ΓΙΒΕΡΤΕΜΗΡΝ ΙάΣ . - - | : ο. 99 Ν. Λ. ΚΥΡΕΙΑΝΟΙΙ 110. Ρ. Ο. ΒΟΧ 207-- ΝΙςΟΡΣΙΑ με ο ΤΕΙΕΡΗΟΝΕ 233 ΟΙΝΕΜΑΤΟΔΒΑΡΗΙΟ ΑΝΟ ΤΗΕΑΤΡΙΟΑΙ. ΕΝΤΕΒΡΒΙΘΕΘ 1ΦΙ8- 1945 ΤΗΕ ΒΙΑΠΕΟΤ ΕΝΤΕΒΤΛΙΝΜΕΝΤ ΟΜΕΛΝΙΛΤΙΘΝ ΙΝ ΕΥρΗίς ΟΟΝΤΕΟΙ. - 15 Μπες απά ΘΗήΠΠ1εΓ Οἴπεπιᾶ-(πεαίτες: ΟΟΟΡΕΕΛΤΕΡ - ΙΙ εις ΟΊπεπια - ΤΠεαίΓ6ς ΜΑΟΙΟ ΡΑΙΑΟΕ --ΝΙΟΟΡΙΑ ΟΙΥΜΡΙΑ᾽ -ΕΑΜΑΩΟΙΣΤΑ «ΒΕΠΙΚ ΡΑΞΗΑ - --ΝΙΟΟ5ΙΑ ΗΑΡΙΙ ΗΑΜΒΙ -ΕΑΜΑΑὕΞΤΑ ΙΤΑΝΒΟΟΙ. -«ΝΙΟΟΦΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑ --“ΡΑΡΗΟΣ Ολδοις -ΝΙΟΟΡΙΑ ΙΕΕΚΑ ΡΑΙΑΟΕ -ΤΕΕΚΑ ΜΛΟΙΟ ΑΑΡΕΝ ΄΄΄ ΄ΎὝ«-νιοοδΑ ΡΑΝΤΗΕΟΝ - ος ΝΙΟΟΡΙΑ 6ΑΙΟΝ ΕΟΦΕ ο ΤΦΞΕΛΕΝΑΟΑ Ὃ ιο ον . λα σοτ ΗΑ5 - ἴ]α οχο]ηδίναε ἀῑςίτιθιωίοι απά εχρ]οἰξαίίοι ΑΙ ΑΜΒΕΡΑ , πο νΙΓΙΜΑΦΟΟΙ, ἵπ ΟΥρτις οἵ ἴπο Ἠ]πις οἳ ἴπο Ῥεδί Κπονπ ἤ ΑκβοΡρο!ς το ΓΠΙΜΑΣςΟΙΓ 9 οἰπεπιαίορταρῃίο εοππραπίες οἱ {πε Νοτίά. | ΡΑΤΙΝΑΙ --ἰΙΜΑΟΣΟΙ. ) ΝΙΝΤΕΚ: ΟΙΝΕΜΑΤΗΕΑΤΕΕ --“ΕΑΜΑΟΙΡΤΑ (πάει. εοηςµείοη) ΡΟΜΜΕΕ ΟΙΝΕΜΑ-ΤΗΕΑΤΕΕ - --ΕΑΜΑΟΣΤΑ δΕΟῦΚΕς - νε πποδί φμεοςς[α{ ἔουτς π {πε {οψῃς (υπάςι οοπςίγαςοπ) οἳ ἴπε Ιδίαπά οἳ {π6 Ῥε5ί Τπεαίγίἰσαἰ ΝΕΝ ΟΙΝΕΜΑ-ΤΗΕΑΤΕΕ --ΜΟΚΡΗΟῦ (οπιραπίες οἳ ἄτεεςε απά ΟΥργυς. Ν. Ν. , ΚΥΡΗΙΑΝΟΗ, ιΤη, Τῃ68 Οιραπἰςαοη υηὶο]ι ΕυαΓαπίεες ἔπα 5µεοεςς οἳ ενείγ ΚΙπά οἳ επἰεγἰαΙΠππεη{. ΒΥ ΑΡΒΡΕΟΙΝΤΜΕΝΤ Βγρῖοπίεα!!ν Ργορατοἆ ΜΙΝΕΒΑΙ ΑΝΑΤΕΕΣ Ροῄβ]ο5 οἱ ΘΥΡΠΟΠς. -ΡυΒΕ ΙΟΕ ΜΑΝυΕΑΟΤυΒΕΡΒΔδ. -ΡΒΟΜΡΤ ΗουξΕ ΡΕΙΙΝΕΒΗΙΕΣ. . ὶ .. . . . ο Ὅω Ξ Νθιν Ι.οπιοπ8άθε . ὃἵ Βονοιαρβος .- 5 8 πα σ 5 Πο : ι 5 Οιαηρθάθς. ο ο π αι Μι σα, 8 Ξ ΗΗΗΜΛΗΗΝΗΜΙΝΗΙΙΝΗ ΙΗΗΗΝΜΝΗ ΗΗΗΗΑΙΛΗΗΗΝΗΝΗΙΗΗΗΙ Ἐν εξ ΗΝ ΗΙΜΝΙΜΗΗΤΙΗΗΗ μμ ΙΟ ΗΜΗΜΗΗ ΜΑΡΙ Μη μ]ό υ τουσ σας λε ΘΤΗΕΕΤ | Α ΒΡμηονε ϱ9- ΡΒ. ο. ΒΟΧ (89. κο μμανθηκωνααπαισνταµαμαἰασαων ναι μαρια λονρααανιαααπἰώσνανηλκ ἁ : : κ : τ Σ ον οδεῖ ώ ονομν ͵ ο 8 ν . ῶν «: μονών ο ΜΕΣΗΣ ἛΕΡΡΗΗΣΕΕ ΗΕ ο η κο 5. ο ο 3 λε τομ τα ΕΡΡΕΡΡΒΕΑΑΗΗ ΕΕ ΒβΑΡΙΜΑΕ ολ οτωτης στὴ ορ Ξ 5 τς ({ἀ. ΡΟΒΤ ΙΝΙΝΕΣ ΤΑΒΙΕ ΥΝΙΝΕς ΟΟΜΜΑΝΒΡΑΜΙΑς υπ κ ιιαυσευ ΙΝΦΙ5Τ οΟΝ ι ᾽ ΒΗΕΕΕΙΕΘ - . ΒΚΑΝΡΙΕΣ ΝΕΚΜΟύΤΗς5 ΕΧΤΕΚΑ ΙΝ ΘὔΑΙΠΙΤΥ ΡΕΡΤΕΜΡΕΙ 1945 Γ ΤΗΕ ΟΝΙΥ ΚΝΟΝΝ ΜΕΤΗΟΙΡ ΕΟΚ Α ΕΛΜΙΙΥ ΜΑΝ: Το ργονἰάθ Του εἀμοδαίϊοη Το 95ινθ ἃ ΠιβΓΡίΠ ἴο πιθοί υΠΙΟΓ5ΕΘη ΘΠΙΒΓΡΕΠΟΙΘ5 Το ρτονἰάε Του Πὶ5 οννη απ Πὶ5 νν]θ᾽5 οἱαά 8Ρ6ε Το 8Π5ιΓθ {παί Πὶ5 ομµγγθοπί Ιιαο]ἡ {ες ο8π Ὃρ πιθί 1η ἴῃπ6 θνεηί οἱ υπ/]πιεἰν ἀθαίῃ Το πιαἰηίβίη Πὶ5 Ποπιθ ἱἰπίαοί ῃπ {9 δονεηί οἵ Πὶς ἀθαίῃ 8Πα {ο νο Πἰ5 νν]άονν απά οΠἱἱάγθη 8η ἀΠομοΓᾶρο πα | 6 Το 58νθ (Τοπ ΙΠοοπιθ Ταχ 5 Τ0 ΟΟΝΤΕΛΟΤ Α ΗΓΕ ΙΝΣ5ΕΡΕΑΝΕΕ ΑΙ... ΒΒΙΤΙδΗ ΙΝΙΒΛΜΟΕ 6ΜΡΛΗΙΕΣ ΑΛΕ ΕΧΟΕΗΕΝΤ Απα ΤΠο ΡΙΙΠΕΝΤΙΛΙ ΛΟΟΙΒΛΝΟΕ ο [το [5 Τπο ΙΑΚΦΕςΟΙ Ιηευγαπσθ (οπιραηγ ἴπ Ίπ6 Βηήςσἡ Οοπιπιοηνθα[ήῃ οἱ Ναῄοης ΑΛΙΤΗ ΑΦδδΕΤ5 ΕΧΟΕΕΡΙΝΟ - 420.000.000 ΙΝΟΜΒΛΝΟΕ ΛΒΕ ΤΗΛΝΟΛύΤΕΙ Ν ΤΗΕ Ι511ΝΗ ΥΛ/ΠΊΘ, ννίτο οἱ ρποπθ Ίο ὃ, Ἡ ΛΠΛΟΗΙΙΛΝ | ΡΗΛΡΤΙΟΛΗΥ ΛΙ ΒΗΛΝύΠΕΟ [Γ Τµθ «οποια Ααεπί {[ογ Όγρνυ5 ΗΙ Κγηήαςεος Βυ[αίπα ΝΙΟΟΡΙΑ ΡΟ. Βοχ 76 ᾿ Ρµοπο 234 5 οδς Γ5 Τπε ΙΑΡΟΕΣΤ Εἰεείηςαι Οιραηϊςκα[οπ ἵπ 16 Επιρίτθ ΥΝΠΟΡΕ ΝΑΜΕ Ι5 Α ΠΟυΣΡΕΗΟΙΟ ΝΝΟΡΡ ΑἱΙ. ΟΝΕΚ ΤΗΕ ΝΟΚΕΙΡ Μαπυί[ας]ιυτίπο ΡΕΑςΦΕ Ὀθουμιθά {πτοιβη ΝΕ απα Νὸ γνἰ{ 58οοηµ ταἰθᾶ5θ {Πθ δίοιγ οἵ Θοἰθηί[[ίο ρτορΓθς5 ΠβάΘΡγα Ες Βθςθαισῃ | αΏοταϊοτἰθς αωγίΠρ ννᾶἨ, πα {Πθῃη, ΝΠΑΐ ΠΙΒΙΓΝΕΙ5 ΠΙ8Υ ννθ ποί θχρθοί5 ΒΕ ΒΕΑΡΥ Εογ.- Ει ΕΟΤΕΙΟ ΙΕΟΝ5, ΒΑΡΙΟ5, ΚΕΤΤΙ ΕΣ, ΤΟΑΡΤΕΡΕΟ, ΗΑΙΡΗ-ΒΗΙΕΒΣ, ΕΙΡΕΣ, ΟΟΓΕΕΕ ΒΕΡΟΟΙ ΑΤΟΗΒΣ, απα Αι... ΟΤΗΕΕ ΗΟύΡΕΗΟΙΟ ΑΒΡΙΙΑΝΟΕΡ. ΜΙΑ συ ΑΠπΑΝΤΕΕ ρυβι!ς ΙΝΕΟΗΜΑΤΙΟΝ ΟΡΕΙΟΕ ΙΙΒΜΑΒΥ ΙΜΡΟΕΤΑΝΤ: Τιο α Ε. 0. δρεοία[ῖδες πιαημ]αείμτε οἳ ενετγ(πησ εἰεείτίοα! Ίτγοπι {ια ΙΑΚΟΕΟΤ ΡΟΥΕΝ ΡΙΑΝΤ ἀονη {ο {ιο απια[]εςί εἰαςίτίσαἱ 4οςΕΦΞΟΓΥ. ἵπ {πα Κθρίθςθη/ἵπα ΤΗΕ ΟΦΕΝΕΡΑΙ ΕΙΕΟΤΕΙς ζο. Ιια. οἱ ΕΝΟΙΑΝΡ ΤΗΕΟΥΡΚυΣ «ΟΜΜΕΚΟΙΑΙ ζο. µα. Ρ. Ο. Βοχ7ό ΝΙΟΟΡΙΑ βΡῄοπο 234 Ἵ πι ΙΜΡΙΝί (ΜΟΝΟΝ {1 ΗΕΑΟΌ ΟΕΕΙΟΕ: ὸ ΒΗΟΝΕ: » 3921 '9( ΒΠπΑΝΟΗ ΟΕΕΙΟΕΞΘ: ΕΕΞΞΙΕΞ ΞΕΞΞΞΕΞΞΞΙΕ ΕΑΜΑ(Ι/5ΤΑ. Κ«ΥΠΕΝΙΑ, ΙΙΜΑΘΘΟΙ. π Ρ. Ο. ΒΟΧ Νο. 125 Ρ. Ο. Βοχ Νο. 22 Ρ. Ο. ΒΟοχΧχ Νο. 4 ῇ ΡΗΟΝΕ: » 2939 ΒΗΟΝΕ » 8 ΒΗΟΝΕ » 5Ο .ο( ἐπασακσα ο 5ΟΙΕ ΑΟΦΕΝΤΙ»Σ ΓΟΚ:- ΑΙΗΑΝΟΕ ἍΑΦΣΙΙΒΑΝΟΕ ϱοΟ. ΙΡ. ΟΑΤΕΡΙΙΑΝ ΤΑΑΟΤΟΚ σοΟ., 6ΟιΙὐΜΒΙΑ ΟΚΑΡΗΟΡΗΟΝΕ «ο. ΙΤΟ., ΟΗΛΥΡΙΕΚ «ΟΚΡΟΚΑΤΙΟΝ (ΕΓΑΚΦΟ ΡΒΙΝΙΣΙΟΝ, ΏΕΕΕΕ ἃ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΕΕΜΙΝΟΤΟΝ ΚΑΝΟ, ΙΝο, παω τος, ας ---- ΚΟΡΤΟΝ δ. ΗΟΡΝΕΦΒΥ, ΙΤΟ., ΤΗΕ Αἱ5ΤΙΝ ΜΟΤΟΝ 6Ο. ΙΤΡ., ΤΗΕ ΒΕΙΤΙΡΗ ΤΗΟΜΕΟΝ-ΗΟὕΣΤΟΝ ςο. τι ΙΟ. ΤΗΕ ΟΡΙΤΤΑΙΙ ΜΑΝυΓΕΑΟΤυΚκΙΝσ 6ο. ΙΤ. ΤΗΕ ΤΗΝΝΕΙ ΡΟΕΒΤΑΝΡ ΟΕΜΕΝΤ ϱὉοὉ. 1. ΤΕΙΟΜΡΗ ΕΝΟΙΝΕΕΚΙΝΟσ 6Ο. ΙΤΟ., Είο. Ρηηίξα ϐγ Υοπίαής Ετος. (ο 16 Ρυβίὶς [πίονπιαβοῃπ ΟΗιςςθ, Ογρτυς. Π Αάόιώκικσω Μαλίομενο Ολα ου .͵.ώἍὈοὈηνἍσ ο ο ο ο ο μυ Φ ο Ξ « ἠ ο 8. « Φ Φ ω .Ξ 2 οΥΡΕῦΡ ΒΒΥΙΕΥΝ/ ΠΠ ΓΠΣ ΤΗΕ ΙΕΑΡΙΝα ΟΙσΦΑΚΕΤΤΕ ΜΑΝΟΕΑςΤΟΡΕΠΕΣ ΝΙΟΟΡΘΙΑ - ΟΥΡΗΙΟ 59 ΛΛΑΚΕΚΝ5 ΟΕ ..- ζω Γνς 2. Μπ βλ σά ΙΕΟΣΙΑ Α. ΤΕφο0ἱ 2Ο ΓΑΜΟΙ 5 ΕΙΕΑΝΓ2 ΟΙΑΑΒΕΤΤΕ ΟΕ ΕΧΟΕΙ.ΙΕΝΟΕ - ΜΕΒΙΤ ψ 4 π ΚΠΕΡΙΝΙΑΙ ΜΑΙΙ ΗΝΓ 5.Α.Ε. ΜΑΙ. Ραδ5θπαεΓ απα (ΓτδίθΠί δεινίοε Το απο Ίοπη Όγριυς -- Ραϊοςίπο -- ΕΟΥΡΙ, 5υθ7Ζ απα Κθαάα ὀθα ῥβΡοή. | «θηθια| Αοθηῖς ἰπ Όγριυς ΟΕΒΡΗΔΝΙΡΗΣ ὃ ΜΟΝΑ Ρ, Ο. Β. | Τ6. 92 Εαπιαουσία » 24 » 46 ἱαίπαςα » 80 » 2. Ιἴπιαςςοι » 38 » 38 Ραρῄος » ο 9 ». 20 ἈΝἰσοσία Ὀ 5. ΡΕΤΗΙΡΕΣ ἃ 09 ο ΜΕΚΟΙΑΝΤΡ. 8 ΜΑΝύΡΛΟΤΗΚΕΚΣ’ ΜάΕΝΤ τς Ρ, Ο. Βοχ 91 - ΝΙΟΟΡΙΑ Γ Ἡς ΤοΙθρµοπο 2ἱ4 Β(βποηθς | ΓΗΜΛΦΡΟΙ, ΙΛΕΝΑΟΛ, ΕΑΜΛΕΟΣΤΑ ἃ ΡΑΡΗΟΣ. 9οἱο Ὀἰθίήριωίοις ἷη ΟΥυρίυς {ο:: | ΕΟΒΟ. 8:59 ἆ ΤτισΚ6, οΒΟΘΘΙ ΕΥ Επρῖπος, ᾿ΟΒΟΜΡΤΟΝ Εἰθοίγίο Μοίοις, ΡυΙΡΟΜΕΤΕΗ Ριπιρς5, θίο. αἲς, α. Φοἱθ Αοπίς {οι:. ο ΤΗΕ ΝΟΕΤΗΕΕΝ ΑΡΞΙΚΑΝΟΕ 00. [πο., 1ΟΝΡΟΝ ΑΙ Κιπάς οί Ιπευγαηοθ Τγαηφαοίθα, ρΙΝΝΕΥς ΤΙΜΙΤΕΡ. | Ὁ. Β. 26, ΝΙΟΟΡΙΑ 3 Οπίσ. ποιυ αεεερίεὰ [ου ἴιο [ο[ουίπρ πο ο]ίε ατο αυαϊαδίο {οΥ εχροχί τι] ρτοπιρί. ἀεἴνεν. - ΤΗΕΕΜΟΣ ΕΙ ΑΟΚΟ, ΜΑΡΡΙΝ. ἆ ΤΕΡΡ οΤΙΕΒΥ, (ΟΩπιρὶείε δοἱ5 αυαἰἱαδίο, «ΟΕΡΕΒΟΞ’ 5ΑΙΤ, ΡΕΡΡΕΒ, ΒΙ5Τ0, εἰς. “ΤΑΜΡΑΧ”. ΦΑΝΙΤΑΒΥ ΡΕΟΤΕΙΤΙΟΝ. Πίο οΥ εαἰ! αἱ 9ΡΙΝΝΕΥΣ ΙΤΡ. ΟΗ1ε,, Νιοοσία, ο [ΟΥ φποἰαβομ5 απά ορεεῖ[ιεαξίοην. Ὅος ΘΥΡΕΌΦ ΕΕΥΙΡΥ/ , . ΡΑΘΕΒ ΕΡΙΤΟΒΙΔΑΙ, : . ε ν . , , : 5 ΟΠΒΙΡΤΙΝΑ ΕΟΡΕΤΤΙ . πι Ῥν Α. Ἱ. Ἐοψβο 6 ΟΗΠΙΝΑ ΟΑΝ ΑΙΦΟ ΗΕΙΡ ὉΒ Ῥγ Ὀοπα]ά Μ. ἸἈοΐβοι π Α ΡΟΙΕΝΤΙΟΤ ΥΙΡΙΤΡ ΕΌΡΡΙΑ 9γ οααη Ἠπχ]εΥ 8 ΠἩΕ Ο6ΒΕΕΚ ΤΗΕΑΤΕΕ τν ΟΥΡΒΌΡ η . . . 9 ΒΕΌΒΝ ΤΗΕ ἘΟΒΕΡΤΡ ῤ ϐγ Οραίᾶς Ῥτουββίς 10 ΑΟΙΡΕΝΤΑΙ, ΑΡΥΕΝΤΟΌΒΕ, ) ου Α. ϐ. 1 ΤΗΕ ΟΗΛΕΜ ΟΕ ΡΤΑΥΒΟΥΟΌΟΝΙ Ὦγ Νοαδατ Μαχουαίαα 15 ΤΗΕ ΤΟΝΕΒ : : . . Ὦγ «οβερα Ἡ. Ἡερποτία 15 ΑΕΤΕΒ, ΕΒΑΝΟΟ, ΝΗΑΤΊ ΡΥ ΜΙὶριοὶ Μαυτα 14 ΜΙάΙΕΙ ΜΑΌΒΑ Ὁγ Βειγ ΜΙίοα (6451 16 ΨΙΑΙΚΙΝΑ ΒΤΙΟΚ ΤΟΒΕ : 9 : . . .. - . ο Ὦ). Βοπῄαπηία Ἑίοματάς ο 15 ΘΕΟΒΙΤΥ ΟΕ ΤΕΝΌΒΕ . ... , : . , , .. . υῆὺἑ- . 16 ΟΝ ΤΗΕ ΕΔΕΜ ” ἈἈἈ---υ-- Ὦγ. Όµπιας. Νοιτί 16 ΒΒΙΤΙΦΞΗ ΑΒ-ΤΙΜΕ ΙΝΥΕΝΤΙΟΝΡ , . : : ντ. ον αν 1 ΠΕ ΕΝΤΕΗΕΒ Α ΝΒΥΗ ΕΒΑ--ΤΠΕΒ ΑΤΟΜΙΟ ΛΑΕ ΡΥ Ἡσατιν Μ. Πδνὶ» 18 ΤΗΕ ΟΠΑΕΤΕΒ : . : : δω : ' , 20. ΒΕΙΝΑΒΕ, ΤΗΕ ΚΕΜΡΗΕΙ ὃν ἆομπ Μουςῖβθ το δι ΡΟΒΊ ΟΕ ΤΟΝΡΟΝ ο - - -- - υ- υ---υ.'--υὉ-,, ἨΗΟΥΝ ΤΟ ΒΜΟΚΕ Α ΟΙ6ΑΒ, . : : εδ : , : : , . 9 : . . 8 ὰ ΟΥΡΒΙΟΤ ΥΝΑΕ ἀΒΑΝΕΡ ε : . : : Α . . . : : .ἑ 9 26 Οοπ ρα ξίους ειου]ά Ὀθ βοηέ {ο 6ο Ῥάϊνοι, Ῥ. Ο. Ῥος 419, Νἰοοβία, ΟΥρτιΒ: Αάτετίείης ταῖίες ψὶ Ῥο μίνεπ οἩ αΏρ]σα ίσοι. (ιποοτροταίθα ἵπ Τω(κεν ννίῃ ιἠπιίίθα Ι.ΙαΟἰΙίΥ) | | ΕΟυΝΡΟΕΟ 18638 το σαρίία: Ξ10,000,00Ο -- ραίά μρ: 36.,ΟΟΟ,ΟΟΟ -- Ῥθ6βθινο «,250)0ΟΟΟ ΒΑΝΚΕΗΣ ΤΟ ΤΗΕ Α0ΥΕΕΝΜΕΝΤ ϱ0Ε οΥρκύ» ΒΕΑΝΟΗΕΣ ΟΚ ΛΘΕΝΊΣ ΙΝ᾽ ΑΗ, ΡΛΕΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΡΑΚ ΕΑΣΤ Ν ΟΥΡΡΒυωώ 8 ΝΙΟΟΦΙΑ, ΕΑΜΑαυΦΤΑ, Ι.ΑΒΝΑΟΑ, Ι.ΙΜΑΡΣΟΙ., ΡΑΡΗΟΣ, ΚΥΒΕΝΙΑ πα (ἰπ Φωπιπιε! ΤΗΟΟΡΟΣ. | ΄ΤΠο Β4ηΚ οοπάυοίς 6ν6ιγ Κίπά οἳ ΒδηΚκίηρ Ρυσίηθςς Απά θχίοπάς θρθοἰαἰ {αο]μίίες {ο πιθΓομαηί Άπά {Γαςς/5. ΙΟΝΟΡΟΝ ΟΕΕΊΟΕ 26 Τηιορπιοῄοη Θίτθεί, Ε.Ο. 2 ΙΞΤΑΝΒΡΙΙΙ. ΜΑΝΟΗΕΦΤΕΕΗΑ αἰαία, Υαπὶ-σαπιὶ, Βεγορίυ. 56 - 60Ο ΟΌιοςῬς ΘίΓθεί. ᾿ Ψοι 2 ΝύΜΒΕΗ { ΘὕΌΒΡΕΙ ΝΕ Εν Είς Ώιπηροτ, ἴμο ΟΥρτΙβ Βενίον.”΄ ἀϊδρατάρ Ίετ πναγ ήπιο απῄζοσίη απά ἆοπβ ἃ Ῥθβοθ-ὔΐπηῬ πιαπῖ]ο {ος 1ο Πταῦ πιο. ἸήΚκο πιαΏγ ψατήτης Ὀαβίθρ εΏθ Ὠμς Ἠδά {ο Ὦ9 πυγδεά απά ποιτίβθά ὉἩτουαλ οἰ]άϊδ]ι αἰπηεηϊς απ που Ἀ]πουρι Ῥαχο]γ ἔοας Υθ8σ οἷὰ βἱιθ Ἠας τεδοΏθᾶ πο ζουσθ] πη]εείοπθ ἵα Ἡος Ἠίβοσγ αἶοπρ α τονά υπίο Ίο Όδεθη ας” πὐταἰρΏύ 5 πιατπιό οοπάΙδίοης Ῥεγπηῦ, ΄ ο ''Όγρτις Βενίου ' Βτεῦ βαν’ Ἠσλί υπάος αποὔ]ιοΓ ΠΑΙΩΘ: οἳ Οµτίβίτιας Ἐνε, 1941, που ἴ]λο οἰοιιά οἱ ἠπναρίοα 51 Άαηρ οἵσετ ἴλε Τε]απά αΏά {λο αγ οἱ θχρθοίΒΠΟΥ ν/89 ύσηῃςδε. Όπ υπαῦ ἆλγ α βτηθ]ὶ οἱρῃί-ρᾶσε Ῥαρος αρΏρεατοά Γον ο Πταῦ πηο, ενας Ῥϊροςί γνας Ῥουη, ρα θε]ιεά ἵω Ἐπρ]ίδη, ἄτοοὶς οπά πείς]. Πο ορ]θοί οἱ ἴλθ ραρο Ψ85 {ο ἱπεετρτεῦ ὑμο νγᾶτ βἰπαύίοη {ο φίλο Ῥεορῖο απἁ {ο ῬαδΗδη ἴμο δὐογίθΒ οἳ πο πιοπιθηίους Ἀαρροπίηρς οἱ έΠοςα οέη ἀαγ». Μοπίη Ὦν πιοπθῃ '' αντ Ὠὶρεεί ”’ πιαάε 199 8ΡΏρεβταποθ αηθί] ἵπ ΜαΥ οἳ ἴἶιο Εο]]ονήτρ γθας 16 Όοσαπης ον]άσπί ἐαί βοπιεµίηρ πιογς αχηὈ]ώοιιθ Ίνα πρράεᾶ. ΤΗθ Ρραγί-ὔπηο θὐδῇ Ίο Ἠαά . Ῥθει νυοτκίης οη 6ο ἱρθείέ Ίγετο (ακοη ος Εαῑὶ ἴπηε Ῥαδίΐ5 απά ἴλο “Ογρχας Βενίεπ' αρρθατεά ἵπ Οτθεκ πιά «Τασία 1η Ίατρο {οττηθὲ οοπζαἰπίπρ εἰκίθοη ρ8ρθΒ. ΤΗΙ τθβ]]γ ἀῑά 8εθηι {ο βαξάῄν {ο ουττοπί Ἠθεάς Ῥαΐ απ Ἐεῦτιαγ, 1944, ἴλο ἐςἨονίον ”' Ἰιαὰ ουύβτονΏ Ἠοτ οἱοί]ιος 6ο βο] απ οκθεηῦ μας {ος πωοτθ ραρθς Ἀαά {ο Όο αάάσά. Τη ὑμίβ ὐαῦθ 2]ιο γεηιαίηοά αΏ] πονν Ἰιος Ὑοὶο 4ρρεβαπος ἶΒ αραίπ ἱὐθτοά. ΤἩε είπε {β ἰπογοβθοά {ο Οήτέν-ἔνο Ρ8µος, αν ετβοπιεΠΏς 3Γ6’ ΙΠΟΟΓΡΟ: γαῖοὰ : ἐν Ὀεεί οἳ ἴμο οἷά ΊιαῬ Όεθη τεύαίπθἁ, που’ ἔεαίιιτες τε ἰπίτοάλσθά. Απά έἶε Ἐπσ]βη οά{ίου Τοπιακ6ς 165 αΡρεβΓΑΠςο. Τὲ 18 οι {πέεηίίοη {ο Εὶνε γοι 88 τηοἩ ἰπθοτοβύ 4 {5 ροβρ!δἰε ψηθ]ήΏ Βο πια]! 8, 8ρ800 0ο μἰνο γοὰ ἔῑε ατίοῖο Υγοι ψαηί. Απ΄ 11ο βυρρἰ(θα Ροβίε]οη ΊΠΙΡΓΟΥΘΕ τν Ἀορε, ἴρο, ἴο 1156 Ῥούθοτ ΤΙ Ὄνργις . Κενίειν 3 : Ρ. Ο. Βοχ 419, Νἰεοξία, ΟΥΡγη5. ΦΕΡΤΕΜΒΕΕΗ 1945 Ῥαρογ απ Ίππρχοτε {ῃΠ6 αααμέν οἳ ἴ]ιο πιακθυρ. Ὁ π[οτεαπαῖο] ἐπαῦ οαπηοῦ Ὦο ἆοπο γεῦ. Τ1ο ἵπατ 19 ονος Ὀπί οπθ οβηπού Ίαπαρ {Τοπ α Ῥοτίοᾶ οἳ αοαζο βἰιοτῖδβος {ο α Ψοτίά οἳ Ρ'οπῦγ, Ἡο Ῥοἱίονο ἐλαί ἐ]ν Ἱπιργονθπιεηίς Ὑο Ἠανο πιαὰο Ψ] ο αρρτοσἰαθᾶ. Ίο πορο λαέ γοι γ]ὶ Ίο ὕλλο οοπύεπίς Ὀιῦ ἵη πιαΚίηρ βαοἩ οἈβησθς 16 {9 παίιιτα] δέ ουετΥ οἩπθ β]ου]ά πο Ὄο φαήφβοά. Τηΐς {Α, ἵπ {αοῦ, 8 ΠΕΝ Ῥτοἱθοί βπά 8 8Ι1ο]ι ο / 19 19 ἀμβου]ε η ἐ]ο Απβέ ηυπιὺθυ {ο ΚΠον οχθοξῖγ γ]ιαί ος τοβᾶρις ναπὀ. ο Ἰπνίίο Υοι {ο οἵες γοις ΒΙΡΡΕΡΡΙΟΠΑ, ἴο ἐσ] τς ια γοι ἆο ναπ. 1 ῬΡοββδίἰο ἴμπου πψΠὶ Ῥο ἱποοτροταθθά. Του νὶ οοτα/π]γ ο οοηβἰἀοτεά. Νοχε πιοπέῖι πο Ἰπίοπά {ο ᾳίνο γοι 8 οοττθβΡροπάθησθ Ῥ8βο Απά ν/θ Ἀορο γοι νηή]! 8ε 1έ9 οοἴσπωπβ. Ἠβ]γίτο ἴο 8, σοο, πιά (ο! 9 π]ισίος γοι Ὑαπό Ίποτε Ίπηουτ, {6νίο βοϊοπθίῇο αβίοῖθς, πιο ΟΥ 1955 Ὀϊορταραν. ΤεΙ] ας ππαῦ γοι ἆο γαπῦ. Το]! 5 ναῖ γοι ὑμίπ]ς οἱ ἔλλεβο αγὐίο]ες απιἀ ρὶνθ 118 βαρρθβίίοπς {ου Πδν/ 0Π686. Μο ἆτο ΑπηχίΟΙΘ 0ο 6Ώοοµζαβο ]οσβὶ ΔΕΟ απά ἱωνίζε εἶιοίς οοπῦσΡιιθίοηβ. ἘαοἨ απο (]ναί ἶς Γοοθίνοὰ νψ]] Ὦο οµτοῖα Ἵγ τοβά απᾶ {ξ αι αὈίο νὶ Ὦο ποοθορἰθἀ απά ραίά {οτ. Οὔπος: φή]] Ῥο ταυιτησἁ. Οοπτίριιίοης παδΥ Ός βαρπαἰθυθά {η Εηρ]{βίι, Οοεῖς ος Γιιτ]ςίςὴι ἔο Ρα Ὀ]ίοβίοη ἵπ Αα)! ἔἼιτοο οἡδίοις. Ίλο ννὴ]] ΑπταΏρο Του 618 (παπδ]αξίοη ΊΏ ους οΏῇσο. Βιέ ο αἲὶ οοπέείν Ὀπέοτβ νο ἆο αδὶς θ]ίς : Ῥ]θβρθ τονά Όλο πιαρασίπο απάἁ αι ρπιέ {ιο ἵγρο οἳ αγθ]ο]ο οἳ β{ουγ Μο Ίβο. Ύοι πι Απά α ειλσοτίρίοα Γουπι οἩ Ῥᾶρο 21. ΤΠ γοιι οοπαρ]εῦο {6 οπά βοιιά 9 ἵπ δη α Ροδίαὶ οτἀος, γοιι ΨΙἱ οπή 1Γο ρεΜίπρ ἐἶλο Όγρτις Ἠονίον ” τορα]αεῖν απά ἵξ ψβ ρανε γοι Πανίας ο ΡΗΥ οης. 6 0 Εδεοπ{ία1ΙΥ α ἀετοίίοπα] Ῥοοῦ, Ἶπ {πηαύο - οἰατβοῖετ 5Ώθ νς νἰναῦδίοας απά ορθπ {ο ῬιεβειίταΡίε Ἱπιρτοββίοης. .ΟΗΝΙΣΊ ΝΑ «Ῥοδδετι « 3 ΟππΙβτικΑ ΒοββΕεττ 9 Ὁν οοπἹπιοη οοῃβαεηῦ ἴπο ρεεαθερὲ -οἳ ος ΨΟΠΙΔΏ Ῥοθίβ. Ώμο ΠΙΑΥ ποῦ πανθ Ἠδά 816Ἠ α Ρον/οτ{α] ταϊπᾶ, βαοὮ 8, βἴταηρθ απά γοπάθιξα] ροπίας αθ Ἐπιί]ν Βτοπίο, ΏὭος {ιο εἶαπ. υἱέα] οἳ ἴλιο ἱστορτοββῖρ]ο Μτα, Βτονπίηρ, Ὀαῦ εἶθ, Ἠβά ν]ιαῦ πολλοι Ὁέ ἔλοβο Μας-- Ῥετίοοίίοα 88 αΏ αγ. Πο γνθβ α Ρομοοῦ ροεξ, απά 5Ώε Ἰαά απ οχίτεπιο ριιγέη οἳ ϱοπ]ις : Έ]ιογο 5 πο αἀπαἰχίιτο οἱ ἴἨθ οοπΊίηος ος 608186 πι εν πηπς, Όαέ α απαΠίγ οἳ ουγκίαὶ {Γβπβρ8ΤΑΠΟΥ 88 η ατθαί, ὙΥ]ήσὮ οοπιθς ουῦ ἵπ ενοτγέῃίηρ αἷιο τοῦ. ἷ Θ]ιο οπεά {ἶιαῦ, ποῦ οηἱγ {ο ἴ]ιο οββεηθία] οματασίεν οἱ Ἠες παϊηᾶ, Ότέ 6ο ιο 49 5ης Ηνθᾶ, νο] Ίναξ οηΏθ οἱ 8 οοωρΙεθεΙΥ πποπαβίο ἀενοίίοη {ο το]ρίοι. Πο Πνοαά 1ο 8 ηπΏ 1 πο νγοσ]ά. Έος, ἰπ πἀάϊδίοα {ο Ἀθτ Ῥίασς 88 ἃ Ῥυτὸ αγζςὲ, 8]ιο ἵβ οης ος 6ο οτθαθοςῦ οἳ Βηρ]ηδ]ι ἀονοδίοπαί ροδίβ. Βοππθ Ρρθορ]ε Ῥίθοθ Ίιοι αἲ ο Ἠθᾶά οἱ {επι αἰἰ. ΜΥΒΕΙ, 1 Ποα]ά Κοορ {λαέ Ῥ]ασο Του Ώοηπθ. Βαΐ 1 5ποα]ά οεταϊπ]ν Ῥίαοο Ίνετ Ἀἶοηπρ νι «δθοτρο Ἡετρετύυ απά (ετατὰ Μαπ]ευ Ηορκίηβ αηᾶ γ]ιαῦ α. ποπάσγβα] νοπιαπ ἐ]ναῦ ΠηΘΒΩΡ 5ο Ίν88 | Ἠ{ πιαγ γνοῖ] ο ἐλλαξ, αΏβοτρθά αδ 816 νναβ {π Ἠετ Ίππο οτιά οἱ τορῖοη, 1θ 18 ἀϊβήοα]έ {ος 48 ἵη ουπ της {ο αρρτορἰθῖο Ἡετ αὐθθιάο {ο 116. (ΦΠε σας α. ἱοῦο- ται οἳ {ο Ὑἱοοτίαης). : Βα0 όνεα ννθ ἆο ποῦ βιητο 15, ο πααθῦ απεγαίαπά βοπιοί(λίτπρ οἳ Που ποτ]ά οἳ εχρετίθΏσε, {ος ουίέ οἳ 15 Πεν ροεῖτγ ο8πθ. δ]θ οοτσ]ά ηθνοτ Ώθνε νγσίεν να μα οτγαίκ]- οἶθας αἰπιρ]ίοίέγ, 8θεη εο πος]ά νι ἴπο οὖας οἱ ω οί], ΙΕ εἶνεο ηαά ποῦ πας, απά Ὁγ Πετ 116 γεαἰπεά, {1ο {8108 απιά νὶβίοη οἱ ο ολ]. σ Πιο Ῥοδοί{ίς, κο πιοβί οχί]οβ. οτο Ῥοοτ. ΤΠ6εΥ πιαᾶς τρ ἔον ὰ ν Απ Ίπ ἴοπεο {απη]γ 6, σνίοἩ ν8ς αἶμο οι εἶνα- εθά απά Ιωῦε]ίρεπύ. ΤΗεΥ Ἠνοά πιοβῦ οἱ ἐλείτ Ηΐο ἵπ απά ατουπά Ἑ]οοπιδδι- τγ. Ομµτϊβίπα Ίνας Ῥουη ἵη γ]ωῦ 18 ΠΟΥ» Ἠα]ατι Βίγεοεί, πδατ ἔπε Β.Β.Ο., Ινεὰ ΥΠΑΏΥ Υ6818 {η Ἐπσίου Β418Υ6, απλά ἀῑεά ἵηπ Τοτπηρίοι Θᾳαατθ. ΑΦ ολΙ]άτεη---ᾱ5 ϱεονη-αρε---ἨἩδυ 1ατ- αν ονει υεηῖ απγὙ]οτα. ἼΠ6υ Ἰιαά ἴο πιακο {οί ον/Α β8Πι65, νήσο], απάοτ 6ο ΙθυάοταΏὶρ οἱ ἐπο ἀοπιπδέίης Ὠδηίο Οαὐπίοί, Ὀθοβπιο θΠάθ688, νότῦα] 6819 οἱ τηδΚίηρ ᾖοιβ- ήπιε. Το τοδα]έ να ἴλαί Ο]βήπα ὙἩπτοίο πει απῖζο ΥουΏρΡ θὰ ρτθαί, {πο ῦγ απἁ βροπἰαποϊ’ απά ὑποιρῃ ποῦ Σοπάᾶ οἳ ΌοοΚβ εξ αἱ, εχοορὲ Ἰδέθν ἐο ΒἱΡἱ6 απά ὅἶνο Γηπζαίση οἳ Τ]ιοπιὰς α Καπιρῖᾳ, πο Ὠδά α΄ παίαταὶ ρὶξυ {ον γοτάβ.. Απά {π {8οῦ, Ὦγ {πο ὅπως 5Ἡθ ν/αβ οἰρλίθευ Οµτ]βθῖπα παά ντίθίθη Ἰιὰ]{ 8 ἆοποθη οἳ ἴµο Ροόπηβ {ου νἡοῖι εἶιθ ἰδΏον {ΑΠπουβ. Αἰτοβάγ {ο ρτθαῖ σγὶαί υγ μίοἩ ταατ](οἆ Ἠοτ 16 υνέ] 1έ8 αἈδάουν ]αᾶ {αἱῑθη οἩ ου. Ἠει Ίονο ΒέοσΥ {5 8ο ἀθλοαίο απιά απο, ἐμαί 16 ἰς ἀῆΠοι {ο ραῖ Ῥτίοβν. πε {8 ἴω Ίονο η οΏθ οἳ. ον Ῥτοίμοιγς ραϊπίεν ΕθηάΑ, Βυΐέ Ἠό να α Ἠοπιαη: Ορλοῖΐο, νη]ή]ς ϱθ Ίας α ἀονοῖθοὰ Απρίσιη. Ἡό οοη[οτπιθά {ο ἐο Οµανοῦ οἳ Ῥπρ]απά απ {που Ὑετο οΏσᾶροᾶ. Ἠε Πεν Ἰαρβεά Ῥαοίς οπά 8ο ἐετπιίπαίοά ιο οπραροιηθηῦ. Βιῖ ἰὲ Ἰεῇ οι γηἰέἩ α Ῥγοίθη Ἠθατί, απά ΔΠΙΟΠΡ Ῥοεπιθ ο { λίΦ ρογίοἆ ἆτθ πιΒΏΥ Ώτοκοη-Πεατίοά Ὁπεα, Ιπβη(θε]ν Ροἱρησηῦ, Τ1ογ αγθ αἶδο Υεςγ Ιούογ. Ῥοβέ Κπονη ΔΠΠΟΠσ που ΡοΕΠ1Α, οἳ--- πει Τ απι ἀθαά, παν ἀθαγερί, Βίηρ πο 884 8οηρη {ου της... οί--- 3.0, ομγέῃ, Ιἱε πεκνῖ]ν προή 6ου ΥΕΝ μοι] Ίιογ κινοσί οὖος νοαυν ο ναίσμίαρ Ῥατίι.. ” Ονκῆπα Βοβφειεἰ ἀθο]ατοά 116 Επθεί “ἀενοίίοηβ] ροθεα ἰπεῖμπο Ἰαπραβρο. Τις ἵς ἔμο ροτίοά οἳ 8οπας οἱ {α οἳ---- ἑ ««Ἠεπιθπιῦετ της νδΏ 1 8π ϱοΏθ 8ΥΑΥ, οπο {Ας ΑΝ/ΑΥ ἰπῖο πο εἰ]θηύ Ιαπά . . .ὴ ΟΕ {ιο Ῥετέοοί Ῥόδπα, /2γ6απι Ἰαπᾶ, αά Βιο βοµᾳ {60Η τοβθ8 {ου ἐν Ηά5Η οἳ γου{1, σπ Απᾶ Ιαητο] {ος ιο ρετ[οοῦ Ῥτίπιθ - Βαν ρ]αοῖς απ Ίνγ Ὀταπο] {οΓ πηθ (τούννα οἱά Ὀεέοτο πιγ πας.) Αί ]αρύ βοπηοῦοᾶγ 6ἱ56 οωχηθ ἰπθο Ίος 146, Ομβτίθς ΄ 0Α16Υ, 8 ολΏγιίηᾳ, οα]άναίθά παθπ, πο Ἰουθά Ἰθτ, απᾶ 5ἴθ Ἰογοά Ἠήπα.. «Ομ δάπα Ἠτούες ον ἓνο {Μορ ἰς 16 α δἱπρίπρ τα, Ἠλιοςο πθβύ 16 {η γΒίοτα ελοοί ΜΥ Ηθατί 1 Ίο απ αρρ]ο-ίτοο ο Ἅιρδε Ῥομσ]ς αγο Ὀθσῦ θε. μἱοκρεί ἐξ Μγ Πθασί ἶς Ίῆκο ο ταἰπΏου/ β]1ο]1 Τ]μας ραφά]θρ ἵῃ 8, ΠβΙογοἨ 568: ᾿ ΜΥ Ἠθατί 1 ρ]αάάος ἐἶναπ αἰἰ 0λοῬο, . Ῥεοσιβο πι Ίοχο ἰδ οοπιθ {9 πιο,” Έοτ ᾱ- πιο Οληβίπα 8 ΠαβρρΥ. «89 ντος «θε Επεβρῦ Ίοηο Ῥοοπα, 6οδζέι ᾿Μαγνεί-- τθα]]ψ .Ἱ6υ ππαβοτρίθος,, ΝΟ 6χρτθβςθθ Ὀοῦῇ: β]ᾳθ8 οἳ Ἡοτ αρίσῖθ, Όῃθ- ἀε[σιό οἳ -ο παπά «ἵπ {ιδ 8θ8Π8ΘΒ (Ώθνου φας {ποτε , Πιοτο 86ΏΒΙΟΙς Ῥο οσα), απά {πο ἀρθεγπιποά ποῖΒ] οπά {ο Ἀνλλλοξι ἰὲ {5 ο)1 ειθ]εσιθά. ἵν ς Ἠου βθοοπά .1ονθ Β6ΟΓΥ ΑἱβδΟ οΛπΏς {9 ς Πομίηρ. ΟΒΥΙΘΥ ΥΥΒ αιΠίο ἰποβρδβίο οἳ οαταῖηρ -ᾱ- Ἠνίωα, ΄απά 88ο Ἰοδ ΠΒ ΑΠ Ββηοβίίο. ΟἨτίβάπα Ἀδά ποὐμίηφ ἴο βαρροτί Ώθγ: {ος “Ύθ8τΑ Ἠθτ ῬοβΠΙΒ Ὀτου']'Ώιή Ίος η 168 έλαη 510 α Υθατ. Ἠο Ῥτορθβθᾶ {ο Ἰετ 56 τοαβθᾶ Ἠίπη, Απάὰ 8ο ἴλπου υεπῖ οἨη Ἰίκο ἴλαί, 686Ἡ ἴῃ Ίουθ νηθὶ Όλο οἴλοτ, {ο ιο οπά οἱ {πείς 11ν8β. ) ἀ“ἀἹ. ΒΕΠ, νερό γόανς ννοῦο ΓΕ]. ος Ἰπρτανν. ποϊνιεν νγθγῖς, ἵπ- οτθββίηρ πιο. ἴπ 1862 Ίος Ανα νοἱαπηθ, ῃ Μαγψεί ἀπά ΟἱΛεν Ροεγ.8, ν/θ8 ρα β]βπεὰ απά πιὰάθ Ἠοι Ὠδπιθ αἲ οΠο8. 1 γαρ τοπίο] τθβ]]γ ἐ]λαξ ια, νο τποβύ εἴιγ οτιά τοΏίτίηᾳ ο 8Η ιο Ῥτε-Βαρ]αείθε οἶτο]ο, νἈβ ειο Πτα {ο Ψήπ: βποσθβ. ἵη χο νγοτ]ὰ οἱ Πεογαύυτο απά Ἐτίπρ έΏθπη {8η9. Αοτνγανάς οὔπηθ Ίος Ὀτούλος, αἰτοπάν πα ΚΠοΨΏ ἂ5 α ρα]ηίοτ, μασ Μουτίςα, Βπήπρυσηο, απά {πο τεβί. π Ἐαπηο τηθάθ πο ἀἱβεγοποῬ {ο Ἰθν. 819 οοσ]ά Άανε Ώθθη 8, βριτο {η Πέθγατγ βοοϊεῖγ, Ῥαῦ αἷο σ/ου]ά {αίκο πο βὐερ. 88 οοΏΙπιδά {ο Ἠνο η ὁ παη-]]ο βοο]πείοη. Απά Ροτπαβρς π6ς. ο ἱπαθίποῦ γγας τὶρΏῦ (19 Ῥοοῦ’ς ἰηβίπο οροιέ 1 ον Ἠ{α απά νοτ]ς αδαθ]1ν 1Α), {ου {6 Ίας οι{ οἱ θλί Ἡ{ο οἱ οοπαρ]είο: βοΗ-αὈποραίίοή- 9μ8ὲ {λετο οΏπιθ ἔλοβο θχααἱβἰζθ 1Ατο Πογ/ΘΓΒ οἳ αρἰηῖξαα] οχρετίθηος, βαοῖ ὙΨοπάρτβα] Ῥοετης 88 ἴεερ αἱ εα, Τ1ε Οουεπί Τηγεβ]οίἁ, θπᾶ Ῥαδείπῃ -49υαἨ, πιλοι Ὀνήπθισης ι. 18 απηδβύοσρίθσο, ἃ έουν ἆε /οτου ἐθο]ηλοβ]!γ, {ον αἱ {ῇνθ Ἠπιοι Οιτοιρλοιὲ τἍγπλθ οἩ {λθ β8παθ νουγθ]-βουπά, απά γεῦ έμο Ἠ]ιοῖε Ῥόσπι {9 οοπαρ]θθεἰγ οβοτί]θβε απ ἐπονίθαὈ]ε. ἘΒαύ ἴἨ9 ροεπι 8Ώρεβτα ηεϊέλοτ η ἐπο οίάει «Τεαδιή πος ο Οπ/ονᾷ Βου οἱ Επριςἡ ῶεγδε. . ο σ ο ο Ῥααίπς αΩΨ, βδΙ]ι ο νοτ]ά Ρββδίηρ ο παν : 0Ἠαποςβ, Ῥεμπόν, απά γοπίἩ βαρρεά ἆαγ Ὁγ ἀαγ.” (0η ἱπμεά ο ραβε απ) - τος - / / αΏρΈΕΝΜΡΕΒ. 1916 «ΟΗΙΝΑ ΟΑΝ Αἱ5Ο ΗΕΙΡ υς” Βν ΘΟΝΑΙ.Ὀ Μ. ΝΕΙΡΟΝ Οµήπα Ίας Όθοσπιθ οΠθ οἳ ἴμο Εἱρ Ροψ/οΤΒ. Τηίς Γαοί ποῦ οπ]γ αΏθοίς 0μο {αῦ9 ἅπά Επέατο οοπά(δίον οἳ Αδία, Ὀυἳ {9 {8 οἱ ἐθπιοπάουβ ἱπιροτίβπσο 1η οἅς ΟΠ 1ἱνθὮ {Π Απηοζίοᾶ, (Νου ὁιαῦ 6αραη {9 ἀθίθδίοά) α οοτηπηετοία] γδουΆπη νἩ] ο «16 ἵπ {ο 8ΓοάΡ Γοπιου]γ ἀοπαίπατοά ὮΥ Ζαραπθςο ἰταάς, φ]ιστθ. οπθ Ῥήμοι 6ο Ἠαπάτεα πι]ἠοη Ῥθορίο Ηνθ. ΤΗίς : τηααὲ Ὀο β]]οά Ὦγ Οίποβο ἱπάυβίτγ, οἱ οΏθος γΙΗ Γοἱἱου’, νι Εῑο τοβα]ἑωπί Ἠοττοις οἳ αποπηρ]ογπιθπέ απᾶά ΒΠοσί8βος, οἱ 5οοᾶςϱ. Τ]ιο Οµήποβο ατο Πήρλῖν ΙπέεΙΙσοηύ ρθοΡρίο απ τοβίίκε ὑλαῦ ᾿.