ΟοΥρεὺς Εν: απο ασαοαοοσέτε-η Β,. ΓΑΝΙΤΙ5 οοΟ. Γτο. ΕΞΡΤΑΒΙΙΣ5ΗΕΏΌ 1826 ΕΧΡΟΒΤΕΒΗΣ - ΙΜΡΟΒΤΕΗΣ - ΒΑΝΚΕΗΒΗΣ. ΗΕΑΟΌ ΟΕΕΙςΕ ΙΙΜΑΡΟΙ -ΟΥΡΠΙ)5 ΒΒΑΝΟΗΕΣ ἂ 5ΤΟΡΕΡ ΕΑΜΑΑΕΙ)595ΤΑ ΑΝΩ ΝΙΟΟΡΙΑ. ΕΧΡΟΒΤΕΒΕΣ: οί Ό84γοῦς, Παϊδίης, Αἰπιοπᾶς δι οἶπευ Όγργιας Βνγοάυμοίς. ΙΜΡΟΒΤΕΗΣ: οἱ Εεηήἱδεις, ὠμἱρμιν, Αοΐάς 8 οἴπει ΟΠεπιίσοθις, ΡΕΟΙΑΙ ΡΕΡΑΡΤΜΕΝΤ5 ΙΝΞΟΙΠΑΝΟΕ ΠΕΡΤ. Αιι ΚκιΝνΌῦς5 ΟΕ ΙΝ5υύΠΑΝΟΕ ΒυΡΙΝΕΘ5 ΤΠΑΝΘΑΟΤΕΟ Ν. ΜΑΟΗΙΝΕΠΥ ΌΡΕΡΑΠΤΜΕΝΤ ΤΙΜΒΕΗ ἃ ΒὺΙἱ ΕΙΝ ΜΑΤΕΠΙΑΙ ΡΕΡΤ. Ὀρθοίαιἰδίπο ἵπ 1ἱ ΥΝ/Ποἰεδαἰε ἱπιροτί ἀπαά γεςς οἵ ΑΙ. ΚΙΝΩ»5 ΟΕ ΜΑΕΠΙΝΕΕΥ ἱπείαάιπα : ΌἱΕς Ὀρθοἱα[ἰδίπᾳ ἰπ ἴπα Υ/Ποἰθθαἰε ἱπιρονί οἱ: ΑΙΙ. ΟυὐΑΙΙΤΙΕΣ ΟΕ ΤΙΜΒΕΕΚ, «ΕΜΕΝΙ, 5ΙΕΕΙ. 101515, ΙΡΟΝ ΒΑΕ», ΡΙΡΕ», ΡΑΙΝΙΣ, Οἱ, ΞΑΝΙΤΑΕΥ ΝΝΑΕΕΣ ΑΝΡ ΟΘΕΝΕΚΑΙΙΥ ΕΝΕΕΥ ΚΙΝΟ ΟΕ ΜΑΤΕΡΙΑΙ «ΟΝΝΕΕΤΕΡ ΜΗΤΗ ΤΗΕ ΒυιΡΙΝό, ΕΝΟΙΝΕΣ ΕΟΚ ΡύΜΡΙΝΩ ΡυΚΡΟΣΕΣ, ΙΝΡυΣΤΙΕΙ. ΡυΚΡΟΣΕ», ΕΙΕΟΊΡΙς ΙΙσΗΤινς, ΕΙΡΗΙΝΟ ΒΟΑ'᾿ ΕΙΡΠΙΝΟ6 ΝΕΙ5, ΤΑΑΟΤΟΡΣ, ΑΟΚΙ6υΙΤΟΚΑΙ ΙΜΡΙ ΜΕΝΤς δι ΞΕΝΕΚΑΙΙΥ ΕΝΕΡΥ ΚΙΝΒΏ οἱ ΙΝΡυΣΤΡΙ/ ΓΕΑ ανά μα αρα ΕΓΕΟΤΚΙΟΑΙ. ἃδ ΑΟΡΙςΟυΙΤυΚΑΙ. ΜΑΕΠΙΝΕΚΥ ΑΙΙΙΕΌ ΙΝΕΣ. Τε. Αάά. “ΡΙ ΑΝΙΤΙἜς» ΙΙΜΑΞΣΦΟΙ. ΦΟΟΙΣΟΙΣΝ ΙΟΝςΗΙΝΙΟ9 ατα ἀθμπίίο ἴπο Ῥα5ΐί οἳ ἠιαίγ Γπᾷ. Τ1ο5ε οἳ ἃ Π.Ρρ. απᾶ 0Υ6Ι 81θ, 50 18, {ιο οἸθᾶβθί: 6ν6τ ἱπιροτίθά Ιπίο Όνρτας. ΤΗ6Υ ἃτα νειγ Ἠτπι, 685Υ {ο Παπᾶίθ, απᾶ, αἱ λε 58Η1θ Ππῃθ, θοοποπι]σα1 ἰπ Σαθὶ απᾶ αρ {ο ςἑαπάστά ἴπ γἱε]ά. ΤΠευ ἆἴθ πιο οἳ Ἠτοδί οἶαδς πιαίοτἰα] απᾶ 318 δμἱαρ]ο Τον αἲἱ πάς οἳ /ου]ς. Οοπέίπποις δίουκς οἳ ἀοοθαεοτίος απᾶ ρατί5. Αρρίν ο: ΟΥΡΒΙΗ5 ΕΝΟΙΝΕΕΗΙΝ ΘΤΟΒΕΣ ΗΠΜΑΡΘΟΙ, Ῥ. Ο. Β. 49, 62 Εἰαθμοτία δές, ΝΙΟΟΡΙΑ Κντρηία 566ί 7Δ. Ἡ στον ΕΤΗ ΕΕ ΜΗ ΕΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΗΕ ΤΤΗΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΡΕ ΤΙΙ ΜΗ ΙΗΙΗΗΕΕΗ ΗΝ Η ΗΕ 11 1111 ΗΗΗΕΕΕΕΗΕΕΕΕΤΗΗΣΗΗ ΗΕ ΕΠΕΕΗΕΠΗΜΗΗΗΠΗΗΗΠΗΕΗΕΕΗΗΗΗ ΕΠΗ ΠΗΠΗΕΗΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΗΜΠΗΠΕΠΗΕΗΗΠΙΠΗΕΕΗΗΗΙΗΗΙ- ΕΤΕΠ ΕΤΗ ΤΗΕ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΕΕ ΕΕ ΤΕΤ ΤΕΕ ΣΤΗΤΗ ΤΙ ΤΕΙ ΤΙ ΕΕΣ ΤΕΕ ΗΛΕΕΕΕαΕΠΠ τεκα κα αλά ο Ελλ τά ΕΕ Ενα Ε Εά τε Ελα Σά Σά ΤΕ ΕΕ ΕΕ ΕΤΕ ΕΡΕ ΕτΕ Σά Ιά ΑΧ ΛΕ Ε Ελα α Εά Ελ λα Στα ΕΣ χα ά ΣΣ ΕΣΗΕΑ ΛΗ ΤΕΕ ΣΑΛΑΤΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΣΑΣ ΥΕ ΣΕΛ ΥΣ ΑΜΑ ΑΛΑ σα κα Έε επ λ τν ΜΕΡΘΑΡΟΤΑΜΟΣ (Ώ/οίο Βεᾶτορ) ΑύαΏδη, 1948. ΡΕΙΟΕ- -6ΙΧ ΡΙΑΡΤΕΕΔ. ΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΗΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΠΠ ΠΠ ΠΗΓΗ ΕΠΕ ΠΕΠ Ε ΗΕ ΙΠΗΗΠΗΠΙΠΙΠΠΗΙΠΕΠΗΠΙΠΗΓΠΙΙΗΠΙΠΗΠΙΠΗ σετ σσεεΓεεεεεκεσεεεετ ΗΕΗΠΗΗ ΤΗ ΗΕ ΠΕΠ ας, 1948 | 8 .-.- απο κεώς 3 . | ΒΑΝΙΚ ΟΕ ΟΥΡΒΙ/5Ι το. ΜΕ ΜΗΤΗΕΕΗΕΕΕΕΕΗ ΤΗ ΕΗΕΣΗ ΗΕ ΕΤΕ ΜΗ ΕΕ ΕΕ ΜΕ ΠΕ ΟΗΗΤΗΗ ΗΕΗΣΗΗΕΗ ΕΤΗ ΤΕΕΕΗ ΤΗΕ ΜΤΗΙ αμ μη! ΗΕΑΟ ΟΕΕΙΟΕ: νιοοςια. ΒΠΑΝΟΗΕΘ ΑΤ: ΕαΜΑαςσυΦδΤΑ. ΙΑΒΝΑςΑ, ΙΙΜΑΞ5ΟΙ. 8 ΒΑΡΗΟΒΡ. ΟΟΜΡΙ.ΕΤΕ ΒΑΝΚΙΝςΞ ΘΕΒΝΙΟΕ. Π]Ἡο ἉΒληϊ οἴῖθτ ἔποϊμμος ἴοτ {ἶθ ἐταηβαοξίοπ οἳ ονοιν ἀοδοπρίίοηυ οἳ Βαπιίπρ Ὀιδίποςς ἵπ ΟΥΡΓΙΝ. Ὀοροςϊίς αἱ βἱρ]ί απᾶ ΗἨχθᾶ ροτἰοᾶ τθοθἰνθοᾶ αἱ αἀναπίβσθοις τα(θ8. οροοία] βανίησς Πορατίηθηί ἴοι ἹνθεκὶΥ ἄθροβίΐ8. Φαΐο Τοροβίΐ Ψαπ]ί ον φαΐ ομδίοᾶν οἳ βθοαπἰος απᾶ οίπου ναἱαα)]θς. 5Ι.)Β.ΙΩΙΑΠΕΥ 6ΟΜΡΑΝΥ μια εμµήε ο ΕΜ ΕΗΕΕΗΣΕΕΕΕΕΗ 1 ΤΗΕ ΜΟΒΤΟΑΕςΕ ΒΑΝΚ ΟΕ ΟΥΡΗυ5 ΤΟ. Ι{ ρταπίς Ίο8η5 οἩ ἔθ δθουσὶν οἳ Πτβ8η 1681 ΡΓΟΡΘΣ{Υ. πο μμ ο ο... 23. τε ο ιο αν δα «οκ πάς οκ οα- ασ τις Το) ΠΕ ΣΗ ΤΗΕ ΜΗΕΗΗΗΗΗΕΕΕΗΕΤΗΤΗΣΗΗ ΗΕ ΜΗ ΕΠΗ! Ημ ΗΗ ή ΟυρπυΡ5ΤΕΑΝΘΡΟΗΤ οοΜρανν ΙΓ τ). (6αοοθββοῦ {ο Επιρίσίοδίηί - Καἱογίτος - Βαϊθίν ΣΤ6ί) Ηοαά ΟΗ1εε: Ιγάνα 5ἱΥεεῖ {69 - 170, Νἰεοσία. ------α-----ττφφ-- σσ ΡΑΙΙΥ ΜΟΊΟΝ ΦΕΗΝΙΕΕ5 Τηκουαμουτ εὐρευ5 ΝΕνν Βυς5ες,ΝΕΝΝ ΡΕΙ.υΧΕ 0ΑΒΡ 8,4,δανο ΒΞΕΑΤΕΗΡ5 | ΤαχιτεΕειΕΡΗΟΝΕΒΘ:- ΝΙΟΟΡΙΑ 891, 250, 600, απά 908. πΕοοΡΟΒ φ8 | ΡΙΑΙΏΕ6 ῥϐ ΡΒΟΡΗΒΟΜΟΒ 4 | ---- | | ουρεῦς αρ ίπ.ς ΟΟΝΤΕΝΤ5 ΤΗΕ ΟῦΕΕΝΡΒΙΚΤΗΡΑΥ ΤΗΕ ΑΕΤ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝΟΕ ΤΗΕ. ΡΑΝΟΥΡΕΙΑΝ οΥΜΝΑΡΙΟΜ. ουρεῦς ῦΝΡΕΕ ΤΗΕ ΡΕΕΡΙΑΝΣ5 . ΗΕ.Η. ΡΕΙΝΟΕΡΣ5 ΜΑΕΟΑΕΕΤΕΟΡΕ.. ΕΝΑΙΙΑΝΕΡ ΑΝΡ ΤΗΕΕΝΩΙΠΙΡΗ.. ΤΗΕ ΟΥΡΕΌ5 ΗΙΟΗΥΝΑΥ 4ΟΡΕ ΤΗΕ ΟΙΙΝΕΕΙΥ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΥΡΕΙΟΤ ΡΟΟΤΟΝΡ ΤΗΕ ΟΝΡΟΙΤΑΤΙΝΕ, ΑΡΡΕΜΡΒΙΥ 15 ΡΙΟΦΟΙΝΕΡ. «ΟΜΕ ΑΝΩΙΕΝΤ ΕΟΠ.ΡΙΝάς ΥΗΙΟΗ ΗΑΝΕ ΒΕΕΝ ΕΕ- ΠΟΝΕΝΑΤΕΡ .. ΡΕΟΡΙΕ.ΙΝ ΤΗΕ ΡΟΒΙΙΟΕΥΕ ... Ονρεύ5 ΟΟΜΜΕΚΟΕ ΙΝ ΑΝΟΙΕΝΤ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΕ ΦΤΑΟΕ ΙΝ ΒΕΙΤΑΙΝ.. ΜΑΤΤΗΕΝΜΙ ΑΕΒΝΟΙΡ ΤΗΕ 5ΤΑΕ5’ ΟΠΡΕ ΤΟ ΕΑΡΗΙΟΝ ΝΕΥΜ5 ΤΝ ΡΙΟΤΟΕΕ ΒΥ ΙΠιε[ιετὶς Ὑαππίάες .:. --- Βγ Νους Γζταπ]άϊοᾶς .. ες . 8 , Ἂνρ κ. Ῥ, Βαάβοαππου, Ῥμ. Ρ. - ) 1 Ἑν Ῥ, Ραρώσαππσα νο: ν 6 -- Βγ Κ. ΟΕΠγγραπίΠ!ς, Μ.ΡΓ. .. ενος 14 ων «9 . νε [5 Βν ““Ατοϊακορβίϊος”- ον : ἅ εν 6 απ - «4 - ο ὃ α 4 8 Βυ ΟΙα[Κος Ρίαντίπου .. . : 19 Βυ ]. ο. Ττεννίη.. εν .. κω ἆθοὶ Ἑν ΚεηπείΏ Μαῑσ ον τω . Οοπίραβοις εἹου]ά 98 «οπὶ {ο ιο Ἐδϊίου, Ῥ. Ο. Βος 419, ΝΙοορία, ΟΥρταβ. Αἀάνονίείης ταίθς υΙ] Ὦο ρίνθη οἩ αρρΙίσδΗίοπ. ΠΗΒ ϱΟΡΥΒΙΑΗΤ ΟΕ ΑΠ, ΟΒΙΑΙΝΑΙ, ΜΑΤΤΕΕ 1ν ΤΗΕ ΟΥΡΗῦ5 ΒΕΥΙΕΥΗ 16 ΕΕΒΕΒΥΒΡ. Εεριίαν Φδεγυίοος ἵο απά /γοήη: ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑ, ΟΑΙΚΟ, ΠΔΙΕΑ, ΡΗΙΕΟΤ,ΑΝΚΑΕΛ,ΙΞ5ΤΑΝΒΌΙ, ΕΗΟΡΕΣ, ΑΤΗΒΝΟ (Ἴθπορ Ὦν ΒπάεὮ Ῥάσορθλη Αἰτπανε ἰο ΕΟΜΕ, ΜΑΕδΕΠΙΕς, ΤΟΝΡΟΝ.) ςοιτνίσες ατε ρτο]εοῖεά ἵο ΦΥΕΙΑ (ΑΙερρο) απά ΙΚΑΩ (Βαράαά). πόλ-ἀεώνντῤθῥ-ο--οε-ὖ------ ΙΓ υχυριοῦς ΑΙΚΟΚΑΕΤ- ΒΕΙΤΙΣ5Η ΟΚΕΝ5 Γτείρἡι αεσεριεᾷ οη αἰἲ]ἰ 5δεΤΌῖςξδ. μομμ ΙΝΕΟΕΜΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΡΒΟΟΚΙΝΟΣ τηκοῦυσΗ μυιιί. ΒΙΥΤΗ ἃ 0ο (ΟΥρκυδ 1Ττυ. Ί, ΟΝΑΣΑΟΟΕΑΣ 5ΤΚΕΕΤ ΤΕΙΕΡΗΟΝΕ 054, 655, 656 ΝΙΟΟΡδΙΑ αι5ο ατ ΕΑΜΑΟΣΤΑ, ΕΙΜΑΡ5ΟΙ,, ΕΑΚΝΑΟΑ. ΑΝΟ ΑΙΙ. ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ ΤΗΑΝΕΙ ΑΑΕΝΤ5 Μη ΣΑ ΑΛ η) πτπη { “ | υ ὰ ---ᾱ σ----------- ΦΌΒΦΟΒΙΒΕ το ΤΗΕ ΟΥΡΡΗΣ ΕΕΝΙΕΝ | φοσοςὖ ο) (πιο οπ]ν ἹΠαδίταίθά ρογἱοᾶίοςΙ ραδ]μέά ἵπ Ονρτιθ) ἵπ Επρίϊϊθ απά Οτεεζ ΛποπίμΙγ. -- «Γοστας: «8/- Ρε απ, Βυυποήρίοη ταίος ἔος οἱ Ἰήοα- ὁ- ον Ῥῆοη ταῖθς Το οἵίχου θἁ μου Αὐτοβά: 10/- ρες βπβίπι. -- έ διηφοτίρήοπς πιαγ Ὦο ραϊά οἰέθυ {Π οᾶδῖ ος Ὦν Ροβία] οτάθι {ο ἴλθ Εάίοι, Ρ.0.Β. 419, Νὶοοδία, ΟΥµΣᾳ8. πως νο αμπασκος σας οςανζανταζαωνου ον ο πω χω αυ αρτα αν χαν χαφ υτς ταν τας οσα γοιᾱ, ΝύΜπεα 1ο Ἐπο Όνρτας Βρτίον αυουθτ, ε9φ1ὔ. Ρ. Ο. Βοσς 419, Νἱοοεία, Όσρτας, Ῥολιγαὰ ὃν Ώόγομυ) Εηάιρ ΠΕ ΟΌΕΕΝ 9 ΒΙΗΤΗΡΑΥ εαίὲ οἱ Ηετ Μα]εσι ΌΏμεεπ ΕμζαρείἩ νο οεἰεργαίοὰ Α πον Ρος ος μμ, Ετίαγ ον Αιβικὶ ἀῑι ΗΕ γεατίγ οχμΙοιῖοιπ ο ραϊπηρς απά ἀεοοτατίοπς οἳ ἴπε Ῥαπογρτίθη (αγαιηαδίαπα Ποίά τΠῖς γεαί ἂἶδο ἵπ τουπῃς οΓ {Πο Όους) δεοῖοτ ἱπιηεά]αἴεΙγ αἴτοι Της επά ος Τῃε 5ςλοοἱ Υεατ, αβοτά- εά 5 Τπε Παρρυ ορρογιυπ!ῖν οἱ αρ- Ρτεεἰαϊίπςρ -οπος πιοτε Μτ. Ὀ]8- πηαπτίς᾽ οτεαίίνε αὈἰΠτγ α5 α ἴ6βς[Πεγ, Ῥεσβυςε, υπάοιὈίεάΙγ, τὶς γοατίγ ατεστς ενεπῖ--ίπε ἘΕἘχΠϊοίίου οΓ Ραϊπιηρς οΕ ἴΠο Ραπονγρτίαν (αγπιῃᾶ- οἱμπῃ- -ἶς ἆς εωτῖτο]Υ Το τίς εχοερ!ιίοι- αἱ απιςι απά ετεβῖνο ἵεβςπετ. ΛΜ. Ὀιαππαης νο Πας α Ὀομπάίοςς Ιονε {ος Τπε ατι οἳ εοἶους, ἆοες ποῖ ενεπ {ος οπς ἄαγ οςᾶςδε τπε Πατά Ταξί οἱ Τε Ατί πιαρτετ. Τηῆΐς {οτ Πίπι ἆοες ποῖ οἳ οοµίδε πιθαΏ {ως τουπο σατιγίηπς ουῖ οἱ οδτίαίαπ ἁπτίες, Όωμῖ 5οπιεῖΏίΠΡ, ας {τ 5ποι]ά τἰσΏτ]γ ἆο, πιοτο δεσίοις, φοπηειΏίησ τοα]ῖν ογεατίνο : ἵᾗ πιεβης τπαῖ οπε πιδί οἴοορ ὙΠα Βδομπάϊ]οςς Ίονε απά ραῖίεποε ονεΓ ἴπε «ἀτανίηρς ---ο[ παν 5ο οΠεπ--οξ ἴπε οΠάτεῃ, απά ἰοοΚ αἲ ἴπεπι ποῖ ντα τπε εγες οΓ 11ο ῥρτο[εςςοί επῖῃΏτοποά Ὀεϊήπά Πΐς ἀεσίς, Όυῖ νήτΏ τοςε οΓ {116 ἱπιρβςείοπεά τεασοῖες Πο 5 Ιπῖοτεειεά Ιω ἀϊδοονεί- πρ ““α δρατίς Πἰάάεπ ἵπ ἴπε επιΌεις”” Ἑν Ι.ε[ιετ Υαηηιάᾶςε». αηΏά ἀοίηςρ αἱ Ἡε σαΠ Το ςἰτεπρίπεη 1, ντα Της δθοτεῖ Πορο ἴπαί ΙΙ πιβγ οπε ἆαγ Όντο {οσα ἵπτο Βαπιε. Τί πιεβης τπαι οηςς γοι Ίανε «δοονετεά τΠίς Πἰάάειι αρατῖς, ἴ]ο αγΏὶςς Ταἱεπί Πἰάάεπ 1Π 5ο ΠΙΑΩΥ οἨΏίάτεα, γοι αγ πε {ομπάαΠοπς πεεά[αί το Ὀω]ά αροῃΠ, γοι Όεοοπιε ἴΠο ρµίάε οἱ {πείς Πτει εἵερς, απηά ἴπεπ γοι Ῥερίη, Πίτες ὮΥ µαΐς, ἵο {πϊτίαῖτο ἴπεπι ἵπίο ΤΏο δεοτοῖ ψαγς5 οἱ Ατι. ᾿ΤΠΐς ἰς νυμαῖ τΠῖς οχοεἰ- 1εαῖ ατῃΏςί απά ἵεαςὮοτ ηας Όεεη ἀοίπρ {ος γεατς ΠΟΝΨ. Απά αἲἱ τπίς ατάμοις Ιασους ἰ5 τεῃεστεά οαςῖ γεατ ἱπ τΠε Ἠχμαδιίοα οἳ Ῥαϊπτπρς απά Ὀεοστᾶ- σης οἱ ἴμε Ῥαπογρτίαη (ΥπιΠαδίΗΠΙ, ψ/ίςὮ δρεακς Το 15 5ο οἰεατῖὶν οἱ αη εβοτι {1 οἳ οοηδοϊεηίίοµσπεςς απἀ Ίονε το Ὀω]ά τρ -ᾱ ννοτ]ά οἳ ατὶῖ απά ουέμτα, Ας ἰς {ης σᾶδε ενετΥ Υ6β! ἴπε 5πον) κάς ηε]ά ἵπ ΏΝο τοοπ]ς : {Π ἴπο οπε [ες εχρτεδδίοη ραἰππρς νετο εχΗἰοί- θά (5ος ας «οπιρος!Ίρῃς, ἱαπάςςβρες, οτ]]]-νες.) απά Ιπ ἴπε οἵπες νατίοις ἀεςοταίίοης, τες ΟΙ «ορίες, ἄοπε ὮΥ ρἰτὶς οἳ ἵπε Ραπογρπίαη (γπιπαδίαπι. Ι. νοεηπῖ ῃτοιιδῃ ἵΏο βΒτςεί τουπι απά Ιοοκίπσ οσατε[α]]γ αἲ εαοα ρίσίατε 1 σοομ]ά ποῖ ανοίά οοπιρατίπςϱ Ίοπι ἃ νετγ σεπεταἰ ροϊπί οἱ νίεν πε νοκ οἱ πε (Υπιπαδίατη 1 ν/α5 ἴπεη ΙοοΚκίπρ αἲ ἵο ἴ]αῖ ος 11ο ῬΠήοιεσιπῖ οἱ νυΠίσΒ 1 Παά «66η αἲ ἴλπεὶγ Ιη5ῖ οχΠΙὈῖοπ. Ἶἶπ αρίτο ΟΕ τε Γαοί μαι ηαϊιτα]]ν (πε τεομηίομε οἱ ἴπε πηοπρετο οἱ ἴῆς «Οοὐρεῦς Εν ΤΗΕ ΑΡΤ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ Ο/ τα] ΡΑΡΑ4ΙΟΑΝΝΟύ ΡΗοίες Επί ἵνᾶς ΠΠΙΕὮ πιοτο αάναποεά (Ις] {ς νετγ πατυγα| εοπςἰἀετίης τΠαϊ, 85 ὧν ΚΠοὶν, Πε πιεπιΌετς οΓ1Πο ΡΗΙΙο- τεςΏπῖ ατε: ρυρίϊς π πο οοπτίπιε ἵο ραίπῖ αἴτετ {Πευ ΠΠίςΗ της (αγπηπας]υΠ]). πενοτίιπε]εςς ἴῃπς ἱπιρτοςσίοι 1 {ογπιεά αἵ ἴλο Ώπις ας τΠαϊ ἵΠεΥ ρεισίσίεά {η «τ]οκίῃπσ Το απ ἀοαάεπαὶς οοποθρίίοι οἱ ατι απά το Ηπητίης 1ῃΠο 6ουτςε ος τπεῖγ ἱπερίταίίοπ αἱπιοςί οπιἰτεὶγ το Ἰαηάςσαρε, ΥΝΠΙε τἵἴπε ῥΡρἰοίμτες οἱ τε φτμάεπῖς ο 1Ώς Ῥαπογρτίαη ΟΥΠΠα- εἶμπι οΏει υαπάουΌτεάἰν α µρτεαῖετ νατ]εῖγ οἳ 5υ]οοῖς (1πε πυπιαῃ εἰεπιεπί 8ρρεαις 1π αυωῖτε ροοά ρτγορογΏομ) ΕΠά {Π δρῖίε ο τπο [αοι ἴπαῖ Τπεγ ατε ο{ α ες αάναποεά τεοΏπίααε τΠαΠ ἴποδε οἱ (πε ΡΗοτεοπηί στοιρ ἵΠεγ γ ἵο ὃε Ίεεγ απά πιοτε οπἱρίπα[. ΟΠιγςοσΠος δίαπάς ουῖ νὶρογοιςὶγ ῃ ἵἴπε ΨΠοὶε οχΗΙΏιίοη. ΤΠε “Ῥος- ταῖῖ οἳ ΠΙΥ αἰκιογ” ἶἱ α ψοπάστβυί Ρϊοίῖατε, ἴτιε απά {111 οἳ ἵππεγ [εε]ίης. ““Ῥεαδαπί ὙνοππβΏ γητΏ α 5ενε” Ὃν τ]πς 88ΠΙΕ ὉοΥ, ἶ5 αἶςο α ςαπιρἰε οἱ ρτοπιίδ- πρ ἴαίεατ. Τω ἴπε ννοτκ οἳ ταῖς Βου ἴπετε πιαΥ 511 ὃε α ἶαο οἳ εἰπιρ]ίοίτγ ἵπ οοἱοαΠΙΠΡ, απά απ αρρατεπῖ ἴεΠάςΠοΥ τογναγάς νετ Ἰοιά οοἶοιισ (ἴπα τοςιίτ ος γουῖπ ρεΓῃαρς),--ᾱ Ὀαίαποσά 5οηςδ6 ο{ οοἶοιΓ 15 Πούενογ ςοπιεϊπίπρ Πίο σα οπἱν ὃο ασαι]τεά Ὁν οοπίῖηιιοιις νοκ απά δεί{-ογίοίστα. «Ἠχγγδοσμος ἶδ, νήτποαῖ ἁουδὈί, Ταἱεηῖοά, απά Όγ Ίηεθης ΟΕ ογριοπιαϊϊο νους ΙΙ οοπις το ἴΠε ἔοτε. ΤΠε “διτεοί 5οεΠε” Όγ τηε ρίπ] οτί] «Ώονής ς[Ποἰεπί οπἱσίπα- ΗΤγ, απά τπε Ώμο ρίοτωτος Ὦγ ἴπε Ὁου ΝήςιχΚος, “Ῥεαδαπί νοπιαι ψήτη ἆορ᾽ απά ““δὶος νοπιαμ” ἵπ ν]ήςση α ἆςθερ γε]ον ρτεάοπιίπαῖες, Ὀείταγ α ννοτ]ά οἱ ἀ4εερ {εε]ίηρ. Γπε ““ὙΝ)εάάἰπρ” απά ἵΏο “Ομνε ΟΩτορ” οἳ τε τί Ῥαρα- ἱρ8ηποι, Ῥεδίάες τε {εε]ίης οἱ α οτουνά ΤΗΕ ΨΕΡΡΙΝ. ΨΠΙςὮ ἴπευ ἱππρατί, οοπίαίη α- ]οἱ Ρ8ἱεἴΥ, α οτι] «εροδίτίοῃ απά πι. ἱπρεπιοισπεᾶδς. “ΤΠε Ὁου ντ ροαῖ’’ Ὀν (αεοτρἰἀάες οΠΙεβγ ἴαπάς ος ιο κἰποεπίτγ οἱ {τς ἁτανήης. νατίοις ϱτ]]-νες Ὦν το θαπις { αἴθ ΕΗ11 οὗ ΠαΓπΙΟΩΥ. Όπε ἵ5 Ρο) Ππρτθοςεά ὉΥ πε “Εαὶτ” οϐ ιο Μακγίάες Πα οἳ α ὈἰαΖίπς, οοἱοι.- μηχοςί, ΤΠε΄ Ψ]ασε Βιαπία!”” ον Εἰ.] 5ίαπάς οι ἔοτ τς Ιον/-ἴοπεά, Μος οοἱουτ. Θεοοτῖς” Ιαπάςσαρος ατο ν'. ΡἰοίυΓεδαµε, απά ἴπε “Ὅνρτις Υη]α:. ὉΥ Ζεπαιοί]ας «πονς απ΄ οὐἴσίαπο Εθε]πρ [ο στους. Οπε’ς αἴτεπᾶσα ἰ5 άταντπ ἵο 0) οοσπεί ΟΕ το τοσπι ὦπετςο ἴΠοτο ο δοπις νθτγ ἀεμσαῖε οοἱουτοά Βονς ίμάίες 5Πονήπρ ππασᾳ θοηςίοιΠν οὐ οὐὈξοετναίίοῃ. Το τἶπε Ι6Η: ας οπᾶ οηῖεις ἴΠίς Του Ώπε εγε οἳ 18 νἰδίτου {5 ἄταννη {ο 50η Ποεβάς οἳ νατίοις αἶζες, ουἱριαΓεά « πηοάθ]θά. ΤΗίς ἵς τπο ουκ οἱ {Ἡ Όπε οἱ τ1ε ἀεεογαήυο «ἀεείσην οἱ ἴλε επί Φιφῆς ο) τε Ραπογργίαη ΟΗΙΠΑΣΗΜΗ. κ . ο 00ςτ, 1918. ΗΕ ΡΑΝΟΥΡΚΙΑΝ ΘΥΜΝΑΣΙΟΜ αιὲ Ὠϊμπίοτίς απάἀ αἲὶ ἴπεςε Πεαάς, κ ΤΊΟΥ 4ο ποῖ 5ΏΟΝ απν ΙπΠμεπος οἱαξείσαί (Τεεκ ρτοῖοίγρᾶες, 5 19. ροβδἰθ]ο 1ο εχρεοῖ Πανίης ἴπ τ ἧχατ τὶς ἶς ἴπο νοκ οἱ α ραρί οἸασαϊσα]. (γπιπαδίΙτη,. .Γθ Ώηενεί- ως ΟΩτσοὶς ἵα ἰποίς ἄεερεΓ οοπςερ- « ηπά οπι ἴπο εχρίεσδίοπ οἳ ἴπε ἤποτο γαάϊαϊες ςοπιειίπς ἵ/ΠΙΟΠ Ὢν. δοί, ΝΕΣΥ τεπάοι απά ἀεερὶῖν αν, Ἡ «Που]ά Όε ποῖεά ταίϊ ταῖς ποιρβῃ. αποοππεοῖεά ΜΠΕ πο σρίομς ας αἱσο ἄοπς μπάετ τε ος οἱ Μτ. Ὀϊαπιαηῖίς. : οπῖτος 1πΠο θεοοπά τοοπι Ἀπεγε Φος οἱ ες ασ. φιαάοηῖς {5 εκ- κὰ, ἀρσίσας {ο ογο5-θτοι 6Π]- άν. Ὅπο ἶδ' ἱηπισάατείν ἂνναγε Ἡ ᾖ οτί οπιαίπαρ σπιαςῖὶ Ίαροις, ἵος ϱ8γε, απά οδροσίαν πάς (απύμο φεηδτίναπθςς. Λοδί ο{ τπεςα εἶηπας «Πο α ΝοπάετγβαΙ 5εηδε οἑ { -απά οοίοας ΠαΓπΙΟΠΥ. δοπιε οωρίος τοπι ΟΥρΠοῖ Ψοτκς οἱ αγί ο ἴουπά ἰπ τας οοἱἱεσιοῃς οἱ ἴπε υρῃαπ. τς Ὀολοοί απά τπε ον οἳ ΟὗΥρτιδ θτμαϊίες, Ὀμῖ πιοσί οπΗτεἰγ. οπἱρίπαὶ νποιτ, πον- :ἀερατΏπς Έοπι Όνρτις ἱγαά(ποι. α οπο οοἵποί οΕ τής τουπι Ροϊαῖο αφ αγο οχΏἰοίτεά.. Ἐος ἴοδε Νο ἕ ἀ[βου]γ ἵπ ἀπάεισιαηάἶης Ὑ]αῖ αο ΡΠΠΗΠΡ ἶδ, 1 πιεβῃς ἴΠαῖ γοι α Ροϊαῖο, οί ς ἵπ ΌΜο απά Ιτη ᾿ΟΗΑΥ5ΟςΟΒΗΟΣ ΜΥ 5Ι5ΤΕΚ α «Ώαιρ Ρροηκηίέε 5εοΟΡρ ουἵ {πε ἀθδίρῃ γοι ψςίι το πιαΚς οπ ἵνα θΠιοοίΏ ἱενοὶ ουγίασα. ΑΠει τἶαι, αδίηρ ἴμίς δυΓ{108 ας α Κἰπά οἱ ἵαπιρ, γοι ρεηῖ νους ἀερίση ἴπ οοἷουΓ ΟΠ. Ρ8ΡεΕΓ. Γπε Ὀασίς ος Ρροϊαο ρήπίπσ ἶ «τος ΤΠε βηἰσ]ισά τοδι[ῖς Ι δαν’ οΕ Εχίς νοκ γνετε κο οιῃ Ιοοξίας αἲ. Ὅττ φου]ά Ὃε απ οπιἱδδίοΏ ΟΠ ΠΩΥ ΡαΓί ὥθις ἵ ο οπά ἴπίς ατηἠσίἰε Ὑποιαῖ ςαγίπς ἵνο ννοτάς αΌουί ἴωε εχΗΙδίΠοηΏ Ειηῤγοίάσνν, /γοηι με Νεοά]εωυτὸ ΕκΜδί- Πο οἱ Λάν.. ΑνὐΡΠε Ιοαηπιάοι. ΡΙΜΙΟΤΙ5 ΗΡάΑΠΒ (51οπθ) οἳ πεοάἰθνοικ. οἱ ἴπο (πς οἳ τε Ῥαπογρτίαα «νπιπαδίαπι ΠΙΟ νά5 οἩ δἵιοΝ ἵω απ αάἱασεήτ τοπ), αἱτποισα Όχς ἰς ουίςίάς «ἴπς 5οορε οἱ ἴπεςο {εν Ίπος ἁσαίασ υπ πο Ἐκηίρθιποη οἳ Ραϊητίπςς οἳ τις Ῥαπενρτίαῃ (4ΥΠΙΠΒ- οσα. ἈοΙί σα, ἵΏειες ἶ5 πο ἁοαοτ ματ ες νοτῖς εαττίεά ουἵἳ 1Π τὶς 5εσίοπ ς οχοερήοπαΙΙγ νοτίῃ δεθίηρ, ἃπά τής ἰς ἁπε, ὑπάοιρίςα!