_£ ) Η _ΙΤΜ ΤΟΗ ΗΓΙΓΙΜ 11 _[^ ΕΧα & _ιμεν και δημοσιευο μεν , _την ' κατωτερω _επιστολην Κυρυε Διευθυντα : , _Ο-καΛθι . · υπογεγραμμενοι Ιωαννης Σαρρης _, κατοικοι της επι της οδου Κωνσταντινο » Παλαιολογο » 25 ( _Ανοιγ . μα Αγιου Αντωνιου ) οικιας , δηλω δτι ειναι καθ ολοκληριαν ανακριβες δτι εγενετο εριυ να _εις την _οικιαν μοι την _τοαρελβουσαν Τεταρτην , 6 τρεχοντος δια την ανευρεσιν δηθεν εκκρηκτικων υλων με . τα την _εκπυρσοκροτησιν _φυσεκιου εις το ουλλαλητηριον του ΔερκικοΟ Μετωπου _εις _Μπα'ιρακταρην , Ο δηλων ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ Λευκωσια , 13 ) 10 ) 1947 . * Ο . ' κ . Φιλιππος Σωκρατους εκ Λυσης , δι επιστολης του προς . την εφημεριδα μας _δη- οι δτι απεχωρησεν απο . τον Κομμουνιστικον ' Μορφωτικον Συλλογιαν « Αγροτικη Ε-. _¦ ωσις Λυσης » , προτιθεμενος > α εγγραφη _εις Εθνικον Συλ > ογον του χωριου του .. Ο αναγνωστης μας κ . Λευτερης _Χατζηγιαννη _, εξ Ακακιου , δι επιστολης του _μοχ γραφει δτι οι εκβιασμοι και αι τρομοκρατικα ! ενεργειαι των κομμουνιστων του χωριου κατα την εκλογην της 5 ης Οκτωβριου ησαν ανευ προηγουμενου . Μας καταγγελλει σχετικως δη καποιος Αποστολης Τσιολακκης , εθνικοφρων , _εξηναγ'κασΡη υπο κομμουνιστων να _μεταβη εις _Ζωοιοτν δια νω μη ψηφιση . Επισης ο Χρυσιληος Μιχαηλ Βσιηγκης εκλειδωθη εις την _οικιαν του δια να μη _ψηφιση ων εΟνικοφρων . Αλλοι δε Μακαριακοι , _υφιστανται ποικιλους εκβιασμους απο κ .: μμουνιοτας του χωριου , επειδη θα εψηφιζον Μακαριον , ως π . χ , να _καταβαλουν αμεσως χρεη των η , ακομη , να _τταραδωσουν και ενδυματα ακομη που _εφορουσαν και τα οποια προηγουμενως τους _εδοθησοΛ απο ιους σημερινους αντιπαλους των ! * Μας γραφουν εκ της Επι . _τροταειας της Α . Τ . Ε . Αγιου Θεοδωρου Καρπασιας δτι Εχουν συγκεκριμενα παραπονα κατα υπευθυνων παραγοντων των εκλογων _Ειδικων Αντιπροσωπων του χωριου των , τα οποια απαριθμουν , αποοεικνυοντες _δτι _εγενοντοσκαν δαλωδεις και αυθαιρετοι ε-« εμβασεις ' _εις .. την εκλογην , _καταλυοντες το μυστικον της ψηφ οφοριας ως και μεροληπτικα ! ενεργειαι , αι οποιαι συντομως θα τεθουν υπ' 6 ψνν της Αρχιεπισκοπης δια την § πιβολην κυρωσεων _. _Ελαβομεν εκ Διοριου υπο τοΟ κ . Αντωνη Μιχαηλ την κατωθι _δηλωσιν _ _« Εγω ο υποφαινομενος Αντωνης Μιχαηλ , εκ _Λευκεο . σιας , _νυν Διοριος , δηλω δια της παρουσης μου δτι αποχω . ρω απο τας