96 Μονν Ελα! /νο 56ςη ιο (βΙπΙκὴν. 4έ Ηιο }ρούΕ-νιαν΄ εαις, [πι αοἶης ο Ἴανα α ΝύςειΕιὈ ΡΡμοΡρυστ ’ ΜΟΒΒΙΦ-ΥΝΟΙΦΕΥ-ΜΕ-ΕΙΙΕΥ. ΜΟΒΕΙ5 ϱ0ΜΜΕΒΟΙΑΙ, ΤΕὕ0Κ5 ὄρτπν Λοπία Ο. Ώ. ΗΑΥ δ, ΘΟΝ5 Ρ.Ο. ΒΟΧ 26 Νίοθ]α. ας εσποα ιαμώσλωνο κ (Τωρα ὁ ς δλδ] “ΝιθορΟΡΑΝ” να α-- οἱορί α.ή, } τ΄ . : 1 ΓΥΑΗΕ. Ν ΙΟΞΟΦΙΑΝ. τς «ΡΟΛΝΕΚ΄ δ Υ/ΡΕΙΕΣΣ ΕΝΘΙΝΕΕΑς . 142 | οὖγᾷ δίγοοί ὨΝΙΟΟΡΙΑ- ογρβυθ᾽ ανν ΟΟΝΤΕΟΡΕ5 Τ0 ΕΝΟΑ ΒΑ Ρ8 6 ΒΕΒΒΝΙΟΡ ΟΕ σ Ῥααίο. Πρόοίγότα σσ ΟἰπεπιαίοργαρΗβ ῬΡιρΗο αἀάτθββ Τηβία]]αίοηβ Ῥ]εοίτο-Μοάϊοαὶ ΑρρΙ8πσθς - Ῥοἴτ]ρογαί]οΏ Ρ]απίβ. 6 4 Ῥιορμήραι΄ αἱ λΜθοιάπίοα] Τπβἱα]]βΜίοπβ Ε. ΗΑουιδοτιηιου 8 9Δ0ΝΡ Ι.ΤΟ. ΟΥΝΝΕΒΘ οΕ:- -.. 50ο πιει Οτγεία!] Ομοπια Νϊοοβία Ἶ Ίν τι Ην τν ος ο Κγτθηία΄ ΕΑΜΛΑΟΣΤΑ, ΙΛΕΝΛΟΑ, μμλασοι, ὰ Ῥλβηος Βοχ ο Μοτρποα 4μγάΤ86 ΑιΠπήθποι Ρια(πίοί», - / τι Βοββίάρ ν΄ Ἰθίῖα (ΧθΓοβ). ς µ . - -πλνσασαοντσκλσσέττω- στ ΤΗΕ σΚΕΑΤ μιοτῦ ΚκΕ5.᾽ ΑΕΕ ΜΑΡΕ ΟΝ κοθακ-ΕΙ.Μ΄ [| ΜΙΑΝ δΙΛΝ. ἁ ΠΗΡΙΛΝ 16. σύ, σαν -- λος 3.2 Τοΐθειας ΤΙ ΒΙ | Ἂμρινς! (ο Ν. ἐλκν- ΦΗ0Ρ. Οηάφασογου Θίγ. Νο, 1 φῬμοηθ 665 . ΝΙσοδιαΑ οοο νο Α. 5. «οβάλ, Ρνορη]ο[νος. σο ΤΗΕ. πεαι. ΟΥΡΗΗΒ.ΝΟΗΚ. ΑΕ} ΑΟΕΝΤ οἰρλήέ ἨλνραλΕΙς ΒΕΥΙΝΕΙ Ὁι ὃς δαρρίίος ιο π. Μ. ΤΗΕ ΘὔΕΕΝ, «ΩΌΕΕΝ ΜΥ, . -μΕ. Ε.Β, ΤΗΕ ΡΕΙΝΟΕΔ5. ΒΟΥΛΙ. ο οΥσΡΒῦΡ ΕΕΝΥΙΕΥΝΥ 5 [] Έξ Σ πα Ν. 5 | ΑΝΙΤΙΣ5 Ο0Ο. Ι το. ΕΟΤΑΒΙΙΞΗΕΌ 1826 ΕΧΡΟΒΤΕΗΣ - ΙΜΡΟΗΤΕΒΕΡ ” ΒΑΝΚΕΕΗΣ. | ΗΕΑΟ ΟΕΕΙσΟΕ ΙΙΜΑΦΘΟΙ -ΟΥΡΗΟ5. ο ΒΒΑΝΟΗΕ5 δ. ΞΘΤΟΒΕΣ | ΕΑΜΑΟΙ5ΤΑ ΑΝΩ ΝΙΟΩΡΘΙΑ. ΕΧΡΟΒΗΒΤΕΑΗς: οἱ Οα4τοῦ5, Βαἰδίης, Αἰπιοπάς 8. οἴπθυ Ογρτις Βγοάυοίς, ΙΜΡΟΒΤΕΒΦ: οἱ Εοηίίδθι5, Φυἱρηυν, Λοΐάς δι οἶπου Ομεπιίσαίς. «ΡΕΟΙΑΙ. ΠΕΡΑΒΤΜΕΝΤς ῇ | ΤΙΜΒΕΒ ἆ Βὺιὶ ΌΙΝᾶ ΝουπΜώς ο | ΜΑΟΗΙΝΕΒΥ Αι. ΚΙΝΟ5 ΟΕ ΙΝΘυύΠΑΝΟΕ ΜΑΤΕΒΙΑΙ. ΕΡΤ. ΒύΦΙνΕΞ5 τβΑΝΟΑΟΤΕΟ ΟΕΡΑΒΗΤΜΕΝΤ ἰαίϊσίπα ἰπ {ι | Θρθοἰαιἰδίπο ἵπ {θ Ὃ μολσσο]ν Ἱπιροί οἱ. ΝΝποἰθδαἰς ἱπιρογί απά Γε88ἱΘ οἱ ΑΙΙ. ΚΙΝΟΞς ΟΕ ΜΑςΠΗΙΝΕΕΥ ἱπείμάίπα: ΌΙΕΣΕΙ. ΕΝΟΙΝΕς ΕΟΚ ΡυΜΡΙΝΟ ΡυΚΡΟΣΕΣ, ΙΝΟυΣΤΕΙΑΙ. ρυβροςες, ΕΙΕΟΤΡΕΙς ΙΙΟΗΤΙΝΕ, ΕΙ5ΗΙΝΟ ΒΟΑΤ», ΕΙΗΙΝΩ ΝΕΤς, ΤΕΑΟΤΟΕΣ, ΑΟΡΙ6ΟυΙΤυΚΑΙ ΙΜΡΙΕ- ΜΕΝΤς ἃι ΟΕΝΕΕΑΙΙΥ ΕΝΕΒΥ ΚΙΝΡ οςΙΝΟυΣΙΡΙΑΙ., ΕΙΕΟΤΡΙΟΑΙ 4 ΑΟΚΙζυΙΤυΚΑΙ ΜΑςΗΙΝΕΚΥ ἃ ΑΙΙΙΕΟ ΙΝΕΣ. | Τε, Λάά. “ΡΙ,ΑΝΙΤΙΞ” ΙΙΜΑΡΡΘΟΙ. Αιι ΟὐΑιΙΤΙΕς ΟΕ ΤΙΜΒΕΝΚ, ΟΕΜΕΝΙ, 5ΙΕΕΙ. 1Οἱ5Τς, ΙΡΟΝ ΒΑΕ5, ΡΙΡΕ5, ΡΑΙΝῖ», Οἱ», «ΑΝΙΤΑΒΥ ΝΝΑΡΕΣ ΑΝΌ 6ΕΝΕΕΑΙΙΥ ΕΝΕΕΥ ΚΙΝΡ ΟΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙ «ΟΝΝΕΟΙΕΌ ΜΝΙΤΗ ΤΗΕ βυ!5!να, ΟΟΝΞΙΕυΟΤΙΩΝ ΑΝΌ ΑἱΙΙΕΟ ΤΚΑΡΕ». Ἑτπ-οσοορανστο Ἱττςτ-ι--ΞἜ----- πώαντο- μμ µω ο α-Ξς«--εξΞΕΕΕΞΞΞΞΕΞΞΞΕΕΕΕΞΞἉ9Ξ ς0ςΙΕΤά ἀΒΝΕΒΑΙΙΕ ΡΕ 5ὐΕΥΕΙΠΙΓΑΝΟΕ δ.Α., (4ΕΝΕΕΛΙ. «ΙΙΡΕΒΙΝΤΕΝΡΕΝΟΕ ΟΜΡΑΝΥ 1109.) -- ΘΑΡΙΣΑΕ,Ε 1ο.υοο.οοο.-- ΝΕΡΑ ΕΕΛΝΕΟΦ σος ΕΥ -ϱλες- Ό)ι -- | αΕΝΕΝΑ 5ΝΜΙΤΖΕΚΙ.ΑΝΡ ΤΗΕ ΒΙ60Ε55 ϱΟΝΕΕΗΝ 0Ε 115 ΚΙΝΟ ΊΜΙΤΗ ΒΕΛΝΟΗΕΣ ΑΝΡ ΑΕΕΝΤ5 ΑΗ, οἵ ΕΕ ΤΗΕ ἨΟΠΙΡ. ΘΙΡΕΒΗΙΝΤΕΝΟΕΝΟΕ ΟΕ ΜΕΙΘΗΤ ΑΝΟ ΟὐΑΙΙΤΥ 0ς Αι. ΚΙΝΟ5 ΟΕ ΜΕΒΟΗΑΝΟΙΡΕ. ΙΝΦΙ5τ ον Υουβ ΦυύΡΡΙΙΕΗΞ5 ΤΟ ΡΒΟΝΙΡΕ Υου ΥΜΙΤΗ ΟΕΒΗΤΙΕΙΟΑΤΕΞ ΟΕ ΤΗΕ «Φοοϊόϊό θόπόγαιο 4θ ΞυΒΝΕΙΙΙΑΝΟΕ 95.Α. {ου 8νθῦΥ 5Πρπιθηί ἴο γου, ΑΝΌ ΡΒΟΝΙΟΕ Υουβ ΟΝΝ ΟυὐΦΤΟΜΕΗΣ5 ΜΙΤΗ 5ΙΙΟΗ ΟΕΒΗΤΙΕΙΟΑΤΕΡ {ον 4ἱἱ γουγ θἩίρπιεηίς ο {ηθπι. Οὐβ «ΕΡΝΙΟΕΣ ΜΕΑΝ Α 5ΑΕΕΟυΑΡΌ ΟΕ ΑΙΙ Υουκ ΕΧΡΟΕΤ ΑΝΟ ΙΜΡΟΕΙ ΒύΣΙΝΕ»». Εο Δπγ {ωγίπεν ἱπίογπιίίοη ρἱθᾷ5θ αρρὶΥ ἴοι Ν Ρ. ΙΑΝΙΤΙ5 Οο. ΙΤΟ., Ρ.Ο. Β. 203. ΙΙΜΑΡΣΟΙ. 6ΕΝΕΒΡΑΙ, ΑΟΕΝΤ5 ΕΟΕ ΟΡΚΟΣ ΤΕΙΕΦΒ. ΑὈΡ. ΡΙ.ΑΝΙΤΙ5”’ ΙΙΜΑΘΘΟΙ.. | ἵν εσας τς σετ εετεκτεεεεκοσετεεεεεθξεκκεεεκςςεεεςςΕςπεΕξΕΕε ΕΕ ἘΕΕΕΕΕΕΙς αγκῃ, ἀφά6΄ 8 μμ” 1015 ΙΟ0»Ι σεν ΜΗΗΗΗΕΗΜΕΗΗ ΗΕ ΗΕ ΒΗΗΗΕΕΕΗΜΗΣΗΗΗΜΗΕΗΗ ΤΗΕ ΗΗΕΕΗΗΗ ΕΙ ΗΗΗΗ πο μη π 11) Ἡμμι ΕΕ ΗΕΗΕΣΗ ΗΕ ΗΕ ΗΕ ΗΕΕΗ ΜΕΣΗ ΗΕ ΗΝ ΟεηίταΙι ΟΗῇεθ: ΙΙΜΑΣΣΟΙ, ΟΥΡΚύ5 ΤΕΙ, Νο. 268. -- Ρ.οΟ. Β. 100. ΤΕΙ, ΑΡΡΚΕςς “ΙΟὐΙΤΟΟΚ” ΙΙΜΑΡΡΟΙ, Βγαηεῄος ἱη Νἰεοσία, Εαπιαοιςῖα. [.αγπαςα, απαά | βορνοςθεη]ανες αἱ ΡαρΙµο απά Κγνεπία. ΤΗ6 Ιομπάαίίοπ οἳ {1ε 1 Οῦ15 ΤΟῦΡΙΣΤ ΑΟΕΝΟΥ ΟΠ ΠιΟάΘ{Η πες Η]εά α σαρ,-ΤεΙί ποί οΠΙγ ΡΥ ΟΥρπΠοί {τανείιει Όαΐ ὮΥ Ιογείρη γἱΦΙίοΙ5 {ο {πε Ιδίαπά. Τπε οὐί[θοί οἳ {πε ΙΓ ΟὐΙ5 ΤΟῦΡΙΣΤ ΑάΕΝΟΥ ἰ5 {ο 56Γνε Οὔρηοίς (τανείπς εἰίετ Ίο οοπιπηεΓεῖαἰ ρΙΓροςες Οἱ ἃ5 ειπἰρταπίς απά (ουγῖςί5, {ο Πείρ ἰοτείρπεις νἰσίϊπρ ΟΥρίµς Τοἵ ἰπιί]αΓ τεβδοῃς ΟΙ ιο Ἱπίεπά {ο βρεπά «Ο0ΙΠ6 {πιθ αἱ ἴπε ΒΗΠΊΠΙΕΓ τεδοΓί5 ἰπ {1ο [δίαπά. Οι ΄Αβεπογ µπάρτίαΚος {πε ἱδδμίπρ οἳ ρ8δδροίί5 απά νίδας, ἴπε ἠμτηϊςμίπρ οἳ Πθοθδδα!Υ 5θοµΠηεες, ροιί Ἰαοίες, επιθα(Καοη απά ἀἰδειπραικαίίοπ, ἰΠδρεείοπ οἳ {τανεί ἀοομπιεπίς Υ Ιοεαί Ροΐίσε Αιί- Ποπῇες, ἱταπδροτί ὉΥ 9εᾶ, αἰτ αΠά ΌΥ πποίοί ϱἃί5, ἴπε ὈοοΚκίπρ οἳ Τοοπις αἱ ἴια Όεςί Ποϊείς ἴοι νἰδίίοι5 απά {πε οΓραπἰδίπρ οἳ εχοιΓδίοηΠ5 ἰῃ {πα [δίαπά οἱ αὐτοᾶά. -Τμε ΓΟῦΙ5 ΤΟΒΙΞΤ ΑΕΝΩΥ {5 α οιραπίσεά επἰετρήςο νι οοπιρἰείε ΡεΙΦΟΠΠΕΙ, ἂπά οοορεταίεά γή γεςοβηίδεά απά {πίεγπβΠοπα!!γ Κπονπ {ουτίδί απά εΠἱρρίπρ οοπιραπίες αΌτοδά. Εοί γοις οοπι[οΠ 5αΚε |. που τοῦβΙδτ ΑΟΕΝΟΥ” ασ σααασαασαασααααααωασακκααδ ''. ο... ] ΜΜ ΜΗΜΜΗΜΜΗΗΗΜΜΝΗΜΗΗΗΗΙΝΜΗΝΗΗΗΝΟΗΗΗΗΗΗΗΗΜΕΙΜΗΗΝΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΗΜΗΝΝΝΗΗΗΗΗΜΙΗΜΗΝΗΗΗΜΜΝΗΜΜΗΗΜΗΗΜΗΗΝΝΜΜΗΗΜΜΜΝΗΗΗΗΜΗΜΜΜΗΜΗΜΜΗΗ 4 «ΟΥΡΒΌΡ ΕΕΥΤΕΝΓ. ΟΟΝΤΕΝΤ5 Ι ΡΟΒΤΒΑΙΤ ΟΕ Π.Ε Η. ΤΗΕ ΤΕΕΝΟΗΗΣ ΕΙΙΖΑΡΕΤΗ. . -- . «- , , ὁ ... ὔ ΑΝΤΗΟΝΣ ΤΕΟΙΙΟΡΗ . . . ἕ Ἑν Ἡ. ΟΙΡΕΕΙΕΙΡ Ῥοχ . , .. 0 ΏΑΘΤΕΕ ΙΝ ΤΗΕ ΥΠΙΑΕΡ. : α . .... : Ἑν Ο,. Απνπιαπου ΄ . ον νο πἹ ἘΏΙΟΠΗΑΒΡ 6ΟΕύΕ ΡΕ Ι10Ον . ν ' ος ον . ἃ Ἑν Ν. ἘβλνιριοτΙ5 «. ' . - 8 ΜΟΡΕΒΝ ΟΤΡΒΙΟΤ ΙΙΤΕΒΑΤΟΒΕ. . ὥ : : . Ἐν Ο. Ῥπουβεις . . ᾿ , . 9 ΑΝΟΤΕΝΙ ΜΙΝΙΝα 1ν ΟΥΡΒΟΡ . . . . . Ἑντ Π. ΝΕΤΗΑΝΑΥ , ’ . 10 ΠΕΠ ΤΕΙ1Ι-ΤΑΤΕ ἨΒΑΕΒΤ Ἐν Ἐραδβινιτιαν Ῥο8 . ᾿ . ο 11 ΗΕ ΒΒΙΤΙΡΗ ΟΟΝΡΘΌΤΙΑΤΕ ΑΤ ΥΕΕΟΕΚΙΡΟς το. 1864) Ἑν 1, Ῥητπάρροῦ : ... ο 19 ΟΝ ΕΑΒΜ ΡΙΑΝΝΙΝα ΣΟΕΒ ΕΡΟΡΗΕ : ΑΝΟΌ ΒΑΜΡΡΙΕ , ͵ . . , . , ο 1ὸ πΙΝΡΒΕΒΕΑΚΡ 5 : « Ἑν ΟΗΒΑΔΡΜΑΝ, Β.Α. «. . : νο 14 ΒΟΕΝΗΡ ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΥΤΗΙΛΟΒ., , ᾿ . 5 ς ͵ Ἑν 6, ἸΑΜβουβεοβ . . . νο 16 ΑΝΒΕΌΒΙΝ ΒΕΥΑΝ . ..Ἱ- . -..- . Ἑν Η. Ν. ΒΒβαπιβεοβΡρ. , . ω 16 ΟΒΟΥΝΡΙΝα ΗΙΡΤΟΒΥ ΤΡ ΡΑαΒ5 : τ 9 , . . Ἑν ὔΑΜΕΘ ΤΑΝΞΡΑΙΕ Ἡου5δον . ον 1π ΤΗΕ ΤΑΤΕ ΟΑΝΟΝ 5.Ὀ. ΝΕΝΗΑΜ . Ἑν Ἡ. Α. Όπιρυαν «. . ' ο 18 ΠΗΠ ΤΕΤΗΕΕΒΕΌ αΟΑΤ ΤΙΝ ΤΗΕ Ῥοονούν ἐ ος οσραῦς : Ἐν οημν Ν. ΥΕΙΟΝΙΡΕ5 . . 19 ΝΕ ΙΝ ΡΙΟΤΌΒΒΡ. : , . ͵ : ε ͵ . .. 20 ΈΕΗΙΝΟ ΤΗΕ ΘΠΙΥΕΕ ΒΟΒΒΕΝ ο ε , , , µυτ: Ἑν Βοσπε Μαννεα, . . . . 2ἱ ΜΑΙΝΙΥ ΕΟΒ ΠΟΜΕΝ . . . ͵ ν . ͵ το 5 μ , . ͵ ο τον 26 Οοπίσἰ ρα ίοπΒ βλλοι]ᾶ Ὦθ βθπῦ {ο ο Ἐάδοι, Ὦ. Ο. Βος 419, Νἱοοδία, ΟΥΡΣΗ. Αάτοτείηρ ταῦος ση] ο ρἶνοη οἩἳ αρριἰοα[ίοῃ. ΠἩΠΒ ΟΟΡΥΕΒΙΟΗΤ ΟΕ ΑΙ ΟΒΙΑΙΝΑΙ ΜΑΤΤΕΕ ΤΝ πΗΒ ΟΥΡΕῦὉΡ ΕΕΝΥΙΡΗ 18 ΕΕΡΕΕΝΕΡ. ο” | ΑΡΗΗΙ, 1946 ΡΠΙΟΕ-θΧ ΡΙΑςτα ες . ΟΤΤΟΜΔΑΝ Όδ ναί (Ιποογρογαίθὰ ἱπ Τωγκον γι Ιπιϊίθαά | ΙαοἱΠ(γ) ΕΟΙυΝΡΘΡΕΟ 1868 ΟαµρίΐαΙ: 310,000.00Ο -- ρᾶἰά ωρ: 45,000,0Ο0ΟΟ -- Βθθεινε «1,250000 ΒΑΝΚΕΗΣ Ἰ0 ΤΗΕ ΟΥΕΕΝΜΕΝΊ ϱς ορκύς ΒΕΑΝΟΗΕΦ ΟΡ ΛΟΕΝΤ ΙΝ ΑΠ, ΡΛΕΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΑ ΕΤ ΙΝ ΎΥΡΡΕυ 58 ΝΙΟΟΘΙΑ, ΕΑΜΑΑυΦΘΤΑ, Ι ΑΗΝΑΟΑ, ΙΙΜΑΘΡΟΙ, ΡΑΡΗΟΡ, ΚΥΒΕΝΙΑ, 8πα (η 5υΠηπιθη) ΤΗΟΟΡΟΣ. | ΤΗθ ΒδηΚκ οοπαάυοίΐδ 6νΘΓΥ Απά οἱ Βαηκίπο ρυδίπθος 8πά θχίθηάς 9ρθοἰαἰ {οἱμήθς {ο πιθγομᾶπίς απά {ραάθης. ΙΟΝΟΟΝ ΟΕΕΙΟΕ 26 Τητορπιογίοπ Φἱρθοί, Ε. Ο. 2 ΙΞΤΑΝΒυυΙ. ει, ΜΑΝΟΗΕΦΤΕΕΗΑ Εαἰαία, Ὑθπὶ-σαπιί, Βογορίι. Β56-60 Όγοδ «Φίπθοί, 'νοι 3, ΝύΜΗΕΙ 7 Τε Ονρπι» Βεοίεω ΑΡΗ, εθ{α : Ῥ., Ο. Βοχ 4/9, Νἰωεία, (ψρτα., ἰρίνοιοι θογοἱγ ΥΝήοἱηρ], Α ΝΗΕΥ Ῥοτταίς οἵ Ἠοτ Βογαὶ Ἠϊρίπθβ, ἐτατείίοά {ο Ῥο]ίωσύ 6ο |βαπολ Ἀτίέμίπ)ς Ἰωτροσί ὅλνο Ῥτίποςβα Ελίσα δεί Ὕο π]] οεἰερταῦο ετ Αἰτοταξι Οατίοτ Ἡ.Μ.Β. Ἐαρίε. Πο ογαΐδος η ἐπνοηθϊοε ΕἰτλάαΥ οη ο 2150 Ἀρτίῃ, νη]οᾶ εἶο {τανθ]εά να εβοοτεά ὮΥ {πο ο Τηο Ῥπποθε Ἡας τθοεαΏ]ν Όθοα πιθκίῃπρ Ἅἀθείτογετη απά Γοτ {3169 Βταῦ πιο ομττεά Ἠος Τηοτθ ΄ 8ρρθασ8ηοθΕ ἵπ ραῦ]ο, Ἐθοθη πο ἈἘογα]’ Ηἰραπεθρ ρότβοπαί εἰαπάατά, Λη 1η 61086 θαΙΥ 4878 νἨθη τηοβθ οἱ ὔπθ πας ΠΘΥΤΘ γνδθ Ῥαά πον/α 1 οἴνοη {οππά πιγβαὶέ ὑασηίης 0ο 01ο Ώονοίβ οἱ Απϊοπυ Ττο]]ορο {ος τοἰαχαθίοη απά το]θξ. Έοτ ΠιᾶΠΥ ΥΘ8Ι8 01ου μαά Όθοη απποΏς ΤΗΥ ρτθβῦοοῦ 19Υ5, Ὀαῦ πο’ ΠΥ Ῥ]εβεασο 88 Ἠοϊριίοποά ΒΥ ὅλς οοπίταςῦ Ῥούπ/ορη ἴἶιθ βἔουπιΥ πῃθς πο 1ο ἵη θπά ο απἱθῦ βο[ϊά ποοαπίόΥ οἳ Ττο]ορο’8 ούΏ τηϊά- Ψἱοῦοσίθη ψοσ]α, Νου ἠπδὺ ν]αῦ ἵς {6 θλαὺ πιθκος Ττο]]ορο βαοἩ αὐθγαοῦίνε τοαάίηρ ἐοάαγ ἓ Ἐϊταυ απά Εοτοπιοδῦ 1 ὠπὶς 16 19 1ο απιβσίηᾳ αἰκ] «πῖθῖι ν]ιίοῖι Ἡθ ναβ θὈἱθ ὑο Ὀἱοηά Ώλοβο Όντο θρραξοηῦ ΟΡΡΟ: αἱέθβ, οβοβΡρίδαι απά τοβἰίβα. Ἠίς Ώονο]ς αἲθ τοπιασ]καὈ]ο {ο Αὔβοποο οἳ ραίπ απά αηΏθασκ)]ο ὑταρθάγ. Ἠο ποτοτ ροποίταίοά {ο ἐς απίνοτθα ειβοτίηρῃ οἱ Ἡαπινηίϐγ.Το αἲ] ἠπέθηῦα ιο ύασηθά ο Ὀ]πά 679 6ο ἴλθ ρτοΏῦ βοοῖαὶ Ῥγοῦ]θτηβ οἳ Ἠΐ9 αρο---ὑπάιβτ]8- [αι θά ἐλθ δἱαι1β, 6ος οχαπαρίθ. Ἠθ Ἡτοῦο οΏίθΗν οἵ {16 πο]]-Μο-ἀο, οἳ οοιΏῦΥ απά Ἰοπάοπ βοοἱθῖσ. Απάᾶ γοῦ, αἰίποαβΏ Ἠθ 1βΠΟΤΕΒ 5ο πηισὮ, πθ Ππθνοσ 1050 11ο {οο]ηςσ Πβῦ Ὑόὸ 8ἴθ γοβαΊπρ ρου τοαἱ Ιΐο, απ λα πο ατα µοὐθίῃᾳ ο Υου ΓαἰθηξαΙ Ρἰοῦατο οἳ Πὶ8 ὤπαθς. Ηίς οαταοίστθ---18]ος θπά πλίπου 0168---χ6 8Ο Εἶίνο ἴιαῦ Ἡθ ο8Ώ αἰπιοβῦ Άθας Έμθπι Ὀτθαθμίπμ. Χο οὔμει ρτθβῇ πονο]αν 9 8ο 688Υ ἵο το. {η ΠΒ οἑιστηίης οοπβάθηΜἰθ] Ν8Υ Ἠ9 ὕβίκου 8 οἩ ἃ, βοτίθς οἱ θαυοβάτορρίηρ οχρθαἰθίοπβ - ἑο οὔβθσνθ ἴλθ οπάίθαα οοἴωθάΥ οἱ Ἠαπιαω 149. Ἡο ἀθα]ς {ος ὅλο πιοςδῦ ρατῦ πθἒ οτάίπατΥ θΥθπῦς, Υοῦ ἨἩθ πεγος {ρὶ] ἰο λοὶά οατ Ιπῦοιθβῦ, Ώθοπιαςθ ἴο Ἠήπι οιάἴπατΥ Ἰέθ ωαθ 8ο θχοϊίηρ. Ἡο ΊἸιαά πο Ἰ]ιθίοπβ Ώου Ῥθορίθ, Ὀαῦ ἵΏ αρί(ο οἳ δ]ίβ Ἡο Ἰουθά {μοπι. Ἠο «88 α ποτέ απάἁ α ογπίο, Ὀας πάθλοαξ Ὀϊείιπθβε- -ο]οταπῦ απά αηδίαθεά. Ἠο ἀἱά ποῦ οπἰθοίβθ οἵ ΡΙΘΒΟἨ 8ΘΓΠΙΟΠΒ. Ἡοε αἰπιρ]γ «εΏοπθά Ἡδ Ἠμπιαη ΠΘΌΗΤΘ {ου νλαῦ ἵξ ναβ- ἅπά Γο αυ πιαβῦθς αἱασς Ι] ο. 10 ἱ6 πβύιτα] ἔο βαβΡοβθ μαέ ο ππᾶπ. Ψλο οου]ἁ νόθο κο Εις πιαβὺ Ιήπιβο] Ἠθνο Ῥεθῦ α απἰεῦ, Εἱοπᾶ]Ιγ, βθη-αβδεατοά Ῥοτροι. ἨΒαΐ, οἀᾶἰγ οπουρΗ, Ἡθ πΕΦΩ. Ἡοθ πας Ίαυρο αηΏἀ Ίοιά-φοἱοθᾶ, υΙζλ α πιαηΠος 8ο Ὠθατίγ απά ἀῑτοοῦ ἐλαῦ Ἰνο οίῦεν αοοπιθὰ αμᾳτοβείνθ, 1π οοπΙΡΒΠΥ 19 Ψ88 ΠΘΥΟΥ αιῑζο αὖ ΕἱΒ 6286, απά Ἡθ Ἰκθά {ο ἁοπιίπαῦθ ἴ]ιο οοπγοιβαὔίοη. θ΄ “88 οπθ οἳ ἴἨοβθ Ρθορῖθ πο Επά 19 ἀῑβου ὔο Παχτιοπίσθ θιοῖτ τθἙ] βοξ νθλι ὁμοῖς οαὐατά οθμανίοις, Ἔτο]]ορο 88 Όουα ἵπ θ 6 οἳ Ὑμαίθτ]οο. Ἠίςδ ἐπέπον, α Ὀτί]]ίαηέ ταβΏ, ππ8β ο Ῥαστίίοτ, Ὀαΐ, οπΊηρ 0ο 8 αιαιτο]βοπιθ παύητο, Ἡθ 88 Πθυος 816 6ο τηβίκθ 8 βποο058 αἵ Βΐ8 Ρτο(θβείο. «ο θά αν Ῥοβίάνθ ροπίμ9 ἔοτ βοὐθίπρ Ἠάπαβε]{ Ιηέο ΠΙΟΠΘΥ ἀἱβηου]έίος: πο γτας αἱνγαγε οπιραστἍβσθά ὉΥ {θπη, απ ρταζια!]γ, Ὁγψ α εθτίοο οἳ υπ]Ιογ οηἱθτρτίβθ, Ἡθ Ἰοδύ οτοιγύμίηᾳ. ΑπίλοιΥ 88 0ο γοιηροεῦ οἱ Νί8 {ουσ 8Ο0ΠΒ, Απιά 119 ΒΘΘΠΙΑ 0ο Άαπο Όθει 6ὴθ Πιοδέ ποµἰθοίθά. ίς οἀμοαβίοἨ, πο Ἰθεῦθᾶ {ου ἱννείνο ΠΠΝΑΡΡΥ 786818, Υ88 ν]άθά Ῥούφθοτ ἩἨαττον απἀ Ῥ/ισΏθαύυτ, απά, οπίπρ ἴο ]αοἷς οἳ ΠΙΟΠΘΥ, ἣθ πα8 σοπβίαητ]γ Ἠυπή]αέθά. Ἰπ οιυνᾶτά ΑΡΏΡΘΗΙΑΠἸΟΘ Ἠθ 88 αγ απά απκοπαρῦ, ἀθβρίπθά Ὦγ 18 βομοοἰζο1ου, ἐλοισᾶ Ἡθ Ἰοπροά {ο Ῥο ρορι]α. Τω ὁλο ρτίηᾳ οἳ 18984 ἴλλο Ττο]]ορθβ ποτο {οτοθά 6ο 899 ὕο Έτιιρθβ ὔο 68ο8Ρ9 {ΓΟΙΗ ένο δα, Απλοῦγ, {99 ΕΓοτα βοΏοο] αὖ Ἰβί, πυοηὺ υπ λθι. Τη Ῥοϊρίωτα Ἡθ ἀθδοτίρεβ Πήπιβο]Ε ας Ἠανίης Όθοι “Άπ 46, ἀθβο]αζθ ἨΒΏβΟΓ-ΟΗ, μα πιοβῦ Ἡθ]ρίθβα οἱ Ἠάπαθη Ὀθίηρβ, 8, ΠοβΏ]θάθοΥ οἳ πἰπθίθοη υἠμουό ΑΠΥ ἰάθα οἱ α ο8σθετ. Τη ἴπθ Αιζυαπιη οἳ πο βαπ1θ Υ98Γ (αὖσο α αλοτέ απιᾶ ααἱζθ απΏβιουθββξα! Ροσίοἆ 36 α βομοοΙπιββίου) Ῥτϊναίο {πβπθποθ Ὀτουρδύ Είπα ἴηθ οΏος οἱ α /απίος οἰοτκεβίρ Ἡη 6λλθ ἄ6πεταὶ Ῥοεύ 08109. ο Ίο Ψθηῦ ὑο οπάση απᾶ Όεμαπ Ἠίε Ίοιβ ο8Γ66Σ 38 8 οἰγ]] σοτναπέ, ὑμουρᾶ Ἡθ πθδσίΥ {αΐ]θᾶ {ο ΑΠΙΠΟΣΥ αιια]ίξν {ος 61ο Ροβίδίοπ Ώθοβιβο οἱ νθαίς αρθ]ίπρ οΏά {ρήοτΒηοθ οἳ αϊζηπιθίίο. Ηίς ραἱαςΥ νας 490, απά ἴπ Ἰοπάση Ί1θ Ῥαβθοά βονοηΏ 1ποτθ ΙΠΜΑΡΡΥ 79816. Μοοί οἱ Ἡία πιο Ὑηβ ν/ββῦθᾶ, Ἀθ σα5 απαγς Νο αβ Ίο ροῦ {πῖο {1ο Ἱαπάς οἳ α ΠΙΟΠΘΥ- Ἰθηάοτ. 10.148 ποῦ από], οὐ {πο 8ρο οἳ ὑψθηΐγ-αίσ, Ὦθ γοηί ἴο Ιτο]απά 88 α ἀοριῦΥ Ροδύα] ΦΙΓΥΘΥΟΓ---ΠΟ 019 θἶ5ο ψ/αηθθᾶ ἴιθ 1οἳ---]ναῦ Ἡθ Ἡ88 ΑὈἷο ῦο 98089 ἔζοπα 48 πι]εοτῖθ». ) Της φνας ιδ νατηίπρ-ροΐπθ. Το Ὀθρίη νήθῖι, ἱ5 ἱποοπιθ ν΄ ἐτοῦ]οᾶ απᾶ νο παιιαῦ πού {οτᾳοῦ ουν παοἩ ἨήΒ ΒΘΠΦ0 ος {π[οσίοσ]6γ Ἰαά Όθθα αρρταναϊοά ὮΥ Ῥονοτύγ. 1π Ττε]απά ϱὔ Ιωςῦ ο {ουπά πποτὶς ἐλαῦ ἰπέρτοβύθά Ἠίπι, ἩἨθ πας θΡἱθ ἴο ἐεαᾳνοὶ αΌοιαῦ υπο οοαΏίΥ. Ἡο Ἠκοά πο Ττεη Ῥθορίθ απά 01ου κο Ππι. Ἡο {οοῖς {ο Ἱάπθίπᾳ, πι ήοι Ώθοβαιθ οτιᾶ τοπιαίποᾶ Ἠΐ5 ᾳτθαθοαῦ Βν η. οιπεξίειὈ ΒΟΧ΄ 1ου, απ] Πο να ἴοο, οἷά απά ἈθθνΥ 6ο πᾶθ 1ο Ποιπάβ ΘΩΥ Ίοπσοι. Ἡο Ρίθ8βιτο. Αὖ ἀονο]ορθά α οβρθαΙΟΥ ἔοτ Ῥατά ος Ῥούνθοτ ἐποαῦγ-ηίπθ Ἡθ ταβστὶθἆ, απᾶ, ἴπο {οΠοπίπρ (ψοας, ο ἰπ Ιτο]απά,. Ίο ῬθοβπΙθ 8 Ροβῦα] βιχτογον. τα η Έτοτα μβῦ πιο Ἡθ 88 ἱποτθβαίηρΙγ ἹαρρΥ. ΟΕ οοιγ5θ 15. θΑτ]Υ Υεᾶτς Ιθςῦ Οῑνοίσ πιατ]ς οἩ Ηΐπι. Πὲ οου]ά ποῦ Ὀθ ούλοτ- πας, Ἠίδ αεθογ8το, ουότ-ΠθᾶτόΥ παβπος ναθζοη]γ πο παΥ 1π ψλἩίοὮ ο ὑτὶθά ἴο 6ονος Πί8 τος] ἆΠμάςιπος. Ἑιῖ Ίο γ/θ5 8ο ἀθοτπήποά {ο {αβθν Ηπιβοίί, Ῥοῦς {η Ἠϊ8 ο/η 6768 απά η ἴἨθ' 6768 οἳ ο ανοτ]ά, ῑνοῦ Ἡς τοβο ὑχααρμαηή οσος αἱ! Νὶ ἀθβοι]άθε {ο τος 800688 απά Ῥουβοπα] Ρορα]ατίθν. Ἠ{β ἀαγβ'οί ἰάἱθηθεε πνοτο οτοτ, θΠά ὀἨθτο βόθτας Πω] ἀοιδύ ο ιαῦ 145 οἰάθ βοµσοῬ οἱ σοπθηὐπιθηῦ Ίαυ {π {1ο {8οῦ λιαῦ Ἡς Ἰθατηθά, Ὑλδίος ἴπ νγοτίς οὗ. Ῥίθββατο, ἵο οοοΙΡΥ οσο πιοιηεηῦ οἳ Πἱ9 {6πῃο. Παρ Ῥθέοτθ 1 πατίβπο ο ᾿πδά αἰατυοᾷ {ο το πανθῖ. Ἡο ναπθεά ο ΘΑΓΏ 1ΙΟΓΘ ΠΙΟΠΟΥ. Βαὸ 9 88 {οτῦΥ Ἡο νυτοῦς ἨΜθ απά θδΓηθᾶ Ρτθοξίοᾶ]]γ ποβίπρ ἩΤΥ ἵδ. ἈαοοθβΒ ἄνοι οµ1ηθ ταρἰά!σ, οηᾶ. Ἡθ 88 ΒοοηὮ {1ο πιοβύ Ραρα]ατ απά Ῥτο]ίβο πονοϊἰσῦ οἳ ἈἱΦ πιο, Νου Ττο[ορο 18 ὮΥ πο πιθθηβ πο οπ]ν απέλοτ πΏοβο θ8ΣΙΥ Υ68Γ8 Ἠανο Ὀδθῃ ΠΏΠΑΡΡΥ οΠ68. Τπάθοά 16 βθοπι8 ὁλθ αἲ] ρτοαῦ Ἰπιαρίηα {ήτο γτ]ύοτς «τε οοπιρο]]εά {ο βαβος ἴο οοἱρ Ενοπηβοίνος Γοτ ἠ]ιείτ νποτ. 16 τνας ορεμαίπ]Υ βο ἵπ Ττο]ορθ 9986. 1η 1ἱδ οἰή]άϊιοοα ἓο ἴαά οοἵηθ ἴο τορατά Ἠάπιβο]ξ, {ο 1186 18 ΟΥ ψοτᾶς, 885 ὁ Ελαπιθέαί οπά πβεῖθρα ὑΏίπᾳ. ΄ Ἠί ρτοαῦ ἀθαῖτο ν/αῦ ἴο ο οτάΙπαίγ. Ἠο 1θ ηθά βοααἰτοά ἴλο Ἠαοίέ οἳ ψαοϊίηρ οὔμοτε' οἱοβο]γ, {ο 899 φΏθὺ οααεθ 61ου Ἰδά απά Ἀθ Ιβοκοᾶ. Τε ποῦ οη]Υ ραγο Ἠΐπι Ἠίς ἱπαίρμό ἰπέο Ἀωπηαπ παίατο, Ὀαῦ 16 αἶδο τη] ἑο Ἰοοῖς δὲ Ῥθορῖθ (ἠπιβοϊξ ἠπο]ιάςά) δι ῥοἱθταποο απά Ἠππιουν. Αύ {1ο βαἴπθ 4πιθ, Ώθοβιβο Ἡθ ὙαΒ {βτονπι: υρος Ἠήπιβο]έ {ου οοταρβηἰοηβἑἠρ, θ βροπῦ πιΘηγ Ἀουσθ, ποῦ της, Ῥαὐ ἠο]Ηηα Ἠἰπιρο]έ βἰοτῖθς. “' Βαὴ Το 918,” Ἠο βαγ8, 1 ἀοιρί 1 1 ϱ]ιου]ὰ 6Υ6ς νο ῬθυἨ θδἱθ 9ο ντίθρ α πονο!.”. Τε {8 θ85Υ 6νοη {ο βθθ Ίου’ Βί8 θασὶΣ παῄποσίθ ἀθνο]ορθά 6λοβο ααβΗθίορ ψ]άοῖι ατο 61 Π]]-πηβσκ οἱ ΗἱΦ ῬοοΚβ. δἰάθ ὮΥ αἰάρ φοὶ(ὲν Ἠὰς ϱ8ο8ρο ἱπύο βὔοτγ-ὐθἰῆπα ποπῦ ὕ]ο ἀθέοτπαιπαδίοη {ο αἀαρῦ Ἰήταβο]έ 6ο Ηΐθ απᾶ {ο πού ὕμο πιοκύ οαὺ οἳ Ηνίηρ. νο τοπαθιαέθς {λίβ πο οΏ τθἙίβθ πγ Πίβ αἰοτίθῦ 819 8Ώ 686809, ποὺ Έποτα 119, Ὀὸ ἑπέο ἵὸ αἰοπήαρ ἴιαῦ αι] Ὀ]οηά οἳ τοβ]ίριη αΏᾶ θ8ο8ΡίΔτα ὙίοὮ μίγοῦ Ἠίθ ηονοῖ ἐμοὶ προοἰο] βαγουτ. Ἐος π8 ἴο-άαν ἐλιί απα]ίόν ἰ9 ἰπέρπαίβοα ποῦ οπἱγ 4ο πο πιθθοῦ Ῥθορίθ 88 γουορηἰκαιν Ἠσπιαῃ αῦ ουταο]νοἙ, Ὀαῦ πο β6Θ ἔλθπι πιονίησ αραἰηςῦ ϱ, ἀἰβενοπί Ὀδοκρτουπά απά Ῥουπά ὮΥ ἀϊβογοπυ οοπγοΏίοπ8. ΊΤτοίορθ, {π βρίίο οἳ {θ πθδὺ πἰθὶι «λίοῖι ο 8απ1ρ Ἠήπιβο]ξ 1πίο ὅ]ιο Ἠ19 Ίιο οτθαῦθά, ν/α8 γθῦ βδἱθ {ο Ῥεθβοτνο ὕῑιο ἀθύβο]νπιοηῦ οξ απ βἴπαβθά ΟΏβθττος. Ἆπά λα, 1 ἐλίη]ς, Δοοοαπές ἔος ὁ81θ οχσβοσάἴπατγ Γ95ΎΠθ8Β (οοπἡἡπιιοὰ οη ραροε 15) Ττο]]ορο, ΕΛΘΤΕΝ ὴ Ίπα ΨΛΣΝ ε. Ῥτορθτθθίορς {ος {ο δρ Ἐαβίοτ {ρρςέ, {ο νψ]ίοὰ (τθοῖς ο Ομτἱαβαπ]ῦγ Ἠδά σίτου 09. οἱαταοθοτίαζίο παπιθ οἱ '']μαπουσί Ὅ Ὀνημαπς ἀΑγ), Ῥερίη οἩ Ἰμασβταβ : ΒαζατάαΥ, Ίδη ΄ἰπ ΄ «ΠΙΑΏΥ. νί]]ρος Ῥείθβίβ απά ΕπΒτήις οἳ-Όογς θπᾶ μας ϱο ἐτοια Άοιβο {9 ας «βἰηαίηρ :Ἱωασατις απά οο]εσδπᾳ οἂρς. Ἠθβίοτ {6 α τθβί]γ Ὀτίη]ιαπέ {θαςδέ, {1 οἱ αρτίηρ Ῥουϐγ, αταοῖος Ἀπά Ῥοβα ζα] οαβίοσας φίοὰ, {οτηπαίοΙψ, πο οἰν{παίίοι ο ος τηθολᾶπίοαὶ πιά Εοτηίο 8Ρθ Ἠ8θ ποὺ Ῥθθυ αδθίο νο ου Ῥτθράταδίοπς {ος Ἠαβῦοτ τοβοῖ {ῑιθίτ Ῥοα]ς {η 6ΥοτΥ ν/]]αμο (λοςιδο Ῥούψθοα 'οσά” Τπβάδβγ απ Ἐβαύος Βαβασάαγ Ἑπά {19 πιο -ἶς: αροπί Ῥούνγθθι οαγομ. αηά Ἱιοτά γνοικ. η ἴλθ Ἀσπιθ, ΤΩθ (πονίπρ Ώθαπγ οἱ ή Ῥίρ Μολάαγ, 18 ποῦ εο]γ 0ο 09 {θυπά {π {19 αὐπιοβρ]ιοτθ οἱ 1658 θοοἱοθίμβμίο8] βομτ]οθ, δυέ6 {ῃ. πο | ΤΑπιστωκα ”'. ουβύοίαΒ,-. ΨἨΙοΗ, ᾿ρουΕαπιθά εν αρτίπᾷ, Ροτρδίαθίο 8ο ΠΠΘΗΥ Ἰθροπάς, βγπαῦο] απά ἠγλά]- 44ρη8. ασ τι ο... ε, Ότο οξ {19 Βτεῦ απά πιβίη Ἠαδίος ΡγθρΒΓΒ44οΏΒ 15 {1ο Κποθοόίηρ -Απά :Ὀδ]είαρ οἱ ἐ1ό '' Βαὔποα ”. (βρθοἰα] Ἑδαύοι οαΚαΒ) απά ὕιο σο]οαγίήρ οἳ Ἐδαῦοτ ορᾳ8. ᾿ Επομ ν/]]αρο Ἀοιθο.Κθερθ 8 ΤΠΙΑΠΥ «8ρρΒ 8 Ἠθγ σαἩ ἀπ {Πο {βαίπᾳ οἱ Τοπί ἀπά. ΠουβρνήνοῬ ᾿οο]ουὲ ΊΏσπι θα τοᾶ 'απᾶ- ταυίοις οὔ]ου οοἱοατε Ὦγ αβίπρ επ πηβάᾶδχ, οὐίοη Ἰθᾶνοῦ αηά οἴμετ ἀγοβ. ΄Τη9 '' Βαὔθς ” γ]οἩ :χθ ἱπάἱεροιαίρ]θ ΄ ὀύθη 1Π {Ἠθ Ῥοοτθςῦ Ἠοιβθβ, βτθ πιθάθ οἳ :0Ἠ6658 οτι 666. ΠΟ 1ής πακύυτε, ο νλ]ο ὃοπιθ Ῥθορίθ 1.8ά6 παῆς απά’ νἀτίους -θ886Ώοθ6, οΏθος οἱ α΄ Ιήπ ραρίο -.