” ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 αθήητιο βηα Ίδη ΣΕΛΙΔΑ Χρειάστηκε να γίνει «το έλα να δεις» καλύ- τερα ν᾿ ακούσεις το τι ΄ έγινε στο Ελληνικό πο- δόσφαιρο µε τα στη- µένα παιχνίδια τις µα- ζικές συλλήψεις, ανα- κρίσεις και προφυλακί- σεις και αναφορά για κάποιο.. θείο από την Κύπρο προκειµένου ν’ ανασυρθούν από τ’ αναχνιασµένα συρτά- ρια της αστυνομίας οι κόκκινοι και κίτρινοι φάκελοι της ΟΥΕΦΑ για ύποπτα προσυ- νεννοηµένα παιχνίδια πρωταθλήματος για την περίοδο 2009-2010. Φάκελοι που έφθασαν στα γραφεία της ΚΟΠ η οποία με τη σειρά της, τους παράπεµψε στην αστυνομία για διερεύνηση. Ο αριθµός των αγώνων ήταν εννέα, Όμως ο πολιτικός προϊστάμενος Υπουρ- γός Δικαιοσύνης μίλησε, για διπλάσιο αριθµό είτε από άγνοια είτε από λάθος πληροφόρηση. Σηµασία δεν έχει ο αριθ- μός, Σηµασία έχει ότι η αστυνομία δεν ενήργησε, όπως έπραξε η... νεαρή κατά Του ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΥΛΟΥ πολλούς αλλά τολμηρή ελληνίδα εισαγγε- λέας που διέταξε την πλήρη διερεύνηση των φακέλων για στηµένα και έφθασε µέ- χριτη σήψη και τη µπόχα. Διέταξε τη σύλ- ληψη, προανάκριση και φυλάκιση όλων των εμπλεκομένων ανεξαρτήτως ονόµα- τος Και κόμματος, Τουναντίον η δική µας η αστυνομία µε την πρώτη δυσκολία που βρήκε κατά τη διερεύνηση και την πρώτη παρεμβολή τα «δίπλωσε» κατά τη λαϊκή έκφραση και πέ- ρασε τους φακέλους αθόρυβα στους ανε- ξιχνίαστους, φοβούμενη από το θόρυβο που πιθανόν να δηµιουργείτο από τις ευ- θύνες που θα επιρρίπτονταν σε κάποιους µε βαριά ονόματα επικαλούµενη ότι οι φά- κελοι ήταν ελλιπείς επιρρίπτοντας την ευ- θύνη στην ΚΟΠ και κατεπέκταση στην ΟΥΕΦΑ. Προτίµησε την εὔκολη οδό. Ότι διερεύνησε τους φακέλους µέχρι ενός σημείου αλλά δεν µπόρεσε να συνεχίσει γιατί δεν υπήρχαν τ’ απαραίτητα στοιχεία και τους πέρασε αθόρυβα στους..ανεξι- χνίαστους. Μάταια εµείς στο «Αθλητικό Βήμα» ρω- τούσαμµε την αστυνομία και την ΚΟΠ σε ποιο σηµείο βρισκόταν η διερεύνηση των φακέλων. Καμιά απάντηση. Που να βρουν καιρό για να µας απαντήσουν. Που να σκεφτούν ότι κάποτε θα βρίσκονταν στη μπούκα ...των στηµένων ᾽αγώνων, αφού αυτοί που τα διαπράττουν έχουν πλοκά- µια σε κάθε χώρα που διοργανώνει ποδο- σφαιρικούς αγώνες. Μετά την πίεση που δέχθηκε η αστυνο- µία και προπάντων από τη Γενική Εισαγ- γελία που αποφάσισε να τους ξαναμελε- τήσει µετά τον θόρυβο που δημιουργήθη- κε στην Ελλάδα έβαλε την κεφαλή στα σκέλη της και θα προχωρήσει ξανά στη διερεύνηση. Μέχρι που όµως θα φθάσει αυτή τη φορά. Θα προχωρήσει ή µε το πρώτο βήμα που θα κάµει θ᾽ αναγκαστεί να κάµει δύο πίσω µε τη δικαιολογία ότι δεν της επιτρέπει η νοµολογία να πάει παρακάτω και άλλο Ελλάδα και άλλο Κύ- προς, οπότε θα ξανακλείσουν αθόρυβα οι φάκελοι. Βέβαια και η Ομοσπονδία φέρει µεγάλη ευθύνη, αφού ούτε καν έλαβε υπόψη την επιστολή της Αστυνομίας, που ζητούσε να κληθούν εἰδικοί από την ΟΥΕΦΑ. Η περίπτωση Μιχάλη Κωνσταντίνου για την Ομόνοια δεν λέει να τελει- ώσει, αφού παρά το γεγο- γός ότι η επίσηµη πρόταση της διοίκησης πρός τον ποδοσφαιριστή έγινε εδώ και περισσότερο από δε- καπέντε μέρες, µε τον Κύ- πριο διεθνή επιθετικό να απαντάει αρνητικά. Η µεν διοίκηση των πρασίνων πρότεινε 3096 περίπου µείωση στον μισθό του ποδοσφαιρστή, ο δε Μιχάλης Κωνσταντίνου ως γνωστό άφησε να εννοηθεί ότι δέχεται κάποιου είδους µείωση µε την προὐπόθεση όµως ότι δεν θα ξεπερνά το 1056. Μια άλλη σηµαντική διαφορά που προέ- κυψε από τις συζητήσεις των δύο πλευρών εἰ- γαι η επέκταση συμβολαίου που απαιτεί ο Κων- σταντίνου µε την διοίκηση του Μιλτιάδη Νεο- φύτου να µην προτίθεται να την παραχωρήσει στον ποδοσφαιριστή. Όπως έχουν τα πράγµατα τη δεδομένη στιγ- µή και µε δεδοµένες τις επαφές που φαίνεται Του ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΠΙΙΠΚΙΙΚή ΠΝήΥΚη Π ΠΠίΚΙη6η επιθειικοή να είχε ο Κωνσταντίνου µε τη διοίκηση της Ανόρθωσης, όλα δείχνουν ότι οἱ δρόµοι Οµό- γοιας και Μιχάλη Κωνσταντίνου θα χωρίσουν, : αφού το κλίµα είναι ήδη αρκετά βαρύ. Μετά και από αυτή την εξέλιξη οι πράσινοι πρόκειται να χάσουν άλλο ένα πρωτοκλασάτο Κύπριο ποδοσφαιριστή και συνάμα ακόµη ένα επιθετι- κό από το ρόστερ τους, γεγονός που δημιουρ- γείτην ανάγκη για απόκτηση ενός ακόµη ενδε- καδάτου φορ. Παρόλα αυτά οι πληροφορίες που βγαίνουν από το πράσινο στρατόπεδο θέ- λουν τον Νεόφυτο, Λάρκου να στηρίζει πολλά στον Ρενχίφο, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να προορίζει τον, Δημήτρη Χριστοφή για τη θέση αυτή, µε το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακό- μη επιθετικού να φαντάζει απομακρυσμένο. Το µεγάλο ερώτηµα που προκύπτει στους χι- λιάδες οπαδούς της Ομόνοιας και όχι µόνο, εἷ- ναι θάν ο Ρενχίφο που µέχρι στιγμής δεν απέ- ὅωσε τα αναμενόμενα στο τριφύλλι και που µέ- χρι στιγμής δεν φάνηκε να είναι ο επιθετικός που µπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, θα εἷ- ναι ικανός να σηκώσει την ομάδα στους ώμους του, θα σκοράρει και θα σπρώξει την Ομόνοια, όταν χρειαστεί ή εάν ο Δημήτρης Χριστοφή θα αντεπεξέλθει στη συγκεκριμένη θέση. Επίσης ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τάντιτς θα προ- σαρµοστεί τόσο γρήγορα στη νέα του οµάδα και θα είναι ικανός να πάρει µια θέση στην βα- σική εντεκάδα Άς υποθέσουμε όµως ότι και ο Ρενχίφο θα παρουσιαστεί αντάξιος της εµπι- στοσύνης που του δείχνουν τόσο ο προπονη- τής όσο και η διοίκηση της Ομόνοιας και ότιο Χριστοφή θα καταφέρει να καθιερωθεί στη θέ- ση του επιθετικού. Ακόμα και αν ο Τάντιτς είναι ο ιδανικός επιθετικός για την Ομόνοια τη δεδο- µένη στιγµή και θα δώσει τις απαραίτητες λύ- σεις στο σκοράρισμα, Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος απο τους τρείς τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ή τιμωρηθεί µε κάρτες και δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής Πώς θα καταφέρει ο Νεόφυτος Λάρκου να κα- λύψει το κενό του Εποµένως οι σκέψεις που γίνονται για να κλείσει το ρόστερ των Κιπελ- λούχων µε την απόκτηση ενός ακόµη κεντρι- κού αμυντικού φαίνεται να είναι λανθασμένες αφού η απόκτηση ενός ακόµη επιθετικού είναι αναγκαίο «κακό»... ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ ΗἘνώση ξεκίνά αύριο την Προε- τοιµασία της και θέλει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε στην περσινή χρονιά, Στις ϐµµ στο Τάσος Μάρ- κου η Ένωση μπαίνει στα βάσανα με επίσημη «ναρξη τῶν προπονή- σεων µε τον καθιερωμένο αγιασμό. . Οιβυσσίί θα ριχτούν µε τα μούτρα στήν δουλειά µε όνειρα καὶ φιλοδο- ξίες για να υλοποίήσουν τους στό- χους Τρηρ. ο νήμα Παπαβα- σιλείου δήλωσε για τους στόχους της νέας χρονιάς: «Ο στόχος µας τν εἶναι συνεχίσουμε από εκείπου µεί- Ἰ. -.ναµε πέρσι και να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Στην ομάδα. έχώ.περά- ᾱ από αὐτά που ολλά πράγµατ σειπ / θέλω. Μας περιμένει πάρα, πολλή: ἱ δουλειά στην προφίοίµασία». Από την πλευρά της διοίκησης το μήνύμα που βγαίνεί για την νέα Χρονίά µέσω του αντιπροέδρου Κώστα Στρατή είναι «Θα ξεκινή- Ὃ ο, και τήν νέα Χρονιά χω ωρς αν όλα λόγια. Οι στόχοι µας ε κ άθα αι, Να μείνουμε µακριά πο :αγώγιστικές και οικονομικές περι- πετειες. Εκτιμούμε πως και φέτ θα παν μη μία ὄυνατ ομά Ἡ Ένωση θα ξεκινήσει µε αρκε- ὧν Ὃ ο ατο ρόστερ της. Σε περσινή -ὁμάδα έφυ- τα ροής βασικοί ποδοσφαιρι- στές ὁπῶς εἶναι οι Γούμενος, Ντα ἔλβο, Φασότ, Ταρουμπόα, Τόρνα- ΤΑΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ “Ανοικτή γραμ μώ(κε τον αντί Ντα Σίλβα -ο προ- πονητής της Ἑνώσης Νικόδημος Παπαβασιλείου και καταβάλλεται ο Πα η ἍλΕΝ Ντα Σίλβα που: κ στην Οµόγοια, είναι. “γραμμή µαζί του και αναµένο ΣΤ0 Βέλγιο ϱ Μιλοζέφσκι | ΞΟ Πέταρ Μιλοζέφσκιείναιστο- Βέλγιο και ακολουθεί ειδικό πρόγραµµα προετοιµασίας και με την υπόλοιπη οµάδα θα εν- σωµατωθεί µέσα Ιουλίου. Ο Φθάχρονος Σκοπιανός τθρµατο- φύλακας των βυσσινί που πρό- Ἱ. σφατα ανανέωσε το συμβόλαιο Ἱ. του για ακόµη ένα χρόνο και θα Ί συνεχίσει στην Ένωση για 7η 1 σὐνεχόμενη- χρονιά, όπως και }. πέρσι έτσι και φέτος αυτή την εποχή οίναι στην Βέλγιο και ακο- λουθεί εἰδικό πρόγραµµα για να ] είναι έτοιμος να ριχτεί στην µά- χη του νέου πρωταθλήματος. τοχή της Κυπριακής κε για λίγες µέρες ο σμού Σάββας Κοσιά μεταφέροντας τους Κυπριακής Πολιτείας. γίου, συνοδευόμενος δας αθλητών µε ειδικές ικανότητες στους Παγκό- σµιους Ειδικούς Ολυμπια- κούς Αγώνες που διεξάγο- γται στην Αθήνα. Κοντά στους αθλητές µας βρέθη- πρόεδρος του Οργανι- ευχές και την αγάπη της Κοντά στους αθλητές µας βρέθηκε και ο Αρχη- γός της Αστυνομίας Κύ- πρου, Μιχάλης Παπαγεωρ- το µέλος του Αστυνομικού Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΟΥΡΗυς ΡΟΙΙΟΕ ΤΟΒΟΗ ΒΟΝ», Γιώργο Ζανέττο. ομά- Αντι- ρης, , τις από κοιωωωμμµμκ᾿͵ϱϊ᾿!ϊ!ΗᾖἱἃἱἃἩὑυυὑσυυμμ Παρών στους Παγκόσµιους Ειδικούς Ολυμπιακούς Ο Κυπριακός Οργανι- σµός Αθλητισμού στήριξε ηθικά και υλικά τη συµµε- κ.) αι κ ζωα ζω ἀσιωσόωω ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ ΕΦΥΓΑΝ ος Καφοῦ. όση, ἽΣίμος Τσιάκκας (ΑΠΕΓΙ, Αλμπέρτο Άλβες Ντεντέ (Ολυμπιακός, Ματίας Ντε- κάν σε), Χό η {ΑΛΚΗΙ Γιώργος Ελευθερίου (ΔΟΞΑ), Τρίπολης), Νίλσον Αντόνιο (Πορτιμονέν- (ε Φελίπε Μοντέιρο (Σάντα Κλάρα), Λουτσιάνο ὁ ΈΕσιορλ), Τζλι Βουχό[σπόρτινκ Κοβια), Ίσλί Ἰθλυμιαός, σαν Λεγκουέγ(Β’ Γαλλίας). Λοΐζος Κακογιάννης, Μιγκέλ Βάργκας, Χαράλαμπος Καῑρί- γος, Αλέξης Γαρμπόζης, Νίκκι Χόφς, Ντούσαν Κέρκεζ, Γκρέκορ Ράζιίακ, Μάικ ζόνεβελντ, Βαγγέλής Κουτόόπου- λος, Πάβελ Μάσιαρἰκ, Νίκολας Κροβέτο, Μοχάμενίέ Χαου- άρ, Ζοσέ ΕΒίτορ, Αρκάντιους Μάλαρζ, Ελιντιάνο Μάμας Λ. μα. ΤΓιακούμπου Ἄλφα {ξ άνθη), Κούλης Παὔλου (Πέγια], Άλμπερτ Σεράν (Σουόνου, Μνρτάκοβιτς (Απόλλων), Σκο- Άλαν Ντα Σίλβα, Μιχάλης Δημητρίου, Λουκάς Λουκά, δοξος ωάννου, Αλέκος Αλέκου, Τοµ Καλόυβε, Γκονζάλες Καπρέρα, Γιώργος Λαμπρόπουλος. ο εξελίξεις. Πρόκεπαι νο. σ ος να ρρη ρίστή που θα µπορεί να αγώνίζεται Καΐίστα δύο φτερά Της επίθεσης. Τα νέα πρόσωπα που θα δώσουν το «παρών» τους στην έναρξη της προρτοιµασίας είναι ο Βραζιλιάνος µεγάλη προσπάθεια για να επέλθει συμφωνία στο οικονομικό Και να αποκτηθεί. Οι πρώτες ενδεῖίξείς υλαζμης Δημήτρης, ρου Πανίκος,. ο όνοον, Μα ϊ ἵ ν ͵ Νταβίντ ντ Σολάρι {ΑΕ.ΠΑΦΟΣ], Μπερνάντο Βασκοντόέ- Αλεξάντερ Πάντας, Αντόν Ζλόγκαρ, Λουίς Σερτζιάο, Οντάι λος κιν ὃν ορ ά. προ σαίας Ἐν σομρη. Ἐν ώ η. απομαη. ο μν Ὀκοό ν) ὦ μήπρης, Φορ: . . λος ο πμ ν ρνοθαν ο (Α. κο Πασασι Αλ Σα νέας τα Ντάνιολ μοι Ὃ νο Ὃ χαήλ και ο Σέρβος Αλίβοντας. Και αλλά ο κ. Παπαβασιλείου επιμένει ούκο, Μιχαήλ Χρύσης, Ίμσιουτ Κρι-- - Άρναλ Κόνπε { ), Ρικάρντο Ολβάρα, Ντουάρτ, Ρὲ στας Καϊάφας, Εντμάρ Λασέρτα, με µ λείου ὁτι θα κάγει την µεγάλη δα το Μπρουμ, Βαγιάδο, Λούκα Ζίνκο, Ζλόγκαρ, Εντµάρ, Μα- οι τέσσερις αποτελούν προσωπικές Επιλογές του κ. Παπαβασιλείου µε τον Κύπριο τεχνικό να εκτιµά ότι εἷ- για την απόκτηση του και θέλει να τον περιμένει. Ο Κύπριος τεχνικός εκτιμά ότι έχει βρει τον ποδοσφαι- ) φορά στην ομάδα, ο όρμο, Παπαβασιλείου κά- ο Τζακ, ο αβονωος ρά- να Μοράες Σίδνεῦ, Αλίβστα Ένβερ, Σεντρίκ Μουκουρί, Ρόυσιάς «εσιαρε, Εροµοήγκπε (Ανόρθωση), Σάντα Μαρία (Α.Ε. ΠΑΦΟ) ο λαθος Σαμάρας (Ερμής), Αντώνης Κα- πο (Ερμής), Ρόμπερτ Ποπόφ, Φραντς Μπερτίν(Οφ). αᾳ ος Κυθραώτης (Αραδίππου), Δημήτρης Στυ- ο Νόρθωση). Υκρελασβίλι, Χατζηµουρίδης, Γκονζάλες. ναι ποδοσφαιριστές που θα βοηθή- ριστή που έψαχνε για να καλύψει λεσε 23 ποδοσφαίἰριστές πα την Ονησίφορος, ον Μάριος, σουν σηµαντικά την ομάδα. το µεγάλο κενό του Βραζιλιάνου αυριανή πρώτη επίσηµη της Ένω- Μπέρταιλ Μαρκ. ο . ες αι : πλόριος τόφος {(Κ{ΕΡ.], Χρίστος Κοτοώνης (Άχνα), Πανα- Πανίκος Κοσμάς, Ανδρέας Ανδρέου, Μπάλαζ Φάρκας, Βασί- γώτης Χαραλάμπους. λης Βάσου, ΑΝ κὲ Εβάντρο Ῥονκάτο (ΕΡΜΗΣ), Ίγκορ Τόμασιις (Καβάλα), Σεµέδο Καφού, Μάρκ Φοδέριχαµ, Μάρκο Λιουμπίνγκοβας, οι «πυΝεμάνια Βουτσίσεβας (Καβάλα, Μάρκο Άντας(Φέχερ- Ρίσιαρτ Εροµοήγκπε, Γιάννης Σκοπελίτης. Μάρκ Φοδέρι- .βωαια -βαρ Ουγκαρίας), Γιαν Ρέζεκ(Βικτόρια Πίλσεν Τσεχίας). χαμ, Περόνε, Άγγελος Τσιακλής, Δημήτρης Στυλιανού. ΑΠΟΕΛ -- Άλτο Ατόρνο (Απόλλων), Μαρτσέλο Ολιβέιρα (Ατρόµη- Νέναντ Μιροσάβλιεβας, Γιόστ Μπρούερς, Χρύσης Μιχάήλ, ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ νι Τόζα Σάπουρας, Αύριο ο Εθνι- τος Αθηνών), Γιάχας (ΑΕΚ Αθηνών) -- Αντριάν Σικορά, Μπόμπαν Γκριτσιάροφ. Με χαμηλούς τόνους βάζει κός ξεκινά επίσηµα την προε- Στις 16 Ιουλίου µε µπρος και ο Εθνικός από αὖ- τοιµασία του και ο Σερβοκύ- 5 - - στ σ - - ριο. Η ομάδα του Τόζα Σά- πριος τεχνικός θα τσεκάρει Χατζηγιάννη ΑΠΟΛΛΩΝ Χρίστιαν Κιρόφσκι (ΦΚ Σκοπίων). Ντανιέλ Κουϊντέρος, Άλτον Ατόρνο, Ραούλ Γκονζάλες, πουρττς μπαίνει από αύριο και ανάµεσα σε άλλους ποδοσφαι- Ο Κίκης Φιλίππου και η ΄ Μνρντάκοβας, Κοσόφσκι, επίσηµα στα βάσανα. Η αυ- ριστές και αμυντικό από τα διοίκηση του ρίχτηκαν µε ριανή επίσηµη πρώτη του Σκόπια. Από την αγορά των τα μούτρα στην δουλειά για ΑΡΗΣ. Βλάταν Κρούας, Ντούσαν Κέρκεζ (ΑΕΛ), Ντράγκαν Ρα- Νταβίντ Ντα Κόστα, Νταβίντ Οπάρα, Δημήτρης Στυλιανού, Εθνικού θα γίνει στο Δασαάκι την µεγάλη συναυλία που μην Υτοσάβλιεβιτς, Πρέτρακ Λάζας, Ροντρίκεζ Γκέλσον Πάολο Κόστα. στις 6µ.µ. µθ τον καθιερωμένο θα γίνει στο Δασάκι του Μι- (Άχνα), Κρισίοτσέα, Γκονζάλεζ, Αλεξάντερ Ραντοσά- χάλη Χατζηγιάννη της Ίθης βλιεβίτς ϱ Κίορι ο ορας, τη Μρλτιάμι (μό. 9 Μοναδική μεταγραφή ο) ο] (ο) Ιουλίου ηµέρα της µεγάλης τα Κόμας ρος Κλίμπλ (Σλόµποτα Σεβόινα), ο Λετονός γιορτής της Αγίας Μαρίνας νο Ὃ Ά 9 ᾱ πολιούχος ΕΘΝΙΚΟΣ Ατς Πούριε (Α.Ε. ΠΑΦΟΣ). Ροντρίκεζ Γκέλσον, Χρίστος Κοτσώνης. Εμίλ Σίκοφ. αγιασμό. Με τον Σάπουριτς γιος της Άχνας. Νιά στο τιµόνι Σκοπίων ο Εθνικός «ψωνίζει» λία θα ΥΐΝει µε την συνερ ᾿ ΄ για ἄλλη μία χρο ς θε γοδνς ὁ ͵ ε γασία του Κοινοτικού Συµ- ΕΝΩΣΗ Σεντρίκ Μουκουρί {Άλφτβιλ Γαλίας) Σίδνεϊ Μοράες (Ρίο Δήμος Γούμενος, Λόρεντ Φασσότ, Οµπαντιά Ταρουµβά, της τεχνικής ηγεσίας, αλλά µε Κανδ χρονο ΣχΕΙ πετύχει µρ αρ” βουλίου µε σκοπό την οικο- Άβε), Χρύσης Μιχαήλ (ΑΠΟΕΛ), Ενβέρ Αλίνοβας (Μπόρ- Άλεξ Ντα Σίλβα, Μπαλτοβάλιεφ. πολλές αλλαγές στο ρόστερ κετούς ποδοσφαιριστές (Τζιού- να - σα Σερβίας), Μαμπούγια (Δόξα). ς νομική βοήθεια του Εθνι ϱ), Μαμπούγ σε σχέση µε την περσινή χρο- ρεφ, Νουρεντινόσκι, Σίκοφ, κού, αλλά και την συνάντη γιά, ο Εθνικός και φέτος στο- ἱγνάτοφ) µέχρι τώρα και φαίνε- 1 . . , ' , ' θέ ουπ ται ότι αυτή συνταγή θα ακο- ση όλων των Αχνιωτών. ΕΡΜΗΣ ΑΡ, Αριάν Μπεκιάϊ (Επέστρεψε), Κάρλος Σααβέντρα Εβάντρο Λονκάτο, Κωνσταντίνος Σαµάρας, Αντώνης Κα- χεύει μία ση στο β' Υκρ ὕτηη, γη ς (ΔΟΞΑ), Δήμος Γούμενος (Ε.Ν.Π}, Περικλής Μουστάκας τσής, Κωνσταντίνος Σαµάρας. Και διάκριση στο κύπελο. Σε λουθηθε . Εάν ο Σκοπιανός ͵ (ΔΟΞΑ), Μπρούς Ινγκάγκο (Καστριότη Αλβανίας), Γκον- σχέση µε την περσινή ομάδα αμυντικός ικανοποιήσει τον Κ. λά συμβόλαια, ζάλες (ΑΛΚΗΙ, Ελίας Άλβες Ντα Σίλβα (Πορτιμονένσε), έφυγαν οι Σίκοφ, Τόρες και Σάπουριτς θα αποκτηθεί. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ... 'Ἕκτορ Γκονζάλες (ΑΛΚΗ). Γκέλσον που ήταν βασικοί πο- Εκτός από τον αν απιιμά ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΟ ΠΙΜΤΣΕΛΙ δοσφαιριστές, αλλά οἱ υπό- αμυντικό θα περάσουν Και ἆλ- Εάν ο Ετουάρτο ΠΠιντσέλι Λέο Μπονφίι (Βάσκο Ντα Κάµα), Αντρέι Παβλόφ (ΑΕ βούι Τζούνιορ, Αλμπέρτο Άλβες Ντέντε, Ίσλι Χίντι. Ζοάο λοιποι του βασικού κορμού λοι ποδοσφαιριστές από το ξεπεράσει το πρόβλημα που ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πάφος) Κάνρο Πέρος Ιαιορικός, Ν ολο ΙΕ πλην θνΑΗΠΟΡΠΑΛΡΕΕ ἳ έμειναν στην ομάδα και συνε- μικροσκόπιο του Τόζα Σάπου- αντιμετώπιζε στο γόνατο τότε ὀπ(Ηρακλή θεσσαλονίκης). χίζουν και την νέα χρονιά. ριτς, Έγινε γνωστό ότιο Εθνι- θα αποτελέσει ίσως και την Ο πρόεδρος του Εθνικού κός φέτος θα χαμηλώσει ακό- καλύτερη μεταγραφή του ΟΜΟΝΟΙΑ εἰάνύπο χατ : : ---- , τι ς Ἡ : ς ηβασίλης (Ατρόμητος), Άλεξ Ντα Ἠλίας Χαραλάμπους, Τρεζόρ Λούα Λούα, Στάθης Αλωνεύ Κίκης Φιλίππου που κλήθηκε µη περισσότερο τον προῦπο. Εθνικού. Ο Βραζιλιάνος µε ΣλβαΕΝ. Π), μα Τάντας (Αρμίνια Μπίλεφιλτ). Βερο-. της, Βίκτορ Εσπασαντίν, Ηλίας Χαραλάμπους, Γιώργος Πα- να μιλήσει για τους στόχους , : λογισμό αφού το οικονομικό Ιταλικό διαβατήριο είναι μεγά- λιούμπ Σάλατατς(Γκρασχόπερο). ναγή. της νέας χρονιάς ανάφερε: κυνηγήσουµε και φέτος την πρόσωπο στην αυριανή προ- πιέζει και Π διοίκηση του Κίκη λη πάστα ποδοσφαιριστή και «Θέλουμε να παρουσιάσουμε διάκριση στο κύπελο. Μέσα πόνηση πρώτου του Εθνικού. Φιλίππου δεν φαίνεται διατε- ελπίζεται πως φέτος θα τον ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τόρναουτ(Ε.Ν.Π.), Αλέκος Αλέκου, Χρίστος Χατζηπα- Νίκος Νικολάου, Λιάσος Λουκά, Θεόδωρος Κατσιαρής, Μά- και φέτος µία οµάδα που θα από σκληρή δουλειά μπορού- ΒΛΕΠΕΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟ θειµένη σε καμία περίπτωση εγκαταλείψει η ατυχία και θα Ν. Μ ης ωμό τς Άλμπερτ Μαράµα, Κάρλος ρισς σύκα, Τζόσουα ἰζουτσιούκου, Λάμπρος Λάμπρου, μας Κάνει και πάλι όλους πε- µε να τα καταφέρουμε». ΑΜΥΝΤΙΚΟ 0 ΤΟΖΑ να βάλει την οµάδα σε περι. προσφέρει στην οµάδα, αφού Γκαρσία, Κώστας Αδάµου. Ζιάν Παχόρ, Μίλαν Πέλας, Κυριάκος Χαϊλής, Αντρέας Κου- ρήφανους. Ο στόχος µας εἴ- Ο Λετονός επιθετικός Πού- Σκοπιανός αμυντικός θαπε- πέτειες, Συνεπώς θα γίνουν µπέρσι έχασε όλη την χρονιά λούρης. ναι το δεύτερο γκρουπ καινα µῥίε θα είναι το μοναδικό νέο µράσει από το μικροσκόπιο του µετρηµένες κινήσεις µε χαµη- λόγω τραυματισμού. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΙΡΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ο ο. Συνέπεια στην εξυπηρέτηση σημαίνει άµεση πληρωμή απαιτήσεων Ανέβασε στροφές με Σπάρτάακ » ΣΕΛ. 5 2 Απέκτησε Ινβίσιμπλ » ΣΕΛ. ὁ 2 Στ0 ακουστικό για Ισπανό στόπερ » ΣΕΛ. 13 ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ Πήριμε λάθος ὀρύμο » ΣΕΛ. 3 ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο ΣΝΟΙΛ Στα ερυθρόλευκα Λαμπρύπουλος και Γιαγκουδάκης » ΣΕΛ.2 Ψ ν ΛΙΟΤΑΤΗ ιοτεη: Το αχαροπλαστείο σας μ ή ΧΡΟΝΟΣ ὅἄ0ος ΚΥΡΙΑΚΗ 3/7/2011 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1976 ΤΙΜΗ: 62.00 ΤΗΛ. 22352901, 22051050 ΤΕΛΕΦΑΞ: 22352583, ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- .... ... . '- ο τι] Πο οο]ὰ τηλ.: 23821041 ο Παραλίμνι τηλ.: 93822999 Γον ΤΗ ΗΛ, οσα Ανανεωμένο το «Α.Β.» στο ΨΟΡΒΑΕΟΝΕ ΙΝΕ ! Πλήρως ανανεωμένο και µε καθηµερινή συνεχόμενη ενηµέρωση θα παρουσιάζεται πλέον το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» στο ΝΟΡΑΕΟΝΕ ΙΝΕ. Μέσω του κινητού σας εισχωρείστε στο ΝΟΡΑΕΟΝΕ ΙΙΝΕ οποιαδήποτε στιγµή και ώρα όπου, και αν βρίσκεστε, επιλέξτε την επιλογή «Αθλητικά» και ακολούθως την επι- λογή «Αθλητικό Βήμα» και θα πληροφορήθείτε έγκαιρα και αποκλειστικά τα τελευταία νέα στο Κυπριακό, Ελληνι- κό και Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όλες τις ειδήσεις για την καλαθόσφαρα, την πετόσφαιρα, το φούτσαλ. το χάντμπολ και τα άλλα αθλήματα. «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» τώρα και στο ΝΟΡΑΕΟΝΕ ΙΝΕ, ανανεωμένο και µε συνεχή ενηµέρωση, µε σεβασμό στο Φφίλαθλο κοινό. κ“ 4 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΟΘΟΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ Γιούργκεν Ράαπ .. ΄ Μάθε ποιο είναι το νέο αστέριτου Κυπριακού ποδοσφαίρου στο κ ΑΕΙ Γδώοιε Μέγας φίος του ποδοσφαίρου! υπ ο Κ] ΕΕ ες ο ηιΝ Επριλ ος οςδοςδοςδά 2η ΣΕΛΙΔΑ αθήνητικο η ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Πε ώ το νόσο Η πιστοποίηση και η πρόκληση 9 ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Ένα είναι το στοιχείο που όντως εντυπωσιάζει στη φετινή μεταγραφική σεζόν στη καλαθόσφαιρα. ο ταχύτατος ρυθµός του σχεδιασμού που πραγ- µατοποιεί η ΕΘΑ, ενόψειτης νέας περιόδου. Είμα- στε στις αρχές Ιουλίου και το ρόστερ της ομά- δας έχει σχεδόν συμπληρωθεί, αφού απομένει µια επιπλέον πρσθήκη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει η αναμονή για την απάντηση του Άντονι Κινγκ ,οι εκπληκτικές εμφανίσεις του οποίου τον οδήγη- σαν ὡς γνωστό στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ας δούµε το σκηνικό του µέχρι στιγµής σχηµα- τισμού του έµμψυχου δυναμικού για την επόµενη Χρονιά. δη το συγκρότημα του Αντώνη Κων- σταντινίδη διατηρεί στις τάξεις του σε σχέση µε την περυσινή ομάδα τους Βάλντας Ντάμπκους, Ντέγιαν Τσουπ, Γιώργο Αναστασιάδη, Τόμας Μασά- µπα και Κεν Τατ, ενώ απέκτησε τους Μπόρις Λάλο- βας (30, 2.06) που αγωνίστηκε πέρυσι στο ΑΠΟΕΛ, τον Αμερικανό µε Μαλτέζικο διαβατήριο Τζόσουα Τζάκσον (50, 1:90), που αγωνίζεται σε θέση δύο και πέρυσι ήταν στη Ρουμανική Στεάουα, τον Αµμε- ρικανό 3Όχρονο ύψους 1:94 Σον Ρέι ο οποίος αγω- νίζεται στην θέση ὃ, έχει ύψος 1.94 και αγωνιζό- ταν στην Αυστρία τα τελευταία εφτά χρόνια και τον Αλέξη Γεωργιάδη που πέρυσι αγωνίστηκε στην Ομόνοια. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να υπάρχει προη- γούμενο µε τέτοια επάρκεια σχεδιασμού. Καιπρο- σέξτε. Ο κορµός των περσινών τεράστιων - για την εμβέλεια της ομάδας αυτής - επιτυχιών παρα- μένει, ενώ αναμένεται και η απάντηση του Άντονι Κινγκ. Ούτε η ΑΕΛπου στην παντοδυναµία της συνει- σέφερε διά µέσου των Ευρωπαϊκών της επιτυχιών τα μέγιστα στην αλλαγήτης θέσης του Κυπριακού μπάσκετ στην Γηραιά Ἠπειρο και όντως είχε φθά- σει σε ένα πολύ καλό επίπεδο σχεδιασμού, δεν ενεργούσε με τέτοια ταχύτητα. Είναι σαφέστατα ενδεικτική ενός πράγματος αυτή η πορεία κινήσεων της ΕΘΑ. Ότι θέλει να συνεχίσει αυτό που άρχισε πέρυσι. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, καθώς καιη πρόκρίση σε όμιλο Ευρωπαϊκού θεσμού απο- τέλεσαν τα ιστορικά εππεύγµατα για µια ομάδα που ποτέ δεν είχε συμπεριληφθεί στις µεγάλες δυνά- μεις της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Δεν είχε συμπεριληφθεί γιατί δεν διέθετε τα στοιχεία εκείνα που θα την έθεταν σε αυτό τα γκρουπ. Ούτε τίτλο είχε κατακτήσει ούτε λαό δια- θέτει. Οιτίτλοι ήρθαν ...ήρθε και ο λαός. Όχι, δεν απέ- κτησε ξαφνικά η ΕθΛτις χιλιάδες οπαδούς, αλλά στα τελευταία κρίσιμα µατς που παιζόταν ο τίτ- λος αλλά και στον τελικό του κυπέλλου είδαμε κόσμο που δεν είχαµε ξαναδεί ποτέ πριν σε αγώ- γες της ομάδας της Εγκωµης. Ιδρύθηκε µάλιστα | και ΣΥ.ΦΙ.της ομάδας. Ασφαλώς και δεν έγινε τώρα μεγάλη ομάδα η ΕΘΑ. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνει ποτέ. Όμως με τις ενέργειες της συνεχίζει να πιστο- ποιεί ένα πράγμα. Ότι ξέρει να εργάζεται σωστά και αποδοτικά. Και να ανπμετωπίζει τις προκλήσεις. Η φετινή πρόκληση, λέγεται πρόκριση σε όμιλο του ΕΟΒΟΟυΡ. Εκεί που καμιά µέχρι στιγµής Κυπριακή ομάδα δεν κατάφερε να φθάσει. ο ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Στη µικρή κοινωνία που ζούμε όταν «σκάσει µια είδηση που αφορά δηµοφι- λείς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, αμέ- σως δίδουν και παίρνουν τα ...κουτσο- µπολιά. Αυτό συνέβη καιτην περασμένη Τετάρτη, όταν τα ραδιόφωνα και οἱ ιστο- σελίδες .. έπαιζαν την είδηση ότι ο Γενι- κός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πέτρος Κληρίδης έδωσε εντολή στην Αστυνομία γα προχωρήσει σε ποινικές διώξεις ενα- ντίον της Οµόνοιας, του προέδρου της Μιλτιάδη Νεοφύτου και του διεθνούς ποδοσφαιριστή Γιάννη Οκκά, για σύναψη διπλών συμβολαίων. ο Στο «καπάκι» ήρθε και η τοποθέτηση του διοικητικού ηγέτη των κυπελλούχων στη γενική συνέλευση που έγινε µερικές ώρες αργότερα πως «κάποιοι θέλουν να πλήξουν την ομάδα». Το λιγότερο ..τρα- βηγµένη θεωρούμε την αντίδραση του Μιλτιάδη Νεοφύτου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, άφηνε να εννοηθεί ότι ολό- κληρος Γενικός Εισαγγελέας της Δημο- κρατίας, ήθελε να «πλήξει» την λαοφιλέ- στερη οµάδατης Κύπρου. Σετίποτε δεν φταίνε τα ΜΜΕ που έβγαλαν ή «έπαιξαν» την είδηση, από τη στιγµή που ήταν πραγ- µατική. Άλλωστε ακολούθησε και επιβε- βαίωση του εκπροσώπου Τύπου της Αστυ- νοµίας, Μιχάλη Κατσουνωτού, χωρίς ωστόσο να µπει στη διαδικασία να πει ξεκάθαρα ότι η υπόθεση αφορά την Οµό- νοια, τον Μιλτιάδη καιτον Οκκά. Οι άµεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, έχουν υπο- χρέωση να συνεργαστούν µε τις αρχές, να τις αφήσουν να κάνουν τη δουλειά τους κι αν αυτές βρουν κάτιτο «μεμπτό» ίπου ξεφεύγει από τη νομιμότητα) να οδη- γήσουν την υπόθεση εκείπου πρέπει. Την ίδια στιγµή ο Γενικός, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, δεν πρέπει να μείνει μόνο στην περίπτωση του Γιάννη Οκκά, αλλά έχει υποχρέωση να δειτο «δάσος» και όχι, µόνο το «δένδρο». Είναι κοινό μυστικό στην Κύπρο, ότι πολλές οµάδες (μικρές και µεγάλες) κάνουν διπλά (και κάποτε τριπλά) συμβόλαια µε ποδο- Θέλει Βίνια για Εκείπου ο Ολυμπιακός ήταν έτοιµος για να προχωρήσει στην απόκτηση του Γάλλου αμυ- ντικού Κάλι Σιρίλ., τελικά υπήρξε ναυάγιο. Η διοίκηση, έστειλε το συμβόλαιο στον ποδο- σφαιριστή για νατο υπογράψει όµως την τελευ- ταία στιγµή άλλαξε γνώµη και έτσι ματαιώθηκε η ένταξη του στην ομάδα.Ο τεχνικός΄ των µαυ- ροπρασίνων Νικόλας Παπαδόπουλος είχε άμεσα εναλλακτική λύση και η διοίκηση ήδη προχώ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ψάχνει και για έµπειρο αμυντικό ρησε σε διαπραγματεύσεις. Πρόκειται τον Πορ- τογάλο αμυντικό, τον Αντέρο Ντιόγο Σίλβα Φερέιρα ή Βίγια (σε συντομία) , που αγωνίζεται στην πορτογαλική Παντροένσε. Είναι νεαρός σε ηλικία µόλις 21 ετών και θεωρείται εξρλίξι- μος ποδοσφαιριστής. Όπως δηλώνουν από την διοίκηση του Ολυμπιακού αν αποκτηθεί θα είναι κίνηση επένδυση. Σύντομα θα ξεκαθαρίσει αν ϱ Βίγια θα ντυθεί στα «μαυροπράσινα» και οἱ πιθανότητες είναι αρκετές. Όμως αυτή δε θα είναι η μοναδική κίνηση για την ενίσχυση στα μετόπισθεν. ο Ολυμπιακός ψάχνει και για ένα έμπειρο αμυντικό ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει άµεσα την ομάδα. Έτσι ακόµη και αν αποκτη- θεί ο Βίγια, θεωρείται δεδομένο ότι οἱ «μαῦρο- πράσινου θα προχωρήσουν και στην απόκτηση η επόμενη συνεδρία στην Κύπρο Μετά τη λήξη των εργασιών τής τελευταίας συνεδρίας της! Εκτε- λεστικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ, ανακοινώθηκε ότι η επόµενῃ κα θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην ρο Η δημο σιοποί ση έγινε µέσα από την ιστοσελίδα της ΟΥΕΦΑ καὶ αποτελεί συνέχεια προηγούμενης απόφασης για τη διοργάνωση συνεδρίου στην Κύπρο, µετη συμμετοχή όλών τών Ομµοσπονδιών- μελών της και συγκεκριµένα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (20-21). Ἡ Εὐρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα θέσει επίτάπητος : σημαντικές: ενότητες που αφορούν όλες τις πτυχές του ΠοδΟ- Οφαίρου και στο Συνέδριο θα ὂν ο Ἕγβηη σε επίπεδο κορυφής και οἱ 59 Ομοσπονδίες µέλη τη! Όπως ανακοἰνώθηκε από την γΕοΑ, η επόµενη συνεδρίατης Εκτελεστικής Επιτροπής θα πραγµατοποιηθεί στη Λεμεσό στις 90-23 Σεπτεµβρίου 2011. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΥΕΦΑΙ αθήηγικο ἔηα Εκδίδεται από την Εταιρεία ΕΧΡΒΕΘΕΡ ΡΗΒΙΙΟΑΤΙΟΝΡ ΤΡ πννη κ Ταχυδρομική διεύθυνση: Αιγάλεω 1, Στρόβολος Τ.Τ.2057 Φαξ: 22952589, Τ.Κ. 23899, Τ.Τ.1687, Τηλέφωνα: 22352301, 9235 1050, 22352882, 2293592897 Ε-ΜΑΙἱ: αἰπινίπιβ(ῷιοφοξηε!.ογ.πθί ἰοπἱοοπ(ῶ]οᾳοςπεί.ογ.πθί κκ κ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ παπα Αρχισυντάκτης: ΤΟΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ πνπνπ απ Οικονομικός Διευθυντής: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΡΟΥ ΓΟΝΑΤΑ ππωπ κ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΗΕΗΜΕΞ ΜΕΡΙΑ ΡΗΕΞδΙΤΟ 5 ΤΟΥ ΤΟΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου αρχίζει και επίσηµα την προετοιμασία της αύριο Δευτέρα στο προπονητικό κέντρο τόυ σὠματείου στο Μενεού και όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία αφού σχεδόν το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Σήµερα και αὐρίό αναμένονται ἀρκετοίποδοσφαιρι- στές οτην Κύπρο ὁπού θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και θα θνεργοποιη- θούντα πι συρμόλαα τους Η πήσηµη πρώτη μαμα [12 Μπενίτεζ της Νέας Σαλαμίνας θα γίνει στις 11 Ιου- λίου στο στάδιὀ.Αμμόχωστος όπου. καὶ θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια τῆς νέας καν που κτίζειο Αγγλοκύπριοςστεχνι- κ δη στην Κύπρο βρίσκονται οἱ Μίλας, Μάρραμα και Γράιμς ενώ αναμένονται σήµερα οι Γκαρσία, Τορνάουτ. ο Χατζη: παντελίδης, έχει πάρει άδεια από την τεχνική ηγεσία και θά κατέβει Κύπρο γύρω στις 9 Ιουλίου λόγω του ὁτὶ είχε αγώνι- στικές υποχρεώσεις µέχριτις 16 Ιουνίου. Την περασμένη εβδομάδα η οµάδατης Αμμοχώστου ανακοίνωσε τοὺς Κάρλος Γκαρσία, Κώστα Αδάµου και τον Ντίτερ Τορνάουτ που θα αποτελέσει το βαρύ πυροβολικό στην επίθεση. Ο Γκαρσία αγωνιζόταν τα δυό τελευταία χρόνια στην ΑΠΕΓΙ και είναι κεντρικός αμυντικός που εμπιστεύεται ο Στηβ αφού δούλεψε µαζί του στο παρελθόν. 