_Ιιι _υ βι - ! Ηι ! 8 ! ι !' . ιι ΤΖΟΗ ΤΕΤΛΚΒΗ ι » ηαρηου 19 * 7 · ' . . ' ιι _ι ι η . ι . ¦ .. _ι , ζ ιι _^ - _ι % _* χ _£ τ : : ΤμΒ 7 ΤΒ ' : Ι _ιΛ : _^ ? _^^ Ιι , _ιΙ ' - - !? . .: , _$ .. % ·) _± . _ι : : _£ ¦ . _$ · . . ¦ . _ _,, _..: „ :. _- _·¦ _^¦ : ' [ , , . 23 ρν _:- / :-. [¦ .. . Β _' _^^^^ ε _^ _ι-ιτεπα _ιις τ 6 στΗτι της Ελισαβετ , 6 χιτ _£ ){ ι , τ , να , συ _^ ε _χιστι την < τυ _· _£ _η · π » σι αλλα , ξ ) ια να , _βρη _ικει _< - ·» αποια :, , ανακουφισιν . Κο _« 6 ι--ιττην , λ . ' . _Ελις § β 6 τ θα τοΡ τττο- . ευκςλφτε ' _ρςλ , γα εΙ · νΟι _^ _αΙσιιδςιξος . Ο . ταχυδρ ' _οαικοι , υπαλληλος κ . Γι _^ χεΛμ _^ Χ _(^ φερ ' ' 6 _> ουθετο 0-03 την ωραν εκεινην την _κοββν _,, του . _„ * Η , -Ελισαβετ _ιοτικετ . _9 Π ! ρρδια . εμπρος εις το τραπ _εζι ,.. εΙ $ το . οποιον ητο ' _καθισμινος α _^ _ττ ατιρο _£ της . _Κρατςοντας χον 0 κο _# _δυλοςοορον' _του , ' - . ο _υτΒαλλιν · λοι , _Ιμιλουσε χειρονομων · _^^ _'Κ . _- ¦>'¦ _- _^ _^ _αιμΙσα _^ Καρλ . ν . . Οχι , _δχι , ι διν μα $ ενοχλεις .. / 'Εξιιγςνσα στην _, 'Ε _^ _ισαβετ _« 5 τι τωρα · πια ειναι _αρκτια μεγαλη και πρεπει . ν _& _μαθτν να τα βγαζ _η περα μονη _τηι . _1 Λ ' _^ ρω / Β · δτι '' απο . ¦ - τοτε που . _τιεβανετη ν μητερα τη ητο _τταντα καλη 1 νοικοκυρα 'Α _^ λα _., ημουν και . ,- _εγω εδω στο . ι ιτπιτι ,. εμπαινοβγαινα _διαρκως . ν ΒΕτσι , . η μικρη διν ? ητο - « _υποχρεωμενη να βασιζεται μονον στον εαυτον της . - ··¦ —ΤΙ _-ΘΙλετε _, να _νπητε ,, κυριε Χοφφιρ ...-Μηπως προκει _ται να | π _^ τ 8 ' ! κα 1 _ριις στον πολεμο . ! ' _-τΑψτρΙ : ακρ ) β _& 5 ] ε _$ » τ © και , ' _εγωι » - ' ανεφωυησεν η • _ΕλισαβετΛ « _ΒΛσΥι ' ν _&^ _πατι στον _„ , _πολεμο ο μπαμπας Η . _^ παρουσια -. του ειναι _αποροιττητη . .,, εδω . Αλλως _τ € _'δενι · τον > επεστρατιυσσν ακομη . -. Αγαπημενε μου πατε ραΙ Ο _Καιζερθα'ξευρτι βεβαια , δτι δεν θα . μπρρουσε _$ ' να καμηι ... _μεγαλην ζη · . μιαν _στουι £ ν 6 ρου $ _ι » ,. .. —Κορη μου , οι υπαλληλοι ποΟ ' _ασκοι { ν , μιαν _δημοσιαν ' υτιηρεσιαν ιχουν ι και ουτοι - μεγαλας _ευσυναι . _ Πρεπει * να δωσουν ιδ & καλον παραδειγμα . , Αλλοι πια γεροι απο εμενα μπορουν να · ταξινομουν - _τας 6 _? πιστολας και ι . να . πουλουν γραμμοποαημα . _:- · . -. . / . - , —Μα _μπαμπας θα σκο _^ _τωθβι σιγουρα ! ... Εισαι τοσο πολυ αφηρημενος ! Ο υπαλληλος εκουνησε το κεφαλι του : —Ειμαι υποχρεωμενος να καμω το καθηκον μου . Ο Καρλ εξεροβηξε ελαφρα , για να καθαριση την φωνην του : —Κυριε Χοφφερ — ειπε — - δεν καταλαβαινω καθολου αυτον τον _πολεμον ., Τι σημαινει —Τον θανατον ! επροφερβ μι στομφου η Ελισαβετ . _ιΤΤολεμος σημαινει _ε _) ανατο $ —θανατος στους εχθρους ! την ιδιορ θωσεν ο πατε ρας της και ιπειτα ιπροσθεσεν : « ΑρκιΙ αυτη η συ _£ ηττ > σιι , Το θεμα ιξηντληθη . Πρεπει να καμω την δουλεια ι • ¦ ι _- . _^^^ ΠΟ- _- ΗΙΚΜ μου τωρα , * _Πφιμινοντας , να ·' ' Ι _τΒ £ λει &> ση ο Ερρικος την δουλεια του , _ευρηκεν » ο Καρλ τον καιρον ,, να , _^ _κουβεντιαση με _την _^ Ελισαβετ , ' :. _! υπα το _φως -των . αστρων . ' Ρταν , τελος ηλθε .: ο , φΙλος του / ο _^ Κα ρλ λ _τον ηρωτησε , χωρι 5 ' περιστροφα _^ . · . .. —ΤΙ συμβαινει λοιπον · Βιατι καν 6 μ'ι Λ _οευταν _* ιταν ' πολεμο . ' * ' ' _, ' _'''' ' ' —ΣοΟ _το , _ειττα ηδη :, για να . πλουτησωμεν .., ¦ Στη διεθνη αγορα _^ δεν ¦ υπαρχει _θεαιι και για τους Αγγλους και γ ια μα _£ Βι ' 'αυτα λοιπον _^ _δπωι ελεγε καΙ ο . παληα $ _μαι ' καθηγητης : « _Καταστρεπτεα η 'Κσρχηδων !» . Ειναι , κριμα , -ομως επειδη _χ >! ι , Αγγλοι ειναι σπουδαιοι τυποι : · .... _φτιαχνουν πολυ ωραΤα _παττουτσιαι ν ' Λ ' ·' _Λ ¦ ¦ _¦' ¦ ¦ ¦ ·· ¦'¦ · · . -Μα' δ _ΚαΤζιρ . μα ς' δεν _μττορε _^ .. να , _γινΕται ' _^ δργανον μερικω . υ . _μεγαλοιχ κερδοσκοπων ! , Διν θα μπορουσε ποτε να - · μαι στειλη να σκο _^ _τωθουμε χγια λογους _συμφεροντος ! -- ·· . · ¦¦ ¦ -ι- · · _^ Ο Ερρικος' εγελασε δυνατα και ιπειτα εχαμηλωσε τ · ον _τονον του : · _^ Ακουσε Καρλ . Ο αιιτοκρατωρ _' μας . ' την στιγμην _αυτηυ' _εινρι ινα $ _, . ηθοποιος , που παιζε } τον ρ ολρν του . • Αρχιζε _» δ : μω $ _' _^ _ντησιευτι δτι αυτος ειναι ο ωραιοτερο _^ ρολο _$ τοΟ κοσμου , και δτ , ' δεν μπορΕι να . το _^ τζαιξη _κανεξ ' 'αλλο _ ... Δεν _„ .,. θα εγκαταλειινη _, λοιπον ,, _ι . τη ' υ _σκτ _ντ ν , παρα ι-ιονον : οταν αρχισουν ' να του '< : πετουν σαπια λεμονια ! ' ' · ¦ - ·' - · ' ¦ — Μα , ' Ερρικε ,. _μιλοι σ & ν επαναστατης ! ' .. Τα λογια σου αποτελουν _εξυβρισιν _τοΟ * Αυτοκρατορος ι —ΑυτοΙ που τολμουν να ποΟν Β την 1 _αληθειαν _, κατηγοροΟνται καποτε επι εσχα' _χη _. . πρ ' _οιοαΒα ' , ' · ' _. ' ' Ο Καρλ αντεληφθη κατα · _το 1911 δλην την · αευσσον που τον . εχωριζεν απο τον _συνομιλητην του και παλαιον συμ _^ ιαβητην του , τοΟ _οποιου . η _σκιψις ειχεν ωριμασει , καπως προωρως . Ενας αληθινο σεισμος απειλουσε να βαψη ολοκληρον τον κοσμον , αλλα ο Ερρικος εβλεπε τα γεγονοτα απο • πολυ ψηλα , απο πολυ μακρυα , αρνουμενος να _αναμιχθ _η εΙ $ αυτα . Ο παπουτσης Μπραουν ειχε δικαιον : ητο καιρ ος να _σοβσρευθοΟν δλοι . Ο ταχυδρομικο υπαλληλο Χοφφφ ειχε δικαιον : καθε ανθρωπο επρεπε να καμη το καθηκον του . / α κολουθει ) ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΩΝ _ΥΠΑΛΛΗΛ _ΟΗ ΚΥΠΡΟΥ - _^ _Ετιειδη πα _(^ _ταιι _λετΒ _^ _μερει _ και ασφεΤ _ - * _εττεξηγησει τη _^ . · _Επιτρρπε _( ας ){ του Συνδεσμου Λ _Κυβφνητικδ * _ιΥπαλληλωιι · Κ »> Τιρρυ _^ σ _, ον αφορα την πορειαν , _ι . η οποια ? θα ακολουθηΓ η , ' _διι . α την , · Τ _^ ρυσιν · Συντεχνια _Κυβερνηιικων _* „ _ν 'Υπαλληλων , _ιξακολρυδοΟν , να _^ υπαρχουν μερικοι , οι-οποιοι παρερμηνευουν η αγνοουν αυτα _^ τα · _επεξηγησει ... η _„ . Επιτροπεια του Συνδεσμου θεωρει καθηκον της , να _επαναλαβη τα ακολουθα -προς 'αρσιν παση παρανοησε ι »· : α ) · Η Παγκυριο _ Βενικη Συνελενσι , η ' _οποΙρΒ . θα ' _συγκληθω προ _τδν , _σκο- _^ πον ' Ιδρυσεω . Συντεχνια ,. ' θα . αναγγελθ η '' , επανειλημμενω δια του τυπου και δι ' . εγκυκλιων προ τα Κυβερνητικα ' Β . Τμηματα · © α δοθη . , αρκετη . προθεσμια ουτω ωστε , . καθε , υπαλληλο να δυνηθη να _(^ φρ _αστι την γνωμην του 1 _γραπτω _? δια'του ταννδρομει-. ου _, η να _οριση ' -. ανππροσωπον δια πληρεξουσιου , _αν ο Ιδιο αδυνατη · -να παραοτη ει _ την εν λογ ω _Συυελευσι * . Με _'· αυτον τον _τροττρν _, _Μ , δο , _ρ _^ ευκαιρια- ε _!» , _« _αθε : ! ., _^ παλ _^ η _λου ενδιαφερομενον ¦ ¦ -- δια τον Συ ' υδεσμον ' να _ικφραστ ) , · ελευθερω την γνωμην του . * Εαυ . _τΒρρν δλα . _· ιια _ειδοποιησει υπαρξουν . _{ ιερ . _? Η 9 _^ οι 'οποιοι _,-. ειτε , · δια _' _, 'λο γ ο _^ . αδιαφορια ειτε Γρι' δ _, τιδηποτε · αλλο θελησουν , να μη εκφρασουν · - 1 την · - γνωμην _τωυ ' . ω _ττρο _^ . το ' · τΙ · δεον _γενεσθα _^^ 'αφευκτω 5 · _''τουτο δεν θα βαρυυη _,, την Επι _^ τροπειαν , ΒαλΧα : _'αυτα 1 / ταυτα . τα μελη , , και _^ εν ' 'ν ρ _ιαυττ _) περιπτωσει ' _δεν _'αξιιεΒ τον κοπον _^ . να > ι . < ενδ ) αφερθτ 3 ο Συνδεσμο . δι _' . ν . αυτα .. Β , ,, : β ) ' Μονον - εαν- η ,, μεγαλη πλειοψηφια ··· των ψηφισαν . ! : των _κηρυχθζ ··'· υπιρ- · ' . _ττ 1 1 δρυσεω συντΕχν 1 α θα προχωρηση η προσωρινη _Εττι- ' τροπΕια την _^ οποιαν θα οριση η _Τενικη Σι / νελενσι _ , ε ! την ΙΓρυσιν συντεχνια _γ _^· ' ( υ $ _ετονισθη _εττσνειλημμενω και _ει την Εγκυκλιου του Συνδεσμου κα ) ει την ' _ιελευταιοιν Βενικην Συνελ Οσιν ... των _^ υπαλληλων τη Λευκωσια , ο Συι _» δεσμο 5 υπο ' οιανδηποτε - μορφην θα ' παραμιιν _^ _^ # _^ 'Τθ ι Οργανισμοι * μη : _$ φ _« ο _^ Μι αν σχ / σιν μ ) , ι _Τ ' 4 _> _» _ι ! φιστ _^ - _μινα _^ πολ _τ ' ικα , νκοδματα _, Ιη • τα ι ε _^ τ _^ _ι _' σ _^ ε _^ Ι _, α _ . Μονρδικο σκοπο - της _, κιν _^ σεας . αυτη _ειιαι : ι ν & ¦ ' _εν-/ _σωμοιτατωθορν ¦ ' . _« ιΧρ ' ι ο ! • _υποΤΛηλοι _, _ιιΙ _μι _^ , δυνατην _ενιαιαν . οργανωσιν _^' η-οποια θα _ιχηΟρυτω τρ _^ _δικαιωμα ι / α _διαπραγματευεται καθε τι · _σχετιζομινον με ¦ την . προοδον » 'και- _προαγωγην των ¦ υπαλληλων _ιυ γ ενει . _ι'ΗνΕ πΒτρρ ττεια' θιωρει _επιση ? κατ 3 § _κδν' ττβ . να αναφερντι > 1 _^ ρ ισ | _Ιινε <| ' _Γιαεοσει $ , . ατι , _κατ _^[_ την _τελιυΤαι ον Σι _^ _εΜυσινκ , τ _^ _νιυπαλλη-• λωντιΙ _^ _ιετταρχια > . _Λευκωσια / η μεγιστη πλειοψηφια των . παροντων , απετελειτο απο νεαρου - _ττροσωρινου _ υπαλληλρυι _ . Αι _ιδιαδοσει αυταΒ αποτελουν εσκε ' μμενην _ανακριβειαν , _α _^ οσκοποΟσαν ει το' να . _*¦ επηρεαση ¦ : του οπαλΧηλου 5 ' των : επαρχιων , ο ! οποιοι δεν ειναι ι % θεσιν ν _^ ' _^ γνωρ ιζουν / _επακριβω _τΥ-. _συμβαινει' εΙ < ι την : ιτρωτευουσαν : ' Η _ι ' _^ Επιτροπεια δηλοΤ . . _^ _υπευο _^ _α ) δτι : α ) ΟΙ πλειστοι των παρευρεθεντων ησαν επισημοι υπαλληλοι , · μερικοι , _των οποιων ανωτεροι υπαλληλοι με . μακροχρονιου . . _υπηρεσια _ . . ' ' ' . ' . ¦· ' - . ·> . _' · , ·¦ : · _^ ' , β ) _ΧαρακτηριΟπτικον του ενθουσιασμου τδν υτεαλληλων κατοπιν _ττ ] $ σχεδον ομοφωνου αποφασεα _> 5 Ιδρυσεω Συντεχνια ειναι η αθροα : εγγραφη -νεων ' μελων τοΟ Συνδεσμου · _ττα ' , _- ' οποΤα _ενται μια : εβδομαδας - _ανηλ-Θονει ? . υπερδια 1 < ασια κατα _το _' πΧ ' _ειστρ _^ ' ετπση' μου _ υπαλ _^ η λο , υ 5 . _Τ '' ( Ι ' .. _ . '' , ¦ .. „ : . _ 'Η _^ Επιτροπεια ειναι / τη γνωμη οτι _^ δημοσιογραφικη συζητησι επι τοΟ ζη-, _τηματο _αναδιοργαυωσεω , _ΙδΙωζ _δταν'υυττν'δει ' _τιιριοριξεται _αυστηρωδ εντα των οριων του ' _θεματο , _παραβλαπτει ' τα · συμφεροντα των υπαλληλων και καμνει εκκλησιν πρδ _ δλουι του Κυβερνητικου _Υτιολληλου δπω μη παρασυρθουν ει τοιαυτα δημοσιογραφικα συζητησει . ' ¦ - ' ¦ ¦ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΒΤΕΙΑΣ _Αευκςοσια τη _· ι 8 , 3 . 47 _των παι _αιμιρλρρλ ι _^ ν _ευθηινιοΛαιβρεπτικον _ΗΑιΑτροΦΗ , ., ν , : ., - . _*' . , ι ' _-: ¦ • ΛΟΝΔΙΝΟΝ . _Μαβπος ( Ι ' _8 ' . ' υπηρεσια ) —Η ζωη _ειι _^ _την 'Αγγλιαν δεν _ιποενεχςη _ρβ _'ιον ' ' _σταβερδν ' _ρνβμον τ _ι : ταχ . _< ιχΒ | ' _ς _ουνηυεια _ με ιην , _οποιαν _ουνιδεβτο τοσον οςβνω _, προ . τορ πολεμου Αι _σημβριναι περιχοπαι νου _ηλβχτςιχοΟ _μευμανος δπι πεν * β ωραι- την _ημεραν διν _βΒ · ναν παρα · _2 ν _ των · πολλων εμφανων- χαι · δυοχολω ν « _τρο · _ιολη ' μιιτυν ' -τα ΟΛθια ν _εΤχβι , ·· να ' αννιμ ' _ειωΛιοη 'η' Αγγ'λ _^ ο ' , _κρχνριι . , _^ α . ' _ _Εια _^ _εοιμο 'δια δελιιων ' τρο φ ιμα ' ειναι _ιπαρ-* η . μονον βις _ωρισμενας Λβ _ριειιωσεις . κμΙ ,, _Γιδιχω _βςαν _μβρικαημελη ! _ΒηςιθΙχογεν _{( _αι _, _τρειγο *! » _·>!?· - δσ « αιορια . ι _ΒΙολιφΙ _ιιΧιιιοι ' ς ' - _' γυνανχων _ΙργιιζοΥΥαι , _ιιιΗ βι _., _Λπιινιη · σιν _^ χης . ' _,. Ιχχληοβως _τ _^ ς κν . _ββοιησειος . , να . παραμεινουν βΙι _Ιρωι ., _·^ ργαοισ 5 _ιοι , ν μεχρι βελτιωσεως · _« ηΥ _χαταστΙ _βεως χανσ ( μα > ν . < - _ιειιβ . λαγφ . , της αυξησεως τοΟ _βιωτιχοΟ _Ιτιι _πειου _ηςι ς τας αναγκαζει 1 να _ιργααΟοΟν δια να _Ιαοοκκλι _· αονν τον _προυκαλογιαμον _« _ης _οιχογβνειας · Ολα ανιια _χαθιστοΟν δυ σχολον την _βιατροφη ν των παιδιων _βις ια _σχι . ια , Οιαν _« ρο ιοΟ πολεμου οι εν Αγγλια ανεργοι ανηρχοντο βις ε _* ν εκατομ _ ινριον 6 _υΛΟΟιπαμος _ης ° τοσον _διαδοΛΒι | ιινΛζ αΙατΛ η _κυββηνησις να _αναλιιβ [) την διατρο · φην των _παιΛιιιν _« _Ις τα σχολεια τΒ _ ς Αγγλια ς και _Οδαλλιας . * Η _κυβερνηαις εη _^ ομη _θευοβ 250 000 φαγητο ει ια παιδια απορων _οιχογε ν βιων _δωρεαν . Ε _διδειο μ (> ι _μβρις _κριαιος , δτ ' ιο λαχανι κων χαι γλυκισμα . Δια νΛ _Ιξαοφαλιοθιι 8 ισ _χιιθε παιδι ισον _ι | θβλ 8 _, < α _τροφι μα ησαν _αρχκα χαι δια _δευ · ιεραν μεριδα . Ο πολεμος _απερροφησι ιου ανεργους και Ιβ « λι ( ωσβ ιο βιωιιχον _ΙκιχΗσον των ιργ _^ ιων , αλλο οΙ _βξαρθρωιι χοι _παραγοντ « ς του ο _« ο ( ου { _Ανεφεραμβν και των οποιων μερικοι υφιστανται ακομη , ειναι _πιοθητοι . Η Λναχω οησις δια τα ενοπλους _Λυνιιμεις _τΛυ _ουντηρη _^ ων ιΒ ] ς _οικονενειας _, η επιβολη διλ · ΦΑΒΗΤ Ο Ν τιων , η ιχχενωοις-ι ' ων γυ · _ναικοπαιδων και αι αβροχοριχα Ι ιπιδρομαι _'δκεβαλυν την ληψιν εχιαχτων μετρων δια ιην _εξασφαλιστω ιτ _} ε διαιτης των _παιδιοον ' χ « 1 - . η _χυβερνησις _απεςκισισβ * α . _Iπβχιβινι ] τα συσοιτια δια ,, να εξασφαλισθ _η _αΛολνιως _ _< η παροχη Θρεπτικου · _καΙ < ζβ · στον _φαγητοΟ εις τα Τρια τεταρτα < ων παιδιων- ' ττ } ς χωρας . · · · ., ' _¦·¦¦>¦¦¦ ¦ Διδοντα ι « ωρα 2 . 000 . 000 φαγηια _ημβρησιως . , _βις . « ο ημισυ δηλ , , τοΟ . σχολικου πληθυσμοι ! Τα φβγτ ) τιι ? Λη _> ρωνονια . αλλα -η ειμη βινα » « ολυ χαμηλη · υ / _ιεννες και _εαν υπαρχουν 1 _βις ' το σχολβιον _περισσοει-ρα τοθ ενος _καιοια _· ι {| ς _βυιης _οικογβνβιας _, _, η τιμη _βΤναι 3 ' _πιεννβς . ' . 'Η Κυββρνηιικη _ουμφλη 4 x 1 τι ) διαιτης προνβιι ' . ιβια την βαροχην 2 , 5 ( 0- _Οβρμιδων την ημεραν . 'Η μερις _χρεαιος βιναι γεννα ια . . Καθ « _ημεραν _, ηου « _αρερ _χβςαι γινεται . _σαφιστερον δ · ιι η σπανι ς . τροφ ( μΜν . ι | τις _Ικαμβ τα συσσιτιιι απαραιτητα θα εξακολουθηση . .- _<« 1 πολυν καιρον χα ! καταβαλλονται _προσπαθβιαι δια την επικιασιν των _ουοσιτιων « _ρδς τον _ανιιχβιμκνικον _σχοιιον . 6 οποιος _αποβλικει οις την _διατηρηοιν τοβ _συσιημαεοι _εδν _σιοσιτιωτ και δταν ακομη _ιπανιλθη η χωρα βις δ μαλας _συνΟηκας . ΤοΟτο θα ιλαφρωοι ) _«* _« ργον των _μιμιρων και _οι · _χοχυρων . ΒΝΩΠΟΠΟ _ΙΗΣΙΣ 635 1 ) 4 υαρ δε Αγγλιφ κατασκευη Ολομαλ · λινη _βςτν _^ ι _^/ ιιστ _, χθησαν _0 π 6 τοΟ κ , Βεωργιου Παπα · δοπουλλου < κ Λευκωσια καΙ θα πωληθωσι μετα _τισσαρα ημερα απο σημερον , ω ακολουθω : 1 . ΣιχΜχ λ _* _ΖιφβχλΙους _ΑιυχωβΙβ ΟΟ 1 / _. _Μρβ . _« Ρ » _ι ψ _! γι ν 6 <* Ρ _0 τ 02 » 15 / 8 . 0 > ι . Βεωργιος Περ * τ (« ης < Ιο . ΙΟΟ »/ _. » ! <>/ > » 8 . _χ _νιΜ _ΛΟΙΙΙι · Ν 0 νι _! Ι . ΤΙΚ 8 * _Ιιιμβων _Κρητιχις σο . 81 )· ,, » 10 / 1 » 4 . _Κυριιχοι _Οεοβωρου _ΙΙκρωαιβ 00 » 10 / 1 » 6 . θ . Χ _Ηοιιιιιιτος 1 £ τι 1 μ « 0 β · ' » 1 Γ / 8 . 