ΤΗΕ ΟΥΡΗΟΣ ΥΕΕΚΙΥ Οσοι. 12:16, 1979 ΕΝΤΕΗΠΤΑΙΝΜΕΝΙ αὐΙΏΕ ΡΑΟΕ. 17 ΕΒΙΡΑΥ δ30 Χοννς (του) ὅ.35 Οατίοσπς 6049) ΤΙς Βἰς Βἰιο Ματοίο ((κτουΚκ) θ20ὐ Να ομαί }εἰνεί (ΕηρΗςΗ) Τ]ο ίουν οἳ ᾱ- ἨἈοτνο απά ἴπο Πο οί νἩο ος {έ 7.00 Τ]ο Νεννς (Ωτοςκ) τι05 Νοννς (Τικ {ςΕ) 790 ον (Εη σ]ίς Β) Τωῶθ Εοτ νο Οουηίενς]άε (τος) 8.00 Ηατο]ά Τον ἆ 8.30 Νοννς ((τουκ) 9.00 Ὀ]ςουςείοη ΒτοςτᾶΠΙης (6τοςΚ) 9,50 ΕΒοοῖς: Ρατί 1 Τ1ς ἁἀταπιακαίοι. οἱ νο Ῥονί-κο]]ετ ὃν Αὶον Πα]ον. 1.95 Νεννς (τε) δΑΤΙΕΓΡΑΥ 3.00 Οατίοοης 3.15 ΤΙε δίοτγἰο]]εν ((Οτοςκ) 3.30 Οεπιοηηία! (Ε πσ]Ις]) Το ορίς 5έοτν οἱ ἴμο Απιοτίοαν οί απά ἴο ροορ]ο Ἠπο «οιί]σά ἴ. Ρατῖ 1 - Οπὶν Ῥοοκς Γανο ἔοτ Ενος 4.40 ΤΙε Βοαά (ΟτοσΚ «οτία!) 5.40 Άοννς ((τοσ]ς) 5.35 Ῥοτίκςορε (Οτοςκ) 6.05 ΤΠε Ταχί Ὀτίνοτ (6τοοκ 5ετία]) Τ.00 Νεννς (τος) τι Νεννς (Τίς) 7.10. Νοννς (Εηρ]ίς]) 7.20 “Βαϊ]ο οἱ πε Ρ]απείν Απίπιαϊθά «οἴθηος Ποίοη οογίος. 1-Αιίαςκ οἳ ἔπε δραος Τεπαρίη Τ145 ΟυίΣ (ΟτοςΚκ) 8.30 Χοινς ((γοσΚ) 9.00 Μιςίο Ρ{ΟΡΓΒΠΊΠΙΕ 9.40 Απιοίοβν: Ζἱορβίειά, Τὴς Ἁίαπ απ Ἱῖς Ἠ οπιθη” κιαπίηρ Ραι1] οΠθπαγ, δαπηαηίΏα Έ,σρατ, Βατρατα ΡαγΚίης απ λαἰστίο Ῥοττίπο 15.00 Χωνο κ, .ἱ ΝΡΑΥ 10.9) δοπί «Πογῖς 19.15 Οµήάτεπς Ρτορτάπητης 10.45 Αάνεπίυτες οΓ θεβ5ρΓαν 11.15 ὁροτίς Βουπάιρ 11.45 Ερδαίιτε ΕΠπι: «Ὥονη Ατσθηίίης αγ Φιαιτίησ Ώοτ ΑπΙεΟΡΕ, Βοϊιν Οταρίο απά (σπιοή Μίταπαα 1.400 Επά ο Μοιηίης Τταηςτηϊςσίοη 5.0) Ἀοννς (τος) 5.05 Μαςίς {ος Οίας 5.40 (ατίοοπς 6.00 Ταπα Ρατ] (Οτοοκ ςοτία[) 7.00 Νεννς ((ΟγδοΚ) 7.05 Νοαννς (ΤιιγΚ{ς ΠΠ) 7.10 Νενς (ΕπσΗςΠ) Τ.290 Ῥτορταπιπηε Ρτενίενν (Οτεςκ) 7.5 Ονρπις Εοὶκ Μαιςίς απὰ σΚκοίοῖι ((ΓοςΚκ) δ.00 Νοννς (ΟγοςΚ) 9.00 δροτίς Βουπάιρ (6 γος]κ) 9.25 Εοαίτο Εἰπι: λατ ος ἴμο ΑΛ ογ]ε κ” Ῥίαπίησ Οσπο ΒάΤΤΥ. Απ Βοίηκον απ Γιος Έτοπιανης 11.05 Χοννς Ηοαά [λος (ωτο]ς ΜΟΝΕΩΑΥ 5,20 Νοννς (ΟτουΚκ) δι45 (ατίουης 6.10 Οµήες: Ὁ]άςρονν (Ίπ ΕπσΗςῃ) ΝΠΗ Μ. Ὁ. [ιαἱηρ. Α. πο. οποίαν κοτίος π ΑΝ ΤΙΟΠ Ἰσοαἵπα Πογηαίοπα ρασοπαἩ- ασ σας νοκ οἡ αἱ ἔωιτ οἱ να ον οἱ Ετος ολοίσο. 7.006 Νοννς (Οτοσκ) 1.05 Χωνς (ἳ ασκἰκ) 7.10 Νοννς (αμῃςΗ) 1οβ. Ἠανηο, Ώοσα ἈΙατεα απ Βίοκν Νο]κοηυ οίαγ ἵπ Βίο ΕΒτανο (ΤΠιτνάαν 9.06) τι Ῥαποταπια ((τουκ) τοῦ Έτοπι α Βἰτά5 γ1ονν. ὰ. οοπιθάν νογίο ΙΙ ΜΗΠΙσοσπί λ/αγη 5.30 Ἄοννς (ΟτοςΚ) 9.00. Ραπιμοαί (τοεὶς εογία]) ϱ.50 Τε Εουπάαίομ. Εησ]ίςΙι «ογία] Ιαάγ ἔνοσοι 10.45 Νεννς (ΟτοεΚκ) Ενο αβοιί ΤΟΕΡΡΑΥ 5.00 Νοννς (ΟΓ6ςΚ) 5.6 Ομήάτοη ρτορτβπαπιο (6τοεκ) 5.40 Ὑαᾖεν οἳ ἴἤινο Κῄρς. Οπήάτοη΄ς «ογίαὶ 6.00 Εο]ῖονν Με 6.15 νε, Ἱνετία απά... (Ρατί 0πο) Ῥοηρ5 απά ἆθηοες [τοπ 6οοτρία. 7.00 Νοννς (Οτοε) τ.05 Νοννς (Τα ΙςἩ) τ.90 Νοαννς (Ε ησ]ίς) δ.00 Ἠ]οάα. (οπιοὰγ νοίος - σἰαπίησ Να]ετίς Πατρός δ.30 Νοννς (Οτοςκ) 9.00 Τ.Ν. Ῥ]αγβουςε (Οτο) Βοΐοτε Ένα ο ηςοΙ Ὦν («ωᾖατᾷ Παιρίηαη. 11.00 Νουνς (0τουΚκ) ΜΕΡΝΕΣΡΟΑΥ σι Ἀοὺνς (ΟτοεΚ) ὅ ὰσ Ο µατίοοης 6.00 Οµήάτεης (6τοο]) 6.30 Τη 5εατοἩ ΟΕ... Ἴμο Μγςίονν ΟΕ ΦίοπΠε- πεησα (Οοσιπιεπίαςγ) 7.00 Νεννς ((τθεΚκ) 7.05 Νεννς (Τι]{5η) 7.10 Νεννς (Βησ]ίδ) 790 Ηοτίσοης ΟαΙατα] (τος) 7.45 Αηθάγοπιεπε (ΟτροΚκ οεγία]) δ.30 Νεοννς (τος) 9.00 ΟματΗε΄ς Απσεῖς “Αησοαι Όοπιο ἨΠοπιο” Ην σιιεθὶ σίατ Ε ατα] Εαννοσίί Μα]οςς 9.50 ΥνΠΙ 5ΗαΚεςβεατα Ερίοάς 3 - Αἴπις ἴἔοτ ΟΡΗνίοπ Τμο Ιέο ο νο Βατᾷ εἰαπίηρ Τίπι ΟΠΥ, Γαη Μαῴμαπε απά ]οη Ἀ{ασηθην 10.45 Νοννς (τος) Ῥτορταπηπιε ΡΤΟΡΤΑΠΙΠΙΘ ΤΗΒΗΞΡΩΑΥ σ.0 Νοννς (στου) οιὰο (ατίουης 5.50 Επ Εταησαίς (ΕτοποἩ Ιοβ6οης) 6.05 ΤΗ] ἨΗουςο οἩἳ ἵνα Ῥταῖτο Τ.00 Νοννς (τος) 7.05 Νεννς (Τις ἰῃ) 7.10. Νεννς (Επ ασ]ἰς[) Τ.20 Επετρν - ἃᾱ ( οπιπιο Κεν (ο αιπιοπίανν) τῶςσ Βἰρ Έ εαραο 6οςσοτ Ν.0 Νοννς (οτοςκ) 9.00 ]οµη Ἰλαγηο Εοοίνα]: Νίο Βτανο” ψαπίηρ ]ομηή Ἠανπο, λύση Δίατίη, Βίοκν' Ῥοιτος Ἀοϊκοῦ ας) Απνίο ΕΕ οκ ππσονι 11.00 ον (Οτο κ) ΤΙΝ. Τορ δροῖς Τοπίσηες ο πρι ΑΝΠΗ Πιο Επκε ορίκοςο οἱ Βοοῖς οομος]ος αἲ 9.560 οτι Ονρτις [ο]ον κίοῃ, ΑΠΟΙΜΟ Απιοτίσαα κοτ- ος Ὀορίής ΟΠΙΟΤΤΟΝΝ ΤΟΥ - ηοος. αἲ ὁθ. Βαςο ο Ίαπιος. ΑΠοποπογς οί κο]οι Ατίίοη εροοἵα]ν ἔοχ μι-οοπίοηηῖαἳ νοαγ Οοπίε- π]α] τας α δα ςπιά οσα ομςὶ Ιπο]ιάπσ ΒΜἰοματά ΟΠ] - Ροτ]αία, αν ΚοΙοταῃ. Βανηιοπς Βαττ, ο μι Ἠαϊκο, Μίσπατα. Οτοηνα, οιορμαπίο ωρα κε, Όο- αἱ Ῥιοςδαπος, Ροτηο]] Βοραῖς, ἸλοπΠίς Ἀ οανοτ Γνήή Βοάστανο απ ολαιαν τοσο, ο θ-ποιγ ογίος ον ες ίοςν οἱ α- μια] ον {α οοπίταὶ Οοἰοταάο ποιή Πο οἰσβιοοηΏ οοη- ἐασν ο νο ρτονυμί ὅαν. Ολνατασίονς ὑμο]ας ο Παίαης, ἱταστς, γαρ ρον. ΤΟΤΕ ΤΠΟΤΙ Πα ο ΟΙ Πνλήιονς Βακκίαην, σο- πας. Ἀ οχίσαηςς Γαρασσο. [Γαοἳ α αοδς-κοςΙοπ ο ης νατίοιις ἰηλἰργαἨίς ο ῥαςος (ωτοσῃ ΟΥ κο ἴ]οςἱ µη ἄνο κίαίο, ΔΑ κατπίας, ο ρασο (ώπάς {ο ο α Ὀἱὲ Εακί ΑΠΕ ροορ]ο ππατν ηχος Γο- τν αρ, Γαλ ης Ἡν ας ο! οἱ Ἴοναο. σοΐπς τίς απ σοίηπσ Ῥαηκτιαρί η ρταςί- αν ον ορίου ο 1 νο αηΐςς ος υπ σΏί (ακο γοι δοπιο Πιο ο οαἱοἷι αρ ΜΠΕ πας σοίησ οη. Απησίος Εππας αγὸ 4 ποςαίγος ταδίο αἱ Βαιί]ο οἱ ἔπο Ρ]αμοῖς (σα ἴτοαν τ.20) µας αἰτοαςν Ὀοσς α- οί Ες [η 4Η πο οοιπη (γιος {9 ο οἱοατ ἔοτ Πα Ππρας. ΤΕ νοι, Ἰοία ἴμο ομ]άτων {ο ον Οι: 1 ο. κα νο ον ο σαν ον εμα ἡΕ ον Τμα Απίπμοϊοσν οι (δαπάαν 9.40) ο ανα (ωαξατος ᾱ- Εα]].[οισί] Επι ΖΙοαείο]ά, Τε Μαν απ Ηις Ἠοιαοῦ. αι οπουαν «Πο ρίανς α οἶανο αποπί τὴ Βαοῖς αρρόαας αν πο Ἰοροι- ἀατν Ελοτον» Ζ{οσίίο]ιά νο πάΠ κνλο ριξ ο ἐλπο Γο]ήος απ Ετο[ίος απά νο τας ο εἴατς οἱ Καπην Ετίοῦ (Ρπυν Οἱ), Εάάίο (η- ο. Χοτα Βανο. ΝΟ. Μακ. λ{ατῆνα Λου απ «οοτον 1μοτο. Το πηδίσαἱ παδοτς απ ρΗ Παν δρος ἑαωσ ατο αἱ Ἱοτο Ὀί νο κέουν ἵδ ΟΕ Ηνο ΟΙΠΟΗ ο οσο ην οἶνο κ /ίρον. βατατα Ραγκίης (Ῥανίοι Ρ]ασςο, Χαν οἳ νο 12ος οἵο) ρίανς Αππα Η εἰά, (ο τοἰς ΦΠΙοἃ Ἰαά παΠ]ίοης κηιι{[ήηρ ἱπίο ἐπαίτ Παηκίες ΑΝ Έοῃ Ππἱσο Βαπίοτ ρίαν εἆ ει ιο ΟτοαΖίορΠΟΙά. (0η Επι οὗ ρα: 15 6ἱορ ἴΠγοννίπο ΥΟυΙΓ ΠΙΟΠΕΥ ΕΝΥ ν5{ ἴΠθΘ θχροθΓγῖ5 [η] ήν. [ ο8Θ φοθ]θοῖῖνθ ΗΗΙ5 ΒΛΠΙΠΙΙΣΙΙΝ ΙΤῃ 23 ΟΒΕΤΕ Θ9ΤΗ. -ΤΕΙ..66ΙοΙ - ΝΙΟΟΞΙΑ Βοαοῖσσα .ΟΝΟΟΝ ΙΜΑΘΘΟΙ ΡΑΡΗΟΘ 9037-4753 73510 32849 ΤΗΕ ΤΗΑΝΕΙ ἃ ΡΒΟΡΕΗΤΥ ΕΧΡΕΗΤ5 ΨΕΕΚΕΥ ΤΗΕ ΡΑΡΕΗ ΤΗΑΤΤΑΣΤΣ ΤΗΕ ΝΕΕΚ 250 πι Νο. ἃ ΑΒΑΕΑΤ ΤΟΕΟΕΝΙΤ. ΕΤ Οουτ ΟΕ ΟΥΡΗύςΘ ΑΝΟ ΙΕΤ ΒΕΕυΘΕΕΡ 40 ΗΟΜΕ” πι Οοι 12 - 18, 1979 Βγ οι | εὔθήηοπ Οο/γθβθροπάεπ! Βοἰγυί--Υ855ε/ Αιαίαἱ, ἰπο ΡΙ Ο Ιθ8άοι, ἠ85 ἰοίά Τωγκί5Η Ρ{απηί6γ, Βυ[εηί Εοενἰι, ἴπαί πθί(ποι ἰμθ Ραἰἱθσιἰπίαπ ποτ Ογργυς ρτοβἰεπις ο8ῃ ϱε θοἰνθαά ννίπου {πε νν{παάγαννα! οἱ {οΓθἰᾳῃ ἰΓοορς ἂπα {Πε γδῖυΓη οἱ ἴπο ἀἱδρἰαςοθά γείωᾳεθς οἱ Ροΐῃ οοµπ!{]ε5 {ο ἰπείγ Ῥγορίάσπις Οατίο απ Κυρτίαποι {η πο ρτοιηὰς οἳ [πο ἨΤηες Ἠοιισο, Βοριά νοπη {9 Ἀίοος Ὠθπιείτίοι, {ωδή ἁπι- Ὀακκασοτ {ο Ἀ ας Πἰηρίοη. Α ΡΙΡΕΓΟΜΑΊ. ΟΟΝΕΕΡΟΕΟ 6τεε Ονρτίοί πα]οπαίτε, ἨΝίοος ὨΏεπιείτίοι, Εοσπιετ Όγργις Απηραςςαἀογ [ο Πιο Ὁπίεαά δίαΐο5, «ροκο ουί Ευηί1γ [Πίς ννοείς αὈοιί ἓῖς ορίπίοης Οἱ 5οµΏε οἱ Απιοτὶ- σα” ἵορ ροΗ(ἰσαἱ Ιεαάςτς, αι Εΐς ποεεά ἴο α ας α ἱργ]οπιαί. Ιπ οπο ος Πὶ πιοδὶ οοπἰτγονοτςία] 6ρ6εςῄες. ενετ, Μτ Ὠοιποἰτίουι Ἰναά ουτρτίςἰπρ]γ-[ταικ οοπαχηεηῖς {ο ππᾶΚε οοποθιπἆισ Ῥτοκίάεπί ᾗπι- πιγ Οατίος, δεπαΐοτ Εάνγατά Κοππςάγ. Ὡςχ Ηει- τν Κἰςκίωρει αηά «ονοταί οἱΐνοσς. Αι Ἶνε ννας οί Αἴννανς νετν οοπιρ] ασ ξακνξ Ηε οαἰ]εὰ Οατίοτ α Φ ἀθεοτίρεά Βίς ἤνε- πιαη οἱ σοοάνν]”, Ὀαί απά-α”Ώα] γεατς ἵη μας ἡ- ἁ/οπάθτεά ν]λείμοτ Τε παά (ο οαραοίίν ἴο ὃε Ῥτεσἰἀεπῖ, Ηε ἀεκοραά Εᾱ- κατά Κεηππεὰᾶν αν α ὅσοοά Εἐτίοπά οἱ Ον ρτας” ολο ας ορταίπ ἴο ανα Βνο Ὀαοκίησ ο «τθεκ Απηοτίσαης {έ ης ἀασίάεά {ο τυπ Τος πε ρτορίάεη- ΟΥ. Κἰςςίπροτ, ἴλο ΕΟΓΠΙΟΥ σροτθίατν οἳ Φίαΐθ, ' σοι] ποῖ σίαπά Όις Οτοσκ ορίου” απά Ἠαά ἀονε]ορεά απ οῦ- «θεείοπ’ αΌοι Πε. Μτ Ὠεπιοπίου, Ν'Το νς φρεακνηςσ οἳ α Πρης Ο485. αιθοίίησ ἰπ Νίοοσία, 85ο σαἰα ἵπ τερ]ν ἴο 4πεδ- ἄρης ἴ]ιαί Ἡο οἷά ποῖ Ελίπκ λετε να αηςαηςθοί ης ΑΤτης Όπιραγσο ασαϊπεῖ Ἱτ- Κου Ὀσίΐηρ το-Ἱπιροσεά. --- ἱηρίοι. ας ““ἀταπιαίίο απᾶ ενεηϊέα!”. Τπετε «ας ἅιο Ψναιετραίθ σοαπάα!, ἴΏε Απιθζίσαη Βἰοεπίεπαςυ οοἱερεαίίοη»ς, ΟβΠοΓς εἶἰθο- Ηρη, 45 νγεῖ] ης (πε 1974 Ογ- Ῥτας πουρ[ες. Μτ Ὠοσρπιεμπίοι λαὰ Ρτορεμἑθά ης εγοά επη/έα]5 {ο Ρτοδἱάοπί Ἠίολατά Νίχοη (6 σου]ά Ἡς ννέπουί Ὀαϊ- ης η ϱγεΠς”). Δπά Ἶε ννας πας «ση Οσταίά Ῥοτὰά ἴοοκ ονοτ (-α ἀεσεπί σαν Ἀ Πο Πείρεά Απιετίσα αἲ α ἡ βου]έ ροτίος”). Νε Γλαππατίοι, οὓ. ἵδα Ἱιατπασα Ὀιρίποςς ἔγοουσῃ «ο οετνθὰ ας Μπίτετ οἳ Οοπππετος απά Ἱπάυκαν ππάετ {ας Ἰαΐς Ρτεςίἀεπί Ἀ{αΚκατ]ίος. Κοτ εχἰαοῖς ἔοπω Εΐς Ώνο-Ἡουιγ 8ΡροοςἩ απάἆ α.ες- Βοπ ροτίοἆ, ἔμτη {ο ρᾶρε 12. ποπιθς. Αιαΐαὶ φἰ{θςθοά ἴπε Ιάεπίίσαί παϊωτε οἱ ἴπθ ἴννο ργοῦ]επις Νπθη Πε οοπ/ειγες γή ἴμθ Τιγκίςῃ Ιε8άθί οἩ Πὶς ἠγςί-δνο νἰςἰϊ {ο ΑπΚάΓ8 εδηθι {Πίς ΜΘ6Κ, [ἴ ννα5 Γθ- νθβίθά ΌΥ ἁἱρίοπιβίϊο 5ουγοθς Πείθ. ΕοονΗ ννᾶς “οΙθαΓΙγ νετγ υρ5δεῖ ϱΥ ΑΓ! 59 νίθν/5 οη ΟΥΡΓΗς, ἴῃο 5ουµ/οθ5 αάάθα. Ηο οοπιρἰαῖπθά Ρἰίίθτίψν αΌοιί {ίΠθ «οη- φίαπί 5ωρροτ! ἰμαί {ο Ρί Ο αἰνες ἰο ἴίε ΟΥ- ἱρτας σονθγηπιεη!, ποῖ οπἰΙγ αἱ ἰπίεγπαίίοπαί ᾿ααϊημειτίησς 5µο[ᾶς ἴπο ποηπᾶιίσπεά οοπίε:- 6ποςῬ ἱω Ηάναπα Ι45ί πιοπ!µ, Οἱ 8ἱ5ο αἱ ἴπε πιοίθ γοβτίοίθα πιθοα![ηςς οἱ Ι5ἱ8πιίς πα Ιοης. Αταΐζαϊ τοὶοοίοᾶᾷ Εοοενς οομαρ]αηί νο «οµγοος σαἰ. Ης ροϊπέθά οιιέ εἶνας ρτίπαρ]ος αγὸ ἱπάϊνίςίρ]ο” απ ἴ]ιαί {Ε {πο Ῥα]ορἰπίαπς ἆθπιαιιά εις κ Π]ιάταννα] οἱ ἐοτοίσα ίτοορς {τοπιΡα]ορίσηο απά ες τοίυγη οἱ ἴῃς οχρο]ὶοά Ραἱοςπίαης, (Ώοη Ελου πηιςί 5αρροτί ἴπο «απης Ἱίης6 ΤΠ (Πο ϱα5ε οἱ Ογρτις, Αοοοτάίπρ ἐο ἐἶιο 6απιθ ςοµτοος, ΕοθνΊϊ «ἰο- ἐοιδαᾶ ιο Ττίςα ἰωνασίοα οἱ Όνρτις. Ἠο οἰαϊπιθά Επί «Ἀνος ἴλε Τιτκίο Ονργίοῖν ἔτοπι οχιποβση, απά ἐμαῖ Βχε Ρτεςόπος οἳ ἴμο Τηγκήδ]η ἔοορς {η ΌΥΡτυς ορπίπιθά {ο Ὀε ποοεδδασγ Εογ5θο- χὴ{γ ΤΘΒΣΟΗς. ὴ . Τμο Ρα]εςΗπίαπ ἀε]εραίίοῃ, Ἠοψ/ονοτ, θίιοἷ Βγιη]ν ἐο (ές οοπίεπέίοη εἶχαί α θεί(]επιοηῖ οί ἴπο ΟΥ ρ- Ἠος απ Ρα]εςΗπίας ργοῦ]επας οο]ά οἵ8ν Μεσ]έ ἔτοπι ἅνα ἱπιρ]οπιεπίαίου οἳ ἱπετηαοπὰ]]γ-αζοερἰεὰ Ιποίρ]ες, εῑπαὶ πανε Ῥθομ, απκὰ οοπίπιε ἰο Όο, νίρ- αέσς ἵπ Ροίῃ οαςες (πτουσὰι Γοτοίση πα Πίαγν οοσαρα- Ηοπ απ ἔἶιο αἀπατηραβίοῃ οἱ ]ηπά απάἆ ρτοροτίγ. ΤΠΟΙΠΥ ἴδευο Τ]ο ΟΥρπις ρτοβ]θπι ῥτονος {πο πιοδῖ ἴΠοσην ἰς- εις ἀυτίωσ ειίς Πτεί-ονο τησοοηρ Ῥοδϊννοση Αταΐαί (ου πασς οἳ ράσο 5 Μίομαθί Φαννίάςς Ὀἱθ65 ΜΙσµ8ε/ Θαννίάθο, Ριοβἰάεπί οἱ ἴηε Ογρίυς ΟΠ8πιροι οί Οοίήπιθ(οθ ΕΠά [παάισίη, ἀἰθά {η νο Νἰοοθία ἄ6ποΓαἱ Ηοορίἰαἱ ἰαςί αἰςΠί αίίε 8 ἰοπο ήποθς. Ηοθ ας 70. Μι Φαννίάθς νν8ς δἰθο Ριρθἱάεπ! οἱ {ο Β8ηΚ οἱ ΟΥγρίΦ 8Ππά µ8ά 86Γνος {ΟΓ ΠΙΒΠΥ Υ6β8/5 45 8 πιθπιρετ οί {πο Ηουςθ οἱ Βεριθεεηίκ/]νος, Η!6 {µπεΓα νΙή {ακο ρί8σος αἲ ΡΠαΠεΓοπιεΠἱ Οµγο ἱη Νἰοοθία αἱ 3 ϱΠΙ ἰοά8γ, ΙΝΗ Ατοῄ- Ρίδπορ ΟΠηγεοδίοπιοθ οΗ/ο]αίϊπα. Αγείϊαϊ απο Εσον]ί, πιθείίης ἵπ ΑηΚαΓᾶ. Ρ.Ι.. Ο. υΝΙΝΕΒΡΙΤΥ ΕΟΒ ΟΥΡΗυΞΘ2 τιωνκίεη Ριθπιίοι Βµ- ἰεηί. Εσονή ριοίασἰοα ΦιΓοηφΙγ ἰσ Υαφ6ςΥ Αιαίαί .αυγίαπρ ὶς νίαὰ ο Απκαγα Β16 νθθκ βθουὶ Γορουίς ἐναί 9 ΡΟ ας θοκοά να Όρων οονογηνιοπί 8ο οοποµή ἰο ἄνο οοίς- μον οἳ Αβηϊοσπίδη ὑπίνθισΗγ ἐπ Οὔργω», ἵη- {σήπιεα φοὐτόφε ἰη Βεἰτωί σαίά. Εδανίὶ Δ8φ 9 9 ρίο- ”.αθοῖ οη Αταῦ ριθεςτοροΓίς Όνα 6 ῬΡ.ο οΠ/οία! ἰτὰ- νοςά «ρεοἰδΗγ {ο ΟΥγρτωφ ἰαςί πΊοΠΗΝ ἐο ἱαἰκ ἰοβιθςί- αεηί Κγριίαπου αθουί {ης ὑπ]νεγβδΒβγ. Τη Ραἰεδίπίαης 4ρ- ρθγοηΙΙγ ναηὶ ἴο οοἳ 1ρ Ὠπθίγ ον ἱπάερεπαθηϊ Δοθάεπιήίο ἰηπσήίυήοη η ΟΥριυς ἴο ανοἰά ἴπε [98β- μἰσίίοας ἰπιροδθά ο Ραἰ- ος/ἱπίαπ κἰυωάθπίς ἆαπά ῥΡτοίθβκο:ς ἵπ νᾶίους Αἴαυ ὑπίνεγβίή6ς. Τη ΟγΥγρίιυς ἄονείῃ- πιοπί Αἰτοεβὰγ 89 ἂα- ν8ησθά ρἰαπ5 {[ογ ἴπε οδἰθοιἰδηπιοπί οἱ {5 ονη απίνετείϊγ οη ἴο ἰδίαπα. μια Βο!Ώ πε Ογργυως αον- θΓππιοπἰ ἆπά Ροἱθς/πΙθη οΗἱοἰαίθ αθοίίποά οοπι- ππδηῖ οη ἴης τορος!. Τ/9 οΜ ο σηπιθη! οἱ ΔΡΙ Ο υπ/νειΒν ο ἴπο ὶς- ἰαιά νου]ά 5Ἰτοησίοη ἴῃο Ἀΐτθααν οἶοθε Γβδίίους μοΐνθοῃ Όγρηαις 4πά Ώιο Ρἱ.Ο αἲ νιθίί αν νο αἰηιίλαι- Ιγ οἱ ὕνο «νο ριοβίφπιο, Τ{ή9 ἱα ὴνγ ΤωτκθΥ ουἱά νὶθΝ θὐσῇ 4 ἀθρνείρπιεπί ΜΗ οτοαί ἀἰείθνουτ, ἴπε Φδου/οος δ8ἱα. «ΤΕΑΤΕ(Υ ΜΕΕΤΙΝςΟ ΡΙΑΝΝΕΤ Τήεί6 ἡΏκῖι 68 Αποΐμετ [οἰπί πιθείίπα οἱ {πο ΝαἰἰοπαΙ σοωποί! 4Πα {πο σοιησο(ί οί ΜίΠ- ἰδίοις οπ Τωθρααγ αί- ἰθιποη, Οοἱορθ! 16. ΤΠ ἵνο Ὠοαίἱες ἄἴε θχρεοίθά ἵο αἀἄίδουςς 5ἰΓ8ίθΟΥ ἵἱπ οοπηθοίίοη κ με ἰογβοοπιίπα ΟΥ- Ρις ἀθραίε ἱπ ἴπο υ.Ν. 6Π8Γ8ἱ ΑΡΒΦΕΠΙΡΙΥ πεχί πιοπίῃ. Ααι/θ/θ5Η Ιιοοἱηραςίο αἶνος ἰθοῖη ἀουδίο ρτοϊθοῖίοη ΡΑΟΕ 2 (:ουο/ηΊποηί Ποϊοσιαίος: ΝΕ ΓΟΗ ΡΑΡΙΙ οοείπισ ἱ Ρο[ουίις οαυ5 [,οσαί 1 οαᾶςί ΤΠ σαονοΓγηπιεηϊ 58γ5 Ραρ/µος ΙΙΙ Πανθ Ὀοῖίῃ 4 Πενν Ρο/Γ! 8Πά 8η αἰγρογί-- Ομ! ἴπ6 Ίοσαἱ ρθορἰο 4ἴ8 5οθρ/ίσ8|. Α5 οπθ Ρᾶρῃί8η 58ἱά: “198 [Πᾶνθ Π8ά 5ο ΠΙΒΗΥ υη/Ιεα ριοπιίσος [η ἴπο ρᾶςί {Παί ννθ πο Ιοησ6/ Βε/ίονε ἶπ νογας, ννθ ν/απὶ ἴο 568 50/9 ἀεαςς”. 1Ἡὴο ΜΠΐςτν οἳ (οποωιιηϊίοα ος «πι Ἠλίοτκς σαἱᾳ Πποτο ἱς πο «Παηρο {π πο σονοΓη- πηοπες ἀθοΙρίοη {ο Ρις α ροτίαἲ Ραρβος’. Π καἰς ἴπο ἠοςσσδατν ῥγοραταξογν Ὕνοτ]κ πας Ώοση οΟΙ]- ροίοα απ ἰοπαοτς ννΗ] Ῥο ην {έσά 5οοπ ος ἴ]ιο οοπρίτιζ ίση ρ]αης’. [11190 εαἰᾷ αἲἲ ῥτοραταίουν νοτκ πας Ώδθῦ ϱΟΠ]- ρ]οίοά ἵπ οοηποοίος ΜἩ ἴπο ρίαππο Ῥαρῆος αἱσ- Ροτί. ΤΗς6 το]οναπί «ἴιις]ν' 1 ἴο ας αρα {ος δοοι ο ιο (οαποί οἱ ΝΠΠΙΚΙΟΥς {ο α πα] οαοἱδίοη. ἰί αι σθα. Βι νο Ρτοἱαοπε ο ὕιαο Ῥαρμος (Παπιδο ος (οὔππιοτος απ Ιπαιιςίτν λτ.. Του. Πανοιρατίς, το] εἶνο Ονρτας Ἀσοσκ]ν Ἱ σε] 4ο ἳ οἱ ον ο αν νά κΠ] ο ἆοπο. Ε πανο Ὦν Μοατίπς ποσο ργοπαίκος ίποῦ 1646. απ . ο] εωη]ς Όια σον ογηπιθ{ ἶς ἀταρρίπσ ἵ Γοοί οἩ ἴἶπορο ργο]οοῖς’. οίτισσ]ε (οπηΜίος ΝΙτ. Πανουνατίς αἩ- ποιποσ Ενα α- οπισσ]ο οσο, ταν η οι αἱ] ΡαρΠος οτραηἰκαδίοης, κο] ὃο Γοτηιοά το οχοτὶ ὑτοδατο οἩ. ἴπὸο ρονο- μιοπί ἴο ἔοτοο Π ἴο τακο «ο Ιης αοίοη. Α. πον Ῥαρμος ροτί κο] οὐ απνιμίης ο ἵνσσα Ε19-20 μηΠίοη. Γμο ας Ἰσωίζσις Ἀ[ακγίος «1 Ρτοιάρηί Κνρτίαοι τοι πιο νο σονο- μιοπςς ἀοξογηπαξίοἩ ο σα πποας ΜΙΗ πο ῥτοίοοί, απά α σος πας Ῥουυ Επαλν νο” Ιοοἱος. Βιΐ ρτοβαβ]ο οςοποπ]- ἰς ο ΠσοΠᾶος ατο οπασίηςσ α ασἷαν. πα πόση Εο νο οοηδίγηΟ {οί οοδίς ατὸ σο- ἴπσ τρ απο τρ. | ΕατΠοτ ἵπ ἴῃο ννοο] ἵῃ η τορογ! το ης αππα αἱ ϱοη- οα] ποστς οἳ πο Ραρ[ος (απΙῬΟ οἱ Οοπµοτςο, ΧΙ. Πανοινατίς καἰὰ ο απο Ετος ο τα αςσ πσοιος- Ποη ΟΕ ποσο πο ῥτοί]οοῖς πιο αΠΟΤ πιο. Βούαςο οναν να νο ροῖ τονιίςος ΠΙΟΣ απο που ραξ Πίο α ἱτίασο) Ππηροταῖνα Πο σσ σος: Έλιοσοη- ΤΠΟΙΟΠ ο απ σοα ρογί ανά απ αἰγροτί αἲ Ῥαρος ἐς η ῥοτα νο θοι [ον οσοηο ας ΠΟ. πα οπα) τοσο νι ιο ϱἨιωδο. ῥγονί- οἱ αἰκο οα]ος ἔον νο Πππ]- υτονομιοπῖ ο ταπκ τους πι πο Ῥαρίιος οἰκίτίοι, Πο ας) αν οσοίαν κο] Πάνο ακν οσνο ο [οοῖς οὐ νο ου: ο ο σος - Ι οἱζο8 Ηανοιιζαγίς, Ρ/οςἱ- επί ο[{ίπθβαρῃος Οµαπι- ει οἱ Οοπιπιοιοθ. οινία απο ουκ κος τους. Γπρονίής τιγα! τοι] Αν ΟΠ](] αἰκο ἁπουιταρσο ρου- ρίο, ὀροοἱα]]ν νο ν οι], ἴο σίαν {η νήαρος, ἱηδίοας ΟΕ Ποαμςσ τὸ πο ἔοννμκ. ο ας]. ΔΙ Πανοιναίς καίᾳ Γιος ποσα 30.000 ο τοι]ι Οσο. 12-16. ΡΟ Πποτο ροουρίο ἵπ ος {ο Πορ ο 1. ἆσνοου- μασπε ος ἴπο «Πδενίοί. ορο Ον νο τοι ο ιο ῥαρίιος ἱγσα ο νο οτι ος ν.μ (οι ίνι, ἠα ναί πο λος ην «Ποιά Όο οὐηκ σος (ο οορο νι Ολο Γοιιγίδί (παν. Ἔλοτο κας αἱο απ ατροπί που [ου α- ας οσο]. Πο ο ΠΠ οιοπ]ς ο τοραίος αμ οαὁ οἹορος το ἑακο Πα ναοί αἩς) οὔλνο ρἱοδητο ουν, ΓΕ ο Πο παπισοτ ο Ες ο1- πιστός νναπίος α Ὀοίον Όιις σογν ος {οτ Ῥαρβος ονν τς ο οαἰς]. Πο αἱκο σαΐς. νο Ία- Ρος υμηίζρα, οοαηο] ποσο Ίοαής ἐο οπαΡ]ο 1ὲ ἴο Ῥι]ἱ α πουν υπο ρα] τὸ αγ - Κος εἰ ἰαπσίοτ Ἠοισο αι] ραγκίησ ρίαοο. Νί. Πανουνατίς κας σονίος. ενοο «ποια Ῥο αἰτίοί οοπίτο]ς οἩ πο ρτίος απ. πα Ην οἱ {ους έν. νο ναί νἰκίοτς οσα] Εἶπα Ενο οὐδί ο δαν Ίηρ τοικοι- Ρὶν 1ονν. ὴ Εο οοπαρ]αίποςᾶ αοιιί ἄνο πων οσο γίοίν ταις ΠΠ κας αἱ ΠΠΙΡΟΓ οἳ 1οσι] Εις Ποπ Ααο Ηποπισ Π ο Ηἱωπξ {ο ροῖ πονν ἴο]ο- ῥοπος ἰηδία]ος. αἲ ἄνοῖτ Ρον. ΤΗ σονοτηπιεηί ννας «νναιπρεά λῖς ννοεκ Ὦν Ρτοίεςίς {τοιπη νατίοις ρτοιρς, οοπηρ]αἰπίηςσ αὈοιὶ Ροµυοη απ ἴλε ἀἁθςίταςίοη ΟΕ ἴ]λε οηνΙζοΠΠιεΠΕ. Τηε ρτοίεσίς αγ οουρ]θά νι νναγηίηρς αοιιί Όνο ἰηγοδαῖς ἔασεςἆ ὮΥ ἴνο {ε]απάς Ἱαοτα ίνα ἰουτίςίἰταᾶε Ὦγ ορτίαἰη ρτο]θοῖς. Ωπε ος ἴἶνοςς νναγηίηρς οαΠ1θ ἔτοπα Μτ ΟΠ, ΟἨτίςίο- Πάθς, νο ἸΙήάερεπάεπί ΠΠΘΙΊΏεΙ οἳ πο Ηοιιςε οἱ Περτεςεπίαίνες ἔοτ ἴα Ίατπασα Ὀἱδίτίοί, Ηο το]ά α Ρτ6»» οϱοΠέετοηπςος αἲ Ἱμαηα- οα οὐ Ἰ/οεάποςάαν ελαί ἴνο ννπο]ς Ταγπαςα Ὀδασμ/τοη!, τοπ ἴῃο Πηχατίηα ἴο ἴἩς αἰχ- ροτὶ ἰ οπάαηρετας Ὦγ ἰοία] Ρο οη ας α τε] οἳ (πο Οἱκρορα] οξ 5ονναρο απ οἵ]- ο νναςίος ἰπέο ἔ]πς «68. Επ] Οοπείτιοίοης ΕωτίἩοδγπιογς, (Πτίκέο- Πάῑος αάάθᾶ, πο Ώσμο]ιος ατο Ὠοίηρ ο]ωίοτος Ὦν αίς- πια]. πιακοςβί οοηςίτιιο- ἴἶρης, Τποιση ἴἶλεδςε ατς οτοσίος Πἱοσα]]ν εις απί]οτ- Πες ατο ἀοίῃπρ ποϊμίπα αδοπί 1. Ἡς οοπιρ]αίπος. Τ]ο Ἱμαγπασα ΜΡ ςαἰἆ ἴπαί αἰτοαάγ πιαήγ Ῥαΐμοτς αδίῃρ ἴηπς Γατηασα Ώοασς]ος κθτο αξ[θοίεά Ὦν »ἱτορίο- οοσοᾶς απά ςἰαρηγ]οσος- ους, Ὀοιμ κεοτίοις ςΚίπ ἀϊςθαςςδς, ἁωτίηρ ἴλς 5πι- πιο πιοπίἩς, Ῥορεἱρ]ν ἂ5 τθδιηί οἱ ἴπε ρο]µιῖοᾷ «οι κιαϊοτ”. : “Οοππυίπς Ιπάέογ- 6Πς6 Π]αΥ Ἠανε ϱτανοτΤοροί- Ομκδίοης ΟΠ ἔο Πσα]έῃ οἱ ἴ]]ο ῥοορίς, (πε ἴποτδηςς οἕ (ου σίςὲ ἱταΓΕίο ἴο ο ἱκ]απά ἄΠ οἨη ἴπο Επέατο οἱ ιο ΡΙΠΏΥ οῖθὶς (Παϊ οχἰδογ ατα Ροΐπρ Ῥι1ἳ αἶοηρ (ο οπου- Μ1δ6 5ο ἀἰπτασίνο Γατπασα Ροαςμ”. ο αάε. Απ αηποιησσπιοπί Ὦν ενα οοπιπηἡεῖθς δίαϊθά Πέ ννας Ροῖ] Πὶρ]]ν ἁαηρογοις απά 1079 ΤΗΕ ΟΥΡΕῦ5 ΨΝΕΕΚΙΥ “ . ΤΠΕ οχἰδίίπα ΡαρΙο5 ΠΑΓΡΟΙΓ νΜ{Η {πε 68518 {Π πε Ρ8οκατοιιπά, ΤΗ ΟΠµαπιρο: οί ΟοπιπιθΓοθῬ ναηὶς ἴῖ ἵπιρΓονθαά ἴἵο ἰ8Κο ἰΠπ ρΙθᾶςιιο Ρο8ί5 απά ἰμε ΟΥγρΓις Τουγίσπι ΟΓᾳ8ΠΙΦ8Ιΐοη 985 Ι {5 οοηφἰαθτῖπῃ τωγπίπα [ ἰπίο ἃ πιΒΓίΠᾶ. Ῥιβρ]ο ΒοαςἩ Ραρμος νἩ] Ἠανο α ραρ]ς Ώοασλ Ὃν ηοθχί γσατ, απ οΓἱοἰα]οΓ (πο ΟΥγρτιας Γουγίδηι Οτραπἰςαξίοη Ώας ἰο]ά ἔπα ΟΥγρτις ὙΝ/οοκ]ν. Πο ἵνας οοιηπιοηίίησ ΟΠ α Τ6ΙΠαΤΚ Ὦγ ἴπο Ρτοςιάεηί οἱ ἵηο Ῥαρ]ῃος ΟΠαπιροτ οἱ Οοπι- ππθγος Μτ. Πανοιζατίς ννἩο σαΐά ἴλαί ἴ]πο ἴον η Ραά]ν πεεᾶεά α ρυβ]ίο Ώδας] ας ννο]] ας ηεν Ποίε] απῖϊς, Τπο (ΤΟ οἑἱοἷα] καἰᾶ: ὙΝ ο αρτος ἐλαί α ραβ]ίο ΡοαοἩ {5 ποοςΣΣατγ αἱΡαρμος. Ἰγο Πάνο Ώόσο ανίπσ {ο Ππα α σιήίαΡ]ο ρίασο, εἶπος 1914, Ῥιϊ πηΕογιπαίθ]ν Ειοτο ννας Πο πονοτηπηιοί ]αης ανα Παβ]ς. Απά αγίηςσ Ἑεοεπῆν κο ΝαΟ αΡ]ς {ο ΕΠ α ἰγοίοὮ ο αι (πονοτππιθηί ονποά) απ Μ/εαΓθ {Π {οςἩ να νο α)- Ρτορτίαϊε πονετηπηθηϊ «ἶο- ρατίπωρηίς ᾖ1π οτἆοτ {ω 6θοΓο ἰΠείτ οοηςοΠῖ. Ὑο Πορο κο κπΠ] Ῥο 8Ρ]ο {ο ο α]ιοαςὶ πα ας) ἃ ρτοῖθοί ποχί νοατ. ΙΤ κνου]ά ο εἱπιῆατ {ο ἴπο οπς αἲ Γ αγπασαβ- νι α τοσίαιιτ- απίς «Ποννοτ Γαο Ίος, ρατ]κ- ἵῃπσ. ἆτρα απά οἴμο ἄπχθηίίος, Τί νο] ποπ Ώο απασζερἰαρ]ε ἴλαί λετο 4Γθ 1] ο.5δες οἱ Ποϊο] απά {πο ιδιτία| αηῖες εἶναι ἀάδροςο ΟΕ ἀπό 5εν/αρο ἀῑτοοί]ν ἵπ- ιο εμας οεα”. ο Ὀπεαεἰς[αοἴοτν Ηγσίεπο Ιπ σοηεταὶ, ἴἩς οοτῃ- πη(ίεε οἰαίες, ἴἩ6 ρεηστα] Ἠν ίεηπίο φεγνίοος απά ἴπε ΟΙεαπ]ίηεςς ο ἴ]πε ον Ὥ ατς πο αἲ α1) οαἱἱ5[αοίοτγ απά Ὠπίς ἆοος ποῖ Περ (ουγίςί ἀενε]ορπιοπι”. Τπε ΑΚκοὶ οοπιπηίησος ροίπίς οαί πίς ἰς το Ἱππιρ- Γδοπέ] Επιο” ΗΕ Ἆας ῥτοίοςί- ο αΡοιί έπος «ἰεια[ίοη. Αποζμοι οΗηνΙΟΠΠΙΟΗ- αἱ ῥτοξςρί απο ἔτοπι ιο Ραρπος ΟΩοπιπχίίθς Εοτ ἴἶιο Ετοϊθοίίοη ΟΕ ἴ]ο ΕπνΙΓοή- πιοπί απά Τουτίςί ἆσνοιορ- ΠαοΠὲ. Τίς υτοίοςε οσπιρ]αΐπς αβοιέ ἔπο Γαατο ΟΕ πο [οτοίρη οΟΠΙΡΑΗΥ ον /ποσς οἳ πο Οοταἱ Βαν Οοπηρ]οχ {ο ἆθνο]ορ ἴἶιο ατοα ρτοροτ]ν απά οα]]ς ο ῥγίναίεΙν ον πες ]απά Ὦγ ἴ]ε «δα {ς ἴοο οχρεηςίνο. α5θς Ὃν νἰςίίοτς ας κ ο]] ας Πιο Ίοσαἱ ροριαίοπ’. Οοπιτηθηίης οἩ αποῖλοτ ροίηί ταῖςες ὃν Μ1τ. Πανοιζατίς (αι Ῥαρβος Ἰατροιτ «Ποιά Ῥο Ππ- ῥτονεά ἴο ἴαΚκο η Ρ]θάσιτο Ῥοαῖς. ἴπε ΤΟ «ροκόδπιαΠ ροίπίεά οί ἴπαί ιο Ἠατ- Ῥοιις οοπιος απάοτ {Πο Ροτῖς Αυμοτίϊν. Ματίπα Ευ ες ἀῑκο]οςος (μαί ιο ϱΤΟ Ἰας Ρεοῃ «ἰιιανίηςσ ο νναπιρεά ὃν Επνοππιοπί ΡγοῖςῬςίς Πιο σον ὀτηπιοηέ {ο ΙΠάοΓ- ίακο ἴῃο {αςκ. ἱςο]Ε. ΤΠε ουιτοπί ἆενοίορ- πηοπί οἱ ἴπο Ἰονοὶν Ῥαν Ἱσ- ποτος ἴμο οματαοίοτ οἳ ἴ]λο ]οσ8ΐομ απά ἵπ πο νναν οΟΠ- επραΐθς {ο ἴῃε ρτεςογνα{Ιοη οἱ πο. οπηντοηπχοί”, πο Ρτοίοςὶ ςαἰ(. ΕἰπαΙν Μτ ΤήἩαςςος 1ο- απποι, ἴἩς δεοτοίατν ο6 {πε ΒΠοσίαυταπί απά Επιρτίαίη- πιθηί Επίοτργίσοςς Επρ]ον- 65 Ακκοοἰα Βίοι α]κο οοπαρ]αίης αὈοι! ἴηο ΙΠάοΓ- ἰακίπς ο πια]οτ ξουτίςὶ ἆς- νο]ορπιοπί ρτο]θοῖς οἨ {ης ἵαπά Ὃν Εοτοῖση Ητπις. Πο οοπιρ]αιοά Ειναι ἴηο σον- ὀγηπηοηί «Που]ά αδαπάστ {ιν ρτοδοπί οοπςογν αἴνο αἲ- ασια ο ντο ρατά {ο ἴοιι- ἵν ἀονο]οριποηὲ απ αἰ]ονς ἴλο οροηίης ΟΕ α Οπκίπο αι οἴμοι ατασίνο οπέοἑαϊη- πηοηί ρτο]οοῖς. Βιἱ οαοἩ α (ον οἱοριποπί «ποα]ά Ώο «τον οοπίτο]]οά {ο «α[α- Ρααγς νο ον γοηπασηξ απ] ἔπο τίαΕὲ οΕ ἔλο ροορ]ο ἐο πανο απ]ήπαίοτος αοσσσς {ο ιο Ὀσασνος, ος αζἆσα. ΕΛΓΑ Ώι Επο ρορ5ἱρίμν ο[εοσηνετί- Πρ Ραρβος Πατροι ἠπίο Μηατίπα, ἔοτ ναςμί αι Ρ]οαςατο Ῥοαίς. Ἠονενο, . Ενας ΠΠ (αΚκα (ΠΠ, νο ασ. ὓΠο Ονργὰς Τουγίηι Ουγραπίςσαξοη. αρτοος ἴιαί ἴποτο {ς ποσς {ο πχοτθ Ποῖο] αοζοπαπποςαἴίοπ π Ῥαρμος. ἁνΠίοὮ τας Ῥοςσπιο ἃ ρορι- Ίατ ἑουγίςε τονογί ἵπ τουοηϊ χσατς. Γιο οἑΗἱοἷαὶ οχρ]αἰπος: ρίπος 1914 νο Ἠανε Ρ6οη µίνίης ορ ρτίοτΗν ἴο πο οσον αιορπιοηί οἱ Ῥαρῇος. ο Πανο αρρτονεὰ α Ίατσο ΠΙΠΙΡΟΓ οἱ αρρΗσα- Ποής τοι. ρθοορ]ο αρκίης {ο ΊοαἩς ἴο Ὀιη]ά πονν Ποῖ- ος. Το Ίσοαις αρρτονοἆ ατα Ίαγσοι παν ἴοςο [ΟΥ αηΥ οἴποι ἀῑςίτίος, Νο Ῥοἱσονο μαι Ρα- ῥρ]ος {ς απ ἱᾳσα] ρίασο [οτ (οτί ον οαορπιοπί,. Βιΐ Πποτορίος ροορ]α. {ΟΥ 5ΟΠ16 ΠΠΚΠΟΝΕΗ ΤΟΗΣΟΗΚ, ἄγθ Τ6- Ιαοίαπί Το {αΚο τρ (Ποςο ]ο- πἩς. ο Ὠιαί ΟΤΟ οιηποξ ἰακο ἴπα πα ἴἔοτ αγ ΕάΓΙΠΟΙ. απ νο αιπποξ Ὦο Ῥἱαπιθά {ον Ελίς «πια {ο Βιμ!νν Β{« αἱ Ακιοϊϊπ ΗΜΕ5 Βινναγκ, οηο οί ἴπο Βογᾶἱ ΝΔνΝΥ5 θηΠΙῇΙ-θµπ]βγίηο 8πά σοπιπι8ηᾶάο οαιγῖοις ἰ5 αυωε {ο ἄἴγῖνοθ ο Ακγοἰἰ- Π πεχἰί Ν/θάπθςά8γ {οΓ 8 10-ααγ νἰςἰἰ. Απ Δηποιπορπιοπί ΡΥ ἴπο ΒΠΙΙ6Η μᾶ5ς6ς σαἱά ι- Π[ῖ5 {ΤοΠῃ Πο 8565, 50π1θ οί ν/ΠἰσΒ 4Γθ ποδγἰηᾳ πε επα οἱ ἰποαίτ ἴουις ἰηπ ΟΥ- Ρίυς, νι ραηιοἰραίο ἶπ Εχειοίσο5 ΝΙΗ ἴπο Βι|- ναΓκ ἃ5 ραγὶ οἱ ἰΠμαίγ σθη- εΓαἰ ργο/[εδδἰοπα! ἰΓαἰπίπα {ο {πε ννογ]ονν]άθ γοίος οἱ ἴπθ ΒΓΗΙ6Η ΑΓΠΙΥ. ΗΜ5 Βι/νναΓκ ἱς νἰςίι- πια Ακγοϊγὶ 85 ραΓί οί ϱχ- οΓοἱεῖποα ίπ ιπο ΜεαἰθγΓβπθεΒΠ αμιηᾳ ἰΠίς πιοπίπ απά Νοναπι- Ὀεγ. ΤΠ6 9Πἱρ Πας τοσεπ!]