Παλαιας Συντεχνιας Λευκωσιας , καθ δτι αντεληφθη , δτι δεν εξυπηρετουν τα επαγγελματικα συμφερον _, τα των _ μελων των αλλα ειναι πρσσδεδεμεναι εις το Κομμου νισπκον Κομμα Ακελ , Προσ . χωρω δε _εις την Μιαν Σον . τεχνιαν Κτιστων και Εργα . των Κτιστων Διοριου , την πραγματικως ανε £ αρτητον _Συντεχνιαν , ηπς εξυπηρετει τα εργατικα συμφ εροντα των μελων της , ειναι δε ανεξαρ _τητος απο πολιτικα Κομμα _, τα ι . ' _ι _ιφι ( Υπογραφη ) ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ * Ελαβομεν ηαρα τοΟ κ . _ΜΙ · κου Δημητρ ιαδη , ξυλουργου , εν Λευκωσια , την κατωτερω δηλωαιν : « Εγω ο _υποφαινομενες Μικος Δημητριαδης , ξυλουργ ος , εκ Λευκωσιας δηλω δια _τη ' ς παρουσης μου 8 _τι αποχωρω απο την Παλαιαν Συντεχνιαν Ξυλουργων Λευκωσιας καθ Γτι αντεληφθην δτ _, ι η οινοι Συντεχνια δεν εξυπηρετει τα μελη της , αλλα μαλλον »· τα κομματικα _συμφεροντα του _ΚομμουνιοτικοΟ Κομματος 'Λκελ _, . προχωρω δε προς την Νεαν Συντεχνιαν Ξυλουργων ι ευκωσ ( ας , την _πραγματικως _ανεξαρτητον Σ _, _οαιαλιστικην Συντεχνιαν , ( Υπογραφη ) ΝΙΚΟΣ Δ ΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ νν Μας γραφουν ικ της Επιτροπης Μακαριακου _Μι _, τωπου Μεσα Βειτονιας _Κτι εις την _ομιλιαν του _της παρελθουσης Πεμπτης ο Δημαρχος Λεμε . _υοΟ κ , Πλουτης Σερυας , _« Λνε - _( ιερεν , δτι καλιιονοθκυο _εις _Ιι γιναν και εις Μεοα Βι . ιτονιαν , Λυτα δεν ειναι αληθες , ΟΙ ε . Κλογ ες _εΙς το αλλοτε Α _κελ _ι . ζον πυτο πρ : αατειον της ΛκμεαοΟ , _Ιιγιναν με πληρη _ταιχχ . Καθε Φηφοφορος ΛφοΟ ι . ι | ιη ' φιζεν υπεγραφε και _καμιιια αταξια δεν _ισημειωιιη κατα την _διαρκειαν τ ( ς _ψηφοΦορΙας . Κοχα την οιαλογην _, η ο . _τιοια Εγιν * ν ενωπιον των αντι . _προοωκων των _Γυο _καραχ α _* _ζιων Και αμα _ιγνωσΟηβαν τω αποτελεσματα , ο αντιπροσωπος των Δε ρκικων κ . Κωστας Νεοφυτου , Ιπποτικα και τιμια φερομενος , συνεχαρη με χειραψιαν τον αντιπαλον _τλο αν . Τιπροσωπον εις την καλπην κ _Βεωργιον _Κωνστοτντινου . Συμ δουλευουν 64 Οχι τον κ . Σερ-6 αν _, αλλα τους διαφορους Δερκικους , πληροφοριοδοτσς του , εκ οεβασμου προς το αξιωμα του Δημαρχου ν' αποφευγουν να του μεταφερουν παρομοιες τερατωδεις ψευδολογιες . 