Μ86Υ οµη 9 ἃ ρτοδῦ Ῥοψετ οπ]γ {Ἀ6γ ατθ ἃ βἴτοπῃ ἱπάτσίτίαιὶ ηβίίοη. ΤΙΘΥ Ἠβνο 6ΥετΥ ἱπεπρίοηι. οἳ Ῥαΐηπρ οπ6. ᾿Ἠμαῦ ἔπου Ἰαοκ {9 παϊυταΙ 16: ᾿Βοσσοθς {1θ9Υ πιαίκο αρ π ΠΙΑΠΡΟΥΕ6Σ απά η ῃ- ΡΏ68. ΤΠ6Υ πίῃΠ ποθοά οι Ἠοὶρ, ἠθῦ 88 Ἡ9 Ώθ- οἆρά [1ο ομρίζαὶ οἳ Έπ-΄ 1 αἰωπά νηεη νο γγοῖο Ὀιή]- ἀϊπρο οἆς οὗη ἱπάπβθσίθΒ μάΐου ἐῑιο Οἶν1 λατ. Βαΐ ου πὶ] ποϊιοτ. πορά Όατ οπατ] ποτ να ν. Ἱ Ὁ76 ν] Ποὶρ ΟµΊπα Ῥ6- οβ18ο {6 {8 α βοπεἰθ]ο Ὀς]- ΏθβΘ Ῥο]ογ. Ίο αἰβδ ποῦ οοτιθ 85 Ρ]ή]αηίητο- ΄ ο Ῥίδίβ νο οχρεοί ὕο πιαΚκό Ῥταβίηθες ἱπνοαίππθηίς (λα ῦ ψ] Ὃο βουπᾶ βηά ὮΌτο- ἰαΡΙ6. Οµήπα Ἠας οο8ὶ τοβοΆΓ- ο65 εἀθαμβίο {ος πΙΒΙΥ ΨΘΑΙΑ {ο «60116, απά Αθ υ] Ἠανο {1ο Ιέοι οτο οἵ 18ρ-οοοαρίθάἁ Μαποβαγίθ, ΑΏᾶ {ο παΐος Ῥοποτ ος ἴπο Ὑππρίσο απά ὙδΙοσ τίνοις. Όλο ἶ {116 ποτ]ά”5 ρτθαἰοςῦ Ῥτοάποος ο{ ὕαπρ- 8ύοη, Πο]άβ βεοοπά Ῥ]8οῬ : 1 ΑΏΙΠΙΟΏΥ απᾶ {ουγόῃ ἵπ π τοβηίηρ. -ο οοΗ{ΥΥ 88Ο 1188 ΠιθτοάτΥ ἵπ οχροτίαβίο θπιοηῦβ απά ἰς βο]εοιβμοϊθηέ {ω Ἱπαπρᾶπεςθο. ΊἨ6το 18, «Ώούεναγ, βἸβπιοβ πο ἀἰβοονειοά ρεϊτο]θυπη απιά Ηδέε «ορΡρος. Α{ἴογα λοτουρ]ᾗ 8υτνου 1 Απι οοπνἰποθά λα ΟήΠπᾶ ο8Ώ τθρ]αοο ἴἶιο Ζαραπθθθ ἵπ ἴπο οἼθαρ ἠοχύ]ο {ταάςβ. ΤΗΙ8 {8 οπς οἱ ἔιθ ρτοαῖθεῦ δββεηθία]ς ἵπ Αβία Όδοβιςο {6 19 α Ῥαβίηεβς ἐλαῖ βαβρΙίθς ιο Ὀή]ίοη Ρθορίθ Ἡ]ιο Θ8ΓΗ Πο πιογς {παω {στόν ορηίβ 3 ἄλγ. Ίμοτε ἰς ρἱοπέγ οἳ οθοήσα] αΚΙΠΙ {η ΟἨήπα, απᾶ Ῥο{ογο ἔ]ιο Ίνατ ἔ]οτο γοτο ο Ὀθρίπηίπρς οἱ ο ὑοχ{ή]ο ἱπάτιδίτγ. Ύ/ῃεη 8ο γθ8 νὰ πον]άς ζουτία Ιατροδύ Ῥτοάμοςς οἵ οοίζοἩ, Οήπα, Ἰλὰά Βνο πα]ίοη αρίηά]οΒ (ἐς αρ8ησβθ ομ/πεά αἰπιοβί Ἠα1). Ένον πηοη ο ύαραπθβο άτονο {ο Οµήπεςο Όαοικ ἔγοπι ἐ]θ ΒΘΔΟΟΒΒέ, ΠΠΑΠΥ οἱ ἴμο Ῥ]αΠίς ογο (ταπαροσίθά ἱπ]ωπά απά αγθ ϱὐ]] οροταήᾳ. Τ]ο οπᾶἱεβα τεβουτοεία]ίποθς ο εἶχο Ὁμήπορο ἰπ πιαἰηέωίαίηρ ἔηοσο απά οὔος {αοίοτίος {π 6ο {ὰῦς οἱ ἐλο Πιοβέ αξοιπάίπο ἀἱβῆου]ήθς πηα]κος 6 ρἰαΐπ ὑναί πο πβίοη {8 Ὀδίέθτ θαιἰρρεά ἐο τρίο ἔλιο ἔαρηοσογ Ποπα αρτῖ- ο] ζατθ ο Ιπάυβύτγ. 6Ἀήπθαε οαπ τερίασε (ο Έμο ρτθαίοςῦ οἱ αἰἱ ραπς οι ΟΠίπα οοποοσΠ5 ὕ]α ἁαπιπιίης οἱ ἔἶο Ὑαηρύπο Κἰαπρ. ΤΗίΦ ριθαῦ τίνει 18 οοπιρτεβεεά ὮΥ Ἠϊρλ ο) 89 πθαχ {16 οἱέγ οἳ Ίομαηᾳ αὲ ἴπα σοορταρῃίοαὶ οεπίτε οἳ Οµΐπα, απ ἰάθαἱ ἆαπι. οἱ. ΒΨ δε οἳ ΊοσΚβ, τῖνογ παν]- βαθίοη ννίἩ] ὃ6 πιωάο ῃοββίσ]ο ἔτοπη ἴε ΟΠίΠΑ Ὠε8 {ο ΟπαπρΚίηᾳ, Πρ απεϊοπί Ίοοπι αἱ] ἆοοι ἁμίι ἵπ ἴο Οήπεδε ἰεῆῖε ὑπάμθίη. Βιὲ ἴλε αμί]λον οἱ ἐλ αγήοῖς 1δ οθηλαίη ἐλαι, ιο 4οπιε Πεῖρ, ἰλε «/αβαπόθε ἴπ ΠΛεΥΠἱ πε πι] πιαο]λήπετη. ἵε ππιὶ 86ο ἴἶεν εί ὕ. ἀἰκίαπορ οἱ αρρτοχἰπιαέοἰν Π6έοῃ Ἱαπάτοά χηῇ]θ8. Τ18 ἄαπα που]ά Ρτονἱάθ ϱ, Ψαΐῦοτ δαρΡΙΥ {ος {ΓΠι Ἰαπάς ἵπ ἀτουρῃῦ Ῥοσίοᾶς, απἀ, πποτο Ἱπροτίβηῦ, ψου]ά αοῦ {ο Η8]6 Ποοάς αί Ἠανο ἀθναβίαίοά ἴ]ο Ίογοι Ὑδησύσο ἔου οθη(ασίθβ. Ὅγ. ζΦοῦπ Θαναρο, οἶήοί οηρίπθοτ οἱ ἴ]θ Ὀπήυεοά ΒίΑζθ8 Ἐεο]ωπιθίοη Βοτνίορ θηά τορατάθάἁ ὮΥ ΠΙΒΩΥ 38 ο πγοτ]άς »οτοπιοβῦ Ἡγάτοθἱθοἰτίο8] ΗρίηΘΕΣ, 88 τοροτῖθά θθύ {ιο Ιατρεεύ ἨἈγάτοε]θοἰτίοθὶ ἀθνο]ορπιοπέ ἴπ 119 γγοσ]ά οὔηΏ Ῥο οοπβύτασἑθά αἲ ἐλο Ὑαπρίπο (οχρθθ. Ἠο Ρα78 ὑλαῦ ἴμο ἆαῃ ψ] Ἠανο α ροποταίπρ οὐρΒοίϐΥ οἳ ἴθη θπά 8 λα] πα]ίοι σπα γθαί-- που 88 πιποἈ ἃ5 {1ο Ρτθδεηί {οΐαὶ οἳ ΤΥΑ, αταπά Ὁου]ες, Ῥοι]άοτ απά Ῥοηπον]]9. Οοτηρ]θύίοα οἱ πο {α] Ῥοψ6τ ΡΤΟΡΤΑΙΩΠΙΘ παίρ]ό πνο]] Ὦθ οκξοπάρθά οτοεσ ἆθ- ο8ἀθβ. Τπο Πτι Ῥοπος παπί ση] βδιΡρΡΡΙΥ ο Ὀορϊηπίηρε οἱ ἠπάυβίτγ, απά αἀάἡ]οπαὶ απίδβ οι νο εἀάοά 88 ἱπάπεαγ Ρτοπ’β. ΤΗ9 0Ἠίποθβο {μεπι βο]νοβ συ]! Ὀι]]ά εἶιο ἅβτη, απά {πο οοβῦ οἱ {πο Ἡγ- ἀτοθϊθοίτῖο απὶζ οµη Ὃθ Μαιϊάαθθά «98 ὕλο Ῥτο]εοῦ βἆνβπΠοθΒ. Ὄντ, Βαναρο οβϊτηβί{θΒ εμαῦ ἴπο υ]οίο Ῥτο]εσί :οοα]ά Ὃο ας αἲ 8. οοδὲ οἱ {ἴπο ἹΠιπᾶτεά απᾶ Β{0γ πα]Ηου ρου ἶα. η” εοιἰρπιεηέ κοπή σα, τίηρ οοβίβ παἰρ]ξ νε 0 Βπαποθά ὮΥ ἃ Ίοιη ἴοπι Εἶιθ Ὀπίίοά Βίαίθι «ο- νοτηπιθηῦ 0ο ἔῑιο 0ΠίπεΒο βονετωπιθηῦ. Ὁπάος ἃ Ρίαη οἳ ρταᾶιδ] ἀθγε]ορ- πιεπῦ ἴπο πα] ΄ἵπ- νεβίπιοηῦ οἳ 0Πί6 οουη(σγ πνου]ἀ πού πεοά ἵο Όα ριθαῦ, απά {νο ΟΠίπθβε (ονογππιος ψΙ παίν- τα]]γ Άπαποο Ῥατί οἳ ἴλο . Υγοη{υτθ. Τήο Ὑαπαίπο οιρος Ὠβτα η] οἰπαυ]αίο ἴπο οτοσίοη οἳ πια] ιτρίοδὶ ΙπάθίτΊ6β---Β{66ΙΒ, {ουτοβ]]ογ», αἰαπηηίαπα, 6ἱπ {6 πἩ] ρτονίάο Ῥονος {οτ ἴ]ιε εἰοούτίβοβί]οι οἳ ταἰ]τουάς απά 16 ψῖ] οιο8ίθ ἃπ Ἱπάιβίτυ {ο νο Ῥτοάμοβίοη οἱ πΙΓΟΡΕΠ Εοτ(ϊκοις. Οἰίπα ἰ ῥτοάοπιίπαηΥ αη Αμτου]θιτα] παύΙοη (εἱραέγ-ἤνο Ῥεγ οουθ.), σι πιοβὲ οἱ 1658 {ΑΥΤΩΒ 88 βηῇ 98 8Ώ αοτο ΟΣ νο. Απ αὐιπάαπέ βαρΡΙΥ οἱ 1οὺν οοβὲ Γογή]σει ψου]ά ὃς απ οποιπηος Ὀθποβῦ, Οήπα Ἱς αἶκο ὁ πβξίον (ταἰπόἁ ἴπ Ἱαπαίογαξε. ἈῬεΐοτο έλλο να ιο αρ8π6βθ αἰναπιρεά {ο Απιοζισμη πιατκοῦ ση] ΚπίοΚ- μαοῖκα υ]ιῖο]ι θο]ά ἔου Επια]] βπως Όπό Ίω ἴῆθ ἐοία] απιοιηίθά (ο Ὀἱρ Ὀαείηοςς. Τ19 ΟΜήΠ6βε οοι]ά οβρίατο πιο] οἳ Εῑίβ γ]Ε]ι 8456, Ώθυαι1θθ {6υ Ώγθ ϱ8 ἀθξί 38 {1ο Πδραποςο απά 18Σ Ῥογοπά ἔἶνοπη ἵπ ὈθθιιόΥ απά ἱτηασίηθθίοη οἱ ἀεβίρης. ἴ Τε 6 πιγ Ἰάθν ἐ]ιαί ιο Επαποίης απά οροταξίον οἱ {16 ΠοΥ ΟἸήπορο Ιπάπβίτίθς εἩου]ά Ό6 Μἰιατοά Ὦν ιο Απιοτίοβης βηά ΟἸμπθςς. (οποταλβίπιο Οδηρ Καὶ 8Η6ί απά οὔίει ΟΠήποβε Ἱοαάστα Ψἰε οτι 1 Ἠανο ἀἰβοιθασά {ιο πιβτέον {ανουσ ΑΠΟ Τη ιο Ῥορίπηίηρ, ΑπηοτίοἝη οδρ/68] παὶρΏὲ απηουηύ ψν 8η αρτθεπεπέ πας, {ε ολεαρ {επή]ε ᾖε]ᾶ. 8 Ῥίαη. {ο αἰχίνγ οἳ βενεπΏγ Ῥε[οεηί, (ΟοπΗίπιεά οπ. ῃαφο 34) δ Βν ΡΒΟΡΕ. .0ΗΑΝ μυχιΕεΥ - ΟΝ αέτάαγ 1 ἀϊποα νι Θίαπ η {πε ΕγεωΠ οἩ Βαηάαν Ί. Ἰαὰ ἴοα νι πιΥ νηῖο ἰπ Παπηρεαζε8θά. ΤἩο 1εΒ Ίνβ8 ἰθίο-α-ἰοίο : ἴῑιο ἀίππογ οοπαρεῖβεά 8οπηθ 1,200 σιοβί». {6 να ποῦ ἀἴππος, Ὀαΐϊ α Ῥαποποί, Ιαδίΐησ ἔου ηθατ]ν Ώτο ἨἈουσβ :απα ἀἱερίαγίης 8 Ῥτοξαδίοη οἱ {οοᾶ οπά αἀτίπις ἐπδύ νο ἵπ Ῥτίιαίη Ἠανο πο 86θη ἔοτ Απιοβέ βἰχ γεᾶτδ. ΤΗϊ5 Ῥαποπσεί πάν Ο1ο Οἱ ο ΤΠΘΥ ΡΤοΟΓΒ νο τοοεἰγεὰ οἳ {πε ρτθδέ ρτορίίρε ἨνλίοἩ βοΐοησο οπ]ογς ἵπ πο 08δΕ, Εου 19 νβ8 βίνοη {ο πε ἀεἰεσαίος {ο πο οε]ορταίίοης ος Βιο Ἠπθαίαη Αοβάειαγ οἳ βοίθησθι οἳ ἔπε 22061 απηϊνεγκατγ οἱ ἵνα {οιπάαάοπ. Τηετε πετ Ίλοτο {μαη {ποπ οἳ 118 ἴοπι ΒτθβίΠ ΠΕΑΤΙΥ 88 ΠΙΒΠΥ οπι πο Ὀπίθοά Βίαί68: α βίτοης ἴθθπ Ένοη Έπαπος, απά Απηβ]]οτ ηηπηΌετα τοπι Οαµαάα, Ῥοϊαπά, Ἠπηρβεγ, Απδύτα[ία, Ῥεϊσίαπι, Ιηά8, Βννεάεη, Βαἱσατία Απά νατίοια οἑμθγ οοὔτ18Β. ΑΙ Όλο Ἠπβαίαη αολάθιἰοἰαπβ νθτο έοτο αλά ἨἈιπάτοᾶο οἳ ἀοϊοσαΐος {Τοπι αἲὶ ουοτ ἴῑιο Βονίεῦ Ὀπίοηυ, πποῦ οπο ΜαμροΙ ἀθ]εσαίο ἔτοιι {πο παῦ-Ατοῦίο γερίοη ος Βροτία ΨΠο Ὑ/88 αροσἰα][αῦ ἵπ {μο Ηἰβέουγ οἳ βοἰεποο. 1ο π5 βαρῃοβο α ρατθ]εἱ ονοπί ἵπ τίέαίτ---ελαξ τε Ἔογαὶ Βοοϊεύγ, πιηραϊαέοὶν αἲίου {ο /βρ8πΠθβθ Υ/ΔΥ. 6Π48, Ίνετθ ἔο οτραπἱζθ α, Εοτυπϊρ{ς οεἱορταδίοη 6ο γμίος Γογαῖρη ἀθ]ορᾶϊον Ώοπη αἱ οσετ ἐ]ιο νγοτ]ά, αν πε] ας Ιάταᾳο παταρετα οἱ βοἰθπί]εές 8ο {6 πιοῦποτ οοπΠίτΥ, ἔπο ἁοπαίπίοης ἅπά με. οοἱοπίθβ, ψογς πν]εά. Τήση, ἔο ππα]θ {ῃμθ ραΓα]εἱ νηΏ οατ εχροσίοπος, ἴλο Ἐογα] Βοοἱθοίγ ποπ] Ῥτονίάο {τθ9ε ὑταηαροτῦ απά {θ9θ Ποίο] αοοοπιηοζαδίοπ {ογ ἰδβ βοτείση ριθοβύς, υου]ᾶ ρ]νεί απ΄ οΏοίπιοᾶς ἀἴπποι ἵα ἐς Βανου-οι ΟΠοδυεπος Ηουβο, που] έαλκο Οονοπί ατάεη {ο α πἰρ]ιξ οἳ ορετα παπά {πο ΔΙδεσί Πα]! {ο5 Αα νρθοίαὶ οοποθτὲ, νγοι]ά ατΤ8ηΏσθ ΓοΥ βονετα] αρθοἰα] ὑΥβίΠς, 8Ἡ οἳ ΑἱοθρέτΏ, ο {ακο ἴλο ρασέγ {ο Ἠάϊποατρι---Ψλθτο έπο οἵιν νου]. Ῥνονίᾶς απούµοτ Ῥαπηποεῖ-- απά νου]ἀ, νηθ. 189. 6 ιθ8ί8, Ὀο οηέθγίαἰηθὰ αἲ {ο (μ]άα]] Ὦγ ἐμο Ῥγίίκ]ι 6ονετη- μιθῃῦ, νο Ῥτίης Μιπϊαίστ, πο Ἐοθείρη Βοοτείατγ θά οὐμθυ Οµβίποί Μηϊλέους αξίοπαίπρ {π Ῥοθΐφοῦ. Ἠπσπόπποςς, ο] ἐπο'-΄Ρ8Ρ6ΤΑ---Τήπες, ἨΜαπολοκβίε ΟΘμαγάίαα, Ὠαψ Ηεταϊά, ἨΜ ντου απ αἲὶ ἔῑιο τεβύ---ννοι]ά {δαίπτο χο οεἱεσγαίίσης, απᾶ ἔλο αολίενοαπιρπίς οἱ αοἴθπος, βορεοία1γ Ἑτίδε] βοίθῄοθ, «98 {τοηέ-ῤᾶρο ΠΘΝΑΒ, οίοη πο παδῖη Γτοηί-ράπο Ώδυβ, {ος Όνο Υ6ΘΚΑ. Α πΙΒΗ αἲ {Πο Αιδίτα]ΐη Τιορα1ϊοη {ῃ Μοβοού θο]ά Ίαο ενα ο Ἠαά θακοά ἐλο βογναη{ς λογο νο γ/α8 Ῥηοδἱάθηί οἳ λε Αοαάσαιγ, απά 1ου αἲὶ που. 1 ποπάος λείπει 8νοι νο Ροτοσπέ οἱ ἔλο ροορΙε οί Βταίη οου]ά ηΒπιο {πο Ῥτθεἰάςηἡ οἳ οςτ Ἐογα] Βοοἱοίγ, οἳ νο ρετοθηῦ οἱ ΑπηθτίοβΠς οου]ά βἂγ Ἠλο 88 μα πεβά οἳ ἐμο ΝθΜοπα] Αοθάθιαγ οἱ Βοίθηοο ἓ - Τ]ουρ]ι ἔλλθτο θε α οδγαίη πηρες οἱ ταἴΊεγ Ἰοπρίμγ {οτπιαὶ πιθοίπϱς απά οο]ευταίοης, ἔος Πο πιοβῦ Ῥατύ {ο ἀε]εραίος Ίνετο {9ο {ο υἱδίέ πο ΙαὈογαίοτίθς απιά πα θα Ώἱοηβ- ο ρατθιου]ατ]γ ἱπίετοεείθά {Ἠθτι. Όπο οἳ ἴηο αἰπίηρ Ὦ 4θοἳς αὈοιέ Ἠιββίαη βοίθηοθ {οᾶαγ {5 {16 Ώιβε βοα]θ οἩ Ὑ]]ο]ι ΓθβθατοὮ {β οατηθά οπ ΙΠ ΠΙΒΏΥ καρ]θοίβ, ΜΥ βρο]ορίοβ] οοἰ]θαριθῦ 0ο]ά πιο οἳ {ιο θο]ορίοςὶ βτνού οἱ {ο δρα, απᾶ το]αῖθοά οιρθΏΙΖΒΔΙΟΗΡ, νυλ]οὶ 8το οχρ]οτίηρ ἴπε ρεο]ορίσα] αἰτασίατο, ἴμο πιηπθτα]ὶ τεβου{οθ απἀ {016 {οβεί! τουθεάµ οἱ ονο]αθίοη οἳ Εί5 πΙΠΙΘΠΦΘ αγεᾶ---οπθ-αἰχέλι οἱ {86 πνοτ]ά)ς ]απά βΓ{8οε---αὐ ἃ ταῖς απῖζο απρτευθάθηζεά {η 8ΠΥ οίλοτ οοιΏσγ. Βοπιο οἱ ἴἶιο τθβα]θ, ἤινο Όθοι οἳ ϱᾳτοβέ ἱπιροτίβπου Το {ες ννὰτ ΕΟ5 ἠηδίαπορ ο ἀἰβδοονοτγ οἳ Ἠαροθ ΤθβΟΊΓοθ οἱ πηἰοκεὶ οἩη ῬἨυθθία {θυηήίοτγ. Αρτιου]έητα] τοβοβτοὰ (8νά Ἀἶδο ὑεαομήπρ απά εχἰεηκδίοα νοτκ) 18, οἱ οομτβθ, οἳ ταςῦ βοοῇε. ελνουρ]ι {η τΠἱ5 Πε]ῖ (πο αρρεαµον ος Κποψ]οάσο ν] Όε πιο Ῥοϊπάμαπά υπ 61] ἔπε Ῥγεθεπὺ θμοτύαρο οἱ ἐτβοξοτα απά νο απιοςέ οοπαρ]θίο 4Ώβοπορ οἱ Εογ1112818 98η Ὦθ τοπηθάἰθα. ᾿ Τη πο ρηγαίσα] φοἱεΏοθα. έο νγοχ] {8 {η ϱεποεγα] οἱ πρ αμα γ ονει 5 Γον) οὐὐδωηάίπρ ἀἰδοονοτίθς Ἱανα τεοεηίέ]ν Ῥθευ πιαά.. Τη Καρίσας ἱαΏοταίοἙΥ γοι ο8ῃ 8εο θίαπα {π σνπαῦ ἰς Κπονη α.ιΘ8 λα βαρογβιἱά αἰ8ΐές, οη]ν οοαρ]θ ο{ ἀερτθες αΡονο {μα αὐβο]αῖο ήογο οἳ ὑθπιρετάίατό «1 ἶς ἰπέοτορθίηρ ἐ]λαί τίς Ίγαβ ἱπάσροηάσηεϊν απά αἰπια]ἑάπεοιιδΙγ ἀἱβοονετοά ἴπ Ἡπρίκης). Καρίΐσα Πας αἶκο εἰαῦογαίοά Παπ’ πποίλοᾶς {ο Ποιιεβγίηο αἲτ Ἰπάεοαά θά Εκἰχλοδηρ ἰαα]ά οχγβεή {τοπα 16, μλίο 818 μΚοΙΥ (ο Ἓ9. οἳ οοπβἰαεταβίο ρτασβοαΙ Ἱπιροτύθπος, Ζοβό, ο οπήποπὀ ΡΗγβίοἰδέ, {9 ἀἰτοοθίπρ αὐιάίθς οὉ ἴλθ ΡΗγαίοΒ οἳ {6 βοἳ]... Ὅ]ου]ς ἵω Ῥ]γβίος] ολεπιδίτγ-- {ος Ἰπαύρπιοο: Ίπ. τοίίοη΄ ἴο {Μθ Ῥτουθβς οἳ οοπιραβήσοα απά {ο οόπιῖσα) τεδοίσσα- ᾿βήαοοε---ᾱ νου βοὐϊνο απά οτραπίςο οἹιθπαϊδύτΥ, δ8 ταἰρ]νὲ Ῥ εχρεοθεά, ἰ5 Ὀιβδν οη Ἴατρο. βοαῖο υηθ] ἐλο Ἰη]άίηρ αρ οἳ βγηζ]λοίίο ομεπηῖσᾶ] οοπιρουηᾶβ, ήεὶι ᾱ- νίουν οἱ Ῥταοίοα] αφόι. Α ρτοβῖί ἀεθὶ οἱ τεβθαχοἩ 6 Ῥοΐηρ ἄοπο οἳ 16. Ῥηγαἰο]οβγ οἱ ιο Ὀναίη αχ οπ Ὀομανίου, 8]οηςρ ἔἶιο 1πος ἰπθθαοσά ὃν Ῥανίον. 1 νας ραγοσ]ατ]ν ἠπέετεβίθα {ο Επὰ ἐ]ιαῦ χο 8οοβο οΕβιιο]ι νου] θχέθιιᾶθά {ο αὐάἶος οἩ ἔ]πθ ἠποτίριοο ΟΕ ρεμανίος Ῥαΐέοτης απ θπιρογαπιθηξ ἴπι ἰπαρος δαιᾶ {πι Ρίτάς απά ἀομς. ε ἵπ πι ο η Πε]ᾶ οἳ ϱοπετα] Ρἱο]οᾷγ, ελα απδηἑαβίνο βόᾶ]θ. οἳ {416 νοτίς {η ΡτοβίθΒς 88 Ἠοῦ 8ο οποσποςς, Ῥαῦ 16 παν πθθγθεέίηᾳ {ο Επᾶ μὲ {6 Ἠπβείωπρ νετο αὐθδοκίπς με Ῥτοῦ]οπι οἱ ονοϊα(]οπ΄ ο: βἰτίοί Ῥασνηπίμη ΡρεἰποίβΙθθ, θπὰ ἔτοπι α΄ ρτθαί ΠΙΒΠΥ αηα]ες αὔ π66---ΡοπείίοΒ, Παὶά εαᾶγ, ογ{οΙοβγ, πππβδυπι οἸαβαἰλονίίοῦ, 6ΟΟΊΟβΥ, 8Ώά. 8ο οἵ---Β]οαᾳ Ἠπος νοτΥ αἰπιί]ατ ἔο 6Ίλοβο ναῦ Ίνο απά Όλο Απιογοἰβὴς Ἀὰτο Ῥοδι πάρροπάσπί]ν Ῥισευήηρ ἁατίπρ τμε νατ. Ἐ{ Ἡββ βοτηθίπηθΏ Ώθδου βἰαίθά ἐπαῦ βοἰθηθίῆο νίθιβ: Ἡ Ῥωμάς 810 ἀϊσίαῦθά Ὦγ Μανχίρε ογέβοᾶοσγ οτί λαύο ὑο αἀγὰεί {ιδγηβο]ναΒ 56 ρομεοα] ῥτοβδατος :ΤΗΙ8 18 οδτίαΙπ]γ πού αβαΒΗΥ {16 9889. ΤΗΗΒ η΄ ΡίοΙοβΥ, ΗΨΒ6ΠΚΟ:Ἠ88 Ὄοοι αθναβοίπα τονο]μθίοπδσν ὑμοοτίες, 8 ο Πετθάϊέτ: 6 18 αἰπο ἵπ α.Ροβίδίοπ. οἳ- ρτοθΏ βοϊθα ο -Ῥόοψου,. 86 Ῥτεβίάθηξ οἳ {νο Αοβάειιν οἳ ΑρηοαΙζηταὶ οϊθηοςξ, απά αἰπο ἵπ οπ6΄ οἱ βτεθί ρολ1οβί Ῥοψνεῖ, 38 8 νἰςὸ- Ρτεβἰάρπ οἳ έπε Βάρερπαο Βονίεῦ. Ἠοψονος, ἵπ ϱρἰῦο οἱ 08 Άπια Νἱ υἱος οββοβίδίοη ο Μοπάθ]ίαυ ἐλθοσίες οἱ ἨεπεάΙγ, :4μ6 4Ώονο. πιοΏίίοηοά ονο]αΒίοπατγ. Εθαά]θε, πλίοἩ οτε αἱ) Ῥαφθά ο Μοπάρίίαη Ῥτποίρ]θϐ, οοπήπαθ {ο Βουσὶα. Τ]ιο οη]ψ βο]ά. οἳ παίιιτα] βοΐθηοθ Ὑ]θτο Ματχἰκὺ 611θοἳΥ «8Θ6ΠΙ8΄ {ο Ίθνο- απ οἴοο {ς ἐαί οἱ Ραγο]ο]ορν. τας {ο 19 πηβοτια εί ρεἰποίρ]ός οἳ Ματχίετα, Βαβείαη ἱηνοβρα{οτρ αρῃΏθας {ο οοηΆηθ. ἐπετιβοίτες αἰπιοδύ οπώίτο]γ {ο ἔλπο Ὀοϊιανἱοεϊρο απά Ῥ]γαίοίοβ1οβ] ΑΡΡΙΟΔΟΝ,. Ἰρανίηβ -οαῦ {Ἀθ πιοηία] αβροοία. Τλυς Επουάίωη ΄ῥβγολοβηθ]νβία, 88 νο 88 ἱπίτοβρεσίνο αγ οΏοίορυ οἱ ἴ]ο οἱδβείσβ] Κῑπα, βθεπι 1ο ὃ6 {Ροο---οἵ αὖ θην τ8ΐ6-4χ6 ηοῦ αὐαά{ρά, Εἰμα]ἶγ, 16 γγαβ ἱπίθτορβίηρ ἐα Ηπᾶ΄ ναί, ἵΏ δρᾳο οἱ {11ο οἰαίππς οἳ γνατ οἩ φοΐθποθ {ου ἠπιαιθάϊἰαο πῃ τοβυ]ές, Βπβαίαα βοϊθωδίαίς ἵπ ταοβέ Πθ]άς βθοπι {ο Ἠθνα Όθοι -αδῖο ο οοπίπαθ γθΗ1.πιοτθ ραγθ τοβθΏχοἩ ἔμδη Ἴδτο 1οίς οοἵϊραριθς ἵπ Ἠτίαίη ον Απηθτοΐα, 5 Ῥετ]δρε 1 68η οὖά 8 {ουν νοτᾶς ἄθοιέ πο φοἰσπήήβο αηβτ{οτᾶ. Ῥα]]οί, ορογα απά ἐλθαίτε ασ Π {11 αυνΊηρ ἔη 6Υ6ῦΥ Ίαήρο {ούῦχι, απᾶ τοβοῖι ἐλο Ηἡρ[οκὲ απάδτᾶς, ἐλοιρᾶι 06 ὅπο Ετεῦ οοπΏηθ ἐλθπιθε]νευ αἰπιοδέ οη//τε]γ {ο οαρθῖοκ] οὗ οἱᾶ-{αρ]ηοιθᾶ Ἱνουκς πά ν/θ βα1’ πο Ο6ΓπιΒΏ 6ΟΠΙΡΟΒΕΤΑ---ΘΥ6Π Μοσατί, νΊιο νης απ Αυβίτίαη----Εθδαγθά -θΏ ΔΠΥ οἳ ἐλο Ῥτορτδτης. Τμ θπουταᾷθ- πηοπέ οἱ ἐπο αξία ἵ9 ο ἀθἰίροταῦο ροΙΙόγ : ὕναθ πηφ]ο :Ῥ]]εῦ- ἆβποθτβ Ότθ οχοχηρέ Έγοπι πα ΑΕΥ βοτνίἰοο, Ὀυέ Πανε Ἀθά τς Εΐνο Αἰπιοβύ Πα] ἐἶνείν πιο {ο οπἑθγαήπίηρ εἶθ Ἠοά Ατπηγ. Τη ροποτα], οἰνῆίαη Ἠΐο ας Όδοι ου ροράἰπαἑθά {ο πο Πασγ. ηθθάθ ἴο 9 οοπαίτα)]γ ροδίου σχύεπέ έλα πα Ἠτίθαίη ος Απαθσίος. μις οἰν]αῃα’ ο]οίμες ατο οἴεη οχίτοπιθΙγ αἸαρόγ, Ειουρ]ν μο απίξογπις οξ- έλο, Βρβθπρ ἔοτοθα αἲο οἱ ροσᾶ «ιθΗέγ. Ἡοπενοτ, ἐἰτίθεη αρθ οἶθββρα ατο δέ κ Ώοιιὲ 09-06 ἀθιιοὈιμσοά, 9ο ἐἰλαί, ιο ονέο]-ονος Ἴτοση πᾶσ ο: φθδος ργοάποίος, π]λαλι Ίαβ αἰνονάν Ῥερυῃ, υπ] ἀοαδί]θβ βοος πίακο 16. οδαίος. Μοαπινν]]]θ {Ώο 1181168. ο Μοβοο Ὄαβθα απά βέγθοί οβΤ8 8γθ θπουπιοιἰα---1Ρ ἰο Π11Υ ος 6νεη, 8 λαπάτοα Ῥοορῖο ραδοπΕίΦ ψιαίθἰπρ ἴπ Ἠπο. Απά πΟοπΙΘΏ Άγθ Β] ἀοἶπρᾳ Ἀπιοθί 91 119 Πδάνγ ποσῖς οἩ τοβάς απιά σα Ἠοιβθ τοραίτα {ή {πε οἡ1εβ. Ῥπίοθα 41 ο Ῥασα]θ {ο ἐλο νἰδέοτ Εποτα΄ ἐο ου. Έος ταῦίοηθά ᾳοοᾷς, {ἱιθιό 8το πο ῬτίοῬα---0Ώ6, ΥοτΥ οἶδαρ, {σπ πηαῖ γοι αἱθ αἱ]οθτθά οη. γοαν τββίοη σβγά {19 οὔλος, νου (Οζ οΗήηιιρά ον. :Ράφε 3.) ώς ὣ5 ον το α5θ Ἠ]].ἔτοπν 11ο Οτοοκ Έογαὶ απά τσ Ἠμοαίτο, ἄτο οσ1οίο, « Ορ]ε]ία, Ματρατοῦ Ίπ. : βολη]]οτ΄ς ' Ἰαΐρα, Μα[ιοι””. παπα. 1948 νίδή «Πο ἀθοίάθά {ο 6 οι ὁοπῦρηξ {ο {οτροῦ Ἠθς οβχθοτ {η Ίος οβοτύς {ο ΄ βρτοβᾶ ὁοἱε-ἀἆθ-γίντο {ο αἱ αροαῦ Ἀςς.. Βαάο ἷνς. {6 ββώλο[γίηᾳ λα. ἴ]νο νἰὶζ οὐ αἱ τοις Τθαϊτίοαὶ ας Οοπαραπίος 6ο Όγρσας, 6ο νο] νίο Ιοο]κθά οτφατά 8ο πισἩ «ἼῬδξοσο ιο. νίῶς απλά γηλίο΄νοτο 8ο Σάσ]γ. Ἰαέοτταρθρᾶ Όγ. ιο τι ο Ὀεροίς οἳ Ἰοπυμ θε, Ίλανο πουν Ῥθοθη. τοβυτηθᾶ. Τη ιό . : ἀδγα:νίθ Ἰαᾷ οοπιο 6ο αοθθρῦ αοὔϊηρ- οἱ 8 Ἠὲρὶ οτάετ:: ο Βυι ες ᾿Μαπο]άοι- Αγοπί-Ἡοτπ. ΟοπιραΏΥ ν]οἩ γοοδηθ]ν υἱδί᾽ 0 39-18 βΓρΒβΒΟΡ Αηψτβίηρ νο] νο λαά Ῥεες ρτϊνι]οροᾶ {ο βο6 Ῥτεν]ουβὶγ {π Όνρτας. 148’ ἵ Ῥετπαρς ποῦ βυτρτίείηρ ψλιθη, νο τοπηθια σος ὁλαὺ 6Π6' 8οἴοις Ρίαγίηα΄ ἐ1θ΄ “1εδᾶς ” Έτες ' Τηεαίσος,. πάθος ἴο ρεοάαοβον ὁξ Μην. Ἠοσήατίς, πο ας Ώθεῃ. ρτοάα- '. οἶαρ ψζἒι βιοἩ β4οερας ἵπ Α{ΙίΘΗΒ, ολο ρτοβθηῦ Οοπιραπύ Ὠδα οἩ 198 «“Ῥσοβρᾶταταθ βαοἩ οἱαβείος ος '' Έν- { Ῥογοπά΄ θ: Ἡοηήσοπ΄ απά «οὔμθ. ο ο. | - ΑμλοισἩ {πδ Βέασά ατο απί- τδεραΙύ -αοκποψ]θάρσά {π «τοεος {6 τπαγ ο δλλαΜ 61ο ας ποῦ βο 1πο]1 ποβίίηρ. Έο ΤΘπηθίηΏος πρ ψ]αῦ ἀταπακίῖο πγοτ] ἴἨου δυο θεα |... ἀοΐπρ. -. “.. Ἱ. Ύαβρο ἸΜαπολ]άοα ος ἃ βὔ- ' ἀθηῦ -οἳ Ἔλο Ἰ809 Ῥμουος. Ῥο]ὴΒ, «Ῥεοάισος απά 01ο οτδδθος οἳ ολο ο Τλβςθο Μ η ἵπ ἴλθ ὐλλθαίτίσρ] ποτ] “οἱ Ἠ6ε ονΏ οσαΏγ, απά 19 πον τουοβηἰσθά 38 «πο ρτοαίόεέ ἄχο-᾽ Ἰ οἶαπ αοἰχόκς οἳ ἴοάαγ ὮΥ ΄ Ραρ]ο απά «οὐΐος :αλκδ. . Ἡθε -ρτεἙῖοδῦ (81008886, αρασί {τοπ Ώου αοθἰνἰθίος {Π {6 Ρορυ]ατίαίηᾳ οἳ {πο ἄτθε οσα «θοεῦ]ιος Ευρ απ Ίπ 6316 ηρεας ροσί οἱ γα] Τηθλίτο ο τ{μό “Έτερ' Πηραίτο -απᾶ {οττη α Οοραῦὗύ απάος πετ ΟΥ - Ώβπιθ. ΄Τ19 {οἰ]ογήηρ. Υοᾶς Ὑδα]ς ᾖοΐπθά Πετ. Ἰμβθθῖ αἷιο Εοτπιθᾶ. Ἡθ ΠΕΝ ΌὉσπιραιΥ ΤΙΟΗ Ρἰαγοά Ῥοξοτο ΟΥρηὶοῦ οαάϊοποςς. ΟΗ βίας Ύλ8ρο -Ἀαπομάοι {8 ν]νβοίους Πα ΄ 68Υ Ἀπά ΄ β66ίΩΒ - Ὅβρεο Μαπομάοι ρ]αΥθά αἲ Μάνο οπύν/ασάὶν «Ἡθ 9 ρτθραιθά 6ο Σοτᾳδῦ Ἀθςορτεοτ {6 19 οὈνίους Ὀ]ιαῦ Ἀθγ ν]ιοὶο Ηέ6 9 Ῥουπά πρ ἵπ ᾿Βιθβίαρο Ἅπά 165 Ὑε]έατο.. Ῥόπιαρ Ἡος ᾳτοβίεοί οτηὈ]δοη ἱ ἴο Ιπθοτργοί Ββακοβροβτε΄ς οἈασβοίετς. 6ο ρογ[ροῦίο. Ματ Ατοηί θά Το οτίς Ατοης 8τθ Ρτούῦερες οἳ {πο Ἠογα] Τ]οβίτο Αἰβο. ΊάΚκο Ύδββο, Ματν να α βπάσπέ οἳ Ῥποίοβ - Ῥο]ϊ6ῖθ, απά ο ρτεκύετ ρατῦ οἳ Ἡδι 6818εΥ ηαβς θεση βρεΏέ ἵπ νο Ἐτό ”' ΤΗθβίτο, γν]νοτο εἶιο Ίιας Ώρά {ππαταθτβΏ]ο ΒΙΙΟΟΘΒΒΘΑ, ο Ηοι Ετεῦ Ώρροβτωποῦ 8 {π ο Κοέοροα] Τηθαίτο πλλοτο ποτ. β]χο αοϊθάὰ Γος ἴλλο με ὤπι ορροβί(ε λΐ9 ρτοα ατθϊκὺ νΊ 1 ψΊλοπα :.Ἄ]μο «οοὐθὰ ἵπ ΜΙΑ Ῥα ” ἁπά ΑΦοοϊοά. αη ἰπιήιεδίαθο 8100ΘΒΒ. {. «λδαεγ. Ατοπί οο-οροταῖθὰ ψίΏν Κοέθρου] {ος ποπῖο β1θ ος θἰα ἐ Ψθᾶσα” Ῥοξοτο ξουπάΐίπρ Ίετ ΟΥ. Οοπιρωῦγ ψλίοἶν βρρεαιρᾶ δέ νο. ΑΙΑ Ἡλοαίσο. 1αΐοτ οἱνρ Ιοΐμθὰ Ὀοπιοίτίας Ἠοτ 611 16 τον αθοχαθά Ἰπενίθοὃ]ο αυ ένετγ ῥτοάποξίον ϱλιου]ά Ὁ6 α ἐτήαπαρα, ος Ἠθς Ἰακραπά Τ]μοβσιίς Ἠδά ϱ Ἰοπᾳ:οἄτοος ΟΠ ιο Ἠιμμαίδη βἔωμο ο τ μἱαγλωρ-α. Μοκοσπ/ απιά, Τοπίπρτλά, νίοῖν Ἰιαά οοπεἰἀοταδὶο [ο] νιρς,” «Τίτο Μυ]οςι {788 ποπ «οοπβίἀθταρ]ο Α100ΘΒΔ. Ἔπουα ἵπ ΟΥΡρταΒ, απά {9 8 {ηΐθ-- : Ώτοσὶς Βογαξ Τηθαίσο, Τη ἶνος ἀπῖ- Πδχ Ῥοτξοταβμους αἩνθ πάς Ῥτόνοά ολ ο. ος Όντο σας το Ἡότη παταθδἰαίο]ν Όθομπιθ {ο αλλαῦ΄ οι ἡλδά α΄ Εαύατθ Ὀθίοσθ Ίότ θα ιδὶ {ο ποπεῦ- Όενηππηισθ Ἠοεα Ὅτ ΤΗΕ. ΟΝΕΕΚ᾽ ΤΗΕΑΤΕΕ ΙΝ ὌΥρβΗς ηβμοιοο οἨ 5 (]ιοαίτίοα] Πέο, Ὀοίοσο τουυτηίαρ 6ο Αἴλεηβ {ο ήοἱπ 6ο Οτοθῖς Τηθαίτ9. ΤΗί8 πιαγ Ὀ6 ψἩγ ουοτν Ρατύ Άο Ρίαγς { ἱπθρερτοίθά πθη Ῥοτίθοῦ υπάοτεαάίηᾳ. ο, ἴοο, Ίοΐηθα Πιία νή{ο ἵπ ἐλο Κ οὐορουὴί Οοἱ1ρ8ΗΥ, απᾶ, 86 ἴμο Ἰήβραπά, βοοτοᾷ α Οἱ βποσθ ἰπ᾽ Χοποροι]οβ) “ος Ὑιοίαηςί ” Τ 986 αΏΊηπιος Ἠθ. Ώθοβπηθ «Πσθοίοτ οἳ {πο Μασγ Ατοπί οοπηθίπθ θπά ρτοβοπέθά Ἠιαήγ θιιοοθβαζα] ΡΙΑΥ» ]αῦες 11ο Ιχδὰ ο ὈηΠἱοπό Βµοοθ88 85 Μη]νο]ίο η βΠακθαρθβτο” 'ΤψοΙ ΝίρΗέ,” απά βθοτηθᾶ {ο τίςο {ὸ θα 8] οϊρεὲς λεν Ίο Ρ]αγθὰ 6μθ βΑπ1θ Ῥασύ ΄ η Νἱοοδίε 0Πΐβ παοπ{Ἡ. Ῥεπιείτίυς Ἠοτα 18 6ο Υοιηῃ- ο “θά” οἳ {ο (τθεῖς βἴαρο--- 1ο γουπᾳεβί απιἁ ΡοςπβΡΒ {λθ πιοδῦ ἀγπαπής, Τουρ] οὐ] 1η Μ48. θατ]Υ ἐπιοηίθἈ, Ἠοτα ἵς Αἰτομάγ ϱἳ οβίοΌ]θμεὰ ἀσθλῦ θπά | ο -ὅα8 α- εὐαάεπυ οἳ Βοπάίσία, - ρ]ασίηᾳ Ες τοῦ τοδὶ Ρρατὺ οηΥ Ώνό γΥθΒΙΑ Ἀβρο. Αἴοτ ρταζιαῦ- ἱὴᾳ ἔτοπι νο Ῥταπιθθίο Βο]ιοοὶ, Ἡ9 οίἰπεά {πο οσα] ΤἩεβίτο Ῥι6 Ἀο ἀῑᾶ ποὺ ΑἴΑΥ Ίοπρ π]οπ Κο- {οροπῦ]ί, αρρτθοϊαίαρ 8 αβλλ0γ, θο]κοά Ἠἰπέ {ο ]οἶα Άος οὔΏ (Οοπι- Ῥθηγ {ο ΡΙΑΥ πιαθίοαὶ οοπιοάγ. - ΜΑαπν ΄ΑπΟΝΙ Βέαρο’ ἁατίαρ Ῥάῦ Ἰιο να ἀἱρααθβοά νήΘΗ 6ο φαοοθ8Β οηᾶ απἱοῖγ τεθιτηθά {ο οἸβθδίοἙὶ ἀταπιι {ο Ιον Ἡθ Ἰὰβ ἀθάίοθέθά 18 οβτὀςτ, Έτοτα ἐἶλο Κοζορου]ί ΟοπιραπΥ Ἡε γγοηῦ {ο Όλα .«Αμάτεδάϊ ΤΠεαίτο ψΊετο Ἡθ Ριβγοά Βμε]άοπ΄ Ὅ«Ῥοπιάπορ ””. 8 οςθβΒ θεεπιθά ο {οἶἱοἨ Ἱάπι κε Ίποτα Ρίο {ο βίαρο απά Ιθδῦ Ύθας θ ϱ000Ρ6- τοοὰ να ΜΑτΥ Ατοπὶ οοὕιρβςγ θὐθτζεί. το Ὑ9 ἃτο ρταέο(α] {ο ἔλο Μαπο]άον- Ατοπὶ-Ηοτη Ῥοΐοιθ {ιο Ῥτεβδοηε Οοπιρααγ {ο Πανίπρ βίνου 8 8οἨ πιοπᾶρτ {1 οἁιοαίίοπα] οπθογιαἰππηθηῦ απά, Ψθ Ίορο ὕλαῦ - 16 νἩ] που ο Ίοηα Ὀθδίοτο Ἡθ ΠιαΥ τοηθν) {λθίτ αοοπαἰπίαησςα. ῶθθΏ- οσο ΙΙΝΗΑΡΡΥ. ΙΝΤΕΙΕΟΤΟΑΙ «Ππιρ]ήρθποο ἵ Αἰπιοβύ υβο]εβθ {ο Ελοβθ Πο Ῥο:5ε88 Ἠο- ἐλίπσ οἱ. 1ο ρατο Ιπθε]]εοθιθ] ἰπ Απ Ἱποοπιρ]είο Ἀνπιαα υοΐημ. Ἡο ἵ9 ΠΠΠΑΡΡΥ Όθοβμςθ Ἡθ ἴ ποὺ οβΡβΌΙ6 οἳ θπέετ- {πρ ννοχ]ά ναού Ἠθ αηάθιβίαηάε. Τ19 αὈἰΠέΥ ο Ρτ8βρ θιε τοἱαοπαΏὶρ Ῥοΐνθον Ῥ]ιοποπιθπς τετηβήπς βοτ]ο υπ]θβς 35: βοοϊθεθἀ νησι οὔ]ιος θοὐἰν16ίθ8, 816Ἀ 8 πιοτα] Αβ6Ώβ86, 11άμε- πιθπό,. βζοοεἰνΙϐγ, νι] Ῥοψος. ὑπαρίηαθίοη, οπά 8ΟΠ19 οἵ- βαπὶο ἔογοθ. : - εαν Αἰοπίε Οααἱ ἐπ “Μα, νε Ὁποποιση.” 