0 » 0 . _ΠροκβτιηςΠβπβιιιιοιιλλοςΗλοΙτρες 02 ·/ . * 1 _Γ / 8 · 1 } , » 7 . Β . % _ΦιλΙηπου · Λυση _βδ' / ι » 16 , 8 . 0 · Εισαγωγευς : Β . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΓο Ερ μου Νο . 83 Λευκωσια . | _^^^ ν _^^ _ΜΜΗ _^ Ι ΤΟ ΞΕΝΟΔ 0 ΧΕ 1 ΟΝ || ΡΗΒΑΙΝΑ -ΚΑΝΤΑΡΑΣ ] Τελειω ς ανακαινισθεν καΙ υπω την £ πιμ _ελη · ( _, { μινην Γιιυθυνσιν τοΟ ΚοΙ _» <§» , ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ . ΙΑΚΩΓΙΔ Η • Ανοιγει την , Ιην _Αττ ριλΙου δια την καλο- | ρ καιρινηυ _περιοδον 1947 , # 1 Δι' _ιξασφαλισιν δωματιων _ωποτεινεσθε στην Μι _βιιυβυνσιν τοΟ _ιινοΓοχεΙου « V Καντα ρα . _υ . _Λελ . οΙ . ' _ιιι ΠιΙΛΗΣΙΣ _ΜΕΤΟΧαΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ι Εκτιθενται εΙ $ 1 _βιλου _· σΙαν _δημοττρασιαν την προσεχη Κυ · ριακην , _ι » 3 ην _ΜσρτΙου _, 1 947 · ε ! _ς την _Εμπορικην Λισχην Λεν · κωσια και ωραν ιιην π . μ . 548 μονδλιροι μετβνα _) _Βραπτη Κυπρου ΛτΓ ., σνηκουσαι · Ι $ την _περιουσιαν _τηι απαβιωαασης _ΑΙκατερΙνης Δ . _Θεοοοσιαβου , Η _πωλησις 0 α νινο ειτι συνολικως ΓΙ * δλα $ _τας _μετοχας , ιιτ * κατα τμηματα / _ικβστον τμημα α _$ μετοχα !/ , κατα την _διαΟεσιν τοΟ _διοχιιριστοΟ , 2 στι Ειν ειναι _Οποχριωι να _δεχβτ την τελευταιου η _οιανιηποτε προσφοραν . ΑΙ _μετοχσι πωλοΟνται 6 μο 0 μετα τοΟ μερισματος τοΟ Ι 947 ι τ 6 οποιου θα δικαιοΟται να εισπραξη 6 αγοραστης . ΡΕΝΟΣ Μ . ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΗΣ Διαχειριστη _της περιουσιας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ . ΘΕΟΔ 0 ΣΙΑΔΟΥ Λευκωσια τ τ } 17 ) 3 _'» _947->«»«¦«¦ * »¦««»« ι ικ _* : ΕΙΔΟ _Π ΟΙΗΣ ΙΣ Ι ηρδς ιους χ _αχ αναλωχ ας Αεριουχων ποχ & ν . Ι ι _« · ·· 1 ι _ΙΙληροφοροΟμιν τους ιδοχτητας καφενειων , _ΙΕοχιχΛν χ | ν · α ' τρων . χ . λ . π . βτι Ιχομιν _ωρχιοιι _ΙτοιμοΙζοντες _χατιλογον _τιιν ι ι _πελατων [ ιβς 6 _ιΛ την _ΙρχομΙνην χαλοκαιρ ' ινην _ιτερΙοβον καΙ _^ ~ _προτριπομεν αυτους δπως _προοιλΟοον _χαιβηλωαουν τι _ονε · Ρ ματα των _βιλ νχ μποριυουν _νλ _Ιιβοφβλιοοον ταχχιχην 6 πτ ) - $ Ι ρ « ο ( αν δι' ιλας τας εις ' αεριοΟχα _πβτι _ανιγκοις των _κβτα « την _βιοιρχιιαν της Ιρχομενης καλοκαιρινης ' _ιτιριιιιιχι . υ _Οαον _αφορι τητ ηο _ιιΥ ) ιΛ των _ιιφοτων _ηροΜντων μ _«{ ι » ν ι = ι χρειαζεται σΙηχααι _ς . _ιτγιχιιμεΟα βε ιπιτυχη _ιργαοιαν _ι ( ς | το _& ς Γ Ι _μελλοντας _χαταναλωτις τδν ποικιλαν ποτων μας , Ι Υ . % % ς _ΙιευΟυνοεως τ _& ν _ΕργοαταοΙων Αιριοω · χβν ποτΛν ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΜΠΑΚΙΑΝ Α 1 · ΟΜς Καλλιοκης , Νο . 8 , 5 , 7 , Τηλ . 492 , ε « χωσ ( α . Ε _^ _««^^««« _εερ ι _^ _ειΡ _^ _ε ε _^^ _Γρε _^ ε _»^»^»»^^^»»»^ _^ Ι ΚΥΠΡ 0 _Σ-Α 1 Β ΥΠΤ 0 Σ 5 ΠΡ 0 ΙΕΧΗ 2 «» ι » ΚΙ ! ι 6 π ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947 5 _υ _Παρωτασις _διαμονες Εως ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ ι ι ΤΙ Μ ΑΙ ΕΚΠΕΣΜΕΝΑ 1 ι _^ ΛΠΟΤΑΘΗΤΕ ΑΜΕΣωΣ ¦ * ε ι . ουι _δ τουκιδτ _ΛΟΕΝ _0 Υ -3 Ε · Λ του κατα τοπου . 3 υ αντιπροσωπους μαι . _^ _ΓΙΜΜΜ _ΙΕιιΙΡΙΟ _Τ γ-, _¦* -:. _· . ¦ .. _^ Π , _'ι > _,-ρ _υι ιι ι | | ι ι Β | | || ι τ— ΤΒΒ ΙΤ' ι ΒΙ _ΙιπΙΙΙιβΚΙΙΚΙ . »*« ι , ι · _.- ιι . , ι · .. · - · ¦ • _¦^ _'ι- : ν _¦« . _' . ι-¦ : . _Μβ _^ υι _$ Χ _^ _- _& _ταπτηοΛτοΟι- _ιμοι ) . — Υπο των . μελιδν του εντνιορφου Θ . Ο , ιν . ' : : * Αγ _ .: _Μαμαχ _, και τοΟ-Σ _^ _ατεΙουν _^ _ιγενηςς , 'Ατ _κριτας , καταβαλλονται _^ προ σπαβειαι _ι-δια τον . 3 δσον , , το δυνατον λαμπρατερονεορτα σμοι' τη _'Ε 6 νικη 5 ημοσν επετειου , εις τα _οικτΙ ματα _τ _| ων . Η _εορτη τοΟ Θρτ - σκευτικ 6 θ--ιΙδρι ) ματσ 5 . ' _'θα _^ _αβτι ' χωραν- περι & ραν £ . 30 μ . μ ' _το δε _Τιρονρομ μα περιλαμβανει · ομιλιαν υπο _τοΟ χ 1 £ _¦ ' _Κουμπαριδη ' ασματα Οπο τηΥ χορωδια τη ΟΧΕΝ και τοΟ ΒυναικεΒρυ τμηματος τοΟ Ιδρ , υματο _ . μονωδιαν και απ . _ςτγγελια _^' ' ' : Η ιορτη . ? τοΟ . Διγενη / Ακριτα θα , _λαβτ _) , χωραν περι ωραν 4 μ ' . μ . -Τα δε προγραμμα περιλαμβανει ομιλιαν οπο τον κ . Κ . Μαντη , ασματα _·! _υττο της χορωδιας του Συλλογου και εθνικα εμβατηρια υττο της _Μανδολινατας τοΟ Συλλογου . Ε 1 Σ _-ΤΗΝ _ΚΥΘΡΕΑΝ _1 ΚγθΡΕΑ ι 8 _* Μαρτιου · / τοΟ _ανταττοκριτοΟ μας/—Τα Δημοτικον _Συμβουλιον-Κυβρεας _συνεκα-7 / _νεσε χθες συσκιψιν κατα την _6-ποιαν παρ < στησαν _ανηττροσοιποι δλων των σωματ _«( ων , λαικων οργανωσ «« ον , _ινροτικηςτοττικης , _ινειισεως _, _διδωσκαλοι καΙ επιτροποι των , ! Εκκλησιων ., Κατ αυτην _απεφασιοιη οπως _νινη _κοιται' _ιορτασμος ' _τιιι ' _351 ι Μαρτιου . · ΟΒνιοΒ _Της _κωμοττολεως θα _ττιριιλθουν αττο - της 1 πρωιας τας ο 6 _ους με _ιλληνικας σημαια ψαλλοντες τον . . ΙΟντκον Ομνρν και • -ι -- -. . _Λιν · · ' _ν _ο _· ' ι- ' . βα καταΧηζσυν την , 11 _π-. μ . ! ιις τον ' / ερον Ναων Αγιου . _ΑνΕρονικου κοΛ Χαρεαχ _ ωτ ! σσιιτ _ιυια βα τελισβ « -δοξολθ 7 ια . Τ 4 απογευμα Οα _ομιληοη ο , _υε & ασκαλος _υ . _Στιλιος : _Στυλιοινιρης ) ( ν τι } Τιλα _^ _4 _< ι ( _ιΣιοαγ ! ρν , } χαΙ } _ναιΒφαλοΟν διαφορα _'ποτρκβτικα-βσ _*» . _*~ . _^ _α ,- ο ,. .. · ,.:- · . Η ΛΥΣΙΣ ,, _Χ'ιΣ ΑΠΕΡΠΑΣ ΤΟΥ , _ΒιΗΜΑΤΟΥΡΠΕιΟγ Π . ΙωΑΝΝΟΥ Σχετικως μι την _ατπργιαν τωιι _ιρχατων _κσι .. _εργατριων τοΟ Νηματονρ _/ ειον Π . 'Ιω αννου Αμ · μοχ & _χιτου , , ονακοινοΟται . Ιξ αρ _μοδισς -τιη _^ ητ , οτι αυτη Ιλυθη χωρις να ν'νη ' δ _·« _τοι > το αιτημα _ττερ ! αυξησ » ω 5 των ημερο . μισθΒων . ' ·¦ ''* '' ·' · —' Εφθασ _β μικρη ποσοτ ης _ΟΑΟ ΓυΚΥ δ | : Σ 0 Κ 0 ΛΑΤ _Λ ΣΚΟΝΗ « ι _, _τβνεκεδ _ες 1 ) 2 _ΚΓ . _| προ « σελ . 1 , γ ρ . 4 :: . _'ιοιι 5 / - _ανχ-ι 5 / 8 ΜΠΙΣΚΟΤΑ _«» ι _τινεκ _^ _βς 1 Ιυ . Ι . _ΡΚυΜιΝΕ Στον ΕΥΑΒΒΕΛΟΥ Χ _ΛΟΙ'ΖΟΥ ι « Δελφοι » ΟΓ _ας _'ΕρμοΟ 27-29 ΓΑΡωΣ ΙΛ . _» _-Η + Μ _+ Μ » ΗΜ _^ ΗΗ + ΗΗΗτ _* Ι » _ΙΗΗμΗΗΗ _ΠΟΛΗ ΣΙΣ ΑΥΤΟΚ ΙΝΗΤΩΝ Εκτιθενται εΙ ( _ΕημοπρασΙαν δυο αυτοκινητα ανηκοντα ε ! _ς την _πιριονσιαν τοΟ _αττοβιωσαντοι _ΑνδρονΙκου Πωρν ( ου _1 κ _Λευκωσιας _Οττ' αρ _, Τ . Ν . 9633 και _υττ αρ . Ι 317 · αμφοτερα κατασκευης _οιστιν εΙ ( αρΙστην καταστασιν κατα την προσεχ η Κυριακην 330 ν Μαρτιου 1947 και ωραν ι ο π . μ . _εις την Εμπορικην _Λισχην _, και θα τιαραδοθοΟν την 19 _μεσημβρινην Ιαν α ! τιμαι αα · νοΟν Ικανοποιητικοι . ΟΙ Προσωρινοι _οιανειριαταΙ Γεν αναλαμβανουν _υποχριωσιν πιρΙ παραχωρησεως _αδιιας κυκλοφοριας ( Τ . ) Τα αυτοκινητα _61 ν θα παραοοθοΟν αν αι τιμαΙ διν ιΤναι Ικανοποιητικοι κατα την κρισιν των Προσωρινων Διαχειριστων . Εν Λευκωσια _ττ _) 13 η Μαρτιου ι £ _) 47 ι ΟΙ Προσωρινοι _ΔιοτχειρισταΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ . ΜΑΡΚΙΔΗΣ _ΣΜΚΡΑΤΗΣ ΒΕωΡΒΙΟΥ ΑΠ Α ταΚι _ν > _Μ ? V 'Η Λιντα Νταρνιλ ,- η ωραια . _επ · αρ . τρΟ ' Χαλλυγονντ , & η » _ς Χ '· _, _ιιμφανι _^ ται . € _< _{ _/^ ην ταινιαν της _€ ΑιΙμα . κα 1 Αμμος » . _Γιδατει Γελγ » κβδ Παρεληφθ ησαν κα ) πωλοΟνται _« 1 _{ _Μεταπωληται · Ι | τιμας 8 _ιατιμησεως _ΕΙβαγωγιΟ » ΜΙΛΤ , Χ . ΚΑΚΟνΛΛΗΣ Τ . Κ . 58 _Λενκιοσια ΥΦΑΣΜΑΤΟΠιΟΛΛι _'Εφβασαν καΙ _6 ιατι «< νται « λεν β ' _ρωι » _Ιι τιμας Διατιμηοτως τα _^ _• ΙΛ 181 » _Χθ *« Ρ · κ » ι . _Φανελλιττα βαμβακερα , Ποπλινες _ρινωτις , _Εμπριμι 8 ια · ο ρα , _Περκαλια _ιμττριμι , ΔΙμητα , Σταμπωτα _μιταξεοτα _, /> _αΒοο / ιν (« _ολομιταξον κλπ . Αποταθητ _» Γιομηχ . Γαμβακος . Π , Ιωαννου και ιια ... Γσρωσια . « Δελφοι » . ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΤΕ _^ ΤΟΥΣ , ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ _^ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ . ΔΙΑΡΚειΑΝ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΑΣ ' 'Εα _ν . Ι ' . _ιενριιιι _τι ειπο , π * . »· ι ' · ς δια _μιιχ _υιςιυς _πυνορς _» ιαν _υι ' χ _^ ιδιΒκιης ( ι * _ν * 4 _· _Οι-0-Ιι > _ιιι τιι , του ιο ( ττιμαιτπ υχι ιο ιιΒ μη _νιις _ιΛ _ηληπιοιΙα _Οτι ικ της χα · χιι ς λεαονογιας . ιι » ν , ν » _ν _5 Λν . Α ) Χα ( _Τι _^ ι-κωμαια _ιης _'ΑΜ- _(] ιθ 1 _αιι _κΤ , ν _Χκτ-ρι _' ιν ΒΙττι ι _ _Ψλθλι ·' ΙΛΒις , _Φαγαι- ρα , Λιακ _/ χο _·» _- μι _νοςΤΥ _^»» - . _1 ( ο ο · , χι |{ Πλιι ι _» ι , Οο * Βνι . λγι < ι 4 Πυνοι _εΒς ιας . Κνημας * _Νιν _^ ιχοτης _ _, ΖαΧαοις ] _ιιανυιιιιιυ } Λι , Κρι · ο ) . ογηιιατο ( Πριθ | ιτνο _ι _'Αοι (>« να / . οι , ΑΙοι * οπι ΚΒ · _χλςι _πιριι _, ιψντΟ _νΟι _^ Λν . _ΙΛχ _<'*> λ « ι _'Κντι _^· γηπκοιι , Βος και _ΟοιξΒ _^ _ς χιλ . Τιι α Β _« - > ι Π Β | _ιτιιομαχ Αιν 0 « _βοηΟηοοι _^ _' κα » η ·> λι · . ΙΙ οεηα να _7 _^ _ιονι _»^ _ο _# _I _^ _. _ιη- _^ ι _^ _Οειδι _α- _^ ου Ηυι £ ισ ιο _/ ι ( θι · ν » _ην ι-, τιαν , Τα _Σνβ _ιιξ _ΟΜιμαια ιι « ς ' Ηυια ς τας ι · _οχι »' ι / ι [ , _^ , ιι . _ιοιχιιΛον ια ιιιΛα . _-Μοτ »| ι _»| θ £% * Οι ) _ιΒ-. ι · _*« Χνοιε _( ( _Ι λο ο 1 ον & ι '| . _ιοιε . ' _ιΚυιιακο . _Ι _Οιαν Ι'ι ¦ _^ _Ι Πιι _'ηΟ _ - ? _ι / ιΡ _β , ' ? ι _χανθΛθι ιι « ιι Β | ι _^ _ιοιΙ _τοτιΙ ς ι «» ι '* α % τιιΤ | ιο ι _% _'Κμτρτ 1 _! _00 _*! « _μ / _αε _^^ ! Κνι «> ' 24 _»?( υ » _ι 3 ι ( _γιιοιιανΟηη χαι . υι * οα κα » _μιιι ' ν , _)« ιιι _^ _Οδο . Μυ . _^ μ _ιε _)^ _ι · . _Σ ιν _^ _ΤΤε _^ ι _Κ Λ « ι > α . Ι ) ιγγ » * · _ηοιι ν _% νι _ ι : ι ) ο « _ι -ι _« ροη <( Λη ' τ _€ ι . Α ** · Υ · _ _9 _· ε _·*» ΙΒ . _Βινμοιτ _βμοιτ * , Κνο % *> . ' : ΕΙο « γ ( _ογ * ις :- ' Β ~ ¦ Ι . Φ . £ ι . _ιριντ « ν (* Ορι * ν ) Ατδ ' . _» . _* .. _Αιυκωσια »» » _0 Μ « Μ ι _ΚΙΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΟΗ ι ΜΜιΜΜ _ιν . ¦ ' ¦ ' · ' ¦>¦ _¦ _- _> . ¦ ¦ . · :-.- ι ¦ ¦ ' - ' - ' ¦'' - '¦ ' . _'¦¦·· ' · · . - ¦ - · - -. . -, ¦ ¦ • _- ' · . Ι . · . ' _.- · , ·? . ι . ' . ' ¦ . , . . _' ι . Δια τοΓ ,,, _πσρεντος , ειεπαι _« _Ιδοττοιησις ιτι θα _συγκροτηθη Εκτακτος Βενικη _ΣυνΙλευσις των μβτοχωντης ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ _ΕΤΑΙι ΡΙΑΣ ΟΙ _^ ωΝ και ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ _ΒωΝΤΛΙΜΙΤΕΔ εΙι τα εννενραμμινα Βραφεια τ _^ ς _'ΕταιρΙας _, εν Λεμεσφ , κατα την _οδον Γικτωρ | α _ Νο . ι 6—18 , ' κατα -την · 7 ην Απριλιου _ιΜ _^ ι ημ'ρα ' ν _Διυτιραν _καΙ · ωραν-3 _1 »· Μ . δια να μελετηοη και , _ιαν _βεωρηθτι πρεπον , ψη : φιση · τα _ακολουΦον-ειδικον ψηφισμα το _αττοιον . θα προταθ ζ κατα την τ _^ ιαυτην Βτνικην _Συνιλευσιν καΒ _ιαν ψη _^ ισθτ ] · Οπο _'της απαι _· _τουμινης _πλειονοψηφιετς / βα Οποβληβη προς Ινκρισιν εις _μετανενεατιραν Εκτακιον Βενικην Συνελευσικ . των μετοχων _της _Ετοπρειας . - / ΕΙΔΙΚΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ € ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΛΙ .. • « α ) . . Οπως το μετοχικον Κιφαλαιον _τη $ Κυπριακης _Εταιριας . Οινων καΙ ΟΙνοπνευματων ΛΙμντε . _6 Ιιν _τοις εφεξης _αναφερομενης ως € 'Η _'Εταιριοπ · _αυξηθη απο . Λ . _βοο οοο _διηρημινον εΙ ( 4 ο : 6 αο μετοχας Ικ Λ . 5 εκαστης · 1 _ι Λ . 300 . 000 , δια της εκδοσεως _9 Ο _. 0 Ο 0 ν < ων μετοχων 4 κ Λ . Γ * καστη 5 ι _αιτινες ' θα « Ιιιαι της αυτης κατηγοριας ως καΙ αι _υτταρχουσαι μετοχαι _της Εταιριας και . κατ' ακολονιιαν το μιτοχικον κεφαλαιον της Εταιριας 0 α ειναι απο τοΟδε και _εις το ιςης Λ . _ιοο . οοο διηρημινον _εις _δο . οοο μετοχας Ικ Λ . 5 _ικαστης » . « β / . - _Οττ £ ι > _ς το αρθρον 7 τοΟ Καταστατικου διανραφ ι ] και αντικαταστσΟτ ) δια τοΟ ακολουθου αρθρου . « 7 · Το μετοχικον Κεφαλαιον της Εταιριας εΤναι Τρια . κοσιαι ΧιΛισοες _Λιραι / Λ . 300 * 500 / διηρημινον εις * Εξηκοντα Χιλιαδας μετοχας ( _δο . οοο ) ικ λιρων _πιντ » / Λ . 5 )· Εκαστης » . ΕΙΔ ΟΠΟΙΗΣΙΣ : ωσαυτως διδεται δια του παροντος , δτι ιτιρα Εκτακτοι Βενικη _Συνιλευσις των μετοχων της Εταιριας θα σνγκροτηθη την ι _» 4 ην Απριλιου , 1947 , η ι < ραν ΒΗμπτην , « Ις το αυτο ως ανω μ 4 ρος και κατα την αυτην ως 6 _/ ω ωραν κατα την οποιαν θα _δοθτ ] _Ικθεσις των πεπραγμενων της Εκτακτου Βενικης _Συνελευβιως τι _( ς _συγκροτηθησομινης κατα την 7 ην Απριλιου , 11947 Κ _« Ι το ως ανω ειβικον ψηφισμα , Ιαν ηθελε ψηφισθβ Οπο της απαιτουμινης πλειονοψηφιας κατα την ως ανω _ιυνιλευσιν , Οα υποβληθτ } προς Ιγκρισιν τουτου . Κατ' εντολην τοΟ Διοικητικοι ) Συμβουλιου , Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ _, Προεδρος ΔιοικητικοΟ Συμβουλιου . Λεμεσος , τ 5 Ι 7 _· 3 ·> 947 · _»»> »» « Ι « ΗΜΜ «¦» - » - » - ΣΑΓ ΓΑΤ 0 Ν 29 ΜΑΡΤΙ ΟΥ ΡΕΝΑ ΓΛΑΧΟΙΙ ΟΥΛΟ Υ ΒΙΑΝΝ Η 2 2 ΠΑΡΤΑΚ 02 Η ΒΥΝΑΙΚ Α ΤΗΣ ΑΜΑΡΗΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ! ΕΠ 1 ΦΥΑΛ 1 ΑΕΣ Του κ . Ι . ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΑΟΥ 76 ον Η Βαλιλαιο _τετανε ο τοπος τοΟ εμποριου , η Ιουδαια των γρα μματων Οποιο ς θιλ , _ει να _ττλουτι στι Ελεγαν οΒ Ραββ ιυοι—4 παττ _ττρος βορραν δποιο ι Θελει να μα & η , & ς § λθη προς —νοτον , και το ' λαδ _» ? _τρεχβ ωσαν ποτα μι » . Τα αμπελια ηταν πολλα και τα κρασι τους εξαιρετο Η γτχ ιτρεχ ε μελι και γαλα . Σε _μικριι Λποττασε _'ς η μια απο την αλλη υπη ρχαν _τιολΗι _, χωρια και συνοικισ μοι . Σε καθε σημειο ττανδοχεια . Δασωδεις εκτασ η , _κινηση , καθε ειδους ευκολια , Κι ' ετσι Ιφορολογουντο · καθε λιγο οι συνωμοται τοΟ Ουρβανου αλλα δεν υπεφεραν απο καμμια στε ρηση , κι εφ θασανε _τιλος στη Σετ _τφωριδα . Σεπφωρις : Πολι ς μεγαλη και πρωτευουσα της Βαλιλαιο ς ητανε κτισμενη απανω στο βουνο καΙ μετωνο μασθηκε _Διοκεσαρεια αττο τον Ηρωδη 'Αντυπα , τοτε που επαναστατ ησε κατα τη 5 Ρωι » Π 5 και την _ωωσε _αποτην καταστροφη . ΠρΙν γινη πρωτε υουσα αυτη απο τον Ηρωδη 'Αντυπα , _ητοτνε _πρωτευουσα η _Τιβιριας , που ερχοτανε δευτερη οτο ν πληθυσμο . 'Αλλα τον καιρ ο { κεινο κι' οι δυο πολεις ιχρησι _μιυσανε ω _$ εδρα τη ς _τετραρχ ιας κλ ' ο Ηρωδ ης περνοΟσε τον καιρο του ποτε στη μια και ποτε στην αλλη . * ΒΒ αυτο ο Ουρβ _ανος , προτου εγκατασταθ _η καπου θελησε να εξακριβωση αν ο τετρ _αρχης _, ηταν _ΙκεΤ , κΒ εΟκολα _- τομαΘε . Πραγματικα ο Ηρωδης βρισκοταν στη _Σεπφωριδο κι * ο _Ουρβοτνο τοτι μι Ιου ς ανθρωπου ς του _νοικιασ « ινα σπιτι που το βρηκι καταλληλο κι' _εδηλωσε Ατι θαμενε για πολυ καιρο . Ο απεσταλμενος της Μαρια * _« Ιδε που _ιγκα _τεστα-Γησαν οι συνωμοται , κι ' αυτο $ Ιζητησ _δ και βρηκε κατ αλυμα λινο πιο κοντα απο το δικο τους , και _φραντιζι να τους παρακολουθη * κατα _ττοδας , για να μην τοΟ φυγη κα μμια τους κινηση . * * * Ε _ικαμι κι ' αλλοτε , οτι οι Ιουδα ιοι μισοΟσαν τον Ηρ ωΓη 'Αντυπα κΒ ολους του αλλους ηγεμονες τη ς Ιουδαια ς , γιατι τους θεωρουσαν κατακτ ητες . Αλλοθρησκο ι και αλλοεθνεις ο ! κληρονο μοι του Μεγαλ ου Ηρωδη , ηταν οι διαδ οχοι μιας αδ : κ _ια $ και μιας αρπαγης , ακομη ηταν ο ! τυ ροννδι τους . Ο _Ουρβαν _^ ς συγκεντρωσε τΙ ς συμπαθειε ς δλων . Αυτος ηταν ε ο νομιμος αρ _χηγοι . το ειδωλο τους , το πρ οσωπο που συγκεντρωνε τΙς ελπιδες του ,. Οι συμπαθειε ς λοιπον που υπηρχ αν γι αυτον στη Βαλιλα Ια , δπως καΙ σ' ολα τ' αλλα μερη ηταν μεγαλες , αλλα και γι αυτο τον λογο οι κινδυνοι μεγαλειτερο ι . Ε ιχε πολλους φιλου , πιστους και αφω σιωμινου _ς , αλλα υπηρχε και μια τρομακτικη οργανωση κατα σκοπων , που τον γυρευαν ε παντου Ο ΗρωΓη 'Αντυπα ς τον ειχε επι κηρυξει με ενα αρκετα μεγαλο ποσο , και εκεινος που θα τον εσκοτων _ε θα εττληρωνωταν _ε ηγεμο νικα , γι * αυτη _τη μεγαλη υπηρΕ _οια που θα _επροσφερνβ στον αρχοντα του και _τυρρανο . Ολου αυτου ς τους κ _· νδυνου $ τους ηξερε ο _Ουρβανος , Κι ' δμως δεν , εδιστασε ναρθη . Βιατι τω ρα , περισσοτερο απο τον δρκο που _ειχι κανει , να σκοτωση την κορη του δολο - φονου της μητε ρας , του πατερα και τη _ς αδελφη ς του , τον ειχε σπρωξει εως εκει και η απελπισ ια της ερωτευμενη ς ψυχης του . Γεβαιοι , ων δεν την ειχε σκοτωσει την Αντινυη ο _δειοι της , θα την ειχε φυλακισμενη στα ανακτορα , κι ' εκει επρεπε να μπη με καθε βυσια . Εκει Οα μα 8 _ενε _ιτου την φυλαγανε . Εκει θα μπορουσε Ισω ς , να την Ιδη . Να την _Ιβλεττε . Αλλα γι ατι το ζητουσε . Βια να την _σκοτωση _, δπως του υπαγ ορευε ο ορκος και το καθηκον , η γι α να την σωση δπω ς αξιουσε η αγαπη του : ( ακολουθ ει ) ΧΡΥΣΟΣ Παρεληφθ η υπο τοΟ Κ , Πετρ ου Χρ . ΜιγσηΜδη Χρι / σο _ς 02 καρατιων _εις πλακα * η πωλ _ηση τοΟ οποιου αρχιζει μετα ψ _ημιρας . ΑΝΟΙΞΙ ΑΤΙΚΑ ΚΑΠΕΛΛΑ .. . . : . _. -. .... ...... ' . · :. . —¦ -... ¦¦ ' — , τ _^ -τ . Το « _Μποννι » συτο _, ιιναι σχεδιασμινο αττο την _Πινκ Φισι ρ τη ? Νεοι _Υοιρκηι _, ' _αιτο ψαθα και μαΟρο καΙ ασπρο _® ριγ ε ταφτα που . σχηματιζει ινα μΒγαλο _ςνα _/ κο στο πλαι . ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ * ΑΡΙΘ . 74 σφαι ρικη _ιμ , _ας ») ΒΟ—Δι χοΙ 06 » 5 ) 16 _Ιλβγιν α ! ΣιΗρ _τιοΙτιι _ε 6 ) ( ιι _χος σου 1 ) Αρνητικεν—ιι _φβογγο 8 ) Το μικραν δν . μα _τ 5 _} _οιιζυγου _αιιμνηΜο _α πρωθυ _πουργοι τη Ε _λλιι ος 9 ) Τπα _ρχ · ι μαζι με την _οικιαν—ιπιαφρ _αγιο μ * _προσιυ _^ ς . ( Μ 3 ( _αιιλι ) ( ιπδ τοΟ κ . Ιωαννη Κυρι _ιχο _» , Δαλι . ) Αυσις χ ου . υπ' _αρ ι _& μ . 73 . ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ » 1 ) _Κιοτ ομ—Ιν 2 ) _ΕΙ-ΑΙας 8 ) Κοντ _ια 4 ) _Αροος-ΣΣ 5 ) _ΣοΙ-α-3 τ 4 6 ) _'ιαβμις— Α Β <) ΝΜΑ-ε οι » 8 ) _Τιρνος £ _>) Ανι«— _'ΙΛνφ ΚΑΘΕΤ _ΟΣ : 1 ) ΚΚΚ—ΙΙν _τ α 2 ) ΛΙ-δοομ _βν 8 ) Κρι _βοιρι ·») Τα 6 ( ( Ταω _ _3—να δ ) _υινο-δλο 0 ) ΜΛτοαι—οι 7 | 2 » 8 / _Αοχας 9 _Να-Ζαχορφ . 0 ΡΙΖ 0 ΝΒΙ 2 Ι : 1 ) Α ρχαΙον , _'διοι · _λιιον χ « 1 _νδν χωριον ( 8 ημ)—τραγουδι 2 ι _Ιιιι ωθη απο τον _χαταχλοομεν _Ι _ηις _χιΓα , _του Α ) , _Κιφαλη —Κυπριακη _οινοκνιυμαχοκο ( α 4 ) Πρ : 0 _· οις—απα α ·) την α _» νιοτανχαι { λα _χι πραγμαια 5 ) Ο Χαι _ς ( Κυπ _ρ ) 0 ) Μαλιστα ( ξ « ν ) -πριθιοις 7 ) Ειναι _χαι _χαθαρκτι _χιν χωρα _τι ) Αοια _ς 8 ) Κυπριακη < ταιρ « _! α χριμ _» ς υιιοι _ημοιτων 9 _^ Μ _1 βιναι παρων—I » ν _* α ( _Κιιπ _) ΚΛΘΕΤυ _Ε : /) Αρι ( Ιμτ ) Τι _χον-Οιχιαχον ( θον 2 ) Κυπριακη ποιο-1 ) Τιλι _χο οιΜ » αμος—ηλιο ( _ξιν . ) ΙΙοι · _θιαιρικη 6 μας _τΛς Κυπροιι— ι _ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ _< ΘΕΙΟΝ ΚΜΡΥΒΜΑ ' Ο αΙδ Ποπδ Μ ιλτιαδης _ικη - ρυξο την παρελθοΟσαν Κνρια χην τον _βιι ον λογον υ $ το _χοοριον ΠαραλΙμνι . ΥΠΟΣΧΕΣ 1 Σ ΒΑΜΟΥ Ο κ _Μκοι Β . Φραγκισκ ( 6 ι ) ι ( κ 'ΚαΙιιακλΙου _, ιιηχανικ _ικ , καΙ η _δι ι Ελινη Δ . Κστττ _ταη _1 κ _Γατηι ι ΚοιλονΙοι / νΟν ιν Λινκωσ _ιςι , _ιδωσαν αμοιβαισν υιτοσχ _ισιν γαμου ΑΡΡΑΓωΝΕ _Σ- _- Ο _^ κ _, ' _^ _θιοχαρηι _^ _Αναοπταοη _ΠαφΙτη _ι _^ _κβΒ- η' 8 ι $ _νευτνχια Α-• _λιξανδρου Χρ . _Παναγη αμφ _6 τ _« _Λ ) _ροι < κ Κυρηνι _Ια ! _, ηρρσ _βων 1 βι η ' οαυ . Ειτισ _χιψιι _ι βα διχ θοΟν _την-Ι _προσιχιι Κυριακην _ιν τ ι ] οΙκΙοτ _τηι _μνηαττιιι . ΕΙΣΦΟΡΑ ! * _ΕΙσιφιρ _ιν _Οπιρ τη ανανιρ ' - σι < ο _% Αιθουση ι των _Κατηχητικων _Σχολιιων Γαρωσ [ ο > ν 6 κ _ΚωνστοντΤνο 5 Μ . _ΠατταΓοπονλλο _$ Λ . ι 5 * ° - ° —Ει _τΙσηι ω Ιδιο ς Λ . ι ιΙ { μνημην Ελ _ιγκ _οοι Δ . ΣολωμσνΙδον ΙοτροΟ _, _κα ! 31 * ¦ ' _$ μνημην Μα-. ριτσα Ν . _Ποπτα _δοποΟλΑου . αυτον σκοττον _^ ι _^& Ι _^ _τ τον Ιπ (· στιι . ιΙσι _ιριρον _-η κ . _Ριβικχα Παπαδοποολλου ΛΤ 5 και ανωνν · μο _$ κυρΙα-Λ : ι : : ¦¦ ' _^' - _ _^ — _ΕΙοεφιρον Λς τον Φιλοτπω _- χον _Συλονον Γσρωσιων αι- _οικ-Μιχ . Τ . _Μ'χοιηΜδου » _ιεμτταρου καΙ _ΜιλτιαΓον _Φιλιπττου 'ανα _δΙ ' _ιι _ς - μνημην ΜαρΙτσα ι- ' Ν . Παπο _- _δοττοΟλλον . ΚαΙ · η _οικο / _ινιιο Βιωργ _Ιον Ζ , . _Μυλοβνδ . Δικηνα ρου Λ . Ι-ο-ο _ειι μνημην Β . Κ . Πικη . Ο κ . Κ . _Πιλπιι * ικ Μορ « ο ν _ιισ _ιφιριν ιο / - και ιαο _ττορτοκα _ λια . ιΙ _$ το _τβμιιον' ΛαΤκοΟ Συσσιτιου τοΟ : Θ . Ο . Ι . Αγ . _Μαμαι Μορφ _βν « 1 $ μνημην τοΟ _< κ Κνβ _ραι α Χρ . Κανικλ ' _δη —ΕΙοιφεριν Οπερ _τυν απορων μαθητρι _υν τοΟ . _Ποιγκνπρ ( ον Βυμνασιου ι _! $ μνημην ΒΙωρ _γΙου Κ . _Πικη αΙ _'« Ικ . Β . Θ . Πιερι δοι . καΙ Κ .- Βιαννακη ανα Λ- 11 η κ Ευανθια ΛοβαρΙ _δου χαι η οικ . Α , Κοσμα ανα ιοι- . ΕΡΑΝΟΣ Ο 6 _ιιν < ργηθι 1 ς ( ν Λαρναχι _Ερο-^ υτιι ρ των λπτρ _Ον υπο των μοθητ ριΟν Μ < σου Κατηχ ητικοι ) , κατα την παρελθοΟσαν _ΚΟριακι _, ν _αηι _φιρι Λ 36 _ 3 · 0 · ΟΜΙΛΙΑ ! Σημιρον _Τεταρτην « 1 $ τας μ μ , ιπ' ευκβιρια τη _ι Εκθισιο _οι Παιδικη » Ζωγραφικη « Ι το _Γρεττανηον ΙνστιτοΟτον _Λορνοκο _ , βα ομιληο _^ ο κ .. . ΙΙοι β Τηοηνα _μι _61 μο , « Η Παιδικη Ζωγραφικη » . θ ανοφερΟΒ Ι ιΙδικΟ _ι και ( I του _ικτι'ιειμινονι Πινακα . ΑΦ 12 ΕΙΣ _ΑφΙχθη Ικ _θιασαλονικη 6 ια τη _τιλιυταια _ € θκαιρ ( α ι η Δνι Κατιρινουλλα _Γαγιοπουλον μνηστη τοΟ κ _Ανδρια Χαραλα μπου , > _- _( ωπονου 4 κ ΚυρηνιΙα _ _, ΜΝΗΜΟΖΥΝΟ Ν Κατα το τιλισΟΙν την _τταριλ-Οουσσν Κυριακην 1 ν _τφ Ι . Ν . Αγ . Λαζαρου _μνημοαυνον Οπι ρ των _ττισοντων κατα του 4 νδοξου _ττολιμου _ μα , ο πρωην _διιν & υντης τη Αστικη _ΙκαΑα κ . Κοσμα Λυστωτη _κατιΟισ · _στιφονον μ > το καταλληλου _σνγκινητικ _ιι _ πατρι _οιτικη προσφωνησιω ι , _^/ ι _^ ν ΛΛ _^ ννΛ / _νΛΛ _^ ννντ _> ΛΛ _^ νν-| | Α ! Π 0110 _ΙΦΗΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Κατα τον δι _« ξαχ 9 _ιντα το Σαβ-Ρ ' ατον _αγυνα Τ . Λιοχι | Γ ΑΟμα νικητρια _ανιδβι χβη Α Τ . _Λισχη Γ μ ) το _καθσρον σκορ των *—ο Η Τ . Λισχη , _ιπαιξ _» μ * _αδαμαο-τον ψυχικων σβενο καΙ _ιπ » - $ ληβη της Ισχυροι 'ΑΟμα . ΕΙ τον α' _γΟρον η 'ΑΟμα Ιπι _βληθη τη Τ . ΛΙσχη _μι το « _υρο σκορ τον 8—2 . Η νικη τοΟ Σαββατου τη Τ . _Αισχη ητο μια _ικττληξι διο του φιλαθλου * Η απωλιια των δυο βαθμων βα οτοιχιοπ τιολυ « Ι την ΑΟμα . Εαν η _ιμα _'ΑιΒοιλ νικησ _η την Τ . Λισχη » Γ' ιΒ τον β νΟρον , τοτι η _ομα _Αττοιλ Γ' θα ανακηρν _χθη _Πρωταβλητριο _ι Λευκωσια ΟΙ ΤοΟρκοι _ττοδθ 9 φαιριστα ( ιιναι αξιεπαινοι δια την _χβισινην _ΙμφανησΙν των . . Πσρ' δλον δττ η _Αρμινικη & μσ $ ιΙχΜ . Ιδ _^^ _ιινιΗΜρβιην Λ _^ _ι _^^ _ΛρτχιδνΤον _, τοΟτο Ιληξ « _ι · μ 1 { νο'ζι ροΕι βαρο τη , τοο . _τιρματοι _σημιιοιθιντο υπο τοΟ κιντρικο Ο κυνηγοΟ Γηατ Στα αργα τοΟ _αου _ημιχρον'ου η ΑΟμα _ικιρδισι πιναλτυ _. Αλλα ο Πανο _διν κατωρ _βωσι να _( σοφαριση , ΟΙ ΤοΟρκοι μιτ * _ολιχου _προσεθισαν την _διυτι ραν ΙτπτνχΙαν το > ν δια τοΟ Μονστα-Φ & . Η Αρμινικ _τΗ & μα _ιξησκησ _» _πιιοτν ιπτ _ολοκληρον ' _δικαλιτττον , αλλα _διν κατιστη - _τ _μιιωσι _ τοΟ σκορ ΟΙ τοΟρκο _ι ανοτττυξαντ _ι _ ινα · ζωηρον και αρμονικον παιγνιδι ( κιρδισαν ακομη ( να ' τι _^ μα δια του Γιτατ « αΛ ο αγων _ιΛηξ » ' μι καββρον νικην τη _Τ- _^ - Λισχηι _' μι _3-τ-ο _^ 01 ' ΤοΟρκοι _^^ _δια-τη :- _ΛΒτυχΙα των _ηλλαξον _^ _αρδην -. . την _ποριιανιιιοΟ _, · _ηΠ _^ ωτο _* ληματο ' ! : Κα 1 _ττολυ ολιγαι '' ιλπΙδα ιιι _Ιχιτ σημιρον η _Αρμινικη ομα ι > ρο _αττοκτησιν τοΟ τιμητικοΟ τιτλου τη πρωτοθλητρια _ _, _Λινκοοσια Γ' κατηγο ρια . Ο τ « ρματοφυλα § των Τουρκων Λτο υπεροχο . ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ ΚΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ , ΛΑΡΝΑ 2 _ιβ ( ΤοΟ ονταποκριτοΟ- _ μο ) ΕΙ _προχθισινην _ψιλικην _ποιοσφαιρικην συναντησιν μοαιξυ ΕμπορικοΟ _Λνκιιου καΙ ΠβζοπορικοΟ ιι το Στα _διον Β . ΣΖ . αι _ομαδιι _ιξηλβον Ισοπαλοι 2-2 Κ ομα τοΟ Λνκιιου . την _ττοτριλβουσαν Τιταρτην συνηντΛΟη μιτα τη Ποδοσφαι ρικη ομαδο _ΚολλιγΙον Μορφου , _ιν Λαρνακι την οποιαν καΙ _. _( ν _( κησι δια . τιρματων 7 ιναντι α . « ΟΛΥΜΠΟΣ · _ΠΕΔΟΥΛΑ 3 « ΑΟΝ . Κ . ΖΟυΔΙΑΣ 2 Την 3 « 5 Ρ »· τη Κυριακη _Γιιξηχβη η παναγροτικη ποδοσφαιρικη οη » αντησι 5 _, Α' γυρο _« • Ι το γηπιδ ον _Κατα Ζωδια , μπαξυ τη ομαδο _Πιδουλα _« Ο λυμπο _^ και τη < ΑθΝ · Κα- _. τω Ζωδια . Ε γ το α _ιιμτχοονιον _αμφφτι ραι αι . υμαδ _» 'ξηλθον Ισοπαλοι , σημιιωσασαι ανα £ να _τιρμα _οποτ _» ο ανων Εληξε δ α _τι ρματων β —? . Λογω τη { Ισοπαλια προσιτ _ιση ακομη _ημισ « ια ωρα , κατα την 8 ιαρ * ιιαν τη οποια ο € * Ολυμπο » .. _Ισημ » _Ια > σι το νικητηριον τιρμα . ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΔΑΛ Ι Την ποριλ βοΟσον Κυριακην συνηντηθη βσν . » Ι < το γητ ηβον ΔαλιοΟ , « Ι φιλικην ποδοσφαιρικην ν σνναντησιν αι _δμαδπ Δα- - λιοΟ Π Ο Ι . μιτα τη ΑΟΝ Κιτ 5 ου _Κατοτττν _. _βιαματκωτατου αγωνο αμφοττρεη αι _ομαδ * ιξηλβον Ισοπαλοι δια τι ρματων ι—ι . Τον αγωνα _τταρηκολ _ονιησαν πλεον των ιοοο θιατων . Η διαιτησ ια τοΟ κ . _Βολομων- · το ητο αψογο . 0 4 _ΠΤΕΡ _0 Σ ΠΡΟΣ 10 ι _-ΜΙΟΙ ΠΡ _0 ΒΑ 8 ΑΗΗΑΤ _0 Σ _^ _^ ' _^^^ _^ Οι -- ι ' - Κατα ιτ ην _* * Βι _? ικην . _Συνιλ « υσιν τη Κ Ο . Π _^ _Α _^ _τ _^ σωμσηιΙφ _ι ΑΠΟΕΛ , ' _τταριστι ιβαν _^ οι κ . κ _Φαιο ! ' Ιωαννιδη _ιι _ικ · _μι ρου _ του ΑΠΟΕΛ . θ Κ 3 βντν τ » _^ Ιοτ _ρ : τη ΑΕΛ , Γ Γαλδασιρ Ιδη _ τη ΕΠΑ , Ν . Δημητριου . _ τοΟ ,, ΤΙυΛ , Β . ΡΟσσο _ τοΟ ΟλυμτπακοΟ , Α . Στυλιανιδη τη ΑνορθωοιΟι . _αντιπροσοττοτ τη Τουρκικη _ΛιιΛη _ . και _σωματιιων Γ' καττ ιγορια _, _καβωρισβησαν 61 αι συναντηση τοΟ διυτιρου : γ υρου τοΟΠαγκυ ' : . πριον Πρωτοθλη ματο . πρ » _τη . ' κατηγορια « ι > _$ _αχολουβοο : .: ' ¦ ., . 28 ) 8 ) 47 ΑΕΛ-ΠΟΛ ( ΒΣΟ ) . 80 ) 8 ) 47 Τ . _Λιρχη-ΠΟΛ , ( ΒΣΠ ) . , ΑΕΛ-ΕΠΑ _( ΒιΖ ) Εαν . δ τΛικο _Κνπτιλλου _Κυττ ρου διι ιαχβη την 80 ) 8 ) 47 τοτι αι ο _^ αντησπι τη 1 ) ιιρ κ θα _Γκξαχθωσι την 6 ) 047 . 2 _β _^) 4 7 Τ . < Λισχη-ΑΕΛ ( ΒΣΠ ) . 27 ) 4 ) 47 ΑΠΟΙ _: Λ-ΠΟΛ ( ΒΣΠ ) . Ανορθθ ) σι -ΕΠΑ : ( ΒΙΖ ) 4 ) 5 ) 47 ΑΕΛ— _Ανορβωσι ( ΒΣΟ ) , ΕΠΑΠΟΑ ( Β 7 ΖΙ 10 _] 5 Ι 4 ι > Ολυμπιοκο —Ανορθωσι _ ( ΒΣΠ ν 1115147 ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ ( ΒΣΠ ) , 17 ο / 47 ΑΠυΕΛ—Τουρκ . Λισχη ( ΒΣΠ ) . _* 8 ι δ | 47 Ολυμπια _χος-ΑΕΛ ( ΒΣΠ ) . 25 | δ ) 47 ΑΠΟΕΛ — . · ΕΙΙΑ ( ΒιΖ ) , Τ . _Αισχη—ννορβωσι ( ΒΣΕ ) . 116 ) 47 ΑΠΟΕΛ-Ανο ρβωσ _» ( ΒΣΠ ) . Π _ΟΛ-ΒιΟλυμτηακο ( ΒιΖ ) .. 7 / 6 ) 47 ΑΠΟΕΛ — Ολυμ πιακο ( ΒΣΠ ) . 8 / 6 / 47 ΕΠΑ-Τουρκ Λισχη ΒΣΠ . 1 5 / 6 / 47 Τουρκικη _Λισχηττ'Ολυμπια κο ΒΣΠ . ΛιΙΙΙΙΙΙ _ηπιιΙυΟΚΗιπΛΙι ηιιΛ . 4 ( βΓ «««« 1 ΛιιΓιΛ «» Μ _ββη Ι 1 ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ | = ± Κ $ Π _& ι _υκι Η : ΖΩ : Η = Ι 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ —— ¦ Ι !¦¦¦ ¦¦¦¦ _¦! _-- __^ _. 31 ||¦¦ _.-.. - ¦¦ II Μ——ΜΙ— ¦ _!! _ΜΜ _« ι- _^^ _-Ι _» ¦ - ¦ - ___ _^ _ _— ΤΟ _ΦΛΥΝΤΖΛΝ ! ΤΟΥ ΚΑΦΕ .. € _* Ενα προσωπο ττου _βρ' σκιται _ιτιρα απο τη βολσσσα σα _σκεφτιτοι _Μιλαγχολι ι δμω γιατι δεν μπορι να σα . συνσντ _ησΕι Σα _αγαπδ πο α Χρηματα { χκ δφθονα . Ειναι ν 4 ., ψη λο . δμορςκ . . * . Η κορη αναστιναζ _ιι Η Ιξυ _πνη _τΚιβΙα _μαντιωπ τη σ * ιψη τη Επισ _οι το κολπο Η « δι σποινι · _ονιιροπολ _ιι _Κριμμ » τσ « απο τα χιιλη τη συγχρονη _ς πυβια . ιτου μι τη μαυριλα καΙ ταπο _καβια του _καβι κανει _τΑιι τυχη τη . Και _συνιχιζιι το ωραιο _τταοσμυβι . « ... Αυτον τον νιο βα τον αγα · πησ _ιι κι ' _ιουτ ΤΟ δνοιισ του αρχ ιζει απο Β θαρΟι ! γρηγορα να σιΟρι ι , Μ » τρια προσωπα 9 α _μιλησιι . Την κονβ _» ντα θα την μαθι ι γρηγορα θα _ννωριστητι σ' ινα _κιντρο . Ε κιΙνο βα _σου'δι ({« ι φανερα την _ττροτι μηση _του . Οι φιλε σον βα σκασουν απο το κακο του Βιατι βα _σι ζηλεψουν πολυ - » . • Ακομα _λιγα λογια , _λινι _0-ποσχισιιι , μ « ρικα _βαυκαλισ μοιτα και . _, τδ _σιλιναι » τη κορη _πεταξι- Φασολι—φασ ολι , λιιι μια -παροι μια . Η _ιζυπνη μο >· τρατζο _υ σ « _λΙνι-06 λΙνι Ιχτι _υε __ σπιτακι . Μαλιστα ινα μικρα , ωραιοτατο κα ! κομψο _σπιτ ωκτ . Μι τα λογια _Ιχτισ _ε φωληι καΙ _οωληι για να _στιγασονν οι αμυαλε την ... μελλοντικη του ιυτυχισ . · Μα μι το πρωτο α γερι τη -πραγ ματικοτητα ολε οι φωληι πηγαν στο διαβολο . Τα ανοητα δμω _ πλασματα ττου πιστευ ουν στην τυχη τοΟ Καφε και την μαντικη Ικανοτητα τη ξελογιαστρα μοιρατιου δεν _σωφρσνιζουνται . Δεν βαζουν μυαλο . ΚαΙ _δοστου και ριχνουν τα _σελινα _κια του στον κορβανα τη τυχη . ΚΒ η _μοιρατζοΟ κανει την τυχη τη , _διαβαζοντα την τυχη των δ _ λων Κανει την τυχη τη , , γιατι δεν αεροβατει , διν _ναα στα συννεφα , _διν -πιστευει _στην _τυχη . Πιστευει οτην _ττραν-ματιιιο _τητα . Ειναι μια πρωτη _ταξεω ρ « αλιστρια _ΙπαγγελματΙα . 