ Ηπ Πο σα. στον Πανιώνιο ὀπου αγωνίστηκε µέχρι το 2008. Μετά πήγε στην Μπεϊτάρ στη Ιερουσαλημ και ο λε βαν Κο ελ. . τες Πο ο λος στο νησί µας στην Αλκή. Όπως είχε δηλώσει σε συνεντευξη του στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ στις 30 Ιανουαρίου ηλθε στην Κύπρο λόγω του ἰτζακ Σουµ µε τον οποιο ειχαν Ὁ ο (αλλο ος ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΚΟΡΕΡ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μ. Κωνσταντίνου (Ομόνοια). ΑΠΟ 14 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μρντάκοβας (Απόλλων). ΑΠΟ 19 ΤΕΡΜΑΤΑ: Πάολο Πίντο (Ολυμπιακός). ΑΠΟ {0 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κενμίηκε (Ολυμπιακός) - όρος ΤΕΡΜΑΤΑ: Μαντούκα (ΑΠΟΕΛ), Φρέντι (ΑΕΛ), Λαμπάν Ν ς ΑΠΟ ὂ ρμαται Τρικόφσκι, Σολάρι (ΑΠΟΕΛ), Ενρίκε (Δόξα Κατ), Ζὀεάνο (Ερμής Αρ.), Καφού (Ανόρθωση), Ζε Βπόρ (ΑΕΛ), Μπανγκούρα (Απόλλωνἡ Πάο (ΑΛΚΗ). .., ΑΠΟ 7 ΤΕΡΜΑΤΑ: Οκκάς (Ανόρθωση) ΑΠΟ 6 ΤΕΡΜΑΤΑ: Βαν Ντάικ (ΑΕΚΙ, Αλμέίδα, Μαρσίνιο, Γκρι- γτοιάροῷ (ΑΠΟΕΛ), Γκέλσον (Εθνικι ΑΠΟ 5 ΤΕΡΜΑΤΑ: Σολάρί{ΑΕ. δν ός). . Πάφος), Ατόρνο, Σεµέδο (Απόλ- λων), Κόντε (Δόξα Κατ,/ΑΕΚ), Κ. Παύλου (ΑΠΟΠ/Κιύρας), Τορ- νάουτ (Ένωση), Βέντερ (Ερμής ΑΡ)... : ΑΠΟ 4 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μαντού (ΑΠΟΓΠ/Κινύρας), Χόφλαντ, Πιτάδο (ΑΕΚΙ, Ράμος (Ανόρθωση), Τοΐνα (Ολυμπιακός), Πούρις, Βασκον- 48Ε. ΜΠέρχιλ (Ένωση), Καπρέρα ! ΠΑΦΟΣ), Ντα Σίβα, (ΑΕΚ/Δόξα Κατ.), Ντομµπρασίνοβας (ΑΛΚΗΙ. ΑΠΟ 3 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κρβοκάπς (Ἐνωση), Ρουέδα (Ομόνοια), Κίν- γκολεῖ, Λίνσεν, Όπερ (ΑΕΚ), Αλέκου (ΑΠΟΠΙ/Κινύρας), Μποαβε- ντούρα (ΑΠΟΕΛ), Κάσιο (Εθνικός), Γκαλεάνο (Δόξα Και.), Φερνά- ντεζ, Εντμάρ (ΑΛΚΗ. ΑΠΟ 2 ΤΕΡΜΑΤΑ: Λούα Λούα, Ρειηέφο (Ομόνοια), Νούνος (Απόλ- λων), Βάργκας (ΑΕΛ), Λαμπρόπουλος, (ΑΕΚ), Φροντίνι, Λίσιο, Λαβόρδε, Ανγκέλοφ (Ανόρθωση), Γκονζάλες, Μπρασόφ (ΑΛΚΗ], τζβ,γνάτοφ, Φιλανιώτης, Χρ Πογιατζής (Εθνικός), Ντεντέ, Ντε Σόούζα, Πίας (λυμπιακός), Σίέλης (Α.Ε.Πάφος), Λούκμαν , Μαχρ Ρονκάτο (Ερμής Αρ.), Ίμσιστ (Ένωση). ΑΠΟ 1 ΤΕΡΜΑ: Χριστοφή, Μπούθόν, Εφραίμ, Αβραάμ, Λεάντρο, Αλωνεύτης, Σπούνγκή, Καρυπίδης, Κα (Ομόνοια), Χαραλα- µπίδης, Σολωμού, Πίντο, Ν. Αλεξάνδρου (ΑΠΟΕΛ), Λεϊβακαμπέσι, Μιχαήλ, Μπράτσι, Πάγες, Μαραγκός, Φοθέριγχαµ (Ανόρθωση), Γκιντέρος, Μερκής, Ντομίνγκεζ (Απόλλων), Ντ. Τζούνιορ, Κέρκεζ, Ρόκε, Μ. Νικολάου, Κακογιάννης, Γκονζάλες, Μάσιαρικ (ΑΕΛ), Σίκοφ, Κίσσι, Ζλίχτινγκ, Μιλουντίνοβας, Πέτροβας, Άνι (Εθνικός], Παουλίστα, Σένγκελ, Γκαρσία, Μυτίδης, Πρισό (ΑΕΚ), Κρασάς, Καὶ- άφας, Ναντέ, Μπρουμ, Σεµέδο, Φούσκο (ΑΛΚΗ), Γιοβάνοβας, Μιγκέλ, Ευθυμίου, Μπούις, Ντα Σίλβα, Ολιβέιρα, Βοσκαρίδης, Γκρούσας, Σαμψών (Ν.ΕΠάφος), Ταρούμπα, Ντε Βουλφ, Ἀφόνσο, Μπαλτοβάλιεφ (Ἑνωση]), Χαϊλής, Φαμπύπο, Μπέμπα, Παπαθανα- σίου, Γκόμεζ (Ερμής Αρ.), Αμπρέου, Βιµπέιρο (Ολυμπιακός), Ταλ, Ματουσίβα, Κολί, Μπερβίλ, Καρµπόνι, Σουόνµι (ΑΠΟΠ/Κινύρας), ο ΡΟ Γκόμεζ, Ελευθερίου, Εσκομπάρ, Μουστάκας (Δόξα Κατ.). γα ΕΗΜΓΟΙ Με 17 ποδοσφαιριστές σπην αποστολή, θα αντιμετωπίσει η Οµό- ο ο ο σοι ο 1 ο σον Γ του Ντούσαν Μπάγεβπς είναι οι: Γέβριτς, Γεωργαλλίδης, Αλα- - -μπί, Βέντσελ-Καρυπήδης, Ντάβιτσον, Χαραλόμπους, Αγκου- Μάρ, Λεάντρο, Παναγή, Αβραάμ, Αλωνεύτης, Εφραίμ, Χριστι ς ᾿Ρενχίφο, Κύπρου. Οἱ Κασέκε και Ρουέδα πέρασαν χθες ο :ΜΒΙ. Ο πρώτος υποφέρει από κάκωση τετρακεφάχου καιὂ σης τερος από φλεγμονή στη λεκάνη. Η κατάσταση τους θᾳ εκτ]- κ πι αρχές Ἡς ἑπόμενης εβδομάδας. Ὁ η ν ο ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Θα κάνει σήµερα την νέα αρχή η Ομόνοια Θα αλλά- ξει τη ρότα των τελευταίων τριών αγωνιστικών Αυτά είναιτα ερωτήματα που απασχολούν τους φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑ Ομόνοιας ενόψειτου σημερινού αγώνα (6μμ) στη Λευ- κωσία µετην ΑΕΠάφου. Όχι βέβαια πως διατηρεί κανείς ρεαλιστικές ελπίδες για την ανατροπή των δεδοµένων- αυτό υπό τις συγκεκριμένες αντικειμενικές βαθµολο- γικές και όχι µόνο συνθήκες- αποτελεί ένα μικρό θαύμα ΜΕΠΡΕΤ ΒΟΟΚΜΑΚΕΑΗΟ που για να πραγµατοποιηθεί χρειάζεται πίστη, κάτι που η Ομόνοια δεν έδειξε να διαθέτει - αλλά τουλάχιστον να δώσει ενδείξεις διαφυγής από το «λούκυ αυτής της αγωνιστικής ανεπάρκειας που έχει περιπέσει. Έπαθλο θους Τέχνης ἅ, Αρετής αυ 40 ΧΡΟΝΙΑ σου ΓΙΡΩΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ µε ΜΟΝΟ ο αγορίζεΤΠ! : Το τι περιµένει ο κόσμος σήµερα είναι να καταστεί λήπτης ενός ελπιδοφόρου μηνύματος. Ότι η ομάδα του παρουσιάζει αποδείξεις αγωνιστικής ανάκαμψης. Ότι η οµάδα του επιτέλους αρχίζει να συνέρχεται και να ορθοποδεί .... Η διοίκηση, ορθά πράττοντας µε βάση τις συνθήκες σε αυτό το χρονικό σηµείο- η χρονιά ακόµη δεν τέλει- ωσε και η ομάδα έχει στο στόχαστρο το κύπελλο, τον µόνο δηλαδή ρεαλιστικό στόχο που της έχει απομείνει σε µια χρονιά που άρχισε µε µεγαλεπήβολα σχέδια - στήριξε τους ποδοσφαιριστές. Τόσο αυτούς όσο και τον προπονητή. Και θεωρητικά - µε ανακοίνωση- αλλά και πρακτικά (µε την επίσκεψη του Προέδρου Μιλτιάδη Νεοφύτου) στην προπόνηση της ομάδας. Τα κακά όµως δεν τελειώνουν εδώ. ρθαν και προ- στέθηκαν και αυτή τη βδομάδα και πρόσθετες απου- σίες βασικών ποδοσφαιριστών για να κάνουν ακόµη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Ντούσαν Μπάγεβιτς, στον καταρτισµό της αρχικής ενδεκάδας γία τον σηµε- ρινό αγώνα. Οι δυο νέοι τραυματισμοί, αφορούν τους Κασέκε και Ρουέδα. ῃι Αν υπ Το θέµα των τραυματισμών -των μυϊκών- έχει παρα- ΥΝει πάντως τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτή µια σοβαρή πτυχή που λογικά πρέπει να προβληματίσει, αφού κάθε βδομάδα οι απουσίες βασικών παικτών είναι ...παρού- σες. Δεν είναι βέβαια αυτό το κύριο πρόβλημα της φετι- νής Ομόνοιας αλλά᾽ όσο νάναι προστίθεται και αυτό στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Περιορισµένες επιλογές για Ντούσκο Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές για το αρχικό σχήµα, καθώς για την σηµερινή αναμέτρηση θα μείνουν εκτός για διάφορους λόγους οκτώ παίκτες, οι Κωνσταντίνου, Λούα Λούα, Μακρίδης, Σπούνγκιν, Εσπασαντίν, Μποουθόν, Κασέκε και Ρουέδα. Τα πλάνα του Ντούσαν Μπάγεβας θα εφαρ- μοστούν µε βάση αυτά τα αντικειµενικά αρνητικά δεδο- μένα Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, να δούμε τον Γιωργαλλίδη στο τέρµα, στόπερ τους Καρυπίδη Και Βέντσελ, στα αμυντικά άκρα τους Ντάβιντσον και ένα εκ των Χαρα- λάµπους ή Αβραάμ. Στην µεσαία γραµµή τους Λεάντρο και Αγκουιάρ, και πιο µπροστά τον Αλωνεύτη. Στις πτέ- ρύγες Εφραίμ, Χριστοφή και στην κορυφή της επίθεσης Κιμ οΡενχίφο. Είναι στην αποστολή και ο νεαρός επιθετικός Σάκης Κύπρου αλλά θεωρείται δύσκολο να τον δούμε στην ενδεκάδα. Η παρουσία του Προέδρου Η παρουσία του Προέδρου Μιλτιάδη Νεοφύτου στην προπόνηση της Πέμπτης, παρουσία που είχε περίπου προαναγγελθεί µετά την ανακοίνωση στήριξης και τη γενι- κότερη κινητοποίηση της διοίκησης για αναστροφήτου Κλίματος, σχολιάστηκε θετικότατα από τους ποδο- σφαιριστές αλλά καιτον κόσµο. Η παρουσία του Προ- έδρου λειτούργησε σε σηµαντικό βαθµό ευεργετικά προς την κατεύθυνση της ανόρθωσης της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών, που βίωσαν και στην πράξη την στήριξη από ένα Πρόεδρο που όχι µόνο δεν συνηθίζει να κάνει κάτι τέτοια αλλά θεωρείται και απόµακρος γιαυτούς. «Αν το κάνει πιο συχνά ο πρόεδρος θα είναι ακόµη καλύτερα». Αυτό ήταν το Κύριο σχόλιο των ποδοσφαι- ριστών για το ευχάριστο γιαυτούς γεγονός. ΝΑΤΟΙ.ΝΑΤΟΙ Οἱ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ σήμα αχ η Δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος Νέων, η ομάδα της Οµόνοιας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια µετά τη νίκη επίτης Α.Ε.Πάφος µε 2-Ί. Συνολικά µέχρι την 24η ο] οι Πράσινοι συγκέντρωσαν 97 βαθμούς, επτά περισσότερους ο ΗΤΟ Μελινα ο ολλ λε 1 Νέων ο Κύπρου Θεοδόσης µε 15 τέρματα, ενώ δεύτερος µε 11 γκολ.ο Δημήτρης Θεοδώρου. Ρεπορτάζ για το Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ 021 στη σελ. 4. ο πε κ ου ο. 5 ὀλεθο δν λοά τη ξίσςς 19940 .Ώ5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ Ἱτπλ. 225108 08 ΛΙΣ0Σ πλ. 29 Τὰ [ν Πὸ νο ε οσας κεελλάδε τω συ μασ ροκ οι ραμώς σαρωή θι Αμαέύνεε της ΛΓἠ ΙΝΤΕΒΟΟΙ.Ι.ΕΩΕ ΕΘΑ 'πιοπαασ Ισ ΕΕ ΤΗΛ. 22950901, 92351050 ΤΕΛΕΦΑΞ: 22452563, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 10η κούπα! Δράκαινα ἣ Κυρία μα κα τ[ σΘ// 7/κι ο--γ » ΛΙΟΤΑΤΗΙΟΤΕΗ: ΒΡΕ | ΕΙ. το]αχαροπλαστείο σας και Ξ . 5 5 α- Φρέναρος τηλ.: 23821041 ο Παρολίμνι τηλ.: 23829993 Λάρνακα 24102837 ο Αραδιππου τηλ.: 24534117 « [κά 1 κ ' άµεση πληρωμή 111, ΑΔΕΣΠΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΟΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ : ΄Αθόνανης ΣΕΛ. 19 ΠΛΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Οικογένεια 0 Ολυμπιακός | σπηπητ τπτ. .. μεν χαμόγελα στην Αχνα ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ιο» ποιο είναι το νέο. ή ών ' Αν Υπάρχει πίστη --]) αστέριτου ιών. ζΑΦΓΕ} | τπτ Ἡἡ ποδοσφαίρουστο { λαϊκου ΙΕΞΕΞΙΜ Υ - Τομές στην Ὀμόνοι! ασ η ζοπη ο. . ιτ -. Έξ [τοι ποδοσφαίρου! ΕΙ {10 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Δυο ήταν οι «πληγές» που άφη- σε για την Ομόνοια, το τελευταίο ντέρμπι µε την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Η µια αφορούσε τη συνέχιση της αγω- Νιστικής µιζέριας που ταλαιπωρεί την ομάδα, η οποία έφερε και το ωξέσπασµα του Ντούσαν Μπάγε- πορασµένη Κυριακή, για το φετι- νό κατάντηµα της ομάδας της Λευκωσίας, δεν δια- φοροποιούνται σηµαντικά µετά την εικόνα που φανέ- ρωσε απέναντι στην αναγεννηµένη (τον τελευταίο καιρό) «Μεγάλη Κυρία», Η άλλη σηµαντική «πληγή» ήταν όσα συνέβησαν πριν, στη διάρκεια και µετά τη λήξη του ντέρμπι, έξω από το γήπεδο της Βαρωσιώ- τικης ομάδας. Θεωρούμε ότι πολύ σωστά αντιμετώ- πισε τα γεγονότα η επίσηµη Ομόνοια (µέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη), η οποία σε κα- µία περίπτωση δεν προσπάθησε να καλύψει τους «παλικαρισμούς» εκείνων που πήγαν ...εξοπλισμένοι µε «πολεμοφόδια» (βόμβες μολότοφ και άλλα επικίν- δυνα αντικείμενα), λες και ήταν διαδηλωτές στην Τρίπολη της Λιβύης! Σωστά έδωσε «κάλυψη» σε εκεί- γους τους οπαδούς που είχαν οισιτήριο στην κατοχή τους, αλλά επειδή έγινε όλο εκείνο το «κομφούζιο», την πλήρωσαν κι αυτοί, µη μπορώντας να εισέλθουν στην κορκίδα. Μετά και τα όσα προηγήθηκαν, τρεις µέρες πριν το : ντέρμπι µε την Ανόρθωση, µε το «ντου» των οργανω- έκοψε εντελώς τις γέφυρες µε τους οργανωµένους της «Θύρας 9» (σχετική αναφορά υπήρξε σε ανακοί- νωση του εν λόγω συνδέσμου την περασμένη Τρίτη), επειδή καμία σοβαρή διοίκηση, δεν µπορεί να επικρο- τεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μπορεί οι οργανω- µένοι να ισχυρίζονται -μέσα από τις τελευταίες του ανακοινώσεις- ότι όλα όσα έγιναν (ειδικά η «επίσκε- Ψη» στο Ηλίας Πούλλος), ήταν για το καλό της οµά- δας, όµως επιβάλλεται να κάµουν κι αυτοί την αυτο- κριτική τους. Έχουν κάθε δικαίωµα να αντιδρούν, να ανησυχούν και να διαμαρτύρονται για τα «κακώς κεί- µενα» στην οµάδα, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωµα να παίρνουν το νόµο στα χέρια τους, Είναι ξεκάθαρο αθήητικο ἵημα πω Ι «πληγές» της Ομόνοιας... ότι µετά τα τελευταία γεγονότα, όχι µόνο ράγισε αλ- λά έγινε «χίλια κομμάτια» το γυαλί, στις σχέσεις της διοίκησης του «τριφυλλιού» µε τους οργανωµένους της «Θύρας 9». Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε και πως θα τις αποκαταστήσουν και αν θα«εγκαθι- δρύσουν» νέο πλαίσιο σχέσης και συνεργασίας. Όμως, για να συμβεί κάτι τέτοιο, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάµουν οι λεγόμενοι «σκληροπυρη- γουν την εικόνα τους µε παράνομες πράξεις και συ- µπεριφορές, Κατά καιρούς, ακούσαμε και από ηγε- σίες άλλων οργανωμένων συνδέσμων, ότι δεν µπο- ῥρούν να ελέγχουν όλα τα µέλη τους, επειδή δεν µπο- ρούν να γίνονται αστυνομικοί. Για µας αυτή η θέση, δεν αποτελεί πειστική δικαιολογία. Υ.Γ. Μιλώντας για το σγωνιστικό κομμάτι, είναι κα- θαρά θέµα της διοίκησης και Της τεχνικής ηγεσίας, να πάρουν εκείνα τα µέτρα, τουλόχιστον για να µην συνεχίζει να παρουσιάζει η ομάδα τόσο «αποκρου- στική» εικόνα, όπως αυτήν που εξέπεµψε την Κυ- ρισκή στο ντέρμπι µε την Ανόρθωση. Ίδη ΣΕΛΙΔΑ | Η φετινή παρουσία της Ομόνοιας είναι ένα θέµα που αποτελεί θέµα συζήτησης μεταξύ των φίλων του ποδοσφαίρου ανά το παγκύπριο. Γιατί αυτή η παρουσία, δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανάλογη των προσ- δοκιών όχι µόνο των φίλων της, αλλά του φιλάθλου κοινού γενικότερα. Όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα. Του ΠΕΤΡΟΥ Τα ερωτήµατα είναι προφανή και... παγκύπρια. » Πώς γίνεται αυτή η.οµάδα µε το συγκεκριµένο υλικό και τη δυναμική που συγκέντρωσε πέρυσι µε την κατά- κτηση του τίτλου να µην µπορεί να πείσει κανένα σε σχε- δόν κανένα αγώνα πρωταθλήματος ότι µπορεί να υπερα- σπιστεί τον τίτλο της , » Πώς γίνεται αυτή η ομάδα να µην µπορεί πλην ελαχί- στων εξαιρέσεων να καθαρίσει παιχνίδια µε ποδόσφαιρο επιβολής , » Πώς γίνεται η οµάδα που διαχρονικά είχε σήµα κατα- τεθέν το επιθετικό ποδόσφαιρο να µη µπορεί να λειτουρ- γήσει έστω στοιχειωδώς κεντροεπιθετικά και να υφίστα- ται αυτή τη στιγµή απώλεια της ταυτότητας της Σ Πώς γίνεται αυτή η ομάδα να έχει φθάσει στο σηµείο να έχει µια µονοδιάσταστη επιθετική λειτουργία που εἷ- ναι βασισμένη µόνο στον Μιχάλη Κωνσταντίνου Σ Πώς είναι δυνατό µια κεντροεπιθετική γραµµή αποτε- λούμενη από Αλωνεύτη, Κωσταντίνου, Μακρίδη, Λούα Λούα, Λεάντρο, Εφραίμ, Χριστοφή να σκοράρει µε το σταγονόµετρο και να μένει στείρα για τρία συνεχή παι- χνίδια Σ Γώς είναι δυνατό µια ομάδα µε την απόλυτη (στην κυ- συ ΠΟΛΥ Βις στη συνέντευξη Τύπου. µένων οπαδών στο «Ἠλίας Πούλος», η διοίκηση Μιλ. νικού είναι να δείξουν πραγματική βούληση να καθα- ια βλέτσον ταν θέλατε ὅσν μπορούν ο σα ολα ονμοὀ φλμα ών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Εκφράσαμε τις απόψεις µας την. τιάδη Νεοφύτου, δεν είχε άλλη επιλογή. Πολύ σωστά ρίσουν το δικό τους «σπίτ», απ’ αυτούς που αμαυρώ- να τα ερμηνεύσουν ποδοσφαιρικἀ. που- να παρουσιάζει τέτοια εικόνα Η στήριξη του κό- σµου βέβαια σταμάτησε σε εκείνο το παιχνίδι µε την ΕΝΠ. Η στήριξη μετατράπηκε σε οργή. Όταν πια η υπο- µονή ακόµη και του πιο συγκαταβατικού οπαδού εξα- ντλήθηκε µε αυτά που έβλεπε. Και συνεχίζει να βλέπει. Σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα δεν υπάρχει κανείς που να µπορεί να δώσει πέρα από εκτιμήσεις, απόψεις, αφο- ρισμούς, και κουβέντες της αθλητικής πιάτσας, µια ολο- κληρωμένη τεκμηριωμένη απάντηση. Μπορεί και να µη υπάρχει κιόλας αυτή η απάντηση. Όμως αυτό που συµ- βαΐνει δεν µπορεί να είναι θέµα δυνατοτήτων των ποδο- σφαιριστών. Δεν είναι νοητό αυτοί οι ποδοσφαιριστές να έχουν υποστεί ομαδικά απώλεια της ποδοσφαιρικής τους αξίας. Με Μπίδη γι 9 ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΖΑΚΟΥ Με τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη να συμπεριλαμβάνεται τελικά στην Ί9με- λη αποστολή, το ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στην αγωνιστική ἀνάταση και ασφαλώς στα-τρίποντα που :θᾳ τον φέρουν ακόµη πιο κοντά στον πολυπόθητο τίτλο. Σειρά σήµερα (6µ.μ.) παίρνει η Δόξα στο Μακάρειο, στον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα τοῦ β γύρου. ναντ Μιροσάβλιεβιτς, µια επιστροφή, Νεκτάριος Αλεξάνδρου και όπως προ- αναφέραμε τον... Μπίδῃ ποὺ ξεπέράσε το πρόβλημα τραύματισμού και δηλώ- - Νει έτοιμος ακόµη. και γία ενδεκάδα, Δεδομένα ποὺ µας οδηγούν σε λύση «σταυρολέξου» όσον αφορά την αρχί-- κή ενδεκάδα αφού είναι καὶ οἱ «παγκί- τες» πού πάντα ζητούν ευκαιρίες όπως, Εστεμπάν Σολάρι, Χρύσης Μι- χαήλ, Μαρίνος Σατσιάς, Πάούλο ζόρ- ζΕ, Άνθος Σολωμού, Μάριος Ηλία και Γιόστ Μπρούερς. Ὁ «κόουτς» αναμένεται πως θα προ: χωρήσει σε απλές «χειρουργικές» επεμβάσεις στο σχήµα που θα παρα- τάξει, έχοντας όµως ως κύριο µέλήμα να μην χαλάσει η χημεία καὶ κατ’ επέ- κίαση η ελκυστική: εικόνα που είχε ἡ ομάδα Ὃ ος πι ντα ια στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια περιμένει καὶ λος ρξε, αυτός πως το παιγνίδι θα έχει διαφο- ινα Χάρη Ὃ ρα ον τα λα. Σολάρι, | ρετική αντιμετώπιση από την ομάδα ου, βεληνεκού νι νά η ς εξέλιξη -- Σατσιάς, της Κατωκοπιάς, εν σχέσειµε το «ανοι- Γ ον ͵ ναι ο . ροή ο ης, “κτό» που προσπάθησε να παίξει ῃ Πα- που ά Ποράλημς Ὃ η φιακή ομάδα και την πλήρωσε µε εξά- -αποστολ. ἹἹαραλληλα θα πρέπει να ρα! Κλειστοί χώροι, διπλή αμυντική ζώ- ἈποφευχἝσον Ὃ ο ας νη, πιεστική άμυνα και Κόντρα επιθέ- ὅίση στα ομως βλάπ ρα ἕ σεις. Κάπως έτσι.αναµένεται να εἶναι η μον του να ου : Ννικός, όλη φιλοσοφία της αντίπαλης οµάδας κή...) σε κάνει να τρέχεις για να απουσίες, Διονύσης Χιώτης, Ιβάν Τρι- καὶ το ερώτημα που τίθεται είναι σε σκόβσκι, Ουίλιαμ Μποαβεντούρα, Νέ- πόσο βάθος χρόνου θα καϊαφέρείνα κρατήσει µακρίά τα πάντοτε πας ΤΥΤΣ οτε πό ΑΠΟΕΛ. ἴο οποίο. από την Πλευρά τὸυ καλείται να δείξει αρκετή ὑπομονή καὶ επιμονή µέχρι να φτάσει στο ζητούμενο. Αυτό δεν σηµαίνει ὁμῶς πως θα-σπαταλήσει και µπόλικο Κυνηγήει το θαύμα 9 ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ Δεν παρουσιάστηκε συνεπείς στο πιο σηµαντικό παιγνίδι της χρονιάς η Δόξα...Η οµάδα της Κατωκοπιάς πήγε στην Πάφο αποφασισμένη να κτυπήσει τα ρέστα της σε ένα παι- χνίδι που είχε χαρακτηριστεί «τελικός» για τη συμμετοχή τῆς ομάδας στα πλέι-οφ, όµως απογοήτευσε αφού δέχθηκε βαριά ήττα µε σκορ 5-0, η οποία την έφερε ξανά σε πολύ δύσκολη θέση και µείωσε τις ελπίδες της για αποφυγή της αυτόματης διαβάθμισης. Κάνοντας µία διαδροµή στο πρό- γραµµα της ομάδας τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, θα διαπιστώσουμε ότι µόνο µε «θαύμα» θα προλάβει το τρένο της παραμονής, αφού θα αντιμετωπίσει τους δύο πρωτοπό- ρους ΑΠΟΕΛ (σήµερα) και Ομόνοια, καθώς και τον Ολυ- µπιακό που κυνηγά θέση στην οκτάδα. Παρόλα αυτά, οι «πράσινοι» δηλώνουν ότι δεν θα παραδώσουν τα «όπλα» και θα πολεμήσουν µέχρι τέλους για να διεκδικήσουν ότι καλύ- τερο μπορούν, έστω και αν γνωρίζουν ότι το έργο τους εἷ- Ο Ίβάν Γιοβάνοβιτς μετρά... τέσσερις ο Εκτός Χιώτης, Τρισκόβσκι, Μπόα και Μίρο απαντήσεις εις διιλούν και δεν είναι και σίγουρο αν θα τα καταφέρεις! Το «7 απὀ την Ομόνοια και µε βάση το πρόγραµµα που υπολείπεται (Ολυ- µπιακός καὶ ΑΕΛ στο ΓΣΠ) είναι ένα πλεονέκτημα που µόνο µε «χαρακίρι» θα μπορέσει να δώσει δικαιώµατα στην «αιώνιο» αντίπαλο για να σου διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα που µε βάση τις µέχρι τώρα εικόνες αλλά και κριτικές, φυσιολογικά και δίκαια γέρνει ΄ προς... Αρχάγγελο μεριά! Δεν υπάρ- χουν ὁμῶς περιθώρια για κανένα εφη- συχασμµό και µόνο µε µπόλικη δουλειά στον αγωνιστικό χώρο µπορείς να φτά- γεις στο ζητούμενο, ακόµη Και κόντρα σε ανεπιθύμητες εξελίξεις και Παιγνί- δια της τύχης, στην διάρκεια΄µιας συ- νάντησης! Ενδεκἀδα... «γρίφος» Με «γρίφο» μοιάζει η ενδεκάδα αφού κανείς δεν µπορεί να βρίσκεται στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβά- γοβιτς. Από την µια οι απουσίες και από την άλλη η επιστροφή του Αλεξάνδρου αλλά και η ετοιµό- τητα κάποιων παικτών που χτυπούνε την πόρτα της ενδεκάδας, κάνουν σχεδόν «αδύνατη» την σωστή πρόβλεψη. Υπάρχουν βέβαια παίκτες που δεν... βγαίνουν όπως οι Πουρσαϊτίδης, Γκριτσιάροφ, Κόντης, Μοραίς, Μαντούκα, Μαρσίνιο, Άιλτον αλλά και ο Κίσσας που θα πάρει ξανά την θέση του τραυματία Χιώτη. Οκτώ ποδοσφαιριστές ενώ για τις άλλες θέσεις παίζουν πολλά ονόματα. Αν µάλι- στα αποφασίσει να παίξει και µε δυο επι- θετικούς, τότε είναι και ο Σολάρι που θέ- λει ξανά φανέλα βασικού. Ο Κίσσας θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Γκριτσιάροφ και Κόντης οι δυο στόπερ ενώ στα άκρα σίγουρος θεωρείται ο Πουρσαϊτίδης ενώ στην αριστερή πλευρά παίζουν δύο ονόματα, Αλεξάν- ὅρου και Ηλία, Σε ρόλο κόφτη, ο Μοράις είναι ο ένας ενώ για παρτενέρ του παίζει τόσο τ’ όνοµα του Πίντο όσο και του Μιχαήλ. Στα φτερά θα έχουµε τον Μαντού- κα και έναν εκ των Χαραλαμπίδη, Σολωμού. Ο Μαρσίνιο στο κέντρο σε ελεύθερο ρόλο και προωθηµένος ο Άιλ- τον. Αν παίξει 4-4-ο, τότε θα μείνει εκτός ο Μαρσίνιο και θα περάσει µπροστά µε τον Άιλτον ο Σολάρι. Αυτό πο- λύ δύσκολα θα γίνει αφού η παρουσία του Μαρσίνιο, ειδικά σε παιγνίδι µε κλειστές άμυνες θεωρείται επιβε- βΒλημένη αλλά και σημαντικός κρίκος στους διάφορους αυτοματισμούς που επιχειρούνται. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ γαι εξαιρετικά δύσκολο. Ο προπονητής της ομάδας Νίκος Ανδρονίκου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προσπάθησε να τονώσει τη ψυχολογία των παικτών µετά τη συντριβή στην Πάφο, ενώ προσπάθησε µέσα από τις προπονήσεις να διορθώσει τα λάθη που έγιναν στο παιχνίδι µε την Πάφο. Σήµερα στο Μακάρειο (6µ.Ν) απέναντι στον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ, η ομάδα του Νίκου Ανδρονίκου είναι σαφέστατα το αουτσάιντερ του αγώνα, όµως θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Το µόνο σίγουρο εἶναι ότι µε ανάλογη εμφάνιση του αγώνα µε την Πάφο, η Δόξα όχι µόνο δεν θα έχει καμία τύχη, αλλά θα κινδυνέψει µε νέα βαριά που θα εἴ- ναι και η χαριστική βολή στην προσπάθεια που ξεκίνησε η οµάδα από τον αγώνα µε την Αλκή, προκειµένου να προλά- βει το «τρένο» της σωτηρίας. Ο Κύπριος τεχνικός αναμένε- ται να προβεί σε αρκετές διορθωτικές κινήσεις στην ενδε- κάδα, σε σχέση µε το «ναυάγιο» της Πάφου, ενώ µπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Κόντε που εξέτισε την τιµω- ρία του. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ζόλταν Νάγκι θα βρίσκε- Με ανεβασµένη την ψυχολογία µετά την νίκη της προηγούμενης αγωνιστι- κής, η ΑΕΠ αντιμετωπίζει µε αισιοδοξία την σηµερινή δύσκολη έξοδο στο ΓΣΠ δα είναι πολύ καλό και ίσως για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται µε τόση αυτοπε- ποίθηση ένα παιχνίδι µε την Ομόνοια µέσα στο ΓΣΠ. Ο Παβλόφς σταθερή αξία κάτω σπό τα δοκάρια. ρε με αντίπαλο την Ομόνοια. Η ομάδα της Πάφου δεν έχει άλλη επιλογή από του γα κυνηγήσει µε όσες δυνάμεις διαθέ- τει την έκπληξη απέναντι σε µια µεγάλη ομάδα που επίσης διψά για βαθμούς, Τα αγωνιστικά προβλήµατα που παρου- σιάζουν στο τελευταίο διάστηµα οι ΣΥΣΤΗΜΑ 4-4-2 Ὁ Πούριε . ρολόι, πράσινοι δεν αποπροσανατολίζουν τον Γιώργο Πολυβίου και τους ποδοσφαιρι- στές του, όµως ενδόµυχα όλοι αισιοδο- ξούν ότι μπορούν να εκμεταλλευθούν το πεσµένο ηθικό της οµάδας της Λευκωσίας, Για να το πετύ- χουν αυτό όµως χρειάζεται να παρουσιαστούν οι ίδιοι µε καθα- ρό μυαλό και αποφασιστικότη- τα. Η αυτοσυγκέντρωση δεν πρέπει να χαθεί ούτε λεπτό τονίζει συνεχώς στους παί- κτες του ο Γιώργος Πολυβί- ου, ελπίζοντας ότι αν απο- φευχθούν τα λάθη στην άμυνα η οµάδα του µπο- ρεί να πάρει το θετικό αποτέλεσµα που θα σή- µαινε πάρα πολλά στην προσπάθεια να αποφύ- γειτον απευθείας υπο- βιβασμό. Το κλίµα στην οµά- Εκτός αποστολής έμεινε µόνο ο Γιώργος Σιέλης που είχε πετύχει το γκολ της ισοφάρισης στο Ί-{ του πρώ- του γύρου στο Παφιακό στάδιο, ενώ επιστρέφει από τιμωρία ο Ντέκι͵ Θεαματικές αλλαγές στην αρχική εν- δεκάδα δεν αναμένονται, µε τον Πα- βλόφς να ξεκινά κάτω απὀ τα δοκάρια, τον Βοσκαρίδη να κινείται από δεξιά και ίσως τον Ράσφορτ από αριστερά αν ο Γιώργος Πολυβίου επιλέξει να τοπο- θετήσει στο κέντρο τη άμυνας δίπλα από τον Καρέΐρα τον Ντέκι ή τον Σάντα Μαρία. Στην µεσαία γραμμή Θα κινού- γται από δεξιά ο Πούριε, αριστερά ο Μάρκες και στον άξονα οι Άσπας και Κρούιτς. Πιο µπροστά από αυτούς θα βρίσκε- ται ο Σολάρι, µε τον Βασκονσέλος στην κορυφή της επίθεσης. Με αρκετή αισιοδοξία αντιµετωπίζε- ται ο σημερινός αγώνας και από τους οπαδούς της ΑΕΠΙ οι οποίοι ετοιμάζουν εκστρατεία στη Λευκωσία για να στηρί- ξουν την προσπάθεια της ομάδας τους να κάνει την έκπληξη. ο Ποντάρουν και στο πεσµένο ηθικό της Οµόνοιας ται κάτω από τα δοκάρια, ενώ η αμυντική γραµµή θα αποτε- λείται από τους στόπερ Μπενίτεθ και Οκκαρίδη και τους ακραίους Μαμπούγια και Μουστάκα. Στο κέντρο καὶ οργα- νωτές θα είναι οι Γκιλβάν, Σολέι και στα πλάγια οι Ελευθερί- ου δεξιά και Χ. Κυριάκου αριστερά. Πίσω από τον Κόντε που θα βρίσκεται 0 Σαβένδρα. ΣΥΣΤΗΜΑ 4-5-1 α α Ά Μομπούγισ Μπεν/εθ Οκκαρίδης. Ελευθερίου Γκιλβάν Σολέι Χ. Κυριάκου αλ Κόντε Μουστάκας ς δ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 14η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο Γη ( Ἂ ζ} Η ΕΩΑΟΑ ΠβίΖΕΙ ΜΠΑἠΒ Τρίτος, έτσι... Βολικα Άνετα κι ωραία, µε ευρωπαϊκό αέρα οµάδας που ξέρει τι θέλει αλλά και ' η 2-1 την Κέρκυρα και έκανε το πιο πὠς να το πάρει, ο Ολυμπιακός ΒοΟ- , ͵ ͵ ͵ πησὰ - μα ακόμη μη. ών ο Ο Ηρακλής πήρε το τοπικό ρα, µε τον ἱάκομπ να βρίσκει σημανικό Βήμα για την παραμονή της, φετινή «κούρσα», επικρατώντας 3-0 του Πανσερραϊκού για την 25η αγωνι- στική. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έδειξαν οἱ- οκ με κκλέ τ Τ Το{οῇ λα Πο Τε] οι, απέκτησε απόσταση... µετά τη λήξη της αναµέτρη- ΚΠΕ ὰ ασφαλείας από την επικίνδυ- σης τα έβαλαν µε «θεούς Και νο τ αωίαίος ο πι Ὃ μα, του υποβιβασμού. και µε τη νίκη πέ- νη ζώνη δαίμονες», µη μπορώντας να βολές Βενέτη και Ἰωάννου. Στο 4ο λε- ρασαν. έστω και προσωρινά, στην τρίτη θέση του πίνακα, πάνω από την μιας Πρώτο γκολ για τον Νέμεθ µε την «ερυθρόλευκη» του Βόλου στο 15'. ο ο Το Το Κο ο {αλ Τνογέα σούπερ- δραστήριος Μπρέσκα στο 42) και ο Τοµάς στο 85’. ο οποίος έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Μάκης Κα- τσαβάκης): Γιακούποβιτς. Ντολεζάι, Καπετάνος, Μπρέσκα, Ζαραδούκας, Σανκαρέ. Μαρτιν, Ρόκας (68) Ακό- στα). Ζέλεσι, Νέμεθ, Σολάκης (54 Τό- ος . ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ (Μομτσίλο Βούκο- τιτς): Φερνάντες. Μπέλιτς. να. Ντάλε, Παπάζογλου, Πάρκερ, Ανά κογλου, Τριανταφύλλου, μη ας Κέρλα, Κάστρο (46᾽ Ντιόγκο). ντέρμπι µε τον Άρη (Ί- 0), έβγαλε (σχεδόν) οριστικά τους «κίρινους» εκτός στό- χων µιας και είναι πολύ δύ- σκολο να προλάβουν τα ΡΙΥ-ο, ενώ την ίδια στιγµή Το δοκάρι του Κόκε σε σουτ του Ισπανού µόλις στο δεύτερο λεπτό και η διπλή ευκαιρία, του Ηρακλή λίγο πριν το τέρµα που σηµείωσε ο Ρουμάνος, µε τον Σηφάκη να βρίσκεται σε ετοιμότητα, ήταν το μοναδικό πράγμα που µπορεί να κρατήσει (ακόµα) κανείς από αυτό το µέτριο 9Ολεπτο στο «Κλεάν- θης Βικελίδης». Και ένα σβηστό παιχνίδι απέκτησε ενδιαφέρον στο τέλος. Ο Ηρακλής προειδο- ποίησε µε τη διπλή ευκαιρία των Σολτάνι και Ζερκά µε τον Σηφάκη να αντιδρά εξαι- ρετικά καὶ στα δύο αυτά σουτ, αλλά να αδυνατεί να δώσει τη λύση λίγο αργότε- πεδίο δράσης, να τον περνά και να στέλνει την µπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 στο 88’. Νέα απογοήτευση τους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι συγκρατήσουν α νεύρα τους, µε ορισμένους από αυ- τούς να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο, ὠστόσο χάρη στην επέµβαση της αστυνομίας αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μιχαλή- τσος): Σηφάκης, Νέτο (87) Τσέζαρεκ), Ρονάλντο, Κόκε, Μίσελ. Μπομπαντίγια, Λαζα- ρίδης, Ντανίλο, Βανγκέλι, Πρῄίτας (53) Τόχα), Καστίγιο (75’ Μενδρινός). ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Παρά- σχος): Ελευθερόπουλος, Κα- νακούδης, Χοσέμι, Παπαστε- ριανός, Ντάνι, Κυριαζής, Πί- του Γκαρσία, Καῑτά (73) Μα- χόπ), Ζερκά, Μάρα (60’ Σολ- τάνι), Επαλέ (83’ ἰάκομι. Πρ όσιος 1ΕΙΚο η ο Παραμονή στις καθυστερήσεις Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με Υκολ του Σπύρου Βάλλα, η Ξάνθη νί- σε έναν αγώνα που αρνητικός πρωτα” γωνιστής ἤταν ο διαπητής Κουκουλά- κης. Από Την άλλη μεριά ν «Φαίακες» µετά από αυτή την ήττα αγωνιούν για το μέλλον τους στην κατηγορία απέχο- ντας πέντε βαθμούς από την επικίνὸυ- νη ζώνη. Τα τελευταία λεπτά είχαν συ- πτό των καθυστερήσεων ο Δημήτρης Ιωάννου ανέτρεψε τον Καζάκη, ο Κου- κουλάκης υπέδειξε την παράβαση. Την Εκτέλεση ανέλαβε ο Μπόατενγκ, ο Κωνσταντόπουλος απομάκρυνε, όµως οι αμυντικοί δεν αντέδρασαν Υρ ρα, τη σύγχυση εκμεταλλεύτηκε ο Β 9 οποίος έσπρωξε την µπάλα στα δ' χτυα χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίπο- ντο στην οµάδα του, ΞΑΝΘΗ: Γκσπούρνινγκ, Κομεσίδης, Βάλλας, Κωστούλας, Τζάγκι, Μπόατεν- Υκ, Αντεφέµι (70’ Βασιλακάκης), Μαρ- σελίνιο, Κατόνγκο (56'Σουάνης), Πόι (87’ αι Καζάκης. ΚΕΡΚΥΡΑ (Μπόζινταρ Μπάντοβις): Κωνσταντόπουλος, Γκουστάβο (71’Χα- μπλ), Βενέτης, Μαϊστόρο ο Κοντο- δήµος, Γραμμόζης (88’ Ιωάννου), Καλαντζής, τολίδης, Μακρής, Ἡ. ν άννου, Επστάιν (83’ Τσίγκας). ᾿ |. «Επομενη Αγ. 1 σι κ γός ότι έχει παραγκωνιστεί από το Μα- γόλο Χιμένεθ και δεν αποκλείεται ακό- μα κι αν ικανοποιηθεί οικονομικά από το Σταύρο Αδαµίδη, να φύγει απὀ την οµάδα στο τέλος της σεζόν. Στην αντί- πλέι οφ. Από κει και πέρα, τόσο ο Πα- ναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσουν µε απουσίες τη Λάρι- θεσή του τους τραυματίες Χριστοδου- λόπουλο και Μπουμσόνγκ, αλλά και τον τιμµωρηµένο Κατσουράνη. Την ἴδια υπόθεση του Μπλάνκο. Από την άλλη βασµό. Μάχη για τη «σωτηρία» τους δίνουν και ο Ατρόμητος µε τον Πανιώ- γιο(5.15) που κοντράρονται μεταξύ τους στο Περιστέρι. Συνοπτικά το σημερινό πρόγραµµα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ([7.0μ.μ) ΑΠΟ 11 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μιραλάς (Ολυμπιακός). ΑΠΟ 10 ΤΕΡΜΑΤΑ: Ονουάτσι (Καβάλα). .. ” 4 πα Ξ0494 ΤΟύΡΚΙΚα Άλλα το ΒΑΟΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ σενάρια για Σισέ Μμ.υ 0 γ 1. Ολυμπιακός 61 45- 12 Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από Γαλλία σχετικά µε | Ἱι 2. Παναθηναϊκός 51 39 - 18 το μέλλον του στράικερ του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σι- α 3, ΑΕΚ 37 37 -29 σέ, με τους συμπατριώτες του να επαναφέρουν στο 4. Ολυμπιακός Βόλου 35 28-22 προσκήνιο ενδιαφέρον τουρκικών οµάδων. ά Το σημερινό ντέρμπι ανάµεσα στην µεριά, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός 6. Καβάλα 35 26- οἱ «Πιο συγκεκριµένα, µετά την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ(7.30μ.μ) υποδέχεται στο «Καραϊσκάκη» τον -6.ΠΑΟΚ 34 23-22 έντονη φημολογία για ενδιαφό- {ξεχωρίζει από το πρόγραµµα της 25ης Εργοτέλη, µε στόχο να πάρει το «τρί- - ον Γαλατασαράι, στο παι- ς ὅ]ρ ἄνα Αή 7. Εργοτέλης 9] 25 28 ρον της ορ ραι, ἵε αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα. Οι «κι- ποντο» και να κάνει ακόµη ένα βήμα πα α ο Χνίδι προστέθηκαν και οι Μπεσί ! τριγόµαυροι» μόλις λίγες ηµέρες πριν προς την... μαθηματική κατάκτηση του ρα κτας Και Φενερμπαχτσέ, οι οποί δεν κατάφεραν να κάµψουν την αντί- τίτλου. Το μήνυμα για νίκες µέχριτο -- Κέρκυρα αν 29:28 ες φαίνεται πως θέλουν να εντά- σταση του «δικέφαλου του Βορρά», τέλος έχει δώσει ο Ερνέστο Βαλβέρδε, 10. Ηρακλής 29 19 53 ἔουν τον 5θχρονο επιθετικό στο παρότι έπαίζαν µε εννέα παίκτες, στο ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσήτου 11. Ξάνθη 29 23 - 26 ρόστερ τους. Αξίζει να αναφό- πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού για το τους τιµωρηµένους Τοροσίδη και Ριέ- 12. Ατρόμητο 28 23 - 27 ουμε πως Γαλατά είχε κατα- ’ ς ς ἷ ͵ ο μμας ο ικαπος ης Χὶ Κύπελλο Ελλάδας, κάτι που θέλουν να ρα, αλλά και τον τραυματία, Ραούλ 14 Πανιώνιος 28 1626 θέσει πρόταση ύψους 7 εκ. ευρώ πετύχουν τώρα στο πρωτάθληµα, για Μπράβο. Πολύ σηµαντική είναι καιη τῇ Αστέρας στολή τς δαν ---ᾱ. Ύια τον Σισέ τον Ιανουάριο, η να εδραιωθαύν.στην πρώτη πεντάδα. αναμέτρηση ανάµεσα.στην Καβάλα και . [-τε- ας ΙΡΟΟΗΕ τκαν-ελττοπεκτατς --τπσεσασπης ον οποία ὁμῶς δεν ἔγινε δεκτή από Ίτου βαθμολογικού Πίνακα, που οδηγεί τον Αστέρα Τρίπολης(8μ.Β), µε τους 16. Λάρίσα᾽ ... 20 191917 τμδονη η το τρφυλιού τις δηλώσεις του γάλλου στα πλέι οφ. Παράλληλα, οι άνθρωποι μεν γηπεδούχους να κυνηγούν µία θέ- 16. Πανσερραϊκός 1 18- 37 : : τν της «Ένωσης» ετοιμάζονται να καταθέ- ση στην πρώτη πεντάδα και τους δε ο Δεν συμπεριλαμβάνοντα! οἱ χθεσινοί αγώνες. σταρ περί αποχώρησης το καλοκαίρι, οἱ φήμες και τα σοὺν πρόταση ανανέωσης συμβολαίου φιλοξενούμενους να ψάχνουν επειγό- μπεριλαμβ Χ γωγες. σενάρια για τον επόμενο σταθμό τῆς καριθρας του θα στον Ίσμαελ Μπλάνκο. Ο Αργεντινός ντως βαθμούς στην προσπάθειαπου 1.{:Τ:Γ:ΓΓΓΓ δίνουν και θα παίρνουν έως το τέλος της σεζόν. επιθετικός έχει ενοχληθεί από το γεγο- Κάνουν για να αποφύγουν τον ύποβι- ΑΠΟ 18 ΤΕΡΜΑΤΑ: Σισέ (ΠΑΟ). ΑΠΟ 9 ΤΕΡΜΑΤΑ: Φούστερ (Ολυμπιακός), Μπλάνκο (ΑΕΚ) Ν σα και τον Εργοτέλη, αντίστοιχα. ο στιγµή, στο προσκήνιο για τους «πρά- 3 ͵ ύμμκι ος περα όχθη, ο ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει Παναθηναϊκός, που έχει μείνει δύο σινους» είναι τόσο το θέµα της ανανέ- της 25ης αγωνιστικής: Ἐν πεμάπαλσα πλ πι μι ος 2 αρκετές απουσίες (δεν υπολογίζει αγωνιστικές χωρίς νίκη στο πρωτάθλη- ὧὠσης του Λουκά Βύντρα, για το οποίο Κυριακή 6 Μαρτίου ΑΠΟ 6 ΤΕΡΜΑΤΑ: Ριέρα (Ολυμπιακός), Σαλπιγγίδης ΑΕΚ- Καβάλα Εργοτέλης- Ατρόμητος στους τιμωρηµένους Γκαρσία, Ίβιτς, µα, καλείται να ξεπεράσει εκτός υπάρχει αισιοδοξία ότι θα κλείσει θετι- Καβάλα - Αστέρας Τρίπολης (3μ.ᾳ) (ΠΑΟΚ), Σκόκο (ΑΕΚ) Γεωργιάδης (Πανσερραϊκός) λε- Ἀστέρας- Βόλος Κέρκύρα-Άρης Λίνο και Βιεϊρίνα), θέλει να πάρει ένα ἑδρας(5.15µ.µ) το εµπόδιο της Λάρι- κά, όσο και τα µετεγγραφικά, µε την Ολυμπιακός - Εργοτέλης (3μ.μ) ἁλ (Εργοτέλης) ᾿ ΠΑΟΚ- ολυμπιακός Πανιώγιος- Λάρισα «Σ.. θετικό αποτέλεσµα στο ΟΑΚΑ, µε στό- σας και να επιστρέψει στις νίκες. ΟΖε- ομάδα του «τριφυλλιού» να παρακο- Ατρόμητος - Πανιώνιος (5.15) ο Δεν συμπεριλαμβάνονται ΟΙ σκόρερ Των χθεσινών ας Ξάνθη Ηρακλής- Παναθηναϊκός | χο να μείνει ζωντανός στο Κυνήγι των σουάλδο Φερέιρα δεν θα έχει στη διά- λουθεί διακριτικά τις εξελίξεις στην Λάρισα: Παναθηναϊκός (6.μΝ) σγώνων, -, ΑΡΗ ΡΑΝΟΙ ΑΕΛ ΏΙ ΛμπΙόγες πἠκω(Π ΙΠΙ 10η κούπι! Η ΑΕΛ είναι ο σύλλογος µε τις περισσότερες κα- τακτήσεις τίτλων σε όλα τα αθλήματα στον τόπο μας. Το βράδυ της Παρασκευής τα κορίτσια της καλαθοσφαιρικής της ομάδας, πρόσθεσαν άλλον έναν, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για έναν... πραγµατικό έρωτα! Αυτό επειδή στους 24 (συμπεριλαμβανομένου του προψεσινού) µέχρι τώρα τελικούς, η γαλαζοκί- τρινη οµάδα έχει φθάσει 10 φορές στην κατάκτη- ση του τροπαίου, που επίσης είναι και η 4η στη σειρά! Η Ριοίθεᾶς Ὀαποί ΑΕΛ, νίκησε τον Αχιλλέα με σκορ 59-67 στην αναμέτρηση που έγινε στην αίθουσα Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία”. Δίκαια όπως εξελίχθηκε ο τελικός, που επί της ουσίας κρίθηκε στα τελικά του σηµεία. Εκεί όµως ήταν που τα κορίτσια της ΑΕΛ έδειξαν την υπεροχή τους, που είχε να κάνει και µε την παρουσία της Βουκίσεβις, κάτω από το καλάθι, αλλά και τη ψυ- χραιµία της, που εκφράστηκε από δύο τρίποντα της Νικολάου και μάλιστα το δεύτερο, που σηµει- ώθηκε στο 98'91’ ήταν και το καθοριστικό, διότι εκείτο σκορ έγινε 54-62 για την κυπελλούχο! «Δίκαια δικό µας»! Η Άνθια Παπαδούρη, ένα από την αστείρευτη πηγή ταλέντων που βγάζει η ΑΕΛ, ήταν.µια από τις καλύτερες παίκτριες του 24ου τελικού! Η νεαρή παίκτρια έχει το λόγο, αναφέροντας τα ακόλουθα για την επιτυχία της ομάδας της: «Όπως συμβαίνει σε κάθε τελικό, έτσι και σε αυ- τόν που έγινε την Παρασκευή ήταν επόμενο ότιθα κέρδιζε ο πιο ψύχραιμος ή και ο πιο τυχερός. Αυτό όµως που πιστεύουμε στη δική µας ομάδα, είναι ότι δίκαια τα καταφέραμε, καθώς υπερείχαµε στα κρίσιµα σηµεία της αναμέτρησης. ταν µια κατά- κτηση, µια επιτυχία που την αφιερώνουµε στην ιστορία της ομάδας µας». Π. Αντωνίου: «Για τους δικούς µας ανθρώπους» Με το που του δόθηκε το μικρόφωνο, ο προπο- νητής της ΑΕΛ, δεν είχο παρά να θυμηθεί κάποι- ους ανθρώπους της γαλαζοκίρινης ομάδας, που χάρηκαν το νέο τίτλο από τα επουράνια όπου βρί- σκονται τώρα, Τον Γιώργο Θυρώτο, τον Ανδρέα Αρσιώτη και τον Μάριο Παλάλα! «Τους αφιερώ- γουµθ αυτήν την επιτυχία! Μια κατάκτηση που έγι- :Ν8 κατορθωτή µέσα από τα πολλά προβλήματα που είχαμε σε όλη τη χρονιά, αλλά φθάσαµε ὡς εδώ και από την καθοριστική συνδροµή του κ. Βά- σου Βασιλείου που έχει επιστρέψει στη γυναικεία ομάδα». Είναι αλήθεια ότι τα κορίσια του Αχιλλέα έκα- γαν µιαν µεγάλη προσπάθεια στον 249 τελικό για την ιστορία του κυπέλλου στη γυναικεία καλαθό- σφαιρα. Όμως στα καθοριστικά σηµεία, δηλαδή στην 4η περίοδο, δεν είχαν τις απαραίητες λύ- σεις, αν και πάλεψαν ως το τέλος. Ναι µεν έγιναν δύο «επιστροφές», µια στη 2η και άλλη µια, στην 8η περίοδο, αλλά δεν έγινε και µια τρίτη (στην Δη...). Έτσιτο τρόπαιο χάθηκε και ο Αχιλλέας έµει- νο στη µια κατάκτηση. Η Σόνια Παπαδοπούλου (εκ των κορυφαίων παι- κτριών του Αχιλλέα), αναφέρει: «Η οµάδα µας πά- λθψε όσο μπορούσε. Αλλά τα πολλά φάουλ που εί- χαμε χρεωθεί µας στέρησαν από τις λύσεις που θέλαμε στα τελικά στάδια και έτσι, χάσαμε τον το- λικό, στον οποίο θα μπορούσαμε να κερδίζαµε. Τώρα κοιτάµε τη συνέχεια στο πρωτάθληµα καιθα προσπαθήσουμε να Κάνουμε το ότι καλύτερο µπο- ρούμε στη φάση των πλέι-οφ». ο Δεκάλεπτα: 15-20, 31-91, 46-46, 59-07. ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Ν. Μπιούτοφ): Σ. Παπαδοπούλου 18 (4), Ἰόνοβα 13 (9), Τρπαίου, Θεολόγου 10, Κουρ- σάρη 2, Τζόουνς 11, Ρουσάκη 2, Χ. Παπαδοπού- λου 8 (2). ΑΕΛ (Π. Αντωνίου): Παπαδόυρη 4, Μενελάου 1, Λάρκου, Ρους 12 Πόποβιτς 6 (1) Βουκίσεβις 22, Νικολάου 10 (3), Σέκιτς 11 (1), Χ’ Μηνά 1. 9 Πολυτιµότερη παίκτρια του τελικού αναδείχθηκε η Μιλένα Βουκίσεβις. Το προβάδισμα στην Κυρία ο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΗ Προβάδισμα για τον φετινό τίτλο απέκτησε η Μεγάλη Κυρία αφού ήταν η µεγάλη νικήτρια του ντέρμπι κορυφής κερδίζοντας την ΡοΚΚ ΑΕ Καραβά µε 9-0 σετ στο «Θεμιστόκλειο», Ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός και η Ανόρθω- Ἡ, ση πήρε την νίκη στις λε- Ὅ πτοµέρειες, εἰδικά στο πρώ- το σετ του παιχνιδι- ού. Στα υπόλοιπα , Γοζο παιχνίδια η Νέα : Σαλαμίνα που αγωνίζεται για έξοδο στην Ευρώπη κέρδισε άνετα την Ομόνοια, ενώ Πα- φιακός και Διόνυσος προχώρησαν µε νίκες. 9 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΡΟΚΚΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ 3-0 27-25, 25-14, 25-29) Στο πρώτο σετ η Ανόρθωση κατάφερε να προη- γηθεί µε 8-6 στο πρώτο τεχνικό τάιµ άουτ, αλλά η ΡΟΚΚ8 ΑΕ Καραβά πέρασε µπροστά στη συνέχεια με 15-18, Η «Κυρία» όµως δεν τα έβαλε κάτω και µε µπροστάρη τον εξαιρετικό Καναδό ακραίο Μάρ- τιν κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδο- μένα. Το σερβίς του Καναδού έφερε τον τρίτο του άσσο µε το σκορ να γίνεται 18-19 και µε λάθος υποδοχή ήρθε η ισοφάριση στη συνέχεια µε 19-19, Οι δύο οµάδες προχωρούσαν πόντο-πόντο µε τον Τσάβες να κάνει το 29-21 καιτον Κνέζεβιτς να ισο- φαρίζει µε µπλοκ ύστερα από ένα εντυπωσιακό ρά- λι. Ο Μάρτιν µε δύο συνεχόµενους πόντους έκανε αρχικά το 23-22 και στη συνέχεια το 24-23 δίνο- ντας σετ-πόιντ στην Ανόρθωση. Ο Αργεντίνος δια- γώνιος της ΡΟΚΚΕ ΑΕ Καραβά Πέπε Γκονζάλες ισο- φάρισε µε επίθεση από τη θέση 4, αλλά ένα µπλοκ των Μιχαήλ-Οικονοµίδη έφεραν το δεύτερο σετ- πόιντ για την ομάδα του Πέτρου Κοντού, Ο Ευστα- θίου ισοφάρισε µε δύσκολη επίθεση σε 25-25, αλ- λά και πάλι ο Μάρτιν µε εντυπωσιακή επίθεση από ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ίσε 16 αγώνες) ΘΕΣΕΙΣ 1-4 1. Ανόρθωσις 49-11 30 2. ΡΟΚΚ8 ΑΕ Καραβά 40-15 29 3. Νέα Σαλαμίνα 37-19 27 4. Ομόνοια 28-28 23 ΘΕΣΕΙΣ 5-8 5. Παφιακός 30-28 24 6. Αναγέννηση 20-39 22 7. Διόνυσος 21-40 20 8. Ολυμπιάδα Ν. 7-48 16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ᾿ 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Παρασκευή 11/3/2011, ώρσ 8µ.µ. Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις Αναγέννηση Δερύνειας - Ολυμπιάδα Διόνυσος - Παφιακός ΡΟΚΚ8 ΑΕ Καραβά - Ομόνοια την πίσω ζώνη κατάφερε να αξιοποιήσει την τρίτη ευκαιρία για την οµάδα του κάνοντας το 27-25 και το 1-0 σετ για την Ανόρθωση. Στο δεύτερο σετ η Ανόρθωση µε την ψυχολογία µε το µέρος της κα- τάφερε να πάρει από την αρχή προβάδισμα µε 8-4 και 16-7, το οποίο διατήρησε µέχρι το τέλος του σετ κερδίζοντας το σετ µε 25-14. Με το 2-0 υπέρ της η Ανόρθωση προηγήθηκε και στο τρίτο σετ µε 8-5 διατηρώντας µια διαφορά ασφαλείας µέχρι το 21-18. Η ΡοΚΚ8 ΑΕΚ προσπάθησε αλλά δεν µπόρε- σε να γυρίσει το σετ αν και µείωσε στο πόντο χά- νοντας µε 25-03 και το παιχνίδι µε 9-0. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Π. Κοντός): Οικονομίδης, Ουζού- νοφ, Μιχαήλ, η Τσάβες, Κοντός, Πλατρίτης- Λίµπερο (Χριστοφή). ΡΟΚΚΑ ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ. Φιλίπποφ): Μοράλες, Νατόπτα, Ευσταθίου, Γκονζάλες, Κνέζεβιτς, Κο- λάς, Μιχαήλ-Λίµπερο. 9 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: 0-4 (13-25, 19-25, 19-25) ΟΜΟΝΟΙΑ: ΧΘωμά, Πηλακούρης,Λοΐζου,Πολυνεί- κης, Σπανός, Πετρακίδης Α. (Αλεξίου, Ηρακλέους, Πετρακίδης Σ.). ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Μ. Κλοκ):.Χρυσοστόµου Π., Χ΄Φι- λίππου, Κλοκ, Ιωάννου, Δημητρίου, ζουράβλιοφ (Ζηκάκης, Χρυσοστόμου Σ.). 9 6ΗΙ0Ε’5 ΠΑΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) Ο6ΗιἱΟΕ’5 ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Ν. Μιλόσεβιτς): Τσαγγαρί- δης Α., Τσαγγαρίδης Γ., Ανάτσκοφ, Καρεσίου, Σβε- τοζάρεβῖτς, Λιούπισας, Παπαχριστοδούλου-Λίμπερο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Α. Παναγιώτου): Στέκα, Θόρτι, Κουμή, Φερρέῖρα, Γουῖτον Αχιλλέως Ζάνης-Λίµπε- ρο (Παναγίδης). 9 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. - ΔΙΟΝΥΣΟΣ: 2-4 (25-14, 19-25, 12.25, 25-43, 11-15) Δύσκολη νίκη του Διόνυσου επί της Ολυμπιάδας που για ακόµη µία φορά δεν κατάφερε να γευτεί την χαρά της νίκης, Η Ολυμπιάδα µπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκανε το 1-0 αλλά ο Διόνυσος γύ- ρισε το παιχνίδι σε 1-2 παίρνοντας τα σετ µε 19-25 και 12-25. Η Ολυμπιάδα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-ὸ αλλά στο τάι µπρεικ η ομάδα του Παναγίδη πήρε την νίκη. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Φ. Κατράνης): Κατράνης, Πάρπας, Αναστασιάδης, Παπαστεριανός, Φαούτας, Αντω- νιάδης. ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Χ. Παναγίδης): Αχιλλέως, Γκάϊῖντις, Κόκκινος, Τόμιτς, Κανναβιάς, Στογιάνοφ, Χαραλα- μπίδης-Λίµπερο. ΡΗὐΤΗΤΗΙ ΣΝΗ.οονι ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 αθήητικο η Ί8η ΣΕΛΙΔΑ 5Τ0Υ ΛΗΤΗΚΗ ΙΔΙΑ {ΑΠΟΛΗΣΗ: ΜΠΝΟΣ ΚΩΖΛΚΟΣ] Μέρες καρναβαλιού και η Αλκή σεβόμενη το πνεύμα των ηµε- Κέρδισε η... άμυνα] Η καλή αμυντική οργά- νωση της Αλκής ήταν αυτή ρών είπε να µας... «µασκα- που της έδωσε την νίκη.Η Ρευτεί! Φόρεσε λοιπόν στολή ΑΕλδυσκολεύτηκεπολύνα “Θηριοδαμάστριας για να αντι- κάνειτην πολύ µεγάλη φάση µετωπίσει τους «λέοντες» και την ώρα που οἱ γηπεδούχοι τα κατάφερε µε απροσµενη είχαν ψηλά ποσοστάευστο- σχετική ευκολία! Με το που χίας όποτε τους δόθηκαν έριξετο πρώτο γκολ (39), όλα ευκαιρίες! πήραν τον δρόµο τους για να φτάσουμε στο επιβλητικό 9-0, εξέλιξη που ανέβασε αισθητά τις «μετοχές» της στον βαθ- µολογικό πίνακα. Έφτασε Και οι δυο προπονητές είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα µε απουσίες αλλά δεν κρίθηκε το παι- γνίδι σ’᾿ αυτές. Το πλάνο του Άτεφελντ κατέρρευσε µέσα σ’ ένα ἂλεπτο.µε τα δυο γκολτης Αλκής και ότι και να επιχείρησε στο β.µέρος, ρισκάροντας μεν, ενισχύο- ντας επιθετικά την ομάδα του, στην τελική τίποτα δεν ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ Η αδυναμία της ΑΕΛ να ο ολο Μο να Καμία αξιόλογη ευκαιρία. καρποφόρησε. Ο Σούμ έδειξε µετις αλλα- γές τις προθέσεις του και , : ΄ αφού είδε ότι η ΑΕΛ δεν... αισίως τους 29 βαθμούς αφού τότε φρέσκαρε την επίθεση στα τελευταία παιγνίδια µας το παίζει... ανίκητη! Μάζεψε του και πέτυχε διάνα! μέσασε τέσσερις αγώνες δέκα βαθμούς και οι φίλοιτης στις κερκίδες όλο και πληθαίνουν, όλο και τρελαίνονται. Οἱ επι- τυχίες λειτούργησαν σαν μαγνήτης και όλοι πίνουν νερό στ’ όνοµα του µεταµορφωτή Ιντζάκ Σούμµ, δείχνοντας του ακόµη και µθ... πανό, την επι- {ευγάρωσε τις νίκες Η χθεσινή νίκη ήταν µόλις η δεύτερη της Αλκής στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Μάλιστα συνεχόμενη και πάλι θυµία τους να μείνει για πάντα! σε «γαλαζοκίτρινη» ομάδα Μπορεί η «αθάνατη» να αφού προηγήθηκε το 2-1 επί μασκαρεύτηκε και νατης βγήκε του ΑΠΟΕΛ. αλλά στην τελική δεν αντιµε- Αλκή έχει να χάσει εντός ότις 15/1. Την κρ... ὅισε ο Απόλλωνας µε 2-9. Στις τελευταίες δυο αγωνιστικές θα παίξει µε Ερμή (εκτός) και ΕΝΠ (εντός). τώπισε και κανένα γνωστό µας κ«λέοντο»ε Οι Λεμεσιανοί έδει- χναν κατά διαστήµατα να δυσκολεύονται να ξεχάσουν την Λεμεσό καιτο εορταστικό κλίμα! Οι φίλοιτης πεορίµεναν να είχε η οµάδα συνέχεια στην ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΟ ΕΟΤ η ο κο ον προς συμπλήρωσε ο 0 μετοχές (16 πα] Χθες πέτυχε το πρώτο του ο ο ο] πρ μας έπαιξε σπουδαίο ρόλο κυρίως στην ο ο μα ο μον Πο ο Ας σµένη Τετάρτη (23 21986). ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Αρκετά καλή η διαιτησία του Ηράκλη Ηρα- κλέους. Σωστοί και οι βοηθοί, Αθηνόδωρος ἱωάννου και Σταύρος Πέλεκις. Ορθά ο πρώτος ) σήκωσε το σηµαιάκιτου και στις ὅυο φάσεις όπου η ΑΕΛ είδε δίχτυα αφού ο Ρόκε στο Ίθκαι ο Πάρπας στο 45᾽σκό- ραραν από θέση όφσαιντ, έστω και οριακά. επιτυχία επίτου Εθνικού αλλά πλέον δεν περιμένουν! Το προσωπείο που µας έδειξε η ομάδα του Ραιμόντ Άτεφελντ, δεν ξέρουμε αν είχε σχέση µε κάποια αμφίεση αλλά η συνολική παρουσία δεν ήταν πειστική. Στο πρώτο µέρος προσπάθησε µεν, έδειξε να επιβάλλεται κάπως, να είναι περισσότερο απειλητική αλλά στο παρά πέντε του ημµιχρό- νου µας προέκυψε χάρτινος πύργος! Μέσα σ’ ένα 4λεπτο (99’-42)) κατέρρευσε και το χειρότερο, καµία ουσιαστική αντίδραση στο β µέρος, άστε που έδωσε και την επιπλέον χαρά στην Αλκή για να βάλειτο κερασάκι στην τούρτα από τον πρώην «λέοντα» Σερτζάο. Οι δυο οµάδες θα προσπα- θήσουν στους εναπομείναντες αγώνες να πάρουν µια θέση από τον δεύτερο όµιλο απο- φεύγοντας τις περιπέτειες και την ταλαιπωρία στην τετράδα του βυθού. Η Αλκή θα έχει βέβαια ενώπιον της και το ταμπλό του κυπέλου. Την ερχό- µενη Τετάρτη θα φιλοξενήσει τον Εθνικό, στην πρώτη τους αναμέτρηση στους «8». Όντως έχει δίκαιο ο Άτε- φελντ που λέει πως στο ξεκί- νηµα η ΑΕΛ ήταν καλύτερη αλλά δεν σκορπούσε και... τρέλα! Κράτησε περισσότερο µπάλα, δημιουργούσε προῦ- ποθέσεις αλλά ευκαιρίες µε το σταγονόµετρο. Γιατί και η Αλκή µπορεί να µην ήταν η καλή «αθάνατη» των τελευ- ταίων αγώνων αλλά είχε σωστή αμυντική οργάνωση και στην κόντρα έδειχνε ικανή. Όταν όµως ο Εντµάρ στο 3θ'σημά- δεψε σωστά και όταν ο Φούσκο είπε στο 42) ευχαριστώ στην άστοχη έξοδο του Μάλαρτζ, τότε το 2-0 έδειχνε βαρύ φορ- τίο για να το ξεφορτωθεί η ΑΕΛ. Κάποια προσπάθεια έγινε στο β µέρος αλλά δεν ήταν αποτέλεσµα σωστής ανάπτυ- ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 6 Στα δύο ἁπανωτά τέρ- Ἀλκής, ο ασπ αμ ν η Να ξοναμπεί στη δίεκ νο δα τς 9 Στο Πόθος Και στῃ σωστή [διαχείριση του προβαδίσµα- τος ἀπό τοὺς Αλκαίΐους, ξης και προεργασίας. Έγιναν κάποιες κινήσεις από τους πάγκους εκατέρωθεν όµως η µόνη που χτύπησε ουσία ήταν αυτήτου Σερτζάο στο 82Ίπου µε την πρώτη επαφή του µε την μπάλα την έστειλε συστη- µένη στο πλεχτό του Μάλαρτζ διαμορφώνοντας στο 83) το τελικό 9-0. . ΠΑΙΔΕΣ: ὐ17 1-2, 015 1-1, υ13 - (ΣΗΜΕΡΑ) μ. Τσιέρζνιακ ....ιιιιινιινιοις 6.5 Μάλαρτζ.ιιιινιονωννωωνωον 6 Μεγκρελασβίλι.... οωῖο [ζούνίορ ινε 6 Γκονζάλες(863 .... οωῖ Πάρπαςιτα τες: 65 Μπασιόβ (65)...... 85 ἈΧθφδοι ος νεώς 5.5 Ζλόγκαρ ...........ι.ο.ι.... πω [αρόξηςιι ώς 7 Εντμάρ (823... μμ Νικολάου ο ος 65 ΣίνΚο..........ιιινννινο 65. Κακογιάννης (68). διδ Ντομπρασίνοβιτς... ο ο μ Ὁ-- 6 Σεμέδο.....ιιιιιιιιοεωνωνω 7 Κέρκεζ (69). 6 ΦΟύσκο...ιιιιιοιεννοννωο, 8 ῬΡόκε (813) .ιιωνως 6 Φερνάντες... νωνο. 75 Κροβέττιο.....ιιιωνιο 65 ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 65’ Αλ Σαΐφι 68’ Ράσιακ .....ιιιιιιιιι 55 82’ Σερτζάο ολ μμ μβμ”.. 6 86’ Κουντουρέττης ............. ο ο ᾿””””.. - ΣΚΟΡΕΡ: 39 Εντμάρ, 42 Φούσκο, 83’ Σερτζάο ΚΟΚΚΙΝΕΣ.- ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μεγκρελασβίλι (641 / Κακογιάννης, Κροβέτιο, Πάρπας ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Η. Ηρακλέους (Αθ. ἰωάννου, Στ. Πέλεκυς) | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: δ00 περίπου ΝΕΟΙ: 021 192 οτι Δεν σκοράρει... Η χθεσινή ήταν η 4η ήττα της ΑΕΛ εκτός έδρας και το κοινό τους σηµείο είναι πως... όταν χάνει δεν σκοράρει Έχασε 2-0 από Ομόνοια, 4-0 από Ανόρθωση και 3-0 από τον Απόλλωνα. Δύο νίκες έχει εντός η Αλκή, στις δυο νίκες εκτός έµεινε η ΑΕΛ που µέσα στο 2011 αγνοεί την επιτυχία µακριά από το Τσίρειο. Κέρδισε 0-ο τον Ολυμπιακό (28/8/10) ενώ η τελευταία της γίκη ήταν το 3-4 στην Πέγεια (28/11/10). Το σηµείο που υπερ- τδρεί στα εκτός της ΑΕΛ είναι το ΦΙΛΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 16’ Σουττου Φρέντι, ασταθής από- κρουση του Τσιέρζνιακ, η µπάλα στον α΄ Ρόκε που µε κοντινό σουτ την στέλνει στα δίχτυα αλλά ορθά ακυρώνεται ως οφσάντ. 24' Σουττου Φερνάντες η µπάλα κοντράρει σε αμυντικό και φεύ- χει µόλις κόρνερ. 26) Ο Ρόκε προσπαθεί να πλασάρειτον Τσιέρζνιακ που βγαίνει και συγκρούεται µαζίτου και δίνεται επιθετικό φάουλ. 39’ Ο Εντµάρ γύρισε µε ωραία κίνηση µέσα στην περιοχή και µε σουτ έκανε το 1-0. 42) λανθασμένη έξοδος του Μάλαρτζ, η µπάλα καταλήγει στον Φούσκο που µε συρτό σουτ εκτός περιοχής κάνειτο 2-0. 45᾽ Μετά από εκτέλεση φάουλ του Κροβέττο ο Πάρπας µε κοντή κεφαλιά στέλνει την µπάλα στα δίχτυα, το γκολ ορθά ακυρώ- γεται ως οφσάιντ. 64’ Σουττου Φρέντι, αποκρούει ο Τσιέρζνιακ. 93 Ο Σερτζάο ξεφεύγει µόνος και µε δυνατό σουτ κάνει το 9-0. «Χ», Το έφερε έξι φορές, ΑνταπόδωσεΙ ο ο πο κο ο ο μμ ο ο ο μπας ο ΚΟ λε α ολη ΚΤΠ ο μεση ο ος ΕΟΤ ο ζο μη ΑΕΛ µετροε! εξι νίκες. η Αλκη. ΄ ο ο ῇ τρείς Ισοπαλιες. Η προηγου- ΠΟ ο μμ ο ο ο αοΤίαον ΑΕ ο (ος Λαρόκ. Πολλές...απιουσἰες Πολλές οι αναγκαστικές απουσίες και γιατις δυο οµάδες, Από πλευράς Αλκής έλειπαν οι Μπρένερ, Πάντας, Μπρούµ, Χρήστου, Κωνσταν νου και Μπχάνκο. Για την ΑΕΛ απουσίαζαν οι Μάρκες, Βάργκας, Ζόνεφελντ, Ζε Βιτόρ και Γκονζάλες, Στον πάγκο έµειναν από πλευράς γηπεδούχων οι Ράζιτς, Κρα- σάς και Γκιμπόνς. Ο Σούµ κατέβασε 17αδαί[ Για τους φιλοξενού- μενους έµειναν στον πάγκο οι Καϊρίνος, Λίμα, Κουτσόπουλος και κονμοςα 4 ΡΑΙΜΟΝΤ ΑΤΕΦΕΛΝΤ | Αν κάποιος δει το σκορ θα πει ότι η Αλκή ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από εµάς. Στο πρώτο µέρος παίξαµε καλό ποδόσφαιρο, µέχρι το 1-0. Μέσα σε τρία λεπτά όµως πληρώσαμε δυο παιδα- ριώδη λάθη. Το ότι παίξαµε καλά στο πρώτο ηµίωρο µε αφήνει αρκετά ευχαριστηµένο όµως τα δύο γκολ σε σύντομο χρονικό σημείο, δείχνει την κακή νοοτροπία που υπάρχει, Κάτι που πρέ- πεινα διορθώσουμε. ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ . Ξεκιήσαμµε πολύ καλά το παϊγνίδι όµως Κόντρα στη ροή του αγώνα και µέσα σε λίγα λεπτά δεχτήκαµε δύο γκολ. Στο β µέρος ῥρίσκάραµε µε αποτέλεσµα η Αλκή να µας τιμωρήσει καὶ µε ένα πο νερο ημα πονηρό λέψουμε για να τα διορθώσουμε. ένα σκορ σεντ πολύ καλό ποδσ- σφαίρο. Εναι πολύ θετικό ότι κε ότιγινόµαστε µια καλή ομάδα, Είχαμε απουσίες καὶ κοντά σε αυτές προστέθη- καν πρὶν τον αγώνα κάποια προβλήματα µε ορισμένους παίκτες. Στο τέλος όµως αυτοί που μπήκαν ὑλωω, και “ αντι- κατέστησαν επάξια. ὧς ΤΑΡΙΟ ΦΕΡΝ αν πιπααΑριο φερι ς πολύ καλή ομάδα κάναµε µια µεγάλη προσπάθεια. Στην Κατά- σταση που βρισκόμαστε και που θέλουµε επειγόντως βαθμούς, στο τέλος αυτό που µας ικανοποιεί είναι το βαθμολογικό κέρδος. -- 19: 9-0 --- ΝέγΚρΙ -..