γ οοπιρἰοἰθά ἆ ῥρεγἰοά ἰπ ἄοοκγατα ἰπ ΒπΠίαἱη. Όιι- ἴπο ει 5ί8γ ἰπ {πο Μεαἰ- ἴθγΓ8πθ8η 5ῃ6 Νψἰἠ οΒΙΓΙΤΥ ουϊΐ απἰί-5αρπιαγίπθ ἀπά ΠηΠζαγγ οχογοἰςσος. ΡΑΟΕ. ὃ ΤΗΕ ΟΥΡΗΟΣ ΨΕΕΚΙΥ ΕΞ ΜΜΕν, Οοἱ. 19:18, 1979 ΝΝΙΙ Ιἱ.α4ροιι θιυινὶνοῬ Βαἰίοιθα ΟΥ ἱπῃςαΠίίπο απαά εἰεοίίοη ἀείεβ!, νε {Τοπ Ι8οΚκ οἱ ο85Η ἆαπα οθεο[ἰπίποα πιεπιρνοΓς5ηἰρ, ΒΠαἰπ΄5 | 8ΌοιιΓ ΡαΓἱγ ηᾶ5 5οπιε οἱ ἰῖς Ιε8άθις5 Δδκίπα νΥπείμεη [ῖ π85 ἴπε ννή!! 1ο [νο αἲ 8/|. Ρο ννο νναηί ἴπο ἱ 4ροιι ΡαΓἱγ ἵο οοη/ῖπι ἴο θχἰς[” ἀθπιβπαθα ἐς Ηοπιε ΑΗ{8ἰΓ5 ΡΟΚΕΣΠΙ8Η, ΜεΓΙγη Βεες, 81196Γ Νηᾶἰ οοπιπιθηἰβἰοΓ5 ἂ6Γθθά Π85 Ώθ6θη 5οπιθ οἱ 1ηε πιοςῖί νἰ- οἷους ἰπίθιπαί /θιαἰηα 5ἶποςο ἴπο ρ8Γίγννας5{ουπαεα ἰπ 1906. Ἔ]ο ο ε ου οπττος. αἲ ενος ραγίν)ς αππια) «ΟΙ ΕΟΓ- οπσς. Βο απ Πίς ἑαρροτ- (αν κοη αρρτονα οἱ α ῥτοροναὶ, ορροςος ὃν (α]- ἱασβαπ. ο τηακο αἲἱ ἴαροιτ ἠαννπχάκοτς ο Ὀιηίε ο το «οἰσοίοι Ὃν εποίτ ]οσαἱ οοι]- «Εασηοίος ἁντίπσ οί ἴογιις οἱ οσους. 1πο Ιωροταϊς αἶἱκο ραδμος τουσ] αᾱ- ΠΙΟΒΟΠ ἀοπιαπά (πμ ἔπαι ἵπ Εαίατο νο ΝΕΡΟ. πο ἴπο ρατίν Ισαάος. ου] οτανν αρ Όνο ρατίνς ο]οσοίον ρΙα(Γογηα. Α ἀθοίὶφίνο ἱωτοή {ο ἴπε Ι96Η αἱ Ια5ί ννεεκ’5 Αηπυαἱ ΡαΠἱγ Οοπ/εΓεησε ρΓγοπιρίθαά {ΟΓΠΙΕΓ ἱαδοιί Ριϊπιο Μἰηϊἰςίου, ΦἱΓ Ηαγοία Ν Ι5οη, ἴο ΜΝΙΠ: “ΤΠ ν/αΥγ ἴπεγ αἴ9 αοίπᾳ ΟΠ, ἴπεγ 8ἴ ᾳοἰπα ἰο πιᾶΚε Ι {655 [ἰκαιγ ΙΠαῖ ννε 5Π8/ἱ πάνε 8 Ι8ῦουτ 9ονοθιηπιεπί ἵπ {ου οἱ [νε γθᾶ(5 ουν Ῥοα απ Γσδ]]ονν αἰκ]- νοσίος ΟΕ οσα σπα ο πο ων ΝαΠοπαἲ Εκουυίνο (ὐοημμίος (ΧΕΟ). Βοης, ο. απ 6Χ- ρου κοπο τοποιποσ Ες Εε]ο αν 1οτά δαπσλραίο ἵπ 1963. ΟαΠασπας Ἠαδ ἃο οδαἆ οἱ ]οαά πο νο δοσἱα]- Ηπιο. ἱείς ο ἀοίοαί ασαίηςε ἴηο . Οοπςανα νο {μ ἴἶο δαν 3 νθις πκομὰ ορ ομως, ζσαπστα] ΕεοΒοη ον “ΚΗ]- ΤαηΥ Βεππ ᾿ ᾿ τς οἱ παπα ς «ορτος ΟΕ φομη σοἱε νγοῖς ἵη (πε 1Η ννίπς οσα ηχο ῖν : : ΙρεΓα! Ῥδωπάαγ πενν- οπἱρίπα]]ν ἱπο]αάοα ἵω [ωα- ο ου -ᾱ-- 5ρᾶρει ΄ΤΙε Οὔςε/νει” Ρουὰ οἸοςίοι ρἰαίξογπῃ. ο οπιριεἳ .. ἡ “ΤΜΠΘΙΓ6 ΓΠ8νθ Όθθεηῃ ΠΙ8ΗηΥ οοοβςἰοης ἵπ ἴμε ριςί αυωᾶγίεγ-οεπῖμιγ νηθη [4ῦουγ δεεπιεὰ ἀεἰειπ]ἰπος {ο ἀθςδίΓγογ Πδεί. ΤΗΠίς πιο, νι η 8 πθνν ἰσοποο[θρίίο σεη- εΓαΐΐίοη, ἴπο Γευθῄίοη ΨΠΙ Όο Παγαάειί {ο Π8η- 9. ἱ αὐου5 48ηος: ἶ5 {παί ἡ νν νναηάει Ιω οιοίες οἱ Ρίδιποςς απαά ({αἰωῖῖγ {ου α ἆο9- σ8αθ.” Ρατίν ἵτααξςιτοι, ΝΟΥ: Πηβη ΑΙΚίΠςοη, ἴο]ά πο «οη- ἔοτοποο ἴπεο ρατῖγ ὙΝ85 ονθιςροπα(πᾳ, ντε] Τες ἆθ Εἰ- οἳξ ποχί γαι ΠΚκα]γ' ἴο Ὦο ατουπάἆ οηε ππή]ῆοπ ροπάς. Της µρατιγς ΠΙβΙΠ κουτος οἱ ἑαπαᾶς ἶ ἴπε ]α- Ῥοιγ απίοῃς. ΑΔ Ἰσαςὶ νο ἀεοίάοὰ αἲ ἴπα «οην δΠΠΟΠ πι Βτὶσλίοη ναί που «ἱς- Ηκοά ἴπο ΗΏοτα] γη εαν ΑΠΠΟΙΠΟ 6 που νότο οιῖ- Πηπσ οοπίτίριοῃς, τς] [ηχος οἴ]οις Ιποσαίθα ἐν τηαν ἴοκο σἰπη]]οτ αοἴίοῃ. Μοααπννμῆς, ρατίν πιοπηροτςΒἰρ Ώας ἆθο]ίπεά ἔτοπα 5οπηο ο00,0060 ἵπ 1951 ιο αδοιί 9250,000. τοάαν, ρατίν Ἠοαάαιατίθτς φαἰς.. πο «Πατρ ατα ο ἴπο 1ο ἵας οησίθδσεά Ὦν οἶπι ΟδθΙι8ᾳΠ8Η Ίνας Εποτρν Φεοτοίατγ ἵπ Ειο ας Ἱαροις Όονετη- Πιο. Ἠε υαπῖς ΠπιεβδΙτε σιιοἈ ας ἰποτθαςθά σἰαῖς- ο ποκΠήρ απά ορροςες ἴἴπε πιοτο πιοάεταίο Ῥταπά οἱ εοοία] ἀεπιοσταςν Γανοιτοά ὃν οχ-Ρτίπιο ΜΠΙδίοτ Ταπιος ΟαἱαρπαΠ, 61. νο Ρατίν 1 δαάετ. Τμο (οηπ5οναἴινος οπάεά Εἶνο νθἈτς οἳ Γ αΏὈοιατ τι]ο {η ἔπε Ἁΐαν οἰεσ ον ν' ανἰηηίησ ὦ29 εοαίς ἵῃπ (πα θ35-«οαϊ Ἠοιιςσαο οἱ (οπι- π]οης απά οἰεοίίπς Βτιαϊης Ετεί ποπιαπ Ετάπο ΜΙΠίς- ἴον, Ματρατοί ΤΠαἴςΠοχ. Γιᾶ- Ρο οι 268 «οαῖς. Μαην οοπωππεηίαίοτς ατσιας ἐλαί ΒΕγἰαία ουττοηί]ν ἰς σοίΐπσ (Πτοιση α «ΟΠΡΕΤ- ναϊΐνο ρβαςα απ μαι ἴπε ατίπει οι ἴἩο Ταβοιτ Ρατῖν ὀνίπας, [πο Ιθο ολαπου ἴ τνας οξτοιτηίησίο Ρον. Ἁ Βιάδπάπαά πκλριο ος εμῖ ο Μεδἰούλο: ήι πεδεΚΜΟΙη ὡσὲ οώανάσα ης ος ΝοδεΕ Ρησε [οἱ ΕΕΒ ἰο]ορι υομετῖαν {ος νε ἀεξείορ- -- πιεμί ο Οοπιρωό Αδειες Ὁ Μας, οπά σοάβεν αι. 'Τόπιο σἰαρίημ α πει πια. οά ο Ἁπταν ἀἰαρπο»ί, Ρρά- πλο- προ ανα: ἵατε Αἴαμ Μ. Οουπιασᾶς, ο Ἡ τις ο μοι δα Βοεβρης .Ροίά Ἡ σιπεΗο]ά οἱ (πε Β ΗΕ Νῇ ΕΜΙ Οὐπιραπή: ΒΙΟΥ ΥΕΛΗ ΕΟΒ Ὁ.Κ. Τ]ο Ναίοπα| Β6οπθατζἩ ὨΏενοἱοριπεπί Οοτροτα![ίοῃ (ΝΕΡΟ), ενα ἱπάεροπάεηί ΝΑΟΑΝΟΙΕς Ρας Ῥοὰν νήσος Ῥτοπ]- οἷες απά ἀενεῖορ πονν ἐοσμποίοσγ {η Βτίαίη, ηας α γουοτά 508 ρτο]εοῖς ᾖπ παπά αἲ εἶνο οπὰ οἳ ἵε5 Ἰα5ί Επαη- οαὶ νοατ, αοοοτάἵηῃ ἴο 15 ομαπχας. δἱ Ετεάστίοκ Ὑοος. Ρτοςδηίας 16 ΟΟΓΡΟ- ταβοπς απηιαὶ τεροτί [η ΙΝΝΕΝΤΟΕς. Ππαποίαι νεατ 1 σγοῦν ΙΠΟΟΠΙΘ ας ἆ91. 9 ππΠ]οη απά ορεταϊίπᾳ ΡρτοΠί Φ10.8 πη]ίοὮ. οοπιρατθά συν] 98.9 πΠ]οπ ἔοτ ἴπε ρτενί- οας γδατ. 1 ἰ πον’ οπτοῖν «οἡ- Ππαποίηρ. Ιπ116 12-πιοπίἩ ρετῖοἆ ὧο οοτρογαίοη αιπογίςοᾱ ἱπνοσίπιεηί {η πονή ἰ6οβο]- ον ἰοἴα]Ηπρ 98.6 π]Ηοή. Απιοης )ρτοἱεοῖς ἴναί ες ΝΒΡΟ Ἰας Πε]ρεά Βπαπος ατο 1Ο]. ς 1900 6οτ- ος οοπιρυίοτ ΝΠίοΙ Ίας ποϊζλσοά τρ οαἱθς οἱ πχοτε ἤπαη 81.250 πα]οη. Βδοσπί Ρτο]θοῖς ἱπο]ιάς απ ἵπι- Ρτονοά 'ρασεπιαΚει᾽ Ποατί «Ωπια]αίος, τθδδαΤΟἨ ἰπίο Ετος οθηισπί νΠίοἩ Ίαν ἐνίσς ἴπο οοπιργθδείνο Τοπάοη, ὃίτ Ετοάστίοκ οαἰά : εἰτοπρίἩ οἳ οτίπατν Ειναι ἁυπτίπᾳ ἴο γθα ἴἴιε οσιαοπί απά ἐπο Ὀτοσάίπρ οί ΔΒΡΩ Πην εσίος ἵη 115 πον’ αιοκο στονίης. 5οχ]ον Ρτο]εοῖς εοπιραγεά ψη( 9δ ο μομ [ως βία] Εαππην! 8 ἵηπ ἔνο ρτενίοις νσατ. Τη ἴπς . «απις Ροτίοὰ Βπίβίδα ἵπνθῃ- ἔοτς πα αρπιίοά πεατ]ν 9.000 Ιάθας ἔοτ οοηκἰἀετα- Ποηῃ. «ΕΟΒΕΤΑΗΙΕς «Ι6ΗΤ - 5ΕΕΙΝΕ6 ΙΝ ΡΑΡΗΟΣΡ ΟΑΙ1. ΑΤ: Τ]ε οοτροτα/{ίοπ {5 οΓ- τοπίῖν οαρίαΗκίησ οἩ. ἴἶο πρδυτας {Π {ηνεηίνε αοἲῖν- εν ὃν Ρτοπιοῦηβ, ἵη «Οη- ἱαποβοῦ η ἄν Ναβοπαὶ Ωοπιριίπσ Ὁθηία, ἃ ποῦςσις ΟΡΤΙΟΙΑΝ» «| σσ ΕΥΕ ΤΕΡΤΙΝς οπιροίοη ἔογ ἴπο εινα ποοίρο: ῶ | - ΟΟΝΤΑΟΤ ΙΕΝΡΕς τν ο ας μππδα, ΡΒΕςΟΒΙΡΤΙΟΝ 6Ι,Α55Ε5 ἱπνοκείτπρ αρ {ο 2200.000 {π 8ΠΥ ννπηίηα ρτο]εοίς. Ου είοπίς Γοβμίτο θιο ΝΕΒΥ. ΒΕΘΤ «ουτειαηίς. π γοι εροαἰς Πμοηί ΟτοοΚ ανά Εωαλν λλνα εχοσ]]ομὲ ρουμ. ιά λοιπά δροί νι . ἴμε. Ἰωῤμήνο απά ἀῑίνο [ος - ΤΟΡ ΡοβΙτιοΝ ΡΒΕΡΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΙ Αδς5Ες ΕΙΤΕΡ ΝΗΠΕ Υου ΥΝΑΙΤ. ΡΗΙΟΕΣ Ρ ΤΟ 80961.Ε55 ΤΗΑΝ ΕΓΒΟΡΕΑΝ ΡΗΙΕΣΡ ΦΩΕΤ ΟΟΝΤΑΟΤ ΙΕΝΡΕΣΡ ΕΙΤΤΕΡ ΕΒΟΜ 5ΤΟΟΚ οοπίαοί ας. ννομι Δεἰαγ. 0 Β ΡΕΧΙΕΣΣ5 ΦΑΙ ΜΟΝ 50Ν-ΟΙ.Α85Ες: ΖΕΙ55, ΒΑΥ-ΒΑΝ, ΡΟΙΓΑΒΟΙΟ, ΡΙΕΒΒΕ-ΟΩΑΒΡΙΝ, ΟΗΒΙΡΤΙΑΝ ΡΙΟΒ, εἰ.ο. Τ]Ηε οοτροϊατίοη δείς ές ΠΙοΠοΥ ἴτοπ Ηοθηςσίπς {ους οἩ ἴε αξε ος ἵπνοη- ἄοης {1 ρτοπιοῖας απ {Το Ἱανίος ΟΠ ἴηο εαἱο οἱ ΡΓο- ἁποῖς μαι {ε Ἶας Ἱε]ροὰ οομιποτοία] οοιηραπίος ἴο ἀονοορ. Αἱ ἴ]ο οπς οἱ {ο ΦαδΏα αοῖσηδ Ὁ.κ. ΤΒΕΒΑΙΝΕΕΡ ΟΡΤΙΟΙΑΝ ΝΟ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΊΤ ΡΗΙΝΟΡ ΒΟῦΦΙ5, 4 ΜΑΚΑΒΙΟ5 ΑΝΕ. (ΜΑΙΝδΗΟΡΡΙΝΟΣΤ) ΡΑΡΗΟΣ ΤΕΙ.. 061 -33615 ΡΑΟΕΕΔΦΙΩΚΛΙ. ΒΕΟΕύΠΜΕΝΤ ΟΟΝΣΗΙΤΑΝΤΣ 1 ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΕΕΙ, ΕΟΕΟΧ 1210, ὑμιδεοί Ἡ, μυ, τει, 10 ὰ ΡΑΟΕ 4 Οσοι. 19-18, 1979 ΤΗΕ ΟΥΡΕΟς ΨΕΕΚΙΥ ΓΙΟΗΤΙΝά ΛΕΛΙΝ ΙΝ ΙΕΒΑΝΟΝ Βεἰτωί - Τε ΟΠγ]κίΐ8η5 οί Νογίῃ ἰ.8- Ὀ8ηου ΙοοΚκθαᾶ {ποπηφοἰνος ἱη ἰΠοίγμοπιθ8 8ηά οοννθΓθς ἵῃ {68Γ 85 γίναί Ομηἰθίί8η 8Γπιθᾶ 68πΠ6ς οοηίῖηωεαά 4 Γ8Πιρ806 οί κἰάπαρρἰησς απιϊαδὶ γµπ]ουΓ5 οί Γθνθησε ΚἱΠίπας {ο: ἴμε {οµγίῃ 4γ ΤΠΙΓΦ8γ. ὑπουηπ[ιπιθοά ΓθροΓί6 6ροΚο οἱ α4οζεης οί ἀθαίῃς δυί 6μµ/ΙΦίΙ8η Ιθ8ά9/5, (πουσῃη ααπι]]πο ἴπο Κάπαρρίηςς, ἀεηίθα ἴπε Κκι]πᾳς. “1ὲ αίνος τα]ος απἀ τοσυ]αξίοης θπά Ρτοσεάυσες ἔοτ οἰίζ6ῃς ἴο οἵτε. (ομεῃ, 1ο {αδετείατηεἆ {τοπη Οµίπα, ςαἰς {Π 8η ἱπέοτνίενν Εαῖ (ης Ίαν) αἰκο ρτονίάες ἔοτ ἴπε δίαΐε Οουποῖ! ο οοτΏς ουὲ ννϊιτορα]αΒοπς οη ἀθία]εά {πῃ- Ρ]επιοπίβείοη. «Ἔος ἱπάἰνίάμαὶς ὦο νίο]αίε επε τα]ες, («οἩεη «αἱ, ἔχοτο απ Ῥ6 νατίους ροπα]Ηες {πο]ιαίπᾳ Ππες, ἀθιποίίοᾳ απά ονεη ἱππρτίσοππιεηί. ο ροϊοπΗα!!ν, ἔἶιε Ίανν 8η Ἀανε εοεί]τ΄, Ἡο α{ά. Ἡϊ {6 α νετ εἰρηιξίοαηΐϊ αν ἔος ΟΠίηας Ρ]αΏΏοτς Ρα Εις τεα] αιεςίίοη ἶ5 ἴο ναί εχἰεπί {ἴ αΜΠ] Ῥε 6η- {οτοες.᾽ Οοἵεη οαἱἁ Ἡε εχρεοῖς εοπΗ{οῖς Ῥείεεπ ΡΤΟ- οηνἰτοηπιεπί απἀ ρτο-ἀθνε]ορπηωθηϊ ΡΓθς5ΓΕ στοΡρΣ η Οµίπα. ]αςί ας ἔπετα αΓε {η οίπει πβίίοηδ. Νοποεί]εῖεςς, Οοµεπ εαἰἀ, ἴἶο {αοί ἴλαῖ ΟΠ6Ε- αματίετ οἱ Ἠιπιαη/(γ᾽ µας Όδεῃ επΗςίεἆ ἴο Ηοσηί {ογ οἶεαη αἱ αηά ν/αΐετ Ἱς α νοιΥ οἱρηἡῄοθηί ἀενε]ορ- πιοπέ εἶναι επνἰτοηπτηεη(αἡσίς αἲ! ονετ ἔἶνε ν)οσ]ά ἴακε Ρο]ίοε «ουτοος σαίά ἵ ἴλπαὶί εἐραταίος ἴἶνε ἴννο ννας Ὀε]ίεν εἆ πιογε ἴμαη 200 (Πγὶςίβη οοτηπηαη({(ες. Ρεορ]ε Ἰαά Ῥθδεα Κιά- Εευά παρροά απἀἆ ος Ὀείπᾳ Τηςο Ειηᾖϊεὶι- Ἠε]ά Ποξίαρε {η (η τασρεά ππουπῖαἰης ας ρατί οἱ α Ὀἱ- ἴοτ Ῥ]ουά {ουά Ῥείνεεῃ ἔνο οἳ νεο πιβίη ΟΠτίκίίαη 1 εὔαποςε ρο]ηῖσαἱ στοιρ- {ηρς. | Μεάιείίοπ Ε.οΓπΙ6Γ Ρτεςίἀεπί Οαπι]ε ΟΠαππουη, ποσα Να ξοπα] Γροταὶ Ρατὶν ἐς ποῖ ἱπνο]ν εά ἰπ {11ο οοΏ ΓΗ οἳ, ννας πιεάἰαξίωρ Ὀείννεεη Ρ{- οττο Οεπιαγε! τὶσΠηί-ννίασ Ῥμαίαηρο ρατίγ απά Γοἱ]ον- οις οἱ δι]είπαη Ἐταπ[εῃ, αἶςο α Εοτπιοτ Ργες]άεπί. ΤΙευ ατα ἴπε ἴ]τος πιαίη (Ἠγίσίίαη στομρίηρς, απἀά εν παἰπίαίη ἰΠείτ ρούΨετ {η ροςί-οἶνῆ ννατ]κ- Ῥαποπ η ρτίναίθ αγπ]ες. ΡΠα]αηρίςείς αράισϊἰθἆ αΏοαί 40 Ἐταπ]εῖις Ἱἰαςί Μοπάαγ απά Εταπᾖειτοία]- ἰαϊεᾷ ὃν Κιάπαρρίηρ Ἠιή- ἀτοάς οἳ Ῥμαίαησα ρατίν ουπιραϊ]ίζεις. Εταπ/αμ΄ς στοιΡ ἰς ςσαἰᾳ ἴο Ρε Πο]άϊπρ 188 Πορίαρος. Ηυπάταάς «στο οαἰά {ο μανο Ώδςη Πε]ά Εοτ α Ποτέ ννμε, ἴποη το]θαςες. Τ]ο Κἰάπαρρίηρς ἴοοκ Ρίαος {π ο πο-πιαπ΄ς Ἰαπά πεατ ΒαἰἴτοιΏ απ ἴπε Κοιι- σα Παϊ]απάς, αΌουί 45 Κἰ- Ιοπιοίθις ποτία οἱ Βοΐιϊ, ΝΑΝΤΕΡ.Ο ΕΑΝ ΛΙ Ῥμαίαηρε {ειά στεν’ οί ος ἀϊξξετοποες ονετ οοπίτοὶ οί Νοτίπετη Τ.6ὔαποῦ απά οΗἨπιαχεά ἵπ Τε 1978 νηεπ Εταπ/εἷνς «οη Του. Τοηγ’ς {απο]ν απἀ 40 {οἱ- Ίοννετς ν΄ετε πιυτάετεᾶ, ΟΠαπιουηπ αηά σονετη- πιεπῖ οὐῃοία]ς ἀθηίεά α Ιεαβοαί οἰαίπι Ὃγ α 5υρροσςεά παηῆα ογραπἰζαοη, Τῆε Βενο]αίοπατίε οἱ ᾖἴπε ΝοτίἩ, ἴιαί πο ΡΠα]αηρίσίς Μαά εχοοιιεὰά Πνο οἱ Ἑταῃ- Ηεἶ]ις Γατωῇγ. ΤΠεγ αἰςο ἀεπίεά {6- Ροτσῖς εἶναί ἔἶιο Εταη/ἰαοἷις Ἱαά ραῖ {ο ἀθαίι (Ώτος ρεορ]ε π τοἰα]αίίοη. λα τεροτίς ΝΘΤΕ «66η ας εξοτὶς ἴο ασ- ρταναίο ἴῃο ἰοηςίοης. Ρτοεἰἀοεπὶ Εἰίας οατ]κίς οτάετεά ἴπε [,εΏαπεςς αγπιγ απ [ιο 29.000 -ππαῃ ΘΥΤΙΔΗ Ρεασθκοθερίης Εοτσο, κ Πο] ἰς επ[οτοίης α οἶνῆ ὧατ ίαςς Ἠστο, {ο ἰακζοο- αοὶ οἱ Βαΐοιπ απά Κοιτα. Ιη{ογππεᾶά 6οατοες αἱ Πιο αγτων απά ἴμο Ουτίαης νου]ά ποῖ ππονο ἵπ απῖί] ἴπεγ 56οιτε ροΗείσα] αρτθε- πιθηϊ Ῥοΐννεεη ἴῃε {ειαάίησ {αοέίοης. Τπο ῬΠααηρίςίς, Ρἱΐ6ς δηθηίδς οἱ πε ουτί- αης, ατα ἀπ]Κκε]ν {ο αρτθε ἰο ως ρα. Ποπα Κοηα (ΑΡ) -- ΟΙήπα΄ς ηονν επηνἰτοηπιθηϊα ποῖς Οἱ, Πο µρσονοετηπιθηέ ας ἀαπίεά απ Όρροςί- Ποπ οἰαίπι Ελαί δυΠ]5 Απιουπίίηρ ἴο οπε απ ἃ Πα] πι μοι ἆοῄθτς πανε ἱ ἀϊκαρρεατας” αξίετ Ῥε- πρ 5οηί {ο ἴῃε .5. [οτ “οπιρπίοηπιοηί” Ῥρι- δαν Τε ΟρροξΏόπ ἄαί- ἵψ “οὐπιετήιί” ιωτοίε ε1- ἆετ Ῥαππετ ᾖεαά[ίπες ἐιαὶ δῬείωεεηπ Αιριοί, 1074 απᾶ ΟσαἱοΡετ, 19/6, {ιεδιπι οἳ 20,000 ἀοῑ]ατς τυας επί ευετυ πιοπΗ {ο οτραπἰκαΒοης απ ἰπσε- ΦΊΡΙΓΝΟΤ ΜΙςςΙνΟΙ ἐιμίοης ἐπ πε Ὀ.5. οτ- αμ ἵπ ρτο]εοίίπρ {ιο του (υρ/ίο! «νι. ὲ Απ οἩ/ ἰσίαὶ «ροξκεσπιατ ἐπ Ἀίοοσία «αἱά νε Οργις σοβετηπιοπἰ Παᾶ ποῖ 8οπί απῃ 5ο Γωτιάς ἐο οτβαπίδα- ηοθις ἐπ {λε 0.5. [ο “επ- Πἐββιεηπιεπ!”. οὰ Ηε ἰοἷά ποιδηιεπ {αι Ελγοίοα Μπίκστ, Νίσος Εοἰαπα!ς, Ἰαά οοπἰασἰεά ΜΥ (ο οδίας Τ,ευ επέἰς, δοη οἱ Ἡιο Ἰαίε Ῥεπε[αοίοτ απάἀ ολαίπιαπ οἱ {πε Τ.ευεπες Εουπάαίοη, ῇᾗο αδεωτεά ἠίπι {πε ΕομπάαΗοη ᾖαᾶά ποί φεηέ διοἩ 815 Οἱ ΊιΟΠ- ἐν ἰο τε 7.5. ε]ετ. 5σ/ο ἰθδί]5 (8ΙΓγ ἴαίθς {ΓΟΠΙ Δ{οιωπα πο νου (Έεππαη (εασίιετ Ε]- Εὶοὰε ἩαςεπΚκαπιρ, ἴεἰ]ς βαΐτν ἴα]ες ἔος α Πνίης. σ]ιε ἱς ονεη Πείεά {η πε Κατ]στα]ιο ἰε]ερ]οπο ᾱἷ- Γος(ΟΣΥ ας α Εαἰτγία]ε (εἰ]- ογ. Τη Ίνες Ἰοπιθ {ο/η 5ε ἐς ννε[-κποννη απά {αΚκοπσε- Πους]ν. 916 ἔας, θες αἳ], Ῥδεπ. ἁοίηπςρ (νε 1ου (5ίιε ννος]ςς ξοτ ἴπο ]οσαἱ οο η οίῇ) ἔος ἴ]πε ρᾳ»ί 25 Υεατς. Α: «οἰιοοῖς. ἵπ Πρτατίες απά αἲ ραρΗο τοπάίηᾳς 5Ώε εο]]ς «οποοἰολ]άτεπ, αάι]ίς απά οἷά ΡθοΡΙε, Γαἰτ ἴ8]ες «Ἡς Ἰας οοἱἱεοίθά ἵη ἩεΓ ετανοῖς αἱ ονετ {Ἡε ννοσ]ά. Νο ΥΟΌΝΟΣΤΕΒΕ σμἩο ἱς πο γουηβσίε απγ Ίοησετ Ῥυαίΐ τεσΚοπς {ο Ἡ6 αξία το (61 αἲ 1εᾳ5ί 500 Εαίτγ ἴα]ες Γτοπα ΠΠΕΙΩΟΣΥ. σ]ο ν/ου]άπι ἀγεατω οἱ ήασέ τοαάίπᾳ (Ἠεπῃ {Τοπῃ α ΡΟΟΚ. Έται Ἡαςεπκαπηρ 5 8 ρτασοείαὶ οἷά Ἰαάν Νο Ἰθανπί εἰοσοιΒοη ἔτοπι ἀπ αχρετἰεποεἆ ασἴοτ, Ρυΐ 585 εεἰ]ως Εαΐτυ ἴαΐες τεαιίτες ἃ στοιπάήπρ {η ρογο[οίοᾳυ 5 νΜε]]. δι Π ἐς πο οποια ση ἐο {αδέ Ίθατη σἑοτίες ὃν Πεατί. Υοι Ἠανε {ο ἱεατῃ ἴπε αγί οἱ ραδ]ίο: «ροαΚίης ἴοο᾽, 5Ἡε αἆἆς. Ἐπιοξοπαί να]αος (λαί Ἠανε ροπε Ὁγ [1ο Όομπγὰ {ῃ [πε πιοάετη ν/)οτ]ά Ἰανο (ο ρε τεβοίναϊεά’, «ο α σοο Γαίτγ-{αἱε ἴο]]οτ Ίνας ο [ο]! ἔνα ίούν Ἔτοπα ννίπ’. ΕΗτίεάε Ηα5εηΚαπιρ ἰς Πηοδί ΔΠΠΟΥΘά ν/Ίθη «ης απά Πε οἶαςς τε ἀἰςπιίσςραᾳ ας 'Πε]α-(αί]εις’. Εαίτγ (πες απά λε (θ]Ηηρ ος {Πθπῃ αγθα «οἰεποθ, -Ἡςε σαυς. 1η 1958 ς5Πε ρυ]ςηοά α φοπο]ατ]ν ννοτκ οη {πε «η ζ- ]εοί επ(]εά Όπιραης πι Ματοµευ (Που {ο Ηαπά]ς Εαΐτγ Τα]ες). 5Η6 ἶς ουττοπί- Ἱν νηπσ α 5εοοπά Ῥου] Ῥαδες οπ Ἠετ γθατς οἱ εχρε- τἷεηςε {π οο]]θοίηρ πιαϊστ- αἱ η Τ0 οοιπἰτίες. Ηετ ριρᾖς ατο αρεἀ Ρείν/6σοη 22 απά οἰχίγ-ᾖνα, δενετα] αγο ἴθασμετς, οπε ἐς α ΠῬτατίαη απά αποίἩςτ ατε- Ετος οἰεγργννοπιβη. Οπ]ν οπε {δα Ππαη - απά Ἡε {5 Πεγ Ῥεσί «ἴυάθηϊ. Ηε ἰς α 28-γεατ-ο]ά ἰεασ]ετ αἱ α εροοίαἱ «ςμοο] ἔοτ ἴλε εἆι- οαϊοπαῖν σῦ-ποτπια| απά Ἱψ α Ῥοση 5ἳΟΥγ-{ε]]ετ᾽, «ἷια 5αυΥ5. Αοοοτά(ηρ ἴο Εται Ἠα- «επΚαπρ, ε ἰς «Π] «ἰησίε απᾶά πας Όθεεῃ Κποννη ἴο {6- οἷίο [αΐτγ {α]ες ἴο αἰσ]Εγ]οπὰς Πο ΄Ἡδίεη «ρεµρουπά’. ΗἨπον ο τῇ (κ συ κεεκὐίρετ) ΒΛΗΩ ΛΥΡΗΝνΕ α πθοιν ογσῖοηι οἱ σανίηςς Ιαν’ πας οπ]ἱςίος οπε-αατίοτ οἱ Ηαπιαπί εν {η {Πε Εσηι ασαἰηςί αἱ απά νναἰετ ροΠαρη, α ]εαάΐης Απιετίοβη εχροτί οἩ ΟΠΐπεςε Τιανν 5ανς. Ρτοίεςσοι [ετοιιο Α. Οομεῃ, Ὠίτεοίοτ ο Εασί Αδίαη ][,οσαί διάίος αἲ Ηατνατά [ πίνετς{έψ, «αἰα ΟΠ]- Ώα ἶ οη6 οΕ {1ο [ους ἀενε]ορίπρ οουπίτίος ἴο αἀορί απ οπνἰτοπηχεπία] Ίαν ν Πίος απ Ἠανο ἰδοίμ. Μοςι ἀενοα]ορίηρ οουπίτίες τν {ο ἀοινηρίαν Επ- ν{τοηπιθηῖα] Τμανν Όεσαιις6 {ἰ σεῖς {π {16 ναν οἱ εςοη- οπιίο ἀενοα]οριπεπί,” Ἡο εαἰἀ, Βπϊ ἴο (Ἠίποςα ατα οΡνίοιις]ν νοτν οοποδτησςά αθοιί {πε ποσά {ο οΙΓΌ αἲτ απαά νναϊοτ ροἰαίοπ.) Τ]ο θίαπαίπς Οοπιπήίθε οἱ {ηο (ΟΠίησςο Νά- Ποπαί Ραορ]ος (οηρτοςς αρρτονο( ἴ]ιο θΏνΙΤΟΠΠΙΘΗ- τα] ρτοζεςοπ Ίανν [ος (τία] ιαςε Πὶς πιοπίη. (0 ομεῃ σαἰά 1 ἰς «ἱση{{1οαΠί ἔλαί ἴς ΕπνίγοππΠιΘη- εα] Τ,α ή’ ἐς οη]ν ιο Ειίγά οοοποπηίο πωεαςυτο αἀορίοά Ὃν ἴ]ο ουττεπί ΟΠίπεςε ]εαἀετςΠΙρ. ΤΗο Ετςί Εσοη- οπιίς ]ανν. αἀορίες πι Εορτιατγ, ἰς αἷςο το]αϊσς ἴο ἴ]πε οηνἰτοηπιεπί απἀ Ρτοϊσοῖς ΟΠίπας ἔοτοςίς. ΤΗο 5ος- οπᾶ, αἀορίαά {η Παν, εσἰαὈΗσῃες {ης στο τα]ος ἔο Ιοίπί νοπίητος νἩ Γοτοίση οοπιρθηἰες. Τμο (Πίποςε οἸσατ]ν ἰοοκοά ονοτερας {ῃ ντίιησ ἴπο πον’ Επνίτοηπηθπία] Ίαν) απἆ ἱπο]αά θά ςιιο]ι Μ/οδίεγη «οηοθρίς ας ἴῃε τοαμἰγεπιθη! ἐο Ε]ς απ οΏν{τ- οππεηία{ ἱπιραοί 5ἰαϊοπιεηί Ρείοτε α Πθν’ Ε8ςἴΟΣΥ ἰ5 Ριη]ὲ ος απ οἷά οπς τοπιοάσ]εᾶ. Όοπεῃ ςαἰἀ. Απ Ππαἰνίάνα] αἶκο «απ σο [ο ἴης πονΝ]ν τονίνοὰ Ῥτοκοδοιίοις ο [1ος απά αςκ {ξ ἓο Ιπνος Ηραίο ννἩθίλοτ α Οονοτηπαοπί ογραπἰζαίοη ος {ποϊοτγ Ἶας νο τρ «ἴο ἰῑ5 τοςροπςρ{Ηίν ππ]ετ (πο Ίαν», Πο εαἰς. ΙΝΙΤΙΑι ΒΕΡΟΡΙΤ ΤΟ ΟΡΕΝ Α ΒΑΗΟΙΑΥΡΑΝΕ 500. ο ο ο ΙΝΤΕΒΕΡΙ ΑΝΌ Ι5 ΝΝΙΤΗΡΒΑΝΝΑΒΙΕ ΟΝ ΒΡΕΜΑΝΗΩ ΑΤτ ΑΝΥ ΤΙΜΕ Υου 1} Πεμ Π ο.]] ΒΑΒΗΟΙ ΑΥΞΑΝΕ δοσοιηίς. τς ο. κ. δε το ποτ τοι ο κε ον νΠΗι Ποηο/ίΗς. Κο) να ος ος Ἱωοοπι] ο] 27 Κως με Σο ος οτε έτος μ.ο ο]. ἰπ ΟΥγρτιις. ο ο ο εΓο ο Πο Γ οΤ ΤΕ ΟΥ η ο μ.ο απο πο ἤ5 αἴῖθι νι ΒΑΒΟΙ ΑΥ5 [στ ον η κο ψΏ νο]! ΤΗΕ ΟΥΡΗΟΣ ΨΕΕΚΙΥ Οει. 12-16. 1979 ΡΟΟΗ ΒΗςδιΙνεςς 5ΙΙ νΕΒΗΞΜΙΤΗΣ ΟΟΜΡΙΑΙΝ ὁε Ονρτίοί σο]άς- πι(ῃς απ «νου ςπἰεῃς σαν πεί σαἱος Ἠανα σοπο ἀονα αρπιρίν ἃς ατοςιυ]ί οἱ πο τος οί «ματρ {πατθαςες ἵη ἴμο Ρτίος Οἱ ἴπε ἴννο Ῥτο- αοιας πηεία]». Ῥοορίο ατα το]ιοί- ΟΕΕ Το ΘΥΠΙΑ Ρτοδίοπί ὅρΗτο Κι- Ργίαποι το] ο Πυίης {ο διιτία ον ΟοἱοΡοτ 935 [ογα Ηιτου-αἷα οἱδῆ, ος ο ἱ- αι ο σπιες ἵπ Ν ἰορκία. Ηο υἡ[ Ρο ασςοπημαπίεᾶ Όυ Γοτοίρη ἢ{ἠηδέοΥ Ν ἰοος Πο- [ωιαἰν. Ριβθ]άοπἰ Κγρτίιαποι γοφίθι- 44γ οοπ/θ/Γθᾶ 5θορᾶΓαἰθίγ νΙΠἰῃε ροἱἡ{οδκὶ ρ8Γ1γ Ιθ8ά6υ5 4πά Οεἱείεαά Ίπεπι οη ΠΜ οοπἰαοίς αἱ υ.Ν. Ηοβ ο δβήε/Γ5. Α9 8ΙΤ6ΒάΥ Δηποιποεᾶ, ἴπε Ογργυς σονειππιεη! κ! ργθςς [ος 58ηςοης βθδ8ἱηςδί ΤωΓΚΕΥ 8Πα νν!! 8ἱδο 58εκοπε οί ἴνο ὑ.Ν. 8οίΐοης: ἴπε φε[ίίπα ωρ οἱ 4 δρθοἰαἰ οοπι- ππίοο {ο ἆθαί ν Όγργας, οἱ πε οοπνθοπίπο οἱ 4η ἰπίεγηδίίοπαί οοηίοτεποθρ. απἲ {ο Ῥαν, απά σὲς [οτ Ινοάίπρς ατς ἴπο Παταάοςί- ΕΕ, σαἰά Μτ ΜΙ- ομα 6] ΑΊοιιῤας, οΠαίγπηα οἱ ἴιςο Ραπογρτίαη Αςςο- οἰα[ίοπ οἱ οἰάςππί]ης 8η ον οτσπι(της. Ηε οαϊά α οἴνοι Ρον] επαί οονί {21 α Εθν ἈθεΚκς ἆσο πον’ εοἷς αἱ Φοί --- παπα ἴ]ο Ὀἱρ τίς Ἰιδί ἀτίνος οιδίοηχθτς Ἀλναν. Α. ο οἱ αἰχ «ἶνοι 5ροοης πον οοδίς ποατὶ]ν 420 οοπιρατοά «ΥΠ αΡοιί 819 απ] α {ον νους αρο. Ῥοορ]ίε οοι]ά ρο ἴο α ν’οά- πρ ννΙἩ α πια] «νετ σι να]αοὰ αἲ 96. Νοιν δν Ἠανε ἴο ραν 510-152 ἔος ἴἶε Φ8Π16 ΙἴθΠῃ. ἝῬοθορ]ε πο Ίοησετ Όὰν ἴμεςε (Πίπρς ἔοτ ννοάάίπρς’, Μτ ΑΙουρας ἴο]ά ο ΟΥ- Ρτας Ἠ οεΚκ!γ. Αποΐηει Νίοοςία νοτςπαἩ τοππαΓκος: ς]]- Ύνο Αἀάνοεηίςσε ἵἱπ ΤΗΕ ΟΥρβυ5 νυΕΕΚΕΥ ΑΗΒΗΑΕΑΤ ΟοπΗπιθά (Τοπι ρᾶσο Ἱ -ΕΟΕΝΙΤ απά ἴπο Τιτκίςσῃ ΙοαςογςΗρ {ο ςοατοσς σαἰς. Τ Πὶς ννας το[]εοίθά {π ἴἩε νοτγ Ὀτίοί πιοηοῃ οἱ Ονρτις ἰπ ἴ]ο οίηί οοπιπηιπί( 16 ἰἱσιθς αἲ ἴης οιά οἱ Αταίΐαί νἰ»ίε͵ ΜΠΙΟἨ ςαἰά [6 νο εἰάςς αἷςο ἀἰςοιαςος ιο Ονρτιις ααεςοη- κ ἠλοιί απν ΕαγίἍογ οοηπιθηῖ, Αταἴαϊ οχρ]αίηες {ο Εοον{ῖ ελα ἐπαί ἔιο Γης Ἰο- ΙΝΕΟΠ νε ΡΤ/Ο απά ΟΥριτς ατα Ὀασςες οἩ α ου ΗΠηιὶ- ης ορ ἱγα(ίοπ οἱ ἐτίοπάρΒρ, {ογροας {Π {ιο ἆανς οἱ ἤνα Ιαΐο Ργεςίάθπί ΑτοβμρΙςΠορ Μακατίος, τοι σ] ἐλο απ] απίν ος {Πο ργοΡίοπις {αοδά Ὃν Ογρτιας απά ῬΡα]- ορίίπο, απά (Ποίτ αἰΠαπος ἴΠ ἴπο ποή-α]σησά πιονο- 1ΠΘΠΙ. Αταΐαί ἰίτοςςος (αι ατκον «Ποι]ςα πιακα «οη- ορθδείοης {Ππ Ονρτιας ο Γαομιαϊς α 5ο οπιοηξ. Τη τοίµγῃ, ἴλο 5ουχοςς τονσα]σος, ΕοσνΊε Ἠίπεος. Μπονί αθκίησ «ροοΗἱοα]]ν., Ειναι Ατα ας σοοςἱ το]α- Ποης νῃ Ρος οπίορυντος ΚΥργίαποιι οο]1 οἱ] {η α Κίπ ος πιο(ἱαΒβοῃ. Βἰσμί {ο ΕΟΝΠΙΤΠ Αταίαί ρτοπιίκος {ο ππακο ο οξξοτί {η ἐλίς ογος- Πο νοη (Πο ους αδίοτ ορπχος. Ῥιἱ αἱ χο καλο ἐς, Ελο κοπτοςς καἰς, Ίνο {πςίκίος Τατκον «Ποιι]ὰ ου σσ] - ἱγαῖο οἨ φο]νίηα πο Πιππαπο ῥτοβίοτ) οἱ ελο Οτοςς (Ον ρτίοί το[ασοος ντο, Πίκο ἴλο Ρα] ον ας. {ηδίςε οἩ Εοῖτ τἰσΕῖ ἔο τη {ο ἐ]οῖτ Ἠοπιος, Το κογοος αίᾳ Αταίαϊ ἐς οχροσίος {ο οοην ον Μον νίοννς ο Ῥτωίάσπε Κνρτίαποι Ἰαίος Ελίς ΠΙΟΠΙΗ. Κππίας (πο Ον ρνγίος Ἰοαά ος «ολο αἱο. καίς κ {ο οντία. Ρο σι. οΏσον ον Ροαΐονο Ἁτααιςς ἀσίοιος οἱ πο Ονρτίοί ο1δο οπής ΕΙ ο πανό κοῦις ο [ους οἳ. ο Ταγκίῃ ἸοαάοτςΠ{ρ. ἴπ πο οο- (σνίοξ (πο Γατκκῃ ο οςίγο (ο ἅταν «οδο ο νο ἁταρ κ οτ]ά. Αρατί Επι ΜΑΙ: Εωηιίος ἄραοιΗν σσ. ον Ονρτς Εοον κορι ος οἳ Ες αν ο οσο. νο Ῥαἱος πα) ἱσομάως. λα κοατοςς κας. Ῥκον. ολρτοσος αητονογν ο νιοροτὲ ΤοΥ ενος 1). κ ουν ον Ίησ ο Ανα ας ο ελα] οαρροτί νοι πηΠ νοι αολίονο Επα νοῖο- Τν. Άτα οΏσογνοτς Ώοτο μον ονο ος Τακονς 150-ἀσστος ατα ἴο 54 - ῥονίπας ιο ΡΟ. ατα 30 νο οἱ οἼο5ο αἶ]ο- σίαπος απ οοροαΠο ΜΝΠΗ Γδτασ]. αξ α «ΕΕ αἷς- (αίσά. Ἰατσοῖν ὮὋν οσοι]- οτῖς οοηδᾳ ογα ίσης. απ ἐο πόρο ο ατα στ- ἵπς Αταῦ ο οΠ ας ο Εοκίον αρ ελο ουΠαρσίης ΡΚΚ Η ὀςΟΠΟΠΙΥ.. Πανοηἳ οἰά αην οἱ]νετ αγί- οἷες ἔοτ ππαπν ἆαγς πουν’. Ονρτίοί «Πνειςηπιε]ις σοαΐ ἰλποίς «ναι σταίη 5)- Ρ]ίος ἴτοπι πο ΓΚ. Γ πη]το- οθηῖ]ν ἴπον ραίἆ αροιί 100 Ροχ Κἠο. Νονν ες ρτίος ας σοπε αρ {ο Φ]100--ος ὃν 90 Ρε οθηῖ. Τηοδ-α]ος οἱ σο]ς {ίεπις Πάνο αἷςο ἀτορρεά, ἴποιιρῃ ποῖ ας «Πατρ]ν. ΤΠε Ρρτίος οἱ σο]ά ρταίης «Ἠοί αρ Τοπ 42.900 Ρρετ Κο {ο 94.400, Ντ Α]οιαρας σαἰα. Βαϊ Ονρτίοί Ιεν'οΠετς «1 ελήπκ εμοίγ ρτοςιιοῖς ατα ροοςᾶ Ῥατραίης. Μτ. ΜΙο]αεὶ Ρουραζίς. οἱ ἵατηασα, σας ργίοςς Μος ο] αΡοιί α πίτα οἳ Ώιοςε {π ΕΓορς. ηιαἰπ]ν Ὦο- σας ΟΕ Ίονν αῦοιτ οο5ῖς. Ὑνο ἄγ ἴο Κθερ ρτο ές ἰο α παἰπίηαπα, 5ο ἴμαί πο «πορς ἆο πο οἶοδε απἆ οαἩ Κοσδρ οί ία’, ης φαΐ. Μτ ΑΙοιρας αἰἆ οηο ο ἄιϊο πιαίπ ἀθππαπάς οἳ ἴληοα Ακκοοσἰα[ίοη ἰς ἴλαί (πο σον- ετηπαθπί ἰπίτοάυοςς ΕΠχος εἰαηζατας Ὦν Ίαν, 5ο ἴ]λαί φἱνοτ απὰά ρο]ἀ ατίο]ος ηαάο ἵῃ (γρτιας Όοδαι πο Εταιά οἱ ελαίσ ππαΚκους. ΤΗίς οι] οπςοαΓαρε σαἱες Ὦόδ- οαα5ς Ῥμγοτς νομ]ά {οοι ΠΟΤΟ οοπΠάθηῖ, Μο οἰαἰπιας. Νοιν 5ἱ. ΡΑΟΕ ο Ηοἰθηβ᾽59 Πίο αἲ | ἂΓπᾶς8 ΤΠΕ πουν οἱ ΗθΙεπθ΄ς (Επα!ίδΙ) 6Πιτο αἱ ἰαι- πις8(ορροςΗε (πο Απιογἰ- 08η ΑςΒΟΕΠΙΥ) ἱς ποαήηᾳ οοπρΙείίοη |ωςὶ α γααι αί- 16Γ (6 ἀοπιο[[ίοη οἱ {9 Πα οἩωτοῃ µκνηίομ θἰοοα οη ἴῃο 88Π16 ςἱίο {οΥ 72 γεα:ς. ΤΗΙ6 ἍᾖΕτδί ΕπσΙίδη ΟΠιίοή ἰη ἰαΓπ8σα νὰς ἀεδίᾳπεά ἵπ Βγζ8ηπε 6ἱγΙ9 ΟΥ Μι (. «ΘΠ{ΘΥ νο κας [πο Οωταίογ οί Απ- οἰοηπὶ Μοπιπιοπῖς, 4Πά 1906 νια5 ἰπο γεαί οἱ ἰἰς οοπιρἰείίοη 4Πά οο0η8ες- γβι(οη. Απ αηποιποοπιεπί ΡΥ ἴπε Βεν. Α.Ὀ. Η. Νοι- ἠήάᾳςθ, Αιοπάεᾶοοη ἰπ Ογριυς, 98Υ5 ἰπο 5οοοπά δί Ηειεηθ΄5 νΝΗΙ ρε οοπι- ρΙοίθςᾶ ἰΠίςδ γθᾶί απά οοη- βεογαΐεά ἁμτίπα ἴπε εΒΓΙΥ ραγῖ οἱ 1980. ΤΗ ἁαηπουποεπιεηί εᾶγς ἰΠᾶί οη Ἠ/θοάποςά8γ, Οοἰοῦει 17, αἱ 6.30 ῥπι, {πειο ν 06 4 πιεοίῖπα αἱ ἴηε δη ΗθΙ! ΗοίεΙ, | αγηᾶ- ϱ8, ἵο ΝΠΙΟΠ αἱ! ἰπιεγοςίεά ἰΠ ἴπο ηθνν οΒΙΓΟΠ 4ἴ6θ ἱη- γίίεᾶ. Βἰ5ΠΟΡ Ι..ό. ΑδΠίοη, Απσιίσ8η Βἰδπορ οἱ ΟΥ- Ριμς απά ἴπε αυ, νΙ! ϱο ἴπο οΠαίἰΓπιαΠ. 95δυοΠ ἴπίπος 45 ἰπο οπιωΓο΄ς {ωΓ- πἰδμίηςς ἆΠα [ς {µποίίοη νν!! 0ο αἰδουςςθα. ο... μη ὨὈιυπηί]]. ΦΕ Α ν ὸ Τῃοα νοιπάς ΗπεςίΚΙπρ οἶσε οἱρατοίίαε. ποτ ΟΙ τος .Ώ-Ό-”---ᾱ ΤΗΕ ΟΥΡΗΟΣ ΝΕΕΚΙΥ ΡΑΟΕ. 6 Οα. 12-16, 1979 ο ο ντ οκ ο ΤΟΡ ΕΡΤ: Μι Αἰοσος Μίςμδειἰάθς, 45 Δοιίπα Ρ/δδἱάεπ! οἱ ἴπε Βαριδίς, δείπᾳ κείοοπιεά ΡΥ (νε Εὰδὶ ἄε/ΠΙᾶΠ Απι- µα5σαςογ, Μ{ ΚάΤΙ ΥΝΙάθι απαά Μις ΥΝ ἰιάαι, αἲ 4 Γθ6ς8ρ- ἤοη οίνεη ἱπ Νἰοοδία οη ἵπε οοσβδἰοη οἱ (πε 90Ιη Βηπίνθισαιγ οἱ ἴπε οφἰβυ[ἱςΗπιεπί οἱ {9 ἄθΓπιαπ Όεπι- οοτα!ϊΐο Βοριβ/ίς. 7 { ΤΟΡ ΒΙΟΗΤ: ’ ᾿ . ο 4 ο οἲ ον ., Ιοιά Β6ἱµ6Ι Ιοΐς σο οβΓΘ/υΙγ αἨεί Ρβἱαποίῖπα γεῖ π . ση ο κ 4 οὐκ, σα ΤΠΕ ΒΓΙ5Η 6οιποῖ! Πᾶς ἀοηᾶἰθα 120 νο]ωπιος οἱ , θποΐμοι σἰᾶςς οἱ Νίηθ οη 4 Ρί[ς οη {μθ πεβά οί α Ογρ//οί : Ὁ 5 ἀθποεγ, [-ακίς, αἱ ἴπε Βογαἱ Οοπιπιοηννεδ!!ίῃ Θοοἱείγ5 ΠΙΘίοΓγ ΡοοΚς ἴο ἴπε ΕπΙΦί5ῃ 8ομοο!, ΝΙοοδίᾶ, νιοΠῇῃ πιοίο {Πᾶπ {500. ἰη ἴπο ρἰοίµΓα, ἴμο ΒΠΗἱδΗ 6οιης!! Βθ- Ὁ. “Όγρτυς Ενεπίπο” ἵπ | οπάοῃ. ΤΗΕ ενεπίπᾳ νν85 μΠαεΓ Ἱ Τ]ς πονν Ὅματρο ἆΑΕ[αΐτο ο Βοπιαπία, Μτ. Μ ασίπ ΊΠε αμθρίσθ οἱ ἴπθ ΟΥγρτυς Ηίαμ ΟοπιπιϊδείοποΓ Μι Τ. ριεδοηἱα!