58 Μας γραφει εκ _Καλοπανα-Υ'ιωτη ο συνεργατης μας κ . Αντωνης Μαυρουδης , δτι το υποστηριχθεν υπο κομμοι / νιστικης εφημεριδος δτι δηθεν αυθαιρετως κατα την _τελευταιαν Αρχιεπιοκοπικην εκλογην _εχωρισθησαν αι καλπα : εις δυο εις το χωριον των ειναι τελειως _αστηρικτον και α . _νακριδες , τα γεγονοτα δε εχουν ως εξης _ Απο 40 ετιας το χωριον _διηρεθτ ) εις δυο ενοριας , την της Αγιας _Μαρινης _, αριθμουσης κατα τας τελευταιας εκλογας 196 ψηφοφορους ( 2 Ειδικο !) και της ενοριας Θεοτοκου , αριθμουσης 104 ψηφοφορους ( 1 Ε ( - δικος ) . Τους 2 Ειδικους της Αγ ιας _Μαρινης εκερδισσν οι Μακαριακοι - τον ινιχ δε της Θεοτοκου οι Δερκικοι , Με το συστημα -αυτο εψηφιζον απο ετων οι κατοικοι του _Καλοπαναγιωτη , χωρις να _γεννηθι ) ποτε ζητημα ( 'Εκλογαι 'Αρ . _χιεπισκοπου Κυριλλου Β ' _ , Μητροπολιτικα ! Μακαριου Κυ ρηνειας , Αρχιεπισκοπικοι _Λεοντιου Α ' . ) . Συνεπως ο δημιουργηθεις _θορυδος και αι _διαμαρτυριαι των κομμουνιστων ειναι αδικαιολογητοι και σκοπον εχουν το θολωμα των νερων δια το μετριασμο της εκ της δεινης ηττης τω _, ν εντυπωαεως . Μας γραφει α κολουθως ο αυτο * _επιστολογραφβς μας δτι το _γραφομε . νον υπο της αυτης κομμουνι οτικης εφημεριδος δτ _· . ο Ι ε ρευς του _Καλοπσιαγιωτη ηρ . νηθη τρ Ις να δεχθη _δνοτασο κατα του κυρους των εκλο . γων ειναι καθ ολοκληριαν ανακριδες , δεδομενου δτι οΙ _υποδαλοντες την _ινστασιν υ · πεγραψαν επι παρουσια _τοι προεδρου των εκλογων κα ! ε _αδον σχετικην _αποδειξιν πα ραλαδης των ενστασεων υπο αμφοτερων των Ιερεων _ν εινευ ουδεμιας απολυτως δυσκολιας , · Και ο επιστολογραφος μας διερωταται εν τελει αν ολαι αι _ειδηαεις των κομμουνιστικων εφημεριδων ειναι τοοον ακριβεις ως αι ανωτερω Ι ΣΥΒΧΑ ΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑΤΑ Προς τον Σε & ασμ , Μητρο . πολιτην Κυρ _ηνειας _εσιαληοαν εκ _Στροδολ _: υ τα κατωτερο : τηλεγραφηματα επι τη _νικ ( ι της 5 ης Οκτωβριου _ « Σεβασμ . _Μητροπολιτην _Κυρηνειας , κ , Μακαριον , Κυρηνεια , Το Μακαριακον Μετωπον Στροδολου πανηγυριζει _λαμπραν _νικην λαοΟ τιμωσαν τον πολιτισμον και τας παραδοσεις του και συγχαιρει την _Υμετερου _Πανιε _ροτητα δ &¦ νοδον εις τον Αρχιεπιοκρτιι κον θρονον της Κυπρου » . · * < Σε ( 1 ασμ , _Μητροπολιτην Κυρηνειας , κ . Μακαριον , Κυρηνεια , Ο Βυμναστικος Συλλογος _Στροφαλου « _ΚεραυΛ'ος _» _συγχαιρ ει Υμετεραν Πανιεροιητα _ι ι' ανοδον εις τον Αρχιεπιοκοπικον θρονον της Κυπρου και εΟχεται Γπως υπο την Υμετεραν ηγ ισιαν εκπληρωθυ _ι προαιωνιος μας ποθος _^ , Προς τον _ΠαΛ'ιερωτατον Μη τρο