Back

Βασιλικόν Βραβείον δι' Ανδρείαν

Βασιλικὸν Βραρεῖον δι ᾿Ανδρείαν Ἑϊς τὸν Ὑποεπιθεωρητὴν Δανιὴλ. Σὠκράτους το 2αν Δεκεμθρίου ὁ Κυδερνήτης ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ Αὐ- τῆς Μεγαλειότης ἡ Βασίλισσα εὐηρεστήθη νά ἐγκρίνῃ τὴν ἄμεσον ἀπονομὴν τοῦ Βασιλικοῦ Βραθείου Δι ᾿Ανδρείαν εἰς τὸν Ὑποεπιθεωρητὴν Δανιὴλ Σωκράτους τῆς Πυροσθεστικῆς Ὑπηρεαίας Κύπρου. Τὴν Ίθην Αὐγούστου 1958 μετὰ τὴν ἀνακοίνώσιν πυρκαϊᾶς εἰς κατάστημα τῆς 'Ὁδοῦ Λήδρας ἐν Λευκώσίᾳ ὁ Ὑποεπιθεωρη- τὴς Σὠκράτους ἔφθασεν εἰς τὴν σκηνὴν τῆς πυρκαῖᾶς ἐπὶ κε- φαλῆς πυροσθεστικῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν της. Exel ExAnpogo- ρήθη ὅτι μερικὰ πρόσωπα εἶχον παγιδευθῆ ἐντὸς τοῦ κτιρίου καὶ ἄνευ δισταγμοῦ (οὔτε κἂν καθυστέρησε διὰ νὰ φορέσῃη τὴν ἀναπνευστικήν του συσκευὴν) καὶ χωρὶς νὰ σκεφθῃ τὴν προσωπικήν του ἀσφάλειαν εἰσῆλθεν ἐντὸς τοῦ πλήρους καπνοῦ κτιρίου καὶ εἰς τὸν τρίτον ὄροφον ἀνεῦρε µίαν γυναῖκα καὶ τὴν διετῆ θυγατέρα της. ᾿ἘΕπῆρε τὸ παιδὶ εἰς τὰς ἀγκάλας του καὶ τὴν µητέρα ἀπὸ τὸ χέρι, τὰς συνώδευσε εἰς τὸ ἰσόγειον Ὁ ᾿Αρχιπυροσθέστης Δ. Μ. Τἐῦλορ συγχαίρει τὸν Ὑποεπιθεω- ρητὴν Δανιὴλ Σώκράτους, + Kal Bid µέσου πυκνοῦ καπνοῦ τὰς ὠδήγησεν εἰς ἀσφαλὲς µέρος. Ανευ τὸῦ θάρρους καὶ τῆς πρωτοθουλίας τοῦ ἀξιωματι- κοῦ τούτου ἡ µήτηρ καὶ τὸ τέκνον της ἀσφαλῶς θά ἀπέθνη- σκον. Ἡ γενναία πρᾶξις τοῦ Ὑποεπιθεωρητοῦ Σωὠκράτους ἔγινε μὲ κίνδυνον τῆς ζωῆς του, Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Κυθερνήτης καὶ ὁ ᾿Αρχιαστυφύλαξ κ. Τζὸν Μπράουν ἀπέστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα εἰς τὸν Ὑποεπιθεωρητὴν Σὠκράτους, Ὁ Ὑποεπιθεωρητὴς Σωκράτους, ἡλικίας 35 ἐτῶν, κατε- τάγη εἰς τὴν Πυροσθεστικὴν Ὑπηρεσίαν Κύπρου τὸ 1945, Εἶναι ἔγγαμος καὶ Έχει θυγατέρα ἡλικίας 14 ἐτῶν καὶ υἱὸν AAL κίας 109 ἐτῶν.