ἴθ υΗθα, απᾶ ᾿ΒοήιθτιοΒ 8ΘΒΑΊΩΟ ἶ εζάθά, Τ1ηθ86 οα]θβ ατο «αλ]κθά {η 9Υοῦς ο Ὀτοβά. Εἰαῦπθς ατο ἔλο πίοβὲ τορτοβοη{α6ίτο 'Ἑαασος ' ἀθοβίοσσο ' απἁ ο νΠ]αροτβ βἰἰβοὮ 8ο πιο] (:ἀπαροτθκηοθ: ὕο ἴλθηπι {μυ βοπιοὔίΏιθϐ οΠθ6 ΠΙΑΥ Ἠθατ {λοπι Απθατῖηρ:: '“Μαγ. αοᾶ ᾳἰνο. π1θ πο {πιθ {ο θα Παῦπο 1 1 ἆο τοῦ 06Ἠ ἐς ατα ”. Οἶπετ ἀθ[οβοίθ ἆτο “'ανμοῖορ ἱαοαφά.. ο]κοῦ οι -Ὁ οο]ουτδά οµᾳ οὗ «θηι) Ἡ]ίομ ατθ βἶπο Όακοά. ο. ου. ἑἑ- Φ Βγ ΟΟΦΤΑΚΙΦ ΦΤΥΙΙΑΝΟυ΄ ο Οὐτὶεύ Ἠ88 τοβυττθούθά ! ” Ἡο Ίας τα] ἐρεατθοίθά | - Τήοτο αἴθ ΠΊΔΗΥ ν{]αρότε ψ]ιο πΙ σα ται 0ο βῶγ '' Οίρς ΄Ἠ88 τοκυστθοῦθᾶ ” 0ο 61ο ἰτόοα. οἳ ὑμοίς γατάε΄ ϱπά βατάσῃΒ, . Τη {16 αὔετποοη οἳ Ἐααύοι ΒαπάαΥ αἱ]. ἐχθ γοβἰάθη{ -οἳ 06 νή]ωμο ἀτοεςθά ἴπ ἡφίτ πρ ἀνθβάθα γν] ῥο ἴο οβτοῖν αραίτ 10Γ 8 βἰλοτὸ βεινῖοο ηίο΄ {5 {οἡογόά Ὁν Πασγ (ή με ”). Λβετ (Παῦ, οπο οἱ {16 τηοδῦ πιοτίηρ ουβίοπις ἔβίκθι Ρρίδορ Φ/λΙοἩ βγταρο]σθ Ίονθ. αηά Εεμονηίὂν ὈπόιαΏέ ἐο Ίπ ὉΥ 61ο. τίδοη ΟἨγίβύ. ἴπ {11θ γατᾷ οἱ 9Ἀο οἨαΡοἩ, μθ Το οξ 611 Ἑθειιτγθοίίοη {8 ρ]αοθά απά 8 Ῥτίθαῦ βαηάς ὮγΥ. Όπο ος 9 οἸιαέοἩ οἰάοτο ος οἰάθδῦ νί]αροτ Ἰίββο 6ο Ίκον ἀπά (α]κο Β Ῥ]ὰσο ποσύ {ο έμθ βίος ἄ{ἴοτ Κἰραίης Ἠΐ6 Ἠοπά, :ΤΠδή αποϊμοτ {οΠόγγΒ, Ἐδμός 11ο Ώκοηι θηά πο Ρτ]θαῦς παπά, να ηος '' Ομτίας / β΄ τοβυστουίρά ” {ο Ἠ] οο-νή]]αρος ἁπαᾶ ἰβ]έο Ἠίς ρίαοο Ὁγ Ἡὴς αἰάθ.. Ίη ἐλία αγ αἱ] ο νΙ]αροίς 6υοη 6Ἠοβθ πηο, 4θρᾶ- τωνθὰ Όν ἀἱκραίο, ἰωπά ἴη 1πο απᾶ αΏαλκο Ἠαηάς, οκοµαηρίη. ἀνρ Ίσγοις δδ]αζο, ΄ . “Αἱβο 0η {Ἡο βαπάαγ,, Μοηάαγ θπά Ταεβᾶαγ αἴθίποοπα, {λ9 οὔατοἩ ατάκα 8το οπθηΏρθά {Πίο αρότ Πρ ρτοὐπάς γλλετο Ορτὶοῦ ροχάπᾳ ὑταάίδίοπς ατο τογἱνοά, Νοῦ οπἰγ γοβέλμα, Ὀνέ «κάα]ός. ύαο ρατὸ {ω [λόςθ, βροτῖ. Τ]ῃθυη {616Υ ἆθτοο ώ τ Οφρτὶοῦ {ο]ξ ἆρπιορα απά ΡΙΑΥ βΩπιθε. του, Τη6. ἠλροβίηρ. ταδ]θβόΥ οἱ ἔἶο. Ἐρούστ΄ οοἱρΌτα{ίομα 19. {1ο Ῥιμπρ Εῑο αξοτηοοπὶ οἱ ἴπο Βαθατάαγ ἴο ΨΠ]αρότα µο οἱιέ 146 οοθοῦ. ποοᾶ {οτ 016 Τα ρταᾶρία ”. (πο Ῥπαίος Πτο) ἨηΙοῖ φΙἩ ο Ἠΐ ἀωτίηρ ὧε πὶρΕὲ ἵπ νο ὁματομγάτά, ΑΙ 2436 ΏοΥ {πιο νι]αρο οο-ορεταῖθ Ίη 1. που γη] ελα ΝΟ τουπά 6ο Βτο θαίηρ οπἁ ἁππ]ῶηρ οπά υαἰθίηρ {οτ ἐμθ ϱ Βεριντοοθίοα.” ΑΙ {ο νί]άμο ομ]άτοι---9ου8 απά μἰτ]ε--- πο] 8190 Ῥ8δΒ ΒΥ {πο '' 1απηυγοάρία ο ἑμτουν 1ο 'Μασέ «ἆπλο 16, ΤΕο Ματ {6 α ρο]άθη ”. λτθαά, 6ἱθά τουπᾶ θ1θίς : Απβοϊς ος Ἡτίσῦ5 οπ ελ Ησαύ οἳ ΜατοἩ ἴο Ῥτόύθοῦ {ποπι απαϊπαύ ΄ βοὐθίπρ Ὀἱαοὶς-οοτηρ]θοδίοπεά, Ῥοΐοτο νο [δις Ὀθρίε ο ὁ6ἶ] {ο πηβίκθ 618 Αὔπιοβρλοτο ος «ᾖλο βρεῖπᾳ πὶα]ιῦ -τηοσθ..1ΟΥοβ απά Γεβῦα], ἹαρρΥ οοταραπἱθΒ «9τ9 Ὀυθίίηα ἵΠ πο νΊ]αρο βὐτοοῦβ Απά αὐακίπς ὑμείτ οο- «γΏ]αροτβ ηδ 8οΏρ8 απά Ἠγπιήβ, ΄ Νο οπθ ομπ ὃδ αὐβοπί «Ἅοπα ἴλιθ ποτνἰόθ απά ἴπο σἩατολθ 9ο οτοφἀθἁἀ, Οπ]ν (πο εθὶοῖς ΄ '8χ9 ωρες ιο Ρεΐθαῦ υνἩ] ποὺ 8ΑΥ {1ο “'Κα]ορ Τοροβ” Ῥθ[οτθ «146 Ἰάαίκος αυτο ἐ]ιαῦ ουοίγοπο ἵ Ῥθβοπό, 16 {8 τοβ]]ψ πιονίηᾳ πλθη - 06. νιοίθ. οοπρτθραθίοη εἰπσα '' Οµσίο 18 γοειστοοίθὰ -ᾶπ απ ουϊὈικέ οἳ βοποτα] 10ΟΥ. Τ1ο Ρθορίθ Ἰοἰάΐηρ ἔ]ιο ὁρπά]θε Φο]ϊοφ νο Ρτϊθοὺ ἵη α ΠὔδαΥ τουτά 0ο οἈατομ. Το Οίπ οάουσβ οἳ ΟΥΡτας Ώούγους τᾶϊς νηζἩ ἐθ Ῥοτξαπαο οξ Ε]νο ἠπσθπβθ πηή]θ Ῥβαγετε τίρο {ο ἴλο οίθς. Τη βοπιθ γί]]αρος 6ἱ1θ ομ]άσοτ ρβύοἩ Αα]]ονς ἁπτίπμ πο ἆαγ οπά οὐ ἴπο πιοπηθπύ ο Ὅ Ἠθρυττθοδίόη 11ου 6 ἔλοπι {τοθ' θῇθος ὤιοΥ Άινο {θα Ὅλαἳς.Ὀυτηίπρ Ῥίθοθ οἱ πουά. ἔτοπι {1θ. .'απιρτοδρία ”' οἩ. ἠλιοίτ ξθθὺ. Τ]ιο οἰ]άτοι {ο]ουγ Χῑιο Ιαπαίποπα ΒἰρΏῦ οἳ {41ο Ὠϊκάς νηῖθι αωτίοίε :--- ' ἄθοά γεαΣ, βοοά γθας/ ευη. βοπηθ. ν]]μβθβ 61θ Ῥοορίθ ἑακθ 01θίτ Ῥθε]κοῦς ὑο οἩσοὴ «αἩ οἳ οµᾳς απά Βαὔπος ”' ὕλθ πἰρλέ οἳ ύ19:'' ΚάῑσΒ Τωοροβ.” Άβα ἴλιθ βοττνίου ἴμου ραύ ἴθιι {Π Ετοπῦ οἱ ἴλθ βαποὔιθσγ τοκαᾶ λιθ ρπἱθεὺ τθυᾶΒ ο Ῥσάγετ οἳ Ῥ]οδεῖηρ. Έτ ἨθἉθα 11θ νη]αρθα-ρο Ὀδοκ. αἲθος Όλο θοσνἰορ Α τἱοἩ Ἑδσίος «Ίηποῦ ἵς τοµάγ Όαὺ Ῥθ[οτο 1]ιθ Θυτπροβίαπι”” κέατίς οἷά απά γουπᾳ ΠιθπβιΌοτ οἳ 11 Εαπα]Υ ὕοιοι ὑλποῖτ ρἰαβθθθ ψἩ ἴ1θ Ίογοιθ αηπουποθτηθηῦ: ς αρθθᾶ {ἐπ πού αὐοπάίηᾳ Ὠπά 1 ΄8ΟΠΘ Οφργάς τί]αρος ομπήοῦ Ὦο ἀρβοτίρθά. Ίο οὔμοτ {θᾳβέ οὔἩ, Ὦθ οοπιρΏτθά νηδλ 10. Νο Βγίηρ πιβο]ῖπθ 08 Όβίκθ Ἱβ 6. {ασ Έτοπι ἀβίΙΥ ο8Γ68 αηά {Ποιρ]ᾗίς ο Ἐαβύος πο Ι01ΡΩΘΥ ϱΑΏ Ρὶνο π8 81οῦ ϱ {θε]ίηρ οἳ το]ατοηαθίοΏ ος Ἐθβίον. Οπ]γ {π {έ]ο Απια]] απ Ἀαπιρ]θ ν]]]αρο οἨατοῖἃ οβΏ νο {οἱ ιο Ἱπιβοτύαπου απά ἴλο Εγπηροίς ἰπο]αάθά ἴπ ἴλο Ῥθΐπος οἳ Ολτίβὺ σγιο ἴβ τοβυττθούθά 6ο ρὶνθ (ο ποτά ἴμθ 1οΥ οἳ ἆθπι, ΒΗΑΡΟΥΒΡ Βγ Αἴσν Ίπνς ασ ααυυΏ. Τάνης τοπ 0πθ. θαρ{Ἡ Απά {ιο δασζἩ Έστω τουπά {Ἠθ δα Ὁ Τη ροίά πιά υΒίτο ἱπβηϊθίος .. Τ16ἱ5 πιθ]ας ύδ6ἱς {9 ἄομοι. Ὁπάος ἐῑο αἸαάον. οἳ 6: δαζ{1ι Τῇ6 που ἵω ογθβοθηύ Βίαγ», Ρατ] 5 ἂπ υπίθηάᾶσα νου. Ὦομρί(ο {66 ερὶομάἰά ρ]ιτανρ. Ίωονο τθοῖοά {η ὁλαῦ ἀθτῖς, απηά Ὀδβιίγ Βέαΐποά 6ο Σόοίς ΨΙΗ ββρί]ο Πουγοτβ, ἨῬαϊ Ἴονθ θπά Ῥδμα0ν πμ]. βατνίνο .πλθεο ῥτου τηβ]ἰμησηῦ Ἠούχς. ΒίΓΑΠᾷΟΠΘΕΒ ἆοθβ ποῦ πιακθ πι Βίτβηρο. Οἱ βτοΏροτα Ῥοση 1 Έπουν (μέ ροοὰ ’ 118Υ νηθη ον 1Π ἴμο Ἰοάρο, ἐκ 3 «Τηο χθεῦ {5 πιοδᾶ, Ἡο οποοβος Ὀθεύ πιο ἆσθβ ποῦ οΏόθοβο Τΐπχδ οπά αἱ) {ς Ιός ΟΞΥΝΊΟ πλθ]θ8 ἴμο οτι πιά {6 Ῥορίηπίπρ Οποθ Ὁανη. ἸΗπικοϊξ, ρτοννῃ Ἰήβθο, Τ]ο οοἷά πήπάρ οἱ ἱπάΙἔθγοπορ Ὀ]ευυσο {θ 8οβγγθς οἱ πἰρλ, ΔΑ θασύι απά πἹουηῃ ο νογβρίη Τῃτοιιρα ἀαῖς, ἐντουρι Πρίν. ὅ Ίο πἱοα {ο βΡοϊομίσο ἐο Μοσατα πατίατίβη, ἴἶιο ονποτα:οἳ νο οορυτὶρΏὲέ οἳ λα οοσος Ῥ]οίορταρι “Ομ]άμοοά” ἵπ οας Ι6ῦ ἵβιε Το ο οπιἰβείοι οἳ θομπογ]οάροπιθπθ. θιγ ἆο Ἰπείραα, Είπρ οἳ | Πθτιβθίοπι να ἀθ[δαυθᾶ «ον { Βα]αάΐη πθας Τ{ροτίας ἵω Ματοῖι, ο. ’ 1167. Βίκ «πιοΠμς Ἰῦος {πο “Μοείθηιθ οαρῦυτεά {619 Ἠοὶν ΟΜέψ.. Έτοπι 61ο :Ἐἰπράοπα, οἳ ἆ- Ὅ αοτιδα]θτι . ου]Ψ στο απά 016, Ῥεϊποθάοπι οἳ Αποομ οπά ΠτίροΗ τοπιαἰηθά. ΤΠο8θ οσους Ἱ οοπξαβθά, 41θ ΟἨτἰδίωπ ῬθοΡίθΒ. ο οἳ Ἐνωτορο. πο, υπάος «ἴπο Όιτορ ργοἈἰθςῦ πιοπβτοΏς ος 619 19611 Οθαύασγ, Ἑτοάθτίο Βατβᾶ-. (τοβ8 οἱ θγπιδ.γ, Ἠλομητά Όσοθιτ ΤΕΝ. ἆθ Ιάοη οί: Επρ]απά απά ΡΗΗΡ΄᾽. Ααρυςὺ οἱ ΈταποῬ, ἀεοὶάθά. {ο , αὐθθπχρύ ἃ ΠΟΥ ομπιραΐρη.ἴο Ἠροταῦο ἴιο Ἠοἱγ Ἰωαπάς. ΡΗΗρ Ααριςί Ἰ6 Βταυ, Γοϊονσᾶ Ὦγν . Ἐλοϊιατά, υπἰθὰ Μς Πθοῦ οἩ 0πθ 98011 οἳ ΜατοΆ. ο. 16 οου]ά ποῦ Ὦ6 {οτθβθοἩ ὔλαῦ ἵππ ἴλλοβο ουοπῦα ποι]ά Ἠαάνθ΄εαοῖ ΕΜΠ ἀθοίκίνο ἱπιροσύαπορ 1Ώ ἴμθ ονο- ΠΛΗ Ἰαδίοη οἳ (πό Ρο]δἱδαῖ ἰθαθΏίου᾿ ἵπ: ΟΥρταβ. 'Α οπδαα]. ονοπῦ εαηρθά ἴλθ ρχουθς΄ ο οτοπί ᾽ νο αθάἰσαΏγσ.. ... . -.. Ίν Ῥθίοτο Ἡλοπατά οοσ]ά: τθβοΏ΄ ε 148 ἀθεθπαῖοπ -ᾱ- Ἰθπιρθδύ ἐπ ὧνο ΑοσθαΏ 8968” ἀἱβροτρδά Ἠς ο ὴ βοοῦ ν/λιίοἩ νγης απαρἰίο ὑορποίύος | .- Ἰη {ιο Ἠβτρουτα οἱ Ἐμοάθ. Βπό 66η αξνος {1ου 160 Ώμοᾶθς ιο φθαίΏου ἁῑά ποῦ ἔανουιτ λθπι απά αποϊλοτ {οπιρεςύ ἀἱβρετεθᾶ ιο Ἐηρ]ίκὶι αρα, πιαπΥ οἱ ν]ίόμ’ψ/οσθ βἰταπάθά οἩἨ. ΟΥΡΣΙΒ. Τή γναβ πού θὰ Ρ]θαθατο λαῦ Τ98αο {ο]]ογοά 6λοςο ᾿ουθηίν. Τμου αυ { γΏ]οι 6ο ογαβαάθτς βθουτεά {λοίτ βαρρ]ίθε αἲ {λαύ πιο πας Ίπονπι, ΤΗοΥ τηβταιιάρᾶ. {ο ρίοςς ὕμτουρα γη]ῖο]ι 016Υ Ῥβθοά απἀ. {οτοθά Ίδτρο βπαποἰαἰ οοπ σι ραίοΏΒ ἔτοιη {λιεῖς ταίοτ.. Βθείάος, ενος. Ἠΐ9. τορο]]ίοα Δθραἰηεύ 6ο Ῥγσαηδίπος, ὕῑιο ἀρεροῦ οἳ ΟΥρτιθ Ἡὰ8 οπφοοά ὕθτπις ἓ {ο Ἰοείοπι. Έποιν Βοπιο Ἰθοσίθπβ οἳ ἴ]ιθ Ὑγοςί ἵπ ὑλοίτ αὐθθιαρύ {ο /1βεν Ῥλο]ιατά”α. αγηιθά ἰπῦοσγεηξίοη αγριθά»ἴπαῦ Ίβο πας βλ]αά(π᾽ς οἰσθοβύ {τίοπά πιά «5ο τηθ]κο ἐ]ιοῖτ {οπᾶςαίρ οἶοβος “' 61οΥ Εαά ἁγιιη]ς ἔτοπα οµοἳι οὐλος”5 Ῥίσοα ”'. ΑΠΥΨΑΥ, Ίβααο οαρύιτθά ἴμθ ογθν/8 οἳ 1ο Ἐπρ]α]ί νεάβο]5 Ιπητηθά]α{α]γ απά {οοῖς Ῥοββθεβίοη οἱ {οί Ώδμραρο. - Ῥπὸ εἶο αιτὶνο] οἳ Αποΐῑιος νθββο] υλἰοὮ θἨθ]ζοτοά ἰπ ὕ]ο : Ἰάπιαββο]΄ Ἡαχθοις Ἠαά Γαωῦα] οοΏβθ(ιδποθβ οἩ {16 Τεἰάιάς Ἠβίοτγ. ΑπποΏρ νο ραβδθημοτ βροβτᾶ ψὰξ ἆ8ηο, Ηἰομανά Β βἰβίοτ οπά ἄοπασετ α9οη οἳ Βἱοἱ15, αηΏά Βοϊθηρατία, Ελοϊνατάς βαποόο, ἴλθ Ἐίπῃ οἱ Νθναστο ἀδιραίετ. .. Ίβαςο ἁῑά 14 Ὀθεῦ ὑο αὐὐτασὺ ὀ1ο Όνγο ΡΙΙΠΟΘΒΒΘΒ. ἘΠιαῦ Ἠλ8 ο]θοῦ νγα8 ἴ ποῦ ΚΠΟΝΏ, ΈῬοσΏβρα. Ώθ ἱποπάθά 0ο οδμίατο ἐλοπι απᾶ αξετψατᾶς {ο οο]]θοῦ οπουρΏ σ8ηδοπι {ος 0μθίτ Ἡ)ροταβίοη, 86 Ἠ88 ὑπθι οΙΙΒΡΟΠΙΒΣΥ. Απγπαγ, πο ὕπο ποπιθα ἀἱά ποῦ ἰτιδέ Ἠΐπι αηά τοξιαθᾶ: ἑο ἀἰθεπαρασε. Αΐος λαύ Ίκωαωο φου]ά πού αἶ]ουν ὑῑαίτ βΠὶρ ο μοῦ Ἰαῦε ἃπά /βοπῦ ἔοιτ αττηθά ϱα1ἱοΥς νο 6οτοθ 16 {ο βατγοπάον... Ῥαῦ Ῥοτθπρατίβ”Β αληίρ θαἡ]θά {ο ἴἶιο ΟΡ6Π Βθ8 ὔο αγοίά ομρέμσθ, | Τ]ο βἰθιθδίοη Ὑββ Ῥτθοβτίοαβ, Έτοτα πιοπιθηῦ {ο πιοπιθηῦ Οήπας φπουθ Ὀθοοπαίπᾳ Ίουβθ επτά ἵδ Ὑας ποῦ οπΙγ ἴλο αἰρ- πτθοϊκθά πιθπ, Ῥοτόρηατία απᾶ ᾖαπθ, ἴλδῦ υουτῖοά 168αο. Ογρταθ πας οτονάθἁ σθὰ βτενό πη)ος. οἱ Κηὶριίς οπά ογἀβαάοτθ, πιο, απάοτ ἴλπο Ιθθάρταήρ οἳ αγ ἆθ Ἰπείρηβη, Ῥτουεπάθά ἴο Ἠ83θ οοπιθ ἴο Οὗρτιβ {ο πιθοῦ ἴπο Ἐίπσ οἳ Ἐπο]απά. Α ν]πά ος ἀἰαφαϊεύαάε απά απαἰεῦν ου ἵπ 6ἱ1θ Ῥοϊζεοα] θὐπιοβρ]ιοτό οἳ 61ο Ἰβ]απά. Νο οπθ Κπόυ γιος Ίσθ {ο 50116. Ἔ . | ο) Ἠϊονασά Τ΄ αστίνος αἱ 1πηβββο!. : η. ΒΗΟΤΘι Ο8ρθ9 οἳ Βαΐηό τόσον. Ῥάν Ὀεεότο Ἡ6 ὁου]ά: ᾿ τοαἈζο 016 ἀμήμος, Ἠδοματᾶ! νε ἀβῥεατθα οἳ Ἰάπιθαδο]. . Ἠφίοτίοα] ἱπβοτιηθῖοῦ 'ὅδα» ες οὐσπίηρ χο οὐποοςί, οἑ Ογρτας «Άγ Ἐλοματᾶ. Όσοι -ἄθ᾽ δα 16 ᾽ποσπαρ]εῖδ ἀπά οοπέχαάἰσθοςψ. :. Ὑπῖο Όλο Ἐπρίίαῖι οντοποβεαρ- ο, ας ἔτι αλθῦ-. . 'Ἑλοιοτᾶ: οσουρί .ΟΨΡΕΗΒ: οἳ ο]. Ἠϊα ναΥ Ῥὰσ]ς {ο Ἑπρίατά: Στούα Ἰ{ ἴιο Ἠο]γ Ἰιᾶς, οὔος Ἀί. |. νοχίάϱβ -Ατραοά - μας Ἠλομαχά Ἱ. οσσπρίες 68 -. Πίαμά . οπ...Ἡΐς νι αγ του. Ταίγ 9ο. Ῥαϊοβώπο. τε ΜθορΏσίας Ἐπρ]σθρο πλεπίίοης.. νο, ζοἨοψήπιρ, .''.βδον Ἠλο]ιατά ἡ. -Ἠδά. ὑοτίρίν: παβγαιᾶρα . Άο «1αϊθρά, (Όγρταβ) Ἠθ. δοᾶ [ος ϱ}. ἀθθιδαίστο, Ὁ. Ῥαῦ 61ο 0ο. ορς-.. .«αββίοπα ἀπθ. τοῦ, ἀθησπίροά οσ 1 μθ οΏτοβορτβρΏοςς . ο. Ἐμόςο. ΄ -- -].ς βθφδ τω 01ϱ βατης παν. πήρμιξ αεος Νν 8018- να. Ῥοίρεο. Ἡοξατα θ΄ πάς Ἐν ια άποορδ. Έτ {Α εΚοίοα ὃν ΡΙΗΐρ Νθμπιόπ)” ο οδύτοσοᾶ. 1684639. Βεοῦ .άῑχ ης .. | η νο : Ἡ «8: Ὀἱρ βοα-Ώαὐ{]θ .οίκίἀθ.: «ιό 1άαβββο]. Ἡασδοας,- Ὠοπθάϊοῦ ο. ῬούετΏοτοιρί ἱρηοτοᾶ εἱιδή - δος-αὐ6]9, Ῥαέ Ἡς ἀθφοτίρθᾶ ἔἶιο Βοτόο Βαιδίπρ ὕαῦ {οοῖς ρίαοο πο, Οπ {31ο οἴλοτ Ώρπᾶ Νορμγύπς τασηίορς ἡλαῦ 6. Ογρείοῖα ἀθερτύθά 6ο ἀῑλο Ἐπα]]αῖ οτιά ὑιαῦ φραο, πανίης', Ῥόρα) αἱθΕὺ απἰεουΏ ρθορίθ.’ 8, 1οτοθ ἴο βυττοηάον. ΄Α Ἐποηοῖ ᾿ολποπορταρδοτ φδίά. ὑἶλδὲ νο Ἰωμήής ο Όμο Οµἱλοῖίο Οοίοαγ Ῥούτογοά Ίδραο, πιά οἀ]]οά Ἠίο]αά Ίο ὑαίερ ουος θα{λοσίόν ο αυ... , Υοῖς Όπο οἱ ἴιοκο οἩτοπόμτάβ]ιοσα ἀρτορά Ἠλιδί αξίοτ Εἰοϊιασά ο ας ἀἰβοπαθαπἰκαλίοη «πιά. 316 σμρζώτο. οἳ 1ήπιβαβοί, ἠ1θ ἔπο Ενα] -- υἘίημε πιθή οπά βἱρτιοᾶ α- ἐτονίγ' ΙΙοΏ. ποσό ἄαύ νναῬ υ]οἰαἡρᾶ. Ὦγ Ίβθδο.. : ασ ασε ο Τ]ιο αοοουπῦ οΓ- ὁποηία γίοἩ {οοπεά:1β' αρα ίπ ἀῑβόσοτς, Έοτ οκατηΡ]θ, ἴμο Ἐτοπομ οἈτοπορτᾶρβος τηοπίσπος ἔλαῦ αξίας Φοτορ Ἡρ]θίηρ Βάρματά Ῥυταιθά Ίδθσο-ύο Ἀ]ουβία, οσο πδᾶς , Τηπαίθνας, ἃ- Πού. θπραροπισηῦ “ὕροκ- Ρἰασο' ἀπτίης. αμ ίο] «Ίραδο νας οβρύτοά.. Οπ ἐμθ οὔιθς Ἠαπα, Ψήεδαξ πάπιζθέθά μαῦ ενος 18 νο]αξίομ οἳ ἴθ ὑσθαῦγ. νο ἀθεροῖ οἱ Ογρεαδ θά γθοοιγθθ ΒΓΑἰ {ο Ἑβπιαραςῦθ, οπιά ἠἶνεα 6ο Ν]οοβία,. Οαϊκίάο «Πὶοοβίθ, ὁ1θ ὕπνο τἶνα] ατταῖος {σιριό αήθίἨος Ῥ6υ 016 υτίας ᾿φλίο Ίδμαα. 98: ἀθίθωεθα απιά, ,Όοοῖς.. αμθ]έος .ος. ΚαπίἛτα. τς. Ἔλους, Ἰθ. τοπιαἰπθᾶ..απ{ί] Ἠλο]ατά, οσοκρἱθᾶ οἳ)]- ἱἱ9. Ταἱαρε”ς Φτήβοαίοπα, .Ἠανίπρ πο θἰθθήπβίϊνο θ..ρεοοθοάθα. Όο' νο Απάτρα, πατο Ἐθ. αἰώπιθίοϊγ 'εὐτοπάρτοά {ο ΒλολἛτά, ἃ ν : : -. ο ας σα ) Το τιοβὲ ῬτοδαΡ]ο κοσουπό {6 ἐλαῦ Ἠλοματά οἩ Ἠΐς γνὰΥ ἐο Βιο Ἠοῖγ Ἰαήιάς Ππαᾶο: ἴλο ἀοθίαίου ιλύ Όλο οατἡραἰκη οὐπ]ά ποῦ Ῥθ Φαοσθεαξα] νι ΟΥρτυς 1η 6Ἀθ Ἠρηάς ὁΕ-Β. Ἠάρβοςθά ΠΡΠΘΙΑΥ. 9ο Ἡθ πυαπέθᾶ {ο Ὀσίημ 19Δάο ΐο Βἰ5 αἰάςῬΥ δἩή’ Ἠπθάμς, - Ῥοποσῖα] οἱ ποῦ. ΄ Ἔμ6: ντθοκαρο οἱ ἐ16 Ἠπρ]α] βδοῦ απά ιό Ῥολανίοας αἳ 19μαο {ου ατάά Ῥδτρηρασίη, ρᾶτο 419 οσοπ{ς ο θυν ἑατη. 19886 Ὕλλο ἀῑᾶ που ἰπισῦ 619. ογαρράθτς. αὐθθπιρίέθᾶ ο οοπιθ.Το 4η Ππάρρβζθηάίηᾳ. ψήθε- οι ϱὔ 11ο Ῥορίαίπκ΄ Ἠο, Θλοταίοσο, ἰεάτουν ο βοατά {ἴνθσα .βᾶ 6ο οα]οι]αέο Ἐλούτ οψου. π ἐν πιθαπίίπηθ. λθ. τορἰάθηία ιαἲ Ἰήπιαρροὶ. ννοσθ Ἰμάϊδονοδέ ἐο νο ονολιδίοηι οἳ θνοµέο. . Ἀνο, κοΐνό, οἳ ἔλσαι αραιό ΤΗΕ ΠΟΟΕΚΗ ΟΥΡΕΙΟΤ ΤΕΚΑΤΟΚΕ Μοάετη Ογρείοξ Ηἰθταίατο οταρατκόά αροη 108 Ἠταί ἠναίά βύδρα θοψατάς {ο οἶσεο οἳ {16 1811 Οοπύασγ νη(η {πο ἙἘτίκὰ οδόαρα ον οἳ ΟΥρτυδ.΄ Τ παν παθυτα] {παῦ 46 οΏαηρο ππου]ά αὐἰτηι]ά{θ. ιο ἱποΗεούιαί Ἠξο π ΟΥρτυβ--]ήο] νγας αἰγωοβῦ οπἱτεῖΥ πον-οα]βίαὮξ ἀπτίπρ {πο ]95ῦ οοπύυσγ---Όθοβιβο {Πθ ηθδυν οοπιζ{θίοΏΝ ογθα/θά,γοτο {ηνουζαδ]ο 0ο {πέθ]θοίπα] ἀογε]ορτηθπέ, 1ᾳ ραβΗου]ατ, οοη{αοῦ. σε (πθοθυς ὮΏθοδτωθ. οἶοθοτ θπιά {89 νββ ποῖ ἀἰβῆοι]ὲ {ου {ιο 86οά οἵ Ιπυε]εοίααὶ Ἠΐο ἵπ ἄτθοθο {ο Ὦδ 868Ώ.ἴη ΟΥρτυΒ: ῬΕαῇ, Ώθοθιεθ-- θρΏτὺ «οι {ο ΟΥρτίοῦ ξοῖς , ΒΟΡΑ, Ὑ]ήοΕ Ὑνεγο αἶδο απίκωονπι {ιει-- λθτο Ίνετθ πο ἰοοβ] πτοσίκς ο ὙήοΝ. οτθαίνο υτίθρ οου]ά ταἰγ, {65 πας παίαγα] Εἱιαῦ 01ο στθοὶς {βπθιισθΕ ϱπου]ά Ώθοσπιθ Αα 8μτ{αοθ θοἷιο ος 8, εἰταρ]ο ἱπιαίοη. ., Ῥοος τοπιαπίίβα, απηπηθοᾶ Ῥτοββίο’ οἰθαιθπίβ 11 -Ροθίγ, ἆθαά ''Καματονοιεα ” ἵΠ πο παΥ οἳ βπριαρθ, ἴπθ ποπ-ϱχἰβέεποθ οἱ ϱτοβθ Ιέοταύμτο, α]ὶ λεθο ασθ {οι οατασθοτ]αίο Γθαΐ1τθς οἳ θλαί Ῥοτίοᾶ. νο πβπὶθι οπ]γ οοποθεηίπρ 016 Πέοναθαχο οἱ Ίιοβο ἐίταεβ ἀἰκιπσαίκῃ΄ μοθπιβοινος ἴποβο οἱ ΕΒαεϊ Μιο]αθ]άος απᾶ Ῥεπιθίτίυς Πάρεγίίε, Ὀού]ι οἳ νΆοτα 5λογθά ταρίά ἀθγε]ορτπσηί. Έϊνεη τοᾶαγ λοβο ἔπγο ροοῖβ.ατθ πο πιοεύ ἱπιροτίαηῦ τεργθβθη- ἑβΐΐνος {π Ογρτίοῦ Ρροοῖτψ,αἲ Ιεβεῦ 8 {5τ 45 νε εροοία] παὔιτο ὍϱΕ ἰμαίς Ροούσγ 18 οοποθτπεά. Βοΐ]μ το]οεά οα Ουρτίοῦ Ροοίέοα] ἐγαᾷ Ιίση 88 {87 88 ]θησααρο απᾶ ααΏ]θοῦβ νότο οοποθγηρᾶ, 1ω ήΠήβπαΥ Ειαίγ. νου] Ίας ἆθορ ἀπά βίτοηρ τοοίβ απά ρτουν τρ, ου]Ηναυθά Ὁγ 9. {γιο ροεί]οὶ ρἱ9, ἔπου Ῥοββθεβεά. ΤΠεγ βαν ἐ1θ Ῥοορίο οἳ Ογρσι οἰθασ]γ ετιά ἴποτα {016 πὶρΏύ απρὶε νητἩ ἐγο [αἱαχι”ς 1978 θπᾶ Ῥαΐης, ἀθδίτοςρ απά Ίορθς, απά 165 να ὧϊς -ροορ]ο βεπετοΙ1γ. 8ὺ {που βιοοθβδέα!γ οπἀθανοιτθά {ο τορτεβθηῦ Ίω ὑ]ιοῖτ γνοσίς νη(ὰι αἰ{Π] απά {οτοθ, Ηνο]ίπεςς απά αροπίαηθΙύγ. ΜΙολασ]άθρ πηρίπ]γ Ῥοῖηρ απ θρίο. Ῥοδύ Ὀδοβπηθ {9Ἀο. ΟΥρτίοῦ παίοπα] ροεύ νηἩ Πβ {αππουβ 6οηρ ''Τηο 901 σα1γ, 1821, φ]ο]ι 1. ρ6σ]λαρβ βθοοπά {ο Ποπθ ἵπ πιοάρτη τοθῖς Πἐοχαζμγθ.- Πάροσίΐς, α Ιγτῖοβὶ Ῥοθῦ απἁ πηο ἀθεοτίροά ες ΠαλὈίές οἳ ἐἶιο Ῥθορίθ, να Πΐς 'Ογρτοῦ Ρουρ” ρ8το α θτίθΒ. οἱ ρταοίἰοµς Ρἰοῦμτος οἳ {πο νί]αρο 146, Ὕ]ετο 1οσςὶ οὐ]οις 1185 Όθευ. αοιίοτοά πού οπΙΥ ᾖ{ιτοιρ]ὶ Πε Ίβηπριβρο, δα0 ἐμτουβ] {6. 98βοποθ οἱ 6 βοΏρς πλ ἴμο βοηἰπιοπύ, πιθρύα]{όν, αβίζ απά εαρἰταδίοης οἳ δι Ρθορῖθ. “Οτεάνα]ἰν ἔιο Βτού ἑπα]ά βύορς οἳ ΟΥρεὶοῦ Ηὐεταῦατθ ΏθοβΙπθ αθδάίας, τλα/π]ψ ἆπο 6ο Ὁ πάς οἀοβίοι αηά οοπιπηαηἰοβθίοη ση]ι ποΠθούαα] .πεθοό, Νανιτα]]ν Τὸ οοπὐπιθά 6ο 6οξο λα λοταίατο Ὀα6 {6 Ώορίης {ο βοφιίτο πιοτο ρτοζαπά{{γ επτά αί]] Αγιά. Ὀθοσίηθβ οἱοθος οοππθοίθᾶ πηθὰ {19 Ογρτίοῦ οπνΙτοππαθηξ, Ἔτοδο πἹαίθς 4ἴ5 αρροΒταΏοΘ-Θύ «ο βἰάε οἳ Ῥοδύτγ απά νθμ 6ιθ ᾿ΒοοθρίαΏρθ οἱ λο .'' ἀρπιοίά ”” ροοῦβ απά Ῥ{οῬο-ντ]θθτβ το. {ορθά τοπχ. {11ο {θύοι οἱ Ἰαηριιαρο. απά Ῥατβιο ἱήρίος Ε{λαθίο οπάβ πἹοτθ οοπ{οτζαβ!γ. αὈπτίπρ 6ἱθ 8θοοπά οπά ὑίτά ἀθοπάθς οἳ ιο 20601 Οθηύατγ, Ίφεταιγ Ρτοβιοθίοη. Ιπογθαβθά οοποδτπίηᾳ Ροῦμ απαπέγ απἁ απθ]έγ απά ϐη αὐθθπωρύ ννθς βέατέθὰ {ο αἀδρύ ΟΥρτὶοῦ Ηέεταίατο ἐο. απίνοσβα] η0οιθοίαθὶ Βολοο]ε θά {ο τοοθίτο ἴμο Ἰα[οτα᾽ οθιιοβοίβ] {πῄαθπος. Νόπβραροις ρυΗρ]μοά Ηέθγατν ἹνοΓ]Β απά Ῥυτοίγ ΗθοτατΥ τωβρθσἰπθΒ, 816Ώ ας Ανρί οἳ 1Απιββεο], ψη(ἒν Ῥτορτοβείνο {οπάρησίθς, βυβέθπιαβίεα!1γ ου]ναίθᾷ απάἁ ταῖκθὰ {1ο Ῥθορίθα᾽ αΏρτθοἰβίοη. 1ΙΑΡετατΥ Ώουκθ--Ρροθίσγ, σοβθ Ρροείσγ,. Βἰιογέ, βὐοτίθθ, πογθῖς απά ϱ88875---Όθραα ο ὃθ Ῥυ]]ανθά οὐ πιοτθ {τθαιθπύ ἱπύετναίς ὉΥ οἷὰ απἀ Υουηρ. Βοπ1θ. πθεο ἱπωροσίαηό. (6ΠοΓ8]1Υ, α πιονοπηθηῦ οἱ Ιάθθδ απά βγθἰαέῖο οοποορΏίοπ Ἠθὰ Ῥθραπ ὙΨλίοη Ῥτοραιθά {πθ ρτουπά {ον {πε ἱηέθ]]θούαδ] ῬτούποξίοΏ ἴπ ο ρσοδοηύ Ροτίοά. ΕΤ6 φου]ά Ὦο ἀἱββοι]έ ὑο θρθοίξγ Ῥθοβιβο ἴ]ιθ ρίοπθοτε οἳ ἐμθέ οοηβίτιοξίνο ρετἱοὰ Ίουθ ΠΙΒΩΥ, Ὀαῦ ἰ6 γγου]ά Ὀο ϱΏ απρατάοη- θὐ]ο οπαἱβίοΏ ποί 6ο ππθηδίοη ος ϱτοθί αἱιοτὸ βύοςγ πτίογ Νίοος Νἱοο]αίάθε απά ιο ἔνγο ΟΥΡσίοῦ Ροοῦς (αίκου ΑΗθλοτβίς απιά Ῥαυἱ Βα]άρββοτίάςς. Α΄ οἰνασαοϊοτίσέίο Ἔοβίατο ο ἐλοδο Υθάσ8 (πα ὑλλο Εο]οπίηα «’θΔΑ απδί]. πουΥ) {8 ἐλαῦ παπΥ ΟΥρτίοῦ νπήέθτς, 9νοπ ἐ8ο πιοξῦ ποίἉγ, Ἰθάνο ΟΥρέας {ο ορθαβιἰαῖι ἐἡοπιφεῖνες Ίπ Ἐργρί απ 6πθοοθ.: Αὐά. η 1ο ψἱάοτ ἱπθε]θόύιθὶ Ποτίποηθ οἳ ἴπθβε Ὁ οομηετῖου 01ου οοπίάπαθ θλλοίτ ἱπνρ]]θούια] ποτ] πποτο Επαδξα!]γ. ολοαίσ Ὀοσῦ νο] Ιαΐετ. Β8γ ΟΟΦΤΑΡΘ ΡβΟυύΘΘΙ5 Τ4 {8 ἐχαθ ἡλλαέ μοίγ νἰκας] οἶτο]ο φἰάθης ἀπά ἡλθῖς πνοτῖς, ,. ἀονο]ορίηρ ἴτοπι ἴηθ πδίτου Ογρεἰοῦ οωγίτοηπιθας, ασηᾶίτθι 8 ρυθαίρτ ἐπιρογίαποῦ απά Ὀθόοπιθϐ τίοῖιθτ ἰπ οοπῦθ6 οπά Εοτπα. Βαή {9 ἱ θᾳπα]]γ ὄπιο ελδ6 Βοπαθύίταθα {που {ορού ῑνοίς Ονρτῖοῦ ὀτίᾳίη απά ὑ]λοίχ πγοτ]ς Ώδοσπιθς ΙπαἰἰπριήκμαὈ]ο ἔτοπα ᾿αμᾶῖ οἳ ἐλο οἴ]οι Οτοθὶς ντἰίοτς. - ΕΕοιίάο», ἁωγίπρ 1ο Ι9δὲ Π{ίθθη Υθασ8, ἴλλο πνοτῖς οἳ Ογρτίοῦ πτίθους {η ΟΥρτιθ Ίθς ποῦ ἀἰσμηρυία]ιθά 14861 {γοτα 61θ οέ]νθυ τεοὶς Ηοταίιτο. ΊΛθ Ἠθαγ ἴω θλοίς ννοτὶς {Ἠο βΒ8Π1θ νοἱοθΒ, αθθογθᾶ, υγ ἶθθς Ἡΐδοτατυ {οτοθ, θπά Ὑθ ἀΐβορτη {1ο Β8ΤΩΘ οτἰεηζαῦίοη θπιά ἰάθ8α απ {1θ 88109 {θοπίαιθ. 