Back

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 1958-03-21

ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΗΛΟΙ ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΙΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σουηδικἡ περιοδεύουσα ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα «Γκότεν- µπουργκ» ἐνίκησε τὸν Πεζοπορικὸν Λάρνακος στὸ Στά- διο ΓΣΠ Λευκωσίας στὶς 12 Μαρτίου μὲ τέρματα 5-1. Ἡ Σουηδικὴ ὁμάδα ἱκανοποίησε πλήρως μὲ τὸ παιγνίδι της ἀκόμη καὶ τὸν πιὸ ἀπαιτητικὸ ποδοσφαιρὀφιλο. Σὲ ὁρμητικότητα, ταχύτητα κι’ ἀποτελεσματικότητα οἱ παῖκτες τῆς «Γκότενμπουργκ» σαν ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς Αὐ- στριακοὺς τῆς «Βάκερ» ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὸ Νησί µας πρὶν ἕνα περίπου μῆνα. Ἡ ἀνωτερότης τῶν Σουηδῶν εἶχε ὡς ἆᾱ- ποτέλεσµα πέντε θεαματικὰ τέρματα. Μιὰ κρίσιμη στιγμὴ στὸν ἀγῶνα τοῦ περασμένου Σαθῥάτου. Ἕνας ποδοσφαιριστὴς τῆς Γκότενμπουργκ ἑτοιμάδεται γιὰ σ οὖτ. Οἱ δυναμικοὶ κωνηγοὶ τῆς «Γκότενμπουργκ» ἔκαναν ἐντύ- πωσι στὰ πλήθη τῶν ποδοσφαιροφίλων μὲ τὶς ταχεῖες καθό- δους τους. Οἱ κυνηγοὶ τῆς «ΙΓ κότενμπουργκ» εἶναι πρώτης τά” ἔεως µαρκαριστές, καὶ τὰ ἀστραπιαῖα τῶν σιοὺτ δὲν μποροῦ- ΄ ὅαν νὰ τὰ ἀποκρούσουν οὔτε κι οἱ καλύτεροι τερματοφύ- λακες. Τὸ σκὀὸρ τῶν ξένων µας συνεπληρώθη στὸ 33ο λεπτό. Αν ἡ «Γκότενμπουργκ» δὲν χαλάρωνε τὴν συνεχῆ πίεσι της, ἀσφαλῶς ὁ Πεζοπορικὸς θὰ ὑφίστατο µεγαλύτερη ἥττα. Τὸ ν τιμητικὸὀ τέρμα τοῦ Πεζοπορικοῦ ἐπιτεύχθηκε στὸ 62ο λεπτό. κ το ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΡΩΤΑΦΔΗΜΑ ΑΝΟΡΦΩΣΙΣ -- ΦΜΟΝΟΙΑ (2--) Μιὰ φάση ἀπὸ τὴν συνάντησι τῆς περασμένης Κυριακῆς στὸ Στάδιο ΤΣΠ Λευκωσίας γιὰ τὸν δεύτερο γῦρο τοῦ Παγχυπρίου Πρωταθλήματος μεταξὺ τῶν ὁμάδων ΑΝΟΦΟΡΦΩΣΕΩΣ ᾽Αμμοχώστου καὶ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας. 'ὢ ἀγῶνας ἐτελείωσε μὲ λαμπρὴ νίκη τῆς ὁμάδος ᾽Αμμο- χώστου μὲ τέρματα ὅ--θ. Ἑλληνικά Προγράμματα τῆς κ. Ρ, . 44 µέτρα Πάφος 325 µέτρα. ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 6.50 Πρωϊνὲς μελωδίες Ἱ.1ὅ Δελτίον Εἰδήσεων π.5δ0 Ἡ ᾿Ορχήστρα Ντέϊῖθιντ Ῥόους ι.00 Μεσημεριάτικη µουσ κ 1.46 Παίζουν γνωστὲς ὀρχῆστρες 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 910 ᾿Ελαφρὰ “Ἑλληνικὰ τραγούδια δ.00 Εὐχάριστες Ἑλληνικὲς μελωδίες 5.80 Παιδικἡ Γωνιὰ 5.0 Ἕλλην κἁ λαϊκὰ τραγούδια 6.00 ζωὴ τῆς “Ὑπαίθρου 640 Τὸ 10λεπτο τῶν αὐτοπινητιστῶν 6:50 Τραγούδια «Παλύψος» 1.00 Εἰδήσεις καὶ Σ χόλιον 190 Ὁ Ἔντυ Πήμποντυ (μπάντζιο) 1.30 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκοοατῶν 8.00 Πρόγραµµα ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Άδης Μαρτίου 8.20 ᾿Ελαφρὰ µουσικὴ ὀοχήστρας β.45 Ἡ Συναυλα τῆς Τρίτης «Ῥωμαῖος καὶ ᾿Ιουλιέττα» (Μπερλ. ὁς) Φ 45 ἵὉ τραγουδιστὴς τῆς θραδυᾶς 9 66 Περίληψις Βἰδήσεων ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΛΡΤΙΟΥ 6.30 Πρωϊνὲς μελωδίες πα15 Δελτίον Ἐϊδήσεων Ί.90 Μουσικὴ στὸ χινηµ. ὄργανο 100 Μεσημεριάτικη μουσικῆ 146 Ῥὸ «Λάτιν Τρίο» 9.00 Δελτίον Βἰδήσεων 910 ᾿Ελαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδ-α 5.00 Ἑλληνικοὶ δίσκοι στήν τύχη 180 Παιδικἡ Γωχιὰ 6.50 Απ΄ ὅτι διαθάζω 6.00 Εὔθυμη Μισὴ Ὥρα 6.30 Λαϊκὴ ᾿Εγκυκλοπαίδεα 6.46 Δημοτικὰ τραγούδια καὶ χοροὶ π.00 Ἐϊδήσεις καὶ Σχόλιον π.90 Ἡ ᾿Ορχήστρα Χάρου Τξιέημς π.90 Δίσχοι κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Σελίδες ἀπὸ τὴν ᾿Οδύσσεια 8.50 Βὰλς τοῦ Βαλντώῦφελ 8.50 Ἡ Ὥρα τῆς Όπερας «Μαντὰμ Μπάτερφλαῦ» τοῦ Που- τσίνι (τέλος) 9.50 Ποιητικὰ ᾿Ανθαλογήματα 9.45 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6θραδυᾶς 9,56 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ Ποωινὲς μελωδίες Λελτίον Εἰδήσεων Μουσικὴ ἀπὸ τὴ Χαθάη Μεσημεριάτικη μουσικἡ Ἡ ᾿Ορχήστρα Νόρου Πάραμορ Δελτίον Βἰδήσεων Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἐλαφρὰ Ἕλλην κὰ τραγούδια “Ὥρα τῆς Γυναίκας Τραγούδια ἀπὸ τὴν Ἱσπανία ΣΑπὸ τὸν τύπο τῆς Ἑλλάδος Ἑλληνικὰ λαϊκὰ τραγούδια «Ὁ ᾿]ατρὸς τῆς Οἰκογενείας «] ᾿Ορχήστρα Κὲέντ Χάριαν Ἐϊδήσεις καὶ Σχόλιον Μελωδίες στὴ φυσαρμόνικα Λίσκοι κατ’ ἐχλογὴν ἀκροατῶν Τὸ Μυθιστόρημα Ἡ Ἕλλην κὴ Μυθολογία καὶ ἡ Μουσικἡ --- «Ὁ Χορὺς τῶν Α- χαρίστων» (Μοντεθέρντι) 900 