γ, ἴο ἴμε Ρ6ί- οἱσιεητ οΏοτις οἳ ε ἨΝοεάἰσψοτε 1σασΠθτ, Δι. Ανριςα Ἱοβηπίάοι, Ἡπο ᾗας ειισσοθεἀάθά ἵπ ἱπερίίῃπρ οατ βἰτὶς στ α Ίονο {ος επιὈτοίάοιν. Τῃς ννα]ς οἳ τἶλα τουπα ἄτςο οονεγεά ΝΗΤΠ ΝοπάςΓ- Γαἱ οπιυτοϊἀετίες «οἳ νατίοις ἀεείσις αιιά ορίου τενεβ[ίησ ΠπιΙςὮ απτςτς 5οΏςς αηά Ίονε [ου α Κῑπά Οἱ πεοάἰεννοτΚκ ἀΠΙςὮ ννας Ἰονεά απά ομ]Πναϊεἡ Ὁν οὰς ρεορίς. . Ιπ. (ηθςς οπιδτοἰάετίε ας ἵπ ἴῃα ἀθείσης. {ος οπιὈτοίάστίε νε 5ροζΚε αΌουί ῥρτεν]οιςὶψ, οπε 6ΛΏ 5ες ἃ 5ΙΙΓ- νιναί οὔτε αάϊίοα ο της πε ἁσθίσης κΠὶοΙ αἲς α Ππαίπ οαγασίθιφίίο ΟΕ τς πιμ]ερίο. {οσαἱ {οπιίπίπς ἱπάμριήςςο οἱ ἴπο. Ίο οἳ Νισοοςδιά . ΝΨΠΙσΕ, απ] τοσςη!ϊγ, Νὰ5 1ο ννογκςΠορ οἱ «νρτνς. ἵπ (ποσο οπιοτοίἰάετίες τπῖς Ἀιοοςία οΠαταςίτειδίίο ἱ5 αρραγεηῖ. Τπς οχλιοίῆοη οἳ 1πς Ραπογρτίαι γπιπβδίαπι ἀῑά ποῖ οπν Ρργοάἁος {Π πιο α {εοίίπσ οἳ ΙΟΥ. ἵτ αβοτάσά πιο ας ψ6ἰ{ ἴπε ἆθερ ςαΏὶς[αοίοᾳ οἳ νετγίηρ ἴπαί 1Π ἴποςς οηηίηςσ πες Ὑποι ατῖ 19 Ίππο Ἰα5ῖ τήης νο απ τοπιεΠ1οεῖ, τηρθιο ἆο ποῖ «6886 ἴο οχῖδι ἱαάϊνιάιαὶς ΨΠο ἀσνοῖο πο υλοίς οἳ τπαίς Εἶπια απά οατς ἴο ἴπε σονίοςο οἱ τς ]άσα[. Οπε οἳ τπερδε.---Λ τς. Α. Ὀιαπιθητὶς----ἶδ ΨοτιΏν οἳ αἱ ος αρρτεςἰαίοη ἅπά ρταΠτιάς. 8 Ὁ Οοπο]αδεᾶ ἔτοτι ρεθτίους {81ο «ὗρρες Ὁπάσν [πο Ώουςίαπς Βν Νίοος Κγαάϊἰοιϊς. τος αηΏῖι-Ρετσίαη {εεΙης ἴὈπαϊ ῥρίς- ναῖ]εά ἴα τε Ἱδίαπά τοννατάς Τε επ οἑ ἴπε στι ΟεΠἵΙΤΥ Β.Ο., να5 σοπηδίάει- αθἰγ εἰτεηριπεπεά ὉΥ τἶε Τοπία τενο]ῖ υλήοἩ Παπά Ότοκεη ουῖ. Ας Ατίιαροίας,ἴλο Ίγταπί ος Μάείυς, {ΕΙ Ίπιο ἀΐδρταος αἴτετ ἴπε Γαΐΐατε οἱ ἴπς Ῥετοίαη οαπιραίρΏ αραίηςι Ἀαχος, α οἈπραίβω {οπεπῖεά ὉὮγν Ἠίπῃ, Ἡςε Ἱπάμσθά της Τοπίαη οἶείες οἱ Αδία Μίπος το τονοῖτ αραϊπσι ἴπε ῬεταίβΏῃς. Τπεη τηε Ιοπίαπς, αξείἰσίοά ὃν ἴπε Αιπεπίαπς απά ἙἘτειτίαπς, πιατοῖγεά ἱπίο το ΙΠῖε- τος οἳ Ασία Μήίπος απά σαρίητοά οαγάε5 (ςοο). Α το δεῖ ἵπ οπε Ώουσε ὮΥ αἩν Ιοπία 5οἰάίει 6ρτεᾶά απά ἀεδίτογεά πια νλοἰε οἵτγ απά ἴπε τεεξς, Γεατίπς Ώπε «οΠδεαΙεΏσες, τεῖϊτεαῖοά ἴο ΝΛομηϊ Τπιοιος. ὨὈυσίης ἴπε πὶρΏῖ ΤΠεΥ τε- τατπεά ἵο Ἐρμεσυς νΏετο 1Πεῖτ Βεεῖ ΙΑ αἴ ΑΠΟΠΟΓΣ. ἩΗονενετ, απ πε πιεαητταε, «οἩ- αἰάεταὈίε ῬετδίΒη Ίοτοεςς Ὠαά Όεεπ αδεεπιὈίθά. ΤΠεγ Ρρετοµεά {Πε (ατεεξς απά ἀε[εαῖεά 1πεπι αἲ Ἐρβεςις. Αίἴες τπαῖ ἀείεαί τηπε Αἰπεπίαης «ἀεδεττεά πείς αἷ]ῑςς, Όαϊῖ ἴε Ιοηίαπς οοππιεά ἴπο να ἔοτ δἷχ ΝΏοΙε Ύεαῖδ. Βείοτε ΤΠΕΥ ἴΠαπιδείνες νετ ἀραΐπ επσἰανεὰ ΌΥ τηε Ρειδίαπς, ἴΠευ νοη ἱππροτῖαῖ παναὶ νὶοϊοτίες. «οπαετεά ΕΒΥΖ8ΗΤΙΗΠΙ απά οἵμετ οἶίες οἳ ἴπο Ῥοδροτας απά οοπιρεἰἰεά Οατία ἀπά τἵε οἵγ οἱ ΟαωΠις Το εΏῖεσ Ιπῖο 4Ώ αἱαποςε τα ἴπετη. Τήεςε εχοἰίηςσ οενεπῖς οοηνι]σεά ΠιεΟΥρτίοῖς πο νετο /αἰπηρ Γος ἴπε ορροτιωπίτν ἵο ΚοΚ οϐ τπεῖτ {οτείρᾳ τα]οις. Τ{ς αηῖ-Ῥεισίαι {εε]πρ Υ85 βτοννης δἴτοηπρετ απά 5ίτοηρεγ. ΔΙ ἴλαι τεπιαἰπεά 5 ΤΟΓ ἃ ΠΠ8Π ἴἵο ὃε Εουπά Πο οομ]ά απίτε ἴπε Όγρτις {οτοος απά οτραπίζε τπε τενοῖι. ΈΤΠε εγες οἱ αἰἱ τατπεά Το Φαἰαπιίς, ἴπε πιοδί Ροννετβα] Κἰπράοτη. Αι τλμαῖ Έππε το Κίπς οἳ ῥαἱατηίς, (οτρος, Ἐνεϊιποη” ρτεαῖ-ρταπάκοη, 1/46. «ΟΠΙ{ΑΤΥ ἴο Τἴπε ρτεαῖ τπα]οτίτγ οἱ ΟΥρΠοϊ Κπρς, οἩ ΓΓἱεπά]Υ ἵεγπας ντα τπο Ῥετδίαπς, απά ἀεερίτς Ί1πς τεροεαῖεά ἱπάισεπιεπῖς οἳ Πὶς γοιπρει Ὀτοίμετ Οπεςί]ας, Ἡς τεβιδεά Το δἰάε ντα Τε ]οπίαπδ. ΒἩοψενετ, πει (αοτρος ν/ᾶας αὈδοηπί ἴοπι Φαίαπηῖς, Οπεσί]ας εἰζεά τπε τογαί Ρονετ Ὁν α οσο ἆ᾽ εἰαί. ΤήΠεπ «οΐρος επί Το Ῥετδία απά Ἱπάμσθοά Ὡατίας το βρῃιτ αραϊηςῖ ἴε ςαἱαππ]πίαης Το τοδῖογτο Ἠίπι ἴο Τπε τητοπε (νήπῖετ οἳ 499). Ας 5οοπ α5 Οποεςίας «ατπε {ο ΡοΝ/εΓ, Πε πιεῖ απά ρεΓςσυαάεά τἩε οἵπει ΟΥρτίοτ Κίπρα ἵο γενοίί αραίωςῖ πε Ῥετοίαῃς, Τήῆς οπἰγ οπες Νο γουί]ά ποῖ ρ8γΏς]- Ραῖε {Ώ Τε τενο]έ γνετο ἴπε ΑπιβϊΏι- οἶαῃς. Οποδίής πιατολεά αραϊηςῖ ΤΠείγ οτγ απά Ὀεείερεὰ Ἱτ. Κ)Πῆϊςι Οποκίίας ας ὮὈεδιερίπς ΑπιαϊΏις, ης Ί/α5 ΙΠΓογπηεά 1]παῖ 5ἴτοηΏς Ῥογείαπ {οτοος, επάετ τἴπο ΙεαάειδΏίρ οἱ ΑτιγΌίας, ἵψετε πιατοΒίηρ αραίησι Ονρτις. Τῆο Οὗρτας πανγ, αἲ ἴπαῖ Ώπιο νετ γ/εαίς, Νου]ά πανε Ῥεεα αη- αΌ]ε το πιθεῖ ΔΏ ΕΠΕΠΙΥ, 5ο Οπερί]ας πηπιεάἰαϊαε]γ δεπῖ «ἀειεραῖες το ἴῃπε Ιοπίαπς ἴο αδίς {ΟΓ αδεἰσίαηςο. Αίΐῑες οατεξαί οοησἰἀεταίοι, ἴπεν ἀθεῖάεά το δεπά α ρονεγβαὶ Πεεῖ 1ο Όνρτις. Τ{ς βΡετδίαπ Ίοτοῦς Ίνετο {ειτε ονετ ἴποπι ΟἰΙοία το ἴπε ἆΚατρᾶς απά ἔτοπα ΤΏεγε {ΠεΥ ππατο]Ώοά αραϊηςι οαἱα- παῖς, υΠίίο τπς Ῥειδίαη ΕΠεεῖ, Πίο οοηςΐειοά οἱ Ῥποσπίοίαι 9Πίῃ5, δαί]εά τουπά ἴηε Οαρε οἱ ΚΙείάες ἴο αἴϊαςκ της οἵιν ἔτοπι Τηε 5ε8. Οπεςίις {ουιπά ΠπιςείΙΓ «οπιρε]µεά το αὈαπάοπ ἴπο δίερε οἱ Απιθϊηις απάἀ {ο Γ6ἵ Γη Το Φ8]απιῖς πετο ἴπ ΊΠε πἹδαη- Ώπιε {πε [οπίᾶπ παναὶ ἀδεἰςίαπςε Παά Ἀττινοά. Τ{πε «Ονρτίοι Ἱπρς ἵπεῃ ρα1εά α οοµηςί{ οἳ Ί/ατ απά Ρανε τε Ἰοπίαη ροπετα]ς ἴπο πὶρῃί οἳ «Ἱοοδίπρ ὤ/Πείπει το Πσῆτ της Ῥεγείαπς (ἵπ νυπὶο]ι «356 ἴπε Ογρεοῖς ψοι]ά Ὀοατά τε Ἰοπίαη «Πἱρ5 απά ΒρηΏι αἲ 5εα ασαϊησι ἴπε Ῥποεπίσίαη ΠεςΏ) ο τῃᾶς Ῥποεπίοίαης (1Π Πίο σ.δε ἴπε ΟγΥρποῖς υνου]ά πιεεῖ ἵπε Ἰαπά Ίοτοες οἳ Ατιγοίας). Νο”. ἵπε ΟΥρτίοί Κίπρς στατεᾶ, “1π εἰτπετ τηε Ώδι ΟΥ δ5εοοπά σᾳδ6, ψΙ ο ος Ὀοσί, {Π ογάετ τΠαῖ Τοπία απά ΟΥρτιις ΠΙΥ τετηβίη {τεε”. ἜΠε Ποπίαης τορίἰ- εά ἴλαι ΙΠεΥ Υνουίά τεπιαῖΏ αἲ ἴἩε ροςῖ αδείρπεά Το ἴπεπι ὃν ἴπε Ιοπίαα Οοπι- ΠΙΟΠΏΨΕΒΙΤΗΏ {Παΐ ἶ5, Το ΠΡΗΙ αἵ 56α, απά ἴΠεγ ὠτροά ΤΠεὶγ αἱίες Το ρτονε ἵηθτῃ- δε]νες ““νοτίἩγ πιεη”, τεπιεπιδετίης Πο πιαςῃ ἴπευ Παά σαβετεά πάει ἴπε Ῥετδίαη γοΚα. ΤΠε Τοπίαης τειητηεά Το [πεί 5Πὶρ5 απά Ίπο Ουρτίοῖ απά Ῥοτσίαη αιπηίςς ΠΙΙςΠεά αραἰηςί εασοὮ οἵπες ἰπ Της γαἱ1εΥ. οἳ Ραἰαπιΐς. Ῥϊοκεά πἹθη ΕΤοπι δα]απὶς απἁ 9ο] ννετο ρἱασθά {πος ἴο {ος ψΗτΏ Τπε Πιαίη Ῥεγδίαη Έοΐοες, Πε τε τεςί ο της Ογρτας ἴτουρθ τοοΚ τρ 1ἴΠεί Ρροβίῖοπς {αοίπςο τε Ῥετείαη πιεΓορηατίε απά {ῃοῖς αἰ[ίες. Απιαϊζημισιιης νετο ἱπο]αάρά ἰπ τις Ιαττετ, Ἰω πε Ῥατ]ε τΠαι {οΠονεά, τα ΟΥρΠοῖς {ουραι Ὀτανείγ. Οπεςκίως οὔπιε {1οε Το Έαοε ΥΙ(μ ΑτιγΏίας, νο ας τἰάίπρ α αγ Ίοίδε ίση ννας τταίπεά ο σίαπά αρτὶρᾶτ απά ΚΙῑΙ τ]α. τινα] ΝΗΤη 116 πιουῖΠ. Αςξ 5οοι ας ἴηο ΌΝο επεηπιίες ππεῖ, Απιγοίις Ποια γεἙγεά, ἀτοορίωρ ἵτς ἔοτε ἱ6ρ ονετ Οπεκίας) 5Πίείά, Όυι Πὶς Ομτίαη Δίά- οὗρεβυς αενινς’ άε-σαπιρ, ους οϐ 115 Ἱερς νῖτῃ α ον... Τις Οπεςίία5.σἰεν Ατιγοίιι. Ίπ ἴπς πιεβηίίπ]ε, ἴῃπο ἸΙοπίη- -. απιοηπροῖ νΝΠοπα ἴπε οαπιίαης Παά ἕκοῃ ἁπκηηριϊσΏςά----ἀείεαιεά απά ἀἱδριιι-..ἱ τηε ῬΠοεπίοίαα Πθει. ΤΠεγ ος | ους ατεαῖ ἀθειτισιίοη {ο τπο ἕοοι ται ἴτ τοπιαίπεά ουῖ οἱ αοῖίοη {ο Ιεαςῖ ἴπε πεχῖ ἵΊπτος Υεατς. Βιϊτ αἲ ἴλαι οτσαἰ πιοπιοῦί. ΗΠ{ΟΙΣΕεΕΓ ἱηςίάεπί «Ώθηροά το νο] ΟΕ ενεηπῖς. ο5ἴβδ8Πος, ἴηπο ῥρονο Κίπρ οἱ Οωπῖωπι, ἀεεεττεά ἴπε ΟΥρι: αν το σίἀάς ψΙΤΗ 1πς Ῥετείαης. ἨΠίς ον - Ρίο ννας Γοἱοιεά ἱπιπιεάίαίείν ὃν Φαἱαπαίπίαη οἨατίοί. ἜΤπας ο Ῥοισίαη ἔοτοες, Ὀείπό οοπςἰἀεταδίν 1: -ι- {οτοςά, αἴϊαοκεά αραϊω απά ριί :Ἱὸ ΟΥρτἰοῖς το ΒἱρΗ1. Ἔπετε Ίετε ΠΙΒηΥ Ἰῑῑεά 1 )ωῖ Ὀαιτίίε, ἰποίμάϊπσ 1πε ΟΥρΠοι ιά Ἄλατςμαἰἱ Οποεσί]ας απά ἘΚίπο Αι ΚΥρτος οἳ Ρο, ΡΗ]οσγρες᾽ 5ος. ες Ῥογείαης τεςίογαά (ποτρος {ο της οαΐς: τπτοπε απά Ὀεσιερεά Τπε τεπιθίμή εποπιγ οἴτίςς. Ἔπε Ιοπίαῃπς, οη Ἱεβτπίπρ ἴΠο εἰ νο ενοεηῖς, αΏά φθείηρ ἴπαί τ]εί ῥΓος. ες ας οἱ πο {ωτιπειτ δε, ΓΕΤΗΓΠΕΙΙ {9 τπαίς ον Ώ οοµηῖτγ. Ίπ α δποΓί Όλι ἴπε Ογρτις οἶτες. Ίήετε οαρίατοῦ ον της Ῥοτσίαης, πε] οπἱγ ΤΏε οἰῖν οἱ ο0ὔ. οοΏπεά Το τθβῖσ. Ἠούνενει, ο τοι α δἵερε οἳ Ώνε πιοπῖης, ἴπε Βου Ἡ ἁηάεγπήπεά ἵτ ταπαρατῖς απά «Όν Ἡ ἵνα οαριωτθά ἵπ ἴπο νήπῖες οἱ 40). Το ανοἰά Εωτιπες ττουὈἰε το Γπε οἱ Ῥετεία ρατ ρµατάς οα αἱ Ον’ Κἱπράοπης απά τερἰασεά ΠπΙαΏΥ Ταἰς ης Κἰπρ νι οἵεις 1ο ννετα {ανουἷν ἀἱδροςεά τοψαγάς ἴπε ταἱςς. Τπις, αξιετ ἃ Ύθατ οἱ Ετεράοπι. [ὸ Οωρτὶοῖς {οαπά τΠεπηδείνες οΠςς ἂρΗ υπάοι ἴΏε Ῥετείαπ΄ τη]ε. ος φ : ΒΕΟΒΕΣ ΕΧΑΜ. ΏΌυππρᾳ ἴἩς ]άρβηςθ οοσιραΏοῦ ἃ βτοιιρ οἳ Ρογε απά Εἰτῖς δαῖ, 5οσγε!γ, 11 Ἡ Ῥίηραροτε ἰπῖετηπηεηί οαππρ {ος ενα ΟΠΠ” υτὶᾶρε 5οποοί Οετήβςαῖε Ἐκαπιίπαίίοη. π νὰ οεραπἰαεά ὉΥ ἵνα ἔοτπιετ Ώερηί) Ώϊπροῖοι οἳ Ἑάμσβῆοι, δα δείν- πιεηῖς, Μτ. Ἡ. Π. ΟΠεθδεπιαπ. ΟΜἱάοῦ ΝΠο ρα86ςά ἴε εχαπηπαϊοη ΨεΓό ασκεὰ ιο σοἰίθοι (εί οἐτεβσαίες ἔτοπι Όλο Εάμσαίοαι Ο/{ῇοε. Εαοὶι οετιβοβῖε Όειιο ἴπε {οἱοήπᾶ βἰίσπιεηί : ««ΤΗΙ6 ννας ἃ δρεοῖαἰ οκαπ τὰ” Ώοη οτβαπήθεά ἰπ1ποδίηρβροτε Ππίεγηπιεηί Όαπιρ απά Ίλίος τεοορπἰθεάἁ ὉΥ ὸ Ὀπϊψετείιν οἱ Οαπισσίάσε 1:οσαἱ Ἐκαπιιᾶ- ἴοπς θγηάϊσαίς.”. Εαολ {5 οἱρποά ὉΥ (Πο Ψἱος-ΟΏαποείίος οἳ {πε ἸὈπίνειιυ 9 Οαπιρτίάρε. φο----------- Ον ἴιε (ορ οἳ ἴπε Ότς οἰτίπρ 1 ἴμε {τοηῖ νθτο ἴννο 1τίο μἰτς--οπε 4Όου τωείνο, απά 11 οἴμος αΌουῖ δενόἩ' Ῥαθείπρ α οἷάς αἴτεοί, α ειδε ο8Η’ ἁβελίωρ ἰπ Ετοπὶῖ οἳ ἴλο Όμς, Παττον]ν πιἰθαθἀ «οοἱ]βείοι. πε γουΠβοῖ εί ἵάτηθά Το [ες οἱλιέτ: ο Κε Μειο Ποβην «αἰναρε ἴἶιοπ, νετεπτ ννο 2” δαίά δε, «--υετροοί Παν Γον: ο ο ο ο ο ο ο ο μυ «ο. ε ΗΕΕ. ΚΟΥΑΙ ΗΙΟΗΝΕΣς ΡηΙΝΟΕςς ΜΑΒΟΑΡΕΙ ΚΟ5Ε Ροτιγαίι ὃν Ὀοτοιὴν άψιρ. Ῥήποσος Μαϊρατεί Ἐοδε, [νε γουηρεσί ἀααρλίετ ὁΓ Τῃεῖγ Ἠετ Εογναὶ ΗΠἰρίιπεςς ) η αἱ σνς ος κ. Ψ] απἁ Ώμεοα Ελπαρείμ, Νο οε]ερταιοά αι εἰβίεεπί] Ὀιγνάαγ οἳ Αιριςδί α1δί, 1048. Τ]ς Ῥτίησεςς νὰ Όοση 1 Οαπιίς Οᾳ8ἱΐ6, Αηρυις, ᾠοοί]απά (πε Ἡοπιε οἳ που πηδίοτπαΙ σταπάρατεηίδ, ἴἩε Εαν απά Οουπίεςς οἱ ίΓαίἩπιοτε. ο. Ὑνὰ5 ἴἶλεη [ουτίῖι ἷη Ἠπε οἱ 5ιςσθδίοω ἴο ἴπε ἴἨτοπο. Τμο αποεσίοτς οἳ Όμοεεα Εἰσαῦείμ Ώανεο νεα ἵη Ο]απαῖς Οᾳ511ε Τοτ πιοτε ἴιαι 600 Υ6ᾷ15. 10 οΥυρεὺύς αεν]ε Τ]ε Ραΐαοε οἱ Βρετίηιπςίεν, τεαί οἱ ἵμε Βηὴ δαταεπί, ρε/Παρς δείιεγ Άποωη ἆξ με. Ποιδε οἱ Ι,ογάς απά Ἠοιοε οἱ Οο/ΗΙΟΠΑ, θἱαπα(ηὲ Ιε ποτΙἠ ὃαπῇ οἱ 1µε Είυετ Τ/απιει αἱ ἸεσηπέποίεΥ ει τε Ἰεεισίετ Βτίάξε «ΙγεἰοΛίΠΕ αστους ἴμε γήυέγ. Ῥϊοίατο ΠΟΥ : - Ηρισο οἱ 1. απά Ἠοιοτία Τοιυεγ (οη ἰ6[) απ 1ο Ἠοικο οἱ (0ΗΗποής απά Βίρ Βεπ (οη τἱρἠθ αι Ἠεκιμήπεον ἨΒτίάβε (1 ογέρτοιη). Γποϊαπα απαᾶ ἴπο Γπβιϊςη Βν Κ. Ρ,. ᾿Παάίοαπποι, ΡΗ. ὉὮ. ΕΕΕΙ, οοηςιταίπεά ἵο ἵησκε ΠΙΥ αροὶορίες αἲ τε ομῖδεῖ [ος νεπτητίης ἩΡοΠ 5ο ναςῖ απά Γογπιάαδῦίε α δι Ό]εοῖ ἂ5 ΠΙΥ Πίο ἱπάϊσαῖες. Ιπάεεά, 1 απι ραίΏ{α{ν αἵνατε τΏαϊ παςᾳ οἳ υνπαῖ 1 αΠη ροίηρ ἴο 5αυ ας Όεεί δαἱά {Πα [8 Όεττει αγ Ὃν οἴμεις Ὀείοτε πιε. Αά γει 1 τπίπί τμαῖ ἴπε εχρετίεῃοες οἱ α {οτείσπει Νο νἰκτεά ἴπαί οοµΠίΓγ ποῖ ἃςξ α ἴουτίδι ος ττανε]ίεν Όμί ὦπο Πνεά α5 α ππεπΌεγτ οἱ ἴπαῖ ςοεἰεῖγ ψου]ά ὃς οἳ Ιπῖειες. ἜΓήῆοτο ἶς, ἵῖ ἶ5 ες, ἆ Ππιτηδει οἱ ροορίἰο Νο πιβίε ταρ]ά Ιομσπεγ Ὀγ. ταῖναν {Πτουσῃ α {ογείση οοµπίτγ απά ἴπεῃ οοἵπε ἨΠοπιε απά υτίε α ὈοοΚ, ας ΙΓ 1Πεγ Κπειν αἱἱ αΌουί ἴαί οοµΏῖτΥ. Τπεν Ιαάρε οἳ πι{]]οπς οἱ Ρρεορἰο ὉΥ ἴἩο {εν ἴΊΠεγ ρεῖ ἴο ΚΠον 5ΗἱρΗτΥ {Ώ Ποτεὶς ος ραὈ]ςο σοπνεγαποος. Ἡ Τεν αἲε εΠεαῖεά Ὁν οη6 οἳ 1ο ρεορἰς, ἴΠευ ἱπίεί τΠαῖ πιοςῖ οἱ 1ἵπο παϊίοη αΓε ἀἰδμοπεςί. κ Τροίτο βίνεη τεοεηῖῖν ὉΥ Ειε υτίίος ν/πο 6 τε Ηεβάπιασίετ οἳ ἴπε Οτεεκ Ογπιπαδίαπι, Εαπιαρυςία, αἲ ἴε Βσίβςα Ιπθύτωϊς, Εαπιαρυρία, 5ο. ἍἨαδίΥ ῥσεπεια]ζαίίοιπς τοι αροσίαἰ 6.565 αἴς. [85ο απά πηἰδ]εαάίπς αΏά πιμςί Ός ανοἰάεά. Πανίπρ αἱ ταῖς {π παπά, Ι σπα γ το βίνε α σεηεταὶ νίουνν οἱ ἴΠο εουπίτν απά ἵπε Ρεορἰε απιοηρ νΊοπι 1 ᾗἰνεά {ος α Υεατ. 1 αιτ]νοά 1 Ἑπρίαπά ἵπ Δαριςί 194ς. Τπε οομηίν ἵνας οἱ μπάες ἵνα οοπάἰτίοης---ἴπα Πεη γ7ετο ἵΠ {Πε {οτοες απά ἴπείς Ρροδίήοης ος Πειά Όν ΟΠΙΕΩ. Ἰοπιοη ἵπ Ποῖεῖς, ἰπ ἴταίης απά ταἰνναγ κφίαϊίοης, η ἵταπινανς απά Όμςος, ἵπ 5«Ώορς απά οἤ]σες. ἸΝ/ο- ΏηΕΠ Ῥοτῖεις απά ἩΝΟΠΙεΠ Ὀνίσῃοις. Οπο νοπάετοά ΨπΠείπετ οπς ἁά ποῖ Ἡνε ἵω-α οομηῖτν ΨΠετο ϱ6γπεςοςταοΥ κ'5 Ργαοϊἰσεά ας απ οΏηείαὶ ΙπςΏτατίοη. Απά γει «οπιεη ἴπετεο Ἱμοτεά ας Παγά 85 Ίπεη. ΤΠο ἵναςτ ςυβετίηπρς εις οὈνίοις. 1 οπάοπ απά οἴπει Επρίςσῃ οἶτῖος απάἁ Τἴομπς Ὠβά Όθδεῃ ςεγἰοιαςίγ ἁαπιαρεά απά Το Ίποε-αρ οἱ ἀσπιο]δίεά απά οἵαπάίπς Ὀμ]άίπρς Ιοοκεά κε [πε Ίανς οἳ α τοοίπίοςς οἷά ππαῃ. Τ{Πε «Ποτίαρς οἱ Ιοάρίπρς ννας αομῖς ΑΠά ΠΠΔΏΥ΄ Ροος {απΐες ΊΜογο ΥΕ ἵῃ ἀπάετρτοιπά 5Πείίεις οἳ ΕΤΕ ραοἷ- εά κα ςατάἰπε ΙΠῖο οπς διμα1] [αῖ- αποπίης να ορρτεδδίνε. Γουβίε ευβοτεᾶ, Όιιι ἁῑά ποῖ οοπαρἰα{η. πιο) του ενετν ἀββομΙιγ α5 ἵπε πατι(α] οΏ5εαµσποςς οἳ πο Ματ, ἃπά ἴπον {εἰτ Παρρυ οοπιρατίπρ [πείς ςἰτιιαΓ1ΟΗ νητα τπαι ἁωτίπς ἴπε ΥΓ. Της Ἰᾳαῖς οἱ σοπιοτί ἶ5 ϱΟΜΗΙΟΓ- Ὀαίαποσά Ὁ) ἴπε παϊηταὶ Ὀεαμίί6» οἱ ἴπε οοµΏ!τγ ΝΠίςἩ πηᾶΚκε Πες αἰτγασῦν ε ραττίσυ]ατ]ψ {ο χα εγες οἳ α {οταισπεὶ” Τῃς Ιαπά ἶς ρτεεῃ τἩτουρΠουί ἥιο ΥΕΔΓ απά ΊΏ οἶείες Ἱκο Ἱ,οπάοπ ἴΠπείε ας Ρἰοαςαπί ρατίς νηηἰοἩ γοδεπιῦ]έ πα. {οτεσῖς Υοι Μαϊ, {οΓ ἱπειαπεὸ Ηγάς Ραϊής απά γοιι Ώανε ἴμε ἠΠπρίεΣ) ι εἶναι γοι ατς οναϊκίπρ ἵπτουρα 8 [οταν ἴατ Ίοπι Γοπάσμ. ο Οµτςῖάς «Τπε ποὶδύ οἶξίες οομηῖτς μέε ἰ6 Ιάγ]]ς. Ταετο αἴ8 6ΙεΒΗ νήρεον αποϊεηῖ σπδίίε απά Φ8ἱ80ςδ ο ἹνηίοἩ Βουν απιοοΏίν κε οπιαἰ! ομαν γή Ἠοτάς οἱ σος απά 5Ώθερ δΙΔ458 αὐαῦυςτ, 1948. εἰάς. ἴπεπι ἵπ Ὀεαιβ]]ν ριδεπ ϱήητοδ, ἃπά ΊΒΚε. δυγγουπάςά ὮὉΥ ισηίβοεηῖ ρ8τίς, οι τπαο Πείάς απά ἴτεος νη]] ποῖ εκ το ας Ἡ 15 οηἱν {πε Ώηπιαῃ Ὀείηρς [νο οἵτγ τἶπατ νΗΙ1 5ο Ιεῖ 5 ΤεῖΓη αἶπ ἴο ἴΠς Ρεορἰε. Ἴμο Βτςτ ΤΠίπρ ἴμαϊ δίκες ενεΓγ «οῖσπεσ Υπο οΟπΊες {Πῖο οοπῖαοί Μητι ο Ἑπρμςῃα ρεορὶε {5 πε κτγίοῖ Εογπια[ᾖ- ΨΠίσἩ οαταςίεείσες τποίγ ία. ο οοτγΏήηρ ἶς 5ο [ρίζα], 5ο «οπνεη!ίίοη τα ποαρΏ. Επρ]ίςΏ 5οςἰεῖγ ἵ5 α Πεῖοτο- ασοοας οπαε θα πεί εοοίαἰ απά ἡπσαί. ἀῑδοίριίπε ἅαπά ἴπε {εηάεπογ κοορ αἱ τε τῖι]ες οἳ ετἰαιεῖῖε πηαἷε - Ροορίε Ὀεμανε {πΠ αἱ «Ώδες ΝΊἴἩ ἃ ονσοι απιζοτπαγ. Τπευ ΙοοΚ ας ος οιραπίςπι 5 Ὠηοῖ ΡονεΓπεά Ὦν ἄηνος απά Ὀίουά. 1 ἴπδυ Ίείε ποῖ ο τΠΐ5, ΤΠεΥ «ουμ]ά ποῖ δίαπά ἵπ Τα σας ᾳασμες {Π 5ΟΠηΘ ο85ες ἃ πα]ε ἶοπβ, (αππ]άς 6ΏΟΡ5, οἴπεπιας, τεδίαμγαηῖς, οπς οτά ϱενετγνπεία. Πε 15 οση]αϊισά. κε ἴπς πιεοηαπίσπι οἱ α «ασἩ, Νο αματτεὶς, πο οΠοιῖς. ΔΑἰ- οαρᾶ 1 δρεπῖ οπο Ύεας ἵπ Ἑπρίαπά επανν οηπἱγ οπε Ὀτανί ἱω Κερεηῖ οῖγεεί ]ιοπάοΏ, υΠίοἃ επἀεά ἵπ α {εν αῄπητες, απά 1 ποῖΏοςά ταάε Ὀεμανίοις α. οΠ]ψ. Ώνο οςςβδίοΠ5. Εησ]απά ννας φεο]υάεά ας απ ἰδ]αηά ΓΩ ης Οοπτἰπεπῖ αηά [νεά {ΟΙ ομταςς ᾱ- μέ ρεπετὶς Πε 5ο ἴΠαϊ ΩΝ Ύοι. 3η 966. 50Ο ΙΠ8ΩΥ 51ἵΓάμρε ποπάσγβα]. απά αµεεΓ ΤΠίπρς ἴμαί γου ωάγς ἴπο ἹΠαςίοαᾳ οἳ α ]ής νο ο8η οσα οπἱν ἵπ ἃ ἀτεαπι. Ἰ πεεάεά το το Ἡπρίαπά ἵο απάεισίαπά ἴπε Ίπῃ- παογ]αἡςῃο ΡΠΙ]οςοΡΒΥ Ρτορουπάςά Ίσωεν Βγίάρε ἐς μοί [δρ Ιαἶ]σει οἳ ἐμε Ἰοηβεσί 05 [ιορλεά αἲ Ὀγίάφε ἰπ ῥια (Ἠρν κο (οτε 1ο Ἰοο αἲ ΤουεΥ ὂν Κὐῑρ Εάωσνά ΥΠ (1ο Ῥήιοε οἱ ἵναἱες) {πι 1594» α ωρίο μθα' ῥᾳρομίο ἐς ῥτοδαδν, δέ ἑβ ον ος ο Ῥρλάρο Ρο μρ. Ρἰσίατθ 8ΛΟΠ5:-Τουε Βτίάρε 4 οἰφίονς 1ο [ιομάση πηιιαὶ πο 158, ἰς {0 56 {πε τυονίᾶ. ΜΗΠσηΣ οί υἱδΗοΥΣ {ο ᾖ,οπᾶση, Βγίάρε. Βιαῖι ὃν πε Ον Ὁγ ἴἶπε ΤΠἱ5Π Βϊςπορ οἱ Οἱογπε, (εοιρε Ῥεγκεῖν, Νο ἀῑεά 1π Οχίοτά ἵῃ 1753. Ἐνειγίπίηρ ννας ρΓοςοηῖεά {ο ΠΙΥ 5εΠΏ5ες ἃδ ποῖ τεα, α5 «οπιεῖπίωςρ κο α Πἱπι- δπονν, ἴἶπαι ἴῃςο οὐ]εοῖς οἰιίδίάςε πιγςεί{ ἁἱά ποῖ οχἰςῖ, απά ἴπαι 1 Ηνεά 1π τε ΚΠράοπι οἳ οΠαάονς οἳ ῥρμθηίοπας. ΜΙ8ΗΥ Ώπιος [ο νοτςες ος οΠακοςρεα{α οοπ1ε ἵο πιγ πηπά--- -ἑ- Ἠρε απο «Ἡησῇ. δη] 9 ἄγεαηις αἲε ἨιΙᾶο ΟἨ ς.. (1πε Τεήιβοδί, «Άοι 11, 95ΕΠ6 [) 1 οπάοπ 5 τίποτ α οοδπιοροΠίαΠ οἱτγ---ἴπε Πεατί οἱ α ατσαῖ Βπηρίτς, ἴπε Ρηάε οἳ οἰά ΑἱΟίοηπ απά Τπε 5οαῖ ΟΕ ἀεπιοοτατίο ἱπςιτωίοης 1π πιοάεΓγα Ώπιες. Ἑχ-κίπρς κο Ζος οἱ Αἰσαπία ος Ῥείδοπς Ρροιοοσμίςοά {ος {Πεῖτ 5ιὈ- νοισίνο ἀοοτίπες εἰδονήῃετε, κα Εηρεῖς, ΛΊαΓκ. απά Τοπία Γουπά τείαρε πείς. ΤΠἱς Ἱς Τπο [ππιοις ορηῖτο ήεΓε ενείγοπς σΆπ εχρτεςς Πὶ5 ορἰπίομ {Τεε]ν. Α ναϊς ἵπ ΗἨγνάο Ῥατκ 8η Ῥίονο Ἱτ. ῬγοεασΠεις οἳ Πενν τε]ρίοιις οἱ Ροἡείσαἰ ἀοοττίηπος ταΐΦε ἴΠείς νοίοες απά ἴαικ {ος Πουίς ἅπάἀ Ἠοιις ἵο Ρτορββαῖίε Πιοίγ ἰάδας: ἵπε οοπιπιωη]ςδίῖς , αἴα απιοπρ»ί ἴπεπι απά αἰτταοϊ ἴπε ]8Γρεςσί οτονάς αἰτποιρβῃ ΤΠείγ αἀάϊεησοες «ο ποῖ ἴακο ἵΏσπι δετίουσίν. 1 τεπιεπ]ΌεΓ ουοἩ απ ορεη-αϊς οταῖος ονεγ Νηοςε ΠἱΡΗ ρἰαϊβουπι ἴπε ἨΘΠΗΠΙΕΓ απά δἰοΚκἰε οἱ ἴῃο 11.95.95... Μανοά ρταοίοιδΙγ. Ας 1 Πο ννας ἱηπδρίτεά ὮΥ ἴπε Ώαρ το «ροαίς ἱτοπίσα]]γ οἳ ἴἩο ἵνατ εΠοτί οἱ Πὶς οοµπΏΥ : 1 ἵνα οπε”, Πε αἱ, «Πο Ἠοατά ἴπε οαἱἱ το ΒΠρηϊ Γοτ πιγ Κίπσ απά οουπίτν. Απά 1 Ιοίπεά 1η ἴὰο ννατ ΠωΥ Γαπα]ν νοικεά Πατά : ὃι εἶο ωοτίά, ὅμι { εομά οιγεῖν οἰαίπι 1ο δε Ιἶιε σἱαιά 0η [.οπάοη Βγίάρε ο Ι.οΠάοµ ΟογβοταΗοη απ οβεπεά {ε ἐς ἴμε Άγιε Β άσε ουεν τε ΤΛαππές απᾶ ἆ ὑγίάμε ἵπ 1Δε ωογ]ά, απά Τε οπε ΜΠίρ απά τήε Ροοὶ Τοιυετ οἱ ΙιοΠάΟΠ. 14 Πεπιν ΜΗ Οᾖαρεί Ὦ)εσιμέησίεν «49δεν. «πὶγ Ἡουςο γ/ας «ἀεπιομσπεά ὃν α Ῥοπιῦ. Νου 1 απι πτΠουί 8ΠΥ 5πείτει αΏά οπε ἀαγ 1 ἀεοίάεά το 6ο ἴο Βιοκίπρίαπι Ραϊαος ἴΏαῖτ ας ἴοο ἶατρο {οι 1Τπε Κογαί. Γαπίν απά 1. εοπ]ἁ Ώανε οπε ο: Ίνο {οοπα5 {π Τπε 1εί π]πς αἱ ἱθαστ οἱ ταῖ Ῥαἱασε””. πο ίοιγ Ψεπῖ οἩ απιάςι της ποῖςν ΙααρΏῖετ οἱ απ αιιάϊ- επσε ΜΠίσἃ ας επἰογ]Ώης ΙΤδε]{ έτος ο εματρε. ἜΓπετε Υ05 αποίῖπετ ρτορ επαπήηςσ οεςςἰεδιαςίίσαὶ Ίγπιπς οὐ Ηςτεπίηρ ἴο α 56Γπποπ αραίηςῖ αἴλείσδπι ΑΠοίΠεί ρτοιρ ὧας ἀἁαποίηρ ἵπ α οἶτοία ας ἰΕ 1ο οοπιρ|εῖε Ίπο οπαπΏης οἳ τας ρίονίουις στορς απά ἰπ οπε Ὑἁοτά γοι εου]ά 86ο δε οάάίίες ται ππαάε γοι δεερίῖσαἰ ας Το Εῑιεα 5αΠ{1γ οἱ Βμππαῃ Ὀταίπς. Βυϊτ ἴπε Οταίε τοδρεοῖς ἴ{ς εοηςοίοπεε οἱ της ἱπαάϊνίάια] αἲ αἰἱ οοςῖς ΝηϊπΠουῖ ΠἨπηὴξς 5ο ἴπαι ἵπ Ἑπρίαπά πον Ναζί, [Γαδοίίς, οοπιηιμηϊσίς, Ττοϊςκγ]δῖς, απά ονοτγ 5Παᾶΐς ος Γοἰίτίς- αἱ Ιάσο]οσν επ]ούς 4Ώ π{ετίογοά Ετθο- ἆοπ ἵο εχροµπά {πεί ἰάεας. Αρεττ ῄοπι ἴπε 1 οπίπ Νεπιοτίαὶ 1 ΛΊοδοον/ ἴπετο ἶς αποῖπετ Ιπ Τοπάοπ απνοί]ςά ῃ ΑΡρΠΙ, 1942. Ίωπ Τεῦτματν 1943, Ιτ ννας Όααίν πιω]αῖσεά απά Έαςοῖσι πιοῖίοςς αΠά πο ψοτάς “Ῥοτίςση Πιαάα]ι” Ὕποτο ρήπιοά ο {. Άΐες ἵπαι τῃςο (αονοτηπιοπί οΓάρτοά α Ῥοΐσο (σµατά οἳ τητος πἹεπ ονες 1. εηἰπς Ότι. 1 αμοῖε Πετο α γῄτγ ἀε[ναίς οἩ τὶς πιαϊτετ ἵΠ ἴπο ἨΠοιςσο οὗ (οΠ]π]οης. Μτ. Ἠάε, Ἠοπιε δειτείατγ, τερὶγίης ιο Μάτ. οΠπορπετά (0ομ5.) σαϊά τπαι ἃ Ρραϊτοί οἱ τητεξ ΡοἱἱοσΠῃ/ Ώ Ίνας επραρεά ἵπ. εἰσηι-ποας τε]ςί {π'᾽ ρυατάίης Γεπίη Ὀμςί ἴπ ἩΗο][οτά 5α1Ι8Τ6, Ἠ]πεῦυτγ. ἜΤ]μεςο οίῄσδις πετὸ αναἰ]- αὈἱε Ρος οίμει Ρο]ῖσς ἁαῑγ ἴπ τηε πεὶρ]- Ὀουγῃοσά απά ἴξ νου]ά ποῖ, αοςοτάἴπρ- ἵγ. ὃε΄ ροδςίοἰε 1ο. ρίνε 4ηγ αοοιταῖς ειἰπηαῖε οἱ ἴπε οοσῖ οἳ συαγάἰπρ ἴπς ΠΙΕΠΙΟΓΙ4]. ΛΜ. Φλερἠεγα : “5 ἵτ ποῖ α αςδίς οἳ ἴτεε ρο]ἰσεπιεπ’ς πιο, εερεςία!1γ (εοπ(ήμιεά ϱἨ ῥαξε ο7) 49 ΤΠο (σργις ΠΗΙθΙνναυ ζοας Α Οονυραῖς Ηιρῃιαν Οοἀε Πᾶς ΠΟΥ Όεεα ριὈἡςσιοά ἵπ Ἐπησ]ίςα, ατεεϊ απά ἢΓιωτκςκὮ ὃν ἵΏςο Οοπιπίδείοηεσ ος Ῥο]σαε Ὁν οοπιπιβµά ΟΓ Ἠϊς Ἐκχσεὶ- ΙεποΥ ἴπα (απονειπογ. ΤΓΗΐς Οοάε πμ] ΒΙ α ἰοαρ {ει νναπῖ αωά ΙΙ ρτονίάε α «ἰαπάατά οἱ οοπάµοῖ Πο πιάςι ὃὲε {ο]ονεά Ὁγν αἱ νο ἆδα 1Πο τοβάς. Τ{ο Οοάε 15 ἰδδμεά ἤες {ο αἱ Πἰσεηςεά ἀσίνεις. Τπς ΟΥριας Ηαρίηναυν Οος οοπῖαίης α Ρεισοπαίἱ πιεςςᾶσο ἔΤοπι ἴμε Οοπηπ]ίδ- «ἴοπετ οἳ Ῥο]σε 1ο αἱ] τοβά Ἡδετς ἵπ Οὗρτας ὙυΠση της 5 {ολους :--- ϱΤῆῖς ΟΥΡγης εαἰπίοη οἱ ἐᾗο ΠΗἱξή]- τυαν Οοᾶε { αάγειεά το ΑΙ ΡΕΥΔΟΗ5 Λῶᾗο δὲ ἴᾖοθ γοαᾶδ--ποί ππεγε]ν 1ο ΥΠΟΙΟΥΙΦΙ. 1 {5 ραδ[κηεά {η {ες ᾖορε τᾖαί το οΟΠΗΠΙΟΗΦ6ηςε γιος ἰαιᾷ ἅἄσωπ τλεγοῖπ τοι] ὂε οατε[ι][ν σιᾶιεα αγά Γο]]οτμεᾶ. Ιις οὔ]εοι {ς ἴπυο-Γοἷᾶ » [Υ5]ν. το γεάνοε {116 ΠΙΗΥΠΡΕΥ οἱ ασοϊᾶξηί5, απᾶ 5εεοµᾶ- ἵν, το ἀἠπιώησῇ 1ε ευεγγάαν πιί- 5αή665 απά αηπογναάήοος {ῃ οὐμΗεοξΙΟΊ συ ἰναβίο, Ἴγοπι τυήο τωρ αἰ σεν. Τῇε αεοἰᾶεηι Ταῖε, αμά (ᾖε ἀεαι] γα1Ε Ίγοπι αοοἰάθηίς, ἱς Πἱβᾗ απἀ Ρο]ίοε γεοογᾶν «ποτυ ἴᾖαι ἱπ πεατίν ουεήν οᾶδε τῇε παρ οοιά ᾖανε δεέπ αυοἰάεᾶ 1 ἴμε ρατεῖες πυο]υεα ᾖαά ενθγοῖσεά ΊΙΟΤΟ «ΑΥε απᾶἆ γοαᾷ «6ης. Ὦο ποῖ ἰάκο τίς]κς--ἰέ {5 πού Πποσίη 1. Λάογε 1ᾖαη ᾖα[{ το Τοίαί ΙΥΊΡΕΥ οἱ οσδες ὀγοιρήί ὃν 1ᾖε [οσο θε[ογο 11ε Οοιγίς ἵπ ἴᾖε εοµγςε οἱ α νεα αγθ ἴη οοΜηθοΒΟῃ τυτῃ ἵγα[ιε οὔεποε.. ἆΤἡιδ ἰς ᾱ σεττοις γε[δεί- 10η οἩ. 1οδε τυῇο 196 τε Πήρήωυαν απά {πάίοατες α υγ ἀἰκγερατα οἱ πε ἰατυο ὃν ᾖος ἵπ ομᾶησέε ο οεμίο]ες ο ἰμε. Ονρνι τοᾶᾶς. 1{ Ιιοδε οοΜοεγπεᾶ τυομµ]ά }οἱοτυ ἵ4ε Πιρβωαν οᾶε, βῥγοδεεµοης ημάς πε γεἰευαπί ἵατως (τυβίοῇ. αΓιεΥ αἰ], τυεγο επαείεα Τον 16 ρορᾶᾷ οὗ το τυᾖοίο εοὔΙπΗΙΠν) τοι δε γεάμορεά ἵο ἃ ΗΜΗἨΠΙΙΗ απά πο «Ππθι ἴγομδίε αμά 1πεοπυσηίεηςε ᾽φαυειῖ. Ἠρλαι ἰ γεῴι γε ἵν Γγάΐο 86η5ε αμᾶ ΊΙΟΥΕ εοµσιάεγαϊίοῃ [ον οἱ Π6Υ γουά 1/46Υ5. ἴπ Πιε ραςί ἴπετε ηβς Ὀθεῃ ΠΟ ςίαη- ἁατά οἳ σοπάµοστ ντα νΠΙςὮ αἱ του Ίδεις πιςί οοΠίοΓ. ΤΓπς Όνὗρτις Ηίρηναγ Οοάε πο σεῖς οὐῖ ται εταπάατά απηά ρίνος 5 α τεχὶ Ὀοοῖς οἩη το τιίες ἀαπά Ἰδᾶρες οἱ τπο ΠὶρΏνναγ πΠίοπ «απ ὃε οἰεατ]γ απάετεῖοοά Ὦγ αἱ µ9ετς οἳ τε τοβά. Ιω ΟΥρτας πιοδῖ οἱ τηε τΠίγίθεη τπουμδαπά Πσεηπσεά ἀτίνεις Ἠανε α νοτγ ογοζἹιαὈ]α οοηῖτοὶ οἳ ΤΠείγ νελἰσ]ες αά λαπαάίε ἴπεπι νείΥ οκραὈΙν. ἜΓΠευ 8τε ςουγῖεοὰς απά πιοςῖ ΠεἰρΕαΙ {ο οἵπες τοβά δοις Μο Επά {(Πεπιδείνες ἵπ ἀἰθῃομίιν. Όπ τε οἴπε παπά 1ΤΠεγ οἵτεπ Ἠανα Όννο Όαά {αυΐτ : ΠΙδγ, 8 οοπιρί]εῖε Ίαοκ οἱ “τοιά 8εησε” απά Κπονοάρε οἱ {]ιε τυ]ες οΕ1Ώε το8ά, απά εεσόπα!γ, α ἀἰδοοποετήης ΙαςΚ οἱ οοΠ- οείΏ ονοΓ ἴπο πιεοπαπίἰσαἰ σίατε οἳ ελπείγ νεΠίοἰε. Ἡ ἶς ή τηε Πτι οἳ ἴεσε Γαυ]ῖς ἅνατ ἴπο Οὗρτας Ηϊσμιναυ ΟΩοάε ἀεαίς. ΤΗς δοεοπά σαπ ὃε τεπιεάἰεά ἐεδΙΙΥ ΌΥ τηε οἵήπες ΝΠο «Ποι]ά ρεπίοάίσαἰ]ν πανε ΐς νεβἰοἰε ονετπαμ]εά : ἵπε αἰτματίοῃ ἰπ τίς τεδρεοῖ ἰς ΡτοῦὈαδΙν Ώο ΜΟΓ5Ε {Παπ ἴλαί ἵπ ἴλο πια]οΠτν οἳ οἵπει οοµηϊτίςς. Τήετο ατα νατίομς τθ6ᾶδοπς {ος ἴπε ]αοἷ ο{ τοαά 56εης5ε οἩ ἴΏς ραγί οἱ ἀτίνετς. Τ{ε Ίεανγ ἵταβῖς οἩ 116 τοᾶάς Πας οπΙγ Όεσα ἰπιτοάισεά Ίπτο πο Ιδίαπά ἴπ νετν τεςεηῖ Ύεαῖς. Τπε τοπά ἴεπι- φεῖνος Ίνοτο ποῖ 1Π Τπο Ῥαδι αἀθαριεά ἴο Ἡθανγ απά {δι πιοάετα νεΠἰο]ίος, Τηστο ννας Ὀείοτε ἴπε Οοάς πο 5ἵᾶπ- ἁατά οἳ ἁπνίπρ οπι νΠὶοὮ ἀτίνοις σομ]ά ἱεατα Τε τα]ος οἱ {πε τοαὰ, Τε οἷά Παριαβζατά πιοῖηοά οἳ ἁτίνίαρ σπου]ά πο’ «παηςε απά ἀτίνεις 5οιι]ά ΙεᾶτΏ ἴπε τα]ες ΟΕ τἶε τοᾶὰ απά “τοβὰά βεηςε”. ΤΠεη απά πει οηπἱγ 1 πε ἀαῑ]ν αοοϊἰάθηῖί», Ἰποοπνεπίεπος απά οοηρεκίίοπ ὃὋε Ρτενεηιεᾶ. Τηΐς πιοςί ἁθείταοίαε «ΠΏαηῃρο οαπποῖ Όε εχρεοῖεά ἱππιεάίατε]γ. ἴτ ν]] οαἱγ οοπις αΡουιι 1 αἱ τομά δοίς ν] οοηςοϊεηῖοιιςἰγ ἱθατΠ, ιμπάσιδίαπά απά ριῖ {Πίο ρταστίος ἴπε γοααἰγοπιεηῖς οἱ τπε Ηϊσηψαν Οοάε. ΑΙ «μ]]άτοῦ νν! Όε ἵααδῃιτ τπε ἨἩϊσιναν Οοάς ἵπ Φοποοίς 5ο Τμαῖ Πεη {Πο τον τρ ἴμευ η] Ώινε Ἠπά 5οπηε ταϊπίηρ ἵῃ πε τεαιΙΓεπιρηῖϊς ΟΕ της Κπον]εάσε ο ἴπε τηίες ος ἵΠο τοβά γνΠίοἩ 8ΝΕΤΥ οἶήζεη 5Ώοιμ]ά Ῥο5ς5ε5», Ίτ ἵδ ποῖ υβἱοιεπῖ ἰο τεβά Ίλπς ΗΠιρῃΏνναγ Οοάε απ τΏςα Ιαγ ἵτ ασίάο. 1 15 ΠεςεςδαΓΥ ἴο τεβά ἵτ, Το ἀῑδοιδς 1 θπά ἴο υπάεισίαπά {ἱ Γ111Υ. ΟµΙγ ἵῃ Ες νναν ψ]Ι αἱ τοιά 1δετο ρυῖ 1Πίο ῥτασιίοε ἰῖς αἀνίος αἲ αἰἱ Ώπιθς Ψπεηπ ΤΠεγ ατο Ἠδίπρ ἵηπς τοαά ἵῃ ΨΠαϊενετ «αρασίτν τί παΥ ο. ΑΙ γοβά µ5θυς Νθίπεν ροαθςίγί8ης, ἀγίνους ου ρἱάθι5 πιασί 5ίυάγ οαγθίυ!γ “ΤΗΕ ΟΥΡΕυ5 ΗΙΒΗΝ/ΑΥ ΟΟΡΕ” απά {οἱίον (!, φως ος ο.οσίοο ο ᾱ-- αδθοφφ.φοςοςος9 ουδ ος οἳ οὗρκυς πενιηώ 9969509490 ορ ος: ο Φος -” ΦΟΜΕ ἨΙΝΤΑ το ΜΟΤΟΕ ΤΕΠΙΟΙΕ ΓΗΙΥΕης Ὦιθη τοι 5δίορ σοις ψο]ία]α, ἆταιι {π. 89 1056 38 Ροβδίρίο ίο νο ϱἰάο οἳ {πο τοβᾷ. Νενο ναί {π πσ]οιο ἵέ οηάαηροις οἱ οὔσίιοίς οἴμους. Ὦο ποί ρατῖς γοαχ γο]ηίοίθ-- (8) Ἅθας 1ο Ῥτου οἳ ο ή ος 8 Ὀτίάρο (0) αἱ οἳ ϱἱ.56 {0 ἃ 00ΓΠ6Σ. ὈῬεπᾶ ος τοδά {μηείοι (ο) αἲ ἃ 5οποο]ὶ 6ηα8ηος : (3) ορροβίέθ τοβᾶ τοραίτ ϱ οπου οἩδίβοΙθ (θ) ορροβἰίθ δποίποτ »ίαπά- ΠΡ νοϊοΙθ (4) ταοίηρ ἐῑ1θ “πτονρ”” πας αἱ πἰρ, Εκοωαωσω ο ὦ ο-α-- ἱνο ροᾶρειτίαπς απά ες ογο]κίς ρἱοαίγ οἳ 2ΟΟΙΗ. Ῥο τοβάψ ἴοτ ομάτεα νῶο ΠηΛΥ τααπ οιπάάρα]ν οὗ {ο οἱ το8ᾶ, ἃπᾶ Τον Ῥθορίθ πο πια πίορ ἔτοπι ἃ θοοίρα ος ἴνοιη : Ῥομίπά Α νομίοο οἱ οἶμοι | οὐδαοβοπα. | : κκ δώδαφαωκ ο Μακα αρθοῖαὶ αἱονίαποο Το | ἔποθ αρθᾶ, {πο Ίπῆτπι απά Επε | Ρ]πᾶ, ΒΑΕΕΤΥ ΕΙΒΡΙ (ΑΝΡΟ ΑΙ ΑΥΣ. , ανα (ο εἶοιω γομµ γαυἡιρ ἄν, Ρο δἱ0 Απά ἆο οί οὐ νοιμ ΟΟΥΠΕΙΝ 0) Γογ (ᾖεγες α οἰΠσεπ αμεαα Ἡ7]ο το] ποι Μεἰρ ἴᾗο ΠαΠΟ, ἄραά, [1 {ἱ α Πιῄᾶποε ἶ αἰ[οτν Τήαι ᾗε εᾖομ]ά τρ οἳ ογοδΗΕ ΜΟΕ) Βμι ᾗε ἰς ἰαΐε, αν τωε[ αν νο Απά ιο ιἶᾗαι ες ἰπιρογίαπῖ 1ο Ηο {ς ποῖι, | ἆ ᾖαυο νου Ἠοίον Απ΄ απιεῖορε οἨ α πιοιαι δ0Οί) Ἡο ας ποι, αν ἶ ἰπὰ νοι ΜΟΗ 5οηιο σίχεν : Άογδε ἰμελεά αν’ Ἡε απηιΟΙ αρνίηρ πιο 1ο ΑΝ Το αι γοι Ίποίο-εαΥ 60 ὃχ' πά ἆο ποι ἠασν οοπιβἰαυ» Τμαι Πε ἱ σον ο 1ΠδάΠ5 Εε πιαν ὂε οἱ, ον Άσοο με Ρο) Ῥογλαρς Μὶς 1οτ αά βύυει ο) ἩΗε πιαν Πανε οί ᾱ [ὑπὸ οἱ. ἴσὶ Εγοηι ββμείμρ ΄ ουεν μεγε ου γι ἡ Ἡε πιαν ὂε ἀραι ἴ ΊΠάΝ δὲ Ἡ Ἡ)ο ὑτοιρμι οι Ρειχοί οσεπε’ Αἱ αἰ] ευεπις Ίου αἲὶ γομ ΑΠΟ ἱ κο Ρ[ΡΑδΕ-- “ πια {9 εηοτε- 0 6ο οἱ ου. ΑοοῦὈςτ, 1οβ8. Τπο Όιίνο ΕΙΥ Α φενίους Ρνοῦ]επι ἵη ΟΙῖνα 6υω/ΐμνο ἵη Ἠις Μεάενναπθεαη ζουηµος βν Ρ. Ραραϊοᾶμποι, «Αργίσμ]ηρα] ΑΙ αΗΗ. Τή8 οἶνε Βγ (Ώασμς οεαε) ἶδ οπ6 οἳ τηε πιοδῖ δεπίοις Ρρεςῖς οἱ τας οἶἱνε, αἄνσιης τηε 4α111γ οἱ τΏε θυή. ἜΓηο ἱσποςς Ὀε]οπρς το. ἴπε ΓΠέριίογα Εαπϊγ «1 Ἡ 1 οἱ αὈουτ Τε 88πης οἱζ6 α5 τ]ς Δἰοάποσταπεαςα Ἐταί Εν (ΟσιαΠείς εὐριαία)» Τ ἶδ ο τὶς ππαἰἶατ {πα ἴλις «ΟΊΠΠΟΠ Ἠομςε γ (Λήμδσα ἀαπιεκείσα). ῬΠς Ίαγνα οί {Πο ΒΥ {δεάς ἵπ {ης Πας[ οἱ ἴπο οἵνε Πα, απά Ὁγ [οτπήπαᾳ ἑανϊήος τεπάεις πε Ειήτ υαπςαιταδ]ε ἰο5 ππαΚίηπρ σοοά αυαΗῖγ ΡίἰοΚίας απά ον Γης 1ηδεςί Ώα5 Ίηγος 1ο ῆνε ΡεΠε- ρῆοης. «ας Υσας, ἴπε βγοι σιατίης ἄοηιο Έππε ἵω Ταηο ΝΠεΠ {Πε ρίῖ Ὀερίῃς [ο ΜομάΗγ.. Οἵπες δεπειαῖίοης Εοΐίονν ζείαίτυς πυλεδετ ο/ [ιω ἕκτμα! αριθµα μυιῶ» Αωπελίετυι γισδι «μι» ἴ αὈουϊ πιοητμ]γ Ιητετναὶς αητί] της επά οἱ τ]Ἡο ΓΠιΗί 56Ά5οῃ. Της Εηὶτ οἱ Ίγεος ίοἩ αγο υπάεσ τερι]ατ ἱτίσα- Ώοῃ ἶς {αγ πιοτε φμκσερι Οἱ το αἴτασὶς ἴμαι. πα οἳ τοσο ῥτονΏ υπάει ἀτγ οοπά Ίος, ΑΙἰΠοιςὴ ἴΊοτε ἶς αιςαῖ ΠιιοτιαΤίΟΠ {π ἴλο ρορυ]αΠοπ ο ἴ]ς {Ώδοστ Ἰαΐςο ἵπ ἴΠε 5ε85οΏ, ἀςοσοΓάίπρ ἵο τΠα γθαῖ, ἰτ Πας δει οὔσοτναά τἵμαί ἵπ α σίνεη ΆΤ6α πε πιπιΌετ οἳ ἰπδεοῖς (Γαρρεά εατὶγ 11 6Ε85ΟΠ εας} γθατ ἰ Γαἰτ]ν οοπςῖαηῖ. πε {οἱσογίηρ «ἀἱβργαπ 5Ἡονς [πε ποπ] «μΓνο ΟΕ Ίπς Ρροριἱα οι οἱ της οἩναε Βγ {ος τε πιοπῖῃης ἔγοπι Πωπε Το Ἄονοπηρει {Π γεατς οἱ ςενετο ἱπ{εστίοη. ἷωο ἰμΐν Αιῤιοι ζούνε Ιουτιοῦ «ὐδυστου Μαι ίταη Τεπεπιις «Αβισίο Ὅῃ 8Ώ Άνοτᾶρε εδἠπηαϊς, ἰο55ος οἱ ἐταῖτ τοι οἶίνε ἤγ {π (τεεσε ἶΠ α σίνεη δοποά Απιουπῖ το αΌοιῖ 3ο0ς οἱ με ΙΟΙ8] ργοάισοΠοῃπ. ΤΠε εΏεοι οἱ Ίηδεοῖ 4 οἵπεγ ραγαθίτος οᾳ ἴπε οἱνα Αν ἵαες ἰΠ ἀἰΠετεπι ρατῖς οἳ ἴα οἶίνο Ετονήηρ ουπῖτίος, Όα ἵτ 15 σεπετα]ὶγ ερατάεά ας Ὀείπρ ἰπςιηΠοίεηῖ Το «πεσΚ ἵπο οἵνε βν ροριἱατίομ {ο 4ΠΥ οοπσίάςι- . αΌἰε εχίεητ, εφρεοίαἰ[ν ἵπ τα οοοΙΕΓ 00 Ψνεί ψεαίΏετ ἴονατάς ἴπο ρετίοά οἵ ΠπαίαΠίγ οὗ της {τυήε, ψίποε Ὀἱο]ομίσαί «οηῖττοί ας ᾿ποῖ : Εἴνοπ φαεἱφ[ασΤοτΥ γοσι]ῖς 5ενοταί οἵπετ Ὠλεῖῃοάς πανε Όεεῃ ττὶθά ἴο οοταθαῖ Τε Ἱηδεςι ἵπ ΤταΙγ, «τεεσοα απά οἵΏεΓ οομπ!τίς6ς, απά 80Π1θ οἱ 1ηεςδε ατα Ὀβοεά οπ. δργαγίπε νὰ Ῥοΐδοηοις Ὀαΐΐ. Ίπ Τταὶν α πηςῖ]λοά ΚποννἩ ας “Βετ]εςε” Ἆας Ττίθά ξοτ α πιπιΏες ΟΕ 5έβδοπς Ιω ἴης 6411 γοατς ΟΡ τηὶς οθητυτγ Όυῖ Άπαί- ἵν ΤΕ γνας αραπάοπεά, οἶπος ἴ]α Γοδυίτς οδίαίηςά γνεις ηοῖ βα1{5{4ΟΤΟΙΥ. ΗΠον-. Ἓνοτ, είς ππειηοά Πας Όεεῃ. πιοάἰΠεά Ἀπά λας Όθοῃ θεά οοπιπυαἰ]ν ἵπ Ώγοροε ἶῃο 1920. ΤΗΕ πιοάίβεά Μσμ]εςο” πιεϊῃοά, α5 ηδεά ἵπ ἄτοεςς, 15 α ταῖῃςς οαπαρᾗσατεά πεῖηοά ΠΙΟΠ τπτ Ἀ Ἑερτίπιοᾶ Ώοπι. πο ο ΟαΗβοτηία Οἶνε {πάυσίτγ Νοννε”, Ῥατι 1], τ9ἠβ, Φερίοπῥε ο Όειοδεν Λονεπιδε” ξεῶτεμδριου Ομτωύρι ιμδριῳ ψιὰ] ἔλση σιπι ἰς ιδεά οαἱγ ποπ ἴπε ρτοδρεσίς οἱ τς {ορ Π 8Ώ 8γε εχοεεὰ 5οῦο οἱ ἴπε Ἀνείᾶρο. 1 οοηεὶσῖ Ο{ δρΓαγΙπρ 0η ταε Ίοψε ρατῖς οἱ Τπε ο.να Ίτεςς ἶπ εεἰαοῖεά ατεᾶς α ππἰχίωτε ος ο.2506 ςοάίαπι Αιδεπίῖε, 100 ροοά αυα]γ πποίβδοες, ο.5 3ο Απιπιοπίαπι δαίρµατε (2190 Ν.) απά φοῦ6 Ὑαΐετ. Α αμα ος αΌοιῖ 1οο ἄάταπις ἵς δι/Ποίεπί ἵο 6ρίαΥ α πιοάαπι-θἰζεά ἴτες αἲ ε8ΟΙ αρταγἰηρ. ος επετα]γ ΤἨτεε αρρΗσοβίοας αἴε πιαάς 1ο Κθερ ἀονη ἴπε Ιπδεςί ροραία- Πο ἁωτίπς Τε 5εᾶσοη αἰπουρῃ, οπ σοπθ οοσαδίοης 1 ἶ5 πεοεδσατΥ Το Ρίνε βωγτπες δρταγίπρς, εδρεοία1γ ἵη οετιἙίΏ Ρίασες ἵπ ἴπε ΒΓΟΥΕ5, ἀεείσπαϊεά (έσρμτσος οἱ Ιπίοσίοπ”. Τηεςε ατὲ Ρίαοες {ο ΜίςΣ ἴπε ΗΥ 5Πον5 α ρτε- ἔετεηοε Το Ότεεά {ΟΙ ΓΕΒΣΟΠΣ ποῖ αἱνναγς τεαάἰἰγ υιπάρτίαπάδῦ]ε. 1 αἀάιίοη το ἴπε αρΡΙΦΥΙηΡ, Ὀμπά]ες πιβάε οί Όταηπσ]ες οἱ μἱ{αΟίε Όμςῃες απά (γεαῖεά φήτΏ τἶιο 5αΠ18 ροίδοποῦς δαΐ{ ατε ρἰασεά ΊΏ τε ἴτεες οἨ Τμε Ὀογάετς οΓ {Πε ἵγεαῖτοά ατσα απά ἰπ ἴπο ““δουτοες οἳ Πη{εοίοπ” απά Ὀοΐτίε ἴταρς αἴθ αἶδο ρίᾶσεά {π {πε οἱἱνο ρτονες ἀωτίπρ ἴε 5εᾶδοΠ αἲ Τπε ταῖς οἱ οπε {ΤΡ {ος «νετγ νο Πυαπάτεά ττθθς, ἴο ἰπάϊσαῖε ἴπε Ρτεδεπος απά ες ἀεπδίτν οἱ ρορυ]α!