2 _αΙρει καλα τη _δονλιια _τη _( . Δολωνει τ αγκιστρι και το ρ _! χ « ι στΙ θαλασσες ττου Ιχει μπολικα _ανθρωπινα ψαρια . ΚαΙ πιανει ουκ ολιγα . θυματα _υπαρχουν _ττολλα . υι καλοι ψαρ αοι ( ε ιναι λιγοι . Οι επιτηδειοι κιρδιςουν κι οι καπατσοι ιπιτυγχονουν ΟΙ ανοητοι _περιμινουν την τυχη και παρακαλουν τον Αγιο Φανουριο να το . φανερωσει την ευτυχι α . Μα η « υτυχια 6 _ιν ειναι στα συννιφα . * _6 . χει ποδια και περπατ _εΙ ανωμισα μα . ΚΒ αντι να τη γυριυου μι μισα στα ποπια τον _καφι και να πΛηρωνο _νμι τΙ αν _οηιε πυβιι να μα την βροΟν , ειναι καλυτιρα να _ξαιρου μι _τι _βιΑουμε και μι βημα _στοθιρα να τροβο _Ομε για την αποχτηση του . Ι οτε καΙ μονο τοτι _οαμαστ β βεβαιοι πα . η τυχη μα ιι _. αι αυτη καλη η κακη , κι δχι _ικεινη . η ψευτ _ικη , τιου τι _ττιο πολλι _φορι διν ερχεται να μα $ βρεΙ , παρ α σον παραχωρησουμε ολα τα δικαιω ματα μα για τη ζωη , ιιτου _ι _ττιο ( ςυ τινου , που 6 ιν _πιστιυουν στο _κατακασι των φλυντ _ζανιων του καφι . ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β . ΜΠ / Σ ΤΗΙ , ι _ΙΜ Τι _. _Ρ _'Ι _' _! 11 Μ _1 Γ 1 Μ ¦ _ι / , _* ΦΜ _£$ _χ Τ 7 μ 9 Ψ 77 β _τ 7 _& _ΦΦΗ _ΓΑ Λι ηρο _' ιιι Σ 9 ΖΕΙτΗ _^ ΚΑΤΑΣΤΛΙΙ / ν _## _Κοτο τη » ( _ιορκ _€ ιο του _οοτοτου ο 4 το « Β — · _ι _{^ _¥ _Τεικ και βοΟ που ιιοτρ _ιχουμκ _τορα , το ΑΙΠΡΟ'ο- Ι ? _' / _ηιβιιχ βη _ολανβαστα φαρμακο · Πολλ _ις _ψορι . Ι <·< 1 λ % τ * 'ΑΙΠΡΟ ' _Ιομοκ κοΙ σω <( ι το κοινο . Οταν _ £ ι € ΛΒ 0 _) 0 β-νβΛΤ _€ την ορχη _σννοχιοΟ η _ηυρετοΟ η _Χβ _** _^ £ 1 δταν ( _ι « τι ρινη η πτσ ρ » _Ιζεοβ _€ ποιρν _ετ _» Β * _'Λ 'ιΜΑ 'ΑιΗΡΟ 7 . 46 β « _ποκισ μι . ( να ζεστο ποτο _£% Λ / _ΙΠν _*^ _κροτοΟ κοιμη βητ _ι _ορκουν διο να ι _( _αΧε ( _φιιυν / Λ ΜΜ . κοθ « _Ικνοε ρΙ | _Τ « _υε : κοΙ καβε Ιχνος πονοιι ινι /' _^ _ΛιΛ δτον _ξιτιτνΑοιτ _ε το _πρν » ι . _ικεββητε _ιπΙοης _ττ Μ | Τ ( β βτι βτον το βισλυο « _€ _ιντο ς οΜγου Οβοτο . _*^ 1 , // _ιΙ / ¦ « Ι Τα ιιεια _χοριοβητ _κ ως γαργαρα οβς 4 / _^ ΛΙΜβ _^ τιροεηοιεοει οπα τας μολυνσεις . Η Πα »« 4- Κ _^ ε |/| Ι # _ν · ι σμιος φημη τοβ ΑΙΠΡΟ' ως » ο κυριακρον ΠιΛΛι _* 4 ¥ / _Τ • ορμακον βια το « βνολογηματα μι πυρετο ΙΙ γ _^ Ι 0 γ £ ν * . ββσ . ( τα · « Ι τη » αναγνυριαι της ο _(( ας _τοκ ' Ιτ 1 /· * ' _* υ « οπο « ο κοι _< 6 . Χιλια δες Ιχουν γραψει β »» α _* + V _^ _ΥΤΙψ τοσο « _ρΟμματα _εογνυμοοανης Για τ Ι _οπηρχ- Λ ΑΙιιΙΑ _* « Ι ( _ι ( « ο » τ 6 ' ΑιηΡΟ' _τοος Ιχει _προσφιριι . _ηΝιλιΜβΙ * _^* 4 > 6 οημοι Ιατροι ηιστοτιοιοΟ _ο την ο _^ Ιον ι το » . 1 ΜΜτ . _^ _^ _Λλμ 4 » στ | βιν Τ * « ο « Ι _|| Αι _» τ » Οι ΤΓΙΤ _Λ _^ _/^ _^ _** Η ενιργ « α τοδ ΑΣΠΡΟ _υνηΒΑΧ £ / _Α-ΛΙΦΑΛΜ ¦ _ΙλιΚι _» _0 ««·>< ι · II ··*» V κ _*» 0 «» / _ογιΑι _ΕΙμ # _μο » Ι _£ μλ _* Κ _^ ΟΟι _, _Αγιι « ηι 4 «| 1 (« Ι . >·»'¦» · ' —ι- _^ ( ηιΟυ _|^>^ ν _νΟ * ι . _^ ιιι _ννιοιν σ <» ' _6 ν _»( _Λ _< 4 « α «» ι » μ » ι » ΑΧΠΡΟ ' « Αι · βτι 0 _η « ι 4 ι ο ««< ιι _»» « _ονονΛνΛιιο . >«( · «· Β » υ « 0 < β _<·« α » « ι ! ** »/> _ΧΙΧ * Ο , Λιαα _ι * _Ι » τρ _οιι _γιρ < η > 4 _νω _»» ιος _^» ι _*« 10 · Η _οΟΟινοΙ μου _ιΟρΙοκιι οπ _εινιι μ _^ σας _Ιτ ιΑ _^ _ονο _Ιοπρω <) 6 μΙ _9 ορ < γ 96 / Ι « , _ 1 βι · ν » α _(_ ι « ν _νιβ _τι « _βυ _« λιν _ ι »· _Τ _^ _, _ι , ι ΜΓ . _^ _ιι ::-, 55 Β · ιτι τ » ' _» _χη » θ ' Ββ . Ιι · Ι * νιι » 0 βιι «< 1 β Λμ | β _ζ _·*«* ν · υ _» . · _^ ΙντΧ Λιν « ν _> _Λ ·« ιβν _η « 04 ν · Λν 6 ι . II _Μ »« « ΜΤ « 0 « *| ι _^ ι <« 1 «» _κββιοι β _»* - _^ . _^ , 4 νΛ « _ωιπιρα . _τιε . « ι > _χθιΛιο Μ ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ το _ι _^ _χ / , _Β-Λ _' ηπ _^ _' ·* - _6 _' _0 _, ΑΣΠΡΟ δια : _χυναχ ι _ηοΛνΛνυι ΒΡΙΠΠΗΝ ΙΙΧΥΑΛΠΑΝ Ι 1 ΗΙ- > 1 . νΙΛΒι τον ηΟΝΟΑΑΙΜΟΥΧ _ΝΙΥΡΙΚΗΝ ΠΟΝΟΛΑΙΜΟΝ _ΝΚΥΜΛΒΙΑΚ Ι 1 ΑΝΤΑΗ 1 ΙΗ . οΤ 3 _ΜΔι _ιθτ ? Χ ? _27 _ΑΙΣ ΚΙΑ _-ΒΡ . Η . Ζ _|! Β ° _ι _/* _ι-2 ΑΙΣΚΙΑ-ΒΡ . Ι _δτΓ _ιι Ρι _Α Ι ¦ ιι Γι 4 »< Μ « ε _· - - »< . «» βιιΙ » ο » Μ , - _] ν _^^ _ιΖ'Μ 1 . ψ . _ΙΗΜΙοΑΝ ΙΟ _β'ΙΝΤΙ ΙΤΟ . « Ι · » - ' _«·¦ _Λι-4 _^— / _-Λιυιιι ) · ι «« ο » _·« » β (>( αιι « ν _< 1 - / μ , V ~ ν $ φ 3 _ιτ . _· ι . _' : : _- · _ι _·— ¦ _, ι ¦ -τ ·· . _—^ — ¦ Β Μεγαλ η Εμπο ρικη _Ιιαν η γυρις Λυοηζ Υπι νΟυμΙζομ _εν προ · παυτα - _του ( _νβιαφερο μινου την _μεγα λην Εμπορικην Πονηγυρι ν Λυση τη _Γ 5 · λ Μαρτι ου , 1947 , την _καβιερω _βεισαν απο ττο _λΛων ( ιων καΙ στεφΟεΙσαν υπο μεγαλη _ιπιτυχια παντοτε . ΕΚ ΤΗΣ Ρ . ΚΚΛ . ΕΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΠΑΝΑΠΑΣ ΛΥΣΗΣ Λυση _ιβ ) 3 ) 47 · ΛΑ , ··**/ < _μ _^ Αγ-λ / » _1 * 'ν _Χ _^ Λ _^ ν _^ _ΛΛΛ _^ ν / _νκΛ _^ ν ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το μοναδικων ζαχαροπλαστ ειου ιν _Πεδουλςχ , δια τηυ 6 _ιρι · νην οαιζου , παρ α τα Ηλυσια _το ' υ κ . Χριστου Μπογιατζη . 01 ενδια φερομενοι μττο _ροΟν να αττοταοοΟν _ι ( _$ του Ιδιον . Βςτοο ΚΑΝΙΚΛιΔΗ _Λ-ηδ ροιζ 133 ' · Μολι $ παρεληφθη σαν κουβε ρτες _ολομαλλινε γ ια μονα καΙ διπΛδ στρω ματα , ιι ς αφανταστου ποικιλι αυ χρωματ ισμων . Τσαντε ς δερματινες και Ναυλον _, Γουρτσες μαλι _& _ι _» . _, Πωλησις χ _ον δ _α ικη χ αι Ιαανικη * _•¦* ··· _···*···· _«»·«**«··«··· ι _>*«»» _·»·«»·«··<»··· ε > _ειε » ε > _^ β Εχετ ε Πον οκε ' _φαλον Εχετε Κρυολογη ματα Εχετε _Νευραλγιε $ Ι Παο χβ αμεαω _ς χ ωρα ινα . χ _αηηι ΚΟΤΑΣΦΕ Ν ( _ΟοααερΗβη ) θ ° _σδ _ ικπληξ η η αποτ _ελεσματικοτη _ του [ _'βηιμενεχ ε _εΙς χ δ Γνομα Ι _Κοτασφεν _Αηοφιυνη * _» _Λι , Λπομι _/ φβ ις Ι % η ηΙ * η % 1 τι » « Ιηο ιον Φηρμ _ημηηοιον ηαε . Ι | ΘΕΑΜΑΤ Α ι -ΛΛ-ΛΛΛΛ _^ _ΧΛ _-ΛΛ _^ υννν _ιΛ Κινηματογραφοι : ΛΟΥΚΟΥωΙ : . Κορ _Ιταια Ερωτιυιι _ι νο . ΠΑΠΛ 40 ΠΟΥΛ _ΟΥ ! . Η _ιΟΟυμη Χηρα · ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ ι « Βουιλσον ΣΑΝΤ ΕΚΛΑΙΡ ι Το προγραμμα 9 . 30 μ . μ _ΕΜΠΑΙ _-λΡ ι Τα _τιραγραμμα 5 _^ 0 μ , μ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΟΡΔΛΜΠΛΗ _ι « Το ρωμαντ £ ο τοΟ Χαρ _κροβ . ΡΙΑΛΤΟ ι . Περιπετειε ς Μουοικυνι ΜΛΞΙ Μ ι Τα Προγραμμα 9 . 30 μ . μ ΡΕ 2 ι Τ 6 Προγραμμα 3 . 30 μ · μ . ΛΑΡΝ ΑΙ _ΜΑΚΡΙοΗ ι « Δεσμωτη ς _ιο 0 Πεπρ _» . _μινον _» _ΕΛΛΟΝ ΡΟΖ ι « _'Κ ικΜκησ ' ις τοΟ Πυγμαχου · ΚΥΡΗΝΕΙΑ ΙΛΑΡΙ _Ο Νι « ΤΙ συνιβη την _Απαυριον · ΡΕΕ- . Τ 6 Τιρας καΙ ο ΒορΙλ » ας > - ( Υ ' Ι'ιοχι ) - _* _ικ . _Ι Λ _* ν _* _νννΛΑΛΛ _^ υνΛΛ _^ ννν ΖΗΤΕΙΤΑ Ι υπαλληλο ς _ττ _« - ττιιρα μενοι , γνωριζων Αγγλικ _ων και Ελλ ηνιφ ωλληλογραφιαν , καθω και γραφομ _ηχανην . Πρωτοπειροι αποκλειονται . _Αποταθητ « γραπτω ς μεχρι τη 30 η $ Μαρτιου , 1947 ,. προς τον κ ΘΡ . ΤΡΥΦωΝΑ κοΙ ΔΕΛΦΟΝ , Τ Κ , 29 Λιυκωσια , ΕΙδοτ _οιηαιι _ς Παρεληφθησαν υπο τοΟ κ . Αγ , 'Ονησιφορου , Ιν Λαρνσκι , 40 τι · μοχια κλΙν · κα ) Οα _ττωληβΟσιν _ΙλιυΟιρω ι ( το κοινον μιτα 4 ημι ρα αττο τη παρουση βημο · σιιυσι ω _^ _, _» Ι < τα κατωθι τιμα » ιο τι μ , κλινε νυμφικε β 4 οτυλλου , προ Λ . ιυ-ι 8-ο . ι β τ « μ , κλ ( νι _νυμβ _^ ικ » ο α _οτυλλουι , _ιταδι Λ . ι 6-ι _8-ο 16 τι μ . κλινη νυμφικ _η 1 1 / , _^ στυλλουι ττρ _οι Λ . 14-8-0 Η ττωλησι * . « ' αρχιοη ιιι τα ) ' _--νννΛ _^ υν _ Λ > ννΛΛ ( _- _ΛχυνΛ / ν _ΛχννΛ / ν Λ / _νννΛ / _νυννννυΛ / _νννΛ / ν Ι ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ _. Ι - Κατ « 8 εσει $ Ταμιευτ ηρ ιου Ι ? Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ., απο τ « ς 1 ης Ι ? Απρι λιου 1947 , επαναρχιζει πληρωνουσα το- 5 5 ιιον ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ κατ ιτο $ επι των _^ ΚΑΤΑΘΕΣΕωΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ _ΚεντρικοΟ και Ι 5 Υποκαταστη ματων μεχρι τοΟ ποσοΟ των λιρων $ ι πεντακ _οσιων , το ' τοκου _κεφαλαιοποιουμενο » ανα | Ι _πδσαν 31 ην _Δεκεμβριον . | Β . ΒΚΑΡΑΝΗΣ . 1 5 Διευθυντη . % Λ _» _ΛΛΛΛΛΛ _> _ΛΛ _^> Λ _^ _Λχυ _^ υν _> Λ ( ΛΛ » ΛΛ _^ _νν _ Λ _< ΛΛ < ΛΛ _^ ν _> Λ _»^^ «> . « .. « 1 _υ 14 _«^^ ... _ι » 1 _Β ......... _11 . 11 Μ .. _Τν . _^ Τ _. «¦ _»¦ _¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ — « _Ο _— _οεεχεχεει _^ _^ _ειΜ ει _^ _ιεε _^ _ι _Γ ι _^^ _κ Λ _^ _ΛΛΛΛΛΛΛΜΛΛ ΠΑΣΧ Α ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Ι _100 Μ 0 ! _ΑΣΦλλΕΙλ 1 υ ΤΟΥΣ _ΗΡΟΣΚΥΗΗΤλΣ Ι - - . . Συμφωνςυς προ _$ ιπισημοι / 5 _, _ττιλιγραΦικ 4 ι ιΙ- η _δησεις γοΟ Ριουτιρ ο Στ ρατιωτικο ι , Νομος κα- Ι τηργηθη ηδ η ε | ς ΠαλαιστΙνην . ΤοΟτο _ιινα _ι σα- ι φη 5 ινδειξι _ι τοΟ _γεγονοτοι 6 τι α ! ικει _ιαραχα . _πιριωρ _ισβησαν εΙ $ το _ιλαχιστον . Β ι Εν _παση δι πιριτ _αωσει α ! πολιτ ικα ! σιτο- _^ ραδικ αι ταραχαι ουδολω ς στρεφονται κατα _τι _5 ι Ι παλαια ς « Αγια ς Πολιω ς ουτβ κατα των Ιιρων 1 Προσκυνηματων μας * αΙ των λοιπ ων Α _/ Ιων Ε Τοπων , οπου διενεργουνται αι _θρησκευτικαι * Εκ- Β δρομαι μας . Ρ Ο ημετερ ος < 4 ι < υΦ _« ιν « ι ) _ς κ . Νικος Μ . Κν Ε ηριανο _υ επιθΗΓφ & ι ς δις _% ην Παλαιαινην ψ προσφατως , _διεπ ισχ _ωσε και ποοα ηπιΗ & ς , δχ ι ψ _εις τους Αγιους Το _« ονς _ουδιμια ταραχη αη · μειοΟιαι κο . 1 α ' _ιι _ικομενα _ς υπαρχει , _απολν Κ χ ος ασφαλεια δια χ ους Π ροσ _π υνηχ ας , Κ Μια Ιπ _) π > ιον _ινΓιιξι _ε τοΟ _ακινβυνον τβν _θβησκιυ . Ζ τικω _ν _ΕκΓροιιΟν · 1 _ναι ΚσΙ το γεγονος οτι η _Κυβιρνησις Ρ ΠΡΑΚ Ι ΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝ _ΜΝ να διοργανωσ η Για το Πασχ β ! _τταρομοιον ΕκΓρομην ικ πολλβν Ικατοντα _Γων Ελληνων 9 Προσκυνητ ων , των οποιων Α Ιν Παλαιστ _ινη _καΟοβηγησι _ς _, ι Ζ ν * β < _5 _Μι ρ οτ _, η _<*« τ . 9 η ω < και _προηολιμιεΚ ι ( _ς ι τον ημιτ _ερον Βενικον _ΔιευΟυντην κ . ΝΙΚΟΝ Μ . ΚΥΠΡΙ ΑΝΟΥ Ι ΕττομΙ _νω _ ιλοι οι πιστοι ΧριοτιανοΙ _, οι . _οιτοιοι ι ΠΑΝΑΠΟΝ ΤΑΦΟΝ και τους λοιπου » · Αν ( ουι Τοπους » . Γυνανται ανευ _Γιοταγ _ινοΟ να _Γηλωσονν ΑΜΕΧιΛΣ σνμμι . ) τοχην ιιι ' την Πβσχαλινην ΕκΓ ρομην μα » . * , * ' * ° μμ _^ Δια _ρΗΓι α ΕΚαΡΟΜΓΣ 21 _ημιραι ) , «« ι χ ιμημα Α . 16 . 10 , 0 , _^ Ε 1 _| ιους _αΙΓισιμι βτατουι Ιιριιι , _καβωι και < 1 _( Τουι _» ΔιΓβσκαλου » ολων _τΩν ττολ _βων κα ) τ βν _χωριαιν _αιτκττα · 'Κ λησαν ηδη ιντυττα , επιση μα ττρονραμματ β _, αττο τα Γ _οττοΤα παντη οι Ινιια _ψιρομενοι _βυνβνται να λαβουν * _αΗ Ι λεπτο μερη _οχιτικην _πληρο _^ _κιριαν . ' ¦ - ' Β ΣΥΛΛΟΒΟΙ εΟ ΠΑΝΑΠΟΣ ΤΑΦΟΙ » Β ΑΠωΛΕΣ _ΘΗ σκυλλος « _ΠαΙντερ » χρω μ ατα ααπρου μι καφι * η _· _Χιββτ , _ανουαΗ _» εΙ _{ το ι » οιι <» « Αζωρ » . Παρακαλειται ο ιΟρων νο τον _ττσρσδωση εΙ ( τον Ιιιο · _κτ _ητην του κ . Τακην Π , Χοιστο _· ιιολου , _ξυλιμττορον _, Πλατεια Δημαρχειου , και Οα ομιιφΟη . _ΚΙ _· 5 βποιιι _Μ $ Υπο του ιν Λευκωσια , οΓο ! Ο « ασαγορου Νο 3 ι , αντιττρο _- _σωττου τοΟ οικου ιιονοι _·« 4 . Ι / _οου ι * ιυ τταρι _Χηφβησαν Λ / ο _> -ε // 7 _ λ 6 '« ι /« _Γ . _Π . Ι δοιπι _-οπ ΙομΙ «· β _ΑΝΑΚυΙΝΓΘΕΝ _ΤυΚ Ε Ι Ε . Α . Κ . Η Ενωοις ιαλλογω ν _Κλλη · νων _ΑποφοΙτω / Κυπ ρου ( Ε £ ΚΛΚι _αποφβοΙοΓοα να . χρηο . μοπο _ιηι χ τους _Κνη _ριονς _ι ,-οιττ _, ι _* , _ο [ _ιηΛ 'Α • _ΟρΙβχονται εις χ ι _βιαφ _^ _Β-ι ΕΟρω · παΤ _κβ χ * 1 Αμερι χανιχιι _μανιιτιστι μια _, ως _φιριις _προπαγανια _ι _ιιιι _χτ , ν προω _Οτ _, _οιν « 0 _κηελινβ _· - _ριοτι _χου _Αγων _^ ς ' ι _^· _Κυπροο , _ηοι _·( ται Ιχχλ _ηαιν προ _ιλου _ς , _ισοι _κΙλιχι « Ις ΟΙοιν να την ! φιλους χβ . 1 νηοοτηρι _χτας τ _») ς Κυ πρ _· . _5 κ «) ς _ιικοΟιοι ' ς . Η ΕΙΚΛΚ _ιλιιι _ς _. ι ιτ , η ι _χχλησις της βα _βΟρο την _αναγχιιαν « Ληχησιν ωστε να ιυνη _ιι ι _^ να ι · κω _φελτ _, _ηβ 6 _Κιιιτρια _χο Αγων των πλεονεκτημ _ατων τα _οτκια ΑΙ ΕΚΠΟΜ _^ ΑΙ ΔΙΑ ΚΥΠΡΟΝ Σημερον ο Ραδιοσταθ μο τοΟ Λονδινου θα _μεταΓωση ιττι- μηκους κ 0 μοτο _$ 3 ' 33 Κ 0 ' 9492 και ωραν 830 — 1 _)^ 5 _Μ-Ρ- την _Κυττ ριακην Εκπομτ _την μι θιμα : « Επειτα αττο την κρισιν » ομ >· λιον του _Φρανστ $ Νοιλ _Μττοιη · _κερ . _6 ΚΔΡ 0 ΜΑΙ Την _ττσριλΟοΟσαν Κυριακην _ιξιδ ραμον Ης _Τροοδος Γιχα μεγαλα αυτοκινητα πληρη Ιχδρο _· μιων των διαφορων σωματειων Μορφου . Εκ τουτων 4 μετιφερον μιλη τοΟ Σωματειου « Διγενη Ακρ ιτα · , 8 μαθ ητα _ς τοΟ _Κολλεγιου ι _^ _ιορφου , « μιλη της «* Ε · νωοιω _^ 'Γλλην _ΙΓων » κα ) ι τηι Ο Χ Ε . Ν Μορφου . ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ Ν Ση μερον διν αναχωρει _ταχυδρομιιον δια το ιξωτερικον . _Αυριον _Πιμπτην , διο των _αιροπλο · νων της II Ο . . Ο . _ανοχωριι δι • Γλλα _δα κοΙ Ηνω μΙυον ΓασΙλειον _μισον 'ΑβηνΟν . μ « πρααφ _ιρει _¦) _) _ΕιπαρςΙς τοσον Κυπριων _φοιτητ _ιΓν εις τα _ιιιιφο · ρα Ι 1 α < επισ < η | ιια . ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΝΤ . ΣΥΜΓΟΛΙΟΥ Ε Σ Ε . Α Κ . ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Το _επιοημον β ργανον του Κυπ ριακου Κομμουνισμου , _ψευδομενον , Εγραψε προ ολιγον ημερων δτι _,. η φωνη τοΟ Ζαχαριαδη εφλογισε - τον Ελληνικο λαων « δταν η Ελλαδ α _χτυπιωταν πισωπλα τα και ανανδρα απο τον φασισ μο » και ακομη δτι « _σχην πρωτη γραμμη των δημιουργω ν τοΟ _Αλβανικου Επους ησαν οι κομμουνιστες ... » Την επαυριον απεδειξαμεν το _αναισχυντον ψευδος τοΟ ΚομμουνισμοΟ , παραβεσαντες το _κειμενον της απο 15 . 1 . 1941 Δευτερας προς Κομ ' μουνιστας επιστολης τοΟ αρχηγοΟ τοΟ Κομμουνιστικου Κο μματος Ελλαδος . * Απο την επιστολην αυτην κοι 6 πλεον δυσπιστος ανθρωπος αντεληφθη 8 _τι ο Κομμουνισμος χαρακ τηριζει ως _πατριωτισμον την προδοσιαν του . Οτι 6 αρχηγος τοΟ Κ . Κ . Ε . απεκηρυξε την απο 2 . 11 . 1940 _^ επιστολην του . Οτι απο τι ) ς 22 . 11 . 