0 Κώστας Αδάμου αγωνίστηκε σαν αριστερό µπάκ στον Άδωνη την περσινή περίοδο. Επίσης έχουν ανανεωθείτα συµβόλαιατων Μίλπς, Χατζη- Φραγκίσκου, Θεράποντος, Φωτίου, Βούνκ καὶ Αντώνη Παναγή. Σίγουρα η µετεγραφή του Ντίτερ Τορ- νάρυτ χαροποίησε όλους στο σωματείο της Αμμοχώστου αφού εἶναι γνωστή η αξία ακόµη ενός αμυντικού που θα είναι έμπειρος και εγνωσµένης αξίας, κάτι που ζητά επιτακτικά ο Ελλαδίτης αμυντικός και ήδη εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις. Δεν αποκλείεται η επό- μενη Κίνηση να είναι από την Ελλάδα µε ποδο- σφαιριστή τον οποίο γνωρίζει ο κΠαπαδόπου- σφαιριστές, καθαρά για φορολογικούς σκοπούς. Βεβαίως τα πολλά λεφτά αφο- ρούν παίκτες που αγωνίζονται ή αγωνί στηκαν σε µεγάλες ομάδες του νησιού. Αν θέλουν όλοι να υπάρχει διαφανές και «καθαρό» ποδόσφαιρο θα πρέπει να προ- χωρήσουν σε βάθος και να µην αντιμε- τωπίζουν την όλη κατάσταση ...επιδερ- μικά. Επίσης είναι σηµαντικό να ακούσουμε σύντομα ότι θα «λυθούν τα χέρια» των Αστυνομικών αρχών, για να μπορέσουν να προχωρήσουν περαπτέρωτις έρευνες για τις υποθέσεις των φακέλων με τους ύποπτους αγώνες, από τη στιγµή που έστειλε ένα σωρό φακέλους στην ΚΟΠ Ὑ εενοῦ ἸΜῇ ὕει 10 δήδθς ΚΕΙ ὐχΙ 10 έΠΙβΟ η ΟΥΕΦΑ. Δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι, η θέση της Αστυνομίας, ότι δεν τους επιτρέπει το νομικό πλαίσιο της Κύπρου, να προ” χωρήσουν βαθύτερατις ανακρίσεις. Και- ρός είναι να εκσυγχρονιστεί η νοµοθε- σία για καταπολέμηση τέτοιου είδους υποθέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, κάποιοι «νονοί» µαζί µε «τσιράκια»τους, θα συνεχίσουν να «αλωνίζουν» και να θησαυρίζουν µε τις παράνομες πράξεις τους (στήσιμο αγώνων και πονταρίσµατα μεγάλων ποσών σε εταιρείες στοιχημάτων). Το πρόβλημα είναι ότι χρόνο µε το χρόνο, τέτοιου είδους φαινόμενα αυξάνονται αντί να μειώνονται. ) επένδυσει λος ώστε να µην υπάρξει οποιοδήποτε ρίσκο. ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΜΕ ΜΑΧΟΠ Μετά την αποχώρηση του Ζοάο Πάολο που όπως είναι γνωστό θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του Αζερμπαϊτζάν την Λανκαράν που πλήρωσε στους «μαυροπράσινους» τη σχε- τική ρήτρα των 150 χιλιάδων ευρώ, οι «μαυ- ροπράσινοι κινήθηκαν άµεσα για τον αντικατα- στάτη του. Με συντονισμένες προσπάθειες και µρτά από εισήγηση του Ελλαδίτη τεχνικού Νικόλα Παπαδόπουλου, υπήρξε συμφωνία µε τον Καμε ρουνέζο επιθετικό Λουίς Κλεμέντ Μάχοπ από τον οποίο περιμένουν ότιθα αντικαταστήσει µε τον καλύτερο τρόπο τον έµπειρο πορτογάλο επιθετικό. ο Μάχοπ είναι 23 ετών (16-9-87), έχει ύψος 1.83. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου αγωνιζόμενος στις εφηβικές οµάδες, ενώ είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πρώτη οµάδα σε ένα παιχνίδι ως αλλαγή. Ακολούθως μετεγγράφηκε στην Σαλτσμπουργκ Αυστρίας και θήτευσε για τέσσερα χρόνια. Πέρσι τον Ιανουάριο αποκτήθηκε από τον Ηρακλή Θεσ- σαλονίκη. Αγωνίστηκε σε επτά παιχνίδια και πέτυχε τρία τέρματα. Ο τεχνικός της ομάδας που γνωρίζειτον ποδοσφαιριστή από την θητεία του στην Ελλάδα έκρινε ότι είναι ο κατάλληλος για την γραµµή κρούσης της ομάδας. Η συνεργα- σία θα εἶναι για ένα χρόνο µε δικαίωµα ανανέ- ωσης για ακόµη ένα. ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΤΟΥΑΡΝΤΕ Η διοίκηση εδώ και καιρό έκανε την πρόταση της για µείωση των απολαβών του Πέδρο Ντου- αρτε Και περιμένει την οριστική απάντησητου. Όπως, είναι γνωστό ο Πορτογάλος αμυντικός αρχικά απάντησε αρνητικά στην πρότασηπου του έγινε και αξιολογεί άλλες προτάσεις που έχει όµως δεν πήρε ακόµη την τελική του από- φαση. Η προθεσµία που έχειο ποδοσφαιριστής εἶναι να απαντήσει τις επόµενες µέρες διότι από τη στιγµή που ξρκινά η προετοιμασία τα ποριθώρια στενεύουν. Δεν αποκλείεται µέχρι αύριο ο Πορ- τογάλος άσος να πάρειτις αποφάσεις του. Απὼν ο Αουρελιο Ο μοναδικός παίκτης. ο οποίος δεν θα ᾿ ' βρίσκεται στην έναρξη της προετοιµασίας | . θα εἶναι ο Μάρκο ο μὰ ο ος Πωλ μονη σα ο καν Πω κ. ξεκου- | ο μολη Ὀ ο μαλλον ο ο πε μες ΄ υποχρεώσεις που είχε µε την προηγού- Πο Πο ΝΑΣ οἷως Αὐριο η επίσηµη πρωτη Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Όλυ- μπιακού η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα (4/07), ενώ η πρώτη ανοικτή προπόνηση θα διεξαχθεί στις {11 Ιουλίου. Στις 6 και 7 Ιουλίου θα γίνουν οι ΕρΥΟµε- τρικές εξετάσεις. Οἱ προπονήσεις θα είναι κλειστές για τον Κόσμο µέχρι καιτο Σαββα- τοκύριακο 9-10 Ιουλίου. Η πρώτη Επίσηµη προπόνηση που θα είναι ευκαιρία γιατον κόσµο να παρακολουθήσει τα νέα µεταγραφικά αποκτήµατα και γενικά την ομάδα του θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 19:00 στο κεντρικό γήπεδο του ΓΣΠ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 18:00 θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη ο προ- πονητής Νίκος Παπαδόπουλος ενώ στις 18:30 θα γίνει ο καθιερωµένος αγιασμός. του Βέλγου επιθετικού.Ο Βέλγος επιθε» τικός είναι εδώ και δύο χρόνα στο νησίµας -και αγωνίστηκε ὡς Ὑνὼστό µε την ομάδα της ΕΝΠΙ. Στο νησίµας πέτυχε 19 γκολ (18 «πρωτάθλημα και ένα κύπελλο). Ο Τορ- :Ννάουτ σκόραρε ενάντια σε όλες τις οµά- δες εκτός την Ομόνοια, Ανόρθωση, Ερμή, Άρη καιβΕεκ. ΑΚΟΜΗ 4-5 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Η οµάδα της Αμμοχώστου ήδη συµ- Ἱ φώνησε σε όλα µε τον Ισπανό αμυντικό βαν Αλεχάντρο Μπενίτεζ που την περ- σικήπερίοδο αγώνίστηκε στην Δόξα αφού ήρθε στο νησί µας τον Ιανουάριο και άφησε άριστες εντυπώσεις. Άλλωστεο φθχρόνος δεξιός αμυντικός αγωνίστηκε στην Λα ας και στις ρεζέρβες τῃς Μπαρτσελόναι ις και Αθλέτικο Μαδρίτης, ᾱ µε κίνηση µατ απέσπασε φή τοῦ Έλληνα αμυντικού: Λαμπρόπουλου, αφού πλη- ροφορίεςτον έ ἈΕΠ. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής τα τελευταία δυο Χρόνια αγώνίστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας, αφήνοντας: εξαιρετικές εντυπώσεις ενώ προήγούμενες χρονιές αγωνίστηκε Ὁτο Αἰγάλεώ και στο Χαϊδάρι. Μαζίµε τους Βούνκ καὶ Μοδέστου ανα- μέγεται να αποτελέσουν τατρια αμυντικά- χαφτης Νέας Σαλαμίνας. Επίσης οἱ «ερυ- Βρόχευκοι» απέκτήσαν και τον Κύπρίο μεσοαμυντικό, Ραφαήλ Γιαγκουδάκη, που αγωνίστηκε σε Απόλλωνα και ΑΠΕΠ Πασιλιάς, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ..ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Πολύ κοντά ἡρίσιται σε νοαρό Βροῦ πι π ο ας μι] ρω. μονο συγκέντρωση ν Λεμεσό ενημερωπικού χαρακτήρα όπου ὡς αλ μή ο] ανά νι Γιώργος Γεναγρίτης, ο ανππρόεδρος Σίµος Ιωάνν τείου όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σπηρίζοντας ποδο- ο ια, τεχνική ηγεσία τόσο ηθικά αλλά και οικονομικά. ο ο πλ Κο Κο κ λα λιάνο ο ὁποίος έχει αγωνιστεί σε περι- φερειακά πρωταθλήματα της Βραζιλίας και ο οποίος αναμένεται νά αποτελέσει την φετινή Εκπλήξη ια την οµάδα της Αμμοχώστου. Πρόκειται γιατον 22χρόνο Κασσιάνοο οποίος είναι μεσοεπιθετικός και πέρσι αγωνίστηκε σε ομάδα Β’ Κατη- γορίας της Βραζιλίας, Ο ποδοσφαιριστής έρχεται συστηµένος από τον νέο Βραζ:- λιάνο προπονητή τερµατοφυλάκων Ράμος, ο οποίος θα αναλάβειτην νέα Σχολήτερ- µατοφυλάκων που θα δημιουργήσει η Νέα Σαλαμίνα για όλες τις ηλικίες. Ντίξον, Χαϊλής και Ράνεμ Οι Ντίξον, Χαϊλής και Ράνεμ ανα- µένεται να κληθούν στην πρώτη προ- πόνηση του σματείου στις 4 Ιουλίου, αλλά µάλλον θα αποτελέσουν παρελ- θόν αφού οἱ δυο τελευταίοι ενηµε- ρώθηκαν από τον προπονητή ότι είναι εκτός πλάνων και ήδη αναζητούν τον επόµενοτους σταθμό. Ο Ντίξον έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας αφού για διάφορους λόγους δεν θέλει να συνεχίσειτην καριέρα του στην Κύπρο. ο τα ο Κι σι έόα ντ και Αλέκου. Αν και η προσέλευση των φίλων του ο λα μη η αναμενόμενη (ήρθαν γύρω στα 60 άτοµα) τα μηνύματα ο Πχ. έκανε αρκετές ερωτήσεις τόσο στον προπονητή αλλά και τον πρόεδρο και έφυγε ικανοποιημένος από πς απαντήσεις που πήρε. ώω κά ο λώλν καιο “.. του σωµα- μι η τον ΚΟΑ των τελευταίων εβδομάδων, που σύντομα ο να οδηγήσουν στην έγκριση για να Αρ ο] της νέας κερκίδας και τοποθέτησης καθισµάτων στο στάδιο Αμμόχωστος. Επίσης τονίστηκε αρκετές φορές όπ το γενικό πρόσταγμα για το ποδοσφαιρικό πιήµα και ποιοι ο ση αι απόλυτη ευθύνη του προπονητή ΣΤηβ Κων- στανπνίδη. Ενδιαφέρον για Πέδρο Ντουάρτε Πληροφορίες του Αθλητικού Βήμα- τος αναφέρουν ότι η Σαλαμίνα εκδή- λωσε ενδιαφέρον για τον Ξ3χρόνο µέσο Πέδρο Ντουάρτε που την περ- σινή περίοδο αγωνίστηκε στον Ολυ- µπιακό. Σίγουρα µε την ολοκλήρωση των πιο πάνω μετεγγραφών η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει ακόµα 2 µέσους κυρίως που θᾳ αναλάβουν την οργά- νωση του παιχνιδιού και ακόµα δυο επιθετικούς να πλαισιώσουν τους Αλέ- κου, Τορνάουτ. ()λίάεα ΡΗΙΗΡ5 ΒΟΞΣΟΗ Βιοπιῤθ6ἵ αΒβιΠοις ζω) κε κ. τομ Α[ο ϐ) Βιςςε/! Ηοδὺς 5ΙΕΜΕΝ5 «ΟΓΚΟΠΙου | | εἰαείγτοπῖίες ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ: α Ηρακλέους 21, Τηλ. 22455400 πλεωφ. Ἱσερίου. , μα. πα ο ΛΕΜΕΣΟΣ: 8 ἡγίας Φυλάξεως 131, Τηλ. 25337555 8 ο-πιαΙ{: «ο/[τοπἱοιε[εετοπἰςςθεγ{ὰΠεῖ.ζΘΠΠ.(Υ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 αθήνητικο ἤημα 8η ΣΕΛΙΔΑ Ανταποκρίθηκαν στο άρθρο µας Έπιασε τόπο το άρθρο μας της περ. Κυριακής στη στή- λη «Αδέσµευτα» αν κρίνουµε από την ανακοίνωση της Θύ- ρας 9 και ΣΥΦΙ Ομόνοιας και την ομιλία του Μιλτιάδη Νεο- φύτου στη Γενική Συνέλευση του σωματείου. Η Θύρα 9 και ο ΣΥΦΙ Οµόνοιας στην ανακοίνωση τους στέλλουν μηνύματα ενότητας, τονίζουν ότι δεν επιθυμούν διοικητικές αλλαγές, δεν είναι µηδενιστές και εκτιμούν το έργο της διοίκησης, Ζητούν όµως συνεργασία και επικοι- γωνία και είναι έτοιµοι να στήσουν γέφυρες. Εξάλλου ο Μιλτιάδης Νεοφύτου στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη ενότητας και υπερτόνισε ότι καµιά διοίκηση δεν µπορεί να αγνοείτον κόσµο της Ομόνοιας. Το Α.Β. στο άρθρο του αυτό ζήτησε: Να υπάρξει διάλο- γος μεταξύ των δύο πλευρών και να στηθούν γέφυρες επικοινωνίας. Μετά τις διακηρύξεις ήρθε η ώρα των έρ- γων. Διοίκηση και οργανωμένοι οπαδοί να συναντηθούν να τα πουν και να στήσουν γερές γέφυρες επικοινωνίας και ενότητας. Νέα αρχή για την ΑΕΛ Εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου της ΑΕΛ στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Τέτοια αγάπη προς την ομάδα παρά τις συνεχείς αποτυχημένες χρονιές δεν απα- ντάται σε Καμιά άλλη κυπριακή οµάδα. Ο κόσμος της ΑΕΛ για άλλη µια φορά έδειξε την απεριόριστη αγάπη του προς την ομάδα. Πρόεδρος και προπονητής, δεν παρα- σύρθηκαν από τον παλμό του κόσμου και είπαν µετρημέ- να λόγια, Άλλωστε ο κόσμος της ΑΕΛ είναι χορτασµένος από λόγια και αυτό που ζητά είναι έργα στο γήπεδο. Η νέα ΑΕΛ έχει όλα τα φόντα να πετύχει. Χρειάζεται όµως, όπως είπε και ο Πάμπος Χριστοδούλου, υπομονή, Οι ομάδες δεν κτίζονται από τη µια µέρα στην άλλη, ο στόχος όµως της ομάδας στην Ευρώπη, είναι εφικτός. Παράδειγμα η ΑΕΚ που άνκαι νεοφώτιστη πέρσι, κατάφε- ρε φέτος να βγει στην Ευρώπη. Η ΑΕΛ έχει όλα τα στοιχεία µιας μεγάλης ομάδας, Οφεί- λεινα τα δείξει στο γήπεδο. Τόλμησε 0 Παύλος Αριστοδήµου Εκεί που όλοι έκαναν πίσω, ο Παύλος Αριστοδήµου φορτώθηκε το µεγάλο βάρος να βγάλει τον Απόλλωνα από το αδιέξοδο και να τον οδηγήσει ξανά σε επιτυχίες, Μεγάλο το τόλµηµα του νεαρού παράγοντα και μπράβο του. Έδειξε ότι έχει και θέληση και αποφασιστικότητα να πετύχει. Δεν είναι εύκολο το εγχείρηµα µε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγµή στον Απόλλωνα.Ο Παύλος Αριστοδήµου έχει την ανάγκη στήριξης όλων. Του κό- σµου, των παραγόντων που βρίσκονται έξω από τα διοικη- τικά, των ποδοσφαιριστών. Το έργο που αναλαμβάνει εἴ- ναι φοβερά δύσκολο και χρειάζονται οι πλάτες όλων. Κιαςστο ξέρουν όλοι Ο Παύλος Αριστοδήµου είναι ητε- λευταία ευκαιρία. Μετά από αὐτόν... το χάος. Ν », Αύριο η λίστα µε τα στάδια Σύμφωνα µε δηµοσίευµα της εφημερίδας «Σημερινή», ο Β’ αναπληρωτής Πρόεδρος της ΚΟΠ Ανδρέας Σάντης, δήλωσε ότι η Ομοσπονδία σε συνεργασία µε την Αστυνο- µία θα καταθέσει αύριο ενώπιον της Επιστροπής της Βουλής, κατάλογο γηπέδων που πληρούν ή δεν πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα. Ο κ. Σάντης πρόσθεσε ότι µέχρι την επόµενη συνεδρία της Βουλής (6/7), η ΚΟΠ θα είναι σε θέση να υποδείξει σε ποια από τα στάδια μπορούν να υλοποιηθούν οι πρό- νοιες του νόµου μέχρι την Ίη Αυγούστου. Τέλος ανέφερε ότι για τα πλείστα των γηπέδων, ένα ποσοστό της τάξης του 90-9596 των προνοιών της νοµο- θεσίας, έχει εφαρμοστεί. ( Ἂ Στην 80η θέση η Κύπρος Από την 8θη θέση η Κύπρος ανέβηκε στην 80η θέση της κατάταξης της ΦΙΦΑ όπως ανακοινώθηκ». Όπως και την προηγούμενη φορά που ανακοινώθηκε η κα- τάταξη, η Εθνική µας δεν έδωσε κανένα παιχνίδι καὶ οἱ ἄνα- κατατάξεις προήλθαν απὀ συνδιασμό άλλων αγώνων εθνι- κών οµάδων. Με απολογισμό 396 βαθμούς η Κύπρος ανέβη- κε στην 80η θέση της παγκόσμιας κατάταξῃς. Πιο πάνω από την Κύπρο βρίσκεται η Εσθονία µε 389 βαθ- μούς και αµέσως πιο κάτω το Πράσινο Ακρωτήρι µε 397 βαθ- μούς, Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται πάντοτε η Ισπανία µε 1871 βαθμούς και στη δεύτερη η Ολλανδία µε 1664 βαθμούς. Η Βραζιλία έχασε δύο θέσεις και υποχώρησε στην πέµπτη θέση µε 1130 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρί- σκεται η Γερμανία µε 1417 βαθμούς και στην τέταρτη θέση η Αγγλία µε 1146 βαθμούς. Η Ελλάδα διατηρήθηκε στην δωδέκατη θέση της κατάτα- ξης µε 959 βαθμούς. Η επόμενη κατάταξη της ΦΙΦΑ θα ανακοινωθεί στις ο7 Ίου- λίου, παραμονές της κλήρωσης των αγώνων της προκριµατι- κής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014. ΜΙΝΕΚΥΑ ΙΝΘυΒΑΝΟΕ ΟΟΜΡΑΝΥΙΤΟ ΑαΕΝΤ5 Οοσίας Α. Οοπεϊαηιϊπἰάθς Μαπασίπο ΠἱΓθοίογ Αντιπρόσωποι Ασφαλιστικής εταιρείας ΜΙΝΕΒΗΝΑ 88, Καιαἰσκακίς ΦίΤ,, Καπίκα Αἰεχαπας: Οαπίθι, Οὔΐος 38Η Ρ.Ο.Βοχ 51454, ΟΥ-3505 ΙΙπι8ςςοΙ Τ6ἱ.: 25367731/25367925, Εαχ: 25946072, Ἠος.: 29994569 Πρέπει χωρίς άλλο να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση των υπό- πτων, κατά την ΟΥΕΦΑ, αγώνων. Για να τιμωρηθούν, όσοι αποδειχθεί ότι έχουν εμπλοκή σε στηµένα παιγνίδια, ή γα φύγει η σκιά πά- νω από σωματεία. Σωστά, συνεπώς, ο Γενικός Εισαγγε- λέας διέταξε επανεξέταση των φακέ- λων. Η Αστυνομία είχε κάµει σωστά τη δουλειά της, ζήτησε τη βοήθεια της ΟΥΕΦΑ, η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Αυτή που δεν έκαµε το καθήκον της ήταν η ΚΟΠ που δεν απευθύνθηκε στην ΟΥΕΦΑ. Με την έκταση που έχει πάρει το στοίχηµα, είναι βέβαιο πως θα έχουµε Του ΑΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ μπακ ΓΟΥΜΕ ο ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ Έγιναν και γίνονται και αυτό το Καλο- καίρι πολλές μετακινήσεις ποδοσφαιρι- στών. Μια από τις μετακινήσεις που προκάλεσε αίσθηση είναι αυτή του Δή- µου Γούμενου από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στον Ερµή Αραδίππου. Μετά από μακρόχρονη θητεία σε µια μόνο ομάδα, θητεία που χρονολογείται µε παρουσία στην πρώτη ομάδα από το 1997- µε την αρχηγική Ιδιότητα για την τελευταία εντεκαετία- άλλαξε φα- γέλα και από την επερχόμενη σεζόν θα φοράει τη φανέλα του Ερμή Αραδίπ- που. Όπως λέει ο ίδιος δεν θέλησε την αποχώρηση του αλλά αναγκάστηκε να φύγει και να αναζητήσει αλλού την πο- δοσφαιρική του τύχη. Είναι φυσικό να µην έχει ακόµη συ- γηθίσει την ιδέα ότι αλλάζει ομάδα αλ- ν΄ «Οι άνθρωποι του Ἑρμή έδειξαν ότι µε ήθελαν πολύ» λά λέει ότι µε την έναρξη των προπονή- σεων µε τη νέα του ομάδα Θα συνηθί- σειτη νέα κατάσταση. Ο Δήμος Γι ούμενος είναι έτοιµος για µια νέα καριέρα στον Ερμή, κάι θα δώ- σει όλες του τις δυνάµεις αφού όπως λέει, διαπίστωσε ὅτι οι άνθρωποι του Ερμή τον ήθελαν πολύ στην οµάδα τους. ο Πως νιώθεις Δήμο που από φέτος δεν θα αγωνίζεσαι στην Ένωση µετά από τόσα χρόνια παρουσίας σε αυτή την ομάδα «Ασφαλώς και νιώθω Κάπως περίερ- γα. Στην οµάδα αυτή ...γεννήθηκα. Έχω παίξει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και γία έντεκα χρόνια ήμουν αρχηγός. Γι αυτό τον λόγο μάλλον έτσι θα νιώθω µέχρι να αρχίσω προπονήσεις µε τον ο ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ «Τρέχει»ο Ὃο πι σον στον Ερμή. Οἱ µέρες για την επίσηµη έναρξη της προετοϊµασίας πλησιάζουν καὶ η ενίσχυση αλλά καὶ ὁ σχεδίασµός γενι- κότερα επιβάλλεται αν όχι να συµπλη- ρωθεί, τουλάχιστον να προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό. Οι άνθρωποι της διοίκη- σος αἲἲ Ἴρας πο φορ δς νο σεις από τρεις ποδοσφαι Ὀ οποίους έχουν ἀποσταλεί συμβόλαια, Με βάση τον σχεδιασμό θα αποκτηθρί ᾿ ένας οόμη μάρκων αμυντικός, ένας Στα ἴδια επίπεδα τα εισιτήρια Η αναλυτική κατάσταση με την διάθεση εισιτηρίων στους εντός έδρας αγώνες του Ερμή Αραδίππου κινήθηκε στα περσινά επίπεδα.Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΟΠ γιατις δύο φά- σεις του Πρωταθλήματος ΜαΓίίη ἰ αἰκί 2010/2011 ο Ερµής διέθεσε 12.194 εισιτήρια, 73 περισσότερα σε σύγκριση µε την περσινή αντίστοιχη περίοδο, (12. 061). Διατέθηκαν 8.591 κανονικά εισιτήρια και 3.543 µαθητι- κά εισιτήρια. Σύμφωνα µε τα στοιχεία της ΚΟΠ, ο Ερμής διέθεσε το μεγαλύτερο αριθµό εισιτηρίων στο παιχνίδι του µε το ΑΠΟΕΛ (2.888), ενώ τα λιγότε- ρα εισιτήρια (53) διατέθηκαν στο τε- λευταίο παιχνίδι της δεύτερης φά- σης µε αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας. Βαθεια το νυστερι στο μέλλον και άλλα κρούσματα ὕποπτων αγώνων. Πολλή δουλειά, λοιπόν, περιμένει τη Γενι- κή Εισαγγελία και την Αστυνομία η οποία σε αυ- τό τον τοµέα πρέπει να εκσυγχρονισθεί ώστε, µε τη βοήθεια της ΟΥΕΦΑ, να µπορεί να διερευνά µε επιτυχία τέτοια κρούσματα. Φυσικά χρειάζεται να υπάρξει και η θέσπιση ανάλογης νομοθεσίας. Το κυπριακό ποδόσφαιρο όµως, δεν υποφέρει µόνο από το στοίχημα. Υπάρ- χουν και γίνονται και στηµένοι αγώνες που δεν έχουν κίνητρο το στοίχημα. Σας ΑΔΕΣΜΕΥΤΑΊ Στηµένους αγώνες είχαµε και έχουµε στο κυπριακό ποδόσφαιρο, εδώ και πολλά χρόνια. Εξαγορές διαιτητών και ποδοσφαιριστών, παρασκήνιο που κα- θορίζει αποτελέσµατα και πολλά άλλα τα οποία ξέρει και για τα οποία μιλά όλος ο φίλαθλος κόσμος, Ο Γενικός Εισαγγελέας, η Πολιτεία, η Αστυνομία, η ΚΟΠ, ουδέποτε ενδιαφέρ- θηκαν να διερευνήσουν εις βάθος τη βαµε ἠἡή Ερμή». -- 9 Δεν ήθελες να φύγεις έτσι «Ναι είναι αλήθεια ότι δεν είχα πρόθεση να φύγω από την Ένω- ση, αλλά οι καταστάσεις τόφε- ραν έτσι που µε οδήγησαν στο να αποχωρήσω»... 9 Να υποθέσουμε ότι νιώθεις κάποια πίκρα για το γεγονός «Όχι δεν θα τό έλεγα αυ- τό το πράγμα. Δεν νιώθω καµία πίκρα γιατί πι- στεύω ότι τώρα έχω κά- γει το σωστό. Και ασφα- λώς βλέπω μπροστά». ο ΤΙ θα σου λείψει πε- ρισσότερο από την Ένωση «Ο κόσμος ασφαλώς. Ο κόσμος ήταν πολύ κοντά στην ομάδα και εγώ ήµουν για µια ζωή σε αυτή την οµά- δα. Υπήρχε µια πολύ καλή σχέση και µια πολύ στενή επικοι- γωνία µε τον κό- σµο. Αυτό είναι το στοιχείο που µου μένει πιο πολύ από κά- θε τι άλλο από την πο- λυετή παρα- µονή µου στην ομάδα. Δεν θα χάσω βέβαια την επαφή µε τον κόσµο της οµάδας αλλά θα είναι τώρα διαφορετική αυτή επα- φη». ο Τώρα....Ερµής. Θα συνηθίσεις έτσι δεν είναι «Ε,:ναι θα συνηθίσω. Όταν αρχίσω προπονήσεις µε τη νέα µου οµάδα θα αρχίσω να συνηθίζω. Έτσι είναι η ζωή» 9 Γιατί διόλεξες τον Ερμή Είχες προῖόάσεις και από άλλες οµάδες. Την Αλκή και τον Εθνικό... Παρθλθόη ἠμούοο ψ ἅν Ο Ντάνι Ινβίσιμπλ (κέντρο) Πλάγιος κι ένας επιθετικός. Εκείνο πά- ντως που επείγει περισσότερο είναι να καλυφθεί η θέση στην κρυφή της επίθε- σης. Το να ολοκληρωθείτο ρόστερ πριν από την αυριανή πρώτη( ανεπίσημη) προπόνηση φαντάζει πολύ δύσκολο. Ανατροπή δεδοµένων υπήρξε χθες στο θέµα απόκτησης του Κλόντιαν Ντούρο από την ομάδα του Ερμή. Συ- γκεκριµένα, ο Αλβανός ποδοσφαιριστής που φερόταν να καταφθάνει στην Κύ- προ µετά από τις σχετικές επαφές προ- έβαλε αυξημένες οικονομικές απαιτή- σεις, µε αποτέλεσµα οι «φτεροπόδα- βρωμιά που επικρατεί στο ποδόσφαιρο µας, παρόλο που στο παρελθόν υπήρ- ξαν εκθέσεις (Φρίξος Κο- λώτας) και άλλες έρευνες που μαρτυρούσαν την ύπαρξη στηµένων αγώ- νων. Παρ᾽ όλο ότι και σήµερα ακόµη υπάρχουν δηλώσεις παραγόντων και άλλων που μαρτυρούν ότι υπάρχουν προσυνεννοημένοι αγώνες. Αφού λοιπόν γίνεται τώρα µια αρχή με τους φακέλους της ΟΥΕΦΑ ας ξεκι- γήσει µια γενικότερη προσπάθεια για πλήρη κάθαρση του κυπριακού ποδο- σφαίρου. «Ναι είναι αλήθεια ότι είχα προτάσεις και από άλλες οµάδες όµως διάλεξα τον Ερµή γιατί οι άνθρωποι της ομάδας µου έδειξαν πόσο πολύ µε ήθελαν στον Ερμή. Τόσο ο προπονητής Λούκας Χατζηλούκας, όσο και ο διευθυντής της ομάδας Πα- γίκος Ξιούρουππας. Την ίδια επιθυμία ένταξης µου στην ομάδα έδειξε και ο Πρόε- ὄρος Λούκας Φανιέρος». ο Πως βλέπεις τον φετινό Ερμή «Ο Ερμής φέ- τος θα επιδιώ- ξει να κάνει µια νέα θετι- κή. πορεία και να πα- ραμείνει για τρίτη συνε- χή χρονιά στη Κατηγορία των Με- γάλων. Έχει δείξει στα δύο χρόνια της παρουσίας του ότι είναι ένα σύνολο υπολογί- σιµο που παλεύει όλα τα παιχνί- δια. Φέτος θα έχει στόχο µια κα- λύτερη αγωνιστική παρουσία. Από τη δική µου πλευρά θα κάνω αυτό που έκανα τόσα χρόνια που παίζω µπάλα. Θα δίνω σε κάθε αγώνα όλες µου τις δυνάµεις για να υλοποιήσει η ομάδα τους στόχους της». 9 Υπάρχει µια διαφορετική κό παζάρ!. Πως την κρήεις «Είναι φανερό ότι όλες οι οµάδες ρίχνουν τους προῦπο- λογισμούς τους και κάνουν φθηνότερες µετεγγραφές από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό συμβαίνει βέβαια λόγω του ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες που είναι εμφανείς σε όλους µας και δεν αφο- ρούν µόνο το ποδόσφαιρο. Όμως αυτό που κάνουν τώρα οι ρου» να είναι δυσαρεστημένοι. Μάλιστα η πληροφόρηση που έχουµε από τον επίσηµο Ερμή αναφέρει ότι τερµατίστη- κε το ενδιαφέρον της ομάδας για τον Αλβανό µέσο. Ο Ερµής όπως είναὶ ήδη γνωστό έχει προχωρήσει στην απόκτηση έντεκα πο- δοσφαιριστών. Αριάν Μπεκιάι, Δήμος Γούμενος, Κάρλος Σαβέντρα, Περικλής Μουστάκας, Απόστολος Μιχαήλ, Νίκολα Γλιγκόροφ, Αγγελής Χαραλάμπους Στέ- λιος. Δημητρίου, Ροντριγκεζ, ἰβάν Γκό- µεζ, Ελιας Αλβες ΝταξΣίλβα είναι τα νέα πρόσωπα στην οµάδα της Αραδίππου. ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Από αύριο (θµµ στο γήπεδο της οµά- ὅας) αρχίζουν οἱ ανεπίσηµες προπονή- σεις. Αρχίζουν και οἱ εργοµετρικές εξε- τάσεις των ποδοσφαιριστών. Στις 14 του Ιούλη θα αρχίσει η προετοιμασία, ενώ στις 17 Ιουλίου ο Ερμής θα αναχω- ρήσει για την Πολωνία όπου θα γίνει το βασικό µέρος της προετοιμασίας ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ Περισσότεροι από 40 ποδοσφαιρι- στές δοκιμάστηκαν αυτές τις ηµέρες στην ομάδα του Ερμή Αραδίππου., Αρκετοί ποδοσφαιριστές από Αγγλία, γουν το σώμα του ποδοσφαίρου µας που αν δεν αρχίσουν οι αρμόδιοι να τις κίνηση στο φετινό µετεγγραφι-- κ Είναι πολλές οι πληγές που µατώ- θεραπεύουν, θα μετατραπούν σε καρ- κίνωμα. Έτσι άρχισαν και στην Ελλάδα, αλλά κρύψε κρύψε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, έφθασαν εδώ που έφθα- σαν. Και επειδή συνήθως, ακολουθούµεν την Ελλάδα σε όλα, σίγουρα µε την πο- ρεία που ακολουθούμε, θα φθάσουμε και στο κατάντηµα του ελληνικού πο- δοσφαίρου. Να πιάσουν λοιπόν νυστέρι από τώρα αυτοί που έχουν την εξουσία. Διαφορε- τικά αν μείνουν σε κάποιες βιαστικές κινήσεις που θα κρατήσουν για λίγο και ξύσουν απλώς το δέρµα χωρίς να φτά- σουν στον κόκκαλο, θα έχουν κάμει µια τρύπα στο νερό... ῄ ο05 ὑρύμο οµάδες είναι λάθος. 9 ΤΙ εννοείς Είναι λόθος να μειώ- νονται προὔπολογισμοί σε µια εποχή δύσκολη ν΄ «Δεν είχα πρόθεση να φύγω από την Ένωση...» «Αυτό που λέω είναι ότι οι οµάδες συνεχίζουν και τώρα µετά την αλλαγή των οικονοµικών δεδοµένων να ακο- λουθούν λάθος δρόµο. Φέρνουν ξέ- νους και πληρώνουν συνεχώς λεφτά και συνεχίζουν να µην βλέπουν τις Ακα- δηµίες που διαθέτουν, Δεν δίνεται από κανένα η απαραίτητη προσοχή στους νεαρούς και έρχονται συνεχώς ξένοι που αρκετοί από αυτούς είναι µέτριοι, φεύγουν αυτοί και µετά, τη νέα χρονιά έρχονται άλλοι. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν υπάρχει καµιά εμπιστοσύνη στους νεαρούς. Τους βάζουν να αγωνί- ζονται στα πλέι οφ σε αγώνες που δεν έχουν καµιά σημασία. Πως να πάρουν παιχνίδια και να αποκτήσουν αυτοπε- ποίθηση Για παράδειγµα πέρυσι στην Ένωση είχαμε πέντε πολύ καλούς νεα- ροής. Πως θα προχωρήσουν ο Είναι όµως µεγάλος ο συναγων|- σµός κο! πρέπει να έχουν πόρα πολ- Λες Ικανότητες οἱ νεαροί τώρα για να ξεπηδήσουν... «Συμφωνώ. Αυτό που λέω εγώ είναι γα γίνεται κάτι προγραμματισμένο. Μια οµάδα έχει για παράδειγµα καλούς νε- αρούς σε συγκεκριμένες θέσεις. Παίρ- γει τους μικρούς αυτούς δουλεύει εντατικά µε αυτούς και τους δίνει τις ευκαιρίες για να προχωρήσουν. Δεν εί- ναι ανάγκη να έρχονται συνεχώς ξένοι. Με αυτό τον τρόπο δεν αναδεικνύονται οι νραροί Κύπριοι». Απέκτησε τον Ντάνι Ινβίσιμπλ Ο Ἀδχρονος (γεννήθηκε 3 Μαρτί- ου 1979) Αυστραλιανός περιφερεια- κός επιθετικός, Ντάνι ἱνβισιμπλ, εντάχθηκε χθες το μεσημέρι στο δυ- ναμικό του Ερμή. Ο ἱνβίσιμπλ αγωνί- ζεται σε όλες τις θέσεις της επίθε- σης. Ο παίκτης υπέγραψε συµβό- λαιο για 14-Ί χρόνο µε την οµάδα της Αραδίππου. Θα αγωνιστεί σαν κοινοτικός, αφού είναι κάτοχος ἰτα- λικού διαβατηρίου. Από τον χειμώνα µέχρι και τη λήξη της περασμένης σεζόν, αγωνιζόταν στην Σκοτσέζικη Σεν Τζόνστον (9 συμμετοχές, ένα γκολ). Έχει αγωνι- στεί και στην Κιλμάρνοκ, από το 2003 µέχρι τις αρχές του 2014 (199 συμμετοχές, 35 γκολ). Από το 2000 µέχρι το 2009 ήταν στη Σουίντον Τά- ουν (128 συμμετοχές, 26 ΥΚολ). Σῃς ὃ Ιουλίου 0 χορύς Ο χορός του σωματείου, που εἷ- χε αναβληθεί λόγω των Συνελεύ- σεων για Την ενοποίηση ορίστηκε μα τα Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο εξέφρασαν την επιθυμία να δοκιμαστούν στους «φτεροπόδαρους» κι έτσι ο Λούκας Χ᾿ Λούκας αποφάσισε να τους παρακο- λουθήσει µέχρι και την ανεπίσηµη έναρ- ξη της προετοιµασίας. Είναι πιθανό κά- ποιοι από αυτούς να αποκτηθούν, αφού ο τεχνικός του Ερμή έχει εντοπίσει 3-4 ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να εντα- χθούν στην ομάδα. 9 . οῦ νωος τος ο0505., ο 5 Ω δα { πττθ. 2. ΡανΙοι Υαάᾶςοι]άο δι Απιςίς, 6018 | 8ΙΠΚ - Ογρίυς Τ6ἱ.: 957-24626488, Εὰχ: --357-24626494, Ε-πιαῖ[: ϱργπιπι8α(ΦογίαΠοθί.οΟΠΠ.ΟΥ Το Αθλητ]κό κατάστημα της πόλης µας τώρα καὶ µε οςσιμᾶ] ένδυση 4η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο ημα ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 (ο ος ο λον σποχωρεί. Τρέχουν να προλάβουν τα κριτήρια Η διεύθυνση της εταιρία καὶ µερικά µέλη της νέας δι- μάτι, είναι εξεύρεση λεφτών, για να μπορέσουν να κά- νουν πληρωμές και διακανονισμούς µε κάποιους παί- κτες. Η προθεσµία για την υποβολή των στοιχείων στην αρμόδια επιτροπή της ΚΟΠ λήγει μεθαύριο Τρίτη. Η Λέ- σχη Φίλων έδωσε ήδη την πρώτη δόση οικονοµικής βοή- θειας, ύψους 30 χιλιάδων ευρώ. Αναμένεται ότι αύριο- μεθαύριο θα «εκδώσει νέα επιταγή µε µεγαλύτερο ποσό. Η Λέσχη Φίλων θα εκπροσωπείται στη νέα διοίκηση της εταιρίας, µε τον Κώστα Παντελίδη. ν Πήρε Πορτογάῆο αμυντικό. ο ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗ Γρήγορη προσαρμογή, πλήρης επαγγελματισμό, σι- δηρά πειθαρχία, δεν θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σε κανένα, όποιος δεν αντέχει τον συναγωνισμό θα φύγει, χωρίς φόβο αλλά µε πίστη, ατοµικοί στόχοι, σκληρή δοι.