‘And thy ant σὸ τὴν ἐπίέσκειιν [τοῦ ΑΠΟΕΑ Οἱ Κύπριοι ᾿Αθληταὶ Pooper ὁ «Κήρυξ» τοῦ Καΐρου: «Ὑπεξέχθη μὲ ἰδιαιτέραν στοργὴν ὁ Αἰγυπτιώτης ἛἙλ- λητισμὸς τοὺςποδοσφαιριστὰς τῆς Κύπρου. Ai ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἀγάπης ἢ- σαν γενικαί. Ὑπερέβησον τὸ πλαίσιον τοῦ ἁπλοῦ ἆθλητι- KOO ἐνδιαφέροντος. Δὲν ἦσαν µόνον ἐκδηλώσεις πρὸς τοὺς ἀθλητάς. Ἠσαν διαδηλώσεις προς τοὺς Πυ- πρίους. Πονεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχἠ διὰ τὰ ὑπόδουλα ἁκόμη τέκνα τῆς Πατρίδος. Καὶ ἡ ἐμφάνισις τῶν Κυπρίων ἆἄθλη: τῶν, ἀκριβῶς καθ᾽ ἤν στιγμὴν εἶναι φλέγοεν τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου, προεκάλεσε τὴν πληµ μυρίδσο ὅλου αὐτοῦ τοῦ αἰ- σθήµατος, τοῦ χαρακτηρίσαν- τος τὰς τόσας παγελληνίου χαρακτῆρος τιμητικὰς δεξιώ:- σεις πρὸς αὐτούς, Οχι µόνον ἡ Κυπριακἡ Α- δελφότης, ἀλλά καὶ διάφοροι Ελληνικοί ὀργανισμοὶ ἐτίμη- σαν ἰδιαιτέρως τοὺς ἀξίους ἐξῶ ἐλθόντας ἐκπροσώπους τῆς Κυπριακῆς ἀλκῆς, Τὸβα: θδὺ κίνητρον το ὁ πατριωτι- κὸς παλμὸς διὰ τὴν Ἕλληνι: κἠν Μεγαλόνησον, τῆς ὁποίας κάθε Ἕλλην διψᾷ τὰ Ἔλευ- θέρια. Μαζὸ μὲ τὸ στεφάνω- μα τῶν ἀθλητῶν, παρείχετο εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὴν τόσην δαψίλειαν τῆς ἑλληνικῆς στορ γῆς καὶ ὁ φωτοστέφανος τῆς ἀδελφικῆς περιπτύξεως διά τὴν ἰδιότητά των ac Kunpi- ων, διὰ τὴν θέσιν τών ὡς ἆ- δελφῶν ἀλυτρώτων, τῶν O- ποἰών ἡ λύτρώσις εἶναι «ὁ «χαλασμὸς εἰς τὰ Ἑλληνικὰ σπλάχνα» κληρονομηµένος ᾱ- πὸ γειεᾶς εἰς γενεάν, Ἐπιστρέφοντες, ἄς φέρουν ἐκεῖ εἰς τῆς Παφίας τὴν Νῆ: σον τὸ μήνυμα τῆς ἐγκαρδι- ὥσεως ὅτι καὶ ἡ ἀνὰ τὴν Αἴ- γυπτον , πιτομὴ τοῦ ἛἙλληνι- σμοῦ ζῇ παλλομένη ὅλη ἀπὸ τὴν ἀνάπαλσιν- τὴν µένην-- ἡ ὁποία συναγείρει τὲν Κυ: πριακὸν λαόν εἰς τὴν διεκδί- κησιν τοῦ ἱεροῦ καὶ παρα: γρά του αὐτοῦ δικαίου ὅπως χαρῇῃ τὴν Ἑλληνικήν του ᾽Α- ναστασ.ν. LIES ee RE