Ίδη ΣΕΛΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήητικο ημα ' «. Η αἰτήηση Της Ι. ἳ µετον Δίκαιο τος ο Ίετ το ἀθλητοπρέπεια και τα αισθήµατα συναδέλ- φωσης και επανένωσης, εντούτοις. προβλη- µατισμµοί εγείρονται στο κατά πόσο είναι εφι- ! κτό στην παρούσα φάση να επιτευχθεί νοµό- τυπα η εισδοχή οποιασδήποτε Τουρκοκυ- πριακής ομάδας στις διοργανώσεις της ΚΟΠ, κατόπιν εγκρίσεως της ΕΙΕΑ και της υΕΕΑ. Χρήζει, Ιδιαίερης αναφοράς ότι η ΚΟΠ είχε .. Ἡ θύελλα των διαµαρ- Γ τυριών που εξακόντισε ΄. αιφνιδίως η τουρκοκυ- πριακή ομάδα | είκο Το(«, που παρουσιάζεται στην :. Τιικθοεί! 1.116, εις βάρος Γ της λεγόμενης Τουρκο- -. κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ενδέχεται να ταρακουνήσει τα κατ’ άλλα ήρεµα λιµνάζοντα γρρά του κυπριακού ποδοσφαίρου. Τα σηµά- δια της απόσχισης της εν λόγω τουρκοκυ- πριακής οµάδας από την τοπική «Όμοσπον- δία» είναι υπαρκτά, ένεκα της διακαού επιθυ- μίας της, όπως υποστήριζε πρόσφατο δημο- σίευμα της Τ/Κ εφημερίδας «Κἰρής», να εντα- Χθεί ως νόμιμο µέλος στην Κυπριακή Όμο- σπονδία Ποδοσφαίρου. Απτία αυτού, κατά την ίδια πηγή, το δόλιο χτύπημα που υπέστη η Του ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἱείκε ΤΟΚ από την διαιτησία, στην πρόσφατη αναμέτρηση της µε την Ο86ΙΠΚ8Υ8 ΤΟΙΚ, γεγο- γός που προκάλεσε πρωτοφανείς τραµπουκι- σμούς από οπαδούς εντός αγωνιστικού χώ- ρου. Η αποτίµηση των πεπραγμένων από την «Τ/κ Ομοσπονδία», δεν κατατρίφτηκε σε ανούσιες και αόριστες καταδίκες. Αντί αυτού, ᾿ λειτούργησε εξοντωτικά εις βάρος της υπαι- τίου των επεισοδίων, στην οποία επέβαλε ευ- θέως και δίχως εκπτώσεις, προπάντων, την έσχατη ποινή: δεκατρείς αγωνιστικές µε τι- µωρία έδρας και βαρύ χρηματικό πρόστιµο. Κατόπιν τούτης της εξέλιξης, οἱ ιθύνοντες της |.είκο ΤΟΚ, που αρνούνται επἰδεικτικά να συμβιβαστούν στην σκληρή πραγματικότητα, αναζήτησαν διεξοδικές λύσεις για την κατά- τµηση γενικώς του σωματείου από τον «οµ- φάλιο λώρο» του Τ/κ κατεστημένου, εξ ου και όπως αποκαλύπτει η πηγή, προχώρησαν µε τα απαιτούμενα διαβήµατα, υποβάλλοντας αίτηση να ενταχθούν άµεσα στο διεθνώς αναγνωρισμένο κυπριακό πρωτάθλημα υπα- γόµενοι στην ΚΟΠ. Τα µέλη του τουρκοκυ- πριακού σωματείου, σύμφωνα µε νεότερη ενηµέρωση που πηγάζει από τη επί ΏυΖΘ, συσκέφτηκαν εν κρυπτώ µε αξιωματούχους της Κυπριακής Ομοσπονδίας, υπό το φόβο πολιτικών παρεμβάσεων. Παρόμοιου τύπου συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν τα προη: γούμενα χρόνια, κατά τις οποίες τέθηκαν υπό συζήτηση Τα µέτρα οικοδόµησης εµπισ τοσύ- νης. Τη στιγµή, μάλιστα, που η επίκριση των κακώς εχόντων στο Τ/κ σύστημα εκτοξεύτηκε εσχάτως στο όριο και η αμφισβήτηση ενερ- γειών και πράξεων είναι υπαρκτό φαινόμενο, η | οίκο ΤΟΚ, ζήτησε, µέσω του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, ως ένδειξη καλής θελήσε- ως να μεσολαβήσει έτσι ώστε να εγκριθεί το αἴτημα της για διεξαγωγή φιλικής συνάντη- σης µε ϱλληνοκυπριακή οµάδα του Πύργου, την 11η Ιουνίου. Όπως και να ᾿χει, τα όσα διαδραματίστηκαν στην Τ/κ«πλευρά, ανοίγουν τις πύλες επαναπροσέγγισης για µια κοινή αθλητική δραστηριότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μολονότι το τείχος αποχής καταρρίφθηκε στις 26 Μαρτίου 2005, κατά την φιλική συνάντηση μεταξύ της Νέας Σαλα- µίνας και της Γενί Τζαμί, όπου διέπρεψε η προωθήσει µια σειρά από ενέργειες κατά το πρόσφατο παρελθόν για την ενοποίηση των δύο ομοσπονδιών. Μολοταύτα, µετά λύπης µου παρατηρώ ότι η νοθεία της αλήθειας στις ανέλπιδες προσπάθειες ενοποίησης του ποδοσφαίρου κρύβεται πίσω από την σκοπιά της δηµοσιοποίησης, ο οποία αξιολογεί τα γεγονότα, άλλοτε µε ιδεολογικές και άλλοτε µε εθνικές τοποθετήσεις. Εντούτοις. οι επί- σηµες γραµµές στις δύο κοινότητες οικοδο- μούνται πάνω σε διαφορετικά βιώματα, που τυγχάνουν και μεγάλης υποστήριξης, Τον καλό φίλο και συνά- ἵ. δελφο Αντρο Νίκου, τον χά- ξ σαµε εκείνο το πρωϊνό του Γεννάρη. Η αναχώρηση του :. Αντρου από τα εγκόσµια δεν ήταν για µαό αναπάντε- χη, αφού ξέραμε ότι πάλευε µε ένα αντίπαλο ισχυρότε- “.ρο. Ένα αντίπαλο που η ια- τρική επιστήµη δεν κατάφε- ρε ακόµη να υποτάξει. Αυ- τός όµως µε πολλές δυνάµεις έδωσε την άνιση µάχη µέχρι τέλους χωρίς να χάνει ποτέ τις ελπί- δες του, Που δυστυχώς έσβησαν τα χαράµατα της πέµπτης µέρας του Γεννάρη τού 2010. Πως και θυµηθήκαµε σήµερα τον φίλο Όχι, ποτέ δεν τον έχουµε ξεχάσει. Είναι πάντοτε µέ- σα µας προκαλώντας µας πολύ συχνά το πονε- µένο εκείνο ανθρώπινο συναίσθηµα που φέρνει η απώλεια ενός αγαπημένου µας προσώπου. Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ βρήκα- µε και πάλι τους εαυτούς µας να βιώνουν αυτή την απώλεια. Αφορμή γι αυτό στάθηκε η όµορ- φη σύναξη που οργάνωσαν οι φίλοι της Άρσε- ναλ στη Λάρνακα µε την ευκαιρία της παρου- σίας του βετεράνου άσου της ομάδας του Λον- δίνου, Ρέι Πάρλουρ και προπονητών της Ακαδη- µίας της ομάδας στα πλαίσια των επαφών των ανθρώπων της επίσηµης Αρσεναλ µε τις εν Κύ- πρω Ακαδημίες της (ήλθαν για δοκιμαστικά µε σκοπό την επιλογή ποδοσφαιριστών για την ελίτ ακαδηµία της ομάδας) και το Σύνδεσμο φίλων που εδρεύει στο νησί µας. Ο Αντρος, που έτρεφε παθολογική αγάπη για την Αρσεναλ και ήταν µέλος του Συνδέσμου φί- λων της οµάδας στην Κύπρο, έγινε αποδέκτης µιας μεγάλης τιµής από την ομάδα του Λονδί- γου. Με πρωτοβουλία του Τζόζεφ Πέτρου προέ- ὅρου του Συνδέσµου Φίλων της Αρσεναλ στην Κύπρο, το όνοµα του φίλου που µας άφησε, χα- Π βραδιά του φίλου που χάσαμε ράχτηκε σε µια πέτρα στο πλακόστρωτο του σταδίου «Έμιρειτς». Η τιµή που έγινε στον Άντρο ανακοινώθηκε στην εκδήλωση, ενώ παράλληλα ο Ρέι Πάρλουρ παρέδωσε στην γυναίκα του Μαρία και στα παι- διά του Νικόλα και Κωνσταντίνα, την πλακέτα όπου απεικονίζεται η σχετική επιγραφή στην πέ- τρα στο στάδιο της αγαπημένης του οµάδας. Ο αθλητικός συντάκτης Κώστας Τρουλλουρής, υπεύθυνος του αθλητικού τµήµατος της «Λου- µιέρ», απευθυνόμενος στο ακροατήριο μίλησε για τον Άντρο και την αγάπη του για την Άρσε- ναλ και στη συνέχεια αντί µονόλεπτης σιγής, οι παρεβρισκόµενοι µέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνη- σης χειροκρότησαν για δέκα δευτερόλεπτα τον αγαπημένο φίλο που τιμήθηκε. Στο δρόμο της επιστροφής για τη Λευκωσία, γιώσαµε ξανά ακόµη πιο έντονα όµως αυτή τη φορά, εκείνο τον πόνο που δημιουργεί η απώ- λεια. Φίλε νάσαι καλά εκεί που. είσαι. Φτωχό το παζάρι, η ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ Μπορεί ακόµη να είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα όσον αφο- ρά τα οικονομικά ανοίγματα που θα κάνουν οἱ οµάδες µας στη µεταγραφι- κή περίοδο του Καλοκαιρι- οὐ ωστόσο οι ενδείξεις δείχνουν ότι η ενίσχυση των οµάδων δεν θα έχει. καµία σχέση µε τα προη- γούµενα χρόνια. Η οικο- νομική κρίση φαίνεται γα έχει επηρεάσει όλες τις οµάδες και αναμένεται ότι οἱ μεταγραφές τύπου αερο- δρομίου θα είναι µακρινή νοσταλγία του πα- ρελθόντος. Οι περισσότερες από τις οµάδες µας στράφηκαν στην τοπική ενίσχυση, όπου δεν χρειάζεται η οικονομική υπέρβαση, ενώ το γεγονός ότι πρόκειται για δοκιµασµένες λύσεις προσφέρει σιγου- ριά για την αξία του ποδοσφαιριστή, Από την άλλη, µέτο- χος στο παζάρι είναι και το φίλαθλο κοινό. Χωρίς την δική Του ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ του συνεισφορά δεν γίνεται τίποτα. Όμως µετις εξελίξεις της οικονοµικής κρίσης, ο φίλαθλος όπου εἶναι ο µεγαλύ- τδρος αιµοδότης του ποδοσφαίρου, στην φετινή καλοκαι- ρινή περίοδο θα το σκεφτεί δύο και τρείς φορές εάν θα αγοράσει εισιτήριο διειρκίας. Είναι βέβαιο ότι ο αριθ- µός των κατόχων διαρκείας στην νέα αγωνι- στική περίοδο σε σχέση µε την περσινή χρονιά θα είναι µειωμένος στις οµάδες µας και αυτό θα στοιχίσει σηµαντικά ώστε να μπορέσουν να διεκπερώσουν τις υποχρεώ- σεις τους. Μεγάλη ευκαιρία για να µπορέ- σουν να πάρουν βαθιά οικονομική ανάσα θα έχουν οἱ τέσσερις εκπρόσωποι µας στις ευρω- παϊκές διοργανώσεις εάν φυσικά καταφέρουν για να µην κρυβόµαστε είναι φανερό εάν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει να µπεί στους χρυσοφόρους ομίλους του Τσά- µπιονς Λίγκ τότε µε την οικονομική ευχέρεια που θα έχει, υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να καταστεί κυρίαρχος του Κυπριακού ποδοσφαίρου για αρκετά ακόµη χρόνια. γα μπουν σε κάποιον από τους δύο ομίλους. Και - / ο. η οἱ ο πα] Προβληματισµένος 0 Αδάμος Αδάµου 9 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Προβληματισμένος ο Αδάµος Αδάµου εάν θα μείνει στον πάγκο της Αναγέννησης. Έγινε η συνάντηση µε τον Αδάµο Αδάµου, του γνωστοποιήθηκε το µπάτζετ για την γέα χρονιά και ο Κύπριος τεχνικός επιφυλάχθηκε να απαντήσει μέχρι την Δευτέρα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το μπάτζετ που δόθηκε στον κ. Αδάµου για τον προγραμματισμό είναι αισθητά πιο χαμηλό στην πρώτη κατηγορία από όλες τις οµάδες. Ο Αδά- µος Αδάµου καταλαβαίνει καλύτερα από τον κάθε ένα τις οἱ- κονοµικές δυνατότητες της Αναγέννησης αφού είναι και Δε- ρυνειώτης όµως είναι πολύ προβληματισμένος για το θάν θα πει το ναι την Δευτέρα και θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας έχοντας ουσιαστικά στα χέρια του τον πιο χαμηλό προὐπολογισμό ομάδας πρώτης κατηγορίας. Επίσης άλλο ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που αντιμετωπίζει ο κ. Αδάµου είναι το γεγονός ότι η οµάδα δεν θα παίζει στην δική της φυ- ο Πολύ χαμηλό το µπάτζετ του σωματείου σική έδρα, αλλά στο Τάσος Μάρκου. Βεβαίως µε όλα αυτά που προαναφέραμε δεν σηµαίνει ότι ο Κύπριος τεχνικός θα δώσει αρνητική απάντηση, αλλά το δεδομένο είναι ότι είναι πάρα πολύ προβληµατισµένος. Σε ότι αφορά το ρόστερ ο Αδάµος Αδάµου αντάλλαξε αρ- κετές σκέψεις του µε την νέα διοίκηση, όµως δεν έχουν παρ- θεί οριστικές αποφάσεις. Οριστικές αποφάσεις θα παρθούν µετά την απάντηση του κ. Αδάµου. ΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο νέος πρόεδρος της Αναγέννησης Μαρίνος Στέκας στις πρώτες του δηλώσεις παρουσιάστηκε µετρηµένος αλλά και αισιόδοξος. Το μήνυμα που στέλνει ο νέος διοικητικός ηγέτης της της Αναγέννησης είναι πως η οµάδα της Δερύνειας θα κινηθεί µέχρι εκεί που φθάνει το χέρι της αλλά θα παλέψει για την παραμονή της και δεν θα πάει απλά για περίπατο στην πρώτη κατηγορία: «Θα εφαρμόσουμε πιστά τον προὐπολογισμό, Δεν θα κάνουµε μεγάλα ανοίγματα, Θα κινηθούµε µέχρι εκεί που μπορούμε. Όμως να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάμε για περί- πατο στην πρώτη κατηγορία, Ο στόχος µας είναι η παραμονή µέσα από µία καλή πορεία µακριά Επίσης από οικονομικές πθ- ριπέτειες. Καλούμε τον κόσµο να μείνει κοντά στην ομάδα. Χωρίς την βοήθεια του Κόσμου δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα», Τ0 ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το νέο διοικητικό συμβούλιο που έπιασε αµέσως δουλειά έχει καταρτιστεί σε σώµα ως εξής Πρόεδρος Μαρίνος Στέ- κας, Αναπληρωτής πρόεδρος Παύλος Παύλου, Γ.Γ Δημήτρης Μαρτής, Β.Γ.Γ και Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνίας Μάριος Παντελή, Ταμίας Αντρέας Ηρακλέους, Έφοροι ποδοσφαίρου Γαβριήλ Γαβριήλ, Πανίκος Κωνσταντίνου, Ιάκωβος Ρούσος, Αλέξης Γιαννακού, Έφοροι Ακαδημιών Χριστόδουλος Μαού- ρης, Τάσος Μπέης, Κώστας Ζαχαρίας, Τµήµα Μαρκετιγκ Αντρέας Παύλου, Αντρέας Κιλές, Άλαν Νορµαν, Κώστας Τα- μένος, Υπεύθυνος οικήµατος και εγκαταστάσεων Λευτέρης Ιωάννου (Άλας), Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Λόντος. Στην Αγία Νάπα το πρώτο µέρος της προετοιμασίας Στην Αγία Νάπα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της ῃ Αναγέννηση. Στο γήπεδο της ξεκίνησαν τα βελτιωτικά έρ- γα και για αυτό οι πράσινοι της Δερύνειας είναι υποχρεω- µένοι να μετακομίσουν στην Αγία Νάπα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Το βασικό στάδιο της προετοιµα- σίας θα γίνει στο εξωτερικό. Την νέα χρονιά η Αναγέννηση θᾳ παίξει στο Τάσος Μάρκου. [ια δη χρονιά Πρύεδῦρος ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Από τα καλύτερα του ποδοσφαιρικά χρόνια περνά στον Εθνικό ο Πέτρος Φιλανιώτης, ο οποίος μιλά µε τα καλύ- τερα λόγια για το Δασάκι καὶ τους αν- θρώπους του Εθνικού, ενώ στέλνει και μήνυμα στον Τόζα Σάµπουρις για να μείνει στον Εθνικό. Ο 3Ίάχρονος Κύ- πριος μεσοεπιθετικός µετά την ΑΕΛ παίζει στον Εθνικό τα τελευταία δυόµι- ση χρόνια έχει πολύ καλή παρουσία ΔΥΣΚΟΛΑ Ο ΣΙΚΟΦ Η επιθυμία του Βάντσε Σίκοφ εἶναι να συνεχίσει την καριέρα του σε µεγάλη ομάδα στην Κύ- προ ή στο εξωτερικό. Ο διεθνής Σκοπιανος κεντρικός αμυντικός έχει επαφες µε αρκετές οµάδες. ρα ΜΠΡΟΣ ΠΧ. σπουργκ. Διατηρήθηκε σε µεγάλο βαθµό ο περσινός κορμός, αλλά η οµά- δα θέλει ενίσχυση. Κυρίως επιθε- τικά όπου θα χρειαστεί να απο- Ρο πο οι (οἳ ο οκ κο τα ο ους ρος και πήγε στον Άρη, ενώ ο και οι Ιβανόσκι και Ντούκιτς µάλ- λον θα αποτελέσουν παρελθόν. και ανανέωσε το συμβόλαιο του για ακόµη ένα χρόνο. Μιλά για την ομάδα του, τον Τόζα Σάπουριτς, τον Κίκη Φι- λίππου αλλά και για το εαυτό του. Ο Φίλα μίλησε αρχικά για την ανα- νέωση του συμβολαίου του: «Έχω ανανεώσει για ακόµη ένα χρόνο το συμβόλαιο µου µε τον Εθνικό και αυ- τό µε βρίσκει απόλυτα ικανοποιηµένο και ευχαριστηµένο., Η ανανέωση του συμβολαίου µου δείχνει ότι στο Δασά- κι µε εκτιμούν και εγώ θα το ανταπο- δώσω και µε το παραπάνω τη νέα χρονιά. Δίνω την υπόσχεση ότι θα εἷ- τμαι ακόµη καλύτερος την νέα χρονιά για να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα µου». Τόνισε επίσης ότι: «Στον Εθνικό περνώ από τα καλύτερα Πποδο- σφαιρικά µου χρόνια. Έχω αναγεννη- θεί ποδοσφαιρικά και αυτό µε κάνει να νιώθω πάρα πολύ καλά». Για την χρονιά που πέρασε μας δήλωσε: «Θε- ωρώ ότι ήταν µία πολύ πετυχημένη Χρονιά για τον Εθνικό και σε πρωτά- θληµα και σε κύπελο». Για την νέα σαιζόν είπε «Πάντα ο στόχος του Εθνικού είναι µακριά από περιπέτειες και να πάµε όσο πιο ψηλά, Θέλουμε πάντα να έχουµε µία καλή και δυνατή ομάδα». Αναφέρθηκε και στην Εθνική ομάδα: «Πάντα ο στόχος µου είναι να παίξω στην Εθνική. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό µου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω», Ο Πέτρος Φιλανιώτης µί- κ. Σάµπουριτς’ είναι ένας καταξιωµέ- γος προπονητής και αποτελεί µεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα. Εμείς οι πο- δοσφαιριστές τον θέλουμε να μείνει κοντά µας. Μας έχει βοηθήσει όλους, Έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα, Θα εἶναι πολύ σηµαντικό εάν μείνει ο κ. Σάµπουριτς αφού γνωρίζει τα πά- γτα γύρω από την ομάδα», 40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μία ολόκληρη ζωή Εθνικός. Από το 1979 στο γήπεδο ως ποδοσφαιριστής µέχρι σήµερα ως πρόεδρος. Ο λόγος για τον πρόεδρο του Εθνικού Κίκη Φι- λίππου που συνεχίζει στην προεδρία του Εθνικού για 22η χρονιά. Για 40 ολόκληρα χρόνια ο Κίκης Φιλίππου εἷ- ναι πιστός στον Εθνικό και µάλιστα µε προσφορά ανεκτίµητη. Ο Κίκης Φιλίπ- που εκπροσωπώντας ένα πολύ μικρό σε εκτόπισμα σύλλογο όπως είναι ο Εθνικός, κατάφερε να καθιερώσει τον Εθνικό ως μία παραδοσιακή δύναμη στην πρώτη κατηγορία, αλλά το πιο σηµαντικό είναι το ότι πήρε µία ομάδα από την προσφυγιά καὶ σήµερα την παρουσιάζει µε περιουσία 13 εκατοµ- μυρίων. ἱκανοποιημένος παρουσιάζε- ται ο πρόεδρος Κίκης Φιλίππου από το ενδιαφέρον που επέδειξαν. τα µέλη του Εθνικού για να εμπλακούν στα δί- οικητικά και να βοηθήσουν την οµάδα. Ο διοικητικός ηγέτης του Εθνικού εξέ- φρασε την ικανοποίηση του αλλά τόνι- σε πως θα πρέπει να µείνουν όλοι κο- ντά στην οµάδα µέχρι το τέλος. Επί- σης τονίζει πως περιμένει όλους πολ- λή δουλειά. Για τον προγραμματισμό τονίζοι πως θα πρέπει να τρέξουν πολ- λά πράγματα, ενώ για το θέµα προπο- γητή αναφέρει πως τον πρώτο λόγο Μένουν «Νούρε»-Κάσιο Ο διεθνής Σκοπιανός τερματοφύλακας Έντιν Νουρεντινόσκι και ο Βραζιλιάνος µεσοαμυντι- κός Κάσιο έχουν ακόµη ένα χρόνο συμβόλαιο και παρά το ότι υπήρξε ενδιαφέρον από άλλες οµάδες θα συνεχίσουν στον Εθνικό και την νέα χρονιά, Τόσο ο Μιλουντίνοβιτς όσο και ο Κάσιο ήταν από τους κορυφαίους του Εθνικού την χρονιά που πέρασε. ΕΟΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑ Ο ΤΟΖΑ. ααη, διοίκηση με του Τόζα Σάμπουριις τον᾿ .οποίο θέλει να κρατήσει στην ομάδα. Εάν ο κ. Σάπουρης δεν : τάρι στην᾿ Εθνική, θα μείνει στον Το θέμα προπονητή Είναι το πρώτο πού απασχολεί τη διοίκη- -σῃ. Αυτή την εβδομάδα οι διοί- - μες δέλουν να ξεκαθαρί- -σουν το θέµα προπονητή για να ρ τον προγροµμα- Στου. Εθνικό. θα διατηρηθεί ο βασικό. κορμός. Μέχρι τώρα έχουν ανανεώσει τα συμβόλαια τους οἱ Κεµπάντζε, Μιλουντίνο- 'βας, Κίσι, Ἰγνάτοφ, Φιλανιώτης, Ηλία, Βαττής. Έφυγαν από τον Ἑθνικό οἱ όνος, Γκόλσον, έχει ο κ. Σάπουριτς µε τον οποίο θα έχουν επαφές, «Είμαι ικανοποιημένος από την προ- θυµία όλων να βοηθήσουν, αλλά και από τον ὃ ο ουσιασμό που διακατέχο- νται για να προσφέρουν στην ομάδα. Το θέµα όµως είναι να μείνουν όλοι κοντά στην οµάδα µέχρι το τέλος. Αυ- τός ο ενθουσιασμός θέλω να κρατήσει από όλους µέχρι το τέλος και να µην είναι µόνο στο απιμα. Ο Εθνικός χρειάζεται όλους τους Αχνιώτες δίπλα του, Και είναι αυτό που λέω πάρα πολ- λές φορές ότι δεν περισσεύει κανείς». Ερωτηθείς για το θέµα προπονητή ο κ. Φιλίππου δήλωσε: «Π πρώτη µας σκέψη είναι να µιλή- σουµε µε τον κ.. Σάµπουριτς τον οποίο θέλουµε να κρατήσουμε στην ομάδα. Θα μιλήσουμε µαζί του για να δούμε τις σκέψεις του και να ξεκινή- σουµε τον προγραμματισμό µας γιατί υπάρχουν πολλά θέµατα που θα πρέ- πει να τρέξουµε». Ο Εθνικός έχει αναδείξει φέτος το µεγαλύτερο συμβούλιο στην ιστορία του, Συγκεκριµένα έχουν εκλεγεί 36 µέλη στη νέα διοίκηση υπό την προε- δρία του Κίκη Φιλίππου. Ο καταρτι- σµός σε σώµα θα γίνει το πιθανότερο την Παρασκευή. Ο Πρόεδρος θα απουσιάσει τις επόμενες ηµέρες στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λό- γους Και για αυτό ο καταρτισµός θα Θαυμιλήσθυπρώτα.«!'' λησε και για τον Τόζα Σάµπουριτς: «Ο γίνειτην Παρασκευή, . Τον ερχόμενο Οκτώβριο ο νέος κύκλος των επίσημων υποχρεώσεων της Εθνικής Παίδων στην προκριματική φάση του Ευ- ρωπαϊκού Πρωταθλήματος 0-17 της ΟΥΕΦΑ. Το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότημα θα ξεκινήσει τον τελικό κύκλο της προε- τοιµασίας του τον ερχόμενο Αύγουστο και η προετοιμασία θα περιλαμβάνει και συµ- µετοχή σε τουρνουά στην Πολωνία. Η συµµετοχή στο τουρνουά θα αποτελέ- σει ουσιαστικά και το τελικό τεστ πριν από Στην Δανία τον Οκτώβριο την έναρξη των επίσηµων υποχρεώσεων μας. Στο τουρνουά θα λάβουν µέρος Πολω- γία, Κύπρος, Λευκορωσία, Δανία, Ουκρα- γία, Ιρλανδία, Ουγγαρία και Νορβηγία. Η Εθνική µας στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υ-17 της ΟΥΕΦΑ 2011/2012 κληρώθηκε στον 50 όμιλο µαζί µε την Ιταλία, την Αυστρία και τη Δανία και όλοι οι αγώνες θα διεξα- χθούν στη Δανία μεταξύ 12-17 Οκτωβρίου 2011. δ Μαθήματα για απόκτηση διπλώματος ὕΕΕΑ ΡΗΟ Η ΚΟΠ στα πλαίσια της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου διοργανώνει από τις 11 Ιουλίου µέχρι και τις 16 Ιουλίου 2011, γέα σειρά µαθηµάτων για την απόκτηση Διπλώματος υΕΕΑ ΡΒΟ ΙΗΟΕΝΕΕ (Α’ φάση). Τόπος διεξαγωγής των µαθηµάτων θα εἶναι το Μακάρειο Στάδιο Και η Αίθουσα Διαλέξεων του ΚΟΑ στη Λευκωσία και τα µαθήµατα θα γίνονται κάθε µέρα από τις 08:00 π.µ. µέχριτις 16:30 (εκτός Κυριακής). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής από τα γραφεία της ΚΟΠ - Τµήµα Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου - Τηλέφωνο 22350341 και από στην Ιστοσελίδα της Όμοσπονδίας ΝΝΑΥ.ο/Β.ΟΟΠΙ. Όγ, κάτω από την Κατηγορία Σχολή Προπονητών - Λήψη Αρχείων. Το δικαίωµα παρακολούθησης έχει καθοριστεί στις 6.000 ΕΥΡΩ. ον ο ο κ... Ο «κάπτεν» Γ. Βασιλείου συνεχίζει στην ταξιαρχία. Δύο κινήσεις και τέλος ο ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Δύο κινήσεις απομένουν εκτός απροόπτου για να Ολο- κληρωθεί το ρόστερ του Άρη για τη νέα σεζόν και δεν αποκλείεται µέσα στα επόµενα 24ωρα να κλείσουν και αυ- τές οι περιπτώσεις, Ο Άρης χρειάζεται να αποκτήσει έναν τερματοφύλακα και έναν κεντρικό αμυντικό. Σύµφωνα με επίσηµα χείλη κατά τη διάρκεια της βδοµάδας σήµερα ολοκληρώνεται η διορία που έδωσαν οι του Άρη στον Ούγγρο τερματοφύλακα, Ζόλταν Κόβατς, και στον Κροά- τη κεντρικό αμυντικό, το όνοµα του οποίου δεν έχει διαρ- ρεύσει ακόµη, που είναι ψηλά στη λίστα του προπονητι- κού τιµ της ελαφράς ταξιαρχίας. Ο Ούγγρος πορτιέρο αξιολογεί τόσο την πρόταση της οµάδας της πατρίδας του, Καποσβάρ, όσο και αυτή του Άρη και απομένει η δική του απόφαση για το ποιαν εκ των δύο θα αποδεχθεί. Ο Κροάτης αμυντικός περιμένει την ομάδα του κατά το πόσο θᾳ του κάνει ελκυστική πρόταση για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ή εάν θα αποδεχθεί αυτήν της Λεμεσιανής ομάδας, Εάν και εφόσον δεν υπάρξει θετική εξέλιξη σε κάποια από τις προαναφερθέντες δύο περιπτώσεις τότε ο Ντού- σαν Μιτόσεβιτς - ο οποίος επιστρέφει σήµερα από την πα- τρίδα του - θα ξεκινήσει από αύριο, µαζί µε τους συνεργά- τες του, την εντατικοποίηση των επαφών µε τις άλλες εναλλακτικές λύσεις που έχει µπροστάτου. Τα άλλα ονόματα τερµατοφυλάκων που είναι στη λίστα της τεχνικής ηγεσίας του Άρη είναι αυτό του Καμερουνέ- ζου, Στέφαν Γκόντα, καθώς και ενός κήπερ που στη λήξα- σα σεζόν αγωνίστηκε στη β᾽ Εθνική Ελλάδας. Όσον αφορά τη θέση του κεντρικού αμυντικού εάν και εφόσον δεν προχωρήσει του Κροάτη τότο θα τροχοδρο- μηθούν, εξελίξεις µε τις άλλες δύο περιπτώσεις που έχει στά υπόψη της η τεχνική ηγεσία της ελαφράς ταξιαρχίας. Μέχρι στιγμής ο Άρης έχει εντάξει στο δυναμικό του τους Κέρκεζ, Γκρούιτς, Ραντοσάγλιθβας. Λάζις, Ροντρί γκεζ, Γκονζάλες καὶ Κριστοτσέα. Από το ρόστερ της λήξα- σας σεζόν αποτέλεσαν παρελθόν οι Ένκβιστ. Ντα Κόστα, Πάολο Κόστα, Ντέσελερ και Στυλιανού. Η τριάδα νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελούμενη από Δημήτρη Θεοφά- νους, Καρεκλά και Καρδανά θα δοθούν δανεικοί σε άλλες. οµάδες. ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Στο μεταξύ, τη βδομάδα που µας πέρασε ο αρχηγός του Άρη, Γιώργος Βασιλείου, ολοκλήρωσε και τυπικά την ανανέωση του συμβολαίου του. Υπέγραψε συμβόλαιο συ- γεργασίας για 141341 χρόνια καιθα συνεχίσει να αγωνίζε- ται στην οµάδα µέσα από την οποία ανδρώθηκε ποδο- σφαιρικά. Την Ίη Ιουλίου η έναρξη Το πρώτο ολ) του προπονητικού τιµ και των λα) κι η ος ων σικό στάδιο προετοιμασίας να γίνεται από την 24η μμ μμ Κα Ππω τν εἨς πι οσον ντρο Ζλάτιμπορ στη Σερβία. Ίδη ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο Π. ΦΑΝΤΟΥΣΗΣ Ρίχνει το γάντι στον Γ. Κούμα Με επιστολή ηµερ. 8 Ιουνίου ο κ. Γιοναγίώτης. Φαντού- σης, Αναπληρωτής Πρόθδρος της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου προςτον κ. Γιώργο κόύμα, Π ς Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, του. κοϊνοποίείτην παραίτησή του ο λνάκς καϊτους. να Πρόεδρε, ο. Θεωρώ απαράδεκτο και προσβληικό. ρωτής Πρόεδρος της Σχολής. ρου τα Ὃ της Ὃ αηοω Ἐν ὄρορπα των κανονισμών της, :και χωρίς κανένα ιδιαίτερο . Ριά ῦΕΡΑ Ακαι υΕΡΑΒ’ Ῥιο, κάπου οἱ ές ὁ αποφάσεις . Αἱ πάγοβας), ΑΕΠ (η ος προπονητές σε ἰσόπαλοι στο Γουόμπλεϊ Την δεύτερη εντός έδρας απώλεια στα προκριβατικά του Ευρω- παϊκού Πρωταθλήματος υπέστη η Αγγλία, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 µε την Ελβετία, Στην κορυφή του δευτέρου ομίλου ανέβηκε η Ρωσία µετά τη νίκη της επίτης Αρμενίας µε 9-1. Αναλυτικά τα παιχνίδια της χθεσινής ημέρας: 7ος όµιλος Αγγλία - Ελβετία 2-2 (97’πεν. Λάμπαρντ, 51’ Α. Γιανγκ 32', 35’ Μπαρνέτα) 2ος όµιλος Ρωσία - Αρμενία 3-Ί 26, 59’, 73'πεν. Παβλιουτσένκο / 25’ Πιτσέλι) 6ος όµιλος Λετονία -Ισραήλ 1-2 (62' πεν. Καούνα / 18’ Μπεναγιούν, 43’ πεν. Μπεν Χαῖμ) ΜΕΡΠΗΕΤ ΒΟΟΚΜΑΚΕΗΒΗΘ Έπαθλο θους Τέχνης ἆ Αρετής αυ ΧΡΟΝΙΑ σου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 9 ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Σχεδόν συμπληρωμένος είναι ο σχε- διασµός της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΛ ενόψειτης νέας σεζόν. Την Παρασκευή το απόγευμα η διοίκηση ανακοίνωσε άλλες δυο µετεγγραφές. Του 30χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, Λουτσιάνο Μπεμπέ και του 90χρονου διεθνούς Αλβα- νού τερματοφύλακα, Ίσλι Χίντι. Ο τελευ- ταίος αγωνιζόταν τους τελευταίους τέσ- σερις µήνες της περασμένης σεζόν στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, ενώ πριν τρία χρόνια είχε φορέσει τη φανέλατης Αλκής οι ιζσα ανακαινίζει εκ βάθρων τους λέοντες για µερικές εβδομάδες, τελικά την Παρα- σκευή εξασφάλισαν και το χαρτί ελευ- θερίας από την Πορτογαλική ομάδα. Εστορίλ. Ο παίκτης υπέγραψε συμβό- λαιο για δυο χρόνια, φαίνεται ότι τον πιστεύει πολύ η τεχνική ηγεσία. Δεδο- µένης και της δηµόσιας τοποθέτησης του Πάμπου Χριστοδούλου πως «για µένα ο Μπεμπέ, είναι καλύτερος µε τη µπάλα στα πόδια, από τον Έλντερ Σόουζα του Όλυμπ ιακού Λευκωσίας». Μέχριτώραη διοίκηση των γαλαζοκι- τρίνων έχει ανακοινώσει άλλες εννιά µετεγγραφές. Συγκεκριµένα πρώτος άνοιξε την πόρτατης εισόδου, ο 22χρο- γος Πορτογάλος αριστερός µπακ, Νίλ- σον. Ακολούθησε ο Αργεντινός τερµα- Όσον αφορά τον Μπεμπέ, η υπόθεση μετακίνησης του στην ΑΕΛ έγινε σίριαλ. αθήητικο βήμα Πήρε 11. θέῃει ἠἡῆυυξ δύ0] τοφύλακας, Ματίας Ντεγκρά. Ο τρίτος ήταν ο {βοριανός επιθετικός Πάτρικ Βου. Την περασμένη Τετάρτη υπήρξε μπα- ράζ ανακοινώσεων για άλλους έξι παί- κτες. Τους Σεµέδο Καφού, Έτμαρ Λασέρτα, Ζόρζρ Μοντέιρο, Γιώργο Ελευ- θερίου, Σίµο Τσιάκκα και Καρλίτος. Ο τελευταίος είναι Πορτογάλος παίζει στη θέση του δεξιού µπακ και τον «ανακά- λυψαν» οι Πάμπος Χριστοδούλου και Ρούι Τζούνιορ, µέσα από το «σαφάρι» που έκαναν στην Πορτογαλία. Ητελευ- ταία του οµάδα ήταν η Ατλέτικο Λισα- Ἠόνας. Θέμα ηµερών είναι να ανακοι- γωθείη μετεγγραφή, του γνωστού από την περσινή παρουσία του στον Ολυ- µπιακό Λευκωσίας, διεθνούς µέσου Αγκο- λέζου Αλμπέρτο Άλβες Ντεντέ. Συνο- λικά δηλαδή µέχριτώρα έχειπροστεθεί στο ρόστερ της επόµενης σεζόν, µια ενδεκάδα παικτών. Επιστρέφουν στο ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 δυναμικό της οµάδας οι Άγγελος Περι- κλέους και Παντελής Πίτσιλλος. Ο πρώ- τος πέρσι έπαιζε δανεικός στον Ατρό- µητο Γεροσκήπου και ο άλλος στην γει- τονική ομάδα του Άρη. ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Βάσει δηλώσεων που έκανε πριν τρεις μέρες, ο τεχνικός της ΑΕΛ Πάμπος Χρι- στοδούλου, θα γίνουν άλλες δυο µετεγ- γραφές. Καταβάλλεται προσπάθεια να αποκτηθεί ένας Αγκολέζος αριστερός Κόντρα στην Κένυα ο Ντεντέ Ο Ντεντέ, αν και οἱ υπόλοιποι νέοι συμπαίκτες του είναι σε διακοπές, σήµερα έχει αγωνιστικές υποχρεώ- σεις. Ο δυναμικός µέσος βρίσκεται µε την αποστολή της Εθνικής Αγκόλα, για τον αγώνα µε την Κένυα στο πλαί- σιο της προκριματικής φάσης του Αίοαη Ορ 2019. Σε ρεπορτάζτου τύπου της πατρίδας του, αναφέρεται ότιο Ντεντέ θα αγωνιστεί στην αρχική ενδεκάδα. µπακ, ο οποίος είναι κάτω των 21 χρόνων. Αν τελικά έλθει στη Λεμεσιανή ομάδα, δεν θα καταλαμβάνει µια από τις 17 θέσεις κοινοτικών και ξένων. Έτσι κι αλλιώς µε τις κινήσεις που έγιναν µέχρι τώρα έχει συμπληρωθεί ο αριθµός. Επίσης, χωρίς να υπάρχει ιδι- αίτερη βιασύνη, σε κάποια στιγµή θα αποκτηθεί άλλος ένας κεντρικός αμυ- ντικός. Όιτρεις κλασικές επιλογές για το κέντρο της οπισθοφυλακής είναι οι Έτβιν Ουόν, Ντόσσα Τζούνιορ και Στέλιος Πάρπας. Όπως δήλωσε ο Πάμπος Χριστοδούλου, άµα χρειαστεί µπορεί να επιστρατεύε- ται για τη θέση και ο ΑΥΚΟ- λέζος Αλμπέρτο Ντεντέ. , μ αρεη των προ- ο ας σα τις 26 Ιου” Μου, ΠΠ ΠΠ ΙΙΙ η ση Η διοίκηση ετοιµόζει τον “φακελο. µε τις προτασέις προς Ίους ωι κ ΕΗ. ρια διαρκείας. Η καθις- πο τυπου για Παρουσίασι των ὀιαφορων “Πακε- των. αναμένεται να πο ο µάδα πριν ξεκινήσει] μπα { Καβοκαιρινό ποδοσφαιρικό Σχοβείο Ακαδημίες Λ.Ε.Λ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η Διοίκηση της εταιρείας ΑΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔπρο- σκαλεί όλα τα παιδιά ηλικίας 4 µέχρι 14 ετών όπως ᾿συμμετέχουν στο δεύτερο ετήσιο Καλοκαιρινό Ποδο- σφαιρικό Σχολείο που διοργανώνει η Ακαδημία της Α.Ε.Λ από τις 20 Ιουνίου 2011 µέχριτις 5 Αυγούστου 2011. ᾿ Ὅλα τα παἰδιά που θα συμμετέχουν στο Καλοκαι- ρινό Ποδοσφαιρικό Σχολείο θα έχουν΄ την ευκαιρία να μάθουν τα θεμελιώδη στοιχεία του σύγχρονου ποδο- σφαίρου και να περάσουν φανταστικές στιγμές σε ένα θετικό, ζεστό και ευχάριστο περιβόλλον, ενώ παράλ- ληλα θα έχουν µια µοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν κι από κοντά ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν µε τον Διευθυντή του τµήµατος Ακαδημιών κ. Χρίστο Παντελή στα τηλέ- φωνα 99560124 και 25737555 ή στέλνοντας 6Πι8Ι! στην διεύθυνση βοβάοπιγ(ῷδε[.οΟπΙ.ΟΥ. . ο ον ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ μμ 99814562 2η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο [μμ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΙΑ ὤ το διόνο ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΝΠΟΥΣ Το... Καινούργιο οικονομικό «εἰαϊμς» Είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργείται ένα ...