ο ο ΜΜ ΠΟΩΙΙΜµΜµΜµμϱμϱΙΜμΜΙΠΜΠΨΠΩΠΙΜΙΙΠΗΩΠμΠΠΠπΠπὩπ ποπ ΏὩπϱὭϱὭἊ ΜΗ ΕΕΣ Λα ααα ο πα ΕΦΕΕ ΠΕΗΠΠΗ ΕΕΣ ΕΕ ΕΕ ΤΗΕ ΕΕ ΑΣΕ ΣΤΑ ΤΗΣ ΕΤΟΣ Ε ΕΕ ΕΕ τε το νε ΒΑΒΥ Ρρυβις ΙΝΕΟΒΜΑΤΙΟΝ ΟΕΕΙΟΕ ΗΒ δω ον ΣΕΥΕΠΙΦ ΟΠ ΑΗ ΕΝΟΣ ος ΤΟΝ τῇξ οτρηῦς ΤΟΟΤΠΑΙΙ, ΟΠΛΑ ΜΤΤΟ ΝΤΟ ο ΣΑΝ ΟΕΔΗΥ 1915, ΕΤΕ. 85ΙΧ ΡΙΑΡΤΕΕΟ. Ἐ ΗΝ ΜΗΗΗΛΗΗΗΗΗ111 ΗΕ ΗΗ11 ΜΗ ΣΤΗ ΠΕ Επ ααὰ να ΕΕ ΑΣΗΕΕΜΗΗΣ 1Η ΣΗΕΗΗΗΕΕΜΗΕΕΣΕΗΡΕΣΗΜΗΠΕΕΣΗΕΗΕΗΕΕΕΜΑΕΗΗΕΚΝΕΣΗΝΗΗΜΕΕΕΔΕΕΗΜΕΕΕΗΕΕΟ ΗΕ τλαχτς Ενα λΣΕά πα ατα 1. 11 Ελ σλα Εκ Λάλα Ελενη ΙΑΝΌΑΒΥ, 1948. ΟΕ ΤΗΕ 4 ΥΙΝΕΡΙΕ»Σ ἵπ ΥυΥπἰςη κ.Ε.Ο. ΦΙΝΓΣ απο ΠΙςΑΝΕΟΙΓΝ αγο Ρργοραγσᾶ απα πιαίιγος Γου οχρογί 20Ο00Ο0οο αΑΙΙ ΟΝ5 οἱ ενθιγ ἴγρθ οἱ ΕΙΝΕ ΝΙΝΕ «ΗΕΡΒΙΕΣ, ΡΟΒΤ5, ΟΟΜΜΑΝΡΑΡΙΑΣ, οἵς, 30Ο) ΟΟΟ ΑΙ 1 ΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕΣΤ ΒΚΑΝΡΙΕ», ΙΙΩυΕΟΡΗΣ, οἴς, ΑΙΙ {μ]ν πιαϊμγθά, ἄγθ γββθγνθα ἱπ δίοοκ {ου αχρογί, ΝΕΗΙΤΕ το: οιρερυς ΝΊΝΕ ΑΝΡ 5ΡΙΡΙΤ5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΤΙΜΙΤΕΡ ΙΙΜΑΣ5ΟΙ,-ουΥρεῦς. μας τις ΗΝ ΕΣ ΗΠΑ ΠΕ μον λακλὀνλκκλε σλνεραλλ εκ ερ ελθλνμεμς νρολὄνμκα δν δημο ὄλερααλα λλρρρακλ ὀθλκκολ δλκκμελλ λενε δ λλωρρκλ Ελ ἀρνελλλ λσκχελ δεδχαχλλ αρχ ολ δα κκ επ λλελκεγκακειγρελ Δλερρεκλ ο ρκεηη ὀμρρα λναλωπμναλη ὄνομα κκ νεο μα ΕΕ μα να πλεον να πω ναι ναν νμα αμα μαλθην . ς Ε] οωο . η ο . η .-. ἓ] τινος νυν Της νά ξ Οἱ ο ἡ Ἶ ͵ εν με κκ κασο ναημω Ὀργνίαπῃ νργυς δρυ ο 1995 Μαϊ! ζαννίοις το Η. Μ.5 Φον οΥνηπιοηῖ οἳ Ογργας. ο ποτ ᾧ ο ..-Ἱ κ . τς, «οἷν ας τος ἕνα ΝΕ ξν ο ος δν δ. {οπᾳ γοαυς οἱ [ἰγίας νάνο κος (ος θήδ ΑΗ λΟΣ ο ον] μίασς 'η Ότο ἸΛορίας αἰ προς. ) ἱ)ρ-ίο-δἱο αἰθοραβ. Μος οχρθτίσποσά Εαν ρίίαια ]οἱς Εκοθίισμί Πιαἰπίοπαμσος γοοθσροι-- Ον ο Οἱ. ΙΗρί5. ὄ Βοκιίαι δογντόσρ:- Μοπάανς: σΑβιθο ΒΕΙΩΙΩΤ ΝΙΟΟΘΡΙΑ ΒΕΙΠωώΤ ΟΑΙΠΟ | Ῥπος αν : ΟΑΙΡΟο ιΥὈΟΩΑ ΝΙΓΩΦΘΙΑ ΙΥΩΩΑ ς3Ι1ΠπΟ Ἑλσάανδτ ΟΑΙΟ ΝΙΟΟΘΙΑ ΌΙΠπΕΟΤ. ΝΙΟΟΙΑ ΟΚ ΑΙΏΟΩ Ώιμεςτ οπμάανς: 6ΑΙβοΟο ΑιΕχΧΑαΝῶβαίια ΝΙΟΟΘΙΑ ΑΙΕΧΑΝΟΗΙΑ ΟΑιΩΟ. Μοςσί υοασσπαδίε ατος 10 ορίου ροµπς ἱρίραι 190) ρομαίο ἴο Όγριας (ονουπήποπὶ ΟΗίσους απ ᾖομιρους οἱ ΗΜ 5 Εονοςς. Αρνὲ το ΜΒ ΑΙΗΙ ΙΝΕ» ΟΥ Η 5 ΛαΕΝΟΥ. ΕΛΕΝΑΛΟΛΝΙΟΟΦΣΕΛ-ΕΙΔΑΣΣΟΙ ΔΕ ΛΛΑΛΟΙΡΤΑ. τουις τοῖι)]βιςτ ΑΟΕΝΟΥ. ΙΝΤΕΗΝΑΤΙώΝΑΙΙΥ ΒΕΟΟΟΝΙΣΕΟ, Τε. 2658 ΙΙΜΑΣ5ΟΙ. Ρ.Ο.8.100 9 Βου ομιλίκα Βοο]ος δαῦ- Ἆν τομίς ἡ οὐ ση Μο ΑΙΗΙΕ ΙΝΕ ΜΙΩΩΙ Ε ΕΔΟΤ ΑΙΗΙΙΝΕΦ 5 ο, Α. 6. ΤΝ. Α. κι ΕΤΗΩΙΟΡΙΑΝ ΑΙ ΙΝΕΣ, ο ο ο ο λα ο ο Εμ ο τς ἄν εκνεκον ὀλεσεν ν σκ αλα κε ρν κου ὃς ο οκ ΣΕ ον αχοςσκως ἆ ἕξε Εν δεν ὃν ἑκνλη ο κάλρος- ΕΟΝΡΑΡΙΕΗ. ΕΟΒΙΝΡΗΑ. ΟΥΕΗΝΙΑ. ΤΗτΙ. ΝΕΡΜΑΗ, ΏΟΙΟΒΕΣ. ΤΕΡΤἘΙΕΤ]ί ΕΕ. ΑΡΕΑΝ 5ΤΑΕ. ΜΑΠΑΤΗΟΝ. ΑΕδΙουῦ. αξΌνςυ ΝΕΟΑΤ. ΚΟΝΙΑ ΑΝΤΟΝΙΟ ΑΙΕΧΑΝΗΕΑ. Φε Εον ΝΟΝΓ ΟΝΗ δαῑθίν, ο0ομον Πα πιο ατα ποιον ἀμρίν ακανς ο. ι Οι τοι εις τ Α(αςνοΟο ΤοΙ. 268 ΙΜΛΟΦΟΙ Ρο Η. τοῦ ο) Το ἰῆς Τονη ααοῃἰς, στ πσπσνσσσσσωο στο σππσσπτπττ στ ο ἐς ωχ : -..... ο. ὅὐγΥγΥυ ο... - πωνωωτωνηνσωναννκνη στ, εί. ο ο ο ἕδης . κἂ β . , . αλοας ποπζκωσκασκμσωσ η οὐυθεὺς ΕΕνΙΡΥ 30 ο . ἃ . ο. . ὁ ο μον, 3 τα αν σαν. ως. ᾿ πᾶ ΤΗΕ ΜΑΡΑΝΘΟ5 ΗΟΤΕΙ5 ζο. | 4 γου ο οπού Ονρτας Ὀθίίθτ απᾶ αὖ σΥρρυ ς | ἱ ) Ίθ6ς 6χρθπςο ἰξ γοι αἀάτοςς αἲ ΚΥΕΒΕΝΙΑ Ἔμοπο 88 | γους Ἰπαυ]σίεδ αροιί Ποίθ], πο Ῥεκίεῖω πἰωιες αἴἶαιαίς | ἡ μπδρουί, Ίο οἴο. ἴο 5. Λα ον ἱ ο νε {χι ΕΘΕὺΒ ος ΜΟΝ ο πα. μοι Εμ 8ος ὃν μν Ἵ[]ασπι απἁ ΟοπιξοτίαὈ]ε --- Οµΐεί απἁ Κερί ! ἄοςμπαθίοα απἱσκε απᾶ υήιοα πνουπίθ υλθίῖιος οι Ἰ5Ἡ {ο ΕΑΜΛΑῦςΤΑ Ῥμουθ 77 ἰ ποσο ἡ εανοὶ Ὁγ Ἰαπᾶ, 568 οἵ αν Μα Τ]ις (ον οἵ Οτιθαάθς Απίετεσε | | ὅοα δοοῖς (νκοικ: “ΟΤΗΕΙΙ6 ΗΘΤΕΙ., Οεπισαἰῖν εἰεασεοά ΟΤΗΕΙΙ 0 5ΗΙΡΡΙΝΙ(σ : ο | ΡΕΡΠΟΙΠΙΑ6 ο ΤΕΟΟΡΟΒ Ἔλοπο 8 | δ. ΤουριςῖΤ (ο. ΜΑΡΑΝ6ΕΟΦ’ ΗΘτΕί. ἑε6Ηηπαες ῬΑ]αςς : ἡ Όρεα Μαγ- -Οείιοῦες ἳ γΙ ἳ ἡ { ΙΑΡΝΑςΑ, ΝΙςΟ5ΙΑ, ΚΥΚΕΝΙΑ. Ῥο5ί Τοοᾶ Απᾶ θεστἰοῬ ΔΙ αππᾶρν οχρετἰοποθᾶ ἩΜαπαρθπαρπέ, κατοχος αν αοχοντοςον τοσο ρωσ ταοςζαν ων ταομοςσωςανο. μεν τας ανν ον. ο” ια | .. ΒΑΒΟΙΑΥ5 ΒΑΝΚ (ΟΟΜΙΝΙΟΝ, ΟΟΙ ΟΝΙΑΙ ΑΝΡ ΟΝΕΒΘΕΑΞΘ) α { ἔ πο ΝΙΟΟΡΣΙΑ, ΓΑΜΑ( ΣΤΑ, ΙΙΜΑΣ5ΟΙ. ΑΝΟ ΙΑΚΝΑςΑ | ΟΝΙΤΗ ΑΑΕΝΟΥ ΑΤ ΚΥΒΕΝΙΑ) ΑΝΡ ΟΝΕΚ 500 ΒΕΑΝςΗΕΣ ΟΝΕΕΣΕΑς | ΗΕΑΟ ΟΕΕΙΟΕ.: 54. ΙΟΜΒΑΒΟΌ 5ΤΗΕΕΤ, ιΟνπονΝ. Ες, 3, ΙΑΝΟΑΒΥ, τφἠθ. ΠἩΕ ΘΟΝΑΠΙΤΟΤΙΟΝ (αοπτήιὲᾶ /οηι Άαβε 7) (698, Ἰήμαπι οἳ Οτ8ΏΡε, Παδσαπά οἱ Ματγ 1, ἵνας πιαάς δονετείσα εαυαῖ]γ νι Ἠΐ5 νέο, βπά ἥις οχοτοίδε οἱ ἴπε Έογαὶ αι{Ποσίγ ν/αδ οοηΏζεττεά «ο]εῖγ προπ Είπα, ᾿Νείες οἱ ἴπε νίας επε πείς οἳ τε ἀεροθεά Κάπρα Ίαπιες 11, απά Ὠπεῖτ ήοίηῖ γοίση οοπαΏτιῖος 8η ΑΠΟπΙαΙΥ ἴσ ψλὶοἩ πο ρβτα Πε] ἰ ενετ Ικεὶγ ἴο τεστ. Ἡ 15 οαἷψ γ Ουεεπ Άππο τμαῖ ἵε τεβοῖ Ἀπὶ εκάπηρἰς (ἶαί σα δεῖ ΔΠΥ Ρτεσεᾷεηῖ Εοτ Τε τεἰόπ οξ Ἀποῖπες ᾳιεοπτερπαηξ, κ ον. ΤῃΏς Ῥτεποςας Απης, αἴ α ἀαθῖε Νε ποτ αποῖε, Ολατί6ς 11, να 81] οὮ λε τἼτοπε, πιατίεά Ῥήπος (θοτρε οἳ Ὀεηπηασίς, Νο 85 ἀεδοεπάεά {Ώ Εις πια]ς Ἱπε ἔτοπα ἴαῖ 88116 αποὶεηῖ Ώουδε ος Οἰάεπῦατρ ο νλάσἁ, {πε Όυκε οἳ Ἑάϊνπρυσρα Ὀείοηβν. Ῥτίπος (εοτρε 45 παϊυγα [θεά αἲ Ἠΐ5 κοάάϊηρ απἁ λοιτίγ 'Αξτεγψνατάθ πηβάε -ᾱ Κμπίρατ οἔ τηε (ατίοτ : ψεή πε Ῥτίποςθς Όεσατης Πεί-εδς Ρτεδυπαρᾶνε, ΒηΠίαπα απά Μ8τγ Ρρ]ασεά λίπι {η Ώιο Ἠοιισα οἳ ],οτάς 45 Όυκε οἱ ΟατηὈετ]απά, Ῥθεταμο ἴἶαι Ἠαά Ιαϊεἰν Όεσοοπιε εχἠποῖ ὉΥ [πε ἁθατ οἳ πείς σουδίη Ῥτίποε Εαρετῖ. Όα δε- οοπήπσ 4µ6εΠ, Άωπο αρροἰηίεά ἅετ Παδυαπά (επετα]ςαίππο ο αἰἱ Ίεν ]4πά 101588, ἃ ἀἱβηίίγ Ὠγαί σαιςθᾷ 8οπις ἐπιοάσταδετιεηϊ Πεη Ἡε αά το ὃ6 τασβι]ῖγ Σεδιταἰπεᾶ: {τοπ οἰαηίως ἴο αροιδεᾶε τ]ε βτεατ Ὀὐκε΄ οξ Ματ]υοτοαρΏ {π τε ασῖια] οοπαπιαπά οξ ἴ1ε αἰίεά ἔοσοες ἐπ ἴ1ε Πε]ά. Τ.αἴετ ἵπ {λε τείᾳη Ἡξ ΥΝΑ8 8ἱδο πιαᾶς 1Τ,οτά Ηϊρα Αάπιίτα!, 4η αρροἰηϊπιεπε ποὺ τερεεδεηῖεά Όν πε Τ.οτάς ο τ]ις Αάπιίταιιν οοἱ[εσΏίνεῖγ, απά πο]αάἰάρ᾽ αἰΙ ἴλε Ρο]είσαὶ τεδροπα{ θες ποὺ ἀἰδομβιρεά Ὁγ τα Ἐϊται Τιοτά. Ίπ οἴπεςτ ποτάς, πε Ῥήποε Οοπροτί, 88 Ἡς νναδ δοπιςείίπιες ἱπέοσηα]γ οβἰἰθά ὉΥ «οπίἙιπροσατίθ8, επῖετἑά {Πὲ Ρρατῖγ ΤτεΠᾶ ἄ8 8 πιοπιΌος οἵ {ιο ονετηπιεΠῖ 5 απά ἰῖ νας ὋΥ ρατῖγ απά ρατ]απιεπίατν ῥτεξδυτε ἴλαί Ἡς νδ ενεη- ασ]! ταπιονεά. ῬετδοΠΒ!Ιγ, Ἡς 1/9 απ απιαῦ]ε βΠά ϱαθγ-ροίπᾳ ποπεπΏῖγ, Ἡποπι ενειγροάν 1ῑκεά απά ποδοάἆγ {οοῖς ν6τΥ δετἰομδΙγ. Οπατίες 11 πἰοκραπιοά Ἠΐπι Εει- «ροςείδίε ὃ, ἴπαι αμεδίοα Ὀοΐίηρ Ἠΐς ἱηνατίαθ]ε τεβοοη ἵο Τε τεσεὶἰρὶ ος ΑΗΥ Ῥίοσο οἱ Ιπῖε]ίρεπςε, Ώονενες κἰπιρίε απά ἴτ ἶ α5 α Βρυτο οἳ ηαῖνε Ψοπάετ ἴλαῖ Ἡε Γιάος ἰπῖο τΏε τνηίρατ οἱ Πἱδίοτγ. . κα Έοτ Ίατετ της Ῥτίωσε (εοιρε ἰ ολίθείΥ ἱπιροτταπί Ῥεσαμςε Ἠΐδ-πατης Ίνα 5011 τεπιεπαιοετεά πάσπ Όυεεπ Ὑοιθτία πιᾶστίαα 1π' ῬεὈτάατγ, 1840. Ῥχίησςα Αἱθετῖ οἳ δαχε-Οοδατς Ὠαά πιᾶάε πρ Εΐ8 πηίπά τπαῖ Ἡς ννας ποῖ ροΐτρ ἴο ὃε αποϊῖἶιες Οεοτρε οἳ Ὀεηπιατκ. Ἡε ννου]ά ποῖ βοοερῖ Πρί- εοαπάίΏς Εαν απά οβίοςς, ὑΕὶοἃ πε (ΠποιρΏτ φιου]ά οπ]ψ ππαα. Πίπι επεπιῖες οἩ ἴπε οἵΏες Παπᾶ, Ἡς Κπεν Ἡάπιςε]έ το ὃς α τις δίΓΟΠΡΕΣ οἰαταοῖετ Παπ Πἱς Ρτεάθοθβθος, βΠά 185 ποῖ αἲ αἱ] ἀϊδροσεά Το τεδίρα Ηἰπιδα]έ το Ῥπίπος Οεοσρο’5 Ιηβϊσηίβσαηςς ἵπ αῑαῖτς οἳ φαί. ἩἨε 85 ΠΕΥΕΓ βίνεη α θεαῖ ἰπ ἴἩς ἩἨουςε οἳ ].,οτάς πε τεβὶσίεά [πα ΡοτευαείοΏ οἳ ἵπε Όυκε οἳ ΨεΙπρίοα Πάπιεε]ξ {ο ασοερί ειπε ετυ]ατ οβοε οἳ Οοπιπιαηάςς- 1η-ΟΠίεξ, νμὶοῖι ἄις ΌασοεΠ ἀθδίτεά ἴο ρίνε Πίπι 5 Ἀπά 1 να οπν η ἔοις γεατν οἱ Πή5 ἀθαϊα μαι Ἡς ννας βίνεη Ὁν Ιείτετ ρβῖεπί ἴἩε Πέε οἑ Ῥήπος Οοπβοτῖ, ὃν υὶςἩ Ἶε ἱς ΚΠονΠ {π Ἠἱδίοσγ. ΒΥ τς εχίτοτης ανοϊάβησς οξ οδτεπίατίοη Ἡς ἁῑά Βή9 Όοδί {ο ἀΐδαττη {ὶις Ἰεβ]οάδυ οἳ ἴπε ρτεαῖ ταἩΏΕ . {αταϊ]ες ἔοτ ε ξοτείρπες ΨΊοπι ἴΠευ τοβατάεά 39 τὴ αρθῖατι, νλοῖ πενετιλιεῖεος ἀοβσεά Πΐπι αἲἰ ἵ5 ές, Ιτ ἶς οπἱψ υπ [λα Ἰᾳδί βεπεταίοπ ἴαί Πἰδίοτγ Ίας Όερυπ {ο ἆο ηδιῖσς {ο Ρτίπος Αἱ0ετε, Ίπ Πἱ8 Π{ειπιο Ἡς νναν Ὀτετίγ απρορυ]ας, 8ηᾶ τα Ἱερεωά ος Πὶς Εοτείσα βυππραίες 5ο 8ίΤΟΠΦ ἴναι ἁμτίηρ ιο Οχίπιεβα ἵδίατ απ αΌθητά δἱοσγ Ύνας νὶάο]ν Ὀε]ενεά ται Ἡς 9 Ίγίπα ἵη ἴπο Τουνος ανναἰΗπρ-τίαὶ ξοτ Η4ρ]ι ἵτεαβδοῃ. Αΐῑετ πε θποτί ρετῖίοά οἱ ἑεπητηεη(α] βροϊηεοδίδ, Ίεά ὃν Ώις Όµςες απά τε Ῥοεί 1μαυγεαίς, υἰσίι ζοἱ1ονγεά Πὶς ἀεαῖῃπ, ἴιε Ὀεςβπιθ, ἵω ἴ1ς τεβοῖίοη ΔβαἰΠοί 4! Όήηρς Ψϊοιοτίθη, α Ώριτε οἱ ἔαπ. Ἱς {5 ΙαερείΥ «πτοιρὲι τς οσἰεῖσα] απά δγπιραἰἁετίο οβοτΏν οἳ ΑΝΟ ΤΗΕ 6ΟΝΒδΟΒΤ Ἐντιοη ΘίτὰσΏευ ιαί ἴς ρεπετα] τοβάςτ ἵπ ος Ώπις Πας Όθεῃ αὓὉ]ε {ο:56ς ἴπε Ῥτίπος {ος σ]ιαῖ ἾἾε ν8θ, α ἀενοτεά 5ετναηῖ ος Πΐς αἀορίεά οοιιΏίτΥ θπά οπε οἱ ΊΊιε πηα]ος ἰπέίπεησες 1ροή 119 ἀενε]ορ- πιεηί 1η Ἠΐς ἆαγ. Ἠε νας Ποῖ, 88 «νετ ππεπηΌετ οἳ 1ης Έογα[ {ατοῖἰγ ἶδ Που οχρεσίεά ἴἵο Ῥε, εηῖἰτεἰγ ἀείασ]ιεά οπι ρατίιγ Ρο]ήσ». Ἐνετγοοάν Κπεν ἴἶπαι (πε Ῥτίπος Ἠε]ά Ρτοπουµησεά ορἰπίοηΏς οἩ ορτίαίη οοπῖτογετκίαἱ {ορίσς 5 ξοτ ἰπδίαηςς, ἵ]αί Ώέ ν/αθ 4η υπουπαρτοπηδίπρ τες ἰπχαάοτ. ΤΠ {οί Ἠαά πιιο] {ο ἆο ντ Εἱ5 υπρορι]ασίν ΥΠ βἴβίΘδΙΠεη, ΨΏο ἆο ποῖ αππατυτα]]γ τεδεηῖεά [πο αἀπιςθίοπ το λε ἱωπηοδί οουηδα]β οί {Πε ΟεεΠ οί 4 Ρο]ἱΠσκΙΙΥ πηἰπάρά, Ρ6ΙδΟΏ ποῖ απιεηαδ]ε {ο ραταβπιεπίατν «οπῖτο]. Ἰπ ερίε οἱ ΤΠ, Πονψενες, ῬΡτίποε Αἱοετί πιθάε ἔοτ Ππηθεἰξ α ροδτίοπ 1 Ὀδίαπεία]]γ Ώεν/ ἵπ ΕπριςΏ Ἀδίοιγ, ἴπαιί οἳ α ρετιαπεηῖ, Πἱρ]ὶν οοπβάςητία|, απά ἱπβπίτε]ν Ἱπάαςισίοις΄ Ρτϊναίε 5εοτείατγ ἴο ἴὰς Ῥονοτείρα. 1 15 ἰἵπι- Ροδδίθ]ε 1ο ονες-εκιϊπιαῖς τἶιε ναίπε οἱ τ]1ς υοτ]ς ἵνα ἁά π τελενίπς {πό ΟπεεΠ, ρατης ασ] ἵωπ τε γεατς νΊεπ Ώετ ολι]άτεη ἵνεγς ἵω ἴ1ε Πιτδετγ, ος ἃ ΥΕΤΥ Ίατρε ρατῖ οἱ ἴε ἁτιάροτυ οἳ νυλ]ει ἴῑπε {ο οἙ πιοάστῃ τογαἰ:γ ἶδ 5ο {ΗΠ. ἴπ αΔάἰίον ες παᾶ Πἱ5 ονΏ 8ρµετε οἳ ραβ]ίς φετνίοε. Α6 οἰαίτπαη οἳ εις Ἐογαὶ Οοπιπβδίοα Ψίοὰ ρἰαπΏεά πε ατεαὶ εχΠἠδἰίοη οἳ 1851 ε ἶ {πε ἴτιας {ουπάες οἱ {ης πιοάρτΏ ἰταάϊτίοη Ίλαι πιᾶΚες λε Κογα] αποί]γ τε 8ΗΡΤΕΙΠε Ραΐτοι Ἄπά τερτεδεπίαϊῖνε οἳ τὰς ατῖ, ἴ]ις δοἶεησς, απά ἴλςο ἱπάμςίτγ οἳ ἴἩε Ρεορἰε---α ἱταᾶιτίοα ΠποϊαὈἰγ οαττίεά Γονατά ὉΥ Ἐάπρ Οεοιρο Υ απά ὉΥ ἴἴπε ρτεφεπί ἸζΙπρ. ΟΕ Πἱ9 οσσβσίοπαἱ ἀτεσί ἱπίετνεηίίοΠς η ΠΏἱρὰ Ροἡεΐςφ οπε ουκίαπά(πᾳρ εχαπιρ]ε ἶδ ηεΙ ΚπονἩ. Α ἔεν ψεεκς Ὀδίοτε Πΐ5 ἀεαῖᾗ ΊΊετε ἵνας δεηῖ {ος 5 τις αρρτοναὶ οἱ ἴΏε Όυεεῃ α ἀἱσραίομ αἀάτεςεεά ὉΥν ἴιο Εοτείσα Φεοτείατγ, [τους {πε Βτιϊκα Απηρασρθαάοι απ Ἰακπίηρίιοῦ, ἵο ῬΡτεδάεηι 1ἡποοἱη”ς (ονετηπεῃῖ, μίοἩ {Π ἴπε Ίεαί οἱ της Οἶνίὶ ίατ Ἰαά οοπιπαάττεά α ρτανε νἱο]αήοη ος ΒτίτςὮ πευίταἱ εἰρΏῖς ο Τε Πὶρ]ι 8685. «5 υπἀουδίεάἰγ οἩ [πο Βτιάδη σἰάε, Ουϊ {πε Ρτοίεδῖ 9 οουσΏεά ἰπ 81ο δίτοΏᾳ Τεσπς τἶιας, ἵπ Όνο ἱπείαπιεά αἴβίε οἳ Απιετίσαπ {εεΙηρ, {τ ψου]ά ΡτοβαδΙγ Ίάνε Ίεά ἵο ντ. Τπε Ῥπποε Ρεγοαβάεά [πε Εοτείρῃ ΦΒεοτεῖατγ ἴο {πδοτ α βοηίεΏσε οἳ ΐδ οὗ «ἀταίίηρ, ΝΠὶο εηδΌ]εά ἄιϊε Απιζτίσαι (ονεγηπαθηῖ Το υἠπάτανν σητ]ιοιιί 1058 οἱ ἔσ8. 1ὲ 48 ἃ ρτς-επιϊπεηϊ εχατηρἰε οἕ ἄιε νίαγ ἵπ Ὑλίοι α Ἐογαὶ ρείδοΏ, ψἠίλοιί ονεκιερρἰαρ ἴπε Ἠπις οἱ «οπΏτατοπαὶ πιο- ΠΑΓΟΥ, πιΒΥ ἰπέίπεπος ἴῑχε οοσθε οἱ ρο[ἱεῖο ἔος φοοά. » ὃν 1 ἄινε Όιικε 5οπ19 ἀἆ4γ δµοσοεθάς Το {Πε εχοεςά- Ιηρὶν ἀῑβίου]ε απά ἀε[ίοβίε ροδίίοὮ οἳ α Ῥτίπος Οοπξοςί, ὲ ο8Ώ Όε ρυ]άεά ὃν πο Ὀσείίετ πιοάεὶ Έλαα Ῥτίησε ΑἱὸΌστι. ΤΗΐς 16 ποῖ 10 :58Υ .ἴπαι πε οἩοι]ά οἳ σαπ ἱππίιαῖε Πΐς ργεάθοθαδοτ ἵπ ἀεία]. Ἱτ ἰς αἰτεαάν πιοτε Όλαη α οεηίασγ εἶποε Ώιεεπ Ψοιοτία” Ψεάάϊίης ἴλε υοπά ας οἰαηρεά Ῥεγοπά τεοορπἰίοπ, απά ἴε πποΠβτοἩγ να Ἱτ απά ἴλε ρ8οςς οἱ «Ώβηβε ἆοες ποῖ ἀἰπαϊπίκα, Τπε ΡοβϊείοΏω οἳ ἃ ΠΕΝ Βσίποε Οοηφοτσῖ, προνεγπεά ΌΥ Ίαν ος ρτεσεάεπῖ »ΝΠ] Όε νειγ πηποῖι γ]ιαῖ πε οιοος6ς {ο ππαΚε Τί ἔος Ηἰπηδε]ξ ω Ίπε οἰγοιπῃ- εἴαπσες, Ψλπίςἡ ποπε 68Π {0Γε5εΕ, οἱ {Πε εππε επ µε {ἰ οπἰ]εά ἵο Πὶ5 οχαἰτεά ρίασε. ΤΠε Ῥτοβά «ἀεδοτίρεοηπ οἱ: πἱ ἀπ, ΝΠὶοἩ ο Όθεῃ πρρὶ]ἰεά {ο ἴμοςε οἱ Ῥτίπος Αἰδετῖ, 45 οἱ α Ρει- πιαπεηπῖ απά οοπΠάεη(ίαὶ Ριεϊναίε δεοτείατΥ ἵο τὰς ΩµεεΠ, 1 πο ἀοαδί δ1ἱ δε βρροβίίο. Βυῖ Πιο δρίιετε ἵπ υπίοὮ ἴπο Οµ6εη πιοδί πεεάς ἱππιαις αδδἰδίαπος η Ὃε ναςίν οαπρεά. Οηπε {οτεσακί Ρετ]ιαρς ΠΙΑΥ ὃς νοηίωτεά. ἄις ἱχαπδζοτπιαίίοη οἳ ἴπο Βίοι Επιρίτε οἳ χε τοι -οεπίατυ ἱπίο 85 εαμα] οοπιπιοπεαἰι ος βεἰ{-ρονετηΐηρ Παϊίοη», α ΝΠοΙΙΥ Πεν” επαρμαςὶς «18 Ρ]ασεά Ώροῃ ἴπε οΓΟἨΠ 89 ιο οπἱγ τεπιαἰηίηρ έοτιρα] 1η] Ὀδίννσοεη {1ο πιεπηῦετς Οἱ Εἳις «ΟΠΙΠΠΟΠ- ψθατλ. Τ]μο πιωτιαὶ ἄςα]ίπρο οἳ τς Ὀπίτεα, Κἰηράοπι Επά ἴπε Ὠοπηίπίοης, ψοἩ Εοσπιετ]γ Φοτο οοπἀωοῖοά ὉΥ ιο Ὠοτηίπίοις ΟΕ]ος {η Βέρα! . 29 Ηάτεἰια]], οοπλὰ ΠΊοζ6 απάἁ πποτε {ο ὃε τε[ετγεά ἀῑτεσι {ο Βιοκίπρλαπι Ῥαϊαοςο. λετε ἴΠεΥ Ρρᾶ55δ {τοιρ]ι ἴης Ἠαπάς οἳ ἴπε ΓΙπρ’5 ρτϊναίε 8εοτε- τατΥ Όωῖ ἴλο οοττε]αίοπ οἱ ἔπε ρο]ἰείες οἱ Ώνε βονετείρΏῃ ρονεγαπιεηῖς 5 οοπδΏτιἰοπα]γ ἴοο ψαἰφΏῖν α Ὀμπίπερν ἴἵο Όε Ιεῖ επΏτεἰ]γ {ο ΑΠΥ οβἱοῖα], Ώούννενετ αδίε πά ἀενοτεά. ΤΠε ἔωη- σῖοης οἳ 8ΠΥ {αίυτα Ῥτίπος Οοπδοτί σαηηποί ὃε ἀεβηεᾶ ἴωπ ΑΏΥ ΠΑΙΤΟΥΥΕΣ ἴεσπης {Ώαη Τῃε αδθὶδίαηςε οἳ ἄιε Ωιεεπ οὖετ (πε ἨΠοὶο {αΏρε οἳ Ἡετ τε- Ρτεβεηία(ίοη οἳ αἰἰ αθροσῖς οἱ ἴῃε Ηΐε οἳ πετ ππαΠΥ Ροορὶε». Βυῖ ἴῖ παγ ὃς τΠαῖ δοπε/Ίετε ση (Πία Ελὶς ταρἰά]γ ἀενε]ορῖπὸ ἀοπιαίΏ οἱ {Πίεγ-ἱπιρετίαἰ τοἰαίίοπς Ἡς νυν] Όο αΏἱε 1ο Επά Ἠϊς οατασιετίδεὶο ορροτιυπίΏες οἳ Ρρετδοπα] δετνίος Το Πϊ8 8ρε. Κκερτίηιεᾶ [τοι “«Οομιν Πε”. ΕΜΠΙΥ ΡΑΥΙΕΒ (οοηΕπεά /γοῦι ῥΡαρε 12) ο. {πε οβ5δε οὗ Ἰδοπιεπ΄ς διβταρε. πε Πστίηρ {οί πετ «ο]ερε 5Ώς Παά {ΕΠ τχαϊ {χε σα 1156 οἱ ποπιεπ΄ς εἡσατίος πηὶρΏί ευΠες 1Ε 1{ νετς Ιάεπίπεά {π ΏΥ ΨΑΥ ντα «ἀΠτασε, Όυῖϊ -Ἡο που {ει {τες Το Πεὶρ Ἡεγ 5 Πτασίςι {τιεπάς. ος Ηνεά Το τοσοτά πετ νοῖς ἵπ 19109: {νο γεατς Ὀείοτο πετ ἀεαῖῖ αἲ ἴπε ἆἃδε ος ΠηἰΠςῖγ-ΟΠε. Επιϊν Ὠανίες Ἰαά α ρίοπεετ’ς αυα- αθς. Φµς ἵμας 5εἰ{-{οτρει{α], σοµτᾶσεοιις 8πά οὐςπαῖς. 96 ἵ7α5 {ατ-σἰρῃίεά απά αὉςο]ωτε]γ οἶεας -ᾱ5 {ο .Πετ αἴπῃς. 9]ς. Ώενετ ἀενίατεά ἔτοπι πει ο]εοῖ, υὶοἶι φας Το ἴΏτο) ορεῃ Ὀπίνογςϊτγ εἁμοατίοπ {ο! 5 πιαΏΥ ΨΟΙΠΕη ας ροβδδἱθἰε οἩ Ιἀεητίσαὶ Ίἶπες το Τἴπαί οἳ πιεΠπ. εγ τἱριάΙτγ οἱ απ ]εά ἴο ορροδίίοη ἴο ψάες 5οΠέπιες οἱ ΠἱρῃΏες εἀιιοατίοη ἔοτ ΨΟΙΠΕΠ ἅπά ἴο α τεασίαπεο ἴο δρεπά ΠΙΟΠΕΥ αροπ Ρροδί-άεριθα ἹποΓί, υ/Ώὶο] πηεαηῖ ἴπαῖ {ον/ες απάἀετρταάιαῖες οοι]ά Όε αἁπητιεά ἵο οοἱἱοσς. ΄9Πε γνᾶδ πο 5οΏοίατ δις Παά πο αρρτοοἰβίοη οἳἑ ατῖ, απἁἆ αρατὶ Ποπ Τἴποςς ἱηπιαῖα ΠΠεηάς πο Ὕνετε αἷςο Εεἰίον γοτκεις η τΏς σαµ5ε, 5ης Παά ΠΗττίε ρετςοῃαἱ Ηΐς. 5Πε :σατεά πἹογε {ος ππονεπηεηῖς 1Παπ ᾖοτ Ἱπαάϊνϊάμαίς, Ὀυϊ ας Μαάαπιε Ῥο- ἀϊοσποι τοῖς οἳ Πεν “ᾗε ἠας απ Όη- ΊΠΘΗΣε Ἴουε οἳ {σσ ΤοΥ τὐοπιεη απά τυοιµᾶ ἅτε ἴο ἰοε νοισῖρ τυπεη τυπαί 5]ιθ πθυέγ ᾖαά Ἠογεείί ελοιβή Ἡρ ΠΗΙΡΗΙ ᾖαίο ευετν ἐπαίυίάμαί”. Ιηδιεαά 5Ἡε Ηνεά {οτ ἵπεπα, απά ἴο ροοά Ρροςε. Ὀυτίηρ ΄ πες Ἡΐς εἶε σαὺν ρὶτὶς᾽ «ςποοίς τενοἰι- Ώοπίσεά (Πιτοιρῃ {Πε 1ωτον]πρ ορεη {ο ἴπεπι οἱ Επρίίσα Ὀπινοιείιν Εχατιίπα- Ώοπς απά Τε εειαὈ]ΙςΠῃπχεηϊ οτε (αἰτίς) Ριο]ίς Ώαγ 9εποο! τας. 9ης 5ανν Τῃο. ΠἱρΏετ εἀιισα ίση ο Ψοπιεπ Όεριῃ απά εχραπάεά ντα {1ο στον οἱ (ἰτῖοη απά ἈενπβΠαίη, ἴΏο ορεηίης οἳ {1 οπάοπ απά ἴἵπε ρτονἰποίαἰ Ὀπίνειςίίες 'το ΜΟΠΠΕΗΏ, ΑΠά πε Γοιπάαιίση οἳ 1,αγ Ματρατεῖ Πα! απάἀθοιπετν]]]ᾳ αιΟσ{οτά. ΘῃΏε σαν’ ἴπε ρτοίεδείοης ορεπίης ἴἵο ΨΜΟΠΠΕΠ 8Πά Τ1Ώε ρταητίηρ ο της 5αῄταρο. Φῃ6 δα”, π Γαοἳ, ἴΏε υΥποἰε Ροςίίοπ οξ ΨοπαεΠ ταάἰσα]ν αἰτετεά, απάἁ σε ποιςῖ Ώανε γεβ]]ζεά τ]ιαῖ τς ἵπππηθηςε «Παπρε νας ἅις ἵῃπ πο 5πΠ]αἰἰ πιεαςιτο ἵο Πες ΟΝΠ νδίοη αηΏά εἴἴοττ. 28 ΠΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙΟ ΒΟΣΑΙ, ΑΠ ΕΟΒΟΕ ΕΟΟΤΒΑΙ1, ΤΕΑΜ νΙΡΙ1Φ ΟΥΡΗΕΌΡ (εοπιίπµεά ΓΤοιῇ Ραβέ 14) αωφρίσες οἳ πο (ΟΥρτη5 Εοοῖβρα]] Ακκοσίαοπ (ΚΟΓΡ). Τίιο «τεεὶς αἰτπιση ομτοἰαδεεά τποίς ορροπεηίς,απά νοτε ἀοπίπαπί τητοιβ]- ουσ ἴωο ϱά1Ώς. Τ{ε Νίοοσία Μάκεά ννας α ἀϊδ]οίποά τεαπα απά {πε αἴτασίκς οἱ Ππείς {οινναιάς ὥειο Ιορ-θίάσά. ΙΠ ἴπε οκοορίοη οἱ ΔΗίς απά σμαπάτίς Ίπε «Ἡοοϊίπς οἱ ἴἶνο (Άτες ολοι {ουνατάς να ἀἰκαρροϊπίπα Ἠπεα ἵπεγ εβοῖ υητίΏ ταΏδε. Πα Ποπιο ἴσαιι 5οοτθά ΌΜο Ροαἱς--- Ώητοιβα θμαπάτίς απά ΜΜ κΙς--- ία ἴοα πλἰμιτος ΡίαΥ. ΑΠεί ΊΠεςε ΤΟ ςιισζθαςος ἴῑλο νἰδίτοις είαρεά ομοῖ πιαρπἰβοεηι τα]]γ ἴμαι ἴπεν Ὑρεά πε σοαἱ ἀοβοῖτι. Αίτες Ὀνεπῖγ-ἵννο ππ τες ρίαν ἴ]πε νἰαίτοις αδθειίοά ῥτεβδάΓε αΏά Ώιεϊγ Εουννατάς ννετα ααίοΚ οπ ἴπο ὈαΙ1 απά Ὠαά ἴλο Όοτίες οἱ ἴωο οΧςβαηΏρεῬ. Αι Πα]Γ Ίπις ἴ]ς 5οοἵς νὰ 4--- ἵη «Ίανοιγ οἳ Ώιε νΙδΙΠηρ ΤεΒπη. 1η Το 5εσοπά Πα] 11ο νἱςίους Πε]ά ιδτητοτίαἱ αάναπίαρα. ᾿ΤΗΕΙτ Ὀδείς απά Παΐνος Ἱνοτο ἃξ αἴααποα ἄπά 8µτε ἂ5 πο οσσβδίοπ ἀεπιαπάεά, ἛΓΠε νεα Ἱιοσκία ἔοτνίατά πο σοµἰά ποῖ οορε στ ἴο «οωπά (τεεῖς ἀείεπος. ᾿ἜΓίε Ωτοσὶς {οηνατάς ρανο ἃ ἀἱδρίαγ οἑ ασουταῖς {οοί-μοσ, απά Ὀείτ οΠοτῖς ὥογο τοψατὰεά Ὀν Τους πιοτς ρτᾶπά Ροδἱς. Το πήπητος Ὀείοτε Ώπιο Νηκίς 5σοτοά ἴ]ς τπίτά Νἰσοςία ροα[. ΤΠο Ἀίοοδία Λϊχεά Τἴοᾶπι Πποά αρ ας {ο]ίονς: Ἠδδδαα απά ΙΚετεπιεζο (Νισοδία Γατϊςα οροτῖς Ο18), Ραἱε- ιδίου απά Καϊφκιάςς (ΟἰγπιρίαΚος), Απάνϊσεας απά ΟἨαίς (Αροοῦ, δουαῖ (Νάοοδία Γατ]α5Η δροτῖς 0), ΝΛαΩμο] (Α.Υ.Μ.Α:) ὁΠπαπάτίς (Αροε)), ΝῑΚΙς αηΏά Έοςσος (Οἰἱγπιρίακοφ). πε ΔΡΟΕΙ, τταίπετ, Κάπειίοτ, τοίεγοεά. ΙΗΜΑΦΡΡΟΙ, ΑΕΙ, ὁ--Π.Β.Α.Ε. ϱ. Τῆς Ηε]]επὶς Κογαὶ Δε Ῥοτος ἴδαπα Ίο5: το ΑΕΙ, Ὁν το ροαίς ἴο Ώνο αἲ 1 απιαςςοἱ Φιαά ασ ος 281 Ὀεσσπωοες, 1απιαςςοί ΔΗΙ, οἰαϊπιοά τε ἀἰσαποτῖοτ οἱ ἀείεαίίαρ ιο (ογπάαὈ]ε(ατεσί ΤεαΠῃ, απά ἁοδοτνε ΠἱΡΊ ῥρτιαίσα {ον πείς ΡοτίογπΊησς. ΔΕΙ, Πιοπιοεις απά εαρροτίεῖς Μετα ᾖαΡ/1αη1. Τὴῆς Ποπις ἴεαπι ετς {η πε Τει]ς ΙΠΕΥ ρ]αγεά νητῃα Ρτεαῖί ἆαεα απ ρίαοκ απ τδλείτ βρΏτίηρ δρὶτῖ ἀεμρ]ιτεά τις οτοΨά. ῬΡίαΥ ας σεπεταΙἰγ ενεῃ, Όυῖ ἴπε ΑΕΙ, Γοτματάς πείς Πποτε αβργος- οἶνο. ῬοιἩ δἰάος ρ]αγεά σοοὰά Εοοτρα]ὶ ἴποιυρίι {τ ἰς ἵτας ἴΠαί {μα (τεε] (68ΠΙ, Πανίηρ ἹἸαά ἵο ΡἰΔΥ ἴπτεε ρ8π]ες 1π {ουχ ἆαγς, Ίοοκεά ταίῖπεγ Πτεά. ΤΠ τε Ἁοπις ἴσαπι Ὑαςθί]οι ας ἴΠο πιοςῖ εοηβρίσαους ξουματά ααά ἵνας ἴε Κευ- ΏαΏ οἱ ΑΕΙ ιπεχρεοιεά «νἱοῖοτν. Μς. Ἱ]οδεξ ΤΠουΡΏ πο βοᾶῖς Ψε{α δοοτοά 1Π τπε βισι Παίε τοτε ἵνας εποιρᾶ αειοΠ Το Κεερ τΊε οτον/ἁ τοβΓΙΠΡ. Τμε δεοοπἀ μαὶέ τνας α ἀἱπρ-άοπρ Ὀαϊτίε Το: Υ1εἴΟΓΥ. Χϊπο πάπµτες αίτετ ἴπο τεδυπιρΠοῃ Τεϊςκακί, πἱρῃτ-Μήπς (Π.Ε.Α.Ε.) ορεπθά τπε δεοπίηΡ. ΑΕΙ, τεδυαπιεά ὕα ἱπίμαίνς απά τΏεῖς εί οοπησίπθά αἰἴασχς οτεπῖεὰ α ρτεαῖ ἀθαὶ οἱ νοικ {ος εις «ἀτεαϊ ἀείειπσε. Ἀπε πηπμῖος αῇτος {ως τε-σίατί ΑΕΙ, ἰπδίάε-]είῖ, Κεϊφίατας. 5θοιτεά Εἶις εαιιαἰίσετ. ᾿Ταἱ5 ειιοσσες ας Ἰομάίγ οπεετοά. πε νἰσίήως ἵθαπῃ Νέτο ποῖ ἁαυπίεά αηΏά 1Π Όις Εοἰ]ουνίηςρ ππυῖες Επού Ψετε αραί Ίπ τηε ἱεμά αἴτετ α ΙΥοπάρταὶ Πεαάςγ Ὁν Ἱερουταδ, ἡπδίάς-ο. Τη τε Όώοπῖγ-πενεπία πάπας ΑΕΙ ψειε αννατάεά α Ρρεπα]ῖγ νο ννας εοπνετίεά ἵπτο α σοαἱ Ὁν Ναδοι πωΙοῇ Το πε ἀο]ίριι οἱ τε 1ήπιαςςοί οτουνά. Ττ ννας απγὈοάγ”5 ϱαππο υπ] τΏτθε τωίπυτες Ῥεΐοτς Έπιε «πει γουΓᾶς, ΔΗΙ, Ιεί-νήης, 5οοτοά το νήππίηρ ροαΙ. πεπ ἴπε Ἀπαὶ ψηἰςίε νας Ὀΐουνα τς 5σοτε 45 ὰ---2 1Ώ Τανουσ ο ΑΕΙ. Ῥεπιζατορου]]ο5 (Η.Κ.Α.Ε,), ας ρετὸο ἵπ δοαὶ απἁ Ίνα τερεαῖεά]γ «Ἡεοτθά {ἔοτ 8οπιε τεαἰν Ώπο δανες. Κίπας (ΔΕΙ. τἱρῃτ-Όαςίς) ρίαγοά αἲ τε 1ορ ος Πί5 {οσπι Ἡε Ίνας ἴπε σιουῖ ΔΕ. ἀε[εηάςς, ΤΠαπίἜς πιιςδῖ ὃς σίνεη {ο Να]οτ Μυ(ήζαάό Τος α νοτγ σουά εχΏΙοϊιου οξτείετεείηρ. 1πιβςςοὶ επλιδιαςηἰσαἰίν «οἱεσταῖεά ὕλε αοΏίενεπηεπί οἱ ἴπε ΑΕΙ, Γοτοείαί Τπο ἵεαπις Ἰπεά αρ ας {οίίονς : ΑΕΙ, : Καταῦεῖ, Μήςαξ, Κῑπας, Ζαπαῦας, Τοοΐσος, ᾖἹπαίος, Ύουτα», [είσατας, Ὑαδείποι,. Ῥαραάίπιας, ῬαμίκΚος. πἩΒ.Α.5.: Ῥεπιζατορου]ος. βδοµτῃ- ρᾳ5ίς, Ατναπςς, Τεουκηίκας,Ανρετίηος. Κεγάεπιε]]άες, Ῥαραπσιοπίου, Τ ερουγᾶς, ῬαραάθίΙς, ῬαραγεοτβΏῖοια, ἜαἰςΚκαζκίς. ΒΕΟΠΙΑ᾽5 Ι8ΙΙΑΝΟ (εοπΗημεᾶ /Υογι Ραβε 93) τεβάἡγ 5 αἶτεαάγ ΙΠεΥγ δπου{ί “Πο]ο” {π ρτεείως νὰ ο {πε ““Καλπιετα” ος 'Ολματεῖε” οἳ Εεὶς εἰάετς. δοπ]θ οἑ 16 Πτα Ὀἶεςί Ώοιςες αἰοπρ1Ώς ΠΒΙΤΟΝ εἴτοεῖς Νου]ά Ός Ώυσρ ντι 5αςἷι αἰτταςίἶνα Παπά- τηθάς οωτίαίΏ5 {Παί 1 ννοι]ά 5ίορ {ο απιίτε {επ ΟΥ εχεμαπρε ρτθειίπρς ψ{Ε α Πουδονν]{ε α5 οἩε δ8ϊ ος Ἆο είοερ ος Ὁν ἴπε τοβάεἰάᾳ “Ἡετ ἆαγς αἰά ρας9 1Ώ νογκίηρ ΥΤΏ πε ηεεά]ε οισίοιςἰψ,”. ὂος ΡΗΦΥ 4 πεί Ίοοπα ἴαι Εῑῑ5 ελα σοοΠη, ἴΏε σαῖ αιδυα]1γ αοοκίης τς πεν]γ ΊΟΥεῃ δτῖρ Γοτ Πΐς τοφτίως Ῥίαςς, Οωώίς αρρΗσαὈ]ε {ο τε Όγρτας νοπιαὮ ατα Οονρετς πεβ: «Ὑοη ϱοΗάΡεν, τυᾗο τωέαυες αἲ Ἠεγ ουπ ἀἄοογ, επ αμΐ δοδδίης αἲἱ εν Ἱμ]ε 5ἱοτς, οπιζ {ομςή ππρα, αιᾶ ολεεγβη] ἡ ποί βαν ὁᾖα πρ Πετ (Ἠγεαᾶν αδοιέ {λε Ηωείομρ ἆαρη 2151 έάΥης ᾱ εοαπίν Ρίαηοε απ αἱ ΠίρΗ, 1ῑές ἄοιυη δἐΟΗΥε, Πεν Πεαγί απά ῥοεξει ἠἰρήι.” κ. Τανίογ-- Τε Ἀαιε Ροει --- Καϊλεγίπε ο γαΡοΗ. οΥρεῦς ΕΕΝΥΙΕΨ τ τουρΏ ολες οΡεΏ ἀοοσν/αγ5 Ι οομ]ά 5ες ἰαιικ]- τ6ςςες νναβλίηρ απά {τοπίΠβ, ος Πουσεν/νος οἰοιη- {πρ νερεϊαδἰες ἃ5 (1εγ εἰαῖτεά γηί( νἱδίόης ποῖρὴι- Ὀουσδ. , Αεα εαια]Ι ΚμαΏ ἀοπΚεγθ απά νἡ{αβετς τεβῖεά οἱ φαϊτθά το Ἠανε Τπείτ πδεςς αἰτεηάεά ἵο ὉΥ Ὀίαςς- οπἰέ]ε π]οτδ, 5Πο6ΠΙᾶΚετθ ἃπά οἈγρεπίοις. Τω α ἴοῦασσο νάτεπουδε Οτεεκ ν/οπιεὮ 5αἳ 0η Ώις ρτουπἀ δοτεἰπᾷ Ίεαί ἴπαῖ Παά Όεεα ἀπίεά Ὁψ Τι κίσ ννοπιςα {πα Πεἱᾶ πεατὈΥ. Όγρσυς οἱραίοί- τος ατο αίτε φα ἰσ{γίΏβ, απά αἲ Πας Ηε]ε Μορ εις εἴοσκς ννογε οἵτεπ ταρίά]γ δοἷά οαῖ. Εατὶγ πιοτηΐπᾳ Ν8 πιεί πιᾶΏν οἑ τίιε τεςἰἀοηίς οοἱἱεσίεά ἴπ λε Φαύ ασε ααίΙΏρ Ιταπδρογί οὐ ιο ταῖλες οιιβίὶς Ὀμβεδ, 60πΙε ἀεετερίί αβαίτο αιιά η ηεη Ἰοᾳάσά Ρροεί]οις ἱπάθεά. Οἵπετς γαίες Ίο ὃς ρίοκεά αρ ϐΥ ἴαχίς ἵΏ ΥΠίσἩ ΤἴΠευ ηβά Ὀουκουί φραῖς 1ο ΝΜ]σοδία. 