8 - 10 ϱ Μι. Ῥτουιβαί ἱ 8ο ῬΗ{ΐ6ί αι αΏον τοπάἶίης Πἱ8 Ατἰϊο]ο οπθ οβηποῦ Ἠοθὶρ Ῥαῦ τοβ]δο ο ταβσηϊθιάθ οἳ 6ο Πτουτωπάς᾽ {οἱίγ. 5 ο ἡ ΕΒῦΕΝ ΤΗΕ ουρηῦς ΕΕΥΙΕΥ ΄ ον ΕΟΒΕςΤΕ} Βν Ο608ΤΑΞ Ρβουςεις . -- ΟΟΘΤΑΞ 9ο . Οὗρταβ ἶ6 οηο οἱ ἔλο {ευ [ρηάς υΥΒίοῖι ηας θβοαρεά ἔιο ταναροΒ οἳ γαγ {ον Όοπιος νοτο «ἀτορρεά οἩἳ ους ἰβ]ωπά, Ἐτί 16 8ΡΡροαΒΓς θέ ἐς ροοά {ογαπο Ἠας ομα]]εηρθᾶ οις Ἠοποιτ . 8ηᾶ τηαάς ας 1ης ἐαξ ο ψ]ο]θ σγοτ]ἁ Ίνα εαβθτεά {οτι Ῥοπιδατάταθηῦ ἔτοπι ]αηά απά αἰγ π]]θ,ννο 8ἰοπο οᾶπ Ὀοαβδὺ ηΟ 80814. Ίο Ἡοηάοτ, ύοο, 11ού νο ομπ {0ο «019β6, πλοξθ Άοιδες Ἠατο Ὄθευ ἀθπιοΗα]εά, ννλοςο Ρρἰαπύαίοως ἀθαίτογθά απά Ῥατηῦ ὮΥ πό πγας, ἨΠοςθ {ογθδῦς Ἠανο ἀἰβεαρρεβτοί. Ῥτιῇ μθεο Ῥθορ]ο αά {ο οοπάιοῖ έπο Ρἱοοάἱθαέ γατε οἳ 81! πιο πνυμ]]θ ἐ]18 ογ9ο ἄῑά που {αἱ αροη ας νο 195 {11 ννδίριῇ. Τ1ου Ἰαά ριης, αἴτρ]θπθς, Ῥοιηος οἱ αἲ] Κῑπάς. Ἰλπετο οο]ά πο Βπά {Ποδο ' σεποβίς ᾽ {ο ἀθείτοΥ α Ρίἱ0 οἳ ος οοαπίτν ἄπά ἴΏαβ Ῥε αΌ]ε {ο βίατιά ρτοιά απηοπς {μθ οίμοτς 19 αἱᾶ ποῦ {αῑκο ας Ίοηρ {ο Ηπά α βοἰαθίοη... 18 1ηους ροοΚκείς α {6Υ’ ΙΠΒ{ΟΠΘΒ, 8 Πσλίοστ, αι ἔἨιθι πο ηαγο ΙηηαπιεταΡ]ο νἱοέϊπιᾳ, 6ο {γθθς οἳ οατ {ογθβ8έβ. Τό 19 5ο βἰπιρίο. οι Πρ]ίό α ἤτο ἵπ α ἄεΏςο ρ8σί απά {η α {6υ πιπαζες γοι γα{οῖν θ]] ιο {τοος Ῥυτηίηρ κο Βτονγοτ]κα, α ΕατίοΆς τῖνου οἳ Β8ΠΙΘ8 βρτοςάς αβοιύ ν]]6 γοιι {δεί ἐλο εοβίαοΥ οπ]ογεά ὉΥ Νοχο 88 Ὦθ αοοοπιρβπὶθά πο Ῥυτηίης οἳ Ῥοπια ο, Βϊβ Πάάῑο. Απά 14 Βπτηαα Ῥείηρς Ἠαρροθη {ο 6 οτε {ο Θ6ΠΙΟΥ {πε οοοπθβεβ οἱ ἴμθ βΠαά9, Ρἰοπίο ἵω ο {ογος8ύ απά ΘΠΙΟΥ 8 Ὑγ]]-θαγηθά Πο]ίάαγ, 80 ΙΩΠοΝ ἴπο Ῥοΐίοτ { Ἠον ποῦ ἴ]ιο βιηθ]] οἱ ππππατι Βδβι ν] . ϱο νΊρη 16 ἵ8 τομβίθᾶ ἴπ ΕΗ16 {εςνα] οἳ Βτε | φοι]ά Βεαγο {ου 81ο] Ρ]εββιτο. Ῥαΐ {πο ῬΡΙ8Ώ ας Όεεπ Ῥπὲ ἰπίο Ίοτοθ. Αἲ 0Ηἱ5 πποπιθη{ ἨΝεη Ῥθ8ος ας τοῦυτηθά Το ἐπο πγοσ]ἀ, ἵπ ΟΥρνΥας ἃ που’ απά εαπα]!γ ἀεκίγιοίίνο ἵνατ η88 Ὀτοκο] ουξ. Τη ἐς β811θΘ αγ 48 ψ]θη πο να γα Ὀοίπρ Γοπσ]έ, ἴς οοπηπυπίαθ8 ρροαΓ αἰκ Ἠππάτοά απά Π{γ ἆοπαπας οἱ {οτοαύ Ῥυτηί αἱ βίαντος, ἔνο {ποαβαπά αἲ Ῥντρ]μοβ, ἴοατ ἐλουδθπά οἳ Μαγαίμοββα Εοτοςῦ Ἠτος οὐ Τγουςίβεα, ἔοο, οἩ Αισιβή εἶο ΗΠεεηίμ ἁπτίπρ 0μο {αἰσ, νηεπ ἱπποσθηῦ Γο]ς νετο οπ]ογίπρ ἔλεπιβε]νος απά Ὀδτε]γ Ἠαά ἶπιο {ο 68ο8ρο---Ἠθεθα Ῥοΐαπιος {έοο, Ὑγ]ιορο Εογίέι- Πβ{ΘΙΥ 11ο ἆθπιαρε Ίν88 5πηθ]]ογ. | Ογρτας Ίας ἁπτίηᾳ ιο ἆθγΑ Ῥθοσπηο ααοῖι α Ὀγηίης οβἱάτοηυ ποῦ ουν Ῥαγηῦ αρ ν/οοάς απά ου ἀθργί παιςὲ βυτο]Υ ΟµΙγ ουπαἴπα]ς τοβεβ]θ ἐῑιο ἀεβίγασίίου οἳ 8οπ6 ΟΕ έποβε γγαγ έοτπ. οοιπέγίθβ. - Ῥιέ Ἰοῦ 19 ἐμ]π]ς ονευ ἵέ τθαβοπαβ]γ. 1μοῦ 18 βρθα]ς βογ]οία]γ απά σλοιί Ῥαγαάοχες---ἔποιρῖι ο Ῥιτηίης οἳ ος {ογθβίς τθυθη(]γ ο8η οπ]γ Ὦε ἀεβοτίροά ας ΠιαάΠΘΑς, ογἰπαἰηά] πιθάΠςβΒ. ΟΕ οοἵσβο {Ἠοτο ἵς πο ἀοπδί---απά ἐίς ἶς 4, ογθᾶῖς {ο {ο Ῥθορίο οἳ ΟΥρτας---λαί οηἱγ νου {ον ΟΥρτὶοίς ααβθτ εοπι Ομί5 ογηιίπο] ἄκεβεο οἳ ἀεδίτογίπρ Ολιείτ {οτθςές, θἰλοιασ]. 16 {5 869 αποιθεθοηθδ]ο ἐλλαῦ ἔῃετο ατα οπ]ν α {ον γ]ιο οᾶτο 5αΠἠ- οἰοηί]ν {οτ εΠοίν ργοῦδοξίοα ἀραίηβέ ἐἶνοβο αἰπίκίοτ ουἰπηηα]ς. ΠΕ οπἱν ννο οοιι]ά αἲὶ τοαβ]ίδο π]ιαέ ἴλοβθο {οτοβίβ ΠισᾶΏ {ο 118. ΤΠο ρονστητιθπί οβ]οα]αίομ {μας ἐπομβαπάς οἳ ἆοηάτης πηνο θδου Ὀηγαῦ, τεργεβοπύἶης Παπά γοᾶς ο{ (ἱιοιδαπάε ο[ ρουηάς Απά έν ψΙΠ έαΚο α Πιπάτοα γθυγα Ῥο[οτο Ενα τουβοτοδία ο Ῥεσοπηθ” α. οοπιρ]εῖο τοα]έγ. Τί οηἱγ νο οοιι]ά του]ίαο Είς ΙΓ οπἱγ να οοπ]ἆ αρριθοἰαίε θναῦ αἰ]- είς στθεπέ νψ] ϱ6 1οβὲ {ο τ18 {0Γ αἱ] ἐΠοβο γοατς, απά ἐλο θα, ἴοο, νο οςσ {οτοδές Ιανίδῃ οἩ τις πο ναϊετ υνπίο ύλο {ογοβίς αοοαπαι- Ἰ8έ6 παπά οοηέροἱ, {ουδίάάίπς ν/αδίασο, ἴπβί παοη απᾶ απἰπια]ς ππαν ατίηκ : ο πιαἰηπέσηαηςθ οἱ ἴλα αοἰἰ. αγ]ίο]ι Γογοβδί:, κο προπείταρ]α να]]ς, ιο]ά 5ο ἔπας {νε ϱατέῇ {5 πο οαγγῖθά αννΑΥ απᾶ {πε ἱαπά ἀερτίνοά οἱ ἴὲ6 βιιραίαηπσς. Πέ ἱς ποῦ οπΙγ {6 ΟΝΠΦΠΙΘΗ γν]ιο Γογκαίςο ἰ]ιοίγ οηῖθς ἁγίαρ ἔ]πα πεαῦ οἱ ΒΙΊΠΠηΟΥ {ου ἴο Γογθβία. Ῥι15 εἶνο ἠπηιήηργαβ]ο νἱβίέουα νο οο1πο 6ο Ομ ἱΙωπά [τοι οΥθυν ματ οἱ ἴἶλα πιαἰη]οιιά, {ο {Πθοο 6]ιο Ηπαηοῖα] Ίοβς αρροαίς πια!] : {ο έποβο ἄγ9 8βΡοίΑ ΨΠἰσ οαηποξ Ὦο οχρτοββθᾶ ἵπ ἴπο {ογπι οἳ ΠΙΟΠΟΥ. ΙΒ πο {μοι Ες βο]ήβππορε οἱ έλπθβο {ον Ονρτίοίς, νο ἠηοπ{ἱομα]]ν Πτο ους {ουομρίς, ογἰπηπα]. ππαάησκς Ἡ Τη παθάἴατι Τη οΟπαιρᾶΤίΒΟΠ. 16 Ίας οίέεπ Όδοι ᾿οβἑαΡΙἰβηοᾷ-ὑμαῖ {πι ποεο οοπητίθΏ π/πεγο ἔἶνο {οτθβίς 819 τοβροοθοᾶ απά ἐχθοαεά ΥνεΙΙ, ὔλθ Παλδ]ίς οἱ ἔλε Ῥορα]βίίοα 8ἴθ πιοβῦ Βυπημη, Παπ Γθ8Ι1Υ οἰνίῆκεα, Το ουί ἃ γοιηρ Ἠθα]Ι61Υ Όουρᾶ ος Ὀτθβί ἃ ΏταποὮ οἳ α. Ὀδσι {11 του ἶς {δν οοπβἰάσγεἁ {ο πιαπὶ[ορίαίίοι οἱ α Άογοο οἸαβγβοίθς. μας οἶθο ἔἶνωω Ὀαγρατίηι {8 ο πι] ἀθείπιοξίοη οἳ {1θσε πω] γαᾶο οἱ ἔτουυἸ Το ἱποσπάίϐτγ πΠΒΥ. 88 ιού εἶσο Ἡς οὔη ἄο ἈποῬ {μο: σονοτηπιθπὲ υπ ποὺ ού Μπι ᾳτΏπο Πΐ5 βοβῦ5 ΓΤθθ]Υ 1η ιο {οτθςίβ Απο {Π6υ τοαδὀό {ο Ἰε Πίπι οαὺ ννουά {ου οοοΚκίπᾳ {ο Ῥαὴέ Βίς ρου] ύτΥ γατά. Ἡε πιαν αθί Ἠ]ιαί οἶνο Ἡε ο8Ώ ἆο π τενοηρε Ῥαύ Βτο πα {ογθβίς. : η]ς ἶ6 ἆ Εαπάαπιεπία] παἰδαπάσγείαπάίησ, ΤΗ Ροτοβίς ἆο. ποῖ Ὀο]οπᾳ {ο {πθ σονεγατηδηξ Τί 6ο ἴμο, οοπΏ(σγ, {9.16 Ῥεορίθ, ἔο ΟΥρτι8. Το πονεγηπιθηί, ιτουρΏ νο -Εότεδαυ Ἠορατίπιοήϊ, απο΄ οατ βἰθγαχάό Ὕο σα5ο {0Υ- οαΓ 16ΓθΒίΑ. Βιτοὶν οπθ «πια Ῥο Ὀ]έπά ηοῦ έο 369 απά απάρικίαπά ὑλαίῦ ὮΥ { . Ῥατηΐης ολο {ογθδίς, οπθς οὗ Ῥγορογίῳ 18 ἀερίτογεά απά ᾳονοτηπιθηῦ ΒΙ/Π6ΓΑηο ἀβπιαρο. ἘΥ Ῥατηίηρ {λἈεβο 1968 νο οηἵγ οπβα πιδῦθίαὶ απά πιοταὶ ἄαπιαρο ᾿ {ο οπτφε]νος, ους οἰ]άτοι, ος ολί]άτοπ οἰη]άτεη. ΒΥ Τυπίης Όπθ {οτοβίΒ, πο ΙΙ ἰμθ. ργούθὀθοτ οἱ ος Ἡθα]θ], ἴνς Ἰπεβατς. απά {οτώ0γ οἱ ον βοῖ] Εου ππουυηίαβΙ6 Υθ8σΑ. Ῥα6 0ο Ῥθορ]θ οἳ ΟΥρτα5 πιιδί ἂοὖ 88.8, ψ]ο]ο ασαηβὲ Ελθαθ Βτουταπάβ. ΊΠου τοιδὲ οββύ ού 1Ἠθβο ΡοίδοΠοῦβ ΒΗΒΙΣΟΑ, γλίοἩ Ῥτδραγθ Αν ο] {ος ἔ]ιθπι οπά πιαἰκο οἳ ΟΥρσας Αα ἀθβοτί. Τ ραὶά Ῥγονίοιαϊν ἐμδὲ πον’ α ἀθθίγαοίίνο γἉτ Ἠββ ῬτοΚοη ου ἵπ ΟΥρτις. Ίο τηπβέ σνίη ἐπί νατ γ/πίοὮ 1188΄Ώθεῃ αίατιθά Ὦν ο ἔθυγ οτἰηλἰηβ]ς 88 {λθ νοῖθ Ψοτ]ά Ίιαρ ἀθ[οαίοὰ πο {οτοθρ οἳ ον! ον (τον) Πατηαπὴϐγ Ιπίο Ὀ]οοβα]θά, Το π]οῖε Ῥοορίο οἱ Ογρτυθ πιαβὲ ἀΐδοογες ἴπεβε Πτουταπάρ, πιαβύ 986 λα Έλλου ατο ραπἱφμοά απ εἴωπά ἐπεηβο]νος, {από βατ οἱ το {οτοβὺ ἐπεαφιτο οἳ ου ἐβ]ωπή. «16 ἶ8 οις Ἠοἱγ ἀῑλγ. ΤΕΙΝύΟΑΝΕ Απ 91 Ὑου ἴοποπεά πο ορ: γ]ιοτο οὔζιεν Ώουβ οσίπ γοιι 5έορ. γοι δέ πο ΘΠΘΠΙΥ Κο Ὁγ, Απά πηαᾶο α Βέτοηπρλο]ά οἱ ιο ΑΚΥ. Υοι ηθοὰ πο Ἰοθάαίς, Όμοββερ, Βήτα: σοι ηβπης ἰ5 πγιίθοη οἩ. νο β{8ης. . τν Δ. Ρ. ἩπηΡεητ (Βεργύίεά ᾖοηι “Βγπ -ὑαος νο Βε]]α”, αν α ὑιῤιωίο {ο ο ΙΑ] ον ἐρ ᾖ αππίνογβαγ! οἱ {λε Βαε οἱ Εγα). Απ΄ Οχ{οτά Ὀπϊνοανκἰύγ ὑπευ τε] ο βίος οἱ ἴῆρ τιαροᾷ Ῥτοίθββου πιο τοβιδθά {ο τθοοφηῖδο {πο οχἰβύοποθ οἱ {μα Ερηηϊπίπο αἰαάθεηί νο, Ώθοβαδο οἳ {πο ἵατ, Όερβη {ο ου{ἑπιπηθευ {μθ πηα]θ9. Ἠο νου]ά”Ὅθρία Πἱ5 Ἰοοίιτον {ο {νο πιἰχεά οἱαβατοσπι: '“θη(]επνοπ”. Ποπ «λετε Ψευο Γοτίν σἰτ]α απά οηἱν «ἴθη πιθι ἵη Ες οἶπαα, ἐν ῥγοίρββος ᾳποτοά {1 {ρπιθ]θο απά αἰιρροτπ]ν ψιοι]ἀ οἀάτοδν ἐῑο οἱλβατοσπ: ''“σθη]θηιση”. . . . Ἐἰπα]]ν ἴιο ἀθγ οππιθ ΝἨθη Ἱδ {ουπά {Γοτγ-ηῖηθ μὶτῖς απά οπΊγ οπς π]α]ε θὐλάθπέ Ίπ Ἠϊρ οἰαβ. ο ρεϊθζοά Πἱβ. (σε απά Ώθσαη Πὶς Ἰδοέατα: Βίγ. 5 (γοπι ἐν: «ΒΗς. Πήφορι” το ΑΟΟΙΟΕΝΤΑΙ. Βν Α. «οί Ἰοὴρ ρὸ Ἡ πας 1ΙΥ πηἰβίογναπθ {ο ὃο δὐαθίοηθά᾿ ἴη Ἰ,θοηνῇ]ο. οι πιαν πιοῦ Κπουν Ἰθοην/]]ο. 16 16 οηθ οἳ ἶιοςο Ρ]8” Ὅ6ϱβ ἴλαῦ 9Υθη Ποϊίᾶαγ Ροβίθσς πιόα]ά Επά 16 Πατα {ο {πβίξγ, 8 ο Αγ. ρταρΌγ Ἠοῖο νήθλ παιιά Απά ὑίπ ία, ἔοο ΠιαοΒ Τδίη ἵν ἀσίνθβ' ατα ἀθηρμυξα]. ε ΑΠΑίΏΡ 8 ἐ]ιουβωμά 46ού {η ἔους ος βνο πα]]θβ.. Τη6 τοδά {Β.ν]πάν - ἴ4π ᾖο τηῖης απὰ ὑοῦ πιασἩ Ἠθαῦ ἵπ ιο ἀτίος απά Ώο βαπήθδ6ἱος εκορρὲ Ὁγ ἐ]ιό ρτάοο οἱ Ἠονοτίπρ νυ]νατοβ. Βαΐ ὕποτο Ά5θ 8Ο0Π1Θ (νοτγ Ῥοσιάξαί προῦβ απά «44 ἐς τουᾶς ατθ αά βοπιθ οἳ ἔιο 0πο οἳ {λθβθ Ροε8 αρ ἃ βἴ66ρ {πο[ίπε, Ῥπά οαῦ ἔτοπι. 0π6 βἰάρ οἳ {]ιθ πιουπίβίης 8ο {1δί {πο ομίος εάσο ἀτορό εἶιθος {ος 8 οοπαἰἀεταῬ]ο «ἀἰθίαησθ. Τ]ηαδύ9 ποὺ α], ο Τα 80119. Ρ]αοθς ιο Βιβή ἰς πο ἠλίο]ς ἐ]ιαί {ὲ νγου]ά Όο ἀῑββολ]έ {ο οχρετἰπιεηζ. {ὁ πια] ργόβτους οἩ οοῦ 6ὖεη ἴξ οΠ8΄ γθγθ (οοΗνἩ οπου ο ΨοΙΙ,Γ σας Πνίηρ αρ πο ἨΗ] απά οπο πἰρΗέ Ἰν8 βοϊήᾳ Ἠοπιθ ταΐλος Ἰαέο θξίον ο Ίοπα ἆδγ Ἱοη ϱ ἸοτγΥ 6Δ1ηΘ του Ροπά {πιοῦ «ἴοο {αβΐὲ ἀπά πιαάἆο αἰταὶρ]ιὲ {ου πι. 1 ν/ας ἵη την Η501ε Ὁ τε βοχης οι ἡ Τ. μαά πἰδγθά ν/νοτο 1 Ίνα», 1 οργαἰπ]ν εἈοα]ά «πο Ὦ9 Ίοτο {ο ἐοΒ. γοι νυαῦ Ἰάρροπθα. 1 ροῦ ού οἳ ιο ΝΤΑΥ 88 ΟΙοΚΙΥ 8 Ροββίρ]ο, Ὦπηέοτράπα!{θἰγ ἴοο απίοκ]ν ἔοτ 1 πνοηέ ὀΐου 6ο εἆρε διά {ο ρίαοο ἶ Ἰναά 6ποβεα ψθᾶ ποπο 360 ροσἆ Ῥθόβιιβο {6 πγᾶς 9Ώθ οἳ ὕλρβο βροίβ ντο ποτε πν8ς πο Εε)) {ΟΕ Αι Ίοηρ αγ. ΤἩοτο ν9β πο θαδ] θπά 1 ἀτορροᾶ - αἱιθογ. Βπί ἴμο ος ἀῑά ποῦ ὀπτη Όνουτ απά Ψθη 10 οαπῖο [ο.. 8 ΑἴοΡ, Τ /αῦ αἰιοοῖς παγβο]ξ, ο σαῦεά οπέ απὰ τανάο τηΥ παν πρ ος χο Ρα] ος Ὀθαῦ 1 οομίά.. ΤἩοτο να» ποΒίπᾳ οου]ἁ 4ο αρομέ θιο οατ οἱ ὁμαῇ παρ οἳ πρ, αεά {8 νά ΡΓΟΡΑΒΊΥ 6ο ἄβπιασοά ἐπαῦ ναι 1 ἄπγοπο ἀἷά 59ο Ἡξ, 91νδΥ ορ ἄο Ψ6ΗΥ. πιαοἩ αδοαί 16. σης ς -- Ἐ]ία. αἳὶ λαρροποά {ι9ὲ. αξτον 1 Ἠλά οοἰ]ουέοά τα παυπέ] 5 χΦ19Ἠ8, πηθά τησθέ απά Εαῖι, ταῖς, Εεαῖθα απιά 1Ποτθ ἠππρογβαηά, Ὁ.9 0996 Οἱ σβί]ηοτ βροοῖα] ΤάδὈ{γάυπα ο. 16 γγαθ ταύλος βρθοἰα! Ῥθσθιιβο 6 Ίνα α. γἰπθαρο νήπθ οπά {/ κά ἑρκοι ο ]οῦ οἳ αερι- πιθηῦ {ο ποὺ Μο]ά οξ ἵδ. Τ οἑτιδίαὶν ἀάπ)ο Ψηπέ ἔο Ίος 15. τθβ]ποᾶ ἐῑιαί ιο Ῥἡρίτέος. νο ἰναᾶ Όρου ἀπίνίης. ὕναῦ Ίοττγ Ππάη᾽ἡ έορρθᾶ απ 0ο ψ]οῖς ἐπίησ Ἱαά παρρεποά 9ο αΙσΚγ. Ειαί Ι Παάπ)ὅ Όθοῃ αὈ]θ {ο 96ο ία πυπαρογ. ΑΙ 1 Ἴκηον γαρ Εῑναί νο ἵτας 8 ἠαΐνο. Τπαῦ ἀῑάπ) Πομρ-νοςΥ πιο. Τα ο. ἀακὺ Ἱορίηηίης Το ποπάογ πλδέ 1 σιου]ά 4ο Ψοι {ο Ποθᾶ- η Ἠαλία οἳ ἀποῄιθτ οὓς οὔπιθ τουπά {6 Ὀθπά. απά ένο ἀτίνεν ρα]]θά αρ... - νο Απνιμίπα Τ οιπ ἆο 1”. Ἡς οα]ὶοά οἴιθογέα]ϊν νηθν ἠπαί ᾱ- πἱβρίοίοη οἱ Γοτοίση 8οοθηέ, απά νάάεὰ αν 1ξ Ἡ 8 1ςό ποῦἰορᾶ πιν ἀἱπαπονε]ὶθά 4Ώροβταπος:. ... κ Ἠαϊο ! ἨΠιαῦς Παρροπος 1” Ἠή9 ἠποβθίοη ν/α5 πιοτο Γγοπα «Ἠπέδγθης ας. βυτράϊθα. -- «εΝόλίηρ πναοµ. Ἰοπὲ οσον ἴλε αἷά9. ΤΕ γοιφε βοίης πρ ιο ΠΠ], γου τηἰρ]ὲ σἴτθ πιο α δε 7. νο} «θα. ζαπιρ ἱπ. Πα λυ υο τἳ 1 το]ά Ἰΐπι ελας Τ Εδ]έ α Ὀἱ6 ελακοπ. μοι ο άτονο οἳ 8ηᾶ ραίἀἁ πο Πιγιετ αὐθωδίοΠ {6 πλ... Τὲ Ίνας οπο οἳ έλοδβε Ιατρό ομ]επῦ ο8τ5 αηά 88 Τ 88 {οο]ίηρ Ῥτηίβεά Απά ἴπ ποσὰ οἱ οοπιξοσέ, ἐ]νο βοξίπθβς οἱ ἴλο ΟΗΡΗΙΟΠΒ Ψ8β θνθπ 1ηογς φοἱοοπαθ έἶνθι {έ ταὶρ]ιῦ ηανθ Όθομ {πα πηοτθ αδιβ] Ὁ οἰτοαπαθίβποθϐ. 1Ι πποῦ Ώβνθ ]οβί οοΠΒΟΙΟΙΙΒΠΟΒΑ ον α΄ Γονό πήωιῦθι Όθοβιβο ποτ 1 νοκο αΏ 1 τὰς Ἰγίης οἩ 8 οοποξ η 8 χοοια Τ Ὠβά πθνοετ ὕθεη {π Ὀείογθ. - η ΤΤ ποπἀθνθά νΊογο 1 Μας. Τπεη 1 Πεατά γοίοθ, 8 ΤΩΒΩ 9 Δπά ο ΨΟΠΙΩΠΑ. ΤἨΘΥ Ίντο οοπιίηᾳ ἔτοτα ο νοταπάβ]! Υοοσ]ά Ίπδὶ «οε Εῑθ πιΔΏ ἃπιά ΨΟΠΙΔΏ Ο7οΕ ἐς Ὀδοὶς οἳ ἐο οοίιοΏ απά Ἀ]ήλοιαὶι {ο Έιτορεβπ οοπιπιιιπί(Υ ἰ 8ο πια ιοί ουοεγοηθ ΚΠΟΝΒ.ΘΥΘΤΥΟΠΘ οἶφο ὃν βἰρηί, 1 ψας ορτίαίη ἐλωί Ἐ Ἠρᾶ πθνετ Β8οΠ: ἐλαί οοαρ]ε Ὀοΐοτο. Τ πιπὲ το αἰἰστοά {ο ἴλου (ηγπθὰ Αἰπιοσύ Ἱπητηραϊκίε]γ Απὰ ΄Εχιθ Ψοιιαν ομίπό {οψατᾶς.πηθ. .. Βµε παἰίκοά ε]ου]γ νε 9νοσν. πποπιοπὲ θα ᾳτασθβα]. Όα Ἰωνά ποί Υδέ οἈδηρεά ἕοο μαιὰ Ἰδε αἰώκν Ὀγαος Μαΐν πας ἐἰκὰ νίηι α Ίνιαο Μπο αἰ]]ς Ἰνατιά- : ἃς ΗΙ ΑΏΝΕΝΤυΒΕ Κοτομίθξ. ΑἩο τς ἐα] απά Ἰοο]κθὰ ας Ἡ ἴλετο νθ8 ]μθίίη Ὀ]ουά ἵπ Ἡθγ.. Ἠος νοίσς Ίαβ τίο] αιά ἀθορ. 149 Μαά πο έταοθ οἱ {οτθῖσα ποοθηῦ. κ“ Απιά γνλοπη Ὠδνο 1 ἐ11θ Ἡοποις οἳ οηέοτἑἰπίηᾳ 1” β1θ θακεᾶ. 1 εοὶά Ἡος απά πι α ὑγλορ οἱ βαροτοἰΠγ αἷιο Ψοπό 0Η, ΕΤ (πι Ίτπια.: Ίπτπν Ομτοξίο. Ἰδοπὐ Υοιι ἐθ]] πιο Ίου 16 Ἱαρροηποά απά Ποπ Υουτο [οο[ίηπρ. τοι Ἠθὰ 8η βοοἰάρης, 1 Ῥο]ἱετο.”' . - ««ΟΝΟ Ὅμα αἲἱ τρδ πουν, ἔλαπία, Μιοῦ ὈῬεέογ.” Θιο ααἷά ποϊβίηᾳ οχρθοίηᾳ πο {ο πο ΟΠ. Σε Ῥχη αΜτβίά ἵέ αἲὶ Παρροποά βο εαάάαπ]γ, Τ οαα)6 γοπιθιαΏος πηπολ. ἵ εΕν’ ἐξ ἀἁρτηπθά Ίου απά.. . .) ὁνοτεγ 1 κο αποτὶοά αμἱο]γ. «θε, Βἱρ ΑπΙΥ ἐτιοῖς, {ιβ βοεπιθᾶ ῦο οοπηθ βἰταἰρΏῦ αἲ πηθ... ον. | ) «Βαέ πιν οἩλαβοας ϱωά.. .ς 816 Υ/Β πιοσο ἱπθεγοβίθά ΠΟΥ Απά βοοπιθᾶ {ο Ὦθ Ῥιθίπρ ἔνο απὰ ἵπο ὑοροίπος. Ἡ Ραγπο]! Ὠδὰ ραβεθά ποῦΒίηᾳ, Ἡπετο νη8... ««Μψ οπἱψ ΕνουρΏέ νες 6ο μοῦ ού οἱ ἐθ ἩΑΥ 86 απίοκΙν ο8 Ροββἰβῖθ.”..1 πουν οι. “1 πι βοστΥ 108 αἲ] βο βΚοίογ Ῥυέ Έπι α[τοίά 1 γεβῖ]ν ομπὃ τοπιθπαΏοσ.”. Ὁ.. Ῥοτ Ἀοπ1θ Εἰχαθ βἶιο τοπιαἰπθἁ αἰίοπί, 'Βαῦ αἷιο βΗ]1 απι]εά ὑλαῦ ασβταναἴίηρ βοθρεἰο8] ΄βπι]]ο.᾽ ͵ ΤἩς πιοΠ Ὡιιιδὺ Ίανθ µοπο {ος 1 Ώευος 54’ Ἠάπι αραίη. Νου Ἰ4ἱά νο νόπιθη τοῖος {ο Ἠΐπα. 819 /15ῦ ν/αϊκθά οτος {ο {πο ἆσος απά οδ]]εά, . ΟΡΟΥ Ὀτίηκα, οπο ὥπωο ! ΨΠιο Ἡοτ βεθγα{ά. ἰιαά Ὀτουρ]ιέ ἔἶιο ἀρομπίοτ, 9Ἀθ ρουτοᾶ ΄οπῦ ἐψο-Βέτοηρ Ψλἰρἰάος απάἁ Βαΐ ἆονη Ὀεδίά πιό οἩ ἴ]ο οοιίοι. ΕΟΓ 8, πποπηθηῦ. ος {νο βἶιο μαὶά ποδιίπᾳ, αἱρρίης αὲ Ἀος ἀπίηϊς. Ύ]θη αἴθ΄ οβΙΠΘ ού οΕ Πες τονοσίο απά Ιοοκίηρ Ίθμς βορ]ἠρεἰοβύθά ναι Ἰ ἠαά 866ς Ἰνος, βἰπιοβέ Ρ]επάεά. ἆγοτ που, νηθη. Ῥασποί) ἔοὶά πιο, Ι πας πριτίεᾶ, ες νι Ὀωοχείεὰ. Ὑ. ον Βμ9 Ότοκο οἩ κιάἀρηϊγ, ἔπον αἀάθά «που 1 ροὺ {ο ἐλθ {ορ οἱ νο δη] οπά ἔοτ 011θ βτδί τω. νο Ἐν ρον Ἱμ ἀνσαπμα ντ ον 4υἱοξΙψ, θἈρετῖν, '' Ῥο γοι Ῥειίονο ἵπ ἀγθαπις 13 Τηθ. απεβίίοη ἐοοὶς πηθ ο πιν απαρά. «ο, Τ.. 1 ἆρη'ο Κηον. Νο. Νο, 1- ἆρηὁ δαρροβθ 1 ἆο {6Η γι ν) Τηο οἵ]ος πρό Ι. ἀτοθπῦ ας πὴθη πι Ἀμθβαπά ν/αθ «οοπῖηρ Ἀοπης, Ἠθιπαά ο {ο τίρ]ο αοοἰἀεωῖ. Ἠο υνοπύ ουος ιο οἆρο Ἰαοῦ.πα ον ἀῑά απά ἔίοτα ν]ναῦ Τ ο8η ρα[]λεγ οὐ εχαοί]Υ {119 «8819 βρωθ.”. 919 αθθηιθά {ο Ὦο Ῥοπάρτίπα οποτ Ίος πἰᾳΏέτηβὲο Ῥθοσαβε 5ἳ1θ ρβιιδοά Γο βοτηθ {πιο Ὀθ[οτο ἀάΐης, ΝαταΙν αιάἰ]ν, “Ῥους ΟΜ8Ε65. ἩἨο πλ 9ο θοτεῖριν ού Ἀδοιθ.ὸ «01, οοπις πον. Αίοι αἰὶ 1. 1ναῦ οπ]ν ο ἀτεβηι Απά πι βατο γοις Ἱαβδαπά ἶς αιἰέο αἲἲ τὶρϊέ. ππθβ” ΝΊΥ δµοιτ]ά βηγμίηρ.. . Ώμο αἰοοὰ ρ νθτγ αἰταίρ]ε θχά Ἰοο]ίπρ τίρ]έ Αὖ 1ηο, ἆθ- :οἰωγθά, “Ύου ο8η ἱπιβρίης Ίουν γε]εγεὰ 1 8 {ο Πηά Εῑιαί {έ ππθβ νοι απᾶ πο ΟΜατ]θβ πιο πο {η ἐλδύ ο.τ.” το]. ἔουπά Ίου ἀϊβίουέ {ο ιπάριβίαπά. ἘΕίύ]λος Ἰθς ΊουΚβ Ἠο]ϊοά ἴνοι απά αἶιο Ψὰ86 ροπιηθΙΥ Ἰπά απάἁ οπέεπιοηία] ος βΗ6 πς α πιαρηϊΐΠοοπυ 8οἴτθββ. Ναιιτα]ϊν 1 σανο Ἠου ἐἶιθ Ὀθποβῦ. «4Υες, Ορταἰπ]σ. ΟΕ οουπςο. Βιό Ἀθ'α α]ἱ τἱρ]ιζ. Του το πρθθέθίπρ γοιιβε], ου πια 16 ἔἼοθο ἆγεμπης πού ἴμο θεος οἳ-ψοι. πι 9μπθ γου Ἠβραπά γη] Ὀδ' Ὀαοῖς βοοπ.” 41 ἆοη ο... επίηι ο. Ἠει ϱβββΥ αίβτο να ἀτοπηβίο αἴνὰ-εἰσηῖ ονο παγ Ἰνορκ]. ουν {6 Ότο]ό επᾶ: ἐλλαί ογιοὶ βπιῖ]ο Αραΐη ΟΛΠΙΘ 80Γο089 Ἀθυ πποπῖὰ. Ἰηοποἰνοἰν 1 {6ἱί πεινουα. ««Τ Επ Τ οιιρ]ιὲ ἐο Όο ροὐίήᾳ Ποπιο που,” 1 αλά. Τη παμοὶ οούθες.’Ὀ | , ᾽ Ῥαοῖς ἵη 6ο οὓς 1 ἐτὶθά 6ο οοἶ]οσῦ πιγβεῖ. 16 ὙνΔΒ 8ο νουγ τιηφιιοὶ ἐλαί Τ Γοαπά {0 ἀθβοι]έ {ο Ὀομονο. ΑΦ α Ὡθίθου (Οοπέίπτιεῖ ο. ϱ1ο 393) 12: Νοαβρατ Μεαχοιάίαη ἱα Ογρτίος, Ῥουα ἵπ Ν1οορῖα. Ἡο 15 8 Βαἴοπαἰος οἱ 11, ἃ κὐπάσπν οἳ ΠαῖοτΥ 4Ώά Ηἰεταίιγο αηά ας ραίᾶ πιάον αὐθεπδίου {ο ἼπθβθᾶΤΟΗ ἵω {πο Απζηυιος οἱ ΟΥΡργυβ. ΟΥΡΗὉΒ ΕΕΥΙΕΥ 4 ΤΗΕ «ΗΑΒΜ ΟΕ 5τανβονουν! κ ον Βν-ΝΟυύΒΑΗΒ ΜΑΧΟυΟΙΑΝ, !.Ι.. Β. «ΤΗΕ {πιο Μοηββίο οἳ Βιαντονουιπὶ ἶ οἩ ἴμθ ὕορ οἵ α 1] 9,960 {εού 8Ώονο 56. ]ονοὶ, οηά οοππιαηάς ἃ ροοά. νίουν ΟΙ πο αοι{]-εμαῦ οἱ ἔπο Τε]απά. Ῥοΐοτο ἴ]ο ΟΙγβίαπ οτα, εῑνο ΕΗΙΙ ν/ας ἐῑιο αἱ οἳ α ἴοπηρ]ο ἀθάϊοωίθά {ο Αρητοάις, Ῥαῦ αξτοι ἴλπε ἰπίτοάποβοα οἳ ΟµτίαΗαπΙῦγ ἵπ Ογρτιαβ, ἴἩο Ῥτοβεπί πποπαβίθιΥ οἱ {ο Ἠοίγ 01088 ας Ῥτϊ]έ Ὦν Β0. Ἡε]οπα, πιούμε οἱ πο Έπιρετογ Θοπαβηίηε ο τθαί. Α οσα] νυτίθον, Μακ]αίτας, ἵω Π8 Ολνοπίο]ε, εἰ8ίθς ἐ]αί ἐν Ἐπαρτοβς νγαβ ἱπβρίτοά {ο Ότι]ά {Π]8 ΙΠΟΠΒΔ{ΘΤΥ, Ν]ηθη ἃ γοῖςο 98 αἰέοτεά ὮΥ α γουῃρ πιαπ η ἃ ἄτθδπι ραγίωρ: ΜΥ ]ωπάν Ἠείεπα, 88 γοι Ὀυ16 πιαηΥ ο αγομες θὐ ζοταβαίοτα, 5ο ἆο Ἠετε αἶκο. Τη ΠιοηββίΘΓΥ ἩὮθοβπιθ 8ο ἱπροτίαπί απά ρορα]ατ {λαί αὐοαί 20 Οµτβίαπ ἐτῶνε]]οις απά Πἰβίοτίαης, απᾶ αἲ Ιθαδί οηο Μο]ιατιπιοἆαῃ, ψτοίο αδοιῖ 16 Ῥούνεεη 1106 απἀ 1847. Οπτίοις βαρετβή- «η Ὢργθ τθυογτάεά Ὦψ 8 οἳ ἴμεδο ΝπθΓ. Όπο {πατο- Ποτ, Όροι Βίερποιτ ἀΑηρ]άτο ντοίύο {π 1996 θαῦ ἐλοιυρ]ι {πο Ἠοίγ 0Υ088 νν8β Ίάτρο Ἀπά 8 ἨθανΥ οἨ6, 16 Ἠσηρ ἵη ἐμοθ αἶτ ση {]ι- ου ῦ ΑΏΥ νἰαρ]ε ερ- Ῥοτί, απά ὙΊθη απ Ἀἰτοπιρύ Ὑαςδ πιβάο {ο ἴοπος . ἵ, β,οοὶς νἰο]επί]γ. Α Ῥοπιίπίσ8η πιοη]ς απᾶ | {τανε]]οτ, Εε]ἰχ Ἐαῦετ, | Ἄθρθβίεά {19 ἍΆβαπιθ Α{ΟΙΥ, δ4 γθατς Ιαΐ6Υ, Ολοι ντε». ἥχο | Απιάαἱ, Ε. ΒουβίτοἨ, | Βίταπιρα]αί, ἸνΠάει- Ῥταπυά οἳ Οἰάεπρυτα 1η οἱ Βδί απο Μαπάοενῆιο ἵῃ 1929, ΟιήΠαππο ἆο ἈἨο]άρηφοι ἵπ 1956. Ἱωπάοῖιρη, ους οἳ Ἠ/εβέρ]α]ία, {π 1360, Βάευποίοπιον Βαἱσηᾶο ἴπ 1092, 7ολη. Του]ς, έλα Ἐπρο]ίρη ἱτανο]]ου, ἵω 1960. βείμπεισ 4ο ΥΠ]απιοπῦ {η 1089.. Ύαη Ῥτνη, ΠβίρηαΏ, αηᾶ, ΠΒΙΙΥ, Ώο Μη9-Τ,αἰτίθ ἵπ 847, ἆθα]ῦ υπ ελο Πἱβίοτυ οἳ ἐε Βιαντονουπί Μοπαρίειγ, 8πΠᾶ τενθα]θά ὑμαίν Ώο]ῖδί {Π΄ 185 βαοἰτεά το]ῖο. Τηο βρεοίαὶ 16ἱἱ08 ΟΕ ἘΒίβ πιοηββέατΥ Ίγοτο {πο Ιαήἠρίηρ Ἠοίγ 0τοβ8, ἀπά οπε οἳ {ιο Ῥαβαίοη πα]. : ο. Τμο Μολατηπηεάαη Πθέοτίων΄ ἘλΜαμά, ἨΜπίκίος ΟΕ ἐ1ο Μαπηε]αὶς Θα]ίαη οἳ Ἐσγρί, ἀῑά ποῦ αᾳ1θ ΨΙ(Ἡ απΥ οἱ {λθβο ΥΤΙ{ΟΓΒ, απιά βιιβροοίθἆ α Εαιά. ὮἩο μίνει β 616 {οονίπαᾳ τθροσὲ: ''Αβίοτ {πο {δίαὶ Ῥαμ]ο οἳ Οήτοκ{α (01, Ἰ 1426) ἴλο Ἐργρίίαη (επογα] Ταηρεϊνινά{ ἀθερθίο]ιοά α θοᾶγ οἱ τουρς τυ ἀθδίτου ιο ΟΠατοἩἈ οἳ Βίαντονουηἱ απά ομἵτν οὔ {μο, ο ο ΤτΘΒΒαΓΕΡ. Απιοης ἔμο Ώουίγν οαρίαγοᾶ ἵνα α 0Γ08Ρ οὗ πιαβοίνς βοἱἀ, Δῃ οχατηἠπα{ίοη οἱ πλῖο ρτονοά ἐλαί ο πιίτασ]θ τας πο ἆνθ ἴο 8ΏΥ {πᾖοτοηί’ βαποΗ(γ ἱ6 ροββοββοᾶ, Ότι {ο ο Ῥτθβοπος ος οιαπίηρῖγ ἀθνίῖθθα αρτίπβς. οοΏσθα]θεά Ψίη 10.” ΗΑ8ογ Εἶιον/ς (λαέ ποῦ οΏἵΥ ο Οµτίβίαπ Ὀαῦ αἰδο ἴῃε Μοϊαπιπιθάαπς οἳ Ονρτας Ῥεµενεά ἵπ ἨἈβπρίηρ βαΠο{]εβ Τ]ιο εοτηῦὈ οἳ {ιο Μολαπιπιθάαη Βμτίπε οἱ Ὁπηπι-ΗΒΑΤΗ (ΠθᾶΓ Ἰατηπος) Ἠββ η Ἀαλαῖηα Ἠπσο εέοπο Ὀθμστοά {ο 6 {ιο Πε]ίοτ Τιρο ἰλοιδαπά ᾖοε αδουε 8εα Ιου, δαυτουουνέ ΜοπαδίεγἩ- οοπιππαπιάΒ α βοοᾶ νἱρυ οἱ ἰδίαπά. ο οἳ {1ο ἴοπιδ. Τϊο Βίαντονοιπί Μοηβείετυ απά͵ ιο Τοκ]κο οἳ Ότωπι-Παταπι ατα Ὀπέ ο Γῶνυ πιή]ος αἰπθαηῦ {οτι θ8οΏ οὐμος. Κου ἕατ ἄοπι Βὐαντονοιπᾶ, απᾶ οἶοβο {ο Όπιτα-Ηδταπῃ, ἴμετο 1168 ἴἶιο 8818. Ίμακα οἳ 1αχπασα, ὙάοὮ ἰγααϊδοη Ίαςδ΄ ἐΑύ αυ , ὮΏθοβΙΠθ Βο ΒΥ ἃ 1196 οἱ Βαἰπό Ίμασαγας οἱ Ῥεύλαιγ. 10 19 ϱαία Ελα Φαϊπέ Ἱασατας (αξίου τἰκίπᾳ ἔτοτα ἴλθ οπιϱ) νἰαϊθοά 6Πθ: Ίορ8]10γ οἳ ἴπο Ῥεθβεηῦ Ρα] Ίακο οἳ Ίμαγηαος, ψ/]ηοἩ Ίγ85 ἴδια α Ὀθδωσθί{α] νἰπουατᾶ. Ίμθη ἐς Βαϊπί αδἰκοά {ος ϱταρθς τοπο {11ο Ογρτὶοῦς, απιά Ίνας ἐο]ά βό λετς νοτο ποἡο αὖ ηθπά, 19 Βαἰζοά {λιοπι ἁδοιιέ ἐ]ις οοηεπίς οἱ α Ὀαδκεί Πάησίηρ {τοσα αι ἴτοῬ, ἵη πυηῖοἩ ἐλθτο Ψθτο ῥγ8Ρ6Β. Απά Ἡηεη ἴλο ΟΥΥρίοίΒ τορ]εά : ναί 61ο ῬαεΚκοῦ αά οπῖν φα]6 η 16, Βαϊπὸ Ἰασβτις βαοϊά «οί αἱ Οής ]οσα]έν Όθουταθ 8. Βα]ό 199.” Τ]ο πιοη]κς οἱ {πο βία ντονουπί Μοπββίθιγ, πο, β{ἴοτ ΤΙΔΏΥ νἱοϊββίθιιάθα, παπιοετοᾶ 20 ἁπτίηρ ἐ1ο τηο οἱ ἐτατο]]ου Οοτηο!!