119 παζυτα], οἳ οοαΓβθ, παῦ πο {ο [ου πο Ηΐθτατγ Ίβοθα πιατκθὰ Ὦγ {1ο Οὐθοίς “' ἰπυθ]ήρεπσία ”. Ἀονπ, παν (ο Οσρτοῦ. Πέθγατγ ρθορίο ἆο ποῦ ἠπαἰθαίο (τοοῖς Πέθγαύατο θπαά]γ, Ὀύ ννοσῖς ἵῃ οοηβοῖοαβ ΊΔΥ 0ο πομίοτο του]1γ ατἠἰείο Ηνετατγ οπἀῬ, Ογρτὶοί Πήθγβίατοθ Ὦθ6ο0οί1θΒ ΟοΟΠΦΩΙΟΙΒΙΥ θησίοιοά απᾶ ῥῬΡγθβθπῦβ 19βο]ξ ἴΏ 8 ΠΙΟΙΘ΄ ἀγηαπηίο {οσπι Ἰεατίηρ πο ἀοπρύ λπαί έλο πιο 1] οοπ1θ πΊθη {95 οτοπΏίοπς νη Ὀθ ἱπροτύθηῦ, ΠΛ οχρ]οποίίος 8, Βταί]γ, 516. βοοῖαὶ απά ἰπύθΙθοίαα] αἰνετοϊβοβίίοι οἱ {πο ΟΥρτυις Ῥθορἱθ θπά [μοίτ Ῥο]ῖσοα] ΔΘΚΘΠΘΕΕ ηίοἃ πουν τουθα] ῥἨθιηβοίνθΒ, αιιά βεοοπαάϊγ 61ο {αοῦ (λαί βι[οῖοπὲ ἀθῖ]ν πθύβραβροϊς βνο ἀρρθατθά νυλίο]ι το ρυρΗβμίης α νατὶθύγ. οἳ πιανοτίθ] (0 Ἰομβὺ {η {1ο Ῥτθ-νγης γθαίβ) απά ἆτο οπιρ]ογίης Ογρτὶοῦ ἰηήεΙθού,. ΤπΠετο το 88ο Ροΐπᾳ ρυ]ε]ιθά Πύεγατγ ταβρασίπθα νθαἰθαάἰθς {οιπάαάοη8 απά Ρτἰποἰρίθθ πημὶοὰ οι] ναίο ντίῖτπρ ποσο. βγκύθπααδἰοβ]]γ Απά γην Ὀοθύίοτ τοβι]ϱ. ἴπ 1 γναγ {πο Ογρτῖοῦ ριδ]ίο πθθτεβθά ἵπ Ηθοταίιτο Ίθα {ποτθββθοᾶ: Απά {πββπιιοα 8 ᾿ ιο ἱπύθ]]θοίιβ] βἰαπάρτά οἳ {μθ Ῥθορ]θ τίθι αηά {ο ρθορἰθ βοηιτθ 8 ἀθορθτ. οοΏπβοίοἩβΏοβθ οἱ ἐπθιωβθίνος αηά οἳ ποτ]ά πύοιθοξαβί Αηά Ῥομλσαὶ 146 ἱπαβπαοί 8 016Υ οτἰθαίαίθ ἐλθπαβο]νος {ατίἍος ἑονατάς 1ο νατίοια ἰπύθ]]θοθμα] οαστοηί8 ταηπήης 0μτοιρα {πο ποτά, Όλθτο { πο ἀοαρί έλα νὶάοτ ΠΙΑ8ΘΟΒ ΟΓ ροορίθ ψ]] έακθ αη ἰπέθτθεύ Ίη Πθοταύατο, απιά 1οτθ Οριὶοῦ ]ζους η] ΑΏΡθΕΣ, 88 πγοὶ] 88 πἹοτο Πέθιαςγ νοτίκβ Ῥαβοἆ οἩ ΟΥρτὶού γθβ]ϐγ θά Ἱιατπιοπίχθά γνἰέ]ι ελλο ᾳοποτα] αρἰσίν οἳ ουσ {π16Β. ΑπΠ7γψαν, ἀυτίπρ ιο ]αμύ Πθοπ 76878, Ογρτίοί Ηέθταίατο Ί88 ἀθτο]οροά νοτν οοπεἰάεταΏ]Υ ἴπ Θ616ΓΥ ἵΨαΥ απἆ τβο(α] οκρετἰπιθηῦς Ἀανο Όθοηυ πιαάθ Ὑῖολ πν]] 8οοη γἱοΙά ννοτῦιγ Εεαῖθα. ἘῬοβύτγ, ιο ε]ιοτέ Βύοσγ, ο ποτε], Θ98ΑΥ, οτἱδἰοίβτα, {ταγοίὶ ἱπαρτθβαίοπβ, θἵο,, 819 αγαἰοπιαΜἰοβ]]ν ομ]ἡναίθάἀ απά ύμδίτ οπδηψ. Θπά αααΠ0ν αγθ πἱαἰπρ. ἙἩθορηπ{ἰγ αἶβο α ποῖο. Ψοτί]Υ θηάθανουτ Ἠ88 Ῥθ6η πηθάθ η ἴ1θ ἐθαῦγίου] βρᾳοτθ, Έος {ἴλθβο. τ6ββοπς {οάαγς ἱπίο]θοίαθὶ «οὐνΙύγ, οοπιριτοὰ σα (λαού οἱ ρερνίοιϐ ΥθαΣΒ {8 1Ώ0Γ9 Ἠνο]ν, Ρτοάιοζίνο απά Ἰλς ΏθοστηῬ τἰοἈθτ. Απά 14 βοπιείίπιθι 1ο υτίέος Ίας οοπιρ]αίηθά βροιύ πο απού οἳ πιοάστα Ογρτὶοῦ Ηθθταίατο {έ { Όθοαιιςο πο Εγπι]γ Ῥοἱίονθς ναί {5 οιρ]ιὸ οπἁ οου]άἀ ὃο οἳ α Ὀθέθος αθ]όγ οηά Ῥοσμαρς Ώθοβιβθ Ἡθ οοπΊρασοἙ ἱὁ (απ/αδ]Υ 8) νοί(ὲι ἄτθο]ς ατιά Ἐπτορθδη Πφοταίατο. Το Ρίοπθετβ οἳ ίβ βοχίοι ἱπέοἰ]θούτα] ννοτίς ἱπο]αάθ βοπιθ οἳ 69 οἰάοτ τζετ Ρα6 πο πιβ]οτίθγ 81ο {11ο γοπημος ΡθοΡθ, φιλο Ετβὺ 88)’ Ρηϊπέ Ὀθίοτο 1990 Ῥιαέ ἀθνο]ορθά θά οτθαίθάἀ Βοπιθ οἳ {ης γοαηροι ροσίς οα]ναίοά χο πιοβῦ πιοάστηϊαθίο θοπάρποῖθβ (βαστθα]ίβπι, ροόδίο ρατθ, θὲο,) ση ἱπίθγοσήπα τοβυ]ές ν]οἩ οὔηπ αἲ Ἰθαθί ϱο οἰθαςίῆθά ας εχαΠιρΙθ8 ΟΕ 4 Ιποάθτη πιονθιαθπῦ ο. ΤΗΙΑ ατ[οῖθ, οβηπού {ποιά απἁ οἰαβαίέν αἱ -ἔιο πιοᾶστη. ΟΥ ρεὶοῦ υντίθογ θπά (Ἠθῖς νοσεί. Ῥερίάθς, {116Υ νο απιά ννοτῖς Απιοηραύ 8, ας 1 ατα ορπαίδθίο αὈουῦ 1ο Παίατο ος Ουρτίοῦ Ποταίατο υγλίοὮ ή] ο]ιοτΏ]γ ᾳἰνε͵ 1 οῶοἱΐθνο, πιβύτο θά τοβ]ἰν ἱπαροξύατέ ννουῖς Μο | Βοββητ ΕΒΕΝΟΕΙΕΥ πας ἀπηκίηᾳ πιαγπίς πιχοά υγ] βοοοπά-ταῦθ ρίΏ ο9πΠ9 ἆαν ψΊθη Α Εγίοπά Ῥβθεεά ὮΥ. “Ῥοπ)) γουι Κπον, βαῖά ύλθ {πίοπά, “ναί θὐιβ βἶου Ροΐβοτῇ’’ Οἷς ας ς αἩ τἱρ]ιέ,”Ὀ παἆ ῬΒοπομ]ογ. 'Τ”πι ἵη πο Ῥσσγ.’” --Οοπίγίδιμεά ὂψ Βοηπίε ἨλΜίε Βαλεν. 10 ΔΙΦΕΝΊ ΠΙΠΙΠΕ πι οχρῦ5 Π]Ἡο Φίοπο Αρο οἱοβθά πλθη ΠιαΠΥ οθηθμτίθ Ρο 8οΠιθ λα]{-εαναρο {πλαὈἰύαπῦ οἱ ΟΥΡρταΒ Ρθιδοά ἵπ Β48 ἱβίβτιά τοβταίπρ8 {ο βΐοορ απιὰ θχπηίηθ 8Ώ 8198, οἱ ρθουίας οὐθίπίηρ. Τ]19 8οθΏθ ἵ9 οχοϊπᾳ αηά ποῦ ἀἰβοα]θ το τοοοπαύτιού. Ἠθ 188 ἀτορρεά 118 ογαἀάθ ΨΕΒΡΟΠΒ, Εααϊίοπεά οἱ βὔσηπθ, απᾶά οοηβαπαθά η ζἩ ουτἰοβίῦΥ ο ΡΕἱ68 8, ΒΠΙΑΙ1 τηὰς8 οἱ βἴθθΏ θβίπθά πιβθετία] Ποια ὤνο οπύοτορ. Ῥαπαιθά, Ίο Ππδύ Ώπροτ {ο οἆᾶ βρθοΐπιοη, Ραβαίπᾳ 19 {τοπα Ρα]πι {ο Ρίτα. ΤΠ νηθη ἴμο Ιπαἰίποῦ οξ ύμο Ῥτίπηνθ, Ἡο 5ᾳιαῦς απά τοβοβίπα {ος Ἠἱς εὔοπγ ὈῬαάρεου βἶνος Ιιίᾳ αἴταπρο ἀἱβοουδΙΥ 8 τοβοαπάΐπα- βπωβοί. Απιαποταθηύ 6ρτθαάβ 805088 1ΐ9 {ο {ος 619 πιαθοτίαὶ ῬγονοΒ ὔο Ρο ἁποθῖῖο τβέλοτ λαη Ὀσίθεο. Α ϱτοαῦ πιοπιοηῦ οἵ 1ήβΡοΣΥ Ἠθ8 ατεἰνοά, Οορβογ Ἠα5 Όθου ἀἰθοονετοά! Ἐπίος 6ο Ὠΐ αβοθπῦ οἳ Οιαῦ. ἨΗΙβίάο στ 5αγαρο Ῥε]οπρος {ο ὔλμο Βύοπο ΑΡο, Όαῦ Που α8 9 οχοι{οά!Ιγ Ῥο8ΐς {πο γΙθἰάϊπρ πιρία] {ηΐο Α Κηίζο ο 8Ρ98Γ Ἠθαά μθ αβ]οΓβ {π ο Έτοπζε ΑΡ6. Της {απιθ οἱ 0ο ἀΐδοογοτΥ θρτοθάδ. ΈῬογίαρ8 βοπιό βἰατάγ Απά Όταν Ἰίίο Ῥασὶς οατθΥς {ο Απία Μίποι ος Εᾳγρῖῦ. Ἠοτ βαΐ]οτς εἴερ 88Ώοτθ τοβρ]επάθΏῦ γηθ μθίτ οσπαπαθη{ς θπά δαπἱρραρο {δἰήοπθά Ίτοπι θπί βζατθίπς πθυν βαβίαηοθ. Υθε, {9 ἵς Ῥουηθίξαὶ ἵω ΟΥρτιθ. Ῥματαομ ]εηᾶς οη 68 {ος βἰτοηρύᾗ οἳ αγπιἰθθ 95 Ὠσγε, απά βἰγοπρύΏ, {οο, {οτ 5 6οπιΏ ασαϊπδε ἴ]ο ἱητοαᾶς οἳ 18 πιοβῦ -Αποϊθηῦ 6ΠΘΠΙΥ, ῬΏοθα/1Ἡ. Ῥμαχγαο]ι” τνὶέο Ικονγῖαο θοπάς Ἰες οας {ος 0ο ρἱἰσθοπίης πηοῖαὶ ε]ηος ἴπ 611θ 8πἩ, απά εἶιο ου]ά τοίση ϱ8 {1ο Ψαω ἀοᾶἀθΒΒ οἩ οἩ θα54Π. (τθαῦ αἱήρς Ίβειο {τοπι 016 Νο απιά πιΚκο Ἰαβίο {ἑοπατά {6 ἱτθββατο. Τ19 ΙοηπθΙγ Ἠἱδίάο οἳ οἡς Βίοπθ ΑΡ9 ΠΠ ΠΟΥ βθοίἸθς νηθὰ ιο ναάθτβ ἱπιραθίθηῦ {ο Ῥίαπάος πο Ίοπρ βθοτοῖθά Ποβχά. Έοου {ατπνΥ Ίηχος ῬοοΚθίς {0 ἰπ {Πο ἐοτηῦς οξ μοτ Κίπρς νπὴ]6 01πθ ἴθιαρ]θε οἱ ΜοπιρΗίς απά Κατπαίς Ῥτοο]θίπι ἴΒίΦ πουν αρ]οπάοτοιβ ψ/θα]ζῖι οἳ πο ΡΗΒΓΘΟΗΑ. Βοοι Ἐργρύς Ρἰδέοτ οποπιίθς, ἴο Ἑποθηϊοίβης, οτἴπβο ππάοθς μθγ πιμμῦ, απά ατα θμοίτ 6Υθ5 θονγατά {ηθβθ ἰβίαπά Βἱπίάθν Ἡπθωσθ ΟΠ169 θΗί8 Ὠθύ’ {οτοθ οἱ βἰτοηρίΏ απά Ῥθδμγ. 10 πηιδὺ 6 ἐλοίτβ 6ο΄ ῬοββοΒΒ απά νου αἲ Ιθπηρῃ Ἡργρύ 1θς Ρτοβίταίε, βλῖρΏ τάθ 6]ιθ 568 Ετοπι ἴμθ θᾷδύ ΠΟΥ Ὀθατίηρ 19 ψἰοοτίοας Ἑμοθηίοίαηβ, Ψ]ιο ἰθχιά ατιά ἁῑρ νι βαοἩ Ιπάπείτγ ἔλλαῦ {ο ἠῖ ἀ4άΥ Ίαρο εἶαα Ρί68 Ῥθως τηαύθ νήῦπθςα 6ο. ἡμοίτ Ίβῦοιτς. ΤΜΘΥ 8το ἴο 99 {οῇογνθά ὮΥ 1ο Αβθγτίθηβ πιά οὔμθΓΒ, ομοξ ἰω Πὶ ἔάτη {ο Ὦ6 016 πιασύοτ αηά 0ος 6ο ναπαυἰσηθά, η] πο ἆαΥ αττίνθθ Ἠ]ιθη 811 ἴιο πγοτ]ά ρἰνοΒ ΨαΥ ῦο Ῥοπιο, Μοτο αὐτίάθαῦ ἐμδΏ 6Υοτ ἴλθ Εἰαίάθς ποὺ’ τοβοαπά {ο {οἱ],--- ἔο αἱιουδίπσ απά οοπιπιοῦίοΏ ο πα ιάίπους 8ἱανοῬ, Ῥατο- {οοῦθᾷ π]ιο ἐτθαά ιποθββίπρἰγ ὑποηύγ-ἴοας ΛοιΓβ 0πθ ΑποϊοηΏῦ ρα]ἱογίο». Έατ ἵ ο ο πο’ ἴτοπα ους βοἡίατγ ᾳααθδΐπρ Βίοπο Αμο τηΒΏ ϐο θε ἑθοπαίπρ αηΘΙΗ οἳ πο Ἠοπηδη, Ποίπ {ος ἔῑο πιο μο δίσθᾶπι οἱ πάθ βἶατοῬ Ῥομτίπρ ο1ῶΥ {αρ οἩ Εῑθίγ βιουἱάθτς 38 61ο ΠΙΒΓΟΝ ΙποθββαΘΙΥ {Πτοιρα {λο πρτθῦς {ο ἴ]λθ πήπο. Ώονῃ 61ο βΗρΗῇ ἱπο]ίπο πο ηθγοτ- επάΐπρ Ρτοοθβαῖοη 1ΏΟΥ68 υπδή] ἐμθ Ῥοδέοπη ἰ8 τοβοῖιθά ὙΨἨοτθ 8 Ροοἱ ο ἱορίά, ὑλίοίς, ρτοθΏ απά ῥτοβθΥ νθΐοτ ἱ8 θποοιηίθγθά. Ἠοτο {ιο ταοἰέωτο 19 ἀτιρρίωρ ἔποπι ο Ῥοτοιβ 11 ἆτορ ὮΥ άτορ, οοἱἱθοβίησ 198είί ἵπ πιγτίαά 1818 οἱ οµβ-»Ἱαρεά- Ὀοάίθς γε πωστονν ογ]ὑάτ]οα] ηθοῖ( απά θαιρρθά γηδ Όνγο Παπα]θς τἰδίηᾳ ηὨΘΑΣΙΥ ἴο Όλο Ἰουοὶ οἳ ἔλο οτἰῆοθ. ΒαοὮ α ἶἨρ, οὐ ΒΙΠΙΡΒΟΓΕ, οἳςσ βἰα7θ Ίας Ώθετ οµΙτΥΙΠς, απ Ρτεβοπ/{ΙΥ 9 Βθῦβ Ἡ9 οπιρύγ οοπἑθίπος ἀονπ. Τ1ο βτηε]ὶ οἳ {9 αἰτ ἱ καΠοοδίπᾳ Απά οἀοτοιβ οἱ τιβθίπρ τοι. ΤΗ9 νιῖος Ί1α8 8 βἰπιί]ατ ΒἴΘησΗ. Τ]ιο ἱπάτοαιοπέ Ηρμό, βραθθετίπρ Γοτ ἔτοπι Απια]] οἶδΥ Ίαπαρς, ϱοὐ Ῥγοσασίοικ]γ. ἵη ηίομθς αἰοΏᾳ πο ρ8]οτΥ γνβΙΙ, Όθοοπιθς οχἰἰπριἡθηθά αὖ ἰπίθτνα]ε. Ἐωτίπος οπ Ψ]οτο ἴπθ ἀπίρρίηρ ψθέο Άα8 ΌθρυΏ ὔο Ι688ΘΗ, 6, Ὀωπά ο βἶανθς ατο ἀὶραίηρ οηατά Ἱπίο ἔλιο ΜΗ. Νου Ρίοκίπο αρ 8 Βῑ]θά ΑΠΠΡΗΟΤΕ, ος εἶβνθ πλι]κος ϐ, Ἰβς5ῦΥ τοίτθαῦ, ποῦ ὮΥ ὅθ πναΥ οἳ ὶ5 {π]οῦ ἔοτ πο Ρα]οτίθβ 8τθ ύοο ΑΠι8/1 {ο Ρογπιό νο πιθη ο Ῥ838, Ραῦ Ὦγ 8 βΒεραταίο οιαθ]εῦ, Ἠία {οοῦ Όυτη, 6υοη Ῥ]ρίου, 35 ο Πββύθηβ οἵς 6ἱιο αοἰά-{αθθά δἱ1βΙ1, απᾶ πθ τθυς]θς ἐ]ιο οχθοσίος {ΓδααθΏΡΙΥ οοιιρ]ίπα {ο 4τεο Ἠή5 Ίαπρς οἳ ἴπο οι] {απ19β. Ἠο Ῥοιτβ ύμθ οοπύθΏξα οἱ Ἠί8 ΒΠΙΡΗΟΤΑ 1Π{ο 8 8418Το θατ[θην/βτο ὑτουρὴ φΊιοιο αξίοτ ο ἔειν ἀαγς '' οβ]οβη(ηας ””, ος ποη δα]ρμαίθ, ἰ5 πιπάθ. ἸπιπθάίαέοΙγ 116 το]οίπθ ο αποϊοπέ '' οιαίη ”. ᾳδηᾳ σσρΕῦὈΒ ΕΕΥΙΗΥ/ Ἓν 6. ΝΕΤΗΑΝΑΥ {ου αποΐλοτ Ῥίαπρο Ιππατά. Τ]μς Ίας Ώδου πιϊπθα χο '' 898 Οσρτίαπα ”' οἳ {18 ἘΏΟπΙβΗΒ, ος {3ο ““ο]ια]]κορ ἱκατρίος”. οἳ ἔἶιο τθοΚΦ, Ὀοῦὰ παιθαπίηρ ΟΥρτίθα πιθία]. Τμο Ἐοπιαπς οὐυτονίαίοά ἴθ παπηθ {ο “' ογρσίαπι ”, απά γηθα θηρ]οἰζοᾶ 16 Ώθοβτης '' οορβο: ”. Ἠθιου ἴμο ἰπαπά, ϱπ Ψ]ιοβο ΗΠαίάθ οατ ἀῑδίαπῦ Βίοηπο Αμο Μαπ ᾳταυ]ῆοά Πί ουτίοβῖόγ 8ο πιθιοταβΙγ, ]θτπάς 19 παπιθ Πτονοοσμβ]Υ {ο ἴλπο παθῖα] {ω νυλ]οῖι {65 αὈουηάς. : το Τμο Ῥοπιρ απᾶ Ῥοπος οἳ Ῥοπιθ Ῥ8866. ΜΗ {6 ναπίαῃ ἴθ εἰωνο απά ἰλιθίγ απηρῄοταθ, θλθίτ ΠΡΓΘΑΒΘΡ απά. θμοίς οχἰζς, ούθω (Ίο οὖοτ οἱ πο {οἱ β{θΠοἩ αἰσ. Το Παπά οΕ ηαζατο τοῖ]ς ἴμο βοθηθ. Ἑατύπαια]κος βρί1ἱ θαάγ Βἰίάθς 8ογοβς (1ο οροηίηρα. (ταβθ απ βΗΓΙΟ5 ΤΟΝ ΒίΦΗ Το οἶοβίε Όλο Ααοϊθηῦ 8083. Ομπίοῦ θοῦδίος οσο 61ο Ιθίάθθ απά β.νο Τος έωθ Πεαρίηρ 5ἱ8ϱ ΡίΙ65, τοάάἵβίι ΌΓοΥ/Π. {ος ἴμο ΡΙοθΠΙοἰΒΠΒ θά Ὀ]θοῖς ο ἴπθ Ἐκοππ8ΠΒ, Ηδέ]θ τοπηκίηβ 6ο ἀθποῦθ 11ου’ πιαῦ Ὠδά {ου οθπ{τῖθς {οΐ]θά αωά βηγθαῦθἀ Ἠθτθ ἴο Ὑτοβῦ α, {θ8τθ ἔτοπα ο θατίῃ. Τμεποθ απά οππ/ατά {οΓ ηθᾶΣΙΥ Όψο ἐπουβαπά Υ9818 ιο νγοτὶά Ιοο/κθά οἰβοπίιοτθ ἔου 155 οοβΡο. Ἴθη ἴῃ 1914 801088 Ετοῖη {ΥΓ Π1οθ ἀἰδίαωῦ ΦἨΟΓΘΡ 60Π188 8 ΠΘΙΥ ΡΙοΡ6Γ,--ὢ γοιης Απιογοίη παἰηίηρ θηρίπθος, 8 ομσίοἈβ 88 οασ βῇοπθ ἆρο ΊπαἩ, α8 ἱπθθηῦ οἩ βαἰθ{γίωα 15. ουτἰοβίϐγ ΊΏ α {ασ πιοῦθ ΡτβοὔῖοΒ] 8ηᾶ θχρογἰοποθά Γαβηΐοη. ΤΗ ΒαίθΏΟΘΒ οἳ ᾳοοοβγ, πιΠθτΒΙοΡΥ θπά πιοῦθ]ιτΥ 8το Πἱ8 {ο οοπιπιβπᾶ., Μοπου δα Όθου Πβραηάθα {ος πο 8ος. Ὑοῦ αηορύθίη βαοσθβ8 -απά /πββοαθίοη ἔοτ πο ουΜ]αΥ Παιηῦ Ἠἱβ ραῦΕ ας ηθ Ῥαβ865 ντο ἴο αποϊοπῦ ἡτοᾶ. Ηί5 τοδάίπρε οἱ αποἰοπῦ ὙπΙπβς 8η πο ἐπιππαθαβίο θοβίπαοαΥ οἳ ἴπο ριθοῦ δἶαρ Ρίο απο Ἠή8. βοἱο οποοιταβθπθηΏῦ, Ὀιῦ 0μθ οθοι 18 ΡΜ Ρα1Υ. πια]! ἔοτ ἴθβο οὔὔος πετθίΥ ουἰάθηοθς ὑπαῦ οορρος ηαά Όθθυ Ὀρπθαέξ]ι ὄἶιοβο ἨὴΗ]ς ἐλλουφαπάς ο ΥΘΑΤΑ Δᾳο. ΤΠἱβ πΘΨοΟπιος, Φαΐηθά ο θχροτἰγ, θᾳαἱρροά 8ο οχθηβίτοἰυ απά ἀῑδρθίομοα 8ο ἔατ, ἶπ οοπιιἰθείοπθά το 8Π8ΠΟς ιο Ὀαταίπσ ααθβίοι---- «6 18 {16τθ βὐ41ἱ αΏγ Ι680 τ ” Οατοξα]!ν ατιά αΚάΙΠα]Ιγ Ἡο ἀτί]]ς (ο ονοτ]γίης 5οἀρπιοπέασυ τοςἰς, Ἠπιθείοηο «Πά πια. Νοθμίηρ. Αραίη θπά αραίῃ Ἄο τθρθαί ο Ἰωροτίοις ορεταδίοη. Βδ ηοζμϊηςρ. ΕΠἰ8 ορἰπιίβω αιιά Ἰΐς ζωήδα ατθ Εὐί ππομακοῦ. που ἁτανίηρ ΄ 8ΏοΙΥ οἩ 9 ρθοἰἱοαίοα] Κπον]άθρο ο αἰπίκ Ὠἷς ἁτ]] Ἰπ απ. 4198, Πἱ8 ἐγαἰπίπς Ῥτοποιποθ Ῥγοπηίβιηᾳ. 1)0Υ/Ω, 6968 υπο οματηίΐης ἀπ, απά εἰιοτύὶγ ο Εο]ς θοὰγ οἳ ρυτίθο ἶ ροπούταῦθα. Θιοσθας! Ίο Ῥανηίηςρ ααθβΏίοΏ ας Όθθη αππρΙΥ βηαπ/οτθά. 719 γθατς οἱ θοἱ1, εὔιάγ απά 6χΡ6Π89 18Υ9 ποῦ Ρ66Ώ ἴπ ναῖη, Βἰαπᾶίηᾳ αἰοπο 8βονο 5 ἀπ] οπ ὕπο νήπάγ Πάρο ης Πας οχροτί!γ οβύαὈΗφ]ιοᾶ ἐμαῦ ἑΠτοισᾗοαῦ ὕμο ορωθασίο8 ουσ Βίοπο Αρο τΏᾶἨ, θΠηά Πἱ8 8ΙΟΟΘΑΒΟΓΕ, Ὠδά Ῥθοπ---οπὶγ ποταίοβίηρ | Τοάαυ Ἱποάθριαη απά πυο]-οαιὶρροά πηηίπρ Ῥ]αηΐς ατθ οοπιριούίηρ ἴ1λο ἰαεῖ. «οπο {9 19 οἱ βέθποΝ ἔοσ ρτοαῦ Τοης ἀἰδυτίραίο {οδΗ αἷτ Ῥοῦψθθα {1ο παἰπίηρ Ιονοί, απά ο ραἱοτίοα απο ἠπθά νηδλ ρτο-σᾶδέ οοποτοῖο ΡΙοοίς. ἄοπο, ὔοο, 316 ἐἶιο αποϊθπῦ θαςύΏθΏσ/αγο ἰτοιρ]ις αἲ πο οπύγᾶποθβ, θπά πθϊέλος Ἰατο ἴ]ο εἶαρ Ρίἱθ Ιπογεββθά οΏθ ἹἩΙ6 βἶποῬ {θ᾽ ἆθ- Ρασέατο οἱ ἴο ΒοτηδΏβ {ος ὑοάδγ ὕμο οσο 18. οοηγογοά Ὦν τιοάθτῃ θαμἱρπιθηέ 99 ἴ]ο οοποθωὐεαίοτ 6ος ὑγοαῦπαθηῦ Ὑηοσθ ελο τοβα]έαΏύ ρτοάιοθτς τθ {ογγ/αγάθά {ο ύο ου αὖ ὠάθγναζος {οτ ἀθ]ίνοτυ ὮὉΥ οἰναῦθς Ιπίο Ό8εροβ {ος Γταϊρύ δαἱρς βηολοσθά οἳ αοιθ. ἼμεποῬ 16 ἶ8 Ώοττπθ Το ο πιατκοῦς οἱ {16 νοτ]ἀς, ψλοτθ ἴθ οοβροτ οοπἑοπῦ {5 οοηνθτθθἀ {Πίο πιοῦδί απά ἔχλο ειἱρίατ οπιρ]ούθὰ ἰπ πο τηβπι/ούατο οἱ μοἰάβ. .3 ΜαπΥ αλἰρ]οβάβ Ἀανο Όθου φΏἱρρθά Έοπι ΟΥρτιθ Αἶποθ τοβαταρδίοη οἳ τοἰπίπρ ἰπ 1914. ΑΙ ἔτοπα βοταζοἩ ΟουαΙΠΙγ, --ᾱ αοταθον ἵπ ἴμθ Ἠ]δίάο ὮΥ α ΡεϊτηΙζίνο πια βὐοορίπα ὕο οχαπηίηθ Απ 8198 οἱ Ρρθουατ αἰαίπίηρ. ς 9 ««Απά ν]αῖ ἀἰά ο οΏβρβ Βὲ βοποοὶ βαΥ Ψ]θη οι Το]ά ἔλθαι 1 νναβ ἃ γθάίο απποιπους 1 | «ΟΝ, 8 ἃ πιβος οἳ {9ο, Ὠθᾶ, {Ἀθυ Ἡοτο Ἀννα]γ” ἀεοοπῦ αροιέ 19.’ ---ραιϊη Μαϊ. .ΑΡΗΤΙ, 1948: 1Η πε Τμ ΤΕ ΠΕΣΛΗΙ ο Τταθ :---Πθττοίθ---7οςγ, νετ) ἀτεναξαἹγ ποττοις 1 ταά Ῥθυιι απά οτι Ὀυό υγ πἩ] γοι αγ ἐμαῖ Τ απ πιαά Ἱ. Τηο ἀΐβεββα ΠΕ Ααχροποά πΙΥ 8οη8σς-- πού ἀθθίτογεα- πού ἀπ]]οά «επι, Άλογο αἱ νγβς {ιο 86ΠΒΘ οἱ Ἠθασίπρ βοαῦθ. 1 Πεατά α] ἐίπρι 4Π 4Π9 Ἠεατεπ Επᾶ {π Πο εβτίἡ. 1 Πθοτά πιαπΥ 0ήπρς ἴπ Πα]. Ἠον, ἴπευ, θΏ Ἰ πιαὰ Ἠοαίκοαι ! .απᾶά οὕβεινθ Ίου ἩραεΠ/1γ---πουν οβ]πα]γ 1 οωτ 66] γοῖ 6ο πλοίο 5ἴουγ. . 140 18 ἱπιροββίΏ]θ {ο 88Υ 1ου Ητεύ {πο 1άθὰ οπύθτόἁ ταΥ Ὀταίη Ῥμή οποθ οοποθίτεᾶἁ, {0 Παυπίθά 1ο ἆδγ απάἁ πἰρθ. ᾿ΟΡ]εος ἔποτο νΒ6 ΏοΠθ. ἘαββίοΏ ἴπετο Ψ88 ηΟΠΘ. ΙΒΗΏ. ΠἩθ παά ηετετ υποηρεά 1ηθ. Ἡε Ἱ8ά ΠθγοΥ ρίνεη πιθ πει], Έος Ἠἱ6 ρο]ά 1 Ὠαά πο ἀθείτο. 1 ήηΚ 18 γ/α8 [8 ετο | Υ68, ἵὸ ν/αβ 08] Όπο οΓΠΙβ ογς τοβειηὈ]θά {]λαῦ οξα να ζμτο---- 8 Ῥρ8]9 Ὀ]αο οσο, ψηζἩ 8, ἶπι οσον ἵο.. ἸλΠεπενεγ {6 [6] αροπ 11Θ, ΤΥ Ό]ουά {81 οοἷά 8πᾶ 8ο ὮΥ ἄερτεθςβ---76τΥ ρταἁπα]]γ--- 1 ταθζο αρ πιγ τοϊηᾶ {ο {ακθ ἴ]ιο-Η{ο οἳ ἐλλο οἷά πιατ, απ ἔἶας ιά πὰΥΒΘΗ οἳ ὗλμο 6Υθ {ος 6765. Νου 08 16 πο. ροίηθ. Χο {ΠΟΥ πο πιαᾶ, ἹΜεαάτιεν Κπαον πούμίηπρ. .Βπῖ γοα εἸοι]ά Ἠανο 866Ώ πο. Ὑομ ε]ου]ά Ίανο -868η. ΠΟΥ πο Ι ρτοοθεάεᾶ-- νθὰ ν/αῦ ορ ζίοή---- νο φλας {Γοτοβὶσ]ιί-- η υ]να ἀἰβαιπηα]α οι 1 νγθηῦ {ο ψοτκὶ Ι 988 πενοτ ΕΙπάετ {ο ἐπο οἷά π]θη ἔπαπ ἁυτίης πο ψιο]ο γιθεὶς Ὀοέοτο 1 Ἐί]οά Ἠπα. Απά ογετΥ πὶρῃπί αροαῖ πάηῖραί, 1 ὑπτηρά {19 Ιαΐοῖι οἳ Πε ἆδοτ απΏά οροπες {ἱ---οἩι, 8ο ρεηθ]γ{ Απά {πθη, πΏεη 1 δα πιαζο αη ορθεηίηρ εαβηοἰεηί ε, {ος ταγ Πεαᾶ, 1 ραῦ {πα ἀατ]ς Ιαπίστη, αἲ] οἱοβεᾶ, οἱοβεά, 5ο ἐ]ιαῦ ο πο Πρι «ποπο οαῦ, απά. ἴπθα Τ ὑἨτααύ ἵπ πιγ Ἠεαά. Ο8, γοα που] ανο Ιαιρ]ιοά {ο 868 Ίου οπηπίπρ]γ 1 ἑπταδε 1 {πι | 1 πιονος {ὲ εἰον]γ-- τει τοι βἸοπ]γ. βο ἐπαί 1 ταὶσπί ποῦ ἀἰξυυτο {πας οἷά πιαπ)ς εἶθερ. 19 {οοξ πι αΏ Ἠοῖις {ο Ρίαοθ πΙΥ ψλο]θ Ἰιοβά υηθμίη ἴ]ιο ορθηίηρ 8ο Τατ ἐ]ιαῦ 1 οοι]ά 5οο ἨίτΏ α5 Ὡς Ιγ προπ Ὠϊς ο. Πα |--που]ά α πιαάπιδΏ Ἠανο ΌὈθθη 5ο νο 45 {ποτ Απά ἴἼθη, Ὕπθη ταΥ Ἠθμά ας νε] ἵπ πο τουπ., { υπάϊἰἁ ἔλο Ιαπίθτη, ο ΙΟΕΙΥ----ΟΝ, 8ο ο{ήοΙδΙΥ---- οβ{ἱοιθ]γ (ἔο 61θ 1ήηρεε οτρεκοά) 1. ππάἰά 16 Ἱαξί 5ο πηπο] ἴπαῦ α βἰπρ]ο ἐἨίη. τΑΥ 16] προη {πο νι]ατο:οὗο. Απά {ία 1 ἀϊά ἔοτ βεγοη΄Ίοπς πἰρῃ{β---θυ6τγ πὶρ]ῦ {πδῦ αἲ τα]άπὶσηί--- Ῥαύ 1 {οπηᾶ ἔῑθ οὖο βἱγαγε οἱοβθεά : Απά 68ο 16 γ/88 Ιπιροβδίρ]θ ἴσ ἆο ἴπο ποτ] : {οτ 16 88. ποῦ ἴ]ε οἷά πιᾶΏ γνο εχοάἆ πῃθ, Ῥυΐ Ἱής Ἐνί Ἐγο, Απᾶ ενοτύ πιοτηίηρ, πποη ὧιο ἆαγ ΌτοΚο, 1 νεηπῖ Ῥο]άϊν ἱπέο ιο οἨατηῦετ, απᾶ 8ροΚθ οοιχαβεοιβΙΨ ἴο Ἠΐπα, οα]ήπῃ Ἠϊπα ὮΥ πηαππο ἴπ 8 ἨθατύΥ ἴοπο, απᾶ ἱπαπίτίηρ πουν ο Ἱπά Ῥρββοά ἔΠο πἰσ]6, Βο γοι 598 ηο ποιυ]ά Πάνο Ῥεθη ἃ νοτΥ Ρτοίοιπά οἷά πια, Ιπάθεά, {ο βαβροοῦ ἴλαῦ ονεγ πἱρᾳῇ, {πδῦ αἲ ὑννεῖνε, 1 ]οοξεά ἵπ προη Πτι πγΏῖ]ο Ίο β]ερί, Όροα ἴλο οἰρΏίἩ πἱρ]ς 1 π8Β πΊοτο ἴπαῃ αβια]!γ οδαζἱοι1ς ἵπ οροπίηρ ἴλο ἀοοτ. Ἀ παϊίομν πιπαῖο Ἠαπά ΠΙΟΥΘΒ πἹογθ αυἱοξῖγ ἔαι ἀῑά ππθ. Ίετοτ Ῥοίοτο ἐλαί πρό Ὠπά Τ /εἰέ ἴμο οχίθηϊ οἱ τι Ροψετε-- οἱ Π1Υ βαραοΙῦγ. 1 οοσ]ά βοδγοθΙΥ οοπύβίη πιΥ {θε]πρς οἳ ὑτίαπαρῃ. Το ήπίς ἐλδῦ ἔμοτο 1 ννας, ὀρεπίπρ {ιο ἆοοτ, Ηδί]ε ὮΥ Ιδέ6, απἁ Ίο ποῦ 6σ6π 6ο ἆτειτα οἱ π1γ βθοτοί ἀθοᾶς οτ ἐπουρ]ζα. 1 {αἰτ]γ οπαοΚ]εά αἱ έ1ο ]άθα ο θπά ΡοΓΠΒΡΝ Ἡο Ώθαγά πηο-- {ος Ἡθ πιονοᾷ οπ {πο Ώοά βαάἆθπ]γ, 88 1 αἰατί]θά. Νογ γοι πιαΥ Επ αύ 1 ἄτον Όαοκ---Όπέ πο, κ τοπ πας 6 Ὀἱαοῖς α5 Ρίτο Ὑθι ος ἆατ]κποβς (Του {ἶιο αἩαὐύθτ5 ποτθ οἸοβο-(αβίοπθά, (]ιτουρΏ ἴθητ οἳ τοῦΏοτθ), Απά Βο 1 που ἐλαῦ Ἡο οου]ά πού 966 ἐ1θ ορεπίπρ οἱ {16 ἆοοτ, θπά 1 Κερί ραβΠίηρ {6 οη θεάΙ]ν, εἰοκάγ. Ι Ἰαά πωΥ Ἰθεά ἴη, 8η Ίγα8 αΌοταῦ {ο ορεπ {μθ Ἰθηΐοσηα, ποτ τιΥ ἐλαπιῦ εἠρροά προῃ ἐο θἱΠ Εαβίοπίηᾳ, απά {1ο οἷά πιᾶπ βρταπρ αρ ἴπ {ο Ὀοᾶ, οτγίηρ ομῦ, '' Πιο” Ώλοτε { ” 1 Κορύ ααἱίο ϱΗἩ αωᾶ βαἷά ποὐλάηρ. Ἐοτ α Ἠ]οῖθ Ἠοις 1 ἁἷά ποῦ Πηονθ α Πιαβοίο, απά {πω ἴπο πιοαη/ήπιθ Τ ἀίά ποῦ Ἠθατ Ἠϊπι ο ἄοφη. Ἡε πας α1] αἰσθίπρ αρ 1π πο ος, Ηβδίθηίηρ--- ᾗαβί ας 1 λα νο ἆοπο, πὶρα6 αξζοτ πἰρΏθ, Πθατ]κοπίηρ {ο ένο ἀθθέ]ι- σγαίομθα 1η 0πθ να]. Ῥτοβρηί]ν 1 Ἠθυτά α ρτοδΏ, απιά 1 πουν 19 85 (θ ρτοςΏ ο Ὡιοσία] ἴθγτοχ, 19 5785 ποῖ 8 ϱΤΟΒΗ Οἱ Ραΐη οἱ ΟΓ ρτίοξ--ΟΒ, πο | --ἶἒ Ἡν8β8 ἐλλο Ίου εὐῆοά βουτιά ἐλλαῖ ατίσος ἔτοπα ος Ῥούίοπι οἳ : ἴλο ρου] νΊοπ ονοτομβτρθά υέ]ι Ίθ. 1 Ίπον {ο βοαπά νο. ΜεπΥ ο πἰραῦ, /αδὲ οὐ ταἰάπἰρέ, σηθν αἰὶ ο πγοτ]ά 1 Ἰονδά ἐῑα οἷά ϐν ΕΟΌΑΗ ΑΙΙΑΝ ΡΟΕ ε]ορί, {6 Ἠα8 ππε]εὰ αρ ἔγοπι πι οὖπι Ῥοβοπι, ἀθορθπίηᾳ, γε] 16 ἀτδαάξα] εοἵο, {πο Ίθττοτβ ἰμθύ ἀῑδίταοθεά πιο. 1 88Υ 1 Έπευν 19 νε. 1 Κπου π]ιαῦ ιο οἷά πιαΏ {οἱέ, απ Ῥρίῆθά Επι, απουρΏ Τ ομοἰ]οά αὖ Ἠρατό. 1 πουν ἐ]λαί ο Ίπά Όθοη Ιψίαπρ 8πγαίθ ονετ Απο χο Πτβῦ εᾖσηί ποίβο, νο ο Ὠπά ἔατηεά ἵπ πο θά. ὮἨ[β ἔθατ Ἰδά Ὄθυπ 6σεν βἰποο ρτογήπᾳ Άροη Εϊπ. Ἡο Ἠδᾶ Όθου τγίηρ {ο {ΠΟΥ ἴλθπι ϱΒ118ΕΙΘΡΒ, Ῥα0 οου]ά ποῦ. ἈἨθ Ἰιαά Ῥ6υπ βαγΊηρ {ο Ἠἰπαβο]ξ “' ΤΕ 18 ποὐΒίηᾳ Ὀαῦ 0μο ψηᾶ ἵη {πο οΒΙΠΙΠΘΥ---ἰ6 {18 οη]γ 8 τηοῖβο οτοββίπρ {]θ βοοτ,” ος, 16 {6 πατε] α οτἰοκεῦ νιη]ο] 38 πιθᾶθ α αἰηπρίο οήτρ.”. Ὑθ8, πο Ἠαᾶ Όθυῦ {τγίπᾳ {ο οοπι{οτὺ Ηϊπιβοι σι ἄιοβο φαρροβίδίοπα ιό ο Ἠαά {ουπά αἩ ἵπ. ναίπ. Α ὧν υαὐπ: Ὀθόααδε Ώεαίμ, ἵπ ἀρρτοβομίης: Εΐπι, δά αἰρ]κοά νι Εΐ5 Ὀ]αοὶς πα ουν Ῥείοτο Ἠΐπα, απά εηγε]οροά {1196 νἰοξίτα. :.Απά 10 πας πο ππουτη {αἱ {πβιθποο οἱ {1θ αηρετοθίπθά αἰιαάοτν ιαῦ ομιἰςθά Πήπι {ο {θε]---αΗΠοιρ]ι 116 ηδϊέ]ου βᾶν’ Ώος Ἠθατα---- {ο {εεῖ ἴ1ϊο Ῥτοξεπος οἳ πιΥ Ἠθαά νη(μίη {1ο τοοπη. που 1 Πδά υἰυθοᾶ ς Ίοηρ πθ, ΥοτΥ Ῥαϊθηί]ν, έλος Πεατίηρ Ἠ1πα 1ο ἄοσπι, 1 τοβο]νεά {ο ορθη ϱ Ηὔ5]θ---» νουΥ, νθτΥ Ἠδί]ο οτονίορ ἵπ {16 Ἰωπύθτη, Θο 1.οροπθά ἱδ--7οι οβππού Πηαρίπο Ἀου βἰθα]έπ1γ, θέθα](11γ----απδ1], αὖ Ἱοπρίῃ, α, πρ] ἀῑπι ταγ, κο πο ἐμτεβᾶ οἱ πο ϱρἰάος, αἰιοί ἔΤοπα {πο οτθσἰοθ αηά {61 προη {πο νυ]ύπτο ογο, Τ6 πα ορει---ΨΙάς, πὶάο ορθη---απά 1 ρτου’ βιτίοις 96 Ι βαζ6ᾷ προ 16, 1 δαν 19 νηθ ρογίοοῦ ἀἰβθποίποεβ---αἰ! α ἁν]] ]αθ, γήθῃ 8, Πἱάθοιιθ νοῖ] ονετ {6 λα ομίΠρά ἔμο' νετ πιαστον’ Ίπ:1ΙΥ Ῥομ6ς αἱ Τ οου]ά 5θο πούὐλίηρ οἶβο οἳ ἐ11ο οἷά πιαπ΄ς Τωοθ Οἵ ῬΘΙΒΟΠ, {ος Τ Ἱιαά ἀῑτοοίθά {1θ τα”, 38 ὃν ἱπίποῦ, Ρτδοίβο]Υ προῃ {1ο ἀἁθπηπεᾶ εροῦ, ) Απά πουν’ Ἀατο Ι πού {ο]ά γοι ἐλαῦ θέ γοι παϊβία]κο {ος πιβηθς8 {5 Ῥιῦ ογοτ-βοαίθηθββ οἳ {1θ 85εηβος Τ---ποῦν, 1 ρα”, ἴηθτο ΟΑΠΙΘ ο ΠΙΥ 6818 8, Ίου, ἁπ]], α]οῖς βουπᾶ, Εαοῖ ἃθ α΄ ψθθοὰ παθκορ πει θητε]ορθά Ίπ οοίζοη. 1 Ἴκποι ἐλαί βουπᾶ ΨΘΙΙ, {οο Τὸ νας {ο Ῥθαίπρ οἳ ιο οἷά τηαης Ἠθατό, Τέ Ἰποτθβδοά ΠΙΥ {41Υ, 88 {1ο Ὀραίίηα οἳ α ἅτατα βἰπα]αζθς {θ βο]άΐετ 1πίο οοπταρθο. ) Βαΐ ενεη γοί 1 το[ταἰποά απἀ Κορί ϱὐ1]. 1 βοβτοθῖγ Ὀγοαέ]οᾶ, 1 Ιο]ᾶ πο Ἰαηύθτη πιοβίοπηίθθς. 1 ὑτθά Ίου θὐθαα1]γ 1 οοσ]ά πιβϊη{αίη 0π6 ταΥ ἃροπ Όμο 6Υθ,. ἸΜθαηθίπιο {Πο Ἠθ]]θίι ἑαίίου οἳ 0μθ Ηεατῦ ηογθᾶβθά. 16 ρτου απἰοϊετ απἁ αμἱοκοτ, απιᾶ ]οιςετ απά Ιοιάθτ 6νθτγ Ἱπδίβηῦ. Τ19 οἷά πιαπ’ς ἔουτοτ δὲ Ἀανο Ῥθεη οχίτεπιε! 19 Ρτου’ Ιομάθτ, Τ 8ΑΥ, Ἰοιάοτ 6νοτγ πιοπιθηί |---ἆο γοι πιασίς πιθ πο]! Ἰ Ἠανο ἐο]ά γοι ἐῑιαί 1 πι ηθινοις Βο 1 πι. Απά ποὺ, αὖ {μθ ἄθαά Ἰλοιγ οἳ {λλο ηϊρ]αῦ, αταῖά {119 ἀτοαά {11 οεποῬ οἱ ἐπαί οἷά Ἡδμαμο, βο ἈίταηΏρο ὃ Ποίβθ 38 ἰλίς οχοὶθοᾷ πιο {ο αποοπίτο]]αὈ]ο {θττοτ. . ο, {ο ΒΟΠ1Θ πηαἴθς Ίοηροτ, 1 τοταίηοἆ απά 5ὐοοά αΩΠ], Ῥαΐ πο Ὦθβίήπρ ργονγ Ιομάετ, Ιουάες! 