- λειά χωρίς µουρμµουρητά, κα- λό οικογενειακό κλίµα, σεβα- σµός προς όλους, να διαψεύ- σουµε όλους που µας θεω- ρούν το πρώτο φαβορί για να πέσουµε, ήταν µερικά από μηνύματα που έστειλε στους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη προπόνηση ο Αδάµος Αδάµου. Ο Κύπριος τεχνικός δεν κρύφθηκε στην οριοθέ- τηση των στόχων της Ανα- γέννησης και έστειλε ξεκάθα- ρο µήνυµα προς κάθε κατεύ- θυνση πως η ομάδα του όχι µόνο θα παλέψει για την πα- ραµονή, αλλά θα υλοποιήσει ΄ αυτό τον στόχο της. 0 Κύ- πριος τεχνικός που ανέλαβε τους πράσινους της Δερύνει- ας πριν από ενάµιση χρόνο και πέτυχε τον άθλο ανεβά- ζοντας τους από την τρίτη στην πρώτη κατηγορία έστει- λθ ξεκάθαρο μήνυμα: «Δεν ανεβήκαµε στην πρώτη κατη- γορία απλά για να παλέψου- µε για την παραμονή. Θα δουλέψουμε σκληρά και θα υλοποιήσουµε τον στόχο της παραμονής. Ξέρουμε πού πάμε και τι µας περιμένει αλ- λά δεν έχουµε να φοβηθούμε τίποτα, Χωρίς µεγάλα λόγια, θα παρουσιάσουμε µία οµά- δα η οποία θα σταθεί µε αξιώσεις και θα έχει απαιτή- σεις στην πρώτη κατηγορία. Δεν θα είµαστε εύκολη λεία για κανένα και αυτό μπορώ να το πω από τώρα µε σιγου- ριά, Θα κτίσουµε µία ομάδα που θα µπορεί να παίζει στα ίσια όλους τους αντιπάλους απ ο. ο 3: σα στις οικονομικές δυνατό- τητες της ομάδας θα επιδιώ- ἔουμε να κάνουμε τις καλύτε- ρες επιλογές». Το αφεντικό της Αναγέννησης αναφέρθη- κ και στους ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν τα συµβό- λαια τους «Πιστεύουμε σε όλους τους ποδοσφαιριστές που κρατήσαμµε. Είναι µία βά- ση µε Κύπριους ποδοσφαιρι- στές τους οποίους εµπιστευ- όµαστε και για αυτό τους ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. Ὠήα ἃ ϱ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ο Ῥδχρονος Γερμανός προπονητής Γι- ούργκεν Ράαπ ολοκλήρωσε το μεσημέρι τις επαφές του µε τη διοίκηση του Απόλ- λωνα. Οι πιθανότητες να αποτελέσει το καινούργιο τεχνικό αφεντικό της ομάδας είναι αυξημένες. Πληροφορίες αναφέ- ρουν οτι το κασέ του, δεν είναι πολύ πιο ψηλό απ’ αυτό που είναι διατεθειµένη να ιο στ, δώσει η διοίκηση της Λεμεσιανής ομάδας για τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα Ὑκέμια στα αποδυτήρια. Ο Γιούργκεν Ῥάαπ μπαίνει αυτή την ώρα στο αεροπλάνο για να αναχωρήσει για την πατρίδα του. Θα περιμένει µέσα στα επόµενα 2άωρα την τελική απόφαση της κυανόλευκης διοίκησης, αν θα του δοθεί η σκυτάλη να καθοδηγεί την ομάδα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Προηγουμένως ο Ράαπ δούλεψε στις οµάδες Μπορούσια Μένχενγκλαντµπάχ, Νυρεμβέργη, Λειψία, ΜπούρσαΣπορ, Ροτ Τσάϊς Ιένα, ενω ξεκίνησε απο την Ένχιτ, στην οποία πρόσφατα δούλεψε και ως προπονητής, ᾿ Με την άφιξη Ράαπ, επιβεβαιώθηκαν κάποιες πληροφορίες των τελευταίων ημερών, που ήθελαν τη διοίκηση νἀ παίρ- νθι τη γνώµη του Μπέρντ Στάγκε, για το θέµα επιλογής νέου τεχνικού τιµονιέρη της ομάδας, Και ο Στάγκε δίναι πρώην Ανατολικογερµανός, ΑΚΟΜΗ 8-10 ΠΟΔΟΣΦΛΙΡΙΣΤΕΣ Μέχρι τώρα έχουν αποκτηθεί δύο ποδοσφαιριστές ο Γιώργος Ττόφας και ο Χρίστος Κοτσώνης, ενώ οι πληροφο- ρίες αναφέρουν πως έκλεισο και Πορτογάλος µεσοαμυντι- κός. Σύμφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε θα αποκτη- θούν ακόµη 8 µε 10 ποδοσφαιριστές για να συμπληρωθεί το ρόστερ. Ο Γιώργος Κολοκούδιας θα προπονηθεί κανονι- κά αύριο. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε ξεπερά- στηκε το πρόβληµα που υπήρξε για την υπογραφή του συµ- βολαίου του νεαρού διεθνή επιθετικού καὶ στην αυριανή προπόνηση θα είναι παρών. Χθες και σήµερα έγινε πρωινή προπόνηση και απὀ αύριο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οἱ ρυθμοί µε διπλές προπονήσεις, Το βασικό στάδιο της προε- τοϊµασίας θα γίνει στην Νάουσα από τις 25 Ιουλίου µέχρι τις 5 Αυγούστου. Με όνειρα και φιλοδοξίες για παραμονή στην πρώτη κατηγορία ξεκίνησε από προ- χθές την προετοιµασία της η Αναγέννηση. Η προετοιμασία των πρασίνων της Δερύνειας είχνουν [ιούργκεν Ρήππ ο «Ῥωνίζει» και πάλιν Κάποια ονόματα πού γράφτηκαν την περασμένη εβδομάδα (Βέλας, Στοϊκίσα, Σκάζνι, Μιχνιέβιτο) τέθηκαν για διάφο- ρους λόγους εκτός λίστας. Μέλος της ομάδας προγραμματισμού, µας είπε χθες ότι προσπάθεια τους οίναὶ να καταλήξουν στον άνθρωπο που θα αποτελέσει το τε- χνικό αφεντικό της ομάδας εντός του Επόµενου διήµερου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι πριν δοθεί εντολή στον νέο προπονη- τή να πιάσει δουλειά, δεν πρόκειται να κάνουν μετεγγραφή. Ως γνωστό πριν ένα Σκοπιανός επιθετικός Χρίστιαν Κιρόφσκι. Ένας άλλος παίκτης που εισηγήθηκε ο Τζιαµπάζης, ο 28χρονος Βραζιλιάνος αρι- στερ ός µπακ της Μαρίτιµο, Λουτσιάνο Αμαράλ, έµεινε ελεύθερος πριν δυο µέ- ρες. Παρουσιάζεται έτοίµος να έλθει να αγώνιστεί στη Λεμεσιανή ομάδα, αλλά αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. απόκτη- σης του, εξαρτάται από την γνώμη του νέου. προπονητή. Στο ακουστικό τους ο ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ομάδας προπόνηση. ξεκίνησε στα βοηθητικά της Αγία Νάπας που είναι σε άρι- στη κατάσταση, ενώ το βασι- κό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στην Νάουσα από τις 25 Ιουλίου µέχρι και τις 5 Αυ- γούστου. Παίρνουν λεφτά για Ατόρνο Πριν τρεις µέρες η διοίκηση έστειλε στην ΚΟΠ την επιστολή-προσφυγής για την υπόθεση Άλτο Αντόρνο. Από την πρώτη στιγµή που γνωστοποιήθη- κε ότι ο Παραγουανός μεσοεπιθετικός μετακομίζει στον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ, η διοίκηση της Λεμεσιανής ομάδας ήταν ξεκάθαρη πως έγκαιρα και νοµότυπα εξάσκησαν το δικαίωµα ανανέωσης του συμβολαίου του για την επόµενη χρονιά. Βεβαίως η ΚΟΠ έσπευσε να εγγράψει τον παίκτη στο δυναμικό του ΑΠΟΕΛ. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα, µε τον Αντόρ- νο να συμμετέχει ήδη στο πρόγραµµα προετοιµασίας των γαλαζοκιτρίνων, αν ο Απόλλωνας δικαιωθεί στα αρµό- δια όργανα της ΚΟΠ, το πιθανότερο σενάριο είναι να πάρει κάποιο ποσό ως δικαιώµατα από την ομάδα της Λευκωσίας. 1εβειῶνει µε «Το Δ.Σ. της ΑΛΚΗΣ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 4 Ιουλίου θα γίνει η επί- σηµη πρώτη της ΑΛΚΗΣ της νέας πε- ριόδου 2011-12 στο προπονητικό κέ- ντρο στην Πύλα, η οποία θα αρχίσει στις 17:90. Θα πραγµατοποιηθεί αγια- σµός και ανοικτή για τους φίλους της Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείτους φίλους και υποστηρικτές της ΑΛΚΗΣ να δώσουν µαζικά το παρόν τους στην συγκέντρωση της Δευτέρας στο προ- πονητικό κέντρο στην Πύλα στέλλο- ντας το πρώτο μήνυμα στήριξης της βρίσκονται επίσης οι Κρίστης Θεοφίλου και Λοΐζος Κακογιάννης, κατά πόσον θα του πρώην προπονητή Μπόμπαν Κρισμά- ρεβιτς. Πριν µερικές εβδομάδες έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Λάρνακας, οι πιθανότητες να φορέσει ξανά τη φανέ- λα του Απόλλωνα είναι αυξημένες. Ο Λοί- ζος Κακογιάννης συμφώνησε προφορικά πριν δυόμισι µήνες µε την πρώην διοίκη- ση, αλλά ο καινούργιος προπονητής θα αποφασίσει αν θα επανέλθει στους κυα- γόλρυκους µετά ἄπό 9 χρόνια. τη φορά τα νέα αποκτήµατα. ο ο ον επιὐετικό λύτερη από την περυσινή. Αναμένεται ότι αρκετοί φίλοι της οµάδας θα βρε- θούν στο γήπεδο για να δουν για πρώ- Όλα τα νέα αποκτήµατα της ομάδας θα είναι παρόντα. Ο Φρανς Μπερτίν έρχεται σήµερα. Ο Σίνισα Ντομπρασί- νοβις που κατόπιν αδείας της διοίκη- σης ὅεν µετείχε σε κάποιες ανεπίση- µες προπονήσεις αυτής της βδοµάδας έχει ήδη όλθει. Ο Δημήτρης Στυλιανού που απουσίασε επίσης από τις αρχικές Τα φιλικά στην Πολωνία μι ης στην Πολωνία όπου θα γίνει τα βα- σικό µέρος της προετοιμασίας (20 ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΚΟΣΟΦΣΚΙ... ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΓΚΙΝΤΕΡΟΣ Τις τελευταίες µέρες σημειώθηκαν εξε- λίξεις µε παίκτες που ήταν στην οµάδα την περασμένη σεζόν και κάποια τα τε- λευταία 2-3 χρόνια. Εκδόθηκε διαζύγιο µε τον Καμίλ Κοσόφσκι, το ίδιο θα συμβεί και µε τον Ντανιέλ Κίντερος, παρότι έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Ο ΑρΥε- ντινός µέσος δεν αποδέχθηκε την πρότα- ση της νέας διοίκησης για µείωση οἰκονο- µικών απολαβών. Ο Νίκος Κατσαβάκης, επίσης δεν αποδέχθηκε να παίρνει λιγό- τερα λεφτά στη νέα σεζὀν, παρόλα αυτά σύμφωνα µε προχθεσιγές δηλώσεις του διευθυντή Δημήτρη Γρίβα, ο Ελλαδίτης θα συνεχίσει κανονικά. Θετική απάντηση έδωσε ϱ Αντόνιο Νούνιες, στην πρόταση να υπογράψει νέο συμβόλαιο για ένα χρόνια, εισπράττοντας λιγότερα λεφτά, σε σχέση µε την προηγούµενη διετία. Έμειναν µόνο οι υπογραφές για διατήρη- ση του Ισπανού άσου στο ρόστερ. Προ- τάσεις µε σαφώς μειωμένες απολαβές, έγιναν στους Σαμουέλ Νεβά και Μάρτιν Κόλαρ. Η διοίκηση περιμένει απάντηση απότους δυο αυτούς παίκτες, αν θα υπο- γράψουν νέα συμβόλαια. Τερματισμός συμβολαίου έγινε στον Μπαρούχ Ντέγκο, ο οποίος είχε πενιχρή προσφορά την πε- , ] έ ς ἴ , - τ « .. φ ήν» . ένη σεζόν. οίκησης, εργάζονται νυχθηµερόν τα τελευταία 24ωρα Βάΐς. Ως παίκτης ήταν μεσοεπιθετικός και η µήνα, µετά απὀ εισήγηση του Ζέλου Τζια- «επαναπατριστούν» στον Απόλλωνα. Ο ρασµ και στο .µέτωπο που αφορά τη συμπλήρωση του φακέ- διεθνής µε την πρώην Ανατολική Γερμα- λα ια µπάζη (µέλους του προηγούμενου προ- πρώτος είχε μετακομίσει πέρσι το Καλο- .ς ΜΕΙΟΜΕΙΝΟ λου για τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ. Το πιο σηµαντικό κοµ- νία. Έκανε µεγάλη καριέρα στην Καρλ πονητικού τημ) αποκτήθηκε ο 25χρονος καίρι στην ΑΕΚ, αφού ήταν εκτός πλάνων Την Πέμπτη στην πρώτη της συνεδρία, η νέα διοίκηση ασχολήθηκε και µε τον προὐπολογισμό της επόµενης σεζόν. Ενδέχεται να είναι τουλάχιστον 40 τοις εκατόν µειωµένος σε σχέση µε πέρσι. Το «μπάτζετ» της ομάδας θα εἶναι γύρω στα 2,5 µε 3 εκατομμύρια ευρώ. ο Η προετοιµασία της ομάδας θα ξεκι- γήσει το προσεχές Σάββατο 9 Ιουλίου. Εκτός .απρόοπτου θα γίνει στο Τσίρειο. 9 Αύριο η πρώτη της ομάδας Σαµάρας, Μπερτίν. Επίσης ανανεώθηκε η συνεργασία με το Σίµο Κρασσά µε μειωμένες απο- λαβές. Συνεχίζουν στην Αλκή σε σχέση µε την περσινή περίοδο οι Τσέρνιακ, Ράϊτς, Φούσκο, Ντομπρασίνοβιτς, Φερνάντες, Μπρένερ, Μπλάνκο και Μπασόφ. ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΟΔΑΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Μετά την οριστικοποίηση της συµ- φωνίας (για ένα συν ένα χρόνο) µε τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Φραντς Μπερτίν την περασμένη Τρίτη η Αλκή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρω- ση του σχεδιασμού της για τη νέα πο- δοσφαιρική περίοδο. Η ομάδα της της χωρίς φόβο». διατηρήσαµε στο ρόστερ, ο ΠΡ ΟΠΠΗΤ Λάρνακας θα αποκτήσει ακόµα ένα όµως θα πρέπει να τα δώ- ΣΟΥΑΡΕΣ: ΤΟ ΝΕΟ ο μαι] αριστερό επιθετικό. Η Αλκή αυτή τη Οἱ ΚΙΝΗΣΕΙΣ σουν όλα για να κερδίσουν ΑΠΟΚΤΗΝΑ κ ΗΕ η ΕΕ στιγµή βρίσκεται σε επαφή µε τον πο: ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ µία θέση στο ρόστερ, στην Ο Πορτογάλος µεσοαμυντι- 26/07/2011 Αλκή - Ζασἱερίθ , δοσφαιριστή οποίος µε βάση την πλη- Για τις κινήσεις ενίσχυσης που θα γίνουν ο κ. Αδάµου δήλωσε: «Έχουμε δρόμο µας µπροστά µας σε ότι αφορά την ενίσχυση. Θα κάνουμε αρκετές κινήσεις για να ενι- σχυθούµε. Είναι γνωστό ότι το µπάτζετ που έχουµε στην διάθεση µας είναι το χαμηλό- τερο στην πρώτη κατηγορία και είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούµε πάνω σε αυτό, Μέ- Ποιες Οἱ προτεραιότητες του Αδάµου Αδάµου Ἰ8θάδα, στην ενδεκάδα. Να µην επαναπεύεται κανείς». Τόνισε ακόµη πως: «Στην οµάδα θέλω παίκτες µαχη- τές, µε νοοτροπία νικητή, Αυ- τή είναι η νοοτροπία µου. Παίκτες πειθαρχηµένους, Παίκτες που θα τα δίνουν όλα πρώτα για την οµάδα και µετά για τον εαυτό τους. Για µένα η ομάδα είναι πάνω από όλους», κός Χούγκο Σουάρες αποτε- λείτο νέο απόκτηµα της Ανα- γέννησης. Ο 27άχρονος Πορ- τογάλος μεσοαμυντικός αγω- γιζόταν στην Πενιαφέλ οµά- δα Β’ κατηγορίας της Πορτο- γαλίας και ήταν μάλιστα και ο αρχηγός της. Υπόγραψε συµ- βόλαιο ενός έτους σύµφωνα με την επίσηµη ενηµέρωση και έρχεται στην Κύπρο µε- θαύριο Τρίτη, Για δοκιμαστικά της ομάδος µας». γέας ποδοσφαιρικής µας ομάδας. Μετά θα ακολουθήσει δηµοσιογρα- φική Διάσκεψη και δεξίωση στις 20:30 στο καφεστιατόριο ΙΟΗ στην περιο- χή Μακένζι, µε σκοπό την παρουσίαση των νέων µεταγραφικών αποκτηµάτων Με αυτήν την ανακοίνωση η Αλκή υπενθυμίζει την αυριανή έναρξη των προπονήσεων της ομάδας για τη νέα σεζόν. Επίσηµη λοιπόν έναρξη για την Αλκή που σαφώς αλλαγμένη από τη περσινή σεζόν αναζητεί µια πορεία κα- 28/07/2011 Αλκή - Ἑρμής ριστεί ο αντίπαλος ας) προπονείται κανονικά. Θυμίζουμε ότι έχουν αποκτηθεί στη φετινή µετεγγραφική περίοδο µέχρι τώρα για την οµάδα της Λάρνακας οι Βασκονσέλος, Σολάρι, Ντε Κάστρο, Άσπας, Ερομοϊγκμπε, Κόντε, Ποπόφ, Σολέι, Μπάργκε, Σανταµαρία, Δ.Στυ- λιανού, Γκαμπίρα, Μπερτίν, Κατσιής 31/07/2011 Ακόμη δεν έχει καθο- προπονήσεις (και αυτός κατόπιν αδεί- ροφόρηση ικανοποιεί απόλιπατον Κώ- στα Καιάφα, που τον θέλει στο δυναµι- κότης ομάδας. Η προσπάθεια απόκτη- σης του είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι το θέµα θα λήξει αίσια έτσι ώστε ο πο- δοσφαιριστής να κλείσει εντός του επόμενου σαρανταοκταώρου και να εί- ναι παρών στην παρουσίαση των νέων αποκτηµάτων. ο Αναφορικά µε το θέµα Γιακού- µπου µε βάση την πληροφόρηση από την επίσηµη Αλκή δεν υφίσταται το εν- διαφέρον της ομάδας της Λάρνακας. Αρνητική τροπή στο θέµα Γκαμπίρα Δευτέρα να περάσει στις ελεύθερες περιοχές για την κ Άκρως αρνητική τροπή πήραν τα πράγματα για την µεταπήδηση του Μουσταφά Γκαμπίρα στην Αλκή. Ο Τουρκοκύπριος ποδοσφαιριστής κλήθηκε αυτές τις μέ- ρες από τις «αρχές» να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία και παρουσιάζεται σε στρατόπεδο νεοσυλλέ- κτων] Είναι σαφέστατο ότι αυτή η εξέλιξη λαμβάνει χώρα επειδή οι «αρχές» του ψευδοκράτους δεν θέλουν µε τί- ποτα να έλθει ο ποδοσφαιριστής στην Αλκή. Άλλωστε η δικαιολογία που του έδωσαν καὶ δεν του επέτρεψαν να περάσει από τον έλεγχο όταν θέλησε τη περασμένη πρώτη προπόνηση της Αλκής, ήταν ότι δεν έχει υπηρε- τήσει τη στρατιωτική του θητεία. Ο ποδοσφαιριστής που θέλει πολύ να αγωνιστεί στην Αλκή είναι τώρα ανα- γκασμµένος να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία. Όσο για την Αλκή δενµπορεί να κάνει τίποτα περισσό- | 0 Ιρλανδός Κάλαχαν Ο Ιρλανδός µέσος Νικ Κάλαχαν θα περάσει από το µικρο- σκόπιο του Αδάµου Αδάµου και εάν ικανοποιήσει τον Κύ- πριο τεχνικό θα αποκτηθεί. Επίσης από αύριο ξεκινά δοκι- µαστικά και ο Πολωνός τερματοφύλακας Ματέους Μπακ, καθώς επίσης και ένας Σκοπιανός αμυντικός και ένας Βρα- ζιλιανοκροάτης μεσοεπιθετικός, Ο Ελληνοαυστραλός που δοκιμάστηκε δεν ικανοποίησε και αποτελεί παρελθόν. Από το μικροσκόπιο του Αδάµου Αδάµου θα περάσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές µέχρι να | σικός λόγος που πήγε στην Αναγέννη- ο Ημ ο] ΠζοἩ ΠΟ Πο ΠΚ Κον Των Τη Ην Το ξελεν πόδια του. Ο Κύπριος μεσοεπιθετικός µε θητεία σε Ένωση, ΑΕΚ Αθηνών, Πα Τσο] ΚΑΜΠ ΚΕ πο τον καλύτερο του εαυτό για να δικαιώ- σει τον κ. Αδάµου που τον πήρε στην Αναγέννηση. Οι προτεραιότητες του Αδάµου Αδά- µου έχουν να κάνουν µε την απόκτηση τερματοφύλακα, επιθετικού και ανα- σταλτικού µέσου. Σε αυτές τις θέσεις ο Κύπριος τεχνικός δίνει µεγάλη σηµασία αφού στην ομάδα ως τερματοφύλακας υπάρχει µόνο ο Χρίστος Μάστρου, ενώ ως καθαρόαιµος στράικερ µόνο ο Κώ- στας Ηλία. Ο Γιώργος Ττόφας δήλωσε πως ο βα- τθρο από το να περιμένει µε τις πιθανότητες να έλθει να αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής να είναι ελάχιστες. Το θέµα πάντως χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος της Αλκής Νίκος Λίλλης, που πραγματοποιεί ενέργειες για να επιλύσει το πρόβλημα, παρθούν οι τελικές αποφάσεις από τον Κύπριο τεχνικό. ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 αθήη το [ημα Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετσοι- µασίας του στην Αυστρία και ήδη η αποστολή της ομάδας γύρισε από χθες στην Κύπρο. Στο τελευταίο καιπιο δυνατό φιλικό επί Αυστριακού εδά- φους οι «γαλαζοκάρινου εξήλ- θαν ισόπαλοι 1-1 µετην Σπάρ- τακ Πράγας. Οι Τσέχοι προη- γήθηκαν στο 50’ µετον Ματε- γιόφσκι και ισοφάρισε ο . ΑΠΟΕΛ Ατόρνο στο 65. Η οµάδατου [βάν Γιοβάνοβιτς παρουσιά- στηκε βελτιωμένη µε σύγκριση το προηγούμενο φιλικό µε την Κλούζ και έστειλε ενθαρρυ- ντικά μηνύματα ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα µε την Σκέρντεµπέου στις 13 Ιουλίου στην Κορυτσά. Υπήρξε καλή λειτουργία στην µεσο- αμυντική γραµµή αν και δεν έφτιαξε αρκετές φάσεις. Κατά τη διάρκεια του αγώνα η οµάδα παρουσιάστηκε πει- θαρχημένη στο πλάνο της τεχνικής ηγεσίας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακά- τεψε την τράπουλα για ευνόη- τους λόγους και έκανε αρκε- τές αλλαγές στην ενδεκάδα με σύγκριση τα προηγούμενα τρία φιλικά. Σίγουρα η ενδε- κάδα που επέλεξε δεν είναι αυτή που προορίζει για το πρώτο επίσηµο αγώνα. Αφού εκτός βασικού σχήµατος ήταν οι Χιώτης, Πουρσαπίδης, Μπο- αβεντούρα, Χαραλαμπίδης, Πίντο και Μαρσίνιο που εκτός απροόπτου θα πάρουν φανέλα βασικού στην Αλβανία, Στα αξιοσημείωτα είναι ότι ο Σάνελ Γιάχας δεν αγωνίστηκε ούτε και µε την Σπάρτακ αφού ακόµη δεν είναι σε ικανοποι- ητικό βαθµό ετοιμότητας. Οι ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ Κάτω από τα δοκάρια ξεκί- γησε ο Κίσσας. Κεντρικό αμυ- ντικό δίδυμο ήταν οι Κόντης και Ολιβέιρα που παρουσιά- στηκε σαφώς βελτιωμένος {( Ξεκίνησαν και µε την Κλούὀ. Στα άκρα της άµυνας από δεξιά ο Ηλία και από αριστερά ο Αλεξάνδρου. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Μοραϊς και Σατσιάς. Στα χαφ από δεξιά ο Ατόρνο και από αρι- στερά ο Τρισκόφσκι. Ο Μαντούκα ήταν σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Σολάρι που ήταν στην κορυφή της επίθεσης. Το µόνο που δεν άλλαξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν το σύστηµατου σε 4-δ- 1. Στην επἀνάληψη πήραν χρόνο συµµετοχής οι Π Κων- σταντίνου , Σολωμού , Μαρ- σίνιο, Μποαβεντούρα, Πουρ- σαϊτίδης Πίντο και οι νεαροί Χριστοφίδης, Παναγιώτου, ρε, Ὅλν Αντωνίου, και Βασιλείου. ΑΠΟΕΛ: Κίσσας (61΄Κων- σταντίνου), Ηλία (58’Σολω- μού), Αλεξάνδρου, Κόντης (80 Χρστοφίδης) , Ολιβέιρα (84’ Πουρσαϊτίδης), Μοράις (80 ᾿Παναγιώτου), Σατσιάς (52) Μαρσίνιο), Ατόρνο (84’ Μποαβεντούρα), Μαντούκα (88᾽Αντωνίου), Σολάρι (73᾽ Πίντο), Τρισκόφκσι (88Βασι- λείου) Ο ΑΤΟΡΝΟ ΚΑΙ ΤΑ...ΜΗΝΥΜΑΤΑ Ο Ατόρνο χωρίς καμία αμφι- βολία είναι ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει από τις µετέ- γραφες που έκανε ο ΑΠΟΕΛ. Έδειξε τις ικανότητες του που είναι γνωστές από την πολύ- χρονη παρουσία του στο κυπριακό ποδόσφαιρο. ΕΥΚΛΙ- µατίστηκε σε χρόνο ρεκόρ στους πρωταθλητές. Σκόραρε τρία τέρματα στα φιλικά στην Αυστρία και σίγουρα είναι από τους βασικούς υποψήφιους για να ξεκινήσει στο αρχικό σχήµα µε την Σκέντερµπεου, είτε στο χώρο της µεσαίας γραμμής ως δεξί χαφ ή σαν ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό. ' ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ Διαιτητές από την Σλοβα- κία θα διευθύνουν το πρώτο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ µε την Σκέντερµπεου στην Αλβανία Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΟΥΕΦΑ όρισε διαιτητή τον Σλοβάκο «8η ΝΒΙ8586Κ που κατέχει το σήμα του διεθνή από το 2010.Βοηθοί διαιτη- τές ορίστηκαν οἱ συµπατριώ- τες του Τοπιᾶς ΜοΚκος και Ροΐ6ι ΟΠΙ8άεΚ και τέταρτος διαιτητής ο Καπιίι Ηοιναϊπ.Παρατηρητής αγώνα ορίστηκε ο Τσέχος «αοξίαν Βια[. Ο (αλός ΑπαίΘ8 Ώ9 Μαίοο θα είναι ο διαιτητής του επα- ναληπτικού αγώνατου ΑΠΟΕΛ µε τη Σκεντερµπέου στο ΓΣΠ. Πρόκειται για 3δχρονο (ο1/03/1973) διαπητή που ανή- κει στην κατηγορία 3 της ΟΥΕφΑκαι είναι διεθνής από το 2007. Στις 30 Οκτωβρίου του 007 είχε διαιτητεύσει την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνι- κής µας Οµάδας των Νέων με αντίπαλο τη Σλοβακία, όπου είχε γνωρίσειτην ήττα µε 5-1, Παίρνει Χίκα η Σκεντερµπέου Κοντά στην απόκτηση του ΦΆχρονου πρώην µέσου του Πανιωνίου, Γιαχμίμ Χίκα βρί- οκεται η Σκεντερµπέου. Ο η ροςι Ἐθκήωμάδα - Ὡς χώρας του βρέθηκε κοντά στη Λουκέρνη αλλά η μεταγραφή του χάλασε λόγω του οικονομικού.Έτσι πλέον η Σκεντερµπέου κινήθηκε για την απόκτηση του Χίκα ο σποίος την περασμένη σεζόν για έδιµήνες άνηκε στο δυνα- µικό του Πανιωνίου. Φαίνε- ται ότι οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο. [ώβι ΙΠΥ υποΏΟΥ/ΙΘΙΥ ποῆί! | Όταν έγινε η κλήρωση για τον δεύτερο γύροτου Τσά- µπιονς Λίγκ, η Σκεντερµπέου ήταν άγνωστη σαν όνοµα. Τα πρώτα συμπεράσματα ήταν ότι πρόκειῖται γία µια οµάδα που δε θα αποτε- λούσε φόβητρο για τον ΑΠΟΕΛ, αν και ο Ιβάν Γιο- βάνοβιτς έστειλε τα προει- δοποιητικά του μηνύματα από την πρώτη µέρα ότι απα- γορεύεται ο οποιοσδήποτε εφησυχασµός. Από την περα- σµένη Πέμπτη στον ΑΠΟΕΛ γνωρίζουν πάρα πολλά για τον αντίπαλο τους. Ο συνερ- γάτης του Σέρβου τεχνικού, Πρεντρακ Έρακ παρακο- λούθησε την πρωταθλήτρια Αλβανίας στο Φιλικό που έδωσε µε την ισχυρή Σαχτάρ Ντόνετσκ κοντά στο Σάλ- τσπουργκ. Στον ΑΠΟΕΛ δεν έχασαν την ευκαιρία να δουν στο πως αγωνίζεται η Αλβανική ομάδα. Το συµπέρασµαπου βγαίνει είναι ότι τώρα την υπολογίζουν πολύ! ο Πεντρακ Έρακ γέμισε το µπλοκάκι των σημειώσεων και το µήνυµα που έστειλε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ότι πρόκειται για µια πολύ καλή ομάδα που χρειάζεται προσοχή! Ο ΑΠΟΕΛ χωρίς καµία αμφιβολία είναι καλύ- τερη οµάδα, όµως από την άλλη η Σκέντερµπέου όπως φάνηκε από το πρόσφατο της φιλικό δεν είναι ομάδα περιορισμένων δυνατοτή- των. Πρόκειται για δυνατή ομάδα, µε έµπειρους ποδο- σφαιριστές , που πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο κΈρακ θα έχειτην ευκαιρία να δώσει και άλλες πληροφορίες στον [βάν Γιοβάνοβας αφού η αντί- παλος των «γαλαζοκαρίνων» µέχριτις 7 Ιουλίου θα δώσει ακόµη δύο φιλικά µε οµά- δες από την Ρουμανία την Άστρα Πλοέστι και Τιμισο- άρα και σίγουρα θα βγουν πιο ασφαλή συμπεράσματα που τότε θα αρχίσει η αντί- στροφη μέτρηση για τον πρώτο αγώνα στις 13 Ιου- λίου στην Κορυτσά. ΘΟΛΩΣΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΟΝΤΟΥΡΟ Ο τεχνικός της Σκέντερ- µπέου Σπετ Ντούρο γνωρί- ζοντας ότι υπήρχε κατα- σκοπεία ανακάτεψε την τρά- πουλα και προχώρησε σε έξι αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για αυτό όπως αναφέραμε στα επόμενα δύο φιλικά στον ΑΠΟΕΛ θα βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Η Σκεντερµπέου αγωνί- στηκε µε τους Σιέχε, Βράπι, Βίκι, Άραπι, Ρούμπλες(62 Σουλείµανο- βιτς), Σκέμπι(6ρ Τοπάλι), Μπρατίχι(θ8 Ταχελάρι), Αλμούλα(4θ᾽ Μπισκ), Ορα- λέσι, Ριμπέιρο(46᾽ Ντο Σάντος) και Μουζάκα(89᾽ Αράπ). Σο Πο τον Ακαδημιών που ο) ης οί η χε] Ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ έκαναν και µε το παραπάνω αισθητή ιο Πεμ ωοἩ ο ΡΕ τα έκαναν όλα αφού το το προκρίθηκαν στον τελικό και οτε τω αγωνιστούν η µία μα η Έτσι το ΑΠΟΕΛ πήρε το πρωτάθλημα τερματίζοντας στην Ίη και 2η θέόη] Στο τουρνουά έλαβε µέρος και η οµάδα ΕΕ ΚΛΙΟΧ ο ών [ντο νο ον λεε κ Μα 0 Κόμπιν προειδοποίησε τον ΑΠΟΕΛ Ο ποδοσφαιριστήςτης Ντόνεσκ µετάτο φιλικό µε τὴν Σκέντερ- µπέου έκανε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας του και έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στον ΑΠΟΕΛ, δηλώνοντας τα ακό- λουθα: «Αντιμετωπίσαµε µία καλή ομάδα. Αγωνίστή- καν μό κοντινές πάσες κα ἐπάίξαν Καλό ποδό- σφαιρο. Η είναι µία ομάδα που θα ορούσε να είαιστις πρώτες δέκα οµάδεςτης Ουκρανίας ή ακόµα και γα «παλεύει» για µία θέση στο Γιουρόπα Λιγκι» 0 ταλαιτούχος Αίλιος Παναγιώτου Απότην εντατική προε- τοιµασίατου ΑΠΟΕΛ στο Όμπερτραουν, από τους μικρούς της ομάδας, ξεχω- ρίζει για το µεγάλο ταλέ- ντοτου ο Ίθχρονος Αἱμί- λιος Παναγιώτου, ο οποίος βρίσκεται στον Αρχάγγελο εδώ και δύο χρόνια. Για µια τετραετία έµαθε στην φημισμένη Ακαδηµίατης Γαλλικής Σοσό, πολλά και με την ενηλικίωσή του η τεχνική του κατάρτιση είναι απίστευτα καλή γιατο δικό μας επίπεδο. Ο νεαρός µέσος χρησιμοποιείτο ίδιο καλά καιτα δύο πόδια και µπορεί να στείλει την µπάλα µε µεγάλη ακρίβεια όπου θέλειὶ Γύ αυτό κι από τώρα αναλαμβάνει να ΘΚκτελεί τα στηµένα (φάουλ, κόρνερ, πέναλτι. Ο |βάν Γιοβάνοβιτς πιστεύει στο ταλέντοτου μικρού καιτον υπολογίζει για την φετινή χρονιά. Μάλιστα στο προχθεσιό παιχνίδι µε την Σπάρτα Πράγας, ο Σέρβος τεχνι- κός του έδωσε 15’ λεπτά χρόνο συµµετοχής. ΙΙ Μπορεί ο τραυματισμός του Αλμέιδα να µην είναι τόσο σοβαρός (όπως ήταν πέρσι του Μαρσίνιο όταν υπέστη και αυτός εξάρ- θρωση ὠµοπλάτης και χρειάστηκε χειρουρ- γική επέµβασή) όµως οι πιθανότητες να είναι έτοιµος είναι ελάχιστες. Ο Βραζιλιάνος που έχει ακόµη ακινητο- ποιηµένο το αριστερό τοῦ χέρι θα χρειαστεί ακόµη λίγες µέρες για να επανεκτιµηθεί η κατάσταση του. Ακόμη και να µπει σε κανο- νικό ρυθµό προπονήσεων δύσκολα θα αγω- γιστοί στον πρώτο αγώνα στην Αλβανία µε {η ἱκανοποιησή υΠάρχει ότον ΑΙΙΩΓΕΛ γιά τὴν οτήριξή Του κόσμου. Μεχρι στιγμης ὃν κάτο ΟΕ ΛΑ ΛΑ µ ὅες, Η εἵαιρεια δΙχὲ εσοδα Πέραν του ενος εκατοµµυριου ευρώ και αναμένεται νὰ αυἑηθουν ακόμη περισσοτερο αφου υπαρχει αισιοδοενα ο ο πω ο ΠΟ Ίων ἐφία χιλιάδων. Οἱ φιλοι Του ΑΠΟΕΛ απο ο ήσε 6η ΣΕΛΙΔΑ την Σκέντερµπέου αφού θα είναι ρίσκο να ριχθεί στην «μάχη» από τον Ιβάν Γιοβάνο- βις, Με αυτά τα δεδοµένα ο Σέρβος τεχνι- κός θα αρχίσει να προσαρµόζειτα πλάνατου µε τον Εστεπάν Σολάρι. Σίγουρα θα είναι σηµαντική απώλεια , αφού η τεχνική ηγεσία στα προηγούμενα τρία φιλικά τον επέλεξε μοναχικό καβαλάρη στη γραµµή κρούσης µε το σύστηµα 4-5-Ί, όµως ο Σολάρι χωρίς καµία αμϕιβολία είναι ικανός για να κάνειτη δουλειά που ξέρει πολύ καλά, που είναι να σκοράρει σε βάρος των Αλβανών. ο ο ο ο Ἡ πο ο ο η) ο ΠΕ ΡΕ ΟΡ ΠΠ ΠΠ ΙΟ π Ρ. 4 (όυλιου θὰ µΠορουν να Παρακυλουθήσδυν ὑπ οἩ ας κ 1. ΜΠΕ ο ο 11 Ζήσε ότι Φανταστείς.. µε {9 αθῆπτικά μανάβια! Ποδόσς Κυπριακό Πρωτάθλημα και Κύπελλο: ζωντανές μεταδόσεις από όλους τους εντός έδρας αγώνες από 17 οµάδες µέχριτο 2016: 2011-2013: ΑΕΚ, ΑΕΛ’, ΕΝΠ, Νέα Σαλαμίνα, Αναγέννηση Δερύνειας, Δόξα, Ατρόμητος, Οµόνοια Αραδίππου, Οθέλλος, ΠΑΕΕΚ, Ονῄσιλλος, Αγία Νάπα, Εθνικός Άσσιας. 2013-2016: ΑΕΛ, ΑΕΚ, Ένωση, Εθνικός Άχνας, Σαλαμίνα, Άρης, Ερµής Αραδίππου (από το 2012), Δόξα, Ατρόμητος, Α.Ε. Πάφου. » ῦΕΕΑ 6µμαπιρίοης [εᾶοιε ἃ ΟΕΕΑ Ευτορᾶ ἱ.εᾶσυθ «Ευρωπαϊκοί αγώνες Κυπριακών και Ελληνικών οµάδων » Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Κύπελλα οονουτ ευ Αγώνες Εθνικών Οµάδων Προσφορά για 6 κανάλια ΤΝ: 5096 έκητωση για 3 µήνες σε νέους πελάτες των καναλιών {Τν, ιΤν1, ιΤν2, ΙΤν3, ΙΤν δροµῖ:1, ἰΤν δροΓῖς 2. Διάρκεια: 1-31 Ιουλίου 2011. 3Η προσφορά ισχύει για νέους πελάτες, µε την υπογραφή Ἰ12μηνου συμβολαίου στη Ογἰανϊείοη, Χα Μεταδίδοντοι µέσω των καναλιών (Τν ΗΏ χωρίς επιπλέον χρέωσπ (πελάτες Ευ! ΡᾶςΚ). «2. Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς κα Ίου διαγωνισμού: ΜΑΝΑΝ.εγἰανἰσίοη.εοΠ1.ΟΥ, αριθµός 132, ΟΥΤα»Πορ. ήσ]ο) Θεαματική Διαφορά κο ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 6η ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο ια | ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ | ([Κέ]) µε Ι0...ΚΙΠΠΙΕΡΙ ΙΙΙ ΤΠ! ΛΕΙΗΙ Η Βολιβία προσγείωσε από νωρίς στο Κόπα Αμέρικα τους Αργεντινούς, κα- θώς στην πρεμιέρα ανάγκασε τους οι- κοδεσπότες στις πρώτες τους απώλει- ες βαθμών (1-1). Η ποδοσφαιρική τρέ- λα των Αργεντινών τους κάνει να ξε- χωρίζουν, αλλά πολλές φορές τους κά- νεικαι αυτοκαταστροφικούς, Αυτό έγι- γε µε τον Μπανέγα, ο οποίος αντί να διώξει προσπάθησε να κοντρολάρει, µε αποτέλεσµα η µπάλα να περάσει κά- τω από τα πόδια του, ανεβάζοντας έτσι τον πήχη δυσκολίας για την ομάδα του. Ωστόσο η είσοδος του Αγουέρο στον αγώνα άλλαξε τα δεδοµένα και βοή- θησε τους οικοδεσπότές να γλτώσουν από την ήττα στην πρεμιέρα (1-1). Η Αργεντινή µπήκε δυνατά στον αγώνα µε σκοπό να ψκαθαρίσει από νωρίς τη νίκη. Στο 4’ παραλίγο να πετύχειτο στό- χο της, όµως ο Τέβες αµαρκάριστος από το ύψος του πέναλτι δεν μπόρεσε με κεφαλιά να νικήσειτον Αρίας. Οι γη- πεδούχοι πίεζαν ψηλά, αναγκάζοντας τους παίκτες της Βολιβίας να υποπέ- σουν σὲ πολλά λάθη και παράλληλα Εκτός από µία αντεπίθεση στο 22’ δεν ανησύχησαν άλλη φορά στα µετόπί- ΑΓΟΥΕΡΟ ΩΙ η η μα Ο Σέρχιο Αγουέρο ήταν οποδο- | ο Τικ απο τν. κό γκολ γλίωσε την Αργεντινή απ’ τα χειρότερα, Ισοφαρίζοντας σε Ί- | Ίπῃ Βολιβία στην πρεµιέρατου Κό- | πα Αμέρικα. Μετά το τέλος πης ανα- πα) πο αλλ) .. της ἁµπιανκ Τοπ.) σι ο Ἡ η] αμισής να έρθει στα ΄. επόμενα παιχνίδια. ο παλ ια εν] . δεν τα καταφέραμε. Μας έλειπε .. οτι ο οκ Μι ον Πλ 3 ειτο σκορ. Πο σι ή ο οχι Επ ποσα λα. . οποίος σε συλλογικό επίπεδο βρ(- ΄. σκεται πολύ κοντά στη µετακίνη- ΄. σήτου στη Γιουβέντους. αντιπάλου του. Στο 71’ ο Αγουέρο πή- ρε τη θέση του αρνητικού Λαβέτσι και η παρουσία του στην ενδεκάδα έγινε αµέσως αισθητή. Ο νεαρός επιθετικός δύο λεπτά αργότερα δημιούργησε την πρώτη του ουκαιρία, ενώ στο 76’ βρή- 1, αλλά ο Αρίας και πάλι βρήκε τον τρό- πο για να διώξει σε κόρνερ καινατου στερήσειτο πρώτο του τέρμα στη διορ- γάνωση: Οι γηπεδούχοι είχαν ανέβει ψηλά και παραλίγο αυτό νά τους στοιχίσεί στο µπόλα ναπερνάειτη γραµµή: Ολέθριο το λάθος του ΑργενΏνου, αφού θα µπο- ρούσε εύκολα να είχε διώξει και να εἴ- χε κρατήσει ανέπαφη τὴν εστία της ομάδας του. ο Ροµέρο δεν μπορούσε να φανταστεί την ενέργεια του-συ- Παραμένει 0 Σαντάνα Στο έμψυχο δυναμικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα παραμείνει ο Φελίπε Σαντάνα και τη νέα αγωνιστική σε- ζόν. Ο έµπειρος µέσος της γερμανικής ομάδας είχε επα- φή µετον Μίκαελ Ζορκ, µετον οποίο ήρθε σε συμφωνία για την παραμονή του στους περσινούς πρωταθλητές. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη είχαν εκδηλώ- σει και οἱ Στουτγάρδη και Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Ζορκ τόνισε πως η Ντόρτμουντ αποφάσισε να δια- τηρήσει τον παίκτη στο έμψυχο δυναμικό της. Χαρακτη- ριστικά τόνισε: «Δεν έχουµε καμία διάθεση να παραχω- ρήσουµε τον Φελίπε Σαντάνα. Πιστεύουμε σε αυτόν και βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή για την επόµενη σε- ζόν. Άλλωστε έχει συμβόλαιο για ακόµα δύο χρόνια µε την ομάδα». ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ | σθεν. Ο Σέρχιο Μπατίστα στην επανά- ληψη έκανε πιο επιθετική την Αργεντι- νή αποσύροντας τον Καμπιάσο και ϱί- χνοντας στη... µάχη τον Ντί Μαρία, ὠστόσοτο γκολ ἠρθε από τη Βολιβία στο 48’. Ο Κάµπος εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Εντιβάλντο Ρόχᾶς επιχεί- ρησε τό τακουνάκι και ο Μπανέγα στο µπαίκτη του και όταν βούτηξε δέν κα- τάφερε να κρατήσει τη. «στρογγυλή θεά» µπροστά από τή γραµµή. Ο Μέσι ήταν ότι καλύτερο είχε νά επι- δείξει η Αργεντινή, καθώς όποια ευ- καιρία είχε δημιουργήσει η γηπεδού- χος ομάδα, ο άσος της Μπαρτσελόνα συμμετείχε στη φάση. Ετσιλοιπόν στο 60’ έφτασε κοντά ὀτονα πετύχειτο {- 66’. Ο Μορένο βγήκε απέναντι από τον Ρομέρο, μέ τον τελευταίο να βρίσκει με τα ακροδάχτυλα την µπάλα και να της αλλάζει πορεία την τελευταία στι- μή, εμποδίζοντας τον άσο της Βολιβίας νατον περάσει και να πλασάρει σε κε- νή εστία. Στην εξέλιξη της φάσης ο Αργεντινός γκολκίπερ βγήκε και πάλι νικητής αφού απόκρουσετο σουττου κε τελικάτο στόχο. Συγκεκριµένα ο Ντι Μαρία επιχείρησε τη σέντρα από αρι- στερά, ο Ζανέτι ευφυέστατα έστρωσε μετο στήθος και ο Αγουέρο µε βολέ στην κίνηση δεν άφησε περιθώρια αντί- ὅρασης στον Αρίας, γράφοντας µε αυ- τότον τρόπο το 1-1. Αργεντινή (Σέρχιο Μπατίστα): Ροµέ- ρο,Ζανέτι, Γκ. Μιλίο, Μπουρδίσο, Ρό- χο, Καμπιάσο (46’ Ντι Μαρία), Μα- στσρράνο, Μπανέγα ,Λαβέτσι (70’ Αγου- έρο), Μέσι, Τέβες. Βολιβία (Γκουστάβο Κιντέρος): Αρίας Άλβαρες, Ραλδές, Ριβέρο, Γκουτιέρες .Βάσα (63’ Τσάβες), Φλόρες, Ρόμπλες, Κάμπος (81’ Αρτσε) ,Ρόχας (90’ Καρ- ντόσο), Μορένο. πρώτο δοκάρι αδράνησε και είδε την Ανακοίνωσε τον Μἠπάουµαν η Φράιμπουργκ Παίκτης της Φράιμπουργκ θα εξακολουθήσει να εί- ναι για τα επόµενα τέσσερα χρόνια, ο Όλιβερ Μπάου- ΄. µαν. Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής ήρθε σε συμφωνία µε τη διοίκηση της ομάδας του και θα παραμείνει στο «Μπάντεντ Βούρτεμπεργκ» και τῃ νέα αγωνιστική πε- ρίοδο, παρά το ενδιαφέρον και άλλων γερμανικών οµά- δων για να τον εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό τους. | Ό οιέσνης τέρµαϊἸοφυλακας µε την Κ-Ζ! τς ορµονιὰς Πλ ΠΠο ΟΓΚΟΣ Απέκτησε τον Κουθµάχα Η Καϊζερσλάουτερν απέκτησε τον Ντορζ Κουεμάχα µε τη µορφή δανεισμού από τη Μπριζ. Ο ὀθχρονος Καμε- στον Άρη, έχει εμπειρία από τη Μπουντεσλίγκα έχοντας περάσει από τη Ντούισμπουργκ την περίοδο 2008/09.Ο Κουεµάχα είχε φέτος 25 συμμετοχές και 3 γκολ στο βελ- γικό πρωτάθλημα. ρουνέζος επιθετικός, που τη σεζόν ο004/05 αγωνίστηκε. Στην Κιέβο ο Χχετεµάι Τη φανέλα της Κιέβο θα φοράει τα προσεχή δύο χρό- για ο Περπαρίμµ Χετεμάι. Ο -ῄἨνωστός στους Έλληνες φι- λάθλους από το πέρασμά του στην ΑΕΚ- Φινλανδός µέ- σος πέρασε µε επιτυχία τα ιατρικά κι εργοµετρικάτεστ, στα οποία υποβλήθηκε, και στη συνέχεια υπέγραψε το διστός συμβόλαιό του µε την ομάδα που εδρεύει στη Βε- ῥρόνα. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Χετομάι αγωνιζόταν στην Μπρέσια, όπου σε 34 συμμετοχές πέτυχε 2 τέρματα. Η µε- ταγραφή στοίχισε στην Κιέβο περίπου 1.5 εκ. ευρώ. «Όχι» Λάτσιο για Φλοκάρι Η Πάρμα ζήτησε τον Σέρτζιο Φλοκάρι δανεικό από τη Λάτσιο αλλά το ενδεχόμενο αυτό το απέκλεισε κατηγο- ρηµατικά η διοίκηση των «λατσιάλι», Αυτό που θέλουν εἷ- ναι να πουλήσουν τον παίκτη για να αδειάσει µια θέση ξένου στην οµάδατους. Όταν επιτευχθεί αυτό θατελει- ώσει λογικά και η συμφωνία µε τον Τζιμπρίλ Σίσε που βρί- σκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας εν όψει του καλοκαιριού. «Η Πάρμα θέλειτον Φλοκάρι δανεικό αλλά η Λάτσιο αν αποφασίσει να τον αφήσει τότε θα γίνει για μόνιμα. Αυ- τή είναι η κατάσταση που ισχύειτώρα και μπορώ να σας πω πως υπήρξε συνάντηση µε τον πρόεδρο της Λάτσιο χωρίς όµως να βγαίνει κάτιτου ουσιαστικό». Ενώ για το ενδιαφέρον που έχει δείξει η Παλέρμο για την απόκτηση του Φλοκάρι, ο ατζέντης του, Κλαούντιο Βιγκορέλι, πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό, αν υπάρξει κάτι το επίσηµο θα το µά- θουµε τις επόµενες μέρες», Νέος τεχνικός ϱ Έκτορ Κούπερ Την τεχνική ηγεσία της Ρασίνγκ Σανταντέρ ανέλαβε επι- σήµως ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ο πρώην τεχνικός του Άρη ήρθε σε συμφωνία µε την ισπανική ομάδα για συµ- βόλαιο συνεργασίας ενός έτους και ανακοινώθηκε επι- σήµως. ͵ Αυτή θα είναι η τέταρτη ομάδα στην καριέρατου ΑΡΥΕ- ντινού τεχνικού στους ισπανικούς πάγκους, µετάτις Μα- γιόρκα, Βαλένθια και Μπέτις. Ο 5θχρονος τεχνικός θα εἷ- ναι ο διάδοχος του Γκαρθία Τοράλ, ο οποίος αποχώρη- σε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης, Μμτιέρ τήε Τσέήσι σε Λθύτου Γκονζήήες Ενδιαφέρον για Πεντρόσα Το όνοµα του νεαρού άσου της Τζαουγκάρες, Αντόνιο Πεντρόσα έχει µπει στη μεταγραφική λίστατης Τότεναμ. Ο 2Όχρονος πο- δοσφαιριστής που έχει γεν- γηθεί στην Αγγλία, στο πα- ρελθόν είχε δοκιµαστεί τό- σο από την Άρσεναλ όσο και από την Τσέλσι χωρίς όµως να καταφέρνει να πεί- σει µε τις εμφανίσεις του. Μάλιστα είχε δώσει το πα- ρών και µε τη εθνική νέων της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της περασμένης χρονιάς, «Μπορώ να πω θα γίνει η μεταγραφή µου στην Τότε- ναμ, Δεν ανανέωσατο συµ- βόλαιο µου µε την Χαγκου- άρες γιατίήξερα πως υπάρ- χει ευκαιρία να αγωνιστώ στην Πρέμιερ Λιγκ. Τώρα µπορείτο όνειρο µου να γί- γει πραγματικότητα και να αγωνιστώ στην Ευρώπη. Μί- λησα µε τη διοίκηση της ομάδας µου και µου είπα πως όλα πάνε καλά µε τις συζητήσεις που υπάρχουν µε την Τότεναμ»,δήλωσε ο Πεντρόσα στην «Ὀκγοροής». σεις στη μεσαία. µή των Λονδρέζων. Ὁ 3ὐχρονοξ µέσος ΄ «θνειρεύεταυ Αγγλία ο Ντιέγκο Ο Βραζιλιάνος µέσος Ντιέγκο, που βρίσκεται με το ένα πόδι έξω από την Βόλφσμπουργκ, τό- γισε πώς:θᾷ ήθελε να μετακομίσει στην Αγγλία καιτην Πρέμιερ ΛΥκ Ἡδῃ 6 αη]λικός Τύπός ἄνα- φέρει πως ενδιαφέρον γιά την απόκτηση του. έχουν δείξει η Άστον Βίλα και η Λίβερπουλ. τς Πριν λίγο καιρό ο ἰδιός πληροφορήθηκε από - εν την τωρινήτου ομάδα πῶς δὲν υπολογίζεται γία τν επόμενη αγὠνιστική χρονιά καί για αυτό το χο τοῦ ζήτησαν νά ψάξει γίατή νέα του ομάδα. Ο Νπέγκο μετακόμισε στην Γερμανίατο 2009 από την Γιουβέντους και συμφώνησε µε την Βόλ- ἱιφσμπουργκ για Τέσσερα χρόνια, Παρ΄όλα αυτά . δεν κατάφερε να καθιερώθεί στη βασική ένδε- κάδα. κβυτήτῃ στιγµή θέλώ απεγνωσμένα να αγωνι- σιῴ στην λλία, Ὑπάρχόυν κάποιες συζητήσεις (µε οµάδες της Πρέμιερ. Λιγκ. Αν καὶ είναι πολύ νωρίσνα Ἱοθοσίσω για το μέλλον µου, θα ἥταν ιδαγικό να αγωνιστώ εκεί, Σὔουρα θα εξετάσῳ : ᾿ὁποιαδήπστε πρότ ο έρθει αλλά το όνειρο µου αᾳ είναι η Αλία καὶ µπορώνάτοκρύφώ». Πριν.µερικές µέρες το θνομά του συνδέθηκε Καιµετον Ὀλυμπιακό, ο» Τεβειώνει του Ζερβινιό Κοντά στην ολοκλήρωση της µετεγγραφής του στην Άρσεναλ Εμφανίζεται ο Ζερβινιό. Ο Ιβό- ριανός επιθετικός τόνισε πώς θέλεενα φορέσειτη φἀάνέλα των «κανονιέρηδων», καθώς θέλει να συνεργαστεί µε τον Ἀρσέν Βενγκέρ, ενώ συμπλή- ρωσε πως στην ομάδα του Λον- δίνου, η προσαρμογή του θα είναι ευκολότερη, λόγω της πα- ρουσίας αρκετών Γάλλων και δόσφαρο κα ἱβοριανών στἠν ομάδα. Χαρακτηριστικά, ο Ζερβινιό τόνισε: «Επέλεξα την Άρσεναλ - γιατί είναι µία νεανική ομάδα και θα είναι πιο εύκολη η προ- -ρία». σαρμογή µου. Θα εξελιχθώ πε. σα Μόνο κά[οιες ρειες αποµένουνγαδε οδόσφαιρο ρα να Παίρνεις ρίσκα για να πετύχεις. Εγώ αποφάσισα. γα πάῳ στην Άρσεναλ για να νικάω. Ἐρχομαί γιανα παϊξω: και όχι για να μείνω στον πά- } γκο: Η Άρσεναλ εἶναι από τις οµάδες που αγαπούν το πο-- εγώ αγαπώ αυτές. - τις οµάδες, Η Ριοπής: 9866 - είναι ίσως το κἀλύτέρο Ἡρώ-. τάθληµα στον κό μονώ να ζήσω αἱ ο. ΔνυΠΟ- την εµπεῖ- Φουλ για Πέδρο Λεόν Στο ισπανικό πρωτάθλημα θα εξακολουθήσει να αγω- νίζεται ο Πέδρο Λεόν, αν και θα συνεχίσειτην καριέρα του µακριά από τη Ρεάλ Μαδρί- της, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της εφηµερί- δας «Α5», που θέλουν τη Βα- λένθια να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Το συμβόλαιο του Λεόν µε τη Ρεάλ λήγει το καλοκαίρι του 2016, αλλά οι Μαδριλέ- γοι προσπαθούν να τον πα- ραχωρήσουν για να πάρουν πίσω µέρος από τα {0 εκατ. βυρώ που είχαν δώσει στη. [ ᾿ Χετάφε πέρυσι. Από την πλευρά της, η Βα- λένθια αναζητεί τον αντικα- ταστάτη του Χοακίν που έφυ- γ8 µε προορισμό τη Μάλα- γα και πιστεύουν ότι ο Λεόν είναι ο κατάλληλος υποψή- φιος. Ο ίδιος ο 24χρονος άσος όµως δεν φέρεται δια- τεθειµένος να εγκαταλείψει το «Σαντιάγο Μπερναμπέ- ου», αλλά αντίθετα θέλει να μείνει για να διεκδικήσει µία θέση στην ενδεκάδα της επό- µενης σεζόν. ΚΑΛΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΕΡΜΠΑΤΟΦ Μετά τις Ρόμα και Παρί Σεν Ζερμέν, έντονο ενδια- φέρον για τον Ντίµταρ Μπερ- µπάτοφ φέρεται να έχει δεί- ξει και η ομάδα της Βαλένθια, Η «μα[αί8η» αναφέρει πως οι «νυχτερίδες» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Βούλγαρου στράικερ και µά- λιστα είναι διατεθειµένοι να προσφέρουν το ποσό των 14 εκατ. ευρώ στην Μά- ντσεστερ Γιουνάιντετ. θέλει Κακά η Γαλατασαράι, Στο µετεγγραφικό της Γαλατασαράι φέρεται να βρίσκεται ο Κακά. Ο Βραζιλιάνος ῥεσοσπιόσιός της Ρεάλ Μα- ρίτης είναι έτοιµος να αποχω- ρήσει από το «Σαντιάγκο Μπερ- γαμπέου», καθώς δεν υπολογί- ὼς από τον Ζοσέ Μουρίνιο εν η της νέας αγωνιστικής πε- ριόδ Η τουρκική ομάδα είναι έτοι- µη να καταθέσει πρόταση για πην απόκτησή του, την ἴδια στιγ- που ενδία γιατον Βρα: άνο έχουν εκ. οι ντερ, Μίλαν και Τσέλσι. Σύµφωνα µε δηµοσίευµατης «Α8», η τουρκική ομάδα προ: σφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 29χρο- νου ποδοσφαιριστή, ο οποίος δε φαίνεται θετικός στο ενδε- χόµενο να συνεχίσει την καριέ- ρα του στο τουρκικό πρωτά- θληµα, ολ. αλ 1 το) ] ουν ο ο κήμι λε Ποιο ζωΚο Πχ λΜ Κακο Τοοὰς Γ µατοποιήσουν πρόταση συνεργασίας στον Τιάγκο Άλκα- ΄ ντάρα της Μπαρτσελόνα. οι Καταλανοίτου ανανέωσαν ᾿ το συμβόλαιο για ακόµη δύο χρόνια και συγκεκριµένα ΄ Ἰωοηα Ο 20χρονος µέσος ήταν από τους κορυφαίους τόσο Ἰ στην δεύτερη ομάδα των «μπλαουγκράνα» όσο και στην εθνική ελπίδων της ἰσπανίας στο Εωτο 2011. Οἱ εµφα- νίσεις αυτές τράβηξαν το ενδιαφέρον των δύο συλλό- γων του Μάντσεστερ, της Τσέλσι αλλά και της Άρσε- . ναλ. Παρ᾽ όλα αυτά η Μπάρτσα που τον προορίζει για το ο ο Πο 1 ζο Τς (οτο Το «ο ο Το ς ΄ του ανανεώσει το συμβόλαιο και τώρα η ρήτρα του φτά- : νει και τα 883 εκατ. ευρώ. Ο Αλκάνταρα μετακόμισε στην Ισπανία το 2005 από την ’ . Φλαμένγκο και µε την πρώτη οµάδα έχει συνολικά {4 αγώ- . απ ζω [ο Το η παπα «Του χρόνου στη Ρεάλ...» Το σπουδαίο ταλέντο της Σάντος και του βραζιλιάνικου ποδο- σφαίρου, Νεϊμάρ, σε συνομιλία που είχε µε τον άσο της Μπαρ- τσελόνα καὶ προσωπικότου φίλο, Ντάνιελ Άλβες, τόνισε πως την επόµενη χρονιά θα μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα µε τη «Μ8Ι08», ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φύγει τώρα από τη Σάντος παρά µόνο την επόµενη σεζόν. Επίσης ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει για το ενδιαφέρον των «μπλαουγκράνα», ενώ δεν θέλησε να αναφερθεί στην προοπτική της Τσέλσι που επίσης «κοιτάζει» τον παίκτη. Ο Νεϊμάρτη δεδομένη χρονική στιγµή προετοιμάζεται µε την εθνι- κήτου οµάδα για την πρόκληση του Κόπα Αμέρικα, ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 σηςΤμμδμ. μα ων το αν. η ἡ φιλικό παιγνίδι ιν Αν 1 ο σοἩ λα ο μμ λ λυ)] ων ον Πολώνια Σρόντα, ομάδα Γ’ κατη- ο. φιλικό δεν συμπεριλαμβανόταν τό ἄρχίκό πρόγραµµα των φιλικών παιγνι- ολλ λοἩ Να ή λα άα, μα λα ο Πο ο των φιλικών αγώ- Ψων των πρασίνων έχει ως ακολούθως: Ιουλίου-Με Άρκα Γκδίνια : Β Ιουλίου-Με Λέγκια Γκντασκ 11ουλίου-Με Ζαγκλέμπε Λούμπιν 9 ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η οικονομική κατά- σταση στην Ομόνοια δεν ρίναι καθόλου ευχάρι- στη. Έγδον πολλά λάθη, αρκετά από τα οποία κατά καιρούς επισηµά- ναµε και µετη γραφίδα μας προχωρήσαµε σε κριτική. Τα λάθη αυτά παραδέχθηκε στη συνέλεὐσήτης Τετάρτης και ο Πρόεδρος της Οµό- νοιας κ. Μιλτιάδης Νεοφύτου και αυτό είναι προς τμήτου, δίνοντας συνάμα την υπόσχεση ότι προσπάθειά του είναι πολλά από αυτά να διορθωθούν. Και όντως δείγµαταγραφής πῃς προ- αθήητικο ὔημα Ενύτητα και στήριξη στο Μιῆτιάδη σπάθειας αυτής, είδαµε τον τελευταίο καιρό, µε τη µείωση των μισθών όλων των ποδοσφαιριστών που είχαν συµ- βόλαια εκτός κυπριακής πραγµατικό- τητας. Αποτέλεσμα τούτου να πέσει και ο προὔὐπολογισμός γιατη νέα σεζόν. Που θέλουµε να καταλήξουμε. 0 Μιλ- τιάδης Νεοφύτου είπε το «πιθᾶ οµἱρᾶ» του και ασφαλώς η υπόσχεση του όπως γυρίσει σελίδα πρέπει να γνειτιστευτή. Το Δ.Σ.τής Ομόνοιας, σαν σύνολο κάνει προσπάθεια για βελτίωση της οικονο- µικής κατάστασης του σωματείου. Επο- µένως εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι ηθική και υλική στήριξη του κόσμου Ἴτῃς Ὀμόνοιας προς τῃ διοίκηση του σωματείου. Οἱ οποιεσδήποτε διαφο- Δύσκολη χρονιὰ Πολύ δύσκολη θα είναι η χρονιά για τον Μιλτιάδη Νεοφύτου. Πολλοί πονοκέφαλοι θα πέσουν στο κεφάλι του και θα τον οδηγή- σουν σε μεγάλα διλήμματα. 5 Θα πετύχει το ρίσκο Λάρκου ο Θα βοηθήσουν οι αποχωρήσεις πρωτο- κλασάτων, ο Πού θᾳ οδηγηθεί η δικαστική υπόθεση µε το διπλό συμβόλαιο 9 Τι θα βγει µε την υπόθεση Οκκά ᾗ Ποια κατάληξη θα έχει το θέµα Μπάγε- πτς Απαραίτητα χρειάζεται τη στήριξη όλων. ρές να παραμεριστούν, να υπάρξει διά- λογος μεταξύ όλων των φορέων που αποτελούν το οικοδόµηµα της ΟΩµό- νοιας. Εκείνοι που παραδειγµατίζονται από τα λάθη τους οδεύουν µπροστά. Η διχόνοια καϊαστρέφει τα πάντα γι’ αυτό όλοι ας έχουν κατά νου την αρχή ότι «εν τη ενώσει η ισχύς». Πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους ότι άλλη οδός δεν υπάρχει. Αν ορισμένοι όµως συνεχίσουν µε τα.ίδια μυαλά τότε η Ὀμόνοία θα κινδυνεύσει. Ἐμείς εκ καθή- κοντος θα παρακολουθούμε, θα επι- κροτούµε όλες, τις ορθές ενέργειες αλλά θα συνεχίσουμε να Είμαστε αὐστη- ροίκρπές στα ὁποία λάθη τυχόν επία- ναληφθούν. 7η ΣΕΛΙΔΑ Μέχρι σπιγµής στα σ.ε0θ οπή αύξηση παρουσιάζουν τις τελευ- αίος µέρες η πώληση των ειστηρίων διαρκείας, αφοῦ µέχρι η πληροφόρηση αναφερόταν γιά 200 ς. Πάντως στην Ομόνοια θεώ- ρούν αρκετά κρίσιµη την εβδομάδα που θαδιά- νύσουµε όσον αφορά Εἰπτηρίων, αφού υπολογίζεται ότιµέσα στς επόμενες µέρες η ζήτηση θα είναι ακόµη περισσότερη. Στο µεταξύ, η διοίκηση των πρασίνων, ενη- µέρωσε ότι, το περιθώριο για την ανανέωση εισιτηρίων διαρκείας τῆς περιόδου 2011-2015, παρατείνεται µέχρι καϊτις Ὃ ρῶν Ιουλίου. ««Ὑπενθυμίρται ότι, όσοι αγοράσουν εισπήριο διαρκείας πληρώνοντας, νὰ ΟΜΟΝΟΙΑ Υἱ68, | ὃ ορώληλα ος μι ίρι όπι αγορά αι αγ «Εισπηρίου διαρκείας µπορεί νά γήει και µε ἐξί 114 Ἰουλίου-Με ΒλίΤζεβ Λοτζ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. χυβωμεγος µε ΙΠΥ (μήγοια ο ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο Εύπριος μάνατζερ Πασχάλης Παπαδόπουλος, που ὣς γνωστό διαμένει µονιµα στο εξωτερικό και εναγυνίως περίµεναν οι ιθύνοντες της Ομόνοιας να έρθει αυτή τη βδο- µάδαή την άλλη στην Κύπρο, ώστε να ετιλυθούν δύο σοβαρά προ- βλήματα, σύµφωνα µε πληροφο- ρίες ὧν εἶναι διατεθειμένος να έρθει στην Κύπρο. ΟΜΟΝΟΙΑ Ο ᾳ. Πασχάλης Παπαδόπουλος ήταν στη λίστα της Ομόνοιας ως µάρτνρας υπερασπίσρως στην υπό- Οκκάς ν5 Ομόνοια, η οποία ἀρχύύε το 2009 και έβαινε προς το τέλοξτης, αφού ο µόνος που έµεινε να κααθέσει στην Επιτροπή Επί- λυσης Διαφορών ήταν ο κ. Παπα- δόπουλος, η κατάθεση του οποίου θεώρείτο βαρύνουσα στην όλη εξέ- Άιξετης υπόθεσης. Να σημειώσουμε ότέη συνέχιση της εκδίκασης της υπύθεσης Οκκάς ν8 Ομόνοιας είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιου- λίου. Γιατί όµως ο κ. Πασχάλης Παπα- δόποωλος δεν έρχεται στην Κύπρο Οι πληροφορίες µας αναφέρουν: .ο Πασχάλης Παπαδόπουλος ρείως δικότου παιδί. «Σύμφωνα μθ., ήταν ἷία χρόνια μάνατζερ του Γιαν- γάκηὈκκά και έστω αν οι σχέσεις τουςδιασαλεύθηκαν δεν θεωρεί ορθό να καταθέσει εναντίον πρώην «πελάτη» του. 9 Οκ. Πασχάλης Παπαδόπουλος είναι χολωμένος µρ την Ομόνοια για την αντιμετώπιση που είχε ο Μιχά- λης Κωνσταντίνου, τον οποίο θεω- τις πληροφορίες οκ [Παπαδόπου:- λος, ο οποίος συναίνεσε στην αρχική µείωση κατά 3βύοτου Μιχάλη Κων- σταντίνου και συμβούλεψε τον ποδο- σφαιριστή να την αποδεχθεί δεν ανέμενε ότιθα του προτεινόταν και νέα µείωση και πάλι κατά 3806. Λέγε- ται ότιο κ. Πασχάλης Παπαδόπου- λος θεωρεί µειωτική τη νέα πρό- «παση του Τριφυλιρύ σε παίκτη της εμβέλειας του Μιχάλη. Ο Κύπριος μάνατζερ εξάλλου θεω- ρθί ότι η ενέργεια να αποκοπεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής από την υπό- λοιπη αποστολή που µετέβη στην Πολωνία, ήταν µονοµερής, προ- σβλητική και αντιβαίνουσα στις πρό- γοιες του επαγγελματικού συµβο- λαίου που υπογράφηκε απότις δύο πλευρές, «ωνηροριώμκησκοκαμον Ενοψει των πιο πάνω συμπεραί. γεται ότι ο κ. Πασχάλης Παπαδό- πουλος δεν πρόκειται καν να συζη- τήσει θέµα Μιχάλη, εκτός και αν η Ομόνοια κάνει πίσω. Εάν λοιπόν τα πράγματα παρα- μένουν ὡς έχουν τα σενάρια που παίζουν είναι, ότι ο Μιχάλης θα παραμείνει σο αδράνεια για ένα χρόνο µέχρι τη λήξη του συµβο- λαίου του καὶ θα πληρώνεται, εἶτε η Όμόνοια θα τον δεχθεί πίσω στις τάξεις της. Πάντως από ότι τονί- στηκε από πλευράς διοίκησης του Τριφυλιού δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στο θέµα Μ. Κων- σταντίνου. Να σημειώσουμε ότι ο Μιχάλης Κωνσταντίνου εξακολουθεί να βρί- σκεται στο Οαπρ 8. 9 Υπάρχει βέβαια καιτρίτος λόγος για τον οποίο ο κ. Πασχάλης Παπα- δόπουλος είναι οργισμένος µε τη διοίκηση του Τριφυλιού και αυτός έχει να κάνει µε τα τηλεοπτικά δικαι- ώματα. Μεταξύ Ομόνοιας και Πασχάλη Παπαδόπουλου υπήρχε συμφωνία όπως ο κ. Παπαδόπου- λος παίρνει ποσοστά για µεταδό- σεις αγώνων στο εξωτερικό. Η συµ- φωνία µάλιστα αυτή προνοούσε ανανέωση σε περίπτωση που το επι- θυμούσε ο κ. Παπαδόπουλος. Η συμφωνία όµως αυτή έσπασε όταν η Οµόνοια συμφώνησε να συνερ- γαστεί µε τη ΟΥΤΑΥΊΘΙΟΝ, αφήνο- ντας έτσι έξω από το «παιχνίδι» τον κ. Παπαδόπουλο. Τα πιο πάνω δεν επιδέχονται αμφι- σβήτησης και για τυχόν αλλαγήτων.. δεδοµένων πρέπει να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια από πλευράς Ομόνοιας. ποτε τ άτοκες μηνιαίες πα με πάρα οιασσὴ, Ῥάπεζας, ος κ ιαι Χαθιέ μελετά ο Ν. Πάρκου -5 Του Τ98Ηἱ ΚΗΝΣΤΛΝΤΙΜΙΛΗ Οι προσπάθειες για την εξεύ- ῥέση ικανού στόπερ συνεχί- ζονται µε τον τεχνικό της οµά- δας Νεόφυτο Λάρκού να νο Κι πο πεω) άλλο. αμ ολο 4 ο ον Ἐν στο ο.) του κεντρικού αμυνπικού, έγι- ναν-έντονες διεργασίες και αμ πο ασ. 3Ίχρονος Βραζιλιάνος κεντρι- ο ωλ ής Νανσί, Αντρέ ος ἳ Ο Λουίς ο οποίος ήταν δια- ο λλνκας ο η νρη λα ο Ρούμπεν Πουλίδο είναι 32 ετών (γεννήθηκε 2.2.1979) και πέρσι µε τον Αστέρα εἶχε 21 συμμετοχές (αγωνίσθηκε 1793 Πλ λλοαο Πλ ο οσα σα ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΑΝ... Το θέµα απόκτησης επ!θε- τικού έχει ακριβώς όπως το αναφέραμε την περασμένη ον μας έκδοση (26/6) στο «Α.Β.». Ο Νεόφυτος Λάρκου θα περι- πο Τι πο μη] διάρκεια της προετοιμασίας και πώς θα τα πάνε οἱ επιθε- τικοί που διαθέτει αυτή τη ο η Κο ΤΗ ς Ρενχίφο, Χριστοφή και Χ᾿ Βασί- λης) και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει κατά πόσο θᾳ προ- χωρήσει στην απόκτηση ακόµη ενός επιθετικού ποδοσφαιρι- στή. Ι. απὀ Θὖραθ ρουσία 300 περίπου φίλων της Ομόνοιας, ο Γερμανός αμήτικός, Τήμο Βέντσιελ, πμήθηκε σπότην Θύρα ϐ, µε τηναποχώρηση του από την οµάδα µετά από τρία χρόνια παφουσίας του στο τριφύλλι. Ο Γερμανός αμυντικός έδειξε Ἠμα Ακόμα µια ακόμη φορά πόσο δέθηκε µε τον κόσμο της |ς και ότι θα είναι πάντα Οµονοιάτης, την ίδια ώρα που δὲν έκρυψε τη λύπη του που φεύγει από τους πράσινους. ΕΘΥΡΑ 9 έδωσε Πμηπκή πλακέτα στον Τήμο ο οποίος φανερά σήκνημένος εξέφρασε τς ευχαρισήες του προς όλους. Αποθέωση Βέντσιελ ΠΠ ΠΜ ΕΠΗ 18 Ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό και- ρικό συνθηκών από αυτό που άφησε Πλ λζοιζ αν ολ μι υ1ὴ αποστολή της Ομόνοιας φτάνοντας στην Πολωνία και στην πόλη Πόζναν, καθώς νεος Αρχηγός αποστολής εἶναι ο επικεφα- ως ο] ο ο! τµήµατος. Χρι- ολ ο Γεωργίου. ενός εκτός απο το τεχνικὀ και ιατρικο-τιμ. στην αποστολή υπάρχει οµάδα υποστήριξης και εἰκο- νολήπτης. Η αποστολή των πρασίνων θα επι- οκ [οΠ Κο ΜΕ ΙοοιωΙο Πποιμ ἡ τον μα ζει το ΠΟΤΟ εζΟΙ ΓΗ Χρήστος Καρυπίδης, Χριστόφορος Χαρα- λάμπους, Χάρης Κυριάκου, Νοέλ Κασέκε, Μπρούνο Αγκουϊάρ, Χοσέ Μανουέλ Ρου- έδα, Κωνσταντίνος Μακρίδης. Λέαντρο Μαρκολίνι, Σταύρος Ζεβλάρης. Γιάννης Χατζηβασίλης, Βερολιούμπ Σάλατιτς, Πάρης Μαυροφτής, Γιώργος Εφραίμ, Ανδρέας Αβραάμ, Δημήτρης Χριστοφή, Άλεξ Ντα Σίλβα, Ερνάν Ρενχίφο, Γιόζιπ και στο προπονητικό κέντρο της, Όπα- μον Η αποστολή των κυπελλούχων έφτασε το πρωίτου Σαββάτου στην Πολωνία και πο Κολ ΤΗ Το Ον κο νο Η πρώτη προπόνηση Των η ΓοζοοἩ επί Πολωνικού ΕΙ πραγµατοπο!- ήθηκε χθες το ολ ια ῇ μον βανε για µια ακόµη φορά(όπως συνή- πο Ποπ Πλ Ἡ δες) ασκήσεις φυσικής κατάστασης και Ποπ Κ. ΤΟ] ζω ζο ο) ο ίὰν περιλάμβαναν σε µεγάλο βαθµό µπόλα. Στο μεταξύ χθες το απόγευµα αναµε- νόταν να φτάσει στην Πολωνία και στο προπονητικό κέντρο και ο Σάλατῃς, ο οποίος ταξίδεψε πρώτα στην χώρα του Ελβετία, ώστε να πάρει µαζίτου τα προ- σωπικά τὀυ ανπκείµενα. Ο Σάλατπς αν δεν ο ιν χθεσινή απογευματινή ιτ ος. Τη τοτ.ς.Ἡ θα μα) µετους το ο μι σ Ε δι η. προπόνήση. Το πρόγραµµα για σήµερα Κυριακή περιλαµβάνει διπλή προπόνηση. | Ἡ αποστολή της Ομόνοιας που βρί- -. σκεται από χθες στην Πολωνία είναι 4 Ίμελής και αποτελείται από τα ακό- λουθα άτομο: Αντώνης Γεωργαλλίδης, Νταμιάν Φρα- σκαρέλι, Γιώργος Λοΐζου, Γιουβάλ Σπούν- γκιν. Ντάβιντσον Μοράις, Ρενάτο Μαρ- ολ ο η ον ολική ολ ὸ ο νὰ ο λαο: τεχνικού του ο) αμ 1ὰ ο οσο ὈνἩ ντο προτάθηκαν τις τελευταίες μέρες και μελετώνται, κι πλ Εν πης ντικό Χαβιέ Τάμος που πέρσι αγωνιζόταν στον ο ο] Βόλου και το κασέ του δεν είναι ψηλό. Ο Χαβιέ γεννήθηκε νὰ παι αραι ο) ο ο είχε συµµετοχή σε 22 αγώνες (1574 λεπτά) πέτυχε δύο τέρ- µατα και δέχθηκε 5 κπρινες. Ο δεύτερος που προτάθηκε είναι ο Ισπανός Ρούμπεν Που- πι σι ονπῶολς ΣΙ ο δν οσο η προ- ο αλλο Ἐν ών ο Σιν νο ολ. Τη λέχθηκαν στην Ετήσια Γενική Σὐνέλεύση του σώµα- τείου, όσον αφορά το χρέος που υπάρχει αυτή την στιγµή στο τριφύλλι, καθώς καιτα όσα εἶδαν τις τελρυ- ταίες µέρες το φως της δημοσιότητας για το εν λόγω Η ανακοίνωση αναφέρει πα ακόλουθα «Αναφορικά µε το χρέος του Σωματείου, όπως αυτό αναλύθηκᾳ ενδελεχώς στα µέλητης Γεηκής Σνέλευ- σης κά τα οποία {μέλη) εὔέκριναν ομόφωνα Ἔς Οἰκο- γοµικές καταστάσεις, αλλά και για να µην δηµιουρ- από γραφόμενα γούνται εντυπώσεις και Ἀχβέντα, ο, ῃ ΞΟΜΟΝΟΙΑ έχε να τονίσει: κ Λιευκρινίσεις Λ.Σ. για το χρέος Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομόνοια µε αφορµή τα όσα. Ἡ πραγµαπκή Εικόνα του χῥέους, µπορεί µόνο να ΥΝΕι ορθά αντιληπτή, εφόσον ληφθούν υπόψη όλοι οἱ λογιστικοί καὶ οικονομικοί παράμετροι. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία του που ανέρχονται σε εκ. ευρώ περίπου, όπως επίσης από τρίτους το σωματείο. Λαµ- τ. βάνοντας αυτά υπόψη, ξεκαθαρίζουµε ξανά ότι, το καθαρό χρέος του Σωματείου ανέρχεται σε 17.8 εκ ευρώ που ουσιαστικά ισούται µε το χρέος που οφείλε- παιπρος τον πρόεδρο του Σωματείου (16 εκ ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι χρέος αυτό προς τον Πρόε- να ἐχειταξινοµηθεί στις µακροπρόθεσµες υποχρεώ- Αποοζεώσημαν τα νέα πα Την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα απο- κιήµατα της ομάδας τους και να πάρουν αυτό- κο φωτογραφηθούν µαζί Παζ: ον εκατοντάδες φίλοι της ο ολο ζα τὸ ναι τν Παρασκευής. ο οι Μο κ μι) πε σἡ Βριβίαμ6» του σωματείου. ἔτην εἰδική εκδήλωση, οι Ῥενάτο Μαρκάσα, Γώζιπ Τάντης, Άλεξ Ντα Σίλβα, Νταμιάν Φρα- κο και Γιάννης Χ' Βασίλης. υπόγραψαν η) μι , τη στήριξη του ο Ποπ μι σα ο η» σεζόν. Οι φίλοι του τριφυλλιού ο ο πι οολ ο μον σοι η Γλλίὰὰ ιο] μίαν οἳ οποίοι έδειξαν να ο οι ο ος Πο αμ σα μη], εκδήλωσα επουσίαζε ο Σάλατιτς. ο οποίος ως γνωστός ολ, ον ος μαι κ λον ουλλιού προέβησαν και στις ακόλουθες δηλώ- ολη ΡΕΝΑΤΟ ΜΑΡΓΚΑΣΑ: «Είμαι περήφανος που είμαι πλέον παίκτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Όχι µόνο γιατί είναι µεγάλη ομάδα αλλά κα γία µένα προσωπικά αφού όταν ήρθα στην Κύπρο στόχος µου ήταν να αγωνιστώ σε µια µεγάλη ομάδα. Θα δουλέψω για να καθιερωθώ στην εντεκάδα, ασφαλώς σέβομαι τις επιλογές του προπονητή», ανέφερε ο Πορτογάλος που στη συνέχεια µίλησε για τον κόσµο: «Ο κόσμος ο [ο [ο πο ο ντε οτώμι με κ τον δύσκολο δρόµο θα παίξει σηµαντικό ρόλο και η δική του παρουσία. τους θέλουμε κοντά μας. Έχω αγωνιστεί εναντίον του και ξέρω τη δύναμη του». Ενώ στο τέλος µας μίλησε για το στόχο της ως Πο ο ο Πο οἩ του Ευτορᾶ |.68συθ, είμαστε η ΟΜΟΝΟΙΑ και τα θέλουµε όλα» είπε ο Μαργκάσα ΓΙΑΝΝΗΣ Χ' ΒΑΣΙΛΗΣ: «Είναι απίστευτο συναίσθημα. Από µια µικρή οµάδα ήρθα στην µεγαλύτερη της Κύπρου. Θα παλέψω για να τον ο πα] χρειάζεται σκληρή δου- λειᾶ, γνωρίζω ο] αρχίζουν τα δύσκολα. Θέλουμε να πετύχουμε σε Κύπρο και Ευρώπη. αν ΠΟ ΤΠ τον μὴ εκδήλωση και ο κόσμος είναι κοντά µας» πα Εν μι σι μη οῇ ο ο ο Ποσο οι] ο ο ολο ο]. αυτή την ομάδα. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι η µεγα- ο ΚΑ η ο ιο ον Πο μοζα αο λ ο κόσμο μας. Και στο Βέλγιο είχα αγωνιστεί η ομάδα που είχε πίεση αλλά αυτό που κάνει οκ. ολα είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος για αυτή πην οµάδα. Πιστεύω πως οι οπαδοίτης ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι οι καλύτεροι ολ ντο Κο ΛΑ 11) ο ο ολ Κα μΧ λα. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που δουλεύει ο Τα ΓΙΟΖΙΠ ΤΑΝΤΙΤΣ: «Είχα ακούσει ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ εἶναι µια µεγάλη ομάδα. µετά όµως από την πρώτη προπόνηση και µετά από αυτή την όμορφη εκδήλωση εδω στη ἄπεεῃ Βομίίαιθ. κατάλαβα πως η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι Πιο Κο ο ο Τσε κόσμο. Η ΟΜΟΝΟΙΑ ειναι µια οµάδα µε Φιλο- δοξίες και χτυπαει κάθε χρόνο τον τίτλο. αυτό εμένα µου αρέσει. Επίσης θέλω να αγωνιστώ στην Ευρώπη. θεωρώ πως µετην ΟΜΟΝΟΙΑ θα τα καταφέρω να αγωνιστώ στους Οµίλους μμ ΝΕ πα ΝΤΑΜΙΑΝ ΦΡΑΣΚΑΡΕΛΙ: «Είχα την τύχη να αγωνιστώ εναντίον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και να δω ποσο Πλ) ο ον είναι αλλά και τι ο μα ο πο ο νε το δώσω τον καλύτερο µου εαυτό» είπε ο Όυρου- γουανός. Για Το ότι µπροστά του έχει τον Ελ µας δήλωσε ότι: «Ο ανταγων!- σµός είναι καλός και για τους δυο µας. Εγώ θα ο ηλ. είμαι έτοιµος να ἱωο μπω πο αθήηΤΙΚο Γημα ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ᾗ ΠΑΦΩΣ ΛΠΗΚΤΗΣΕ [ΛΡΠΟ2ΙΙ - ΣΕΙΛΚ Με τα κυανόλευκα της Πάφου θα αγω- γίζεται στη νέα χρονιά ο Αλέξης Γαρ- πόζης, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο χρόνων µε την ομάδα του Γιώργου Πολυβίου. Η εξέλιξη αυτή χαροποίησε ιδιαίτερα τους παράγοντες και τους φίλους της παφιακής οµάδας, αφού τις τολευταίες µέρες η Λάρισα εἶχε µπει «σφήνα» για την απόκτηση του Λεμε- σιανού διεθνούς.θΘετική η εξέλιξη µε 8η ΣΕΛΙΔΑ Κοντάσε Ασπρογένους - Βάργκας Γαρπόζη, όχι όµως και µε τον Λαμπρό- πουλο. Παρά το γεγονός ότι είχε συµ- φωώνήσει σε όλα µε τη «γαλάζια» ομάδα ο Ελλαδίτης µεσοαμυντικός, στο τέλος «χάλασε» η μετεγγραφή, καθώς προέ- βαλε αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις. Ποδοσφαιριστής της Παφιακής ομάδας είναι και ο 42χρονος Ούγγρος τερµα- τοφύλακας Ζολτ Σιέµποκ Ο υψηλόσω- μος τερματοφύλακας (1.88ο.Πι) απέ- στειλε υπογραμµένο το συμβόλαιο για τα επόμενα δυο χρόνια και αναμένεται ότι θα πάρει τη θέση του βάσικού, αφού θεωρείται στην πατρίδα του ως ένας απότους κορυφαίους τερµατοφύλακες. Απ' εκεί και πέρα, παίκτης της Πάφου Ο Νίκος Νικολάου θα ενισχύσει την αμυντική γραµµή της ΠΑΕΕΚ. μ Αντέας Καρσεράς θα φυλάει τα δίκτυα του Ατρόμητου. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ έμεινε ικανοποιημένος από τις τροπο- ποιήσεις των επιµέρους όρων της συµ- φωνίας και αναμένεται σε νέα συνάντηση που θα έχει µε τον πρόεδρο της οµά- δας να βάλει την υπογραφή του ώστε να ολοκληρωθεί καιτυπικά η συμφωνία. μετεγγραφή. Αναφορικά µε την περί- πτωση του Μιγκέλ Βάργκας, ο Πορτο- γάλος µέσος ήδη έχει στα χέριατου βελ- τιωµένη πρόταση συνεργασίας και όπως διαφαίνεται γεφυρώθηκε το αρχικό χάσμα των δύο πλευρών. Ο ποδοσφαιριστής θα πρέπέι να θεωρείται και ο τερµατο- φύλακας Νικόλας Ασπρογένους, αφού Χθες συμφώνησε προφορικά µε τους παράγοντες της Πάφου και εκείνο που απομένει είναι να πέσουν οἱ υπογραφές για να ανακοινωθεί επίσηµα και αυτή η σσρρσ--α Ἐμπειρη προσθήκη, 0 Καρσεράς έκλειζε το ρύστερ Όπως όλα δείχνουν µπήκε και η τελευταία πινελιά στο ρόστερ του Ατρόμητου Γεροσκήπου αφού µετά την από- κτηση του τερματοφύλακα Αντρέα Καρσεράτο ρόστερ έχει κλείσει. Ο Καρσεράς αγωνιζόταν πέρσι στην ομάδα της Πέγειας και η απόσπαση της ὑπογραφής του θεωρείται πολύ µεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Σάσα Γιοβάνο- βιτς που ξεκινά φέτος τις υποχρεώσεις της µε μοναδικό στόχο την άνοδο. Θυμίζουμε ότι προηγουμένως η διοίκηση του Ατρόμητου απέκτησε τους Μάριο Ιωάννου (ΠΑΕΕΙ) και Χρίστο Νικολάου (Οµπίκου) από την ΑΠΕΠ ,Νικόλα Μισελλίνι, Νάκοφ και Κάντε, αλλά καιτον 23χρονο Κύπριο επιθετικό Χρίστο Μακρή. Επίσης υπόγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας µε την οµάδα της Γεροσκήπου ο Βούλγα- ρος επιθετικός Μπόρισλαβ Χατζούροφ και ο 26χρονος Γάλλος επιθετικός Τσαμµ Εντόγια. Ακόμη µε την ομάδα της Γεροσκήπου συμφώνησε και ανανέωσε ο Ανέστης Ζαφειρίδης. Τέλος, επίσηµη έναρξη της προετοϊµασίας του Ατρόμητου έχει οριστεί γιατις 18 Ιουλίου στην Γερο- σκήπου. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. ΑΚΡΙΤΑΣ 1αξδι αναψυχής Μεγάλη κινητοποίηση για συµµετοχή, παρατηρείται | από τους φίλους του Ακρίτα Χλώρακας. για την κρου- αζιέρα που διοργανώνει η ομάδα τους για τα Ελληνικά νησιά από τις 15 µέχρι της 18 Ιουλίου. Συγκεκριµένα µε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο. ποδοσφαιριστές, παρά- γοντες και φίλοι της οµάδας θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Καστελόριζο και τον Άγιο ΝΙκολα Κρή- | της. Όσοι φίλοιτης ομάδας ενδιαφέρονται για να παρευ- ρεθούν σε αυτή την ωραία κρουαζιέρα παρακαλούνται ο ΜΙΑ ΗΤΟ μη ο ποσο η ο γα, Στο µεταξύ η προετοιμασία της ομάδα θα αρχίσει στις 19 Ιουλίου µε το ρόστερ να έχει ήδη συμπληρωθεί. Ο προπονητής της ομάδας Μάριος Νεοφύτου δείχνει µεγάλη εμπιστοσύνη στους κύπριους ποδοσφαιριστές εξού και ο μικρός αριθµός ξένων που έχουν αποκτηθεί στην ομάδα. Θυμίζουμε ότι ήρθαν οι Άντζελο, Μπούις. ο το ο 2 ΓΑΤΩΡΣΡ ΣΕΤ) ο ΣΩ Ρα. Τελικά ο Καϊρίνος µετακομίζεί στην Παρεκκλησιά, Ισ «Ασφάἀλειο» µε Καΐρίνο, ποιότητα µε Πελενδρίη Σε δύο ακόµη σπουδαίες μεταγραφές προχώρησε αυτή την εβδομάδας η ομάδα της Ε.Ν. Παρεκκλησιάς. Απέ- κτησε τον 29χρόνος(6.6.1982) τερματοφύλακας Χαράλα- µπο Καϊρίνος µε αρκετές συμμετοχές στην Α’ Κατηγορία. Ο Καϊρίνος αναμένεται να βοηθήσει στα µέγιστα στην προ- σπάθεια που θα επιχειρήσει η ομάδα της Παρεκκλησιάς στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας. Ποιότητα στην οµάδα θα δώσει και ο 22χρόνος διεθνής µε την Εθνική Ελπίδων, Κυριάκος Πελεντρίτης, ο οποίος είχε μια εξαιρετική χρονιά µε την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς. ο προπονητής της ομά- δας Άγγελος Τσολάκης αναμένεται ότι µβ την παρουσίατου νεαρού άσου θα έχει ένα πολυσύνθετο ποδοσφαιριστή στο δυναμικό της Παρεκκλησιάς, αφού ο Πελεντρίτης µπορεί να καλύψει τις θέσεις του αμυντικού μέσου, του αριστερού και του δεξιού αμυντικού, αλλά και του στό- περ. ΑΠΟΠ/ΚΙΝΥΡΑΣ Πνακοενώνει ΒΘιψανά ο ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Στην τελική ευθεία έχει µπει ο προγραμματισμός στον ΑΠΟΠ Κινύρα Πέγειας αφού διοίκηση και προπονητής βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Την Πέμπτη έφτασε στο νησί µας για λογαριασμό της Πέγειας ο τερµα- τοφύλακας Γιάννης Ριγανάς που την περσινή περίοδο αποτέλεσε πρώτη επιλογή κάτω από τα δοκά- ριατης Ρόδου. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αύριο θα περάσει από ιατρικές εξε- τάσεις και αν όλα πάνε καλά θα γίνει κάτοικος Πέγειας. Ο Ριγανάς αναμένεται να πλαισιώνειτον Μπαρ- µπόζα στη θέση του άσσου. Θυμίζουµε ότι η ομάδα της Πέγειας έχει συμφωνήσει µέχρι στιγμής µετους Παύλο Παφίτη που αγωνιζόταν στην περσινή περίοδο με την ομάδα 021 της ΑΕΛ, τον 26χρονο Πορτογάλλο επιθετικό Βιε- ῥίνια (αγωνίστηκε πέρσι στην Μάρθα, ενώ φέτος ἤταν στο δὺ µικό της Γκοντομάρ Πορτογα- λίας),τον Θοδωρή Γαλάνη, τον Έντι Μασίνουα, Ρικάρτο Κατσιάνα, Ρίκερς Ρόχαμ, Γιάννη Ρέτσα, Χοσέ Εντου- άρτο Μπαρµπόσα, Ευγένιο Κυριά- κου και Γιώργο Ματσούκα, ενώ προ- φορική συμφωνία υπάρχει και µε τον νεαρό Βύρωνα Νεοφύτου που πέρσι αγωνιζόταν στο Ζακάκι. Αναμένεται ότι µε την απόκτηση ακόµη 3-4 ποδοσφαιριστών το ρόστερ θα θεωρείται ολοκληρω- μένο. Σε µια άλλη εξέλιξη, την Πέμπτη κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρ- κείας του ΑΠΟΓΙ, η τιµή των οποίων ορίστηκε στα 100 ευρώ µετον Άντο Τσούκα να καλείτον κόσµοτης οµά- δας να σταθεί στο πλευρό τους και να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται για επάνοδο στην Α’ Κατη- γορία. Τέλος να αναφέρουμε ότι η επί- σηµη πρώτη προπόνηση έχει ορι- στεί στις 18 Ιουλίου και το βασικό στάδιο προετοιµασίας θα γίνει στην Κύπρο και στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Κατά την διάρκεια της προετοι- µασίας έχουν ήδη διευθετηθεί έντεκα φιλικά παιχνίδια αφού λόγω των αρκετών αποχωρήσεων απότο ρόστερ ο κύριος Πολυδώρου θέλει να µοντάρει όσο καλύτερα γίνεται την οµάδα της Πέγειας ώστε να είναι έτοιµη για τη νέα περίοδο. ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ. Νε πορτιερο τον ξαχαλκα 9 ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σε δύο νέες εξαιρετικές κινήσεις προχώ- ρησε η οµάδα του Χαλκάνορα που ενισχύ- θηκε στη θέση του κεντρικού αμυντικού µε την απόκτηση του Μπέρνατσικ (αγωνιζόταν πέρσι στον Ονήσιλο) αλλά και στη θέση του τερ- ματοφύλακα µε την απόκτηση του Μίλαν Ζαχάλκα. Πρόκειται για Τσέχο τερματοφύ- λακα που φέτος άνηκε στο ρόστερτου Εθνι- κού δεν πήρε όµως χρόνο συµµετοχής λόγω της παρουσίας του Νουρεντινόφσκι, ενώ προηγουμένως ήταν στην Ομόνοια Αραδίπ- που όπου έκανε δύο εκπληκτικές χρονιές. Ο Μίλαν Ζαχάλκα συμφώνησε σε όλα µε την ομάδα του Δαλιού, αφού πρώτα μίλησε και πεί- στηκε από τον προπονητή της οµάδας Μάριο Θεμιστοκλέους. Είναι 34 ετών, έχει ύψος 1,88 και ζυγίζει 82 κιλά. Πρίν την Ομόνοια Αρα- δίππου, αγωνίστηκε στην Αγία Νάπα, ενώ την περίοδο 9007-08 ήταν στην Γκέλα Ιταλίας. Θυμίζουμε ότι προηγουμένως η Διοίκηση του Χαλκάνορα Ιδαλίου προχώρησε και σε άλλες µεταγραφικές κινήσεις αποκτώντας τους Κυριάκο Στυλιανού, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, Ροδο- σθένους, Χρίστο Παναγιώτου και Αντώνη Αντωνίου (Φαρμακά), ποδοσφαιριστές µε εμπειρία που αναμένεται να βοηθήσουν τα µέγιστα για την υλοποίηση των στόχων της ομάδας. Επίσης πέραν των νέων αποκτη- µάτων συμφώνησαν και ανανέωσαν τη συνερ- γασία τούς οι Μαριαν Σταν, Γεωργίου και ο γεαρός Φίλιππος Παουλής που προέρχεται από τις Ακαδημίες της ομάδας, ενώ παρελθόν από την οµάδα αποτελούν οι Λόγκρας, Τανού, Δημητρίου Μιχάλης, Μακένζι, Τίνης και Πιτ- ταράς ο οποίος ήταν δανεικός στον Άδωνη. Μετά και την τελευταία κίνηση και την από- κτηση τερματοφύλακα το ρόστερ του Χαλ- κάνορα είναι σε µεγάλο βαθµό συµπληρω- µένο και ο µόνος λόγος για περαιτέρω ενί- σχυση είναι να βρεθεί κάποια αξιόλογη περί- πτωση που θα είναι βέβαια στα οικονομικά πλαίσια του σωματείου. -Π.ο ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ Ο τερµατο- .. φύλακας Μίλαν Ζαχάλκα, Σισέ στην πρ Σε συμφωνία µε τον Σισέ που αγωνίστηκε παλαιότερα στην ΑΕΚ και την περσινή σεζόν ήταν στο ρόστερ της Αγίας Νάπας, κατέ- ληξε η διοίκηση της Π.Ο Ορµήδειας. Ο Σισέ είναι ένας ποδοσφαιριστής µε πολλές εµπει- ρίες ο οποίος αναμένεται να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα του Γιαννάκη Ποντι- Πο η ο Πέ ηΠ ο ΤοΤοσο της Ορµήδειας ήλθε σε συμφωνία και ένταξε στο δυναμικό της τους Αντώνη Αντωνίου (τερματοφύλακας), Παναγιώτη Ποντικό (από την Ομόνοια Αραδίππου) , Φασουλιώτη, Σάββα Θούπο, Πάρπα και Μανώλη Μανώλη. ιο ΚΟΠ ο απ ΠΠσΣ γασία τους µε την ομάδα και αρκετοί ποδο- σφαιριστές που αποτέλεσαν βαρόμετρο στην περσινή πορεία της ομάδας. Όπως είπε στο Α.Β ο προπονητής της ομάδας Γιαννάκης Ποντικός η ομάδα είναι κοντά σε συμφωνία µε ακόµη ένα ξένο ποδο- σφαιριστή και αν το θέµα αυτό κλείσει θετικά τότε ο προγραμματισμός για την νέα ποδο- σφαιρική περίοδο θα ολοκληρωθεί. Τέλος η επίσηµη πρώτη της Π.Ο Ορµήδειας θα πραγµατοποιηθεί στις 25 Ιουλίου ενώ οι ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν προπονή- σεις τρείς µέρες νωρῄπερα. Κατά τη διάρ- κεια της προετοιμασίας προγραμµατίστη- καν οκτώ φιλικά παιχνίδια µε Δυναμό Περ- βολιών, Σπάρτακο, Λειβαδιακό, Ονήσιλο, ΜΕΑΠ, Διγενή Ορόκλινης, Ξυλοτύμπου και Αγία Νάπα. ο κα με Νίκο Νικολάου Σε µια πολύ σπουδαία μεταγραφική Κνηση προχώρησε π ΠΑΕΕΚ Κερύνειας. Το προσφυγικό σωματείο απέκτησε ταν έµπειρο αιυ- ντικό Νίκο Νικολάου που την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στη Νέα Σαλαμίνα, Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει Είναι µε µεγάλη ικανοποίηση που η ΠΑΕΕΚ ανακοινώνει ην ολοκλήρωση της συμφωνίας συνεργασίας µε τον ποδοσφαρι- στή Νίκο Νικολάου. Μετά από την αποδέσµευσή του ποδοσφαι- ριστή από τη Νέα Σαλαμίνα, η ΠΑΕΕΚ κινήθηκε άµεσα και µε»ο- δικά και συμφώνησε ότι εφόσον η Νέα Σαλαμίνα δεν εξασκήσει το δικαίωµα ανανέωσης, τότε ο ποδοσφαιριστής θα µεταγραρεί στην ΠΑΕΕΚ. Ο πρόεδρος της εταιρείας Κλεάνθης Γεωργιάδης, σε δηλώ- σεις του αναφέρει «Θεωρώ µεγάλη επιτυχία την απόκτηση του Νίκου διότι πέραν της ποδοσφαιρικής του αξίας, που είναι σε όλους γνωστή, έχω προσωπική άποψη για την ηγετική του προσωπικότητα και χαα- κτήρα εφόσον είχα την τύχη να συνεργαστούμε στην Α’ κατ- γορία όταν ήμουν πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκωσίας. ο προ- πονητής µας έχει πλέον στα χέρια του «ακόµα ένα δυνατό χαῃτί, το οποίο θεωρώ ότι θα συμβάλει τα µέγιστα στην επίτευξη τυν στόχων της ομάδας. ο καθρέφτης για όλους είναιτο γήπεδο Και είµαι σίγουρος ότι ο Νίκος θα επιβεβαιώσει την ορθότητα τις επιλογής µας». ΄ Γ 3 αν τ Ενίσχυση µε Πέδρο Και Άμπελ Περείρα. Σε άλλες δύό μετεγγραφές προχώρησε η Δόξα Κατωκοπίάς που έρχονται «καπάκι» στις ήδη δεκατρείς µετεγγραφέςπου ολοκληρώσει ήδη η οµάδα της Κατωκοπίάς. Νέες μετεγΥ ο Ζοάο Πέδρο και ο Άμπελ Περέῖρα. Ὁ Ζοάό Πέδρο είναι 28 νών, αγωνίζεται σαν αμυντικό χαφ, φέτος έπαιξε στην ΓΚο Ὁ- μάρ, ενώ πρὶν από δύο.χρόνια ήταν.στον ΑΣΙλ Λύσης Ὠσον αθθρά. τον Άμπελ Περέῖρα είναι μόλις 21 ετών, εἶναι διεθνής µε την Εθική: Ελπίδων της Πορτογαλίας και ήταν στο δυναμικό της περίφιµης Ψπευφίκα. Ἔχει ύψος 1,79 και αγωνίζεται σαν κεντρικός αμίντι- κος Ζητά προπονητές για Ακαδη μίες Με ἁνάκσἰνώ ση της η Δες ζπιάνα ροσλάνδι ίνα για τα τμήματα Ακαδημιών της. Οι Ἐν ερόμενοι θα πρέπενα είναι κἀτοχοιτου της ΟΥΕΦΑ Βγια υ2{8 17 και δίιλωµα 6 για υ15 και 18, καθώς και ά προπονητή, που εκδίδεται από την ΚΟΠ. Οι ενδιαφερόμενοι [ρέ- πει να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθίνση ἀοχαἰπίο(ὢογἱαπθίισοβι.ογ, ή στην Τ.Θ 27910, 2334 Έγκωμηξια πότε ες πληροφορίες μπορούν να ο πο Ὁ τηλ:σο-5 9 ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ | Στην μεγάλη του αγάπη την ΑΠΕΠ Ππσιλιάς, επέστρεψε µετε από απουσία ενός χρόνου ο κεντρικός αμυντικός Στέλιος Λόγκρας «Ὁ έµπειρος ποδοσφαιριστής πέρασε τη πέρασε την περασµέντ Δευτέρα απότα γραφεία του σωματείου και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Όσον αφορά την περεταίρω ενίσχυση της ομάδας στις επό. µενες ηµέρες αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότεροι από επτέ ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής της ομάδας Σίµος Ταραπουλού. ζης βρήκε τους στόχους που αναζητούσε και νιώθει ικανοποιημέ- νος γιατην ποδοσφαιρική τους αξία. Σε µια άλλη θετική εξέλξη, προέκυψαν γέα όσον αφορά τους Μάτζικ, Σκάζνι και Κόλινς οι οποίοι τελικά ειδοποίησαν τους διοικούντες την οµάδα ότιθα σινε- χίσουν την καριέρα τους στην ΑΠΕΠ. Στο μεταξύ αρκετά φιλκά παιχνίδια ενόψειτης καλοκαιρινής προετοιµασίας έκλεισε οτθύνι- κός᾿ της ΑΠΕΠ, Σίµος Ταραπουλούζης. Η επίσηµη πρώτη έχειφι- στεί γιατις 18 Ιουλίου καιτο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα γνει στην Κυπερούντα µε διπλές προπονήσεις από την Ίη έως τις 12 Αυγούστου. Τα φιλικά της ΑΠΕΠ είναι τα ακόλουθα: 6/8 µε Νέα Σαλαμίνα Εκτός έδρας, {5/8 µε Παρεκκλησιά στο προπονητκό κέντρο Πλατρών, 20/8 στην Κυπερούντα µε Απόλλων, 24/8με Πέγεια εκτός έδρας και 31/8 εκτός έδρας µε Δόξα. ' 0 Χριστοφή στη γραµµή κρούσης Ακόμη πιο δυνατή έκανε την επιθετική του γραµµή ο Εθνικός Άσσιας. Η οµάδατου Στέλιου Στυλιανού | ένταξρ με υποσχετική ενός χρόνου από την Ανόρθωση τον ο] χρόνο επιθετικό Χριστόφορο Χριστοφή, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια βρισκόταν στο ρόστερτης Οµάδας του Φοίνικα, ενώ στην περσινή χρονιά είχε και μία συµµετοχή στην Ανόρθωση. Ο Χριστοφή µαζί µε τους Χρυ- σόστοµο Καλό, Ντίνα Ντιαβαρά, Μάριο Ελευθερίου και Αντώνη Μυλωνά θα αποτελούν στον μαραθώνιο του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, τις επιθετικές αιχμές της ομάδας, Στο µεταξύ µέχρι την ερχόµενη Τρίτη στους «κυανόλευκους» θα κλείσει καιτο θέµα του τερματοφύλακα, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κοινοτικός. Η προετοιμασία της οµάδας θα ξεκινήσει στις 18 |αἰ- λίου, ενώ το βασικό στάδιο θα πραγµατοποιηθεί σε αθλητικό Κέντρο στην Ελλάδα. ΑΛΕΞΗΣ ΓΡ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΙΟΤΑΤΙ5 Τηλ.: 23821041 Φρέναρος ο Τηλ.: 29822999 Παραλίμνι ο Τηλ.: 24102897 Λάρνακα ο Τηλ.: 24594117 Αραδίππου ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΑΔΩΝΗΣ Τριπλέτα στο ρόστερ Σε ακόµη τρεις προσθήκες ποδοσφαιριστών προχώρησε 0 Άδωνης που απέκτησετους Χρυσόστομο Πέππο, Νεο- πτόλεμο Λούτσιο και Βαλε- ντίνο Σωκράτους, ενώ ανανέ- ωσαν και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ομάδα οι Σπύρος Σπύρου και Βενιζέ- λος Συγκρασίτης. Θυμίζουμε ότι µετο που ανέλαβε τα ηνία του Άδωνη ο Άκης Αποστό- λου ξεκίνησε δουλειά στον προγραμματισμό της ομάδας και μάλιστα από τις πρώτες κιόλας μέρες είχαν αποκτηθεί οι Φίλιππος Βάκκος, Αντώνης Μακρής, Αλέξης Προεστός και Γιάννης Απέητος, ενώ συµ- φώνησαν µε την οµάδα του Ιδαλίου και ανανέωσαν το συµ- βόλαιο συνεργασίας τους οι Αντρέας Βασιλείου, Μάριος Σταύρου και Αλέξης Διονυ- σίου. Επίσης µέχρι την επό- µενη Τετάρτη θα γίνονται δοκι- µαστικά στο γήπεδό «ΑΣΠΙΣ» Γερίου, µε την πεποίθηση ότι θα βρεθεί κάποια αξιόλογη περίπτωση και ο Άκης Απο- στόλου θα ανάψει το πράσινο φώς για απόκτηση ποδο- σφαιριστή. Αναμένεται πάντως ότι ενός της επόµενης βδο- µάδας θα υπάρξουν τόσο απο- χωρήσεις, όσο και ανακοινώ- σεις νέων αποκτηµάτων. ΛΟΥΚΑΣΧΡ, ΔΥΝΑΜΟ Συνεχίζουν Ντόµπρυβα και Βιθρέλ Η Δυναμό Περβολιών συµ- φώνησε µε τους Ρουµάνους Ντόμπροβα και Βιορέλ για ανανέωση της συνεργασίας τους αφού διοίκηση και προ- πονητής έμειναν ικανοποιη- µένοι από την παρουσία των δύο ποδοσφαιριστών στην περσινή σεζόν. Θυμίζουμε ὁ ότι αφού αποφασίστηκε ότι στον πάγκο της ομάδας θα κάθε- ται και την νέα αγωνιστική περίοδο ο Πάμπης Αντρέου µε βοηθό του τον Μάριο Παύ- λου ανακοινώθηκε η απόκτηση του τερματοφύλακα Αντρέα Ττίγκη, ο οποίος πέρσι αγω- νιζόταν στον Διγενή Ορόκλι- γης, ενώ συμφώνησαν να παραμείνουν στην ομάδα οἱ Μάκης Γερολέόμου, Μιχάλης Μιχαήλ, Γιώργος Θωμά, Φρί- ξος Φρίξου, Ευστράτιος Ευστρατίου και Λοΐζος Αγα- θοκλέους. Σε δηλώσεις του στο «Α.Β» ο έφορος της ομά- δας κ. Γιώργος θωμά ανέ- φερε ότι εντός της επόµενης βδοµάδας αναμένεται να ανα- κοινωθούν ακόµη τρείς ποδο- σφαιριστές οἱ οποίοι βρίσκο- ντα πολύ κοντά σεσυμφὼνία Ἱ: με την ομάδα. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ Δυνατά φιλικά Η ΑΕΚ Κουκλιών κατάφερε αρκετές µέρες πριν από την επίσηµη έναρξῃ της προετοι- µασίας να ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της ενόψει της νέας περιόδου. Είναι Ὕνω- στόότ αν πολλές αλλα γές προσώπων σε σχέση µε την περσινή ομάδα αφού στό- χος ήταν η δηµιουργία µια δυνατής ομάδας στελεχωµέ- γης µε ποιστικούς ποδοσφαι- ριστές, οἱ οποίοι θα βοηθή- σουν στην υλοποίηση των στό- χων που έχει θέσει το διοικη- τικό συμβούλιο. Η επίσηµη πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ Κουκλιών έχει οριστεί για τις 28 ἰουλίου και έχουν ήδη προ- γραμμµατιστεί φιλικά παιχνίδια µε τις ΕΝΑΔ, Καρμιώτισσα, Ατρόμητο, Πέγεια, Ερήµη, Φοί- γικα και Τραχώνι. ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ Το πρόγραµµα της Εθνικής Ελπίδων Στο Δασάκιτο εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων µε την αντίστοιχη της Ελλάδας και φιλικό στα Σκόπια. Το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 0-21 θα συνεχίσειτις υποχρε- ώσεις του στις 9 Αυγούστου στην Καρλσρούη µε αντίπαλο τη Γερμανία και ακολούθως (2 Σεπτεµβρίου), θα φιλοξενήσει στο Δασάκι Άχνας την Ελλάδα. Μετά την Ελλάδα θα ακο- λουθήσει τον Οκτώβριο νέο εντός έδρας παιχνίδι µε αντί- παλο την Λευκορωσία και μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας µας, στις 6 Σεπτεµ- βρίου 2011 θα αντιμετωπίσει φιλικά εκτός έδρας τα Σκόπια. Η Κύπρος όπως είναι γνω- στό συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και στην πρεμιέρα του περασμέ- γου Μαρτίου νίκησε µε 6-0 το Σαν Μαρίνο στο Στάδιο ΓΣΠ. 9 ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛΑ Η τελευταία ποδοσφαιρική χρονιά άφησε µία γλυκόπικρη γεύση στα στελέχη καιτους φίλους της Ομόνοιας Αραδίπ- που. Στη κανονική διάρκεια του µαρα- θωνίου άλλωστε, ευτύχησε να φθάσει τόσο κοντά στο όνειροτης επιστροφής της στην Α΄ κατηγορία, όσο ποτέ άλλοτε τη τελευταία Ίδετία, Ωστόσο, η πορεία της στα µπαράζτης ανόδου ήταν τέτοια, που την άφἠσε εκτός νυμφώνος διά- κρισης. Πικραίνοντας τους φίλους της και κυρίως τους διοικούντες της, που αισθά- γονται όπως και η ομάδα τους... έπεσε κατηγορία. «Είναι αλήθεια, πως έτσι αισθανόμαστε ακόµα σήµερα. Πατού- σαμε µε ενάμιση πόδι στην Α’ κατηγο- ρία, και... πέσαμε στην Β᾽ . Το άσχημο της υπόθεσης βέβαια, είναιπως.δεν µπο- ρούµε να βρούμε τι ακριβώς έφταιξε», δήλωσε στο «Α.Β.» ο αναπληρωτής πρό- εδρος και εκπρόσωπος Τύπου του σωµα- τείου, Χριστόδουλος Πάρτος. Ο οποίος, ερωτηθείς, κατά πόσο οι θεαματικές αλλαγές που επιχειρούνταιτο τελευταίο δίµηνο στο ρόστερ της Ομόνοιας έχουν σχέση µε την αποτυχία ανόδου της, απά- ντησε: «Όχι ακριβώς. Περισσότερο οι προσθαφαιρέσεις στο δυναμικό έχουν να κάνουν µε τη πολιτική µας για µειω- µένο προὔπολογισμό, Είµαστε ευχαρι- στηµένοι από τους πλείστους ποδο- αθήητικο ημα ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΜειμόΝ0 μπίτέτ, πο]ἠὲς προθύθμες Ο αναπληρωτής Πρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου κ. Χριστόδουλος Πάρτος. σφαιριστές. Όμως, για να συνεχίσουν αρκετοί από αυτούς θα έπρεπε ναπλη: ρώσουμε ακόµα περισσότερα από πέρυσι». Βέβαια, η «φυγή» βασικών παι- κτών οτη τελευταία χρονιά, σε σχέση με το μειωμένο µπάτζετ, δεν μειώνει και τις φιλοδοξίες της διοίκησης, όπως τόνισε µε έµφαση ο κ.Πάρτος, «Τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια γίνεται µεγάλη προσπάθεια για επανα- φορά της Ομόνοιας στη µεγάλη κατη- γορία. Ο στόχος µας, για άνοδο, παρα- μένει αµετακίνητος. Πιστεύω ότι, παρά και το μειωμένο µπάτζετ, μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα για το βήμα παρα- πάνω στη νέα χρονιά». Η αισιοδοξία του Χριστόδουλου Πάρτου, όπως και των υπόλοιπων διοικητικών στελεχών της Ομόνοιας, για ακόµα διεκδικητικότερη στη γέα Χρονιά, έχει άμεση σχέση και µε τη παρουσία του Νώντα Χριστινάκη στο πηδάλιο της ομάδας. «Πιστεύουμε ότι, όχι µόνο καλύψαμε τα κενά που δηµι- ούργησαν οι αποχωρήσεις, αλλά ακόµα πως η ομάδα µας θα είναι ποιοτικότερη και διεκδικητικότερη στη νέα χρονιά. Ο κ.Χριστινάκης µας απέδειξε άλλωστε, ότιη πορεία µιας ομάδας δεν εξαρτάτε αποκλειστικά από τα λεφτά που θᾳ ὅαπα- νηθούν, αλλά από τη δουλειά και το µεράκιτων ανθρώπων που εργάζονται γι’ αυτήν». Αξίζει να αναφόρουµε ότι µέχρι στιγµή η Ομόνοια Αραδίππου µετρά οκτώ νέα αποχτήµατα (Γεωργιάδης, Αβραάμ, Μάρης, Νάγκι, Ῥανκάν, Τσιρούφ, Ροντίλ- σον και Κυπριανού), ενώ θα γίνουν άλλες 2-9 προσθήκες για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμό της. Η προσοχή Χριστινάκη είναι επικεντρωµένη στην... επίθεση, με ζητούμενο ακραίο επιθετικό, ενώ στα σκαριά βρίσκεται περίπτωση απόχτη- σης νεαρού Κύπριου διεθνή περιφερει- ακού επιθετικού. ΑΕ Γρήγορα και µε ποιοτικές προ- σθήκες ολοκληρώθηκε 0 µεταγρα- φικός σχεδιασμός στην ομάδα του Νίκου και Σωκράτη Ερήµης, Σε δηλώ- σεις του στο «Α.Β» ο εκπρόσωπος Τύπου της οµάδας Σωκράτης Σωκρά- τους ανέφερε ακόλουθα: « Έχουμε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό καινιώθουµε ικανοποιημένοι. Πραγ- µατοποιήσαµε αρκετές μεταγραφές, οἱ οποίες θα έλεγα ότι είναι και ποι- στικές, ωστόσο ο πραγματικός καθρέ- φτης είναι το γήπεδο. Πλέον, είναι στα πόδία των ποδοσφαιριστών να αποδείξουν την αξία τους. Έχουμε εμπιστοσύνη στον τεχνικό µας, Σάση Κλεάνθους, ότιθα «παντρέψεῦ τους γέους µε τους παλιούς ποδοσφαιρι- στές ώστε να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο. Πλέον, περιµέ- νουµε µε αγωνία την έναρξη της προ- ετοιµασίας, η οποία θᾳ αρχίσει στις Αισιοδοξία για καλή χρονιά 25 Ιουλίου». Στο µεταξύ σε σώμα καταρτίστηκετο ἂ Στου ΝΑΣ Ερήμής: Αναλυτικά: Πρόεδρος: Σωκράτους, Χ, Ἄναπ. Πρόεδρος: ΤσολιάςΓ, Α.Αντι- πρόεδρος Κυπριανού Γ., Β. Αντι πρόεδρὀς Γέωργίου, Γ. Ἀγτιπρόε- ὄρος: Παρασκευά Ν., Γεγίκός Γραμ- ματέας: Χριστοφόρου Γ: Λάμπρου Λ., Ταμίας: Σωκράτους Κ: Κυριακί- δης | [.Σὲ µία άλλη εξέλιξη σε κυκλο- φορία τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του ΝΔΣ Ερήµης. Η διοίκη: ομάδας καθόρισε πολύ καλέ ο. για τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς . θέλει να φέρεί όλο τον κόσµο της κοινότητας κοντά ώστε να βοηθή- σουντους ποδοσφαἰριστέοτου Σάση Κλεάνθους στό δύσκολο μαραθώνιο που έχουν τη νέα περίοδο. Τα εἰσι- - τήρια πὠλούνται στην τιµή των 50. ευρώ. : ΞΑΛΕΞΗΣ ΠΡ. ο ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ Ακόμη ένα ιστορικό τρόπαιο κατάφερε να κατακτήσει η ομάδα του Κούρη Ερή- µης γιατην ποδοσφαιρική περίοδο 2010- 2011, καθώς στον αγώνα σούπερ καπ της Σ.Τ.Ο.Κ.που έγινε την Κυριακή (19/06) νίκησε στο γήπεδο του Μαρωνίου µε 2- Ίτην ομάδα του Λειβαδιακού/Σαλαμίνα Λδιβαδιών. Στο αγωνιστικό µέρος του παιχνιδιού, στο πρώτο σαρανταπεντά- Πετυχηµένη ήταν η χρονιά που πέρασε για τον Κούρη Ερήµης. . ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ [όμισε την τροπαιουήκη! λεπτο η οµάδατου Κούρη Ερήµης κατά- φερθ να προηγηθεί µε 2-0 µε γκολπου πέτυχαν οι Θρασυβούλου καιο Ζευκής από την άσπρη βούλα, ενώ µε περισ- σότερη προσοχή στην τελική προσπάθεια η ομάδα του Μαρίνου Θεοδώρου θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα τέρματα. Στην επανάληψη η οµάδατου Λειβαδιακού/Σαλαμίνα Λειβαδιών κατά- φερε να μειώσει σε 2-Ί στις λίγες φάσεις που είχε κατά την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Ο αγώνας δυστυχώς στιγ- µατίστηκε από τον σοβαρό τραυµατι- σµό του Μιχάλη Χαϊλή, ο οποίος απο- χώρησε στα πρώτα λεπτά της συνά- ντησης. Αυτή ήταν η καλύτερη ποδο- σφαιρική χρονιάτου σωματείου από την ημερομηνία ἱδρύσεως. του(] 966), καθώς κατάφερε να κατακτήσει τέσσερις τίτ- λους(ΑΣΠΙΔΑ ΕΠΟΛ, ΚΥΠΕΛΟ ΕΠΟΛ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΣΤΟΚ, ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟΚ), θέτοντας έτσιπιο ψηλούς στόχους γιατη νέα ποδοσφαιρική χρο- γιά 2011-2012. Για την ιστορία στο παι- χνίδιτου Σούπερ Καπτης ΣΤΟΚ ο Κού- ρης Ερήµης αγωνίστηκε µε τους ΝιΚΟ- λάου, Κασέττα, Ζρυκή, Χρήστου Δ., Αντω- γίου (82’Αθηνάκη), Χ΄ Κυριάκο, Χρήστου Χ., Προκοπίου, Χαϊλή (13'Χριστοφόρου) Θρασυβούλου (89’Σόλων), Μπέρος. ϱ Ξεκίνησε ο προγραμματισμός στην Ελπίδα Αστροµερίτη µε στόχο µια αξιοπρεπή πορεία καιτην αποφυγή οποιωνδήποτε περιπετειών στο πρὠ- τάθληµα της Δ’ Κατηγορίας. Οι διοικούντες της ομάδας έχουν ήδη ανανεώσει τα συμβόλαια των πλείστων ποδοσφαιριστών που αγω- γίστηκαν την περασμένη αγωνιστική ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ περίοδο και ανέβασαν την οµάδα στη Δ’ Κατηγορία. Ενώ θυµίζουµε ότι µε το τέλος των αγωνιστικών υποχρε- ώσεων αποφασίστηκε ότι στον πάγκο της Ελπίδας θα παραμείνει ο Πανί- κος Χατζηγεωργίου µε βοηθό του τον Κλείτο Χατζηβασιλείου ο οποίος θα είναί και προπονητής των τερµα- τοφυλάκων. Σίγουρο πρέπει να θεω- Παπούτσι από τον τόπο σου... ρείται ότι θα αποκτηθούν γύρω στους δέκα ποδοσφαιριστές από την ευρύ- τερη περιοχή µε τους έξι να είναι ήδη πολύ κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Αστροµερίτη ενώ δεν θα αποκτηθεί ούτε ξένος αλλά ούτε κοι- γοτικός ποδοσφαιριστής. Μέσος όρος ηλικίας της ομάδας υπολογίζεται να είναι στα 25 µε 23 δ χρόνια. Τέλος η προετοιμασία της ομάδας του Αστροµερίτη γιατη νέα ποδοσφαιρική περίοδο είναι προ- γραμματισµένη να ξεκινήσει τη Δευ- τέρα 18 Ιουλίου στο γήπεδο του Ελλη- νισμού Ακακίου το οποίο θα χρησι- µοποιείται για τα εντός έδρας παι- χνίδια της νεοφώτιστης ομάδας. ΛΟΥΚΑΣ Χρ. Θη ΣΕΛΙΔΑ ΑΕΖ Άρχισε δουλειά ο Μαυρουδής Άργησε αλλά πήρε µπρος ο προγραμματισμός στην ΑΕΖ. Νέος τεχνικός της ομάδας είναι η παλιά δόξα της ΑΕΛ, ο Λοΐζος Μαυρουδής, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόταν στον πάγκο της Αναγέννησης Τραχωνίου. Ο έµπειρος προ- πονητής αμέσως µετά την συµ- φωνίατου µε τους «πράσινους» άρχισε τις επαφές µε ποδο- σφαιριστές ώστε να ενδυνα- µώσει το ρόστερ της ομάδας. ΑΛ. ΠΡ. ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΣΤ0 πηδύλιο 0 Πιεβέτης Μετά την οριστική απόφαση ότι ο πρόεδρος της ομάδας του Φρενάρου Νίκος Μιχαήλθα συνε- χίσει και τη νέα χρονιά η διοίκηση ανακοίνωσε ήδη τον προπονητή που θα Κάθεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για τον Χρί- στο Πιερέττη, ο οποίος είναι ένας εξρλίημος τεχνικός που έγραψε τη δική του ιστορία ως ποδοσφαιρι- στής στο Φρέναρος. Ο Χρίστος Πιερέττης έχει ήδη ξεκινήσει διερ- γασίες για την δηµιουργία της γέας ομάδας µε πρώτιστο στόχο την απόκτηση τερματοφύλακα και επιθετικού. Αξίζει να σηµειω- θεί ότι µέχρι στιγμής υπόγραψαν καιθα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ομάδα Τη νέα περίοδο οι Τσολλάκης, Γεωργίου, Παπαθα- νασίου, Δαμιανού, Ταμπουκάρης και Τοφής, Τέλος, απότις 13 µέχρι τις 20 Ιουλίου θα υπάρχουν δοκι- µαστικά ποδοσφαιριστών και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαι- ριστή, η διοίκηση θα προχωρή- σει στην απόκτηση του. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Κισσός: Έτοιμος για την έναρξη Στον Κισσό µετράνε αντί- στροφα ενόψει της «Πρώτης» της ομάδας που ξεκινάει στις 20 Ιουλίου. Η ομάδα της Κισσό- νεργας συνεχίζει για ακόµη µια χρονιά µε τον Κύπριο προπο- γητή Φίλιππο Χατζηλούκα, ενώ στόχος θα είναι µία καλή πορεί στην Δ’ Κατηγορία. Η ομάδα έχει ενισχυθεί ήδη µε ένα αριθµό κοντά στους δεκατέσσερις ποδο σφαιριστές ενώ στόχος είναι η ενίσχυση µε ακόµη 2-3 νεαρούς από τις «μεγάλες οµάδες» της Πάφου. Είναι γεγονός ότι ανα- γεώνεται πλήρως ότι η ομάδα πλήρως και θα χρειαστεί σκληρή δουλειά από όλους στην προε- τοιµασία για να δέσει η ομάδα και να είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος Δ’ Κατη- γορίας. Η προετοιμασία θα αρχί- σειστις 20 Ιουλίου. . ο 0 Κέδρος απέκτησε... Βασιλέα Στον Κέδρο Ερκνησαν τις διορ- γασίες έτσι ώστε να παρουσια- στούν έτοιμοι µε την έναρξη της γέας ποδοσφαιρικής περιόδου και μάλιστα προχώρησαν στην απόκτηση του Αβραάμ Βασιλέα που την περσινή σεζόν αγωνι- ζόταν στον Κορμακίτη. Επίσης᾽ οι πλείστοι πι στές από το περσινό ρόστερ συμφώνη- σαν µε την διοίκηση της οµά- ὅας καιθα συνεχίζουν να αγω- γίζονται στον Κέδρο καιτην νέα σεζόν. Επίσης, οι Μαριάν και Παυλής που αγωνίζονταν στον Κέδρο και πέρσι υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο στην ομάδα ενώ υπάρχουν επαφές µε ποδοσφαιριστές για υπο- γραφή ακόµη δύο επαγγελµα- τικών συμβολαίων, Αναμένεται ότι µέχρι την λήξη της μετα- γραφικής περιόδου θα γίνουν ακόµη οκτώ συνολικά µετα- γραφικές κινήσεις. Τέλος, λύση δόθηκε και στο θέµα του γηπέ- δου µε την νεοφώτιστη ομάδα να χρησιμοποιεί ὡς έδρα της το γήπεδο του ΘΟἱ Λακατάµιας. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Εκκρεµύτητα για τρεις Μετά την ανανέωση του συμβολαίου µε 15 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στην ομάδα, και την προηγούµενη αγωνι- στική περίοδο αλλά και τις πέντε προσθήκες των Κυριάκο Χάτζιαρο (από Αναγέννηση Δερύνειας), Άθω Αγγελή, Χριστο Εγγλέζο, Χριστόφορο Χριστοφή κιτου τερματοφύλακα Μπαρ- τόνς, όλα έδειχναν ότι η διοίκηση του Σπάρτακου Κιτίου ήταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του προγραμματισμού της για την νέα σεζόν. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν από τις 15 ἰουνίου Γυμναστήριο και εργοµετρικές εξετάσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί σε ποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκο- νται ενώ στις 25 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη επίσημη προπόνηση της ομάδας, Ωστόσο, ηνέα απόφαση της ΚΟΠ που αφορά τα επαγγελ- ματικά συμβόλαια, δεν αφήνει ανεπηρέαστη την οµάδατου Σπάρ- τακου αφού τρείς ποδοσφαιριστές της υπάρχει πιθανότητα να µην έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο πρώτο µισό του Πρω- ταθλήµατος. Έτσι µετά από αυτή την εξέλιξη και σε περί- πτωση που η απόφαση της ΚΟΠ δεν αναθεωρηθεί, τότε η διοίκηση της ομάδας είναι υποχρεωμένη να προβεί σε ακόµη τρείς µεταγραφικές κινήσεις. Τέλος, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έχουν οριστεί οκτώ φιλικά παιχνίδια τα οποία όµως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσηµα. Στύχος η άνοδος Την περασμένη Τετάρτη έγινε µια πρώτη συγκέντρωση ποδοσφαιριστών και διοίκησης του ΠΟΛ/ΙΑΕΜ Μαρωνίου όπου ξεκαθαρίστηκε ὁ ότι στόχος της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο που δεν είναι άλλος από την άνοδο στη Β’ Κατηγο- ρία. Επίσης δόθηκε συγκεκριµένο πρόγραµµα εκγύµνασης σε κάθε ποδοσφαιριστή έτσι ώστε να παρουσιαστούν όλοι έτοιμοι µε την έναρξη της προετοϊµασίας, Θυμίζουμ στι µέχρι στιγµής η ομάδα του ΠΟΛΙΑΕΜ Μαρωνίου ένταξρ στο ὄυνα- µικό της τον Κανελλά ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην ΜΕΑΠ, τον Παναγιώτη Ονησιφόρου, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου από τον ΑΣΙΛ καιτον Ντάνου ο οποίος την περσινή περίοδο άνηκε στο ρόστερ του Χαλκάνορα. Επίσης µετά την αποχώ- ρηση του τερματοφύλακα της ομάδας Χρίστου Δημητρίου, αποκτήθηκε ο τερματοφύλακας του ΑΣΙΛ Πεπετόπουλος, ενώ συμβόλαιο συνεργασίας µε την ομάδα του Μαρωνίου υπέ- γραψαν ακόµα οι Παναγιώτης Φρούντζος, Κωνσταντίνος Σπυ- ρίδωνος, Αντρέας Καλός και Πολυκάρπου Παναγιώτης. Τέλος, από το περσινό ρόστερ συμφώνησαν και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται µε τα χρώματα της ΠΟΛΙΑΕΜ Μαρωνίου οι Μάριο Κάρλος, Αντρόνικος Αβραάμ, Γιώργος Καλαϊντζίδης, Κώστας Αντωνίου και Γιάννης Μαυρής. {Απλή ενίσχυση ο Στην απόκτηση του επιθετικού αργα, ο οποίος αγωνιζόταν κάπαλαύτερα ο ιρομφ ή δµς ομάδα καὶ Του νεαρού Ραφα- έλου προχώρησε ο Ηράκλής Γερολάκκου σε µια προσπάθεια πού νεται ο ο του Ρόστερ καὶ επάνοδο στα σαλόμα της της 8 με ότι η διοίκηση δίναι υπο) ὠμένη να προχωρήσει είς πόδοσφαίρι 3 στών λόγω τού νέου κανονισμού ος ἵίατα Πρωταθλήματα της [7 και Δ' Καπηγο- Παρελθόν απότην οµάδα αποτελούν ς οι Προ- . εστε Μιχαήλ και Αντωνίου ενώ η διοίκηση ναενε , Όπως δήλωσε στην εφη- Μ ο, Ὃ ο Ιῥνο, ἱχάλης Αρέστη, η α ο σος ο σα η) νο αράνώναχη να το Πρωτάθλημα και η άνοδος - σχυθεί, ἐν αχ νο αζλίλπο Ὅη έτσι ῴστε να µην υπάρξουν ΛΟΥΚΑΣΧΡ. ΑΕΚ ΚΟΡΑΚΟΥ Συνεχίζουν 01 «παλιοί» Αρχικός στόχος στην ΑΕΚ Κοράκου ήταν η φεπνή οµάδανα αποτελείται κυρίως από τους ποδοσφαιριστές που κατάφε- ραν να ανεβάσουν την ΑΕΚ στη Δ’ Κατηγορία. Αυτός ο στόχος που έθεσε η διοίκηση φαίνεται γα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο αφού οι πρώτες επαφές που έγιναν ήταν θετικές. Μέχρι στιγμής ανανέωσαν την συνερ- γασία τους µε την νεοφώτιστη ομάδα οι Ιωάννης Κλεάνθους, Ἰωάννης Χριστοφή, Χρίστος Παραπάνος, Βορκάς, Ευστα- θίου, Κωνσταντίνου και Βασίλης Βορκάς. Μάλιστα σύµφωνα µε πληροφορίες η ομάδα της Κορά- κου είναι πολύ κοντά στην υλο- ποίηση δύο μεταγραφών οι οποίες προκαλέσουν αί καιθα διαψεύσουν όσους προ- βλέπουν όπ στη νέα ποδοσφαι- ρική περίοδο η ΑΕΚ δεν θα παρουσιαστεί ικανή να διεκδι- κήσει την παραμονή της στα σαλόνια της Δ’ Κατηγορίας. ΛΟΥΚΑΣ ΧΡ. Ακόμη δύο θέσεις Μετά την απόκτηση του εξαιρετικού επιθετικού Ντέιβι Οπάρ στην Καρµιώτισσα ψάχνουν ακόµη δύο θέσεις για να κλείσουν το ρόστερ. Συγκεκριµένα οι παράγοντες της ομάδας των Πολε- µιδιών και πάντα µε την σύμφωνη γνώµη του προπονητή Γιώρ-΄ γου Ιωσηφίδη ψάχνουν για ένα µεσοεπιθετικό και για ακραίο αμυ- ντικό.. Θυμίζουμε ότι νέα αποκτήµατα της Καρμιώτισσας είναι ο Τάκης Τάκη (τερματοφύλακας), Άλκης Αλκιβιάδης, Νικόλας Πανα- γίδης, Λούις Λοΐζου, Ανδρέας Αντωνίου, Ανδρέας Κυριάκου, Κού- λης Ανδρέου, Ανδρέας Ρουσουνίδης, Χρίστος Κυπρής και Νικό- λας Φυσεντζίδης. Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που ανα- γέωσαν τα συμβόλαια τους «ερυθρόλευκους» είναι οἱ Ανδρέας Τιμοθέου, Μιχάλης Μιχαήλ, Παναγιώτης Παύλου, Σάββας Κύπρου, Ανδρέας Φωτίου, Τζακ Χριστοφίδης, Γιάννος Κολώνας και Μπα- σάσκου Σιπριάν. Η προετοιμασία της Καρμιώτισσας θα ξεκινή- σειστις 18 Ιουλίου. ΑΛΕΞΗΣ ΠΡ. Κτίζεται εκ βάθρων Αρκετές νέες προσθήκες πρόσθεσε στο δυναμικό της η ΑΕΚ Κυθρέας που ως γνωστό θα αγωνίζεται στη νέα χρονιά στη ἂΊκατη- γορία. Η προσφυγική οµάδα απέκτησε τον Βασίλη Ξενοφώντος που αγωνιζόταν στον Εθνικό Άσσιας, τον τερματοφύλακα Κων- σταντίνο Λαδά µε θητεία στο Διγενή Μόρφου, τον νραρό επιθε- τικό Λάζαρο Π᾽ Λαζάρου, από τον Εθνικό Άσσιας, τους, Λένο Αυξεντίου, Ξένιο Θεοκλή, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, Δώρο Χ’ Παναγώτου, Ιωάννη Αδάµου, Αλέξανδρο Ηλία, από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Λευκωσίας, τους Σοφοκλή Κέστορα και Σάββα Αραβή, καθώς και το Θεοδόση Φειδία που αγωνιζόταν στη Δοξα Κατοκωπιάς, Επί- σης ενέγραψε τον πρώην αμυντικό της []αντελή Παντελή και τον Ανδρέα Καµηλάρη που αγωνίστηκε παλιότερα στην ΠΑΕΕΚ.Οι ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει από τις 15/06 γυμναστήριο και έδωσαν ραντεβού για τις 20/7 στο Κοινοτικό Αγλαντζίας για την έναρξη της προετοιμασίας, Δημιουργία ομάδας 0-1 Μπορεί η οµάδα της ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου να έχει υποβιβα- στεί από την ΚΟΠ εδώ και δύο χρόνια όµως οι άνθρωποι της οµά- δας δεν σταματούν να προσφέρουν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του σωματείου, στη νέα χρονιά θα δημιουργηθεί οµάδα /-17, η οποία θα λάβει µέρος στην οµο- σπονδίατης ΠΑΟΚ. Όσοι νεαροί ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στο δυναμικό της εφηβικής οµάδας, παρακαλούνται όπως επι- κοινωνήσουν µε τον Γενικό Γραμματέα της ομάδας Μιχάλη Γαλάτη στο τηλ: 99-489265. ΑΛ.ΠΡ. 6ΟΝΤΗΑΟΤΟΡΒς - ΡΕΝΕΙΟΡΕΗ» 6Ο0Ο5ΤΑ»5 ΡΑΡΑ ἃ 5ΟΝ» Ι.ΤΟ 19Β4Γ Κωστή Παλαμά - Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός, Τηλ.: 25751975, Κιν. 99442168, Φαξ: 25751976, 6-πιαί!: ραρᾶςεςί(ΦΙοᾳοςφπεῖ.οΟΠΙ.Ογ Ί0η ΣΕΛΙΔΑ ΚΟΣΜΟΣ -- ΚΕΡΑΥΝΟΣ Άρχισε µε... πύργο: Δεν ξέρουμε αν στον Κεραυνό έχουν κάποια... έφεση στο σκάκι, τι ο Τι σΤωΜτοζσΗ αφορά τη “σκακιέρα του προγραµ- µαπσμού΄ έχουν ξεκινήσει µε... πύργο και μάλιστα εκ Τσεχίας! Για την από- κτηση του Αλές Τσαν ο λόγος, του Ἄΐχρονου, ύψους ο.14 διεθνή σέντερ ο οποίος από το βράδυ της Πέµπτης είναι και δια της επισήµου παίκτης των ερυθροκήρινων. Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Τσέχος διε- ο το ΠΚ Τεν ντ Αυτο έτους. «Πρόκειται! για µιαν σπουδαία πιστεύω κίνηση που θα βοηθήσει σε καλάθια. Η περίπτωση αυτού του νομος . ζο Το Γη αποφασίσουµε να προχωρήσουμε στην απόκτηση του». Με αυτά τα σχόλια ο προπονητής του Κεραυνού, Παναγιώτης Γιαννα- ράς αναφέρθηκε στην απόκτηση του Αλές Τσαν. Εδώ πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι ο παίκτης αυτός είχε αγωνισθεί εναντίον της Εθνικής μας κατά τον προκριματικό αγώνα για τη 2η κατηγορία του Ευρωπαῖ- κού πρωταθλήματος, που είχε γίνει πέρσι τον Αύγουστο στο Ντέτσιν της Τσεχίας. Σε κάποιες φάσεις δε, είχε ΄κοντρα- Τζο-Τζο Γκαρσία, τον οποίο οὐσια- στικά αντικαθιστά στο ερυθροκ/ρινο [ο οσο κ {1ε]] ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΤΕΡΕΛ ΧΑΡΙΣ Εν) (Τρ Μη ονἩ πολύ κοντά στο να φορέσει µε τα ερυθροκίτρινα, ο μα κοἩ ο. υπογεγραμμµένο΄στον ο ο. ο ο το]. Γον υεωζνκΕ «Ταν Τηο) νειστις επόµενες δύο µε τρεις µέρες να το υπογράψει. Ο 25χρονος σού- τινγκ γκαρντ αγωνίζεται εδώ και τρία Χρόνια στην αναπτυξιακή λίγκα (ΝΒΡΙ) της Αμερικής. Την περσινή σεζόν µε τους Βάιπερς είχε 13,9 αθήητικο ημα χορεύουν οἱ νταμπλούχοι Ανακοίνωση εξέδωσετο Δ.Σ. της ΕΘΑ Έγκωμης, με αφορμή τον χορόπου θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Τρίτη, µε σκοπό να πανηγυρίσειτην κατά- κτηση του φετινού ντα- µπλ. Η ανακοίνωση ανα- φέρει τα ακόλουθα: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το διοικητικό συμβούλιοτου σωματείου μας, ανακοινώνει τη διορ- γάνωση του χορού των κυπελλοπρωταθλητών, που θᾳ πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου και ώρα 21:00 στην Β/ηκοις και κατά την οποία, θα εμφανισθεί η γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια, Ελένη Φουρέιρα. Το γεγονός αυτό µας κάνει να πιστεύουμε ότι η όλη εκδήλωση θα στε- φθεί µε Ιδιαίτερη επιτυ- Χία, κάτι στο οποίο, πιστεύ- ουμε ότι θα συντελέσει και η συµµετοχή του κοι- νού και εἰδικά των φίλων του σωματείου µας και γενικότερα του αθλήµα- τος» 9 Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφο- ρίες, µπορείτε να επικοι- γωνήσετε µε τους αριθ- μούς: 9945940905 4. 99649365 ΑγμένγοΙΤΕΙ γεύτερᾶ Μέσα μα βδομάδα που μπαίνει, είναι πολύ πιθανόν ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΚΟΣΜΟΣ: ἱπίοιοοίίοσς ΕΟΑ ΗΕ 1) ΕΠΙ) ΠΧ) Είναι η τρίτη στη σειρά χρονιά που η ΕΘΑ έχει προχωρήσει σε κατά πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις υπόλοιπες οµάδες του καλαθοσφαιρικού πρωταθλήµα- τος πιο µπροστά, όσον αφορά τον προγραμματισμό της! Αυτό από τη στιγµή που οι Κιτρινό- µαυροι έχουν κλείσει µε όλα τα ζητήματα που αφορούν το έμψυχο τους υλικό και χαρακτηριστικό είναι το ότι έχει απομείνει µονάχα ένα και όλα τελειώνουν! Αυτό το ένα όµως, είναι καιτο αποκαλούμενο «μεγάλο στοίχημα» και όχι άδικα! Ο λόγος για τον Κιγκ, ο Αμερικανός σέντερ του οποίου η παραμονή στους κιτρι- νόµαυρους για τρίτο στη σειρά χρόνο, είναι ο διακαής πόθος τόσο της τεχνικής ηγεσίας, όσο και της διοίκησης. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο ΚιΥκ, θα απαντούσε µέσα στις προηγούμενες µέρες. Όμως αυτή του η απάντηση έχει πάρει λίγες µέρες παράταση, αλλά πλέον αναμένεται σύντομα. το βέβαιο όµως είναι ότι όσο κρα- τάει αυτή η αναμονή, η αγωνία στην Έγκωμη θα «κτυπάει κόκ- κιΝΟ»! ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΤΑΤ Πάντως η βδομάδα που πέρασε, είχε επιφυλάξει µιαν πολύ ευχά- ριστη εξέλιξη στον προγραµµα- τισµό της ΕΘΑ. Ο λόγος για την παραμονή του Κενιάτα Τατ, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρ- Διάκριση για τον Λειθαδιώτη της έστειλε υπογραμµένο το συµ- βόλαιο του, σφραγίζοντας έτσι την παραμονή του στην ομάδα για τρίτη στη σειρά χρονιά! Για το πόσο σημαντικός είναι ο Αμε- ρικανός περιφερειακός άσος, αυτό μάλλον εντάσσεται στα πλαί- σιατης περιττολογίας, για να το αναφέρει κανείς ξανά! Έρχεται Και Π. Φουρέιρα! Ο λόγος δεν είναι για... παί- κτρια| Αλλά για τη φημισμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια, ολλ λα πμο ποαππομ π ου πο λα να απο πώ Ἐν όσον Ελένη Φουρέιρα η οποία θα οσον αφορά τις µάχες κάτω απότα Παναγιώτη Τρισόκα, όπως καιµετον µκολλέγιο της Οκλαχόμα. ο σα Σπουδαία διάκριση για τον Χριστόφορο Λει κορυφαίοι του είδους στην Ευρώπη. κοσµήσει τη γιορτή που διορ- πε .- βαδιώτη και κατ’ επέκταση της οικογένειας της Ο λόγος βέβαια για τους καλύτερους προπο- γανώγει μεθαύριο Τρίτη η γητές στην Ευρώπη και από τους καλύτερους στον κόσµο, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χαβιέ Πασκουάλ, Έτορε Μεσίνα και Άιτο Ρενέσες. Αναμφίβολα αυτή η διάκριση του Λειβαδιώτη, ΕΘΑ Έγκωμης. Ο στενός συνθργάτης του Αντώνη Κωνσταντινίδη, από την περασμένη εβδομάδα είναι κάτοχος του Ειωτοἰθααιθ Μαδίθιπιίπα Οοβοβίπᾳ, αφού βρέθηκε για µια εβδομάδα στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, όπου παρακολούθησε αποτελεί µεγάλη διάκριση και γενικότερα για προπι στήλ συγκεκριµένο σεμινάριο στο οποίο δίδαξαν ο πώς Πρ ΠΟΥ μωρο ών νοκ ήττα: ος ο ῥκιων μπρρ κοίνωση και όλα αυτά µετα- ο ο ο... ο.” ΕΘΑ στην Β/ηκοις5. Περισ-. σότερα για τη µεγάλη αυτή γιορτή, αναφέρονται σε επί- σηµη ανακοίνωση της ΕΘΑ, την οποία δημοσιεύουμε 5 ΑΕΛ « Ιπριοκὸς ο κορι μός., Ειπώσιακή, ων οκ. τᾶ μμ μμν τμ π κ. φράζονται σε παί- Πέμπτη για την καλοθοσφαιρική ΑΕΛ και αυτό από τη σηγµή που το βράδυ κτῆ από πλευράς ΑΠΟΕΛ. ο ο ο Ωω ΤΠ ολο άν Να πβοχωβήσουµε. λίγο ζοκιτρινου σωματείου αρκετές ανακοινώσεις που εἰχαν να κανουν µε παραπέρα και να ο ονε. την καλαθοσφαιρικη οµαδα και Οχι µονο αυτην των ονδρων, - ε ότι όλη υπόθει [ο ο ολο εμας ο ο. «ρα ιόνα απάτης µυστικο” που ηταν η αναληψη της τεχνίκης ηγεσιας απο το Μαρκο Ασωνίτη που θᾳ εχει στο πλευρο του, Τους Χριστο Σπύρου και Τονι Εὐζωνα. Κάτι που ηταν γνωστό εδω και καίρο βεβαια και αυτό απο τη στιγµή που οι τρεις Κυπριο! τεχνικοῖ, µελετουσαν τα τῆς ομάδας που Ὀ ο νο ο αυτο ο ο Ὃ ος υ---- ο Νεκόλας Σύμφωνα µε πληροφορίες µας στο στόχαστρο της ΕΝΑΔ βρίσκεται ο διεθνής Κύπριος Νικόλας Παπαδό- πουλος, το όνοµα του οποίου παίζραι και στον Αχιλλέα. Να αναφέρουμε ότι έχουν γίνει επαφές και µάλιστα έχουν προχωρήσει. Στη µέση, υπάρχει και το οικονο- µικό, που επίτου παρόντος είναιτο µεγάλο εμπόδιο και αυτός είναι ο λόγος που οι κυανόλευκοι έχουν µιαν ,. συγκρατηµένη αισιοδοξία ότι στο τέλος, ο Κύπριος διε- θνής, θα γίνει δικόςτους, Πέραν όµως από αυτήν την περίπτωση, οι κυανόλευ- κοι έχουν έλθει σε επαφή και µε κάποιον άλλον παίκτη από την εγχώρια αγορά. Οι επαφές έχουν προχωρήσει και µε αυτήν την περίπτωση. Επίτης ουσίας, το κεφάλαιο Κύπριοι παίκτες έχει κλεί- σει γιατην ΕΝΑΔ, πλην βέβαια των δύο προαναφερόµενων περιπτώσεων. Κάτιπου έχει να κάνει με τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τους παίκτες που είχε και κατά τη χρονιά που πέρασε κοντά της Π οµάδατου Αγίου Δομε- τίου. Όπως µας αναφέρθηκε από την ΕΝΑΔ, οι κινήσεις για ενίσχυση από τη ξένη και κοινοτική αγορά θα γίνουν µετά τα µέσα του τρέχοντος µηνός, όταν δηλαδή θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το ντόπιο υλικό, όπως καιτο διαθέσιµο βαλάντιο, βάση του ότι ως τότε θα έχει ξεκα- Κρουση σε Αλεξις Ο Μλουτιν Αλεξης (28χρ.. 1.98µ.) βρισκεϊαϊ σίο στοχα- στροτης ΑΕΛ. η οποια προχωρησε οε ὀιερευνητικη κρουση πι ο λαο πο κα Το µονο που προβλήµαπζει τους ανθρωπους της ΑΕΛ ο Κο ΗΕ Πο ολο ο μα έοκς το ποσο είναι ετοιµος να ηγηθε!της ομαδας. Ανακοινώθηκαν επισης οἱ ανανεώσεις των συμβολαίων γιο τους τρεις Κύπριους διεθνείς της οµαδας, τους Γιώργο Πσλαλα. ΜΙχαλη Μο μα ο ηλ ωνΠ να Π ανα λαίου µε τον νεαρό Μαριο Γεωργίου. Βασει του ΤΙ έγινε ως τωρα, στην ΑΕΛ ἐχοὺυν βρει τον κορμό της γέας ομάδας, που θα είναι ο! Κυπριο! ὄιεθνεις. Από εκεί και πέρα, οἱ προσπάθειες ενίσχυσης επικεντρώνονται τωρα στη ξένη και κοινο- ο] ο 142 αι ΓΑΙ οκ να ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ων πι νι Π ο ο ΛΙ Παν του κατά τη βραδιά των ανακοινωθέντων, Αυτό από τη στιγµή που επι- ΕΙ ης ο ηγεσίας της ομάδας από τον Γιώργο Παλάλα, όπως και οἱ υπογραφές συμβολαίων απὀ τις Χριστιανα Μενελάου και Λουκία Λάρκου. Εδώ να σημειωθεί ότι πολύ κοντά στην , : ἃ Σ Επιστροφή, στην οµάδα που την ανέδειξε. εἶναι η Κάλια Παπαδοπού- θᾳρίσει και το ύψος των βοηθειών-χορηγιών, που θα λου, ενώ... οργασμός επαφών παρατηρείται και µε άλλες Κύπριες παἰ- λαμβάνει η οµάδα. κτριες. ο / Τέλος, όσον αφορά τις υποδομές, ο Πέτρος Αντωνίου αναλαμβάνει πο ο η ΧΟΡΟΣ ἡ] ! Ε.9.Α ΕΓΚΩΜΗΣ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ 66ο) 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΩΡΑ: 9.00 Μ.Μ. οἱ πν ρουμε Ξ ό ΠλΕκ αι ον δὺς Κπρουόιαι ος Τόλη Κασκρη καὶ Νικόλα Παπαδόπου '-.... .. Ὅδιτως ο µαν Οστκ ουνομλαμε τοι πηρόεερο ο Επαφές µε Φίσερ Ο Αμεριακνός φόργουορντ, Σαρόν Φίσερ(26χρ., 1999μ.) είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ Λάρνακας, σύμ- φωνα µε πληροφορίες της εφημερίδας µας. Ο Αμερικανός, ο οποίος αγωνίστηκε Πέρσι στις αρχές της σεζόν με το ΑΠΟΕΛίµέχρι το σημείο που τραυ- µατίστηκε), έχει δεχτεί πρόταση από την ομάδα της Λάρνακας και µέχρι την επόµενη εβδομάδα αναμένε- ται να δώσει την απάντησήτου. κλαβοοφαριής ΑΕΚ. Χάρη Νικολάου, ο παράγοντας της ΑΕΚάφησε ένα µικρό παράθιρο ανοικτό, για κάποία άλλη περί. Ὁππώση, «μόνο αν κάτιτέτοιο τύχει» µας είπε. Στα ξένα λοιπόν επικεντρώνεται ο προγραμματισμός των -πρασινοκίτρινων και : ήδη 0 Νικόλας Παπαδόπουλος µελε- :τόει περιπτώσεις, Στόχος είναι η εξεύρεση των όσο «πο δυνατόν καλύτερων λύσεων, αλλά αυτό βάσει καιτόυ κονομιαθή, ῥόυμε ὁτι οι Γ ρηγόρης, ΄. Παντούρης και Ηρακλής Πα- τάκας, είχαν δεχθεί : και μας αρς” ολ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 99459495 / 99643365 ἑΑΜός κο) ΧορηΓΟΙ: ΚΟΠ ΣΕ ογέα-- ὦ οπαΠ Αρχή Ηῆεκτρισμού Κύπρου Γ Ενέργεια ζωής! ο ο )γίζαµε πόση ενέργεια σπαταλάµε... τότε θα ο ο τς διαφορετικά. ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ο Σα ον ΙΤ Πο μα οι Ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαί- ρισης, αναφέρει τα ακόλουθα: «Οποιαδήποτε διοργάνωση διεθνούς αθλητικής εκδήλωσης διεξάγεται ΜΟΝΟ µε τη συγκατάθεση της οικείας ομοσπονδίας και ως εκ τούτου θα πρέπει πρώτα να λαμβάνεται η συγκα- τάθεση της, διασαφηνίζει ο ΚΟΑ σύμ- φωνα µε επιστολή που υπογράφεται απότον Γενικότου Διευθυντή Κώστα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Ο.Κ. Διεθνείς εκδηλώσεις Καλαθόσφαιρας μόνο µε συγκατάθεση της ομοσπονδίας Παπακώστα. Ακόμη η ανώτατη αθλητική αρχή τού τόπου προχωρώντας ένα βήμα πιο κάτω σημειώνει ότι-οι αθλητικοί χώροι που ανήκουν στον ΚΟΑ, δεν θα παραχωρούνταισε ἰδιωτικούς φορείς που επιθυμούν να αδήποτε εκδήλωση, αν δεν ο γι εκ των προτέρων την συγκα: τάθεση της ομοσπονδίας. Με βάση τα πιο πάνω και Προς άρση απο παρεξήγησης η λα Ὁμοσπονδία Καλαθόσφα(- οποιοδήποῖε Ιδιωτἁό οργα- νσφορα και σωματεία επιθυμούν να διοργανώσουν διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις καλαθοσφαίρισης, να-- απευθύνονται στην ΚΟΚ για να εξα- πο ν την σχετική έγκριση. Ὀκεκφράζειτις ευχαριστίες της προς, τον ΚΟΑ που μΕ την παρέμβαση. του διασαφηνίζει τὸ σχετικό θέµα». ᾗ ΚΚ ομΕΙέχεΙ τε Ειβίυπε]κή ΠΙΜΠΙΚΕΙΠ ΙΙ βΙή 1η κιιθίσβΙρΙς Δείχνοντας την πρόθεση της να προ- ωθήσει τη γυναικεία καλαθόσφαιρα η ΚΟΚ συμμετέχει στο 5ο Διεθνές Ευρω- παϊκό καλαθοσφαιρικό καµπ, το οποίο ᾿διοργανώνει η ΕΙΒΑ. Η αποστολή συμπεριλαμβάνεται στο ανα- πτυξιακό πρόγραµµατης ο Κυπριακής Ομοσπονδίας «σὁ Ὁλ Καλαθόσφαιρας και σ’᾿ ῳ αυτή συμμετέχουν δύο µπα- σκετµπολίστριες κάτω των {5 ετών, η Έλενα Μίθυλλου και η Βαρβάρα Γενκενίδη µε µια συνοδό- προπονήτρια, την Μαρία Χριστοδούλου. Το καµπθα διεξαχθεί στην πόλη. Ροβίοπία της Σλοβενίας από τις 9 µέχρι τις 14 Ιουλίου του 201 1 και χαρακτηρίζεται ή η ΚΟΚ ευχαριστείτον ΚΟΑ καιτον από την ἴδια την διεθνή ομοσπονδία καλα- θόσφαιρας (ΕΙΒΑ), ως γιορτή της γυναι- κείας καλαθόσφαιρας. ΤΟ καμπ δίνει την ευκαι- ρία στα κορίτσια να προ- πονηθούν σε Ιδανικές συν- θήκες µε διεθνούς φήμης προπονητές και να γνω- ρίσουν συναθλήτριες τους από όλη την Ευρώπη. Όλα τα ἔξοδα επιβαρύνουν την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλα- θόσφαιρας, η οποία καλύπτει τη σχετική δαπάνη. Με την ευκαιρία ΟΠΑΠ που µε τη δική τους στήριξη και βοήθεια η ομοσπονδία υλοποιθί το αναπτυξιακό της πρόγραµµα. Μεταθανήτια τιµή στον Παύλο Κλεάνθους ο ώμο η οῆ Κύπρου κ. Κώστας Χριστοφίδης και ο πρόεδρος της ΕΝΑΔ. στρατηγός Χαράλαμπος Λόττας. προχώρησαν την ΕΤΗ οκ Κο της αίθουσας «Παύλου Κλεάνθους» στο οίκηµα τῆς ΕΝΑΔ στον Άγιο Δομέ- τιο. Η ονομασία της αίθουσας συνεδριών Πο Το τεμ ε ο Πολ οε ] εκδήλωση στο οίκημα της ΕΝΑΔ απεύ- θυνε ο υιός του µ. Παύλου Κλεάνθους, κ. Πόλυς Κλεάνθους. ενώ την εκδή- [Πχ ης ζωα ώνμε]ὼ ΕΝΑΔ και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέ- σεων κ. Λένια Καττάµη. Πριν τα εγκα(- νια της αίθουσας και τους χαιρετι- σμούς, τελέστηκε αγιασμός. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Με διευρυμένη επιτροπή... Ἡ διοίκηση της Ομόνοιας έχειπλέον στα χέρια της το πλάνο που είχρ ζητήσει από τους ανθρώπους του καλα- θοσφαιρικού τμήματος, για το πως σκοπεύει, να Κινη: θείτην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να αναφέρουμε ότι σύµφωνα µε αυτό το πλάνο, στόχος είναι η διεύ- ρυνση της επιτροπής που θατο απαρτίσει, µε άτοµα τα οποία θα έχουν ο κάθε ένας ξεχωριστά διαφορετικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, στόχος είναι να γίνει ένα είδος ανεξαρτητοποίησης από το σωματείο (µε παρα- µονή βέβαια των συνδετι- κών κρίκων) και αυτό, για να µην το επιβαρύνει από οικονοµικής πλευράς ήτου- λάχιστον αυτό να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Μέσα στις επόμενες μέρες, αναμένονται εξελί- του οικήµατος έγινε ως μεταθανάτια Κολ ο ο αι εο οκειτο ΜΗ τος καλές. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡ σα ΤΠΕ Πο ο κ σα σφαιρικού τμήματος θα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / / Κλεάνθους. ο οποίος µέσω της εται- σαν ο βουλευτής ΔΗ.ΣΥ., Ιωνάς Νικο- έχουν συνάντηση µε τη διοί- Εν ε ώθ καν τῷ. {ζητά γα προσλάβει ρείας Ύδρα Ασφαλιστική στήριζεποι- λάου. ο δήμαρχος Αγίου Δομετίου Δρ. κηση για πλήρη επεξήγηση Ἱμ β η , κιλοτρόπως το σωματείο. Ανδρέας Χατζηλοϊζου και ο ο ο]αὰ του πλάνου που έχουν κατα- σωματεία για τους υπεύθυνο ασ αλεία Πέρα από τους Κώστα ΧἈριστοφίδη υποστηρικτές της ΕΝΑΔ. στρώσει. φ ς | νέους κανονισμούς Ο Γυμναστικός Σύλλογος Τα Παγκύπρια ζητά να προ- αν τῶν Σώµα- σλάβει σε µόνιµη βάση υπεύθυνο ασφάλειας γιατο αθλητικό 4 Ἴ ' γ ὔ (ουν στο: κέντρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία. ΠΙγΙβ [κηβῦ[ᾶ ΚάΙ... ΛΕΜΠΟΙ ΤΕΙΙΕ ο σα τ τ Εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου ασφάλειας, ρυυ 5. ως περιόδου μρά | Εποπτεία προσωπικού ασφαλείας (μόνιμου και έκτακτου) Ποιος δεν ξέρειτον Λεμπρόν Τζέιµε! Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, καθώς καὶ πραγματικά χαιρόµαστε πολύ γι’ ης ο σνη κας Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας Έναν από τους πιο διάσηµους παίκτες έχει εξασφαλίσει συµµετοχή στοκαµπ αυτό το γεγονός»! ματοποίήθηκά στήν Παρου- Συντονισμός εταιρειών φύλαξης ανά την υφήλιο όσον αφοράτο άθληµα που διοργανώνει ο Λεμπρόν Τζέιµς, Με αυτά τα λόγια ο Τζο-Τζο Γκαρσία οαεισιδοσώπων επὰ Συμμετοχή στις συσκέψεις αγώνων της καλαθόσφαιρας. Αυτό το «ἱερό τέρας» της παγκόσμιας καλαθόσφαι- που φέρειτην ονομασία «2011 { 6εΒίοη ύπηθς Κίπσ᾽5 ΑοΒάΘΠΙΥ», (ο πατέρας δηλαδή) αναφέρθηκε στο µεγάλο αυτό γεγονός και σίγουρα καιο αθήητιο βηα 11η ΣΕΛΙΔΑ ΒΩΛΙΙ: Δίσκοῆεξ κἠηρώσεις για τους Πυρωππίους μας ο ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΙΕΡΗ Πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο, έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας οι κληρώσεις των Κυπέλλων Ευρώπης και όλοι οἱ ευρωπαίοι µας έχουν δύσκολες αποστολές. Φέτος, όπως και πέρσι, θα ισχύσει ο κανονισμός του χρυσού σετ σε περίπτωση ισοβαθμίας στις νίκες έτσι οι οµάδες µας έχουν περισσότερες ευκαι- ρίες για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στους άνδρες και στο ΟΕΝ Οµρ η πρω- ταθλήτρια Ανόρθωσις Αμμοχώστου κλη- ρώθηκε αντίπαλος της Γερμανικής Μπερ- λίν. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί 18- 19 ή 20 Οκτωβρίου, 2011 στη Γερμανία και ο επαναληπτικός στις 25-26 ή 27 Όκτω- βρίου 2011. Σε περίπτωση πρόκρισης τότε ο επόµενος αντίπαλος θα είναι ο νικητής της συνάντησης Ισντανμπούλ ΒΒΣΚ (Τουρκίας) - Ουνικάχα Αλμέρια (Ισπανίας). Στην αντίθετη περίπτωση η Ανόρθωσις συμμετέχει στο ΟΕΝ Οµεθηρο Ορ στους 32. Στους 35 θα αντιµετωπί- σειτον νικητή του ΕΠΘΙΩΥ Φἰθπάα(α Νέα Σαλαμίνα - Γκάμπροβο. Ο συνδυασμός αυτός µπορεί να φέρει Βαρωσιώτικο ντέρ- µπι στα ευρωπαικά σαλόνια κάτιπου θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της κυπριακής πετόσφαιρας. Στη Βουλγαρία η Ν. Σαλαμίνα Στο ΟΕΝ 0Π8ΙΘηᾳθ Οιρ η κυπελλού- χος ΕπθίΩνγ οἰαπάαιά Νέα Σαλαμίνα κλη- ῥρώθηκε αντίπαλος της Βουλγαρικής Γκά- µπροβο, Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Λεμεσό 14-14 ή 15 Δεκεμβρίου και ο επα- ναληπτικός στις 20-21 ή 22 Δεκεμβρίου στη Βουλγαρία. Η Γκάμπροβο τερμάτισε 7η στο πρωτάθληµα και αποτελείται µόνο από Βούλγαρους πετοσφαιριστές, Με την Βιέννα η Α.Ε. Καραβά Η δευτεραθλήτρια ΑΕ Καραβά κλη- ρώθηκε αντίπαλος της Αυστριακής Βιέννα. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Αυστρία 13-14 ή 15 Δεκεμβρίου και ο επαναλη- πτικός στις 20-21 ή 22 Δεκεμβρίου στη Λεμεσό, Και οι γυναίκες... Στις γυναίκες και στο ΟΕΝ Ορ η πρω- ταθλήτρια οµάδα του Απόλλωνα Λεµε- σού κληρώθηκε αντίπαλος της τουρκικής λα ({ὴ η «Κυρία» ο Γπτε Κο ασ σῃ ο ο Λες ο μιζο πο) Πέτρος Κοντός στο πηδάλιο της Πο τε ΕΟΟ ΠἩ ανν ” ὃν ποτε» π Γιώργου Πλατρίη που αγωνι- Γαλατάσαρά!. Ο πρώτος αγώνας θα διε- ξαχθεί στις 29-90 Νοεµβρίου ἠΊ Δεκεμ- βρίου 2014 καιο επ ός στη Κύπρο στις 6-7 ή 8 Δεκεμβρίου, 2011. Σε περί- πτωση πρόκρισης τότε ο επόµενος αντί- παλος θα είναι ο νικητής της συνάντησης Νέβεν Σάναν Χάΐφας (Ισραήλ) - Αστερίξ Κιέλντρεχτ (Βελγίου). Στην αντίθετη περί- κ Σὐφῃηλού επιπέδου πρωταθλή- πτωση ο Απόλλων Λεμεσού συμμετέχει στο Εν 0ΠαΙθη09 Ομρ στους 935. Στο ΟΕΝ Ο0µ8θησοθ Ουρ η κυπελλού- χός ΤιαηριηΚοί 48 Νοί ΑΕΛ Λεμεσού κλη- ρώθηκε αντίπαλος της Ρωσικής Οµπσκα. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Ρωσία στις 29-30 Νοεμβρίου ή { Δεκεμβρίου 2011 και ο επαναληπτικός στη Κύπρο Μπίάμ µε Πλατρίη η Σαλαμίνα Σε µια άλλη εξέλιξη η ομάδα της Αμμοχώστου απέσπασε την υπογραφή του διεθνή λίµπερο ζόταν στην Ανόρθωση. Μια τεράστια μεταγραφή για την ομάδα του Αντώνη Κωνσταντί- νου που φαίνεται ότι θα είναι αρκετά δυνατή στη νέα χρονιά. Ο Πλατρίης θεωρείται από πολ- λούς ο Καλύτερος λίµπερο των τελευταίών χρόνων ἀφού µε την Ανόρθωση έχει κερδίσει 5 πρωταθλήματα, 1 κύπελλο και 3 Σούπερ Καπ, Επίσης η ΕΠΘΙΟΥ Βιαπάα{ά να Σαλαμίνα ανα- µένεται να κάνει καὶ άλλες µετα- γραφές που θα κάνουν αἴσθηση αφού ία μ συμφωνήσει µε ακόµα ένα Κύπριο διεθνή πετο- :σφαιριστή, ενώ γίνονται προ- : σπάθειες να ο στην Κύπρο ᾿ ου αγωνίζρται στην . Ευρώπη-και ἡ έχει ἐμπειρία σε ματα. ον στις 6-7 ή 8 Δεκεμβρίου, 2011. Η δευτεραθλήτρια Αιμ]ί Ανόρθωσις Αμμοχώστου κληρώθηκε αντίπαλος της Μπακί Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Μπακού στις 29-30 Νοεμβρίου ή 1 Δεκεμβρίου 2011 και ο επαναληπτικός στη Κύπρο στις 6-7 ή 8 Δεκεμβρίου, 2011. σεζόν 2011-2012. Οἱ κάρτες διαρκεί τικής κάρτας 30 ευρώ. ΕΚΑ αβουΡ Το πετοσφαιρικό τµήµα της ΕΠΘΙΩΥ Θἰβηάαίά Νέας Σαλα- µίνας Αμμοχώστου θα ήθελε να ανακοινώσει ότι 1/1/2011 έχουν κυκλοφορήσει οι Κάρτες διαρκείας για την ισχύουν για όλους εντός έδρας αγώνες του πρωταθλήματος και των ρἰβγ ο. Οιτιµές της κανονικής κάρτας είναί 60 ευρώ καιτης µαθη- Μετά και την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου καλούμε όλους τοὺς Σαλαμιναίους να ενισχύσουν οἰικονο- µικά το τµήµα της πετόσφαιρας. Οι στόχοιτης φετινής χρο- ψάς είναι πρωταγωνισηκοί και σύντοµα θα ανακοινωθούν μετα- γραφές πετοσφαιριστών, που θα ενισχύσουν την ομάδα στη φετινή περίοδο. Χορηγός των καρτών διαρκείας εἶναι η Όσοιθα ἆβελαν να αγοράσουν ᾿ιστήριο διαρκείας παρα- καλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 70002110, 99620461, 99555960 ή µέσω της ιστοσελίδας του σωματείου στο Πᾶρ://ηθᾶςαἰαπηίς.οοΠ].Ογ/ΝοΙθγ/Νο!ιΘγ-5θᾶςοι-οβιά. Κάρτες διαρκείας της ΕΠΕΙΠΥ δΙ8Π(Δ/4 Νέας Σαλαμίνας από σήµερα τους ιό ο ο αὴ σῶττ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ -. 20ΠΗ/20Ι2 σα Ενίος ΕαράΣ δΡΩΝΕΣ Ἑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ κα Ρ.