ς αυ ΈῬτγη, ατθ {ο-ἆ8Υ ονοτ 60. Ἐ8οἳ ταοπίς οὐ Βἰαντονουηῖ, βοηἱ» ος οἳ Ἰμπίοι, ἩΘ8Ι8 8 Ἰουἆ απᾶ ἃ 8Ρ8- ο οἶα] Ιεαίλοτ Ὀο]ό, {οἶ]- τοπίπρ . ἴλδ οκαπηρ]ο το δυ. ζομα 18 Ῥα- Ρυεὺ. Τῃειγο ἵνδ α δ]] Ῥαϐ πιαρηϊβοεπύ ᾽αἴ]- νοι-παιιθδά ὙἩοοάθα ογοῦς αὖ βθντογουη!, ψη]ήοῖ ας {ουπά η Αα βθ0τθί οοἵπος ΟΓ ει οἴνατοὶ αξνος 11θ' Βτο οἳ 1886. ὮΊΤ]ο 09οβς {8 πηπ{θ1γ. ο8σ- :νθά πι οτσος 80 β8ο06Π65, ἀθγ]οίηπρ {πο 14ο οἳ ΟἨσίβέ απᾶ | ερἰφοἆθι Έοπι {Ἠθ: Οἱά Τοβατηόηῦ. Α. βἶἶνου ἰπποηρίίοἨ οἳ 3 16 Οοβ τροοτάς μας {6 Ἠναβ-πιαάο Ίπ 1476 ὮΥ ἃ ορ ἈΧοτρΏίο ἸμαβοἛτίϐ, απά ᾖῬτοβοπέθά ἐο ΜοἰτοροΠέωα ἨΜε]ομίον οἱ Κἰ- σπα ἴπ λαῦ Υοατ. 1Τὲ ας Γαπιθά ἵπ' βνεν 226 ΥεΒΙΒ. 8ου, ψηθν 1 ναβ ρτοβοπύεά {ο Εὐαντοτοιυπί ἩΜοπεβίοσΥ. σιΑ55 ΑΤ ΘΕΑ ΟΊοῦ τηάο οἱ ρω ἰ ῥίαΥ ο Ρίς ρατύ ἰπ Ῥοβέ- πα ἰήρουλάίηρ. ἸΤηνορραοηθ Ἠβνθ πονοθ]θά {λαί 'σ]858, Ῥτο- . Ῥοτἱγ ἰχεαύθᾶ, ο8η Ὀο αβοά ἵπ ΠΠΔΏΥ ναΥς ἵΏ 9Εἱρ οοηβίτιοβίοη. Ό]αβς ας Ίσηρ Ώθεπ τοοορηίδεά 48 8 ροοά ἱπαπ]αίος οί Περθ. ᾗπ ἴἶνο {οσπι οἱ βῦΌτο ου νου] 1 ἵταρς Ῥεύνθοη {16 βοχερ οργίαίπ θιπομηὲ οἱ αἰν, αΏ4 ία, Ἠ τααἰηϊαίπεα 18 ο ἀἰθεῖο οοπά(ξίοπ, ἸὰΦ οχοθ]οπό Ἰιθβί ἱπβυ]αθίηρ Ῥτοροσίίος. Ὁ]αδι β,τοβ Πανο ποπ’ Όθεη Ῥουπά ἵπ βαοἩ α αγ ὑλλαί τὶρὶᾶ Ῥο- Αγ48, πωποῦ Ηρ]ίογ ἔμαπ σοσ]ς 5ἱαῦ ος Ῥίηέ Ὑουᾶ,.Πανα Όεθη Ρταάοσᾶ. -ς 7 Ἔηοβο Ὀοσγάς ατο Ὁἱ ραγου]αν νθίας {ος Ἠα ἱπευ]αδίο οἱ πανθ] νοββε]ς απά θά {ο Οἱ θανίηρς ἵπ θὶρ]ιό. οµὐίπι- θά, {η {1ο 9859 οἱ Ί8χρογ ἴΥρος οἱ Ἰαηάΐπρ ογα[ξ. αἲ ο76Γ 8 {οη. ἶαας ο]οί]ι {ον Ἠπίηρ {1ιθβο ἰπδυ]ωηρ Ῥοσάς ἰβ βἱεο β1ρςθ- βἰθά αἰποῬ οχρετίοποο ἁωπίηρ Ίαν Ἰ8ς ἐπιρ]ιαθ]βθά {1ο προς” ἴβποῬ οἳ οπιρ]ογίηᾳ. ἤτε-τοβίαείηρ ἵπ 1ο οὐπθγασδίοη οξ ελ{ρβ. Το Ευοπίπη δίαπάατα.. κ ΒΕΡΤΕΜΕΒΕΕ 1945. 19 ον ΤΗΕ ΤΟΝΝΕΒ ΒΥ 4Ο56ΕΡΗ ἱ.. ΗΕΡΝΟΗΤΗ ΞΙΑΙΠ ἆαγ ἴ Ἰαά Όθου Ὀ]οψίηςρ ἃ ρ8]θ. Αἱ ἆδγ {λθ 5θα παά βατροά αραἰπεί ἴμο οοποτοίο Ῥγθδ]νναέοτ απᾶ ρουτεᾶ ἵπ Γοβτηῖης ΓἱΨΙ8 80Τ085 ἔῑιο ἀθεοτίθά ῥτοπηθπαάθ, Ποοάίτηρ {Πίο 69 οθ[[ατα οἱ ιο Ἠοιβον βἶοπο 61ο {τοπ 1Τ να Ὑτοίολεά Μοϊάαν Ψθβίλοτ, οΏ]Υ Ὑνε]οοπιθά Ὦγ ιο οἩΙΘΤΒ οἱ Ρἱοξατθ Ἠοἱβεβ ϱΝΑΥ Εοπι΄ ο Ῥτοπιοπαᾶθ, {π βὐτορῦς νθτθ Ῥθορίε οου]ά να, αἨἰο]άσά ὉΥ ιο Ῥα]άΐπρΒ, απ] 6ου {οαπᾶ {ιο ον οοπα{ ος ὔ- αὐ]ο οπἰοταἰππιοπό ἐλαῦ πναῬ {ο Ῥθ Παά. Τ]ο Ρἰοατο Ἠοἳ1868 Ἰιαά Ῥοευ οτοψἀθά αἨ ἆαγ. Τ]1ο ἀοπῦ ηαά Όθοι ἀοβοτίθά. Ένει γουπρ Ῥοόρὶθ Πα έλίά οξ 8 ΒΟΒΙΙΠΡ πο Ίοηρο ςιγιρρ]θά 8]οηςβ ἔο Ῥτοπηθηβάο. 0µο9 ρατίγ νά Όρου Ἰτ]εὰ 8οτοβ8 ἐμο τοδάγαΥ ἀπτίπς.μμθ ΑΕίΕΙΠΟΟΗ, θά πιοςῦ οἳ ἐλιοϊή Ἠδά τοπιαίπθά ν]χοτο {1θΥ Ἠαά Όθου 16ύ Ὦγ πε σἰπά΄ απἁ {36 868, απδ] {που πεά Ώθοι βἰταρροᾶ ἀοπηω ο αὐτοίο]οτβ απά οαιτῖοά ΑΝΑΥ. 10 Ἠδά Όδου α ηθδύν αοοϊἰἀθηῦ απά ἐς ποπ Ἠδά ἐχανοῖ]οά Ανή]γ ἑπτουρΏ ὄλο έοππι, 8ο ὑλαῦ , 1119 8θ., Ώθοβτηθ ή οηθπαΥ 9ο Ὦθ {εατοά απᾶ ανοἰάςά, απά {πο “Ἔτοηξ γγαὰ Ἠθ]ά ὃν ἴἶιο 568, υἰθλοιέ ομα]]θπρο. ΒΙδεῖπὶ οἶοβο {ο ἴπο το, ζοη ΑηᾶΓΘΥ5 αρρτοοἰα(θά Βίς ροοά [οτίαπθ {ω Ἱατίπᾳ απ αππό Ψο Ἠνθά αὖ πο βθαδἰἀθ. Τηοιθ πᾷς πο Πατααποά Ἰαπά]αᾶν υαπθίτρ ον σιιοβύς ουΏ οἳ ἴπο ΝΑΥ. Μοῦ ἔος Ιήπιδο]ῇ απιά 1ής ἨΙξο.. ΤΗΟΥ οοι]ά βἴδυ ἴπ Ὕμθη (θυ Ηκοἆ απά ϱο ου{ ἩγἈθη 6Ἀθυ Ικοά, Ίδῦ ἃ8 {6 (Π6ύ νοτο βὔΠ1 αἲ Ἴοπιθ, Απά οἩἨ 8 ψὶ]ἀ πὶρμὺ Ἰκο Ε]ίς, 616Υ οοσ]ά πιαίκθ α Ρὶᾳ Βεο οπά ἐοασύ ὕποπικε]τος ἰπύο 5ΙθορΥ οοπύρηθπιοῃί, :Ἐο βοεθ]θᾷ Ἠϊπωδο]ξ ἆδορος Ἱπέο Ἠίβ ομαῖτ απά ἠτῖθὰ ἔο Βπά οοαθηἰπιθηῦ, Κπονήπρ Ίη 148 πθβτῦ ἐ]ναῦ 16 Ὢ88 ποῦ ΡοββἱὈ]ο. Κοῦ υ]έ {1ο βθα τοβτθά αραἱηθύ ελα Ργοπίθηβ(θ, απά 61θ νήηά αἩαέίοιθοά “πἠπάονς Επᾶ Ἠαπς Ῥθορίθ,. 1ο ἀο], ἩεΙρ]θβα]ν β0Γοββ τοβᾶβ. Α {θαῖς, 4π οἷά βαί]οτ Ἠαά εαίἀ. Α ΕίθᾶΚ θίοσηι. Ῥαὲ {τοα]ς ος πού, 16 ν/α5 ἴλοτο, βμτίαἰίΏρ {π ἔτοπι ἐῑπθ 868, Ραγ- Ἠπρ ο Ψμθου Ῥθέοτα {6 παπά {λθπ ταβήης ΟΠ {τουσ {Πο Ἀἰτοσῦς 5 ἴλο ᾳτοΥ πνος Όγοκθ αραἰπαῦ ἴλο Ῥτοπιοπδάθ απά οπἱγ ταῖπ να Ι6ςς 1η ο Ῥογ/ετ οἱ {ο ντα. σα πο ᾷομπ Απάτονης φοπθά {ο ἴλθ ταίη Ἰβαπίπς αραίηδέ ὅμο π]πάοὖΒ απιά ἐπίοᾶ ἐό Ἱκθορ Εὶ5 ἐλοιρ6ς αν/αΥ ἔτοπα ἴ]λθ {ούπος. Τ,οοζίπρ 8οτοββ δἲ 15 π{ς, ἆθορ {η ος τηββασίηθ απᾶ Ρρ]αοίά]ψ Ρυβίηρ οὐ ο οἱρατοίθο Ίιο ὑτὶοά 6ο Επά βοἰαορ Ίπ Ἠος οοπύεπῦ- τιρπῦ. 186 εδ Ποῦ 688Υ, ὈθοδίΙβθ Ι/ΑΥΒ Ἡθ Β81Υ ἴωπο {ονφος, {αδὲ ας 06Υ Ὠδά 8θεη 16 Όπο ἆΑγβ Ῥείοτο, Τπου Ἠ9ά Ῥοόπ ᾿νιαἰκίπρ, απά α ΕΠοτθ-οαέ ἑἨτουρα 8οπιθ ος αἰτοοίς Ἠθά ᾽ : Ῥτουρ]ι ἔλοτα ηΘΑΣ ἔ]ιο οἸθοῦγίοίϐγ Ἰνοσίκα. Ῥεγιαρς Ἡθ σναπθθᾶ {ο ὃ9 πθᾶς ἔἶο νοσκς.. 16 ἩΑΒ ΟΠΙΥ ο ρθβδίηᾳ Ἰωθετοδῦ. Ἠο ηεά ν/αθθᾶ {ο 866 {116 ΟΟΠΥΘΥΟΣ /αποβίοη {οψοσ, ἡλαί 8 δ]]. που ἰ6 Ἠαά βἰοψ]γ ϱτοντι οἩ ΐ5 ἀταννήτπρ-Ῥοδτά, πο ἨὨθά ποῦ “βθ6η 16, οχοθρὲ 38 βοοΒίοης οτθοθθἀ ἴπ ἴο γοτκ5 Ῥείοτε εν ποιο αοηὲ {ο ἔπο βἶθθ. 16 Ἠμά Όθθυ ἰτίοκΥ, ἀοΐηρ 6ο /οῦ, Ώθσββ9 οἱ ἔο Ἰαίρηί. Ἡο τοπηριιΏοτθά ἔῑο βὐέθββ ἀϊαρτατης θηά {με απχίοιις ύτας- ρ]ῖηρς ὑο ᾳοΐ 619 (λῖπας {ο οἶοδο απἀ ρτογό Ἠΐ9 βἰτεββίηρ. ὨἩο τοπηθπιΏοτθᾶ {1ο ἀείαί] ἀτανίπας, απᾶ βθείηρ ο τεσεΏ]Υ οτθουθᾶ {οψετ, Ὀτίρ αν γι πο Ραϊπί, Ῥτουρέ Ῥασ]ς αἰὶ νο ΠΙΘΙΙΟΓΙΘ8. ” 7 ΄ Ἠο Ἰαά ἁτανη ΒΐΦ π[ςα αὐθοπέίοη {ο ἴ6 Ροϊηξίηᾳ αρ αὖ ὕπε βἐθο]ννοτίς. ]ιο ἰιαά ἰτίοά {ο εΏονν αἲὶ έλα ἱπβετοβύ θα οοπ]α, ναῦ {ο Ἡου 18 πα8 {αδέ ς Τοψοτ. οβύ 8 θὔθο] ἴούψνογ αἲ ϐπ εἰε- οὐτ]οίγ νγοσίς, απά ἶιο ηαά 86ο αἰπηί]αγ πίηρς ο Ἀοπιο, νηζ]ι- ουὲ ἐτανό]]ίήᾳ {ο {πο βεβδἰάο οἡ, πο]ίάαγ ὕο Ίοοκ αἲ ἔλεπι, Β9 Ίπου 8]] ἴμδί, οπά ἔλας {που ηαά βίοοά ἔοτ α {οἳν 8εοοπάβ θά ἔΊιοη αἰτο]]θᾶ αγ ἑοναγάς ἐἶιο Ὀσίρ]ιὸ βἴιορς δΏά ύΏο Ῥτο- τηθπθάθ, νλοτθ ἴ]ιο Ποιιβο8 ία {ο {οψει 8ο ἐαί 16 ἀῑά πο αροῖϊ ο ῬθμαῦΥ οἳ θ]ο Τοβοσῦ, Τηνο ἀθγα αρό ναί θά Όθοπ, ν1θη νο δαη γ/ας βΗπίπα απά έἶνοτθ Ίνθ8 ΟΠΙΥ 8 ρεπέ]ο Ότθοπο ἰο οοοἱ 6ο αἰπ. Απά ΏΟΥ {πετο ας ἃ Ἱοψ]ίπρ ραὶο ὑλιπάρτίπα Ὀγαία]!γ μτουρῃ {πο δἰγδεῦς ςηά Ἰασ]ῖπς οο-οο]ά νγοῦ τηθ]ῖοο αροηΏ απιγἑήπᾳ ἴμαί γοβθεοᾶ. « Τμο ἔοοτ ποι]ά τοββ0. ΤΗΘ ΟΟΠΥΘΥΟΙΡ Τ8Π Ὀτοβάθ]άᾳ {ο ἐλθ ρα]ο, απά ἐΠο υπά νοιι]ά Ῥο ραδηρ ἀπτίηαϊν αἱ {]λεπη. 3 ἰπγίπρ {ο Βπά οποια] 5υτί8ο ὗο Εἰνο 8 ]ο8ά ὑ]λαῦ πιοι]ά οτίρρ]ε ιο {ονψος. ᾿ Ἠο Ιαά αἐτοβεοὰ αἀθαπαίοΙψ. ο Κηονν Πο Ίαά ἆοπθ ἴμαῦ. Ῥταί Ες πας α {θτθδίς 8]. ΑΙ ο πο, ο π]πᾶ 188 ραἰηίπρ πουν βἰτθηρί], απά ἴηθ έοποτ βέουά Ἠἱσ] αΏονο μα Ἀοιβος οἱ έλο ὑούνῃ. 10 188 ΘΥΑΥ {τοι ο Ῥτοπαθηβάο, Ῥαῦ χεις γ/θ8 πο.ΑἨίθ]ά ἔγοια ἔλλο υνίπᾶ. Βιάάσπ]γ, Ἡθ ποβίσθἁ Ἠΐβ νέο Ιοοκίηρ αὖ Ἠΐτα ἔτοτη 80ουθ Ἀθυ πηββαζίηο. -Ἠο πιονθά απεβδί]γ {η Ὦΐς ομθίτ απά ἆτενν ΕΠ18 οἱρητοξίο οΏβο Έτοπι Α Ροοκοῦ. Ἠία γήζο ραέ {πο της ρασίηθ ἀοῦψτ οἩ 8 ομΒήν απᾶ βἰοοά πρ, Ρ]αποίηρ θὓ 6ο οἰοσί. Ό]ιθ βιαρσοεύεά {ου «ποιι]ά Π8γ9 8ἼρΏρος οηᾶ βο ο Ὀοά. Ἠοθ ]οοκεά χαάθά ο τοἱά Επι. Απάνθιθ αρτοθά τεκά1]ν. Απγίμίηρ 6λθῦ ννου]ά ἑβίΚ6 ΑΥΔΥ 1λθ πιθη{α] ρἰοιίτο οἳ ἐπθ νήπά ἰποτεβδίηρ {η βἰτοηρ{] ας ἰ6 {οτθ αὐ {πο έούγοτ. ο ναβ 8 {οοὶ Ὀαῦ πο πνας τεβροηβἰδἰο {ος ὑ]δί βἴθο]-ν/οτ]ς. ΤΕ 10 αἸλοα]ά ὃο οπἱρρ]εά,. πο να βπίβεά αὖ ἴ]ο ποτ. Μάγος ἵδ νά α {τθ8Ις μα]. ΜαΥΡο ο ννίηά 88 οχοθρΒοπα]. Ἐπέ Ἡθ βιου]ά Ἠανο αἰ]ονθά ἔοχ ΤθαΚβ αηᾶ θχοθρθίοΏβ. Τηετο Ἡ88 πο θΧούβο. Ἠο παϊομθά Ἠὶ5 νο ῬτερατΊηρ 8ΙΡΡεγ, ωγίωρ {ο αἶναέ ου Ετοπα Ἠΐ5 παἰτιά 6ἱο οπά]οβς Ὀουπαίπρ απά τα ὐἑ]πρ αἲ ο νΙηάο 8 Άπά ἐλλο Πἰραίηρ ο {μο ταῖη οἨ {Ώε ρ]θβ. ΑΔ {Που Ἠδά {Πο πιθα!, θ οοποσρπἰτθ{θἀ αροπ {1θ θορίοβ 5Ώς ἀἱβοιββεά. Τ{9 ΠΙΠΙΡΘΣΒ οἱ Ροορῖο Ψ]σ. που]ά Ίαγο Ποοϊκθά 0ο {1ο οἰπεππβδ. ΤΊΏ9 οοπαϊίοι οἳ ἐἶο Πο]ἰάαγ ππβκετβ νο Ἠδά Ῥθυῦ Ἠιτίό οη ἐπ Ῥτοπησπαάο ὮΥ {ο βἴοτπι. ΤΗ πήβετΥ οἱ ἃ Ἠομάαυ ἵη Ῥεᾶ ψεβέ]οτ,. Ἠεθ Πβίοπρά αὐίοπίῖνοὶυ {ο ενειγύηῖηςρ 8πο βθἀ απ] έλλου Ἠπίβ]θά 5αρροτ αγά ψοηῦ αρ {ο Ῥεά. Ὀραίαίτα ο Ῥυβοιίπρ αἲ ]ιο νήπάονΒ βθεπιθά {ο ο ψογβθ. 15 Ῥτοδαδ!Υ. ππου]ά Ὄθ. ΤΗΕΥ νετ Πάριος ποψ. Νο 88 ομοἱέρτοά 88 {πθ ριοιηά Ἀοο. ΤΗ ἴοποτ Ψ/88. ΠἱΡΗ, ἴοο. Μιοϊ. Ἠἱρμου ἔλαη ο Ῥεάτοοτη Ψἠπάονθ, απᾶά αρ μετ, {11ο ψπᾶ ποα]ά Ὦ6 αίγοηΏρετ. Τνο ΟΟΏΥΘΥΟΓΒ, 680 οΏθ Πιπάτοά {εοῦ Ίοπρ Ῥεένίθε ἴπο Ἰουβος, οματίθά Ὁγ θ /αποθίοη 6οψ/οΓ. Ἔψνο οοπνθγοτς -Ὀτοβάκϊάς {ο 616 ϱαἱθ. Οπαν]ίηρ ἴπίο Ὀθά, Απάτεινς βωγεὰ 1πίο ἔιο ἀδίκηες απ ο Ἐπθυν ἱβ γ{θ να8 αἱεοορ. ο οηνἰθᾶ Ἠθτ. ο υ]δηοά Ἡο οοπ]ά εἰοορ, Ὀ6 ύπθ ΒΟΓΏΙ ψ/β ν/ΟΓΡΘ ΠΟΥ ἔθη {6 ]αάἆ Ῥεεη. Τ19 ]οδά-οα {πο ὑοψετ φιοπ]ά ὃς νουβοθπον. ες οαβοά Πίπιπαιε ροπί]ν οπέ οἱ Ροά απιᾶ ἀτοβεά, ἀτασαίπρ Ἠΐ5 οἸοῦ]μον οἩ ἵπ {ενοτοά Ἠαδίθ. ᾿ ᾿Οιἱοί]ν Ἡο Ἰ6ξί ἶιο Ῥεάτοοπα, απά ἔᾖει Ῥαῦ οἩ Βΐ5 ππδοξίη- {ο8ὴ απἁ 88, Διά οροηθά ἔλο ἆοοτ Ἰθύ οπουρΏ 6ο ]6ῦ Ἠπηβε]Ε ἔντουρη. Το οἶναί {6 αραίπ ὑοοῖς αἲ! ίς βέγεηρίῃ απά ποτεβαρά εἶιο ἔδως ἵω Ἠΐβ τηἰπά, 5ο ἐλδῦ ομἑαἰάθ Ἡο οπ]γ {6]ὲ ὑμο εἰταρρ]ο αρθίηαέ ἔλο γηά α8 8ο πΙΟἩ Ἰο8ά οἩ 6μθ {ογνοΓ. Ῥεπέ ἀοπλίθ, ἀπίνίπρ ἸήπισεΙ Γογννατὰ, ύμε {ου τδίη Ἰαδεά Είπα {πι ἐς {ος αππά βοδἰκοά Πΐς οἰούμες Ὀδ[ίοτθ ο Ίιαά ροπο 6επ γατᾶς τρ ἐἶθ τοβᾶ. Ἡθο Ῥι]]οά Πί Ἰαῦ Ίοψ/ο ονοτ Ἠΐ8 ϱὖΥο5 ἓο Αἰιίθ]ά Ἡθπι ἔτοτη ἐπ ταίη απιά ολο Ὀγή]αποθ οἱ ἔπο Πρ ωίημ. Τ]ιο νπά τοᾶχθά ἰΠ ἨίΦ 698 πά {ογθ οὐ Ὠίβ αοοί, ΒΠἰπρίπρ Μάη ἀτιπ]κοίγ αθοιέ {Ἠθ βοβά. Ἡο {οτορά Πίβ Ῥοὰγ ζογν/ατά, Π18 παπά οπ]γ οἩ ἐπθ θοψνος, απθ] Ἡθ ΨΒΡ υηλίη αἱραί οἳ 16 απά 6ν6τΥ βασὶι ο Ηρλέπίηρ εἰο]ιεά 6ο βἰθε]νγοτίς Ρ]αοῖς αραἰπδὺ ιο ΑΥ. Τὲ Ἰοοκοά νετ Εαί]. 16 ποθἰσθᾶ {]αί 88 βοοΏ 88 Άρ βαν’ ἵ. Τννο ἀθγβ Ῥοΐοτο, ἰπ έε βαηβλίηο, ἰέ ηδά Ι1οο]κοά ωπιονθλρ]ο, Νου ἰέ να οπ]γ α βρἰἆετγ ἀεείρα οἳ βἰταίβ ΑΠ {968, αἲὶ ἀεροπάεπί οἨ θ8οΏ οἴμες {ου βἰτγοηρθ]ι. Ηε {ουρ]ή 1ής νίαγ 6ο 8 Ῥομῦ απά οἵπῃ ἴο ἵέ, βίατίηρ Ιπίο ἴπο 4ατκηςβΒ, ν/αἰθίπρ {ον αποέμετ Βαδὲι {ο βηλού Ἠΐπα ύπθ ΑναγΊηρ έονοτ. ΒίΙ Έναπα ἰαά πιαὰς ἔἶνο ὑοπιρ]οῦς Έο 16 {5οπι ήν ἀτωνήπρ. Βῑὶ να α.ροοά ππαπ. ουν τε]αβῖο. Οµατίο Έονψ]θτ ιά οτοοιθά Ἱέ. Ἡθ 98 ἃ ροοᾷ ΠΙΒΩ 8ἰβο. ΤΠθΘΥ ψου]άπὁ Ἰανθ πιαάθ ΔΠΥ παἰθίμκοβ. Ἀοπο οἱ έπεπι Ἰιαᾶ πιαάο ΔΠΥ Πιϊφίακος. Ἐπέ ηοηθ οἱ ἔλοτω Ὠβά ἐπουρις οἱ α βίοπα Ἰκο ἐμία. λοηθ οἱ ἔλοπι Ἠδά 6νοτ ΚΠΟΝΩ ἃ βέοτπι Ικο (ΠίΝ. (Οοπιἰπμεᾶ οπ Ίραθε 34) ὔ ὍΑὐ ΕΠΑ πο υοι]ά ΥΘΟΡΟΠ απ οἷά ννουπά ο οἳ Βραίη---ἴμθ ποῃ ἔτοπι νλοια Οθποίαὶ ᾿ἀθοἰβίοη ΟΕ {1ο Ῥθορ]ο οχργοββοᾶ ἵπ απ 14 6 “«Τῃο Βραπἰὰ ροτεναπιοπέ ἰπ 18 ργθβρηῦ. Γογπα να] πού Ῥε εἰἰραὈ]ε {ου βἀπιὶβεῖοη {ο ἴπο Ὀπιιοά Ναίοης”.....Ῥούβάαπι οοΏ{θίθηοθ. “Αετεη ΕΑΝΟΟ, Μ/ΗΑΤΞ” ων ἓν ΜΙαύΕι. ΜΑΙΗΒΑ 7 Α5 α ἀθπιοσταῦ, 1 αἰτοηβΙγ ἀΐκαρρτοτο οἳ α ἀἰοίαξογδΏίρ ἴπ Βραΐη ϱηά που]ά πενος κεαρροτύ ἃ ϱονοεγηπαθηύ ν]ίο], Ἠῑκο ἐμθ Ῥτεδεηέ οης, ἀῑά πο ει τοίὲ 6ο ἐῑο νἩ] οξ α ορ Ῥθορ]θ. Α8 8 δραπίατᾶ, Τ οου]ά ποῦ Όθαγ {9 966 ΠιΥ παίίοη ἂπ ουἑοββῦ Άπιοπρ παθἰοπΒ, Ῥαέ πάθτ ἐῑλθ Ῥτθβεπί ϱονετηπιεΏῦ ενα η] ρε ἱπονΙθαβ]ς. Οὐνίοιβίν, Ῥθέοτο πιΩπΥ πιοπίης ἴμοτο νε] Ῥο πο Ρίθοθ {ος 8 Εδ]] ἑοἰαΠὐρτίκη ἰθ]ατιά ἵπ ἐπο πιῖᾶφθ οἱ {πο ὑπαπαρ]θηέ ἀεπιοοτα[ίο 5εα. ΄ ΤΠεγείοτο {6 19 οὐνίοιβ {έο 1ηθ, 88 {0 πίπθ {θωθις οἳ ἐπο ΒραπἰςεἩ Ῥοορίο, ὑλαῦ ἐμο .ρτοπεηί Βονετππιθηΐ οἱ Βραΐπ οδπηοί ]89ῦ. τωμο] ΊοΏρευ, | ῬΒιῦ {λέ ολαπφε, Ἱέμε ἄγπαπιίε, πνιδὲ ὃᾳ Λαπᾶ]εά ουἨ ὅαγε. Έοσ Βραίη Ἀβ8 ποῦ γοῦ τουογετθά ἔοπι Ἠοτ Ῥἱοσάυ οἰν{ ννατ. Μαηγ Παίτοᾶς ατο βὐ1] αἱνε, τουάγ {ο Το {αηποά ἱπίο βΏού]ιογ Ποττίθ]ο πας Ὦν ἃ ΨΤΟΠΡ Ἠπονθ. Βραπ]θτάς πο ἔπου 5111 Ψθ] 6ο έθιτοτς οἳ Ίνας οςΥ οπῦ {ος ρονογηπιοηῦ Ὁν ογο]αδίοἩ, ποῦ τονο]αίοη. Απά-{ο ἐδαί {ααὶς 1 ἀθνοίθ πιφαα]Ε. . | ΟΕ βονετα] Ρτοροβεᾶ βο]αθίοης 6ο ουσ ρτοῦ]επι οἳ βονετητηθηῦ, οπθ 188 Ώθεη ἔμο τοβιογα{6ίοῦ Οἱ ὃ ΙΠΟΠΒΤΟΗΥ. ἈΒπαέ νο Βραπίαι νοτητηθηέ {οεπιθᾶ Ὦγ Ίπεῃ ἔτοπι δἰὶ ραχύΐθς νο, Ίο πιΥβοβ, Ἠβά οἰέῃοτ απ ἄπιπιροτίαηξ-οπαχρε, ου Ώστς ϱἳ -αἲ ἀτίτς 11ο: ᾿οἰν] γνατ απά γιο ηθνθ Όθου οἴέμε ἀἰΓοσί]γ ὑπβυσθησθά Ὦγ ος Κπον ὑλαῖ Ολίς ορυἑθίη]γ ἴ8Πο πιο {ΟΕ ἃ ΠΙΟΠΑΤΟΝΥ {ο θθὐσπιρί 8 τεῦΏ {ο Βραϊπ, Ῥαΐ ο Ῥπείοπάοι, Ώοη ᾿ὅααπ, «Ῥοΐπς /ε]]-αἀν]βοᾶ, ἆοει ποῦ παηέ {ο βοοερὺ ᾱ- ογονΏ (λαῦ 18 πιτθἰγ Παπάθα ο Ἠΐπι Ὦγ επεταί Έταποο. Ἡο {θες ἐπαῦ πιοπαί- οἩγ πλ 198 Ῥϊσθετ Ἠϊβίον {η Βραϊη, οοπά ο το-θείαὈ]ε]ιοά οι] {ΠτοιρΏ 8 εἰοοίῖοῃ. Έτοτα {πο Βραπίδη Ῥροϊπῦ οἳ νίον, 1θ- 16{9τ6, 8Π αθοτηρί Το Γεβίοτθ α ΠΙΟΠΘΣΟΗΥ ψ/πὶοῖι Όλο Ροορίο οἱ Βραίηπ ἐλοαριύ Ίαά- Ῥσος Ἀεα]οᾶ {ος νου νηθη ο Κίπρ ναβ {οτοθά ουθ 1η 1991. Αποζιο ροββἰθ]θ βο]αξίοη ἔο οἆν Ῥτο-- Ῥίθπι 18 {ο τούαγη οἳ πο Ἑοριδ]ο, οἙ Όιο τοβύοταδίοΏη {ο Ῥούπος οἳ {1οβ νο ου ΜΗ ή1Ηοπα]ἰγ ατο ο] 016 ρουογηπησηῦ Έταποο Ἠποβιεὰ {πο οουηίτν Ὦγ {οτορ η 1996 εξ εἶλο οηᾷ οἳ {με Ίσηρ οἰν] να. Τ]οβ8ο τωθΏ Ἴγεγο ἁπ]γ οἱοείοά Ὦγ ἆδπιοογβ- {ἱο Ῥα]]οί απ τεργοβοηίθά {πο πια]οσίγ οἳ ἴμο δραπίςἩ ῬθοΡρίο. ο ΤΜΕΥ Ἰιαά ἔλο οὐυπβάσποο οἳ Ώονοτ ἆἱά. | δν, Ἠ]μαί νοι]ά Ὀθ οκροεοίἰθά ΙΠιηοάἰα{α]γ οἱ ἐπο οἷά ορια Όσα βονονηπιοηῦ ἰξ {6 οβπιο Ὀδοῖς {ο φονπετ Μοβέ οργαΊπ]ν {6 οοα]ά πού ]ορίσβ]Ιγ ἴακο οὔ]οο αραΐπ πελπουξ οοπάεπηπίης απ 6χο- οαπρ αἲὶ Ἴιοβο πο οοἰαοτατοᾶ αραϊπαίῦ 1έ, Έοπι Έταποο {ο ἴ]πο πιοβηθβέ οἱ ἨὶΦ {οἩονγοτα. Τὲ πΥοπ]ά ποαη α λαθραία Ῥατρο οἵ {Πο ἐγρο Έχαποῦ Ἠθ5 /1δύ οπἀυτοά. Ῥα0 Βραἱη, ππ]]κα Έγαποο, οβηποῦ αΏοτα {πο Ἱαχατγ οἱ βοἳι 8 ΡΙρθ, ]1βύ οἳ ποῦ, υθλουί ταπηίηρ ἴλο ρτῃνο τὶεἰς οἱ οἰνί! ἀϊδαβίοτ. Απά απο α ρατρο γγοι]άἆ ὃο ἀμβοι]ὲ {ο εχεοωίο, ἃ βἰσα)θ]ο ΑτπαΥ οἩ Έτγαηοο”8 αἰὰθ γνοι]ἀ ὃς οοπιρε]]εά {ο ἀθίοπά ἱ0βε]Ε, απά ἐΠο οἷά Περι Ὀ]{οθὶ Αγπιγ ἶς βοδέέεγεὰ {ο ἐς γης, Ττουῦ]θς απ ἠθέθς ννου]ά Ροἱἱ αρ Ποπ αἲ] οἰάεο. Χο βέτο νο Άθνο β6θη αἶπος 1939 νγοιι]ά οοἵπρασο νε] {ο νίο]θπος απηά Ριοοἆρ]θά λα πνου]ά τοβυ]!. : Τ{-αρρεωτα ἐλδέ {με ΟΠΙΥ» ροβαϊθῖο βοἰαέίοη {ο Βραϊης Ῥτοβίοπι ἵδ {ο ρυιῖ ἰπίο Ἐταποο” μου ἃ ἰταηβίήοτπαὶ βονεγηπιθηΏ 6, ποπροἡ σα] οπᾶ Ὀυδίπθαρ]ίκς, ν]]οἷι οου]ά Ὀτιάρο θϊθ σαρ Ῥεΐψοεα ἔπο Ἱαξοά ἁἰοίαίοτδΕήρ απά {ο ἀθταοσγα{ίο τεριβΏ]ο νε Ἠορο νη]] «148. Τ 1ο {νο σνοτ]ς ' ποπροµίοα] {ο ΠΊοβΏ ἃ ἴΘΠΙΡΟΓΑΣΥ ΄6ο- ἔλο Ῥθορ]ε 45 (θπογαὶ ΈγβΏοο πο γαί Έταηπσο ἐπβαθηίίαὶ ἵπ ρατῖγ ρολο. 16 ΊμαῬ ῶθοή ροββῖὈο {ο Επά ΒΙΟ α ϱΤοῦΡ, βΠά ἴἨθβ6 ΠΠθη 8γθ τοδᾶγ οπά υναλθίηρ Ώον ἔοτ χο ἆαγ πἨθῃ, {Ώ ἴλο ἱηῆογθβί οἱ. ρθβος ἵπ Βραίπ, 6116 πηΒΥ ἔ8ίκϱ:ονοσ {επιροταςΥ βαἰΠοπίγ απά- εδία βΗ1β1 Ίων απ οτάςτ. «ΤΕΙ ϱονοτηπιθηξ ψου]ά Ἠδνε νο Ἴμα]οτ Ῥήτροβός. 1. Το ἀἰρεοῖνε ο Ῥα]αηρο (Ἑπεοίεέ) Ῥατέγ 86 ο πΠοῖο απά τθιωογο ἐῑς ππεπίρους ἔτοπι. εαππἰαίταξῖνο ροβδ]σας ἵπ {τε βοτεγηιηθηΣ. .-- ᾿ -----ῆ- 9. Το ἴτος {τοπι ῬγίβοΏ8 απά οοποθηἑταδ]οἩ “οΑ1ΠΡΕ Το ροΙ]- 6ἱοβ] Ῥείβοπέτα, 8οπιθ οἱ Ὕλοπι {ιο Ἑθδοϊίρ ανο ἱπιργίβοηθά νλοιξ πα] {ου πο ἔΠμαπ Ἠνε Ὑεατα ον -- το 3. Το το-θδέκὈ]ῖι ] ἐῑιοῖν Ποιησ]απά παοτο υμᾶι 61 α, ποια Βραπί]ι τοβαρθθΒ, που’ ατί[υ αἲ σνοτ {πο νγοτίά. : 4, Το Ὀτίωρ {ο ᾖυβθίοε αἲὶ Ἐθ]αποῖας νο Ἠανο ἁοθιβγ. οοτηχα θὰ οσΊΊηνοη ογύπιες. 1 ἄο ποῦ Πἠθ8Ώ, 10 35Υ ΒΙΟΒ 085868 οὗ Ῥομ ίσα] βτουπᾶ».. ΒῬαέ πιηΥ ομέγαρες αραϊηβί {Λο Ῥοσρία,. εαοἩΏ ας ΚΙῑωρα αΏά ἐλίονίπρ6, Άανο ᾳοπο απραπίκμεᾶ ἀωτίπρ Έταπους {οβίπις. : δαοἳι Ἰαν]θββηοβό οαπ πού ο: Μοἰοταέθά Ίπ .. Βραΐπ ΔΗΥ τιοτθ {παη {π'δΗν οὔλοι οἱνὰ- ο 1σοά οοιπύτγ: ΒοἩ 68868 ταιδύ οοἵΏθ ἀπζο οοατέ αηᾶ Ῥ6 Ἱαννδα]]γ ε1εᾶ, ἔμο ]9μῦ ρε-- ' αρῖθ. δικο 1ηπίΐου Ἱπζο. ὑμείτ' ονῃ πάς. 16. Αύ ἴπθ οπά οἳ 5 'ρθασς πιίαςί- τον ο νο ῬτονίδίοπαΙ σονοτηπιθηὲ γου]ά τοβῖρῃ, θπτπίηρ {ο ἀἰγδοθίοι οἱ. ΒρΑΙΙΒΗ τ. ΒΔΙΤΡ ονθς {ο {ο ἀπ]γ οἰεσιοά αἁ ἠιπἰςέτᾶ-, ὥσπ, ΨιίοἩ υοι]ά οΒΙΤΥ ος. {ποτ Έλπετθ. ο ΤΤηρ ροτοτηπιοπέ νήΒ Ἠανο 48 α ϱ0-Ρ8τ- οπου απά, ἵξ. πδοθδόατΥ, ατορτοβρίνο. οπο, το βρβ ία] ΟἶνΗ απατά (ροἱἱσθ), ἐσαάδίο- παν ποπροΗθίοα], απουπίαπαϊπαίοά τν '. νο Εα]αηρίδία, αηά Ὑ]οβο ἁἀπίιν {5 οπά ΒνΑΥ8 Ἠαβ Όθοη {ο Κθορ {Ἡο Ῥεδοο 3ου ψπβίθνος΄΄ βονοτΏππεπύ :ἷ {η Ῥοψπεν. Ατουηά 0 1άδα Τ Πανο βαορερἀθά - ἷπ βοϊδήρ {πο εαρροτέ οἳ αἨ {πε Πδρυβρβσαα Ῥατμῖδι οἴιά 01ς ιτοε Οἱ Ίαδοις ὀτραπί- ΖΒ{ἱοΠ8. ΤΠΕΥ αἲἱ ἀθεῖτθ ροᾶοο {ος Βραίη απά τοβσθ. 66 Ὑβάοπι οἱ 8πΟἨ ἃ Πομ- ΄ “Ῥομείοα] ρουοσγηπαθπθ. ΤΗ θλείτ Ῥαοίίηᾳ Τ. Άορο βοῦη {ο Ἡδνο οροη]γ απ](οά ο Βραΐτ. ΈΒΑΝΟΟ᾽9 ῬοτοἩ οἩη ἴῑιο ρο]έσβὶ {θηοο 8 8ο Ρτθοατίοας οὐ Επα πιοππομέ ἐλιαξ α Πέτα Ἰπθογπαβίοπα] Ῥτθββατο, θἱπιοβέ 81 ποῦ νγπ]οὰ ρα ο]οῖν εἰοποά Α]]οά ἀἱβρ]εικεαίε που]ᾶ ηβεᾶί- Μῑπ. Του ΙΙΑΏΥ τεζαρθοβ ἃτεο πον ο πο Ῥοτάες’ τοβᾶγ ἴο απδΏ Όαο]ς ἱπίο ΒΡΔΙΠ 0ο 5οεξ νόηβθµησο: Το0ο ΠΙΒΠΥ ΡΟΗ. σα] ρτίβοηστα Ἠανο βροπέ Ίοηό γθβτ 1π οοποθηξζαοπ) ϱΑΤΡΑΒ. . ϱ μυ ᾿Υἱο]σποςῬ οοι]ά πού ὃς ανοἰάςᾶ, απάἁ 1 Έταηοο Ἠπά {ο θα Ὀθηᾶοτ απέλοτίἓγ {Πα ἀἰβοτάοτ]γ ΠιδήΩΘΓ, ΕΙΑΑΥ Κάῆπσς πγομ]ά τοβα]ῦ. Μθαπνν]ι]]ε {6 19 ρΗη]γ ΙΘΟΘΡΡΑΥΥ ἐἶιαέ 8 που τορίπιθ ο τθβ ν΄ - απά ν/βἰθίηρ {ο αΌερ Ιπΐέο Βρ8ἱΠ πὐ α ΠιοταθΏθΆ ποῦίος, ἄπα λα αιθλονογ 6 ἐγαπβίεγ{ος {πα οοπα Εμ Ωἱοπα]νγαΥ οπ6 βοτοτή- πιοηῖ Ἱορα]]γ 5ερρίηρ ου, αΏσίχες Ἱεσα]]ν σόΐηρ 1η. Της ἆθ- 119 οἱ ομο ε, ρογοτητωθπί πε Ὦθ νο] ρτορατθά, Γεδε]γ ἀἱβομβκθά, απά΄ νηάο]γ αἄνοτι]δοά 5ο ἐλαῖ πο οπἱγ {Ἠδ Ῥεσρίο οἳ Βραίπ Ραΐ ἴπθ ψ]ιο]ο γνοσ]ά ο5 νο] πΠ] Ἴσπουν ὑἱνο Ῥρατροβθ οἳ ος πιἰβείοη Έπιά 1ο αὐθιιᾶς νηἐἒ ὦνΏ{οἩ νο γη] οὔττγ {8 ουδ. Ας αἲ! {ο νοσ]ά που’ Κπουγ, 8βΒίπ σας έλο Πταὶ Ῥαθέ]ορτοαα οἳ {ο Ἐωτορέαπ παν. ΄Ἠκά ποὺ ἄθαίμααιγ οπάἁ Τ9]γ Ιδμί Έχαποο ἐλθίτ οἷἀ, Ὑς πνου]ά πενες Ἰατο θά Ἠίτω ἵπ Βραήν ἐσάαγ. Έου νο ΕΒραπΠίβΗ Ῥθορίθ΄ ποτε πού ἀθαάσα Ἰπίο Εαροίρπε 1ου Αν/β[ογνθὰ {6 αὲ ἴλο Ῥοϊπέ οἳ α ραπ. τν ε (Βερτίπίοά Ἴγοπι κ ΠήδοΗ)} :ΒΕΡΤΕΜΒΕΒ 19456 ϱ) ΜΙριεὶ Μαυτα {ς πο απίμο ος {νο ΑΤΙοΐς οην ἴπθ οββροβίθε Ῥθρθ, 15 Ὅσπο ΝΥΗΟ 15 ΜΙουΕει ΜΑΙΙΚΑΞ Βν ΒΕΤΤΥ ΜΙΙΤΟΝ ΑΑΡΞΚΙΙ.Ι. Ἐπνν ΑπιοτίοΏΏς Ἠανο 6ΥεΓ Ἱεατά οἳ Μὶριοὶ Μαπτα. Ὑεῦ Ἡο ἶ5 ο ορρίταὶ βρυτο ἵπ ἃ {αβοϊπα ία Ροἱ Εἶσα] βἰθααθίοη Πίο Γα8 Ἰδτσοἶγ θ9οβροά ἴ]1θ 6Υ6Β οί α ποτά Ιπίοηῦ ΟΠ Ί8χρος, 1ΠΟΓ6 ἱπηππάδάίθίο ονοπίς. Το Εδοῦ {5 ἴπαί Μριε! Μαιγα ΠΙΒΥ Ἠανο Ὀείίετ ἔΠβΏ π οὗὔθΏ οαπος οἱ βαοοθεάίπς Έταποο. ἵη Ἀραίπ, 1 Έταποο {8 ουβίεᾶ. Ἑριπατ]καδ!