ιοιοννο 7 Πετκόφ ......ι..ιι.ιιιιιιιι.. 8 Θεοφίλου (62 .....ιιν-νιν.. 5 Μέρτακκας ......ιιιιιιιιιιὶ 8 Δημητρίου Τρένσον......... Σιένγκελ...... Ντε Γουλφ . Ντίμεχ(ζ1).. Μαρκόφσκι...ιιιιιοιινοο 8 Λίνσεν(75] Εσκομπάρ.......ιι.ιιιιιιιωι. 7 Πρισό.......... Ἴμσιοτ ...ιιιιοινιιο 8 Βαν Ντάϊκ... Κριβοκάπιτς(82).. οοἲ Όπερ .......... Ντα Σίλβα............. 9 Μαργκάσα.. Μπέρτσιλ(8θ)...ιιιο., 9 Καμπρέρα Μπαλτοβάλιεφ(θ73...ιιο.. 7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Αλέκου(62) ..ιιινινωνιο 5 Γούμενος(673 ....ιιιι.. 7 Γκόμεζ(τ {ιν 5 Ταρούμπα(ϐ2) Κίνγκσλεῖ (753... 5 Φασσότ(θθ] ΣΚΟΡΕΡ: / Μπέρτοιλ 40’, Ίμσιοτ δ5᾽ ΚΙΤΡΙΝΕΣ: / Μαρκόφσκι ΚΟΚΚΙΝΕΣ:- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Στέλιος Τρύφωνος, Αγγέλα Κυριάκου, Χρι- στάκης Σπανός ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 3 χιλιάδες ανα περίπου ΝΕΟΙ: 10 047: Θα διεξαχθεί σήµερα / υ: 5: Θα διεξαχθεί σήµερα ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ Στην άµυνα για σεμινάριο που παρουσίασε η Ένωση και στη σπουδαία οργάνωση που είχε και µεσοεπιθετικά. Απέναντι σε µια ΑΕκπου δεν θύμιζε σε τίποτα την ομάδα του Α’ γύρου. ΝΙΚΚΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συγχαρητήρια στούς παίκτες µου για την καταπληκτική εµφά- Μση που έκαναν καιτο πολύ καλό αποτέ «Αφοσιωθήκαμε στην τακτική µας και περιορίσαµε τον αντίπαλο µε σκληρή δουλειά, κάνοντας τα πράγµατα πολύ εύκολα, Κάναμε την καλύτερη µας εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση από τότε που είμαι στην οµάδα Και μπορούσαμε να πετύχουμε και µεγαλύτερο σκορ. ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΚΡΙΒΟΚΑΠΙΤΣ Η Ένωση έπαιξε µε καρδιά, Τα έδωσε όλα, έπαιξε δυνατά και πήρε µία σηµαντική νίκη. Ελπίζω να κερδίσουμε και στις δύο αγω- γιστικές που υπολείπονται για το φινάλε της κανονική περιόδου. Μπορώ να πω ότιτο αποτέλεσµα είναι δίκαιο. Η Ένωση έδειξε από το πρώτο ημίχρονο τις προθέσεις της, Ἠλθε για να παίξει δυνατό ποδόσφαιρο και µε αντεπιθέσεις. Δύο διαφορετικά στυλ. ποδοσφαίρου, η µια οµάδα περίµενε πίσω και η άλλη προσπα- θούσε να δημιουργήσει. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι, µε το δοκάρι του Πρισό, όµως δεν τα καταφέραμε. Δεν περιµέ- ναμε να χάσουμε αυτό τον αγώνα, µε όλο το σεβασμό στην Ένωση. ΝΙΟΓΚΟ ΠΡΙΣΟ Είµαστε πολύ απογοητευµένοι από το αποϊέλεσμα. Δεν το περί- μενε κανείς. Έτσι είναι όµως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξεχά- σουµε γρήγορα αυτό το µατς. Ενώπιον µας είναι ο αγώνας κυπέλ- λου της Τετάρτης µε την Ανόρθωση. Ζητούμε συγνώμη από τον Κόσμο µας. 5 ΤΟΥ ΠΛΗΤΕΛΗ ΝΙΧΛΙΗΛΑ Αναβολή για άλλη µία αγωνιστική πήρε η επιστροφή της ΑΕΚ στις γίκες στο ΓΣ, κι όχι µόνο, αφού γνωρίζοντας την ήττα µε 0-2 από τους... κομμάντος του Νίκκι Παπα- βασιλείου, όχι µόνο έχασε την ευκαιρία να σφραγίσει εισιτήριο τετράδας, αλλά απέκτησε και συγκάτοικο στην 3η θέση, την ίδια ώραπου η Ένωση προσθέτοντας ἆλλο ένα τρίποντο στο ενθργητικό της, έκανε αποφασιστικής σηµα- σίας βήμα µονιµοποίησης στο δεύ- τερο γκρουπ των μπαράζ, Η ΑΕΚ, πραγματικά σκιά του εαυ- τού της, και δικαίως, µερίδα των οπαδών της, που αποδοκίµασε πα- κτες και κυρίως, τον προπονητή για πρώτη φορά, Όσο για τη χθεσινή Ένωση, που δίκαια έφθασε στο σημαντικότατο «διπλό», ότι και να πει κανείς είναι λίγα. Σπουδαία σε οργάνωση και αμυντική λειτουργία, πειθαρχία στον απόλυτο βαθµό σε όλες τις γραµµές, µα προπαντός µε παί- κτες κομμάντος στην επίθεση, κατόρθωσε όχι µόνο να διατηρήσει µακριά από κινδύνους την εστία του Πετκόφ, αλλά να δραπετεύ- σει κιόλας, χάρις φυσικά και στη μαγκιά της, µε ανέλπιστο τρίπο- ντο από το ΓΣ2Ι Η συντηρητική στρατηγική, που επέλεξε να ακολουθήσει η φιλο- ξενούμενη πέτυχε απόλυτα. Για τρεις λόγους, Η άµυνα της Ένωσης χτίστηκε από... μπετόν, απέναντι σε µια προβλεπτή και αργή σε ανά- -υ- -- ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Αναμφίβολα ο Μαρκ Μπέρτσιλ ήταν ο κορυφαίος ο ο ο νεο αζαα]ὰ Ένωσης. Με προσωπικό του αμ ολο ο ο πρώ- του ημιχρόνου φώτισε τον ο ο 0). ΠαραλιµνΙτικη ομάδα. χώρια πως στο διάστηµα αυτο έμοιαζε ασταµάτητος στις ιο Ελ ο κος νέργησε η ομάδα του. Π... πρι στη ἠάρνακη πτυξη ΑΕΚ. Η επίθεση, της, εκμε- ταλλευόµενη την απουσία Χόφλαντ, όπως καιτα πολλά πρασινοκαρινα κενά, φρόντισε να κάνει αυτόπου έπρεπε. Καιτέλος, το 0-2 στο ξεκί- γηµα του δευτέρου ημιχρόνου, καθόρισε την εξέλιξη του αγώνα. Πάντως, όταν ο Μπέρτσιλ στο 40’ πέτυχε το 0-1 απέμεινε δικαι- οσύνη ουσιαστικά, σε σχέση µε τα ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ο ο ολο κα κ ολο ο) ο έλλειψη ολ ου μιά στο κέντρο μ εν στατα στοιχεία στο μεγαλύ- τερο διάστηµα του µατς. Εκτός 0 Σύουζα Πραγματική έκπληξη προ- κάλεσε στους φίλους της ΑΕΙ, αλλά και σε εκείνους που γνω- ρίζουν καλά την πρασινοκάρινη ομάδα, η απουσία του Άλαν Σόουζα από την αποστολή της στον αγώνα µε την Ένωση. Ο Βραζιλιάνος, που ήταν βασικός στο προηγούμενο µατς µε τον Ερμή, έμεινε εκτός, για άγνω- στους βέβαια λόγους (µόνο ο Κάανεν γνωρίζειτο γιατῦ. όσα προσέφεραν οι µονοµάχοιτης Λάρνακας στο πρώτο µισό του ματς, αφού προηγούμενα κλώ- τσησε ευκαιρίες που δεν χάνονται ούτε µρ... κλειστά µάτια. Αποκτώντας αυτοπεποίθηση η Ένωση µε το πέρασµα του χρό- νου, έδωσε και τον δικό της ρυθµό στον αγώνα, καταφέρνοντας να έχειτο προβάδισμα στο σκορ στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αναπροσαρµόσει τα δεδοµένα σχε- δόν µε το ξεκίνηµα στο δεύτερο ημίχρονο, Ίσως μάλιστα η εξέλιξη του αγώνα να ήταν διαφορετική, αν ο Πρισό σηµάδευε δύχτια, κι όχιτο αριστερό κάθετο δοκάριτου Πετκόφ στο 47’. Το γεγονός πάντως ότι από τους νικητές δεν υπήρξε υστερήσαντας σε απόδοση και προσπάθεια παί- κτης, αποτελεί στοιχείο που λέει πολλά. Βέβαια, σημαντικότατο ρόλο στην επιτυχία έχουν, πέραν της άμυνας, οἱ Μπέρτσιλ και Ντα Σίλβα, που έκαναν τους αμυντι- κούς της ΑΕΚ σε πολλές περι- πτώσεις να μοιάζουν µε... µαθη- τές. Πολλά έχει να πει Και το γεγΟ- γός ότι δύσκολα βρίσκει κανείς διασωθέντα στο χθεσινό ναυάγιο της ΑΕΚ. Πέραν των Φφιλότιμων Πρισό και Φαν Ντάϊκ, διακρίθηκε Ιδιαίτερα και ο Νέγκρι. Πρώτες :αποδοκιμασίες ταν η πρώτη φορά στην περίοδο που διανύουμε που από την εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ(εντυπωσιακή και χθες η παρουσίατους, αφού προσέγγιζαν τις 3 χιλιάδες) ακούστηκαν αποδοκιμασίες και σφυρίγµατα. Μέχριτώρα, στις χαρές, αλλά και στις λύπες, οι πρασινοκπρινοι σπα- δοί χειροκροτούσαν θερµά την ομάδα τους µετά από κάθε αγώνα, Κάποιοι άλλοι βέβαια την χειροκρότησαν ξανά, Όμως, καθολικό ήταν το χειροκρότηµα των φίλων της ΑΕΚ για τους παίκτες της Ένωσης κατά την αποχώρηση τους από τον αγωνιστικό χώρο στο φινάλε του µατς. ο κ) κο] / Ο Φαν Ντάϊκ µε απ’ ευθείας φάουλ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα ξυστά άουτ. ανάγκασε τον Νέγκρι να απογειωθεί κυριολεκτικά για να διώ- ξει σε κόρνερ. 98) Ο Μπέρτσιλ από πλεονεκτικότατη θέση και µε τον Νέγκρι εκτός εστίας, µε µονοκόμµατο σουτ στη κίνηση έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ. 40’ Ο Κριβοκάπας εκμεταλλευόμενος λάθος διώξιµο του Θεοφίλου έστειλε κοντινή σέντρα, κιο Μπέρτσιλ µε κοντινή κεφαλιά και τον Νέγκρι εκτός εστίας δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 0-Ί. 47) Μετά από κάθετη πάσα του Λίνσεν ο Πρισό ξέφυγε στην περιοχή, το δυνατό κοντινό του σουτ όµως στη κλειστή γωνία, σταμάτησε το αριστερό κάθετο δοκάρι. 55) Ο Ντα Σίλβα εκτέλεσε Κόρνερ από δεξιά, κι ο Ίμσιοτ πιάνο- ντας αδιάβαστη την αντίπαλη άµυνα, µε δυνατή κεφαλιά πέτυχε το 0-2. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Αρκετά καλή κρίνεται η διαιτησία του Στέ- λιου Τρύφωνος, που φρόντισε να βγάλει το παι- χνίδι αποφεύγοντας τη χρήση καρτών καιτα άσκοπα ὁ σφυρίγµατα. Όσο για το πέναλτι που ζήτησαν οι γηπε- μι δούχοι µετά το 0-2 (67], το κοντινό της απόστασης του σουτ που έγινε, δικαιολογεί την άποψη του νατο.., θεωρήσει ακούσιο. Ί2η ΣΕΛΙΔΑ ο. ν η ια ο Αα , ομως. πο ΤΗ ΚΟΕ ΜΕ. κ ΜΗ]: θέλουν ν᾿ ακούσουν το όνομά του οἱ Λεµεσιανοί. Τα είχαν µαζίτου οἱ Αελίστες, τώρα τον «κουκκου- φούν» και οἱ Απολλωνίστες. Θα βλέπει τη Λεμεσό... µε τα κυάλια. αθήητικο ια ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ευκαιρία για Αζὰ Ωραίος ο συνάδελ- φος εκπρόσωπος Τύ- που του Απόλλωνα Ανδρέας Αζάς στις δη- λώσεις µετά την παρα- πομπή του στη Δικαστι- κή Επιτροπή της ΚΟΠ για τις δηλώσεις του περί διαιτησίας . Κανέ- να σώμα είπε δεν πρό- κειται να µε φιµώσει όταν η ομάδα µου αδι- κβίται κατάφωρα. Δεν έχουµε τίποτε µε καμιά ομάδα. Τα έχουµε με το πα- ρασκήνιο. Ευκαιρία λοι- πόν φίλε Ανδρέα στη Δικαστική να τα πεις στους δικαστές έξω από τα δόντια. Να ξε- σκεπάσεις το παρασκή- νιο και τον µεγαλοπα- ράγοντα της ΚΟΠ που επηρεάζει τη διαιτησία. Θα τολµήσεις όµως ή θα πάς ... να φας πρό- στιµο ή καμιά τιμωρία αποκλεισμού και θα σιωπήσεις. Για να δού- µε. Πάντως ο Χατζηλια- σής τη γλύτωσε από την πειθαρχική έρευνα. 9 Μεγάλη Πέμπτη Την ερχόμενη Πέ- µπτη θα πραγµατοποι- ηθεί στα γραφεία της ΚΟΠ η ετήσια παρου- σίαση των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ στην πα- ρουσία μάλιστα του εκπροσώπου της Ευ- ρωπαϊκής Όμοσπον- δίας, Σύµφωνα µε πλη- ροφορίες κάποια σω- Ο περίοικος ο π ΠΠση Ἔς Ξέρετε ποιο! διαιτητές Πο μον ο νόμο η ὸ» Ο Χρίστος ΝΙΚο- λαΐδης και ο Μάριος Τσαγγάρης. Από 13 ο καθένας. » Ό], παίζουμε... ο Νύκτα µαγική για τους Εγκωµίτες αυτή της ) Παρασκευής. Ἡ Θύελλα, η ΕΘΑ Έγκωμης - κέρδισε το πρώτο τρόπαιο στην Ιστορία της και η µεγάλη επιτυχία γιορτάστηκε δεόντως. Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι οἱ Εγκω- µίτες γέμισαν τις κερκίδες και μάλιστα το πα- ρόν τους ήταν βροντερόν αφού καθόλη τη διάρκεια του αγώνα επευφημούσαν την οµά- δα τους, ενώ η ιαχή «ΕΘΑ-ΚΥΠΕΛΛΟ» δονού- σε την ατμόσφαιρα. Πανευτυχείς όλοι, τη δΙ- ΙΛ ΜΙΝΙ ή κή του νύκτα όµως περνούσε και ο προπονη- τής της ΕΘΑ Αντώνης Κωνσταντινίδης, που οὐκ ολίγες φορές συνελήφθη να δακρύζει από συγκίνηση. Ο Αντώνης όµως βρέθηκε στους επτά ουρανούς, αφού κάποιοι µερί- µνησαν να του κάνουν και την έκπληξη. Μέ- σα στην τρελή χαρά... ήρθαν να προσφέρουν τη δική τους λάμψη τα δύο αγγελούδια του Αντώνη. Ο Στέφανος και ο Πάρης µε κασκόλ και καπελάκια της ΕΘΑ. µατεία δεν πληρούν τα κριτήρια. Μεταξύ των σωµατεί- ων αυτών είναι και ένα από τα µεγάλα που τρέχει να προλάβει να εκπληρώσει οικονοµι- κές υποχρεώσεις για να µη μείνει .. εκτός νυμφώνος. Θα τα κα- ταφέρει όµως Τα κρι- τήρια είναι πολύ αυ- στηρά και η ΟΥΕΦΑ δεν πρόκειται να κάµει τα... στραβά µάτια. Η ερχόμενη Πέμπτη για µερικά σωματεία ὅεν ΡΟ ΡΑΠΟΛΛΑΣΥ Τα δύο ονόματα Ρέα και Στέλλα, ίσως να µην λένε τίποτε για πολλούς. Ρωτήστε όµως τον Αντώνη Κωνσταντινίδη και το Χριστόφορο Λειβαδιώτη και θα σας πουν... Αποτελούν το έτερο ήµισι και το κύριο στήριγμα των δύο προπονητών, στις καλές και στις κακές στιγμές. Η Ρέα (δεξιά) και η Στέλλα (αριστερά µε το τρόπαιο πανηγυρίζουν και αυτές πανευτυχείς. ΣΤη φωτό και η Άντρη η µητέρα του Χριστόφορου η κατά τον Πάρη η άλλη Βούλλα... -- αποκλείεται ν᾿ αποδει- χθεί... Μεγάλη Πέμπτη. . ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΛΓΕΒΙΤΣ Προπονητής Ομόνοιας «Είναι ένα παιγνίδι που πα- ρουσιάσαμε χάλια εικόνα. Αντιπρόεδρος ΕΕ ΟΥΕΦΑ «Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Το ελληνικό ποδό- Ντρέπομαι». σφαιρο διασύρθηκε». 9 Σέρβικες κοφτές κου- 5 ΤΟ κυπριακό δεν πάει διοπάθειες. βέντες. καλύτερα. ο ΜΟΥΝΤΟ το τοπίο στο στρατόπεδο των πρασίνων. Η φετινή Χρονιά αποδει- κνύεται δίσεκτη, καθότι σε όλους τους τοµείς η Ομόνοια πάσχει. Αγωνιστική και οικονομική κατάσταση χάλια! Οι σχέσεις µεταξύ Διοίκησης-φιλάθλων τε- ταµένή, µε τους χούλιγκαν να προβαί- γουν σε καταδικαστικές ενέργειες και να επαυξάνουν τις πληγές... ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν... κακά ϱ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ από την αγωνιστική κατάσταση η νηστεία στο γκολ συνεχί- ζεται, µε αποτέλεσµα να µην έρχεται και το τρίποντο. Τρεις σερί ισοπαλίες και η διαφορά που χωρίζει τους πράσι- γους από τους γαλαζοκίρινους αυξή- θηκε και πάλι στους -7. ΚΑΙ έχει ο Θεός... ακκ ο ΑΝ η ανομβρία... συνεχιστεί τότε υπάρχει το ενδεχόμενο το ΑΠΟΕΛ να πάρει τον τίτλο µε ρεκόρ διαφοράς βαθμών. Ένα... γκολ, θέλω αµέσως ένα γκολ... ΕΚΤΟΣ και αν οι Τριφυλλοφόροι συνέλ- {.θουν... Χα ἓ 9Ο Μπάγεβιτς αναζητά επίµονα να .. βρει το λάθος. Ψηλώνει... τα χέρια και . προσφεύγει στους παίκτες του, να του {πουν τη δική τοὺς εκδοχή. Κανένας . όµως δεν μιλάει... '. ΗΠΙΑΝ τ’ αμίλητο νερό... ἡ «ασ ᾳπ 9 ΚΑΤΙ πήγε να πει ο Αντώνης Γιωρ- Γ γαλλίδης στη συνέντευξη Τύπου µετά ἔ το παιχνίδι, όµως ο Ντούσαν του έκοψε Ἔ το βήχα ... Καλά έκανε γιατί ο Αντώνης :. είχε πρόθεση να παραμυθιάζει... {. Ο πρίγκηπας δεν κρύβεται... ἁ Χα ο ΚΑΠΟΙΟΙ άλλοι όµως, αν δεν άρχισαν γα κρύβονται πρέπει να αρχίσουν να κρύβονται, καθώς ο κόσμος δεν συγχω- ρεί την αδιαφορία και την κοροϊδία... ΠΑΙΞΤΕ µπάλα κύριοι, ἡ βγάλτε τις φα- γέλες. Αυτή είναι η απαίτηση του ΛΑΟΥ. ο ΠΟΛΥ σοβαρά τα επεισόδια έξω από το «Αντώνης Παπαδόπουλος» και όπως αποκαλύφθηκε αρκετοί ήταν οι ανεγκέ- Φαλοι που πήγαν προετοιµασμένοι για πόλεμο. Ακόμη και αµαζόνες.,. πήραν τα όπλα, όµως πιάστηκαν στον ύπνο! ΑΦΗΣΤΕ την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της µήπως και η μάστιγα της βίας καθηλωθεί! ο Ο θεσµός των παρατηρητών προω- θείται ολοταχώς, όµως τα σωματεία ζη- τούν όπως το κόστος αναλάβει το κρά- τος, δηλαδή ο απλός πολίτης και φορο- λογούμενος. ΑΛΛΟΙ να σπάζουν και άλλοι να πληρώ- νουν... 9 ΤΟ θράσος των παραγόντων των σω- µατείων µας δεν έχει όρια. Δημιούργη- σαν έστω και άθελα τους τις εστίες του κακού, τώρα δεν μπορούν να Χαλιναγω- Προπονητής Ολυμπιακού «Αν ήταν άλλος προπονη- τής θα πάθαινε εγκεφαλικό». ο Υπάρχουν και οι καρ- πρόβλημα. πα πῃ Προπονητής Απόλλωνα «Με τον Ερµή βγάλαμε µό- γοι µας τα μάτια, µε την Ένωση τα βγάλαμε παρέα». ο Πιο καλή η μοναξιά... Πάει και ο Τάσος Παπαϊωάννου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας υπέβαλε παραίτηση. Άλλοι συνδέουν την παραίτησή του µε τις βολές που δέχτηκε για εύνοια της διαιτησίας προς το... συγ- χωριανό του Οθέλλο, άλλοι λέγουν ότι πιέστηκε από τον Κώστα Κουτσοκούµνη να παραιτηθεί... γιατί του δημιουργούσε Να υπενθυµίσουµε ότι ο Τάσος Παπαϊ- ωάννου είχε διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας και πριν από κά- ποια χρόνια, µε πολύ καλά αποτελέσµα- τα και µε τη διαϊτησία επί θητείας του να βελτιώνεται σηµαντικά. Χωρίς να ξέρει κανείς και χωρίς να γνωρίζει κανένας το Δι πεβιπετειώδεις θητείες [απηϊωήννου λόγο, ο Κ. Κουτσοκούµνης τον υποχρέω- σε και τότε να φύγει για να φέρει στη θέ- ση του το γνωστό µας Τσιέλεπο. Πριν δύο χρόνια τον επανέφερε στο πόστο του Προέδρου της Επιτροπής Δι- ατησίας, αλλά πέρσι του αφαίρεσε την αρμοδιότητα ορισμού διαιτητών Α' Κατη- γορίας, έργο το οποίο ανέλαβε από κοι- νού µε τον επιστήθιο φίλο του Κωστάκη Κωνσταντίνου. Ο Τ. Παπαϊωάννου ανέλα- βε το διορισμό διαιτητών στις µικρές κα- τηγορίες και πριν λίγες µέρες ήλθε η πα- ραίτησή του. Άγνωστες οι βουλές του Κουτσοκού- µνη. Δεν αποκλείεται του χρόνου να ξα- ναφέρει τον Παπαϊωάννου πίσω... γήσουν τους χούλιγκαν και σε καιρούς οικονοµικής κρίσης, ως συνήθως ευελ- πιστούν στις... ευλογίες του κράτους... ΚΟΥΡΠΑΤΖΙ κύριοι... ... ο ΤΟΠΕ ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ιωνάς Νικολάου ότι πολλές οµάδες θα µεί- νουν χωρίς γήπεδα και θα τρέχουν να βρουν. Το θέµα της ακαταλληλότητας των σταδίων δεν είναι σημερινό, αφού όπως είναι γνωστό τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια λεπουργίας, καθώς δεν πληρούν τους όρους και τις προὐποθέσεις που προ- νοεί η Νομοθεσία. ΠΑΡΑ ταύτα λειτουργούν µε την α νοχή της πολιτείας και των Τοπικών Αρχών! ἉἍκ απ ο ΑΝ είναι δυνατό να γίνονται υποχω- ρήσεις σε θέµατα ασφάλειας, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές φιλάθλων που αὖνο- οὐύν τα προβλήµατα που υπάρχουν στα στάδια... Ο ΘΕΟΣ αστους προστατεύσει... π απ ο Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλω- να, Ανδρέας Αζάς, παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή για τις δηλώσεις του εναντίον της διαιτησίας µετά τον αγώνα µε την Ένωση. Ο Ανδρέας δεν πτοείται και δηλώνει ότι δεν θα µπορέ- σουν να τον φιμώσουν... ΑΝΔΡΕΑ θα σε φιµώσουν... Το πρόστι- μο από τη Δικαστική θάναι τσουκτερό και ο Απόλλωνας δεν... 9 ΛΕΝ είναι µόνο ο Ανδρέας Αζάς που άφησε υπονοούμενα για τη διαιτησία του αγώνα µε την Ένωση, αλλά τεχνική ηγεσία και παράγοντες του Απόλλω- να... ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ εν αδίκω κύριοι του Απόλ- λωνα. Ψηφίσατε καὶ σεις υπέρ της µη καθόδου ξένων διαιτητών... Τα λάθη τι- μωρούνται... τς 15 ὐλα ταπερίπτερα! [- - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΑΛΑΜΤΟΥΜ καὶ κερδ!ΣΤΕΙ Απίθονη βιντεοκάμερα γνατους πρώτους 1000 νικητές... ωκαι δωροκουπόνι αξίας {50 για αθλητικά είδη ἕ- ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 αθήητιο ρήμα 11η ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ΑΔΥΝΑΜΟΣ Νίκη µε µεγάλη σηµασία για ΚΡΙΚΟΣ τον Εθνικό χθες στο Δασάκι. Ο Ερµής δεν κατάφερε ἕ τον Ερµή µε 1-0 και χθες νακάνειτο γνωστότου επανήλθε στις επιτυχίες, ενώ ο παιχνίδι µη μπορώντας να Ερμής συνεχίρινα έχριτην ανά- γκη των βαθμών. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα πέτυχε ο Γκέλ- σον µε σουτ στο 22’. Ονικητής έχασε και πέναλτι στο 65᾽ όταν. ο Χρυσοστόμου απέκρουσε το σουτ του Σίκοφ. Ο Εθνικός γίνει απειλητικός για την εστία του αντιπάλου παρά το ότι ανέβηκε στην επανά- ληψη. Αυτότο αονός του στοίχισε. . Άχνας µε 27 βαθμούς στο ενερ- γητικό του ήθελε τη νίκη για να Ἐπανέλθει στις επιτυχίες µετά απότις ὅυο συνεχόμενες ῄπτες, 0 Ερµής στους 24 βαθμούς ήθελε και αυτός τη νίκη για να νιώσει περισσότερη ασφάλεια. Τελικά αυτός που χαμογέλασε ήταν ο γηπεδούχος που έφθασε Κόσμος σὲ ο] ἴους 30 βαθμούς. Ο Εθνικός βλέ- Λίγο πειτώ ἤ ρα το δεύτερο γκρουπ και δα ο Ελλ δα θα µονομαχήσει για τον στόχο ολλ ναν αισθητή την πι ε αυτό µε την ΕΝΠ. Ο Ερμής απο, ύ φονα πάλεψε το µατς στο δεύτερο στο γήποδο φωιο µέρος που ισοζύγισε αλλά δεν ν ΗΕΥ. Ἱ.. κατάφερε να έχει κέρδος, Χαρα- ὅτι σας κτηριστικό του αγώνα τα δυνατά ν ος µαρκαρίσµατα που οδήγησαν σε πολλαπλή χρήση της κπρινης κάρ- τας από το διαιτητή Χρίστο Ηλία. “Αξιοσημείωτο. Η τελευταία γίκη του Εθνικού στο γήπεδο του ήταν στις 17 Οκτωβρίου (2- ίπαλ την Αλκή την 6η αποφασισμένος από την αρχή µε στόχο τη νίκη. Σταδιακά επέ- βαλε το παιχνίδι του αφού επι- Κράτησε στη µάχη του κέντρου όπου δέσποζρ ο Ιγνάτοφ κατά κύριο λόγο αλλά καιο Κίσσι. ο Εθνικός κατάφερε να εξαργυ- ῥρώσειτην ανωτερότητατου µε γκολ που πέτυχε µε σουτ ο Γκέλ- σον στο 22’. πε σος ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο Βραζιλιάνος Γκέλσον ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Πέτυχε άλλο ένα σηµαντικό: νικητήριο- γκολ. για την οµάδα του και έφθασε τα έξι στο πρωτά- θληµα. Ο επιθετικός του Εθνικού κάνει µια πολύ καλή χρονιά και µε τη χθεσινή του εμφάνιση έδωσε άλλη µια απόδειξη για αυτό, Αρνεμτῇριια ο ΔΙ αφ 1.λν ταν νε ΝΑΣΑ: σε Ἑρμής από την πλευράτου:- - δεν κατάφερε να κάνει παιχνίδι Κύρια χώλαινε στο χώρο του Κέντρου και ο Περέιρα απέσυρε τον Τζουμίσε και έριξε στον αγώνατον Κολάνη πριν κλείσει το πρώτο µέρος (41). Τη µεγάλη ευκαιρία του σαρανταπενταλέ- πτου τη βρήκε ο Ερμής, αλλά το σουττου Παστέλ σταμάτησε στο δοκάρι µετά από παρέµ- Ηλία. Οι φάσεις που ο Ερµής ζήτησε πέναλτι, η µπάλα ακουμπά στο χέριτου Οτσό- κολίτς αλλά το χέρι είναι «κολλημένο» στο σώματου. Στη φάση που ο Πετκόφ βρέθηκε στο έδαφος δεν υπήρξρ παράβαση. ΠΟΥ ΚΡίΘΗΚΕ δας για να φθάσει στη νίκη. Είχε αρκετά καλά διαστή- µατα ο Εθνικός που µπο- ρούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Έχασε δε και πέναλτι. Ο Τόζα Σἀάμπουριϊς ΣΙΙΕΡΤΙ ταξε το 4-2-9-Ί. Νουρεντινά- σκι κάτω από τα δοκάρια, Λόπεζ, Σίκοφ, Σίµοφ. και Μιλουντίνοβας στην άµυνα: Στο κέντρο οι Κίσι, Λαρς, ἴπο μπροστά οι γνάτοφ, Φιλα- νιώτης, Κεμπάτζε (οι δυο τελευταίοι στα άκρα) και στην κορυφή ο Γκέλσον. Ο Περέιρα παρέταξε το 4- 2-3-1. Γκολκήπερ ο Χρυσο- στόµου, στην άμυνα Μαχρά-. π Σαμάρας, Γκιλ, ή. στο κέντρο πιομιροστά οι Ἐν αλ ἰσυνκέρνή ϱ ζοεάνο. : Νουρεντινόσκι ......ννωνι. ϐ Χρυσοστόμου Τόρες... τομ μμ“ Μιλουντίνοβας...... εδ ΜΙΥΚέλιωο Σίµοφ ............ ωα. Ζοέναο (55) Σίκοφ....ι... ω.δ Μαχράτζειιιω. Λαρς..ιιινωων ωωδ. Κατιάγκα....... Κίσι...ιιιιιννιωο μωῖ Σαμάρας.... Φιλανιώτης (82’) ..ιι ο. Παστέλ (68) γνάτοφ (74......... μωῖ Πετκόφ...ιι.... Κεμπάτζε (901... μωῖ. Τζουραε (413 Γκέλσον........ιι-ιιιιι νο. 9 Ρονκάτο.......ιιιιιιιω. ΑΛΛΑΓΕΣ: ΑΛΛΑΓΕΣ: 74’ Πογιατζής 41’ Κολάνης......ιιιο.. 6 82 Πέτροβας 55’ Παπαδόπουλος.......... 5 90’ Οτσόκολιτς 68’ Σεµπασπιάο ...............' - ΣΚΟΡΕΡ. 22’ Γκέλσον ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σίκοφ (δη), Τόρες, Κεµπάτζε, Φιλανιώτης, Πογιατζής (6Η), Κίσσι, Σαµάρας (4η), Μαχράτζε, Παπα- θανασίου, Ρονκάτο(ϐη) ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χ,Ηλία, Στ. Νικόλα, Χρ. Θεοδώρου ΘΕΑΤΕΣ: 300 εισπήρια ΝΕεοΙ 9-2 ΠΑΙΔΕΣ: 017 5-1, 015 Ί-4 ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4’ Ο Ρονκάτο πραγματοποιεί σουτ, μόλις έξω κατἀλήγει η µπάλα. 5’ Σουτ του Φιλανιώτη και πολύ καλή απόκρουση από τον Χρυσοστόμου. 22) Ο Γκέλσον µε σουτ αφού πήρε τη µπάλα σε ρηµπάουντ από απόκρουση του Χρυσοστόμου σε σουτ του Κεμπά- τζε, σηµειώνειτο 1-0. 45’ Σουττου Παστέλ η µπόλα στο σώμα του Σίκοφ και µετά στο δοκάρι. 65’ Σουτ του Φιλανιώτη ο Μαχράτζε σταμάτησε τη µπάλα με το χέρι οι του Εθνικού ζήτησαν πέναλτι και µε µικρή καθυστέρηση ο διαιτητής το καταλόγισε. Εκτέλεσε ο Σίκοφ και απέκρουσε ο Χρυσοστόμου. Τ1’ Σέντρα του Ρονκάτο. Ο Γκιλπου ήταν µόνος έκανε το κεφάλι και η µπάλα πήγε άουτ. 90/-3’ Σέντρατου Σαμάρα η µπάλα κτύπησε στο σώματου Οτσόκολας και οιτου Ερμή ζήτησαν πέναλτι, Ο διαίτη- τής Χ. Ηλία είχε διαφορετική γνώµη 90--4) Ο Πετκόφ βρέθηκε στο έδαφος εντός περιοχής και οι του Ερµή ζήτησαν και πάλι πέναλτι. βαση καιτου Σίκοφ .Το 1-0 σκορ που σφράγισε το πρώτο ημί- χρονο κρίνεται δίκαιο µε βάση την εικόνα του αγώνα. Στο δεύτερο µέρος ο Ερµης προσπάθησε να ισορροπήσει τον αγώνα αλλά ήταν νευρικός στις κινήσεις του και δεν µπο- ρούσε να δημιουργήσει αξιό- λογες προὐποθέσεις για γκολ.Ο Εθνικός δεν τα έβαλο κάτω αλλά δεν οίχο την υπεροχή του πρώ- του µέρους. Όμως εβγαινε και αυτός µπροστά µε απαιτήσεις. Στο 66’ ο Εθνικός έχασε μεγάλη εωκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ καινα εδραιώσει τη νίκη τὀυ, αλλά ο Χρυσοστό- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο αγώνας κρίθηκε στην µου είπε «όχν στο σουτ απότην ος, , αποφασιστικότητατωνπα- εκτέλεση πέναλτιτου Σίκοφ. Με Δεν έκανε το µεγάλο λάθος ο Χρίστος κτών της γηπεδούχου οµά- εναλλασσόμενη την υπεροχή κύλησε ο αγώνας µέχριτέλους που βρήκε νικητή τον Εθνικό. Καλύτεροι απότον Εθνικό οι Γκέλσον, Νουρεντινόσκι και Λαρς και από τον Ἑρμή ο Χρυ- σοστόµου. ο το 91 Θέλαμε πολύ τη νίκη γιατί είχε σημασία για µας. Όμως δεν τα καταφέραμε. ο Εθνικός ήταν καλύτερος στο πρώτο µέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο ισοζυγίσαµε, αλλά δεν κατα- φέραµε να σκοράρουµε και δεν πήραμε βαθµό. Μας περι- µένουν δύσκολα παιχνίδια. ΧΟΥΑΝ ΓΚΙΛ Συμφωνώ µε τον προπονητή µου ότι στο πρώτο µέρος ήταν καλύτερος ο Εθνικός. Παΐξαμε στο δεύτερο αλλά δε σκοράραµε. Μας περιμένουν δυο τελικοί. τοζΑ να Χρειαζόμαστε τη νίκη γιατί (είχαμε ανάγκη από βαθμούς, κάρδίσαμε μετά απο 4 ενος στο Δασάκι, Είναι η πρώτη επιτυχία επί του Ερμή, νουμε κουράγιο γιατί έχουµε δύσκολα παιχνίδια. Ἠταν ὄυνατι ο οι Σαν... πόλεμος. Έμασταν πιο τυχεροί και κερδίσαµε. θέλουμε κάποιους βαθμούς για να ἓ νσυμε από την επικίνδυνη ζώνη ΕΝΤΙΝ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΟΣΜΙ Επιλέξαµε το δύσκολο τρόπο να κερδίσουµε αφού µπο- ρούσαμε να καθαρίσουµε απο το πρώτο µέρος .Συγχαρη- τήρια στον ππάτν του Ερμή πού ήταν πολύ καλός. ΑΓΓΛΙΑ-ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΣΚΩΤΙΚΟ ο ο ιά ” ” 29η ανωνιστικ Δεν επηρεάστηκο από την ήττα στην προηγούµενη αγωνι- ααΐανη [ρδη αγ η ΤΕΡΜ στική από την Μάδεργουελ και η Σέλτικ επικράτησε εύκολα 2- {ΓΜΑΝ ΠΟΙΝΑΠΕΝΤ θ0 87 Ετηκαυραγοῦ Χωμλτρν. Τους κνοαρορί που οόπηρζων πως, «παΐζουν µεν το πέναλτιγκολτου Ζαμόρα στο 89’ διατήρησαν τους Λον- 5 ΑΡΣΕΝΑΛ 7 στη Με πρωταγωνιστή τον Κόµονς που σκόραρε καιτα δύο τέρ- µπαλάρα, αλλά όταν το πράγμα... ζεσταθεί, λυγίζουν», δρέζους µακριά από τους «μπελάδες». ) µατα, οἱ «Κέλτες» μεγάλωσαν την διαφορά από την Ρέιντζερς δικαίώσε ξανά η Άρσεναλί Νιούκαστλ-Έβερτον 1-2: «Φρούδες» αποδείχθηκαν οι -3- ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 50 4405 που αγωνίζεται αύριο. Νια ουσ µετά το κατόρθωμα της να χάσει το: ΛΙΥΚ ελπίδες της Νιουκάστλ πως στο γκολτου Μπεστ στο 23'... 4. ΤΣΕΛΣΙ 48 48-29 ο Αναλυτικά το πρόγραµµα και Τα σποτελέσµατα της 29ης Μπέρμιγχαμ η ομάδα του Βενγκέρ έχασε καὶ «τα Καλύτερα δεν είχαν έρθει ακόµα». Αντίθετα, ήρθε ένα 5. ΤΟΤΕΝΑΜ 47 38-91 αγωνιστικής: την Ἐνορα να κολλήσειτην ανάσα της στη Μάντόεστερ μαγικό πεντάλεπτο της Έβερτον από το ημίωρο κι έπειτα 6. ΜΠΟΛΤΟΝ 40 42-40 Σάββατο, 5/3 (17:00) Πιουνάπεντί --- 98 Όσμαν, 96’ Τζάγκιελκα) για να γυρίσει τούµπα το µαῖς 7. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 99 36-35 Σέλτικ-Χάμιλτον......ι..ιιιιιιιιιοοιιοιιωοκωωων 2.0 Οι αγχώμένοί «κανονιέρηδες» έμειναν στο 0-0 µε τις. ΄ και νᾶ χαρίσει µεγάλὀ διπλό στα «ζαχαρωτά». 8. ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 38 3338 42 βρο' Κον ος ος. «μαύρες γάτες» της Σάντερλαντ και δεν μπόρεσαν να πλη- Γουέστ Χαμ-Στόουκ 3-0: Το «διπλό» της Γουέστ Μπροµ (4, μονς) σιἀσουν στον Πόντο την κορυ νωρίτερα στην έδρα της Μπέρμιγχαμ είχς... στρώσει ἴδα- 9, ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 96 44-4Ί Χαρτς-Κιλμάρνοκ αερσισεεονατεκεσ κ Ομ εκ κ 0-2 Μεγάλες -όσο και δραματι δα με το ίδιο σκορ (8-΄ νικά την µπάλα και η Γουέστ Χαμ δεν θα µπορούσενα 10. ΕΒΕΡΤΟΝ. 36 37-97 (50’ Σἷλβα, 56’ Ερεµένκο) ϱ) πανηγύρισαν Μπόλτον (µε την Άστον Βίλα) καὶ Φούλαμ χάσει το «γκολ»της εξόδου από την επικίνδυνη ζώνη, Μέχρι. . 11. ΦΟΥΛΑΜ 35 39-91 ἱνβερνές-ΜάδεργουΕλ.....ιιίνιινοοοοοοοοενονννων 3-0 (µε την Μπλάκμπερν)! Ανατροπή καὶ µεγάλο διπλό στο το Πμίωρο τα «σφυριά» είχαν... κοπανήσει δύο φορές τη Στό- 12. ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 34 32-38 (18’ Σάθερλαντ, 64’ Φόραν, 72’ Μακ Ντόναλντ) «Σεντ Τζέιμς Παρκ» πέτυχε η Έβερτον (2-{ τη Νιούκαστλ, ουκ (21’ Μπα, 29’ Ντα Κόστα), για να έρθει ένα ακόµα «χτύ- 19.ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 33 37-50 Σεντ Τζόνστον-Χιμπέρνιαν ..................ιιιιιιιιιιννοο 1-1 την ώρα που η Γουέστ Χαμ πατούσε στο... πτώμα τής Στό- πηµα» Χαζλσμπέργκερ στο 86’ και να σφραγίσειτο τρί- ΄{ τα ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 35 12:05 (46 αυτ. Τάουελ-θ0’ Γούδερσπουν) ουκ (9-0) για ὃν νὰ ε{από τῆν επικίνδυνη ζώνη! ποντο-οξυγόνο. : Κυριακή, 6/3 Νωρίτερα, η Γουέστ Μπροµ έφευγε µε µεγάλο διπλό 9 Το πρόγραµµα της 99ης αγωνιστικής 15. ΓΟΥΕΣΓ ΜΠΡΟΜ 8ὲ 99-54 Σεντ Μίρεν-Ρέιντζε (14:48) απότην ἑδρατης Μπό ρμιγχαμ. Σάββατο, 5 16. ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 32 37-49. [ο Ος νκκνοννελενεων κκ εκκλεεενκκλλλεε οκ κκ κκλλκλλκκαν ς Ἄροινα ος σον το Ὃ ης απ Ἐν ας εαπμηημακμκμητ κ Μπέρμιγχαμ- ς Ουέστ ΜΠΡΟΜ .......ιιιι οκ ων β 17. ΓΟΥΕΣΤΙ ΧΑΜ 31 36-49 αποδείχθηκε το σοκ του Λήκ Καπ για την Άρσεν Ι «χῶρίατες» / ΜΠΕΝΙ, (48’ Μποσεζούρ - 47’ Μουλούμπου, 98’ Μόρισον, 70’: 18. ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 90 26-08 ΟΙ «κανονιέρηδες» δεν πέτυχαν το γρήγορο γκολ πουθα Αλμπράπον), ο ΚέΙΧλ είχε την απάντηση (15, 75], µέχρινα γερ) ρ - Το ΓΟΥΛΕΣ 28 31-46 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (29 μα δα άνοιγε την κλειστή άμυνα της Σάντερλαντ και όσο περ- έρθει ο Κλάσνιτς στο 86’ και να διατηρήσει τις (αμυδρές) Άρσεναλ. Σά0τεβΛΒΙΕ ιοινονυρικοακκνλνεαν να, 20 ΤΟΥΓΚΑΝ ο7 2778 8 ΤΕΡΝ. γούσεη ώρα, αγχώνονταν καιπερισσότερο. Παρόλο, λοι- Ελπίδες της Μπόλτον για ένα ευρωπαϊκό εἰστήριο. Μπόλτον-Άστον Βίλα ....ο.ιιιιιικοοονοοοννωκωνέωνον - - 1 ΣΕΛΤΙΚ ϱ7 61-17 πόν, που πίεσαν, είχαν δοκάριµετον Σαµάκ [75] καιγκο. Φούλαμ.Μπλάκμπερν 3-2 Σχεδόν το ίδιο... σενάριοτου (45. 1” 76’ Κέγμλ, 86’ Κλάσντς - 16’ Μπεντ, 64’ Αἰρηράτον σος του Αρσάβιν που κακώς δε μα μίς ως οφσάιντ στο 87’, «ΡίΜΠΟΚ» (µε ανάποδους πρωταγωνιστές) Παίχθηκε στο Φούλαμ-ΜπλάκμΠερν...........--ιιιιικκ. (21’ Μπα, 99’ Ντα Κόστα, 83’ κομέῤναρ) 2.ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ ..... 57-29 να η πρώτη ομάδα -μετά απὀ τέσσερις αγωνιστικές. «Κρέιβεν Κότατζ». Εκεί ήταν ο Νταφ πού έδινε προβάδι- (47, 69’ Νταφ, 89᾽πεν. Ζαμόρα - 45”39' Χάνλεϊ, 65᾽ ἆ λεν) Μάντσεστερ Σίτι Γουίγκαν .........ο...... (19:30) 8. ΧΑΡΤΣ 556 41-24 ς σλσία απέσπασαν πόντο οι «μαύρες γάτες», σµα στη Φούλαμ (37”, 57) και οι Χάνλεϊ (45], Χόιλετ (66) Νιουκάσιλ- Ἔββρτον.,.......ω νι με ννον 112 Κυρισκή, 6/3 ᾱ ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 42 2.33 τον-Άστον Βίλα 4-2: Απρόομενη... µατσάρα προ- που ανταπέδιδαν για την Μπλάκμπέρν, Ἡ απουσία... χρο- (23 Μπεστ - 31’ Όσμαν, 36᾽ Τζαγκιέλκα) Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάπεντ (15:30) μήλο οἱ Μπόλτον Και Άστον Βίλα. Για κάθε φοράπου νικών περιθωρίων, όμως, για να ανταποδώσουν τα«ρόδα» Γουέστ Χαμ-ΣτόουΚ.......ιιιιιιονονονωωοωννα 8-0 Γουλβς-Τότεναμ.......ιιιιιιιον Ἐν ωονενσεκκωωνεω (18:00) 5. ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 57. 31:98 -. 6.ΙΝΒΕΡΝΕΣ 36 39-37 7. ΝΤΑΝΤΙ ΠΟΥΝ. 34 30-31 . . 8. ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 30 31-45 . 9. ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΙΟΝ 3δ 18-94 ρα Μεγάλη νίκη Του Αν στ (δη σον περι 11. ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 92 22-44 πτΟΡΙΟΙΜΤ τ εαηά 12.ΧΑΜΙΛΤΟΝ . 15 16-48 2 ΑΝΟΒΕΡΟ τῇ 3782 Το εκπληκτικό Ανόβερο επιβλήθηκε 3- νίκη στο δεύτερο γύρο µε µία ισοπαλία νίκη µε 2-0 επίτης Χόφενχαϊμ στο «Μπο- . . Ίτης Μπάγερν Μονάχου γιατην 25η αγω- σε οκτώ µατς και µετά το 0-0 µε την Καῖ- ρούσια Παρκ», αφού παραμένει µεν τελευ- 9. ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 46 50-84 γιστική της Βπαθςίσᾳ, θέτει τους Βαυ- ζερσλάουτερν στη Φρανκφούρτη βλέπει ταία, αλλά πλέον σε απόσταση τριών βαθ- 4. ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 40 51-93 αρούς σε κίνδυνο να μείνουν εκτός . το φάσμα του υποβιβασμού να πλησιά- µών από τη σωτηρία. 5 ΜΑΙΝΖ 40 37-30 ΟΠαπηρίοης θᾶσιθ την επόµενη σεζόν ζειεπικίνδυνα. Ο Φάνης Γκέκας παρέμεινε 9 Τα αποτελέσµατα: [ο ο νε 6. ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 99 90-32 και φαίνεται πως στέλνει τον Λουίς Φαν ἀάσφαιρος και αντικαταστάθηκε στο 85᾽ Ντόρτμουντ-Κολωνία ......νιιιινν.ν νι. 130 τ ΑΜΒΟΥΡΓΟ 37 3.32 Γκάαλ στο ταμείο ανεργίας. από τον Φένιν, ο Γιώργος Τζαβέλλας έδωσε (44' Λεβαντόφσκι) σσ πό 8 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΗΚ 37 31.3] Ο Ράους δημιούργησε για τον ΑµπΠντε- στο ημίχρονο τη θέση του στον Αλτιντόπ, Στουτγκάρδη-ΣάλκΕ.....ιι.ιιιννωω 1-0 ΜΑΤΕΡΣΠΟΥΡΚ 2 ΜΠΕΡΝΛΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΛΑΣ 1 0 : κ λαουέ (16) το πρώτο και πέτυχε οίδιοςστο ενώ ο Γιάννης Αμανατίδης πέρασε στο (16'πεν Κουυἑάνοῃτ) τωνΠπερλΘ 7 ῇ ” 9 ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 98 41-37 ΄ ᾿ { : ναοί ὃς ΜΑΚΝΑ- ΣΟΥΠΕΡΦΟΥΝΤ........ 1.1. ΚΟΒΕΝΤΡΙ- ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ.....1-4 δεύτερο Υκολ. (51) και παρά τη µείωση 72 αντίτου Ρόντε: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Καϊζερσλάου- τν 10, ΣΑΛΚΕ 30 29-90 του σκορ από την κεφαλιά του Ρόμπεν Μετον Κρίστιαν Άιγκλερ να πετυχαίνει ΤΕΡΝ .ιιοιιοονονοννωκνωνονεννοονοκοκνανν 0-0 ΙΝΣΠΟΥΡΚ-ΑΥΣΙΡΙΑΡΒ.....-- 0-9 ΝΤΕΡΜΠΙ: ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 0.0 11, ΚΟΛΩΝΙΑ 29 31-43 (55) ο Πίντο-σε συνδυασμό µε το τρα- τέσσερα γκολ (!) η Νυρεμβέργη συνέ- Νυρεµβέργη-Ζανκτ Πάουλ!...ιιιιιιν... 5-0 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ ο. 1 ΝΠ: ΤΟΝΚΑΣΤΕΡ. 5-2 1ο ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 28 27-43 γικό λάθος του Κραφτ-έδωσε τη χαρι- ΄τριψε µε 5-0 τη ζανκτ Πάουλι και πλέον από (3’ Βόλσαϊντ, 14”, 17’, 86’, 87 Άγκλερ) ΔΑΝΙΑ ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ: ΠΡΕΣΙΘΝ..... 191 15 ΑΝΤΡΑΧΤ 28 ο4 34 στική βολή στους νταμπλούχους (62, την έκτη θέση βλέπει ξεκάθαρατην έξοδο Γκλάντμπαχ-Χόφενχαϊμ.............. 9-0 ΑΛΠΟΌΡΚ- ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΚ........ 191. ΝΟΤΙΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: ΧΑΛ.......0-Ί ποσό τς ση που στο τελευταίο εικοσάλεπτο έµεινανµε στην Ευρώπη. (65’πεν, Ντάεµς, 70' Ντε Καμάργκο) ΕΛΒΕΤΙΑ . ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ- 9 δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Βήμα σωτηρίας έκανε η Στουτγκάρδη, Ανόβερο-Μπάγερν Μονάχου .......'..... 8-Ί ΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ- ΓΙΑΝΚ ΜΠΟΙΣ...ὀ-ὁ ΣΙΕΦΙΛΤ ΠΟΥΝΑΙΤΕΙ ............ Ἡ 16. ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 25 49-47 Μπρένο (73). που διέκοψε βίαια τους πανηγυρισμούς (16’ Αμπντελαουέ, 51’ Ράους, 62' Πίντο- ΣΙΟΝ-ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ............. ϱ- Κ.Π. ΛΕΣΤΕΡ.......... 16. ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 25 39-45 Το αποτέλεσµα αυτό έφερετο Ανόβερο της Σάλκε για την πρόκριση στον τελικό 65’ Ρόμπεν) ΙΣΠΑΝΙΑ ΡΕΤΙΝΚ-ΜΙΤΛΕΣΗΡΟ...... 17. ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 25 30-50 στη δεύτερη θέση µε 47 βαθμούς. Ὁ- του Κυπέλλου νικώντας τη µε 1-0. Ο Κυριά- λης Πλιάτσικας και Άγγελος Χαριστέας Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ ....... 19:90 ΜΑΛΙΟΡΚΑ- ΒΑΛΕΝΘΙΑ........... 1-2. ΣΚΑΝΘΟΡΙ- ΣΟΥΑΝΣΙ... - 18. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 22 97-59 Η Άιντραχτ συμπλήρωσε 725 λεπτά κος Παπαδόπουλος αγωνίστηκε σε όλο ήταν εκτός αποστολής. Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης .. 1δ 30 ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΚ ΓΟΤΦΟΡΙ- ΜΙΛΓΟΟΛ.....ι... μ χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα, έµεινε χωρίς το δεύτερο µέρος σαν αλλαγή, ενώ Βασί- Η Γκλάντμπαχ αναπνέει ακόµη, µετάτη Αμβούργο-Μάντς ........ ἐκ ν κε κλκτην 8:30 ΜΑΝΤΣΙΕΣΤΕΡ Σ. - ΓΟΥΙΚΑΝ....1-0 Ί0η ΣΕΛΙΔΑ αθήητιο μα ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 «Σο ὰ 1 ΥΓ ναοί) κ... ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΕΛ - ΕΟΑ 52-79 ΚΟΣΜΟΣ -ᾱ Ριεοῖθαςφ ΏβΝοί ΑΕΛ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ἱπ ᾖ2π 3 ΡΑ ΡΕ ΑΣ ᾗῃ ΛΙΑΤΣΟΣ ο ο 2 ο ο ο ο ΠΛΠΙΤΣ µ 0 4 ὁο 5 0 τ ΜΠΟΥΦΟΡΝΤ 1 Ἱ ϐπ 2 ιτ ο 1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ο ϱὁ Ἡ ο ο ο ου ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ 0 ο 5 5» ατ 4 4 ΠΑΛΑΛΑΣ 4 00 τ τ ο 1 ΝΤΕΛΙΣ ρα 4 1 ο 1. 1 ΓΙΟΥΙΓΚ 4 4 Ἱ 3 0 2 1 ΓΟΥΙΑΤ 0ο τν ο. 43 2 ο 2 7ΑΧΛΡΙΟΥ 0 ο. 00 0 0. ο 0 ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ϱ 34 40 5 4 1 8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οὐ 4 0ο 0 οϱ ο ιπιοτοοϊϊοσο Ε.Θ.Α. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Ἱπ ᾖ2π 3η ΡΑ ΡΕ ΑΣ ᾗἢῃ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 0 ο 0 ο ο ο ου Ἱ ΤΖΟΝΣΟΝ Ι 43 2 τι ο 0 ! ΝΤΑΠΚΟΥΣ ο 4 39 ο ϱ Ἰ4 ί ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 0ο 0 4 1 ο 6 ο Ἡ ΚΙΝΓΚ. 2, 609 οἱ τ 5 1 1 ΜΑΣΑΜΠΑ ο 3 ϐἩ 4 0 8 ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0 ο 40 ο 0 ο 0 ΤΑΤ ϱ 2 απ 4ᾱ- ο 2 1 ΤΣΟΥΠ 1 ο 1 ᾱ τι 5 4 ΧΑΝΛΡΙΩΤΗΣ 0 ϱ0 ο ο ο ο 0 ΓΚΟΛΟΓΚΟΒΙΤΣ 0 0 9 0 ο ο ΡΕΤΙΝΓΚ - 0 5 τι 3 ΑΝΤΩΟΝΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (προπονητής Εθά] πο αξίζαμε Ευχαριστώ τον προπονητή της ΑΕΛ για τα καλά του λόγια. Είναιτεράστια επιτυχία για το σωματείο µας. Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, ίσως είναι µια απότις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του κυπριακού μπάσκετ, να πάρει η ΕΘΑ το τρόπαιο. Αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εδώ και τρία χρόνια γίνεται σωστή οργανωτικά δουλειά στο σωματείο. Είχαμε την τεράστια επαυχία, ίσως µε µεγαλύτερο εκτόπισμα από το σημερινό, την πρόκριση στους ομίλους του ΕωΓοῦ/μαθηᾳθ. Το µπάτζετ δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, Όπως είπα στη διάσκεψη Τύπου πριν τον τελικό, παίζουμε καλό μπάσκετ και αυτό φάνηκε στο γήπεδο, όπου είχαµε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση καιποσοστά στο σουτ. Η άμυνα δούλεψε όπως θέλαμε, µε µαν του µαν και ζώνη και ήταν φυσικό επακόλουθο η επικράτηση µας. Ευχαριστώ τους καλαθοσφαιρι- στές καιτη διοίκηση, εἰδικά τη διοίκηση που είναι σηµαντικό που μας αφήνουν να δουλεύουμε απρόσκοπτα, πληρωμένοι, μετα σπίτια, τα αυτοκίνητα µας, όλα. Μπράβο στα παιδιά. Το αξίζαμε. Ἡ σηµερινή µας εππυχία δίνει θάρρος και ώθηση και στα άλλα µικρό- τερα σωματεία για έναν τίτλο. ο Λίνος είναι πρωταθλητής προ- πονητής, αφού δούλεψε φέτος υπό δύσκολες συνθήκες και παλεύει µε αντίξοες συνθήκες. Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για την απόδοση της, ήταν άξιος αντίπαλος. Και στον κόσµο της ΑΕΛ που ήταν άψογος. Κάναμε όπως πέρσι ένα τελικό γιορτή, Πρώτο τρόπαιο Πρώτο τρόπαιο για την ΕΘΑ, πρώτο τρόπαιο καὶ για τον νεαρό τεχνικό της Αντώνη Κωνσταντινίδη, Το σωματείο της Έγκωμης! και 0 Κύπριος προπονητής πάντρεψαν τις επιτυχίες τοὺς και φαίνε- ται ότι ο καρπός των προσπαθιών τους δεν άργησε να ρθει Και άλλες επιτυχίες σε ΕΘΑ και Αντώνη. Η ιντΕεμςσοΟοι ΕΟΕ ΕΟΑ το ΠΡΩΤΟ ΕΥΠΕΑΛΛΟ Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, από καιρού συστάσεως της... αθλητι- κής δημοσιογραφίας δηλαδή και όσον αφορά ειδικά τα καλαθο- σφαιρικά µας τεκταινόμενα, έχει ΥΝει (επιβαλλόμενο) συνήθειο να κάνουμε ειδικά αφιερώματα στον εκάστοτε κυπελλούχο, µε το πέρα- σµα των χρόνων. Αφού λοιπόν το βράδυ της Παρα- σκευής είχαµε κυπελλούχο, το ίδιο κάνουμε και τώρα. Μια λέξη που συχνά χρησιμοποιούμε σε τέτοιαν πεῤώση, ενάί ἡ λέΣή «ἲστορία», ΄ Όμως προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να εμπνεύστηκα τον ορισµό «Αλλάζει την ιστορία»! Η Ιπἰθιοο[ίθᾳο ΕΘΑ είναι λοιπόν η κυπελλούχος για την αγωνιστική περίοδο 9010-11, καθώς το βράδυ της Παρασκευής νίκησε στον 43ο τελικό στο θεσμό του κυπέλλου καλαθόσφαιρας νίκησε δίκαια τη «βασίλισσα» της Κυπριακής καλα- θόσφαιρας, την Ριοίθας Παποί ΑΕΛ µε σκορ 79-52. Μια διαφορά ο7 πόντων σε έναν τελικό δεν αφήνει φυσικά καμιά ικμάδα αμφιβολίας περί δικαίου. Βέβαια καὶ... µισός πόντος να ήταν η τελική διαφορά, πάλιιστορία γράφεται! Ας ΚάνουµΡ όµως ένα μικρό µαθη: µατικό υπολογισμό. Από το 1942 Αρχή Ηβεκτρισμού Κύπρου ον ό κ. ης 1 | Ενέργεια ζωής: σος ως το 2011, µας κάνειτον αριθµό 69. Τόσα είναι τα χρόνια που περί- µεναν εκεί στην Έγκωμη για να πανηγυρίσουν τον πρώτο τους τήλο, Βέβαια εδώ πρέπει να γίνει και µια άλλη µαθηµατική πράξῃ που µετρά από τον καιρό σύστασης της διορ- γάνωσης για το κύπελλο καλαθό- σφαιρας και εδώ βρίσκουμε τον αριθµό 49. Ιδού και ο ορισµός «αλλάζει την ιστορία»! Αυτό το αφήσαμε γιατο τέλος, διότι αν δει κανείς την πορεία που διαγράφει η Ιπἰθιοοϊθσθ ΕΘΑ, εύκολα µπορεί να διαπιστώσει ότι η πρώτη κατάκτηση τροπαίου στην ιστορία της, ήταν θέµα µαθηµατι- κής ακρίβειας! Πριν τέσσερα χρό- για, έφθασε για πρώτη φορά στον τελικό και έχασε από την προψε- σινή της αντίπαλο. Πέρσι, τερµά- τισε στην 3η θέση της κανονικής περιόδου και ενώ στο κύπελλο απο- κλείστηκε στα σηµεία από τον Ἡμησαν τον Μάριο Πριν από την έναρξη του τελικού, η ΑΕΛ. ο ΣΥΦΙ ΑΕΛ, η ΕΘΑ και η ΚΟΚ απένειµαν αναμνηστική πλακέα στον πατέρα του αδικοχαµένου Μάριου Παλάλα, Δημήτρη, ο μοι οκ ὰ δύο οµάδες. Συὴ]ρῃΤήβΙα (ΠΠ! ΕΘΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου θᾳ ήθελε να συγχαρεί το σωματείο της ΕΘΑ για την κατάκτηση του κυπέλλου Κύπρου. Αυτή η επι- τυχία αποτελεί φάρο για όλες τις οµάδες µε ιρότερον Εκτό- πισμα και σαπόδεξῃ ότι με σκληρή δουλειά, όλα είναι εφικτά. τελικό. Φέτος έφθασε ως εκεί και πήρε καιτο τρόπαιο. Αλλά ας µη ξεχνάει Κανείς Και την ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση στην αρχή της χρονιάς! ταν λοιπόν θέµα μαθηματικής ακρίβειας, ταν θέµα χρόνου Στη Λεμεσό... Ἐγραιμε Ισιορία! (3), Γουάιτ 2, Μιλόσεβιτς 8. ΕΘΑ (Α. Κωνσταντινίδης): Τζόν- -σον 12 (8), Ντάπκους 14 (3), Ανά- Η απογοήτευση δεν μπορούσε να κρυβόταν στο στρατόπεδο της Ριοίθᾶς Ὀαποί ΑΕΛ για τον χαμένο τελικό, Στην τελική, όλοι όσοι είδαν το παιχνίδι δεν είχαν παρά να λένε για µιαν αψεγάδιαστη επικράτηση της αντιπάλου. Αυτό είναι η αλή- θεια. Όμως αλήθεια είναι ότι και το γεγονός ότι η γαλαζοκίτρινη ομάδα έφθασε φέτος ως τον τελικό, αυτό είναι από µόνο του ένας πραγ- µατικός άθλος. Επειδή είµαστε πολύ κοντά σε αυτήν την ομάδα από... νηπιακή ηλικία, είχαμε 10096 επίγνωση των τόσων καιτόσων προβλημάτων που κουβαλά φέτος η ομάδα µε την πιο βαριά ιστορία στον χώρο της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Προ- βλήματα που άλλωστε δεν µπο- ρούσε να έµεναν και στην αφάνεια. Σίγουρα αν ήταν άλλες οι συν- θήκες του καθαυτό τελικού, θα μπορούσε να ήταν διαφορετική και η ροή του και αυτό το ξέρουν (πολύ καλα). όλοι. Εκτός από όσους νομί- ζουν ότιτο χρώμα της µπάλας µε την οποία παζρταιη κ είναι... φούξιαί Επειδή δεν έχουμε διάθεσε να... Ῥαράμεττον βαρεμένο γάδαρο, ας κάνουμε µιαν απλά και µόνο µια σύσταση σε όλους όσους είναι γύρω από την ομάδα µε την πιο µεγάλη ιστορία στον τόπο µας. Να κοιτάξουν στο δικό τους καθρέπτη να δει ο καθένας τις δικές τους ευθύνες, αλλά καλό θα ήταν πάνω από τον καθρέπτη τους να κολλή- σουν το σύμβολο του σωματείου που υπηρετούν... Επί συνοπτικού 9 Λεκάλεπτα: 19-24, 26-41, 98-61, Ρο-τ9. ΑΕΛ (Λ. Γαβριήλ): Λιάτσος, Μπά- µπιτς 7 (1), Μπιούφορντ 15 (4), Στυ- λιανού, Γεωργίου, Κουνούνης 4, Παλάλας 1, Ντέλιτς 1, Γιούιν 14 στασιάδης, Κίνγκ 14, Μασάμπα 8, Κωνσταντίνου, Τατ 13 (1), Ἴσουπ 4 (1), Γκολούμποβας, Ρέντινγκ 14 (9). . {προήονητης ΑΕΛ) ΗΕ ΤλΙΗ ππος σερί τρόπαιο: Ὁ διεθνής Γιώργος Άνα- στασιάδης ήταν παρών και κώμα Φορώνταξτα τής ΕΘΑ, σπςτάξεις αν τόν εμάς Φέτος, η Κηπηδηπου τον δολ. πολύ στην ομάδα του, ευτύχησε να κερδίσειτο 7ο σερί τρόπαιο στήν πετυ- Χηµένη καριέρα του. ΕΝΙΣΙΣ- ΒΥΕΛΛΙΣ - ΛΝΛΠΗΝΛΙΤΗΗΣ Η ΕΘΑ (Ένωσις Θυέλλης - Αναγεννήσεως) είναι ένας αθλητι- κός σύλλογος της Κύπρου µε έδρατον Δήμο Έγκωμης στη Λευ- κωσία. ἱδρύθηκε το 1942 µε χρώματα μαύρο και κίτρινο κι έχει τµήµατα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, επαραπέζιας αντισφαίρισης και Ποδόσφαιρο σάλας. Τα πρώτα χρόνια ἱδρυσής της διατηρούσε καιτµήµα στίβου. .Το τµήµα ποδοσφαίρου, σήµερα ανενεργό, ήταν ιδρυτικό µέλος της ΕΠΟΠΛ και αγωνιζόταν στις αντίστοιχες διοργανώσεις. Το Τµήµα φούτσαλ αγωνίζεται στην [’ κατηγορία της κυπριακής οµο- σπονδίας και τα τµήµατα καλαθόσφαιρας, αντρών και γυναικών ότην Α’ κατηγορία, Η καλαθόσφαιρα αντρών αγωνίζρται στην Α΄ κατηγορία από την περίοδο 1979-80 που ανέβηκε πρώτη φορά από την Β’ κατηγο- ρία. Το τήμα ποδοσφαίρου σάλας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθληµα Γ’ κατηγορίας της ΚΟΠ την περίοδο 2008-2009 και κατέκτησε την θη θέση. Στο τέλος της περιόδου βραβεύτηκε µε την ασπίδα ας της ΚΟΠ στην τελετή βράβευσης της ομοσπονδίας. Η πιο µεγάλη στιγµή «Αυτό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής, είναι η πιο µεγάλη μας στγµή, είναι η πιο µεγάλη στιγµή στην ιστορία του συλλόγου ααον Μέσα από το βαθύ γέλιο των... µουστακιών του, ο αντιπρόε- ὄρος της κπρινόµαυρης οµάδας, Πανίκος Κωνσταντίνου, βρήκε τον τρόπο να εκφράσειτο μέγεθος της χαράς που χάρισε σε όλη την Έγκωμη η µεγάλη επιαυχία της ομάδας του. ΜΝΡ 9 ρόνηγκ Πολυτμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Ρέτ Ρέντικ. Το βραβείο {αἱ ρΙ8γ απονεμήθηκε και στις ὅυο οµάδες. Εάν τα νο πόση ενέργεια σπαταλάµε... τότε θα συμπεριφερόμασταν διαφορετικά. ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 αθήητικο ήημα Φη ΣΕΛΙΔΑ Να επιστρείει στις νίκεο ο ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΙΕΡΗ Με στόχο την επιστροφή στην Α’ Κατηγορία καιτο πρωτάθλημα η Νέα Σαλαμίνα κατεβαίνει στο στάδιο «Κερύ- γεια/Επιστροφή» και θέλει την νίκη απέναντι στην ΠΑΕΕΚ. Μοναδικές απουσίες οι Φιγκουερέδο και Αντώ- γης Παναγή για την ομάδα της Αμµο- ΣΑΛΑΜΙΝΑ χώστου που θέλειτο τρίποντο για να διατηρηθεί στην κορυφή. Επιστρέ- φουν οἱ Λιάσος Λουκα και Νίκος Νικο- λάου µετά τις αδικαιολόγητες κόκκι- νες που δέχτηκαν στο παιχνίδι µε τον Διγενή. Όλοι στο στρατόπεδο της Σαλαμίνας δηλώνουν πανέτοιµοι για να κρατήσουν το αήττητο, µε στόχο το 4 στα 4 µέχρι το τέλος της κανο- γικής περιόδου. Πιθανή εντεκάδα είναι Μίλας, Λάμπρου, Νικολάου, Λ. Λουκά, Ράνεμ, Μ. Λουκά, Βούνκ, Τζόσουα, Πέλιτς, Ντίξον, Χαϊλής. Μαζική αναμένεται για µια ακόµα εβδομάδα η προσέλευση των Σαλα- µιναίων παρ᾽ όλο το παιχνίδι έχει διο- ριστεί να γίνει την ώρα της Καρνα- βαλίστικης παρέλασης, Για µία ακόµη εβδομάδα θα υπάρχουν δωρεάν Λεω- Φφορεία από Λεμεσό από το οίκηµα του σωματείου στις 19.30 και από την έξοδο της Μουταγιάκας στις 13.40. Χρειάζεται όµως προκράτηση στα τηλέφωνα 99375685, 99679985. Χαρακτηριστικά ανακοίνωση των ερυθρολεύκων αναφέρει «Υπέροχε Σαλαμιναίε φίλαθλε! Την Κυριακή η οµάδα µας, χρειάζεται µεγάλο πάθος και δύναμη για να αγωνιστεί µε επι- τυχία µέσα στο γήπεδο. Στείλε από τοις την κερκίδα τη τεράστια δύναμή σου (όπως µόνο εσύ ξέρεις) κατ’ ευθεία στα πόδια και στις ψυχές των ποδο- σφαιριστών µας, Η οµάδα µας χρει- άζεται την στήριξη σου σ’ ένα ακόµα δύσκολο αγώνα για επιστροφή στην Α’ Κατηγορία.» Το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό από την ΟΥΤΑΝΊΦΙΟΝ, που είναι και ο µεγά- λος χορηγός της οµάδας της Αμμο- χώστου. Επίσης µια καινοτομία εἶναι ότι επίσημη ιστοσελίδα ΝΝΝ.ΠεᾶςΒἰΕΠΠΙ5.οΟπι,ογ θα φέρνει ζωντανό σχόλιο λεπτό προς λεπτό µε ότι γίνεται στο στάδιο «Κερύνεια/Επι- στροφή», αφού προσπάθεια του σωµα- Προβολη τοινίας Η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου. Ποιον ον το ο μμ η, ο ο μμιτον ο ΚΟ Πο ο οζα του σωματείου στην προβολή μη η ο η Κον «Ανασκαπτοντας την Σαλαμίνα της Κύπρου 1952-1974. 34 χρό- για µετά», Η προβολή θα γίνει την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011. η ώρα 8.00µµ στη Στέγη Γραμ- µάτων και Τεχνών στην Λάρ- νακα (έναντι Αστυνομικής Διεύ- θυνσης). Η σκηνοθεσία του έργου είναι από τον Πασχάλη Παπαπέτρου. σενάριο από την Δρ. Μάρω Θεοδοσιάδου., διεύ- θυνση φωτογραφίας από τον Νίκο Αβρααμίδη και µουσικήο πο Ποσο ο οἷα | τείου είναι η άµεση και έγκυρη ενη- µέρωση των απανταχού Σαλαμιναίων ανά το παγκόσμιο. Την περασμένη εβδομάδα έγινε µε επιτυχία ο Καρναβαλίστικος χορός του σωματείου στην Λεμεσό. Κατά την διάρκεια του χορού έγινε κλή- ρωση λαχνού και οἱ τυχεροί είναι το 271, 469, 500, 115, 62, 975, 451, 1052, 991, 974, 008, 201, 690, 265, 990, 950, 99ς, ὴ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΡΩΝΙΟΥ µε την Ορµήδεια για τον τίτλο του Πρωτ τρης Παναγιώτου (44), Γρηγόρης Ορθ σκόραρε ο Γιώργος Λιασίδης στο ὅ5'. σθένους (55’ Βιολάρης), |γνατίου. Ανέβηκε ο ΠΟΛ/ΛΕ Σαν σίφουνας πέρασε χθες από την Κισσόνεργα ο ΠΟΛ/ΙΑΕ Μαρωνίου όπου πέτυχε µεγάλη και επι- βλητική νίκη µε δ-Ί απέναντι στον Κισσό που µεί- ωσε τις ελπίδες του για άνοδο στην Γ’ Κατηγο- ρία. Αντίθετα η οµάδα του Άγγελου Μισού εξα- σφάλισε χθες καὶ μαθηματικά την άνοδο της στην Γ’ Κατηγορία και αυτό που απομένει είναι η µάχη Δύο γκολ για την ομάδα του Μαρωνίου πέτυχε ο Ντάνιελ Σίµπαλιν (40’. 89) και από ένα οι Δημή- (50] και Γιώργος Θεοδώρου (76). Για τον Κισσό ΚΙΣΣΟΣ: Γεωργίου, Ακουνσιώτης (55’ Γέρος), Στε- φάνου, Μεταξάς, Αδάµου, Κίσκα, Λιασίδης, Ακο- γλάνης, Κατσονούρης (64 Κατσονούρης), Δημο- ΠΟΛΙΑΕ ΜΑΡΩΝΙΟΥ: Γεωργίου, Καλαϊντζίδης, Αβραάμ, Παναγιώτου, Μαυρίδης (76’ Καλοπαί- δης), Ορθοδόξου, Καρεκλάς (57’ Θεοχάρους), Νίκη και ελπίζει η ΑΣΠΙΣ Σημαντική νίκη µε 3-5 πέτυχε χθες στην έδρα της η ΑΣΠΙΣ Πύλας επί της Ξυλοτύμπου καὶ αύξησε της ελπίδες για παρα- µονή στην ἂ Κατηγορία. η οµάδα του Χρίστου Πιερέτη πήρε την νίκη στο 86’ όταν Αντωνίου Γιαννάκης διαµόρ- Φφωσε το τελικό 3-2. Δύο γκολ για την Ασπίδα πέτυχε ο Μανόλη, ενώ για την Ξυλοτύ- µπου σκόραραν οι Παπακων- σταντίνου και Ιουλιανός. ΑΣΠΙΣ: Ντάνιελ, Χ’Αυξέντης (56’ Καρακώστας), Δημητρίου, Κουνούσιη, Πορφυρίου, Ανδρέα, Θούπος, Θεοφάνους, Κυριάκου, Γεωργίου, Μανόλη (78' Αντωνίου). ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ: Λάµπρου, Λοί- ζου (75' Ζένιου), Καραπάσιης, Σταύρου, Παναγιώτου, Αγγελή (85 Κυριάκου), Μποχτάν, Χ , Παπακωνσταντίνου αθλητή, οδόξου Νίκη µε Από τα γκολ που σπάνια βλέπουμε στα γήπεδα µας πέτυχε χθες ο Άκης Σταύρου, Κάρλος (80) Ιωάννου), Σίµπαλιν, Κων- (60’ Μεσαρίτης), Ιουλιανός, σταντίνου. Γιάνκοφ. - ω γκολάρα Άκη Ιωάννου Πιο ευχάριστα ήταν τα νέα χθες για την ομάδα υ-17 του ΘΟ/ Λακατάμιας όπου κέρδισε στο ντέρμπι κορυφής του Προαιρετικού Πρωταθλήματος Α’, Β’, Γ’ , Δ’ Κατηγορίας, το ΑΠΟΕΛ µε 93-Ί. Η ομάδα του Ανδρέα Βαρνάβα έχει 41 βαθμούς έναντι 99 του ΑΠΟΕΛ. 601 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ: Μιχαήλ, Ανδρέου, Αχιλλέως, Μιχαήλ Γ., Αργυρού, Ντά- νιελ, ἰωάννου Γ. (60 Ἰωάννου Φ.), Γιαν- νακού (50’ Χ’ Σάββας), Φασουλιώτης Π., Βίο (68' Λεοντίου), Άντζελο. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Τιμοθέοι!, Μιχαήλ, Κολώ- νας, Χριστοφίδης, Κύπρου, Μπασάσκου (63) Ιώαννου Χ.), Κουνούνης, Χ’Στυλ- ἰωάννου και έδωσε τη νίκη στην Καρ- µιώτισσα εκτός έδρας απέναντι στο ΘΟ/ Λακατάμιας. Το χρονόµετρο έδειχνε 84’, η µπάλα στήθηκε έξω από την περιοχήτου 60 για φάουλ υπέρ της Καρμιώτισσας και με εντυπωσιακή εκτέλεση ο Άκης Ιωάν- γου ανάγκασε το Μιχαήλ να μαζέψει την µπάλα από τα δίχτυα διαµορφώ- νοντας το τελικό 1-2. Η οµάδατου Γιώργου ἰωσηφίδη άνοιξε το σκορ στο 73) µετον Ανδρέα Φωτίου με το ΘΟ/ να ισοφαρίζει από τα έντεκα ΣΚΟΡΕΡ: Χρ. Παναγή (24’. 363], Σοφοκλέους (503), Μ. Χριστο- δούλου (90’:-13 /Ν. Γεωργίου (18), Μ. Πασχάλη (20’57] ΚΟΚΚΙΝΕΣ. - ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Στ. Ματσούκας / Κ. Αντωνίου ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χρ. Αριστοδήµου, Χρ. Χατζηγεωργίου, Π. Δημητρίου ΘΕΑΤΕΣ: 100 ΝΕΟΙ: 5-0 Ἱ : ξ ᾿ « : ΕΡΗΜΗ: Α. Ηρακλέους, Σίσον, Α. Ρουσουνίδης (68’ Παής), Ν. βήματα µε σκόρερ τον Παναγιώτη λής, Κονιώτης (65’ Κωνσταντίνου, 78 Σοφοκλέους, Στ. Ματσούκας, Μ. Επαμεινώνδας, Ν .