Τράμμα ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα 916 Ἡ ᾿Ορχήστρα «Μέὔφεαρ» 9,45 Ὁ τραγουδιστής τῆς θραδυᾶς 9.56 Περίληψις Εἰδήσεων ΠΛΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ «90 Πρωϊνὲς μελωδίες 15 Δελτίον Εἰδήσεων «90 Τραγούδια ἀπὸ διάφορες χῶρες «00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 1.46 Ῥωμαντ χὲς μελωδίες 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων ο.10 Ἐ)αφρὰ Ελληνικὰ τραγούδια Ρ.00 Ἑλληνικὰ τοαγούδια 4.50 ᾿Βογατικὰ Ζητήματα Ρ.40 Μουσικὴ ἀπὸ ὀπερέττες 6.00 Τὰ κινηματογραφικἁ ἔργα τῆς προσεχοῖς ἑθδομάδος 6.15 Ἐδῶ Λονδίνο αν 00 -ᾱ -ᾱ -ᾱ 60 σι δν σὺ - Όι ολ 59 59 κά τν ᾱ ο ον νο ὃν ο Ὦ ὃν ὧν Ἶι Ὁ ὃι ὧν Ὁ τα Ὁ δν Ὁ ὧν ὃα ὃ9 ριθΦφοωῶσιθοςοθώθςθοθσιθοθοσο 6 τ τ 1 692 χιλιόχυνλοι 921.95 χιλιόχυχκλοι 6.46 Διάσημο: κινηµ. ἀστέρες Ἱ.00 Εἰδήσεις καὶ 3 χόλιον 7.90 Τρήγοροι ουθμοὶ 30 Δίσκοι κατ’ ἐχλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν Κύπρο 8.16 Ἑλασσικὴ μουσικὴ κατ’ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 9.16 Σκαπαγεῖς Προόδου --- Γαλιλαῖος 9.30 Ἡ ᾿Ορχήστρα χοροῦ τῆς Γ.Ε.Υ. 9.46 Ὁ τραγουδ στὴς τῆς θραδυᾶς 9 56 Περίληψις Βἰδήσεων, ΣΛΒΒΑΤΟΝ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ (50 Πρωϊνὲς μελωδίες 16 Δελτίον Βἰδήσεων 1.90 Ἐὐρωπαϊχὲς μουσικὲς ἐπιτυχίες 1.00 Μεσημεριάτικη μουσικὴ 1.46 Μελωδίες ἀπὸ ἐπιθεωρήσεις 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων 9.10 Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδ-α (00 Βὐρωπαικὲς ἐπιτυχίες 6.50 Παιδικἡ Γωγχιὰ 6,50 Φίλοι µας στὸ ᾿Εξωτεριιὸ 6 30 Θρησκευτικὴ ὁμιλία 6.46 Λο δοὶ τοῦ παρελθόντος 1.00 Δελτίον Εἰδήσεων 7.16 Μουσικἡ τῆς Λατινικῆς ᾽Αμερικῆς π.δ0 Δίσκοι κατ ἐχλογὴν ἀκροοατῶν 1.55 ᾽Αποτελέσματα τῶν Βρεττανικῶν ποδοσφαιρικῶν συναντήσεων 8.00 Τὸ Μυθιστόρημα β.16 Μουσκὸ Σταυούλεξο 8.46 Ἱστορίες ἀπὸ κινηµ. ἔργα 9.00 Παληὲς “Ελληνικὲς Μελωδίες 9.50 Μονσικὴ χοροῦ 9,56 Περίληψις Εἰδήσεων ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ π.00 Ζωηροὶ πρωϊνοὶ ουθμοὶ 8.00 Δελτίον Εἰδήσεων Β.16 ᾿Ελαφρὰ µονυσικἡ ὀρχήστρας 8.50 “Βλληνικὰ καὶ ξένα τραγούδια 9.00 Κυριακάτκη Πρωϊνὴ Συναυλία 10.00 Θρησκευτικὸ 'Ἠμίωρο 10.50 Πύπριοι Καλλιτέχναι 11.00 Εὐχάριστες πρωϊνὲς μελωδίες 11.90 Ζωὴ τῆς 'Υπαίθρου 19.10 Δημοτικὰ τραγούδια καὶ χοροὶ 19,90 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδ όφωγο 1.00 Μεσημεριάτιχη μουσικὴ 1.40 Μελωδίες τῆς Μεσογείου 9.00 Δελτίον Εἰδήσεων Φ.10 Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια 6.00 Ἑλληνικὲς μελωδίες 6.90 Παιδική Γωνιὰ 6.60 Ἑλλην κὰ λαϊκὰ τραγούδια 6.00 Δίσκοι κλασσικῆς μουσικῆς 6.30 Εὔθυμη Μισὴη Ὥρα τ.00 Δελτίον Εἰδήσεων πι1δ Ὁ Λουτσιάνο Σαντζιόοτξι (πιάνο) π.δ0 Δίσκοι κατ ἐκλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Τὸ Μυθ .στόρηµα 8.16 Μουσικὴ ἀπὺ τὸ κιν. ἔργο «Ὅμαρ ζΚαγιᾶμ» β.46 Νεοέλληνες Λογοτέχναι --Ἰωάν- γης Πολέμης 9.00 Νέοι Δίσχοι Ιλασσικῆς Μουσικῆς 946 Ὁ τραγουδιστὴς τῆς ὀραδυᾶς 9 5ὅ Περίληψις Εἰδήσεων ΔΕΥΤΕΡΑ 5] ΜΛΡΤΙΟΥ Πρωϊνὲς μελωδίες Δελτίον Ἐϊδήσεων Ναπολιτάνικα τραγούδ α Μεσημεριάτικη μουσικὴ Μελωδίες τῶν τσιγγάνων Δελτίον Εἰδήσεων Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰά τοαγούδια Ἐλαφρὰ Ἑλληνικὰ τοαγούδ-α Ὥρα τῆς Γυναίκας Δελτίον τιμῶν Μιὰ ματιὰ γύρω στὸν κόσµο Μελωδίες στὺ ἀκκορντεὺν λΑθλητικὸ εἰκοσάλεπτο ἙἘμόατήρα Εϊδήσεις καὶ Σ χόλιον Μουσικὴ τῶν Άλπεων Δίσκοι κατ’ ἐχλογὴν ἀκροατῶν 8.00 Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο 8.50 Ελαφρά μουσική ὀρχήστρας 8.46 Μουσικὸ 'Ἠμερολόγιο 9 40 Ποοτραῖτα ---Γκαῖτε ϱ.45 “Ὁ τραγουδιστὴς τῆς 6ραδνᾶς 9,56 Περίληψς Εἰδήσεων -ᾱ σον Ὁ Ὁ ἕι 99 Φ σι τος σιοςι Ὁ ὃι ο Ὁ μα Ὁ Ὀςφοοςςσςωςσςοῶ σοι ατα ασ σσοοιωιοι Όθρκ Γάτα ςὰ 5 ὃν 9 Ἔκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Έκτυτωσις ΖΑΒΑΛΛΗ. Γνωρίζετε ὋὍΌτι... ἳ σσ ος Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ἰα- νουαρίου 1958, 282.968 κιθώτια περιέχοντα 44.784.342 πορτο- κάλια ἀξίας 35405.799 ἐξήχθη- σαν ἐκ Κύπρου εἰς χώρας τοῦ ἐξωτερικοῦ, κυρίως δὲ εἰς τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον ος . νς ος ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ... ΓΙ ΝΑ ΚΕΡΜΙΣΕΤΕ Ἶ 5 δ.0ΟΟ ”Αβλλα Βραθεῖα ον ος ος ος Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1956 κατεκάη ὑπὸ δασικῶν πυρκα- ἵῶν συνολικἠὴ δασικἡ ἕκτασις 28,28 τετραγωνικῶν μιλίων καὶ κατεστράφη ξυλεία 6.038.000 ο νο 77 ποδῶν 2ος λαχνὰς ............. «2.000 ζζ Ἄος λαχνὸς ...... «εν νε.» ες 1.000 σΖᾷ 4ος λαχνὸς .........