ψ, τηοδὲ Βραπίςη-οχί]ο ΓαοῦίοΏς ΠΟΥ ὑήπ]ς ἴτ Που {δει ἴλιαῦ αν] Ὦ6 αππθσθβδᾶτΥ {ο πιο ἵας ΟΠ ἘΥ8ηοΟ. πλ ΑΙ1οά νἰοῦοςΥ ἰπ Έπτορο, ἱπθοτηθ{ί- οΏβ] Ῥτθδβατο ΙΙ Ῥο εποιρα {ο {οτοθ Έταποος αὐαϊοβίίου. . Οη ή αβευπηῤίίοη, Μοπατοϊίβί νο βοά {ο Βεριῦ]ίομης {π 1981 απά Ῥερι- Ἠλίοβης νο βθά ἴπο Εαβοίείς {π 1909 ατα βθοϊῖπρ οαῦ Όλος αορατβίθ οαπάἰάθίθς {ου Ἐπαηποος ᾖἸοῦ. Ῥερεαίθά ταπουτβ οοπιθ λαέ ἐλο Μοπατο]ίδίς Ὑ]] {τΥ {ο 16- βίου {ιο Ῥτοίεηᾶος, Ώοπ 1.1, πποες {8- ἐλεν, ΑΗοπεο ΧΠΠ, να8 ἀθίΏτοηθεά Ὦγ ΄. Ῥορα]ατ οἸθοδίοη ἵω 1951. Ἠοψετον, ο Ὡραπία] Ῥεορίο η] Ῥτοδαβίγ {παίδυ οἩη λανίπρ α Άγπι νοίορ ἴπ ὁλοίτ σοτετητηθα{ί ἠβοαπινα]θ τηοβὲ τοίαροο Βραπίςη Ῥθρι- Ῥ]οαπ Ἰθαάθτα Ἠανο Ηηθά αρ Ὀομίπά 16- ]61γ απἰβἑοσταθίο Γοσπιοτ Βεογείατγ οἱ χε Τπΐέθιίου, Μίριε] : Μαιτα, , Μαατα, 8, πάα]θ-οξ-πθ-τοβάοτ θΠά Ρος ορπαΚος, ἵ5 ἃ οοπαργοτηἰπθ Ῥθύψίθοι Μο- πατολίππι απά Βεριθμοωπίη, Ἐποιρη α, πο-κπονν Βεριλρ]ίσαη, Ίο {5 ἃ οΟΠ- αοτνα[ίνο απἀ α 80π οἳ αν ἀἰδθησιίθμεά Μοπατολίςέ Ἐτίπιο ΜΙπΐβέος νο βογνοας . {ἶνο Βραπίβ]ι (Ἴτοπε Ατοππά ἴπο αγ οἳ ἴλο οδηῦατγ. | Μίριο] Μαυτα σοῦ ΑΙοηβο ΧΤΠ ΒΑ{6]ν οιῦ οἳ Βραίπ αῇίοτ {με εἱεσξίοης οἳ 1951. Μἰσιεἰ Ῥιέ Ἡς ἵ αἶκνο Ἔμο πια {ο Ἠεριβ]ίοαηπς Βοπύ {ο Ένααος θα {Ἠογ ἰπεά Το ΠηᾶΚθ 8Η εατ]γ ρθ6ᾶοθ ΨΙΌΗ Ἠΐτη {π ἔλθ Ηταί γθας οἳ {11ο οἶνί] παν. ΤΗἱ9 88 Πΐ9 οπ]γ ἀἰτοοῦ οοπΏπθοξίοη υγ} ἐς οἶν] γα, Γοτ πο δρεΏΐ πηοβί οἳ ἴπομθ Υ68Τ8 Ίη Ἐταπος, πἨθτθ Ὠό τηβπιι{ασύπχθς ἸοβίθτΥ. ΜΑΠΥ Βραπίατας, εἶτοά οἱ γατ {εοὶ δε Μαυτα΄Ἡ Ῥτουίσίοηδ] ᾳογοτηπηθΏῦ νιου]ά Ῥ9 {1ιθ Ἰοωςί Πκε]ν οἱ αἲἱ {ο βὐΐγ πρ οἷά απμσοηΙθηΙ. Τη Ἐταποθ, τποτθ ἔπαη α απατίοτ οἱ α πιΙ]]οη τοζυβεθΒ ἃτο ἁἰνίάσα ἴπίο 88 ΠΙΔΠΥ 8 ἴοω ἀἰετοπῦ Βραπίδε Ἐερυρῆοδη Ρατίίθε (ταηρίηᾳ ΊΓοπῃ οοΏβεγναΊνθ ἵο οοπιπιιηήςθ). τα] τ6οθΏΦ]Υ, απ{ΘΥ 88 Ὀθδεη πεχέ {ο πιῤοβείβ]ο. ) Κον αἲἲ {οβίοπβ Ἠανθ πποτο ος 1688 απ](θὰ ἔμοπιθο]νος Ῥομίπά ΜαυγαἨ ποή Ῥτονίείοπα] βοτετηπιθηθ ἰάθ8,. Όαύ αἴπορ 16 ρονογπππεηέ ἵ ἴο «θ' 199 οἳ Ῥολδίος, 187 ννἩὶ ποῦ οπῦος ἰπίο 8 Ῥτοροβοά περοβἰθοπς νἩ Έταηοο.. - Αρρασοπί]γ πποβὺ ΓΑοῦοΠΒ Ίανο Ὦᾖε- οοπ1θ οοηνἰποθά ἐλαῦ Μαιτα {8 βἰποθτο ἵπ Ὑβη[ίηᾳ ο Ῥθ πηθτθῖν Απ '' Ποποδῦ Ῥτοίκογ”. Άπποηᾳ Βραίπς Ὑθατίηρ {80- ὤοπβ. ΤΗΟΥ [Ὀο]ενό Πο {ς πιθκἰπρ 8π απβο]βςὴ Ῥαἰτίοδίο ροπίατο 36 ἄπ ἰωήοτίτα Ἰοβάοτ ΄ Ψο οἳπ Ῥ]οοάιθηκΙ Γπαπβίου ΒραΐΏ ἔτοπι 4η απλοσίατίαη ο ἃ ἆθτῃο- οταξίο βἴαΐθ. Όπου θα ἵ6 ποοοπιρ]δ]Ώθά, 6μθυ Ὀο]ίονο ιο γν]] ο ΠΡΡΥ ῦο Ῥου οιθ οἱ {ο αροίΗραῦ. Ἰηβίάρ βραίπ, ἀπθ ἴο ἘτβΏοοἩ βὐτῖοῦ ορπαογα]ήρ οἱ «ο 688, ἴηθ ΡθορΙθ Ίντο παά πο ἱηκ]πρ οἱ Μαυγας ΡΙ8ΏΒ, έλουρῖι Ὦγ Ώο’ 619 ρονεγηπιεΏύ 18 απάουΡίοα1ν ψοῖ] Άννωχο οἱ ἔ]ιοπι. Ἠοψθνατ, ου{οίἀο Βραΐπ, {οΓπ1θς Ῥνοαίάσπυ Μαγήπασ-Βαστίο, Πο 1 Μοχίοο, Ἠ8β ΡαδΙοΙΥ βίγοη Ι4β Ῥ]οβείπρ {ο ἐἶιο ρτοἱθοῦ. Απά Γορήνος Ρα. 1ηο Μἰπὶκίου ὅταν Νθρτίη, αἲῑετ ἃ ἴοις οἱ βραπίεὮ γοίαρθοβ {η ΈΤβηοθ, Λ88 βαά ια Μαυτα”ς Ῥίαη 88 ΔΡΡΕΓΟΠΠΙΥ υΐπθ {ανοιτίέο οἳ αἲΙ ρατίγ Ιθδάετβ. ΟµΙγ ἔἶνο οοπιπηπηίῦς τοπιδίΏ ἀοιδί- ΠΠ. μου νι αρρατεπίΙν βαρροτύ Μαυνα, Ὀμί {ΛεΥ Ὑπαπε ΆΈγαποο ριπίβῃθά, απᾶάᾶ Μαυτα ΙΙ πο δαποξίοα ἃ Ρας 1ο 168Γ οἱ οἰνῆ γνατ. Αά- ταἰθεθά!γ, ἔοο 16 τπαΥ οε ἀμΠοιυ]έ {ο οβίοι Έγαποο, (Βαργέπἰεᾶ τοπ '“Γήδετίη) Μαυτα «λ/αι κινα-δτιοκ ι08Ε Βν ΒΕΝΟΑΜΙΝ ΒΙΟΗΑΒΟΣ ΝΑΙκνα-βτισκς αἲθ οπραὺ]ο οἱ πιωπί{ο]ά τιάο ανά τεπάΙ]ν Ίσηά ἐἰιδπιβοίνος {ο οογέαἰίἩ 8φπβθς. ΤΙς βογνίσο ἔμευ τοπάθτ πιᾶΥ Ῥ6 8ο οοηβἰἀρταὈ]ο {Παί Ρτοιιά απά σταίοβιὶ οπου οοπ1θς {ο τορατά {ποτη ας Ιπάϊρρεπεαβ]ο {οηάς: {ο Απ οΠεπᾶ- ἵηρ ΑΤΒΗΡΕΣ {1ι6Υ ο8η ββΙΠΤΕ ιο οἹιαναοίον οἳ τηδ]ονο]εηί απά. Ῥαπείιὶ επεπιίε». ) ΑΊοηρ ος βετοοῦ πο οέ]ογ ἆαγ 1 τνας Ρτοσςᾶεᾶ ὮΥ απ οἰάετ]γ ΤΠΘΏ νυλοβο νἨΙ{ο-ραἰπέοά 5Μῑοὶς να» {πο οπἱν πάϊοθέίοη οἱ Π468 ὈΗήάπθβς, Τ ναθοῖεά Ἠΐπ ας Ἡε πιονεᾶ αἶοιρ α]ῖο οοηῇ- «ἀθηϊ]γ, ὑπρρίης {ο Ίο οάμο οἱ ἴλο Ρανετοσπέ γηθ Εἱς βΕ1οἷς, απά Μο]άΐηρ {6 οσὲ ἵη {τοπ Ὑμοῦ αἲ ἃ. ορείαίπ Ρο Ίο φ]ιοᾶ ἐο 91088 {1ο τονᾶ. ΤΗο ν/Πίθο Αὐῑο]ς ἵνς ποῖ οπΙγ απ ἱπαίβ- Ρόπβαῦ]ο αἱ {ο ἔπο θηπά πιαη : 16 Ῥγοσυτοά {οὐ 198 οἵνηοτ η παπάϊβφρα(οά τὶρὲ οἳ ναν οπι 8 απά ααπάτγ. Ῥοβρίίο ο ργθβεπέ πιθηία Το ἑεροἱ]οουίηρ , ἴον Ῥθορ]ε πονκάανς τοβοτί {ο {1ο ἰπίουοείίηρ ποῦΏυ οἳ αοοππια]αέίης «:φοµς””οἳ γακίηρ-α Μία. Τη ο πηἰἀά]ο Ὑἱοίοπίατ οτᾶ π ς ν8 οὔπετνκο. : Το ρτοαί Ἐχλίρίῆοπ οἱ 1851 οοπ{θίῃεά α τοιπαγκαρ]ο ἀἱκρίαγ οἱ ασια ἄοπι αἱ] ονοῦ ἴἶια ψου]ἁ, απά οποπέθά ἃπ οπηθλιβἰαθεἰο ο]6 νηιίοἩ οη]Υ Ψαποά νΔ έε αἀνοηύ ο. πιοᾶσνη (αηβροτῦ πιεθληοςθ, Οι5 στοαῖ- αγαπά {λί]οις Εἰ]]οά Εεῖτ οχραηρίνε παίθηάς γυτε γνα]]άπρ-αεἱοἷς {ογ 6ΥεΥΥ οοποθίναβ]ε οοσβδίοπ απάἀ πὨι8άθ Ὠνείς ἀαῑ]γ βαἰθοβον νηζἩ ἐπ ιὐπιοβῦ ο81θ. Α πιβΠ8 ποοίαἰ αἰαπάίηρ ν/ᾶς ο]θιτ]γ πιαγκεᾶ, απά οοι]ά Όε εαβί]γ πιττεά, ὃν πο αια]έΥ απᾶά αρρτορΓίΒθεΠΘΒΒ οἳ ἐἶιο βἐίοΚ Ἡε οατ]εά. Τὸ νά: εοηρἰάοτοά ιο οοτγθοξ Οίπα ”. ἔοτ βοπέΊοπιεῃ οἱ ἃ ρίνει οβ]Ηηᾳ {ο ΝΓΕΥ 8 βΜῑοὶς οἱ τθοορπίἰβοᾶ Κῑπά Ὦαπκεγθ Ἀπά Απαποία] ασεηΐς, ἔοτ οχαπηρ]ε, αβιδ{ΙΥ {ανοιτοὰ α βέατάν Ῥ]βοκέποτη. Ματ απά παναὶ οὔῄοοτ, ἃ5 Ψεῖὶ 88 ονάΐίπααγ ἰἑουσίβθίς υτουρΏέ ἠπέεγοβίίπρ δέίοκθ οπιθ {Γοπι {οτοίρη Ἰ8ηά5, {ο Ῥε Ρτουάὶγ ἀἱδρ]ανοά ἵπ ἴπε οοΏῦτΥ πουβθος οἳ Ῥηρίαπά. Ἐε- ἑωτπήπρ ἔτοπη α Ὀπνίθα Πο[ἱᾶαγ ἵπ 1908, α Ε]επά οἱ πι]πο Ὀτοιρ]ιό Ἠλοῖς ἔοας βέοιξ θρίκοά οὔπη δἱπᾳ-αεἶοίκα {ου ηδε {η ουγ ΜΗ οοΙΠίσν. (Οσο πιά οπ ραβο 26) 16 «5ΕζουΒΙΤΥ ος τενυβε’ Ῥτοβρετοις {αττηϊηό ἀθρεπάς προηπ ροοά Ἠιβραηάσγ απᾶ λε παθηίθηαποςῬ οἱ αοἱ] {6Η γ νο ἵπ ἔατη ἶς οοπβεααοΏῦ αροι Ό]ο ἠπίεγθβύ «Ἡοσγη: ΘΥ 1ο ρείδοη γγοτκίηρ {19 Πο]άίηρ. Όωπποτ- ο] ναίοτς παὐατα]1γ Ίδνο τηοδύ ἱπθετοςύ {η Ὀἱάνπρ Ἡρ απἆ ππαἰηθαἰπίηρ ἔῆπα {ογΩΠ(γ: οἱ ιοί ]απά, ἵπ' ο θορ- “τηρτογεπιοΏίβ 6ο ταῖ6ο Ρρτοβποίίοῃ. Τεπαπίς νοι]ά οΏβοιτνο Πο τα]ος οἱ ροοᾶᾷ Ἱηβραπάτν Ὦγ Ὀυἱ]άΐπρ αρ βοἱ) Γοτε]γ Η ΙΠΘΥ Ὕετο αββιγοά οἱ α Ίοης-ἴθτπα 86 οΓ {16 ]ατιά, οΓ οοπιρθηβαθίοη {ος αποχθαδίθᾶ ἱππρτονθπιεη{β εβεοίεά Ὁγ ροοὰ πιαπαβρεπιθηῦ απά επογρτίβο ΝῆΠθη {ΠεΥ Ἠααά ἳο Ρρῖνο αρ ἰ” οι]ΕἠναίοἩ, Ἐν Όγρτις {πο ίοπατο οἱ αρτοα]ύαταί Ἰ]απά {8]1ς {πίο Τοιτ οβύεροσίε :---(1) Οπηοτ-ομΙναίοτ, (2) [νοηρ-ἴθιπω (οὖετ ὃ Υθ8ΤΑ) {σπαπό νηὐ] πο οοπιρθηβΒΔίοη τίρηίς {ο πποχλαἈρίοά ἱπηρτονθιπεηία, (9) Αποτέ-ἔθγπι. (οπθ οτορ) ἐεπαπίὸ ψηθ πο οοπαιροηβαίοπ πρ {ου αποκμαυαθεά ἱπαρτονθπιθωίς, (4) ΒΠατο ϱΤΟΡΡΕΤΑ. Τῃο ονηετ-ο]ναθοτα Ώτο ἴἩς οπἱγ οἶθββ ψΊιο τθ8Ι1Υ. Ίοο]ς θ{ἴοτ {μθ ]αηᾶ απᾶ οβθοῖ ΠΘΟΘΑΒΑΣΥ ἠπαιρτονοιηθηίβ. - Απά θ]8 Ῥεοβιβο έπ6γ ἵΠ] επ]οΥ {πθ α/ήπιδέο Ῥεπθξί{ς {ου ἐλμοῖτ ννουῖς, 11οΏρ-ίεττα ἐεηβπίΒ πΙαΥ 6 εποουταρεᾶ ἔο ραῦ παβηατο οἩ τμε Βε]άς ο ας {ο πιρτοτο ἐεπιροτασί]γ ιο {εγω 0ψ”οἳ ἐλθ οἱ] Ὅαῦ {Ἠθυ τατθ]γ απᾶρτύακα Ίοηρ-ἴδτπι ορθγαίοηβ. Βαίποτ ο ἴ1οΥ ἑθπά {ο ἔθκο πιαχίπααπα γἰο]άς νἡθαίη α Ηπαἰζεὰ Ρρετίοά, ΤηοΥ ψΘἩ {ο Ῥοπθβί {οτι ἐῃθὶγ ἱπαργουοπιθηίς Ῥεΐοτο {]θίτ ΕΠΒΠΟΥ εκρίσο». - :.Βλοτί-ἔθυπα ἐθηςΏ{Α Ῥήϊρας οπ6 οδ/θοί :,ο ορίαίτ πχ πηΗἩ΄ γἱθ]ά ἔτοτα ὁ816 ωτιά ννδη ἐλλο ]θμδὺ οχροπά{έητο νηἑΒίπ Εἶιο αἱλοτέ Ρετίος οἳ ὕθηαπογ Ψἱοξ ιβμδ11γ της {ος βΌοιιό 20 παοὔἩβ. Θῄατο- οεορρίηρ {ΑΥΤΠΘΙΑ, ππάστ ΙΠΩΠΥ ΑΥβίδπις αβο, Πμτο Ἠβ]ο ἱπέθγεβέ {Ώ {36 πιδἰπέσπαποο οἱ {ρτάΠέγ απιά Ρεὺ ἐ]οῖς γοίμτα Του Όλμθῖν ποτς ὮΥ ρτοππρ οΥΟΡΒ εροροκόνο οἳ {1ο . αἰπηβέο οοπαδίοη οἳ έλο Ἰαπά. Τΐιο αΏογο τεπηατ]ς 8ου λαί βιση όσα ἄοπε 6ο οδέαία βθοισΙγ οἱ έεπιτθ οἩ αρηἰου]ατᾶ] λο]όίηρῃ ψου]ά ραὀ 6Ώε Ιοσα1 {αγπιίηρ ἱπάυδίτγ οἩ α Ῥοῦΐθυ ξοοῦΐηρ. «Τ1θβο ΊωθββΙσος {πο[αάθ (α) τορι]αθίοη οἱ {θ Ρρετίοά οἳ ὑδπαποίθα, (ϐ) οοπιρεηββΜΙοή «ο. νο οπθροίπᾳ. ὑθπαηί {ος οηοχμαμδεθά ἀπιρῤργθπιθηίς, (ο) οοπιρεπθαβίοη {ο 616 Ιπά]οτά {ος ἀθίοτίογβθίοη ο ]αηᾶ ἆνθ. το Ὅπά Παβραπάςν, (6) οοπίγοὶ απἀ χορι]αβίοη οἳ 16: νοτ]ς οαντίσά ου Ὦγ πο ἰεπαπί ἵπ οοππθσΒίοΏ. μας ἴλο οοπβοτνα!έοη Ὁ6 {πο βοί]. Τη Όσρτας {θ έγρο οΕ ἐρΏΑΏΟΥ νατίθβ΄ νὰ θρο]ν ἀἰδεγ]οῦ Ῥαύ 16Υ ατθ βεποτα!]ν αἱογί-ύθτα Ααπά οἱ ΑΊΑΓΘ.οτοβρίΏς πηαέατο. ΒαοἩ ὑεηβηοίθι ΄ Υασγ οοπβἰάρταΏ]ν αοοοτάίηρ {ο ἀῑβίπίοί απά ν!]αρο. Μοδί Ρτορτοβείνο αρτἰοι]έατα] οουπτίθα Ἠανο Ἱορίσ]αβίοτ ρἰνίπᾳ βοοιτίϐΥ οἱ {θηπτο Απά {πο ἐοηβηῦ, οοπιρθηβΒνίοη. Απά ἰὲ βθθπ] ροββίβ]ο Εῑιαῦ ῬιήέαΡ]ο Ἱερίκ]αίίο . νη] ὃς ἱπαοάποσθά ἆετς. Βοἱ]. οοπβογναἑίοα {ς οἸοβθῖγ αασοοἷαέθά ΨΗΑ βθουτίςν οΕ ἐδηατο. Ὅπιθβα Ε4ΓΠΙΘΤΑ Ἀ8το α Ἰαεήπρ ἐπίθτθβί {π ἐλ1ο ἱςηά 116Υ ΕΠ, 1ι6Υ οβιπούῦ Ὦο οκρθοίθἀ {ο οΒΙΤΥ ου ΨοτΚς π/Ώίον υψ] Ῥθ. οἳ Ἰαβίαᾳ Ῥεηθβί {ο {1ο ]απᾶ, , ϱ Μτ. Ο. Νου ἵ Δββί, Αατίοι ατα Βπρογιπάθης, ΟΝ τηε. ΕΑΜ. Εν ο. Νου! ο Α Πεν Έαιπι γεν 16.ΏοΝ’ Ῥορίηπίηᾳ απᾶ 018 πιο που] οοπαἰδίοπβ αγα ἔατ Γτοτη Αἰμαί]ασ {ο ἴ]ισθε τνο {8οθᾶ ἀασίηρ ἴ]πο να. Ηοξι]ίες ἵπ Έπτορο Πάνο οπάθάἆ απιά αἱθποιρῃ πΙΘΠΥ οοιηέτίθβ ατο {8οἵηΠς α ΓΕΠΙΡΟΤΑΣΥ 8Ποτίμσο ΟΓ {οοᾶ, οοπάΙΜίοΏΒ (8Γ6 ταρὶαἰγ οΏαησίης απά ο οομπίτίθΒ, γ]ο Ἴετο ηοῦ 6Ἡο βοεπθ οἳ ΄8ενετο Πρπάηςσ πο ποΥ τοοτρΒησίαρ {ιοί οτΟΡρ Ρεοάποξίοπι ο οπΐθι ο νο] πιβγκοῦρ α οοπαρείῖ- {ου». Οίας ἱπιρογίαπέ ροΐπίές {οτ ΟΥρτίοῦ {ΑΤΠΙΕΓΑ {ο Ῥεαν ἴη τηἰπά Άγο--- α (α) Όπο αιτεηρί] οἱ έλς Βοτνίοᾶς ἰΒ Εοίμα θά νιορά αὐά Βρηίίηρ αγπαΐες ἃτο πον’ {8Γ ΑΝΒΥ ἴΤοπη οἳσ ἶνοτος οδίαἰπίπς Εμαῖτ µαρρίίος οἱ {οοά Ίτοπι 6οΠΓ0ΘΕ Ὠθδαγεςδί αὖ Ἰαπιά, (0) 19 ιο Ηρεταίθά οοιηἑτίθς στοΒί Ρονοτίγ Ῥτενα/]ς απά ιο ρατοΠαδίηρ Ρον/ΘΓ ο ἔλο ρορα]αίίοπ {β Υ6ΣΥ Ιον’. 0οπβεαααπίέ]γ Εοοᾷ6, ἵπ βποἩ οοιηϊξτίος ατθ αἰτίο]ν ταἰοπεὰ απᾶ στυαῖ οβοτί το πιαᾶθ Το ΙΠΟΓΘΒΕ6 ἨἈσοπιο Ῥτοάιοίίοη οἱ {οοὰ «άβς (πας γοάιοίπα ἱπωροτίβέίοη. ΑΊΙ έἶιοβο οοπά έΐομρ / Άανα αη ἱπιροτίαπέ Ῥδβγίης προη βαέιτο «Εαγπαίηρ ἴπ Ογρτας. ΝΟΥ ἐμαί ο πόν Γαγπι ΥεΒΤ {9 Βορμηπῖηρ ΓΑΤΊηΟΤΑ αποιι]ά οοηρἰάου Ψ/ΑΝΡ οἱ τοάποίπᾳ ρτουοίίοπ οοβε οχι οἱ ταβίοπα]σίηςσ {ιτηήηρ βγρίαπα βο ἔλαξ Οἱ1Γ ΟΓΟΡΡ ΠΙΑΥ οοπηροίο η Γοτοῖρη πηατκείβ Όπα αἲ ἴηο πιο ίππο 5βρίγ ἴλο Ἡοπιο πιαγκεῦ νηξί ο εςρ {οοάρβύιβ». Όηο {αοίον τοβροηβίρ]ε Γου Ι4ρ] οοβέ οἱ ργοάποβίο.. 8 {αναι τοῖς. Τηάνιάιιαὶ {αήπηθτς οοπιρείο υηδ1ι εαο]ι οίτοι {ο τοηίίηυ α ἠθίά ος {αγη νθἩ 1855 ποσθθβοτίθθ απά πια ταῖκο Πιο τοηί {ο µαοἩ ἃ Ἰονο] ναί ἐς γηπηίηα οἱ πα ΓαΥΠ ὮΏθοσπιος τηθουηοπαίο απά Ἀαπάος {ο Ῥτοφοπί οἰτομίωβίάποθο τήωβί τοβυ]ό {π 1ο. Ῥϊαμβ οἳ ἔατπα οτορρίης αλον]ά ο Ἰαἱά ἆοντ πον. Ὀ]λοιέ ρτοροτ πορίης ρίαης 18 19 ἀἱβῃου]έ {ο ορεταίο οἳ. Ῥτοβί-πιαίηςσ Ἰποβ. Βιοῦ Ῥ]απηίηςρ αοιὴά ο ἆοπο αἲ ἴπο ορεπ]ήρ οἳ ο ΠΘΝ οτορ Υθατ θπηά Ῥο Ῥαβθά οἩ ἐῑιθ ᾖαέατθ οοπαἰξίοπβ οκροοίοᾷ {ο Ῥτοναί] {π ἐ]λο πιαχκοίβ. Ἔοο ΠΟΠ γε]αποῬ θοι]ά ποῖ ὃο ρ]αοεά ἐπ ΑΠΥ οηθ οΓΟΡ. -- Οετοα]ς’ ἐιορ]ίης {β αἰῆιοβῦ οσος αιά ργορατΒ{ίοἩ α]ιουὶᾶ Ῥο-- ἵη Ἠαπά {ος ποχέ βεββοη΄ς βονίησ. Οοπάίίοης τεαιήτεά {08 ἔπε ααΐθ βἴογβρο οἱ ρτβῖη Ἠβνο Ὄθδενπ αἀγετιίσθοά αἱ τορυ]ας Ἰπέθινα]Ις. Α στοσῦ πιπιρετ οἱ ΓΑΓΠΙΘΙ5 αἲθ ἰη {πε Παδίς ος οπαπρίηπρ ἐλμείτ 5εθά νγηοεαί οἳ Ῥαχ]ου νθι βαρρᾳθς. ἔτοπι οὔλοτ Ιοσβ]ήθβΒ. εδ] Πρ {απ υ]θαῦ απά Ῥατ]ου ἶς Μοεβιζάρῃ, οχοθρῦ :“πτοαρΏ ο Οο-ορετα τε ΜΒοοἱεθς, απιᾶ {81Π1ογ9 ἀθεσίηρ {ο οῬίαίπ απγ Ῥαγίου]ατ ἐυρο οἱ 4θθά π]θαί ος Ῥασ]οῦ αΏοι]ά- αρρτοβοῖ {πο Αρεἰου]έαταὶ Όβίοςς οἳ ἐς «Ρἰτὶσῦ ξοτ ἹΠεὶρ. Τποτο Το 8οπιθ αοθᾶ Ἔογπς «ἀβδβθεβ ψλ]οἱι΄ ο8 119 οοηβἰἀετα δ]ε Ίομς αἲ Ἰατνοφδί Ὀού]ι πι. ζ παλ Ααπά οαυαπγ οΓ{]ιε ρταίῃπ. Ασαίηθε βΙοἩ ἀἴβεαβερ ἐ1ιθ ργΒίῃ βλοιι]ά ὃε ἐγοαίθά νὰ Κπονη 85ροτε Ιστ, οορροι ορτροηβήθ οὗ ' Αρτοβ8η ”. Βροσίαἱ ρταίῃ- πἰχίηρ ἀταπς ἂπε αναἰ]θβ]ο ᾿απά ομπ ο Ηἰτεά ΟΠ ΘΔΑΥ ἴ6ΙΙηβ. ΒΗρρίίθς οἱ Πεγώβσετε Αἱβο αλοι]ά τθοθίνο Ἀἰθεπίίοη»- 5ο Γ.Γ Μ118 18 ἐπθ οΏἳγ αγ ἴπο ΟΥρτίού {ΑΓΠΩΘΓ 08Ώ τερ]θιάαἰι Εὶς ἀερ]ειεά 5οῦ γη] ρἰαπί παὐχίεηύς, Ῥταέ πμ Ἱπαροτίθά {[εγμσοτ {πο ῬοβΗΙΟἩ, ϱ8ς 5οοπ δε τοοδβσα, Ἱππροτίεά Μογ]ἱκοις ατε ΑΙ οχρεπαίνε Ῥαέ ογοτηπηεηὺ 18 αραίη αἰνίηρ οι ὈρίαπΙαὶ ααὐαίάν, 9ο εναν νον ππαν ὃ9 ανα]αβίο το αἱ]. - κ ΒΕΡΤΕΝΜΕΕΗ 1045. . Έπητε Ῥοββίβε Ό5εΒ 1Ν ῬΕΑΟΠ--ΤΙΗΠ ΟΟΜΜΕΒΟΕ το ΛΕΌοΓ ἴο 1914-18 ἵνατ Ἐτίθίη {ω]οά {ο ππακο {9 θέ 18ο τοξ {16 πιααν ἱανοπίίοης ἐ]ιαῦ Ἡος βοἰθιβαῦς απᾶ {δομηϊοίθΏηβ Ὅτες ἀρνο]οροά ἀατίπρ ιο Βρ]λέίτπᾳα, ἄπποηρ λθἵή {ῃο Ίθαά πνο οραίπεά τ. ἀπ βετορ]απο οιᾶ Ηγίπρ-Όοαῖ οοπΣύγασβίοη θηά {π {1ο πἀδρίαδίοη οἳ αήϊκα 60 ἐγαηαροςσῖ 8ο. ἨὨονε]ορπιοπέ οἱ {9 Ηγἰηρ-ροδύ :ᾷοσ 868 ὑγαηβροτί απᾶ αοτορἰθηθς {ος ]ππηά Βγίης βοὐνίοες αρ] οδδ]ν Πάνο οπαῦ]εά 8 {ο οονοτ μα ϱἱοθο γι ο πεϊνοτ]κ οἳ -αἷγ Ἠπθς ἐῑιαέ γνου]ά Ίανο αβαἰρέεά οἳτ οχροτί {ἰταᾶς, πππιροτ οξ ουσ ἠπάσβίτίθς, απά ος Ιηνἰαρ]θ ἱπιροτέ, Ώ8ίαηοθα ΓΓο. ϱαχηίΏρς. . ον Ίπ΄ {16 σα πο οπᾶεά Ἠτίδει κοϊθηθδί απά ἐδομηίοίαηθ ανα οχοο]]οᾶ λεπιβείνας, Απᾶ πο οἴμει οοπηῦτγ 188. οΟΠ1Θ ΑΠΥΥ/ΊθΓΘ Ώδατ ἴπεπα ἵπ εοπἰονοπιθηῦ. ἩΓ πο ἆο ποῦ. πια] [16 Επ]]οβί εθς ἴη 6ος οἳ ἐλδίσ' ἀἰδοοτδσίθς 05. αζαρεηρ ἔἶνεπη- ο ἱπάπβίτγ. Ίο βἶιθ]! 1ο8ο πο Ῥοβαίοί]όγ ος εάάΐπρ ΠΙΑΏΥ πα]Ηομβ ϱ, Υεᾶτ 6ο ουσ παοηα] Ίποστηθ. ο Άπποηρ 616 ομρίπθετπϊρ ὑτίαπαρλς ἡλαί πιαζογία]]ν αββἰκέθᾶ τ3Ἡο9 Ὀπιθά Ναβίοης {ο νΙπ {θ γ/ατ 4Γθ 8Οπιθ ἐῑιαῦ οδἩ, ἵη 46 ορίηίοα οἳ δοπιθ οἱ οἳς 8Λἱθ οπρίπθοϊ”, Ὦθ οοπηπιθγοἰβ]σθά. ΤἩ6Υ Ιπο]πάο τ-- ο - Το Βα ευ Βτίάρε, νηίοι οπαδἰοά οι αἀναποίπρ απιΙΕΒ.{ο τορ]θοϱ ἀθβίτογοά Ὀτίάροι αἲ α ταρίἁ ταῖο πο Μυ]ροτεγ ατβοίθ] ἀοοῖς ἐμθύ οπαῦ]θά ἴπθ α]ίεά αγπαίθβ 0ο Ἰμπά απ Νου- πιθηάγ Βὖ α ροΐηέ {ου βε]θοίθά υη]ο Σ141οτ”5 ατηιῖθς νγθυε οοποθηίγαξίηρ οἩ ἀθίοπάίπᾳρ {ο παίιταὶ Ῥοσύς ἴπο : Ῥ]αίο οἵ]-ρῖρο Ἠπο ἐλαῦ ευρρ]ίοᾶ α το ]]οι ρα]]οῦς ο ἄν {γοτη ὅ]ο Ἰψ/ορί Όο8βέ οτί οἱ Ἐηρίαπά, π]ιοτο ἴ6 τνας πη]ονάρά ἔΤοπι {αΏΚοτς, 80088 ἴ]θ Εηρ]εὮ Ολαπποὶ {ο ιο Ἑλιπείαπά, {πο ἀενίοο Έπαῦ Ῥγοάισθά [Πρ να]! οἱ Ώαπηο {ο ἀἱβρεί {16 {ορ οπι ους: 'μο αἰγβε]άς ἵπ Βτηαίπ απᾶ οὗ ἐἶο Οοππεηῦ {ο οπθβἰο οιιτ -..Ῥοπιδετς {ο Ιπά ἵπ βα{οίν ιο ἀετε]ορπαθηίς ἴπ ταδιοσαέίοπ 186 οηβδβ]θά ους πὶσ] Βρ]νίπρ Ρ]8Ώθς {6 πηβΚο οοπέθοῦ ΥΗ{11 6ΠΘΙΩΥ αἰτ ταἰάστα απά {ο Ὄτεα]ς ἐλμδίτ Ῥοψετ θα πα]1ν ας οῇοσθίνο- Ἰν α8 οας ἀαγ βρ]έους ἀθ[οαθεά [λε Τα{ να Πο {π.ὔ]ιο Ῥαΐΐ]ο οἳ Ἠτίναία ἴλο {ουν ποτ ἴΥρες οἳ αἰτογλῖῦ, {πβῦ αηποἈποθᾶ, Ὅ ἀπολαάΐπρ ϱ, ]θί-ρτοροῖ]οά Πσλίου γη α βροθἀ οχοθραἰίηρ ἤνε : Ιαπάνθᾶ π]θς ΑΏ Ἰοιτ απά {6 {ψρθε οἱ ρίαηες οοηνοτίεά {ποτα ΒΟπΠ1Ώ6ΓΒ {ος Ῥ8ββθηρετ απἆ Ιτοὶρηὺ ομγεγίης ιπάογ οοπηππετοίαἰ οοπά]οπς. Τήθβο ατο]τδέ α {ουν οἱ {Πε ουὐδίαπάίπρ οτθαδίοπς οἱ Βή8] ροπῖἁς: {λθιθ Απο ΠηΒηΥ οἴμεις ἐλαύ Ίαν ποῦ. γοί Ώθευ ἀἱβ- οἱοεεά. , Άββιοπικνα Ἡποονδτεαύοτιον. Το Ἐαΐ]ευ Ἠτίάρό Ίναβ βρεοϊαὶ οἰαίπης {ου οοηβἰάργαζίοη νο τίνος απά ριι]Ηος οἳ πιθάίαπα οἳ βἰοτὺ γα τοαυίτο {ο ο βραπηηθᾶ, ος ΘΥ6η Εοτ τερ]αοίηρ ΡογίοΏβ οἱ Ῥοπω0 ος βοοά ἀδπιασθά Ὀσίάρος οἱ ᾳτεκίε νά. 19 {8 πιαᾶε οἳ πγουὰ ρατίβ Όναῦ ομη ὈΘ οββί]γ αββοτηΏ]θά. Έον πιοτο Ῥογπιαπθηί Ὀτίάμος ΟΕ βἴθο[---ροββίβ]ν, 8οπΏθ ἀαγ, οἱ Ρ]αβίῖορ---ἴου βρεσία] οΗπιαίεν {16 88ππο ἰάδας πιαΥ ὃο δπιροᾶἰεᾶ. Το Μυ]ουυ ἀοο ου Ἠατρουτ, η {65 Ἠομνγ οοπογείο 0Αἶβ8ΟΠΑ {ο 8ο 88 Ὀτοπίκγαίαιδ, πα τς Ποαθίπρ Ῥίεια {ου Ἰομάίπρ απά απ]οβάίπᾳ, οαη Ῥο αἀαρίθά {ο ἴ]ιο τομιΙτρπιεηίς ΞΟΕ ΠΙΑΠΥ οοδαίς {η ἀετοπί ρατίς οἳ {πο οτ]ά νεο ἔποτο ἄγο πο. παιγαὶ Πασροιιχς, απά οαἩ ὃο δαρρῃἠθοά ἵω ἀῑβετοπί βἰσοι αοοογάἰἶηρ {ο πθθάβ. Το Ρίο αἰοΏθαφ Ὄε πηαάο βοηνίοαρ]ο αἩ]ιθτο ὑἱάθΒ ατα ποῖ ἴσο θίτοηµ. Απ ααθλοτίν οἩ {πο Μι] οττΥ, Ψ]ιο Ἰιθᾶ α ροοᾷ ἆθαίὶ {ο ἆο νηέ]ι έλο οοπβύτιι- - οἱσπ, οἱ 1, Ἠδα αββητεά πιο ἐπαί ρίοτη οὗ μ]Φ ἀθβοπίρίίοῦ, ΨΗΠ οτ νήθλουέ Ὀτοαίςναΐθτα. οοι]ά Όο απεξα]]ν οπιρ]ογοά {ου Ιο8άΐης πηϊηίηςσ απά {ογοδύ ρτοάιιοίς {ο Εἶια ποαγσεῦ Ροίπέ οπ {Ἠε οσα», Νότο ο. Ῥγθβοηῖ. ΠΙΔΏΥ τη]θ π]αΥ Ἠβνο {ο Ῥο ἰγανειδεά {ο τθβοῦ ἃ ηβίιτα] Ἰοπάίΐπρ Ῥος6. Ῥ]αίο (πλθαπίηᾳ ''' ρἱρο Ηπο υπᾶος {πο ες ”) ἵ α οοπάπῖ6 τηθάθ ση {6 Ῥχἰποίρ]ε οἳ α, Πο]ίον' {ε]οσταρὴ οδὈ]θ.: Τ8, έοο, {8 αἰταρ]θ αηπά ο8η Όο αἀαρίθᾶ {ο ΠΙΔΠΥ 1999. Αἰτεαάν 1 Ἠανο β6οπ α’ τθροσί οἱ απΏ ἱπαυίτγ-{οτ 1ές Ῥοβαίδ]ε αλε ἵη Ὀνήέσετ]απά, πά 1 Ἀανο πο ἀοιρέ ἐπαέ οδόν ἠπῳτίος αὖε Ροΐπα γεοείγεά ἰπ. Ελα οοηίτν. - « ΒΕΙΤΙςΗ ΥΝΑΠ-ΤΙΜΕ ΙΝΝΕΝΤΙΟΝΣ 17 .. πῬιάο ος “ Ἐορ, ἱπίθπβίνο ἀθδροναίοιι οἱ ””, 5 5 18 Κπονα ἴπ 19 Ἐ.,Α.Ε., ἰβ 8 ἀθτίοο ἐῑιαξ Ῥτονίάθι {1θ. πθοεββασΥ Ἠεαί οτου αἠτβο]άς ἔτοπα Α οοπδίπαοιας Ιπο οἳ Ῥγησθσς {πβίθ]]εά Ῥατα]- 16ἱ {ο απᾶ βοπιθ ἀἱβύαπορ ἔτοπι ἐλο τηαίῃ τάΏπΕΥ. Τὸ οοπβίδί8 οἳ Ῥατπογ πό, Ῥυπαρίης εοηά ἀῑδίγίραίίου, απᾶά βίοταμε. Μτ, 696οβτου 11ογα, τοοθη{1γ ΜΙπίκέετ οἱ Ῥοΐτοίευπι Ματίατς, 88 βαίθα ἐμαί 'Ἐἶάο ” ναβ ἴλλο πιοβύ ὑἨτ]ίηρ απᾶ ϱο[1ς- {αοξοχΥ 1οῦ Ἠο Ἰιαά ἁωτίηᾳ {1ο Ἱπατ, Ώ6σθιςο 16 δαυοά ἔπο Ίἱνθβ οξ ουν 8ἶγπιθη, απᾶ σου]ά αἱθο Πεὶρ οἰν ἐγαπβροτί 1η Ρθ80Θ-Μἴπῃθ. ἩἨο ἀθεοτίροά {9 88 αποϊλμετ α]-Βτ]εἩ θοπιευοϊησθ. δες ΟΕ ΒΑΡΙΟΙΓΟΟΑΤΙΟΝ. Ἐτίίθι ταάἰο]οσαδίοι ἱωνοηίίοῦς Ἠανο ῬθεἨ ΠΙΞΩΥ ἁπτίηπς ἴῆο νατ, οπὰ ἴπογ Ἱανο Όθεπ αρρ]οά {ο γατίοιβ ΡΗτροβθΒ. Αὲ Αα ἔίπιο πετ πε Ἐτίθίδὴ ααὐ]λοτ]ήθς ὦετο ἐτγῖηρ ο ΕΙΤ8ΏΡΕ 8η αρτοθά ααίθπιοηύ (ὰ νο Απιογίσαη, {ος ῬυΗοβδίοη, η ανἰαθίοη {οαγηΏδ] {η πο Ὁπιθοά βέαΐθς ταρ]ιεά ου 6 π(11 ο ρούδῖοπ οἳ ἵ6, ἀθβοτίρίης Ἀονᾳ .0.1. (ἀεποεταὶ Οοπίτοὶ Ππὐετοερθίοι) θπά Α.Ι. (Δίγροτπε Τηθετοερίίοπ) π Ἐτίθαίν Πηα]ϊν Ότοκο ἄθτπιβη πἰρ]ὲ τβἱάθτΒ θ0πΩΙΙγ 5 ο ΠεοΒνεἰγ ας ους ἆαγ Όοπιθοιβ ἀείρᾶδέεά ἐἶιο 1 ψαβο ἰω {ο Βαΐ]ο οἳ Βπαίη. 7 Τη α αὐαέοπιθηό 6ο 8 τερτοβοιίαάνο οἳ ΤΜε Τήππος, Μτ. Ο. Ο. Β{βΠΙ6Υ, πτηβηαβρίησ ἀἰτοοίοτ, απ Μγ. ο. Α. ΊΝ. Ἠατπιεν, {9- οἰιπίοα] ἀἰτοοίου, οἱ λήθβαγ». Ῥγο, Τήπαίθεᾶ, Με]θοοπαπηαη]οβ{ΙοηΏ 8Πά ταᾶίο θα αἱριαθηῦ πιαπα{βοὔπτθτς, οἱ Οαπιτίάρο, ἀθθοτίρθοά που δις Έτπι ΌθσαὮ ἀθγε]ορπιθηϊβ Ῥο[οτο {μο νατ, οπά Πον, ποτκίηρ ἵπ οοπ]αποξίοα γι ἔνπο Βτδίβα κοϊεπέίδία, {ου ΒπαΙ]ν ρτον]άθά ο Ιπβία]αίίοης ελα Ίετο Ἱβθά {π ᾳγουμά βἰαῦίοΠβ απά ἵπ ἔἶιο αἰτόταξι οἳ οι πἰαὲ Πσηίοτα {ο ρα]άθ {1ο Ἰαέζου {ο ἐῑο ροβίθίοπς οἱ 6ΠΘΙΙΥ πΙρΏύ ταἰάςτβ. - Τ]θβο ἀονίοςς το οπ]γ ἃ ρατέ οἱ ἴ1ε δἱᾳ δίουυ ἀιαῦ οοσ]ά Ρο ὑο]ά οἳ Βτίδίδιι τα ἱο]οσαθίοη ἀθνε]ορπιθπίς. «δε 85 πιαάς ο ἔμεπα ἵπ οἴ]ετ αἰτοσξίοπα ἀσίης ο γνατ, απᾶ Τ νίπκ ἐπαῦ {η Ῥθ8ορ πο παὶσ]ιὲ Ηπά βοηε οἱ {πθ Ιπνοη{ίοπς αδεᾶ {ος ριἱάϊῖηᾳ οατ αΠΏὶρα Ιπίο Ρον ἁπτίωρ {0Ρ. Τ]ο ῬοβεἰοΗἰΥ οἳ πβῖηρ ταἰο]οσομδίου. γὶθ μα “ Εἰάο ' θα αἱρπιεηί {οὐ Ε1]8 Ῥάγροβε αἰοα]ά πο ὃε ουοτἰοοΚκεᾶ, πο β]ιοι]ά {1ο αἰἰταοβῖοης οἱ Ῥούμ 88 Ῥοίεπζία] οχροτία Ῥε ἀἰπγερατάθά. Βοίλι ἴγρθιβ τι 8ἱβο ὃο {οιπά αδεβι] {π. οοπητησγοία] ηἱρΏὲ ΒΗΥΙΠΡ. Βοπιθ οἳ οἳχ Ἠθανγ ἴγρος οἳ Ῥοπ1βεί Πάνο αἱγθαάγ Όθει - «οοηνοτεθὰ {ου οοτηποτοία] 196 απ] εοἩ {πιθ 88 πιοτθ Ιαχα- τίους θἰτογα{[ῦ ο8Ώ ὃο ρτοάισεΙ. Α Ταποβδίοτ Ί8ς {1βδὲ οΟπ]- ΡΙείοά {1ο 19, 000 παῖ]ος ὑπὶρ {τοπ Ἐπρ]απά {ο ΒγάΠοεΥ, Ν.9. ΤΡ). ἵπ 69 Ἠοιτς αοίαα], απά 494 Ποια Ηγίης, πῃο, τοάιοῖαρ ο Βοοῦ{-απά-Β]αοὶς τεοοτά {απ 1994 ὃν οἰσ]ιὲ Ποιτς. Ἠετε αἰτεβθάΥ Ὑθ Ώβνε Ἑτίίαίη ρερατος {ο εαρρὶψ αθεβα] πιβοΏίηθς {οΥ οΟΠΙ- πποτοῖα] ἐγαβροτί. 1 11ο επης 60168 ν/Ἀθη ἔμο ]6ἱ-ργοροῖ]θᾶ πιθοΏίπθΒ ομΏ Ὀ6 ποὶά {ο {οτοίσα οοµηίτίες ἵπ πθεά οἱ ἴΊεδο {αμ ἴΥΡροβ, αποίλοτ οχρογῦ οοπιπηος{{γ ν] Ὦο πιαάο αναἰ]αθ]ο. (Βορτίπιεά χοπ Τύπιες) ΟΠΗΒΙΡΤΙΝΑ ΚΟΣΣΕΤΤΙ (οὐ πιεί /γοηι Ῥραθε ϐ) Τη ἐς ]αΐοτ γοβς οἱ Ἰευ {ο Οµτίκίηα {αιτηεά πετ (ποιρ]ίρ Ψ]ο]ἰγ {ο τοιρίοη. πο νοά ο {9 οἳ α δαἱπῦ, α βαἰηί κο (Ώθοιρε Ἡοτρετέ, οἱ έμε Απριϊοιπ ΟΠιτοἩ. Α]πιοβί {Πο οπ]ν βάπια ἑα]ήπς Ελιαί 1 Ώανο ποθοθὰ {9 πετ τετγ παέυτα] ΘΧΡΤΘΡ- βἰοΏ ο οπνΥ ο Ὀοίπρ Ργεβυπτεά νθ]ι ο εἰραθῖι οἀϊου ος ᾖθαπ 1ησθ]ον/α ῬοειῃΒ. ΟπηΜήπά να» α στοαῖ Ῥοοῦ, ποῦ 4, ΠΙΙΠΟΣ Ροοῦ. Ώμο βρεαξ5 {ο παπά {ος αἱ] οξ τις---ονοη ἵξ νο 4ο ποῦ «Ἠπαίαο Ἠστ βυβύετο, τοµρίοις νίον οἱ Ι{ο: Γον νο αἱ Κπον ρηίοξ απά 1οπθΠςβς΄ απά Ἰθατίβοῃθ, αἲ νο] α9 οοοβδίοπΒΙ ο. Απά ΟἨμτὶρήπα, οχρνεβείπᾳ έῃοβο {ου 15, ὑτίηρς 45 ὀοηβο]αίίοι.. | ΈΙ{ίγ γο8τ8 Αβο, ο Ῥοσσιπῦοι 29. 1894. Πο ἀῑσα. ἸΝο πανε 1οβδοη {ο Ῥε ᾳτοδίθ{α] ἐο Ἱοι ας υνο]] 48 ρτοιιά οἳ Πεν, (Περγήπ/οά [χοπ Ποιδοιο]ο ) 15 {πο ποτά ατοαπά 19, ΟΝΕ ΕΝΤΕΕ Α. ΝΕΗ ΕΛΛ - ΤΗΕ ΛΤΜΙΡ Λε Αὐοπιο ΘΠΘΙΡΥ Ὑδά τθδ]]γ οὐ νοσῖ, οἩ 8 ὑγοππεηᾶοιβ ποθ]ε””. 2 , ' ο μΜΙας, ϱγ. ἨΗοιρθ! Βαγθ: ἵπ ἴηΠθ Νο Ὑουκ Τὶπιὲς Μαααζίπε”. 3 Βγ .