5111 οἵἶνετς ασπιεά ΜΙΏ αιαεξος μαείοῖς ὥετο Όουπά οἩ (δείς Ἱορρίπα εσγαῖον αἰοπςσ Κωτεπίας ΠΗν Μαΐα Ῥιτεεί γη Ἡς Ῥατῦετς, ἀτιιραίθίς, βτοσετ, ἱππιππεταρία οαξύ». ἱσς-οσατι Ῥατίοις απά Ἰακεσίος. Τὰς πιατκοῖ Όεσαπιό ἁπἰτωαϊιοά οπἱν Μος Βοῄπειπιεα Ότοιραι ἐπ τπείς οαῖοα ος Πα ἴτιο. αττίνεά ΙΙ νατίεά Ρρτοάιος ἔτοπι πε Πάΐ5. ο Ίγετο αἲ βτοι ρυΖ2]εά Ὁν τε οΚε πηθάδωτε Οἱ 2-4. ᾗ 199, απά ὨΒά {ο ἆο 8οππε σα]ου]αίπβ. Έοτ ννεεκ» νε αν’ οπἱγ ατίσμοξΚες απά οΓ8Πρ68. Εχσε]ἰεπί ας Ονρτας ο{βΏβεθ αγ, ευ Όεοσππε ΠΠΟΠΟΙΟΠΟΙΒ απὰ ν6τγ άτγ αἲ ἴπε επὰ οἳ της 5εαδοπ. Αἱ Ι86ἱ Γοπααίους αρρεατεά, πιομηϊβίης οἳ οσα ΜΠὶςα εως Ονρτίοῖς οἰενοτὶγ Ῥτερατο ἰπῖο αρρεβίαίπᾳ ἀῑδῃς», απά οιισαπιὮοτς οἳ απιαζίπᾳ ἱέηστῖ (18 {ηπσβες αἲ ]θαςί) ΌΥ δαςκεί]οβάφ. Λλααγ ἃ Ονρτ]οί 9 οοπίέςης νηῃ Ἡ πιθαὶ οἱ Ότοαά, οἱοτεά οτσβπι οἱ οἴιθεςε, ομουπη δεί ος {οιηαῖο, Ένετγοπε Ἠαά το]ά 15 οἳ πε Ιδ]αά 5 ποπάςτ[αἰ Ετηῖῖς, Ας ιο 5688οῦ αάναποεά, νατεῦν Ῥεοαιης πιοτς ἰπίετεσήπς. Ολεττίο Ίετε {οἱοννεά Ὁν αρτὶσοῖς «νετ ἴο τεσα]] Αγίους Απινγοδὶος, ΜΠΙςὮ 1ος εαςϊν/ατά ἔτοπι ἀΚγτεπία. Ἔπε «6ΕΠΕΙΥ αἶοῃρ τπε τουίς ἶ5 πιοδί οοπιρεί- [ίπᾳ. Εἰε]άς οἱ Ὀατίου απά νηεαί απηὶά οἶῖνε βπά σατοῦ βτονες ονστρτεαὰἁ ἔἶιε οσαςία] ρ]αίω Ὀεποαίλ Ώι6 Η4]]Α, ἄπποπς υλὶσί Δίοααί Ῥεπίαάαςἰγίοπ 5 εαβψν τεςοφηή»αοίς ὃν 5 Ώνο Πημετεά οτεδῖ. Βωβανοπίο Ιοοπιοά ἁονπ {οτπηήάαδ]γ αροτ Ερὶκ- ἄτος αἰοτς είιοςς τιβττο Ἡ «τοοΚεά ἶατςς ἆοηΚενς, ροαῖς απά «πεερ οὐδιταοίεά ους Υ/ΔΥ. Φίταηξε Ρ]αϊεαι--]ΐΚε ατπις τοᾶςΏ οαῖ {τοπιῖῖε ρ8γεΠί ταΠβε, αραϊηςί υλίσΗ τεςῖς Κζἱερίπε, τεπιοῖε 9 15 389 ἵΏ {τ9 Ι6οίαοῳ 4Όονεα 5ἱορίπρ ναἱογς 5οΏίγ Ετέεῃ βΏά γο]]οιν ἀπά ορἱασμεά ὉΠίΠ βταγ-ρτεετ οἶἷνα ἴτεες οἱ ἴἶε ἁατκος 6τ6εΏ «Ἀτοῦς. Αγίος Διηντοβίον 6ρεοαάς ονοτ α ΠΡ Ρἱαΐεαα ἄθους εις ἄεερ ροϊρε ος τανἰπθ' έ]ιαῖ 15 Α {οτοσί οἳ ἔτιμῖ τες. Ένεα ἀωυτίηρ ἴπε Όμςυ ἔτι Πατνερί γπεῃ πε (είνα ος ή{ς αρτὶσοί», Το ΥΠίςοΠ ΤΠο Άτεα {9 ποῖεά, πιαδῖ ὃς Ῥ]ασκεά απἁ ΡβοΚεά, πε πιεπ{οὶκ Ππά Ώπιε τρ οἲξ αἲ (πα οαίό αἀ]οίπίπρ ἴε ἑαιροσίαρ ταοάστα «Ἐλτς], ἴο ρίαΥ Ίτίς-ἴταο---ᾱ βΑΤωξ ννπίοα νήἠ αΏδοτῦ ΟΥρτίοῖς ἔοσ Πους. 1 πείς ΨΟΠΠεΠ, 50Π1Ε οἱ ὧήοπι νέας ἴἩς 6111 ραπίαίοοΏ απά Ίοηρ {απίςφ.δεςπ ἵη πε Κασρας, ραΐπετ αἲ ἴπε ξουπίαίπ Εοτ βοβδὶρ υπ] Π]]πς τἀοὶσ εβτίμεπννατε Ρίϊοπεγς να «τοι 1: ας ἴπείν ΔΏοεδίΟσς ΠΠΙ5Τ Ώανε ἁοπε, “Ἐεπιονοά Ίτοπι Απγ δειἰεπιεηϊῖ απά τατο]ν ΥΙςίες, Ὑνο «πε Ἡροῃ 1Ἡε οματπήηρ Απιϊιοπϊιϊσθᾶ Ῥαφ]ήσα-- τε]]ς οἳ Απρηοηιις, ρἷοτν ψῖιςη 1 85 ἃ «ββαε οἳ το Τλβίρηαης, Α οοἱοβδαί Ὀυδί ραίαπᾳ οἳ Οσὶσί οονετς ἵπε {ηδιάς οἱ ἴῑε ἄοπιε ΜΗ ραἰηπρε Ιπο]ιάε ἴε Ἔτεε οἳ ἹΤερεε βοἰμενίης μι τις οἷά τἰοΏ]γ οἈτνεά 5αποΙαΥ 6οτεοΏ ἵπ 5ο Τοτᾳοίςε Ό]ις απά ρο]ά απ 1Πσοπι- χηοηἰγ ππε]ονεά απἀ ρἰεαείπρ εβεςί. Α οτασςξαἱ Ἱορρία αάάς ΕατίἍες «ατα ἴο. πὶς Ἰεινεὶ οἳ 8 βποίµατν {π 15 ρετξεοῖ φεῖιπρ οἱ α σθοἱαάεά ψ/οοάςά ρ]εῃ ονετὶοοἰίπς τῖις 968, Ῥαροίηαίίπο {τοπ Πετε ἶς ῑις ἀτίνε {ο Γζγιωταςά 8ἱοπς τις Πεν τοβά Ηαρρίπα ἀεηπδεί]ν ιΥουᾶεὰ Ρτεοίρίτους ον οβετίης υητίνα]]εά νίδιας οξ τηοΙΠΙΘΊη5, «οα5ῖ απά 5εα. Α. ἄοσακευ ταἰίπρ ΕτὶρΏΙ οἱ οὐς σας σαπΐοτεά ἔοΥ π]ᾳς Ὀεέοτε 18 απά πηυδΕ . Ώάνε μίνεπ Πὶς οὔ/πετ α Ίοπᾳ ψαῑ {ο τεϊτίενε σι, (Το ὃε σοπάπας) ΙΑΝΌΟΔΕΥ, 1948... ΠἩΕ ΑΡΑΏΕ ΡΗΙΒΘΤ (εοππιιεά /γοηι ῥαρε 24) «1 Πα τπτον γοι Ιπίο αἱ {3 ««(σο οαπἱ Ταἁο «Παπιο Ψψοιίά ὃε ψοσςς ο κ κ Ι αἰατοά αἲ ἴπεπα απά ἴαίκεά Ιπῖο Ίπε Ο81ος, αιρυΐηπρ υψΠϊΏ πι οοΠςοίεηςς, 1 Κεν, ἄοπα ρτενίοας οχροτίεποε ἴΠαϊ πιγ ἰωνεηΏῖνε οοπηταἆες Υνου]ά ἆο αΠΥ Κίπά οἳ ΙάπαοΥ ἴπαί σατπε {ητο τΏεῖτ πιπάς. ἈΠαϊ οομ]ἁ 1 ἁο 1 ἴοιπά ΠηγδεΙ{ ἵΠ α δἴτθιρε ἀῑεππα. Ὀπου]ά 1 Ἱεῖ πι οοπταάε» ἆο ἃ5 ἴπεγ Παά ςἴαϊθά ΤΠεγ 'ου]ά ἆο 2 Εαίπί ἱπίτοηί οἱ α Εϊεἰά ΜατεΠαΙ|.ὁ Τι κας υῃ- ἨηηΚκαδία. Γϊπε {απιε οἱ πιγ Ὀείονεά Οπρτας Κερίπιεητ απά ΤΠΥ οομπίτν πγου]ά ὃὋε ἱττεραταὈίγ τιάϊοι]εά. Βαϊ πει, Ὑπαϊ οομίά ἶἵ ἆο 2 δΠου]ά 1 αἱἱου’ ἴΐις 5εσοπάἀ εν], 1.6. πιαζᾶπρ ροος Εαΐπετ Κοιποπίος ἂρρεατ {η α ρτἱεςί5 ἆτεςς Ὀεΐίοτε ἴπε ΕΙεἰά ΜατςΠαί ὁ Το νετ αἱεςτίοη {ΩΥ οοΠδοίεΏοε ρανε α σῖεαάγ απΏδψες: “οι πανε Όσο ονἰὶς τε Πτοί ἶ5 5εσοπά ἴο ποπε γουι παιδί τν ὈΥ 8ΠΥ πιεαης Το ανοίά ἴπε πἰάἰομἰε οἱ γους Κερἰπηεηῖ απά γοις οουΠΥ. ὙΎοι ατο Ῥουπά το αἀορῖ τς «οσοπά ον]. Τακε ΕαϊπειζοίἩο- πίος {π 5 6οἵΨΏ οἩ {Πε Ῥαταάε (τουπά Απά πο Κπονς ΤΠε ΕἰεΙά Μαϊεμαί ΠΠ8Υ Ώπά ἰ{ αηησίπρ { 3 Ἔποςε ειτε ἴμε Ιηείτησίοης ΠΙΥ σοηδοϊεποὲ Ρᾶνε πε. 1 {ουπά Ίπαῖ Γαίπει Κοϊμοπίος γνας α (αοἆ -δεηῖ {ΠΠ ἴο 5.νε οι Ποβοις απά 1 {εἷι ταίπες Ρτοιά ἴο Ώβνε Όεεη εΓῖτηςστεά Ὁυ ΠΙΥ νήτιγ οοπιταάες ἴο οΏττυ ουῖ δις α ΡίαΏ αἰτποιρῃ, Ι ἵνας 511 απχίους απά υηορτίαίῃ. κ Χ Χ Αῦουτ νε πήπωῖος Ὀείοτε τΤπε ἀπερεςσίίοη 1 ομεά Ἐαϊπετ Κοῖλμοπίος. «ΙΤ πανε Ίαδι πουν Όεεη ἵη[οτπιεά”., Ι τοὶἰά Είπα, “πα ἴπε Εἰείά ΝΛατεΏαί Ώας οομςσἰἀετεά γοιτ αρρἱἰσαοης. Ἡε παπῖς γοι ἴο αρρεατ Ὀείοτε Πίτα ος {πε Ῥαταάς «τουπά 1η γοιτ ρτὶεςί’5 τοῦες. Γ Πυττγ αρ απά ρεῖ «Ώαηπσεά. οι πανε οπ]ν σοῖ Ώνε παπ]ῖςς.”” Εαΐπει Κοιποπίος ννας Ππη]οά, Όαϊ εμάάεηἰγ Πα .στοοά Ππουραιυί. “1 ΠπΗςΙ ϱ8ΤΙΥ α τθεκ Έα υήὮ τηε, πηηκια! 12 ἜΓπε Ρτίεδς ἱπ (τεεκ Οοπιραηῖος ο. Νο], βει α Εἶαρ ἴπεα 1 επ- «οὐτᾶρεά Ἠϊπ, Πα] πι ἵπηει ΙααρΗῖος Ὀωτςί οιιί απ «οἱά ρετςρΙτα![ίοῃ. “ Βυϊ-- “μα! 1 ἴακε οαἷν πε (τεεκ Παρ ῥ νε σοῖ αΏ Ἐπρ]ςα οπε γή τηε 100...” ͵ ΤΠεη τἍΚε Ὀοῖίι οἳ ἴεπι “ [ υτρεά Πυτπίεά!γ, ρἰαποίπςφ αἲ τω ΨαϊςΠ.” κήποι Εατίπες Ρετδυβείοη, Εαΐπες Κοιμοπίος οααβίτ ἴ]ε Παρ-ροίε {τοπι Όλα «οσΏεί οἱ ἴΠε ΟΒἱοε απά τᾶΠ Το 5 ἴεπτ. ς κ κ Ὀἱρηίϊεά απά φετίοις, ἴπε ΕἰεΙά ΜαιςΏα] ροῖ ουῖ οἱ Ιΐ5 σας, υυλ]]ςὲ {πε ΟοπαιρβΏΥγ σῖοοά ἴο αἰεηῖίοαᾳ αηά Ρρίε- βεπῖοά αΓπις. :Ἡς πιατοηοά {ονατάς τΏε Ῥαταάς (ατοιηά .{ος Τε ἱπδρεςίρη, ΝΏεΏ ιάάεπ]γ Ἐαϊπει Κοιποηῖος νά5 86επ αττίνίαρ {π α ρτθαῖ Πυττν. ἨΠῖς ΡονΏ Ὀ]οιίοά οῖ απά Πὶς ηαῖ Ιαπιρεά ᾿οχοϊτεάἰν οπ ἵΏπο ἵορ οἳ Πὶς Πεαά. Ἠοϊάίπς Τε Ώαςσ ροίε οα υλίςοὮ ἴπε Επρ]ϊσα απά (Τρεκ Παρς υαίνεά Ίπ ρατίπειςΗΏίρ, Εαΐμες ΄ Κοϊιποπίος επι- ραίεά Πἰπηςείξ . Ιπίοπι οἱ τπο Εε]ά ΜατςΠα|. , | “ Ῥυϊ νλαῦς 1Πἱς 2” Ὡς ἀεπιαπάεά οἱ της τπαπάετςιγαοΚ ΟοπιπιαπάἰησΟΒ σος, Ταο υτετοπεά Οοπιπιαπάίπρ Οβ 10ος ρἰατοά αἲ Πὶς πἹεη απά ΟΠ .δ8είΠρ ἴῃπε ρτιηηῖαπς [αοες τειπατίκεά οαυτίοιιςίΥ : «Τι πιβγ ὃε α ττὶοκς οπ 1πο ΟΥρτίοις᾽ Ρατῖ---ἴἴεςα πἹεη α{θ ἀενίηἡςα ! ΔηΥ- ΨΑΥ, ἴΠίς φοἰάϊει ἶδ.α Εβηατίο απά ἰ5 ΙητεΠί οἩ Ὀεσοπιίπρ α Ρτίεςῖ,) Τπε Ἐιε]ά ΝΜατςΠαἱ «πη]εά ἱ ἜΤμπε ἱποίάεπῖ Ἠαά ποῖ αππογεά Πίπ. ἜΤπαι δηη(]ς Ίνας Το πια Κε απ εἴποεταί Ὀθἱδατῃ, οοπβδοΏρς ΠΠΥ αΏσαἱςηθά Γοδο]ίπρς... Ῥαΐπες Κοῖλοπίος νύας το]ά {ο «ΠΏβηρς Όαοίς το απίοται, η] ἴπςο Εἰοἰά ᾿Μαισµαἱ ρτοσρεάρά, σπα] ]πρ απά ργοιά, το ἴπο Ῥαγαάε (ατουµπά, Ὢ Ώετς ποῖ ΟΠΕ πιε]αποΒοΙΥ εχρτεδείοηπ σομ]ά ὃε 5εεῃ. {1 Πάνε πενοι 5ος. 5αςὮ α 5Π]Βτῖ, ΠαΡΡΥ Οοπιρ8πΥ ” τπε ΕἰεΙά ΝΊατεμαί εχο]αίπιεά αἲ ἴΊ1ςο επά οἳ Πὶς ἱπερεσΏο. Τπε Ποπουιτ οἱ ἄιε (Ύργυς Βορίπιεπῖ απά ἱπάεεά οἳ Οὗρτάς δεί] Παά ποῖ οπἱγ Όθει ῥρτεδεινεά, Ὀμῖ αἱςδο 5ίτεηρ- ἴθηει---απά α1ἱ Όεσαμςα οἱ ἴε 5ρ8{ε Ρρτίεςί |... 1947 ο (ορπιεά /Τοήι ῥᾶβε 20) ᾿ Ὠτγάεα ἵπαῃ οΠαΚεδρεβίο Όμί πο ασῖτεςς σομ]ά Πανε οἆρεά Οἱεοραῖγα΄5 ψηῖ πιοίο ρτεοίςεἰγ (πια τηε ῥῃταςίηρ ος Τπε 5σς6Πς6 υΤῃ ἴπε ΜΠεξεεηρετ), απά {ον/---ρἱαγίης. αραίηςι ἴΠείτ τεπιρετβ- τηοηῖς---οοα]ά ανα Ρτεδεηῖρά Τἴπε ἰα5ί αοῖ πιοτε ΠποὈϊν. 1 ννας ποῖ, οἱ «οὗσςε, της ΑΠ, πο [τίαπιρῃαηί Οἱδεοραίτα οἑτ]ς ροἱάεπ νετςα, {Πο Ώατε απά Παπης, Όωτ 1ξ νας 5αρειὸο ἴπ ἵτς {αςΠίοΠ, ενεῃπ 1Ε τς {αςΠίοη ἵνας Πεκῖοταῖοπ ταῖἶες τα Γαοοῦθαη,οί Ὀτγάεπ᾽5 4 Κου Ίιουε ταῖπετ ἴπαηῃ οΏθΚκεσρεατε᾽ς 4ΠίοηΥ 2 Τήετε ετο οἵπετ σουά Ρρεγίογπιαπςθς -απ Ἐποῦατοιις οἳ ἴΠε Ρτορετ τοιρῃ οἴαιτα ἴλοιρΏ Ιαοίίπρ α Ππτ]ο {π αδίτίη- 6ΕΏΟΥ α Ο8ε58: ος ἰοε απά πιατΏ]ς, απά α. Ιονεἰγ τεςιοΓαῖῖοα οἱ τπε τίπγ απά οίτεη μητοραρτάθά ρατί οἱ Αστίρρα. Τηΐ ννας ἴπο οσο οἱ 1 οπάοπ5 Ἰᾳδί υηῖτες 568δοῃ, ἃ ἴτπς πε ΤΠΕ ρυο]ος. πηπά ἶ αδυαί]γ ταγπεά το Ραηϊοπιίτπε απά ἴπε ερΠεπιεταὶ . απά τταάἰτίοωαὶ ΄ἀθιρῃῖς οἱ ἴπε Πολμάαν τηθαίτο. ΛαπΥ οοι]ά ανα Ὑήδπεά ται [μή 4ΠΙΟΗΥ Παὰά Όεεη ρἰαγεά οπ πε ργεαῖ »ἴαρε οἳ Ότιτγ Ταπε ἵη ρίαςε οἳ Νοςί Οονατάς Ραοϊῇς, 186ο ντ] ψλίο 1 οπάοπ’5 πιοδῖι {απποι5 {πεαῖτε τε-ορεπεά. Ραοΐᾖς, 1869 ἵνας α Ιαν]ςα]γ- οἵασεά απά απεχρεοίεάΙγ ἁι]ί πιμθῖςαἱ 27 ρίεσε {π ἵς ρταΠά ΠΊαΏηετ. ἈΝοσηαγ, οπε Ιοοἷς {ος 1Ἴτες {πηρε Ποπ Νοεί Οσοἵατά---ἴοτ οτα{ιδιπαπςΗἱρ, ο, απά φυτργίσ. ΤΏε Πςί 85 ἵΠετε ἵπ {111 πιεβσυΓς---ας α. ἁταπιθῆςί Πε ἶ5 πενευ Ι69ς ἴπαν απ αρί ἴεοπηϊοίαη---οαί ἴΏετε πας Ὠοῖ α ΠἰςΚετ οἱ ντ θπά ἴΏογο γνετε αἲἱ τοο {εν δωγρτίδο. Τπο κεοεπίς εχοϊτεπιεηί οἱ 116 ενεηίΠΡ, ἴπε ἀερατί- ἅτε οἱ α δίςβποί Τοπι 8π δίαπά α1αΥ, να αιηἡσίης εποαρΏἉ απά ς«ρεσίασίατ εποµρῃ, Ὀυῖ ποῖ [πο δοτί οἱ τλῖπς τ]αί 18 πεοάεά αἲ Ότατγ Τ.8Πε. Όπε ἆαγ το στοαί τΏεαιτία ]ἱ τεῖιτη το τς ΟΠ : Ἡ υγαΏῖς αη ΑΠΙΟΗΥ. Νπεαπτίηε, ποῖ {8Γ ΥΑΥ, ἴποια ννας τηε ποτε σεπι]πο οχοϊτεπιοηῖ οἱ Ριτ- οε/ς Τε Κανν Όμεοι αἲ αποῖλες τοποφαθά ᾖ{Πεαβίτο, Όσυεπι (ατᾶεη Όρετα Ηομνε. ᾿ΓΠϊ5 Μας ἄπ οἁάά Ὀἰειπά οἳ ΦΠαΚεορεαΓε” νείσε (πε {αἰτγ 8σεπος ἴοπι 4 ΔΜΠΙάπΗΠΕΥ ΝΙἰσΗ5 Όγεαπι) απά ἴΏε ρµτε οτγστα| οἳ Ῥιτ-- οεἰ!ς πιυδίς ἵπ τε 5ειτίηρ οἱ α 56νεη- τεεΏπίΏ οεηία{γ ΏἹβδαπε. ΕΙαΥ, ορετα, τον, Ὁβ]]οί, αἰἱ νγετς ΤΠετς : αἲ Οονεπῖ (ατάσῃα, α5 παὶρΏί Ώανο Όδευ εχροοτεᾶ, τας Ὁ8[εῖ Ὕνας πιοςδῖ 5ιιςςεςς{α], Όυτ ννα «πα τεππεπιΌες {πο δείίῃςσ ἵπ υπο ΜΠΙοΠαε] Αγτίοῦ, παᾶςῖογ οὗ «Παάον- Ρί8Υ, Ίδεά ἴπε Ππππεηπςε «Ἄπνας ο τό Όονειτ (τάεπ σταρ το τπε ες βἀναπίαρε. ἨΗίς ενοσατῖοπ οξτῃε ]οοά πεατ ΑἴΠεης τπάεγ α πιἰάπὶἰσΗί Ίπουῃ Ἆάς ἂ5 5υοςςςςΡυὶ α5 Πὶς σεῖς {ο τηε Ώ]ᾷδαυος (1πε 19: οἳ ἴπεπι ΟΠΐπεςε, τε]ίος οἳ α ἆαγ νο Γουπά Οἠήιοίςογ]θ πονε] απά ςιπευ]αίωσ). Ῥος Τἴπε τεςδ, ιο Ἱἰα8ίεςῖ πιοπί]ς Ὀτοιρῇί Το {Πε Σοπάοη σῖᾶρε α δίτοηρΙγ Ροἰεπιῖσαἱ ρίαΥ, Τε: (εαπι, Ρίεσε ο ευὈ- οΠανίαη «ἀἱδοιςβείοιπ, υγ απά Ἱπιε]Ηρεπῖ, οη α ΡγονοσαΏἳνε ρολσαἰ ἴπεπιο : ἴπε Βπωτε οἳ της πιεάϊσαἰ Ρτο(εςδίοπ ἵπ α δοοἰα]ςί δταῖε. Αἲ τηε οἵπες εχίτεπιε ἵάς α Πεν οπ]άτεπ᾽5 Οµπίσημας ρίαΥ, ΤΗΕ Κίπρ δίας. Νεν, ΠΙ8ΥΌΕ, 15 Παγάἰγ τε ννοτά : {πε Ρίεσε ἀετίνεά τΏτουρεί ἘτεποὮ απἀ Εηρὶϊδα ταηδίαίοης, Ποπι {ἴποε εἰσμίεεπῖα οΈηΤιΣΥ Πτα[ίαη οἱ (ατίο (49771, ἴποιβί π ἶ5 οετιαἰπἰν απ υη[απα]Ιατ νὶςίτος το Γοπάοπ’5 ΟΠτίείπιας 5οεπθ. Ἶτ νας δἵαρεά απά αστεά υητΏη κιγίο Ὦγ τε ὙΥουπςσ Ψἱο «οππιραἩΥ (α 5μὈδιάίαιγ οἳ ἴπε Οἱά Νο) ο ΊἩε 5 ὈιτραΠ 5ταρε ος τπς Τντίς, Ἡαπιπιεταπήίῃ, α Πτα τωθαίτε Ιπ α ΊἈπιουις τθοοτά. οἱ Νϊςεἰ Ῥ]αγίαίς, ἔοτ 5ο ἶοπςρ πε Πἱρᾶ αρἰπῖῖ οΕ τηε 1 γτὶς Τπεαϊτε, υυου]ά πανε αρρτεςϊαῖεά ΤΠε ρτᾶοε απά εἰαραπος οΕ Τε Κίπβ διαρ. Όπε» οπἱγ οοπιρἰαϊωῖ πας ἴε οοπιρἰαχίτγ οἱ τ]ε Ρίοι. ᾿ΤΗἰ5 πας ΓΗ1ἱ οἩ τταµς{οττηκ!ίίοης απά ἵταης- πρταΏοης, Πατά {ο {ο]ίον ὉΥ απ εἰάετ, 1εῖ αἶοπε 1πε Ἰμπίοις {ο νηοπι τηε ρίεοε Ἠά5 ἰπῖρηάςά. Άλοσι οἳ πε ΟΠγϊδίπιας ρἶαυς, {τ Ἆας Όεσδη σαἱά, ατς 8ΠΥ οΠ]]άς σίαςς οἱ ρίπρετ-οὈοετ. ΤΠε Κῄίπρ δίᾷρ Υνα5 αΏ εχοερΏοπαὶ ολ]]άῑς οἡΡρ οἳ Ποῖ οἩοσοίαίς, 5εΓνεά {π ἵπςε πιοςί ἀς]ὶςσαῖς οἱ 6εντες ρογοεἰαίη. 26 ΑΒΟΡΕ ΟΕ ΘΝΑΚΕΡ (οοπιύπιιεά το Ῥαξε 8) ΠΕΝ ΘΗΙΗΩΗΙΝάΣ Ο8 5805 Τὴς' Ὠείεπάαπι αἀπιττοά τοσεϊνίπα εϊς Άοτα απά ναί ἵτ να Ιοδῖ, Όιί αἱἱερεά ται 5 ναϊιε ας ποῖ Π]οΓς ἴιαη 105., ΝΠΙΕ δµπα Ώε οὔετεά ἴο Πιο ΡἰαϊπιΙΠ νο γεβαδεά το αεοερῖ Ἱτ. ΤΠε ΡἰαἰπΙΠ, εχρἰαἰπίης Πὶς οἰαίπι {ος 8ο φίατεά: πε ναίαε οἱ τε Ώογη πας ἴπίς : ΤΙ α παῃ Οἱ ἃ Ὀεαςί 85 Ρίποπ Ὁγ α 5παΚε, ρεορ]ε «8ΠΏε Το ΠΠ, απά 1 ρὰῖ πιγ Ποτῃ 1Π ἃ Ρίαδς οἱ Ψαΐςγ, Αάῑοι ἵτ Ἶγας ἵακεαπ ουί Ι ν/αδμεά ἴπε Φοιπά ήτα πα ψαῖε. Αίτοι τηαί της Ψουπά Ινουὶά Ώεας απά ἴπε πιᾶη γνου]ά ραῖ ὝνεΙ. 1 οηἱγ ἁῑά τίς [ος οἰατίιν απά ἆο ποῖ 5αὐ τηαῖ 1 πιαάε απγ Ρτοβῖ ου οἳ ἵτ. ΤΠο Ἠοσπ ἶ5 θηια!!, αΌοιῖ τΏτες-αματῖοις οἱ απ ἱΠεΠ ΙοΠ6, απά ας ΤΠίΏ ἃ5 α ππαϊςΠ. 1 ἶδ Ποἱου”. Οηε ἁαγ αΌοιί εἶενεη γεαῖς 8ρο, Ι ν/α5 οἰεατίαπρ Ὀμσίος ἰπ πι ἱάπά νπεη ἃ Θου ο.ππε απά τοὶά πιε τπαῖ Ἡε Παά 8εςΠ α Ρτεαῖ 5ηαΚο. Ἠε ἴοοκ πιε ἴο ἴηε Ρίᾶοε απά 5Ώοννεά πε ἃ 5ηᾶΚε 1Ππα Πο]ίοι ἵπ πε ρτουπά. Ἡ Ίνας οοῖ]εά τοιπά. 1 Παά α ρίοκαχο ΤΏ πις, απά 1 Κῑεά {. Τ ου ος 1 Πεαά. ἜΓπε Ώσαά ἵ/ας 5ενετοά Μα α «πια Ρίεος οἑ τὰς Όοάν απά ἰτ πΝαίκεά. ἂςψ ατ γαἰκοά 1 ππονεά ἀργνατάς α τΠἰα Πογῃ ἱαςτ αὔΌονο ἴπο τρῃῖ «γε. 1 νεπῖ αρ το ἴπς 5ηαΚοε, ῥρίος5οά 1ἴπε Πεβά Το ἴπε βτιουπά ΨΙΤη Το αχε απά δ5εἰζίηρ πε Ππ]ε Ώοτη, Ρα]εά ἵε ου. Τι νας τος ἵπ ]αδί αΌονο. 1πο πρι ογοµἀ, Ἀχῃοπ Το 5Πακε Ιαγ ἀἁοώΠ, ΤΠο Ώοτῃ Ιαγ ἄονῃ νΠεῃ ἴῖ Ιπονεά αΌουῖ, ἴπε ΠοτΏ πιονεά αρινατάς απά σἴουά οὐτ. Ἱτ ας α τίς, πε Ποτπ ντ α Ὀἱασ]ς δροῖ οπ ΤΏε τορ.” ΤΠε Ιμάρπωσηῖ ννας {ο ἵῃμο Ρ]αἰπαβ, Τ{αε Ὀε[οπάασϊ ας ογάετοά 1ο τεῖώτΏ ἴπς Ποτα επί Ώψεπίγ-οπε «ἶαγ5, ΟΥ ραγ {6 «οπιρεηςα(ίοῃ. 99.6 σ6999όσςς 9ο 9σσος ος ος καφῖθα(ω. 6ΟΟΡΕΕΒΑΊΤΙΤΕ ὉΌΝΙΟΝΕ (εομιέπιεά /γογι Ρᾶρε 19) ρει[οτπιίπβ 51ο α Εαποίοα απάἁ ας βίνοπ α 3050 ΡιαΓαΠῖεο Το Βαοίαγς Όνεισεας Ώενε]ορπιεπί Οοτροταίίοπ {ος Ίοπρ-ἴεγηι Ιο8ης ἰδειοά ἴο πιακείίηρ πποης. Ὀπίοης ἴο ἆσαὶ ψτΏ αμάΙῖ απά 5αρεί- νὶδίοη αἶςο εχὶςί α5 α ΡραΓῖ ΟΕ ΠπιαΠΥ ζο- οροταῖΊνε πιονεπηςηῖς. ΤΏ 5ςἩ πίοης 5οσἱετίες ]οἱπ ἴορεῖῃετ 5ο ἴΠαϊ 1ου πιαΥ Ῥτοσυτςο 11ο 5εγνίσες οἳ ροοά αιάἰτοτς αἳ α τοβςοπβδἰε {εο. Ιπ Οὗρτις ἰΠὶς δίαρο Ὠας ποῖ γαί Όσοη τοδοπεά Όί αραίῃ ἴπε Οο-ορειαῖῖνο Οοπίταὶ ῬΒαηκ σαττίες οαῖ αΏ εαμἰναἰοηῖ θμηοίοπ. Της ΒαπΚκ Ποἰάς {πε ΑιάΙϊ απά ο αρογνίἰδίοῃ Ἐυωπά Το ΥΠίςΠ 5οσίε[ίος απ ἴΠε(σονοτη- πιεπῖ οοπῖγἰοαῖε απά ΤΠε αμάίτοις οἳ ευρεινίσοις σα οοπιτ]θαῖεῖο απά Όεπεβτ Ίτοπι ἵπε Ρτονἱάεηί Ἐιπά ο τῃς Βαπίς, Τῃεςε ατε τπε ρεπείραἰ ἴγρες ος ϱο-ορεγαίίνε Ὀπίοπς. Τπεταο σαπ ος ϱοι{δε Όε πιαηΥ οἵποις ἱπάερά αἲἱ ἵγρες οἱ ρτίπιατγ 5οοἱείῖες οίαπά ἴο ΡΐΠ ΌΥ υπτήησ. πε 1άεα ΝΠΙΕὮ υωάρτίσες επι αἰί ἶς ἴλαῖ οἳ ἴπε ἂ55οσΙιΒίΙΟΠ ος τορὶςιοτοά στουῥ» {πῖο ἆ ἰάγρες ΡΤΟΙΡ ἵο Ρυτεε [πείς οΏ]θεοῖ πιοΓε ςμιςοθςςΓΙΗ1Υ. (Ενοπι “Οοορεγαπίοη 1 Ονρτις”.) ο οίο ο οσο 0-9 ο(ο ο ο(ο, ο οἱθίο- ο οἵο ο οἱ θἱοἱ οἱ ορ νο ο ο θα ΤΗΕ, ΤΟΒΑΟΟΟ ΙΝΡΟΡΤΕΥ ος ΟΥΡΒΌ5Ρ (οοπέέπιεά ἴγοηι Ῥαβὲ 21) 18ο,οοο οΚες νΠΙ]ε ἴΠε ἂνείαρε αμαπΠίγ οἱ ἱππρογίεά Ιεαξ 11δεά Ίνα5 65,ο0ο οΚες. ΤΠς οχροτίς οἱ Υεἰ]ουν Ιεαί ἁυτίωρ 1935 15 61.400 Οἷες απά ἁυτίηρ 1945 τε εχρογῖς απιουηῖθά Το 196.ο0ο ΟΚ65. Τῃς Ὑσ]]ου Ιεαί 1οΌασσο οσο Ὠας ποῖ οπἰγ ἵποτεβσεά ἵπ αιαπΏτγ, Όμί αἰδο ἰπ ὥς ναίως Ῥεί οκα. Βείοτε ἵπε {ασ: γ/ας Ώπςο ἄνετασο να]αε οἳ τῃε Ιεαί {ος εχροςῖ νας Εἰίίοσα το εἰραῖεσπ Ρίαςίτες ρὲΓ οΚε Ῥατ{ῃ 1946 τηε 8νοἵαρε νγᾶς σἰχῖγ Ρἱασίγες Ρο: οἷε,ἴηο ΠἰρΏεςίανείαρε Ὀείηβ 1 1942 γη] οἰχιγ-ἴητεε Ρἰβδίτες Ρεί οΚε. Ἡ {5 εϊπιαίοά ἴαί ἴπε ναίας οΕ ἴπε Υε]ονν Ίεας τοῦασσο πάιμδίτγ, Όαδεά ος ἴπε απιουπι οἱ ἰεαξ εχροιεά απά αδεά Ιοσα]ΐγ, τοδο Ποπι 43,500 ἵΠ 1939 Το {ι58,οοο Ίη 1944 απά 4133,οοο {π 1946. ἂΔς ἴἶο εχροτί οἱ (Πε Ίεα[ Τα]ίες Ρρίαςε ἁωτίας ἴπε γεας {οονίηρ τς Ρτοάμοτίοη ἴπε να]με βίνεα Γος 1946 άοες ποῖ οοπιρήςο ἴπα ναίἰαε οἳ ἵπο Ίαίρε ετορ ῬΡτοάμςεά {π ΊΠαῖ γεαγ απά ὙΝΠΙοἩ 5 σοἰά ἁππίηςρ 1947. Αποζηοι ροῖπῖ ο ἰπίετεςί ἰς {πα τΏς ἀεσιἰπαίίοα οἱ 11ο Υε]ον Ιεαξ οχροττεά Πας οΠαπροά ἁπτίπς απά σίαςςο ἴῃς 8. ἨῬείοτ ἵἩςδ ματ {πε εχροτίς Ὕοο πιαἰπ]ν {ο (τεαῖ Βπηταίη απά ΠΗοϊαπά, ἁπππρ τπε Ἱατει γεαιτς οἱ πα Ίνα Τεγ στο ΠΙΙΠΥ ἴο ΕΡΥΡί, απά σἶποε ἴπα Να πε εχροτῖς πανε Όοεη 1ο (ατεαῖ Ὠπίαίπ, Εβγρί, Βεἱρίιιπι απἀ Ἐιπ]απά, ἴπο Ώνο Ιατίεγ οοµηττῖος Ὀείηπρ ηεΝ πιαγκεῖς [ο Ογρτις Υε]ου Τα, ΤΠε Τοῦασςεο ρτοάἁσοά ]οσα1γ υπάςγ της Παπ] οἳ -' Εωπιήραϊιοά 1εαβ Ἶἶς οἳ α ἰπιή]αγ ἵψρε ἴο 1 αἰαΚία ἵοῦασςο 8Ώά 15 δεά [ος Γανουτίης Ρρίρε πιὶχ- ἴωτες. Γπε παπης Τ,αἴαΚία ἶς ἵακει {Τοηι της Τον/Π οἱ ΤαἴαΚία {α Ὀντία ψνηοτς τς Ῥοσυ]ας ἴγρε οἳ ἴοθᾶοσο ογἱρίπαϊσά, Ττ ννας Ιηίτοάιοεά Ίηϊο Ογρτας ἁωτίης ἴπε Ἱατῖες γεαις οἳ ἵπο βτςι υνοτ]ά Ίνατ Ὁγ Γοάρεςς {Γοπ] ογγία νο ςοιτ]ςά ἵΏ Όγρτας. Γηϊ Τοῦασςο ἰ5 656εη- ΠαΙγ 4η. εχροτῖ Ίγρα απάἁ [ος Πίο] ἴπο πιαγκεῖ 5 οχιτεπχεῖγ Ππηιςά ας οπὶγ 5π]α]! αιαπΏτίος αΤὸ αςοά {Π της ΓΠανουτίηρ οἳ ἴ]ε ρἱρο πηἰχίωτος, Ῥοτ] τπο 5ἴεπ] αΠά Ίεανες αγο Ἰδεά, ἴ]χς {οΓΠιςΥ Ὀείηρ Ἠδεά πιαἰη]γ ἵπ ναί ἶ6 ΚποννΏ 1η Ίῃο (πας ας ““ ρταπι]ατσά ππἰκίητος” Τ{ε ροσυ]ίας ΓΙάνουγ 15 οὈταίποά βοπι ἵπε αγοπιαῖίο απά τοςίποις Ἰνοοάς 1ῃ {πε 8ΠιοΚα ομτίηςσ Ῥτοςσας ἵο γ/η]ο]] Ώιε Ἰθαί ἵ5 συ Ώ]εοτεά, Τ{ο ρτοάιιοίίοῃ Οἱ τὶς ΊΎρο οἳ {οὔασσο 1η (Ύρευς πα ΕΙοτυαϊεά σοηκἰάσιαῦἱ 264.000 Οἷος ἵη Ὃ ρα ᾿ 934, [αἱ]ίπς το 9,οοο .οχρκῦς ΕΕΝΙΕΝ ἵπ 1938 απά υΕππαϊτεὶγ τὶίπρ αραίῃ ο 2849009 οἷΚες ἵωΏ 1946.ΓΠε πιοςῖ εἰεαάν Ρτοάιοίίοη ἶ5 ἵπ τηε Ἱνατασα ἀἰδιτίοί, Ώλουρᾶ ἵτ ἰ5 ργοάυςσεά 1Π Ὀοιμ απια- βισία απά Γυτεπία ἀῑδιοίς γνονς τε ργοάμοίση ΕΙαοτυαῖες ὶάαἰγ ἔτοπι γεαβτ Το Υε8Γ. Τῃε εχροτῖς οἳ Ειπιραϊεά {οῦαςσο 816 ππαἰπΙγ ἵο («τεαὶ Βπταίη, οπὶν πια]! αιαπτίίες Ὀείπρ εκροτίεά ἵω οἴποι οουηῖτίες αἲ Ιη[γεααθΠί ΙΠίοί- ναὶς. Τπε Ιατρεδῖ αμαπΏίν εχροτίοιὶ ΙῃΠ 4ΠΥ γθατ ἀωτίπρ ἴπε ρασῖ ἀεσπάς Ὀείπςσ 1Ι41,00Ο ΟΚες ἵπ 1946, ἵἶν ανεταρο: απηυαἰ εχροτίς ἀμπίηρ ἴπίς Ρετίοά Ὀείπρ 6ο9,οοο ΟΚες, Ὑριπάαπ Τοῦαςςο Ψ/85 τε Ιατςςί Ίγρς το Όε ἱπιτοάμοθά Ιπῖο ἴπε Ιδίαπά. ο Βτσι ττίαἰς ντ είς ἵνρς Ἠοτς σμτιίος οαῖ ἁωτίωηρ 1941 απά ἴπε Πτει τοσογάς οἳ απγ ρτοάµοίίοη Ὁυν Ρτονείς τάς Ία ἴπε {οἱονήηπρ γε Πε 2620 οἷΚος Ὕετε Ρτράµσεά ἵπ ᾖἈΕΚγντεπα. ΤΠς ρτοάμοτίοαᾳ οἱ ἴπίς ἵγρε Πας ποῖ ππαάς πιο ΠεβάναΥ που ἰς ἵτ ΜΚεὶγ το ἆο 5ο αδ ἴπε οἨπιαίο απ φοἱἱ εοπάἰίοπς ἄτα ποῖ δι(αὈ]ε {ως ταε ρτοάµστίοᾳ οἱ α Πρι ρταάε σα, απά ἴπε Πρ οοδῖ οἱ Μουά 110ἱ τοαμΊτεά ἵπ ἴπο ομτίῃρ οἳ ἴπε Ὀπρὴί Εἰμς ομτεά 1εαί πεσθαςΒ{Υ Γοί οἴρατοης πιαπι{ασίατε τεπάοις τΠο ρτοάιοῖίοη οἱ ταΐς ἵΎρε 4Ώ απεσοποπαίς ΡΓοΟΡΟδΙΠΟΙ:. ενεη ἡ οἵΏες εοπά{ῆοπης Ἠ/ετε δυήτα 1ο. ἅ]παι οἳ ταςο Εατατε ἜΓπετε αἲε Πο Ρτοδρεσίς οἱ εκίαθἰἰκαίωρ α Ὑγρίπίοα ἴοῦασσοο Ἱπάαςίτγ Πο 8η ἴΊετε ην ΔΠΥ Ρεοδρεσῖς οἳ εχίεπάϊίηρ ἴἶο ΡΓυ- ἁποτίοα οἱ ἴπε Εµπαὶραιοά οἱ 1,αἴακία ἵγρα ἔοτ νλίςΒ τε ππατΚοί ἶ5 οχίτεη].]ν Ππητοά Όαϊ ννΏαῖ οἳ τηε Υε]ουν 1,εαί ὁ 1 ψ]] ποῖ ναητιτε ἵο ΡΓΟΡΠΕΟΥ, ΜΠίΟ ἱ αἱνύαγς α τίδκγ ρτοσεάµτε, Όαῖ Που» ατα οργίαἰη Εαοῖς νυλίοἩ «Ώουίά ρα» Ἡ5 ἰΏ αφθοδδίηςσ ΒΙτήτα Ρρτοδρεςῖς. Δὶ Ώπο ρίεσεπῖ Έπιε Υε]]ουν Γ,οα 5 Ρείπς φοἰά νήτηοιτ πωςὰ ἀβ]ουϊ Όιί ἱ α φε]]οτ πιατ]οῖ, Ἠουν Ιοπς υ τοπηα]η 5ο. ἘΟΙ ΠΠΒΙΥ Υθαῖς ἴπε οὐΙΙ- δµπιοτς ο6ἴοῦασσο Πάνε Όθεπ ἀειπαηάίης ης Ψγρίπίαη Ίγρα οἱρατεῖτε απά Όιὸ Τυτ]ςῃ ος Οπἱεηῖα ἵΥΡε πας ρταἁμα1Υ ροπε ουῖ οἳ {ανοιτ ενεη η ΟΥΡΓΗ5 ἴπα ἀεπιαπά {οτ ἵπε Ὑιγρίπίας οἱ” Ρατεῖτο ἶ5 Ρτεαῖες Ίαν εὔετ Ὀείοτὸ. Της «παΏρε ἵπ ἴπε Ταςίε οἳ ἴπε οοη” υπηες ἱς Ῥουπά ἴο Ώανε απ εεΏεοί οἨ τα Υεί]ονν 1,οαί Ιπάπςίτγ. Βείοτο [λε νατ τς πωατκες ἔος Όλα εδ νο τεςιτἰοίεά απά Τπετε ἄἴε Πο. 51805 το. Ιπάίσατε τας ἴἶειο νψΙ Όε αν εχιεηςίοη {Ώ της ε6ε οἳ ΟτΙεηῖαί τνρὲ 1εα[ η ἴπα πτωτς. Γπεγείοσε 1ο Ε017 οἱισίοης ἵο ὃε ἁτανη ατε ἴμαῖ Π31 ποτπλαὶ γψοτιἁ πιακειίης οοπά!ῖ 005 Γῖτῃ. ἴο ἄεπιαπά ἔοτ Υεἶ]ονν 1.εαί ο ἴπο εχροτῖ πιαικεῖ αυ] ποῖ ὃς τοπ! ἴμαΠ Όδίοτο ἴλε Ὕναι, ΡτοῦαὈὶν 1959 απά, 1 πο Ιοσαἱ οΟΠΙΠΊΘΙ5᾽ ἀοπιαπάν [ος νἱτρϊπίαὮ οἱρατοῖτες ἄγε Τἴο Όο πιεῖ ἴποτο ψῄΙ] Ός α ἀθοίίπε ἵπ ἴπο ος οοπευπρίοη οἳ Ὑείίου 1.