ΐνε Μι ΗΒ. ἰο Γ8ηπι, Π8πάς {πο ΡοοΚς ἰο {µε ΗθαΒα οἱ {πε Ηἰξδίοιγ Ὀερ8γίεπιεπἰ Μι. ἀθοιαίοι. ΤΗ Αἰοχίο, Ρεεςεπὲεἆ Πΐς οτε επίίαϊς {ο ἴἴνε Εοτείῖση ΜΙΠΙςίος Ραπ8γἰάες. Ηθααἀπιθρίει οἱ ἴπε Ῥο[ιοοί, Μγ. Ώ.Η. ΗωπιρῃΓθγς |6 ρἱς- Ντ, Νίοος Εο]αμά!ς. {μγοα ἰπ {πε σθη1{θ. 5ο,» ΦΥ ννισάἆφ.ο | ΤΗΕ ΡΡΕΜΙΕΕ ΗΏΤΕΙ. ΙΝ ΙΕΒΑΝΠΝ '«ΟΜΕ ΑΝΕΟ »ΤΑΥ ΥΝΙΤΗ ὑ» πε ὅτι Ῥδσοορα πΕΘΤΑυΠπΑΝΜΤ ακδίαο ΙΜΡΟΗΤΕΟ 5ςΟΤΟΗ ΒΕΕΕ Ααυτηεντις «ΗΙΝΕΣΕ Εεοοὺ ΚΕΕΡ ΙΝ ΤΟύςΗ ΥΜΝΙΤΗ Οὔὓκ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΒΙΕΕςΤ- ΌΙΑΙ ΤΕΙΕΡΗΟΝΕ», ΑΝΟ ΕΙΝΕ ΤΕΙΕΧ ΜΑΕςΒΗΙΝΕΣ. κΟυΝΟ -ΤΗΕ- σιοςκ ςΕΡΥΙςΟΕ. ΤΕΙ: (00961) 350400 ἍτΤΕΙΕΧ [0494] 20595 «ΟΜΟΟΒ ΓΠΜΜΠΠΠΕΕ ΒΤΗΕΕΤ (1ΙΠ5Τ ΠΕΡ ΗΕΜΕΝΒ) ΗΕΙΠΙΤ ΤΗΕ ΟΥΡΗΟΣ ΥΝΕΕΚΙΥ ΠοΟΙΠΠΕ Οσα. 12-16, 1979 Υου ΡΟΝΤ ΝΕΕΡ ΝΕΝ ΙΑΝΝ5 ΤΟ 5ΑνΕ ΕυΕ!! Βήπαίπᾳ ἰπ ΠΘΝ |8ννς ἰο οοηςθ/νο (µθί 5μρρίίος ἰς 8ἱ νείγ νε!, θυΐ {Πε σονεΓηπιεηἰ 9Θ0Πη5 ἰο Ώθ Πιἰδσίπα οιί οη οηθ οἱ 19 Ρεςἱ πιθίηοας οἱ οιωίϊῖπα ἄοννη οοηδιπιρ!ἰοη. μις οξ!Ιεά εαμςαίίοη, ἄπα οπε οβηποἰ περ ἰΠΙηκίπᾳ ἰΠαί ἴηο ονεΓα!! {με! Ρ/Η1 οοι|α ωθ ἀγβκἰἰσοαβ!ἰγ γθάιοθα ἰ{ πιοις ἴἶπιο ννας 5ρεηῖ ἰεβομίπα πιοϊογἰθίς ᾖιοιυ 1ο μ59 |θςς ΡρθίγοΙ. ΑἀάπημεάΙν, ἴἴνε ουπχεηί τοςἰτοΒοπς ατε οη]ν ρατί οἱ α ἰεσί Ρεΐησ οοπάωσίεἆ Ὁυ ἴ]ιε σον ετηπηεηί νΠί]ο 1ὲ Ιτίος {ο οΟΠ16 1 να ςοπιο ΏοΒοι Ιάεας. Νε- νοχί]ε]εςς, {πειτε 8τε «οπιο οὐνΊοιις πιοιοὰς ο τοςιι- εἶηςσ υναςίαρε ννλίοἩ ατα ασε[α] {ο Κπονν {Ε οπ]ν Ρουᾶιιςε ἴπευ «ινε ΠΙΟΠΕΥ. Ὑ]ιαί Ηδαρροης. Α πια[ογ ρτοῦ]θιη {Π Ονγρτις (απά ἵπ πιοςδέ οΟἱ11]- σίςς, ἔοτ ἴλπαί πιαϊἔοτ) ἵς ἴ]χο ]ασκ οἱ Κπον]εάσα αΡοιὲ Ἡονν α ο.τ Μ'οΓκς. Ῥεορία ατε (αιραί ο ΠίοὮ ρεάαὶ ἴο Ρτες», απάἀ νηεη, Ὠμί ἴἶπο ναςί πια]οτίγ ατα πενετ {ο]ά ναί αοἰια]]ν Ἡαρρεης--- αρατί {τοπῃ {ης ορνίους {αοῖ Ειναι ἴἩς οατ οἰίποτ σᾳοες ος εἴορς] Π νοι]ἀ ἰἴακο ἴοο ΏαοἩ Ἐπῃς ἴο οχρ]αίῃ αἱ είς {ω ἀρθίαί], 5ο 1 5Πα]] οοη- Ππε πιγ γθπηατγξς ἴο ρυίίης Εοτννατὰά ἰάθας οἩ Πον’ ἴο «ανα ὨοίἩ Ππιοπεγ απά Ῥε- πο. Εσοποπιίσαἱ Γαἰ]ς ἵπίο ἔννο Ῥαρίς οαΐοσο- τίες. Εἰτςι, ἴπς πιθο]λαπίσα] είαΐο ο [πε σας, απά 5εσοπἀ, ὕλο τησῖμος οἱ ἀτίνπιᾳ. Οπε ἆοος ποῖ πεεά {ο Ρε ἴοο ἰεομηίσα]]γ-ηηπά εἆ ἴο οαττν οί α ἔθνν 5ἱηρ]α ἰοσίς, απα {ΓΕ γοι (ΠίηΚ 5οἵΏε- Επίηρ ἰς ντοπρ ἃ5 α τοςυ]ϊ οἱ ἤχοπι, ας ἴἩς οσα ἴο γοιτ Ίοοαὶ ᾳαταρο απά ροῖ ααἰποςά πιδοµαπίς {ο ἆο ἴηε ΙΡ. Ἔοτ οχαπρ]ε, ἰ γοι ἀτίνς ἔτοπα 1 ηαςςο {ο Ῥα- Ρίζος Βανο α ΙοοΚκ αἲ Πο ἵῃπ- ψίᾷσ οἳ ιο οαις οχµαιιςί ρίρο αροή αττίνα]. Τ 1 {5 αἰ- παοςί νλίς, ἔπσῃ ελίς 5ασ- Ρεσίς νου οατ ἰ5 οοττεοῖ]ν ἀτίνίηρ, ἑππθς, αηά ποῖ Ῥυτηίηρ οχ- οΦ95ΐνε απιοιηίς οἱ οἱ ος ροτο[. Η Π ἰς Ρ]ασ]ς, ἴῶση αἲἱ ἐς ποῖ ν’οἩ/ Το εἰίππίπαϊς ἔχο απεςΠοΏω οἳ Ῥωτηίησ οἱ], «ΠδοΚ (νο ἀἱρεείοῖς. Η ἴναι ἐς αἰτίσῆε, Εξ πιαςε Ὦοα Ροιτο]. Ἠ/ανίεά Ροἰτο Πο ρτοδίώα ἵ ο ινος] Ἑν ἴοο πας] ρδίοἱ {η τθ]α- Πρη Το αῑτ Ὀδίηρ ἠπάιισες ἵπ- εο ἴπο εηρίηε, απ ἐηε 5οοῖν ἀορος1ῖς ατο ηριγηθά Γα6] Ρατί]ο]ες. ἵπ οἴ]ιοι νοτάς, ν’αςίθεά ροίτο[. ΤῆΗο οαιιδ6 ἵ 8Ώ ΟΝΕΓ- τίοὮ πωἰχίιτο {π ἴπε σατῬι]- τοᾶοί απά α Γον’ παἰηα{ες αἲ πε σατασα «Ποι]ά 5οοη ΕἰΧ νο ρτοβί]επι---απά σανα γοιχ ΠΙΟΠΕΥ. Γ5αρρεςί α ]οηρ {ος γιιη ταῖἍετ ἴπαηπ α Πίρ ατουιπἆ ίονη, Ὁοδσαιαςο 1 ἵ α [αγ ΠΊΟΓΘ ασουταῖε αἱά6), Ιποίάεπία!ν, ἵ Κπον ἴπο ρατᾶαρες οἶοςο οατ]γ Ώνοςςα ἆανς, Ὀυί πίπΚ ονίσς Ώοίοτο ἹΠανίηρ ἴἶπο Ροϊτοὶ πηκ Πες ἰο ἴπο Ὀτίτη. Τπο Ἱςια] (ο]]-{α]ε «ἶση ἰς α ποςίν΄ είαΐπ ΟΠ ἴῃμ6 ῥραϊηένοςκ, Ν΄Πετο ἴπο {θἱ ἠας «ρῇ]οά ονετ---απά {4 1{ ρος (αι αἲ εως ραπηρς οπ Ιενοαί στουπά. ἱπιαρίπο ὙἨοί Ἠαρρεπό οαοἳ ἅπιε γοι πο ταση α οογηςστὶ (Φοπιθ θχβοΓ5 τδύκοη γοι ϱ4Ἠ 05ο αἃδ ππαἩ ας πα[-α-ρα]]οη ννᾖι- ου τοαΠςίας ς,) Φμοτὲ Ἰουτηθγς αγ π]οτε εχρεηςίνο Παπ Ίοης οπες {Π ἴοτπης ΟΕ π]]]ες ρε σαἩοη, απά νν]αί ἴἶνο αἱίοι- ηαϊο νυοεκεπά Όαης ππιιοὲ πανο (βαρΠὲ πιοςὶ Οἱ ας, ἰς ηοί ᾖηςί ον” πα ΟἩ κο τοῖν οη ο ο.γς, Ριέ ον” ππαο]ι κο οι] πιαπασς νου! Βιοηι. Οατε[α] ΡΙαηπίης ΤΗΏο αΏδννετ, (πεγοίοτς. ἰς 1η ης Γοτπῃ οξ α ααθςίίοη: 15 επ {ουτηςυ τεα]]γ πεοςυς- 58ΤΥΡ Η)ς «αρτίδίηρ Ἠονν οἳ- ἴθη ἴπε αποννετ {ς “Νο. απᾶ α Πε οατεαἱ ρἰαπηΐηρ νου]ά ου ἆοννπ οἩ ρείτοι οοηκυπηρίίοωη {(απά οςτ ννεασ) οοηρἰἀσταῦ]ν. Ραγίοι]ατγ εχροηςίνθ αΤ6 έλοςς «οτί ἐγίρς ΙΠ ννη- ἔετ ἐίπῃς, ΟΕ οοιγςε, Ἡ ἰς ποί α5 Ῥαά ας ἵπ σουπίῖςς κ 1Εῃ οο]άει οἨπιαίες Ριὲ ονοτν ΕΠπης νο ποθς ἴο 15ο ἴῃμς «ἼοΚκο νοι ατα ἀοίπρ α {- νοιτ {ο αηγΟΠΟ νἩο πιαΚκος Πιοπθυ οαῖ Οἱ 5ε]Ητπς Ειε]. Ριϊ Ρ]απῇν, ἴἩε οἼο]κα ἰς (πε Ρεν] απ ἔἶιε Ίθος νοιι βανο ἰο ἆο νἩ {έ (οἱ Είπα) ἄιο Ῥοϊἱίοτ! ΤΗΕ Ιάθα ος ἴ]ιο οἶο]κθ {5 {ο {ποτεαςο {πο Γ1ο]/αίττα- Πο ν΄ ῃοη (ης οπρίἰπο ἰς οο1ς, Ρα ἵ οβιςες Ππιαςςίνα απιουηῖς ΟΕ Ρρείτο} {ο ο Εσά ἰηίο ἴῃοα οατριτοίίοτς. 50, ἂς 5ο0η ας (ης οηρίηε ἐς ν΄αγῃι, ΡΙΦΗ ἴ {ῃ αραίη. . Η ες ναί πιοτπίηρ, ἀτίνο {ο ννοτκ ἁυτίηρ νμαϊ κα Ιααρηίησὶν οσα] τιςῃ- Πουγ”, ἴπθη Ὃε οχίτα ζ3Γ6- Ευ]. Ἡ γοι ατα νναϊησ αἱ ταξίο Ἠρῆίς, Ρικ] Ἡπ ἴηο «ποΚο ας ἔατ αν ρορ8ρ]ς κου αονίηςρ ἔμπο οη- σίηο ἴο ία]. Βαεππεπ]ρετ, ἴΠο Ιοπ ΟΥ 1 είανς οί, ἴΏ6 η]οτο Πιο] νο νο. Απά οπ6 Πποτο 8ἱρ οη οποΚος, Πανε γοι ομοςκοςά {ο πιαΚο οετίαίη γοιτ οηοΚκε ἆοος σο αἲὶ εἶιο ν΄αν ἱπὸ Ὑες. {τ παὶρΏί Ἰοο]Κ αἰτίσηί οη ἔῑνο ἆαμθοατα, Ῥυί ΙοοΚ απάει ιο Ῥοπποί ἴοο. Ταςί ροί α Ετίεπὰ {ο 5ίῖ {π ες στ (ΗΕ ἔπο επρᾳίπο ἔατπεά οΕϐ) απ ἰοςί ἵς αοἴίοη, Πο γοι Ώακο οθγαίπ γοι οβηποῖ ῥι5Η ἐξ βαγίῃες {π ἔΓοπι [Πε οηρίπε οπάδ Τ γοι σ8Ἠ, ενετε᾽ς α Πε] -ναςίοτ. Εἰπα]]γ, 1 οοπιο ῬάςΚ {ο ἔις οἷά δεις οἱ σοήηρ ἴμο σας ςετν]οθά τορυατν. 1 ππθηθίοπθά ἴξ ]αδὶ ννοσὶ ἴπ οοπηδοοη νΗἩ 5αΓθγ ΥΙη- (ο ἀτίνίπα, Ρυί Π αρρ]ίος ἴίο {ιθ] 6οοποτην ἴοο. δρατκίηρ Ρ]αρς, αἷς ο]ε- απΠοῖ», Ὄτακος, {ας [εβ]ς. δηρίς ΕΟπιίῃπς, οοπίαοί- ῬτααΚκετ ροϊηϊῖς, Ώτε Ῥγος- δµτος, πο οοοµπςσ απᾶ οχ]αισί ογρίοηις, θαοἩ ρίαγ 8η ἱππροτίαηί το]θ. ον, 1ξ ἶ αἩ νοςγ ννα]] : Πανίης α οατ {η Ῥοτ[εοί ππς- οπαηίσαὶ οοπάἰίοη, Ῥαΐϊ 1 γοι ἆο ποί ἀτίνεο ἴε ἵπ απ ϱς- οποτηίσαἱ ΠΙαΠΩεΓ [σα γοι ατο ο] ναρᾶπς Πιθὶ απά ΙΠΟΠΕΥ. Τ]ο Ῥαςίο «ο]αοη ἰς {ο ἀτίνο ας οηοοϊη]ν ας ροςςί- Ρίο. Εαθι αοσο]οταίίοη Γο]- ἱον-οςά α 5Ποτί ἀῑσίαπος ]αΐθγ Ὦν Πατὰ Ῥτακίῃπσ ἆοεν πο σοοά ἴο ἴλα οαγ. αρεεῖς ἴπο Ῥᾷδοεηροτς, οἴ]οτ «ἀτίνεις, απά ἰς οχρεηςίνο. Γη αἀάίάοη Ὀθατ {η πα ἡιςὶ ελαί εις Πίσ]οτ (Πο οἩ- σίηπστονς, ἴ]ιο Ὀίσρετ (ο ἔι- ο) οοπςυπιρίέίοη, 5ο οοττοοί ανο οἱ ἴς ϱοατΏοχ κ] το- φι]ὲ ἵπ τοάισοθὰ ΟΟΠΣΗΠΙΡ- Πο. Ιω Τε ΡΑΟΕ 7 Τε σἰαπί ΑπιοτίοἙη (εποτα] Μοΐοςς Οουρ. µας Βπποιηςεςἆ νν]ιαί ἰἰ οα[]εά α ὈτοεακίΠτοιρΗ οἩ α Ρτοπ]- ἰίπρ πενν Εαν Γος εἰοοίτίο νελμἰο]ες. (Μ Ρτεςίἀεηὶ Ε]μοι Μ. Εζίες ἰο]ἆ α ποννς Ετίοί- ἵηρ ἴλαί πο οΟπΙρΑΠΥ ας “οἰεατθά α πια]ογ ἔ6οἨηο- Ιορίσαὶ ομείαο]ε ἴο ος Ρίαῃς {ο Εερίπ ο[Εετίης εἰεοίτίο-ροννετεά νελίο]ες ἵπ {πο πιἰά-1080ς”. Εείες ςαἰα εἶο αἆναπος ἱπνο]νεὰ ἱπιρτονίηρ Ζίΐπο- πίοΚκε] οχίάε Ῥαϊίετίες ἰπαί οι οίοτο 2-2 Ἡ ἔπηος ας πηαοὮ 6Πθίσυ αςξ οΟηνεη- Ποπα] ]εαά αοἰα Ῥαϊτετίες ο ἔμε 5απωε ννείρ]ῖ. 6Μ οπηρίποεεις ςαἱά [λε αἆναπος ννας ἴπ (Πε αν ἴο τθσ]ατρο ἴλο ηοενν ἴγρες οἱ Ῥαβξοτίες αξ ΠπΙαηΥ ἔηος α5 οοηνεηΗοπαἱ Ίοαά αοἰά Ίγρες, Ψέπουιί Πανίηρ {οτς- Ρίασο επι. Εεὶςες εαἰὰ (:Μ Ἶας ποῖ πηαὰ6 ΑπΥ ρτοάιοϊίοη ἀθοί- είοης οη οἰεοίτίο νοµῖο]ος. ΤΗΕ Εἰτςί οοπιπιετοίαἱ νε]ί- οἷε οοι]ά ὃς εἶϊπετ α ς«ηια]] σατ [οι ατΌαη απά οΟπΊτΏ- ἔογ 15ο οἱ α ἀε]ίνετν ναη ΕΟΓ ον πίοννη αΓ6ας. 5ηιο]] (αι Εείες ας εαἰᾷ ῥρτονί- οιςὶν ια πο οοπρβηΥ Ρίαπς ἐο 5ε} ε]εοίτίο οαςς ΏΥ ἔπε Ἰαΐε 19δ0ς. Τῆε οοπι- ΡαηπΥ Πας Ῥεεπ εἀρροτίίηρ α Ία1ρε ᾖΖίποπίοκεὶ οχίάε τοςθατο] Ρτορταπηπιθ απᾶ ἰς ΚσωοννηΏ ἴο Ἠανε 5ενετα] ἰοςί νολίἰο]ες πιηηίῃπσ οἨ ἰΠίς Ρβίετγ Ρροννετ. Αη 6ΠΘΤΕΥ ἀαρατίπιεηε 6ΡοΚεςπι8η, σα ἴῆε σον- ετππιεηϊ ἰς οο-εροηςοτίπσ Ζήις-ηίοΚεὶ Ῥαΐθτν τοςς- 8το] ν’ΠἩ 5εν ετα] Είγπις, Ῥιιέ ἴιαί (Μ΄ τεςθατο} ἰς Ρείησ ἆοπε 0η {ές ΟΝΠ. Οπο σετίοις «Ποτγίσοπι- ἵησ Οἱ Ζίης-πὶςΚοἱ Ῥαϊεογίος πας Ῥεεπ πεί ἱπαβΡίΠέν ἰο Ποιά α «Πατρα πιοτο ἴῆαῃ 4Ροιὲ οπα-(λίτά ἔιο πη- Ῥογ ΟΕ επιες α ]εα-αοίά Ραΐίοτν ο8η ὃε τεςματσες. Ἠεανγ-ἀαίν ]εαά-αοά Ραϊϊστίες ατα σοος ἔοτ 700 (ο 800 οΠαγρε-ἀἰσσματρο οΥ- οἷες, απἀ Ῥτενίους Ζίπς- ηἰοΚο] Ῥαβστίες Ἡανε ηαά ἃ ογοὶς [9 Εοδΐννθεπ 2060 απά 300. Νο Ῥο[υΗοη Υει (πο 1ονν ρον/ετ ουί- ριὲ απά Ἠθανν είσαι οἱ οοπνεπΒοπα] Ραϊϊετίες πανε π]αᾶς {πω Ίθες ἴπαη ἰάεαί {ος Ρρτορε]μης εἰεοίγίο 815. Τ19 ατασΒοπς οξ οἷοι- ιίο οατς 4Τ6. ἴπαί (εν ατε αιἰσί, τοἰανε]ν εἰπιρὶα ἴο οροεταῖο απἀ πιβἰηίαίη, απ ἀοπ]ϊ ρο]υίς ο αἰγ. Γἱκαάναπίασες ατε {]λαί ο]οσ τίς σατς απΕ] πονν πανε πο Ἠαά. ἤπο αοοε]εταίίοῃ, νρεοες απά ογυςίπσταησε ΟΕ ᾳατοµπο-ρον/ετεά νομίο]ος, αης ἴακοα Ἠοισς {ο {6ςἈατρε Ροεΐνεσπ αςος. ) ΤΠε µμρσονθτηπιθηϊ ᾗἰς «ροπάίπρ ἵδης οἳ πα]]ίοης οἱ ἁο]ατς γοαχῖν οἳ Ῥαίετγ ΤεδεατοῇἩ, ἅπάἀ ρ]αῃς {ο 5αδβ- ἰάΐζε ριΐπς 10.000 οἰος- πίς οατ5 οπ (πο τοβά ὃν 1986. Ἠ)ΗΠίη να πεχί 21 γε- αἴ5, ἴῃπε οποτσν ἀεραγίπιεπὶ [ας ορτηαίες, 8.6 πν]ίοη οἱοοίτίς σατς -- ο: Ἀν Ρτίά νε- Ηίο]ες ροννετεά ὃν εἰοοίγίς- Ψ απά οπια] σασο]ίπε εησίπες -- υΠὶ Ῥε {π.μς56 ατουπά ἴπο οοιηΐτγ. ΤΗίς ννοι]ά τερτεςσεπἰ οπ]γ 5ᾷ ος νε ἴοῖα] παπωὈοτ οξ οατς, Όιί ν/ου]ά «ανε 4η δδ(πιαίοά 200.000 Ὀαιτεὶς οἑ οὗ α ἆαν. ΟΩΡΕΙ. ουρρίϊεά ΡΥ: σξΕοΟ. ΡΑΝΙΙΟΕΣ ΑΠΑΟυΖΟς5 ΙΤοΟ 9ΟἱΕ ΡΙΡΤΗΙΒύΤΟΒΗΣ ο ΑΡΟΟΝΑ ΝυΜΒΕΗ ΟΝΕ ΙΝ ΕυΒΟΡΕ ΕιΓορεᾶπ Ιε8βάειτ ΟΡΕΙ ΑΞΟΟΝΑ 50οΓες ΕΠοίπογ ἵγίαππρῃ {Ώ ἴπθ Ογργιι5 πίιεγηδβίίοηαᾶι ΗάΙΙγ. Εἰδηί {π ς οἰᾶςς αΠά 5θ00Πᾷ ΟΥεΓ8Ι.ΑΠθΓ 1Πίς5 νἰοίοτγ «)ΟΟΗΙ Κι ΕΙΝΤ πα Πί5 ΟΡΕΙ ΑΦΡΟΟΝΑ ατθ πηίίας 8Ώοαά Ιῃ {Πε ΕµΓορεθ8η ΗΔΙΙγ ΟΠαπιρίοηςΠιρ. -ν ΡΑΟΕ δ Οσοι. 19-16. 1979 ΒΕΕΒΥ ΡΕΙ ΟΤΙΓΜ Οτάοει α 9οοίο]ᾖ. Βιί ῬΒεοι”ς ἨγΠαί Ὑοιι (σοι Τ]ε νουης Ογρείοί οοαρ]ο, [τος ἔσοπα Ν{οοδία τηοσΚν οπί]οἆ αἲ οπιο απο ῖ]ι- οἳ ἵῃ υπςοιηΓογίαβ]ο σαωρείςο. Έννο ππἰηαίος οατ]ίος ἴπεν Ἱα ἆ νναἰκσοἆ Ππίο α ρα). ἵη Βτισκο]ς, Βοἱσίνη. απ οσζεγες ἔννο «οοΐσἸος. Τ]ο νναῑίοτ ραί Ῥο[οτο ἴλοίη ἔννο Πιίςε]ο- παροἆ σἱαθφες Εεἰπανοίπς νυν δοοῖον Ηἰσβ]απάετ Ῥοος --- Α «πομπαν. οαροτ]ν Γοανπίης, οατ]ς Ὀτενν. Ροςςἱρ]ν εχρεοῖης υπο, ευ οου]ά αἶσο Ἠανο οτἀστοά ἔτοπι ἴο Ῥονοταρο ΠΊοηΙ ἔννο ρ]αςςες οἱ Κείοκ Ματίαρο Ρατίαϊϊ (Ῥετίοοί ΥΝ εἀἁίπς). Οἵ (νεος ἆςᾳ ΓἘπη[αρε (Πετπίαρο ὙΠπίασε), ΑΡβανε ἆς Βοῦπο Εδρει- ἁπος(ζοοἆ Ηορε ΑΡΡΟΕΥ) ος ενεη δαΐσοῃ Ώου ]ε ΕπρΏοπ (Ώου βίο Φ6β9ΟΗ Επσηίοη). Ηοννενος, ἵπ Ε]αί ο856 {νε νναΐέετ νγου]ά Ἠανε ευσρτίκεᾶ «πεπη νν]ῖι Ῥεετ ἴσο. Βαΐ {π Βοἱρίαπι -- ν/ήοἩ ο] Όαης ἔἶνε «αε οἱ Παγά Πα ιιοτ ἵΏ σα [ες -- ελα οὔη ᾖατζ]ν ἓνο ομ]εά α ἀταννρασ]ς. Κἰπσάοπι Οἱ Βοεγ. Βε]σίαπι, α παξίοπ ος 10 που, ας αβοιί 100 Βτοννοτίος ἰπαί ῥρτούαισα πηοτς ἴΠαη 2060 ναι ἁῑ[ει- οηί Κἰπάς οξ Ῥεοτ. Το 5αγ εναί Βε]σίοης Ίονο Ὄουι ἰς ἥΚκο σα ήης Ετοηοῇ οοοΚκίπς αἀεαιυαίε. Της οοιπίτυν Ώθνογ οθα5ες ἴο ραν ἰτίριία ιο ἃς ἱπνο]νεπιεπί ἵπ Ῥγου- Ἡηρ ννυλίο]ι ἁαίος ΡαοΚ {ο πο 1911 ορηίἁτγ, νΊεῃ Ἱοροπά παπηθά ἴπε Κἰηπσάοπι οἱ Βοεγ. Πεν Βτιςςεὶς ῥτε- ῥρατοᾷά {ο οθἰορταίε ἣν 1000111 απηηἰνοΓςατν (Πίς γα 3Υ, 1ξ ννας ΓΘΒΣΟΗ οποιΙϱΗ ΕΟΓ Ατίοίς, Βο]ρίμπις ἱαγροςί Ρτον ης πουςο, {ο ρτοζασς α «ροοϊα] παιδι Ώδογ ζαἡεά Κοι[ο” --Βπιχοῖ]]οίς εἶαησ Εογ α «πια! ο]. Τ]ηο Βε]ο-νις Ότον- ειν οἳ ΑπάστΙδοἩί, α παιηίς- ἠραΗὲν {ῃ (τααίον Βτιςςε]ς, «ΡΟΠςΟΙΕ ἴο Πτει Βοἱσίαη 5ος06Υ νΙκίοη ἴδαιπλ οΕ Ες Απόστιοςμί νΊ]οςς ῥρίανοτς Ῥοι ἐπο Ότονοτν ὁ παπα οἱι Που 161965. Άπα ΠΕ νοι οτίοτ Ὅατ- Ῥοπαςο» Εἰααπά ος” ἵῃ Βεϊμίωη, ο κας κΠ] Ρτίης γοι Βου κίονα {ῃ ῬθοΓ. Βο]ρίτπι, ρογοία]]ν' αἷἷ- νἰᾶσά {Πίο ἔννο ο ας --οης ΕἸοπιίὴ, ε]λο ολοι Ἐτοπς]ι- οροαΚκίης--εποννς ΙΠΟΟΠΙ- Ἠ]οἩ. οµαατ!ν «Πο Ἡ οοπ]ες {ο Ὦ6ο6Γ, Νο [οσθηςς ΓΤοπ. ἴπο Ετωου- Ρῆοπε ομίο ἵῃπ ης Α΄ ἀεππος Ἠ]ς οἱ Φοιίμοτη Βε]σίαηῃ ἴο {ο ροτίρις ο Εἰοπηίς]ῃ-ερεακίησ Απινθτρ ἵπ ἴπε πογίἩ, Βο]ρσίαης «ἱκ- Ρίαν α Βτοιρηο]ίαη 2 ο5ί ΕΟΓ ἴπο σιας τίνα]]εά Ὃν οπ]ν Γονν οὔιοι παξίοης. Ίπ 1916. Ειο αναασε Βε]ρίαῃ, αοσοτο (πρ ἐο ἴλςο 2 .. Ρ.Ο.ΒΟΧ 24 -- Τεί. 32019-328469-32347 ΤΙΟΚΕΤΣ ΒΥ:- ΑΙΗ -- ΘΕΑ -- ΤΑΝΙ Μαπαρίηρ-Ὀ[ιοοίοι- . ΚΟΜΟΡΗΟΜΟΣ αξκο τουβς) ΡΑΡΗΟΣ ΡΑΡΗΟΡΘ (ΟΡΡΟΡΙΤΕ ΟΙΟΝΥΦΟ5 ΗΟΤΕΙ) ΦΕΙΕ ΡΗΙΝΕ ΟΛΗς 7 ΝΕΝ/ ΟΛΕΣ -- ΝΕΝ ΜΟΡΕΙΣ ΗΟΝ ΡΗΙΟΕ5 αι κ ΒΗΙΤΙ5Η ΒΑΘΕ ΑΝΟ ΘΡΕΟΙΑΙ ΡΗΒΙΟΕ ΟΕΕΕΒ ΑΙ.ΟΕ 8 ΤΗΕΟΕΑΝΟ ΗΟΤΕΙ5,ΡΑΡΗΟς ΝΟν 20 ΤΟ ΡΕς 20 - ὐΑΝ 6ΤΟ ΕΕΒ 29 ΤΟ ΑΙ. ΟΙΝΙΙ. ΘΕΗΝΑΝΤΕ, ΒΑΝΚ ΕΜΡΙΟΥΕΕς, ΤΗΕΟΕΑΝΟ ΑΙ ΟΕ. ΒΕΗ δ: ΒΒΕΑΚΕΑςΤ 69.950 64900 ΗΑΙΕ ΒΟΑΒΓΏ Ε3.950 Ε5.000 ΕΟΙΙ, ΒΟΑΒΏΌ 64950 46.000 δυρρ]εππεηίς {ος εἰπρίε τοοπη: ΑΙ.ΟΕ - ΕΙ.000 ΟΠ άτεη πρ ἰο ϐ γθατε οἰά ἔτος, Ετοπι 7 - 19:50 3 ἀἰσοοιιωί, ΤΕΙ: ΤΗΕΟΕΑΝΟ (061) 33666 ΑΙ .ΟΕ (061) 34000 ὑ.Ν. ΡΕΒΘΟΝΝΕΙ. ΤΗΕΟΕΑΝΟ - ε0.750 Βο]σίαι Βτοναίος (,οπ{ος- οτα ΐοἩ, ἁγαμκ 1925 Πίτος ΟΕ Ῥουι ννλίο οοΠΊραγος ἓο α]- πιοςὶ 150 Ηέτος Εοτ ἴμο αν οτ- ασο Οση]αή -- ἴλο κοτ]α)ς Ιαςοτ ἵπ Ῥουγ ϱΟΗΣΙΠΙΡ- Ποπ. (λοομος]οναΚκία ταις «οοοπς ἵπ πο κ οτ]α νἩ α ῥογ οαρίία Ώου ἱπίακο οἱ αΡοιί 140 Ηίτος αηπααΠν. Βν οοπιρατίεοη, Πο ανοι- ἃσθ Απιοτίοαι ἆοννπς δ5 Ἰἰ- ἄες οἱ Ῥοε α γθατ, ἃ οοηδιππρίοη νο Ῥε]ονν επαί οἱ ἴπο ἄνοταρο ΒγίίοἨ (419 Πέτος), απο (116), Αιδιίαν (103) απ ᾖαδέ ι1η- αοτ (λαί οἱ {πο ανοταρε (-α- παάίαπ (66). ἵπ Ονρτας ἴλο ανεταρε ᾗς ο0. Βο]ρίήπις ἐλίτὰά ταπ]κ- ἴπσ οἨ πο ννοτ]άς Ῥοοτ Π5ί πιρηί Ῥο ἆπο {π ραγί {ο το]αχοά αι ος ἔονναγας Ρις ]ῆο απἆ απνἰλίησ Ῥιιί τοςίο νο Ἱορίε]αίίοη σον- οτη(ης πο οομίσνς 50.000 ογ 50 οι [ον. Νο Ποιος ἰν τουµίτος {ο οροταῖςο α οαίς ος ρα. ἔπετο ατθ πο Ππηές οη οΡ6- ταίίησ Ἠοισς. Τηο6 «ονοτοςἲ τοςιγοπαθηίΐς: Πο Ῥοου Εοτ Ρραάοης «Πο Ὠαὰά οποθ ἴοο π]αἨν αηά πο ]οιιά πχισίς α- το ΕΙ ῥ.πι. Βιΐῖ [ο αφοτωο Βε]- μίας’ Ίονο οἱ Όσοι σἰπιρ]ν (ο (Πδίσ οα{ος π.οι]ά πο ἆο Μιίος {ο ἴἶε νατίον οἱ ποίτ Ῥθοθις. Τπου ταπσε {τοηχ ἴλα (είτςί-αιοποΠίης Ῥήρηοτς {ο ἴἶο Ἠσανγ, Ρο- επί Ῥδεγς ο ἴπο Τταρρίκι Αβύον». δι ον ὨὈσαί]ι ΟΓ Πιο 15 Τταρρίςί Α- Ῥους ἵπ Βοἱρήιτη, ο] 5 51] π]αΚοα ἴΠαίγ πιοπαςς Ῥοδευ οἩἡ ἴῃο Ρρτοπαΐσος απά Ἠανε ἴπο οχο]ιδίνο τίρΗἰ {ο ]αο] Πποίγ ρτοάιοῖς ας “Βίονα ταρρίείε, οτ Ἱταρρίδίθη- Ρίογ. 50Π16, δα0Ἡ ας (ης οης ἵπ ΟΠίπαν, α- Πες Ίοννη (ασΚκεὰ αν”αν ἵπ ἴηἩο σοπί]ε Γοἰάς οἳ ἴιο Ατάθπησος. ναάο]ν ἀἰδίτίραίο εοίγ ρτο- ἀιιοίς ἑμτοισλοιί Βο]σίπι. Οποτς τοςίτίοί ςα]ος ἴο (]χοῖγ Ρτοππίςθς. Τ]ο Τταρρίςί Ότονν ος 4Τ6 απποηρ ἴῃο 100 οἱ «κὁ Ῥτον {ης Ἠοιςο ορὀαίίησ ἴι Βο]σίπα. Α]ῆιοισί 80 4 ΟΕ νο οοιπίτγ ς (οξα] ου έριί ἐν ἵ ἔπο Παπάς ο οοιπραΠ- ΓΗ. Ἅπιοης Βοσί Πποτο υπσαα], τορίοπα[ Όσυς ατο ἴπο πο Ἠ Πσαί Ῥουτς οἱ νο 1 οινοη αγοα (Α. πι]κν οοἱουτος Ῥτον), πο τοςῖς οἱ νο Μοοθίαο ατσα (μαι βανο Ῥσοα. ασοά [οτ 18 1ου (15 ἵπ οακ οαςκς) απ ΤΗο ἸΠηποτπαἱοπαΙ Αἰγ Ἐγαηεροτί Αρεοοσίαίοα (1 4- ΤΑ) [ας τουυπιπιοπς ος [ατο (ποσοσδος ταηρίης {ΓΟΠΙ ἃ {ο τζ ο πιοοί {ο τισ οδί ος Γιο]. Τ{ο Ππονοανος οσο «4 ο Ὃν ὅ5 αἰγανος αἲίοτι- ἵς αν ΙΑΤΑ πιεείης ἵπ Ομππος Ειίς ννοο]ς, Βαἱ ἴπον πας ὃς αρρτονεἆ ὃν ἱπί- νίἁαα] σονοτηπιθηῖς. Ἠ6- {οτο ροΐας ἰπίο ο[[εοί ο Πως. 1, 1940. Απ ΙΑΤΑ εροκόδπιάα Ἀπηοιησθἆ οπ]ν εναί ἴμοσε ννοι]ἀ ὃς σοποταὶ τἶες, ννηποιἰ σἰνίής ἱπάϊνίάναί τουίο ἁἀοία[]ς. ὋΟµ ραδ5εΏρεί {ατες Ρε- ἔννεση ἴο Ὀπίίοα οίαίος ἴνο οι-ἰαδήησ. Οπδι26 ρτοςι ος ἵπ 16 πια] Ῥτον- ογίος ᾖασε σου] απά ννοςί οἱ Βτιιςςο]ς. Οπο Ο16ζε οοἷις ἀπ 1οΥ ἴπο τας πχαγκ Α{οτι σιιίίο. (κε ἆοι ἀθαίῖι). δίαἰκάςς μον Βε]- σίαης ατο ἀτωκίησ Πιοτς απα 1ποτς Πδανίοτ Ῥδότς α]- ἔποιισῃ Ρήςποτ-είγ]ο Ώτονς οὐ] αοςοιπιξ ἔοτ 85ᾷ οἱ ια οοιμνν ῥτοοίρη. ας Πίησ {η ο ἔῃο ἐτοπᾶ ἑοννα σος πποτο ὀχο]ιδίνο Ῥγονςν ἰν αμ λπικ ορ οσα ναί νο ὃν πο οπγίοιις πηα1πς ο 'Ἠοι στοίε Οµρ- ΤΗΕ ΟΥΡΕύς ΨΕΕΚΙΥ | αλ. αἲΏ ΓΑΕΕ ΕΙ5Ες ο] μα νν απά Ετορο. Α {άησο οἱ ἵη- ὠσυκος Ῥάννοση 34 απᾶ Τὰ: ννας τουυπιπιοπά σος. να αἰγ]χος Πανίηςσ α 2 πιανρῖη ὠέλλου οἱάο οἱ α ὔἆ ΡασοἩπε. Οπ (απαάἲ-Ευτορο ατος. νο ἱποασαςαο νο] ποποτα]ὲν Ὦο 34 ἴἶνε «ροΚο»- παν σα]. Βτἰια(π. ννΠΙςἩ σοῖ οπ]γ 5ὔ οἱ λα 103 τῖκο ος Γιο] οοδές κος ἃ οουσηί Ἰασί 1α1ν. ννοπ αρτοσπηοηί {οι ἃ τοςοηπιοπ οἆ 4 ἵη Ει- τορσαη τουῖες. Νο ἱπεοαδο Πάνο βέοπ τοζοπιπιεπά εἆ ἱηρίάς οοπεἰποπίαΙ| Ἐπορο. ἴπο «ροΚεσηια αἱ. Βιιέ ἴἴνοτο ννου]ά αἷςο ο α 44 τἶδε οἩ οποσοσοἩ. (Επο Οτοαί Εἱς- ῥ]δαςιτο) Ειναι οροπος {ῃ ἴιο ορτίης οἱ 1918. Τ]ς6 ἵανοτη οο]ς πιοτο παπι 500 Ώδυτς ἔτοπῃ αἱ ον ος νο ννοτ]ά απά ρου ἰίς Επίςῦν ραίοης ἴο α οποίος κθν ἴηο Πεὶρ οἳ α Ἰ6-ραρε Ῥο6ι ΠἹεπι. Ον πο Βογπατα Ρίοροί οἰαΐπις ηο οἵποτ οα{ο {π ο κοτ]ά εοἷἰς αξ π]απν 1 Γογ- οί Όσοις ας Πΐς. [η ἴο π]ο- απ[ίπ]6, ηο {ς πογδαδίηρ Πὶς σίοοΚ απαά οχροοῖς ἴο πανο ΙΠποτθαδος 1 {ο 600 ὃν τἶνο οπά οἱ είς νοατ. τουῖες {ο Α]κοτία απ Μος. οςςο. ΤΗσο ΙΑΤΑ πιροίίηρ οοπίπιιος [ος αΡοιί αποϊῃος πιοηῖΗ, ἵῃ α 6οπεγα] τον]ον, οἱ ἴο ννηο]ο «ἰγαοίμγο ϱἱ Ρ8556ΠΡΟΓ [ατος ννοτ]ἆνίὴο [τοια Αρτῆ 1. 1900, αν ησίος. (ΑΡ) Τ]ο 1.5. (ἰνὴ Δώτοηαυμς Βοατά ας το[νος ἰο 4ρ- Ρτονς Ῥἱαπκοι Ρα6θη Ρο ο ογεἈδο» τοιθρίοἆ Ἐν πιοςι πίστα ον] αἷτ οαττίρτς, ιο δι τομη]μίρην Ροατα αἰ Η ἵν ον μωρα(μοιίς ἴο ἴπε ροµ5ἱβ]ς πθθά [οχ ἱπ. ογεᾶσες ἴο «ΟΡρο νῃ τὶς Γαο]. οοδίς. Βυί ἰ ἱπείιοὰ Εναί ο. οἩ ἵπογθαςα Ππηιςὶ Ώρ βΡρρτονεά ΟΠ α ϱἡσθ-ργ- 6856 Ἠα5ίς γαἴ]θι ἴἶγαη ᾗῃ- ἀιςίτν ννἰἆς. (ταπίίης ιο τεφιοοὶ πνου]ά αν γοσυ]ἑες ἵπ ρας- 86η6εχ {ατα ἵποτεαςος οἱ ας πηαοἩ ας 157 Ἡπ 5ΟΠ16 ἵταῃς- αἰ]απίίο πιατκαῖς, ἴλαο Ὀοατά σαΐᾱ. ΆΑπΠιοησ «Ἡτρο τβίρς ἀἰκαρρτονεά Ἐν νο ΟΑΡ ντο Ώουδίς οἱ 102 ἵη ἥιε Ααπίΐς πιατκαί απά δᾷ ἵπ Όλο δουν Ραοἰ[]ο, ΤΗε Βοατά ἵας ᾖατίς- ἀῑοίίοι ον ἵπ [ο [ πίοά δίαΐος, Ὀυἱ ες ἀεοδίοις ο0π α[[εοὶ ἆπν οαπίο Ελαί 5ογνος {πο [ο πιατκαί. 1 ἐς ννΗ{ῃ Ργεαί ρ αρροἰπίπιεηί οἱ Κ.Α. ΤΕΑΝΕΙ ΜΑςΤΕΗς ΙΤΏ 4 Ας ΟυΓ (6ποθΓα| αίος Α Γοί αἱ ἱπαι]γίος Αρεηί οι {ο: Η. Α. Τγανοθἰπιασίοις [ιά 82Α, ΜακΚατίος ΙΙΙ Ανς., Τα|: 47702, Νϊςοσία. πμ] 5Αἱ)ΌΙ ΑΡΚΑΒΙΑΝ ΑΙΒΙΙΝΕἘς προ οΓΙΑΤΑ { ἀπποιπςεπιεῃί σσ ἱθαδιιΓ8 ἰμαί ννο απποιηςθ {πα βεηίς Ιπ Ογριυς. Ρίεαςε αρρΙγ {ο γοιτ Τταναι εραυ αρ. ΤΗΕ ΟΥΡΕύς ΝΕΕΚΙΥ ο ο ποὺ - ον Οσοι. 19 ρ νὰ κ ὦ 1 . -16, 1970 . Ξ ἡ ) ---ὴ απ Εησ ο ἐαει χάσει μυ -ἵἳ ο α--- στο εΞθ1η: ἵα ---ᾱἳ- ὂ ο ασ ἵα πό αι θεα ΡΑΟΕ 9 Ριοςίάοπί Όρντος Κν- Ρπίαποι. Ώοκ ἔγονα Βής νκη (ο Χον. Ἰογκ. καῖςᾳ Ες οση- μοῖς αἲ Όν, Ποπ οατίοῦς λα Ἰιοίροά. ῥτορατο ο στοιπά. Γος πονὲ πο πί]ς Ονρπις ἀοραίο ωο Εν. (οποταὶ Ακνοηρο]ν. πίᾳος παςἆ αοοορίος α οο1- Ρτοήλκο Γογπα]) ῥτορυσος Ὃν δ, δοσοἵ αν οπογα] Κι Ἠαἰάλλοία, ο ἑαοΠι- ἰαπίο ὑαρ]ομοπίαίος οἱ Ό ιδ. Αδκὐηροὶν τοκολαίση αλ, ΙΤ. Βιιί νο «αἱ Γι κίκἩ απι οοπ ος ἴμαί θής νδοατ Νο κα κοοατο ἵπ ἐς Αποηοιν κουιαλίης πλοτο ουπτοῖο ἔλαπ Ἠοτ- το, «οπ1ὸ ἁοΠοιι [ου ἔπο Ππι- ρἰοπιοηίαίος οἱ πτοα ΝαΠοηνς ἀοοδίοις, πο α πιοτο τος [γα ίση οἱ ρτο- γήοας νο του Ιος Ὡς τας. “Ἔλο οµιααίο αἲ νο ΕΝ. ἵ ανουαρ]ο, Ἡς αθάσα. Ἀκκοςά κ ν ας πας οί πιο Ῥτονϊιάοηῖ Γπη]ν ναἲ- ἰ6 ἁατίης Πἰς Ὁ νοι νἰκής δ{Γ Κνρπαποατορ]οςς Ενον- Μπας [ ναπίιος ἴο αἀἶδοιςς ΜΗ ἐμο Απῑοσίςζσηα σονοτη- πιοπί, { αἰα νι δοστοίατν ος διωίο Όντας απος αἲ Όνο Ίος του ρς”. Τπο 1 ν.. Ἶας οοη- Εγπιοά ἴἶιαί ἆΙίεγοησθς Ροτεῖςι {π το]αίοη {ο ἴπο ῥτοροςθά εαοἴξίης αρ οἳ απ ἰπνοεςἰσαίοτν’΄ οοπιπη ες ἴο ]οοΚκ ἔοτ πιὶςςίηςσ Ῥοορ]ςο {πω ’ Ονρτιας ας [πο τοςι]ί ος ἴἩςα ΠΥΗΦΙΟΗ. ΟΥρτίοί αιἰΠοτίείος τουθπί- ΕΝ. Ὀπάετ δδσγδίατν ν΄ ἰπάἰσαίοά οί αΠοι- -σπεταί, Μάτ ]ανίος Ῥοτο οπου ἴο αποϊμοτ τοο]Ηοτ ᾳε Οπε]ας, αἱ ἴπαῖ αἲ νο (992198 οἳ 197) νο] Κυρτίαποι - Ὠυπκίαςα «ςαρσοςς ἐμαί ἴιο ἀῑβίοι]ε- πηεείίης οὗ Νίαν 19, ῬοίἩ ἰδς νἩ τοσατά {ο ἴλς ἵπι- ρολά ίσο. ΟΕ τονο]αίοιι 39/11 Ἠανο να [ο Ὀὸ ον οΓ- οομιο. λί Ροο ασ ο πς]- ας ἵνας Απ ης (ο αἱ οτ ϱκορ οσον, ο ΙΙ] οἱ Όνο (ολ έος οἱ Ραι- οὐῖν «αἱ Ποἰαείνος ο δ[ος- {πσ Ρετεοής. Τυτκάςῃ Ονρείοί Ισας- ο: Τα ὨσθηΚκίαςἩ, οπ τι κ οοκ᾽ς νἰςή {ο Τ,οπάοἨ, ας Ειαί πο Ταγκίςι ΟΥ ρτίοῖς ΡΗΟΡΕΠΤΥ αιῦΕ ΠιΟΠΙ Μαο αγοιαν ωοάυραις- οὐηκιἑαίοης ω Ἀον οΗΡΟ οης απ λογο ας πο ποσα οἱ Ιλουσημοτ. Εοον πι ἰο ἀοσ]ατο οο ἱπουρωας νο Ονρτας ἀοραίο αἲ πο οπου ασαι, Πο καϊς: : λο οσο] οη]ν ας [ων τουυρη Πίο. Ὀιιέ Ῥοίοτο αῑ- (ομαρίης ή αἲ αἩ πίστη - Οωρτας κ] σοΐ αη οχί- Ριθθίάεη! Κγριίαπου ἰαἰκίπα ἰο ΠεΝΣΠΠεη αϐ1 απο Αἰτροι! οη Πῖς Βγτίν8ί (Τοπι Νοενν Υοιγκ οαΠἱ6Γ ἰΠίς νεεκ. ἄοπα] Ιονα] ἴἩπς Ὀσηπ θβής ελα Επί ννοι]ἀ «οουγο ἔοτ ἴπο Τατ κίςα οοπαπχαπί ον νο] Πανο (ο ο α5ςθςςας[”. Πο Πι- ἀίαιίοά ἴπαί σαοἩ αςςδος- κοιά ανα ἴλπο τα 220.000 ἴοπς οἳ ογιιάε οἱ] Ίτοπι ἵταα πεχί γα6ατ, ἴΠα ΝΠΠΙρίογ ος (οπωπιθγος απά Ππάυναν, Απάθας Ῥαμα- σοοτσίοα αηποιπςθά αξέογ τοιτηίησ ἴοπι α νυἱδί ἴο Βαρμοας. Πο «αἰς το ῥτίος απ οἵπο ἁσαᾗς νο δα κοτκος οι Ὃν οχροτίς Ἰα- ίοτ. Ὀς ο γρτιας ανκος μαι ὕνο καιμο (οηὴς αν χοκς μονοτπίησ σα]ον ἴο ἆσνο]ορ- {πο οοιηίτίος Που] αρρ]ν. }]ιο πον «αρρ]ίος (ια αζίοη {ο εις 450.000 ἴοιις Πηροιτος ἔτοηῃ ἵταα Ὃν Εογ- αἲρη οἱ οοπαραπ{ςς) ννἩ] οἩ- αρίο Όσο Όνρτς Οἱ Βοποτν {ο ννοτκ απιοδί ο πι]. οπρασίν. Αα τοδί, Ονρτας πορος {ο δανο ϱ0-4 πα ου. οπής ἔπο νο ἵ] ἑοτοίση «πτοπον, Ὃν οιῖ- αρ ον Πηροτίς οἳ το- {πος. οὗ ρτοάμοῖς. δίτ ῥαραμοοτμρίοι. σα. Το λΠπΐκίο αἰκο απποιπςς ενας Γτασί τουτίκίς ννασί το «ροπς ποτ ποµαανς οἩ ἴλο Ονρτας ΕΙ τοςοτῖ». Εππαπσος ΑΠηϊκίοι Λη- ἀτοας Ραἰκαμάθς. ῬαςΚ ἔτοπι Βο]σταάσ ΜΝΊωο ο αἰ- ἰοποί ος νο αππιαα] πιθοίίησς ος ἴπε Ἰἡοτ]ά ΒαπΚ απά νε ΠπίογπαΠίοηα] Ἀ{οποίατν Επ, αἰᾷ ηλοτε ἀενοεἰορ- πισηϊ Ρρτοίθοῖς ἱποιάθά η ἤο σονοετηπηθηξ ϱςΟΠΟΤΙ- 16 ρίαή Ππιαγ Ὀο6 ΕΠπαποεά Ὁγν ἴϊο Βαηκ. Πε ςαἰᾳ Ἡο αίς- οςςθδά ἴἶο πιαίίο ΥΗ Ἠ/οτ]ά Βαπ]ς απά ΙΜΕ οΕ- οαὶς απά ἐς τεροηςο ννα5 {ανουταβρ]ε. ΤΠε ρτοἱθοῖς πτο παν Ἱτίραίοῃ «οπσηπος, αΐογ ἀοενείορ- πιοπί απά οἰσοτίοίν Ῥτο- ]οοῖς. ΕΟΗ 5ΑΙΕ Ρηναίς δα]ο5. ΒοαΗπἱ ρ]οῖς ὮΥ πο βτοςη ατοα ΟΕ Υογπ]ή- σονία Ό απο, Γππαδνο]. Ποασοπαδ]ο ρτίςο. Εοτ ἑπζογηια ση, οα]]: Εάπιασκοἱ (051) 59262. Νο ἆοα]οις. Α ΜΑΑΝΙΕΙΟΕΝΤ γΗι Α ΑΤ ΤΑΙΑ, ΝΗ. ΡΑΡΗΟΣ» ΑΘυΡΕΗΒ ΙΝΝΕΦΤΜΕΝΤ ΑΤ 955.000. ΟΑΙ.: ΝΙΟΟΘΙΑ (021) 66777, ΤΕΙ ΕΧ 2408. ΟΒ ΝΒΙΤΕ Ρ.