ΗΑΒΗΥ Μ. ΡΑΝΙ5 ΤΗΕ Ροψος οἱ ἔἶιο ὠίοια ας Ρ6θῖ απἱθαφ]ισά. Ἐος Ρεύΐτετ οἳ {ο ΥΟΙΒΘ πο Ἰ8νθ οηϊθιθἁ ἹἩροη ἃ ΏΘΥ ετα {π ἴλο ΠἰβΡοςΥ οἳ πιαπ]άπᾶ. ΊΤΠο ἀτόωπιθ οπᾶ βρθοπ]αίοης ὑναί ηανο Ῥθε γηἰθ]ι 45 βἶποῬ έλα Οπτίςς ἀϊποονοτεά έπο αππασίαᾳ ταάἰοασοίίνο ροψεσθ ο8 {16 βἴοπι Ἀανο Όθοσπηθ δίεγΏ τον]έγ ἵπ έλα ῥρτοσίπῃ ΕΤΟΙΠΚΡ οἳ Νου Μοχίου απᾶ {ιο εἰγοεῖς ο ἆφαρ8ῃ. ναί Ἠας Όθοη ἆοπο 6 αἰοπιίο Βοπιβ. απᾶ πο Εαέανθ Ρτοβρεοῦ οἳ πβεξα] αδοπιίο ροψοτ, ἄθρεηᾶ» προη ὕῃμα Κποπ]εάρε τος {ὗο αἴοπι”ς ἱπίθτίου παέ Ἠδς Όθον ρβίηοά ἵπ ύπο Ἰαδὲ ΠαἰΕ ορηΐατγ. Ένεη νξἩ πο 1940 πιοᾶς! αἴοπι-85 δν Ῥυαβ]ιο]γ ΚπονηΏ Ὀθέοτο αὐοπιίο ρ]ύθίοι Ώθοβσης α πη]Ηίατγ βθοτοῦ, Ίθ ος. {οτΊη ἃ Ῥγοῦγ ποτκαρίο Ιάθω ο πα 8ἴοπιβ 8Τε, μιας οοπαΗξιέθς ἐΠθιη απά νηεγο {είς ἱτοπιεπάσοἩπβ 6ΠθγΓαΥ ΟΟΠΙΘΒ Γγοπη, Επαϊἰνἰάπα] αἴοτας αγ νοτγ απηα]. Απ οιπσο ο πγαπίατη, τηαῖθ οἱ οπθ οἱ {ιο Ἠθιν]οδί Κὶπάς οἱ αίοπαι, οοπύαἰπῃ αρρτοχί- πωβίοῖν 190,900.000,000,900,000,000,000 οἱ ἐμαπι. βπια]1 δα ἐῑλο αἴοτΏ πιαγ 6, 1έ 18 οοπιροθεὰ οἳ ραγείοἰος υγ] 816 Υ6ΤΥ ΠΙΙΙΟΗ βηλα]]οτ. Τῇ6 ῥἰπιρ]θυύ ος α]ἱ αὔοπῃς, Ἀγάτορε, οοπδἰδὲς πιοβε]ν οἱ επιρίγ 8ρᾶςς 6ρ8ΙΒΕΙΨ ἐοπαπίοά Ὁν οπ]ν νο Ρρασίίοιε, Ότο οἱ έλοπι ἶ8 {πο οἱθοίτοι, πε ηια[]εδῦ υπίή οἳ ποραίίνο οἰεοίτίοίον. ΤΠο οἴει 15' πο ρτοίοῃ, ψΙἩ «η ου πα] οματσε οἳ ροβίνο οἸροίτίοῖέν. | Τπ ο ΜαρογβοίαΙ αν, Π1εη Ἠωνο Ὄθον ὑἱπκοτίης γΟἩ ΔΤΟΠΗΒ {ου (ΠοΙβΑΠ οἱ νθβΓ. Ῥογ ἱηδίῃος, Ψλεη ἃ Ρίθσο Ο6 ρ]αβς γνας ταῦ]Ώοά πνἰν α- αἲ]ς οἰοίι δοῦμ {6 σἶαβο απ {πο βἰ]ς ἀθπιοπβίταίοἲ ῥτορθγβίο» οἳ αἰἰτασδίοι αιά τορι]βδίοη γ/λΙΟΗ Ἡθτο οα]]εά οἰεοίτίσα], πα Παρῃοπθά, νας ἴλαί οἸοοίτοης νθτο αάάοά {ο ἔλο αἴοπιό οἱ οπ6 βιιραίαηος απά ααρβίτηοίοά βίου ἐῑιο αἴοιης οἱ ἔἶιο οίμεν. Τα πποᾶδυη ἐπηςς ἵ6 Ὠα5 Όδοῃ βουπά Ελιαῖ οἱοσίτοις 8η Ὦὸ τεπιονεᾶ ἔτοπι {με ομἡβίάο οἳ {16 Αἴοιω Εαίτ]γ οδα]ν ὮΥ ο αοίίοπ οἳ Ιἰσὴέ, οί απ εἰοοῦτίοΒ] Εοτοθς, πιά ἰὲ ἴ8 ννἰε]ι οἰδοίτους 18 τεπιονεἆ {γοια ἐῃοῖτ πα γα] Μαβίεωέ ἐ]λαῖ ἴἶιο οηΜΐτο τί οἱ δἱεοίτοιίου ἵ5 σοηοεγησά. Οι αλὈἰ]ν ἔλας {ο ΠῬοταίο απ οοπίγο] ἔλθ ππονοπηςη{β οἳ ε]εοίτοηβ Ηβιοά Ετοπι ἔἶια οξέος αΠο]]β ο αέοπης ἐς οπρ]οναά ἵΠ πο «ΑΟ ΠΙ Ἶ απά σϱα8θοι8 ἴαῦος ἐλθί ατα οὐ {16 Ἠθατί οξταᾶίο, ταάαῖ απά ΠιώΏΥ ἱπάβίτία] Ῥγοσσθββος. Βαέ αἰὶ Εῑῖς 110761 βοτα{οἶιθά ἐς βατίαος ΟΓ {μθ αἴοτη. | ς Τ]ιο βοοτοῖ οἱ ἔἶια ηιο]οις Ώθοβχηε Ίο {0ο πηΒ Ώθοβαδε παίιτθ Ῥοϊταγοά 1 ἵπ ἴἶο ΡΗΘΠΟΠΙΕΠΟΠ οἱ ταβἰοδοθνΙόγ. Τ]ιο τοῦ Ὀοίταγα] ὑοοῖς Ρίαοο πθατ]γ Ε{8Υ γεατβ αβο ψΜΙ Όο νοιν οἸοπιοπύ ἔλαῦ αβδαπιοά πολ Ἰσηίθοαποο Ἰαδί ν/θεζ---- αταηίἁπα. ἴπ 1306. Ἠεηωτί Βεοφιιθτοὶ, αἱ πο Βογτθοπηθ {η Έταποο, Ναβρεπεᾶ {ο Ρ8οθ α αταπίπτη ῥτοραγαδίοη 1π Όο βᾶπιθ ἀθβῖς ἀταννοτ νε] 8οπις ῬΝοίορταρβίο Ῥ]ωίθ». ΊΛπεη ηθ οὔτης {ο 156 ἔἶιοβο Ρ]θέος ο Μοιιπά -μαῦ, αἰεπουρβ]ι 66ου ναά Ῥθευ οαοβΙΠΙΥ΄ νταρρθᾶ ἴπ Ελίοϊς θ]αο]ς ραρος,λλου ει Γορροά ας ή {ου ἴναά Ῥθοῦ οχροβθά {ο Ισ... Ιπαομά οἱ πιετθἰγ ψοττγίηρ - αὈοιέ 6ο βρο[]ίηᾳ οἳ βοτθ Ῥλοίορταρ]5, πο Ῥτουθοφθα ἀθ[ίβ6- ταίθ]γ {ο γαῖη βοπιθ πιοτε Ρ]αΐος ὮΥ ρἰβοίης ὕπεπι ασαίΏ 6ἱΟΒ6 (ο πο αγαπίτπα, Όαξ 05 Εἶπιο νΗξα οἩ Ίτοη Κθγ ἵη θεέν/θθη. Τ]ιο τοµα]έ, οἩ ἀθτο]ορπιοηί, 88 εν 5ποιείθο οἱ ἴμθ Κεν. Ἠσιο παβ ἃ πού’ Ἰῑπά οἳ ταΥ νλίοὶι Ἰνου]ά ροποΐταίε {ΠτοιρΏ Ῥθρου Όταό που (Ἠτοισῃ ἴτοη. Το οὔ]ιον- Ἐποπο]ι βοϊεπείδέα, Ῥίΐθιγο απά Μαγίο Οπτίε, {ουά Ενας ἵπ πο ρἰεοα]θπάς5 ους οἳ αγαηίαπι ]θτο Υθυο οἴχιότ παΏθίδησθν ὙπίοἩ θἶκο ϱ8γο ο τθησθ ὨΘΥ ΚάπάΡ οἳ ταδ{αθίοη. Ίμϱ ἐγεπιθηάοφμμρονγοι οἱ Όλα, τα ιιπα Ππαϊϊγ Ἰκοίθίοά Ὦγ Μαάαπις Οπγίο Υ/Β «Νο ὃΥ λε ργίοθς νη]οἷι 1ηΥ απαη 01ος ος εξ Ἰαΐεν οοπιππατιάεά {ον Ώοίῃ Ποκρίαὶ απά ἱπααρίαία] ας. η ιο οηβαίης ΥΘ8ΤΑ, ΠΙΔΠΥ οἴἶογ ὍγρεῬ οἳ ταβιοβοῦίνε οἰεπιοπές νουο ἀἱβοογοτθά. Τη 8 πβΠΘΙΕγ ΟΓ 8 βίνοπ ταζἱοβοῦίνε οἰοπιοπί, α οθεαῖι Εχοά Ρῥτοροτβίοη οἱ {ο Αὔοπηβ εἰτπρίν οχρ]οάθα οὖοτ α οργίΒίΠ ροηίοᾶ οἱ ἀἴππςο.. ΤΠ πιοἶθαφ ὁποοῦρ οαέ α ρανβίοἷε οἱ α Ὀἱ6 ο{ εποταΥ ΚΠΟΥ 89 βΑΠΙΠΙΘΤΑΥ. Έῃοο τοπιαίπς α. Απιλ]]ογ πθοῖθας ἐΠαῖ οἳ απ 8ἴοτη ΟΓ Ίοψετ Δ{οηιίο ινεἰαἩθ. ΤΠ Πιοβύ 68969, ἐμθ ποὺ αξοπι 18 1δβε]ξ απδίαΡ]ο απ ἐλοτθίοτο γαάἰοποιίνο, ρἰνίηαᾳ οϐ οἴμοτ ρατοἱθβ. ΤήιοῬο εκρ]ο- αἴοηβ οοος Π ἃ βθγΐθς γλίοῖι ὑδγηήπΒ{θι ἵπ ἔλο Γοτηι οἱ Ἴδας. Τ]ο τανς Πας σίτεη οιξ αἲθ Ρονεγβι. Τπεν πανε Ῥοπο ον (Ορπ/ἰπιοᾶ οπ. ρα 19) ΤΑΜΗΡΗ 115 ΝΕ ΕΤΕΙ ΝΝ ΕΛΛ - ΤΕ ΜΤΟΜΙΟ ΜΕ ντος Ἐνοννο ο (οσπάἑηιιεά /τοπι ραρο 18) : ϱ΄Ἔό ἀθείχογ Ἡατηθπι Β6ε]ι, Ὀαῦ ζοσέαπαἑοἱγ ἔἶνο οΏοοέ 1 βζοπβατ ΟΠ ο Ὅβαχοθγου ἐλλαη. πι Ώοττιθ] 0ἱβέΊο---- 8. ῬεΠοπησποἨ ψοΏ τήδθ ταθήαπα 8Ο Ῥτοοίοας ἂ5 απ ἱηβύγαπιοπί ΟΕ πηθάἰσίηθ. Τηθ τας» Ὅς Ἠλνό βἰμνβχιούλοῦ Ῥοννος---ἔο ΑπιαθΏ ἠπέο 6ο Ὡιοῖθυς οἱ σέαδίο ὉΤΙΑΦΟΙΠΒ αχιά ὑωτη ἐλιοία Ἰηίο ππβίαὈὶθ απά ὀλλετοίοσο ταάἱοβοῦίνθ βαΏβίαποςς. 1π οἴλοτ ποτά, Ψ(η ο υχβαἰδαοἠνΙόψ Όθοοπιθα φοπίαρίους. 16 ἀϊδοονοιν οἱ Οίβ ““ορπλβρίοη. 188 Εἶιο Ῥορίπηίις οἱ αἴοπι-απιάσμίηρ. | το λα εατὶΨ α5.1906, Εηαίοίη Ψγοῖς -α- οἸλββίοβ]]ν βἰπωρ]ο.θ6]ε τ θᾳνβδίοα΄ ν]ΗοἩ τεβ]]γ. θχρ]ωἰπθά α ϱοοὰ ἆθαὶ οἱ γνᾶὺ γναθ : υβοίαρ οι. 1 πα ρατί οἱ Ελα έλθοτν οἱ τοἰδείνίθγ, απᾶ 16 Ππάϊοα(δά νο (ήηρε---οληῖ Ἠρ]ις, η λάοἩ 18 α Τοτπι οἳ ΘΠΘΙΡΥ, «Ἠθα ἴπαβς αεί-ας.4οῦν ὁ Ῥατ[]ο]ο οἱ πιδέθοτ απἁ 01Α6, οοπγειβο!γ, «ΦΗΩΥ. Ρβτθοἰθ οἱ πιθέέθτ οὓπ Όο οοπεἰἀρσθά 58 ϱ Ὀππά]α ο θηοἵϱΥ. Τηο εἰατέ]ης ἐλίαρ αΌοιῦ Ἠϊς οᾳἁαίίοπ΄Ψ/ας ο Εούος ΌΥ σηπίολ «Ἕοηθ Ὠδά 6ο πιυ]Ερίγ τηΏδς {ο Άρισο ου 168 θᾳμἱγδ]εηύ {η ΘΠ6ΥΡΥ. ΤἩἱΑ Εποέος πδς ἔἶλο 64 πατθ οἳ ἐο νοἱοοῖέγ οἱ Ηρλέ, λαού {Β, 300,0060.00ύ. παοίοις Ρος. βθοοπά πι ήρ]]θά Ὦν 19βοῖξ. Το ᾿ σοπο]αδίοη ύ8α ἐλλαή 1{οη]γ α ΕἱπΥ Ὀἱ6 οἳ πια ῦ{ότ α]ιοι]ά βοπιθ]ονν ῶο ἀθείτογοᾶ, 6 που]ᾶ νε γοἰποβτπαθεά 35’ :ΘΠΘΓΡΥ ἵπ απ θηοαους αμα. τς «δα θ]] ἔἶνθκο πιᾶη- οοπίτο]]οά ΡΓΟΟΘΕΒΘΒ .- 9Πθομίπα. ιο ποῖοιβ οἳ/ 116 αἴοπι Ψοτο Ὅττοη ο, νουγ ἱπΥ βοβἱθ. Το οπδσρἰεο ὁἳ ύἶιθ ρασ{ήσ]θι πνετο τηθαβτθά ὮΥ ῥατηίπᾳ, α ταῖ- :45086Ο0Ρ6 οἩ 919 ἰτασκκ πι] ὃν Εῑθπί τν κρθοἰα΄ Ῥ]ιοξομταρλμίο Ρίΐ6ς οἳ Ὦγ. μαίς οεοσί {πι ον ἀβίαρ ΕἱΠΥ ἀτορ]θῖι {0 οοΠάθΠβΘ΄ ος Τορργ. ναρουτ. -Τ16 υαπίος οξ βο]ᾷ, ταζ{οδοί(νο φ816 απά αἰπι]ῃχ ρσοβ οί ο τϱΕ 116 Ίθνος αἱο]θααν που παἱογοβόο- Ρίο, Απά, ἀλοιια]λ αὐσπιίο 6Ώ6τΡΥ 88 ἡ. ἁθβηλιο]ν τθἰθβπεά ἵδ: πια] ορροβτοά. οπ]γ ἵπ-α, τοἰήνε]ν πια! πάπαρος οἳ αἰοπια, Λίο αιι ἠιάἰν]άα] αξοπι παρά εἰον ἃ Ῥτοβί ἵπ 6ΠοΤΡΥ ἴλο ου οτ-θ1ἱ Ῥο- - νοτ ἱπραί απο] 8 {Εν Υθ8ΤΑ ΑΟ νθδ αἰ- ναγς {8 ρτοαίος ἐλαῦ 11ο οὐέρας.. ο Τπο Ιαδοσφίοςυ Κπονηεάρε ἀῑά Ὀτίτιρ ἐο πρταᾶια] τοβ]σαίοι {ιδ ἵπ «ο ψοτ]ά Ἀγουηά 9, ἄἲοπιί ΘΠΟΓΡΥ 96 τοἙ]]ν αὖ πγοσίς, ΟΠ 8 ἐγοπιθηάουβ. β0β19. Έοτ οπθ ο Ελίηᾳ, ταάοδο νο βἴοπαδ οἱ ἨΘΑΝΥ οἷθ- ΠΒ ταμρηΐς ἀῑδίτίδυίοά ἵπ. {πρ τουκ! οἳ, 1θ θατέ8 «τε που Ῥόμθγοά ὮΨ ρπεοϊομίαϊτ ο Ρθ.ρἱαγίης ο ΥετΥ Ἱπιροτύμηῦ ρατὺ ἵη ορ Ρίήρ Εἶιο θασίἩ {τον οοοΙἵπᾳ ο απᾶ, ουος πιή]οης οξ γθ8τα, {ο Ὀθ ογθδβίπρ Ὁγ ὑπεῖτ αἰιΏέθτταπθεαἨ ]ιθού {16 ἠστοβίκάθιο {οχοθς πηνίο Ῥαδί απ Πενν πιοιηέΒίη «ΤΘΩΠΟΒ θηᾶ οἴιβηρο {ἶιθ δἶαρος οἱ οοπύπεΠίβ. ο. Τη αη ἀγεῖο]ο ἀεβογίρίηρ πας πας Κπονη {ο βοἶοποο αΡοιιέ «9116 βαν ᾖαποβοπίησ ἵπ. Το Νεω Τους Τύπιεδ” Μασασίηο οἳ Αρτί! 7, 1940, εἱε υυτ]έος ἀρθοτρεά εἰς αοἶατ Ροοῦ εΥδίοτι απιὰ πίαέσά :“'Τπ θασμ]ν ΙαὈοταίοτίθα πιο Ίμνο ποῦ Υθῦ Ῥ6εῃ 8Ρ]9 {ο αθὲ ἴ]ό ῥτοσθας ῥοΐπα ο 8, ργβοβίοβ] βοα]ε.”' '. Ένοθῃ -ς ἐλλοςοθ νονάς πθτο υγίοη, Ἀούγενθς, πθη 1η το ᾿Ἱβδοταίοσίθ νους Ὀθρίπηίης {ο πά ἐλιού νήὮ ο οογύθίπ {νρο Απά οοποθη(ταθίσῃ.. οἱ ταάιοβοῖνο απαπίππα ἴλθ το]εαδό οἱ οπού οοπ]ά αρρτοβοῖὮ ὑπ] οχρ]οφίνθ ἀἰπιεπβίοη», :. Βεσαηρεϊν οπουρ]ι, 19. νατηθά οατ- Πνδύ {ον ΟΠίβ Ῥιγροβο λε παοβῦ “οᾖεοίνο Αὐοπι-βπιθβλλἠρ Ψεαροπς Ψετο᾽ πού ἴ]ε {αρύ- πιοτίπρ οἱθοίτίοβ]ιν λιταοᾶ [τὰρπιοπί. Τηβίθαά, πο πιοδ :φοῦθηέ Ἰνδδρόπ ῥατηθά οαὲ {ο Ός οη9 οΓ {πε ]αδή βέοππίο ρα0]οἷθς το ὃς ἀϊβοονονος-- νο πειίτοή---λο 51ου πποτίηᾳ πουίγοιι αἲ τιβθνο μι κ δω :Ῥοίηρ οἰθοίγίοα]ῖγ ποιίτα],, ἔο {99 Πθιίτοη 18 ποίέ]ιοτ Ἀλίταοίοᾶ που τερε]]οὰ Ὁγ ἔἶιο ροβίἑίνο ὅπά ποραΜ/νο οοπιροΏοηίς οἳ χο αἱοπη, Ὀαέ ἰπδίθαά ρτουθοὰς βοτοηεῖγ 8ἱοηΏβ ελτουρ] ὖγ Α2οµΙΦ ΤΠ 16 Ίν8Υ απιᾶ οὐσββίοπθ]1ν θηήεγς {ο πιο]εας οἳ οπθ ο ἐΐθχα. Τπ Ιοἰπίπρ Ὠπία πουν ἀπιὰ οἱοφοῖν Κπῑς {απιν οἱ Ῥτο- Ὅέοπβ, ἴ]ιο ΕοτείπΏ ΏθΙέτοἨ οἴθλίθ ΠΕΝ Κῑπά οἱ Βἴοπῃ Ὦ νάσλ ἐς απθιαδίς. ᾿ ορυέαία οοπιὈἰπαδίοης,- 19 ΤΗ{ς πουν Κῑπά οἳ πιοάίβεά αταπίππα αἴοπι ἀῑά΄ποῦ πιοτθ]Υ ε]ιόοῦ οἳ οπθ ΟΥ 6πγο ΠΘΙΊΓΟΠΑΒ, ΡΓοίοΏΒ οπά οἱοοίτοηπβ. 10 πῶς. ο απρα]βηοθά ὑλαῦ 16 υἰτθια]ἰν ΒΡρΙ6 ἵπ Ἠαὶξ 1ηύο αἴοπιβ {τ ἀονπα ἵπ ἴλο Ἠεέ οἳ αξοπίο πνθϊρμίς. ΤΙΗ8 Ἰν8β Ίου Ῥογοπά ταδἱοβοθἰνίθν, απά ἵὸ ροὺ ο Ώθύ/ πατηθ---πμο]θατ Ββδίοῦ, - Απά 69 οποτρίθς τοἰομαθά, οψίηᾳ {ο {1ο 1988’ οἳ πιθςς ἴπ 1 βρ]ῖς, φοτο Εωπέβαἰἰοα]]γ ρτοαίοτ ἔ]απ έἶοβο οἳ πιο] σθαάιοκοδῖνθ Αίοπις. Ἠστο οὐ 14.ῦ---/αβύ 86 {]ιθ ποτ]ά ψαβ βοίηᾳ ο Ῥατ--- φας 8 το] Ῥοβδίδί]ϱυ οἳ τεἰθασίηρ ἔνοπι ἐἶθ πιδββοά βίοτος ΟΓ {1ο αἴοιι ἃ οοποθηὐταθίοπ ο 6ΏοτρΥ {λαῦ ψου]ά Ῥο ἰτα]γ ἑρτηῇο, Ἠον ἐῑίβ ἀϊβοονοιγ οιάᾶεηϊν {εᾶθα ἴτοπι ραὈ]οίογ Ιπέο βθστθον {π θΓΠΙΘΗΥ, Βτίθαίη, Ομηδάς, Ἀπιὰ ἐ1νο Ὀπιεοα Ἀέαίος, επά Πού ἐο ποτ ποπὺ οἨ - ῬήΗοπ-ἀο]]αξ Ῥβαίς απάοτ (1ο ἀϊτθοίίοι οἳ {1ο ΔΙΙθά Οουέτητηθηϊς, Απᾶ γη ναί παΗέθτγ γοβι]ός Ὠδα τπΒᾷο νο βίοσΥ οἳ πο οοηύατγ. Ὁ Ῥοτμαρα {οτ {ο βαΚο οἳ Ρρετβροο[ίνο πο αἶιου]ά Ἰοοῖς Ππέο. ιο Ἠδέοςγ ο απιοῦλετ Ἰήπά οἱ οχρ]οβίνο 6οτοθ, οπλο Βγδῦ /πέθτηκ] ᾿οοπηὈιδθίοη θηρίπθ νίοἩ 188 ἐλο ἱρπϊθίοι-οΈ ῬΡοπάος ας Ῥτορο]]θᾶ α Ὀα]]θί (τοιρᾶ α ση Ῥαστε]. Τοάαγ ο οχκρ]οβίτο Ἐπσπίηρ οἱ ραβοῖῖπο -Απιᾶ οὔἶιοτ Φαθῖς νήθλίω {πο ον ΗπάοΓθ οἳ ουσ.οηρίπες σορτοβοπ/ς α 5αροσῦ]γ οοπέτο]]οᾶ τοἰθαβο ο οΏθτοίοβ] σ. ᾱ. ΡΕΟΡΟΟΤΙΟΝ 05 ΤΗΕ ΝΕΤ ΑΤΟΜΙΟ ΒΟΜΒ, αἰγυίευ οἱ έ]με Ίαγρε ρίαπὲ αἱ Οἴὑπέονι Ἡπρίπες Ἡοτεε ἐπ Οα8 ΕἰῶΠε, πι ΤεπεΡΑο. Τε οἱΐε δΆΥοας8 Όυογ οἱρ]έ ογάτε Πε αλά τυαθ αοφιϊγοὰ δὴ ἰλε αν Ώερανίπιεπά ἔτι νο αντ. οἳ 19439, ολ οδον, δεσαιιε 6 8 πεαγηεδ» ἰο ρουοΥ απᾶ αἱ. Πέ {8 ὑπ ἔνε Πατ οἱ νε Τεπηρβκοο Ταἶ]οι Αιλογίη/ οοηίγἩ, απἀ β τοπιοίε /γοπο ἴλε οοαδί. ΘΠοΙϱΥ. Ῥοσλαρα {νο οοπαίηρ “ἀθοβάθο η] νήίπεβ ο βἰτη]αχ Ἠαγποββίως ο αἰοπηίο 6ΠΘΙΦΥ. «Αἱἱ επειρν ο8Ώ ἰΠ ΒΟΠιο ΜΥ Ῥ6 πιδάθ {ο ἐβκ6 {ιο ἔουπι οἱ Ἠθβί, ἅπά Ἠθαῦ ο8ς Ὦθ πιαάο {ο μεποταίο ροπ/οτ ἵπ αβόβαὶ ἔοτπη. Τηο Εγαί βἐερ πηὶρΏί Ηκεῖγ μα {ο οβρύυτο αἰοπιῖο 6Π6ΤΑΥ 85 Ἠθαῦ, ῬεγΏαρς αδίηρ 8, Εἶπν Ρεῖ]εί οἱ {ἶνο βέιῇ {ο ΠΗΡΕ ο ὑτοπιοπάου6 απιοαπέ οἱ ναίετ ἰπίο εαροτθανθά εἴθαπι-- ο οοπ]ά ἔπεπ ἀτίνο ιο ἐωμίηθβ Πον {Π οατ Ροψοτ ρἰθίης. Τη ἐπί αρρ]ἰσαάοη αταπίατή νου] τερἰαος Εοίλ οοαὶ απά Εα]]ΐηα Ἱναίετ {ο Ρτον]άθ α΄ υδβῦ]Υ ἁποτθᾶβεᾶ Πον οἳ εἰοοίτίο Ῥονίθ ονθι ύἶιο Πὶσ]ι-εχίθηβίοη πε οἳ {πο πα/Ίοι. ΤΗ εἰιῖς ννετο {ο ἩδΡΡεΠ ἴέ γνου]ά ργοΡαδ]ν πιοβηΏ ΓηΥ-γειοπµ ο8ηρθς ἵπ Ιπαδίηρ ἁαια-Ὀι]άΐπρ Ρτοἱθοίβ ἐο 6λε Εηοζίοης οί βροά οοπίτοί απά Ιραίίοῦ. Τπεη αμαΐπ, απά (μία 86θτης α Ολϊηρ οἱ τε που ἁἱμίαηί Εαέαγο, βοἴπθ ποτ ἀἰνθοῦ ναν οἱ α]ήαρ αξοτηίο επθγρίεβ πιαΥ Ός {ομπά. Ῥετμαρς α νναγ οἱ ομδηπε]ίηᾳ ἐ]ο εν Ρ]οβίνε {οτοθ δὲ οπος {πο 8 {οξ-αγανέ ρτονἱάϊηρ εαρεγ-Αρεθάἀ ρτορι]θίοπ {ου νῖηροὰ απά νήηρ]εβα οοήνθγαηοσα. Τ ὐίς απ Ῥο ἆοπο, λθη ες ἆὰν οἳ αοθιαὶ ἐγαγε] Ῥεγοπά ους ρ]άμοί ψου]ᾶ Ῥε αἲ παπα. .. | (Οοπάσπεεὰ /γοπι Νεω Υοτὰ Τ1ππον Ἠαρασίπε) 20 ϱ ὉΙίΠ Ῥομος ορίαβ]σπεά οί 18 Ῥονίαιν αραίῃπ ἴλο ΠΙΘΑΒΙΣΘΕ ᾿ {αΚειπ {ου 1δ ῬτθβθδτνβΒίοη. Ῥηπειρεντ Τπυμαν’5 αἆάτεβα οι ἐ11θ αἱρηίηρ οἱ {πε Ὀπίίοά Νανίοης Οµατίετ γναβ α τοπηίπᾶοτ Ὀοῦμ οἱ 198: νγογ]ά-πγίάρ ἵπι- Ροτίαηος απ ο 105 ροου]ίαχ βἱρωίβομπιοθ οὉ Απηθζίοβη Ἠϊδίοτγ. Ῥου {ῑιο Βτεῦ πια 1Π ἐ]ιο πο υἰγέαθΗγ οεΓθίΏ ονεπί οἱ ταί]- Βοαύίον Ὀψ έλα Βοπαίΐθ, {ο Ὀπίθοά Βίαύος π] Πάνο οπιοτσθά άτοπι 195 ἰταάὑίοπα] ρο]ου οἱ αΏαίοηθίοη ἔτοπι ᾿' οηίααρΒης αἱήαηοῬς ᾽’ απἆ ἴβκότ 108 ρ]8ος 1η 8 ο0-ορεγαίίνο οτρβήσε{ίοπτ ξοτ λα οη{οτοθπιεηέ οἳ Ῥθεᾶοθ, ος 18 ἴ]ιοτο Αγ ἁοαδί λα ἐχής ἀδοϊφίοι τοργεβδοπίς Απηοζίσαιι ορἰπίοη {οάαγ. Το πβίοη- υλάό ραβρ]οίέγ αὐἰτασίεά Ὁγ {με «οἰοβίπᾳ 808Π6Ρ ο ἐο ΒΒΠ Ἐταηβοίδοο οοη{εγεησθ Τ6ΡΥΟΚΙΟΘΒ ἴπ α ΏεΥΥ αθίθίηρ ΒΟπηθ οἱ ἴ]ε οπέ]ιβίἈαπι υλίον πο Γοαπάσξίοη οἱ {πε Ἰθασίε οἳ Ναίοπα οχοἰἑθά {π ιο τορῖ οἱ λε ἘπριδΠ-ερεκίπρ ψοτ]ᾶ απιᾶ {π ΠΙΒΏΥ Ἐπτορθαα οοπέγίε α αιβτίοτ οἳ α οΘΩΦΙΕΥ 8ρβο. Οτίβίάε {ως πνοβίοτα Ἰθιαίβρ]ιογε ἴμο αομίθγοιιεπέ οἱ δη Εταποίδοο Ἠθ8 Όθευ Ἰαϊ]οά νι {αἱ αρ- Ῥιθοϊθοῦυ οἱ 195 ππαρπήμάο, διῦ οἳ Αα ΤΠΟΣΘ τθβίταἰηθά απἀ 8ΟΡ6ΥΓ πηοίθ. «Τπο οχροτίειοῬ ος 0Ἠοβο νο ρατθοίράθεᾶ {π ιο (επενα οχροτηθηέ ἁἀῑσίαίοι Ροῦᾶ 88Π9 απά Ἱιεα]έην οα]- οἩη απά ϐ τουυρηϊθίοη οἱ {ο οοπά{ίοΏβ ΨΠΙοἩ Ἠθνο γαύ {ο δε {]β]]οᾶ 1 {19 που οτσάπῇ- Ζ890ἱοῦ ἶ8 {οἹθραίτ {πο Γαΐυτε ΟΕ ΙΒ Ρ{δάθοξΒΒΟΣ. τοβι] οἱ Θαπ Ἐταποίδοο. Ἠ88 Ῥεθη {ο νἰπάίσαίο {πο υγἱβάοπα οἳ (ο Απια]] ρτοιρ οἳ Ῥοψοτβ Ἠνλο ννοτο τθβροπβἰο]ο {ος {πθ ἁταβείηπς οἱ {πο ἘῬαπιθατίοτα ΟµαΚς ρίαῦ, Ἶπ {μα βηα] τνοτεῖ- οἨ: ποίπήηρ 85. Ὀδοη {πΚεα ΑΝΒΥ {τοπι ἔμο οτἱρίπαὶ ῥρ]βη {ον πιοάἱβονίίοις Ἠαβνο Όθει πηθᾶο η Ἡ, απά «ἴἨποβο ποῦ αἱ ἔοσ πο Ῥείδετ απάἁ ἴλο αἀά]- ΐοτα {ο 16, ὙΙ] νο οἨίοξ 6χοθ- Ρίίοη8, Ίθνε αἀάεά Ἰοησέι {ο ἴπο «ἁἀοοιπιθηίς ταίῃογ {ἔπαπ ννεἰρΏζ οἵ ειιθίαησος. Το ϱχ- οερίίοηε το {πο πιο {α]ιοτ οἰαῦοταίίοη οἳ {Πο 8οορο απἀ Ραποῦίοης οἳ ἔῑνο Ὡροποπιίο απά Βοοϊαὶ Οοαποῖ, α«]ήοι Παὰ Ῥθει {πθαέθά ἵπ εν ταῖμογ ρογΒΙΠΟέοΥΥ αγ αἲ Ὠπηιραγίον ΟµΚ8, απᾶ ἴ]λο απέἰτοἰν ον’ ομαρίογ οἩ. ἐγαδίθεβΕίρ {οΥ ΠοΠ- 5ο]{-ρονετηίηρ ὑετγίζοτίθε, χο Ἐσοποπιίο απά Βοοίθ] Οοαποί! ο{ εἰραίέθοη τπετηΡους νν] Πάνο νο ἀπέν οἳ ἰπἰθαΜίπρ τθβθαΓΟΝ Ἀπά οἳ Ῥτοροβίηρ αοδίοη {ο ἐ]ο ΑαδοπιδΙγ οἩ αἲἱ ἱπίθγπαξίοπα] θοοποπηῖο απά βοοἱα] απεβθίοΠΒ, Ιπο]ιάίηπρ Πδα]ζἩ: απά ἰε νΠὶ 8Ώραχοπί]ν Ώδοοπηθ {ια ρτἰποῖρα] οιαηπεὶ οἱ οοπιητιΏἰσμ ση ψηθλ ἴῃο απβαί-ἰπάορθηάεπέ ασθπόἰθ γγΏίο]ι ννΠ] Ὦο ργοαρθά τουπᾷ {πο ηον ουσαΠἰζαθίοἩ. Το Ττγιβθοοβδἰρ Οοιποί] νῖ] Πέ {ο (λε ἁιάν οἱ ἴλοιο Φοιυεγ]μ] παίίοπα {ο αβδιωπε ἔνε τεβροπδἰδἰΠή)......... οί ιυογίά Όεαοε. Ῥοτίοσιη Εαποβίοπς αἰπιί]ατ {ο {μοπο οἱ ἴλε Ίμθβριο Μαπάλύος- Θοπιπαϊββίοηπ. 118 απμοτίϐγ κ] οχίοπά {ο ἐλλο {ογπιθν ππαπάαίθ ἐεγϊζογίθαβ, ἐο ποπ-αοΗρονοτηϊπο {ειπεοτῖθς ἀείαο]οά {οπι ΕΠ6ΠΙΥ Βί8ΐέ6ς 8 ]ιο τοπ] οἱ έἶνο βοοοπά γνοτ]ά ν/ατ, απ το ΔΏΥ οἴμον ἑοργίζογίθς Νο Ίαν 6 ρ]ασοᾷ τιπᾶοτ 19 ὃν νοῖη- {συν αργθεπιθηῇ. . Τῃο Ἱθυπε].οΓ {ο πον’ ουραΏἰα ο ἵδ. Ἠούνενετ, 1ἶιο ΒδοτΙἓγ 6οαπο]... κε ἐ]ιο ῶωθασιο οἳ Να δίοη, ἰέ νη]] αἱπηαθο]γ κέατιά ου {α]ἱ οη {πο 5ιι60θ»ς οἳ Εαή]άτο οἱ 185 πιβοβίπθτΥ ἔοτ ἔλο ΠΙΦΙΠΡΕΠΒΊςΘ οἱ Ῥθβοο. Ἰλμετ ἔπε Οονοπαηί οἱ {]ιο Τθαριθ οἱ Ναϊίοηπβ ργονίάθᾶ απ οἰαβογθίο ῥτουθάιτο {ον ἔιο ρθβείπρ ο6, Πιάμπιοπε, νπαίπου Ὦν Ἱοσαὶ οἱ Ὦν Ρρο]ήἶσαὶ οἵραπ», οἳ Τΐιο τααίη - -” σσραῦς Ἠαντεν. Ἱπθογηαθίοπα] ἀἱδβραίθς απά πιαάο ουοηπίύυα] Φοθίοη ἀφροαᾶεηπῦ οἩ ἴιο /αάρτηθως ρτοπουποθᾶ, πο Ώαγπισβίοη Ο88 Ρτοίθοί {ηοτο τοἙβ]ἰβἐἰοβ]]Υ οπιΏτασεά {ο οοποερθίοη οἱ ὁ Ῥομβοθ βοοαγεά , ὉΥ Εῑιο οοπἰπαίπρ αἨ]ίαπος απἁ ἔἶο οοποετθθά αοἴίοπ οἱ ἐῑιθ Ρεϊποῖρ8ἰ Ῥοψγεταβ, πηο Ίγετθ ἱηνίέθά {ο ἠπύθενεηθ, ὑμτουρ] 8, Βοοατίγ Οοαποῖ] {η πν]ο]ι {π6Υ Ἰο]ά Ὁ ρτοβοπάστατό Ῥίαοο, ἵη ΘΩΥ αεπαξἰοἡ πιθηδοῖηρ ἴο ἰπεγπβίοπθ] ρθ8οθ βπᾶ βθοιτίζγ. Βοπιο οἱ ἴλο βτηα]]ες Ῥοψεις Ἱάροά α βὐαθρουη ομτιραίρη ἐλτοασβοτς «ιο οοΏ{ετθησθ αραϊπεί θ’ΓΏΡΘΙΙΘΠΟΘ ΊΥΏοβθ Ρργα- οξίοα] ολαγαοῖθ ἵγας πού οἈα]]οπαοά, Ὀιῦ υη]ήοἩ γνοτο ἀοποιιποθᾶ α6 οοηβἑαθίηρ α, “' ἀἰοθαίοτα]Ηρ οἳ ἐπο ρτοδῦ Ῥούγοτα ”’. . [ Μπιαϊο]γ, Ἀούγονος, ἴ6 γα5 {ααπά ἐπροββὶθ]θ {ο 656αρθ τ6- οορηδίοΏ ΟΕ ἐἶνο ομγά{πθ] 8ηᾶ ορπίτα] Εδοῦ ναί, η Με ΤΕ ΜΑΝ 8 γγοτάς, 6 {8 ἴπθ ἀπογ οἱ 6οδθ Ῥοπονία] πβίοηΏς ο 88ΒΙΠΘ ἴμα γοβροπβἰρίΠέν οἱ Ιδαάεταμίρ ἐογατάς ο πνοτ]ά οἳ ρο8ορ ”.. Τ]ο οἸθωτ-οιό οοποθρθίοα. οἱ πο Ώαππιραθοα ΟΑΚΑ βδοισΙΥ ΡΙ8Ώ. 6Ιη8ΙΓ68, “οπιθνΏθί οὐβουτοά Ίπ ἀθθα], Ῥαύ νηθποαῦ , οἈβηρο ἴπ ἰ05 θρεηὐίαὶ οα{ποβ, Ίποπι {πο βαω Ἐναησίαοο : πιθσοἰΙαήοπΒ, απά Έοττης ἴπθ Ῥαδίρ οἳ νο Επε1 ὑοχσύ. Τῃο τιοβῦ Βοτοε]γ οοπθθβέθά {πβαθς οἳ ἐν οοπίοτοποθ {ττπθά οἩ αμθβίίοης οἱ νοίπᾳ ροθγ. Τ6 π98 αρτοθᾶ, ὮΥ. Ψ8Υ οἳ οοποθββίοἩ΄ 6ο ἴμθ βτηβ]]6τ ῬοΨετΒ, ἐλαῦ {ο νοῖο τἰρ]6]γ βοοοτᾶθα {ο ἐπ Ῥουσαᾶ- ηθηύ ταθπιρέτβ «οἱ νο Βθουείθγ Οοαποῇ -αἰιουι]ά ὃο τοδίγἰοιοά {ο βχοροβα]ς {οΓ βοθίοΏ απά ε]ιοι]ά ποῦ Ὀθ αβθοἀ ὮΥ ΑπΥ ος {1 Βνο Ῥοψειὰ ἔο Ῥγονοπῦ ἀῑβοιακίοτ οἳ 6 ἀἱβριίο {ο πλίοῖι 1έ {8 α Ραίγ. 6 νίας ἶβο αρτοθά Εῑιδέ ἵη Εἶο οἰθοβίοη οἱ ἔἶιο ποή- Ῥογπιαποπό πιθπιραίς οἱ ἴπθ Οοαπο! τορατά ποπ]ά Ὄο ραίά {ο ὑλοίτ ομρΒοἰθγ {ο οοπριῖθ ἴο {πο πιαἰπίθηᾶποθ οἳ ἰπίθγ- πθβ]οπαἱ Ῥο8οθ βηά βοοιτί(γ, 5ο ἴλαῦ α οθγαίη Ῥγοίογθησθ π]] ΡτδβυπιαΡ!γ «δε επ]ογεὰ Ὦγ πιθάϊαπι-θἰπεά Ῥοψαιβ .ογος ἴμο Βπια]]θς απίθ. Ῥπέ αρασέ ἤτοτ Ώπθβο βραοἰα] ἶ6δυς», (μέ τενο- Ἰαδίοπατγ ἀθοίκίοη ο ῬεγπαἩ ἀθοίίοηβ απ απ Ιπέοτηαθίοπα] Αβθοπιβ]ν ὮΥ 8, πιδ]οτίγ Υοίο γ/ας {δκου οὐ Ὠαπιρασίοη 0.6, απᾶά οπᾶοπαθάα αἱ απ Ἐταηοίβοο, νὰ βυτρπείπρ]σ. Πδί]ο ἀἰδουμαίοη. Τη 1ο ΑββοπιὈ]γ οἱ 16 Ωεἵ’ οτραπἰζθίοη θά ἴπ ιο Ἑσοποπιίο θπά Βοοίαὶ Οοαποί] Έλοτο ἶς πο πεϊρ] πρ οἳ νοίθς απά ο νοἑο {ος ές ρεϊποίρα] Ῥοψ6είβ. Τ1θ εχρετίτιεπὺ 16 Όο]ά, τοῦ {ο βαὖ Ἱασατάρμ5 ἔοτ θου]ά έ]λε ηπα]]ος οοιιη(τῖθῦ οχοτοίαο ἐποῖτ τἱβΗ{ {ο 685ΕΥ ΒΥ {ότοῬ οἱ παπιΌςτς πια]ος ἀθοίθίοτιβ νγηίοῖι ογς απρεααΏ]θ {ο 16 ΟΥ ΠἹοτθ ο 616 Ῥηίποίρα] Βού6τβ, πο αἱθίπιαίθ οοΠβΘ(εποΘς οο]ά Ηβτα]γ {811 6ο ῶθ ἀϊβαβίτοιςβ {ος το οεραπἰσα οι. ΤΠ9 ρτοβίοεῦ τεβεγαηί, κ] Όο τδααἰτθά οἩ 8Η αἰάθς ἐ1θ Ππθυν Αγαίετη {5 {ο Ψοσ]ς ϱβεού]νοΙγ δΏά βοοθρῦ- αδὶν,. , λιαῦ ας Όθοπ ἆοπο οὲ β81 Ἐταποίδοο ἰ5 ἔο πιαῖκθ ἃ, Ώορίηπίηρ” Απά {ο βεξοαρ α, πθοβαηίἝτα γνλ]ο]ι ο8Ώ Ὢθ ιφθᾷ {οὐ 116 πιβίη{ο: ΏβΊοθ οἱ Ρρθ8οθ { ἴλλοφθο Ίγπο Ἠανο ἐς ρονογ απο Βγπι]γ τοβδο]νοά {ο τιβθ {5 {ου {λα Ῥιχροβο, 1Τὲ 18 {αγ πιοτο γάθ]ν τεοαρηἰσθά εστι 6 ἵαςδ ἱπ 1919 ολα πο ἱπετωκῖοπα]. ἱπαγυταθαῦ, ηο οοπβθἰτιθίοπ8] ρθοίβο, νη] βιήήοο ο τηθηύβίη. Ρθ8οθ απά είς τουορη(ίοπ ἴ8 ΡθΣΑΡ ἐν πιοβύ Ποροία] αγπιρίοπι οἳ ἐς ρτοορθᾶίησς αἲ απ Ἐταποίβοο. Τὰ6 Οπατύεν ὉΥ 1989]Ε 18 πούμίτπς, ἓξ 1ὲ {αῑἱΦ {ο τα]]γ ἔἶε Ιογα1έγ οἳ {ο πιβ]ος Ῥοψοτβ πιο θἶοπθ οὓπ ρἶνο {ὲ θοάγ απά Ἠΐο. 16 πας οὔπιό Ιπίο Ῥοίης 88 ἴ]ο τοβυ]{ οἳ απίέψ᾽ Ῥοῦσηθεη ἴΊχθοο Ῥούύοτα αολίονοᾶ Σον 419 ΡήΤβοβε8 οἱ ασ 16 {5 α Ανπιδοὶ οἱ ο ν] οἳ 6]ιεβο Ῥοψετα {ο Κερ ναί 0 αἰὶνο ἔος λα ΒΙΓΡΟΒΘΒ οἱ βθ8ο6, 10 {8 ἱππροτίατί, δὲ Νΐ5 πιοπηθΏί οἳ οαπσύαυ]βέίοι απά οοἱθΏτθαίίοηυ, 5ο τόπιθπαῦος ἐ]αῦ ὅἶιο ἄορος .οἳ πιαηκ1πά ος ς Ἰβμίπρ΄ Ῥοσος τοβἰἀθ ποῦ {η 11ο θοχὶ οἳ ιο 38η Ἐγαποίπου Οµατίος, Όσα ἐπ ὅλο Βνπα αἱαπος οἱ ψ]ηοὮ εμας Οπατίον 8 οπο--θυΐ οπἷν οπό--- οχργεββίοη. (Πορτγπήρᾶ /γοηι Τ]ε Τήπιοα”) πόλά αᾷ ΓΟΙΒΕΡΕΕΜΡΤΕ Ηθὰσ ΒΕΥΨΑΚΕ, ΤΗΕ ΚΕΜΡΕΙΙ 21 ϐγ 3ΟΗΝ ΜΟΒΒΗΙΘ5 ΄Ὅμουθ ος Ὦθ πο Βοτὸ οἳ Ρτοβγθβείνο τθ-ογραπἰβθθίοη 1η Πβραπ πηῦἩ {6 19 αὈφο]υθθ]γ οργύαῖη λα ο Κοπαροί Οτραπ- αἴίοη Ἠδς Ώθει οοπιρ]είοἰγ Ώτοκοη Μρ. Όπου ουσ Αππισ οἱ :Οοοαρθ ον {9 Βγτοϊγ 1η οοπ/τοὶ 1 τορΒτά ὑπίς 35 Ηταῦ ρτοτίζγ. Τ19 Κοπιροί 18 {πθ Ζαρβποθβ8ο ΜΠΠζατν Ῥο]]οο απά {6 {8 {μο πιοβύ αἰπίκέοτ ογραηήβαθίοη οἱ 158 ποτῦ {π πο ψγοσ]ἀ. Τὸ βνου]ά ποῦ Ὄθ οοτηρασθά η Ἡ οἳς οὗη ΜήΠΗέατγ Ῥο]ΐορ, ψηίο]ι 19 οπΙΥ οοποσττθᾶ πθΗ ἐἶιο πιαἰπίθηθπσθ, οἳ ἀἰβοίρμηο Ἰηβίάο 01ο ΑΥΠΙΥ. 65 Ὦβ8 ποπιθβίταθς Ῥθοι. Ἠκεποά 6ο ο (οτπιβη εβίαρο, Όυό 196 Ῥοψοιβ αἴθ {ας ρτραὔος. σος {ος βοττίοο ἴπ [πο Κοπιροί Ῥε]ίογος 10096 ἵπ Ἠΐβ οουηῦτΥ ς 4 Ῥϊνίπρ Μ]βίοπ. απά αἲ] 1ο τοβῦ οἱ ο παΗίατΥ οἱαρίταρ. :: Ἡο ἵβ ες τοβὶ 6 Ἀραπθβθ ῥαπρβίοτ απᾶ ἶβ ποῦ βαβοθρθῖθ]ο 0ο / αἱ 8 :αοθιια] ῬτασίίοῬ ἴλπετθ {9 ροοά ἀεαὶ οἱ ]δα]οακῖν Ῥεύψεοπ ἴμοπῃ. 1Θ88ΟΠ. ΤΗθιθ 6ΛΏ Ὦ6 πο Ῥροβεἰδ{Πῦγ οἱ το-θάποαίηρ πα. Τµθ9 «ύαραποβο ΜΙΗζατγ Ῥο]οο ἀῆοτ τοπι {πο ΜΙνατΥ Ῥο]ΐορ {π αἱ]. οἴλος οοαπ/τίθΒ Ίπ ἐμοῦ 11 Ίλ8β 8 ρο]6ἱο8] Ῥσορ{βπηπιθ οἱ Ἡβ οπη. 10 βίαηᾶς ἔοτ ἴἩθ οχύτθιηθ οἱ τοβοίοπας” πβδίοπ- 8Ηρτι. ὃν ΝΙΟΤΟΒΘ ΙΝ τΗΕ ΕΑΘΤ 115 ο8η ο {ακοη {ου ρταπ/θά Ππαῦ ΑΏΥ πα ψ]ιο ἶς ποοερίθς΄ μι Α Ῥορυ]ασ Ῥο]θξ 1 (ια ἐς υἰεϊέου {ο ὕδραῃ 19-μαάοποά ϱγου7νΊιθτο Ἡθ 068 ὮΥ αν νετΥ οὐνίοιβ οοπ{βοῦ τηµῃ. Το ἀθ- ἐθοῦ α πδτηῦος οΓ{Ἀθ 6αραηθβ Ιζοταροί οα]]ς {ος αοπηομίησ αρρτοβομίπᾳ ροηΐας. Όπ ἴλπο ηὶσΏέ Ῥοΐοτο 1 Ιοῦ: 6αραμ, 1945, Τ ν/αβ νὶφ]θοά ὮΥ αΏ οὐβοῖα] π]ιο εἰιουνθά πιο α οοπωρ]εῦθ κοοοιηῦ οἳ ΠΙΥ ἠιονοπηθηί {η ΤοΟΥο ἀπτίπσ ἐἨο ρτενίοι πιοηί!Β. 19 88, ας Τα ας 1 οοα]ά τοοοϊθοῦ, οοττθοῦ ἸΏ 6ΥοςΥ ἀθθαί], απᾶ γού ἁπτίηρ ἔἶιο π]οῖθ ο ταΥ {ους Υ681Α {η ἆδραπ 1 4ο ποῦ ΣΘΙΩΘΠΙΌΟΣ Ἠατίηρ Ὄθευ παϊο]ιοα. Τμο οἶοί Γαποβίοπ οἳ {πο Καπιραί 15 ο Ῥτοῦθοοξίοη οἳ Ἱδρθη ἵη α νοτΥ νάθ βοΏςο. Τὸ Ιπο]ιάορ 61ο Ῥτονεπθίοπ οἳ οβρίοη8ᾳο θπά ιο οκτγίηρ ουῦ ο οχίθηείνο οουπίος θβρίοπαϱθ αοἰὐϊνἰθἈ. Α. τπεπιθεσ οἳ 61ο Κοπηραί 15 αὐζασο]ιοά {ο ϱνοτΥ οἴνί] ροᾗοο βἰβέίοη 1 ἆβρθη. Ίπ ἴπθοιγ {1ο Όπο ο] ἵη οοβο οο-οροταξίοη ΠΠ 8ο] οὔπος, δαῦ ἵπ Ἡγε θλλου]ά έα]κο αἀναπίαρο οἳ είς εὐθίο οἳ αβαίτς. 19 1β Θ88Υ {ο ΒΑΥ [αν ἴο Κοπιροί πιαβθ ο αροἱἱδμσᾶ, Όας πουν ἵς {λίβ-ἔο Ὦ6 ἆοποῖ Α ρτοδὺ ἀελὶ ἀθρθηάβ, οἳ οοςσςθ, οη. {1θι αππουμηῦ οἳ Ἱη[ογπηΒθίοῃ αἴτθβάν Ἰπ Οµσ Ῥοββε- βρῖοπ. Ίο Ἠανθ 8 ροοᾷ Κπον]θάρο οἱ ἴμο οχῦοτί οΕ {πο Κοπιρεί”ς εοὐἰνἰδίος, υ]ιοίπες ο Κποη εποπρα αΌοπῦ 18 Ρετεοηβ]θίθς ἴο ο αΏὶο ἵο ἴγταοκ ἔμοπι 4οπη 18 Ίηοτε ορεΏ {ο ἀοαΏῦ. Τ{ πε Ίαγθ ποὺ αἰτοαάν ροῦ ἐῑίᾳ Ιπέογπιαδίοη πο οβοτέ βἶιοι]ά ο βρ8τοὰ {ο ορίαίπ 16 88 8οοη 88 Ροββἱθἰο. Τ]1ο Ιζαπιραὶ Ἱατο ὮΏθοη ποὺ οηἱγ 1ο ομίοί αηε- πιίθς οἳ ιο {οτείσποτ Όαῦ οἳ ἴλε {ράΏεθθ. Ῥθορίθ. ἐλεπηβο]νθα. Μαπγ οἳ {πο Ἰαθθς, ΡτονίάῬά {Ππε6γ βτο Ῥτορετὶν ἰτοαῦθά ὮΥ οἳσ οοοαργΙΏΡ {9Το88, ὃο οπἱΥ {οο ᾳ]αά {ο ρὶνο να]υβοίο Ιηξογηιαθίου. Τ]ι9 ύ4ραποςο Ῥο]ίΐοο Ἀανο Αα. ΠββΙυ οἳ ἀϊβαρρεατίαρ {η πῃθβ οἱ οπἰαῖς, Ἐοτοίρηοι νο” ποτο ἵπ Τοχγο ἀωτίπρ ἴλο 1906 τεὔε[ίοη ποῦθά Ἰιωῦ δὐ α΄ ἴἶπιθ ψΊιθη ἴμετο γγα8 α τοαὶ Ίοῦ οἳ ψοσῖς Τος ἴλο Ῥο]ΐοῬ {ο Ῥετίοτπι {πευ βθεπιοὰ ποῦ ο οχίβέ, 6πεῖΥ Ῥο]ΐοο Ῥοακ ἵπ {1ο οἱ γη ἀθηρτίθά. Ίο ατό Πκοὶγ Το. Ἠπά {ῃ ἆδρβη ἴπαί ἴπο Κοπιροί Ἠθ8 αἶδο ''ἀἱββρροᾶ- τε ””. - 5 168 τοσστάς, 1 {μεγ ατθ αἲ1] {π οχἰβίοποθ, βπου]ά Το ἔῑιθ νοτυ Εταύ Ἠ]ηρ πο βοἰζο απά οχαπίπο. Τ16βο 816 ἴλο ρεορὶθ πο Ἴετο τοβροηβί]α {Γος πο αιτοβῦ απά ἡ]]-ἐτεβπιοπε οἳ πιΑπΥ οἳ οἳς πβλοπα]. Του, :νοο, Ίδνο Όθοι Ίατρε]γ τοβροπεἰρἰο [ο {ο Ό8χρα- τοις πεβίπιθπὲ οἳἑ πιαπΥ οἳ ος ΡτίβοΠθσς οἱ ΝΑΤ Τμε Εάΐτον ΄ “ΟΥΡΚυ5 ΚΕΝΙΕΝ/’ Ρ. Ο. Βοχ 419, ΝἰεορίΑ. Ρίεασε «εν το Με πευἱακὶγ “Τμε ΟΥΡΕὺς ΕΕΝΙΕΝ/΄ {οι ΝΗΙΟΗ ! ενοἰοςε Ροσταἰ Οκάεκ [οι 8/- ὦ Τοβο διο 7αραποδε Ῥογείρη Μἰπίοίον ἨπηροτοΥ Ηἰτελρίκο ΝΗΜΠΝΜΝΙΝ ΜΝΗΜΕΣ ο ιῶ ΡΟΗΤ ΟΕ- ΙονΏοι Ν «1Ν ΒΕΡΙΥ το Ύουβς” ο. ..-- ον” Έλα Ῥαο]ς Ὀοΐοτα ἐἶνο ἁανντι οἳ Ἠἰς6οΥ ἐο Τήατωθς απά Ἠλιίπε υπίτςα {ο Πον 48 οηθ ρτθβΏ τῖνετ 6ο ἐλείγ ]οἰωῇ ὁβίαασν η πα 18 πονν {9 οἈρῦοτῃ Ῥαγ οἱ Όλο ΜΜοτί]ι Φ6μ. Αμ Ἰαΐογ λε ἴμο ϐπνο βὔτεαπης δεραταθεᾶ, εμας {ποῦ ἀθοίάεά ἵπ πο πι] ΩΘΘΒΙΙΤΟ ιο ἀεθήπ]ος οἳ {πο ρεορὶθ νο πότθ {ο Ίνα προη. Ἐλοῖς Ῥαη]κς.. «Τηο Ἐλίπο ἀεροασπεά ἰπζο ἴπει επου]-ύαάαεά νναϊθτὮ ο. ἔλο κοιέποτη ΝοσθΏ θα. ὑποαρῃ 155 Ίουγου ΤΕΤΡ 89, 6ΠΙΘΙᾳΘ8 οπἶγ ὃν {617 πηί]θς ΕΡΟΠ1 {πο φαί οΠϊρρίης Ίαηπες οἳ πο Ἐπο]ε] Οµαπποὶ π]ίο Ίσλάς ἀἰτοοῦ {ο ὑῃπο σγθβῦ ο0θ8πΕ οἳ ὅ]ιο γγοτ]ἀ. Νο {ουδίρη αὐαίθ αἰτααά]σά {ἱ5 πποπ{θα, πο εποπἰγ οσυ]ά οἶοβε {95 ΠάρΏτ/αγ. Ένειγ γατά οἳ 199 οοπτεο ἔτοπι (σ]ομοερίθγ]ήτθ {ο {16 868, Τθ- χηίηάθά ΕπσΗβμπαση ἐμοῦ Ἠετο γγας α ἀἰτοοίσοιά 0ο Ό]ιε ἑατίποςίέ οοΠΟΙΑ οἳ Όλο οδτύἩ, νετ ΟΟΙΊΠΙΘΤΟΘ θπά θάνοπύυσο ΨΥΘΤΘ ουθήης. ΑΛῄναγς Κηονη {ο βαΙΙογίησΏ ας 1οηάοπ τίνος,” ιο ΤΈαπιος οατ]ν ο8Π1θ ππάετ δε οοπύτοὶ οἳ {Πο ροορίθ ψηοςθ οπἰφύθποο 16 βεγτεά. Ὅρ {ο ἴῑιε επι οἳ Ἡάσ]ιατα Ι---1189 {ο 1199- -ἴἷο άνοτ 85 αἀπαϊπϊκῦετεά Ὦγ πο Ογουα ἐογθαξῦος 16 οππΏθ Ἀποτοβαϊησ]ν απἆςτ Όλο οοηΐτο] οἳ {πο Τοπάομ πιεγομαπ{ς απά ΒΗίΡοΨΠΕΤΑ νο Ἠνοά Ὦγ 198 (σαάς. μας, {ον ποηχὶν 800 γθᾶ8ΙΑ ἴπο Τῆαπιθ Ἠας Ῥεθη αἀτωἰπήκίογθά ὃν, θά ἴω θ ἱπέθτοβύς οἳ ἴλο Ῥαδ]ο {ον νΏοπα 16 Ὑοκς: Ὁπίο ύλο ορεηίωρ Υθατς οἱ {ο πἰποίθοπί]ι οθΠΜΣΥ.- ἐπο ψ/πο]θ ο {16 οχροτί απά Ππροτῦ (ταάς οἱ ἐ]ο τίνου γα5 οιεγ]οᾶ ΟΏ θὓ ΟΡΕΠ 4ΠΑΥΡ αὖ ἴ]ιο τἱνεταῖἀδ. ΤΜο στεαῖ οἼοβεά ἀοσίκα, 88 ο Εποι ἴμθπῃ {ο-άκγ, νήθ ἐΠπεῖν Ῥοπάσά βἔοτος-ατιά η. ποπηϊὲν ἔτοπα ε]οίς οἱ Ρή]αρο, 1νογθ αἰπιοβῦ οπΏτοΙΥ ἐἶιο ρεσαποῦ -. οἱ οοπηπιετοίαἱ οπὐετρτίπο ἵη {ο Ὑϊαοτίθη Ῥθηοά,. Τὸ 88 μοι. ἐἶιαῦ ἴπο ἑχναάο οἳ έμο τίτου βγαῦ εχοθοάθᾶ ν]αῦ νγου]ὰ Ῥο αοοοπ]ηιο]α{εά αἲ αἱπηρ]ε 4παγαρο αἶοωρ {ο τῖνει Ῥαηκα. Χαῦ, ὑλοαρΏ Ῥτίναϊο επστρείςο ογθαζθά πιοδέ οἱ 6μθ- ἀσοίκα, 1ὲ ννας 8οοη «Γοππά ὑλαῦ δοπιθίµίπᾳ πποτο ἔἶλαὮἃ αητοβέτὶοξςα οοπιρεβΜίοᾳ γ/48 πθθᾶσά {ο μμ εβιοϊοιῖγ ο Ιδαάίπς ΄ Ῥοσῦ 1η {πο ποτ]. Βγ {1ο 15809 ἐηθτο ας ταίμθυ τηοτθ ἀοοῖς κοσοπιτηοἁαλίον ΤἨβη, ενθη {Π9. παρο΄ ἐτωᾶρο οἱ Ἰμοπάσωα Ὑαιταπθεά. Ἐπχίτοπιο ορπιρεΒΒίοη Ῥούψθεῃ {ἐπεπηροῖνος Ἰαέὲ {λε ρτίναίο ἀοοὶς-ονπίηρ οοπιραπίθα νηθ Ιηβιββοίεπξ τονοπαθ ο τηα]ηθαίω λθίς Ῥτο- Ρετίίθβ ἴπεα οοπα(δίοη ο Ἱαπά]ο ἐταάς ση] πιοᾶργα {οἰἡαθς, -Τηε οἰοβίπο γοΒτα οἱ. 01θ. πἰποθεεπί] οθηΘΙΣΥ Ἴθτο πού Ῥτοβροίοι 6ος ἆηο Ῥοτί οἱ Ἰιοπάσοηπ. Τ19 οἸναπηο]ς ο 8ΡΡΤΟΒΟΙ το πα ροτῦ πηθεάθά ἀγοάσίιρ απιά πιοδετηϊαίαρ. Τηο. ἆοοξα απᾶά νατεβοιςθς ν/οτο Ῥο]]πά {π πιθοβαπίσα] οαιάρπαθηξ, θά βεπεταὶ {ααμ(]ε». Ἐϊπαπος ἵνας οἶθατ]γ ἴλα Κου {ο (πο κ ίς Ῥτοβ]οπι. Ἔμο Ροτέ οοπ]ά πού οοπίίπιε {ο Ργοβρετ αηά αὐέταοῦ ὑγαάθ απ]θβθ 16. να οχίθηκἰν6ιυ πποδειπίἰαρά απά ἠο-θαπίρρθά. Εαβ]!γ οὈνΙοπβ!γ, ἴπο {απάς ἔογ ἀθεροπίπᾳ ἐ]ιο αΡΡΣΟΒΟΊΘΒ {ο ἐῑιθ Ροτί, . {ο Ἱπιρτονίπᾳ Όλο ἀοοὶς απά ψΨατε]ιοι8ο κοοοπιπιοβαῦίοη απ {ου οκζεπάίηρ τοβά απά τα {αοϊμδίος οοι]ά τοῦ ῥοβεῖῬὶγ Ῥο τοοοιρθά οτι {πε Ῥεϊναίο ἆοοκ οοπιραβ{θς {π πθίε πθη ἱπιρονογ]α]θά οοπά1δίοἩι. : ᾿ ΤΗΙ8 ννας α ἀθααά]οο]ς νλοῖι ομ]]οά ἔου βοπιθ βὐέοῦρ απά ηοτο βίτοκο. ΙΤ νας οπ]γ αἴτοτ αὶχ γεατς οἳ ἰπίθηβο ἀἰδοιββίοτ 8ηά οοπίτονεταγ-- ποια 1902 παπί 1906---ἰλαί αρτθεπιθηί 185 τουο]θά. -Α πουν Ροάγ, νηποιῦ ρτεοθάςηῖ {Ππ οἩΥ οουηίσγ, π8α Το ο ἔογπιθά οἳ οἰθοιθά απιά ποπἠπα {θά τοργοβοηζα νο. ΟΕ {πο Ιπτεγοςί», ἱπο]αάίπρ Ίαδοιιτ, οοποθιπθά ἵπ {ο χὶνου, αι Ρα ροἱγ βιιβοτίρεά {απᾶς 1 π/αΒ {ο ΡάΥ αἲὶ υπο ἆρο]κς {τοτη {Ποίν ρτ]ναϊίο οΨηΘῖς. ππά πιοᾷρτηίθο απἁ αἀπιληίαίος ἔποπι {π πο ριο]ίς ᾳοοά. Τὸ νβς {ο Ἰανο οηδίτοθ οἨθΒχβθ, {τοπ {πο οοπιπιθγοἰα] νἰονγροίηὺ, οἱ ἴπο πι]θρ ος πανἰρθβ]ε εἶνετ ἴοπι Τοεάάιπρίοι {ὁ ἴπο ου. Υεῦ, αἲ ἴ]ιο β81Ώο 6πιθ Ρεϊναῦε ΟΨΏΕΓΑΗΡ Οἱ Ψατνες, 411αΥΑ, Ιἱρ]λέθγαρος απά οὔλνου ΒθγνΊοθ να ἴο οοπΏίη1θ. Τῃο κοπαπιο Ῥἰιάεά ρα] απἀἁ Ργϊναῦο αοὐνίγ {η α ΟΥ ΜΠος ααριτο. ννοῖὶ ἔοτ ἴπε έατο ο{ Ἱοπάση. ΑΙ ἐλαῦ γαρ Τ]ιο ΤΊβΤηΘΑ, πύτίοβίθ «Ππανθ, ΤΕ 16 αἰν Ίο ονου ἆ πιαοἳ ΟΕ 4119 υνοσ]- Γοφιάτοά βος ΕἩο πού’ Ροάγ παρ ΠαΙωθ. πια οματαρἑοτ]φυίο Ἱπβρίταδίοη, Με. Ώανίὰ 1ὴογά ἄσοτρο, νο Ετοπίάοιιῶ οἳ ὑμρ. Ῥουτά οἳ Ίταάο, βαρρ]ίοά ἵ -ἵ ««Ῥγβοβίοα]1γ ἔ]ο γν]ιοίο οἳ δλιό -Αοἲ,” 19 'ραία, αροαίηᾳ οξ ἴμθ Ῥοτῦ οἳ Τιοηπάση. Αοῦ, 1908, τν πο Ῥατήαπηθηῦ οτθαῖθὰ ἴδο ηεν Ῥοάγ, ἑἰορηβίσίς Ίπ αἰνίπρ Έλλοπα ααἰλοτίϐγ ϱό 4ο ἐς απά αμθλοσίέγ {ο ἆο ὀ]αί,οο Ῥοτή οἱ Τοπάση μονη 19010 0ο.) Άπά Ρογί οἱ Σοπάοπν Αλογµ Όλο που ῥογουπίηᾳ Ὀοάγ Ώθοβίηο: Βήτισς ἔλοπ πιοτο ἴ1λαῃ οηἩς. {στδίσῃ. 88 Ῥόντονθά Ῥοῦμ με Ῥεποίρ]ος:οξ {99 οοπεΒΜαβίοη αηά ἔλο δξ]ό οξ “' ααιλομ ού. Ἠ]οσ]ά Ύίας Τ ος Ψ που {πο Ῥ.1Α. Ἠδά Όθευ {αποβίοπίηρ.. ξου Ῥατεῖγ Ώνο γεατ. ΜαΠΥ. ἱπηρτογοπισωῦ Ἠθά αἰσομάγ: Ῥθοῦ πιαᾶο απά Ῥσοβτθςς σοπΏπαρᾶ ὑμτουρμοιῦ ἨἈορήΠα6», 8η νζἩ τοπθννθά νἶσοιγ ψθη Ροµσθ ὅαπαο ἰπ 1918. -- Άπιοηρ πο οωέεύσαάἴηρ. ἀενε]ορπεπές΄ ΟΕ τδσθἠέ Υθ8Α΄ ἵ8 ἴπο Κίπρ ἄθοιρο Ύ Ὥροις, αἀ]οίπῖης απά Ἰηθοτοοήμοοῦθά η πο οἰάος Ὑοξοσία απιά Αἰδοιέ Ώου αἲ Ῥ]ροψα]]. Τοβθδίποί -- «316Υ {οτπι {1ο Ἰάταεκε θοῦαῖ]ν οποἱοβοᾶ . ἀοοῖα ἵπ. νο ποτά’ είν {χαᾶς 18 'οΗΙΘΒΥ - ἰπ-τορβοσα, ρτάξή ἀπά πιθωθ, Ὁπάοτ Ῥθ8σθ- Μπας ορηα{ίοΏβ’ {ιο βέουχς οἳ οῦασσο. 2ἶοπε ἆτθ γα]αρὰ «δῦ ονοί”- 456,000,000. Ῥαβεθηβος σαβῇο ἱ Ὦγ (πο τΙΘαΏΒ θλο Ρεἰαοῖρα] αοτλθσ. -- οξ ιο Ῥοτέ οξ Ἰιοπάσπ, Όλουρα Ἰ9τθβο]λθς ο, ξοἑδ] γλίοἩ. ἁπα]ά Ῥ6- οοηβἰᾶοσοά. Ἱπαρέθεείνό θΠΥπήνόσος «ΒἰΠό6 1990. Πεν «ἆθορ ππαῖου Ἰαηάίπᾳ αέασο απιά ἀπ οπ]ατρθᾶ ὀπέσπος ]οοῖς ἐο: Κῑνρ ἄθοτρε Ύ.ἀοοῖς οπάΡ]ο θτον Ίβερο Ππότὰ 6ο θυλυρεῖς. Βιοίς ᾿ «Ῥδαπρηροτς αἳ πο αὐἀδγκίάς. Ῥαι Ἱε 18 ἵη 1ο Παρᾶἴζημ οἳ ουοςγ οοπιορἰναΡἰο δμρᾶτογ-- {γοπι ἵνοιγ απᾶ οἈτροίᾳ {ο ὀμῆ]οά παθδῇ, απιά Επιώέ-- Ειδῦ {Ἠο. Ῥοχῦ -οἳ Ἰοπάσπ- ρεθβειές 16 -πιοβύ, ἠργοββίνδ.- βϊούατο.- Τη. {1ο ατοα οἳ Οτοαίος ]οπάςα. αἱοπ6. ἴνοσθ. Ἅτο: ουος 8: πχίοη Ῥεορίθ γξἩ, ἵω πουπια]΄ Ετηόδ, 96: ΠίρΗ 8Ώ Ἀνοτᾶμο .Βαπάβτά οἳ ἠνίηρ ας ο8Ώ. Ὀὸ ἀοππά 4 4 80Υ οΟπιραγαλ!ο πιβςβ οξ Ῥεορῖο, ἵη ἴμο ψοτῖᾶ, . Ῥεγοπά ΟΠίΑ, 1π. ιο 450Λ΄ο6 ἐῑγο Ἡοτηο Οοπώρᾶ ατθ. ο αλπάδαί 88. ΠΙΑΠΥ Ῥοορίε ᾽αμαίΐπ.. Έοτ ολοπι, 9ο, 1οπόος 18. ο Ρϊποῖρα] Ῥοτύ. οἳ ΘΩ69Υ. Γοτ “θνοτγ(Πίηᾳ πηροτῦοᾶ, απᾶ ο πηθήτα] Ῥοτύ οξ οχῖε {ον ἴἶνο στου απαπ ος ος βοοάς ϱρτο- ἀθσθά ἵπ 011. ἠποτοβαίηα]ν ἱπάυκλαἡλοᾶ εοβίοα οἱ βουζ]]-οαςύ Ἐπαρ]απᾶ. ΨΟ εαοᾶἈ ο ϱθαῇ: Ὡδέυτο] πιθτ]κού ὑολήπά Ἡ, εο ροσς 188. ἀεγεῖοροά απευχρβδβθά ὑταίῇο Παπάμης Ενο]λάος. Ἱπαρτογρα- πηρομαϊήοβ] οοΏπνθγοζ οαπι Ἠ[ί σοηρετοτοά {οοᾶς βτοπα 8 ϱάρς Ἀο]ὶά ἆἼτοος Ίππο αἁ]οίπίηρ. οοἷά ἴοσθς ος Πίο νο]ήρ]ρο ἔον ἐταηβροχύ {ο πιαχκοί. Ἐ]οναίοι» οὓπ απὶομά Εἰδίπ: οβρόοθ αἲ ἴπο ταῦο οἳ 1:500. {ος οτί Ἀοατ. Ἐνειγ οἷὰμς οἳ ΒΑτρο 1ι9β. {99 αρρεορταθο ἀοοὶς πηὮ αρθοία]ἰβοά Ἠαπά]ως' βόας απἀ Είοξαρο “ΓδοἱΗδίθΒ. ὀροσρ/οᾶ: μι Ἠθη Ψ/ο΄ χο, αητίους πρρας αἲ. Ὠιοίς ράσο, τ . ο Ετεὶ οἱ ος Ῥναμάν, - ΑΡίσοβ ος Ἄπλρος, Εοθά ος παρίου οαἳς,. Ἰηβ]αδα, Ἰοάής, «ἀβίτγ. ρζοάπος ψοο]ε, ἀκίπς, νήπο, Μπρος,” Ἱπορβ, ἴθα, πιαελδ]6, Ε]ιο]]ᾳ, ραες ἑἈτουα]ν Ἐιο Ῥουῦ μέλι βθουτν - απά αροθἀ. Νο Ῥοτέ Ἀρ8 ο Ῥαΐΐοι. τοοοτᾶ έοτ. αεί ἶναη Ἰοπάοη νουγ {9ν 608] 18 Ἡν ΘΟΟΛσΠΙΥ αξ. ὄματρος. ο! ονος 60 ποπ ἴοης οἱ εβἱρρίηρ.οῄθος απά Ίσλνο ἵω {ῃδιοσυσερ οἳ α ποττιαὶ γεᾶς, απ ἴε ψοσ]ά Ὦο ἀϊβίοα] το βπᾶ-ᾱ ἑτάσίίοα οἳ α ρ6ΏΏΥ απηα]] οποιρῖν 6ο Ιπά]οβίο Άονν Η61]ο ἔλιο Ῥοχέ οἴνβερος :8Ηεοῦ Πε Ρρτίοε οἳ οοᾷ, οἸοίμας ον θλοῖωοτ ο. Ἠηλῥικίο ΟΟΠΦΙΥΩΟΓ. ὂ : .Τλε ροτύ ἶ6 Ώου ο κοράσε ας οπμαμεᾶ Ἱ 1η γιο θμαῖ μάξ οἳ ο μμ βοὐθηρ ῬδοΚ {ο 168: ποσπηα] τοάπθ απᾶ, {πα Ῥτόβασίηρ Σό5 1ο” ΦῬθβάθηρος Απιά {τοία]η, ἱταπερογί Α5 οηί]αρίαςέ9 Ἀορθ, μα. Ἰωοπιᾶσια. υὶ θα ρτοσ]άς βογοάγοπιθ θιλά 968-ἀκοπήθ 4ρ8ὀθ ΑΠΠά ὑσαοβρχαθωῦ -- {αοιμθς νοῦ Μαμν οἱ πο Ἰατροοί αἰροσαξό πουν δι (6ζοπλισεῖ- ο ραβο: ο) μον ος ἀπάιικῖα] ἀενεϊορπιοήέ αἰιά ποὺ δα. 6]ι Ειουήᾷ, γή δ9 ανα]αδίο 1, 85 πιαηγ θληῖς, αἲ αἱτροτῦ θθΑέ-. Ῥοδοριαες ἀθείταλ]ο. Τῃοιιρλ α αἰθ 6ο 1μθ ψοςῦ οἱ ]ιοπᾶοῦ Άλς. Ῥδθι φοἱοσίθά {ος απ ἠπϊογπα{ἰομα] θσρουή ῥλιοῖς {5 ρ]ομίγ οἳ Ἰαά--- “θηὰ. νὐος----ἴι νο Ἰοῦγος τόβο δα. Όξ νο Τ]χηδρ Ώνεο αξλουρίὰα Τ ΑΕΡΤΕΜΡΕΕ. Ἴ04δ ΣΟΕΕΗ ΑΕΕ. ) -: Ἠτπάτοᾶς οἳ γοάηᾳ πιθπ ἨΏανθ οχργοβθθά [μαὶγ αρρτεοἰαδίοὮ οἳ {ο Ατοιηᾶ ρτοάαοθά Υ Οἱρασα πιαάο ὮΥ Ἡ9 απά πανε ἀερ]οτοά ἐλιοῖτ ἱπαδίΗέν {ο.βπιοκο Οἶριτρ Γεατίηᾳ που πιὶσμζ΄ ῶθ {ἴοο Αάοπρ {οτ ἶνοπι. Ἐπιοκίηρ Οἴρατα {β1τ1δέ α8 βἰτηρ]ο 88 βπιοκίπο (Ἀρατείέος οχοορύ πα ἵ6 τοπίτερ αἀαρύαδίοη 8 ΑΠΥ οὔποευ Ἱαλρίο, Τίς Μπίαίατο Οοπύποαδίοα ἵ Τοδάίοβ[οά. 6ο, ὔποςθ νυπάτοάς απά. 6ο. Ἴμοβο Ὀταπάς οἱ Ἠϊρμοδί ΩπαΙίγ οἴρατε αἀνοτιίεεά. ον ΗΟΥ Το ΦΜΟΚΕ 4 61448. ᾿Ἠοῖά α Οἴρας {π γους΄ παπά απά 566 πουν ἀἱρηίβεά γοι Ἰοοῖς, ποῃ ραῇ {8 ἵπ γοις τηοα{Ἡ απά αηὶρ νηζ] Υουτ {θεῦἩ ποῦ Ηρ8: 46 βπιοϊκο ἵ9 ἔἶις άγαννΏ Ἰπείάθ Ῥο]ῖηά πο {θοίμ απιά οπές νη! τήακθ {πο {θοη 1956᾽ ορβέεᾷ ἃπά Θ689Υ Το οἴθαηῃ. Οοπιρβτθ νο Οἱρ8τεῦζες, . Τη αρρ]γίηρ ο τηβίοΙι, 5οθ δναῦ ἴμο Οἶρατ Όάτης τουπά αἱνναγς ϱ Ῥαάϊγ Ἡδ Οἴσατ αἶνες ο Όαά Ώανοατ νη]οΏ 18 ἔἶνο, τεδα]ό οἱ Ὁ ραγθα] οοτηὈιβθίος Εος΄ Ψ]ή]ο οηθ αἶὰο 15 ποὐμα]]ν Ῥάτηίηρ ἴπθ «ολα. βἰάο 18 Ἠθθίοά: απάἁ τοββύθά. Τπο Ψο]αδίο Αἰκα]οίά «(Ἠιοοίίπθ) 1 Έλις. Γγαοῦίοϊαἰ]γ αοϊοά προῃ απά νήἩ ρε Υοα. Ὅο ἁπθοχίσαθοά απ ἀῑσσγ. , υδεσῦ], ΗΙΝΠΑΦ Το ΤΗΕ ΝΟΥΡΙ6ΟΒ. Α: Νονίος, 9Υ ἔπο ἸαΠοψίπρ Ἠϊπίς, οαἩΏ θ881Υ αἀαρῦ Ἰήταβε]έ (ο Οἷραν απιοΚίπα. Α ΒΙ0 ον απἰαξ]ν οά Ηρ]ιέ νους Οἱραξ. Βιβροπά αἱ Μεπία] απά. Ῥηγείοαὶ αρἰθαΒίοή΄ απά. ἄτανν γους Οἴραι βΙοΨ]γ. Α. {εν πηἰααέος Ἰμΐῦο Υοι ΗΙ ο Εοοῖῃςρ πιοπύβΙγ αοὔάνο απά ἸηβρίγβΙοΏβ|. ΑΦ.8οοΠ 38 Ψοι Ὀερίη 6ο {9οἱ ἀἰππγ, ῬινοῬ {]ιθ οἶσιτ ἵπ {1ο Αεὶν Τταγ απἀ Εηά βοτηδθίηρ {ο οαῦ ος βοπιεῦβίπᾳ ανθεῦ απά/οτ γοτθαΏίπς ὑο ἀτίπί---ποῦ Ῥθες ος ψ]ηθ οἳ αρἰτθ. Το ἀἴαζίπθκθ ἀἰραρρθατα ἸηβθβηζαπηθοπΒΙΥ απά γοι ο8η τερθαῦ ἐλο Ῥτοσθςς αραίη {{ γοι Ἰκαο: Ὦο πο Βπίο]ο σ]ή]ο υαἰκΐηρ τος Ψοτκίηρ. Άβίος ΨθεΚ οἳ Ίο οἳ οοηβίθΏύ ρταοῦίορ Υοι 08η ΑΠηΟΚθ γοις Οἴρας αἲ ΑΠΥ θἶπις, Ψουκίης ος ναϊκίηρ. Τε 18 απέλἰη]αδὶθ {ὁ Ῥε]ίονα ύαί Βοάα αῦοί οἰθαπ ο Ί1ηρβ. { { | ον « ΞΜΟΚΕ. Α σΙσΑΒ Ίάο Ἀπγοοίβ απά οὔδθτ τοτοβηίπρ ἀπίπικς, Βοάς Ἰλαῦος ΤΩΘΤΘΙΥ βοξίοπς απἁ πηθ]]οπβ ἴἶιο {τοπ ἐας ρτονεπέίπᾳ Ἠβγβηθαδ. :Ἔμο Μονίοο υπ] ρογίοοῦ, «ἴ θάν]βθά {ο Ῥ888 ἴπο ΒΠΙΟΚΘ βεπί]γ {Ἡτοιρὴ {πο πο8ο αξνος Πταυ Ραβαίηρ 8οπιο {λτοιρῃ] σἴιθ πιουἡ. Απχίοας Μονίοο ΙΙ μοῦ βιβ]οαίθά {ου σαβα μηρ8. , Μοβὲ ροορῖθ ἐίπ]ς Οἶρας 19 ὕοο Ὀἱρ ζος ὄΆθτη {ή 18 8 6886 οἳ ΤηζοτίοσίϐΥ Οοπιρ]οχ. Τηοθτο 18 ποθμίηρ πποτο ἀἰρημγίηρ απᾶ Ῥ]θαβυταδ]ο θλωω Οἶρατ {Ώ πο Τοβοσο Ψοτ]ά. ΤΗΕ ΑΡΥΑΝΤΑσΩΕΒΡ ΟΡ ΤοβΑβςζο. : Τὴο αἀναπίαρος ἀθιϊναῦίο ἔτοπι Τοβθορο (Οἴρας εαροοἰα!]γ) το ππαἨἠάπάίπθβα Ῥαῦ ἆπο 0ο ἱπαάραιαύθ βρ809 Πο ν Ῥο βδίά. . ῬΏουίοσα οπά Ολιοπιϊαύς οἱ τοριζο αὐέοςῦ ὕλαί- Τοῦα οσο Βπιοἰίπς 1β ἠτιβό 88 ροοᾶ {ος Μεηία] οπά Νεττο ΙαὈσίσαδίοη 35 8ΗΥ Ῥταίπ ἑοπίο-- Ἱπιαρίπο οῖ Ἱπζοτπιθά Ρρθτοπαἠθίθρ 88 Ῥτοπίάοπῖ Ἐοοβονα]ό απἁ Με, Οτο! αλά ἠλιίτ απιοἰίπᾳ Παρί. 18 απιοϊκοά Ῥοξοτο {οοὰ {9 86:78 38 8η βΏροϊίφοτ. ἩΤ βπιοκεά αἴέο ξοοά 16 οοτθοίβ ἴἶιο Άουν οἳ Βάνα. Τξ βπιοϊοά Ὀθίοτο Ὀτοα]κ{ξααύ {6 αοἴς 88 8 Ἰαχαίίνο. Απιοκίπρ Ῥτονοπίβ Ῥδά οάοις θπά αἱάς οοποθηῦσαβίοη. . ΤΗΣ ΥΑΡΌΕΡ ΟΡ 6Ι6ΑΝΒ. (0ρατα απ]]κο Οἱρβσοίθος 18 {γ6θ ἔγοπι β]] αἀτ]θεταύίηρ Οβεπιίσα] Ῥοΐπρ αὐαβοά απά υταρροά οχο]αβίνοϊν. νηθῃ Τοῦβοοο . 4Ίοηο. Έχοπα Οἶραι γοι ροῦ τεθὶ απἁ Ῥυτο Τοῦβοσο ΒΜΟΚΕ απὰ Βανοιγ. ἐν Της Βαγοις οτι Οἱρατουθός ἵς «οπΏτε]γ ατβοία], πητθα], Ἱπρυτο οΏά τηοβύ ἱποοπιραδίρ]ο νη(λ τοἙ] Τομβοσο ΒατουΓ. ΤΑΚΙΝΕ Ανα Αἱ 1ΏΠΘοΘΕΒΑΣΥ Ραταρμοτηα]ία, ῦο ἔποβο Έταπας οἳ Οἶσατς κάνοτώθεά ατο /αβῦ 88 ᾳοοά ἐπ απβΗΜΥ 88 Απ οὔμοτ Ὀτοηά ἵπ ο Φοτά. ΤΗΟΥ ατο Ῥτίοθά οοπβἰάθταΡ]γ Ῥθ]ουν ΌΠθίς υα]ιθ {ο βαἱν 6σθτΥ Ροοκεῦ. 3 Ἡ {θτθ ἵ απγ(λίηρ οἶβο γοα Παπῖ ῦο ΙΚΠΟΥ Ῥ]θβ86 υπο ιο 8. Ίθ 419 8ΙΨΔ78 αἲ γοιτ βοτνἰοῬ, (1119 8 απ. οπαεὲ οοΡὴ οἱ αὐνετίίθεπεοτά ου Τοἷα οἴρωνα-Εάῑίου)) Θοργιφ». ΜΜ43, [κ Ννωνρορον ΝΑ μα «8, δοη, ο ]αείογίεβ ατε 406, ὃωί που ωὲ Ίνπυο ΊιΟΥθ ΥΟΟΠΙ {ο τυεοοπιο ἆε]ραίεᾶ αγπιίεθ οἱ υἱοίογίοιθ αἰδίεδ”. ΡΟΗΤ ΟΕ ΙΟΝΡΟΝ ἰοομέἰπιιεά ᾖ[Τοπι ραθε 3232) οχἰείοπορ ἆτο Βγίηςσ Ῥομῦβ απά Ἡ ὑίΦ {Υρε οξ πιβοἈίπο ο0Η- ὤπιος {ο Ῥτονο 48 βιοοεβαζα] ἵπ ὅο βαύατθ 4 16 Ίας ἵη Όλο Ραβὲ, θη ἔ]ο Ίονθτ Ταίπος γηὶ Ὦο {1ο οὐνίοις οἈοίοθ {ος απ ατωρ]αρίοις αετοάτοτηο γή 10 πιἰπαύες {γαδίη (γανοί οἱ {ιο Ῥαβίηοβς Ἰθατυ οἳ 0ο ΟΥ οἳ Ιιοπάου. Α αἰθ αἲ ΟΗῇο, ον {1θ Κοπέ αἰάρ οἱ {λθ τίνος, Ίο αἰτεκάγ Όθοι θαττηατκθἆ ἔοτ ἰλίς Ρατροβο. 1 βεβ-οβιτίᾶσθ ΓΟΙΗΒΙΠΡ 88 ΠΟΥ Όλο Ῥαοἰς- Ῥοπο οἳ φοτ]ά ὑγάς---ᾱ ὑταάς ψλιίοῖι γη] ἴπογοβΑο ας {19 ν/οτ]ά πηΟνθΒ ΟΠ {ο Ῥθαζϱ απ ρτοβρογίϐγ-απάοτ ἴ]λο βΏίθ]ά οἳ 6πθ Ὀπίιοά Ναβοπθ- ου {1ο Ῥοτέ οἳ ]οπᾶοπ φί α611 ρε ἃ. Ῥράο ἀοκετίμεά 9 Ίοπρ απο. '' Εἶνα πιωτῦ ΟΕ εἰ) ο πα θὶ ην.” . «βη γοι δ8αύ. Ἱοποιγαν]α Ἠαο, Ατίλυν εοθαπί, Πίο Βἰαοὶ Ὀγαφοηο” ! : . “ΟΗΙΝΑ Ο6ΑΝ Αἱ5Ο Ηειρ ὑυ5’ (οοπἐιπιιεά Γγοπι Ὄεφε Ἴ) ονετ 8 ροτίοᾶ-οΕ, 8ΑΥ, 6η Υ68ΤΒ, ρασέ οἳ δἶνο Απηθτίσαι ἸηέθτοΒῦ ψοι]ά Ὦο ρατομαφθοά ὃν ἐπε ΟΠήπθεο υπ61] ου οοπέγοΏεα {1θ. Ῥτορογίερ. Τίς γνουὶά ονθτοοπιθ {16 {εαί {η αἲ-Ῥοτγορήπα οουηέγίθς οἱ ρα(δίπρ ἑλοπιβο]νος 1 616 Ἠαηάς οἱ θλεῖσ ογθά(θοτς, Ἐχροιίς πιαϊηὐαίη λαοί νο ππαςέ αἰπιορύ ἀἄουδίο ους ονἩη παζίοπα] {οσοι {ον 5111 αὐΗσαίοα ο οᾱς ΒαοΗ{68. θά Γ6- ποµτοθ». Οὐνίοιβἰγ πο ου ἆο ἐλαῦ Ετοπι 1ππος θχρΒΏΒίΟΠ οἱ ἐπαάθ ἆ]οπο: νο 5Ἱα]ὶ πηθοά {ο οχροτό οἳ α Ίαρο Βολίθ.: Α Ετοβῖ ρατί ο οἳσ Ῥγοβοπί ἰπάνβίχγ 19 ορηίτθά ἵη οαρίθα] βοοάς--- Ῥ]ωηΐ» Ῥγούποϊηᾳ ΡΙ8ΠΘΒ, Ἰοοοπιοίίνθς, τηθοἱήπός 6οοΙβ, ἀἱθβεί οηρίπε», τοβὰ οαιἱρπιθπ{. Ίο πια Επά α αιατ]κοί {ος 0μθβθ οαρίέα] ροοᾶς, απά {1ο Ίοπιθ πιαχκοῦ {9 {αῑτ]Ύ υνοὶ] εαὐιταίθᾶ. Μπο] γη] Όο βοἱὰ {ο τερἰαος ἀθίτογεά οᾳπἱρπιθηῦ ἵπ οοαηῦσίεβ ατοβάν ἱπάιβίτία]βθᾶ, Όυέ ενα γγῖ]] {αίκο πρ οπ]ν ρατὺ οἱ {1ο βἰαοῖς. Τηογοίοτο πο πηιβὲ οχροσί {ο οοὐηϊτίθι ΠΟΥ Ῥοος απά θασέτ {ος ἱπάναίτία]ἰδαθίοἩ. | Απ ομγίοιβ απεδοΏ {9 ὙΠοίμοτ Νο 81ο πιδξίηρ α παδίακο 8Υ Ὀπάίης ἱρ ὁ ηβίίοη πα ταν ενεπίιαν ἨΏθουπιοθ 8η πσκίτίαΙ τὶνο]. ΤἨο Πφίοτγ οἱ Οβπαᾶα τονθα]ς ιο {14ο οἱ (λαέ {Ἠθοςγ. Ας Οµπαᾶα ἰπάπεῖτία]ίσεᾶ, ος ἰγβάς. να Ἠθς πιοπηπίοά Ὦγ Ίθαρς απά Ῥουσᾶβ. Όιτ εχροτίβ {ο Οµπεάα π/οτο Φ46ὔ446000 απ 1916: ἵπ 1940 «61ου οἰπαρθά {ο ΦΤ442311506. ΎΤπο [Τηΐεοά Βί8ί6ς 5ο]1 αἰπιοβέ 36 1ωΠοἨ {ο {οηγοτ ἔπβη ἐνγοἷνο πι]]ίοα Οαπαάίαης 38 18 ἄρθ8 {ο α Ἠυπᾶτοά απά ἐποπίν πη]ίοα Ῥοορίο ἵπ ]μωδϊπ Απιοτίοα, Ιω αλοτ νέα Οµπ8ἆας θοοποππἱο ἀονε]ορπιθΏέ Ίλαβ οοἵης εθαῖετ Ῥτοάιοί- νΙϐγ, α, Ἠήρῖιου ἵποσιηθ Ιονεὶ απά Πϊρ]ετ Ῥυτοβββίπρ Ῥοπεγ. Τταάᾶο ἵ ποῦ αἶψανβ α ὕννο-ννΒΥ Ῥτοροβίθίοη : βοπιθάπαες 1, {8 {λΓθθ-ΨΑΥ. Όπο οπηποί ἑλήπ]ς 1η είπα οἳ Οήπα απᾶ {1ο Ὀπίιςα Βίαέος βἰπιρ]ν αιναρρίηρ οοπηοά(θήθβ---ἷὲ νη]] πιοῦ αἰναΥΏ ο Ῥοββίυἱο έο ᾳοῦ ΟἸήπεβε πιαίοτία]ς πι Ρεύανῃ {ΟΥ 1ο πια οἶθς πο Άανο ραβρ]σἆ. ῬΒιί ΟήΠ8 ος 5εἰ] θεχίί]ος {ο λΤαίαγα, θΏά Μαανε, ο8η βαβΡ]γ ταθθες {ο Ἡ8 απά 8ο οΏαίῃ Απιθτίοβα ἁο]]ατα κ ει γΥΠίοΏ {ο. ραγ Οµΐπα. Έος 6λλθβρο: ος Ὑνθ 08η βο]] {νο ΟΠίηθβο βοπιο οἳ οί οαρἰ{ο] θα αἱρπιθηῖ. 