-... 5 500 77 ὖ Ρος λαχνὸς ..... «τν» 5 250 ζ 6ος λαχνὸς ...... «νε ενος 5 100 ᾗ 7 λαχνοὶ ἐκ Τον. ν ες.» ς 490 { 7 λαχνοὶ ἐκ 530......... ς 210 ζζ τὸ ἂν ἐς ον κεκενες 720 { Ἐκ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ 302 λαχνοὶ ἐκ 5 5......... Ε1.510 ζ τῶν 627 χωρίων τῆς Νήσου τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ἀπογρα- φὴν τοῦ 1946, 511, ἢ 8026, διαθέ- ΕΠΙΣΚΕΦΦΗΤΕ ζ τουν διασωληνωμµένην ὑδατο- ΤΟΝ ΠΔΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΝ ζ ποσμῄβειαν: 00 Ρρομή ΠΡΑΚΤΟΡΑ Ἴ ΠΙΠΠΑ ολο νοσοκοµεια! πώ θα εν ο πμ α- Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 1951, 118 Κύπριοι διαφόρων ἡλικιῶν ἀπώλεσαν τὴν ζωήν των εἰς ὃ- ης ων ο ΣΕ ΣΣ ἎΌὂωρρωωο. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ . Εδότην ΕΕΕςΟΝΖΕΝ ΕΣ Ες ν Οι» Αἱ ἐξαγωγαὶ Βρεττανικῶν Λευκωσία. Εάύπρον. αὐτοκινήτων καὶ ἐμπορικῶν ὁ- Ἔθντιμε Εςύριε. χημάτων κατὰ τὸν παρελθόν- Δεχθῆτε τὲς καλύτερές µου εὐχὲς ἐπ᾽ εὖναι: τα ᾿Ιανουάριον ἀνῆλθον εἰς ρία τῆς πρώτης ἐπετείέου τοῦ περιοδικοῦ σας. ΕΕρο- ο 9 προς ρη-- ών σαν ν ο ριό μον χωρεῖατε θαρραλέα πι) ἐξακολουθεῖστε νὰ μᾶς σα μερον --ὁ ὁποῖος το κνασει δένετε νέα ἀπ τὸ Ἀγησέ πας. πας αὔξησιν 6.000 περίπου ἐν συγ- Ἀαὺν παραλεέπετε νὰ μᾶς δένετε νέα τῆς πνευ» ς α΄ κρίσει μὲ τὴν προηγουµένην ἐ- ματεκῆς καὶ ποινωνεκῆς ζωῆς. } 9 ο πίδοσιν κατὰ τὸν παρελθόντα Ενδιαφέρομαι γιὰ τὴν ἀρχατολογία καὶ γυ) Μάΐον αὐτὸ αἄς παρακαλῶ νὰ περελάθετε καὶ ἄρθρα γιὰ τὶς προόδους σα) αὐτὸν τὸν τοµέα. Εἐλεκρινῶς., ΧΑ ΣΠΕΕΡ Ρεϊαἡ-Τίκνα, ΙΡΡΑΕΙ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Πὼς ὑποβοηθοῦνται στὴ Ζωή τους οἱ ᾿Ανάπηροι ΒΑΣΙΚΗ ἀνθρώπινη τραγωδία τῆς φυσικῆς ἀναπηρίας εἶναι πά- νω ἀπ᾿ ὅλα ἀπώλεια τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἀναπήρου, Τὸ θῦμα τῆς πολυομυελίτιδος ποῦναι ὑποχρεωώμένο νὰ κυκλοφορῆ συνεχῶς μὲ τὸ ἁμαξάκι, τὸ ἀγόρι ποὔμεινε ἀνάπηρο σ᾿ ἕνα δυστύχημα, ἢ τὰ δύ- στυχα ἐκεῖνα σπαστικἁ ἄτομα ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ γεννήθηκαν δὲν κατώρ- θωσαν νὰ θέσουν ὑπὸ ἔλεγχο τὶς διάφορες κινήσεις τῶν μελῶν τους, κά- θε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει νὰ ἀντιμετωπίση καὶ διαφορετικἀ προθλήµατα στὴ ζωή του. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνάπηροι ἔχουν νὰ κάνουν ὅμως τὸν κοινὸ ἀγῶνα ποὺ θὰ τοὺς δώση τὴν εὐκινησία καὶ τὶς ἱκανότητες ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέ- ψουν, ἔστω καὶ μερικῶς, νὰ μὴν ἐξαρτῶνται ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ 6ροῦν κι αὐτοὶ μιὰ θέσι στὴν κανονικὴ ζωὴ τῆς κοινότητος. ΚΑΦΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Στὸ Φρόῦλ, ἕνα ἤσυχο χωριὸ στὸ εἰρηνικὸ περιθάλλον τῆς ᾽ΑΥγγλι- κῆς ὑπαίθρου στἠν κομητεία Χάμσιαρ, διεξάγεται καθημερινά αὐτὸς ὁ ἀγώνας μὲ τὰ ἀνθρώπινα προθλήματά του, τὶς ἀποτυχίες του καὶ τοὺς θριάµέους του. ᾿Εδῶ στὸ Κολλέγιο τοῦ Λόρδου Δημάρχου Τρέλοουρ, σ’ ἕνα οἰκοτροφεῖο ποὺ κάνει πρὠωτοπορειακὸ ἔργο στὴν ἐκπαίδευσι τῶν ἀναπήρων, κάπου 130 ἀγόρια ποὺ πάσχουν ἀπὸ κάθε είδους ἀναπηρία μαθαίνουν ν᾿ ἀντιμετωπίζουν τὴ ζωὴ μ᾿ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό τους παρ᾽ ὅλη τὴν φυσική τους ἀκαταλληλότητα. ὍὉ θαθμὸς τῆς ἀναπηρίας ποικίλλει στὰ διάφορα παιδιά, ἀπὸ ἐκεῖ- να ποὺ φαίνονται ἁρκετὰ φυσιολογικὰ καὶ κανονικἁ μέχρις ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου σὲ ἀπελπιστικὴ κατάστασι, τοὐλάχιστον ὅταν γρά- φονται στὸ σχολεῖο, καὶ πρέπει νὰ τὰ σηκώνουν ἄλλοι ἀπ' τὸ κρεθάτι τους, νὰ τὰ μεταφέρουν στὸ μπάνιο καὶ νὰ τὰ ντύσουν. “Ὁ ἐπισκέπτης στὸ Κολλέγιο ἀσφαλῶς δὲ θὰ ξεχάση τὴ σκηνἡ τῆς εἰσόδου τῶν μικρῶν ἀναπήρων μαθητῶν στὶς διάφορες τάξεις καὶ τὰ ἐργαστήρια. Οἱ ἀνάπηροι τῆς πολυομυελίτιδος κι’ οἱ ἄλλοι παραπληγικοὶ προ- χωροῦν θιαστικἁ στὰ ἁμαξάκια τους ἢἡ Φοηθοῦνται ἀπὸ λιγώτερο ἀἆνα- πήρους συμμαθητές τους. Οἱ σπαστικοὶ προχωροῦν μὲ κόπο μὲ τὸ λαν- θασμένο τους θάδισµα, κάθε Φῆμα μπρὸς κι’ ἕνας ἄἆθλος, καὶ μιὰ µεγάλη προσπάθεια νὰ συγκεντρωθοῦν. Εἶναι παιδιά ποὺ γεννήθηκαν ἀνάπηρα, ὅπως ὁ μικρὸς Φράνκ ποὺ γεννήθηκε χωρὶς χέρια κι ἔμαθε νὰ γράφη καὶ νὰ ζωγραφίζη μὲ τὰ πόδια του. Ὅλα τὰ µέλη ὅμως αὐτῆς τῆς ἔτε- ρογενοῦς πομπῆς προχωροῦν ἀποφασιστικὰ μὲ τὴ δική τους πρὠτοθου- λία, γνωρίζοντας ποῦ ἀκριθῶς πηγαίνουν, καὶ σ᾿ αὐτὸ ἀσφαλῶς ὑπερέ- χουν ἁπ᾿ ὁποιαδήποτε ὁμάδα μαθητῶν οἰουδήποτε ἄλλου σχολείου. Τὸ Κολλέγιο, ποὺ ἦταν ἀρχικὰ τμῆμα τοῦ ᾿Ορθοπεδικοῦ Ἡοσοκο- µείου τοῦ Λόρδου Δημάρχου Τρέλοουρ ποὺ θδρίσκεται στὴν γειτονικἡ πόλι Αλτον καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συνεργάζεται στενἁ μὲ τὸ νοσοκομεῖο, προσφέρει πλήρη µέση ἐκπαίδευσι δυὸ κυρίως τύπων σὲ ἀγόρια ἡλικίας 11 μέχρι 16 ἐτῶν. Προσφέρει Γυμνασιακἡ ἐκπαίδευσι στὰ παιδιὰ ποὺ ἕ- χουν κλίσι γι’ αὐτὴν καὶ ποὺ μετὰ τὴν ἀποφοίτησί τους παίρνουν τὸ σχε- τικὸ πιστοποιητικὸ γυμνασιακῆς µόρφωσης, καὶ γενικὰ µαθήµατα ἔπαγ- γελματικῆς μορφῆς γιὰ τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἐνδιαφέρονται μᾶλλον γιὰ πρακτικὰ θέµατα παρὰ γιὰ κλασσικἡὴ µόρφωσι, Γιὰ μεγαλύτερα παιδιά, ἡλικίας 16 µέχρι 20 ἐτῶν προσφέρεται ἐκπαίδευσις σὲ µεγάλη ποικιλία τεχνῶν καὶ ἐπαγγελμάτων ποὺ συνδυάζεται μὲ μερικὲς Ώρες γενικῶν θεμάτων. - Ὁ θαθμὸς ἀναπτύξεως, θεθαίως, μεταξὺ τῶν μαθητῶν διαφέρει πο- λὺ γιατὶ πολλοὶ δὲν παρηκολούθησαν κανονικἀ µαθήµατα γιὰ μεγάλες περιόδους. Όσοι θέλουν νὰ συνεχίσουν τὴν ἐκπαίδευσί τους σὲ πλήρεις ὧρες, πάνω ἀπὸ ἡλικία 16 ἐτῶν, μποροῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ ὑπάρχει µε- γάλη ποικιλία θεμάτων γιὰ νὰ διαλέξουν. Η ΑΥΣΙΣ ΠΟΑΥΠΑΟΚΟΥ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΟΣ Ἡ συνεχἠς ἄσκησις κι’ ἕνα εἰρηνικὸ ἀσφαλὲς περιθάλλον εἶναι ἀνά- µεσα στὶς πρῶτες ἀνάγκες τοῦ ἀναπήρου. Καὶ τὰ δυὸ ἔχουν τὸ μέρος τους ἐδῶ. Τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ µένουν σ᾿ ἕνα ᾿Ελισαθετιανὸ κτίριο τοῦ Ίθδου αἰῶνος, ποὺ θρίσκεται σ᾿ ἕναν µεγάλο κῆπο. Τὰ νέα κτίρια ποὺ προσετέθησαν τὸ 1956 περιλαμθάνουν πτέρυγα γιὰ τὰ μικρότερα παιδιά, αἴθουσες διδασκαλίας καὶ ἐργαστήρια, γυμναστήριο μὲ εἶδικὰ ὄργανα ποὺ θοηθοῦν τοὺς ἀναπήρους νὰ περπατοῦν ἢ νὰ γυμνάζουν τοὺς ἑλαττωματικοὺς μῦς τους καὶ μιὰ ἐσωτερικὴ πισίνα. Τὸ πρὀθληµα τοῦ συνδυασμοῦ μιᾶς τέτοιας ὁμάδος διαφορετικῶν παιδιῶν σὲ μιὰ κοινότητα εἶναι πολύπλοκο. Ὁ Διευθυντὴς κ. Φ. Μ. Χἐῦ- Ύουτ, Ἑταῖρος τοῦ Τρίνιτυ Χώλλ, τοῦ Καϊμπριτζ θρῆκε τὴν δική του λύ- σι. «Μεταχειριζόµαστε τὰ παιδιὰ ὅσο εἶναι δυνατὸ σὰν νὰ ἦσαν φυσιο- λογικά», λέει. Στὸ σχολεῖο µένουν ἀδελφὲς ποὺ δίνουν στὰ παιδιὰ οὐ- σιώδη θοήῄθεια, ὑπάρχει ὅμως ἡ προὺπόθεσις πῶς τὰ παιδιὰ θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ Φοηθήσουν τὸν ἑαυτό τους, κι’ ὅτι θὰ καταθάλουν ἀποφασιστικὲς προσπάθειες γιὰ νὰ προσαρμοστοῦν σὲ μιὰ κανονικὴἡ ζωή. Ἡ σταθερότης συνδυάζεται μὲ μιὰ γνήσια διείσδυσι στὰ ἰδιωτικὰ προόλήματα τῆς προσαρμογῆς. Χρειάζεται πολλὴ ὑπομονὴ καὶ κατανό- ησις γιὰ νὰ ὑπερπηδηθοῦν τὰ ἐμπόδια τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἀπάθειας ἢ Τὸ ἐργαστήριο ἀσυρμάτου τοῦ Κολλεγίου τοῦ Λόρδου, Δημάρχου Τρέλοουρ, στὸ Φρόῦλ τῆς Κοµητείας Χάμ- σιαρ. Ἐδῶ ἀνάπηρα παιδιὰ ὀθηδοῦνται νὰ ἀντιμετω- πίσουν πληρέστερα τὴν ζωή. τοῦ ἀντικοινωνικοῦ αἰσθήματος ποὺ τείνουν νά ἀποκτήσουν µερικὰ παι- διὰ σὰν ἄμυνα ἐνάντια στὴν συναισθηματικὴ ταραχὴ τῆς ξαφνικῆς ἀνα- πηρίας. Οἱ τάξεις εἶναι µικρές, ποτὲ δὲν ὑπερθαίνουν τοὺς 15 µαθητές, ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν ἐντατικὴ ἰδιωτικὴ ἐργασία τῶν πρὠτων τάξεων, ἡ μέθοδος διδασκαλίας συµθαδίζει μὲ τὴν διδασκαλία γιὰ κανονικά σχολεῖα. Ἡ εἰδικὴ Βεραπευτικὴ γυμναστικἡ καὶ τὸ κολύμθι παίζουν σηµαντικώτατο ρόλο. νθαρρύνεται κάθε εὐκαιρία ἐπαφῆς. μὲ κανονικἀ παιδιά. Γίνονται ἀγῶνες ποδοσφαίρου καὶ κρίκετ μὲ συµµετο- χἠ κάποτε ἑνὸς ἢ δυὸ δασκάλων γιὰ νά δοηθήσουν τὴν ὁμάδα τῶν ἀάνα- πήρων. Τὸ Κολλέγιο προσφέρει ἐπίσης μεγάλην ποικιλίαν ἄλλων παι- γνιδιῶν καὶ ἀθλήσεων ποὺ δὲν Χρειάζονται μεγάλην ἐνεργὸν συμµετο- χἠν --- ὅπως σκάκι, τόξο, ἐπιτραπέζιο ἀντισφαίρισι, μπιλιάρδο κλπ. Ίσω καλύτερη ἀπόδειξις τῆς ἐπιτυχίας τῶν μεθόδων