Ο. Βοχ 3779, ΝΙΟΟΦΙΑ. ν» - πα Β ΥΕ Π(ΟΙΝΑ Βυήάἴπσ ΡΙοἵἱς. Τ,αίπαςα αἲ ῥτίςος οαςί]ν αοςεςείρ]ε ἴο ενεΓγοπο Νοαι ἴπο Νονν δα ἁίαπα ϱ Μοάστη Ρἰαπ ο Ἰγαἴοτ απά Ε]εοϊτ]οίγ αναἱ]αβ]ο Τε]: Νιοοςία 44606 Τατπασα 56940 ΒυίΙ. ΡΙΝα ΡΙ ΟΤ5 ΤΗΕ ΒΕςΤ ΙΝ ΤΗΕ ΜΕΟΤ. 1ΡΟΝώΜΞ 1600 5Ω ΥΏ5 ΟΒ 1938 5Ο Μ. ΑβΜου 2 Ώοπιπιθ 12 ο -- ΝΕΟΝ Ο9ΗΟΒΙΟΝ ο Πο ΑΥΙΟ ο ΚΙΝουδΑ . ---- Ἡ 5 4ΕΟοβοιος ῥ28 (ὂγ 9ος 2 4 ας ν τν 3 ΡΕΥΙΑ τον ᾗ 5 Ἡο ο η ο πονια δν ταια χιτ ” : ή ” ἷ τὰ , ή ” 5χΊ “ 3 ῄ 3 .“. σοβαι. ΒΑΥ ἔ] ἔκ 0 η ΤΗΕΜΕΤΗΟυΘΑ 149 ΡΒΟυΦΗΙΑ 40 ΙΑΒΑ ΒΑΥ 9 ΤΦΑΌΑ 1 ’ αουθηι 10 1, 8 : 1 , 20 νο 8 ΄ πμ 3 ͵ υ 60 , 5 3 65 ε ! : 15 ΙΑΤΟΗΙ 10 “ (3) τι 23, (Νυ Βαΐης οἱ 16 ” τν 0) Αρμγοαάι!ο) 20 ή ΚΗΕΟΡΑΚΑ5 10, (ο ΜΑΒΑΤΗΟύΝΤΑ ν ” ο ΡΑΡΗΟΣ -- ΝυΜΕΒοΟυύς ΒυΙιΩΙΝΑ ΡιΟΤ65ΙΝ, ΑΝΡΑΒΟύΝΟ, ΤΗΕ ΟΙΤΥΙΤΕΡΕΙ ΡΕ. 5ΞΕΝΕΒΑΙ ΟἱΡ ΗουςξΕς ΙΡΕΑΙ ΕΟΗ ΟΟΝΥΕΗΡΙΟΝΣ5 δυΙΤΑΒΙΕ ΕΟΒΗ ΗΟΤΕΙς, ΗΟΙΙΏΑΥ ΗΟΜΕΣς, σΑΜΡΙΝΑ 5ΙΤΕς ΟΗ ΒΕΤΙΒΕΜΕΝΤΥΙΙΙΑ5 ΕΙ ΕΟΤΗΙΟΙΤΥ-- ΝΑΤΕΗ-- ΑΡΡΗΟΑΟΗ ΒΟΑΟ5 ΑΙΙ ΞΘΗΑΡΕΟ ἃ 9517ΖΕ5 ΕΧΟΕΙΙΕΝΤ ΥΙΕΗΝς οβιι:.ΑΝΡΗΕΑΣ ΗΟυύΝΑΒΗΡΑς «ΝΙΟΟδΙΑ ΤΕι: 021--- 739519 (ΜΟΒΗΝΙΝΑΦ) 77569 (ΕΝΕΝΙΝΑΘ) | ΤΕΙΕΧ 2408. ΟΒ ΝΒΗΙΤΕ: 2, ΡΕΤΗΑΚΙΣ ΥΙΑΙΙ ΟυΒΟΡ 9Τ, ΑΥΙΑ ΡΑΒΑΞΚΕΝΙ, ΝΙΟΟΡΙΑ. ὁ ΡΑΟΕ. Ι0 ΕΟΗ 5ΑΙΤ.Ε. Επ]! ταηψε οἳ αἰπιοςί πον’ Ἠοιςα Εατηίηίησς ἔοΥ ςα]ς, Ῥ]εαςο Τε]. 50190 (οξέος Ἠουχς) ος ἀ6190 (οἴἶε Ἠρισς), Δάοοςία. Ἠεπαυ]ι 14ΤΙ, ΚΩ Βαμ. πΙτηθετ, ῥῬΡτίος 92.500 ο.π.Ὀ. Τε]. (051) 50714 ΑΙΙΔΒ-ΒΟΠΙΘΟ Ἅᾖ1200 ΟοΤ- ΟΟυ]ία, 2.900 πι]]ος. Εκοε]- ]εηὲ «οπά(οπ. Ὠυίν ραίά. 59.500 ο.η.ο. (8Η Ἱατπασα (041) 5θ0τα. ΤΟΙΕΤ Εν Γατηϊς]ες, Ἀ- Ὀούτοσπι Ίαχατν Εαὶ, η ιο6ρµοπε, ΤΝ απ αἱ απηιοηίεες. (πίτα Ηοαξίηρ. - Αναἡαδ]ε ας Τοπ Νονοπι- Ρος 1. Το]. 44769 Νίουκια, Τήῆτου-υοάτοοια, Ἰαχατν σομη-ἀθίασμεςά Ποιδα, (:ὁ]- σα] Ηδαβηρ, Εῆίσοά οαγροῖς, εν ο ΜὉ απά οἴ]οτ απιεπί- ο, ε(μαῖϊθά οὐ α ΕΙ] οΡΡο- «ο Εκα] τοσἰαιταπὶ ἵπ Ἀοοσία. Το. ᾖΤμπιαςςο] (051) 54663 Ῥατίς δειάἱο Γον αἰ] ἵγρες οἳ «ἶσης εις] εἡἰκ-κοτςση ρτίηξίηᾳ, Ρροδέοτς Οοι. 19-16, 1979 ΡΕΗΞΟΝΑΙ ΑΏς5 ΡΕΗΞΟΝΑΙ ΑΡ5 ΝΑΝΤΕΡ Εχρετίεποεά Επρίίδῃ ΕΟΙΠΙΘΓ '.Ν. ϐ5θοιθἰ8Γγ ς«ολοο] ἴθασἨετ, αααΗ[ίεὰ ιο ΝΗΗ σοοά τοίδτεηοςς πεί ἔσβο] Επιαιίδῃ 85 ἑακοῖρη 4ρρθαταποἙ ἰς Ιοοκίπρ {ου Ιάησααρε αναΙ]αβ]ε ος ρτῖ- απ΄ ἰπίετοςίπσ ναζσαΠΟΥ ναζο Ἰ8650Η. παρα νους Ὁοπιραην. Εἰασης {πι Το] Νίοοδία 54249 (Ενεη- Ἐπακμ, Όσθιησα, απ] ἰημν). Ὠυίοὴ ἱθησααρες. Ῥ]ευνο Νεο Νωτεο. Ὦο Υοι Ίσανο πιθδσαρε αἲ Γήπιβδνοὶ ῃορά απ οχία ραᾶ” οἳ 54961, ο ασ Ρο Μάτ5, Ν[ας]- Ἠαπάςὃ Τταίπεᾶ Ἐηπσ]ςῃ 96Η. πκοῦγ πμσςο ανα ]αβ]ε ΕΠ] 7 Ογἰσίπιας. Τα. ἈΝοοδία ΜΑΝΤΕΟ 26500 Επιριογπιεπί ιναπίθά, ΑΚΝΤΕΡ οτ ρατί-εππε. Εκοσ[Ιεπί ῇ Ραοκρτοιιπά. Ρετίςοοι Εἰμίθ ναπίεᾶ. ΑΙεο απια]] Κπονν]οάσο οἳ Επρ]ἰσΏ απ ροτίαδ]ε 12/240 νοΙιΈ) εοἱ Οτεοκ. Τνρίηρ. Ψγτίες: ΜΓ. ΜΠΗ 9-12 ἴποῖ «ΟΓΘ6ΘΗ. Αρ- ΤΗΕ ΟΥΡΗῦ» ἨΕΕΚΙΥ ΝΝΑΝΤΕΟ ΕΝΟΙΙΘΗ ΤΕΑΟΗΕΒ -.-----. π Εοι νο πἰοε ἄΓΘεΚ ΡΟΥ5 (86ε 6 4πά 10) νιαπἰἰπα {ο ΙΘ8/Π Εηο!ίδῃ αἲ [Πείγ ῄοπιο ἱη ΓΙπιβςςοΙ|. ΡΙ6αςε τίπα: (051)66912, αΠεγποοηςοπΙγ. ᾽ Ροΐει 5 ρ8ρθ/ ἶ9 ροςίθι ἰ ρ8ρθ6/ ἶδ ροβίθι {5 ρᾷ ἡ . . « ᾱ Γ οδίθγ αλα αρ ορίος ο Ομωνομή δι, Άγ. μν Υαοκ να Βαπάίάα”, πΠΣΛΝΑ αὖἲ εεπιες Ρ9Ι 15 Ρ9δΥΦί 15 Ρ8ΡΩΙ. Ἀ[οίαχας {ε]. 51803 ΝΙοοαία. Ὠδοπηθίϊος, Νίοοσία. Ἡατηασα Ματίπα, ὮὉμορρει Βἰκο {ος σαἰα, {ῃ Ἰεχοε]]επί οοπάίΗοπ. Ἡ ἵπ- ἐογοσίςᾶ, ῥρίεαςε οα]] 45/89 ΏΥ ἴπια αξίετ 4 Ρ.τῃ. Κανναοακἱ 250 πιοϊοτρίκο. ΗΚ τοσἰςἰταϊἰοη. Α Ῥεααθ{υἱ πηβοΏίηε ἀτίνοῃ οατοξυ]]γ απά νο]/-ἰοοΚκεά αετ. Εχί- τα5. Βίηπσ Νίοοςία 26642. Νονν θοαπαΐα ρήποδῖορ αμθ[ἠν ἱπίο γοιΙΓ Ποπηθ! Φοβποα ἰ5 ἰπἰτοομσίπῳ ἱπίο ΟΥρπι5 8 οοπηρ/θΠεηςίἰνθ (αΠ06 οἱ νΝεςί Θ/ΠΙ8Η ππαηιι[αοίω[θα ΠίσΠ αιΒΙἰγ ----- αοπηθςίἰο αρρίίαποθς, ἰπο]μαίπα | κατ μ6Ό/Θ/Γ ιο/ήαεΓαἰοίς, ΝΘΗ οοοκθίς, | Βἰοπιρεγα νναξΏἰπο πιΒοβίπες αΠα 5ἱ8ΓηΙΙχ οἰθοἰήίο πιίχθις απαά νβοιΗΠη κ. οἰθαποθίς. Μην αοπΤ γοιι νἰδιῖ ΟιΙ{ ΕἰΙθοϊτγίο Ηθαίθί νι ἴπει- ηιοςίαἰ. Ίάεα] {οτ ο]]άτεη᾽ς Ἐοάτοσπι αἲ πίρηῖς. ΡτίοῬ Φ90. Ῥ]ποπο Νίοορδία Τῶ458, οι αἲ 26, Ε]εοποη οἳ, οίτον- οἷος. ΒΙΟΡΙΝΕΣΣ5 ΕΟΒ δΑΙΕ απά/ογ 5Πορ ἴο Ιαί ο Μα- Κατίος Ανεπαθ, ἈΝίἰοοςία. Ῥ]εαςε τίῃρ 021 -48δο0]1. Εεςογά οο[εοίοις: (επυίπα | | | | ππη || Εάῑδι ΡΕ ἀῑκί (78. τριη) ΞΙΟΝΝΓΟΟΠΙΣ 81ἱ ονει Ογργις ἵο 568 ολ || ί 195] τείθαςε. Ό/[ίοις ονοί Ώονν ν Ὠ με θασίοι {ο νοιι ἱ | 910 το 091-646390 αξίοτ 4.00 «ωε Ἔνο ορ κ γ | πι. ΝΝΠΠ 8 Πενν ΑΩΡΙΟΒΟΠ {ο αοπηθς!ίο | ΒρριίΒποθς» σι Νοςιαὶρία ὉὈπιπιίεά: ἵδ | τρ οπρίπαίς ἱποισάίης Ὠοτίς Βαν, Εάάῑς (αἱνετι, Να Κῄίσ Οοἷο απά Ιοις 1ΠΟΤ6. Βίπρ 021 -64600 α[{ετ 4.00 ρ.πι. ΕΕΕΕ. Νο ο/οί γου Βίριε Ίοδεοης Εν οοττεεροπάθποθ ο01196. ἈναῆαΡρίο ἵπ Εησὶςη ος ΟτσεΚ. Αρρίν: Βίρίο (ση- ου, Ρ.0.Βοχ 4θύτ. Ἀ{οορία. ΕΕΗΕ.Ε: Ρριυ Τ ΥΟυΒΜ ΡΕΒΞΣΟΝΑΙ, ΑΡ Ην ΤΗΕ ΟΥΡΕυ5 υΕΕΚΕΥ ὙΎος., τ οοςῖς Πο- ἰπίησ. Ας απ ἰΠίτο- ἁαοίοτν ο{{σγ. Νο νγΠ] αοεοορί ακ- νοτιἰσεπιεηίς αρ ίο 20 ννοτάς ἴη ΙαωρίἩ (οπς πο], είησίο οοἶάπιῃ) απά ϱαΓΙΥ ἴπαπι [ο οπθ υΝοεζκ. οσπά ἴπσπῃ ’ ἴο Ῥοϊςοπα] Ας. Ρ.Ο.Βοχ 1992: Νἰοοδἰᾶ Τε: (021) 44759 ΤοΘΙεχ: 2260 ο ὼ ρα, όν ον ον μ ) ο η} ον | 2ρθοἱαἱ ριοπιοῖΙοηαΙ ρήσθς!! ΤΗΕ ΟΥΡΗΟ»Σ ΝΕΕΚΙ Υ ΝΕΕΚΙΥ ΝΙΕΝΝΡΟΙΝΤ (ονογπιποπί πας ο ον {πο Γσαξήας Ρρο]- Οαἱ. 19-18, 1979 ΡΑΟΕ 1! ΟΟΜΕΡΥ ΟΑΡΤΙΟΝ ΟΟΝΤΕΡΤ Παἱοπ απ ἀθςίτιοίοη Οἱ ἐς ουν Ἱγοππιοηί οαηχ6 απάογ σίοησ αἰίαςκ (Πίς ννθοκ ου) 5ενοτα] αιι- ατίοΓς {π ἴηο οοακία] {ον ης οἱ Ῥαρβος. Γήπαςςο] απ Γατηασα. ΤΈπο ρο]ίοη οἳ ης θα ΓΤΟΠΙΗ «οννασε ρο565 «ροτίοιις Ποεα]ίἩ Παζατας απά παν ρτονο ἀῑδας- αοις Γοτ ἴπο οοπ η ης {ουτίςί ἀον οἰορηιοπί οἱ ἤιοςο τοσίοης. ἰΠο σονοτηιπθηΐξ ας νναγηος. ΤΠο ππουπίπησ Ρτοῖοςίς οαπΠ1ς τοπ ἴο Οοιαπητίος Γοχ ἴπαο Ρτοϊδοίοη οἳ (πε Επνίοη- πιοηί απ Τουγίςί )ονε]ορπιεπί οΓΡαρῄμος, ΤἩε 1 πιαςςο] ὨὈἱκίτίοί Οοπιμιείοο οἳ ΑΚοΙ. δίτ. ΟἩ. ΟΠγίςιοβίἆςς. ἴπο Ππάδορεπάσπί ΠΙΘΏοΓ ος ἴο Ηοιςα οἳ Βορτοςεπία{ἰνος Γοτ Πο Τατπασα Εἱς- ἐτίοί απ ἴπο Αοςοοἰαίίοη ΟΕ Βορίαιταπί ΕΠΗΡΙΟΥ- ϱγς. Ει]]οι ἀοίαῖῖς αὈοιί ἰΠίς π]αςς οἱ ρτοῖρρίς απά κατηίησς ατό ριι]ςηδς οἩἨ ἴ1πε πεν’ς ραρο». Οπο «οπιοΒπχθς κνοπάᾶσις ννμείμοτ ποσο οἵ- Ποία] απατίους τοςροπςίΡ]ο ἔοτ ἴπα Ὠδα]{ οἱ ἴ]ιο ῥοορίοα. ποῖ {ο πιοΠϐίοη {ο ρτοίθοίοη οἱ ἰΠό 6η- νοηηιεπί απά οἱ παϊυτα] Ἠοτίαρσς ἴακο ἴ]ιο «Ισ]λίαςί ποῖς οΕ αἰΙ ἴἴπεςα Ρρτοίεςίς. ΤΠοῖγ Ππασν{εν αάἰσαΐος ἴπου ἆοιτ. ῆἩ ονοτν οπίν ννὸ τουςῖνος Ἰας Ώου ας- οοπαραπῖοςά Ὃν α ρουπά ποῖο, ἴπο οπ{(γο ΠΙαΠαΡ6- μηοπί ονου]ά πονν ο απ ΒγιαΙη. ΟΥ «ΟΥΠ6 οἴμοι Ειχοροαη οαρίία]. οη ἃ Ὡς «ροπαἴης ρτος! ΤΠο ΙΕΤΤΕΠΙ ΤΟ ΤΠΕ ΕΡΙΤΟΗ Α “Τμαηκ Υουῦ” [οι Τικεγ Βτανο ἴοτ Τιγκίςῃ σοποτος!ν! Πον ποῦ]ο οἱ α 6ονοτηπιοπί κ ΠΙΟἩ Ρτθείάθς ὀνοι α οο]- Ἰαρεεά οζοποπαν απ Ῥορς Ππαποῖα] αἱᾶ ΓΤΟΠΙ ἴιο νοτ]ά ἰο αν ανἰἀς ια ῥτίησο]ν 5π1 ΟΕ α 411: ἴοτ οἱ α π]]ίοι ροιπάς ΓοΥ πἰποϊν-5ονοπ Γοτοίση νοίπις οἱ ἵς ταραοἶοιις [οτοίση ροµίον. ΤΠ6 ΡιιΓ- ρ]ατ ννπο ας «ἰτίρρος ἃ πιαηδίοη. ο[{ογς ἴο ἴἶνο Ποιιςα-ριιοςίς ᾱ- ροτοσ- ἴασο ϱΕ {Ποίτ ]ήσσασο. ΟΓ οοιάδο οπο ο1- πο [απ ο Ἠοιιςο- σιιορίς ΠΠ {Πποίγ Πρηῖ ἔοτ οοπιροηδαοη. Νταην ατο «ΟΠΟΥ ο ήγθης νο Ἠιιά ριαί αἲ ἄνον ροδδοςς ἱπίο Πιο τοτοηχοπί Ἠομιον ΟἨ πο ρίαπά (μον Ίονο. 1 απ. οδροοἱαν ρίοαδος ΓΙΟΥ ἴποςο «Πο ομοσα [ο ΠσΠί νο Ῥα]ο ἔτοπι νο Βοραρῃς. ἀοδρίο ἴνο ο Ειαιίος Ες Ἠαν οπαδος ποια, Ρανς α αἰκ[ασίουν οσο! πλαν ποσο οχο ΓΟΥ- αἰσπονς πο ος νου Ίνας. ο τοπα Πα πι ποτίη- τη Ονρτας ἔοτ Ηπαποία] Γοανοής ο οοπίσαρ]αϊς πο ἔπα οσο], ποτ, Ἠοαργοακίης π]ικίος οἱ αἲ Που. «οσα ΒιτοιισΗ πο ον ος ΟΕ ποσο Ον ργίος νο νότο Ενοτ [ος ιο ποῖρΗΡοιις {ογσο παν νσατς ο ίοτο 94. Το οτι Γα ο α- ουκ ελο Γοοίησς οἱ Πιο του] ον πονς οἱ Εις 1ν- Ίαπά αᾱξ ον σο οπος αραῃ {ο ἴχς Ῥασκ οἳ ἴο αασαο {π ἔποῖτ ον η απ Ἠ Πῆο ἴἶον απιρ ἔτοπι Εοταήὰ. ο. Ππίιογπαοπα] ἔρταπι ακκίπσ οπἱν {ο Παδέίος απά οο δα ίπσ οη- ν ῥαρε τοςο]αίοης, πονν σα αρ {ξ πλιαςί Ρο ἴο «ο «ΥΝἩ «μα ποςσδς Πιο Βτιϊςα (ονετηπιοπί ας οχασεά 250.008 ἔτοπα ἴ]λο ἱπναςοτ ΤΟΥ Οµ- Ἰν νο “πιονεαρίο ρτο- ῥοτίν οἱ 9τ. (η Παΐονοτ Ἠαρροπος ο πορο Τωτ- Κἰν. ἁοηία]ς επαί αἩν Ιοοᾷπσ αἲ αἱ πας (ακσῃ ρίασο”) ο οἳπ ον Ἠορο Ενα Επὶς σοποτοδν ϱΟἨ- ἅπασς. Αε πο] αταῖο, πο 900.000. τοβισοος «Ποιι]ά οχροςί αουί ὁ516 τή! - οπ ας οοπιροηκα ίσος Του Ενον Ιου. πιονουιλδίο ῥτοροίν. ῥατοῖν ασ] α αν ιοί νο] οτοκίο εἰ σοοςὰ απιοδρῃσοτο [ον φατπσ ποκσοίαἰίοις αὈοιί ἴνο οἴμοτ ἴοπις ᾠποἩ αν Ηκοά ρτοροτίγ. ως ακςοῖ. ρτίσσ]οςς Οτο ἑοαδατος, απ - υίος, αστίοηιτα] ῥτο- οποῖς. οἵο Ἠπν ενας Ὕντν ΡΙῖ- {ού οςς ος Επίσης {π (νο γοισος ορ ατπιιςὶ οοπκίο ας νο ἴτονν ἔπαί Ενον άσΏί Ῥο Ῥοίέοτ ο Ειον ναο Γογοίσηοτς οί ον η οοΗ(τν. .. ποπιας ο Ὀνννο ' ῥικκοιιε, Γάτα νο. τοδροηςο ννὰς ἱτοπχοεπάοις, απ πιαάς Παζ σίης ἔπε οπϊτίες οχίτεηηε]ν ΓΕ]. Α ΠΙΑΙΟΥ ἔαδΚ ννο {ασσς ννας αοσοιιη ης ΕΟΓ Πιο νατνίηρ ἰαφίος ἰπ υπο (έακο ποῖς [. Π- τἱησίοη, οἱ Γ,οπάοἩ. οἴπος οἸδατῖν νοι Πάνο α ῥτοβίαπι αὈοιί ν ῬίοὮ γοι «ποι]ά ντο [ο λ{αγ]ο ῥτουρς απά/οις νοιτ Ίοσαί ἆοσ5 ποιιιο)). Αηνγνναν, να ἴδαπι ΟΕ νο Πιάσος.νοςο]σσίσςὰ Ενο νήηπποτς οἱ α Ῥοῦί]ο οἱ (γρτις ταν νλίοἩ νο ΜΗ αἱκραίο] {ο (πει ας δοοπ ας ροδδίρ]ς. οι πλ κος πνο πανο ποτθαςας ἴῃο πιπηροτ ος ρτίνος Εοπ1 νο ἴο οἶσῃι. ΤΗΕ ΝΊΝΝΕΗΣ “Πτοἱά νοι αι πο Τας Γοραταηθηϊ ννου]ά οΚίπ νοιι αν)”. ΕΗ. οοοπίάες., Γι αγηασα. «ἜἨαε Ἰακε [που οἵσαπι ορτίαἰηῖν οἸθατος νο «ΟΠ1- Ρἰονίοπ.”. Ετίς Απάσιδον. Νἰούδία, .Ε αἱ μ ἳ τοα]ίκο ΤΕ {ουκ ναί ]οης {οτοας Τῃο Όνργιις Μοοκ]ν ο (Πίος) ραπάτα Βίτὰ, Ἀ {οορία. Ὅτ [Γοακον, { ρτοδιπο!” Οοοτσο ΡΠαδάσος. Ἀίοο- ία. Ετο]ὰ νο ἔο οσο κκοϊσἒι, Ῥαἱ Επίς ἐς τἰἱου]οι! Βαν ὃς ΔΙαήαπηο [οµος, Νἰοοδία. «γρι «αο τοἰά ποῖ {ο σο ον Παπίας ἵπ Ὠἱμααςδο]) 1ο Ν{οπο]κοη. δ{οοδία, πλος, ο ας απ οχρατίαῖο ἀτίνοτ ναἰαηρ Το βοΓΟΝΟΥ Ενω οτοκκτοα ο ΑΛΝ. Βαστοννς, δν ἰοοδία, ον {οΏη]κς ποια οἰάκεποξ ισα Παοτίάο οσομμασίο.ι ο, Ν [ντος οσα, 6ΗΙΝ ΙΝ!Ι ΜΙΟΡΗΙΡΜΑΝ 195ι 6ἱΑ595 9ΑΝΡΥ ΕΒΥΜΊΝ ρυῖς α σΓουρ οἱ πενν γοσγμ]ΐς ἵπγοιση ΓΠθίΓ ρασθς αἱ ἴπο υ.5. Νανα Αοθάθπιγ ἱπ Αηπαρο(ΐς (ΜαΙγΙ8η6). ΤΠΕ 21-Υε8/-οἰἱά δαπἱοι {γοπι 6α[ἰ[ογπία ἱ5 οης οἱ [πο ΠΓ5ίννοπιθη ἴο τίδο ἴπγοιφῃ ἴπε ταηΚς ἰο 8 ρο5ἱ[οη οἱ Ιε8αεΓςΗΙρ. Νεχί Ύγοεις (οπἱεςί ΤΠίς ν.οο])ς οοτίοιις οαρίοη ἰς ρτίπίος αὔονος 5ο «ου πἨπαί Ἠππιοτοις αἰίογηα νο νου ο3π 60Π16 Μη, οοπά νοιι οπἰτίο το Όομιοίν (αροη (οη- (οςι, ΤΗο Ονρτις Ἠ οσκίν, Ρ.0. Βον 1992. Ἀοοςίει. Νοίς: Το σίνο οι Εοτοίση τοας στ Εἶπχε {ο Γθδροπς, 1νς Ἠανο ἀοοῑᾶάοά το ργίπῖ ες τοσα] ἔος οαςἩ ννοεκς οοπίοςί α Εοτιπὶσἡϊ Ἰαΐογ ἰηθίσοας οἱ ἴλα {οονν{πρ Ετί- ὅαν. Βιῖ ρίοαςο ης πο ἂν 5ο0π ας ρορνίρ]ο ἴο ανοἰς οἰναρροίπέπιοπί απ σίνο ας α Ια1ρΗ. 24 ΗΟυΒ αλ {η 485158 45159 ακης ως αι ΝΙΟΟΡΙΑ μας ο ομαδα Αλή ιλοὰ πι σος Ρογδίαη (ατροίς ε ΑΝΡΏ ΑΠ. ΚΙΝΡΣ ΟΕ ΟΗΙΕΝΤΑΙ ΗΑΝΟ-ΜΑΌΕ ΟΑΗΡΕΤΟ Α. ΒΟΗΟΑΙΙΑΝ ἃ 50ΟΝ ΤΗΕ ΗουδΕ ΟΕ ΟΛΒΡΕΤς 16.1οπος δἱ, {ο ἄπινας Ὀιήοιις Ανο} Νιοοδια Τ6ι 43615 | {1/ΤΥ ΕΒΕΕ Ορος 5 νμασὸ τω ΕΜΕΑΡΡΙΕς δ ΕΟΒΕΙΟΝ Γἰρα ΠΑΠΥ ΡΕΠΡΟΝΜΩΕ νο Π κε θοπσα ἴο ϱν λρῦτί ΤΠ θαθαθαθαθαθαθαθ. ΡΑΟΕ. 12 “ΤΗΕ ΟΥΡΕΟ5 ΨΕΕΚΙΥ ΜΥ ΡΒΑΜΑΤΙΟ ΑΠ ΑπιζᾶβςςβάοΟ( Βοςο[]θοοῖς ΔΑ ἀἱρίοπιαί ἰ «οπἹθοπο νν]ο ἰν ρτορατος {ο ο ΕοΥ λὶς εουπίτν”, ἀοο]ατος οποιο Ογρτις Απιῤασσαοτ {ο Ἠ/αςμίσ- 40Η. Νίοος Γλοπιαἰτίοι. Ῥιϊ Ε ννας ποῖνουν «ας ος ς [αἱ {η ας. Γπ5ίοας. ο πο {ο Γο[]ονν ιο πο Ἡ ννας ἰταἰπος {ο Γοἶ]ονν ἃς α ΕςΙΠΟΦΦΠΑΗ... 1 Ὀε [ον ο ελαξ ἐπ Ἡ ἵν αἴννανς {αχ πλοτο οἷ- [οοἵνο ναι αδίηρ ἀἱρ]οηναίίς ἁοαβ]ο-(αἰς ἴὰ ρτονοπίίπς νο οαςο”. Τη α οοπίτονορία! 6ροσςἩ {ο ἴο Τμίονς Ο)4ῦ οἳ Νἰοοδία-ΟΟδοροξαη Ες ννοσ], Ντ, Ιαποίοι δες] Πὶς [ἱνο απο α Ἱνα]{ νους αν Αηαρηννα ο ον ἴο ἴπο Ὀπήος δα ος Ὕναν οχροπίοιος παί ποιον Ίαν νν ο ΠΟΥ Ε νν η] ον ο {ου- σοι. Τμο Γοματίοας αἲ- τὶν ο 1 νο Αππογίσα η οαρί- τα Ἠ Ἱαπίατν. 104 απὰ αυτί Επο Εἶγνέ οἰς πιο ία» ο ας α νοαγ το]ἰαχήις πο -- απ Πο «ορ απ]. Τποή ον αν έμηρ «Παπ σος”. Πο αἱ: «πα πονοΥ [οτροί (παί ΝΜοπάαν ΠπΟΓΗ- ἴπσ π]οῃ ἴλπο «οοτοίατν οξ ἴιςο οπαΏαςςγ ννοΚκο πιο 1ῥ αἲ ὃ οο]οοκ {ο ἰο] πιο ἴναί 6οπιο οοιτενροπάσοπί Πας ἱε]ερποποά {ο αςκ 1Ε { ννας πας ἴΠαί α οοιρ Παά ἵακοη Ρρίαςς ἵῃπ Όνρτας απά ἴλμαῖ Μακατίος πας Ώδοη αδςαςσί- παϊες. Τε να α Εθίς σΠοσ]”. ἩἨο ταιπεπηβετεά (ο ἆαγ Ἡς ἰο]ερ]ποπεά Μακατί- ο5 Ίο Παά Πεά {ο Μα]ία απ ννας δίαγίης Εμ Ρτίπις ΜΠΠιςίογ Ώοπα ΜΙΠΙΟΕΕ. Τήο ΑτοηΙΕΗόρ (ο]ά ΠΠ Ἡε Ρἰαηπαᾷ ἴο ο ἴο Ποηπάσηπ απά ἴποπ Νονν χοικ. Μτ ΠὨοπποἰτίοι αςκεὰά :Ἠΐπα Η ἴἨετο ννας αηγ εροεσία] ΓΘβ5ΟΠ Ἡς ναπίθά ἔο σο ἰο Επρίαπά. Ατοημμμορ ΜακΚατίος, Ἡε σαίᾱ, τορ]θά ονοι ἴἶιο Ρβοπα Ἡ καπ {ο 966 ιο Ρτίπιο ΝΠΠΙςίογ Μτ. ἨΝ1]κοη ππά αἶςο 1 νναπὲ {ο Ῥιν «ος οἸοίῃος «ο ἴμαί ἵ αἲΏ ῥτοδοή- α]ος. [ απι ν-οατίηρ (ης οας- φοςκ ἴΠαί α νῆ]αρο ρτίοςι ]οπί πιο απάἆ νοι Ἰκπον ἴς Επτοπάβατο, οροοία]ν πε οοἶατ. απ Γνο ακοά Ῥ]αο]κ ἵηΚ {ο ον ος ἴ]λο {αοἳ ἐμαι ἐς ΝΟΤΩ ο. της Ὀριποίους νεα {Π ἃ Ποιςο ΄Κκπονῃ. ἵπ Ὑαςμίπο- ἴοη μς ο. δΙΠ8 8 τιν ἔγοπι ἴ8πο οἱ Εταπκ θμαΐτα πο {πουσηί ναί ης οἱ!) -ϊνεὰ Ποιο. Οπο αἱη Κερίοῃη εεπαάἰηᾳ Ρία εΠγείορος ΜΠ ναι) Ροἱά νΗ]πα Ἰηδ]άς «Εταηκ, Εταυκ, Ίου 'ᾷοοάῃθςς” 6αΚε αΠ- 5Ι/6Γ η. ΗΟΝ πιω Ἴσησαι ο | Πᾶνο ἴο ΜΝΠίθ {ο γοι ΜΝΗΥ ἀοηπί γου τερΙγ2” Ἠεά ἵ πάδιννδας Ἓνο σοί αποίμα ρτοῦ- Ίοπι, νο Κπον, κ ο πο οτννδατ. Τπο Ῥτήιο ΑΠΠίςίο οἱ Δ[αῑία Ισ Ίο «οῄἹο απ «ννοατ Ῥι ο ἷς εποτί απά ἵ απ {α]ᾗ. Απ αποίμοτ ἴΊήῃς, ἴμο ιππἆδι- Ἀ/οατ πο ας Ιοπὲ πιο ἰ το απ Γ νο πονοτ ννοτη τος πη- ἀοτννοας. 5ο 1 ἆοπὶ Κπον οχας]ν ννλαϊ (ο ο. 11 σίνο Π Ὀιιοκ (ο Ἠή Ίο πἰρῃί Ώε ο έσπε]ος[”. 4 ΓΟΠΙ- Ἐ ν-ας τοα]]ν αδίοη- Ντ Ἰοποίτίοιι ατκοδα: ἱκεῃοά αἲ Πίς «οηςο οἳ Ἠππουτ. Απά ἰξ νας «ΟΠ1ο- ης οχἰτεπιο]ν οποοιτας- πα ἔοτ ας Ν]ο ὥοτο ἵπ ἃ εεττ] σίαΐς οἱ απχίοιν”. Μτ Ὠοιποαϊτίοι ἴλποη ᾿ 4ροκο αροιί ἴῃο νοιν ἄτα- πας πιθοίηρς” ΟΕ (πο ος απίν Οουιποῦ οἩἳ ἴλο Οννπις «Παίοῃ. Ἡο σας {ἴ ννας “παρίο ιο «οο ΟΥρτις ορροςία μίάςς νι Ωτοεσο. ἨἩ ΜαΚατίος Ἡο οίαν- ος {οτ ἴμτος νΠοῖς νοεκς αἱ α Ἀθιν Υοτκ Ποίο]. Ηο σαϊά: Ἠὸς αἩ οχραίσπος ΑΠίΟἩ οοπΕσπιθᾷ {ο πιο Ῥονοπὰ αην. ἀοιδί Παί Μακατίος νας τοα]]γ. α ρτοαί ΠΙΒΗ. Ὠιτίηρ (ποςε ἴητος νεο], Ι ἆο ποῖ τοσα] ἴλο πιαη ονΟτ αδίηςσ αἰτοηρ Ιαηριαρο, ονοηἩ αραϊηςε ἔπο οομρίςίς”. δροακίης αὈοιίέ 5οπιε Οἱ Πΐς οχροτίοποες αν {16 ἰς- αηςς οΏνου ἴπ ας ΠΙηρίοη Ντ Εοηιοϊτίοι αἱ: Ἠ/ήες Βο]ο “Βοΐπο ἴπο απιραςςα(ἷ- ΟΥ οἳ α σπια]] οοΙΠΥ ἰ πο 3Ἡ οαδν ἰαςσκ. Απ 1 νο] αἰηραίο ἐο παν νέο αθοιί 60 ροετ οσιί οἱ νλαίσονοτ δίς οἳ πα «αοσσος νο πια- πασος ἴο Πάνα, Επ ρίανς αἲπ πιροτίαπί τοῖο Ὀοἳ]ν Γτοήα πο ροίπί οΓ ν ίσον οἱ ορίοιαπίης Ὀπε αἷκο οτα απο ο ροἱηί ο Γ νίονν, οἑ ιο πας ροορ]ο ίσες Επαί απ. πα δκἀσοΥ οπηπος ο] ΠΙκο] 1, Ετομιο μη δοῦ ο 0 Ἱπ- ασημί αἱ εἶο πο ]ατκ ΟἩ{- ο ο ο ιν τοῖς ο Μιοοίαίος ο ἴπο Ον- ῥιας ῥτοΡΙὀη, Εο σανο α δίσ σιτάοα ραπν, Γέςο Παρ- ροπος Ελα ταν νο ννας οἰἰ- ἔπςσ πιρηι ποχἰ το ΒγλογΙηςΚί νο παοπα] «οσον ανίδοτ. 5ο Π1δἱ Ῥο- {οτο ο 16 1. (Ποιισ]ὲ Ελὶς ναδα σοος ορροτίαπΗν {ο σο απ ἀἆσνείορ οἷοςο ας- μιαἱηίαηος, ΠΕ Βτ2οζίης- Κί Πο ἵ πο α ναν αρρτοαςλαΡβ]ο ΠιαἨ, ο ἰ5 νοιν Ῥα8ν., ο 1 1ο]ά ΕὨίπα 1 νοιι]ά νοτν πΙΙΟἩ αρρτοσίαἰο {ΕΙ οσο] σο απά 5ος Ἠίπι «οπις ἆαγ. Ηο το]ά πιο: “Μτ Απι Ῥαδκαάος, Ἡ γοιι ατα σοΐησ ἴο «Οπι6 {ο ἰθο]] πας αΏουϊ το Ονρτας ρτορίοπι, Ῥίοαςς αοπἳ, Ῥοσυααςα γοι ας Ίνας {ο]ά πιο ονεγγ μίας τπαί οποι]ά Ῥο το] αροιε 1ὲ. 5ο 1 [οοὶ ΕΠ απο απ΄ οχροτί αΡοιε ο Ονρτας ρτοῦ- 011” (Οωοες Απιογίοαης Μτ Ποπισίτίοια ν”ας Ε]] ϱΕ ρταίΐςο αξβοιέ ἔπο (τοοΚ Δηποτΐοπης. ο αϊά: Της Οτεεκ Απισγίοαης, ον ατα τοα]ν πἸαγνθ]]οιις. Γ΄ ἆοπτ μη Ὃνο κ οι]ά Πανο Ῥσορη πΡ]ο {ο ο απνιµίηρ {η ἴχο Ό ο, Πλοαί ελοί ν]ο]α- Ἱιουγίοά 5αρροτί. Τῃον ατο (οττίρ]ν ἀνίαεὰ οἱ «οσο. αφ Ότοσκς ονοννἨοτο --- Επουδαπς οἳ ογσαπἰραίίοης. διί αν ἔατ ας Ον Ρας ἐς ζοοη- οςπος, που ατο απήτο]. Άπά. ο 566 ποπ Ίοῦβν. πἱσηί α[ίοτ {Πο ἱπνασίοῃ. «ος οτι Ἰοανίηα οί οξίοςς απ Ῥιδίησςσος ἔογ ἆανς οἩ οπά ᾖαδί ἔοτ πο εακο ος οοπιίης {ο Ἡ αξΠίησίοη απ οροηάηρ οί λος αν ον Ἔπε ΗΗΙ νίκης 1ο Ἀίους Ὡομσίγίοιι “νοοκ οαγε(ωίγ, Μτ. ΡΓοδἱάεπι. 68η γου 5ε8 ΒΗΥ ΤιγΚΙ5Η ἰηςοήριίοΠς2” ας ΑιοηίΣΜΟΡρ ΟΠΙΥςοδίοπιος α5 Πθ ριεδεηΐς Ργεπἰάεμί 08Γἱ6Γ νΜΙΙΠ 4η αποἰεηἰ Ογργίοί ΑΠΙΡΜΟΓΑ. | οοκἰπα οπ αωτίπα {πο ΜΠΙΐε Ηοι5ε πιθοίίπα Ρεἱνθθη πο {νο Ριοπἱεηίς, ἰ5 ἴπο ποπ ΑΠΙΡΔΞςΒάΟΙ Νίοος Ὀδαπιείγίοι. οοπαίοτς απο (οπρτος- ΠΙΟ1, σοΐησ {ο πο δραροτς, ας «οµμιομήιςσ ἴΠαί 1. «ιι]] πόνο [οτροί. ΤΠ κας ον- τοπισ]ν' πιον ης απ ἱΠςρίγ- ἴημ, Ὕλο ἵῃπ Ονρτας «ποιι] Ρο οἴοτπαν σταοα] Το (που. ἔοτ ν'Παἲ ἴπον πανο ἀοπο, ναί (πουν ατο ἀοίπσ παπά Πα, αἲ α ρίνοη Πιο- ηθηῖ, Που παἰσΗί αραίπ ο. μο Οτο Οπ]μοάος Οταν ἵπ Απιοτίος ας αἷςο Ῥοοι. οχἰτοιηο]ν ααίνα, Που «ντο νουν ἱπςίταππθη- απ οοΠσοσμπςσ Πιηάς [ο Γο]οΕ απ ἵπ ες οκίαΡ]ςΠ- ππεπί οἱ ἴπο Ογρτις ΟΜή- ἀτοπ)ς Επά, Τ ννας ἵη νουν «Ἴοςο ςο)- ἴαοί. νι Τασοονος (Ατομ- Ρί6Πορ οἱ Χο] απ 5οΕἩ Ἀπηοτίοι) απά Ὦο ἱς α- ΠΊά {ΟΥ κ πονα []λαν ο επο αηοςε ΟΣΟΙ Οἱ ὃ Πο τοποριιοτοί α πηδοίίηρ Ῥοΐννοση Ροζ σης Κνρτίαποι απ Ρτορίᾳσπί Ἡπιηων Οατίοτ ἵῃ 1θττ, ο αϊς: Βτγορίπς ή ννας ἔπογο ΝΤΟ «ΟΠ16 οί ΠΟΥ ππαηκατίης ποιν ἴἶςο δίάίς Ἰδοριτί- πηοηί, δΐτ. Οατίοτ καἰα: Ἵλ{, Ρτοδίάσθπι, ἵ απὲε ἓο ίνα χο αη ἁκθατηπος, Γ πάυγηο οἰτοιπιδίαηοος Πα] κο Ιε νο οηβαγσο. οχοορί ο οοτςο {1 πο Τωτκς πακο νο ου ὀκκίοης πας να Επ Ελον ου] τπακο”. Ἑνρτίαποιι, πιαᾶο 5ου]. νου οπί]ιιδίαςίο είαίοιλοπίς αρουί ἴμαι. Α{- ἴογ αἱ { ννας ἴῃο Ῥτοςίάθηί οἳ πε Ὅπιθά Φίβίες νἩο νἂς «ροαΚίηρ. ἱρ]οππα(-ἰπακιτία κ! ΙΕΒΙΠ ΑΝΤ Ἑνοινροάν ας αΡί- ]οπί απά, ν΄ Ἠεπ (ατίος ας οἱοοίος Ῥοἷ]ς ταήρ Ἠσγο, απ] 1νο ἴοοκ Ἠίω αἲ Ἠΐς νοτά. Ὀυτίης Ἡϊς Ῥτε-ε]εοίίοι ϱΑΠΙρΡΒΗΙ Πο Κορί μἱνίηρ ἴ]ο Οτεεκ Απιοτίοβης ἴἴεςα ςαΠ16 α5ςΙγαηςςς απά 1 απΠὶ οοηνίησςά (αι Ἡο τοβ]]γ πηθαηί ἴπεπῃ Ώοδσαιιςο 1 Ὀοε- Ἡσδναε, κ] αἱ] ας τοςροεοί, Ἡο ςοπιον]αί απάργοςί]- πιαϊες {Πε πιαρηίἑαἆς οΓ {ης οΕ[ίος οἳ Ρτοκίἀάεπὶ οἱ ἴπο πίτες δἱαῖςς. Ῥοτβαρς Ἶνς Ποιισ]ε 1: Νά5 5οπονΠαί Ρίσσετ ἴπατπ Ροίης σονοτΏο ΟΕ (σεοτρία. Ι ἰς ρόβαρς χο πιοςί ἵπι- “ΤΗ οΗῖςε οἳ πε Ῥτεδίἰααπί οἱ Η6 ὐ- πῃθα οιαίος Η Ἱ9 ρρ(µαρς” 1πς πισοςι ἱπιροδείθία Ιουἱηὔνς Μνογία.” Ρονρἱρ]ο {08 {π ἴῑνο νοτ]ςὶ απ 1 Ώο]ονο ἐμαί ης «Ἠοιι]ά Ἠανο Ώσδου α Εἱέ πιοτο το- οοπί απ. α Εξ ηχοτο το- φοτνες, {η {11ο ακςαταποος ης αν ρἰνίης ἴο ἴπο Οτοοσκ Απιογίσμης. ὝΤποτο {ἱ οπο κε]- Κπονη ποίάσηί {ι ΟαΠξο- πία Ἠσοη Ἡς'ακκος {ο «ος ζροτσε ΟἨπίδίορβοτ, Μαν- ογοΓδαη Εταποίςοο αΠά οπο ΟΕ ἴνο στοα(οοί ρεικοπαἡ[ίος Ἀπ]οης ἴπο Οτοοκ Απιστί- 0ης. Πο κ'απίθά {ο «οἰίαί ΟἨτίκιορ]οτς «αρροτί Εογ Πίς οαπαραίρη. Ὁλείδίορλβοτ ἰς α Ρἱρ. 1ηαδείνο πιαη, νοτν ο Ιςρο- Κο ἴπ Εὶς οχρτοξείοης οἶεηθυ Ὃν πιοιίἩ οτ Ὃν Ροπ. Πο αἱ: Ἡ]] εαρροτί νο Ῥιιί αμάς νο οοπά(Ποῃς. Υουνο ξοϊἰο σίνο Πιο η ας- δταηος Επας νοι κἩ] τοα]]ν είγασσίο Ἱατά {ο εοἶνο νο Ον ρτας ρτοῦίσπη. αιά κας. οπά!ν αι υπάσοτ πο αγ. ομΠηδίαποος κ νο ΗΕ ιο ὀππβαγσο 5ο Ίοης αξ πο Ἑττκς ἆσπἳ τοςροιά”. ας. ου ραίᾱ- Ῥδε Νίι. ίανοτ, ὕλοτον πο ἀΠεογσησς ο. Όνοσα ας, Έπος Ότο ροίπὶν ἄΤΟ Ῥασίς ἵπ την Εοτοίση ρο]- ο. Γμον ατο Ὀαφίο ας λογος πο ποσο ο πας ἕω μίνονοα α Ργουίκο Ῥοσαικο Βποο ατο ρατὲ απά ρατος οἱ Μαν ροµον”. Ὁλμτίσίορποτ ἁοηκοὰ πατά, οαΠιραϊσπεὰ ἔοτ αγ. ἴοτ Ῥαϊ επίησς ἀῑἁ ποί ἆενεἰ- οϱ ἆφ (Οατίεγ αδςυγεὰ Εήπι, ἎΆπά ΟΠτἰςσίορῃοτ ἶς α νετν ΓοτμτίρΗί πιαΏ απ Ίνας αὐ- κο]αίο οουταρε ἵπ Πὶς ο0η- ν]οβοης. Ἰνηση (Οπτίο ἱην]ίοά α ρτοιρ οἱ ΟταοΚ Απιστίοςης ἴο ἴπς μία Ποιιε ἴο εχρ]αῖη νν]ιν Ίνα ηαά Η {τες (πε οπιβατρο απά {ο ἃ5σαγο (Ώοπῃ {λαί νν ΗΕ] ἴἷιε ΜΕΐπς οἱ πε επιρατρο Πίς αατωϊηίςίγαοπ ν’ου]ἀ σο αἲϊ οαξ ἴθ ῥογςιιαᾶε ἴἶο Τιτκς ιο Ὃο Γοτίποοπιίηρ απά ἴο 6ο αἱοηρ ἴο α 5ο]αίοη ΟΕ ἴἶια Ονρτας Ρτοβ]επι, ΟΗγίςίο- Ρ]ετ σοΐ αρ απά αἰἀ: 'ΜΤ. Ῥτοσίάθηί, πιαν 1 τοπιϊπἁ γοι οἱ α οοπνοθτραβίοῃ Νε Παά. οι τοπἹθπιΏος νΠεΠ γοι σαΠιο {ο 5απ Εταηοίςςο απά αδκεά Γοτ Πιγ αρροτῖ, απά 1 σανογοι παν Συ] 5αρ- Ῥοτί α[ίετ γοι ϱ8να πιε χο α55Ιταποςς ιαί γοι οι] τν Ἠατά Εοτ ἴπε Ον- Ρτας ρτορίοπι απά ννου]ά πο ΗΕ ἴπο οηβατρο» Μτ. Ετονϊάοπῖ. νοι νο Γοτροίίεη ο. Ῥτοςίάοπί. Πἰολατά Νίκο Ερτήιος {1, 8] ποςο ελίηρς. Παϊὶς πα ρ- ῥροποςδ᾽ Ί ννας ἴο]ά αι Ῥτοςί- ἀοπί Οατίστ νας οχἰοαησ]γ ποσα ξοτίαδ]ο απά α Γον πιο οπῖς αΐοτ χο κ ἰελάτονν {τοι πο σαὔποτίησς. Ἕλοτο ατοΊπᾶην ΟτουΚ Απιοόοσης κο Ἱανο Ἠας Όνο καηχο Κἰπά ο οχροτί- πουν απ ἰξ οατίο ἵ Όιο οσοι αἷο Το ἴἶλο Ώσιυου- ταῖς, Γπα νο ἀοαδία] Αποζμος λος ροσρ]ςο ἁἹἩ παρροσὲ Ε{11. Οοι. 12-18. 1979 ΡΑΟΕ. 19 5 ΙΝ ΝΑΘΗΙΝαΤΟΝ ΚΕΝΝΕΡΥ Ἑαι {{, ο σοιΓ58, 96ῃΏ8- ἴοτ Κοππαάν {5 ἴῃμο οπ6ἴο ϱ6 «ο]εοίεα, 1 επίπκ ευ νν] ποί τονοτί ἴο ἴλλοί οτἰσίηα| Βερυῦ]σοαω αΠερίαηος Ῥιϊ ἔιου νΠὶ οπὀς αραίω 51ρ- Ροτί Βίπα Ώδοσαιαςα Κοηπεάν ἰς α πάς [τίοπά οἱ Ογρτγας. Πο υπἀειςοοά απάἆ αΡρτε- οἰαίες τε οχίοηί οἱ {πε ἴτα- σεᾶν οἙ Ογρτις απά Ἱιο ἰς οπε ΟΕ ἴποςθ ρεορ]ε {π ἴ]ε Φοπαΐθ Το Ίας Ώθεῃ «ΟΗ- οἰσίεηί ἵπ ὶς εαρροτί οἱ ἔῑιο 6856 οΟΥρτας. ΤἩετε ννας ποί οπεςίηρ]ε εππο νΠεη ε νοῖσθά {ο ἴμο ΠΗπς οἳ [να οπιβαγρο ο: ἔοτ {16 τοςοἩ- εἱάεταίοη οἱ {πο επιΏατρο. ΦΟΠΙΘΟΠΘ τοςθπ!ί]ν ασκος πιο ν/Ἠοϊ]οτ 4 ης Ὦο- οοπιθς Ῥγεσίάεπί Ἡςε ν’οι]ά οπαηροα. λε Κπον ἔτοπι οχροτίοποο ἴλαί Π]αΠΥ ϱ6ο- Ρίο «παηπσαο νΏεπ εν Ὦς- σαπς΄ οΕΐσα Ῥαΐ Ποποςί]ν Ι οι Ῥε]ίενα εἶναι δοπαίος Κοπποάν νυν] ἀδεετί οι ῥτοβίσπι. 1 Ὀσ]ίενο Ειαί πε κ] οατο αΡοιί ἴηο ρτοῦ- Ίοπι, ρετµαρς νΠίη ἴπε «οορςα οἱ ἴμε ρο]ου ος πε Γ πίιοά δίαΐος. Ῥαϊ 1 ἆοπι ΕΙηΚ ης ἐς Πε ἵγρε νο κ] {οτροί πε Ονρταςρτοβ]απι. ΒΕΟΗΝΙΝς ΡΗΟΒΕΕΜ Ἱ «αν ἴπίς Ρεσαυςο ἆἶς- ορᾳς ἴπο γοατς ἴμαί Ώανο ῥαςσες, ἀεερίτςα ἴιε Γαοἳ ια ἴπετο οχίςε 5ο ππαηΥ Οἴπετ Ρτοβίαπις, ας [8 α5 ἴε Οτεεκ Απηοτίσᾶαης ἆτε ΟΟΠ- οοτποά ας ΟΥγρτας Ρτοῦ- Ίετη ἱς α νοτν ἱπιροτίαπί, Ῥυτηίησ ρτοῦ]επι. Απά {ἰ ἰς α. ῥτοβ]επι νλίοἩ ἁωτίησ Πιο ξοτίῃοοιηίπρ ρτορίἀἆθη- πα] εἰεσέίοης νν] ἀθΕἰπίιτο]ν ρίαγ α το]ς. Ἡ κ] ο ςοὰ απά Ροτλαρς εχρ]οίοά Ὀαε ες κ] ποί Παγπῃ ἴπο ρτοβίσπῃ, Πε κ] «ἰππρ]ν τοπηίπά Ρροο- Ρίε απαᾶ ρετμαρς ὃε {ηςίτιι- πποπία]| ἵῃπ ορΗρίηρ ορτίαἰη ΡοµΒοίαης {η νατίοιις σίαῖθς ἴο. οοπιπί [ποπισο]νος ἴο εαρροτί Ονργας. Βαΐπᾳ πιο ἄιποᾶς- 84ο οἱ 4 απιαϊ! σοουπ!