εαί. ϱ Ι1ΑΝΌΑΒΥ, τ9βδ. ἱςαπιαζσηπ ΕΠαϊραπι ἵπνργις Βν α ποη-Μονίεπι Οὔδεγοεν. Α. ειητίδε οἩ ἴπε 1δί1 Αωριςί {πε ΧΙΙ Οεπίατγ (οϊμίς (Οαιπεάται οἱ δι. δορᾗία, Ἰ]οοδία, ἶ5 Π]εά ήτα Μοδίεπις Ποπουτίασ ἴπο Βαίγαπι (ος {οαφ αἲ τπε εηπά οἱ Ἑαπβζαη (α 30-άαγ {ᾳ51). ΤΠο οπἱρίπα[ οἴαϊποά ρἶαδς πηηάονύς οἱ τὶς οσο] τε 6οπε απά [εῖτεά οἴοπες ει {η πε ήτο Ηραῖ ἴο τηε πηϊτουναςηΏοά ρί]ίατς απά ποῦὈ]ε 8Γγςοῃες. ΟΠματος Βιάπρς ἴἩε Οτυδαάεις Πεν ατο ϱοηε απά τΏε ν/ποῖε Γ0Ο: {5 οονεγεά ία ΓυτΙςη ταρς. Οµ το Ρας απά γνα]ἰς ατς ταὈιεῖς Ὀεατίηρ Ρᾷςδαρες ἴτοπι εως ΩμταὮ ἵπ τπε Βεαυ(υ] ΑταὈίο ςοσΙϱ!. Ιω το Πα Πρι Ὀείοτε δωησίσε ἴῃε Μυέή---της λλοδίεπι τεἰρίοις Ἰεαάετ, ἰς ἵπ τηε πι]άςῖ Οἱ α ἀΐδοουσςε. Πε 50Π16- ἅπιες Ἠβ]ίς απά Όεοκοης {ο Ἠο]αδ οἩ 4 Ρἰαϊίοτπι ορροδίτε: ἴΠευ «παπί θΠοτῖ οαπΏοἷες φρεςίαὶ το τλίς οεσβδίοη {π τγρίσαὶ φοτίοις πιιδίο οἳ ἴπε ΟΠεπῖ. Τμεια ἶ6 πο πιυθίσαὶ ἰπκιτυπηεηῖ {π ᾖδθ, πο ναδιηεηϊ5, ΠΟ ΡΓοςξδ5ίΟΠ5, ΠΟ Ῥαηπποις, Ἠιπάτεάς οἳ ΏπΥ οἱ ἱαπαρς αἶ]ον ως το 5εε σὶοᾶ οοἰουτ ἵπ Πε οατρεῖς, τοά {εζζες ὈῬουπά να ντα τυτΌαΏς Ίπ ἴπς σ.5α οἱ ΜιεάάἁΖίης ος «ρτίθς”. (108 Εαποτίου 1: 6 ἵο σα] της {αἱμλέα! Τἵο ῥΓαγες) απά Ὀτίραϊ εκ ςμανίς «οπιε οἑἴε ππεΏ ννεᾶτ. Οζσαδίοπ- αἰἰ ννο σατοῖἩ εἱρῃτ οἱ {αΠΟΥ 500Κ6, ἄδ Ιαΐο «οπιεῖς ναἰίς το ἀεροςίτ πείς Ὁοοῖς Ὁγ α Ρίατ Ὀείοτε αἰτίπᾳ ἄοννπ 6Γ056- 20 «ΡποΙίο:. Μαπσοίαπ ΒΓος5.) ΙπιεγίοΥ υἱεω οἳ τε (αἰ]μεάγαὶ οἱ δί. Φορἠία (που Μοτφμε) αἱ Νεοία (Ονρτις). Ριρίε 1ου τυλίοὴ ΔΑ ῥτεαεμεά ἰπ/τομί οἱ ελίτᾶ Ρα οη γέρΗΙ Λαπᾶ. Τωο-πίεγ ρἰαί/οηι, το αγ οἱ ἱαπίρς ἆδουε. Φδοἱοίι επαηί [Τοπ µρβετ Ρίαΐ/ογηι. 1,οτυεν Ρἰαϊ/οτηι οΥ Ιεαᾶίπρ Ἠιεπιδετς οἱ ΔΜάοσίεηι οομι ΜΗ. ἱερρεά Ελοίπρ ἴἴπε ρτεαςετ. (εΠεΓΒΙΙΥ, ΕιτορεαΏ άγεςς υΠτα α {ε7 ἶ5 ννοση Όυί τηετο ατε Οπεπταὶ Ώρυτες ἵπ ὈτίρητΙγ ἁδοοταιδά Ζοιανε Ὑαϊδιοοαῖς, Ῥ]αςκ Ό8ΡΕΥ Ότεεοπες απά ραϊγ οοἱουτεά ειοσΚίπρς. Α Ὀἰαοκ οἱ ὈΓο η π]ᾶὮ ΠΙαΥ ὃς «6ξ6Ώ Ίδτς απά ἴπετε, Ὀμῖ {πε παβ]οτί- Ὁ πανε Ἰπάο-ΕΙτορεαη Γεατιαγες.΄ Ας ειητίδε 4ρρΓοασῄες, ἴπς 5ο[ο]ατ]Υ Μιά ἀεςοεπάς Ίτοπι (πε ρυ]ρίί ΌΥν α οτουῖ ἰαάάετ ({οτ Πε ἶς α ροτί]γ ΒΡιΙΤε) Απά υήτα Πὶς αδαἰσιαπῖ Ἠο]α γνψα]κς 8οτοςς ἴο ἴπα γείονν, τεά απά ϱτεεη ἀεοοταίεά ΛΛΙΠταῦ ἴπαί 5Ἡονς Τπε ἀϊτεστίοη οἱ Μάεοσα. ΊΧΠεπ {οι 5οἱοίσῖς ἵΏ ἵαζΏ Πάνα οπαπῖεά α νετςε 68Ε6Π, ἴΏε Μια ομαπῖς α Ρίταδς,: Κπεεῖδ, ἴΠεη Ρτοδίταϊτες Ἠήπησαί{, ηεαά Τοιοβίωρ ἴΠε Σίοοτ. Ἠυπάτεάς οἳ Βρμτες, αἲἱ ταγπεά 1Ώ ἴ]νς 6απΏς «Πτεσιίοη, ἀο Πκενήςε Ντ α τηγίλἉπιίς .ρτεοίδῖοη ἴλΠαῖ 5Ώος τ{ε- πιατκαὈἰα αἴτεητίοπ ἴο ἴπε Ψοτάς απά αοῖς οἱ της Μωβ. Αι οεγίαἰΠ ρ8558Ρες, ορέΏ Παπάς ατε Γαΐδεά ο τπε Πεαά, τπαπαος το ἴΠα θα, ἵπεη ρταἁἀυμα]ἰν 1οοτεά νὰ α τενετεαῖ Όον. Α Γον) «οηῖἜησες {π Ρταίσε οἳ ΑΙαΠ, α {εν7 ΡΙ8ΥεΙ5, απά τΠε Μα απάἁ αἴεπάκηῖ Ἠο]α τειίτε ἴΤοπι 1ηε ρτἰπαῖραἰ ΜΙΠταῦ. Τ{ε πααίω 5εγνῖσε ἶ5 αἵ αΏ επἆ. Αποῖιμες ἀϊδοομτ5ε {Τοπ αποίΠετ ρΗ]- Ρίϊ ρτον]άες 1Ίοςε Ὢ/1ο κε Το δἵαυ νήτΏ βατίῃετ επ]ρΏτπιεπῖι οἩἳ πε πεαΠίηρ . οἳ {ιο Γεαςί τλαῖί «οπο]αάες τπς ρετίοά οοπαπιεπποταίπρ Τπε πας {Παῖ 4η απΏρεί ἀϊσιατεά τπε Οωταα {ος Μοπαπητηεά {ο ἁηπιτε ἀονη. ἵ απ ποῖ Γαίας ντΏ Αταῦίς Όωτ 1 ἆπου 1 πανε νήτποςδεά πιεΏ νο ΡΓΑΥ ΤΠ εατπεςίπεςς, ἀἱρηῖ- τν απά ἀενουτηςς. η Εις. Ρ. ΚΥΡΕΒΟΌὉΝΡΑ ΒΑΝΑΤΟΒΙΟΝΜ (οοπεημεὰά /γοηι ῥαςξέ 19) οἶοι οἳ απ οχ-ραϊιϊεπῖ, Νο ἶ5 Πήπδε]{ απΏ εχρετῖ πιεηῖα Ψοσχες, οαγρεηῖετ απά η-ςπα{μ. Τετ ἶ5 αἱ5ο α ροοά ΗΌτατυ ἵῃ τΏς νογαουίας (τεείς απάἁ ᾿Γωτάςα Ίαηριαρες, απά α ταάϊο Γος {1 µ5ε οἱ ἴπε ρατθηῖ. Γπε Οοοαραίοηπαἰ ΤΠεταρυ απά ΒεἰαβὶΙταίοπ Ἑάνοατίοη ἵδ ρ8ττΙΥ Ππαποθά ὉΥγ ΟΥρΠοῖς Πνίπρ αΌτοβά, ΠΙΦΏΥ οἳ ποτ, 1π ἴΠε ᾿ΑΙσοά αγπαῖος, νὶφιτθά της δαπαϊοτίαπα γε οἨ 1εανε. Βιϊ τὶς νγοτίς 5 ποῖ «οπῃΏπεά 5ο]εἰγ το Ραϊτίσητα 1] πα τηε Φαπαϊοπίυση, {ος Αξιοτ Ἡς ας τεσονετεά 5υβ{οἰεΏτγ ἴο αἶ]ονυ Ἠὶς ἀἰδοματρε Ἡς πΙᾶΥ τετηβίΏ {ο νους ἰΏ (ο Φαπαϊοτίαπι ΙΜΟΓΚςηορς μὶς Ἠοίθ οοπάτίοπς αΓε 5Ηςἶι 85 ἴο δε ἱπ]ητίοις ἴο Εὶς Πεαϊτη. Ἱι ἶ ἵης Ρο]ον οἳ τε Μεάϊσαί διρετπίεπάεηϊ ἴο Επιρἰού οἩ Πΐ5 5ἴαβ 4ΏΥ οχ-ραίίεητ Πο 1δ Γουπά ευἱταὈ]ε ος {ρθῖς 5ο ἰηο]ἰπεά. Όπε σε, Πο 15 αἲ Ρτεςεηῖ επιρἰογεά αἲ τε απαΤοΠΙΗπη, ψεηί (εταο 85 8 ὈοΥ, οοπίτασώπρ το ἀϊδεαδε Ἰμδῖ αἴτεγ.Ὦε Παά Ππὶσηεά Πί5 δεσοπάα{Υ εἀμοατίοπ. Πε γ/α5 ρειδυαάεά οἱ (πε αἀναηπῖασε οἱ ΕεΠαδ/ιαίοηΏ Ῥάμσαιοη απά ἀενοῖεά Πἰπισαι ἴο 1εαγηῖης ςΠὩοτιλαπά απά ΤΥρίΗΡ, αἲ Ὀοιπ οἱ νἠ]οῖ Ἡε ἶ5 ΠΟΥ εχρεῖῖ. Ι{ το ραϊἰεηῖ Γεῖήτης Ώοπιε Ὦε ζ8η σοπίίπς ἴπε οκ ἵ Πίο Πε ας Όδεῃ Ἱταίπεά αἲ Ιζγρετοµπάα, απά Πῖ5 Ρτοάαοῖς, Τορεῖῖετ ΝΗΠ1 ἴηοδε πιαάε Ὁν ῥτεδεηί ρατἱεηῖς, αΓε δοἱά απά πιαικεῖεά ὉΥ τε Φαπαϊοτίαπι. Τμε «τε οἱ ἴπε ραεηῖ”ς Πεαίτῃ ἆοες ποῖ οεᾶ5ε ψΤΏ Πΐ5 ἀϊδοπαιρε ἔποπη ἴπε ῥαπαιοπίαπι. Γερι- Ίας οἩοσίςς ατε πιβάε οἱ Πε εκ-ραΠεηϊ5 Πεαἰτῖι απά 1{ Πε ἶ5 ξουπά {ο ὃε 511 1π- {δοτεά, Εατίπει ἵτεαϊηιεηϊ ἶ5 Ρίνεῃ. Χς λ κ Τϊς ΨοπιθΠ, ἴοο, τε βίνοηῃ ΤΠείγ ορροστιπίτγ απά νους οἰίεΕΙγ αἲ ν/εαν- ἵπρ απἁ δρἰωπίης, αηά τε (ταάιποηα] δπιοτοϊάετυ {ος Νίο ΟΥρτΓις Πας Όεεπ ἔπππους. Τ]ε Πἱρ]εςί 5ἰαπάατά οἳ νοικ- πιαηςΗὶρ ἶ5 ἀεπιαηπάεᾶ απά αςΠΏἰενεά ἵπ αἲἱ νο] ἆοπε αἲ ἴηο ΦαΠαϊοΠΙ τη, Ποῖ οπἰν το πηᾶΚε τε ρ8ἱεηῖς ργουά οί τετ ρτοάισῖς Όμῖ ἵπ 4η εΠοτῖ ἴο πιακε ἴΏε Ρτο]εοῖ οἳ Οσοιραοπαἰ Τπεταρυ δεἰ{- εαρροτίπρ. ΓΠε πιαχίπΙΙΠ] ηςε {5 ππαάε οἱ αἱ] 5ογαΡρ πιαϊοτ]αίς, ἴἩε πηοςί ἰΠςῖρη]- Βοαπῖ Ίἴεπι Ὀείπς οα]]εά ἵπ Έοτ με, Οαρατεῖῖο, πη]Κ απά ὈεηΖίπε Ώπς ατθ πιαάα ἱπῖο δρ]ηῖ Ιαπρ5, Ίὰρς απά Ίη- «οοτὶοϊάε Εῖ ρπς. (οοά δε ἶς πιαάε ο 56οτ8Ρρ Ψουά απά 6νοΠ τεπῖ παϊὶς ατς οιγαἰρΏτεπεά απἀ τε-μςεά ἵπ Ὀυι]άίπρ οοπδῖτἠσίίοα. Κάῑσποπ ταὈΕἰςΗ Όεσοπιες α οπιροδῖ Ρῖί εςοά ἵο ἀενεΙορ τε Ππογισα]εηταί 5ἱάε. Ο1Πες διταῦ]ε τείὰςε ἰ5 {εὰ το ἴπε Ρίρς. 4 Ἄ κ Ρατιεπῖς ατο Νε] {εά, Παρρυ απά τθσείνο 6νεΓΥ ε8τε. ΤΠευ ρεῖ ρἰεπῖίγ ος Γευῖς, νοροῖαθ]ες, οσᾳς απά οἵμετ ]οσαἱ Ρτοάἁμοῖς, απά πηθαί ἰς 5«εγνεά ενετγ άαΥ. Ἔποςε τοδροπςίθ]ε {οτ 1Πε ογραπίζα- Ώοη οἳ Κυγρετοιπάα Φαπαϊοιίαπι απά Γοτ 1Ώς πιασπϊβοσπί οτί ΥΠΙςἩ ἶς πο’ δείηρ σαττίοά ουῖ ἵπ ταὈετου]οςίς νε]- ζατε τΏτοιε({ουί [πο Ἰδίαπά ππιιί ὃε οοπρτατιἰατεά ἵπ Πανίπρ Ῥτονεά ἴποίς εΠοτίς 60 5αςοεδδΕα11Υ: 34 Τῃο 5ρατο Ργὶοςί Βν ΟΌοσιας Ἱ]ιαυιιλης. ΤΗΕ Οοπιπιαπάίης ΟΗποες Ἰαά τε- 1 οεἰνεάα βτεαῖ ρί]ε οξαρρ]ἰσατίοΏς {τοπ Ώντ, Οηκιοάσομ]ος Ῥαραιμεοάου]οτ---- ςοπωτιοπίγ. Κπονα η οας Ὀπί :α5 Εαϊμετ ΄ Κοιλποπίρ. Όπε οἱ εσε αβρρΗςσαίοης. εἰατεά : ' δἱς, ἴηε Άπια . Ἠ88: οοπᾳ6, τπαί ἴΠ6 Οὗρτας Εερίπιεηί αλουίά θοαιἠέα «τς «ον Ῥεεε, 1 ἑτοπαϊπά γοι οἱ πιγ Ρτεγίομς αρρ[σαίοις η ελής οὀππέσίοι απ Ἰ τερέαί ται 1 Ῥοδ8εςς αἱ ες πεσεδεαίγ αμα ]σαΠοΏς τος. ἀής . Ποῖγ Ρτο[βδίοῃ.”. 1. απ απηχἰοἰς]Υ αγαϊίηρ Τε ἅαν νετ [ ομα]] ἜὌεσοππε ἃ ρτίεςτ. 1 ἶ5 [ο τΩΐ5-Γεβδοη, οἱς, τα ἄοά -απά. ἴπε Εεοτήήπα «ΟΕ 1ος Ἠανέ δεΏῖ Πιε΄το {λε ταηίς οἳ πε Οὗρτυς.: Εερίπιδητ,: ΙΓ΄ Πάπιθὶν ἀεπιαπά τἶατ α- {ανουταδίἁ: τερὶΥ ὃε «βΐνεη πιε νήτμου απ Ετίες ἀείαγ.” ε Ἱηπ α “Βπίπε αβρ]σαᾶρη,. Ἐαϊπετ Κοιλοπίος αππουποθά : ο οἰς{ Τε15 γοις ἄππροσταπτ 4π0γ τον/ατάς αοά απά ᾿ τὰε Ὄγρτις Ἠερίπιεηί το. τπαΚο Ίπε ἃ Ρτὶεςί οἳ {πε ΟΥρτίος Ττοορς.' Ἁϊοῦ πιο ἵο. σρπιατίς΄ Όπαί, ἐλοΙι- ἀαν τας Ῥα560ς νήεμόιτ πιὸ Όρίαρ «οἀραὈίε οἙ οβ]οίαΙν Ρἱεδίπᾳρ ιο Ὀνρείοί 5οἰάίεσ5, 18 φποπ]ερέ οπ ους ράσο ο ΤΊς Λας: αρρ]ἰσβήσηπ Ίνας -ᾱ- Τετπίῇς. εχρ]οδίοα - οἳ οοπιρ]αἰπῖ απά 8ηρει : ἴε Ἡτ 15 τεττῖο]ε {ο οι έγ, δἱτ, ἴλαῖ γου, α ΝΛα]ο: ος ἴπε (οά-{εατίπρ ΒπτςΏ Ατπιγ, περ]εοῖ γοις ΜΜΗΗτατγ Ὀυίες τόγχατᾳς, οἳτ Ἠέανεπ]ν Ἐαΐπες, ους - δανίους ΟΠΓῖδι απά πε ΟΥρτίοῖς, ΨΠο (νεις αρρόϊηῖτεά Ὦγ ἀεοιΏων Το Όε σους: πποςῖ οὐεάϊεπῖ δετναπῖς. Τ{ε Οωτες οἱ :οά εἨα]] δο Ἡροι γους Ἠεαά 1 Ύοι εοηΏπιε ὕοις αρατλεΏς αἲητιας Το-- ψίατάς ΕἩς ἱπιροτιαπί πωαῖτες, . Μαίε᾽ της α ρεϊεςῖ---είοτε 1τ 15 169 Ίαις ! Εαϊμετ Κοιποπίο5 Ἴνασ ΤΠΕ πιοςί εχιταοτάίπατν πιεπιοετ οἱ ος Όοπι- Ἴρ89γ.. Ίω Πὶς επάἰεςς εἰ{-ρταίδε Ἶε Ῥοβρῖεά τπαί ἵς ννας ἴς 6ος οἱ 8 σου{άσεοις απά τεερεοῖεά ν]]αρε ρτίοσῖ νο Ὕνας αἲ αἱ] Ώπιες' ρταΥίΏΡ ἔοτ πε ψε]ίατο οἳ Πὶς νι]αρςε. απἁ πο ἵα5 «φαδρεπάεά {οτ α ρεσῖοά Ἔοτ ἁἰςο]οείπα τῆς οαπάα]οας οοπάμοῖ οΓ α Ῥϊεπορ τματ Ώε Ὠφβά βταἁματεά ἔτοπα α θοπιίπασν, : ντα Ποποις ἵπ τηε ουμνα οι ΟΕ :Μοπαρτετίαἰ Πε[άς : τπαῖ Πς Κπον ιδ Ἠοίγ (οδρεί ὃν Πεατ, Ίοπι Ὁοτῃ Βποϊέπι αΏά πποάετΏ εάΠρης 1παῖ πε ποιά αἰτεαάγ Πάνε Όεεῃ α ρτῖοσί ἴπ α: Ίβτρε νἰ]αρε 4 Ἡε Ἠαά ποῖ Όεεη Ίπι- Ρτϊΐδοπεά {ος δείείπρ ἤτε Το {1ε «Πεανες οἳ ῃἱ5 «σ-ν{]αρες, Γουι]ΐ5, νήτε ὦνΏοπα - Ἡς πας οη Ό8ά ἵετηως απἀ 1Παῖ Ὦς Ίαά «οπάθεεσεηάςά Το ]οίη εἶιε Ασπιγ οπ]γ αἴτετ απ οβ1οἰαἰ ρτοπηιῖε Ώδά Όεεπ βίνεῃ το Ἠίπα ὉΥ τε Εεοτυιίήηπρ ΟΕΐοει ναι Ἡς ψου]ἀ ὃς πἰαάε α ΜήΠτατν ρεῖαςτ. ψητα τῆς ΥΊεν οἱ ῥρτοπιοῖίοη {ο ϐ 'Βϊεπορ. Ὄουξς ντι Πίτη. Νο Ἡ το (θηοταί Ηοεαάαματίετς. νη δεε ἴἶὰτ τε ΕΙε]ά ΝΊατςΕαἱ νυ]ὶ ποῖ Οµ Ιοἰπίηπρ αρ, ἣε παά ὈτουρΏτ α βοψΏ, ἃ ρτεε Παῖ απά ἃ ρτεαί Ώπυπηδετ ος Ποίγ {κοης, Ὀἶρίες θπά ῥταγετ Ηἰς οοπιραπίοπς 8οοπ τιαάε Πίΐπι Τε. οὈ]εοῖί οἱ πείς τἰάϊσι]ς, Όαι Εαΐπες Κοτλιοτήος τε- α[αιοά νι πάπιετους ἰηςυῖίς απά οι9ε5΄ απά δοπιείπηος, ὑυὰ αβδαμ]ῖς. ΄Ἠε 5 α πη]χεά ἵνρε οἱ {απατς, αοτεᾶιι]οις απά. ἱταςοΙοίς. πιαπ΄ ση εροἰστίς Πιπα τν απά Πωπασ]ε εροΐσπι 8 [4], οοπᾳίο-ἀταιπατῖο Άρατε, επἀάον/εά ντα ῥετρεῖυαὶ ρεδίητες οἱ Ὀοιμ τειί- σίοις Γενετεησο απά ἴΠεαίπίσαἱ ον]]. Τ{ε Οοιππαπάίπς ΟΗΠΊσετ Παᾶ ΙΠίετ- νίεννεά Πίπι ος νατίους οσσβδίοης απά τπςεά Το ἀἱδειαάε Ὠϊπι. ἩἨε εχρὶαϊπεά 1ο Ῥαϊμει Κοϊιοπίος ἴπαί, ἵωπ ΤἼοςε Ώποιηεηίοις Ώπῃες,. ἴπο Βτίίςσα Ατπιν ᾿οου]άἁ ποῖ επιρἰού Ρτεσῖ' Ίτοπι ἴῑς ταῖς, απά τἶιαι ἵἩε Ετίῆςα Ἔτοορς ος αἩ Ἴταςες απά τεΙρίοης. Ίπετε αυτα φατἰσβοά ὉΥ {πε ρεοάἰσα] νὶσίτς Το είς ὍΌπιις οἳ νατίους {Αππουις Ῥτίεςσίς. ' Βατ µαϊΐπει Κοιποπίος Γεἰ: -σγθαί]γ Ιηςυ]τεά » 8ηά οοπάπυαθά Ξοπάϊηρ Πετγ αρρῃ- οαϊίοςς, εΠοουΓαρθοά ὮΥ πε 5οοβίπρ σριΏτ οἱ Πΐ5 οοπιΓαάεΒ. ος . Ηὶς Ίαιεςτ αρρ]ςαΠοη, ἴἩιε ΄Οοπι- πἠαηάίπρ ΟΕ Ίοες τεά ἀπά ολ ]]εά Ηῆτω ἴω το αποῖἩες Ιπῖετνίενν. «. αοά οτἀετεά αἩ ΓΠεεάοπι-ἱονίπς Ρεορίε Τό Ίεας ΑΠ υπΙΓογίη Ώά ποῖ 8 ΡΟΜΠΩ᾽ πε Οοπιπαπάϊπρ ΟΗ]1οες ΕΤ. τοἰά Ραϊλεγ Κοίποπίος δενετεῖγ. ψ/αηῖ {ο Ῥεϊίενε ται Υοι ο ποῖ ψίδῃ το οοπίτανεπς (αοά”5 ογάεῖς. (το Ὀαοκ. το γοις ἁπίες αηπά ὃε οοπνίποεά ται γοι σαη 5ε{νε (οά αηά Ετεεάοτα Ὀετῖεγ -85 α 8β8{ε ἀτίνες΄ταῖπες 1ο α5.ἃ 6ρ8τε ρτίεςι ! -.- ᾿Εαΐπες Κοτποπίος5, ουέαρεά, οτε : Ἱέαπα οεγίιαίπ ἴΠαι (οά πιαάςε 4Ώ εχοεβιίοη ἵῃπ ΠΙΥ ϱ85ε. 1 ἀεπιαπά ται ΠιΥ αρρισαιουςθ Όε {οπφατάεά ἜΓπεπ γοι αρτεξ υα γοι, Ότι νη{ Ώσας {ο νοῖοε οἱ ο, απά πι Ἠυσηδ]ε εος Ἠϊδ ρειβἰδίεπσε παάε Της. Όοπι- πιβηάίηρ Όβΐϊοες ρτοπῇςα Το 5οπά Εὶς αρρ]ςαΠομδ {ο επεταί Ηεαάαιατίετς. ' κ » κ Α Ἑαν: ἄαγο εἰαρσεά. Όπε Ὀτίριτ πηοτηίπᾳρ, ατες Όσο (ειπιαη ταἰᾳς, τις Ὁοπήπιαπάίας ΟΗ]σετ οθ]]εά ππε Ιπῖο Πὶς Ο81οε, ὍποΤ Πάνε: 151 τεσθεἰνεά α τει Ἡε τοὶά πας, τπαῖ ἴπο διά ΜατςΠα| ἰς Ἱπερδσίπς ἴλε Οοπιραπίε ΟΕ Τπε Ὑ]οδίετΏη Ώδσετι. ἜΤΓοπιοτοἳὗ Ἡς ν]ί Ὦς πή(Ἡ Ἡδ. Αππουποε 1Πἱ5 ἱπιπιθάία- τεὶγ {ο αἲἱ ρειςοηπεί απά ἰπδίτιιοί ἴπεπα το ρεῖ τεβάγ {ἔοτ ΙπερεσΠοπ.”” «ΑΕ τεἰέπς πιο νο, ια εἰροά «νεα ΤΠεν οοπτίπυεά το ογρκυς ΒΕΝΙΕΥ΄ βτοπι ἵἩε νετγ Ὀοϊίοπι οἳ Πὶς πα Ηἴατγ Ἠδατι απἆ νψεπί οᾳα: “Αρονε αἱ, ενετγυοάγ δἡου]ά ρᾶν αἴεπιοι ἵο τής: ΤΠε ΕἰεΙά Ματεϊαἰ ἶς ἃ Ρ8Υ ρε οἳ πιαῃ,- Ὀυί Πε ἶ νετ σιτίοῖ τοο. ες υναηῖς Το 586 {8σος ]οἱγ απά ππήπρ, απά ποῖ Γπονηίηρ απά Ἱπ- ΏαΡΡΥ. Υοιιπἀετσίαπά νηαῖ 1 πια 2 1 αρρεαί ἴο αἱἱ ΟΥρτίοῖς ποῖ ἴο πιαΚε τηε 5αππς 5Ώον/ ἂδ ἵηἩε οἵἴἶοι τἶπιε αἲ τε Οροἰοποε!ς ΠπεροσΠος.. 1 ππου]ά Ὃε ἀϊςσσταος Το ἴπε ΟΥρτις Κερίπιεηϊ απά γους οοΗΩΙτΥ,. ... Τ{ο «Ἰαδί ροίπῖ πας τοα!Ιν α οτσαἰ οπε. «πει, Ὁπο πποηίῃς Ρο, ους Ὁπί τας. Ἱπερεοςοά Ὁν α δια Οοἰοπε], αἱ ΟΥρείοῖ Ρειδοπηεἰ Ίοτε α Ὀἱποτ, πππαρρύ εακρτγεδδῖοῃ. /Πεη το Οοἶοπεί αδΚεά {ο {ιο τ6βςδοπ οἱ τΠῖς εχίταναρααί ροῦῖ, ἴΠεύ αἱ οοπιρ]αϊποά οἱ ποῖ Ἱανίηςρ ςμΠ1ςϊεπῖ [οοά Νο, Που οουι]ίά 1 Ρεισιαάο πιγ οοιηγαάες Το «παῖἶο {οτ 1ο ΕΙεἰά ΜατςΠαἱ οοπιρ]αΐπ αΌουτ πείς {οοά2 1 οα]]εά ΤΏεπι οη Ρραταάς απᾶ ρανα τπεπι ἴΠπείγ ἱπδιτστίοΏς απἁ δ5οπι αἀνῖος. Οµ.τείηγηίΏρ Το Ίπε (οππραΠΥ ΟµΕ1ς6, 1 ας αρρτοᾶβσ[εά ΌΥ απ αυί{ο- πιζεά οοπππηττος οἱ νε ΄πιβηῦετς, «Ν1οδς -εγος 5«Ώοπε τι δαϊαπίς ἱπνεῃ- Άνεπεςς. Υοι ψαπί α ρτεῖτγ ἴΠΐπρ {τοπα ας! 1Πέγ. τοὶἰά πιο Ἱτοπίσα]γ. “Νε ατε τπιπ[άηρ οἳ αρρεατίῃπρ πιαςὮ ποτε φοττον/] 1παη αἳ 4ΠΥ οἵποι. πε, α5 ψὲ «Πα πον πανε 11ο Ποποις οἱ Ὀείας Ἱπερεςιεά ὃν δαςῃ α Πρ ταηΚκίησ ΡειδοπαΗτγ. Βατ, απΥΠο, ο νου]ἀ Ὀ6 πή]]ηρ Το 5παῖ]ς οἩ 66 οοπάἰτίοῃ.” “«Οᾳ οπε οοπάπίοη 2 Ὑηαϊ οοπάΙποηῦ 3 1 αδΚκοά αγγ. ο ΟἨ τΠε οοπάὔίοω ἴΠαί νου ψ]ἱ «σατγ ουτ οι ρίαπ! “«ὝΎους ρίαπ 2 ἸΠίοι ρίαῃ 2 Α {ον παϊπυῖος Ῥείοτε πε ἱπερεοί- 1οῃ, Υοι ατε Το ἱπίοτπι Εαΐπες Κοίπο- πίος {Παί τΏς Εἰεἰά ΜΝατςΠᾶ] νναηῖς ἴο 5ε6 Πίπι ἀτεςσεά ἰω Ὠϊς ΡοὔΏ απά ρτίεςίς πατ. 9ο, {Πες Κοϊιοπίος ν]] τις .οαῖ ἵο ρεῖ ἀτοςςοά, απἀ, Ἰτισί αἲ {11 εἶπιε οἑ τπο ἱπδρεσίοῃ, ο γη] ὃς 5θεῃ τυαηπίπρ Το τε ΕΙεΙά ΜατςμαΙ. Τπεη, ν/Πεῖπες νε ναπῖ ἴο ος ποῖ, νε θα]ὶ ῃανε Το στίῃ,” 1 ρἰ]ατοά αἵἳ ΊΠεπι. ἵ' ΤΠας τάἰ- ομ]οιις! 1 επουτεά. “ Βε οατεβα], ἰτς νετγ ἄαπσετοις το Ρρίαγ ττὶοίς. ἱω[τουί οἳ α Εἰεἰά ΜατςΠαί ”. Τπε Οοπηπαΐτῖθε εΏγασρεά. “Ίγοι ἆοπ αοοερῖ, νε 5Πο]ἱ ποῖ οπΙγ ἂρρεαγ ΝΏΠΑΡΡΥ, Όαι Ὑδ θΠαΙΠ αἰσο {αἰπῖ μπαπίπιοιδΙΥ ππάεγ Πὶς Ώοδε! ”. ἜΤπεγ ρτίηπεά ρἱεεβυ]1ν. 1 ροι απριγ..'΄ Ατεπ γοι αςΏαπιεά 2 Ώο γοι παπί Το τἰάϊσμ]ε γοις Εερίπιεηῖ απά γοις οοµηῖτΥγ ῥ3 «105 γοι Ὕπο νγουὶά Όε ἁοίπρ Όπαῖ. ΧΝΗΥ ἀοπ γοι αοοερί ους ρίαα 3. (πηηιμκᾶ οἨ ῥαρε 27) - ΠΑΝΌΑΕΣ, τομ8 4ΒΟΥΕ .: εεΡ]αΠ!ίοηι Βεανετ”. αμ πεω εἶεευες απᾶ α σωυίρ ῥδαεξ, τυας οπο οἱ ἵμε Ετσι ΓαοἩίοης «ουπ ὃν Ηετδετι ἵνμποασι αἱ ᾖἴμε «Απείο - Βτασίίαη «οσον Βαἰῖ, ἰασί Βεοενήδετ. ΡΙάΗΤ : Της ἰ οπε οἱ. τ]ε ετεαοης ὃν ἄαρο Τ]αατιρ, τς Ομεοὴς γη ]- Πε, «ου {ή Νεω ουχ ὑπ οοεαδεν. 8 ἱς α βετίοᾶ ᾖαἲ, οοπιρ]ὑπεπιίπρ ἴπε πεω /ατλίοη «]λομεε οἱ 194δ--- α θ]αεξ γε ωἠᾗ α ἀεερίν κφυαίᾗεά Ποπεν-ίορ ὃτήη. Μιπίου Γαςπίοπς 4ΑΒΟΡΕ: ΊΤΠε ΙΠίεγ- παϊίομαὶ Τ οοἱ «εοτείαγίαϊ φἰαρεᾶ α παπποαμίἩ Ραταᾶε οἱ [αεήοης αἱ ἴπε Ὀπηίεά Οατες (λτίίηιας Γαἰγ απᾶ Βαὶ αἱ {1ε Ὠογολεςίετ Ηοιε], |.οπάοη, ἵπ Ὀεεε/ηδετ ἶαε. Όπε οἱ με ακοής Γλαί τας Που τυας ἰμε «ή Βαἰεγίμα”. ὃν Φµδαµ δηιαΙ] Ἰωᾶ. 1 ἐς (πε πειυ δα[ει Ἱεηρὴἡ ελίτ ἵπ Γίπε Σίαεῖ τωοοί, 1ο Γι ελίτ εουε αᾱ ορ ο Πε ὀγοετίε απηρίαϊἰκο. 28 Γοβίπα)ς Ι51απά Βν Ηεῖοι Τηνδισυσί Ο1ῇες ΡΑΗΙ ϱ-ΙΝ ΑΝΌ ΑΒΟὉΝΡ ΚΣΒΕΝΙΑ ΥΕΕΝΙΑ, οποε α οαρἰτοὶ νε πε ἰδ]απά ΥΝ5 αἰνίάεά ἰπίο πἶπε ζπράοτης, οπά Ὀε]ίενεά {ο μανε Όεεῃ ζουπᾶεά Ὦγ Ογτυ», Κάπρ οἱ Ῥετεία, ἶ5 Ἀϊςο εἰαίπιεά ὉΥ δοπαε 89 πε ὈἰτιΏρίασε ος Φίποω νο σαττίθά ἴλλε Ο{058 {ΟΥ Πε5Η9. Ιπιπθάϊίαίε Ὢναςδ πιν εδρί]αοη ἴἵο Ευγτεπία5 1άγ]Ιίο «νατπι α5 1 Ώμρς ἴῑις 5πογες οἳ α ρτβοςξα], ουτνίας Ὁαγ ἔτοπα ἡ ίσος τίθε πε τεπιαίης οἳ 4η βηοϊεπί Πρλίμοιςς. Τ{ε ρτεδεπί οµδίοπι8 πουδε 15 Ὀω]τ ατουπά απ οἷά {οΐψετ, Νίο Ὀοτάετίπρ Ίο αὐδγ 5οπιε οἳ (Πε Ὑοπείαη Ώοικος ατα δυ αρ αὔονε πιεάἰονα! αγσἶος ἵπ υίςἩ οἷά 5ίοΏε πιοοπίπς τρ θωσνίνε. πε πιοδαµε, πυηατεῖί οπατοα ἴογνετς, απά α {εν Ρτεϊεητίους Ὀἱἱάΐπρς «τε β/]- ποιείτεά αρβἰηςί α Ὀδεκρτουπά οἱ Ωἱ19 αΌογο εἶαί βεπιϊπεὶ οἱ τε παἰπίαίατε Πατὂους---ἴἴε {βππουδ Κντεπία Οµ51ἱ ψ(Ώ ἴτς τουπά «οσΠες Όαδ{ίοης. Ας νε επῖετεά εις τηεάἰεναὶ 5ἰτοπρ]ο]ά πας] αἰιετεά ἔτοτα πα οπϊρίπα 12{Ώ οεΏῖιασγ δἰτασίατε, γ/ς ἴπουβῃί οἱ ἴωο ται, τοπ]ᾶηςς 3πά οτίπιςξ ἴἶαι Ὠβά ἵακεη Ρίασε {πι [ή {οτίτοςο τε]ἰο ΥΥΠΙοΠ Ίνας ἃ χογα] τεδἰάεπος οἳ ἴπε 1δΐρπαης ἔοτ ἴῃο 145: πας 1 46ο. Α ἁατίς, ιεερίγ εἱορίπα Ρᾷδεαρε Ἱεά α5 ἀον/η ἴο ἄιςο Οᾳ5ίΐε άμπρεοπς Ηρμτεά ὉΥ Πἱρῖ 5σίοπε οΚγ- Ἡρ]ιδ απά πια] νήπάονς δατεὶν αΌογε ἴΠε δε8. 1 ον ναυἰτοά τοοπ] ΥΕ πΒττο) 8Η νήηάον/5 ποτε ἴπε τογαί αρατιπιεηίς α- {εν ϱἩαπισετα ονετ]οοκίπᾳ ἴης σουτ ετε Ὀείωπρ εοπγετίεά ἴο τποάείπ Ώσθάς. Όπε οἱ ἴλο Οοτίπιπίᾶπ πιατῦ]ε οοίππαπς πηϊδδίηρ ἔτοπι ἴπς πια] «Ώαρεί οἳ 9, οτρίο ἀεί Οαειείίο ἴαγ απποπᾳ οἵμες τής {π {Πα Όοατῖ, νηστε αςνίίθν απά δροτίς πιαςί Πανς Όδεπ νίενεά ἔτοια Ῥαΐσοπίες αρλείά ὃν (πε {εν τεπιαϊπίπρ οτηᾶτηεπίεά οοτῦεῖς {π ἴπε γα]. 5ίοπε σῖερς ἔτοπα ἴπε σουτί Ίεαά ἄονΏ {ο ἃ ϱτεαῖ εαὈτοτταπσςαἨ «ἴἩαπαδετ ος οἰδίετΏ υλίο πια ὃε σοηπεσίθά γη {πε οἴμετ θα ὈίοτταηςαΏ «Παπησες ψΝηηοδε ηΐταησς 1/6 ἀϊδοονετεά ἰπ οπθ οἳ {ις δίτεεῖς οξ {Ίπε βελΏίπς Παππ]εῖ. εΡαα-ῦαα, Όαα-ραα) ἱδδαίπς ἴτοτη ἴε 5εα απά Φουπάίπρ «νετ Ιομάοτ 9 Τε αἰταπρεςί αἶαττη 1 µανε ενες αΜαΚοηεά 1ο. ΝΠαϊ οοι]ά [Πἱ5 πιεαΠ αἲ αἰκ α.πι) ΙοοΚίπρ ουῖ Ίτοπι ἴ]ε ὈδίεοπΥ οἳ ους τοοπι αἲ ἴης «Ώοππε”. ἴπο δυπτίςο ν/Α9 Ὁλιηίπρ ἴπς Ἐγτεπία Πί]ς ἰπ ϱτεγ πιΒάνε Επί, απά εἰοιάς λάπρ ἵπ ραῖσμεν ος ἴαηϊαΗσὶηρ]ν σΠάεά απὰ επνε]ορεά ἴπίς ος ἴἶιαῖ δἱορε, {λε ν]]αρε οἱ Κατπιή οπς πιοπιεΠπῖ κἰτεῖο]εά ἰω ΝΗΙΤεηεςς ἄοτοῦς ἴπε Πὴ]δίάς,]οδί 1ο νίεΝ {πε πεχῖ,α5 {ιο οἷοιάς Εἰοαίεά 1 απᾶ ἄθουε Μουπι ΗΗατίοη {π Εηῖαςτῖο {οση}ς. «Τηῆετε οἩ ἴπς 5Ώοτε απι]ά γαΝ/ΠίΠρ πιουίῃς οἳ αποϊεηῖ ζἂνες απά Ὀεπεαί] ἴπε ινΊΠ ρεᾶξς ο Ὀἰάγ- πηις απά ἴἩα βείπι Πποσίπετῃ ἴδος οἳ Μουπῖ Ἠ]α- τίοη, επερμετάς Ίνετε ραίπετεά τι Εεὶτ {Ίοσκφ το βίνε ἴπεπα α ἄἱρ {π ἵΏε οσξᾶΗ. Α εΠερ]ετά «85 αἰτεαάν ονήπαπαῖπρ ἀπ ἴπε γναίῖετ ἴο ἵατε ἴπεπῃ ἴπ 8οπιε Ἰηπιρεά ἵπ Ψψη]ἰπρ]Υ, οἴλετ Ὠθά {ο ὃε Ρυς]ιεά {πτο ἴπε 5οβτοεῖγ τιρρ]ίηρ πη]ροπά {πα ευάἀεπίν πηαΥ Όεοσπιε (μτου]επί 8εα γΗ(ῃ Ώάρε Ψανες Ὀτεακίπς απά Ρουπαίηπς ἴπο {οοῖ οἱ ἴμα ο{8ᾳς. Οπε ἆαγα (ταρεάνΥ 5 ανεττεά ὃν ἴπε Κεεπ εγε οἳ ἃ Ιαπάκππαη Πο {τοπ 5ποτε ερο[ῖεά α βννίπωπηετ {π ἁμτιου] Πες. Ἐνετν γεατ ἴ]ε πιοτοί]οςα 86 οἰαίτης α Γενν νἱοῖίπηβ. Μεπ απά Όους αἰτεαάν ουῖ {π τονΌοαϊς δεατο]ι- 1ης ΤΏε οἷεας νναῖετς ήτα α πα” ος Ὡοπιεπιβάς 5εβδοορε {οτ 6ροΏβες ος οσίορωςες, Όυτ {ιο Ιαΐτετ ατο Ἠατά ἴο ἀεῖεοὶ 45 ΤΠΕΥ «ἴαπρε οοἶοις Ικε ομαπιείεοπς, ος ἐίάςε απιἰά (πε τους ος οἶάπιρς ο «θα π/εοά ἹἩλίοϊι Με Μ/αδΏοά α5Ώοτς ἶς οοἱ]εςίεά Απά ἀτίεά {ος τοοβίηρ. Α Βεμετπιαπ {αςκγ εποιρ] το 8Ρ68ί απ οείορυ5, Πε]ά ἵῖ Ἡρ {ος 6 {ο Ίανε ϐ ἸοοζΚ. Τπε ωρῖν οτεαίωτε οοπίπαςά {ο δίτιρείο--- θιοξίΏᾳβ, Ἠππίωρ αΑπά φισίνίης το επίνΊπο Π9 τοπῖαο]ος ἀτουΏά τηε {βεγπιαη΄ς υτίςτ. Ἐκεερί απιοπρ ἴπε 'ΤΓητκίσα εἰεπιεπί οἳ (1ε Ροραἱαίίοη, (ΤεοΚ ἶδ ἴπε Ἱαησμβρε οἱ Ογρτας, Βή, υπ]κα ἵἩε «τεεκδ, Ουρτὶοῖ Πάνο Πτ]ε ἠπςἰπβήοῦ {οι δεθίασίτρ. Τε ἴεν ΠαΠπίπρ Εοἰκ ατς πιαἰπὶν «οππροςεά οἱ Ρεορ]ε ἴτοπι ηεἰρΏσοις- Ίηρ ἰδίαπάθ, απά ἔλοςα ἔτοπι {δε Ὀοάξςαβπέξε απά Ἐλοᾶςς ατα ποϊαὈΙγ 3ΡοΏβε Β5Ηο18. Φα Ἰἶκοά ἴο οἶαι. ΜΗ 8οππο ος Εντεπία βεμειο]κ. Όπε οἱ ἴἶνε Β5πειπιεπ Παὰ Ῥουπ ἴο Απιοτίσα Όατ Παά σοπιε ΌβοΚ ἴο Πς Ἰδίαπά Το ταίδα α {απι!γ. Ἡοψενετ, Πε ἀεο]ατοά, ««ΛΥ 8οπ5 Μοπτ Ὁ6 ΒΦΠεΙπεΠ. 11ο οἴμειο Ὃε Γουπά”. Ηὶ5 ρτεαί βοἶασς ἵνας Βὶ5 ρτεῖῖν ἁδαριῖες. ΑΙἱ οοπιρἰαϊησά οἱ ἴπε ροοι ΠδΠίηρ οἩ ταῖς ποτίῃ σοᾳ»!, απά ο δεἰἰενεὰ ἴμεπα 8Τιετ δρεπάἰπα βνε Πουσς τι α πο απτεννατάεά, Νεχί ενεπίπΒ, οοπρταϊαἱαήης α Γντεπίᾶαα οᾳ Μὶς οαίσοἩ, ἃε Ῥασδί οί απρηϊν, “οπίγ μίς πιασί, απά νε Πάνε Όεσα οαϊ δίπσε 4. α.πα.. Ὀυτίης Ταπε, Πονενετ, ἴ1ε ΠςΠίωρ ΙΠΏρτονεῬ. ΜαΠγ πιοτηίηρς να {ουπά το Πκπείπιεα Ὀ45Υ οἩ ἴλα α αγ ἱταπιρπρ 5ροῃρες τμαί ατα Ε]αςί α5 ΠΠεΥ σοπιε {τοπῃ ἴμε 868, ἴεῃ ψαδαίησ, ἀτγίωᾳ απά εοτίῖπρ (πετ, οἵ αἰνίπρ Ώλοπα 8 Επί ἱτοαίππεηῖ ἵπ ονοτα «Ἠεπιίσαἱ φοἰαπίοπς Ελαῖ ἱταηδέοτπι {πει το α 5ο8ϊ οτεαπιν ἰαχίάτε, ΤΠο Ἠατοους Μακίετ Ίαά α ὡσα]εῖι οἳ ἱπ[οτππαίοι οἩ ἴπε μ0/εοῖ, απά ὶς Ῥωσίηςςο ας {ο σοἱ]εοῖ (ονετηπηεηί 5 τοΥ]- ες Ίοπι 6ροηρε ΠδΗίπς. Βεδίάες δροταάἰς 5ροπϱε Βαμίης, α Εἱεεῖ δείς ουί γήϊῃ α πιοῖῃετ 9Ηήρ οποε Ίπ Όννο ος ἴητες γεατς. ΟΥΡτι5 8ροηρες βδμςα {τοιῃ | Ρο} πιμά απά χουκ Όοάς ἵω ἔτοπω 1ο {ο Γο51Υ. αϊηοπας οἳ γναῖετ, ατε οοηκἰἀετεά 5ΗἱρΏ]γ ἱωξετίος ιο Αἰεχαπάτίαπ απά Ογτεπίασαπ 5ροπμοδ, Ὀμί 1 ἠπιαξςο] απά Οαρε Ατπαυί σάς γιε]ά σοοἆ οηξς. ΑπιοηΏς ἃ ἀαγ᾽5 οομεσίοπ οἳ οτάἰπατγ Ἡοπεγ- ςοπιῦ 6ροΏρες ἴμαί ατε (τεφιεη!]ψ οοιί5ε απά ΠαΙΦΗ, οπ θενεταὶ οσσαδίοης νε ἀίδοονετεά α {ει αἰπιοςί εαια]ἠπς π ἴεχίωτε ἴπε Έπε, 8ο ας δυσάς, οαρΗκε «Ζίπιοσσα 8ροΠΡες «οπιπιοπ]ν ἔουπά {π Τιτκίςα απάἀ ΟγτεπίβοαΏ Υαΐ6Ιδ. πετο Ψου]ά αἶςο ὃε 4 {εν 4πεετ, {εἰ[-ἰκο Εἱαί 5ροηΡες τεδεπιΒ]- ης εἱορίιαηϊ5 68:85. Ὀϊνοις, Νηοςε «8{θεῖ5 αἲ Ὀεςί ατε δΏοσί, πιαγ Ρ8της ἵπ ἴΠπεῖτ ιδια] παἰηαίο ἄΐνε, αἱ] ΊΊιε 6ΡοπΏΡες ἴΠεγ «8Ώ ϱ8ΙΤΥ, Ὀιί ἴπετο 8το ἴπιες ΨΝΏσΠ ΤΠ6Υ Ὀσίηρ πρ ποϊμίηρ αἲ α1 ἀεερί!ο 1Ώδ τὶδίς {που πιαςῖ Ἀἱν/αυς τιΏ οἳ πακαάνεηίαταε. Όπο ΚοτπιαΚί ΠΠ τεϊωτΏςά νηΏποιΙ α ερ β{ίιετ ΑΠ εποοµηίετ γα δα]. 1 {5 ΒΙῆης ἴλαί Πε ΓΠεῖγ πιεη{ο]Κ “έσο άονη το ἴἩε θα”, ἴΠείτ {απηϊ]]ος που]ά οὔετ ερεςίαἰ Ρτ8Υετδ {ο ἴΊλεπι αἲ ἴε οἩατομ οἱ (ἱγΚΥοΓΙς-8---- 8Όον! α πη]ε ννεςί οἳ Κγτοηῖα, αἲ {Πε Επγ πιεάϊενα οἶιαρε] οἱ (Ππ1γεοσαν8, απά αἲ τις Ητς «Ἠτίπο ος δι. Μαντα ἵπ οπς οἳ {πο ΈοπΙαΏ Τοπιῦς αἰοηρ τς ποτε, Ψμετε νε ἀἰδοεπεά απιοπρ Τε Εάΐπς Έτεκοοες Ίτασες οἳ {ασςς οἱ 8οπιε οἱ ἴπε Αροστίοφ. Ῥαραπ απά Ολτίδίίαα τε]ίς5 ατς {Ἠθςς αποἰεπί {οπηΏς Ἀπά ἵη ος εχρ]οΓαίίοΏ οξ {ις αιαττίες Ὀεμίπά τς Ποβρίταἰ, νο Ίνετε ]οίπεά Ὦγ ἵνο Τωτκίδη [αάς ψπο 1είτ Ειεὶγ ρταΖΊηρ «Ώοερ {ο 5Ἠον Ἡς ατουηπά Όαῖ πείς πιοῖῃοτ τοπ Ἡς Πιο είοΏε μοδα πομίεά 4 Ινατηίης ποῖ {ο Πθρ]εοῖ Ελα 5Πεερ. Τπεξο τοςκ-οπῖ ἴοπιθ απά οκοανα[ίοῃς ἵερροά ας Επουρ] οΏςε Ῥαζηοπ]επίοά εε]επιοπίς, ατα αρρτοβςηεά ὉΥ (απηείς ορεηίπᾳ ομῖ οη Ρραΐσ]Ἰες οἱ Ίαηά νήσο] {ατπιετς Ίνετε οι]ήνα ίππο Ὃγ ἱτήρατίοῃ. 