1 ἐλοαρΏῦ ἔπεο Ἠθατέ τη Ῥαταῦ. Απά που 8 ηθν θηχἰθίγ βθἰπεά 1ηθ-- ές Βοαπά υου]ά Ῥο Ποατά ὮΥ α ποἰρῃρουσ! Το οἷά παθα’ς οι Ἠαά οοτθ | Εν α ]οιά γα] 1 έἈτουν ορεπ {1ο Ἰαπίοτη πιά Ιθαροά Ιπέο ἔλο (αοοπ... Ἡθ β]τίεκοᾶ οποθ--οπρθ οπἵγ. ἵπ απ ἰηκίοπὺ 1] ἀταρροά Ἰήπι {ο 61ο Άοος, οπΏᾶ ρα]]θά {1ο Ἱθανγ Ῥοά οσοσ Ἠήπι, 1 ὤ,λθη Απι]εά ρα], {ο Ὠπά ο ἀθθά βο ἔατ ἀοηθο. Ἐτά, {ος ΤΙΘΏΥ παπα {Β, ἴμπθ ἨἈθατῦ Ῥθςῦ οη πἰθ] ο τηιβ]οά βουπά. ΤΗΙΑ, ἸἈοψενετ, ἀῑά πού γεχ πηθ 10 ψου]ά ποῦ Ρο Ἰθατά ἐλτοιιρ]ι λθ ψαἩ. Αύί Ἰοηρίι 1 οθαβθεἀ. Τπο οἷάἁ πιπ ναβ ἀεμά. Ἱ τεπιονεά ο θά απά οχαπιἰπθἆ ἴ1θ 90ΓΡ86. Ὑθβ, Ἡθ 188 Βίρπο, δὔοπο ἆθβᾶ. Ι ρἰαοθά πιγ Παπά αροηῃ ἐμο Ἠθιτί απά με]ά 185 ΌΊετο πιΒΏΥ παἰηἁ{οβ. Ἴ]οτο Ἡ8 πο Ῥι]βαίίοπ, Ἡο ν/Ώ8 ΒἴΟΠΟ ἆθβά. ἩἨ[β 9Υο που]ά ὑτοιδίε ταθ πο Πιοτθ. Ἡ γοι αδΠ] ὑπ]η]ς πιο πιαὰ, οι τν] ]ήπ]ς βο πο Ίοπροτ ννἨεη 1 ἀθβοτίρο ἴ]ε πήθο ῬγθοβαΜῖοης 1 ἑοοῖς {ο ἐς οοποθαἰπιρη 6 οἳ {ο Ῥοάγ. Τ1ο πΙρΕί νγαποᾶ, απά 1 υοτκοά Ἠθβά]ν, Όαί ἵπ βθηοο. ΕΙτοῦ οἳ 8 1 ἁἱβπιοπιροτοά ἔμε οοσρϐθ. Ἰ ουέ οἳ ἴμο Ἠθβά θπά 01ο 8ΓΠΠΘ απἆ {1ο 1668. 1 ἴποη {οοἷ πρ 6Ἴτοο ρ]αηίκ ἔτοπι ἐ]ο Πὁοτίηρ οἳ {1ο οἹιατη ος 8Ώά ἀθροβίθοὰ αἲἱ Ῥεύγ/θοπ 6]ιο ποδη (πας. 1 έποη τορ]αορά ἔ]ο Ῥομτάβ 6ο οἶδνοτίγ, 8ο σαππίπρ]γ, ἔλαῦ πο Ἠπππδη 6ΥΕ-- πού σου ᾖμ--οομῖά Ίανο. ἀείθοίθά οηγέλίηᾳ πτοιρ. Τήθτο (αοπέίπιεά οπ ραρε 19). 12 Τι αθοοπά οἳ πο ρατίς. Ῥατί οηπθ αρρθβγοᾶ {8βέ πιοπίἩ, ΤΗΕ ΡΝΤΡΗ ϱ0ΝΣΗΑΤΕ ΑΤ ΥΕΔΟΡΚΙΡ(5 Απάτουν ΖΙιηρου]α]ςίς ν/αβ θαοσθοᾶρα αὐ ύλο Ἐτίκὴ Οοπβυ]αίθ Ὃν Ἠήβρετ. ἨδάρίρπΙό5Α. Ζπιρου]ακίβ, π]ιο ἀῑεά α ἔοπγ πιοπίΏΒ Όδέοτε Βθί:ἒ οοοαραίίο (17.1.18768). Ἡθπαθα ἑα] απά Γαὶτ οοπιρ]θοξίοτι ἆ πηθη Ἠ11οβθ 5γες ἔτοιβογ-Ὀιξέοης ποτθ δἀοτηθά πε {1ο Ῥτίθςὴ Ἰήοιπς. Ἡο Ἠθά 8 ροοᾶ {οτύαπο απᾶ ἤνο ολ άτεα, απά 88 8. οοπβ8υ] (1826-1864) Ώο. Ἠαᾶ 5. Ῥοάγ-ρυατᾶ, αδιια] Υ α Τατίς, ΨΠοβο 6ετηι οἳ βετν]ορ γνθβ πού Ροιπιρηθπῦ Ῥυῦ οπβημεᾶ 6σοτΥ γΥεΒΣ. Τμο Ἑτίεςλ Ώαρ πανῖπρ οἨ ἴπθ ποτῦᾖ-θ88ίΘΓΠ 6ΟΓΏΘΕ οἳ ΠἱΘ Ἀουδο γλς α ὑτίθαρυ]ας βγθβπιθσ οἨ Ψοτκ-ἀαγς,Όαῦ ΟΠ ΒμηάΘΥ8 απά οΏμοία] ἆαγς ΨΕΒαρο πηά βαπατο. Ἡαάρίτηβί(λρ᾽ οἁμοαδίοη νδα ποῦ δχἰοπβίνο Όπά Ἰθ αβαα]]ν δπιρἱογθά ϱ ο]οτίς απά ἴπο ἀοοπππεπ{ς οἱ ὐ19 Οοπαυ]αέθ πιο] που]ά Ίανο Ῥοθη ο να]ααΏ]ο βουτος οἱ Ἠϊθεοτίος] π{οτπιαξίοπ Ψετο Ὀασπθά α{θοτ Ὠίς ἀεαζῖι 85 Ὀδίηρ Ἀφβείεθ. Οπ]ν 5 βίαπιρ πᾶς Ῥτεβετνοά πΙυΏ ἴ1θ ἱπθοτρίίοη 'ΙΡΘΜΙΤΙ ΑΝΡΕΒΕΥΥ Α. ΖΙΜΡΟὉΟΙΣΚ 1847”, ἵπ Οτοσῖς Ἰθίέτβ. Μοςέ οἱ ἴῑιο ἱπογππβήίοη οοποθγπίπρ Ἠΐβ 149 απά αοἲϊν{θβ 8το Ώββθά οἩ τοτΏα] ἐγὰά18ίοἨ. Τμο εἴοιγ 88 16 λαῦ νου Ίππατη τουο]θεά αἲ Ῥαρίιος απά νο Κατατηβτα (Τατ ρὶι ἔτουρθ) ποτ βοηπῦ {ο 5ΡΡΙΘΡΑ {1ο τονο]ό, Ἠδάρίβαϊδίῃ Ίν98 5ο Εήρηίοηεᾶ ΒΥ ιο ατηναἰ οἳ {ποςε ἔποορβ οὐ Κο]οπί, α απιθ]] υ]αρο λα]ξ α, πα]]ο {Τοτῃ Ἡ θτοβΚΡΟΡ, Οιαῦ ο Μία 1η ἐς βία Τα ιο Κατατωθηί {ο]ά Πω ἔπαῦ Ἀο πεθά Ἠὰτθ ΠΟ 98189 {ος {ας ἵ Ἡθ που]ά Ηπά {οοά ἔοτ Ώοπη. Τ]ή6 ια ἀῑά. ͵ Τη 18 ααἱᾶ ἴλιαῦ δὲ 8η πΠΚΠΟΥΠ ἀθῦθ α Υθββοὶ Ὀθατίπρ 8Ώ ΒπρΗςὮ οἱ 1οβηίδη Ώας 88 Βπίς ηθαΣ γ]1οσ!, ρατῖ οἱ ἴμπθ 5Ώοτθ πθςς ΟΜ]ογαΚΕ, απιά ὑ]ιαῦ αἲ] ελνο Ῥ8ββοηροτ, οχοορύ 61ο οαρίθήπ, Ψστο ἀτοππεά. Ἡαάσίβπιής ρτοοθεάρᾶ {ο πο βροὺ ψήα. Ὠ]8 Ῥοάγ-ραατά απάἁ ἐτῖοᾷ ἴο β4υ9 ουοτγἑΠίπρ οἱ ναίαο Εοπηά ΟἨ ελα ἀτονπεά, νΊοβο Ῥοάϊες Ἠαά Όθδοι ψαδ]θά πλ, ἱπο]σάίπρ ΠΙΟΠΘΥ-Ώ8Ρ5 {α1 οἳ ᾳο]άρη οοἱΏβ. Ἡαάρἰρπι ή βρτοεά ου Ελιεκο οοἶπβ οἩ {χο τοοξ ο ἴλο Οοπβα]αίο {ο ἄτγ, Εθβτίης μθῦ Όλο παὶρ]ιέ τας! Βπί α οπηπίηρ ὑτούλογ-ἰπ-ανν, ἁδαδίηᾳ μία Ἡοοῦβ υἰέ]ι Ῥίέοῖι, Ἡδ]κοά αΌοιέ 6μθ τοοί, ερρτορσίαθίπρ {ο Ἰήπιβο]έ ιο οοἶπβ βὐλοῖς οΏ Ἠίβ Ὀοοίβ. ΤΗ τοπιβἰπάθτ ν’θτθ ἀθλνετοά Ὁγ Ἡαάρίρπαϊθία {ο ιο οβρύαίη. ΄ ΤΗΕ ΤΗ. -ΤΔΙΕ ΒΕΛΑΤ (6οπέέπιιεά /γοπι ραρε 11) ναβ ποϊλήπρ {ο δι ομζ-- ΠΟ βὔαίη΄ Οἱ ΔΏΥ Κάπά--πο Ῥ]ουά- αροέ νλαίθνος. 1 Ἠμά Έθεπ ἴοο τν ἔοτ ἴλαῦ. Α ο ηδά οααρῦ ο]]---ᾖλε ! Τα | . που 1 Ὠπά πιπάθ δω οπά οἱ 6θθο Ίαρουσα, ἱὸ Ἡ88 {ουτ οἱ οἷοσὶς---αδ1]] ἀατὶς ας παἀπἰρ 6, ΑΑ {ο οἱ] βουπάθά {πο Ἀους, ἐλλστθ οππ1θ Α, Κηοοζίηρ αὖ ἔἶο αἰτεοῦ ἀοοτ. 1 ποπί ἆοντ το ορεΏ {6 σὶθ ο Πρι Ἡθατί---ἔος Ὑαή Ἠαά 1 ποω ἴο {98Σ Ἴηστο οπετοά {λτορ πιεῃ, π]ο Ἰπίτοάαοεά 6λοπιβοίνος, . φὶ Ῥοτίθοῦ βπανΙγ, 88 οββοοτ οἳ {9 ΡοἩοθ. Α΄ τί] Ἰαά Ὄθοι Ἠθατά ὮΥ ἃ ποἰβΊλΌοις ἀωσίηρ ο πἰραέ Βιδρ]οίοἩ οἳ {ου ΓΊαΥ Ἰναά Όθου ατοιιθεά ἠη[ογπιαζίοπ ηαά Όεοι ]οᾶροά Αὐ ἴλλο ροµος οἴῆος, απιά {16Υ (ὔπ οΏᾷσειβ) ἐαά Ὄθει ἀθριύθά {ο β6ασο]ι εἶιθ ὮΓ6ΠΙί86Ρ. 1 απι]εά- «ἴοτ τυλαὶ Ἰδὰ 1 ἴο ἴθατ 1 Ῥαᾶο ἴἶο ᾳοηίΊθπιθη φοἱοοπηθ, Τ16 αντίο ,] βαἱἀ, Ὑ88 πιΥ οὔη 1π 8 ἄτεβτια. Τπιθ οἷά πιαπ, 1 πιοηέίοπεᾶ, 85 αὈθοπύ ἵω {πε οουπίσγ. 1 τοοῖς ΤΙΥ νἰαίξοτΒ αἲὶ ουος {619 Ἰιουβο. 1 Ῥαᾶο {Πθτω 868ΓΟ]ι---ΒΘΔΤΟΒ οωο]]. 1 1θὰ (παπι, αἲ Ἰθωσί[, {ο ᾖό5 οὕωπωροτ. 1 βΏοπ/θά πετ Πίβ {ΓθβΒΙΤΕΒ, β6οιτθ, υπάϊυυτρεά. Τα {ιο οπλαβίαθπι οἱ ΤΙΥ οοπβᾶρποθ, 1 Ὀτουρῦ οιθίτβ Ιπίο ἴπθ ΤΟΟΠΙ, απά ἀθείτοά Έιοπι ᾖεγε {ο τοβὲ {τοπ ὀλποίς Εαήίριθς, ν]]ο 1 πιγβο!έ, ἵΏ ολο ψ]ά αιάκογ οἱ πιΥ Ῥοτίθοῦ ὑπυπαρα, Ρίαοεά τηΥ ΟΨΏ βοαῦ προη {1ο τοτΥ βροῦ Ῥοπθβί] ψ]ήοὮ τοροβθᾶ 61ο σοἵρ8θ οἳ {ιο νἰοβίπι. ή 3 9 ημο οβῄοστβ Ποτο Βαθἰββθά, ΜΥ πιαππθτ Ἰδά οοπνἰηοθὰ ἄῑσία. ἵ 8ς αἰπσα]ατίν αἲ 6969. ΤΗ6Υ βαῦ οπά ψ]η]ο ΑΏαν/οιοά οἩθετίγ, ο ολαθθοά οἱ {ατα ήπσΒ. Ῥαῦ, οτο Ίοηρ, 1 Εο]έ πιΥΒοΙέ μοὐθίπᾳ Ῥαῖο απιἀ ψεμθά {μοπι ροΏθ. ΜΥ Ἰθρὰ αο͵θά, απ 1 {βποὶθᾶ ἃ τἱηρίπρ ἰω αγ 858 Όαό αίἩ «8180, πο Οοπεα] οἱ {πο οσα. πῶγΙν «98-86 ΤΊΗ]ι Εἶιο ἐο]ογαίοη οἳ ἔ]ιο Τισκίδῖι ἄοσοτηπιοπέ, Ηααρίαπιίής αἶβο ομχτῖθά οπύ ρο]οο ἀπίάθΒ.. Ἠ]8: πιοίλοά οἳ ἀθθβηρ στλι πια]οξαοίοτς 88 απογέποᾶοα {ος [πο ἠπιθρ. Ίλ]νοη Τό8άς γαμος Ὑ8β ἔουπά βὔραπᾳ αὖ Ἠὶς γή]αρο Ώρας 'Ὑοχοβκῖροβ.- Ἡαάρϊρπι] β΄ οτάρτεά Πἱβ τοπιογαὶ 0ο 8 οον-α]ιοά πλοτο Ἡθ να Ἠθαίθι, απᾶ Όπου βοῦ 16ο πίθι Όλα τουοπατηθπάαθίοΏ παῦ {ο τούτη 5ο Ἠ9 ν1]θρο. Μαπγ Ῥοτεοαὲοᾶ ρθορὶο {οπηά αλλείοτ οὐ {19 Οορβυ]αίς ᾽απά Ἠοἀρίρπιίθὴς οπ/ογθά ᾳγοβί Ἡοποιτ νηθ ἔλα ΑπζιοτΙίθΒ. Ἠ]ᾳ ροπετ Ώθοβπαθ 8ο ρτοδῦ {]αί, Φόροτά(ηᾳ {ο {ξο]]ς υσθᾶ]θίομ.. ««μθ οου]ά β8γθ ΠπΘ ἔτοτα {19 ρδἱἱοινς ”. Απά {6 π88 αἲ μάς Οοπα]αέο ὑιαύτοπονπθᾶ Αποηίς οἳ ΕξιαΚκοπηί, πιπποζύθΗσθᾶ ὮὉψ. Μο] τηΒθ, ἐοο]ς τοῖηρο αἲνοι ταπτάρτίηρ. Ὦὰς νηζο ν/ηοβθ υπέωθαἰπθβα Ἡο Ἠπά ἀϊποοτετεά. Ἡπάρίσηίδα ταβηδρεὰ ἐο ἀβοίαί {πι Ἠί8 98ο8ρο {ο Αδίς Μίπον. Ἡο αἶθο βθνθά πῃαηΥ οί μάς ο0-ν11]αβθτβ γΊιο Ἠνά βἰαῦῬρεά ἃ ατίς, πλοπά ο Ἰήπιβθ]{ ουτοά ὮΥ αδίηᾳ 8η οἰπίπιθωῦ οἱ Ηἱ6 ουσ’ πιρηυ{βοὔυτθ: : Ἠοα ρἱρποῖθής 188 πού οπ]ν Βσιαίϊπ”, Οοπαυ], Ῥα0, (γα ἱοπα11γ, ««Ώρνοη Ῥοψουμ”’. 10 18 οθτυδλα τοῦ Ῥοέψθον ἴ]ιο θες 1847-1860 Πο Ιοοκοά θξίοτ ἐλμο αἰΓαίτα ο εις Οτθεῖς Οοἡρυ]θίο αὖὐ Ῥαβ]οβ απά οἡ ἴπο 1901 οἳ Μαγ, 1860, Άο νας αρροϊηιθά οοπθαὶ αροπό οἱ ἄπθοσϱ 9ἳ Ῥαρ]ιοβ. 'Ἠο βοὐεᾷ αἰδο ας Ὀποαίρα αροηῦ. | ο ε Τη 1869, Ἠαάρίρπήδς πο Ραά1γ ὑτοβῖοά Ὦγ. Όλο ᾳαηποτη ο ὣλθ ῬαρΏο ΟᾳΜ51θ. Έχοιη οοττοβροπάεποο Ῥοεῦψηθεν ἴο (τοῖς Οοπβυ]αζθ {π ΟΥρσ5 απ {πο ΟοπιηηββίοΏος Ώοηστα], ρα θιοᾶ Ίπ ἐς 'ΟΥρτΙΒ Ολμτοπἱο]θς ’”, πθ πυτκἰαι ονοτηπιεηύ ἀῑᾶ ποῦ γεοορηῖζ6 Ηϊπι. 86 8 τοσίς οοπβι],. Ώθο8βα8θ 6ποτο Ἡ88 πο τοϊοναπέ Ὑαϊος οτᾶοτ. ΄ η τοθΗαέίοη Ἡθ ἀθοϊάθά {ο βο 0ο Κϊοοβία απάἁ Ὀτίηρ 8Ώ βοὐίοη αρθίηβέ ἴο ᾳαΠΏΘΣΒ. Τη 1864, Ἡο οθιθοᾶ ο Ὦ6 ἃ οοπβα] οἱ Βτίέκίπ. Ἠίρ Ἰδί. γθβφς Ίγθτο οοπιρ]εζα]γ οΌβοισο απά ΟἨ {πο 11 οἳ ζαπάθτγ 1978, Ἡο ἀῑοά απἁ πθς Ὀυτίοά ἵη ἔἶιο ἔοτο-γαχὰ οἱ πο Οτο οἱ Φαϊπό Ῥαταβκονί ηθας ἐλθ Βαπούματγ Ὑ]ότο Ἠΐφ ᾳτατο 18 Ῥτοβοτνοᾶ. Τ1ο Οοπδα]αίο 18 81860 ρτθβοσνεά Ότι {5 18 {η ἆθΏβος οἳ οο]]αρεο ἵ αρρτορτίβῦθ σατ9 ἶβ.ποῦ ὕ8ίκοη Γος 198 Ῥτθβοτνο Ώου. Όλου βα6 απά αὐ]] ολαὐυθᾶ. Το τηρίπρ Ῥθοβσαθ πποΓο ἀἰθποῦ. - οοππαθᾶα απά Ὀθοᾶβπιθ πιοτο ἀἰβίίποῦ. 1 {ἐθ]κοά πιοτο Ετοοὶγ ἴο ᾳοὺ τί οἳ ἴἶιο {οεἵηα Όαῦ ἴδ οοπ παρά απά ραἰπθἀ ἀθβπίείνοποβς---απο ιαὺ ΙοπρίἩ, 1 {ουπά ἴλδί (θ ἠοίβθ 88 φοί Ιω ΠιΥ 988. - Νο ἁοιδέ 1 που ατον σουΥ Ραΐ6 Ραΐ 1 ἐα]κοά ποσο Ππθηῦ!γ, απά φίι α Ἠθίρλθεοποά νοἱοο. Ὑοί 6ο Βουπᾶά Ιποτρββε--- ΑΏά π]ωῦ οοσ]ά 1 ἆο ξ 10 πθβ 8 ἴοιο, ἁμῖῖ, φωίοί δοωπιᾶ--- πιωεζ διιο] α θουπᾶ αἲ α υαϊοῖν πιαφεᾶ ωλεπ οπυεϊορεᾶ ἐπ οοίΐέον.. 1 ραδροά ἔοτ Ὀτθβί-- πιά Υθὺ [ο οἴβοθτε Ἠθανά ἰ0 πο. 1 θα]ίκοά ταοτο αιηἠοἷ]γ---πιοτθ εἈοπιθπέ]γ Ὀιό 019 ποῖςο βιοααι]ν Ἰπογθαβθά. ἵ 81089 Απά αχρυθά αουό ἰτίβορ, ἵπ α Πρι Καν απά ψε]ι νἰο]οπύ ροβου]αίίοης Ἐν ἴλιο ποἰβο βἰθαά]γ {π- οτθηβεᾶ. ΊΗΥ ιοομῖά νου ποὺ Ὦο ροΏοῖ 1. ρθοθά ἴ]πο Ποοτ. {ο απά ἔτο πι ἩθανΥ αἰτίάςα, 85 1 οχοϊ(θὰ ἴο Εατγ ὮΥ ὕμο οὑβειναδίοΏβ οἱ ἐλθ πιοπ---Όαό 11ο ποῖβο βεβᾶΙ]γ ἀπογθββοά., ϱ ᾷοᾶ! ν]ιαὺ οοι]ά Ἱ 4ο Ἰ {οαπιθά--Τ τανεά--1 8ποτο | 1 Αναηρ {1ο ομαίσ προη γλἰοὰ Τ Ἀαά Ὄδου εἰέίηᾳ, απά σταζθά 19 αροπ {πο Ῥομτᾶβ, Ὀπέὸ πο ποῖθο 8το8θ ονος ο απά οοπίί- πιβ]ῖν ἰποτθβεθά. Τὸ ρτού ]ουάεγ---Ἰοβρος-- Ἰοιάετ! Απά ΑΗ] ἐἶιο πιεπ ομο(έθά ρἱθββοπί!]γ, οηά απ ]οά. Ίμ8ς ἰ{ Ῥοβείρ]θ ελου Ἱιθβτά ποῦ Αἰπάρπίγ Εοά |--πο, ποἱ Τήου Ἱθμτά | --16Υ βιβρεοίεᾶ |---ἔμου ἔπει ἰ---ἔπαγ ψετο τηθ]ίτιρ ϱ ΠΙΟΟΚΘΤΥ οἳ πιγ Ἀοστος |---λλῖε 1 πουρβῦ, οπά ία 1 υπ. Βνί ΑΠ” ἐήπο πο Ῥεύίοτ μαι θΜάς 8βοπν | Απγιμήηρ 88 ΤΠΟΤΘ ἐο]οταδ]ο 6Ίιωπ ἐμίς ἀθτῖσίοα! 1 οου]ά Όθας {1λοβο Ἠγροοτίίοα] . απιί]θς πο Ίοπροτ! 1 {ε] ιδ 1 τηπβ βοσθθτα ος ἆῑθ |---απιά ποσ--αρμαίπ! Ἠθικ! Ἰουᾶσς{ Ἰομάος | Ἰριάος! [οιάευ |--- ε«γηρίης | 1 αμτίοκοᾶ, '' ἀἰβθοπιδὶο πο τηοσθ!. 1 αἀταῇ εἶιο ἆθοά |---ἴθᾶτ αρ ἐἶιο ρ]απ]ςα |---π6τθ, Ἡοτο |---ἷὍ ἶβ ιο Ὀδα πρ οἳ 118 Ἡἱάθοαθ Ἡρασί { Ἑατῖη, ρἱαπηΐπρ α]ιου]ά ομὔοτ-Εος ἴμοβο ὑήπρε νἨίοἩ Ῥτονίάθ ὕμο ρτοαύοςέ ἆαγ-ἴο-ᾶαγ βαὐἰῖβοδίοη ποπ {απαίηρ 88 Ψαγ ὁξ 146. ᾿Τ0 αἸιου]ά αἶθο ῥτον]άο {οτ ιο {αέατθ ος ᾖπο οἩί]άτθη οί Μοάβγ Ίο γή] ϱτουν.αρ Ἕο ἔ9οθ η Ιποτθβείηρ Ἰβ]απά Ῥορα- Ἰθάέοη απά Ἴκεθη γνοτ]ά οοπιρθβξίοι ἴπ 1Πο πιατκοίἠπρ οἱ αρτὶ- ου]ύατα] ρτοάποθ,. Έθπι Ῥ]δηπίης ἰπτο]νος οοπαἰἀρτίηρ νπβῦ ]όο8ὶ τθδοιτοθβ΄ ατθ ἀνα/]αρ]ο απἁ ιο Ὀθεῦ πα ἴο 1166. ὕποπα ῦο ραΐπ {αὐήτθ οπάς.. ΤΠ986 οπᾶς οτ οΏ]θοξΒίγθβ 1ΙΑΥ Ὀθ ο ποϊμίηρ τοῦτο ἐπαη ἐτγῖηρ το οῬύαίη 1ο Ιατρορῦ ροββῖβ]θ {ποοπιθ ἁπτίήρ {1ο ηθσῦ.Ύθατ-. οἱ ὀπο οἱ απ {16 9386 Οἱ 16ο εἰιτοπά Γατῃιετ πιο 18ος ο Ῥταίηε ἂθ πνθῖ] α5 Ἠί9 πηβο]θς η ὑΠ]π]ίηρ- 8 Πθ]ε Ιπῖῦο 6119 {αὔπγο, 60 θηδατὸ α τορα]α ποσπιθ απάοτ πλίση οἵΟΡ γἱε]άς οπᾶ Ἡνοκίοοῖς Ῥτοδκιοίίοη ατθ. ού παδίάίηθά θπἀ ΄ποτθαςθᾶ. σι .. το ἳ εν | ολο Ιου οἱ οτρβπἰσίηρ θµον ἆἄδγα αοὐνίζθα οἩ 1θ Έθππι 18 νο ἱπιροταηύ Ὀπὸ ᾖδ Ελοα]ά Ὄθ πιάάθ ο Βύ {η φὴ α ᾳοποτα] ῬίαΏ οἳ οβπιραίρη. ΤἨετθ-Ἀτο ΠΙΒΗΥ΄ ἴπ]ηρς ψμ]οἩι αἸιοα]ά Ῥο ἆοπθ οἩ ἐ1θ ἔασπα νυλίο]ι, αἰθλοαρ]ι νου 1Ώ8Υ οβ]ν Ὀτίηρ Ίπ Ιπάτθοῦ ΠΙΟΠΘΥ: Ώθηθβίς, Ὀτίηρ φαΜἰβ[αοβίοη. Τω [βππαῖπρ 1ποχθ Ἔλαη {π 8ΏΥ ολοι οοὀαρθθίοπ {Ἠθ Ίοπηθ {8 οἱοβοίγ Ηπκοά γηθ]. ιο Ὀμαίηθον. Τηρ {Ἀππιοτ αΠοι]ά Ῥ]απ οἩ ἨἈθνίηᾳ Α, Ποπιθ απἆ ἔατα Ῥα]άΐπρε υνΏΙοἩ νή]] ὃο ο Ἰαβίης ” 5οατοθ οἳ ρτὶζθ 6ο Ηἰπηβοί{ απᾶ α οτοά(δ {ο Βί8 νίῆαρο οοτηπααη/{γ). ΒπιαΙ] ἐΐηρε Ἠκο ο ρἱαπάῖτρ οἱ ἶιαάο ἐτοθς απά ἐ]ιθ οβῥαΡ]ἱα]ι - πθπῦ οἵ α ΚΙἰομθη ρατάθη γη ρου]ότΥ αηά Ὀθος {ωίκο τε]α{1νοιτ ΄Πυθιο οβοτὺ απά πο Ὀιὐ 16 πηθαη αι ]οῦ ζο 8 ρτον/ήηρ {απι]ν ἵπ το]αἡἰνα]γ Εθν γθβζβ. ΑΑ τορατάς ὅἶιθ Ιωπᾶ {δο] ἴΠθ έγρο οἳ ἴεπατο απάοσ νγΒ]ο]ι 19 {6 Ἠθ]ά ας σοῦ ἴο Ὦο οοπαίᾶοτθά πγΏομ Ρἰαπηίηρ θ]ιθθά. ΄Α.:Γαγπιοτ πο Ἠθβ. Ηθέ]θ ος πο βθουπίγ ος {θπιτο πομ]ά ὃθ {οοΗδΗ {ο απάετραίςο 5αοῖι πνοσ]κβ 48 βοῖ] οοἩ- βοτνα{]οτι, ἵη {ιθ βάπΙθ ΨΘΥ 88 α ΠΙΒΏ ὙἩο οςΏ Ἰοοῖς {ουπ/ατά 9ο Ῥοποβίίηρ ἤγοπι 016: γνοσίκς ἵπ 01ο ἀῑδίαπί 0816. Τμοτό Ξ18 8 ρτοἙῦ πθεᾶ {ος {πο αἀορίίση οἳ Ἱερίε]αίίοη ννπ]οῖι γγίΠ ρίνο «ὔθηθηῦ ἔβτωετα βθουτίϐγ οἳ ὕοπιτο {ο οπαῬ]6 ἔΆθπα {ο β]απ πιΘΠΥ Υθ68Γ8 θπρ8ά, ΤἩθσο ἶβ α {δπάθποψ Βὐ Ῥτοβοπῦ {ος ΓΩΓΠιθτβ᾽ οτραηἰζαθ]οηα ὃρ Ῥαγ ἴοο παρ] ἀὐθοπύίοη {ο εχρ]οίάέης οἵπα- Ώἱοηβ Ὀτουραῦ αοιί ΡΥ 01ο ρτοβεηῦ ἆθγ ἁηΠου]δ]68 οἱ ἐταπβροτέ αηά ποῦ οποαρΏ {ο ρούίτηρ αἰωὈίΗῦγ Ιπίο Ἴοοαἱ αστἰου]έατο {ο οπαΡ]ο ἰὲ {ο-{αοο ἴλο ἁηβου]έ πιαοκοίπρ αἰθαβθίοηβ νλ]οὴ αγθ Ῥουπά {ο ατῖδο, Ότπ ρ]αηπίηρ βἰνοαά 16 ς 88 υοἰί ζο ἐμίη]ς οἳ {61ο Ῥαςύέ---ΡοῦἩ οοτθ8] απᾶ νίπο ρτοπήπρ οἩ ίση ρτθβδηῦ :48Υ΄ 1οσ8]’ Ἀρι]οπ]έατο, ἀοροπάβ. 8Ο ΠΙΟ απο Ῥοιηά {ο {8οῬ :οτἱθο8 πω νοτΥ {ιν Ὕδαιβ. Τ]ο ρτθθοπῇ ἆαγ νίπο αἰθιαίίοτ οἱοεθῖγ τοβεπαβίος {λαῦ νἨίοι θχἰκίοά εοπιθ {οτύγ Υθ8ΤΑ 8βο ἵτπ Ἐταπος, σολ πδά Ἱαά α νἰτιια] πιοποροἱγ ἴπ {11θ ρτοπΊηᾳ ος τίπθβ απά {16 πιατοίίηᾳ οἱ ϱταρο τού ιούς απ νο ιά πθτ νίπο ἁπάνδίτγ ἀθναείαιεά Ὦγ {ο αέαο]κε οἱ ρΗγ]]οχετα. Ολο οοαη{σήθς ἠπο]αάϊτπρ Ογρτας απά {μο6 {ογγίαὮ Οοἱομίθς {η Ῥα]θβίίπο - {οαπά {9 Ῥτοβίαβ]ε {ο ῬΡ]αηί ἶατρο 8ἴθ85 οἳ νίπθς Ῥαΐ {μβῦ 88 ς«Ὅηου νοτθ᾽ οοπαίηρ {Πίο Γα ρτοάποβίοα Έταηοϱ απαἱοξ]γ Ῥοθραβη. {ο Τθοο0ύοΓ Ἠοθτ {οΓΠιθτ Ῥοβίίοη ὮΥ {Ἠο 59 οἱ ρταβθά ΑπιθτοίαηΏ τοοῦ δίοοκα. ἸΠουβαπάε οἳ Ρα]οΏβ οἳ ροοά ερἰτἰ8 τθτωθήηθά {π' Ῥα]θαπίαη ορ]]ατα {οτ αρηατάς οἱ ο απθτύετ ο Α οεηατγ απά πΙσοἩ Ὑίηθ πα φαδε---Ἡο Ἠατορθβη πιατκού Ρτοίθιτεά Έτοποῖ Ὑήποῦ απά αρἰτθς ἹγΠΙοὮ νετο {ποπηκοίνος Ρεῖηρ σνετρτοάιορά. ΤΗ9 ῬΡοεϊθίοπ {οάβυ {8 ναέγ- εἰπι]ατ, {ο {Ἴθη. Ὁπάος σας οοπάΙίοης ἵμο Έτοποὴ, Τη απιά ἀτοεῖς απά ονος΄ Ἐπιρίτο «εἀρρ]ίος Ἠανο Όθοη ουῦ {τοηπι ΒΏΥ ος οἱθ ὉὈπηθά Ναίοπα---Ιοοθί. Ῥ]απέ πρ Ἰβς Ῥθυπ οπ Α΄ Τ6τΥ Ιαυρο βοθ]ο Ῥα0. νΠ πο πιατκεῦ οὐ] οχία Ὕλθη 0πθ νίπθβ «το, οοπαῖηρ . ἰπίο θα ὮὈθαῦ. Ῥτοάιοβίοπ ἲ Ἠυπάτοᾶς οἵ ΠΠ] ἔβτπιοτβ Ἠβνο ριῦ ιοί '6μρσς ἰΠ οπο. Ῥ8δκοῦ Ξ απά ἐο εῬαε]οῦ '----]ιοὶτ πιατ]εί---ἶς Παδίο {ο οοἴίαραο νηἑΠίηι 8 {θνν 1οἳ τς Ίσο]ς αἲ οθιθθ]β---016Υ ἨαΥθ ἢθου νοτγ ῬρτοβίαΡβ]θ ἁυτίως τοὐθῦ 7ο8γ5 Ῥιῦ τιμαῦ ἵνας 6 Ροβίθίοι {486 Ὀείοσο ἐθ νας ἳ ἵπ {πο θα] ὑμτεθς Οἱ Έταπκ Βοοκάα]ο, ἴπδῃ Αρτί- ουἵευτα] ᾿Αἀτίβοτ {ο ἴπο Οο]οπία] “Οβπορ ν]α(θά Ογρταβ απά τοροτῖθά εί α](λοιρῖ νο {αδά {ο ρτον οποιᾳ] ψεθύ ο πιθοῦ Ἰοομὶ τοαιἰτπιθηίϐ, Ίθτρο βίοοκς τοπιαίηθᾶά ιπδο]ά ἀπό {ο 016 ἱποτοβαίπρ Ῥτοίετοποθ {ο προτίθά Απείτα[ίαπ βουιτ. Τ]ιοβο΄ ἀἆαγβ ψίἩ τοθασα απᾶά Ρτοβαὶγ πιποἩ αίσχος (λαο ΏΊ8ΏΥ ΤΑΤάθσΕ ππαρίπθι πι ἵν θ 8ΠβΊος { Βασοὶν Ν΄ ΕΑΝΝ ΡΙΛΝΝΙΝΟ ΕΟΝ ΡΑΜΕΗΤ ΜΝΟ ΣΤΛΒΙΗΤΥ :«Ἠο τοβο θατὶγ απά υτοίθ βἰθαάᾗγ απθί] Ότθα]κ{αςί, 4π πι ορίπίοἩ, 19 Ρἱαπηίΐηᾳ {οτ 1ο Πέατο ὃν Ῥτοάποίης 6Γορ8 απά Ηνοβίοοἰς {ο ψ/πίοἩ ἔποιθ {8 ΠβΌίο ὑο Ὦο αν βαβίπθάἆ πιατκού. Ἰηβέ ατθ {Ἠθβθ οτορΕ απά Πνοβύοοκ 1 ' Βορά π]ιθαῦ ἔοτ ΤάΤΚΘΥ απά (γθοοΘ. Βεθοά Ῥοΐαίοος {ος Ἡρυρί, Ῥα]θείίηό θηά Αντίμ. Ὑερούαβ]ο Βοθᾶς {ος ἴπο Ὀπιοά Ἐίπράοπι απᾶ ΜΙάάἱο Ἐαβι, απίπια] Ρτδᾶἁοίβ ϱποἨ 86 οἈθθκθ, ΡοιΙϐΓΥ, 6Ρ6Β, Όβαοπ, Ὀθοξ ἔος ΜΙά4ἱ9 Ἐθαί οοιηῖτίθϐ βιοῖ 6 Ῥα]θσίπο, ἀθοίάποις Εειῖέ απιά ροοᾷ απθΗέγ {8016 ρταρος Τοτ Ῥα]εκίίηο απὰ Ἐρυρυ. ΑΙ ἐἶοεο ατα Ροῦθπθ]θ]]ν 6ουπά ρτονἰάϊ(πα ἔβτππθτα ἴβλκο αρ {πο ρτοάιοδίοη ο 8 παπ]ρος οἱ Ἠπος ααἰθοά {ο ἐλιοῖτ Ιοσβ]16σ ριά ἆο ποῦ τθ]Υ 000 ἜημοΕ ΟἨ ΠΥ οΠθ. Φῷοίπιετε ολοι]ά ποῦοπ]γ ἄσο α Ημῖς μη άΠμ Τοτ ἔοπβο]ν6ε, Ὀαῦ ελλου]ά οοηβα] μείν Ασϊοι]όιγα] Ο/ῇοοῦς απά μού ἐΠοίτ Ἱιοῖρ ἵπ Ειοῖ Ῥοδύ γνασ Ρἱαππίηςρ Όθέοτθ βοίπᾳ ἰοὸ ΕΤ. Μαϊ αυτο [ο οχΩΙΗΡΙΘ, ἠἶιαῦ ἵ ρτονίπᾳ Ιπαρτογοά ναπθίΐθς οἳ οχορς Υοι 8τε Ρ]ωηδίηρ ἔ]ο Ῥοεῦ νατίἰδέγ. Το ἴακο ΑΠ οχοπηρ]ο {8 {5 {οο[ἱκ]ι {ο ραπιβίθ βθνοη οἱ δἱρλῦ γθᾶτα οἳ {ο {ο Ὀτίπρίηρ ϱ γοιηᾳ ἀθοϊάιοις ἔταῖο οτοἑατά οἱ οἵέτιβ .Βτονο ἰπίο ρτοάιποίίοη οπἱγ {ο Επά θλαῦ {1ο νατὶείθο ρτονα 816 πο Ίοηρθς ἵΏ Ῥοριίατ ἁρπιαπά, Ῥ]απ {ος 6μθ ᾖαέητο Όιέ ππᾶΚο Έασο γοις Ρίθης ατθ Ώθβοά οη {ο Ῥθεύ αγίου οῦἑαπαλ]ο. ΑΝΤΗΟΝΥ ΤΗΟΙΙΟΡΕ οοπίθιμεά /γοπι Άαβο ϐ) Ἠὶ6 πονοῖς ο] Ίατο. ΄ ΨΗΥ, νεα, εἶπορ Ττοῖ]ορο Ἠαά 8ο πἹαοἩ {ο Γθοοιηπιθηά Πάπα» 88 Ἠθ 61ο πορ]θοῖοᾶ, ἩἨϊς 4ιοδίοργαφὴφμ, ριδ]β]ιθά ἐλθ θας ανοτ ΝἱΑ ἀθθίῃ, α]πιοβῦ πιοτο ὕλαη αηγΜ]ήπρ οἶςο Ἠθ]ροα - ο ϱοἩρεο Ἰήπι Ἠοτο Ἡο Ιαίά α]] Πῖς οατάς οη 6θ ἑαῦ]θ. Ἡο οκρ]α]ηοᾶ πηθ]ι οοπιρ]οῦο οππάουσ πν]αῦ ης ἐποαρΗύ ο ππῄθηα 888 Ῥτοθβίοη. ἩἨθ ητοίθ ὕο πια](θ ΠΙοΏθΥ απά Ἡθ πιθᾶσιτοᾷ Βἱ6 βαοο656 ὮΥ 16 απιουπῦ Ἠθ ἁῑά ο8ΓΏ. ΤΠ ία νίουν θαὐβογβΕίρ ν/θ8 Ώοῦ 8 πιαζύοτ ο νιαἰίπρ {ος ἹπαρίταδίοἨ, 16 οἱ βατά νγοτίς απά τερα]ασ ουὐραί---ς {οῦ 6 ἂπγ οἴμοι 1οῦ απά πο ἴθπαρο- (ταπαθηζα] ΏΟΠΒΘΠΒΘ αὈουῦ {6: Βο ΠΙΒΠΥ Ἠοιτβ 6ΥοςΥ 4αΥγ, απἀ θΥθη 80 πιαπΥ ποτάΒ {ο 19 αωατίος οἱ αὖ λοις, ΄ Ἆο ΒΟΟΠΘΓ συ8β 9Π9 πονο] Επίε]οᾶ ἐλλαη ἐ]ιο ποχέ πας Ῥθριη. 1 Ἠο νντοίθ ἵη ἔγαίης Ἠθ πτοῦο ἵω 6ΗἱρΒ. ἩἨ]β παταοίθτβ πγθτθ Ἠ]8 οοηβἑθηέ οοπαρΒηίοΠΒ. Αύ ἴπο οπά οἱ ἐπί ουῦβροκθπ οοΏ{ΒΒίΟΏ ΟΟΠΙΘΒ 8 ἴ8ρ]θ εἰιοπίηρ Βἱ5 Ἠθετατγ οατηίηρς 1 ὁρ 1870 του ψθβτά Ῥοΐοτο Βίς ἆθαίῃ α ρτοιά ὑούα] οἱ 68,059. 175. δὰ. απὰ οπάΐπᾳ, 1κο ο ἐγαάθοπ]θπ]ς ἁοοοιηῦ, νηἩ Όλο ἰδθτα '' Βαπάγίος . 371,800.”