τγ ἰ5 ποί 4η ϱ8- 5υ ἰάςΚ. Άπαά { νουϊά βΠηήομῖε {ο πιγ νε αὐυουῖ 60 ροιοεηί οί κνηαϊθνογ 6µῤςς655, Ρίο οἵ θπια/!, νε πι8- Ππᾶαθά ἴο Πνθ,” ]ο Ἰαΐο ρτορίάοηὲ, ΑτοηισἩο Ν{ακαπίος πχσοῖς Όννο οἱ πο ςαιησηονί αἰας οἳ Ον ρτιν- δοηαίοτ οαταπθς απᾶά Οοπρτθπιαὴ Εταάσιη ας Ὕ Πσδη Ατοζίσμορ Ον κοδίοπιος νίτοά {ο Ὀπιιοά δἱαΐος Πίς γθατ ({π Μαγ) Ἡε αἰεηάεά ἃ 5ο- οα]οἆ Ῥταγεγ ὈτεαΚκ{αςί αἲ ἄε Όοπμτοςς απά «ροΚε {ο «ονοταὶ «οΠρτθεπηθη απά «οπαϊοις. Απιρτίζαης Ίονε Ειὶς σοτὶ οἳ πιεείίηρς απᾶ {οοἱ Ειαί ἴπεγ ατο Ῥοτῃ αραίη-κο Μτ. Οατίες, ε ἰς α Ῥοτη- ασαίω ΟΠτίσίαη. 1 Επ Ὀασίοα]]γ Ἡο Ίηθαης ννθῇ, Ὀαΐ τας ο ροῖ ἴἶιο οα]ί- Ῥτεῦ ΟΥ ρετ]αρξ ἴηο ρεορίε πο υττουπά Ἠίπι ἴπ να Πίο Πουςε ατα ποίῖ αρ {ο 8Ε. Ὑ/παίς πιοτο ἴμεγνε ηθνοτ Όοεει αοοερίαἆ ὮΥ ἴπε οσα ]ἰσαπιαοπε ἵω Ἰλ)αςΠίης- ἴοη απά ἴμεν πενετ ταβΙ]γ οατεά ἆο Ὦ6 οἰαρΗςῃεά. [η αἀάῑίοηυ, Μτ. Ὁδτίε Ίας πενοτ Ώεεπ αὈ]ς {ο εείαΡΗςῃ α σοοἆ ρτοάιοῖίνε ταρρογί Ώοΐννεσπ Πίπιςε]{ απά ΟοἩ- ρτοες ἀρερίίο ἴἶπε [αοῖ ἴΠαϊ «οπρτεςς Ἶας α Γεπιουγαϊίς πια]οτίν. ΤἩευ 5εεΏι ἴο Ῥο αἲ Ἰοσρογμοαάς, Ῥοσαἱισα Μτ. ΟατίεΓ {ς ηενετ οθγίαίΏ οἳ ὤοπρτοςς, πε Πας ποί οί α Εθε]ίησ ἔοτ πο (οπρτθςς ο λετ απἆ Ὦς ἄοες ποῖ Π- ἀθισίαπα ἴηο νογκίπρς ος ἄιο παπα οἱ πα «οπρτεδς. Τη είς τενρεοῖ ἵ ἰς ταίμετ α ρεου]ίας αἰαίοη, 5ο 1 νου] Ῥο ἱπίοτεςίπς ἴο5ες Ίονν (Πίωρς ἆονοίορ κ πεη κο Ἱανο (ο ρτοδίἀθηία] οἰοσίίοηῃς. ΟΗΒΥΞΟΞΣΤΟΜΟς Ῥιϊ οπιίπρ Ῥαοκ ἴο ΩΠτγςοδίοπιος, Ἡδ πιο α πηαπρετ οἱ δίαίε Περατί- ππεηὶ Ρεορίο αἲ ΠΥ Ώουδε απά Ἡς ας Ῥτοιίν Γοτί- τὶση! {η {ο]]πρ ἴλεπῃ εχαοί]ν υπαῖ ο Εεἰί Ῥαΐέ ποῖ ἵῃ α νναν Ειοί νου] οξ{οπά. πο πιεείπσ αἲ ἴο πο Πουςαο νας ταίπετ ἀἰ[ῃου]ε ο ατγαησε ας Μτ. Οατίοτ ας οχαοιησ]ν Ῥαον Ῥαΐ (Ἡχοισα ἴἩο ροοᾷ οἱ- Εσζος οἳ Ατοηίσμορ Ια60- νο οἱ Απιοσίοα, ὙἩο πιαπασθς ἴο 5ος ἴῃο ρτοςί- ο οπῖ. Ἁτοπρίεμορ (γνςος- ἔομχος (ος Πίπα ἳ κας πο οπ6 Νο πανο ἰηςίταςίίοης ἔογ ἴμο οτο] Ὠο]]ς ἔο τίας { Ον ρπις ῃ οχργοδκίποη οί ο Ἱαρήα ος ονο νου οἸος Πο. Χο πδίος νος απ νο κος στο ας γοα ποια] «Πονν α του] Κοον απ αο-. νο ποιον ὔλο γης ῥτοβίοα. { αι ποί α ροµσίαης Της ατθοκ. Απιθί- σαης... 116 αἴς τθαί- ΙΥ πιαϊνείίους.| ἄοπἸ ΜήΠΚ ο νουά πανε Ώθθῃ 8016 ἴο 4ο ΔΗΥ-. Ἠήπο Που ΙΠεὶγ ΜΝΠΟΙΕΠΘΦΙΙΕά 54ρ- ροεί. Νε ἵπ Όγρινς 5πομίά ϱο θἰθιπαγ οταϊοίο! {ο {πεπι.” π1Ἡ ᾱ- ΠπαἩ ΟΕ ἔνο Οαγο]. Ρι «σι κο αν [ουκ φα[Εοτίας Ε οαηποί αραίπο- σαν ᾖαθε οσο ἰ απ [οι απ ἆο ποβήας, {ν Ποοκ αἲ εΠ5 πιοπηθηῖ ἰς ευ [ίοίπς πα | καπ ο οπατο οργία(ῃ Ειοισαίς ΠΠ νο. 5ο Μτ. Ρτοσἱαἀθιιί, {η αἲ] Γταπκηεςς ὧ'ο [οοἱ ἀαρ- Ροΐπίος. Ίο Γεε] Εναί νοιι Ἠανο οί ας ἀοινη. Τοιι Κπον”, ὧ'ο «οτε Ρτοιισαί αρ ἴο Ὀε]ίονο ἵπ ἴπς ἱ πίεοά 5ιᾳΐ6ς, ἴμαί {εδίοοά ἔοτ {τθς- ἆοπα, ἔοτ ᾖαίίος, ΓΟΓ 6νΕΓΥ- Ενίης {μαι ἰς ροσἀ. Βαἱ {η ἴπο Οαςς ο Ουρτας νε [δε] ίπαί Ιὲ Ἠας ποὶ ἆοήο ναί Τΐ «Ἠου]ά Ἠανα ἆοπο. ἵο {[σαί ἴαί γοι Ἀαδοπα] οσον αάνΙκογ ΖΕίσπίονν Ογ)ο2ΙΗΣΝΙ «Ἠου]ά Ἠανο 5οθη ννπαί νο οαπ ἆο ἴο μοῖ ἴλο Γκάι ἄοορς πιονεά οί οἳ ΌΥ- τας, ἴμο τΘίασεες Ῥαςκ ἴο Πιοί Ἠοπαο ἴηο τθ- οσιαΏςμπιεηί ΟΕ τεδροοί οἱ Ἠαππη τὶἰσηίς, 566 ἴηε οπἆ ΟΕ ἴπο ραίη απά οὐ [[οτίης επτοιρῃ ννΠΙοἩ πηΥ οομη τν ἰς ροίηᾳ τἰαΗί πονν. Απά νε φ«ιΠΙ Ἠορο ναί γουννΗ] ο ΦΩΠΙΘΙΙΠΡ. ΟΟΝΟΕΕΒΝΕΡΟ Οᾳτίετ οαϊίά: Ὑοιτ Βοααάς,Γαρτος ντ γοι. 1. απι τον οοποειπεά αΡοιί ΩΥρτιις απά 1 νναηϊἴο ἆο ενετνεµίηα 1 ρορδρ]ν σοαη. Βιΐί νο ἄἴδαστεο οη γοιγ ααδοβαπασπ! οἱ [ο οχῖ- οπί ος οί α Εν {ο ροτδ- ας οἵ ἴο ρτοςς νο ΤΚ». [πι αἰταίᾶ νο οαπ οχογοίδα οπ {πομι. ἴ]λο ροτδιαδίοη ΟΥ ὕνο ῥτώκτο Επαί νο [ου] νο ο”. Ογγκοδίοπιος. επιῆος αχ καῑς: Ἑ κο] Γῆκο (ο 1 νο ενα Γνὸ τοις α Ῥοουκ. Πίο νοι τοῖο. ΦΠΙΟΕ. ἰ οα]]οςα. Ἠ ν ποί θλο Βοοἱ), αι {η ναί ΌσοΚκ γος τοίος ο ᾱ- οἰαίοσιι ΑΟ νο ας Αα γοιτ αοπωΙτα]. Απά Ποιο]άνοι Ἑνον χο νοι ἆο κοπιομίηρ γοιι ]λοι] ανκ γοικο Ηανο ἄοπο ἆοπο των Ὀοδί” απλά αἱ πο, αδκ. νουγκο] ννην πο” ΑΝΩ ΜΜ. Ρτουάσηί, ! αοκ νο αδοι Όνρτις. Ηανο γοι ἆοπο νοιτ Ρον Απ ποῖς ννἩν πο Ἴλου νο Ατοζμίσορ υτοκοπίσς Οατίος νἩἩ Εοτ νον Πηργορδίνο σεν... ἝἜ ἰγοῖ Ίο ρτον οί οςἱ Εμ] Ἡ αἩ απαρ]ογα οἱ (ο τη Οοπίατν 8Ο. Ἡ ο καί: “Ες τορτοςοη!ς ἔλο αποϊοπί οἶν]- Ἡςαίοι οἱ Ονρτας. Απά «νοπ]ά ακκ νοι (ο οὐκ νν ο] απά Επα οι νἩονο ἴποτο απο αἩπν Τικ ἑηκοτίρ- ους ο ἐῃίν απιρλοτα”. 5Τ. ΒΑΒΝΑΡΑΣ που Ἡὸ ρτοδοηίες Πί Ὁ ἃ- 54ροτΡ «νο ρἰαίο πιαἆς Ὃν ῥίείαπίά ος {Π Νέοονία ν(Ἡ α Ἠας το]οξ τα- ρτονοηίῃς οἱ. Βάπαρας απά δι. Ραμ]. Ισ κα: “Τ]οςο ατε ἴἶις Εοὐπάοτς οἱ ἃνςο ἱπάοροπάοηί Οάτο] οί Ονρτις νΠίσἩ ἰς οπε οἱ ἴε τηοςί αποϊεπὶ οἹατοῃθς ἵη Οµτίςίαπίν, οδροοία]ν ἂ5 σι. Βατηαβας ἰ οοηκἰἀἆθτεά το Ὃς ἴηο Εουπάοτ οξἴ11ς ΟΥ- ρτις (Πτοῇ. Νον Ἡς {ς Ὀωτίεά {η Ουρτις Ὀιἱ Είς πιοηαςίθτΥ {5 {π ἔἶε ατθα ὙΠίοἩ {5 απάοτ Τιτκίςη οοσιραΠοῃ, απά γοι. ολοι]ά Κπον ναί Ολτίε αν π Όνρτας ἰ5 πποηασςά. Τέ ἰς ςεοπιε(πίης νο ἰς νετν 5ετίοιις απά [ Κποῦνν εμαί γοι ἃξ5α οἩγί5ίαη ς«Που]ά Ὦο πιοςί οοποετη ο αὈοιί ελπίς «ἰααίίοι. νο] πονν οχἰςίς π Όνρτις.. ΕΟΟΤΕΡ Τ]1οπ ο ρτοςεπίος ἵνα Ρτοσίάεπὶ η α- πιατν ε]- ους (αΡ]οεσοιἩ οἱ ὤνρτας ασα πιαᾶο ὃν ιο τοξασεός απά, Εἰπα]ῖν. ια ουκ ραρΗςμεά Ὦν ποσοο οοη- ωἰπίηςσ ρἱοίυτες οἱ νατίοις ἴσοης απά φαἰᾳ: Τπεσο αἶο τοβ]εοὶ οἩτὶκαηίεν η Όν- τις. Τ]6ςο αγ 5οπ]6 οἱ πο οαἱκίαπάίπς οχατηρ]ες οἱ {ορποσταρ]ν. Του. οπλο 1 4ο ποῖ Γεσα[! [πει ΄Ἠιο ταριθφεπία νε οί τε Θονὶεῖ Ὀπίοη οἱ πῃοα υπῄήσα 5/αΐε5, οἱ {οι ΙΠθί πιαὔςι ἴηπε τορτοθοπία!ἰνο οοΕ | ην οομΠίγ, Εαοίοι Μψονίοτι ος {οΥ Ἠ1δ. ναι . ου .4οΓ ὃς βα91ος Ίοη. - ἔτοπι ονπτολος ΜΠΙοἩ Ἠανο Ῥοοπ ]οοϊσᾷ, ἀθεογος απ Ῥάττεά. ὅοπιο οἱ Όποια αγθ πο: Ῥοαίπρ 5ο ἂς Ν8Γ6- Ἠοιςες απά ονθς σιαδίος. Απά Ε]ιαί ἰς αποίΏοτ Ρτοοξ οΕ ἔνα ἆαπσοτ νΠίσἩ ἰ οοη- βοπίίας Ογίςαπίέγ {π Ον Ρτιις’. απο ναί Ἰοιτ ου βέιάο, ουν ο. [ ροῦς!- Ῥϊν Εοτμροί Ουρ α[ίο νου νο αἰνον 1πο ἀἩ ἴποχο μις Ῥμί νο Ατονοισμορ νας ηοῖ ζαππίος. απ καἰς: πλ Ἠαε {ς ελο πιώδαςς νοι Ἁκ αι ο ἑτ σα νο ᾗ ΑτοΡΙΊΛορ ΟΙγςοδίοπος οἳ Ογρτας {ην ορίος 5οπαέος Κοπηοᾶν μμ ἔε ογά στ οΕ δί. ΒατηαΡας, ἴπο Πρῃοσι ᾳσοο- ταὔομ οξ ἔιο ΟΥνρτις ΟΜτοΝ. Ηεγε ης ἰς 5θεη νΜΙΓῃ (λε Απὶ ατἱομη δοπαξος ἵπ ο οεπίτο απ Ατοζηἑμορ ΙαΚονος οἱ Απιοίςα αἲ τἰρΏῖ, Ὁαπίοτ ναϊά “Τε ἄνοπα ναι 1 «Ἠα]] αἱν-ανς επίπΚ ος ἂν ΟΥρτις ρτοβ]απι, Τγ ἴο «οἶνε Ἱ απά αγ ἰο πεὶ ἴπε τοίαρρες Ῥαοκ ἵο πεί Ἠοπιος’. 5ο {πο ΑτοζισΟΡ ςαἰά: 'Νον αἰἰ ἴπε τείαροες, Μτ. Ῥτορίάεπίρ Απά (ατίοτ αἱ: Ὑδς. ΑΗ (16 τοβιροος’. ΝΝοΙΙ, Ιοί α5 ποῖ οοπ]- πηεηϊί αην [Εατίποι αΡοιί ναι! Ατοηρίςσπορ (νκος- (οπιος πιαάς α ρτοαί ἱπι- Ρτοσείοη απ σοΐνοτν ποοᾷ ραρ]ον. Πίς Ππίογνίονν «στο ριρἰςλοά ἴπ Ιοιοπς ΏΘΝ ΞΡάΡΟΙΣ απ Πς «Ροοοµο «στο μου απ νθυν σα οκπιαυΗΚκοΟ. Ο] εἰς ΟΙΕΕοτς, ἔοτπιετ Ὁ.5. Ὠείοπος 5οοτείατγ αι Ῥτος- ἰάοπι Οατίοίς ορεοῖα] εηνου [ος Όγρτυς. Ρτοια οπί Οπίοτ πα παρρν ους, (αἱκ» {ο 1 ην Ανν λς- οἳ. Απζίοα Φοστοίανν οἱ δέαϊο αγία νο ασ Κἰν] να” ο σαι ασ ΡΑΟΕ. 14 ΡΒΟΕΙΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΨΝΙΕΕΚ Οοἱ. 12-16, 1979 «θοίσθ 6οσςπιαῖο8 ἱ οσ8Ι Βογ Βθοοπιθ5 Ε8Πιοις5 Εἰίῑπι Ὀιγοςσίοί ΤΗε (οδπιαΐος Γαππ]ν οἳ Νϊςοσία ἴς Ρτοιἆ οὓςς αραίπ ἐλμίς ννοε] ας γοῖ αποϊ]ιος Γῆπα ὮΥ Ελεὶτ ΙηογπαΠοπα]]ν ας ]αήηιες Ε11πῃ ἀἰτεσῖοι 5οΠ, («6οἵδε Ῥαπ. Οοσπιαϊΐος, 5 φοτεεπά οἩ ἴιο ἱκ]απὰ - Τ]ο (αςςαπάτα Οτοςςίιης (1 /πιαςςο[, Ασίε]), Ηονν ἆοσθρ α Ρου ἔτοπι α επι] ραοςο κο Ονρτις πιαΚο ἴ ἱπέο ἔλο ἠπζεγπαἴοπα[ οίποπια Ὀἱς ἐππδῦ θ1πι- ΡΙε, σαγς {Γ6ο0σβ6: 8η μπα πεηελαδ]ε Ίονς ΕοτἼ]ιο πιο- ἀΐμπι, ΡοΙ56νΥ6ΓΛΠςΕ, απιὰ ἀετετππαίίοα. Ης «λου]ά πανε αἀάςἆ ἰαΐσοπί, Ὀαϊ Ὡς ἰς οἰσαχῖν ἴοο πιοάςςί. Ν μιίπςσ Εχοάμς” σανο ΠΙΤη ἃ ἱοῦ ας αφκίσἑαπί ἀἰτοσίοτ. Απ ονθη Ίποτςο ἰπροτίαηί ἃδ- εἰσηπιεπί [ομ]οννεά νπεη Μ4ἱο]ιαο! Οαοογἰαπηίς. ἔπνο οο]ευταιοά Ογρτίοί ἀϊτες- ἴος ίοοΚ Ηῖπα ο ας Πὶς αςςίς- ταπί ἁατίως πε Εἠπήης οἱ “Ζοτος ἴωο Οτεςκ” οἩ ἴἴε ἱε]απὰ οἳ Ωτοῖο. Ίωπ 1914 Όεοοτρε τε- ἑατηθά {ο ΟΥρτιις {ο Εἶἶπη Πὶς Ε5ὶ πια]ος νοκ, ἴο Βε- Ιονοά, αἰαττίης ἈΒααυε] Υ οἱ ον απά Βοβατά Ἠ αιτίς. Οπ]ν 36. Οθουρβε Ίνας βενετα] «ωοςθσος ἰο Ἰς πάπια, απα ἰς εχρεςϊεἆ {ο 5οοτς ἣής Ρίρρεςί 5ωςς655 {ο ἀαίο νυν] Ώὶς ]αΐοςί ρτοάιις- Ώοη, Έδοαρο {ο Α{λλοπα. Α παυ]ή - πή]Ποη ἁοί[ίατ ΕἱαςκΚ «οπιοἆν -αὖν οπῖιτε. ἔιο {πι Ώας 8η ο -εἷας οαςὲ ἱπο]υσαίπρ Ὀσνία Νίνεπ, Ε]- Ποί 6ουἱἀ, Τεν θαναία». ἩΏοπβογτ ἨΜοοτο, Βἰσ]ιατά Βουπάπεο, 3ο9πν Έοπο, οἰο[απίέ Ῥοννεις απ Οἶαιι- ἅία (ατάπα]ε. Τε Εῆπη ἶς α ΥΝΕΥ 5ΤΟΤΥ νν μα ἁ[[ετεπος, ἾἽϊ ἐς ης ἀε[ίηίέο ννασ Επι νἩἩ α στίη, «Αὐς5 Οοὐπιῆ- ἰο, οοπ[{εηί Οἱ ἐς σαςσεςς. Του! Βου Εκποοΐηρ φαςἩ Εαπποιις αοἴοτς ἴη 5ο ]ονίδμα ρτοᾶς- ἄοη ἴς α Ίοῦβ οτΥ Εοτ α ]οσαἱ Ῥου. Βυΐ (ει, ενας αἰἱ (εοτρο ενει νναηϊοῖ {ο ασ ἵπ ο. “Ἱ ανν πι Ετοι Πἶπι, Οαριαίη Βου, ννΊνοι 1 ννας κἰχ γοθατς ο]ά., απιἆ χοπ ανν ἴὲ 16 ποτε ἐἶπιες”, (εοτσε τοηιἰπίκροος. ΤΠο οἶ]άΐςῃ Ίονε αβαἰτ Ιασείεἆ (πγοισ]ι Ῥογ]μοοά απἁ αἱο]εςοσηος απά στοννς ἴτοπρος ϱνοτΥ γεατ. Βοτα οἩ ἔνε ἰε]απά ος (οτία {η 1949, (6οσρε ννας ἰακοπ ἃς α οπἠἆ {ο Ερυρι, { νηστε Πῖς σταπά Γβίλλετ νν ας ὔτο Οτοςκ επιραςςαᾶος απά Πίς (αϊμοτ πας α οἴπεπια. Ἡε τεσα[ί5 ουν Ἡε αςες {ο «Κἱρ οἰαάςες τερυ]ατῖν ἴπ ἴ]νε Α]οχρηἁτία οἳ ὨὈυντε]ς ἆανς {ο σο ἰὸ ἔιε οἴποπια. Ἠϊς ννουςί ΡιηὶςΏιωθηί ςΑΙΕ ΝΟΥ ΟΝ αί Κορπιος Β/άσ. 40 Οτίνας Τἱσ]επίς Άνοα ΝΙοοδῖα Τω: 49259]. ορ (ΕΕ). Ώερσαη ννοτΚκ ο ἐ]λο 5ἴοςγ ἴπο ποχἰ αν. Ἠοςσοίνε “Το τηε η ερἰζονηίς δθέπῃς Ίποτο ἀθετιοίίνο ἔμαα απ οιτίµαυωΚκο, α Εἶτο ογ ενεη ἃ Ὀοπαβρ”. Ἡς 5αγ5. “Απά α ππαη-πιαάς ερίἀστη- ἰς ἶς πηοςί ἀρερίςαβρίο. Ίο γε ου ΟΝΠ νομοί ϐ6η- οπιίος. Οοξςπιαίος χορεῖνεὰ ίοιν απά «ἴθεῃ - ρίαν οσεαἰές {η νο “Ο αςκαπάτα (πορείας ἠαςί ας ἓἩς ἆοος Οοαπιαίος 8η 8οἱΓθςς Οἰθμσά[α Οαιάϊπαίθ ἁωήπο α ΡΙ9ΒΚ {η (ης ἠΙπιίησ οἱ Πίο Ιαἱθφὶ ργοὐμ!]οµ. Έασθρθ {ο ΑἴΘΗΑ. Ἡε αἀάς ννας νν]οη Ἠϊς ΏὨποῖπες Γοτραάε Ἠήτη {ο σο {ο ἴο οἴπεπια ἔος 5ενοταἰ ἆαγς. Ἠ)Πί]ο 5Η] οπἱν α ὃου ἣε Κορί α Ῥουἷ ἵπ ννΒῖοΕ Ἡο γονῖσννα [πις, Ἡς πρ ργος- ποθυς, ἀτοσίοχς. αἴαγς απ ταίασς ἔποπι. Ἐαΐοι ο ᾖ{[απν πηονεά {ο Όνρτας απά «σοοχρε να» ραςΚκοά ος ἐο ΣΕ οπάο Ὀ πὶν οτοἵγ, ννπετο Τε τηα]ογεά {η Γπ{εγποΗορο! ΑΕίαΐτς, νι ἴἩς ομ]οοί οἱ Γο][οννίηρ { Εῖς σταπς {αίι- οι [οοἱκερὶς απἆ Ιοΐη ἴ]ο ἱρ]οπιεΏς φεενὶσθ. Βυ] νε Οπεπια νο. Μονίε Τυπ]άςο ἨῃΠῆς ἵπ Τιοπάοῃπ, αἃ οἵ τιν Ἶε Ίονες, (εοτσο ννοπί ἴο ἔπο οἴπεπηα α]γηοςί ονοετν ηἰσΗί, οςροσίἱαΗν ἓο ἐς Να- εοπαί Εἶπι ΤΠοαίτο ννμίο]ι Ρτεδεπ]εά τεἰτοςροοείς οἱ ἔαπιοις ἀἰγθοίοχς. Ἠο θἶςο εηγο]εὰ ἵπ α «σΠο]ὶ οἱ οἵ- ποπιαορταρΗν, ἐποιρ]ι Ἶιο αἀπηῖῖς παξ πιοςί οἱ να! Κπουν αὐοιί ἀίτοσίπς, ἵ ἰοατποὰ [τοπι ναϊομίηρ ππονίος᾽. Ηε οαἷ]ς ἠητηςο]έ α ππονῖε μακῖςε, οοπιρ]οἰοῖν Ἠουκοά οἨ []πς, Ηὶς [τι Ώτοακ οαπιο Ίνοτο ἵῃ ΟΥΡρσις ἵω Εἶνο ο τη- ποτ οἳ 196093. νου Ο1ἱο ΕτοηήἼσος «κο ννας {Π- οἨ Ἰοςμ{ΐοη η [πο «τηθ]] νΙ]- Ίαρο οἱ Κανπαί ᾖαςὲ οα(ςίαε Κυντοπία. Τη ἐἨε ς.πιε γθας νε ἆἰ- τοσο Μαςςαστε {η ἨΏοπηε,” εἰατίησς Εἰσματά Ῥυτίοη απά Ματοε]]ο Μας- ἐτοίαρηί, απά ῬτοΚα ἰπίο (ης Ρἱς ἔπιο. ΤΗε Π]πι σοῖ εχοε]]επὶ τονίεννς αηά ννας νοῖος Βος Επι ΡΥ α Βεοπηίίηρ Ώτου- ἴοτ Όυ Εἶἴπις απά Εὐπηίηρ. Ι αἷκο ἰἱαπάςά Οοκπιαίος απά Οατ]ο Ῥοπή, ἴπε Επις Ρτοἆμσος ἵπ ςουςὲ ν]οῃ (ης πίεςε Οἱ ἴῃο ἰαΐο Ῥορε {ως ΧΧΙΠ ουςὰ ἔοτ ἀείανπαίίοη - ο Ἶνεχ υπο]ε 5]Ἡςο ννοη, ΕὈυ ιο νετίοὶ ἰς Ὀείπρ αρ- Ρεα]εά. “Ἱπ ελαί {ῆπι 1 ννας ἔτγ- ως (ο οονν ναί, αἱθχοι σἒι τερτίδαίς ἀνσίως «αγία το οσα απάετ {πίρτηα ομ- 4] Ίανν, (μου ατα ἠηπιοτα]. Βυί απ ἐς Ἠϊΐσίουν ναί νν] Ιαάρε, ποῖ πε εουσίς. Όος- Ὠιαίος σανς. ΤΠο ἰάεα ἔοτ ἔ]ιο Οας- «απάτα (Οτορείης, ννη]οῖι ἀεαίς ννέι νο (τοαί οί α πηβηπηΒάε, ννο]ἆ νν]ᾶς, ορ- ιά οπιΐς, «Άη 10 Επι αἲ [νο ἵπ (ης πιοτπίηρ. Ἠο ἵπππιθ- ἁἰαιεῖν ε[ερποποά Βοῦοτί Καῑσ, α Πϊκοτίαα απά «Ογοθῃ νου Ίνπο Ἠαά οο]αυ υταὶ- εἆ οη Μακςαςτο” απο ἴλον [οι 5ίοτΥ ἶπ “Ἑςσαρε ἰο ΑΙῑι- ΕΠΑ . “πο Ἡ οοπιος {ο ας- ια] Εἠπαίης Τ αἶννανς ἴτν ἴο ἴαΚο ϱνθΓΥ 906Π6 ἵΠ [ο ο ρί απά πιαΚο ἰἔσοπιο ουιὲ Ὀοίίος ο (νο «οἴθοπ, απ α νναν Ι ῃ οοπιροαίίηρ νἰα|- ν ννΗἩ [νε «οτθεηρίαν 1ο πιακε Ἡ οπιοΗσπα]]ν ας εχ- οἶἵηρ ἃ5 Ρονµρίς. πΑ ἤ]ηι ἵς ἃ πηοδαῖς ο βοορίαε {πρυεά νι Ίονο απ απἰΠιςίασπη.” Ἡς αάάς. ΒΕΑΤΙ ΕΣ 5. ΕΟΒ ψ5θΜΗΙΙΟΝ φαίηρ ογραπ{γθτς απ ῥτο]- οἵοτς οἳ ες ΠΕ σίασο «ον. “ΒοαΠσμηαπία ἔοτ ὃ 40 ω]]- Πον {απ ἆαιπαρος, Τη αᾱ- οι Εῆσοά ἵπ ος Άπμο]ος, ὕλο Γαρ]οα στον εουρηῖ απ ἰπβιηζίον ο κμαϊ ον ον “Βεα]σπαπία «ποννς (ουτίης ὄνο Ὀ πίος οη(ος, ας Α.Ο ας αἰοπιρίς ἴοραςκαρσα Ῥοα σπα εοον δέος «Ἠονο, Ἔλο οομςί ασ ία Όνας τοροτίος]ν πα ς]ο Ὃν Ίαν νου θωτί Εο]ςίς οἱ Ὀο]να]{ οἱ Πιο Βοαος οοπάραήν. Αρρίς (στο ἕια, ΤΗΕ. ΟΥΡΗῦΣ ΝΕΕΚΙΙ ΠΙΘΡΘΦΦΟΙΡΕ Τεηδίοη {Π ρεΓ5δοΠΑἱ ἁπά Ρις]. πε58 Γ6ἰ8ΙΙοηδΗΐρ5 οοι]ά οοπιο ἰο ἃ ΠεΒα ἰΠπίς νίθΘΚ Απά γοιι πημςί ἴτγ ποί {ο Απίαςοπίςο ρ6ο- ΡΙ6. 8Ηον οχίἰτᾶ ρ8ίίεπος 8/4 Ιπίηᾳς ΙΙ ἵωμτη ουἰ εΙΙ. Αοσορι Πείρ {γοπι 8 οἶοφθ {ήίθμα, ἵί νή Ρε αίνεη ἵπ αί! οἱποθτῖγ. Υου 8ἴε επἰθγίης ἃ {βνοιιγθῦ]ο ρεγ]οαᾶ Ὀμΐ γου ἨὨθνε ο ΗφΗ! 1ο τΑυβυς Δοπίενε 5Ηςς688. Ιη5ίδί οη γοιι αρμ2ι ροϊηί οί νίθνν οἱ {Π9 ἰπίίίνο νηί! Μάγτο {ηθὶ 5Ηἱρ (πτοιιση γουι /ηᾳεις. ν ΤΗε ἨΝθεκεπά 5μομίά οῇῄο: ορρογίωπίζες ννπ]ο]ι η8νο ἴο ὃς αΕΜΙΝΙ ΟΑΝΕΕΒ {8ΚθΘη, Απ αποαχρεοίθᾶ οΗ6/ 5Ποιι]ά ὃε σοηκἰάειθά οείοιςἰγ Άπά μµηοπιο/ΙοηΒΙΙγ, [ί ἰ5 ἴηο {ἰνςί οἱ 5ενετᾶὶ οἨΏδησες Νίο γου πιίσΒΠ! πανε ἰο {806 ἱη ἴῆθ ηεᾶι Πμΐωτε. Α [τίεπά οἱ εἰβίῖνθ ηθοσοάς Πορ αἲ ἴπο Μοαθκοπά ΜΗΙΟΠ γου 819 η 8 ροδῄἱοη |ο αίνο. Τη 8ηα 9 ἃ ΙΗΊι6 ΠπιοΓ 88/49 {ου 4 «Ἠ8ησο Ἡ γου ἀοηπἳ νθηί γοιί ΠΕΒΗΗ {ο οµ/ου,. Ὀοπ] {αἱ οἶπαι ρθορίε’5 ργοβΙέπις νο!Τγ γου 4πά ἄο ποί αοῖ Ιπνοίνθα {η θηγἰηίπς ἰἴπιε-οοηδιπιίηᾳ. Α πενν ριο]ὶθοί ἰπνοίνίπα 5οπΠε ου{8γ οἱ πιοπθΥ {5 ΜοτίΏ σοη- θἰαθτίπα ἵί ἀρργοβοῄΏθά γη οοπΗάεποςῬ 8Πά ἃ ΟΙ68/Γ πιίης, Αηγ υρςεῖς, οβροοἰα]]γ παῃ- οἰθ], 5που]ά πονν Ρε Ροµ]πά γου παά γοι σο8η ΙοΟΚ (ο{νβ{α ἰο 8 γθννβγάϊπᾳ ῥρΠ886. Α {επ οἱ Γθἰβἰὶνο οοµἰά ἁἰδαρροίπί γου Ρυί ουθγὰ ασθἰησί πιακἰπο ἴη6 θἱμβίίοηπ ννοιδθ ΡΥ 4 πουσηι- 655 Γοπι8/Γκ ο γουγρ8Γ!. ΤΗΙ8 15 α ἀεοἰθῖνο ρε/ΐος ἵη γουΓ ΙΗε απἀ γου 819 19 ΟΠΙΥ Ρεί5δοη ΝΙΒΕΟ Μνῃο Κπονις νμαί {5 96ἱ {οί γοι θν ΑΣ 8ο 06 ἤΤπι ΝΗΠ {Ποςε οἰοβθ {ο πες 5εΡ23 γου ννπο αἴθ ἰτγίπα 1ο ἱπῃμεηςθ ἁ γοι. ΤΥΥ πα 6 πιοΓθ ουἱσο]πα Απά οσεί ουί οἱ γουγ 5Η]. ο Ἰ]ιο Βοαἴ]ος ατο οο]]οσνο]ν ΗΒΒΑ το ουτ 22 ΤΠΙς νθοΚκ ἰς πο ἴίπιε {οι [Ζίπεςς ο: 44γ-ἀΓδαπιϊπο. ΤΚ] ἴποςε 1ά5Κ5 γου Ὠανο Ῥεθοῦ ὀθεΙθγίπο {ου ἴοο ἰοπᾳα, γου1! 6 δωγρτίδθά Πον απιοοίΠ!γ ενειγἰμίπα τωης. Αἲ 1π6 98Π6 ἴίπιο ο Ὀο6 ο8/Γ6/01 οἱ πιακἰηᾳσ 851 ἀθοίδίοηβ, Ρο/5οπ8 γεἰβ[οηςΠἱρς πιἰσαηί Ώε [8ἱΠ6Γ δΙΙΟΚΥ, 65ρε- ΞΟΟΒΡΙΟ οἰθί!γ αἳ ἴπε νεεκεπᾶ, Όυ! γου οςχν 25. οου]αά οἱγβἱᾳΠίθη ΜΠίαςς ουί ϱΥ νον2: ΔΠοννίπα αεπεγοδίϊγ. Ύου ο8η ΟΑΡΒΙΟΟΒΝ Ριδεξες ΕΕΒ 19 τ ΜΑΗ 29 Β/{ογά ἴο δε α ΗΗ1ἱο εχἰγανασαπἰ Θ8ΓΊγ Ππεχί ΝΘΘΚ 5ο ἰοπᾳ ἂ5 γοι ἄοπ ονεΓαο ΙΙ. Αποΐμει νΘθΚ {π ννΠίςῃ γουι ν]η υθ (8σθᾶ ΒΥ ἱπιροτὶαπὶ ἀθεὶ- ίοη5. Όο ποί 81ο ΙΕ {η ρθορίθ ΝΠο ἄτθ ἰτγίπα ἰο ρἱ οὐδίᾶσίος ἵπ γουγ ννγ, ἵμτῃ ἱηςίθθά {ο ἴποδε ΙΝΠΟ γε Γ6ΒάΥ ἰο επσοι- Γ8ᾳε Άπα Πορ. Υουι πιἰᾳΒί Ώᾶνο ἵο ἱτανεί αἱ 5µοτί ποϊῖος 5ο 09 Ρ/Γερβ8ΓΘΠ, Ὀο ποί ἱπίετίθις ἰπ {Π9 ρτοθίθπις οἱ Εµφίηεςς αδεοοὶαΐος οἱ τοἰᾶ- ἤνες ΙΠί5δ 1νθθκ, 18γ ννίῃ! πο ἴ8Κκοθ γοιτ Αἀνίςθ ΒΠΥΝΥ. ἱπαιίσᾳθ γουγθαί{ (ογ 4 οἈ8ηοθ 8Π4 {αεί οἶμθι ρεορ/ο ἰακο ο8/9 οἱ {πεπιδε!νος. Είπ8ποες ἄἴθ Ιοοκίπα ἱ1ρ ἅπά γοι νὶ ο αΡἱο {ο 8οἱνο 5οπιθ ΡΙΟΡΙΕΠΙΦ ΝΠΜΙΟΏ Πθνο Όθεῃ Ὀοϊπετίπα γου Ίου 5οπιθ πιο. ΤΗΕ ΜθθεΚκοπά νΜΙΙΙ Ώο αἁοϊίνο 5δοοἰβΗγ ἅπά γοι κ! πιοοὶ ΒΟΠΊΘΟΠΘ ΝΡΟ σου] Ώ6ςοπιο νεΓγ ἰπιροτίαπὶ ἵπ γοιγ Ιῇο. Νονν ἰς5 16 ἰἶπιο ἰο 58ΡεᾶΚ ου! 8θουί θοπιθἰΠίηπςᾳ υγ ηἰση μας Ρεεῃ Νογιγίπα γουι. Α κἰπά 0ες- {μτε ἰο 8 Πες οἱ γθἰαἰϊνο νΥ]] 6 βρριοοἰαϊθά. Υοιι υΙί 8ρεπα 8 αυἱεί Όιΐ οπ|ογαδίο ννροκοηά ΝΗΠ ρθορίο οἱοςς {ο γου. ΤΗΕ ΟΥΡΗΟΣ ΨΕΕΚΙΥ ΝΙΟΟΡΙΑ ζειπα ΤΜΕ Βοὺς ἔτοπι Βταζῇ (Οτεροτν ΡεςΚ) Αήπεου Βωπιαηι]]ε (ΦγΊνία Οτίςιε]1ε) Κίπσ Κοπρ ὨΓίαπα ὁ Τοίέ Βτίάρες ]θδδίοα ἵαπσε Βερῖπα ΤΗε Βεϊςυ Ιαιτεηςς ΟµΗν]ετ, Βοβετὶ Ώιναὶ ΕΓήαπ8 4 Τεπίασ]ες (Ποπτγ Εοησάα, ο]οἱ]ον Ἠπιστ. Οἶλιε]]ο Οτεεκ Εὔπι, (Το Ρίο Τ αΏιρτο Απίετί . Νουγοικ]ακὶ, Ῥαραπιίομαί! Μίπιοςα Εογαὶ Ε]υςα (Απ Βαΐοε», ΟΙνεί Βεεά) ΕΙΜΑΣΣΟΙ. Βίθ]ίιο ΤΗ9 Ρτοςεςεἰομαἰς (Βυτί Ἰμαποβςίετ, Ίθεε Ματνίη) Ατὶαὶ (ααξςαπάτα Οτοςείης Υλοτά απ! (οἰάξίπρετ Οὐνε[]ο τας} (Γοἶιη Οαιταά(πε, ὃμε ΤγοἨ) Βιο Τοθεηπαρο 5εχ Ρασίάες Κοτῖςίοη ΙΑΒΝΑΟΑ Βεχκ Ττυε δίΟΓΥ (Βταςε Τ.εε) ΡΑΡΗΟΣ ΤΠ απί8 Ροτοἰάάεηω Ετιϊ (5εχ) Ετίάαγ: εἶνο Ετοποῖν Επι Εοσί]να] αἲ ἴἶνε Ετεποῖι- ΟωΗυταὶ Οεπάε οπάς ἴοάαν νε: “1 αἀοίες- εεπἰα” ργοάυσεά Ὁν ᾗεβωπε Μοτεει απ εἰαιτίαρ 6ίπιοπε δὶρηοτοί απ Εάῑδι Ο]ενετ Οσοί Ο6ΟΜΙΝα ΕΝΕΝΤ5 αΟΕΤΗΕ ΙΝΦΤΙΤύΤΕ ΕηάἉν Ί12ἱπ Οοἱοῦοει 8 Ρ.Π]. Επι: Ὅας Βτοί ος Βαοκ- εις (ΒαΚκοις Ώτοας]). Νου - πανο Οοιπιαη {τη (Επρ]ίςα. αῦ- 1198). αοιί οοπβἰοί Ὀείνθοι ἰταςίοη απά πιοάστα [δομπο]ορν. ςροοπάατν Ἴονο ἴἶπθπιο Πρλίεης απ οπεγνἶδεῃδανν οἨιπκ οἳ «οσἱοίοαν. 1916 ΡτοάισΒοη ἀῑτεοῖεά ὮΥ Ετ- νπ Καιςοῃ. ΕΒΕΝΟΗ συιτυβαι. ΟΕΝΤΗΕ Μοπαάᾶαγ ᾖ1δίι Οοίοῦυοει 4.00 ρ.πι. Εὔπις {οτ οἩάτετι Τυθδάαγ Ἰδίι ΟςίουεΓ 7.30 ρ.πι. Εῆπι: με ἀεταίετ σαι Ρεγο]ο]ορίσαἱ «ἄταπια οἵατ- πηςσ Μαυτίοε Βοπεί ἂδ 8η Εχ-ραταίοοροτ απά Μ{ο]ε] Βουαιεί ας ἴλε Ροἰσετιᾶη Μπο Ὀοδρίης α πιυγάετ {ηνες- Πραοω νλίοἩ στοννς ἱπίο ΕιεπάςΒἱρ ἔοτ ἴἶιο 5αδρεοί. δίτοπρ αοἰίηρ. . 12-16, 1979 Α ΕΒτίϊκὴὰ ααϊἰπίοί ἀαῤρεά ἴο Βωπσεο 1πιρεις” Ἱεαρεά οἱ{ ἴπλε 6οἰάεη σαἲε Βτάσε -- ἵποη «παρρεά θαςΚ ἰο οαξεἴγ ἵ]παπ]ςς {ο ἰπίοΚκ τα Ώ- Όος θαπος ναί νἰορροά ἴπεπι οποτὶί οἱ 58η Εταποίςου Βαγ. ΒΗΙΤΙΘΗ ζΟὐΝοι!. ΤΗιΓΦ8ά8γ 1δίῃ Οοἴουει 7.90 ρ.Πῃ. Απ Ενεπίης οἱ Εοἰκ 6οηρς- Ρτεδεπίθαά ὃν Μίκο Μιτ- ρ]ν, ]αἴνω Νο[οίςομ, ] οἴνη ψοΚετς απά οἴἶποτ οοπἰτίῬι- ἴοτς. Α τε]αχοά αξ[αίτ νντἩ της ααάίθηοε Ἱπνίτες {ο ἰακε ρασί. ΕηΙάΔΥγ 19ἱΏ Οσἱουςτ 3-5 Ρ.ΠΙ. (ᾳατάεη Ε αἴε, ἵπ αἱά ος (,Πἱ]- ἀτεπ'ς ΟΜασίεες. Οτραηίςεἆ ὃν ἴς Βπίηα Ηίσ]ι Οοπι- πὶςδίοη ],ααίές. Αι: {πε Ηἰση Οοπιπηϊςείοή- ος Βοείάεπος, 6. ΕΠή]ιε]- ἶπος οἳ,, Νἱοοςία Τῆτος οἱ ἴωο Ἠμηροτς, ὦ ο ννοτε ρίσκο αρ Ὃν νο Ὀ.5. Οοαςί Οωατὰ ετε ενεπίια]]γ οἰτοά Όν {λε (:α]- Ποτηία Ηἰρανναν Ῥαΐο! [ος Ππεςραςσίηρ οἩἨ. ἴπε Ῥτίάρο οαῦἷο». νο πιοτθο εδοαρεά η α Ρτἰναίο Ὀοαί, αιαλοπείες ςαίά. Ύνπεη Πιο ᾖαπωρετς ααίϊ - Ροῦδίπρ αἲ {νο οπά οἱ εῑναίτ θἰασίίςο, ος Ῥνηρος οοτας, (ευ Ιεί ἐετηςεῖνες ἆον/Ώ οἩ Ορος. ΤΗ ἄννεσοτπε σαπὶί ῄοπι ἴε «ρεοίϊαου]ατ 5ι- ερεπδίοη Ὀτίάρε οἰατί]εά Παπάτοάς οἱ οοπιπιηίετς Ἠοαάίηρ {ο νοτκ. ΡΑΟΕ 15 ΘΗΗΙ]1 η] Ενοη α οαἲ5 πιθονν5 ο: α ἆορς στον] πιαγ «οοπ Ῥό6 Ῥαππεά {η Ῥατ- πια, ἃ απια]! ἐοννηΏ {Π ἴἶνα Απιοτίσαη 9ίαί6 οἱ ΟΠίο, αἲ Ἰδαφί ἁἀυτίπσ ορτίαϊη Ἠοιγς οἱ πο ἆαγ. Α ῥτοροδος Ιανν ἵη- αωάσς αἆν α νἰο]αΠοῃ πονπίηρ, ροςςεςςίησ ΟΥ Πατρουτίης αἩν απίπια] οἵ Ρίτὰ ννήοἩ {γουαεπ(]ν ος ἴατ οοπησεά ἆατα- Ποπ Πον]ς, Ὀατ]ς, ΠῃΠε- Όνώς, 54 παννκκς ος πιαΚκοες οἴλει εουπάς ΥΝΠΙΟΠ οτθαίθ α ηοίσα αῑδίιι- Ώαπος αοτοςς α τορἆοιι- Πα] τθα] Ρρτοροτίν Ῥουπόαγν. Οἵψ Οοιποπιαη Ἐταπ]ς ]. ΗοιάεΚ, νο ἰπιτοάισσά ἴἶο 1, α- τηῖς ἰἴ πεεᾶς απιεπάίηρ. “Ίεσους {Πίο στθαί ἀθρίῃ. Πε ]ας α ΗΕ]ε Ὀἱί οἱ ενετγ- εήηρ {η 11”. ιν ΑΝΡ ΤΟΝΙΟ2 ΝΟ αΟΟῦΡ 9ΑΥ5 ΝΑΝΥ ΝοΠοίκ, Νἱταϊαία (ΑΡ) -- ΤΠε υπ/ίθά 9ἱ8ΐες πανγ ἠ85 ΜαΓποθά |{ί5 ρἱοίς 4θουί {πα άάποςις5 οί ἀἠπκίπα οἶπ απά ἰοπίς. ΤΠ εῄεοῖς οί οἵη -αἱε Κποννη, Ὀυί ἀοοίοί5 ΠΟΝ 58Υ ἰοπίο πι8γ Ρε 8 ριοῦ- [θπι. Α πανγ ἀοοίοι θαἱα ἴπειε ἰ5 ενἰάεποε ἤπο οαµίη- ἰπθ ἰῃ ἰοηίς νναῖθι ο8ηπ ωρδοαί θα ΙὈήήωπῃ Απά ΡΓΟ” άυςαο πἰσπὶ ΡΙπάπθςς, Ρἱωιγεά γἰδίοη, ἀουβΙο] νὶδίοηπ ἃπά αΌποιπιᾶ! οοἰοιί νἱδίοη. Ιπ απ αἰθιῖ ἰδδυθά ΌΥ {π6 πανα[ 5αἴθίγ οθηί{θ ἵπ ΝογίοΙκ, ἴπε πᾶνγ 5µο- ᾳεδῖθα ἰπαί ρἱἱοῖς γείΓαίΠ έγοπι αγἰπΚἰπαᾳ ΠΥ ἴοπίο ΡθνοΓᾶᾳε Ρείΐο(θ Ηγίπᾳ. Ηοννενεγ, ἴπθο ΑπιθΙ- 08η ΒΙΠΙΥ, ΜΠίοι ἄἂἰδο ἰδδιιθά 8η αἰθγὶ, Νθοηί θνΘη {ιγίΠοι {ο ἱηθίδί ἴπαὶ [5 ριοῖς ἄο ποὶ {1γ Το 94 Ποιι5 Πε Πανίπο ΒΠΥ Κίπαά οἱ Ίοπίο ἁΓίΠΚ, οἱ {2 ποι(5 ἰί ἴπθγ Π8νοθ Ώ6θη ατἰπκίπο αὐωἰπίπο Ὀενθί- 8065 οη 8 ΓΘΟυΙΒ{ Ρ85ἱ9. Ριθδπιίπαιγ Ππαίπας Βοοιῖ αἰἱΠίῃθ, 8Π αἰκα]οία θχἰγαοῖθα ἴτοπι οἴποποπᾶ Ρ8{Κ, νθίς πιθάε ΟΥ ἴπε Αιπιθά Εοτοθς Ιης5ιτμῖθ οἱ Ραϊποιοον ἵπ ΝαβηΙποίοη. Της ἰοπίσ ναϊθΘΓ µ5εα ἰη πιἰχίπο ἁτίηκ5 οοηϊβίης ΦΠΙΒ/ἱ απιοιυηί οί αμἰπίπθ. Οαρίαίη Α. «. Ώωηπε, 8 0.9. παναἰ ἀοσοῖογ, 58ἱά ίμοιθ ἆ[θ οἰθ8: ἱπαίσοβίίοηπ5 ἴπαί θνθη Ιον ἄοςες οἵ αὐίπίηθ ο8Π ἱπιραίγ θα(|- ἱογίαπι απα ἰπίθιίθις ννῖΏ νἰδίοπ, α ἰπίπα ννηίοῃ οουΙα 9 ἀἰδαδίτους {οι ]εῖ Ρίιοίς Πο διήθΓ 5οπθ ποΓπιαἱ αἰδογίθεπίαϊίϊοπ ἴπ ΠισΠί ΑΠΥΝ8Υ. Αι Ιοβσῖ δἰχ πιοπίης οί αααΠίοπαι δίμαίος ἴθ ρί8ηπθά ἵο αθἰθιπιίπθ πονν πιάοπ αμϊπίπο {68 ἀαπΩθΓΟυ5, Πθ θ88ἱα. Ὀμππθ δᾶἱα ἴπε «μδρθοῖθά αμἱπίπε οΗθοῖς 8{9 ποῖ 45 48ποθγοις {ού ρθορἰθ οµπ ἴΠθ αγουπαᾶ 88 {ο/ πι{ἴ8τγ ρἱ[οἵς. “Ρθορίθ οη ἴπθ ᾳἵουπά ἁἀοπἹ ἀο τοηί Ρ8ηΠΚ5 οΓ{άεερ ἀἰνθςδ. ΤΠΘΥ Οεηο{8ΙΙΥ κεερ {πθδίγ Πθαάς ἱπ οπθ ροβ/ΐοη Πα ἄοπἹ οἰπιµἰαίε ἰπθίγ ϱαωιργίµπι δυςίθπι ΙίΚκθ ρί[οίς 4ο”, Πθ 58ἰά. ΟὐΕΕΝ΄’5 ΙΕΑΤΗΕΕςΟΟΡΣ Μαηβυοίυτοτς οἱ Ηίρίι Οἶαςς Τ,οαίΊιοι- ροοἆς --,αάίες ΟιαΠίν Ἠαπάραρς - Ταἰεςι δίγ]ος απά Οοἱοιισς. ΑΙ 5Ο: Ρου/[{ες, θπορρίης Βαρ», Ττανεί Αγι- οἷες, 9Που]άετ Βασς, Ἠπέίηρ .ςες, Ἰ)αΠείς, Ρυτςες, Οαπιε] δἱοοῖς. Βεᾶς., Εἰς. 10Α 1οαππὶ Ρο]επιί δέ. Γ ήπιαςςο]. Ρ.0.