'ΤΕΙΡ πΙΘᾶΗς {π οΏοςξ, ὑλαί νε ροῖ ταθθος ἵπ εκομαηρε {ον Πιβο]ήηδεὔ. Το ἱπάυβίαρβθίοη οἳ Οἰήπα ἵ ποῦ Ολίπα ρτοῦ]οήι Βο]εἰγ {6 {98 ουσ ΟΥΗ. Έου νο βἶδο α1θ ᾳοΐηᾳ {ἔσ πανε {ο Ἠνο ἰπ ἃ Ροβύγατ ποτ]. (Βεργίπ{εὰ /γοηι΄ Οοἱ[έετο) Α 5ΟΙΕΝΤΙΣΙΤ σΟΕ»5 ΤΟ ΚύΣΣΙΑ (οοπήηιιεά /γοπι Άαθε ϐ) -- Φε φ : Ἠ1β]ι αὐ ἐ]λο πιοτπεπέ (1ρ {ο Ὄρη. Οτ΄ ἐψο]νε περ 85 ταοῖ)ή {ου ψ]ιαῦ γοι Όταν {π ἐλο ορεη πηαχ]κοῦς (ἔλετο ατθ 49 οἱ {ἶιοβο {η Μοβοον 8ος), ος ἵπ ένο οοπιπιοχοία] Ίλορα τατ ὮΥ 6 εἰαΐο. Τ1ε ορεή τιατ]κοῦς απά οοπιπηετοῖα{ βΠΟΡΒ αἱδο 5εἩ αἲ] Κπάς ος πηχθοηοά ροοᾶς, Ἐπό αραῖίη αἲ νου Πρι Ρρτΐοςα.' (Βοοκβ 8γθ ἐμο οπῖν οοπηχηοά1ξίθΒ γλίοἷι κοὶ] αἲ ρτίοθε τουρι]γ δᾳ αἱ να]οπὲ {ο μοβ ἵπ Οτοαί Ἑπέαίη). ' Ας ποτε οοπβαπηρ6ίοη ροοᾶε ατα Ρτοάπσθᾶ, ιο ρονετηπιοηέ {ς ρταάαα1γ Ἰοψοτίηρ {λαο Ῥτίορι η {πο οοπιπιθτοίθὶ Α]ιορ (016 Ἠθνο αἰτεκάν οοἵπο ἀοφῃ οοπβἰἀθταῬ]ν ἶποο Ἰ9δύ γσςπ), απά ἐπ ααἐοπιβοα]]γ. ὈτίηρΒ ἁοπη ἔλο ργίοθ» ἵπ ἔμο οραπ πιαγκοί. Τ]ο ΡρτίοῬ 8Υ5ί6τη 868ΤΙ8 , 9ο Ῥ6 ἀθβίρηθά {ο ομθοῖς Ἱπβαξίοη οἩ {]ιθ οπθ Παπά, απά οἩ {1ο ομος απά ρτενοηῖ Ποαβτάίης ου με ρτονίἩ οἳ απγήηρ κο 8 8ἴγοπρ τοηξ]εγ οἶαςς. Τλους ἵν πο Ῥγείθηςο οἱ ο πα Η{γ ἵπ πο Ῥργοβοηπί φεῖ-Πρ π Βιιρρία. ᾿Αξ ἐπ6 πιοπηεηέ, οἶδβ Ρενί]θμος (1 Τ πιαγ 1ιθε {λε νοτᾷ οἶαδα ἴπ α ν6υγ νηάε βοπ8ς) Άγ, 1 αἱλου]ά βαΥ, πιοτε πιατ΄κοᾷ Θναη ἵη ΕΒτγίναίη ος έλα Ὀπίίοά 9έ8ΐ68, ἐιοαρἩ ἐμο οἶθβεεο Ώτθ ἀἰβετεηί, Ὀδίπρ Ῥαβοὰ οἩ ές Πηροτίβηος οἱ 16 νου ἆοπε ος πο ροβίοπ ποιά. Τ]ής α ρεπεγαὶ Ἠ88 δρεοία] ταίοΏς, απά σδη Όταν κ α ερθοίαὶ ἀϊβοοιηέ ἵπ λε θἰθίς ΑΠΟΡΒ: ΔδΑίη, 8η ασβἀθπιἰοἵιθη ἵΒ οημ{1]εά ἴο πιοίς του Όλαη η. οτάίπατΥ Ργοίρββου οἵ οἶνί! ποτναπῖ : απά [αοίουν ΠιΔΠΒΡΟΤΕ απᾶά ταιῖοὮς οαὐοᾳογίε» οἳ ἱπάαςτία] νοτκοτε, ποίαδὶν Βαμαηονῖΐέο», Ἠθνο μροσίαξ ρηνίερο». Οπο” Εήπρ ας βέγιοκ αἱ οὔβογνοτ» ἁπγίηρ ὑπο να ---ᾱπιά Ῥδΐοτε { : ἔπο οβ]δ]ι παπά ἐς {ανοιιγθά ἐγεβίπιθηῦ οἱ Πο Βιιββίνη ομί]άτοα. [ οιοτίκΏ ες ΠΙοπιοτΥ οἳ Π8ΡΏΡΥ ΗΕ Μοεοον’ θους απᾶ οἰγί πιακ/πρ οτονής οἱ ἀαπάε]οη Ποΐνετρ, οἩ ἐπ ργ8βς Ῥοΐουν πο αγία ννα]] οὗ {1ο ἘγετηἨη. - . (Ποργίπ/ρα γουι Τε Αι” Κεριιβιε) αδίς απγ απεββοπε: Βµ6 1 ἴπθ βοπ]εσν, κο ἴπα 18 σου]ά ποῦ ἀπίρ ος ἐπεδάτρείρ. . οχγρκυςδ Κμσαον ν Ασσιδενται ΑΟΝΕΝΤώΕΕ -- κος Κεοπβνμεά /0Π Ῥαρε 11) Ξ τοἳ βνοῖ, 1 {6]έ 1 αδῑ]ὶ πιώαύ Όο πιβοπίηᾳ Ἰτόπι βλοοῖ. 1πήγ «8ο 1 να οαίζθ οθεθαϊῖη ἐἶναῦ τας ν(ο π/ου]ά βπα πα 50ΟΥ θνοη.. 3 αποχθ. ἀϊββουμ το. Ῥε]ίονο λατ Τ, Ραγμοπατίγ. ϱς. 1 βᾶ ἴοίά λος ἐ]λαῖ 1 ενου]ά Ὦο γγοτκίπᾳ ]8ὲ6 αὖ νθ οὔῇοθ. ἨΒιιέ εἴιο ἀἰάπε ᾿Ίαβῦ βοῦ πιο ἴο 0ρᾶ 6 ωισκΙχ αν. Ροβαίρῖο απά βοηὲ ἴμο ἀπίνοι ο. Ἠσχης. ... απ τι. Νοσέ πιοτπίηᾳ Σ ροῦ α Ἠξί Ἰωέο ουη, 1 ἀῑάπ ποπ ἴορο-- 8 Τ Ἰαὰ-ἴο 96ο αΏοιῇ ρουεΐπό ιο σας ἀτθαροᾶ οπέ, πιακε. - οἰθίπι οἳ ἴλιο {πβµταπορ αηά 8 δὐέθπιθηῦ (ο. 1ο ρό1ἱοο ανά ἴῑνο Ἠηχιάτοά απᾶά οπθ οἴλος Ἠλίηρα ἐμοῦ 09 Ὠθα {ὁ ἆο Ἀ1ῑος 6η Βοοϊάθη τν. . π νο δεν πμ ον : 6οἶπρ ἁονιη ναί ΗΝ] αραίη, Τ πια δαν ἐλαί 1 {οἳὲ ο Ὀἱύ Ώθγνουβ, θπά ήθη 6 τοβο]ιθά. ἴ]ιο Ρρίαρο οἱ εἶνς αοοϊάθηξ, νο 86 Ῥο]ίοσπιθη ὑδίπρ. πιθθβάτεπιεηϊς, Ὀσοακάονη 1οἱ5Υ βπά ο ἴοΨ τορθ οίὴρ αἰέαοΏοά ἴο ένο Ῥοος Ἠτοοἰς οἵ α ον ψίηα Ῥοϊου. Ίο οοπ]άπὁ 5οο 16 ϱ8 βγαῦ΄ας ἵέ Πβά, Ῥοσοίμό - οβπιουΒαρεά απιοΏρ ο Ἐπβῃ. Ποτό πῶς ἐς αξάδ] οχοῦμά πυβίο]ίπρ υὔλοσβ᾽ γνοξῖς απιᾶ-οξνοὮ βθεπασά {ο Ἠθτο 48 οση-αρί-- ΠΙΟΏ 8.9 Ἀον' 61θ ΑπαθδΙ΄ ηδά δύουτνθᾶ. . Τη6 παοδύ βοποια! ορίπίοι 88 ὑλαῦ 1 ηαὰ ταΏ Ἀοτοες πο οροι αὐποίο] απά νο”. ος. Ἀαά οπ]γ Ῥθοι εἰαρρεά ατοᾶιν ἐυηίηᾳ οτοτ ΒΥ Ηἰδίαρ ὅλο ῬαδΏ νἼοτο αθ πο ΙβΥ. Νόπο βθοπιοά αυέ6 σρείαίη 88 50 Ἠοῦν ΠΙΘΗΥ ογθ {η 4119:οµς Ἂὖ πο πὶθ Ὀὐ6 αἲἱ ὀρτοεὰ ἡῑιαί 1ο. οσοσυραπξε Ψετο νοτν Ίπιοκν {ο Άβα ῥοὲ ο υΙζἩ ποὐήπᾳ νοσαο ἔναη βονότο α]λοοῖς, απά πνηόδη βαν ο οτ απιᾶ σεέεγο 18 νΘβ, -- Τ ππιθὲ δαγαλιαῦ 1 δρτοοά πιοβῦ-ἀθβηίθοὶν. ΑΗ, ελα 15 ὀχοορί -- πο ᾱ αΏοτί αγατίιν πια: νήσλ. Ἰομρίαϊι πππδέοη οπορς απά 3η οἨνο οοἵηρ]εσθίοη Ἡ]ιο 8 β.το ὁμαί Τ Ἠρά Ώθαμ΄ Κἰῆσά, ΄ Ὑγαί. Ύγο ππαπεσεά 9ο. Βεδβίς ος ἵναν ἑΠτοηρ]ι {ο Ψεγο” 4Ἠ6ππσπ νότο γοράηᾳ. Του 1 οὖν ἐλπε 1ξ αβο πο Μουσία. ΄ Τὲ πάς αν δἱᾳ. ορυ]οπέ ἸοοΚήπρ. ος οπά ὑπ 6ο Όλο .. πνβ -α Ῥίαο αἴῑς Πρπάκοτολίος οουατίπρ απ΄ ππάωπήασθά. οὔρθ πλ μας κ ο ο ΤΗΕ ΤΟΝΕΗ -- ο /γοπ ραθε 19) αμ Ὥδαν αοά Ί Ἡοῦ πιποἩ Ἰοδάλιμ- ποῦν οπ. ἐἶοβό «οοπνθγοσα Ἠον πωποἩ Ἰοβάΐηᾳ Ῥείπρ ἐχάπαπηοά {ο ῑνδέ {ουουἳ Ἔ]ο τή Ἰχησό 118 {ρο8 ανά Που Ἡ1Ν 9798 Ψνθτο 8ο βὀτθ {λα Ί1θ Ὠπᾶ Τσ ]σοί λιχοαρ!ι. ἱ6 Ἀηρετβ.. Ἠϊρ ψίζε ψού]ά Ῥο. πατία | ἵπ ῶθά,.απά Κο απ Ατοπέ 1οοἱ, Ἡθ' γννς οἡβρίαρ 6ο α Ῥομῦ, νυθλοήμᾳ ο ἐοφου, -Απά 14 16 1αἱ]ο---ιαῦ σοσ]ὰ ο ἆο ΄ αΏσαῦ 9 1 Ἠπαξ ἵη Πε] σόπ]ά Ἡο ἆο οκοερὺ τν Το Επά «ΑΠ 9χομεε «Ἔου Ἠὰς λωτο -- Ῥαΐ Ὦο οου]ᾷ πού ρδ ΑἴΑΥ. Ἡο σομ]ά που Ίσανθ Εις Ρ]κος, Ἠο Κουν Πο ουπ]ά ομἱγ οἱὰ πιστα Ετπηϊψ 6ο ἴλιδ Ῥροβὲ, θα] Ἰής ΘΥ68 ἔο-φ6ο ἐλο αἐθοϊννοτῖς, Ῥταγίπᾳ 4ῑναῦ μο φέοστα ψου]ά ΊθαβοἩ 8ο ἐλλαί Ἠθ σνοιι]ά Κπσν οσο ιίηρ πας αἰἴ τἰαΏό. Έοτ Ίοιτα ζομι Απάνενς βέαγθά {1θπο, πια λος ανα Ὀθρᾶη Το 8πονν ἡπ 61θ αἰεὔ, ἐς πῖηά ἀτορροά απιά οἐδσίοῦ {ο «να τοαπά Τμ. Πρ]ιηίπρ γνος Που. 9ς {Γθάπθη, ΠΟΥ αε Ἡς Ἠαὰ Ὄθεπν, απά «νο ἐπιπάοτ ν/ας ἀβέαπο, ΄Ὑ/ομχί]Υ ἴπο τλαπ φἰταίαἸθοηρᾶ Ἰήπιφοίξ οπά παϊ]κοά ΕΗΙΒΥ Ανν ἔτοπι {Πο Ῥοβέ.- Ἡο οοι]ά βθθ ἴλιθ' ούγοί πουν {πω ἐῑλο ἄανι Ἠσίνὸ. 9 νεος ε! αἰαηάϊπρ. ἈΝοδήὴρ νά Εα]θᾶ. . Νου σης. αὐγῖέ- ρα {5αἱ1οα.- Μοί οπ6 θἱ6 Μούζ-α εἰπρὶο πηθιηῬότ, θχιά ἴέ νναῦ :θΗ{6 ουν. Ἡο Ίκρουγ, ἴἶιο ἑονγοτ '’88 949. ἩἨ]β οΥδς αππΠρ Α. ποή: Ραίπ. Β]ουν]γ ἴο να]κοά Ὀθοἷς το Πὶς Ψήίο απ ὅἶιο υ/ΒΤΤΗ ο Ἡς Ιοὺ Ἠίταβα]ς ἱπέο {ο Ἡουβο αμήθέ]γ. Ἠ[ς πιοΚἰπίόεα γνθς Ἱνανά νι νυβίετ. Τακίηα ἵὸ οϐ, ο έντονη {5 οσος ἃ με 18 Ρὰΐ-ναρ οαρείοςς. ΄ Ἠς ριέ ἵὸ γηθι 16 σοκ, Δἰνᾶ 4ο νγθί αἰον]ν τιρ ἐμο αέδίτα, ἱς θυἱ{ οπαίιρ ἐο ἠάχαν ο οτ τος, Τη 1ο Ῥόάγοσπα, Ἠἱ8 πῖ[ο βαὲ τρ ἡὰ. Όσα, θθατίπρ αὖ Ἠϊπι, Απάτονς 89 βιιάἀθπ]γ. οοποίοας οἱ ἔὮε αὐαῦό. Ἡο κὸς 1η, ππά Εαπαβ]θά ἰπ Εἱ9 ταίπά {ος Δοπιοϊλίηρ ὑσ βαν. ο ἐπίθᾶ ἵο οροή΄ ΜὶΦ 9Υ6» ν]άετ, Όμό ἴἶιου Ἠοτο ἴοο βοῖο. νο τςς «Τ ποπὲ ἔοτ α µαροτ ο βαίά.. ' Α πιοταίης Ῥδρος. Τὸ γν9 α Ίσηρ νΒγ, απά Ἱν νναβ γα Ιηρι ο -.Ἡο Ῥοραπ ἐο {κο οβ' Νΐς οοἶας΄οπὰ {ἱ9. :(Βορεύνιοά /νοπι Ολανδοι» «οιωπαὶ) ὄνασας ποτ .ν ο. Ὅο ὈβαΡΓΔΔΊΟΠ. ομπρ. το χη 31ο Ἰδδύ ππιρος οἳ ολο το ῬαῬμελοὰ ἀεδοτρίηρ ΄Ἠου) Α πάπιρος οἱ Ουρτίοῦ Ρτίβοπθτβ ο Απρῤμι ων ο -- α- Μπο Ἠλιο Μήκέοτγ οἳ ἔλιο Ογρτίοῦ ρτήβοτιουε οἳ γνας ἵ5 αντ]δέθν 990 ρθρο. νηήἩ οοπῦβίη.α. πΙγ]ά Ρἰσύατο οἳ ἠπῖρτοβί απά ΕἨτή]. Τῆστε Άτα, Ἰηάσρά, Ἰππυπθχαβ]ο θχαταρἰθ» οἳ Ὄτανουυ απά ἀπλενο, ἱαθοπαίδγ, οπᾶυτάπορ απιὰ Ἠορο ἀἱβρ]αγοά Ὦγ Όἶιοβο Ἴπηθη ]νο Γοαπά «Πδιαβε]νοα Ῥοϊήῆπαά γτο Ἱπ Ὦ (ΘΕΠΙΑΠ οοἩ-- τν σπσθᾶ «θβδαρθά Εἴοτη α. οοποθἠἑταΜίοπ οΏτηρ Δὲ Βαἱοηίκα Όοξοτο {πό όγος οἳ ὀλλείτ (8ΓΛΒΑ συθτάς ἑΠτουβὶ ϱ βοοτοῦ οαηπσ]. - ος Τα 4ῇ8 Ραπιθ πσή ου α Ῥοῦτο ν/ας ρα Ὀ]/α]ιθᾶ αιοψίπᾳ Όλο ῄταν ον τω “νο Ππιθπιετς οἱ ἐς Όγρτας Βδμίπιθαῦ, νο 5ιοουταροά δ ο Ρεἰναδίοη απά ΙατάςΒᾶρ. . μ6εο 6πνο ᾳζανες Ἠανο θΠοίς ουν μόσηρ]θ 11βίοςγ, Όυξ α.Πήβέουγ θα Εονοδ]ς Έχο βοτιαθ οἱ Ώοπουτ Ἱοτ ἀπαρλήηρ ου βοἰάϊσης.. 'Έπίά κέοΥΥ Ἰνας Όθοη παστάθοα γη τνατόαιχαιθες απ αἰποστίον Ὁγ Ῥηναίο Ομεα]οήηδος Γζουτὴο][ος, το οξ Ν]ροβία, πιο γν98 οαΆδατοά γήεἩ Ἠσάστάς οἳ οὐϊτός ΟΥβσίοῦν τωτς Έμακο Ἰν Α΄ οιβίί τς θετλδη ονίτ ἵπ {ης Ἐν ΒΗἰαθ]αιᾶ εουὰ επε Αβοις-ὃ ταῖες ἔγοπι ., νο οψη - Ίδτρο δει. ᾿Ἱωλάο ἁπτῖμα το. νοά η πππιαρίδαΡ]θ. οὐ Κφ]απιαία π]θή. 6έσοσο ὀοἱ]αῤροά. Ἀαΐπο αἶτο -ᾱ- Ν]οοαῖς,. ορποθηίκα ίσα “όἈπιρ 8 Ῥουι αν. 1 ψὰς Κῆόνπι ας Οίαίαρ. 11-16. Νεα ος ος οἷὰ οοπιοζοςς. οἱ ῬΟΝ5 νηίάι Ἰαὰ -- Όνο πας 1914-1918. ] ο πο Ό8εα . 1.18: Ε εἶετου Ἠαπάτοα ανα Ανοπύγ ΟΥρτείοῦ Ῥρτῖ- Άοπογς οἱ πας Ίος ἔδκου ῥορεΐλετ ὑι - {πουθαπάς οἳ «οἶποι Ῥθξἱοηβ]1ος. . ΤΠεγ οοἑάίοως . π]θιοιῦ κιν στ ὃν τν -ᾱαοα απά οἸοίλου θεά ῷ ψηζποιξ τοοεϊνίηρ ΏΘΝΒ Ὀρπυγβάσα. θοτρ]ίο. Ἐώτίοκοι οἱ Ὠλήκοιπο, . Γφτοπία Ῥίκιποῦ, α γουηρ πιαι θθοπό 84 ἀῑρά. Ἠ]δὶ Εήθηας. Γοασζα]γ ἴοοκ α΄ Ῥοάυ {ο «ια οἱ -οετηθίοτγ’ -οξ. ΕΟΝ’ ηθᾶς Έτ αηά 9ο- οτοβίθά αποίΏος΄ βΤΤθι βἰπηί]αχ 0ο {19 Ὄ{μ6ιΒ. | ο Ἡς τ νο νὶαῖε οἱ Ὃνς αοἰάΐθιβ {ο- ὑ]ιας οοπαθίρσΥ ὀδινθά στη ἁοαλ]ο ραΐη. -«16 ν/β ο οοπηθθεΥ ἵπ Ώαπιο οπἱγ., ἃ {θμ]εοιθά΄ Ἴφΐοσς οξ νναρίο. Ἰατιά, βυττουπάθά ὮΥ “Γδερόᾶ ήτο, κο. ιο ΘΑΊΑΡΕ οἱ ἴλοβο π]ιο ϱί1] Ηνοά α5 ἔἶνο Εείώηρπς ποιο αὐτοιά 4Λαί Όλο ἆθρά πιἰαχό θεοδρο Το ἴο]ὶ ἐθ πονίά ϱἳ οί οδρύθ8 Ἰηζαταίθ, ἀ.. | :Έλ αγ6Α 198 πθρ]θοῦθά απιά 6μο ὕτεος αίταπρο ἡῑνά Ἐοτποέίοπ, «ωβανο ἴλο ἱπιρτοβείοη. ποὺ οἳ πιουσπίηᾳ, Όνέ οἳ {ταρθᾶν απά Ίομον. Απά ἴλδ ατανος-- Ὀοῦι΄ οἳ οἱᾷ- ὦατ απά οἳ Ε]ιί. ποτο Γογβουΐοη, ὕοοι ι.πος ἀῑά Ῥονβρτρ 'Ἑεοσταῦο Ονοῖν. Ἰοηοπθβα. 1. (2ἱψήρης,, πποπσηϊηᾳ. αποΐβοτ πσοο]ιερυς, | ο Ταᾶ Ἐλίᾳ {1ο ρτανο ους ἆραά ἀθθοτνθά ἓ Τη τθρὶγ ουσ βο]άϊους αρα αὶ Ἐο αολίονθά Ἰ. Του Ἰιωά {ο ονογοστὰθ ὑτοπαοπάσας μου Μίος. Ἠγμα Θεσπια ψου]ά Ἰβύοη 6ο ῑνοίς ὅτι αυ δικη. Ἀφου]ά Πθρὶοεί Ἠῖο- ἀπῦγ ο ππακο ϱ ὑοπήθαίοπο Το Α ἀθλά εησπὶν ἓ : ΒΑ. βογήρμὲ Ἰδίος, ον νο θ61 οἳ Ῥωπαγιοῦς Τ]δοάοσο, Ότο ΟΥΡΒΙΟΙ ΝΝΑΝ ΟΝΑΝΕ5. Ἰαο]άϊοις Ἰπά Όθθα: ἵη ναίη. Οὗρτυς Ἐονίου ”'. απ ατ{]οἱθ νγθᾶ κ) ἨΒΘΗΕ. {ος οχρ]οϊνα]ου.: το ο ο ο ”.. ἔτοπι Ἠοπιθ ος 81ο οαξαίάο φπουά. | ορ Οπ΄ {1ο 61 Ὅσοιοῖνος, 1945, οἱσ΄ πιοή. 'ο8ῦ, οηο ος εἡοῖς ιο Ῥμψοήρνα δὲ (ο Ἱμήμμεο ἐο Ἠιοίς (ἀθά, Μου. Ι9ίά τομές οἨ Εῑιοίς βτΏνθν πιοπυπαθηύ ξος ἐλείτ οηη ἀθμά. Ῥαΐό Που οοι]ά ος ογεπίρος, οὰς φο]άϊοσα' ο ῬΑίηοἙ ψθς οοπιρίεία, 25 οἱ Καΐο Απιίβηᾶσς, ὁ ῬοΥ οἳ5θ. Απά. ὦ 5οοοπἁ ΟΥΡσὶοῦ πας πἀάάθά ο πο Ηταὺ ἵπ ἐιοῦ Πποτεὶρ]θ οθπιθίΏτγ. Ἴμθ αὐέοτιρθα ο Ῥα]έ ᾿αυ]έδδίο παοπιπαθαῦς {ος ιο Όννο΄ Οι ΡΟΠΕ Ὑετο ἀΐραρ- Ροὐπέθά Ῥοσβ66 'αξνος ΏθαΤΙΥ ὃ ποΏΦμΒ, οΏ {ιο δπᾶ Ἑουτυαατγ, 1942, {νου :πθοο {ακεη ο . Αποῦηος ΟΑΠΗΡ,. αὐοις οὁθ0 τηί]θᾳ ἔτοχα Βρακβ,ν ον) | Οπίψ 80 ΟΥρείἰοίβ πετο 16 αὐ ύϊπθ οἱἷά οβίηΡ, αἱί οχρετῦ ἐδολη]οίδηα. στο 'γαδ αη ορρὂτιπΙὔγ Όο Ε4ἱΗ1 ἐῑιοίς ἀθείτο. Βαΐἡ Πόν: 00: αὐλίετνο . 0μοίς “μιά Τ]λοσο 80 Ὀγρείοί ἐδο]ιηίοίαης νγοτο ἰαέθσ τοιπογοᾶ 6ο Ῥτιοἷς -απά ποτο αἱοοβίθά νατίθας 1005 ἁοοοσάϊίπᾳρ ὕο θίς ἀαᾶρ. Ἠπηδη 6λδυ οΛΠΩΘ {π οοπύαοῦ σσ] ἴμο ογπιαις ἴλευ τοβ]ρθά -λαξ ο Μασίς πποτο ΊΠ ΊΠοτθ θοιῦθ θἸοτίῶσο οἳ {οοάφίαβς λαη Ἰλόψ, ν]ιο ἵη 6ο πιθεηδίτωο θά Όθβαπ {ο τοοθῖνο ΡΔΓΟΘΙΒ Ετοία ἴἶο Ἡρά Οµ058.. Απ οχοσϊοπύ ορροτηϊϐ Ῥτοβοηθθά Βοιροςηί Νΐοος Εν- τακίάρε οἳ Καΐο Α- τηϊθηάος---πλο 6 ἃ οο0-νῖ]Ίθροτ οἳ ο βθοοπά νἰοῦίπι Ῥα- τ παν]οῦἰς Τ]θοάστοι--- οοπο]αάθα .. α βθοτοῦ αρτθοταθηῦ η] {ο Ἱ΄ ἄθεπιβηβδ. Ἠο απάος- ' {οοῖς, πι «αἁάλοα 0ο 5. ὀθεαίη αππουπέ ο . ΠΙΟΠΟΥ νηήοι ἨἈὸδ Ἱ: βρτοθά ο. ραΥ ἴλθπα, 0ο βὶνο (πθπι 8’ Ρ)ο- ΡοτΏβοἩι οἳ 19 {οοά απά οἱρατοῦίος απιά ου αρτθθά τω 6χοΠΒΏρο {ο πιακθ : ὕπο πασββῖο θοπηῦαίο- ηες Του 1ᾳθ' Ῥοἱοτοά ἀθλά. μέν ΄4ρτθθ. . παθηῦ ΄ πα ᾖτου]ν 3 2 ο αρτοθά {ο ὮΥ οὔμοες ᾿ΟΥΡΠΟίΑ ο αἶδο οοπθήραζθά.. 1η . Εοοᾶβαβς. Βογροαπό :Ἑγηα]αάθς Ἠθαβεά ιο. Η96. Το Ὀγρτίου Ῥείδοπογς οἱ ασ κἰτομὰγ τορβίγα(οἀ [οοὶ «οπιοῦίοπ θά οηῤληβίαβτα [ος Βεγροαπέ Γγταίάθ. Ἠο γα. τοβροηκὶὈἱό Εοτ ἔνθτη {π ἔλλε οοποθπ/γαὔίοπ οΆπΑρ απιά Κπάποβ» 8Πᾶ βοἰΓ-οαοσίβοο ὑοναβάς Ἠία οοπωτβάθ» ποπ {πο αΡβρίθοἰαΘίοἩ οἱ πο Ογρεῖοῦ βοἰάΐετο {οι ἨάπιβοίΕ. Ποτέ] αΏετφατάβ νο πιοπυπηθπίς, πηίαμθ {ω Πε οδπιεζοτΥ οἳ Βνακα, 'ειδι΄ ουοοξεά- ο ἐς ατανες οἱ ὕμο ὕνπνο Ογρτίοίς. Οµ5΄ Όογϐ οατγθά {οτι ἔλαπι, ἀθοοταζθά ὕμοπι γή ΠΟΝΘΓΒ, Ρνονἰάθά Ὦγ ἴλο (σηβης (Μο γεοθἰνθᾶ ἵπ οκολθηρθ ΡοοᾶδιβΒ απ - οἱρατείίθ. .. Εαοὶ 10 οἳ Βερύετηδεν. ἴλο ΟΥρτίοί ρείβοποσ οἳ γγατ ρβ]ά απά ριαγε ὮΥγ Ειοῖς- πἰάθρ.. .., ο Α νἰαϊθος 0ο τα] ὑο-άαγ οδηποῦ Ριέ Ἱοὶρ αἀπιίτο 6ο ντο ἀἰαιρὶο πποπαπωθηίς νο Γίβο απιίἁ πο. ἨἈαπάτοάς ο πομὶροθοᾶ ᾽ Ῥτανθ 88 ΑΠ ΄ ΟΧΑΠΙΡΙΟ οἱ {πο ου]έαγο οἳ ΄οας βοἰάίθβ. Τπο υἰβίέος ψΙ ποῦοο καοπιούπίης εἷκο. 19 {οπιῦφέοιο οἱ νο πωόπαπιεηθ. οἳ θοοταβίος Ἐγσία- Κἰάθα: {5 εΜρ]ί]γ ἀρπιωσρά. Απ΄ Αἰῆθά Ῥοπιῦ {ο πθβεὈγ Ἄλά βρηίότς Ἠἱ6 ο «ὔοπο.ι Το Ρίοβιτο οἳ ἐτασοᾶν απά ᾗ-Ὁ.ι 26 , ΥΥΑΙΚΙΝΕ6-ΡΤΙΟΚ ΙΟΚΕ {οοπζπιεά /οπι ραιο 16) Μα] ΕΙΠρ-ουίοἷκς οχ]αί ἵπ αἱπηοςέ οτιά]θβς Ρτοβασίοη ο{ β.γ]9 απ. βάογηπιεηί, επά αἱβρίαγ ππαο]ι γατίοίγ η αἱσο απ Αἰτοηρίὴ. Ἠτ]δη νους οίεβυ αβοά 1ω είν παπα ξαοίατθ α1θ οβ]ς, αθι, Ἠαζε], οἩθιτγ, οταΏ, Όθθσῖ, απά Ὀϊαοκίπονη. Έτοπι Μοτείρη 5οατοθα (πιαϊαἰγ Νοτόι Αἰτὶσα) Ίνα Πποτπια])γ ἱπαροτί παγτί]ο, 0ἵ8ηΡ6, Ἰεποῃ, ομνε, απά Ῥίπιθηΐαω Ὑνουᾶβ. ἸΜα]ασοῦ οὔπθ β]ο---ϊοἨ Ώανο αἱναΥς Όθεη 8ΠΙΟΠΡ {ῃθ Ἰηοβῦ οχροπιαίνε--- οοπηο Ποπ {1ο τα ίαη ρ8]η8 οἱ ἐλο Ἐλεί Τηάΐθς απά ΟογΊοι. Ίπ ααάΙδίοΏ το ἴἨα πηοτθ Ῥτοββίο αΠέγ ύγρες {οι οτάΙπατΥγ ὀοσ8βίοπα {Ππεγε ἆανο Ῥθεη βὔέοίκς νήθὴ ἀΐνοιςε αἀοτατασηίς απἆ εἰαροταίε ραάσεί αἴίαομποπίς ἔοτ αἲ] ποτίς οἱ ΡΙΤΡΟΒΘΒ. Αἶθο ΠΠ8ΠΨ οἱ πΠιΒΙα] αΏά 1Τοδίς οοηβίγποῦίοη νΥπάοἩ βχνίνθ τΠθτθ]γ 85 1ηξεγεείης ομγἱοβἰδίθΒ. Ῥοπιθ ντο πιαάο ος ρ]αβᾳ---Βο]ίά, νο] Ῥτουγ μη ου {αθπ]ας, {ο ος βηεά ν(Ώ οοἰουτεά γαίοτ: υλ]]δῦ οἴ]εις ν/ογθ᾽ {οτπιθᾶ οἳ {ἰοτίοίβε-βλμο]], νλαἱροηο Ὁί ΣΠΙΠΟΟΘΤΟΕ Ἠοτη. Ἠαδηά]ες οἳ να]ια)Ὀ]ο εἰίοκα Ὕογο {γεφαοπί]ψ οτηαπιθηϊθά νηθ]ι ροἱς, βί]νοτ, νου ος ]εναοῖς. ΟΜετδ, αρβίΏ, Ψετο Πέζεά νι βίαοΏτησΏίς {ον πο οαιτγίηρ οἳ Ἰοξίοια απά Ῥατοθίβ, 6νθοὮ Βαοἱ 0Π]πσς 5 τα]στς, ἴθίθβοσρθα, απ ἀτ]ηξίῃρ-οαρς {ου υ8ε νπεπ {πανοαβίπρ. Τπετο ποτο πνακίηρ-αδἰοίς τν 9ο8ῦ Παπά]θς Ανοτά βὐ]οκα, ὃς ναί] 5 σηῃ απηαᾶ τονοἶνετ 5ὐίσζα. Τω {ποί, ἔπο ροββΙο{Η6ἱ6ς οἱ οκ ππαπ{αοίατο 88 απ οπ]θύ {οΥ 16 ἱηνεηῖοτϐ Ιηβεπιέγ. ἄπο αἰπιοδς ἱποχμαιβερ]θ. ΜαΠΥ γεβτβ ασο α τοπατκαδ]ο ἵταπιρ βααηπίθγοά {βμτοαρ]ι ουσ απἱθί ν]αρο. Ἡε 88 ο ρἱαηῦ οΓα σπα, πάναηοεᾶ {Π ΥΘ8ΤΑ, ΨΤΗ α πηβ]θβίο Ῥεατά, απά ἃ {6 Ῥο]οησίαρς 5µ1ηρ ονοτ Π]ς 168: Αποι]άετ. Τπ 5 τὶρ]ιὸ Ἱαηᾶ Ἡο οαττίθᾶ ἔπο πιοβὲ πποηάστέα]. βέίοκ 1 Ίανο 6νεχἈθθη. ' ἨἩτρο {τι εἶπε, ἰό νας οἰαὈοταῦε]γ εατνθᾶ νΘλ Ποτα] απά απηίπια] ἀθβίσΏς, οαῦ Ιπέο ᾖο που νδ]ι οσἩ- βιπηχηθίο οκ]. Τ]ηαί νοἰέατν παπηρ πιπςὲ Ώανο Ώθθη αι εχρετί οταΓΘπηΔΏ, γης {ο ἀενοῖε πποπέης οἱ Ῥηθηί {οῖ] {ο {1ο η ΡΗΟΝΕ 345 9 ΚΕΙΝΙΝΑΤΟΑ ΕΙΕΟΤΗΙ ΡΙΕΠΙΡΕ» ᾱ- ΜΙΟΗΑΕΙΙΌΕ5 ι το. Ι ΑΌΒΑ ΞΤΗΕΕΤ, 29Λ, νΝισοοξδια ο... 9 ΡΟΗΡΙΝά ΑΝΡ ΚΟΛλΙΟ ᾿ΟΟΝΤΑΛΕΤΟΕΣ 5 ΚΟΝΕΟ 5ΤΕΕΙ ΟΕΕΙΟΕ ΕΟΒΝΙΤύΡΕ΄ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚύΡΕ Οἱ ΕΝΑΙΝΕΣ 9 ΟΗΕΥδΙΕΚ ΟΛΚ ΑΝΡ ΤΑυΟΚ 9 ΗΟύΦΕΗΟΙΡ ΕΙΕΟΤΕΙΟ ΑΡΡΙΙΑΝΟΕΣ ᾽ 9 ΡΙΝΑΜΟ ΑΝΙ ΜΟΤΟΒΣ . ΟΥΡΕΌΡ ΕΕΝΙΗΥ., ἐπομἰοπίηρ ΟΕ 8 1παγνο]]ουβ βΕῑοίς. Αὲ {ο βαπιθ {πιο Ίο ραβοά ΑΠΑΥ ποποβα]αηθ]γ αὖ ο προ Ρἱρε, θἶβο Ὀοσα 1] οατνεᾶ, . απῖέθ απουποεγηεά οὐ ἴ1ο βατ οτεβιθᾶ Ὦν Πή8 ραθείηρ. Το ρῄρτίτης εα{---ή σα Πάθη ήοἶπῦ πιά α βεοτοί ομτίτν--- ἴ8β οίζεη Όθει αδθοἆ {ος εαγτορθίουΒ ΡαΓΡΟΒΘΒ, βιιο] ας. ἔλμα βππιρρΗηρ οἱ Απια]] ο]θοίβ φ]ῖο] ἆθτο πού Ρο οιττἰεά ορθΏ]γ: 149 {6 τοροτύθᾶ ῑιαῦ Όπνο ΠΠΟΏΚΑ {ή {πο εἰχί]λ ορηαῖγ, Ἠβνίηρ ἀἰεοογοτεά πο ΠἱρΠ]Υ-ρτεὶκεᾶ Ο0ΠήΠεβθ πηεμοᾶς οἳ ρτοάιοίπς 8πά χηαπα{αοὐιτίηρ εἰῆς, ὈτουρΏῦ Ἠοπιθ {ο Τα] 8οτηο -ερςς . ο ἴἶιο αΠκννοτπα Πάθη {η 69 Ποϊ]ου οἱ Ρ8χηβοο ο8ηθς. . Τητ8 ψ 88 {με ας ἱπάνβίτυ Ἱπίτοάμοθά {ο {πθ Ῥοπιαπ ἙἘπαρίτο, Τ]ιο βαβτοη οτοοπς Ίγ8ς Ηκοπήθο απααρρ]εᾶ {το (4θοορ. ἵῃ ἀθβαπορῬ οἵ {19 Ίων) αηά ιο ἀεδίῃ Ῥρεπα]όγ, Ὀθίης οβχτίθᾷ {ο Ῥηρ]επα 1η 0116 Πο]]ου ομαπιρος ο α Ῥρή]ρηπα ς εἰ. Ῥ]απίρά 'βαβτοτ Ὑα]άοτ ” ἵῃ Ἐδβες, ἰ6 Ἰδβ Ώθουπιθ ἱπάμβίτία]]γ ια δ]ο 86 8 ἆγο απᾶ βανουτίηρ ἱηρτεαϊἰοπί, ΜαπΥ βἰπη]αν βἴοτ]θς ταὶσηί Ῥο ἐοἱά αΌουθ εὐίοίς αἆνοπίιχθβ. λα Πκίπρ-εθ]οκς ἆοπτ οπΒΙΙγ. Ίνοατ οαί ΓτδριεηῦΙγ΄ -- Ίοπρος ἔλαπ {μοίγ ὀππιοτβ,. ΤἩτοιρῃ πιβηγ Υθαᾶτα αἳ {αΗΠΓα] βογν]ορ ν/ς ΊθαγΏ {ο ἀεροπά προη {μδτη, πιά νο βοοοπιο αὐέαο]ιθά {ο ἶχθηι ἴπ α βθήςο ὑλπαῦ ηθυος αρριίος {ο ους απιβγθ[]8β οὐ «Φ1οΥ68. Τηο 1βνουπῖέο γα]ίηρ- βοἷς---Ψ]ιθ]νος 15 Ὦο Ῥ]αίπ οἳ οτπαζ9, οτί] Ἠ8]1{ 8. οΓΟΝΏ οἱ ἐνγοηῦΥ Ῥουηπάς--ἰ6 τορατὰρᾶ : 88 Ἀπ Ιπήπιαίθ Ῥοτδοηδ] Γηεπᾶ, ἴτοπο Ὑ]οτα {0 γγου]ά ρτίενο Ἡβ {ο Ρατ. , Ἡπ αἀάμλοη, βεηπηεη{α] ναµιο αἰζβοῖθν {ο ἵ6 οἩ θοοοιπῦ οἱ Εαπα]γ οὐ Ἠϊβροτίο εββοοϊβΜίοΏΒ, Ὥο ΠΙΘΓΟ ΠΙΟΠΘΥ οου]ά μικσρ ἵδ, , Το οἴ]ματ. Ῥεορ]ε ἰύ ΤηβΥ ο αἰτηρ]γ “απ οἷά αείοῖς ”” ὐο αβ Ἡ9 ποτέ} {8 Ῥογοπά βββεββγηθηξ, ὁ Τη ἴμθβε ἀασβ οἱ ν8ς απά ονοτοτογᾶθᾶ ἐταίπᾶ απά ῬαςθΒ ΠΙΘΏΥ: Ῥθορῖθ Ὥαγο Όθοσπα πιοτθ ροάθαίτίαη-αηπάθά ἐμαπι ΕοπθΓ]γ. Τότε ατο βἱρη» ἐπαύ ὁμο γνο]ςήπρ-ΒΕἱοἷς ηας ἄοκοσνοα]ψ τοὑατποά ἐο ἔπνοατ. Ἰμαῦ 18 Ἠορθ ἐ]λδῦ «ἐἹιοαβαπάς η] ἀἱβοσγοτ ἃ τοῦ] Ῥίεαδαγο, απιά ῬοτΏαρρ ε πουν Ἀοῦθυ, {η τονἰνίηρ .. ἐμί6 οχοσ]]εέ Ἠαδήτ οἱ οι. ποτλγ ΑΠοθΒ{ΟΙΑ. 3 Ρ. Ο. Β. 57 255 6 ΕΕΕΕΙΘΕΕΑΊΟΗΣ 9 ΡΟΜΡΙΝΑ 5ΕΊ5 9 ΙΝΣὐΚΑΝΕΕΣ ΕΝΟΙΝΕΕΗΙΜΟ᾽ ΡΕΡΑΒΤΜΕΝΤ. -- ΒΑβοίλυς ΒΑΝ κ. ΦΟΜΙΝΙΟΝ. οοι ονιαι- δε ΟΝΕΗΘΕΑΘ) Ὁ.ΤΝΙΟΟΣΙΑ, ΕΑΜΑΘυΣΤΑ ΑΝΟ ΙΜΑδ5Οι ' ου Ὅος ΌνΕΚ΄ 500 ΒΚΑΝΟΗΕΣ ΟΝΕΙΣΕΑΣ “ΗΕΑὈ ΟΕΕΙΟΕ: 66 Ι ΟΜΒΑΗΟ ΘΤΕΕΕΤ, :.ΟΝΡοΟΝ, Ε. ο. 3 { Ὁ- στ οΥρες ΑΕῖς α. 6βΑΕῖς 5ΗΟΡ. . Οη8βδᾶβροίοι 9ίΓ. Νο. 1 Ἰτ 9ΡΕΝΟ Υοὺκ ΗΟΙΙΡΑΥ ον Α΄. ΡΙΑΤΑΕΣ ... ΄ στο Ῥμοπο 665. στ απά Κεπεω Ηεαἰίι απ |] Νισοδ]α τος αν ο τος ος ποστ Μτδ. Λ. . ]οβηπίάεο Ριοριίείτε»ς. τς Τμε ΕΟΚΕΣΤ ΡΑΙΚ. Γ ΤΗΕ. ΒΕΑΙ΄ ΟΥρΔδ΄ ΝΟΚ. : τορ ομᾶς {ο ο Με | ΝΝΟΙΕΗΤ 0ΥΡΛύ5 ΝΛΝΟΙΟΛΛΕΤ ΒΕΝΙΝΕΙ Βολπεά Κεφαϊγοπιεπίς ο Β. οί οιΥ ἆαγ δο - δαρρίίες ἰο ἩΗ. Μ. ΤΗΕ ΟυὐΕΕΝ, | | ουξέν λα Ὅ.ρῃοπο, ΡΙΑΤΗΕΡ 7. Η. Ε. Η. ΤΗΕ ΡΕΙΝ(Ε55 ΚΟΥΛΙ. (ο ΑΙ 4 - -ὃ δὃ - ὃ ὃ ὃ ου. ΚΟΡΑΚ (απιεγας Αθ οη ᾖηθίγ ὙΝαγ | Απο 1090 Αιο οχρθοίθα σΠοήγ. ΑΝΕΡΙΣΟΙΑΝ α, ΤΙΒΙΑΝ ἰό «ἰθάια 5196ἱ | 'τηξ ΒΕςτ ΙΝκΚ. ΙΝ ΤΗΕ ΝΟΛΙΡ ᾽ Υου ΟΑΝΕΙΝΟΙΤΑΤΑΙΙ. ΒΟΟΚΡΕΙΙΕΙΣ ΑΝΟΌ.. 5ΤΑΤΙΟΝΕΕΣ Ἴ6οιΕ ΒΙΘΤΗΙΒύΤΟΒ ΙΝ «ΥΡΒυΦ Ῥ. 1. σδΙιΘςΑΡΟΡΟΙΡΕΟ «1ΕΡΡΑ 95τ. {ο | Νισοδια | | ιΕ [ια 5τ. |33΄ 1 Ρ, Ο. Βοχ 26ό Τ8ἱ. 962 | ο ον ΙΝΙΟΟΡΙΑ | .. 6 8 5ο το ς ο κ. Ὑ σ ως! ο. ος οχρβῦ»5 Εν ΗΑικυρέσσινο - νο τοι ΙΑΡΙΕΦ Α. ΙΝΑΝΙΜΙΗΙΡΕΦ -. ΡΕΑΜΑΝΕΝΤ Αν νσ Μις ΕΝ Ρις ΙΜΑςςΑσΕ ΗΑΙΕ - ΥΕΙΝΕ ΟΜΑΝΙΟΙΛΕ ΨΙΤΑ ςΚΒΕΑΝΜ.: Ἱογ Τιθαϊπιθη! οἱ οροΐθα Ἠαϊ:, ΤΗΕ. ΒΒΙΤΙΘΗ 5ΞΤΟΒΕ ΜΟὉὈΕΑΡΙΑΝ ΒΚΟς | ΙΥΌΒΑ 5τ. 102 ΄ ΝΙςΟΘΙΑ ον ΤΗΕ ΙΕΛΒΙΝΕ ΝΟΥΕΙΤ ΜῆΙΙΣ ἃ ΦΡ0ΗΤ5 5Η8Ρ ΓΒΕΦΤΗΝΝΕ ΝΙ | ΒΕΡΛΙΛΙΝ6 ΔΕ ΤΕΝΝΙ5 μύες. - ΜΙΔΕ ΦΕΙΕΟΤΙΔΝ ϐΕ ΕΝΕΙΙ9 ΑΝ ΕΛΕΝΟΗ 00 Κ5 «ΒΙΘΗ ΟΟΙΕΡΤΙΝ 0 | ΤτοΙΙΕΙ ΕΙ, (ΕΛΤΗΕΗ Πῆ[ῆς, ΒΛΜΕΣ ΛΝΙ ο 019 ο ΡΙ ΠΕ 98 |

Τίτλος Θέμα Σελίδα
CYPRIOT WAR GRAVES 25p
comic 23p
COMIC 23p
WE ENTER A NEW ERA - THE ATOMIC AGE 18-19p
ON THE FARM 16p
SECURITY OF TENURE 16p
GLASS AT SEA 12p
THE CHARM OF STAVROVOUNI 12p
BURN THE FORESTS? 10p
CHRISTINA ROSSETTI 6,17p
THE GREEK THEATRE IN CYPRUS 9p
CHINA CAN ALSO HELP US 7,24p
OURSELVES 5p