1940 ουνευαχησεν ο Ελλ ηνικος Κομμουνισμος με τον Οασισμ ον και εκαλει τον οπερ της Ελευθ εριας μαχομενον Ε λληνικον Στρατον να επαναστατ ηοτ ) δια να _γινη χωριστη εΙρηνη με τους Ιταλο υς με την μεσολαβησιν της Σοβιετικης _Ρωσσιας , φιλης τοτε και συμμαχου του Χιτλερισμου και τοΟ ΦασισμρΟ . Οτι αυτοΙ που κραυγαζουν σημερον Γτι ει >· ρισκοντο δηθεν _εις την πρωτην _γραμμην των δημιουργων τοΟ · ΑλβανικοΟ ιπου ς ειναι εκεινοι ακρι βως που το επροδοσαν . Διοτι πατ ριδα των δεν θεωρουν την Ελλαδα , αλλα την Σοιιετικην Ρωσσ _Ιαν , προς τα συμφεροντα και τας επιταγας της οποιας κανονιζουν τυφλ _ως το προγ ραμμα και την _δρασιν των . . ' . ' , ' . .:. ' · ' _/!' '¦' . ' · : ' ¦ ' - - _^ Ο Κομμουνισμος δμως _εσινησε , Αλλα δεν ειναι παντοτε χρυσος η σιωπη . Οπως « _ανεξαρτησιαν » και « _ακομματιστον _» δεν δυναται ν * _αποτελεση-η συγκαλυψις της προδοσιας και των κατα τοΟ Εθνους εγκληματων τοΟ ΚομμουνισμοΟ . Ο Κομμουνισμος δεν απαντα _εις το κατηγορητηριον οτι παντοτε ευρισκεται συμμαχος με τους εχθρους της Ελλαδος . Τι να απαντησ η δταν τα Ιδικα του κειμενα ομολογουν την προδοσιαν Αναμενει και παλιν την 28 ην Οκτω βριου , δια να ανελθη εις τα τειχη , της πολεως , ως επραξε προ ολιγων μηνων , δια να _πανηγυριση το Ιστορικον « Ο χι » και να _οικειοποιηθη τους αγωνας και τας βυοιας τ , οΟ Ελληνικου _λαου , των οποιων υπηρξε προδοτης . ΚαΙ δια να ' μη παρελθ _() απρακτο ς ο Εως τοτε χρονος υβριζει ' καπηλ _ιχως , δια τοΟ στοματος _θλιβεροΟ συνοδοιπο ρου του , τον πλεον υπεροχον πατριωτην κοΛ τον πλεον μαχητικον εθνικον αγωνιστην , _ ο οποιος επι ημισυ _αιωνα ευρισκεται μεταξυ τδν _πρωτ , ων εις τας επαλξεις του εθνικου μας αγωνος καΙ ηναλωσεν δλον τον μακρον του _βιον εις την υ · πηρεσ _ιαν της Πατριδος . Τον υβριζει , διοτι , πιστος εις το εθνικον του καθηκον , -αποκαλυπτει το μεγεθος της ζημιας , που προκαλει _εις τον εθνικον μας αγωνα το Κομμουνιοτικον _Κομμα της Κυπρου με την ατενη προσηλωσ _ιν του προς την Ρωσ _- _σιαν καΙ τον Σλαυισμ ον . _Ασεβει προς Ιεραρ _χην _πολυοεβαστον , με . εκφρασεις ποταπας καΙ χυδαια ς , διοτι κρουει τον κωδωνα τοΟ . κινδυνου και θελει ν * _αποσοβηστ Ττην _διαιρεσιν του λαοΟ και την υπονομευσιν τοΟ εθνικου του φρονηματος που προκαλοΟν , 6 αδιαλειπτος διασυρμος καΙ προπηλακιομ ος των κυβερνητων της ελευθε ρας Πατριδος , μετα της οποιας αγωνιζεται η Κυπρος να ενωθη . ' Ο . Κομμουνισμος δεν ηρνηθη βτι ειναι ατενω ς προσηλωμενος προς την Σ οβιετικην Ρωσσ _ιαν . Αλλ' ο θλιβερος συνοδοιπορος επρο βαλε δια να :,., τον καλυψτι . ΚαΙ Οδρισεν _* εσυκοφαντησε και _ησεβησεν .. Ημεις δμως θα παραθε σωμεν και παλιν απλως κειμενα . Την τριτη ν επιστολην του αρχηγοΟ τοΟ Κ . Κ . Ε . Αυτη απευθυνεται προς τον τοτε πρωθυπουργο ν Μεταξαν . Εσταλη την 26 ην Νοεμβριου 1940 , δταν ο Ελληνισμος Εγραφε το 'Αλβανικον Επος , το οποιον και παλιν χαρακτηριζει _κατακτη _τικον πολεμον , Ο Κομμουνισμος ηθελεν _ειρηνην με τον φασισμ ον . ΚαΙ _εζητει . την _μεσολαβησιν της Σο βιετικης Ενωσεως , της πραγματικης του Πατριδος , φιλης τοτε καΙ συμμαχου τοΟ . Χιτλεροφασι ' σμοΟ . Ιδου το κειμενον καΙ της αλλης γραπτης ομολογιας τη ς προδοσιας _ Μεταξβ ν , Πρωθυ πουργον , Μνο « χτ _α γραμμα . ,- _Ολοπληρος δ Λαος της Ελλαδας ξεσηκωθηκε σαν ινας - ανθρωπος χ αι χ αλασε χ α σχ εδια του φααισμου . Με το αιμα του ο λαος , εξασφαλισε την Λεφτερια χ αι την Ανεξαρτησια του . Εξω απ , ' αυτα η 'ΕΧΧαδα . δεν ιχει καμμια θεση σχ ον Ιμπεριαλιστικο πολεμο Αναμεσα _σνην Αγγλια και Ιταλια—Βερμανια . Αφου 6 λαος μας , υπερασπισε αποτελεσματικα την Ανεξαρτησια χ αι την ' Εβ νικη - Λεφτιρια του _ . β _ημερ α μοναχο Ινα πραμα ΘΙΧει , ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕ ΡΟΤΗΤΑ μι τουτους τοις _Γρ ους ( 1 ) Να ξαναρθουν τα πρ αγματα _ιπως ηταν ατ _ ς 28 νοΟ Οχτωβρη 1940 Μχ _ας χ αμμια . 13 αφιχ η , οι · _Μονομιχ _η-ποΧιτιχ η ζημια της ΕΧΙαδας . ( 2 ) ΟΙ _ηοΧιμικι ς δυναμεις της Αγγλιας να φυγουν οΙες _ιπ' τα χωματα χ αι τα _νιρ α της _ΕΙΧ _αιας . ΜΕ ΓΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣ ΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΛΠ ' ΤΗΝ ΚΥΓΕΡΝΗ ΣΗ ΤΗΣ Ε . Σ . Σ . Δ . ΝΑ ΜΕΣ ΟΛΑΓΗΣΗ ΒΙΑ ΝΑ ΒΙΝΕΙ ΕΑΛΗΝ 0 _· Ι'ΤΑΔΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ . _ΑΜ εινα ι σημερα το / _ιονοιικο _ιβνικ _βιοικι _σνμφιρ ο . ΚαΙ η _τιριΕ _»» 1 χ «« 4 _ηοι « £ { ει ιι _» μονον η 'Ε . Σ , Σ . Δ . σημερα Ιαωσε την εΙρηνη χ αι ουδετεροτητα της Βιου _γχ οαΧαυιας — Γουλγαριας — Τουρχ Ιας . Ει μαστε _υχ οχρεωμ _ινοι να { ηχ ησουμε _ειρηνη _ινχ ιμη χ αι διχως πυρωσεις καΙ για _» α _ξικαΟαβ ισονμε ιΙΧ η μια φορα τοσο τον 10 νιχ _ο—α · μυντιχ _ο—ΑηεΧευΟερα > τιχ ο χαρακτηρα του πολεμου που κ < Ι » ου · με « σο η » 1 » _τ < ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕΝΟΙ ΠΡΟ Σ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ που χ ανουν οι _πλουχ _οχρ ατιχ ες μεγ αλες δυναμεις . Αν σημερα _δΙιν _παλι _ψουμι για μιαν _ινχ ιμη εΙρηνη , δ πολεμος 0 α χ ασει για μδς _τιν _ιθνιχ _ο-αμυνχ ιχ ο χαραχ τηοπ του , 9 _α γινει χ αχ αχ _τητιχ _ι ς χ οΙ τοτε ΟΗχει αντιθετο _τα _λαο . Ν . ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 26 ) 1 ) 1040 . Βραμματεας Κ . Ε . του Κ . Κ . Ε . Ο Κυπριακος Κομμουνι σμος καΙ παλιν δεν Οω απαντηση . Ο θλιβερος βμως _συνοδοικορος τοΟ ΚομμουνισμοΟ καΙ οι αλλοι εν _τβ συνοδοιπορ ια _ουναδελφοι του ποιον γνωμην Εχουν δια την ωμολογημενην Κομμουνιστικην Προδοσιαν Ε · ξακολουθοΟν νααμφιβαλλουν 8 τιο Κομμουνισμ ος Οεωρ _ειφιλους η εχθρου ς τβυ τους φιλους η τους εχθρους της Σο βιετικης του Πατριδος Μηπως αναμενουν καΙ παλιν την 28 ην Οκτω βριου , δια να ανελθουν εις τα τειχη _τη ς πολεως _αδελφωμινοι με τον Κομμουνισμον , δια να υμνησουν το 'Αλβανικον Επος 0 ΣΤΑΛΙΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΒ ΚΗΝ _ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝΑ ΓΑΡΥΖΗΜΑΝΤΟΝ ΑΡΘΡΟΝ θον ( _ΤεΧευιΛον ) Εκειν ο , το οποιον ηθελ _αν ο _Μολοτωφ με την _απογραφην των στρατευματων , ητο βτι καθε Εθνος , Εχον στρατευματα ει ς _, ξενην χω ραν , πρεπε ι να ειναι υπολογον εις τα Ηνωμενα Εθνη , ΤοΟτο ομως δεν θα εξυπηρετει τους σκοπους τοΟ Ερυθ ροΟ Στρατοι ) , εαν _, ως λεγεται , ανεμενε μονον την α · ποχωρησιν των Ανγλοαμερι- ' κανικων δυναμεων δια να εΙ · σελθη . Παρο μοια καλη αρχη διαφαινεται καΙ ε ! ς την Ρωσ · | σικην _σταθεραν _στασιν ιι ς τον Ο . Η . Ε . δσον αφορ _$ την προσπαθεια _ς τη ς Ν . Αφρικης να προσαρτησ η _^« _ι ι « ριοχας καΙ _ιιλλων δυνα μεων να ' προσαρ · . τησουν πρωην υπο _ιντολην ε · ' _δαφη . Ι θα ημην ο τελευταιο ς που θα Ελεγα δτι οι συμβιβασμοι με τα Σο _βιετ επετε υχθησαν ιυκολω ς η 8 τι θα _επιτευχθοΟν ευκολω ς _εις το μελλον , η να παραλειψω να αναγνω ρισω την σπουδα _ιαν _επΙβραοιν της Αμε ρικα νικης πολιτικης αντιστασεως προς τας Σοβιι τικας μεθοδους καΙ _πολιτ ικην η να αγνοησω τας υφ' ημων γενομενος παραχωρησε ις βις την Μοσχαν . Δεν πρεπ _α , _δμως , να Ορηνω μεν δι αυτο . Μονον ] _οι αφελει ς πολιτικως θα _εοκεπτοντο βτι _αβΙασται συμφωνια * ' μεταξυ κυβερνησ _« 6 ) ν δυνανται ' να ιπιτ _^ υχθοΟν ανευ αμοιβαιων υποχω ρησεων . Ειναι καταφανε ς , ιαν η ανωτε ρω περιληψις ειναι Αρθη _, δτι εις το παρελθον _επετευχθησαν σπουδαιαι συμφωνιαι μετα τη ς Ρωσσ _ιας καΙ επομενως δυνανται να _ειτιτκυχΟοΟν , καΙ εις το μελλον _6 Β αμοιβαιων συμβιβασμων , Ειναι ε · πιοη ς καταφανης ο λ 6 γος δια την _υποθεοιν αυτην , εις οιονδηποτι , βστις _μελιτςι την (· _οτοριαν ανιτιηρεαστως , Η Σοβιετικ η διπλωματια , τελικω ς , ρυθ μιζεται υπο των _γεγονο _· των καΙ βχι των αφη ρημενων 0 ε ( , _^» Λ _' , Δ (* _της Ιο (& . _<| ρΗΙ . ΥΠΟ _ΕΝΤΒΚΑΡ ΣΝΟΟι κη ς — νοουμενου _ιτι γνωρ _ιζομεν _τΙ συγκεκριμ ενως _ζητουμεν καΙ δτι προκειται περι παζαρευμα _τος μεταξυ Ισων — δυναμεθα . να εζευρωμεν _βασιν δια αυμφων _ιαν επι των συνθηκων μετα τη ς Βερμανιας καΙ Ιαπ 6 > ν ( ας . Δια μεθοδων αμοιβαιου συμβιβασμου δυναμεθα επιση ς να συμφωνησωμεν , εν καιρω , επι των μεθοδων διεθνοΟς ελεγχου ατομικη ς ενεργειας . ΑναοκοποΟν τε ς τα γεγονοτα , ευρισκομεν , Γτι δεν _οπισθοδρομηοαμεν , αλλα σιγα καΙ με ολιγα _τιναγματα προ · _χωρουμεν προς τα εμπρος 1 ν · _τοαν προς _Ιντυαν . Η περιοδος αυτη Επρεπε να ειχε πληρω ς εξαγαγει εκ _τι ς -πλανης των πολλους Αμερικανους , _οιτινες πολυ _απεχουν απο τοΟ να _σκεψΟοΟν τα εσωτερικα ρευματα τα οποια περιτυ λιγουν το πλειστον της _ανθρωποτητος , ητις αντιμετωπι ζει προβληματα _ισ · τορικωςπολυ διαφορα απο τα Ιδικα μας καΙ τα οποια πρεπε ι πρωτον να τα _μελετησωμεν προτοΟ τα κρινω μεν , Διοτι εκεινο που βλεπομεν απο μακρια δεν ειναι _τιαρα η επε ξεργασια του ξυλου ενος νεου κοσμου , « Γπου συμπλη _- _ροΟται » , δπω ς ειπε ο Μαζαρικ προ ολιγων ημερων , « η επαναστασι ς ητις ηρχισ _ε εις την Βαλλ _ιαν προ ε κατον ετων » Οω διαρκ _εστ ) πολυ ακο μη , ΚαΙ Οα πειρα ξη τα _νεΟρα των Αμερικανων , Δεν σημαινε ι Γμως κατ αναγκ ην βτι θα υπαρξη Υ _* νικο ς σεισμος , Ενοσω μενε ι καιρος , αι αναγκαιαι κοινωνικα ! μετα βολαι δυνανται να επιτυγχανονται ει ς μη τιολ _εμικον κο · ομον . ΚαΙ δπως _ιγ _ραψκ καΙ ο _Μαρτιν Σομμ _ιρς _ει ς ' εμπιρι _- οτατωμενον αρθρον του , « η ωρα δεν ειναι _( ωδικα παρα πεντε αλλα μωνυν μια καΙ ημισεια περιπου—τω ρα ειναι η ωρα να αποδυΟδμ βν βι ς την 4 κ < _ηι > ατΓ ( αν ( Λα τ ' _ιΕ ! ρηνην > _ΜΜΜι _ι Κ ( Η ΜΡ _8 _ΙΙΜ 1 ΦΜΜ Γ _ΜΟΙΡΑ _ΑΜΕΡ ! ΚΑΚΙΚΟΥ _ΣΤΟΑΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΕΙΣ ΤΑ _ ιΕΑΑΗΗ ! ΚΑ ΥΔΑΤΑ ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( Ρωι _νερ ) Κατ' εΙδησεις _, ι ( 'ΑΟηνυν , η χ ΕΧΧηνιχ η _Κνδορνησις ΙπΧηρο · _ψορ ηθη πιρ ι του χ ατα _ηλου εις ] Ε _ΧΧην ιχ & _υδατα _ΙντΑς των προσεχων ολιγων ημχρα _ν , μοιρας του Αμεριχ ανιχ ου στολου , ητις θα _πιριλαμιαντι χ αι εν _αεροπΧα _- νοφορον . Κατα _νιωτιρας πληροφοριας η μοιρα περιλαμβ ανει 12 μονα ' _δας χ αι θα Ι ηιαχ εφθη τον Ιι · μενα της Σουδας Κοηιης πε · < ρι τα μεσα Απριλιου « αι β ραδυτερο * τον Πειραια . Η Ιπ _ισχ _εψις ειναι μερος προγραμματος _αποφασιοθεντος προ δυο μηνων χαι συμφωνως . προς τιι οποιον Αμερικανικοι μοναδες Ιπισκιπτονται λιμενας της Μεσογειου . _^ _ΓΡΑΣΥΤΑΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ _^ _ΤΜ _? ΓΑΑΚΑΝ _ΙΚΙΙΙΙ _ΣΥΝΙΕΣΜΟΝ 5 _ΤΑΡΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ _ΕΡΕΥΝΗΒ ΑΟΝΔΙΙ _ΤΟΝ , 18 ( Ρωυτερ ) Η _ολομελιια της Επιτροπης Ε _ρεννης _ηβχοληθι ) _μι χ ην _ειιιστολην του Ελληνας αντιπροσωπου χ . ΑΧ . Κυρου , δι' ης εζη - τει να _πιηιοφορηθχξ εαν οι αντιπροσωποι Ρωσσιας χ αι _Πολω νΙας χ αι οι συνδεσμοι Γουλγαριας , Αλβ ανιας χ αι _Νοτιοσλαυιας παρεμειναν εις την υπ & τω * ανταρτων χρατουμ ενην περιοχην χ ατοπιν εντολης »} Ιδια πρωτοβουλια . Η _ολομιΧεια _απεφασιαεν 8 γ < πρεπει να _ιναχ _λ-ηθοΩν αμεσως οι απειθαρχηααν _τες _Γαλχ ανιχ _οΙ συνδεσμοι .- Ο χ . Ε θεριχ ζ _εξεφρασθη δριμ υχ αχ α χ ατα του εχ · δηλωθεντος πνευματος < 1 π » 9 σρ-Δια τους Αντιπροσωπους Ρω ο οιας χ αι Πολωνιας δεν ΙΙηφ θη αποφααι ς , διοτι ουχ οι διεπονται υπο ιδιου χ ανονισμου . ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( Ρωυτερ ) Το _ΕλΛηνιχ _υν _ΛντιτορπιΧλιΜον • Αιγαιον » ανεχω ρηαεν εκ Πειραιως δια Γολον ινα μετασχ _ω ιων επιχειρησεων χ ατα των ανταρτων ει ς Γ . Ελλαδα . Ε δρα των επιχειρησεων θα ειναι ο Γιλας , _ιπου μεταβ αινει εντος ιων ημερων χ αι επιτελειον της _αιροποριχ _ης δυναμεως . Το Ελληνιχ _ον Υπονργιχ 6 ν _Σνμβ ουλιον _ενεχρινε την παρ ατασιν της αμνηατειας εις τσυς παραδιδομ ενους μετα του _οπΧισμου των ανταρτας _επι 14 ημερας . ? 0 . Ι ΑΒ ΩΝΕΣ . ¦ ' ΤΩΝ -Δ _ΟΔΕΚΑ Ν ' _ΗΣΙαΚι - Δ _ΙΑΤ _ΗΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤβΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΛΝΔΡΕΙΑΝ _^ _^ _ II ιφ ωτ _* 3 Κλλι _ρνικν ] _Λη μ _, _αια _η _χ _ες 0 « χυμ . α _χεπη _βι ς ι α ελβΟΟ _ερ _» Αω ? ιε > _€ αν /) _ιιοι εδω ιοηΠι _) απο χην Ι _ζλλη νι _χην _αιι _βλφο - χ _« χα χ ων βν Λ _ιγυιι χ _ιρ Κ _> τ : ριων . ¦ _ιβ » _ΙΑΛΕΞΑΝΔ Ρ ΕΙΑ , Μαρτιος ( Αεροπορικως . Του μονιμου _ανταποκριτοΟ μας ) . —· 'Απο αρ κετων ημε ρων αι εφημεριδες προανηγγειλαν την _ομιλιαν τοΟ Δρος Β . Παρ _θενιαδου προι δρου τοΟ Επιστ ημονικου Συλλογου € Πτολεμαιος ο Α ' » _, καΙ τεω ς προεδρου τΒ ς αδελφο · _τητος Ν _ισυριων , _εις την αδελφοτητα . Καστε λλοριζ _ιων τη ς πολεως μας . Προ της ορισθει σης υ _> ρσ < κατε κ λυσαν την _αι θουσαν ως καΙ τον κηπον _τηΒ Αδελφοτητος πλειστοι φιλο μουσοι ινα παρευρεθωοιν εΙ ' θεμα καθα ρυς Δωδεκανησισ κον . Κατ α την 11 π . μ . ο _φιλτ προοδος προεδρος τοΟ αδελ φατου κ . Β . Πουλ ιος δι ' ολι γων παρουσ ιαζει τον ρητορα , γνωστον καΙ απο _αλλας εθνικα ς του ομιλια ς καΙ Ιδιω ς τοΟ παρελθοντο ς Ετους αμα _τφ ευτυχει _ακουσματι της Ενω σεως τη ς Δωδεκανηοου , δηλων βτι _οδτο ς ποιειται απαρχην των ομιλιων μι θεμα Δωδεκανησιακων καΙ ουντομως θα ιπακολουθησωοι καΙ αλλαι τοιουτου περιεχο _μενου . Τον λογον ακολουθως λαμβανει ο Δρ . Παρθε _, νιαδης καΙ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΙΑΑΕ _ΕΙΣ επι υ _> ρ < χν περιπου ανατρεχει Ιστορικως τα δεινοπαθηματα των αδελφων Δωδεκανηο _Ιων απο του 1339 οτε απεσπασΟη · σαν απο τας αγκαλα ς της μητρος Πατρ ιδος , περιελθοντ _ες αλληλοδιαδο χος εις πολλους κατακτ _ητας , _οΤτι νες _αχρησιμοποιουν τας νησους ως γεφυραν μεταξυ των τριων Ηπειρων Ευρ ωπης , ΑσΙας καΙ Αφρικη ς . Ανεφερεν ακολουθω ς τον ακραιφνη ελλ ηνιαμον των ως καΙ του ς αγ ωνας των δια την _αποτινα ξιν τοΟ ξενικου ζυγου οιτινες δεν ησαν ως τω ν _αρματωλων λογω της σμικροτητος των νησων , αλλα πνευματικοι ανεφερε τους επκρα · ιχις φιλικους Εμμανουηλ Ξαν θον καΙ λοιπους λαμπρως αγωνισθεντας κατα των κατακτητων ως και τους αξιωθ _εντας να Ιδωοι τον ηλιον της Ελευθερ ιας επι _της _δυεηιοιρου χωρας των . Ιδια _διετ ριψεν εις την _ετιοχην τη ς Ιταλοκρα _τΙ ας . _ΑνεγνωσΒ . οατυρικον φυλλαδιον ικ των εκδιδο μενων μυστικα καΙ συντασσομενων υπο απλοικων χωρικων καΙ δια βιβαζαμε νων οια της κλειδαροτρυπα ς _εις _τας _οικιας των κυβερνωντων , Ηυχη _θη δπως _γινη μια περι · ουλλογη τοΟ εγκατεσπαρμενου υλικοι ) και δπω ς . Ελθωοιν _« 1 ς φδς δλοι οι . αγωνε ς οχι μονον οι εν ταις _παροικιαι ς του εξωτερικου ΛΙγυπτου , _'Λ-, μερικη ς κα _^ Αυστραλιας αλλα _κιτι τοΟ εσωτερικου , οποτι 0 α _κατ _αδεινθη το μεγεθος τοΟ ' αγωνος εν _δλτ ) τη _εκτ αοει _τοο _. Κατεληξε δι η λαμπ ρος _Λ · μιλητι Ι ςε Ιτιων , ΗπωςαποτααΙδη · ρα τοΟ _ηττηθεντυι , Δημητρ ιου _του _υολιορ _κητ ου _κιπ _βυκιυιΙ · σΟη το αγαλμα τοΟ ι ? γο _> ι ΙΙ · _λιοι > ( _τοη _και ατιο , τα _οιδηρπ των ηττηΟαντων Ιτ αλων κα · τασκευαοΟη νεος _© Β . ος τοΟ , ' Ηλιου , _συμβολιζων την _νικην τοΟ φωτος « ρος το σκοτο ς , τοΟ _πι _'ευματος επι της Ολης . Σ ημει ωτεον δτι η πρωτη Ελληνικη Σ ημαια ΙΙ _τ ις 0 < Ι κ ιιματια _)) επι της Δωη _εκατη · ηυυ _ειιω ρηΟη Λπο την 'ΕλληΜ · κην Αδελφοτητα των εν ΛΙ · γυτπ φ Κυπριων . ιΛι κ » ιω περας τοΟ λογου ιτα _ραΛιτ αμενο _χει _^ _κικ ροτημη · τα ως καΙ θερμοτατα συγχαρητηρια _εδεγθη ο αγαπητος Δοκτ & _ιρ . Ι , Ι _ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡ _ΟΤΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΕ _£ ~ ι * ΧΥΝΔΡΟΜΑι 3 _~ Εσ _^ τερικοΟ Ε ξωτερ ικοΟ ' Ετησια £ 2 0 , 0 Ετησια £ 3 ΛΛ Αμερικης ? 