ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ Ψὲς ἀργὰ συνεπλάκησαν ἐν τῇ ὁδῷ 'Ερμοῦ 3 κωφάλα λοι. Ες ἐξ αὐτῶν ἑτραυματίσθη εἲς τὸ πρόσωπον. Ἡ πα ρειά του ἐσχίσθη καὶ ἐφάνησαν οἱ ὀδόντες του. Σημειωτέον ὅτι οἱ ἐν λόγῳ κωφάλαλοι εἶναι στενοὶ φίλοι. eT