οπ οἳ ἵπε Πὶες 13 Ώ τῃο νατίοας Ρρίαςες. ΤΠε Ιάεα οἳ οβτιγίηρ ουῖ ἴπίς τχςαῖ- Ώ]εηί {5 ἴο Κοερ άονυπ ἴΠε ἱηδεοί ρορι- Ια1ἱοη «εαν {π 5685οπ ΤΠ α νίεν Το ανοϊάἶπρ ἰαγρε εοαίε ἱπ[εσίαίίοη οἱ (ε οτορ αἲ Ιΐς ρετὶοά οἳ πιατυτίτγ. ἜΤμεα τοςµ]τς οὐταἰπεά, Πούνγενετ, ατο ποῖ αἷ- ψ/αΥ5 δαΏςίαςίογν απά εχροετῖς ατα ἵ1Υ- ἵηρ το Ώπά α Ίποχο οΠεοτίνε ττεβίΠΘΗΤ, Βεσαυδε Ίπε πιεῖηοά αρρὶἰθά αἲ Ρτεςεπῖ {ος ἵἩε οοηττοΙ οΓ {πε οἶῖνε Αγ {6 ΠὶρΏΙν επαρἰτίσαἰ, απά ον/ης το τΏς παῖυτε οἱ ἴΠε {ηδεοί, ἵῖ ἶ Πατάἰγ ρος- 5ἱθΙε ἵο-άαΥ ἴο ΙΥ ομῖ ῥτορει εκρογί-- πηεπίς Το σἵαπά κἰαιϊσῆσαίἱ απηαϊγσίς ος πο τεςυ]τς. Μαπυγ «ἀἁθπομίῆες ατο επσομηίῖετεά ἵπ το ε[Πεἰεηί οοπῖτοἰ οἳ ἴπε οἶϊνε ϐΒγ. Ῥογ Ἰηδίβησε, ἴπε οἶνε ΒΥγ ἱς ΚΠΟΙΝΏ το Εεεά οη 1Πε Ἰηίοε οἳ α ΠΙΠΙΘεΓ οΕ οἵμες {ταῖς δ1ςἩ ας Πρ5, ςατοῦς, Ρταρες εἴο,, ἄπά οἨη 5αβοίαποες 5εογετεά Ὁν βσα]ε ἱηδεοῖς ρτεδοηΏῖ οἩ Τ{ς ἴτοςς, απά ἵδ ΤΠεγείοτε, ποῖ νετ οιτοηρὶγ αἲ- ἵταοιεά ἴο ἴπο Ροΐδοπεοά Ὀαΐς, ΠΙά οἰίνες οἱ ἰδοίαίεά τταςς 5οαιιοτεά ἵπ ης {οτεςῖ οΏεγ α βοοά ορροτιαπίτγ το ἴπε Ἰπςθοῖ {ο Ὀτεεά. ΦΟΙΠ6 Ρτο]πιίπατνγ νοκ {οτ ἴἶθ οοηῖτοὶ οἱ Ίπε οἶνε γ ντ Ὦ.].Τ. αρριεἀ Ὁν αετορίθπε Ίᾳς Όδει ἆοης ἵῃ. Ιταὶν απἀἁ «τεεσο Ἰπ Ταν α Ρτορ{είατν Ὀ.Ὀ.Τ. ριερ8τα!οη ας Ῥεεη ἁρρίίεά ἵπ τΏς [οτπι οἳ ἁιπσι. Ίτεες Ίετε ἀμσιοςά πἰποῖθοα ἴἶπιςες ἁωτίῃρ ἴΏε «εαςοΏ. ΊΤῃς τεςι]τς 5Πον- εά 19.690 ἱπίεσίίοῃ ἵπ Τὰ τγθαίθά Ρἱοί αραϊησι 6ς.3500 ἵπ ἴπο απιγραϊοά. 1η «τεθος 60Π16 Ψοτκ Ἠας Ῥδει ἆοπε η οεγίαίη αγεαό, ἱποἰμάϊῃπςρ ἴμε Ἰδίαηά ο{ Οοσ1. Τε αἶπι οΓ Τί εχροτἰπιεπῖ ας ἵο Ππά ουἵἳ ἴᾗε ε[ῆσαςν οἳ τίς ττεαίπηεηί ΥΠ α νατγίησ απιουπτ οἳ ἀεροβῖϊ ρίᾶεεά οἩη Τε ἴτοςς αἲ ἀϊβοτσοηι Ἰπτειναίς ἁμγίης ἴἩο 5εβ5οη. Α 2οὐς Ὀ.Ὀ.Τ., φοἱμτίοῃ ννας αρρἰἰεά ας α ἴπεγπιαὶ 8ετοςοΙ. Ἱπ Οοτία εἰχ αρρίἰ- σαἴοΏς Ίετε πηΒὰε απά 5οπις ιἰςθβι] ΙΠ{ΟΓΠΙΒΗΟΠ Ύνας οὈϊαίπεά ἔτοπι ἴλὶς εχρεΏπιεηῖ,. Ἱτ {5 {ΠουρΗῖ τῃαϊ α ἆοςα ο 9.256 ρα]]οης οἱ 2906 Ὦ.ὨὈ.Τ. οοἩ- οεηϊταϊς ἁἰσιπΌιτεά ονεί απ αἴθα ος 8η 8οτα νΗ Ώανε 5οπηε εβεοί ἵπ Κθερίπρ άοννπ ἴπε οἰίνε Ην ρορυἱαίοῃ. ἜΤ]ε ἀωταίοα οἳ τε τοχἰοίτγ οὔ τί ἵγρα οἱ ΡὈ.Ὀ.Τ. αἴ τς αΌονε ταῖς, “απάςς Πε]ά «οπάϊἰίοτς ἵπ Οοἵβ1, ψίας αὔοιί α νεο. Ττ δεεπις ΠΚε]γ τηαῖι α Πὶρ]ος 4058Ρε απὶβΠῖ Όο ππογο Ιθῖμα] το ἴῃμα οἱίνε βΥ. Ίπε ΒὈ.Ρ.Τ, Ἱπεβίπποηι ἶς ΠΙΟ «Ώθαρει (απ δρταγ]Ώς ΨήϊΏ ροΐδοποις Ὁαῖῖς απἆ Ώιαοὶ αμϊσκοτ, 5ο ἴἶλαι 1 Γοιπἀ 5ςσθδξα] {τ ψοι]ά τοδιίε ἵη εχετοἰδίηρ α οοηῖτοἱ ονες τ]Ἡε οἰίνο Βγ ονεγ 8 οοηρἰἀεγαδἰε ἄγεα οἳ ρ]αηϊαιίοης ἵη ἃ σοπιρατατἰνείγ «Ποτῖ Ροτῖοά. ΤΗς μφε οἱ Ὀ.Ὀ.Τ. {ου τᾗε οοπίγοὶ οἑ τε οἵἵνε ΒΥ ἰς επ] ἵπ το οχροτίπιεαταὶ δίασο απά 1 15 Το θατ]γ γει το ἀτανγ (ορνιεά οἩ ῥαρε 35) 14 Ἀπείοπί νργἰοί Ὀοίους Ἑν Κ. ΟηγναμιΜ, Μ.Ο. ΕΕΕΟΕ. Οἰτία ρίαοε οἱ πιεάϊσίΠᾶ, Κος.,α αωιαἰἰ ἰδίαπά οἱ τε Ὀοᾶςςσα- Ώςςς, απά ἘΚηπίάος, [αοίπς ἵτ ὁπ ἴπα σοαςῖ οἳ Ασία ΛΛίπος, Ὠοίά νο ἱεαά ἵπ ἴ]πς πιεάϊἰσαἰ πιονειπεηῖ οἳ αηοϊεΏῖ Ππηες Εογ πΙβηΥ οεπῖτωήε. ὨὈυήηςδ ἵπε Ἡεἱιοπὶςτίς απά Ἑοπιαπ ο6Γᾳ5, ἴπε 5εαί οἳἑ λεάᾶϊσαὶ Φοΐεποε 5 τεπηονεά ἴο Αἰοχαπάτία «ποια ΑΠΥ 5οἶεποο Γοσοεἰνεά Φταϊς 5αρροςτ. το Αι α σἰαπςς, οπε οου]ά ἱππαρίπε ἴῃαί αω ἱπιροταπί ππεάίσαἱ πιονεπιεπί τηὶσίτ Ώανε εχἰσίςάα ἴπ ΟΥρτας ἃ5 εί, δείηπς πθαί ἴπο Ὡοάεσαπεσε απά ενεπ ΏΘατογ ἵο Αἰοχαπάτία, ἈΠΙςι ας Ἡ Ία:ρο οοπιπιετοία] εεπῖτε. ἈΊοτεονετ, Οὗρτας ἀερεπάεά αἀπηπίςιγαΏνε]γ οἨ Έργρι ἔοτ πιαΠγ γεαῖς, ενεπ ΤἴΠουβῃ Ὠς ἀορεπάεπος Ικεά ἴπε Ονρποῖς. Ἡοϊνενετ, (ἶοτο ἶ5 πο οοπνἰποίπα τους οἳ απ΄ ἱπιροτίαπτ πιεάϊσαὶ πιονεπιοπί Ἠετα. ο ορταἰπἰν Ἆπά Οὗρποί ἁοοῖοτς, ονεΏ ποτε Τα {π οἵΠεΓ αΓθα5, οιισξ α5 ἵπςο (τθεί, ας ὥοιο θε απά Ώθατοτ ἵο ἴπε (τοες ἱπιομεσίιαϊ απά «οΏΠιοτΟΙαὶ ΟΕΠΤΤΕΣ. Ι{ αρρεαῖς τμαῖ ΚΙ γνας ἵπε Ρορυ]ατ οοιιίπᾳ Ρρίασος ἔοτ ὮὈοσίοτς Όεοαιςε, ρεΓμαρς, Ιί Ὠαδά οἶοθετ σοπιπιοτςία] (απά ἵεγαίογο πποτε ΡτοΠίαδΙϱ) τεα- σας σι Αἰοχαπάτία ἵπαα οἵίμπεί Ουρτίοι Τονης. ΤἩς πηοσὶ ἴαπιους ΟΥρτοῖ ἁοσοῖοις πετ : Οπαςί]ος οΓ]ά81οΠ, Αροϊϊοπίάες πο ΟΥριίοϊ, Αροϊιοπίος οἱ ΚΙΠ, Χοι- Παἰπίος Ὠεπιείτίοι οἱ 95ο, Ῥεοα οΓ 4ΟΥΕΒΝΟΕΒ ΕΝΕΕΑΙ, ΙΝΒΡΕΟΤΡ Απιαϊμις, Ζεποα οἳ ΚΙ, ὮΏ18βογᾶ5 ἴπε Οὗριίοί, Φἰεηπεςεὶς ος Ὀγπεςδίος απά Αροϊἰοάοτος οἱ ΚΙ. Πε 8] Ηνεᾶ ἄοπα πα σα ΟεπίαΥ Β.Ο. ἴο ες πιο οἳ 116 Έπιρετοι ααῃ. :Ομαςΐ]ος οἳ ]άλήοα ἵνας α ΛΛεάϊσαι «ΟΠµοςτ. ετνίπρ ἵηπ ἴμε Ἰάαμαι Αταιν ἁωτίας τε ας η Τε ΡΕΙΒΙΒΠΡ. Ἠις Ὀτοίπεις αἶκο «οτνοά τα Πίπα, ριοραδρἰγ ας Πι]ςες. Έτοπι 8α 1ηςοτίρ- ἄσα ἵα Όταςς. αΏίοᾶ {5 πο ἰπ Επσ]θπά, νο ἵσατα [αι Οµαςΐος ὧα5 Πἱραἰν ραίά τος Πής ναἰααδίο 5οτνίοες, ΡαΥπιεηί ἀνΠΙςἩ οκιοπάσά το Πίΐς τεϊαινες απά ἄεδςσπάλαίς, «Αποιμοτ τεπονοά ἀοοῖου 85 Αροὶ- Ιομΐος΄ ος Κἰπ, νο Ἠνοά ἵπ Όγρτις ἵῃ ἴπο το Οεπίατγ ῬΒ.Ο. Πε 5 ὀρηφίάοτεά το ὃς οπε οἳ (πε Επεςί κατροσας ο αποϊοαῖ ἴἶπιες, οΠίεβγ ας απ οπποραθάϊς, Δροϊοπίος ραΐπεά Ετος οµαµβσαοας π δµ1ρετΥ ὉΥ αςθίσήης Ώοστου Ζορίτος οἱ ΑἰεχαπάτΊα. Ἠϊς μπαῖη ννοιῖς, Πίο] Πας Όθεη Ρί{ε- φεγνοά, 5 α ὈοοΚ οπ ἴπο Τιεατςς ος Ηάρροσγαϊος, Γ1ΠΏεΓ οἳ πιεάἶσαὶ 5οεποε, οπ. ἀἰς]οσατίοις. 1π Πὶς ὈοοΚκ, Αροι- Ιοπίος ρίνος ἴπε νἰενς απάἁ πἹεᾶης οἱ ουσίας ἀῑςιοσαίίοας ασοοτάἰαρ ἵο Ηίρ- Ροσταΐες, ππακίπρ Πίς οὗ εοπιπ]εηίᾶ- τίος απά σἰνίασ οκρἰαηατίοῦς, αἶοις σπα α πµπιοει οἱ αΠΙαδιαϊοης. ΤΠε υΏοὶς Όουίς, ἀῑνίάεά 1ωίο {τος ῥρ8ΐ5, Ίνας ννττίον Ὁγ οτάες οἳ Ρίο]επια5, Κπς οἳ ΟΥΡρευς, {0Υ Ίςο 1π ΤΠε ρα]εσῖτας απά φἰαά{μπῃης πείτε ἀἰςίοςατίοης Ὑνετς' αἱ] σον οςο ο” ΟοΥυρβῦς ΕΕΥΙΙΝ) {οο Πεαμεηϊ, Ταε οἵπες Ογρτιοῖ ἁοσίοις νγοις εαυαἰΙγ ἔαπποις. ΕΟΓ ΙΠδίαπος, Όγῃς- ἱος ὧας τ6δρεοῖτθά ὃν Αεΐκιοτίε έοι {ὶς Κποιθεάρε οἱἳ ΤΠε Ὀίουοά νεδρεῖς. ΠὈίῃ- βοτας ἴπε ΟΥρηοῖ ἩΝ5 ἃ τεπονποά οοσιϊδ. Ζεποπ οἱ ΚΙΠ τοσθίνεά οχ- οερίίοπαὶ Ποποισς {τοπ ἵηε Ἐπιροτου Ἰάμαα. ἴπ αᾱ- Ἱεῖει ἵο Πίπι, ἴῃ ΕΠΙΡΕΓΟΓ ΡΓ8ίΖ65 Ἠίπι 50 ΠΩΙΟΗ {αι οπε τοσεῖνες {ες ἱΠΙΡΓΕΡΔΙΟΠ ἴοῖ Πε Ίνα ἃ πιβείετ οἳ πιεἀιοίπε. (Ζεποῃ κ. ὩὨοστοτ «ποιμ]ά ποτ Ὃε «οπῇβιδοά κι Ζεποτ ἵπε διοίς ΡΠΙἱοξορΠετ). Τ{ε οἷά ε]τετς---απά ενεῃ τε πιου: πποάςτα οπος-- πιοεπίίοα Κάδίας τὸ- ΟΥρτὶοι {τοπι ΚμΠὶάοςδ, Ἰδίας 5 καὶ: 1ο Ἠβνε Όεεηπ ἃ οοηῖεΠΙροΙαΕΥ οὁἱ Ἡιρροσταῖες απά δεγνεάἀ ἂ5 ο Μεάϊωι ΟΗϊοει ἰαπ Ἐγτος Ἡπεη Πε ἵας ΠρΏίη,. αραϊησι Πὶς Ότοιπες Απτακοιχί. Τῆς. ἶ 5οπις οοπ{αδίοα αΌοαι είς, η. κιαίσπιεηῖ τείος Το ἃ ἀοοῖοτ Ποη Κπίάος {η Απδία Λίποι, πο δα». εγγοπεοιυςσίγ, οοωδἰάειεά {ἵο ἵῬε Ονρτῖοτ. Αἰπομρία ἵπετε πια ἨΒνε Ὀοῦ οἵπει Ογρτίοῖ ἀοσῖοῖς ἵα αποϊεηῖ πας». Ιεςς ἔαπποις ἵπαη ἴπς αὔΌονε, Ιΐ{ ἶς ναί ἀῑβουίτ 1ο οοἱεοί αΠΥ ἰποταί: αΌουαί τἆθπα. Ταείς πιαπαδορίς Πλο' πανς Ῥοεμ ἵπ ΤΠο Πργατγ αἲ Αἰοχαπάτ!: : απ/{ογιωπατεῖν α Ώτε ἁρδιτογεά Ἡ αἱ ΠΙΦΠΥ οποϊεηπῖ (ατθείς 1ΓεβδµΓς5. Πεερίτο Ειίς Ίος Νο ΟΥριὶοῖς οι Ὁς οριταία ἴπαί νε οοοµρίεά α δπι:: «ΟΙΏΕΙ {Π ἴπε ργεαί ἂτεα ΟΕ {Πε αΠοῖος (τθείς Φοΐσηςςε οἱ ΛΛεάϊοίπε, απά «ὶ Ὁς αδευτοεά Πατ Ἡε οοπιίουτεά Ώονενει 5πια]ἱ α ΠΙάΏΠΕΓΙ ἴο ἴΠο µεπετοί Ῥτορτοςς οἱ Πυπηπαπί1γ. ΦφσοωφαοφσοφςοοοςΦο995οφοφοο9ο9999ο9ο 9ο οφοοοος.οςς ΟΑΝΑΡΑ᾽5 ΕΙΗΡΙ ΙΝΤΕΒΝΑΠΟΝΑΙ, ΤΒΑΡΕ ΕΑΙΗ Το Οαπαάίαη {πιοπαϊοπαί γαᾶν Γαΐν, Ἠγηι 1ο δε Μείά ἱπ Λογι «4 τυᾷδ ορεπεά ὃν Τιωΐ «Οαπαάα” (ουεγπο Οεπεταί, 1 ΤΟΥΟΠΙΟ, ὁπ Φαμάαν Μαν 221 Ψσοσιί «ἰεχαπάεν οἱ Ψ{σριωπε «Αἰεχαμάο ἰς οποτυῃ Μεγ (ἴδ ᾳ ὑπερεείς ἴπε Ῥογίμσμετε Ἡ ἠπὲ Βοανά» εχμἰδέε ἀγίις Πὲς [οι οἱ τε 1800 οχἡδηῖς Ἴγοηι 32 οοιηέγίες. ΛΜ Εοιε Αῑεπ, οἱ {1ἱεδομ, Βογίιραί, { (ο οπε[ίπρ αιιεπάαἱ οἱ 16 δοοιἩΠ. Ἠομ. Ίαηιες «1. Μας ΚΙΙΠΟΙ, α Οαμαάίαη Οαθίποι Λ4ἰΠίσε, ἐς 5ηοτ αἲ τε τί. Βμνενς Γτοπι 60 ο ΕΙΟ5 αἴιρπάεά Ιᾗε αγ, τολμομ ἵν 1ο δὲ Λοίά αραίη ἐπ 1949. (Ρποίο Ο8ηβ48 Ρϊοιυτεδ). ΑΕ ΟΗΕ. 1945. ο ο τοι «ίσιιςί, ΤΠπο (οπςι](α(ἷνο Ας ςοπιριν ἰ[ς [)ἱςςο[νοα 1.οτά Ἡηίοῦ, ΟουεγΗοτ οἱ Ονρνς. (μαμα οἱ τς Φ Ακιοημιν. 1945. αἱ α ΠΙΟΕΙΠς οἱ τἡε (σηαιίωο ,ασιοηδν δρεοια(ἰν ευποοµεά {οΥ ΙΠό ῥιγρος6, ᾖιογα Ἡ Πίο), Οο06ΟΝ οἱ Ονργις, αἀθε]αγοῖ Πο αἰκοίμίοη οἱ. το Οἡ {6 Ιδί ΔουσΙΙΦΟΙ, Οι 1947. οἱ ιδ οἱρίμαί 15 Ηλ α εὐου 11101212 ϱΥΑ «κκοπιδίν τοὐίοῇ τὺα οοίαἰν οβεπες οπίν 1 αιιοπαυᾶ ας {αί ΙΙΟΟΠΤΡ. 1ο ο1Π6Υ «δωε ᾖαά γεκίρεά {1 ΠΟ ΜΙΟαΠΙὔΗΟ, ΑπιοπαίΠρ ΟΦ) εωο)ὸ : Λσπκη. Λαοι/ ἱναί ἰδοπβιαδί, Φιδ ἔοπαα, εί ἱκαδ, [γα Πκσείη, Παδαῃ «4 Φµαδίημας, Ν. [αάΠ, δαίΐα σα{ρ, δοσγαϊθ Παμρο[ίάσς, ο «Αγααιρρίοιίς, Δ.Β.Ε., . Ηα]ί Μἰσ]ιας] αά Αίοαοί Πο. Ί πο [οἰἱοευίπρ ἰς Πίν ἱενουίομονν αάάνονς το τής ΠΙΟΠΙΡΕΥΝ οἱ το (οφ ατσο «Πλοπιδέν ο---- ΑΙΟΜΘΟΥΝ ο) ιο (οΗπταίοο κοηθίν, ος Ἠάνατά [αοκδοα Πας οοπνοησα 1οα ἴοάαγ {π οτάον τἶαί 1 πιαν οοΠ1- ἱπημίσαϊο Το νο ἴπο ἀσοίσίοι οἱ Ηὶ5 ἁλα]οφιγὺς (ιονογηπιεηῖ {π τορατά {ο ἔπς ΑοκοπιὈίν απ. το. της ΟοΠςταΙση. Ιπιπιθάίαίο Πἱςξο[αίίοι Π]ὶς ἈΙα]οδινς (πονετηπιοΠί Πάνο Ἰουγπεά ΙΙ τορτοῖ οἳ ἴπο ἁοίοι ΟΕ ΜονοΠ. πιοπ]Όοτς οἱ τε Αςςοπιο]ν ἴπ νοῦηρ ασαϊηςτ οομρἰάσταίοα οἱ τῆς Ροροςσά ο οπςΏτιίοη απά 5αΏσσαασπῖ- ἐν ἱοανίης. ἵπο. Ακκοπιοῖν. Πανίις ἱεατά το ἴπο ορπιροςιίοπ οἱ ἴπο Αν- ΜοΠΙΟΙΨ Πχοίς αοτίοη πχακος ἰτ ἠπαροσσίοίο ΙΗ νο το Ῥοσσσά υνΗ γουΓ τασίς απά Π Πας αοζοτά(πρ!ν οσα ἀεοῑάσά, ἵπαϊ ἴηο Ἀδκοπιδίν Πα] Όο ἀἰκοίνσά, Νῆλου τῃίς ἀσοϊςίοη σα Ὃς Πο κατργῖςο ἵο χοαν Τ τη]πὶς {τ σε ται 1 «ποι]ά ἵάκο οΆσοι ἴτοπι τούσν. Οῆαι οἳ θοπεΒέαίίοι πο υἠθπάναν Εις ΔΙα]οςῦγς (αονογηπιοαί Πάνος Γονιονος, το ορηφταίοπαί ααοδίίος ἁμπίηα Πιν. τουσΠῖ ντ {ο 1. οπάσ. Πεν. Ἠανο ορπο[πάσά τἶπαῖ, Πανίας ΕΙΝΟΠ απιρίς. Ῥτους οἱ τοι φίποσΓο ἀσδίτο το σίνο Ονρτις α- Οοπςσιίοῃ παὈ ης το Τα]απά το ἀάναπος αἶσας ἤπο τοαά. οἱ ροµτοα. ἀονοιορπιοπί, ἴπον πιηςτ πο ἴοανο ἴπο πιαίίου ας ττ οἴαπάς. πο οει οἱ α- ϱοπςτατίοῃ οὔ {πο παῖιτο οὐτήποά ἵπ το οοςτοταιν οἳ Φιαίς ἁοδραῖοὮ οΓ το στα Αίαν ἶς ποῖ Ὠλάτανα. ΠΠ αἲ αἂπν πο τεδροηφδίςο απά Πι]ν τορΓγοςομία νο ΡομΠσαἱ ἱσπάσίς 1 Ονρτας οοπ]ὸ Τοί- ὦατά ἴο αςίς τπαι ἴποδο οἱ οοπιραταδἰο οοηστυτίοπαί. ρτοροδαἱςδ ΠΊαν ο τς- οχαπαίησά απά ἱπιρίοηιοηίοά, οὗ ποιος ἵς αἩν σιαοπίπο πιαπΙ{ο5ίάΠΟΠ οἱ ρα Πο ορἰπίοη ἵπ τος {ανουν, Ηί5 Α]α]οςίνς (ονογηπιοηῖ ΜΗ τον ἴακο το πουςσσατν σίορς ἵο οπασἰο τπίς {ο Ὁς ἄοπο. Ὀπουπάεᾶ Βππιοῦτς Τμο. οομκυατίοπα! ἱδας ας Όσση το «οπιο οχῖσπῖ οὈδοιτοά Ὃν πιαπ][οςτα- Βοῃς απ Ἀουτ ο Εποδίς οἱ 5οᾖ- σονοηπιοηῖ. τι ἵν ονιάσηῖ ἴπατ Ονρηοἳ. ἱσαάοις Ἠάνο Πο τακος Πιν Ἰηῖο αοσοιπῖ ἴπο ἴάϊοΠιςΠῖς ΜΠΙΟΕ 1. αοήηα νήτῃ ἴπο ΓΗ] αρρτονα! οἱ Ηὶν Α]α]οριν ν (αονογπηιοΠίς Πάνο πιαάς οἨ Ώποςο συ]οοῖς. Όπου ἁραῑή που Ι Πιο τοροῦΙ ναι Πο επαηρο Π. νο «ονοτοϊσηϊν οἱ πο [δ]απά. 18 ἰηζοάσά. Ι. πι ααϊλοήδσοά Το ἁίαϊς οαοσογίσοαἰν Πα ἵποιο 15 Πο σα Ὀδίαπου Ίπ ΠΝ Πιπιοαες ἴπαῖ ποσοΠαποης αγο Πηϊτοπάσἆ µοϊώσσοα (ἀτοαι ΕηταϊΠ απά «τοσος 0η πο σα Ὀ]οο, ΔΙ Ματοατά αλα, 15 Ἠαν]ίηρ σα1ἆ Πὶς 1 αυ Ῥουπά το ροίηῖ ομἵ το γοι ΤΙ ΤΠαῖ ΏοίΠρ τΏο σοης]άθγσά Ρροµον οἳ Ηὶς ΑΙα]οςιγς (ονετπηεΠ! ἵπ. τορατά Το ὨἨποςί απγΠ ης το τς εοπίταϊν ΝΡΕΗ γοι πιαν Ὠσαγ ΙΠ ἴ]ο Παίατο Πετο οἱ εἰκο]οτο ἀσθίσησά το πἹακο νου Ὀεμονο αι ἴῃο αιοδίο ἵς ο] ορος οἱ ἴπαῖ ποροαίοπς ατο οοπῖοπιρ]αϊῖεά ἰς πίτας απάἀ ρυῖ αὈοιϊ εο]σὶν κα α νίοα το ἀοοσῖνο απά πιὶς- ἱσαά νοι οἩἳ α ααοςίοπ ο ΠΙΟ Ηῖς Αἰα]οςινς (σπονοτηπιοπὶ Ἠανο ἀοοϊᾶσά ἴλοις ροµἱον, Ας τοσατάς ἵπο οχῖσοητ οἱ «οἰ[-σονοση- πιοηῖ ΝΠΙΟἩ ου]ά Πάνο Όσοι. ϱγαπῖσα ἁπάσΓ ἴπο Ῥτοροδοά ΟΠ τήίο, Ηὶς Α]α]οδινς Οσονογηπιοπί Πάνο αἱγοαάν πας ἵ οἶσας τα τον ννου]ά Όο απ- αὈίο ἵο. σο Εωτλογ παν. οὐ πος 1 ἴπο ἀοεραῖςα οἱ ο Τά οἳ Αίαν. ΤΕΊΠΊΡΟΙΑΣΥ Βγοακάονη Ἠτ οοπο]αδίο. Τ ΝΙδῃ το τα. νοι, (οπΠΙΙσπποἩ. οἳ πο ϱΟομδυα νο Ας- φοπαοὶν, {ογ. ἵἩς. φονίοςς νο. Ἠανς ΓΟΠάςΤΟς 45 ηοπηῦους ΟΕ το Απκσπιρίν. ποσο Πάνο πο Όσοι. Ὁνασίοά, Εὶς Α]α]οδῆν (πονογηπ]σοητ ]οἵή ΤΑ νο 1 τοστοῖήημ πο ἡ)οδροπΦδ]ο ΠΗΓΗ γο ο πο ορροΠοῦ. νΠΙςὮ Πας Ίσά τὸ ἃ ΤΙΟΠΊΡΟΤΑΙΝ Ὀγουκάονηπ. ὙΎοἨι νοι- δο]νος Πάνο Ὡν νο αοοης «Ποννῃ πα Ἱοαάοῦς οχἰςί η Ονργις Πο το Ρτορατγοά Το «ΟΗ1ο Γογννατά απά το ρα ἴπο ρου ο το Ιδίαπά Ὀοίοτο ροτῖν ἱπιτίσιος ος ροµοἷος ΠΙΟΣ ἴακο πο ἄσοοσητ ΟΓ της τοαΗτίος οΓ το «ἰεπατίοτ. Σο Πάνο ρίανσά απ Ποπουγαδὶο ρατι ἰΠ. ἴποςο αΠαϊτς απά οἱ Ἰαφιν [οσοι ατ(ς[αοίος. σα νοις οοπά ο ονοπ {Γ ἀἰκαρροίμιοα ντα πο ονοπῖ, Γ τακο τὶς ορροντηπίῖν ο) τοπάστίης το νους ΟΠαΐτηαη, οἱ. Γάνατά Γαοἷς- 50Η, ἴπο ἴπαηκς οὗ Ηὶς Αἰα]οδνς (πονοτήπιοητ {ος Πὶς ραϊσηϊ απά οοη- οἰµαϊουν οοπάμοί ο νου ργουσσἵπρς οὐραῦς ΕΕΝΤΝ’ 1. Οι] οἱ «ορ οροιιρ» ἱμ «γία φορα Φφαγε, ΔΙοοία. 2. ο αμιο ΙΟΥ ΝΟΟΟΗΝΗΡΟΠΙΟΗ ὑ ΔΙΝΙο αρργοργίαίε τὸ Εὸ 5ΗΥΤΟΜάΡΙΕΝ, 5ΞΟΜΕ ΑΝΕΙΕΝΤ ΡΒυιι.ΡινΝσ» ΝΗΙςΗ ΗΑΝΕ ΒΕΕΝ ΕΕ-2υΝΕΝΑΤΕΟ Ἑνσ '“ΑγοπαθοβρΏΙΙΟ5’᾽ Ν πΙηρΟομΤΙΝς ποηνίτες οὗ ἄιε Απτιαμϊίος Ὡορατζηχοιϊ 1π. Ρτονιοιις Ίκεμςς οἳ (πο ΟΥρτις Εενίενν (Ώεσεπιρετ 1947, ῥρᾶρον 16--Ι7 Ἀονοιπῦο 19:16, Ρασος 16---17) επιραςὶν Ίνα Όσοι Ρρἰαοςά ος. ἴο ῥρτοζνοδ» ασοπίονοά 1Ώ. ιο οοµδοτνα(ίοα οἱ. Αποιοηι ΝΙοηπησησηίς. Όπο τσαᾷος Πας Γαϊσα απ ἱππροτίανί ο οσίον. 1 αρΚίπςδ νποιπος ἴῃο οΠογί οἱ ιο Ώερατίπλοηί νομἱά ποί Ῥο Ὡοίῖοι ἀϊῑτοσίοά (ο ατοπαεο]οσίσαὶ εχρ]οταήον. Γλαϊ ννου]ά ααά το ος Κποι]σάσε οἩ Αποϊοηι παπά Ῥγομήρτοπίο Όγργις νν]ήσα, µο ἀννοτίς, ἵς πιονὸ Το ος ἀεσίτοά 1παπ Ίῃο τοραίς οἱ Ὀιη]άΐπας ννμίοῃ πανε Ίοπο οῖ-Ηνοά Εποίς αβοβαῄποςς. ἜῬῆοσο οΏδοσναίοας ατς Ποῖ ἴο Ὃς ρᾷδςςά ονος Ηρμην, Όαῖ αν τοσατά» ατοπανο]οσίσα {πν οδῆσαιίοη Επίς οπ(ίς «Που]ά Όσαι ἵπ παπά τπαί οὐοπρίάσταρ]α Ρτοβτοςς Πας Όοσπ παπάς δίπος Ίπο κατ απά ἴπαί Επίς Ἠας αἲ Όσο αοπίονοά απάοΓ Πο οοπίτοι οἙ επτοισί (πο ἰπίπα(ἴνο οἳ ἴπο Απηηιιος Πορατί- Πιοπῖ,. Ανά τὸ πο ῥγονοτναίοη οἳ αἱ ]άΐπος ΠΙΟΣ ῄανο οὐ νοά τπποῖν αδοζα]ποςς, ΤΠ Ὠας Ίοης ΌσσΠ α Όοπο οἱ ορπίσοπίίοΠ. πο οσ]ν ἵπ ΟγΡρταδ, Ὀοίβίεσπ Όχοσο ενίνο αἁπιίτο ἴποπι απά (ποσο «Ποσο ἐπιογοδίς πιὶσΏ! Ός «οινοᾶ Όν ἴΠποίτ τοπιοναί. Ἔπο [αίος ἀθοίατο ται ἀοτοίίος «ατοβος απά της κο «Που]ά ποῖ ϱο αἱ]ονέσά το δίαπά ἵΠ ἴλο Καν οἳ το ἀονοίορ- πιοηί ΟΓ ους {ος ΟΠ Ππιοσγη πο, ΓΠο ΓΟΓΠΙΟΓ Ὀσμονοα ἴπαι πο Ἱπιηποίς νοτΠ απά ἴ]οιγ αδεοοϊατίοπ5 ΜΗΤΠ ΤΏς ονοπτΕ! Πίδτοτν οΕταία [δ]απᾶ. ποῖ ο πιοπίίοα Εποῖίς ναίας αἲ το ς1δί ατα Ποης, Ίπνοςί ποπ ΜΠΠ απ ἱπιροτίαίου Πίο ππιδι {παηπδοςΠὰ αἲί οοπιπιτοῖαἱ απά Ρεϊναϊς ἁπίοτοςίς, ἛηΏοςο ἴνο νἰομροϊηῖς 5οσπι αἰοσοίπος π- τοροηοἰἰαδίος Όαί πα εἰτίκο οἳς ἵπ τοαάίασ τας Ὠίτοσίοι ος Απιηιμος Ἰαἱοδί τορογι (ος 1917) Ἰς τς ππηρος οἳ .