αὐτῶν εἷ- ναι τὸ Ὃ οἷας ὅτι 90, περίπου ἀπὸ τὰ παϊδιὰ θρίσκουν δουλειὰ σὲ λί- γες ὀδομάδες μετὰ τὴν ἀποφοίτησί τους. Παληοὶ μαθηταὶ τοῦ Κολλε- γίου ἐργάζονται σήµερα ὡς μηχανικοὶ στὶς τηλεπικοινωνίες καὶ τὴν τη- λεόρασι, ράφτες, κατασκευαστὲς ὀρθοπεδικῶν παπουτσιῶν ἢ ὡς κη- πουροί. ΜΑΦΗΤΑΙ Απο το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τὸ Κολλέγιο καὶ τὸ ΝΜοσοκομεῖο ἱδρύθηκαν τὸ 1906 ἀπὸ τὸν Σὲρ Γουϊλλιαμ Τρέλοουρ, Λόρδο Δήμαρχο τοῦ Λονδίνου. Σήµερα στὸ Κολ- λέγιο φοιτοῦν μαθητὲς ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ Ηνωμένο Βασίλειο καὶ κάπο- τε καὶ τὸ ἐξωτερικό. Τὸ Κολλέγιο εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Βρεττανίας ὡς «μὴ συντηρούµενο εἰδικὸ σχολεῖο» καὶ ἵδρυμα Εκπαιδεύ- σεως ἀναπήρων. ᾽Αποτελεῖ µέρος τοῦ μεγάλου δικτύου ὀργανώσεων τοῦ Ἠνωμένου Βασιλείου, ἰδιωτικῶν καὶ δηµοσίων, ποὺ ἐργάζονται ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ θοηθήσουν τοὺς ἀναπήρους νά ἀντιμετωπίσουν πληρέστε- ρα τὴν ζωή. νο... «σον. Λιαγωνισμὺς ᾿Ἐκθέσεως Επειδη ἐξανολουθοῦν νὰ φθάνουν ατὰ γραφεῖα µας ἐκθέσεις γιὰ τὸν Δισγώνιαρόμας ἀποφασαίσαμξ νὰ, ὀρέαουμε ὡς τελευταία ἡμέρα γιὰ τὴν ὑποδολὴν ἀκθέσεων τὴν προσεχΏ Εέμπτη. 1 ἔκνθεσις ποὺ θὰ, δραθευθή θὰ δημοσιευθῇ τὴν Παροσνευὴ 25 Ἀπαρτίου 1955. , «(σοι θέλουν μποροῦν νὰ χρησικοποιησουν Ψεν- δώνυμµο μὲ τὸ ὁποῖξο θὰ δημοσιευθοῦν οἱ ἐκθέσεις τους. ἂν κριθοῦν ἐπιτυχεῖςο οὐ συμμετέχοντες ὅμως πρέπει νὰ μᾶς δίδουν καὶ τὸ πραγματικό τους ὅ» νομα. κ κνωώωννώνννωννννωωωνννννννσσπνπσσσσϕπ. Ἡ σχολὴ ἔχει δική τιρ λι 300 σκαλῶν μὲ αητηνοτροφινὰ ζᾷὅα χαὶ πουλ α ὶ κήῄ 23 μ “ ερικά, ποαὶ χήπους λα- χανινῶν, ἐληῶν ναὶ ἑσπεριδοειδῶν. Ἰ σσ τὴν αἴθουσαι διδασκαλίας. Τὰ παιδιὰ διαμοιράζονται σὲ τρεῖς τάξεις ἀνάλογα μὲ τὸ μὀρφωτικό τους ἐπίπενς. Στὸ ξυλουργικὸ πατάστηµα. Τὸ, παιδιὰ κάνουν ὅλα τὰ ἔπιπλα καὶ τ’ ἄλλα χρειώδη γιὰ τὴν σχολῆ ὑπὸ τὴν ἐπίθλεφι εἰδικευμένου δασκάλου. Τὸ νοσοπομεῖο, ξεχωπτῶ ανα μὲ δυὸ Βαλάμους » αἴθφυσα ἰατρικῆς ἐξετάσεως, ἀποθῆκες παὶ γραφεῖο : τῆς διευ δυντρίας. Ένας νεαρὸς κτίἰστης, τοποθετεῖ τὰ πλανχκάχια στὸ νέο | ΠΡΙ ΕΕ ΤΙΝ ΙΙΜΙ ΤΙΣ “ΠΛΙΟΥΠΟΝΙ” στι ΙΨΙΟΡΦΠΤΙΡΙΟ ΜΠΙΘΟΥ ρψι ΤΑΜ πρὶν 15 χρόνια τὸ Τμῆμα Παιδείας ἀνέλαθε ἕνα ξενώνα στὴν λα χρειώδη τοῦ Σχολείου. Τὰ παιδιὰ ἔκτισαν ἐπίσης πτέρυγα ἆσθί στο κι ἀφοσιωμένο προσωπικὸ τῆς σχολῆς ὀργανώνει ἀναρριχήσεις Ο)κ«τιοο γιὰ νὰ κάνη ἐκεῖ ἀναμορφωτήριο, πολὺ λίγοι μποροῦσαν μὲ δυὸ μικροὺς θαλάμους, αἴθουσα ἰατρικῆς ἐξετάσεως, κουρξίο, νὰ κοντινὰ θουνὰ τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Κερύνειας κι᾿ ἐκδρομὲς σὲ µέρη νὰ προθλέψουν πὼς ὁ μικρὸς ξενώνας θὰ γινότανε ὅ,τι εἶναι σή- θῆκες καὶ γραφεῖο γιὰ τὴν διευθύντρια. Εἶναι ὅμως ἡ πτέρυγα τρ ῥιαφέροντος στὴν παραλία. Τὰ παιδιὰ πηγαίνουν ἐπίσης στὸν κινηµα- μερα, μιὰ περιεκτική, αὐτάρκης κοινότητα ἀπὸ εὐτυχισμένους νεαρούς. ζαρίας ποὺ τοὺς δίνει ἰδιαίτερη περηφάνεια γιατὶ εὐρύὐχωρη τρο Ὃ ο να Ὃ ος ᾿Στὶς αἴθουσες ἀναφυχῆς ἔχουν ραδιόφωνα καὶ Τὸ σχολεῖο, ποὺ θρίσκεται σ᾿ ἕνα παραθαλάσσιο ἀγρόκτημα ἐκτά- δ- ποὺ θλέπει ἀπὸ ψηλά τὴν θάλασσα καὶ τὸ µαγειρειον Όπου ην Φφωνα κι’ ἀρκετά παιγνίδια. Κάθε σπίτι ἔχει ἐπίσης µικρὴ Θιλιο- σεως τριακοσίων σκαλῶν, μοιάζει μὲ µικρὴ πόλη μὲ εὐρύχωρα διαµερί- εὖει ἡ διευθύντρια κι ὁ μάγειρας, θά μπορούσαν θαυμάσια να χὲ πο . , σµατα γιὰ ὁμάδες παιδιῶν, σπιτάκια γιὰ τοὺς δασκάλους, νοσοκοµεῖο, μοποιηθοῦν ἀπὸ ὁποιοδήποτε ξενοδοχεῖο τῆς Νήσου. όφιμοι ἔχαον ἰδιώτικὴ νιολούόραι πας ην μικρὴ κι᾿ έτσι οἱ ἐργαστήρια καὶ πλυντήριο. Τὸ ἀρχικὸ κτίριο, ὅπου κάποτε ἔμεναν, ἐρ- Τὸ ᾿Αναμορφωτήριο ἔχει τώρα 66 ἀγόρια ποὺ ἀπὸ τὴν ὅρα πο δις τους σὲ κάθε φάση τῶν ἑνε ο ῶν του μοι Ἐν ια νται οἱ ἀντιδρά- γάζοντο κι ἔτρωγαν παιδιὰ καὶ δασκάλοι, στεγάζει τώρα τὶς αἴθουσες σηκωθοῦν ἁπ᾿ τὸ κρεθθάτι τους τὸ πρωῖ (στὶς 6 τὸν Χειμώνα καὶ σ σημείων, ποὺ καταγ ἄφονται τὸν π οσα ον να λεπτομερὲς σύστη- διδασκαλίας καὶ τὰ διοικητικἁ γραφεῖα. Στὸ προσεχὲς µέλλον θὰ χρη- τὸ καλοκαίρι) μέχρι νὰ σκοτεινἰάση, εἶναι ἀπησχολημένα στὴν ἐργ' Χνει στὸν διευθυντὴ ης επεα ης ον ο ωπικὸ φάκελλο τοῦ καθενός, σιμοποιῆται ὡς σχολικὸ θέατρο. Κάθε τι ἀπὸ τοὺς τακτοποιηµένους δρὀ: ἢ στὸ παιγνίδι. Τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ἡμέρας χρησιμοποιειτοῖ παιδιὰ ἐνθαρρύνονται νὰ θεω ου ὃν δά πρόναο κάθε παιδιοῦ. µους μέχρι τὴν νέα τραπεζαρία, δροσερὴ κι’ εὐχάριστη κι’ ἐπιπλωμένη µαθήµατα καὶ ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευσι. Κάθε ἕνας, ὅμως, ὑπηί ος καὶ νὰ τοῦ λένε τὰ προθλήματά το ος τους σὰν πατέρα μὲ ἐξαιρετικὸ γοῦστο, κτίστηκαν ἀπ᾿ τὰ ἴδια τὰ παιδιά. μὲ τὴ σειρά του στὴν κουζίνα, στὸ ἀγρόκτημα ἢ στὶς οἰκοδομικὲς ἕ ν μὲ κάθε τρόπο νὰ δια οδαν : ος υνάµα οἱ ἀρχὲς προσπα- . : , , --..