20 Η συνδρομη ειναι _προηληρωτεα . Ι ΤΕΤ ΑΡΤΗ Ι «¦ .. . ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ - ¦ ¦ :. ¦ ¦ ¦ . ¦ » ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _) Μαρτιου 1947 | Σ εληνη 27 ημερων ! ι Ανατ . ηλιου 5 . 53 ' -Δ . 5 . 57 ' (< - _ _ Ζ . · , _ . _, _^ _Ρ-3 _ΧρυοατΟου , Δαρειος μ . . Γ ΕΞΑΒΟΒΗ ΒΕαΡΠΚΠΝ ΠΡΟι ΟΚΤΠ » ΚλΤλ _ΤΟΗ ΗΗ ΦΕΓΡ ΟΥΑΡΙΟΝ Ο κλαδος Ελεγχου Παρα - γωγη ς τοΟ Τμηματος Βεωργιας ανακοιν _οΤ , βτι κατα το ν μηνα Φεβρουαριον εξηχθησαν εκ Κυπρου 3 . 470 . 049 οκ , αγροτικων προιοντων γενικως , 94 . 346 κιβωτια εσπεριδοειδω ν , 4 , 237 εμβολια αμπελου καΙ 50 φυτα οπωροφορων δενδρων , 01 αριθμοι _τδν εξαγωγων των βΙΓων τουτων κατα την α > τΙ · στοιχον _περιοδον τοΟ παρελθοντος Ετου ς ειναι : αγροτικα προιοντα 6 , 063 , 814 οκαδε ς , 1 . 141 κιβωτια εσπεριδοει δων , 70 . 650 φυτα αμπελου καΙ 391 φυτα _οπωροφορων δενδρων , ΑΙ _κυριωτ _εραι ιξαγωγαι ειναι : Χαρουπια , 15 . 961 _ΧαλετΛΗιι κβιντιι *< αΒ Η _επαι _* ς 3 Ο 0 τοννοι , κραμμυα 220 _τοννοι , σουμακιον 8 Ι τοννοι , καπνα 61 τοννοι , κυμινον 32 _^ τοννοι καΙ σταφιδες 24 τοννοι , . ι > — Το Σ υιι βουλιον Αγορων , Μεταφορων ' και Προμη θειων θα _συνελΟη αΟριον δια να επιληφθ _ω του ζητηματος αδειων εξαγωγι _Κ εσπεριδοειδων , ιτ «· τατων και οινων και οινοπνευματωδων δια το 1947 , _'ΕπΙσης δια τον τρ οπον τη ς αυγκεν τ _^ ρ ' . Ιοκι > ς των δημητριακων και τον καθορισμ αν τιμ ων δια το _τριχονΕτΟ _) . ΑΙ _ΙΚΕΙυΙ _ΕΞΑΒΟΒΗΙ ΕΣΠ _ΕΡΙΑΟΠΑ ΟΝ Κ . Λ . Π , ΤΟ _ΕΘΝΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΓ 0 ΥΑ 10 Ν Η Π ΡΕΣΓΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΣ ΧΗ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑ Σ ΑιΑΤΗΝ ΣΗ ΜΕΡ 1 ΝΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡ ΙΑΚΟ Υ ΥΠΟΜ ΝΗΜΑ Π ΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΚΥΓΕΡ ΝΗΤ ΗΝ ΣΥ ΝΕΡΧΕΤΑ Ι ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΙ _ΣΑΓΓΑΤΟΝ : _^ _-ι _, _— _*^^ Ι ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ-ΕΚΛΗ ΘΗ 0 ΣΕΓ . ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΡΚΩ Ν 'Ο Σ εβααμι υχ αχ _ος Το · ιιοτ _ηρηττ ) ς τοΟ _'Αβχ _ιεΛι ' οχ οπιχ ου Θρ ονου χ . _Δεονχ ιος εχαλεσε δια _χ δ _Λρ _οαεχ _ι ς Σ αββαχο ν και _« _Γραν 3 μ . μ . ς _[ ς _συνειαιαν _χ δ Συμβουλιο * 'Ε & νμ οχΙας . Κατα την _ειννεδριαν χ αυτην η _επανειυουοα Κν _« _ρεακΑ _'ΕΦνικτ ) Πβωβεια _Φα _εχ _υ-εστ ) αρδς _χ ο _ΣυμβουΧιον ΕΦναοχ Ιας _χ & ς εν Αονδινφ ενεργειας της μαι τα _ονμπερ ααμαχ α , εις τα οποια κατελ ηξε μετα ¦ _χ _ας συναντηαεις τας οποιας ια χ ε μεχ α χ ον Υηονρ _γου « Γν 'Αποικι _& ν , _διαερορ ων μεΛων _τοθ Εοινοβουλιον χ αι & ΧΧων _ιχ _ρ _οσωπικοτητων . ΕπΙα ης χ α μελη χ _ης Π ρευβεΙ ας _Φα παρασχουν εις τδ Συμβουλιο * _Ιι- _^ _ναρ _- _· Μ Ι Μ Ι Ι ΙΙΙΙ χ _ιας πληροφοριας περ ι της _αημερ ινης _Φεοβω _ χ ου Κν Λρια _που ζητηματος καιυα αναφερουν _. _τας ενινπωοεις , ' χ & ζ _^ οποιας Απεκομισαν , κατα χ ην διειευαιν χ ων ιξ _ΑΦηνΛν , Ικ _-, χ & ν ' ¦ _- . _αυνομιλι & ν των μετα χ οΟ Π _ροιυυπονρ ι ου χ . Δ . Μαξιμου , χ ου Υπουργου _τυν : Εξω · χ ερικ & ν χ . Κ . - _Τααλδαρ η , χ ου αρχηγο _υ ' - χ & ν Φιλελεν _& _ερ ων κ . θεμ . ' Σο φουλη χ αι _ΚΙλων ΕΙΙηνικων πα ραγοντω ν . Λ - ' Εξ & λ 1 ον Μαχ α χ ην Λυχ _ην _ουνεδρι αν χ ου Συμβουλιου Ε & _ναοχΙα _ς Φα _δια χ _υηιουυ οριστικως τδ ηδη εν σχεδ _ιφ χ _αταρ _τισυ-εν υπομνημα , χ ο οποιον _τ ?< 1 Ιπιδου _υ πρδς _' χ δν αφι · _κνουμενον κατα χη ν 27 ην Μαρτιου _Κυβιονφην Δ οοδον Ουινοχεβ , 'Εν αυνδυ · αομφ δε με _την _οΙατυπωσ _» ν τοΟ υπομνηματος τουτον , Φα Χ ηφυ _· _ουν και αποφααεις πεοι χ ης μελλουσης πορειας εν χ ι διεξαγ ωγβ χ ου _ευ-νικου αγωνος . ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ _^ : Επι βεβαιουνται ' αι _πληροφοριαι του « Εθνου ς > δτι επι του επειγοντος . της λυσεως τοΟ Αρχιεπισκοπικου ζητηματος υπαρχει απολυτος ομοφωνια μεταξυ των δυο Ιερ αρχων της Κυπ ριακης Εκκληο _ιας και δτ ι θα τεθουν αμεσως εις _εφαρμογην _αι αναφερομενοι _ιις την εκλογην διαταξεις του Καταστατικου Χαρτου _της Κυπριακης Εκκλησια ς και των σχετικων Κανονισμων . Χθες ο Σε β . Τοποτηρητης κ . Λεοντιος , εκ συμφωνου με- 1 τα τοΟ Π . Μητρ οπολιτου _Κυρηνειας κ . Μακαριου , απηυθυνε προς τον Σε _β . Μητροπολιτη ν Δερκων κ . Ιωακειμ , δστις ως γνωστον , θα αφιχθη _εις Κυπρον δια να μετασχτ _) της Ιερα ς Συνοδου , ινα ευρεθη αΟτη εν απαρτ _ιςι κατα τας εργασιας τη ς , τας σχετιζομ ενος με την εκλογην Αρχιεπισκοπου—το ακολουθον τηλεγραφημα _ _Σεβααμιωτ _ατον Μητρο _τιολιτην Δερχ ων Κυριν * Ιωα χ εΙμ Οιχ ουμενιχ ον Πατριαρχε _ιον Φαναριον _Κανσταντινουπολιν _Αψιχθ ημεν Κυπρον . Μετα Μητροπολιτου Κυρηνειας Μακαριου αναμενομεν επειγοντως _Υμετεραν Σεδααμι _ιτητα χ ατελθ _$ Κυπρον αρξωμεθα _ιχλογης Αρχιεπισκοπου . Παρ αχ αλουμεν τηλεγραφησηχ ε _ημερομηνεαν _Λφιξεως Αυτης _ενταυθα . η- Πα φου ΛΕΟΝΤΙΟΣ Τοποτηρητης _Αρχιε _πιαχ οπης ! Η ΚΥΠΡ ΙΑ ΚΗ ΠΑ ΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΜΙΣΣΙΒΚΑΝ * ψ **** ** « ι « - » » » τ γ τ τ τττ Β . ΤΤ Τ Τ ΒΤ Τ Τ ΤΤΤ τ τ τ τ Τ Β _^ ΤΤ Τ _^ Τ Τ _^ Τ Τ Β Τ- ** ¦»¦¦ _¦¦¦¦» »¦» - ¦ ¦ ¦ ¦ _- _¦¦¦<»»·» _Τ Τ'ΤΤ _-Τ ? ττ _» _»»»>» » ' Ο- »» ¦» _¦ Ψ ¦ ¦» _»¦· ΤΟ 'ΕΓΝΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥ ΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙ ΚΗΣ _ΤΟΥ ΕΝ Ν . ΥΟΡΚΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ _ΜΣ _* . ΣΠ . _ΒΛΙΝΟΤΟΥ ΜΤΙΤΡΟ _-Ι _-Τ Μ _ΙΣΣΙΒΚΑΜ Μαρτιο ς . ( Αε ροπορικως , ΤοΟ εν Ν . · Υορκη μονιμου ανταποκριτοΟ μας ) . —Πεντε ολοκλη - ρες ωρες στο ταξιδι με το πολυτελεστατο και _αναπαυτικωτοπο τραινο τοΟ ΝιοΟ Βιο ρκ _Σεντραλ αναμεσα αι πεδιαδες και _παγαχαενες' λιμνες , απο το Σικαγο στην βιομηχανικη καρδια , της Αμερικη ς , που ειναι η φαρδειαιτλωμ ενη και πλημμυρισμεν η οε πλουσιο ηλεκτρικο φως , που σπαταλα φωτι ζει ολοκληρη την πο λιτε _ια περα ως περα , ο νους μου πετουσε αθελα στα καλα , _ςυ γενικα και γενναια Κυπ ραιοπουλα που γνωρισα ατο Σικαγο και που δεν μ'ωφηκανοΟ τε μια στι γμη , ως την στιγμη που ανεβηκα στο τραινο . Χωρις να ειμαι Κυπριο ς , Ενοιωσα να συνδεωμαι στενα με αυτο το νησι , με το συνδεσμο που ενωνει Εναν περιηγητ η με τα μερη που επισκεπτεται και μενουν χαραγμενα στην καρδ ια του . 01 διη γησεις των καλων μου αυτων φιλων Κ υπριων για τα χωρια τη ς πατριδος των , για τους δικους των , για τους _λγωνες των και τους ποθους _, 'α _ενωθοΟν με την Μητε ρα πατριδα , την Μεγαλη Ελλαδα , μοΟ _ιφεραν στο νοΟ τους Ιδιου ς αγωνες , τους Ιδιου ς ποθους που για πενηντ α χρονια οκιρτοΟσαν τΙ ς καρδιες των ουμπατριωτων μου Επτανησιων και τους ηνωσαν σε .. αρρηκτο δεσμο και πατ ριωτικο _ψανατιο μο για την επιτευξη τοΟ εθνικοΟ σκοποΟ . Δεν φαντα ζομουν δμως ποτε πω ς στο ΝτιτροΧτ Οα ευρισκα μιαν αλλη πολυανΟ ρωποτερη κυπριακη παροικια , με τα ιδια αγνα πατριωτικα _αιοΟηματα , σφιχτα ενωμενοι και επικεφαλη ς δλων των αλλων ελληνικων παροικιων . Στο μεγαλο ξενοδοχειο « _Φορτ _Σελμπυ _» με τα 900 δωματια του δεν μπορεσα να βρω θεοη παρα μονον αφοΟ τους ειπα την δημοσιογραφικη μου Ιδιοτητα και Ιδιως βτι ημουν απισταλ _- μινος κυπριακη ς εφημεριδος _, θα ςας φανη παραδοξο , αλλα αυτ η ειναι η αληθεια , 01 175 Κυπριοι τοΟ Ντιτροιτ , αποκαταστημενοι δλοι περιφημα , απολαμ βανουν γενικοΟ οε · βασμοΟ και εκτιμησεων τοσο απο την αμερικανικη κοινω _- ν | _ρ _της πολεως , δσο και απτο _τΙς ελληνικες _κοινοτητις , Ενας κεντρικος δρομος , το Μονρο _μπουλεβαρτ , αποκαλει · ταΙ απο του ς ντοπιους « ΗρΙκ Ταουν » , δηλαδη ελληνικη πο · λις . Δεν ιΤναι ' αναγκη να _οκοτιοΟ Πς , να _τρι ξης , να ζητη-Ρ _[) ς πλη _ροφοριΒς , ο οωφιρ τοΟ καλαισθητου τα ξι—ιο Ντιτροιτ ειναι η πηγη των _αυτοκινη · των _τι ς Αμιρικης—Οα οοΟ α · παντηο _τ ) αυθωρει να _μειν _ης _Λ · αιχ *» ι , Μ * πτ _^ _Οριςι _* _κοτλιτ την ελληνικη παρο ικια με τα ωμορφα _ρεστωραν , τα _λαντς _, τα γκροσσερι _, τα καταστηματα , ακομα και τα γραφεια των δυο εβδομαδιαιων ελληνικων εφη μεριδων , του « Γηματος : » , τοΟ τετραπερατου Πυργιου συναδελφου Αγγ . Πανταζοπουλου και των « Αθηνων » , τοΟ πολυοεδασ _του _μεσολογγιτη συναδελφου Γ . Λιακακου , και των δυο _βαθυτατα πατριωτων Ελληνων , : Σε _^ σαστιζει ο ελληνισμ ος _τοο Ντιτροιτ και ¦ Ιδιαιτερω ς αυτη η ολοτελα ελληνικ η συνοικια , με τα καταστηματα με φαρδεια πλατεια ελληνοπρεπεστατα ονοματα , δπως τα εστιατο ρια « Αθηναι » , « Ελλας » « Λαικον » , « Α μβροσια » , « Ακτ _αιον » _, « Αντιοχεια » , τα καφενεια « Πελοποννησος » , « Στα διον » , « Φαληρον » , « Παρθενων » , « Γυζαντιον » , « Ομηρος » , « Μεγας Αλεξανδρος » « Πατρις » , « Μακεδονια » , « _Κεντρον » , « Κνωσσος » , « Μεγαλη Ελ λας » κ . λ . π . Ε ξηντα περιπου ελληνικα σωματεια , με 7 εκκλησιε ς και 16 σχολεια , τα καλυτε ρα της Αμερικης , με εκλεκτο κλη ρο και το καλυτερο διδασκαλικο προσωπικο—δασκα λες σπουδασμενες στην Ελλαδα , με 2 . 500 _εστια τορια και μπαρ , εχει δημιου ργησει το δαιμονιον εικοσι περιπου χιλιαδων Ελληνων τοΟ Ντιτρ οιτ . Η πρωτ η , φυσικα , φροντιδα μου ηταν να πληροφορηθω απο τα καταστη ματα που συχναζουν οι Κυπριοι . ΚαΙ μου Εδει ξαν το _κεντ ρικον καφενειον « Ομηρο ς > , Ρωτησα το πρωτο γκαρσονι και κατ ' ευθειαν φωνα ξε το αφεντικο , που δια βαζε την τοπικη ελληνικη εφημερ ιδα σ' Ενα απο τα πρωτα τραπε ζια . Ενα πραγματικο Ελληνα , τον _Πιερρυ Πιερ _ιδη , που λυπηθηκα πραγματικα πως δεν μπορεσα να καθισω πολλε ς ημε ρες για να χαρω τον ελληνισμο του , τον πολιτισ μο και την καλωσυνη του . Ετρε ξε . αμεσως κοντα μου και προσεφ _ερθη—ημουν με την Κυρια μου ~ να μδς οδη γηση με το αυτοκινητο του οπουδηποτε θελαμε , Απο εκεινη την στι γμη Εως , _την αναχωρηση μας , ο ευγενικος αυτο ς Κυπριος δεν μβς αφησε λεπτο , εγκαταλειποντας _τΙς δουλειε ς του για να μας περιποιηθ υ και να μδς _κατατο · _πιση . Καταγεται απο το χωριο Τσε ρι _της Επαρχιας Λευκωσιας , δπου βρισκεται η μητε ρα του _ΧρυσταλλοΟ Πιερ _ι & ου _, δυο του αλλα αδελφια ο Βιωργο ς και Κωστα ς Πιερ _ιδης και οι δυο _παντ ριμμενες αδελφες του _Ευμορφια κ αΙ Μαρ ια . Εχ ει δμω ς και Εναν αδελφο στο λον δινο , που ειναι Ιδιοκτητης ενος απο τα μεγαλυτερα εκει ελληνικα εστιαιορια τοΟ « Ατλα ς _Ρεστωραντ » , Γρισκεται οτην Αμερικη ωπο το 1920 και Εχει _παντ ρευθη * Ενα ευγενεστατο και μουοικοτρα _- φεστατο κοριτσι , πραγματικα αντα ξιο του ατα αΙσΟηματα και οτον πατ ριωτισμ ο . Διοτι ο κ . Πιερ _ιδ ης αποτελει πραγ ματικα και κυριολεκτικα τιμη οτην πατριδα του και στην Ελλαδα . Δεν υπαρχε ι ελληνικα σωματειο , εθνικο η φιλανθρωπικο ιδρυμα που να μη το υποστηρι ζει γενναια , απο προπερσι δε ουιτηρε _ι κατα το ηι ιισυ 4 ορφανα παιδια στην Ελλαδα , που _οΟτε καν τα γνω _ριζει , Το αλλο ημισυ _καταβαλλει η αμερικανικη Κυ βερνησις , μεσω τη ς αμερικανικη ς Πρεσβεια ς στην Αθηνα , Στον πρωτον που μδς πηγε ο κ , Πι « ρ _<» ης ητσΛ ' ο' οβιιΛι δασκαλο ς και εξαδελφος ιου Βεω ργιο ς _Οικονομιδη ς , που Ε χει στο ενεργητικο του μια πολυζηλευτη εθνικη δραση . 'Λ ποφο ιτο ς , τοΟ Παγκυπριου Διδασκαλειου της Λευκωσια ς και αυτος απο το χωριο Τσερι , βρισκεται οτον Νεο Κοσ μο απο το 1930 , αλλα ειναι γνωστος απο ακρη σε ακρη σ ' ολοκληρο τον Ελληνισμ ο της Αμερικη ς . Λ 1 > ο 0 διδαξε τα ελληνικα γραμματα πεντε ολοκληρα γρονκι _' στο Σουδαν , στο Κοινο _τ ικον Σ _χολειον τοΟ Χαρτουμ , τρια χ _ρονικ ατο Πι ' _χτερσον τη ς Νεας ' εροΙψ „ τρια _οιην Νεα Α γγλια και αλλα τρια στο _Κεντ ρον , εγκατεοτ _αθηκε απο το 19 _Ι 0 _οτο _« Δετρουα _τ » και αφοΟ διδαξε Ενα χρονο στον « Ευαγγελισμο » , κατεληξε σε μπ ( _ζινε <·„ Ιδιοκτητη ς σημερα τοΟ μπαρ « Λασελ » _, αφοο εν τζ 1 » μεταξυ ιδρυσε δυο δικα του ελληνικα σχολεια στοι Καναδο : κ & ι οτο « Ρ _ιβερ Ρουζ » . 'Λπο το ιΜ ? . _· Ι 5 διετελεσε Προεδρο ς του Ε ΟνικοΟ _ΚυπριακοΟ Συλλογου , που αριθμει οημιρα 1 ? . ι > μελη , αρμονικα συνεργα ζομενα για καθε τι που αφορα την Κυπρο . Α ΥΡΙ ΟΝ : η _αον _μενκ . ΧΑΤΗΡΤ 3 ΣΓΗ ΤΟ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧ ΗΣ ΤΟΥ _ΚΥΓΕΡΝΗΤΟΥ ΑΠΕ 3 ΤΑ _ΑΗΣΑΗ ΠΕΡΙ ΤΑΙ 70 ΠΡΟΖΚΑΗ 2 Ε 1 Σ _Κατηρτι σθη ηδη το ετιισημον προγραμμα της υποδοχης του αφικνουμ ενου την 27 ην Μαρτιου νεου Κυβερνητου της Κυπρου Λορδου Ουινστ ερ . Ο Λορδος _Ουινοτερ θα _αφιχβξ ) εις το αεροδρομιον λ . ευ · κωοιας την 27 ην Μαρτιου , ημιραν _Πεμπτην , κα ωραν Π . 30 ' π , μ . θα τον υποδεχθουν ο Προσωρινος Κυβερνητης κ . Τερνμπουλλ , δοτις και θα παρουσιαση εις τον νεον Κυιερνητην τον Σμηνα γον Χ . Φορντ , τον Διοικη _την Λευκωσι ας κ . Αρθουρ και τον Προσωρινον _Ιδιαιτερον Βραμματεα κ . Σα-Ομονς . ' . ' _Ιυφι , Η Α . Ε . ο Κυβερνητη ς , αφου επιθεωρηση τιμητικην φρουραν την 11 . 