δος ἵπ ννμίσα α οοπιρτοβς μας Όσυς. τοασποά, ἴτ Μοα]ά Ός α- πιφίαΚο ἴω φιρρονο ἰμαῖ αἱ ἴπο οἷά Ὀιάίηρο Πίο το Ὀοίπς Ρτοδοενοά ατὸ 16 ας Η{οίοςο δΠε]], ἥΚο «0 πιαπν {ρθα]ς π α Δάμδοαπι. ΝαπΥ οἱ οοσὸ ΤΟΠΙΔΙΗ 11. νο αν Π]οβαµςς απά οΠΙσοῃςς, ΟΗἱ οποιο Τοο «Πίο Πάνο Ίσοηςρ Ὀδσεη ἀοτομοί ἁῑὸ. αθιοτ τοραίς, Ὁσϊπα ριῖ Ὀαος {πο 1δο ἁσαίπ. Τη- ἄοσά. ταίΠοτ Παπ πιοτὸ ρτοδοτνατίομ, 1 ἶς ἵΠ πΙαΣ οᾳδος 4 Ῥτουσμς ΟΕ το-μανοπα ίση. Α σοοά οχαπιρίς 9 {ο Ός 8ος ἵΠ Νἱοοδία» Π Πιο Ριή]άΐπος ξασϊας {πο ποτ δις ο Αγία δορῄία Μοδααο, ἴπο ἔοτπιοτ {ατῖα Οπίπεςταί (Εΐ6.. | απ 2). 1Ποθο ουπιρήσο (ος τοπιαίῃς ΟΕ ἴΠπὸ οἱ Ῥαϊασς οἳ το [ία Ατοζοσμορο, ΝΠίςΠ αἰτοῦ τπο Κογαί Ραΐασς ννας (πο πιοδί ππρογίαΠί Γοσί7 ἁσπηαὶ Ὀααϊας ἵα Νὶοοσία απ πισάιεναὶ επιον. Α. Ιά1βο ρατὶ οἳ {τί Παδ Ίοπς Όεσα ἀδοά αν ἃ ου] ΡυΙ α Ῥτοου ση Πίο Το δᾳυ8το Νὰς ἃ Ρεϊναίς Πουδο,ἴΠν στοά Εἶσοτ οἳ ννΠίοῃ αν γνιπά ον Ίοσν απά ἀογοίοι. πο ούποτ απῖσά ἴο Ίάτη Ες ἱπίο σπορ» απά δοῖ αΌοιῖ ἀοίπς 5ο (Ηἱδ. 1). πο 3. ρα 1. Οαριέγ Ποιο, οΝιοοδία, στο [ιε {αδοιν Εκομαηξό. 4. γίος (εογε ον [λογύμος Παμιαριιδία : 1ο τωθδί τυἰηάσω θέ[οΥό Τεραίγ. 5. ο Μο αἱ γοραίγ ο) 1)ιε ὠὐμάοῦ Αι ουςΤς 194δ. ββεννκο νο 6. «μοι αἱ 1 γαβεπα παν «ΚΗΥΤΙοιΙ, ερατίπισηϊ ταἶδεά οὈἱσοιίοις απάἀ ἴπαο οµίσσπιε Νας ἵμαι ἴπο Πον Πορ απά ννπάον οροπίπρς Νοὸ το-ἀσφίσηθοά απά τεσοπρίτισίοά ἴπ α δίγ]ο ἵπ Κοορίης ντα ἴπο αποϊεπὶί οματαοῖος οἱ ἴπε Ριάίπς απά. ἰῖς φυγτουπάίηρς (11. 2). πε ΟΝΠΟΥ τοσοϊνοά α- (ονοτηπιοηῖ ρταπῖ οἱ {13ο (ατάς {Πο ορδί.. Νο 6νεγοπε ΜΗ] Μ/είοσπιο πο αἁρροαταπος οἱ «πορς ἵπ Αγία θορΏία δᾳµατε, Όπ 1 ἴπεν ατα υπανοϊάα]ςο ΕΠί5 5εεπ15 ἃ δορά ορηηρτοηιίςς, Όπ τς οἵλος οἱάς οἳ το Μοδαιιο ἴπο Ὀ]άΐῑπρ ΚαοΗ ας ἴπο ΟΠμαρίοες Ἠουςο ας αἱδο τοσσίνοα αποπίσα (Πΐς. 3), Τί Πας Όσσα μφοά, Όαἳ Ὁν πο Πηηης. ΡΗ]]γ. αδεά, αξ αη οἴῆσο ἔοτ ἴἶο 12ορᾶτί- πιοηῦς. Οπ5τοάίας. ἔοτ ἴπς πιοπιαπιοηίς {π ΤΠῖδ ποσβΏουτηοσα, Οµπ΄ οοπιρ]οιίοπ οἱ ἴἶο τοραίτα Πνο Νίοσσία 14ος Ἐχοπαπσο Ώας Όσο οδίαὈΗςῃ- « Ποτο, ἜΠς πποπιρ]ογεά οἱ Νἱοορία αΤὸ ΡΟΤΠΑΡ «πάΠρο. 5ασσσβκους ἴο ἴπο ΟΠΗτος ἀἰρηιίαγίες ΝΗΟ, παϊποτοά Ἠστο η πιοάϊοναὶ επιος, Ὀαϊ ατ]1 (νο δυἡάἶπα, α5 α Ὀμ]άίης, Πας οοπιο αἰῑνο αραίη, [π. Γαπγαραδία τμς 5απ1ς ἵΏοπις ἶς ᾖ]ηφίταϊσᾶ Ὀν πο ΟΠΗτοἩ. οἳ Ἁγίος Οοοτρβίος Πκοπον. Γοσπιος]ν Ώνο οβιτοἩ οἳ ἴμο Νοσιοτίαη οοπιπα αν ή] Ὦψ. (ποσο Πιοάίοναί παϊ]ἰοπαίτος. πε 1 ακαας ὑροίποτς, ἵε ἶς πον ἱσαφεά Ὁγ πο (ονοτηπησηίϊ {ου -α- ποπιίπαὶ τοηῖ Το ἴῃς (Οτεεκ-Οτίοᾶίος εοπι- πιπη(τν ννηο δα ἰτ ας οί ρατίσα οπατοῇ {οτ ἴπο οἱά ίονῃ, Ἠετο τε ΡτοστΑπΊΠιὸ οἱ τορᾶίτς απά Πηρτονοπιοπίς Πας εχίεπάσα {ο ἄϊς ννοσί ννπάον’ ἐπ]ᾳς, 4 απά 5), πάος ἵῃο ἀἰτοσιίοτ οἱ Μάτ. Τησο, Δἰοσαῦραῦ απά νψί(α ἴπο αἰά οἳ ρηναῖο ἀοπαΒοπς ὃ. ὡι, ΠΠαγίοι (από, ΥΟ-ΤοΟΓΙΗΕ οἱ {{ο ξαίθ-Λοἰιδ6. γοραίγεά ὃν (ο οἰτολόίνμοργίο, απάἀ αἃ ΟονοτήηπιοΠί τα. Νσατ Ακηνηίους ᾱ- Ιάτσο, ἀοπισά οπΙτο. ος Ηγγαπιίπο σιγ]ο αἶοπο 5αγν]νες Το πιατκ ἴΠο δίις οξ ἴπο οπου ἱπιροτίαηί ν]]ασο οἳ Γταρσζα (116. 6). Ιτ Ὠας Ίομσ σίουά ποσ]οσοίσά, Ναοί ἄροτς απᾶ Φήηᾶσνς, πιοτὸ ο[ἵση τδος αν α δίαῦ]ο ἴπαῦ αν α ΟΜΙΤΟΝ, 1αδί νοας ἴπο Ατοποῄμορης ἀσσοίάσα (ο Ρα εξ απ οτάσυ, νοῖσά 335 Ίος πο ριτροςς απά Ρρἰασοά (πο ον πα πο Παπάς οἱ πο Ραπιᾶ- αισία οἵαβ οἱ τς Απηώημιις Ώοραγίπιοηϊ, ἂκο ππιιςε πόρο τἶπαί ἵτ ν] πον Ός πδοά πιογὸ [Γοασηϊ- ἵν [οι ἓῑς ρτορος ῬΗήροδς, Αἲ Οπιοάπος ἵπο Οοπηπ του οΓ {πο Αοπαρίοτν οἱ ΦΊαντος. σοπ(πιήης ἴπο τοραίγ οἱ ἴπο πιοπαςίῖο Ριήἁππσς, τοασῃσά, ἴΠο οαδίοτα. 5Εεοίοη οΕ (πα ποτιὰ ψΝίης (Τ1σ, 7). Ἠοτο ἵπ ἴπο εοάτοὸ ος της που αἰἰοτπαϊίοης απά ἱππρεονοπιοηίς πνογὸ σαγησά οί «ο α5 ἴο ρτονίάς σι αῦίς αιαγίοτὸ [ος πο 1οοαἱ Οο- οροταιίνο Φοσἱοιν.. ΟνΊπς Το ἴπο αποίοπί οµατασίοτ οἱ 1Πο Ὀυά τας το Γοραγίηιοπί πηαάς σστίαἰῃ. εἱρι]αίοῃς τοραγά (ης πόρο αἰτογα]οπς ο οΏσατο α Παιπποπίοας αρρύαταπος, [Πο οσπῃ- Ππϊϊίος, ποοσίνοά ᾱ- (ονοτηπιοπί αταπί ο {239. 1 Ἠς πιοπκς Ίος ἆσο αὈαπάσησά (πο Δοπασίονν δεῖ ατα α Επγίνίης οὐ οροραιἶνο δουἱοίν ΤΠ το] Ρίασο (ο Ὀυ]άίασ ἰς οπος Πποτο 11ο οὐπίτο ΟΕ Πιο Πο οἱ το νί]ασο ΑΠίος 1 ἀσπήπαῖος, Με, λυσανς Κοροτί πιο ος ΠΙαΠΝ οίποτ ποσα ἁ Πίο «στο οατπίοά οαἳ ον ο Ελοραγ(πιοΠί Ιασί νοατ δις 1 δα] πιοπίίος, ομἱν νου ΜΠίσΠ «οσα το ἠασίταϊο ἴμο ὅαπιο πιοϊαπιουρλοσίς, Δι οἱ ΗΠαποα Οαφτῖς Ἰαδί ΜηΠίπ τῃο οπἵοΓ ραἰεναν’ ο. «νίον ΚΛΥΥΑΟΔΙΟΙΙΟΝ Α1ομακί δη γν [ιο τουδέ παἰ! οἱ ιο ))ταύιο Οαροί. 17 7. ᾖατι οἱ ἰμο Μομµακίονν δια] αἱ ΟΗιοά/Ιος. ποτυ ο[ίος οἱ (ο (ο-οροταίυς Φουἱ6Ι}. Ώπο Ομτοάἱαη 1ιδοά το ροῖπῖ οὐ ἴο τιίής οἳ της (ααίο-Ποιδο Ἡποτο (ο συατᾶς τουροηςίὈίο ἕως τπς ἁσίοπου οἱ ἴπο Οαδίίο οπίταπος ταά. λοίτ αματτοτς. ΤΠϊς Παδ πο Όσο. το-τουίοά Το Ρτονὶίάο απ οβΏ]σο ἔοτ πο Οµδίοόίαπ (16. 8), ΤΠ ορη{οσπαν Μ πιοάίσνα]. Ρτασίίοο. α- οΙδίοτΠ Πας Όσοι οροµρδίτασῖσά Ὀσίονν ΤΠ ΝΗΙΟΗ ἴο δίοτο τπο ταία Ιαίστ Πίο οο]]οοίς ον το τους ἴπιις αασηιοηίίης ἴπο Οαςι]ςς Ρτοσίοις Ιναΐοτ 5αρρὶν. ΑΙ ἵπο πιοπαρίοτν οἱ Ἁγίος ΚΠτννοδίοπιος πο οποτσοιίς, Ατοηημιασσιίο Ραπατοῖος Πας Πππαϊσα πο τοραίγ οἱ ο ΟΠαροί οἱ Ἁγία Εγιαδ, πο ΟΠΙΥ κυσν]νίηρ ρατῖ οἱ ἴπο οτἰρίπα| [νλαπιίπο οΠΙΓΟΠ. Ἴ πο «πσοκ-Οτιλοάος Ῥαἰτίατοπαίο οἱ Γογιδα]σηι ἵς Ππαποίπς ἴπο ἈοιΚκ αἰάσά Ὃν αᾱ- (κονογηπιοΠί σταπῖ. Ἔλο Μοδ να Πίος αν ΠΠ ΤΗΙΠΟΙΤΡ οοπάΙἱοπ. Πας Όσοι. οομδοΠάαίοά απά ἃ ἀοοτ Ρτον/άοά (Ἠϊρδ. ο απά 1ο]. Ποπ (πο τοραἰτ οἱ τπο ΟΠαρο] ἶς οοπ]ρἰσῖσά, 1 1Τ ἶ5 ποῖ τοζοΠςουταῖσ ας ἴμο Αὐδοι {πίσπάς {ο αδο 1 ἃδ α ΙΠΙΚΟΙΠΣ {ος {πο το]]ος οἳ Ὦνγαπίίπο ατὶ ΙΝΗΠΙΟΗ Πάνο οωτνίνοά ἵπ τμο Δήοπαρίοτν, ΕΠ Ι ποσά πονς {ο ἴποςς ΑΠΟ Πανο 5οσπ ἰμῖς οπατηιίησ Ὀιάϊπς ιισυά ας α θίογος ΟΓ ονοη α είαὈίο, ἵπ ἴΠπο Ρ151, ΝΕ όρο οχαπηρ]ος 1ω παπά 1 ἰς βίου] το τοσατά παν οἱ ΟΙΥ αποϊσΠ! ΠιοπιπποΠ!ίς αν απα- οπτοησίίο, φαγν]ναἰ νΝΠΙΟΓ Πανο ου νο ποτ Ιδοξαίποδς, Ἰηδίσαά ἵ οσο] (Πα Π]οτο απάἀ πιοτὸ οΓ (ποπι, ἵΠ ἴπὸ Παπάς ο «ΚΙ ρΏν Ιοἷαης, ατο αἰἰαϊπίης πο νΠαΠιν απά ρατζρα ασ οπυς πποτο ΤΠ ἴπο {ο οἱ το ουππιαπίν ἴπαί απ[ο]άς ατουπά (ποπι. 7 1Ο. 16 σα ωαί ατα) Τεβαῖν 48 Ας ΕΙογοός ραίοι, Δι. Εὸ {ΑΙ το ΙΙ {ο οεσιρν 116 ὡροαΚογν οἶπαί) ἡη ιο Ποικε οἱ (0)ΗΜΟΙΝ, ἆ Ροκ «ο ΠεΙα [ο ἀδοιῖ οἱ αι αἲ ἠα1/ ΜΙΟΙΤΑ. 1 ογα ΕΠΗ ΟΟΥ ΝΟ. το ο αν δοσΙ αβροῦη οί α- αΗΜώίαςν Πας) δογοίανν οἱ ὅιαίο ὑπ (ο 1 ογοί Οσον 1 ἀλλΙΔΙ ο. Ὠ. ωμίοί 1 αµοοίς Μαίωιν Ο)ηὸ Δὐπίον οἱ ομι «πίοα, Ώοορίοίἶπ ίπο Οι Ρβϊἰς ἔνο ἰμηίγαί [ου ΓΓΓαλὸν, . Ο.Ε. Κ.Ε. 11., Εὐγ/ Δοα | ον αμά ΟΜο[ ο) λασαί δία[]. Ιηίνα) | Ῥάσοῦ, δοµ η ΕΝΝΝ. οεγοὰ (1ο γαἰμίις ερ γηπία. αν α οαά εί ὑ] 1902. {κ εἲ ΜΙΕΙΙ ΠΙΟ ΓΙΟ ΓΗ1 εΙά ΜΙΗΗΙΟΥΝΙ οχρόίς ο οἱ α- Βαοῃ μ Πο Νου γγρανὰ. ΗΟΜΟΙΙΥΝ οἱ τοῶ, {ο (οσο 18 Πο οἱ ἱάο 1 αυ οἱ Δοπι (αρο, οἱ Δοόον ὑ ο (ον οἱ ΦΙΥΤΕΝ. 11 10Ἠ7 ο 1ος Πῤ κ ἀβροΗ ΜΟΙ αξ (ο μΗΜΕΙΟΥΓ ΙΙ ( Πο], 12Ο ΤΑΜΟΙΗΠΙ:. ο) (ο ΗΜο ος ΕΝ. ΤΑ ὐεε]ο, τοι σαν απο ασ 1οο.οοο [ου ο (αν ὃν ιό ἠοναί ο αΗΗΗΙΟΗΙ Οταν το ΓΗΟΗΟΥΝ. Πο αρα γά τας Του - ΠΩ ο) Να ΗΟΟ ΟΠΗ ΟΙ ΗΗ αὐτΟΜαΗος ὃν. ασ κης αμα αὐτο ΟΡ βγασοαί ΠΙΟ οἱ αρρίνηυις Πιο Ρηὐιορίο οἱ [οἱ ΡΡΟΡΗΝΙΟΗς ιά [ος Πἰν ἡμιρΓο ΟΠΩΝ ΩΙ Πιο ΟΙ οἱ σαν ΠΗΓΡΗΙΟς απ αν «ΟΠΗ ΡΓΟΝΔΟΥΑ /0µ νο η ΟΗΕ ΠΙΟ τοι {0 ῥπΟΡΗΙΙΟΗν ΙΟ ΗΜοάογὸ Τμ - (δ αά Γοηνοά 10 οἰωίΗ! αν [οι 0 (οσο ο). ἰν Το ος ΙΟ ζΟΗΝ, μπα πα . τοας α- κος ο [ος το λονο οἱ ια εἰ ο οδοί ηγίης κοπο, ο ο μις ΟΔΟ {ιο οσο ο 4 {4διοοο ο) το]ώι. μῑν [ληιν βοτοοΥ. ος [Π]ι. τοαν {αλο ουὐΥ ὃν 1 ΠΡΙ ου ΥΠΟ! δι 1944. οὗΥραος κ Ην’ ο ΛΙ. Εἶομ. Απ. Πησή [λαίτος 1. η. το/Ο Ίαν δουµ αρρούμιοιά (ιαζσ[ίοι 0) ο 1λπον οἱ 1.αμοαδίοἩ. Γνο/οίος ΜΜ. ΙΟΙΝΟΗ. .. (Οσο (ον οἱ ].οΗο)! {. ΠΟΙΝ. ων ἐν θομστεά το δο Το [τν ΗΜΙ α ΠΟΜΙΗΗ αν ὀσεώι ου 1 /οµ0ΜΝ Ελ {ο ει. ΠΟ, .ογεί {ΚΟ ΗΗΗΝ ΔΙη ο Ον Απίαιό, ὁ ο σ5Ἑν το4δ. (ρρες («οπιπιογςο ἵπ Ἀπείϊοπί Τίπιος δν Οἰᾳ/κος διαυΓΙΜΠΟΝ ο ὧα5 {απιους {ΟΥ ΙΤ οΟΠ]- προς 1π ποϊεπι Ώτηςς. Μετομαπῖς ἀπό 4αἱοΓ5 ΟΓ ενετγ παϊίοη απά τε]ρῖοι ἵμος το 16 ]ς]απά εἴτπετ το 5ε]] ΕΏείΓ ποοά5δ, οἱ ἴο Όμν τν να]ιαὈίε Ἠππες, 1ῖς φε]εοῖεά νγίπες απά [ῖϊς, ποῖαἰς, οοτπ απά οἴἵηες Ρτοάμςοῖς. μωΏπραϊςδμεά (Ουρτίοί οτασπιοι ννετε μιας Μαχατίοιις ρο]ά απά 5]νει ρἰαῖεά ομάδος απά ΊΆπιοις εΠἱρ-Ὀιἱ]άεις οσγασίεά 5Πἱρ5 ΝΠΙοα σετ σοἰά πι Κίπρς, τ]ετς, ρτθαῖ πποτοῃαΠῖς απά ο τοςς, ἴπα βρτιομ]ταταί απά ἱπάνσιτίαί Ρτυῤασις οΓτῃο Ιςίασά ἵνετε νγε]-κπονῃ ὥς ὀνες ἴπε νυοτά α5 Οὗρτας 5 α Μνωῖ «οπηπιεεςίαἱ οθηίτε απά α ΠΠ Βνθεη ἴΠο οοπΏποπῖς οἳ Αδία απά ἡμείσα, Αδ α τοδυ]ί ος {5 Ποιπίςμβίης ως, Ίπε Ογρτἰοῖς Ου] πρ α ρονεγβ] πωοτ {ος ἴπε ρτοῖςοίοπ οἱ τΠείτ Ἱταάςε Τοηϊος θΠά Ίθτε ΚΟΠ ας τΏς Εμίοις ο) πο θα”. ΓΙ 16 θἶδο α τεπιαγκαὈίᾳε {αοῖ τΠαῖ, ἵω Πλοδςο πηςς, Όγρτις ἵγας ογοβςεά ὉΥ ἱσήρ τριάς νυΠίοᾳ Ιεαά {ποπι ἴἴιε ΊπΏεί Ρατ οἱ ἴπςο Ιδίαπά 1ο Τε 5εα 5Ώοτες. ργας Ρτοάιοῖς νετε ἀεεραῖςσμεά {ο ὕπο Ὀἱς µατρουγς οΕ]αγηᾶσα απά 1 ἆπιας- Μή ϱη Ίατρο οατῖ άταννΏ Ὁὗ ΟΧΕΠ. Γπο Ρτοάυοῖς {γοπ ἴπε πιουη(βίποις Ἱοπίοης, «πετα ἴῆΠετε Ίνας α ἰαοκ οἱ Γραᾷς, Ίγετε οαιτὶεά ἴο ἴπε Πατρους 9η 4οηΚοευ-ας]ς, Ίποπι αἱ ρατῖς οἳ ἴπε Ιδίαπά οαπια ῥτοάμοῖς Ίο 6 οχροτίιεά. Μοτρποι χροτιεά οοίτοΏ, ΟΓ8ΏΡ6ε5, οοἵη απά θά1ευ Ῥαρμος εχροττεά Υνοοί, οοίἴοη, ΡΙΟΠ, ἴαγ απά ἰαΐςγ οἩ ἵτς γε]]ονν σἰκς. Ἀνάλίπιοα αἱδο πιαᾶο α ρτεαῖ 5οσεςς οἱ οκροπιίης «οτῖοη απά, ΊΠ Ι8ἴ6Γ ΨεαΓ5, ΟΓ ο] απά {οῦαςσο : Κουκίία εχροστεά ἃ εε]οστεά ααΠίγ οἳ «οἴζοι. πά ΟΟΓΏ Καπί ρτονἰάεά τὰς νήπε, νι τε Καηρας απά Ἐαπιβρωδία οεχρονιεά ἱαᾷο αμαπΏείος 8 οΓΏΏρες απά γνοσά. Πα Ῥτοδρετους ναίΙευ ο τἩε Μεσαοτία εχροττεά Ίατρε απιοιηῖς οἱ οο{Ώ, Ρ8τἱΕεΥ Ἀπά. οοἴίοη 1πηαςδοίἱ εχροτίεά ἴῖδ δα απά νν]ηος ΟΕίΠὶ ἰῖ ννίπος απά εδρες(α]]γ 1τ5 (πιοις “Κοιπιαπάατία” ἃπά Ταγηασα 5 φαὶτ απά ἁαῖςς. Νοκ: οἳ τηε εχροτιεά ρτοάιιοῖς ΕΓΕ ο Ιρά το ἴΠείς ἀεςιηπα ου {Π ΟΥρτοῖ δµ1ρς, οἷπ Ἠοπιεῦς επιε, α ἰατσε ρατῖ ος (Ύρτις «Οπηπηοίος ἵνα σβττίεά ΟΠ ΜΙΤ (τθρος. ΜαηΥ Πἱςιοτίϐη5 54ρ- ΡΟΙΙ Τπε νίευν τπαῖ τπε οὔΐει οἱ Οἰπγταδ᾽ ἅπιοις Ὀτεακι-ρίατε ἴο ΑβαΠΙΕΠΙΠΟΠ πάς ΡίΙΟΟΓ ο Τε οἶοδο σοπιπιοτσίαἱ τε]α ος οχἰςσήησ είδε ΟΥρτις Απά «τεοος. Χεπορποη σίαῖος ἴλαϊ ἴπε 14:66Ι οοπιπηεγοῖαὶ 8οπις Ῥεϊννεθη Όνρτιας απά Αι]ποις ννας αἲ ἴῃο πια οἱ τπε Αιπεπίαη τα] οἱ ἴἩς ψανος. Τπε Ιδ]απά Ὠαά αἰςο ἀενείορεά οοπι- πιετοίαὶ ἱπίστοςις ντι ΑίΠοης αἲ εἶα Ώπιε οἳ Ένασοιας, ΟΥ/ηρ Το ἴΠε Ίταάε τοἰατίοις Ὀεϊνύεεπ Όὗρτας απἁ ΑίποεΠπς πἹααν Ογρτίοίϊ πιετοΏΒηῖς Ιεῖ τπε Ἰσ]απά το κειτ]ε ἴπετο. Αη ἱηπδοΠρίοῃ, ἄἰδοεονειτθεά ἵπ Αίῃοηπς, σίαίες Ίπαί α ΟΥριίοἳ παπά Νουπιπίος ας εηραρεά ἵπ ἶατσε οΟπ- πηετοῖαὶ Παηδασίοης ου ΔίΠεης, Οὗρτις απά ῬΠοσπίοία. Ὠεπιοσίπεπίς δρεαζς οἱ αηοίΠοτ ΟΥρείοῖ, Αητίρεαττος, οπι ΚΙ. Ἰ 1 αἶδο Κποννη τᾖαῖ ἴε ΓαίἩει οξτΏο ρΗίΙοξορῃοι Ζεποπ οἱ ΚΙ. παά οοπιηθτοίαἰ ες ντα Αιῃεῃς. Βιιδίπεςς {ταηδασίίοης Ὀρθίώοςα ος Ιδίαπά απά Ερβυρῖι Ίνθγε αἱ5ο πιαάς ο α ἰαιρσο σοαίε, εδρεσία!γ αὐπηςρ ἴπε τοίρης οἱ ἴπο ΡΠΙΠεµεπες Ῥοϊποσίος Απά Απιβδσίο, Άααἄν Ουρτίοῖ πιεί- ομαηπῖς σετ]εά ἵπ Βρβγρι. ΑΠ Ἱπά]σα- σα οἱ τὶς ἶ τπαί α ΟΥνρποῖ Κίπρ τεαιεσίεά ἴμε Ἑρβγρίιίαπ ΜΟΠΒΤΕΩ 1ο σἶνε πι Τηε Ρρτοάϊρίοις Ῥτορετίγ οἱ α ΟΥρηοί πιετοπαηῖ, Νο Π8ά ἀῑεὰ ἴπεις, απ ογάει το ἁῑςιπίοιτε ἴῖ απιοπρδί Πὶς ἱαραί Πείτς, τεδἰάεπῖ ἵπ Οῳωρτυς. ΤΠα 1Ιδίαπά εχροτίθά ελὶεβν πιεῖαίς, οερεοίαἰΙγ οορΡρεί απά Ἰεαά, νους, εἀϊἰοίἰς οἱ, οετεαὶς απάἀ πιμίες απά ἄοπκεὺς ἵο Ερβυρῖ. Αποῖῄηει οοιηίτγ ΜίσΗ ἵνας ἵπ οἶοδα οοπιπιοτοίαἱ σοπῖαοϊ υα ΟΥγρτας να Ῥμοεπίοία, εδρεοίαΙγ αἴτει ἴπε ἀεδίγας- σα οἱ Ίπς ΡΠοσπϊοίαπ ἴονς οἱ Φιάρη, Αταάος απά Τγτο. ΟΟοΠΙπΙοτςς ὁπ ἃ Ίαγρε 5οαἰς Ίνα5 αἶςο οαΓτ]οά οη Ὀείννοςῃ ος Ι5]απά απά ουπία. Όνρτας ἱππροτί- εά Ίνοιγ Ποπι θΥπία ΙΠ εΧοΠβηρο {οΓ Ἱ οχροτῖς οἱ αρτίομ]τηταί ρτοάιοῖς το ελαϊ εοΠΤςγ. Τι ἰ5 ειαΐίεά ται ΟΥρτίοί πποτοβαηῖς «ίθις ἵο Ός {ουπά ενεη ἵπ ἴλο ἁῑςιαπί Απίαϊίς Οοπιπεηϊ, ἱπο]ηαάίπρ ΒαὈγίοα απά Αδογτίᾶ. | ΟΥρτις μαά αἲ ἴἩε 58π1ε ἤππο οοηδί- ἀειαὈὶε ιταάς τεἰαίοτς Τη της ΝΛεάΙ- ἴθιγαπθβα Ιδίαπάς. Ενεϊτμοη, Κάπρα οἱ. Φαἱαπιίς, Γαίαδεά ἴο ρῖνε πηΠταιυ αααἰσίαΏσς ἵο Γετειϊπα, πποῖπετ οἳ ΑιΚοαςίᾳο5, ασαἰηςῖ Όντεπε, Ῥεσαυσα οἳ της εοπηπετοίαὶ τεἰαίοπς εχὶσιηπρ Ῥδίψθεα ἀἱς Κπράοπι απά Όντεπε, 49 Τήῆμς, ΟΥρτως ἱγαάε γ/ας 5ο ΡΓοδρετοΙς ἴπεπ (παί ἵς ρονειπεά ἵῃ]ςο οποία] Ροἱογ οἳ (Ουριίοι Κίπρς. Βίτοπρ οοπιπιετοία] Πες Ὀουπά Ορτας το (τθεσς, Έδυρι, ΡΠοεπὶοίθ, Θυτία, Αδοντία, οἱοῖ]ν, Παὶν, Όντεπο, Κλοάςες, Ότετε απά οἵπει οουπῖτί6ς. Ας Ι τεπιβ(κεά ἰπ Το Βτςι ραταΡταΡρΗ, ΟΥρτις 5 {8πιους ἔος τς οαττίαρος. Κάπρς απά τες ο Τπε πεϊσηδουτίπς οομηῖΠες ΌουρῃΏτ ΤΠείς σοἰἀ οἱ »ἰνετ Ρρἱατεά οα/τΊβρες Ίτοπι ους ᾖἸΙδίαπά, Ἐβγρι Ὀείηρ ἴμπε ἱατροςι Όωγει, Οὗρτας φΠὴρς Ὕνετε αἰσο ἰΠ ᾳτεαῖ ἀεπιαπά ὉΌν ἴπε αποίεηῖ ουίά. Τε ἰς είατεά ἴμαῖ νπεπ θεπίτατηϊς οοπαµσιςά ΟΥρτας, 5Πε ῥανε εχεερίίοπαὶἱ ΡΓε- {ετοπος ἴο Τπςο Ονρτίοι ςἱροιη]άετς 1η Πε οοηδίγµοοπ οἱ α αρ Πεει. Ῥ]πίος σταῖος ἴπαῖ της ΟγΥρτίοῖς ἆίς- ϱονετεά α Πεν ἵγρεο οἳ 5Πἱρ παπιεά “ἙΚεικοιτος”. Τῆς 68ΠΠς Τε 585 ἴπαῖ Ὠεπιειτίος ἴ]πο Βεειερετ ςάρ ΨΠΙοΏ ννας 130 {εοεῖ ΙοΠβ, ννας Ὀιίτ ἵπ Οωρίας. Τπε Ἱπαάμριτιαὶ ρτοάυοῖς εχροτιεάἆ Ίοπι Όγρτις ἰπο]αάεά παῖῖς, Κηΐνες, ϱοπ1ρ8δ8ες, οἱοῖπ, 5Πἱρς᾽ πιασῖς, εἲς, «φοςοοσοοδοο 909000 9ο 9 ο-4ς-σσοφοσοσοο ος ΗΜΡΟΒΤΑΝΤ ΒΒΟΝΖΕ ΑΟΕ ΤΟΝΝ ΡΙΡΟΟΥΕΒΕΡ Τμο εχοαναίίοης απάστίαΚεη ἵω 1946 απά 1947 Ὀγ ἴἶιε Μίδείοτ Ατοπεοιορίαις Εγαηποαῖςο (Εγεηο]ι Ατομαεο]ορίσα]) Εκρεάἰοη {ο ΟΩΥρτιθ) πάσι {ες ἀῑτεοίοη ος Ὠτ. 4.Ε.Α. ΟΗΑΕΕΕΕΕ πανε γεδα](εά ἵω {1ο «ἰδοονεσγ οἳ εἶια ἱπιροτίαπί Έτοηζε Αρε {ονη, ἴο Ἀ ΙΟ Ῥε]οηρεά {ο υνεί]-κπονντ πεοτορο/ίς αἱ Εηροπιή πεατ Εα- πιαβισία. Ἐϊνο κφΙοσθβῖναο ἴΟΥΠ Ιενεῖὶς, ροΐπρ Ῥαολκ {ο ἴπε 5οσοπὰ πη]]εηίαπα Β.Ο., απἁ ιο ἴογνπ γνα[] τεϊη{οτοεά ὮΥν 5ᾳµᾶτο Ρτο- εοίπρ ἴογνετς πανε αἰτεαάν Ῥεεη. ΙάεηίΠεά. ΤΠε βγείεπιαίο οχρ]οιβίίοη ος (ή Ἱπιρογίαηί δἷέε Ἱας ΠΟΥ Ῥοεῃ εεἰεοίεά α5 α πια]οτ ορ]εείίνε οἱ (ΟωΥρεῖοϊ ατο]λαεοἰοβγ. Όπ τς Ἱην]αίοη οἱ Ὦτ, βομαεβςτ, ἴ]ο Οωρτιε Ώερατίπιεηί οΓΑπ/Ιαιμ](1ος πας ἀεοίάεά {ο οἱ [οτοςς ννίε]ι ίπε ΈτεπεἩ οχρεαείοη [ος ναί Ῥιχροςδε. πε Περατίπηεπί [ας ποπήηαίεά Μτ, Ῥ. Ώϊκαῖο», Ε,5.Α., Οωταίοχ οἳ {1ο Ογρτις Μιςουπι, ο ἴακε «Ώᾶτρο οἱ 19 ατοηαεο]ο- ρῖσαἰ ρατεείραίῖοη ἵπ (ως Ἰοίπί εχρεαΙ]οῃ. 1 15 Πορεά ἴἶαι ]οἶπι εκρ]οιαἰίοη οἱ (ἶε οἷίέε γή]! Βερίπ ἵπ πο «οωτςε οἱ 1948 ἵπ αἁπι]- πἰδίταινο απά οἴμει πιαϊίετς οοἱἱαροταίίοη ας αἰτεαάγ Όεριπ. φυσοςυοοοσο9οσοφςοοφοοο995συοσοσαο 20 οὐρεῦς ΕΕΝΠΝ’ Ῥαι] βΒοοβο]ᾶ 84 Ἠδτι]θί απᾶ Οἶαίτθ Β]ουπι 45 ΟρΠοϊῖα ἱπ “Ἠαπι]οί Ὦν ηίοπι ΒΙαΚΘΗΡΘΔΙ6. Της νρανς βνοάμομση οἱ ''Ἠαπιίει) αἱ (με Φίταιοτά ὅλαβεεβέατε Πείνα] ἐν ὃν Μίσλαεϊ ΒεπιμαΙ. ΤΗο φεήιε απἁ 1βὲ οὐδΗΗΠΙέΕ ἄτὸ νο ΓατΠίοης οἱ 1948. 5εέῃ Άεγε ατε δαμί δεοβεἰά αν Παμίεί απά Οἰαίγε Βἰοοπι αἱ ΟρΛεΙία. ΤῃΠο δίαβο ἵπ ΠΕ ριιαἰπ -Ἑν }. ο. Τγεωύι, Ὀναπιαής ΟΥΙΗς οἱ 1] Ἰωπάσι “Οὔσενοοτ Ν ΒΕΙΤΑΙΝ τῃίς ἰς α γεαΓ οΓΠαπη]εῖς. ο] Ναιυταἰἰν της Πἶπι νειςείοη Πας Παά πιοςί αἴιεπίίοι, «Πα οἱ Ταµτεπος ΟΗνίες. τερεαίίπΡ αἴτεγ εἶενεπ γεβίς ---ᾱπά ἴπ νειγ ἀϊβετεη οἰτομπαδίαησες--- της ΠΗαπιίοεϊ Ἡς οηςςο Ρἰαγεά αἲ ἴπε ΟΙά ο απἀ αἲ Ἑϊδιποτο Ιτδείξ. Βατ : τηοτςο Πανο Όθεῃ αἰδο ἴννο ἀἰσηπραϊδΏεά Ρετίοιπιαποες αἲ οίταιξοτά-αροΠ-Άνοη, ας ψε]] ας Κοῦετι Ἑάάϊςοπς αἲ Βηρτοι. Ἠετο Ιεῖ 115 οοποεπῖταῖο ΟΠ ἴπε ίταϊ- {οτά ἩΗαπι]εῖς. Ἰ/πεπ α Εερτϊναἰ «οπι- Ρ8ΩΥ Ρο56658ες ἵΜΟ Ρίαγεις οΚαεά {π οπς οἱ ἴΠε πιοςῖ ονὰσίϊπρ ρατῖς ἵπ ΙΓ άταπια ἵνα ο8Ώ 5αγ ἴπαῖ ἰῖ {5 α «ΟΠΙΡΑΠΥ ἱπάσεά : οετϊΒἰΠΙγ ἴπε Ὀεσί-οαιάρρεά « τηαί Πας αρρεατοά αἲ ῥῖταϊτοτά {ογ ΏΙαηΥ Υθ6αῖς. ΤΠε οτεάίτ Πεγε ιο οἱ Βαττν ]αοκεοι, Ὠίτεοίος οἱ ἴπε «Νπειποτίαὶ Τ{εαίτε, ἩἨε Πας γεοτεαῖεά σοος ' τὰς οΠαΚοδρεατς Ἠοδίναί απά Φίταῖ- Γοτά {Πὶς 5εᾶσοπ Πας Όθεῃ α Ρρίασς οἱ Ρίσιίπ]ασε ποῖ οπἱν Τογ Ρροορἰε Υπο ΜαΠῖ Το 5ες Τπο ροοῦς Ὀἰπλρίαος απά Πὶς {οπιο, Όμι αἱδο ἔοι ἴποςο νο ΊοοΚκ {ο ἴπε Όοςί ἱω οὐγγοηῖ ΦΠαΚοςροβΓςαΠ ρίανίαςσ. ἩΤ Πας ποῖι αώαγς Όεεῃ 8ο. ἴπ {αοι ἵτ ἰς ἶοπρ αἶπος Ὀτγαϊίοτά Πας Όεεπ αὈ]ο {ο πιακο της οἰαίπι, ἘἢΤΠΐς γθαί ἶτ ἄοθς 5ο οοπΠάεπῖ]ν, ντ] α ομ5ί τπαῖ Ἱπο]μάες Ὀοτα Κοῦενι Ηείρπιαπῃ, ἴπε ἨΒα]εί-άαποος ἨΝΠο Πας Όδοσπις οΠ8Κεςρεαίσ8π οἳ ααΙτψ, απά Ρραιἱ οοοβε]ά---οἰς Βαττν [αοκεοπ5 γοιπρ΄ ἀΐδεονειγ-- “νο ἶ {πε π]οςῖ ρτοπηϊδίπς εἰαδδίς αοῖογ Γοµπά ἵω Βηταίη ΕΟΓ ΠπἹαΏΥ γο8Ι5. Ἔηεςς Τνο Ρρἰβγεις αἰιετπαῖς ἶπ ἃ ρτοάμεοιίοῃ οἱ ΠΒΗαπιει ἀἆτεοκεά απά οἵαρεά Ίπ ἴπε {αδμίοης οἱ 1849. ΤΠατ (Ώμοιο Απειδ Μήοβεαυ) ἱς {ο 5αψ, ἴμε φοϊίπς 5 ἨοῖοΙΠ” οιμίο---ᾱ ροοά δεῖ απά οπε ἴΠα! σπα κο» ΑΙ δε οἱ τς νασι ὀατίοτά οἴαδν-- απά- [1 οοβίµπιος ἆἴε {π ΚοΟΡΙΠΕ Τ]ς οὔβοστς απά φοἰάϊεις οἩ ἴπο ΟὰΙ- ἴἴεπιοπις οἳ Ε]κίποτο σαι ΠΜ «οατίετ. ΤΠς Κίηπςσ 5 ἀῑθοίοσεά Ἡ οουπαί| ας α Βἰαβ, δοπαιαί, ον οοης ἵγρο οἱ πἹαΏ Πο τειάς Πἱ5 υηραίς τὸ εἔοιιγ Ίατς ἆθατ Ὀτοτπει Πγοπι ἃ Μη Ρατοά πιαπιδοήίρι. «Ἠαπι]σί {ας Ὀἱασίς Γοςἷ-οσαῖ, 1μαειῖε 11 βία: σοΐίοις Ροϊοπίας ἰοοί5 ΗΚκε 8Η οπ1ΙΠΟΗ ΡασΚΏοησµεί πιοάσ[εά οἩ. ἴἶλο αρα οἳ ὨϊκιαεΙ ς ἴε ΟµεοΙ απά θρας ατα εηροτοὶν οηἰποϊίησά, 1-αῖο 1η ος Πασεάν νο Επά α τοιρ οἱ πρκς οτιο]ήπσ Ῥίαγει. ΤΗς ΚΠΕ νο Ίαετίες ρυῖ οη ἴορ-Παϊ5 35 Πεν 1εἳ κ ΟρῄεΙία” Βιπειαὶ, Ορεςο 88 επαςΤ, 1945 ωσία. οουΓΠςοις ατα ἵπ Πςίοτίαη «ως ἀγθδ. ΑΠά 5ο οη. Τπειε 15, ἵω Ἡ ΔΊ8ΠΡΕ ῬείίοΓπιᾶηςος οἳ ἴπε (ώμος ἴπουδα ἴπίς Πας ποίϊμίπρ ἴο ἡω ο] πο ρεσὶοά ἀτεδδίπρ. ἸὈσυα]ν ἡνς πια]εδίγ ο{ Ὀμτεά ΏεππιαικΚ” {5 Ρις τά οη οπε ΠΟΠΟῖοποις ποῖε, ἃ ντο παπι. Νο ἴπε αἶναγς ος πα. Ἑδπιοπά ΚμπίρΏϊ ροες {ο ἴῃε οὔνς οΚίεΠπο απά Ρἱαγ5 Πίπι---Εἶδο ἁτω ΠΙΟΠΟΙΟΠΥ, δόπιε {θει--οᾳ 8 πι υἡποά Πἱδα ΡίΙοη, 5 οἱ α δρὶΠί ιο Εοπι Πε] ἵπ ἴοτπεητ. ἴτ ἱς αἲ {απ ἩποοσΙποπ τοβάί(πς, απά Ἱτ ἱςτωος μαι Πας σβαδεά πιο δδεηδίοη πγαβοτά απά αἲ αἱ Ρρίαςςς Ἡπετε ἁρκνοδρεβτεβης: ἀτριδ, {Ποιο Πας Ῥεει, οἱ οοι{5ςα, α ρτεαῖ ᾱ- ἡ οἱ αεσαπιεπί αΌοιῖ ἴπε οΟδἱΠΠΕς. Ἕν οπίγ-ἴητες γεατς (Ρο. ἵπ Τοπάοη, δι ποτς ἀεοαίηπςσ “Παγι]ει ἵπ πιοάείΏ ἡ ος Νου ἵπε οαῖσαι-ρίιταδε 5 μηίοι ἱπ ἃ Πουκ-οοαί”. ΜΙςοπαεἰ μ. αμα, τὰς ῥρτοάµσες, εχρἰαίῃς Πί5 4-δίοαπ. Ὁγ κἴαιπς ἴπαι ἩΗσαιη]εῖ 5 Γνηγππβ!.. “Ἠϊς Ρτοβίεπις αΓε ενετΥ Πα”, πο τηπδῖτες ἴπε ἃρο {ω ΥΠὶςΠ µο νε. ἵπ ἘλζαὈειπαη «οοδίµπηε ΠΟΠ. ΟΡ της ΡΙαΥ’5 εδδεηῖίαἰ πιοάεΓη ΕΛ πι σαη ὃς ]οδι. ο αἲ οίταϊζογά Γ πα το τοϊαίη Ὀοῖι ἵτς τοπ]αΏςς απά Βίτ Βα]ρὴ Ἠλο]ατᾶβοι απᾶ ἨΜοτίοὶ Ἐοσῦθ» {Ώ 8 8ο0Πθ ἴτοτι «Ῥογα] Οσοι ὃν Βοπι1ν 60βτ8η. ΤεΕΟΜ ορηηεάν ὃν Κοηηϊν Οαναη, Καὶ Οὐοε”, τας Γουμα(έ ἵπ Παυίηρ κο αδίε ᾱπ αοίοτ ας οί Καϊρι Κίολα γά9οµ, ευ] ου Π8 ἵτς Ρεσεηῖ-άαν τά Ὁν ρτεςεηΏης { 1π α πιἰά-πιπεϊεεηωϊΏ οθΏἵασΥ 5αίτίΠβ, οπς ΙΥΠΙςΏ Τ Πορε υν] τεῖαίΏ τΏε πιαρίςο οἱ της {ηεαῖτο υήτποιτ. ἀεειτογίης ἴΠα ΡίαΥ”5 νίταὶ οοπἴεπιροταςγ τε]εναπος”. ΤΠϊς 5ΘεΠὶς ἴο πιο ἃη ἱηβεπίοις ρἰεᾶ {ΟΙ Ίεανε Το τεςί απ αργεεαὈἷο εχρεΠππεηῖ. Αοτια!!ν, ὧο Ππά ἵπ ρειίοίπιαπσς, ἴπα οπἱπο]ηες, τὰς [πουκ-οσαῖ», απά ἴπε Ἡοίοτίαη αγσαάες ππαῖτετ Πτί]ο. α αματίογ-οί-απ-Ποιί πε στοαί ἵταρεάν βδσετίς- ἵτ Ποῖά. ἂδο Γοτσεῖ ἴἩς Το- πβητοίδεά Ἰοϊοπίαπ-(οϊπίο ἀόοοη απά {Πε εἰαῦοτατε οοδίωπ]ος απά {ΠπΙΏΚ οἳ ἴπεπι οαἱγ νΏση--- π {πο Ρ]4γ 8οεΏης οἵ οη ἴῃε εηίταπος οἱ Γοτήπργας --ἴπευ ἴοτος ἴπεπισείνες ος ους αἲ- τοηίοηῃ. ἜΓπε ρἰαγ” ἴπε 1ΠίΠς, ἃ5 ἵ «πομίά ὃε. Ἠαπιιει ἰς {ΑΓ ποτε ἱππροτίιαπῖ ἴΏαι Ες οοδίµππο. Ηετε ορἰπίοη αΌοιί {πα πιοτίῖ οἳ πο νο Ἡαπι]εῖ {5 ἁῑνίάεά αἱπιοσί εαμα]]γ. Ῥαυἱ 9οοβε]ά”5 5αρροσίείς ατε ΡρτοραΒ!γ ἴε πιοτοπαπεγους---πά, 1 Εωῖς, στα Γ6βςοπ Ξοοβε]ά «8η αρρεαἱ το Όοιμ Πεατί απά ππἀ, Ψπεγεας Ηείρπιαπη ἶ5 αἱπιοσί εηετε]γ απ ΠΠί6|- Ιθοτιαί Ἠαπι]εῖ---οξῖεπ εχοϊτίΏς, αἱν/αγς Ροαυ(Η]Ιγ-δροΚκεπ, Όωτ α Πε οοἱά απά αἰοοί. Νε τεαἰἰδο 1Παῖ ΤΠε Ρρατῖ µας Όθοηυ. ετμάϊεά εχροτὶΨ απά τῃαί ἴσηεο ο μοι απ εχαεί ΗΠΝΡ αχ αδίε 1ο Ἰωηαπαιε ἴἶνε Ρίαν. Όωπο 11η ἨἈναίμωαίίο, Μενιεὶ Έογθεν (5Λσω ΛέΤθ), αιά εοίοβ δφεηο ει ἀθπέμοοη 1ο ες ῥίεςέ. Α{οτ᾽ 91 ἴπο αοἴοτ ΜΙΙ πι ποῖ α Πακε οί οἰσπίβοβησα. Βυτ Πε Ίαεκς δοοβΠε]ά”5 πατιταὶ ραῖμος, ἴπε ααατγ ταῖ πΊαΚες ας Γεοὶ νεα Ἡαπα]ει ες ἴωπ τε ΒΓΠΙ5 οἳ Ἡοταίο τλαι Πετε τοδῖς ἱηάσεοεά α ον/οοῖ Ριΐποε, α ποθἰε εαν. ΜσμααΙ Βεπι]αί] Πας πιαάςο ΠΠιοὮ ἀδε ο πακοά σαπά|ε-Πρίτ---ἴπε οΏοοι ἵ5 τἰοΠΙΥ Ρίο- τοτίαὶ ἵπ ἴῆς ρτοαῖ οΏνετΏ οἱ ἴπε διΓαῖ- Γοτά »ἴαρε---απά είς Ιεαάς {ο α παίυτα[ οοπηρατίδοη : Ηείρπιαππ {5 κε ἃἂπ οἱδοῖτίς σαπάἶο, οἶεατ, οἴσαάγ, {οτπιαί : 5οοβο]ά Ιίκε α Β6ΤΥ 1οΓγοὮ ἴλαϊ σαδῖς 15 αωϊνετίπρ Ηρῃτ ἱπῖο ενετΥ οοπες Οἵ Ε]φίποτο. Βυῖ Ὀοιῃ ατο πο ῥρεῖ- ΕΟΓΠΊΑΠΟΕ5, απά ΤΠεύ ψἱ ινε α ΠὶρΗ Ρίαοε {π οδιγαϊ{οτά τεοστά. 1 οπάοπ Κπονς ἩΗείρωιαππ ἨΗαια]ει αἰγεαάγ {Γοπι Πὶς Οἰά γο αρρεβίαηος ἵπ 1944 πον’ αἱ ατα Πορίαρ μαι ΦοοΠείά νυν] Ώανο α δἰππίίας οπβηςς. ἩἨο φου]ά ὃε α ρτεαῖ αοφιἰςίῆοη Το ἴπε Οἰά τοι Γῃοτς ἶδ 5οππε οἵποι 5ίτοιρ Μοτκ αἲ ςιταϊζοτά, Τῆις Απίμοαν Οιαγ]ες Κίπρ ἱς εκοε]εωῖίγ οοπκἰσίεηῖ ἵω 1ῖς Όωτίν Ὀἰαβπεος. Ὀίαπα Ν/γηγατά, ποῖ γοῖ α 5ε85οπεά ΠαΚεδρεβίεαΗ, ἀενε]ορ5 πήτῃ οαςῖ Πεν’ ρατῖ : Πε (ετιγηᾶε ἴ5 Εαν ἱπτεήσεατ ἴποιρῃ ἴτ σου]ά ἆο νι α Πετῖε Πποτς οάρο. Απιοης (οοπεηισά οἩ ῥαρε 26) Ῥαυ] βοοξθὶά 4 Ἠαπι]θί η 8Π8ΚθΑΡΘΩΥ0)5 ΡΙΑΣ. Όνε οἱ ἴ]ο ἵωο Ηαηλεις ὑπ τς νέα δίγα([ονά ὁΜαβεδρυατε Εεηναἱ ἐς Ρα «θυοᾖε]άν ϱυµο ἐς γεβατάεά αἱ πο 1Ποδί βγομσίηρ οἰαίε ἀεἰοΥ Γουπά η Βπιαϊη Γοἳ ΠΙΑ) }έατΣ. (Ώποιος ὉΥ Αηβις Μεβεαπ) 22 Μαίίϊ[ονν Ἀνγποίά Ῥν Κεππε ΜΙΑ, ο Τε Ώεραγηποπι ο Επρισι 1 εγαιμτε, [ιερά Ὁ πίυεγοίεγ. Ισ γθατς Ώανεα Πο ραςδοά δίποε ἴπε ἀεαίῃ οἱ. Ματπον Δγποίά απά νε ατο σιι{ΠοϊιεηῖΙγ τεπιοῖς {οπι Πίτα το γεα]δε ΤΠαῖ ἴΠοιιϱῃ Ἡς «ρεπί Πὶς Πε ἵπ αἰταςζίης Τε ρε 1ω υυΠὶς[ι Πε Ηνες--- «ΤΓηεςε ἆτε ἆθταιπεά ἴἶπιες”, τς τἰοίά Πὶς Ετιεπά απά {ε]οι” ροεί Αγιάς Παρ Οἰοαρᾗ---Πε Ίνᾶς οπς ος 11ο πιοςῖ τγρὶ- σαϊ, ας νε] ας οπε οἳ ἵπε ρτοαῖοςί, Ψιοιοτίααπ υείῖοτς. Ἠε ννας {πε 5οη οἱ ἴπε Κενετεπά Ὦγ, Ἔποπιας Αιποὶά, ἵπο {απιοις Πεαά- πιασίεν ος ΕιΡΌυ οσλοοί, Ὢ{πο οοπρἰς- τεῖν τενο]υοπίςες πε ῬασμΗς Ὀς[οοίς οἳ Επρίαπά (τηε 5σποοῖς, ταϊ ἶ5, οἳ τε αρροτ π]]άά]ς οἱᾶςςες) ὃν επιρῃας!ςίπς ἴμε ἱπιροτίαπος οἱ οΠατασίογ-τγαἰπῖηπρ ΏΌΥγ ἴπεβης ΟΕ {πε ρτεοσίοτίαὶ δυσίεπι απά τε]ρίοῃ. Ἰ/πεπ Ὀτ. Ατποιά ἀῑεά ευάάεπΙν ἰπ 1542, Ματπενν νας 5] αη αηάεγρταάμαῖς, απά 1 ἰς ἱπίετοςιίης {ο οΏθδετνε τε ῥροεῖς απιοϊνα]επί Ἀτητιάε 1ο ὶς {α1ηοτ”5 πιοποτΥ. Αί Πτοι πε τοαοῖεά αραίηςί πε εβτπεςίπεςς απά ΡΙειγ οἳ Πὶς αροππρίηπρ. Ας Ιαΐῖε 5 1847. ΟοάβΗ «οπιρἰαϊπεά {αι Απατιπον γνας ἘτεποΠίΠπεά”” ἵπ αβρρεβγαπσο απά Ὀεπανίουτ απά ἴπαι, (ποιρη α Ἐε]ον οἱ Οτὶεἰ Οοἵερε, Οκίοτάἀ, Ὡς Παά Όδεπ ιο «Παρεί οπἱἰγ οπςο ἶπ εἰρῃί ἆανς. Φιο οοπάασι ας Ίπεω 1Πποίρβῃτ Το Ὀείοκειπ α ἄΒπψετοις Ιενίτγ. Ας Τε ρτον’ οἰάετ, Πού/ενεγ, ,Αγποίά ΏέσαπῃἙ πποτε απά πἹοτε κε Πὶς {41Πε. Ἠίς Ίονε αβαῖτ νΠῃ Ματριοτίτε -ἶπ ο Ζοτίαπά οΆπις ἵο απ επά ἱατρεῖν Όεσαιισε οἱ Πΐς 8εηςε οἳ σι. Τπε ολΙϱΕ αιαγ Τε ἱοοκοά {οτ ἵπ Ροεῖτγ κας ““ΠΙΡΗ φετίοµςηεςς-- αμα Πε αὉκυτάϊν ἀεπίεά το ΟΠαµςεΓ--Δπά ε ἀεςοτίροά Πτεταίητε ας ““ογϊοίσπι οἳ 14ε”. Ἠις εκοτείοης Ιπίο [Πεο]οσίσαί ΟΟΠΩΙΓΟΝΕΙΦΥ, 5μςὮ ας5 {,εναίε απ ῬΏοργηια απά (οᾷ απᾶ Ιᾖε Βίδίε, παὶρΏτ Όε τεορατάεά α5 α ἀενείορπιεπί οἱ Πὶς ΓαἴΠετ᾽ς νίεύνς---ομη ἴΠε Ί5ε οἱ ἱπάνίάμαὶ 1Θ8δΟΠ {π Της ἱπιετρτεϊαἴίοπ οἱ 5οπίρίητε ---ἽΜΠΙΟὮ Ὕετε ἁατῖπρ ἵπ [πεί αγ. Ἠ]ς αςεετίίοπ Εαϊ, ἵΠ δρίτε οἱ Πίς.ρταίδε ος οπἶτατςα, οοπάωοί ας ἵμτος-{ουτίῃς οἱ 1ήε απά Πὶς σταἁμαί τεαΙςα ο ἴαί α Πτετατν οπτίς πιιςῖ Ὃορ αἶδο α οτ]τίς ος φοςἱείν ατε Ὑπαίϊ Ίο «Πομίά εχρεσῖ Ίτοπι Ἔποπιᾶς Αιποϊά᾽ς 50η. Αὔονε 1, Πὶς ἀὶδεαιίσ[αστίοηῃ ντ 8οπιε ος Πὶς οἵπ Ῥεςί ροεῖτγ Ῥεσαιιδε ἵξ ννας ποῖ Ὀτασίπρ απά απἰπηατίης, απά Τῃς Τεηςίοῃ 1π Ἱ Ὀείψεεη τοππαηΏς πηε]αηςΒοίγ αΏά οἶἰαςςίσαὶ ρτεςορῖι «Ώου Πον ταισῖ Ατποὶϊά να» Πβιητεά ὃν Πίς {αϊποις φρἱΓῖῖ, Ῥοιῃ 5 α ἴεβσπει οἱ οἱβδδίος ΑΠά 35 α πιοταᾗςί. Οπε οἳ τηε πιοςῖ Ιπῖεγεδίίπςσ πηβηἰ- {εςιαϊίοης οἳ 1Πῖς Παιπίίησ «8η ὃς 56εΠ ἱπ πε νοἱαπήπουις «οογΓεροπάεηςσε Ὀείννεεα ΛαπΠεν απάἁ Πὶς πιοῖΏπες, Φ/Πο ςωγνίνεά Ὦτ. Ατποιά Ὁν δοπιε Ὠπίτιγ γεαῖς. ο]ο πιαςδῖ Ἠινε Όεεῃ ἃ τοπιαικαὈίο Νοπιαη : {ος 1π δρίίε ος Πε αροπίηρίηρ απά Πε τενετεποε {ος Ἡοι ΠικσΌαπά οἷο Ὕνας αὈϊε αἲ ἴπε αρε οἱ εἰρΏτγ ἴο γεβά τπαο αποτιποάοχ νίενς οχρίεδσεά ἵπ {[τεγαίϊίτο απἀ Ώορπια νψΙἩ ΤοἰεταΏσο απά υπάστείαΠά- πρ. Αιτποϊά”ς ἱειτετς ἵο ει αἴε ΕΗἱ οἱ ταίοίοΏοες ἵο Πίς Γαἴπογ απά ενεΠ Ἡμεπ Πε ας αρρτοβςΠίης παάά]ε ρε Ἡε οπίπιεά Το 5οπά πει Ἱείτεγς πε Ἠβά τεσεῖνεά οοπίαἰπίπρ Ρταΐδε οΕ Πΐς νυοτί., γεν]ενς οἱ Πὶς Ιαΐεςσί νοἱάπηε, ος αΏ ασσοιιηῖ οἱ ννπαῖ Ὠϊσταε]ί ο Τ,ογά Μαπῄρυ Αγποὶᾶ (189ο - 1888) Βγιεᾳ Οτο απ Ῥοε. ΦΠς6ΡΙΣΥ Παά εαἰά το Πίπι ο: οἱ Πίπι. Νε ρεῖ ἴηε ἱππρτοδείοη ἵμαι Αγποιά ἰς εηραβοά οἩ ἃ Ρετρειμαἰ αρο]ορία. Ἡε ἶ6 Ἰης(γίηρ Πἰπηδε]Ε 1ο ἵης «μαάς οί Πΐ5 {αϊΠες απά ρτονίησ λατ τῃς ΠἱνοΙτγ οἱ ϊς γουῖῃ απά Ἠϊς ἰάῑεπεςς αἲ ἴπε υπίνετςίτν Παά Όσεη γοάσσπιθά Ὁγ Πἱς Ιαΐε αςΠίενεπιεηῖς, Τποςε αςοΏίενοπιεηϊς νψετο οοηςἰάςι- 8Όἱε. Όπε οΓ τπε (τες Όεςι Ψἱοϊοτίαη Ροεῖς απά Τε Όεςι Πίθγατν οπἰτς, Ἡς 85 αἱδο απ ἱπῃιεπῖία] νυτίῖοτ οπ 1Πθοίο- ΕΥ απά οςοϊεῖγ. Ὑσὶ πιοδῖ τομάετς Ἠηνς το ονετζοτηε απ ΙπίΠα εε]ίπρ ΟΡ ἀϊσαρ- Ροιητπ]επί αἲ ἴΠε οπια]]ηες οἳ Πὶς ροεΏς ουῖρΗῖ απά αἲ ἴΠε ἁτγίπα αρ ος Πἰς ἱΏερίταίοη αἴτετ 1863, ννηεη Ἡς ἵνας ]αδί ονες {οτῖγ. ΤΠε εχρἰαπαίίοη πιιδῖ Όο 5ουβΏῖ η της εχμαυκίπς παῖατο οἳ Πὶ6 Ὕνοτίς ας απ ἱπδρεσῖοι οἳ σοποοἰς απά η Πὶς αβεοτριίοη ἵπ οἵετ Κίπάς οἱ νπίίηρ, ἴο νυἰςὮ Ἡς γνας οὗὐρευς ἘΕνΙΕς. ἀτίνεη ὈΥ ἃ 5εΏςδε οΓ ἁμῖγ. ος Ὠο]ίοι. | ειτοηϱΙΥ ται Ροςῖτν 5Ποια]ά ὃς α ἡ Ώπιο Ιοῦ. Πε τοὶά.Πὶς ἱεῖει Τη αἱ. ρορυἱαίτγ «οι]ά πια Πίπι ρίνο Πὶ5ς Ὀεσί α5 α ροεῖ, τα 4η οχίοις 5ο Παπιρετεά ἃ5 πιἶπε 15”. : ο τ]ω.. :. Όπαῖ 1 γγὰς ροβδίδἰε {ο οὐίαίΠ Ρος. Ώοῃ οἱ Εοτπι αἶοπθ. υήτλουτ μαι) τι γουγςεΙ ἵο Ρρίεςθς.. «δη το αιαί ο αβρι βετ/εε Πο {πι ᾖε Τερίοη οἱ Πο): απά [εείήο, απἀἁ 1ο ιΗίτο ου ρετ/εοΓίοη οἱ ΓοΥηι, οι - ποι Ἠιεγε[ν απ ε[ονι απ α ω... δι 8Ώ αστιαὶ Τἴθασίῃπςσ οἱ ος”. το Ρῖεσες, τυβίοᾳ οπε ἄθοι γοαᾶι[ν .οοησεπί ο (αἴμποιιρῃ ο ὃν φοηπείίπιεος /ογοεά το {1 1Ποςὰ ζαµ ἄευοιό ο/ὲ ςτυᾖο]ε Πειο Ρος. Αιποὶά ἵναςδ Ῥίενεηιοά {οπι ἁωῤιο λαι ο τὶς ΌΥ τε {αοῖ τπαῖ Ἡε ταά α νο ο) ο άτοεπ {ο 5ώρροτι, Ὁν Πὶδ 5εῄςι ἁμιν το 5οςΙείν, απἀά Όεσαμςε {πο η... οἳ ροεῖτν Πε οομ]ά Όεςί γε πας ο). νετΥ Κπά {παῖ Πίς επσα σοἰξ πουν. Ἡροηπ. Ἠε ἁῑά ποῖ 'απί Το ἁπτο το. Κιπά οἳ Ρροοῖιγ Ίπαῖ αἀάάοά Ζοοι η πιε]αηςλο]γ οἵ βίαοςε ἵο ἁοθο, εγχίμαι ατς Πε οἴετπαί οὈίεσῖς οἱ Ρου1:. απιοηςσ αἱ παῖίοως απά αἲ αἱ ἄπιουτ ης αςκεά, 'ΤΠεγ ατε αοιίρῃς-- η. αοτίοῃς”. σι ϱνεπ πο Όσοι Αγποὶά”ς πατγαῖῖνες ατα εἰερίας 1η ἵω ον απά πεϊπετ οἳ Πὶς ερίἰς Γαρπιο:.. Βαἰάεγ Ὠεαά οἱ Φυβγαδ αμα ΝΙΝΗΙ) σα θἵαπά οοπιρβτίδοα ή Αποις ἀϊτεστ]γ εἱερίας νοτςε. Ηίς ρου 5 ἃ ροει ἀερεπάς οπ ἴπε ποφία]»'. Φοµοίατ (Οἱρεν απά ἵϊ ςεηιεὶ Τηνη. ΨΠτίοη 1 ΠΠΕΠΙΟΤΥ οἱ Πὶς Ο/Η νΟΗΙΗ α5 νε] ας οἱ Πὶς Επεπά ΟΙοάβῃ, οἱ 3 {εν ρτεαῖ απά κοπιῦτο Ίντο Ἠ]ο Κεημίεσοαί απά Ώουεγ Βεασή, αΠά ο ΤννΟ Ιο6ςεγ-ἰΚΠΟΥΝΠ Ροθίη5, Φίαη σας [Τη Πε (γαμᾶε (Παγίγεμδε ἄπά ΟδεΓΜΕΗ Όποε ΔΜογθ, ννπὶςΒ ατα αἱπρυ]ατ]ν ΠαΡΗΝ εκαπιρἰος οἳ Ἰγησαὶ τεβεςιίοῃ. ΝΕ τε ρυβἡσατίοη οἱ Πὶ5 1δό7 Ῥοεππς, Αιποίϊά, ΨΠο παά Όεει Ῥγοῖς»- 5ος οἳ Ῥοείτγ αἲ Οσίοτά ἴοπι 1557 υπ] μαι γεας, υιπυαΙΙγ ἀεοίάσά 0 ἀενοῖε Πἱς πια επετρίες ἵο Ρὸςς Ας5 α οτἰες, ἡὶς ἱπάϊν]άιαί Ἱπάρεαιοί» ὍοἩ. αἱπιοςί «νετ Επρ]δη ροξτ οἳη Όὸ αιεσιίοπεά---Ἡς απάεινα]ιοά ’ ΏινανἩ απά ΦἠείΙίευ απά ονετρταίσεά ΕΥ1οῦ» {ος οχαπιρἰε---Ῥιτ Ἡς ννας ἱποοπηραναΏίν της ρτοαίοι οτᾶς οἱ Πὶς ἄρε. 30 οἵιπετ οπής ιδθά «ο οβοσιίνεῖν 5ιςῦ 8 γ]άςε Κπον]εάρε οἱ Γογείρη Πογατυ ο» --]ιαίπ, «τεεκ, ἨΠεῦτεν, Ετεπς]] δΙΠαΠ, ΠίαΠαη---πο οἵπει οΠΟ εχεερὶ ροβοθἰν (πεοίσο οί ἵῃ Π.Ι θατ]γ ϱ658Υ5, 5ο γεάεοπιεά Επείση οΠἱοίσω {ἴοπ “ρτονὶποίαδηι” απά πο οἵμετ ογίῆῖς ἀΠερίαγεά 5εΠ α ΡΟΥΞ) οἱ σαρρ]ίπᾳ γή Ειηάαπηεπῖαϊ 495” Ώρης. Ἠε πενετ «ἀῑθοιφεεά ἱπειαωο 1Ἡ α νασυη. ἴπγοβάίηρ Έσκανς ὑπ ΟΠΗ (εομεέπιεά ο ῥάΓε 26) αυσῦςτ, το. 