. Νεατίγ 8Ἡ ί βαπι, Αα Ῥτθῦύγ ροοά οπς Ἔος έμοβο 478, ΨιθΏ ΤΠΟΠΘΥ Ἀαά ρτοβύοτ νβίιο θπά 16 ν/α8 ποῦ ροβεἰρ]ο 0ο ρού {ατιβαύίο βαπιβ Γος {ο Βἶτη τὶρµῖς ος ηονοἱβ---πθασ]ν αϊ {π]6 βα1η γγ88 θατηθᾶ 1η ὑψοπίγ-οᾶά γθβτα Απιά {ος πιουθ Ἠβῃ λα] οἳ {Ἁθπη Ἠθ 88 αἶδο Α Ἱατά-γνοτκίηᾳ οἰνί] βετναπέ. Τ]ής πιαῦίοτ-οξ-πού απά Ῥιβίποβε]κο αὐθήιιάρ θουπνατάς ια{ποχθΕέρ οβοηάθά {1ο θοἱ{-οοπβοίοιιθ Ἡέοτατγ οταίίβπηθη. Τ]ο τοβυ]ε γγ88: 841 ΙηΓ8ἱΓ απά ἀβτηαρἰηρφαὐίαο]ς προη 048 θυΐμος, υηβαήτ Ῥθομθο α νύοτ βοιυ]ά Ὄο ]ιάμοά, πο Ὁυ Ἠἱ8 πιθέοςς, Ῥ ΒΥ 18 ρτοάαοῦθ. Ἠ{β πιείλοάβ 8τθ βαγδΙΥ Ἱήφ οἵσι ΟΟΠΟΘΓΗ. τη βρί(ο οἱ Ηῖ9 Β400ΘΕΒ 86 α πονο]αῦ, Ττοι]ορο. ἀἷά ποὺ τούτο Έτοτα πο Ῥο5ύ Οὔ]οο ΩΙ 1876, απᾶ Ἠί βοοοπιρΙκἈηοπίς Όλοτο οτο οοπαϊᾶρτΏμ]ο, Ἡο ἅῑά α΄ ρτοαξ ἆθαὶ ἴο ἆθνεἶορ Ροδία] βοτνίοθς αττοπρίηᾳ ος τορα]ατ ἀθΗνοτίορ ἵπ οιέ-οξ-{]ο. ΝΕΥ 8068, Ψἡθλοαέ ρΏΥπιθηῖ οἳ [9ο ὮΥ {λο τοοίρἰθηύ, Ἠο υπάρτίοοἰς α παπαρος οἳ ἱππροτίαπί Ῥοδία] πηἰφαίοπα αὐτοβα, Ἠο Ῥθοβπιθ Βαγνογος (θηοταὶ απ οπ]γ {αβῦ πηἰθοᾷ Ῥθοσπιίῃ, Ὁπάος Βθοτθίατγ. Ἰηοἰάρπίθ]ἰν 19 ννως αὲ Ἠίβ βιρασεκίοη ἐ]αί Ῥϊ]]αγ-Ώοχος Ὑθτο {πίτοάιοθά ο Ἐπρ]απά, κο ἐλλαί {ο-ἆβγ «]θ ν]λοίο οοπηίςν {5 ἀοθίθά γνήέ]ι βοβτ]θί πιοπηοία] {ο Πἷβ οαἱμαβίοβαι, Ηϊβ ουράς οἳ Ὄοοἱε ν/αβ Θποστποιβ, απά {η {αοῦ πιοβύ οἱ ΠϊΦ Ὀθβῦ οπθΘ8 νου ντήθέθη ν ηδη Ἡθ τγαΒ αὐ]] θΩβαβθά «ΡροΠ Όψο ο8χθθτά. Ἠϊρ πιοίλοᾶς πρηέ τοῦ ααῖέ 9ος ααίλος, Όαέ 61ου ορτίαἰη]γ β]έοά Είπα, Μο αἱ Ῥουίεθ Άτθ βοοᾶ, Ῥιῦ πιοβύ οἱ λθπι Άτο θηψοσέαἰηίηᾳ, απά, ἱ τ Όλθ Ὀθαί Άτο πΠιοηρ ἐ]ιθ ᾳἱοτίθ οἳ ἘπρΗκΗ οίοα. | | Βγίμα] Πέρεαί, 14 ΝΙΝΟΝΔΕΔ(Φ9 ΤἩο οσπι “ νἠπάρτοακ ος '' βμο]ἑοτροίῦ ᾿’ 9 αθια]]γ αρρ]ἱθά {ο τονβ ὁξ ἴπθθν ος Ώβττου Ὀοδιόι οἳ {οτοβῦ Ἱθθά {ο Ῥτοῦδοῦ ἱπέοτνοπίηᾳ αρτίου]έατο] Ἰαπάς ἔτοπι {1ο ἁαπιδρίπρ οΏθοῦς ος εὔτοπρ νηηάς. Το ρτίπιατγ ο[[θοῦ ος νήπάῦτθα] {81ο ἀπαλη]ε]ι {λο ἔοτος οἳ Ηἱσὴ νο]οοίῦγ τάς 0μῖ9 ἰπῄιεποῦ ΠΠΒΥ Ὦο οχοσθεά οη ὅλο Ἰοοπετά εἰὰθ πρ ὕο α ἀἰδίωποο οἳ 16 1ο 20 {πιοι, Ἀπά ο 6ο πἠπάνατά αἱάρ οἱ ὅ ἴο 10 (παρα, «3Π6 Παὶρ]ιό ιο πἠπάδσοα]ς, ΤΗθυθ ατθ βοοοπάαὰς οΏοούς οἳ θαα8! ἵπιρος- έαπου ἔτοπι ὀ]ο {αζπθυς΄ Ῥοϊπίό οἱ Ψι6ν, Ὑλὶοῖι ϱΟΠΟΕΤΏ Β10Ώ ἔπΐηρς 88 βοἱ] απά αἶτ ἐθπιροταίητοβ, νο πιοϊθύυτο οοπίθωῦ οξ εἰ απ βοἱ] απά οἱ] ΕογΏΠέΥ ἵπ το]αδίοΏ {ο οτορ γἱΘΙ4Α.. 1Π τοοθπέ Υ988, 8 ροοᾷ ἆθα] οἱ ἱποτοαθῖης απά ἱπεἰταοῦίνθ Ὁ τθβθατο]ι πνοτῖς Ία8 ΏθοἨ οαστῖθἆ οαῦ ο Ὑἠπάθτθα]ς ἵΏ ὅ1ιο Ἰοῦ, ἀτγ ρ]αΐπα οἳ βοπύλοσα Ἠτιβαία, Ὑλθτο οἩπιαδίο οοπΘίΜίοπε ατο ποῦ ρτθαξ]ν ἀλβοτοπέ ἔτοπι οἳς ού Μορβοτία Ρ]αΐπ. Βοπιθ οἳ ἐθ Επάΐηρ8 οἱ {Ἴιοβο τθβθᾶτο]ιθς ἆτθ οἱ οοπεϊἀοταρ]ο ρτβοῦ/οβ] ἱπιροτίαποθ θπά {οτ. ο Ώοποβύ οἱ ΟΥΡρσα8. ΕΩΓΠΙΘΤΕ 859 Ἠθτο Ὀτίοβγ «δοιθθθά. ' ντι Τη {ο Βταῦ ρ]βοθ, ἴλθ Εαβδίαπς Ἠατο ὑτίθά {ο Βπά ουῦ ψ]ιαό Κὶπά οἱ γἠπάῦτοα]ς ρἰνοΒ {πο πιοβύ οΏθοξίνθ τοβἰαίαηοθ 6ο 6ο ππά,. ΟοπίτΑΣΥ {ο βοηθταὶ Ὀο]ίοί που Ἠανο {ουπά Όιαί νοιγ ἆθηβο Ὀτθβίς, υΏίοι 1θῦ 10816 ος Ώο γηπά ὑΏτουρα, αγο ποὺ βο θΠοοίίνο ἂ5 ἴλοβο πο] 819 ἀθηβο 0 παθάίαπι ἆθηβθ {η ἴλθ Ἴρρος ρατύ οπά {αἰχ]γ ορεΏ αἲ ἔλο Ῥοῦύοπι, απά οῖι, 5 {δ πστο, βἶθνο 0ο πήπἁ {τουρμ...Α. ἀθηβο νἠπάρτοδις που]ά οοπαἰσέ, {ος οχαπιρ]θ, α{ α του’ οἱ ο]οβε]Υ ρ]απίθὰ οΥΡΓΘΒΕ ἐθθβ Ῥταπολίωρ Ἠθαν!]Υ {ο ἴῑο ρτοιπά, οΓ:8 ἨθΑ7Υ Ἠθάρο ος Ὦοάοπεβ, οἵ 98168, ος {λθ οηθῬ Ώ οοπιοἰπαδίου ππθι ἴλο οὔμος, Α ρα νἰπάρτοα]ς οἩ ἴἶιο οπου παπά πιὶρΏιῦ θ α τού οἱ ΡορΙ8Τβ ος ῬΘΡΡΟΣ 41688 ος οΡ6Ώ βρθοθᾶ θποβ]γρῦαβ απά ποσο ατο Ίθος οβδονο {αι ἴλο ἆθπβο Ὀσθβίκβ.- Το πιακίπιαπα Ῥοπθβοῖαί οθοῖ {4 οὐαίπθά ἔτοπι πθάίαπα ἆθηβο Ώτθβκς οοηβίκίίηᾳ, ΒΑΥ, οἳ οὔρσθβ8 6γθρΒ, έ1ιθ ]ου/ος Ρασῦ οἱ 61ο ὑσαπκα Ῥοίηρ οἶθῶτ ρταπρά, ἶνας Ἰούδίπρ ο οογίβίπ οπηομηῦ οἱ γνήπά ὀλτουα]ι ΠΘΑΙ {ο θ80Ἡ αωχίαωοθ. (θποτα]]γ βρθβἰίηᾳ, Α ο]ἱ ρτούη θ[[οοίίνό φἰπάρτοαἰς ἀθοίθβΒ6Β΄8Υθταρο γήπά νοἱοοίόγ νηθλίη {6 ποΏθ οἳ {πβάθπορ Ὦγ αὐοιῦ 8096 οοπιρατθά νηθὰ οοπά(ίοπβ {π ὑ]ο οραπ ΡΙ8ίΗ. 6οπιθ ἰάθα, οἳ 6ιθ ποὐια] τοάιοδίοη ἐπ πἰπα νοἱοοίγ τοδυ]θίπο ἔτοπι νήπάῦτθακς {8 σίνοι ἵπ ἴμο {οἰ]οπίηρ γβῦ]ο οορἰ]θά ἔτοπι βὐαθαίοι µαζλοτοά ὮΥ πο Βλιδαίαη βοἱθηδαῦ, Ῥαπά]ου., Το Βρυτος βἩοτο ἴ]λθ Ροτοθηίαᾳο πἰπά {οτοθ γοάιοδίοῃ (85 ορπιρατθά γη απἰηξετταρίθά πίτα {οτορ οἳ 6Ἴο.ορθῃ. ρ]αίπς) αὐ νατγίπρ ἀἰδίαποςς ἔτοπι πἠπάὈτθαίκα οἱ ἀἰβοτοπί ἀθηβίι 10 πιῖτθς {η Μοὶρηῦ. : ΤΑΒΙΕ. Ἐιπά οἳ Ῥετοθπίαρο τοάιοίίοη οἵ πὶπ] νο]οοῖῦγ ψαπᾶ- Ῥτθακ Ἠπάνατά ἰάο | ῶθογατά βἱἀθ Ορεπ 0 ο|ἱ οἱ 1640] 9568 1ΙΤΙ:10ἱ. 2 0 Ώοθηεθ 0 3 91100160 40ο 50-21 6 0 Μεάϊαπαι 0 δ116ἱ δο]8Τ|ἱ 6δἱ 49 291 10|-0 ᾖ50 | 10060 οἱ δο | 1900 | 150 | 900 | 800 | 400 Ῥβύαπορ {π πιοίτος ἔτοτα πἰπάδογαἰς Της τοἀιοθίοπ οἳ νήπἁ νο]οοίθγ θά αἰτοηρίἩ {η 33θ 4ἴθ8Β. ἱηβιοποθά ΡΥ πἠπάρεθαίκθ Ὠθς νατίομς βθοοηάατγ οΏθοίβ. Έοτ οκαπηρἰθ, αἷτ ὕεπιρεταύατος ἴπ ΑΙπηπηος Απθ ἱπογθαβθά εΗρλί]γ Ὀαὲ ἴπ πήηθος ἐἶο ἆβηρος ος ἔτοεὺ ἆβτηβρο ἵ5 τοιοθά, ΆΑνοΓββο οναροτβδίοΏ, 88 οοτηρατθά γη οΡθΏ οουμίσΥ, 16 τοὰαοθά Ὁγ 35056, ἃπ ἱπροσέαπῦ οοηβἀθτἛ[ίοι ἵπτείρα(θά ]9ηάς πθτο ΥοτΥ Ίθ1βο αυαπ{θίθβ οἳ νθῦοτ ατθ ]οδύ ἀαῖ]ν ὉΥ ἀτθοῦ οναροταξίοπ. Ἰπνθεραίίοπς {ηῦο οί] πιοϊεύαχθ ναπαθίοπς {π Άγθας ἱπθογνοηίηᾳ Ὀδύσψθοτ υἰπάρεθαἷς Ίας 6Ώοπη μον, ἐλοιρ] ὠλοτο {8 πο βρρτοοίαὈθ οΕῖθοῦ οἩ 1116 Ἴρρος 196τη οἳ ὑ]λο βοί!, , Ῥοἱονῦ. νο ευτίβοθ, Ἠαπο αρ Όο 8ῦς Ποσο :.8ν 8... ΟΗΑΡΝΑΝ, ΒΑ. ιο ἀθθροί Ιθυο]α, ὑἰιαῦ {ς 6ο. βαὖ Ῥούννουα 13 ἁαολον αι 3- ε6 ο ψ Ῥτοίθσϊθά Ἰαπάς, - Ἐίπα]Ιψ, ιο γατίοις Ῥοηθβοία! πβάσποος ὃξ ψήπαργραϊ ατο τοβροῦθᾶ ἐπ ἱπαβτοτεά Ε6τΩΗΌΥ 88. αἰιονύη ἐπὶ Ίο γἰοὶά οἳ Βοὶᾶ οτορθ Βαοῖ ἱππρεονοαθαί Ἀτο πλοβῦ: Ώσοπουποθά {η ἀτοιρῦ ΥθαΓΑ ο γη] Ὦθ βοοη ἔτοπα 619 {οἰ]ογείπα ἑαὐἱο {τοβι) Βυς, νιοτ]ίπς ἰπ ιο ἆτγ τορίοτπς οἱ Βπρείο). ο... ῬΗΠΟΕΝΤΑΦΕ Ιποββλον τκ ΎππυΡ ύΝΡΕΒ τη ΊκεισΏνο ος, ΒππιτπΗΡαιήβ. πα . Ύρω 68. |. Ύθατε οἳ Οτορ . Ἐδνουταδ]θ {. Μοάθταῦϱ' { :Οαὐαρίτο-- Σοατβ. ἁτουιρμέ { Ῥμο τν σος κο ἀτουσαι Βρτίπᾳ Ἰπθαῦ, .. |. 10-16 | 50-θο |. 1ο0-1σο Ἠηπύος Πού ος 15-90. «80-ἱ00 ] -400-σρ Βατίου 3410-16 60-60 | 1ρ0-166. 90-80 Ίποθτπθ αο0-1δ0. |. 200-400. ««ΑΑ ἀπούλοτ αὐαίίοα ἵπ Φοαύλιστπ Ἠβεία, ὙἼχοτο α ἀθίρί]οά - βὐιάν οἳ ἴἶχο ἱπβαθισθ οἱ πήάβτθακα οὉ ρατάσπ απᾶ πα αύσία1 αγορ Ί8β. Ώθου πιδάθ, 16 πας ἔουπα θλαῇ απο Ὅτοβκα:ὃ το δ4 πηθύτοα Ἠὶρα, Ῥἰαηῦθά οὐ ἰπέρτγε]ς οἱ 12ὔ 0ο 260 ταρίτος κρασύ 16 σγθς ρομαἰρ]θ 6ο ου] ναΐθ οβτέαίπ οἵοΡΒ, ἐποϊαάἶπᾳ οποιος απά ἑοτβίο, πποας ἱτὶραθίδη. κτλ ο δρς τρ ο Ἡ “Ὑ/μαη οπθ θλίη]κ οἳ 6 οτθη-]ιοῦ ἀτγ νήπάς νήοῖι 9ννθορ ΒΟΓ038 πο ἸΜοβββοτία Ῥ]αίη Ποτο ἵη βήπππιος, κοπηθσιθα βοοοϊηραπἰοᾷ Ὁν εαβουαθίπᾳ ἆπβε οἰσυάᾳ,. απά Ἰῑοι οοηβἱάθτα αἩἱ ιο οάνάπίαρος ἴο Ῥθ ᾳαϊηθᾶ ὮΥ ϱ αγαὐθπιά{ίο Ῥ]δαβίπῃ οξ φήπᾶῦτθεκα θἱἱ ονος΄ πο Ῥ]αίπ, οΠ6. ποπάστα” Υ ᾿μεδαίου Δέἰαπίίου 98 ποῦ Ῥέθη Εἰνοι 0ο 018 ἐπιῤοϊθαπό ἀάαποῦ οξ κουπἁ αρτἰουἸατο. 9 16 σο πααο]ι 6ο ἄτθαπι οἱ πο ἄν Ποῦ ἔοο ἀῑδίαηῦ φίνοη {1ο {αζπιοτβ γη]. Πάνο Ῥ]απίθὰ ἱὸθά απουπᾶ Ἁ]ὶ ἔις Ῥουπάατίθς ο οπ αἲὶ ἴλθ ἱσήραδίοι οπαηποἱ.. Ῥαπ]ςς. οἳ δείς Πεϊάςτ Της νμὰθ ᾱ ἀῑβετοπὺ ρ]μόθ ἐἶνθ Μοπαβοτῖᾶ πηὶση Άρη Ὦθ9] Ἔταο 19τ6 Ἅτό 0]οβθθ- τό ψί ροίπὺ ουῦ ὑπαῦ” ιο Ἰωηά ρἰνόπ αρ ἓο πήπάΡρέθαἰς ρ]ωθαζίοῦς παμςῇ Υθιόθ πό Ἀϊθα ἀπάον οα]ήγαθίοπ. Τ]ιαῦ πιπεῦ Ῥο δάπιλθρᾶ, Όταῦ οἩ πο οἴ]ου αἰάο οἳ ἴ]ο [αἱαποθ-θἨθαῦ ομι Ώο σδοκοηθά ἴμο Ιπιργογθ- τἠθηῦ ἴπ οτοῥρ γἱο]άς, οδρθοϊα]]ψ {η 4πιθς οἳ ἀτοιραί, 119 βανῖαρ ἵη ἱτὶραθίοη ψαθος, 01θ Ῥτοάπούίοη οἳ {ᾳθἱ, Ῥο5ῦ8 απά πιροτ νΊιοτο πουν {λογο {6 ποπ, ἃπιά Ἰμοί]γ ιο ἱπιρτονοπασα! {π ο πια(θ απά βοοπἰο απιθΏγ. πμ ο. Τ]ςτο ατθ ΒΟΠΘ ϱο-ι]ιθειά {βστηοσς πιο Αεο αἰτορὰγ αυτη. φπάῦτθα]κς: πθ Ίιορθ Όλο τἀονοπιοωὺ υπ αρτοθά. Αἱ Αγ τ849 6]ιοβο πἩο ο/η Ἰωπά ἵπ ἐ1ιο ρ]αΐπς ος π]χο οοσο ἰωῇο οοη{οοῦ πε] ἐἱιο ἔἈσπιους ο8η Ἠοὶρ, ὈοίὮ ὮΥ ἐλλαίγ οπΏ θχθπιρ]ο ὁπά ὮΨ “ροτβιαάίηᾳ οἴ]οσα, νο Ἠαβύοη οτι πήδα Ῥἱραθίηρ νήπάντοακρ. ΕΙΥΙΝά ΟΑΒΑΥΑΝ ΄Ἔπο ῬΡθορὶθ πϊ βοοω ὃθ, αΌἷθ' {ο σαιτ Ἑπρίαπά απά Ἐωτορὸ ἰπ΄ 4ὔθ-πι]θ Ίορς, δι .ονοσγέηῖτπρ' βουπᾶ, ἵω 8 Βγίπρ οβτιΥΏἩ. Τ19 Ῥίαπο {6 01θ Ἰήθρ ΑθἴΟΤΔΠ, ᾱ΄ 41θοΓ- εΏαρθά ποοᾶςα Ὅοχ-1]κο αἱγογαξν βυαροπάθα ἵπ Βἰρμῦ ἁπάστ 8 Ἠὰρ φήηπα απά ο ἠλίη δῶ Όσοπα θα ὕμτορ Πα. πηο Αθτονα {9 ὑνίη-θηρίηθᾶα, 98 α πιαχηππι ὀβοθά οἳ 190 πι ρΠ., απά οσαἱθοθ αἱ 116 τι.ρ.Π.---οο5ῦ5 ἀλά, ὁ πῄ]ο΄ ἐο ταπ, ἵπ ξιθὶ οπά οἱ]. 16 {ακος οἳ ψἰθία 100 γατᾶς. 19 οὔπ Ὦ6 δθά {ο ΟΒΙΤΥ 12 Ῥθθβοηροί! Ὁς 8. 6οπ οἵ Πεϊμηύ οἩ ἃ 4δθ-πιί]ο σαπ. Τ]οτο 5 ρἱθωῦΥ οἱ εἰθορίαρ-σοοτη ἔος Όψο Ροορίο ἵπ ῬάηΚα, απά α βοὐίοο Ὀπὶς ατταηρεά ἔος ἀαγ. ΔΙ {6 ἐἶιοτο Γου ἐἶιο πο οβΓβΥΆποσε {ο Ἠνθ 1π σοπι{ζοσῦ, διά ορ ἔτοτα οοιπίσΥ ἴο οοπΏύσγ, πηθλοιῦ 9Υ6Σ βοοίωᾳ ἴἶιο ἰπείάο οἱ οἩ Ἠοῦοὶ. Α Ῥτθπβυτο οοοΚος ἵπ βὐθά, απᾶ Ἡ αἰηίς 1οῦ ἔτοπα α, εἰχ-ρα]]οα παύος ὑαηῖς. ἱπ. 6816 τοοῦ. οἳ Εῑιο Εαβο]μρο. -΄ Ό κα Ίο αν Βαροο ΑΡΗΙΙ: 1946. ὑρελεὸ ΟΡΙΟ ΤΗΕ ὕΑΒΕ Ώαγνῃ Ἠθά πβὺ Ὀτοκοῃ. Α. ἀπ] οαροία τορ]αοθᾶ 1ο Ὅ]αο ἁπβηϊο, Τη9 οοἱά νγΒς Ῥοτοδρ]96,απά ἐλο Βτεὺ οοί]ς οἱ απιο|κθ οπιθιρεά Έποπι {ἐμο ν]]αρο οἹπιπεγβ. Μο τί]βρετ νοτθ Ρτορασίῃπᾳ Ίἴποίτ οοῦ8θεο ὮὈείοτο Ἰθανίης {ο ποτε. Το 08ΓΟΡ-{Γθ888 βοβτοσ]Υ βγγαγοᾶ ἡιείτ ἀατ]ς ρτθεπ {ο]θρο. Α Βοοῖς οἵ εΏθερ Ώδά αἰτοδάν 16Η ἔογ ραβύατο απἁ ψγθτο ββοπάίπᾳ ἴ]ιο τὶᾶρο οἳ ἐλο ορροβίζο πιουηϊαῖπ. ΤΠο βο]ά-τναξοιπιαπ οὮ 8Π/ ΘΠΟΓΠΙΟΠΕ του ψαέο]οά {ηθπι ἔτοπι ύ]ιθ οπιά οἳ {19 τ]]αρο. ᾷοοά πποτηίηρ, Κουπιρατο (Ῥθβίπιαν) Ἡο γναβ. βὐατί]θά απά ἐπτηθά 1ής Ἠπρο Ἰθωά ἑοπατάς {ο ΒΡΕΔΚΕΓ. ἡ ᾷοοά πιοτηῖηᾳ, Κοιπηρατθ.... Ἠο ποιτηθᾶ {πο ργοοῦίπρ πγὶζ] {ο Β8πιο οοτάἰθ]θν. Τη Ώιαη νο Ἀεά βα]α{οά Ἠπα νγης Με, Νθορ]γίοἙ, α ροοᾷ Ιαπᾶ]οτᾶ, 8 Η60]9 οχαΐοτ, θπιᾶ αν ]θατηθά πιαπ, αρρτθοίαθεά ὮΥ {πο οἴμεις. ονετηπιθΏί οβῖορτε αρ]κεὰ {οτ ΙΒ ορἰηίοΏ ἴπ οοΠηΏθΟΒίοΏ νγ!ξὴ ογοτγΠπῖπᾳ οοποργηίηρ {1ο ν!]αρο. Ἠ]ῖς ἀαιρ]ιίοτ Ἠπά Όθοπ 8 Ὀτιάθεπιδίά αἲ {πο νιοάάίπρ οἳ ἴο ψαίομπιαης οοιβίη, Απά Ἰθ, (Ίο γγαίομπιαη, οοπβἰἀφτθἁ [λαί ϱ8 α αἰιθβξίοη οἳ ΡετβοΏἙ] το]α{οηβθΗΏίρ, απά αἱναγς αἀάτοςεεά Μτ. Νθορ]γίέοῬ φις 'Κοιτηρατο ”. Απά Μγ. Νθορ]ιγίο πθβ ρτουά οἱ 16 Απά «ἀάτεβεθά {ο ΨαύοΏπιαη η ἐλῖς 8.16 ΊΑΥ. 1Τ6 πα 8 απεβίοη ο[τθβρθοξ! Μτ. ΝεορΙγίορ) “ ραγῦγ ”’ ν/αβ ἱποτεδαίηρ ἵπ πυπαῦογς απά Ὦο Ἠορεά ἴλπαί {πο θἰήιο γγοα]ά 8οοΏ ϱ0Π1Θ {ος εἰεοίοπε οἱ Μουκλίατ {ο {ακο Ρί8οφρ. 'Βακῇ {5 πιθξίηρ ροοὰ Ρ{οβτθβ,᾽΄ εαἰά Νδορ]γίοἙ, ᾳ]αποίηρ 80 πο Ποοκ γ]]ος Όθραη ρτασίπρ ἵπ ἐπθ ἔμγτηο. ““Χθ8 Ἡρ ἆοον οτοτγἑλίησ Ἡθ οπ. Ἠίς ἀβδαρ]ιίοτβ ατθ βτονπη πρ. Βθβίάθβ, [Π] ἵβ πο ἀπιθ {οτ οπθ ἴο [ο 149. ΊΛ9 ηθθᾶ γοτῖ απά ποτκ αραίη. Ῥτοάποῦίοι απά βανίπρ ελοπ]ά Ῥο ους τηβίη οοποθτΏ. ΤΠθ (ονοτηπιθηί 188 ρίνοη 18 ἐ]ίβ π81ηθ θἀν]ορ.᾽ Βάρης, Οωέο πὶρὺ. 1 πιγβθὶέ παθᾶ {ο ΒΑΥ ἐμαί. Τις οοΠεθ-ΒΜοΡ Ρθορίο ποπ αἲἱ ἐλαῦ Ὦν Ἠθατί Ῥθσαμβο οἱ 6]ιο ΠΙΒΏΥ πιο (που Ἰθατά {0 Ίοπι πῃθ, Κουπιρατο,’ ϱαἷἁ Μτ, ΝθορΗγίοβ. ΔΙ πουν, δαέ τοι που ἴμο ρθορίἰθ. Ἐτοτγροάν αεεά ο Πθίοη ἐο πι αἀνίοο, Ὀαΐῦ νετ ἴθυ οβητὶθὰ αν οι. Βπί ΠΟΥ {πρβ ατθ ἀΠετοηὸ..... 5 Ἔνειγοπθ Εὐίοξς {ο {0 πουν, Ι υπ... { Αἰπιοβί αἰ]χοί ἐπθπα. ΚΕ, ΚΙ, ΚΗ, οοἷά ! 1μαδί πἰρύ 1 ]αΥ ἵπ. νῦν {05 ΒοπΠθ ἀθπιπρά Όθαπ-μ]ετεν απά οδαρπὲ οοἷᾶ, 10 ο] νήπύος, γου Κπου. .. .Ὀ “ οι πιβὰο ροοᾷ Ρτοβγθβς {οο,”) Μτ, Νθορ]γίος βββιτοά {ιο Βο]ά-παύσἹος, αὐίοτίας Ἠάπι βοπιθ]ουν. { Τπο ὤπιθι, πο 0πιοβί Τηο ὤπιθι ἄο οτοτγήηᾳ,' ἀορπιαἰσθά {πο ναϊοπος, Ὀ]οψ1Ώρ 118 ποβο οἩ {ιο ρτουηά. ἑεᾳοοά πποτπἰηρ, 8, νοίοθ νν8β Ἡθαγά ἵη {1ο ἀῑδίμπορ. Τ6γ ἑατηθά ἐλείτ Ἠεβάβ απιἁ οροπεά {]ιοῖς ογ6ς φἰάρ. 16 ν/αβ Ὀρπιθίτίβ, 16 Κπονη Ψοτκογ αηά αἀνετίίθεγ οἱ {1ο τί]αρο “ ᾷροᾶ πιοπαίηᾳα. Ίβιετο .τθ Υοι ροΐηρ ἓ {Το ]οοξκ αξνον (θοτρα]ίας᾽ οἶνο {πεοο. ΤΠ6Υ τοαμίτο 8 βουά αἁἱρρίαρ πονν.’ ««Ἐκχορ]οπί, οκορ]ἰοωί,. Μν. Νεοραγίου πιασπαυτεά. Ῥεπιθίτῖ νυθηὺ ΑΨ/ΑΥ Ἱιο]άίηρ Ἠΐ6 αχθ ονος Πΐβ βμοι]άοτ. Τ1ο πήπά ϱη/Ἀγοά {ιο Ίορ οἱ 6 /' νταΚε '. ΒοπηθοπΏθ οἶθο Ῥαβ8θἀ, θηά ἴἨοη αποΐπετ, Τ1θ παίο]ιος οου]ά 869 οΥοςΥ πιονεπιοπί ΟΕ Ιπάἰν{άπδ]6, θηἰπιθἰ5 αηά Ποσχβ. Μτ. ΝΘορΗγίοΒ αδκεά νΊοτο 6Υετγοπθ 88 ροΐπᾳ, νηιαέ Ἠθ ψγαθ ροΐπᾳ {ο ἆο, ΨἩθῦ Ἡθ Ἠδά ἴπ πιίπά, Ρε] ἀγοεδεά {η Β ψοοῖ]θα Ῥα1ονος, α ροοά “' ντακα ”΄ οπά ο Ρατ οἳ βο]ά Ὀοοῦθ, ϱπά ὕ]λο ΒέοπιαοΏ β]]οά πνὶθ]ι β8αβ8Ρ9 απά {θα, Ἰοθ ἀῑά ποὺ {66] 11ο οο]ά. Ἠο οοπιπιεηὐθᾶ προη θυοτγἰλίηρ, οπἱοἰβθά 811 ΡθοΡΙΘ3 1ος, βιγο βἀνίορ, Ρταϊβρᾶ.... ΄Τἶπιο Ῥθββοά.. 1086 πιο Ίθσθ ΡΓορθσοά {ο ϱο οπέ ὐο 6νθ 15 ϐυγ Ο, ΙΑΝΒΟυΒΙΙΟΡ Βο]άβ. {οτ γνοτ]κ ἀἱά βο. Νου ἵ6 πας ές ἔπτῃ οἳ {πο “ ομ{ό τοπἀρηῦς ”” Ὅλαῦ Ἡθ να. ροΐηρ {ο ἴα]κ ὑο. Μτ. Νθορ]γίο Ψοπί {ηοτο. Ἠθ Ἠδά Αποίλος οοος---α τεπιοίθ τε]αέίοπ ρδίἁ {ο 1ΐ--θπά πατταίοά ογοτγζλίπρ Ἡο 8 απάἁ ουογγΜλήηᾳ Ίιθ Ἠθθτά. Α΄ ἁοίπρ 018, Β {παε.... Μτ. ΝδορΗγίοΒς ]οοκοά 1ῆκο α πιοῬί]θ πθψ/βραρος: τουθΏέ ΠΘΥΒ, ἱπβρίτοά {π{ογπιβίοπ, απᾶ Ααἲ {Πο επά : “Ἕνοτγοπε Ἠβ8 {ο ἆο βοπιο(]λίπᾳ τηΌσθ τορι]ατ. Ίο πιπβἰ - ψίη Έηο ρο8οθρ.᾽ “Ύοι γουτβε]έ, γγ]λαέ ατο οι ἁοΐηρ 6ο αοιίθνο {Πίβ οηά τ πο ῬτοροτίθΏος οἱ ὑμο οοῇβοο εἴιορ αθίἸθᾶ, αρρατοπέ]ν ]οκίπᾳ. “«Μγαείξ”. Μτ. Νεορηγίορ τορ]]θά, “' έο]ῖς 6νε6Ιγοπο π]αί οὔμοιε ἆο {ἐλαύ οι πιαΥ ἰπίέαῖο πιο. ΤΗ8 19 τηγ 18.” Νο οἩπ9, ἠπο]ιάίηρ Ε1θ οβ[ό πΙαΏ, αὐθοτοά α βπρ]ο νγοτά.... Α ΝΕ ΒΒΑΙΝΝΙΝα Ἑν Τ. 6. Έπτοτ 5ο Ἀθτο 1 8Πι, {π ἐλλο πιά ἄ]θ νναΥ, Νανίηρ ]ιαά ὑποπύΥ ΥθΕΙ8---- Ἐηνοηύγ γθαΤΕ ατρε]Υ νναβύοᾶ, {1 Υθατβ ο ]'θηίτο ἄθικ ϱιοτγθβ-- Τηγίηρ ἴο Ίθβσῃ {ο 186 γνογάς, αηά 6Υ6ΓΥ αἐὲοπωρὺ 18 ο Ψ]λοΙγ Ώου αίατί, απά 8 ἀἰβοτοηί Ἰεϊπά οἳ {αήμτο Ῥθοβ18θ οπ6 Ἀ88 όπ]Υ Ἰδαγηῦ {ο ϱᾳοῦ ἐ]ιθ Ὀοίθου ο ψγουάβ Έοτ ο ὑλίπα οηθ πο Ίοηβογ Ἠ88 {ο ΒαΥ, οἱ ἐἨθ ΑΥ ἵΏ πη]η]οἷχ Όπθ {β πο Ίοπρος ἀἱδροβεά 6ο 88Υ {0. Απά 8ο θ40ἱ νθηίιτο 18 α που’ Ὀθρίηπίηρ, 8, ταῖά οπ {πο ἰπθγθοι]θέθ «ΥΙΟ πα ϱΏΥ οααἱρπιεΏέ αἱπαγα ἀθίονίογδέίης ΤΠ 0Ἠο ροποτᾶ] πιθββ οἳ ἱπιργθοίαίοης οἱ [θο]ίτπᾳ, Ὀπαάιβοίρ]πθά εαιαάς οἳ θπιοβίοη. Απά πα ἐλθτο {5 {ο : οοπα ος Βγ ἰτοηρίη απἁ βαπιίβείοι, δε αἰτοαάγ Όθοι ἀἰσοονοτοά ΌποῬ οἵ 0νήοθ, ος βογογα] {ἴπιθς, ὉΥ πιθΏ ννΆοτα 019 ο8ΩΠΟὲ πορο Το επια]ίο---Ρι! ἔλθτο 18 πο οοπιρθίἰδίο--- Τ]ηετο ἰ6 οπ]γ (πο Βρ]ιό {ο τθροτος πΠαύῦ Ἠδς Όδου ]οβύ Απά {ουπά απἁ Ἰοβύ ραΐπ απά αρθίπ: απά πον, απᾶοτ οοπάἰδίοπφ Τ186 6θ6οπ1 πηρτορίδίουβ.. Ῥαέ ροτπαρ» ποϊέλοτ ραίπ ΠΟΣ 1988 Έος 18, ἐλοτο ἶ6 οπ]γ [πο ἐγίηρ. Το τθβύ {β πο ο Ὀιδίηθβς, Ἠοπιθ 1 πΊουθ οΠ9 βατίς Ίτοπη. Α8 Ἡθ τον οἰάοτ Τηθ ποτ]ἀ Ῥθουπιθ θίταπρος, {ο Ρθύΐθτω πιοτθ οοπαρ]ἰοβίθά ΟΕ ἆθιά απάἆ ἨἩνίπρ. ἸΝοί {πο Ιπίθηδο πιοιπιθηῦ 1βο]αίεά, νὰ πο Ὀοέοτο αιά α{έοτ Ῥαἱ α Πξοίίπιο Ῥυτοίηρ ἵπ ονθςΥ πιοπιθηξ Απά ποῦ {9 Ιθβτηθ Οἱ οπθ πια οπἱγ Ῥαΐό οἳ οἷά 8ίοπθα ἐλαί ομπποῦ Ὦο ἀθοίρ]ιοτοά. Τπετο 18 8, Μπηθ ος {19 θνοπίηρ απάο πατ]ρλς, Α πιο {οσ {19 ονεπίηρ υπάογ ]απαρΗρ]ιὲ (19 οτοπίπρ πΏ {01ο Ρλούορταρῃ αἱβτπ}), Ίοτο {8 πιοβῦ ΠΘΑΤΙΥ Ιἱδο]Ε Ἠ/ηθη Ἠθιθ Απά ΠΟΥ) 98886 {ο ποτ. Οἱά πιο οιρΠῦ {ο Ὦ9 εχρ]οτοτε Ἠοιο απά (πετε ἆοθἈι ποῦ πιαίθος 9 ππυδῦ ο ϱΕ11] απά ϱῦ 1] πιονίηᾳ Ιπίο αποίπος ἱπίθπαίγ Έοσ ο αγίἎες απίοΏ, 8 ἆθθρογ οοπἀπιυηίοι ΤΊητουρα 019 ἀἆατ οο]ά πιά ιο θπαρίγ ἀρβοίαθίο, ΤΠο ν/Ἀνο οἳΥ, ἴπθ νἰπά οὗγ, ἴμθ ναξὲ πγαίοτβ ΟΙ ἄιο ροίτοί θπά 6ο ροτροείο. Τη πῃΥ οπά 18 1Υ Ἱορίπηίπα, Ἠπιβον ΜΙΖΝΗΕ οποθ Ὁτοίθ ΡίαΥ υμῖοὰ 1 Ἰδοἷοά ΡΥ 8η Βρίηρ ἀοψβμοτ. Ῥατίπα ϱ σθἈθββαὶ Μίσηοτ, νη]οιέ ΟήηΚίπᾳ, θθἷκοά Ἡί5 Ῥβοκου Ίου οἷά «Ἡθ τναβ. “ΊΨΗΥ ἆο τοι πεὮ ἴο Κποἳ γθ8 Ἠθς 19ΟΥ απθσΥ. “Ὅθας Ι94γ,᾽᾽ Ἰ]φοη οογοτθά αιἰοΚ]γ, “1 πιοτοῖγ παηίθά ἳο πουν Εὔ π]ιαῦ αρθ α ἨΟΠΙΩΏ {8 πιοβὺ {αδοἰπα πρ.” ---Ἠαΐιεν ολο. 16 ΔΕΟΠΙΝ ΒΕΙΑΝ Απουσία Έθναυ 5 α Ὀτ]αηέ οπᾶ πιδαθ] Ρουβοπβϱγ. Τπ οοπτασο απᾶ εἸοαπθπου θ Ὠδά πο θᾳἀα] ἵω Πἱ9 οὖτ Ῥατίγ Ίπ ἐς ]αδῦ Ἐτίείβ]ι Ῥατ]ίαπιοηῦ. ΑΦ ΜΙπίβζοτ οἳ Ηοβ]61 Ἠο Ἠδβ που {11ο «παπος οἱ Ρτονίηρ {λαῦ ο ο8Ώ οτραηἶςθ απά οἀππ]δίοτ 88 αΌΙγ 48 Ἡο οτἱ[ίσίφο5 απά αὐθβοκβ. Έου πιοη οοπαΏίπθ 0πθβθ ἔπο ἑαοπίς, Όαέ ποιο Ώανο Όθου οιἑδιαπάηρ ἠπβίαπορ Ίπ Ῥτίώςη ρο]δίεβ. Μτ. Οτο] βέατεά :Ἠί ο8σθος 88 τθ τοσ]]θβ τοἈοὶ ψ]ιο αβθαἰ]θά πο ἑταάἰίοηβ 6 Ὑθ 5 ἴπο ἸομάστεΒίρ οἱ ἐο Τουυ Ρατῦγ απᾶ Ἠο τορθαίοὰ ὑπαῦ Ροτ{οτπ]βποθ ἀαπίηρ ἴπο ἀθοβάθ πο] ]οὰ πρ ὕο πο ας. Απ ΜΙηϊκοτ οἱ Ἠεα]ει Ώοναη ΙΙ Ὀο βοΥοτο]Υ ὑορῦθά. Όπ Είπα ἰὁ υΙἩ {α1 {ο οτρβπἰθο {Ἡρ παδίοπ’ς Μοαϊοα] Βοτνίοο 0Ἠ α που Ρ]άη, απαᾶ 88 1 επαῖ:ν/ετο ποῦ οποἈϱῖι, 119 Ἠ88 το τοιουδθ 1ο Ῥορι]αδίοη οἳ αΏ ἰθ]απά ὙἨοτο οηΏθ Ἠοτηθ ἴπ ου6ίγ 'Ἀτο λας Ῥθεη ἀθπωβρεά οἱ ἀοδίτογθᾶ ΒΥ οποπιΥ αοί]οἩ. Το απάειαπά πἩγ Ῥευαη ἴ8 8 Βρ]ίετ απᾶ ΠΠ οἱ {πθ Τμείε, οπο πιαβὺ που βοπιοὐμίης οἳ ο Βου Ἰλαίες οοδ]βο]ά. Ῥοτη ἵπ 1897, ἴλο βοπ οἱ ἃ πίηες, Ἠθ Ἠπιβο] πας πουίης ἵπ α Ρἱ5΄ 86 πο αρ οἳ ὑἨίτύεοη. Τηε5θ Ψ]αἱθη να]ογς Ἠαπε α κοοία] Αἰτισύατο κο πο οἶλμετ ἴπ [1ο τ]πίδεᾶά Κἰπσάσπι, ΝΠπαϊης {5 αἩπ Πογοάϊατυ ὑταάς θπᾶ 8ο5 ἰωποτί6 ἔποτη {α1]1οιθ ἴπο ἰταδίθίοης οἳ λοίτ Ίοπς δηά Ῥϊδθοτ αἴγιρρίε ππΏ {πθ ΟΥΩΘΙ5, Τ1ο ππο]θ Ρορπ]αδίοπ οἱ ἴιθρο νη]]αρος γγοτ]5 Ίπ 1ο παπθθ, ἃἄπᾶ αρατὺ οτι ΄ ἴλο ἀοοθοσ, ο Ῥ8Γ8οπ απᾶ ἴ]ο {θασποτ, ἴπετο 15 πο τηἰάά]θ οἶ8ς8. Π]ο τοπυι]ὲ ἶ ἰλιαῦ᾽ 1θ' οτε Ἅαγε α 86η89 οἳ οοπιπηυηΙϐγ θπά βο]ἰάατίΥ ουΠίοη πε τ8τοΙΥ θίαίΐπ οἸβοι]ιεγθ. ΤΗ6Υ δίαηᾶ, Κπὶῦ ἑοροίποτ ὮὉΥ πεί Ῥετῖ απά Ρεϊναίίοης, αραἰπδὺ {πο εβδύ Ῥτορτοββίνε Ῥοάγ οἱ οπηθτ ἵπ εΠί5 Κἰηράοπα. Έοτ ροπεταξίοπς {Πὶς οοα]βθ]ά 18. Ὄθου. ἵπ οἰβοίαὶἱ Ἰαηρααρο κα ἀερτεββοᾶ .