καινούργιο οικο- νοµικό περιβάλλον στο χώρο του κυπριακού ποδοσφαί- ρου. Οι οµάδες δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ΟΥΕΦΑ δεν αστειεύεται πλέον, ζητώντας κάθε τρεις µήνες να της δίδουν λογαριασμό για τα οικονομικά τους δεδο- μένα. Ἡδη µια οµάδα που θα παίζει στη Β’ κατηγορία, ο ΑΠΟΠΙ/Κινύρας «πλήρωσε» µε την αφαίρεση έξι βαθμών την κακή οικονομική διαχείριση των τελευταίων χρόνων. Με λίγα λόγια οι άνθρωποι της ομάδας της επαρχίας Πάφου, άπλωναν τα χέρια τους µέχρι εκείπου δεν ...έφταναν. Δεν είναιτυχαίο ότιέχουν εξαγγείλειπως ο προὐπολογισμόστους στη νέα σεζόν (στη Β΄ κατηγορία) δεν θα ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ! Όμως, υπήρξαν άλλες τρεις οµάδες (Απόλλωνας, Ολυ- µπιακός, και Πάφος) που κατάφεραν τη ...δωδέκατη, να. συμπληρώσουν τους απαραίτητους φάκελους. Έχει πάντως ενδιαφέρον, κατά πόσον θα µπορέσουν να περάσουν όλες οι οµάδες τις νέες «εξετάσεις» που έρχονται για το τρί- µηνο Απριλίου-Ιουνίου. Η καινούργια οικονομική πολπική (Ἀπό- τητας) που αναγκαστικά εφαρμόζουν πλέον οι διοικήσεις των οµάδων του νησιού, δεν σχετίζεται µόνο µε τις προ- τροπές καιτις απαπήσεις της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Επηρεάζονται Και από το ψυχολογικό κλίµα, που δημιουργείται από την οικονομική κρίση που φαίνεται ότι «άγγιξε» και τη δική µας χώρα. Από τη στιγµή που η κρίση, επηρεάζει όλους τους άλλους τοµείς της κοινωνίας, δεν μπορούσε να μείνει µακριά από το ποδόσφαιρο. Φαί- γεται ότι έχουν περάσει οἱ εποχές που κάποιοι παράγο- ντες, µε γεµάτα πορτοφόλια (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων), έριχναν µπόλικο χρήµα µέσα στις οµάδες καιτραβούσαν από µόνοιτους το µεγάλο βάρος του ετήσιου προὐπολογισμού, Το πιο «δυνατό» παράδειγµα είναι ο πρόεδρος της Οµό- νοιας, Μιλτιάδης Νεοφύτου, ο οποίος κατηγορήθηκε αρκετά (κυρίως από ανθρώπους που δεν υποστηρίζουν την ομάδα της Λευκωσίας), ότι ανέβασε το «µπάτζετ» της ομάδας σε θξωπραγµατικά ύψη για την κυπριακή ποδοσφαιρική πραγ- µατικότητα. Ἡ αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος παράγο- ντας, έπαθε κάµποσες ...κατραπακιές, σκορπώντας αλό- γιστα αρκετά εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι πλείστοι παίκτες που φόρεσαν ή φορούν ακόµα τη φανέλα µε της ομάδας του, δεν τα «οπέστρεψαν» µετις αποδόσεις τοὺς στο γήπεδο, Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αν ο διοικητικός ηγέτης τῶν κυπελλούχων, αποφάσισε να εφαρμόσει την πολιτική του. «Φαλιδιού» των συμβολαίων, επειδή ένιωσε την «πίεση» των οικονοµικών κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ, ή επειδή αντιµε- τωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, όπως φημολογείται τους τελευταίους µήνες. Η ουσία είναι ότι έµαθε από τα λάθη του. Ένας στενός του συνεργάτης, ο Παύλος Χρυσάνθου, ουσιαστικά έκανε µια δήλωση που μεταφράζεται σε ...πιθᾶ ουἱρ8. Στα µέσα της εβδομάδας είπε σε ραδιοφωνική εΚκπο- µπή, πως έπρεπε να προχωρήσουν από πέρσι σε μειώσεις των απολαβών μερικών ποδοσφαιριστών. Σε τέτοιες περι- πτώσεις, εμείς λέμε, κάλιο αργά ποτέ... Ἐ ΡΟ ΕΣΙΦΣΣΕΕΤΤΣΙΤΤΣΕΡΕΑΕ τ ο [δν Ἔπστσστπηρ τους ] Επίμος ο ος ο Βάσος Παύρου ευεργέτης ο/λ. Κληρίδης Με Ομόφωνη ἀπό φαση της Γενικής Συνέλευσης του Σ.ΔΚ. οπρώηνΠ της Δημοκραήας Γλαύκος Κλη: ρίδης ανακηρύχθηκε σε ευεργέτη του συνδέσμου καιο κ. Βάσος Σταύρου Επίπµος Πρόεδρος, Οι εργασίες της Ετή- σίας Γενικής Συνέλευσηςτου Συνδέσμου Διαπητών Κύπρου πραγµατοποιήθηκαν στις 3Ί Μαΐου 204 ΐ στο οίκηµατου συνδέσµου στη Λευκωσία: Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ανακήρυξαν σε ευθργέτη του Σᾶκτον πρώην Πρόεδροτης Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη, γιατην ενέργεια του να παραχωρήσει κρατική χαλίτκη γη για ανέγερση του οικήµατος που στε- γάζεται ο σύνδεσμος. Όπως αποφασίστηκε, σε κατοπινό στάδιο θα πραγµα- τοποιηθεί ειδική εκδήλωση. στο.οίκηµα τού συνδέσμου στην παρουσία του κ. Κληρίδη. Η Γενική Συνέλευση εκτιμώντας επίσης το σηµαντικό έργοτου κ. Βάσου Σταύρου, µε ομόφωνη απόφαση τον ανα- κήρυξε σε Επίαµο Πρόεδρο του ΣΔΚ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Γιώργος Πάπουτσος, κατέθεσε τον ἄπο- λογίισμότου έργου που επαέλεσε το Διοικητικό Συµβού- λιο: Οκ. Πάπουτσος στον απολογισμό αναφέρθηκε καιγία την παρουσία των µελών του ΣΔΚ στα Πρωταθλήματα της ΚΟΓΙ, τονίζοντας πως η απόφαση της Ομοσπονδίας γία στήριξη της διαιτησίας µας, επέδρασε θετικά στην όλη παρουσία τους κατά την αγώνιστική πδρίοδο.2010/2011.. αθήητικο ἔημα Εκδίδεται από την Εταιρεία ΕΧΡΒΕΘΕ ΡύΒΙΙΟΑΤΙΟΝ5ΣΙΤΡ να κ Ταχυδρομική διεύθυνση: Αιγάλεω 1, Στρόβολος Τ.Τ.2057 Φαξ. 2295025683, Τ.Κ. 23899, Τ.Τ.1687, Τηλέφωνα: 22359401, 92351050, 22352882, 22352897 Ε-ΜΑΙΙ: αἰπίνίπια(ῶιοροσπεί.ογ.πεὶ οπίοοη(ῶΙοσοςσπεί.ογ.Πεί ντ ν ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κάλλὰν. Αρχισυντάκτης: ΤΟΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ τν κ Οικονομικός Διευθυντής: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΡΟΥ ΓΟΝΑΤΑ κκ ντ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΗΕΗΜΕΘ ΜΕΡΙΑΡΡΕΕΕΙΤΟ εν εικοΏ ᾗ ΛΙΚῇ///|Κή ΠεβΙΠΙΠΠρ]ή ΠΠἱ ΛΙύΙ)ΙΙ 9 ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Η οικονομική περισυλλογή στην Οµό- νοια, οἱ μειώσεις συμβολαίων και οἱ απο- δεσμεύσεις «βόμβα» που έγιναν τις τελευ- ταίες μέρες στο στρατόπεδο των πρασί- νων είναι αναμφισβήτητα το θέµα που απα- σχολεί ολόκληρο το φίλαθλο κοινό. Όταν ανέλαβε την Ομόνοια η διοίκηση Μιλτιάδη Νεοφύτου το 2008 η ομάδα ήταν πέντε ολόκληρα χρόνια µακριά από το Πρωτά- θληµα πράγµα απαράδεκτο για µια ομάδα µε τόσο µεγάλη ιστορία. Σε αυτό το Υεγο- γός ήρθε να προστεθεί το ότι οι πλείστοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο ρόστερ την δεδομένη στιγµή ήταν στη δύση της καριέραςτους, ενώ η αξιολόγηση που έγινε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς έδειξε ότιτρείς ποδοσφαιριστές πέραν των µετα- γραφών του Ιανουαρίου μπορούσαν να παραμείνουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Ξεκίνησε επανάσταση ο ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βγήκαν στους δρόμους την Παρασκευή το βράδυ περίπου 1000 Απολλώνίοτες. εκφρά-” ζοντας τη διαμαρτυρία τους γιατο ακαθέ- στώς» πού επικρατεί στο σωματείο και στην ΑΠΟΛΛΩΝ ομάδα, ζητώντας άµεσα αλλαγές. Όπως ανα: φερόταν καὶ σε φυλλάδιο που διένειµαν οἱ διοργανωτές του συλλαλητηρίου, απαιτούν άµεση παραηση του Δ.Στου σωματείου καὶ δικαίωµα εγγραφής νέων μελῶν σε όποιο Απολλώνίστατο επιθυμεί, ενώ απαπούν καὶτην ταν αναμενόμενο ότι για να μπορέσει το τριφύλλι να συναγωνιστεί τους συν- διεκδικητές του τίτλου ΑΠΟΕΛ και Ανόρ- θωση ειδικά µετά την είσοδο τους στους οµί- λους του Οπαπιρίοης {680µ6 θα έπρεπε να γίνουν ριζικές αλλαγές και να έρθουν στην ομάδα ποδοσφαιριστές ψηλού επι- πέδου που να ξέρουν καταρχήν το τι σηµαί- γει ΟΜΟΝΟΙΑ αλλά και να μπορούν την ίδια ώρα να τη βοηθήσουν να φέρει εις πέρας τους στόχους της. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπήρχε καν οργάνωση στο τµήµα σκάουτινγκτης ομάδας έπρεπε όλα γα χτιστούν από την αρχή όπως ακριβώς και έγινε. Η «άπειρη» τότε διοίκηση Μιλτιάδη Νεο- φύτου αναγκάστηκε να ξοδέψει αρκετά λεφτά για να καταφέρει να ανεβάσει την ομάδα στην κορυφή του κυπριακού πρω- ταθλήματος αλλά και να επιτευχθεί µια άμεση παραχώρηση εκλογικού δικαιώματος στα νέα µέλη, για να έχουν δικαίωµα ψήφου τις επερχόμενες εκλογές του σώματείουτονὉ ἰούλιο. Το σημαντικότερο. ήταν Πως το προ- χθεσινό συλλαλητήριο κύλησε σε εἰρηνικά «πλαίσια, σε καµία στγµήῄ δεν... ξέφυγαν ὁσοι «έλαβαν µέρος, Μετά την συγκέντρωση τους στην πλατεία διοικητηρίου, γύρωστις 19.90, . οί διαμαρτυρόμενοι ξεκίνησαν πορεία µε κατεύθυνση στο οίκηµα πώ σωματείου καὶ συνθήματα. κατά της Διοίκησης, ὅπως «Εξῶ οι Ρρουφἰά- ψοιαπό τον Απόλλὠνο» Και «Έξω οι κλέφτες», Όσοι βρισκόντουσαν στην πρώτη πα. κρατούσαν πανό που έστελναν τα ἀκόλουθα μηνύματα: «Δύναμη σου μόνο εμείς», «Αυτοί για τα ευρώ, εμείς για το Θεό», «Όλοι έξω τώρα». Η πορεία κατέληξε 15 λεπτά αργό-- τερα έξω-σπό το σωματείο σπν οὓς Μεσο- αξιόλογη Ευρωπαϊκή πορεία. Ο κλοιός στέ- νεψε ακόµη περισσότερο όταν τελείωσε η περίοδος 2008-2009 και οι πράσινοι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο τίτλο. Απο- δεσµεύθηκε ο Νεντίµ Τούτιτς καιτη θέση του πήρε ο Τάκης Λεμονής που αναμφι- σβήτητα βοήθησε την ομάδα σε θέµατα υποδομών, υποστήριξης και υγείας αφού θυµίζουµε και τη συμφωνία µε την Ο8πηρ 8. Όλες αυτές οι αλλαγές όµως στοίχη- σαν πολλά εκατομμύρια στην ομάδα και σε συνδυασμό µε την οικονομική κρίση που βασανίζει ολόκληρο τον πλανήτη στις µέρες µας, φτάσαμε στο σηµείο που είµα- στε τώρα µε τη διοίκηση των πρασίνων να προχωρεί σε σημαντικές μειώσεις συµβο- λαίων αλλά και αποδεσμεύσεις. Για να µπορεί η Οµόνοια να πληροί τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ και να λαμβάνει κανο- γικά µέρος τόσο στις εγχώριες όσο και λογγίου. Το οίκημα ήταν κλειστό. Ο μοναδικός από τη διοίκηση που έδωσε τὸ παρόν του ταν ὅ ντιπρόεδρος του σωματείου Νίκος Σύκας, στον οποίο παρέδωσαν.τις αιζήσεις.. για εγγράφή στο µητρώο µελών του σωµα- τείου καὶ ενημερώθηκε για τα .απήµατα τών σὐγκεντρωθέντων οπαδών. Όπως πληρόφο- Ρούμαστε, συνολικά παραδόθηκαν περίπου «180 απτήσεις. Η άποψη που κυριάρχησε μετά προχθεσινή πρώτη εκδήλώση, εἶναι ότι πρέπει να είναι µόνο η αρχή για να πετύχουν ο σκοπό τους, Ένας απότους διαμαρτυρό- -'΄µενους µας είπε χαρακτηριστικά, πως «επα. γάσταση τώρα ξεκίνησε», προσθέτοντας οτι θα πρέπει να συνεχιστούν οι κνητοποίήσεις τις επόμενες µέρες, ούτως ώστε ναπεισθούν αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του σώμα: τείου, οτι δεν πρέπει να µέίνουν για πολλή -καρό στις θέσεις τους, «[[ίστευα ότι δεν θά χρειαζόταν να επάνελθώ στο θέµα τών ανθρώ- πῶν του ΑΠΟΛΛΩΝΑπου υποσκάπτουν το έργοτης Διοίκησης τῆς κριμέγες μεταγραφές παικτών Εταιρείας Ποδοσφαίρου, αλλά είμαι υποχρεωμένος γα απαντήσω στη δήλωσητου Κύρίου Νίκου Κρζη. Επειδή γίνεται αναφορά για σύγκε- Σε ότι αφοράτον Ανδρέα Αβραάμ, αξιοπερίεργο παραμένει πώς ο ποδοσφαιριστής άλλαξε ατζέντη και βρέθηκε στο πελαϊολόγιο της Εταιρείαότου Κύριου Κίρζη μόλις πριν τη μεταγραφή του στην Ομόνοια. Για τον Φαη6οΥ η πρώτη πώληση του Ποδοσφαιρίστή έγινε απὀ τον. Κύριο Κίρζη προς άλλη Εταιρεία. Για τον Αίἴο ΑάοΠΊΟ, ὁ κάσµος γνωρίζειτην συνομωσία που στή- θηκε στην προσπάθεια αποχώρησης του παίκτη από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ο κόσμος επίσης γνωρίζειποιοι θεάθηκαν στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ για να υπογράψουν τον παίχτη. Τέλος ο Μήΐαη Μιαβοονίο επέλεξε να πάει σε άλλη ομάδα ενώτου έγινε πρόταση και έλεγε ότι θα υπόγραφε στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Επειδή ο Κος Νίκος Κίρζης αναφέρεται σε κακοδιαχείριση από την Εταιρεία την τελευταία διετία, θα ήθελα να του θυμίσω την καλή διαχείριση της δικής του διετίας στην Εταιρεία Ποδοσφαίρου Ασφαλώς αποτελεί ορόσημο ότι η Διοίκηση της εποχής του Κύριου Κίρζη πλήρωνε για 2 χρόνια ποδοσφαιριστή που. αγωνίστηκε ίσως σε ένα µόνο αγώνα, Ο παίκτης αυτός είναι ο σηµερνός του συνέταρος, Τα στατιστικά του Κύριου Κίρζη στη διάρκεια της θητείας του στην Εταιρεία είναι πρακτικά αξιοζήλευτα και του δίνουν καιτο δικαί- ωµα να κρίνει άλλους 6 Προπονητές (4 κανονικοί και 2 υπηρεσιακοῦ πέρασαν από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην διετία που αποφάσζε ο ίδιος και ποδοσφαιριστές! 24 μεταγραφές παρακαλώ. Τελικά ποιος πραγματικά επωµίστηκε όλο αυτό το κόστος και ΠΟΙΟΣ πραγματικά είναι ο Βί4 ΒΒΗΟΤΗΕΒ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ:». Να σημειώσουμε ότι πρώτος ο πρόεδρος Παυλίδης, είχε εξακο- ντίσει «βολές» εναντίον του Νίκου Κίρζη, πριν δυο περίπου εβδο- µάδες, για το ρόλο που έπαιξε το γραφείο μάνατζερ που διατηρεί μαζί µε τον Πέτρο Κονναφή, για την υπόθεση Άλτο Αντόρνο. μμμμμει οκ ιο ΙΙ ΗΗ (Τσ ππραρρα-α. Ποίος εἶναι ϱ ΡΙα ΡΝΟΤΗΙΗ Κατά τα” άλλα προχθές οπρόεδρος Γιώργος Παυλίδης, απάντησε την «επίθεση» που δέχθηκε τρεις μέρες πρι από τον µεγαλομέτοχο και πρώην αντιπρόεδρο της εταιρείας Νίκο Κίρζη: - στις Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, πρέ- πει να γίνει µεγάλη οικονομική περισυλ- λογή. Οι τελευταίοι βέβαια που ευθύνο- νται για αυτή την «κατάντια» της ομάδας είναι οιποδοσφαιριστές, οι οποίοι σαφώς δελεάστηκαν από τα πολύ υψηλά συµβό- λαια που τους προτάθηκαν και συμφώνη- σαν να έρθουν στην ομάδα. Όταν µετά από 2 ή 3 χρόνια η διοίκηση έρχεται να προτείνει µια µεγάλη µείωση στις απολα- βές τους είναι επόμενο ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό που καίει όµως περισσότερο τον κόσµο της ομάδας είναι εάν οἱποδοσφαι- ριστές που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποδεχτούν τη µείωση και θα παραμείνουν στην οµάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι σε θέση να αποδώσουν τα αναµενό- μενα, θα είναι σε θέσή να βγάλουν στο γήπεδο τον πραγµατικό τους εαυτό, να αγωνιστούν για το καλό της Ομόνοιας και να φέρουν στην ομάδα τους τίτλους που ο κάθε Οµονοιάτης θᾳ ονειρευόταν, από τη στιγµή μάλιστα που κάποιοι από αυτούς δέχτηκαν µέσα σε διάστηµα πέντε µηνών δύο φορές πρόταση για µείωση των απο- λαβώντους, Θεωρούμαι ότι οι αποφάσεις των διοι- κούντων της Ομόνοιας τα τελευταία χρό- νια ήταν βεβιασµένες, µε βλέψεις µόνο στο παρόν και όχι στο µέλλον. Τώρα όµως που τα πράγματα δυσκόλεψαν δεν είναι υποχρεωμένοι οι ποδοσφαιριστές να πλη- ρώνουν τα δικά τους λάθη. Καλή προαί- 6ρεση σε όσους δεχτούν την πρόταση και συνεχίσουν στην ομάδα, τέτοιου είδους λάθη όµως δεν πρέπει σε καμία περίππωση να ξαναγίνουν γιατίλάθος που γίνεται για δεύτερη φορά τότε δεν µπορεί να θεω- ρείται λάθος. Ία ηνία στον Λὠρθ Αντωνίου Ύπο την ιδιότητα του αντιπροέδρου του σωματείου του Απόλλωνα, ο Νίκος Σύκας, κοινοποίησε προχθές γραπτή δήλωση όπου προβαίνει σε εισηγήσεις για το πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ῃ παρούσα κρίση στην ποδο- σφαιρική ομάδα και στο σωματείο. «Είναι πλέον γνωστή η κατάσταση που έχει περιέλθει ο Απόλλωνας µας. Είναι επίσης γνωστές οἱ προσπάθειες που γίνονται από ἱσταρικά στελέχη του Απόλλωνα για οµαλο- ποίηση της κατάστασης. Είναι και η περιρ- ρέουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί όσον αφορά τα διοικητικά δρώμενα και τις ειλι- Κριγές προσπάθειες που γίνονται για δηµι- ουργία διοίκησης. Ώς άνθρωπος γέννηµα- “θρέμμα του Απόλ- λωνα, αντιπρόεδρος του Σωματείου ἀλλά και άνθρωπος που µέσα από την τελευταία εµπει- ρία µου των εκλογών έζησα την αγάπη, το πάθος καϊτη λατρεία του απλού κόσμου για την ομάδα µας νιώθω την ανάγκη να ανα- φερθώ στα ακόλουθα. 9 ΤΙΥΠΑΡΧΕΙ ΤΩΡΑ -Η μέχρι πρότινος εκφρασθείσα πρόθεση της ομάδας του φίλου Δώρου Αντωνίου µαζί µε άλλους αγνούς Απολλωνίστες, να ανα- λάβουν τα ηνίατης ποδοσφαιρικής εταιρείας, κάτ από κάποιες προὐποθέσεις, -Η πρόθεση του νύν προέδρου της Έται- ρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτὸ κ. Γιώργου Παυλίδη να παραιτηθεί από την Προεδρία τῆς Ἑταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτὸ, ο οποίος µε υπευθυνότητα και θάρρος στις δύσκολες στιγµές ήταν παρών. -Ηεπικείµενη ἱδρυση της Λέσχης Φίλων η οποία την ερχόμενη εβδομάδα θᾳ πάρει σάρκα καὶ οστά, αγκαλιάζοντας ᾧς αρωγά µέλη στη΄᾿Λέσχη όλο τον κόσµο του Απόλ- λωνα προσωπικά τον καθένα και µε το δικαί- ωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη Λέσχη. -Η μόνιμη, αγνή στήριξη τόσο των παλαί[- µαχων που έγραψαν τη δική τους ιστορία και του Συνδέσμου Φιλάθλων 9 ΤΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ -Την ανάληψη της διοίκησης του Ποδο- σφαιρικού Απόλλωνα από την ομάδα του φίλου Δώρου Αντωνίου µε συµπαραστάτη τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά αν το επι- θυμούν, τη Λέσχη Φίλων, πάντα σε αμοιβαία συνεννόηση. -Την παρουσία στο Δ.Σ. εκπροσώπου των Παλαίμαχων ποδοσφαιριστών µας αν το επι- θυμούν αλλά και όσων απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ του Σωματείου και της Εταἰρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ. -Το Σωματείο ως ένας από τους µεγαλο- μετόχους της Εταιρείας Απόλλων Ποδό- σφαιρο Λτὸ, έχει άµεση σχέση και επιρροή στη Εταιρεία. Γι αιπό θα πρέπει να διασφαλιστεί η οµαλή συνεργασία µε την εταιρεία ποδο- σφαίρου. Για αποφυγή παλαιών τραυµατι- κών καταστάσεων επιβάλλεται η πλειοψηφία του Δ.Σ.του Σωματείου να ταυτίζεται μετο Δ.Σ.της Εταιρείας. Προτείνω αυτό να τεθεί δημοκρατικά στην επικείµενη Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου µε σωφροσύ Εκεί ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαί- μα να θέσει υποψηφιότητα. -Όσον αφορά τη Λέσχῃ Φίλων, της οποίας τυγχάνει να είμαι µέλος µαζί µε άλλους 20 αξιόλογους νέους ανθρώπους γέννηµα- θρέµµα του Απόλλωνα, βασικός στόχος είναι να εμπλακούν καθολικά όλοι οι φίλοι του Απόλλωνα από οποιοδήποτε µετερίζι σε όλη την πόλη, την επαρχία Λεμεσού καϊιτους απα- νταχού Απολλωνίστες, έχοντας όλοι το δικαί- ωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, Η Λέσχη θα εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του Σωματείου και κατ’ επέκταση στην Ἑταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ. Αυτό είναι ένα πρώτο βήµα για να μπορέσουν όλοι οἱ φίλοι της ομάδας μας να έχουν θεσµοθετηµένο λόγο και άποψη. «Οι εισηγήσεις µου είναι καθαρά προσω- πικές και δεν ταυτίζονται µε οτιδήποτε και οποιονδήποτε, -Είµαστε εδώ για να καλλιεργήσουµε τη συνένωση και την ενωτική παρουσία του Απόλλωνα µε καθαρές λύσεις, Προσωπικά, είµαι έτοιµος να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν θᾳ πρέπει να παραι- τηθώ από το Δ.Σ.του Σωματείου, για να γίνει µια νέα αρχή. Επαναλαμβάνω αυτό που πιστεύω ότι χρειαζόμαστε. Να ενώσουµε δυνάμεις µε καθαρές λύσεις». Απόλλωνα. Δεν βιάζοντοι για νεο προπονητή Είναι προφανές οτι η παρούσα διοίκηση του ποδοσφαιρικού Απόλλωνα, δεν βιάζεται να επιλέξειτον νέο προπονητή της ομάδας, µετάτις γνωστές εξελίξεις. με τον Αντρέα Μιχαη- λίδη. Ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική, απο τη στιγµή που υπάρχει σοβαρή πιθανό- τητα να µην διαχειρίζεται τις τύχες της ομάδας, µετά την, εκλογική συνέλευση της εται- ρίας την προσεχή Τετάρτη. « Όπως καταλαβαίνετε η παρουσία διοίκηση, δεν µπορεί να πάρει απόφαση για το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής τῆς ομάδας, για να µην θεωρηθεί οτι δεσμεύειτην όποιο νέο σχήµα προκύψει μετά τη γενική συνέλευση της εταιρίας», εξήγησε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις το μεσημέρι της Παρασκευής, ο διευθυντής και εκπρό- σωπος τύπου Δημήτρης Γρίβας, Διέψευσε επίσης κατηγορηματικά οτι εξετάστηκε το όνοµα του Τάσου Κυριάκου, για να διαδεχθεί τον Αντρέα Μιχαηλίδη στον πάγκο του Ο προγραμματισμός της ομάδας πάντως έχει ξεκινήσει, αφού την Τρίτη η διοίκηση ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του ὀβχρονου Σκοπιανού επιθετικού Χρίστιαν Κιρόφσκι. Πλη- ροφορίες φέρουν τη διοίκηση να εἶναι σε προχωρηµένες επαφές µε τον 28χρονο Πορτογάλο περιφερειακό επιθετικό της Ναβάλ, Μαρίνιο. Τον παίκτη είχε δει αγωνιζόµενο όταν πήγε στην Πορτογαλία, το µέλος του προπονητικού τηµ Βενιζέλος Τζιαµπάζης. Ο τελευταίος φέρεται να έχει εισηγηθεί και την απόκτηση ενός Πορτογάλου αριστερού µπακ. Ὑ - (λλιάθα ΡΗΙΗΡ5 ΒΟΡΟΗ Βιοι0ῦθυγς απισπΏοις ζα) κε κ. κ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΙΡΟΒΟΛΟΣ: πα Ηρακλέους 21, Τηλ. 22455400 8 Λεωφ. Ἱσερίου 43, Τηλ. 22497161 κ” ΙΙ ΑΓ ϐ) Νιςςε[! Ηουῦς 5ΙΕΜΕΝ5 ΟΓΚΟΠΙΟυ 2 εἰαεῖγτοπίες τώρα στη ΛΕΜΕΣΟΣ: 8 ἁγίας Φυλάξεως 131, Τηλ. 25337555 8 ο- πιαΙ]: «ο(τοηίομεἰεςιτοπὶςςθεγΤὸπεῖ. ζοἵΠ.«Υ α και , Λεμες σο ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Περιζήτητο πρωτάθλημα! Περιζήτητο έγινε το κυπριακό πρωτάθλημα. Μια τουρ- κοκυπριακή ομάδα και ο ΟΦΗ θέλουν να γίνουν µέλη της ΚΟΠ και να συμμετάσχουν στα πρωταθλήµατά της. Δύσκολο αν όχι αδύνατο είναι να γίνει κάτι τέτοιο, Το καταστατικό της ΚΟΠ δεν επιτρέπει την άµεση ένταξη νέων σωματείων στην Α΄ Κατηγορία. Και δεν ξέρουμε αν επιτρέπεται σε σωματείο µιας χώρας, να συμμετέχει σε πρωτάθλημα άλλης χώρας, όπως είναι η περίπτωση του ΟΦΗ. Είναι προφανές ότι η τουρκοκυπριακή ομάδα και ο ΟΦΗ θέλουν να χρησιμοποιήσουν την απειλή συµµετο- χής στο κυπριακό πρωτάθλημα, σαν μοχλό πίεσης επί της Ελληνικής Ομοσπονδίας ο ΟΦΗ και επίτης ψευδοο- µοσπονδίας η πρώτη, µε τις οποίες έχουν διαφορές. Πρόκειται μάλλον για πυροτεχνήματα που θα σβήσουν σύντομα... Σε τιμητική θέση το ποδόσφαιρο µας Απόδειξη της μεγάλης προόδου που πραγµατοποιείτο ποδόσφαιρό µας, είναι οι πολύ τιμητικές θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι κυπριακές οµάδες. Το ΑΠΟΕΛ µε 104 βαθμούς βρίσκεται στην 131η θέση μαζί µε τη Βέρντερ Βρέμης. Η Ομόνοια από την {47η θέ- ση ανέβηκε στην 198 µε 103,5 βαθμούς. Είναι ενδεικτικό ότι µέσα σε δύο µήνες η Ομόνοια ανέβηκε 54 θέσεις! Η Ανόρθωση κέρδισε επτά θέσεις και βρίσκεται στην Ίδ0η θέση µε 97 βαθμούς όσους έχουν η Φενέρ Μπαξέ και η Αούστρια Βιέννης. Μιλούμε για παγκόσμια και όχι απλώς Ευρωπαϊκή κα- τάταξη και είναι τιμητικό για τη µικρή Κύπρο να βρίσκε- ται σε τέτοιες τιμητικές θέσεις. Ένδειξη καὶ της προό- ὅου που έχει επιτελέσει το ποδόσφαιρό µας. Και το αρνητικό πρόσωπο Σε αντίθεση µε το καλό αγωνιστικό πρόσωπο πολύ αρ- νητική εικόνα εκπέμπει σε άλλους τοµείς το ποδόσφαιρό μας. Κατέχουµε πρωτιά στην εισαγωγή ξένων ποδοσφαι- ριστών και είµαστε µαζί µε την Ελλάδα και την Ισπανία οἱ πρώτες χώρες σε απλήρωτους ποδοσφαιριστές. Για το τελευταίο, είναι ζήτημα, αν µια-δύο οµάδες έχουν αντα- ποκριθεί στις υποχρεώσεις τους για πληρωμές τους ένα- γτι των ποδοσφαιριστών. Και γία το πρώτο, οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές είναι είδος προς εξαφάνιση. Και όσοι αγωνίζονται βρίσκονται στο τέλος της καριέρας τους και τα νεαρά ταλέντα χάνονται µέσα στην ξενοµανία. Αυτά τα δύο αποτελούν τις ανησορητικές πλευρές του ποδο- σφαίρου. Και ακόµα δεν έµαθαν στην Ευρώπη για τη βία, τον Κομµατισµό, το παρασκήνιο, τη διαιτησία και πολλά άλ- λα που χαρακτηρίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο... ν κ Ν. - πω Στην 19η θέση το ΑΠΟΕΛ. η 0µύνοια στην 199ῃ Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαιρικής ἱστορίας και Στατι- στικής ανακοίνωσε την Πέμπτη την παγκόσμια κατάταξη τῶν συλλόγων για το διάστηµα από την Ίη Ιουνίου 2010 µέχρι τι 31 Μαΐου 2014. Που βρίσκονται οι κυπριακές οµάδες μετ τις ανακατατάξεις. Στον σχετικό κατάλογο τής ΙΕΕΗ5 συμπεριλαμβάνονῖαι 400 οµάδες και στην κορυφή συναντούμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Μπαρτσελόνα µε 317,0 βαθμούς. Από πλευράς κυπριακών οµάδων σε σύγκριση µε-την- προηγούµενη κατάταξη, καταγράφονται ανακατατάξεις. Στη σχετική κατάταξη της ΙΕΕΗΘ το ΑΠΟΕΛ µε 1040 βαθ- μούς βρίσκεται στην 131η θέση µαζί µε τη Βέρντερ Βρέμης. Στην προηγούµενη κατάταξη το ΑΠΟΕΛ βρισκόταν στην 124Η θέση. Πιο πάνω από το ΑΠΟΕΛ µε 105 βαθμούς βρί- σκονται Γκενκ (Βέλγιο), Νασιονάλ (Ουρουγουάη) και Αλ-Γοιί- έχτατ (ἰορδανία). Η Ομόνοια πραγματοποίησε νέο άλµα και από την 147η θέση ανέβηκε στην 199η θέση µε 103,5 βαθμούς, μαζί µε την Σεπαχάν (ἱράν). Είναι χαρακτηριστικό ότι µέσα σε δύο µήνες. η Ομόνοια ανέβηκε δ4 θέσεις͵ Ἡ Ανόρθωση κέρδισε επίσης επτά θέσεις και τώρα βρίσκε- ται στην {50η θέση της κατάταξης µε 97 βαθμούς, Τον ίδιο απολογισμό έχουν να επιδείξουν η Φενερμπαχτσέ, Ενυίµπα ἱντερνασιονάλ Νιγηρίας και η Αούστρια Βιέννης, Ὁ Απόλλωνας από την 390η θέση ανέβηκε στην Άθθη θέση μαζί µε άλλες πέντε οµάδες (μεταξύ αυτών και ο Ατρόμητος Περιστερίου) µε 64,5 βαθμούς, Η Μάνστεστερ Σίτι κέρδισε οκτώ θέσεις και τώρα βρίσκε- ται στην πρώτη πεντάδα, εκτοπίζοντας την Ίντερ Μιλάνου, Αναλυτικό η πρώτη κορυφαία δεκάδα: 1. Μπαρτσελόνα... 347,0 βαθμούς 2. Ρεάλ Μαδρίτης............ιι.ιι ιο, 307,0 βαθμούς πο 291,5 βαθμούς 4. Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ «289,0 βαθμούς 5, Μάνστεστερ ΣΙΤΙ... 2540 βαθμούς 6. Βιγιαρεάλ... 250,0 βαθμούς 7. Ίντερ............ ο ο... 246,0 βαθμούς 8. Δυναμό Κιέβου... ιοονωνοωνωωνα 252,5 βαθμούς ο μου Ἱπµμ------- 218,0 βαθμούς 10. 6ΟΑ Βελέζ (Αργεντινή). 218,0 βαθμούς .- » ΜΙΝΕΚΥΑ ΙΝΘύΒΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΤΏ ΑΑΕΝΤ5 Οοσῖίας Α. Οοπεἰαπίϊπἰάος Μαπασίπο ΠἱΓθοίοι Αντιπρόσωποι Ασφαλιστικής εταιρείας ΜΙΝΕΒΝΑ 38, Καγαἰδκακἰς 5ἱν., Καπίκα Αἰοχαπαοι Οεηίος, ΟΗίος 38Η Ρ.Ο.ΒΟΧ 51454, 0Υ-3505 Επιᾶςςοι Τ6|.: 2536/79 1/25367925, Εαχ: 25346072, Ἠος.: 25994569 Ἐλπίζουμε αυτή τη :. φορά ο Μιλτιάδης Νε- /: οφύτου ας η διοίκη- ση της Ομόνοιας, να λες τι κάνουν, να έχουν µετρήσει όλα τα ενδεχόμενα, γιατί αν αποτύχουν, ὄεν υπάρχει άλλη κατάλη- Του ΑΝΤΡΟΥ. 8 - η Εκτός από την κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ταστροφή. Μπορεί να. παίρνουν τη συγκατάθεση των χαμῆλά αμειβομένων ποδοσφαιρι- στών που δείχνουν πραγματική κατανόη- ση των προβλημάτων, αλλά κανένας δεν γνωρίζει πώς θα συμπεριφερθούν οι υψη- «λόμισθοι του. ρόστερ και βασικοί παίκτες 9 ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Η πρόκληση στην προπονητική του κα- ριέρα, όπως δηλώνει και ο ίδιος, έφτασε... Γνωρίζει αρκετά καλά τη δίψα που υπάρχει στον κόσµο της ΑΕΛ ο οποίος ανυποµονεί εδώ και αρκετά χρόνια να πανηγυρίσει έναν τίτλο. Ο ίδιος, βέβαιά, δεν το υπόσχε- ται αλλά από τη δική του πλευρά µέσα από σκληρή και πειθαρχηµένη δουλειά ευρληι- στεί ότι η ΑΕΛ θα έχει µέλλον και θα µπο- ρέσει µέσα στα επόµενα χρόνια να καλοδε- χτεί κάποιον τίτλο. Ο Πάμπος Χριστοδούλου, λίγα 24ωρα µε- τά που επέστρεψε από ακόµη ένα επιτυχη- µένο μεταγραφικό ταξίδι στην Πορτογαλία (ολοκλήρωσε τις μεταγραφές Καρλίτο και Μπεμπέ) μιλάει για πρώτη φορά ως προπο- νητής της ΑΕΛ στο «Αθλητικό Βήμα» και στέλνει τα δικά του μηνύματα προς όλους... ν΄ Με υπομονή και σκληρή δουλειά όλα γίνονται ο Καταρχάς, κύριε Χριστοδούλου µε την ευκαιρία Της πρώτης σας συνέντευ- ξης στο «Αθλητικό Βήμα» ως προπονητής της ΑΕΛ σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα σας ομάδα. Μετά από Δόξα και Ολυμπιακό τώρα ΑΕΛ... «ταν επιθυμία εµένα και του Προέδρου εδώ και αρκετά χρόνια να γίνει εφικτή η συ- γεργασία µας στην ΑΕΛ. Τελικό, αυτό το πάντρεµα έγινε εφικτό φέτος. Είναι µεγάλη πρόκληση για µένα η ΑΕΛ. Δέχθήκα κάῑ ήρ- ᾿ θα σε αυτή την ομάδα καθώς µε ικανοποιεί όλο το σκεπτικό και η φιλοσοφία της οµά- δας της ΑΕΛ. Όπως εγώ έτσι και η ΑΕΛ δι- ψά για το Κάτι παραπάνω από αυτό που πή- ϱ6 η οµάδα τα προηγούμενα χρόνια, Σίγου- ρα, η ΑΕΛ δεν είναι για τη θέση που τερµά- τιζε στα προηγούμενα χρόνια. Η φιλοσοφία η δική µου αλλά και του προέδρου καθώς και του διοικητικού συμβουλίου ταυτίζεται και για αυτό δώσαμε τα χέρια και ευελπι- στούµε να φτιάξουμε την ΑΕΛ που όλοι ονειροπολούµο.» ο Ποιους στόχους, ποιες φιλοδοξίες έχετε ως προπονητής της ΑΕΛ: «Είχαμε πει µε τον Πρόεδρο της ΑΕΛ όταν συµφωνήσαμε για να υπάρξει αυτή η συνεργασία, ότι χρειάζεται να γίνει ριζική αλλαγή. Δηλαδή, να έρθουν παίκτες οἱ οποίοι θα αγωνίζονται πρώτα για την οµά- δα και µετά για τα άτοµα τους. Οι στόχοι µου είναι οι ίδιοι µε αυτούς του προέδρου. Να φτιάξουμε µία δυνατή ομάδα που να παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο, να την χαί- ρεται ο κόσμος και από εκεί και πέρα ότι έρθει να είναι καλοδεχούµενο. Να λες µε- γάλα λόγια είναι το πιο εύκολο πράγµα όπως συνέβαινε πριν στην ΑΕΛ. Σηµασία έχει η εικόνα και αυτό που δείχνει η ομάδα. Προσπάθεια µας είναι να κτίσουµε µία µε- γάλη ομάδα... Όλα έχουν το χρόνο τους». Πρόκληση ο Διαφορετικός αέρας στην ΑΕΛ από ότπ στις προηγούμενες σας οµάδες. Βλέ- πετε Την ΑΕΛ ως µία πρόκληση για την προπονητική σας καριέρα «Όπως είπα και πριν σίγουρα είναι πρό- Κληση για µένα ο πάγκος της ΑΕΛ. Πρόκει- ται για µία οµάδα που διψά για διακρίσεις. Όλοι µας θέλουµε χαρές και επιτυχίες. Χρειάζεται, όµως υπομονή Και σκληρή δου- λειά για να επιτευχθεί αυτό που ονειρεύε- ται ο κόσμος αλλά και εγώ και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΛ, που είναι η κατάκτηση ενός τίτλου». Γρίφος ο Σε διάφορα αθλητικά στέκια της Λε- µεσού αλλά και σε εκπομπές ακούγεται η άποψη ότι ή ΑΕΛ γΙσ τη νέα σαιζόν θα εἷ- ναι ένα πείραμα, ένα ερωτηματικό, ένας γρίφος... Ασπάζεστε αυτή την άποψη και εάν όχι τι απαντότε ν «Είναι λογικό, από τη στιγµή που η ομάδα της ΑΕΛ, λόγω του ότι υπάρχουν αρκετοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ και επειδή µερικοί εξ αυτών είναι άγνωστοι στο φίλαθλο κοινό, να υπάρχει η άποψη που µου αναφέρατε στο πιο πάνω σας ερώ- τηµα. Εάν υπάρχει τότε δεν τους αδικώ, διότι δεν έχουν δει ακόµη την ομάδα. Αυτό που τους διαβεβαιώνω είναι ότι η ΑΕΛ θα είναι µία πάρα πολύ δυνατή ομάδα η οποία θᾳ κυνηγάει τη νίκη, εντός και εκτός έδρας. Θα προσπαθήσουμε όλοι να παίζει καλό -σει την ευκαιρία σὶ αθήηγικο Βημα της οµάδας. Ἠδη έχουν μπροστά τους το πρόβλημα Ηλία Χαραλάμπους και Λούα- Λούα και αν προστεθούν σ’ αυτά και προβλήματα άλ- λων υψηλόµισθων, τότε πού θα πάµε Θα τους πληρώνουν και θα κάθονται Και πώς θᾳ τους αναπληρώσουν Έχουν Ἀθφτά να φέρουν άλλους ισάξιους τους Σίγουρα, δεν υπήρχε άλλη λύση στην Ὀμόνοια από του να πάρουν τσεκούρι και να κόψουν μισθούς. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσµα της απρο- νοησίας και της «χουβαρντοσύνης» που ο Μιλτιάδης Νεοφύτου έδειξε µε την εισα- γωγή τόσων ακριβοπληρω 3 6 ποδόσφαιρο, να την ανεβάσουµε όσο πιο ψηλά γίνεται, και αυτό που θέλει ο κόσμος εμείς το θέλουµε περισσότερο». Δεν φοβούμαι... ο Το ξέρετε νομίζω αρκετά καλά ότι ο πάγκος της ΑΕΛ είναι Ιδιαπερα καυτός και ηλεκτρικός. Αυτό σας φοβίζει, σα βάζει αρκετή πίεση... «Αν µε φόβιζε δεν θα ερχόµουνα, Θ μπορούσα να συνέχιζα στον Ολυμπια κό. Όχι πως στον Ολυμπιακό ή στη Δό ξα δεν υπάρχει άγχος και πίεση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχε ομάδα που δεν υπάρχει το άγχος. Αλλά, εάν δεν ήθελα να κάνω το επιπλέ- ον βήμα θα έµενα στον Ολυμπιακό ο οποίος έχει λιγότερο άγχος, Είμαι απ τους ανθρώπους που τους αρέσει το ρ σκο. Έτσι, ρισκάρω ως προπονητής για την καριέρα µου. Είµαι από αυτούς που βλέπω τη συνέχεια της καριέρας µου. Θέλω ΄ να κάνω βήματα µπροστά και ήταν για µένα η καλύτερη επιλογή αυτή της ΑΕΑ. Η ΑΕΛ χρειαζόταν αυτή τη δεδομένη στιγµή κἀποἰον που θα μπορέσει να τη κατευθύνει σε σωστές λει- τουργικές βάσεις». { εΡιζική αλλαγή σιγά - σιγά γνωρίζε όλο και καλύτερα, Α τός ο κόσμος διψ εδώ και χρόνια ένα ΤΙΛΟ. Ποια στοιχεί, πιστεύετε χρειάζο ντα! απο Τον κόσµο γιά να Παβουσιάσε ούτως ὥστε να δώ- αυτούς που εµπλέκο. ψουν σωστά µε απώ- τερο σκοπό στο Τέλος να έρθει ο πολυπόθητος Τήλος «Το σίγουρο είναι ό δεν µπορείς από τη µια στιγµή στην άλλη να µι- λάς για τίτλο από τ στιγµή που η οµάδα και γενικά το όλο οι- κοδόµηµα χρειαζό-- ταν µία ριζική αλλα- ταστάσεων, τρό ρικό, είμαι συ- γεχώς στη Λεμεσό για να διορθώσω αρκετά πράγματα ούτως ώστε να µπο- ρέσει η ΑΕΛ να µπει σε επαγ γελµατικά επίπεδα. Ελπίδες µε τίτλο Ο κόσμος πρέπει να καταλά βει ότι εάν διψά µία φορά άλλο τόσο εμείς, προπονητές και ὅ οίκηση που ξοδεύει κόπο κα χρήμα για να πετύχει τους στό χους της. Ο κόσμος θα πρέπει να δείξει το στοιχείο της υπο μονής. Η νέα σαιζόν φέρνει ϱι- ζικές αλλαγές στο ποδοσφαι- ρικό τµήµα της ΑΕΛ θέλοντας γα λειτουργήσουν όλα κάτω από επαγγελματικές βάσεις στον οργανωτικό τοµέα. Σε συνδυασμό µε τον κόσµο προ- σπάθεια είναι να κτιστεί µία δυνατή ομάδα, να κερδίζει κά- θε αντίπαλο, και από εκεί και πέρα εάν όλα συνδυαστούν µε την παρουσία του κόσμου που θεωρώ δεδομένο ότι θα την έχουµε µιας Και τον έχουµε ανάγκη τότε µπορεί να βασίζε- ται για ελπίδες κατάκτησης ενός τίτλου». Αισιόδοξα ο Ξεκινῄσατε από την πρώ- Τῃ στιγµή τον προγραµµατ- σµό στην ΑΕΛ µε τις αφαιρέ- σεις και συνάµα τις προσθέ- σεις στο έμψυχο δυναμικό. ΑΔΕΣΜΕΥΤΑΊ σφαιριστών µε συμβόλαια που τα δεδοµέ- να της Ομόνοιας και της Κύπρου δεν ση- κώνουν. Αλλά δεν θα κάµουµε νεκροψίες και οὐύ- τε θᾳ πούμε Χιλιοειπωμένα πράγματα. Το ρίσκο εκείνο πληρώνεται σήµερα µε άλλο ῥίσκο το οποίο όµως αν αποτύχει, οδηγεί στην καταστροφή. δη υπάρχουν και άλλα ανοιχτά µέτω- πα της Ομόνοιας µε Οκκά-Μπάγεβιτς και αν προστεθούν σε αυτά και άλλα, ο Θεός «Επιχείρηση» µε πολύ ρἱσ να βάλειτο χέριτου! Μακάρι η προσπάθεια της διοίκησης να πετύχει, οι ποδοσφαιριστές να δεί- ξουν κατανόηση και να µπει η Ὀμόνοια στο δρόµο της λιτότητας και τῆς περισυλλογής. Αν και αυτό να πετύχει, δεν είναι στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει στη μελλοντική αγωνιστική πορεία της ομάδας. Υπάρχει µπροστά της η Ευρώπη, όπου καλείται να αντιμετωπίσει στον 3ο προκρι- µατικό γύρο, µεγάλες οµάδες που για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται παίκτες αξίας καὶ πανίσχυρο ρόστερ. Υπάρχουν ακόµη και οι στόχοι της νέ- ας σεζόν - Πρωτάθλημα και Κύπελλο - 8η ΣΕΛΙΔΑ κο όπου οἱ ανταγωνιστές της και κύρια το ΑΠΟΕΛ, διατηρούν πολλά πλεονεκτήµα- τα. Πώς θα ανταπεξέλθει µε αποδυναµω- µένο ρόστερ Εξάλλου, η προετοιμασία της ομάδας, φαίνεται να καθυστερεί εξαιτίας της µα- κράς διαδικασίας που θα χρειαστεί γιατις διαβουλεύσεις µείωσης των συμβολαίων, Η τεχνική ηγεσία δεν έχει ακόµη ξεκαθα- ρισµένη εικόνα ποιόί θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, πώς να αναπληρώσει όσους φύ- γουν και πολλά άλλα, Είναι βουνό τα προβλήµατα για την Ὀμόνοια. Και οἱ αποφάσεις δύσκολες και µε πολύ ρισκο. Η νέα σεζόν προβλέπεται πολύ πολύ δύσκολη για το λαοφιλές σω- ματείο... Ζ΄ ἡ κπι µετή τίτήρς Κυρίως, μπορούμε να πούμε ακολουθή- σατε παρόμοια στρατηγική όπως και σε Δόξα και Ολυμπιακό. Δηλαδή, κρατήσατε Κάποιο κομμάτι στην ομάδα σλλά φέρατε αρκετούς καινούργιους ποδοσφαιριστές σπα «κυρίως από την Πορ- τογαλική αγορά. Το «μυστικό» Πορτογαλία 9 Πραγματικά, µου είναι απορία εδώ και καιρό Τι είναι αυτό που υπόρχει οτην Πορτογαλία, όπου τόσο εσείς όσο και άλλοι συνάδελφοι σας αρέσκεστε τα τελευταία Χρόνια να ψωνίζετε από εκεί, και δεν υπάρχει! σε άλλες χώρες «Υπάρχει µία παρεξήγηση στο θέµα Πορτογαλία. Όταν λέμε Πορτογαλική αγορά δεν μιλάμε µόνο για Πορτογάλους ποδοσφαι- ριστές, καθώς στη συγκεκριμένη χώρα αγωνίζονται και παίκτες από άλλες χώρες όπως είναι η Αγκόλα, το Πράσινο Ακρωτήρι, κτλ. Πρόκειται για χώρες που εύκολα παίρνουν κοινοτικά διαβατήρια σε συνδυασμό µε αυτούς που παίζουν και προέρχονται από την Πορ- τογαλία, Αυτοί οι παίκτες είναι πολύ κοντά στη νοοτροπία της δι- κής µας χώρας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιρι- στές που κυμαίνονται πάνω στα οικονομικά πλαίσια που λειτουρ- γούν οι κυπριακές οµάδες. Έτσι, για ποιον λόγο να μην συνεχίσω να ασχολούμαι µε µία επιτυχημένη αγορά, όσον αφορά εμένα, µιας και πέτυχαν και έδειξαν τι πάστας ποδοσφαιριστές είναι και παρέ- µειναν να αγωνίζονται στην Κύπρο» Επιθετική ΛΕΛ 5 Με βάση το μεταγραφικό σχεδιασμό που κάνστε στην ΑΕΛ και είστε προς Το τέλος της εκπλήρωσης του ποια εἷ- ναι η φιλοσοφία που έχετε για το πλάνο που θα έχει η οµάδα στη νέα σαιζόν «Η φιλοσοφία µε βάση του αρχικού πλάνου που έχει γίνει φέρει να απομένουν να γίνουν ακόµη δύο προσθέσεις ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριµένο πλάνο. Προσθέσεις που έχουν να κάνουν µε αριστερό µπακ καὶ στόπερ. Κινή- σεις που δεν βιαζόµαστε να κλείσουμε καθώς υπάρχει Είστε αισιόδοξος ότι αυτές οι κινήσεις θα καρποφορήσουν στο βαθµό τον οποίο περιμένετε «Σίγουρα, θα ήµουν αισιόδοξος. Εάν δεν ήµουν τότε δεν θα έκανα αυτές τις µεταγρα- φές. Θεώρησα ότι αυτοί που έµειναν από την περσινή οµάδα ταιριάζουν για τα πλάνα 0 χρόνος. Από εκεί πέρα η φιλοσοφία της ομάδας είναι να παίζει επιθε- τικό ποδόσφαιρο µιας καὶ µε αυτόν τον κόσµο που έχει η ΑΕΛ θα είναι άδικο και κρίµα να µην παίζει επιθετικό ποδό- σφαιρο. Να είστε σίγουροι ότι στόχος µας ως προπονητικό τιµ είναι η δηµιουργία µιας !. ΑΕΛ που να παρουσιάζει κα- λό και γρήγορο ποδόσφαιρο. . Να είναι µία ομάδα µε επιθε- !. τικές σκέψεις στο παιχνίδι της». μου για την ΑΕΛ που έχω στο µυα- λό µου. Πλέον, είναι θέµα ποια στρατηγική, ποιο πλάνο έχω εγώ στο μυαλό µου. Μαζί µε τους νέους παίκτες που ήρθαν τώρα στην οµά- δα προσπάθεια µας είναι να γίνει µία ΄. οµάδα δυνατή. Σίγουρα, είμαι αισιό- δοξος και όταν θα έχω όλους τους παίκτες από. κοντά τότε θα βόλου- µε µπρος για τη δηµιουργία µιας πολύ δυνατής ομάδας που θα παρουσιάζει και καλό και ελ- κυστικό ποδόσφαιρο για να το χαίρονται οἱ φίλαθλοι της ΑΕΛ και γενικότερα όλο το κυπριακό φίλαθλο κοινό». Εκπλήσσουν «άγνωστου» ο Παίκτες που έρ- Χονται από Πορτο- γαλία µεριά, από οµάδες πρώτης και μικρότερων κατηγοριών, δεί- χνουν να χρειά- . ζονται κάποιο χρόνο Ἅπρο- σαρµογής στα κυπριακά δεδο- µένα αλλά στη συνέ- ε χεια βρίσκουν τα πόδια τους και εκπλήσσουν αρκε- τούς. Αυτό το στοιχείο σας δι- καιώνει εσάς µιας και είναι δι- κής σας επιλογής «Ποιος προπονητής δεν νιώ- :. θει χαρούμενος και ευχαριστη- µένος από τη στιγµή που βλέπει . τους παίκτες του να είναι στα πρώτα ονόματα του πρωταθλή- ! µατος. Ο καθένας µπορεί να νιώθει δικαιωματικά περήφανος. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι σε άλλες οµάδες και θα τους ήθελα στην οµάδα µου αλλά λόγω ψηλού µπάτζετ δεν τους έχω µιας και σκοπός µου είναι να κινούµαι µε βάση τον προὔὐπολογισμό και µέσα στα Οικονομικά πλαίσια που έχω µπροστά µου. Τονίζω ακόµη µία φορά ότι το όλο πακέτο στη δηµιουργία που θα γίνει µία ομάδα είναι ότι έχουν έρ- θει αρκετοί καλοί σε άλλες οµάδες αλλά δεν έδειξαν την πραγματική τους αξία, ενώ κάποιοι άγνωστοι δείχνουν να εκπλήσσουν θετικά». Τα ταλέντα 9 Με την ένταξη Τσιάκκα και Ελευθερίου κλείσατε µε ΤΟ κεφάλαιο ενίσχυσης Κύ- πρ]ων παικτών ή υπόρχουν κάποιες περιπτώσεις που σας απασχολούν «Όχι, δεν έκλεισε αυτό το θέµα δικηγόρων ο Όταν απουσιάζστε στην ΠΟΡΤΟΥα- λία, στο τελευταίο σας ταξίδι, θα πρέ- πει να ενηµερωθήκατε όπ ο Ολυµπια- κός προχώρησε σε καταγγελία της ΑΕΛ και εσάς προσωπικά. Έχετε να κάνετε Κάποιο σχόλιο «Λεν θέλω να ασχοληθώ µε αυτό το θέµα... Το σίγουρο είναι ένα και δεν θέ- λω να συνεχίσω να ασχολούμαι µε αυ- τό... Είναι θέµα δικηγόρων από τη στιγ- µή που ένα συμβόλαιο σπάζει και χωρίς να υπογράψεις σε άλλη ομάδα τότε η µία πλευρά δεν είναι εντάξει όσο θέλει να φαίνεται... Επειδή σέβομαι τους αν- θρώπους και τον κόσµο του Όλυμπια- κού παρά του ότι έχω πικραθεί προτιμώ γα µην πω περὶσσότερα µιας και αυτό θα είναι το καλύτερο τόσο για µένα όσο και για αυτούς». 6 Ιἠπουχτήσαµε απύ δώρα... ο Απομένουν ΒΜΟΗῃ δύο κινήσεις που αφορούν την άμυνα. Ένας κε- ντρικός αμυντὶκός και ένας στο αρι- στερό άκρο. Αυτές οι δύο και τελειώ- σατε ή θα προσφέρετε και ένα δώρο στον κόσµο της ομάδας «Όταν έρθουν δύο ποδοσφαιριστές δεν είναι δώρο στην οµάδα... Δεν σηµαί- γει ότι ένα δώρο πρέπει να είναι καὶ αρ- κετά ακριβό. Έχει µπουχτίσει ο κόσμος της ΑΕΛ από πολλά δώρα όπως έγινε πέρσι για παράδειγµα. Για αυτά εμένα δεν είναι δώρα οι µεγάλες και ακριβές μεταγραφές. Δώρα εἶναι αυτοί οι παίκτες που θα είναι στην ΑΕΛ και οι οποίοι θα σέβονται τη φανέλα... Αυτό είναι το µε- γαλύτερο δώρο για αυτό τον κόσµο», κεφάλαιο καθώς υπάρχουν ακόµη περιπτώ- σεις που µας απασχολούν. Βέβαια, υπάρ- χουν οι περιπτώσεις των Κύπριων παικτών που είναι στο ρόστερ όπως είναι οι Τσιάκ- κας, Ελευθερίου, Νικολάου και Πάρπας κα- θώς και κάποιοι νεαροί που θα επιστρέψουν µιας και ήταν δανεικοί σε Άρη και Ατρόμητο (Πίσιλος και Περικλέους) και κάποιοι άλ- λοι, Αναλόγως θα κρίνω και θα πράξω και εάν υπάρχει το ενδεχόμενο θα είναι χαρά μας να υπάρχουν καλοί Κύπριοι, Θα προω- θηθούν και κάποια νεαρά ταλέντα, οι οποίοι θα είναι στην οµάδα και στις Πλάτρες αλλά και στο εξωτερικό και εάν αξίζει θα είναι δι- πλή χαρά για µένα εάν καταφέρει κάποιος να φορέσει τη φανέλα της ομάδας και να πάρει χρόνο συμμετοχής σε επίσηµο παιχνί- δι. Μην ξεχνάτε άτι και στις προηγούμενες οµάδες που ήµουν έδινα χρόνο σε κύπρι- ους παίκτες που άξιζαν και µε δικαίωναν για αυτόν τόσο µε την παρουσία τους όσο και με το χαρακτήρα τους». Ζητούμενο η σταθερότητα ο Πότε υπολογίζετε ότι ο κόσμος της ΑΕΛ θα δει την οµάδα έτσι όπως εσείς την έχετε στο μυαλό σας «Ευχής έργο όλων µας η οµάδα να πα- ρουσιαστεί όσο Πιο νωρίς γίνεται έτοιµη. Καμία οµάδα στον κόσµο δεν παρουσιάζρ- ται όπως πρέπει την {η µε 2η αγωνιστική. Εμείς θέλουµε να παρουσιάσει αυτό που πρέπει να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια και µε απόλυτο σκοπό το κέρδος. Είτε η ομάδα είναι 10056 έτοιµη είτε όχι εμείς θέλουμε την ουσία. Έπειτα, παιχνίδι µε παιχνίδι η οµάδα θα εἶναι Και πιο δυνατή. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει σταθερότητα στην απόδοση µας». Να πιστέψουν ο Τέλος, ποιο μήνυμα στέλνετε στον κόσµο της ΑΕΛ... ΤΙ τους υπόσχεστε για τη νέα σαιζόν «Στον κόσµο της ΑΕΛ στέλνω το µήνυµα ότι τη νέα σεζόν να πιστέψουν σε αυτό το πρόγραµµα που έχουµε κάνει µαζί µε τη δι- οίκηση. Στόχος µας είναι η δηµιουργία µας οµάδας που θα χαίρονται και θα χειροκρο- τούν αυτή την ομάδα. Μία ομάδα δυνατή να την χαίρονται οι οπαδοί της... Το ξεκά- θαρο μήνυμα που θέλω να στείλω στον κό- σµο της ΑΕΛ είναι να δείξουν υπομονή όλοι και να είναι σίγουροι ότι αυτό που ποθούν θα έρθει από µόνο του, γιατί πραγματικά αυτή η οµάδα πρέπει να λειτουργά κάτω από υγιείς βάσεις για να µπορέσει να πανη- γυρίσει στο τέλος κάποιον τίτλο». πππωππνπρινωκο πονν” 2. ΡανΙοι ΝαΙάαφεγίαε δι Απιῃςίς, 6018 Ι.ΑγπαΚα - Ογρτυς ΤεΙ.: --357-24626484. Εαχ: ἐ957-24626494, Ε-πιαί]: ΡΥΠΙπΙΒ4(Φογἰαπεί.οοΠι.ογ .ό-.). Λ ααϊάας Φ ῶε Ρ.Ἡ Το Αθλητικό κατάστημα της πόλης µας τώρα Καὶ µε οᾶςια] ένδυση Δη ΣΕΛΙΔΑ Οπήχηςτου Γιόρντι Κρόιφ καίτης φεπνής ΛΕΚ έχει µπει πολύ ψηλά. Η ὁξοδος” της ομάδας στην Ευρώπη φέρνει ακόµη μεγαλύτερες απαι- τήσεις και η πρόκληση της δυρωπαϊκής περι- πέτειας για ένα ποδοσφαιριστή, αποτελεί ένα δυνατό διαπραγµατευτικό χαρτί στα χέριατου Κρόιφ. Το δεδομένο είναι ότι στην ΑΕΚ επιθυ- μούν ενίσχυση της ομάδας σε όλες τις θέσεις, Από την άμυνα, στο χώρο του κέντρου αλλά πολύ περισσότερο στην κορυφήτης επίθεσης. Εκεί είναι που πέφτει µεγάλο βάρος τον τελειἰ- ταίο καιρό, καθώς ο Κρόιφ γνωρίζει ότί η ΑΕΚ πέροι υπέφερε στο επιθετικό κὀμματι, αφού τῆς έλειπε το εύκολο γκολ. Είχεκαιτην ατυ- Ανοικτό σκόµα το θέµα Μρντάκοβιτς αθήητικο βήμα Λύυ ὑυνπιί ϱΥύμπιί γΙΠ επίθε(η χία του τραυματισμού του. Πντάδο και εκεί ήταν ποὺ άρχισαν τα προβλήµατα. Πλέον ο Κρόιφ δεν θέλεινα στηριχβείσε ένα επιθετικό και στόχος του είναι να φέρεί δύο «δυνατά» ονόματα στην ομάδα. Το ένα είναιο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ κ.ο.Π. Λύριθ η 6υγέχεια τῆς υπύθεζης Οκκά-θμύνοιας Μ εβάση ανακοίνωση που εξέ- ὅωσε η Κ.Ο.Π., η επόμενη συγεδρία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της, θα πραγµατοποιηθεί αύριο Λευ- τέρα 8 Ιουνίου 20141 στα παλιά γρα- φεία της Ομοσπονδίας στις 7 μ.μ. Στην ατζέντα της συμπεριλαμ- βάνονται τα πιο κάτω θέµατα: Διαφορά Ιωάννης Οκκάς νε 0µό- γοια Λευκωσίας (συγεχιζόµενῃ ακρόαση) Διαφορά Σάββας Πικραµέγος 5 ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς (για ακρό- α ση Διαφορά Σοφούλης Στυλιανού νε Διγενής Ακρίτας Μόρφου (για ακρό- αση) - Λιαφορά Λάζαρος Ιακώβου 5 Διγενής Ακρίτας Μόρφου (για ακρό- ασῃ) Διαφορά Σταμάτης Πάντος ν ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς (για ακρόαση) Διαφορά Δημήτρης Λεωνή 5 Αλκή Λάρνακας (για οδηγίες). ᾿..μμντααα Καπι(πιτική 2υ1έλει(ῇ (πιό 19 |ὐγίθ Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑκαλείτα µέλη της σε Κατα- στατική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Ιου- γίου στις 19:00, στη Δημοσιο- γραφική Εστία. Τα θέµατα που θα απασχο- λήσουν τη Συνέλευση είναι η αύξηση της θητείας του Διοι- κητικού Συµβουλίου από δύο σε τρία χρόνια (τροποποίηση του άρθρου 12ᾳ) καιτα κρἰτή- ρια αναγνώρισης, από µέρους της ΕΑΚ, των ιστοσελίδων και των δημοσιογράφων που εργά- ζονται στα µέσα αυτά (προ- σθήκη στο άρθρο 3). Γκόρκα Πώτάδο ο οποίος ήταν δανεικός απὀ την Σουόνσι και η διοίκηση της ΑΕΚ βρίσκεται σε απεύθείας διαπραγματεύσεις µε την ουαλική ομάδα για να τον κρατήσει. Το ίδιο και ο Γιόρ- Ίντι Κρόιφ ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πράγ- µατα καὶ καταστάσεις στην οὐαλική ομάδα καθώς εβίαί φίλος µε τον πρόεδρο και γνωρί- ζει καἰ τον προπονητή. Η λογική λέει ότι από την στυγµή που η Σουόνσι δεν είχε στα πλάνα της μη Πωτάδο στην Τσάμπιονσιπ, δεν θα τον έχει ούτε τώρα που ανέβηκε στην Πρέμιερ Λιγκ και έτσι θα είναι πιο εύκολο να αποκτήσει µε ελευθέρα τον ὀ3χρονο ἱσπανό επιθετικό. Γίνο- νται επαφές και διαπραγματεύσεις ανάµεσα στις δύο πλευρές και ίσως µέσα στην επόµενη βδομάδα να προκύψουν εξελίξεις. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΡΝΤΑΚΟΒΙΤΣ Η άλλη περίπτωση που απασχολεί είναι καὶ αυτή γνωστή και δεν είναι άλλη από αυτή του Μίλιαν Μιρτάκοβιτς. 0 Σέρβος επιθετικός όλα δείχνουν ότι θα φοράει την φανέλα της ΑΕΚ από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Μιχαηλίδης να έχει όυνάντηση µε τον Μιρτά- κοβας στην Σερβία όπου θα µεταβεί σε περίπου μια βδομάδα για επαγγελματικούς σκοπούς και εκεί ίσως ξεκαθαρίσειτο σκηνικό. Οιπλη- ροφορίες αναφέρουν στι οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, όµως από την στιγµή που η ΑΕΚ επίσηµα δεν ανακοινώνει τίποτα καὶ δ8Ν επιβεβαιώνει, θᾳ πρέπει να αναμένει κόσμος της ομάδας ακόµη μερικές µέρες µέχρι να ξεκαθαρίσει το σίριαλ µε τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος µας, Πέρα απότην κορυφή της επίθεσης η ομάδα της Λάρνακας κάνει προσπάθειες για Ενίσχυση τόσο στην άμυνα όσο και στην µεσαία γραµµή, ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΤΟΠΕΡ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ Σίγουρη πρέπει γα θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός δεξιού µπακ. Θέσεις που χρειάζεται η ΑΕΚ παίκίες ενδεκα- ὑῄήχνει τον αντί-Ντα Σίήβᾳ 9 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Κρεµµάει τα γάντια τον Μάιο του 2012, ενώ την ίδια πορεία µε πέρσι θα ακολουθήσει ο Πέταρ Μιλοζέφσκι για γα είναι πανέτοιµος την νέα χρονιά να βοηθήσει την Ένωση. Ο ἁ7άχρονος Σκοπιανός τερματοφύλακας που είναι σε διακοπές στα Σκόπια, τέλος Ιουνίου θα πάει στο Βέλγιο για να ακολουθήσει ειδικό πρόγραµµα και θα ενσωματωθεί µρ την υπόλοιπη οµάδα περίτα µέσα Ιου- Νου. Με αυτό τον τρόπο όπως µας δήλωσε: «Θα ακολουθήσω ειδικό πρόγραµµα, θα δουλέψω σκληρά και θα είμαι έτοιµος να βοηθήσω την ομάδα και την νέα χρονιά». Ο Μιλοζέφσκι όπως είναι γνωστό ανα- Ο Νίκκι θέλει άλλους .. μαι γέωσε πρόσφατα τα συμβόλαιο με την Ένωση για άλλο ένα χρόνο καιθα συνεχίσει να φοράει την βυσσινί φανέλα για 7η συνρχόµενη Χρονιά. Στην Ένωση ήρθε την περίοδο 2005 µε προπονητή τον Έλι Γκούτμαν: «Δεν περίµενα ότι θα έµενα τόσο καιρό στην Ένωση. Στο τέλος όµως δέθηκα µε τον κόσμο και την ομάδα και το Παραλίμνι είναι το δεύτερο µου σπίτι. Ίσως να είμαι και ο µόνος ξένος παίκτης µε τόσα πολλά χρόνια στην ομάδα της Ένωσης. Σίγουρα αυτό αποτελεί για µένα και µία ξεχω- ριστή τιµή». Το βάρος και η προτεραιότητα του Νικόδηµου Παπα- βασιλείου πέφτει τώρα στην απόκτηση του αντί Ντα Σίλβα. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έχει μετακομίσει στην Ομόνοια και ο Κύπριος τεχνικός κινείται άµεσα για γα αναπληρώσει το µεγάλο κενό που έχει δηµιουργή- σθι η αποχώρηση από το ρόστερτου Βραζιλιάνου μάγου. Ενός ποδοσφαιριστή που πήρε την Ένωση από το χέρι στο β’ γύρο καιτην οδήγησε στο β’ γκρουπ. Να σηµει- ωθεί πως ο Άλεξ Ντα Σίλβα είναι ποδοσφαιριστής που παίζει με άνεση και στα δύο άκρα της επιθετικής γραμ- µής τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά ενώ µπορεί να παίζει και πίσω από τον επιθετικό κορυφής. Άρα με βάση αυτότο δεδομένο για να καλυφθείτο μεγάλο κενό που αφήνει η φυγή του Ντα Σίλβα θα πρέπει να ο κ. Παπαβασιλείου να βρει παίκτη που να παίζει στις τρεις θέσεις που έπαιζε ο Βραζιλιάνος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Η Ένωση µε την παραχώρηση του Άλεξ Ντα Σίλβα θα τα γέα αποκτήµατα ροπόδαρος Σνπνείκαις ος καν, ενώ οὐμ-. Φωνα µε την επίσημη ώ θαγΝουν ακόµη ο οίοος ενίσχυσης. Θα αποκτηθεί δεξιός και αρι- στερός µπακ, ακόµη ένας ανασταλτικός µέσος, «ένας δεξιός εξτρέμ και δύο επιθετικοί. 0 Κύπριος τρχνικός είναι στην η για διακοπές και έχει ανοικτή γραµµή µε την διοίκηση για θέµατα προ- χραμματισμού. ΠΟΙΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ᾿ Μέχρι ος νὰ ών πα συµβόλαάιατους ήτα ἔχουν επεκτεύ στην ομάδα οι ο. Ἰβσιοτ, ορόσα, Ντε Βουλφ, Μιλοζέφσκι, Σπύρου, Μέριάκκας, Έγνο πρότασηγια επέκταση του συμβολαίου του µέχρι το 2019 και στον ἔκο- τοεζο επιθετικό Μαρκ ΜπέρτΏλ και ος Π. απάνησητου. Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΟΥΜΕΝΟΥ Από την Ένωση αποχώρησε ὁ επίσειἰρά ετών Φυσικός αρχηγός της Δήμος Γούμενος ο οποίος ών να την Ὃ λα πήγε στον Ερμή. Η αποχώρηση του Γούμενου προ- κάλεσε αἴσθηση. Στην Ὃ ος του Γοὐμενουῃ διοίκηση απάντησε άµεσα µε την απόκτησή του Χρύση ον Απότέλεσαν παρελθόν επίσης οι Φασότ, Ταρουμπόα, []ανίκος Χαραλάμπους, Καμαρά, Ονανά,. Εσκομπάρ. Αποχωρεί 0 Καμάρας Τέλος µίας µακράς εποχής για τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τµήµατος της Ένωσης τον Ανδρέα Παναγή Καμάρα που αποσύρεται για να ξεκουρα- στεί. Έπειτα από μακρόχρονη παρουσία και προ- σφορά στην Ένωση ο Καµάρας αποχωρεί από την ομάδα έχοντας την συνείδηση του ήσυχη πως όλα αυπά τα χρόνια έκανε το καθήκον του) απέναντι στην µεγάλη του αγάπη την ομάδα της Ένωσης. Αθόρυ- βος και πιστός εργάτης της Ένωσης ο Καµάρας υπηρέτησε την Ένωση για 30 και πλέον χρόνια, βάλει στο ταμείο της ένας πολύ σηµαντικό ποσό. Αυτό το ποσό θα επενδυθεί για να πάρει νέα αποκτήµατα και κυρίως για να αποκτηθεί ο παίκτης που θα αντικατα- στήσειτον Βραζιλιάνο άσσο. ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η προετοιμασία θα αρχίσει µε τα εργοµετρικά στις 26 Ιουνίου καιτο βασικό µέρος θα γίνει και φέτος στην Αυστρία και στο Όπερτράουν. Στην Αυστρία θα γίνουν και τέσσερα φιλικά παιχνίδια. δάτους που να μπορούν να προσφέρουν και γα έχουν σταθερότητα αλλά και ποιότητα. Δεν αποκλείεται να γίνει και τρίτη κίνηση στην άμυνα σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος πολυθεσί- της ποδοσφαιριστής. Ο Κρόιφ επεξεργάζεται στο μυαλά του καιτην απόκτηση ενός αμυντι- κού µέσου. Πέρσι οἱ Φαν Ντάικ και Λίνσεν δεν πήραν καθόλου ανάσες και στα τελευταία παι- Χνίδιατης σεζόν φάνηκαν να µένουν από δυνά- μεις, αφού δεν υπήρχε κανείς να τους αντικα- ταστήσει. Φέτος δεν θέλουν να πάθουν το ίδιο στην ομάδα της Λάρνακας και έτσι αναµένε- ται να αποκτηθεί ακόµη ένας µέσος, πέρα από το νεαρό Γιακούμπου Άλφα που έχει υπογρά- ψει, Άλλη µια κίνηση που ίσως γίνει είναιτου επι- τελικού µέσου ή του ακραίου επιθετικού. Ειδικά για τα άκρα ο Κρόιφ έχει στο μυαλό του µία περίπτωση την οποία θέλθι πολύ οδώ και καιρό αλλά υπάρχουν δυσκολίες για να πει το «Ναἰ», χώρίς να αποκλείεται στην πορεία να αλλά- ξουν τα δεδοµένα. Πέρα όµως από τις προ- σπόθειες ενίσχυσης του ρόστερ, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου παίκτες δεν θα συνεχί- ΄ σουν στην ομάδα. Δύο ποδοσφαιριστές λοι- πόν που αναμένεται να πουν «όχι» στη πρό- τασῃ που τους έγινε για ανανέωση συμβολαίου με μειωμένες απολαβές είναι οι Γιώργος Λαμπρό- πουλος και Κρίστης Θεοφίλου. Αντίθετα ο Σάνι Κίνγκσλεῖ απάντησε θετικά στην πρόταση για µβιωμένες απολαβές τη νέα περίοδο και έτσι συνεχίζει κανονικά στην ΑΕΚ. ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 κοσμήτορας ο Χάλιος Στη θέση του κοσµήτορα επιστρέφει ο Γιαν- νάπαις Χάλιος όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ΑΕΚ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ Λάρνα- κας ανακοινώνει ότι ο κ. Γιαννάκης Χάλιος συνε- Χίζεινα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Μέλος του Δ.Στου Σωματείου µας µε καθήκοντα Κοσμµήτορα. Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε και δημόσια τις θερμές ευχαριστίες μας για την πολύτιμη, πολύχρονη και συνεχή προσφορά του στο Σωματείο µας». Αργούν τα διαρκείας... Κατά πάσα πιθανότητα η ΑΕΚ θα ανακοι- νώσει την κυκλοφορία των εισπηρίων διαρ- κείας σε Διάσκεψη Τύπου που θα γίνει σπς υπ Τ.Ἡ Τα πακέτα τα οποία θα υπάρχουν θα προ- κλΑμ ο δν ΠΧ νι] να) ιο] μι) Μαν κ Ἡ νοκ οιἩ Ν τα 2000. Πέρσι η ΑΕΚ διέθεσε περί- αν 1200 εισπήρια διαρκείας. Ένας αριθµός που δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικός και φέτοςο ον έχει µπει πιο ψηλά. Όπως μὴ λογικό θα υπάρχει µικρή αύξηση στην (Μπιβοπβάσινοῦ» 0 Λέο Μπονίμ ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ανάγκη επάγδρωσης της οπισθοφυλακής είναι εμφανής στον Ολυμπιακ Λευκωσίας, μετά την απο- δέσμευση του Κάρλος Αντρές Χέσους και συνάµα την αβεβαιότητας Υ 'ρω από το θέµα παραμονής του Βιμπέιρο, Και κατά πως μαρτυραών τα πεπραγμένα αποτέλεσε τη βασική προτεραιό σε του αφεντικού τῶν µαυροπρασίνων, Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος άναψε πράσινο για την τρίτη προσθήκη της θερινής περιόδου. Ο Βραζιλιάνος Λέο Μπονφίμ “περί αυτού ο λόγος: δεν έφερε αντίρρηση µπροστά στην πρόκληση που του παρουσιάστηκε και συναίνεσε στην εξόχως δελεαστική πρόταση που είχε ενώπιον του από την επαροπή προγραμματισμού των µαυροπρασίνων, Ο νεοαποκτηθέντας κεντρικός αμυντικός, που ανήκε µέχρι πρότινος στο δυναμικό της Βοθν!ςία (σ.σ έχο- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ντας στο ενεργητικότου 17 συμμετοχές και ένα τέρμα κατά τη λήξασα περίοδο), απέστειλε υπογεγραμμένο συμβόλαιο, χρονικής διά πο πια αποτελείτην μεταγραφή νούμερο τρία γιατο σύλλογο της Λευκωσίας, καθότι έχει αποκτηθεί ήδη ϱ Αντρέι Παβλόφ, ενώ υπάρχει κατ᾽ αρχήν συμφωνία µε τον Μάρκο Αουρέλιο, παρά τις αρχικές επίσηµες αψεύσεις εκ µέρους της διοίκησης για προχωρημέ- γες επαφές µαζίτου. Κατά τα άλλα, ο 28χρονος στό- περ, που διαθέτει επαρκώς ω, και παραστά- σεις, συγκεντρώνει τα αγωνιστικά στοιχεία που αναζητά ο Νίκος Παπαδόπουλος και δεν χωρεί πλέον αμφίβο- Νία ότι µε την ένταξη του στις τάξεις του «Τακτακαλά» υπολογίζεται ότι θα θωρακίσει στο έπακρο τα µετό- πισθεν. Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είχε προταθεί στους µαυροπράσι- νους προτού επικυρωθεί η πρόσληψη του Ελλαδίτη προπονητή, ενώ καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση θετικής άποψης για την αξία του από τον καθ ύλη αρμόδιο, πιθανό να διαδραμάτισε και εισήγηση του προέδρου του σωματείου, Πέτρου Σ ιο τα ο οποίος εἶχε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει δώσης αγω γιζόµενο προ καιρού. Μεταγραφική ενίσχυση, επίσης, σημειώθηκε και στο τεχνικό επιτελείο, νοουµένου ὅτι λυμπιακός προχώρηση στην πρόσληψη του Ελλα- δη γυµναστή, Νίκου Αμανατίδη, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του αφεντικού των µαυροπράσι- νων. Κατόπιν τούτου, η προσοχή πλέον επικεντρώνε- ται στην εξεύρεση άξιας εμπιστοσύνης προπονητή τερµατοφυλάκων, για τον οποίο επ ουδενί δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η προέλε υση του να προέρχεται από την ελληνική αγορά. ΤΟ...ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ Την ἴδια ώρα, οἱ µαυροπράσινοι διαπραγματεύονται με τον πι Ελαάη ό, Θανάση Κωστούλα, στο οποίο έχει κατατεθεί πρόταση συνεργασίας, 11 ἔτθς-και φομ. « Σίγουρα όµως, οι διαπραγματεύσεις που θα κρίνουν τις ὀφιδοβροπίδοκουθωματείοωθα-ακολομθήσουν Καιτα επόμενα εικοσιτετρᾶωρα, εάν λάβουμε,σοβαρά την πίστωση χρόνου που ζήτησε ο Όδχρονος κεντρικός αμυντικός για την τελεσίδικη του απάντηση. Η Οικο- νομική προσέγγιση είναι το ζητούμενο σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η διοίκηση κινείται µε ιδιαίτερα προσεγµένα μαῖα, στις επιλογές της, ΣΤΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Όπως ανακοινώθηκε, την 19η Ιουλίου το ποδο- σφαιρικό τµήµα του Ολυμπιακού θα µεταβεί στο Ελα- τοχώρι Πιερίας, σε ένα από τα καλύτερα ορεινά θέρε- τα της περιοχής, ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί το βασικό µέρος της προετοιμασίας του για την γέα οσφαιρική χρονιά. Κατά τη διάρκεια της παραµο- τρ της ομάδας επί ελληνικού εδάφους θα υποβλη- θεί σε δύο τεστ ετοιµότητας, ένα µε οµάδα Β’ εθνικής και ένα μες ομάδα [’ εθνική: μή ΗἩ αποστολή των μαυρο: ων θα αποτελείται απ περίπου 35 άτοµα, των οποίων μάγειρας, απο ός ναοί µασέρ, Φρο ντιστές και φυσικά οἱ ποδοσφαιριστές, η προπονητική ομάδα και οι συνοδοί. Η επιστροφή της ομάδας στην βάση της είναι προιρμσ να στις 31 Ιουλίου και τν μέρες µετά θᾳ κληθεί να αγωνιστεί εναντίον μι σε αναμέτρηση φιλικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της οµάδας, θα πραγµα- τοποιήσει ακολούθως σειρά φιλικών αναμετρήσεων με τις πιο κάτω οµάδες 06/08/2011 ΑΛΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10/08/2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 13/08/2011 ΕΡΜΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20/08/2014 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ Οι ώρες διεξαγωγής των συνα ακόµα ορἰστεί και θα υπάρξει ενη µενες μέρες, Ίσεων δεν έχουν ρωση στις επό- ᾳ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Σε κατάσταση πλήρούς δραστηριότητας από πλευ- ῥάς σχεδιασμού ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεταιο Ερμής, Η οµάδατης Αραδίππού στην τρίπ]της συνεχή παρουσία στη µεγάλη κατηγορία εἶναι απόλυτα φυσιο- λογικό να παρουσιάζέται -και να είναι- ακόµη :πιο ώριμη, θέλοντας να κλείσει την πτυχή του σχεδια- σµούτο συντομότερο δυνατό. :Ὀπροπονητής της ομάδας Λούκας Χατζηλούκας σε συνεργασία µε τῃ διοίκηση καϊτον τεχνικό διθυθυντή Πανίκο Ξιούρουππα μελετούν σε καθημερινή βάση αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που τους προ- τείνονται. Οι κινήσεις που γίνονται είναι πολύ προ- σεκτικές (γίνεται προσπάθεια όπως μειωθεί όσο το δυνατό πιο πολύ το ρίσκο), ενώ από την άλλη όλες οἱ ενέργειες εντάσσονται εντός των οικονομικών πλαι- σίων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, Ο Ερµής µέχρι τώρα υλοποίησε οκτώ συνολικά μεταγραφές. Απέκτησε τους εξής ποδοσφαιριστές: Τους Στέλιο Δημητρίου, Αριαν Μπεκιάι, ΑΥγελο Χαρα- λάμπους, Απόστολο Μιχαήλ, Δήμο Γούμενο, Νίκολα Γλιγκόροφ, Κάρλος Σαβέντρα και Περικλή Μουστάκα. «ΝΕΟ» ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο εµφανίζεται στη παω έτριο ΠΒ μα ρου φετινή προσῄάθεια ενίσχυσης και αξίζει αναφοράς είναι η παρουσία νεαρών Κύπριων ποδοσφαιριστών, που εκφράζεται µέχρι τώρα µε την παρουσία των Στέλιου Δημητρίου, Αγγελου Χαραλάμπους, Από- στολου Μιχαήλ που είναί όλοι κάτω των 22 χρόνων. Ο Ερµής όπως ἀλλωστε έχει εκφραστεί και επίσηµα, θέλρινα συμπεριλάβει στο φετινό έμψυχο υλικότου όσο το δυνατό περισσότερους Κύπριους νεαρούς παίκτες, που έχουν φυσικά ικανότητες και δείχνουν ότι µπορούν να πάνε ψηλότερα. Εννοείται ότι η πρόθεση της τεχνικής ηγεσίας είναι να δοθεί σε αυτούς τους νεαρούς η ευκαιρία να δείξουν αυτές ττις ικανότητες. Προχωρώντας στο θόµα της ενίσχυσης, «ναυαγεί» η περίπτωση απόκτησης του Γάλλου επιθετικού Μπρους Ἰνκάνγκο, ο οποίος διαφοροποίησε τις οἰκο- νομικές του απαιτήσεις και ειδοποιήθηκε από την διοίκηση να µην έρθει στην Κύπρο. Προς «ναυάγιο» οδηγήθηκε και η περίπτωση Γιώρ- γου Γεωργίου, διότι ο Ελλαδίτης αμυντικός έχει συµ- βόλαιο με τον ΟΦΗ και ο Ερμής δεν θέλει να εµπλα- κεί σε διαπραγματευτεί µε την ομάδα της Κρήτης στην οποία αγωνίστηκε ο ποδοσφαιριστής κατά το τελευταίο εόμηις, Επ οη ο πα Παρελθόν για Ερµή αποτελεί ο 27 χρονος Γάλ- | | λος Μπρους Ινκάγκο αφού δεν παρουσιάστηκε ΄ αλ λος το ια του. Συνάντηση Προέδρου Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται συνά- ντηση ανάµεσα στον πρόεδρο Λούκα Φανιέρο και το τεχνικό επιτελείο µε σκοπό να γίνει µία ανα- σκόπηση της µέχρι τώρα πορείας του προγραµ- ματισμού και καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις, που) αναμένεται να γίνουν. Η μεταγραφική ενίσχυση περιλαμβάνει και άλλους ποδοσφαιριστές. Συγκεκριµένα η οµάδα της Αρα- δίππου βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε αναζήτηση δύο κεντρικών αμυντικών, ενός αριστερού οπι- σθοφύλακα, ενός µέσου, ενός ακραίου επιθετι- κού και δύο φορ περιοχής. Με αυτές τις προ- σθήκες η τεχνική ηγεσία εκτιµά ότι η ομάδα θα καταστεί µάχιµη στο νέο πρωτάθλημα και ασφα- λώς ικανή για µια θετική πορεία, που µε το τέλος του πρωταθλήματος να µπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερη απότις δύο προηγούμενες στη µεγάλη κατηγορία. Αυτός βέβαια είναι και ο κύριος φετι- γός αγωνιστικός στόχος. Να παρουσιαστεί ο Ερμής µε την ωριμότητα και την εμπειρία που απέκτησε µε τη διετή τριβή του στο χώρο των µεγάλων, απο- βάλλοντας σε µεγάλο βαθµό στην πράξη τα χαρα- κτηριστικά του νεοφώτιστου (ενθουσιασμός και έλλειψη παραστάσεων και εμπειριών) ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Στις 4 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές θα αρχίσουν την διαδικασία των εργοµετρικών καιστις 11 του ίδιου µήνα θα αρχίσει η προετοιμασία της οµά- δας. Ενώ, στις 17 Ιουλίου ο Ερµής θα αναχωρήσει για την Πολωνία όπου θα γίνει το βασικό µέρος της προετοιµασίας. ο Στις 17 Ιουνίου ο Ερμής θα πραγματοποιήσει τον ετήσιο του χορό στο Νθηιμς στη Λάρνακα. με τεχνικὀ τι ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 9 ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Σύμφωνα µε ο) οι] ο μας η Οµόνοια πο πο ιδ οοἳ ο πο Ἡ τεχνικού της Νεόφυτου Λάρκου κινή- μνο [ο ο]ὴ ἱσπανία.και κτύπησε την πόρτα της Σπόρτινγκ λα ολο. βέβαια, για τον Αργεντινό πρώην ποδο- σφαιριστή του Απόλλωνα Γκαστόν Σαν- πλ η λι ιο λιοο.ὖ Ἱλο ὴι Σπόρτινγκ Χιχόν, υπο- γράφοντας τετραετές συμβόλαιο αλλά δεν άφησε απόλυτα ικανοποιηµένους τους υπευθύνρυς της Ισπανικής οµά- δας οι οποίοί σκέφτονται για το µέλλον του. Ο Σανγκόϊ τη σεζόν που έληξε αγω-- νίστηκε σε 18 ολο η 19 ο τα ιο] νὰ Ἐν. Ομόνοιας Είναι να γίνει και πρόταση στη Χιχόν Ἐν το) ο επιθετικού, βάζοντας µάλι- στα και ρήτρα. ο. ιο το ζω] ο λα λε. κόστος της τυχόν αυτής μεταγραφής, λαμβανομένου υπόψη και την προσπάθεια που κάνει η Οµό- νοια για περισυλλογή. Να αναφέρουμε επίσης ότι στη λίστα των υποψηφίων της Οµόνοιας είναι και επιθετικός της Κοπεγχάγης. [1βΙ ΩΧΙΙΗ Ἡ. ζύημρῆη ὃ «[8Υ Τ9ΝΙ ΚΩΗΣΤΛΗΤΙΜΙΛΗ Μπορεί µέχρι σήµερα η απο- στολή... «μείωση απολαβών των ποδοσφαιριστών» που µπήκε σε πράξη εδώ και ενάµιση εβδομάδα από τη διοίκηση της Ομόνοιας να τα πηγαίνει µια χαρά , µετά και τις θετικές απαντήσεις των Αβραάμ, Εφραίμ, Αλαμπί, Κασέκε και Ντάβι- τσον͵ καθώς και µε τις αναμενόμενες θετικές απαντήσεις των Βέντσιελ, Γιωργαλλίδη, Χριστοφή, Σπούνγκιν, Αγκουιάρ και Καρυπίδη, όµως τα δύσκολα για τον Μιλτιάδη Νεοφύ- του καιτους συνεργάτες του τώρα αρχίζουν, Βλέπετε µετά τις πιο πάνω συνα- γτήσεις µε τους προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές πλέον παίρνουν σειρά οιτρεις πρωτοκλασσάτοι διξ- θνείς Κύπριοι ποδοσφαιριστές των κυπελλούχων, Μ. Κωνσταντίνου, Αλωνεύτης και Μακρίδης, οι οποίοι µάλιστα διαθέτουν από τα πιο ψηλά αθήητικο ὕημα Ππε τὴ «ΠΠ ΚΙ 0 [ιωῇγΠΛΙΙΡη Ο διεθνής πορτιέρο της Ὀμόνοιας Αντώνης Γιωργαλ- λίδης απάντησε χθες θετικά προς τη διοίκηση τηὸ Οµό- νοιας αποδεχόμενος την πρό- ταση που του έγινε για µεί- ὡση των απολαβών του. Λίγο µετά την θετική απά- ντήση προς την Ομόνοια για µείωση των απολαβώντου, ο Αντώνης Γιωργαλλίδης προ- ολ δνειᾶ μας, το µεγάλο ο ο ΤΗ μας σπίτι καὶ πρέπει να το στηρίξουμε και στις εύκολες καιστις δύσκολες ώρες. Συζη- τήσαµε, καταλήξαµε, όλα καλά. Έχουμε ένα καταπλη- κτικό κόσµο που πιστεύει σε μας και περιμένει να δίνουµε τον καλύτερο µας εαυτό. Παρόλο που έχουµε ανάγκη από ξεκούραση, άρχισα ήδη να σκέφτομαι την προετοι- µαδία. Η νέα περίοδος είναι γεμάτη απαιτήσεις και προ- κλήσεις». | 5η ΣΕΛΙΔΑ τη µετους Μ. . ολλ Μακρίδη θα οκ ποτά ο τον ν) θθχρονο(/θ/! 985) Ουρουγουανό τερ- [µε ἰταλικό διαβατήριο, Νταμιάν Φρασκα- οπρίος Κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο ς με τοὺς πράσινους. ασκαρέλι αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες της «του µε τελευταία την Σέρο Λάρκο, ενώ όπως προ- ατά τὴν περσινή χρονιά αγωνίστηκε-στον ΟΜΟΝΟΙΑ εβδομάδα η. διοίκηση τα πρασίνων πιο...«ανοιχτή» για κάθε ενδεχόμενο είναι αυτή του Στάθη Αλωνεύτη. Και αυτό γιατί ο Στάθης εκτός από το γεγονός ότι µπορεί να είναι έτσι και αλλιώς αρνητικός σε οποιαδήποτε µόρφής πρόταση για µείωση του συμβολαίου του, μπροστά του έχει και κάποιες άλλες προτάσεις οµά- δων για συνεργασία του σε περί- πτωση που δεν τα βρει µε την Οµό- γοια, Πάντως χαρακτηριστικές είναι και οι χθεσιγές δηλώσεις του εκπρό- σωπου του ποδοσφαιριστή, Γιώτη Παναγιώτου(πρώην ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας) στο «Α.Β.», ο οποίος µετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε µαζίτου µας τόνισε: «Θαπάμε στις συν ς µε την διοίκηση της Ομόνοιας µε πολύ θετική διάθεση, όµως όλα εξαρτώ- γται από αυτά που θα ακούσουμε εκεί. Προς Θεού... Ο Στάθης θέλει να συνεχίσει στην Ομόνοια, η οποία είναι η ομάδα της καρδιάς του, όµως αυτό εξαρτάται και από τις προθέσεις τις ίδιας της διοίκησης καιτι θα µας προτείνει. Δεν πρόχκειτ ο δήποτε, Εύχομαι πραγματικά στο τέλος να τα βρούμε και ο Στάθης να συνεχίσει στην Ομόνοια». Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν όλα είναι ρευστά στην περίπτωση Αλωγεύτη και όσο κοντά φαίνεται να εἶναι οι δύο πλευρές, άλλο τόσο µακριά δείχνουν να είναι. «ΘΕΤΙΚΟΣ» Ο ΜΑΚΡΙΔΗΣ Την τριανδρία των ψηλών συµβο- λαίων πάντως συμπληρώνει ο Κων- σταντίνος Μακρίδης. Ο διεθνής µέσος των πρασίνων ο οποίος κατά την περίοδο του Ιανουαρίου ήταν ευγνώμων στην Ὀμόνοια.,»» Ὃ πα ρα ο λαο ΡΗΡΘΗΗΑΗΟν ρορκάρὸν, ο οποίος τόπο- : Στη μεταγραφή τοῦ στους πράσύους. ῥούμενος Καὶ είµαι ευγνώμων προς την μου ὄίνειτην ευκαιρία να είμαι μέλος του συλλόγου της Κύπρου, Θα εργαστώ πολύ δώσώτο 10056 γιατην ομάδα. Ξέρωτιζητούν ο απαιτητικοί είναι, αλλά εἶµαι έτοι- στη µεγαλύτερη πρόκληση της συμβόλαια από τους ποδοσφαιρι- στές που βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο ρόστερ των πρασίνων. Αναπόφευκτα λοιπόν η λιτότητα δεν θα μπορούσε να µην τοὺς ακου- µπήσει και αυτούς και από εβδοµά- δας η διοίκηση των πρασίνων θα επι- διώξει να έχει ραντεβού και µετους τρεις αυτούς ποδοσφαιριστές ώστε να τους γίνει η πρόταση για µείωση των απολαβών τους. Που βρίσκεται όµως η δυσκολία σε αυτή την περίπτωση Η δυσκολία έγγειται στο γεγονός ότικανένας από αυτούς τούς τρεις ποδοσφαιριστές, βλέπει µε θετικό µάτιτην πρόταση που θα τους γίνει, Ας πάρουμε όµως τα πράγματα µε τη σειρά και αρχίζοντας από την πιο δύσκολη των περιπτώσεων. Ο λόγος βέβαια για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου ο οποίος εκ πρώτης όψεως δείχνει πολύ καλή διάθεση για να µπει σε συζητήσεις µε τη διοί. κηση των πρασίνων και αυτό που θα παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην τελική του απάντηση είναι το ύψος της µεί- ὦσης που θα του προταθεί. Το δύσκολο µε την περίπτωση του ΜΙχα- λάκη είναι η ηλικία του(πάτησε πλέον τα 39) Και αυτό απαγορεύει στη διοί- κηση των πρασίνων να του προτεί- γει ταυτόχρονα και επέκταση συµ- βολαίου όπως έγινε στην περίπτωση του Εφραίμ. Πάντως το θετικό για τους πράσινους στην προκειµένη περίπτωση εἶναι η καλή διάθεση του ποδοσφαιριστή να µπει στη διαδι- κασίατων συζητήσεων, κάτιπου στο τέλος αποδειχτεί κλειδί για αίσιο έλος, ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ Ο ΣΤΑΘΗΣ Η δεύτερη περίπτωση και ίσως η από τους πρώτους που αποδέχθη- καν την τότε µείωση που του προ- τάθηκθ από την διοίκηση, αναμένει υπομονετικά να κληθεί σε συνά- γτηση, να ακούσει την πρόταση που θατου γίνει και ακολούθως να πάρει τις αποφάσεις του. Πάντως ο ποδο- σφαιριστής µέχρι στιγµής δεν έχει εκφράσει οποιαδήποτε άποψη για το όλο θέµα, όµως πληροφορού- µαστε ότι και αυτός θα πει το «ναι». | ΘυΜΜΕΗ ήέχριστιο 15 Ιουνίου οἱ ε]γβαφές Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παι- διών, η ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας διοργανώνειτο ΟΜΟΝΟΙΑ ΞυΜΜΕΒ ΟΛΜΕ 9011, µε τις εγραφές να συνεχίζονται µέχρι τις 15 Ιου- ΟΜΟΝΟΙΑ ΒύΜΜΕΗ 6ΑΝΡ 20141 20/6:22/7 «Ποδόσφαιρο «Κολύμβηση «Ψυχαγωγικά Παιχνίδια «Σεμινάρια για ψυχολογία, δίαιτα και διατρο ΑΘΡΙ5 ΔΡΟΗΤ 6ΕΝΤΕΒΕ 20/6-22/7 «Ποδόσφαιρο “Κολύμβηση «Τένις «Ψυχαγωγικά Παιχνίδια «Σεμινάρια για ψυχολογία, δίαιτα και διατροφή Εγγραφές Πληροφορίες 97 620210 / 22 486033 ΑποδέχθηΚε Και 0 Ντάβιτσον τη µείωση Μετά τους Αβραάμ, Εφραίμ, Κασέκο και Αλα- µπίίσυν ο Λεάντρο που του έγινε επέκταση συμφωνίας) άλλος ένας ποδοσφαιριστής των πρασίνων αποδέχθηκε τη µείωση απολαβών που του έγινε από τη διοίκηση της Ομόνοιας. Ο λόγος γιατον Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό, Ντάβιτσον Μοράϊις, ο οποίος τελικά ήταν θετι- κός στην πρόταση που του έγινε και έτσι θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά στο ρόστερ των κυπελλούχων. -Έτσι µετά την απάντηση καιτου Ντάβιτσον, η διοίκηση των πρασίνων αναμένει τις απα- ντήσεις και των Βέντσιελ, Γιωργαλλίδη, Χρι- στοφή καιτων κάπως πιο ακριβοπληρωµένων, Καρυπίδη και Αγκουιάρ, οι οποίοι σύµφωνα ὄρόμο καιτων προαναφερθέντων συµπαικτών τους Καὶ θα συνεχίσουν στην Ομόνοια. με τις πληροφορίες θα ακολουθήσουν τον { Μπορεί το Κεφάλαιο του γυµναστή της ὀμόδης να ο έκλεισε ερ µε Την πρόσληψη του Στέργιου Φωτό. (πουλου, όμως η θέση του βοηθού ποσα μένει ακόμη. άδεια, Και δεν αποκλείρται αυτό να κρατήσει γία πολύ ακόμη αφού πρώτιστη έχνοια του Νεόφυτου λάρ- κου εναίνας οωθς Ὃ ανα. ης ο ο. . λε, αἳὖ η ζίΠ)] Διαρκείας ΔΥΤΙΚΗ ΡΗΕΜΙύΜ Κανονικό: 515 ευρώ ΣΥ.ΦΙ. ΠΑΦΟΥ («2 Παρασκευή Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων και η Θύρα 9 Τµήµατος Πάφου θέλουν να ενη- Πο ο κο ωκο ο τω και υποστηρικτές του λαοφιλέστερου σωµα- τείου στην Κύπρο, της Οµόνόιας, την έναρξη Ποιο τοσο ον παν ο λι δν οκ ο ττεη . οίκηµα του Σύνὸ ή στην Κάτω Πάφο. ος οσα ἡ Πήίπε αποφασισμένος να φτήσει μέχρι τα ἄκρα Συμφωνα µε πληροφοριες µας απο το Φφιλικο περιβαλλον του Ηλια Χαραλαμπους. ο πρωην αρχήγος του Τριφυλιου πρό- κεπαί να φτασει μεχρι τᾳ ακρα. Θεωρειτον εαυτο Του για ενα χρονο ποδοσφαιριστη της Όμονοιίιας. οπως προβλεπεται στο συµβολαιο που εχει υπογράψει. Συναµα οµως οι 1διες πληροφορίες προ- σθετουν ΟΤΙ 06 Ηλιας δεν επιθυµει να µεί- νειανεργος και οτι πρὀθεσή του ειναι να κο ο ο οο πλενο αταλ χνοντας µεγαλη προτιµηση στην Ελλάδα και στα παλια του... ληµέρια. τον ΠΑΟΚ. επαφες µε παραγοντες του οποίου ειχε την με ΕΕ το τει ζεἩ Τον Ἠλια Χαραλαμπους τον θελει πολύ και ο Τακης Λεμονής µε τον οποιο τα ο ατα τν Όμως οι καταστάσεις στον Πανιωνιο ειναιρευστες λόγω των οικονομµικῶν προ- ο αι ακομη ον µενο ακόµη να φύγει και ο Τακης Λεμο- η ΑΝΤΡΟΣ ΚΩΝ. Μαθητικό: 250 ευρώ Παιδικό: 90 ευρώ Οικογενειακό: - Κανονικό: 410 ευρω Μαθητικό: 200 ευρώ Παιδικό: 60 ευρώ Κανονικό: 365 ευρώ Μαθητικό: 200 ευρώ Παιδικό: 40 ευρώ Οικογενειακό: 675 ευρώ Κανονικό: 190 ευρώ Μαθητικό: - Παιδικό: - Οικογενειακό: - Τη Σειρά 2000 ευρώ 2η Σειρά 1750 ευρώ 8η Σειρά 1500 ευρώ 6η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο βημα ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 γκουσαῖν για Ἀρσεναλ και Ἱότεναμ Στο µετεγγραφικό στόχαστρο των Άρσεναλ και Τότεναμ φέ- ρεται να βρίσκεται ο Γκονσάλο Ιγκουαῖν, σύµφωνα µε δημοσιεύ- µατα του αγγλικού Τύπου. Όπως υπογράµμµισαν οι Βρετανοί, µέ- σω των δημοσιευμάτων τους, οι δύο ομάδες εξετάζουν την πε- ρίπτωση του Αργεντινού επιθετικού, ο οποίος δεν φαίνεται να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του Ζοσέ Μουρίνιο, µε βάση την επικείµενη απόκτηση του Σέρχιο Αγκουέρο. Ο Αρσέν Βενγκέρ φέρεται να έχει εκφράσει την προτίμησή του στον Καρίμ Μπενζεµά, για την ενίσχυση της επιθετικής γραµµής της Άρσεναλ, όµως δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο από- κτησης του Αργεντινού επιθετικού, ο οποίος πέρυσι σηµείωσε 13 γκολ σε 25 αγώνες, καθώς ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυ- µατισµό, Τα δημοσιεύματα καταλήγουν, πως στο «Κόλπο» για την απόκτηση του Ἰγκουαῖν αναμένεται να µπει και η Μάντσεστερ Σί- τι, η οποία ψάχνει παίκτες για να ενισχυθεί ενόψει της συµµετο- χής της στο ΟΠαπηρίοης { θ8ρυθ. Τέλος εποχῆς για Χιουζ Την απομάκρυνση του Μάρκ Χιούζ από την τεχνική Πγε- σία της γνωστοποίησε η Φούλαμ. «Η Φούλαμ επιβεβαι- ώνει ότι ο Μαρκ Χιούζ έχει ενημερώσει πως θα αποχωρήσει από την ομάδα στα τέλη Ιουνίου» αναφέρει μεταξύ άλ- λων η ανακοίνωση των «κότατζερς», Ο Ουαλός τεχνικός βρισκόταν από το περασμένο κα- λοκαίρι στο «τιμόνι»του λονδρέζικου συλλόγου, µε ΤΟΝ οποίο κατέκτησε την όγδοη θέση στην πρέµιερσιπ, παίρνοντας παράλληλα το «εισιτήριο» Ἴνα το Πουρόπα ΛΙΥΚ, μέσω της-κατάταξης ΓαίΓ΄ ΡΙ8Υ.: 5 Μεταγραφικά σενάρια εμφανίζουν τον 47χρονο προ- πονητή ως αντικαταστάτη του Ζεράρ Οωγέ στον πάγκοτης Άστον Βίλα, ωστόσο ο ίδιος διαψεύδει κάτι τέτοιο. Στη Βαρκελώνη για Αγουέρο Μπαλάκι έχει γίνει ο Σέρχιο Αγουέρο, καθώς κάθε µέ- ρα ο Τύπος τον στέλνει και σε διαφορετική ομάδα. Το µόνο σίγουρο είναι πως ο Αργεντινός θα αποτελέσει πα- ῥρελθόν για την Ατλέτικο, ὠστόσο κανένας ακόµα δεν γνω- ρίζει αν θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης ή θᾳ ετοιμάζει τις βαλίσες του για τη μαγευτική Βαρκελώνη. ᾽ Την περασμένη Πέμπτη ο τεχνικός διευθυντής της Ατλέ- τικο Μαδρίτης βρέθηκε στα γραφεία της πρωταθλήτριας Ευρώπης και είχε συνομιλία µε τον ομόλογο του για πε- ρίπου δύο ώρες. Το θέµα της συζήτησης δεν ήταν άλλο από τη μετεγγραφή του Αγουέρο, ωστόσο οι δύο πλευ- ρές δεν τα έχουν βρει ακόµα. Η Ατλέτικο ζήτησε στα ανταλλάγματα να συµπεριλη- φθείο Κεϊτά, αλλάο Γκουαρδιόλα δεν συζητά το ενδεχόμενο να αφήσει τον παίκτη του να φύγει για τη Μαδρίτη. Ο Χο- σέ Λουίς Καμινέρο έριξε στο τραπέζι τα ονόματα των Κρκας, Τιάγκο, γιατους οποίους έχει ενδιαφερθεί η Ατλέ- τικο από τον Ιανουάριο. [ο σίριαλ Αγουέρο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες και αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια ακόµα, µε τον ἱσπανικό Τύπο τη µία µέρα να ντύνειτον Αργεντινό µε τη φονέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και την άλλη να τον στέλνει στην Μπαρτσελόνα. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕυὐΒΟ 2012 ὈὩραδιά των φαβορεί Δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα τα φαβορί, στους αγώνες της περασμένης Παρασκευής για τα προκριματικά του Ειτο 2019. Στον Ίο όμιλο, η Γερμανία µε δύο γκολ του Μάριο Γκό- µεζ, το δεύτερο στο 906 λεπτό, «πλήγωσε» τη γειτόνισσα Αυστρία και σφράγισε το εισιτήριο για τα τελικά στην Πο- λωνία και την Ουκρανία. Άβολη ισοπαλία έφεραν, στον άλ- λο σηµαντικό αγώνα, οι Βέλγοι µε τους Τούρκους. Στον 30 όμιλο, χωρίς δυσκολίες πέρασαν τα φαβορί, µε την ἱταλία να κερδίζει 3-0 την Εσθονία και τη Σλοβενία να παίρ- γειτο διπλό (0-2) επίτων Νήσων Φαρόε. Στον 40 όμιλο, έµεινε ζωντανή για τη 2η θέση η Ρουμα- γία, µετά το 3-0 επί της Βοσνίας, ενώ το 1-1 ανάµεσα στη Λευκορωσία και τη Γαλλία έφερε τους «τρικολόρ» ακόµα πιο κοντά στα τελικά. Στον 5ο όμιλο, Σουηδία και Φινλανδία νίκησαν τη Μολδα- βία (1-4) και το Σαν Μαρίνο (0-1) αντίστοιχα, ενώ στον 6ο όμιλο, της Εθνικής Ελλάδας, η Κροατία έκανε στο τελευ- ταίο 2λεπτο µια µεγάλη εντός έδρας ανατροπή κόντρα στη Γεωργία, παίρνοντας το τρίποντο µε 2-Ί. ο Αναλυτικά τα αποτελέσµατα και Οἱ σκόρερ των αγώνων της Παρασκευής, έχουν ως ακολούθως: Ίος ΟΜΙΛΟΣ Αυστρία-Γερμανία 1-2 (50’ αυτ. Φρίντριχ - 44’, 90’ Γκόμεῦ Βέλγιο-Τουρκία 1-1 (4) Ογκουνγίµι - 22' Γιλμάῦ .α ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΙΡΠΙΠΗ) Στο µετεγγραφικό στόχαστρο της Γι Ἰουβέντους νά συ- δα. µπεριληφθεί ο Φρανκ Ριµπερί, ο οποίος θέλεινα αποχώ- ρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου. Σύµφωνα µε δηµοσι- εύµατα του αλικού Τύπου και συγκεκριµένα τής εφή- | μερίδα «Ἡ Οἴοπ]ο» αναφέρει πως µέσα στις επόμενες ημέ- -' Ὄρες θα ξεκινήσουν επαφές ανάµεσα στον Γάλλο ποδα- . σφαιριστή. και τους ιθύνοντές της ομάδας του. ορ «Ενώ σηµαντικό ῥόλο στις διαπραγματεύσει ε «να παῖξει κάι ο Λούκα Ἰόψι. - 9 Ἐν ομο σινδέρτοι φλικά 16 τον Γάλλο πς κτη της ΜΠ ψ Μονάχου και Οἱ πείσει να μετακομίσει στη Γιουβέντους: νέα σεζόν.. . Βαμαροί δε είναι αρνητικοί στο δνδεχόµενο τι σης του παίκτῃ, εφόσον ικανοποιηθούν. οικονομικά απὀ τη αγηραιά κυρία», η οποία σκοπεύει να. (ξοδέψει εκατό εκα- εφετνή σεζόν τιρὰ γία τη μετ .. πο ώση ην τεφετ -- δώ σηἩ από τη Λάτσιο 0 Μουσλέρα Την αποχώρηση του Φερνάντο Μουσλέρα από την ... ομάδα της Λάτσιο προανήγγειλε ο ατζένπης του πα(- ΄ κτη Ντανιέλ Φονσέκα. Ο Ουρουγουανός τερµατο- φύλακας έχει συμβόλαιο µέχρι το 2012 αλλά µε τις ΄ -! συζητήσεις περί ανανέωσης του συμβολαίου του ΄ ΄. να έχουν ουσιαστικά «παγώσε!», το µέλλον του φα(- - γεται πως θα είναι µακριά από τους «γαλάζιους». | «Δεν μιλούσα όλο το αυτό τον καιρό για το καλότου ΄ Ἰ. Μουσλέρα και της Λάτσιο. Το συμβόλαιο του θα ΄ . έπρεπε ήδη να είχε ανανεωθε(. Ο Φερνάντο αισθά- - ποιο ο. ην ο ζω. πα νεται δεν κράτησε πην υπόσχεση του. Οι προθέσεις µου µε τον πρόεδρο της Λάτσιο, Σλαούντιο Λοτίτο, | είναι πολύπλοκές όπως είναι πλέον και αυτές του | Μουσλέρα µε την ομάδα. Ο πελάτης µου δεν θα ου- ΄. νεχίσει να αγωνίζεται στον παλικό σύλλογο. Πλέον | μπορώ να πω πως αυτός δεν θα είναι ο τερµατο- ΄ φύλακας πης Λάτσιο», τόνισε ο Φονσέκα σε δηλώσεις | η . κ ρε κἙ ραφή» μμ νι ιόν ο Ἑ νν πααυτΓ στα 0 έλει Πολάσιος Νέ ς Πιόλ « ἕος τεχνικός ο Πιόλι η Νάπολι Ο Στέφανο Πιόλι θα είναι ο νέος προπονητής 1 της Παλέρμο, αντικαθιστώντας τον Ντέλιο Ρό- : , , σι. Ο 4δχρονος τεχνικός τη σεζόν που πρό- ΤΟ ενδιαφέρον απόκτησης του Γουίλσον σφατα ολοκληρώθηκε καθόταν στον πάγκο Παλάσιος από την Τότεναμ επιβεβαίωσε η Νά- της Κιέβο, την οποία οδήγησε σε µία άνετη πολι, λίγες ώρες µετά τη δήλωση του 26χρο- παραμονή στην πρώτη κατηγορία του (ταλι- γου µέσου ότι το µέλλον του στην ομάδα του βόρειου Λονδίνου είναι αβέβαιο. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Ρι- κού πρωταθλήματος, ενώ παλαιότερα έχει πε- κάρντο Μπιγκόν, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον ράσει και από την Πάρμα. ο Πιόλι υπέγραψε συμβόλαιο για 241 χρό- η | | νια, σύµφωνα µε την ανακοίνωση των Σικελών, για τον Παλάσιος, λέγοντας: «Μέσα στο επό- µενο 1θήμερο περιμένουμε απάντηση για το θέµα του Παλάσιος. Δεν έχω μιλήσει µαζίτου, αν και αυτό δεν έχει µεγάλη σηµασία, δεδο- µένου ότι ο πρόεδρος του συλλόγου, Μαου- όμως έχουµε συνεχείς επαφές µε τον μάνατζνρ του», ρἵσιο Τζαμπαρίνι, έχει τη φήμη... προπονητο- φάγου, καθώς έχει αλλάξει 37 ({) προπονητές ς : στα εννέα χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα. Και συνέχισε: , , ο Μουσλέρα είναι 24 ετών και ολ { μετακομίσει Η Παλέρμο θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν «Οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες, | στην Ιταλία, αγωνίστηκε στς Μοντεβιντέο και Να- πω επειδή οι οικονομικές απαιτήσεις του αγγλι- κού συλλόγου είναι αρκετά υψηλές. Όμως θᾳ εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο». ΄. σιονάλ ενώ µε πην εθνική Ουρουγουάης έχει Ίάμαις Ὦ Πο ασ πο ΟΥ '.. από το 2009 µέχρι σήµερα. ἕ. 9-Ώ. απο” Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Φάμπιο Κοεντράο από την Μπενφίκα. Σύµφωνα µε τη «Μαϊσα» οἱ διαπραγματεύσεις 3) των δυο οµάδων έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες και είναι θέµα χρόνου ϱ Πορτογάλος αριστερός µπακ-χαφ να ντυθεί ’ στα λευκά. Οι «αετοί» της Λισαβόνας ζητούσαν αρχικά 30 εκατ. ευρώ για τον Κοεντράο, αλλά εκτιμάται πως η συμφωνία θα κλείσει κοντά στα 22 εκατ. ευρώ. Εάν ολοκληρωθεί η µετεγγραφήο 23χρονος Πορτογάλος θα γίνει το τέταρτο απόκτηµα της Ρεάλ. µετά τους Σαχίν, Αλτιντόπ και Καγεχόν. ΓΣΙΤΤΤΠΙΤΑΗ (ο) . στὴ 1 Καζακστάν-Αζερμπαϊτζάν 2-1 (57’, 68’ Γκρίντιν - 63’ Ναντίροφ) 3ος ΟΜΙΛΟΣ [ταλία-Εσθονία 3-0 (21’ Ρόσι, 99’ Κασάνο, 58’ Πατσίνι) Ν. Φαρόε-Σλοβενία 0-9 (29) Μάταβζ, 47’ αυτ. Μπάλντβινσον) 4ος ΟΜΙΛΟΣ Ρουμανία-Βοσνία 3-0 (37’ Μούτου, 41’, 55’ Μαρικά) Λευκορωσία-Γαλλία 1-1 (20) αυτ. Αμπιντάλ - 22) Μαλουντά) δος ΟΜΙΛΟΣ Μολδαβία-Σουηδία 1-4 (61’ Μπουγκάεφ - 11’ Τοῖβόνεν, 30’, 58’ Ελμάντερ, 88᾽ Γκερ- ντ) Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 0-1 (41’ Φορσέλ) 6ος ΟΜΙΛΟΣ Κροατία-Γεωργία 2-] (76) Μάντζουκιτς, 78’ Κάλινιτς - 17’ Κανκάβα) 9ος ΟΜΙΛΟΣ Λιχτενστάιν-Λιθουανία 20 (6’ Ερνέ, 36’ Πολβερίνο) Στα...«μαχαίρια» Νιούκαστλ και Όουεν Διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει η κόντρα μεταξύ του Μάικλ Όουεν και της Νιούκαστλ. Ο διεθνής Άγγλος επι- θετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αναφερθεί µε υποτιµητικά σχόλια στην πρώην ομάδα του, κάῑι που δεν άρεσε στους φιλάθλων των «καρακαξών», Συγκεκριµένα, ο έµπειρος ποδοσφαιριστής οίχε χαρακτηρίσει ως «φτω- χό σύλλογο» τους «ανθρακωρύχους». Ο 82χρονος παίκτης είχε γράψει στην προσωπικήτου σελίδα στο «Τννίάθι»: «Προτιμώ να παίζω λίγο σε µια κο- ρυφαία οµάδα, παρά να αγωνίζοµαι σε κάθε παιχνίδι αλ- λά σε ένα φτωχό σύλλογο», Ο Ντέρεκ Γιάμπιας, τεχνικός διευθυντής της Νιούκαστλ, τόνισε για το συγκεκριµένο θέµα, απαντώντας και στον Άγγλο επιθετικό: «Επί εποχής Κίγκαν στον Όουεν έγινε πρόταση ανανέωσης συμβολαίου µε απολαβές 140 χιλ. την εβδομάδα, την οποία απέρριψε. Έπαιρνε ήδη 133 χιλ. ενώ αν αναλογιστεί κανείς ότι συνολικά κόστισε 40 εκατ. το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε του γκολ είναι 1,3 εκατ. Λίρες». -. λεινα μετακομίσει σε οµάδα που θα του δώσει και πάλι / / / Αμπράμοβιτς «χτυπάει» Κακά Ο νούμερο ένα στόχος εν όψει της καλοκαιρινής µε- ταγραφικής περιόδου και µεγαλύτερη προτεραιότητα για τον Ρόμαν Αμπράµοβης είναι ο άσος της Ρεάλ Μα- δρίτης, Κακά. Σύµφωνα µε την «δροή», ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής «βλέπει» την έξοδο από την οµάδατης «βασίλισσας» και ήδη ο Ρώσος μεγιστάνας βρίσκεται σε επαφές µε τον ἰσπανικό σύλλογο, Ο άλλοτε «σταρ» της Μίλαν δεν κατάφερε να ανταπε- ξέλθει στις προσδοκίες της ΡΡάλ Μαδρίτης και τώρα θέ- πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι για να µην χάσει πολύτιμο χρό- νο, ο Αμπράμοβιτς φαίνεται αισιόδοξος µε το θέµα αυ- τό και μάλιστα είναι διατεθειμένος να δώσειτο ποσότων 60 εκατ. ευρώ για να κάνειτον Βραζιλιάνο κάτοικο Λον- δίνου. Στη Μάλαγα ο Φαν Νίστελροί Παίκτης της Μάλαγα θα είναι την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Ρουντ Φαν Νίἰστελροϊ. Ο Ολλανδός επιθε- τικός έµεινε ελεύθερος από το Αμβούργο και ήρθε σε συμφωνία µε την ισπανική ομάδα. µε την οποία υπε- γραψε για 1-ςΊ. αλλ ΤΟ με Πιο Πο {ο Το (Τη θηκε επίσηµα και τις προσεχείς ηµέρες αναμένεται και η παρουσίασή του. Ο Φαν Νίστελροί επιστρέφει στο ισπανικό πρωτάθλημα. µετά τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήητικο ὕημα 7η ΣΕΛΙΔΑ Συνάνιηση κορυφής... Τις κτιριακές εγκατα- στάσεις του σωματείου της Ανόρθωσης επισκέ- φθηκε την περασμένη Τρίτη στη Λάρνακα και στο «Αντώνης Παπαδό- πουλος» ο Πρόθδρος της ΑΕΚ Αθηνών κ. Σταύρος Αδαμίδης. Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της Ανόρθωσης ενώ ο κ. Αδα- µίδης είχε την ευκαιρία να ξρναγηθεί και στο ιστο- ρικό μουσείο του σωµα- τείου. Δήλωσε εντυπω- σιασµένος τόσο από τις εγκαταστάσεις όσο και απότο μουσείο. Τον κ. Αδαµίδη υποδέ- Χθηκε ο Πρόεδρος της Ανόρθωσης κ. Κίκης Κων- σταντίνου. Οι δύο Πρόε- δροι είχαν την ευκαιρία Φιλικό µε ΛΕΚ Αθηνών σει η Ανόρθωση και Κύπρο στις «19 µε 16 Αυγούστου που θα γίνει : Μίνι σίριαλ έχει καταντή- σει η υπόθεση απόκτησης επιθετικού από την Ανόρ- θωσητις τελευταίες δύο βδο- µάδες. Ο Στανιµίρ Στοϊλοφ βρίσκεται στην πατρίδα του όπου τον τελευταίο καιρό έκανε διάφορα ταξίδια σε αρκετές χώρες, γία να παρα- κολουθήσει από κοντά ποδο- σφαιριστές που έχουν προ- ταθεί, αλλά και ποδοσφαιρι- στές οι οποίοι τον ενδιαφέ- ρουν. δη ο Βούλγαρος τεχνικός έχει αξιολογήσει και φαίνεται να έχει παραδώσει τα δύο ονόµατα τα οποία έχει ξρχωρίσει στη διοίκηση, έτσι ώστε να αρχίσουν οι δια- πραγματεύσεις για να ΟλΟ- κληρωθεί η μεταγραφή του επιθετικού ποδοσφαιριστή ο οποίος θα µπορεί να κάνει την διαφορά, αλλά συνάµα να έχει καιτο εύκολο γκολ. επίπεδο. Μάλιστα, τουλάχιστο ο ένας 8ξ αυτών έχει αγωνι- στεί στο γερμανικό πρωτά- θληµα και είναι Βούλγαρος, είναι αυτό που «καίει» και Στανιµίρ Στοίλοφ, αναμένεται «Κυρία» θα δώσει και αρκετά Καφού µε ένα καλύτερο ΥΝει προσπάθεια και γία από- περισσότερο παίζει απὀ τα δίτη µέσου υπάρχει όρος ότι κοπή συμβολαίου. Ο Βούλγαρος τεχνικός λογικά θα αναμένει να δει πώς θα πάνε τα πράγματα με τον Σκοπελίτη και αν δει ότι ο Ελλαδίτης δεν αντα- ποκρίνεται, θα κάνει κίνηση και για µέσο ποδοσφαιριστή αποδεσμεύοντας το «πίτ- πουλ». Προέκυψε... Κοβαλέφσκι Ένα άλλο θέµα το οποίο προέκυψε έχει να κάνει και µε τον Βόπσεκ Κοβαλέφσκι. Ο Πολωνός τερματοφύλα- κας κλήθηκε από την διοί- κηση να έρθει πίσω στην Κύπρο απότις διακοπές του για να περάσει από κάποιες εξετάσεις, έτσι ώστε να δια- πιστωθεί σε ποια κατάσταση βρίσκεται µετά την εγχείρηση στην οποία έχει υποβληθεί. Μάλιστα, ἢ διοίκηση της ομάδας εξέδωσε και ανα- κοίνωση αναφορικά µετο . θεραπείας του, οι ιατρικές εξετάσεις θα αξιολογηθούν καιτις επόµενες 48 ώρες θα διαφανεί η πρόοδος στην υποχρεώσεις της ομάδας. σµατα των εξετάσεων δεν ἱσιορικὸ εύρημα Μον ζο]ο ο λιης ο Κο μ Το Το)» παλαιοπωλείο στην Βρετανία και αγό- ρασε ο κ. Νικόλας ὑλλ οα το αᾳἩ κτονας και το δώρισε στην Ανόρ- θωση. Μια επι- στολή ημερομηνίας Ίης Φεβρουαρίου 1933 βρισκόταν σε ο ο ο το παλαιά κειμήλια στη Βρετανία εδώ και Χρόνια και τελικά επέστρεψε στον νόμιμο δικαιούχο. Την Ανόρθωση Αμμοχώστου. Ο κ. Νικόλας Μελετίου νό πμ. άν. Πα κά, σι του Γμπεῖρος προ μμ.» ποπ θέµατα, ενώ και οἱ δύο στα υπόψη ος Ἂ πς νο κη νο ὑψ1 που διοργάνωσε η εξέφρασαν την επιθυµία τα. ἱ , [ο Μος Πτίος του Στοίλοφ τσεκ Κοβαλέφσκι κλήθηκε ς ᾿ η επόμενη επίσηµη αγω- στην Κύπρο για αξιολόγηση οι ζην πτοικιομβομσι αι ου. από Ιατροσυμβούλιοκαιτην [ΒΡΕ ΜΙΚ η ρόπα Ἀοετης ἐοιῤννῆς Αυτό που βγαίνει προς τα ἱατρική οµάδατης Ανόρθω- ος ο Μω αλα : ποδοσφαιρικής περιόδου, έξω είναι ότι και οι δύο επι- σης. Μετά τον τραυματισμό ην κα Ας . Ἡ . λογές είναι παίκτες σε καλή του, την χειρουργική επέµ- ρο της Ανόρθωσης ποδοσφαιρική ηλικία και οἱ βαση στην οποία υπεβλήθη κ. Κίκη Κωνσταντί- σσ οποίοιέχουν παΐξει σε υψηλό ο παίκτης και τον χρόνο απιο- νου. Η επιστολή είναι η γραπτή άδεια που δίδει ο «Κυβερ- νήτης Αμμοχώστου» της Αγγλικής αποι- Πρόταση για φιλικό Σγουραη απόκτηση επιθε- φυσικήτου κατάσταση αλλά ΠΜ ο) αγώνα στην ΑΕΚ Αθηνών τικού στην ομάδα της Ανόρ- και η ετοιμότητα του να ακο- Φεβρουάριο του φαίνεται να έχει καταθέ- θωσης την δεδομένη στιγµή, λουθήσει τις αγωνιστικές κκ Ην ΤΟΙΣ θωση και η Σχολή συγκεκριµένα στον πρό- απασχολείτον κόσμο καιτην ΝΑ ΠΙη Τα πορίσματα των εξετά- Σαμουήλ Λευκωσίας εδρο της ΠΑΕ, Σταύρο ομάδα. Και αυτό είναι από- σεων θα τύχουν μελέτης και ΙΟ Ν που Ἅπρο λυτα λογικό καθώς η θέση αξιολόγησης απότην Ιατρική [ΝΗΜΜ. ημερών στην Κύπρο. του στράικερ είναι κενή αυτή Ζιούλα. Είναι 3Ίχρονος Ρου- της έχει να πραγµατοποιή- σειτο βασικό στάδιοτηςπρο- ομάδα και τον Προπονητή Μα Αν Ο πρόεδρος της ΑΕΚ την στιγµή στην ομάδα. Πέρα κὰ µάνος επιθετικός ο οποίος σει άλλες δύο κινήσεις. Η ετοιµασίας της ομάδας για της ομάδας». Τα αποτελέ- ον. αναμένεται να μεταφέρει από το νεαρό Μιχαήλ αλλά ἄν ἳ ἕ- ΑΝΟΡΟΩΣΗ τατελευταία τρία χρόνια αγω- µια αναμένεται να είναιτου να δει σε ποια κατάσταση σµατα αναμένεται να γίνουν ων σος την πρόταση της Ανόρ- καιτον Οκκά που µπορείνα νζόταν στην Κότμπους όπου επιθετικού και η άλλη πολύ είναι και ο Γιάννης Σκοπελί- γνωστά στις αρχές της βδο- . ' ν9- . θωσης στην διοίκησηκαι δώσει κάποιες λύσεις, δεν μετρούσε 90 συμμετοχές και πιθανόν θαπρόκεπαιγιαπαί- της µετάτον πολύµηνοτραι/- µάδας καιέτσιθαγνωρίουµε ΙΒΜΜΛὰ ο ον ο λως στον προπονητή καιαν {υπάρχει άλλος παίκτης για 26 γκολ. Αξίζει να αναφερ- µκτη στην άμυνα και κυρίως µατισµότου, πουτον άφησε αν ο 3χρονος τερματοφύ- ΜΗΝ ΦΑ ΛΑ) είναι δεκτός ο Χιμένεθ γα καλύψει την θέση αυτή. µένως είναιπολύ σηµαντικό πορεία. Αυτό που µετράείναι θεί ότι πέρα από την απὀ- γιατο δεξί άκρο, εκείὁπού εκτός σε όλη την ποδω. λακαςθα συνεχίσειήθααπο- ΠΜ ΟΛΜΑΜΗ τότε ίσως δούµε την ΑΕΚ χΚαι σίγουρα αυτός πουθα η επιλογή που θα γίνει Και να µπορέσειη Ανόρθωσηνα κτηση πρωτοκλασάτου επι- µόνο ο Ζανίσιο αγωνίζεται σφαιρική σεζόν πουπέρασι. Χωρήσει από την ομάδα. Σε ο 1. Ἀθηνών να βρίσκεταιστην έρθεικαιπου ἐχειεπιλέξειο στην οποία ουσιαστικά η αντικαταστήσει τον Σεµέδο θετικού δεν αποκλείεταινα αλλά καιο Άντπς που όµως Στο συμβόλαιο του Ελλα- Περίπτωση πουτα αποτελέ- [ΑΛΑ λα Μελετίου δηλώνο- ένα τουρνουά στα πλαί- µε το που βάλει την υπο- χρήματα, να είναι η σωστή ποδοσφαιριστή. κτηση επιθετικού κάτω των αριστερά. , αν δεν είναι σε θέση να ακὠ- είναι ικανοποιητικά και οι για- νο λη σι των εκδηλώσεωγτῃς τν ομάδα. σε συμβόλαιο µε αλλά και η καταλληλότερη Φημολογία 2Ί που δεν θα λαμβάνει θέση Στον αέραο λουθήσει το κανονικό πρώ- τροίδεν μείνουν ευχαριστη: αυτή θα κοσμεί το Ισυμπλήρώσης 100 χρό. Ἱ την οµάδατῆς Αμμοχώστου γιατηνοµάδα.Τοανθαείαι . -ΥιαΖιούλα «ξένου ή κοινοτικού στο μ Σκοπεχρεῖς------ γραµμα τῃς Ἱ Ἡροετομιας ις µἔνοι, τότε θα αποδεσµευ- Μουσείο του σωµα- νων του σωματείου. . να πάρει άµεσα και την συμπατριώτης του Στοῖλφο ή Ένα ὀνοματο οποίο Φηµο- ρόστερ. Αυτή τη στιγµή η Ο Στοϊλοφ δεν αποκλείε- και εξακολουθεί να έχειενιο- τείκαι θα γίνει κίνηση γι’ άλλο ΙΟ ί ) φανέλα του βασικού. Επο- ὀχι αυτό θα το δούµε στην λογείται είναι αυτό του Εμίλ Ανόρθωση βάσειτου ρόστερ ται να περιμένει να ξεκινή- Χλήσεις, τότεθα υπάρξειδια- πΠπορτιέρο. Και επίσημα Να -υ ὅὔ ιαφας Ἀ Έπιασαν δουλειά οἱ επιτροπές Πυρετωδώς εργάζονται οι επιτροπές που συστιά- θηκαν και ανακοινώθηκαν στην τελευταία Γενική καιµακροπρόθεσµους στόχους. Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη οι επιτροπές συνεδρία- σαν στην παρουσία του Προέ: μ.μ. Συνέλευση του σωματείου, ὅρου, οι επιτροπές Εμπορικού ή Ὑθοσιῖ μέρα, ταν μέρα πολύ .. όπως ακριβώς είχαν αν-α- Προγραμματισμού, Ακαδημιών, ά ς κοινωθεί απότον Πρόεδρο Οικονομικού προγραμματισμού, εντατικής αλλά και παραγωγικής Επιστροφή στο νεο [ο της Ανόρθωσης κ. Κίκη η Επιτροπή πετόσφαιρας, ενώ εργασίας για τους διοικούντες της Το κρεσέντο των εξελίξεων συνεχίστηκε με Κωνσταντίνου. συνήλθε και το συμβούλιο της Αλκής. Μέρα εργασίας καιπαραγῶ- την ανακοίνωση της αλλαγής της έδρας .Η Αλκή Από την πρώτη µέρα Κτηµατικής Εταιρείας. γής που περιλάμβανε τρία σηµαντικά θέµατα. Τον καταρτισµό του ΔΣ σε σώμα την επίσηµη πρόσληψη του τεχνικού επιτελείου καιτην επιστροφή στο Νέο ΓΣΖ. Εξελίξεις µαζεµένες, Αξ τα πάρουμε ξεχωριστά, αρχίζο- απότη νέα χρονιά θα επιστρέψει στο νέο ΓΣΖΗ ανακοίνωση: «Το Σωματείο µας ανακοινώνει την συνεργασία του µε το Δ. Συμβούλιο του Γ.Σ.Ζγιατην χρήση-ενοικίαση του γηπέδου την επόµενη χρόνια. Θα θέλαμε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας προς το Δ. Συμβούλιο του Γ.Σ.Ζ για την θερμή ανταπόκριση τους στην πρόταση µας, κάτι που µας κάνει ήδη να νιώ- θουµε το γήπεδο ξανά σαν έδρα µας». Δόθηκαν οἱ κατευθυντήριες γραµµές, τέθηκαν προτεραιότη- τες και λήφθησαν αποφάσεις. Έγινε καταµερισµός εργασιών και αντηλλά- γησαν απόψεις. σύστασης τους συνεδριά- ζουν καθηµερινά επην παρουσία του-κ. Κίκη, Κων- σταντίνου και καθορίζοι.ν σχέδιο δράσης θέτοντας βραχυπρόθεσµους και κριτηρίων - Χριστάκης Κωνστα- ντίνου. Υπεύθυνος Ακαδημιών - Στέ- λιος Ανθίµου. Υπεύθυνος Ασφαλείας -Χριστόδουλος Ανδρέου. Υπεύθυ- νος Γηπέδου - Θεόδωρος Θεοδώρου Υπεύθυνος Φιλάθλων καὶ πολιτιστι- κών θεµάτων - Νικόλας Παναγή. Μέλος - Χριστάκης Μακροµάλλης (Ακαδημίες), Μέλος - Γιάννος ἰωάννου (Ακαδημίες). Μέλος - Σίµος Σίµου (Φιλάθλων και πολιτιστικών). Μέλος :Μάριος Α. Παρασκευά (Διαχείριση Μελών). Εκπρόσωπος Σωματείου ντας απότο δεύτερο, µιας και ενδια- φέρει περισσότερο...αγωνιστικά. Κώστας Καϊάφας λοιπόν και επί- σηµα. Η Αλκή µε χθεσινή της ανα- κοίνωση επικύρωσε αὐτό που όλοι περιμέναμε. Ο Κώστας Καϊάφας θα κάθεται στον πάγκο τη νέα χρονιά µε τον τίτλο του µάνατζαρ. Μια νέα σελίδα ανοίγεται για τον Κώστα Καϊάφα, Μια σελίδα προπονητκής αυτή τη φορά στην ΚΟΠ - Άντης Λόππας καριέρας με πολύ βέβαια ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΑ παραμέτρους και Ὃ θόνος, Με βάση ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ την ανακοίνωση της οµάδας της Λάρ- Με τον καταρτισµό του συµβου- νακας το νέο Τεχνικό Επιτελείο είναι το εξής: Μαπαρο: -Κωστάκης Καϊάφας Προπονητής ΑΡαντμίλο Ιβάσντεβιτς λίου και την επίσηµη πρόσληψη του Κώστα Καιάφα αναμένεται να αρχί- σουν οι ανακοιγώσεις ποδοσφαιρι- Αντώνης Ιωακείμ. Αναπληρωτής πρό- :.. Προπονητής Β- Άκης Ιωακείμ ΤθβπΙ Ο Φοίβος Ονησιφόρου παραμένει στών µε τους οποίους έχει δώσει τα ἕ. Μαπ8ᾳ6: - Βέσκο Μιχαήλοβας Γυμνα- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αναπληρωτής πρόεδρος, υψηλό- εδρος - Φοίβος Ονησιφόρου. Γενι- χέρια η οµάδα της Λάρνακας και {. στής - Παύλος Κίνναν. Είπαμε η χθεσινή µέρα ήταν µέρα µβαθµη θέση έχει και ο Αντώνης ἰωα- κός Γραμματέας - Δώρος Φαντού- έχουν πέσει και υπογραφές. Μέχρι Επίσης χθες η Αλκή ανακοίνωσε ί και επίσηµα το τέλος της συνεργα- σίας µε τον τζακ Σουμ. Ευχαριστώ- ντας τον για τις υπηρεσίες του και ευχόµενη σε αυτόν καλή συνέχεια. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ εργασίας γιατους κυανέρυθρουςΟ Νίκος Λίλλης αλλά και οι συνεργά- τες του συνεδρίασαν στα γραφεία της ομάδας και καταρτίστηκαν σε σώμα ως νέο διοικητικό συμβούλιο. κείµ που πήρε τη θέση του τιµ µάνα- τζερς. Πρόεδρος - Νίκος Λίλλης. Εκτελε- στικός Σύμβουλος προέδρου και υπεύθυνος οικονοµικών θεμάτων - σης. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων -Σοφούλης Σοφοκλέους. Υπεύθυνος επικοινωνίας - Μιχάλης Μάρκου Υπεύθυνος Μάρκετινγκ - Λούκας Νεο- φύτου. Υπεύθυνος νομικών θοµάτων στιγμής µε βάση δηµοσιογραφικές πληροφορίες έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας οι Ασπας, Κόντε, Ποπόφ, Σολάρι, Μπάργκε, Σάντα Μαρία και Ερομόιγμπε. ” Ενοχληµενος ο Νίκος Λἰλλης Έγινε την περασμένη Τετάρτηη που τον ώθησαν να κάνει σκέψεις Κοντά σε συμφωνία µετον ΚΟΑγιανα Βαττή) καιτις δηλώσεις ότιη αδειο- Γ Εκλογική Συνέλευση της Αλκής παραίτησης, ήταν αυτοί. υπογραφεί μεταβίβαση 56 σκαλών δότηση της Αλκής για το γέο πρω- όπου δόθηκε στον Νίκο Λλλη εντολή Όσον αφορά το µπάτζετ ανακοι- στο Καλό Χωριό της Λάρνακας, όπου τάθληµα είναι ενάντια στους κανονι- για σχηματισμό νέου διοικητικού συµ- νώθηκε ότι το ποσό θα είναι κοντά θα µπορεί η ομάδα νατο εκµεταλ- σμούς της ΙΕΕΑ, ο Νίκος Λίλλης, βουλίου Ο πρόεδρος της Αλκής στα δύο εκατομμύρια ευρώ. Όπως Ὦλευθεί και να δημιουργήσει εκεί τις πποπταμς για το θέµα χαρακτη- κώσας πορομσόστικο ενοχλημένος από τν Ὃ ας τα αμα πι ὄρόμο, εγκαταστάσεις της. ῥρίζοντας όλα αυτά κος σα να ον ΜΕΓΑΣ) νΟΡΗΚΟΣ: κυνος ηταν. ΜΗ ΕΗΝΗΦΙΑΝΙΦΙΓ Ἠπόσπηρικέςς στάση µερίδας οπαδών της ομάδας τείου βρίσκονται σε πολύ κ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ λαϊκισμούς καὶ πι οι στα τελευταία παιχνίδια, όπου έβρι- όµως ακόµη χρειάζεται αρκετή δου- ΚΑΙ ΛΑΙΚΙΣΜΟΙ διαδικασίες γίνονται µέσω της δικα- κα ογα τα εδθνας «Ὃν ὡς ο Κγηρου ο. - ΧΦΟΟΒΕΞ ζαν τους ποδοσφαιριστές. Επίσης λειά. Αρκετά παλιά χρέη έχουν εξο- Με αφορμή την τοποθέτησητου στικής οδού. Τόνισε δε ότι η αρµό- ζήτησε να σταματήσουν τοποθετή- φληθεί ενώτο χρέος όσο αφοράτις ΠΑΣΠ που έγινε αυτή τη βδομάδα δια επιτροπή κατέληξε ότι σωστά η σεις του τύπου ότι ο πρόεδροςείχε άμεσες ανάγκες της ομάδας ανέρ- και αφορούσε τις υποθέσεις τριών Αλκή εναρµονίστηκε, έχει αδειοδο- ανάμειξη µε ποδοσφαιρικά στοιχή- χεται περίπου στις 500.000 ευρώ. πρώην ποδοσφαιριστών της Αλκής τηθεί κανονικά και δεν µπορεί να προ- µατα, Οι κυριότεροι λόγοι άλλωστε Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι είναι (Κώστα Ηλία, Λουκά Λουκά καιΗλία σβληθεί σε κανένα σώμα. : 2 8η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο Βημα ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Συνεχίζει 0 Χριστοφίδης Πρόεδρος της ΠΑΕΕΚ για ακόµη µια περίοδο θα είναι όπως αποφασίστηκε στην εκλογική συνέλευση της ομάδας την Ίη Ιουνίου, ο κ. Σάββας Χριστοφίδης αφού η προσφοράτου στην ομάδα είναι ανεκτίµητη., Όσο αφοράτον προγραμματισμό θυµίζουµε ότι µέχρι στιγ- µής έχουν γίνει τρείς προσθήκες ποδοσφαιριστών αφού απο- κτήθηκαν οι Ενγκόλα, Μέντεζ και Μάρκο ενώ παρελθόν από την ομάδα αποτελούν οι Ντιόρ, Μετούσιεφ, Δασκαλάκης, Χαραλάμπους και Στυλιανού. Σε δηλώσεις στο «Α.Β.» ο έφορος της ΠΑΕΕΚ κ. Νέμος Κου- τσοκούµνης ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια επαφή µε ποδο- σφαιριστή αυτή την περίοδο αφού η ομάδα ξεκουράζεται µέχριτις 15 Ιουλίου όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία γιατη γέα χρονιά. Δεν υπάρχει βιασύνη αφού το ρόστερ αποτελεί- ται από αξιόλογους ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοη- θήσουν την ομάδα. Σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις µε το τέλος του Ιουνίου». ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Τετραπλή ενίσχυση 9 ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ Στον Ακρίτα Χλώρακας άρχισε σιγά σιγά να εντείνεται ο προγραμματισμός όσον αφορά το κεφάλαιο ενίσχυσης. Ο γέος τεχνικός της ομάδας Μάριος Νεοφύτου σε συνεργα- σία µε την διοίκηση προχώρησαν σε δύο ποιοτικές µετα- γραφές. Πρόκειται για τους δύο νεαρούς τον 19χρόνος Ανδρέα Καρεκλά, ο οποίος αγωνιζόταν στον Αρη τα προη- γούµενα δύο χρόνια, καιτον 2]χρόνο Δημήτρη Καρδανά µε παρουσία και αυτός στον Άρη. »Στον.Ακρίτα, ανάµοσα σς άλλους θα συνρχίσεικαισΕλλα» δίης Αράζος, ενώ επιστρέφει ο Μάριος Αδάµου από τον Κισσό. Νέα αποκτήµατα της Παφιακής ομάδα είναι ο κεντρι- κός αμυντικός Μιχαλης Κωνσταντίνου που αγωνιζόταν στην ΠΑΕΕΚ και ο ακραίος αμυντικός Μιχάλης Πασχάλης που φορούσε πέρσι την φανέλα του Διγενή Μόρφου. Εππυχία για την οµάδα του Ακρίτα θεωρείται και οι ανανεώσεις συµ- βολαίων µε τους Χαράλαμπο Χαραλάμπους(Πίτσιλλο), Σάκη Αράζο, Μάριο Παπαδηµήτρη, Ανδρέα Ανδρέου(Αρίκκος) και Χρίστο Πέτρου. Σε µία άλλη εξέλιξη η προετοιμασία του Ακρίτα Χλώρακας ορίστηκε για να ξεκινήσει στις 18 Ιουλίου. Εντείνοντα! 0ἱ προσπάθειες ενίσχυσης Η μεταγραφική κινητοποίηση στον Εθνικό Άσσιας συνεχί- ζεται, καθώς απομένουν αρκετές θέσεις για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Ο προπονητής της ομάδα Στέλιος Στυλιανού βρί- σκεται στο ψάξιμο και µόνο όταν βρει κάτιτο αξιόλογο που θα κάνει την διαφορά θα προχωρήσει για τα διαδικαστικά ολο- κλήρωσης της μεταγραφής. δη οι προσθήκες των Δημή- τρη ἠγνατιάδη και Μάριου Ελευθερίου φανερώνουν τις προ- θέσεις του έµπειρου τεχνικού για ποιστική ενίσχυση στην προ- σφυγική ομάδα. Πάντως αυτή την εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν εξε- λίξεις στο μεταγραφικό πεδίο. Στο μεταξύ οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού Άσσιας συνεχίζουν ατομικά την εκγύµναση τους µε πρόγραµµα σε γυμναστήριο όπου θα συνεχίσουν µέχριτο τέλος του Ιουνίου. Στις 18 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η έναρξη προε- τοϊµασίας της οµάδας, ενώ την πρώτη Αυγούστου οι «κυα- νόλευκοι» θα αναχωρήσουν γιατο Πήλιο όπου εκείθα βάλουν τις βάσεις για µία καλή πορεία στο νέο Πρωτάθλημα της Β’ Κατη- γορίας. ΑΛ.ΠΡ. ρϱρ.ρρσήπ.”ΐϊῦΌ«ώρου, Κοντή σε Μ. Κωνσταντίνου Στη Δόξα µετά την επίλυση του Διοικητικού αδιεξόδου η προσοχή στρέφεται στην επιλογή εξεύρεσης προπονητή. Σύμφωνα µε πληροφορίες µας πιο κοντά στην θέση αυτή βρίσκεται ο Μάριος Κωνσταντίνου, ενώ στη λίστα υπάρχουν και τα ονόματα του Νίκου Ανδρονίκου και Σάββα Κωνστα- ντίνου. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να παρθεί η απόφαση ώστε να αρχίσει ο προγραμματισμός της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην πρώτη του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη το νέο Διοικητικό Συµ- βούλιο της Δόξας καταρτίστηκε σε σώμα. Προέδρος συνε- Χίζει ο Πάμπος Αργυρού, αντιπρόεδρος ο Πάμπος Χαραλά- µπους, Γενικός Γραμματέας ο Κώστας Μούζουρος καιταµίας ο Πάμπος Χαραλάμπους. . ΑΛ.ΠΡ. Επαφές µε Ὅπερ η ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η απόφαση της διοίκησηςτης Α.Ε Πάφος για αναδόµηση του ἐμφυχου δυναμικού µε έντονο το κυπριακό στοιχείο είναι ειλημμµένη και συνάδει απόλυτα µε τα σηµεία καιτις ανάγκες των καιρών. Ο µεθοδικός και έγκαιρος προγραμματισμός είναι ένα ζητούμενο που θα αποτελέσει στοίχηµα για τη διοί- κηση Γιώργου Παπαέτη, η οποία απαγόρευσε δια ροπάλου τις αλόγιστες δαπάνες και βάσει αυτού ουδόλως τυχαίο είναι το γεγονός ότι ὅεν υπολογίζεται Κανένας ξένος ή κοινοτικός από το υφιστάμενο ρόστερ. Την περασμένη εβδομάδα απο- κρυσταλλώθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον καθ ύλη αρµό- διο, Γιώργο Πολυβίου, ποίοι είναι ανά γραµµή και θέση οι αναγκαίοί στόχοι. Γιατη «γραµµή κρούσης» ο Κύπριος προπονητής προκρί- νει, σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφαρίος, την περίπτωση του διεθνή Εσθονού Ἀντρές Όπερ, γνωστού στο κυπριακό Φίλαθλό κοίνό απὀ τή θητεία του στην ΑΕΚ Λάρνακας κατά : τη Νήξασα περίοδο. Χρήζρι, σε τούτο το σηµείο, ιδιαίτερης ανα- φοράς ότι ἡ επτροπή πρὀγραμματισμού αξιολογεί ὄχολα- στικά κάθε προτεινόμενη επιλογή και υπό τις περιστάσεις µόνο εάν διαφανεί ότι τα οικονομικά δεδοµένα είναι ευνοϊκά :θα προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις µε τον ϱΝ λόγω ποδο- σφαιριστή. Είναί καταφανές ότι ο σύλλογος τηδ Πάφου διάγει µια Ἰ εποχή που υπάγεται σε διαδικασίες περικοπών. Ἐξ-ου δὲν Ἰουχωράςι πλέον αμϕιβολία ὁτιη ποιοτική ανοβάθµιστιτου έμψυ- {.χου δυναμικού θᾳ «οικοδομηθεί» µε ορίζοντα τριετίας͵ καθότι τοι μεταγραφές θα πρέπει να μοιάζουν τρόπο τινά µε επένδυση. (Φθηήνοίσε σχετικά σὲ Ἠμές καὶ σε ηλικία που να παρέχειτη «δυνατότητα µεταπώλιτικής αξίας. Πέρα τούτου, οι σὐζητήσεις µε τους Σιέλη, Βοσκαρίδη, :. Σαμψών καὶ Ευθυμίου για επέκταση της συνεργασίαστους με τήν ομάδα είναι ος περίοπτη θέση και ή προ ηµερών επι- ὃν, του προέδρου απότο εξώτερικό θα σηµατοδοτήσει : ᾖ εις. : Πί ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ /ΠΕΓΕΙΑΣ. Νέο τεχνικύς ο Άντρος Ποήυδώρου ο ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Όπως έγινε γνωστό ο Σοφοκλής Σοφοκλέους αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσίατου ΑΠΟΠ/Κινύρα Πέγειας. Παρόλα αυτά δεν έμεινε για πολύ χωρίς τιµονιέρη ο ΑΠΟΠΙ/Κινύρας. Παρά το ότι φήμες ήθελαν τον Σάσα Γιοβάνοβιτς να ανα- «λαμβάνει την τύχη της οµάδας, η διοίκηση έπειτα από πολ- λές σκέψεις µε βασικό κριτήριο τα οικονομικά αποφάσισε όπως ο Άνδρος Πολυδώρου είναι ο κατάλληλος προπονη- τής για να αναλάβει τα ηνία της οµάδας. Ο 43χρόνος τεχνι- κός στην περσινή χρονιά καθόταν στον πάγκο του Ακρίτα Χλώρακας µέχριτον Φεβρουάριο, όπου αντικαταστήθηκε από τον Φύτο Νεοφύτου. Ο κύπριος τεχνικός που θα αναλάβει την ομάδα µε βοηθό τον Αλέξη Περικλέους καλείται άµεσα να αναλάβει δουλειά συνεχίζοντας τον προγραμματισμό από το σηµείο που τον άφησε ο κ. Σοφοκλέους, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας της Πέγειας που δεν είναι άλλοι από την επάνοδο της στα σαλόνια της Α΄’ Κατη- γορίας, Στα διοικητικά της ομάδας, οριστικά αποχώρησε ϱ Μίχάλης Μίτας και επικεφαλής της διοικούσας επίτρο- πής θα εἶναι ο Άντρος Τσιοκκάς. Σε µια άλλη εξέλιξη, η δευτεροβάθμια Επαροπή Κριτηρίων ΟΥΕΦΑτης ΚΟΠ σε συνεδρία της την Τετάρτη εξέτασε την έφεση του ΑΠΟΠ/Κινύρα Πέγειας αναφορικά µε την αφαί- ρεση τριών βαθμών για µη συμμόρφωση του στα διοικη- τικά κριτήρια, τα κριτήρια υποδομής, τα νομικά κριτήρια καιτα αθλητικά κριτήρια. Η έφεση του Σωματείου απορρίφθηκε και παραμένει η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Εππροπής για αφαίρεση τριών βαθμών, ενώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, άλλοιτρεις βαθ- μοί έχουν αφαιρεθεί για µη συμμόρφωση του Σωματείου στα οικονομικά κρπήρια ΟΥΕΦΑ. νὰ 4 ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛΑ 1 Μέλητου έμψυχου δυναμικού τῆς Ὀμόγοίας Αραδίππου και -. Επίσημα αναµένεταινα είναι από ήμερα ο Κὠνοταντίνος Γεῶρ- -. γιάδης και Δημήτρης Μάρης. ο πεον Ελπίδων µας (αγωνίσθηκε σὲ -ᾱπουσιάζριστην Ελλάδα), εἰχαν μή Πή[ί 1 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | πό [ειωβ]Ιἠδ ΚΠΙ Μίρη :Τόσο ὁ πρῴην διεθνής φορ Αιγενή, Ολυμπιακό, Εθνικό Άχνας κάὶ Ἀδωνή], όσο και ο μάνατζερ τόμ έµπειρου Ελλαδίτη µέσου, πού µπορείνα καλύψει ολό- κληρη τη δεξιά πλευρά (ο Μάρης Χθες βράδυ συνάντηση μθ τη διδίκηση των «περιστεριών». Στη διάρκεια της οποίας, αναµενό- τόν να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας τους, κι ακολούθώς να απο- γραφούντα σχετικά συμβόλαια. Τα δεδοµένα πάντως έδειχναν πώς, εκίός θεαµατικών απρὀό- πχὼν φυσικά, Γεωργιάδης και { Μάρης θα αποτελούν από σήµερατα πρώτα δύο νέα απο- | κιήµατα της Ομόνοιας. Βέβαια, ϱ σχεδιασμός της νέας ομάδας βρίσκεται εδώ και µέρες στο αποκορύ- φώμά του. Μετά τις ανανεώσεις της σµνεργασίας µε Ποντικό, Λαΐφη, Χρυ- σάφη, Ευθυμίου, Ανδρέου, Βαρβαρίτη, Χριστοδούλου και Αβραάμ, οἱ Αραδιπ- πιώτες αναμένουν οριστική απάντηση αν από τον Νικόλα Κατσούρη. Ο οποίος, µπορεί να µην αποδέχθηκε τη διοικη- τική πολιτική, για μειωμένα συμβόλαια, ωστόσο επειδή ήταν εκτων αρχηγών της ομάδας, έχοντας να επιδείξει και πολύχρονη παρουσία του δόθηκε παρά- ρίᾳ. Ωστόσο, σύμφώνα και µε τις πληροφορίες, ο Κατσούρης μίλησε ήδη µε άλλη ομάδα (Χαλ. Ὀκεί µε το ένα πόδι στο κατώ- φλιτῃς εξόδου. Αντίθετα, στις διαπραγµατεύσείς επέστρεψε ο Ντάνι Ροντρίγκεζ, που αρχικά -. έθεσε εαυτό εκτός ομάδας προ- βάλλοντας αυξημένες οικονο- Γ. µικές αξιώσεις, Μόνο, που λόγω Γ της µελέτης περιπτώσεων που προέκυψαν στο μεσοδιάστήµα [στο τελικό του στάδιο βρίσκο- γται επαφές µβ τρείς γνωστούς μας απὀ τη προὐπηρέσία του στην Κύπρο κοινσηκούς κεντρώ- .! τους παίκτες), τεχνική ηγεσία και διοίκηση σκέφτοντὰι κατά πόσο θα ξανανοίξουν θέµα Ροντρί- γκεζ. {Στο μεταξύ, πιστός στην τακτική του να... προάγειτα ταλέ- .. ντα που επιδεικνύουν θέληση για το µεγάλο βήμα, ο Χριστι- .. νάκης χάρισε θέση στη προε- τοιµασία της βασικής ομάδας, στους Τάσο Κούννα, Πρόδροµο Αλα- µπρίτη, Σάββα Αλαμπρίη, Ανδρέα Κου- πέπια, Λευτέρη Ευθυμίου, Ντάνι Ἰγνά- τοφ, Ανδρέα Κυριάκου, όπως επίσης και στον Ανδρέα Χοίρα (ήταν µε υποσχετική στον Λειβαδιακό). ταση χρόνου και δεύτερη ευκαι- - κάνοραθ), γεγονός πουτον βρί- - κ ΟΝΗΣΙΛΟΣ θέµα βιωσιμότητας... Ξεκάθαρη ανακοίνωση για τη δυσμενή οικονομική κατά- σταση που βρίσκεται το σωματείο εξέδωσε η διοί- κηση του Ονήσιλου. Η σχε- τική ανακοίνωση αναφέρει Ο Ονήσιλος βρίσκεται στην χειρότερη καμπή της ιστο- ρίας του. Η οικονομική κατά- σταση που βαρύνειτο Σωµα- τείο͵ ίσως σταθεί καταλυτι- κός παράγοντας για τη βιω- σιµότητά του. Γι’ αυτό όλα τα µέλη, όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές της οµάδας, καλούνται να έρθουν να βοη- θήσουν µε όποιο τρόπο µπο- ρούν την ομάδα ώστε να την βοηθήσουν να βγει από το αδιέξοδο που έχει βρεθεί. ΑΠΕΠ Σήµερα τα σπουδαία Χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής η εκλογική συνέλευση στην ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς µε αποτέλε- σµα να οριστεί νέα συνάντηση για σήµερα το μεσημέρι όπου αναμένεται να καταρτιστείτο γέο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Όπως είναι γνωστό με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της περιόδου λόγω της κούρασης, των πολ- ο λών οικονοµικών προβληµά- των αλλά και της λιγοστής ανταπόκρισης που υπήρχε από την κοινότητα και τον κόσµο, παραιτήθηκε ολό- κληρο το συμβούλιο της οµά- δας. Πάντως το μοντέλο της διοίκησης αναμένεται να είναι το ίδιο αφού τα περισσότερα µέλη θα παραμείνουν και θα έχουν τη βοήθεια απο κάποια επιπλέον άτοµα που θᾳ εκλε- γούν. Μετά την κατάρτιση της διοίκησης σε σώμα θα ξρκινήσει ο προγραμματισμός της οµάδας µε πρώτιστο στόχο την εξεύρεση νέου τεχνικού αλλά και ανανέωση του ρόστερ αφού υπολογί- ζεται ότι από την περσινή ομάδα θα συνεχίσουν στην ΑΠΕΠ µόνο 5 µε 6 ποδο- σφαιριστές. Γιοβάνοβιτς στο πηδήλιο Σε εκτακτη συνεδρία που πραγµατοποίθηκε την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση του Ατρόμητου συμφώνησε µε τον Σερβοκύπριο Σάσα Γιοβάνοβιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της οµάδας της Γεροσκήπου. Οι δύο πλευρές συµ- φώνησαν σε όλα για τριετές συμβόλαιο και εντός των επό- µενων ηµερών θα υπογραφούν και τα σχετικά συμβόλαια. Ο Σέρβος που ήταν μεταξύ Γρισα και Ατρόμητου, στο τέλος «έγυρε» υπέρ της ομάδας της [εροσκήπου, αφού ζύγισε κάποια δεδοµένα και είπε «Ναι» στην πρόταση του Ατρόμητου. Πλέον από αὗριο μπαίνει σε τροχιά καὶ ο µετεγγραφικός σχε- διασµός για τον Ατρόμητο. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ Δεν υπάρχει βιασύνη... Δεν ανησυχούν στην Παρεκκλησιά για την αργο- πορία που παρατηρείαι στα θέµατα της ενίσχυσης. Από τη στιγµή που υπάρχει αρκε- τός χρόνος µέχριτην έναρξη προετοιμασίας της ομάδας, γίνονται µεγάλες προσπά- θειες ώστε να γίνουν οι σωστές κινήσεις χωρίς ρίσκο. Στα θετικά γιατην ομάδα του Άγγελου Τσολάκη είναι το γεγονός ότι ο βασικός κορ- µός διατηρήθηκε κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό εξέ- λιξη που θέτει την τεχνική γεσία για να κινηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις. Θυμί- ζουμε ότι το πρώτο µετα- γραφικό απόκτηµα εἶναι ο Γιώργος Κανελλάς, ο οποίος στην χρονιάπου µας πέρασε αγωνιζόταν στη ΜΕΑΠ. Δεύτερος.., ο Κισσονέργης Στη δεύτερη της µετα- γραφική ενίσχυση προχώ- ρησε Χθες η οµάδας της Ένωσης Νεών Παρεκκλη- σιάς, Ένταξε στο δυναμικό- της τον 2ο7χρόνο µε Κων- σταντίνο Κισονέργη, οποίος στην χρονιά που µας πέρασε πραγµατοποίησει εξαιρετι- κές εμφανίσεις µε τα χρώ- µατα του Ακρίτα Χλώρακας, Οι ποιοτικές προσθήκες στην οµάδα της Παρεκκλησιάς αναμένεται να αυξηθούν αυτή την εβδομάδα ανέφερε στο Α.Β. ο προέδρος της οµά- ὅας Θέμης Θεμιστοκλέους. ΑΛ.ΠΡ. Κλειστοί Σολωμού και Μούσιης 9 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ , Ο πρώτος στόχος της Αγίας Νάπας σύμφωνα µε τον προ- πονητή της Νίκο Νικολάου εἶναι η παραμονή. Ο Κύπριος τεχνικός µας δήλωσε «Ερχόμενοι από την [’ κατηγορία έχουµε ως πρώτο στόχο την παραμονή µας στην Β' κατη- γορία. Θα ος την οµάδα µε βόση το πάτζετ πού έχουµε στη διάθεση µας και θα δουλέψουμε σκληρά στὴν προξτοιµαθία για να έχουµε µία καλή παρουσία και µία καλή πορεία», . ἂν ὃν ος ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΗ Η Αγία Νάπα συμφώνήσε µε τους Μαρτίνο Σολωμόύ και Ἀνιώνη Μούσιῃ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές ἀγωγίστηκαν και Παλαϊότερα στην Αγία Νάπα. Πρόκεσαι γα δύο σηµα- ντικές προσθήκες µε δύο έµπειρους πομιφώρσες που ενισχύουν σηµαντικά το πλάνο του Νίκου Νικολάου... Η Αγία Νάπα ενδιαφέρεται για την απόκτηση κα Των Μάνώλη Μανώλη, Γιώργου Νικολάου, Ντασιλβέιρα που αγωνίστηκε στον Οθέλο και Χάρισον που ήταν στον Ονήῄσιλο. Με τους προαναφερθέντες ποδὀσφαιριστές έγιναν επαφές καὶ ανα- µένονται εξελίξεις. Μέχρι τώρα-η-οµάδα του Νίκου Νικθλάου-απ Λάγιο και Κοντόπούλο ενώ θα γίνει προσπάθεια σύμφωνά µετον πρόεδρο Χριστάκη Αντωνίου για να ενισχυθεί η ομάδα με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Το ψάξιμο συνεχίζεται Με στόχο µια αξιοπρεπή πορεία παρόμοια µε αυτές των δύο τελευταίων χρόνων και συνάµα την άνοδο στα σαλόνιατης Α’ Κατηγορίας, ξεκίνησε δειλά δειλά ο προγραμματισμός στον Οθέλλο Αθπένου. Τη δεδομένη στιγµή δεν υπάρχει κάτι νοό- τερο όσον αφορά τις µεταγραφικές κινήσεις αφού ο Πρόε- ὄρος της ομάδας Ευαγόρας Φιάκου µαζί µε τον προπονητή Γιώργο Κοσμά βρίσκονται στο εξωτερικό για να παρακολου- θήσουν αγωνιζόµενους κάποιους µεταγραφικούς στόχους. Σε συνομιλία που είχαμε µε τον κ. Φιάκου µας είπε ότι εντός της επόµενης βδοµάδας θα υπάρξουν εξελίξεις και ίσως ανα- κοινώσεις κάποιων ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν το ρόστερ του Οθέλλου στην νέα αγωνιστική περίοδο. Θυμί- ζουμε ότι παρελθόν από την ομάδα αποτελούν από τη λήξη κιόλας των περσινών αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι Εµπέλα Ενγκόλα, Πέτρου, Νούνο Ροντρίγκεζ, Γκρίλο και Αμπτίκο, ενώ ανανεώθηκαν τα συμβόλαια των Φρέντι, Πικραµένου, Σάουρου, Μέσσιου, Σάµουτου, Χατζηγιαννακού, Κυριάκου, Λόπο, Ράφα και Τσεπίνσκι. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. ΚΙΣΣΟΣ Πήρε και Κονιώτη | και Πόγιαννο Μετά τους Κίσκα και Μετούσιεφ ο Κισσός προ- χώρησε χθες σε άλλες δύο προσθήκες. Πρόκειται για τον 3Όχρονο Γιώργο Κονιώτη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Καρμιώτισα και το Μιχάλη Πόγιαννο ο οποίος την χρο- γιά που µας πέρασε ήταν στην ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσο- χούς. Οι ανθρώποιτης οµά- δας πιστεύουν ότιτόσο ο Κονώτης όσο και ο Πόγιαν- γος θα βοηθήσουν τον Κισσό για να επιστρέψει στην Γ’ Κατηγορία. ΑΛ.ΠΡ. Υπύγραψε 0 Αντώνης Αντωνίου 9 ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μετά την απόκτηση των Ροδοσθένους και Χρίστου Πανα- γιώτου ο Χαλκάνορας Ιδαλίου κατάφερε να εντάξει στο δυνα- µικότου ακόµη ένα έµπειροπ ο οποίος αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας. Πρόκειται για τον Αντώνη Αντωνίου (Φαρμακόά), ο οποίος αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στην οµάδα του Ἁιγενή, ενώ παλαιότερα αγωνίστηκε καὶ µε τα χρώματατόσο της Ομόνοιας όσο και του Απόλλωνα. Ο ποδοσφαιριστής υπόγραψε συμβόλαιο συνεργασίας µε τον Χαλκάνορα για τα επόµενα δύο χρόνια. Οι κινήσεις της διοίκησης του Χαλ- κάνορα δείχνουν µέχρι στιγµής ότι υπάρχει θέληση για τη δημιουργία µιας ισχυρής ομάδας που θα καταφέρει στα επό- µενα χρόνια να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στο Πρω- τάθληµα. Στην ομάδα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις µέχρι τώρα μεταγραφές που έγιναν, ενώ θεωρούν ότι δεν υπάρ- χειλόγος βιασύνης αφού βρισκόμαστε ήδη πολύ µακριά από την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ὑπενθυμί- ζουμε ότι πέραν των νέων αποκτηµάτων µέχρι στιγµής συµ- φώνησαν και ανανέωσαν οι Μάριαν Σταν, Γεωργίου και ο γεαρός Φίλιππος Παουλής που προέρχεται από τις Ακαδημίες της ομάδας, ενώ παρελθόν από την ομάδα αποτελούν οι Λόγκρας, Τανού, Δημητρίου Μιχάλης, Μακένζι, Τίνης και Πιτ- ταράς ο οποίος ήταν δανεικός στον Άδωνη. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΙΟΤΑΤΙ»5 Τηλ.: 29821041 Φρέναρος ο Τηλ.: 29922999 Παραλίμνι ο Τηλ.: 24102897 Λάρνακα ο Τηλ. 24594147 Αραδίππου ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήητικο Βημα Φη ΣΕΛΙΔΑ Η οµάδα καμάρι των Λειβαδιών Η οµάδα της ΑΕΚ Κοράκου είχε µία ονειρική χρονιά. Πρωταθλετάς στο Ο Λειβαδιακός Σαλαμίνα/Λειβαδιών είναι η ομάδα που πανηγυρίζει από την Τετάρτη το Πρωτάθλημα ένταξης της ΚΟΠ και συνάμα την άνοδο του στην᾿ Δ' Κατηγορία, αφού στον. µεγάλο τελικό επικρά- τησε της Ελπίδας Αστροµερίτη µε 3-{. Μεγάλος πρωταγωνιστής του Λειβαδιακού ήταν χωρίς αμφι- βολία ο Νικόλας Γεωργίου, ο οποίος πραγµατο- ποίησε µια εκπληκτική εμφάνιση που συνοδεύτηκε με χατ-τρικ. Αξίζει να σημειωθεί ότι µε τα τρία γκολ που πέτυχε ο Γεωργίου έφτασε τα οκτώ και πέρασε στην πρώτη θέση του πίνακα τών σκόρερ. Ο Λειβαδιακός/ Σαλα- µίνα Λειβαδιών ήταν καλύτερη σᾳ ολόκληρη τη διάρκεια του ἀγώνα, έλεγχε τον ρυθμό και δεν έδωσε κανένα δικαίωµα στην Ελπίδα Αστροµερίη να διεκδικήσει κάτι θετικό από το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι µε το τέλος του πρώτου ημιχρό- νου οἱ δύο αντίπαλες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρία ισόπαλες χωρίς τέρματα. Με δύο γκολ όµως στο 51ο και 5090 λεπτό ο Νικόλας Γεωργίου φρόντισε να δώσει ένα ισχωρό προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 71’ σκότωσε γιά τα Καλά το παἰχνίδί µε το τρίτο του προσωπικό τέρμα, Το µόνο που κατά- φερε η Ελπίδα µέχρι το τέλος της συνάντησης ήταν να μειώσει στο 88 µε σκόρερτον Μουρούζη. Η ενδεκάδα των Πρωταθλητών στον τελικό ήταν η ακόλουθη: χήρας, Κουλλαπής, Γ.Α Γεωργίου, Ν. Γεωργίου, Μηνά, Κυριάκου, Μωυσής, Χαραλά- µπους, Α. Κουλλαπής, [:. Γεώργίου, Ζένιου. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Δεκ κορακον | 2Ζειιστορικὲς στγµές ἱστορικές στιγμές ζουν στην Κοράκου αφού η περιπέ- τεία στό Πρωτάθλημα Ἐνταξηό της ΚΟΠ ολοκληρώθηκε µε τον καλύτερο τρόπο και ή οµάδα θα αγωνίζρταιτηνέα ποδοσφαιρική περίοδο στα σαλόνια της Δ' Κατηγορίας για Πρώτη φορά. Η ΑΕΚ Κοράκου θύμίζουμε ὁτ διεκδικούσε εισιτήριο γιά συμμετοχή στον µεγάλο τελικό και μάλιστα κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι µε αντίπαλο τὴν Ελπίδα Ἀστρόμερίτη να πάρει σήμαντικό προβάδισμα κερδίζο- γτας µε 2-Ί. Στον επαναληπτικό όµως οι συγκυρίες δεν ήταν µε το µέρος της, έχασε µε 3-1 και βρέθηκε στον μικρό τελικό να αγώνίζεται την περασμένη Τετάρτῆ στο γήπεδο του Κύκκου απέναντι στον Κάδρο γιατην εξασφάλισητης τρίτης, καὶ προνομισύχας θέσης παυ θα οδηγούσε την ομάδα στήν άνοδο, Αν και στο πρώτο μισό βρέθηκε πίσω στό σκορ έπειτα από γκολ τού Αριστοδήµου στο 3δο λεπτό, στην επανάληψη οι Ὃ ον της ΑΕ ΑΕΚ ρ διοργανώθηκαν, έπαιξαν πολύ καλό ΄Ύγκολτου Χρίστου Βορκά στο 70’ και 7Τ'της οδτμην κατάφερε να πανηγυρίσει την πιο γλυκιά νίκη στην ιστο- ρίατής.Η άνοδος της ΛΕΚ Κοράκου παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις αν ανάλογιστεί κανείς τὰ µύρια μρπα που αντιμετώπισε η ομάδα κατάτη οσον με αρκετούς ποδοσφαιρἰστές πρώτης εκτός λόγω τραυματισμών. Για τν πνκποαι η να της ΑΕΚ Κοράκου αγωνίστηκε στον μικρό τελικό ν τους Παπαφιλίππου, Στυλιανού, Κυπριανού, Χριστοφή, δη τρίου, Κλεάνθους, Βορκάς Β, Κῴνστανάνου Α, πα Ευσταθίου, Χ. Βορκάς (Αλεξάντρου, Ανπρέου, Κωνστα: ντίνου [Ο) το ο ήτπμασσαα 0 Μαυρής στο τιμόνι ο Νίκος Μαυρής, µε βοηθό τον Άντρο Ευθυμίου θα είναι ο προ- πονητής της ΜΕΑΠ τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο αφού οι διοι- κούντες της ομάδας πιστεύουν ότι οι δύο φιλόδοξοι κύπριοι τεχνι- κοί θα βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της που δεν είναι άλλοι από την άνοδο στην Γ’ Κατηγορία. Μετά την πρόσληψη προπονητή ξεκίνησε δειλά δειλά και ο προγραμματισμός στην ομάδα, υπήρξαν κάποιες επαφές µε ποδοσφαιριστές µέχρι στιγ- µής όµως δεν υπάρχει κάτιτο ανακοινώσιµο. Σίγουρο πρέπει να θεωρείται ότι η ομάδα θα χτιστεί από την αρχή αφού πρόκειται να γίνουν γύρω στις 10 μεταγραφές ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν ποιότητα στην ομάδα του Πέρα Χωρίου Νήσου. Οι οποιεσδήποτε προσθήκες βέβαια θα γίνουν µέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια, ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ Κράτησε την «αράχνη» της | Όπως έγινε γνωστό απο την περασμένη βδομάδα, η διοίκηση της ΑΕΖ είναι κοντά σε συμφωνία µε Κύπριο ᾿ επιχειρηματία κάτοικο εξωτερικού, ο οποίος θα βοη- θήσει την ομάδα να βγε! από το οικονομικό αδιέξοδο. Ο προγραμματισμός της ομάδας είναι στα αρχικά στά- δια, αφού το θέµα του προπονητή που θᾳ κάθεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα χρονιά δεν έχει ξεκαθαρίσει. | Παρόλα αυτά η ομάδα έχει προχωρήσει σε ανανέωση |) της συνεργασίας της µε το βασικό τερματοφύλακα της ομάδας Μπλάνερ, ο οποίος αγωνίστηκε σε 25 απότα 26 παιχνίδια της ομάδας του την περασμένη σεζόν, είχε εξαι- ολες Τε Πο Πο κο τι εμας μή ον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς για την ομάδα του Ζακακίου. Μάλι- στα η ανανέωση του Μπλάνερ ήρθε να διαψεύσει τις φήμες που τον ήθελαν να μετακινείται στην ομάδα της ΕΡΗΜΗΣ. Ο έφορος της ομάδας της ΑΕΖ Χρίστος Χρί- | στου διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο «Α.Β.» ότι η οµάδα έχε! µπεί στον σωστό δρόµο και δεν θα γίνουν όµως βιαστικές κινήσεις που τυχόν να στοιχίσουν στην ομάδα. Πρόσθεσε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι µε την έναρξη της νέας περιόδου η ομάδα θα παρουσιαστεί Πο ΠΠΙΝ ο να Παράτο γεγονός ότι ηττήθηκε στον µεγάλο τελικό της Τετάρτης από τον Λειβαδιακό/ Σαλαμίνα Λειβαδιών µε 8- 1, η επίτευξη του στόχου της ανόδου έφερε θετικά συναισθήματα στην ομάδα της Ελπίδας Αστροµερίτη, αγνοώντας σε µεγάλο βαθµό την απώλεια του τρο- παίου. Θυμίζουμε ότι για να φτάσει στον µεγάλο τελικό η Ελπίδα Αστρο- µερίτη κατάφερε να νικήσει την ΑΕΙ Κοράκου µε 3-1, ανατρέποντας το σκορ µετο οποίο κέρδισε η οµάδατης Κορά- κου στο πρώτο μεταξύ των δύο οµά- δων παιχνίδι (2- υ Αυτό που ανέβασε όµως τα ποσοστά και έκανε την επιτυ- χίατης ομάδας του Αστροµερίτη ακόµη µεγαλύτερη ήταν το πάθος και η θέληση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές ειδικά όταν βρέθηκαν να χάνουν από πολύ νωρίς και ανέτρεψαν τα σε βάρος τους δεδοµένα.Στον τελικό αν και στο πρώτο µέρος πήγαν στα αποδυτήρια µε το ισόπαλο 0-0, στην επανάληψη βρέθηκαν µέσα σε δύο λεπτά πίσω στο σκορ µε 9-0 αφού ο Νικόλας Γεωργίου µε γκολ. στο 51 και 53 έδωσε σηµαντικό προ- βάδισμα στον Λειβαδιακό. Σαν δεν έφτανε αυτό και εκεί που η Ελπίδα πίεζε «για να μειώσει στο σκορ και να µπει ξανά στην διεκδίκηση᾽ του τροπαίου, ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 3-0 σκοτώνοντας τις όποιες ελπίδες είχαν στην ομάδα του Αστροµερίτη για να στεφθούν Πρω- ταθλητές. Στο 83’ ο Μουρούζης µείωσε σε 9-1, ήταν πλέον αργά όµως, αφού στα ενα- ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ { πύχος «πνύθιν επετεύχθη ποµείναντα εφτά λεπτά ήταν πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα σε βάρος τους δεδοµένα. Με το τέλος του αγώνα κανένα αίσθηµα απογοήτευσης και πικρίας δεν κυρίευσε τους ποδοσφαι- ριστές και διοίκηση της Ελπίδας Αστρο- µερίτη αφού ο στόχος που τέθηκε από την αρχή της σεζόν για άνοδο επιτεύ- χθηκε. Έτσι η κοινότητα του Αστρο- µερίτη στη νέα χρονιά θα καµαρώνει την Ελπίδα στην Δ᾿ Κατηγορία, Στο µεγάλο τελικό η Ὁμάδα της Ελπίδας: αγωνίστηκε µε τους Χατζηβασιλείου, Ραφτόπουλος, Νεοφύτου Π, Νεοφύ- του Α, Κωνσταντίνου, Καλοθέου, Χατζη- χαραλάμπους, Αβραάμ, Σάββα, Χαρα- λάμπους, Μουρούζης. ΛΟΥΚΑΣ χΡ. ϱρ-ρρ-στττττπσσσσσαι 2τ0 αΚουστικό για απαντήσεις Μετά τη στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου, ξεκί- νησε ο προγραμματισμός στη Δυναμό Περβολιών µε στόχο να κρατήθεί ο βασικός κορμός της ομάδας, Για αυτό ακριβώς τον λόγο έγιναν προτάσεις ανανέ- ωσης σχεδόν σε όλουςτους ποδοσφαιριστές που αγώ- νίζονταν στην οµάδα την περσινή σεζόν και αναµένο- νται απαντήσεις εντός της επόµενης βδοµάδας, Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει καµία μεταγραφή αφού όλα θα εξαρτηθούν από το ποίοι ποδοσφαιριστές θα συμφωνήσουν να συνεχίσουν στη Δυναμό και τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε ότι Πρόεδρος του νέου διοικητικού συμβουλίου της Δυναμό Περβολιών είναι ο Αντρέας Πιπίου και Αντιπρόεδρος ο Λάκης Ζήνωνος.. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Φιλοδοξες για Πιο ψηλα 9 ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ Στην Καρμιώτισσα άφησαν πίσω την απογοήτευση της περσινής χρονιάς που η ομάδα τους στο παρα- Κάτι έχασε την άνοδο στην Γ’ Κατηγορία και βλό- πουν μπροστά. Σε δηλώσεις του στο «Α.Β» ο πρόε- ὄρος της Καρμιώτισσας Νίκος Πάπα ανέφερε ότι στόχος µε τα υπόλοιπα µέλη του σωματείου είναι στα επόµενα χρόνια να οδηγήσουν την ομάδα στη Β’ Κατηγορία. Όσον αφορά για το πώς Κυλά ο προ- γραμματισµός στην Καρμιώτισσα το κορυφαίος στέ- λεχος της οµάδα ανέφερε τα ακόλουθα «Λόγω ηλι- Κίας έχουν φύγει έντεκα ποδοσφαιριστές. Έχουν μείνει οκτώ ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ τῆς οµάδας καιτο σωματείο έχει προχωρήσει σε έξι προσθήκες µε τους Πέντε να προέρχονται από οµά- ὅες Γ κατηγορίας. Είναι παίκτες που θα προκαλέ- σουν αἴσθηση όταν ανακοινωθούν. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουµε µια ακόµα μεταγραφή ενός ξένου ποδοσφαιριστή που θα είναι τιµή της Καρμιώτισσας να αγωνιστεί µε τα χρώματα της, ΥΠο- λείπονται ακόµα 3 ποδοσφαιριστές ένας επιθετικός, αριστερός µπακ και στόπερ γα να ολοκληρωθείτο ρόστερ. Όσον αφορά την προπονητική ομάδα συνε- χίζουµε µε τον Γιώργο |ωσηφίδη και ελπίζουµε να πετύχουμε πολλά. Βοηθός προπονητής Και γυµνα- στής της ομάδας είναι ο Κυριάκος Φυλακτή. Επιτυχία στις Ακαδημίες Η Ακαδημία της Καρμιώτισσας, η οποία είναι συγ- χωνευμένη µε τη Νέα Σαλαμίνα στις ηλικίες 2001- ΠἠΛ/ΛΕΝ Μπρωνίοι Πέντε νέῃ πρύσωπι Από το περσινό ρόστερ της ΠΟΛ/ΑΕΜ Μαρωνίου αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν, ενώ σηµαντική κρίνετα! και η µέχρι στιγµής ενίσχυσης της ομάδας. Από την οµάδα του Μαρωνίου αποχώ- ρησαν οι Δημητρίου, Σταύρου, Παναγιώτου, Θεοχά- ρους, Ορθοδόξου, Ντάνιελ και Καρεκλάς. Ο προπονητής της ομάδας Άγγελος Μισός προ- της. σπαθεί να χτίσει µια ομάδα από την αρχή, στελεχω- µένη µε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να αποφύγει η ομάδα τις όποιες περιπέτειες και γιατί όχι να διεκδικήσει µια θέση στα ψηλά σκαλοπάτια της Γ΄ Κατηγορίας. ΚΑΡΜΙΟΤΙΣΣΑ ΟΙ Ακαδημίες Νέα Σαλαμµή/ας- Καρμιώτισσας πήραν την πρώτη θέση σε Τουρνοά που διεξάχθηκε στο Φρέναρος. ΟρθΙοΙ: Χρ. Κωνσταντῄνου, ΣΤ, Μικελλίδης, Π., Βρυωνίδης, Δ., Λουκά. Καθήμενοι : Μ. Αντρέου, Ευγ. Παναγή, Αν. Κυριάκου, Λ. Παφίτης. τν”. Βδομάδα ... ζυμώσεων Η έγκαιρη χάραξη της µεταγραφικηῆς στρατηγικής αξιολογείται στις τάξεις του ΑΣΙΛ Λύσης ὡς πλεονέκτηµα χρόνου, συνεπώςτις περασμµένες µέρες αποκρυσταλλώθηκε από τον καθ ύλη αρμόδιο επί θεμάτων προγραμματισμού, Σάββα Δαμιανού, ποίοι είναι ανά γραµµή και θέση οι εναπομείναντες στόχοι της ομάδας. Εν προκειμένω, οι «κιτρινόµαυρου» επικεντρώνονται στην εξεύρεση δεξιού οπισθοφύλακα,. αριστερού µέσου και Ο Χριστόφορος Χριστοφή αναμένεται ότι µαζί µε τον Άθω ασ θα σποτελέσουν ένα φοβερό επιθετικό δίδυµο για Τον Σπάρτακο στην νέα χρονιά. Μετά τον Αγγελῆ, πἠρε Χριστοφἠ Στον Σπάρτακο Κιτίου µετά την απόκτηση του Άθου Αγγελή, του Πολωνού τερματοφύλακα Μπαρτόνς αλλά και την ανανέωση συνεργασίας µε αρκετούς ποδοσφαι- ριστές από το περσινό ροστερ, οἱ «ερυθρόλευκοι» προ- χώρησαν στην απόκτηση του 29χρονου επιθετικού Χρι- στόφορου Χριστοφή που αγωνίστηκε προηγουμένως σε Απόλλωνα, Σαλαμίνα και Ονήσιλο. Έτσιη οµάδατου Βάσου Μαύρου µε την προσθήκη του Αγγελή καιτου Χριστοφή στην επίθεση, θα έχει ένα φοβερό δίδυμο στην γραµµή κρούσης την νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί ο µεταγραφικός σχεδιασμός στον Σπάρτακο εἶναι να αποκτηθούν ακόµη ένας επιθετικός και ένας μεσοεπιθετικός ποδοσφαιρι- στής. Στόχος των διοικούντων του Σπάρτακου Κπίου είναι «νο ολοκληρωθούνιοι µεταγραφικές κινήσεις πριν,απάτην | επίσηµη έναρξη της προετοιμασίας έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος γιανα προσαρμοστούν τανέα απο- κτήματα µε τη νέα τους ομάδα και να παρουσιαστούν έτοιµοι µε την έναρξη της ερχόµενης ποδοσφαιρικής περιόδου. Πάντως είναι ξεκάθαρο µετά και τις πρώτες προσθή- κες, ότι πρόθεση της διοίκησης είναι να μειωθούν όσο πιο πολύ γίνεται οι ξένοι ποδοσφαιριστές στην οµάδα και να αποκτηθούν Κύπριοι, οι οποίοι θα έχουν την δυνατό- τητα να οδηγήσουν την οµάδα στην Β’ Κατηγορία. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Ικανοποίηση Ύια την ενίσχυση στην Ερήμη Μπορεί αυτή την εβδομάδα ο Νίκος και Σωκράτης Ερή- µής να µην προχώρησε σε νέα μεταγραφική ενίσχυση όμως οἱ διοικούντες της ομάδας είναι πολύ ικανοποιη- µένοι µε τις µέχρι τώρα εξελίξρις του προγραμματισμού. Θυμίζουμε ότι έχουν ήδη γίνει και εννέα μεταγραφές ποδοσφαιριστών στην οµάδατης Ερήµης. Πρόκειται για τους Ιωσήφ, Αρχοντίδη, Δημητρίου, Θεοχάρους, Κου- νούνη Αντρέα, ζανεττή, Ορθοδόξου, Κουρσάρο και Κου- νούνη Στέλιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η διοίκηση σε «συνεργασία µε τον προπονητή της ομάδας Σάση Κλέάν- θους πρόκειται να προχωρήσουν σύντομα στην από- κτηση ακόµη ενός τουλάχιστον ποδοσφαιριστή. 2002 συμμετείχαν µε µεγάλη επιτυχία σε διάφορα τουρνουά που διεξήχθησαν το τελευταίο διάστηµα κατάκτηση της πρώτης θέσης στο τουρνουά της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου που έγινε στο Φρέ- επιθετικού και συνάµα επιθυμούν να σε όλη την Κύπρο. Αποκορύφωμα αυτών ήτανη ναρος. Μαυρής. Μετά την αποχώρηση του τερματοφύλακα της οµά- δας Χρίστου Δημητρίου, αποκτήθηκε ο τερματοφύ- λακας του ΑΣΙΛ Πεπετόπουλος, ενώ συμβόλαιο συνερ- γασίας µε την ομάδα του Μαρωνίου υπέγραψαν επί- σης οἱ Παναγιώτης Μπρούντζος, Κωνσταντίνος Σπυ- ρίδωνος, Αντρέας Καλός και Πολυκάρπου Παναγιώ- Από το περσινό ρόστερ συμφώνησαν καιθα συνε- χίσουν να αγωνίζονται µε τα χρώματα της ΠΟΛ/ΑΕΜ Μαρωνίου οι Μάριο Κάρλος, Αντρόνικος Αβραάμ. Γιώργος Καλαηντσίδης, Κώστας Αντωνίου και Γιάννης υλοποιήσουν πλήρως τον μεταγραφικό σχεδιασμό όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η τρέχουσα εβδομάδα τολικά αποδείχθηκε περίοδος ζυµώσεων και προετοιμασίας, ένδειξη πως οι ιθύνοντες του προσφυγικού σωματείου εντείνουν τις βολιδοσκοπήσεις µετους άµεσα διαφαινόµενους στόχους µε την προσδοκία εντός των ηµερών να προκύψουν εξελίξεις. ΕΠΟΛ ΛΕΜΕΣΟΥ Η χοροεσπερίδα στις 24/6 Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΕΠΟΛ Λεµε- σού. γνωστοποιεί ότι η ετήσια Χοροεσπερίδα της θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου. στις 8.30μ.µ. στο δροσόλουστο περιβάλλον του Ξενοδοχείου ΡΑΒΚ ΡΕΑΟΗ ΗΟΤΕΙ.. Κατά τη διάρκεια της χοροεσπερίδας θα βραβευθούν οι οµάδες της Οµοσπονδίας που διακρίθησαν την Χρονιά που πέρασε και! θα τιμηθούν παρά- γοντες και οµάδες για το ήθος τους. Η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του Διευ- θυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημο- κρατίας. κ. Χρίστου Χριστοφίδη. Εξάλλου θα γίνει βράβευση των κλιµακίων των Ακαδημιών της ΕΠΟΛ. ο Καλούνται όλα τα σωματεία, φίλοι και εκτι- µητές της Ομοσπονδίας όπως δώσουν μαζικά το παρόν τους. Επίσημος χορηγός και αθλοθέτης όλων των πρωταθλημάτων είναι η μπύρα Ο6ΑΗΙ ΘΒΕΒΑ. ΟΟΝΤΗΑΟΤΟΒ» - ΡΕΝΕΙΟΡΕΗ» 6Ο5ΤΑ5 ΡΑΡΑ ἃ 5ΟΝ» Ι. ΤΟ 19Β8Γ Κωστή Παλαμά - Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός, Τηλ.: 25751975, Κιν.. 99442168, Φαξ: 25751976, α-πια!!: ραρᾶςοςί(ΘΙοσοςπεῖ.οοΠι.Ογ Ί0η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο βημα ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΣΜΟΣ ΑΦΑΛΙΣ ΠΚΕ κ σον κ. ο ττο «η η ΜΥ ηΜηΓην Στην Ελλάδα του... συντόµευσαν το «σιδηροδρομικής φύσεως» επώνυμο και από Καλαφατάκη τον έκαναν... «Καλάφα»! Ας τον πούμε και εµείς έτσι. γιατί δεν αποκλείε- ται να τον έχουµε στην επικαιρότητα µας, όσον αφορά την ερχόµενη αγωνίστικη περιοδο του καλαθοσφαιρικού µας πρωταθληµατος. Ο λόγος είναι για τον Απόλλωνα και τον εξ Ελλάδος λα λα λα ο κ πο νου θεί εδω, για σεμινάριο καλαθὀσφαιρας, δέχθηκε µιαν ανε- πίσηµη κρούση απο τους γαλάζιους παραγοντες. µε σκοπό το να διαφανεί αν ειναι ὄυνατον να αναλάβει την τεχνικη ο κο τση Κατά την επαφή και σύµφωνα παντα µε την πληροφόρηση που έχουμε στην κατοχή ος ὃεν ειπώθηκε ουτε ναι, οὖτε και οχι και εποµενως το όλο ζήτημα είναι ανοικτό για το αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Βεβαια καπου εδω. να αναφερθεί ΟἩ ρόλο (και μάλιστα, τον σημαντικότερο) θᾳ παίξει και Το ο ο ο πω ο ο ο πω, Πέραν τῆς περίπτωσης «Καλάφα», να αναφερουμµε οἩ στα γαλαζα κιπαπια, υπάρχουν και ακοµα δύο περιπτώσεις προ- πονητών, οἱ οποίες βρίσκονία! σε επεξεργασία, Ο λογος είναι για έναν προπονητή απο τη Σερβία καὶ ο ἄλλος απὀ μα πο Πλάνο στα σκαριὰ Μπορεί ακόµα να µην έχει γίνει κάποια διενέργεια προγραµ- ματισμού, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι «δεν κουνιέται φύλλο» στην καλαθοσφαιρική ΑΕΛ, αν και αυτό, στο διάστηµα αυτό, δεν θα ήταν και κάτιτο απίθανο και όχι µόνο γιατους γαλαζοκπρινους, Να αναφέρουμε λοιπόν ότι κατ' αρχήν υπάρχει το θέµα προπο- νητή. Όλα δείχνουν ότι οι Μάρκος Ασωνίτης , Τόνις Εύζωνας, και Χρίστος Σπύρου, θα είναι οι τρεις τεχνικοί που θα απαρτίσουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΛ υπάρχει και ένα πλάνο για το πώς θα σχεδιαστείτο έμψυχο υλικό της ερχόµενης αγωνιστικής περιό- δου και σε αυτό, περιλαμβάνονται πέντε Κύπριοι παίκτες. Επί΄ τούτου, θα πρέπει να βάλουμε µιαν υποσηµείωση αναφέροντας ότι οι τρεις διεθνείς (Κουνούνης, Παλάλας, Λιάτσος) θα είναι οι σίγουροι, βάσει των συμβολαίων που έχουν µε την οµάδα. Δεν είναι όµως και απίθανο, όπως οι άλλοι δύο να είναι νεαροίπου θα προωθηθούν από την εφηβική ομάδα. Ξέχωρα από τα προαναφερόµενα, στην ΑΕΛ υπάρχουν και άλλα τρία ζητήµατα που “παίζουν αυτόν τον καιρό. Το ένα, είναι η λει- τουργικότητα του τµήµατος. Το πώς θα στελεχωθεί δηλαδή και να ορχανωθεί µε τέτοιο τρόπο, που να του επιτρέπει µιαν υγιή λειτουργία. Επίτου συγκεκριμένου ζητήµατος γίνονται μελέτες. Το ἆλλο, έχει να κάνει µε την ΚΟΚ-καιτις σχέσεις της µε την ΑΕΛ. Όπως είχε αναφερθεί από την περασμένη βδομάδα, θέση της ΑΕΛ είναι όπως η κριπική που ασκείται, έχει σαν στόχο το καλό του αθλήματος γενικά. Όσο για την Ευρώπη, στο πλάνο το σχεδιασμού για την ερχό- µενη αγωνιστική περίοδο, βρίσκεται και η συμμετοχή στη διοργάνωση του ΕωΓο οΠΒΙΙ8Π96. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΛΥΜΠΟΣ΄ ΑΠΙΟΥ. ΝΗΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Έτος αρσσες ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 3 γς 3 ΒΑΞΚΕΤ ΒΑΙ.Ι. ΤΟύΒΗΝΑΜΕΝΤ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5ΗΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ ἀπ δν νβ” ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έπνρης 3π ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ απ ον ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΡ ΑΠΟ μη ΡΟΗ ΜΕΤΑ, ΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ' ἑπιῤη δα τὸ ἃξ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΙΜΜΕΤΕΚΟΝΤΕΣ { ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΝΕΦΩΝΟ 69 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΚΟΣΜΟΣ Το γεγονός ότι η παρα- μονή του Κιγκ στην ΕΘΑ και κατά την ερχόµενη αγωνι- στική περίοδο, είναι κάτιπου το θέλουν ακόµα και οι... κιτρινόµαυρες πέτρες (!), είναι ίσως και κάτι παρα- πάνω απὀ περιττό να επα- ναλαμβάνεται. Περί αυτού του ζητήµα- τος λοιπόν, να αναφερθεί ότι υπήρξε µια εξέλιξη, που κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ουσιώδης. Γιατη συνάντηση που είχαν χθες στη Θεσσαλονίκη ο λόγος, ο παίκτης, µαζί µε τον αντιπρόεδρο της ΕΘΑ, Πανίκο Κωνσταντίνου. Ως γνωστόν, ο Αµερικα- γός παίκτης βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα της Ελλά- δας, επειδή αγωνίζεται σε µιαν άλλη κιτρινόµαυρη οµάδα, στον Άρη. Γιατο γεγονός της συνά- ντησης, ήταν κάτι που µας Ποιος δεν θυμάται τον Μπράιαν Χιθ στο ΑΠΟΕΛ Για τον Αµμερι- κανό περιφερειακό άσο ολόγος, που είχε βοηθήσει σε πολύ µεγάλο βαθµότους γαλαζοκίρινους, για να έφθαναν στην κατάκτηση του τίλου κατά την προπερασµένη αγωνιστική περίοδο. Να αναφέ- ΄ ρουµε λοιπόν ότι σύµφωνα µετις τελευταίες πληροφορίες από πλει- ράς ΑΠΟΕΛ υπάρχει ενδιαφέρον για την επάνοδο του παίκτη και αυτό είναι κάτι που έχει και την πασιφανή του βάση. Την παρου- σία δηλαδή του Χρίστου Στυλια- γίδη στον γαλαζοκίτρινο πάγκο, τότε που ήταν και ο παίκτης ξανά στο ΑΠΟΕΛ, µε τον Κύπριο τεχνικό, γα θέλει να τον έχει ξανά στο :. Ρόστερτου. Βέβαια πρόκειται για µια δύσκολη περίπτωση αφού ο Αμερικανός προέρχεται από µια εξαιρετική Χρονιά µε τη φανέλα της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, Λοὐκοϊλ, η οποία ήδη του έκανε και αυτή πρόταση για να ανανέωση του συμβολαίου του. Η πρώτη κίνηση ενίσχυσης από πλευράς ΑΠΟΕΛ είχε γίνει πριν από λίγες µέρες και αφορούσε την απόκτηση του Τόλη Κασκίρη και ενώ ο Γιώργος Νεοφύτου ανα- γέωσε και για τη νέα χρονιά τη Ἠφώσ Β)] ΙΝΤΕΗΟΟΙ.Ι.ΕΕΕ ΕΟΑ ΑΠΟΕΛ - ν θέβει πίσω [ον Κιβ! συνεργασία του µε τους γαλαζο- κίρινους. Πριν όµώς από αυτά, είχε επιτευχθεί και η συμφωνία µε το Χρίστο Στυλιανίδη, για να αναλάβει το πόστο της τεχνικής ηγεσίας, µε βοηθό τον Ντάριλ Φόουκς. Αυτό βέβαια που είναι γνωστό εδώ και καιρό (και συγκεκριµένα από τότε που ανέλαβε η νέα διοί- κηση) ότι ο γαλαζοκίτρινος προ- ὑπολογισμός θα είναι µειωμένος σε σχέση µε την περασμένη αγω- νιστική περίοδο. Όχι βέβαια στο μισό, όπως είχε δηµοσιοποιηθεί από άλλες πληροφορίες... Ωστόσο, αυτό που είναι κάτι. παραπάνω από κόλαφος για το το ανέφερε ο ίδιος ο κιτρι- νόµαυρος αντιπρόεδρος, που ναι µεν παρουσιάστηκε συγκρατηµένα αισιόδοξος, αλλά όχι και στον υπέρτατο βαθµό καὶ αυτό από τη στιγµή που είναι ακόµα πολύ νωρίς, Πέραν από του θέµατος του ΚΙΥΚ, στην ΕΘΑ και τη νέα χρονιά θα βρίσκεται ο Γιώργος Αναστασιάδης, Ο έµπειρος καλαθοσφαι- ριστής συμφώνησε να αγω- γιστεί για ακόµη µια χρονιά στην οµάδα της Έγκωμης και έτσι ο Αντώνης Κων- σταντινίδης θα έχει ακόµα µια αξιόπιστη λύση στα χέριατου. Τέλος σε µια άλλη εξέλιξη οι κυπελλοπρωταθλητές συμφώνησαν για συνεργα- σία ενός έτους, µε τον Κύπριο φόργουρντ, Αλέξη Γεωργιάδη, ο οποίος αγω- νιζόταν στην Ομόνοια, αφ ανας Ι ΑΠΟΕΛ και γενικότερα για τον προγραμματισμό, είναι το ύψος των προστίμων που καλούνται να πληρώσουν οι γαλαζοκπρινοι, Κάτι που αφορά και τα χρωστούµενα προς την ΚΟΚ, αλλά καιπρος τη διεθνή ομοσπονδία (για τα όσα είχαν γίνει στο παιχνίδι µε την Καρσίγιακα). Πιδιπμέρον για Ντέιβις-Χήνπβαν] ο ωχ ήο λα στον ο εντάχθηκαν σι Γκαρσία, Κούπερ. Δύο παίκτες που µια λα. λα ος. ο) ΑΠΟΕΛ (µε τον Ἐν λ λ [ον το] μα Λα Εκ ὼ γαλαζοκίτρινους). Άραγε ένα ακόµα ντουέτο παικτών που τη µια χρόνια, έπαιξε στο ΑΠοΕΛνα ολ νο ο με στο (διατηρώντας το κρ!νο) Για ο. ιο ο και Χάναβαν ο λόγος που κατά ο Ἡ ο λο ομο ων οκ δι ο) ας πω Γον Τη» ο ο πο κι μμ μι του Κεραυνού για να τους εντάξουν στο δυναμικό τους, ενό- δα ολ ιο ττι ι τω ο ωα Επίτου παρόντος, η ο ο ο τς θά ο “Νξεις, υΠό την έννοια ότι το νι το Πο ή ιο. αλλον ο κα αυτό ὰ κκ στη κα 4 Αρχή Ηῆεκτρισμού Κύπρου {| Ενέργεια ζωής! Πάντως αν συμβεί κάπ ολο ολο μιαν διπλή εντυπωσιακή κίνηση, όχι τόσο κο) οι Ντέιβις- ᾿ Χάναβαν έπαιξαν στο ΑΠΟΕΛ΄Κκατά τη χρονιά που πέρασε, αλλά επειδή πρόκειται για δύο πολύ σπουδαίους παίκτες! «ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ: Πο ο ἳ ο λς ερυθροκῄρινης ομάδας, - λα ας να Μι αμ ο] πώς θα ήθελε τον Κεραυνό της αγωνιστικής περιόδου 2011- 12. Αυτά τα πλάνα, θα τὰ παραθέσει στή διοίκηση που θα απο- ο) ωλ..) µπάτζετ. Εδώ να αναφέρουμε µιαν ακόμα ο. ροφορία, σμφωνα. λα αλ ὼ ο ωμ σα] άλας απ. Βγαίνει απόψε ο πρωταθλητής ήθθᾳ γίνει το 2-2 (από το αρχικό 0-2) Αυτό είναιτο ερώτημα που απασχολεί τους πάντες, γύρω από τον τέταρτο τελικό των δύο αιωνίων, του Παναθηναϊκού καὶ του Ολυμπιακού! Στο κλειστό του ΟΑΚΑ (22:00), έδρα των πρασί- γων, οἱ παίκτες του Οµπράντο- βιτς έχουν τη µεγάλη ευκαιρία να φθάσουν στην τρίτη νίκη και για µιαν ακόµα χρονιά να κάνουν δικό τους τον τίτλο του πρωτα- θλητή! Για αυτούς του Ίβκοβας, η επι- λογή είναι μονόδρομος! Νίκη µέσα στο ΟΑΚΑ, να γίνει το σκορ των νικών 2-5 καιέτσι, η σειρά να πάει σε πέμπτο τελικό, που αν χρεια- στεί να γίνει αυτό, τότε το ΣΕΦ θα είναι ο ένας σύμμαχος των ερυθρολεύκων. Ο άλλος, θα είναι η θετική ψυχολογία του 2-2 που έγινε από το αρχικό 0-2! Σίγουρα στον Παναθηναϊκό, δεν θέλουν να συμβεί αυτό, γιατί ξέρουν ότι η ψυχολογία θα ανατραπεί. Έχουν µπροστά τους τη µεγάλη ευκαιρία, µε σύμμαχο την έδρα, να κάνουν δικό τους τον τίτλο απόψε και θα κάνουν το πάν για να τα καταφέ- ὀτέψη ρουν! Ξέρουν όµως πολύ καλά ότι ο αντίπαλος τους θᾳ είναι και αυτός, αποφασισμένος να τα παί- ξει όλα για όλαἰ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Ο ΑΡΗΣ Ο Άρης κατάφερε και έσπασε την έδρα του ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό γιατις θέσεις 384 και πήρε το προβάδισμα για να κατακτή- σει την τρίτη θέση που οδηγεί στην Ευρολίγκα της νέας χρο- γιάς, Το σκορ των νικών είναι πλέον στο 2-1 για τους κτρινό- µαυρους και απόψε (19:00) ον νιζόµενοι στη δικήτους έδρα, δεν θέλουν µε τίποτα να χάσουν τη µεγάλη ευκαιρία για την τρίτη και ή παρήταση... καθοριστική νίκη! Για τον ΠΑΟΚ, ισχύει ότι και γιατον Ολυμπιακό (στον µεγάλο τελικό). Μόνη επιλογή η νίκη για γα πάρουν τη σειρά σε πέµπτο αγώνα, που θα γίνει στη δική τους έδρα, Πόσο εύκολο θα είναι όµως αυτό, απέναντι σε έναν αποφα- σισµένο Άρη, για την τρίτη νίκη .ε«ὃ«ὃἃ«ἃἃ«ύ«ὓ««“ουυἣυἣἢ᾿“--ος Αναµενουν τις απαντήσεις Στυλιανούυ-Παπαδόπουλου Γενική στασιμότητα. ὁσον αφορά τουλάχιστον ενέργειες που εχουν να κανουν µε Τον προ- γραμµατισµο ενόψει της ερχοµενης αγωνιστικῆς περιόδου. ειχε παρατηρηθε! στην ΑΕΚ κατά τη βδομάδα που φεύγει. Ναι µεν υπήρξε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου των πρασινοκ/τρινων. αλλά µέσα από αυτήν δε βγήκε κάτι που να αφορά κάποια ούσίωδη ενέργεια... Όμως η βδομάδα που αρχίζει. αναμενόμενα επιφυλάσσει εξελίξεις πάνω στον προ- γραμµαοτισµο. Όπως έχουµε πληροφορηθεί. θα υπάρξουν ενέργειες που αποσκοπούν μπα πο κ λων ο ος και Νικόλας Παπαδόπουλος αν 1 ο. αμ ο οἳ ο τη ππὰ κκ ανν ο... απαὀ -- ο”... . ο ο ο Ιαν δι έ Πἑ ο νο οΠάκηο παικτες. ειναι µείωση απολαβων σε σχέση µε αυτά που έπαιρναν κατά Τη χρονιά που περασε. Κάτι που αν τελικά γίνει, τότε θα δυσκολέψει καιτις διαπραγματεύσεις... Γενικοτερα τέλος και οσον αφορά την ενοποιημένη ομάδα. για δικούς τους λόγους, οι ο μα ο ντο) Σω κα ο (Τηλ Πο ο ποσο ο ζω πο Γι ΠΠ ο Πολ ΠΠ ο ΠΠ) ο οστών τόν Το θέαμα στη (μΐανἰξδίοῃ δεν σταματά ποτέ! Κυριακή 05/06/2011 ! ' ς ΤΤΑΘΛΗΜΑ ΑΊ (4ος αγώνας) ΠΑΝΑΘΗ ΝΑΙ ΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22:00 ὭΟγίανίςίοη δροΓῖς 5 ΑΙ 5τακ 6ΑΜΕ ΕΕΑΙ ΜΑΡΒΡΗΙΌ - ΒΑΥΕΗΝ ΜύΝΙςΗ 20:30 ὭΟγιανἰςίοη δρογίς ] ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΙΑΜΕΝάΟ - «ΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΣ5 22:00 Ογίανἰσίοη δρογίς 4 »ύΡΕΗΙΕΑΟυΕ ΕΟΗΜύΙΑ Πίστα Α5ςεπ (Ολλανδία) 14:10 - 16:30 «ογίανἰείοη δρογίς 1 Για περισσότερες πῄπροφορίες: ωωιιςμανἰσίοη.ςοπιςµ, (μ{35μορ, αριθµός |/35. ὃ ογία 010 Θεαματική Διαφορά Εάν υπολογίζαµε πόσῃ ενέργεια σπαταλάµε... τότε θα συμπεριφερόµασταν ο ο κο) ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΣΜΟΣ ΕΟΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ βετικά τα πρώτα συμπερσμπτπ! ἱκανοποιητικά και µε το παραπάνω, ήταν τα συμπεράσματα που εξήγαγε η τεχνική ηγεσία του γυναικείου αντιπροσωπευτι- κού µας συγκροτήματος, µέσα από τη δουλειά που έγινε κατά τον τελευταίο ένα μήνα. Να αναφέρουμε κατ’ αρχήν ότι ολόγος που έγινε αυτή η προετοιμασία, δεν είχε να κάνει µε συμμετοχή σε επίσηµους αγώ- νες (µιας Και δεν υπάρχουν για αυτό το Καλοκαίρι), αλλά για να προετοιµασθεί το έδαφος, τόσο γιατους αγώνες που θα γίνουν του χρόνου τον Ιούλη (για την 3η κατηγορία του Ευρωπαϊκού πρωταθλή- µατος Γυναικών), όπως και για το 4ετές πλάνο που αφορά την Εθνική ομάδα των γυναικών. «Καλέσαμε νεαρές καλαθοσφαιρίστριες για πρώτη φορά και επιχειρήσαµε νατις «παντρέψουµθ» µθ τις πιο έµπειρες. Μπορώ να πω ότι αυτό το μίγμα, πήγε πολύ καλά. Κάτι που φάνηκε, τόσο από τις προπονή- σεις, όσο και από τα 4 φιλικά που έγιναν που μεν Εθνική Κορασίδων, Εθνική Παί- δων και µια ομάδα οπίλεκτων καλαθο- σφαιριστριών» Με αυτά τα λόγια, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας των γυναικών, Αντώνης Κωνσταντινίδης, ανα- φέρθηκε στη δουλειά που έγινε. Όσο για τα συμπεράσματα που εξήγαγε ο ἴδιος και οἱ συνεργάτες του (Νίκος Λαμπρίας και Σταύρος Σταύροι)), αυτά τον άφησαν ικανοποιηµένο. Σειρά πλέον παίρνει ο... Σεπτέµβρης, Τότε θα ενεργοποιηθεί ξανά η Εθνική : ομάδα που θα ξρκινήσει και πάλι προπο- νήσεις, σε εβδομαδιαία βάση, στο πλαί- σιοτης προετοιμασίας της για τους αγώ- νες 8ης κατηγορίας του Ευρωπαϊκού πρω- ταθλήµατος Γυναικών. ο Σε αυτότον ενάµιση µήνα προπονήσεων της Εθνικής Γυναικών κλήθηκαν οι ακό- λουθες καλαθοσφαιρίστριες ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ,. ΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ (ΑΕΛ), ΚΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ Χ΄ΧΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑ ΚΟΝΙΑΛΗ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ), ΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΧΑΡΑ ΡΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙΜ), ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, ΑΝΤΡΗ Χ-ΜΠΕΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΕΚ), ΝΑΤΑΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΑΠΟΠΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝΤΟΥΡΗ (ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΕΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ και ΚΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΕΜΟΥ (ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/. ΄ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περα- σµένη Πέμπτη, στο Ολυμπιακό Μέγαρο η εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», κατά την οποία τιμήθηκαν αθλητές και προπονητές της Καλαθό- σφαιρας µε συμβολή και στον τοµέα του πολιτισμού. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο ΚΟΑ, η ΚΟΕ, η εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου που ήταν παράλληλα και συνδιοργανωτής καθώς και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Όµο- σπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι Αντρέας Χατζηβασιλείου, Βάσος Κωνσταντίνου, Αλέκος Ιακωβίδης, Νάσος Παναγιώτου, Λόλλος Γιωργαλέτος και Μάριος Παπα- δόπουλος, Μάλιστα ξεχωριστό ενδιαφέρον στην όλη εκδήλωση, έδωσε η παρουσίαση από τον αθλητικό συντάκτη, Λουκή Τερε- ζόπουλο, της Ιστορικής πορείας της Κυπρια- κής Καλαθοσφαίρισης από τον καιρότης ίδρυσης της στο νησί µας µέχρι σήµερα. Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρι- σης κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου αφού συγ- χάρηκε τους τιμώµενους γιατην βράβευσή τους, τοὺς ευχαρίστησε για όσα πρό- σφεραν στην καλαθόσφαιρα καιτον πολι- τισµό, Διαβεβαίωσε όλους ότιη Κυπριακή Ὁμµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θα συνε- χίσει να διοργανώνει παρόμοιες εκδηλώ- σεις και να τιµά αθλητές και παράγοντες που µε τη στάση τους στον αθλητισμό και σε άλλους κοινωνικούς τοµείς ὅραστη- ριότητας, που αποτελούν πρότυπα για τους νέους µας. Μέσα από την Καλαθοσφαιρική µας οικογένεια, τόνισο ο κ. Χρυσοστόμου, ξεπήδησαν αξιόλογες προσωπικότητες που η Πολιτεία τους εμπιστεύθηκε σηµα- ντικά αξιώματα, όπως είναι η θέση του υπουργού ή του πρεσβευτή της πατρίδας µας στο ΕΑΙΒ ΡΙΑΥ. Όχι µόνο μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν, αλλά ξεπέρασαν και τον ίδιο τον εαυτό τους και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς µίµηση. Όλους αυτούς τους παράγοντες, τους παρακολουθούμε καιτους καµαρώνουµε. ᾿ βραβεύτηκαν οἱ πρωτεργήτες Και έχουµε υποχρέωση, να δηµοσιοποι- ούμε το δικό µας ευχαριστώ σαν ελάχι- στο δείγμα εκτίµησης και ανταπόδοσης. Σήµερα, όσο ποτό άλλοτε οι νέοι µας έχουν ανάγκη από πρότυπα, των οποίων το ήθος, η ανιδιοτέλεια και η κοινωνική προσφορά, µοιάζουν µε καθοδηγητικό φως µέσα στο σκοτάδιπου βλέπουμε όλοι μας να απλώνεται γύρω µας, αφού φαι- γόµενα βίας, χουλιγκανισμού, αντιαθλη- τικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι δυστυχώς συνηθέστατα. Όλοι οι τιµώµενοι ευχαρίστησαν την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για την πρωτοβουλία της και διαβεβαίω- σαν ότιθα συνεχίσουν να υπηρετούν τον αθλητισμό από οποιαδήποτε έπαλξη. Η όλη εκδήλωση της Κυπριακής Όµο- σπονδίας Καλαθοσφαίρισης, χαρακτηρί- στηκε πρωτοποριακή, ενώ η συνοπτική παρουσίαση της Καλαθοσφαιρικής Ιστο- ρίας του τόπου µας, έδωσε την ευκαιρία «σε όλους να θυμηθούν ή και να γνωρί- σουν σημαντικές πτυχές στην θδχρόνη πορείατης στον αγωνιστικό µας αθλητισμό. . Ιδιαίτερα επιτυχής µπορεί να χαρακτη- ριστεί η εκδήλωση που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία µε την εκκλησιαστική επι- τροπή του ἱερού Ναού Ἁγίου Γεωργίου του Ἁγίου Δομετίου, την περασμένη Παρα- σκευή στο Πνευματικό Ενοριακό Κέντρο Ἁγίου Δομετίου. Θέμα της εκδήλωσης ήταν η έρευνα του Μέλους του Δ.Σ. της Κυπριακής Όμο- σπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Κώστα Πρα- Επέλους για την άλωση της Κώνσταντι- γούπολης «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», Άγνωστα και σηµαντικά γεγονότα πριν, κατά και µετά την άλωση». Στην εκδήλωση είχαµε χαιρετισμούς από εκπρόσωπο του Μακαριότατου, τον Δήμαρχο Αγίου Δομετίου Δρ. Ανδρέα Χατζηλοῖζου και τον Κωνσταντίνο Γιωρ- κάτζιη Πρόεδρο του Ιδρύματος Πολύ- καρπου Γιωρκάτζη. Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΚΟΚτόνισε ότι «Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθο- σφαίρισης µε την εκδήλωση αυτή, θέλει να στείλει το δικό της ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Και το μήνυμα αυτό είναι ότιη Ὁμοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν είναι απλά ένας Οργανισμός που διορ- γανώνει κάποια πρωταθλήματα έχοντας παράλληλα και την ευθύνη της ανάπτυξης του αθλήματος της Καλαθόσφαιρας στον τόπο µας. Είναι ένας οργανισµός µε ποι- κιλόµορφη κοινωνική, φιλανθρωπική και πολιτιστική δραστηριότητα, µέσα απὀ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ο.Κ. 3 μΝ) ή [ΟΛ Ανα» την οποία φιλοδοξεί να θέσει πιο γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδοµή- σουµε ένα καλύτερο µέλλον για τη νεο- λαία µας. Μας ενδιαφέρει αγαπητοί φίλοι συνέ- χισε, τα παιδιά µας να αγαπούν τον ἄθλη- τισµό και να μάθουν να παίζουν και να ασχολούνται και µε το ευγενές άθληµα τῆς καλαθόσφαιρας. Μας ενδιαφέρει όµως πιο πολύ αν τα παιδιά µας, οι νέοι µας, το μέλλον αυτού του τόπου διαπλαθούν µέσα από τον αθλητισμό και τον σωστό χαρα- κτηρα. 3 Γιατί ο αθλητισμός, ὄεν είναι τίποτα άλλο από ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των προπονητών και παραγό- ντων, που μπορούν να το χρησιµοποιή- σουν µε σοφία και σύνεση στην προσπά- θεια της διαπαιδαγώγησης και διάπλασης του χαρακτήρα των νέων µας. Την ευθύνη αυτής της αποστολής την νιώθουμε καθηµερινά, και προσπαθούμε στα µέτρα των δυνατοτήτων µας να την φέρουμε σε πέρας». ο Χορηγός της όλης εκδήλωσης ήταν η Ασφαλιστική Εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ. «ῤ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σε αναμονή... ευρώ! Προσεγµένα και µε βάση προγραμματισμού θα γίνουν οι κινήσεις που αφορούν τον Αχιλλέα, ενόψει της ερχόµενης αγωνιστικής περιόδου. Σύµ- φωνα µβ τις τελευταίες, ο πρό- εδρος των κυανόλευκων, περι- μένει να έλθουν κάποια χρή- µατα, που θᾳ µπουν στο λογα- ριασµό του Αχιλλέα και µε αυτά, θα τακτοποιηθούν διά- φορες οφειλές που έχουν να κάνουν µε ανοικτούς λογα- ριασμούς της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Όταν θα γίνει αυτό, τότε θα γίνει µπορετή και η οριστικοποίηση του προὐπολογισμού της οµά- δας, για την επόμενη χρονιά, ο. δυνάντηση µετον Υπουργό ο κ Κώστα Παπακώστα ο Πρόεδρος της Όμοσπου- «Η συνάντηση πραγµατοποί- .θηκε στο Υπουργείο Άμυνας. και αφορούσε την εθνικἠ ομάδα των ενόπλων και την | Συμμετοχές». 0 Υπουργός Ενόπλων, καθώς επ! για σην αγαστή συνεργασία που Υπουργείου µε την Όμο: ..θαά συµααραστέκεται σίην «Κυπριακή Ομοσπονδία Καλα- ΕΝΟΠΛΩΝ Συνάντηση προέδρου ΚΟΚ µε τον Υπουργό Άμυνας ἴχε την περασμένη Δευτέρα Άμυνας ἐυχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της ΚΟΚ ποράτης σης καὶ σπονδία καὶ επεσήμανε ότιτο: Υπουργείο Άμυνας πάντοτε βόσφαάρος, ΕΝΑΔ Εν αναμονή του προέδρου Απών στο εξωτερικό είναι αυτές τις µέρες, ο πρόεδρος της ΕΝΑΔ, Χαράλαμπος Λότ- τας καιτο γεγονός αυτό, έχει δημιουργήσει ένα είδος στα- σιµότητας γύρω από τις κινή- σεις προγραμματισμού στον Άγιο Δομέτιο ενόψει της ερχό- µενης αγωνιστικής περιόδου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΝΑΔ, αναμένεται να επι- στρέψει στις αρχές της βδο- µάδας που μπαίνει και αυτό σηµαίνει ότι θα ενεργοποιη- θούν και πάλι τα γρανάζιατου προγραμματισμού. Από εκεί και πέρα όµως αυτό, δεν σηµαί- γει ότιτα πάντα είναι στάσιµα στην ΕΝΑΔ. Να αναφερθεί λοι- πόν ότι οἱ κυανόλευκοι βρί- σκονται πολύ κοντά σε συµ- φωνία µε τον Μασιά, και έτσι αναμένονται εξελίξεις. Πέραν τούτου, στον Άγιο Δομέτιο κοι- τάζουν Και για άλλες περι- πτώσεις παικτών, τις οποίες περιεργάζεται ο προπονητής, Μάριος Αργυρού. αθήητικο η ῴ τς νἔτνξελα- στην εξυπηρέτηση Γρ. “(Ὕ(λν ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ Οἱ 14οι Α.Μ.Κ.Ε Ί1η ΣΕΛΙΔΑ ΠπΠβέΠΟΙΗ 11 βήθῆ Ι0ύξ 0! ΚύΠβΙῆΙ ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ (Απεσταλμένος της Ε.Α.Κ.) Οι Ί4οι Αγώνες Μικρών Κρα- τών Ευρώπης ολοκληρώθηκαν χθες και η κυπριακή αποστολή επιστρέφει αργά σήµερα στη βάση της, µετά από µια εβδο- µάδα στο κρατίδιο του Λιχτεν- στάιν στην κεντρική Ευρώπη. Σχεδόν όλα τα άτοµατης απο: στολής, που αποτελείται από 184 αθλητές και συνοδούς, θα µπουν απόψε στο ναυλωμένο αεροπλάνο της Αθρθ8η για να επιστρέψουν στη Λάρνακα. Οι υπόλοιποι επιστρέφουν νωρί- τερα µε τις κυπριακές αερο- γραμµες. ... Η ναυλωμένη πτήση εἶναι προ- γραμματισµένη για τις 22:00 ώρα Κύπρου µβ αναχώρηση απὀ το αβροδρόµιοτης Ζυρίχης στην Ελβετία και αναμένεται πως η αποστολή θα επιστρέψει στο νησί περίπου τρεις ώρες αργό- τερα. Έγιναν προσωπικές προσπά- θείες απότον πρόεδρο της ΚΟΕ, Ουράνιο Ιωαννίδη, να µετακι- νηθεί νωρίτερα η ώρα αναχώ- ρησης, για να µην ταλαιπωρη- θούν περισσότερο οι αθλητές, όμως κάπιτέτοιο τελικά δεν έγινε κατορθωτό. Που διέµενε η κυπριακή αποστολή Σε τρία κομμάτια χωρίστηκε η κυπριακή αποστολή στους ΑΜΚΕ, µετους επίσηµους να µένουν στην πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν, Βαντούζ, τους αθλη- τές στην αυστριακή πόλη του Φέλντκίρχ, µερικά χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα µε τη διοργανώτρια χώρα, ενώ οι εννιά δημοσιογράφοι και εικονολή- πτες επέλεξαν την αυστριακή πόλη Ντορνµπιρν, περίπου µισή ώρα δρόµο από την κεντρική πόλη του Λιχτενστάιν. Καλωσόρισες Μαυροβούνιο Μπορεί να µας χωρίζουν οκτώ χρόνια µέχρι την ηµέρα που η βαλκανική χώρα θα φιλοξενή- σειτις υπόλοιπες χώρες στους ΑΜΚΕ Του 2019, όµως το Μαυ- ροβούνιο µπήκρ ήδη για τα καλά στο κλίµα των Αγώνων. Κέρδι- σαν φέτος τα πρώτατους µετόλ. λια, µεταξύ των οποίων καιτρία χρυσά σε ύψος γυναικών, 10.000µ. γυναικών και πετό- σφαιρα ανδρών, παρά την πολύ µικρή αποστολή που έστειλαν. Με τη συµµετοχή του Μαυρο- βουνίου, αναμένεται πως το επί- πεδο των ΑΜΚΕ τα επόμενα χρόνια θα ανεβούν αρκετά, αφού οι Βαλκάνιοι έχουν αθλητική παιδεία και εξαιρετικές επιδό- σεις σε πολλά αθλήματα. Με προβλήµατα Για να πετύχει µια αθλητική διοργάνωση, πρέπει οι διορ- γανωτές να καταφέρουν τρία πράγματα. Να γεμίσουν τα γήπεδα, να κατεβάσουν ένα «στρατό» από ικανούς εθελο- γτές καινα φροντίσουν τα ΜΜΕ να είναι φύγουν χαρούμενα από τη χώρατους, Και δυστυ- χώς για το Λιχτενστάιν, παρά τα 4 εκατ. ευρώ που ξόδεψαν «περισσότερα από την Κύπρο το 20098 καιτα λεφτά που υπολο- γίζουν πως θα ξοδέψουν το 2013 οι Λουξομβούργιοι- δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε επι- τυχηµένους Αγώνες, Αν και γνωρίζαμε από πριν πως οἱ Λιχτενστάινερ δεν μπορούσαν καν να πλησιάσουν τον πήχη της υπερπαραγωγής που ανέ- βασε η Κύπρος στους ΑΜΚΕ του 2008, εντούτοις βάλαμε ως µέτρο σύγκρισης τους προ διετίας Αγώνες και ελπίζαµε ότι η αλπική χώρα θα κάλυπτε κάποια από τα βασικά. Ταπερισσότερα γήπεδατων Αγώνων ήταν γεμάτα, αν καὶ πρέπει να τονίσουμε το Υεγο- γός ότιτα πλείστα στάδια είχαν Ελάχιστες ή και καθόλου κερ- κίδες, Όμως στα άλλα δύο στοι- χεία, οἱ διοργανωτές δεν πέρα- σαν τη βάση. Οι εθελοντές ήταν πολλοί για το µέγεθος της χώρας, περίπου 500 άτοµα σε σύνολο πληθυσμού 35.000. Όσον αφορά τα ΜΜΕ, οι ανέ- σεις για τον Τύπο ήταν ελάχι- στες. Θετικό ήταν το δωρεάν ίντερνετ σε όλους τους αθλη- τικούς χώρους και το Μθαΐα οβηίθτ, όµως από κει και πέρατο χάος. Σε κανένα γήπεδο δεν υπήρχε χώρος εργασίας (µάλι- στα στο γήπεδο του στίβου χρει: άστηκε να αυτοσχεδιάσουµε. «δανείζοντας» από αλλού πολύ- πρίζο και τραπέζ!)͵, ενώ δεν υπήρ- χαν εθελοντές να βοηθήσουν τα ΜΜΕ µε τα αποτελέσµατα και ότι άλλο χρειαστεί. Η γενική ενηµέρωση ήταν ελλιπείς, µε τα αποτελέσµατα να αργούν να ανεβούν στην επίσηµη ιστοσε- λίδα, η οποία φιλοξενούσε συχνά µπόλικα λάθη, ιδιαίερα στον πίνακα μεταλλίων. Το κέντρο Τύπου ήταν πρόχειρο στημένο και μόλις στη δεύτερη µέρα των ΑΜΚΕ απέκτησε τα στοιχειώδη, όπως ψυγείο µε νερά και ειδικό τραπέζι για τα αποτελέσµατα. Δημοσιογράφοι και από τις άλλες χώρες, μιλώντας µαζί τους, µας εξέφρασαν τα ἴδια παράπονα. ντο (8). κής Διαιτησίας Τζούντο. Κύπριο! Διεθνείς Διαιτητές σε Παγκόσμιο Σεμινάριο Τζούντο Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο Τάεκβοντο (ΠΕΟΤΤ) µέσα στα πλαίσια της επιμόρφωσης της διαιτησίας Τζούντο, έστειλε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας δύο διεθνείς διαι- ππτές, οι οποίοι πήραν µέρος στο Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο Δια:- τησίας, το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ενωση Τζούντο (Ε09) µε τη συνεργασία της Παγκόσμιας Οµοσπονδίας Τζού- Πρόκειται για τον Υπεύθυνο της Κυπριακής Διαπησίας Τζού- ντο κ. Στάνισλαβ Γιάγκοβας (Σάσια) που διετέλεσε για αρκετά χρόνια Ομοσπονδιακός Προπονητής Τζούντο και τον διρθνή διαιτητή κ. Νικόλαο Πατσιαντό, πρώην Υπεύθυνο της Κυπρια- Αξίζει να σημειωθεί ότιτην συμμετοχή του Υπεύθυνου Διαι- τησίας Τζούντο Κύπρου κ. Σάσια στο πιο πάνω Σεμινάριο επι- χορήγησε η Ακαδημία Αθλητισμού του ΚΟΑ, την οποία ευχα- ριστεί το Δ. Σ. Τζούντο της ΠΕΟΤΤ. Στη φωτογραφία ο κ. Σάσια (αριστερά) µαζί µε τον κ. Πατσιαντό (δεξιά). φίλοιτου αθλήματος. της 1 ομάδας. ώσεις. τις δηλώσεις συµµετοχής. πιστό Προκήρυξη τουρνουά Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χάντμπολ προκηρύσσει το Παγκύπριο Τουρνουά ΒθάᾶςΗ µαπάθα!! 2011 για Άνδρες και Γυναίκες οροι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (Σ/6) 18-19 Ιουνίου 2011 στην Παραλία του ΚΟΥ στην Λάρνακα. 2: Δικαίωμα συµµετοχής έχουν όλα τα σωματεία µέλη της ΚΟΧ.,, Οργανωμένα σύνολα, Εταιρείες καθώς επίσης και 8, Δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στην Ὁμµοσπονδία µέχρι την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2011. 4. Κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει µέχρι 10 αθλη- τέςτριες. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή/τριας πέραν 6, Το δικαίωµα συμμετοχής είναι 100 ευρώ το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται µαζί µε την δήλωση συµµετοχής. Το ποσόν αυτό θα επιστρέφεται στην δικαιούχο ομάδα αφού ανταποκριθεί πλήρως στις αγωνιστικές της υποχρθ- «6. Οτρόπος διεξαγωγής του Τουρνουά θα εξαρτηθεί από 7. Μετά την εκδήλωση συµµετοχής Θα σας κοινοποιη- θούν όλες οἱ λεπτομέρειες διεξαγωγής. ο Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επι- κοινωνείτε µε τα γραφεία της Ομοσπονδίας. πΙςσοἱ 21108 ΟΒΟΑΝΙΖΕΒ Άυσοιν Ὕνανε 10,2.6 εν] «κ ολο ᾗ ( τας πο ση του 204 δ ΠΙΝΕΙ ΤΠΕ, [πίθ: δν Δυο. ΥΕ, Ἡ Φις Ἀδώνοιςὃ Ὃ όσα ααδιν τας ὕεεκιν : ἆ δν { κε ΑΙ ΔύΑ2. Ἴδορι ᾖθδέ ΜΜΑ 0 Σάνελ Γιάχιτς αναμένει πρόταση του ΑΠΟΕΛ τς ο... Συνέπεια στην εξυπηρέτηση ο ΤΠ. άµεση πληρωμή απαιτήσεων Επανήστασ)... Τα ηνία στον Δώρο Αντωνίου » ΣΕΛ. 2 ΠΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ριζική αλλαγή Και µετά τίτλος » ΣΕΛ. 9 Έπιασε δουλειά Τ0 νέο Συμβούλιο Σ ΣΕΛ. 19 ΠΡΟΤΑΟΗΚΕ 0 ΚΑΣΤΙΓΙΟ Ανακοίνωσε Κ. Καϊάφα » ΣΕΛ. 7 τς Θ/Η/ 7ηκι ο--- -- - ή με σεβασμό στον αναγνώστη α α. ΠΠ Ι ΝΙΛ Ι ΧΡΟΝΟΣ 28ος ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6/2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1972 ΤΙΜΗ: ε2.00 ΤΗΛ. 22959901, 2295 1050 ΤΕΛΕΦΑΞ: 22352589, ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- πι -- 4 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΟΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΠ ΠΜ πι Μη Π] πἩ Μάθε ποιο είναι το νέο αστέριτου Κυπριακού. ποδοσφαίρου κο] λα κο σοπη | 2 ον κ. ΛΙΟΤΑΤΗ ΟΤΕ. Το αχαροπλαστείο σας Φρέναρος τηλ.: 92821041 ο Παραλίμνι τηλ.: 23822999 Λάρνακα 24102837 ο Αραδίππου τηλ.: 24554117 ( Τακτακαλίης Βραζιλιάνος μέ Ππονφίῃ » ΣΕΛ. 4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ν «Στη λίστα 0 Ρουμάνος Εμίλ Ζιούλα ΓΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΟΕΤΙΚΟ Το παλεύει για ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ επ κα κκ ικισ Πιντάδο - Μίλιαν κ ο κ... Υννν/.οΡρᾶρ.Οἵς.ΟΥ Ίδη ΣΕΛΙΔΑ Τα τελευταία χρόνια η Κύ- προς κατέστη ένα κράτος ιδιαί- τερα ελκυστικό για ξένους ποδοσφαιριστές και για το λόγο αυτό οι μάνατζερ έκαναν θραύση. Εκµετα- λευόμενοι την αχαπαροσύνη των παραγόντων αλλά και αρκετών σκάουντερ «πάσαραν» στα σωματεία παίκτες αμφιβόλου αξίας έναντι αλμυρών συµβολαί- ων, που θᾳ ζήλευαν και παίκτες που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα προηγμένων ποδοσφαιρικά χωρών, σε σύγκριση µε την Κύπρο. Όμως και οι ντόπιοι, όσοι απέµειναν, χρυσώθηκαν... Στα χαρτιά όλοι τους έγιναν σούπερ-σταρ, ενώ στους αγωνιστικούς χώρους οι περισσότεροι δεν ξεπερνούν την µετριότητα. Αυτά λοιπόν στη... µπανανία, που όλοι τώρα τρέ- χουν να προλάβουν τα χειρότερα. ο. .. Το ρίσκο του Κρόϊφ Πολύ µεγάλη ευθύνη αναλαμβάνει το δίδυμο Κρόϊφ-κά- ανεν και συζητείται στο φίλαθλο κόσµο η καθυστέρηση στην έναρξη της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Συγκεκριµένα, μόλις τελειώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η ΑΕΚ ρίχνεται αµέσως στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της. Ο Κρόίφ όµως παίρνει την ευθύνη πάνω του. Έτσι δου- λεύουν οι οµάδες στην Ευρώπη, λέει. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Κύπρο όµως Για να δούµε. Θα εξευρωπαϊσθούμε ή ο Κρόϊφ θα υποχρεωθεί να... προσαρμοστεί στα δεδοµέ- γατης Κύπρου Το ποδύσφαιρο βγάζει βουλευτές Πρώτα ο Ανδρέας Μουσκάλης, τώρα ο Ανδρέας Μιχαη- λίδης, ο Αντρέας Κυπριανού, πρώην διοικητικό στέλεχος του Απόλλωνα και ο Χριστάκης Τζοβάνης, πρώην αντι- πρόεδρος της Ομόνοιας. Γι’ αυτό βλέπουμε τόσους και τόσους πολπικούς να αναμιγνύονται στα ποδοσφαιρικά, σαν παράγοντες ή σαν οπαδο(. Φέρνει ψήφους ο φούρπος... 0 Κάανεν και ο Χρύσης ϱ Τον Κάανεν ήθελε µετά πάθους τον Χρύση ΜΙ αήλ στην ΑΕΚ. , ὰ Ἐν πάτε τον είδε ν᾿ αγωνίζεται Πρώην παράγοντας Απόλλωνα Παυλίδης αν µας πει πώς και ο ππκν ημα μον ο πσἹ μι ιν ώρινα ον πο δων µας. ο) ο ο ος ο ο Ἡ Χρύσης Μιχαήλ και ο Κο λ ο δν ο προπονητές δεν ο ο) πια µε το ο μι . Είτε σκοτώνουν τα άλογα όταν νο- µίσουν πως γέρασαν, Είε δεν σηκώνουν µπαϊράκια. Έτσι χωρίς πολλές διατυπώσεις και μ᾿ ένα ξερό ευχαριστώ Ηλίας. Χρύσης και Γούμενος τέθηκαν εκτός και παράδωσαν το περι- βραχιόνιο. Τώρα μένει ν᾿ αποδείξουν εκεί που θα πάνε, αν κρατούν τα κότσια τους και άδικα τους ο σδν τζο Η εκδίκηση πάντως σερβί- [ο ο {ον νεα ο Γκριντσιάροφ, λενε ἃ ομάδα και προσέγγισε Το θέµα εἶναι θα Τον δεχτείο | βος δεν συγχωρεί τα καμώματα. Έλα -βάδες και παικταράδες. Σωστά τα λέμε Μαλάκα: «Πολύ καλύτερα θα κάνει ο κ. Πρύεδρος Αλκής «Στόχος της οµάδας στην επόµενη αγωνιστική περίοδο εἷ- γιατί έχει καταντήσει τον Απόλ- λωνα ένα ποδοσφαιρικό Βἰᾳ Βιοίμθι». ο Για εξηγήσου καλύτερα... οκτάδα». 9 Ο φόβος φέρνει ... κόλαση. Και ανεξαιρέτως όλα τα σωματεία µας, πλούσια και φτωχά πήραν μαχαίρια για να κατακρεουργήσουν τα ψηλά συµβόλαιά και τους ψηλούς προύπο- λογισμούς µε σκοπό να επιβιώσουν. ΠΑΜΠΟΥΛΑΣ τα κριτήρια... αχ 9 ΒΕΒΑΙΑ οίναι µια πραγµατικότη- τα ότι οἱ παράγοντες µας από αρκετό καιρό έπρεπε να µεριµνήσουν, µειώ- γοντας σταδιακά τις δαπάνες τους και να µην βρίσκουν διεξόδους στα δάνεια. ΤΩΝ φρονίµων τα παιδιά πριν πει- γάσουν μαγειρεύουν... αλα 9 ΤΟ πάθηµα όµως του ΑΠΟΠΙ/Κινύρα, τους έκανε όλους να ανασκουμπωθούν. Θα τα καταφέρουν όµως από τη µια µέρα στην άλλη να ισοζυγίσουν τα τεράστια ελ- λείµματα που επέφερε η ασυδοσία πολ- λών χρόνων ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ ότι είναι ανέφικτο... ακχκα 9 ΑΚΟΜΑ και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Κωστάκης Κουτσοκούµνης, φιλοξενούμε- γος στο αθλητικό πρόγραµµα του ΡΙΚ, της περασμένης Κυριακής, παρουσιάστη- κε απαισιόδοξος όσον αφορά την κατάλη- ξη της προσπάθειας που άργησε να γίνε- ται από τα σωματεία. Μπορεί να µην το εἷ- πε αλλά άφησε να νοηθεί ότι ήδη κάποια σωματεία έχασαν το τρένο... ΤΟ τρένο φεύγει... το 20111 ανν 5 ΟΤΑΝ η Επιτροπή Κριτηρίων υπερτο- γίζει ότι έντεκα από τις {4 ομάδες Α’ Κα- τηγορίας δεν είναι βιώσιµες τότε δεν µέ- νουν περιθώρια αισιοδοξίας, Ιδιαίτερα σε χρόνια παγκόσμιας οικονοµικής ύφεσης Ο ΑΠΟΠ/Κινύρας άνοιξε την πόρτα ... '.. ἁπονται πολλοί! Ἶ κα : 9 Η ασύδοτη σπατάλη, οἱ χουβαρτά- δες παράγοντες, ο ανταγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα για να «κλέψει» 9 Μην προτρέχεις... ναι η είσοδος της στην πρώτη νη..» ο Είσαι τυχερός που είσαι χα- μηλόμισθος. τον παίκτη είναι διαχρονικές κακές συνή- θειες. Θυμόμαστε κάποτε στο παιχνίδι αυτό είχε το πάνω χέρι η Ανόρθωση. Ακο- λούθησε η επικράτηση του ΑΠΟΕΛ, ενώ τελευταία τον πρώτο λόγο έχει η Οµό- γοια.. ΜΗΝ ψάχνετε λοιπόν ποιος άνοιξε την πόρτα του τρελοκομείου... αλα 9 ΤΟ τρελοκοµείο αυτό όµως το εκµε- ταλεύτηκαν ξένοι και ντόπιοι ποδοσφαιρι- στές, οἱ οποίοι ανακάλυψαν την φλέβα χρυσού και απού φάει... φάει... Ιδιαίερα το όνειρο να φέρουμε παικταράδες από το εξωτερικό μετατράπηκε σε εφιάλτη... ΠΛΗΡΩΣΑΝ αρκετά για να τους φέ- ρουν, θα πληρώσουν πολλλά για να τους διώξουν! Σά 9 ΕΝΑ μόνο παράδειγµα, από τα πολ- λά που υπάρχουν, θα σας αναφέρουμε. Την περίπτωση του Λούα-Λούα, ο οποίος όταν άκουσε την απόφαση του Συμβουλί- ου, ούτε λυπήθηκε, ούτε κλαψούρισε, αλ- λά μίλησε για τη χρυσή τοµή... ΘΑ τους χορέψει κογκολέζικα... ατα 9 Ο Σικόρα του ΑΠΟΕΛ έκανε καριέρα με την εφηβική ομάδα των γαλαζοκιτρί- γων, Όμως τα έπαιρνε κανονικά, δεν το κούνησε, απλά φεύγει ξεκούραστος και Ποδοσφαιριστής 0µύνοιας «Μετρά το γεγονός ότι η Ομόνοια µου δείχνει εμπιστοσύ- η ηλ] παίζεται... [ο ΟΝΕ ΧΣΗ 13 Φέρκιουσον τα έχουν πολλοί για τις επι- [ζώα ομἩ κ ΠΠ μον παλο την Μπάρτσα. Βάλτε νερό στο κρασί σας, κύριοι. Αυτή η οµάδα δεν παί- ζεται. Είναι από άλλον ΗΕ. Κι ΝΤ. έκανε ο Σερ, η Κκελέ του ήταν μέσ) τη βούρκα, πριν αρχίσει το µατς... ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΡΚΟΥ Προπονητής Ομόνοιας Έχω καταλήξει και εἶναι δική µου ευθύνη για το πώς θα είναι Ιχη ΙΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Κοτσύλης στην Εθνική! Ο Κοτσόλης, κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας. Ε, τότε ο Γιωργαλλίδης και ο Χιώτης πρέπει να κληθούν στην ἀχφ1. Εθνική Κόσμου! κεβς δομημένο το ρόστερ µας». γής και Μπάγεβης. ορεξάτος τώρα που έληξε το .συµβό- λαιό του... ΟΙ πελλοί πλήρωναν... ... 9 Ο Χρίστος Πατσατζόγλου πήρε και 400.000 ευρώ για να δεχθεί να υπογράψει το διαζύγιο. Η Ομόνοια του τα πρόσφερε, αφού μέτρησε ότι γλύτωνε περίπου 1 εκ. ευρώ αν τον άφηνε µέχρι τη λήξη του συμβολαίου του. ΤΙ θα τον έκανε Να κάθεται και να πληρώνεται σαν Σεΐχης αχ κ 9 ΠΑΝΤΩΣ παρά το σεβασμό και τη συμπάθεια που τρέφουµε προς τον φίλτατο Πρόεδρο της Ομόνοιας Μιλτιάδη Νεοφύτου, δεν μπορούμε να παραγράψουµε τα λάθη ολκής που διέ- πραξε. Αν και τα λάθη του τα πληρώνει ο ίδιος, εντούτοις κάποιοι συμβουλάτορες του πρέπει να τρέχουν να κρυφτούν... Ο Μιλτιάδης προδόθηκε... από πολ- λούς! «α Χά 9 ΚΑΙ τρέχει τώρα να γλυτώσει τα χει- ῥρότερα κόβοντας, μισθούς και κεφάλια. Δυστυχώς, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ομόνοια πήρε θέση οδηγού στον οικονομικό τοµέα, δεν έγινε η σωστή διαχείρηση, µε αποτέλεσµα... ΝΑ έρθει το μπούμεραγκ... «κ ο Η πράσινη μηχανή που έκοβε χρήμα, χάλασε, Έτσι µερικοί παικταράδες που έκαναν τα «παλλούκια τους χρυσά» τώρα καλούναι να ξεχάσουν τα εκατομμύρια και να επιστρέψουν στους πραγματικούς μισθούς. Θα το δεχθούν Ο καιρός θα δεί- ξει... ΑΧ, στερνή µου γνώση... βΑά ο ΕΠΕΣΕ και το κεφάλι του αρχηγού. Ούτε µείωση δεν προτάθηκε στον Ηλία Χαραλάμπους. Το... εξώδικο έγραφε, γυ- ρέφτου αλλού... ΧΑΛΑΣΕ και η παρέα. 9 Μην ξεχνάς Τι έπαθαν Λεμο- Πράγματα και θαύματα 0 Άντον! Κίνγκ Ο πολυτιμότερος ξένος κα- λαθοσφαιριστής του Κυπρια- κού Πρωταθλήματος καλαθό- σφαιρας, Άντονι Κίνγκ οδήγη- σε την περασμένη Τετάρτη τον Άρη Θεσαλονίκης σε µία µεγαλειώδη νίκη (67-59) απέ- ναντι στον ΠΑΟΚ στην Πυ- λαία και έβαλε σε οδηγό τους: «κπρινόμαυρους» για την κα- τάληψη της τρίτης θέσης και την εξασφάλιση εισιτηρίου που οδηγεί στην Ευρολίγκα. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιρι- στής πέτυχε Ίθπόντους και αναδείχθηκε 6 πολυτιµότε- ρος της τρίτης αναμέτρησης ανάµεσα στις δύο οµάδες. Έτσι ο Άρης σήµερα στο. Αλεξάνδρειο (7μ.μ.) θα προ- σπαθήσει να πετύχει την τρί- τη νίκη και να «κλειδώσει» την υπόθεση Ευρολίγκα. Πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι στην ΕΘΑ Έγκωμης γνωρί- ζουν ότι πολύ δύσκολα ο Άντονι Κίνγκ θα επιστρέψει στην οµάδα τους, όµως νιώ- θουν ικανοποίηση για την αξία που δείχνει ο υψηλόσω- µος καλαθοσφαιριστής σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό ην πρωτάθλημα όπως αυτό.τηο: «/ » Α1. Παράλληλα στην ομάδα του Αντώνη Κωνσταντινίδη νιώθουν περηφάνια, καθώς συνέφεραν σε διάφορους το- μείς στην ανέλιξη του Κίνγκ, µε αποτέλεσµα αυτός ο σπουδαίος καλαθοσφαιρι- στής να κάνει το µεγάλο ἆλ- μα στην καριέρα του. ΑΛ.ΠΡ, . ΣΛάτα. αλ τὰ απλα κε ο ετας Ο Άντονι ΚῄΙκ οδήγησε τον Άρη Θεσαλονικής σε µεγελιώδης νίκη επίτου ΠΑΟΚ στην Πυλαία. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΣΤΕΙ Απίβονη βιντεοκάμερα γα τους πρώτος 1000 ννκητές... και δωροκουτόνι αξίας Εδῆ για σβληυκά εἴδι Ἔοοσ {σιεέο για τους επόμενους τυχερούς ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 αθήητικο [μα 18η ΣΕΛΙΔΑ ο ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η αντηψη του ρίσκου είναι συχνά συνειδητά εκμεταλλεύσιμη γιὰ έντονες δικογνωμίες, διαφορετικές απόψεις κι -- επιχειρήµατα ὡς προς τον προσδιορι- σµό της «απραγίας» στη μεταγραφική δραστηριότητα, µοχονότι η ποϊοτικἡ αναβάθμιση της οπισθοφυλακής του πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ απαπεί υπομονή καί οχολαστικό έλεγχο, Η τρέχουσα εβδομάδα είχε προα Ναγγελθεί ως διάστηµα εξελίξεων ανα- φορικά µε την επάνδρώὠση του έµψυ «χου δυναμικού, εν τέλει όμως αποδεί - Ὃ κά περίοδος ζυμώσεων. καιδισβος- λεύσεων. Κατά πως φαίνεται - ἐπείτα :από Την σύναψη σὐμφωνίας µε την συµ- «Δόλωμα» μάνατζερ τα ονόματα που βλέπουν το φως γραμμµαιισμό µεπις : {καισυνάµα Ὃ οσμη, με τς σύγ- χρονες Ἐπιταγές της οικονοµίας (ή... . ια σωστότερα, τῆς οικονοµικής ο ὑΤαοχρόνως,τα ονόματα πὀοῦ ᾿τείνονται, ενδιαφέρουν και ακούγο Γνταυδἰαρρέουν γενικότερα. Ὀγραφικοί στόχοι επητρίνουν Ἡ ασχέτως εάν ο Σερβοέλλήνας Προπο- ΄ γητής αγνοείτα συνηθισμένα χάϊΐδεμα .-στα αυτάτου απατητικού κόσμου. Εκ «των πραγμάτων τα όσα έχουν διαρ- ) ος. καιγραφτείμέχρνπώραμτιςψιλαί πίεση, - ἱκυριακίδης κρατούν ανοικτή γραµµή «φορές, αντιμετωπίζονται ὡς πηγή! -κνδόνου και αποκηρύσσουν κάθε ως Ότην έννοιάτης πραγματικότητας. Ὀι]βάν Γιοβάνοβιας και Θεόδωρος επικοινωνίας το τελεύταίο διάστηµα, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν πὶο αποδοτική συνεργασία μεταξύ των Πρυτίθηκε ϱ Σεκούντο Καπίγιυ Σιγή ιχθήος τηρούν στην ομάδα όσον αφοράτις µεταγραφικές εξελίξεις μθ τον [βάν Γ ιοβάνοβας και την επιτροπή προγραμματισμού να έχουν καταθέ- σει συγκεκριµένες προτάσεις σε τιοδο- σφαιριστές και περιμένουν την απά- ντηση τους. Ένας από τους ποδο- σφαιριστές που φαίνεται να αρέσει στον Σέρβο τεχνικό γιατην θέσητου ανασταλτικού µέσου είναι ο Σεγκού- ντο Καστίγιο. Πρόκειται για διεθνή µε την Εθνική του Εκουαδόρ ο οποίος προτάθηκε εδώ και αρκετό καιρό µε ᾿ μεταγραφικού σχεδίου. τον Γιοβάνοβιτς να τον έχει ψηλά στην μεταγραφική του λίστα χωρίς να απο- κλείεται να του έχει γίνει πρόταση για συνεργασία. Αγωνίστηκε µθ µεγόλη εππυχία στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου (έφυγε το λίγες µόνο µέρες πριν αγωνιστεί το ΑΠΟΕΛ µε την Σέρβικη οµάδα το καλοκαίριτου 2008) ενώ πέρασε και από τα Αγγλικά γήπεδα αγωνιζόµε- γος µετα χρώματα των Έβερτον και Γουλβς. Είναι 29χρονών καιτα τελευταία δύο με[αΙβΠ(ΡΙΚύ Ι0Πί8 χρόνια είχε γεμάτες χρονιές µε την Ντεπορτίβο Κουίτο οµάδατης χώρας του. Πρόκειται για ιδιαίτερα δυνατό ανασταλτικό µέσο, µε εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και καλό στο ψηλό παιχνίδι. Είναι διεθνής από το 2008 και µετρά δί συμμετοχές και 3 τέρματα. Τελευ- ταία συμμετοχή του ήταν την περα- σµένη Τετάρτη όταν αγωνίστηκε για 90 λεπτά στο φιλικό του Εκουαδόρ µε τον Καναδά παιχνίδι το οποίο έληξε στο 1-1. τροπής προγραμματισμού, ένδειξηπως ο εισιρόσωπος τοί! ποδοσφαιριστή φρό- [. ντισε να «ρίξε» το δόλωμα του στους άµεσα ενδιαφερόμενους, µε ότι ρίσκο αυτό συνεπάγεται. Οιπληροφορίες από το γαλλικό Τύπο σημειώνουν, πάντως, για την συγκε- κριµένη περίπτωση, ότί σκέφτεται σοβαράτην ὑποθετική αποκατάσταση «της καριέρας τοῦ, καθότι η σύµβαση του µετους «Μονεγάσκους» έληξετην η Ιουνίου. ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ο. ΟΗΕΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΠΑΧΙΤΣ Η Πρόώρη πρόθεση της διοίκησης της ΑΕΚ Αθηνών όπως αποφορτιστεί από τις οικονομικές απαιτήσεις του Σονέλ Γιάχας, με τον οποίο δεσµεύε- µβόλαιο µέχρι τον Μάιο του 9013, πυροδότησε σειρά σεναρίω νΝστια :ελλαδικά ΜΜΕ περί «φλερτ» ολ να με τον Βόονιο. Κεντρικό αμυ- ντής Οι πληροφορίες από τον ελλαδικό Τύπο .Επισημαίνουν, πάντως, γία τον συγ σετ Εκτός αγωνιστικού σχεδιασμού. και εκ πων πραγμάτων το μέλλον του ' φαντά- ζειεξαιρετικά αδιευκρίνιστο. ΄ »Ὁ Βόσνιος διεθνής αμυντικός όσο Βυμάταιτον εαυτότου µέσα στο 2011, “βρισκόταν σταθερά προς οπισθοχώ- {. ρήση της αγωνιστικότητας του, ένεκα της απραξίας του και ὁπώς πηγάζει από. τἶπις ίδιες πηγές, Π προοπήκή.να απο- κανού αμυντικού ὀὑσιάστηκε προ ηµερ: Καθότι δεν σκοπεύουν επ ουδενίνα χρονοτρίβήσουν για οποιαδήποτε άξιας ἐμπιστοσύνης περίπτῴσήη τοὺς προ- σέλκυσε τό ενδιἀφέρον. ΑΓΝΟΙΑΓΙΑΙΓΚΟΝ ΛΟΛΟ Παραδειγµατική απόδειξη τών άνω- θεν αποτελεί η εξαιρετική περαπωσή προσκήνιο, ο 2ὔχρονος άσος της ὑποβιβασθεί- σας Α8 Μοηβοο ταιριάζει γάντι στο Προ- φίλτων µεταγρἀφικών στόχῶν του αφε- ντικού των γαλαζοκαρίνων, Ἰβάν Γιο- βάνοβας. Εξ ου καιτο όνομα του σύν- «δέθηκε όλως διόλου εν αγνοία της επι- καταστήσει την καριέρα-του- στο κυπρίακό τπρώτάθληµακαϊ δη στον πρω- ταθλητή ΑΠΟΕΛ, αποδείχτηκε ἁτίαγο- ρευτική για ανν ον αναλογιστούμε του συλλόγου της Αοκωσίας μ τον εν λόγῳ ποδοσφαιριστή δεν.επιβεβαι- ώγεται, για ευνόητους λόγους, µολο- νότι ἡ επιβεβλημένη αναβάθμιση της οπισθοφυλακής συνιστά την αναγκαι- «όηππατης όσοτο απο μοσικής προ. σπα: Πρόβες ϱΠαπιρίοης | 606... Οι γαλαζοκίρινοι θαᾳ αντιμετωπίσουν αρχής γενοµέ- νης την αυστριακή 9ν ἴδάϊᾳ στις 21 Ιουνίου καιτρείς µέρες αργότερα οµάδα από την Σλοβακία ήτην Αλβα- γία, αναλόγως των περιστάσεων που θα προκύψουν. Οι δυνατές φιλικές συναντήσεις που θᾳ ακολουθήσουν με Ὀιπάεο υπίθά στις 27 του ίδιου µήνα και ΟΕΗ Οἱ την πρώτη µέρατου Ιούλη, που εντάσσονται στο πλαί- σιο διεθνούς τουρνουά, ενδέχεται να αποτελέσουν πρώτη ευκαιρία για το αφεντικό των γαλαζοκίρινων να αξιολογήσει το βαθµό ετοιμότητας της ομάδας ενό- Ψειτης έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Κρούση ΑΠΟΕΛ για Γιάχις Πρόταση στον Σάνελ Γιάχπς της ΑΕΚ Αθη- νών αποκαλύπτουν διάφορα δημοσιεύματα στην Ελλάδα και πως ο ποδοσφαιριστής απά- ντησε αρνητικά στο ενδεχόμενο να αγωνι- στεί στο ΑΠΟΕΛ, ενώ ο εκπρόσωπος τουο κ. Κωνσταντίνος Γεοργοπάλη, δήλωσε στην ιστοσελίδα νΙΙΝΑΡΟΕΙ 1926.οοΠι «δεν µας έγινε καµία πρόταση για τον Γιάχπς από τον ΑΠΟΕΛ. Υπήρξε ένα φιλολογικό ενδιαφέρον από την Κυπριακή οµάδα ωστόσο όλα έµει- Σοκ ιο δν μι δκν ο ιο σφαιριστή και Πποτε περισσότερο απ’ αυτό. Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και ο πελά- της µου δεν έχει πρόβλημα να αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ. Είναι µια ομάδα που έχει ψηλούς Ευρωπαϊκούς στόχους αφού θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και δι Εις ΣΤ Το» Το ιτ υπάρχει όµως κανένα επίσηµο ενδιαφέρον» ανέφερε ο κ. Γεοωργοπάλης. εταιρείας, Πανίκος Χατζηλιασής. Κοινωνική δράση Η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ενεργειών που προαγά- γουν την κοινωνική πρόοδο, µέσα στα πλαίσια των ίσων και αναφαίρετων δικαι- ωµάτων αποτελεί σηµείο αναφοράς για το σύλλογο της Λευκωσίας. Συνεχίζο- ντας την κοινωνική δράση που έχει αναπτύξει και µέσα στα πλαίσια της εταϊρι- κής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση, παρέδωσε την τρέχουσα εβδομάδα παιδικά εισιτήρια διαρκείας στην επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του παιδιού, στην οργάνωση πολυτέκνων και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. «Εμείς προσεγγί- ζουμε το ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικά, σε µιαν άλλη διάσταση. Είναι µια μεγάλη γιορτή και όλοι έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στην παρακολούθηση των αναμετρήσεων της πρωταθλήτριας ομάδας μας, ανεξαρτήτως οικονοµικής καὶ κοινωνικής κατάταξης», δήλωσε επί του θέµατος ο εκπρόσωπος Τύπου της Ταυτοχρόνως, ο Μπόμπαν Γκριντσά- ροφ εµφανίζεται, όπως πηγάζει από δηµοσιογραφικές διαρροές, µε σαφή διάθεσή διαλλακτικότητας αναφορικά με το ζήτημα επαναδιαπραγµάτευσης στους όρους συνεργασίας του µε το σύλλογο της Λευκωσίας, Η αρχική πρό- θεσητης επιτροπής προγραμματισμού, προεξέχοντος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως µη επεκταθεί η συνεργασία µαζί Λύσκοήπ 0 [κριντσήβοῦ µε τον Σκοπιανό διεθνή αμυντικό, ένεκα της απροθυµίας τους να δεσμευτεί βάσει του υπάρχοντος συμβολαίου και συνάµα των αυξημένων ατομικών αποδοχών που πρότασσε, κατά πως φαίνεται δεν ισχύει απόλυτα, εάν αναλογιστούμε το σκεπτικἰσµό µε τον οποίο ο καθ ύλη αρμόδιος αντιµετωπίζειτην περίπτωση του. Πάρα ταύτα, οι γαλαζοκίρινοι θεω- ῥρητικά θα εξετάσουν σοβαρά το ενδε- χόµενο επαναπροσέγγισης του συµ- βολαίου του Σκοπιανού αμυντικού, του οποίου η υποθετική του αποκατάσταση είναι ένα ερωτηματικό που πλανάται στον ορίζοντα ακόµη και σήµερα, εφό- σον υπάρξει εκατέρωθεν διάθεση για έναρξη δεύτερη κύκλου επαφών και πιθανώς για επαναδιαπραγµάτευση, ένα απομακρυσμένο σενάριο που µάλ- λον δεν υφίσταται. Τ0 κίνητρο µετριάζει... Τη στιγµή που για τους πλείστους συλλόγους παγκοσμίως η «κότα µε τα χρυσά αυγά» ονομάζεται εμπορική δραστηριότητα, για τον ΑΠΟΕΛ, υπό τις παρούσες συνθήκες, η πιο ρεαλιστική και βιώσιμη πηγή για άντληση σταθερού ρευστού αφορά τα 8θ45οη Ἠοκαί της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το κόστος κυμαίνεται σχεδόν στα περυσινά επί- πεδα, ελαφρώς αυξημένο ενδεχοµένως, κάνοντας προσπή την αγορά των πακέτων και φυσικά αυξά- νοντας τα περιθώρια για έμπρακτη στήριξη του υπο- στηρικτικού κοινού των γαλαζοκίτρινων στο νέο ξεκί- νηµα της οµάδας. Η ελαφρώς δακτυλοδεικτούµενη αυξημένη τιμή ων 56. ,ΞΝΡΕ- ως τους περισσότερσύς, ὑποστηρικτές των γαλαζοκίρινων, µετριάζεται για όσους διστακτικούς υφιστάμενους κατόχους, δεν έσπευσαν ακόµα να ανανεώσουν τις κάρτες τους, εάν λάβουμε υπόψη ότι η εταιρία προσφέρει ως έκπτωση το 1096 της συνολικής αξίας. Προς άρση οποιασδήποτε παρεξήγησης, η εται- ρίας διευκρινίζει ότι η εν λόγω έκπτωση θα υφίστα- ται µέχρι την ερχόμενη Τρίτη και ακολούθως θα τεθεί σε ισχύ η προσφοράτου 596 έως την 22 Ιουλίου. ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: «Όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΑΠΟΕΛ για το Πρωτάθλημα ΜαΠῃ αἰκί ο Όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΑΠΟΕΛ για το Κύπελλο Κοκα Κολα (πλην του Τελικού) 9 Ο πρώτος εντός έδρας Ευρωπαϊκός αγώνας του ΑΠΟΕΛ (µόνο µε αγορά εισιτηρίου διαρκείας µέχρι τις 11 Ιουλίου 2010) ο Τους 3 εντός έδρας αγώνες των ΡΙ8Υο/ Είναι άξιο αναφοράς ότι η διοίκηση κυκλοφόρησε τα 5885οπ ἰοκαῖς προς πώληση στις αρχές Ιουνίου, δηλαδή νωρίτερα από κάθο άλλη χρονιά, έτσι ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα η εισδοχή αξιοσηµείωτων εσόδων στα ταμεία της εταιρείας. Ἔπιασς δουλστιάτο νέο Π.Σ. 5Τ8Υ ΤΟΝΙ ΚΩΗΜΣΤΛΝΤΙΜΙΛΗ Από το πρωί της περα- σµένης Παρασκευής το νέο διοικητικό συμβούλιο έπιασε δουλειά ούτως ώστε να ξεπε- ραστούν όλα τα οικονομικά προβλήµατα και να αρχίσει οπρογραμµατισµός µε πρω- ταρχικό θέµα του προπονητή. Την περασμένη Πέμπτη έγινε στο ξενοδοχείο Λόρ- κητικού Συµβουλίου ο κ. Σοφοκλέους συνεχάρη όλα τα νέα µέλη της διοικούσας επαροπτής και δήλωσε παρών σε ότι βοήθεια αν χρειαστούν. Στην αρχή της συνέλευσης έγιναν τοποθετήσεις και ειση- γήσεις για διάφορα θέµατα που κυρίως αφορούσαν την λειτουργία του σωματείου, την ενεργοποίηση όλων των περασμένη Παρασκευή απο- φάσισε όπως ολοκληρώσει τις συζητήσεις µε τον Στηβ Κωνσταντινίδη και την επό- µενη συνεδρία να παρθούν τελικές αποφάσεις ενώ και θα καταρτιστεί σε σώμα. Μπήκαν κάποιες οικονοµι- κές κόκκινες γραµµές ενώ στην επόµενη συνεδρία θα γίνει ο οικονομικός σχεδια- σµός για την ερχόμενη Χρο- κής Συνέλευσης έγιναν διά- φορες τοποθετήσεις και ειση- γήσεις για να βγειτο σωµα- τείο από τον οικονομικό αδιέ- ξοδο και όλοι υποσχέθηκαν να δουλέψουν για το καλό του σωματείου. 9 Αφού εφτά άτοµα απέ- συραν την υποψηφιότητα τους το νέο Ί]μελές συµ- βούλιο είναι (µε αλφαβη- τική σειρά): 1. Ανδρονίκου Παντελής 2. Αρτεμίου Αρτέμης 3. Βασιλείου Κυριάκος 4. Γεναγρίτης Γιώργος 5. Θουκυδίδης Θουκής 6. Ιωάννου Σίµος 7. Πιερή Παναγιώτης 8. Τσομαλλούρης Μιχάλης 9. Φαντάρος Γιώργος 10. Χατζηπαναγή Πανίκος 11. Χριστοδούλου Χριστό- δούλος. Αρχίζει πλέονο προγραμματισμός µε φλέγον θέµα αυτό του προπονητή δος στην Λάρνακα η εκλο- γική συνέλευση όπου ο απερ- χόµενος πρόεδρος Κυριά- κος Σοφοκλέους έκανε τον απολογισμό του και ευχαρί- στησε όλους για την βοήθεια που είχε τα τελευταία 3 χρό- για στην προεδρία. Επίσης µε την εκλογή του νέου Διοι- ΣΑΛΑΜΙΝΑ απανταχού Σαλαμιναίων ανά το παγκύπριο. Για διάφορους λόγους επτά από τους υπο- Ψήφιους αποχώρησαν αλλά όλοι δήλωσαν παρών αν το σωματείο τους χρειαστεί. Το μήνυμα που βγήκε προς τα έξω είναι ότι η Σαλαμίνα θα επιβιώσει µόνο αν ο κόσμος ενεργοποιηθεί, γρα- φτεί µέλος του σωματείου και βάλει το χέρι όσο πιο βαθιά µπορεί ο κάθε Σαλα- µιναίος φίλος της ομάδας. Χαρακτηριστικά όπως ανά- φεραν διάφοροι επιφανή µέλη ο Σαλαμίνα ανήκει στον κόσµο της και αυτός ο κόσμος που κατάκλυζᾳ κάθε εβδομάδα το Αμμόχωστος στην περσινή χρονιά θα δώσει τις λύσεις στο οικο- νοµικό αδιέξοδο και θα δηµι- ουργήσειτις προὐποθέσεις µε την στήριξη του για µια καλή πορεία στο ποδοσφαι- ρικό τµήµα. Η Γενική Συνέ- λευση κάλεσε το νέο συµ- βούλιο να διοργανώσει µια βραδιά και να βραβεύσει παλιά στολέχη συμβουλίων για την προσφοράτους. Στο θέµα προπονητή που είναι καιτο πιο επείγον όσον αφορά το προγραμματισμό το νέο διοικητικό συμβούλιο αφού συνήλθε έκτακτα την γιά µε στόχο την αύξηση των εσόδων και την µείωση των εξόδων. Με µεγάλη επιτυχία διορ- γανώθηκε ψες (04/06) η Συναυλία-Αφιέρωμα στον Μάνο Λοίζο και όσοι βρέθη- καν στο Παττίχειο Αμφιθεά- τρο έζησαν µια μαγική βρα- διά. Την ερχόµενη εβδομάδα αναμένονται αρκετές ανα- κοινώσεις όπως τα εισιτήρια διαρκείας αλλά και άλλα οικο- νομικά µέτρα όπου θα καλε- στεί ο κόσμος να βοηθήσει. 11ΜΕΛΕΣ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. Με το πέρας της γενικής συνέλευσης που έγινε στο Ξενοδοχείο Λόρδος στις 2 Ιουνίου το νέο Διοικητικό Συµ- βούλιο δεσμεύτηκε ότι θα λειτουργήσει σε πνεύμα σύμπνοιας και ενότητας. Κατά την διάρκεια της Γενι- Διοργανώνει (ααἱὰ ΠΙΠΠΘΙ Τ0 τµήµα πετόσφαιρας Το τµήµα πετόσφαιρας της Νέας Σαλαμίνας ήδη άρχισε το προγραμματισμό για την νέα χρονιά και σύμ- Φφωνα µε πληροφορίες του Αθλητικού Βήματος ο νέος προπονητής της ομάδας θα είναι ο Αντώνης Κωνστα- ντίνου, µετά την απόφαση του Μάρκου Κλοκ να συνε- Χίσει την καριέρα του στο Βέλγιο. Επίσης το τµήµα πετόσφαιρας διοργανώνει 88 Βἰηπεί στο Τέρα Μάρε (έναντι ξενοδοχείου ἄΤαπά ΒθςοΠ) στην Λεμεσό µε την ευκαιρία της κατάκτησης του Κυπέλλου. Η βραδιά θα αρχίσει στις 8.00μµμ όπου θα βραβευτούν οι χορηγοίτου τµήµατος. Η τιµή εισό- δου έχει οριστεί στα 50 ευρώ ενώ θα κυκλοφορήσει και λαχνός εισφοράς. Επειδή οι θέσεις είναι πολύ περιο- ρισµένες για προκρατήσεις στα τηλέφωνα 8 99620461, 99570688. Ίδη ΣΕΛΙΔΑ αθήη το ημια ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Η ΕΩΑΔΑβ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠβΩΒ Μορφές που έφυψαν Τις φιγούρες τους είχαµε συνηθίσει να τις βλέπουμε... για αρκετά χρόνια στα γήπεδά µας και τώρα, που τις χάσαμε είναι βέβαιο ότι θα µας λείψουν. Δέκα ποδοσφαιριστές των οποίων για κάποιο λόγο αποκλείεται να ξεχά- σουµε το πέρασμά τους από την Ελλάδα... Ίσμαελ Μπλάνκο: Φεύγει και αφήνει στην ΑΕΚ παρακαταθήκη τα 72 Ὑκολ, που πέτυχε σε όλες τις διοργανώσεις στην Δετία που αγωνίστηκε µε τα χρώματά της. Ἠρθε στην Ελλάδα µε τη φήμη του πρώ- του σκόρερ στα πρωταθλήματα της Β’ κα- τηγορίας Αργεντινής. Δανεικός τον πρώτο χρόνο, περιουσιακό στοιχείο της «Ένωσης» στη συνέχεια (το οποίο δεν αξιοποιήθηκε). Κορυφαίος σκόρερ την σεζόν 2007-08 µε 19 γκολ και της σεζόν 2008-09 µε 14. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον µασκοφόρο Ζορό, που πέρασε από τα γή- πεδά µας, Σέρχιο Κόκε: Η ζωή του από λιμάνι (Μασσα- λία) σε λιμάνι (Θεσσαλονίκη). Στον Άρη έριξε κάβο το 2006 και θα ήταν δεµένος εκεί µέχρι το 2013, αν δεν ἐμπαίνε στον πειρασμό των δολαρίων και αναχωρούσε για την Αμερική για να παίξει στην Χιούστον Ντάιναμο. Στην πρώτη του χρονιά µε τα 10 γκολ, που σηµείωσε βοήθησε τους νεοφώτιστους τότε στην Σούπερ Λιγκ «Κίρινους» να τερματίσουν στην 4η θέση. Αγαπήθηκε από τον κόσμο του Άρη και χρίστηκε αρχηγός της ομάδας. Φέ- τος είχε ξεχάσει τι πάει να πει γκολ. Θα θυµό- µαστε πάντα το τεµπέλικο και αρχοντικό συ- νάµα στυλτου. Μάρις Βερπακόφσκις: Ο πιο δημοφιλής Λε- τονός ποδοσφαιριστής, πρώτος σκόρερ της Εθνικής της χώρας του µε 28 γκολ, αποκτήθη- κα από τον Εργοτέλη το 2009 ως δανεικός από την Ντιναμό Κιέβου. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είδαµε και πολύ στο ελληνικό πρωτά- θληµα. Σε δυο χρόνια έκανε 41 εμφανίσεις (τις πε- ρισσότερες ως αναπληρωματικός) και πέτυχε μόλις 7 γκολ, δείχνοντας ότι οἱ µέρες της δό- ξας έχουν περάσει ανεπιστρεπτί για αυτόν. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως το «μινκ» που δεν απογειώθηκε. Ανρί Καμαρά: Το περασμένο καλοκαίρι, στα 83 του, αποφάσισε να αφήσει τα αγγλικά γή- πεδα και να δοκιμάσει την τύχη του στα ελλη- γικά. Ο Γιώργος Δώνης µε καλές διασυνδέ- σεις στο νησί, τον είχε κλείσει πολύ πριν τε- λειώσει η σεζόν, ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ όµως να κάνει ένα σούπερ παιχνίδι. Θα τον θυμόμαστε µε ξυρισµένο το κρανίο και επάνω του το Νο 7, όπως εμφανίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Τάσος Κατσαμπής: Στα 38 του, ο δυναμικός αλλά πεντακάθαρος στόπερ, αποφάσισε να κρεµάσει τα παπούτσια του. Υπηρέτησε τον Ηρακλή επί 9 χρόνια και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε το «αντίο» του να συνδυαστεί µε το τον ΠΑΟΚ. Το µεγάλο του ρεκόρ ὠστόσο ήταν άλλο. Ότι δεν αποβλήθηκε ποτέ στην Ίθχρονη καριέρα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον «ράµπο» µε το μπανταρισµένο κεφάλι... Αντώνης Νικοπολίδης: Τό «τοτέµμ» των Ελλήνων τερµατοφυλάκων, αποχαιρέτησε τους αγωνιστικούς χώρους έχοντας πατηµέ- να τα 40, µε την τροπαιοθήκη του να µην χω- τη Κόντρα των «αιωνίων» με τη μεταγραφή του το 2004 στον Ολυμπιακό, όπου έφτασε να γίνει αρχηγός της ομάδας και µέλος του Ερασιτέχνη. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως σω- σίατου Τζορτζ Κλούνεϊ µε άσπρα μαλλιά... Ζιλμπέρτο Σίλβα: Στην Αγγλία τον βάφτισαν «αόρατο τείχος». Στην Ελλάδα µπορεί να µην βρήκε κάποιο... νονό, βρήκε όµως πολύ κὀ- σµο -και όχι απαραίτητα παναθηναϊκό- να τον αγαπήσει γία τον χαρακτήρα καιτο ήθος του. ταν παγκόσμιος Πρωταθλητής µε τη Βρα- ζιλία το 2002 αλλά δεν του... φαινότανε. Στα 5 ᾿ χρόνια, που έπαιξε στην Ελλάδα, δίδαξε στους συναδέλφους του το σαβουάρ βιβρ του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Θα τον θυ- µόµαστε πάντα να δακρύζει αποχαιρετώντας το κοινό στο µατς µε τον ΠΑΟΚ. Μπόσκο Μπάλαμπαν: Μετά την Αγγλία και το Βέλγιο ο Κροάτης επιθετικός είπε, στα 91 του, να ξενητευτεί γι άλλη µια φορά κι έτσι ανταποκρίθηκε στην πρόταση που του έκανε ο Πανιώνιος τον Ιούνιο του 2009 να έρθει στην Ελλάδα. . Υπήρξε µέγας σκόρερ στα νιάτα του αλλά στη Ν. Σμύρνη δεν μπόρεσε να βρει τον καλό εαυτό του. Σε 50 αγώνες σηµείωσε μόλις 19 γκολ. Μερικά ὠστόσο ήταν πολύ εντυπωσια- κά. Θατον θυμόμαστε πάντα µε την χαίτη του να ανεµίζει καθώς έπαιρνε φόρα για να εκτε- λέσειτα φαρμακεράτου φάουλ. Ντιέγκο Κιντάνα Πως πέρασαν 6 χρόνια. Σαν χτες µας Φαίνεται που ο µικροσκοπικός Αργεντινός ήρθε στην Ξάνθη από τη Μπαρ- τσελόνα. (Όχι τη γνωστή αλλά του Εκουα- δόρ). Με µπόι 1.60 µ δεν γέμιζε το µάτι κανε: νός.Κι όµως όσο µπόιτου έλειπε, τόση ψυχή είχε. ) Με την Ξάνθη αγωνίστηκε σε 158 αγώνες κλέβοντας την καρδιά των οπαδών, των οπα- δών και της διοίκησης. Γι αυτό και έµεινε 6 χρόνια σε µια ομάδα που αλλάζει τους ξέ- νους παίκτες σαν τα πουκάμισα. Θα τον θὺ- µόµαστε πάντα ὡς ένα «καριμπού» των γη- πέδων. Ολουμπάγιο Αντεφέµι: Δεν πρόλαβε να µα- κροηµερεύσει στα ελληνικά γήπεδα καθώς στις 18 Απριλίου σκοτώθηκε σε τροχαίο κο- ντά στη Καβάλα. Ἠταν µόλις 25 χρονών και ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Η Ξάνθη τον είχε αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι ελεύθερο από τη γαλλική Μπουλόν. Ο Νιγηριανός, ο οποίος µε την εθνική της χώρας του είχε αγωνιστεί στους Ολυμπια- Αναστολή επ᾽ αόριστον ΠΜ ΟΚ ΤΟ] Ὁ υπ ΕΟΝ.) ΠΠ ΠΕ Πο λΗ λλνε ο. όλους τους αρμόδιους φορείς θα λη: Πιο ΠΕ. Γον οζακοἩι Γου]ο ων Γι μέ. µέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου λλες «Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Πο- δοσφαιρικής Ομοσπονδίας ενέκρινε σή- Η µερα, µε ψήφους 49 υπέρ, 7 κατά υή συνόλου 56 ψηφισάντων, την εισήγηση του προέδρου Σοφοκλή Πιλάβιου. σύμ- η Κο 1οἩ Ί. Από τη Δευτέρα 6-6-2011 αναστέλλο- νται επ’ αόριστον και ειδικότερα µέχρι την ολοκλήρωση των επαφών της ΕΠΟ µε την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα. στο σπα Σο λΗω Ὀο Ισ πο κ αωμμῖς ΕΠΟ και των 57 Ενώσεων µελών της. ΡΕ ΓΟ ο ΜΙΠΟ ΝΕ τοι Πιο τουργιών εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της ιο ΤΟ ΕΚΤ ΑΙ της οργάνωσης και της διαδικασίας των επαφών και για τα υπόλοιπα θέµατα της Πα ο ο ή κ. λο νε ΣΕ Παλ Κοηοὰ ση των επαφών η Ελληνική Ποδοσφαιρι- κο Πο ΤΠ ον χμ» ΠΟΠΗ τας ολ ειτο Πο Πο ολο σοι Ον ο Πο ο Πο ΠΗΓΗ αλ αμ αμα ρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της 1ο νο Το Κο μμ Στον Ατρόμητο, ο Σενεγαλέζος εξτρέμ, μέ- λος της εθνικής που έκανε το µπαµ στο Μου- γτιάλ 2002, ήταν βασικός και αναντικατάστα- τος (28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα), χωρίς «αντίο» της ομάδας στην Σούπερ ΛιΥκ. ρά άλλα τρόπαια. Αναδείχτηκε 11 φορές κούς Αγώνες του Πεκίνου, πρόλαβε να παίξει . ς Στην καριέρα του.ευτύχησε ωστόφο.να ση:--« πρωταθλητής Θ- Κυπελλούχος, { φορά πρω-'''“Βά-ματς-με την Ξάνθη και να πετύχει ὅσο κώσει δυο τρόπαια. Το Κύπελλο του 1998 µε τον Πανιώνιο και το Κύπελλο του 2001 µε γκολ. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως το Υγελα- στό παιδί µε το... σιδερένιο σαγόνι. ταθλητής Ευρώπης. Υπήρξε ο ποδοσφαιριστής, που φούντωσε «Τελειώνευ του Σολτάνι Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η με- τεγγραφή του Καρίμ Σολτάνι στον Άρη. Ο Άρης κατέθε- σε επίσηµη πρόταση στον 27χρονο Αλγερινό κι εκείνος αφού την μελέτησε απάντησε καταφατικά. Πλέον μένουν µόνο κάποιες λεπτομέρειες διαδικαστι- κού χαρακτήρα για να υπογράψει. Ο Σολτάνι συµφωνησε για συμβόλαιο 3 ετών χωρίς να γίνει γνωστό το οικονομικό µέρος της συμφωνίας. Η μετεγγραφή είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί ακόµη και σήµερα Κυριακή. Ο Σολτάνι είχε πολύ καλή σεζόν φέτος µε τον Ηρακλή από τον οποίο έµεινε ελεύθερος. Στην Ολλανδία για προετοιμασία 0 Εργοτέλης Για µία ακόµα χρονιά, η προετοιμασία του Εργοτέλη θα πραγµατοποιηθεί στην Ολλανδία, καθώς αυτή ήταν η επιλογή της τεχνικής ηγεσίας. Ο Νίκος Καραγεωργί- ου έχει µείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθή- κες που συνάντησε τα προηγούµενα χρόνια και για το λόγο αυτό επέλεξρ την Ολλανδία και φέτος. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει: «Στην Ολλανδία θα πραγµατοποιηθεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά το βα: σικό στάδιο της προετοιμασίας του Εργοτέλη. Η φετινή προετοιμασία θα διεξαχθεί, όπως και πέρσι, στην πε- ριοχή 4ΓάΘΙ6η, λίγα χιλιόμετρα από το Αρεἰάοο!η, Η αποστολή της ομάδας µας θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο στις 23 Ιουλίου και θα καταλύσει στο ξενοδο- χείο «Ονο(οοβοῇ-ποιθοᾶ». Οι προπονήσεις θα γίνονται στο προπονητήριο - γή- πεδο που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο. Η επιστροφή στο Ηράκλειο έχει προγραμματιστεί για τις 7 Αυγούστου. Στο διάστηµα της παραμονής στην Ολλανδία, η ομάδα µας θα δώσει σειρά φιλικών αγώ- νων, το πρόγραµµα των οποίων θα ανακοινωθείτις επό- µενες ηµέρες». την θέλει δανεικό τον Γιοβάνοβιτς Το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τον Μίλαν Γιοβάνοβιτς δανεικό από τη Λί- βερπουλ εξετάζουν στον Ολυμπιακό, σύμφωνα µε δηµοσίευµα΄ αθλητικής εφημερίδας. Το γεγονός ότι ο Κένι Νταλγκλίς δεν υπολογίζει τον Σέρβο ανοίγει το δρόµο στους ερυθρόλευ- κους οἱ οποίοι σκέφτονται να διατηρή- σουν την οψιόν αγοράς του, ούτως ώστε να µην χάσει ο παίκτης τα 3 εκα- τομμύρια του συμβολαίου του µε την Νβερπουλ. Σύμφωνα µε τον «Γαύρο» ο Ολυμπιακος θα κυνηγήσει την υπόθεση έχοντας ὡς ατού του τον Εντουάρδο Μαθία ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πήρε τον Γιοβάνοβίτς στη Λίβερπουλ. ΜΕΛΕΤΑ ΛΟΔΕΙΡΟ Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτω- ση του Νικολάς Λοδέιρο του Αγιαξ, σύμφωνα µε δηµοσίευµα αθλητικής εφημερίδας. Ο Ουρουγουανός µέσος αρέσει πολύ στον Εντουάρδο Μαθία ο οποίος έχει ήδη κάνει µία πρώτη επα- φή µε τη διοίκηση του Αίαντα. Ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπια- κού ρώτησε την διοίκηση των πρωτα- θλητών Ολλανδίας και όπως γράφει ο «Πρωταθλητής» πληροφορήθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής πωλείται γύρω στο 105 εκατομμύριο ευρώ. Όμως εκτός από τον Ολυμπιακό τον Λοδέιρο θέλει και η Μπενφίκα. Το Λοδέιρο απέκτησε ο Άγιαξ τον Ιανουάριο του 2010, από την Νασιονάλ Μοντεβιδέο έναντι 4.000.000 ευρώ. Πέρσι είχε μείνει Εκτός γηπέδων σχεδόν όλη τη σεζόν λόγω τραυματισμού του στο δεξί πόδι. Είναι εκτός πλάνων του Άγιαξ γι αυτό και είναι υπό παραχώρηση. ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΡΙ Φήμες από την Αμερική αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται να κάνει πρόταση για την απόκτηση του Τιερί Ανρί. Ο Γάλλος ο οποίος αγωνίζεται στους Ρεντ Μπουλς της Νέας Υόρκης ίσως και να ήθελε να έρθει στην Ευρώ- πη για το πρώτο μισό της νέας σεζόν, προκειµένου να πάρει µέρος στο Οµαπηρίοης |.98ᾳµ9. Κάτι αντίστοιχο έκανε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Μίλαν. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όµως τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκο- λα στην προσπάθεια των ερυθρόλευκων καθώς ο Γάλλος επιθετικός πληρώ- νεται αδρά στη Νέα Υόρκη και δύσκολα ο Ολυμπιακός µπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του. Ο Ανρί έχει συμβόλαιο µε τους Ρεντ Μπουλς µέχριτο 2014. π. -, Τους καθησυχάζει ο Μπολόνι Λάζλο Μπόλονι διαµήνυσε στον ΠΑΟΚ ότι δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική της εθνικής Ρουμανίας. Διαβάζοντας τα ρουμανικά δη: μοσιεύµατα που έφερναν τον Μπόλονι πολύ Κοντά στο να αναλάβει τις τύχες της εθνικής οµάδας της χώρας του οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θορυβήθηκαν. Έτσι ο Παντελής Κωνσταντινίδης επικοινώνησε µε τον Ρουμάνο για να πάρειτην εξής απάντηση. «Μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στην εθνική. Δεν είναι κάτι που µε ενδιαφέρει. Κάθε φο- ρά που φεύγει από αυτή ένας προπονητής προκύπτει εν- διαφέρον για εμένα». Συμφωνία Σισέ µε Γαλατασαράι! Το φλερτ της Γαλατα- σαράι µε τον Τζιμπρίλ Σι- σέ κρατά από τον |ανουά- ριο. αλλά οι Τούρκοι πη- γαίνουν το θέµα ένα βήμα παρακάτω κάνοντας λόγο για συμφωνία! Όπως αναφέρει η ιστο- σελίδα ΠαΏθΙ24.6ΟΠ, οἱ |. προσπάθειες της Γαλατά για τον Ντιντιέ Ντρο- γκμπά δεν καρποφόρη- σαν, µε τους παράγοντες της τουρκικής ομάδας να προσπαθούν για εναλλα- κτική... βόμβα µε τον Τζι μπρίλ Σισέ! Μάλιστα, γίνεται αναφο- ρά για συμφωνία µε τον Γάλλο σουπερστάρ του «τριφυλλιού», ο οποίος ὅμως δηλώνει στο περι- βάλλον του ότι δύσκολα θα έφευγε από τον Πανα- θηναϊκό για ένα πρωτά- θληµα του ἴδιου σχεδόν επιπέδου. Εξάλλου, είναι δεδομένο πως θέλει να δοκιμάσει ξανά σε υψηλό επίπεδο και σε πρωτάθλη- μα οπως η Πρέμιερ Λιγκ. Συνεχίζει στην ΛΕΚ ο Ντρπιῖς Η διοίκηση της ΑΕΚ έχει πάρει την απόφαση να κρατήσει τον Ντίνο Ντρπις και τη νέα σεζόν. Σύµφωνα µε την «Ώρα» στην ΠΑΕ θεωρούν πως ο Κροάτης αμυντικός προό- δευσε αρκετα στο εξάµη- γο, που προπονείται µε την ομάδα και έχουν απο- φασίσει να τον διατηρή- σουν στο ρόστερ και τον Επόµενο Χρόνο. ο Ντρπιτς πήγε το Φεβρου- άριο στην ΑΕΚ έχοντας αγωνιστική απραξία περί- που 1,5 χρόνου. Ο Χιμέ- νεθ τον υπολογίζει ὡς 5η λύση στους στόπερ αλλά είναι διατεθειμένος να του δώσει περισσότερες ευ- καιρίες τη νέα περίοδο. ΠΑΌ: Τα πλάνα του Βρύζα Ο Ζήσης Βρύζας, εφόσον αναλάβει, θα επικεντρώσει σε τρεις άξονες τις κινήσεις του στα µετεγγραφικά του Παναθηναϊκού. Πρώτος: Φιλόδοξοι παίκτες από εξωτερικό. , Δεύτερος: Παίκτες από τις µικρές Εθνικές και τρίτος παίκτες που αγωνίζονται και έχουν ξεχωρίσει στο ελλη- γικό πρωτάθλημα. Ο Βρύζας θα έχει συνεργασία µε τον Ζεσουάλδο Φε- ρέιρα καὶ αµέσως θα βάλει µπρος την υλοποίηση του πλάνου του. Για την απόκτηση παικτών από το εξωτερι- κό, μικρών σε ηλικία και φιλόδοξων, θα αξιοποιήσει αυ- τός τις τις γνωριμίες του στις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας, και ο Φερέιρα εκείνες της Πορτογαλίας και της Λατινικής Αμερικής. Ο Βρύζας µε βάση τις γνώσεις που έχει για το υλικό των Εθνικών οµάδων θα προσπαθήσει να εµπλουτίσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού µε νεαρούς διεθνείς. Τέ- λος θα παίξει ρόλο στις κινήσεις των πράσινων στις υποθέσεις παικτών όπως οι Αμπντούν, Ντουγκλάο, Βι- τόλο, Γεωργιάδης, Ανάκογλου, Φορτούνης, Καραγκού- γης, Τάτος και Πίτου Γκαρσία, που έχουν προταθεί στον Παναθηναικό. ρ- σµατος του ΣΔΟΕ». Ο παλιός διεθνής ρέφερι, αναφέρθηκε στη συνέχεια καὶ σε µια άλλη υπόθεση, η οποία είχε δημοσιευτεί και παλιότερα: «Γιος γνωστού παράγοντα, πόνταρε να Πηπτηθει η οµάδα του! Ἠταν µατς της Σού- περ Λίγκας το 2008 και πράγματι η ομάδα -. γιός παράγοντα Κέρδισε 19 εκατ. ευρώ από το Ξάνθη-ΠΛΟΙ Για κέρδη εκατομμυρίων ευρώ που καρ- πώθηκαν ένας παράγοντας και ένας υιός παράγοντα, οἱ οποίοι πόνταραν στη Μα- λαισία τα αποτελέσµατα δύο αγώνων του 2008, έγινε λόγος το βράδυ της Δευτέ- ρας σε τηλεοπτική εκπομπή. Σύµφωνα µε όσα καταγγέλθηκαν επωνύµως, οἱ αναμε- τρήσεις ήταν το ΠΑΣ Γιάννινα-Καστοριά 1: και το Ξάνθη-Παναθηναϊκός 9-». Για το τελευταίο, ο υιός παράγοντα πόντα- ρε... στην ήττα της ομάδας του και κἑρδι- σε 13 εκατ. ευρώ! Στη «Δίκη» του Βίμθ ΦΚΥ, το παλιό στέλεχος της διαιτησίας, Σωτήρης Βοργιάς, ο οποίος είχε ἄποκα- λύψει και το σκάνδαλο των κασετών, ανα- φέρθηκε σε δύο παιχνίδια που βρίσκονται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βάσει της περίφηµης έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος και τα οποία µαῖς δεν συ- περιλαμβάνονται στα -κατά την υΕΕΑ- 40 ύποπτα παιχνίδια. Ο κ. Βοργιᾶς κατήγ- γειλε όΐι «παράγοντας του ποδοσφαίρου, έπαιξε στη Μαλαισία (µέσω ιδιωτικής ελ- ληνικής τράπεζας) το ποσό του ενός εκα- τομμυρίου ευρώ στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα-Καστοριά Ί-2 το 2008. Τα κέρδη του ήταν περίπου 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που έχει στοιχειοθετηθεί µέσω του πορί- δ του ηττήθηκε µε 3-9. Είχε παίξει και το ση- µείο, αλλά και ότι θα µπουν πολλά γκολ)». Με παρέμβαση του στην εκπομπή, ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κατσούλης επιβεβαίωσε το γεγονός (άλλωστε είχε κληθεί παλαιότερα από τη δικαιοσύνη να καταθέσει σχετικά), προχωρώντας σε ακόµη μεγαλύτερες αποκαλύψεις: «Το παιχνίδι είναι το Ξάνθη-Παναθηναϊκός 3-2, στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχασε ουσια- στικά το πρωτάθληµα του 2008. Ο γιος του παράγοντα είχε ποντάρει στη Μαλαι- σία το ποσό του 1.6 εκατ. ευρώ µε από- δοση 8,50 για να ηττηθεί η ομάδα του. Τελικά πήρε περίπου {3 εκατ. ευρώ». Όπως σημειώθηκε, όλα τα παραπάνω εἰ- ναι στοιχειοθετηµένα από το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος (για΄τους περίφη- µους... 968 υπερ-τυχερούς) και από τον ΣΔΟΕ και διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Προς το τέλος της εκπομπής, παρενέβη ϱ Αλέξης Κούγιας ο οποίος ήταν πρόὀε- ὄρος του ΠΑΣ Γιάννινα την επίµαχη πε- ρίοδο και αναφέρθηκε στο µατς µε την Καστοριά και τον... Σιντιµπέ: «Τότε ἦμα- σταν πρώτοι στη βαθμολογία και η Κα: στοριά τελευταία. Ο Σιντιµπέ δέχτηκε δύο τόρµατα από το ένα τέρµα στο άλλο! Στο ένα μάλιστα βγήκε από την εστία του και άφησε τη µπάλα να περάσει. Δεν έχουν ξαναμπεί τέτοια γκολ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ὑποπτεύομαι ότι είχε στηθεί το παιχνίδι. Μετά από αυτό, ο Σιντιµπέ εξα- φανίστηκε και ο Γιώργος Χατζάρας που τον είχα προπονητή, παραιτήθηκε». / ]

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Οι σημαίες πέφτουν... 12p
Ρίχνει το γάντι στον Γ. Κούμα 16p
Πήρε 11, θέλει άλλους δύο! Αθλητισμός 16p
Δύο κινήσεις και τέλος Πολιτική 15p
Προβληματισμένος ο Αδάμος Αδάμου 15p
Για 22η χρονιά Πρόεδρος Αθλητισμός 15p
Του λόγου το αληθές... Αθλητισμός 15p
Κρούση ΑΠΟΕΛ για Γιάχιτς Αθλητισμός 13p
Έπιασε δουλειά το νέο Δ.Σ. Αθλητισμός 13p
Θολό το μεταγραφικό τοπίο Αθλητισμός 13p
ΜΕΤΑ... συγχωρήσεως Αθλητισμός 12p
ΕΙΠΑΝ ... ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ 12p
Επιστρέφουν στη βάση τους οι Κύπριοι Αθλητισμός 11p
Θετικά τα πρώτα συμπεράσματα! Αθλητισμός 11p
Στέψη ή παράταση... 10p
Πρώτη επαφή με Κιγκ! 10p
Ενδιαφέρον για Ντέιβις-Χάναβαν! Αθλητισμός 10p
Θέλει πίσω τον Χιθ! Αθλητισμός 10p
Μετά τον Αγγελή, πήρε Χριστοφή 9p
Φιλοδοξίες για πιο ψηλά! 9p
Ο στόχος ανόδου επετεύχθη 9p
Ζει ιστορικές στιγμές Αθλητισμός 9p
Πρωταθλητής ΣΤΟΚ Αθλητισμός 9p
Κλειστοί Σολωμού και Μούσιης 8p
Υπόγραψε ο Αντώνης Αντωνίου 8p
Γιοβάνοβιτς στο πηδάλιο 8p
Συνεχίζει ο Χριστοφίδης 8p
Μια ανάσα από Γεωργιάδη και Μάρη 8p
Νέο τεχνικός ο Άντρος Πολυδώρου Αθλητισμός 8p
Επαφές με Όπερ η Πάφος 8p
Ενοχλημένος ο Νίκος Λίλλης Αθλητισμός 7p
Έπιασαν δουλειά οι επιτροπές 7p
Και επίσημα Καϊάφας Αθλητισμός 7p
Καίγεται για επιθετικό 7p
Τώρα αρχίζουν τα...δύσκολα Αθλητισμός 5p
Ναυάγιο με Γεωργίου 4p
Μαυροπράσινος ο Λεό Μπονφίμ Αθλητισμός 4p
Ψάχνει τον αντί-Ντα Σίλβα 4p
Δύο δυνατά ονόματα για επίθεση Αθλητισμός 4p
Ριζική αλλαγή και μετά τίτλος Αθλητισμός 3p
Επιχείρηση με πολύ ρίσκο Αθλητισμός 3p
Με το φακό του Αθλητικού Βήματος Αθλητισμός 3p
Ποίος είναι ο BIG BROTHER Αθλητισμός 2p
Τα ηνία στον Δώρο Αντωνίου Πολιτισμός#Αθλητισμός 2p
Ξεκίνησε επανάσταση 2p
Η οικονομική περισυλλογή στην Ομόνοια Αθλητισμός 2p
Το...καινούργιο οικονομικό status Αθλητισμός 2p