ΑΥ οΡΕ τείων, του. Προέδ αι μελών Ὡς Ππεπς Ώμας Εφαρµογή πλάνου δράσης σε εκδηλώσεις Ελεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων και συστηµάτων ρας θα δειλοιπόν στα µάτια, ο Τζο-Τζο «Μόνο και µόνοτο γεγονός ότιονεα- (ίδιος περιμένει µε αγωνία να δει πως κείου ποδοσφαίρου ΚΟΠ ασφαλείας , - , Γκαρσία τζούνιορ και ολόγος είναιγια µρός, θα κοιτάξει τον Λεμπρόν Τζέιμς θαπάριο διάδοχος του. Να αναφέρουμε καιτου Γενικού Διευθυντή Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης το γιο του διεθνή Κυπροποιηµένου στα µάτια, αυτό θα αποτελέσει ένα τέλος ότιη οικογένεια Γκαρσία έχει ανα- τῆς Ομοσπονδίας κ. Ανθούλη | Σχέδια ασβόλριας και υγείας (προσωπικού και επισκεπτων) άσου της ΑΕΚ (πλέον). µεγάλο ερέθισμα για τον ίδιο, γιανα χωρήσει από τα ξηµερώματατης Παρα- Μυλωνά, που επεξήγησε µε Ελάχιστα ο ντα η Ασφάλειας Να αναφέρουμε λοιπόν ότιονεαρός ακολουθήσει την Καριέρα του καλα- σκευής για τις ΗΠΑ, καθώς ο Τζο-Τζο λεπτοµέρείες τους α Πανεπιστηµιακός η ισότιµος ο στη διαχείριση αθλητι- Τζο-Τζο θα βρίσκεται από τις 28 του θοσφαιριστή, Είναι κάτιπου µας κάνει Γκαρσία έχει εξασφαλίσει άδεια να πλω, ΜΕ την εφαρ- σης σοι πό να σης αθ μον ον πλώσεων Ιούλη ως την Ίη του Αυγούστου στο όλους υπερήφανους σαν οικογένεια µην μετάσχει φέτος στην Εθνική ομάδα. : ας σε οβλητικούς χώρους ὅπου δοξάΓονται Ποδοσφαιρικοί αγώ Η Πῃ 0 Ε Α τίμησε μένα στο χώρο του γυναι- γες και άλλες εκδηλώσεις, ας κκ ὃν μη κείου ποδοσφαίρου και ὁἱ Εμπειρία σε παρόμοια θέµατα θα θεωρήηθεί επιπρόσθετο ῳ Ἂ κ « εκπρόσῳωποιτων προσόν. ”.”ρὝ.ϱ3Ι} σολ οΌπω66..ωω.ω. την θλυ μπιακη η μερα µέσα από τὰ ερωτήματα που Η ηλικία των απητών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40ο ετος, υπέβαλαν, είχαν την ευκαι- Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές, ’ / / Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης συµ- ρίανα ος ον Απολαβές και ωφελήµατα θα περιέχουν 130 μισθό και ταμείο µετείχε στους εορτασμούς της Ολυμπιακής Ημέρας το Σάββατο προγραμματισμό τους γία ἱ προνοίας και θα καθοριστούν αναλόγως των προσόντων και | | ὐ χ 25 Ιουνίου , που έγιναν στη λεωφόρο Μακαρίου κάτω από την τηνέα αγωνιστική περίοδο. της εμπειρίας του ατόµου που θα επίλεγεί. αιγίδατης Κυπριακής Ολυμπιακής Εππροπής. Κατά τη διάρκεια της Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν µέχρι Η ΠΟΕΓΠΑ θέλοντας να στηρίξειτην προσπάθεια για προώθηση σύσκεψης, ἐγίνε επίσης | τις 16:00 της Παρασκευής 08 Ιουλίου 2011, σχετικό βιογρα: Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το Σεμινάριο Διαιτησίας που διοργά- δευτής του σεμιναρίου. Το σεμινάριο Ὦτησίας. συμμετείχε στην παγκόσμια αυτή γιορτή παρουσιάζοντας το µε έναρξη του του ΓΣΠ στην πιο κάτω διευθυνση. νωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός, παρακολούθησαν πέραν των 90 ατό- Η Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός, Αμα άθληµα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, νι Πρωταθλήµατου και Στάδιο ΓΣΠ το διήµερο 23-24 Ιουνίου 2011. Γιατον µων. διοργάνωσε το σεμινάριο στα πλαίσια Αθλητές και αθλήτριες της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης έκα- τελική απ θα ληφθεί ΤΚ 15099, Λευκωσία 1501 σκοπό αυτό ήρθε στην ΚύπροοΚ.ΒΟΥ Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, της δημιουργίας Σώματος Διαιτησίας ναν επιδείξεις και πρόσφεραν ωραίο θέαµα στον κόσµο. Πολλοί σε επόµενη συνεδρία της. Τηλ 22974050 Εἰποοῖ, διευθυντής του Τµήµατος Δια αξιολογήθηκαν οι Σωτήρης Σωτηρίου, που περιλαμβάνεται στον τετραετή σχε- παρευρισκόμενοι Κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να παίξουν ϱ ος, ἐπιτροπής της Φαξ 22512791 τησίας της Ευρωπαϊκής Ὁμοσπονδίας Νεόφυτος Κιρµίσης και Λούης Λοΐζου, διασµότης που τέθηκε σε τον πινγκ-πονγκ µε τους πρωταθλητές και να γνωρίσουν το άθληµα. ΚΟΠ Επια[! Ιπ/ο(ῶᾳςρ.οΓᾳ.ογ Σκουός και εν ενεργεία διαιτητής της οἱ οποίοι εξετάστηκαν στο θεωρητικό Σεπτέμβριο του 2010, µε σκοπό την Παγκόσμιας και Εὐρωπαϊκής Οµο- και πρακτικό µέρος των κανονισμών αναβάθμιση του αθλήματος. σπονδίας, ο οποίος ήταν και ο εκπαι- και έχουν εξασφαλίσει δίπλωμα διαι- της Ολυμπιακής Ιδέας, που είναι και ένας από τους σκοπούς της, ανταλλαγή απόψεων ανα- φικό µαζί µε επεξἡγηματική επιστολή στον Γενικό Διευθυντή κ 2 ἤ κ.ά. πο ση του 2044 «Κλείνει» Βούτσινιτς Σήριαλ Μίλαν- Νάπολι για Χάµσικ Ο αντππρόεδρος της Μίλαν, Αντριάνο Γκαλίανι, βγήκε για να «προοσγειώσει» την πλευρά της Νάπολι η οποία τόνισε πως ο Μάρεκ Χάµσικ θα αποχωρήσει από την οµάδα τους έναντι κάποιου μεγάλου χρηματικού ποσού. Στο άκουσμα αυτό και µε συνδυασμό το έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν για τον παίκτη, ο Γκαλιάνι ξεκαθάρισε πως αν οι «ροσονέροι» προβούν σε κάποια πρόταση αυτή δεν θα είναι στα επίπεδα που ζητάει η Νάπολι. «Ὑπάρχει µια πιθανότητα η Μίλαν να πραγματοποιήσει πρόταση για την απόκτηση του Χαμσίκ, αλλά αυτή δεν θα είναι µεγάλη καὶ δεν πρόκειται να αποτελέσει έκπληξη για τον Ντε Λαου- ρέντις» τόνισε ο Γκαλιάνι στην «Ξαζζεία αθὶΙο δροη». Ο Σλοβάκος άσος έχει συμβόλαιο ευρωπαϊκών οµάδων. Ο 80χρονος επιθετικός δήλωσε ͵ ο. ! µε τους Ναπολιτάνους για τέσσερα α κά ο είµαι Εεκάθαρος, όπως ήµουν σε µενης σεζόν, όπως επίσης Βυνωαν Ἠέλγε ΚΑΕΝ --.. ἕ φως θονά ΐ Εροβμας χρόνια. Στην περασμένη αγωνιστ ική όλη τη διάρκεια της καριέρας µου. Δεν πρόκειται να ότιυπάρχει περίπτωση να μεί 10,2.6 ΕΜ προ ἶ ' ο. περίοδο πέτυχε 11 γκολ σε 37 µατς φύγω από την Ίντερ και του χρόνου θα δώσω τα γει ελεύθερος, κάτι που.. στη ο ΐ σον Ἱ επ «ἂν Ἡ εοας Εκ Ἴδαο μαμέ ε µε τη γαλάζια φανέλα. η Γιουβέντους κτηση του Μίρκο Βούτσινας απότη ολοκλήρωση της μετακίνησης. φανέλα της Γιουβέντους. Η Γιουβέντους βρίσκεται πολύ κοντά στην απὀό- Ρόμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η «γηραιά κυρία» έχει φτάσει σε συμφωνία µε τη Ρόμα γιατην Για τον 27χρονο φορ, ο οποίος έχει συμβόλαιο µε τη Ρόμα έως το 2018, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και αγγλικές οµάδες, όπως η Τότεναμ, η Μπλάκμπερν και η Αρσεναλ, αλλά ίδιος προτιµά να φορέσει τη Βλέπει και τον Μπολάδο Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο Ιβάν Μπολάδο της Σανταντέρ. Η οµάδατης Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού και ο 2Ίχρονος άσος είναι µία από τις πρώτες της επιλογές για τις γραµµές κρούσης, Προ- πάντα για να επιστρέψουµε στην κορυφή». τι Δεν φεύγει 0 Ετό Στην Ίντερ θέλεί να παραμείνει καιτη νέα σεζόν ο Σαμουέλ Ετό. Ο Καμερουνέζος επιθετικός τόνισε πως θέλει να παραμείνει στο έμψυχο δυναμικό των αγερατζούρυ» και ελπίζει πως θα καταφέρει νατους βοηθήσει να επιστρέψουν στην κορυφή της Παλίας. Ο Ετό φέρεται να βρίσιεται στο στόχαστρο αρκετών πονητής της Ράσινγκ είναι ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, γεγο- γός που αυξάνει τις πιθανό- τητες του Άρη. Ο Μπολάδο τη σεζόν που τελείωσε είχε 19 συμμετοχές και 1 γκολ στην Πριμέρα Ντιβισιόν. Οι ἱσπανοί αναφέρουν ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα της ομάδας ενόψει της επό- αρέσει στους «κίτρινους», πμ ΒΟΑΝΙΖΕΚ ᾽πα]θθί 1) Ίδη ΣΕΛΙΔΑ τες ασθένειες εδώ και χρόνια. ρολ τούτου ουδείς ευαισθητοποιείαι ώστε να δηµιουργη- θεί ένα δερευνητικό κέντρο, µε ειδικούς επι- στήµονες, ίσως και ανακαλύψουν το φάρμακο, ώσε να ελπίζουμε σε περισσότερο χρόνο ζωής. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Ανικανότητα και εξυπηρέτηση συµφερόντων ορισμένων από την Κ.Ο.Π. Πα- ρασκήνιο. Στηµένοι - σικέ αγώνες. Επιτροπές για ειδικές αποστολές... Διαιτητομάζωμα. Δι- πλά συμβόλαια. Βία-χουλιγκανισµός. Επικίνδυ- νοι παράγοντες, κ.ά. ΓΙΑ πιον να βρέξει Θεέ µου... - 10 ΡΙΚ και Τη δεοντοήογία Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, στην έκδοση της προηγούμενης Κυριακής, πρώτο δηµοσί- ευσε την είδηση ότι ο Ντούσαν Μπάγεβ- τς και οἱ συνεργάτες του καταχώρησαν αγωγή στην ΟΥΕΦΑ εναντίον της Ομόνοι- ας απαιτώντας αποζημιώσεις ύψους 1 εκ. ευρώ. Τις επόμενες µέρες η είδηση µας έγινε πρώτο θέµα σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοσταθµούς, σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες. Ο µόνος σταθµός όµως που μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενος δη- µοσίευµα του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ήταν το ΡΙΚ. Οι άλλοι συνάδελφοι δεν... Θα πρέπει να πούμε μπράβο στους συ- Αελίστες. ναδέλφους του ΡΙΚ και στον φίλο υπεύθυνο του αθλητικού τµήµατος Δώρο Νι- κολάου, οἱ οποίοι πρέπει να παρα- δεχθούμε ότι είναι οἱ µόνοι που µας υπενθυµίζουν, ότι στη δημοσιογραφία υπάρχει και το «ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ». Σημειώνουμε επίσης ότι αυτοί που µας θύμισαν ότι υπάρχει δεοντολογία είναι και το «αθλητικό τηµ» της εφημερίδας «ΣΗΜΕΡΙΝΗ», η οποία πρόβαλε την είδη- ση, αναφέροντας «σύμφωνα µε δηµοσί- ευµα του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ». Όπου πάει ο Καφού, γίνεται ο αγαπημένος της κερκίδας. Εκτιµήθηκε από τους Οµονοιάτες, έγινε το αγαπημένο παιδίτων Ανορθωσιατών και τον αποθέωσαν στην πρεμιέρα της ομάδας οι Ο Σεµέδο Καφού τιµά το Ψωμί που τρώει από την ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Αυτό θα κάμει και στην ΑΕΛ. Ἡδη ο κόσμος τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή. Τα πήγε άσχηµα το ΑΠΟΕΛ στο φιλικό µε την Κλουζ Ρουμανίας Ιδιαίτερα στην άμυνα... µπάτε σκύλοι αλέ- στε. Ολιβέῖρα και Ζόρζε άνοιγαν δρόµους στους επι- θετικούς της Κλουζ. Η απόδοση οδήγησε στα πρώτα μουρμουρητά των οπαδών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αμυντική απόδοση του νδοαποκτηθέντα Ολιβέῖρα. ο Υπομονή παιδιά. Είµαστε ακόµη στην αρχή. Θέ- λουν χρόνο οι οµάδες να πιάσουν απόδοση και οἱ νεο- αποκτηθέντες ποδοσφαιριστές να προσαρμοσθούν. Άμα πετούν τώρα, τιθα κάµνουν τον Μάϊο, αθήητικο ὕημα µέγα κεφάλαιο Χρειάζεται αι λε Όταν σου φεύγουν τρεις πρωτο- Πα ον ο ο το πεί Λούα Λούα, κ μι] πω τους αναπληρώνεις με ένα α ιο ολο ον ο ον να των δυνατοτήτων του, κάπου ο ανω ο οωμω λιΠ λ ζζωσε η ο οι ον Κο ο Νεόφυτος Λάρκου θα κάµνει λανθάνου- σες εκτιμήσεις αν μείνει µε τους υπάρχοντες επιθετι- κούς. Έχει μπροστά του ολόκληρο μαραθώνιο, Ευ- ρώπη, Πρωτάθλημα, Κύ- πελλο, Οµίλους, δεν µπο- .. ρείς νατους βγάλεις µε το Πο ο (ο ο Πα πο ναμικό. ο ο ο ο ὴ περιοχής οίναι επιβεβλη- μένη. ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Έκπληξη για τους διαιτητές Έκπληξη ετοιμάζει ο πρόεδρος της ΚΟΠ κ. Κωστάκης Κουτσο- κούµνης στους διαιτη- τές. Πάντως περιμένει να καθίσει ξανά στην προεδρική καρέκλα και µετά. Τώρα τι έκ- πληξη τους ετοιμάζει δεν άφησε να νοηθεί σε κανένα. Άλλωστε τι έκπληξη θα είναι Κα- λά κάµνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαι- τητών κ. Γιώργος Πά- τουτσος να είναι έτοι- μος για όλα γιατί ο Κουτσοκούµνης είναι απρόβλεπτος, Α.Π. εφο τώθηκε η αΕκ τον Γιάχιτς, γλίτωσε η΄ Ομόνοια καί τον φοῤ- τ ΑΠΟΕΛ. Μικροί, μεγόλοι έδωσαν βροντε- 1η ὰ Προπονητής Εθνικής Κύπρου «Θα προσπαθήσουμε να ανεβούμµε ψηλότερα ως επί- πβδο, γνωρίζοντας ποιοί είµα- στε και τι θέλουμε». ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ΄ «Βλέπω τον κόσµο να µην προμηθεύεται διαρκείας αλλά και µε λύπη µου κάποιους να σαμποτάρουν τη διαδικασία». 9 Το σαμποτάζ έµεινε τώ- ρα στην Ομόνοια... λίαν συμφωνούν ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ Πρύεδρος Οµόνοιας Προπονητής ΛΠΟΕΛ «Λεν παίζουν ρόλο οι ήττες στα φιλικά παιγνίδια...». 9 Ρώτησες τους Πορτοκα- ελλ 4 Προπονητής ΛΕΛ «Δεν αξίζει σε αυτόν τον κόσµο να µην πανηγυρίζει τίλους», ο Ένα Και να καίει, έστω και αργό... ρά το παρόν τους στο ΕΑΝ ΒΑΥ της ΑΕΛ όπου αποθεώσαν ποδο- σφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και Διοίκηση της Λεμεσιανής ομάδας. Ο υπέροχος κόσμος της ΑΕΛ έχει κάθε λόγο στη φετινή χρονιά να είναι απαιτητικός, καθώς όπως φαίνεται το σωματείο άρχισε να κι- νείται σε πιο υγιείς βάσεις, µε αν- θρώπους που έχουν όραμα για την οµάδα. Είναι κρίµα και άδικο αυτοί οι πιασιρικάδες(φώτο) και χι- λιάδες άλλοι λέοντες στο τέλος της χρονιάς να µην πανηγυρίσουν ένα τρόπαιο. Πάει... είναι πολύ, 22 χρόνια είναι αρκετάἰ ΑΛ.ΠΡ, Τόφας και Αναγέννηση Μεγάλη επιτυχία για τη νοοφώτιστη Αναγέννηση η απόκτηση του νεαρού Τόφα. Πρόκειται για επιθετικό με µεγάλες δυνατότητες που έχει µπροστά του όλο το μέλλον. Αρκεί να δουλέψει σκληρά ο νεαρός και να ὡολώμι εκείνους που τον θεωρούν ότι έµεινε απλώς ταλέντο ΣΤς Αρόδες ο Λέω αλωνίζει... Στην Παπανικολή όµως οι Αντρέηδες του κόβουν Την όρεξη ο Καλή εππυχία. ο Ο κόσμος της ΑΕΛ είναι γνωστός για τη τρέλα του, την αγάπη του για την ομάδα καὶ τη δίψα του για τις επιτυχίες. Πρέπει όµως να κάνει υπο- µονή. Αυτά ανέφερε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος του λεμεσιανού σωµατεί- ου απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας του. ΔΗΛΑΔΗ, ἰώβειο υπομονή κύριε πρό- εδρε... κάακ ο Η αγάπη του μεγάλου κόσµου της ΑΕΛ προς την ομάδα του είναι δεδο- µένη. Ίσως κάποιοι άλλοι να µην άντε- χαν τόσα πέτρινα χρόνια και να επανα- στατούσαν. Όμως αυτοί ατού]... Πά- ντα κοντά στους ποδοσφαιριστές και στην οµάδα. Πραγµατικοί πολεµι- στές... ΠΟΤΕ θα κάνει ξαστεριά... κκ ΛΕΧΘΗΚΕ ότι το πρόσωπο που έκλε- Ψε την παράσταση στην πρώτη της ΑΕΛ ήταν ο τεχνικός της ομάδας Πά- µπος Χριστοδούλου. Άλλοι το αποδί- ὅουν ότι έχει και αυτός ... την τρέλα του, άλλοι όµως έχουν να λένε για την Κλεφτάτα... φυγή του από τον Ολυμπιακό, για τη χάρη της ΑΕΛ. ΠΑΜΠΙΝΟ μακάρι... καιτου χρόνου τις ίδιες χαρές... κα 9 ΠΑΕΙ τελείωσε και ο εμφύλιος στον Απόλλωνα. Βρέθηκε ο... Άτλαντας που θα σηκώσει τα βάρη του Θεού, ονόματι Παύλος Αριστοδήµου, ικανοποιήθηκε και η απαίτηση των οργανωμένων να γίνουν µέλη καὶ µπορεί να λεχθεί ότι το στρατόπεδο των κυανο- λεύκων γυρίζει σελίδα. ΝΑ µην τους µατιάσουμµε... Ν ὰ 9 ΕΚΕΙΝΟ όµως που δεν πάει να σβήσει είναι η ξε- φτίλα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ουδείς υγειά σκεπτόμενος δεν έχει σε υποληψία τον δικό µας Βα- σιλιά των σπορ. Και αυτό οφείλεται στο ότι η ηγεσία της ποδοσφαιρικής µας ομοσπονδίας δεν φημίζεται για την αντικειµενικότητά της, την αμεροληψία και την πραγματική αγάπη προς το άθληµα, το οποίο {. σπρώχνει ολοένα προς τον γκρεμό... | Ἠ κεφαλή μυρίζει... ο... 9 ΚΑΝΕΝΑ πρόβλημα δεν προσπάθησε να επιλύσει ορθά. Αντίθετα οι ενέργειες της οδηγούν προς το χειρότερο. Και όμως οι ίδιοι άνθρωποι µε τα γνωστά και τα κακά τους είναι εκεί ψηλά για να µας κοροί- δεύουν! ΝΟΜΙΖΟΥΝ... ΧΑΑΧ ο ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ η Αστυνομία να ζητά από την Κ.Ο.Π. να καλέσει εἰδικούς από την ΟΥΕΦΑ για να τη βοηθήσουν στην έρευνα για τα στηµένα παιχνίδια και οι ποδοσφαιροπατέρες να αγνοούν την έκκληση αυτή, λες και το θέµα ήταν για τους προβολείς των γηπέδων... ΕΞΗΓΗΣΤΕ κύριοι στον κόσµο. αχ ο Ο Ανππρόεδρος του ΔΗΣΥ, βουλευτής, κ. Ιωνάς Νικολάου μιλά για προσπάθεια συγκάληψης, όµως στρέφει τα πυρά κατά της Αστυνομίας. ΤΟ συµφέρο του κόμματος αυτό απαιτεί... ΧΧΧ ο Ο αγαπητός και συµπαθέστατος Κ. ἰωνάς Νικολάου γιατί δεν τραβά στη Βουλή, την ηγεσία της ΚΟΠ και να της ζητήσει εξηγήσεις για την εγκληματική αδιαφορία που επέδει- ἔρ σε ένα τέτοιο σοβαρό θέµα... ΤΑ φιλαράκια τα τρελά... κά ο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ο αγαπητός Και συμπαθέστατος κ. Ιωνάς Νικολά- ου, φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου και συχνά ασχολείται µε τα τεκται- γόµενα του. Όμως όχι πάντοτε, π.χ., Ουδέν σχόλιο για το «διαιτητοµάζω- μα» από µεγαλοπαράγοντα όπως αποκάλυψε ο κ. Πάπουτσος. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΧΙ. Απλά δεν συμφέ- ρει στο κόμμα... ΧΧΧ ο ΚΑΙ όπως γνωρίζουν οι περισσό- τθροι που ασχολούνται µε το κυ- πριακό ποδόσφαιρο, ο µεγαλοπαρά- γοντας αυτός ανήκει στον ἴδιο κοµ- µατικό χώρο µε τον κύριο Ιωνά Νικο- λάου και δεν συμφέρει... ΔΕΝ συμφέρει Ιωνά µου... ηλπίσαμε επί σε!... Ακκ ο ΤΟ σήριαλ Μιχάλη Κωνσταντίνου-Οµόνοιας καλά κρατεί. Η Ομόνοια επικαλούµενη τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέστειλε τον Μιχάλη στο 08πιρ 8 και αυτός υπάκουσε, Πλήρης συμφωνία... Συμφωνούν και οι δύο πλευρές ότι µαζί δεν κάνουνε, όµως συνε- ναιτικό διαζύγιο δεν εκδίδεται... ΣΤΟ τέλος και οι δύο ζηµιωμένοι... λα ο ΕΚΤΟΣ και αν ο Πασχάλης Παπαδόπουλος που αναμένεται να έρθει στην Κύπρο (αν τελικά έρθει) κατέχει τη συνταγή και δώσει τέλος στο σήριαλ... ΙΔΩΜΕΝ... Και μεις αχ 9 ΑΚΟΜΗ ένα κακό του κυπριακού ποδοσφαί- ρου βγαίνει στην επιφάνεια. Ένα κακό που οι πά- ντες το γνώριζαν, το έκαναν και δεν είναι άλλο από τα διπλά συμβόλαια... Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω... ΠΥΡΣΟΣ ΝΝΝΝΝ.ΡΥΙΣ5ΟΣ.ΟΟΙΗ η ο, ἳ α Ψηνρον ν.ν ν καριουΥνα ῥ ολα. ν Το: σαι ο στο Χανδρικες Ώωλησεις μα ϱ ΡηΔΙΙ: ρά1Ρήῃ «πριάσηοί εοη).γ ο Τα ο 15η ΣΕΛΙΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠῃβίΡει κουΠΙούῃ! (Κυβίοι)) αθήη το βήμα 9 ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛΑ Το... σαφάρι, που ξεκίνησε ο Στά- γιμιρ Στόϊλοφ, για να καλύψει την εκκρεμότητα που δημιουργεί στη µεσοαμυντική γραµµή της ομάδας του η από µέρους του «απόρριψη» των Σκοπελίτη και Φοδέρινγχαμ καλά κρατεί. Με τον 26χρονο Ολλανδό Φέρνε Σνόιλ να αποτελεί στο παρόν ιο ο ΤΗ ο Σνό]ῖλ, πρόταση σε Ανγκέλοφ τουλάχιστον στάδιο, τον βασικότερο υποψήφιο για την επίλυση της εκκρε- Βότητας, Ο Σνόιλ, που μετέβη αργά το απόγέυµα της Παρασκευής στο ἀθλητικό κέντρο του Λίνταµπρουν, όχι µόνο ενσωματώθηκε στην απο- στολή της «Κυρίας», που πραγµα- τοποιείτο βασικό σκέλος της προ- ετοιµασίας της στην Αυστρία, αλλά ακόµα χθες τεκτός απρο- όπτων φυσικά, να πάρει µέρος καὶ στο προγραμματισμένο φιλικό µε την Ρουµάνικη Τάργκου Μούρες. Παράλληλα µε τα δοκιµαστικά, ανα- µένεται να περάσει από ιατρικές και εργοµετρικές εξετάσεις, Τα τελευ- ταία δύο χρόνία ο Σνόιλ φορούσε τη φανέλά της Μπρέντα. Μετρά 14 συμμετοχές και 1 γκολ στο πρωτά- θληµα το 2009-10, ὡστόσο στην τελευταία περίοδο κατέγραψε μόλις µία παρουσία στην ενδεκάδα τῆς Μπρέντα, λόγω τραυματισμού. Διξ- τέλεσε παίκτης της Ναϊμένγκεν (29 συµµετοχές, 2 γκολ), 18 µήνες της Φέγενορντ (15 συμμετοχές), έξι ““μήνες στην Αμπερτίν (12 αγώνες, Ί γκολ) και 12 µήνες στην Ντεν Μπος 5 µατς]. Νοουμένου λοιπόν, πως το αφεντικό της Ανόρθωσης δειτα ζπτούμενατου να υλοποιούνται στην Περίπτωση Σνοῖλ, τότε θα ανάψει -ρ------- ΑΝΟΡΘΩΣΗ Λευκή ΙθοππΠία στο τρίτο Φιῆικύ Η Ανόρθωση εξήλθε ισόπαλη 0-0 στο τρίτο της φιλικό στην Αυστρία απέναντι στην Τάργκου Μούρες, Α΄’ κατη- γορίας της Ρουμανίας που έγινε στο στο αθλητικό κέντρο Λίνταµπρουν. Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε πολύ θετική παρουσία µεσοεπιθετικά όπου δημιούργησε 4-5 καλές ευκαιρίες στο ά µέρος, τις οποίες όµως δεν αξιο- ποίησε. Αμυντικά η η οµάδα του Στοίλοφ είχε ορισµένα προβλήµατα που σίγουρα θα το κοιτάξει ο Βούλγαρος τεχνικός, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις απειλήθηκε η εστία του Κόζατσικ από λανθασμένες μεταβιβάσεις και είχαν την ευκαιρία οι Ρουμάνοι να απειλήσουν. Στην επανάληψη η Ανόρθωση πίεζε από ψηλά και είχετις φάσεις για να ανοίξει το σκορ όµως η ατυχία της στέρησε το γκολ. Στο χθεσινό φιλικό απουσίαζαν βασικοίποδοσφαι- ριστές όπως οι Αγκέλοφ, Λαμπάν , Ράμος, Ρέζεκ. Ο Λαμπάν συνεχίζει το ατοµικό πρόγραµµα και μάλλον δε θα προλάβει ούτε και το επόμενο φιλικό. Στην αξιολόγηση των νέων αποκτηµάτων ο Άντις ήταν καλός στην αμυντική λειτουργία, όµως δεν έβγαινε µπρο- στά. Ο Βουτσίσεβιτς, ο οποίος στα προηγούμενα φιλικά ήταν πρωταγωνιστής, χθες ήταν πολύ µέτριος, ενώ ο Ρονκάτο δε βοήθησε όσο θα έπρεπε στο 90 λεπτό. Όσον αφορά τον Σνοϊλπου πέρασε από το μικροσκόπιο του κ Στοίλοφ έδειξε στα 55 λεπτά που αγωνίστηκε να είναι ανέτοιµος όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Πολύ καλά τα πήγαν οι νεαροί Μιντίκης και Χατζηγεωργίου στο χρονικό διάστηµα που αγωνίστηκαν. Η Ανόρθωση ξεκίνησε µε τους Κοζάτσικ, Άντιτς, Λεϊβακαμπέσι, Κόλιν, Σπρόκελ, Σιέλης, Σνόιλ, Βουτσίσεβιτς, Ρονκάτο, Οκκάς, Λαβόρδε, Στο δεύτερο ημίχρονο πήραν χρόωο συµµε- τοχής οἱ: Κωνσταντίνου, Μιντίκκης, Χατζηγεωργίου, Μαραγκός, Μάρτινς. πράσινο, ώστε η διοίκηση να προ- χωρήσει στα επιµέρούὺς της από- κτησης του. Πάντως, ο Βούλγαρος δνειιδιαίτερη βαρύτητα στον βαθµό ἑτοιμότηῖας τῶν ποδοσφαίριστών που θέλει να εγγράψειστο ρόστερ της «Κυρίας», κάτι που φαίνεται καθαρά κιαπό τίς εξελίξεις που σημείωσε η περίπτωση Τόνι Βαρέλα, που απορρίφθηκε, λόγω του απο: γοητευτικού επιπέδου της φυσικής του Κατάστασης, όµως κυρίως, εΠειδή ο μεσοαμυντκός από το Πρά- σινο Ακρὠτήρι, αν και είχε κερδίσει αρχικάτις εντυπώσειστου Στόϊλοφ, εντούτοις αρνήθηκε τη συμμετοχή στα φιλικάτεστ,͵ κάτι πού έφερε καὶ την απόσυρση του ενδιαφέροντος τῶν «Κυανόλευκων», Σχετικά µε τὸ προγραμματισμένο για χθες φιλικό µε την Τάργκου :Μόρες, η τεχνική ηγεσία δεν υπο: λόγΙζε στον Κριστοβάο Ράµος,που στη χθεσινοπρωινή προπόνηση γυμµνάστηκε ατομικά για προληπτι- κούς λόγους, Αντίθετα, στη διάθεση Στόϊλοφ ήταν οἱ Λαμπάν και Ιβάν- κοφ, που έμειναν εκτός των προη- γούµενων φιλικών τεστ επί Αυστρια- κού εδάφους, µιας και προπονήθη- καν κανονικά το πρωί. ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ Οἱ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΠΑ ΕΜΙΛ ΑΓΚΕΛΟΦ Πάντως, έστω κιαν προσωρινάτο βάρος της προσοχής του αφεντι- κού της Ανόρθωσης γέρνει προς τον ΣνόΙλ, εντούτοις σε καµία περί- πτωση ο Βούλγαρος τεχνικός δεν παραβλέπειτο θέµα περαπόρω ενί- σχυσης της επιθετικής γραµµής. Σύµφωνα µε τα Βουλγαρικά άλλωστε ΜΜΕ, η Ανόρθώση κατέθεσε πρό- ταση στον ὀΊχρονο επιθετικό Εμίλ ΄.Ανγκέλοφ, Ο πρώην επιθετικός της Τουρκικής Καραμπὀυκσπόρ, σύμ- φωνα µετα Βουλγαρικά ΜΜΕ, απέρ- Ρίψε ήδη προτάσεις από οµάδέστης πατρίδας του, αλλά και της Τουρ- κίας. Αφού, σύµφωνα µε τους {δι- ους κύκλους, προτιμά να συνεργα- στεί ξανά µε τὸν Στάνιµιρ Στόϊλοφ, που διετέλεσε προπονητής του στην Λέφκσι, σµίγοντας ουσιστικά και µε τους πρώτη συμπαίκτες του, Ντίμι- ταρ Ιβάνκοφ, Ιγκόρ Τόμασιτς και Στάνισλαβ Ανγκέλοφ. Καὶ επειδή για την ώρα στην Ανόρθωση δεν δια- ψεύδούν, αλλά οὗτε και επιβεβαιώ- νουντις πληροφορίες, αποµένεινα δούµε αν επφεβαιωθούν για ἀκόμα. μια φορά οἱ συνάδελφοί στην βαλ- κανική χώρα, πού στο πρόσφατο παρελθόν ενημέρωσαν έγκαραγια ΄ 8 κινήσεις της Ανόρθωσης. ΚΑΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ... ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Το γεγονός ότι ο Στόϊλοφ αξιολο- χγείεπιθετικούς͵ δεν διαφοροποιεί καιτη θέση της Ανόρθωσης γιατην περίπτώση Μιχάλη Κωνστάντόου. Ο διεθνής Κύπριος φορ ενδιαφέρει τους «κυανόλευκους» της Αμμοχώ- στου. Που, ὡστόσο περιμένουν να ξεκαθαρίσει πρώτο το σκηνικό µε τΝ Ομόνοια κι ακολούθως νακάνουν την κνησή τοὺς, αφού έτσι κι αλλιώς θᾳ ενισχυθούν επιθετικά, : ος ή κὴ πο Αίσιο τέλος έβαλε σε άλλη µία εκκρεμότητα, στο κεφάλαιο των αποχωρήσεων από Το ρόστερ της η Ανόρθωση. Ο Μαρκ μ συμφώνησε µε τη διοί- κηση σε ότι ση στην αποζημίωση του και την Παρασκευή υπέγραψε την κοπή συναινέσει λύση της ας του µε τους «κυανόλευκους». Είχαν προη- γηθεί οι συμφωνίες τερματισμού των συμβολαίων µε τους Γιάννη Σκοπελίτη και Μιγκέλ Πέδρο. Θα πρέπει να σημειώσουμε όπ συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθεί η χρυσή τοµή και µε τους Μάρκο Λιου- µπίνκοβπς, Εμάνουελ Περόνε και Λουκά Στυλιανού. κ- -- μου. -ᾱ-ι- Με 20 ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία κ... Λπανιά Ισπαγύς σιόπεῃ 9 ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛΑ Η Ολλανδική παροικία, που φτιάχτηκε πέρυσιτέτοια εποχή στην ΑΕΚ.και μεγάλωσε περισ- σότερο το φετινό καλοκαίρι, αναμένεται να αποκτήσει... σύμ- µαχο από την Ισπανία. Καθώς, οἱ επικεφαλής του σχεδιασμού της αναγνώρισαν τον στόχο, αλλά προχώρησαν κιόλας κάνοντας πρόταση στον Ισπανό αμυντικό. Ο οποίος, αναμένεται να απα- ντήσει Δευτέρα, το αργότερο Τρίτη. Με τους Λαρνακείς να εκτιμούν ότιη πρότασή τους θα γίνει αποδεκτή. Ενδεχόµενο που αν υλοποιηθεί, σε σχέση και µε το πώς αρχές της νέας βδοµά- δας αναμένεται να επισηµοποι- Ὠθεί και η επανένταξη Γκόργκα Πιντάδο, θα αυξήσουν τον αριθµό των Ισπανών στην ΑΕΙ. Πέραν των Πιντάδο και του Για την Ολλανδία αναχώρησε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής η αποστολή της ομάδας όπου εκεί θα πραγµατο- ποιήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοϊµασίας της. Η ΑΕΚθα παραμείνει στο αθλητικό κέντρο στη πόλη Κεκράντε µέχρι καιτις {2 Ιουλίου όπου θα ταξιδέψει για την Μάλτα για τον πρώτο ευρωπαϊκό της αγώνα κόντρα στη Φλοριάνα. 9 Η αποστολή π]ς Λαρνακιώπκης ομάδας έχει ως ακολούθως: ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χριστόφορος Πετρουής ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Τζορντί Κρόιφ, Μιχάλης Χατζηπιερής, Τον Κάανεν, Χενκ Θόνι- σεν, Δημήτρης Δημητρίου, Νόλ Χόρνιξ, Γιώργος Παπασάββα ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ . Μιχάλης Χατζημιχαήλ, Μίσκο Ιορδάνοφ ομάδας, ευνοούν τη δηµιουρ- συμπατριώτη ου κεντρικού σμυ- ΑΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ Υία και Ισπανικής παροικίας, µιας . η μι ο μὴ θίκη ή ντικού, οἱ επικεφαλής του σχε- Φλώρα Γεωργάλα και πέραν του νεοαποκτηθέντα διασμού της ΑΕΚ ευνοούν την ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ αλ απόκτηση και δεξιού οπισθο- Παναγιώτης Χατζηπαντελή πλ ο ο φύλακα. Ώστε, η οµάδα να έχει ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ο ώμο Κον το ]οὰ κες και στους τοίχους του οικήµατος του σωματείου τους, αντίκρισαν οι άνθρω- ΄. ποιτης ΑΕΚ χθες το πρωί, ο ολ ο οκ ο 7ος ΄. σαν µε τη βοήθεια του σκό- δύο ισάξιες λύσεις για κάθε θέση της ενδεκάδας, προκειµένου να αποφευχθούν τα... περσινά. Όταν δηλαδή, ξεκίνησε µε χίλια το πρωτάθλημα, όµως πολύ πριν από το φινάλε του ξέµεινε από παίκτες. Βέβαια, το ενδεχόμενο Αλεξάντερ Νέγκρι, Μάρτσο Φορτίν, Αντρέας Φωτίου, Ζανέτ- τος Μυτίδης, Άλμπερτ Σεράν, Κέβιν Χόφλαντ, Λουκ Ντίμεχ, Τζέι- σον Δημητρίου, Γιακούμπου Άλφα, Γκρέγκορ Βαν Ντάικ, Έντουιν Νίνσεν, Κούλης Παύλου, Νιόγκο Πρισό, Ρούμοεν Γκόμεζ, Σάνι Γκίνγκσλεϊ, Νέστώρας Μυτίδης, Μίλιαν Μρντάκοβιτς, Γκοζάλο Γακρσία, Τιν Ντε Κλέρ, Γιάννης Σκοπελίης, Κώστας Καστάνας, μι Λένος Γεωργίου, Αντρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης Προδρόμου, [ΓΓΑ Ἱ 9 τέµης Σάββα Φ . : προβληματισμό στις Τάξεις αυτής της μεταγραφής, εξαρ- Αριέμης Σ4ββ Χαιντεμπλόεμ λα λα Αλ. τάται άµεσα από τη κίνηση που λα ώυρα ορ θα παρουσιάσουν τα διαρκείας. 9 ' Μετις προσθήκες Πιντάδο και Άλ σΣεράν, ὁ ( ιών στόπε να α]σίαι καιτο µπά- µπερτ Σεράν, οπως επίσης : Το θέµα πάντως καταγγέλ- ρ . µ καιτου Γκόργκα Πιντάδο, έχουν Πο πμ. τζετ της ομάδας. Ωστόσο, αν ξεπεραστεί ο στό- βρεθούν οι δράστες και να χος που τέθηκε (δύο χιλιάδες) ο μι Πο στα εισιτήρια διαρκείας, τότε η . τικά. διοίκηση δεν θα έχει πρόβλημα | Μ” να ξανοιχτεί. Ταχύρρυθμο πρόγραµµα, που θα επιτρέψει στους ποδοσφαι- ριστές της να πάρουν τα εφό- δια που χρειάζονται για τη νέα χρονιά και κυρίως για τις επι- κείµενες αναμετρήσεις µε την Φλοριάνα Μάλτας, στα πλαίσια του δεύτερου Προκριµατικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ, ξεκί- νησε από χθες επί Ολλανδικού εδάφους η ΑΕΚ. ΣΗΜΕΡΑΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙΚΟ Διπλή προπόνηση περιλάµ- βανε η πρώτη µέρα του βασι- κού σκέλους της προετοιµασίας στο Κεκράντε, ενώ το σημερινό πλάνο προβλέπει, πέραν από προπόνηση και φιλικό. Το πρώτο φετινό τεστ, που θα πραγµατο- ποιηθεί το απόγευµα µε αντί- πολο την Χαϊντεμπλόεμ, θα προ- σφέρει την ευκαιρία τον Τον Κάανεν να δεί λίγο-πολύ όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του σε δράση. Πιθανότατα το σημερινό τεστ να προλάβουν και οι Γκονζάλο Γκαρσία (αναμενόταν να ταξι- δεύσει χθες από το Γκρόνιγκεν για να ενσωματωθεί στην απο- στολή) και Γιακούμπου Άλφα (αν επιλύθηκε το πρόβλημα µε τη βίζα του). αποφασίσει ότι ο «εκλεκτός» για τη θέση που εκκρεμεί στα στό- περ θα είναι επίσης Ισπανός. Σύμφωνα µε πληροφορίες μας, οι πρασινοκίτρινοι, όχι µόνο νησαν έρευνες. ώστε να Ίδη ΣΕΛΙΔΑ αθήητικο Βημα ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 η ΕΔΑ ΠβΙΖΕΙ ΜΠΒΩΒ Ίι Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Σοφοκλής Πιλάβιος τόνισε σε συνέντευξή του σε πολιτική εφη- μερίδα ότι οι ελληνικές οµάδες θα συμμετά- σχουν κανονικά στα Κύπελλα Ευρώπης. Ο κ. Πιλάβιος µίλησε για την ανάμιξη του στο σκάνδαλο «Κοῄοροίἰ5» και για την κατάστα- ση που έχει διαβορφωθεί στο ϱλληνικό πο- δόσφαιρο µετά τις πρόσφατες αποκαλύ- ψεις. ο Είστε αρκετά χρόνια στην ΕΠΟ, οπότε λογικά γνωρίζατε, την ποδοσφαιρική πραγ: µατικότητα. Η κίνησή σας γΙα αναστολή λεπουργίας έγινε λόγω γνώσης, υποψίας ἤ διαίσθησης για. όσα θα επόκολουθού- σαν Τελικά ποιο ήταν πρακτικά Το αποτέ- λεσμα «Έχω µια φιλοσοφία ζωής και υπηρετώ ένα συγκεκριµένο αξιακό πλαίσιο ήθους και τιμής. Δεν κάθησα στην καρέκλα της ΕΠΟ για να γίνω κάποιος άλλος. Έδωσα και δίνω καθημερινά τη µάχῃ για διαφάνεια, για το- μές στη λειτουργία του ελληνικού ποδο- σφαίρου, αλλά Και στοχεύοντας στην πρόο- δο και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του. Ἡ απόφαση της αναστολής δεν ήταν ούτε κίνηση απελπισίας ούτε πρόλογος. πα- ραίτησης, όπως είχαν βιαστεί τότε κάποιοι να τη χαρακτηρίσουν. Τα πράγματα είχαν ξεφύγει από κάθε μέτρο. Αυτή είναι η αλή- θεια. Δεν είναι δυνατόν στο ποδόσφαιρο µια χώρας αντί να συζητάμε για συμβόλαια παι- κτών να συζητούµε για συμβόλαια θανάτου και να επικρατεί του νόµου αυτός της ζού- γκλας σε κάθε τοµέα. Είχε έρθει η ώρα µε την αναστολή λειτουργίας της ΕΠΟ να υπάρξει ένα σοκ αφύπνισης. Αυτή ήταν η προσδοκία µου. Να ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει να ξυπνήσουν και να σταματήσουν κάποιους άλλους να οδηγούν το ποδόσφαι- δρο σε έναν εφιάλτη». ο Τί απαντάτε για την εμπλοκή του ονό- µστός σας στους διαλόγους και στα 3Μ5 (πιχ. του Μπέου «είμαστε ένα» ή το «εμείς κρατάμε τον Πιλάβιο» του Πατέρα) «Οι διάλογοι είναι φυσικό γα Είναι απο- σπασματικοί και δεν μεταφέρουν όλη την ει- κόνα. Υπάρχουν τόσες και περισσότερες συνομιλίες που μιλάνε για μένα απαξιωτικά και υβριστικά, µε τις χειρότερες εκφράσεις. Το θέµα λοιπόν δεν είναι τι λέει ο καθένας για μένα, το ζήτημα ήταν ποιες αποφάσεις πήραμε. Στο αποτέλεσµα κρίνονται όλοι. Να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παρά- δειγµα. Προσφάτως ο ποδοσφαιρικός ει- σαγγελέας κ.