- ι σίες στὰ νέα κτίρια καὶ κάθε παιδὶ ἔχει προσώπικά δικό του κῆπο πιά ποας, μὲ «ακτης λλγλ τοὺς δεσμοὺς τῶν παιδιῶν μὲ τὰ Τὰ ἀγόρια μένουν σὲ τρία σπίτια, τὸ κάθε ἕνα μὲ δυὸ ὑπνοδωμάτια νὰ καλλιεργῃ σ αὐτὸν ὅ,τι θέλει. Αὐτὲς οἱ μικρὲς πρασιὲς πί ολὴ μιὰ ὄ α τὸ μ Πλογραφία κι᾿ ἐπισκέψεις τῶν γονέων στὴ 12 κλινῶν, κι ἔτσι τὸ σχολεῖο μπορεῖ νὰ περιλάδη 12 παιδιά. Δίπλα στὰ τακτοποιηµένες ὅπως καὶ τὰ ὑπνοδωμάτια, εἶναι συνήθως γεμᾶτε ἒξοδα παρέας τι μῆνα. Οἱ φτωχότεροι γονεῖς μάλιστα πληρώνονται ὑπνοδωμάτια ὑπάρχουν δωµάτια ντοὺς μὲ κρῦο καὶ ζεστὸ νερό. ᾽Απόλυ- λουλούδια. ρὲς τὸν ών, ἰδιοῦ στὴ Λάπηθο γιὰ μιὰ ἐπίσκεψι τὸν χρόνο. Τρεῖς τη καθαριότης ἐπικρατεῖ στὰ ὑπνοδωμάτια, ποὺ σοῦ δίνουν τὴν ἐντύπωσι ν 3 Ἡ αν Χρόνο τὰ παιδιὰ πηγαίνουν στὰ σπίτια τους γιὰ διακοπές. Ὡς µέρος τῆς ἐκπαιδεύσεώς τους ἀναλαμθάνουν ὐθῦ ῇ ὶν τοκτοποίησι τῶν ὑποθέσεών τους. Κάθε. σπίτι ἄχει δική κά νο ρπή, ὑπάρχουν πιτροπὲς ἀθλητικῶν καὶ ὑγιεινῆς, κι’ ὠρισμένα παιδιὰ ειπα ὑπεύθυνα γιὰ τὶς ἀποθῆκες ἐργαλείων, τὰ παιγνίδια καὶ τὶς ιοθῆκες. Ὅλα αὐτὰ µορφώνουν τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν μελλοντική τους πὼς μόλις χτὲς µπογιατίστηκαν κι’ εἶναι δείγµατα τακτικῆς. Κι ὅμως δὲν ἐπικρατεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ ὑπνοδωματίου τοῦ στρατοπέδου στὰ ἑρμαράκια καὶ τὰ ζωηρά κρεθδάτια, ἢ στὰ θάζα μὲ τὰ λουλούδια ποὺ σα ᾽ ν : εἶναι γι’ αὐτὰ ὑπεύθυνοι οἱ ἐπιμελητές. Κάθε συγκρότημα ἔχει ξεχωρι- πεκαύν, ὃς Μαίστες ἡ ο ργον Ἀπόδειξις μά ἐπιοὴ στὸ κτίριο μὲ αἴθουσα παιγνιδιῶν, αἴθουσα ἀναψυχῆς καὶ διαμέρισμα αἳ ἀπόδειξι τὰ τίς α καὶ ὰ Ἡιπλα ας Αναμιο ωτικὴ Σ ολ τοῦ θοηθοῦ διευθυντοῦ. Σ᾽ ἕνα σπιτάκι λίγο πιὸ πέρα μένει ὁ διευθυν- λάπηθο τ] αι ος πολλὲ ἄλεήσεις ἁπὸ ἃ ος ιά τοῦ εἰξ τὴς τῆς πτέρυγος μὲ τὴν οἰκογένειά του. Ὁ Διευθυντής εἶναι κατὰ τὴν έ Προ ο ὃν ί ολλ, Ἡμεις ἅπα κΕχ Υ 5 οἱ διάρκειαν τῆς ἡμέρας δάσκαλος στὸ σχολεῖο κι ὁ θοηθὸς διευθυντὴς μένους ουτου. τΕκνντες. ον πεστιοννς τὴν γεωργία, ἢ τὴν ὑπ τοποιῖα ἢ μαθαίνουν νᾶναι γΥκαρσόνια καὶ µάγειροι. δά λος ἐ λμά . σκαλος ἐπαγγελμάτων Στὶς ὢρες τῆς ἀνάπαυσής τους τὰ παιδιὰ κολυμθοῦν καὶ ψαρί τς περισσότερα παιδιά σὰν μποῦν στὸ σχολεῖο προτιμοῦν νὰ ᾿Στὴν πραγματικότητα, ὅταν ἕνα παιδὶ ἆπο ὁ τὴ , ς : ἕ φοιτ ἀπὸ Ανα- φωτικἡ Σχολἠ Λαπήθου, δὲν θὰ ξέρη µόνο ἕνα Ὃ δρ ὁ τά μμόκμα, ἁ θἄχη µάθη πῶς νὰ πάρη τὴν θέσι του ᾽ ὅ η θρῆ ἕναν νέο αὐτοσεδασμὸ καὶ νέες λεν Σνός παν ασ ς . τος α- χὖτοα : προσωπικὸ τοῦ Α η ἱ ην ὁ Τὰ παιδιά ἔκτισαν δικὀ τους ξυλουργεῖο ὑπὸ τὴν καθοδήγησι εἶδι- τὸ καλοκαίρι. Έκαναν γήπεδα ποδοσφαίρου καὶ πετοσφαίρας γιαῖ. λείου ἔχει πολλοὺς φίλους ποὺ τὸν κατανοοῦν 1 ς τετ τπκιεραξἰσα της ὥρο, τοῦ περᾶ . κευµένου ξυλουργοῦ. Εδῶ κατασκευάζονται ὅλα τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ ἅλ- λωστε ἡ γυμναστικἡ εἶναι ἀναπόσπαστο µέρος τῆς ζωῆς τους. Τὸ ὀ μμορεῖ πάντα νὰ ἀπευθυνθῆ γιὰ θοήθεια καὶ συµδουλή, πας ας ση παρα ρρριο αν τὸ ια ολρλῆς Ἡ τραπεζαρία ουλή. Χτίστηχε ἀπ᾿ τὰ ἴδια τὰ παιδιά. το ΣΥΝΕΕΡΓΑΤΙΙ{Ο ΚΙΝΠΜΑ Ὅ Κυβερνήτης ἐπισκέπτεται ᾽Αντιπροσωπευτικὲς Ἑταιρεες ΤΑΝ ἡ Α. Ε. ὁ Κυθερνήτης ἐπισκέφθηκε τὸ Τμῆμα Συν- εργατικῆς ᾽Αναπτύξεως τὴν περασμένη Παρασκευὴ πληροφορήθηκε πὼς οἱ ἐτήσιες συναλλαγὲς τοῦ Συνερ- γατικοῦ Κινήματος στὴν Κύπρο εἶναι Σ20 μέχρι 530 ἕκατομ- µύρια. Ὁ Σὲρ Χιοῦ εἶπε πὼς τοῦ ἔκανε µεγάλη ἐντύπωσι ἡ πρόοδος τοῦ κινήματος ἀπὸ τότε ποὺ εὑρίσκετο καὶ πάλιν στὴν Κύπρο πρὶν δέκα χρόνια. Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Κυθερνήτου ἄρχισαν ἀπὸ τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τοῦ Τµήµατος στὴ Λευκωσία: ἐδῶ ἡ Λ.Ε. συνήντησε τὸν.