50 ' π . μ . θα _αφιχθρ δι ' αυτοκινητου _ει ς το Κυ _βερνειον , οπου θα ευρισκεται _παρατετοεγμενον προ της εΙσοδου αποσπασμα του Κυπρ ιακου Συντα γματος και τιμητικη φρουρο : τοΟ Συνταγματο ς < Σαθυ β _Ουαιηλς Μποορντερερς » μετα τυμπανων του Συν ταγματος καθως και της Φιλαρμονικη ς τη ς Αστυνομια ς . Η Α . Ε . ο Κυ βερνητης θα επιθεω ρηση την Τιμητικην Φρουρων , θα δοθη δε συγχρονως χαιρετισμος δια 17 _ομοβ ροντιων , αεροπλανον δε θα _υπεριπταται . Ο Απο ικιακο ς Βραμματευς θα παρουσιαση ει ς την Α . Ε . τον _Κυβερνητην τον _Εντ . Αρχιδ _ιχαστην , Σερ Εντουαρν _τ Τζακσον , και τον 'Αρχηγον των εν Κυπρ _ω δυναμεων , καθως και τα μελη του Εκ τελεστικου Συμ βουλιου και αλλους επισημους . Ακολουθως η Α . Ε . ο Κυβερνητης συνοδευομενος υπο του 'ΑρχιδικαστοΟ , τοΟ _ΑτιοικιακοΟ Βραμματεως και τοΟ _Υπασπιστου , θα αποουρθη _εις την αιθουσαν υποδοχης και ειτα θα _μεταβη _ ε _! ς την _βιβλιοθηκην , οπου ο I _ραμματευς του Εκτελεστικου Συμ βουλιου θα αναγνωση τον 6 πο της Α , _Μεγαλειοτητος διορισμον . Ο Κυβερνητης θα δωση τον νενονισμενον δρκον προ του Αρχιδικασ _τοΟ και θα Οπογ ραψη την Προκηρυξιν . Ο 'Αρχιδικαστης θα απευθυνη προσφωνησα » εις την οποιαν δ Κυβερνητης _πιθοινον να ευαρεστηθη να απαντηση . Η / νΕ . ο Κυβερνητη ς θα οδηγηση τοτε τους παρισταμενους _εις την αιθουσαν υποδοχη ς · Την 11 . 30 π . μ . της Παρασκευης , 28 Μαρτιου , θα _γινη η παρουσιασις εις την Α . Ε . τον Κυ βερνητην πολλων προσωπων _ειδικως προσκληθεντων μετα των κυρ ιων των . Καθ δ πληροφορουμεθα απεσταλ ησαν περι τας 70 προσκλησει ς . Μεταξυ των προσκληθεντων περιλα μβανονται τα μελη του Συμ βουλευτικου Συμ βουλιου , οι αρχηγοι των διαφορων Χριστια _νικων δογματων και της Μωαμεθανικης Κοινοτητο ς , ανωτατοι υπαλληλοι , το Π ροξενικον Σωμα , και _αλλαι προσωπικοτητες . Εκτων ημετε ρων , πλην των εχοντων επισημ ον κυβερνητικην Ι διοτητα , εκληθησαν οι δυο Μητ _ροπολιται , ο Προεδρος της Μονης Κυκκου κ . Χρυσοστομος , ο Δημαρχος Λευκωσιας κ . Ι . Κληρ _ιδης , ο Προεδρος του ΕμπορικοΟ Επιμελητηριου κ . Δ . Ν . Δημητ ριου , α Πρυκχνι ς τοΟ ΔικηγορικοΟ Σωματος Λευκωσιας κ . Ν . Β . _Χρυσαφινη ς , ο Διευθυντη ς της Μεταλλευτικης Ετα ιρειας κ . Κ . Μαγ _γλης _, ο Προεδρος της Σχολι _κης'Εφορειας κ , θ . _Δερβης , ο Βυμνα σιαρχης Δρ Σπυ _- ριδακι ς , ο Διευ θυντης της Τραπεζης Κυπρου κ . Βκαρανης , ο κ . θ . Αρτεμης και εκ των Διευθυντων εφημεριδων οι κ . κ . Κ . Κ . Παυλιδης , της « Φωνης της Κυπρου » , Δ . θ . _ΣταυρινΡ & ης . της « Ελευθεριας » , Μποντκερ , του « Σαυπρους _Μαιηλ » , Αλη Ριζα , της _« λουρ Σοζ » , Πιου ζυ , του « Συπριοτ » , Ν . Παττι χης , της « Εσπερινης » , και ο Δ ρ Φαντ _ιλ Κουτσου κ τη ς « ΧαλκΙν Σεσ _ι » . ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ _ΕΧΟΡΗΒΗΘΗΣΑΝ ΑΜΙΑΙ _ΠΟΑΗΣΕΟΣ 0 ΙΝ 0 _ΠΝΕΥΜΑΤΟΔΟΝ _ΠΟΤΟΗ Το ' Επα ρχιακον Συμ βουλιον Λευκωσια ς—π ρωην _Μετ _ζιλις Ι ταρ ι—συνηλθε χθες υπο την ττροεδριαν τοΟ Γοηθου Διοι _- κητοΟ κ . Αποστολου ΚοντοΟ , και εξητασ β διαφορους _αιτ ησει ς—70 εν συνολω—δια παρο - χην νεων αδειων πωλησεω ς οινοπνευματωδων ποτων δια την πολιν και _επαρχιαν Λευκωο _ιας . Εκ τουτων το Συμ _βουλιον ενεκρινκ _τας 53 , τας δε _υπολοιπου ς οττερριψε . Τα προσωπα _εις τα οποια εδοθ η αδεια πωλησεω ς οινοπνευματωδων ποτων , Εχουν ως ακολουθως Λ . ΧΤιαννη , 'Ακακι , Χρ . Θιμιστοκλεου ς , Λευκωσια Κ . _Θεοχαριβη ς _, Δαλι , Κ . Τρυφωνος , Τβμπρια , Σ . Μεχμετ , Λευκα , Β . _ΤσΙντ ας , Καλοπαναγιω _τη , Κ , Π . Παρα λλι _κκ ης , Μορφου , Α . Παναγιωτου , _Πολυστυπος , Κ . Μιλτια _δους , Ξερος , Α . Νεαρχου , Λευκωσια , Μ . Λ . Μεσαιο ς , Μορφου , Α . ΠαρΙδ η ς , Τεμπρια , Α . Μ . ΧΤα βριηλ , Πεδου _- _λδς , Ι , Πανα γιωτου , Πεντα _- για . Κ . Ευθυδουλου , Αγιοι Ομολογητ _αι , Ν . Μ , Κια ζΙ μ , Λευκωσια , Σ . Κ . Σα ββιδη ς , Πετρα , Χ . Κωνσταντινου , Καιμακλ _ι , Βι . Ιωα ννου , Φλααου , Λ . Χ ριστο δουλου , ΚυΟ _ραια , Δ . _Χριατοοουλου , Κατω Πυ ργον , Π , Ι , _Παναγιδης , Λευκωσια , Λ . Ι . Βα βας , Μορφου , Π . Τρυφωνα ς Πανω Ζωδια , Ρ , Μ . Σ _ιφε ρ _, Λιυκ 65 θ ( α , Λ . Χι _τοκους , ΛΒυκωοΙα . Θ . Β . Τουμπας , _Λουρουτζινα . Δ . Ι . _Κουντ ουρης , _Μουτουλλα , Μ . Πιπε _ρι δης , Βαλατα , Λ , Μ . Χριστσφ _ιδ ης , Λευκωσια , Μ . Αχμετ , Λευκα , Λ , Μ . Κ αοαπη ς , _ΠαλαικυΟρον , Λ , Λουκα , Καλ λΙπολις ( Λευκωσια ) , ι , Κυπ ριανου , Σπηλ ια , Α . _ΒιτεροΙς , Λευκωσια , Κ . Παρασκευα , Δαλ ι , Δ . Γαρνα βα , Αγια Γαρβαρα , Κ . Μιχαηλ , Κοκκ ινοτριμιθια , Λ . Μεχμετ , Λευκωσια , Κ . Βιακο ζοπουλος , Λευκωσια , Ι . Βιλκ _ιρι , Λευκωσια , Χρ . Βεωρ γιου , Αγιος Δο · μετιος , Κ . Μιχαηλ , Λευκωσια , Κ , Σ ταυριν _ιδης και Χ , _Λειβαδιωτης , Λευκωσια ( Ανεμομυλος ) , Μ . Χρηστου , Κακοπε _- τρια , Μ . Κληρ _ιδη ς , Λευκωο _ια , 1 > , Καλλη , Λευκωσια , Ν . Χρυσανθου , Κατω _Λακαταμια , Φ . _Πετριδου , Λευκωσια , Λ . Λουκα , Λευκωσια ( κ _ινηματοθια _- ιρον « ΛουκοΟδι ») , ΣυνΕρ _γατικον _Ποτντοπωλειον Δολιου , Χ . Κανθος , Νεαπολι ς ( Λευκωσια ) , Χ , Θεοδω ρου , _Αγλαντζια . Χρ . Λ . _Τταππος , Ξερος , Λ . Λυρας , _Νιατ ιολις ( Λευκωοια ) , Π . Αντωνιαδη ς « Αριζονα » Λευκωσια , και _'Λδε λφοΙ Αποστολιδη , Λευκωσια . Η ΒΡΑΜΜΗ ΑΟΗΜ ! ΜΑΑΤΑΣ _-ΒΕΗΟΥΗΣ -ΜΑΣΣΑΑΙΑΣ ΛΑΡΝΑΞ , 10 ( ΤοΟ ανι _αιιοκριτοΟ μας ) . —Απο τΒ _) ς 1 ης ττροοεχοΟ ς Μαιου η « Κ _εδι βιαλ Μα _ιηλ Λαινι επαναρχιζει τα _κτ ικην γρα μμην Λλει _, _ανδραι σς—Μαλτας—Βενουης— Μασσα λ ( ας , δια τοΟ _ατμοπλοιου * Λλ _Ραουνταχ » . Π ροπολεμικ _ε ς η ιν λογο γραμμη _εξπτε _λειτσ υπο τι ) ς 161 ας εται ρειας δια των πολυτ _ε λΛν της ατμοπλοιων « ΧεδΙ _β ' ιομαηλ » και « Μωχα μκτ Αλη Ελ Κεμπη ρ » , τα οποια _αττωλε _σΟ ησαν κ ατα την δια ρκειαν _ιαΟ ληξαντος πολεμου , _ΙΜΡΟΥΣΙΣ ΑΑ 1 _ΕΥΤΙΚ _0 Η _ΙΚΑΦΟΜ ΤΟ ΕΝ _ΣΓΥ _8 ΙΣ 8 Η ΛΕΜΕΣΟΣ , 18 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . —Τας νυκτερινας ωρας της παρελθουσης Δευτερας ενω η αλιευτικη τρατα « Κυκνος » , της εται ρειας « _Φισερς Ασσοσιεσιον Λτο _> , _ηλιευε παρα το ωκρωτηριον συνεκρουσβη μετα της αλιευτικης τρατας « 'Αρετουσα » τοΟ κ . Τσιακα , εκ Λαρνακος . Εκ της συγκρουσεως η τρατα « Κυκνος » διεχωρισθη και _εβυθισθη εντος τριων λεπτων . Το πλη ρωμα διεσωθ η και . ουδεν _ι-παθε . ΑΙ _ζημιαι ανερχονται _εις πεντε χιλιαδας λιρων περιπου . Το σκαφος ητο ησφαλισμενον . ΚΑΙ 0 ΣΑΡΑ ΗΤΑΡΗΙ 8 Α - _ΙΗΚΙ [ ΦυΙΚ Ο εζ Αγλαντζι _ας Νικολας Σαραντα ρης , _δοτις εχει καταδικασθ _ω _ει ς θανατον μετα του Ανασταση _Κοιπαταη υπο του τελευταιου Κακουρ _γιοδικε _ιου Λευκωσιας δια τον _φονον του Κυ βερνητικο _υ κτην ιατρου Αντωνη Πετρη , υπεβαλε χθε ς δια των δικη γορων του κ . κ . Β . _Χρυσαφινη και _Αντ . Ινδιανου _οΧτησιν δι' αδειαν εφεσεω ς κατα τη ς _ενοτντιον του ( αποφασεως . ικιω ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ 2 _ΑΧΑΡΕ _0 _ΙΟ Ενωπ ιον τοΟ επ . Δικαστου κ . Β . Γασιλεια δου , εξεδι κασθη μια υποθεσις _ζαχαρεως , εις την οποιαν ο εκ Λευκωσια ς _ποιντοπωλης Χασαν Αλη Ρι ζα , κατη γορειτο 8 τι επωλησε παρανομως εις καποιον _Ανδρειιν Κω νσταντινου , ζαχαροπλαστην , μεσον αλλου προσωπου , 90 οκ . ζαχαρεως και εις τιμην πε _ροιν της διατιμηοεως , ητοι προς 8 / -, αντι 20 γρ ., την οκ . Η αποφασις επεφυλωχ Οη δια την 2 Ιην τρεχοντος . ΑΙΑΗ _ΟΜΗ ΒΑΛΑΚΤ _ΟΣ Δι επισημου ανακοινωσεως , το κο _ι-, ον πληροφορειται δτι _εις του ς _/ κατοικους των πολεων Λευκω _ηΙ ας και Κυ _ρηνεισς Οα διανεμηΟη αυμπεπυκνωμενον γαλα , εις _ωναλογ _ιαν ενος _κυτι ου δια καθε οικογεν _ααν της οποια ς τα μελη δεν ειναι πε · _ροιν των τριων και δυο _κυτιων δια καθε _οικο γενεισν της οποιας τα μελη ειναι _τεσοαρα και ανω . ΟΙ _οικοδεοποται δυνανται να ζητησουν την _ανπλογιαν των _οτπο τους οικειους λειανοπωλα ς των , _¦¦! ' ¦¦ ¦ . ι . 4 _^ 4 ¦¦ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΓΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΒΚΥΠΡΙ & Υ & _111 ΑΣΚΑΑΙΙΙΗΣ 0 ΡΒΑΗΟΣΕ _0 Σ ΤΑ ΑΠΑΣΧΟΑΘΥΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΙ & ΑΣΚΑΑΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Το Διοικη _ιικον Συμ βουλιον της Παγκυπρ _ιου Διδασκαλικης Ο ργανωσεως ( Π . Δ . Ο . ) συνηλθεν _εις δυο μακρας συνεδριας κατα την 17 ην και 18 ην Μαρτιου , καθ ας _κοει απεφασισε τα ακολουθα · . 1 . Προσωρινοι διδασκαλοι : Το Συμ βουλιον δπως απευθυνθη προς τον Διευθυντην της Ποαδειας , δπως ουτος απαντη ση _εις το . αποσταλεν προ κοαροΟ εις οωτον _σχετικον υπομνημα της Π . Δ . Ο . 2 . Διδασκαλικοι χ ατοιχ _ιαι _ Το Συμ βουλιον απεφασισεν δπως δι * επιστολης παρακλ ηθη ο Διευθυντης της Παιδειας , Τνα προωθηση το ζητημα της ανεγερσεως διδασκαλικων κατοικιων τωρα που οι _δροι οικοδομων _εβελτιωθ ησοηι . 3 . Παιδι χ _οΧ Ιξοχα _ι · Το Συμ βουλιον ' ειση γηθη προς τον Διευθυντην της Παιδεια ς την _ιδρυοιν παιδικων εξοχων δια τους καχεκτικους μαθητας της υπαιθ ρου . 4 . Εκπαιδευτικοι διαλεξεις Το Συμβουλιον απεφασισεν δπως _εισηγη _θη προς τον Διευβυντην της Παιδειας την οργανωσιν . σειρας εκπαιδευτικων διαλεξεων κατα τους θερινους μηνας . Γ . ' Αναλυτικα * προγραμμα · Το Συμ βουλιον απεφασισεν Γπως καλεση εκπαιδευτικα συνεδρια κατα την 21 ην , 22 αν , 23 ην και 24 ην Μαιου , ει ς τα οποια και θα παρευρ _ισκωνται _αντνπρυσωποι του Διοικητικου Συμ βουλιου δια να εκθεσουν το δλον ζητημα και ακουσουν επι τοπου τας σχετικας _εισηγησεις των διδασκαλων . 6 . Φορος ειαοδηματος Το Δ , Σ . της Π . Δ . Ο . απεφασισεν δπω ς αποστειλτ _) προς τον Εντ . Αποικιακον Βραμματεα επιστολην ,, _εισηγουμενον δπως τα κστοκατον δριον τοΟ φορολογητεου εισοδηματος _αυξηθη απο £ 150 εις Β 300 / ' ι . ' .:: · 7 . Οβιον ηλικιας _ Το Δ . Σ . ελαβε γνωσιν επι στολης του Αποικιακου Βραμματεως , δια της οποιας _ανακοινοΟται βτι οι διδασκαλοι θα δικαιουνται να καθο ρισουν το δριον ηλικιας αφυπηρε _τησεως των _6 ταν τροποποιηθη ο περι στοιχειωδ ους Παιδειας νομος . 8 . Εχη αιδεντιχ ον _περιοδικον _Απεερασισθη η εΤκδοσις εκπαιδευτικου περιοδικου της Π _, Δ , Ο . Ο . Σχολικα ! _ζιβλιοθηχ αι _ Το Δ . Σ . προεβη _εις διαφορους εισηγησεις προς τον Διευθυντην της Παιδειας , δια την καλυτεραν οργανωσιν και πλουτισμου των σχολικων βιβ λιοθηκων . ΕΥΡΕ 8 Η ΑΠΑΒΚΟ _ΚΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΑΔΟΗ ΜΙΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ Αμμοχωστο ς , _ιβ ( ΤοΟ _ανταποκρι _τοΟ μας ) . —Η _Αικ _ατερινη Ελενης , εξ Αγιου Ανδρονικου , ευρεθη σημερον την πρωιαν απηγχονισμενη δια σχοινιου , το οποιον ητο _προσ-Γεοεμενον επι ενος κλαδου μιας χαρουπιας , πλησιον της _οικιας της . Κατα _πασαν πιθανοτητα προκειται περι αυτοκτονια ς , ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙΛΑΡΝΑΚΟΣ ΛΑΡΝΑΞ , 18 ( ΤοΟ ανταποκριτοΟ μας ) . —Το Συμβουλιον κα θορισμοι ) ενοικιων _εξεδικασε τας ακολουθους αιτ ησεις _ Αχμετ _Ραφετ Κυπρισλη κατα Ανδρεα Αδαμου . ΗΟξησε το _ειοικιο ν ενος _μαγαζιου απο ε 16- 4-0 £ ις £ 2 Ι _ετηοιως . Ζωης _Κονταρινη κοπα Παυλου Χρ ιστοδουλου . ΗΟζηο _ε το _ενοικιον ενος μαγαζιου απο £ 1 εις £ 1-15-0 μηνιαιω ς . Κλει _- οΟς Χε ι _μωνιδη _κοττα Χαμπη Πετ ρου . ΗΟξησε το _ενοικιον ενος μαγαζιου απο 12 / _εις £ 1 μηνιαιως . Παναγιωτη Χαμμιου κατα Θεοδωρας Κοκωνας . Η 0 ξι σε το ενοικιον μιδς _οικιας απο £ 21 _ει ς £ 30 _ιτησιως . Ηρας Σ κουταρΙδη κατα Κωστα Κλεοπ α . ΗΟξησε το ενοικιον ενος μαγαζιου απο £ 15 εις £ 24 ετησιως . Τζεμαλιες Αχμετ κατα Αχμετ Αβνη , ΗΟξησε το ενοικιον μιδς _οικιας απο £ 15 _εις £ 28 ετησιως . Μιχα ηλ _'Λλγετη κατα Βεωρ γιου Μαππου _- ρη . ΗΟξησε το ενοικιον μιας οΙκ _ισς απο £ 24 _εις £ 40 ετησιως . Ο λυμπιαδος Σωτηριου κατα Ελευθε ριου Χριστοφορου . ΗΟξησε το ενοικιον μιας οικιας _αιιο £ 1-9-0 _εις £ 2 μηνιαιως , Πολυξενης Βεω ργιου κατα Μ , Τι _λμπιαν , ΗΟξησε το ενοικιον μιδς _οικιας απο £ 54 _ει ς £ 60 ετησιως . ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΕΥΚ _ΟΣ 1 ΛΣ Το Συμ βουλιον ΚαθοριομοΟ Ενοικιων _εξεδικαοε _χΟεςτ ρεις νεας _αιτησεις προς αΟξηοιν ενοικιου , ως ιξη ς Την αιτησιν τοΟ Μεχμετ ' 0 · σκαν κατα τοΟ Κωστα _Πιτ _σιλλιδη , δια τη ς 6 πο ( ας _οδτ ος ε · _ζητ ε ι αΟξησιν τοΟ ενοικιου ενος καταστηματος του · ηαρα το Παλαιαν Βυναικοπαζαρον απο £ 1 _ει ς £ 6 μηνιαιως , Το Δικαατηριον ινεκρινεν αΟξησιν μονον 5 /· κατα μηνα , Την _αΒτ ησιν τοΟ Βεωργιου Στ . Παπα δοπουλου κατα τοΟ Νικου Δ . Σ ολομωνΙ δη δια ιν διαμερισμα ιι ς την παρα την _οδον Ληδρα _ς πολυκατοικιαν του , δια της οπο ιας οδτος η · _ξιου αΟζησιν του ενοικιου απο £ 3-11-3 $ εΙς £ 8 . Το Δικα · _στηριον ενεκρινε £ 4-10-0 . 'Η τριτη και τελευταια υποθεσις _αφεωρα μιαν αιτηοιν τοΟ Βεω ργιου Κ , _Τσαγγαριδη κατα τοΟ Ανδρεα Αλε ξανδρου , ενοικιασ τοΟ μιας _οικιας του _ιχ αρα την οδο ν Αθ ηνων . Ο αιτητης ηξιου αΟξησιν του _ειοικ _ι ου απο £ · 4 εις £ 10 , κατοπιν υμως συμβουλης τοΟ Συμ βουλιου εδεχθη να _αποσυρη την _αΒτησιν του . ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ _ΕΞΩ ΣΕΩΣ Ε νωπιον τοΟ Πληρους Ε · παρχιακοΟ Δικαστηριου Λευκωσια ς , ηκουοΟ η χθες μια αιτησι ς εξωοεως την οποιαν εκινησε » ο κ , Χαριλαο ς Σ ταυρα _- κη κατα τοΟ Θεοχαρου ς Παρασκευ β , ενοικιαο _τοο μιδς _οικια ς του παρα την οδον Απολλωνο ς , _ενοριαν Τρυπιω _του , και 6 αλλω ν υπενοικ ιαστων , Ο εναγω ν _ΙσχυριοΟη δτι ειχεν αναγκην της περι ης ο λογος _οΙκΙ _ιυγ του δι * ΙΓιΒΛ' του χρΒ ] σιν και δτι ο εναγομενος υπενοικια ζε _ταυτ ην _εις αλλα προσωπα και επραγματοπο _ιει παρανομα κερδη _ει ς βαρος του . Το Δικαστηριον απε ρριψε την αιτη οιν μι εξοδα εις βα ρος τοΟ εναγοντος . —— «» . ΧΑΙΡΕΙ » ΓΙΟΙ _ΜΙΜ ιΙ ΜΜΙ ' '> _¦¦ ¦ — ΛΑΡΜΑΞ , 18 ( ΤοΟ ανταποκριτοΟ μας ) . —Υπο της _Νεολαι ας ΕθνικοΟ Κο _μμοττος Λαρνα κος απεσταλη χθες το ακο · λουθον τηλε γραφημα προς τον κ . Νικ _^ Κλ . _Λανιτην : « Νεολαια Εθνικου Κομματος Λαρνακος χαιρετιζε ι _επανοδον τετιμη μενου αγωνιστοΟ εκπληρωσ εως _Ποτγκυπρ _ιου _πο θου . ΛΕΜΕΣΟΣ , 18 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . — Η Σ υνομο · σπονδΙοΒ Ερ γατων Κυπρου « Νεαι Σ _υντεχνιαι ) απεστειλαν δια του κ . Βιαννακ η Κυριακ _ιδη επιστολην προς τον κ . Ν . Κλ . Λανιτην , δια τη ς οποιας χαιρετιζει την εις Κυπρον ε · _πανοδον του . ΛΕΜΕΣΟΣ , 18 ( Του ανταποκριτοΟ μας ) . —Ο κ . ΒΗ . Κλ . _ΛοινΙτης -παρεσχε την _πληροφοριαν δτι η _θυγατηρ του κ . _Δομνικη Ι _^ ρχισεν _εντατικα ς προπονησει ς _εις το Σταδιον Αθηνων , δια να _συμμετασχη εις τους Ολυ μπιακους αγωνας , οι οποιοι θα τελχοΟο _υν ε ! ς _Λονδινον . υΡΧ _ΑΙΡιΣΙυι _ΑΡεΕΥΤ _ιΚΟΗ _ΤΜΗ ΜΑΤ _ΟΗ Ο Γοηθος Διοικητης Λευκωσιας κ , Αποστολο ς Κοντος , προηδρευσε συνελευσεως των κατοικων τοΟ χωριου _Αστρομεριτη δια την εκει αναδει ξιν νεας Επιτροπη ς Αρδευτικου Τμηματος . _'Επιαης ο Γ . Διοικητης προηδρευο ρ _, ν _ει ς αυνελευοιν των κατοικων Πιτρπς προς ΤΓρυσιν ΤοπικοΟ Αρδευτικου Τμηματος . Κατ επισημου ς πληροφοριας μας , _ει ς το χωριον Πετρα προκειται ν _αρχιση συντο μως η _εκτ ι λεσις αρδευτικων Εργων , αι _ααπαναι των οποιων υπολογι ζονται _βις £ 9 , 500 . Ε κ τουτων τας £ 2 , 375 0 α κατα · βαλουν οι ενδιαφερ ομενοι χωρικοι , τα δε υπολοιπα Οα κα · _ταβαλη η Κυβερνηαι ς . λ ! ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ . ΤΡΓΥΜΑΜ ¥ Π £ ΓΑΗ 0 Η ΙΟ _ΜΣΙΕ & Μ £ ! Σ _Τυ Α « ΜΙ _ηιιΜ ΛΟΝΛΙΠΟ _Ν , 18 ( _Ρυυτερ ) Υπεβληθη ει ς την 'Αμερικανι-| χ ην Γουλην το νομοσχεδιο * « Βιε »· Ι κυρωσεως των προτασεων ιου χ . Τρουμαν δια την _χ ορηγηοιν βοηθειας εις την Ελλαδα και ΤουρκΙαν . 'Ο Προεδρος της εΙι ! των Εξωτερικω ν Υποθεσεων Επιτροπης της Βερουσιας , Βερουσιαστης Γαντεμπεργχ , εοη . Χωαεν δ ' π δ Αμερικανικ _η Χαο _^ α _Ζχβ να απαντησ _η ει ς < νο _€ α ρως σπουδαια » ζητηματα _ηροτου η Βερουσια _συζητηορ τας προ τασεις του κ . Τρουμαν . ¦ · - . . Η Επιτροπη χ ου Δημοχρα _- ' τικου ΕΟνιχ ου Κομματος ι- ( ο · Χεαε την Ρεπ _οαμ ηλιχ ανιχ ην Ε · θνιχ ην Επιτροπην Χνα _ποοδουν εις χ οινην _δηλωσιν εις την οποιαν να τονιζεται ~ 8 γ _< αμφοτερα τα κομματα υποστηριζουν τον κ . Τρουμαν ει ς τα σχεδια του _οαως _δοι _, οηση χ ην Ελλαδα χ αι Τ υρχ _ιαν και _ο / αχαιτι _ση τον κο _ιμουνιι-μον . Η Εβ _.-ιχ η Ε · _πι-ροπη του Κομματος των Ρεπουμπλικανων 6 α αυνεΧθη δια ι να εξεταση την πραακληαι ν . Η Α 1 Ι 1 ΑΡΕΧ _0 Μ _ΕΙΣΤΗΝΤΟΤΡΚΙΑΗΠΟΑΕΜΙΚθΗνΑΙΚΟΗ ΑΕΡ _ΟΠΑΑΗΑ ΚΙ _ΠΟΛΕΜιΚδ _ΠΑΟΜ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( _Ραντερ ) 0 κ . Μαχ ΝηΧ απεχ αλυψι χ _θει _εις την Γουλην $ τι η Μ . Γβ 1 _τανια μετα το τελος του πολεμοι παρεχωρησε ·» εις την ΤονρχΙα _·» 40 Ο αεροπλανα , 2 _ΛντιτορηιΧΛιχ α , ι _υποβ ρυχ _ισν , 6 ναρκαλιευτικα χ αι μερικα αλλα _βοηθη _ιεκο « Χοια . Η _οννολικη _^| . ' α τω » χορηγηθεντων πλοιων ειναι ' . £ 2 . 096 . 000 . Επισης _Ι _χορ _ηγη θηαα ν εις την ΤουρκΙαν διαφορα πολεμικα ειδη και & λικον Αξιας _£ 663 . 661 . Η Γρεττανικη _Κυβ ερνησ _ις _αηεατειλεν εις Τουρχ _ιαν ' ναυτικους και στρατιωτικου ς συμβ ου λους δια την Ικγ υμνααιν τοΟ Τουρκικου στρατου . . 0 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ Δ Α Ρ Α Α Ν Ε Α ΑΙ α ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( Ρωντεβ ) Κατα νεωτερας πληροφοριας η μοιρα του Αμερικανικου _ατιλου , ητις θα καταπλευση εις τα χ Ελ · ι ηνικα υδατα θα επισχ εφυη ι · _ττιαης τα Τουρκικα υδατα εις το Δαρδανελλια . Ο Ι ΑΜΕΡΙΚΑΝ Ο Ι ΠΡΕΣΓΕΥΤΑ Ι . - Ανεχωρηαεν εξ _ΕΧΧιδος μεταβαινων ' εις Ουαοιγκτων , ο Αμερικανος IIρεοιευχ ης κ . _Μαχ Γη . Προτου Αναχωρηση '¦' . ειχε αυακεφθη μετα του Αμερικανου αντιπροσωπου παρα τη Επιτροπη 'Ερευνης , κ . Εθιριτζ . : < Ο εν Τουρκια Αμερικανος Πρε σβευτης αναχαρει αυριον _οι ' Ουασιγχ των . Η ΠΑΡΑΒΩΒΗ ΚΑΙ ΑΙ Τ | ΜΑΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑ ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Κατα το δελτιον τοΟ Τμηματος Βεωργιας _αι προβλεψεις δια τα γεωργικα προιοντα και αι τιμαι αυτων κοιτα την 28 ) 2 ) 47 _εΤχον ως εξης _ 'Η καλυτερα _β μ β ρησι ς εσημειωθ η εις τας νοτ ιους και νοτιο _ετνοαολικας περιοχας και η πενιχροτε ρα εις τας κεντρικος και _ανατολικας πεδι αδας . 'Η εσοδεια σιτου προβλεπεται καλη και της κριθης πολυ καλη . 'Η εσοδεια βρω μης θεωρειται δτι κυμαινεται μεταξυ μετρια ς και καλης . ΑΙ καλαι , καιρικαι συνθηκαι επετρεψαν την _εκρι ζωσιν της παλαια ς εσοδειας πατατων και την _φυτειοτν νεων . Ηρχισεν η φυτεια κρομμυων και αι τιμαι ειναι περι τας £ 33 τον _τονον . Η σπορα _γλυκανισσου Ρνινεν ει ς ηλατ _τωμενην κλι μακα και αι προ βλεψει ς δια την _εσοδειαν _κυμι νου ειναι ενθαρρυντικα ! . 'Η τιμη κυμινου ειναι £ 150 Εως £ 180 τον τονον , Εχε ι συμπληρωθ η η ορισθεισα ποσοτη ς εσπεριδοειδων δι εξαγωγην _εις την'ΑγγλΙσν και γινονται διευθετησεις προς _παραχωρησιν αδειων εξαγωγης δια πορτοκαλια ει ς Ιδιωτας , 'Η τιμη ειναι £ 3 _£ κατα χιλιαδα . Η _ζητηοις _., _ξυνολεμονων ειναι πενιχρα και δια _τ _^ ' ς _ιπιτοπιου επεξε ργασιας _το 6 · των οι παρα γωγοι λαμβανουν περιπου 15 / - κατα χιλιαδα , ΑΙ καιρικα ! συνθηκαι δια τα αμυγδαλα ειναι χαλαι , αλλ ' _ιιιναι δυσκολον να γινουν προβλεψει ς δια τα χαρουπια μολονοτι αι εκθεσει ς αναφε ρουν ενα η παραγωγη θα κυμαινεται μεταξυ μετριας και καλης . Η τιμη _χαρουπιων ειναι περιπου 70 / - το Χαλπεικον κονταρι . Οσον _αφορφ τα καπνα , αι εκδοθεισαι δδειαι εις καπνοπαραγωγους δεικνυουν μεγα λην ελαττωσ ιν και εις μερικα μερη εκαλλιερ _γηβη δια καπνων _Εκτααις μικροτερο : τοΟ ενος τριτου της _καλλιεργηθεισης του 1946 . 'Η . τιμη καπνου κιτρινου φυλλου ειναι 3 /· την οκαν . ΑΙ τιμα _ι προιοντων της αμπελου εΒναι : Ε ρυθρος , ξηρας οινος 80 / - Εως 85 / -, ερυθρος γλυκυ ς 90 /· Εως 95 / -, λευκος οινος 120 /· Εως 140 /· , υπερυθρ ος οινος 100 /· , και κουμανδαρ _ια 200 /· Εως 240 /· το γομαρι . Η _ζιβανια πωλειται προς 22 γρ . Εως 24 γρ . την οκδν και αι σταφιδε ς προς 11 γρ . την οκαν . Παρατηρειται δραστηριο _της _ει ς την αγοραν ισον _αφορφ τα προιοντα αυτα , εκτος της αταφιδο ς . 'Η τιμη των _γαλακτομικων προιοντων παρουσιαζει σημαν _τικον εκττεσμον . Ταχαλλουμια πωλουνται προς 6 / 6 και η α · ναρι 3 / 3 Εο 3 / 6 γρ . την οκ . ΑΙ . τιμαι κρεατος Ιση μειωσαν _σημαντικην ελαττωσιν . Το αρνισιο κρεας _επωλειτο προς 5 /· Εως 7 / -, το χοιρινων προς 5 /· Εω ς 8 / -, και το _βοειον προς 4 /· Εως 6 / 6 την οκδν . ΔΙΑ _ΜΑΡΤΥΡΙΑ ! ΙΟΝ ΠΑΝΤ 6 Π _0 Α _0 Ν ΑΑΡΝΑΚΙ _ιΣ ΛΑΡΝΑΞ , 18 ( ΤοΟ ανταποκριτο Ο μας ) . —ΕΙς το _Οεατρον Μακρ _ιδη _ουνεκροτηΟη _συγκεντρωσι ς των _παντοπωλων καθ 1 Ι ν απεφασ _ιοθησαν τα ακολουθα 1 ) Να _σιαλοΟν διαμαρτυρια » · εις την Α . Ε , τον Κυ · _βιρνη _την και τον Ελ _εγκτ ην Προμηθειων δια την _καταργησιν τοΟ σχεδιου λειανικη ς _πωλησεω ς ως και την _αποφυλωκισιν των συναδελφων των . 2 ) Να οταλ { τηλ _βγραφημα _Εις το Εμπορικον Επιμελητ ηριον βπως _« ΙοηγηΟ Π _εις την Κυβερνηαιν την καταργηο τν τοΟ δι «· ταγματος και την αποφυλακι · σιν των κρατου μενων συναδελφων των , Τελος _απιφαοιοΟη βπω ς _εις περιπτωσιν κατα την οποιαν τω ιν λυ γφ διαταγμα διν κατα _ργηθω να κλεισουν τα καταστη ματα των την _Παρασκευην ει ς ινδ _ειξιν _διαιι _ηιρ . _τυριας , ΕΠ _0 ΑΙΤ _0 ΒΡΑ ΦΗ 8 Η - 0 ( ΙΡ _ιΒΚ ΗΨ ΦΙΑ _ιΙΙιΙΙΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( Ρω _Οτερ ) Εις την σημερινην εφημεριδα της Γρεττανικη ς Κυβερνησεως • _Λανχ ον Βκαζ _εχχ · δημοσιευεται η πολιτογρ _αφηση γοΟ _Πρ Ι _γκηπας Φιλιππου της % _ΕΧΧαδος , 'Ο Πο _ιγχ ηψ 0 α ονομαζεται Υποπλοιαρχος φΙΧιιιπος _Μαοντμπατεν . Μαουντμπατ _εν ειναι χ _ι οικο · νινειαχ ον Ονομα της μητρος του . _ΜηΜΜΜΜΕ ¦ . ι . ΛΑΡΝΑΞ , 18 ( ΤοΟ ανταποκριτο Ο μας ) .-Ο Χασαν Το · _παλ ΧουοιΙν εξ Αιι | ιοχωστου και νΟν κατοικος _Λαρτοκος , διοτι _Εκλ _^ ψι 2 κλιιδια συτοκι _τητου και μιαν ταναλιαν , κατιδικαοΟη _οημβρον _» 1 ς _φυΚακι σιν δυο _( ιηνων . • Υπευθυνος : ΘΕΜ . ΔΕΡ _0 ΗΣ Τυποις · Χρ . Β , Χταυριν _Ιδη . Α ! _ΓΗΡΙΟΑΙΑ ! ΤΟΝ ΑΚΤΑΡ Ι 1 ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΑΗ ΤΗΗ ΦΡΙΚΗΝ £ 11 ΤΗΝ ΓΟΥΛΗΝ ΤΟΝ « _ΟΤΗΤΙΙΝ ΑΙ Τ ε Λ _Εψ Τ Α Ρ ΑΙ ΕΧ Ω Τερ Ι ι _ς Αι - _ΨΙ . ΑΙ Ε Ξ η ΤΕ Ρ Ι _^ ΑΙ ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝ ΟΝ , 18 ( Του μονιμου ανταποκρι του μας . 'Αριθμος τη · _λιγραφηματος 8830 } . _—Μεγολην φριχ ην προεχ αΧεοαν Ας χ ην Γουλην των Κοινοτητων αι δηλωθεις του _Τπονρχου 4 ν _« υ Χα · χ οφυιαχ ιου χ . Εκτορος Μακ Νηλ , ' οταν χθε ς _ανεκοινωαε τον _μεναν αριθμον Αθωων _χωρ ικ & ν , αιτινες υπηρξαν θυματα των _Ιπιιρομ & ν των Ανταρτων ει ς την _Ελλαδη χ ατα το _ΛιωΤΒ _^ ο πεντε μηνων μεχρι του χ ελους _Φιβρον _- αριου . Ο Αριθμος χ ων θυματων _τειν μιν Ανδρων ανερχεται εις 378 φονευθεντος , χ αι 171 _τρ αυματιας . Εκ των γυναικων 33 _εφονευθηααν , 4 . δι _ειραυμστισθηααν . Εχ ταν παιδιων 19 εφονευθηααν χ α 9 _ετραυματ _ισθηααν . ΑΙ δηλωσεις τον κ . Μακ _Νηλ β ασιζονται εηι της επισημου εκθεσεω ς της Γρεττανι χ ης Αποστολης δια την αναοιοργ _ανωσι ν της Αστυνομιας . 'Εν αυτη γινεται μνεια και χ ων επεισοδιων εις το χωριον Μαντα _- Χος , την Γ 6 ην Νοεμβρ ιου , ιπον εγκυος γυνη 'εξεχ οιλιαοθη » μετα τον φονον , προ των οφθαλμων της , των οχ τω _ιιαιδ _ιων της χ αι του συζυγου της . Σ . « Εθνους » . — Παρο μοιον τηλεγραφημα _μετεδοθη και υπο του Πρακτορειου ΡωΟτερ . ΕΙΕ ΤΗΝ _ΔΙΑΣΚΕΜ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ _Δ ΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΖΩΗΡΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘιΙΣΕ _ΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 18 ( Ρων _τερ ) Κατα ' την σημερινην συνεδρια * των Υπουργων των Εξωτερικων εις Μοσχαν διεξηχ θησαν ζωηραι συζητησεις _ιταν οι κ . κ . ΜαρσαΧ και Μπεβιν _ιννεχρουααν τα ς κατηγορ ιας του κ . ΜοΧοταφ . Ο κ , _ Μολοτωφ κατηγ ορησε την Αμεριχ ην χ αι 'Αγγλια * οτι ιλαβ ον ολον τον χρυο _ον της Βερμανιας εκ των Δυτικων ζωνων , ολα τα εις το _εξωιιριχ ον Βερμανικα Κεφαλαια χαι το πλειστον μερος του Βερμανικου _Ιμποριχ ου σιωιοι _ι , _αχιοον Αμεσως μετα την συζητησιν επι των επανορθωσεων . Ο κ . Μολοτωφ Ιηισης κατηγορησε τους _Αγγλο- 'Αμερικανους οτι ελαβ ον _οπονδαια μυστικα και επιστημονικος πληροφοριας απ 4 την _ΒεοιιανΙαν . . .. ** . ΟΙ « . χ . Μπεβιν χ αι ΜαρσαΧ Απηντησαν 8 τι « Β πΧηροφορΙαι εληφθησαν απο χ ην _Βερμανιαν και χ ατεχωρηΟηααν ' _εις β ιβλια , τα δποια ησαν προσιτα εις _Χλους και οτι μαλιστα η Σοβιετικη Ενωσις ¦ ηγορααε τα . περισσοτερα των τυπω _Οεντων φυλλαδιων , τα οποια _περιιιχον επιστημονικος πληροφοριας . ' Οκ . ΜαρσαΙ Ι ηανελαβ εν 8 _τι το συμφωνον της Βιαλτα ς _Αντεκαχ εστα _θη υπο του συμφωνου του Ποτσοαμ και _ειπεν _& τι δεν θοΤ ' Αχολουθηση τον κ . Μολοτωφ επιστρεφοντα _απα του Ποτσοα μ εις την _Βιαλταν . 'Ο κ . . Μολοτωφ απηντηαεν ' οτι δεν προκειται να οπισθοδρο μηση Απο του Ποτσοαμ εις τη * Βιαλταν , ΑλΧ' η συμφωνια του ¦¦ Ποτ _σΙαμ ηχ ο συμφωνος με _ιτι συνεψοινηβ η εις την Βιαλταν χαι _Ι _προτιινεν οπως _προσχληθη η Επ ιτροπη Επανορθωσεων να δωση τας Απ οψεις της επι των Ιαανοιθεοσε _εον _, αι οποιοι θα δοθουν ιι ς τας Δυτικα ς ζωνας . , Ο _. χ . ΜοΧοτωφ κατα την χ _θεσινην _αυνεδριαν Απεχ _αλυψεαπου , δα ' ιον εγγραφο » της Βιαλτας Οσον _οφορς τα ς επανορθωσεις . Τουτο ειναι το δευτερον ιγγραφον της Βιαλτας , το οποιον κοινοποιειται . Το πρωτον _εδημοαιευθη : Ιταν η ΡωααΙα Απεχ _αλυπτεν _ιπα ποιους ορους ελαμβανε μερος ιι ς τον πολεμον χ αχ α της Ισπανιας . , ' ¦ : ¦ ¦ ¦ ' Εκπροσωπος του Γρεττανι _- χ ου 'Υπουργειου των Εξωτερικων , _επεδιβαιωαε το' κειμενο » τον εγγραφου Αλλα πρεπει να ι-* » τ ¦« » > 4 * >> . ' « * ' » 4 . ¦ ' ¦¦ ' ¦ ' ¦ 4 _πιχ _υροιθη και _υπα της _Αμιριχ α . _· νικης Κυβ ερνησεως προτου το ι γγρα _, φον θεωρηθη Ι _γκυρ αν . Το ιγγραφον αυτο θα ΑποτεΧΙοη _σαουδΛον παραγοντα εις χ ας συζητησεις επι των _'επανορΟωσιων . Ο κ . Μπιντω Αντετεθη εις την ανετααιν κεντρικης διοικηαιας εν Βερμανια προ τον καθοριαμου των συνορω ν . Κ Η Ελληνικη Κυβ ερνηαις εζηχ ησεν Απο τους Υπουργους τυΥ Εξωτερικων εις . Μοσχαν , _οπας η ' _-ΕΧλα ς κα τα αλλα μικρα κρατ η προσκληθουν να πορακολονθησουν' ως _παρατηρηται την οΙαοχ _εηιιν' της Μοσχα ς . Χωριστη επιστολη Απεσταλη ιις την Σοιιετικην Κυεερνησινπρος υποστηριξιν ' της αιτησεως : - Δι ι ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ —> Τετ ραμελης επιτροπ η της « Παγκυπριου Ξενοδοχειακ _ες Ενωσεω ς » , _αποτελεσΟεισα εκ των Κ . κ . Κ . _Κητ σΒλλη , Ι . Κοκ _- καλου , Βεωργουλλη Φι λιππου και Ι . Ι ωαννΙ δου , _ισχε χθες κοινην ουοκεψιν μετα του « Συμ βουλιου _Ξενοδοχ _εΙων > εΙς τ ο Βραφειον του Αρχιατρου , βστ ις και τυγχανε ι Προεδ ρος τοΟ ως ανω Συμ βουλιου . Κατ ' αυτην η αντιπ ροοωπε _ια των ξενοδοχων _υθιζε το ζητημα τη ς αυξησε ως των υφιστ _αμενων τιμων των ξενοδοχειων , εν συνεχεια δε _συνεζητηΟηοαν διαφοροι _εισηγησεις και αποψει ς αποβλεπουσαι _εις την γε · νικην _( _ΙελτΙωσιν της _λιιτουρ · _γιας των ξενοδοχειων και την καλυτεραν _εξυπηρετησιν της ε _^ γενει τουριστικης κινησεως εν τη Νηοω . Μετα ξυ αλλων οι ( Ιντιπρο _- οωποι των ξενοδοχων _ιζηττι _- σ _( Π ' Οπως δυο τουλαχιστον μελη τη ς « Πα _γ κ , Ξινοδοχιιακης Ενωσεως » αποτε λουν μιλη του διοριζομενου « Συ μβουλιου Ξενοδοχειων » . ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΙΟΥ ΣΕΡ ΠΑΤΡΙΚ ΕΙ ς τον αναχω _ρουντα σημερον Αγγλον Πολεο _δομον Σερ Πατρικ _Αμπερκρ ομπυ παρεθεσε χθες την _μεσημδριαν απο · χαιρετιστ ηριον γεομα , _ει ς το _Ξενοδοχειον « Παλα ς * του κ . Β . Φιλιππ ου , α Σ υλλογος των _Ροταριανβν , Επισης ο Συνδεσμος χ & ν Αρχιτεκτονων , Πολιτικων Μηχανικων χαι Ηλεκτρολογων Κυπρου παρεθε , · οιν _, _ει ς το _αωτ ο Ξενοδοχειον , χΟι . ς την ισπεραν αποχαιρε _τιοτηριον _διιπνον _ει ς τον Σε ρ Πατρικ 'Λμτκρκραμτιυ . ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ Σ ΛΑΡΝΑΞ , 18 ( ΤοΟ _ανταπο - _κριτοΟ μας ) . —Δια _τοΟ Σουηδ _ι κοΟ _ατμοπλοιου « Βκο _τλαντ > εξηχθησαν οημβρον 95 τονοι φαιοχωματο ς . Σημ ερον _ΙπΙσης κατεπλευο * το ατμοπλοιου * Ε _ι _( ρα Γ _Ικτορυ » 5 ια να παραλα _βτι 222 τονους φαιοχωμα _τος _, 15 τονους γλυκα νισου κοΙ 4 τονους _δεοματων ,

Τίτλος Θέμα Σελίδα