Φάκος, δήλωσε ότι τον έχει απειλήσει ο κ.Μπέος και ὅτι ζήτησε από µέ- να την αποπομπή του. Και ο κ. Φάκος αυτή τη στιγµή έχει ρόλο-«Κλειδί στην έρευνα και την πλήρη εμπιστοσύνη της ΕΠΟ. Αυτό το γεγονός μήπως λέει σε κανέναν πώς «ήµασταν ένα» Όσο για το κάποιος «Κρατά- ει» τον Πιλάβιο, είναι µυθιστορηµατικές αστειότητες. Τα γεγονότα το καταδεικνύουν και δεν χρειάζεται διαρκώς να αποδεικνύω ότι δεν είµαι ελέφαντας. Τέτοιες αναφορές θυμίζουν το ανέκδοτο µε τη δικαιολογία του λαγού στο λιοντάρι για το πώς περνάει την ώρατου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.» ο Από τους διαλόγους μεταξύ των κατη- γορουµένων μπορεί: ο καθένας να καταλά- βει τους πρόπους πίεσης στους διαιτητές. Πόσοι ρέφερι είναι εμπλεκόμενοι Είναι τα µέλη της ΚΕΔ Από ποιους ζητούσαν ο Μπέος και οι Λοιποί Τον ορισμό διαιτητών της αρεσκείας τους «Εμείς από την πρώτη στιγµή που ἑρκινή- σαμε τις διαδικασίες για την έρευνα αυτή, ούτε διοχετεύουµε στοιχεία ούτε και τα σχολιάζουµε. Υπάρχουν αρμόδιοι που κά- νουν τη δουλειά τους και αυτή τη στιγµή ερευνούν κάθε πτυχή και λεπτομέρεια της υπόθεσης. Δεν είναι δική µας δουλειά να κουβεντιάζουµε γιαυτά, επηρεάζοντας συ- γειδητά ή ασυνείδητα το Κλίμα της έρευνας. Τηρούμµε με συνέπεια στάση ευθύνης και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ως το τέ- ΙΕ: «Όπ πἠῶ τη ΛΙΤ{Ι0..). Ο Τζιμπρίλ Σισέ εκμυστηρεύθηκε στους συμπαίκτες του ότιθα συνε-. χίσει την καριέρα του στη Λάτσιο. Οι επαφές του μάνατζέρ του µε την ιταλική ομάδα ουθεχίζοντᾶι και ο Γάλλος επιθετικός είναι αισιόδοξος ί ΙΙ ΙΙ ΙΙ λος, χωρίς πολλά λόγια και επιπολαιότητες. Περιμένουμε τα πορίσματα ώστε κι εµείς µε τη σειρά µας να τα μελετήσουμε και να πα- ρουσιάσουµε τις αποφάσεις που µας ανα- λογούν και αφορούν το αμιγώς ποδοσφαιρι- Κό κομμάτι. Ἡδη θέσαµε σε διαθεσιμότητα εμπλεκόμενους από το χώρο της διαιτη- σίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αναι- ρέσουµε το τεκμήριο της αθωότητας. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις και στη συνέ- χεια θα λάβουμε όλα τα µέτρα που επιβάλ- λονται. Το ποδόσφαιρο µπήκε στο χορό της κάθαρσης Και θα χορέψουµε ως το τέλος. Είναι απαίτηση της κοινωνίας». ο Υπάρχει κάποια συνεννόηση µε την υΕΕΑ Αν δεν ξεκινήσει Το πρωτάθλημα, ΤΙ θα γίνε! µε Τις οµάδες που έχουν εξασφα- λίσει Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια «Ασφαλώς η συνεργασία μας µε την υΕΕΑ αποτελεί προτεραιότητα, έχουμε δη- μιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και έχου- µε µια στενή και δημιουργική συνεργασία. Ασφαλώς καὶ στο επίμαχο ζήτημα του πα- ράνοµου στοιχηματισμού υπάρχει άμεση επαφή με το 8ἰθΠ θγαίθπη που έχει τεθεί σε εφαρµογή. Επιπλέον, όπως γνωρίζει καλά πλέον και η κοινή γνώµη, οἱ φάκελοι που εστάλησαν από την ΟΕΓΑ για τα «στημένο» παιχνίδια µεταβιβάστηκαν ᾿ από εμάς στις αρμόδιες αρχές και έγινε έτσι η εκκίνηση για να φθάσουµε ως εδώ. Παράλληλα η κα- τάθεση, βαρύνουσας σημασίας, τεσσάρων αξιωματούχων της ομοσπονδίας, με µυστι- :κότητα καὶ με προσωπική µου παρέμβαση, βοήθησε πολύ στην εξέλιξη της έρευνας, ενώ και τώρα η υΕΕΑ είναι ενήµερη. Ως προς τις ομάδες που έχουν το δικαίωµα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχω ενημερωθεί ότι για να µη συμμετέχουν πρέπει να προκύψει κάποια τελεσίδικη από- φαση. Άρα αυτή τη στιγµή θα μετέχουν κα- ᾿ νονικά στις υποχρεώσεις τους». 4 ΠΛΟΚ: Αποφασίζει ο Μπολόνι Τα εργοµετρικά τεστ των ποδοσφαιριστών του περιµέ- γει ο Λάζλο Μπόλονι για να αποφασίσει ποιοι θᾳ.ταξιδέ- ψουν μαζί του στο Άρνεμ, όπου θα π ατοποιηθεί το Επαγγελματικό συμβόλαιο µε την ΛΕΚ Αθηνών ϱ Εγγλείου Το πρώτο του επαγγελματικό συμβό- λαιο µε την ΑΕΚ Αθηνών υπέγραψε ο Ί8χρονος συμπατριώτης μας, Νίκος Εγγλέζου, ο οποίος αγωνιζόταν όλο αυτό τον καιρό στην ομάδα Νέων της ΑΕΚ. Μάλιστα η ΑΕΚ το ανακοίνωσε και µέσα από επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέροντας τα ακόλουθα: «Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Νέων (ω-ο0) του συλλόγου Νίκος Εγγλέζου υπέγραψε σήµερα επαγγελματικό συμβό- λαιο συνεργασίας µέχρι τις 30/6/9014 µε ισχύ από 12/1/2011», Ο Εγγλέζου όπως προαναφέραμε είναι Κύπριος και μάλιστα διεθνής µε την Εθνική Νέων της χώρας μας και το πρώτο επαγγελματικό συμβό- λαιο του θα τεθεί σε ισχύ µία ηµέρα µετά τα γενέθλιάτου, | Μάλιστα ο συμπατριώτης µας µετά από αυτό το γεγονός, παραχώρησε και συνέ- ντευξη στην Ελληνική ιστοσελίδα, µιλώ- ντας γι’ αυτό το μεγάλο βήμα στην ποδο- σφαιρική του καριέρα: «Νιώθω περίεργα. Είμαι πολύ χαρούµε- γος. Αυτός ήταν ο στόχος µου από την πρώτη στιγµή που ήρθα στην ΑΕΚ. Να κά- γω επαγγελματικό συμβόλαιο και να παί- ξω για την πρώτη ομάδα», τονίζει αρχικά. Για εννέα χρόνια, ο Κύπριος αριστερο- πόδαρος άσος, αγωνιζόταν με τις Ακαδη- µίος Σπορτίβο, ενώ για έναν χρόνο φόρε- 'βασιχδ οτί ὸ Ἡρόετσίμασίας του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνι- κός θα «βάλει» κάτω τις εξε- σε την φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Νικόλας Εγγλέζου ήρθε στην ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια. Ο Τόνι Σαβέφοκι και ο Χριστόφορος Κόλα τον ξεχώρισαν σε δοκιμαστικά τουρνουά στην Κύπρο και τον «έντυσαν» στα «κπρινόµαυρα». Έχει ήδη συμμετάσχει σε προπονήσεις µε την πρώτη ομάδα και υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ. Η γνώµη του για τον ἱσπανό τεχνικό: «Είναι πολύ Καλός προπο- γητής. Έχει δείξει ότι ασχολείται πολύ µε τους μικρούς ποδοσφαιριστές και τους δίνει ευκαιρίες». Όσο για το αν θα ακολουθήσει την απο- στολή της ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προ- ετοιµασίας στην Σλοβενία, ο Εγγλέζου αποκαλύπτει: Ναι, θα πάω στην προετοι- µασία. Με έχουν ενημερώσει και ανυπο- µονώ. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για µέ- να». Όσο για το ποιο είναι το ποδοσφαιρικό ίνδαλμά του, ο Εγγλέζου, ψηφίζει... Μπαρτσελόνα: «Λόγω και της θέσης µου, μου αρέσει πάρα πολύ ο Ντάνι Άλβες». Κλείνοντας, ο Εγγλέζου μίλησε για τον επόμενο στόχο του: «Αυτό που θέλω είναι να δείξω ότι αξίζω. Να αποδείξω πως αξί- ζω και να μείνω στην πρώτη ομάδα. Να πάρω ευκαιρίες και να δικαιώσω αυτούς που µε πίστεψαν. Το να αγωνιστώ για την ΑΕΚ, αποτελεί κίνητρο γιαµένα. . . - ἊΝ -- μας ότιη μετεγγραφή θα ολοκληρωθεί. «Πιστεύω ότι θα πάω στη Λάτσιο. Δαν νομίζω πως υπάρχει περίπτωση να χαλάσει η μεταγραφή µου εκεί. Θέλω να αγωνιστώ στο Καμπιονά- το. Αυτή η προοπτική αποτελεί πρόκληση για µένα» είπε ο Σισέ. Την ἴδια ώρα ο Αλβανός τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο, Ίγκλι Τάρ8, δήλωνε: «Είναι πιθανό να γίνουν κι άλλες προσθήκες, πριν αρχίσει η προετοϊµασία. Θα δούµε τι θα γίνει τις επόµενες ηµέρες». Ο ατζέντης του Σισέ μίλησε στην ιστοσελίδα «ΜΙ 95οοσς/.οοΠῖ» για το φημολογούμενο ενδιαφέρον ομάδων από την Αμερική’. «Δεν υπάρχει κάτι επίσηµο από τις οµά- δες του ΜΙ.5. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά µόνο αυτό και τίποτα άλλο. Είναι διαφο- ρετικό να σε έχουν στην µεταγρα- φική λίστα και άλλο να σου προ- σφέρουν ένα συμβόλαιο. Το ΜΙ 5 είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, μας ενδιαφέρει» είπε ο Παύλος Το- πίδης. τάσεις των παικτών, θα τις αξιολογήσει µία προς µία και φτιάξει την λίστα των «εΚλε- κτών» για την Ολλανδία. Λου- λειά έπιασε ο Ζήσης Βρύζας που «τρέχει» τον προγραµµα- τισµό της οµάδας. Σε ακόµη µερικά τεστ θα υποβάλει τους ποδοσφαιρι- στές του ΠΑΟΚ, ο εργοφυσιο- λόγος Γιώργος Ζιώγας και θα τα παραδώσει στον Λάζλο Μπόλονι, ο οποίος θα ξεκαθα- ρίσει-λογικά σήµερα- ποιος θα µπει στο αεροπλάνο γία Ολλανδία. Επιθυμία του νέου προπονητή του «Δικεφάλου το Βορρά» είναι να έχει µαζί του 24 µε 25 ποδοσφαιριστές και µέσα σ᾿ αυτούς συµπερι- λαμβάνονται και οἱ «μικροί» «Σκέφτηκα ακόµη και την αυτοκτονία...» Η δύσκολη περίοδος που πέρασε, από το πολυσυζητηµένο µατς του Άρη µε τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» µέχρι και την ολική καταστροφή του αι- τοκινήτου του πριν από λίγες ηµέρες, του έφερε στο μυαλό διάφορες περίεργες σκέψεις, ακόµα και την αυτοκτονία. Αυτό δήλωσε ο Γιώργος. Δαλούκας σε συνέ- της οµάδας που αναμένεται ντευξη του. Ο Βολιώτης διαιτητής μίλησε . πρό ακόµα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Νι- πάροον το «Βάπτισμα του κόλα Πατέρα, τον Αχιλλέα Μπέο αλλά και Τέλος, ο Μπόλονι βρίσκε- για το αν θέλει να επιστρέψει στον χώρο ται σε πλήρη συνεννοήση. µε της διαιτησίας. Διαβάστε αποσπάσματα τον Ζήση Βρύζα, ο οποίος της συνέντευξης του Γιώργου Δαλούκα κάθε μέρα επικοινωνεί µε στην εφημερίδα «Εξέδρα»: διάφορους μάνατζερ έτσι Για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγ- ώστε να βρει τους παίκτες γέλη Μαρινάκη, είπε «Ο κ. Μαρινάκης εἴ- που θᾳ καλύψουν τα κενά δρος που σίγουρα ἀγαπά των στόπερ και σέντερ φορ ναι ένας πρόεδρος Ὕουρα αγα . { ε ν οµάδατου, άξιος για µεγάλα πράγµα- αλλά και για ακραίο µεσοπει την Ομ θετικό. Το μοναδικό όνοµα τα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Εμπιστεύ- που έχει βγει προς τα έξω τηκθ, όµως, λάθος ανθρώπους, που έκα- µέχρι στιγμής είναι αυτό του ναν ζημιά στην δημόσια εικόνα του». Γιώργου Γεωργιάδη που Για το αν μίλησε µε τον κ. Πατέρα, επι- όπως επιβεβαίωσε ο ισχυρός σήμανε: «Ουδέποτε µίλησα µε κανέναν άνδρας του Πανσερραϊκού, παράγοντα για θέµατα που αφορούσαν την δουλειά µου ως διαιτητή. Ο κ. Πατέ- ΛΕΚ.: 2την τελική ευθεία για πορτιέρο Τρεις είναι οι τορματοφύλακες από τους οποίους θα διαλέξει η ΑΕΚ τον βασικό της για την επόµενη σεζόν. Ο λόγος για τους Τίμο Χίλντεµπραντ, Δημήτρη Κωνστα- γτόπουλο και Κρίστοφερ Νόρντφελντ. Προτεραιότητα για τους ανθρώπους της Ένωσης αποτελεί ο Γερμα- νός, µε τους άλλους δύο γκολκίπερ να είναι εναλλακτι- κές λύσεις. Οι «κπρινόµαυρου» έχουν καταθέσει ήδη την πρότασή τους στον Χίλντενμπραντ, ο οποίος εξετάζει όλες τις παραμέτρους και το σκέφτεται σοβαρά. Ο πρώην τερ- ματοφύλακας της Σουτγάρδης, της Βαλένθια και της Χόφενχαϊμ δεν έχει παράπονο όσον αφορά στο οἰκονο- μικό σκέλος. . Ο µόνος του ενδοιασµός είναι το ελληνικό πρωτάθλη- μα, καθώς θέλει να αγωνιστεί σε µία µεγαλύτερη λίγκα, προκειµένου να διεκδικήσει µε αυξημένες πιθανότητες την επιστροφή του στην εθνική οµάδα της Γερμανίας, γότα για τον συγκεκριµένο άνθρωπο. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Υπήρξε συγκεκριµένο ζήτηµα µε μένα και τον κ. Μπέο και για τον λόγο αιπό πήγα και κατέθεσα στον εισαγγελέα». Για ποιον λόγο πιστεύει πως τον καρα- τόµησε η ΕΠΟ αλλά καιπως κρίνει τον Σο- φοκλή Πιλάβιο, είπε: «Η ΕΠΟ έκανε λά- θος. Ο κ. Πιλάβιος δεν µε αντιμετώπισε με δικαιοσύνη. Στην περίπτωση µου θα έπρε- Ένα εκατ. ευρώ φέρεται να χρωστάει ο Παναθηναϊκός στη Μαρσέιγ για τη µετα- γραφή του Τζιμπρίλ Σισέ. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της «Βθθίηθννς», σύμφωνα με το οποίο η σχετική προθεσµία έληξε την περασμένη Παρασκευή (4/7) και η Γαλλική ομάδα περιμένει να εξοφληθεί μέχρι αύριο Δευτέρα. Έτσι, αν ισχύει κάτι τέτοιο, µέ- πώληση του Σισέ θα πάει στα ταμεία της Ολιμπίκ για να τακτοποιήσουν οι «πράσι- νοι»τις υποχρεώσεις τους. Πέτρος. Θεοδωρίδης, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση. (- ' ! ρος των χρημάτων από τη διαφαινόμενη ' ' ΛΜΤΕ: Ο Κάρλος Σάνισες επιβεβαίωσε τις πλη- ροφορίες που τον θέλουν να έχει συμφωνή- σει µε τον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός µέ- σος αποκάλυψε ότι θα πίέσει.τη Βαλανσιέν για νατου δώσει μετεγγραφή, Αναλυτικά τα όσα είπε σε συνέντευξη του σε ἀθλητική εφημερίδα. ο Κάρλος, εν µέσω Κόπα Αμέρικα εἶσαι πρωταγωνιστής σε ένα μεταγραφικό σ{- ρΙαλ µε τον Ολυμπιακό. Πότε ξεκίνησε η ιστορία «Από τον περασμένο Γενάρη. Τότε ο εκ- πρόσωπός µου µε ενημέρωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από ανθρώπους της ελληνικής ομάδας, οἱ οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για μένα». 9. Έχουν περάσει σχεδόν έξι µήνες και σκόµα είμαστε στα λόγια. Δεν υπόρχουν επισηµότητες. Δεν σου θυμίζει λήο βραζι- Λιάνικη σαποὐνόπερα η υπόθεση «Ὑπερβολή! Δεν είναι τόσο απλό το ζήτη- μα. Ο καθένας σε αυτή την ιστορία κοιτάζει το συμφέρον του. Μέχρι νεωτέρας εγώ είµαι πλήρως αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις μου µε την εθνική Κολομβίας κι έχω εναπο- θέσει το µέλλον µου στα χέρια του μάνατζέρ µου (σ.σ.: Κριστόφ Μονγκέ). ο Μήπως οἱ διαπραγματεύσεις µε τον κ σν θέῆω να παίξω στου θἠυμπιακύ..) Ολυμπιακό έχουν τραβήξει σε μόνος διό- τι υπάρχει Τρίο... πρόσωπο Κάποιο! ΨΙ- θυρίζουν για ενδιαφέρον Της Παρί Σ.2., ἆλ- λοι λένε ότι έρχεται επίσηµη πρόταση από την Ουντινέζε... «Δεν έχω ιδέα, ούτε κανείς από τη Βαλεν- κ σιέν μού έχει πει επίσηµα πως υπάρχει κάτι από τις οµάδες που ἀνέφερες. Ἐπαναλαμ- βάνω πὼς δεν είµαι σε διακοπές, αλλά σε καθήκον με την εθνική µου». » Ολυμπιακός, δηλαδή, παραμένει η προπτεραιότητό σου «Ναί! Θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό. Πι- στεύώ ότι αυτό τα λέει όλα». ο Άρα, έρχεται η στιγµή που θα γίνεις «Έλληνας» και µετά τα ερυθρόλευκα της Βαλενσιέν θα φορέσεις αυτά Του Ολυμπια- κού, «Αν ήθελες να στο έλεγα µε πιθανότητες, είναι 6036-4036 για να πάω στον Ολυμπιακό. Εδώ καὶ καιρό τα βάζω κάτω. Είμαι σε µία ηλικία (σ.σ.: 25 ετών) που η απόφασή µου εν- δεχοµένως να αποδειχθεί κοµβική για την κα- ριέρα µου. Παίζω στην ομάδα µου, καλούµαι στην εθνική Κολομβίας, το όνομά μου αρχίζει να ακούγεται, οπότε θα πρέπει να εξαργυρώ- σω ανάλογατις προσπάθειές µου». ο Και ο Ολυμπιακός µπορεί να είναι η δι- κή σου ανταμοιβή «Γιατί όχι Τη νέα χρονιά θα παίζει στους ομίλους του ΟΠαπρίοης Γ.68ᾳµ9, τα 15 τε- λευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο πρωταθλητισµός είναι κάτι που µου έχει λείψει στη Βαλενσιέν». ρας είναι ο άνθρωπος που, χωρίς να έχει Κανένα ίδιον όφελος, ενδιάφέρθηκε για το προσωπικό πρόβλημα που αντιµετώπι- σα µετάτις απειλές εναντίον µου». Για το ποια είναι η γνώµη του για τον Αλέξη, Κούγια, δήλωσε: «Υπήρξαν κατά καιρούς άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την υπόθεση των στηµένων αγώνων στην Ελλάδα αλλά νομίζω ότι ο Κούγιας ήταν ο άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να βγάλει τα άπλυτα του Ελληνικού ποδοσφαίρου στη φόρα, χωρίς να υπολογίσει το προ- σωπικό κόστος από αυτή την ιστορία». Για τον Αχιλλέα Μπέο, τόνισε: «Ο Αχιλ- λέας Μπέος μου χάλασε την προσωπική και οικογενειακή μου γαλήνη. Έχασα εξαι- τίας του την ηρεµία στην ζωή µου. Νιώθω ηθικά δικαιωµένος από τα τελευταία γεγο- πε να ψάξει περισσότερο το θέµα. Απότο χέρι του περνάει η επιστροφή µου. Θέλω να επιστρέψω, στην διαιτησία γιατί πλήρω- σα τα σπασμένα µιας ιστορίας. Μέρα µε τη μέρα μου φαίνεται όλο και πιο άδικο αυτό για μένα. Θέλω να γυρίσω γιατί είναι ο χώρος τον οποίο υπηρετώ τα τελευταία 12 χρόνια µε συνέπεια». Για την δύσκολη περίοδο που πέρασε, δήλωσε: «Η περίοδος από το µατς στο «Κλ. Βικελίδης» µέχρι το κάψιμο του αυ- τοκινήτου µου, πριν από 20 ηµέρες, ήταν εφιαλτική, Γεμάτη απειλές και εκβια- σμούς. Θέλω να την ξεχάσω. Δεν σου κρύβω ότι µου πέρασαν από το μυαλό διάφορες σκέψεις ακόµα καὶ η αυτοκτο- γία. Επικράτησε όµως η λογική και κατά- φερα να αποκτήσω δύναμη». «ΕΙΝΑΙ νΙΡΟΠΗ...» ο τος. ΓΕ Το Τά {11.12 ο (ο µε ΠΩ) Πο μα γη παράδοση του συλλόγου στα χέρια του Μάκη Ψωμιάδη. «Αποτελεί ντροπή οι κα ο ΠΠ εκφράζει αυτή η ομάδα. Πριν από λίγο νο ΑΕ σε ΠΕ ο βοηθήσουμε, ώστε να γίνει ένας δίκαιος Ηλ Τοτω {Ποιά 11] Φιρ6ι | εαοιθ» είπε ο παλαίμαχος άσος στην εφημερίδα ἄοα[. ο ο ο η ολ ολη Πιτ ανν σε Κο νεργασία µε τον µεγαλομέτοχο είχαν ἆλ- λους σκοπούς. Η ψηφοφορία αυτή απο- τελεί ένα τραγελαφικό περιστατικό και είναι διχαστική για τον κόσµο. Κάποιοι ο [1 ΙΟ ΤΗ ΟΗΕ ΓΩ ΤΗ Το ο χο Πο] ταΤος τόνισε. Ίδη ΣΕΛΙΔΑ Αορε νερο φορ «Φαίνεται ότι µἀτιάσαµε τον ΑΡΗ λέγοντας ότι καϊάφερε να οι τα µδταγ ῥαφικά θέµατα πολύ νωρίς, γα πρύτη φορά πό ρΝ ὃν ὄθχαστος, αφού µετά το Ὃ μα α ὸ Αυριο η πρωτη Αύριο Δευτέρα στο βοηθητικο του γηπεδο κανει την λε ελ ο λεάὰ φιλοδοξίες κα! όνειρα. οτι η φετινη σεζον θα εἶναι ὅια- πολ ο Πηκ ο Πε ο το κ ο) να παραμείνει στην Α΄ Κατηγορια µακρια απο περ!ιπε- τειες. Στις 18.00 πριν την εναρξη της πρωτης προπο- γησης θα γίνε! ο καθιερωµένος αγιασµος. [ο] ο οσο το η Πο οτε εα Ταξιαρχιας πλην των τεσσαρων Φφιλικων που θᾳ γίνουν στη Σερβια οπου η ομαδα θα βρισκεται απο τις 22 ἱου- Ἰ λίου µεχρι και τις 17:68. ειναι: Με την ΑΕΛ τις 10 8. µε Το ο ΕΟΟ Ρα ζάμ2 εντός και 17 8 εκτὸς ο Αρης Ψαχνει για ανηπάλους µε Πο ο μκΠ ο ΕΕ ΚΟ οσο) που ο κ. Μιτόσεβιτς ζητα πιο δυνστους αντίπαλους. χΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ συμβόλαιο) του πρώην παίκτη ψ Θ Έπαθλο θους Τέχνης δ Αρετής ο) 40 ΧΡΟΝΙΑ σον ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Τ0Υ ΠΛΛΥ ΚΛΡΛΛΛΜΗΕΗΣ Ο σχεδιασμός της ΑΕΛ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, είναι ακόµα «ανοικτός», αφού ο προπονητής Πάμπος Χριστο- δούλου µε κάθε ευκαιρία, δηλώ- νει ότι «υπάρχουν ανοικτά παρά- θυρα». Αυτό είχε πει καιτην περα- σµένη Τρίτη κατά την έναρξη της ΑΕΛ Υπογράφειο οσο Με) Τη να ΓΤΗΓΟ ΓΣ προετοιµασίας της ομάδας. Ο 27χρονος διεθνής Αγκολέ- ζος δεξιός µπακ, Μάρκο Αϊρόσα, σύμφωνα µε όλες τις ενδείξεις είναι ο επόµενος παίκτης που θα ενταχθεί στο δυναμικό των γαλα- ζοκιρίνων. Ο εκπρόσωπος τύπου Νικόλας Λεβέντης, δήλωσε χθες το μεσημέρι ότι υπήρχε πιθανό- τητα εντός της ημέρας, να έκλεινε οριστικά η μετεγγραφή (περί- µεναν να στείλει υπογραφή σε ε ΠΕΠΙΙΕΙΡΙΙΗ αθήητικο ὕημα ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 στηρικτών της ομάδας. κτες-παλιοσειρές. Η «Ιρέλλω» του Κόσμου Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας κυρίως οι νέοι παίκτες καιτα νέα µέλη του προπονητικού τηµ της ΑΕΛ, είχαν την ευκαιρία να πάρουν µια πρώτη δυνατή γεύση, από το πάθος, την τρέλα καιτον ενθουσιασμό των υπο- Η αρχή έγινε στο καθιερωμένο Ε8ῃ Ὀ8υ την περασμένη Κυριακή, όπου το προαύλιο του κλειστού «Συνεργατικό Ταμιευτήριο - Νίκος Σολοµωνίδης» έζησε ανεπανάλη- πτες στιγμές. Η φετινή εκδήλωση, «τράβηξε» πολύ περισ- σότερο κόσµο από την περσινή. Η συνέχεια δόθηκε την περασμένη Τρίτη στο βοηθητικό γήπεδο της ομάδας στο Τσίρειο, όπου 3 περίπου χιλιάδες Λόοντες, έδωσαν και πάλι το µήνυµα σε όσους αποτελούν την καινούργια ΑΕΛ, ότι έχουν µεγάλες προσδοκίες στη νέα σεζόν. Ο νέος προπονητής Πάμπος Χριστοδούλου, δεν µπο- ρούσε να µην παρασυρθεί από το πάθος και την τρέλα του κόσμου, δίδοντας και πάλιτο μήνυμα ότιθα κάνουν τα πάντα για να δημιουργήσουν µια δυνατή ομάδα, η οποία να έχει ψηλές βλέψεις. ο Κύπριος κόουτς έχειως βασική προτεραιότητα µέσα από την καλοκαιρινή προε- τοιµασία, να φτιάξει οικογενειακό Κλίμα και στη συνέ- χεια σιγά-σιγά να ξεκινήσει την επιχείρηση «πάντρεµα» των πολλών καινούργιων παικτών µε τους λίγους παί- της Ντεπορτίβο Άβες (8Β’ κατη- γορίας στην Πορτογαλία). Τον παίκτη «τσέκαρε» σε µερικά παι- Χνίδια, κατά τα ταξίδια που έκανε στην ἰβηρική Χώρα ο Πάμπος Χριστοδούλου. Ο Αϊρόσα έχει φορέσει 12 φορές τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της Αγκό- λας. Έχει θητεύσει σε αρκετές Πορτογαλικές οµάδες, στις Νασιονάλ, Φατίμα, Ολανένσε, Ουνιάο Λεϊρία, Μπαρέϊρένσε, Αλβέρκα. Εφ όσον όλα εξελι- χθούν οµαλά ο Αἱρόσα θα έλθει στην Κύπρο την επόµενη εβδο- µάδα για να ξεκινήσει προπονή- σεις. Κάπως µπερδεµένο συνεχίζει να είναι το σκηνικό για τον Ίθχρονο διεθνή Αγκολέζο αρι- στερό µπακ, Μιγκέλ Κουΐαμέ. Τη µια µέρα αναφέρεται επισήµως ότι ο παίκτης κλείνει, την άλλη ότι η ομάδα του στην Αγκόλα προβάλει εµπόδια. Το όνοµα του συγκεκριμένου παίκτη βρίσκεται στο προσκήνιο τον τελευταίο µήνα. Σε περίπτωση που δεν ολο- Κληρωθεί σύντομα η μετεγγραφή δεν αποκλείεται να αι σην Αγκόλα ο τεχνικός διευθόντής Ρούι Τζούνιορ, για να ἤροσπα- θήσει να δώσει ένα τέλος σ’ αυτό το σίριαλ. ΣΗΡΙΑΛ Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΝΤΕΝΤΕ Ένα μικρό σίριαλ υπήρξε το 5 [06 ΛΙκυ]ειουῦ προηγούμενο διήµερο.µε την άφιξη του Ντεντέ. Ο Αγκολέζος διεθνής µέσος, έφτασε τα ξηµε- ρώματα της Παρασκευής στην Κύπρο, αλλά δεν του επέτρεψαν οι αρχές να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας, επειδή δεν είχε στην κατοχή του όλα τα απα- ραίτητα έγγραφα. Τον έστειλαν πίσω στη Γερ- μανία. Στη συνέχεια η διοίκηση προέβη στις απαραίτητες ενέρ- γειες και ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια υπήρχαν, µε τον παίκτη να φτάνει στην Κύπρο χθες το γ΄ απόγευμα, ΘΑ «ΚΟΠΕΙ»...Ο ΜΑΡΚΕΣ Τις τελευταίες µέρες φέρρευσε ότι ο Πορτογάλος µέσοαμυντι- κός, Κάρλος Μάρκες, είναι ένας από τους π πομόδαμο θα παικτών «πήγε στους 19. πρέπει να αποδεσµευθεί άλλος ένας παίκτης, µε τις πλη- ροφορίες να λένε ότι πιθανόν να ανοίξει την πόρτα της εξόδου καιο Εστέβες Ενρίκε. Δεν απο- κλείεται ὠστόσο ο Πάμπος Χρι- στοδούλου, να πάρει τις απο- φάσεις του για τον δεύτερο παί- κτη που θα αποδεσµευθεί µετά το βασικό στάδιο της προετοἰ- µασίας στην Πολωνία. ΚΟΡΦΗΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΟΔΟ 2000-2001 (υ11-υ18 10/07/2011 ώ } 1999 (012) 09/07/2011. ΣΑΒΒΑΤΟ 0800-0900 . ) 1690 (015) ὌθηρΟΙΤ ΣΑΒΡΑΤΟ (0100 ΚΟΡΦΗΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΟΔΟΙΣ) -3) 1907 (119) Πρ ΣΑΒΒΑΤΟ 100-800 ΚΟΡΦΗΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΟΛΟΙΣ) 1 ) 1096 (018) ὈοΠ/οΟΤ1 Πυρ ΣΑΒΒΑΤΟ 1800-1900 ΚΟΡΦΗΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ) .᾿ }2003-4 08-η τορρῦτ ΚΙΡΙΑΚΗ 06000800 ΚΟΡΦΗΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ) ) 200 78 ἹοΊρο -“ΚΥρΙΑΚΗ 001000 ΚΟΡΦΗΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΟΛΟΥΣ) γρ Ἓφις Ἠλέαφας οὐ πὐνένκο Ὀφόνωτιφ Χθες το πρωί ολοκληρώθηκε το πρώτο µέρος της προετοιμασίας επί Κυπριακού θδάφους. Έγινε η τελευταία προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Τσιρείου. Η τεχνική ηγεσία έδωσε ρεπό στους παίκτες για σήµερα. Αύριο το µεση- . µέρι αποστολή αποτελούμενη από 26 παίκτες (μαζί µε τον Ντεντέ) θα µεταβεί στο αθλητικό κέντρο Πλατρών, όπου θα παραμείνει για δέκα Ἶ μέρες. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οινεα- ροί παίκτες Ευάγγελος Γεωργίου (τερματοφύ- λακας), Κρίστης Αντρέου, Μαρτίνος Χριστοφή, καθώς και Παντελής Π(τσιλλος και Άγγελος Περι κλέους. Κάποιοι απ’ αυτούς πιθανότατα να µην ακολουθήσουν την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία. Ο Γάλλος αμυντικός Πατρίκ Λεγκουέν, αναμένεται να αφιχθεί αύριο στην Κύπρο, µάλ- λον από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στο πρό- γραµµα προετοιμασίας της οµάδας στις Πλά- τρες. Σημειώνεται ότι ο Λεγκουέν δεν έκανε ακόµα προπόνηση µε τοὺς γαλαζοκίρινους, αφού του δόθηκε µια εβδομάδα άδεια, Να σηµει- ώσουμε ακόµα ότιτις τελευταίες δυο τρεις μέρες, όσοι παίκτες µπήκαν από την αρχή στο πρόγραµµα προπονήσεων, πέρασαν από εργο- µετρικά τεστ. Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέ- ρωση, όλοι οἱ παίκτες «έγραψαν» πολύ ικανο- ποιητικά νούμερα στα εργοµετρικά. Αυτοίπου θα ενσωματωθούν καθυστερημένα, θᾳ περά- σουν απ’ αυτή τη διαδικασία τις προσεχείς µέρες. Η επίσηµη ανακοίνωση για Πλάτρες «Η Διοίκηση της εταιρείας ΑΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΙΔ ανακοινώνει την αποστολή που θᾳ µεταβεί στις Πλάτρες όπου θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας από τις 04 Ιουλίου 2011 µέχριτις 14 Ιουλίου 2011. Στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί 26 ποδο- σφαιριστές, µε τους νεαρούς Νικόλα Θεοδώ- ρου, Ντάβιντ Νεοφύτου, Πάμπο Διονυσίου, Μηνά Αντωνίου, Ανδρέα Κυριάκου, Μάριο Ιακωβίδη, Κυριάκο Τούμπα, Αντώνη Ελευθερίου και Κων- σταντίνο Αλεξάνδρου να µένουν εκτός. Η απο- στολή αποτελείται από τους ακόλουθους 26 ποδοσφαιριστές Ματίας Ντεγκρά, Ίσλι Χίντι, Σάιμον Τσιάκκας, Στέλιος Πάρπας, Έντβιν Ουόν, Ντόσσα Τζούνιορ, Κάρλος Μάρκος, Νίλσον Αντό- γιο, Καρλίτος, Μάριος Νικολάου, Έλιο Ρόκα, Ντεντέ, Χόρχε Μοντέιρο, Γιώργος Ελευθερίου, Λουτσιάνο Μπεμπέ, Εντμάρ Λασέρτα, Σίλας, Χοσέ Ενρίκε, Σεµέδο Καφού, Φρέντι Ντος Σάντος, Πάτρικ Βούχο, Άγγελος Περικλέους, Παντελής Πίσιλλος, Μαρτίνος Χριστοφή, Κρίστης Ανδρέου και Ευάγγελος Γ εωργίου. Στην αποστολή θα ενσωματωθεί την ερχόµενη Τρίτη (05/07) και ο ποδοσφαιριστής Πατρίκ Λεγκουέν». 6γία Μέγας φίῃος του ποδοσφαίρου!

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Περιμένοντας του Αγκολέζους Αθλητισμός 16p
Στις Πλάτρες το πλάνο δράσης Αθλητισμός 16p
Στόχος ο Γκόραν Γιάνκοβιτς 16p
Δίχτυα σε Σέρβο φορ 16p
Εις και μόνος... Ο Πούριε 15p
Ανοικτή γραμμή με αντί-Ντα Σίλβα 15p
Του λόγου το αληθές... Αθλητισμός 15p
Απαντά Ισπανός στόερ 13p
Προβάρει κουστούμι «Κυρίου» Αθλητισμός 13p
Καφού ο.. αγαπημένος Αθλητισμός 12p
Ο υπέροχος κόσμος της ΑΕΛ Αθλητισμός 12p
ΕΙΠΑΝ.. ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ Αθλητισμός 12p
ΜΕΤΑ... συγχωρήσεως Αθλητισμός 12p
Τόφας και Αναγέννηση 12p
Πρώτα μυρμουρητά Αθλητισμός 12p
Το ΡΙΚ και η δεοντολογία 12p
ΜΠΑΝΑΝΙΑ 12p
Ζητά να προσλάβει υπεύθυνο ασφαλείας 11p
Η Π.Ο.Ε.Α. τίµησε την Ολυμπιακή ηµέρα 11p
ΒΟΛΕΪ: Δύσκολες κληρώσεις για τους Ευρωπαίους μας Αθλητισμός 11p
Τζούνιορ Γκαρία και... Λεμπρόν Τζέιμς! 11p
Μεταθανάτια τιµή στον Παύλο Κλεάνθους Πολιτική 11p
Η ΚΟΚ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή γυναικεία γιορτή ττης καλαθόσφαιρας Αθλητισμός 11p
Επιτυχία στο Σεμινάριο Διαιτησίας 11p
Διεθνείς εκδηλώσεις Καλαθόσφαιρας μόνο µε συγκατάθεση της ομοσπονδίας Αθλητισμός 11p
Στόχος ο Νικόλας 10p
Έμεινε το «μεγάλο στοίχημα»! 10p
Κυπριακός ο κοσμός... Αθλητισμός 10p
Έμειναν τα... εκτός Κύπρου! Πολιτική#Αθλητισμός 10p
Άρχισε µε... πύργο! 10p
Παπούτσι από τον τόπο σου... 9p
Γέμισε την τροπαιοθήκη! 9p
Αισιοδοξία για καλή χρονιά 9p
Μειωμένο μπάτζετ, πολλές προσδοκίες Αθλητισμός 9p
Ο Χριστοφή στη γραµµή κρούσης 8p
Αμυντική θωράκιση µε Λόγκρου 8p
Ενίσχυση µε Πέδρο και Άμπελ Περέϊρα Αθλητισμός 8p
«Ασφάλεια» µε Καϊρίνο, ποιότητα µε Πελενδρίτη 8p
Ταξίδι αναψυχής 8p
Σισέ στην επίθεση 8p
Με πορτιέρο τον Ζαχάλκα 8p
Έμπειρη προσθήκη... με Νίκο Νικολάου 8p
Ανακοινώνει Ριγανά Αθλητισμός 8p
Ο Καρσεράς έκλεισε το ρόστερ 8p
Η ΠΑΦΟΣ ΑΠΚΤΗΣΕ ΓΑΡΠΟΖΗ-ΣΙΕΠΟΚ 8p
Αποθέωση Βέντσιελ από Θύρα 9 7p
Προπονήσεις υπό βροχή... 7p
Διευκρινίσεις Δ.Σ. για το χρέος 7p
Πουλίδο και Χαβιέ μελετά ο Ν. Λάρκου 7p
Χολωμένος με την Ομόνοια 7p
Ενότητα και στήριξη στο Μιλτιάδη 7p
Ξεπέρασαν τις πέντε χιλιάδες 5p
Ο ταλαντούχος Αιμίλιος Παναγιώτου Αθλητισμός 5p
Ο Κόμπιν προειδοποίησε τον ΑΠΟΕΛ! Αθλητισμός 5p
Δυσκολα ο Αλμέιδα στην Αλβανία 5p
Τώρα την υπολογίζουν πολύ! Αθλητισμός 5p
Ενθυσιασμός για Ατόρνο Αθλητισμός 5p
Τελειώνει με επιθετικό 4p
Πήρε Πορτογάλο αμυντικό 4p
Όλα δείχνουν Γιούργκεν Ράαπ Αθλητισμός 4p
Παρελθόν ο Ντούρο Πολιτισμός#Αθλητισμός 3p
Πήραμ λλάθος δρόμο Αθλητισμός 3p
Βαθειά το νυστέρι Πολιτική#Αθλητισμός 3p
Με το φακό του Αθλητικού Βήματος Αθλητισμός 3p
Απέκτησε Λαπρόπουλου-Γιαγκουδάκη Αθλητισμός 2p
Θέλει Βίγια για επένδυση Πολιτική 2p
Να δει το δάσος και όχι το δέντρο Πολιτική#Αθλητισμός 2p
Ζητώ το λόγο Αθλητισμός 2p