5οπ] ϱΕ Ώπο οωνος Ὠαά Όεοῃ αβρτορηαίοά {ον ἀνγε[ίπρς ος μ9εά {ο θπΠε]ίος τΠεῖτ ἀοηκεγνο απά πημ]ες. 3 Έοτ ἀάγς α{ίετ α Πςλίπρ εχοιτοίο ἴπο ῃς ψ]] Όε 518Υ εἶοπς ἴπε αωαγείάς ααίας ενα πείς ἀτγίηα οἩ αρτὶρηις, ο τεβατοϊςμίας ελοὶτ οταζε.. Όπε ἄπο δρτῖπα πιοτπίπα να ζουπά ἴποπι οαυ]Κίηρ τρ ἴἴιε δεἄπης απά ρυἷηρ ο α Ετος] σοαί οἱ ραίαῖ ἴπ οτάστ {ο ὂς δρίο αηά 9ρ8η Τοτ ἴἩς Οαἱαο]γσπια---α Γεκϊνα] ματ 16 ροτῖιαρς α φαγνίναὶ Ίτοπι Ῥάραη ἵπιος---οοἱεῦταίσά {η Ἆλαγ ψΙτῃ τερβιῖας απά οἵποτ νγαῖες δροτίς, Τῃἱ6 ενεηί ο στς απιιδεπις Ἠοπα πηῖ]ος ατουπά, Τηο οαἴοὮ 11ο εἰιδίνα ἀιιο]ς εἰαέσῖιες οὔτε ον’ ή Ναΐες ἀςἰρΗῖοά αἰἱ 6ροοιλίογς, μου Γαππ- ος οορυργίηᾳ ης οἱά Ψεπειίδι ἀνε]]ηρε Ηπίπρ Εμαγκίάο ννες {ῃ α ξανουτεά Ροβἱ[ίοῃ ἴο Μαὶο] εΠῖ {οτ ενετγΌοάγ δνΗπηπη]ηᾳ οοπῖοςῖ το Ώμαί εἰεοιεά {ο 66σαρο ἵ]ιε ΊπΙΠ]εΓς ὉΥ ἁἰνίπρ απά δνπιπιίηρ - ΟΥΡΕΒῦ5 ΕΕΝΙΕΝΨ) «Ἠλὰς Ππιετ) 96εΠς τοσα Ώπείς Φοπιεννηαί τὶεκσηνν «Ὀα[οόη]εἙ. .. ο... , Τπε Ιου/ες ἔ]οοτβ ΟΕ ἔεθε Ίιοιβθε ατ. σβτοἰ φἴοτες αἰνίπρ οἳ Ππεὶτ ρεου]ας οἆος, Ἡ/Ἠεῃ σαΐφιιος ατα ἆπς {ο ϱὔσΙΥ Β)ΥΔΥ΄ ἔἶλα βἴοσχε, ΥΥΟΠΊΕΙ Όσσηῃ το δοτῖ δε]εσῖεά «ατοῦ Όεβπα (δε, ]ομπς Όνσαα... Οεταϊοπία οέφιια) ἱπῖο θεραταίε Όαρς {οτ ν/εδίτηε η! πιβηνέασίατο. ΓΕε νί]ρε οἳ Καζαρ]ιαπί πσας κν. τεπία {5 ποῖεά ἔοτ ἐς οἈτοῦ ττεβοίε νήθοῖς, πι Ιοσα]]γ τπαάέ ννουάεη βραάες της οτάίπανν σατοῦ. Όεαπβ---ἀδοά αφ οαεε]ο ἔοοά---Ίνογς οἨονο[. 1εά ἰπίο Ίαΐε Όαμς «υπὶοῖι οἴΏετ ΨΨΟΠΙΕΠ Ίνοτς «1. τομίπς αρ. ΜαοἩ οἳ τς ΟΥρτς οατοῦὈ οτορ αοος το Ραἱεδῖπε απ οἵπει ΜΙάάῑε Ἑαρδίετη Ῥομίς, ) ΑΙ οἵπετ Ψατελουβες δ]Κ οοςοοπ8 Ὀτοιιρῆι Ὃν γήίαβε Ψοπιεη ανναἰτεά οχροτῖ, Ώ τίς ἴἶιο τοςυῃε σοπΕ]ἱοἳ ΠΙΔΠΥ Ρ8Γ8Οὰ{ΕΒ πηιδί Ἠανα Όσοτ πιαὸ οπι ΟΥρτας οκ οἳ νυμἰοῖι τε Ιδ]απά Ὀείουε {ο κατ ρτοάισθά πιοσε {αη ἴλε Ρρορι]αίοη ποσάν., Βεείάες ενεπῖς Πα τἴιε ΟαἱΔοἱγαπ1, ενουν νεος 8θεπῃς ἴο πανε α δαἱπί ἆαΥ Το Όο οε]εῦταισά, απ4 ος Τἴηθβε οοςαδίοΏ5 48 αἶφο οἩ δωπάαγς, Κγτοπίμς Ββρ]απάς ἵδ ἵλτοπρεά νι (τοςκθ απά Έωμες ἔτοτη πες τουπά {π Όεεῖ ϱατΏ απά Ὠο]ίάαν πιο], ἸαΚίηρ ἴλοίτ οοπνεηῖίοπαἰ Ρτοπιςηαάς, Αλαμητη- ΠΙΕάΒΏ ΥΥΟΠΙΕΠ ΠΟΥ Ρο αΌουί {εε]γ Ίη ρτοιρς, το «η! «Αρ]ίΚκε ποοάφ Ίτοπα Τπείς 9Ποτί «αρὲς Ἡμς- αίπᾳ τλεῖς Ἠαίτ ἴπ ἀἰδαπριίμίπρ Εα5ΗΙΟΠ. {ο ΊποΥς επιαηοὶρβῖεὰ ενεη ννα]Κ ἵη «οπΙραπΥ οἱ ἰοῖΓ Ρε[εζζεά Παςραπάςδ. Οἰάετ ΄Τυσϊ, νεποι Άρατος ἵπ 1λεὶς 1οΠβ ΡΟΗ απά ΤυΓβαἨς, ΑΡΗ 6τεετεά “«δαΐααπαι Αἰαϊκωπι Ἱνου]ά Όσαπι απ Ἠθασ1γ τοβροπἆ, ““ΑΠαϊκαπι βα]ααπι”. ΑΙΙ ενεπιµαϊΙν ἵειπιίπαϊς πείτ ναἰκς αἲ ΩΙ ΠΊΟΙ- ους σαίεν ἴΠμαῖϊ τεαρ α- Πατνεςί «οπω {πο ους αἰθίπρ ατουπά ταὈ]ες αἶοαρ ἴ]ις οἰάεν/αίκς. Πυτο τἆεγ ομαί, ἀτ]αὶς οοξξεθ, «ορΏας ος οίποτ ερίσίς, απά «πε {Ανουτίε 9ΏᾶςίΚ6, ΠΠΙΑΠΥ ῥτερατεά αἲ Πας νίπά ρτοῖεσῖεά ρε]. Νοί τε Ιεαςί ροραἷας 19 οτ]]εά οείοριδ. Αεοτάϊπα ἴο ος ΠΔΠΟΤΗΛΗ, οπἰγ α Ουρτίοῖ Κποννς Πο ἵο οοοΚ οείορυ» ν.Ις]ι ΕΙανοιιτεά τη πε, οπἱοΏδ, Πετος αιιά οἱ ἰ5 Νταρρθά ἵΏ ρᾶρες απά ῬαΚκεά. Ἔηῆσεο οβΐες 816 Ἁ Ππιοδῖ ἀθπιοσταίίο Πλου ης ρτουπά ἔος αἱ ταπίςς---ἔτοπι ατὶρίοσταϊ ἴὁ Οοοῖ- Ὀ]ασξκ. Όπε ενεπἰΠρ ννε ννεγε αἲ α Τ80ἱε εΏβιροὰ ἰα ςοωνειδατίοή ΙΤῃ α ΌαηΚκετ Ψσοπα ροαδαΠ!, δοσίεά αἲ πο ποχί ἰαδία, οἀίπιεά ἱω νῃ Ἠὶ5 τοῦ12ΗΚΑ, Νε ΕπαΙΙΥ ροι Πίπα ἠπιετεςτεά {Π α πιαραζίης, 50 τἡας νε σοὐ]ά οαττγ οπ ος οοΏνειδο τ{Η{2Γ- ταριεά. Ἐνεη ἴἶια Ίοσαί “ραρρας” οἵ πιοπΚΕ, Νο ἀαἰγ εεἰεσί 4 ἀϊβοιοηϊ οαΐε, Ιίκο (ο ἱεπὰ απ οα: ἴο 811 πο ϱοβ8ἱρ{ Τ{ς εχοίείηρ πες οἱ νἱοῖοίγ (ο ὃ).Ε. ἆαγ] 938 Ἰοψουδὶγ οεἰεῦταιεά υηἰτη 5Ρεεσμεδ, πηνίο αιά ἁλησίπρ αἶοηρ ραΥΙΥ ἀεοοταῖοά 5ἰτοοί5, απά (πε εΏήἰάτεῃ επ]ογεά ἁοαδίε ταίοΏς οἱ ἰοῦ-εἴάΙΠ. Ένετγοπς βθεπιθά Γτεππεπάουθὶγ τεἰίενεά {ναί ἃἲ 15: ἰλείχ πιεΏ ν/ου]ά 8οοπ οοπιε Ἠοπιο. Α Κγιέ- πίαη σοἰάΐετ Ἡοπας οἩ Ι6νΕ 19 Ρτοιιά]ή δοίπῃ [εά βτουπά ὉΥ Πὶς γουπρετ δἰδῖετ ἔτοπι Πουδο [ο πουβο η πετς αἲἱ πανς΄ Πίπι ατπι απά Ἱσατιν ἠοΙζοπις, πια]! ας ἰς Κγτοπία’ς ρορα]αίίοη (οἶτοὰ 2000) Ἡτ 16 α τορτεδοπῖαιίνο ραϊιοτίηᾳ οἳ Οτεσί», ης, Απά τοίτεά Εατορεαηθ--ενεα απ οἷά πι” Άϊποπο ν/λοπι νο ξοιηά ομιοῖι ἀϊνειδε Πη{οόδίς 35 βεμίπρ, οἰπαδίηρ, ραἰπιίηρ, Ντη, οἵότηρ «0]- 1εείηᾳ, Πεταἰάτγ, ννεανίπρ, βατάεπίηρ, Εαπήπβ, ἀαϊτγίπρ, ροαῖ Ἀπά Ὀθεκεερίηρ. Α/πιουί νο ενεπίηρ ἵνα Μομίά αποουπίετ. 9οπε (ΟΥρΠοῖ εκετοϊσίῃρ Πἰ8 Ρεῖ βοαῖ ος 5ἰορρίπᾳ ἴο {εί ἵέ {οσά ο οοίσο βτΟεΠ5, ἃ5 Νβηά{οεάίπα ἶ5 Ὀοἱίονεά ἴο ἱποτσβσε [πε πα ψἱε]ἀ. Τ{ε ροᾶῖ ἰ8 ἱπάεσά (ουπά ενετγν/ηετε οἨ ἴ]ις 15ἱαπά δωρρἰγίηρ {Πε Ρορυ/αμοῦ ψήτα πι] ἔτοπι παω] οἱ γλὶοἳι ἔπευΥ πιακὸ αποῖΏος ἱπαροτιαπι οταπάον οἳ επείγ ἁαὶῖν ἁῑει----οπεσδε. Κυγτεπίας τοδἰἀεπῖς .Νετε Αππιιδεά ἴο 505 15 Ρἰμςσξ τίρε πια[θεττίος ἔτοπι ἴπα 1τεςδ Ρο πηξ 9οπις οἳ ελα οἴτοεῖθ, απά οβετοά 5 {τί ο Πείχ ού/Ώ ρᾳτάεΏβ, οἵ {πνίτε ας {ο ἃ οπί]ά”5 ΕἱιΓ ἀαγ ρατίγ. : ὃ Ἆπ οἰάστ]γ Τις οοί ου: οἩ Βή5 ΒίοΥεἰε (ο ον πιο 5οπηε Ινοπάατ Πίο {5 εοεπίπρ Πιν ΑΕ του Γοάαγ.Ηί8 θοπ,απιδἠίου» ἴο Ό6 4 5αοσοδοίν Μας αΠεπάςά Μοτρµοι «Αρτίου]ιαταὶ Οοἰσμο Ἡ εάπι 'ναπίβ {ο {εασῖι Όωϊ βπάς ΕποίϊσΏ μιας Τὰς γοιπρβίετ ν] ΡτοδαὈΙ Ιεβίη 1 πι (ὠμείπιεᾶ οἨ βαβε 38) ΙΑΝΟΑΒΥ, αφ48. Τῃο Τοῦαςςο Ιπαιςίυ οί σὗργις Βν (εο[ γεν. Οοτῥεῖῖ Τ]ής αγηοἷε σἡοι]ά ὃο οἱ ειρεσίαὶ {μτετεσί {ο αἲὶ ον τεαάετς τυᾗο ατε ἐπιετεσιεά ἴπι τε ἰοεαὶ ἴοδασεο ὑπάηκίν. ΛΜ. Οοτδειῖ ἐν ἔμε Τοῦαεοο ΟῇΙοσΥ οἱ τε Όνρτια Ώεραγίπιεπι οἱ Αρτίαμηιτε Ἰν οῶπε ἵο ΟΥγβηι Ίοηι λαιγίεοις ωµετε ᾗε αά Πε τμε Ρροοί οἱ Τοῦσεεο ΟΗΐεεν Γοτ Ύπογο ἴμαπ ἰυεπίν γεᾶτς. 1η Λαιήμς ᾗε τας «γεςροηείδίε ΓοΥ επιαδΙΠίης απ ἴπάιδίτν ία] Ἶαι θεεοηπέ α ΙαΙΟΥ 5οµτος οἱ Τευεηιε [ου 1Με Οοἴοπν. ἵπ αἀώίοῃ ἰο δείπρ {π ελατξέ οἳ με Τοδασεο Κενεαγεἠ δίαίίοι ΛΜγ. Οοτδὲῖε ως α πιεηιδετ οἱ τΠε ΊΤοδαεεο Βοατά απά Φοεγείατν-Μίαπαβετ οἱ ἵἡε Οουεγηποπι Τοῦαοεο ατελοικε απἀ τωας τεεροποϊδίε Γον τε εοηίτοί οἱ ἴμε ῥγομείοη, ῥτελασε απἀ 1ΠαΤΛΕΙΠΕ οἱ με εηέτε 1οὔᾷσςο ϱΥοΡ ἵη Λ4αιγτέμς. Ἰμ αἀάλ[ίοη το Πὲς εχρετίεπος ὑπ Μαιγήέμς Αν. Οστδειέ Μας εμάέρά αἲ βγοι Παπά τε Ππειμοᾶς ϱἳ ῥγοᾶμομίοῃ απά Ἱπαγλειιρ {π δοµῃ «τα, Φομίβεγη Κἠδάεία απά Νγαα]αμᾶ. ΤΗΣ ῥτοάµοΏίοπ οἱ τοῦασςο ἵπ ΟΥρτας 16 ποῖ οἱ Ίοπς οἵαπάϊηρ ἀπά, γη! {τ πιαν ανε Όεεῃ ομἱηνατεά Ρτίος Το πε Βτησα Ὀκσουραιίοη {Π 1878, ἴΊετε τε πο τοσογάς οἱ ΠΥ ομἱήναιοα αίτες Ώπαι ἁαῖε απ] της γθας 1913. ΙΠ Οοῖο- Όος, 1913, ἃ τεροτί νὰ ρυὈἡδπεά Ίη τις Οὗρτις Αρτϊου]τηταὶ ]ουγπαί ἵπ πλίοα {τ ἶς είατεά ἴμαί α Οοπιρ8ΏΥγ παά Όεετ ἔοτπιεά Το τενῖνε ἴἩε ἴοῦᾶςςοο ρτονίηρ ἱπάιςίτγ ἵπ ΟΥρτας υπάες Τε Ώαπιε οἳ Ηοιγς Οὗρτις Τοῦᾶςοο Αεκοσίαϊίοα Ἱωά. Ἶτ ἵνας αἶδο φἴαῖεά ἵπ της τεροτῖ ἴπαῖ “Τη {ογΏεγ Ὠπιες Ώλο {οῦασςο ἱπάμςίτΥ ἵπ Όνρτας Ία5 οἱ σοπις ἱππροτίαπος Όυμϊ απΏί πο’ 1 Ὠᾶ5 Όεεπ επΏτείν ουι οἱ {αδηΐοπ {ογ α ρεποταίοπ οἱ πιοτε.. Της εβοτις ος της Αδεοοϊαίοαπ Ύετε σαἰἁ ἵο ε ἁἰτεσῖεά αιβἰΏ]γ ἴο {πε εποομταρεπιεηϊ οἳ Ιοσαὶ τοῦβσοο οωἱήναίοη οἱ 5ο Ἐπάς ας “ Φ8πηδους , Τταρεζοη «« Κζανα]ία ”, απἁ “ Χαπιιί ο. Ὀυτίηρ 11 γεατ 1913 ΤΠε ουἱναΏοπ οἱ τοῦβοςο ἵνα οοπείπεά ἵο ἵπε ἀῑιτίο ος 1 πηβςςοὶἱ απά Ῥαρμβος, ἴπε απιουηῖ Ρτοάµσεά Ίας δη Ὀείωρ Όωϊ 79ο οκεςδ. 768 οξες Ὀεῖπρ Ρρτοάιοεᾶ Ιπ 1 ἠπιάςςοί απά 22 ΟΚες ἵπ Ῥαρίος. ΙΏ11ε]αιτετ γεβιςος 1πεβτειννοτ]ά ννατ τις Ρτοάμσίοα εχραπάεά απάἁ ἁυπῖπς 1917 1οῦαςσο Ίνας Ὀείηπρ 6το/Ώ {π αἲὶ ἀϊκιγ]οῖς απά α «ΓΟΡ Ο{ 481.900 ΟΚες νὰ5 Ρτοάιςξά, οἱ ΙΥΠΙΟΏὮ 250.000 ΟΚες Ίετε ρτοάισεά ἵωπ πε ἀῑδιτίοι οἱ ΤΑΓΠασα, απά 11Ι8,00Ο Οἷες ἵω ἴπο ἸἨΝίοοσία ἀϊφιτίοι. ΤΠίς ταρίἰἀ εχραηδίοΏ ἴπ ἴοῦασσο ομἱτνατίοη αΠεστεά ἴἩε ΡΓο- ἁιοῖίοα οξ {οοάδιαβς η πε Ιδίαπά αΏά οἩ Της 13ἵ. Οοἴοῦες, α ΡΓοςίαπῃᾶ- ποτ ὉΥ ἵπε ΗΙΡΏ Οοπιπησείοπες ρτοΠί- Ὀΐτεά τ]ε οιἱηναϊίοαπ οἳ Τοῦασςο απά σοϊίοΏ 5ανΕ ΙΠάετ ἰἰσαΏσοε. ἜΤ{ε ρτε- απιθἰε ἴο τε ργου]απιατίοπ σίατοά τ]ιαί εἶναι ἵτ ννας ἀεσίταὈίο ἵπ ἴπε ραὈ]Πο ἱπτετεσι ἵο πηαϊἰπίαία ΟΥ ἱποτθαςς ἴπε ΕοοάριυΒς ρτονΏ Ίπ ἴπε Ι5ἱαηά. Ττ νου] 5εεπι ἴ]αϊ τίς ργος]απιαίοη ἁϊά ποῖ ασλΏίενε {Πε εΏεοι ἀεδίτεά ἃ5 ἃ {ιτιΏοτ Ρτοςἱαππαϊοπ ραΌ]διεά ος 111ε 261Ώ ]υ]γ, 1918, Ὑτὰ ἴπε 6απιε ο]εοῖ ἵπ νίαν, ΡτοΏΙδίτεά τΏε επιρἰουππεηῖ οἱ 8ΏΥ πῃα]ε ρείδοπ ονετ {πε αδε οἱ Τε]νε γθατς αΏά υπάςετ ἴἩε αδε οἳ δΙΧίΥ γεβτα απά Οἱ απ {οπια]ε ΡεΓ5οΠ ΟΥες ἴῃε ἂρε ΟΕ ἱννοῖνε γεατς απά υπάετ ΤΏε ἄρε οΓ ΓΙ{1γ γεατς {π τηε ουἱἰνατίοπ οἱ {οΌαοοο, εχοερῖ ἴε Ποἰάετ οἳ α Ἰσεποε ἴο ομἱάναῖε 1οῦβοςο. ατεαῖετ τεςιτὶοτίοης ΊνεΓε ἹΏροδεά ὉΥ α Ειτίπετ ρτοσἰαππα!ίοπ Ῥυ]σηεά οπ τις 3οτἩ δερῖεπιοες, 19Ι8. Ὀπάει ΊἩπε Ρτονἰίοπς οἱ τπίς ρτοςἱαπιαίοα τε Ἱίορασες ἴο οωἱτναῖε Τοῦαςοο ἨΜετε Το ὃς οοπ{πεά ἴο ΡρεΓδοπς Μο οὐἱτναϊοά οἱ ννετα πιαΚίπρ ρτερ8ταϊἴίοης ἴο οι]{ί- νατς σοοτεαἰς απά ἴΏε 8γεα Πσεησεά {ο ιοῦασςσο θἩομ]ά ποῖ ὃε {οί α βτεβῖεΓ αιηουηῖ ἴἶαη οπε-ἴεπίΏ ος ΤΠε ατεἂ ΟΠ υληῖσι «οτεαἰς ΊΎεγο ποσπια]]ν οω]Πναίεά αΏά ἴηοπ {ος.Ώο πιοτε ἴπαπ Τνεπιγ-Ώνε ἁοηπιιτας οἵ 1ε55 ἵπαη οπς ἁοπιπῃ. Αἰςο, Όλο ρἱαηπτίης οΓ1οῦαςςο Ὠδά Το Όε «οπιρ- Ιθιεά ΌΥ ἴἶπε Ι5ῖ ΜαϊςΠ. Ὠερρίτε τΠε Γεδ- τεἱσίοπς {πε οἱ νατίοη οἱ {οῦασςο 85 πιαϊηϊαίπεά αἲ α Πὶρη Ιενεὶ ἁπτίηρ 19Ι9 Ψλεη 375.090 ΟΚο5 Νετε ρτοάυσεά Ὁμί ἄιϊα πιαίηπ ατθας οἳ ρτοάµοῖίοη οπαῃ- ρεά ἔποπι ἴε Ατηᾶσὰ ἀπά ἸΝ]οοδία ἀὶςιτ]οῖς ἴο ἴπε ἀἰκιτίοις οἱ Εαπιβρισῖα 1. ΕΕΤ --- Εἰεά οἱ Υσσω 1οδαεεο αἲ Κντοία. ΕΙΟΗΤ -- Ομγρ στοά αι ασε, ρι απά ΓΚ γτοπία, 1Ώ Ῥοῖίι οἱ ΨΠΙςΠ ἀἰσιποις ἴπε:ρτοάιστίοη Ιποτεαςεά ννΏί]ε ἵπ οἵπες ἁἰςιτίοῖς ἴηε ργοάισῖίοη ἀεοτεασεά. 1 ἶ5 ποῖ οἶσατ ΝΠείπες ἴπίς οΏθηρο 1π ΤΠΕ οεπίτος οἱ ρτοάμςίοπ ας με ἴο 1πε Ρτοσἱαπιαίίοης τεδιποίης τπε οπ]τί- νατίοπ οἱ ἵοῦβοσο οἵ {οτ οἵπετ ΓΕβδΟΠΒ. Της ἁῑκιίοι οἳ Ἑαπιαριςία Πας τε- τβίπεᾶ Ίτς ροςίτίοη ας της πιαίπ οεηῖτὀ ος Ρτοάιστίοα δίπος 1920. ΦίποῬ ἴ{ς γσαί 1920 ἴπο ρτοάοίοη οἳ τοῦασσο Πας Εἱαστιαϊοά οοπςἰἀεταὈίγ οοπδίἰςίΏως οἱ α δοτίεδ ΟΕ αἰτετπαῖς σ]ιιῖς απά 5οατοῖτίες απτί] 1Ώς Υοας Τ94Ι ΨΏσῃ Ρτοάμοῖίοη ἵνα αἁραία σΏπημ]αϊεά Όγ τε 5λοτίαρο οἳ τοῦασσο Ὀτοιρῆτ 4 δουτ Όν ο ατ. Ῥτοάμοίίοη το5ε 5ἴεααάΙ]ν ἀντίπρ ἴηο γεατς {ομονίηρ τοι υπ 1946 Ὢπεη ΤΏε τεςοτά ΟΓΟΡ ΟΕ 1.055.000 οΚες ἵνας Ρτοάμσσά τπαάο τρ ος 752.000 ΟΚες Υε]ονυ Τεα 285.οοο: οΚες Ειπιραῖος 1.9αί απά 18,ο0ο οΚες γγοϊπίαἃ 1ο8ξ. ΤΠις ἴητεο ἵγρες ος τοῦαᾶσσο ατε ρτοάμοθά ἵπ Οὗρτιας. Τῃπε 'Ὑο]ίου 1.68Ε”” τοῦΌαεσο ἶ5 8 Τικ ος Ουἱεπῖαὶ ἵΎρε εα5εά πιθίπΙγ {ος οἱρατεῖῖες απά ἴο ἃ ἱθ45ετ οχίοηῖ ἶπ ρἱρε πιχίἁτε. ἜΓπε ἴοτπι “΄Υε]ον Γεαί ἰ εδεεπτἰα]]γ α ]οσαἱ παπις ἔοτ της ἵγρε οἳ ἵοῦᾶεςο απά υνου]ά 5οεπᾳ το Ἠανε «οπιθ ἰπῖο δε ἁμπήπρ ἴπε Ίαττες γθατς οἳ της Βτςι Ψοτίά ννατ Το ἀϊςιωριίςΏ τς ἵγρε οἱ Ιθαί ἴοπι ἴπε τπεπ ηεΜγ Ιπιτοάωσεά ἵγρο ος” Ειπιι- ρατεά 1.οαΓ”. οἶποε ἴπο γεᾶς 1933 τπς Ὑε]ίομ εαί Πας οοπςτητεοά τῃς τπα]ος Ροτίίοπ οἳ τε οτορ ΙΙΙ πιογθ τπαα Ε111γ Ρετ σοπῖ.οξ 1Πε «τορ Ὀείπς Ρρτοάμσοεά ἴπ ἴπε Ἐαγρᾶςς ρεπίπςυ]ατ. Τε ῥρτοάµςσετς ατδ δια] ΡτοψεΓς οιἡἰνατίης 8η 8νοίαρε οἱ τες {ο ἔουγ ἁοπιπῃς, ἴπετα Ὀείαπρ νοτΥ {εν ριοάι- ο6ς5 1ο ομἱαναῖς Ί8ίρε ατεᾷς. Ῥεοττοῖ]ε ]αδί νναγτῃςο ρτοάσετς παά το τοῖγ αἰπιοδῖ επτΙγε]γ οἩ ἴπε εχροτῖ παγ]κοῖ {οτ τΠε άἱςροσαί οἱ 1Πεῖτ {οῦασσο, οπἱν α πια αιαπΏτν Βείαπρ µ5εά ὉΥ ]οσαἱ πιαωυ/{ασίωτοίς. ὨὈυτίηρ 1Πε γοαγς 1931 ἴο 1935 ἴηο ανετᾶρε αιαηΏτγ οΕ ]οσα]1γ ργοάυσεά Ιεαξ α5εά αΏπια]ίν Ὁγ Ίοσαἱ πιαπω{αςίµτ6Ι5 Ὑάς 4,300 οΚοθ5, υψΠή]α ΤΏε ἄνεΓᾶσδε αππιαἱ αμαπΏῖν οἳ ἱππροτιεά ἰσαξ ιςσεά 'νᾶς 169.300 οΟἷοδ. ΏὈυτίΏρ της Ρεγίοά 1941 ἵο 1945 ἴπα 8νεγαρε αυαπν οἱ Ιοσαίἱγ ργοάωασεά Ιεαί ε5εά Ὁ) ]οσαίἱ πιαπι{αςτατετς ννας (οοπΗημεά ο βῥαρο 26) οὗρευς 8Ενιεπ 4 τοεπε {τω Οἱ Ώναμι ὃµαυ’ς /Τοάµεομίοη οἱ «ΑΠΙΟΠΝ απά ΟΙεοβαιτα”. αἲ τε Ριοραάν Τήεαϊτε, «ΠΙΟΠΥ (6οάᾖο) Τεατιε) απά Ἔγου (ΡΗ4ρ σµατδ). ΊἼπο Ι οπάοπ ΤΠροαίνο 1947 “Αλ ΕΤΕΕ [σαν, Απιοην απᾶ ΚΙεοραιτα αἴϊοτ ἴπο τασαο απά τπαπάεί οΓ τηε εἴογπι απά 1ϊς τεπάϊηρ τπαπάθτΏο]ϊ5, ἴπε ροἱά απά Παπηπηοτεά Ότομ2ε οἱ ἴπε στεαί τοτηαηΏς ἵτασσοάν, πιεῖτ αἲ ἴπε Ια5ί το Βτε απά αἰτ. 1.οπάοπ Πας Όσεπ ΠΠ]ΙςΚΥ ντα Απιοην αμά Οεοραιτα ἵπ τεσεηῖ γεαίς. Ὀπαἱ πονν, Ιπάεςᾶ, Ώλεγο Πας Όδεπ πο Γ]]-σσαία τονίναί θἵηπςς 10327 Ψ{ποα ΔΙ. Κοπιήςαονςκγ”ς νετείοι Ιαξειοά {ος οµπἰγ Άχοο ΡροτοταΏςσες. Τ{παϊ Ρτοάμοίο, ΊΝΠΙΟΠ Βιςί 5ἴαττεὰ ἴπε πουν «οοἰερταϊισά ῬΠακεςρεβτεαη, Ὀοσπαίά Ἀποΐαι, ἵπ α τπαίπ 1,οπάοη τηδαίτςα, ας αάΐν υΠΩζοιταήαῖτς, ἾἹιτς Οἱοοραίτα ἵνας α Ιξηςδίαη αοίγοθς να αΏ ἱπιροτίοοίι οοπηπιαπά οἳ ΕΗπρ]ςῃ, απά Τἴ]ο ογΙῖος---Ἱποςησοά Ὁγ ἴπε Πάνος «Ώς Ὡπουισαι συν τπο ρίαγς ποδἰο Πατπιοπίςς---ρανο ἱηςιι{βείοπί ῥταἰςε Το Κοπιςατ]ενςοἰκΥς αοἰήονοπιοπι. ἨΗΠῖς Ἡρμτίπς (ας Ἡο 5Ώονιεά οἵεηω ἵπ Πὶ5: ἀεὐαιαῦ]ο νοκ αἲ οίἰαοτά-αροῃ- Ανοπ) ας μποοπιπιοπ]ν σαδίς, απά πε Ρροίπῖεά ΒπΠοὶγ ἴἩςε οοπίγαςί Ὀείννεεη Ιαχυτίοις Ἐρυρι, οτε “ τπε Όεάς 1) τῆς οασῖ ατο 5ος ”, απά πιΒοἰο [κοπις, 5 ρειοπίΠεά ἵπ πε υηρεπάίηρ Γοτηι οἳ Οσοἵανίοιις («Ἴεσατ, οοἷά ρί]ίατ οἱ Πὶς ηβΤίοΏ απά {πο ψοτ]ά. ᾿ΤΠἱς Ὕγας {οιροτίεπ ἵπ 11ο εχοεπηοΠῖ ονες (επ Ῥγαπι οΠανς υπάςπίαΡΙΥ ὈεαμΏ (αἱ. ρτοάμσίίοπ αἲ το Ρἰουαα]]ν ΊΜεαϊΐτε. Βγ8πι ΌΠαν αςοά α Ρεῖ- παπεηί δεῖ ἀεείσποά Ὁν τε Μοίογς, ἴποςα 5οεπἰο ἀθεείσπεις ννοςε παπῃο ἶς 5ο Ητπι!γ δεῖ προπ ἴᾗο γεσοτάς οἳ Βετίδα ὈΠαβΚεςρεβτοςη απά οἰαδςῖς τΤονὶναίς ἁωτίηρ Τ1ε ἶᾳ5ί Ίνγε]νε γεαῖς. ΤΓΠΐς «εῖ, : νητα 15 τα. οεπιταὶ Τοννετ (νΠὶσΠ Ῥεσοπιες Οἰοοραίτα” Λήοπιπιοπί), Ίῖς εἡάΐπρ ἆσοτς, απά ἰῖς Ὀασϊείπς ος οἰΥ--- πο Ρτ]οκοά υήτα στατς, ποὺ Ὀτίρ]τ ΝΙΤΏ ποοῃ--- 5 α «Πα αάαριαίοη ος ἴπε Βμ7ΖαὈειπαη κίασα απά 1 νας π]απαρεά ΝΙΤΠ α «οπδιπηπηαίς ἀσχτετίτγ. Τῃο Ρ]αγ πεεάοά ορµἱεΠῖ σἰασίως--- οπε «ἄάγ, ρετμαρς, νο ΠὶσῃΠ Ίανα 56ο ἵτ ἄοπε 1Π ἴπα οἷἰά Ρτοςςςςίομαἱ σίγ]ε---οαῖ Έγαπι Θ]μαν πιαπασσά το δμρβοσῖ θρ]επάοιτ ντα τα οἰπιρίοςί ΊπθαΠς. ΕΟΓ {Πο ἱπιαρίπα νο Τηογς γνας πειτε ΟΏ Τα οπ]α]] θἴασο οἳ 1,οπάοη΄ς Βιουσά1ν Τ]οαίτε αἲὶ οπο τοαιἶγοά ἴο ενοΚε Της τενο| οἩ Ῥοπιρογς Ραπςγ. ἴπε ρτε]αάςε οπά ατετηιαϊη οἱ {ης 9οᾷ- Βν 7. 6. Τνουήι, Ώρδί ατοαπά Αοηπι, απάἁ Τμε |ασῖ δοεπέ ἰπ ΟΙεοραίῖτα”ς πιοηπυτηεπί «ΠεΠ Πιε Ἱτασεάγ τοοῖς γίηρς {ο 5ΠαΚεςροατε᾽5 Πϊρῃεςί ρεαί οἱ {τασεάγ. Τ{ο ασιῖπρ τ/ας ννοτίπγ οἱ 1τ {ΓΠῃΕ. Τ{ ἰς γεαβτς σίπος Τἴπε Βτίςη ἴασε Πας Παάἁ ἃ τεοορηϊφθρδίἰε Ματκ Απίοηγ. Τῃο Ῥατῖ σ8ηΏ ἵταρ αηΏ αοῖοί ΙΠῖο ΠΙΟΠΟ- ΤοπΥ οοπιπιαπάἶπρ Ργεςθησε απά δ0ΠΟ- τοις νοῖσο ἁτὸ ποι Ὁν τπεπιδείνες εΠΟΙΡΠ. .ΑπίοΠυ πχιςῖ ἄο πποτε {Πβη δουπά ἴἶε 8οπ05. απά ἴτιπιρεῖ: Ώε Ώχιςί 5Ο’ α΄ ργεαῖ π]αὮ ογπΙὈΗπς, Ώλε Ία5ῖ Ώἶαχε απά ΒἰσΚετ.οἑ-α δρίΊῖ ἴμαϊ Παά θεεπ “ ποδίε,' οοιΓαρεος ΠἱρΡΗ, ππππαϊςμαβ]ε ”.. οάπευ Τεατίο, τοῖατηοά το ἵποε Ἐηρὶία σἴασο αεί 80πΠε Υσα:ς, εεία[ίςεμεά Πἰπιςείε αραΊΠ ἃς ἴπο ρεεγ οἳ 1 4ῳτεπος ΟΗνίες, Πο] (ἰείσιά, απά «οἱ Εαΐρι ΕἰσλαΓάσοι. πο Ρρεγίοτπιαηςς Ίγας πηβίεΓἰγ Ίπ 118 εοπίτο!, {η 1ΐ5 νοςαἱ πιιισίς---άπιοιϊ [πε ο[ᾳητεςι ἀἱεροςϊείοη ἵο γἱεΙά ἴο [πε “ριτρίο ραῖοἩ --- απά ἰπ ἔπε πιονίΏΡ πηρ]οίιγ οἱ ἵτδ επάἀ.. Τεμιίε οὔεις ἃ ΠαΚοδρεαγζᾶη ΑπίοηΥ Ώαπιε ΕάῑΤΠ Ἐναῃς, Πὶς Οιἱεοραίτα, 5 ΠΊΟΓε 0 (οοηεηιμά ο ῥαρε 27) ΙΑΝΟΑΚΥ, 1948 (ςοορογα(ἵνο Ὀπίοης το Πτεί είερ ἵπ οο-ορεταίνε οσραπἰ- εαἴίοω ἶς ἵἴπε Ιοίπίηρ ἴοροίῖΏες οἳ 1πάλνίάμαϊς {πο α΄ ΡΕΙΠΙαΤΥ 5οοΙεῖγ το ονείοσπα ἁλ[ίουίαες ντα νεος 5ἰπρῖν ἴΊπεγ ατε απαῦὈ]ε 5ΙεσεςςΓα]1Υ {ο οοπῖεπά. Τπε πεχι 5ἴαρε ἶς τοβοΏοά επ ῥτίτηι- ΤΥ φοοἱετῖες ]οίη. ἴορείῖιει το {οτπι ἃ «εσοπάατγ εοοϊεῖγ ος Ὀπίοι:. Οο-ορεταίνε [πίους πιαγ Όε {ογπιεά {οτ νατίους οὈ]εσις---Ὀαπκίπς, ϱαταηῖς- εἰπρ,ασά!(τ, εἀρεινἰδίοηῦ, 5αρΡΙΥ, πιατΚεῖ- 1ΠΡ, σ1οςἰ-Ότεεάϊηρ απά 5ο οἨ. Ἡ υπίοη ἰ6 5ἵτεηδΏ {ος ἱπάϊνϊάμαὶς,δαςἩὮ 5ἴτεωρί]ι {9 ἱποτεαφεά ὮΥ ἴπε µπίοη οἳ 5οςἱείῖςς. Τ{ε ἄτςί Οο-ορεταίνεα Ὀπίοι 1ο ὃε εειαὈἰίδηεά ἵπ Οὗρτις ας ἴιπς (ςσ- ορεταϊνε Οεητταὶ Βαπίς νο κἰαστεά ορεταῖοπς 1Π΄ 1938. ΤΠε πιαίη οὐ]εοῖς οἱ α Βαπκίαρ Ὀπίοη τε ἵο Πηβηςο ἴπε φ«οοἱοτίες ππὶος πεεά Πποτς ΠΠΟΠΕΥ απά το τοσεῖνε Τε 5ασρίιις οἱ 1Πποςο 5οοἰεῖῖος ψὰσἒι πανε ἴσο πιαςοῖι.Εος εκαπιρ]ε, ἴπε Οο-ορεταίνε Οεηῖταὶἱ Βαπκ ἵπ ΟΥργις πας αἲ ρτεδεηῖ 5οπης {6δο,οοο {π ἄερο- οΊίς οπι φοσἱεΏες νητΏ 5αγρίᾳς Εαπάς απά Ίας ]επῖ 5οτηε σᾶδ.οοο ἵο 5οοἱεῖ]ε5 υμίςὰ ατε ποῖ 5οἰἱ{ 5αρροτΏπρ. Μεπιῦες δοοἱεῖίες αἲ ργεδεηῖ ΠΙΠΙΡεΓ 366. Ιπ Τπε Βτοι πίπε γεατς ος ορειαίῖοης ΓεδεΓνες ο{{54,οοο Πάνε Όθεῃ αςουπημ]αίεά. πε τεδοτνο Ειπά οἳ {πε Βαπίς ρίανς τε επι ρατῖ ἃ5 {απ α ΡΓΙΠΙΑΓΥ δοοἰείγ δεουτΊΏς ἴΠε ΠΠΕΠΙΟεΓ δοοἱεΏες αρθίηςῖ Ίο5ς απ ρἰνίης οοπβάεηοε ἴο οΓεάΙΙΟΙ5. Τήπε Οο-ορεταῖίνε Οµπιτα] ῬαηΚ 15 ἵπε πι οξτ{ε πιονεπιεΏῖ ενετγοπε τεβ]ἶδες τίς απά {πε ἱπιροτίαηοσε οί Ὀἱάῑπρ πρ Ἡς οὐπεά Β1Πάς. Ὀρ το {δε ρτεδεπῖ ἴπε Οο-ορεταΏνε Οεπιταὶ Ῥαπ]ς Ώας αἶδο Όθειπ αςϊΊηρ ἂδ ἃ δυρρὶγ Ὀπίοηυ. Ιτ Ἠας ἱπιροτιεά Οἵ Ὀουρῇῆί Ιοσα]1ν {ετΏ]ίδεις, δεεά Ρροῖαίοες απά ευἱρΏατ απά Ώας ἀἰφιτίοατεά {λεπι το 5οσϊεῖίες {ος τεάἰςιη ου ᾶοη ΤΟΙΑΓΠΙΕΙ5. Ἱτ Ώας τΏας ρτεναπῖεά τις οτεατίοη οἱ Οίας. πιατΚεῖ ἵπ ἴλεςο οοπιπιοάιτίες, απά {5 ἵταάίηπς Ρρτοβῖς Πάνε αάάεά ςοηφἰάεταθἰν το 5 τ6δενο. Της οοπιδϊπαϊΊοα οἳ οτοάϊϊ απά 5αρρ]Υ ΠΠΥ Άρρεατ άβηρετους Όυϊ {Ἡε µ5ε οἳ ἄερο- ςἰτοτς’ 1ποπεΥ {ογ 5ὐςος ἵταάίπρ ΙΏνοῖνες Ἠτι]ς ος πο Πδκ σίποε ἀεπιαπά Ἠα5 5ο {ατ εχοθεάεά 5αβΡίΥ απά τΊοτε Πας Όθεῃ πο ἄαηρει ἔτοπα Ποἰάϊπρ ἵατρε φἴοςκς. 1{ ἶ5 ποῖ Πού/ενεί ἴπο Ὀμσίποςς οἱ τπε Ῥαπί το ἀεαὶ ἵπ οἵπει εοπιπιοάίες Ν/Πὶσ ψοι]ά ἱπνοῖνε τὶς ας] α5 ἴΏοςε ποτπια]]γ τεταϊ]οά τΏτοιρῖ οοΠδυτΏει5᾽ εοοϊείίος. ΤηἱΦ ἶ5 ἴπε Γαποίοη οἱ 8 δερθ]αῖε 10Η. Α Τπίοη οἳ ΟοΠδµπηθτς βοςἱετίες ἶ8 οτά]πατίἰν «αἰίεά α Οο-ορεταῖίνε ἸΧ/ΠοΙε- εαΐς Φοο]εῖν απά υαπάρτῖακες ἴπε Ρὺτ- ομᾶδε, Ῥτοάμοίίοη απά πιαηυέΒοίωτε οἱ ροοά οη Ῥελαὶέ οἱ ἵϊ πιεπὈετ- 5οσϊείες. Γπε Οο-ορεσεῖίνε ὙΠποϊεσαίε Φοοϊεῖν οἳ Ἑπρίαπά ἰ5 πον α Ἠυρὲ οτραπἰζα{ίοτ ἰζ Ὠαν Εαπάς Απιουηίπβ » .απά οοπίταοῖϊ εαἰς. το π]]οῃς οἱ ρουπάς απάἁ ας 195 ΟΝΠ {ασϊοτίες απά ρἱαηϊαιίοης {π τπβΏΥ ρατῖς οἳ ἵἩε ιοτίά. Νου τΠαῖ «οΠβαπιετς) δίοτες 416 {ποτεαςίΏβ,ἴΏο εδιαἠςιτηεηϊ οἵ α Ὀπίοα οἳ Οοπεµπιετς) δοοῖατίος Ίπ ΟγΡρτς ΠΊ4Υ δε σομδἰἀετεά. Τπε Ὀπίοις Πῖοἃ Πάνε τοςςηῖτΙγ οοπις ΙΠῖο ρτοπΊπεποε ἵπ ΟΥρτας ατε Ματκεῖίηρ Ὀπίοης. Γῆ65ε ου] πος- πηα]]γ Ὃε μπίοΏς οἱ ρτίπιατυ ππαϊκεῖίης φοοἱετίες. ἴπ Ογρτγις Πονενει { ας ἀεοίάςά ἴο δε ἴ]ε οχἰςτῖπς ο’θά1τ 5οεἰε- τες {ο τς οπἱρίπαί ροο]ίωρ οἳ τπς «{ορ απά Το {οται ἴπατα {Πίο Ἠπίοηδ. ΤΗε ἁϊπετεηος ἶ5 ἴπαϊ ροοπρ σήτἩ {με οτεά!τ φοοἱείγ {5 ποῖ οοπιρυἱςοςΥ α5 ἴτ ιου]ά δε Ίπ α πιατκεῖτίαρ φος]εῖν Ὀιαϊ 14 α πιεπιΌετ τοοείνες 8η ἀάναπος Ὦς ἶ5 ουΗρεά ἴο είδη 4η υπάετταίηρ Το ἀε]ίνετ α οεγίαίη απηουηῖ οΓργοάμςς {ο {πε 5οοΙεῖγ. Πεποε νψθ Ἠανε α οοπωδἰπατίοη οἱ νο[απίαγ Τας ιπαϊνιάααί ππεπιΌεις οϐ τπο ογεάΙτ΄ 5οοΙεῖγ ροοἱ τλεῖς ρτοάἁσε νο]υπταίν Όιτ αἱ ρτο- ἁωοε 5ο ροο]εά παυςῖ Όε ππαΓκετεά Ὁγν εοοἱετίες τΏτουρή {Πο απῖοῃ. ΕἰρΠῖ 5ας1ι πιατκειίᾳσ Ἀπίοπς Ίθνε Πο ΌῬεεπ οειαὈιΙςΠε---41νε {ος σατοῦς,οπε{οτγνίπο Ρτοάμσῖς απά ἵψο ἔος ροϊῖαίοες. ΤΠε Δἀναηῖαρες ο ετοά Όυ πιατκειῖπρ απῖοης αἴς οὈνίοις, Τ{9υ εἰἰπιίπαίε οοπιρείί- ἄοπ απιοπρσῖ ἰπάϊνίάμαί «οοἰείίες, ἀο Αννα) νΗτΏ τε 5ογν]οες ΟΓ ΏΏΠΕΟΕΣΣΑΣΥ πήάάἰσπιεπ, ουῖ ἄονω ἵταπεροτι απά οἴπει ονειπεαἀ εΧρεΏδες απά εοπῖτοἰ τως Είονν ος ἴο ἴπ6 πατκεῖ οί α ἰάτρε ρᾶτι οΓ{ιε οτορ. Α 6οοά εχαπιρ]ε οἱ ἴπε Ῥεπεβτς ἀεπίνεά {οπ1 οο-ορεγαῖίνε ΙΠΒΙ- Κεϊῖπςρ πιαν ὃς 56εη {Π ΤΠς ἀἱδροςαὶ ος ἴὰπς 1946 οἁτοῦ ετορ. Ῥτίοςς οειεά ὃν πιετομαηίς αἲ ἴπο Πατνεςί 5685οΠ 19 Ὕετα {οί 45/- ἵο 5ο/- Ρὲτ Καπίαγ. ΤΠε «να τπατκεῖίπς απίοις οοποςηῖτβ- τεά 50Π196 43.400 ΚαπίᾶΤς ΥΠ ννετε εοἱά αἲ ρτῖςες ναιγίαρ ἔτοπα 6τ/- το Τ4/- ρε Καπίατ ΤΏς ραῖπ ἴο ῥρτοάμσείς ΤΠ8Υ Όε εδΏπωαϊεά αἵ {σο.οοο. Τῃς Ψἱπε Ῥτοάυςις Ὀπίοα απ αβοτά α]πι]ίαγ 5εγν]οῦς απά αἀναπίαβρος. Ῥτο- άασετς τθσοεῖνο ἀάναπος Ίοπι ἴπα ππεπιοες οτες!