Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1955-12-07/~
Available in archive 1955-12-07/~
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1955-12-07/2008-12-31
Εκδότης Νίκος Χρ. Παττίχης
Συχνότητα Καθημερινή

Η εφημερίδα ξεκίνησε σε μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο της πρόσφατης κυπριακής ιστορίας, στον πρώτο χρόνο του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα. Με την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την ανεξαρτησία του κατόρθωσε να επιβιώσει μέχρι σήμερα και να επιβληθεί σαν η κυπριακή εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία.
Ιδιοκτησία: «Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ»
Εκδότης: Νίκος Χρ. Παττίχης
Πρώτος Διευθυντής υπήρξε ο δημοσιογράφος Νίκος Χριστοφόρου Παττίχης και υπεύθυνος ο Μιχαλάκης Χατζηευθυμίου. Αρχισυντάκτες: Φιφής Ιωάννου, Τόλης Γαρουφαλής, Χριστάκης Κατσαμπάς, Τάκης Κουναφής, ΄Αριστος Μιχαηλίδης.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-07
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-08
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-09
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-10
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-11
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-13
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-14
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-15
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-16
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-17
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-18
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-20
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-21
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-22
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-23
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-24
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-25
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-28
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-29
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1955-12-31
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1956-01-01
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1956-01-04
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1956-01-05
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1956-01-07
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 1956-01-08