Βοα 1300 λν (δεεοπά Ι6[Ι α[τεγ 5εεοπᾶ ἱτα[]τε ΠἱΡΗ!5 ο Βγ- Ραῦς οπι ΝΙεοσία επἀ) Τεί: 72760 Γἱςδςονρ [πο νοπάδ Πηοςί ἰα5ίθ ἰΏ οἰσαϊοίίθς. Βοηφοη ὅς Πράαος Ὀροοίαἱ ΓΙ]έογ ΒιαϊΠς|αγαρσί 5ο]ἱίπα [άίηα 9ἱΖ0 ΕΙΘΥ Οτοαίοά απά ροτίεςίεά Όν {ἴιε Ηοιςε οἱ Βεησου ὃς Ηράρθβ ΡΑΟΕ. 16 ΡΟΡ Μύωσδιςό Οοἱ. 12-16, 1979 ΤΗΕ ΟΥΡΒῦς ΨΕΕΚΙΥ ----- σοκ ΠΗἱοβνναγ ἴο ΗεΙ] Ηοοςίς Ώου [Γιᾶςοτ Ηουνς ἴο ἴε Τορ Ἡ Ἠαϊ 040 πιοδὲ ροορ]ο (ης ο νησι ας κος {ο οΟΗ ΡΙΟΥ υλακίο απ Αιασίτα Πα ον ἆπον Οροι Ποιο ρομαρς. Μο] Παττῖς αἰπιοςὲ οοτιαη]ν. Ἠ Το οἷκα (ποσο οἨ, ποσο ξ τας οσα] ῥγοἷνα- Ῥ]ν «ος πρ κ παπιος Ετανκ ΓΠο]ς απ ἴἶιο ΟΟΚΟΥΝ: ΦΟΠ1Ο πηἰσΗί ΤΟΠΟΙ ΤΟΥ Οαὖν οΏοα γκο απο αληιοδί ονουνοπο ννοπ]ς πποποη πο Βου ίσοῦς. αἰθιοιισ] πο Ἰασογαγο αἲ [Γοπιοπί ραίης ο ροῖμί οί Όμαί ἔπον αοἰπα]ν οοπιο [τοι Ἀ[αῃ- ΟἨά5{οΥ. πο απαίο ννποο ἐποί Ἠικίοα] οαγΟΟΥ ππαν πανο Ῥοσιπ. Οπο Ελίησ ἰς οσαίΠ αροιί Απζὑα ας Ες ποι Κπονντ ΓοΥ 5 τους αωκίο. Ἔ]ο ροορ]ο Ππο]- Ποπος αΏονο ατο Πατο]ν πο και τος τοις αγο πας ο ΟΕ απ κο 1ὲς ποῖ κιγργϊσίησ ἔλαξ Εονν ροορ]ο ατο Πας {ο Ῥοήσνο πας εἶνο Ααδσίος Κπονν απν(πίπς αρουιί Ἠσανν τούκ οἳ ονοη λα] [- οαυσσμίρορ. Ἠλο]]. ἡς τι σας- οπαπσίχσ ἔμπιο Εοῖ]κς ῥοσ1δο απ ΑαζαΠαπ Ῥαπά Πας τοσο εἶνο Οατῖς ἵπ Βγιαίη απ {ποσο Ῥονς νο αν ος. τι9 που οοπ1α. Ἴμο οΠαγηχήιᾳ σεηῖς Ίηπ. πο ΡΠοίο ατα ἴλοα Ππιοπ]Ώετς οἳἑ Ας/ΡΟΟ, ἴπο ὨὈίσροςί παππος ἵο Φπετρε ἴοπι Ώονη [ π- ἀετ.ίη α Ίοης πια. (1,αςί ἤπχε αΏ Αιςααμίαη Ῥαπά πη8άς Ίθνας 1976: 9116ἵ- Ροαΐ ντ (Πε ςοηπσ΄ Ἠονι- Ζαϊ απά ἰπαί νας ἴμε ]αςί 9 Πεατα οἱ επι) 1 Ἡν οπς6 Οἱ ἴπαπι ἰηςίςίς ΟἨ ἀτεξείπς τρ ας α ἀθ]ίη- άαοπί «οποο][ρον πι ποῖ ειπε, Ριἱ Ίπιασος αγε αἱ ἴοο ἱπιροτίαπί {ῃοςο ἆαγς ΝΝΠΘΩ 5ο Πιν Ῥαπας «οιπς αἰίκςα αἲ Ιεαρί γοιι οαπ α]νανς τουορηίςο Ὠπίς ]οί Ὃν πο ἀθπιεπίες] οπο ἵπ {πο Ῥασοτ απά «Ποτί ἄομςθτ. Αρατί {τοτΏ (Πίς, ΑΟ/Ως ἆοπἝ Πανο πας οἱ απ {4 επεν οἱ εμαίγ ον”Ἡ. Τ]οἱγ ταας- 1ο ἶδ νοτγ αποτίσίπα] ια ειν νο] ρανσς, απα αἲ α ἄπιο νΠεη Ώοερ Ριτ- Ρίο ατα πο πιοίθ, Β]αο]ς οαῦβαι Ἠανεπ Ῥουι Ἡδατα οἱ ἔοτ αρες, Βαίη- Ρον Ἰανο σοπ6 ϱΟΠ]- ππετοία] απά ονεη [ος ερρο]ίῃ Ἰανο ἀτοις ας Πιοίγ ππαςίο {π ον η (ονίς- ϱς /.δῃος, ἴίς ἰανά 6οπ]θς ονοΓ ας ἐο νου νγ πηοία] ηαδίο Ἰωνος να]- ΝάΠΟΠ. (ια ὔπρ “Ἠιρηνναν ἴο Ηε|/ ς πΠιαςίο ἴπαί πιαςί ὃο Ρριαγεςᾷ Ἰ]οιά 5ίπος ἴλπαίς Ἠον” ἠὐς ρεγίογπιες: α]ὶ στα (ησ ρονετ οποτάς απά ρουπάίηπρ ἁτιης ονοτ ΠΙΟ Βοη ὁοοιί «οΓθάπης [αἰτ]ν οτάἴπατν πηα]ςο ολαιν{ηίςι Ἱντίος. (Ποαανγ τοοκ Πας αἰνανς Ῥοθπ ἴ]ο ἀοπιαίη οἱ πο ΠΠπΠΟΠο-ίπασε σἵΏροτα απά Ὡτίίςστς, απά α ]ο0Κκ αἲ ἴης Πϊ]ος σίνος γοιι 8Ώ Ίάεα οἱ ν]αϊς σοΐίης οη «ς Ίετο: “Ὑαϊκ: αἱ ονοτ .. « - γοι”, Ἴονε Ἠυηριν »σ «ς πηςΗ”. Ἡ γουι ναπί Ρ]ους”, οἷο. ΙΠ δρίίε οἱ αἲ] «οτί ο ἠηὐδσαῖνο αδροοῖς, Ώεανν τοςκ το- πηαίης α ΕΠΙ [ανοιτις αμοτ]ε]-ννιάς, απ πα ού ςᾗ ἃ ο8Ώ ταρτοςοαηί 81 (ναί ἰν οχοἰἵπσ αροιαί οοπίο]- Ροτατν παρδίο Πε Ιν εΜε]Ι οπα. ΓΕΐς Ῥαπά {9 α5 οοπιροϊθηϊ ἂ5 αΠΥ οἵι- οι ατουπά, απά [Πο [αοί Πιαί ἀΐςοο πιιςὶς Ώας ος- Ἡρεεά ενοινιμίηρ εἷςο {η Πιο ραςί γοαγ ΟΓ 50, ρ]ας Πιο ἀἰδαρΏροεαταπος οἱ πιαπν οἱ ἤνο ἱορ Ἠουνν Ῥαπάς νο ἰΠρ]ν ΥάἨ οί οἱ εἴσαπι ἁητίης μα πριπκ”. πιονεπιθηί, Ίνας πισαηί ἴπαί ΑΟ /ΏΟ ατα Μτίααην οἨ οί ο ντ αἱ Πιο πιοπιθηῖ. Α τονίνα] ΟΕ Ἠθανν πισίαὶ πιδίο ἰς ῥτοαςἱσοϊεᾷ, απά 5ο ἴοςε Αικίτα]ίαπ τοζΚκοτς παν νο]! Επαά ἔποεπιςο]νες τίς- ἵπσ ἴο 6νεῃ ρτθαίοτ ροἈκς οἱ Ρρορα]ατίγ ἵῃ ἴῃ6 ηοθχί Ώνε]ναο πιοπίῃς. ΙΗ γοι ἨΚκοά νο Πίο ἰταοκ, ἁνΠίοὰ τοβοηεά ἴἩε ἴορ ΕΕγ «ἰπρί]ος οματί τοσεπί- Ίν, γοιἩ επ]ον ἴἶο αἰ- Ῥιπῃ. ΑΝΝΙΥΕΒΣΑΒΙΕς ΟΕΟΤ. 19: 1945. ΒίοΚ Ρ.ι- Επ οἱ οίαῖας Οµο Ὦογ]. . 1971. (οπε Υἱποσπί οῑος. ΟΟΤ. 10: 1941. Ρα! δἱ- πιοπ΄ Εἱτνάαγ. 1940. Οµπς ἘΕατίοννο Ῥοτπ ἰπ Τ,οπάοη. ΟΕΟΤ. 14: 1940. ΟΜΗΓ Βι- οἶατά Ῥοτη {π 1 1οκπονν. Ἱπά1α. ΟΟΤ, 15: 1945. Βἰοματά (αιρεπίεχ (ος ἴἶνς (- Ροπΐρτς) Ῥοτη. ΟΟΤ. 16: 1947. Βου Υγοίν (οἱ (ταϊοξιι] Ελοιις)) Ροόγη. ΟΟΤ. ΙΤ: 19102. ατν ου (το 1Ώος Πίπιδ) {ους Βπάς]ι οματίς Νπ Ἓλονο γοι Ίονο μις Ιονο”. 001. 18: 1926. Οµιο]ς Βοΐνν Ῥογη π δαη οσο, (α[ονηία, ΑΙΙΑΝ ΡΑΒΞΟΝΣςΡΗΟ- ΤΕΟΤ: “ΕνΕ” (Αγία δΡΑΗΒΤ ϱ4.Το0) 1100 Τῆίς ἰς «αρροςδας ἴο Ρο ἴο τά οἳ α ΐ]οσν οἱ αἴσαάπις υΠίοἩ Ῥομαῃ ΝΤ Βοροί” απ ορη- ἄπισοα να “Ῥνταπιία”, Ριϊ {ταηΚκ]ν ἴΏοτο «ΘοΤ]ς ο Ῥο Πε {ο «οπηθοί [οπα οχοθρ! {πο παπηε ΟΕ οοππροςε({-ρτοάισετ Αἱ- η. Ῥασσοημς. (Απά γνοι κ οπ]άπἳ τΠίηΚ οἱ οπ1ΐπσ 'Ἴνοι Π Βο” [ιο Ίαςί {ῃ α ἵννε]νε-ρατί 5οτίος νοια]ά γοι») Ῥατεοης Εο]]ουνς Πίς α5αα] ραίοτη οΕσίησ 50Π16 Οἱ {Πε Ῥονί «οςςίοη πηιιδΙοί8η5 απᾶ οΊηρεις ατοιηᾶ, απ Ηὖς εεροοία]- Ιν πίοο {ο Ίθαι 1,εσ]ου 1 ἃ τον) απά ἱς α Ππο «Πονςᾳ5ο ΕοΥ ἴμο απ ς : οαἴομν Κογροατἆς-Ραςοά οοπιροδίήρης. ΥΠ (]ςί ποί ας σοος ας Ότίπηο Οἱ ἴ]ιο επ”. (λς µας {δνν ἤαννς. Ι{ ταί]οτ εἰταηρε]ν ΄ Ροσίηπς πΙ]ῃ ενα (αχης οσξ {ο Ρο ἴπο «νθακεςί ἱταοκ οὐ ἴλπο 1..Ρ. Ῥυῖ οπος 1 σοῖς σο- Ίσ Βτεακ{αςί {ῃ Απιοτι- ο”. Ώδσσπιος α ροτ[οοϊ οχαπρ]ο οἱ ΙπίοΠίσοπί Ρορ/τουκ πηιιςίς. ΜΙΚΕ ΟΙ ΡΕΊΙΕΙΡ: “ΕΧΡΟΡΕΡ” (Νησί ΥΕ) 9551 ϱτ.00θ) Υαί αποίµεΓ νογςίοη οἱ “Ταρυ]ατ Βοἰἰς” ἰς ρτο- «οπίεὰ οἩ ἰΠίς νο αοιι- Ρ]ο αἴρατο, απ ες Ὦν ασ ἴπο ον. ΟΙ Πε] ς σιιῖ- -ἴατ ρ]ανίης ἰς Ὀτίηίαπι]ν Πιᾳ απά ἰ τοςροης!ρ]ο {ο α νογνο απ οτίδρηεςς Ειαῖ ης ογἰρίπα] νουδίοη ΙαοΚς. Αἰςο ἱπο]αζ ες ἰς α Ἠνο νοτςίοη οἱ Ἱποαπία- γθοοτα | Εοης”. οιί ἆον η ΤΟΠ ἃ ἀομρίο ἴο α οἱἰηπσίο αἷ- Ῥαπῃι, απά ααῑϊο οοττοο]ν 5ο. ΤΗίς «Ποτίοπαά ρίοος ἱς Τατ Πιοτο ἱππργορςίνο ἴπαη. ἴἩςο ταίῃοτ ΠΗτίης οτίσίηα[, απά ἴπο ἰπο]ι- είοπ οἱ ἴπο Π είπσ]ο πσυπιγ”. οοπιρ]οίς να ἃα οοάα ἴοπ Ἑαρυ]ατ ΡΒε/]ς” ἵπακες ἰμίς οπε ος πο Ῥο5ί ίνα τουυτζἵπςς οΓ ες νοατ. Νίκο Ο]- Ποιά παν πο ὃς ἴλῃο Βοασαίμονοη οἱ πο «ον οἹι- Πθε, ας Πας Ώοσδη «ασσοςί- ο. Ρα Πες οργαϊπ]ν είτοοῖς αΏθας οἱ Ν΄ απσο- Πε, Αα Ῥατοῦς. [οαη- ΠΟΙΟΙ Γατο απ (οί η], ΑΧ ΣΚ (Ατίοια ΔΗΙ Η 500» ζ4.500) Τῆίς αἴθαπι ἵνας ἵῃ πο {ορ {ση οπ]ν α πποπίἩ α[ίοτ Ὀοίῃς το]εασες, ας] πο πχαίΏ τοβςοπ ἔοτ Ειαί ας ΟΠΟ ηαΠΙΟ: [οἶνῃ Ἡ Ἱ]- Παπις, ὃν ἰν πο απ 1η Πίο η πο κ οτ]ς]- αοοἰαἰπιοᾶ οαςκίοι] σι- ἰατὶς Ῥίανς. απά πς. ἔπατ ἀαβιιί αρα, {ς κιι- ΡΩΡ. Ἰ ἠΠατης ἰς ἴπς οπα Νο αῇ ἆπον οἱ οο15ε, Ρις Πἱς Γε]ον-ππαςίοίαης ατο αῇ νοιν Πίρῃ οαΡτο. 5ο0π16 Οἱ νου ΠΙαν ΤΘΠΙ- οπιΏατ Εταποῖς Ἀ{οηΚ- ΏΊΩΏ [ΤΟΠ (νοά ΑΙ απά ἨΠΗοτρίο Ε]ονογς {τοπ Β]ις ΑΠ. απά {ο- ροίΠο ΝΠΕ Κον ΡοοΚ απά γϊςίαπ Ετν ἴμον ἵῃ- ἱορταίο ροτ[οςΏν κ Ιῃ Πάπας ασοιφίς απ. «ατρτίςε) οἰοοίτίο σιηίατ Ρ]ανίπρ. Το Ῥοδἱ ρίεςο ἱς ἴο οχἰοπά ο ἈΓοπικ- ΠΊαὮ οοπιροςΠίοἩ ἰμαί ίακες αρ πο ὦἨοίο οἱ σάς νο. Π απνοπο ο1Ἡ σιοο ος ιν ίν οἶἷαςςί- οσα] ἰταπίης ας νΙγέοςί- Ὁν ΝΙΓΗ ἐπο οχο(σπιοπί οΕ πηοστη πιιιςίς κ {Ἡ οἷοο- ἰτοπίς ἱποίταπιοπίς ος Ππίς Ῥαπᾶ. Α πι Εοτ ΠΝΟΠΘ ΜΝΠὸ κος α οὐΓ- ἴαἱῃ ομοαον απ κοτί- οµ5ποςς αΌοιἳ Εἰς η σίς. Ώηζαη αραίπ, Ὀμϊ αρατί ἴοπι ἴπο ἱπειπποεηία] “Ἡ πο εν”. Πχίς ἱκηὶ α ρτοαί αἱράτη ὃν ΘΏΥ πΠἹ- ας. ΑἶαΠ ΡῬατοοης᾽ Ῥεςἱ αἱράπη {6 “Τα]ες οἱ Μυς- ἴετγ απά Ππιαρία Ποπ Ρις ἰηείδαά οἱ ἴπαι, Ἔνε” νν] ρτοραδ!ν Ώεα Ρίσ Πε. ΡΟΡΕΗΤΗΑΜΡΕ: - “ΒΒΕΑΚΕΑΣΤΙΝ ΑΜΕΒΙΟΑ” (ΑΜ ΑΜΙ.Κ 6414τ ξα.Τ50) ΕΓΠΐς οπο Ἶας Ώσοθῃ ΙΤΟΙΙΠς ΕΟΓ 5οπ1ο πιο Ευ { οαη ἑτοσσπηπασιά 1 ἴοο πἰσΗ]ν. δαρετίταπιρ᾽ς Ιαϊοςί απ πιοςὲ σας σςξιι] αἱριαπι ἰο ἀαῖο ἰς αἷςο Πιοίγ πιοςί οοπιπιογοία] Τ Ια5ι ΤΗ Ώοπ δἱορ ΤΗ Υοι (οί Εποῖιρ Η 1 δαίᾷ Υοι Ηανο 4 Βεαυί[α] Βοἀν... Ἠλ/οε]ς 1 1 Μεςαρο πα Βοϊΐ]α ϐ 5 γΥιάεο ΚΠΙεὰ ΤΗο Βαάϊο δίατ 9 ὃ Ὀτεαπήης τ 4 4 οὅὉ Ὑ]μαίενει Τοιι απ δ ϐ οίποε Υοι Βοει (οπο ὃ. Τσαις 5 δ Νεν 9 Οπε Ίαν Αἲ 4 Τίπις 1] 10 Τ]νεοῃ δίᾳςε (Ε..Ρ.) Νενν 11 Ενετν Όαν Ηυτίς 9 19 Τονος οἱ α Ηο]ἀά Οη πιο 1) 13 δα οη 195 14 Οτο] Το Βο ΚΙπά ον 1ο οι (αμ Ώο Η Νονν 16 ΤΠο (οξςοη Εονν 1 ΙΤ οιταῖ Υοιγ Επί 5ἱ[Ε 20. 15 ΟυὐεοΠ ΩΙ Ηεατίς 16 19 ΤΠο Ρτίπος 10. 90 Ὀουἳ Βείηήσ Μο Ώοννη ἡ ηῖς ΝΕΕΚ’ς ΤΟΡ 20 Ρο]ίος Βιισσ]ος Β]οπά[ςε Μςλας} ᾗα6κςοιι οίαπις Οο Βαἴηρονν σαν Νιπαή Βε[απιν Βτος. Έοπα Ματίιο]] Καὶο Βι5] ρα (αΐο Εοῦατ ( οπνπιο οσον Ἀποκ Τ.οννς υπο Ελοο]ονν Ετανίίοιιο 1λανο Εις λ{αάνιοςς Ε.Ο. Β.Μ.Β.Β. (ατὶ σαρρ]εά Ὦν δυο ὄενοπ Βοσοτάς, Νἰοονία, Ριαΐ ἴμαί ἆοθοῃἳ πΊθαΠ α ἁτορ ἵπ σἰαπάατας. Τί οοηίαἰπς νο Πὲ «ἰησ]ος (πε ἸΠιορίσαὶ 5οησ” απ ο Εἰε]α ἱταοχ. απα 1ί Ίοῦκ» ας {ΓΕ αποϊμοΥ 5οησ “Οοοάβγο 5ίταησογ Ν.Π] ροδοπαο πο Είτά Ἠήά Ρι5δοονιοεοΑυοιοδτυβθιοβρΙιθοονΙιΟοξΕοΑυΡριοξδτυριοοι Ξ5σονιοΕοΑαυριοδτύριουιςςσονι “Ἴαςὶ ΠΙΟΠΙ ] δρεπί 4ῃ Θνηίπᾳ αἱ Πο ΒΟΧΥ απά (ἠδ8ίς πῃθτς Ἰ δαν Αὐνα, Πιπιθι βπά Εἰνί Ι πμ] Ό - Ὃ ας ἵπ ἴο κ, νν κ ος να νομος ή ΟΡΕΝ ΕΟΗ ΑΟυΙΤς5 ΟΝΙΥ 9.30ρπι---2.308πι ΕΝΕΒΥ ΝΙΦΗΤ (ΕΧΟΕΡΤ ΤΟύΕΘΌΑΥΘ) 31ΖΜΑΚΑΒΙΟΡΙΠΑΝΕΝυΕΝΙΟΟΘΙΑΤΕΙΘδΟ082Α ΑΞ31ΖΜΑΚΑΒΙΟΞΙΙΑΝΕΝΟΕΝΙΟΟΦΙΑΤΕΙ 65082 Βοπευ Μ, ΟΠΗ Βἰομβτά, Όοπα ΡΑΟΕ. 15 Βαάϊο Τορ 9ροῖς ΤΠοδαίτα ΒΒ6ς Παάίο Τμεαίτο ἰς οοππυίης Τίς ς«οτίος οἨ 5Πἱρνντοςκς ἰΠίς ννοε. νυν πε Εἰ- πα] ἵννο ρίανς: Ώαυ ἐπίρ {ο Ὀεαίᾗι απᾶ Τε ορ ἐ]ιαί Ἠ/τεοΚος α συν. 4 Ώαι Ττίρ {ο Ώεαίᾗ (Ετίάαν 11.020) 5 αΌουί Τ]ε Τεντῖρ]ε Γ)]ςαςίει ο ἴἶνε Τ]απιες, ας ννας ἀυσυοά ὮΥ ποννρᾶροτς τεροεΐηρ ἵνα ςἰηΚίπς οἱ ἔπε Ρα α]ε δίοαπεί Ῥτίηπσεςς ΑΙἱςε 100 γεατς ασο. Ἐσθνν οἱ ἴπε 900 ρας- «θησοτς αὈοατὰ Κπεν ἴπου ννοτε ἱπ'ἀβησετ. Εδνν Κεν’ ἴιοτο ννας αποΐμει οΠἱρ οἶοςε {ο ἴπεπι. Ενεη ἴποδθ οπ ἆθοκ ν/οτο αΠννοττίεά ὃν ἔπο στεαί Ὠι]]κ. Ιοοπιίηπς τρ οη. {πεπῃ. 9οπθ αοἰιαῖν Ψ/ανεὰ ας «Ἡε «86 ΠΘΗΓΕΓ. ΤΠο ΦΗΠΙρ Τῃαί Ἠτεοκεά α Ον (δαπάαν 17.15, τερεαί ΤΝ ες. 22.30) ἰς 8Ὀομί ν]λαϊ ἐς υάθ]ν το- ρατάςἆ ας ἴ]νο ννοτςί ἀῑςαςίε ἱπ ηαναο] Ἠἰςίοτυ Νο-οπς8, οἴπετ ἴἶαη ἴποςε οἩἡ Ῥοατᾶ, Κπο δι οατρο {πε Μοηπί Β]απο ννας οαιτγίης, ἴαί ὨοσεπῖΌετ αν ἵῃπ 1917. ΤΠο ροτί οἱ Παμίας, Νονα δοοξία, γα5α ασηι]ν-Κηίϊ οοπιτηαην ος 50,000. ροορίε. Ἱπίο (αι οοπαπιμηϊεν σα ἶ]οα ἴηο Μοπί Β]αης οµίνατα]ν, {αςί αποϊ]ετ ΠΗ]ε Ετοίρηίοτ, ἵω ΤΘΒΙΠΗΥ, α σἱραπίίς Ποαίίησ πλπθο. Οοπιίηρ ἴο οἴμοι ΥΝΑΥ, ο (ης 5απΠιο σἰά6, ννα5 αποϊλος «Πρ, ἴ]πο Ίπιο. ΤΠα σοποΠίοης Ψ’ετο ρετ[οοῖ {οΥ ἔνο πασον Ειναι Γοῇοννεἀ. Τ]ο Ακςαςςἰπαίίοη Βιι- τεαι (Μοηή. 15.15, 20.90, ο. 10.15) ἵδ α Πνε-ρατί ἀταπια ίσα ον οἱ [αοΚκ Τ.οἩ- ἀοπς Ἰα5ὶ πονςα], α 5ἰγ]ςῃ ἠωτή]οτ, ἐγρίσα] οἱ {ἱ5 ααἴλος -{αφί πιονίηρ ΝΤ α στίρ- Ρίηρ ογγ]ίης. δεί {ῃ ΑΠΠΕΙ- οσα ἵπ 1911 1 τενοῖνες ατοιπά Ίναι Ὠτασοπι]ο, α Ἠισείαη επαίστο νο Ἆας ἔοτπιες ἴπε ρετ{εοί ογραπί- ςαϊίοη [ο των ετ. Βαξοά ΟἨ ἄν οΟΝΏ οοποερί οἱ εγαῖα απά οἰ]ίος, ὲ ν]] αδςαςςί- παῖς οπ]ν ἴλοςς οοηκἰἀετεά πιοτα!ν απΠῖ ἔοτ ίς ννοτ]ἀ. ΝΒΓΓΕΙΟΓν νεος Ώμήσ8ς ατςα Οαρίαίη Γιο Μεάος... Βοπα]ά Ηετάπιαη ΕτοποὮ 6ονοτηπιεπί Ασεηπί Βοπα]ά Ηαινὶ 6εοβίτου Ίεε]ετ Οαρίαία Ετοπι. Ροΐετ ἩἨηεε]εγ Α.]. 6οἰάδειρ...... Οταβαπι Ἠοῦοτίς ΓΗἱαπ Αἰκίης ... 1μεε]ευ Νίεοί Ώιποαα 01ου . Βιςςε] Ὠίχον Ταφήος Ὀτγεάαία.... Ἡοτρετί δπιϊηι Τ]ε Ρ]αγ οἳ ἴμς ΥΝοσ]ς, ΤΙε Βίκο Ίπαυιεςί (δαἰ. 16.90 απά 22.00, δη. 09.90) ἀθαίς να α Ὀυτηίηρ οοἩ- ἔεπιρογατγ ἱςεας, ἴμε ἰτοαί- πεπί οἳ Βἰαοίκς ἴω δουἴ]ι Αἴτίσα. Εταποίς ΜασΚευ ... Οµ 19Η δερίειηρος, 1971. Φιερπει Βαπία Βίκο, α γουης, Ῥ]αοκ Ῥομείσοα] ας- Ενίςι, ἀἰεά νΠ]]6 {η ια Οἱ]5- ἴοάγ οἱ ἴπε δουἩ Ατίοβη Ρο]ἱσε. Γης ρίαγ, ἁῑτοοϊεςα ὃν Πίεκον Εεεά, ἰς Ῥαδεὰ οηπ. ο τθοοτάς οἳ ες ηιθνί νμίο ΓοἨονος. Κοεπιτίάρε... Βοῦοτί δερίκης ΕΕΙΩδ Ην εν. Αῄτεὰά Ἡοίτπαπ γοη Πΐθτος.. Μαἱσο]η 6ετατά γαπ Βοούεῃ .. «νε ν ]οἷια Ώγεα “ὤοοξοῃ....... ΕΒοπα]ά Τ εννῖς Φηγπιαη/λΗκοη Αἀτίαη Ἑ σαπ Τουῦςει/ ΤποΚετ........ Βοά Βεασῄατη Ῥτουσῖοτ/ Ἡοιςο]ᾗ.. Ρεϊΐετ Οτα7ο ΤΕΙ ΕΝΙΡΙΟΝ ιο ΗΝ Μοτηϊηςσ Μιςιςα| πο ἆοσος Νοπάςν ἁ πας Ῥαγραίη Ὀαδοπιοπί ῥτον]άος πο θιηάαν ΠΙΟΤΗ- ἵπσ Εἶπις ἔο ος ΤΝ. ου ατο, οἨ ἴἩο νο]ς, ἔλιο Κἰπά ἴπαί οἴποτ ςΠοιι] πόνος Ἠανο Όσδευ πιαάς οἵ δὲ ααἰοιῖν Γοτροίίοη. Ώοννη Αιρεηῖΐηε Ἰλαν (Ρυπάαν 11.390 α.πι.) ἵναν ππαςο {η 1940 απά 5ίατς 1)οιι ΑπιοςἩς, Βοιῖν Οταρ]ο ας] (αγπιση Μίταπάα. Τῆτου (α]οπίος σίατς ν'αδίίης ἰΠοίγ αἩἱ πα ον πιαδίσα] αΏονί αη Απποτίζαη Ποίτος ας] α Φοιι(] Απιοτισση οονΡον. Ἠγατ ος ιο Ἰἡ/ον]ας Ενεηι ἡ γοινο τος ονοτος {τοπ ]αδίραἑατάαν)ς Οοπμιο βαΐπσ οπ Ῥ]λουσπίν. Ατίζόμα γοιἨ νο τόνο ἵη ΔΟΜΙ απιοπασς ἁραίη ΟἨ δήποαν ηἱρΠὲ ας ΑΙατέίαης ἵπνας]ο οατίὮ ἵῃ Ύγαγ οἱ ιο ΗΙΕ6ΗΙΙ4ΗΤΕ Ἠλοτ]άς. Βαςοςᾶ οἩἳ ἴΏο οἶας- είς πονοαὶ ὃν Π.Ν εἰς τι οίατς (-οπο ΒαΓΕΥ, ΑππΠΒοῦ- {ῃςοη απά [αοκ Κταδοῃμοη. Μαάς νι 1953 ἴπο εροοία] οξ[δοῖς αγο τοα]]ν νοτν ποοἆ απ Εποος οχοο ου ξ παττα- ΠοἨ Ὦν οἱ Οοὔτίο ΠἩατά- Νάσκο, οοίσησο Εἰσοβοῃ ἔαῃς πανε { πιαςς ἰλίς νυοσῖς. Βίο Βτανο Τπε ]οΐη Ὑλαγηο Εος- να]. οοηπασς οἩἨ ΤΗτς- ἆαγ νἩ Βίο Βτανο (1959) ἀίτεσισᾷ ὃν Ποννατά ΗαννΚοβπς εἰαττίηρ Ἰανης, Ώδαπ ΜΙαγίη, Βίο]κν ΑΝ οἶκοῃ απά Αηρίο Ὠἰοκίςου. Νοι οπο οἱ Μ΄ αγηεῖς Ῥο5ἱ { ἐς «ΙΙΙ Ρἰδαςαπί νἰεννίηςσ νὮ «η αἰτοπιρί {ο παῖχ ΗΙπιοιΙΓ απο] Ἠοτςο ορετα νΠίΟἩ «οπιο- ππος οοππος ο8, «ΟΠΙς- Ππιθς ζοοςηἳ. Ώδαπ ΜΙαγΙΙΗ 5θοτης πἰκοαςί, 90χγ Απρίς ὨιἱοΚίηκοπ ρτονίάος ἴἶιο Ίονο ἴπίργοςί. Οε(. 12:18, 1079 ΕΚΕΙ ΒΙ, Γαπσ/Οστάοπ ...... ΜΙο]ιας] Ώε8οσοῃ ΝΑΓΓΑΟΓ Ον Ο Ον ον Ἐτίο Α]]απι Εθαίυιθς ΠΗ{ ἴιο ποτε πιεπ[ίοη ος 6ΆΠΟΕΙ 508Γ65 γοι, ἆοπἳ ]ἱς- ἔθω ἵπ {ο ΕΠπίς ΡΓΟΡΤΕΠΙΠΙΟ. Οπε Γιαςί Τ.οοΚ αἲ ε]νε (ατά- επ (Μοηή. 29.390, τερεαί Τιος. 11.45) 5 α ρετεοπαἱ απά ρτονοσαείνο αοσοιπί ΟΕ πιοςὶ {θατες ἀΐκεαςε: Ῥαΐ ἅ ἰς θἷςο α Πιθςςασο οἱ Ἠορε απ τεβςςΙΓαηςθ. σΠοτί]ν αξίετ α σἴτοςςΕα] Ροτίοά πο] ουἡπήπα τες {π ἴμε ἀεαῖῖ οἳ Ἡει ποίµοτ. Βτοηπάα Κἰάπιαη ἀἰσοονετεά ες Ἰαά οαπσες οἱ ἴ]μο Ῥτοαας!, 5ης {εἰ]ς ιο 5ίοτν οἱ Ἡοτ ᾖΊ]ποςς απἆ ἰτοαίπιεη!, απά {π {πο εηευίης ἀίσοις- εἶοη νΙἩ Ῥτοίεεςσοτ Ἑτίο Ἑίαδεοη οἳ Μαπολεςίεις Οµλτίσεαε Ἡοερίίαὶ απά Ὃτ δἰερ]ιθπ (Γ6ετ {γοπι {με ε- ρατέπιεη{ οἱ ρεν ολο]ορίοα τνρῖν πιθάἰσοίηο αἲ Κίπρς 0 οἶ]ορο ) ἨΗοςκρίτα], Γιοπάση, 5Ἡο αςχκς: Ἡ Ἡν ατε νο οἡ] 5ο {σηοταπέ αΡοιί οβηςοτῥ (αΠ ἰῃΠετο Ὀο α οοπποοίίοη Εοΐννθσοι οπη- ο6τ απ 5ἰΓοςςῥ (απ οπθς αἲ- Πιιςάο {ο ἴπο ἀΐκσοαςα α[[οοί ομαποος ΟΕ τοσον ον Ῥαῇοοπς (Μο. 06.00. 19.90 απά ος. 14.15) ἰοἰ]ς ιο απιαζίησ απά 5ΟΠ]ς- ἄππες απιισίης Ἰήκίοιτν οἱ Ποί-αίτ Ῥαΐοσης ἔτοπα ῃο Πτοί ΠίΡΠΙ ἴο ἴῃΠο ρτοςοπί αν. Ιπ Αρτ, 1Τ689. Ετοπος ῥὈτοίμοις απαά ΕΙοηππο ίπςο 1οδ6ρῇ ΜοπροἩἱος Ιαιπομµεά τ{ἴπο Ετείι τυΠ- ππβηπθά Ποϊ-αί Ῥαΐοοῃ. ΠΠ δορίεπιροτ οἱ ἐλαῖ γεατ οπ6 ο εἶοίγ Ραῇοοπς Ροτε αἱο α 5«Πεςθρ, α ἀαοκ απά α οοσΚ. Τπεῃπ {η Νονθπηρει 1789 Βαποοίς Ῥήαπε ἆε Βοζίετ ΑΠά ἴπε Ματαιίς ἆ Ατ]απάςς ννοτεα αἰτροτπο Γἔοτ 20 ποίη- αἲες απἆ Ποαίϊεά πηογε ἴμαπ Ηνε πι]ες (12Κπι). ἵπ ἔο Ιαΐο 19ί απά οατῖν 2051 εδπίατν πα έατν Ῥαοση υπίές νετε ἔοτπηθά ἵπ ΠἹαηΥ ροτίς οἱ ἴπε νοσ]ά, Ρα]οοπίπσ Ῥεσαπθ νετγ Ροραἱατ απά ΠἰρΗ]ν τεδρος- εαῦὈ]α ας α Ιείσατο αοἰἰν τν. δΠατίηρ {πο Ἱπαυςίτίαί ΟμµΚκε (σαι. 09.40, διπ 16.90). Ππιρτηαϊίοηπα]| απαᾶς ἰς αη ἱποτεασίησ]γ οοπιρ]οκ πηαίίςγ ννἩ ἴπε οπαησίης οἳ (ταᾶίησ ραξστης, σιιο] ας Ῥοΐν6εη Βσγίαα απά ἴληο Οοπαπιοπν/δαΓἩ οἱ τ πιιοά δίαΐος απᾶ Τ,αίΏ ΑπιοτίςἉ. Έοτ ἱπείαπσς, [στο ας Ῥεθπ ἔ]ο οππεγσεπος Οἱ ἴΠα πονν]ν ἱπάιραἰαἡἰσίηςσ οοἵη- αίσς, κΠίο] ατα Πποὶν γης νι νο ἀενε]ορεά ννοτ]ά ας ἰταάῖηᾳ τὶνα]ς. η {αοῖ {1ο ἨΛ' οςί οἰαίπις Ελαῖ «οπις οχροτῖς {οπη ἴπς ἀθνο]ορίηρ οοιηίἰτίος, ποῖα- οἳ ἰοχε]ος. ἰδαίποι μοοᾶς απά οἱεοίτοπίος. ατα ἀθκίτογίπς ἴ]νοίγ οννη ἐπ - ετίθς, 5ο ἱπιροτί τορίγἰοίῖοης βανο ῬοσἨ Πμροσες. εν ο- Ἱορίαρ οοαπίτίς Ἠανε αἶσο ραΐ αρ ἱταάς Ῥαττίθις, πιακ- ἵπσ ᾱ Πατά το νο] οὐγίαίπ σοοςς ἵπ εμο Την Ν΄ ον]ά, 1η (ητοο ῥτομταπ]η]ος, Ἠίοματά Βτοοκς οχαιηίηος ἤιεςε οἰαπρίηςσ ραξίοτης. Ηενὶςίτεά ΕΒταΣ!] α «ουπίγ ΥυΠΙΟὮ εχροοῖς ἴο Ῥε οπε ος ἴπε (ορ Ενα ἱπάιςίτίαὶ πα- Ποης Ὃν (ο οπἆ ος {6 οδη- ἴππσνι, Τδ πιονο πο παπι [ασξυτίῃς ἱπάικπίος Μας πιθαηί α εἰοαάν σγοννίἩ οἱ εχροτίς ἴο αἲἱ ρατίς ος εῑνο κοτ]ά. Τῆου ποτε ἰς (πο ταρία]ν οχραπάίηᾳ δοιυίῇ Κοτοα. Τπετο ατο τοροτίς {τονα ἴπρτο, ἂν ὦ ο] αν ΕΓΟΠΙ Ώνο ΡΠἠΠρρίηος απ ΔΙ οχί- οο. Ἔ]ιο παι]εί- πα ἰομα] οοἵ- Ροταξίοης απ ἴμο Ρἱρ Ῥαπκς οἳ αΠ δίοσί ποιος αἰσωμ- οἱιοἆ Ὃν Βἰοπατά Βτουχς, ας 1νογς οτραηἰδαἄοης κο ἴπο Ἠ'οτ]ά Βαπὶ]ς απιεὶ ἴλιο Ππέοι- παξίοπα] Επαπος Όογροτα- Ποστ ἴπ λ αςΠίηρίοη.” ι ΤΟ ΑΝΟΙΡ ΒΙΞΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΤ, ΟΗΡΕΗ Υουβ ζΟΡΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΥΡΗυ5 μεεΚε ΕΒΟΜ ΥΟυΒ ΝΕΜΝ6ΑαΕΝΤ ΤΟΡΟΑΥΙ ΤΗΕ ΟΥΡΕῦ5 ΨΕΕΚΙΥ ΕΒΙΌΑΥ 6.90 - 8.00 Ρ(ιοᾳίβπηπιθς ίη Τυγκίδῃ 8.00 Μοιπίπᾳ Μθἰοάίες 8.30 ΝΕΜ/Φ ἱη Εποῄςη 8.40 ἄ[θεκ ΟΥ Β8άιΟ: ἐ65δ5οη 40 (Βεοἱπηθι5 Οοι/56) Οιαςείσαἱ Μυείς 9.00 Νθνν Βεσοιος 10.00 Νθν5 Ηθθβα[ίηρς ἱπ Ὠγθακ 10.05 Όρεία ἨΠοιιν ΜαΠίποις 'ἀΙΠθεΚ Ρᾶδείοπ᾽ βαη 2 11.05 Ε{οπῃ ἴπθ Όοπορπο Βερεποίτθ ὠ - 12.00 - 19.30 Ρ/ορίᾶπηπηθς (η ον Τυγκίξδῃ 13.40 'Τη9 ΡἰοκψίοΚκ Ρᾶρεις' ϐΥυ. ΌΠ8Πες Ὀἱσοκεης -ὂ- Μία Μαϊϊθις 14.00 ΝΕΝΝ5 ἰπ ΕηΟΙί5ῃ 14.10 Ρετδροοίίᾳρ (0Ν ριος) 14.30 -16.00 Ρτοφ(ᾶπιπιες ἱῃ Αιπιοπίϐη 16.00 - 19.30 Β{ορΓ8πιπιθς ἱπ Τυγκὶδῃ Ιπϊογηδ{Ιοηαί ΡΓΟΓΓ8ΠΗΘ 19.30 ΝΕΝΡ ἵπ Επρίΐδη 19.37 Ηθαυεςί Τίπιο ἵπ Εποίϊδη 8Πά Αγαοίς 20.45 Αιθοίο ΡΓοΟΓᾶπιπιΕ 21.15 -22.90 ΜΥ Κὶπά οἱ Μικίο ρ/ε5θηίθά ΟΥ ομη Νοκεις ΝΗΠ α 15 Μίπαίε Αταρίς ΡΓΟΩΓΑΠΙΠΙΘ ἱ ο1.45 22,30 Εοαῖυτε ἱπ ΕπΦΙΙ5ῃ 23.00 Τη 9ἱοήγ οἱ ΒοοΚ 19 - Ῥυρετο[οιρξ 24.00 Οἱο5ε Ώονίη 00.40 ΤΠε ΜΕΠ Μπο ἱονθά Ττεες 04.30 Ργοπι5 08.30 ΕΓαηκ Μυίγ 11.30 Βααΐο Τηςθαί(ς Όαγ Ττίρ 1ο Ώθβίῃ 12.30 Μαοίοβι Μγςίθη Του: (Ορε/8) 14.15 Τηθα(τθ Οµ8ἱἱ 21.30 Βιαΐπ οί Βταίπ 7.45 Ὀρογῖδ Βουπάιρ 6.00 Νενς 8.03 Βουπά ἴηθ Ηοιπο Θἰαττίπᾳ Κεππείη ΠΗο[πθ. Κθηποῖῃ ΝΝΗίπη5, Β6ἴγ ΜΒιςάθη, Ηωση ΡΒάαἱοΚ απά ΒΙΙΙ Ρε/1ννθε ΘΡΟΓΙδάΘΘΚ ΥΝΗΠ Β4Γη Ὀδνίθς Οαπιεγᾶ, ΓἰαΠί5 8πά Μιςίο ΠΕ νοπη ΒεπδοΠ Μ/οτ]ιά ΝεΝ5 8πά 94 Ηου!5δ Τορ 0 Ρἰυ5 ΜΗ Όδνε ἱ.εθ Ττανί5 Νο ρἵ{θδεηίς ἴΠθ Τορ 20 α5 εδιυαἱ ου ρίθοσθας ἰἰὶ ΟΥ οπε που οἱ Ιοοκίπο αἲ ἰπο κ Οµα8Γί5 πα ΡΙγίπα οποίσθ πιβϊετίᾶἰ ΒΕΕΒ5 ωκ Βορεαϊ οἱ ἴΠὶ5 ΒΠειποοη5 ΡΓΟςΓ8ΠΙΠΕ 8.30 9.00 10.00 10.30 12.90 ΡΑΗ Υ ΡΗΟΟΒΑΜΜΕΣ (Ονρπις ο Τίπιε) 5.00-09.30 Βνουέανε θλονν, σας ο ἴλο Ἡσυγ ας «κοῖ] ας Ρορη]αι Ππισίς απ. ἔοαατο τοροτί απ {ουν ολων, 19.00 ολο τουής αρ 19.30 δίμάίο Οπα/Ῥογαι/ Ελα το] ο 20.050 ΜΙιμίο {δα 51400 Χονς τοις τή 21.96 Ἱκκισς {ο ποννς ΟΛΑ Δασανίηος 35.00 δροοἷαἱ Επρ]ἰκ ον, 25.15 Ταν» Ῥιηοαν οπ]ν Οοπσοτί Εμ 20.00 δι 1ο Οπςάσαπμοπίασν ἔσαβιο 5 ΝΕΟΑΥ: ΟΗἱος Ολοίος Ιτ.]δ. 51.15. ΤΗΕ ΟΥΡΕΒύΟΣ ΨΕΕΚΙΥ Οσοι. 19-18. 1979 ΡΑΟΕ 19 ςΑτυΒΟΌΑΥ 6.30 - 8.00 Ειωςιαπ]πλὸς 1: Τυτκιςο 8.00 Μοιπιπα Μοϊοοιδς Β.340 ΝΕΜΝ5 Ιπ Επαίιδη 8.40 Βοοκ Οἱωῦ 'τηῬ δΙᾶνθ᾽ Ρα1ἱ 8 Ο]αςςείοαθὶ Μωςίςο 900 Γδνουμτής Οἱάδ5ιος 10.00 Νεννς Ηεαα[πθς 1 «Γ88Κ 10.05 Οοπιροδε!5 οἱ ἴπε Ρᾶςι 11:00 ἱοπί ΟΙᾷδ8ισᾶ! Μωδιο 12.00 -193.30 Ρ(οφ/απΊπιθς 1Ἡ ΤΟωΓΚΙΞΩ 14.30 '5ίΓοπᾳ Ροιδοσ᾿ ϱν Ὀοτοίηγ{.. Θάγείς. ιΓα:! Ὁ - Ροποο) 4.00 ΝΕΜ 5 Ι ΕπΠοΙΙ5Η 4.10 ἄἴθεκ ου Παασο ἱθ5δσοπ 96 (Ααάναποθα Όσοι 5οἳ 4.30 -16.00 Ριοβ(απησιὲς !ι) ΑιπιθπιαηΠ [6.00 -19.30 Βορ/βπΊπες Τικίςη Ιπθγηδβἰίοπαἱ Ρ{ορτᾶπηπιε 19.30 ΝΕΜΝΡ ἱπ Επαἰιδη 19.37 ΗΠθεαιεςὶ Τίπις ἰπ ΕΠΩΙΙ56Π πα ΑίαΟις 20.45 Αταοίς ΡΤΟΩΙΑΠΙΠΙΘ 21.15 Ρορ θρθοίαΙ: ΕΓαηΚΙε ΜΙιεΓ ἵΠ. Οοποετὶ Ρατῖ Ἱ 21.45 Αταοὶςο ΡΓοσιᾶπηππς 22.00 Ξ8ἱωταᾶγ Ὠαίθ Τη Εθαίωίε Ρ{οφίᾶπηπιε ἱΠ Εποιίς5ῃ αἱ 22.30 απά ο9 19 24.00 Οἱο5ε ΌονΝΠ ΦΙΝΟΑΥ 6.30 Ρτοαιᾶπιπιες τη ΤµΓΚκίδῃ 8.00 Απ΄ απϊποίοαν οἱ Φετίοιδ Ναςδις 9.00 5ωπαᾶν Οοποςγί: ΜΝΙΩ νοκ Ὁν Βοδείπί (οἰάπιαϊικ απά ΟπαὈήίθι 10.00 -12.00 ο Ρί Μιωδὶο 12.00 -13.30 ΡΓοφΓαΠΙΙΠΘΕ ἰΠ Τυγκίδη 13.30 δυπᾶᾶυγ οποιος: Ὄγνας 5Φοπο) ἀοσουπί οἱ ἃ νὶεα το Εποϊαπά Ὁν Ειθαφτὶς ΟΠορίη αἱ Ροΐος Πἰ5 ἀθβίΠ οη 1Τ1Π Οοἱοῦει 18349 14.00 ΝΕΝΝΟΦ ἱηΠ ΕπαΙἰ5η 14.10 {:ἱοηί Οτοπεςίταἰ Μηςίο 14.930 - 16.00 Ρ[{οβ/απΊπιεςδ ' ΙΠ Αιπιθπίαη 16.00 -19.30 Ρίος/απΊππες ΙΠ Τωγκίδῃ ἰπίθιπαϊίοπ8ἱ ΡΓΟΦΩΓΑΠΙΠΙΘ 19.40 ΝΕΝΝΟ ἵη Επᾳ!ἰ5η 19.37 Βεαυεςί Τίπιε ἵπ ΕπφΙΙΡΗ Άπαά ΑιαΡίο 20.45 ΑγάΡίο ΡΓΟΘΙΑΠΙΠΙΕ 21.15 ΒΙΙροᾶίά 21.45 Αταρὶο ΡΓορΙαπΙπιθ 22.00 Ι Ρ.9Πονοᾶδθ 22.30 Αγθοίς ΡΓΟΦΙΓΑΠΙΠΙΕΞ 29.45 Εεαϊμτε Ρ(οβίᾶπηπηθ {Π ΕποΙΙ5δη 93.00 Ὀΐδοο Ῥουπάξ 24.00 Οἱο5ς ΏΟΝΠ ΜΟΝΡΑΥ 6.30 - 8.00 Ρ/οσίαηπιες !Η Ταγκίδῃ 8.00 Μοτπίπο ΜεΙοθ[ες. 8.30 ΝΕΟΣ ἱπ ΕπαΙί5δη 8.40 Βόοι ΟΡ: Τῃς ΦΙανε Ρατ 10 ΕΕΙΠΒΙΙ Οἱαβοίσαἱ Μωδίο 9.00 Μτιδιο ΑΙΌῑῑΠὶ 10.00 Νθννς ΗθααΙμήθς ΙΠ ὤγθοθκ 10.05 Μασίς οἱ ἵπθ Μιάαάΐε Αᾳες πα ἴῃπθ ΒεΠᾶιδδαποςθ 10.30 Ηἰπαςπ]{Π Πατρ Ξορᾶία 10.40 ΜΕβΙεΓ: ΘΥΠΙΡΠΟΠΥ Νο 6 ἱπ Α πιίποΓ 12.00 -13.30 Ρ{οφαπΊπ]ες ιΠ ΤΗΓΚΙΘΗ 19.30 Βουπά ἰΠθ Ποίπε 14.00 ΝΕΙΝΡ (Ω ΕηςΙΙ5Π 14.10 Πααίο ΜαθᾶζίΠε 14.30 01ο5ο Ώονντι 16.00 - 19.30 Ρ/οφΓᾶπιπ]ες ΙΠ Τωίκίδη Ιπίριηβίίοπαἱ ΡΓΟΠΙπΊπΙΕ 19:30 ΝΕΜ5 ἵπ Επα(ί5δΏ 19.37 Ἠθαιιεςί Τίπιο ἴπ Επαιίδη 8πα Αγαοίς 20.45 ΑΓαΟὶο ΒΓΟΦΙΑΠΙΠΙΕΣ 21.15 - 22.90 ΙΗ8ΙΙ οἱ Γ8πιΘ ριεξδεμίθα ΟΥ «ομπ Νίοκεις ΜΙΠ 15-ΜΙπυῖθ Αταοίο ΡΓοφ(ᾶπιπῃε αἱ 21.40 22.30 ΑΓαρίο ΡΓΟΦΙΑΠΙΠΊΙΕ 22.45 Ιπίειπαϊϊοπα! Ρ8ΓΙΥ 24.00 01ἱο5ε Ώοννη ΤΟΕΡΡΟΑΥ 6.30 - 8.00 Ριοφ/8ΠΊπΠΊ65 11 ΤωΓκίδη Μογπιπᾳ Μεἰοαἰες ΝΕΝΜ5 π ΕπαΙιδῃ ἀἴθεεΚκ Όυ Βασαιο Γ6ςςοῃ 9ὗ (Αόναποθα ΟοιμΓ58) 8.00 8.30 8.40 Οἰβςσίοαἰ Μωςὶο Τῃπο Όοπιροςειί οἱ ΜθθΚκ ΟΠορίη Νθννς Ηδασάιπες ἰπ ἄγθοκ Όποια! Μωςιο: Ὁν ΠΥγαάΠ Ἀποα Μλοζαιὶ ΟΠαπιρει Μιςίςο: ϱΥ Ηαγόπ απα Ώνοιακ 13.30 Ρτοοί8πιπ]θς ΙΠ ΤιωΓκίδῃ (αἰαχυ οἱ Φί8ἱ5 ΝΕΜ5 1 ΕπᾳΙΙ5η 14,10 Σου ΥΝοτια 14.30 Οἱο5ο Ώοννη 16.340 - 19.30 ΡΓοα(βπηπΊες ΙΠ . ΤμΓκιξδΏ 9.00 ίπθ 10.00 10.05 11.00 12.00 - 19.30 14.00 Ιπὶθιπαίίοπαἱ ΒΓοςΓᾶπΙπιε 19.40 ΝΕΝ5 ἵπ ΕποΙΙ5η 19 47 Πεαιοςὶ Τίπιε ἵπ Ἐπαίίδη πα Αίας Αγαζίὶς Ρίοοίαπηπῃε αοοά Νἰρ/αΙίοης -ρίθδεη- 186 ΌΥ «οΠη ΝΨίοκοις Αιαοίο Ρ{οᾳ(ᾶπηπιθ - 24.00 Ὀΐδοο Φομηαᾶς ΜΠΑ τὸ Μίπµίε Αγαοίο Ρ{οβίαΠΙΠΙΘ 8ἲ 22.30 Οἱο5ε Ώονπ 20.45 21.15 21.45 22.00 24.00 ΙΝΕΟΝΕςΡΑΥ 6.30 - 8.00 Ρίόορ/8π]ηιες {ῃ τΙΤΚΙςΗΠ 8.00 Μοιπίπο Μοιοαίες 8.30 ΝΕΙΝΡ ΙΠ ΕπαΙί5δη 8.40 Όποιι 5Ιοιγ Τῃς ἄοοα απ) ϱν ΕΙζαβείη Βοννθη , ΟΙβδοίσαἰ Μιρίο 9.00 Οι/οηεςίαἰ ννοικς: ϱΥ Τοηβίκονςκν απα Βοθ/ίοΖζ 10.00 Νεννς Ηθεβα/πθς ἵΠ ἄΓθοκ 10.05 Εχοετρῖς (τοπι Όρειᾶς 11.00 ο0ἱΠ Οεπίωήγ Οοπιροςθίς Φ8ΠΙΕΙ Βαίρογ. ΕἰοΥ Ροεείθ!