Καννέτης (65᾽ Φασουλιώτη. Φυλακτού), Φωτίου, Κυριάκου. Αριστοκλέους), Χρ. Παναγή (75᾽ Α. Στυλιανού), Π.Χαϊλής, Μ. . - Χριστοδούλου, Π. Ευριπίδου ΗΡΑΚΛΗΣ: Ν. Δημητρίου, {, Σοφοκλέους, Β. Βασιλειάδης, Β. Νικο- λάου (4’ Χρ. Κων/νου), Κ. Αντωνίου, Μ. Τυρίμος (81’ Καρύπης), Α. Χαραλάμπους (46’ Γ, Ροτσίδης), Ν. Γεωργίου, Μ. Πασχάλης, Β. Μιχαήλ, Ν. Νικολάου Βγήκε κερδισµένη η ΕΝΑΔ. Από τη χθεσινή αγωνιστική η ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσοχούς βγήκέ και πάλι κερδισµένη αφού κέρδισετην ΛΕΖ µε 2:0 ενώ ταυτόχρονα ΓΠαρεκκλησιά καί Άγ. Νάπα έχαναν βαθμούς από τους χθεσινούς τους αγώνες: Οἱ γηπεδούχοι πήραν το χθεσινό παιχνίδι χώρίς µεγάλες δυσκολίες απένάντί από την ελλειπή χθες ΑΕΖπου οἱ παίκτες τῆς χθες είχάν περισσότερο το μυαλό τους στο Καρναβάλι παρά στο παιχνίδι Οι γππεδούχοι προηγήθηκαν από γῶρίς στο σκορ αφού στο-ϱ” ο Γιακάκογλου µε κεραυνοβόλο σουτ έξω από την Περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίκιύατου Πετρόφ, Στο 95 η΄ΕΝΑΑ βρήκε µίά σπουδαία ευκαίρία να διπλασιάσεί τατέρματα τής, όταν από κόρνερ του Αντωνίου και απὀκρουση αμυνομένων, επάνεφερε ο Γκόροφ µετο Στεπάνοφ να σοιπόρε: στο σώµα του Πετρόφ. Η ΕΝΑΔ σφράγισε τη νίκητης στο 55᾽ όταν από κόρνερ του Αντώνίου σ Σωκράτους έσπρωξε µετο στήθος τη μπάλα στα δίκτύατου Πετρόφ πού στο-7 είχε µια σπουδαία και εκπληκτική απόκρουση σε σούττου Αντωνίου στο παραθυράκιτης εστίας του. Καλύτεροι από την ΕΝΑΔ οι Γιακάκογλου που γιόρτασε µε ! τὸ καλύτερο τρόπο τα γενέβλιατου µε το γκολπου πέτυχε (γεν. 5.3.1968) όπώς καὶ οι Σωκράτους και Αντωνίου. Από την ΑΕΣ έπαιξαν πιο φιλότίµοϊοιβας, Όπάρα και Λοΐζου. ΕΝΑΔ- ΑΕΖ 2-0 Εν ΤΙ ΣΙ 1 ΣΚΟΡΕΡ: Σισέ (65’ πεν) / Π. Ταύρου (89’ πεν) ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Σ. Χρίστου (44] ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φιλκεῖτ, Μέρτακκας, Πιδρέττης, Λοΐζου / Μ. Μιχαήλ, Π. Ταύρου, Κ. Φωτίου, Στ. Κάττος ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λ. Σωτηρίου, Χρ. Ε Χρίστου, ΚΚ. Κογκορόζης ΘΕΑΤΕΣ: 100 ΝΕΟΙ 9-0 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ: ζΖάγιατ, Λοϊζου, Μέρτακκας, Αλ. Ίβο, Λ. Ματέ- ους, Πάρπας (90) Τᾷωρτζής), Μανώλη (78᾽ Καρβόλιο), Κῶν- σταντίνου, Σισέ, Πιερέττης Φίλκεῖτ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Σιηµητράϊς, Κπτος, Μ. Παντελή, Σ. Χριστό- δούλου (75 Π. Θεμιστοκλέους), Θ. Κάουρας, Στ. Στέλιου, Σ. Χρίστου, Π. Ταύρου, Μ. Μιχαήλ (85” Μ. Βασιλείου), Κ. Φωτίου (70’ Χρ. Αποστόλου), Γρ. Γρηγορίου -.Κρίθηκε στα πέναλτι πέναλτι, ένα απά κάθε αµάδα,6κριναν.τα παιχμαιθγίας., Νάπας Σπάρτακου καιτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο µε 1-1 µετους γηπεδούχους να χάνουν πολύτιμο έδαφος στην έδρατους και να ισοβαθμούν τώρα µε την ΕΝΑΔ που κέρδισε χθες και έκανε και αυτή τους βαθμούς της 4θ. Επιθετική στο α’ µέρος η Ἁγία Νάπα φάνηκε άτυχη στο 23’ όταν είχε δοκάρι µε τον Σισέ ενώ το ίδιο συνέβηκε και στο 99’ όταν σε σέντρα του Πάρπα ο Π. Βαθιά ανάσα η Δυναμό Περβολιών Σπουδαία εκτός έδρας νίκη µε 3-ΐ επίτης Ένωσης Νέων Κοκκινοτριµιθιάς πέτυχε χθες η Δυναμό Περβολιών και πήρε βαθιά βαθ- µολογικά ανάσα. Από την άλλη φιλότιμη ήταν η προσπάθεια της Ένωσης που εδώ και λίγο καιρό έχει υπὀβιβαστεί, Γιατην ομάδα της Δυναμό µεγάλα κέφια είχε χθες ο Ντάνιλε Ντόμπροβα (45’69),ο οποίος πέτυχε δύο ωραία τέρματα, όπως και ο Βάκχος που πέτυχε το 0-2 στο 76’, Για την Ένωση µειώσε σε 2-Ί στο 88’ ο Καρα- Ίρωας 0 γκολκίπερ του Αχυρώνα Ο Γιώργος Ιώαννου ήταν ο ήρωας χθες για τον Αχυρώνα στην αναμέτρηση απέναντι στην Ορµήδεια, καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα απέκρουσε το πέναλτιτου Γιώργου Νικολάου και διατήρησε το 1-1 δίνοντας ένα σπουδαίο βαθµό στην ομάδα του Λιοπετρίου στην προσπάθεια για άνοδο στην Γ’ Κατη- γορία, Η ομάδα του Κωστάκη Λαμπή άνοιξε το σκορ 1-0 στο 44’, ενώ η Ορµή- δεια ισοφάρισε στο 75’ µε σκόρερτον Έχασε και... έπεσε Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε τη [’ Κατηγορία ο Ηρακλής Γερολάκκου αφού έχασε στις καθυστερήσεις µε 4-3 από την Ερήµη ενώ μάλιστα είχε προηγηθεί µέχρι το 24’ µε 0-2. Π Ερήµη φάνηκε άτυχη στο 6’ όταν κεφαλιά του Χρ. Παναγή βρήκε το κάθετο δοκάρι και ο Ηρακλής στις γνωστές φαρµα- κθρές αντεπιθέσεις του πέτυχε το 0-1 στο 18’ µετον Ν. Γεωρ- γίου και δύο λεπτά αργότερα ο Μ. Πασχάλης πέτυχε το 0-9. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 στο 24’ µε κεφαλιά του Χρ. Παναγή ενώ στο 4θ' οίδιος παίκτης πέτυχε την ισοφάριση σε : : , . : ια λν η , Γιώργο Νικολάου. κατσιάνης. Ματέους «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι. Στο 44’ 0 Σ. Χρίστου : 2-2. Λίγο πιο πριν (33) η Ερήµη κέρδισε πέναλτι µε τον Μ. Χρι- ο ποὰ -- είδε την Κόκκινη από τον διαιτητή Λ. Σωτηρίου όταν αντέδρασε ΣΚΟΡΕΡ: Γιακάκογλου (93, Σωκράτους (56) στοδούλου να εκτελεί και τον Δημητρίου να αποκρούει. Ἐν σπα ἀ Εακορν. ΕΝ. μα Μάλης, Τσια- σε πρόκληση της κερκίδας Και έτσι ο Σπάρτακος αναγκάστηκε ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Παρμάκης (65) Στο β’ ημίχρονο το παιχνίδι συνέχισε να είναι συναρπαστικό κ να δς «ης νά ἤ ον Σάβ αμ κλής, μαμα Παλαίχωρος, Μαλάης, από το σηµείο εκείνο να παίζει µε 10 παίκτες. ῇ ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - , , ΄ και αμφίρροπο και οι γηπεδούχοι έβαλαν κεφάλι στο σκορ για μὰ Ὃ τοι μρ ν ς ἀλλ, ββά), Καρατσιάς, Βασιλείου, Παπαναστασίου Στο β’ ημίχρονο φυσικό ήταν η Αγ. Νάπα να εντείνει τις επι- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Δ. Δημητρίου, Α. Κ.Ανδρέου, Λ. Θεοδώρου πρώτη φορά στο 50’ µε ωραίο πλασέτου Σοφοκλέους. Ο Ηρα- αν ί αρτίγ), Ψύλλος, Χρί: (51Σερδάρης), Κωνσταντίνου, Ἰωάννου θετικέςτις προσπάθειες και έτσι στο 63’ κέρδισε πέναλτι από ΘΕΑΤΕΣ: 350 κλής δεν τα έβαλε κάτω ούτε αυτή τη φορά και ισοφάρισε στο σρμ ϐ ΛΕΙ μου. λιανού. Νέί (65 Μαύρος), Μαυρομιχάλης (84’ Πιερίδης). ανατροπή του Λ. Ματέους. Το πέναλτι κτύπησε ο Σισέ και ΝΕΟΙ: 9-0 ΡΤ᾽ σε 3-4 µε τον Πασχάλη. Πίεσαν στη συνέχεια οι γηπε- ἰ Ατονιανοῦ, Ἀτίγε, ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ Χαϊλής, Ντάνιελ, Κωσταρή, Λουκά, Πέτρου, Δημοσθέ- γους (72' Φλουρέντζου), Νικολάου, Πέτρου Α. (80’ Βασιλείου), Χίλμαν, Αχιλ- λέως, Στρατή. Ευθύμιος, Σιακός, Οδυσσέως, Βιορέλ, Μιχαήλ (60Ντάνιελ), Χριστοφόρου, Βάκχος (85᾽ Φρίξος Φ.), Δημήτρης Γ, (68 Παναγιώτου), Ουμάρ. ΕΝΑΔ: Ανδ. Θεοδώρου, Γκόροφ, Δ. Καρκατσιάνης, Σ. Σωκράτους, Τιάγκο, Α. Αντωνίου (75 Μ «Νεοφύτου), Μ. Πόγιαννος (67' Ε. Ευριπίδου), Στεπάνοφ, Μποχτάνοφ, Δ. Γιαννακού (5’ Ανθ. Γεωργίου), Γιακάκογλου. ΑΕΖ: Πετρόφ, Πένεφ (78’ Παρμάκκης), Μαρίνοφ (85’ Σ. Αρέστη), Στ. Γεωργίου, Λ..Λοΐζου, Χριστοφόρου, Ατνάν (5’ Λοϊζίδης), Οπάρκ, Πουλλής, Ρας, Π. Κολώνας πέτυχε το 1-0. Στο 80’ η Ἁγία Νάπα θα μπορούσε να κλειδώ- σει τη νίκη όταν ο Ίβο βγήκε τετ-α-τετ µε τον Σιηµητρά και έκανε το πλασέ για να καταλήξει η μπάλα έξω. Στο 84’ ήρθε η σειρά του Σπάρτακου σε ανατροπή του Αποστόλου. Το πέναλτι κτύπησε ο Π. Ταύρου και πέτυχε το τελικό Ί-Ί. Καλύτεροι από την Αγ. Νάπα οι Πιθρέττης, Σισέ και Φιλκεῖτ ενώ από τον Σπάρτακο οι Γρ. Γρηγορίου, Θ. Κάνυρας και Σ. Χριστοδούλου. δούχοι για το νικητήριο καιτα κατάφεραν στις καθυστερήσεις όταν ο Μ. Χριστοδούλου σε µια επέλαση του από τα αριστερά µε συρτό γωνιακό σουτ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του πετυγ- χαίνοντας το 4-3 και δξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι που είχε στο 33). Καλύτεροι από την Ερήµη οι Χρ. Παναγή, Α. Ηρακλέους, και Χριστοδούλου ενώ από τον Ηρακλή οι Πασχάλη, Β.Μιχαήλ και Β. Νικολάου. Διακοπή και ξύλο στα Λατσιὰ Σοβαρά επεισόδια Άλωσε το Τραχώνι 0 Φοίνικας Σπουδαία νίκη µε 2-1 πέτυχε χθες εκτός έδρας ο Φοίνικας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς επίτου ΚΑΕ Τραχωνίου και έκανε το πιο αποφασιστηκό βήμα για παραμονή στην Δ᾿ Κατηγορία. Από την άλλη η οµάδα του Τραχωνίου παρά Αμάν τι παιχνίδι! Την πάτησε στο Φρέναρος ΣΚΟΡΕΡ Ρος (23 πεν) ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - ΚΙΤΡΙΝΕΣ: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Η. Ηλία, Ν. Καλησπέρα, |. Σπύρου ΘΕΑΤΕΣ: 100 ΝΕΟΙ: Δεν διεξήχθη ΕΛΠΙΔΑ: Στ. Παττίχης, Α. Χειμώνα, Β. Παπα- κυριακού, Α. Αρισιείδου (65’ Χαραλάμπους], Α. Μακρής, Σ. Σολωµου (70’ Σπύρου), Γ. Αγγελή, Α.Χριστοφή (70’ Χρυσάνθου], Π. Λουκά, Π. Παλουρτή, Ροζ : ΑΕΚ: Αγγ. Γεωργίου, Γ. Χριστοφίδης, Φ. Φιλίπ- που (60 Αδάµου), Α. Γεωργίου, Βρ. Βρυώνης, Χρ. Α. Μακρής, Χ. Σὠκράτους, Χρ. Ε., Μακρής (70’ Νεοφύτου), Σ, Σκάρος, Σοφιάν, Χ’Αντώ- γης Καιτι δεν είχε το παιχνίδι µεταξύ της Αναγέννησης Γερμασόγειας καιτου Διγενή Ορόκλινης που έληξε µε νίκη των φιλοξενουμένων µε ὃ- Τπου άρχισαν τώρα να ελπίζουν σοβαρά για τη σωτηρίατους. Λοιπόν έχουµε και λέμε. Τρία πέναλτι (και τα τρία υπέρ του Διγενή), δύο αποβολές (και οἱ δύο της Αναγέννησης), οκτώ κίρινες (πέντε για την Αναγέννηση καὶ τρεις για το Διγενή) και τέλος τέσσερα τέρματα. Ο Διγενής κέρδισε το πρώτο του πέναλτι στο 20’ µετον Πιερή να εκτελεί και η μπάλα να τρίου. Στο 71’ ο Χάρπας αντίκρυσε τη δεύτερη κίτρινη και στο 74ο Παναγίδης την απευθείας κόκκινη. Ἔτσι µε 9 παίκτες η Αναγέννηση ήταν δύσκολο να αντιδράσει που στο 78’ δέχθηκε τη χαριστική βολή όταν ο Διγενής κέρδισε και τρίτο πέναλτι (ανατροπή του Ρ.Ζάγκα) καιο Μ. ἰωάννου πέτυχε το τελικό 1-3 γιατο Διγενή. Καλύτεροι από τους νικητές οἱ Μ. Μιχαήλ, Ν. Πιερή, Α. Νικολάου και Σιακός, ενώ από την Αναγέν- νηση οἱ Παναγίδης, Δημητρίου και Σαρρής. κτυπά στο κάθετο δοκάρι της Αναγέννησης που Τρίποντο από την άσπρη βούλα Ένα εὔστοχο κτύπημα πέναλτι στο 23 από τον Ροζ (ανατροπή του Γ. Αγγελή). Χάρισε άλλο ένα τρίποντο για την Ελπίδα που αρχίζει να έχει βάσιµη πλέον ελπίδα ότι θα σωθεί, Το χθεσινό παιχνίδι στην Ξυλοφάγου ήταν κάτω του μετρίου. Η µπάλα γυρόφερνε στο κέντρο του γηπέδου µε λίγες φάσεις, στα αντίπαλα καρέ ενώ οι ευκαιρίες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, Η ΑΕΚ ύστερα από µια νικηφόρα πορεία µε έξι συνεχόμενες νίκες που την έφερε κοντά στους διεκ- δικητές της ανόδου χθες ηττήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά και έχασε κάθε ελπίδα για άνοδο. Καλύτεροι από την Ελπίδα οι Παττίχης, Χει- µώνα και Παπακυριακού ενώ από την ΑΕΚ οι Χρι- στοφίδης, Σωκράτους και Χ”᾿Αντωνής. στο 24) ευτύχησε να προηγηθεί µε τον Πανα- γίδη. Στο 43’ ο Διγενής κέρδισε δεύτερο πέναλτι από ανατροπή του Πιερή, ο Σορίν όµως αυτή τη φορά δεν αστόχησε και πέτυχε την ισοφάριση. Στο β᾽ ημίχρονο το παι- χνίδι όπως αναμενόταν ήταν δραματικό. Γιατον Διγενή κάθε αποτέλεσµα θα ήταν καταδικαστικό γι’ αυτόν, ενώ η Αναγέν- γηση θα ήταν ευχαρι- στημένη και µε την ισο- παλία. Στο 60’ σε σέντρα του Θεοδοσίου η μπάλα αποκρούσθηκε τυφλά και όταν έφθασε στοΝ Πιερή µε µονο- κόμµατο σουττην έστειλε στα δίκτυα του Δημη- ΟΠΠΗΤΕΙΤΙΣΕΕ ΣΚΟΡΕΡ: Παναγίδης (24]./ Σορίν (49: πέν͵), Πιερής (653), Μ. ἰὠάννου 78” π1εγ.) ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Παναγίδης (75), Χάρπας (70’ 2η. Κίτρ.) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Δημητρίου, Σαρρής, Χρίστου, Χρι Χρυσοστόμου, Ορφανίδης { Μιχαήλ, Λουκά, Θεοδοσίου ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κ.Β Κυρίάκου, Κ. Κυριάκου, Δ. Χαραλάμπους ΘΕΑΤΕΣ: 50 ΝΕΟΙ: 4-2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Δημητρίου, Αντωνιάδης (65’ Γ, Χρυσοστόμου), Μακαρίτης, Χρί- στου, Χάρπας, Αντωνίου, Ορφανίδης, Τόφηρος (23’ Νικολάου), Παναγίδης, Χρυ- σοστόµου (76' Βίκτωρος), Σαρρής. ΔΙΓΕΝΗΣ: Χρυσάνθου,, Σιακός, Μ. Λουκά (95᾽ Μ. Ιωάννου), Σορίν,Αβρόαµ (70) Ζωΐσας), Μιχαήλ, Θεοδοσίου, Νικολάου (70’ Γ,. Γεωργίου), Ροτόκλης, Πιερής, Ζάγκα. στα Η δεύτερη στη βαθμολογία Παρεκκλησιά έχασε χθες στο Φρέναρος µε 2-Ί από την τοπική οµάδα και έχασε µεγάλη ευκαι- ρία για να κάνει σοβαρό άλµα ανόδου για τη β᾽ πέρασε μόλις έξω. Στο 64’ οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να μειώσουν το σκορ µετον Καβάζη, Στο 85’ ο Σιέπης ανατράπηκε από τον Αρτέμη και το Φρένα- κατηγορία, ᾿Οιγηπεδούχοι ΕΛΙΑ η 1] να ησαν εντυπωσια-. ΣΚΟΡΕΡ: Στ. Γεωργίου (16, Σακάτου (313 / κοί στο α Ἠημι- Καβάζης (643 χρονο. Άνοιξαν το σκορ στο 16’ όταν σε σέντρα του γόρου Σιέπη ο Στ. Γεωρ- ἡ ΚΟΚΚΙΝΕΣ:- ΚΗΡΙΝΕΣ: Π. Κυριάκου, Ν. Αρτέμη, Δ: Ευα- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μ. Νικολάου, Μ. Κυριάκου, Α. γίου µε πλασέ Τσιανάκκα πέτυχε το 1-0, στο ΘΕΑΤΕΣ. 100 29' κεφαλιάτου ΝΕΟΙ 0-0 ) Σιέπη πέρασε μόλις έξω και στο 31’0 Σακάτου µε πλασέ πέτυχε το 2-0. Στο 43 ο Λάμπρου βρέθηκε μόνος, έκανε το σουπ για να απο- κρούσει ο Καζέ- ΦΡΕΝΑΡΟΣ: Καζέφσκι, Σίµοφ, Όρλιν, Σίέπης, Σακάτου, Σ. Γεωργίου (62’ Ταμπουκάρης), Σέργη {88’ Ττοφή), Καλογιάν, Μανώλη, Τσο- λάκκης, Παπαθανασίου Τ. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ: Ν. Αρτέµη, Κ. Χριστοφή, Π, Κυριάκου, Λ. Κάντζιας (46’ Γ, Θεοδοσίου), Δ. Ευαγόρου, Ξ. Κυριάκου, Γ. Καβάζης, Λ. Λάμπρου, Μ. Μακρής, Π. Λινάρδος (46’ Μ. Γεωργίου), Ν. Βιτόροβιτς (57’ Ονουφρίου). σκι και να διατη- ρήσει έτσιτο σοβαρό προβάδι- σµα για το Φρέναρος που στο 44’ έχασε σπουδαία ευκαιρία όταν ο Καλογιάν «σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Αρτέμη. Άλλο ένα δοκάρι είχε το Φρέ- ναρος στο 56’ από κεφαλιάτου Σιέπη ύστερα από σέντρα του Όρλιν, ενώ και η Παρεκκλησιά έφθασε κοντά στο γκολ στο 59’ όταν σουτ του Μ. Γεωργίου ρος κέρδισε πέναλτι. Το κτύ- πησε ο Σακάτου για να απο- κρούσει ο Αρτέµη, που στο 87’ αποσόβησε το 3-1 στην από- κρουση µετα πόδιατο σουττου Σιέπη που βρέθηκε τετ-τετ µαζί του. Καλύτεροι από το Φρέναρος οι Σιέπης, Τ. Γεωργίου και Σέργης, ενώ από την Παρεκκλησιά οι Αρτέμη, Καβάζης και Λάμπρου. το γεγονός ότι µόλις στο πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ µε τον Αντωνίου Θεόδωρο στο τέλος δεν πήρε βαθμολογικό κέρδος: Για τον Φοίνικα ισοφάρισε στο 50’ ο Βίτ και στο 57’ ο Βόινα έδωσε την νίκη στο Φοίνηκα. ΚΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ: Σταυρινίδης, Γεωργίου, Χρίστου, Χαρα- λάμπους, Κωνσταντινίδης, Νικολάου, Λεζίνσκι, Αντωνίου Θ., Παπανεάρχου, Οδυσσέως, Παπαμιχαήλ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ: Χ’ Σολωμού, Αγαθοκλέους, Σοφοκλέους, Σέρ- γης, Μιχαήλ Χ., Λούις (75 Γκρούμ), Άλεξ (70' Γεωργίου), Μιχαήλ Σ. (79'Μιχαήλ Χ.), Βόινα, Βίτς, Δημητρίου, έγιναν χθες στα Λατσιά ολ ἠλκοἩ αγώνα Εθνικός-Ανα- γέννηση Τραχωνίου και ενώ η οµάδα των ο ΤΗ Τε (ολη μπροστά στο σκορ µε 2-0. Έτσι ο αγώνας θα κριθεί στα έδρανα της ω εήαιά | ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ Και τώρα... Κύπελλο! Σημαντικό «νόκ άουτ» αγώνα κυπέλ- λου, στην φάση των «Β», δίνει σήµερα Κυριακή η ΟΧΕΝ Περιστερώνας. Στο ουδέτερο στάδιο του ΘΟἱ στη Λακα- τάµια θα αντιμετωπίσει την ΑΤΕΠΕΚ Εργατών, στις 141.00. Ἡ ομάδα του Κωστάκη Φασουλιώτη, την περασμένη Κυριακή ξεπέρασε µε εππυχία καιτο εκτός έδρας εµπόδιο του Αχιλλέα Αγρού (0-4) στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωτα- θλήµατος ΕΠΟΠΛ (Α όμιλος). Καιτα τέσσερα τέρματα πέτυχε ο Γιώργος Φραγκέσκος, (0-ΐ στο ημίχρονο). Μέχρι το τέλος του πρωταθλήµα- τος υπολείπονται δύο αγωνιστικές και η ΟΧΕΝ θα παίξει... µε Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (εντός) και µε την οµάδα της Σκυλούρας (εκτός). τυχία. ΕΟΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ Βαθμός ίσον άνοδος Ένα βαθµό θέλει στο σημερινό εκτός έδρας παϊχνίδι µε την ΜΕΑΠ ο Εθνικός Άσσιας για να εξασφαλίσει και βαθµολογικά την άνοδου του στη Β’ Κατηγορία. Η οµάδα του Στέλιου Στυ- λιανού δίκαια βρίσκεται στην κορυφή του βαθ- μολογικού πίνακατης Δ' Κατηγορίας, καθώς στο φετινό πρωτάθλημα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και είχε την καλύτερη αγωνι- στική σταθερότητα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Οι κόποι και µόχθοι της ομάδας του Στέλιου Στυλιανού επέφεραν καρπούς και εάν αναλογιστεί κανείς ότιο Εθνικός θα λάβει µέρος και στον τελικό του Κυπέλου Γ’, Δ' Κατηγορίας τότε πρόκειται για µεγάλη επι- Στο αγωνιστικό κομμάτι στο σημερινό παι- Χνίδι θα απουσιάσουν οιτιµωρημένοι µε κάρ- τες Σπένσερ Ντακώστα και Γιώργος Κώστα. ΑΛ.ΠΙ ιπσο 9ΤΑΟ ΡΑΡΑ ἃ 9ΟΝ» Ι.ΤΟ 6ΟΝΤΗΑΟΤΟΒ» - ΡΕΝΕΙΟΡΕΗΣ 19Β8Γ Κωστή Παλαμά - Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός, Τηλ.: 25751975, Κιν.: 99442168, Φαξ. 95751976, ο-πια!!: ρ8ρᾶςοςί(ῶοαοςηπεῖ.οοΠι.Ογ 8η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο βήμα ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 20141 ΄ αλλ Ελ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 9η αγωνιστική) ΑΓ. Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. Β. ! Ἑ Ί ΑΡΗΣ 23 Ἅ19-56-6 39-20 41 ἓ 9. ΟΘΕΛΛΟΣ 23. τ0-10-3 27-17 40 Γ. 8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 22 τ0-9-3 39-15 99 ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 4. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. 2 11-97 33-28 38 Με δύο τέρματα του Σόσιν ο Άρης κέρδισε εκτός έδρας ΑΔΩΝΗΣ . ΑΡΗΣ 1.2 5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. 23 10607 «24-22 96 τον ουραγό Άδωνη Δαλιού µε 1-2 και πέρασε στην πρώτη . ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ. ο 77 {3990 34 θέση αφού η Νέα Σαλαμίνα αγωνίζεται σήµερα µετην ΣΚΟΡΕΡ: 79’(π) Φασουλιώτης / 39 50) (π) Σόσιν 7.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΓΕΡ. 23 «(9-4-10 25-22 91 ΠΑΕΕΙΚ. Η λεµεσιανή οµάδα έφθασε τους 41 βαθμούς και ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - ϱ ΑΠΕΠΠΙΤΣ τν τοι σα 9) ελπίζει σε άνοδο στην Α᾿ κατηγορία. Η ουραγός ομάδα ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λοϊζου, Διονυσίου/ντα Κόστα, Θεοφάνους πες ο μπι ος ὃν 2ο του Δαλιού που αποχαιρέτησε εδώ και καιρότη Β'κατη- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λ. Παναγιώτου, Γ. Γκίνος, Γ. Παναγή ν- γορία, προσπάθησε αλλά έχασε από ανώτερο αντίπαλο. ΘΕΑΤΕΣ: 200 10. ΟΝΗΣΙΛΟΣ 259 7:7:9 22-26 28 Το παιχνίδι ήταν αρκετά καλό. ΝΕΟΙ. 0-4 11. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 3 ᾖΤ:δ-11 31-30 26 Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» διατήρησε την υπεροχή σε όλη ΠΑΙΔΕΣ: 2-2 19. ΑΣΙΛ 23 65-12 18-28 23 τη διάρκεια του αγώνα και πίεσε τον αντίπαλο της που 1, ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡ. ο 5612 28.36 ο] προσπάθησε στις αντεπιθέσεις να κάµει τη ζημιά χωρίς ΑΔΩΝΗΣ: Κακουλλής, Παρµάκης (56 Προύντζου), τά ΑΛΩΝΗΣ ντ 23:36 Ἵ9 νατα καταφέρει. Δημιούργησε και την ευκαιρία στο 37 Αδάµου, Ρούσος, Δημοσθένους, Σταύρου, Φασου- ετο Φασουλιώτη. ᾽ . υπεροχή του Άρη καρποφόρησε στο 9/.Ο Έκβιστ Ἰίον [)γ Ἐγγλόζος), βοῤοσίάνοις ο ο οο ΣΚΟΡΕΡ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ κτύπησε κόρνερ και ο Σόσιν µε κεφαλιά άνοιξε το σκορ ΑΡΗΣ: Εντζεµά, Λόμπε, Ζοάο (48' Μάρκου), Βασίλεφ ΑΠΟ 14 ΤΕΡΜΑΤΑ: ΝΙξον (Σαλαμίνα). 0-1, σκορ µε το οποίο έληξε καὶ το ημίχρονο. Βασιλείου (77’ ωάννου), Χ Ἅμπους, Α. Βορά νους, ΑΠΟ 13 ΤΕΡΜΑΤΑ: Σόσι (Άρης). Στην επανάληψη στο 50’ ο Άρης κέρδισε πέναλτι σε ανα- Έκβιστ, Ηλία, Σόσιν Ντ α Ἐν ολάμι (66 . Δρι στείδου) ᾿ ΑΠΟ 12 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μασίνουα (Ομόνοια Αρ.). τροπή του Έκβιστ από τον Ευθυμίου. Το κτύπησε ο Σόσιν : : : ΑΠΟ 10 ΤΕΡΜΑΤΑ: Σουρντικόφακι (ΑΠΕΠ Π.), Νεοφύτου (Ακρίτας Χλ.). ΛΠΟ 8 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κολέζνικοφ (Οθέλλος). ΑΠΟ 8 ΤΕΡΜΑΤΑ: Ποντικός (Ομόνοια Αρ.). ΑΠΟ 7 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μέντες (Ακρ. Χλώρακας), Μαλτζόνι (Ομόνοια Αρ.), Κιμότο (ΑΠΕΠ Π.), Βούρκος Σ. (ΠΛΕΕΚ). και σημείωσε το 0-2. Μετά το 0-2 ο Άδωνης ανάλαβε την πρωτοβουλία κινή- σεων και μείωσε στο 70’ µε πέναλτι του Φασουλιώτη. Από το γηπεδούχο καλύτεροι οι Γεωργιάδης, Φασου- λιώτης, Αδάµου και από τον Άρη οι Σόσιν, Έκβιστ και Έγινε ανακοπή του Γεωργιάδη από αμυντικό παΐίκτητου Μάρκου. , ΑΠΟ 6 ΤΕΡΜΑΤΑ: θεοδοσίου (Διγενής Μόρφου), Φιλίππου, Πιταράς (Καλκάνο- Άρη. 9 Ο διαιτητής Λ. Παναγιώτου ήταν καλός. ρας), Βίκτορ Μορός (Ατρόμητος), Εγκόλα (Οθέλλος). 0) ΑΠΟ 5 ΤΕΡΜΑΤΑ: Λάιος (Αναγέννηση Δερ.), Νεοφύτου (Ακρίτας Χλ.), Λοΐζου ια (Άδωνης), Ηλία Κ. (Αναγέννηση Δερ.). ΑΠΟ 4 ΤΕΡΜΑΤΑ: Δημητρίου, Ἱζάσπα (Ακρίτας Χλ.), Λουκά, Μπέλιτς (Σαλα- µίνα), Κολοκούδιας, Νέβες (Διγενής Μ.), θεµιστοκλέους, Σοάρες (Καλκάνο- ρας), Ηλία Κ. (Αναγέννηση Δερ.), Βασιλείου, Κομπόγιο (Άρης), Χουάνχο (ΑΣΙΛ), Φασουλιώτης Σ. (Άδωνης). ΑΠΟ 3 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μέντες (Ακρίτας Χλώρακας), Κολοκούδιας (Διγενής Μ.), Φιλίππου (Χαλκάνορας], Πιτταράς (Καλκάνορας), Σολωμού, Μίρτσεφ, Φιγκουε- ρέδο (θνήσιλλος), Ντα Κόστα, (Άρης), Δημητρίου Γ., Κόβαις (ΑΠΕΠ), Ρ0δ0- σθένους (Άδωνης). ΑΠΟ 2 ΤΕΡΜΑΤΑ: Πάολο Κώστα (Άρης), Πάντος, Χαβιέρ (Ακρίτας Χλ.), Καουντέρα, Τσιταϊσβίλι (Καλκάνορας), Μιχαήλ (Άδωνης), Ευσταθίου, Ρόντιλσον (Ονήσιλ- λος), Χάτζιαρος, Παναγιωτόπουλος, Λοΐζου, (Αν. Δερύνειας), ΜάιΚλ Κόλινς (ΑΠΕΠΙ), Μιντίκκης, Καβαλλάρης, Παπαζαχαρίου, Δημητρίου Π. (ΑΣΙΛ), Παναγή, Βούνκ,Τσόσουα (Σαλαμίνα), Περικλέους Μάλατζ, Χ'Βασίλης, Πράδο, Μήπά (Ατρό- µητος), ωάνγου, Παναγιώτου Χρ., Πιερέττης, Ντιόν, Τέλμο,Εσάγιας, Βασιλείου (ΠΑΕΕΚ), Λαγός (Διγενής Μ.), Ροντρίκεζ, Μποσεκότα (Οθέλλος). ο Λεν συμπεριλαμβάνονται οἱ σκόρερ Των χθεσινών ογώνων, ΟΘΕΛΛΟΣ. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 2. ΣΚΟΡΕΡ: 51’ (Π) Κολέσνικοφ, 64’ Σάµου- τος / 90’ 2’ Λόγκρας ο θα. ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βίατσεκ, Σάουρος, Καστάνας, Γκρίλο / Τανού, Τσολακλίδης ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γ. Κωνσταντίνου, Μ. Τσέντης, Ν. Καραγιώργης ΘΕΑΤΕΣ: 250 ΝΕΟΙ: 9-0 Γλυκὸ Φιναλε µε Σιαἠλη Γλυκό φινάλε για την Αναγένηση που κέρδισε εκτός έδρας τον ΑΣΙΛ µε 0-1 χάρις σε τέρμα που πέτυχε στο 85’ ο Σιαήλης µε πέναλτι σε ανατροπή του Κολο- κούδια από τον τερματοφύλακα Πετόπουλο που αντί- κρουσε και την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Μ. Ιωάν- νου. Με την επιτυχία της η Αναγέννηση βελτίωσε τη βαθμολογική της θέση ενώ ο ΑΣΙΛ παρέμεινε στα Φιγουράρει σΊη 2η Βέση. Ο Οθέλλος πέτυχε δύσκολη αλλά σηµαντική νίκη επίτου Χαλκάνορα µε 2-1 καιπόρασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και θα προσπα- θήσει στη συνέχεια για την άνοδο του στην Α’ Κατηγορία που είναι και ο µεγάλος στόχος του. Ο Χαλκάνορας που μάχεται γιατη σωτηρία του «φωνάζει» για τη διαιτησία του [. Κωνσταντί- νου για τα δύο πέναλτι που σφύριξε υπέρ των Στην επιστροφή ο Ροντρίκες έπιασε νέο σουτ στέλλοντας τη µπάλα στο δοκάρι. Στο β᾽ ηµίχρονοο γηπεδούχος κέρδισε γέο πέναλτι σε ανατροπή του Τσετίνσκι από τον Τανού. Οι παίκτες του Χαλκάνορα διαµαρτυ- ρήθηκαν έντονα γιατην απόφαση του διαιτητή. Το πέναλτι κτύπησε αυτή τη φορά ο Κολέσνικοφ και πέτυχε το 1-0. Ο Οθέλλος διπλασίασε τα χαμηλά και κινδυνεύει άµεσα µε διαβάθµιση. ο. , . ο, τέρματα του στο 64’ µε δυνατό σουττου Σάµου- Η προσφυγική ομάδα µπήκε πολύ δυνατά από παι- γηπεδούχων ΟΘΕΛΛΟΣ: Ταρουρεῖ, Βίατσεκ, Λόπο (4 Το παιχνίδι᾿ ήταν γρήγορο µε εναλλασσόµενη την υπεροχή και οι δύο οµάδες πρόσφεραν αρκετά καλό θέαμα. Οι παίκτες του Γιώργου Κοσμά ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα και στο του (2-0). Στις καθυστερήσεις (9032) ο Χαλκάνορας κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ππτάρα από τον Πέτρου το κτύπησε ο Λόγκρας και µείωσε Χνίδι και στο 2’ είχε σουτ στο δοκάρι µε τον Παπα- ζαχαρίου. Στη συνέχεια δημιούργησε και άλλες ευκαιρίες Σάµουτος), Τσετίνσκι, Κολέσνικοφ, Εμπέλα, Σάουρος, Πέτρου, Καστάνας (75᾽ Μέσιος), Ροντρίκες, Ποσεκότα (46) Γκρίλο) ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (29η αγωνιστική] που πέρασαν ανεκµετάλλευτες. Η οµάδατης Δερύ- κα μα λλΗ λώΑ 0’ είχαν καλή ευκαιρία µε το Λόπο. Ο Χαλκά- σε 2-1. Αι ἩΝηαμ ΤΗ, 8 νειας που έπαιξε µε ενισχυμένη άμυνα και κέντρο ὑπ ολο ο Κο ο νορας είχρ και αυτός καλή ευκαιρία στο 24’'με Από τον Οθέλλο καλύτεροι ήταν οι Κολέσνι- 1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 25 459 81 41 αρκείτο σε ξαφνικές αντεπιθέσεις. ο ΟΡΑΤΟΣ Π τον Ππταρά. κοφ, Εμπέλα και Σάουρος. Από το Χαλκάνορα 2. ΕΝ. Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 29 11.84 4105 Ἀτηκ επανάληψη η εικονα του αγώνα δεν ἑλλαξ», ΠΕ ΠΟ ΠΟΤΕ Ο Οθέλλος στο 44’ κέρδισε σε ανατροπήτον οἱ Λόγκρας, Καουντέρα και Πιτταράς, 8. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 29 10-10 4-12 40 Στα τελευταία λεπτά η Αναγέννηση σε ξαφνικές αντε ο Εμπέλα από το Μακένζι. Το κτύπησε οΡοντρί- Ο διατητής Γ. Κωνσταντίνου µε λάθη. Έχει 4 ΕΝΑ.Δ. Π.ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 23 175 28-19 «40 παρε ἅτα δα μδιταν Γρλβκπεξία μπηκὰ ἅπην Κες και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Βαντριέρ. παράπονα ο Χαλκάναρας. 5. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8 977 49006 δ περιοχή και ανετράπηκε από τον τερματοφύλακα 9 πακκοτκις ο ορα ορ ρα ᾱ Πετόπουλο που αντίκρυσε καιτη κόκκινη κάρτα από : τον διαιτητή που σφύριξε το καθαρό πέναλτιτο οποίο 7. ΦΡΕΝΑΡΟΣ 29 7:15 25:18 36 μετέτρεψε σε τέρμα ο Σιαήλης χαρίζοντας τους τρεις ΄ γ ακν -- 8. ΑΕΖ 23 8-5-10 29-39 29 βαθμούς στην ομάδα του. . ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0.0 Θ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΓΕΡΜ. 29. 779 2936 28 Από τον ΑΣΙΛ ξεχώρισαν οἱ Καβαλάρης, Μιχαήλ 0 υ πΠ η 0 δ τ η µ Πο υ κι ᾳ τς 10. Ν. ἃ Σ. ΕΡΗΜΗΣ 23 6-9 27-32 26 ὅσδα την Ανοαγώννηση οι Σισήλης, Διονυσίου. | ΣΚΟΡΕΡ. - τ1. ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛ. 28 64.1 21-91 24 ιαϊ «Ιωάννου ήταν πολύ καλός. : παν Ἶ ἳ Η προσφυγική οµάδατου Διγενήπου απόπειρα δωροδοκίας) ήταν νευρικό «νε αρρεώτς 15. ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ. μαι ο τς τν μάχεται για τη σωτηρία της, παρόλον και δυνατό. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύ- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χρ. Χρίστου, Μ. Μαρίνου, Κ. Νεοφύ- 18. ΜΕΑΠ 25. 5-11 28- ΑΣΙΛ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-1 ότι προηγήθηκε µε 2-0 του Ονήσιλου τεροι στα πρώτα λεπτά και στο 15’ είχαν του 14. ΠΡΑΚΛΗΣ 29 Ό-4-16 17-41 18 στοτέλος προχώρησε ισοπαλία ρ-2Και δοκάρι µε τον Οικονομίδη. Η υπεροχή ΘΕΑΤΕΣ: 10 ΣΚΟΡΕΡ: 86’(Π) Σιαήλης θα τα δώσει όλα στα επόµενα παιχνί . τοὺς καρποφόρησε στο 24 µετον Τζ, | ΝΕΟΙ 1.. πλ μαλήνσα δα κμαα Αλομωα μονος , ΣΚΟΡΕΡΓΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Πετόπουλος: οὐ αρ αν ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Π. Πέτρου Ἰλημοσθένους, Αποοτόλου, ἳ Ἰωάννου ΔΑΗΤΕΣ: Μ. ἰωάννου, Μ. λα Χρ: Περι ου ΘΕΑΤΕΣ: 100 ΝΕΟΙ 1-0 «ΑΣΙΛ: Πετόπουλος, Π. Δημπτρίου (85’ Γ, Δημητρίου), Πέτρου, Μιχαήλ, Χουάνχο, Μιντίκης, Καβαλάρης, Παπαζαχαρίου (85: Στυλιανού], Σεργίου (85’ Ναντέ), Γεωργίου, Καρσέρας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μάστρου, Διονυσίου, Δημοσθέ- νους, Σιαήλης, Γιαννακού, Αποστόλου Κολοκού- διας Στεπάνοβας, Λοΐζου 63’ Κοσμά), Βιράκ( (80) ΗΝία), Κορόμα δη .. σσρρρϱρ-- Σωρύ... απουσίες Τη γίκη στον σημερινό αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλα- µίνα θα επιδιώξουν να πετύχουν σήµερα (9.90μ.Η) στο «Κερύνεια Επιστροφή» οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΕΚ. Ο αγώνας µε την πρωτοπόρο ομάδα της Β’ Κατηγο- ρίας είναι πρόκληση για την ομάδα του Άντρου Κου- λουμπρή αλλά και ευκαιρία για να επιβεβαιώσουν ότι η βαθμολογική θέση της ομάδας είναι πλασματική σε σχέση µετις πραγματικές της δυνατότητες. Σε δηλώσεις του στο «Α.Β» ο επιθετικός της ομάδας Σωτήρης Βούρκου ανέφερε ότι σεβόμαστε τη Νέα Σαλαμίνα, αλλά σε καµία περίπτωση δεν τη φοβόμαστε. Ονεαρός επιθετικός πρόσθεσε ότι η ΠΑΕΕΚ έχει αρκε- τές δυνατότητες και θατο αποδείξει στο γήπεδο απέ- ναντι σε µία πολύ δυνατή ομάδα. Απότον σημερινό αγώνα θα απουσιάζουν ο Μάριος Ἰωάννου, ο οποίος συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και οἱ Δασκαλάκης, Ντίον, Τέλμον και Ταφρόβ λόγω τραυ- ματισμού. ΑΛ.ΠΡ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟΛ ΛΕΜΕΣΟΥ καλεί όλα α σωματεία µέλη της την Τρίτη 8 του µηνός, στις 7.00µ.µ. στο οίκηµα της ΑΜΕΚ Καψάλου. Η συνάντηση γίνεται µέσα στα πλαίσια των συναντή- σεων των δύο σωμάτων διά συζήτηση εφ’ όλης της ύλης και τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σωματεία. Εξάλλου το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα ενηµε- ρώσει τα σωματεία για διάφορα θέµατα και αποφά- σεις που τα αφορούν. ση διά γῖάνᾶ κραέηθεί στην κατηγορία, Τό παιχνίδί ξἐκίνησε µε καθυστέρηση 20λεπτών γιατί άργησε να παρουσια- στείη αστυνομία. Ο αγώνας λόγωτων [ράντ (1-0) σκορ μὲ το οποίο ἔληξε᾽ τὸ) ημίχρονο. Στην επανάληψη η εικόνα δεν άλλαζε. Ο Νέβες στο 61’ σημείωσε το 2-0.Ο προηγηθέντων (καταγγελία παίκτη του Διγενή κατά παίκτη του Ονήσιλου για Ονήσιλος που δεν τα βάλε κάτω ούτε Ψήλωσε τα χέρια, αντεπιτέθει και στο 72’ μείωσε µε το Χριστοφή (2-1) µετο Στυλιανού ισοφάρισε 2-2 στο 81’. Με το βαθµό που πήρε ο Ονήσιλος αισιο- δοξεί ότι θα κρατηθεί στην κατηγορία. Ο Διγενής είχε και δύο δοκάρια µε τους Νέβες (α’ µέρος) και Τζόραντ (Ρ’ ηµί- χρονο). 9 Ο διαιτητής Ι. Τοκκαρής ήταν καλός. Ξ ΣΚΟΡΕΡ: 24’ Ἱζέραλντ, 61 Νέβες /79' ἃ Χριστοφή, 81 Στυλιανού . ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Ευσταθίου (2η κρινη) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: / Χρυσοστόμου, Μαυρουδής ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: 1: Τοκκαρής, Μ. Καλογήρου Μ2:Ν. Πολυβίου εἰ ΘΕΑΤΕΣ: 100 -. ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. Μοντάνο, Γ. Φυλακτού (66’ ΄ Κωνσταντίνου), Σταύρου., Νακόε (8ο’ Γεωργιάδης), Οικονομίδης, Τζέρανϊ, .. Νέβες, Ιγναντιάδης, Μ. Πασχάλη, Γ. .. Φυλακτού, Φ. Λαγός ΟΝΗΣΙΛΟΣ: Κοστολάνι, Ευσταθίου, Μαυ- ρουδής, Α. Μιχαήλ, Ντομινίκ, Χρυσο- στόμού, Χριστοφή, Ροντῆσον, Γιούρι (98᾽ Μότης), Στυλιανού (80’ Αντωνίου), νάνου 58) Ποπαγεώργίοῦ) ΟΜΟΝΟΙΑΑΡ: κο Θεοφάνους, Σίέπερ, Ποντικός, Μαλζόνι, Αντρέου, Λαΐφης (65’ Αβραάμ), - Μασίνοα (85᾽ Παντελή], Ροντρίκες, Μς β (σο' χρυσάφης), Ευσταθίου ΙΑΤΡΟΝΜΗΤΟΣ: Αλεµάο, Κωγσταντνίδης, Πράδο, Γεωργίου, Γκαστόν, Μώρος, ζα ,Σωκρά-. τους, Χ’ Βασίλης. (60) Χριστοφίδης!, κόλαρ, Σρού. Νέο στραβοπάτηµα Άτυχη η Ομόνοια Αραδίππου, δεν μπόρεσε να κερ- δίσει µέσα στην έδρατης τον Ατρόμητο Γεροσκήπου στον οποίο παραχώρησε ισοπαλία 0-0, παρόλον ότι ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχε δύο δοκάρια µε το Μαλζόνι και Μασίνοα. Ο δεύτερος από το σηµείο του πέναλτι. Η ομάδα των «περιστεριών» έµεινε στην τέταρτη θέση και θα προ- σπαθήσει για την άνοδο. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στα πρώτα λεπτά δημιούργησαν δύο καλές ευκαιρίες στο 5’ και 20’ µετο Μαλζόνι. Ο ίδιος παίκτης στο 44’ είχε σουτ στο δοκάρι. Στην επανάληψη οι παίκτες της Αραδίππου συνέ- χισαν να πιέζουν και στο 71’ κέρδισαν πέναλτι. Το κτύπησε ο Μασίνοα που έστειλε τη µπάλα στο δοκάρι. Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι ήταν δραματικό καθώς οι γηπεδούχοι πίεσαν για το τέρµα αλλά οι φιλοξενούμενοι κράτησαν γερά το 0-0 καιτο βαθµό της ισοπαλίας, Από την Ομόνοια καλύτεροι ήταν οι Μαλζόνι, Σιέ- περ, Ροντρίκες και από τον Ατρόμητο οι Αλεµάο, Πράδο και Κόλαρ. 9 Ο διαιτητής Χρ. Χρίστου ήταν καλός. ΑΠΟ 12 ΤΕΡΜΑΤΑ: Νπαβαρά (Εθνικός Άσσιᾶς), Τιάνκο (ΕΝΑΛ). ΜΠΟ {1 ΤΕΡΜΑΤΑ: Παναγίδης (Αν. Γερμασόγειας). ΑΠΟ 10 ΤΕΡΜΑΙΑ: Ελευθερίου Μάριος (Σπάρτακος), Ρενάτο (ΔΕΚ Κουκλιών). ΑΠΟ 9 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μάριος Γκρούνι (Ε.Ν. Παρεκκλησιάς). Απο ΤΕΡΜΑΤΑ: Καλός [Εθικός Άσσιας), Σιέπης (θρέναρος), Αγγελή (Ελπίδα Ξυλοφάγοι. ΑΠΟ 7 ΤΕΡΜΑΤΑ. Ἰωάννου Μ. (Δενής Ορόκλιπις), Καγελλάς (ΜΕΑΙ), Ματέ- οὓς (ΑγίΩ Νάπα), Χριστοδούλου Μ. (Ερήμη), Καβάζης Λάμπρου (Πορεκκλησι), ΜΠὸ ΒΤΕΡΗΛΑΤΑ. Σισέ (Αγία Νάπα), Γεωργίου Μ., (Παρεκκλησιά), Ταύρου (Σπάρ- τακός), Επαμεινώνδας, Χαϊλής (ΝΔΣ Ερήμης). ΛΠΟ 5 ΤΕΡΜΑΤΑ: Πιερή (Διγενής Ορ.], Γιακάκογλου Αλέξανδρος (ΕΝΑΔ). ΑΠΟ ὁ ΤΕΡΜΑΤΑ: Ευθυμιάδής (Εθνικός Άσσας), Αγγελή (Ελπίδα Ξύλ.), Μακα- ρίς {Γερμασόγεια), Μουστάφοφ (ΑΕΖ], Χρίστου [Σπάρτακος), Γιανάκογλου {ΕΝΑΔ), Χατζηανιώνης, Ότζιοκ (ΑΕΚ Κουκλιών), Αλέξης Πίτας (ΜΕΑΙΙ),Φίλ- τι ο η (Αγία Νάπα), ζάγκα (Διγενής ΟΡ), Καλογιάν (Φρέναρος), ΤΑ: θεὐδοσίου (Παρεκκλησιό), Αντωνίου (ΕΝΑΔ), Ζαννετής (ΜΕΛΗ), ιν Μι Αργυρού, (ΜΕΑΠΙ), Σολωμού, ήηκρής (ΑΕΚ Κουκλιών), Νταμιάν (Σπάρ- τακος], Κουτούρης (Εληΐδα Ξ0λ.), Χρ. Ε, Μακρής (ΑΕΚ Κουκλιών), Ανδρέου Α., Πουλλής (ΑΕ, Αντωνίου (Αναγέννηση Γ.]. ΑΠΟ 2 ΤΕΡΜΑΊΤΝ: Σπένσερ Βιολάρης (Εθνικός Άοσιας) Αβραάμ (ΕΝ. Παρεκλη- σάς), Χρυσοστόμου, Ττόφηρος, Νικολάου (Γερμοσόγεια), Καλένος, Σορίν (Δγε- γής Ορόκληης], Μπένεφ, Μουγής, Ανδρέου Κ., Οπάρα (ΛΕ2, Προεσιός, Σάββα, Καρύπης, Νικολάου (Ἠρακλής], Αργυρού, (ΜΕΛΠ), Χαϊλής (ΝδΣ ΕΡΗΜΗΣ), Για- γάκογλου, Πόγαννος, Αντωνίου (ΕΝΑΔ), Χατζηαντώνης, Σοφιάν, Ότζιοκ (ΑΕΚ Κουκλιών), ΜΙΧάΠΛ { Σπάρτακος), Μέρτακας (Αγία Νάπα), Ρουβήμ (Σπάρίακος). » Δεν συμπεριλομβάνοντω οἱ σκόρερ των χθεσπιών αγώνων. ΑΚΡΙΤΑΣ- ΑΠΕΠ 1-4 ΣΚΟΡΕΡ: 5’ Αλμέϊδα, 67) Ρόμπερτ κο {σα ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Παπαδημητρίου, Πίτσιλος/Τσιάκ- κας, Ρόμπερτ, Γιαγκουδάκης, Σουρτικόφσκι, Ντάνιελ, Γκαρσία, Παναγιώτου, Λοκούμπε. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κ. Νικολάου. ΒΟΗΘΟΙ: Ο. Τζιωρτζής, Α. Προσωνσανλής ΑΚΡΙΤΑΣ: Μπαρπόσα, Πέτρου (65᾽ Αρα- ζός). Αλμέϊΐδα, Παπαδημητρίου, Κισσο- νέργης (16) Χαβιέρ), Π. Μιγκέλ, Νεοφύτου, Πίτσιλλος, Ανδρέου, Μέντεζ, Φούμο (73 Πάντος) ΑΠΕΠ: Τσιάκκας, Γκαρσία, Παναγιώτου, Ιακώβου (48᾽ Ρόμπερτ), Χάμιλτον, Λοκού- μπε, Ντάνιελ, Γιαγκουδάκης (48) Κόλινς), Σουρτικόφσκι, Πελεντρίτης (80’ Νικολάου), ΠΕ Τοῇνὰ Δυνατή και πεισµατώδης μονομαχία διεξή- χθη στη Χλώρακα μεταξύ του Ακρίτα και της ΑΠΕΠ που στο τέλος βρήκε τις δύο οµάδες να παίρνουν από ένα βαθµό µετά το ισόπαλο αποτέλεσµα 1-Ί. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε καλό παιχνίδι καθώς η ανεκτικότητα του διαι- τητή Κώστα Νικολάου επέτρεψε στους παί- κτες της ΑΠΕΠ να παίξουν σε πολλές περι- πτώσεις αρκετά δυνατά αφήνοντας µερικά φάουλ και κάρτες να περάσουν χωρίς να τα υποδείξει. Οι γηπεδούχοι εκφράζουν δικαιολογημένα παράπονα προς την διαιτησία του πρώτου ηµι- χρόνου για τους πιο πάνω λόγους, όµως η αντίδραση της κερκίδας ήταν κάπὠς υπερβο- λική και σίγουρα η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο µόνο ζημιά κάνουν στον Ακρίτα. Στην επανάληψη τα πράγµατα άλλαξαν ΓμβΙβΠΠΙΙύ6 ση ΧἠώριΚα άρδην καθώς και καλό παιχνίδι έγινε που κρά- τησε την αγωνία αµείωτη µέχριτο τέλος αλλά και η διαιτησία τα πήγε περίφημα. Ο Ακρίτας άνοιξε το σκορ µόλις στο 5ο λεπτό µε κεφαλιά του Αλμέϊῖδα µετά από φάουλτου Νεοφύτου ενώ η ΑΠΕΠ έχασε ευκαιρία στο 14’ για το 1-1 αφού ο Πέτρου έκοψε στην γραµµή το πλασέ του Σουρτικόφσκι. Στο 56’ ο Ακρίτας έχασε πέναλτι όταν ο Τσιάκ- κας απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση απότον Μ. Νεοφύτου και στο 67η ΑΠΕΠπΟυ ήταν καλύτερη έφτασε στην ισοφάριση µε τον Ρόμπερτ. Από το σηµείο εκείνο και µέχρι την λήξη ο Ακρίτας ανέβασε στροφές και έχασε µερικές πολύ καλές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Καλύτεροι του Ακρίτα οι Μέντεζ και Πέτρου ενώ από την ΑΠΕΠ κορυφαίος ήταν ο Τσιάκκας. ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΑ Δ᾽ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (23η αγωνιστική) ΑΓ. ΄ ΝΙΗ ΤΕΡΜ. Β. 1. ΠΟΝΑΕ ΜΑΡΩΝΙΟΥ ο 15--- 47-23 50 2, Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 23 Ἅᾖ14-7-2 40-20 49 8, ΑΧΥΡΩΝΑΣ 23 ᾖἼ9-0-5 31-17 42 4, ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 3 11-48 41-32 37 5, ΘΟΙΛΑΚ. 23 11-3-9 35-33 96 6. ΚΙΣΣΟΣ 23 11-20-10 36-36 35 7. Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 23 9-08 38-34 38 8. ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΑ. 23 7. 36-36 28 9, ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 22. ϐ8-3-11 18-33 27 10. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 23. 7-610 31-37 27 11. Κ. ΔΕ. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2. 7.511 «30-32 26 12. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧ. 0 5-θ-θ 20-35 23 19. ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 23 ϐ6:5-12 20-34 23 14. ΕΝΩΣΗ κΟκΚ. 23 ο-3-18 Ἅ18-48 9 αν) 11 1.18 ΤΗ, κ) πα ΛΠΟ 18 ΤΕΡΜΛΙΝ: Γιώργος Νικολάου (Ορµήδεια). {ΑΠΟ 15 ΤΕΡΜΑΤΑ: Ντάνιελ Σήµπαλι (ΠΟΛ/ΛΕ Μαρωνίαυ), { ΑΠΟ 19 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κώστας Κωνσταντίνου (Καρµιώτσσα), Αντωνίου θεόδωρος (ΚΕ Τραχωνίου), ΑΠΟ 10 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κίσκα (Κισσός), Μαριάν (Αχυρώνας). ΑΠΟ 7 ΤΕΡΜΑΤΑ: Γιώργος Νικολάου (Ορμήδεια], Στεφάνου (Κισσός), Άντζελο ἕ (Θ0 Λακ.), Γεωργίου (ΑΣΠΙΣ Πύλας), Φασουλιώτης Π. (601’ Λακατάµιας), Ντά- | γιελ, Βάκχος Φ, (Δυναμό Περβολιών). {ΑΠΟ 6 ΤΕΡΜΑΤΑ: Ορθοδόξου Γρηγόρης (ΠΟΛ/ΛΕ Μαρωνίου), Φολτάν (Κισσός), {Μιχαήλ (Φοίνηκας), ἰσμαήλ (Κ4Ε Τραχωνίου), Μπασάσκου (Καρµιώπισσα), Χίλ- ἡ μαν (Ορμήδεια). ἱ Γ ΑΠΟ 5 ΤΕΡΜΑΤΑ: Στεφάνου (Κισσός), Βάκχος Φ. (Δυναμό Περβολιών), Σταυρι- | ἡγίδης, Κωνσταντίνου (Ένωση Κοκκινοτρ.), Ντάνιελ (Δυναμό Περβολιών), Παστε- :λόπουλος (Εθνικός Λατσιών], Ταύρου (Π.0 Ξυλοτύμπου), Αργυρού (60] Λακ). ο Δεν συμπεριλαμβάνονται 0ἱ σκόρερ Των χθεσινών αγώνων. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΙΟΤΑΤΙ» Τηλ.: 29921041 Φρέναρος ο Τηλ. 29822999 Παραλίμνι ο Τηλ.: 24102897 Λάρνακα ο Τηλ.: 24594117 Αραδίππου ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 αθήνηΤικο Βημα 7η ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο Στανισλάβ Αγγέλοφ, διάνυσε πολλά Χιλιόμετρα, έδειξε πάλι ότι είναι σπουδαία πόστα κεντρικού χαφ. ταν αυτός που έδωσε το σύνθημα της ...αντεπίθεσης στις αρχές της επανάληψης, κατα- φέρνοντας να ισοφαρίσει το µατς για την Κυρία. “Όσα Κόζατσικ......ιιινονωνονο Τζανίσιο.......... ο -. Λεϊβακαμπέσι .....ιιιωο 65 καν κκ κσκώνκν κώλο κο νν να Σπρόκελ........... 8 Κατσαβάκης (66))............... 6 ἉΚόλν....... ωωῖ Κίντερος (46] Αγγέλοφ.....ίονν. 85 Οσεν/ ....ι.ι... Φοδερινγχάμ ...ιιικωω 7 Μπανκούρα.... Λαμπάν ...ιιοοοννωνωοων 7 Ατόρνο............ κο μμ---- 7,5 ο μμ””υ”υ- Λαμπόρδε (46)... 7 Μρντάκοβῖτς...........ι-.ιιιιι... Καφού (66)... 6 ΑΛΛΑΓΕΣ ) ΑΛΛΑΓΕΣ 46’ ΕρίθΒ.....ιιιονωωνω 66' Ραούλ 72’ Σεµέδο........ι.ιιιιιιινιις. 6 9) Λουμπίνκοβιτς (Οκκάς) 7 5 ΣΚΟΡΕΡΙ Μρντάκοβας 10’ /Αγγέλοφ 46’, Οκκάς 68 ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κατσαβάκης (4η), Κόλαρ, Ατόρνο, Σεµέ (δη) / Αγγέλοφ, Λαμπάν, Λαβόρδε, Φοδέριν ΑΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Νικολαΐδης (8.5). ΒΟΗΘΟΝ: Ἰωόννης Λουκά, Γάγκος αονας ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 6Η5 ΘΕΑΤΕΣ:8000 ο. μεσο |” ο ΠΑΙΑΕΣ: 17. 0-0, ψ1: --ᾱ 019, 96. ππς Στ ος «Όλε, όλε» ο ΟΙΠαΙκτες της Ανόρθωσης, παίρνοντας το σπουδαίο τρί- ποντο. έκαναν «όλε-όλε». µαζί µε τους 3 και πλέον χιλιάδες ο ο ο να Ον ΕΠ τμ 9 Οἱ οπαδοί του Απόλλωνα ήταν γύρω στις 5-5,5 χιλιάδες στη δυτική κερκίδα, Μια µερίδα, αν και το αποτέλεσµα ήταν λε ο ΚΟΠΟ ο Τετ η νασσἩ νησαν να φεύγουν απὀ το στάδιο. η πα Ταλ] ο ΣΠ ΤΗ ο μ) ἐγίνε η απονοµή Των πρωτα- η ο ΤΟ Πο ΤΗΣ ΠΥΡ ΟΙ ο ζω στην ομάδα κάτω των 13 χρόνων. Τα κορίτσια γνώρισαν την απο- θέωση από τον κόσµο, όπως και οι πποιρικάδες, οἱ οποίοι έκαναν και γύρο του θριάµβου. ΤΗ ΕΜΥ ΧΑΡΛΛΑΝΗΗΙΣ Σπουδαίο «διπλό» επί του Απόλ- λωνα µε 1-2, πέτυχε χθες η Ανόρ- θωση, το οποίο ουσιαστικά την ανε- βάζρι στο «βαγόλ» της πρώτης τετρά- δας δυο αγωνιστικές πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου. Το σημαντικότατο τρίποντο για το συγκρότηµα του Στανιµίρ Στόϊλοφ ήρθε µετά από ολική ανατροπή, αφού είχε μείνει πίσω στο σκορ από γωρίς (από γκολ του Μρντάκοβιτς στο 10’, µε τους Στανισλάβ Αγγέ- λοφ (49) και Γιάννη Οκκά (69) να σημειώνουν τα γκολ. Ο τελευταίος αποτέλεσε «χρυσίν αλλαγή για τη Βαρωσιώτικη οµάδα (µπήκε στο ξρκί- νηµα της επανάληψης), αλλά φάνηκε άτυχος στη φάση του γκολ. Σύµ- Φωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση ο Κύπριος διεθνής άσος υπέστη πρά- βηγµα: Η «Μεγάλη Κυρία» συνεχί- ζοντας την αντεπίθεση που Ἑρκίνησε πριν από τρεις περίπου µήνες, απέ- δειξε ότι αναγεννήθηκε (για τα καλά) µέσα απότις στάχτες της και πλέον όχι µόνο βρίσκεται µε το ενάμισι πόδι στην πρώτη τετράδα, αλλά αν συνεχίσει να εκπέµπει τόσο δυνατό χαρακτήρα, είναιτο πρώτο φαβορί να κατακτήσειτην 4η θέση που δίδει αυτομάτως ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από χθες είναι ισόβαθµη µε την ΑΕΚ (επόµενη της αντίπαλο) στο τρίτο ΑΔΥΝΑΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΟΙ πλειστο!ι παικτες του ο ολο ο μο ο ο. ος ο οι ο οοἩ. τῆσεις ενος τοσο κρίσιµου αγωνα. οπως ο χθεσινός. Η συνολική εικονα που Πο εν Ἱοοη ο ο Ημ αοπῇ Πο ολο. σκαλί του πίνακα! Ο Απόλλωνας ήταν για άλλο ένα ματς, άξιος της µοίραςτου. Ούτε οι «γτόπες», µε διάφορους τρόπους, που έδωσαν τις τελευταίες µέρες στους παίκτες διοίκηση και κόσμος, αποδείχθηκαν αρκετές για να φανε- ρώσει τον γνωστό μάγκικο χαρα- κτήρα που είχε στα ἄλλα πρόσφατα ντέρμπι. Η χθεσινή ήττα, ήταν η πρώτη που δέχθηκε η ομάδα στο Τσίρειο, από τότε που ανέλαβε ο Αντρέας Μιχαηλίδης, Πλέον όλοι στο στρατόπεδο της ομάδας, αντι- λαμβάνονται ότιτο τρένο της πρώ- της τετράδας, μοιάζει σχεδόν χαμένο. Οιγηπεδούχοι ήταν η οµάδα που «πάτησε» πιο αποφασιστικά στο ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 10’ Ο Λόπες έβγαλε καλοζυγισµένη σέντρα, ο Μίλιαν Μρντάκοβιτς µε - κεφαλιά από κοντά άνοιξε το σκορ. 31) Από κατέβασμα του Λαμπόρδε µε το κεφόλι στη µικρή περιοχή, ο Μερκής ...πρόλαβε τον Καφού και άλλο ένα παίκτητης Κυρίας, βγάζοντας τη µπάλα σε κόρνερ. 49) Εκτέλεσε κόρνερ ο Λαμπάν, απομάκρυνε παίκτης του Απόλλωνα από την περιοχή. Ο Αγγέλοφ, κέρδισε τη μπάλα έξω από την περιοχή, µε δυνατό σουτ «νίκησε» τον Σβα- λόβσκι. 64) Από λάθοςτου Κατσαβάκη, ϱ Καφού βγήκε φάτσα µε τον Σβαλόβσκι, αλλά σούταρε τη µπάλα έξω. 69) Σέντραρε ο Ράμος από δεξιά, ο Οκκάς µε κεφαλιά από κοντά έγραψε το 1-2. 87) Από κάθετη πάσα του Αντόρνο, ο Νούνιες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, προσπάθησε για την ισοφάριση, αλλά τον πρόλαβε αμυντικός, βγάζοντας τη µπάλα σε κόρνερ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο διαιτητής Χρήστος Νικολαΐδης ελέγχε- ται για κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Για µια φάση σε αντικανονικό μαρκάρισμα του ν Λόπες πάνω στον Λαμπόρδε, ενώ στο 37’ όταν χτύ- πησε η µπάλα στον αγκώνα του Σπρόκελ (εντός περιο- χής), όπου ίσως μπορούσε να δείξει πέναλτι. Ἠταν σωστή η απόφαση να δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Λαμπόρδε σε µια άλλη φάση στο πρώτο ημίχρονο. γήπεδο στα αρχικά στάδια του ντέρ- µπι. Η Ανόρθωση παρουσιάστηκε αγνώριστη 6’ αυτό το διάστηµα, της κόστισε το ότι έδωσε χώρο στους παίκτες του Απόλλωνα. Όμως, το Υγκολπου δέχθηκε αποτέλεσε ἔυπνη- τήρι για τους παίκτες του Στόϊλοφ. Μετά το πρώτο τέταρτο ανέλαβαν τν πρωτοβουλία των κινήσεων, χρεί- άστηκε να περάσει άλλο ένα δεκά- λεπτο για να αυξήσουν την πίεση προς την αντίπαλη περιοχή. Στο τελευταίο 20-λεπτο, έβγαιναν µε περισσότερους παίκτες μπροστά, Τους τόνωσε το γκολ του Αγγέλοφ Στο ξεκίνημα της επανάληψης, έκαναν και οἱ δυο προπονητές από µια αναγκαστική αλλαγή. Ο Μιχαη- λίδης απέσυρε τον τραυματία Κίντε- ῥρος και έβαλε στη θέση του στον άξονα τον |ον Ερίθ6, Στην αντίπερα όχθη ο Γιάννης Οκκάς, αντικατέ- στησε τον τραυματία Λαμπόρδε. Πριν συμπληρωθούν τέσσερα λεπτά, µετά από διώξιµο παίκτη του Απόλ- λωνα, ο Αγγέλοφ έγινε κάτοχος της µπάλας, µερικά µέτρα έξω από την επανορθωτική. Δοκίμασε το πόδι του απὀ µακρινή απόσταση, κατα- φέρνοντας να φέρει το µατς στα ίσα. Σημαντικό ήταν πως στο δεύ- τερο ημίχρονο, ανέβασε κατακό- ρυφα την απόδοση του ο Ράμος, ο οποίος έκανε τον αριστερό µπακ του Απόλλωνα Κόλαρ, να χάσει τον ύπνο του. Αρκετά δραστήριος ήταν στην αριστερή πλευρά ο Οκκάς. Στον άξονα ξεκινούσε επιθέσεις από πίσω ϱ Αγγέλοφ, µε συμπαραστάτη του Γάλλο Λαμπάν. Στο 66’ ο Μιχαηλί- δης αναγκάστηκε να αποσύρει καὶ τον Κατσαβάκη (ένιωσε ζαλάδες), Κάνοντας διάφορες αλχημείες για να «σουλουπώσευ» την εικόνα της ομάδας. Η οµάδα όµως συνεχίζει να έχει παθητικό ρόλο. Στο 69ο Ράμος έβγαλε σέντρα από δεξιά, µε τον Γιάννη Οκκά, µε κοντινή κεφαλιά γα «κά» τον Σβαλόφσκι Ο Κύπριος διεθνής άσος, δεν πρόλαβε να χαρεί πολύ το Υκολ, αφού μεταφέρθηκε µε φορείο εκτός γηπέδου. Στο επό- µενο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι είχαν τρεις καλές φάσεις για πετύ- χουν και τρίτο τέρµα. Ο Απόλλωνας που χτύπησε ...ρέστα στα τελευταία λεπτά µπροστά, είχε µια καλή ευκαι- ρία για να «σώσει» τον βαθµό, αλλά αμυντικός της Κυρίας προ του Νού- γιες, κατάφερε να βγάλει σε κόρ- γερ. Κυριακή 6/3/2011, 18.06, ΟΥ ανἰείοη 5ρογῖς Ἰ Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας ΠΑΕΕΚ-Ν Κυριακή 6/3/2011, ἡ ᾿ γπαν]είοη δρόηῖς 1 (Κύπελλο ΡΕ ζοιαᾶ ΑΕΚ- .ΑΝΟΡΘΩΣΗ Τετάρτη Θ/Η/2Ο11, Τό: 00, Ογιδν[είοη δρο[ῖς 1 Οἱ πεῆάτες του Υθίυε Βὰςκ µπορούν να παρακοβουθήσουν τους αγώνες του Πρωταθήήμοτος Μαγήῃ 8ἰκΙ και του Κυπέῆβου ζοςᾶ {οἱ8, µέσω τπς υπηρεσίας Ραι Ρεν Νειι. Για περισσότερες πῄπροφορίεξ ως ζων]σίοπ.ςοπι ευ, ζΗ{ᾶςπορ, αριθµός [85. Θεαματική Διαφορά Οεαμµατική Διαφορά Εδώ π µπάηα δεν σταματά ποτέ! 6η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο ψημα ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Με την Κόρη η μηαιη : ... Χάνει καιτῃ του προέδρου οΓκικα ων ρεβάνς µε τη 0 Πήάτο ος ο. : Μίλαν 0 Μπειλ ῥρέκορντµαν συμμετοχών στην ΞΝέο θέµα βρήκαν τα ο] Πο τοσο Ν ΚΟΠΗ , Ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν σκανδαλοθηρικά πε- νάιπεντ είναι ο Ράιαν Γκιγκς, ο ᾿ ἅ έχει ξεπεράσει το ριοδικά στην Ιταλία. Ο οποίος δεν βλέπει την ώρα για : πρόβλημα Αλεσάντρε Πάτο φέρε- ιο ντέρμπι µε τη Λίβερπουλ στο τσι : τραυματισμού που ται να διατηρεί δεσμό εως ο. . αντιμετωπίζει και µε την Μπζρμπαρᾶ μη να βαν ιο ο. . όπως όλα δείχνουν θα Μπερλουσκόνι, κόρη µάχη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.Ο ο... χάσει καιτη ρεβάνς του προέδρου και ἰδιο- λόγος. είναι απλός. Είµαστε οι δύο Ἰ. ΄ « πο. των «16» του κτήτη της Μίλαν, αλλά πιο επιτυχημένες οµάδες και το πά- α. ο... Τσάμπιονς Λιγκ µε θος µας περισσεύει. Η ιστορία των ἵ- .. . αντίπαλο τη Μίλαν. Ο δύο συλλόγων, ο πο. εξή- ᾱ- . ἄς. ' Ουαλός µέσος γησε ο Ουαλός «γερόλυκος» των βρε- . : ο” , ὁ. αντιμετωπίζει λα. . -- α . πρόβλημα στην πλάτη, Κόντρα στην Τσέλσ: έπιασε τις 606 εμ- 4 ”. .. το οποίο αδυνατεί να φανίσεις σε επίσηµα παιχνίδια µε τη Ὀωπο προ οσα. Πχ ο χλμ πιμν ξεπεράσει. Παρά το και πρωθυπουργού ότι έφθασε ακόµα και της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Πο Κο νο Κο ΤΝΠε ζω Ἱ. ο αλά στο Ντουμπάι γιανα Οι δυο τους δεν Πο ο μα ο αμ . το σα συνεχίσει τη θεραπεία έχουν ποτέ επιβεβαι- ορ] .. .... . του δεν δείχνει να πα ο Το ο .- ο ἃ κ. : ἳ ' προλαβαίνει το ώμο ολη] πμ Πο -. - δεύτερο παιχνίδι µε ο αμ. ο ο. , 4 τους «ροσονέρι». οι ο ωμή «πετεινοί» έχουν διαιτητή και έχεις κατακτήσει κερδίσει το πρώτο ο Αλ ωις. α παιχνίδι µε 1-0, πο μα Πλ οι : ς προβάδισµατο οποίο τεράστιο σύλλογο. µε µεγόλη θα υπερασπιστούν «ροσονέρι» φάνηκε ιστορία και εκπληκτικούς οπα- : . - : στο «Γουάιτ Χαρτ να αφιερώνει στην δούς. Είναι µια ξεχωριστή στιγ- Λέιν» για να κόρητου... αφεντικού το πανέμορφο γκολπου πέτυχε τη ΑΙ 10 εξασφαλίσουν την Δευτέρα στη νίκη επίτης Νάπολι µε 9-0. ο μ. αν - . πρόκριση στα Ο 2Ίχρονος άσος είχε παντρευτεί την ηθοποιό Στέφα- κας ον ὑμί1α ο προημιτελικά. γι Μπρίτο το καλοκαίρι του 2009, αλλά η απόσταση-κα- Ἡπανμα κ εαν, θώς εκείνη εργαζόταν στη Βραζιλία-έφθειρετο γάµοτους και τελικά πήραν διαζύγιο. Πρόσφατα βραζιλιάνικο δικα- ώσειτη σχέση, ὡστό- σο έχουν δηµοσιευ- θεί φωτογραφίες από κοινές τους εξόδους αλλά και μετέπειτα επιστροφή στο σπίτι του, ενώ ο Βραζιλιά- νος επιθετικός των αμ ο ο πρ εαββθεα μπνας περηἹ τσ . . . υ η « ζ ση ἳ ͵ Η 2 ά )Τοέλοι, ωππραππποσος Πρτό µην εμπιστεύεσπι την γυναίκα σου Η πιο µεγάλη ώρα είναιτώρα...Η Μάντσε- Λίβερπουλ µε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. τεθείµένος να αγοράσει ότιπιο καὐτό κινείται Κόλο Τουρέ βρέθηκε θετικό ο τσι βρέθηκε ῥπλογμένδας, εἶπεα : , στερ Γιουνάιτεντ «λύγισε» στο Στάμφορντ Μπορεί οι «κόκκινοι» να έχουν μείνει πίσω στην αγορά. ..Ἅ ! ασ μκυμνης ουσίας Ολο ο, Β γκέρ, ΒΡΕΡΗΝΕµπΙΕΗμΕνός (σε 326 αγώνες) Μπριτζ µε αντίπαλο την Τσέλσι. Τώρα ήρθε στην βαθμολογία, µπορεί το αήττητο σερί η τα ασ, οἱ Λονδρέ- πονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρέδω- «Φυσικά και είναιλάθος του, Δεν είχε Κα- τα ΤΕΡΜ. Β. η αγωνιστική για το µεγάλο ντέρμπι κόντρα των οκτώ αγώνων να έσπασε από την Γουέ- δι τν αφιροα μα τον ο αι σε την εξήγηση. Σύµφωνα µε όσα υπο- µία πρόθεση να κάνει κάτιτέτοιο, ή και να τ. Μπαρτσελόνα 6 71 7η στην Λίβερπουλ που παίζριτον ρόλοτου ρυθ- στ Χαμ, µπορεί να αντιμετωπίζει αρκετά αγω- ναης ρι ος άτια «μπλε» πέ- στήριξε ο Γάλλος τεχνικός για τον άσοτης το κρύψει, Εἶναι µια έκπληξη για τον παίκτη ορ ος : δε πλ’ στ µιστή στο φετινό πρωτάθλημα. Αν οι «κόκκι- νιστικά προβλήματα αλλά πάντα δημιουργεί ὃτι Ὃ νω στο Σι όλνωό, Μάντσεστερ Σίτι για όλα φταίειη γυναίκα αυτόν. Τον ξέρω καλά, Εγώ τον έφερα στην νι Ιθάβτης ο. Ἱ νοι διάβολου» επιθυμούν να κόψουν πρώτοιτο πονοκεφάλους στην οµάδα του Σερ Άλεξ. Το συμβόλαιο του Ολλανδού µετην Ίντερ τοῦ, ή... καλύτερα ένα Χαπάκι για τον έλεγ- Αγγλία. Είναι ένας ποβυσφαβισής παν 3. Βαλένθια ο πα 6]. νήµατης Ριθπίθ:[ρ80µθ καινα αποδείξουν Οιπρωτοπόροιτης Ριθπήθιθβίρπουπλέον εκπνέειτο καλοκαίριτου 5019, αλλά ο Σνά- Χδῖου βάρους που έδωσε αυτή στον παί- πα ποιά πι ζωή του. Είναι αρκετά -:4. Βιγιαρεάλ 26 45-26 50 πως δεν έχουν τάσεις αυτοκτονίας, θα πρέ- µετά την ήττα από την Τσέλσι δεν νιώθει και ντερ είναι ο εγκέφαλος του παηχνἰδιού των .. συνέχεια ο Βενγκέρ σχολίασε: πα ύόμηι κ αθ ή η νι θα έπαιρνε 6. Εσπανιόλ 26 35-38 40 πει να περάσουν νικηφόρα από το Άνφιλντ τόσο άνετα, βρίσκεται σε περίεργη φάση... Αν «γερατζούρυ» και Υία γα καταφέρει οιοσ: θάληι να άρει ο ος τού. Εἶναι γνω: ουσίες για να έχει καλή απόδοση», τόνισε :6. Αθλ. Μπιλμπάο 26 40-38 46 | γιατίδιαφορετικά η Άρσεναλ καραδοκεί. θέλουν να συνεχίσουν να είναι στην πρώτη θέ- δήπστε ο ὧν αι . βρύα ας στό αυτό, γιατί είχε λίγα προβλήματα µε ο τεχνικός της Άρσεναλ. 7. Σεβίλλη 26 41-40 88 Δεν χωράει καµία αμφιβολία, πωςτο µατς ση και να αποκτήσουν πλρονέκτηµα έναντι μπα κ λλά νο, πρέπει... ξηλωθεί τοζήτηµα αυτό. Έτσι πήρε ένα χαπάκιδι «Εἶναι ένα µεγάλο λάθος που έκανθ. δ Ατλ Μαδρί 8. 3634 ας | που θα έχουν όλοι στραμμένο το βλέμμα της Άρσεναλ, πρέπει να κερδίσουν αυτότο ΥΤα Καλα. αἴτης από την γυναίκα του, Για αυτό, δεν Έπρεπε να ρωτήσει τους ιατρούς: Μπο- μον ρτης τπτ τους στην 29η αγωνιστική θα είναι αυτότης µατς. τα πρέπει ποτέ να εµπιστεύεσαι την γυναίκα βρώ να το πάρω”», κατέληξε. :9, Ρ, Σοσιεδάδ 26 37-42 35 10. Μαγιόρκα 26 27-95 36 11. Χετάφε 26 30-09 99 | κ 12. Ρ. Σανταντέρ : 25 23-35 29 , -. . τν 18. Λεβάντε 6 97-8 28 Μετρίει το . ἀ Τά. Λα Κορούνια ο 21-35 28 , ο ον 8) υ. 16. ζαραγόσα 26 24-08 27 μερες... : 16. Οσασούνα 26 20-32 26 . 17. Χέρκουλες 26 (24-09 26 | 4 . Παρελθόν από την 18. Χιχόν . ωωμιωςίς «ων ο .. 95.4. ΕΠΗ ἕ τεχνική ηγεσία της 20 Αλµέια ο πρ ρα ο αναμένεται να π µ ΣΗΜΕΡΑ: .νὸ : αποτελέσει πολύ ν δώ θα σύντομα ο Λουίς Φαν Ἀχόν Χετάφε Λα Κορούμᾳ-θ. Σοσιεδάδ « ο. ο Κέρκουλες-Άλμόρια ΧΘΕΣ: . Ακυβέρνητη Γκάαλ, έπειτα και Μάλαγα-Οαὰσούνα Μαμόρκά-βαλένθια- : { από τον οδυνηρό Νβάνε-Εοπαμόλ. Ἡπαρτθελόγα-ζαραγόσα. -- «Μπάρτσα» αποκλεισμό των ο ὗ μμ Ορατό είναι πλέον το εν- Βαυαρών στο «Σαπαπόρις ἡαῦρις | τα δεχόµενο να µην µπορέσει Κύπελλο Πατ , γα βρεθεί στο τιμόνι της Σάλκε και μάλιστα, Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς µέσα στην «Αλιάντζ Αρίνα»! στην σεν Νν τηο 9 ’ ῃ Ἡ Γκουαρντιόλα μετά καραιτηρικο ναι ἱμπραίμοβις: ὁταματώ σε τρία κρόνιω ν Χαρα ιστικό είναι (σε 27 αγώνες) Πεπ Γκουαρντιόλα µετά το μα, 1. Μίλαν 49-20 58 πρόβλημά του µέση. : . , : Ίνα 1920 . ος Ὃ το . τν ῷ πε Βία, που αναφέρει Την πρόθεση του να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 33 ετών, νΨ ρ γκράνα» ένιωσε έντονες ενο- πως ο αποκλεισμός δηλαδή, σε περίπου τρία χρόνια έκανε γνωστή ο Ζλάταν ἱμπραΐμοβιτς 8. Νάπολι 41-25 52 Χλήσεις µετά τη νίκη της οµά- της Μπάγερν στέλνει μιλώντας στην ψβα7Ζθῖ]α ἀθΙΙο Βροή». . 4, Λάτσιο 39-23 48 δας του επίτης Βαλένθια την τον Ολλανδό β Ο Σουηδός επικό Ίνεται τροντα ζόν ο014 ο Οκτώ- κας - : ο ς ς 1 ριο,͵ και -όπως δήλωσε- η αγωνιστική σεζόν «15 θα είναι η τε- 5. Ουντινέζε 49-30 47 φέρδῃ ο ρεισμέν ας δη ΜΙΤ Ἑωνάς λευταία του σεζόν στους αγωνιστικούς χώρους. 6. Ρόµα 41-98 43 νοσοκομείο όπου παραμένει | 4 Ε συνουασμµο και με «Μετάτα 33 µου χρόνια, νομίζω πώς να σταματήσω να αγωνίζοµαι. 7, Γιουβέντου 41-94 41 , Ὕς την κακιστη πορεία Δεν θέλω να «φτύνω αίμα» κάθο µέρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σου- ς Κλινήρης. / ομάδας του δός επιθετικό 8. Παλέρμο 44-49 40 «Δεν αισθάνεται καλά ο { . { της οµάθας Προς Επινετκος. 9 Κάλιαρι 33-28 3β Πεπ. Δεν µπορεί να κινηθεί (ακόμα...) στη 10, Τζένοα 25.27 35 Καλά και οὖτε να σταθεί στον Μπουντεσλίγκα -το τ ολὸ πο τς πάγκο. Οι εξετάσεις του έδει- Σάββατο ηττήθηκε τν τση πα να ξαν Ὃ οπως ο. την τρίτη θέση στη λίστα µετους πιο απο- Χαίνοντας 14 γκολ σε 24 αγωνιστικές. µε σκορ 3-1 εντός παρρντνᾶ 5 γή και Ειτήριό τουθα τελεσματικούς επιθετικούς της Βιπαθείσα Πρώτος είναιο [Παπίς Ντεμπά Σισέ, ο οποί- έδρας από την 18. Κίεβο 28-90 91 εξαρτηθεί από την πορεία βρίσκεται ο Φάνης Γκέκας. Σύµφωνα µετα ος µετα Ί6γκολπου όχει πετύχει σε 22 αγω- πρωτοπόρο , 14. Σαμπντόρια 29-29 91 της αποθεραπείαστου»,τό- στοιχεία από στατιστική έρευνα που δηµο- νιστικές έχει χαρίσει 18 βαθμούς στη Φράι- Ντόρτμουντ και είπε 16. Κατάνια 24-95 29 νισε ένας εκ των συνεργα- σιεύτηκε την Πέμπτη, ο 30χρονος επιθετικός µπουργκ, ενώ ακολουθεί ο Ντιντιέ Για Κο- οριστικα «αντίο» στον 16. Πάρμα 27-38 28 τώντου. έχει βοηθήσει την Άιντραχτ να κατακτήσει κνάν, που έχει δώσει 19,5 βαθμούς στο Ανό- τίτλο- η κατάσταση 17 Λέτσε 8048 28 13 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα πετυ- βερο. μοιάζει μη 18. Τοεζένα 20336 28 μμ. μοι - χρονο προπονητή, 19. ωμά 20-35 24 Γι Γι Γι όπως τονίζουν στο - ΕΙ ΓΙΠΠΑΗΠΗ ΣΗΜΕΡΑ: Ίντερ-Ἰζένοα γερμανικά ΜΜΕ. Σαμπντόρια-Τσεζένα Κίεβο-Πάρµα Μάλιστα, η Βία ο Μὶ ΑάτσηνΠαλόρμ Κι όµως είναι αληθινό! Όπως αποκάλυψε ο ισπανικός ρα- που πο ο Ποπ οποιον αποκαλύπτει πως οι μ πάν πο ΧΘΕΣ: Ὡ ο ΑΠ ώσν ΤΠ να τας ο μα λιστα ο ολοδ Ρουμενίγκε και Χένες κο νΠ- . Ὃἐι Γιουβέντους-Μίλαν σκευή άγνωστος προσπάθησε να µαχαιρώσει τον Ζοζέ Μουρί- Οἱ διοικούντες την Ρεάλ προσπάθησαν να κρύψουν το γεγο- είχαν συνομιλία για ιορεντναλατάνια ο ο αμα ο κοπο ΑΟ λαο το µέλλον της λικία για το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής της Πρι- Ο ραδιοφωνικός σταθµός «ΟΑΡΕΝΑ 5ΕΒ» το αποκάλυψε µε ομάδας και του Φαν ΠΤΗΣΗΣ ΡΤεὰ αποτέλεσµα η είδηση να κάνει πολύ σύντομα τον γύρο του κό- Γκάαλ, αµέσως µετά κ γ 0 Σύμφωνα µε τα ισπανικά ΜΜΕ, την περασμένη Παρασκευή σµου. ας ρ ή: Λ 9 14 ὃς Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ πο πι ο ΗΤΟ ιο τη λήξη της που .( υτῦ α πει... 0). | τεχνικός και οἱ παίκτες της ομάδας της Μαδρίτης σταμάτησαν κατακόρυφα τον αριθµό των ανδρών ασφαλείας για τον Πορτογάλο λείο, Σε πελάγη ευτυχίας έπλρε ο Ραούλ, µετά τη νίκη-πρόκριση -με δι- ΣΗΜΕΡΑ 6/2: να υπογράψουν αυτογραφα σε οπαδούς της ομάδας πουτους οι και τους ποδοσφαιριστές, αμ) το πε ιο. εν απο Ίεταιτο κό του γκολ- της Σάλκε µε σκορ 1-0 µέσα στην «Αλιάντζ Αρίνα» επί ΑΓΓΛΙΑ-ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ο λνά : , δα λάνφας , : Επικείµενο µατς της της Μπάγερν Μονάχου. ΕΕΡΗΟΤΠΑΝ ΠΟΥΝ 530 ο ο ολλ ο ο ο ο μ. Μπάγερν κόντρα στο Ο Ισπανός επιθετικός δεν... κράτησε όλη τη δόξα, καθώς τόνισε 20 μ.μ. νικά προσπάθησε να τον µαχαιρώσει. Κάτι τέτοιο όµως, το απέ- φερε να ξεφύγει απότους υπεύθυνους του αεροδρομίου. Όμως, Ανόβερο να εἶναι και πως όλη η οµάδα έδωσε το 10034. ΓΟΥΛΒΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ θμμ. μυ λ ιομο αι Εο α ο οοκ ο ο ΑΑΑΛΑ Α Α λ. πο τολρισοζο τος «Είμαι πολύ χαρούμενος. Όλη η οµάδα έδωσε το 10096 στον αγω- ΓΕΡΜΑΝΙΑ ο οσο ο... ο απο ολ πω λος Ολλανδού ἳ νιστικό χώρο. Το πνεύμα των παικτών µας ήταν εντυπωσιακό και εἷ- ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡ. ΒΡΕΜΗΣ 4.930 μ.μ. κε μπῃροτᾶ στον παμρίνιο: το Ιλ. π μαι πολύ χαρούμενος για τους οπαδούς µας, οι οποίοι αξίζουν να ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΜΑΙΝΤΣ 6.90 μμ. βρίσκονται στον τελικό». είπε. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΡΙΤΙΜΟ ΡΙΟ ΑΒΕ θμμ. ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΟΛΑΝΕΝΣΕ 6μ.μ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΣ-ΜΠΕΙΡΑ ΜΑΡ θμμ. ΜΠΡΑΓΚΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ 10.15 μ.μ. ΓΑΛΛΙΑ ΜΠΡΕΣΤ.ΜΠΟΡΝΤΟ θμμ. ΛΙΟΝ-ΑΡΛ 6μμ. ΜΑΡΣΕΙΓ-ΛΙΛ 10 μ.μ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΧΕΡΕΝΦΕΕΝ ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ ΕΕΠΠΗ ΟΥΤΡΕΧΤΗΡΟΝΤΑ 9.90 μ.μ. ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ-ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3.96 μ.μ. ΑΓΙΑΞ-ΑΛΚΑΜΑΑΡ 5.30 μμ. ΒΕΛΓΙΟ ΣΤ. ΛΙΕΓΗΣ.ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΥΖ μμ. ΛΙΡΣ-ΟΥΠΕΝ 9.30 μ.μ. Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση... Ποιά μαθηματική μέθοδος, µε τους πιο κάτω αριθμούς: 2 8 4 56 Τ 1 Ἰά 16 17 20 22 256 32 42 δίνει το αποτέλεσµα ΧΩΡΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ Βρείτε µας στο Εαςοῦοοί (πωπιθεις «πα[[εησθ) και ανεβάστε την πράξη σας στην ιστοσελίδα πυπιρεγςς[α/ιεπρθ.εοίη ... . 4η ΣΕΛΙΔΑ Μια ΥΙΘΙΠΙΝΙ ΙΚοῇ Άλλη µία αγωνιστική έχει απομείνει πριν από την ολο- κλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλή- µατος φούτσαλ. Με νίκες προχώρησε η πρωτοπό- ρος Ομόνοια, που επικράτησε του Αστέρας/ΠΑΕΕΚ µε 12-09, η Αραράτ που κέρδισε την ΑΕΛ µε 6-2, ο Παρνασσός επιβλήθηκε της ΣΠΕ Στροβόλου µε 6- 8, 9 Αχιλλέας της του Ογριως Οοἱίθᾳθ µε 4-0 και τέλος ο Λειβαδιακός του Πανεπιστηµίου µε {0-1. 9 ΑΣΤΕΡΑΣ/ΠΑΕΕΚ -ΟΜΟΝΟΙΑ 2-12: Η πρωτοπόρος και αήττητη Ομόνοια Λευκωσίας κἐρ- δισε εκτός έδρας µε {9-2 την ομάδα Ασοτέρας/ΠΑΕΕΚ και έφτασε στους 49 βαθμούς. Πέντε τέρματα γιατην Οµόνοια σημείωσε ο Μανώ- Χόμενμεν. λης Μανώλη (έφτασε στα 21 στο φετινό Πρωτά- Συνοπτικάτο σηµερ/ό πρόγραµµατης Ί7ης αγω- θληµα), από δύο οι Ροβέρτο και Αλβξέγιεφ, απόένα µνισπικής: ν δν οι Οτµάνι, Ιωάννου και ένα αυτογκόλ. Γιατους γηπε- Άτλας Αγλαντζιάς-Παπαέλληνας....'''''...»'''''''' 2-6 δούχους σκόραρε ο Ανδρέας Αρέστη και ένα αυτο- γκόλ. 9 ΑΕΛ - ΑΡΑΡΑΤ 2-6: Χόμενμεν-Αρίων Εργατών...,...------...-. ἡοδδννκονωό 2-7 Τρία τέρματα για την Αραράτ τα σημείωσε ο Τοτ- ΑΕΚ Λάρνακας-ΕΝΑ Αθηένου (ιο τσι λάντζρ, δύο ο Κόστα και ένα ὁ Λοράν. Γιατην ΑΕΛ σκό- Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ραραν οι Πουῤγούρης και Μαυραράς. Η Αραράτ έφτασε τους 40 βαθμούς και η ΑΕΛ έµεινε στους 30. 9 ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 9-6: Ο Παρνασσός άνοιξετο σκορ µε τον Βασιλείου, όμως η συνέχεια ήταν συναρπαστική και είναι χαρακτηριστικό ότι µέχριτο 35 η ΣΠΕ ήταν µπροστά στο σκορ µε 3-2 από τέρματα των Χατζη- δάκη (9) και Σεβαστίδη. Στο 35’ ο Σέρτζιο ισοφάρισε σε 3-ᾱ, στο 37 ο Κοὐππής πέτυχε το 4-ὃ για τον ΓΠαρ- νασσό και ο Χρυσοστόμου µε δύο τέρµατα στο 98' και ϐ9’ διαμόρφωσε το 6-3. Το άλλο γκολ του Παρ- νασσού που έφτασε πλέον στους 45 βαθμούς, πέτυχε ο Αλεξέι, 9 Συνοππικά Τα αποτελέσµατα της 17ης ογων!ιστ- κής: Αστέρας/ΠΑΕΕΚ/Οµόνοϊα ....ιιῖ..ζίονμον 2-12. Σταυραετός Αγλαντζιάς-Η Απελευθέρωση....... 9:53 ΑΕΛ-Αραράτ .....νο ως. νείνοι νεοζ λε ασε ννενεν 2.6 Φρέναρος-ΜΕΑΠ..ω.». μας ἃ ο μαντα τῷ Ελπίδα Αστροµερίτή-Το Λευκόνοίκο.......νι ο ΣΠΕ Στροβόλου-Παρνασσός Στροβόλου ......'.. 3-6 αθήντικο ἤηα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΟΥΤΣΑΛ Λειβαδιακός Λειβαδιών- Πανεπιστήμιο... 10-4 Επέστρεψε στην κορυφή η ΑΕΚ Σε παϊχνίδιτης Ίδης αγωνιστικής του Πρωταθλή- µατος Ειίδαἱ Β’ Κατηγορίας η ΑΕΚ Λάρνακας νίκησε με 11-ΐ τον ουραγό Μέγα Αλέξανδρο Αυγόρου και επέ- στρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Στις άλλες ανα- μετρήσεις η ΟΝγ Ειίβαἰ Ε.9.0 κέρδισε στην έδρατης µε 10-Ί την ομάδα του ΑΟΕ Δήμου Λακατάµιας, εκτός έδρας νίκη για τον Παπαέλληνα που επικράτησε του Άτλα Αγλαντζιάς µε 6-2. Η ΑΠΕΠ Ππσιλιάς κέρδισε επίσης εκτός έδρας µε 8-2 τον ουραγό Μέγα Αλέ- ξανδρο Αυγόρου και ο Αρίων Εργατών µε 7-2 την ΟΙΤΥ ΕυΤΦΑἰ Ε.9.6-ΑΟΕ Δήμου Λακατάµιας.. 10-1 Μέγας Αλέξανδρος Αυγόρου-ΑΠΕΠ Πκσιλιάς. 2-8 Εκτός έδρας νίκη για την πρωτοπόρο Μέλισσα Ἁγίας Νάπας επίτου Αετού Γαλάτας µε 8-4 στην κούρσα του Πρωταθλήματος Ειΐ88ἱ Γ’ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της ἴθης αγωνιστικής. «Το πιο σηµαντικό παιχνίδι της βραδἰάς που ήτάν προγραμματισμένο στη Δερύνεια μεταξύ του. Αημη- τράκη Χριστοδούλου και της ΒΙΑΟΕΒΕ δεν έγινε, καθώς το σωματείο ΡΙΑΟΕΒΕ δήλωσε γραπτώς στην ΚΟΠ αδυναμία καθόδου της ομάδας του.Μετά την πίο πάνω εξέλιξη, για την τύχη του αγώνα θα αποφασί- σειη Πειθαρχική Επαροπή της ΚΟΠ. : Συνοπτικά τα ἀποτελέσματα: Αετός Γαλάτας-Μέλισσα Αγίας Νάπας ........ 4-8 Μηλιά Αμμοχώστου-Θεοδόσης Γ. Χατζηθεοδοσίου 3-δ έριξε [0 ΤβΙύΠΗΙ πα ΕΟΤΤΙ ΝΕΩΝ υ21 Α᾿᾽ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Τ0 στέμμα στους πρῄσινους ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24 ΤΕΡΜΑΤΑ: Διονυσίου (24η αγωνιστική) ισα (ΟΜΟΝΟΙΑ) ΑΠΟ 22 ΤΕΡΜΑΤΑ: ΑΓ. ΤΕΡΜ. Β. Λο ΟΜΑΣ κά | 1.ΑΕΛ 24 61-19 56 Πο 21 ΤΕΡΜΑΤΑ: - Κωνσταντίνου Στέλιος (ΔΟΞΑ) , 2 ΟΜΟΝΟΙΑ 24 Ρ6-20 53 Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ δύο αγωνιστικές ΑΠΟ 20 ΤΕΡΜΑΤΑ: Αντρέου πριν το φινάλε αφού κέρδισε στην έδρα της την ΑΕΠ µε 2-{ και αι ον ρρι ΑΤΑ: Παπαφώτης 3. ΑΠΟΕΛ 24 64-18 48 διατήρησε τη διαφορά των επτά βαθμών από τη δεύτερη Βασίλης (ΑΠΟΕΛ) 4.ΛΕΠ 24 611 8 ΑΝΟΡΘΩΣΗ. κι ΑΠΟ Ί4 ΤΕΡΜΑΤΑ: Αντρέου ΟΜΟΝΟΙΑ νς Α. Ε. ΠΑΦΟΣ 2-1: Πρωταθλήτρια Νέων ανα- Αδάµος (ΑΝΟΡΘΩΣΗΙ, Μιωτιάδους 5. ΑΠΟΛΛΩΝ 24 57-98 44 κηρύχτηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ αφού κέρδισε στο στάδιο ΓΣΠ την ΑΕΠ Ὃ πρι μα με 2-1. Οιπράσινοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο ξέροντας ότι Κωνσταντίνου Νικόλας (ΑΕΛ), 6. ΕΝΠ 29 32-28 95 με νίκη θα πανηγύριζαν τον τίτλο, ήταν αποφασιστικοί µε πολύ Πολυβίου Σοφοκλής (ΑΕΠΙ, 7. ΔΟΞΑ ϱ4 49.35 82 πάθος, έτσι οι σημαντικές απουσίες που αντιμετώπιζαν δεν επη- κου ες ας , 3 ρέασαν καθόλου. Τα γκολ των Πρωταθλητών πέτυχαν οι Δημη- πο ο ΙΑΠΟΛΛΟΝΑΣΙ᾽ ριμοή 8. ΑΕΛ 238 94-49 29 τρίου και Πάρης Μαυροφτής, ο οποίος ήρθε από την ομάδα ΑΠΟ 9 ΤΕΡΜΑΤΑ: Μαύρου των Παίδων για να αντικαταστήσει τον Κύπρου. Το γκολτων σης ϱ ασ, Αντρέου 9. ΕΘΝΙΚΟΣ ν 38:08 29 φιλοξενουμένων πέτυχε ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήµα- ντρεας .Ευστασιου Ευστάθιος (ΑΕΠ) 10. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 24 42-95 27 ΑΠΟ 8 ΤΕΡΜΑΤΑ: Αλεξάντρου Κωνσταντίνος (ΑΕΛ), η μαμιώτου 11. ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ 24 39-56 25 ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΑ ἃ Ἡ τερν ματ Α Άδη ωμά 12. ΑΛΚΗ 24 , 27-42 24 (24η αγωνιστική) ' ἄοηΖ87θ ΤεηΚίΖ Α οπών μλαραλόμπους 18. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 1-7 02 ΑΓ. ΤΕΡΜ. «ϐΒ. (ΑΕΠ) Αντρέου Παναγιώτης (ΔΟΞΑ 14. ΕΡΜΗΣ ρ4 11-92 4 1. ΟΜΟΝΟΙΑ 24 ροή 2. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 24 70-34 50 ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ υ17 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8. ΑΠΟΛΛΩΝ 24 60:39 45 σ σ 4. ΑΠΟΕΛ 24 59-92 45 6. ΑΕΚ 24 43-38 39 Νίκη που ισοδυναμεί µε τίτλο πέτυχρη ΑΕλπου Λ, Μιχαηλίδης Ε 7. ΑΕΠ 24 50-45 38 επικράτησε εκτός έδρας της ΑΛΚΗΣ µε 2-Ίκαισε ΔΟΞΑ νς ΑΠΟΕΛ 0-3: Τα γκολ των νικητών β. ΕΝΠ 24 36.33 33 ο μα µε την ήττα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ απότην πέτυχαν οἱ Παπαφώτης, Προκοπίου και Παπανα- : ΑΕΠ έµεινε µόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. στασίου. ϱ. ΕΡΜΗΣ 24 96-93 9] ΑΛΚΗ ν5 ΑΕΛ 1-2: Η οµάδα της Λεμεσού ΔΟΞΑ: Χριστοδούλου, Αβραάμ Γ, Κωνσταντίνου προηγήθηκε στο πρώτο µέρος µε Ί-0, στην επα- Γ., Χριστοφόρου Π, Νικολάου Σ., ΔαμάλαςΑ, Κων- 10. ΑΛΚΗ 24 32-27 30 γνάληψη όµως η ΑΛΚΗ έφερε το παιχνίδι σταίσα σταντίνου Στ., Αντρέου Π, Ασσαέλοφ, Χατζησοφο- με εὔστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αναστασίου. κλέους, Χαραλάμπους Α 11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 44-52 25 Παρόλα αυτά, µε γκολ του Τούμπα στοτελευταίο ΑΠΟΕΛ: Χριστοφόρου Μ, Κυπριανού Γ, Γερολέ- 12. ΕΘΝΙΚΟΣ 24 45.562 20 λεπτό της αναμέτρησης η ΑΕΛ κατάφερε να φύγει µου, Λεωνίδου Α, Γαβρηιλίδης Χ, Παπαναστασίου : τ μις το η 5, Βασιλείου, ΣάβΡ νι Λουκατζής Α, Παπαφώτης Β, Αντρέου Α, Σεργίδης, 13. ΔΟΞΑ 24 08-90 19 : Μάρατ, Αποταλέπι Σ, Βασιλείου, Σάββα, ανής : Νικολάου, Παναγιώτου Π., Γρηγορίου Γ., Μακρο- ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ νς ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9-2: 14. ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ 24 32-108 10 µάλλης, Αναστασίου, Δημητρίου, Συμεού. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Ευσταθίου, Παλα- ΑΕΛ: Οεοδώρου, ἰωαννίδης Χ, ἱωάννου Ν, Κων- σταντινίδης Β, Μιχαήλ Ν, Κρίστας Α, ΕμμανουήλΧ, Τούμπας Κ, Παναγιώτου Σ, Κωνσταντίνου Ν, Χρί- στου Α ΕΘΝΙΚΟΣ νς ΕΡΜΗΣ 5-1: Τα γκολτων νικη- τών πέτυχαν οι Μιλτιάδους Μάριος (3), Μιλτιάδους Γιώργος και Πίτσιλλος, ΕΘΝΙΚΟΣ: Παναγή, Λεωνίδου Γ, Κουντουρέττης Γ, Ευαγγέλου Κ, Μιλτιάδους Γ, Γιαννάκη Μ, Θεοδώρου Ἡ Πίτσιλλος Α, Ιωσήφ Χ, Πασιαλή Κ, Μιλτιάδους ΕΡΜΗΣ: Άσπρου Μ, Προδρόμου ΡΒ,Χαραλάμπους Ν, Δημητρίου Ε, Μιχαήλ Γ, Αντωνίου Χ, Ξιούρουπα, Αντρέου Ρ, Κανελλής Ρ, Στυλιανού, Πέτρου ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ νς ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0: ΑΠΟΛΛΩΝ: Γεωργίου Χ, Κυριάκου Κ, Στυλιανού Σ, Ἀριστοφή Κ, Χαραλάμπους Β, Κυριάκου Χ, Παρα- σκευά Ο, Πολυδώρου Β., Αντωνίου Γ, Σωκράτους Ν, Χριστοφή Κ ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Δημητρίου Α, Λοϊζίδης Π, Σαµπου- κασίδης Π, Κεττή Κ., Μιχαήλ Χ, Αντρέου Σ, Πανα- τές και Καρσεράς, ενώ για τον Ολυμπιακό σκόρα- ραν οι Βαγγέλης και Νίκου. ΑΠΟΠ: Βραχνού, Ηλία, Γρηγορίου, Νικολάου Φ, Γκονζάνζε, Χειλίδης Χ, Λαμπριανού Χ, Ευσταθίου Δ, Χαραλάμπους Δ,Παλατές Ο, Χρυσάνθου Δ ΞΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αριστείδου, Δημητριάδης, Παπα- γεωργίου, Πιχίδης, Ιωαννίδης ΚΚ, Μιτσίδης, Ιωάν- γου, Νίκου, Τζώρτζης, Κυριάκου Β, Γεωργιάδης. ΟΜΟΝΟΙΑ νς ΠΑΦΟΣ 2-3: Γιατους νικη- τές που έπαιξαν έξυπνα και εκμεταλλεύτηκαν κάποιες σημαντικές απουσίες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σκόραραν οι Ευσταθίου και Αντρέου µε το τρίτο τέρμα να προέρχεται από αυτογκόλ. Για τους πράσινους σκόραραν οι Παντελή και Διονυσίου. ΟΜΟΝΟΙΑ: Καζαντζής, ἰωσήφ Π., Παρασκευά, Σια- καλλής, Κουκουµά, Ιβανόφ, Σπύρου, Ζεβλάρης, Γιάγκου , Ιωάννου, Διονυσίου ΑΕΛ: Αντωνίου Α, ἰωάννου Θ, Μιχαηλίδης Κ, Κυρια- κόπουλλος Σ, Αντρέου Χ, Μακρής Α, Χριστοφή Δ, Ευσταθίου Ε, Ιωάννου Ν, Νικολάου Χ, Πολυβίου Σ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήµερα γιώτου Σ, Δημητρίου Σ, Αντρέου Α, Παπασάββα µε τον αγώνα ΑΕΚ-ΕΝΠ (12.90) τος Φιλίππου Πόλυς, ΟΜΟΝΟΙΑ: Λοῖζου Γ., Μιλτιάδους Μ, Βασιλείου Π, Μουρουζί- δης Γ, Χριστούδιας Σ., Βασιλείου ΠΙ, Μαυροφτής, Θεοδώρου Δ, Ελευθερίου Θ, Αυξεντίου Α, Σταυρινός ΑΕΠ: Βιτάλι, Αριστοφάνους Σ, Μακρής Τ, Κωνσταντίνου Ν, Μιχαήλ Χ, Σάββα Γ, Ιωάννου Μ, Παχταλιάς Ο, Κωνσταντίνου Γ, Γεωργίου Σ, Φιλίππου Π. Α.Ε.Κ. ν» ΕΝΩΣΗ 1-0: Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Λένος Γεωργίου. ΑΕΚ: Μπίδης Ζ, Βασιλείου Α, Νεοκλέους Α, Καστάνας Κ, Πέτρου Κ, Πεπέτσιος Α., Πισσούριος Α, Ευαγγέλου Α, Γεωργίου Λ, Αντω- νίου Α, Κωνσταντίνου Α. ΕΝΠ: Ευαγγέλου Ε, Καρράς Α, Νεοφύτου Α, Κουμάσης ζ, Τσούκκα Δ, Γιωργαλλάς Μ, Χατζηγεωργίου Φ, Πασχάλη Σ, Φλουρής Χ, Κωνσταντίνου Κ, Τζιακ Χ. ΑΛΚΗ νς ΛΕΛ 1-2: Δύο γκολ γιατην ΑΛΚΗ πέτυχε ο θεοδώ- ρου, ενώ για την Αθάνατη σκόραρε ο Μιχαήλ. ΑΛΚΗ: Χατζηγιάννης, Ματθαίου, Δημητρίου, Ευαγγέλου, Λοῖζου, Νικολάου, Κοντού Α., Κατσιαντώνης Σ, Γεναγρίτης Μ, Μιχαήλ Μ, Χριστάκη ΑΕΛ: Αντωνίου Α, Παναγιώτου Μ., Αγαπίου Λ, Ιακωβίδης Μ, Θεοδώρου Ν, Αντωνίου Μ, Ντάβιντ, Διονυσίου Π, Χριστοφή Μ, Νοοφύτου Ντ, Παχίης Γ. ΕΘΝΙΚΟΣ νς ΕΡΜΗΣ 9-2: Γιατους νικητές σκόραραν οι Πάρπας, Ηλία και Αντρέου. ΕΘΝΙΚΟΣ: Σταύρου Μ, Συμεού Μ, Ηλία Ε, Πάρπα Μ, Μαρτή Π, Παναγή Σ, Σωφρονίου Α, Ππσιλλίδης Ν, Κυπριανού Λ., Αντρέου Ν, Αναστασίου Στ. ΕΡΜΗΣ: Παπαδόπουλος, Χριστοδούλου Π, Ντάβι Μ, Μιχαήλ, Πουτζιουρή Μ, Πεχλιβάνης, Μαυρουδής Σ, Αλεξίου Α, Πουτζι- ουρής, Μυλωνά Χ, Κόκκινος Χ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ν» ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1.4: Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μιχαήλ, Καλός, Χατζηγεωργίου και Μικέλλης, ενώ για τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ σκόραρε ο Αντωνίου. ΑΠΟΛΛΩΝ: Πολυδώρου Κ, Αντωνίου Θ, Φώκλας Π, Νιόκκα Α, Σύκας Μ, Περικλέους Μ, Θεοδώρου Π, Στυλιανού Στ, Ευστα- θίου Γ. Αντωνίου Χ, Δημητρίου ΚΚ. ᾿ ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Πιέρα Γ, Χατζηγεωργίου Α, Πολυκάρπου Π, Σιέ- λης Β, Θεοδώρου Ζ, Ρίσιαρντ, Σωτηρίου Χ, Καλός Α, Χριστοφή Χ, Μιχαήλ Μ, Χατζηγεωργίου Α. ΔΟΞΑ νς ΑΠΟΕΛ 2-5: Έχοντας σε µεγάλη µέρατον Στέφανο Χρυσό που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή και πέτυχε τρία τέρ- µατα. το ΑΠΟΕΛ κέρδισε τη Δόξα µε 5-2. (2-1). Οι γαλαζοκί- τρινοι που ανέβασαν αισθητά την απόδοση τους στο δεύτερο µέρος, κυριάρχησαν σε όλες τις γραµµές και δικαιολογημένα πήραν τελικά τη νίκη. Τα άλλα δύο γκολ των νικητών πέτυχαν οι Βασιλείου και Χριστοφίδης. ΔΟΞΑ: Δημητρίου, Σώζου Σ, Καµέρης Α., Μπογιατζίδης Σέργιος, Αριστοδήµου Α, Κακουλλής Μ, Κοιλιάρης, Παπαγγελοδήµου Γ, Παναγή Η, Αμιαντίδης, Γαβριήλ ΑΠΟΕΛ: Ιωάννου Κ, Θεοφίλου |, Θεμιστοκλέους Α, Χαραλά- µπους Α, Κωνσταντίνου Κ, Χριστοφίδης Α, Αντωνίου Ε, Χαρα- λάμπους Μ, Βασιλείου Κ, Θεοδώρου Μ, Σικορά Α. ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ν5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6.2: Τρία γκολγιατους νικητές πέτυχε ο Σωτηρίου Πιέρος και από ένα οι Κυπρέος, Ξενοφώντος και Νικολάου. ΑΠΟΠ: Μιχαήλ Μ, Χατζηπέτρου Ν, Σωφρονίου, Χριστοδούλου Σ, Σιούκρου Ν, Ματής Γ, Κωνσταντίνου, Σούκρου Σ, ΜιχαήλΑ, Γεωργίου Κ, Βάσου Γ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μαλέκκος, Κωνσταντίνου Ν, Σωτηριάδης Α, Κυπρέος Α, Νικολάου Μ, Σωτηριάδης Α, ἰωαννίδης Α, Καρκώ- της Γ., Παζιόλης Ν, Μαύρου Γ, Νικολάου Μ, Σωτηρίου Πιέρος. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17η αγωνιστική ΤΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ων 2 ΠΑΡΝΑΣΣΏΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ... - 3 Α6Βυ) ΛΒΛΒΑΤ 4 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΛΙΜΑΚΛΙΟΥ, 6 ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ..ιιι 7 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΛΙΩΝ.......... 8 ΑΣΤΕΡΑΣ/ΠΑΕΕΚ.....ι ιο 9 0ΥΡβὺς 00Η ΕΒΕ. 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ(Α.Π.0.Κ.) 9 0 αγώνας της 0µόνοιας µε την ΑΕΛ µετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής κατακυρώθηκε µε 4-0 υπέρ της Ομόνοιας. ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΑ (17η αγωνιστική 10ΙΤΥ ΕΟΤΕΑΙ Ε.5.0 ..ιοονωωνωννον 19-4-1 2 ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ιο, - 3 ΛΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.οννωωο 4 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΕΙΑΣ ΕΟΤΟΛΙ .. 9 ΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ... 6 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ.... 7 ΕΝΑ ΑΘΗΕΝΟΥ...... ΒΧΟΜΕΝΜΕΝ. ιο νωνωνεο -ἷ- 8 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ....... - 10. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ ο0) αγώνας µεταξύ Αρίων Εργατών-ΑΠΕΠ Πιτοιλιάς έληξε µε σκορ 4-θ. Με απόφαση της Πειθαρχικής Επιαροπής, Κατακυρώθηκε µε 4-0 υπέρ τῆς 0µά- δας Αρίων λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της ΑΠΕΠ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17η αγωνιστική ΤΜΕΛΙΣΣΑ Ε.0 ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 18..11-1-0 1. 5ὸ 2 ΜΙΧΕΜ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ 71. 19-0-4.. 39 3 Α.Σ ΡΙΑΟΕΒΕ 18.....12-1-9....... 87 4 ΛΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 17.....11-0-6.... 96 5 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 19... 10-2 Των. 9 6 ΜΗΛΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 18.......8-0-8......... 26 7 ΦΡΕΝΑΡΟΣ Ε.0.2000 18 δ-2-διρω 26 8 ΘΕΟΔΟΣΗΣ Γ. ΧΑΙΖΗΘΕΟΔΟΣΙΘΥ 1ο] 1{θο 29 9 ΛΕΤΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 17] 1τθιο 2 10. ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 1. 9-4-1θ..ο.. 13 11 Τ0 ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ Τι 2 2115. π 12 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ο ο. 10 13. ΜΕΛΗ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ δι ωσ1-Τϐνονωνος Τ ο 0 αγώνας ΡΙΑΟΕΒΕ-ΜΕΛΠ µετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής κατακυρώθηκε µε 4-0 υπέρ της ΡΙΑΘΕΒΕ. τν. λα). (21η αγωνιστική] 1. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 20 1598-11 60 2. ΑΝΟΡΘΩΣΗ οἱ 65-21 50 3. ΑΠΟΕΛ 20 τ5-17 46 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 70-28 3 5. ΑΕΠ 20 56-00 36 .6.ΑΕΚ 20 58-26 29 7. ΑΕΛ 19 39-41 27 8. ΕΝΠ 2Ί 37-72 23 9. ΟΜΟΝΟΙΑ 20 59-46 22 10. ΔΟΞΑ 19 17-56 15 11. ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ 20 419-185 4 12. ΑΛΚΗ 20 9-105 3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΛΩΝ 3 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Θεοἱ ... οι µικροὶ Με τέσσερις αγώνες άνοιξε η αυλαία της 2Ίης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Παίδων υ13 µε την ομάδα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ να κερδίζει την ΑΝΟΡΘΩΣΗ εύκολα µε 6-0 και να πανηγυρίζει τον τίλο του Πρωταθλητή. ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 6-0: Τα γκολτων πρωτα- λητών πέτυχαν οι Σπόλιαριτς (3), ἰωσηφίδης (2) και Ερµογενίδης Ν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συγκέντρωση που έγινε χτες το από- γευµα στον χώρο του Τσιρείου σταδίου απονεμήθηκε στους Πρω- ταθλητές το τρόπαιο και μετάλλια. ΑΠΟΛΛΩΝ: Φαντάρος Χ, Αντωνίου Χ, Νικολαίδης Ν., Χρίστου Χ, Κωνσταντίνου Κ, Νικολάου Ρ, Μιχαηλίδης Κ, Αριστοτέλους Κ, ωση- φίδης, Σπόλιαριτς Μ, Δημητρίου Ρ (Φασουλιώτης Χ, Θρασυβου- λιώτης Μ, Παναγιώτου Μ, Καραγιάννης Μ, Ερµογενίδης Ν, Ζήνω- γος Χ, Στεφάνου Ώ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Φιλίππου, Χατζηιορδάνους, Σιβίλας, Ηνιάτης, Χρυ- σάνθου Ζ., Πατέρας, Μαλάς, Καλλένος, [ ουένσλει Φρέντι., Χατζη- κώστας, Κέζος.( Παναγιώτου, Τσιουτής, Καραπάσιης, Βενιζέλου, Αδά- μου), ο ΛΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ 1-3: Τα γκολ των γαλαζοκιτρίνων πέτυ- χαν οι Αναστασίου, Χαραλάμπους και Δημητρίου που πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή. ΔΟΞΑ: Χρυσαφή Σ, Αγκαστινιώτης, Μαριάν Μ, Αντρέου Α,, Αντρέου Ν, Χρυσάνθου Π,Αντρέου Ν, Αντωνίου Α, Σαμαράς Κ, Κλεάνθους Ζ,Σολωμού, Κουκάρτας Μ. ΑΠΟΕΛ: Παναγή Μ, Γιοβάνοβιτς Ν, Πετρή Α, Πεμπέτσιος Α, Βαλα- γίδης {, Αναστασίου Β, Βρόντης Χ, Κουλουμπρής Κ Χαραλάμπους Δ, Ξυδάς Χ, Μαυρομουστάκης Θ. 9 ΟΜΟΝΟΙΑ - Α.Ε. ΠΑΦΟΣ 3-0: Σκόρερ οι Γιωρκάτζη, Ηροδότου Α και ΕΒλατισλάβ. ΟΜΟΝΟΙΑ: Χαραλάμπους Ν, Χαναππά Ν., Κωνίσης Δ, Βλατισλάβ, Αρτυµατά Π, Χρυσοστόμου Α,,, Ηροδότου Ρ., Ηροδότου Α, Γιωρ- κάτζης Μ., Πιταράς Π., Παπαπαντελή Σ (Παρμάτζιας Α, Όνησι- φόρου Α, Σεργίδης Γ, Χρυσοχός Α, Πίτας Α., Ιωάννου Τ, Οικο- νοµίδης Κ). ΑΕΠ: Νικολάου Α, Χαραλαμπίδης Γ., Ονησιφόρου Α., Κυριακίδης Ν., Χαραλάμπους Χ., Δημοσθένους Χ, Αγαθαγγέλου Χ, Πολυδώρου Π, Γεωργίου Χ., Αχιλλέως Κ, Μιχαηλίδης Ζ. 9 Α.Ε.Κ. - ΕΝΩΣΗ 3-0: Η ομάδα της Λάρνακας µε δράστη τον Χούτρη κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων ενώ στην επα- νάληψη ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0. ΑΕΚ: Παπαϊωακείμ |, Δημητρίου Ε, Γαβριήλ Γ., Κούτης Γ,, Στυλια- νού Λοπέν,͵ Ιωάννου Λ., Πουργούρης [.., Κακουλλής Α, Χουτρής Π, Δημητρίου Αντώνης, Χαριλάου Χ. ΕΝΠ: Πέτρου Κ, Μάρκου Ν, Ιωάννου Κ, Ιωάννου |, Νικολάου, Χατζη- κωνσταντή Γ, Μαχάτος Δ, Κωνσταντίνου Δ, Φραντζής Χ, Κάστανος Γ, Χατζηαντρέας Π (Νέος Γ, Χρυσοστόμου, Κορονέλλος, Κωνστα- ντίνου, Ασπρής, Εγγλέζου, Φλουρή). ο ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήµερα µε τους αγώνες ΑΛΚΗ-ΑΕΛ (9.00) και ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (11.00). ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ {24η αγωνιστική) ΑΓ. ΤΕΡΜ. Β. 1. ΟΜΟΝΟΙΑ 24 70-32 60 2. ΑΕΠ 24 99-27 ϱ7 3. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 24 70-28 -- 4. ΑΠΟΛΛΩΝ 24 66-21. «. δί 6. ΑΠΟΕΛ 24 7644 », 84. 6. ΕΝΠ 293 61-44 4 7. ΑΕΚ 23 81-43 80 Β. ΕΡΜΗΣ 24 45-58 90 9. ΑΛΚΗ 24 50-58 27 10. ΔΟΞΑ 24 96-66 25 11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23 40-62 16 10, ΑΕΛ 24 28-56 16 18, ΕΘΝΙΚΟΣ 24 92-73 19 «14. ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ.... 29 81199 .. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ υ]15 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. πσώσππελο το νυτέρσιακκν Τοντέρµπιτης 24ης αγωνιστικής Πα[- δων 19 δεν ανέδειξε νικητή αφού ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΕΠ αναδείχτηκαν ισό- παλες 3-ῷ ενώ στο ἆλλο ενδιαφέρον παι- η χνίδιτης αγωνιστικής ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ και Ξ«ΑΝΟΡΘΩΣΗ έμειναν επίσης στο 3-3. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ΑΕΛ και ΑΛΚΗ εξήλ- θαν ισόπαλες 1-1, µε το ίδιο σκορ έληξε ο αγώνας μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΔΟΞΑ και ϱ ΕΡΜΗΣ κέρδισε τον ΕΘΝΙΚΟ µε 4-]. 5 ΑΛΚΗ - ΑΕΛ 1.1. Ισόπαλο 1-] έληξε το παιχνίδι µεταξύ ΑΛΚΗΣ και ΑΕΛ µετις δύο οµάδες να έχουν από ένα ημίχρονο, Στο πρώτο µισὀ ήταν η Αθάνατη που ξεκίνησε πιο δυνατά και ευτύχησε µε τον Κωνσταντίνου να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Παρόλα αυτά στην επανά- ληψη η ΑΕΛ βελτιώθηκε καὶ αντίδρασε φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα µε γκολ του Τούφωγος. ΑΛΚΕ: 1 υσὲλ Σάββς Α, Αντρέου Α. Παπαχριστοφόρου ἔ, Γερολέμου Α, Μιχαήλοβας Λ., Σταυρινός Κ, Μαγκούρης ὃν Τρουλλουρίδης [, Παύλου ΓΙ, Λίλης ΑΕΛ: Ευαγγέλου Κ, Νικολάου Ρ, Κούρ- τελλος Ρ, Κυριάκου Κ., Τσαγγάρης Ε, Τρύφωνος Σ, Τσάγγάρης Χ, Παύλου Γ, Γιάγκου Σ Χαραλάμπους Ν, Ιωάννου Γ, ο ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ Ί-4: Καλύτερος σε ολόκληρη την διάρκεια του παιχνιδιού ο Ερμής κέρδισε εκτός έδρας τον ΕΘΝΙΚΟ µε 4-1 και παρέμεινε στην όγδοη θέση µε 30 βαθμούς, Οι φτεροπόδαροι παρουσιάστηκαν εξαιρετικοί σε όλες τις γραµµές Καὶ µε γκολ των Κατσιατή (3) και Κούρου έφτασαν στο ένατο φετινό τους τρίποντο. Για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Ονουφρίου. ΕΘΝΙΚΟΣ: Λεωνίδου, Παναγή Κ, Βασι- λείου Γ, Εγκωμίτης Π., Κυπριανού, Όνου- φρίου. Κυριάκου, Σάντης, Ηλία Α, Παπαϊ- ωάννου Κ, Πλία Μ. ΕΡΜΗΣ: Αντρέου Κ, Καμένος Σ, Φιλή Σ, Χρυσοστόμου, Βαρνάβα Β, Κοσμά Τ, Ξιούρουπα 0, Κατσιάτη Γ, Κουρού Π, Λαός Σ, Λύτρα Ν. ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3-4, Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι µε πλού- σιο θέαµα Και πολλά γκολ, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ και ΑΝΟΡΘΩΣΗ αναδείχτηκαν ισόπαλοι 3-3 ενώ στο ημίχρονο οι δύο οµάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 2-2. Με την έναρξη του δευτέρου µέρους ϱ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πήρε εκ νέου προβάδι- σµα στο σκορ µε την ΑΝΟΡΘΩΣΗ να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα λίγα λεπτά πριν το τέλος. Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Γουίλερ, Χρίστου και [εωρ- γίου ενώ τα γκολ των φιλοξενουμένων πέτυχαν οἱ Χριστοδούλου (2) και Κατσιάτη. ΑΠΟΛΛΩΝ: Παναγιώτου Π, Αρέστη Π, Παπαδημητρίου Γ, Ιωάννου Λ. Γουίλλερ Χ, Καραμανίδης Κ, Γενάρης Γ., Μαλ- λούρης ἔ, Χατζηνεοφύτου Κ, Άλιστερ, Πολυκάρπου Μ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κυριάκου Ν, Γεωργίου Π, Κώστα Α, Πιερή Π,Νικολάου Μ, Ανα- στασίου Τ, Μάρκου Μ Χριστοδούλου Α «Χριστοφή Ο,Μούζουρος Χ, Βασιλείου Α ο ΔΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ 1-1: Ισόπαλο τελεί- ωσε και το παιχνίδι ανάµεσα σε ΔΟΞΑ και ΑΠΟΕΛµετους γαλαζοκήρινους να είναι η οµάδα που ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε στο πρώτο µέρος µε γκολ του Σιαπάνη. Ωστόσο στο δεύτερο µέρος η Δόξα βελτιώθηκε αισθητά και κατά- φερε πολύ νωρίς να ισοφαρίσει σε 1-ΐ µε εκπληκτικό γκολτου Χατζηγεωργίου. ΔΟΞΑ: (Νίκος Καλτζής) Σαββίδης Μ, Αντρέου Δ, Αντωνουδιού Χ, Σεκκίδης Π., Χατζηγεωργίου Σ.,[Γεωργίου Α., Χρίστου Χ., Ξενοφώντος Χ, Γεωργίου Κ, Χρίστου Σ, Χατζηχριστοδούλου Κ. ΑΠΟΕΛ: Ιορδάνους Ν, Αντωνίου Λ, Ψάλ- της Π, Χατζηγεωργίου Δ, Αποστόλου Χ, Δρουσιώτης [, Αγαθαγγέλου Α, Στεφά- νωφ Μπόρις, Δημοσθένους Μ, Σιαπά- γῆς {, Χαραλάμπους Λ. :.΄ ο ΟΜΟΝΟΙΑ - Α.Ε. ΠΑΦΟΣ 9-3: Ισό- παλο 93-ᾷ Τελείωσε το ντέρμπυ κορυφής μεταξύ ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ΑΕΠ αποτέλε- σµα που βολεύει περισσότερο τους πρά- σινους αφού διατήρησαν την απόσταση από την κορυφή στους τρείς βαθμούς, Γιατους πράσινους τρία γκολ πέτυχε ο Νεάρχου Μάριος ενώ για την ομάδα της Πάφου δύο γκολ πέτυχε ο Μουζούρης Δήμος και ένα ο Παναγιώτου Ζαχαρίας, ’ ΟΜΟΝΟΙΑ: Πέτρου Ε, Παναγιώτου Π, Λούβαρης Κ, Φραγκέσκου Α, Κατελλά- ρης Φ, Φιλίππου Μ. Νεάρχου Μ, Αντρέου Α, Γιασεμή Α.Θεράποντος, Παναγιώτου Α(Καμηλάρης Σ, Ουλουκάκ Χακάν, Χατζη- ΑΠΟ 36 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κατσιάτη Γιώργος (Ερμής) ΑΠΟ 23 ΤΕΡΜΑΤΑ: Ζαχαρίου Παναγιώτης (ΑΕΠΙ), Νεάρχου Μάριος (Ομόνοιας) ΑΠΟ 20 ΤΕΡΜΑΤΑ: Πέρος Κυριάκος (Ολυμπιακός), Μάρ- κου Μάριος (Ανόρθωση), Νικολάου Ζαχαρίας (ΑΕΠ) «ΑΠΟ 19 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κωνσταντίνου Σταυρινός (ΑΛΚΗ)΄ 'ΑΠΟ 17 ΤΕΡΜΑΤΑ: Χαραλάμπους Λουκάς (ΑΠΟΕΛ) ΑΠΟ 16 ΤΕΡΜΑΤΑ: Παπαχριστοφόρου Μάριος Απόλλων], Μιχαήλοβας Λουκά (ΑΛΚΗ) ΑΠΟ 14 ΤΕΡΜΑΤΑ: Σιαπάνης Γιώργος (ΑΠΟΕΛ), Μουζού- ρης Δήμος (ΑΕΙ) ΑΠΟ 13 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κστελλάρης Φάνος (Ομόνοια), ΑΠΟ 12 ΤΕΡΜΑΤΑ: Κυριάκου Φύτος (ΑΕΙ), Ηλία Μάριος (Εθνικός), Μουλαζίµης Αντώνης (ΕΝΙΠ) στυλλής Δ, Παρτασας Δ, Αζήλ Τουγι- ουράν, Παστού Κ, Τζιωνής Μ). ΑΕΠ: Βασιλείου Α, Κυριάκου Φ, Νικο- λαόυ Ζ., Νικολάου Α, Κωτσιανίδης Κ. Αντρέου Β.. Χρίστου Β., Μουζουρῆς Δ, Γεωργίου ἔ, Ζαχαρίου Π, Σωκράτους Μ. ο ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αγωνιστική ολοκληρώ- γεται σήµερα µε τους αγώνες ΑΕΚ-ΕΝΠ (10.30). και. ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (12.90). ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Δημήτρης Χρυσοστόμου Αποτελεί αυτή τη στιγµή, ότι καλύτερο στο χώρο της διαιτησίας. Η διαιτησία που έκαµε στο ντέρμπι Ανόρθωσης-Οµόνοιας, ήταν επιβλητική. Αλλά και σε προηγούμενους αγώνες που διαιτήτευσε υπήρ- ξε ακριβοδίκαιος, αντικειμενικός και στις πλείστες αποφάσεις του σωστός. Ο Δημήτρης Χρυσοστόμου είναι από τους λίγους αξιόπιστους διαιτητές που έχουµε. Δεν είναι στιγ- µατισµένος, δεν συγκεντρώνει προκατάληψη, η δι- αιτησία του δεν διακρίνεται από σκοπιμότητες και σωμµατειακές προσεγγίσεις. , Μακάρι να παραμείνει έτσι. Η κυπριακή διαιτησία χρειάζεται τέτοιους διαιτητές. Μόνο να διαμαρτύρονται ξέρουν Απόλλων και Ολυμπιακός ξεσπάθωσαν την περα- σµένη αγωνιστική εναντίον της διαιτησίας. Ανδρέ- ας Μιχαηλίδης και Πάμπος Χριστοδούλου τα είπαν έξω από τα δόντια και ίσως να µην είχαν άδικο. Όμως οι δύο αυτοί προπονητές βρίσκονται σε αντίθετη πορεία από ότι οἱ διοικήσεις των συλλό- γῶντους. Απόλλωνας και Ολυμπιακός στηρίζουν την κυ- πριακή διαιτησία και δεν ακούσαμε από τις διοική- σεις τους να ζητούν την κάθοδο ξένων διαιτητών. Έτσι οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα των προπο- νητών τους πάνε του βρόντου. «Μεσοκέρτικες» στάσεις δεν χρειάζεται το ποδό- σφαιρο. Εδώ δεν υπάρχουν τρίτες λύσεις. Ἡ εµπι- στεύεσαι τους Κύπριους και σιωπάς ή όχι και ζητάς την κάθοδο ξένων διαιτητών. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Γήπεδα χωρίς ασφάλεια ὙΥπερηφανευόμαστε πως διαθέτουµε σύγχρονα στάδια, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Αν εξαι- ρεθεί το ΓΣΠ, τα υπόλοιπα δεν πληρούν τους κανό- γες ασφαλείας. Το Τσίρειο δεν ικανοποιεί τα µέτρα ασφάλειας, το Αντώνης Παπαδόπουλος δεν έχει πολεοδομική άδεια, το Αμμόχωστος δεν ικανοποιεί κάποια µέτρα και το Μακάρειο είναι εντελώς ακατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων. Το πρόβλημα θα διαφανεί πιο έντονο από την Ίη προσεχούς Αυγούστου όταν σε όλα αυτά τα γήπε- δα δεν θα μπορούν να διεξάγονται αγώνες, Το ερώτημα που προβάλλει είναι Πώς όλα αυτά τα στάδια κρίνονται κατάλληλα και διεξάγονται µέ- χρι σήµερα αγώνες Πόσο κινδυνεύουν οἱ φίλαθλοι που πάνε σ᾿ αυτά Μήπως κάποιοι παίζουν µε την ασφάλεια του κόσμου ο Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Ἀ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΚΑ- 9 Ώρα έναρξης 9.90 μ.μ. ΚΟΛΑ Α’ -- Β’ (Προημπελική φάση-Ίος ΓΙΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αγώνας) (24η αγωνιστική) Τετάρτη 9/3/2011 Σάββατο 12/3/2011 ΑΕΚ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΕΝ. Ν, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- ΑΛΚΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΔ Π. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.- Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν. ΥΣ. ΕΡΗΜΗΣ (25η αγωνιστική) ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ- Σάββστο 12/3/2011 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜ. ΕΝΩΣΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ- Α.Ε.ΠΑΦΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΕΡΜΗΣ ΑΡ.-ΑΛΚΗ ΑΕΖ-ΜΕΑΠ ΑΕΛ-ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΟΜΟΝΟΙΑ-ΔΟΞΑ ΚΑΤ. ΞΥΛ. Κυριακή 13/3/2011 ο Ώρα έναρξης 9.30 μ.μ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΕΛ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (24η αγωνιστική) Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάββστο 12/3/2011 (24η αγωνιστική) ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΕΝΩΣΗ ΚΟΚΚ. Σάββατο 12/9/2011 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΣΠΙΣ Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΔΩΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ- ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ-ΠΑΕΕΚ 6.0. ΛΑΚ. ΟΝΗΣΙΛΟΣ-ΟΘΕΛΛΟΣ ΠΟΛ/ΙΑΕ ΜΑΡΩΝΙΟΥ-Κ.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΕΡ.- ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡ.-ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ.- ΞΥΛ. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Κυριακή 13/3/2011 Κυρισκή 13/3/2011 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ-ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΑΠΕΠ ΠΙΤΣ.ΟΜΟΝΟΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ- ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΑΡΗΣ-ΑΣΙΛ ο Ώρα έναρξης 4.90 μ.μ. ΜΙΝΕ ΚΥΑ ΙΝΘυΒΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥΙΤΩ ΑΑΕΝΤ5 Οοσίᾶς Α. Οοηςιαηιἰπἰάςς Μαπασίπα ΠἱτβοῖοΓ Αντιπρόσωποι Ασφαλιστικής εταιρείας ΜΙΝΕΒΝΑ 38, Καιαϊςκακίς 9ΐΓ., Καπίκᾶ Αἰθχαπαει Οθηΐετ, ΟΠίοθ 38Η ΡΟ.ΒοΟΧ 51454, ΟΥ-9505 {Ιπιβςςοἱ Τ6|.: 2526779 1/25367925, Ε8Χ: 25346072, Ηος.: 25394563 αθήητικο ηµα 8η ΣΕΛΙΔΑ Ἡ στην Ομόνοια γνωρίζουν οι «από µέ- σα» τι συμβαίνει και το αποκρύβουν, ἡ δεν γνωρίζουν και βαδί- ζουν στα τυφλά. Όταν δεν γνωρίζεις την αι- κ - τα της αρρώστειας, τότε δεν µπορείς να Του ΑΝΤΡΟΥ εφαρµόσεις και την ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΙΔΗ ἀνάλογη θεραπεία για τη γιατρειά του αρρώστου. Αυτή η αναμενόμενη ανακοίνωση της διοίκησης για στήριξη προς τους .ποδο- σφαιριστές και την τεχνική ηγεσία, δεν λέει τίποτε και δεν αγγίζει την αιτία του προβλήματος. Επεἰδή. υπήρχε ὡς τώρα στήριξη και όμως αυτή η στήριξη δεν ήταν αρκετή να δώσει την ομάδα από τη βαθιά αγωνιστική. κρίση στην οποία βρί- σκεται εδώ και πολύ καιρό, Μια κρίση στην οποία ίσως να µη βρέθηκε ποτέ, ακόµη. και στα πιο δύσκολα καὶ πέτρνα χρόνια της. . Γράφτηκαν τίς τεχευταίες βδομάδες πολλά καί ακούστηκαν πολλές κρίσεις για την Κἀτάντια της ποδοσφαιρικής ομάδας. Άλλοί τα έριξαν στους παίκτες, άλλοι αν οικονομική στενότητα, άλλοί στα λά- της ομάδας. 9 ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . Νέος και φιλόδοξος ο Σοφοκλής Σοφοκλέους κάνει όνειρ' για να καθιερωθεί στον χώρο τῆς προπονητικής. Συγκαταλέγε- ται στην νέα φουρνιά των κύπριων προπονητών ανάµεσα στους πιο εξελίξιµους. Πρόσφατα απέκτησε το επαγγελματικό δίπλω- μα καὶ µπορεί πλέον να ασκεί απερίσπαστα το επάγγελµα του προπονητή. Για να γίνει αυτό όµως χρειάστηκε να πάρει µια 6 Στη ζωή χρειάζεται Και το ρίσκο γενναία απόφαση αποχωρώντας από την ομάδα σκάουτινγκ της Ὀμόνοιας, προκειµένου να αναλάβει τον ΑΠΟΠ/Κινύρα σε µια δύσκολη χρονιά για την οµάδα της Πέγειας. Στην πιο κάτω συνέντευξη μας μιλά για το ρίσκο που πήρε κάι για την προσπάθεια που κάνει να κρατήσει τον ΑΠΟΠ/Κινύρα στην πρώτη κατηγορία. ο Πολλοί διερωτήθηκαν µε την από- | φαση σου να αφήσεις την Ομόνοια για | να αναλάρεις τον ΑΠΟΠ/ΚΙνύρα. Δεν ήταν ρίσκο «Κάποιες φορές στη ζωή χρειάζεται και το ρίσκο. Γνώριζα ότι η κατάσταση στον ΑΠΟΠ/Κινύρα ήταν δύσκολη όµως η πρό- ταση που είχα από τους παράγοντες του σωματείου ήταν µια ευκαιρία για εμένα να δουλέψω σαν προπονητής στην πρώτη κατηγορία. Στην Ομόνοια είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε µια µε- γάλη οµάδα από την οποία κέρδισα πολλά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όµως έπρεπε να προχωρήσω στην προπονητική µου καριέρα». ο Παρά τις προσπά- θειες που έκανες ο ΑΠΟΠ/ΚΙνύρας ή όλα µαζί να αποτελούν τις αιτίες του καταποντισ! ς της Οµόνοιας δεν θυμάται τήν ομάδα του ) άσχημο. ποδόσφαιρο, έχει τόση μεγάλης διάρκριας αγ πτώση, να µην πετυχαίνει! τρεις συνεχείς αγωνισΏκές, να εκµεταλλευτεί.τς συνε του ΑΠΟΕΛ, να µη τα πόδια τοὺς για ΜΡγάλ να παίζει τόσο μα ποδοσφαιριστές πάνῳ.στους οποίου, στήριξε τόσες ελπίδες: Να µη. ένας κατά τα άλλα καταδ Όλα αυτά δείχνουν. υπάρχέι ἄδβα- ρότατο πρόβλημα, ἡ Καλύτερ τατα προβλήµατα τα οποία στηκαν, ή εντοπίστηκαν καὶ κάτω από τό χαλί... ο ος Τι συβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρ- τες του Ηλίας Πούλλος κανείς δεν γνωρί- παρχει πιστη θη του Μπάγεβιτς, καὶ σχεδόν καθόλου, ή πολύ, λίγοι στους λανθασµένους χειρισμούς της διοίκησης, Ίσως κάποια από αυτά, ΓΑΔΕΣΜΕΥΤΑΙ Η Ομόνοια χρειάζεται τομές γες, σε σχέση µε τα δεδο- µένα που ίσχυαν όταν ξε- κινούσε. Ρευστό δεν υπάρχει και όταν δεν υπάρχει χρήμα δεν έχεις ν οντισμού. Ὁ κόσμος (ζει, εκτός από εκείνους που βρίσκονται α. Αυτή η ομάδα κάθε χρόνο κτίζεται και κάθε χρόνο χαλά για να ξανακτιστεί. Με- τά την ανάληψη της διοίκησης από τον Μιλτιάδη Νεοφύτου, λέχτηκε και σχεδόν ϱ κόσμος το πίστεψε, ότι κτίστηκε η Οµό- γοια µιας Ρετίας͵ Και όµως δυο χρόνια µε- τά πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Οµόνοια χρειάζεται ανανέωση και ξανακτίσιµο! Θα είναι τραγωδία αν αυτό όντως είναι η πραγματικότητα. Αν οἱ περισσότεροι ποδοσφαιριστές της είναι κορεσμένοι από χρήμα και διακρίσεις και δεν έχουν ἄλλες φιλοδοξίες ούτε τους ενδιαφέρει η µστεροφημία τους. Αν παίζουν µπάλα µε το στανιό και δεν αισθάνονται πόσο βα- ρειά είναι η φανέλα που φορούν. Ἂν είναι έτσι τα πράγµατα, ο Μιλτιάδης Νεοφύτου, ας ξαναρχίσει το κτίσιµο. Όμως οι προσδοκίες δεν είναι τόσο ευοί- ὧνες - μάλλον δεν είναι καθόλοι ευοίω- μέχος προῃ την πολυτέλεια να στήσεις µεγάλη οµάδα. Θα σε φάει ο ανταγωνι- στής σου που ήξερε να κάνει καλύτερη διαχείριση σε όλους τους τοµείς. Θα ήταν πρόωρο να λεχθεί ότι η εποχή Μιλτιάδη Νεοφύτου πάει προς το τέλος της. Ο άνθρωπος έδωσε πολλά, αναβάθ- µισε την Ομόνοια σε επαγγελματικό επί- πεδο, έφερε ποδοσφαιριστές που κανέ- νας οµονοιάτης δεν πίστευε ότι θα δει στην οµάδα του, αλλά είχε και τις µεγά- λες αποτυχίες του. Ὑπερτίμησε ποδο- σφαιριστές. Δεν υπολόγισε ως πού µπο- ρεί να φτάσει το χέρι του, ατύχησε στην επιλογή των συνεργατών του. Πόσες αντοχές έχει να βλέπει αυτά που προσπάθησε να στήσει να καταρρέ- ουν, ή πόσες αντοχές έχει να ξαναρχίσει κτίσιμο, ο χρόνος θατο δείξει. Η ουσία εἶνᾶι µία: Η Ομόνοια χρειάζεται βαθειές τοµές Και στο διοικητικό µέρος, και στην ποδοσφαιρική οµάδα. Χρειάζεται πόρους. Αν δεν τις κάνει, τα επόµενα χρό- για µπορεί ν’ αποδειχθούν πολύ δύσκολα. κ 0 Χριστάκης Γεωργίου Χρειάζεται βαθειές τοµές η Οµό- νοια. Αυτό είναι το νε ἠ. Ἡ βγαίνει από το σημερινό σχόλιό µας. ο. . σουν από τους στενούς συνεργ του Προέδρου Μιλπάδη Νεοφύτου. Όταν µια οµάδα παραπαίει δεν απ. ος ως. ζο οσζζ Ταν ολ ολλ νάνο, ευθύνη φέρει κα! ο Αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τµήµατος που αι ΑΗ ιτ ο ολα] ο Χριστάκης Γεωργίου. Ο εν λόγω αρχηγός θα. έπρεπε να εντοπίσει τα λάθη, αφού αυτή είναι η δουλειά του και να ενημερώσει τη διοίκηση. Από όπ όµως φαίνεται ο Χριστάκης Γεωργίου, είναι ένας απὀ αυτούς που ψάχνει ακόµα να βρει το λά- θος και (ίσως να ψάχνεται. Και όµως παραμένει ισχυρός πάντα ο ἁμοἩ Οκ. Μιλπάδης ας εξηγήσει το φαι- το δντμ. εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πως αντι- µετωπίζεις την κατάσταση «Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τη θέση που βρίσκεται η ομάδα όµως δεν υπάρχει καµιά απογοήτευση. Τα πράγματα ήταν δύ- σκόλα από την πρώτη στιγµή που την ανέλαβα. Ο ΑΠΟΠΙ/Κινύ- ρας περνά µια μεταβατική περίοδο από όλες τις απόψεις όµως η προσπάθεια γίνεται για να παρουσιαζόµαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάµε πίσω για να διορ- θώναμε κάποια πράγματα». : ο ΤΙ εννοείς όπ η ομάδα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο «Εννοώ ότι η ομάδα έχει κτιστεί από την αρχή, αφού έφυγε σχεδόν όλο το περσινό ρόστερ. Ενδιάμεσα έφυγαν πολλοί πο- δοσφαἰριστές που είχαν έρθει πέρσι το καλοκαίρι καιτον Ιανου- άριο φέραμε κάποιους άλλους που ασφαλώς ήθελαν κάποιο χρόνο προσαρμογής. Μία οµάδα κτίζεται το καλοκαίρι και αν κάτι δεν πάει καλά τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα». ο Πιστεύεις όπ ο ΑΠΟΠ/ΚΙΝύρας µπορεί έστω και την υστάτη να αποφύγει την διαβάθµιση «Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγµή σίγου- ρα μπορούμε να πετύχουμε τον πρώτο στόχο που είναι η αποφυγή του απευθείας υποβιβα- σμού. Υπάρχουν ακόµη τρεις αγώνες από «τους οποίους οι δύο είναι στην έδρα µας και φυσικά υπάρχει µεγάλη πίστη ότι μπορούμε γα τα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή µας στους αγώνες μπαράζ». ο Η οµάδα όµως παρουσιάζει αρκετές . αδυναμίες κα! όπως φάνηκὲ στους τε- λευταίους αγώνες δέχεται εύκολα Το Υκολ. «Αν δούµε τον τρόπο που δεχθήκαµε τα γκολ ειδικά στους δύο τελευταίους αγώνες θα βρούμε πολλές δικαιολογίες όµως δεν :στεκόµαστε σε αυτές. Εμείς προβληµατιζό- μαστε συνεχώς στο πώς να διορθώσουμε τα λάθη µας και δουλεύουμε πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθληµα και όλοι πρέπει να βοηθούν στην άµυνα και στην επί- .«Βεση:.Αυτό προσπαθούμε να κάνουµε αλλά Κάποιες φορές δεν µας βγαίνει το παι- Ε χνίδι», ο Σε λίγες ώρες θα δώσετε τον ν΄ Η ομάδα ξανακτίζεται αγώνα της χρονιάς µε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Πόσο έτοιμοι είναι οἱ Ποδοσφαιριστές να ανταποκρι- θούν «Το πρώτο που προσπαθήσαµε να κάνουμε είναι να τους αποβάλουµε το άγχος καιτην πίεση που φυσιολο- γικά υπάρχει αφού το µόνο αποτέλε- σµα που µας ενδιαφέρει είναι η νίκη. Από την άλλη το άγχος είναι µέρος του ποδοσφαίρου και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε µε αυτό, φτάνει να το διαχειριζόµαστε σωστά. Αγωνιστι- κά έχουµε προετοιµαστεί αρκετά κα- λά και υπάρχει πίστη για τη νίκη. Οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα πολύ Ισχυρό κίνητρο για να διεκδικήσουν Τεβευταίο καρτί :ἔειτρὲις απουσίες αφού Ἐκτός αποστο- Το τελευταίο του χαρτί παίζει ίσως σή- µερα ο ΑΠΟΠ/Κινύρας που θέλει απε- γνωσμένα την νίκη επί του Ολυμπιακού προκειµένου να διατηρήσει ή και να αυ- ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ ξήσει τις ελπίδες του για αποφυγή του απευθείας υποβιβασμού. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα θα περιόριζε στο ελά- χιστο τις πιθανότητες να διεκδικήσει την παραμονή του στους αγώνες μπαράζ και αυτό το γνωρίζουν άπαντες στην ομάδα της Πέγειας. Άλλωστε ο Σοφοκλής Σοφοκλέους στην καθιερωμένη του δημοσιογραφική διάσκεψη μίλησε για την µάχη των µαχών, δίνοντας µε αυ- τό τον εύγλωττο τρόπο την σημασία που έχει το σηµερινό παιχνίδι για τον ΑΠΟΠΙ/Κινώρα. Είναι ένα παιχνί- δι όπου η νίκη είναι μονόδρομος και από την στιγµή που υπάρχει αυτό το δεδομένο, η πίεση στους ποδοσφαιριστές είναι αναλόγως µεγάλη. Σίγουρα έγι- νο αρκετή δουλειά στον τοµέα της ψυχολογίας και όλοι δη- λώνουν πανέτοιµοι και απο: φασισµένοι να διεκδικήσουν με όλες τους τις δυνάµεις το τρίποντο. / Τρεις απουσίες Αγωνιστικά η οµάδα της Πέγειας αντιµετωπί- ΣΥΣΤΗΜΑ 4-4-2 Κολί Λιρί λ κ. Παύλου λής έμειναν οι τιμωρηµένοι Φρασκαρέλι και Ντικουμάνα, καθώς και ο Φαν Ντεσέλ ο οποίος ὅεν µπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην διάθεση τους προπονητή τους ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει µε τον Ζέσεβιτς κάτω από τα δοκάρια, στο δεξί άκρο της άµυνας θα επανεµφανιστεί µε- τά από αρκετό καιρό ο Κολί, ενώ αριστε- ρά θα είναι ο Μπερβίλ. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι καὶ πάλι το δίδυμο Ταλ και Ντε Κάστρο, µε τους Λιρί, Λούκμαν, Λόπεζ και Ανιουέτα να αποτελούν την γραµµή του κέντρου. Προωθηµένοι θα παίξουν οι Κ. Παύλου και Σιόνμιν, ενώ θέ- ση βασικού διεκδικούν επίσης οι Λιρί, Άνι και Καρπόνι. Λούκμαν Λόπεί ᾿ µε όλες τους τι δυνάμεις την νίκη αφού γνωρίζουν ότι µόνο µε τρίπο- ντο θα έχουν ελπίδες να διατηρη- θούν στην πρώτη κατηγορία. Ο Ολυ- µπιακός θα είναι ένας πολύ δύσκο- λος αντίπαλος αλλά πιστεύουμε ότι θα παρουσιαστούµε όπως πρέπει για να πάρουμε τη νίκη», ο [Πιο είναι Το πρώτο που θα ζη- Τήσεις σήµερα από τους παίκτες «Θα πρέπει να έχουν αγωνιστική πειθαρχία και καθαρό μυαλό. Θα πρέπει επίσης να έχουν πάθος και διάθεση για τη νίκη την οποία θα έρθει αν δεν χαλαρώσουν και στα ενενήντα λεπτά. Θα πω όµως και κάτι για τον κόσµο. Παρά την απο- γοήτευση του είναι πάντα κοντά στην οµάδα, όµως ειδικά σήµερα τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Αυ- τό που ζητώ από τους οπαδούς µας είναι το χειροκρότηµα στους παί- κτες σε κάθε τους προσπάθεια, κα- λή ή λανθασμένη». Νικητής Φεβρουαρίου 0 Λαμπάν Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, που έγινε στην παρουσία του Προέδρου της ΕΑΚ και Διευθυντή της εφημερίδας «Αθλη- τική της Κυριακής», Παναγιώτη Φελλούκα, «Καλύτερος Ποδοσφαιριστής» του Επά- θλου Ίθους, Τέχνης και Αρετής ΟΑΒΗΙΞΒΕΒΑ για το µήνα Φεβρουάριο 2011, αναδείχθηκε ο Βίνσεντ Λαμπάν της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, ο οποίος και θα βραβευτεί για αιπή του την επιτυχία, µε την ανωτάτη τιμητική. διάκριση του Επάθλου ΟΑΒΙΞΒΕΒΑΕ, ενώ µε δική του υπόδειξη, η φίλαθλη εταιρεία ΟΑΒΙΞΒΕΡΑ θα συνει- σφέρει σε ένα εγκεκριµένο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση για τον µήνα Φεβρου- ἀριο 2011, κατετάγη ο Αντώνης Γιωργαλλί- δης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στην τρίτη ο Κάσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ. Για την 4η αγωνιστική µηνός Φεβρουαρί- ου 2011, του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας περιόδου 2010/2011, που περιελάμβανε τους αγώνες του Σαββατο- κύριακου 26, 27 ἃ 28/02/11, ψήφο διάκρι- σης για το Έπαθλο Ἠθους, Τέχνης και Αρετής ΟΑΗΙΦΒΕΒᾷ, πήραν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Αντώνης Γιωργαλλίδης (Ομόνοια), Γκουστάβο Μαντούκα (ΑΠΟΕΛ, Βίνσεντ Λαμπάν (Ανόρθωση), Φρέντι (ΑΕΛ), Μπερνάντο Βασκονσέλο (Α. Ε. Πάφος). .ἡ- ααϊάαςξ Το Αθλητ]κό κατάστημα 2, ΡανΙοι ναιάαςθιίς δι Απι5δίς, 6018 απᾶΚα - Ογρίως Τ6Ι.: «-357-246264884, Εαχ: -357-24626494. Ε-πιαί! ϱργπιπιβά(Φογἰαπεί.οΟΠΙ.ΟΥ της πόλης µας τώρα καὶ µε οᾶςια] ένδυση

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ζητούμενο η ανάκαμψη Αθλητισμός 16p
Πρέσινγκ στο Φερντάντεζ 16p
Κυνηγάει το θαύμα Αθλητισμός 15p
Στη Λευκωσία για την έκπληξη 15p
Με Μπίδη για τη... δόξα! Αθλητισμός 15p
Του λόγου το αληθές... Αθλητισμός 15p
Το προβάδισμα στην Κυρία Αθλητισμός 14p
Οι Αμαζόνες σήκωσαν την 10η κούπα! Αθλητισμός 14p
Καλή... ψαριά στη Λάρνακα Αθλητισμός 13p
Ντύθηκε...θηριοδαμάστρια...! Αθλητισμός 13p
ΜΕΤΑ... συγχωρήσεως Αθλητισμός 12p
ΕΙΠΑΝ ... ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ 12p
εν ολίγοις 12p
Επιτέλους, νίκη εντός 11p
Έγραψε ιστορία! Αθλητισμός 10p
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αθλητισμός 9p
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9p
Να επιστρέψει στις νίκες Αθλητισμός 9p
Γλυκό φινάλε με Σιαήλη 8p
Συμβιβασμός στη Χλώρακα 8p
Νέο στραβοπάτημα 8p
Του πήρε την μπουκιά 8p
Φιγουράρει στη 2η θέση 8p
Πιστολέρο ο Σόσιν 8p
Θεά η Κυρία Κυπριακό#Πολιτισμός 7p
Θεοί ... οι μικροί Αθλητισμός 4p
Ισπόπαλο το ντέρμπι Αθλητισμός 4p
Βήμα τίτλου η ΑΕΛ Αθλητισμός 4p
Το στέμμα στους πράσινους Αθλητισμός 4p
Μια ντουζίνα γκολ έριξε το Τριφύλλι Αθλητισμός 4p
Τελευταίο χαρτί 3p
Υπάρχει πίστη Αθλητισμός 3p
Η Ομόνοια χρειάζεται τομές Αθλητισμός 3p
Με το φακό του Αθλητικού Βήματος 3p
Στην Πέγεια για... 8άδα! Αθλητισμός 2p
Είμαστε μια οικογένεια Αθλητισμός 2p
Πάνω απ' όλα...ομόνοια! 2p
Σε ποια γήπεδα θα παίζουν οι ομάδες Αθλητισμός 2p