κ. Γ. ᾽Αλεξάντερ, Μ.Β.Ε., Διοικητὴν Συνεργατικῆς ᾿Ανα- πτύξεως, καὶ µέλη τοῦ προσωπικοῦ. Ὁ Κυθερνήτης εἶδε τὰ έδια γιὰ ἕνα νέο κτίριο, γιὰ τὸ ὁποῖον θά δαπανηθῆ ποσὸν 5 δ0.000 καὶ θὰ στεγάση τὴν Συνεργατικἠν Κεντρικὴν Τράπε- ζαν καὶ τὰ Μεντρικἁἀ Γραφεῖα τοῦ Τµήµατος. Τὸ κτίριο θὰ συμπληρωθῆ σὲ δυὸ χρόνια. 'ὁ Σὲρ Χιοῦ μιλᾶ μὲ χωριχοὺς ἔξω ἀπὸ τὸ κτίριο τῆς Συνεργατιχκῆς Πιστωτικῆς Ἑταιρείας Πύλας. Ὁ Σὲρ Χιοῦ ἐπισκέφθηκε μετά τὴν Συνεργατικὴν Προµη- θευτικἠν Ενωσιν Λευκωσίας, ὅπου ὁ Πρόεδρος τῆς Ενώσεως κ. Χρ. Οἰκονόμου, τοῦ εἶπεν ὅτι ἡ “Ενωσις, μαζὶ μὲ τὶς 92 ἓ- ταιρεῖες--μέλη της, ἔχει µηνιαίας συναλλαγὰς 545.000. Λει- τουργοὶ τῆς Ἑ νώσεως συνεζήτησαν μὲ τὸν Κυθερνήτην διάφο- ρα ζητήματα, ὅπως τὴν ἀντιπροσώπευσιν τῶν καταναλωτῶν εἰς τὴν Συμθουλευτικἡὴν Ἐπιτροπὴν Εἰσαγωγῶν καὶ ἜἘξαγω- γῶν καὶ τὸ ζήτημα τῆς Κυθερνητικῆς 6οηθείας γιὰ ἕνα σχέδιο ἀνεγέρσεως νέου κτιρίου γιὰ τὴν Ενωσιν. Μετὰ τὴν Λευκωσίαν ὁ Σὲρ Χιοῦ ἐπῆγε εἰς τὴν Λάρνακα ὅπου ἀνεγείρεται τὸ πρῶτον συνεργατικὸν ἐργοστάσιον Ὑα- λακτοκομικῶν προϊόντων τῆς Νήσου. Ἡ Συνεργατικὴ Ἓται- ρεία Γαλακτοκομικῶν Προϊόντων Λάρνακος, ἡ ὁποία ἔγινε πέρυσι, ἔχει 375 µέλη (ἰδιοκτῆτες προθάτων). Τὸ ἑργοστάσιον τῆς ἑταιρείας θὰ στοιχίση 5 20.000. ᾽Απὸ τὸ ποσὸν αὐτὸ 515.000 θὰ χορηγηθοῦν ὑπὸ μορφὴν µακροπροθέσµου δανείου ἀπὸ τὴν Συνεργατικὴν Κεντρικὴν Τράπεζαν καὶ 5 9.000 θὰ εἷ- ναι δωρεὰ τῆς Ἐπαρχιακῆς ᾿Επιτροπῆς ᾽Αναπτύξεως Λάρ- νακος. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης εἰς τὴν ἀποθήχην τῆς Συνεργατικῆς Προμηθευτικῆς Ἑταιρείας Ἀευχωσίας (ΣΠΕΛ). Μετὰ τὴν συμπλήρωσίν του σὲ τέσσερεις μῆνες τὸ ἐργο- στάσιο θὰ παράγη ποικιλίαν ντόπιων τυριῶν. Ἠδη μὲ τὴν θοήθειαν δυὸ εἰδικῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ 'Ἑταιρεία παράγει τὰ προϊόντα σ᾿ ἕνα προσωρινὸ κτίριο στὸ χωριὸ Τερσεφάνου. ὍὉ Κυθερνήτης ἐπισκέφθηκε τὸ προσωρινὸ ἐργοστάσιο μετά τὴν ἐπίσκεψί του στὸν τόπο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου κτιρίου. Ἡ ᾿Αγροτικὴ Σχολὴ Περγάμου, ἡ Πιστωτικἡὴ Εταιρεία καὶ τὸ Συνεργατικὸ Παντοπωλεῖο Περγάμου περιελήφθησαν ἐπίσης στὴν περιοδεία τοῦ Κυθερνήτου. Τέλος ἡ Α.Ε. ἐπισκέφθηκε τὴν Πύλα ποὺ ἔχει ἐπίσης Πι- στωτικὴἡ Ἑταιρεία καὶ Συνεργατικὸ Παντοπωλεῖο. Ὁ Γραμ- µατέας τῆς Ἑταιρείας κ. Καρκίδης ἐξήγησε στὸν Κυθερνήτη τὸ φιλόδοξό τους σχέδιο γιὰ ἀγορὰ 1.500 σκαλῶν γῆς ποὺ θὰ διανεμηθῆ στὰ µέλη. Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης εἰς τὴν ᾽Αγροτικὴν Κεντρικὴν Σχολὴν Περγάμου. Επίσκεψις Εἰδικοῦ ἐπὶ τῆς Παραγωγῆς Σπόρων κ. Ἱ«. ΕΒ. Χέϊν εἰδικὸς ἐπὶ τῆς Παραγωγῆς Σπόρων εἰς τὸ ο Γεωργικὸν Κολλέγιον Νιοῦτον -- ”Αμποτ τῆς κομητείας Ντέθον Ίλθεν στὴν Κύπρο γιά τὴν συνηθισμένη περιοδικήν του ἐπίσκεψιν γιὰ νὰ ἐπιθεωρήση καλλιέργειες ἀνθοκράμέης (μπρόκκολι) τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος Κύπρου. Γιὰ ἀρκετὰ χρό- νια τώρα ἡ Κύπρος στέλλει σπόρον τοῦ εἴδους αὐτοῦ εἰς τοὺς γεωργοὺς τοῦ Κόρνουωλ τῆς ᾽Αγγλίας, οἱ ὁποῖοι εἰδικεύονται εἰς τὴν παραγωγὴν ἀνθοκράμέης πρώτης ποιότητος γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ Ηνωμένου Βασιλείου. Ἡ ποιότης τῆς εἰσαγομένης «ἀνθο- κράµόης στὴν ᾽Αγγλία, ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἱτοαλία κυρίως, » εἶναι πολὺ ὑψηλὴ κι’ ἔτσι οἱ παραγωγοὶ τοῦ Κόονουωλ καταθάλ- λουν συνεχῶς ἐντατικὲς προσπάθειες γιὰ νὰ διατηρήσουν καὶ νὰ θελτιώσουν τὴν ποιότητα τοῦ προϊόντος τους. Ἡ Κύπρος παίζει σπουδαῖο ρόλο στὶς προσπάθειες τους αὐτὲς στὰ μεταπολεμικὰ χρόνια μὲ τὴν ἀποστολὴ στὸ Ηνωμένο Βασίλειο εἰδικοῦ σπόρου ποὺ ἀναπτύχθηκε ὑπὸ τὴν ἐπίθλεψι τοῦ ᾿ἘΕθνικοῦ ᾿Ινστιτούτου Γεωργικῆς Βοτανικῆς στὸ Καϊμπριτζ. Στὴν εἰκόνα ὁ κ. Χέϊν (δεύτερος ἐξ ἀριστερῶγ) συμθουλεύει µέλη τοῦ Κλάδου Σποροπαραγωγἢς τοῦ Τµήµατος Γεωργίας πῶς νὰ διαλέγουν καὶ νὰ καταστρέφουν τὰ ἀκατάλληλα φυτά. Εἰς τὰ ἀριστερὰ τῆς ὁμάδος εἶναι ὁ κ. Ρ. Μιχαηλίδης, ὁ Λειτουργὸς Σπο” ροπαραγωγἢῆς τοῦ Τµήµατος Ὁ κ. Χέϊν ποὺ ἐπιθεώρησε τὶς φυτεῖες ἀνθοκράμόέης στὰ διάφορα µέρη τῆς Κύπρου καὶ κατέστρεψε τὰ ἀκατάλληλα φυτὰ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησι του γιὰ τὶς φετεινὲς καλλιέργειες ποὺ ὑπόσχονται μιὰ καλὴ ἐσοδεία σπόρου. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΔΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΕΥΠΡΟΝ Ὁ κ. Κ. Σουάµπυ, Σύμδουλος ἐπὶ τῆς Δασολογίας τοῦ Ὑπουργείου ᾽Αποικιῶν, ἔφθασε στὴν Κύπρο στὶς 11 Μαρτίου γιὰ μιὰ θραχεία ἐπίσκεψι. Κατὰ τὴν παραµονήν του ἐδῶ ὁ κ. Σουάµπυ θὰ συζητήση δασικἁ ζητήματα μὲ τὸν Συντηρη: τὴν Δασῶν καὶ ἄλλους ἀνωτέρους ὑπαλλήλους τοῦ Δασο- νομείου. Εἰς τὴν εἰχόνα ὁ Χ. Σιουάµπυ μὲ τὸν Ῥυντηρητὴν Δασῶν καὶ ἄλλους' ἀνωτέρους ὑπαλλήλους τοῦ Δασονομείου, ἐξετάξουν δασιχοὺς χάρτες. Ἡ Διάθρωσις τοῦ Ἐδάφους ΥΤΗ ἡ ἀπὸ ἀέρος φωτογραφία μιᾶς περιοχῆς κοντὰ στὴν Βυζα- Ἀ κιά, τῆς Επαρχίας Λευκωσίας, δείχνει πολὺ καθαρὰ πῶς τὰ νερὰ ποὺ κατεθαίνουν ἀπὸ τὰ θουνά, στὸ θάθος, κατέσκαψαν διὰ μέ- σου τῶν αἰώνων τὴν καλλιεργήσιμη γῆ στοὺς πρόποδες τῶν θοὐνῶν καὶ στὶς πεδιάδες. Στὸ ἐμπρόσθιο µέρος διακρίνονται τὰ ξεχωριστά χωράφια καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις, τὰ προστατευτικἁ τοιχώματα ποὺ ἔκτισαν οἱ γεωργοὶ γιὰ νὰ προστατεύσουν τὰ ἐδάφη τους. ᾿Ἐπειδὴ στὴν πραγµα- τικότητα ἡ θροχόπτωσις στὶς πεδιάδες σπανίως εἶναι ἀρκετὴ γιὰ χειµε- ρινὲς καλλιέργειες, πολλοὶ γεωργοὶ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὰ νερὰ «ποὺ ἔρ- χονται ἀπὸ περιοχὲς μὲ μεγαλύτερη θροχόπτῶσι στὰ θουνά, ποὺ μπορεῖ ν ἀεῖναι τρεῖς ἢ τέσερεις Φορὲς µεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν πεδιάδων, νὰ εἶναι τρεῖς ἢ τέσσερεις φορὲς µεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν πεδιάδων, μικρὸ χρονικό διάστηµα --- Έχουν σημειωθῆ μέχρι τώρα τέτοιες περιπτώ- σεις μὲ θροχόπτωσι 2 ἰντσῶν σὲ μιά ὥρα ποὺ σχεδὸν ἀντιπροσωπεύει τὸ ἥμισυ τῆς ὁλικῆς θροχοπτώσεώς γιὰ τὶς Εηρότερες περιοχὲς τῆς νήσου. Τὰ νερὰ τῆς θροχῆς τότε κατεθαίνουν ὁρμητίκὰ ἀπὸ τὰ ὑψώματα καὶ ἐὰν οἱ γεωργοὶ δὲν εἶναι ἔτοιμοι νὰ τὰ ἐκμεταλλευθοῦν πλήρως τότε τὸ πολύτιμο αὐτὸ νερὸ χύνεται στὴ θάλασσα. Ὁ Κύπριος γεωργός, μὲ τὴν θοήθείαν πολλῶν μικρῶν ἔργων ποὺ ἐξετέλεσε τὸ Τμῆμα ᾿Αναπτύξε- ως Ὑδάτων, προσπαθεῖ ὅσον. μπορεῖ νὰ ποτίση τὰ χωράφια του μὲ ὅ- σον τὸ δυνατὸν περισσότερο νερό, πλημμυρίζοντας αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τὰ χωράφια ἐκεῖνα ποὺ θέλει νὰ σπείρη μὲ καλοκαιρινά προϊόντα ὅπως θαμόάκι, λουδιά, πεπονοειδῆ, σησάµι καὶ ἄλλα παρόμοια. ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΒΔΟΜΑΔΑ .. ΡΑΝΟΕΕ ω Ὕλι ΞΡΕΕΟ ΚΙΙΙ5 ΕΙΝΔΥΝΟΣΙ! ΥΠΕΡΒΟΔΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΑΝΑΤΟΝ. ΤΟΜΟΣ 2ος Νν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2ἱ Μαρτίου, 1956 Αρ. 3 7 Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΚΟΥΚΚΙΑΣ ΑΧ ΕΕ τὴν γραφινὴ ἐνχλησιά. ποὺ κατί- στηχε τὸ 126 1 χι εἶναι ἀφιερωμένη ατὴν ΕΕοναγία. διατηρεῖται εἐκόνα τῆς Φεοτόκου τῶν ἀρχῶν τοῦ 17ου αἐώνα. Εὰ ἐνκλησιὰ 6ρ0ί- σκεται ἀνάμεσα σὲ λογῆς λογεῶν φρουτόδενδρα τοῦ Σιτοθμοῦ Ἔ ρικνουκκιᾶς τοῦ Εεωργικοῦ Ἐ μήματος. 1χ ὅλη θέα ποὺ παροναιάξει ἡ φωτογραφέα µας εἷ- ναι ἐξαιρετικχὴἡ μὲ τὸ Ξενοδοχεῖο Ἡερεγγάρια στὸ δάθως σὰν ἐνετινὺ μοναστῆρι στὴν κχορφὴ τοῦ 6ου- νοῦ. Σέουρνιασμένο κάτω ἀπ᾿ τὸ Ξιενοδοχεῖο 6ρέ- ανετα: τὸ χωριὺ αερόδρομος. τὸ ψηλότερο χωριὸ στὴν Ες ύπρο ποὺ κατοεκεῖται ὁλόκληρο τὸν χρύνο. Ὁ Στομὺς Ἔ ρενουκκιᾶς ἑδρύθηνε τὸ ἓ 91258 σὲ υτήμοατα τῆς ΝΕεητρόπολης τῆς Εάερύνειας καὶ θρίσκεται σὲ ὄψος 4.400 πόδια ἀπὸ τὴν ἐπιφά- νεια τῆς θάλαασας. Στοὺς κχαλοκαιρινοὺς μῆνες ὁ σταθμὺς ἀποτελεῖ προσκύνημα γιὰ πολλοὺς ἐπισκέ- πτες καὶ τώρα. ὅμως», ὁ λάτρης τοῦ 6ουνοῦ θάχη νὰ θαυμάση πολλὴ ὀμορφιὰ στὴν Ε ρικουχκιὰ μὲ τ) ἀνθταορένα φρουτόδενδρα.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 7p
ΣΟΥΗΔΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 7p
Γνωρίζετε Ότι... 6p
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αθλητισμός 5p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΙ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΟ ΛΑΠΗΘΟΥ Πολιτισμός 4p
ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 3p
ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ 2p
Η Διάβρωσις του Εδάφους Πολιτισμός 2p
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 2p
Επίσκεψις Εἰδικού επί της Παραγωγής Σπόρων 2p
Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΚΟΥΚΚΙΑΣ 1p