OMIAIA TOY EPEMOOYPIA AIA THN EAAAMA AONAINON 2 (P. J—'O Ο Σοβιετικὸς συγγμαφεὺς κ. Ἠλίας Ἔρεμπουργκ, ὁμιλῶν ψὲς ἀπὸ τοῦ ραδιοσταθ:- μοῦ τῆς Μόαχος εἶπεν ὅτι κατὰ τὰ πρώτα αεεατο- λεμικὰ ἔτη αἱ οτρατιωτικαὶ ἐπιχειρήσεις καὶ ἐξεγέρ: σεις δὲν κατέπαυσαν εἰς Ἑλλάδα, ᾿Ινδονησίαν, Kivav, Αἴγυπτον, Παλαιστίνην καὶ Ἰνδίας. Κάποτε, ἀνέφερεν, ὁ Βύρων ἀπεβιβάσθη εἰς τὰς Ἑλληνικὰς ἀκτὰς καὶ ἔδωσε τὴν ψυχἠὴν καὶ τὴν ζωήν του διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων. ᾽Αλλὰ σήμερον ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ἑαυτοὺς ἀπογόνους καὶ θαυμαστὰς τοῦ Βύρωώωνος εὑρίσκονται εἰς τὰς ἰδίας ἀκτὰς μὲ χειροπέδας διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων, Εἰς τὴν Δύσιν ἢλλαξαν πολλὰ. Καὶ αὐτοὶ οἱ Βρεττα- νοὶ ἤρχισαν νὰ ἐπεμβαίνουν εἰς τὴν ἐπαγγελματικὴν ὑψηλὴν πολικἠν. Εἰς τὴν ᾽Αμερικὴν ὁ λαὸς ἤρχισε νὰ σκέπτεται τὰ µαθήµατα τοῦ παρελθόντος».