SYNEXIZONTAI EIS INMORINAN SCOOAPAI META:Y TAAAIKON KAI BIETHAMIKON AVWAMEGH ᾽Απεβιβάσθησαν γέαι γαλλικαὶ ἐνισχύσεις -- Ἡ πρω: τεύουσα Χανόϊ πολιορκεῖται εἰσέτι ΠάΑΡΙΣΙΟΙ 2 (Ε.)---Πελευταῖαι εἰδήσεις ἐκ Σαγγάης ἀναφέρουν ὅτι συνεχί- ἑονται αἱ µάχαι εἲς τὴν βόρειον ᾿]νδοκίναν. ᾿Ισχυραὶ µηχανοκίνητοι φάλαγγες τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ προε]άσασαι ἕἔκ τοῦ λιμένος τῆς Χαϊσπὸν ἔφδασαν ἔξωθεν τῆς πολιορκηµένης πρωτευούσης Χανόϊ καὶ συνηνώθησαν μὲ ἄλλας γαλλικὰς δυνάµεις “νοτίως τῆς πόλεως. ᾿Ἡν τῷ μεταξὺ 80 χιλ. Βιετναμικῶν δυνάμεων συνεχίξουν τὴν φολιορκίαν τῆς πόλεως. Τὰ Γαλλικά στροτεύµατα ἀπέκρουσαν ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν ὑποστηριζομέ- νην ὑπὸ πυροβολικοῦ δύο μίλια β.δ. τῆς Χανόῖ. “Ἑτέρα σφοδρὰ τοπικἡὴ µάχη ἔλαβε χώραν ὅταν αἱ Γαλλικαὶ δυνάμεις ἐπετέθησαν καὶ κατέστρεψαν μίαν καλῶς ὠργανωμένην Βιετναμικὴν θέσιν 30 μίλια ἀνατολικῶς τῆς Χανόϊ. Γαλ- λικὸν ἀνακοινωθὲν λέγει ὅτι αἱ Βιετναμικαὶ δυνάµεις ὑπέστησαν µβαρείας ἀπωλείας. Ἐν τῷ μεταξὺ φθάνουν εἰς Ἰνδοκίναν σημαντικαὶ ἐνισχύσεις ἐκ Γαλ: λίας. ΄Ἠδη ἀπεβιβάσθησαν εἰς λιμένας τῆς Ἰνδοκίνας ἀρκετὰ ἀποσπάσματα τῆς Γαλλικῆς Λεγεῶνος τῶν ξένων. Ὁ Γάλλος ὑπουργὸς τῶν ἀποικιῶν εἰς ψεσινὸν αὐτοῦ λόγον ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα StL συντόμως θὰ δοθῇ τὸ σύνθημα κα:απαύσεως τῶν ἐἔχθροπρα- ξιῶν. ee Greed Gres oy Ces Gey ο---ο- θ----ὁ -----ὁᾱ-ᾱ-----ὁ 4 ὁ-- ῥωκψ φον. ὁκκ--ὁ Φιν ὁ-.. σὺ Gem Ge, Ss, es tet ee