ς. ΟαδίεΙηιιονο Τεσσςςο 12:00 -143.30 Ρτορίβπηπιος ἴπ Τιικίδη 193.930 ουδί α Μίπυίε 14.00 ΝΕΙΝΡ Ι Εποίί5η 14.10 άΤεεκ Όν ΒΠααιο ἱ65ς5οπ 4] (Β6ᾳ/ηπε[5 οοιθθ) 14.30 - 16.00 ΡΙΟΦ/ΑΠΠΠΙΕς ἴῃ ΑΓπιθηιΗἒη 16.00 -19.30 Ρ/οαφίαπΊπιος ἰΠ ΤιωνκίδΗ ΙπιεγηβἰΙομᾶ| ΡΓΟΦΓ8ΠΙΠΙΟ 19.30 ΝΕΝΝ5 ἴΠ ΕΠΟΙΙ5Η 19.37 Πεαιιεςὶ Τίπιο ἱπ ΕΠΟΙΙΣΗ πο ΑΓ8οὶς 20.45 Αιαρὶο ΡΓοφίᾶβπιπες 21.15 Τορ οἱ ἰΠθ Ρορς 21.45 ΑΓαοίο ΡΓΟΦΙΑΠΙΠΙΘ 22.00 «ιζζ Μιςίο 29.30 ΑΓαρίο ΡΓορίβπηπιθ 22.45 Ιπίειπαίίοπαἰ Βατ νΙῃ το Μίπιίς Εθβίωτθ ἵη Επα(ἰ5η αἱ 22.30 24.00 Οἱος5ε Ώονπ ΤΗύΒΘΡΟΑΥ 6.30 - 8.00 ΡΓοοί8ήηπ]ες 1η Τιωγκίδη Μοιπίπᾳ ΜεΙοαίθς ΝΕΝΦ ἰπ ΕΠΟΙΙ5Η Υουι Μοτ]α ((ερεαί) Οιθβεδίσαἱ Μωσίο Ετοπι {Πε οἱβδ5ίσ8ἱ Πορθε/οίτθ Νεννς Ηθααπες ἵπ ἄΓθοξ Τηῃο ΟΙενειθαηά ΘΥΠΙΡΠΟΠΥ ΟτοΠπεςίιῷ Εαπιοιις 5ο1οἱδῖς οἱ 61ος Μισίο: - 19.90 Ρίοσυίαπηπηςς Τιγκίδη Μιςδίο Ρα/8άε ΝΕΝ 5 ἵπ Επαἰιδη Νογαᾶσο τοάπά ᾳ «ΟἶΓι οεη μυ οκ ον Π. ῥ8σοορ Βίοβονδξ!- 1 Τῃθ θκωί ς Ωω ΤῶςΙ- ι8ποθ 14.30 Ο105ε Ώοννη 16.00 -19.30 Ρ/οςΓᾶΓΙΠΙΕς 1η Τωτκίδη Ιπιθγπαίϊοηᾶ! ΡΓοα/βπΊπιε 19.340 ΝΕΝΡ ἱπ ΕποΙί5δΏ 19.37 Βθαιεςί Τίπιε ἵπ Επαιίδη Άπα Αταοίο Αγθίο ΡΓΟΟΙΑΠΙΠΙΘ ὠπίθαά Ναίίοπ5 Ριος{ᾶπηπιθ (Πί5Η εα οι) ΑγαΟίο Ρ/ΓΟΟΓΑΠΊΠΙΕ Βἰήροαίαά Αιγαίο ΡΓΟΦ/ΒπΠΙΠΙΕ Ὀϊΐδοο Φουπάδ νι 1ο πιιπυῖο Εθαϊμτθ ἰπ Επαιϊδη Βἲ 239.00 61ο5ε Όονῃπ 8.00 8.30 8.40 9.00 19.00 10.05 11.30 12.00 13.30 14.00 14.10 20.45 21.15 21.45 22.00 22.30 22.45 24.00 02.30 Νοἱσοςςδ (Τοπ ἴπε Ραςἰ (Βθρεαί ΔΕ 11.15) 04.40 Μαοίσαι Μυδίειγ ΤουΓ (ΟρεΓ8) 06.30 5οµΠᾷ Απα ὈδποῬ 09.30 5Πατίπα ἰπθ Ιπαιμςίτίαί 08κα 16.30 ΡΙαγ οἱ πε ΙΛ6εΚ Τη9 Βἰκο Ιπαιεςί (Βαρθαί 22.90) 09.340 ΡΙ8υ οἱ ἴπο ΝΝΘεκΚ. ΤΠΕ Βίκο Ιπαυεςί 12.30 ΕΓβΠΚ ΜιΙΓ 13.15 Ρ{ΟΠΙ5 16.30 θµατίπα ἴπο Ι(παωφίίαἰ ο8Κε 17.15 Ηααίο ΤΠεαί(θ ΤΠε ΘΠίρ ἴπαί ΙΝγθοκεαά 8 ΟΙ γ 23.00 Ρ{οπι5 ΒΒΙΤΙ5Η ΡΗΒΕΘς ΒΕΝΙΕΥΝ (5υγνθυ οἱ οαἱἰοΠ8ἱ ορἰπἰοι): Γ8ίΙΥ αἱ 0409, 1109, απαά Φαἰωτάβγ5 πα Ῥμπακβγς 0708. ΕΒΟΜ ΤΗΕ ΜΕΕΚΙ.ΙΕΡ (τενίενν οἱ πε Κ νθεΚΙΥ ρ/ε55): ΕΠί-. ἄχγ αἲ 1315 ννίῃ α τερθαί οὐ 98ἱμΓά8γ αἱ 0915 πα Θιπαάβγ αἱ 1190. ΝΕΝΕ5 ΑΒΟυΤ ΒΒΗΙΤΑΙΝ: 08ἱγ αἱ 0209, 0509, 1309, 2009, απαά Φαἱμωτά8γ απά Ξθυπαάαγ 0909. ΕΙΝΑΝΟΙΑΙ ΝΕΝΘ: (πθνς οἱ οοπιπιοα!!γ ρ{ίοθ5 8Πά πιονθς ἰΠ ο (ΘΠΟΥ Απά 5ἱοοΚ πιβΓκθί8): Μοπαάαγ {ο ΕΓίά8γ αἲ 0030 ννΙίῃ τθρθαίς Τυθδά8Υ {ο Φαἰω[ά8γ αἱ 0645 απα 1130 ΤΗΕ ΝΟΒΙΟ ΤΟΟΑΥ (ἴποτουση οχαππἰπΒίίοηυ οἱ οπο ἴορίοᾶ Βδρθοῖ οἱ ἱΠ9 Ιπίθγηδίίοπαἰ 5ο6ηϐ): ΜΟοΠπαΒΥ ἴο ΕΠΙά8Υ αἲ 1845 ΝνΙίῃ γθρααί αἱ 0009. Τιωθςδα8Υ ἴο ΕΓΙά8γ 0345 απά Τωθδά8γ ἴο ΦΑΙΙΙάΒΥ 0515, 0745 8πά 1115 01.15 | ο5ί Οἰν]δαίίους 06.15 Νοίσες (οπῃ {Πε Ρᾶδὶ 07.15 Τηθαῖγς 08! 08.00 Τ/ο Φίοιγ οἱ ΒαΙίοοηπς5 (Βερφαί αἱ 1900) 08.30 Ηἰπο Όρ ἴπε Οιμγιαῖη (Ορε/8) 10.15 Ρίοπις 21.30 9οηᾳ 8πά Ὀ8ποῬ 23.30 Οπθ Ι85ἱ Γοοκ αἲ {Πε 8ίάεΠ 00.90 04.50 ΜΥ ΥΝοτα! 9 Πίπο αρ ἴπθ Οηἰ8ίω (Ορο(8) 06.30 Τα]κίπασ αρουί Μωςίο 09.30 Βιαϊπ οἱ Βγίαίπ 11.45 Οπε6 |8δί ἰοοκ αἱ ἴπο βΓάεπ (Βερθαί 18.90) ἰοςι Οἰν]δαίίοπς 30-Μίπιϊε Τηθαϊῖ{θ ΤΠο Αξςαδεἰηαίίοπ Βωγθαι (Βερεαί αἱ 20.30) 21.15 Νοίοςς /Τοπι πε Ρᾶςί 14.15 15.15 ΝΟΒΙ Ό ΝΕΝ5: Όαἱ)γ αἱ 01, 02, 04, 07--11, 18. 19--20, 92, 8πά 94. ΝΕΝΘΟΕΘΚ (ἀθεραίοῄιος {τοπι ΒΒΟ ονεΓθθ88 8πά Ι)Κ οοτε- βροπαοπῖς απά α ριθ5ς Γενίθνν): ἀαί!γ αἱ 6 8.πι. θπά 8 α.πι. ΤΜΝΕΝΤΥ-ΕΟυΒ ΗΟυύΒΡ (µ8ηαἱγαίς οἱ ἰπ6 πιθίη ηενἠς οἱ {18 ἄαγ Επά 8 υΚ ργθῬε τονἰον/): ΜοπάΒγ ἰο.Ε/άΒγ αἱ 0709, 0909, 1509, 8πά 2209. ΒΑΟΙΟ ΝΕΝΞΒΕΕΙ (ηδν5 οἱ ενεη!» ἃ5 ἴΠ6Υ Παρροη): Ὀ8ί!γ αἱ 0215, 0415, 1400 (οχοερἰ Φωπάαγ), 1700 Επά 2015. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ (βρεσίἰαίί Ρᾷοκσγουπα ἴο ἴῃπθ ποεινθ): Μοη- ά8γ ἴο ΕΠΙά8Υ αἲ 0109 απά 1809. Θαϊωγάβγ 8πά Θυπά8γ αἱ 0309 πα 1009. ΕΒΟΜ ΟὐυΒΗ ΟΥΝΝ Ο6ΟΒΒΕΘΡΟΝΡΕΝΤΕΡ (οοπιπεπἰ ο ἴπο Ραοκατουπά {ο 1Πθ ΠΘΝΦ): θυπααΥ αἱ 0515, 0915, 19315, 1815, 04,90 -αζζ 06.30 Βιαίηπ οἱ Βταίη 08.30 Μυ ΝΝογα! 10.15 40-ΜΙπυίο Τπθβίτα ΤΗθ Αδδαδδἰηβίίοη Βι/θ8ι1 19.30 Αιαςίαϊγ ΟοοΚκθ’ Μιςίο οἱ ἴπε 39058 (Βερεαί αἲ 18.30) 14.15 Τῃο δίογγ οἱ Β4ἱΙοοηςφ. 15.15 Βἰπο υρ ἴπο Οωµίαίη 16.30 Τορ 20 19.15 ΙΠἰθγηβἰίοπᾶἱ Φοοσθί θρθοίά 22.30 Βααὶο ΤπθβίΓθ τπο ΘΠὶρ ἰπαί ΝΓβοκθά 8 ΟΙΥ 00.30 ὈἱδοονθιΥ 01.30 Αιἰειαίγ Ο0οοκθ Μυσίο οί ἴπο 305 02.30 Ιπίθγπαϊίοπαἱ Φοο0ς8Ι Ῥρθοίθί (Βερεαί αἲ 06.19) 08.00 Ὀἱδοονθίγ 16.40 ΒΓαίη οἱ ΒηϊαίΠ 20.30 Τορ 20 ΘΡΟΒΗΤ5 ΒΟυΝΡύΡ: Όαί!γ αἱ 1445 απά 1945 (οχοθρί 5η- 48Υ5) απά 0045. ΦΡΟΒΗΤΕ ΒΕΝΙΕΥ: θαπά8γ αἱ 0430 απά 1145. ΦΡΟΒΗΤΘΟΑΙ.Ι.:Θιυπά8γ αἱ 1945 απα 0045 (Μοπόαγ). ΘΡΟΒΗΤΕΘ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ.: Μοπαδγ αἱ 1030 ννΗῃ τθρθΒἰ5 οΠ Τιεςδα8γ ϐἱ 0530 απα 1230. ΘΡΟΗΤ-ΘΑΤΗΗΟΌΑΥ 8ΡΕΟΙΑΙ: δαιυτάΒυ αἲ 1715, 1815 8πα 19052 4.90 Ώοοαά Μοιπίπᾳ Ουριως - 6.00 Νοιθάθςκ - 6.40 Μοίε ἄοοά Μοιπἰπα , πας ΒίοπαΓά Αδίουι (οπι 7.00 11 09.45 Θ.45 Εοτοθς Μοίοήϊπᾳ ΜαΦΒΖἰπθ ΝΝΗΠ ΕΓβηκ Ρ8609 19.00 Νθνν5 Απα ΝΘΒἴΘΓ 10.02 Βοοκ ΤοςΒΥ ΛΙΠΗ ὁοήμπ Ρ969ἱ 11.00 Νθνν5 11.02 887 ΒεΙΙΙγ Ρορι]ᾶ(Γ δουηάδ 8Γουηαά Νθνς αἱ 12.00 1.00 Νες απαά Μ/θβίπθΓ 1.04 ἰ οπάοη ΞροΠ8άθ8Κ ΥΜΝΙΠ ΒαΤτγ Ὀανίς ((θρθαί οἱ γθρίθ(αάΒγ) 1.34 [π οοποθΓί Μπ ΒΟΥΒΙ ΜαΓίπο Β8πά 2.00 Νους 2.03 Οουπίη Εοἰκ ΜΗ Ὀσνία Αθ 4.03 Αῄθιποοπ ΤηθαίΓε 'Α 0899 οἱ ΟπαΓ8οΐθι ΟΥ ῥοπη ΒοΝΘη 4.00 Τορ 20 Ρίυ8 Ν/ΗΠ Όανο | 99 Τγανἰ5 ((θρθαἰ ο/ γθδίθγά8γ θνθη-) 6.00 ΝΘΝ5 8Πά ΙΝΘΒΙΠΘΙ ΟΗΑΒΙΥΑΤΤΗΕΝΕΕΚΕΝΟ 6.00 ΠΠ] 6.00 ννήΠ Νοννς αἳ 7.00 7.45 ορογίς Βοιπαυρ 8.03 Ό8ά5 ΑΓΠΥ 'ΤΠο Βεογι( 8.30 Θογνἰοοθς Εοἰκ ΟοπιροειΠίοπ 9.15 5ο Φίουγ 9 40 Μν Μισίο 10.00 Ἠογίά Νθννς 10.15 Τηοθ ΩΓθαί Βοπιαποθς 10.30 Ηείά Αρουί Γοικ 11.90 Ρορ8ο8ηοᾶ 12.90 Νοε(-ΡαΓὶ 13 (Εἰπαι) 01.30 Που «μάς 4.30 Οοοά Μοιπίπα ΌΟΥριως - 6.00 Νεινδάεςκ - 6.30 Μοτο ἄοοά Μοιπίπᾳ ΟΥγρίυς. ΒΜσΠατά ΑδίοιΙ αοπι 7.00 109.45 9.45 Ουϊ απά Αδρουϊ 10.00 Ν6νν5 απαά ΜθβίΠοι . 10.02 Ρἰοκ οἱ 19 θοκ 10.30 Τορ οἱ {Πο Ρορ58 11.00 ΒΒ6 ΒοοκΙίπθ 11.15 θενθη Γ8Υ5 ΥΝΗΠ οπῇΏ ΤἰάπιΒΓΡΗ θἴθηά ἵωᾳ ἵπ {οἵ 01νθ «860005, τθρογῖπᾳ /τοπι ΓΘαίοπ5 οί ἴθαί ΒγαίΠ. 12.00 ΝεΝ5 12.02 Φουηας Ι.ἰκε δωπάΒγ ἱπο]ααίπα 8 πκ νίπΒΒΟ5 Εαπιιγ Γανουπίος αἱ 1.90 Οηγίς ἴ8ἰΚ5 {ο 9θᾶη ΟΠΒΙἱ5 Ίπ ἱοπάοη 3.00 Νεν5 3.02 Νοθι Ρατ 13 4.00 Νοθαιείίπιθ ΝΜΠ Ρεϊοι ΟΙΕγίοη 5.00 ΕοΙκ Βονίον ΜΗ Υ/8ΙΙΥ Νηγίοη 6.00 ΝεΝ5 απά Μ/εαίπει ΟΗΑΒΗΙΥ ΑΤΤΗΕΝΕΕΚΕΝΟ 6.10 ΙΗΙ 8.00 8.00 Μθη ΈΕτοπι ΤΗ ΜΙΠΙδίη 9.30 Βθ9Ι Ῥοθηθ 9.00 ΤΠπο ΘΜοτά οἱ ϱΥ Ενείγη Μαυση Εριεοαάο 8 10.00 ΝΝογιά Νες 10.15 Ιηίθίσοπη , ΥΠ Ο/ἱνθ Βοβ!ίη , 40.30 Τη9 ΑἱΙ-κίπαἰπα Αἱ-Ιαἰκίπα Αἱι-άαποίπᾳ Ευϊιγ Όοπρι- εθγίδεαά Β8ΖΖΥ Ώ8ΖΖΥ Θρ8δ[η Πο ΥΛΗ ΟΠαΓΙγ |.ονΜπάθς 11:30 Πεν ἴπο δρίΠί Μονο ΗοπουΓ ΆΠά 2209. Β.Ε.Β.95 Ν6εΚά8γ Φομοάυο ΜοπάΒγ-ΕΓΙά8γ 4.30 ἄοοά Μοιπίπᾳ ΟΥρΓι5 1.00-4.00 ρ.πι. Ματο ϱεθί πιυσίς ἀπά 6.00-10.00 Θίπιοη ΤΥΙΘΥ θοηνίος Γθαυθθί5 αιιθί{ίθι ΥΝΗΗ πθννς αἱ 8οΓοςς ἴπθ ννογ|ά ΥΝΙΗ Νεννς αἱ 1.00, 2.00 8πα 6.00-8.00 ρ.πι. ία 6.00, 7.00, 8.00 3.00 τ Ὀμϊσησαί απάθΘ.00 4.00-6.00 ρ.Π]. ΒΕΒς υΚ ΥΝΙΜΗ Νθννς αἱ 10.00-1.00 Τουγ Ὠανίος ΝΝΗΠ ΤοπυΠΙγ 6.00 απά ΥΝΗΕ Νθνς αί ναηοσθ 700 10.00, 11.00 απά ἵπ θ | οπάοῃ τής Αιοῄῃοις αἱ 12 ππΙάάΒγ Βίμαἱο5, ΝΙΙΗ πο 620 Ρἱᾳ, Π8ΠΊ65, {Πε 45 Ὀρογίς Βοιωποιρ 00 Νους 03 Ηθίίο 0ΠΘΘΚΥ Οοποθἰνθα ννήίίθη πά Πιδ(θ8ά ὮΥ Τίπι ΒΓΟΟΚΘ-. ΤαγΙοτ, ΒΑΙΤΥ 6ωοΓ 45 5ρογΐ5 Βουπάυρ 7. 00 Νους 8. 03 Τῃο ΝάνΥ [.8:κ 8. ΗΜΒΘ Ττουβογἰάσθ ἀἱδοογυθί τα. οουρίθ οί δοἰθηϊηίο 5ἱοΥΝΝΕΝΥ5 7.45 5ροΠί5 Βοιωπαάιρ 6.00 Νενς 9.03 Ὀοοίοι ἰπ ἴπθ Ηουιςθ Όυι (γδι Ρ8ΌΥ᾽ Α ΠαΠίπεαΠίθά Ιοοκ αἲ 7.40 Τιθᾶβδυ(ο ΤΓαϊί! 8.00 Νεν5 8.03 08516’ ἵη ἴΠθ Αγ ΝΝΙΙΗ Βου Οµα51ο, Εἰἰ 7. 8. 8. 6.40 |. οτά Ροίο: ΝΝΙΠΙΘΥ 8η6 9ομη υπκίῃ Ποδρίίαἱ Πέ απα ἴῆθ Ι{θ ψΜίοοας, Μίκο ΒυΠίοῃ Τηθ Είνε Βθά ἨΗθιίπρς 8.90 Το ΜίΙ οπ ἴπο Γἰοβ’ οἱ ἂπ αοοἰἀεπί ῥρΓοπθ Άπα ἴπ9 ΒΠί8Π Ρυ Ὀοτοίβγ Ι. θ8γεις Βγ ἄθοιᾳο Ε/οῖ ἀοοῖοι ΕΙζρθιΒΙά ΟΥοΠθδίτα Ερἰσοάθ.8 ({ἱη8ί) Ερίδοάο Ἰ - 08γ5 ἵπ 8.40 ΤΠ |.αδι Μιςκοῖθοι 8.90 ΝἰΦΠΙ οἱ ἴΠ6 ΥΝΟΙ{ Βθοοηςίγυμοίίοπ᾽ οτι - 1196 5η Ερἰκοάε 9 ϱΥ Νἱοϊοι Ρεπιρετίοη 9.00 Βθηηγ ἄ{θθη οη ΤΠΟ ΑΙΙΕΥ 9.00 Μιφίο ἴο Ώθπιεπιροί 9.00 Βοοκ Τοά8γ Ραη 3 Βθπηγ «{θθη ἴ8ἰκ5 αΌουί ΥΝΙΗ δίμαηί Εοιδγίῃ ΥΜΝΗΠΠ ῥοπῃ Ρε6οἱ 9.00 Αἰάπ Είδεθπιαης Οἰβδείος 116 ἀπ αιθαῖ οί [10.00 νΝΜογίά Νθννς απά 24 Ηου (εθρθαί οἱ 98ἴαγαβγ) Αἰπ ΕἴθεπΙΒΠ ΜίΠ Πἰ5 Ρροριίαί πιωςίο 10.30 Εοικ Πονίενν 10.00 ἸΛογιά Νεννς 8πα 24 Ηους υπίαιε ριθδεπίΒίίοη οἱ 10.00 ἸΜογίά Νθν απά 24 Ηου!5 ΜΙΗΠ ΥΝΝαΙΙΥ Νγίοη 40.30 9Ποί Είοπι Βοίπ 9ἱάε5 οἰββδίσ8ἰ πιωςίο 10.40 Εχριοιίπα Οἱ858ίος ((θρθαί οἱ ΘυΠάΒγ) ΤΗΘ ο{θᾶπι οἵ (οοκ ρ8σί 10.00 ΝΜοιιά Νθν/5 απά 24 Πουι5 Ι8η Ρ8Ιπιθ/ ἴοουςθς οπ {πε 11.40 Νίαηί Ειἰσηί 8πα ργθδοπί ἵπ ΕΜ ΡίθΙθο.. 10.30 ΜίάπίομΠί {Ισπίεπίπα οἰαδσίος Μα Οµητις ΡΓαϊί 11.30 Νεθα[είίπιθ ΥΝΗΩΏ Μαιος ΤΥ19γ 11.30 Ηευ ὁυαάε 12.30 ΒΕ85 υΚκ ΥΝΗΗ Ρεΐει ΟΙΒγίοη 11.490 Της ιαἱε 9πον Μπ «μαάγ Εἰ5ΠεΓ Βορθαί οἱ {Πὶ5 αῄθιποοπ/5 (τερθα! οἱ ΞυπάθΒΥ) Ριθφεπίθά ΟΥ ΟΠγίςΒυςςθ! [αΐθ πἰσηί δομπάδ ΡΓΟΦΙΒΠΙΠΙΘ 41230 ΒΕΒς υΚκ ΜΠΟ δρίης 5 ἴπθ 12.30 ΒΕΒ5 ΟΚ 09.90 δεινἰοος Εοικ Οοπιροϊ τοπ Βερεαί οἱ ἰπίς 8Πθιποοπ΄5 ΟΙ855Υ ἀἰξοο 5ο ϱᾶ58 Βερθαᾶί οἱ ἰΠὶς ΔΠειποοπ΄5 03.15 ΌΠοπ ΞΙΟΤΥ ΡΓοφίβπιπιθ 12.30 ΒΕΗΦ ΟΚ ΡΓΟΦΙΒΙΙΠΙΘ 'ΤΗ9 ἄοοαά αἱγί' 02.30 Βθπηγ ἄ{θεη οπ ΤΠΘ ΑΙΙΘΥ ΗΠορεαί οἱ {Πί5 02.30 Οοὐπίη ΕΟΙΚ ϱΥ ΕΙζαΟθΙῃΏ Β{ονοῃ (πἰνοάµωσοθα ὉὈΥν ἴῆθ ΠιᾶΠ ΒΠογποοπ΄5 Ριθερπίἰθα ΌΥγ Ὠανίά ΑίΙ6π 03.340 Τπε Αἱ-Θίπαίπα, ΑΙΙ-Ταἰκ- Πἰπιςδι ΡΓΟΦΓΑΠΙΠΙΘ ((θρθαί οἱ 98ἱμΓάθγ) πα, ΑΙΙ Οαποίπα, ((6ρθ68! οἱ ἰ5ί Μοπάᾶγ) 02.30 Μιςίς {ο ΒεππεπιρεΓ 03.30 Ἠείά Αρουϊ Εοἰκ Ευν Οοπιρυϊθήίζθά Η8ΖΖΥ 03.30 ἨνΠθη πο Θβρίγί Μονες ΜΝΙΠ θιωατγὶ Γοιδγίῃ 03.340 5Ποϊἱ (οπι Βοϊίῃ δἱαάθς ΥΠΙΩ 9ίπιοπ (αμθίτίθγ ΥΜΩ Ραυ! Βείά (τθροαί οί Φ8ἱμΓά8γ) Ό87ζγ 9ρᾶσπι 9ΠΟΝΝ. : (εΘρεΒί οἱ Θυηόβγ) ΥΝΠΗ Αἰοχίς Κοίπθί απα Αἱ ΜαίίΠπ6νν5 ΡΑΟΕ 90 ΕΑΣΗΙΟΝ ΓΠ)ΟΡο ΥΟ Π ΓΑΟΕ ΝΕΕΙ Α ΠΕΡΟΟΕ ΟΡΕΠΑΤΙΟΝΡ 1Η5 α ἴμοΚὴ ωοπιαη 0ῇο οαπ ἸοοΚ αἲ]ετ- δεἰ{ ἵπ ιο πιίγγοτ αἱ ης Μέπιε ο {λε Ψ εαν απἀ δε σεπιπε] ρἰεαφεᾶ ιυὴ υ]αί «ἷιε 5εες. ΤΠε ΟΡ Φµη {αζος ο] οἱ αἲὶ «Κάπς, /ομ ης απά πιαίµτε, ἄτψ, πογπια] απὀ οἱΙψ. Νο πιαί- {ετ Ποιο οοπδοἰεηέίοις ψοι πηἰρ]έ ο αἱ {πε Ρερίηπίηρ οἱ 5µπηπιετ ων δω Π]έετς, οἷ]ς απά οτέαπις 1ᾖιετε ἐς α ἰεπάεπον {ο Κίτπρ 0η επι αἱ α ἰαπ ἀευεῖορα ἵπ ιο πιἰσίαΚκεη ΡεΠίε[ ἐλᾖαί οποε {λε ςΚπ ἰς Ῥγοιυη ἑετοίῇ ἱοο] α[ίοτ δεί]. ἛἜνοι οὐ οΚΨι σαι ρεὶ ἅτιῃ ἰπδίάε, σαι Μομε[ίο Απιρειπὶ, τουΐηρ απιβαςκαάτεςς’ οἱ δέεταᾶ- μαἱ οἱ Ρατίδ 1ο {ς {π Οργής {ο σίυε Ρεαιμίη αἀυίσςε. “Τήο επ βµήτς πο οε[ῖς οἱ ἐπο οΚἰπ απά λε ηοαί ΟΡεης Ροτε». Τη ετοσιέ {5 ἐλαί Ρ1/ ἐς ἐέπιε οἱ ἐλε Ψεατ οΚύπ ἰοοΚ» τοιρῇ, απ οἱ οοιτεε μεἰοιυίς αἲ 119 ἰἑαΠ Ρερίπ»α {ο ]αᾷς, απ ι0οπιςτι τι ο οΚίτι ιοί] Είπα {πεί Λαυο πποτο Ῥαοκηοεααᾶς ίπαπ Ροε/οτε. Ἠ)λαί ἰδ πεεᾶ ες ἰς ἆγας- αἱο αοἰίοπ {ο ροί οΚίπ ἰοοΚ- πς «πιο απ ασ ίυε αρα. Μίσμε[ε, α οί, υἱυα- οἴοις Ετεπολωοπιαν ι0ῇο Κποιως αἲἰ Πιο Ῥεαιίν ϱτοῦ- Ίρηις αοίπρ 0οπιεη οη {λε ἐίαπα Γτοτη Ίιετ γερµατ υἱς- 19 Πετο οἶποε 1972 δµρρεσίς α δαΐσοη ἐγεαΗπεηί ας α Πἱγοί σερ [οοιωεά Ὦψ απ ἱπίοτ- αίυο οοιγϱ.Ο] οΚίπ Γεεαπρ᾽ αἱ Λοπιθ. ΦΙΠΙΡΙε Βουέίηε ΤΗ τοµπο ἵ τ οτί οίπρ]ε. Όπεν ἴιε οΚὐι ἰν τεα ο) ρεπεταἰῖν δείοιυ ρᾶτ {4 δποιμίά ο (γοαεῖ ταίμετ κε α Ποδρίαἱ Ραμεπέ. [δε α δίτοπβεΥ ΡΥΟ- ἆμοί ἔλαη ἐμε οπε οι 1ιδιι- αν ᾖαυῦθ. Απ απΗρἰοίίς ταίμετ ἴπαπ (λε ευετυάαιυ ααρίτίη. Εοτ ὕπε ὠοπιαη ου /οτίη οἱοπα[αί ᾗας α Ίαπρε οἱ ρτοᾶμοίς οα[σεᾶ Βεσεῖῖε Μετνεϊ]ειςο Πιαᾶο Ίτοπι 8Οπιο Ό6τὴ ιαπιδιια απᾶ εχοο ἱπρτεάίοηίς ἱπολια- πρ δεα ατοβίπ εκίταςί, ἰοάΐπε, ρἰαπκέοπ, αυοσα]ο οὗ απᾶ Ύ Μαπίπ Α, (ὔ ψουμ1ο ωοπετίπα αὐοιι 116 οπιο]]., ἵ πιοδί 4ο ἱτ- Πεὶν ποὶ Πε). Απ εχοεί- Οοι. 19-16, 1979 Ιοπί γοδοιε ορεταίοπ απ Ρε αολίευοά τω {πε οαμ- δµἱος ἐπ ές απο (ταίᾖου Ρρήσευ Ρε τωογίᾗ ἴ ὕ ψοιι οαπ{ βεαν ΙοοΚκίπς αἲ {1οἱἱ{- δε[{ ἵπ (ε πιοτπίπᾳ - ΟΥ απ οίπετ Επιε οἱ αι). ΤΠεΝ ατε ραεκαρεᾶ ἰπ {μτεο πείς οἱ [οι οαρςι]ες ἰο αἶυο ἆ ίπγεο ωοε ἰτραίπιοπί. 6ρτεαά {πο οἱ [τοπι (ο οαρση[ο ΟΠ {ια [αοε αἱ ιὴσ]ιέ {ον {οι πἰᾳ]ές οι ο δουοῃ. Τήετο ἵ αἶο α Τι] Ίαήςϱε οἱ ἅἄαν απᾶ πίρῃ! οπγεαηης, ππαδξς απ ογεατης /οΥ ἐμε πεοῖ, ατοιπά πε | 6165 αι {οὐ ἐ]πε Πρ αγεα {ο πο τί οἱ Εο[[-ίαἷν [πες. Οἴηπςεπς Έοτ γοιηφοθΓ' ΝΟΠΙΘΠ δίοεπάμα] Πας α οοπιρ]εία ταηΏδε Οἱ ρτοςαοίς Ῥαςθά οἩ Οπςειρ απᾶ οοΠαρεῃ. (ο{η- 56ης ἐς γαί αποίµετ πηίτασι.- Ίοις ἀϊσοονειγ ἔτοπη ἴ]νε Εατ Εαεί νπετε Ες τε[ανοπαίίης αἀαΗΗες Ἠανε Ῥδεῃ Κποννη {οἱ ἔἶτεο (Ποισαπά γθας. τον ρτίπιατη]ν ἵῃπ Κοτθα Είηςεης ν/οτκς Ῥοἱμ ΙΠΐςτ- παν απά εχοτηα]]ν. ΜΙομα]]ο Απιρετηί, νἨο νήῃ Ῥε ροίησ ΟΠ {ο Ηοησ Κοπσ αξίαι νἰκϊήπσ «τοεςα αΏά ἴπο Ομ] Ε, σανς εἶλαί ιο βίπεοηρ ρονγάετ «ης Ῥοιυρ]ιῖ οαῖ ἴπετο Κεερς Ἠετ σοΐης (5ΗΏ6 «ρς ἤ ἴΠίσ Ἠετ πηοππ- {ῃπσ οταηρο ᾖ[1ὶσϐ) ἔλτοι- σῃοιί ἴμε «Θνοη πηοηῖ]ις ο ες γοαι ἐλΠαί «ης πας {ο παν- οἱ τουπα πο ννοσ]ἀ. Ὕου ἁτίηὶς {{ απ 1 το- Ίθχος γοι, ΜίοΠεΙε 5αυς. Ὕοσα ριί 1 οηὐ γοιγ ἴαςς απά νοι 8η [6οἱ Ι ν’ογκίησ τίρμι ἆονφη απάοτ αἲ ἴπα Ιάγοτς”. ἼἨοτε ἵ αἷςεο α ρἰοπάμα] ταηρο οσ]]εα Τς Οὐτἰσίπεϊες Ῥαςεά οἩ ϱκ- ἰταοῖς οἱ Ρρ]αηπίς απ {]οννετς {οτ αςςα ἔοτ ποτπια], τν οἵ οὖν οΚίης. Τ]ο πηἰρΗέ οἵδαΠι ΑΝΠΙΟΗ κος πηίηΚκ ο) ἰς τος- «οπαβ]ν ρτίοθά απά νοτν εἴ- {οαίνο. οΗπηηΐης αἰά Βυϊ λα Μίοπε]ε Απηρειπί Ἠαά α ]οί ἴο 5αγ αὈοαί ννας ποῖ ἴΠε Ῥοαιίγ απά οΚίπ ρτοᾶιοῖς Ῥυϊ α ΝἨο]ε που’ «θτίος οἳ ἰτοαί- πηθηϊς ἔοτ 5ΟΠ1θ νατγ Ὀασίς Ῥοάν ρτοβίοπις ὙΠίοἩ δίεπάμα| ἶ{ς πον’ ἰαοΚκ]ίῃρ. Τῃε Ετεί ἰς α σεπεταἱ φΗπηπιίπσ αἰά. Εουρηὶν (γαης]αίος ἔτοπα ἴο Ε{θηο]ι Ἱουα]ίκοά Ππωπαίηρ’ ἰς α ςοἵ- ἴδ ΟΕ σοὶς απ {οαπι Ῥα[]ις α5ος οηἨ αἰξετπαίς εἶανς {ο βοί τί οἱ ἴπο οο]αΗες Ριιί]«]- --- αρ οἩ Πίρς, αρροι Ίορς απ αρροι ἄΓΠὶς. ΤΗΙς {ς ποί α Ι82Υ ρετεοπ)ς πΠον/οτ {ο ]ος- πηρ Κος αἱ ἵῃ οοπ/ΠΟ ΒΙΟΙ ΜΝΠΠ ἃ ποοᾷ ἀῑοί απά οχογ- οἶσε ἴπε 6ος νΠ] ταςιι]έ {η Πγπηετ [ος] αἰἱ τους απ 1 Πες Ίαδὲ α- τηαϊίοτ οἱ α εαᾳ Άοτε ος ποστς {έ ἆοςς ννοτ]κ ον νο. ΤΈ]οτο {ς αἱσο α οριιτςΘ οἱ οαρε]ος απ. οΓθαπ1 ΕΟΥ Ητπίης αρ ιδ Ῥιαφίπο ΜΠΙΟἨ ἰς ραγίϊομ]ατ]ν οέ{ος- Ηνο ἵπ ἴ]πο ροςί-παῖα] ροτί- οἆ. Ἡ ἰακος ἴπτοεςρ πιοπῖ]ις απᾶ ἶς αςθά οὐ ἴῃπο δαιο Ρτίποίρ]ο ας ἴπο ΡΙ]. Ἐννση- Ι/ΙΙΗ Ι ΑΝΑ ΜΑΤΟΕΕ ΜαΚε ιρ Ελίς «θβοῃ τοί- Ιοοῖς ἴ]νε ΕαςΗίοη οσους οἱ Δυροετρίης, Γαδο]ία, Ὀ]ασίς απά ριτρ/ε. Εγοε-ςπαάονν Ἰς ἵῃ νατίοις ίοπες οἱ ρἰπῖ, πι]αυνο απ γο]]ονν. Ροννάετ ἶ5 ἱταπε]ι- οεπῖ. Π1ρς αἴθ τ8ςΡΏσττΥ. ΡπΚΙΗ ᾖ{Εουπάαίίοη ουν! πευἰτα[ίςο α Γαάϊηρ-οι! ἴαη. Ῥτιπε ὮἈὈαςετ οἨ ια οἩοεΚθοπες αάάς «ραικ]θ, αἰιογηαίίησ ὃε- (ν ἄανς (ν'ουὮ. οπρσειίε απ οΓΕΑΠΙ Ἀπά οἶσμι ἆανς ος ἁυτίπα ἴο ροτίοἀ. . Βα]πιαίη (οος Ε ου Ε,σγρίίαη (οσο Τορ Επεπεᾗ [αδμίοη ἀεοίσηεν, Ρίεττο Βα[- πιαίη ανκεᾶ [οτ ἱεηρί]ς οἱ Εσυρίίαη Ιοηρείαρ]ο οοἱίοη ἵπ ὑατυίπρ «Παᾶες οἱ οἱ] -ωΠάέε 0/]οπι Πο ατγίυεᾶ ἵπ (αἴτο τοορηί]ν απ Ῥτοπιρί]ψ ἆο- αἱσπεά {ηγεο ευεπιήῃρ οι {ές ιωλο]ι ᾗο ἱπιο]ιαοα ἵπ α δποιυίηρ οἱ ὶ 1979 ιωίπίετ οο]]εσίίοη. Τ]ο Βαἰπιαίπῃ «οι τσας ρατί οἱ α Γιπ- ταἰσίπρ ραία ΄ οοποςτί τυλίοῇ ἴπε]μαεά α δαν έωτηπ Ῥυ ΈταπΚκ οἰπαίτα απ. ας Ῥεετ οτσαπἰκε /οτ ἴᾗο Ρεπεβέ οἳ α Βοσ- λαβή αβίοπ δη /ουπᾶρά δή Ρινορ[οη ρα τς (ο. | ἱᾖαι. Τη ἍἨπτοε πιοε]θ]ς πια(]ε ιωϊΗι Ερυρίίαη οΟ{/ 01 ἴωέτε ἀεδίρπεα {ο ΕΙ τυὐῃ ὔιο αᾗοιείο οἱ ιο οη(γο οοΠεεΙον ολίοἩ ἰαις {ιο αοσεπί οτ Τοπιπέπηίῃ. 5ονοτα }]ο Εςι οι (ΗΕ ας α ΤαίΠΟ «Θνετο ἐν'ο-ρίοος ο- πι Μορδ(1ς ΑΕ) ΝΟΝΝΥ ΑΙ 2Ο αἲ ἴ]ο Εκε]ωσίοε [ἱπσονίο απ οἰοίιος Ίγτοπι ΕΝΑΝΟΕ Κορππος Βιἠά(πς, 40Α Οτίνας Ὠἱρ]οπίς Ανο.. Ἀίοοκία Γε]: 42021 ΗΠ ΤΟΝ ΗΟΤΗΙ, σοπιρ]ς. Της ςΚίγὶ ννας Ίοηα απ οἰταίσαί νἩ α «Ηί οη ἴμο εἰς, ἴ]λο Ιαοκοί Ἠαςᾶ α Η4Ρ] πθο]Κ απά ννας {ᾳσίεηεςὰ Μα εἰαβογαίο Ετορρίηρ αἲ νο {τοπί. ΤΠο «θοοπά, 8η 6νθη- πρ Ργ]απια σης {π εἰτῆροά οοἵίοη Ἠας α ἐαπίς ορ Ἡ α Ἠαϊίετ πδοκ ας. οἡρΗί]ν ἀταραὰ Εοάίσο. α δῆκ Ρα απα Γτίησο ἐγπηπηίησ οἩ ἴνς Ἠεπα, Τ μας αοοοπγραπἰοὰ ὃν α Ίοης ς«ἡκ ἰο]ο. Ρίοττο Βαἱηιαίι ἆς- 5ογ!ροςἱ ἴ]ις (λίγα ἀγοςς ας νοιν {οτπια] ον οηίησ ἄτοςς, Σον ο Εἰοία]. α ο εἶτοςς Πε πο οπος 1 ἀονίση {ο Μος ΟΕ ομίοξς ΟΕ σἐαΐο αιις] τονα[ένι Ἱ ο-ῆνα- ολο] ο να Εσηι- Ηείπσ Ῥρςἱσς πιοηῖν οπιροἆσοὰ Ανν τηπορίοηος. ᾱ- ναι Ὀοξ απ α- Γα] «Κί Πσ]ν]ν ας ος νε τη πονίοηος. Τάπ Ιοννοἷς Α]λοισΗ ο τοικος {ο ἠηταξο ΒΠαταοσπηίο νίγ]ος Ῥα- οαδο ο Επας ἔΠσπα ἔου οἳ- νάοςς, Βαπιαῃ ναί Ἡο Ίας οξίοι Ῥσου ἱπαρίτος ὮὋν απ - οἷἰοπί Εσρνρίαη πιο [ς που ἀθείσηίαρ [οννο]]ον. ΗΠονονοτ ποᾳο οἱ Πὶς {ο- Μο]]ον ἵας ννοτη ἁπτίηςσ Πιο ΓαςΠίον. «ον. Ώδοσιιςο πο ἀἰκπιίσσος ἑξας η]. Ἱη- εἴσαά. ἴπδ πιοθὶς ννοτς ἀθοκοὰ νε] νο απά «ἆ- απιοπς ἴτοιη ἰμο Γαία 1ο- κο]]ος Βα]σατί, ΗΟΗΒΤ ΟΚΙΗΤς, ΤΙΝΥ ΥΥΑΙςΤς ΒΑΙΝΒΟΥΥ 601 ους Βν Γαπίο]α Ροδἱἰχο[{ Ἠα[αν ΓηθἨίοη πονναἆανς ἶς ας πις]ι α ἱγοπάσοἰ- [ες ας Ῥατίς Λαυέο οουἵυτε οἳ ἴ]λο Τ,οποτ Ἠπο. απα (]νο ΜΙαπ ἀεείρηεις ανα ἀθοίάθα ἰἶαὶ ννΟΠΊσΩ ηρχί ρεῖηρ ννΠ] Όε ἶἴπι απά ογ]ρμ]ίκς, Τη9 τεαάγ-ίο-ννθατ οοἱ]θοίίοης {ΟΥ δρτίησ- ΡΙΗΙΗΠΙΟΤ 1980 ατο ΕΗ]1 οΕ Ῥαγς Κηθος, ο]ωονυς απιὰ ππν αῑδίς ννἩἩ ]οῖς ΟΕ ταίηβονύ οοἶουτς αξἰοΥ Αρτ απά ιης]ήπο γε]]ονν «οπιο [η]. Εοτ «θνεταὶ «θβ5οής. Πααη ἀεείσηοτο Ἠανο Ώδευ. Ἱποβίης επεί ν-αν πρ Όιε 1εᾳ, Ραέ πίς πιο ίΠον {οο]ς α σἰαπῖ 5ἵερ αΏονο ἴλε κπες. (οπυρατθά ἴο ἔπε Ματν ΟαΠί πηηῖ, ξ ἐς ςΕ]] ἆστῃ- μτο, Ὀιξ ἔοτ ἔμε Εἰτοί Εἶπιο ἱπ απηοςί α ἀθοαάο ἴπο Κηρο πας Όδοῃ αἱοννος {ο «Ἠονν. Ῥίπο Ταποσει Ὀατος ἄιο που σαρ ἵη Πὶς κοιιί]- ογη Ῥο]]ο ἆτοςςος νε τιι[- Ποςὰ «Ποι]άοτς απ «τίς. ας αἰᾷ Εοπαίο Βαἱοδίτα ἵῃ Ἠΐς κλίτο Ἠο]ίοαν νοαγ. Βοτιπιιόάα οογῖς ἠν ο Πε ετο Γδον η πας]α κλοτίς τόν σα] ἐλο Κηος απιὰ Ες «ρτίησ απ) ΠΟ χο Βογπηιιέα ςιέ νν]] Ὦο 6νοτν- ΜἨθγο. [ιαποθιή ἅίαά 1 {ῃ πτον Ππεη, ΤοιςὮε {ῃ πο απς] οΏίηίΖ. Ας [ατ ας ΓαςΠίοἨ ΕΓΟΙΗ πο που αρ ἰς οοποστησς, Πὲρς κ! Ῥο Ίοοςο, ελλ ννιιἰκε πν απᾶ Ῥε]έοςά, «ποι]ά ος 5Ω114Γ6 απ ριι[εὰ «ἶοονος θπ [αδί αὔονο ἴμο οἶθονν. πο οἴμο οο]ογ «Πθπιο ἰς ἴμο Ἠο «Ἠαε]ος ο ἃ Πίο οπγηΐνα], τος. ἀγοσ. γο]ονν, Ῥ]αοκ, ρατρίο. αἱ πηίκος {οροίηογ ἵῃ σοοµοί- τίο ἀορίσης, οί εἰση(ῆσσί οἨ ἔἶιο λΠίαῃ οἱ νναἰΚννσοίλο ορ]- Ἰοοίοις. Ὃν Ρίο Ἱμαποσμί απ ο1σμο. Πεἰα!ϊ ἹιαποθΗ{ 5ιονν ες α οοἱ- ]θοίίοη ν’ποτε ἴἩε ἀθιαί] οἱ [αΡτίο νας ἴἩς πιοςί ἱπιροτί- απί ηθννς. Τηϊετ]ασςε Ραπάς {οσηι α τηαεϊοά Ὀοσίος, ἵπ- ἐετ]ασέά ρίθςες οἳ πιαϊοτία] «τθαίο Ίατσε οπεαιθτροατάἆ οΚίγίς, απ ἀἄτθςςος Ρ]εαίιεά ἴτοπι Ἠσαςά ἴο Κησε απξο]ά ΗΚκε α σαιπίναἰ ξοσίοοη κ] ενειν εν] απά Ὀν]. Ηίς ενεπίπς θα ἰς Ε]ος) νε] τῆς, Ὀασπάς απάἆ οἰτωπας, Ζΐρς απᾶ 7Ζαᾳ5. Παποθ8ί ἰαῆοις Ἠίς ἀαγίίπιε οἰοῦίχος ἵπ οἰαςείο Ιίπεη απά ννοοί ραῦετάίπε. Πές ονοπίηᾳ οηος {Π οχίτανα- βαπί ρ8α1ζα απά κ. Ἠ/οαταδ]ε ΤουςἨς «ποννος α παν Μνοαταβ]ο οο]]οσίοπ. Εη]] οἱ Ὀιβοτῆν ἀσουτωίίοιις απα Παρρν οοἱοισς. Α. οπίς αἰί- ΟΤΠαΕνο ἴο Πὶς Βογηιισζα μές, ποια λος η ικαῑίς, ΑδΑΙδ α πογίος οε να ΓΤΟΙΙΣΟΥ φις ο Ἡ. «Ποτςν αἰκεος. Ιοημ-]αροῇοά. ἰποκοί απ νοτν «Ἠοτὲ ἐτοκοσς, σε φιερ. ΝΝΑ ΕΚΕΙ Ισ 8ΐ ἰΠθίγ ηθνν ργοπηίΐςος 77Α Μακατἰος Ανεπιθ, Νἰοοςία ννΙτῃ 18 ννίηϊθι {5Ηίοη {Γοπη Ραγἰς ΝΙΝΑ Βίοοι - οουβῃεσες - 6σΑΟΗΑΡΒΕΙ. ΡΗΙΙΙΡΡΕ 5ΑΙΝΕΤ - ΤΟΒΒΕΝΤΕ - ΤΕΟ ΑρΙΌυ5 ΟΙΕΕυΦΙΟΝ ΎειΥ σποτ] ΝθΘνν ΤΗΕ ΟΥΡΕῦ5 ΨΕΕΚΙΥ -- ΕΜ ΕΣ γουνΑβἰί ΑΚΙΑ (Μήπουά Μεαί απά Βίςο Βα]]ς) Α νετ Ρρορα]ατ ἀἱδ Όγρτας, εεροοία]γ {ῃ εο]ά ννεαϊηετ ἰς Ὑοινατ- Ιαλά, «πια] Ῥα]ὶϊς πιαὰς οἱ παποεἆ πιεαί απ. τίος απά 5εγνοά ἵπ 4η ΑνΡο- ἰεπιοπο 5αας6. οι ποος: 9 15 Ηπείν πιίποςς πιεαί 9 Ίπταε ρταἰεὰὶ οτιίοης ὃ ἰαβίεδροοπς εἶομ- ρεᾶ ρατε]ου 1 ίραξροοπ ολορρεά πηπί 2 ο. διωίετ ἃ οὗ. τίοε 1 (αβίεεροσηπ υίπέρατ . ρίπέ λοί ὠαίεν φαΐ απἆ ρερρετ Αυρο]επιοπο «αιιοθ. τούιε Ρο νο ππίησσἆ πθαί, ΟΠἱΟ8.. ῥρασδ]ον, παπί απ Ἰνα]Ε εἶνο Ὀνίέος Ἱπίο α Ππχχίηρ Ώον] απά Κποεπά απ] νο Ῥ]επα- ο. 5οα]ά (ἰιοτίος ἔοτ [ίνα μηπαῖος, ἔπθη Κησας ἰπίο ἴπο πιἰχίητο. Μοἰςίοι ΝἨ νίηερατ απᾶ Ἱιοι Μναΐοσ, αἆά {νο «οαςοπίηρ απά Ίδανο {η α «οο] Ρίασε ἴοτ (πίτα πιαίες ος ΙΠΟΓΘ. Όμαρε ἱπίο τουπά δα]ίς εῑιο 5ἰνο οἱ α 5ηια]] οµρ αηά ΤΤ4ΠΡε ἵΠεπῃ ἰπ τοὺνς {π α νάεροξιοπιεά ςαμςθρ8Ἡ. Βατεῖν οονετ η Ὀοῦίηπρ ναῖετ, Ρουίηρ {ξ {π σατεξυῖν Οόι. 19-18, 1979 ἔτοια ἔιο «ἰζάσ 5ο αξ πο ο Ετουκ έμςο ηιοαί Ὀα]ς. Αάά 5α1ξ απ πο τοςὶ οξ νο Ειίοτ απά τοὺς ἀοννη νὰ α ρίασο ρ]αία Ὀρίοτο ρυιβίησ οἱ ενα μας Πα. ΠΗΛΙΟΥ [οτ (πτος-αιαατίοτς ΟΕ αἲ που. Εοτ πε Ανροἰεπι- οπο 98106 γου πεεά: 1 ος Ρεν 2 1ευεὶ ἰαυ]έδροσῃ 1ο ᾿ λαἰ/-ρὶπὲ Πο κἰοοΚ (ωςε νε οίοεκ {Π εμΠίοὰ ου δΡοἱοι] πε ηομυατ]ακία) 2 ερρ Γωΐσε οἱ 1 οτ2 Ίεηιοπς ας Πἰκεᾶ 2 ἰαδίεκροοπς σο]ᾶ ιραεγ. - 9Τ. ΑΝΤΟΝΙΟ 9ΤΗ. ᾽ ΚΑΤΟ ΡΑΡΗΟΣ ΤΗΕ ΒΕΡ ΙΙΟΝ ΑΝΑΗΜ ΟΟΟΝΤΗΥ ΑΤΜΟΡΡΗΕΗΕ Ρ0Β ΛΜΙΤΗ ΟΡΕΝ ΕΙΠΕ, ΌὈΑΗΤ», ΘΝΑΟΚΘ ΏΗΑΙΙα4ΠΗΤ ΒΕΕΗ «ΑΠ ἰακίπα ο8{θ ο γοι-- «ΟΠΠ απά Ηθίθη -- ΜαΚο α τοις ΠΠ χε Ὀμίίετ απ Εἱουγ ο οοοΚ ἔοί α {δν πλημίος Ὀοδέοτα αἀάίπρ ἴἶο Ἰοί οίουκ νετν εἰοννῖν. 5εἰΓ- τίησ αἰἰ τα πια {ο ΡΓε- νεηῖ ο κ«αἀοςθ ΤΟΠ Ροοοιπίης Ἰαπρν. Κδευρ Ἠοί ννηῖ]ς ρτερατὴχρ Ὠιο 6ρᾳςς απά [πο Ί6ΠΙΟ. Βεαὶ ο οσσς πεί] Πρλί απ [Ποῖιν απἆ, νε ση] Ῥοδα πρ αά Όιο Ίσπιοη {αΐσο απ ἴποη Πιο οοἷς νναίΐσχ. Νουν αά ἆ «ιο Πο σίοσ], α εροοπ{κ αἲ α πιο απά ταίατῃ {ο ἴς ραἩ, ἰαίπῃ οΆτε ἴ]ιαι οποο ἴλο ᾖοί ἐἰοοἷς Ἶας { Ῥ6δ6η αάεά ἴο ἔπςα ερς. απά Ίεποη {ξ:ἱ ποί α]]οννεά ἴὁ Ῥοι ο: ἴμε 58ος νν] οιγαᾶ]ς. ὤθτνε ἴπε γουναί- ΙαΚία ἰη α ἆθερ ἀῑδα νυἩ.. ἄνο 5ους6 ρουτγεά ονετ. 4 » ἂν Οακε οἱ ἴιε Ίγοεκ ΒΙΟΗΠ ΑΟΓΜΟΝΟ ΟΑΚΕ Εοτ Όνής αἰτασίνα απάἁ Ἠλῆησ οὐκ γοι Ώθοθς: 14 ο. Που Α ρίπεᾗ οἱ οαἲέ 9 ο. ϱτομπια γἱος. ὁ ος. ατοιπά αἰπιοπάς 1 1δ δισ 1 Τ0 δρα {-δ ερρς 9 ἰαβίεδροοης 5Ώοττη Βαἰα[ία εὔεεπεε Αἰπιοπά ἰοίπρ Ῥομαί ἱοίπρ (θᾶςα απά πο 3Π 8-ίποῖι οα]ςε ἐπ. θίονο ἴἴπε Εοιγ απά ρίποἩ οἱ κα] ῖ, αάά στοιπά τίοο απ στουπἁ αἰπιοπάς απά Ὀπαῖκ ἑμοτοιααβμ]γ. ΌΏτδαα ἅιϊς Ῥαΐοτ απά -αρατ. επ ρα]ο ἵπ οο]ουτ απ οἱ νΏάρρεὰ οΓθαΏ 6οἩ- εἰσίθηον. Ώδβί {ῃ εε οροσς οπο αἱ α ἰίπιο, αἀάίασ α Ἠε]ε οἳ ἴἴο Ε]οι ΤΕ πο παἰκέατο «Πόνος οἶσης ος οιτο πρ. ο ἴ πο Εἶοιτ Πριν κ ἴπο ο μοΥ ἱπρτοςίομῖς, ααάίπςσ Ιαςν ἴο «Ἠοεττν απ α Γον ἆτορς οἱ ταϊαξία ὁςςεσπος. ῬΡαΐ ἰπίο α- Επ απὰ Ῥαλο ἵηπ α πιοὰυταϊο ονοης (2502ΕΗ, Ματ -) αΡοιί 40 παἰμαῖος, εἶνοη {ῃ α δν ονοῦπ (92901. λίατκ 2) αΡοιε]. Ἠ Ποιινς. Ίσδ νι αἰπιοπὰά αι] τογαἱ ἰοίης. ΜΕΙ ΟΟΜΕ ΤΟ ΤΗΕ 4 ΞΕΑΣΟΝΡ 5δἱΘ8Κ Ηουβε ΚΑΤΟ ΡΑΡΗΟΣ ΤΗΕ οπΙγ 5«ἰθαΚ Ποωδε ἱπ ΡΒΡΠΟΣ ΡΑΟΕ 21 ΠΙΝΙΝα ουΙ ΙΑΜΒΒΟΘ-- ὐΟΗΝ ΝΕΙΟΟΜΕΥΟ ΤΟ Επίον νου ἀτίηκ {ῃ αΏ ἳδυ αἰπιοερμετθ. ο ΑΗΒΤ6-- ροοι-- ΘΝΑΟΚ5 ΕΝΕΕΒΥ ΝΕΡΝΕΞΣΡΑΥ ΑΝΕΡ ΕΒΙΓΡΑΥ 12181 Οοἵοῦετ ΕΒΟΜΔΕΡΜ. ΝΕ ΑΕΕ ΕΕΑΤΌΗΙΝς ΟΝΕ ἱ ΟΕ ΒΑΖ ΕΠΕΥ ΣΣ (ΒΑΕΕΙ ΕΣ) ΡΙΡ0ΟΡ ΡύΒ σβῦΒ- Ηοπιεπιαάε θίθαΚ ὃς Κἰάπευ Ρίες, 5Περηετᾶς Ρ16, δοοἵοὮ Ένσας, εἰς... ''Ἡαρρυ Ηουι” ενετν δυπάαΥ Τεῦ ρ.πη. | 64Α, Μακα(]σ8 Ἀνο. (αΌονε θυπηἠάες Ο15ἩΏ ὃς Οατηγ δαροττηατκεῖ) ΗΜΑΡΡΘΟΙ ΤΕΙ. 72390 (ΤΗΕ ΜΕΕΤΙΝΟ Ρ0Β’ ΙΑΕΝΑΟΑ 5ΕΑ ΕΒΟΝΤ᾽ ΕΝΩΙΗΙΦΗ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ ΤΕΙ 04] - 50893 ΤΗ, ΤΗΕ ΟΗΕΑΡΕΣΊΤ ΡΙ,ΑΟΕ. ΠΝ 1 ΑΒΝΑΟΑ ΡΗΗΙΡ ΑΝΟ ΝΙΤΡΑ ΝΕΙΟΟΜΕ Υου ΤΟ ΤΗΕ ΟΑΡΤΙΕ ΤΑΝΕΗΝ ΕΒΕΞΣΗ ΕΙΞΗ., ΜΕΖΕ ΕΝΕΒΥ ΝΙΟΗΤ ΑΝΡ ΕΌΕΒΟΡΕΑΝ ΟΠΡΙΝΕ ΙΝ ΤΗΕ ΗΕΑΗΤ ΟΕ ΤΗΕ ΡΙΟΤΗΒΕΡΟΙΕ. ΡΟΒΤ ΟΕ ΚΑΤΟ ΡΑΡΗΟΣ ΤΕΙ. 95088 ΝΕ ΜΕΕΤ ΑΤ ΤΕ ΥΕ ΡΟΒ ΨΗΥ ΝΟΤ ΙΟΙν 9) ΡΑΡΗΟς ΗΑΒΡΟΙΕ ΤΕΙ, 061-93566 ΡΑΡΗΟΣ ΡΕΙΕΙΟΖΑΝ 5ΗΟΡ Μαπασει: ΑΚΙ5 ΗΑΡΟΙΚΥΗΙΑΚΟυ αιετξ τς τς Ὃῤνιώόα 104 ΑρΡοξδτοιος5 ΡΑνΙΟ5 5ΤΗ. μμ ΗΜΕΕ (Νεα/ ἰπθ Ρο/ἳ) βιουθες ἳ ΡΗΕΦΡΕΣς .ς ΘΚΙΗΤΘ ΤΕΙ., 43769 ςΗΑΙΛΙ5 Ε:Τ.Ο. 2917 ΡΑΡΗΟΣ ον ΝΕ ΡΑΟΚ ΑΝΌ ΡΟΦΤ ΥουΒ ΡΑΒΟΕΙ.5 ΕυΙΙΥ ΙΝΞυύΒΕΏ ΡΑΟΕ 0ο | Οσοι. 19-18. 1979 ΤΗΕ ΟΥΡΒΟΣ ΥΕΕΚΙΥ : ῤ Ραρίιος Ε οτί - ) , ς]ο 1, δ.00 α.τη. - 2.00 (Μοη-Εσῇ) 1. Αοοοτά(πς {ο (ο εχοβαπσε μα[οεία οἱ ἴο (επίτα] Βαπ]ς οἱ Όγρπις Τ]νιτααν απά θαιυτάαν αξεετποσΏς δ.00 α.πι. - 1.90 Ρ.πῃ. (588) νο εχολαηπο ταῖες [ος ἴἶνο Ὀ.δ.Α. ἀοίίατ, νο Ῥουπά ῬίοΓηρ, ἰιρ Ροιτοί θίρε Ἡ 3.15 - 5.45 Ρ.πι, (ΤἨτς) Ώρευίςαίιο κατι απιά ένο ΟτοεΚ ΓὈταοίνπια τας η ΟΥγρτας ἁυτίαρ ιο ον Ὃ τορ Επ) Βοναὶ Τοιωὺς αἲ Ἓθηιαςςος (Ρο]ίκο νηασεί 1181 Οοἴοῦοτ, 1979 ννετε ας Γοἶἱοννς:- ᾿ 4.00 Ἐν πα. Δαιυτά αγ). Ἁγίος (εογρβίου Βαο!] ο, ΡεΥΙΑ σε]ήπςσ Βυνίπς ΑΊ αν 5υπᾶΥ 8,90 α.Πῃ, - 12 ΠΟΟΠ (αν) οροί Ὠομὶς (Όν Ῥαπκς) (0ν Ραπ]κς) Ηαύνάσθεσοχς 2.00 ρ.πι. - 4.90 ρ.πῃ. (Ώαὔγ) ΤΤ/Οοφαες ΤΤ/Όλεαιος Τιεςάαν απὰ ΤἩυτάαν αἴεγποσης μη ς λση-σα Όι, Ώο[]ατ 2.5630 9.5660 28Τ40 Βατύους «00 α.πι --4.00 Ρ.πι. (Μοη-θα8) Ῥοιμιά δίοπις η ον ο, , ΑΗ ἆαν ΤΠυτεάαν ΕΜΕΕςΕΝΟΙΕς Ῥουἱκοπο Μακ 9.00. θα 10ἱ Ῥμαχπιασίος ΕΜΕΗςΕΝΕΤΕΗ» οτοασδΚκ Γτάαςμπιαι 1055000 10” 1000 10 200 Ὑεάπεςάαν αἴἴετηοοης ΗΟΡΡΙΤΑΙ 5 0.5. Ώο[ατς Ρουπάς θἱεπ]ίηρ Βίας Ο ουιοῖ! Όταν Νλοοσία Τε]: 021:409311 ος 05141165 Εοιννατά Ώοαίς δοἰ[ίισ Βιγίησδε]Ηπς Βινίης /εἀπεςάαν ὃς θαυτάαν αξἴστποσης Ταπιασεο] Ἔοῦ ϱ01 ὀδίαὴ (Ον Ραπκς) (ον Ῥαπκς) Απιοτίσβα Ωοπίτο [απλα ον Ἱ. παν 960 95610 19160. 19920 Ῥαρ]ος Τε]: 061-02064 να ο 469 13150 13940 Ῥαϊυσάαν αἲἲ ἅλγ ΕΙΒΕ. ΡΟΙΙΟΕ. ΑΜΒΟΙΑΝΟΕ 3 πιονίῃς ο Ὃ ορ πι ἍἹσα ον ίσα Εμάνη αν αξι ΑΗ ἔσνας τε]: 199 ὦ πηραν ορ 9 ὀτ]0 13190 13270 ο” οπάαν, Ὦ/οἀπεςάαν, Ετίάαν αξἐετποοΠς, Θεπετα] 091 403535 ϐ πιοηί]ης δι. ς 19 , φ (οειε ΙηςΗαίε θαἰὑτάαν αἲἱ ἆργ Νἰσοςία 021-4092666 αιτάαν αἱ αν Εήπιαςςοἱ 051-651Τ1 ͵ ο. ΤΠε Ὀιγίησ απᾶ 5οήπς οχεαηρε ταίος {ος {Γοτείση ΟΗΤΓΕΠΟΥ ποίες {ου δον]εῖ Ο]ευγα] (είτε Τμιτηασα 04152001 ἀεαίς Ὀοέννέοῃ ἔλο Οοπίτα] Βαπκ οἳ Ονρτις απά Ενε Ῥοηκς Ἠανο ου Ηχρὰ | Ῥαϊυτάαν αἱ αν μια ας [οἰ]οννς'- | σο[ίπςσ Βυγίηρ ΟΛ Τοἱερίοπο Ἀποά οοᾶ ος: 5. Ώοῖα 1 Μῆς 34998 ΜΗ 345.30 Εκπίς | | Γάπιαςςοἱ 051 Ροιιπά ΦίοηΠιᾳ 1 Μῆς το Ἅῦ Μῆς Τ4Τ94 50 πα, - 19 πσον (Ἀίον, - δα ξ)) Έαχηβσα θ41 Ὠδιήςολμο ίατκ 1 δὶς 19: ο λΗ]5 194.10 ανοπιαμαῖ Εέπεος Ραρλιος 061 Ογεεὶ Ώτασ μια] Μς Θ.15 ΜΗς 926 Φ) - 9 μ.μ. (ΜΙοη. - ΙΗ) Όνοτεεας. Ωίτεοί ὨἱΑἱ θ0 ρ]ις (0 ομηίσν οσᾶε . ον Όνειεεας, Ορεταίΐοι 196. 5.00 - {0 ρα. ᾠαίιτ α[5- 53 ρα. (Εναν) Ν]οοδία Μιπιοίραμίν Τε]: 051-15124 Εἰπιαςςοἱ Μιπἰοίρα[εν Τ εἰ. 051-62694 Β Γβτπαςα Μιωπίοίραεν Τε: 041-534503 -ᾱ πα Ραρᾗος ΜυπἰοἰραΠὲν Το]: 061 -49116 τν τν Τουτίςί Τωέοτπιαήον 8.00 α.πι. - 1.90 ρπι (Μο. - βαῖ) 3.00 Ρ.πι. - 5.90 ρπι (Μοπ., ΤΗιτς.) ΒΕΡΕΗΒΥΑἨΟΝ» ἠροσίαν ---- τσ ο ο Νἰσοεία 41996 ο Ι.Ιπιβοςοί 73797 ο | .1Π808 54294 ο Ρ8ΡΙοΟ5 33556 | 5 Ρτίησεςς 4ε Τντας οἳ., ε]:44264 ἓ ΓΑποοἳ Μαποιιεςίει ἱἸδορθίαοι Ἡ Βοτεπρατία Β]άᾳ., Όοτποι Αρσοτας αρ 5Ρρ. Αγαουζος 5ἱ., ὈςῬσο οι Τε]: 051-652756 ἱ η Φ! οπάουι ΦΜΙιΠΙΟΠ Κύῑμ Ραν] δᾳµατς. ΤεΙ: 041-54655 0 Ῥαρβος: ! (ἰᾳἀςίοπε οἱ. Τε]: 061-49541 ἱ Έωγησος Αἱτροτί Τε]: 041 «54399 Ευγ κκ ν υγτ | ΕΙοσίεῖς { | ΑΗ ἆαν θυηπάαν Ραγί5 Ζ 4 Η | Ῥο5ἱ ΟΕος ο ομισ ςΘἰΟοΠΙΟ ἱ τ.90 α.πι - 1.20 Ρ.πι. (Μο. - 988.) ο { ΒεΗίςΗ Οουποῦ ο ατΥ ΄ | 4 Μιαςειπι 9ἱ., Νίοοσία Τοι: 091-451552 | Το α.πι. - 1.00 Ρ.πι. (Μοή. - Επί.) Αἴπθης | 3,00 Ρ.πι. - 5.40 Ρρ.πι. (Μο, Ταες, ΤἩωσς, ΕτΙ.) 9.00 α.πι. - 15 ποοπ (5ἱ.) Απιοτίοβη Οεπίτο ὃν 308Β ἨΗοπΏογ Ανο., Νἰοοσία Τε]: 021-734143 10.00 α.αι. - 1.00 ρ.αι. (Μοπ-Ετ 3.30 Ῥ.πι. - 5.00 Ῥ.πα. (Μοπ-Ετ!) ΈΓγεπο] Ου]ευτα] (οπίτε ἃ Ιοαηπίς Μοταας δῖ., Νέοοδία Τε]. 021 -49071/9 {8.00 απ. - 1.00 Ρρ.αι. (Μοη-Ετί) 4.00 ρ.πι. - 6.00 Ρ.πῃ. (Τάες, ΤΏιτς) 8.00 α.πι. - 12.40 ρ.πι. (588) (6οεἴμο Ιηςαῖε 21 Ματοας Ώτασος Ανο., Νὶοοξία Τεί: 091-69608 8.00 α.σι. - 1.00 ρ.πα. (Μοπ-Ετί) (1 ’ρτανγ) 5.00 ρ.η.. - 8.00 ρ.πι, (Μοη-Ετί) δονἰαί Ουυταὶ Οεπίτε Αἱασία οἳ., (ητ. Κεππεὰγ Ανθ) Νἰοοκία Τε]: 021-41607 8.00 α.πο. - 1.00 ρ.π1. (Μοπα-Ετί) 9.00 Ρ.πι - 6.00 Ρ.πι. (Μοη-Ετί) Ογρπις Μυςουπι, Νἰοοςία 1 ήπηΛΟΣΟΙ] νά Ῥαρ[ος ἀῑσίτίοί Μµδδπις δ.00 αἰπι. - 190 Ῥ.πι. (Μοπ-Ετ) ἃ δ.00 α.πι. - 1.00 ρ.πι. (588) 10.00) α.αι. - 1.00 ρ.πι. (δάπ) 3.00 ρ.πι. - 5.00 Ρ.πῃ. (Μο, Ταὰς», ες, Επί, θα) 8.15 ῥρ.Πῃ. - 5.90 Ρ.ΤΏ. (ΤΠτο) Ίαχπαςα ὨὈϊκαίοί ΜυςεμπΏ Οὐπίυπι Μασδυπῃ, Ερὶκορὶ Ἠουςε ο Εοῖκ Ατοησοίιτο, Υεγοςάρουι δ.00 ατα. - 2.00 ρ.πι. (Μοπ-Ετὴ 4.15 ρ.π1. - 5.45 Ρ.πι. (Τπιτς) δ.00 α.πι. - 1.30 Ρ.πῃ. (988) Αποζεηι Μοπυτηρηίς απᾶ δες: Κάῑππι, Κοὶοςεί Οαεΐε, 1, πιαςςοὶ Οαε]ε, «Οπατίάπι ΟΙϊγ-εἰίο, Αροϊϊος δαποϊιατγ,. Αρ]τοαάιες Τεπιρίε αἱ Κουκίία, Βουαί Τοπύῦὺς ἵπ Ραρΐος, Ῥαρίος Μοραΐςς, Ἠα]α δυ]ίβη ΤεκΚκε, μαγπασα, Κλἰτοκίήα Νοο]α]ίο Ηθγαβικ[ο ο (αίἰγο 9 ΒεποΠαζὶ «800 8/Ι Βοθίγωί ο Τε Ανίν ἱ ΓΩΟΘ8 υ Ὅθδθιγηωβδους ΦΑΓΩΠΩΙΒ8Η ΘΚιινναἰϊ ΑΟ . α Ὀποθοί ο Ὀιιραί ΒΘΙΠΙ ΒἰΙ ο οι]οπιεπί. 8.00 αι. 1 ἀυκκ (Παν) Γατπαςα Ε οτί δ.00 α.αι - 5.00 Ρ.πι. (Μοη-σαἲ) Μ/θ ἵωτη α Ουφθίηθςς ἰΠρ ἰπίο 4 ρἱθᾶςιθ. ΟΗΑΜΡΙΟΝ «ῥ»ΟΟΚΕΥ ΝΙΟΟΙΑοΟου ΙΙΚΕΙ Υ ΤΟ ΙΝΟΗΕΑΡΕ Ι ΕΑΟ ΜΙΙΠ ἴπο πάει Αιμπιπ νθβίμθι δμηΠά8γ ΡΓοπηῖθες ἴο Ρ9 8 Πηο 8Χγ αἲ ἰηο [8665 ΜΗ ἴππο Ια:ᾳ06 {θίάς ἴη {9 δἰχ (α8σς65 οη ἴπε οᾶβΓά Ροιπα ἴο ργον]άο οχοϊϊεπιθῃί. Κ. Νἰοοίᾶου, {Π6 Ιεβαίπα ΙοςΚκθυγ ἰΠίς 5885οη, μας {ου τἰάθς 8Πά Πας οχοθ[ἱθηί σῄᾶ8ησες οἱ ἰπ- οιθεβδίπα Πἰ5 νἰοἰογίες ἰη {με ΕἰΓ6ί Γᾶσθ οη Φ8Πγ8- ᾳο, ἴπθ ΕΙ οη 68πάγ ἃπά πο Θἰχίῃ οη Μί55 Βαρυς8 - ποι5ες ρἰοκεα ΌΥ ἴπ9 Ογργις Ἠ/ΘΕΚΙΥ 5ε- ἱθοΐοι Νο 56ΟΓ66 4 Παῖ-{γίςκ |α5ΐ νυθοκ ἰπ 8 αἰίοῃ : 5ο α δμοςθδς{ω! ννίη {οιοσαςἰ. ΤΗΕ φε[εοίογ5 οποίσθς {οι {Πίς ννεεκ: Το ΕΠγδίτασο ου ὃ να ος ο νρνιικ ουκ ον οἱ ὃ Γη1- Ίοήσς ου νο το οτίο οἱ 61200 νν η Ῥο αι ῖν Ὀοῖνν ο] δαηονασο απ Ρος λ[αποτας. οαηοναδο ἐς π νουν σου] οσο ου αμα α- ῥτοραβρ]ο κ πλστ, π νο Ὀηὰ τασο ( αδγίσο]α αὐς Ατηοϊο]ος νο νίγησσ]ο {ον νο νίοίουν, δαντου]]α πο] πο ο σαοτος. 1 ιο ὀγς ταυς Μονο ἵνα οστά αν ας 1 Αλ ΕκΙς αοον ποῖ οτοαίο ἰτουλδίος αἲ ἐμο κατ Πσηε Ἡ οτι νι ο ]ο)ι- παν Γογ χο οσο ῥρίασο. [π ἔπο -Εᾖὰ τασς Ῥογον {να οσο ο]]ουί Εοσα. Εου νο κου οπὰ ρίαοο κο ἱπαάίσαίο Ν{αγ]ον ος Από Ε)λάΠΟΟΤ, [α ἔλο δέΗ ταου Οαπςν οιατοροαξ Ηἰς νιοίονν. ΑΓ ρον {κ {π οχοσ]οπί ου ίον. ας το πονγκ οἰρΕίς ας. «ν- ἑαπος 440 πο [ανοιτ μπι Καλοί ἵν αἱκο ζανουτος. ιο Ἰανίτασο [ον ἙΠοτοαραρτος ΕΙ σΙςΗ µπαγος. νο αἲς οἷς, ρτοκοπίς οχοορίοπα[ ποτονί, απ νον σοος Εογῃ απο πάγος Αἰαπάλας ο τον ήοαστασς πο, δΠνν Μασιιν- σα απ] Α ατηαϊα ατο α] η σου [οτι. ΒΑΟΙΝα ΝΕΝΡ ΒΓΙΙΙ5Η Ίοοκεγ Κείη Ὀαπίείς ἠᾶς Ι6ίΐ Ογργυς. Ἡθ γνας σοοηίτασίθαἄ νι ἰγαῖποι Μ. 5ΠασαΙἰς. Βαοἰπα δου/ςθ5 σοη//γπιθά {αί ΒΗἰδη οοκευγ Ηἰ- οἴιαγαά Ημο[ιίηδοη ΝΝΙΙΙ ἀθΠη[ϊθἰγ οοπιθ οὐ ΕγΙάᾶγ πἰσΒί {πε 12ἱΗ Οοἰοῦεί ἄπα νν! 09 οοη!γασἰθα νυν) {γαῖπεις Υ. Η / λ ο | | | ο Α ΗΒ 1) ς οκ ΟΠααἰαπιροις 8πά Α. Ι. Νἰοοίθοι. Ηε ΜΝΙΙΙ5ίαγ υπ!!! πιἰα Ρρουῖις οΗς ΜάΤΕΙ 1980. ΕΙΒ5Τ ΒΑΕ 145 ρΠ. Ἶ Της {οἰιοννίπᾳ ἰ8Ρἱ9 ᾳἰνες (γε οωιγθηί θἰβπαῖπας οί Ονρτιις Ποτνον 5 νους οἷὰ πα ο. ΝοἱρΗί Κου Ἀμο αμα δοχ. ΙοςΚκ6γ5 γᾶσίπα ἱπ Ογρίις δἱηοε {Πο ορεπίπᾳ οἱ ἴπε 5ε8- Ρτίχε Μοπον: 61950. Ὠἱκίαπος: 10060 πιοίνος (5 {ατ]οπρ9). 1] Αιδοπαί Μαη. Οἱίν 6οη οἨ ἰῃθ 9{Η οἱ 96ΡΙ. μρίο {Ηο Ιςΐ πιθείίηο οη ἰπς 7ίῃ Ν : πα γ ΕΕ , γπια δουϊμ ανω ο ασ ο Ἰξθνοω ο ων .. ερ ὈεμΝΕ ἂν κ ὡἳ ᾿ τ 4] Οιγκία! Ρ. Τοίίεημᾶπη . 3 Τα]ΐας (αοσατ ϱ. Βοδείαος 11-5 Ρ. ση τ] Ὀσι ον μη 400ΚΘΥ ΝΝίης 2πά 394 ὑπριίβοεά 4 5αἶναπα ΑΙ, Οοεοτρίοιι 1134-5 Κ. Νίοο]αοιι θΓοσᾶς ρανϊος Κ. Νἰσοίθοι 5 8 3 5 5 Ὀτος]ία Μ. θβασαἰς 114-1 9. Ἱοαπποι () Τ] τἱνοτροσι Βγὶςίο! 6, Υ. Ρερρος 3 1 3 8 8 Μαπ. υία. Βγσπίοπ α.Βοάπιᾶη 2 4 2 8 9] ΜίαάΙε5Ρίο Λεβί Βτοπ. : δΕ(ΟΝΡ ΒΑΟΕ 6. Ιο8ηποιι 2 4 Ἱ 4 Ονρτας ποτσος 3 γσασο οἰὰ πιαἰἁοη. Ν οἰρΗί κ ]ν ροπα]ίος ἔοτ ρ]ασσἆ Ῥοτεος παπά π ος ωος ν. Εἰδιβἰμίου 2 ο . - αἰοαποςς {ος υπρ]ασθά Άογςος. σοι Ἡ ας σ Αἰκἰνίαάθς 2 1 4 8 Ρτίζο Μοπεν: Ε1150. Γἱκίαπος: 1200 πιείτες (6 Ευτ]ονρ»). πρ σΠοίκος . Ιοβηποι ω 1 4 1. Αιπιαΐο]ος η ο η πό π «ἀραίραηποι (α) τν --- υ. ο. Α. σµατθἰ8πιῦοιις 2 . 4 4 9 Βαπιρίπος ΔΜ. Ραρακντίάασσια -» Ρ. Ἀιοοίαοιι μ{μαπι (θχήᾶπι 6, ναςςου 2 3 1 9 } Ταν Ματν Ρ. Ραραρτοάτοπιοιι 1-4 ΑΠ νίας ον 16] ΟΙάµαπι Οήθηί Ρ, Νίσοίαου 2 Ἶ 5 5 4 Μίρποπ ἰ. δοἱοτίοιι 1111 -. Βοάπιαη 11/ΡΓε5ίοῃ Βἰεπιίπα μη : : Βηι π . α ᾿ ͵ 181 ΦΗτοΝθοωιν (.εἰςεδίετ κ. Νθοίγίοι 2 Ί 1 8 5 σαυπε]ία Α. ΟΜατα]απαοιις 110-3. 5. Τοαήποι (ᾳ) ν - 6 ΜιΚκα ΜΙ. οπα σας 109-6 6. Ὑαδσοιι 18 Ημασήαπα ΕΗΞΠΙΟΗ 95. | οἶσου 1 - 1 6 7 Φιαντου]ῖα Ὁ. Βορρίάος 1068-5δ Εοτ. ποοξγίοι Ὃ νι ος - Κεϊίη απίείς Ί 2 Ί 4 25 Βιοη/ήοτᾶ Βα{Π5ΙΘΥ Ν. Η[Ιπιαίκου 1 - - 2 ΤΗΙΒΡΩ ΒΑΟΕ Οδ.05 Ρ.. 98] Βιτν Βουίλεπά Ηοιᾶσἰες Νεο(γῖοι!1 4 4 6 : Ηαπαίσαρ ἔοτ ΟΥ ρτις Ἡοσδες {η οἶαςς 24 ὥς σα Επιί]ος σπηήςίου 1 ο - 8 Ῥτΐζο Μοπεγ: 5850. Πἱείαπος: 1200 πιείτες (6 Ευπ]όπρς). ος τοπ απ | κ. Τεε[ερίς - 2 - 3 1. 5ΙείνηαΖ Μ1. Ῥαρακντίασοιι τ-133-5 Υ. Ῥερρος στ [Εχοῖος ΒΙαοκροο! 6. Ραρ8ᾶϊο8θηπου - 1 2 1 9 Τεοη Β. Κνυπίασοιι 10-191-Τ Ηετ. Νοοξνίοιι ορ ΘΙϊπομαπι ΒΙασκρυτα Εις Απάτεοι - - 1 - 3 Βοζοϊϊος ορ. Ε]οβιετίοι 4-106-4 Κ. Τκο]ορίς (α) ο9 ΜΙΠνναϊ! ΘΓπΙΘΡΥ Ρ. 6αµταοΙί5 - - - 6 4 ΑΙΚ Ρ. Παά ἠραπαρί 6-118-3 5. Γοῖγοιι 80 [Βοίμειπαπι 35µ8Η. Μία. Ρ Οποµίήοι - .. 2 5 Οτεπί ϱ. δοίστίοι 19-117-6 6. Βοάπιαη 31 18ε[. Νεα. ΜΒηΞῄειά Ὀ. Απά(θοιι . . - 2 6 Γαπίαιίπα Μ. Νοοέγίοι 4-108-1 Ο. Μαςκοιι 92 πάση Πω! Ο/Η. Ὀρπιθίίοιυ ο . . 4 Τ ΑΙεπίι Ῥ, Ο. Ραν]οι 9-1068-2 Ρ. Νίοσ]αοιι 381 ΑἰάθιΦμοί Βιαώσιά . ο λος 84 ]Βουιπ)πΥ η ἨΗδγίιεροο! 35 ΈΓθννθ Ὠοποᾶβδίει {ὮὉ ΕΟΟΒΤΗ ΒΑΟΕ 3.30 Β.ΤΗ. 361 ΗαΙίαχ Νεκροί Ἡαπάϊσαρ ἔοτ Τβοτουμηργεά ᾖούδος {πι οἶηςς 2 37] Νοιιπρίοη ἍἵΤ[αππιειε 6υΜΜΑΒΥ ΟΕ ΦΕΙΕσΤΙΟΝ5 ΐ 1.950. Ὠἱκίαπος: 1500 πιεί Ἡ Ειτ]οπρς). 98] Ροίθίροτο ἨΗμάάίθιά Επίκ ΜΟΠΟΥ: σὺ ή πλη ος απφεέδό ή Μπάσισν 89] Ροτίσπιομίη Ὠδηπρίοη 161 Βαο9: ΘΑΝΟΥΑ(Ο, ΡΕΤΕ ΜΑΗΕΒΑΕ, ϱὐἱ1υ5 1 Απιοτίσαη Ώάποςτ Ἐκ απώσπαν ----- πο μοι ναῖς Ππσο]η ΕΑΦΑΒ ο κ η]ας τη μην 41 Βοιπίιοιρο ΝΜΙΦαΙ 2πά Β8οε: ΑΒΒΙΕΙΙΑ, ΑΗΜΑΤΟΙΟΝ, 9 Ματ]εα Ρ. 6. Ραν]οι δ-119-6 Α. (Πατα]απηροις (8) πο ννίσαπΑ. Τοιαμᾶγ στανρµουιια 3 Ατοῦΐς Ταρο Β. Κυτίασοιι Τ:Η15-3 ο. Ἀοοίνίοι 43 Υοικ Βοςμασίς 4ιά Βασς: ΒΟΖΕΤΤΟΣ, ΑἰΚΙ6, ΘΕΗΝΑΖ α Είπα Ἀἱεν Αι Αα οταν Ὃ λα ασ μη πα 4! ασε: ΡΕΒΟΥ, ΜΑΒΙ ΕΝ, ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΒΑΝΟΕΒ Ὁ Οτοοῃῦ Α. (ατα ]απαροιις νι ο ὃν παλωι (α) φ ορια Μιας. 5ιΏ Βασς: ΑΝΟΥ, Μυιτιρός, καιίΟΝΙ ὃ Έοτο πώ» ὅτι τς. θοπλαη ον δίη Βλος: ΑΙ.ΑΜΑΝΑ, ΜΙ596 ΒΑΩυ58Α, ΜΕΒΜΑΙΟ Τ 5οίανα Α]. 6οοτρβίοιι 4-108-4 ϱς. Ἡαδδοι ο ο ί πε ς . ΙΓΘΠ ΕΓΑΘΘΠ 49 Ατοτοᾶίι Βαΐίη : ΕΙΕΤΗ ΕΑΟΕ 4.05 Ρ.Πῃ. 50| ΑγΓ θιΠίησ Α. Ηαπάίοαρ ἔοτ ΤποτοιρΏΌτος Ἡογσος ἵπ οἶα5ς 1. 5 [οἰνας αἰιατίς Ρτίζᾳ Μοπον: Ε1050. Ὠϊκίαπες: 1600 παεῖτες (1 πι/]ε). 52]Ώωπιραήοηπ ἨΗθᾶπίς ΒΕΒΙΤΙΟΗ ΑΤΗΙ ΕΤΕ ν : 1 .. 54] Ὀωπίπιίηο 6Ιγαευαπκ 1 Μυι]άρος Ο. δοϊοτίοιι 6-198-5 Ν. Παάβπιατοσα (4) : ος 9 Οα]γᾗοοξ Υ. οµαταἱαπβοις - Ὁ ος ας ΕΤ ΝΕ ΕΕΟΟΡΡΣ ὃς Α. 1. Νίοοίαοιι 9-12Τ1-0 Κ. Ἀθοίνίοι 3 Ασπανοιχ ϱ. Βορείάος 5-118-6 Ρ. Οπή Τὴο Βπείςη ἴδαπῃ Μαχίπο Ακστοβί 4 (απάν ΑΟΠ. Ροΐοιι 6-116:1 κ. Νσσ]αοι πιπάς απ ἰπιρτονοίνε γΟΠ ο 100 πηείχον ἵη 5 δαἱαἆοτ Μ. Νοοένίοι Τ-115-5 Ο. Ὑαδδοα τηξ εἴονν αεἴμεςεεσηᾶ (ρίεν- Π1.77 “ινμίο ἵς ἀἶκο ἃ 6 Κα]οπί ΗΒ. Κντίασοα 5-108-4 Ἠοτ. Νεοξνίοι ΩΝΟΗΙΡ’5 ΒΕστ ΡΗΙΝΚ” παδίοπα] αἰμ]οῖίος πηοοϊ- -πονν ποσα τοζοτ. Βοἱά {η α Πγθοπίο Ρ8οΚΒ09 ὑας μοὶή αἲ κε μλλκανΐοη νο Μαἱοοίπι Ρείπος ΔΕΚΤΗ ΑΟ 48 μμ, . φίαζ ίσα ἵπ Νέοοδία Ἰαδί Ἅαἰο δεί α πονν τοσοτάᾳ Παπάίσιρ [ος Τμοτουμρτος ο ῃ πιαγεν ! Ὃ ο ἱῃ οἶάθδες 1 απά 5. οηβίςτ/5 νοσΚοπά. Ἐν εν 14 πρίην 10 4 «σος η Ρυίζᾳ Μοπον:Ε 1000. Ὠήσίμπος: 1600 πιείτεν (1 πε. ' . Βομος Ηατείσου οεί ιο 5.000 πιοίτος, 1 Μις Βαρυσα ορ. Ε]αλοτίοι 191-5 Κ. Ἀίοσ]ασι ΕΙΑΝΟύΒΕΟ πονν ππσσίης τοςογας ἵη Νίκο Μπαίνω 2 Αἰαπιαπᾶ Μ1. Ραρακντίασοι 126-7 Υ. Ῥορρο» Μιικ : , ε ὃ Ζου Α. Μα]ογιις 12-» 6. Βοάπιαπ μα Ὃ Ἑπο Νε πηό- {η ἴνο 400 πη. Πανά]ον). 4 Οτοαί [αγ ΑΙ. ΟοοτμΒίοιι 119-4 Ρ. Καταος (α) (οΗοοομιι κ, Ὃ ον 5 Δπ ο ΠΠΊΠ. ΈΏορει ἩΗασκπεν (3.000 5 Γαᾶν Βίροτα Ρ. Πα ἠραπαρί 119-8 9. Ιιοίχου ΒΑΝΑΝΑ Μιικ «555 τορρεςἱνε]γ). η]. εἱοορίο οἼναςθ) απά 6 Μετιιαϊἁ ΝΤ. Δοοσγίου 11Τ-6 6. Ἰ αδδοιι ἃ ΘΤΒΑΝΝΒΕΗΒΥ ΜΙΙ Κ) Ηο ναἰᾳ Πο ννανοήίο πε θίοης (100. πι. 7 Βυσπα ΑΗ. Ροΐοι 115:Ι 9, 1οάηποιι (α) πιργοσσοςἆ νν ΙἩ (λο ογσα- Ἠατά]ος) ννο σοσοπἆ δ Ένα ΕΒτον/η Μ1. δα σα ]ἰς 111-9 Ρ. Ἀίοσ]ασα ηϊναξίση οὐ να ὅµπδς. ρίασο». 9 Αοεί]ο Α. Ν[αἰστιις 108-9 Ἠστ. Ἀαοξνίοι ΡΕΑ ΟΙΝΙΝα - («ο ἄοννη υπ ἴπο ριο/ίθβδ5ἰομᾶΙ5 ΑΙ ΟΕ ίνες Αἰοο ΠΗοῖίε[ι, ΒΑΡΠΟΒΘ. ΡΑΟΕ 24 ΒΗΙΤΙΡΗ 5ΟΟςΕΒ Οοἱ. 12-16, 1979 δομαπιρίοη Απεαά Βογςεί 956οΓ85 Φθ6οοπα Παἴ-ἰγίσικ 1. 94ο --- ΕΠΗ! 6οψοι δοιί {ο Ὀό Ἱκποννα ᾱς να δούζοἳ Ρατ ΝΟ πιαᾶο ροα]ς ἔοτ οίετ ΡρεορΙο. Νονν ἵια µας σα οι] ολεγροᾶ Ἀ5 ἴορ 5εογεσ ἵπ {πε ἘΕπρήδη Εἰτδί Ὠ]νί]σίοι, ντ 11 Ὁμῖς 5εᾶ5οἩ 5ο ἴαγ. ΒογεΓ βοογεᾶ {ητεε Ρο815 --- ὶ5 β8δοοπά μα ς-ἐγίο]ς 1π 10 4αγς -- 85 Ῥομπαπηρίοη Ἠβτωπιεγοά ΟτγεΡία] Ῥαϊαςε 4---1 Ι6ί ῳθεὶς απᾶ βΠαίίεγοά {πε 1 οηάοη ἴδβπις μπρθαί6εη γεςοτά ἵπ ἴπο 1οαβ16. Π. θεηῖ πε Εαδὲ-πιρτονίπρ δουμαπιρίοη 5ᾳυ8ά Ό8ε] ΑΠΙΟΠΡ {με Ιθαάθγς ἵπ {με οἸαπιρίοη- ΞΠἱρ τα8ς9. ΕΟΥ Υ68Τ5 {με ἔ8η5 Κηεν Βογος ας Τοᾷ Μας- «Ῥουβα]]5 Ρατίηετ, ΤΠ6υ ρἱαγοά ἰ{ορείμετ ἔογ Υοτ]ς ΟΙ, Βοιγπεπιοιίῃ, Νοτννίο]ι απά 5ου {]- Απρίοη ονεγ {Πε Ρε5ί ρατῖ οἱ α ἀειαᾷς. Βογετ ας ἴπο ΠΙ8Ώ ἵνπο δοεί αρ έἔλς «Ώ8ηςθος απᾶ Μας- Ῥουβα]] Κηοσκοᾷ ἴποπι Μας ΏὈοιρα]ὶ 5εοτεᾶ ηεατ]ν 250 ροαὶς ἵπ ΌὨιαί ρετοᾶ, ἄπᾶ πΠο- ὈῬοάγ οσομπίεᾶ πο ΠΩΔΏΥ οἳ ἴΠεπι οτι ΕΤΟΠΙ ΒΟΥΕΓΒ Ρ8ΡΡΕΒ. Νονυ ΜαεῦὈοιρα]] 15 Ῥ8ςκ ΠΙΙ Βουιγπε- πιο ἵπ ἴπαο Εομτῖη Ώϊνίδίοη. Βογετ Π88 βίατίῖοά {ο 5οοτε οἩἳ Πἱ5 οὗ η αεσομηῖ, ἨἩο ἵδ ρατῖ οἳ ἃ ρου οτε] Θομ{παπιρίοα πιβοΠίπο δεί 4ρ ὮὉΥ Πανντίο ΜΕεΜεΠΕΠΙΥ, 0π6 οξ {πο Ὀερί-γαίθά οἱ Βπβιβπά)5 ΥοιΠΡεΓ ΙΕ8ΙΠ ΠΙΔΏΒΡΘΓΕ. ΒΟΥΘΥ Πας5 {ογτωετ Επρὶαπά Ποτά Ορ βδίασ ΑἰθΏ Β8Η Ῥεμίπά Πῑπ ἰπ ΜΙάΕἱεἰά απά αποίΏοτ εκ-ΕΒηδ]απά πιαἩ, ΜΙοΚκ ΟπαπΠπο, πι Ἠἶπα ἵπ Ενα ξοτν/ατά Ἰπο. θβίης -Ῥαος ΤΗΙ6 {5 {Πα βί8ρε ἰπ ἴπε 868Βοη ἩΊΎθῃ ἔο ρ8ος Ὀερίης {ο (οἱ. Τί οοι]ά’ Ός ἔπε επα ο πι Ποπεγπβροπ ἔοτ 1η. Οτγρία] Ῥαΐασςςθ, πο, πιΔᾶς αἃ ἄτθαπι δίατί αξίετ Ῥοἱπρ ργοπιοῖἙά Ετοπῃ {πα Ῥθδσσοπάᾷ ὨὈλνί- βίο αἲ {πο επ οἳ Ι88ΐ ΦΘΒΡΒΟΠ. ΑΕίθγ θβάΙΙΡ ἴπε 5ίβΠάΙΠΡΒΡ, Ῥαἱᾶςςα ἀτορρεα ἃ ποπιθ ροἰπί ἴο ΤοϊίεηηαΙη ἰα8ί Φ8- Ιαγάαγ απᾶά ὥογε ουῖ- ρἰαγεά Ὁν Θομίπαπαρ- ἴοῃ. Ιω ΕἰΧ Ἠοπιο Ρ8ΠΙΘΕ Ἱπ πε 16βρας αηπαᾶ ,ε8ββαο Οαρ ἴΠπὶδ 568- 5ο Φομ{παπηρίοη δνε βοοτεά 25 ᾳοαὶβ. Τμαί 5 8η ἂνεΥᾶβρε ΟΕ ΠΘΒΓ- Ιν ἔομγ ροβ8ἱ5 ΡεχΥ 68116. 105 πο Ρἱοπίς ΟΠΕ ἔογ αΏΥ ἴεβπι ἴπαῖ Ώδε {ο νὶβί{ ἴμπε Ὠ6]!, 9ο 1- απωρίοης «οπιραςἵ µια ίαἀϊλπι. ΟονεηίΓγ, Νο πανε” Ιοί αἱ ἵἩςδ ' αΝαΥ πιθίςηςς 50 {Α8, 88 το Ρο ίο νε ὨεΙ] πεχί Φ8- {ατάαγ. 1558 α. οπθπςθ {ο Βομπαπαρίοᾳ {ο είερ τρ {πο ρ8ο0ς ΕΗσ- ιθι {π ης γα Εοτ γε οπβπηροηςΕίρ --- θβρεοΙΒΗΥ 68ἶηοθ ΠΊΟΒ οἱ υἱο. Οἰομοοί να]. το ΌῬδγίΠπς αΝαν ἔτοι Ποπιε, ΟΕ ἅε οίπες {ορ {ΕεΒΤ 8, ΜαηΠςΠΘΡΙΘΥ Ὁπιιεᾶ Ώαδνε {ο νἱθίϊ ΕΒτίδίο] Οἱψ, Νοὐπρ- παπι Εοτθοί Ρο ἵο Μαποβεβίες Οἱίν, Ρ8- Ιαςε 18 ΑΝΔΥ ἴο Ἐνεί- ἴοη απᾶ Νοπμίοα 1Γ8- ναι {ο ἸΜοΙνεγπαπιρίοη. ΈῬϊαςἩ οἳ Ίπεπ ΥΠ] Ὃο ΠΒΡΡΥ ἵο δεί ανν ΙΙ ἃ ἄτανν. Ἠ/ΗΙ]ο ΒΟΥ6Υ 1ν88 Τ6- οοτάίπρ Πἱς 5δεσοοπά Παί-ἰτίοκ ἵἴοτ βουίῃ- ΔΠΙΡΙΟΠ, ΤΟΥΓΠΊ6Υ ΕΒΙΥ- πιΙπρῃαπι οδίαν ΕΒοῦ Ἠβίίου ὙἩΝᾶς ὈδΠπβΙης ἵπ Έηγεε Ροα8]ς ἔου 1μ- ἴοη 1π ἴπε ὥεοοπά ]- νὶβίοη ῥζοπιοίίοη τΤ8566. Πωἱοπ)5 ὃ---ἶ «ΙΠ ΟΥεΙ Βτἰδ{ο) Ώονετε ραίῖ {1ο ἴθᾶΠι πδαί ἰΠ ΒΠΙΟΠΡ ἴπθ Ἱεαάετς. ΤΈπε θδεεοπᾷ Ὠ]νίβίοη 1644 οπβπβθςδ παπᾶς Ρ8πι6 Ὀν Ρ8πιο 85 1- ίοι, ΘὨιεθης'., Ῥατκ Βαπβαςβ, Νοίβ 0ομΏ1γ, Νδνσαβδί]ε «Άηᾷ ὝΜτεκβαπη Ἰε8ᾶ {Πε Ρρ8οξ.. | ΤΗΕ πιοβί΄ ΙΠπ{ΠΙΡΙΙΩΡ 6ὰπις 5οί Του ΦαὐιγάανΥ 6 Ιω{οῃ) Ποπ] ΄6π- εομη{ζεΓ νή(Ἡ θυπάςγ- Ι4Π8, νΙςἩ Βεβᾶη ἔπο Βε86ΟΏ 45 ἃ ΒίΣΟΠΕ {8- νουσί(ο ξοτ ῬτοτηοῆοἨ Ὀαΐέ η858 πιθάο ὁ ραίοιν ΒΑΞΚΕΤΕΑΙ/1Τ. ΤΟΕΝΑΜΕΝΤ ' Τ]ο ΑΤακαγίος Μοπποτίαί Βανκοίρα Τουτπαπιοπί οροπ5 Ππ]ς ενεηίπς ν α ραπιε αἲ Σ ἠπιαςςοἱ Εοΐννεεα ἵνο ” ΟτοσΚ ἵδαπις, Ραπαία- πἶκος απά Ῥαπεβίπίος (7.30). Τῆο δονιοί ἴεθπι ΑΥΟΓ απά ἴηο Ονρτις ολαπυρίοηπς Αροεὶ ννΠ! αἶεο Ρε ἰἑαζίπς ρατί {η ἴνε (ουγπαπχεπί. ΤΠευ νΠ! Ῥο ρ]αγίηπς αἱ Γ άτπαζα οηλοστονν ενεπίης. Ον δωπάαν. ἴἴπετο νν] Ὡς ἔννο 8πιες {π ἴπε Νϊοοσία δίαἀίαπι. Αροοεἱ νν] πχοεῖ Ραπο]Ηπίος αἱ 6 Ότι νε ἵννο Ἠοιιτς Ιαΐος ἔπο δονίἰοί ἴδαιι νν] ὃε Ρἰαγίησ Ραπαϊηαϊκο. . Ἰαςξί κψεεκς :αἀάεά “Ἡ των ποῖ 5ουπά Ι5 ΝΟΤ Ες Ποροτίς {παί ἴπο Ογ- ρτας Ἠ/οοΚ]ν ἰς οἨη α οΠίπι- πηίησ αῑσι, Ἠανο Όεθῃ εἰτοπσ]ν ἀεπίιοςά ὃν ἔἶιο π]α- ὨΒΡΕΠΙΕΠΙ. ΤΠποτιπιοιγς οπιἰπαίοἆ ποπ ἴηο ἀΐξσον οτγ αι είς ο ίοη Ἠας ἀτορραά {ο 24 Ρᾶμε», “αςι ν θεκ νο ὦοτθ αἰπποςί νναςμεά αναν Ὃν α ταἱηρέοτιη,, σαϊἁ ἤνα5ροκος- ππαῃ. ΤΗΙς νγοοΚ, ἴἩε ρτίη- πης ολίο[ς ἁαισ]ίετ. {5 σείησ πιαττίες ἴ]πς ἆαν Ὦ6- {οτο νο ποτπια]ν σο ἴο Ρτεςς, ν’ΠίοΗ Ίηεαης πιοςί ος ὕνε σίβ{ξ αγς οἱ «ε]εῦταίίησ {ῃ ἴπε Επιο-Ποπουτεά ΟΥΡ- τἰοί {αςΠΙοη.. Ρρϊπήπρ ουίΐ ἴ]ιαί τπΕΠΥ τθαάετης Ἠανο γοί {ο ΕΗπίςΊ εαἰείοι, Ἶε νετγ οοπν{ησίηᾳ, Ῥυέννοα]ά νε ε αξοαί ςοπαθίλἰηρ κε α. νοάάίηπᾳ υη]θς ννε ἀιουρλὲ νε οο]ά αοί α αν να 1” ΤΗΕ ΟΥΡΕῦς ΨΕΕΚΙ, ... ΑΡΟΕΙ, ΟΙΥΜΡΙΑΚΟΡ ΙΝ ΙΕΑςῦΕ 6ΗΠΑΜΡΙΟΝ 5ΗΡ Αρος! ρ]ανς ΟΙνπι- Ρίακος ἵπ ἴπο ΜαΚκατίοη εἰαάανα ἵπ Νἰοοδία ἔοπι- οττον’ ἂν ἴε Τι οάσιο ΟαπιρίοηςΗρ πιονος ἰπίο ἴπο «οσο κος]. Αροο Ἠαὰά ἃµπ εἶδν 4-1 ννίπ ονοες ΑΡροε! Ι.9ἱ ννοε] Ὀυὶ Αροοσ] οἶαρ «αρρογίεις Ὑνετε {[ατ ἴτοπι Ἱαρρν ουν ἴνο Ρετ[οσππαπος οἱ νο Ρἰαγονς. ΟΙνπιρίακος οἡ Πιο οἶλοαι Παπά ἁῑά α ές ΝΝΕΗ. 1 ἆτονν 0-0 νυν Εναροτας ἵη Ῥαρῄος. Αποίᾖος απο σγίηίῃ πηκίοἩ {οπιοττονν ἰς λα Ο]49Η αἱ δίχονο]ος Ἔα- ἴννεεπ (πε Ίοσαἱ Κοπον. πο {εαπα απά Απογῄιιοιις οἱ Εαπιαρις!. ΕΣ ήπιας Οἱ νν ]]χανοι 5άµπ6 Ῥεΐννθοπ ἔννο Ἰοςμ] [εαπας, Ατίς απά Αροϊοη, ν]]ε Έεαραε ΟἨαπιρί. οη5 Ὁπιοπία ν] | πιεείίηρ ΑΙΚ αἱ Γ.ατραςα, Τῃετο νν η] 56 αποϊ]ι- εν (Ἠτος Ε,6αριις πηαίσ]ιος οἨ θµπάαγ. Κίσ]-οῇ {οι 4ῇ απλός: 3 ῥπι. ΕΕΥΝΕΙαΗΊ ΝΛΙΤ5 Νεν Υοικ(ΑΡ)--ΤΠο Απιεγίσβης νοθΓς αήρίπᾳ 80ου! 1ἠ69 γοσαΙο[ϊγαπί Οµβαης5 ἴμο Βωςθδίαης Νοίς είπα πιγςεἰθγίους 4παά ἴῃπο νεοθἰΒΓγί8η ΚΟΓΘΔ8Η5 πααά ΌΓοκθηή ἰταϊἰπίπα αἱ Βωγσο: Κίπα, {α5ἱ-ίοοα, ΠαπΙΡιΓΟοί ομαίη. Τῃοτο νας α ]οί οἱ ΓΠβςίηρ απᾶ Γαπαίπρ ποίηᾳ οἨ α5 Όοχοςς Ίοπι 22 οοὐπίτίος ρτοραταες ἔΓοτ ἴ]ο Ἠλ/οτ]ά Ορ απηαίετ Ῥοχίπρ οπαπηρίοηςΒίρς αἲ οι’ Υοτκς Μααΐςοη ραιατο (ατάςθη, νΒΙοἩ οἰατίςος νοφετάαν. Βιΐ Εταποίς Μιαςαηκαῦδα, αρρατεπΏν απ ηρὶν, λαᾶ Ρρτον]άεά οης οΕ ἴ]ε Ρεςί 5ἰοτίθς -- {αςὶ Ὃν σεϊεῖης ἔποτο. Τῃο 16-ΎΥοατ-ο]α Ζατη- Ρίαῃ, νἩο ἰς {ο οοπιροῖο ἰπ Όλο Αἰτίσαη ἔθαιη, Ηαά ]οβί Πὶς ρα]. Ἱοπιο]απά αι 0Π6 Πας απ οπο α]άτοςς. Ηο ατγίνος αἱ ]οµ Ε. Κεῃ- ηθαν ἱπίογπαίοπα] αἰτροτῖ. «ἱορί ἴηοτο ον οσπίσηί α ης], ᾗα ἴης ποτηίης, {Π αποργαῃ ΕπρΗςη Ῥοραηῦ ασΚίπσ [ώτ ἀἰτοοίίοπ {ο Ωτοςοκ/. ΤΕΕ ΡΥ 6οππεβονν Ἡο πα ο Πὶς αν ἵο α Όας οιαίίου. Πο οΠαπροαά Ῥεςος (νΊςε (α Εοαί ὕναί οοπ{ουπάς 5οπης Νον- Υοτκοτς) απά Ὦν πἰίσηί{α]] Ι]αηᾷςά οη ἴἩο ἀοοτείορ ος : ζοἱοποὶ ΏοἨ Τα]. αἲ Οτοςς- ΚΙ, δεν Γοσον. “Ἡο Ίαςί σαϊ ἴπστο, 1: πο ἁαγχκ, Ὀμί Ἶς Κπονν 1 Πλας ἰ0 «οπ1ο Ώοιης 5ΟΠΙΘΗΠΩΘ.᾽ ναίς Ηυ]]. ἐῃμο ῥγοςίάἆοηέ οἱ πο Απιοζοιιτ [πέοτηαξίοιιαὶ Βονίηρ Ακκοοζα ο. Ἡ ποπ Ηι] απά Μο απίνο Ποπης αἲ αΌοιί 19:30 α.α.. ἴπον Εοιπᾶ αἱ ἤνοίγ ἆσοτ α 5Ίσοργ ΠΗ]ε [ν- κ οἰρηῖ, Ἡο Ἠαά ονοτγέίπσ {οτ νο ἱτίρ ἴπ α Ῥαμρ πο Ρἱρ- ροτ. παν παν ες παπά- Ραρ...ο «ΡΟΚ ναι Ρο]ΐο]ν απά νοτν οατεβι]γ. Πες 5ο] α «ννοοί Κἰά. [Ιε πα πο οοπηρ]αϊηίς αΡοιί θημίπίηρ. Ἡς τναν ης 5ο σ]αΒ ἵο Επ πχο.” ΤΗευ {εὰ Ἠίτη αηά ρίί Ἠΐπα ἴο Ῥοε, απά (ἶο ποχὶ ΠΙΟ«ΠΙηµ ἴπε 6, οἱοηοαὶ ἄτονε ΗίπΠ Πίο Νονν Ὑογκ, νηετο Ἡο ν'ας {ο τηεοί Βΐ5 οἱΏοτ Α{- ΠόΦὰῃ Γθεαπχηπαϊος. : ΑΝΟΥ 6 ΑΡΩ τος ασ, : | ον τν ο αμ κοΑΕ πι Ἕιεε κι βεκσαα ἕ.. . ----]. Ε σοες Ου, ΎἼκνοννς) ᾗς ἰ (91979 Οαἱἱγ Μίτος Ναπθραρωτε ἰ 16. ρα εζ: Ν/ΘΗΥΟυΝ ΛΙ4ΚΕ ΥΌι ΚΙΝ ορ ΝΟΜΑΝ.’ Απάγ ζΓαρρ Ὀι. ΕΦ Νσνραρα αΤΗ ΟΝΕ ΜΕ ΡΙςΕοΝ5 ΕΝΕΡΥ τιλΕ,ΑΝΟΥ τΗΕΥΙΡΕ ιεβςςοΜριιοατεῦ).- | ς Ἱ. [ - ἱ Ἱ |

Τίτλος Θέμα Σελίδα
APOEL OLYMPIAKOS IN LEAGUE CHAMPION SHIP 24p
ANDY CAPP 24p
CHAMPION JOCKEY NICOLAOY LIKELE TO INCREASE LEAD 23p
FASHION 20p
George Cosmatos 14p
LETTER TO THE EDITOR Κυπριακό 11p
WEEKLY VIEWPOINT 11p
The Week That Was Κυπριακό 9p
MOTORING 7p
CAUGHT BY THE CAMERA 6p
ARAFAT TO ECEVIT 1,5p
New St. Helena’s Church at Larnaca 5p
SILVERSMITHS COMPLAIN OF POOR BUSINESS 5p
Bulwark at Akrotiri 2p
NEW PORT FOR PAHOS 2p
A DIPLOMAT CONFESSES Κυπριακό 1,12-13p