'Τῃπο δίαρς᾽ αμίάο {ο ΓαςΠμίοη ιο τν. Ζεπα Λ4αγολα]! εωεατς ΟΠ6 οἱ με ού, δΙΥΑΙΦ ΕΥ ΙΟΟΓΗ Εασεί Οομγί τυεανς Τμε «Αἰεχαπάνα }ΓΓίηρε του με λαΐς, οιεἡ ἂς Γή εχφμἰοήε “ολίε {ας ρανᾶε) πιοᾶεί Ρογίοά «ἴγαυ 1οβῥετ, ἀεσρπέά ϐν Λ4ατιήῃ Ὠοιιεία Ίε ὃν Λατ ὨΏουρία. ιο Ἠη]Πε ίναυ ἨιαΚον ἴλὸ ῥατβεί οπου ἵ πι δΗΥπί-εάρατ οἠίροίταωυ, Πιασεᾶ ΙΤἱΟΟΥΗ6, διπομεά τυλο Ἰέ]αο απἁ Ὀἰοῖοιν Πε 3ο απᾶ οΠπῇ σε, «Γ]-Ῥίοωπ ος ἵι δοἰᾶεῃ «γείου, ἄεερ Ρ:6Ιν οἨ 10β, 11ο ωλοῖο ἀείοαίερ) οἰναρεά πι οεετ οτεαι απἀ ῥἐατίδείρε. -4 οεῖυεί 1γοαί-τίδδοη Γηήσηευ ους υεηρ. επε υεί]. , δίομάε οσο Ζεπα Ματελαῖϊ ἐς ποω εωεατίηρ ἴμε ποὺ ΦΜΟΥέν ασ]οά ον σαι ορμή μι η κρον ο ον ωεο σπορ υλ ᾱ Λαἰ[-[ηρε. ΤΗ Μαἰν-ευνίο Ραΐγε ἠῑεείί ο ται με] ὃν ο]ρά λέων, ας εἰ αλ αἱ ωε[]- οπελαπε είν με α σας «ξε υπ οπε ἐν Αίαντα Ε’ουηιεὰ Πρ 1ος, εν ᾖαΐ, ἀεοίρηεά ὃν Εάπα Ὁαἰ]αεθ, Βουβ]ᾶν. ο ανν /ά η ἱρά σιγα, υεί]εά [19 δίαρλ, Ἶροηις α- ἀλ]ἠσλι]α] οε]οειίοι οἱ /σωον απά ιός ἓπ οὐ α Ἰουεῖν, 5Ίοων δήά ατγετεά ἐπ ϱγασε[αί Γβ]ί : ο με ἓ ν εχζιστε ρα1εἱ εοἰομγήά». αὔουε 16 ερηρῖε (διοίον ὃν οοµηο’ οἱ ει 1. Ατίδυς Βδακ Οµραπἰεβίίου 1ά.) δ4 Τί ΔΙα]εσίες 11ο Κίπρ απἀἁ Όπεεή αττίνίης ΓοΥ 1με ΟΡΕΠΙΛΡ ϱΕΤΕΠΙΟΗΝ οἱ τε Ἑογναί Τομγπαπιεπί αἲ Οἰνπιρία, 1:ΟΠᾷΟΠ. Πὶς Λ{α]εσίν τε Κίπρ {Πορεοίεᾶ α Ἱτίρίε ριμαγὰ οἱ Ηοποιτ γερτεσεπίίπρ ἴε Κογαὶ Ναυν. ΤΠ ΑΤπιν απᾶ (Πέ Κοναὶ Αἱγ Εστου. Ῥαρεαήιτν ἰπρ]μᾶεά α πιωκίσαὶ γἱάο ὃν Τε Ηοισεμο]ά 6αναἶτν απᾶ πέρα] ἁγίνε ὃν 1με Κογαὶ Ἠοτοε “Ατηζιειν. Ον τὰς εὖε οἱ ιο ἀερανίιήε /τοήι [μαάία, 1.ααν Μοιηίδαίίε. ουε{[ο οἱ 1ο εογεᾶ Οουβγπογ-Οεπεναὶ οἱ ἱπαία, υἰπιεά ολαγιαδί Ποδριαίς απἁ (ποίοης, τη τω]ήοὰ τἡε ας ἰάΚ6Η α βΥεαΙ ἐπΙοτεί ἁτίμρ Με’ ια 0 [μάία, 1ο ταν Εοοάδνε 1ο 1ο ΙάΠν ῥαΠεηΙς «οτί τυῇοηι 9Ἠ6 Λα ΒέεΘηΙέ ᾖεπαίν., [ιαάν Μοιωδαϊιεη ἡς 56εΠ ἰαϊδίμρ τωἡ 5Οὐε οἱ {λε ῥατρηίς. ΕΙΟΗΤ: Ροωεγεὰ ὃν 116 Θαἰγίε βα5 ΗδύΠε μέ «ιά ἴπυο οὐπυσπΗσοπαί εηβίπες, Ηίς Δα{εειγ”ς ΜοιοΥ Ομπδοαι 2009 τεεσπἰζν πιά εγιυθή: οεοεεσκ{ἱ Γη]]-ερεεᾶ Γγία]ς ὑπ 1µό «οἱ. 1 τή ρίοίµτε 1έ Μ.Ο.Β. 2909 ἐν σέ 0 115 {0515 ἴπ {πε «οἰοήε. ἴέ οουετεά ἴλε δί0Δες Βαν Πιέαεηγεᾶ ἀήιαπες αἱ ᾱ ερεεά εχεεεάἴπρ «34 Αποῖς. Τήε αὖ ο {ε εχβεγπεη!» ἐν 1ο ἄῑπορυεγ ἠοω 65 Πεγδίπέ ΠπαεἠΙπΟΤΥ εἰαηᾶτ μρ 1ο Ἠιατήπε οοπώ{οη». ση οὗυρεὺς ΕΕΝΙΓΝ . Τλοῖν Λαἱοοτέος ἐἶιο Κίπρ απά Όμεη τε] 1,ογᾶ Γ.συαί ατὲ 5έ6Η ΜΑρουεην ῥείοο εαιεῖε αἱ ιᾗο ᾖτεί Ηἰρμίαιά 9ῄοω {ο δε Με]ά αἲ Ιπυετηοςς σίπος ἐμο ταν. 1ε «μότο αἰμγασἰσζά α γεουτά ΠΙΊδεΥ οἱ υἱοτς. Ίλετε τότε 1,7ρο ἠἰυοίου”: «ΗΠΙΣ ωήῃ πεατ]ν 20 5ἡοιυ ΥίΠΕΣ {ῃ 56 αἱ 6 Το. ΤΗε [αγηοις 14ο Ομαγάς οἩ 1είν Ίογοος ἐι Ἰ)μἰιε]ια]] αὖε ἴπ ιού ῥἱ απο τπἱΓοτγις αρα. Όπε οἱ {με εἰρλῖς οἱ Γιοπάῖση δε[οτε 1ῇε αχ, Τεν Πε Ομάν τυὐ(ἡ Εἰιείν «λίπίηρ ὀγεαεί-ρ]αίος αιά Ρις, ὐίησ οἩ 1)ιεύν ᾖογεεν 1 ήτο] αἱ ατε πω (ο οὔ]εοῖ οἱ ΊΠΙεΤοΦ! 1ο αἲὶ 1ο υἱνίτογν 10 1 ομάοη. «4 Ηπῖε δο) ου πμ Μὲς 7ΛΟΙΊςΥ 9εθο ερ Ἠοτνο Ομανὰν ἐν ἐμείγ ολο «βίεπάοιν 7ου δε 9 ἐπ λος Ἡ, 1οήθ. ΠΙΕΙ μμ η! ' ΕΠΗ ΕΚΕ ΕΣ ΕΕΗΣΗ ΕΠΗ ΕΕ ΠΕΕΗΤΗ ΗΕ ΤΗ ΤΗΕ ΜΗ ΗΗ η ΟΑΝΑΡΙΑΝ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΤΤΒΕΑΡΕΙΕΑΙΕΗ απαατχλεα ΗΕ ΗΕ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΕΕΣ ΕΗΗ1 (Ρποίο: ἨΝαΠοπαὶ Επι ῬΒοατά) οαοίπρ {με ὃοοι} οἱ Κοϊαπάε «σωπε, οἱ Πομάίση, Επεἰαμά, ΜΥ. Βμνε ἀἴνοιστον αἲ ευειηρ Ροτυη η Λάγε. Ἱ. Οἱ νηπε-βεγον, ἵῃ «ᾖαγβε οἱ φαἶει. Τε πιοάεὶ Βειιν ΚἰάάεΙ οἱ Τοτοµίο. ΠΠ ΕΤ ΕΕ ΡΕ ΓΣ ΕΕ 3 ΗΗΗΙΗΗ Η ΗΙΕΕΗΗ ΕΠΕ ΤΕ ΤΕ ΕΗ ΕΕ ΗΕ ΗΕ ΕΕ ΣΗΜ ΕΕ ΕΗ ΕΤΗ ΕΕ 55 ΤΗΕ ΟΤΕ ΕΙΥ (οομέπμεᾶ Τους ραρε 13) οοπο]μσίοης: οπ ἴπε εΠΏῄσαογυ οἱ τΠίς ττοβῖπιθηῖ, ηπά ἴπετο ἶς ἴπε Είπε Ρτοῦ]επι οἱ πε Ὀ.Ὀ.Τ. ευ Πῖοῃ νου]ά οε αὈδοιροά ΒΥ {πε οἶϊνος απά οἶίνε οἱ]. Α τπα νήτι Ὁ.Ὀ.Τ. ἁῑσι ἵπ ΟΥρτυς ἵπ 1947 ἀἰά ποῖ ρῖνε νετ Ρρτοπαὶδίην τοδυ]ῖς απά ἴΠε απποµπί οἱ Ὀ.ΡὈ.Τ, αὉδοτοεά Ὁγ τΏς οἶίνες ἵ/ας «οπ5ἰάεί- αὈἱγ αΌονε {1ο απιουηῖ ΝΠίἰςΠ ἰς ρογπηίς- οἱοις ἵπ {οοάδταβς. Ιπ «τεσςς, αρτὶομ]τιγαὶ Ρῥργοάιςσο τερμ]αῖοπς {οτ ΡἰςοκΙεά οἱνες αἶ]ουν 100 ος οἶνε ΗΥ ἱπίεστεά {τυήῖ 1ο Γς Ίαςεά {π ραςσϊίηπρ {ογ εΧρο. 9 Φοςοσ-σ-σςο»- 9 ΤΠε ὑβδίο τεαμἰτεπιεπῖς, {ο 8ΠΥ » πιεάἰσίπε οωρΏοατά, ατα: (τ) Ὀαπάασες ὁ 3πὰ κιοκίπασ Ῥὶβδίες (156 ἴ]ε πιοάστη εἰασίς ρἰβίες, Πίο «ϱΆπ ὃε αρρ[ἰοἀ , ἀτεοι ο δπια]{ Ψνοιπάς, οί5 8η Ὀ]ἱ5ίος) : ἑ (2) ἀἰδίπεεοίαηί (δοπιε(Βίηρ πιοάετπ απά , οα{θ) : (3) Ἰτεβίπιοπί {ο ΌάΓΗ5 απά 5σβ] ας ὁ (4) ρου]ήσε οἶΥ [ος δρταίΠα, νεἰ]ίηρς, ἑ ασ]ος απά οἩεθί ἰπουδίες (5) 8οπιε ὁ Πποάδτη πά εαΐο ραίπ-τε]σνίηρ Ιβδεῖς ὁ το εὰς ονες ΑΠΥ ΕΠΙΕΙΡΕΠΟΥ απΏ] τις :. ἀοοῖος οΆπ 6ΟΠ1ς, οἱ ἵο Αάπιπίφίετ αἲ Πὶ9 ἀἰτεσίίοη ἴπ ϱ3δε ο {ενετ, απά 50 ΟΠ (6) ϐπ αρ-{ο-ἁαῖε ρτερ8{βίίοη {ο οοι1ρ]ις () Ετιῖτ Ἰαΐσε (8ο ἃδ ο{βηρε, ος Ὀἱβοκουττεπί ρυτες) ἔος 1186 {Ώ -88δ65 ος {ενετίδῃ οοἰάς, εἲἴς. (8) εγε Ιοΐοι απά εγευαίΏ (9) α πιοάρτη ἸΙαχαῖίνε, αἶςο 8οπΊε ἵγρε οἱ κοοϊμίπρ ρτεριταήοπ {ος μδε {η «85ε Οἱ οοῖῖς ος εἰσίηες». ΔΛήαΠαρεγ. ΑΝΟΒΕΕΝΜΣΙ. ΙΟύ0ς6Α5, Οωπετ οἱ “Γιομοριῶι”” (ποημα. Τε[εΡΠοπες: ΟΕΕΙ(Ε5 28. 1οὐοοῦυβΡί ΟΙΝΕΜΑ 26. «ΙΥΚΙΟ” ΤΗΕΒΑΤΚΗΕ Ἅδτο, -φος--ι------- απα οἵ 20ΤΗ ΟΕΝΤΗΒΥ -ΕΟΧ, ΟΟµΙΜΒΙΑ. ΠΠ ΗΠΠΙΗΗΠΗΙΗΗΠΗΙΗΗΗΠΠΗΠΗΠΗΠΗΠΗΠΗΗΠΗΠΙΠΗΗΠΗΗΠΙΠΗ ΠΗΠΗΗΕΗΗΗΠΗΤΗΗΗΗΗΤΗΗΕΗΠΗΕΕΗΡΗΠΗΗΠΗΣΗΕΕΗΕΗΗΠΗΗΗΜΗΝΠΗΗΗΗΡΗΣ «ΠΠ ΠΠΙΗΠΠΠΠΠΠΗΠΠΗ ΠΕ ΜΗΝ Ημ ΜΗ ΗΕ (Ύρειίς ΟΝΕ ΛΝυ μελῖα (0. [10 ΝΙΟΟΡΙΑ - ΟΥΡΗΠΙ:Σ. Τµς Όο6σι Οιοδθηΐδοίίοη οἱ με Ι5δπο. ΟΙκουΙΑΤΙΝΟς ΑΝ ΑΙ ΡΗΙΝΟΙΡΑιΙ ΤΟΝΝΝΣ5 ΑΝΟ γΥΙΗΑΟΕ».. Α]ιοιοδίπρ φοἰοσίθα {πι οἱ Τ1ιο θθδί ΒΑΙΤΙΡΗ ργοᾶιοτίοη β. Κ.Ο. ΚΑΡΙΟ ΡΙΟΤυύΚΕ», ΤΗΕ ΒΕΘΤ ΑΤΤΗΕΑΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ Ι5ι ΑΝΟ. .. ΠΙΕΕΠΗ ΙΕ ανακακεαματΝΙΗΕΗΕΗΗΗΗΗΗΗΗΕΗΗΠΗΗΗΤΗΕΗΙΝΗΗΠΗΠΝΙΜΙΙΙΙΜΜΙΜΙΗΤΙΙΗΙΗΙΠΙΗΙΙΗΗΗΤΗΗΤΙΙΙΙΙΗΠΙΗΗΗΙΗΗΤΙΝΙΙΗΝΗΗΗΝΙΠΙΗΗΙΗΠΗΠΙΙΙΗΙΠΙΝΗΙΗΙΗΠΙΙΝΗΙΙΙΠΙΗΙΗΙΙΙ Ρ. Ο. Βοχ 72. Τε[εργαρήίο «Αάάνειε: “ΙΟοὐςσΟοῦΡΙΣ Νἰοοσα. ΙΗΗΙΗΙΗΠΙΙΗΠΗΙΗΗΗΠΗΠΙΠΠΗΗΠΙΗΙΗΗΙΗ ΗΜΗΗΙΗΗΗΗΗΙΗΙΗΠΗΗΙΗΙΗΗΗΙΠΙΜΗΗΙΗΗΗΗΙΗΙΜΤΗΝΗΙΗΗΗί 2.6 ΤΗΕ ΤΑΟΕ ΙΝ ΒΕΙΤΑΙΝ (εοπείπιµεά [Τοηι Ῥαρε 21} οτμεις ἴπε ΟΡρΔεΙα ο 1Πο 5ενεηῖεε- γεβΓ-ο]ά αοϊτεςς Οἰαίτε Βίοοπι 5 ποῖαδίε. ΔΝοςί Ρρίαγείς ατε οοπῖεπῖ Το Ῥγεδεπί ΟΡρµε]ία ας α “τος ος ΜαΥ᾽᾽ απά το “ρτειί τωο πιαά 5εεΏθ. Οἰ8ίγε ῬΒ]οοπι πιακος πο 5ο οοπςες- ἵοπ α5 ΤΠίς. 3ῃε ροε ΠπογουρΠ!γ, νυπο]εμεβγίεαΙν πια. Ἶτ {5 απ οχοἰηρ απά α ἀἰσιωτοίπρ ροεοίπΒησε ΤΠαῖ νή ὃς πιοτε εΠεστίνο Ἡπεῃ Το Δοΐτεςς 1 ποτε ἴεοληϊσα]ν ᾿ εοπῖτο]]εα. Αδονε αἱ οἱδα, Πούἵ/ενετ, οπθ ΓΕΠΙΕΤΙ- Όεις Ῥαιἱ ὁςοπε]άς ΊοεπάεγΠοδό {Ώ τπςε Ποπιαρο Το Ἡοτατίο. Τζ 15 «ἵ{απρε τμαῖ νε «πομίά Πάνο 56ο υητηϊη α Γεν) ψίθεΚς ἵώο ΠἨαπήεῖς πιακίωρ- -τπεῖτ Ρτϊιποίραἱ 5µοσ65ς 1Π ἴπε 586’ 5ποιτ 5οεπε. Ίπ της Πτι νετείοη Τβατεπςς ΟΗν]ετ αἰἱδο ἴαίος οἳτ Ποβτίς ΝΗΤΗ τίς Ρ8δδαρε, ἴλοιρ]η Ἡε. Πας «τγαΠςίεγγεὰά 1τ ἴο πεατ]γ τΏς επά οΓ {Πε ρίαγ, ἵπ τε {πτετναὶ Ὀδύνεεη πε Οδης 5σοπε Ἀπά τηε. ἀπε]. . | δινατ{οτάς οἵπει Ψοτκ Πας Όθεη Ίεςδς ποῖαἙῦἰε, οἩ ἴπΠο ΨΜλΠοίε: α τοπρίΠΡ νοετείοη οἱ Τήε Ταγιπρ οἱ τε οᾖγετυ, ψΠίσΠ ἱεπάς ΙτςεΙ{ {ο απγ 5οτῖ οἱ Ταπταςί- 1ο Ίτδβίππεηϊ, ἀαπά α τενῖναἰ οἱ ἶασί γεαι΄ς Λ4εγεμαμί οἱ γεπίσε, ΝΗ Τ8πα Ἀ/γηγατά, α πενν Ρογία, Ὀεττει 1Π {πε Βεϊπιοπιτ 868Πες ἴπαι- π ἴπε “ειτὶοί οουσί οἱ Υεπίος”,απά Βοῦετῖ ΗείριπαπΏ ας α σατε(α] απά οἰεατίγ-δροΚεπ ΦΗγΙοςξ, α ρατῖ ἴἶαι άοες ποῖ τεα]ῖν ιτ Ππῃ. Ιοπάοηπ Ώας Ὠβά οπε ος νο ἀϊδαρ- Ροἰπίπιεηϊς. οἱ Καὶρα ΠἰςσΠατάσοη οΏοδε ἴο ταίήτα ἵπ Ἰνογαί Οἴτείθ, ἃ Ειταπίαη οοπιοάν ὃν ΕΚοπι1ν (αναῃ ἴπαι Ῥτονεά {ο Όο6 α 5ἡβῃῖ αβαίτ απά τουδεά ἴλπο υταϊι οἱ πε Πτςῖ-ηϊρΗί ραιἱειγ. ΕΒυϊ τις ρα ἁῑά ποῖ ἄεσετνε 5 4Ώςτγ τεςοερίοη. Τι ἶς πετεὶ]γ 8π Ἱπαβεσῖιοά, 5οππεῖίπιες ντ Πε Ρίεςε, ΟΕ πο δΡρεσῖαἰ δαὈδίαπσα. ἜΤΠε ραιίετν ας ρἰαϊπίν ἀἰξαρροίπίεά ὃε- σας ἵ Ἰαά οεχρθοῖετά Ίποτε οἱ α οοπιραπΥ θά ὃν οἱ Εαἱρη απά Ώαπιε 118 Εταηνναςο. Βοΐα Ρῖνο τπεῖτ πιοδί 5αρρίε ΡρεΓίογπβησες, Τ1Ποιρί Όαπιε Ἰάμαηπς ρατ ἶ νειν οπια]], οἱ Παἱρα, ντ Πὶς 5εΠδε οἱ ΠαπιοιΓ απά Πἱς εχαοῖ πιίῃπς, Πθπᾶρες οΠεπ το ἠΠαπιπαῖε απάἀ ταίδε {πε Ρίαγ, απά Ἡς Πας ἵΜο οΠαγη]πςσ αοΐγεςςες ΤΗ Πίπα : Πἱς νε (Μετίεὶ Ἠοίρες) απάἀ ἴπε ῥρτανε, ἁἀῑτεοί Ἰ]εδαῖοα Θ5ΡΕΠΟΕΓ, ν/ποςς τερμϊατίοω ρτον/ς ηἨτ ε8βοΏ Πεν/ ρατῖ 5Ώε αἴτεπιρῖς, Ῥειετ [ζςιππονς ἰαϊεςί ρίαΥ, ΓΥΕΗΣΥ, ὶς α νοιδίοηᾳ οἱ α οΨεάϊἰδη ΠΠ, πιέ- πιοταῦὈἰε οπἰψ {οτ ἵ ς5Ιπον)ς ον Ρετ- Γογπ]αποςῬ {η Ψαϊ «ο παὶρῃῖ οπος Ώανε οβ]]εά α ΟΠ8Γίες 1 ααρῃίοηπ ρατ. Πε 5 α φαάἱδιίο 5οΏοοἰπιαςίεγ ε τεσα{ Ὠλίς ρἱωπῃρ. σἱοί]αηῖ πιᾶη νητῃ τῃε «οἰά εγες Ὀεμίπά τπε ρίποε-πε7, 8Ώά ἵ]α οιάάεπ Ὀωμισίς οἱ Πϊδείπρ {8ρδε, ἰοηρ - αἴτοι ἴπο ἀίσπιαὶ ἀειαῖς οἱ Πΐδ 5ἴογ 4ἴε Τοτροίίεῃ. Ρος ἴπε τεςί, 1 6δ1ε ΒΠεπδοηω, ἴπε οοιηεάίαπ νο Ίαν Ώ6εῦ ἀεδοτίρεά 5 α ΠαΡΡΥ Ὀἰεπά οἱ α οοάβςΗ, απ ΟΥ, απά α ν/αριαΙἰ, Πας γεῖυτπεά {ο Πΐς Όεςί ἔουπι ἵπ ἢού οι Ὀπειε, ἃ πιμδίσαἱ Έατος α ἁτατηα οα]ιεά Τε Βαγαροῃ, ὃν Κοἰαπά απά Μεμαεὶ Ῥετίνεε, 15 ἃ Ἰνε]]-πιαάς ρίαν, αἁπηίταδἰν αἀτοῖί οί ἵτς Κἱπά : απά ΚιάοΙ Βεσίοι΄5 τοίη8ηςσε, Τε Βαγγειῖς οἱ ἵἰπιροίε ΦΙΥθεῖ, ὨΒ5 Ῥεεα. ἱπάἰΠετεητΙγ τενίνεά, ήτα ἴπε Γατοοιτ οτι Νας σαςῖ--ἴο ενετν- οπ6)ς 5ωτρτίδε--ᾶ5 Ἑάννατά Μουίοι- Ῥαττετι, ΕλΖαὈετα Βαττοῖι Βτουπίπρ5 τγγαηηίσαἱ ἔαΐπες. ΕἰπαΙ]ν, οπε οἳ τε Όσοι ρίανς οἳ τε πιοπία Πας Όθεεῃη εἴαρεά ομϊσίάς ἴἩο Ἀδοσί ΕΗπά, αἲ ἴπε 1 ντι Γηεαῖτο, Ἡαπιπιεισπαίτῃ. 1 15 Ατίιπις ΜήΠ]εις «4 Δν 5οµ5, ἃπ Απιθιίσαπ στµάγ Ἱπ οοηφοίεπος ἅαπά τειτίοωτίοα, Ἶἷτ πας ἴΏο σοοά Τοτίαπε το Πάνε ]οδερᾳ Οαἱεία απά Ματρα]ε (ΠἹπιογο ἵπ 1 οαδίῖ. Ῥοῖπ ος Τποπι, δατ. οερεοίαν λΜτ. Οαἱεία, δα τας ἴεηδίοη ἴο {πς Ια5ί πιοπιεηῖ απά τπε Ἱγτίο Πας τατεῖν Πεατά ποτε «ροπίαπεους Πτοῖ-πίρηι οΏεετίηρ. ΜΑΤΤΗΕΝ ΑΒΝΟΙΡ (εοπίὔπηεά /γοήι ῥαβο 209) ἱςηι Νε αἴο 50ος Ῥτοιρπίι αρ αραἰησί τωςε ἀε[εοῖς οἱ πιἰά- Ψισίογίαα Ἑπσίαπά, ἴηο Ὀατοατίσα οἱ ἴΠο µρρος οἶαςς, πε ΡΠΙΠς{ήδΠ οἱ το πιϊάάϊς οἷαςς, απά ἴπς δα μαίος οἳ το τεςῖ οἳ τπς ρορια- οι. Ατποϊάς Πγοί τεπιεάν {ο τίς σίαῖε οἱ αβαίσς Ὕνας (π]έαγε--- τς Ώμο ηοῦἱοςι ος τηήπσς, 5ιοείπεςς απ Πσίιν”.. Ας απ ἱπερεοίος, Πε ατριες, Πιο] Ὀοίοτε Πὶς πιε, ΄τπαι ἴπε Φταίε Ώας απ ἰπτεγεςί ἰπ Ίπε Ρρείπιατν δεΠοοὶ ας οἰυ[]δίπρ «αΡ6ΠΙ, ενεπ ῥΡτίος ἵο 15 Ιητεγεςί ΊΠ 1 5 αΠ ΤΗδίγΟΙης αβοηΙ’.. ἩἨΠε Παά ροοά «85 Το Κπον ἴτοπι Ππίς εχρεΓίεποες ἵπ ἴπο «οποσίς τῃΏαῖ {ἶιε Ώρα δἰζε οἳ ἴπε οἶβδςας. τΠο Ἰαοίς ος ομΊτανς ἵπ Ίο ππα]οΙτγ οἱ 11ς τεβςῃείς, 8Ώά πο επνἰτοηπιεπί οπι υλίσα τἴπε ρμρίΐς σαΐπε, πηαάε Ἱ εχίτεπιε]ν ί- Πευτ, ας ΕΙ α5 εχῖτεπιε]/ Ππεςςςςα:Υ, το ο8ίτγ ουί 1Πίς οἴνῃ]θίηςρ ρτουςςς. 11 πιαγ {αἰΓίγ Ὃε οἰδίπιοά, 1 ΠΜΠΕ, τἶαῖ Ατποιάς μοτκ ρανοά ἴπε ν/αγ {ος της ρτεαῖ Ἑάιισατίοπ Ασοῖ οἳ 1944, Ὁυν ννΠὶς]ι ενετν οΠἰ]ά {5 ριιαταπῖτεεά α δεοοπάα{Υ εάισβΏΊοη, απά ἵπ υΠΙςῃ Ατηοϊά”ς ἰάεα οἳ οπίτατε {5 ἵάΚεω [ος σταπῖεά. ἜΓΠ9 βἴπι οἱ τπε Πο πιοάστΏ δο[Ώοοίς ἶ5 ἴο οἰνί]ςε ας ὙΝεΙ ας ἰπςιγιοί, Ατποὶά”ς 1άεας οπ οὐ] ατα Ῥεσι Φε ΄εχρτερςοά ἵπ ΟΊ/μμε απἀ παγεἉν. ΌοοΚ ΠπΙοἩ Ιγηταῖες δοπιείῖπχες ΌΥ Ἶῖς τεϊτετατίοηπ οἱ σαϊςία-ρΏταδες, ἴλποισ] της ἀε[εοῖ ΠΙΑΥ Πανο Πε]ρεά Το σετ Αιποὶά᾽ς ἰάεας αοτοςς ἴο Πὶς ριο]ς, Ντ, Ἱεοπατά )οοίΕ τοπιατκοά απΚίπά- Ιγ έπαῖ Αγποὶά ἵ/ας α ρτίρ απά α ρῃατίςος απά τΠαί “πε ἴοπο απά τΏγίηπι, ενοη ἴπε θιγίε τε Κε ἴΏοςε οἳ α ποοά ἹΝοπσοπι[ογπηίςτ 5εγπιοπ’, Τήετο ἱς 8η δἰεπιεηῖ οἱ Ίντα ἵω είς οτἱοίςπη : Αιποὶάἀ, κε ΕιιςΚίΠ απά Οαπ]νία, ἡίκα ένεπ ἴπε βτεαίες Ὑοοιίαη πονς]ἱςῖς, οὗὐρεῦς ΒΕν]ευ κας ἱπουταὈίγ ἀϊάασιίς. «Ἡς ττπεά {ποπι ομ]έητο το (ῃουίοον Όεσαιιδε Ἡε Ὀεμενεά τ{αῖ Ίο ςαἱνίοῃ ος ςοοῖοῖν οομά οπἱν οοπιο βωη.. φεεοπά τε[ογιηΒίίοη οἳ τεἠμίου, 1]: {ει ται ἴπε 11 πιοταὶ ἴοτος οἱ. ΒϊΟἱε σοα]ά οπΙγ ὃς τεα]ςεά ἰΕ Ἡ « ττδαῖεά {Ώ τῃς δ4ίΠς ΊΤΥ αξ αην Πτεγατατε απά ἵ. ΟΠηἱδίδης [ος τ]αῖ παῖτασ]ες Ίετε Ποῖ 4Ώ οδδοη (ιών ο) οἱ τῃείς τε]ρίοα. Το Ρήτρο τος μ] οΕ πε 5ρεγπατιιταὶ ου]ά πι. Ἱπιρτερηβοίς” αραΐηςσι ΊΏςο αἰίαοι: οἱ φοἶεηῃος. Δτποὶά πενετ αἰίς εν παο 1Πῖο ἵηπς ορος οµπ Τπς σαΏ]εοί οἱ :ο]- ρίοηυ Όατ {τ {5 ρτοραδ]ε {παί Πο 1. εά Ἱδεας αξ τε ρτεαῖεςί οἱ αἲὶ τεβσπετς. Οετιαϊπ]γ Πὶς αἁἀεξογνη οἱ το]ρίοι ας ΄πιοταῖγ ἴοιοβοί ν επιοῖΙοιι”” 5εεΠῃ5 το {ενεα] εἰίμεί ο |. οΓ τε]ρίοις οχρειίσΏςσε, οἱ αἲ οι α {αυτο τω υπάεισίαπά ἵς εσςοιο ἶη της ἰα5ῖ γεαις οἳ Πὶς Πο Απ Ἠοῖς ΄δοπιε ἱπῖεγεκήηῃς 6954Υ5 τὴ Ρομείσαὶ Ίπεοιγ. Πε τεβ]δεά ο πεοθαςίτν οἱ οίαίε ἹπίεινεηΠου. ἵλ εἀιοαίίοω απά οἴπες δρΏείος α΄ ο Ὀδμενοά {π εαιατν απά δγπιραν. ἡ να. ννοτκίπρ-οίαςς ἰάθαίς. Ῥιι {οατ οἱ απατοΏγ, ἀαβηρ Ὁαοἷς (ο «5 οδν ἴπε γεας οἱ τενοἰατίοης, οοπαθίπεά -:Ἡἱ Πὶς Ὀε[ιοΓ {π ουἱτάτε, πιαάς Πίπι δη νο ἴμαϊ τε ογάίπατγ ΠιαΏ Ίνας ποῖ ἵ ἳ Όιςιοά ήτα απ]παίτεά {τεεάοιι. {ἷ» γ/ας αΏεαά οἱ Πὶς πιε ἵπ Ιοοζίής η ἴπε δίαΐς α5 α πιοταἰ {οτος νηΙοἩ 5Ἡ...) αοῖ, ἴο Ρρτενεηῖ ἴπε οἰείζεης ἁοίῃ ἴπευ [κεά, πωμοα ας Ὀτ. Το Αιποϊά Ἠαά εκχετιεά α ΌὈεπεν ἀεεροῖίςηα ἴο -ρτενεπῖ Πίς ριρί]ς τσ ἀοίπδ νυμαῖ ἴπευ ἠκεά. Τπὴς π]ὸν ον Ώπουδῆτ τὸ Ὄε ἀαηΏρετοιςΙΥ οἶοδς τω πιοάρτα αιλοσίτατίαω. ἰάσας Όυϊ ἵ ἱ οηἱγ ΕαὶΓ το 58Υ ἴλαϊ Αγποϊά μαά αἱ ἴπιες α πποτα αοοερῖαδἰο Υἱδίοη οἱ Ἡ οµἱαατεά απά ΟΠτίςσίαη οοππΟ{1ν. ἵπ. ΏἰσὮ ο Ἱπάϊνίάυαί παεπροῖν ψιομ]ά ἀἰςοίρμπο ἴΠεπησεϊνες. Ἱππρογιαπί, Πονγονεί ας ΑΠΛΟΙΟ 5 εοοἱοἰορίσαὶ απά 1Πεο]ορίσαίὶ ΠΙΑ ψ/ετο {Π τΠείτ ον/π ἆαγ, 1τ ἶ5 {ο Πΐς Ρος Ώιαι πιοςῖ τοαάςετς ἴο-άαν νά τάθη Ἡδ Ώπε Βπεςίι οχρτεδίοα οἱ Πΐδ ΒΕΠΙΗΣ’ Βγ Πὶς οπἰΠοῖδπα Ἡς ἁά πιο ἴο 5ἩνΕ Βτίταίπ οπι ἱπουίατίγ, ἴποισα πὸ Ίαοκθά τ]ε Ῥτοιπάγ οἱ ϱοἰείάνε: Ηἰς5 ντίήπρς οἨ οπίτητε οπά τε βΙοῇ Ρτονίάςά {οτ α σεπεταϊίοΏ α πμπ]απ]ρίίς ΕαἴτἩ {οτ ἴΊοςς ο πιὶσαι οἴποντδὸ πανε Παά ποπε. Ἠίς ροεπι5 ανα ΜΟΙΗ ν αν τρ εὈοτίος ἴἶχαα πιο ἴλπαί ας Πιο Ροριίας {η Ἠὶς Πξεῆπιε απά ναί Ὦὸ τοίά Ἠΐ πιοῦλατ ἵπ 1869 Πα5 ργονοὰ ἵΌ Ὁε ἰατρεῖγ τε : {Μν Λοεπις Τἐργεδεηί, ΟΠ τυλοίο, [ο πιαίη ΠΙοὉΕΠΙΕΠΙ οἱ οἳ το Ἰα5ί θμαγίεΤ-ο-α-οΕΠΗ. απά τἶμς ἴον το] ῥγοδαδίν τν ιοί’ ἆαν αν ῥεοβ]ο δεσοππε εοπάΟΗ ιο Γιοηιςείοες ο τυ]αῖ ε]ιαϊ πιουοηιο οἳ ιά ἵς, απά {πιεγεσεά ἴπ ἓν ἠτογανν ργοάιιοιίοης τυ)ο]ι Τε [εοί μυ αὐοδΤ, 1 ΕΝΕΙΑΝΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΝΘΙΙΦΗ (οσηἐημεὰᾶ {ΥΟΗι Ραρε 11) απ [οπία Ηνεά 1π ΤΠ Ποιδε {ο οη]γ αβοατ α {οτταὶρᾳῖ, απά.. ἶ Ὀε[ενε, 16 «πποιτ ραγίπςρ Πὶς τεηῖ 2 Οομ]ά ποῖ πο ἨΠοπιο Φθοτεῖατγ ρεῖ ἴπε Όμσι ριί αν απ. ἱπςηταΠομρ ” Μν. Εάε : “Νο. ἜΓπεγο ΑΓ ΠΙΑΠΥ σας» ἱωΠ Ι,σπάοπ τπαῖ σίνε τίςσε το αοἩῖς. ΟΟΠΊΓΟΝΕΙΦΥ. Α {έν οἱ {παπι απο ετεσῖεᾷ Το Ῥεορίε {ἔοτ νηοπι να πανο ποῖ νετ πιπαςὮ τεδρεοί {η ἴμεςα μιοάςτα ἆαγςδ.' Χο Ἠανο ἴο Ηνε απά οἱ Ἡνο 1 ἴπεςδε πιαῖτετς.”” Μαν. Φμερῄβσενά : “ς Ἱ ποῖ α [αοῖ ας Όπίς πιεπιοτίαὶ 5 οονετεά Τα α ρα µΠ. απά σαηποῖ ὃς 5εεπ ὉΥ Ίπε είς πο - Μν. Εαάε : “1 ἱ5 ἃ ρτοαῖ ΡΙΙΥ ται «πο ΟΕ ἴπε οἵπεί πιοπδῖιτοδίῖες ατο πο αη]ατ]γ. οονετεά.””.(1ααδΠτετ). Ιοπάοπ -ἰς αἀοτπθά ὃν Πιπάτεάς οἳ ον. ππεπιοτίαἰς οἳ ὙΙσα ἸΝοὶςοπ᾽ς ω Γταβαίρατ οαματε, ἶς ἴπε πιοςί ἵπι- πιοίνς. Τ 15 οη τῆς Πἰρπεςί οοἰππιη εν Ιμοπάοη, Ὀείπς αΌοιῖ 15ο [6οί ἵη ἠωίρατ, ΤΠἱς ἀϊά ποῖ ἀειετ΄α ἁταπΚκεῃ Γααίπα ποπ ρετίης οπίο ἵτ {ο τπε Γεροςε οἳ επαξκίπς Παπάς πτΏ Ἀοίσοη, ἃς Πο τοἰά τηε Ῥοϊἱσοεπιαα Νο σαιτ επ. Πγουι παπί το 5τιάγ ἴπε σταπά- 60ρ Επά δρ]επάοατ οἱ τπε Ετσι Γηρίτε γοι πανε Το 568ε ἴπε 1, οπάση Ποπαπιεηῖς απά ππεπιοπαϊς. Ἑυῖτ αη- ἁ αι οτοάΙν ἴπε Ἡτίῆςσα Μήδευπα 15 Τα η ος ουἱςίαπάίης. Τηετε ἵπε ἴΓεᾶ- εω)ος ΟΕ {Πε ναςὶ επρίτο απά οἱ ἴπε ποπά ἵπ ρεπεταί, ραδῖ απά ρτεδεπῖ, ἵπνο Όεεη αςοσυπυ]ατεά. ο 1 πε 1Όσασγ οΓ τε Βτίτίσα Μυδευπι Ἡ οηε ος τῃς σγεαῖεσί 1{ ποῖ {6 ϱγεαῖεςῖ 1 ἴπο ψοσ]ά. :Ττ ροδ8εδ5ες ονεΓ ἔους πη]μοα. ρπίηιοά Όοοκς απά πεβΙγ 150900 πιαπιιςοΠρίς. Ὀμάετ ἴπε ΟορΥ- Πσαι Τανς, ταῖς Τ4Ότατγ τεσεῖνες ἃ ΟΟΡΥ. οΓ ονετν ρυΌ]σαίοη ἰδδιεά ἵπ ἴπο Βπίῆςῃμ Ἐπιρίτα. ΡετΏαρς νου ατα εωήοις {ο Κπονυη ΨΠεῖπεγ οικ ΟΓ (Ἀρποί αιτῃοτς τε σίοτεά ἴἵπετε 2 1 {ουπά τΠεϊγ ηβπ]ες απά ννουίς {π τε εαία]οριςς. Ένειπ ἵἴπε Ραπιρμ]εῖς οἱ ἴπο ροριίαγ ῥοεῖς, Ραἰεςμὶς οἱ Ανροίῖου απά ΑΖίπος οἳ Ῥῄήοιισα, Ραρμος, 8Τε Ιπο]αάεά. ἜΓπΠε Όοοξς ατα Ὀτουρῆί {π Παπά-οατῖς απά ἵτ ἴακο αρρτοχἰπιαϊεἰν Όψο Ἠουγς ἔογ ἵπεπ ἴο ο Γουπά ἵπ Ὀλοις φμεῖνες, Χθαγ {Ἡς Τήαπιες αἲς ἵπε ἨΗοιδες οΓ Ῥαπίαπιεπι νήτῃ, Βίβ Βεπ. Απ Ιβηοταπί Πε πιγςε]{ ννουἰά εχρεοί ἴπε ἀεραῖος, σατγίθά οιἳ ἵπ α Ῥαγαπιεηϊ κα ἴπαῖ νηετα τηε {αίε οἱ αἰἱ τε υνοτ]ά 1 Ἰηάρεά, το Ῥδ εκίτεπιεἰγ δετίοᾶς ἃπά τῃαι α. πιοπιδεγ ψοι]ά Ίανα ἴο [ηπη]ς ου Πουτς Ὀείοτε Ἡε ορεπεά Πΐ5 Π]ΟΙΤΠ 1ο αρεαίς τπαι ἱααρητετ, ΥΥΠἱοὮ ἴεηὰς το φροί] το φετἰοιςδηεςς οἱ ἴπε Ἀϊπ]οδρΏετς, Ἠαπά Όθεηπ οχίειπἠπαϊοἁ ἴοπι τηεγείη απάἀ τῃαϊ Ποῖ οοπϊτονειδίαἰ Γζοιπηηαίοης θά Όθεη εχρε[εά, ΝΛα]εςῖΥ 5 Βυΐ ποϊπίηρ οἳ ἴπε Κἰπά Παρρεης. ΤΠε Ἐπρ]ση «ἀῑδοιςς 6νετν παίῖεΓ ---ΈνεΠ ἴπε πιοδῖ δοτίοις, {τοπ τελεί Ώμπποτοιις ροίπῖ οἱ νἰεν. Εος Ἡ5 α 6ρεες]ι ἰ5 σοοά {{ τηε δρεαίετ Ἱηνίτες οι οηϊΏιδίασπι απά πΊονες 5 το ΤεαΙς Το Τπε Ἐπριίδη {ει {5 σοοά 1 τῃπε δρεαΚεΓ ἰηνίτες Ιαιρήτετ {οτ Πὶς ἱπρεπιίτγ. Νε κο τπε τταρίς σἰάε ος Ηΐο απά 11εγ κα }αδί τε ορροςίτα. Ί/ε αΓε ΠεΓνοις απά ΤΠεγ ατε ρΗ]εσπια- πο, Τμαϊ ρτονοτρίαὶ Ἑπρ]ίςη ρΗ]εσπι ης 5Βνοά Ἑπρίαπά απά ἴπο Ἐπιριτο ΠΠ8ΠΥ Ίππες. Το α «Πα]ίον οὔδεινετ Ἱτ αΡρεαῖς Το ὃς α ν]ος ὃατ ἵτ ἶ5 ἵπ τοἙ τν α νίτας. 1. σαπιο Πίο «οπῖαοϊ ΝΗΤΏ αἱ. υα]κς ο{ ης ἵπ Ἑηρίαπά απά 1 ττίςά το σταάγ τπείτ πιεηϊαΙτγ. 1 Πανο Πεατά Ῥο[οτε οἱ Εηρ[ςση Ἠγροσγίδν απἀ 1 αἴεπάεά 8 Ιεοίατε ἵπ Οχκέοτά Ὀγ Ρτοίεςςοι Ἀοοά- ὦίατά οἩ 'Γπε Ρηπείρ]ο οἳ ΟοπΗπιἳγ ἴῃ Επρ]ίσῃ Ια{9”. 1 ]κε νῃαῖ ἰς οαἱἱεά “Επρ[ίςῃα Ὡγροοτίςγ”. Τπο Επρ]ίςση {οἱἱον/ το ρτιποῖρἰε οΕ “Ώο απά ἆοπἼἝ 84Υ βηγιπίης απά {6 γοι γε αθΚεά {οτ εχρἰαηαῖίοη ΛῬτεῖεπἁ ἱβποτβηςς”. ΤΠΘ6Υ ρυῖ {Πίο Ρρταςίίσος ἰπ ΠΥ σας5ς ἴπε Ἐνεηρε]ίσαἱ δαγίπς Τοι ποῖ ἵηγ Ιεί παπά Κπου λατ {1ν τἱρΏῖ παπά ἀοεῖᾖ”. Ίτ 5, αἲ σας, [τε οτί οἳ Ὀεπανίοις ΜΠΙςὮ Πεὶρς γοι Το ανοίά Παγήπρ {πα Γεε]ίωρς οἱ οἴπετς ἵπ ςοσίαἰ απά Ρομτίσαἰ αῄαῑις. Ἠοδίάες τπαί, 1 ἶς α ροοὰ Αγ ιο αεί γοιτ ρ8ηρς οΕ εοηςοίεπος, Όεσαιςσε γοιι, αἲ Ιεᾶσι, Ὀε[ίονα 1Παῖ γοιι ατα τἱἰβΠ{. Ἐπρ[ςα ρεορἰε αἴε οἴἵεα οΠποἰχεά ΌΥγ {οτείρπεις {ΟΙ Ὀείηπρ Ίποτε 5εης!τῖνε το/αγάς απιπιαἰς Ίπαπ τονζατάς ΠἹεῃ. Απά ἵτ ἶς οΠαξασίοτιχθά α5 α Κἰπά οἳ Ὡγροσητίσαἱ Ὀεμανίοιτ. Βατ ἵ 5 ταῖπες α ομδίοπ]ατγ Ὀεμανίοιτ νπ]σί 6θεπις ἴο ἴπεπι αῑτε ας παϊωταί ας φεεπι το ἃ {οτεῖσπετ δίτβηρε απά Πγροοσπίίσαί. ἈΚΠεη 8 1Π8Η 15 αοαιαἰΠῖ- εά οπἱγ ήτα ἴπε ΠαὈϊις οἱ Πὶς ο/η σοιπῖτν ἴπεγ 88εΠ ἴο ἨΠίπι ἴο ὃε ἃ παττετ οἱ οουίδε απά «ἴταηπρε Παδῖϊς ατα τεραγάεά α5 α ἀενίαίοα {Τοπ ΠαἴµΓε. Το Ιισίταῖς Ψαῖϊ 1 πιθαΏ Ιεί πιε τοίεγ ἵο ἴπε ἀεραῖε ἵπ ἴμε ἨΠοιςα οἱ ΟΌοπιποπς ““οπ απἰπιαἰς απά αἴοπιίς Όοπτῦ ττίαἰς’. Κερίγίηρ το Μτ 1 άρεοῃ (ἶπά.) Με. ἈΝοεί-ΒαΚκεγ σαϊά “Ἠϊς (ονοιππιεηῖ ἵανε πο τΠπουΡΗΙ ἰτ τἱἰφΗῖ Το τεαοςί ἴπε (πονετη- πιεηί οἱ ἴπε Ὀπίιεά Φἵαῖος ἴο 8ΠαεδίΠε- Ώζα ἴλε απἰπιαἰς ν/Πὶς]ι ἆτε ἴο ὃε α5εά ἵπ ἴπς {οτῖιπσοπιίηρ Ἱτίαὶ οί {πα αἴοπαίς Ῥοπιδ. ΤΠΐς 5αρσεςίίοη ας, Πο/ενες, Ῥεσι πιαάς ὉΥ ἴπο Ὀπίνεισίν Εεάετδ- Ποπ {οτ Απίπιαὶ Ἰεήατε, απά στερς ανα, 1 υπάετείαπάἀ, Ὄθεη ἴαΚκεπ ἵο Ὀτίπρ ἵτ ἱπεογπιβ!ν Το ἴπο αἴτεπιοῃ οἔτηε Αιοηίες ο 1Ώε Ὀπίτεα διαΐες. ΛΑ. ἱάροοη : δε ΜΙπίςίες αν/αΓε ειναι ἵἶετο 5 Ψήάεδρτεβά «οΠσείΠ αἴ Όλοσε ογυε]είες ἴο απἰπηαίς, απά Πᾷ5 ΔΠΥ τορἰγ Όεεῃ πιαάε ἴο ἴπεδο ἱπίοσπιαὶ δἡβρεςίίοης2 ” 27 Λγ. Νοεί- Βαλεν : “Ι Πανε πο ἵπ- {οτπαίοα ος (μαι. Ι οµρΗῖ ἵο 54Υ τπαί τηἱς οχρεγίιθηί {5 Ὀείηρ πιαπᾶρεά Ὁν τας Ὀπιοςά Φιαῖες (ονειτππιεηῖ, απά 1 ἶ5 τλεῖτ Ὀμδίπεςς το ἀεεῖάε ἴΊλεςα πηαϊίει» απά 1 αάά τπαι οἳγ οἵὗἩ Ετηϊςα Μεάϊσαἱ Αςςοοίαοπ πανε ρτανε ἀοιυοῖς ὦπείΏευ {τ γοι]ά ὃε ργαςἰςσαὈἷε το απαορίῃοτίΖᾳο ἴπεςε απἰπιαἰς.” δή Τ. Μάοογε (Οοη».) : Νν «ποοςε ἱπποςεπῖ απἰπιαὶς Ὕπεπ ἴΏεΓο ατς 5ο ΠΙΑΠΥ ρυΐ]τν πιεπ ἀναἰ]αὈιερ ” (1.οιά Ιαιρῃτοι ἀαπά «Ώοοίς). ΜΥ. Νοεί-Βαλεν : Τπετε πιὶρῃι ὃς δοπις ἁῃου]ιν ἰπ πιακίησ α οΠοίος. (Κεποενοά Ιαμσῃτο). Ῥτεςς απά Ρροµτίσαὶ Ἱεαάεις αὈδιαίη Ποπ αδίπςρ ἀεπιβρορὶς ΠΊθᾶῃς. ἢΓΠπείτ Πας Ῥοεπ Ρετδεουτεά απά αἰπιοςῖ οχκ- Ώπριίσιεά, οἵερς 46 ἵἴακοεη Ποπ οἱηἆποοά απά ἴπε ρυπἰςΏπιεπί {ος τησ ἰΏ δοποοίς 5 νείγ 5ενετθ, ΙΠ Ίτοῦ α Πεαάπηαςίετ εχρε]]εά α 5ο]οοὶ- Ὁοὗ {ος πε [πεί οἳ θθεῖ «ο προς ποπι ταϊίοπ Ῥουςς. Τῆο Πεαάπιαρίος ίαϊςά {Παῖ πε Παά ““ταΚεη τπαῖ εχίτεπας κί6ῥρ ἵπ ΤΠ6 οοπν]οῖοπ ἴπαί ἡ{ ] Όε {ος ἴπο σοοά οἳ Πε Ὁου 1Ε {πο Ὁου εατης α Ί6δσοῃ Ὁγ 5υσοᾶ α 5ενοτε ]οἷτ ας τίς ψη] ίνα.” (Το Όε «οππιεά) ρα ο ο ος ος. . ςΦ-999 ο οι Βεἰίευέ Ἡ οἳ 0ἱ, 1έν αγε δοιἡ γεαὶ ἠογοξ, εΡμπελ) α ρἰαπί ΒΕΤΕΠΕΟΗ, ὠείβ]ς 9Ἠ6 ἴοἡ πωο ἠωμάγεάωεἰρηές, ἡὲ ἠοουες ατο 19 ἑλολες ἵὰ ἀἱάμειεγ απά δευέεη ΙΠεΊη ἐν α Γομγίθε αν οἷά 5Πείαμα Ροή. ΤΗε Βεγεβεγοη ωῇθη }Ηἱ) Ρτοωη ανεταρες 16 1ο 17 ἠαπᾶς ἐπ Μείρἠ: αᾶ εὲ ολει]απά Ροή) 8 το 9 ᾖανᾶς. οΥρκῦς Άρντες ΙΙ Εε η ὁ οο ὈΦρφΦφμααι δα ἳψ μα Θα τ ΑΕΒΕ τα τΙΥ ΡΒΙΡΤΙΝάΤὉΙΡΗΙΝΑ4 ΕΕΑΤΤΌὉΟ ΕΒΕ Β ος ΕΥΕΒΥ (αταπίσεά τοἰαβί](γ, ρετβοσί φίγίε απά ΠΠ], απάἁ ρορα]ατ Ρτίοςς δίαπιρ Φπαίει Α]ασπη (ἶοσΚε ας ἴἶια περί να]υς {ω ἰμίς βο]ά γουι ο8η ορίαϊπ ΏΥΜΊετΤε ἰοάφγ. Ἔπε ΝΙΟΤΟΕΥ Ιενει πιοάε] αλονο, απά (ια ςεεἰτῖο ΏΑΝΝ Ρεϊ]ον ατο Ῥοίμ {ανουτίίος ἵπ εής ᾽αείγασεῖνα Τ8ΠΏρε, πιαάε ὉΥ ΘΜΙΤΗΡ, {νε Ιαγρεσί πιαηυ/{αοἔαΓΕΙ5 οἱ (οσία, Ὑλαίΐσλες απά Ῥτοςϊίοη ἱπαίταπιεηίς 1Ώ ἴπο γνοτ]ά. ΟΜΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΠΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ποσα σπα σσ σσ πα πα κος πα πα πα πα στο πο πα σας ος πο σπα στ πασς ελ πο πο πο σπα σος στο πας σπα σσ, μα σος σσ πο ρολ πας πο πα σος στ πας σος τας ε τες τος τα Έσα ε.α ττς τς σα τς Ξξξ τα τπτ τς τς τα τς τος ολ αλ σα τσ ή ῄ να... ΜΕΝ ΝΗΗΝΗΝΝΜΙΗΜΝΗΗΕΗΕΗΜΗΕΗΝΗΙΑΟΑΑΣ Ην ΑυσαΌςτ, 1945: ρθ ΝΑΡΗ ΕΝάΙΝΕΕΗΣ Φταινεθ { το. ε | Ξ(ΝΟΟΒΡΟΒΑΤΕΡ ΙΝ πε Ανο) ἰ .- . .-- . ΕΝΘΙΝΕΕΕΦ ΑΝΗΟ ΜΕΒΟΠΑΝΤΑ η «ΝΑΕΗ ΠΟΌΒΕ”, 6-8-10-12-14, 'ΑΡΠ 0ΟΗΑΟΌΡΗ ϱΤΕΕΕΤ.-ΝΙΟΟΡΙΑ, οσρασε. ͵ Τοἱορναής .- ὈίγεείΟΥ ο Τεἱερήοπε “Ναςμ-ΝΙοοδία-Οσῃσις” ον 6, 0µαπα]θηδους (Μαπαρίπς Ὠἱτθοίοτ) .. 988 η Ηεαά Οβίζε: 39-ὰδ Ἱοπάοι Ἑοαᾶ Βίαΐπος, ΜΙάά]οβεχ Τειερταις: “Να5ι, Βἰαίπος᾽ --- Τειορήοπε :. 110051 Ἡ | Ότο ἆοπᾶοη ΟΛίος : 18, θηρλαπα Βίχοοί, Ὑϊοίοτία, Β.Π/.1.᾿ ν Ταρρόοην ! γιοιοία 9681. 3 8 πι ΑσΕΝΤς ΟΕ: . Αγπιζίιτοης θιάἀοἰεγ Μοΐους Ἱ1ά,, μυ. ον 4ὖἡ- Οοο]εά Πέονοὶ Επρίπες, 6 .ρ.---18 ᾖ. Ρ. ον Ῥτονῃ Ῥτος. Ἱτά.. 1 οπάοσα «.. «. ρου νε Ῥέπαεκ ΒΙσγε]ες εως Ἡρ . Ὀσδηππίς Βτος. 1 τά., (αιμ]ά{οτά ενος ενος νο ων ἆ γηοβς απά Ιιουγίος - ᾗ Εἰεισίιιος Με Ἱτά., 1 οπάοπ νο νο ων ων «Αἰπιαγίπο Οἷ]ς, ΕΠΕ Ρ. ὤγεανος, οἱο, μ Ψίποεητ Η. Β. Ὀ. Οο. Ἱλά., Ηετῖδ.. «τν εν ΜΟΙ Ογο[ες ο | Ε. Ρατίεχ ὃς Ο6., 1,εἰοέστετ .. ενος νο Οοπογεῖς ΜΙΧΕΥ, ΠΗοίσίεχ Εμάρηισω, --. Ἶ μαῖς, Θ ια εἴπιαπη ἃ Οο. 1 τά., Τοπάσα . ρου νε Εἰεοιγισαί 4ΡΡΙαπΟΕΣ τη ἱ Ιηγ]οῖα Εαάϊο Ι.τά., Ἱ,οηάοα .. ερ ρε εν Ἱκαᾶϊος ΒπίςΙ Αετορίᾶης Όο. 1 1ά., 1 οπάο ο - -υ--υ ουσ Μοπο Ῥωππρς Ι4., Γοπάση Ὁ--ἷ -ἷ -Ὁ-- --υ αυ ο: Νε πιαπ Τπάμιείος Τ1ά., 1, οπάσοα ενος ες ες Ε]ροιγίο ΔΜΟΙΟΥς. Ῥιηβοκ εἶο. ΝΛογραη Λοιος Οο. Τμά., ᾿Ψ/οτοεστεισμίτε ρου εν 14ρμὲ 6βογις Οαὖγς οίεγήπς (Ο8Οἱε Ττά., Επβείά .. -. εν νε Εἱθοιγίο (αδίος απᾶ Ἡ/τγες Νονία ΒτίςΗ Βιδῦος 0ο. 1μά., Τοπάο. ερ ων ΔΛοίοΥ (αν Οοὐετα αμᾶ 1ηδ6ς ψαισβαπ Όταπε Όο. Ἱτά., Μαπομεσίος ερ νο ὧν Όταπες, Οµαίη Βἰοεβς ΝαςΗ, Απιοζσα .. ει Απιετίζαμ ας απά Τγµολς Ρτε]]οι”ς ὃς Φαπρδοπ)5 Βε]ήπρ Οο. Ττά., ὸοηάσ Βεἰήις ερεςἰα]]οίά 1 τά., 1,οπάοπ . ο αἱ Λάοιον σαν ρανο Ρατ απᾶ «4οοθισογίθς Εεπιαχ ] 1ά., Ἑδβάσα , Όρο νε Ρἰίοη Κίπρο, ὡερυες απᾶ γ/αἶνες [ου αἰἲἰ ἔγρες οἱ Εηρίπες Της Ο]ασῖες, Μειαί Οο. Ἱκά., Μοιδίεν εν εν Οἰασίετ Βεατίπρο, Ἡ Πτα, Λεία! αμά ῬΠοσρήοτ Έγοησα , Τήηοτη. Βἰδειείσαἰ Ππάμείτίας Τπά., Ἱνοπάοα. ... ο. «Εεγδιδο Καάϊος, Ματν Αήπ Εἰεοιμίο1]γθής ἅπά 1 1μ1οξ 1,αγηρς Ηυτίεγ Μαομίπε Οο. 1.ῖά., Ἐρπάοα τν κο ων Ἱαδλίηρ Μασμίπες ο. Η. Ρ. Τεῖςι ἃ Οο., Βηοιἰηρίον ενος μες ερ εν Βταβε απά Ο1μίσ] ΠΗΡΕ | (Οαμά Βωτίει Ιά., Ι οπάοαπ .. ορ νο νε δροτίς Βἰογε]ες Της Μοπιπιεπῖ ]ηευταποε Όο. Ἱλά, ον εν τν {ηΦΗγάπΟΘΟ | ΝΑΘΗ Ηουθε ΕΝαΙΝΕΕΗΣ | ΑΙΙ Κίπάς οἱ Εποἰπθθιίπα Νοκ ἱπε]ααίπα Τυγπίπα, Είπα, 5ἱοείπα, ΜΙΗΙηα, 5ωήθεθ 9ηά δρίπάΙθ 6 νἰΙηαίπο, Μ ε|αίπασ, εἰς. μμ Εἰγςκῖ-οιᾶςσς Τοςμηίοίθης Ιπίοᾶποο Τους Ιάπθβ Το Τ11θ Ιε]απά Οἱ Οσρτις ΠΙΕι Βθεί Ἑδρυ]ί5 ι ΟΝΙΥ ΤΗΡΒΟΟύ(ΞΗ | ΝΑςΗ ΕΝμαινεεῃς (Φίαΐπος) ! (4. «ΝΑΘΗ ΗουθΕ”, ΝΙΟΟΘΙΑ, ΟΥΡΗΒυΡ. ασ α οτωαών σα 30 πα τα σαν αὐ » σα παν μα «ΕΧΡΡΕΣς5» ΟΑΜΒΥΙΙΗ5 ΤΑΧΙ ΟΓΕΙΟΕ ΑτατυκΚ (8ΕβΑΙ) 5ΟυΑΚΕ ΝίσοςιΑ - ΟΥΡΕΣ ϐ Όςε -ἕπχε Όλες ϱ Εχρεγίεκςε Εεένενς ϐ Όασν αμα ΝΙΦΗί Φεενίες. ϐ ΝΜοσθοεγαίε Εαωίςςν. | πο πα κλπων)͵ ΐ 2 2 Τ6Ι6ΡΙ(Πθ6:! ΕΥΒΕΝΙΑ : 01 | ΕΑΜΛΑΌΡΤΑ : 221 ἡ μπας αυ αν οὐ οὐ ατα ζωας-α” ο μι - ουρεῦς Ε8ΕνΙες 5ΙΝΡΑΥ ΜΑΙΙ ΟΥΡΕυΣ5 ΚΑΡΙΟ ΤΙΜΕΣ ἱπο]αάες εἶνε Γοἱ]ονήπρ 5εοίῖοηΏς: ΠΗ{ετατΥ ---Εσοποπήςϐ απά Ιπάνδίτγ Εεαίμτε-ρᾶρε ---Βτοδάσᾶδᾶπρ --- Μιβῖο δροτι Νενς ἵη Ρἰοΐμτες --- Ομ Έπος ---Έαπ, εἲς., ΑΕ 5ο Γοίαἰ]θᾷ ΒΓΟΡΙΩΠΙΠΙΘΑ τοπ ἴπθ Έοσοθς Βτοφβάσαρέίηρ Βέ8ίίοη ΟΥρτα5, 499 ρτἰπίθά η Εηρ]ςὶ απά τθεῖς. νο γοιγ οτάθ {ο ΔΏΥ ΠθΠΒΥΘΠάΟΣ 05 {ο υ Όσργις ἹΠαί], Νίοοβία. -- οπως λωςταυσασζανσοςν το ῤ ασαρασσνσασοανιστοασαννγπρστο-μας- ποστ ὋποωρωνΑαιώνόν ο Ἠδτι ΒΑΜΟΙ ΑΥ5 ΒΑΝΙΚ (ΟΟΜΙΝΙΟΝ,ΟΟΙ(ΟΝΙΑΙ. ΑΝΌ ΟΝΕΗΘΕΑΞΘ) ΝΙΟΟΡΙΑ, ΓΑΜΑΟΣΤΑ, ΙΙΜΑΣ55ΟΙ. ΑΝΡ ΙΑΒΝΑΟΑ (ΜΙΤΗ ΑΘΕΝΟΥ ΑΤ ΚΥΒΕΝΙΑ) ΑΝΡΟ ΟΝΕΗ 500 ΒΒΑΝΟΗΕς ΟΝΕΗΣΕΑς ΗΕΑΟ ΟΕΕΙΟΕ.: | 54. ΙΟΜΒΑΒΌ 9ΤΗΕΕΤ. ιονρον, ε.ς, 3. οταν ανα αν αυίτιον ος ων” σα ασωκοτομα Ὑ απο οδσς ταν. Ὕ οταν. ρωταω μεν ων τ μπι αυ -α---ᾱο- ταν ου. νυσοςτΤ, 194δ. 84 αλλ λε λα λλλον μενα λα λνκερεεα )λλεαρρεο ο λλλε νεα αρρραλ) λδαρεμα 1 λνενομε κα ὄνρεεο Εδερνε να ΣΕ νερρνρο 12 ρωνο Αλ λνρνρναλλλὰ εαν λλλνεμνλλλλνρωναλλλλεννρ ΤτΕ λτνννω ελλ λλκρωωεα κ λνοωρλλλδλέρρνωε λ δέρμα λλλθλερνωρε να λάναννεα κ λλλναρνε αλλ ὄδνρμννε αλ νρρωραλ θα κενρκα δλεον ενα λ1 Ελλ ναμεμλλής Οπο ΟΕ ΤΗΕ 4 ΥΙΝΕΡΙΕΣ ἵη γνηίςΗ κ.Ε.Ο. ΟΙΝΓΟ ἅαπά ΕΙΚΑΝΕΟΙΓΝ αγο Ρργυοραγσᾶ απᾶ πιαίαγος {ου οχρογί .- 2ΟΟΟ,ΟΟΟ ΑΙ ΟΝ5 οἱ Θν9ΘΡΥ ἰγροθ οἱ ΕΙΝΕ ΝΙΝΕ «ΗΕΡΒΙΕς, ΡΟΕΤ5, 6ΟΜΜΑΝΟΡΑΡΙΑΣ, οἵς. ΞΟΟ,ΟΟΟ ΑΙ ΙΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΝΕΣΡΙ ΒΑΑΝΡΙΕ», Ι ΙΟ ΕΟΡ», οἴς. ΑΙΙ {μίιγ πιαίµγθᾶ, ἃγθ γαςῬΓγνθά ἵπ 5ἰοοκ {ορ εχροτ!, . ΝΝΗΙΤΕ το: ουρκύ5 ΙΝΙΝΕ ΑΝΡ 96ΡΙΝΙΤ5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΤΙΜΙΤΕΡ ΙΙΜΑΦΡΟΙ,-οΥρκύς. ΜΗΝ ΠΗΗΜΗΗΜΗΜΝΜΗΙΜΜΑΜΜΜΑΗΗΗΜΗΗΗΗΗΗΜΗΗΜΗΜΗΜΗΗΜΗΗΗΗΗΗ ΜΗ μμᾶῖ ΜΗ ΠΗΠΗΗΜΗΜΜΙΜΗ Π να ΟΕΙΙνωθίο αεο μή ο ο ο... ΒΗΜΑ ΜΙΝΙ ΕΝΙΝΗΝΙΝΗΗΗΝΗΗΗΗΗΗΝΗΙή ΠΠ ο ΕΜ ΙΙΝΤΕΚ - ΒΙΑΟΚΣΤΟΝΕ . ΩΝ ΙΙ ΑΝΩ ΑΝΟΌ ΘΕΑ -υ-------α ΕΑΠ ο ρα ποια μη - τη τ ως) [αἱ κακο .Ἓ. | ου - 9 οἱ οἳ 10 πιοίο Ἰθυμῶρος, γθαφθ]ς απᾶ Εἰςμίης Ῥοαῖς 316 θαιἠρρθᾶ ία 1ΙΡΤΕΕΒ-ΒΙΑΟΓΕΡΤΟΝΕΡ. εκ ΤΙΓΑ ΕΑΝΜ ΜΑςΠΒΠΙΝΕΕΥ ΜΛΗΙΝΕ ΡΗΟΡΙΙΦΙΙΝ. ΕΗΙΔΙΝΕ ΜΛΒΙΝΕ ΛΙΧΙΙΙΛΒΥ ΕΝΙΙΝΕ ΗΕ ἃ 0ΛΤΤΙΕ ΗΡΡΕΙΝ 6ΚΒΕΑΜ ΣΕΡΑΚΑΤΟΡ» ΡΙΕΣΕΙ. ΕΝΟΙΝες Ρυμµρινα :5Εῖς ΓισΗτινα 5ΕΤ5 ΕΝΕΒΑΤΙΝΩ 5ΕΤ5 ΟΑΙΒΥ ΕΩυΙΡΜΕΝΤ Αυτο Τκυςσκς ο ΙΟΣ ΠΙΦΤΕΡΕ ΠσΗτινα ΕΤ ἥ, αφ ΙΙΦΤΕΒ, «ΑΠΤΟ-ΤΗΠΓΟΚ” δΟΙΥΕΡ ΤΟοῦΒ ΡΕΟΒΙΕΜΡ ἰη ἰταπεροτέ οἳ εσαυυ Κιπᾶ. Α µςδτε Ρκρουυςῖ {5 ΥΟΒΕΒΤΗ ΥΝΑΙΤΙΝόΟ ΕΟΝ κλασὄενννν Ν. Ρ. ι ΑΝΙΤΙ5 (ο. Ε (4. ΜαςΠμίπειγ Ὀερί. ΙΙΜΑΦΦΟΙ, οΥυρκυς͵ ΜΗΝΥΜΑ ΗΗΜΗΗΠΙΜΗΜΗΙΜΗΗΜΗΠΜΗΜΗΜΗΗΗΜΜΗΗΗΜΗΗΜΜΜΗΜΙΜΗΠΜΗΜΗΗΜΗ ΜΗ ΗΡΑ Ημ! ιν Μπα ή Μ]ορεία: Ῥεπιςα αἲ ἴπο «Νίοοδία» Γεἰπήπρ ΟΗ1οε απά ΡιὈ]σίσά ὉΥ ἴπα Ογρτις Ραδίίς Παζοτπιαίου ΟΕΐσε.---7οο..48. Ἐ ΣΙ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
England and the English Κυπριακό 10-11,27p
The Stage in Britain 20-21,26p
NEWS IN PICTURE 24p
The Stars’ Guide to Fashion 23p
Matthew Arnold 22,26p
Cyprus Commerce in Ancient Times Δημόσιος Τομέας 19p
People in the Public Eye 18p
SOME ANCIENT BUILDINGS WHICH HAVE BEEN RE-JUVENATED Κυπριακό 16-17p
The Consultative Assembly Is Dissolved Κυπριακό 15p
GOVERNOR GENERAL INSPECTS CANADA’S FIRST INTERNATIONAL TRADE FAIR 14p
Ancient Cypriot Doctors 14p
The Olive Fly 13,25p
The Cyprus Highway Code 12p
HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MARGARET ROSE 9p
Cyprus Under the Persians Κυπριακό 8p
THE ART EXHIBITION OF THE PANCYPRIAN GYMNASIUM 6-7p
MESSAPOTAMOS 1p