ῖ φοοἴείίες απά 1Π6 µΠίοῃ Ρτονίάες ορηῖταί «ἴοταρε. ΤΗ5 Τπετε {5 πο ποθά αἲ {πε Ὀοερίηπίης ΟΕ {Πο 56βδοΏ {οτ ρτοάιςσξί ἴο τΙςῃ τΠθίγ ργοάιοῖς {ο ἴηε πιατκεῖ, α ρ]ηῖ ἶς ανοἰάεά απά ργίςες αἲε πιαἰηϊαἰποά αἵ α Ὀείίει απά πιοτς ενεη Ἰενεί, Ροΐϊαίοες ἆτε α ποϊοτίοαςίν ἁΠίοιιῖτ ρτοάιοίῖ ἴο πιαΓΚεῖτ απ «επιταµςεά σἴοι- 1ης 15 ἀβπσετομς, Ἠεποε ἴπε Ροϊαϊο ΜΔατκετίαςσ Ὀπίοας ἆο ποῖ οοπορπίταϊε ἴε οτορς Ρροο]εά Όγ τἶλαίς πιοπιρε φοσἱεῖος Ότι οσα {παπι {ογνατά αδ οκάοις ατε τοςεῖνεᾶ. Αποῖμει {οτπι οἳ ταάῖπρ απίοης ψ)η]ςὮ ΠΒΥ οπο ἆ4Υ ος ροδδίθ]ε 1η Οὗρτις ἶς τηε Ἱπάισιγίαὶ Ὀπίου 1.6. ππίοα οἳ ρτίαατν 5οςἱεῖῖες υαἰςὮ ατς επραροεά ἵηπ 5οπιο 5ΏιαΙΙ {πάιςίτν 5οἩ ας υεανίπας οἱ οπθεδε πιακίπρ. Φις μπίοης ΗΟΝΕΝΕΓ4ΤΕ ἃ ἶοΠρ ΝαΥ οϱ 5ἶποε τηε ργίπιατΥ «οσἱεῖίες Πανε ηοῖ γεῖ Όσεῃ εειαὈΙςμεά.Τ{ε ΨΙπε Ῥτοάυσις Λπατκεῖ- πρ Ὁπίοη π]αΥ {η ἅμε «οὐσςε ἀενείορ π τΠῖς ἀἱτεστίοα Ὁγ ἱηεια]ήπς ρἰαπί ἔοτ ἴΏε Ρτοοεδδίηρ οἱ 15 ΠπεπιὈεΓα᾽ Ῥτο- ἁποίς. Τπ 5οπιε οομπῖγες Ίπετς «τε ριυ8- ταπῖθθῖΏς απῖοπς ΨΠΙςὮ αγς Γοτπιοά ποῖ ἀἰτοσιῖν το Ππαπος 5οςἰεῖίες Ὀυῖ 1ο σίνα 8 ]οΐπῖ Όστ Ππατεά σααταπίεε Το α Ραπκ {ο ἴΠε ΠΟΠΕΥ ΨΠΙοΠ 1 αάναηοες 1ο 116 Ρτίπιατν φοοίεῖῖες. Αί ρτεδεπῖ ἴπε Οο- ορετα!νε Ορπίταί Ῥαμπκ {ω Ονρτυς 18 (οση(ἐπμεά ΟΠ ΡᾶΡε 90) Οεἰέυειν αἱ αἰόαχία /τονι υἰίαρει ἵο τε πε Βιοάμος Αάατεείίς Ὀπίοπ, ἠέπιασοίι 18 {ἱωίώιωμί ών δν Ερίαμ. ΠΠ. ΙΦΟδΟΥΑΙΟΗ. ᾖιι Κ.Ο. Ν.Ο. [ Οι. Ο.Ε. Οδ Πιν λιδΟυν Αν ῑιν ΜΗ νανν (σος ΟΥ ο) {1ο ΕΙ ΝΙΖομο οἱ (ΗΝ (ο ΙΟ-ἠι (Πίο οἱ Πιο κι Γίοροςς ὑι (2Ο ΗΜΗΙΗΝ ἁπιά ΕΥΗΙΝΗ ΥΤΟΜΙΟΥ ο) ο ορ (ομ1ο! Οοιμιοί /οἳ ΟΟΗΜΩΗΥ. ΑΙγ. Ον υαίά οσον ἡ Πίου Το ΕΠ αμ. ἐς 5 νο ο απο. πι δοος τοι ἵνα (ο ΩΙ Ο/{ΟΗ 0 {11 ΑΙαζνιν ν ἠἱρ/ομια εἰς Φορ ιοος ας θοΟ1 ο1ρίΟν ος 1 Το ΓΗ1/ου- μια ο δρα ο οἱ Πο ΠἱοΟίρΗ Οµυο, Αγ. Ιλ ΙΟ ΗΓΟΝΠΙΙΩΙ 101 011- 11 Λο. ΔΙ. Ιον λα ΜΟΙ Ιω τν. ΙΟΣ ΔΟΟΡΟΓΩΥΝ ο) Αα ο ο ο (ΗΟΜΕ {1 νο ΠΟΙΑ Οσο, ΠΟ δὲ 19οτ. 0 τους {0 εαν ως [ ἕος α ΙΙ ο) {1ο {λη Ην (ιοί. Ώοουρίιοϊπίτπο οΟμβιἰίς ἔνο Λη. Ἰομῃ Α1ογο 1 γομΙδὲοΝ. ( δήιΟον ἵκ {ιο Ποιά οἱ ιο Πεν Μιάά(ο {ζανί Οσο αἱ Οαἱο. Πο νι 1803. ἠὸ τοαὰ αρρούιιοί το {ιο 1ογοίση ΟΠου 1920. αμ ῥΤΟΠΙΟΙΟ τὸ 214 Φουτοίαν 1923. {ΓΙΑ ΓΟΗΥΟ{ 1ο (Ημ Πορίο (µοσυ πιωιριή Ἡι τος «πε «ἰάάἰς «Ίθαδα ὕι 1931. [ο 1911-34 ὸ αὐκάί αἲ Οωησυ οἱ ἡαύγον ἵμ ἰίο Ὀὸ Ἰαμοίγο ιά 1928930 ὑι | αθηο. {ο τᾶς Ργομο (ο! το Πο γω αἱ (οἱΗΝΕΙΙΟΥ ὑπ ο Πἱρίοπαο Φογοίεο 1941. απά ο κΙκαΗΙ ΠΙόΣ Φου οιαν οἱ δίαιὸ {ο { ονοίση Ου 1946. Ηο τἶᾶν κοςοκίο {ο 1 ΑΜ ην οἱ {σος Παίανο απ ῦιρ ο τοαν ιά {ιν {ΟΚ ῥοσ λος το ιο αἰουΠΙοΗ οἱ οὐο μις α ]αΐνν ιο Γονορη Οήος. Αρ Ἱαρις. δαδον ο ο, Κ. ο Ε.. (νέων ο [ντ λνν ΟΡ ὐ δν Ἡν τος /{ ΑΗΙΟΤΟΗΙ Γκ! ήν ΡΟΗ οἱ 10 Ιάοἶκον ομηοἡ ο ο ΠΠ ΟΡΠΗΤοω ΓΗ 01 οσο ΝΗΠΗΟΠΙΟΗ ιά [ου οῤ- ΗΗΟΗ Πά οποίο 1 γαμαροΡΙ ο ο ο. ΙΟΣ Τς ο ῥύ Οκ Δουγσίανν οἱ {ο λαοί ΠΗΓΗ Ος ΟΗΜΗΙΝΙοΙ «ή η Τοιὂ-- Ισ εν] αμ ἠλίουίοΥ οἱ ο. ϱ ΓΙ Ρο. ΙΤ 19-22 ΔΙΣ Ον εαν Νο ΤΟΙΣ οἱ {11ο ΠΗΝΗΕ ἐλεραΜό οἱ ΔΠΡΡΟΜΟ [ζοηο- πι ΑΕ οἱ ο 1 ἱοομομηέο αμα [μαμα οσοι οἱ ιο 1 άσο ο απο, ο ᾖιαν ου α ΜΙΟΜΗΔΟΥ Οἱ ΠΟ ΠΠ ομομις «ετίνον ο ο Ρα. ο τοας (αἱκίομο ΥΟΟΝΛΟΥ οἱ Πο ίσα] ἹΛόοΙΝ αμά ΗΕ αἲ Οκ[ονα ο πα. ο ΡΟ (ποιος οἱ τν ΙΙ. Πο δουαο (ΟΛΙΜΟΟΠΟΣ οἱ ο λησν ο) 1 αμοκίο» ΜΗ 19.5. ΙΙ Ἰιος ᾖας το ΡΠΓΟΙ ΠΙΟΗΝ ῥοοΔς αμα αγίοος ο ἠοριομηος, ο ο)10) ΟΥΡΕΣ ΚΕΝΙΕΝ’ ἱαμηίγαί 1 «Της ολ Γλοτ0ς”,. [δι ον Κ.Β. ΟΙ Ον το ιο Ίαν ῥος αρρούμιεα (ουΜα πάν μι (οί ΜοαΠο Ρα ΔΙΟΠΟΗ Το αρροιμισηί τοπ 1αλὸ ους ὑ Λάανν 1945. ΕΒο[οτο Το ΡΙΟΠΙΟΗ (ο {αρ γαι, «άμιγαί [οτοςή, το ἰν «ὃ απ δοεοιά δέα 1ο, οομιιαπααϊ ΠΟ ΝΑΛΚ ΚΟΥ 1). δ Ποπην Ὀγααλλὄτυ ΛΙαςρ. Κ ο κα. Ρο ηίσα{ «Ιαυίνο) 1ο (1ομύγα] δὴ Κἰολανά Μο Ρο Γνν (ΟΗΗΗΜΜΟΙΟΥ ες ΙΟ) οἱ υπἃ ΗγΗΝΗ 1 ογοςς οἱ Οσερατίοµν απά {ἐν γοργοκοΗ(α ου ο) ιο 11 Ηἱοιί ο ΗΗΝΛΙΟΗΙ {ον «Πηδσία. ΕΟ ἰ 53 νοαν» ο) ἄρο. δή Κυρύιαίά ΠΠ, Οαύημαν οἱ 0 19ος οί ΓΗ ευιαί Ἱγα[οτυά να {νεοΗ0 δή ἰδοσυιαίά ΠΠ. το] αν δα ἆ [δεριίν δουν ο) (ιό ΜΜΗΝΙην ΊΓΡΗΝΡΟΥΗ Αὐος 19.10, αν κοντα ὺὶ ια! 12οραΥΤΜΙΟΗ αιος ἐν πο υρίο ἵπ 1919 1 1ΔΝ δα, τος. ΕΟΟΤΒΑΙΙ ΤΕΑΜ ΝΙΦΙΤ9 ΟΥΡΠΟ5 ερΡῃοῖο: ζογαίαιν) . νο Πο[ογο τὸ ιοί Ηοωμίς Ικοναὶ ο {ίογος Ὁ. ΗΡΟΙ, τιαγιοά. ὑιμ ΟΟΡΗΠΗΜΩΟ {)οµςαΣ αμα Απ. ἐ) λοιί1ς. Πομ. Εγοπίάοπί οἱ 11ο 41Ο Η1.ν ὀνοαηςνά οοΗΠΟο γα ἶτ ο δΩΙΗΗΕΙΝ. (ΕΠουίωτ «δρ ιτ ον δν οι) πλ ΡΕ Ομ ΣΕ ϱ ο (ποτ δὴ. οι Οι πα] (Πο ζών]α γω γωλρος) οἱ {ΙΝΕ ΠΙΟΙΝΟΗ απ ΚΜΟΟΚΤΟΜΕ (αρ ΙκΠέρος ΠΕΙ Ίο ἐὐρου ων! ῥριονο δις ο Ο1βρν οσο ὃν ΚΝ.Ο.Β. ηι ερ ο ίας χαῦι ὃν ΠΠ ας νοα[-Νεορός οἱ Πο το ό---ατ το Πὸ εαριαα οἱ ο ΗΡΟΕΙ, ἵοωμ, Απ. 1. ο λάαΜ(ΟΝ. ΝΙΟΠΙ 1 -- οἱ ΕΙ. 1... οι σαγοροιέοδ. ΟΠΗ πιω ἷν οἱ ο ΟΙ. ΔΟΝ ο ΠΙΟ τα ΟΙ . ος Όνς, τσ (Ρβοίο: Οϱ. Ὠςιοίο)] ερβοίο: 6. Ὠοισίος) ως οἱ «ΙΟ. κιπδδογη(ν κ σκἰῦις τὸ {άλύ ΡΟΔΧΟΔΙΟΙ ΟΙ ἐἶιο δα. ο πεαν ΓΟΡΙΝΙΟΥΝ ΟΠ δν νή κοα! ΜΟΝ α- ΡΟΗ απθαγο ΟΥΡΠΙ 5 ΠΕΝΙΗΝ᾽ ΕΙΙΕΝΙΟ ΒΟΥΑΙ. ΑΙΠ ΓΟΠΟΕ 16 : | κα (ΡΠοΙο: Ζζαιαίαπ) (Βποίο : Ζζαγἱαγσῃ) {ο Εοωμίς [ξοναί οἰἠ ος 1ουιδα({ ΓόαΗΗ. ης ΟΙ. Προιδα ΓοαΜΙ ((νργη (λα ΜρίοΗς 1946-47). (Βποίο : Ζζαε]αγίση) (ΕΠοίο: ο). σμέσεηΙίαη) ο -υ- απ ΕΙΚ ΕΙ ο ο ο τα ὃν ο Ποσο Κοναί 4ἡ {νονός θαΗ. ΙΙΗ νι ἵμο Οἱ 9. δω ς Ἡ Πο (ος ὐιΠις Πρ [οί οἱ Πὸ ο ἱοἱ ας. (-Πο1ο: 58 ΘεΏεπΙισΠ) (Ρποίο:. ζαγ[ατίαη)} ο ο μα ο ο ο ο ο ο ο ΜΕ σας ο υπ ΟΙ ο Γρ ο ο ο ΣΕ ΓΗ Εμ ο ειδε γὶο Μη 10ΡΟΙΗΝ ΗΙΟ8. πο ο ο ο ο ο ο. ος ο ον ο Ου η. ΗΙΩΙΙ ο Ἴδυνα] αὐν ίογουν ο Ρος ων! ΑΗ. ΚοΟΗΡΙΟΙΝν ο (αρίαι οἱ Πιο Πο οί ἠονα ο 1 ους Το πας ο οι ως ο Ιλοηοαὰ, «ή Μη. ΦΜΑΠ ΤΕ πο ΗΟΙΗΙ, κοα/-Κοοβο δοαος [08 α αμ] τών 7 Ὄ ΙΑΝΙΙΑΚΥ, 1915. 15 Ἀγρουγ Όαν (σΙιουνγαίϊοιμ Πο 271. απηϊνογκαϊιγ οἱ Ατοος Ώαν ννας οοἰοῦγαϊοά οα ῥΗπάαγ, ἴπο τδῖὰ Ἱαπααν. Πὶς Πκουσπον πο (ονοτποῦ, [οτά ΑΚ ΙΠκίου, ΠΙΑΠΥ δομίος (αονετηπιεπί οὐβοίαἰς απά 5οοτος οἱ ους απά σἱες τα τποίς ἵοαςπους Ίνογο ΡΓο5οΠΙ. ΔΙΟΥ Ρίανοῦς ὃν α Οτοεκ ΟπιΓοάοχ Ρθοῖ απά Αἰοδίσπι Ηοά]α, ΑΙτ. Ι. 1. ΑΚ αῑοτος, ΟοΠδονατοῦ ΟΕ Γοτοςῖς απά Ομαίγπιαα. ΟΕ ἴπο Όνρεας Τουοδίγ Αεποσίαβοπ. αἀάτοσθίπρ ἰποδο ῥργοδοµί, σαίά (μαι πο Ατοου Ίαν ΝΠΙΟΗ κας Ὀσίης οο]οσγαίσά απ Ονριις [ος ἴπς 27ίΠ πιο ἵνα α- γσαῖν τοππάοτ {ο ἵς ροορίο (ο τοήσυδ]ο ος ο ους 1 τος Ρἰαπείμα. Τε ννας. ἴπο πο ἅπιο Ατοοτ Όαγν Παά Όσοι Πειά ἴπ πο Ἀίοοδία πιοαῖς ἅπά τῃο ΤΟΙΡΟΣ ΤΟΥ Όλα Ὕναν μαι πο οἱά ο πσατ Ὀτοάτοπιος ΟΠµτοα Ὠαπά Όσο οοπιρἰοιοῖν Ρρἰαπίσοά αρ Ὃν οπιλδίαρίο ἴτοῦ ρ]αηίς5 οπ ςιζζσοκίνο ΑΠΡΟΓ ἆάνς. “ιοί ας πορο ἴαϊ ἴησςςο Ίχθες ΨΙΙ 5ο0 Όοσσοπιο «Π απιοπίῖν Το νους τον, ἄπά αἰδο ἴπαι Νο Ίπαν Πνο 1ο 5ος ἴ]ο οοἱοιί οἳ Ογρτγας «παπρο ἔποπι Ότο ἵο ῥτοσῃ, ας ἰτ οπου] Όος αξ 1 ἠδοά το Ός, απά ἃψ νο «απ ππάΚκο τς ασαία 1 γοι. ΝΙςΠ, φαιά ΔΙ. ΑΚαΙΟΤΟΓ. Α{οι Ηϊς ΠκοσεποΥς 6ροοςἩ, (ριδ]ίσμοά οἩ ραρο 5) τουαίίοις Ίνοις ἀο]νονοά νουν οΠοσηνοῖν Ὃν ους ἅπά σἱγίς ο8 ναγίοιις οἰοπιοπίανν 5οᾗοοίδ., αἴτοι ΝΠΙΟἨ πο (ονετήος Ρ]απίοά Πὶ5 του [οουνος Ὃν οἴποις. οστά Γώω. Ἄ. ος Ηὶς Ἐχοσ]σοπον πο (ονογπος, 1οτά ησίου, ἀομνειπς α Ηϊΐς Ικου]σπον. πο «πὀνογπος ῥρἰαπίίπς. 5 ου, Ὄνρτας «Ρυσοπ οὁπ. Ατδοτ. Όαν ΟεΙεαοα ας Ὕοατ Γογοκίς νου] Πουσπο ΠΟΠοΟΥ ἁαπά αἲ ὀνοπ. πΊοτοὸ Ρ]οπδαπί ρίασς {Π Ονρτάς ατο ἃ στσα! ἱτοβδιτο, Ηοὶρ ἵο ἱποσ8θο ἴπαι ἵτοαδητο ΝΜΙΟΠ {ο νο ΙΓ ονονοπο. ῥρἱαπίος ᾱ- ου ΑἨοπονο αιά απά ἴο σιατά απἀ ῥρτοδοτνο τι, ΝΠΟΤΟΝΟΤ ρονκίσ]ο. Ἀίαπν Ππουκαπάς οἱ νουπα τους. Ἆοτο Ρ]απίοά οὗ. Ἀτοος Ίαν Ππτουβποϊ πο Αποιο Παπά ήν Απ. Κ. ΚΕ. Ἀαοτοῦν α ροοὰ κογναΠὲ απ χοπ, ΚΟ ἁοποή πο γοπηβδίος Απο Ἴονο ἴτουῦν απά πακς ενοῦΥ ο ον ο οΌνος μοις ἃ μου. Πίος οὗ χο ανα, οχίτο Ίο ἨοαιΙ αἱ {δίαπά ρτοση. ΠΒ ἠΠδιοπίπς τὸ Πίδ «Ρο. ος (5.1.0. ρλοίοριβρ]5.) Ππιοτρτσίο πιο ΟτουΚκ απ Εατκίδῃ. 44 Τήῆο ΒΗοΙΙοπίς ΚούῦαιβΙνγΓουςς Εοοίδαί[! Τσᾶπι νἱςὶίς (Υργις5 Ἑν ΓΙπΙ6κ. το Ἠε]οεπίς Εογαὶ ΑίΓ Ἠουςε ἴθαπι ππὶσι ννας Ιηνίτεά ὃν τπε ΟΥρτας Εοοϊραἰἱ Αφεοοϊαϊοα (ΚΟΡ) απτῖνεά αἲ Μϊοοδία Αοτοάτοπιθ ο ἴπε 23Γά Ώεσεποοες, 1947. Τ]ὴε ἴεαπι οοηαίρῖεά οἱ ἰκίθεη ΡἱαΥεί5 Ὀε]οησίπς το Ἱεαάίπρ Ἠϊτοι Ὠ]νίδίοι (ατοοςΚ {εαπ]ς. Τ{ο «τοοὶς ἵεαπι Ίνάς αεοοπαραπ]εά Όν 5ενθΏ σεπίος οβίσεις οἱ πε Ηε[επίς Κογαὶ Δίτ Έοτοε α5 εί ας Ὁν ΤΠοίγ τταίηοτ, Λατ. Νερτεροπί!5. Τητος ππαῖσῃες ΊΜετο ἀγταηρεά απά Ρίαγεά, ἴλπε Έτσι αρα ΑΡΟΕΙ, (Μ1οοςία) οπ ΟΠεϊδίπιας Ώα5, ἴπε 5εοοπά αραϊηςι {πο ΝΜ]οοσία Ληῑχεά Τεαπι οἩ ἴΏε 2611 Ώεσεπιῦοτ, απά ἴλπε τπίτά αραἰηςί 1 ἁπιαςςοί ΔΗΕΙ, οἩ τε 281. Ὀεσστηῦετ, 1947. Τννο ἁαποςς ετε ρίνεπ ἵπ Ποποις οί τς νὶκίτους, της Βτσῖ αἲ ἴπε “΄ Ἐπιρίτε λΙσοσία οα ἵπε 26τπ Ὠεοεπιοοτ, απά τῆς 5εοοπά αἲ τηε “ Μαχίπι ” ΤήπιβςςοΙ οἩ τπε 271 Ώεοεπόες, Ῥείοτο της πιαῖς οη ΟΠγίδίηας Ὦ8Υ ποιο ἵνας α ῥραταάε οἳ πο Ηε]επίο Εογαί Αί Έοτσε Ρίαγετς ἵη Ίηε ΦΤαάΙαπι Γο]ἱογ/οά ὮΥ αἲἱ Έτσι Ὠϊνίδίοη Ρρίαγετς Ὀειοπσίης ἴο ΚΟΡ. ΤΙ ας α νετ Ρἰοίµτεςαε 5Ώο/ Ιπάεεά. Οη {πε 25{8 Ώεοεπιῦος, Μήτ. Οορῖαχίς ςενοτίς ΟΠαίιεηπσε Ορ {οτ ἴπο Εγοί Γἱνίςίοω ΟΠαπιρίοπ Ίεαπα απά αἱ5ο νο ΚΟΡ οωρς ψΜετε ρτοςεηῖοά ἵο ΑΡΟΕΙ., ]ᾳ5ῖ 5οαςομ’5 ΦΙΠΠεις ἵΠ ἴπε Εἰτδί απά ςοοοπά Ὠλνίδίοι ΟΠαπιρίοηςμίρς απά πιο ΟΥρτας Ορ ΟοπιρεήΠοπ. Μεάαὶς ντο αἷσο Ρίοδεηῖεά Το ἴπε ΑΡΟΕΙ, Ρίαγεῖ». Τπο Ῥτεδιάεπί οἳ ἴπε Τοοῖ- δα] Δεςοσίατίος, Λατ. Ν. διγμαπακίς, σαἱά α {ον Ίπαίπι Ψοτάς ος ἹΜείσοπιε ἵο πιο νἰσίήηςρ ἴεαπι απά οοπρταϊα]αϊεὰ ΑΡΟΕΙ, {ος τπεί πιο οτοάἰϊαὈ]ε Ροτ{οίπιαποθς. Αϊ ἴπε 581ε πιε πε εχκρτοδδεά ἵἴποε Αεεοοϊαίοπ «ἀεερ αρρτεςἰαϊίοη ὀΓ Λατ. Ο. δενεΓίς5 αοϊοπ Μγ. Κοιωπομγίοσ, πε οἱ τε 4ΡΟΒΙ. (γεεξ Οοηςμῖ, Ρτ6δΟΠί ἵο ομά ΧΙ. ΔΑ. Κ. Τα[απος (πε Κ.Ο.Ρ. Ορ [0η (με 2πά Πήυίου ΟΛαρίοηδήρ, η οβειίπσ α ΥεΙΥ νααδἰε Ορ (δρεοῖα]]γ πιαάς ἵπ Ἐπρίαπά) ἔος τε πνίπηςίς οἱ τ1ς αὐΏμαί Ετσι Ὠϊνίσίοη ΟΠαπιρἰοηςΠίρ οιραπίζεά ϐΥ ΚΟΡ. ΗΕΙΙΕΝΙΟ ΒΟΥΑΙ, ΑΙΕ ΕΟΒΟΕ 4-- ΑΡΟΕΙ. 9. Τίς οοἱεοίῖεά ἩἨειίοεπίο Ἐογαί ΑίΓ Έοτσε ἴσαπι ἀε[εαιεά ΑΡΟΙΞΙ, αἲ ίσοςία σιαάϊηπα οἩ ΟΛτδίπιας αυ ὮΥ {ους ροαίς ἵο νο. Τμε ν{ίτοις ραΐπεά ἴπε ἀἰσάποποι οἱ Ὀέϊης Τα Βτςί ἴεαπι Το ἀε[εαί ἴ]λο ΟΥρτας ΟΠΓΠΡΙΟΠΟ, αΠά ἴΠεγ ΓΗ ἀσδοτνεά πείς νἱοῖοιγ. {τ οἨοι]ά, Ἡονίονοι, Όε πιεηοπεά τΠαί ΔΡΟΕΙ, οτε υπ]ωοίκΥ ἵω Ὀείπς ἄε- Ῥτίνοά οἳ ἴἩπο δετνίοε οἱ τΠείγ δἵαΓ Ρίαγετ Ατοποπιάςς (οπϊσὶάς-Ιεβ) απά οἳ Όοτη τΠπείγ εχοε]]οπῖ ροαἰκεερεῖς, Μουσ]ίς απά Εντίοι, ονίηρ Το ἱπ]μσίες Μοτο Ῥ]οίορταρῃς οἨ ρ8σο5 16 απᾶ 132. εικίαἰποά ὉΥ ἴεπα ἵω ΡτενΊοις ραπΊες). ΤΠε ραπιε ορεπεά νὶροτοιδΙν ψῃ ΑΡΟΕΙ, αιτασΚίηςδ. Τηο νἰκίτοις τε- ταἱατεά, απά ἵπ το εἰ παἰπαῖε {Π6Υ φεουτοά τἶεί ορεπίΏς ροαὶ 1πτοιρ]ί ἴλαίτ Ἱησίάς-ἰεί, Ἱαρουτα. Δίιος Ὀνοπῖγ ππαῖες ρίαΥ, Απάτεας, ΔΡΟΕΙ, οεηῖγε-ΠΏαίΕ, εαυα]σεά τ1Ππτοιδα ῥεπαίτν αἵνατά. Τητεε ππίπηῖες Ιαΐοτ ορηίτο-{ουνατά, Ῥαραάαξίς, ρα πε νἰφίίοις απσααά. Ἆτ Πα] -ππια (πε (ατοείς ἴδαπι ας Ποἰάΐπο α Τἵν]ο---οπς Ιεαά. πο «οροπά Ἠδ]. Έοτ α σοοά ρετίοά οἳ 1Ώς 5εεοπἀ Παἰξ ΑΡΟΕΙ., ἵνα αἰταςἰκίηπρ, απά Ῥεπίζα- τοροι11ο5, ἴπε (τεεκ ΚοερεΓ, Ίνα5 Ὀιςγ. Τήῆς ΑΡΟΕΙ, οσματάς τερεαῖεά]ν πιαάς Ροννετβαί Ὀυσοῖς ΠΙΟ οαγΠεά {πεπι τητους6]ῃ {ο ἄτεεΚ ἀείεποε Παά τπεῖγ τπαικςπιθηςΠίρ ποῖ Όεεπ οΓ{αῖς ἴπε τοςηἰῖ οἳ το ΡραπἹς παὶσαι ο] Πανο (ΡΠποίο: 6. Ὀρθ[σίος) 11ε οαβίαύι οὗρεαυς ΕΕΝΙΕΝ Όσσα «ἁἀϊβετεηί. «οΦἰχίεοᾳ πιηπιίος Αἴτετ ἴπε τοδυπηπρίοᾳ οΠαπάτίς, νο ΑΡΟΒΕΙ, οεηῖτε-(ογΜατά, {Τοπ οἶἷοςο αιαγίεγς πηὶδδεά α Ρ]οτίοις «Ἡαπος {ο ριῖ Πὶς δἷάε Ιενεὶ. Τ.αἴετ, Ζεΐῖας τοςῖος Ῥοπιζατορου]ίο5, Τπε (τεεκ Κεορος, ντα α Εἶεος ἀπνε Ὁυμῖ ο σανο ερἰοπάϊάΙν. πε «τεεκ Τοναά. «ποναοά εχοεἰεπῖ οοπαὈἰματίοΠ απά ἴη πο μεπῖγ-ΓουττΏ παἰπυῖα ἴπε ΑΡΟΠΙ, σοαἱ Ὠαά α πιἰγαςμ]οιις 65σαρο, ΤΠ ἴνο ποχι πιπυῖτα ἴπε νἰίτοτς πιονεά {πι ἀπίδοηπ απά νΏετ τπείγ Γονατάς ρο: αλ] ταηΏςδο Ῥαραγθοτρμίοι, {Πσδίάς- τἱρῃι, ἴοοἷ α Βγςῖ-ῆππε δΏοῖ απά Όδημου πα Όαΐί Ίπίο πε ΑΡΟΕΙ, ποι. ἜΓ{ο ψὶφίτους οοηίίπθά τΠπαῖς ὈτίςίΚ αἴίασίς, αΏά ἰπ ἴπε Όψεηῖν-εΙχίἩ παἰηαῖε {ηδ]άς- πρΏι ΡαραγεοτρΠίου, Όεαί ἴπε ΑΡΟΕΙ. Κεερει ασαίᾳ. η τπε εάτεία ππυῖς ΑΡΟΕΙ, οἑπττο-ΠαίΕ, Απάτεας, Γοά σοι της Ίσαά αἰῖοι α ρἰοίµτοδαµε Πεαάςες. Ίω νε οἱοδίως σἴαρες ἴπε νὶδίίους εαρεΓίοΙτγ Όεσβπιε πἹοτε ῥΓοπουποςά. Όωτ πο θατίΠες ροαῖς Ίνεγο 5οογεᾶ. Ἀκῃοπ τις υ/Πίςτ]ε ννας Ὀίονη {οΥ ΓΗ] Ώπις [11ο 5οο{6 Ὑνᾶς 4---2 ἰπ {νου ο [103 νΙΦΙΤΟΙ5. Μτ. Μις]εἰ [οδερμ]άες οοπιρεῖεηε]ν μαπάϊοά το πιαϊοΠ. Τ{ς τεαίης ἠποά αρ ας {οσους :--- Η.Β.Δ.Ε.---Ῥεπιζατορομ]]ο5, ΦοὐΠ]- Ρᾳδΐ5, Αιναπίτίς, Γεουκπίκας, Ανροι- πος, Κοτἀεπια]]άες, Ραραπίοπίοι, 1.0- Ρουτας, Ῥαραάαξίς, ῬαραγεοιρΠίου, Τεϊἱςκακίς. ΔΡΟΒΙΊ..--Ὑίαηρος, Μακίς, δίπριν, Ταχίς, Δηάτσας, ΟΠαῖίδ, 1 πισου», Ῥαπιρος, οΠαπάτίς, Ζεῖας, (αΓεροΠβάεδ. ΗΕΙΗΙΕΝΙΟ ΕΟΥΔΙ, ΑΙΒ ΕΟΒΟΕ δ-- ΜΙΧΕΡ ΝΙΟΟΒΙΑ ΤΕΑΜ ὃ. Γ{πε ἨΗσο]ίεπίςο Έογαί Δίς Ἐουσα ΤεΒΠΙ βοοτεά 1Πείγ δεοοπά νἱοίοςγ ἵω ΟΥρτυ8 ΌΥ Όεαιίηρ τῖαο ἨΝΜϊοοδία Νῑχεά Του: ὉΥ οἷραι ροαΐς το ἴμτου αἲ Ἀιουσία οιαἱαπι οη Βοχίηςρ αγ. Τῃε νἰδίτοις Ρρίαγεά α Ἰάοοδία ΤεπΠΙ οοπιρεϊσίπσ ῥρίανοι Εοπι ἴπε 1Τοιἳ Οἶαῦς (Αροεί, Οἰγπιρίακος, Ἰίοοδία Τυνάς οροτῖς Οἶαο απά Ατπιοπίος Υουπρ Μεπ5 Αποοσϊαϊοπ) υπάες Ες (οοππιρᾶ οἩ Ραξε 25) (Ρμοίο: 5Η. Θυερεπ[ίαπ) Μγ. Ο. δευετή {Τεέηὲς 1ο 11ο οαβίαίῃ οἱ (με :ΑΡΟΕΙ. Εοοιδα]] 1έαηι, ΜΥ. Ρ. 4υτααγιάες, Πές υαἱμαδ]ε ομφ. Οµ νε τέρμα {με Ρτενάεηί ο! ΚΟ Ρ. Μάγ. Ν. διψΙαπαξίς, απα Λάν. . Εἰπεβίᾶρε, Οεπεταί ρετείαγν οἱ Κ.Ο.Ρ. ΙΑΝΟΔΕΥ, τοάδ. «'υρογοιπάα δαπαίορίιπι ἢν Τον Τοδερή. λε. Φαπαίοτίατη {απ ΟΥΡ- τας {5 ςἱτηαῖθά οἩ {ης 5ο] 51άς οξ {πε 'Γτουάος Ἐαηρς. Τ{ς ροςίῖοα εε]οστοά ΓοΥ 15 οοπδίγαςῖοἩ {5 ἰάεαί ας 1 οΏοτς εοηρ]εῖοε αΙήτεπεδξ, Ρεγέεςί ολππαῖς, Ε{05Ώ απά᾿ Ιην]βοΓαίΏς αἱ Ρ]εβςαΏΏΙΥ εοεπῖοἁ ντΏ ρίπες. Ἐγρετουπάα 5 4.00ο δεῖ αΌονε 5εα 1ενε] απἁ ονεα ἵπ Ίο Ποττεςί νυεαῖπεγ Τποις {5 α {εξιπεςς ἰπ Τπε αἴπιοςρῃεις ψήη]ε {Ώ ηπίου {Ίλεγε ἶς ανύανς 5α{Π1οἴεΏῖ καπ ἔοπι Της Λπεάπετταπθαῃ 5ἶῃ. Τπε ιπτεπίίοη ἴο Ὀμί]ά τὶς που Ἡρ- 1το-άαϊς σαπαἴοτίαΏι Ίνας Ετςί οοΏςοίνοά 1ῃ 1935 Το 5μρρ]επιεπῖ αΏ εχἰςΏηρ οπε αἵἳ ΑτΏαϊα5δα8, Ώθας ἸΜάσορδία Το/Ω, θἶπςς τμαῖ ΙηςΗτΗΟΏ ἵγας Ιαοκίως πιοςί οἱ τε Εαο Πες τορατάδά 5 εδδεητιαὶ 1 ἃ πιοάειῃ ταβετοι]οςίς Ποςρ]τα. Α Οοπιπιίττοε ἵ/ας 5οί πρ {ο «Ώουοςε α οµταὈία οἵτε απά ἵτ 5 ποῖ παπί ἰαΐε {Π 1927 τμαῖ ἴΠεγ αρτθεά οη ΚΥΡρετουη- ἆα. ΟΟ]εσίῖοης οτε αἲ Βτςί ταίδεά ὉΥ της ν]αρσετς νο οἰαίπιεά 1Παῖ ἴΠε οἶοδε Ρτοχἰπήτν οξ της Φαπαίοασι νο] ὃε ἀαηρετοιις ἴο ρµΌ]ς ΠεαἰτΏ: επαῖ επεῖγ {τυήτ, νυΏὰοὮ ας Τπεῖτ παίΏ Ίποσπις, πομ]ά ὃε οοπιαπἠηαϊεά απά «οΠ56- αωεπτ]γ νυου]ά Ώανε ηο ἀεπιαπά ΓΟΥ {ΕΤ οἱ οοπϊαταϊπα Ποπ. ΑΔΗ οὈ]θοίοις Ίμετε οἱ οοµΓςε, ρτουηάἶεςς, απὰ α5 ἴπεο «οπι- πιίττες εχρἰαἰπεά, {ας Έτοπι Ὀείαρ ἆἱδ- θἀναηίαρεοις, ἴπε ν]ίαροτς νιου]ά Όε- ποβί Ποπ ἱπογεβσεά καί. οἱ ταείς ρτοάιιοῖς, Ἑψ 194ο τπίδ πποάειη Ὀυμάίπς παά Όεεη οοπιρ]εῖεά Ιπερίτε οἱ {ππαπιεγαθίε ἀϊθιςομ]άες «Ἀµδεά ΌΥ τς οὐτΌτεας οί νατ. ῬἘυηάς Ἠετο Ρρτον]άθά ἴοπι 1πε Οοἰοπία ὮΏενεϊορπιεπῖ απά ΜΝείίατε Ευπά, ἴε Φΐΐνεγ ]σήεε Ἐυπά απάἀ ὃν ΡΙναῖε ἁοπαΏοημς. ΓἩε Ργο]εοῖ Γουδεά οοηκἰάεγαβ]ε ΙΠπῖετεςτ τΏτου/βπουί(Υρσυς ἁπτίηρ 1τς επιοτγοπὶς 5ἴαρα. Γηε τουβ] γἡσίη στουπά ἵα τε ν]οἰπίιγ ας Όεει ουἱΠναϊεά 5ο ται πον, Ὀεααζα]]ν Ιαἱά οαῖ ραγάεης αΏά ΙάΠς, Υοβεῖαδ]ε σατάεης απά οἵσλατάς διείῖος απ Ποπ απά ατουπά ἴπε ππαία Ὀμάίπρς, Τηεςε ατς ἱεηάρθά οἰίςείν ὃν οχ-ραιἰεηίς 1ο Ἠανε Όεθα (αζοα οἳ τΏς σἵαβ, απά ὉΥ τποςε ἱππατος πιο αἲς 5Η ἱοἰεητῖγ πε το Ός α]ε το υποτῖς, Τω τοά6 ἵητεε ρή7ε5 Ἡετα ΨΟΠ ΤΟΥ νερεῖαὈίος {π ἴΏε ἄονεση- τηεηῖ Αρτ]ου]τηταὶ ΦΠον), Απ αρίατγ ἰς Κερῖ {ος ἴπε ρτοάμµοοι οἱ ποπεγ {ος τᾗε ραϊίοπῖς απά τε υγεί]- οοπκιτοτεά Ὠΐνες ννστὸ πιαάε ἔτοπι οἱά ραοξίπσ οηφες αΏά οἵπετ 50{8Ρ, Ποπε ος νἰσῇι {5 ὑναςῖτςά. Δ (εν ρίρς απά «ος θΓο αἶςο ἕερι. ΤΗε ρίρς ατο ποῖ Γεαγεά {ος ]οσαὶ οοπευπαρΏίοΏ Όωῖ {αιίεπεά {οΓ εαἷς, ἴπς Ρτοβῖς Ὀείπςσ Ίδεά ἔος 1πε ἀενε]οριηεηί οἳ 1Ώοδε αρτὶου]ταγαἱ αοἲ]- νὶςς νετ ἱηπδυίοίεηῖτ ΠΙΟΠΕΥ 5 ρτονιἀεά {οι Ώ τε εδπηΒϊςῬ, Γιοοετσμ]οςίς απ Οὗρτας ρτοραῦσίν Ώας ἃ ταῖΏετ Πἰσίες Ιποἰάσπος ἵπαῃ 1π {ης Ὀσάεά Ἐιηράοση, 11 ἶς αἱςο οἳ α πποτε αοαῖε ΤΎρε. Βονίπε ταετομ]οςίς ἵπ τε Ιδίαπά Ὠας Όεεῃ ογαάἰσατοά απἁ ενετΥ πετά {5 1εδτεά ὮΥ τε Ψετεσίπατν Ώερασί- πηθηῖ, ν]]οὮ Το ἁαῖο ας Τουπά πο Ιηςίαηςς ΟΕ α τεαοῖοτ το {πε Γαρετου]α ἜΤοςτ. Ἱα[εσίοπ ἔτοπι ρίςς ἶς περ]ῃριθ]ε, Ῥας οοσαςἰοπα[1γ ἴ16Υ Πάνο Όεει {οαπά {ο οοπίταοί Τε ἄΐδοᾶαςα ολο {ΠεΥ πανε Όδεηῦ ἠοιισαά ντα {ουίς, Όε 5ο «εἰάσπι πας ἅ Όεεα Επονη ἴπαι ἵτ ἆοσς ποῖ οοηςιταῖς α ρτοβίἰεπι.Α: 1ΠεδαπατοΓία!ῃ. ΨΝετο οπγ α Του ρίρς αΤε Κερί, {ευ ατς «εραταῖςά. Ἆι Ἰυνρετοιπάα οατίε {οάάετ 15 στον Ώ Ἰητομβα ως ἠπίΠαινε οἱ ἴπε Ἠοκϊάεπι Ὠοσίοτ. Τ{ς ἁταίπαρς ἶς ποί τηε πογωαὶ {ογΠι Ἱῃπ Όγρτας ο 5ερΏς ιαπ ὃν ᾗ 1 ἁῑδιίρηῖεά Τουρ οοποτείθε ΡἱρΙΠΡ, β]νίπρ 5η-δοι] 1Πρ8- ποια. ΤΗϊς ἰς ρτίπιατ!γ ἆσαο {οὲ ἴπε βτοντ]ι οἳ σατὶε {οάάετ, απἁ ἵπ απ Ισ]απά ν/ποτε /αίος ἶς 5οβτος απά «πετ ἱττίραίίοα ἶς οπς οΕ 11ο π]α]οςσ ρτοῦίεπᾳς, τής οοπδηῖε α νετ οοπδἰάεταδἰε ςςεῖ. κ Ἀ Ἀ Τ{ε οαποίοπίαπα γνας ογἰρ]πα]]γ ἆε”- εἱρηεά {ος τηϊτιγ-δἰχ Όεάς, Όυῖ αοσοπι- πηοάαῖς αΌουτ αἱχίγ, Αρατι Ποπι ΚυΥρετουπάα ἴπετε 8τε Τυβετου]οδίς οίω]ος {π Ἱ]σοδία, 1 4ΓΠ8- σα απά 14Π]βδ5οὶ επάετ ἴπε πηεαϊσαὶ αἀπιϊπὶκίταίοα, απά ἴπε 5ατπε ἁἀοοῖους. Ῥμοτ {ο αἀπιϊςείοα ἴο {πε θαπαβτοίάπα, πε ρατίεπῖς νἱδίτ οπε οἱ {οςε, εασῖι οἱ εΩΠίςὮ ἶδ απάος {πο ςαρετνίδίοη οἳ ἃ Ώιιτςθ οἱ Πεαίἰ( Αςίου, ὦο ο αἰςο νὶείτ ραειμῖς ἰωπ [είς Ποιες ἰπ 1ῃε ψη]]ασος 16, {ος 8οσις τεᾶδοηῦ, ἴΠευ ασε ποῖ 8Ὀ]ε ἴο «οπιε Το {πε ἴονης. Τηε5ε ο πῖς5 ατε οἰεβτίης Ώσισές απά οεηῖτες οἱ ἀἱαρποςί5. Εϊτεί το Πίσιοτν οἳ τε ος 18 ραΠρεηῖ5 ἀΐδοαςο 15 ἵακεω απἁ Ἡε {5 εχαπιλησά ὈΥ {1ο ἁοοῖος απά ἅ-ταγεά, Ῥνυ] τεροτῖς οἳ Πὶ5 ρ8ςτ απά Ῥτεδεπί πηεάἰσαὶ οοπάϊΠοπ ἆτε πηβάε, α[ῃετ ψμ]ολι, 1ἱ 1 15 Γοµηά ΏΘΟΘΞΣΒΙΥ 10 5επἆ Πίτα ἵο Ιζγρετουπάα απᾶ ἴπετε ἰ5 πο νασαπί Ὀεά, Πε ἰς ραῖ οἳ α ψαϊτς Πςι, Ὀυτίας τίς πιο .Πῖς γεβίπιοαί οίατῖς αἲ Ἡοπιε υπάος τς 5αρεινίδίοπ ος τπε Ἡεαία Νιςίτου, ὧπο οχρ]αίις 1ῃΏ6 πεοες- οίτγ οἱ {ΓεςΗ αἰΓ απά τεςί. Επαμίτίες ατα πιαάς ἰ{πῖο {πο σοπάίοπς οἑ {ιο ραςαῖ)ς Ποπιο Ηΐς, απ ἰπῖο ἴΠο Ροςς{θ{11γ οξτῖια ἀϊςεαςο Πανίαρ Όσσα σοπῖτασιοά τΏτοµρῃα σοπίασί ΙΤ οἷοςσα Επεπάς ο: το]ατῖνος Νο Ώανο Όσεα Ιπ[οσῖοά ος Μπο ατα ευΠεΠης Ποπι α οοαςΏ. ΤΠ 1Πἱ5 {5 {ουπά το ὃε τς ΡτοδαὈίε σα 5α οἳ ἱΠ{εσίοη, ἴποςςε Εγίοπάς ἆγε γεημεσῖεά Το 6ο ἴο οπ6 οἱ ἴΏο ο]ίπὶσος Σο: εχαΩΙΠΒΊΙΟΠ. ᾿ κ κ κ. Τῆς Ηεαίσι Ψἱςίοτς «γε ΟΥρτίοῖς απά -ατς τταϊαςά ας τα Ὀετουί]οθίς πατςαος υΠίς σατιγίης οαῖ {πείς ἁωιίες. ΈΠοςδε πο οοι ρατήσυίας Ῥεοπαίδε το 5εηπῖ ἴο Επρίαπά {ἔοτ Πιτίπεγ Τταϊπίης. Ός- σα5Ιοπα!{ν, ΒηρΗςΏ ρὶτὶς ατο οππρἰογεά αἳ Τπο οαμβϊοπίαπα, )]πεπ ἴπα ραΐεπι 5 αἀπήτεά το Ἐγρετοιπάα Ώς μΠάεΓροες ἃ Ρρετίοά οἳ στσ]οι τες 1π Ὀεά, Εο]]ου/οά Ὦγ στα άιαίεαᾶ εχοτοίςε, 4ΕΤετ νΥΠΙςὮ 1 Πε {5 5 1οἱςΏΤΙΥ γε] ο 15 αἱ]οννοά Το Υνοτί ρατῖ-είπις {οτ α5 Ιοπρβ ἃς Πε {εεὶς Πῖ---σεπετα]]γ {σος οἱ {οι Ποιατς---ἴπ ἴῑιε σα γάετς ος αἵ οατρεΠπίγ ος 6οπιε οἵπει κιταοίε ΠαπαάίογαΠ. Ιπ αἀάίο ἴο τουίίηο ττερῖ- πωεας {ας {αἱ {αΏρςο οἱ 5αγρίσαἱ ρτοςς- άντος ατο υπάετίακεω αἲ ἴπε Φαπαϊο- πίστη. ΤΠε ραΏεηῖς ἴάκε ἃ νεΓΥ Ἅᾖ{νεἰγ 1ητετεςῖ 1π τὶς ἱγοαῖππεηῖϊ απά Ρτοργες, αΏά ατε «Βρε Το Ρίνε ἴπε σίαβ 6νοτν αδς]ῖαηος απάἁ ο0-ορε[αίίοη, 4 κ κ Οοπσἰάεταδἰα αἴτοπίοη ἶ ραῖίά το Οκοσαραίοπαί Τπεταρυγ απά ΠεΠαΏὈΙίτα- Ώου Εάπσατίοη---ΟοἵΏ πιεηία]| απά ρΏγ- 5Ίσα|. ΓΠε {ογπιετ ἶς απάετ τΏε φαρεινὶ- (ορηΗηιιοά οη ῥᾶρε 05) 15 Επῖίν Ὀανίσς5 ο πε ρέωσε οἳ Εεδεέοα πό οποιο Ες (οχι Εν Καιμογύιε ἠήοοτο. Εμη]ν [αυϊες 15 1Π05ἱ γοηιοπιδεγοά [οΥ Που ὦ0ογΆ το οπιαθΙίδΗ (Οίοη (οἶίερε Που. | Ἡοπισῃ αἲ (απιῤγιάρε [ ηἰυεδίήν. 11 τυᾶ» α (αν) οἱ Ίο Πε οΥάΕΥ, ΓοΥ 9Η ᾗαά γαι ἵο ουεγίβγοω α Ίπᾶςε οἱ εγιπιδ]ίηρ Ίάεας αδοιμ τῇο σίαίς οἳ τωοπέη, ὑιμ ται τυογε οἱ ΠΙάΙΝν οΕηΙΗΥἱ6ς διαΠάΙΗΕ. ἩΕ. Πἰςίοιν οἱ Ἐπιίν Ὠανίες ἶ5 λε Βἰκίοτγ οξτΠε Πσῆι {ος ΠἰρΊες εἀισαῖ- ἴοπ Γοτ ννοπ]σΠ Ίπ Ώηρ]απά. µε Μα5 οπς οἱ ἴοςο Ρροιοπα ος Ὕνο 5θεπα οα]ἱεά Εουτα Ὀγ 5οπις δρεσίαὶ πεεά. δ/πεη 5ἷιο Ίνας Όοτη ἴἶιο ναςίῖ πια]οτίτγ οἳ Ώπβ[ίδῃ Ἡνοπιεπ οτο ἰσποταηῖ απά ἱπατῆου]αῖς. Ποπ «Ἡς ἀϊσά, α 5οσίαὶ τενοἰαίοη Παά Όεσοτ αοσοπιρἡς[σά. Α οἰογρυπιαπ΄5 ἀαιιρητετ, Επ]γ ΡίοΚκ- οά τρ ἴπε ἀεςιίτοιγ εἀμοαιοπ αδαα] απποπα αἰτὶς 1 ἴμοςο ἀαγ5. Ν/ΠΙΙε ἴπα Ῥοὺς οί οϐ Το 5οἱοοί απά Ὀ πίνεικίίγ, τοῖς φἰδίος ννοτς Ιε{ϊ Το ἴπείσ πιοῖΠες ΟΓ ἴο 5οπια ποβἱοἰεπῖ 6ονεΓΠΟ5ς. Επι] 6οοη 5Πον/εά απ εποιροῖίο Ἱπίε]άρεπος, ἀἰςοιςσίημ ρολ τίος να Το δοοῖτίςση σαγάεπετ απά οάἴπηρ α {απιΐν πἹαραζΊπο. Χδ/Ποη 5Ώς Ὕνας Ὀμεηίγ-οπο Ποι Ὀγοίῖπος 1 ονοἱίγῃΏ, ννας ογάαϊπεά απά ρίνεη α 1, οπάοπ ραπίσι. Ἡς ἱπιτοάμοεά πει το α οἶτο]ο ος Πὶς Είοπάς, Ιποίαάίπςρ Ε.Ο. Μαιμίσο, ἵπο οοίαἰ τοίοίπιοί, Ί]ιεῃ Ρτϊποῖραί οἳ Ωιθεπ΄ς Οοµερε, ΗΠατίεγ Φιγοσῖ, ἵΠ ἴποςε ἆαγς οπε οἱ {πο νεΓΥ {ον ροοά σἰε]ς 5οποοὶς ἵπ Ἑπρίαπά. ἜΤηοςο [Π]σπάς απά ἴννο οοπΙΘΙΠΡΟΓΑΓΙΕδ Βατόατα 1.οἰσῃ Οπιίτῃα (Λλαάαπι Βοάἱς]- οπ), απά Ε]1γαὈοια (αττοῖί (15. (αατ- τοιί Απάσιςοπιϊᾗς Ετσι νοπ]αη το αα]ἰ- {/ α5 α ἁοοῖος 1 Επρ]απά) ννοτε ἴῃε οΒίεΕ ἱπερίτατίοα ΟΕ 1ου γου(ῃ. σμαο Ἡτοῖςο αἲ ΤΠ Ππιο: 'Ώγοδαδίν ομν «υοµιεπ τυᾗο Πανε Ιαδοιεᾷ ιιάεν 1: σα ΙΠάεγείαµᾶ τε τυοίρᾳι οἱ ἀῑδεοιΥα- ΡΕΠΙΘΗΙ ῥποάμορᾶ ὂν δείπρ ιοἰά τμαί, αν τυοήπεη, ΠΟΙΗΗΡ Ἠιιοῇ {5 606Υ {ο δε ἐχρεοιεὰ οἱ ον, εᾗαὶ τυᾖαίευεν ἴᾖεν 4ο εν ΠΠ πο {πίεγέςι ΓΠεηιδείυος ὀχοερι ἵπ α φεουπᾶ-μαμά απα »ᾖα[ίοτυ ταν {ἴπ [ο βιΥδιῖς οἱ ΠΕ, [ο ἴπ δις] Ρα! (ον ηπιδ αἰἴωανα εχρεοί ἰο Τατ]. Πο πιαᾶς 1 οί παπά το ἄο αἰἱ 5ης οομ]ά {ο αἰτοί 5αςἩ α σῖαῖε οἱ αῇαίτς, απά ἈΏση δις ας ἰΠ]τίγ-οπςο ος {ατΏοτς ἁσαιὮῃ Ιαί Πο ἔτσο ἴο Ίδανε (ᾳαἴοδμοπά, Πςδτ Ώοσπιο Πἰλστίο, απά ἀρθνοίο Ποιςδε]{, ἵπ Ι,οπάοπ. ἴο τας τνοικ ψλ]οἷι δἳις Παά αἲ Πσαιι, Γ{ο ρτοιΙρ οἳ φοσἷα] γοίοτή]στς, ἴο Πίσοα Πει Ὀτοίος Ὀε]οπροά παά {οτπισά απ αςκοσἰατίοη [ος τπο Ρτοπιοιίοπ οἱ θοσίαὶ ᾠοἱσησᾶ, ἴο ν/ηῖοὮ νοπιεη μοτε αἁπιττοά. ΤΗϊς Όοάγ κας οί ἴῃε Ρτεβῖεςί µ5ε Το τῆς 5ιτιρρ ης {η[απτΏ]ο Ψοπιεη)5 ππονεππεπῖ, ρτονίάιης τποσι ντΏ α ρἰαιίοτπι απά ὍὮ εχροτ]- 6Ώςς 1π αἰ] 5οτῖς οἳ Μαγς. Ἔοτ τίς αοδεπαδίγ Επὶγ ὩὈανίεδ, Νο γα εαροτίγ 5αρροττίπρ ΕΙἰΖαΌεῖῃ (ααττοῖϊ ἵῃ μοι Πρ] το οπῖο {πο ππεάἰσαἱ ΡΓΟΓεςςίοη, Ὁτοῖςο α ῥαρος µροα Μήοαἰοίπε ἆδ ᾱ Ργο[οσνίοη [ου Ἠ/οπιοπ””, νΠΙςἩ αἴιτασῖςά πιιςσ] αἲἴθΩΤΟΠ. Τῃς ποχτ Ιαπάπιατκ γνας ἴλλο ἵπτον ας οροπ οἳ το Οαπιυγάσο Φε]ᾗοο! Γοσαἱ Εκαπιϊπαίοι το αἰγὶς ας γνο]] ας ἵο Ρους. Επι]ν Ὠανίος {οτηιοά α ορπίΊτες Το Ρτοςς [ος [Ππίς, απά ἴπ Ίπε ἔαςε οἵ μτεαῖ Εππιν Ὠανίος, ορροςίποᾳ απά ΥΠ πιαηγ. ςαξεσιαγάς ἃ5 ἵο 5ερΓεραϊἴίοη απά ῥτίναςγ, ἃ πωπηοος ος Εἰτὶς Ίνετε αοἴπαἰ1γ αἱἱονγοά το σἲῖ {ο ἴπε εχαπιπαΠ οι {Π 1863. ΤΗ ννας 8 Ρτεαῖ σίαρ Γογνατά. ΤΠ α ρ8ρες ντε αἳ 15 ἤπιε προη δεσοπάατγ Ἰηκίτηςτ- ἴοη Το: Εἰτ]ς Μη]ςς Ὠανίος ετοῖς:- “ο αγο ΜΟΙ οποµηιδεγεά ὃν Ι]οογίας αθοιί εαν οΥ πεφια[ίεν ο) πιοπίαί Ροτυςγ ἴπ Τῇ6 9θχς. «4ἱ το εἰαίη ἐς ται Πιό ΠΙε[ίδεπερ οἱ τυοηίο, ὂο {1 ϱγεᾶΙ ΟΥ σπιαἰ!, σΠα]ἰ ᾖαυο [1 απ [ερ ἄευέ[ορ- πιο. ννας ἵῃ Ρήσδιαπος οἱ είς αἷπι Όλα ἴο ἁτοαπι οἳ α Ψοπιεη΄ς εο]ερε Π1ςί ἴοοΚ «Ώαρο ὑπ Ἠπή(ν Ὠανίος πη]πά Ετοπῃ Το Ὀορίηπίπα «Ἡς ἵνας οἶσας αΏά υπουπ]ρτοπηΐδίηρ αΌομί οςςοητἰαὶἰς, Της οοί]οσε γίας 1ο Ὁς αβ Πίαϊσά ας οἱοςεῖν ας Ρορδίοἰο ντα Οκχίοτά οἵ Οαπιρτίάρο Ὀπϊνεικίτίος, ἴπο οοιιγος οἳ στιάν ριι- διεά ν/ας το Ός Ιάδπῖσαί νι ται {οἱ- ἱον/οά Ὁν το πιεῃ, Ιάεπιίιν οἳ οιι- εαίοπαἱ ορροτίιπΙΏγ ννας της σπά, Α δροσῖαὶ δοσίο οἳ [ιαάΐρι Τ,οσἵμτος απά οΥυρεῦς ΣΕΥΙΕΨ Ἐχαπιίπατίομς, αἴατιεά αἴ ἴΠίς πις, ανοττίεά Πες ϱτεατίγ.. ἴτ Ὕᾶς Ἡετ Όοσον τας νύοπηεπ’5 εἀιισατίοη 5Ώου]ά ὃς σἰάο- πασκοά οἱ ἀϊβετεπιαϊῖεά ἵηπ αΏγ Ίναγ. ««Ι πιαξες Πιο ὍεΥ} υπᾖαρρν” οἷο ὦτοῖς, “ο 56 τμ ει βγὐιαρἰε Ρεοοηίηρ ονραµἰσεά”. Ιτ ἴτουοίεά Ίο πηοτα ἵπαπ ἴὰς ορροδίίοπ ΥΜΠΙΟΠ Πο Ρτο]εοί αγουδεά {τοπι αἲἱ σἷάες. [τε ἡν ἀήβίοιωι”. δαἱά ἴΏε Ῥτεςδ, “1ο ἴγεαί τή ργαυίέν τς ΡΤεβοδίέγοιι ῥγοβοδα!”’. ΓΠϊ5 σα]οά ἔοτα Ἐπιιγ”ς ΠρΏΏηρ ἱηςιποις, απά 5πε {οαρατ {οτ πετ ἀγεαπα το α το Άετεέπεςς οἱ Γεατ”. ο]ούψ]γ απά ΠιαπαὈἱγ α Ὀερίπηίηρ τας τπαάο {π 1569 αἲ ΗΙιςΠίπ---αΌοιῖ ννεπίν- Ώνο πηῖ]ος (4ο Ἰοπιείτες) ἴτοπι (απι- Ὀπίάρε-- να Ένε κσιιάεπῖς, Ἠηοςο ρατοπῖς ΊπεΓα Νη[ίΏς ἴο [8ου ἴΠε πθίκς οΕῄοπις ἁμίίες πηεσ]εοῖοά απά ἴπο Ὀἱουι} οἱ πιαἰάσπ]ίπεςς ἀρσιτογθά. ΤΠ ἵνας οἶα- ταστοτϊῖφτίς τλαϊ Ίοπι ἴπο φίατί Λ]ῑδς Ὠανίες Ιπδίδτοά οπ ἴπς υ{πιοςί ασαἀεπηῖς {οτπια[τγ. Δι πιοαὶς, {ος {ηδίαηςς, ἀσπς, ΠἱΡΗ ΤαὈίο απά απάετρταάμαῖες νεο αἱ τουορηίϊζεά ἵπ επιΌστγο ἵπ τε Βνο Τα9’ «ιαἀςπῖς απά ΤΠείς πιἰίγοδς. ΦΠε αἶδο Ιηδίκιοά ἴΠαῖϊ πιαϊλοπααϊτίος απά οἰαόσίος Ἄπετε Το ὃς ἴπε 5ἴαρίε πιεπία| {αγε α5 ἴΠπον Ἡοτς {οἱ τὰς πιεω. Οµ]γ τας οου]ά της Όορευ οἱ «εραταῖς φιαπάατάς ὃς Ιπίκ. Ψίίπς ἆοπς «απο ονος τοπ Ο5Π)- Ὀτίάσε,απά εποιρ {Πε Ὀηϊνετκϊτγ ννου]ά ποῖ ο 1οίΙΙΥ τεοορπἰζο Ίπε οο]ἶερο, της. ταάεηῖς Ίνετε αἱοψεά Ὁν ιο οουγῖοΣύ οἳ Επἰεπάϊψ εχαπιἰποτς Το ἴπίκὸ χο Ῥτονίοις (ΙΓ ήτε (ο) απά Προς Ραροις {Ώ αἴπῖοί Ρί1ν8οΟΥ. Αΐιου νο Υθαίς ἵ Όθοαιπς εδδεηίίαἰ το επίατρο 1Π9 οοἰίεσε 15 ἵτ γα Το Ός- σοπ16 α τοαἱ ἔογος {π νοπιςπ’5 οά ας α1ἱΟΙ. Ιτ ννας ἀεοίάεά το Ὀυ]ά αἲ (Ιγίοῃ, [νο πηί]ος ἔτοπι Οαπισγίάρε. ΤΠἱ5 οἶτο Νλῑο5 Ὠανίος τποισαῖ Ἱνομὶά ρο5ςεςς {πλ αἀναπῖαρς οἱ Ὀείωρ ννηίΠ Γοας]ι οἱ ἆοπδ απά Ἱεοίιτες απά Υαῖ ὑγουϊά ανοίά ἴΏε ἀἰκιτασίοης απά Τεπιρίαϊίοης οἱἵ Ὁπί- νετςτγ Πε. Γηε Ὀυ]άίαπρ ας Όοσια αἴτοι α Ίοηρ ἰταρρίε {ος Γυπάς ΠΙΟ Ίνας Το οοπίίηιις ΓΟΓ ΠΙΒΏΥ γσατς. ΓΗΙ8 Ῥερρίπς Ίνας α Πας οΠΐτι Ὀιδίπεςς {ο Μΐςς Ὠανίος. Ὀυϊ 5ἵιε σαττίεά 1ῖ οἨ ψήτῃ εοιΓασο απά ρέτηπασίγ. Ιτ ἵς τγρίσαἰ ΟΕ τ1ο αρίτῖτ οἳ τις Ὑποίς νεηίάτε ἴΠαί 11ου πιονθά Ἰπῖο ἴ]ο Τεά ταν Ὀμίάίης ΠΠΟηΡ ἵῖς θατο βε]άς νη]ιή]ε ἴο πνίΠάονΗ5 απά ἆοοτβ Ίντο αἱ Ὀείπρ Βίτεά {Πίο ἴμοὶγ Ρίασος. ““ΤΗε ωαν 1ο λἰπάϊε Γα] ἰ το «που {τ ὃν γιωµίηρ γής’ 85 οπΏ οϐ Επιίγ Ὠανίες σαγίπᾳ. τι ἴοοκ οἰχίοεῃ γοᾳς5 οἱ Πατά ποτκ Ὀείοτε ἴπε οοἱίοσο ννοπ οβ1οἷαὶ τεοορηϊτοι {ποπ] Οµπιρτ]άρε [Γηϊνεικϊιγ, απά ἁπτίπα ἴΠ8 Ρετ]οά Μΐςς Ὠανίες παά ἀενοῖεά Πεί- 5ε|{ το ἵτ, τποιρΏ σἷιο Ίνας ο αοτυαγ τεφἰάοηι λλίσιτεςς ἁωπίης ἴπε Ἠπιε οἳ τς οδιαὈἱίκηπιεωι αἲ (ἰτιοπ(αδ72-- 1875). 5ης οοπΏπιεά το ἵνουκ ΡΟ ἵτ υΠΠ] 19ο, νεα 5ης ἵωτπεά πετ αἴἴεπΙοη (οοπεέπµεᾶ οἩ ῥαρε 39) ΙΑΝΟΑΕΥ, τ9ήδ. ιης(ἰαπίίν ἵπ υρρις Εν Κ. Ν. γαλβαᾶθς ο βος οἰαίπας 1ο Ώανε Όοεπ τΠς βτοῖ Οµτίσάαα οοπαῖτγ {ω τις ὦοτίά. ἴτς τοµσίοις οαρίτα], τε Τον οἱ ΡαΡΠΟ5, 19 10-ἀ8Βγ οἩε οἳ ἴχνε πιοςῖ ΙΠπτετοςίπρ τονης 1ωΏ ἴπε Ιδ]απά. Ἶς ἴαπιε ἆαῖες δαςς το πας ἐπιπιεπποπίαὶ «Ώετε ἴποι- σαμάἀς οἱ ΠεαϊΏεηϊςι Ῥεορὶε {πτοηρεά νο Ῥαρίίαα «ποστς Μοιςμίρρίαρ Αρίτο- τς, ταείς (οάάεςς. Το ταῖς Ιςίαηά, {πο ρτεαῖοί πβτίοης εοπῖ ἴλεῖε ῥγπιἰἁνα Όσαις αοτοδς ια ας ΠίσΗπαν οἱ ἴπςο Λεάϊίοτ(Ἅπεα το οοἱοπίζε, «οπαµ6εί, οἵ αἲ Ιεβσῖ Το εινα 6οπηε Ἱππρτϊηῖ οἩἨ Τε οοΙΠΙΙΥ, ΟΓ οα ἴπς ομςίοτας απά τεµρίοα οἱ πετ Ρεορίς. /αΙε τῃε Π4ς-ΠἰςτοτΥ οἱ οἵπει Το/ῃΏς Ίνας 5οῖ ἀἁονω ἵπ ρτίπῖτ, ἴπε 'Βοοξ οἱ βαρᾖον”” πας ητίοα ἵηπ Ἱετ 5ἴοπες-- Ρὴες οἳ 1πεπι 1μαῖ ἴε Παπά οἱ (οσά ας «Ώατῖεγοά 1Ώῖο ΕΓγβρωηεΠΙ5 5οΙίαΓΥ ϱο0- [άσιας Πα[ξ ασε ἐπ νε δαν (οπιος οἳ ινε ρτεαῖ ἀεαά τῖῖ]εά οἳ Πιεὶτ ἵτεαδμτες τηῖης οἱ νἰαρες, τεπαρίς, ἔοτῖς απά οΏωτοῃες. Απιημασιαςς απ Ἀτςμβεο]ορίσί απαττεὶ ονετ 1πεπῃ, Όυτ ΠΛΑΏΥ ΟΕ Ίποςε πιοπυπ]εηῖς ἅτο Τοο πηγδίετίους {ΟΥ 15 πιοάργης Το ἀθοίρΏςί: ἴπε δᾶοτεά θυπιυοὶ οἳ Αριτοάϊτε τς Ώιρε ρτγεβίδτοτίο πιοποτΏς οἱ ρταπίτες πε αρηρατ ταάς Ῥ]ουκ ο ρίαν πείς ραῖτ 10-άαγν ἵτπ παρε Πε αι πταρςάΐος. : ΤΗΕ ΑΒΕΑΤ ΑΕΗΙΥΑΙ8 Ίπ Α.Ὀ. 45, αποΏιει οἰνι]ζαῆοῃ, ΨΠΙΟΝ ἰπίεπάςά {ο «παρε τις Ὀε]ίείς απά ομδίοτι ο ἴο οί ποτά, Ετήνεά : ΟΠμηςΙαπίν ! ΤΗ πιαρίς Φποσά πας ται Ώθατά οἱ {ω Ορτας Ώπτουρᾶ τη] Αροετιες οἳ ΟἨεὶςί νο Ύετε δεβττοτεὰ αὈτοιά το ερεαῖς ἴπε ἡΚοτά οἳ ἄοά αἱ ονετ τηε ψοτ]ά, Τῃε ἰάοίατοις {πι ΟΥρτὰ5 Ίνετε οβειίπᾳ δαοπίβοες ἵο {πείς (οάς νῖΊεα Τἴἴπεγ Πεατά οἱ τε παφδίοΏ οἱ {ο Δροφίίες νοςς εἶνοαρίες οτο επῖτοά τουπά ἴμαϊ σιτοηρ]ο]ά οξτῃε (οάάες» Αριτο- πο άνοαε της νγί]ασε οἳ Κουκῆα πονν ,δίαπάς, Γ.. Ῥοϊονήπα τηε ανα] οἱ 5ὲ. Ραπὶ απά δι, Βατπαῦας ἵπ ΟΥΡρτΙ, α 80ΕΠΕ 60 δίταΏρε, 5ο ἁἀταπιαίο απάἁ 5ο ττῖγ Ἐβείέτη γνας επαοϊεά ἴπαϊ {τ ΠηωπηεαἰαῖεΙΥ οοπ]ητες αρ ἴΊε ν]δίοι οἳ Π]εΠ Ίῃ ἀταρεά Ρατππεπῖς, οἱ α 5Ώί{άΠβ, ἰάῑ6, Ρυσροδε- ἶ68ς οτονἁ ϱτουρεά απηοημοῖ της [81], ΕεβίἩετγ ραἰπα ἴτθοςς, ρτίοΚΙγ ρεατς απά Ίατρο-ἰθανεά ρἰαπίαίως τἶιαί πηαξε Τπε ἰαπάσοαρε ατουπά ῬαρΏος Τ1ε πιοςί Οµἱεαταὶ απ αιε ἸΙδίαπά. Δ Ιατρο οτοννἀ ο ρεορἰς Ἱιαά βαϊπετεὰ ἴο «εςἘ τῖιε τασςς ἰπ Ώοποατ οἳ ἴπε 5αᾳ (οά. Νακεά ' απά ιηςηαπιεά, Ρ8ΡΘΏ ΣΕΠ Πά ΜΟΠΙ6Η, ΜοτςΏάρρεις οἱ ἀείτῖες ενοϊἶνεά {τοπα τς ρὶοτίος οἱ τις οἷκν απά 8εα, Ίνετε ἴεδίίωρ τιεῖσ ΕΙεείηοςς οἵ {οοί, νρη 5αάεπὶγ τε Νἰςκίοπατίες οἱ 61 Νε Εαΐἴῃ ἴἷοοά απιοωρςέ ἴἆχετη. οι, Ρα] αιτὶνεᾶ απ σιατιεά ρτοαςΙι- 1ηρ Ίπε Ἱδοτά οἱ ΟἨεῖςι, Ό]ο5ε [ο Πίπα ετοοά α οἰαπιουτίπρ πιοῦ οἱ Εωτίοις Ίενς, ο ςαἰζεά (πο Δροδίε απά, σίηπρ Εἶπα ἴο α Ρατ, Όεαι Ηΐπη. Επεπά]ες» απά ρυτδιοά ὉΥ. 8 τε]εηῖ- Ι65ς Ἆαις τμαῖ επραϊ]ίοά ἴπεσι κε α Ιοννετίαρ οἶοιά ργεσεᾶες 1Ώε ςοπιίπς 5ἵοτΏ, ως ο πωὶδδίοπατίος τποιβΗῖ ο Ἱεανίπρ αΏ Ις]αηά 1Παῖ, {ος ἴμεπι, Πε]ά οπ]γ ἃ ἴετηδία ππατιγτάοϊη απά ἀεαίῃ. Βιϊ αΏ εχοίτθά οτονά ναά ραϊπετεά ατουπά επι απά εις παπι οἳ τλεῖς Γατγ Π]ἱθά τπε αἰσ. Ονίηρ Το {λε ϱτεαῖ ταπαυ]τ ἴμαῖ παά οσσυττεὀ, (πε ΏὈερυσςυ οἱ τε οοὐηῖτν, Φοτρῖιις Ῥαμίως, ας ἱπέογπιεά οἑ-ταε ατὶναὶ οἳ τηε Αβροςίες ἵΏἼτουιρα α Πίεπά οἱ Πἱβ---ᾱ δοτζετε. Α ΒΟΒΟΕΞΕΕ 15 ΒΙΝΤΕΟ Τπε Ώερυῖν επί {ο δι. Ῥαυ], οχργεξείης α ψήςΗ ἵο πεας 1πε Νδοτά ος οά, δαῖ ἴπε 8ογοστες ρειευαάεά ἴπε Ώερυ1γ ποῖ 1ο Μδτεη Το τηε Ίγας Εατῃ, Τήρα δι. Ρααἱ ἰοοκεά αἲ τε 6οτςοθτες απά εαϊά: ““Οἠ, Γιἱ οἱ αἲῑ ειδε] απά αϊ πτἰε]ίε], εἶοι οἶ]ά οἱ τε ἀευῖ, ε]ιοιι Επεπιν οἱ αἰ τιρΗ{εοιδπθᾶςν τ[ε (μου οἱ οξανε ο ῥεγοεν! ἴό ΤΙΡΗΙ Ίραγς οἱ τε 142 Απά που δελοἰἀ 1]ε ᾖαπά οἱ ΟΕ {ἱδ 1βοη 1466, απἀ ἴᾖομ δΗαΙΙ δε διά, ποῖ οθεῖηρ ἴμε 5ι01 ΟΥ α 5εδΟΠ.᾽ Τε ἆροξς οἱ 4ρήτοάίε, ῥαβᾖος, ωμεγε 1ἡε Οοᾷάες» οἱ 1-ουε τοσε /Γοηι 1λε /οάη. 14 Ἰπιπαεάἰαϊείν, ἴῑπε αοσιαδεά τπ8Π)5 εὖες παῖριεά απά Ἡε Όεσαπε Ὀλμηά, πεθάϊπςσ 5οπιεοπε Το Ιεαά Ἠϊπι αΌοιτ. /Πεη θεγρίης Ῥαυ]ης δαν νηΠατ Ὠμά Ῥ6επ ἁσπα, ες Ῥε]ενεά, αωπά ννας Απιοηἰςἰιεά αἴ {ιο ἀοστσίπο οἳ {ἷις Τοτά. 5ο ΟΥρτας νά5 τε Ώτοτ οοιΠίτΥ (ο πανε α ΟἨτίδῆαη τα]ετ απἀ {Τοπ 1ηαϊ αν [ουνατά πε Νες Παϊτα δρτεαά ἰονήγ τΠτοµῄϱουῖ το Π5ἱαπᾶ, {ος τπε πες οἱ τε οοπνοτείοη οξ 5ο ῥιθαῖ ΡειεοΏαρε ας {ης Ἐοπιαπ Ῥτοςοπς.ἱ να5 αμἱοΚ1γ «ρτεᾶἀ. λποτεονες, Ώε 89 αΌ]ε το ρτοῖεοι Τε Πυπαθ]ετ οἳ με Ἀουν ΤΙ, ανίωρ ΤΏςαι τοπα τπο ροιςοσυτῖοη οΓ {πε ρᾶραςς απά Τες, | Της Υθατς ρ8ς5εἀ. Τπετε «απῃ]ς εατῃ- απάίες αΏά 5ἴοσπῃς, ἵεγηδίε εποᾶρῃΏ {ο ονετῄτονυ {ες πιαραϊπσσεπί ςἀτίπες ειεοῖεά ὉΥ 116 Ρραρας ἴοτ εΠείτ ωοτεῖρ. Ἰοπρ Ὀεέοτε τε οἶοςε οἱ πε Εοιστὰ Οεπίτν, -Ώρφενος, ως 6.5 οτε εχρε]]εά τυτη]εςεῖν ἔτοπι ΟΥρτις, απά ρίαηῖ Ραραπίδτα 1) Ρτοπε ΜήτΏ οἶοδεά εὖες. ΟΠτὶσαπΙγ Ὠδά Όθεη αοεερῖεά ΌΥ αἲὶ τε ρεορ]ίε. 7 τΟονΝΕ ΟΕ ΑΡΗΒΟΡΙΤΕ Ἱταάϊιοη αδοτῖθες ἴπε ἀονη[α!] οἳ ἴως Ρτεαῖ Τοπρ]ες οἳ Δρητοάιε αἲ Ῥαρπος το ἴπε Ρίᾶγετς οἱ οι. Βαγηαῦας, ΨΏο ϱχργθδδεά Πΐς Ποτγοι αἲ ἴἶε τῖτες απά αρρεαϊἰοά {ο δετρίας Ῥαμ]ας το ἀεςιτογ ἴλεπι. Τα τηε 5Ώτίπες οἱ τῃε (τεεκ (οάάεςς Ὕετε ποι του] ννας ἅμε πηαίΏ]γ ἴο Τηε τῖδε οἱ ΟΗτὶςσηφηϊτγ, ψΏῖςἩ τερίασες {ἴνετα ντα οἵἷλοςς οἱ τΏς Νε Εαΐτῃ. Της ρεαςδαπῖς 1ο-άαγ οσα] τΏς ἱεπρίε είτε αἱ Ῥαρίος τς Τοηιθ ο αρῄγοάιε”” απα ευ ἆτα αιἰές τἰρίιτς {οτ ἵπ δοοἵ] 5Ἡε ἀσες ποῖ ε Ὀωιγίεᾶ ἴπέτε: δε γας οτωςηεά ΌΥ ἴμε Ῥή]ατ οἱ οἱ. Ρα]. ΒΔΕΟΜΕΤΕΕ ΟΕ ΠΟΥΕ Α 6τεβ! ΠΙΒΩΥ ροορ]ε νου]ά Κε Το Κπονν κλεπ ἴλευ ατε Τα]1Ώρ 1π Ίονς, 5ο ελαῖ Τ1εΥ ΠιΔΥ ἀεοῖάε υλεῖες {ο 5τορ ος σοπίπε. Ττετε {5 α δἱΠηρ]ε ἴεδε: Τῃε Βχοῖ θΥπηρίοπι ἵ5 Τοπάςπογ ἴο σοπβάε ἴπ τλς αἈθεπὶ οπο, απΏά ἵτ {9 ΠἱρΗ τηε 1ο ἴαΚο ποῖῖςος Πεη 8 Ώωιπι ἀίδοονοσα Ὡἰτωθείξ εα]άπς ἴο α Μοπιαπ ψλο ἰδατ τοτε! ---Ἡ)ή/γεά Κἰγλ]απά { ΟἱροΚ. ---ο----- Ἱτ σὰς Ώετ η Κίπρ οἳ οἵιεις πιαάε Υοι αῑπίς οἱ Ἡςτ. ---Εἰέπαδειἡ Βαγγειί Βτοτυπέηρ. ο Τ]ετε {5 με αα]{ν οϱ]Υ οης τεᾶδοὮ ΨΏΥ πιαν Ὀὰγδ, Όυῖ ψὮ α νοίηδῃ {ς τηὶρηῖ Ὁς σπε οξ εἰρῃῖ (6ο Ε16Υ «ϐγ): (1) Όεσβυςε πετ Πυδύαπά 5ἳν5 οΏε οαΏτ Ὠανε ἵτς (2) Ἡτ νὰ τηοΚε Ώςτ ἰοοἷκ Είπς (3) ἵτ «οπ1θ9 ἔτοτω Ῥατίς (4) νετ πείρπδοαςς σαι αοτά {τς (5) ποῦοοάν ὧᾳς οπε (6) ενετγδοάν ας οπε (7) 105 ἀϊΠετεπι (8) “δεζαιαα. : --Επιρίτο Ὀίρεςι. ----ονμ---- Απ΄ οἷά Ίονε Ίεῖε Ἠβ5 Ῥίθγεά 8η ἱτηροτῖαηϊ ρατί ἵπ οπς οχιταοτάἰπατγ Πάρρυ τηαττὶαρς, Ἐοτ πιοτε ἵπαα ΠἴΥ γεατο ἴἵμο Ἡσθθατιά ἔας οαττ]οά ἵπ Πὶ ροσκεῖοοοξκ τε Ώτος Ίονο Ἱετεα Ὡς ενος τεοεῖνεά ἔτοτω Εἱς ν]ε---86 α «Ἰπάστα, Ἡς 8415, βραἱπδι ἀοταεριίς ττουρίες. --Ῥοέλρεςς 4εκαμάγα Κγοβοιλή ὁ Π1δεγν. πο τι 10 Ι ορά Φίπιοπ ος ΑΛ) γέποπςσπαννο ο ΟΙΜΟΝ οἱ Ν/γιποηπςπανε, Οµαίπιαα απά ονοσπος οἳ ἴπε Β.Β.Ο. οἶπσς ]ήπο 4ϊὮ 1947. Πας Όεεῃ νε] ΚποννΏ ἔοτ γσαι αδ ϱίΓ Εγπεσί «Ίπιοι, αἩ αίοΏγ ος Πουδίης απά αἩ οπιίποπῖ Ἀλαποιοσίςετ οἰτίχει ΨΙΠΠ α Ίοπς οοπποσΏος ΜΤΗ 15 Ὀπίνοτεϊιν απά ἰοσαὶ. ϱονεΓπιηθΠῖ. Ἡς νας Ῥοις. π ἴπο Δαποβοςίεί ει Ότο οἳ Ὠἱάκριτν ἵπ 1879, 5οη οΕ Ἠεπιγ Φπιοη Απο Γουπάςά το δἱς επρἰποστίηρ Επι οἳ παῖ παπιε. Ηε ὥνοηῖ ἴο ΕισΌυ 9ο]ιοοί απά ἴπεη απο[Ι- βοά Πϊπαςα[ το οπῖοι Πάς [ατμοτ”ς Ὀμςί- προς ΌΥ οιαἁγίηα επρἰποσΠης αἲ «απι- Ὀτίάρς Ψπογε Ὡς ΤοοΚ Βγαί-οἰᾶςς Ποποισ5 ἵπ Ἠὶς Προς. Ἡς «ιουσοάσά Πὶς {που ας οΠαίγπιαπ οἱ Ηεπεγ ῥίπιομ Ετά., πο ρεοἰα]ίδο ἵπ οοἵῃ απά [ους παπα τπαςΠίπετγ, απά οἱ Φος «α1νες Τ,ά., πηακοις οἱ Ὀἶασι Εωγπασες απά οοΚε ονοπς. Τη 1934 Ἡε τεδίρησά ἴπε οΠΒΙΓ- πιαηςΠ{ρ οἱ ὓους ἄππις, ου ή]ε τοπιαἰπίης σονοιπίπσ ἀϊτοςῖου, ἴπ οτάςς Το ἀενοῖε Ώλοτς πιο 1ο Ρα Ό]ίς ἀίτς. ον Ίσα ΦΙΠΙΟΠ. ἃἂξ Ἡς ἴπσα ας (πς ἵνας Κπίσαιοά ἰπ 1023), τον αρ αἲ πο επἁά οἳ απ οτα {απιοις Ιπ ολ]αποΏοσίετ Πΐδιοιν {ος ἴπα ΠπΙΡΕΓ οἱ ἱπιροτίαπῖ Ὀισίπες Ππιε ΝΠο Ρίαγοά απ αονο ρατῖ ἵπ ἴπε Ογ5 οἶνίς Πίο. Ἠε ἵνα ἃ πιοπηΌοτ οἱ ἴἶο ἹΜαποπερίοι Ο11γ Οομησίί ἴτοπι 101Ι το. 1ο2ς, 1οιά ἈΝίαγος 1π 1021, απά Οπαίπιαα οἳ ἵπε Οομπο]ς ἨΗουιςίηρ Οοπιπίττες-Πΐς ρτεαῖ 1πῖςΓεςί- {τοπ 1ΙΟΙ9 ἴορ 1928. Πε πας εἰεοῖεά ππεπιΌοτ οἳ τὰς Ὀ πϊνειςίτγς Οοιπεῖ! 1Π 10Ι5, ας ἴτς ἱτοβςαῖεί [ος α πΙπηΌες οἳ γααις, απά ἰ5 15 ελαίτπιαῃ ἴο-άαγ. Πὶς νέα, «Πο ας 5Πεπα Ῥοΐτετ πο πιαττίεά 1Π 1912, ἴοοΚ ας στσαῖ αΏ Ιηίογοςί α5 ος {π πιωπὶοίραί αΠαίτς, 5ροσἰαἡςίπρ 1 οἀμσαίίοη» οΏς ας {οτ πίπε Υ6αίΙς α πίιοπ]ῦει οξ τε ΝΊαποῄοςίοι ΒάισβτίοΠ Οοπιπήττες απά τς οπαίΓπιας ἵπ ἴπς γεας 1932-1033. Κεεπ Μοικετς {ο φοοίαὶ Ψοἰατο, 1ἴπς πο Ώανε Όθεπ οοπαραγεά ο ἴχις {απιομςξαὈίαη οουρἰες, τπε εις απά 1ο (Οοἱςς. ἴά 19034 Του ἀε]νειοά ἴωε νο αππιαὶ /αοατίοα Ιασίητος. αἲ ἴις Ὀπίινογςίτγ---ίπο Πτςί εἶπιο ἴποςο Παά Ὀδσί σίνεη Ὀγ πἹαΠ απά νυ[ς---θαςἩ ος πο οι δηβρ]αοί, οἱ Ἑτποςι οὐ “ΤΠο Κεβιηάίηρ οἱ ΛήαπεᾖεκίεΥ’’, 8πᾶ 1 αν θίποπ οἨ Που ιο Δάαμεεσεν Βαισαιίοηι (0οἨΙΜΙ{6θ Η/ογΑς”. που Ῥεσαπο ΚΠονΠ, ἴρο, {ου [οί «ροσῖαὶ Κπά οἱ επὶστίαἰπίΏς, απά 1]λαίγ Ποπιο ἱπ Ὠἰάςοιτν Όεσαπιο οπε οἳ ἴπο οοπῖτος οἳ Μαπομεςιος {ατε]]εστιιαὶ ές, Ὀρ το 1931 ὮἘτπεςι ΦίπΙιοη ας α ᾖἸΙα0ετα, αηἀ τερτεδηιεά τς ἀ)πππρίοη Ὠ]νίσίοῃ οἳ ἈΛαπολεςίογ α5 α Ι0εταὶ πιεπιοετ οἳ Ῥαταπιεπι ἀωτίπρ το ἵνο ΓαὈους αἀπη]π!διταιίοης, 1923---1024 απὰ 1920---Ι1931, ο τι 1 1εταὶς Πε]ά τς Ὀαϊαπςς. ΙΏ 1931 μα 5εἴνοά ας ῬαπαπιεηῖαςΥ 9εσΓεῖατΥ ἴο ἴιο ΜΗπίςίτγ οἳ Ηεαίτα. Α{ἴοτ 1αΌους μαά Ειίίσα ποπ ΡοΟΓ, {Π Πε γ6αΓ5 οΓ αομίοςί ουοποπηίς οπϊςίς, Βάς Κπουνιεᾶσοα απά οκροτίεπος 1οά ἴο Πΐ5 αρροϊηϊηιεΠί το εις Ὡσοποπιίο Δάνίδουν Οοπιπήτίσς εοἵ 1ρ απ 1932. Τοτά ΘίπΙσή Πας πο ΠΙΔΗΥ Όοοχς ο πο Πουδίησ απεσῦοσα απά ΤΟΝ ρἰαππίας, τς ηιοδί τεοσηί Όοίης ο ν- δια]άίμ: Ὠιαίμ, α 1τοοιν σαν Ρα (τος). Ὑοηῦς Ώοβαρς τς νε σαν τας αυγά ΙΟ. ΜΥ, Ὡς Ίνας ἀεο]αης ται ΠαΙΕ ΛΙαπ- οΠορίοτ οωρΗῖ {ο ὃς τοὈωτ. Ἠὶς άρα οἵτεῃ φίαϊεά, ἶς “-ᾱ ροοᾷ οιίδε π Ρ]οαδαμί 5ΗΥΥΟΙΠάΠΙρ ου συεγν [απ]γ. Ἠὶς ον Πσπι οἳ Πεν Θπποι Ἱ{ά. Παπά πιονοά {ο ΟΠσαά]ε Ἠοατῃ, οιςιάς Δίαπ- οΏεςίος, {ο ρτονὶάε Ποα]τίος «Ιγγουηά- ἴπρς {ογ ἵῃμο νοίκοι, απά ο Παά ΡΓεσεητοά /γίπεπεΏαννο Ἠα]] απά 25ο Άοτος οἱ ραικαπά Το ΝἹαποΠος!ίοτ (οερο- ταΏἼοηῦ. Ἠε απ[οἱραίοά Βιίατα ονοηίς ΒΡαΐη ἵπ 1037 ΨΠεΠ, ορεπίηρ {ας Γοννη απά Οομπῖτγ Ῥἱαππίης µπηπιογ 9ςῃοοἱ ἃς π]αὰε ἃ 6ρεεςὮ αἀνοσατίπρ {ο ομαπρ- ἱηΡ οἵ πιο Οβΐσο ο Μ]οικς ἵπιο α Μπιν ο Τεγγογία] Β]απηήιρ’. οί Ἠτηςςι Φίπιοπ απά Πὶς πες υΙδΙτεά Ἰσδία 1ῃ 1936, απά δἱΓ Έγποςτ δροΚε οη Πὶ5 τοῖἁτΠ ΟΠ ΠΟΝ πιαςῃ Ἡς παά Όσεῃ πιριοθεθά Ὁγ τ]ς Ρἱαπηΐης οἱ ἈΙοδοον/.Ἡε πιαάς α αἱπηί]ας νὶκὶτ ἵο ἴπο Ὀπίτεά Φιαΐος ἵῃ Τοή2 αἵ Ί]ιο ΙΠΥΙΤΑΠΠΟΠ οἱ τᾗε Τητος οίοέ πηυμηιοῖραἰἱ Ρἱαπηίπρ οΓραμἰδα[ίοης, αΏά ννης ραττ- ου]ατ]γ φιγυςῖς ὉΥ τε Απιογίσαπ Εχρτοςς Πἱβ[ναγ δγςίοπ. οτά ΦΙπιοη Πε]ά ναγίοις Ππρογίαητ ΡΟΣΙΙΟΗς ἁπτίπς ἴῃο τεσεηῖ Ὕναγ, Ἠος πε απο 1ὲς ομτΌγσαίς Ίο ἵνης ΟμίςΕ Ῥερίοπαί Ἰη{ογπιαῆοῦ Οσοι ἱΠ τῃς Νοττῃ Ἠδοίετη Ἐεορίοη, απά ἰπ 1940 Νας αρροιηίεά το ΊΠαίι τερίοπ΄ς ἄτσα ο ρεῦς ΕΕΝΙΙΝ) Όοατά {ογτΏε ογραΠΙδατίοΏ οΓ ργοάμοίίωιι, Ρείπρ Ιαΐε Αάνίδες το ἴΏε ΔΑἰπίίν οἱ Αἰτοτα ΡτοάιεοΏοπ ἴΊετα. Ι1 1ωμ! Ἡςδ Όσσαπις Ὑϊος-ΟΠαίτιαα οἳ ια Βι]άίπςσ Οοωποῖ] δει αρ ὃν Ἰωά Εεϊτα, ἴπεα Μπὶδίετ οἱ δίοικς απά Βιἱ]άϊπςς, απά ἶΠ 19644 Πε νὰ αρροϊηῖ- οά οἰαίτπιαἨ ος ἴπε Πεν αποπα] 111ς] Αάνίσοτγ Οοιποῖὶ ἴο τΏο Νπίσν οἳ Ειδί απά Ῥοψοτ. Αίτοτ ἴηο ας Ἠὶς, ΤοπαμήδοἨ., ἴπρα ΝΜΙπίςιοτ οἳ Νοκ πιαᾶο Ηίπι οαίσηιαπ οἱ αἩ ἱπάεροπόι οι οοπιπητῖες δοῖ ἩΏ ἴο επααῖτε Ιπίο τις Ρτοάμοίίοη αΏά ἁἱςιπίοιίοι οἳ Ὀνύι- {ΠΡ πιαϊοπαίς. Ἠςε Παά ποῖ Ῥεεπ αοῖῖνο ας α Τάσο ΕΟΓ ΠΙΑΠΥ Υ98:5, απά αἴτετ ἴπε γι ο εἴοοά Γος ΡατΙαπιοηϊ α5 απ Γπάερου. αἲ σαμάϊἀαῖς ἰπ τε ΟοπιὈιησἁ Οπίνοτο ενος Όγ-αἰαεσίοπ οσσαδἰοηεά ὮΥ ἴπο σας ος Βὶοαπος Εαιπροπε. Ἡε Παά ἵακος τν: ορροττιπίγ Που ἵη πο δίαῖου οἳ νὶσηϊίαπρ α πµπ]δος ο Διπετίσαα εἰ. νουφ]τίο5, απά Παά Όδεη ΙΠπργεδδες τν τῆς οάμσαίίοη οὗ 5οἰεηιἰδῖς οπά εΠοίη. οι” ἵπ Απαστίσα απά ὮΥ τπε ρατῖ πο η ]- νοτοἰῆος Ἡττο Ρἰαγίηπςρ ἵπ Πειρίας 1η” ἀωκιτίαὶ τοδεατοεὮ απά ἀενείορα).:.. Πο «τοῖς α ραπρΏ]ςεί ο, Πΐς γοῖο- ««ΤΠεΠευεἰορηιεπι οἱ Βγϊπς ὈΗΓου ΓΣΠ. « Ρἰσαάίπρ {οτ Ὀετίος οιραπἰδαίοη αἱ εαιάρπιεπί οἳ ἴπε υηἰνειδίςς 11 ἔο Ρορῖ-αγ νοσίά, απά 1π Πὶς εἰοοῖί 1 σαπιραΐρη ἀεοίαγεά ἴπαῖ ἴΏοτα Ίνουὸ {Ἡ τοο ΓΕΝ Ρεορἰε ἵπ Βπίδα ἀπάαρίςν το-άαγ νὰ υπίνοιςίν ἴπαηίωσ--ἲ εοτίοὰς ἀεβοίεπον ΠΟΝ ἴΠαί ἱπάμςιν πηροάσά Τπε Ἠρμεςι οαραοῖιν ἵπ 5 πιαπαροτηεπὶ απά ἀἰτεοιίοη. Πε Π/- νογκί]εςδ, Ὦς τπουρβτ, ποιά εἰς.τ πιθΏιΌοτ5 ποῖ ἃ5 ΡαΓΙΥ πιεΏ Ὀμί ον τορτοςεηϊαίίνες οἱ ἴλείγ 5ρΞοἷαὶ 1ΠΤΕΓΕΣΙ3. οἱ Ἐτηεςί Ίνας ποῖ εἰεσῖεά Πον/εν ο). Α ἔωνν πιοητῃς Ιαΐοτ Πε ]οίαοά 119[αου! Ρατίγ, ἵπ Φορίσοπιρετ 1946-- Πἱς γην μαά αἰτεαάγ ἄοηε 5ο ἴεπ γθατς Ὀσίους, ΤΠςε ΒΠείά π ηὶοὰ Πο Να Όσα αμαίίβοά {ο ἔοτπι α το]αὈία Ιαάριποή Ἡς σαΐά, Ίνας Πουσίαρ. ΓΠε(αονοΓηπιΕΠ! 3 Πουρίησ Ρο]ίου Ἡε Ῥείίενοά οί: Βῖνεη Πΐιεεη Υ98α15, αὈο]ίδα 5ἱ1π15 απά Ρτονίάε α ροοά Ώοπηε {ος 6ΥΕΓΥ απ αἲ α τοηῖ ἰτ σομ]ά αβοτά, απά ης οπάοὁ Ὀγ φαγίαρ: “Το [ιαδοι (σουόΓΠΠΙΟΠ Ἴασες αἱηποσί Ἱπραγαιεἰοά αι ἱσμαςν Ττ Άποως το]αί {1 τυαπ!ς, {ἱ ἵν ἰεά ὃν ἨΙΟΙ οἱ οµισαπα πρ αἰΠ1γ, ΕΊΕΙΡΥ απᾶ ΠΕΡΙ τν. ἶ αι ἰπ Τ{ «ΥηιραΩ) τοτε 1ἲΣ αἲ απᾶ οΠοιι]ᾷ ΙἱΔε 1ο ἄευοιε Ιε ΤΟΠΙΑΙΗΗΙ8 γόατς οἱ Ὅιν Ιίε το ρίυίηρ αν ἠείρ Πιαῖ παν Πε {ην Ροτ0εγ””. Της (ονετηπιεπῖ οἨ. 15 σίάξ 145 βηχίοις [ο πιαΚε δα οἱ οἱ Γγηζςίὃ αὈϊμτίορ,. απά {λογο ας 5οπιο ἴπίκ ο Ππάϊης Ἠϊπι α 5οαῖ π ἴπε Ἠουςέ ος Όοππιοης, Όυε ονεπτια]{ν Ίιο επῖειοά ἴνο Ἠοιςς ος Ἱ,οτάς, Ὀείπα ογοαίεά ἃ Βατοη ἵΠ {ο ουν Υ σαν ἩἨοπουις οἵ 1947. Ἡε νᾶς αρροἰπῖεά το ἴπε Κογαὶ (οπωπιὶσοίοΏ 5αῖ 11 το επαπίτε {Πίο Πιό Ῥιοςο, Όιῖ γοκίᾳηςά γηοη Ὡς 5αοσθεάοί ].οτά ἵηπιαη 9 ΟΠαΐσππα οἱ ἴπε 8.Β:/-. ΙΑΝΌΑΒΥ, τοάθ. ΤΠο ἰἱ απθμµαβο απαἆ δςρἱρί ος ἵίπο Ἀπείοπί νρε]οίς Βν Νεος Κγαπιάϊοις (6οπεἱωάθαά {ο ργενἰους ἰ55υθ) Ββ» το επἆ οΓ τπε 21. ΟεΠίΣΥ, ἴπς ΟΥρΙο-λΜήγεεπαεαΠ εοτἱρῖ αά ἀῑδαρ- Ρεατεά οοπιρ|εῖεῖγ. ΤΏετε Γοἱἱουγεά αἱ Πυπάτοά ρ]οοπιγ Ύεατς ἁωτίηρ ΥΠΙεἩ Ώο εἶση οἱ ΔΠΥ οπἱρῖ πας Όεεπ {ουπά, Όιί τοψατάς ἴπο επά οἱ τπε 6ἵαπ Οεητατυ αρρεατεἀ α ΠΕΝ: δΥ5ῖεΠ, ᾖἵπε Οωνριίοιτε δγ]Ιαδίς ΑΙρΠΕῦεί. ΝαηΥ «οἩ- Ιεοῖωτες ετο πηθάε ἵο 5: τίς διιάάεῃ ΙωτετταρΏοη ο{ της 5οτἱρῖ ἵταα]- σι οἱ της Ιςδίαπά. . 5οΊπε ατο]αεο]οβίδίς 5αρροτστεά ἴἶπε ὶάρα 1παῖ ἴηε τες Ίπεας φοτίρι οἱ ἴπε Ίαιο Ώτοπζε Αρε γᾶ5 Ἰδοά ΡεπεὶραΙ1γ το «Ώρτανε ἱεῖτοτς ος Ίνοοά, ααά τἶιαῖ 1ΐ πας δεά οπἱγ ΙποἰάεπταΙγ {οτ τπε επρτανίης οττηατκίηρ ος ἰπδοτπρτίοηςοἩ Ροῖτειγ. ΤΏι5 11ο ΓΘβδοΏ ΜΥ ΕΠ15 5οἱρῖ Ίνα ποῖ ΡργεδεΓνοά 5 τΠαῖ ἴπε Ψοοάεπ πιοπιπηθηῖς οἩ ΨΠίσὮ {ῖ Ίνα5 επρτανεά, Ὕγοτο ἀεκίτογεά απά ἀϊδαρρεβγεά ϱΟΠΙ- Ρἰετεῖγ ἵπ τε οοµ5ε ΟΕ πια. 5ΤαΠΙΕΥ Όα5δοπ ἆοος ποῖ εκε]ιάε {πε πιεάἰθῆοη οἳ ἁατκ οεπῖωτίες ἁπσίαρ υΠηίοὮ τε δοτὶρῖ γνας µ5οἆ οχο]ιςίνεΙΥ Όγ 11ε ρτ]εςῖς, 5ονετείρης απά Ροεῖς. 5ο, αοσοταάίης Το Τοβη 1, λΜντες, ΨΏεῃ, ἵπ τας σα ΟεπτάτΥγ, ΌΥρτας παΏοηα]δαι τενίνεᾶ, Τε οἱά ΟΥρτο-ΜύγοεΠβεΔΒΗ οοπἱρῖ, στεαῖ]γ «παπρεά, αρρεβτεὰ αραϊπ ΊΏ τῃΠε ἔοτπι οἱ της ΟγΥρτίοῖε δγἡθΟὶς Αἱρμαῦεῖ απά γνα5 Ἀδεά, ποῖ οἱ {ος τηε «τεο Αιοθάίαω Οὗρτας ἁῑαίεοι, ἴλαι οοωΏῆωεά ἵἴο Όε ἴπο Ρεποῖραἱ Ίαησιασε οἱ πε Ιδίαπά, Όμί αἶδο {ος αποϊίπες ἱαπσυαρε Πίο ἶς, ἴπ ενετγ Ρτοβαδ{ψ, πε ρτο-Ηο]επίς Ρε]αδρὶς Οὗρτας ἵαησιαρε Τ]ιαϊ γ/ας πιαϊἰηϊαϊπεά εερεοία!ν {η 1Ώε ΑπιαϊΏις απά Γαπι8δος 8Γεᾶ85. Α ΡΕΕΕΟΠΤΕ ΑΡΙΌΦΘΤΝΕΝΙ ω Αί αγ ταῖε, Ὑαίενες οἡς ορἰηίοη 18 ο ἴπς ροίπῖ, ἵ {5 ορτιαίη ἵπαι ΙΠίς αἱρμαῦεῖ, ν/ΠίοὮ αρρεατεᾶ {Π ἴΊλε Ι5]απά τούνατάς ἴΏςο επά οἳ πε 6τι Οεπίυτν Β.Ο., 85 πδιταοἷς Έοτ ἴπε (τοσο: Ιβηρυαρε. ΤΠΐς δἁββεςσῖς τπαί ἵπε αἱρΏαοει αωεθίοῃη ἵνα τσι Ρἰαηπεά {ος αποϊίπετ ἱαπριαρε απά ἵἶαι ἵτ ννας αά]ησιεά ἴο {πε (τεείς ἱαπρωαρε αἲ α ππιις]α Ιαΐει πας. ΓΕἱς αά)αςιιεηῖ---- ἵπ Ὑλατενες ρετίοά ἵῖ νύς ηιαάς---85 οἱ α ςυἱ απά ἀε[εοτῖνε «Παταςίετ. Βιί ἴϊα {8οῖ τπαί, αἰτποιρῃ {πε δγμαδίς ΔΙρμαῦει αρρεατοά ἰαε ἵπ ἵπε Ἰδ]απά, τηε (τεεζς᾽ οἱ ΟΥρτας΄ Ρανε Ῥτείεγεπος ἴο ΤΠ ΙΠποοπηρ]εῖε 5Υ5ῖεΠΙ ο 6οτὶρί αηΏά ποῖ Το ἴΏε (ατεεκ---ΡΠοεηῖ- οἶαη αἱρμαδει [μαι Πτιεά τπο (τεεκ Ίαηρυαρε οεχοεἰ]επίῖγ, Ρτονες τπαῖ ἴπε δΥ]]αδίς ΑΙρΠαῦεί αἰτεαάγ εχὶδῖεά ἰπ ΟΥ- ΚΗΛΒΛΕΤΕΑΗς ΟΕΙΟΥΡΕΟ ΜΙΝΟΑΝΡΙΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΙΑΤΕΕ σος ἠνΔττ Ῥτας ἵπ {οσπιετ γεατς--ρεΓΏ8βρς Ὀείοτα τΏς ἀεβηίτοε Εογπιβίοι απά ερτεαάίπρ οὗ ἴιε Οτεεκ-Ρποεπίοίαα Αἱρμαδεῖ--- οἱ αί Ίεαςι τΠαῖ {1 επιοιροά αἴτετ «οἩ- Ώπιαοις «Ώαηρες {Τοπη α ργενίοις ΟΥρτυς αἱρπαῦεῖ. Ιπάεεά, τεςθατοὰ πας τενεα]εά τἶαῖ αουί νο τμ]τάς οἱ {ια Ιείτεις οἳ πε ΤΗΕ ΜΙΝΟΑΝ ΓΓΗΛΑΛΟΤΕΗΝ ΟΝΙ(ΑΡΕΙΟΤΕ 5ΥΗ.ΑΒΑΒΥ ΡΕΒΙΡΤΣ ϱΕ(ΛΕΤΕΙΒΑΙΙ5ΑΝΡΒΙΝΕΙ ἨΙΤΗ γλιυξ» ν | }ω: | π λςὰΧ - Α «5 ΑΛΑ. Γ Ἑ 4 Τ,Ἕ, Μ λή Ἡ ψ τατν η» [νο ὙΧν . ϱ, [ό]] ΒΙΒ, ΕΝ αμ 4 εε χ, ὃ, - ϱ «έθ ηΝΙΕ δΐι έ ἳ κ κ |ε 5 Γ π ε23 Γ ἔπ., ολ [8. Τεια Τ. τ ε4 ἠΛ η. ΙΛΛ.Ω (οπηιρατίος οἱ Λήιοαη οἱρῃε οἱ Οτείε αμᾶ ΟΡτις. ΟΥρτις δγΠαὈίς Αἱρμαδεῖ γεδεπῦ]ε τπε ἸΜαποῖς Ἱετίεις. Ἱαῖε οὗ, Ῥετοδοη ἀἰξοονετεά, βἴ Αδίπί Ιπιπερε]οροππεςας, Ἀπ Ἱπιροτίαπί ἰωδοΠρίίοῦ, {Το ἴπε πἰηδίεση Ἱετίεις οἱ υλὶςὮ δἰχίθεὮ εις ϱοππππΟῦ η ἴηο ΟΥρτίοι απά ΟτείαἩ :φουἱρῖ, ΨΠϊε [πο τεπιαἰηίηρ ἵητες Ίετε οπἱν {πα {νε δοεἱρῖ οἳ Αδθίπί απά ΟΥρτυς. ΑΙ τπεςς {ασῖς Ιεαά Το Το οοποαςίοπ᾽ τωαι τηε Ονρτίοῖε Υ]αδίο Αἱρμαῦει οΕ τηε σἴ απά 4 Ορπτατίος Β.Ο., 5 οἱοςείψ τεἰαῖεά ἵο τἩς ᾖΜίποίς απά Μγοεπαθαη δοπἰρῖ {οτΏ ΨΠΙςΗ, εππεγρεά της ΟΥρτο-Μγοεπαεαης οτίρι οἳ {πε Ἰατς Έτοπζε Αρε. τι Ἱἱ παϊτυταὶ το ταῖς Πατ ἴπε ΟΥρτιοῖς θν]αδίς Αἱρηαῦεῖ ροῖ ἴπεςο αἰπη]ατίες Ετοτα τηε ΟΥΡΓΟ-ΜγςεπαεΒη δοηῖρί απά {αῖ, 1η ενετγ ΡτοῦαὈΙτν, ἵ ἶδ α παῖωταὶ οοπΏπιαϊἴίοπ Οἱ {ης ΟΥρτο-ΜγοεπΒεαη Αἱρ]αῦεί. ΤΗΕ ΕΙΒ8Τ ΕΕΑΡΕΕ ΤΠε θγ]αΟῖς Αἱρβαῦοῖ ἵ/ας Πτοι γοαά ὉΥγ (εοτρε οπητα ήτα ΤΠε αἰά οἱ α ἁομο]ε-Ιβηρυαρε ἱπδοτίριίοτ νψ]οῖι ννας Γοιιπά αἲ ὨΠαιΙ. Ίπ Ιαίτεγ γαᾶβίς πιαΠΥ οἵπετ Ρρεορίε οοπίτΙοωτεά τπεῖςτ Κπον)- Ιεάρε ἵο τΠίς «υΏ]εοτ. Ἔπο ΟΥρτις ογ]ΗαὈίς ΑΙρΠαῦεῖ οοή- (αἰπεά αΌοιιί οἰχιγ ςΥΠαὈ]ε πιατίς. Ένα οἳ τεδε ςυ]αοίς παατίκς 5Πονεά της νοννεῖς (α,ς,οιγ,) ποῖπετ Ώνε ρανε ειπε ϱυ]ἰαοίος ῥρτοπουµΏσθά Ὁν ἴπε ρα (ρ8,ρε,Ρἱ,ροΡΥ, να.νε,νί,νο.νγ, {8, {ε, Β, {ον εἴς.) Είνε -οξ {πετα 5τοοά {ος τς «γ]αὈίος Ρτοποµησθά ὃν το ρα]αῖο (Κα.κο. 1 Κοιν, εἴς.) αποίΐπει Ώνε ρανε τπε »γἡαὈ]ες ρτοπουποθά Ὦ) τ{ς {δεῖ (ετε,εῖς.) Ώνε ρανο τἶε Πα υΙά 5γ]]αΡ]ος (18.ἱ6,1,1ο,1γ) απά Ώνε {πε Παιίά ογ]αῦ- 165 (τα, τετίτο, τΥ) εἴς. Έτοπα ταῖς {τι 15 οὐνίουις {Πατ τε Οωυρτίοτε Θγ]αδίς Δἱρπασαῖϊ ππᾶΚες πο ἁἰΠετειτιαΠοηυ Ὀείψεεπ Ίοηρ απά 5ποττ φυ]]αὈ]ες, Ἠατά, 5ο6 οἵ αδρἰταῖτεᾷ οοη- 5οηβηῖ5δ απά 5ο 0η. Ἔπε θγΠαδὶο ΑΙρμαδεῖ, Όεσαιςα οἳ πε ρτοδειναίίοπ οἳ ἴπε Ονρτης Ρροορἰε, 185 εδεά {π 1ηε Ιδίαπά υΠ11 τε ΓΤηΐτά Οεαιτν Β.Ο. απά ενοα α Ἱμτίς Ίατες. Έτοπι Τπε6 3τά ΟεπταιςΥ πε (τοοΚκ ΑἱρΠαῦει ἀἱδρίαοεά ΤἴΏε οἱά ἵΎρε ος δςΓΙΡΙ. ΝΕ ΒΕΙΤΠΡΗ ΕΙΕΟΤΒΙ6Ο ΟΗΠΙΟΚ-ΒΒΟΟΡΕΒΕ., Α {εατητε ος τε τεςθηῖ ἁαῑτγ 5πονν αἴ ΟΙσπιρία, ΤοπάσΠ, ΝΠΙςΠ ἵ]ας α 5ουγοξ ΟΕ πιο Ἱπῖετεςί το ρουμ] Ὀτοεάετς {τοπι αἲἱ ονετ τε νοτ]ἀ, απά τε Μιάάϊς Έασι ἀπ ρατίσα]ας, ας α Πεν Βτίτςῃ εἰεσιτίς οπίςΚ-Ρτοοάος, ΤΠἱς Ὀτοοάεγ 6 Ὀοῖαῃ αιπιρί]ε ἵο οροεταῖς απά ε5δΥ ἵο ταΠπ. Τε πεθά {οτ οἱάς οτίιαῖης Ώας Όεοπ εἰπιὶπαϊοά ΌΥ τπε αρρΗςσαίίοπ οἱ 1Πε ρεἰποὶρίε ος ταάἱαηί Πεαῖ ησῖεαά οἱ Ποῖ αἶσ, τοδυΠΏρ ἵῃ α ἶαϊρε {τεδὴ αἱ ΙπίαΚε αγεα {πο]αάίηπρ α πι]ά ας πιονεπιεαί ΨΙΤΗ πο Ροςςὶ- Ὀ1Η1γ οἱ ἀταιρῃῖς. ΏΌυαὶ (πεγπιοδιατίο οοπίτοἱ «πΏςυτος οοπασίαηῖ Τεπιρεταῖωγε ἀεδριιε αἰἱ οιτ- εἱάε Βιοτυβίίοης, ΨΠΙΙε α ερεοῖαἰ]γ ἀεξίρηεά . ἶοπρ Πε α5ΏΌοσιος Ἰονεπ Πεατετ ίνες αἀεαιαῖο Πεαϊ υπάετ αἲἱ οοπάΠοῃς.Α ἀοιδ]εά οπε ΝΠ{ῃ ρἶαςς 51]]ς 1ηςμ]αίίοη Ὀείσοεη Ρργενεηῖς Ἠθαί Ιο55. Ῥαταῦο]ς Ἠθαι τοβοσῖίοᾳ ΘΠ5ΙΓ6ς ενεη Τεπιρεταῖωτε απάἁ ργενεηῖς οΓγον/ά- ἵηρ Όεσαυςδε ἶπ α ΊτΙε ραᾳγαδοἰε τηε απρὶε ΟΕ τεβεςστίοηπ εαιαἰς τΏε απρἰε οἱ ἱποί- ἀεποε. Απ΄ αἀάπίοπαὶ {δατιτο ἰς α ἁαὶ Ππεγπιοπηεῖεςτ Πτίιεά ἵπ οης επάἁ Μλὶςἃ επαδἰες {επροταϊμγες το ὃς τοαά Έτοπι {πε ουῖς]άε αἲ α ρἰαπςα. Τπε Ὀτοοάες, Ισ ἱἰποίιμάες α Ώνε-ἰποὮ αποτοαΚαὈίαε ραδιο ννἰπςῖον Βἴ εαςεἩ επἆἀ, ἶς ΨετΥ σιτοηρἰν Ὀυίίτασά νη]] ρὶνο πΙαΏΥ γεατς’ δεγνἰοε πετ της πιοςῖ αάνειςο οοπάἰοης. Ἱτ ἶδ πιβηι[ασίυτεά ὉΥν Ἰεδίεγη Ιου σαίοις 11ά., Έα Ἡαπηίπᾳβε]ά, (εἰηδίοτά, Ἑπρίαπά. ἉἈθοάο οἱ Φπᾶακο5 Ἐν Οοσιαξί Φινίαποι Ν αποϊσηϊ πιο», ΟΥρτις Ίνας Γαπιοι5 {ος Ἆος Ροΐδοποι5 5ηᾶΚες---ᾱ ἴαπιε ἴπαῖ να αωίτο ήμουϊ ζουπάαΠος. Ονιά πα Πὶς “«Μειαπιοτρηοςίς ” οα]ἰς ΟΥΡρτς « Ορµίουδα 3. (αροάε οἱ 5πᾶΚεδ), ἃ παπης νυίοὮ Ίνα5 αἶσο αρρᾗεά Το οἴμετ τοσίς Ιδίαπάς σασί ἆξ Ἐποάες, ΟΠίος απά Τϊπος. Ατίριοτιε τοῖε οἱ ἴπε 5ΏᾶΚες οἳ (Ὑρτις, σοπιρ8ΠΙΠς ἴλεπι πήτὮ ἴπο Ἐρυριίαη ναΠεῖγ. «μαίκες ατς αἰςο οἰοδοίν οοὐπεσίεά γή. τπο πιγΙΠοἰοΡγ απά τεΙρίοη ος αποΐοηπι ΟΥρτας. Τηετα ἶ5 8η ορἰπίοῃ Όιαι (ογροΠ--ἴπο {ογπιάαΌ]ε πιοηςῖεΓ οἱ «τοσζ πιψιποίἰοδγ πο παά Πἱδείης 5ηαΚες ἰπ Ρρίασε οἱ Παίτ--ἶς α ΟΥρΓις οτθαῖίοη. ΛΊοίθονετ, ἴπ τὰς Ότοπσε Αρε, ἴπε ρηπεῖραί ἀῑνιπίν η ΟΥρτας νας της νοιςιίρ οἳ ἴπαο Μοῖπει-Γαπά (α νΥοιδηίρ τΠαῖ οοπΏηιεά Ι8ΐεΓ 1Π ἴπο {πος οἳ Αρμτοά(το) ήτα. τηε Ιοψες ἀῑνίηίϊες οἱ ἵπε ῬΒυ]]-αοά απά 6παΚε- ἄοά. ΤΠΐς ψογδμίρ ἶς ἀερίοεῖεά οἩὗ ΏΊ4ΠΥ ροῖς οἱ τμαῖ αδε, ψΗΤᾗ δοιἠρίυτεά «9Π8ρες ΟΕ ΨΟπΙεΠ 5ΏᾶΚες απᾶ Ῥη]]ς. ΡΗπυ οἴαῖος ναί ἴΏειο Ὕετε 1Π Οὗρτας ορια ΠεηΠ ἩἨΝΠΟ ΥΜΕΓΕ αμαδσαιαθίε ἔτοπι ἴπε ςηαΚε΄ς Ρροΐδοι απά νο ουτεά ὉΥ ἱποαπίαϊοης ἴποςς Φπο Ὠπά Όσοη Ὀμτίεῃ. Όπε οἱ ἴμεςε πιεη Ψεπῖ Το Ἐοπια ποτε {πο Οοπςι]ς οτάετεά Πάπι {ο Ὃς 1πτονύΏ Ιπίο α ναϊ ΟΕ ἀεαά]γ «ηα]ες. Ἠον ρτεαί ἵνας ἴπε Εοπιαπ΄ς οµτρτίςε επ Που δαν ἴΠε 5ηαἷες, ποῖ Ροϊδοπίπβ, Όμῖ εατεδδίπᾳ τας ΟΥριίοῖ, νο ννας ἵακοι οί οἱ τας ναϊ υπ] ατος. 6ΑΡΕ ΟΕ 0ΑΊ5 πεις ἶς α Ἱεροπά τπαι, Ὀείοτα Της ατηναὶ οἳ οτι. Ηείεα ἵωπ 3425, τε Ιδίαπά. ὧς εαβεππρ Ίοπι α ριοηῖ ἀτοιρηῖ, νΠΙς ἱᾳδίεά δενεμίσοση Υ6815. Όπε οἳ τπε ον οαςσοά ὃν τῃε ἀτοιρΏί Ίνας ἴπο ἵποτεβςσο ἵαπ τἴπε Ροΐδοποιις -πᾶακο µῥροριἱατίοαπ γηοςς Γανουτῖιο Πνίπρ αιατίετ ας (αρα Κομτίας, 1.6. ἵπε ρεπ]ησα]α ο{ Αοτοτῖτὶ, Ὀείνοσα ἴωο ΤΑΠιαςδοἱ απά Οατίαπι Άτρας. ΚαοΚκαίτος νο Παά Όεεπ 5επί Ὁν ΟοπειαπΠπορ]ε ἵο ρονετη ΟΥρτιας Ὀμης αἲ Αετοήτί ἵπε ἈΜοηασίετγ οἳ οι. Ν]σοίας, ΨΠίςὮ ἵ7ας το Ετςι π]οπας- ας οκίαὈἰςμπιεπῖι {π ΟΌγρτις, απά ἴπς εΏυτοἩ οἳ νΠΙσἩ Πας Όεεῃ ρτεξεινοά πΏΏἱ τοάαγ. Το τπδ πιοπαρδίετυ Καϊοκαίτος 5εΠῖ οπο ΤΠουςαπά σαϊς το ΕΙρΠῖ αιά οκιετπιἰπαία ἵΠε τερι]ςς. Αἰτποιβ] τς οαῖς Ἠαά Όσοι 1Πο- τοµσΠὶν τταίποά {απ [πείς αι, 1Ώθίς Εσηις ἱαδίοά {ΟΥ πιαπΥ γσδαι. πει ἴἩου Πεατά ἵπε Νε] τπρίπᾳ ΤΠεγ τοτυτηοά ἴο ἴπε Μοηπαςίουγ {ο τοῖγ Ώησαἱ απά ἴπςεη γὲδυτηοά τΏαί οτί, Ἐτοπι τί ἴπιε Αοτοϊίτὶ σ«Ώππε ἵο ὃς οα[]οά το ΄΄Οαρε οἱ (ας («ζαρο ἀε]]ο (αιτο”), Έτοπι είς 5ἵαηρο 5ἵοἳΥ οἳ σαϊ5, ἴπο ορίαίοᾳ. ας Τογπιοά ἴπαι Όνρσας να ονατπιίης ντα ἀαασετοις 6πᾶΚες---ᾱ Ῥαδοίεςς ορίπίοπ ἴμαί ν/α5 οχρὶοίτοὰ Ὁὗ ἴμο νατίους Τουσίσίς απ τοις οἱ ἴπο Μιάάϊα Ασος, Νο τοῖς ἴηο Πιοςί {λαιαςείς ταΐος ντ ἴπε στοαῖοςί 1166” πι(τγ. Φηπίαπο ἵΠ 1484 Μτοῖς Όλαῖ 1 γνας ἱππροδαίδία {οτ αηγΌοάν ἴο αανεὶ Ώοπι [ήπιαςσοὶ ἵο Αοτοι Ψίπουί Ρείπρ αἰτασΚκεά Ὦγ πο «ΏηΚες απά Όπαϊ επο σαῖς οἱ ὧτ. Νίοοίας ἴπ Εποίς Πρηι ασαἰηςῖ ἴἨεςα 5οτρεηῖς |οδῖ ΙΠ 5οπιο σ.5ες αηΠ 6γε, οἴπεις Ὀοῖ) ΤΠείσ 6ΥΕ5.ΟΓ τπείτ ποθος, εἰς, Αἰπιοςί α Πυπάτεά γσατς ]αΐςτ 1 αδίρπαα ειαῖοά ται ἴπαο Ονρτίοῖς οαἰ]εά ἴπε «παΚες “ οοιρῃαάες ”. Ὀευαμσε ἁππιης οπε πιοπίἩ ἴΠογ οτε ἆσαξ απά ἁππης πα ποχῖὶ ΤΠεγ Ἠετο Ὁμπά. ΈΤΠεςε 5Ώα(Κες, 1,ιδίσπαπ ορηῖίπαςς, οου]ἀ ουαίίουν α απο οἱ α ιά νυλποίς απά ἵπ οτάςετ το ΚΚ πείς νἰοτίπις οοῖ]εά τποπιςείνες ατουιπά ἴΠπεί ῥρτεγ το οτςῃ ἰτς Όοπος. Ματάπας - ΟΥΗδή5 (1ς26---16ο7) οοπηροίες ψήτ]ᾗ ΤΙδίσπαη ἴπ Ἱπνοηίίπσ {απιαςιίο ἴαῑες Ὁν κσιαϊπο τΤΠπαί οη ἴπο Οὗρτεις Οἰνπιρις Ίποτς γά5 ἃ ουτίους {ουγ-ἱορρεά Όεαςί τπε 5ἱ7ε οἳ 8 Ποτςε, ἴπο Ὀοάν απά τα οἳ υυαὶσ τοδοπιθίἰεά α 5παΚκαο, απά Ψψίῃ απ Ἱπιρεπειταοία οΚίπ. Απά γεῖ, ἴΠπί Γοτπιίάαθ]ε Όεαςί, Ππαῖ αἴε αΏηΥ ογοβῖιΓα Ἡ {ουπά ἴη Ιῖς Ίναγ, τνας Παπτεά Ὃν τε σαῖς ΨΠίςΒ, ὉΥ ἠππρίης οἩ 15 Ῥαςΐ, Κῑεά 19, α[τογ δοταϊοβίπς οἵ ἰτ5 εψες! ΛΕΡ ΒΝΑΕΕΡ ΡΕΑΕΡ Ῥείσπευτ ἁς ΝΠἱαπ]οπά ἵπ 1589 κιαϊοά ἴΠαῖ {Πε 5ηαΚος οἱ Αοτοιϊπί θις 6ονθς [εεῖ Ίοις απά ας ΌΠίεἷ α5 α Πµπιαπ Ἱορ. Οἵπεσ αγητίτεις κιαῖο τλαῖ τμ Ἴοπρ Όοοῖς ΨοσΏ Ὁν ἴΠο ροβσαπῖς θτο ΕΟΓ Ρτοίθείοπ αραϊηςί «πας Ὀΐτας, απά {λατ Ψποη. Τε ν]αροις νετε Πατνεσίπς ἴΠοίγ οτορς, [1ου ριῖ οί οἩ ἰλείς εἶοκίες το ΠήρΏτεη Της ςΠαΚος ΑΨΑΥ. Αἱς5ο 8 Ἐτοησίππαα ντοῖς ἰῃ 1735 τοπ Ἰοοσδία ταῖ 1ηοςο νο ἱτανοί]]οά οπ [οοῖ Ὕνοτε Ιοπς Ὀοοῖ ντι πια] δεί! αιἴασῃεά 5ο Ίμαί το Ροΐδοπους σογρεηπῖς Πεατά επι απά σἱτχογοά αναγ.Βαῖ πουν ἆο ΤΊεςε εἴοτῖας ϱοππρα{θ γΤΗ τε ἴῃοουγ τῃαϊ {ο «ηαΚος αΓς ἆσθβρ ΤΙΜΕ ΤΕΝΟΤΗΕΝΕ, ΒΝΑΚΕΕ ΑΦΗΟΕΤΕΝ Ας ἴΏο Ίπις Ῥαδσος, ια ΙεΠρτΏ οἳ τς Όγρτις 6παΚε Ῥοσοπιες «Ἡοτίος, (ἱο- γαηπ{ ΜαΠτί ν/πο Ινεά ἵπ ΟΥρτις {τοηι 1769-1767, ντῖίος τ]λαῖ της Ὀΐρρεςι οἳ Όλο ΟΥρτις 5ηοίΚας νγοτς 1ο [οί ]οπρ πά αάάς: - Αι Τεοπήτηης, α νη]ασε 1 Όλα Ιδίαπά, ἱ6 α ἄτεεΚ Επι] νιὶς]ι ἵ6 σαἱἀ το επ]ογ ἴ]πς Ππετοάϊτατγ νίντας οἳ ομτίπρ Ρείσοης Είδη ὉΥ. τἆεςς δετρεηῖ. 1 ἵανο 8695, πιγςοἰξ, Ίνγο ΡΕΙΣΟΠ6 ὦᾖο, πτμίη Ὀψεπιγ- {ους Πουιτς οὐρβῦς Εν αἴτοτ πε Ὀΐτο, ΡΓεδεπίεά τΠεπηςοίνος το οης οἱ τΠίς {απΙγ απά Ὀγ α αἰπιρίο Ρ{εδδΗτο οἩ ἴπε Ψοιπά Ίψεγε Ποπ]οι], Ῥωτ Ἱτ ἰς ἵτας τπαί τλεῖς νἰγίας οο) τἶκις οἱ α ραγπσομίατ 5εογοῖ, {ος Ὕνηοα γ ρτεςς ἴπε αΠεοτεά ρατῖ, ἴΊεν ἁἀον αρρΙγ 85οπιε Ρρονάετ ΥΠΙΕἩ οαη.ος «ονοτο Ότι πιοπιεηῖατν ραπ... Δίαπα άοος ποῖ τε] ας υΠπετποτ τωῖς Γαπιν πβά {ος ἵτς αποθςῖοις Το απαςςαἰἰαίυ» ΠΠΕΠ ο{ ἴπε Ποπιβη 8ρες. ΤννεηῖΥ γεατς Ιαΐετ οἱοίΠοτρ Μτοῖο «Α πιοηκ αἲ Γαπβριςία ας τις τερµίαίίοα οἱ ρτενεηΏας (πε ᾖβά εβοσις οἱ ἴπε νεποπις ΟΓ τπς ςοΓρςηΙ Ὁγ. ἱποαηῖατίοπ. Νε Ψετε Γοφμοηι)ν «Πο Ώ 5 ΡΓδςΙοιΙς 5ῖοπες «οπ]ρος]Ἴωιιὰ ΕαὈτίοαῖοά ὃν ατα] Τους ἴπσδο πο αἱ ἵο δε ἵακεπ ου οἱ {πο Πσοαά οἱ ης 5ῃηαΚα απά ύετο ὥοτΏ α5 απιμ]εῖς το Ρτοϊιεοῖ πο Ίνεαγεις ἴτοπι τηε Ὀΐις οἱ νοποπιους αὐπααϊς. ἜΓπο δἱαςΚ σηαἷςο. Ἡ/Ώοςε οοἶοισ ἰ5 ἱπάεεά ςμδρίσίοιϊς, 16 Ροι{εοτὶγ Πατπι]εςς, αΠά 1 ἵνας ἱΠ[ΟΤΠΙο ὉΥν τε ρ]γςιοίαπ οἳ Ἱατπασα, Ὀιαϊ α(ποηρ {πε οοµπῖσγ ροορίς 1 {5 6ύοῃ απ οὈ]εοί οἱ αβεοτίοι : ἴπαί ἴΠεγ σος { το ἴνϊδί απά Ίνίπα Ιδε[{ {η ἴπε ΠαΐΓ τουηά τηε πεαάς ος τπεῖτ οΠΙ]άτεῃ, 45 τεπιεάγ {ος τπε - Τππεα Οαρίς ”. ΤΗΕ δΝΑΚΕ 8ΒΤΟΝΕ Ένοεη Το-άαγ {π ἴπο νί]αρες νε Πο) οἑ ταα “ςπαΚε-δῖοπε ”. ΝΠΙΟΕ, ἵ 1 Ὀρ]ονοά, ἵς {οαιπά απάεΓ΄τπο ἵοπριαι οἳ ροΐδοποις 5πΏαϊκᾳες. [τς οἰζο ἰς εφ. ἱ ἵο α Ιεητ] δεοά απά Ισ «Ώαρο ἰ5 Ἱ παπίαϊτυτα οἱ τῃπς 5ηαΚε΄ς Ὠεαά. Το Δοοιατο δις α 5ἴοπε 15 ποῖ απ ΕΣΥ ταςίς. Ἰ]ῆσοα τις 5Ωαἷα ἶς αδί6ερ, ος Ώιιδί οἡί 1ΐ5 πεαά οϐ ΌΥ οπε Ὀ]ονί οϱ, απά Όιτυν ἵτ {οι {οτί ἀαγ5, ἴπαί ἶδ. ας Ίοηρ ας 1 ἴαΚες ἴπε Ποςἡ ἵο ἀεσοπ]- Ροςς, απά ἴποτε γεπιαίΐης οµἱν ἴΏε σίοῃς, Τηῆϊς στοπα ἰ5 ἴπει ρίασθά {ος α 5πονί Ώπιε {η α σίαςς Οἱ γ/αῖοι ΥΠΙΟΠ, Πο ἁτυπ]ς Ὁγν α πια ΥΠΟ Ἰᾶς Όεεῦ Ὀιση Ὃν α 5παΚε, ουΓ6ς Πίτη. Τη {ῃᾳ γεαῖ 1899 α ομτίοιις Γτίαί ἴοοΚ Ρίᾶςς ἵηπ Ἱαγηασα {οΓ ἃ 5πᾶΚε-ΠοίΙ, ΨΠΙοἩ ἰ Ὀε]ενεά Το Ἠανο Τε 5αΠ1Ο ουτίηρ αὈϊτίςς ας 1Ώο 5ηΏαΚε-δίομθ. ΤΗΕ ΒΝΑΕΕ-ΒΟΒΝ ΤΗΙΑΙ, ΤΗε τπίαὶ ἵνα Πθατά ἰω ἴλε ΤΟΝΩΝ Ὀϊφιοι Οομσι΄ Ὀείοτε ]αάσε ΤΗ. . Ἡαγοιαί. Ἔπε Ρἰαἰπβ να Ναδηί ΡαραϊκντίαΚο οἱ Γοσλπί απά πο Ὀείει- ἀαηῖ ἨΠατα]απιρί Τα[α οἱ τηο 5ο ν]ασο. ΤΠε ΡἰαϊπΙς οἰακηεά ἴἶαί ἴπε Ὡο[οπάαητ πάσι “ οἶπει ἀειίνει ἃ σηαΚες Ἡοτη, ἱεηῖ Ὁν {πε Ρἰαἰπᾶς ος ἴπε 2711 Αρτ, οἱ ἴἶε ραγπιεΠί Οἱ {δο--ῖμα να]ας (Πετεοί απά οοςῖς.΄ Πε ΡαΜπΙΒ ται: Οπ 2783 Αρη 1 Ίεαῖ το τπε Ὠείοεπάαηί α Ώοί υπάετ ἵπε οοπάἡίοα ἴμαι Πε ουἱά ταση ἴε το πεχι «αγ, 1 ποῖ, οἵ ἵ ἴ Ύνας ]οδῖ, ες νοι]ἁ οοπιρεπδαίε 1. Ἆε ἁἀῑά ποι πιεπίσοη ἴπε απηοϊηί. Της ναίμεἶᾷδο. Ἡς Πας ποῖ τεῖαγπεά 1 αηά νἨεη 1 ας Πίπι {ος {ῖ Ὡς 58ὗ5 5 Τπου Πάνε Ίος: {τ.”. (ήπιο ϱἨ ραρό 36) ΙΑΝΤΌΔΒΥ, τοῦ. Τῃο (οης(ἱ(μίΐοιμ απα ἴπο (οπςορί Ἑν Μ.Κ.Τ. Β Πἱ5 πιαττίαρε Το ἴ]ο Ἠείτεςς Ῥτεουπιρίίνε το ἰἡε ἔΏτοπς ἴπε Όυχε οἳ Εάῑπουτρίι 5αςοεεάς {ο α Ρροδίΐοη Ἠλὶοα Πἰδίοιυ απά ΙΑΝ’ Ἠανό ἆοπε νετ Ητ]ε 1ο ἀεβπε. Τπε οοσβδίοα 5 ἵο αἲ] ἰαῖεηίς απά ρυτροφεῬ ὑµπίαυς. Οξουτ Ώνε ααεεῃς τερηβηῖ, οΠε, ΕΗΖ8ΡεῖΙΗ, Ώενες ππβσε]εά ΝΑΣΥ ἶ ιπά Ὑἱοιοτία ἁῑὰ ποι παττν υπΏ] ευ οτε βἱτεβάγ 4µξες ἴηε οἵ μες ἴνο, ἴ1ιε βἰδῖοτς Νπατγ 11 8πᾷ Αππε, πιαττ]εά Ὀεέοτε [είτ {αΐ1εγ Ῥέσαπιε Κἰπρ. Έοτ α ειτὶοί ρτεσςάεηῖ νε Ἠανε ἴο Ρο Ὀδοἷς το α ἀαῖο 8ο τεπποῖε 88 1129, Ἠπει ἨΠθητν ἹΙ. Πανίαρ Ιοδι 5 οπἰγ 5οᾳπ {π {πε Ὠτεοκ οἱ ἴπε Ἁπαῃς δΗΙΡ, Ροιδιαάεά Πϊς ναδδαὶς ἴἵο ασκπον- Ἱεὰρε Πἱ5 ἁαιρ]ίετ Ναι, Ὑλάονυ οἳ (πε Έπιρετος Ἠεμτν , 88 πεί {αΐῖμτε αµεεπ. Ἠε ἵΠεη δεπί Ώετ αὈτοαβά ἴο πιαττγ (6ΟΠΓΕΥ, ΟουΠῖ οἱ Απίου απά πετ υηςαοςςς5{η] αἰιεπιρῖς ἴο πιαΚε ροοά ἵετ οἰαΐπι το ἴῑπε βιαδοεδδίοη αραἰηδί Ἡος «ουδίη Κίπρ ΦίερΏειπ Ηἱἱ 6οπις οἱ {Π6 πιοδί πιϊσεταδίε ραρες οἳ Ἐπριϊδα Ἡδίοτν. «9οΗΤΟΥ πενος «Άπιε 1ο Ἐπρίασα, ἴποιιρ] Ἡε Ὀεσαπις τε Αποςρῖος οἳ αἲ] 5αὈσεαυεπί Ἐπρ]ίκῃ Κίπρδ. Αἰπιοδί Ἡίδ οηΙγ ῥετεοπαἱ ρ]ασς ἵπ ους ταάιξίοπ ἀετίνες ἔτοπι ελα Ὀβάρεο οἳ πε Ότοοπι ρ]απῖ--ίπ Τατ ρίαπία Εεμέίᾶ---νι]ο Ώς Ὑποτε ἵπ 8 Ἠείπι. ἜΤητεε Πυπάτοά γεατς α[τετννατάς Πΐ9 τεπιοῖε ἀεδεεπάαης Ἐίςμβτά, Όικε οἳ Ὑουΐς, Εαἴῑεσ οἱ {νο Επρίϊδ]ι Κίπρς, ἀϊδοονετεά ες ουμτίοας απαματίαπ {αος, 8Ωά ἴοοῖς ἔοτ ΠἰτηδεΙΕ της 5ηχπαπῃς οἱ Ρ]απίβροπαί, ΝπἱοὮ πιοάετω Ηἱδίοτγ Όουξς πανε αρρ]ίεά το ἴἩπε ψο]ε ἀγπαςίγ οἳ Κίπσ8 φἰτοϊολ]ηρ ἔτοπι Ηεπεγ 1 το Ἠεπτν ΝΙ, (πομρβῃ ποπθ οἱ ἔποπα Όοτε ἐξ {π ές. Τπε οπὶγ οἴμετ ροΐδοῦ Μο Ώας οοουρἰεά Ροβδίείοπι τεδεπαὈ]ῖως τΠαί οἱ τἩε Όυκα οἱ Εάῑπ- Όατρῃ 16 Ῥτίηοε 1,εορο]ἀ οἱ Φαχε-Οοῦισρ, Μ11ο {πω τδι6 πιαττ]εά Ῥτίησεςς ΟΠατ]οῖῖε, οπΙγ οἰΙ]ά ος ἴπε Ῥτίπος Εερεπί, απά ἴλετοίοτε δεςοπά ἴπΠ 5Ιςσθοδίοη {ο Τπς ἴἨΠτοηπςθ. Τῆε σοι οἱ ες Ἡ]-[αϊεά πιαττίθρε ἴιας Ιαϊε]Υ δεν υπηραϊπιειἰσα]ἰγ {ητοτρτεῖεά οἨ ἴπε 1,οπάοπ εἴασς. ΤΠε Ῥτίποεςς ἀῑεά ἴπ ἴπε Γοοννίπα γθατ αἲ 116 ΕἱτίἩ οἱ α 5111- Όοτη ολ]]ά : απᾶ, εκςορί ἱπεοσπηβ[ιν α5δ Ώμεεα Ὑποιοτία” Εανουσίίε εποῖε απἁ αἀνίδει, Ῥτίποε 1εορο]ά ρἰαγς πο ρατι ἴπ Επριϊςα ΠΗϊςίοιγ. ἴπ 1831 Ὦε Όεσβτπε Όν εἰεσίίοη ἴλε Βτςί 5ονετείρΏ ΟΕ λα πενΊγ οτεαῖεὰ Κἰπράοπι ος ἔ]ιε Βε]βί8Ώ9. . ὃν Τ41ρε]γ, πο ἁοιδίῖ, Ὀέσβαφε {πε Παςσηπά οἱ 8Ώ ἁοκηον]εάρεά Πείτοςς {ο {ο ττοπε ἶδ δτῖσ]ι Ά νετ ππυδυαὶ ἄρυτε {απ οςτ παίοπαὶ Ἠΐς, ἴπε 19’ Ἠα5 Πεείς ος πο[ίηρ ἴο 5αΥ αὗοιί Ηίς δἴαζας. 1 ας ποῖ, Ίπάεεά, πιαοῖι ἴο 68Υ ενεπ αὈοιῖ {πε Ῥτίποςςς Ἱθιςε]ξ. ἜΓὰε Κἰπρ᾽ς εἰάεδὶ 80η Ἠ85 8 ψ/ε]]-ἀεβηεά οοπεΗταίοπαἱ Ροδίοα {ε 8, ἔοτ ἱηδίαπος, Όοτα Ώικε οἳ Οοτηννα], νε 1Ώε σἰβΏῖ 4 Τμείγ Κοναὶ Ηίρᾗ- πέαδες ΡΥΊΠεετε Εἰίσα- δει. απά ἴλε Όιλε ο) Εάπδιγρᾗ, ῥΠοίο- ΦΤαβμεά αἱ Βτοαά- Ἰαμάς, Ιο/Η6ΘΥ, ωᾗοτε {Μεν Φβεπί 1ῇε ᾖτοι βατι οἱ (ον ᾖσπεν- 71ΟΟΗ. το νετ ἶάτρε τενθηµθς, ἸΜοιπίηρ οἳ τπε Κπὰ οοσιες αι ζοπια{ἰσα11γ {ο ἴπε Κἰπρ᾽5 εἰάςει ἀααρ]μῖετ, {ος ἵῃς οομςΏμήοη αἱν/αΥς ῥτεδσηςς {παϊ εἰς {9 ΗΚε]γ δοπιε ἆαγ ἴο Ἠινε α Ὀτοίμεσ, πο ΜΗ] οι Ώετ ου οἱ ἴπε εμοσθβδίοη. Έοτ ἴλαί τεᾶδοῃ 5ΊΏε ζαΏ Ὠενεγ ὃς ποτε 1Παηπ Πείτοςς ρτοδμπιρίίνε, Ποῖτος», {Παῖ 185, ῥτεσιώπιηρ ἴπαϊ ἴΏε Κίπρ πενε β8 8 80η: ἃ 50η Μομίά ὃε Πείτ αρρατεηῖ, ἵπαί ἶδ, 8η Ἠεὶς Ψο {ξ 15 αἰτεαάγ αρβατεπὲ παιδί 9αςσεεὰ ἴξ πο ου]ίνες ὨὩίΦ {αΐποτ. Δη Πείτεθε ρτεθυπαριίνε πείτπεγ εποΥ5 ἐς φρεοίαὶ ἱεραὶ Ῥοδίΐοηᾳ οἳ Π Πεὶτ αρρατεπῖ, πος ομΏ δα{εΙΥ Ὃὲ βίνεῃ 1πε ρτεαῖ ἀἱρηίείες, 5αοἳι 49 ἴΊοθε οἳ Ῥτίπος οἱ ἹαΙες απά Εατὶ οἱ ΟΠορίετ, υνΏὶσἃ ατε Ὀγ ομδίοπι Ὀεδίοιεά Ἡροπ Πίπα ἕος Το ἆο 85ο πηῖραί Όε ἴο ἀἰδίπηοτίτ 1η αάναπος ἃ Ρρτίπορ Ὁο Ώας γεῖ ἴο ὃε Όοτη. Α ΨΝοπιαη οΆπ ὃε Πείτεςς αρρατεηί οπἰγ ἵπ οπε νναν τ ἵξ, Πανίηςρ Ὠο Ὀτοίῆεσδ, 5ἵιε {5 ἴπε οἰάςςῖ ἁαιρᾶϊετ οἳ ἃ Ῥτίποε οἱ Ίαῑες νο ας ἀῑεά Ὀείοτε Ες {α111ετ. 1.51 {τ ὃε τοισῆϊ εἶναί Ε15 ἀῑδιιποίίοη Ὀδίνεεα Ἠείτς αρρατεπῖ απά ρτεβιπιρίίνε ἶδ α πιετε Ἱεραὶ ΡεἀαπίτΥ, {ί πιαγ ὃε ας νε] το οΌκεινεα ἶαὶ οπε Πείτες» ρτοδιπιρΏᾶνςε, αΠιετννατάς Ώιεεη Ματγ 11.’ ασισαΙγ τοβσ]λοά {πε αρε οἱ ἵννεηῖγ-εἰβαῖ Ὀεέοτε Τετ Πα]{- ὈτοῖΏες ἵνᾶς Όοτη. Αἲ ρτεδεηῖ ἴΠετο ἆτε οπἱγ νο ΝΥ8 η νλἉλοὮ πε Ιαν ϱἶνερ α δρεςίαὶ ΡοδΗΐοα {ο Ῥτίησεςς Ε]σαὈείπ. Ἑγ ἔιο δίίωῖς οἳ Ττδ8βδΟΠ5, 1351, 1 ἱδ Πρ ἵτεβδοη Το αὈάιοι Ἡος Όυί 1149 5ρεσίαἰ ρτοῖος({οΏ. ψΕἰςΠ 15 εχιεηάεά οηἱγ 1ο ἴπε Κπρ5 εἰάεσι Ιωπιβστίεά ἁααρβτες, {6 υιάτανΏ οὗ ἴπε Νεάάίπρ ἆάγ. δεοοπά]γ, υπάοτ 8η Ασὶ ρ8δεοά αἲ [Πε Ὀεριπηίως οἳ πε Ῥτθξαπί τείρπ. 5Ώε 8οῖςδ ἄ5 οπε οἱ ἴ]ε βνε (ουηρεὶ- Ίοτ9 οἱ Φῖ8ῖε Ἡπο δχετοίδε πιοδί οἱ {πε ΚΙπρ ξαποῄοις ἁωτίαπρ Πῖ ΑὔΌφδεπος ἔτοπι ἴπε Ὀπίτοά Ἐληράοια. Α δρεςἰαὶ απιεπάπιεπῖ ρᾷδφεά Ίσί Εείοτε Ἡετ εἱρΏῖςεηπτα Εἰτίμάαγ επαθ]εά Πετ {ο ασε π ή οβρ8οΙίγ ἔτοπι ἴλαι ἁαῖςε, ποινή ἑαδιαπάἶπᾳ εναι {ε ποιά ὃς (μτες Υθατς Ὀεέοτο 8ἱι6 οΆπιε οἱ Βρο, Νείτπας οἳ ἴπεςε ἱοραί ρτονἱσίοηπς αΠεοί (πα ροδίου οἳ πο Ῥτἰποςβες Παφραπά αΏά Βοοοτά- {πρίν ΑΠΥ φρεσίαἰ ρίασε τμαί Ἶε ππβΥ ὃς βῖνεπ ἰπ Όιε ρυδ]ἰς Η{ς οξτΏς πα Ίοπ οἳ ἴπε Επιρίτε ἀερεπάς φοἱείγ αροπ {πε ρίεαδυτε οέίὰε Κίπρ, βοϊῖαρ οπ ἴπε αἀνίοοε οἳ ΕΠ ᾖΜΙπίδίετ Όπετε 8ΩΥ Ρρο]τςαὶ σοπβἰἀεταιίοπ5 ατε ἱηνο]νεά. ἩἨϊς αἀνίθετο νὴ οετῖαἰΠὶγ πιἹονε Ῥατ]απιεηί ἴο νοῖο απ αηπααὶ ἱποοπιε δυβ1εἱεπῖ ΣοΙ λε Ίρκεερ οἳ Ίπε Κογαἱ οουβρίε. Αἲ ἴ]ε πιαττίᾶρε οἳ α Βτίπος οἳ αίες τὶς 15 πο ΠεςξΣΞΑΙΥ, 8ίπος Ἱε απά 8 Ὀτίάε «τε εωρῥροτιεά ὃν ἴ1ε τενεπµες οἳ ἵπε Όμοιυ οἱ Οοτην/αί{ {ῑιε ιο] ἶ5 πον’ {π ἴπο Κἰπρ)ς Παπά, απά, 15 ναίας Πανίης Όσεῃ ἵαΚεη Ἰητο βοοοιιηῖ ψΨλθι Ἠὶς οἰνί] ἠδῖ ἵποοπαςθ 149 Ὠχοά αἲ ἴπε Ὁς- 7 εἰππίπρ οἱ {λε τείρω, Ἡς οομ]ἁ ποῖ αθξίσΏ αΠΥ ρατῖ οἳ {τς ρτοσεεᾶς ἴο Πἱ5 5οη-ἱπ-Ιαν που Πἰπηδείε .Ἠανίης Το αθίς ΡατΗαπιεπῖ Γος απ {ποτεαδεά ρταῃτ. Ῥος τε τεςῖ, ηοϊΠίηπρ ποτε «8η Ὃε φαἱά οἳ ἴπε οοπς τα οπα] ροδίἶοπ οἱ {πε Όυκε οἱ ΕάϊῑποιτρΙι ἴπβη Πιαϊ Ὡς τΠΔΥ Όε εχρεστες {ο ἴάΚε α ρατί, απά Β νετν ρτοπιίπεηί ρατῖ, ἵῃ της Ροπετα] νγοτ]ς οἳ {λα Έογαἱ {απη]γ α τΏς μηίνετεα] τερτεδεηίβίίνεα ος ενετΥ Ρι8δε οἳ παοπαὶ απά Ιπιρετία] ία. Νο ἀομδί λε απά ίς Ὀσίάς 1 ἵτανεί νν]άείγ, θίποε 1 {5 ἅιε τοι αυαΙβςαιοη ἔοτ 1Πεῖς 1495 νοκ ναι ἴὰου 5Ποιὶά Κπον, απά ὃε Κπονπ ὃΥ, αἲἰ ἴἶια Ρεορ]ες οὖεςτ νλοπι ἴπε Ῥτίπσςξδς πιᾶΥ 80π1ε 48Υ ὃε σα]εά (ο ρτεξίάςα, Μία ει Παςυαπὰ ας ες πιοδί ἰπτπιαϊς οοπΏάαπῖ απά αἀνίδετ. Λοτθονετ, αἰιλουρῃ ἴποε Ἐογα] τερτεθεπίαΊοη Όθοσπιες ἶπ εαοὶ ἃρε |Ιε5 ρτεάοπιϊπαπ{ἰν ρο]τῖσαΙ, ἵτ {8 Εδδεη{ία] Εαί α Εμέμτε δονετείρΏ 5Που]ά ἔΤτοπα 4 εατ]γ ἃρε Όθοοπιε οἱοδεῖγ ἀσαυαϊπίεά ἔτοπι εις ἀηδίάε νΙΏ αΠαϊς οἳ Φίαΐε. Ἑν Ἱταάίίοη ες Πεὶτ αρρθτεηί {β ρίνεῃ α ΚΕ6Υ ἴο ἴῶς οοπΏάεπιία| ἀἱδραιοὮ Όοχες ἵω Πίος δεοτοῖ ΟᾳὈίποι ἀοσιι- πηοῃίς οἴτομίαία. ΤΙ 5 ἵο ὃς εχρεςίεά {λαίῖ τἩΏς Ρτὲδεηπϊ Ἠείτεςς Ῥτεκυπιρίνε ΙΙ ὂε αἀπαϊιοά ἴο της 5απις Ρρτ]νί]ερε απά αἰἴποιρ] 1Ίστε ἶδ Ώο Ρτεςεάεπί ἴΏετε 15 ΕΥΕΓΥ τεᾶδοῦη ἨΥ αἱ δίαιτα 5θοτεῖς οπῖτχωσίεά Το Πετ 5που]ά ὃς «Πατεά πει Τετ Πυςύαπάἀ. ᾱ. 3 . Φλου]ά τπε Ρείπσεες αἱεπιαίε]ν Ὀεσσπιε ᾳπθεῃ, τὰιε ροδίεοπ οἱ Ώες Πμςῦαπά 5Η τεπιαίης οαγίοιδΙγ απάεβαςάἀ. Αἰιουρβ]ι ἴπετε ἅτε οετίαίπ Ἱεραί τἱρΏῖς αιϊαςΏἷηρ ἴο 4 4ἩεεΏ οοΠδοσί, ποπε Οἱ (Ώετῃ Ρε]οπβς αὐζοπιβσβ]11Υ ἴο ἴλλε Πυςραπά οἳ 4 41εετπ τερπαηί εχοερί ἴμε αἱρΗῖ, νἰςξὮι {6 αἰδο 4 ἁπῖψ, ο Βοπηθίίτηθ» οοἰα!ης 5 α Οουπθε[ογ οἱ δίᾳ1ς ππάεσ ἴΠε Αοὶ οἳ 1937. ᾿ Ηε ἶδ ποῖ «νεη πιαάς τερεηίΐ ἴπ τε ενεπῖ ος Πὶ5 νηξε΄ς φοτίοις ἴ]πεςς Ένας οὔείος {5 Ὀεδίον/εά ὉΥ ἴἴε 6απε Αοῖ προ της Ώεχι αάια]ε {π ἴπε κἁςσεβδδίοῃ. ΤΗε αιδεῃ’5 Ἠμςύαπά {5 ἰπ Ιαν εἱππρ]γ οπο οἱ Πςτ εαβ]εςῖς ο ὙΨποπι, υητπίπ πε οτάίπασν τυ]ες οἱ τῆς σοηδί- ταΏοἩ, 8ἱις ΠΙΑΥ αξαίσῃ Ὕγαῖ Ροδίίοη 5ὓς Ιΐες, Τῃε ϱαςε Ίας {π Γ8οΙ Όεεα ἀεα]ί νε] ἀἰπΠετεηιῖγ ΨΜπεπενετ ἵ Ἰᾷν ατίδεῃ. Ἱδβνίηρ αφίἀε 116 βαάονΥ βρωτε οἱ Ωυεεῦ ῥεαχΡιτᾳ, νο δςσδο- ϱἆ ες παςδαπά ΟεπαΙὮ, Κίπρ οἱ Ἰ)εδδεχ, απά τείρπεά ἔτοτη 672 το 674, ἴἴιε Ώτεϊ 4μεεπ τερηαπί οἳ ΒΕηρίαηπά ννας Ματγ Ι. δίε πιαττίεά ΡΗΙΗΡρ ῆ. ΝΠοΟ 185 ποῖ Ἱετ δαΏ]εσί Όυῖ α 5ονετείρη 1Π Πϊς ο/η σἱρΏί ποί οἱ ὡραίῃ, {ος Πίδ {ατ{ες ννας ςτ{{ ἀἱινε, Όωί ος ἹΝαρ]ες, {ο αΜΗάσἷι {τοτε Ἠῑ8 Εαΐλες ἴπε Έπιρετος Ἰαά ποπιἰπαϊεὰ Πάπα {ος τς έχρτεςς Ῥύήροςδε οἳ ρ]ασίης Είπα οἩ αΏ εαιἰα)τγ νε] Πὶς Ὁπίάε. Αἴτετ ἴπε πιβτίᾶβε Ἡε Όοτε {1 οοωτίεγ Ώπε οἳ ΓζίΠς οἳ Επρἰαπά, απά {ιο Δοὶς ος {με τείρ 8τε οβ]οἰα]]1γ τεοοτάεἁἀ 1Π ἴπε δί8ίυωῖε Βοοῖὶς ας {πε Δοις οἳ ΡΙΗρ απά Νίατγ. ἨΝενετίῖπε]εςς της Ἐπρ]δα Οοιμηςί]οτ ἀορβεαΙν τεδίσιεά απγ ατιετηρίς οἳ ἴπε δραηἱξα Κίπρ Οοηβοτίῖ ἴο «οπῖτοὶ επαῖτ' ρο[ίου απά ἴπε ΟΩιεεπ)5 Ρᾳβδἰοηαῖε ἀθδίτα {ο 66ουτε Πῑς οοτοπβίίοΏ αἲ ἹΚεφιπιϊησί6ς, νυλΏ]σλι Ψου]ά Ἠανε βίνεω Πΐπι οοπαπιαπάίπρ αιϊλουίτν η πε οοιΏῖτγ, ννας τεβιςεὰ Ὁυν ΡατΙατηςεητ, Όπ ἴπε ἔαατο οἱ ἴἩς ]αθί αἴτεπιρι Ἡς Ιοῖ Εηρ]ατιά Απά πένες δαν’ Ἆϊς νη[ε αραίη. Τῆς τεὈμᾶ πια Ῥθνε εοηϊτθυτεά ἵο [Πε Ποβεμεγ οἳ τΏς Κίπρ ἴο Εηρίαπά {η ἴε πεχί τείρη. Βίποε Ρτεςεἀεηῖς {τοπι τ]ε νο Κἰπράσπις ατε οἙ εαιιαὶ ναἰἰά(ιν ἔοτ ἄτοαϊ Βτίταία, ἰἵ Π1ΒΥ ὃς ΠιεΠ- Ώοπεά Πετε τπαί Οµςεπ Ματγ΄5 γουπρετ οοη(επ- Ροταϊγ απά ΠᾶπιεδαΚκο {π Φοοῖ]απά Γοἱ]ούγεά Ἠος εχαπηρἰο. Ἐασί οἳ Ἡες ΒΠτει ἴνο Ἱηεύαπάς, Εταποῖς α{τετινατάφ ζζίης ο Έταηπος, απά ἨΗεητγ Ἐατὶ οἱ Ώατπίεγ, Ῥοτεο τηε Πτ]ε “«Ὁγ ια ρταςς ος σοά Κίπρ οἳ 5οοις ”” απά α Γενν ἆαγς δείοτς τς Νεάάϊπᾳ 5Ἡε αἶσο οτεαῖεὰ Τατπιευ Ώικο οἕ ΑΙΟΌΒΠΥ, ᾱ ρξεταρε ιταάἰτίοπα]]γ Ὀεείονεά αροπ ἴπε ΚΙπρἝ δεοοπά 605, ες Ὁπίτά Παδθαπά, ]άηπιες Ηερῦάτη, Ἡούψνενοτ, τεοεὶνεά πο ΡτοπιοΏίοᾶ Ῥεγοπά Πὶς Πετεάίἴατγ ταπ]ς οἳ Εατὶ οἳ Βοϊληνε]! 8πά 1. οτὰ Αάπηϊτα] οἱ δοοι]αηά. κ ο κ Όυεεῃ Β]ἰζαὈεί]ι ππεΠῖ ἴο ἴπε ρτᾶνο υητηαττίεά. ΒΥ τὰς (ετπας οἳ τ]ις τενο]ιἱοπ8τΥγ δδίτἰεππεπέ ος (οομεήηά οἨ Ῥασε 29) ϐ , ΙΑΝ ΛΑΥ 6) Φ σέττή, 4 6σεµε δαςίῃ ι | ΡΕΙΑΣΕΡ ΑΟΠΙΟΝ σαπιι Οἶλας Ἶας Ἰαδὶ ποεβοά 5 οἱ ἔνγο π]οτε Ολαίδταιας ρτοδοηίατίοπς Μο «Πουίά Ώανε Όεεπ Ἱπελμάσά ἵπ επο Ὠευσπλσος στ: , Ὅο ες “Γεἱορμοπο Φεσώςε: Απ΄ ἈμίοπιαΏς τοἰσρΏοπε-μίτ]. αιταζμοά ἴο αἱ παπιρετο, πο τορ]ἰοο. ἱπαπιοάίαίσίν ΝΑ ἃ Ρβοπορταια κε «Ποιο! Νίος τς γοιύτο οήαρ/ [δω {τ ταῖπεσ ολίὴν {ο-δαν 23 πα 5ο ος, απ Όπα τεαί τοἱερῃοπο αἰτ] ἀοοίᾶος 1ο πε Ώεχ Ρ]ὰς απά τής αὔνους αἰνίαᾳς ας νο ααπιοςς νο αηξ, Το οχοὰ 1 εἱορμοπο παὈφοπίροι: Α δοίε ος ποτνςο ἰομίο, σωπῃία μάς Ἠΐς τοστοῖίς αἲ ἱς ἀείαγςᾶ-ασ οι ὑἱοδείπα: «ανα Ἡς Ῥουκεά ἃ 8Η οπ Ώεσεπαθετ 24, διτ μας οπἰν {πδι Όσοπ ΓΠτορῃ {ο Ἡδ ος Ἔτωηκς, ΒΜΟΚΕΗΣ ΡΌΣΥ-ΒΟύΝΡ Ἆρα Ίανο αἲἱ Ἱοατά φἰοτίεν ἃδ 1ο ΠΟ ΙΝΙΟΟΗΗ ΣΙ5 1ης Ἠοσνοςν, ΝιουύΠο, Πῑίςδ ἴμα δίοπιαςΒ, Ἀπά Νοσώνο πιο πο μτος, ἵωπ Ορτας Οίς τωοριν, ίοσίας Τίς ιο Ἡσασ έπος. Αβος Πο ατα δἱς οααςεά Ὁγ [πο απποὔΠςς- πασάς ο ἐς 25 ϱος αὐπῖι {ποχδασοά ἆπτγ ος οἱδα- τόπος, Ροορίο δοπϊεά ἁονα ἀπίο ἃ. ταάἰςαιγ τονοἱατοπίδυά ΡΕΜΟΡΟΡΗΥ οἳ ΔΠΙΟΚΙΗΡ, {ιο απιοκοῖς ταπσοά ἱποπιδε]νος ἰπ ἵπτεο 5ο] πιάδδες: ο Ὀτορρίδί, Τας ΟπεΨ- Οσα, απά ἔπο ΡΙοκ-Ὀρ Γοομηίσί8ης, , Πο ἀῑςί «αἴοροσγ-- ο οχοἰηάςς {Πε οΏες νμο οαμ1 αΠοτά 1Ἠε σίδε-- που δἰαῖς ἴπου ἠπίεπαᾶεἆ βἰνίωρ αρ δπποκίης απγνναγ. ΤΠ6Υ ατὸ ΔοίνεΙγ ευρασεά ο α Ὀτορρίςι Ὀήνς, τεοπυκάπρ εᾱ- οπποΚκοτ5 ἱπίο ἰποίσ ΠΚ, ΝΠΏ ἴλο Ώορε ἴπαί (Δονετηπιεπί ΠπὰΥ τονὶσο Πιο ἀπῖγ ἀεοίδίοι Ὀείοσα τς λος Εἱουποἱης Όπου οἱ 8ΗιοΚετς ϱοε5 Ὀδοκ- Ῥεπσπες, ἜΤϊης εοσυπά. στοιρ Πάνο αρρατεπ]Υ ἀεοίάςά το μον δώσω ἠπδισοδά, Αἲ ητουρῄΏ {πο πιοπ/α, ἴνοτο ὧας α ραοποπιοσαί ταδα οἩ επονήας σασᾳ, ἅπά ὉΥ πιοπίμ”5 οπά, αμνοτί εν ενος σοἱἁ {ο Ὁς οοπίσιπρἰαέας ἴἴο οοπιτοὶ οἳ οονῖτπρ ϱάπι οἩ ἃ θγοῖοπι οξ αἰουατίοΏ. Ὁγ οοαροις Ελχοαρ Εερίς- τοτεά Ἰειαίίοι». Α τοπ]1γ αἰατπ]ηςσ ἵποτοαδς οἳ ποι-αή{ς-δο-φίεως οπίηνναββίηρ 15 1 απ αἰταιά ἐπονίτα δίς, 8πά ΌὈμσίπες ορεπἱπρς Ψ] 50ος δο αναἰαοίς {ἴοτ Απιοτίσαα Οωσπι Ἐκρετιθ ΝΜΝΛΟ σᾶη 16Λοὰ ας αἱ αὖοιί ςεἰσκίπρ α τπομταἑαἱ οἳ δισ. 1εαδῖ Ῥτοπήπεπί(ν οἩ ως Ώοδε Νπεη πε ἆο ποῖ Ναπὶ Ἱτ, ἃ οπια]]ος Ώμη θες οἳ ορεπίπρς γν]] αἱδο ὃς αναἰ]α νὶο {ος 1ἱδ]οσαίοά [ανν δρεσἰθ]ίδις το Ἰοοῖ αἴτότ σαςυα]]ος ἄπιοης ἴπο πιοτο οπ[αι- ἰαφιῖς αρροτίοτς οὗ ΟΠονίσπι, Τπε τά ϱτοῦρ Ώανο Ὀλδοά ἴλποαίς ρίαῃ οἳ οαιηραίρα οα. εθοχομηρἰπα” 88 ηαων οἳ (λεῖς ἀα]γ αμοῖα 88 ρολδίε {τοπι 5οπεσοάγ εἰσες οἱρατεῖίς-σαδς. Ὀυῖ, αν ἃ- νετ ςοπιρτοηοηδίνα Ώπδςς απΏ]οπς {ο οπιοίσᾳ ραδ[ς α4Ρροατ ἵο Ἠανο σμὈδοσίοοά {ο Μῖς ποδίο πΙαΠοσντο, ἴἴποτς ἆοες ποῖ ἀρρεᾶς πιαςὮ οἴιαπος οξ της τάςἰς σοΐπᾳ ΥΟΙΥ ΓΓ. ΒΙΕΙΙΝΕΡ ΑΝΌ ΑΔΡΥΑΝΙΑΟΕΡ ΤΠο πιοτὸ ῥτας(σα]1γ-αἰπάο. πιοΚετς, νοι- ενετ. αἲὸ 56ο ἵτγίτᾳ {ο βεῖ πιοῖς ριῖς ρος σἶρα- τοῖς παω Πἰ(Ποτίο, υνΠί]ο ἴπς Ἴσης, απ σιιαίσά οβατειῖο-Ποϊάετς Ἠανε οοπιο Πίο Πο ονΏ, 1 εάτα δίτοςί ας Πο” δίοσκσα τἶἼσπι ἵπ ϱοίροσις τοςϊιωϊσσίοατ, ἴτοσι το ἔουσ-ρεηπαπψ «διος το τις Τμαςί Όταπάς πρ ἴο ἴπε γατηϊνησά πγ]οη ντ 5 Ρορυ]ας ηαππο: Τηε Τνοπν-Ώνο Ῥοσουῃε επρτανοά 1Π Ρο]. Α ἁἀεβπίις αἀναπίασο οἱ Εἶνα σώσεοας Οἱρατοιίς Μεν Οτάος παν Ός ἴπαῖ [πο ΊΠοτεᾶκοά ἀπίψ αν]! ΡτοῦαὈἰν Ρεονίάς 3 6Χοιιδε ἕος [νο οΏδοτναηες οἳ «Νο απιοκίπα’ ογάεσς 1π ια ἴπείηας, Άλαπυ Ῥεορία (ὶ ἀοιδ ποῖ οχοαάε δοπιο ο{ςἰαἰε) αἩι ἀπά ἵε εακίἰες 1ο τδσρεσῖ '“δπιοκίπε ΙτΙΟΗΥ Ρτομίσίτοά -' αἶβς {η νατίους ρυ θές Ὀαἱά(πβδ ιν ον Ἀδοπιοπ'ς τοασήος ἴο ἴπε ἀπΙγ {ποτεασε ᾖ1α8 Ῥθεῃ ταῖπετ οτααὶ : μου Άτε ΠΟΨ πᾶρρίας πείς Ώικδαπάς ἴο 5ίορ δπιοξίπρ αἰτοβείῃετ, ΟἨ 1πο στουπάς εμαῖ ἰε ἰ6 ἴοο εχρεπδῖνε {ος δοῖα οἳ 1πεπα το 3Η10Κ6. Ύμα οἱρατεῆς ἀεα]οτς Ροδίήοα οἳ ίππο οιετ Ἠλαά σασἷά ροτιαρς Ῥὰ αυπιπιεά αρ νι λε {οἱοκίπο ἀἰαίορε Ὀείψέεπ ἴνο οἱρατειῖς Ίχ8άδτΕ -δαγ, πιαῖε, πα ἴίς τπαι 1 σπιο]] 2 «ΟΠ, Ὅναῦ 5 Ὀωδίπες», ονασα : 195 τοῖίςν. ΡΗΑΕΜΑΟΙΡΤ5 ΒΕΑΒΟΝ Οµτθες ος μ5 απά ρτεείηας {ο Όλο Ῥηατηηαώςί8, ἵῃ {με «Ώαρε ος απἰβς, σοὐςΒς, επεθζΖες απά ριχβ]εο, ατε Άετο αραίπ οἨ Ππείσ γσατίγ νἱδή. Ἱαάρίπε ἔτοπι τηε Μιπάτεάνγεϊρ]ῖς οἳ σοαξΗ πιίκευτε απά τς ἴοης οἱ Ἔλα οοπιρουπά δο]ά τής πιοπῖα, αιί{ε ἃ {εν ποθες πιιςῖ Πάνε ρἰςκεά ἴπεςε οµ1δε αρ. Τῆεςε ΡΗΑΣΠΙΠΟΥ γήσβγὰς ταππίπς 8 αἰβετεπῖ Ἐἰπά οἱ Ὀοϊιίθ 58οΡ ατε ποῖ αἰΦαγς νετ οχρἰἰοίς, Απά ἴπο οἵοτ γάς ἴοἱά τις οἴλετ ἆαγ οἳ τε Ῥλατπιαοϊδι Φο ῥτερατεά ἃ ἄοζεα 180]είς {ος α΄ Ραβΐσης, ραῖ ἴπε 1οῖ ἵ α ΕπΥ οατἀῬοιτὰ Ῥοχ, απά Ἠαπάεά ἰτ το ἴωο οἰοτπί δαγἰηςδ. “Τακε είς 3, Με]1, αἲ πο ἅπιο ἵω ους Πίο ἆο νο Γεεὶ ἥκε Εκίηρ ἠπαιτωσ ίσης ας Πεταίν ἂ5 ΝΆεω Υοι ἆτε Ἡ], απἁ ονετγεα]πς 5εεπις Το ἀερεμά οἨ ΠΒ Έλα ῬίατπιασΥ δίνες οι. 5ο γοι π] ρτοδαὈΙγ δγπραϊαίσε ΥΠ Ἠὴς ροτήσυ]α Ὀ]οκε Πο νεηί Ώοπ1ε, Π]]εά ἃ ϱ]αθς γ(Ώ Υναῖετ απά---ποῖ ή πουε δοπις ἀἰβίσλί---πωαπλδρεά το ο ον ως µαΐς Όοκ ας ἵτ ννᾶδ, Ρῇ]15, Ια0εἱ απ αἱ]. Οὐβέτνίπᾳ Ώο οΏαπσς ἵω Ὠίς οοπάἴπομ---εχοερί {ο ἃ “άερτεδδεά ' δἴοπιασὮ Ιἵ Ῥτεδυπις-- ΠΕ «οῖιςά τρ {ο ας Ρατ 8ου ία ας σεαπιοἰς, --οἩ ου δα]ά Ίαίκο 1, 1 Τοοῖς {1 αἲἰ, Όοκ απά ΕΝΕΙΥ- Εήπρ, Ἡς εαἱᾱ, απά 1 6εε πο ἀϊβέτειςε, Τπε ραγτηαεϊἰςῖ ρα5ρςά, ἰοοξεά αἲ {Πο ραΐεαί ἵπ απιαζεπιέηῖ, ατιά εαἱά, εἱον]ν : --Ὑου 1μδί να! Ε11 τς Ἱά «οπηςς οϐ 1Ἠ8ί Ῥοχ.. ΕΕ ΠΟΥ 198 ΡΟΝΕ ΑΔ Ῥρεσίαἱ Οοττεεροπάεπῖ οξα Ἐπἠςαπεν/βραρετ νιεάπΕ ΟΥρτις, πάς τεαά Ἰαδί πιοητμς ίατΥ ουἱρ ροκίπα ἔωπ αἲ νἱδίεης οοττεεροπάεπίς απά ίδμες ας {ο τεια[ίαίο γη α ἱερρι]ὶ αἲ τεδἰάςπί σοττοεροπάξηίς, ο Νε Τορε ἴΏε ζο]]ονΊηρ γνὴ{ ρ]εαςο Ἠΐπι, 1 19 ΑΠ µπβρίπατγ τεροτί οἳ ἵε Ηἱ6Η Ιεναὶ ' «οοτοῖ ἰαίζς Ὀείνεοα 1Μ/ο τερ]ᾶσπι κίτῖημεις οἳ ει {οτοῖρη Ρίεδ8.---- πβος: ]ς Πανεπ 5εητ αι α ος ἱ Ἀεοξ, Ὁπυπα. Πας οη {πε πάς ο μν ΟΡΙΟ”: “νε Ἰαίά οι ϱ κιτίκε οἱ Εἰ6ἨΠΟΠ- πετ απαοιαηι απὰ α Ίοεκουί ὮΌν' Εἰδβεταιεῦ ἔοτ ή νεεκεπά”., --.. Αι Ὁσοάς Ἔμανη οθηακε Βἰ]περαίς, πα ύς πο οἩ ως “«Ἠῃορ» ΗπεΣ” Ο,-σἳ Νε τε ρυπιρίπᾳ Πατά οπ ἴπς παναί εἴοιν: «Ἠποχε]ία πια ὃς ἠερλ) ἱο απας γα μοι τν Ῥτίαπ)ν Ναναί Ῥα5Ποῃ Αν Ἅιας τς νο Ῥρίηπίης 1 οη) Ών-- νο οβ]οα] ἀεπὶα], οπς Ἑσβισαί το ΜαΚε δἱαϊσοπισατ, ἄπά οΏς αποϊδίοτ ἔτοτῃ Οετιαίη ὈκιαΙν ὙΝεΙΙ-Τηζοσπιεά Οῤτευς να πο]. Πανοη” σοί αηγδοᾶν γει, ὑιι πεεπισά τοῦε Ὀμροήπα αντι τς [άσως δημο Α.--- Τπα ὕατοετ φίή ἆο. Ιποἱάεηια!]γ. Ι σομ]άπϊ οοπῖαςι οἳς Πα {η Ἑατπᾶριατα το ᾽αοίς Νποίπετ ἠνς εΠήρ εαϊ]ςεά ος ποι. 5ο Έτη ρατιὶ ους Τα ΔβΙΟπΙ ο6Άς ἔ ΗΕ Ὁ,-- Ἔαὶχ εποιρῖς Υγμ. μα ἔ αρΏς ν]αῖ Ψὶπας ἆο ας ο) «ο Νοτ-Εαρτοτί ο νο τοῖδα} ο ΟΚ ος απίο, φουπάς αἳἳ τἱρ]ιι”. ΟΥΡΑ5 ΕΕνιεΨ οχοιῦβΙνη ΠΙΡΟΒΜΑΤΙΟΝ Ττ 18 τοµαὈῖν υαπαάσγδῖοσαἁ {18ί (νο πιοτς «ἰεςρί, πωτθίπος {πα Εηρίαπά Ώανο φἰραίξίεά επείς {πισητίον {ο οοπ.ς απά βεΏ]ς {ων νε Ἰὶσοδία Ἑλεσῖτίς ροεος Ἠομρο. Τμτοςυ Πποτε ἀεφεὶ δηβίπος᾽ Πάνο ὕευν οτάετεά {ος ἀείγειγ 8οοπ αἴτες τ95ο, ψηίε ο βρες άγπαππο {5 Ὀείπρ ἀεθίρηεά {οτ οοηδίωσ οι φρεοαίἰν ἕος οὰς Μειτοροδ, Όπου {πο νλοὶ” 8ΤΤΑΥ Οἱ ΣΩΒΟΠΙΡΕΣΥ Εεῖς Ἠετο, 1ί 15 εδΗγηθῖοᾶ ἴ]λαι ἐΜήσρθία ψὶ Όε βοπεταίαᾳ Ρον/ες ἴο Ῥαϊεειίη», ντία, [.εὔαηση, εε δίωαί Ὀδθεστί, ροδδΙδίγ ἴταῳ, απά ῬτοῦυἙο]ν Ρρατι οἱ ἵἩις θλπασα, Νον, ρὺτ εμαῖ ἐπῖο γουΓ Ρ{ΕΒΣΗΣΕ ]απ1ρ τοπ]σΏί Επά τες {ή ἵε 5Ἡ8ἱπες ΔΩΥ ὈσίρΗετ. » ὸν Α οοπιρεβᾶοα ἰς Ὀοΐπρ οτραπᾶεεά 4πιοΠρ αἱί ρεϊνατεῖν οώτιοά «ῑεκαὶ επρίπεα ἵπ ἹΝὶσορία, {ο 9ος πήήσο ργοάμςς», πο Ὀἱρρεοι νοίπππε οἳ ποῖςο, Τλε οηε εξ ἴπε Ἡοκρίταὶ ἱφ νετγ ρτοπαείπρ {οι «τορς”. οιῖ 'δααςακν ος”. θοπιε/Ίετε πεατ ἴις Ὀυσηϊ-ουί εἰξοίς ρον/στίοισε {5 εχρεςῖεά {ο τιιή 8 οἶοδε βέσοµμά. - Μεαπν]ε, ᾱ Ὀλεσεὶ Ἑηαίπε Μεἰνοτ] 19 Ὀείηρ ρίαηπεά {ος είς (ΟΠ, ἵο 8ες υλείπετ τε υνποἰᾶ δαηέΒ οἑ {ποπ ορετάτᾷ τορείετ αἲ πίρας σαι Κθερ ἴις επῆτε (ού ρορι]θίοςι αναζς. Αν Τ]με ἹΙπτεγηαίοπαὶ Ἑοατά Ανατάἶπς δρεείοὶ Μεάαὶς το Ὀἰδιτεδδεά Λάαεσες (1.8.Α.5.ΛΊ.Γ.Μ.) αἲ 1αακε 6αοςσςςφ Ώβς ἀεςίάθά {ο ςορέας [πε Ώοποτα- {Υ ἄερτες οἱ Β.Ρ.Ι.. (Βαε]Ώξίος οἳ Ῥτεδθίιτε 1 Αππρς το οαοῖι ἱπηβδίίαητ οἱ Ἰνλοσθία. Τ1ς {ΟΩ ἠῑβεΙή Ψὶᾷ Ὁς ροίαρ ἀἆονα ἵπ Ἀΐκτατγ ας ““Ὅπε Β.Ρ.Ι.. Οἱψ ὃς Τῆαο τεἰεναης' πιεᾶαὶ κ θα (με πιρτεδθίοὮ οἳ 4 ῥεββθυτς Ι01ρ, ήτο νο οτά «βπήος” δρταφ]εά Άοτοθν {, Α ΡΙβπΙ δρᾶος 18 το ὃο Ἱεβ αἲ με Ὀοϊῖοπι {05 ῥεῖδοπα] ΤΕΤΙΔΤΚΟ. ΑσθῦἹΕΕΟ Πτα ίαΕκος Τειερίοπε σαῦφοτίοετ Πο ἅανε 4 Ροϊάσῃ ορροστυπ]έγ {ο Ίπρτονε ἴΠεὶχ ἱπτειάσεηοε. Ώοπί Ψὸ στανο τις αἱρ]ι οἳ δαξἱςξασίου ναίσα οοιτιςς αἶτοτ Ὑς Ἠάνο 5οςἙβ{ΗΙΙΥ ννβᾶεά ους ΝΑΥ ἱτουδὴ ὃ οοπιρἠςαίεά ποιος οἳ εχςαπβς, θΠλΕῖ5, Ὀοστό» 8ηά 5ο οἱ ΤΗ ἱ9 Ἠσην ἰ 6οες :- Τωτα πε Παπά]ε, Ῥαιιςς. ---λ δε ῥρίεᾶσε. --ονετηπηεπὶ Ἐκσμβηρε Ρ]εβθε, Ῥαυβε, : , : ---Λε-ωπάτεὰ, --Με, Π.Ν. Ῥίσαος, Ῥαμςε, . : --Ηεί]ο (εεογειαγγ’ υοἱςς). ---λΛτ. Ἠ.Ν. Ῥίεαςς, Ῥαμςε, Ί1ν9: αἲ Εῑίς ογασἷα] πιοπιεπῖ, ἴλις δίίεπος {6 τάεἰΥ εἹιθιίοτεά ὃψ ἄισες {εχησίε νοίσες πο ουί ἐπίο της πε ἰπ απίοκ φιµςσθδείοα, Ικε΄ υπίς : Να, 1.--Μαΐσς : «ξαυε νου πα” Νο. 2..---Μοίος :. “αυε ἐμεν απιρογεῦ)” ο Νοι ᾱ.--Ἔοἷος :. «τε γον ορεαίπᾳῖ Ύοα Κπον, ἰτ τεα]ν Ὀεαῖς Ἡν, ια 0Ἠε,.’ 11 18 ΚΟ ΤΗΟΡ... ΤλἉαί α παπιΌος οἱ 1ουσγ ἀχίνοτα 88 ΠΟΥ δραρεά Ίπ ἃ ταππίπᾳ οοπιρεάτίόα ἓο 866 ]γειλλετ ΓΠ1ΕΥ εδ ρὶ]ε οταᾷ Πἱρὰ εποἰιρ]ι {ο ὑσξαὶς αἲἲ τεἱορίοπε δπά εἰεςε]τίς φήτες οὉ Ἱ{οτοσία Ἑοδά 4 οηε οτοδδί18. Τε τεσοτὰ 80 ἔατ οἰαϊπιθά 15 15 Ψτον ουἳ οἱ ο 25 νυ]ηεταῦ]εἙ, , , 5 , Τα ἄπ οτὰςς ξος 2ο,οοο τίο-ἴτας δεῖ ΗΒ ΡΙοκρῃοτεδοεπῖ ρίεσθθ 19 Όεει Ρρίασεά ὉΥ πε ἈιΏ]ιοσίῇεἙ, 8ο 1]ιαι Μ]οοδίηηφ ἆο πο ϱο νήτλουί Πλείσ Βαγουσίτε 6απις ενεπ νήνεπ Κετοβεπθ ΦυΡΡΗΟ5 οἈτίπκ το Ίετο. ἜΤ]ε ἀῑσε ατα Ὀεῖπρ οτάετεὰ 1103 Απιεσίσα: {Λεγ ή! ὃε ἵπ Ρἰιοθρμοιίδοά ΥΙΟΣ. Τῃαι Μοίνεν Ἰδαέαχε Ἠλς ἀεοίάεά ἴο τον ζσΣ γε ουττεηί Αιταηρεπιεηί {ος πἰβΏὲ Απά «Αγ. ἵο πί ἵπ νησι τε Εἰεστείς Οοπαρατιγ’ς ρούνετ 4ἱΙσοβμομ βοπεαμ]ε {ος Νὶςοφία. Τμαϊ α 96ατος Ῥατίγ {5 {ο ὃς δεῖ αρ το Εἰπά ουί Ν1ΑΙ Ἡβρροποὰ το εἶιο δροςὶαὶ Οοπηπττεε Ψήςδ Ἠας Όοεῃ Ιοοκίης {ος εἶε Οοπαπιίτοε αρροϊηίέ ϱϱ Επά ους νέας ο (08: οἱ Πἡνίαφ αοτωαί(γ (ό. ., νοι ”, Νυμαεκ 3 πῃο Όγυτις Εθνίουν ΦΑΝΟΑΝΜΥ, εφαδ. Ρ.Ο ἙῬοσς 419, Νἱοομία, Ονυτις ΘυΑΕΡ ΑΝΟ ΡΕΕΞΕΕΝΕ Υους ΤεΕΑσυκε ΘΟΝΕΡΝΟΚ’5 5ΡΕΕΟΗ ΟΝ ΑΡΒΟΚ ΓΑΥ ΑΛ/8 οΏςε Παά α ρτεαῖ αἀπιίταὶ ἰπ Ἑπρίαπά σα]]εά Οοἱήπρινοοά νο ονιεά 6οπης ἱαπά {π Νοτίι- αδετίαπά. Εε πνας α5ιιαΙ1γ αἲ 5εα. Ὀυῖ οΏ ἴΏε Γεν οσσβδίοµς επ ηε Ίνα5 οη Ίεανε Ἶε 5εά {ο γα] 4Ὀουϊ Πἱς Ἰαπά ρορρίπρ ἵπ αΏ 8σοζΏ ἵπ οΓάοτ, 45 Ἡς δαἱά, τμαῖ Επρίαπά παὶβητ πενες Ιαοίς ΠΏε οαἷς το Ριἡ]ά Ἡει Ὀατι]εςμήρς. Οο]Ηησννουά οου]ά ποῖ ἔοτεςεε {Παῖ Ἱνοοάεη Ραϊτ]εςσπίρς ποιά Όεσοπιε ἃ αἡίπρ οξ τηε ρασῖ, ΌιΙ {ς 5εῖ αΏ εχαπηρἰε νε 5Ώου]ά «ο νε]! το {οἱον/. ἴτ νοιι]ά Όε α ἤπε 1Πίηρ Εοτ τῃῖ5 Ι5ἱαπά 1{ αἲἱ οξ τς Ἱνετα το ΡἰαΠῖ α ἴγεο ΝΠεπενεί απά Ψνπετενες Ρροςδῖδἰα.1{ τὶς Ί/ογε ἆοπε τε Ι5ίαπά ψιοι]ά Όδσσπας α τὶσἁετ απά απ ον6εΠ πιοτο Ρἱοβςαπί ρίαςς ἵπ ΠΙοΗ {ο-1να. 1 ας ρεϊναῖς ἱπάϊνιάωαίἰς απά 1 ας οοπιπιαπίτίες Τἴο Ρἰαηί ἴτεος. ΤΗΠΕεΥ ΠΠ8Υ ὃε Εγαϊτ ἴτεςς, ος Ώπιοει ος Παεί ἴτεες, ο: τοβς- οἱάςε Ίτεες., Όυῖ ρἰαηῖ ἴτεες οἳ οπς δοτῖ Οἵ αποῖᾗετ. 1 Πανε Όθει ΠΙΙςΠ εποουταρεά {ο 5εε ἃ5 1 ἀτίνε αΌοιιί τε ]5ἱαπά 1αῖ α στεαῖ ἆθαί οἱ ρἱαηπίίΠᾳ {5 ροῖπρ οµμ,Όυῖ πιοτε 5ῦᾗ1 «Ώου]ά ὃς ἆοπε.Τπετε 5που]ά Ῥε α ρτεαῖ ραδ]ςο εβοτί ἴο ἆο α5 πΙΙςὮ ρἱαπΏηρ ἂς ροςςΙὈἱε.ΛΊ8ΗΥ νετΥ Ίατρε αγεᾶς οἱ ργὶναῖε ]Πάς ατα ποῖ σαττγίπρ α «τορ Οἱ ἴτθες ἵπ ΡτοροΓίίοη {ο ἴμαί ΤΠε Ιαπά {5 Ὀείηρ ριῖ Το. 9) 9 δι ο Φος Ι απι νετΥ ρ]αὰ Το ὃε Ἠετε ἴο δαρροτί Ατροι Ώαγ, αΏά 1 γ/απῖ ρεορίἰε ηοῖ οηἱγ ἴο ρἰαηῖ πεν’ αθες. Ὀιῖ {ο αδεὶδί ἵπ ρτοῖεοίίηρ {πε Ίτεες ηε αἰτεαάν Ῥανε. 11 ἶ5 ἱπιροδίθ]ε Το οαἱομίαίε τΏε Παγπα τΏαί Ώας Όδεπ ἆοπο απά Τἴηε πα]]οης οἱ ροµπάς υΥΠὶςὮ Πανέ Όεει ]οδῖ Όεσοαιςε οἱ περ]εοῖ απά, νοτςε 51111, οἱ πια]ἱοίοις ἁαππαρο ἆοπθ ἴο ἴπο Όγρτις Γογεςῖς. Τῃεςε {οτεςσῖς Ῥείοπᾳ ἴο Ὑοι, ἴο 1πε ρεορίε οἳ Οὗρτής απά ποῦοάγ εἰδε απά, αΌουε αἳί, Ι ναπῖ γοι ἴο ἀενε]ορ α ρα Ὀ]ς ορἰπίοη Πετε γυπίοὮ 1 {ηδίσι προη γους ἔοτεςί ΡτορετῖΥ Ὀείηρ σατεά Γος απά Ργοῖεοστεά. 1 Πορε ἴπε ραΏΗο νη]] τεοορηίςε {πε ναίιε οἱ ἴιοὶτ Γοτεδίς απά «αρροςί ἴπε Εοτεςίτγ Ὀερατίπιεπϊ {Π Ρτοτεοτίηρ απά Ἱππρτον]πρ ἴπεπι απά δανίηρ Ὅ τλεπι Έοπι Πτα απἀ οἵπει πιαλοίοας ἁαιηᾶρε. 1 απι ρ]αά 1ο Κπον {χαῖ τεαβοτεκίαίοη ἶ5 ργοσθεάῖης υνεΙ], απά Ἠανε Πεατά τη ρτοαὶ δαῖίς- Εαοτῖοπ ἴλαϊ τίις εδιαὈΙἰςμπιεπί οἱ Ὑ]]αρο Ἐιεὶ Άτοας ἰς πιακίηρ σοοά Ρίορτεςς. ἵπ αἱ τίς ννοτίς τηε Οοπςθιναῖος οἱ Εοτεσίς «Πονίς Πἰπιδε]{ α σοοά 5ετναηῖ απά α ροοά Επίεπά οἱ ἴπε Ι5]απά. Υουχ {οτοσίς {π Οὗρτας ἆγε 4 ρτεαῖ ἵγεβσμτε. Ἠείρ Το ἵπογεβδε ἴΠαῖ ἴγθᾶςυγε απά ἴο ριατά απάἁ «Ῥέοδετνε Ἱτ, σα ΡμοἱορτβαρΏς οἩἳ Άτυος Ώασ 8ἱ Ῥαπο 15. ΟωΡβῦς ΕΕΝΙΕΥ ΟΟΝΤΕΝΤ5 σαονΕΕκΟΒ’΄5 ΦΡΕΕΟΗ ΟΝ ΑΚΡΟΕ ΡΑΥ .. ΙΑΝΟΑΚΥ ΡΙΔΑΕΥ ΤΗΕ ΟΟΝΦΤΙΤΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΤΗΕ. ζΟΝΡΟΕΤ.. ΑΒΟΡΕ ΟΝΕ ΘΝΑΚΕΗΣ .. ΤΗΕ ΙΑΝάΌΑΟΕ ΑΝΟ ΦΟΕΙΡΤ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΥΡΕΙΟΤ5 1 ΟΝΚΌ 5ΙΜΟΝ ΟΕ ΧΥΤΗΕΝΡΗΑΝΕ. ΟΗΕΙΞΤΙΑΝΙΤΥ αν οΥρΕύς.. ΕΜΙΥ ΡΑΝΥΙΕΣ5 .. ορ νο νεος ἅνος ενος «λος ἁ λος τὰ ΚΥΡΕΚΟΟΌΝΡΟΑ ΦΑΝΑΤΟΕΙΟΜ. -.. Ἑν Γοπυ ]οδερἩ ΤΗΕ ΗΕΙΙ1 ΕΝΙΟ ΚΟΥΑΙ, ΑΙΕ ΕΟΒΟΒ ΕΟΟΤΗΑΙΗ, ΤΕΑΜ νΙδιΤς οὐρπυς ψ Εἰπῖεχ ΑΚΒΟΕ ΡΑΥ ΟΕΙΓΕΒΡΒΕΑΤΙΟΝ .. .. ΤΗΕ ΗΕΙΙΕΝΙΟ ΚΟΥΑΙ, ΔΙ ΕΟΕΟΕ ΕΟΟΤΗΑΙΗ, ΤΕΑΜ ΥΙΦΙΤ5 ουρκυς ΡΕΟΡΙΕ Ιν ΤΗΕ ΡΟΒΙΙΟ ΕΥΕ ερ ενος κος ενος εν ο ΟΟ-ΟΡΕΒΑΤΙΝΕ ὈΝΙΟΝς .. Ἁγ (πο ΒαδΙίη Βν Μ. Π. Έ, κν Ὦγ Οορίακίς δτγΜαποιι ἣν Νίοος ΓΚταπίάϊοτίς Ἀν Κ. Ν. Ψαρκιίαάες Ῥν Καϊπεήπε ἈΝΊοοτε Ν ΤΗΕ ΙΟΝΡΟΝ ΤΗΒΑΤΕΕ 10/7 «. νς εν τν λος θλο πτο τν νυν Τ. ο. Ττενήπ ΤΗΕ τοββσοσο ΙπρυςτΕύ ΟΕ Ο7ρΕῦξδ .. «νε κε τν Βγ. ἀθοτον Οοτῦεῖί ΕΕΙΝΑ’5 Ι5ΙΑΝΕΏ «νε εν κε κο ελ ἀπ λλο λος δλο τν Εν ΠΗε]εω Γτνου]ονηςἰΙ (αἷῑῑες ΚΊΝΤΕΕ ΕΑΡΗΙΟΝΣ .. κε ἐν να ὧν ας ἕω Ἡν ενος κος κος Ὕχος «κο «νο εν ΤΗΕ 9ΡΑΚΕ ΡΕΙΕΦΤ .. ον «ο εν «νο νε εν ελ Ὕθο λος κε Ῥγ. Όσρτας μανίας ΕΑΜΑΖΑΝ ΒΔΙΒΑΜ .. «ν ως εν εν εως εν εξ εν ελ ες ϐν. Ε. 5. . -οτφ--δ-------------- σοπέτριίοας «Ἱοι]ά ὃο 5οηί {ο {1ο Εάῑίου, Ρ. Ο. Βος 419, Νὶοορία, Ογρταβ. Αάτοιεδίησ ταίες πΠ] ὃο ρίνει ος αβρΠσα{ίΟΗ. ΠΗΕ ΟΟΡΤΗΙάΗΤ ΟΕ ΑΠ, ΟΒΙάΙΝΔΑΙ, ΜΑΤΤΕΕ ΙΝ τάς ϱΓΡΕῦΡ ΒΕΝΙΕΝ 18 ΒΒΒΒΒΝΕΟ . 0οπορίο πχίυχθ απᾶ υοοᾷ-ερΗδίης πιβρἩίηθς ἀπίνθη ὮΥ ΟΟΒΟΒΝ ὮἈἘπρίηο. Υευγ Ἠτπι, Θ600ΠΟ- πιο] απᾶἆ αρ {ο βἰαπᾶατᾶ η γἱε]ᾶ. 0οπιρεία{ΐνο Γτίορς. Ῥτοπιρί Ώεμνουγ. Δργιο:(ΥΡΕΙ5 ΕΝ η] ΙΙΜΑΦΣΘΟΙ. ΕΡΚΙΝΟ 5ΤΟΚΕΣ Ρ.Ο. Β. 49, 62 ΕΙεβμθγία 9ἱ5, Κγγθπία Θίγθοί 7Α Μι. ΒΙΑΤΟΝ ΑΝΤΟΝΙΑΡΕΣ Μυ. ᾱ. ΗΑΒΑΙΑΜΒΟυύ5 ἱγάγα Θἱγθθί Νος. 96-99, Τε. 526, ΝΙΟΟΡΙΑ. κ 16-17 19 20 21 22 23 24 25 ΙΑΝΌΑΕΥ, 1οβθ. 3 Β ατααιας κκωκωκα ---- ο ΑΝ ΟΓ ΟΥΡΗΠΙ)Σ | Τ. ΗΕ ΤΗ ΗΠΦΗΕΕΗ ΗΕ ΓΕΕΣΕΕ ΗΕ ΕΕΗΣΕΕΣΕΕΤΕΗ ΕΡΕ ΓΗ ΕΠΗ ΕΤΕ ΤΕΜΗΣΤΕΕΗΕΠΕΕΗΝΗΕΤΗ ΕΕ ΕΕΣ ΕΕΗΕΕΕΕΕΕΕΗΕΕΕΕΕΗ ΗΕ ΕΤΕΡ ΕΕ ΕΕΕΕΕ ΣΕ ΕΕΡΕΕ ΗΕ ΗΕ ΕΕΡΗ ΤΕΕ ΜΗΣΗΗΡ ΗΕΑὓΌ ΟΕΕΙΟΕ: Νιςοςια. ΕΠπΠΑΝΟΗΕΦ ΑΤ ΕΑΜΑΘΙΦ5ΤΑ, ΙΑΗΝΑΟΑ, ΙΙΜΑΞΡΟΙ. 8 ΒΑΡΗΟΣ. ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΒΑΝΚΙΝαΑ ΘΕΒΗΝΙςΕ. «πηο Βαυϊὶκ οἴὗοθις ᾖΤβοίίήος ἔοτ {πο «Παπδασίοαι οἳ οτείν ἀρδοτίρμοηυ οἳ Βαπκίηρ Ῥηδίπθςς Ἰπ ΟΥΡΤΙΡ. Ῥοροςίΐ5 αἱ εἱρ]ιί απᾶ Ἠπκοᾶ ροτὶοᾶ τοοθὶνοᾷ αἱ αἀναπίαρβθοις ταΐθδ. δροοἱα] δανίπαβς Γορατίπιεπί ἔογ πθθκὶν ἄδροςίΐ5. παΐρ Ὠεροςδίέ Ταυ]ίς ἵοτ φαῖθ οιβίοᾶν οἳ βθοιτίἠθ απᾶ οἶμθς ναΙιβ)0]68. οἱ )ΕΞΙΌΙΑΕΒΥ ΟΟΜΒΡΑΝΥ μμ ΗΕ Η Εμ ΗΕ ΕΕΗΗΗΕΣΗΗ ΗΕ ΗΗΗΗ ΤΗΕ ΜΟΒΤΟΘΑΟΕ ΒΑΝΚ ΟΕ ΟΥΡΗΒΟΣ ΙΤΗΟ. 1{ σταπ{ς Ιο816 ος {1ο βοουπίψ οἳ ατᾶῦ το] Ῥτοροχίγ. Ο.Τ. Ο. Ττοι) ΟΥυραηῦ5 ΤΠΑΝΘΡΟΗΤΟΟΜΡΑΝΣΙ,ΤΡ. 1 | (Βπουθβδοσς {ο Ἐπορίπίοβίηί - Καογίσος - β4ΐθίν Εἰτε) Ηεαά ΟΗ:εε: [γάνα 9/Υεε! 1652 - 170, Νιεοσία. ΡΛΗΥ ΜΟΤΟΕ ΘΕΒΥΙΟΕ» τηκουαμουτ ορευς5 ΝΕνν ΒυύΞΕΞ,ΝΕΝΝ ΡΕΙ υΧΕ ΟΑΗς 8,4,5ΑΝΟ ΘΒΘΕΑΤΕΗΣΡ ΤαχιτειεΡΗονες-- | | ΝΙΟΟΒΙΑ 601 ΤΒΟΟΡΟΒ 28 ΡΙΙΑΤΒΒ5 6 ΡΒΟΡΗΒΟΜΟΒΡ ἀ ι..... νσπεσαπαναμακτοισασ-τπσττπτντττο ο παντα. στακφοκας ια ώς ορ ομαακαιρπαω΄ ο το. - σατπραασααααοτρωμκαα τασομε τες πβασπααριεαας τραφαιώ αρας ΟοΥὗρΕδῦς ΕΕΝΙΕΝ σ-θσσοσταο στο τεστ α-καστοτμρωσπνοθεε Ετος ΡΙ. Ν. ΑΝΙΤΙ5 οσο. Ιτο. ΕΞΤΑΒΙΙΞΗΕΌ 1826 ΕΧΡΟΒΤΕΗΒΗΡ - ΙΜΡΟΗΤΕΗΣ - ΒΑΝΚΕΒΗΡΣ. ΗΕΑΌ ΟΕΕΙΟΕ ΙΙΜΑΞΣΦΟΙ -ΟΥΡΗΠΟ 5 ΒΒΑΝΟΗΕΣ ἂ ΘΤΟΒΕΡ ΕΑΜΑΕΙ)/5ΤΑ ΑΝΩ ΝΙΟΟΡΙΑ. ΕΧΡΟΒΤΕΗΣ: οἱ 08Γο05, Πθἰδίη5, Αἱμιοπάς 4. οίπθιυ Όγργις Ργομοί. ΙΜΡΟΒΤΕΒΕΣ:: οἱ Εεηίει5, θμἱρμιυ, Ασοὶάς ἃ οἵπει Οµεπιἰσα[5. | «ΡΕΟΙΑΙ ΠΕΡΑΡΤΜΕΝΤΟ ΤΙΜΒΕΗ α ΒὺΙἱ ΠΡΙΝ ΜΑΤΕΒΗΙΑΙ ΡΕΡΤ. Θρθοἰα[ἰδίπα ἵπ ἴπε ΥΝ/ΠοΙεδαἰα ἱπιρονί οἱ: ΑΙ ΟΩυΑΙΙΤΙΕς ΟΕ ΤΙΜΒΕΕ, ΟΕΜΕΝΙ, »ΙΕΕΙ 1Οἱ5ῖ5, ΙΒΟΝ ΒΑΚ5, ΡΙΡΣ, ΡΑΙΝΤ», Οἱἱ5, «ΑΝΙΤΑΡΥ ΛΑΡΕΣ ΑΝΡ ΟΕΝΕΚΑΙΙΥ ΕΝΕΚΥ ΚΙΝυ ΟΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙ «ΟΝΝΕΕΤΕΟ ΜΜΙΤΗ ΤΗΕ ΒύΙἱ 0ἱΝΟ, 6ΟΝςΙΡυςΤΙΟΝ ΑΝΡ Αι ΙΕΡΟ ΤΕΑΟΕΣ. ΙΝΞΘυΒΑΝΟΕ ΡΕΡΤ. Αιι ΚΙΝΩ5 ΟΕ ΙΝΘΙΟΒΑΝΟΕ ΒΙ/ΦΙΝΕΦΟ ΤΗΑΝΡΑΟΤΕΗ ΜΑΟΗΙΝΕΕΒΥ ΡΕΡΑΗΤΜΕΝΤ Θρθοἰα[ἰδίπο ἵπ ἴπε Ν/ποἰθσαἰθ ἱπιρογί απά Γγθβδᾶἱθ οἱ ΑΙ. ΚΙΝΏῶς ΟΕ ΜΑΕΗΙΝΕΕΥ Ιποίιαίπο : ΟΙΕΣΕΙ. ΕΝάΩΙΝΕς ΕΟΕ ΡΗΜΡΙΝα ΡΟΚΡΟΡΕΣ, ΙΝΟυΣΤΙΡΕΙΑΙ. ρι/βροσες, ΕΙ ΕΟΙΡΙΟ ΙΙσΗΤινς, ΕΙδΗΙΝς ΒΟΑΙςΣ, ΕΙδΗΙΝα Νεῖς, ΤΡΑΟΤΟΝΣ, ΑΟΚΙζυΙ ΤυΡΑΙ. ΙΜΡΙΕ- ΜΕΝΤς 4ι ΟΕΝΕΕΑΙΙΥ ΕΝΕΡΕΥ ΚΙΝΏ οςΙΝΡυΡΙΡΙΑΙ, ΕΙΕΟΤΡΙΟΑι ἃ ΑΟΩΡΙΟυΙΤωΡΑΙ ΜΑςΗΙΝΕΕΥ ἃ ΑΙ ΠΙΕΡ ΙΝΕΣ. Τε]. Λάά. “ΡΙ ΑΝΙΤΙς” ΙΙΜΑΘΘΟΙ.. κ΄. - ασια αρεσε ὝἝχρι Ε 5” ΟΔΜΗΙΗΟΝΥΙΗΙΙΙ5Σ βαν ΓμΙΟ ΑΤ ΑΊΤΗΙς (51011) ΦΟΙ ΔΙ ΝιοΟοΡΙΑ Οὗὐ ΙΙ 5 9 Όε - Ιυχο ζανς 6 Εχρεγίεηπεεά Ὀνίνους ϱ Όαγ απα ΝίαμΙ δοινίες ϱ Μοάεναῖ[ο Βαἰΐςος. 72 ΝΙΟΟΡΙΑ: | Τείαρβοηθς: ΡΙΑΤΠΕΝ (Ουτῖπρ Θπιπιεγ) ΚΥΒΕΝΙΑ: ΟΊ ΕΑΜΑΩυσΤα: 221

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ramazan Bairam in Cyprus Αθλητισμός 25p
The Spare Priest Κυπριακό 24,27p
Winter Fashions 23p
Regina’s Island Αθλητισμός 22,28p
The Tobacco Industry of Cyprus Δημόσιος Τομέας 21,26p
Cooperative Unions 19,26p
People in the Public Eye Κυπριακό 18p
ΤΗΕ HELLENIC ROYAL AIR FORCE FOOTBALL TEAM VISITS CYPRUS Αθλητισμός 16-17p
The Hellenic Royal Air Force Football Team Visits Cyprus Αθλητισμός 14,28p
Kyperounda Sanatorium 13,25p
Christianity in Cyprus 11p
Lord Simon of Wythenshawe Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 10p
The Language and Script of the Ancient Cypriots 9p
Abode of Snakes 8,26p
Diary by Gene Baslin 6p
GUARD AND PRESERVE YOUR TREASURE 5,15p