{IAPHTHBH APXISTPATHTOD THD XATKANA hee = ITEPOYEAAHM 29 (P.)— ‘O do. Moy Svéy wehos tic exte- λεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 'Εδθραϊκοῦ πραντορείου καὶ τέὼς ἀρχιστρά- τηγος τοῦ στρἀτοῦ τῆς Χαγκάνα παρητήδη: Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι κύριοι λόγοι τῆς παραιτήσεώς του εἶναι ὅτι ἀντιτίδεται σφοδρῶς εἷς τὸν σημερινὸν προσανατολισμὺν τῆς πολιτικῆς τοῦ 'Εθραϊκοῦ πρα- κτορείου πρὸς τὸ Λονδῖνόν καὶ τὴν Οὐασιγκτῶνα. Οὗτος πηύνόει δι- εὐνῆ οὐδετερότητα τοῦ Ἑθραϊκοῦ κράτους μὲ φιλοσοθιετικὴν τά- av. Ὁ. Σνὲχ εἶναι Τολωνικῆς καταγωγῆς, ἐσπούδασεν ᾖἱἰατρικὴν καὶ διετέλεσε δημοσιογράφος.