πθα ””, βοοπϊρεά ἵπ ἔλπο Ιπίρτναὶ Ὀείπθοη νοτ]ά ματς 1-11. να πιβββ-απεπι- Ρ]ογπιεηῦ. Τϊ1ο ἱπάικίν {8 ἐδο]πίσα]ΙΥ Ὀαο]ννατά απά {ἴπο παἰῄοι Ία8νοθ ΌῬεοα αρἰαθίηᾳ {οι αἰπιοβῦ Ἠα]έ-α-ορηύατΥ {ον ἵ9δ βοἰοηίίῃο το-οτραπἰσαὔίοη. πμδίν Φοοϊα]ίβπι ἰ5 Πο πιθτθ ὕλθοτυ : ἵό ἵ 9, ἀθπιαπά Τοτ {πθ ων το-ρ]αππίης, ἔοτ ἴλο οοΠιπιοῃ βροοᾷ, Οἱ 8Ώ Ππάυικίαν παῦ βαπαπάργα ἔθ τίοΏ τθβουχοθς η πο Ναΐατο οπάουθά ἔλιοβο να]]ογβ. 14ΐ6 ατουπᾶ ἴἶοβο ΡίΒ {5 6 Βτπι ϱ8 6 {8 ἄθηρετουθ Ῥαῦ ἴπ βρίο οἳ ἐλεῖτ ρονοτέγ 0μθβο πιίποσβ Ἠατο ἐῑιοῖτ Ίχθοι ἱπίε]ίοοαθὶ ἱπίθγθβίβ. ΤΠΘΥ ἄτθ Ρρτοπά οἳ ἐπθ Ἠῦτατίος ἐῑιοίτ ουραηἰσα[ίοπ8 Ίανο Ὀυἡέ ἩΡ, απά οἱ ἐπθίτ θυοπίης οἱαββθβ ἔοτ ΙέοτατΥ απιά βοϊεηθίῇο εὐπάγ. Του ἀθθαίθ απποηρ ἐλιοπιβεῖνος ἸΚοεηΐγ, Υ6ὺ νι ϱ Τ8ἱ9 οουΓύΘΑΥ. Αὖονο αι, {1ου οἶπᾳ, 5 οἱ ΊΝοἱπιαν απ δἶπα, απά 1 πασθ πιοῦ Βοπιθ μἰέοά πιπεἰοίθης απιοπρ λεπι. γουπρ Ῥεναη 8οοΏ Όθοβππρθ ο Ἰθμίατ {η ίΒ οοΏΙπιΙΠΑΙ {6 απά Ίιαά ἴμο ροοᾶ {οτίππο ῦο Ῥθ βθηῦ 85 Αα εὐάθηέ ἴο ύῑιο Ορηίτα] -Ίμβθοιχ Ὁοιιομθ, π]λοῖι ο Βου ΊΜα]εΒ Μϊποτ᾽5 Ἐοάοταθίοα Ἠθ]ρεᾶ ἔο πιαἰη(βίη. Τ πουν 16 νγα]] ἵπ {Ἴοβο ἆαγβ Απά ο8ηΏ {θ50ΗΥ {ο ἐλο Ἱατά νου {65 βὐαάσπὺθ ἀῑά {π. ὑμθῖτ 6ΟΙΙΡΟΡ οἩ. Ιδύοτύ απά θοοποπιίο8. Τπογεβ{ίθςτ, ῬΏθγαπ Τοβ8θ ταρἰᾶ]γ ἵπ ἔῑθ βετνἰοο οἱ Πὶ8 Ὀπίοα απά να ε]οοιεά 0ο ἴ]ο Οοιπέγ Οουπο. Ίπ 1929 61ο παίποτ οἳ ΕΡουν Ὑπ]]ου βοηῦ Ἠΐπι 0ο Ῥατ]βπιεηῦ απά Ὦθ 88 β8ύ 88 ὑ]μθίτ τορτοβεη{αέίνο ϱΥοτ απο, 1 Ἀθ π88 5οπιθίπηθ ἸοποίΥ απά θιάβοίουα Απουσίη ΒΘΥΑΠ, ΜΙπβίος οἱ Ηθα]είι, Βν Η. Ν, ΒΗΛΙΙΘΕΟΠΟ οίοο ἵπ 6ἱ16 ΟοπΙΠΙΟΠΒ, ηθ 41/78 Ἠλά Ὀθμίπά Ώπα ιο βαρροτό οἳ ἴ]ιο οἸοβε]γ-κπῖν ἄθπαοστασυ οἳ 138 πβ/ήνο Υα1Ι6ΥΒ. Α5 ο γοιπρ Μετηδες, Απουσίη Ῥογαπ 8οοπ πιθᾶο Εἱ8 πιατ]ς ΊΏ Όλο Ἠουβο. ΤΗ Ἠἱς ἀατί Οε]θῖο αρρθᾶΓαποθ απιά Ἠ]8 Ρἰοαβαπῦ Ίο]εΒ αοοθαῦ, Ώθ βἔασιάς ὁτ1ό {η ἃ οτοπά ϱ5 5 ἀἰβήπουῖνθ Ῥογβοπα]ίόγ Ἡθ ακθ ομβί]γ απιά ποῖ], πά ἔΠουρα ο τουε]β ἵω οΟΠΙΓΟΥΘΙΑΥ, Ἡθ ΠΙΘΙΚΘ9 πο θηθιηίο. Ίλιοπ 1ο Βροκο 1η ιο ἀθὈα{θΒ, ὑποιρ] Πο πούοσ βρατθά Πίβ οβροποη/ϱ ος ταυοᾶ 148 ού ἀθοῖᾶςά νίθνΒ, Ίο σοι αὐίθηδίοη ὮΥ Ἠἱβ Κθοθη Ἰορίο αΏά {ιο πὶάρ ταπρο οἱ Εἱ5 Οήηίπρ. Τ]θβθ Ἱγετο 61ο Υθ8ΣΑ . οἳ {6 τονέ βΙαπιρ απά {η ρταρρΗπρ πι 6, Ῥαπιθὰγ ΜοῬοπα]ά”5 Αἀπιηϊείταθίοτ, πηοίι Ἠαά {ο ροτετα νηθποιῦ ἃ τωβὴοσίδγ, Ῥτοτθα 40βο]ί πιά απά τοβοΏσοθΙθβΒ.. ΜοβΏοπα]ά τοᾶο Ἠϊς Ῥασῦγ νηξλ ϱ, ΗρΏῦ τοῖη απά θὰ πο Ηξίπρ {ος γουηρ πηθΏ γηέἩ {άθας οἳ ἐ]ιθίτιούη. Ῥεσαῖ π88 οηθ ο 8 ΠΗδέ]ο ᾳτουρ --“1οἳτι ΒΒΟΊΙ6Υ να αποϊἨοι--- ψλίοι ῥτοάιοθά. απ αΏ]θ οοαςί- τασίνο Ρ]θη {ος ἀθα]ίηρ ψηζ]ι 66 ταρίά]γ ρτονήΏρ ποπιρ]ούτηθηωῦ. θα ἵ νε το]θοιδά γα οοηἱοπαρῖ, Ἀθ΄ πιοπῦ ἸΠπίο᾽ ορεὮ τουείῆοὮ, Ώτανθά {ο ἀἰβδοίριπθ οἑ {πο Ῥατίγ, Ῥαὲ Κορῦ πο βαρροτί οἳ Π48 παῖπετη απά {πο ΑΥΠΙΡΔΙΊΥ οἱ 119 γοαπρος ῥοηθτβίίοἨ. Οµ {319 «ουο΄ οἱ Ἰοσ]ά Ίλατ 11 Ῥθταη {οἰπεά Βὶς ΒιαβοτάβΟτίρρ {η αἀνοσβϊπρ 8η αἱήαπος οἱ ο]ί Ρατθῖθς οἱ πο Τμοῦ {πα οτάοτ {0ο οοπιραῦ {ο ΟΚαπιροσ]αίΠ Ῥο[ουὗ οἱ αρρθαδεπιοΏῦ - ψἰ υπίρεά {οτοςβ. Ῥοτ πρ πποτύιοάοκγ Ἡθ ΝΒΒ ο ἃ Αοτὺ πιο οχρε]]οά Ίοπι ἴπο Ίαδους Ῥαπγ. Ῥαέ 16 π/θ8 ἀυτίπρ ἴπο σαν ὑπαῦ 19 Ὀἱρ ορροσυυπἰῦγ οὔης ἴο Επι 88 8 ῬτήΗαπί ἀοραίος Ίπ πο ἩἨΠοιβδ. Τηο Ίμβροατ Ῥατίγ νΒβ οθη τοβῖνθ ππάογ {ιο τοβίταἰπές ἹνΠ]ο {16 «Οσα] ου ἱπιροβθᾶ. ὍὉβια]]Υ Ἡ Ἱορύ βἴἶσησθ, Ὦθοβίςθ 16 πας το]αοϊαπὲ ἵο Ὀτθμίς ἴ]ο υπΙῦγ οἳ ἴλο οοιΏωίσγ. ΟΠτολ], 1ποσφθοτας, ἀοταϊηβίοά υπο Ἠομιεο, 8. θοπετίης Άριτο, {οτπάαΏρ]ο Ῥεοβίιξο οἳ Πΐ οἰοαπθπορ, 18 Ίοις οακρετίοποθ απἁ Ἠ9 αηβ]ια- Καθῖὶθ κο]-οοπβάεπος. Αἰτιοεῦ Ἀἱοπθ, Ώθνατ Ὠβά πό ἁατίηρ το αιθεθίοη Ἠΐπη θπιᾶ 6ο {899 ήτα ἵη ἀθὈαίο. Βοπιθίίπαθ ἴ6 πας ἴπο ἆθα]ίημς οἳ ἴἶιο αονοτηπιθηῦ ση δἒι ΤασίαἩ ος Ῥαάορίίο Ὀιαῦ Ἡθ οτἱἡ1οἰςθᾶ, βοτηεύίπιθΒ {69 ἹαπαάΙηρ οἱ Ίθρομς Ρτοβίθπις οὐ Ώοπηθ. Τη {λθβο ἆποῖς, 16 να8 πού 8ἱφαυ5 ιο Ῥείταρ Μἱηϊβίοι πο βοοτθἀ. ΤἩε Ῥατίγ Ποπτιθὰ 85 ἃ τυ]θ οἩη ἴἨθβο ραοσί]α οχρἰοϊἑα, ιό ὁποιρῃ Ῥθναη πιΘάθ 5οπιθ β1ρθ, 1 ΟἠίηΚ ο βοηοτα] {οο]ίηρ πναθ ἐμαέ 11ο Ἱ]ροᾶ {ο Κοορ ὑ]ιο βρἰτίό οἳ άθπιο- ΟΓ4ΟΥ αίνθ, Απά ἄἱά ροοᾷ Βθτνίοι {ο πο ἰτααϊίοις ος τοργοβοπζαήο ᾳοτοτηπιοπύ. Βάρη ος ἩΤΟΠΡ, Ἠθ ΠΒ σας ἵπ {1θ. Ῥαϊαοο οἳ Ἰλοβπαίπβύου πο βροκθβπἰᾶΏ οἳ ἴἸιοβο παϊπίηρ νἴ]αρθς Ὢοβο θοἱ]β απιάἁ ΡεναζίοπΒ Ἡο Ἠδά εἰιατοά 88 ϱ γοπηρπιαἩ, Τηθ πο οσθη ϱ ρυσσ]ο νο Πά5 Εατύγ, 10 αἱπγαγδ τοβροοῦθὰ Ἱία οοπτβᾳθ απᾶ αὈἰΠ0Υ. 16 Ἠα8 ἑταβίοά Ἠϊπι να ἃ, ἐδαῖς ἱω γλίοῖ οπἱγ Πι8Ώ Οἱ απαδυβὶ ὑ8]θηύῦ οµπ Ἀορθ 6ο βιοσθθᾶ. ) Τὲ τοπιαἰπβ 6ο πηθηδίοη «πο {βοῖβ οἳ ΒΟΠ16 ἐπιροτίαπορ ἵπ. Απουτίη Βθναπς ο8ζ665, Ἠϊα πο ἴπ ἆθωπῖο Ἰμθο, Ἡθτβο]{- 8 πποτ’ε ἀβαρλίος, απιἁ οπθ οἳ ἐ1θ πισβύ ρορυ]α οξ 6ῃμθ πνοπαθη Μεπιρθοτς ἵπ 616 Ώθη Ἠοπβο οἱ ΟΟΠΙΠΟΠΒ. Ἠθ:παα, απ] Νο {οοῖς οβοο, {ο θάΐµος οἳ Τε Τήδωπο, ο Ώβῦους «Ίθο]γ λ]οὮ Ώθβ ο {Ώ σθοθΏέ ΥΘ8Ι8 ο οοπβἰάθταὈ]θ Ροβίίοη 58 πηθκοτ οἳ ορἰπἰοΏ, Ἡθ Ἡτίζοῦ αἰπιοβί 9 Ὑοῖ] 48 1ιθ αρθθία, -- ΙΛΡΗΗ, 1949 - οκ ΡΜ ΠΙΣΤΟ 5 φλας Τη 611β πιοπιεπίοιβ γοατ {οΠογγίηρ ύ]ιο επ οἱ ]οτ]ά Ίατ 11, χθοοτάθά Ἠϊβῦοτγ5 Ῥαρθς η] Ὦο 85 ογογάἀεά 5 61οβο οἱ ιο ψΒσ 7688 ὑλοιηβοίνθς.. ΟΠΙΒΙΑ, οἳ οπθ βοτὺ οἱ βποΐλος, {ο]]ουβ οτἰαίβ. Ίο {π Ἑτίθαίπ Ἅτο {εε]ηρ Αα Ὀἱν οβαῖοτ {η ος πρβ Ῥθσμιβθ {πο οοπβιο Ῥδύπθεη ἈἨτβεία οπά οµεοῖνες οὔου «νθεσορ ἵΒ, οπύνατᾶΙγ, οοπηροβοθά. Βτπί α Ἰοί οἳ 16’ ατο «16 η (Ἡ ἴππου ἁοαὈίβ ἶπορ ἴδ βθθτης {ο πβ οἰλοτ (α) Ἠεβία 18 {ασ πιοτθ ομβρίοίοιθ οἳ π8 ἴληαη εἷνθ οαρ]ιέ {ο ο σ]ίο] “αροῖ]α οἱἰβαπατγ {π Ὁ.Ν.Ο. ἠπαίθαά οἱ ἐπο απίῦγ ψηεΏουξ υ]ήοἳ πούλίπο τηαο]ὶ οἈη Ῥ6 ἆοπο ἵπ Ῥι]άΐῑηρ α Ῥοίέοτ πγοτ]ά οἱ (ϐ) εἙαβεῖα (δες νο πιαοκίπρ οἳ ρτανο οἴατρος ἔατ ἴοο Ἡσας- Ἠθατίθα]γ. 5 . Βυΐ αἲ 8ἩἨ ογοπβ, ιο οοπβἱοῦ Ί89 Ῥθοῃ ψ/αρθά ἵπ [πο ορες . ΨΠΙοΕ 18 σΏοῖ πιοβῦ οἳ 48 παηζ. 1ὲ αφ επονη ἐμαί Ὅ.Ν.ο. ἵπ 198 θαγΠοβὺ ἆαγβ οὔπ ἰποκ]ο α νου 84ῇ Ῥτορίοτι. Απᾶά, Το 1ωγβε!{, 1 Ἠανο Όθεη τοσγ ρἰωά λα Μτ. ἙῬονίη, Ἐοτοίσπ Βεοτοίασγ, βροζο Ὀϊαπί]γ. ἈῬοπιθ οἱ πιγ {πὶοτπάς ομέης Ἡς ψθηέ τθῖΏος .ἴοο ΤΑτ απιά ἁἰάη”0 Κεορ Ἠ]6 ὕθπαροτ υπάοτ Άτπι επουρΏ οοπΐτοὶ. Ῥοτβοπα]1γ 1”νε πο αβττοὶ πλ α ἔοιο] οἳ {ΘΠΙΡΟΣ. 1 Πατο α βμβρίάΐον Ὅπβῦ νΊεη πγο. Ῥπηάβ] Κθυρ ἔοο οδ]π απά οοπύτο]εά απά τονβοπαΏ]θ, {οἰκ οἳ οὔλοι πΒθίοης βυβρεοί οἳτ ΒἰποογΙγ, θΠϊπ]ς πο ατο Ῥοΐαρ ΜαομίοτεΙίαη ος ομήβιαγήίης επι. ΤΗοΥ πού ἰπὲτοααθΏΘΙΥ 1086 ιοί οσΏ θπιρετς απά 19 ΠΙΥ ο {816Υ Ἡ τεβρθοῦ 18 πηοτθ ἶΓ πθ Ἴοεο οἳτς α ὑγίῇο αἱρο. Αρρεακεπιοηῦ {8 πού πΙΥ οὗτι οἩΡ οἱ θα. 16 βεἰάοτα οἳ πούοτ βιοσθθᾶ8 Ίπ {19 Ίοηρ σι. Τηο γοτ]ἀ {9 ροΐηςσ Ἡτουρᾶὰ ο ἁἰβιουϊν ρῃαβο πηοτεία Νθ οβηποῦ εκρθοῦ {ο 866 679 {ο 676 πΙ(Ἡ ενεγγροάγ. Ίο Ἠανο. οἳτοη ΕΒτίθεὮ ροῖηῖ οἱ νίου απά οἳς οὗ ΒτίδεὮ οοπ(σί ια ζἶοι {ο πιαΚο. 1 πιαγ 6 Ὠαβθοά Ίπ 9Ηἱ5, Ὀιῦ Ι βἰτοπβΙγ. Ὀο]ουο ννθ 8Γ9: {ΤΥΙΠΡ, 88 ἃ Παῦίοῦ, {ο Ὦ6- τοββοπαΡἰθ, απά 0λαῦ πθτο οτετγυοάγ οἶβο ἐτγίηρ 88 πατά απ Ῥτορασεᾶ {ο πηα]ο 86 στοβί ΑΔΟΓἵΒΟΘΑ, λετο πουλά Ῥο πο ρτονί ἀβου]ύγ ἵπ τεδοΏίπρ οοπο]αβίοπς. ἔλαῦ νου]ά θπβατο ποτά Ῥθμοθ. Τ]ϊς οοιηῖτγ Ίας αἰτεπᾶγ πιαάο 16 Ρ]αΐπ ια νο ὑλίη]ς βοπηθ ρατί οἳ παῦίοπαἱ Βοτοτείᾳηῦγ ε]ιου]ά Ῥο διττοπάθγοᾶ. 15 19 οατοῖγ αἶοπρ {Ίθβο Ἠπορ ἐλαῖ Ίοηρ απιά Ἰβῦίηρ ῬεβορῬ Τωδέ 60119. Τ]6 οὐῖιετ ρτἰποῖρα] {ορίο Ἠετο αἲ {ο πιοπιθηύ ἶ6 {οοᾶ--- 6ου 19 1οοΚβ ϱ8 ἔποιαρΏ πο δλια]{ ηανο 6ο Εἱρ]έοη οὓς Ῥο]{β απού]ες Ἠοῖο ος Πα] α Ἰοίο. 6 το Ὀείπρ τουα] οτος 1---ροββίὈΙγ 1Οτθ τοσα] ἔπατ πο τοδ]1γ {9αἱ, {παβπιαο] 88 Υθ Κπον οαἰζθ πγοῖ], οποθ 16 {8 πηδάρ οἶθατ 6ο 8, ἰλαῦ η α δἶπιο οἱ ννοσ]ά Βοατοϊῦγ νηήἑ] Ῥαᾶ λαχνεείς ρί]εᾶά οπ Μορ οἱ {]ιαῦ, πνθ ατο Ῥουπά {ο ρο βλοτίετ 1. Τ1θ Βνεταρο τη8Ώ {οοῖς εμο {ο] πρ οἱ 018 1θΨ8 Ώ88 Όθον ραά]ν Παπάϊ]θά, απιά 1ο {οο]ς, 6οο Όλα ἵ γνο Πανο ὕο οἴνοοβο Ὀθύπθοηῃ βροπάΐηρ ΠΠΟΠΘΥ οἩ Βἶπι απάἆ οηἨ ἀτῖθά θµᾳ5 πθ᾽ἁ Ῥούίοτ οαύ ἄοντ οἩ ΠΙπβ. Ἐυῖ, οἱ οοι1βο, ἵδ 180 απἶέο βο 6487 α5 ἐλαῦ. Τίς οουπίτΥ Ἠθ8 Όθοη βρεπαίπρ αροιῦ ἐπίορ 88 ταοἩ οἨ ἀτίοὰ οΡΡ8’85 οἩ ΒΊπΠ18, οπιά ΠΥΛΟΥ 8 Ῥθορ]θ ετοᾶ απά ποτ]έπρ Ἠατά ποθά οηθογζαϊηταεηῦ απᾶ τοίΓοβἈτηθηῦ {ος {1ο παπά. ΤἩ9 Ρ6ίδοπ Ψθτο δοττἰοθύ {οσ ἶ6 616 Παγαβαρά Ἠοιβοιὴήο, Πο Ἰθά ἃ Ὀδά πιο {ΟΣ ΒὶΧ ΥθβΙΑ---Γβ{οπίημ, απθιοίπᾳ, Ῥ]βοοιῦ, Βτοπαζοϊίηᾳ, οπά Τμοτά ΧΠΟΝΒ Ἡλαῦ. ΤΕ απγ εαίμος ϱτο ροΐπᾳ Ἡρ, 919 ορ] {ο Ίαγο οπθ. Απ Ιπίδ Εϊοπά Βαρροεύς ὑλαῦ (Ἠο ἱουφοφίνες οἳ Τοπάοπ οαρΏῦ 6ο ὃ9 Επατάθά 6 ὤθουρο 01088, ἰπ πο {αβλιίοη οἳ ἐς υγοτά {ο Μα]έα. ΤΠ ἐήβ ταίλοτ ρἱοοπιΥ {οοᾷ βἰθπθδίοη οπθ ὑλίπα Ὀπρ]ιύοης ιο 8οοπο επά ΑΣΙΗΒ οἳς Πθατίβ---ἴἨθ νΑΥ {η ΙΟΝ ἴπο Ῥοπιϊπίοηβ 9Γ6 ρεπετοιΙγ Νατγγ]ηρίο ΠεῖΙρ. ΤΏοθΥ ατθ ρτονίπᾳ, 88 {μο ἹἸμοπάου “Νους ΟΠτοπίοἰθ” 8878 ἴλαί ΟΟΠΙΠΠΟΗ: πνθβ]έ] ΠΙθΘΏΒ οΟΙΗΠΙΟΏ Ἰγθβ]θ. Αέ αἰὶ ουοπίβ νο 859 ἀθορ]γ ἑουο]ιοᾶ. .Απᾶ, οἱ οουσΒο, Ψ1θη πθ ἑπτη οἩσ 6768 ῦο Ῥατί5 οἳ {3ο Οοπποπέ οἱ Ἐπτορο οπά 19 Ἠθας οἱ έἱλο (ητθαίοπεὰ ρτανθ Εὐαίτπο {Ώ Τηάΐ8, ος οἵΏ ρτον]β βθθπΙ ὮΥ οοπαρΏσίΒο 8, Η6ῇ]6 πηνοσἁν. . ετο Ἡππιαη Ῥείημα ποῦ βαἱπῖς, Ἀοποτοτ, απά βτοψ]ήπᾳ το]ίονθ ος {ρο]ίπρρ. (τοψ]ίπρ απἀ ψοτκπρ, πθ Ενα] πιβκο ουσ αγ (Ώτουρῃ. στ 1ε18, οἳ οοςσκο, δ]ιῖφ οὈἱ16 {ο τον] απά ὅ]ιο ξεοοάσπα {ο ἆο 1!, ἐλλαύ 18 οπο οἳ ἴῑιο ρί]]θτε οἳ {Ηΐ6 ἄοπιοσγαοΥ οἳ ουσθ απιά ἐλαῦ τοβΥ 9. ρωαταπ{οοά {ο Κορ οἌς 69 οποοί τβ{Ώθς (18π 8ου, 11 Βγ ῥΑΜΕΡ ΙΑΝΡΟΑΙΕ ΗΟΡΘΟΝ Του οβΏηοί ΡοββίΏΙΥ αἶναῦ ἐπ πιον{Ώβ οἳ Βτιείαη ρθορ]ο ν]οη Που {ΑΠΟΥ {ϐ16υ βοθ {Πίπρα ροΐπρ Ὑτοηῦρ. Μ.Ρ.Β οπ ἴλο (ονετηπιθη/’ βἰάο Ἠανο ποῦ Ἠοβιἑαῖθά {ο αἴέθο]ς Μπίδίοτβ οἩὮ υΠ18 {οοᾶ ααθεθίοη αά 1 4116Υ νοῖο αραἰηδί ἴπε (ογοτηπιθη{, 19 ἴ8 υπ]Κκοὶγ ϱΏΥ ἀἰδοίρΗπατγ αοὔοη που]ἀ ὃς ἔδκοῃ. Απα πουν εχοθ]θηίῦ 10 ἶβ ἐπαὲ οατ ῬτογίποῬβ, 86 ἀῑβίίποῦ ἔτοπα Ἰοπάσᾳ, Ἠλνο λοῖς ονπ Ῥοϊπίς οἳ τίεν απιά τούαίη ἐλοίτ οἱ {ος οιίβροκθπθΒβΒ. 1 βὐβροοί 6εγ ΡοββθΒΒ {ή (αἱοπί πιοτθ παβεκεα]ν 1 ἐμο Νοσς ἐαλη {π πο Βου. Τ οΏβοτνεο, ἔοτ οκαπαρ]ο, ἐλαῦ 19 Πουβονήνος οἳ Ἰήνοτροοὶ Ἀθτο ὕεοη Απιοηρ υπο ππορδῦ ρτοπαἰποπῦ ἵπ ρἰνίπρ ἴοπριθ Οἱ προς. «Μ.Ρ.Β βοίΏηΡ Όαο] {ο ὑπαῖτ οοπβ1θποῖθβ ΣΟΥ Όλο ννοοκοπά ἄτε ϱΟΠΙΠΟΠ- 1ν ββεπιοά απά οπ]νουρά ὮΥ σ]ιοῦ {11ου Επᾶ απ Ἀθας {λοτθ. Βύυτᾶν Ῥτον]ιποίϐ] νίθφς ατο Ππάίπρ ΘΣΧΡΙΘΒΒΙΟΠ, ἴοο, 1Π Ἠτειίγ αιραπιοηύ Ῥτουθθάΐπρ ἵπ οἩΏθ οἱ Όπο ἸοιτπΒ] ον ἴλὮθ 8.Β.0.8 Βερἰοταὶ ργοργβτατηθϐ ἀτορροά ἁπτίπρ {πο γατ απἁ ΏΟΥ’ το-βύΑτύθᾶ---Αοπιθ Ῥτον]ποϊα] Πδίεηετε ΒΑΥ 01θΥ 819 ποὺ πρ {ο ΒοταζοἩ απᾶ ου Ῥτείετ {ο Ἠβίοη Ναὐίοπα]. ΄Τ1ο ροΐηέ {Β΄ τλαῦ {Πο6Υ το ποῦ Ῥτονίτποία] {οτ Ῥτοτἱποία]βι8 β8ἷς, απά αἷεο υαί Ῥταίθο Ίπ ο Ῥτονίπορϐ οὔπ ὃο Ἠατά {ο οοπ1θ ὮΨ. Τ19 οὔπεν εἰάο οἳ πε ατσατηθπέ {5 θ]ιαί ἸλαἱθΒ, βοοῦ]απᾶ, {16 Ἐθςί οἳ Ἠηρίατιά, {πο ΜΙά]απάς. απά Μοτέλ Ἠβτο θλθῖτ οστι βοτίς ος ἱπάπείτίορ απιά οἸιαγβοίετ απιά βοΏϱ8 απᾶ πᾶγ οἳ Ηΐο γλ]οὮ ουρΏι{6 το Ππά οκρτοββίου ἴπ τβςίο α8 {0 ἆοθβ οἩ {1ο Βί8ρθ, ἴἱιο πααβίο Ριαζίοστα, 0ο Βροτύς Πε]άρ απά π]θγθυετ πηθη απᾶά ΨΟΠΙΘΠ βαίΐμοτ ὑοροεῦμος, . Τ]ι6 ρτοαί ἀἰνετείθν οἳ Βυηαίπ ἵ Ιπάθθά οπθ οἳ οἳς πἰσοηᾳέἩς. Ένει ποίίοης οἱ Ῥθμιῦγ οαΏ Ῥο ἀἰῆετοηῦ,. 1 ηβτο ἠαρὺ Ῥθυι τρθάἶπρ ο ἱτ]ριίο ραίἀ Ὁγ α Νοτζ]ουμπύτγπιαπ {ο ἴλο ῬθαυέΥ Ἡθ Πἰπιβεή Επάρ ἵηπ ἱπάιβίτγ---Ἡθ 808ΘΒ 88 πηαο] τλγέηπι ἴπ ρατίς οἱ Ίοοπιβ πιοτῖηρ αρθἰπεί α πλἠζο Ὀβοκρτουηά. οἳ οἱοῦἩ 88 οποίου τιᾶΏ που Ππά Ίπ Ὑανοι Ῥεβέίηπςσ οη 8 8888Ποτ6, θπᾶ ο ἀἱβοθτης 88 πηο] οοἶοιτ απά ρταπάθισ ἵπ απ οΡεΠ- θασζῃ ΕαΓηΑο8 1Π 8 ϱὔθε]γνοΓΚ8 86 ΑΠΟΛΙΘΓ τλΑΥ ΑΠ ἰπ α ροτρθο8 βηηβθς. Ἠο ἆοθβπῦ οχρθοῦ οοαηίτγταθη {ο Αβτο πε] Ἠήπα Όπή 1 Κπογ Ἡθ βροΒ ΚΑ ἐγυέ], {ο ἵη βοπιο πἹθββιτο 1 {6ο] {1 β8γηθ 88 Ἡθ ἆοθβ. 1 Απι 48 ΠΙΟΣ α Ῥτονίποία] 95 Το 18. Μεαην]]ε, βο]ά γνοτ]ς ἰ Ῥοΐηρ ἆοπο ἴπ {πο οἹαπρο-ονες {τοπι ὙνθΙ {ο Ῥθ8οθ, απά ὙἩθ 8ἲθ Ὀ]θβορά ἵπ Πανίηρ αἰπιοβὸ πο ἱπάιβίτία] - οτίκοι, Βὶ ΒαΠβοτά ΟΕἱρρβ ΒΏΠΟΙΩΟΘΒ, {05 ἱπβίαησο, {]ιαῦ ἁπτίηρ πο Ῥραβύ βἰκ πιοηίἩβ 6Ἠοβρ (οἶ]ίηρ οἩ εχροσί8 ηανο τἼβοη ἔτοπι 400.000 Ρεορ]ο {ο 900.000 απά ἐπαί ΘΥ νο παἰάαῑς οἱ ὁλλίᾳ γθας, α]] Ὀείπρ νο]! πο ἰα]] Ἡα νο ποσο ῬεοΡβΙθ οη θχροτί Ἠαη πο Ἠδά ἴηπ 19568, Ῥαταπιοπύ 1Β βἰτοπαουα]ν Ρυὐθίπᾳ ΌλτουρΏη που ἸἹερδαίίοῦ, θπά Ύπποηᾳ οἴ]ιοτα ος ηΘΥ/ Φοοίαὶ Βοουτίν ΒΙ1 (ο γη]]ο] ἐ]ιθτο { οοπβίάοτ- θΡἱο πηθββυτο οἳ αρτοθπιοηί) Ἠθ8 Όθετ ἵπ ἐς ΟΟΠΙΠΙΟΠΑ. Τ1ο Ορροβίοη οἰθίπιβ λαέ {οο πιο] Ἱερίβ]αύίοη ἶς Ὁδίπρ ριβηοά {Ώτοιρ]ι ἵΏ 1οο Ααογί πι απἁ θπαῦ ποῦ επουρὶ ἁἀθ]αίο {8 βΠογγοά Ίπ 01ο {411 Οοπππ]οπ8 88 ἀϊβήποί ἔτοπι 158 οοταπ{:98ς. Τ16 (ουεγηπιθπό νῖθυν, ϐ8 1 ππάργβίατπά 16, 18 ελαῦ (που πηικὲ πεῦ οτι απά {141 ἡθίτ ρἱθάρεῬ. Α βίορ π]ίοἩ ΡΙΕΒΒΕΒ τηθ ροτβοπα]]γ {5 έ1ο βοἹθάυῆηᾳ οἳ ένο πουν ἀογε]ορπιεπί 41688 πγπογο που’ πάνβυσίεβ νν(]] Ὦο εποοιιταρθά {ο βΒοῦέ]ο ἆοήπ. . Όπο οἱ {68ο 81988 {β η πιΥ πθίλνο 1αποαρ]ιίτε, πεβς Ἰραι, πηετθ {1ο οοβ]βε]ά ἶρ ροταἰ]ν ποτκεά ους, ΤἘ]μ48 βὐσίχκθς 1ο 8 Ρ]βπηπίηρ αὖ {9 ος, ΜΥ ΟΑΕΒ Το γπά {86 ἵΠ 61ο ἴστοῦ αραίΏ ον πββηεά {ιο ομῦσίάο υγἔ ϱ Ἠοβθ Τη9 επρίπο αεῖοξα απἁ ρτοβηθ γήθ Ρραίη, Ῥνς ἙῬογ ἱ Ο ΒοΟΥ | ὤλο ἅατη ἴλίπα μοθδ. ΟΠΕΙΒΤΟΡΗΕΗ ΒΒΕΤΤ. 18 πο Το ραδδίηρ ΑΠαΥ οἩ δἳ1 Ματοβ, αὖ 9 γοποταΡ]θ απθ οἱ 82, οἱ ὅπου Ε. 9). Ναεπλατα, {ογπ1θτ ὨὈϊτγοοίοτ οἳ Βάαοαίοηπ απά ξομηάετ οἳ ἴπθ ΕηρΗςὰ Βομοοί, ΡτοαρΏῦ 6ο α πιβῦατθ θηᾶ {Ἠθ {γθξα] Η{ο οἱ α πιαη Ὑλο Ἠ88 Ῥοτβοπίῃθά ἴἨδ ίσα αααμθίθς οἑ 8 γταθ ΟἨτίαίατ απιά {πο Κπάπθεε οί α ἀοοά Βεπιατίίβη. Οπου Νοδνλβπα λαά τΙΒΏΥ {ποπάς απά ΏοΟ θΏθΠίθ5. Ἡθ πας ραθθηῦ απᾶ {οτρίνίηα. ο Ἠθά α Κἰπά απά οποουταρίηρ ποτά {ος θγετγροάγ, Ὀοτθ πο 1ηΒ]ίοθ {η Ἠΐ6 Ἠεατό απᾶ Ώθτοτ βροΚθ ἀθτοραίοσ]γ οἱ ΒΏΥ οπθ---Ώοῦ 676 ΟΙ Ρ6Γβ8οΠβΒ πο ἵπ οΏθ αγ ου αποῖμετ 1θῦ πι ἄογπ. ΒἨο γα8 ]οσθᾶ απά τθδρθοίθάἀ ὮΥ αἱἱ πο Ὠθτο Κπουτ Εἶπα ἑμτοιρβοιῦ Ηἱβ Ίοπρ οατθετ ἵπ ΟΥρτυς 6 Ηοβᾶ οἱ α δἱς ἄονειππιοπύ ΓΠορατπιοπύ απά 85 11ο Ῥτ]ποίρα] οἳ α Φομοοὶ ν]]οῖ Ἠ88 δοῦ αρ ϐπ ἱπιροτίαπῦ πἱθβύοπθ 1Π 0πθ 1ε]αμᾶ”ς οΏεαιθτθοά Πἱβίοτγ οἱ οἁιοαθίοπ απά 8ρθᾶκ6 νοἱαιαθΒ {ον {μθ ροοὰ γοτζκ οἱ {56 {ουπάθς, Ιπάθεά, ' ΤΗΒ ΕΝΟΙΠΙΡΗ ΒΟΗΟΟΙ, ”απά ΟΑΝΟΝ ΝΕΥΗΑΜ ”' Ἱαά Ρθοσπαθ ποιθολο]ά ψγοτᾶς {λτοισποιί {μο Ἱδαπά, ΤΗ9 βιοοθββξα] οὔγθοτθ οἱ ΠΙΑΏΥ Οά Επρηςί Βομποοὶ Βογυβ «η ἀΠετοηῦ πγα]κό οἱ 19 ὈοῦἩ {η Ογρτι6 απά ατοδβά, οβρθσίαἲ1γ οτρβῦύς ΕΕΥΙΕΥ κ ΑΕ ϱΑΠΟΝ δ. δ. ΒΕΠΗΑΙΠ . {Η1:--Τ89 ]αΐο Ο8ποπ Ε, Ῥ. Νε ίαπι, Εἱρλέ:-- Α ᾳοπθγαὶ γ16ύ/ οἱ ἴθ οοτἰόρθ οἩἳ {1πθ δίΗ Ματον ας Τε, τηβᾶρ 1{β ΥΥ ἴο Βδί. Απάτους Ομτοὴ, Ἐγτοπία. ΤΗ9 βθγνίοῬ π/88 οοπᾶαοιθᾶ, απἀ, ]αΐθγ αἱ πο ᾳτατοβἰἀάς, ΡΓαΥΘΓΒ Ἱθτο βαἰὰ ὈΥγ Ατολάθβσοοπ ἩΜ. 1, Μακ πο]. 8ο ργθδί Ἡ88 {Πθ ημπιΌος ος ΠΙΟΙΤΠΘΤΕ ἴμαί ΠΙΑΠΥ ἩθΓθ υπ80]θ {ο ραῖη αἀπιίββίοη {ο ἴπθ 6 ΤΟΝ, 3πά {1θ βθτνἰορ Ἡαβ Ὀτοαάσαβε {ο {ποβο οιυίβίάο ὮΥ ΙομάβρθαΘΥΡ. ἵη ἴμο ἣθας απά ΜιάάΙο Ἐαβθῦ, Όθις Πνίης (θβΗπιοῦΥ 0ο 0119 ΒοἩοοί’ς οιςθαπάΊηρ θοἩίουεπιθη{ς πού οπΙγ α5 ΟΥρτὶοῦ οθηῦτθ οἱ ἱθατηίηρ Ῥα6 αἱδο 88 8 θαπούιατγ οἳ ΠοηθβΏγ απά ἴμθ αρἰτ]ὂ οἱ {αὶτ ρίαγ- -πα]]-ηατ]|κα οἱ Ἐησ]ίδα οματαοίθη---υμ]ο 19 νας Οπου δ/νση 5 ῬτίπιΑτγ οοποθίπ 0ο Ἰποι]οδύθ {Πίο ἱ ραρί18. ΤΗθ πιοάθρῦ Ἠοιςδο ἵπ Ὑ]οδοτία Ώοβά πλετο {Ἠθ, Εµηρ]ἱβίι Βοϊιοο] πας Όοση 46 Υ88Τ5 ἃσο πας ἀθεμίπθά {ο 9 {19 Ὀ]αθ-ρτῖπῦ {ον ιο ρτθβοπί-άβΥ Βομοοί ρτγοπιίβος ὑμαῦ βίαηά πια]θβΏίοε]]γ οἨ. 1ο ΕΗ1 πθατ (οσοσηπιεπό Ηοιβο. | ΑΦ οηθ Ὑ]ο οὔΏ Ῥτίάθ Πἱπαςο]ξ οἨ Ῥδΐπρ οηῬ οἱ πο ΕπσΙΙι Βοβοο!/ς Ηταῦ 19 '' Βογβ”' απᾶ 85 8, Ῥθίθοη πο Ἠα8 ΚπΠοἩΏ 01θ πιααγ ἀΠοι]ήθι γἨἰοἩ {ο Βομοοὶ Ίιας εποοιπἰοτοἁ καπά ΒΙοσθββ{α]Υ οΥοΓοοἵωθ ἵπ 109 ρτοψ]πρ βἴασες 1 νψεἰοοπιθ 5 ορροσἑαηίόγ απά ρτίτηθρο οἳ ΡαγίΠς πιΥ Ια56 ποπιασθ θπά ἀθδρι οἱ ρταδ]ύιᾶρ ο 019 ρτεαῦ {οιπάοτ απά Ῥτίποίραί ο πι Βταῖ Αἶσπια Ἠαῦου. Νο οπθ Ἠ88 πιογίθοᾶ ἵω Ππ]θυ ΠἹθββατο ἴπθ ἨεΗΠ Ώοπο Τποι ἄοοά απά Εαν! Βοιναπύ ” Ὀ0]ρε] νοταϊοῦ Όλαπ {1ο Ιαῦο ΌΑπον Ἐ. Ὁ. Νθπ]ατη, Ἡ. Α. Όπτρσιαν ᾿ΕΝΕΙΙΣΗ ἨἩΘΒΚ5 ΔΝΡ ΡΟΠΙΕΤ ΤΗΒΕΕ ΤΕΛΗ ΗΤΕΒΔΒΥ ΡΙΑΝ Ἐπρ]ϊρ]ι Πδεταέατο---ΡοίἩ πιοάρτη απᾶά οἰαβείοα]---οοοιρίθΒ ΔΩ ἱπιροτίαπί Ῥίαορ {π ο {Ἠτερ-γθῦτ Ῥρίαη οἳ {πο 0.9.9.Β.. Βἰαΐο Πεταίν Ρυβ]κμίαηρ Ἠοιβε. ἵλΜοτκε οἳ βΠακκθβροατο, Έντοηῦ, Ε4ΡΙΗΡ, α 20 νοἰαταο εἀἰθίοι οἱ Ολμασῖος Τἱοθης, 8. οοπιρ]εθε οϊθίοη οἱ Ἰλ8]ύου Βοοῦῦ απ ὑταπικ]αξίοης οἳ βέθτπθ απά Βπιο]ιοί Ώτθ ἰπο]αιάθά ἵη {ο οχύεηαβίνο 190. Ὠο[οθϐ “«Ἑοῦίπροη («μβοῬ” απά Ενας ινε ἸΤταναὶς νη]] αρρεας {η 4η οἀϊθίοπ ταηηίπρ ἰπῖο 100000 οορίθΒ. : ΑΙΠΟΗΡ 1ο πιοᾶρτης ἔμοτο νΠ] ὃο Ίατρο Ῥεϊηίς οἱ ῬουΚκα Ὁγ Π. ο. Νες, νά]ο Σοἴνη (8]ΑνοςΜγ, οπο οἳ Όμο τηοβὺ υγ]άε]γ τοβᾶ οἱ Επρ]δη ντ]έοις {η Βαδβία, πηΠ] Ὄο τερτεβρη{εά {η 1946 Ὦγ 8 Ίατρο ο Ιδίοη οἳ '' Τηο Ῥοταγίο αρα ᾽'. Βθβη Ο 4 Α56Υ᾽8 θἀοΡβίορταρμίοα] πενεὶ “1 Ἐποοκ αἲ {πο Ώοου ” απᾶ Νίρο Ῥα]ολίπα Ἑ Τὓο πια] Βαοἰκγουπ)”” 81θ ΠΟηΡ οὔΠθγ ηθυ’ Ώου εχρεοθοά εἰιογθ]γ. Ῥοθῦτγ Ί88 πο Ώθοι πΠερὶθοῦθἀ.. Τ]ιο Βτβί Ἠπβείαηπ θἀἡίοη οἳ ἴπο Ῥοθπι8 οἳ Ιζθαῦς, ὑγαπθ]αῦεᾶ, ὮΥ Ῥαϊΐθιπας, ἹΜατβμα]ς θπά Τιονί]ς γη] 8οοπ ὃο ραρΗε]λεά. Τπογο γη] αἰδο Ὃρ α Ώθι ο ήου οἳ Βγτομ) (ΟΓΑ, ΑΠά α πθοἩ ἰταπβ]αβίοι οἳ 'ΏοἨι ζυσ8η ) ῬΥ σεοτρὶ βηθηροι πΙ]] οοπιθ οιῦ 88 ὁ Βοραταίθ νο]απ]ο. ΒΠα|κεβρθαΓο’8 βοπηοίς, ὑταπε]αίθά Ὁγ Βαπηαθ] Ματδίιαῖς, αποι]ά Ῥο νάθὶγ τουᾶ. Απ΄ οἀἰθίοη οἱ 60,000 οορίθ οἱ “ἸΠαϊλοτίπρ Ἡοὶρηίς απά '' ἆαπο Ἐστο ' ψί] ὃο Απποης (πρ πγοτκς οἱ ἴμο Βτοπίθ «Βἰβύθτα ή] Τποπιαα Ἡατάγς 'Μαγοτ οἱ Οοβοτυτὶάρο,” ηθγοτ Ὀθέοτο ἐταηε]αθοά ἰπίο Εβείθτ 1 αοοοπιραηγ α 100000 οορίθ» τοριΡ]Ηε]ιοά οὐ οι οἳ Ε18 '' ΤοῬς οἳ ύμο Τ’ Ὀτροιν/]]θς ””. Βαπηιοὶ Βι{]ογ” παβδίθεΙΥ βαὐΐτο, '' Ἐτοπλοτ”' φ] Ὦο α που οχροιίθηοθ Γος Ἑλββίᾶη γθβθίΒ. Ἡ. . Ίοῖϊς '' Το Την]εϊθ]ο Μαπ”’ {9 {ο οοπιθ οό ἵπ ἐ]λθ “ΑΛάτεπύατο Ἠονθ!” πιβββ βοτθ Ἠἱ “Ἡκροτπιοπί Ίῃ ΑπίθβίοβταΡΗΥ ΄ ψ ταπ {ο 60,000 οορἰθβ Ξ 49 ψ]απῖης Αρεομ]έάΓο] -θ0ραΥ ἵπ- πο αὔπια). ηνία (Φοπιροεἶοπ...Ίμαὲ ποπ! ἔλο οσοδίσΣ-θδ64γ παα ριῤηαίιοά. “ΕΗΡ ΒΡΡόΔΓΕΙ 5 ΩΗτίοἡ, απά ο ἄοι αδεθᾶ. [ο Απ αν (Ρα εὔς Ῥ]ποσίος οἱ Ἀβοι]νατο Ἴαρ. χραπόεἰοὰ ἐναῖ, {ος ἵ Ἠ1φ δακο Ὁἳ βΟΟΠΣΑ6Ψ, Αθνετα] α[νοταίίόπα αΠολ]ᾶ Ὀο αιλᾶο. Εαΐνος γα αἰίος0119 ἐσχί οἵ Μν, Ὑτγοπίάθε Ψοτῖς Ἀούθγος, Ὢθ Ἀπνο βπονπ ἴλομθ αἱέθταβίοτ .ὉΥ ἩΑΥ οἱ ζοοποίοι,. Γ«Η9 νθ]αο οΓ 61ο θο]ιοτθᾶ ροδῦ θα. απατα το ἂν ος γαλίοαΒ Απά. νατὶθᾶ. εἰορατς, Ἱπο]ιάΐπρ Ῥ σοπίούς Ρἰοᾶρ ο) δπά '' σα]]ναί]οη οἱ 11ο Ἰραῦ Ίποὰ οἳ οπρ”Ἡ Ἰωπὰ αχιά ρατᾶστι ἔου ον : Ψθµοῦο βίος. απ Ἱορυίηος,” πποτο μτροᾶ 1 ν. ιο Όγρτυς Θο- Ψαγρβιεπὺ ἀιμήπρ πο γτας, 5ο Ποὶρ ιο ας ο οτύ, 5 Ἕβοαρη, δἰταπρο]ν οποτρ]ι, ποῦ οπθ οἳ {ἶιορο εἶοραηα ἑοπο]ιθά ἽἼρδη ἡλις Πσχθαπθά.Ὀσεοά {πρ οἳ θοῦἩοτθᾶ σο5ῇ6---ᾱ6 1ξ οοποίᾶδτθά Ότι ἱπβρηίβοσ Πέ: ομρ{8] ΊΏ ἴμο Ἰα]απάς γθα]θι--σθύ ἐδί]οτοά : νο. Ἠανδ τοι Ηρίίοά οοπβάεταδ]γ ἁπτίηρ ἴλιθ νναν γθςσς Ίπ ἱν Τηο τεβέοη 1 αὐἡεο Αἰπιρ]θ.. ὃν 3 . ἀ. τὰ Ἐπο ΟΥρτοῦ γαρ απὶοῖς 6ο τοασθ {πο ους απάΐηρ σα]αο οἳ - «πρ ρο8ῦ, αΏά ἀῑά ποῦ ποθά-απσ. οοπιπιοβἀκίίοη ἔοπι 89956, «ΑΒ Το 19 ῬοποΠίς {ο..Ὀο ἀοιίνοά. «ἐλοτδίγοπι. Τμεβθ ΄Ὕοτο πγε]]»κτιοήτι 69. Επι ἔοτ ΤβὰΥ Ίοπᾳ 7θιτθ Ῥρα5ύ, οἳ ππο ἄπδοκ Ὀνρσίοι, ἵπ βατσπ]ας, ας, ἴπι Ἰοῦ, αββοσἰαἑθᾶ Ἰήτβοῖξ νἩ1ι 6 ροᾶῦ Απο ιο Ῥρτο-ΟἨτβίαη Ἀροβ. Τ19 Ποτη: οἳ.'' Απιο η] ρβοδῦ νᾳς σοπεἰἀρτοᾶ {πι ὤχοθοῬ {ο Ἠάτο δοηδάῤπρά ΄ 2ος” αὐυπάαηε Ῥιθηοηῖς, .Βἰοτίθ, {αριθ ἀπά ᾽απορᾶρίθρ-οἳ τηε, ποτηρθη΄ οπᾶ οή]άτον Ἠγίηπρ οπ]γ οπ ροδῇ”5 τας νΊεν οοπηρο]]οά {ο Ἰἱάθ΄ΑππαΥ ἔτοπι λλθ Ῥδορίθ 656, Ὁ ψἒ πό οὔλιοημιθαης οἱ δυΏείκύοποθ, 8το ΒὐΠ]]- νἰν]ά {π Όγρτας ο ο ο ο Π”--- εἰ ΜΙΠΟΦ ροαῦ ”. 16 01ο Ώθχηθ Αβοτἰοθἆ Ὦγ ΟΥρτὶοῦς ϐο πνοῖ] μοΐήρ Ὀπβίπθββ. οοποθσΠς, αηά υπάθτέδξίπρε ἰἑὮ οοπαξαπύ αἰιά 2β0θδᾶσ ἱποσπιθ. ὄκες Τ119 κάνα πίαρος οἱ Ὀτοράίπς θείμοσοά µοαύς {η ΟΥρτιΒ, ποτ ο 0ο 3-ρτοθάίπᾳ ἶ6 ΠαρτασοαΡ]θ 5 ἔοσ τποτθ (μαι 0Π9 ΣΘΒΒΟΠΒ, ατθ ουν]ουό, απά ποτό ταοτθ οὐνίσυς ἀμσίαρ 19 πας. ο. : Ὁλδβρ 5 απιᾶ ομβ!]Ψ πιαπαρθα]θ, οοβΐηᾳ αἰπιοβύ πού]ίηᾳ 69 ΚθςΡ, Τη6 ὑθυλότοά μοαῦ οοπ]ἁ ὃο υβθά. ϱ8 ο βίτοηᾳ βαξοραατᾶ : Αραϊπξευ Όπο. οἳ {ο πιοεῦ-ἀτραᾶοά ἄβηροτα οἳ πιοάρτα Ἱναῖς--- αθατνλ σα, Ος, 8 ἴπθ Ἰθαδέ, {9 οο]ά τοῖίοτο 1π9-οπποτ οἳ οπιθ Ὠατό πηθορβαἰθίοΒ, οπαῦπρ Ἱήτα Ὁο οοσαργ Ἰγαθθ]ξ φη(Ἡ ἴμθ' βτονἱσίοπα οἱ 6816 οὐδετς, Ῥαπέα]ν οὐαἰπαὈ]θ 1η. α]οτό ααδαηθίθίθς οχι οὐ οχοτ[ήἑαηῦ ῬτίοῬβ. --.. π Όσρεαν ἐοὐλότοά ᾳοθῦᾷ οοφὲ 5 ἔτοτη 81 6ο 52 θ8ο]ι, ϱὸ {θ οὐἑροῖ οἱ δν γγας, Όαῦ Ὀλοῖτ Ρτίοθβ τοβο τορία!γ εἰθερὶν αρ ο 496 απά 48 68ο, ἀπτίαρ Πιο γατ. Τη Ριχο]ιαςθ΄ Ρτίοο 19 ἀ]πιοδύ {1ο οπ]γ οοδὺ οἱ ο ὑοελοτθά αοθῖ΄ {ος ΠιΣΏΥ Ῥοδθαθ)ς ζαπη]γ. Ἐοσ, οπ0θ Ριτο]μαβοά, ἐἨθ ἐίμοτοᾶ ροᾶῦ νἩ]] ποῦ 6. οπία/] 2ΠΥ ” οπθερο αροπ {Ἠθ οΥΠΕΣ {ος : τοοὰ ὁςοὐλθχφίαο. Τὸ οᾶπ 1οθά οπ Ἀθτραρθ, ϱΤοσΏ {η δὈππάθπόθ ἴπ «ἴἨθ οραΏ Πθϊάς.. 19 σαπ ὃθ ἑβκοῃ {ἶογο ὮΥ ο ἔατλος, πλθη οαέ 1ος νγοσῖς, απά ἐοίλετοά αὖ ς ρατβἰου]ατ ρ]8οθ, ψηΜλοιῦ ἐν τας παρ ρἶνον. 3, Τηἱ]οἨ οβ61Θ, 5. Ππίίθά 4. Ιποχρθηθίνο, 5:-αβθά {ο οοβὲ. -δ, ἀείεία, Ἱ. 116. δ. ἡἠπεεγί “Ιί μίνοις 4 κοοὰ «Γθέατη {οἱ ἴφ {οθάίπρ οἳ α Ηποϊιθά απιοππέ οἳ 8ρ- Ῥϊοταθηίασγ. οοποδπἰκαίοά {[οοᾷ”. 5. ἀείθίο “πο πορ]ραβ]ο ἀἐτοποὶ]ο 4ος ἴ1ο στα εωρρὶγ οἳ 1οοά” απά ὁπθεγί “Ά ΓΘΡΒΟ- π80]9 4ἴαοι αξ μμ Ρτοσιταδ]θ {οοα”. 19. ἀείεία 1ος αἱπιοβί ο) ο ος 8816. οἱ ές πι” -απά ἐποσέ “δατρίας τα ]]]ς αἴεο 4ἱπᾶμ 4 τοβὰγ΄ ππατκδε αἲξ Ρεοβοπί Ρ6θ απά πιᾶσ αρα» ἑαα{δΙ]γ οοπισίραίθ. ἑουατάβ (1ο {απι]γ. ἠποοπαοῦ, αἱ, ἀείεῖα «ρπο ο ἰνθ σἰοηθκέ βοιχοθβ οἳ πιθαὶ οἳ τς Ιβ]ππά” απά ἐπεορέ «4 Ῥόρυ]ατ {οµπι οἳ. τιθαὲ ἐπ ἐ1θ. Ιεἰαπά”. 12, ἐπθογέ “ο”. 1, ]οίο «γί]] οοπιθ οπὲ ἠ 6π08 απά νου” απά ἑπθοτέ πι ἐ9θ α889 οἳ 1οίμογοὰ ρωδίβ πιΔΥ Ὦθ ὑπο ος {ητοῬ ἵπ παπα σος”, μ, 1ο. 15 ἀείοίο ἴπ {468 ν κά Ἡρ ο. ρα ρ ρα ος δάρι 11] ο0νος ἐπίοφ.ος. ποσο” απά «πετ 'πι 807 Δάὲν ΙΤ ήδελὲ «ναϊάο οἱ”. 191698. 19. ἄείσίά 416 ΘΧΡΟΣ ἐβῆσα.,., νο 019969 αἲ’ απά ἡασγέ ο, 0, ἀθίοίο, αἆ Ίο Ίντο Ώνο ορβοίαπ] ὃἵ ραὐιαλ]πα - «ἸδβύοἈ, Ὀτοιρ]ῦ ηοπιο Ὦ7 ἔἶιό ροβδαπ(”ς ξαπαή]γ 5. εοἳ. ποῃ ρτοᾶαοβίοπ οξ τα ΠΙΘΗ Ἠ116Υ ἆπθ νοβηρά 6νδγ 19 60ΛΤ ΙΒ: ΤΗΕ ΕΟΟΝΟΒΥ 0Ε θΥΡλῖς ΒΥ «ϱΟΗΝ Ν. ΥΒΥΟΝΙΟΕΦ αΏγ πορᾶ οἱ ὀήρπάμποθ, Ίδπιοι {ό αυττουπᾶίπα Ἀοτβαρο 18 οοπβπαεᾶ,. ἔλλο ροαῦ 18. ὑχαπρίοιτδά ϱβουγ]ιονό, α1νπαγς Κορυ οΌς, 1ὲ ορ ποπηδίη 1π .οοπβηοπιόηέ Απά Εοθά οπ βτοβ ιά :Αμαΐηοί {6 Ῥυχομββ6 Ρτίοο, ο 1116 οατο οξ ρτονίάϊλᾳ 8 ρου. Βθὐρτασπῦ ας, ὔπο ηἰρΏό, ἀπά λθ' πορ]ἰρ]Ό]ο Επουῦίο {ος ὅλλο ἡσθᾶ ἀπ ολ, αυβρ! -οξ {οσο 5, ο θθίλοτοά ροβῦ η]! ρἰνο {ές ταῖς, - -ἀβψ, ξος 11ο Ῥρρεςί Ῥαάγὲ οἳ ἴἶιο Υθατ.. Όπο, πο, απιὰ ΒΟ019- ᾿ἀπίθη Έποτθ οΚοθ, ατο ἴ]ιο εδ] ουἑραύ οἳ πα] οἱ ἐἶνο οοῦλεγοά :βοθῇ. ξος αΌοπῦ οἱ] ποπ. {.«Τηθ ρορῦ Ὀτοθαεν”ς αι] ή] Ἠαγο. το]ς ος ἁαί]ν ἱπν]ρο- ταῦπρ {οοἆ, ο8ὰ: Ἀβο τα]Η]ς {ο τηα]εο οἴιθοβθ (Ἠθ1]οιτη1), ξοσ ἀἰτησβέ 8] {69 γεατ]Υ τος ἠγθιπθωξς Ὦψ πιχίηρ {ῇ νι οἔλοτ Ὀτοράδτα, ιά βο]] 1ο βατρ]ας, :΄ ΨγΙ6ι ἐῬο Ιποτοαθοά Ρσίοθ οἳ πα], ο αἰπρ]θ ροαέ παρλῦ Ργονἱάθ «Β]φασδύ ο μιο]ο ἀδί1γ Ἠνε]ήηιοσά ο α Ῥοος Σαπ]γ, ὮΥ {ο 6αὶο οἳ Ίνα Πας 1, | ΤἩθη οοπιθ {19 Ἰήάβ, οπθ οἳ {1θ τἰο]θαύ βοιτοθς οἱ πιθθὺ οἳ όασ Πα]απᾶ Ἡ, ος «Της ᾳοθῦ η] 13 ονα αὖθ {ιο Ότοοάδδ Έοτ {ιο Ρροξίοά Ε. ποη-Ε ες, Ὁγ αἰνίηρ τον. ἐὸ Κίάν, υ]λάολ οοἵπο οπῦ ἴπ ὍγνοῬ Απὰ Βνος . -.. ον Ε.Τ Ἰήά8 η. {ορᾶ οτι ιοί παοί]ιρτ’ς παή]ς έος 8οππθ {ΐμιθ. η λον {Ἠο] ψἩ] Ἰΐνο οη ρτθθΏ ργ8ΒΕ απᾶ Ἰθ9ύθς. Το Ἔαρῦ ἜΡαύ 6ου πν] ὃο ἐθύλοτθά, ας ἐ]αῖτ ταούλος, πὶ Ῥτουεπί ἔλοπι ἔτοπι Ἑἰταγίηρ απά ἀοίτιᾳ αγ Ἠατίι {ο ἐχόθς ἁπιά Ρατάθπ8, Δα ὑῑαίχ παοίμος, 61θυ γη] οοβὲ ποϊλέπρ 14 ἐο {19 Ὀσθθάθς {η ζαοὔ, 6ἨθΥ αχο ἴ]θ ποῦῦ {Ποοπιθ οἳ 8 οἈθαρ οαρίδα] 15, Ίου θο]ά΄ οαύ Τοτ τωθΒ6, 4ἈΘΥ υη]ὶ οογοτ νὶο ος ΠΙΟΣ 16 ὕιο οοςῦ οξ 619 πιοῦμος΄ Ῥυτοβαςθ Ρτίσθ, Τ19 ἰοί]ιετθά ᾳοθέ πει (αὐτῆς ρτοάιοίίοη, ταθοῦ θαρρἰΥ 11, βἰίπ απά εΥοη Ἀοσῃς, Ἀθ8 Ώθθη Α σεθΒύ θααἰαίαπου {ο ἐ11θ ΟΥρτὶού Ῥοθάθαπί, η δυρρϊοπαοωθίης 1ήδ ἵποσπιο, απά ῥοπβζαέθᾳ ο γα]αβὈ]ο αββοί {η ο Ἰε]απά) θοοποταγ. - ο Ἠκᾶ ἴδ Ὀθδόῃ πιοτο οχοπαἰνε]γ Ὀτοά, ἐἶιοτο φου]ά ο πο ας βταπορ]ίπρ οπ ο͵Ἀθορθ εἹιοτίαρο, αΏά ἐ]ιο οσροσύαέίοη οἳ α Επαβ]] απαηθίόν οἳ οιθοβο αὖ 15 Ἠ{βΗ Ῥείορα, 1η οτἀοτ ἐο Κθορ Ῥη ντ ἀονη”, πουλά ποῦ ταίφθ βαοῦ α ]ουά ουέοσγ 88 ο ο]νοτ Μοτο πιοαὺ που]ἁ ὃο αγαἰλαῦ]ο, ατιά ἐἶνθ Ι]άπιβεκοὶ 39 Ἠοικο- ψήίο ππου]ά ποῦ Ὦο ξβοθὰ σηδᾶ ΑΠ Βοπίθ Ῥχοῦ]θτι {ος Ίος ταεαῦ Βάζυτάᾶγ «ελορρίπᾳ. ο « Ἰόοάτουν Ίου πνθς βο ξοπᾶ οἳ ομθ. Πἰπιοσίοῖς, πιεέοα Ὦγ 8 Σοτροβίθη Ῥροθῦ Ώηαπιθά Απίοπυ Ἐυντοτ, Ολβῦ Ὦθ τὰΒ ἐλοασίι {ὁ ὃο {π9 ουἑλός : ΄ 49 α δεοιΙψ Ιηι πο α σγεαί δίαν ΟΙλετο αγε ἠαπάροπιον [αν Βμ ή /αοου--ἶ ἆοπὲ πιπά ἓἴ, Έεραμθο πι δελίκά ἡ 118 εμε Γοἶκο οιώ ἐπ /γοπέ ἐλαί Ι Ίαν / Μοςὺ Ἠπιοτίοῖς-πια]κοτς βθοῖς Ὢ Ἰωθί πο: ἐλλαέ φὶ οοπιθ 1ο α οἱ τααχ, α θισρτίθθ, ὃ οοχηίο πλἠρ]ααϊι ΤΊεγε ας απ. οἷά παν /γοπι Ῥεψι, Ἠλο ἄτεαπι Ἶο ας οαέκφ λί 6ος. ο Πε αωοζε ἐπ ο ΛίρΛ ο ἆπ α ἐεγγίδε [ρέ--- Απά Γοιηιᾶ 8 ας ρο[εο] ἔγωο / ος Αραΐη λεν δλν, ὍἼλθε σα α /οιῇ ιοή[ο Γνο Απέρι 'Ἠγλαξ γεπιανκεᾷ ἰο Ίου δροιὸ, ““Ἠλαὶ α ρίρμα /' 8ε τοἰογοὰ, 'Μή φιιοεη, εν 18. Ἡ ΠΙΟ οι ἠλοαη { ΟΥ ἆο γου τε[εν {ο ταν Πρι! 20. ΟΧΡΕΌΒ΄ ΒΕΒΥΗΕΝΥ ΒΕΦΦ Ιῆ ΡΙΣΤΕΩΕΦ ο ΒΕΙΤΙΦΗ ΑΙΑΟΒΑΕΤ Αὔουε:--Ἔπο ΜΙοε Ορπήπί Ῥ]απο. ΒΟΡΒΕΜΕ ΑΠΗΙΕΡ ΟΟΜΜΑΝΡΕΕ ΜΕΕΤΕ ΜΕΝ ΟΕ Η.Μ.Σ. ΝΟΒΕΟΙΚ Ῥεΐοτο ἩΗ.Μ.5. Νονίοῖς, ἴεπ {λποιβατπά ἴοιπ ΒαρρΏίρ οἱ {πο ΕΥ οπιίαοτ πα πβάτοι, Εγίας ἴ]πο αρ οἳ Αἀάπιϊτηλ Ῥαΐθτροηυ, 6 Βἰηραροτο Του ἙῬαΐανία, Φαρτθίιθ ΑΙΙεά Οοπιπιαπάετ, Αἀπίταὶ Ἱωοτά 1ου ἹΜοιπίραιΐθη, ρβίά α ρθοῖαὶ νυἱβέ ἴο ἴπο βΠἱρ ο θρθβίς ΡοτθοπαΙ!γ {ο {1ο αΏάρς οοΠΙΡΒΗΥ. Το νι ἵνα ψθμοιῦ ΟΘΕΤΕΙΙΟΠΥ β8τθ {ος τοοορη/ὔ]οη οἳ πειο] πανα] οᾳιθοῦίθ απἁ ΘΑΟ πιοῦ απἆ βροΚο πιθ]Ἡ ΠΙΔΠΥ οἴᾷοθτβ απά ταβίπρ οἱ {θ βΏΜρΏ οοπιραΠγ. Αάπαϊνα] Μουπθραζύεη ἵ Ῥίρεἆ αδῃΏοτο ὮὉγ ἴἶιο ρἱρίηρ ρατύγ. ΤΠ Ῥαοκρτοιπᾶά οὔΏ Ὦθ 5θθΠ Ἠοπουτβ Ῥίθαιο ἔου Ἠ.Μ.5. Μοτεοϊς, 19 ἱποἰαάθ ἨἩϊρπιβτοὶξς απά Βολατηλογεῦ Ῥάψί198. | ἴ]ο ΜΙηϊκίτν οἳ 680 Αἱοοβίίοι Οθηΐτο {ο Ποβρίέθί απ οἰατίθαὈ]θ πνοσ]κοτς τοιαὈἱΠθαίίοι Ο6446 ἔοτ Αροά Ῥθορἱθ. ΡΗΙΤΙΦΗ ΒΑΝΡ-.ΜΑΡΕ 6Α8Β8 ΤΕΑΡ ΨΟΕΙΡ ΕΧΡΟΕΤΕΒΡ. 16[ι:---Ἠεευ Ἱπάνείτίαί! οκροτε ς ἩΘΨΒ: οἳ Πο πΘΨ γεαγ 1946 1β ὑλαῦ Ἑπναίῃπ 1 αἰνίηρ. Ίο: ποτά α Ιεμά {η πιοῖος ος 6κ- Ροτΐς, απά.. ἴλαῦ σα Ῥ]απίς Ἀτό. Πατά ραΐ {ο ε πῖῦη μα : άεωιαπά λκοδά ος 16 απια]]. Ηὰρῖ ροτίοτήιαΏσθ θοοποπιἰοῦ) {ου νλΏίοι ῬἙτίθαίπ θδς ανασα, ᾗ Ὄθου 8αρτεΙΠθ:- Ῥαὐτηαθεά οαθραέ Βριτθε {ος «9Πίβ.γο8ς ατθ πηρτθββίνθ, ἐπο]ι- αἴπρ α8 {που ἆο 470, 600 ρείναίο 96,000. Ίοδά ραττίοτ απά 12,000 Αθτνίου νο[οῖθ, Τωοἱάσπυα ν, ἔμερο βρατθςθ αἴθ Βἰσλοτ. ἔπαη 6ποςο {ου ἴμθ Ῥθβἰς ῥιοάμοδίου γθαγοξ 1996, Οἱ 11θεθ πο ἘοοῦεΒ ατοιρ υ] αΗῖρ τς «4ο Ἴ9 οοιπἰτῖίοι οη οτάρτ νὰ]αοά οὐ 47,600,000, νλῖ]δὺ᾽ ιο ΝαβεΙά Οτραπἰρά(οπ”ς νερό οοπηπαἱὑπιθπίς Ιπο]ιάθ οτάθτβ θιοτα Ιπαίδη 8ἶοπθ πόσα 51.200.000. Τϊμο (ονογηπιθηῦς Γθςιιθδύ το 6μθ ἰῤεμένν {ος 8η ος- Ροῦ ΡΤΟΡΤΑΊΗΠΙΘ ἰαγσοῦ αἱ ]οαςῦ ὅ 90 ρτθαῦοτ ὔ]ιαπ Ῥοξότο ἴμθ πγᾶς ΏιθαΏς λα λος νο]μθ παιβῦ οχοθθᾶ΄ 930,000,000 αν Ύθας {11ο οἨβ]]επρο ἰὰά Όεει Ρ]αάῖγ αοοθρίέεά. Τῆθ αοοοπιρ8πγίηρ ΄ Ῥποῦοῇ. θτο {86η αἲ οπο- οἳ θ΄ Ἐοοίθεβ ΟτουιρΏ Ἰοπάοα {αοοτθ απά 5 ἀθείριεᾶ Το Επου ἴπθ᾽ Ἐτίδοιμ Ἱαηά-πιαάθ στα ΕυβπιαπεΠΙρ λος {8 : ὀατ. - Ῥτοπα/βίΏᾳ ΠΑΘΟΣ ορ μθ πηάςε Ῥτοάποίῖοα οοπνογετ Ρε]έ ππθίηοᾶς ΟΕ’ οὔλαι ος Ῥεοβποβίοη οομπέσίς. Τ1ο Ρἱούυτο βἸιοῦε:---Α. σοηεῖαΙ νίου οἳ 1ο Εατπϊςλίπ ΒΏΟΡ αὐ Τηταρρ αιιᾶ Μαβοι]ΙοΥΒ πΨλοτο Ῥοάίθβ Του , ἴπθ : {βηιοαΒ Ἠπαπιροτ το πιαᾶθ. Α ΟΊΕΤ ΕΒΟΜ ΑὉΡΤΗΑΙΙΑ Α εΠρ]οβά οἳ ρε ἐοσᾶ ἔτοτα Ὑοέοτία, Αυδίτα]ία, οοπ- βἰβίηρ οἱ 16,000 ϱ8868 οἳ νατίοιε πάς οἳ {οοάβυαα, πο]ααπρ Μὐθαῖς Ρα πέο, πα απἁ Εταῖδ, οοπβἱρηθά.. νο οοά ἔοτ ἀῑβίτίραθίοη ἐλτουρίι 119 Μ.Ο.Ε. Ῥϊσίατθ βλονε:---Μτ. Νουπιαπ . Μασίη. Αροπῦ δποτα] ἔοτ Ὑιούοτία, Δαβύζοιία, πυθὰ ἆοοι ποτκοτα, οχαπηιιης ΒοΙΠ6 οἳ ἴπθ 09868 βξῦοτ απ]οβαίπᾳ. .. : ΘΡΕΕΡΙΝΟ ΟΑύΦΘΕΡ -ΑΟΟΙΡΕΝΤ5 ΤΡ [Ῥιοίυση οἳ α Βε]αὰ ον ἀλπα θίπάΐο ϱὲ Νοσκς 3Η) Τηξ ΦΕΒ Φε ΣΕΙΙ Ῥτοῦαβὶγ Βοπ19 Φ10,000,000 8 γθαχ {9 βρθηΐ οἩ {ῑιο ρτοάτοβίοὉ οἱ Βσίζβῃ {θαῦατο ΒΊπάβ. Ῥτίμαῖι πια, φ]οί]οτ πιαάο Ῥεϊπιατην (1ου ἴμο Ἴοπαθ πιβτκεῖ οἱ ἵω αποἱραθίοη οἱ α π]άες οτθτβθας τιβεκείᾳ, λθνε πουν οεαὈ]ε]ιοά α παίοπᾶ! 5ἰγ]θ οἱ Ποῖν οὗ οοπιραζδΡ]θ ἔο 61λο Ῥορύ πγοτῖς οἳ Απιοτίοα, Ῥβεία απιά Έχαποο, Ῥαμηρ Βίαᾶίος Ώανο ρ]αγοά κα ἐσρίοα] Ῥρατέ ἵη ταἰαίηᾳ ἴμθ βαπάατἁ οἳ Επι ρτράποβίσοη. Έους {ο Εἰχ Βἶπις Α γοςς 8το παπᾷθ ὮΥ τασίοι ὕεβπς οἳ αγβία απᾶ ἐθομπ]οίαης νο ἔατο 1θαχποᾶ 6ο ποτίς ὑομείμοτ. Απιοηρ ἴ1ο ἀϊτθοίοτη αἱ ῥτόβεπέ :νοτκίηρ ἔος Ῥο πρ Βὐμᾶἱοβ-ατο 0Ἠασ]ος Ἐτοπά, Βαδή! Ώδατάση, Οµατ]θς ΟπἱοἈζος, Ἡατνν ους (τος α ὈτήΠαηῦ ο1θος ἴπ ἆσ- οαπιθηίατΥ πι), απά πο ἀἰβήηριήελεά ατηει Οανα]οαίῇ, Ὑλο Ὠας Όθου αἰγθοβίπρ Έγοπο] απά Βτίμεϊι βἶπαβ {ος ουου ὑπγεπέγ Υθασ8. Τη6ίσ Ηἶπῃρ ἱπο]ιάρ Τΐε Ῥοχεπιαη επί ἰο γαποο, Τε Ηαἶρυαιμ Ηουδο, δα ὨΏοπιοίγίο Ποπάον, Νίπε Με, ΟΛαπιραΓπε Ολανίίε, οἶμιπη Ἐτεποβπιαη, Ώεαά οἱ Ν1ἰσΗέ ανά Ῥαϊπίεά Ἠοαία, Το. Μθιάίο Ῥτοιαϊεθε ἆτθ κ πιαάο αρ οἳ αἩπ αἁπιπίβί- ταβίπο Ῥ]οοῖς {οπΓ ρτοάπο- : Ἠρη 5ύθρος οἳ νοτίου» αἶσος, ψ/οτκβ]Ἰορᾶα {ο βοσοπιπιοᾶκίθ 01ο οατροπίθτα ᾿απᾶ Ρ]θβῦε- 1615, ΒὔοτΑΡθΘ βρ8οθ {ος ο0ς- ὑαπιθι απηά Ῥτορεσίίθα, ου{- ὤπρ τοοτΒ, ἸὈοταέοτίθβ, απά 4μο,γθπίπρ ἐΠθαίχο. Τνετο - 1 Ἀἶδο - ομπίθεη ὙΨηθτθ Ρτοαῦ ἆθα] οἳ νατκ {9 ἀοπο Βπορ Πἶτας ατα Βε]άοπι {Πο ποιτκ οἳ ἠμαινίδααὶ ατηβίβ, οοηβίθηὲ ἀἰβομββίοη {5 οπθ οἱ ᾿ 0θ οβδοη/]α]ς οἱ ρτοάισζίοῦ. Το ἵπὶῖαὴ βίασος τουρίι ψλἨ]οῖ 1ά68ς8. ἔοτ. Επι Ρ888 8το λαπά]οά Ὦγ. ο Βοπρι Ῥορατίταθηῦ. ΄μοες ..Ἰάθββ ΠΙΒΥ τίς θ6 οἳ {πο βίατβ οη οοπἰταοξ. Ἔος οχαπιρ]ο, ὕδοδαβο {πο ρτθϱῦ ΎΈγοποἩ βοἴτοεβρ Ἐγαποοίβο ἘοεαΥ πα8 ψοτ]ίηρ {οτ ἘδΗηρ, ἴπθ β]πα εΓοἶνππῃ Ὦγεπο]ηναη. 88 Τ1Α. ἆθ, ὈῬββοά οἩ 6ἱνο ἔἆεπιο οἱ Εἶιο ἐχδᾶΙθίοπ] τἱνα]τΥ Ὀθένοθη {11ο Οοσπίσλ απά Ῥχοίοπ βαπθυπιθη, ᾿Οτρίηο] φοπἱρίς 8ἱβο ρτον ουῦ οἳ παύίοπα] (ταδΙίοη θΏά οοἩ- ἔθπαροσασγ 146, πο] 88 {ο νας Π]πις ος ΟΑνβ]ομηξ!” Ῥϊοῦιτο Ολαπιραρπο Οματ]έε, ψηθῖι 198 βύοτγ οἱ παυβίο-θῇ] εἰνε]τίες Η41Υ γθΒΣΒΑΡΟ. Ἰο][-ἴσπιο Ἡτίέοτβ θΓθ βοπαθίίταες ββκοά 6ο ει τοἰό ἰάθ8θ οἳ βαοοθββξαὶ ρίΩΥς απά ποτε] Άτα αἀδρίθά νήμ {πο αὐ{λουρ’ οοΠαὈοτα{]ος. Τη βοτἱρίηρ Τορατύπιεπί Ώβς αὐω τοµάθτς ν1οβθ οτί {8 {ο να ἰο] ἴλλο Βή98Β, ἐἶιο ἐ]ιθαίτο, Βοῦίοῦ, απά ουστοπῦ ρα] ομ{1οτιβ. {οσ {άθαδ. Όπου α οοσίαίη ἰά9α ἰ5 θε]θούθᾶ {ο Εαζίλος οοηβἰἀετ- Δ6ἱοπ, «ο Τάύετατν Εάῑνος ρτερᾶτθβ 8 αποτί οαέ]πο πθ]ι οοπι- ΙΘΏΙΦ οπ ἴλε Βἰπιίο αιΙ4468 ἴπθ βὔουΥ Ἠδς ἵο οἩςτ. Όπ {1ο Γα6ΐ οἳ Ε]ίς οι{]πο ἔῑιο Βπάίο ἀθοίάθα πεί]ιετ {9 εποι]ᾶ ο ἀεγε]ορεά Ιπέο α Βἶτι απά φολοάπ]θά {ος Εαύπτο ρτοάνοίον. 9 16 ἐπει ἐλιαῦ {1 οἱωῦοταίο Ῥτουθεςες οἳ βοπὶριίπᾳ Ῥερίη, απἁ {ε 1 σαπεἰάετοά ἀθείταὈ]ο {ου {πο ρτοάπούίοη ἴθατη (1ο ΑβΕο- οἶαῖο Ῥχοάποος νο φ] Ίατο {ο Ῥιάρεί ἴἶιο β]πα {ος οοβῦβ απά βο]ιθάυ]ο ουοτγ ἀθίαί] οἳ ἐλλθ ρτοάισθίοη. απτβηροηθη(ς ἴ]πο Βοπατίο Εάΐξος 6ο Ἠἱτοοξοτ) 6ο Ὀο Ρτοβοπέ ϱὐ αἲὶ Εαῤιτο ποπὶρι οοἠίοτοποθ. Α Αἰχῦγ {ο βονεπίγ-ρ8βε θα πηεωέ 18 Ῥτορατοᾶ απά ἀἰθουφερά, μἰνίηᾳ ἐ1ε πιαίπ 8οεπο αὐταοίατο οἳ ειο βπι, Αΐῑου {ίβ α τπβαίοτ-Βοοπο βοτὶρύ ἶ5 ντ/θύθη ἵπ πο πο αοξΐοη 18 Ῥχοκοθυ αρ Ιπέο ἴμθ τηβ]]οβί 8ΟΘΗΘΒ, Ροΐπίς οἳ νίἰδαβ] ἐπρβέπιθηῦ Ὀοΐπρ οἰαΌοτοθά απ 6ο ἀἰδ]οριο Ρα αρ. ΒΥ ἐς πιο νἀτίοτς ρτοδπσψίοη οοπβἰἀργβ{ΊοΏΒ Ώατο {ο Ὦθ Εοὺοεστί Ώοπαί ανά Ώοῦοσα! Κουν, (πο οἵ Ευμ]απώ πιορβί ρορυ]ας΄ ΒίΑΓΒ,48 ἴΠοΥ ΔΡΡΕΑΤ ἵπ {19 Βτ{48Η ργοάμοίίομ, Ῥοσ{εοί Βίταπ ρουμ”. 2ἱ .ϐΥγ πΟΕΗ ΜΑΝΥΕΙΙ. ἴαθη Ιπίο Δοοοιηῦ. ΤΗθ Ατί Τἱτοοίος 1 ὈτουρΏί {π {ο τγοτὶς αρ Βία τοῦ βΚοίο]ιερ ἔοτ βοῦθ. Τ19 Οοβέαπιθ Ώ]τροίος ρ]αηβ ἐ]ιθ οοβέαπιθβ, {ον σ]]οῖι πογγβάαγβ {ο Βοπτά οἳ Τταάς Ίας {ο δε Ῥοταυαᾶοὰ 6ο α]]οοβίο {Ἡθ ΠθοθββΣΥ οἰοέμίηρ οοαροηβ. Τ19 οοτηρ]θοῦθ ομδύ Άα8 6ο Ὀο βεἱθοθεά {ος ἴπ ο Πγβῦ βίμρθβ οπ]γ ἴπο οπύβίαπάϊἰπρ ρασίθ πν] Ώανο Όεοη ρἰνθῃ 6ο ἐλο θνλ/]αδῖς Βίας Βοῦοσβ. απά ΒοἴσθΘΒΑΘΒ. ΤΗο απιοαπύ οἳ Ἰοοβδίοι Ἱπουῖς οπ{αὶάο {ιο Βμάίο, ο5 ἀἰδθίτιοί ἔτοτα υγοτῖς οἩη {1θ βίαρος Ιπ]βάο, Ἀα8 {ο Όο οβ]ου]αθᾶ. Τ1ο Ἱμθρα] Αἀνίςετ 118 ἐο γγαΐο]ι ἐ]ιαὺ πο ΡοΙΏ{Β οἱ Ίων ατθ ἰπ[ηηρεά, Επά 6ο βαρογνίβο ἴλπθ οοπἰτβοίβ Ἠλαί πουν Ὀερῖη {ο Ῥο βἰρηεᾶ, Ἐπα]]ψ, ἐο Αεβοοϊαίο Ῥτοάποογ ψοτκθ οπ Ἱίβ Ὀαάροῦ απ 118 ρτοάποδίοη βο]ιθάπ]ο, ἀοτεία] πρ : Ἰροβίοη ψνοσίς (1 ΑΠΥ) νηθ] βὐαάϊο ννοτ]ς (π]ΗοΙ 19 ρονοτηθά Ὦγ 019 αναἰ]αὈίΗΥ ο 6]ιο τἰρ]ιί-αἶσθά εἴαρθβ {ο γαίτο {ηθ πθοθΒ- βασγ βοίς), ανά ρ]απηΐηᾳ ἐλαῦ (1ο ὔατς απά εαρροτ/ΐπρ ΡΙαγθΓΒ 8τθ {ποπηβε]νορ αναἰ]αρ]ο ποπ ονετγἑΠίπρ οἶεο {β οη ῬαΡος. η] {περ -Ῥτούποίίοη ΡΙαΠΑ 8το Ῥεΐησ πιθάο {πο βοτίοί 1 Ἠωνο Όδου ραββίηρ ἑητουρ]ᾗ 19 νατίοις ἀταίίβ, Β οἱ οφ] Ώανο Όδοι 4ἱβομββεά απἁ πιοάἰβοά [ο- 1οτο {119 «Ἴπο] ἑποοῦίπρ ςογἱρὺ -4β-ααπρ]οαθθά απηά οορίθ8 αγ6 Ρἰοεᾶ {π [πρ Ἠαπάς οξ 8νετγοηθ πἩο γη] Ἡβνο βοιηθ Ρατύ ἴο Ρίασ ἵω πο ρτοᾶπο- ου. ον Το πιβπαατς οἳ {1ο απὶὸ ο πο ν] πουν Ῥθρία ποτ] οπ {19 Ῥίούιτο υγ] ρτοραὈ]γ ἂ]τεβάγ Ίιανο ν/οτ]κοά ἐορθί- Ἱθτ Ὦθ[οτο, Ῥιῦ ἴΏ ΑΠΥ 0869 θΡουέ {σθρ πιοηίἩς νη]] Ώωνο Ραβθοᾷ ἁπτῖηρ ἴἨθ βοτὶρθῖηρ Ἔτοοςββ,΄ 5ο μα 1ου π! Ἐπον ϱαοΏ οὐλθγα᾽ νίοννΒ, 1 Β]λου]ά Ὦο οἶοατ εδ Ῥοξοτο ἴπθ ΟΑΠΙΕΓΩΒ 08η Αἰατό ἴο τεοοτά {Ἡθ ἍΑοίίοη, θ8οἷι ν/θο]ς5 πνοτ]ς ππαβὲ Ῥο ρἰατ- ηεὰ {Ο0χ ΒΟΙ1Θ πιοπίΏς θἡθαά, Βο πα {λθ νατίομα Ῥτοάιο- 6οπβ υβίηρ πθ ΑΠΘ βἰπάἰος ἆο πού οἶβαὶ, απιά ἴ1θ οοπιρ]ες πθύψοτε οἳ ατταΏρετηθηίβ, αἲἱ οἱ ψλίοἩ ἀθροπᾶ οἩ βοουτβίθ Ῥ]βηπίηᾳ, ἄο πού ροῦ οαῦ οἳ ρθ8τ. Α Γδαίιτο Β]πι βοἰάοπι οοβέ8 165 παω 2100000. Ἐπομ ἆαγ Ἰο8ύ νή]] οάά Ῥετίαρς 41,000 οτ πιοτο {ο {1ο Ὀαάροί, 85 γγο]] 8 ἔμτον ουέ α]! 119 οοηϊταοίίπᾳ ΕιτθηΏρεπιεηῦς ντ {νο βοίοΥΒ, Τ16 ποχῖ έἨσθρ πιοπί]ιο γν] ρτοδβΡΙΥ Ῥο ἀθνοίθά {ο βἹοοίίηᾳ. 1οοββίοὮ Ὑνοσί, Όθοβιβο οἳ ἵες Ηρηέίηπᾳ ἀϊθμου]ῆεβ, πφὶ ὃθ οουοτθὰ Βταί 1 61ο βεβδοη Α]]ονυ. πο Πρλίπρ ἔος ἐἶιο εἰιά(ο ψοτκ ο8Ώ {Ἠθη Ὦο πιαζολεά τ1ρ ψὶθἩ {19 νθρησίθι οἳ {ο Ἐτίθϊαὴι ψθθίμος, 6ο πγηίοὮ 6116 Ιοοβέίοη θἑλοίς ατο βιρ]θοῦ. | Τῃ9 βοίΒ 319 οἈγ{οπβίγ Α, νετγ ἱπιροτίαπί Ῥατέ οἱ ἴ]ιο (οὐβ] οΏεσί οἳ {11ο Βἶπι. Τ1ο Ατὶ Π]τεοίος Ἠθα {ο Ὄθας ἵπ πιἰπά πού ΠΘΤΕΙΥ 8ΟΟΓΑΟΥ οἳ οοπίρπηροτατν ος Ἠἰβοτίοα] ἀθίαί], Ότιε οοηβἰἀεταίίοπα π]οἩ ἱπο]ιάθ ιο Ῥιάμεί ἔο ἴ]ο Ῥίοίατο 88 Α ΨἹοῖο, 01ο ἴπιροτ ψηιίοῖι πουν Ίαβ {ο ὃρ οδίαίπεὰ ὃν Ροσπιὶέ ἔτοπι ἴμθ Ῥοδτά οἳ Τταάς, ἴἩθ Απηουπιθ οἳ οοηβιγαοξίοΠ΄ ψλίολι οαπ Ῥο ανοἰᾶρἀ οποθ ἴἨθ Οβπεγὰ δοί-αρ απά απηρὶο οἱ τἰπαβ] ἱπο]μβδίοη Άτθ ἀθοίάςά, 6 βοοοιβθίο Ῥτοδίθπις οἱ {ο βθὲ ἔτοπι ἤνο Βουπά Ἐπρίπεοτ”α ροῖπὺ οἳ νίσυν, οπά ἐ]ιο Ἱρηθίηρ γ]]ο]ι . ἴπο Ἑ]εοίτίοίαη ἀπάοτ {ο βαρετνίρίοη οἱ {ο Τϊτοοίος οἱ ΕλοίορτβρΙιγ 88 {ο ρίαη. Τπο Ατὸ Βἱτοοθοτ΄ ἀτααρλίβπιοη Ῥτθρᾶτο Ρἰαπβ Ρος ΒΙΙ {λα βεῦθ οὉ γη]ι]οἩ πο Ὠϊτεσίος Τηβτ]κα {η 4ΐνο νατὶοιβ οβτηθτ βεῦ-υρε (ἑοπέέπμοὰ οη ραφο 94) 22 ΒΙΟΒΔΒΟ 00ΕΌΒ ΡΕ 110Ν (Οοπέιμεᾶ /γοηι αρε 8) Ὢώθτο ἀἰθαρροίπίθά πα Ίβο” Όγταηπίο αἀπηπ]βίταδίοπ8, απά {μθ ]μαξίπ Οοἶοπύ ἴη ἐς πηβίη, νγθ]οοτηθᾶ 619 Ἐηρ]ΙἩ πρ. Ἠλολατά ψαπθεᾶ {ο ραἰπ πιο απᾶ [τθά 6ο οοποἱ]θίο Πἰπιβας πἰθἩ Ίβαβο. ΒἨο οοπὀ ὕπο Ογρτὶοῦ ποπ] οπά Ιητὶθθά 1β8β8ο {ο πιθθῦ Ἰήπι. ΤΠ9 πιθοῖηρ ἴοοῖκς Ῥί8οο αὖ 1πηβββο]. Τηετθ ο ὕνο Κίπρι αρτοοά οἨ 6ο ηθοθβαίθΥ οἱ ]οἱπέ βοὔίοη αρθίηβῦ ιο Μορίοπις απἆ ἶθδαο Ῥτοπιίβοά 6ο Ἠθὶρ ἴῑιο οταβαάετβ ὮΥ Ῥοτπιθθίηᾳ Όμθπα 6ο βοὺ βαρρ]ίθα ἔΓοπα ἔλο Ιε]απά νύοαῦ Ραγίης ἐῶκ απά ὮΥ υπάρταίπρ ο οὈΙρα[ίοη ῦο τηβλη {βία α, οθγύαἰπ ταἰ]θατΥ {οτοθ 1Π 0Ἡθ ΑΓΠΙΥ“ΟΓ ο ογυββάςτβ. Ἐτῖ, οπ {μ Γοἱ]οπίπρ ἆδγ 18989 ολεπρθά Ηἰς πήπά. Τπείπσ λα Ἡο οοι]ά θβδΙΥ ἀθίοαῦ Ἠλοϊατά Ἠθ τοξοσπιθά Ἠἱ6 ἴτοορθ ΕΠά βοπέ 8, 1ηεβδᾶςθ {ο {πο Ἐπρ]ίαῖι ααἰκίηᾳ Ἠθπα 6ο θΡθηάοπ 1ο 1ρ]απά ἐπαπαθάίαοΙγ. ᾿ Ἐήολατά αοοθρἰθά 69 οἩβ]]θηρο απά Ἠαττὶθά {ο 68οο 1ββᾶο”Β Ατπιγ. ΤΗ9 Ραΐε]θ Εἶιαύ θηβιιθά τοβι]έθὰ {πα οοπιρ]ούο ἀθίοαῦ οἳ ο ΟΥρτίοῦ {οτοθ Αὐαπάαηῦ Ὀοοῦ ἀρτοϊτθά προ πο Ἐηρ]ίδ]. ΤΗἱ8 Ῥοοῦγ ἱποϊιᾶθά 6ο Τ58αοΒ βοἰἀ-ποποῦ ἱπιροτίκ]- Άαρ πυηὶοη Ἡλοϊιατά Ῥ]αοοά ἵπ 86. Εἰπιαπά’ ΑΡΡΟΥ. ΒυΠοῖς, πθη Ἡθ τοθαγτηθά {ο Ῥπρ]απά, Ἐϊολατά Όοοις ἆθ 14οπ πψαπθἁ {ο ρἱτθ Αα Π10Γ6 οβ]οία] οἹιαγασίοτ 6ο Ὠία νἰοίοσΥ, 8ο ἰπωπιθάἰα{ζθὶΥ Ἡθ αττἰνοᾶ αὖ 14Πι8βΕοΙ Ἡο πηβττίθά Ῥετοηρατία. Τ19 ψοάάίπςσ {οοὶ Ῥ]μσο οἨ ὕλμο 12811 οἳ ΜαΥ απᾶ ὁπ {ο 881 ἆΑΥ΄ ιο Ῥίβπορ οἳ Έντεις οτοπηθά Ῥοτεηρατία Ωμθθᾳ οἱ Ἑπρ]απά {Π θ Ῥτθβθης ος (αγ Ἰωαείρπαη, Κίπρ οἳ Ζογαββ]οπ1, ἴπθ Ῥτίπσο Ῥο]οιαιπά οἳ Αποολι, 619 Οοιπέ οἳ Ττὶροϊί, Βαυγπαοπά ὅλθ υητά απά οὔλιος ποζαβρἰἡ 469, Αίῑου Ἡής νοάάίηρ Ἡίολιατά τοβαπιθά Ποβύἡδίθ. Ἐϊτεῦ, Ἡθ οαρύιτοά Οἠδίαπι (1ατπαςϐ) ποιό τοβἰβύαποθ. Τήο6πἨ, Ἶθ ἀϊνὶάθά 45 ΘΓΠΩΥ Ιπέο πο. ΤΗ9 Βτεῦ ρατύ ππάοσ 1ο Ιθμάθτθη]ρ οἱ Εαν ἆθ ΙμαβίρηαΏ, νο Ἠδά Ίπ 019 τηθᾶπὔίπαθ Ώθθῃ αρροϊηίθα θἀπιίτα] οἳ ἴμο Ποοῦ οοοαρἰθά Ἑαπιαρυθία, απὰ ἴμο βθοοπᾶ απά πποτθ ἱπιροσίαηῦ, πάθος Ἠίολατά Ἠϊπιβοίξ, πιατοῃθά αβαίτπβύ Νϊοοβία, οη λίοῖι Ίθββο Ἰιδά {α]επ Ὀδοἷς. Το Όπο τνα]ς Εουριὺ καὈροτα]γ αὐ Τηπηέμας, Ίιθη Ίδαμο 881 Ίο Ῥηρ]ϊσ]ι Ἐίπρ, Ίο τυβ]ιοά αροπ Είπα απά Ῥθ8ῦ Ηΐπα νρίθῃ Ἠ] πιαοθ. Ῥέ Βἰοματά 5 Ῥοάγ-ρααγάς Ιηῦογυοηεά θπά ταΏπᾶροά {ο οβρίιτθ Ίεααο. Τ{ο ονοηὲ ἀθοῖάθά {ιο βἰταραίο. 19 ΟΥρτίοῦ πιθγοθΏΒΙΥ έτοορς Ψοσο ἀἰεβο]τοά απά Βἰομαζά, πιβτομθά αρθἰηβῦ ὔμ οαρἱ08]. ΥιπίρααΕ πιαπθῖοηθά ἐλιαέ 86 8οοΠ 88 ἐἶλθ {πλθλίζαπίς οἱ Ν{οοθία, ποτο ἱπβοτπιθά αδοιό 1ο Ὀαῦέ]θ, 0916Υ π'οπὺ οαῦ οἳ 616 ἴοππα {ο οοπρταὐι]αίο Ἡλο]ιτά απά {ο μαἰάο Ἠπι νηθπία {πο νβ]]β. Ῥ]ολατά ἀθπιαπάθά 5η ομῦἩ οἱ αἱ]θρίαπορ οτι Ώθμδί{ οἱ νο ποῦ]οΒ Δηά 4Ώροβθοά {ο οἰίσθης αξοτ οτάοτίπᾳ ἔμοπα {ο βἈατο ὑλλοίτ Ῥεατάς ας α βἴρη οἳ οπβτρο ἵτπ αΙθρίαποθ. Ῥυέ Βίολατά ννΒβ ποῦ ΡογβοΏδ]]Υ 0ο οοπθίηιθ {19 οοοαρΒδίοη οἳ {ιο γ]ιοῖο Ιε]απά Ώδοδαφο {πι {Ώθ πθβηίίπηο 1νθ πας ἴδίκθη ΠΠ] απά ομ]ὶᾳεά {ο τοπιβίΏ {Ώ Νϊοοβία. Τ19 ἡ8είς πα8 οαστίθᾷ οί Ὦγ Θγ νἩο πθηέ οπ- 6ο οαρύιτο Ἐγτοπία Ομ8ΐ1Θ, {π πἩίοἩ Ίδααο Ἰαά ]οο]κοά Ἠΐς νέο, ἀδαρ]ιθοτ οπά Ἠΐ8 ἴοββιτθρ. ἸΙ8ΐοτ, 6υοτγ οὔλαι οββ6ἱθ βιττοηάστθά επά {Ώ α {0η ἆΑΥ5 [πο θη/το Ταίαπά {61 απάἆοτ Ἠάολατάς ααθποτίόγ. 16 {9 ραἱἁ ἶναῦ ἐο ΟΥρτἰοῖς οΏοιθά Πα] 0]θὶς Γοτύαηος ἴο ἔἶιο οοΏαµθτος ἵπ «ϱχοἈθησο {ος ἐλο Ῥγθβοτναδίοα οἳ {Πθίγ Ῥεϊνί]ορος. Βιῦ {δ {8 πιοτθ ρτοραβὈο ἐμθῦ Ῥλοματά ΡΙαπάρτθά {ο Τα]ωπά. Ορτιίη]ν ένο οΏτοπορταρ]θτ παθΏδίοἩ (λαῦ πΊθι Ἡο Ιθίο Ἐαπιαραβίο οἩ {ἴλο δὲ οἱ πο, Ἡθ θοοξ 6ΠοςΠΊοΒ : ἔγθββατθς να Πτι. Ἡίο]ιατά ἅά ποῦ βροπά πιποὶἈ {πιο ἵπ Όυρτιν. ΡΗΗΡρ Αιριβίας ν/β 8ἱτοαᾶΥ ἴπ Ῥαϊθβήπο Απά πο ἵτοορα οἳ ύο οταβαάθτα Ὑθτο Ῥοβίορίηπς Ῥίέο]οπηβία. ἸΛΠοι Το Ἰ6ῦ, Ίο αρροϊπέθά πο Ῥτοθο, ἈῬήο]οτά Οαπιρηιο απᾶ ἈἘορετύ Ποτπλασα, αηά 0οοῖς 16880 η Ὦ Ἠίτη 1η βἰ]νοτ ομθίηβ---Βοοονάΐπρ {ο 8, Ῥτοπήβθ Ἠθ Ρανο Ἠήπι---αηά 168 {οτ Ῥο]θιηβίς Ὁγ ὙΒΥ {ο Ττροῇ. | Αἱ ΤπίροΗ, Ἡθ ἀθιίγοτοεά Ίβδωο 6ο (1ο ἘΚπίρΏίς Τοπιρ]ατβ Ίο ἱπαρτίποπεά Πΐπα 1Π ἔμθ Οµ91ἱ9 οἱ Ματκαρρος αΏό] Πῖς ἀθαῦμ. Τηοτο ἴ5 πο βοποτα] αρτθοπιθηῦ τορατάἶπᾳ 188809 Εοτύαπο, Ὀι0 ἵ6 αρρθβτα Όιαῦ ἐπιπαθάίαίοιΥ Ἠἰοματα εξ ἄιο Ιδ]απά ο ΟΥΡΕΌΑ ΕΕνΙ { ΟΥρτὶοξβ τοτο]θά θπηά Ῥχοοἱαίπιθά ο πιοπῖς Σ νγ]ιο 88 οδἱά {6 Ὀθ 8 τοἰαίοη οἱ 198903, 88 ὑλοίτ Γπρ. ᾷ Βαὸ ἐλολέονοῖέ Ίος δα] βιρρτοβεθά ΡΥ. Τοτματη. Τμαῦ ογοπίύ Απἁ 01ο ρτοδύ ἀϊείαπος ἐλαῦ βοραταϊθοά Ἐπσί]απά {τοπ ΟΥρτας πιαᾶθ Ἡο]ιατά :ἀθοίᾶς ἐῑαῦ ἴὁ ποπ]ᾶ Ὃο Ὀοΐξες {ξ Ἡθ οοπ]ά ροὺ τἁ οἳ 8 ἐγοιΏ]θβοτηθ ῬοββθββίοΏ θπά ο[οτ {6 {ο Ἠς Είθηάβ απιά 9ῇ1198. βο αὖ ἐἶθ οηᾶ οἳ θαῦ 7θα5, αἴἴοῖ {16 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ πΠθβο[ΙΒΜήοΠΒ λθά Όθοι οοπιρ]οῦθᾷ, Ἠθ βο]ά Ογρτια {ο {ο Τοπαρίασς {ος πθ βατ οἱ 100.000 Ώοπαηίβ. .--- Α που μπηθᾶ Ραὐτίο ρτοάσσθά ΡΥ α 1,οἱοθβέος, Ἐπρ]απά, Έτπα (Έτιαοσο 081) Ίιαβ βοοτθᾶ α Ὀἱρ Β1οοθ89 97618888. Τ{6δ. πιαίοτία], σε]]οῖ αοβοηιοίθς α. Ἡογ6θη {αῦτίο, ἵ πιαᾶρ ἔτοπι Ἰοτκβηίτο βριηΏ Άπθ πνοτβίθά ΥΤηΑ. Τρ πικοϊίπο, πἨίο] Ἠ88 8 βροοία] ἰέωοταθηῦ 6ο πια]θ 16 οἱρᾶβΙθ οἱ Κπίῤιηρ {μΐ πον {αὐτίο, ἵβ α«οἰτου]ας Ἠἱρβεροθά Ἰκηἰθήπρ πηβοίπθ. Τ19 Βτπι {8 που’ υοτίης οη Ίῶχρο οχροτὺ οτάστβ ἔος δἱβ ηοπ ῥτοάποῦ. ος ««0.θβατ οπά Οἰθοραίτα,” α Βπίμαϊι ρτοάποῦίοη τγπῖο]ι ωθάθ Βἶπι Ἠἰαέουγ, ἰ5 {ο Ῥο 5 ούι Ε]λοτθ]γ ἵπ 6ο Βονίεῦ Ὠπίοι. ἜΤπο ΒΙπι ἰβ {ο Ὦθ οπθ οἱ 6ο Ὀἱς {θαίατθς ο ἃ ἀτίνο Ρρ]αηποά Ὦγ ἃ Α. 1. Ἑαπίς, Ώθεμά οἱ 0πο ἔαπιοις Βαπῖς Οτσαπἰσα{ίοῦ, Το πι8]ζΘ ἴλο Βονἰθυ Ὀπίου '' Βτίραῖι Βἶπι πηάεά.”” Της ἀτῖνο 88 αἰτθαάγ Ἰθᾶ ΑΏ ΙΠΩΠΙΘΩΦΘΘ ΒΙΟΟΘΒ, ΤΗθΘ Ἑτίμίαι Βἰαι5 8ο {ατ Βθοηῦ 6ο ἴλο Βον]θὲ Ὀπίου Ἠανο ῬθοἨ εεταρθατοπαὶγ ᾽. τουεϊγθά ὮΥ Μοβοοπ απάἰθποθ. ΤΗου π βοὀπ Ῥο ἵω ἀἰδυτραδίοι ἔτοπι Ὑοτοηεζλ {ο Ὑ]αάνοβθοοϊ, “«βονοπίὰ οἱ απά ' ΜΙοπς Ιήκο 8 ” που, βπιοιρ ἴμθ Βτοῦ-ταῖο Ῥτίδε]ι νίπηετς γη] θδροοίαΙΙγ Ῥ]θαβθά Μοβοονν.' “ΟΠ, υπαί ανο ] ἆοπθρ' «Ὑρα”.. βαίά {ο Ῥομορπιαι οἩϊάτοπ! Το ἄτίνό πη[ίαι]γ αΏἴογψατάβ. 'Ὕηθη ος τοβ]ἰαθά βΏθ᾽ἆ Εἰ]εᾶ πο Ῥοος ὮοΥ εἩθ βού α τος Πὶρη({α] οιοοζ. ἙῬνῦ Τὲ γ/ας πο πδο Ἡετ ν]θμῖης ἔποι εἶιθά Όρου Κεορίηρ 8᾿ Ῥοΐΐέοτ ]οο]-οιῦ, ας {πο απγ[α] ἐμίης αΌοαῦ αοοἰἀεης--- τθβτείβ ατθ {οο Ἰ90ϱ” Ἀλτο γοι ροΐηρ ἴο ΙδΥ αρ τθρτθῖς γουχβο]ϐ! ΟΥ ατο γοι βοΐπρ {ο τοβ]θο Ῥο[οτο 1878 {οο Ι999 ελα τους {ο-άαυ ατθ ὦππσεγουδ---παῦ Ἠαπάτοάς οἳ ΡοοΡίθ ατθ Εοά {π κοοὶἀεηίβ 6ν6ΓΥ }ΥΘΑΣ, ΠΙΔΠΥ οἳ πετ Ῥτακες, {ο τάη τίθΚα οἨ ΡΓΘΩΒΥ ΒΗΤΙΑΟΘΒ,. ο ροῦ. Ἱπραθίότπο σα Ῥοάθείίαπς απἁ οἴλοτ ἀτίνοιβ---ἵΒ, ἵπ τόν τα, ἀο]ιροταιοῖγ {ο οοὐτι ἆθαίῖι απᾶά ἀἱβαβίος, Ἔαοο ἐπαῖ {Βοῦ. Μακο αρ ους πηπᾷ {ο ἆτίνθ ' ιηβο]- ΒΑΠΙΥ --- αἶπαγε , ὑαλΐπα ἴλθ πἰπιοδῦ οςτθ.' Ἡ τοι Ἠ8νθ ο]άτοη, {θαοῖι ἔλεπι Ἰοτῦ Ῥπ]. Ἐεεροπά {ο 6 αρρεαὶ {ο-ᾶαγ-Ετιὰ γου ψή] πια] .ἴηο ο μη ἴπαῦ πτιο] εβ{θς {ΟΥ 118 1]. Κοερ Ὀθαίπ οἱ ἴπεθ Βο8ς :ΑΡΒΗ: 1046 - 98 ΑΙΝΙΥ ΕΟΗΒ ΝΟΜΕΝ ΟΟΑΤΕ. ΊΑνΝο 9ΑΟΚΕΤ5 Γ Ζ 6 Α οποτά γοἰ]ου ποο]ίοπ οομέ εάραά γη Όσοννα εβΒίομθνη. Μαγ 9 ΨΟΓη ψΙεα ος Ψ]έποιέ ρο]τ. Το εἰεἰνε 188 8ΑΠ1θ οοἱοιτ 858 16 Βί{{οΘΒ. 3 Α µτογ ποο]]θα οοὲ υγ] ορθῃ οοἱασ. Ἡ ον Ὀρ οο]ὶθοιθά {πίο α ΡοσοΚθί οἩἳ οπθ βἰάο, 15 Ρυ{οπ]οββ Ἀπά 8 Ἠθὶά ἵπ Ροβίεἴοῃ ψὴ α Ὀρ]ε. ὃ Α νευγ:Ὀσοκά, ϱλοτί ψηίθυ 088, Ἀ]ψαγς Ἠοση Ψ]έι α Ὀδ]ε, 0Ἠδεί απά 1σηος ρατί εἰπιπιθά ψ( ἀῑ[Πετθη!Ιγ 6ο]ουγεά νόϊνοί Ραπᾶ {ο πιφίοἡ. 4 Α Ὀτοβά ]βοκοί πιλάρ οἳ ἁηγίς- Ό]αρ ποο]ῖοᾳ οἱ πψἱἰα {ας οοἶ]ας απά Ροοκοίβ αἱ 968118. Ὅ ύαοκοί ψν η Ἠ8]{ Ώθ]ἱ απά δέν οἩ 119 εἰάο Τ19 πρρογ Ρρατί ἶς Ότορά Ὀτί {πο Ἴοπος ραΓὲ πιαὰο {ο {ἱ{ Τό Ροάγ. Εὰς οοἶἷαγ. ΖπεΟςσοῇπτπ 24 ΒΕΒΙΗΌ ΤΕΕ 5Η ΥΕΒ ΟΒΕΕΝ. (οοπέἑαεᾶ /1οηι βαφε 91) Απᾶ ἴλο θπρ]ο υἰφίοη ποοοτάἰπρ ῦο 99 Ίθης {ο Ὀθ Ἀβοᾷ οπ Όλο ΟΏΊ1θΙΑ. ὍΤὶιή8 βατος α ρτθαῦ ἆθα] Οἱ ΙΠΏΘΟΘΒΒΣΥ οοπβίταοδίοη. Τ]ηάος {ιο Ατὶ Ὠἰτεσίοτ ἔλετθ 8Γθ ἃ Ππιρες οἱ οιγρεπῦετΒ απᾶ Ῥἰθίοτοιτς πο Ῥα]ά ἴλο 8α6ύ8 ἵπ οοοτάβποθ νη( ὅ1θ Απαοοϊαξο Ῥτοάποετ5 βο]θάπ]ο οἳ ποτ. Ἑλαροταῦο Ρ]βείετ- πνοτ]ς (το]]αίς, βἐαύμασγ, ατολἠθούυσα] {θαύιτες οἱ αἩ Κἰπάβ) το. πιαᾶο {ο {ο Ατό ὨϊτθοοῦοιΑ βρθοϊβοβΜίοΠΒ... Τ19 ἀθπιβωάβ τηβᾶθ. ον ιο Ρ]αθύοτ-ογαξίβπιθΏ {ον Ἠϊβεοτίοβὶ βαΐβ απο οχίοπείνο, ΑηΏά 8οπιθ νετ) Ὀοβαθέα] απά ἀἰθηποίνο Ρ]αβίοτ-ποτς 188 βρροατοά ἵπ {πθ Ἐαΐίπρ ρτοάιοβίοης. ΄Τπο Ατὸό Ὠϊτεοῦος 18 τοβροηαϊρ]ο {ος ἐλο Επα] '' ἀτοβείπῃ ” οἳ πο βοὺ Ῥεΐοτο «μα αἸιοοθίπῃ ῬΏομίη». Ἐπτηίύυτο απᾶ ΡγοροσΏίθς Ἠατο 6ο Ὀο πιαθομοᾶ. ᾿ Ἠετο οὖὐοσθ πποσο 15 18 οββόπθία] ὑαῦ πο Ατί Ὀϊτδοθος ο : ΄ : ᾿Τη6. ἀἰα]ομιο 19 {1ο πιοβύ Ιπιροσίαηῦ «οοπίτο]ἥηρσ οἸθοπιοπὸ {π απά 9. απά ἐ1ε Ῥἱτροίος οἳ ἘλοῦορταρΏγ φοσ]ς ἑοροῖμες ἵπ ΠαγάθΗΥ. Α΄ ποσπιβ] Ῥ]αοῖκ-απά-]ηίθ ἔοαέατθ Εἶωι ἔδίκος αΌοιό (ητοο {ο ἔοτ πιοΏΦ]ιβ {ο βἸιοοῦ. Τ1Η9 πιοτθ οἸαβροσαίο ἔλθ ρτοάοδίοη ἐμθ Ίοησες ἵδ νη] ἐθΚκα, γθι δ΄ οοπθθαιεπό αὔοορ το ἵπ Ρτοάποβίοπη οοβῦθ. 16 πῃ Όο οἶεατ ὉΥ που μού αΗπουιρΏ όνετγ θηάδανοιις 18 πιδᾶθ {69 β]ιοοῦ 61ο Βἶπι {πο πβύυτα] οοπθἱπυίϱν οἳ ἔλιο αοὐίοπ, {ὁ ν]] Ὦο νἰγοαα]]γ ἱπιρθβαίθ]θ {ο ἆο βο. Τ16: οτᾶος οἳ {16 αἱιοοίπρ νΊἩ Ῥο ἀθθοιπιίποά Ὦν 06 ἀεππαπιάς οϐ Ιοσβθίοη νοσῖ, ἐπο βἰζο οἱ βοῦς απάἁ ανα] ὈΙ0γ οἳ αυ αὈἷς. βἰαμθ», απά {πο οοηῦσγβοῦ Ροσίοᾶ οἳ βίατβ απιά βἀρροτίπρ ΡΙΔΥΟΙΑ. Ένοπ υυΙΏ ἴἶο 88ο βοῦ απά ΡΙβΥ6ΤΒ, 6ο οἴιβηρθ ἴ]λθ 6ΑΠΙΘΣΑ. φοἰ-ιρ απἁ οοπβθαιθαί]γ ἴμο Πριίηρ ππαΥ {αίκο Ἠουτς οἳ γοιτηροπηθηθ. Αἱϊ α]ιοῦβ υηιίοα ατθ τοαιἠτοἁ Ίτοπι α βίνθη Βοϊ-αρ ἔλετθξοτο Ώτθ ἴβ]κοη {η βοΠἱθ8, απά οαΏβεσιθηί]γ ἴῑέ Ἐῆαι Ῥάϊοι φἰ Ῥε τοβροηβίρ]θ {ος αβδοπηρΗπρ ἴπο αοία ἐπ οοπ(ϊπἡγ η Όλο ΔοὔΙοΠ. Αἰίπουρ]ι ἴο Ἐϊπι Ἐάῑτοτ 1 οξσεη οοπδιἑθά αἲ ἴπο ΘΑΣΊΥ. κοτὶρῦ-οοΏξογοποθ β{8μο, Ἠΐ5 γνοσὶς οὗ οπύίηρ απά αβεεπιρ]ίηρ ιο Βἶπι Ὀθρίτπβ οπ]γ ἂῑῦος ὑλλο Πταῦ ἔουγ 45 ψγοτ]ς οΟΠΙΙΠΘΠΟΘΒ ΜΙΑἈΙςΕΙΞ ϱἘ ς 6ο σοἵλθ ἵπ 1Γο8 πο Ἰαοσαἑοσίθς, «π]λ]ο Ρημὲ ουοτα]ᾳ]γ λθ :. ἄαγ Ά ποτ]ς ἵ 0 βὐά(ο.: ἶ ΟΛΙΒ 05 0 ΥΡΟΟΡΟΜΙΣ ν Νιοοθια- ΟΥΡΗύΘ Έπ, αἲἙξ ΕςΟ ἨἩΠΙ ΔΙΕΤτωΩΝ πΙσςδιν ἃ πρῬοωνωςδ ΕΑΜΟΟ5 ΟΙΦΑΒΕΤΤΕ ΟΕ ΕΧΟΕΙΙΕΝΟΕ - ΜΕΒΙΤ Της ἴαλκορ ἐἡλο {στπὶ οἱ εμελον ” οἳ Ώιο βοοπθ οἶδλος ἔτοπι ἐθ β8π4Θ ος ἀῑΠετοηέ απρ]οα. Το ἀἰαίομαο {9 τουοτάθᾶ οἩ 8, βθρ8900 ἸοπρίὮ οἳ οοΏα]οίά ψηνίοξ Ἡο αἶβο τθοθἰνθµ. Πο Τἱτθσίος απᾶ Ἠάϊῑίος ἁροίάο πηάο]ν΄ «θ]κος ' απθ (λε πιοβὲ θΗθούίνο. Το Ῥτοσθβς Ὁξ οά/ήπρ έλα Ῥορίπα, ο”. αίπρ ϱ, πιθνίοῖς, νηίοῖν {8 Απ. ἰπάϊνίάνοϊ λιοαύτό Οἰνίοαρλ ολ Ὦθ σαΏ. Ῥτο]θοῦ, σου’ ἀπιά Ίχθας ὅ]ιο τἰριΒ] απιά ἀἰβ]οραθ παοῖκα οὐ υΏῖ, ο Ἑδίος Ῥορίπθ 6ο Βταῦ τοιρΏ ρτουθβς οἳ ΒΕΒΟΠΙΒΙΥ Άοεπθ ὮΥ Βὐ6πθ. μία ἴπο ἀἰδίοριο τοπιαίΏβ οοπβέαηῦ, ἴλλο Ῥάΐίοτ ταβίοβιοθ-αρ ἴω οοττεοῦ ΒΥΠοΗτομἰδαίοτ θἱέογης{ νο εἰιούς οἳ {1ο βοξίοµ, βαοῖι 96 πιθάίασα ος Ἰοήᾳ βιοῦς Ειοφίηρ αἲὶ πο βροακοτς, οἱ οἱοβο-αρΏ οὔρ]αβίκίηρ ἴ1θ χοβοθίοηΒ οἳ Ιπάνἰάπα]ς- ας Ας Οδς βίαρο παμείο θά παύυταὶ πομηᾶβ Ατὸ ποῦ τοιἰτρᾶ. ιο βοιηᾶ, ατιά 38 ἴ]ο Βἶπι Ὀορίης {ο ἴαίκο «Ώ8Ρο ἴ]ιό ἠοθά Γος παικάσ-απά πβδατα] βουπά 18 βαΊροά 8ο ὑλαῦ 01ου οὔη Όρ οατοξυ]]γ. οοπἹροβθά, ἐἰχαθά, απιᾶ τθοοτάθᾶ Ἰθθὲτ οπ. Βύ ἴπο «πιο νεοτ]ς ΟἩ 6ο βὐᾶ1ο βοος Ὠδθ Βπίβ]ιοά, 0ο γατίοιβ 5οοξίοΏβ ο οἳ {11θ Βἶτη Ἀανο Όθεπ τουρΏῖγ ουί, απά {πο Ηπα] οοπιρ]σαζοά Ῥσοσθβό οἱ απιοούἩ βββοπηΡΙν Ῥορίηβ. Τε υδυα]ν αξ ]θαθῦ του πιοπίλς αἲθες ο εὐταἰριέ{οτνγατά {οαύυτο Πἶπῃ Ὠθα 16Εί {16 ΄βοοτ΄ δ[οτο ἴλο οἁΜίπρ Ῥχουθης 19 βηΐβηοα, Το νασίουθ ἠθήαγα] βοαπάς ατθ τθοοσᾶςἁ ἑοβοίλος οἩ οηθ ΗΠΑ] οΠοοῦς [ταο]ς. ΤΠ παυβίο ἶ6 τουογᾶεὰ οπ {Πθ πηιδίο ἐγβοκ.. Τηθ ἀϊα]οριο τθτηθήπβ οἩ ἴ98 ΟΥΏ ἐγβοὶς. Τ1η9 ἔμτοο ἰτάσἷκα ἄτο ποχὺ Ῥ]αγοᾶ αἰπηπ]ῥαηθουβ]γ απάος οοπά]ίοις οἰογίπα ΄ θατοξα]΄«Ψοίππιθ οοπύτο] αά Ῥα]αποο, ατιά ύλθι Ῥ]ουάρά απά το-τθσοτάεά ἑοροίδον {ο πια] ἐ]ιο βης] βουπᾶ ὑτβοῖς. Έτοπι ή ροβἱάνθ ρυ]πῦ ἴμο τηββίος πορα το 8 ρτορασθά απάἁ ὁλίᾳ {9 (μον: τπατίθά το έἶιο νἰπιιαὶ ἐταοῖς 1ὐ5οί{. Τ]ιο βἶπι 18 {πθη τοἙάγ 9ο ὃο το-ρηθθά Ίπ απαηθῖν οπά βλούνπ ο πο Έ5οῬββ, οχ ή Ὀἱ{ότβ, απά ρυβ]ο. Γορτγοάμοεὰ /γοην Βγίαύη Τοάαψ. ΒΒΑΝΩΣ | τα οἱ ἸήΝ οφμίρῃοά ᾱ- ἀθαί οθίβοϊθηϊγ.. ον αἱ μίρρίηα Ἀ΄ Ασθῆον πιαᾶθις. ή | ἘΧΡΕΡΙΤΙΟυΣ ΗΑΝΟΙΙΝΟ΄ Ῥ, ο. Β. ανα. 4 ΞΕΑΜΑΔυΣΤΑ. , Θιῦ-Όβ]σο αἵ ΓΗΜΑΣΣΟΙ, ΓΑΒΝΑΓΑ, ΡΑΡΗΟ, ΚΥΡΕΝΙΑ. ΝιΙσοσια. Ηθαά΄ ᾿ΟΗ]οθ 1 Ἡουρς ἈνενυΕ, 19ΝΡΟΝ, Εε. ς..4. ΑπιθρίόΒη Βθρυθορηία!ϊνος: 6Ἀστνερ: ΟυΝΚΑΝ. δι βυμήτ, Ἵνο,, 6ο, ΕΑ5Τ 42 8 ρδοὶ, ΝΕΝΝ. ΥΟΗΚ, γι σα ΗΑΡΙΚΥΒΙΑΚΟΣ΄ «ΑννΑ΄ 8 «ΟΝς Ρ ὁ Βοχ δ]ν) Νισοθ!Α, ΟΥΡΗύυΘ. ΓΤοἱόριοις: ΗΑΟΗΚΥΝΙΑΚΟΣ, Νιοοείς. --“Το]ῥηὂηα : 292. ΕβταβιΙθµεο. 186866 ο ΙΜΒΘΒΗΤΕΗΣ: 4 ΜΕΡΟΗΑΝΤΑ. ΟΧΥάΕΝ ΕΑΟΤΟΠΥ ΟΝΝΝΕΡΕΘ ἰαγαό τίοεΚ΄ οἳ οἳ! ΚΙπά οξ: Μοιρίς, α-Ώιοσθ - Εποί ἄῑθαῖ ναγθῖγ οἳ Μαςμίπευγ. ---Βαιίπα. --- αάΙπο Ππαϊθι]α|.--“5απίταὔ/ ν/αίςς.---Εἰθοῖγίς Μοῖοίς. 'Ἔνευγ Κἰπά οΓ Ῥμπηρς, Νηπαρλή. --Τοσίς -Τάρας δὲ προς, εϊο., εἵς. ΟΕΕΙςΕ. δι Έμιουν ον | μν. ΗΑΒΟΙΚΥΠΙΑΚΟ5. Βυμοινας. 27 στον ο αοςτοκρνανρο οοτπονπταςς στρ οος σστα καν ονο σναοαραναν ον ροών Έντο ΡΕΤΗΙΡΙΕΘ α. οο. | Μµεποπαντς 4 ΜΑΝΌΕΑΟΤύΚΕΚΡΘ ΑαΕΝΤΕ | Ρ,0.Βοχοι -- ΝΙΟΟΘΙΑ - «ΤΘΙΘΡΠΟΠΘ 214 Βμαπσμες ΙΙΜΑΟ5ΟΙ, ΙΑΚΝΑςΑ, ΡΑΜΑαυστα ἃ ΡΑΡΗΟΣ το ττος-ο-ποπαταααοπαρα ακομα ικα τανσαατιααστριμαανηνοφαηησεμωκ οσο ο οοτσατα ρι σροσαςαἀνααασα ἀπ σσοσοσ σσσστσὝπ-π--ονττρλωστα στ 98ο9ἱθ Βικ ηρυίουο [η Ογργι5. [ου : | Ῥωμεω Έμγς δι Τγιςκς, ΚΩΝΡΙΕΥ΄ Εποίνος, | | | Θοἱθ Ααθῃίς {ου: ΤΗΕ ΝΟΗΤΗΕΗΝ ΑΞΞυΒΑΝΟΕ ο. Γτο. {ονῦον ΑΙΙ Κἰπάς οἱ ΙηπδυγᾶποῬ Τγοηςασἰθά, - . απαοορὠκεοραωακἠκσιασσσπσκκκνο. {--..«μοονοσα μαμα ακονανινω Μη ωανκα νΝσ]ςΤτ ΟΝ.:- Ξ ἃ ῬὈ ΑΝΙΟΥ κ ἀ ΜΕ Ξ ΒπΑΝΗΝ ν.Ο. ν.5.0Ο.Ρ8. Ξ ΕΗΙΙΜ : Οοῦ)Ζο : ΟΡΕΥ αν 15 ΒΗΕΕΕΝΥ . . Ξ ἷ Ξε | : : η ώς ΥΕΝΜΟυ ΤΗ . ΡΗΒοΡυΟτ5 ΟΕ τΗΕ ο ΝΕΔΦΙΛ 9ΡΙβΙΤὸ ΜΛΝΙΓΛΟΤΗΒΙΝΗ ΓΗΝΡΛΝΙ ΙΙΝΙΤΕΙ ΝΙΟΟΡΙΑ ΡΗΟΝΕ 946. | ο ΤΡΙΟ. Β. Νο. 57. ΙΗΝΗΜΙΗΗΙΗΝΗΗΜΗΝΗΗΜΗΝΗΜΗΗΝΗΙΜΗΙΗΗΗΗΗΗΜΗΗΗΗΙΗΜΗΗΜΗΗΗΗΗΗΠΗΙΗΗΜΗΗΜΗΠΗΗΗΗΗΗΠΗΗΗΗΝΗΜΗΠΗΗΜΜ 28 στραῦΒ ΒΕΝΤΕΙΥ. 42999009 Ἡ 90669906 .. ΞΞΟυΒΑΝΙΟΞΘ:-- ΟΒΟΝΝ νο | ΕΛΟΤΟΕΥ ν ὑκροκκώώο, ΡΝΥ ΑΡΡΟΙΝΈΤΜΕΝΤΈΕ Ηγρἰθηἰσβἰἰγ Βιγθρ8γθά ΜΙΝΕΒΜΑΙ. ΝΑΤΕΗΣ Ποίϊΐ[ος ου ΦΥΡΠΟΠΣ. | --ΕΡΙ)ΡΒΕ ΙΟΕ ΜΑΝΙΟΕΑΟΤΙΕΗΕΕΣ. - ΒΡϱΒΟΜΕΡΤ ΗΟι/5δΕ ΟΕΙΙΝΕΡΒΙΕΣ. ΞΙΝΗΙΗΗΙΝΗΝΗΗΠΗΗΗΗΠΗΗΗΗΜΗΙΕ ο Ελ Έσνώνρ : Νεν |. απιοπαάθς ο ΑΙ Βενθογασος : 8πά ἃπά ΝΙΜΤΟ | 96 Οµαπρᾶάοε» ΡΙΝΑΙ Ο0. ΕΤΗ ΗΗ ΠΤΙ ΕΕ ΗΗ μμ ---υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ-υυυυυ ΞἙΗΣΗΗΗΗΗΙΗΗ ΗΗΗΙ μη ΗΜΠΗΠΜΤΗΗ τουθοαπ ΒΑΘΗΙ ΘΤΗΕΕΤ. ΝΙΟόΟΙΑ ΡΗΟΝΕ 99- Ρ.Ο. ΒΟΧ 189, .....τ ο ΣΣΑΣΑ ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΑΣΑ ΑΣΣΟΣ ΣΣ ΣΑΣ ΣΣ ΑΣ ΣΣΣΑΣΑΣΣΑ 2222222222 ΦΦ ος 949 7 ΠΠ ΣΣ) ΦΦοο940 ας ωωσσταπαωσιασωσασαπακη α σ----------τ----ν-τ--τσοκκτπναπεππεττεττττττττετ-αινκκα-τοσοττττετσπτενσπε τπτ κτπτοτ ο ττς Όσα! ννΙίπ Ὀγι 5η Ὀρονί[ςίοπ 5ίους. Τ]ιο 5ί0γο οἱειίπσ Πσίεσί γαἱπο απά 6ΥΕΙΥ δειγἰσθ. ΑΙΙ ςἴοοκς αιαγᾶηῖθθά {γθδη, ΤΘ ργοαυοῖς οἵ Εποἰαπά”5 Βποςῖ ργονἰςίοη πιαηι[8ςζιγθΓ5. ΑΙ ργίςθς μἰσ)ΙΙΥ οοπιρεῖ{σίνθ. Οϱ. ΤΗ. ΟΒΙΘΤΟΕΙΟΕΟ ΤΕΙ.. Νο, 216. 81-83 Ι θάγα Θίγθοί, ΝΙΟΟΘΙΑ--ΟΥΡΒύΕ. ΕΡβΟΜΤ ΓΠΟΙ/5Ε ΟΕΙ ΙΨΕΒΥ ΞΑΡΕΤ 1946’ ο ΤΟΟΤΗ ΡΑΣΤΕ ΕΥ6ςῃ Ενασταπ! Βε[ϊεῖοις ο Ὢις ΡΕΒ τυβε. Αἱἱ ΝΟΝΕΙΤΥ 9ΦΗΟΡ5 ἂπά ΒΗΑΒΜΑΟΙΕΣ. . Εερθοίαίιγ γθοοπιπιθπάθά {ου 5πποκθυς5. | | - ΒΓαπΟΗΘΕ ΝΙΟ06ΙΑ, ΕΛΜΛΑΙΦΤΑ, ΙΑΒΝΑΓΑ, ΙΗΜΑΦΦΟΙ, Τοἱθβναπα: ΒΛΤΑΞΗΘΕ { Νθ6ν οοηφδἰᾳηπιεηἰς οἱ 5μοθς ἂγγίνρά, ΜΕΝΟΙΝά ΟΕ 5ΗΟΕ5 0Ε ΑιΙ ΜΑκες Αδίπα ἴπθ Ροςί πιαἰθγία| ΡΕΕΙΜΙ ΒΕΡΑΝΊΜΗΙΤ ΙΑ ΜΕΝΡΙΝ6 0Ε οΙθχΙΝος σΑβιι ον 5 α . ΡΑΡΗΟ5, ΚΥΒΕΝΙΑ, ΙΕΕΚΛ, ΜΟΒΡΗΟΟ, ΡΙΙΑΤΡΕς, ΓΝ.Μ. ΚΥΡΗΙΑΝΟΙΙ, Του. Ρ. Ο. Βοχ. 27 - ΝΙΟΟΦΘΙΑ - ἍᾖτΤτΕιΙΕΡΗΟΝΕ 233 ΟΙΝΕΜΑΤΟΑΒΑΡΗΙΟ ΑΝΩ ΤΗΕΑΤΒΗΙΟΑΙ. ΕΝΤΕΒΡΗΙςΕς 1913 -1945 ΤΗΕ ΒΙΚΕΣΤ. ΕΝΤΕΕΤΑΙΝΜΕΝΤ ΘΚΑΑΝΙΖΑΤΙΟΝ΄ ΙΝ “Οι ρευς οὐντηύςς - ΟΟΟΡΕΒΛΤΕΡ- ΙΙ ο Οἰποπιᾶ - Τμθαίτο : 15 Ἠπηίθυ απά βαπιπιθυ Οἵποπηα-ΤΠοαίνθ 1 ΟΙ ΥΜΡΙΑ -ΕΑΜΑΟΤΒΤΑ | ΜΑΑΙΟ ΡΑΙΙΑΟΒ -ΞΝΙΟΟΘΙΑ ΗΑΡΟΙ ΗΑΜΒΙ Ὅ ΞΞΕΑΜΑΑΌΡΘΤΑ ΒΕΙΙΚ ΡΑΡΗΑ --ΝΙΟΟΡΙΑ ΤΙΤΑΝΙΑ - ᾿ΞΞΡΑΡΗΟΡ ΙΡΤΑΝΒΟΓΟΙ, | «ΞΝΙΟΟΡΘΙΑ. ΤΒΕΚΑ ΡΑΙΑΟΕ ΙΞΜΕΕΚΑ ΟΑΡΡΙΡ -ΝΙΟΩΟΡΙΑ | ΜΑΟΙΟ 6ΑΒΡΕΝ -ΝΙΟΟΡΙΑ ΡΑΝΤΗΕΟΝ ΟΙ 5ΑΤΟΝ ΕΟΡΕ ΕΛΕΝΑ Ἡλς : ο ιρίμμε εα, ο ο ο υ-ᾱ ΒΙΑΤΙΤΟ ΗΜΑΣΡΟΙ, ΚΠΟΝΏ οἰποπιβίοργαρ]μίο οοπηραπἰθβ οἳ ΑΤΑΜΒΕΑ. --ΗΜΙΜΑΒΡΟΙ, Ελ πιοχ]ᾶ ο) Ρ ΑΚΒΟΡΟΙΙΡ: -ΜΙΜΑΘΡΘΟΙ, : ΡΑΤΙΝΑΣ | -ΙΙΜΑΡΡΟΙ, ο) ΝΠΝΤΕΕ ΟΙΝΕΜΑ-ΤΗΕΒΑΤΗΕΕ..ΕΑΜΑαΡΤΑ. (Ὁπάοι Οοπβίτασίοη) ΦΠΜΜΕΒ ΟΙΝΕΜΑ-ΤΗΒΑΤΗΕΕΗ-ΕΑΜΑαΤΡΤΑ ΒΕΟΌΒΕΕ - {119 πιοβί βιιοσθβέ] ἐοαή5 ἵη {θ (ΟΝΠΒ ο (Ὀπάςς Οοηβ(γασβοπ) οἱ πο Ι]μ]απά οἳ {19 Ὠθαί ΤΠδαίτίσαἱ ΝΕΥ ΟΙΝΕΜΑ-ΤΗΕΒΑΤΕΕ ---ΜΟΒΡΠΟΣ Οοπιραπίθς οἳ ἄγθθο απᾶ ΟΥρτιβ. Ν. Μ, ΚΥΡΗΙΛΝΟΙ, [Τῇ, Το θησααἱκαίίο γη οἳν Εααγαπίθος (11 «ποσθας οἳ 6Η65Υ ΚΙπά οἱ δηογἰβίηπιοπί, ση “Λε 9Πο Ὑ/οπιεη | ἑ ο) «ἘτοσγΝΊοτο ας ἴ σαῄ ο) - ο «Ετουγνουο ας Του «4 {[). | ςἹ Ἀν δ.Λ. ΕΥΡΗὺς ΠΕΡΛΗΤΙΗΕΝΤ Φ . τ-- ἱγαῦυοίῃ | ο ον ο μμ ΕΙ πο ο. κ Ηθ8ά ΟΗίσο ΝΙΟΟΡΙΑ, Β,. Ο: Βοχ 124 Αγαάοσῃ --- | - δυυςἰαάϊίχοα Ὦγ Η. Μ.' σονονηπιεη!ῖ οἵ ΟΥΡρυυ5., Ὀρηνίπᾳ Όγργις κἰποῬ 1995. | ΜΙΘΗ ΑΙΒΙΙΝΕΗΣ. ΟΑΙΒΟ-ΙΥΡΟΑ- ΒΕΙΩυΤ-ΙΑΡΝΑΟΑ ΙΑΒΝΑΟΑ-ΒΕΙΒΗΤ-:ΙΥΡΡΑ-ΟΑΙΡΒο. 5ρθθάγ απά οοπηΓογίαρἰθ αἰγ |ουγηθγς. Εχρεγίθηςθα ρἱοῖς. Μοςϊ γεᾶςοπαβἰθ Ταγες πα [γδίσΏῖς Γαῖθς, | Τπουςαπᾶς οἳ αἰν ῥραξσεησενς Ίνανε! ινε ΜΙ5Η ἨΝΑΥ αηπια!!γ. Ευ Ιπίογπιβίίοη ἂπά ἀθί8ί]δ Πιᾶγ Ὦθ Πᾶςᾶ {ου {ο αθκίπρ 4ροπη:- ΜΙΞΗΒ ΑΙΒΙΙΝΕς ΟΥΡΒυΡ ΑΘΕΝΟΥ, ΡΟ5Τ ΒΟΧ 109, ΡΗΟΝΕ 24, ΙΑΠΝΑΟΑ. ο 5 ΄ΒαποιαΥ5 ΒΑΝΚ | (ΟΟΜΙΝΙΟΝ, σΟἱ ΟΝΙΑΙ. ΑΝΟ ονεησεαΦ| ΝΙΟΟΣΙΑ, ΕΑΜΑαυΣΤΑ ΑΝΟΌ ΙΙΜΑΣΣΟΙ. ΑΝΟ ΟΝΕΗ 500 ΒΒΑΝΟΗΕΣ ΟΝΕΗΣΕΑΣ ΗΕΑΟΌ ΟΕΕΙΟΕ.: 54. ΙΟΜΒΑΒΏ ΦΤΗΕΕΤ. ΙΟΝΡΟΝ. Ε. ς. 8. - ΑΡΕΠΙ, 1946 ) 91 σοι μπητ τονκτντεποντσσ πκκσπακκωκνηνωκαηκανανεακνιαμκαννκασνιωαπκάκαωασνκκωµὴ } ΜΗ ΝΗΗΜΗΗΜΗΗΜΗΗΜΗΜΠΝΜΠΗΜΗΜΗΗΜΗΝΗΠΗΙΜΗΗΜΜΗΜΠΜΜ ΜΜ ΕΠΙ ΠΙΙΜΜΜΠΙΠΠΠ ΜΜΙ κ ΒΗ ΜΜ ς Όπο ΟΓ ΤΗΕ 4 ΥΥΙΝΕΡΙΕς ἵπ γνηίεῇῃ κ.Ε.Ο. ΜΨΙΝΕΓΣ απά ΒΚπΚΑΝΡΙΕς᾽ αγςο ργοραγσα απα πιαίμγος {ος οχρογί ης ον 2σαεςς, ναμο τση, δεωνοο.' ΙΙ ΗΙΙ ΙΙ η] ΗΒ! ΠΠ ΗΗΙΙΠΙΙΗΗΙΗΙΗΙΗΙΙΙΙ ΙΜΗΜΗΗΗΜΗΗ ΡΟΠΗΣ νο κει! μα ΠΗμΗ( ΜΗ ΜΗ ΙΗΗΜΠΗΗΗΗΝΡΡΜΗΠΠΗΗΗΗΗΗΠΗΠΗΠΠΗΠΗΠΗΠΡΗΠΙΗΜΗΕΠΠΠΠΠΗΠΠΗΙ ΝΕΗΜΗΗΗΗΗΗΗΕΠΠΗΗΠΠΗΠΠΙΜΗΠΗΗΗΗΠΗΜΗΠΗΗΙΗΗΗΙ κ α α θΔςσαμςἡάλ θης ςμόβθθὄψ αρ θς θες ρα μμόβτθςςς μμ ξερα«μθ ὀη ρα νοκ εκ κκ «νεα, να ΛΑ ο ρμρ 1 λδάςρρραρ όρος ς 1 ο ραμςαΑΗ δάανες ρα νερο ο δ καφε ολ ο μς ας ΠΠ μμ ΠΠ ΠΜ αμα μι Μ (παμπ Μπι ασΝΚΠαπμΠπώΜΠμμμΜως 2 οθρμ αρα”: ο ο πμ η 2ΟΟΟΟΟΟΟ αΑι1 ΟΝ5 οἱ 6νθυΥγ {γρο οἱ ΕΙΝΕ ΜΙΝΕ 5ΗΕΡΡΕΙΕΣ, ΡΟΕΤ5, 6ΟΜΜΑΝΡΑΒΙΑΣ, οἵς. 3ΟΟ ΟΟΟ ΘΑΙ1ΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕΣΤ ΒΚΑΝΡΙΕΣ, ΙΙΩυΕῃς, ος, ΑΙΙ Ίω]γ πιβίµγθά, 89Γ0 γθδθγνθά {ῃ θἱοοκ {ου θχρογ!, ΥΝΗΙΤΕ το]: ογρεῦς ΊΜΙΝΕ ΑΝΡ 6ΡΙΕΙΤ5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΠΙΜΙΤΕΡ ανασα μΒκαρμρε ὔθαθ ρσόθσθόςᾳ, ωμεὔθ Μήςκ ο νθθόθομρωρ ρόδι αμρό(Φεθρρμλοςοόδόνεη, μβθοδόφ,ριμφθόὰ Μά Ἡ τη ΗΙΜΑΞΣΟΙ.-οΥρευς. ἨΝΗΜΗΗΡΗΝΗΗΗΗΗΝΝΗΗΜΙΜΗΝΜΜΗΜΗΜΗΗΝΗΗΝΜΗΗΗΙΜΗΗΗΗΜΗΜΗΗΗΗΗΠΕΗ ΠΗπΗΗΠΗΗΠΜΗΝΜΗΜΗΗΗΗΗΜΠΠΗΗΜΗΗΠνΗ ο ΠΗΠ ΜΗ ΗΣς ὑπ ὕνωο, «νο νι δρ νεο μα ανα μεν Ἡ μα . .- δηενοῖ ο- ο ω ο Ερ αφοο ΕΕ ήρρφᾳσθεο νι, μφρρθεσοι πλ πα πα παπαπαπππε. ΙΙΙ ΙΗΙΙΙ ΙΙΑΠΙΚΛΙΦΙΙΔΗΙ ως Ὀαςςσπθᾶςσι (αυρς δ.10.12 απαᾶ 16 Π.Ὀ. ΔΙΠΛΗ Η(ΠΙΔΙ(ΠΙΠΙΠ ή ππΠΠΕΠΠΕΠΠΟΠΠΕΠΠΠΠΠΟ ή Γο[ῖνοιυ ναμΠς δ απα 10 Π.Β. ερ] τρις 2 αποα 5 Το. 69 6 ΠΡΙ ΠΙΗΠΙΗ(ΠΙ Β ΠΜΜΙΡΙΙὼ Ουγρρυς ΤΕΑΡΙΝάα ΟΟΕΒΡΟΒΑΤΙΟΝ ΙΤΙΜΙΤΕΟΡ ΝΙΟΟΡΙΑ-ΕΑΜΑαυΦΤΑ-ΚΥΕΚΕΝΙΑ-ΙΙΜΑΞΣΟΟΙ. ης απ αιβαια η» ΠΟ ΒΠΟΠΙΦΠΠΟΠΙΦΗΠΕΠΠΦΠΠΡΠΕΠΡΙΗΜΗΣ » Ρηϊηίπο ΟΗΐςο δη4 ρυθ]ήιθά ὉΥ ἰἶθ ΟΎρτως Ρυδίῖς ἱηογπιδίου ΟΗΐεφ..--- 1000,4.46.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
MAINLY FOR WOMEN 23p
Oh, what have I done? 22p
NEWS IN PICTURES 20p
THE TETHERED GOAT IN THE ECONOMY OF CYPRUS 19p
LATE CANON F. D. NEWHAN 18p
CROWDING HISTORY'S PAGES 17p
SCENES FROM THE VILLAGE 15p
WINDBREAKS Κυπριακό 14p
ON FARM PLANNING FOR PROFIT AND STABILITY 13p
THE BRITISH CONSULATE AT YEROSKIPOS (1799-1864) 12p
ANCIENT MINING IN CYPRUS 10p
THE MODERN CYPRIOT LITERATURE 9p
RICHARD COEUR DE LION 8,22p
EASTER IN THE VILLAGES 7p