πολιτην Κυρηνειας κ . Μακαριον απεσταλη το κατ « τερω τηλεγραφημ α υτκγραφομενον υπο τοΟ κ , Προκοπιου : « Εθνικοφρονες Τρικωμου , _προσκυνηται Υμετερας _Πανιεροτητος , _ουγχαιρομεν ολοι | ιυχως _θριαμδευτικην εκλογην οας Θρονον Απ οστολου _Γαρ ναιια , ευχομενοι ωνορΟωσιν _Εκκληοιας κα ' ι _δικαιωοιν ποθου ΕνοΙοεως , Ο ΕΟνομ αρι υς' και ηρω' ( κος Μακαριος Ζητω » , 'Υπο των αυτων εσταλη επισης το κατωτερω _τηλεγρα . φημα προς την _Παναγροτικην _Ενοισιν Κυπρου : _^ ΕΟνικοφρων _Μακαριακη _τταραταξις Τρικωμου αι _, Υ χαιρει _, _τιανηγυριζει κηΙ αγαλλ _εται _ππριλαμπρον νικην ΠΕΚ κατα υπονομευτων Παγκυπριου _ποιοα 'ΙΞνΛοιιος , Ζητω το _Γρηακευτικαν _, _ιΟνικαν και η . [ Ιικον ινοαλμα Κυπρου Μακαριος . Ζητω η Ενωσις _» , 0 ΓΑΡΥΣΗ _ΜΑΝΤΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΟΥ κ ΘΕΜ . ΔΕΡΓΗ Η ΕΘΝΙΚΗ 1 ΑΙ ΠΟΑΙΤιΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧιΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΛΟΒΗΣ { . _^ Συνεχαα ικ της 1 ης σελιδας ) Κυ 7 ι ( 20 Υ % ι 5 ια να ηζοησονν οι δνσ μαζν ζ ' _ενναρωμενοι τον Κυηρι ' απον _κΟναα ' _ο _^ λν και ζονς 'Ελ-Χην & ς η _ατ £ ια > τας της Κυπρου , ιων οποιων τα μονο σφαλμα . _εινοι ' οτι Ιηιστευσαν χαι πιστευουν _α-χ αμη ει ς Τ 7 / ν λ _Ελληνο—Γρεττανακην φιλια * χ αι Ι την αυμμαχ Ιαν } την _επισψραγισΟεισαν δια _χ ου αιματος « α * των , Θυσιων _τα 5 ν δυο λααιν , χ αι οι _θχ οιοι αξιον * _ιτιι γ / β _£ _? _ει τοΟ συμφωνου χ ουιον τον _α'ιματος _, την ι _0 _νιΗΤ } ¥ της Κνχρον α / ιοχ αζαστασιν , _νιιερ της οποιας ηδη εξεδηλωΟη — - ως απεδει χθη < $ _ιιο τα κατατεθεντα ακομη ηρο τι νων μηνων επισημα εγγραφα * _1 ς το Αμεριχ ανιχ ον _Καγχρ εοσον χ α αποσυρθεντα χ ατοηιν Αγγλιχ ης _παραχλησεα > - ' _οτκας _εξιδηλοΙΟη , λεγω , η συμπαθεια της Μεγαλης ' Α *> μεριχ ανιχ τις _Συμπολιτειας _νπε & της * Ε νωοεο _* ς της Κυπρον μετα της Μητρος _^ Ελλαδας . * Δια την _ουιοτνχ ιαν ολων αυ των των σχ _οτιων σχεδιων , δια την τελιχ τ ) ν νιχ ην πον Θα αφρα _γισθι ) με την ινωαιν ολων ιων εθνικοφρονων δυναμεων , με την συμηραξιν χ αι χην _σννεργασιαν ολων οσοι πιστευουν εις την χ Ελλαδα , α _παιχουνται αχ ομτ ] πολλα να επιτελεσθουν και γεν νσια να ουιοφαοισθουν . Την στιγμην αυτην , την _£ - πομενην του 0 ριαμ 6 ον μας _} ας _αναλογιοθωμεν τα προηγουμενο _, λαθη μας , να _σχεφθωμεν την _ενθυνην μας χ α ας ανασυγχρ _στηθωμεν _^ _-ηνωμενοιχ _αι _αχλονητοι _χλΙ ας _προχωρησ < ομεν μαξχ _^ ι ολοι μαζ _· υ ι εις τον _6 υσ € ατον ι τον ιραχ ν αλλ * ωραιον δρομοι τ & ν _πεπρ-ωμενων μας ! _Αλλ ' ι σημερινη στιγμη ειναι η αφε :. _τηρια χ αι το ξεκινημα των νε ' _οου υψηλο ) ν μας αγωνων . Ειναι η στιγμη κατα την _διιοιαν Θ 6 _ανανιωσωμεν τδ ΟΧΙ μας πη & _ζ τους _ιχ _^ _ζους , το ΟΧΙ ποο _$ καθε υηονλον παοσπαθειαν _δεο συνερνασιαν μαζυ των , _αιοτι μονον αν σταθωμεν _σναθεροι χαι ακλονητοι } _οιοτε μονον αν τι κυμα της Χυσσης των < 7 , _* _τασ ? _ι ποδ του βραχου της σιδηρας _ι _· τιιμονης μας χ αι _τ-ης ατεγκτου _θελησεως μας , θα _επι £ _λιμ 1 ωμεν _ιελικως χαι θα νιχ _ηυναμιν . Αλ ' αντδ δεν _ςινσι οντε αρχ _εταν · _> υτε τδ απαντον τον μεγαλου ι * ρθγραμματος μας _. Εχ ει νο τδ Οποιον πρωτιστο ·» προεγει , ει ναι η διαχ ηρυξις χ α η εφαρμογτ ) , η ηλ-ηρης χαι η ανευ συμ _£ ιβ _ασμων % μι & ς πρ αγ · ματιχ ης } συστηματικης , χ αι μα · λΑστο . ο ~ _ννεχου ς _αλληλουποαιηριξεως κσι ' . αλληλοβοηθει _, ας ολων _τουν εθνικων < _τνναθΧη · των χαι των _σννεργα-τι-ον _, 6 . πουδηηοτε ι καΧ αν _ευ . _ρισχ ωνται ουτοι και οιονδηποτι εργον _κλΙ αν _ιηετελουν _* Εις _τι μελλον , προσεξατε . Μη θρεψετε και παλιν τδ φειοι μεσο ¦ ττους κορφους σας , για . να σας δαγχασ _# _τχλειωτικα αυιην τη * φοραν . Ηδ η οι εχ θροι των γνησιων και τιμιων πολιτων , οι εχθροι της _^ Ελληνικης σννειδησε <*> ς _, _αιιεχαι . υφθησαν . Τονς απε · καλνψαμε ν και τονς _ξιυρομεν Και αυτο ειναι κερδος μεγαλο , Ε € γ αλαν την μααχ αν και προ _~ _§ _αινονν ει ς _ασχ _? 7 /«' σς · και αιαχ ?} _ιχε την _αιαχραν και _εκονειδι . τεαν επι των πολιτων _τρομοκρατιων ( π-ου ενθυμιζει . { ο Ι _$ αμ και το _ΕΧα ς . Αλλ * εις την β _ιαν αυττ _} ν Οα _απαντηιτιι , _'ιιν και πρεπει να . _απαντηδεομεν χαι ιε την _ιδιχ ην μας την βιαν , _Πασσαλος παασαλω ικΗρουεται Εις την ηρ οχλησιν των την ' . ταμην θα αηαντησωμεν με την _Ζμυναν μας , εις τας _δολοφονικας ειιιθεσεις των με την δρ · _νανωσιν νης αμυνης μας . Δια τουτο σας καλουμε ολους και σας _εξορκιζομεν υπως δωυωμε _* ολοι μας τδν μεγαν χ αι _ιερο > ορχ ον' της αλλ _η λοβ οηθειας και της _αλληλουποστηριξεις , Η δν ναμις , η εργασια μας , η _ατιοδοπχοτης μας , αι _πνευματιχ αι _υπηρεσιαιΤ η ηθικη προστασια , _6 _εν πρ επει χ αι σημερον να εξοδενωνται ματαια Οε ανθρωπους που _ζητουν την _εξονθενασιν μας και την καταστροφην μας . Αυτοι τους δποιονς σεις _ιζο _^)· θησετε , αυτοι , προς τονς οποι · ους ποτε δεν _ηρνηθητε την συν δρομην σας , αυτοι που _ινεφανιζοντο « αι ως ουδετιροι κα ! ανακατωμενοι με της Κομμουνας τα οργανα , ξεμασχ _οιρευθη σαν , αυτοι πρεπει να τδ _καταλαβ ουν καλα οτι δεν εχουν χανεν δικαιωμα , να μας _ιξααιατουν χ αι οτι χ αι σεις _κ * ι ημεις και ολοι μας , _εχομεν και δικαιωμα _, χ αι _υποχρ εωαιν να _προστατευσωμεν και να _περιφρ ονρη · σωμεν ττ ) ν _ελευθεριαν χ αι τας _ιδεας μας ι αλλα και να _αμυνθωμεν εναντιον ο _ασδτ ) ποτε προ · παγανδας , χ αι να αφαιρεσωμεν _αχζ _τοι'ς αντιπαλους μας την δυνα _^ ιιν να μας βλαψουν , οπος _μτιορουν και οπως φανταζον · ται . Διοτι ημεις τονς εδωκα · μεν την ουναμιν , ημ _* _ις δυατν · χως τους ωπλισαμεν . Ο _αστιπας καομρς . _^ Ρ _ιαι οι τιμιοι , _εθνι-Ηιοται _εργατοι _, με την _επιεικεια * την _γενναιοοιοριαν ,. την κο λωσυνην « αι την € _αηθειαν μας . Τους ε _€ οηθ _^ σαμεν ως αδελφους , ως . Ελλη νας , ως · _συμη _ολιτας , δια να μπορεσονν « αι αυτοι να προοδευσουν _κεζι ηολλα _$ ως να _ευημερησουν . ' Αλλ ' αντι να δεχ υωμεν την _ευγνωμοσννην των , τονς ειδαμεν να πεφτουν στα χ ερια απατεωνων , γνωστων πουλημενων της Κομμουνας _πρακτορ _οιν χ αι να _γινωχται πειθηνια οονανα και εκ _τελεσεαι _πιντοι _τωψ _ακαιαιων οιαταγων και των φαυλων σχεδιων της Μοσχας και των δρ . γονων της Σοφιας . Ιιρεηει να μη αφησωμεν ' _τδν _Κομμοννιαμδν να συνελθη απο το σημερ > _ινδν τδ πρωτον του μεγα και _χα * ο >* πληγμα . Και αν μερικοι διδασκαλοι και χ _αθηγηται μας δεν αντι _λαμβ ανονται την _, _ιερ αν ευ ' θυνην των _αιρος την νεαν γε · νεαν και θελουν—οπως εΟημει _· ωθησαν τελεντα ' ως μερικα τοιαυτα κρουσματα—αντι _* Ελλ ηνι παιδας να εκκολαψουν απο τι σχολικα θρανια πυρηνας ~~' τη _$ Κομιντερν και της Τριτης Διεθνους και _οεν το _Ρραφειον _ττ / _ι Παιδειας κοιμαται τδν νηδυμο _) η _εναβρννεται να περιεπτ ] ινστρουχτορας κομμουνιστας _αντ Ελλ ηνας _διδασκ'αλους _, . 06 τους δειξωμιν προσεχως _ημει _ς _τι ) ν θεσιν τ _< ον # οι Ελληνες γονεις , ο αδελφοι και οι πηδεμονες , δια να μη ασχημονου > κατα της _^ Ελλ ηνικης _κοινωνιας και της κ _ΕΧληνιχ ης _ΙΒατριδος , η δποεα τους εξετταιοευσι χ αι τους παρ εσχε τους πορους της ζωης χ αι σνντηρωνται τετοια καθαρματα . Ο _Εθνιχ οφρων _Κυπρ ιακος Λ αος ελα £ εν ηδη την στερραν _αποφασιν του να μη επιτρεψη πλεον τδν _εμπαιγμαν και να _υποστηριζω μο νον παν ο _, χ ι ειναι απολυτως και ακραιφνως _εθνικον . Ελληνικε _Χντζριακε Λαε , Μη α . φι _} αης πλεον να εκλαμβ ανεται η καλωσυνη σου ως αδυναμια , η επιεικεια σον ως εχχ λ ησις δια την εννοια > των , Τας Ελληνοχριστιανικος αυτας αρΒτας αγνοουν οι διδασκοντες -τδν Μαρξ , τδν Ενγκελς και τδν Λενιν , οιοτι πιστευουν μονον εις της ζι & ς το δογμα . Με- αυτο _εζητηααν μα . ταιως να σε τρομοκρατησουν , Με- αυτο , και την σαγ _> ηνην ' οτι θα φει αθονν των _συνοδοιπορων των , _ιψαρεψαν τονς διαφορους αφελεις , τους _αρριβ ιστας και τους _αποτυχημ ενους της ζωης , _ττον ιζητηοαν να ευρουν _σωοι-€ _ιον και _αγκυρ αν _αωττ ) _οιας , _α- φεχ _ηρ ' αν αναδειξεως με του : Σλαυοπληκτους της _Αιοσχαι συντροφους . * _Ελληνικε Κνπριακε Λαε '' Ελληνες αδελφοι . _Κηςυσσο μεν _εαιοψε _τι ) _ν αναγκην τη _$ _ιχυπνοοσεως ιων _Εθνικοφρονων φαλαγγο > ν μας και απενθυνομεν προς Σας την _νΟτατην _μαζ _εκχ λ ησιν . κ Υιιοστη ριξατε μονον ο _^ τι ειναι εθνιχ ον . Μη διδετε δεκαραν τσακιστην στα κοπελια της Μοσχας . Α ς γ ινη αρχ η και συνθημα _δ'λα _» ιιας : Να υποστηριζωμεν μονο > τονς ιδικους μας χ αι ' _ολοι μαζι ) να περι € αλωμεν με την α · γοπην μας την εθνικη ν πρ *> - σπαθειαν , διοτι μονον εεαι θα νιχ ωμεν εις αιωνα τον απαντα . 'Αλλα χρειαζονται χρημα * τα . _χρ ηματα και χρηματα , _Σ _χ η ιιατισατε _^ παντου επιτροπειας _·? ε χ αΟε πολιν % σε καθε χωριο , σε καθε της Κυπρου γωνιαν και ας συνεισφερωμεν τακτικα ολοι μας και . εκαστος αναλογως Βιον οικονομικων τον μεσων , την συνδρομην των δια την ε · _9 _νικην μας εξορμηαν , διοτι η · _ιιεις δεν περιμενομεν α πο κανενα αλλον χρηματικην ππηΟειιν , ουτε μας _τροφοδοτουν της Σο € ιετιας τα _ρουβλια . Ε [ ωρα τον καθαρμου και της δημιουργιας μιας εθνιχ ηζ πανστρατιας εφθασε . Σημερθ δεν δυναται πλεον να _παραιιεινη _κανε ις απαθης τ / _ουδετερος η _ζαυροδεξης . ι Ο αγων _ηρχ _ισε , ΑΙ σαλπιγγες της _γενικης χ ατα της Κομμουνας ιφοδον ηχησαν . Ολοι εις τας _θεσεις μας . Ννν _υπι ρ παντων αγων . Απα το προσχ λ ητηριον ας μι ) λειψη κανει ς . Και α ς _επαναληφΟ }} χαι παλιν δ _αρχαιος * ορκος του υπερααπιστου της Εθνικης Τιμης _ * Ον καταισχυνω τα Οπλα τα ιερα ουδ * εγχ _αταλει-ψω τδν παραστατη * ω αν στοιχω » . Εις της δοκιμασιας -χην χ α ' - ιιινον _εσφνρ ηλατηθηοαν αρρα · _γεστεροι της _σνναδελερωσεως και της συμπνοιας οι δεσμοι . Α ς ταχ υωμεν απτοητοι φυλαχ ες των Ιδανικων των _ζχ ατρ ' ων ιιας , ως Παγχ _υποιος * _Εθ ν _>^ η Ωαραταξις , τοις · κεινων _ρημανι _πειΟομενοι _, Και θα φΟασωμιν εις το ηοθητον τερμα και θα διανναο > _μεν το _β ρα , χυ ενα . _τχ _ομειναν διαστημα που μας απομενει απο τον _Μαρ αθωνιο * δρομον της εθνικης πιστεως δια τδ ελπιδοφορον μελλον * . , Χαι ρετε , _Νενιχ ηχ αμεν _, Ζητω η Ενωσι ς Ζητω η κ Ελ λας . Ζητω δ Εθναρχης και ¦ Α ρχιεπισκοπος ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο Γ ' , II Ι Λ η Λ Λ * Λ * _ι Ι _, ¦> . _** ΛΕ ¥ ΚΓΙ ! Α _ΑΓΗΝ / Ι ! _-ΑΕΡβΠΟΡιΗΟΙ Μς ιος 20 « αι 28 Ο « τω , ? βιον μι πολντεΙΙς _εηιβαιιχ _ιιν _'Αεοοπλανον . _ΑγΗαξαοειε αμεσωςιχ _ις τ 9 · _εαεις _αας Λπο το Τ 0 ΥΡ 1 ΣΤΙΚ 0 Ν ΒΡΑΦΕΙΟΝ ΛΟΥΗ ΣΒγ _, _Α . 268 _Λεμεσος Η Τ . Κ , 100 εις τους Ηαχ α ' _ηολειι _^ _ανχ _ιηοοαωΛουζ τον ΝΑΥΛΑ ΠΟΛΥι _, ΧΑΜΗΛΑ . ΟΜΙΛΙΑΙ Δ ΙΑ ΤΗΝ _ΣΗΙΙΙΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ! ΝΙΚΗΣ ΟΙ κ . κ , Μιχαλακης Ν . Πιο αας και Αριστοφανης _Λο'ιζι δης Οω _καμο'Λ _τας ακολου . θους ομιλιας δια την σημασιαν της Αρχιεπισκοπικης ν | κης εις τα ακολουθα μερη : ΚυΟ ' _ραια ( _Χαρδακιωτισσα ) _στις 5 , 30 ' μ , μ , την προσεχη Παρασκευην 17 ) 10 ) 1947 , Ι . _δαλιον _στΙς 6 , 30 ' μ , μ . το προσεχες Σαββατον , 18 ) 10 ) 1917 Ευρυχου στις 5 μ , μ . την πρ-.. σεχη Κυριακην , 19 ) 10 ) 1947 , Πετρα , στις 10 π , μ . την π ' ρα . σεχη Κυριακην 19 ) 10 ) 19 Ι 7 , _Τιμβρια στις 2 μ , μ . την προ * _, σεχη Κυριακην 19 ) 10 ) 1947 , , ΒΒρολακκος _οτις 6 , 30 ' μ , μ , την προοεχη _Δευτεραν 20 ) 10 ) 1 947 . ΜΛΚΛΡΙΑΚΟΥ _ΜΕΤΟΠ 0 Υ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΒΚΥΠΡΙΟΥ - _¦ - _¦^¦ ¦ _¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _» _»«»«»««»««««¦ ΓΟΗΘΟΣ ΟΠΕΡΑΤΕΡ ΚΙΝΗΤΟ Υ _ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΥ κενηΟες ις _< Βινονται _δεκται _αΙτησεις δια την προοωρινην θεσιν δοηΟοΟ _οπερατερ κινητου κινηματογραφου εις το Βραφειον Δημοσιων Πληροφοριων , Κυπρου . Ο μισθος θα ειναι £ 00 X 6- £ 96 ετησιως πλεον το πα . λεμικον επιδομα συμφωνως με τας εκαστοτε εγκρινομενος τιμας , Τα _τταρ 6 ν πολεμικον επιδομα δι' ανυπαν & ρον υπαλ . ληλον ειναι £ 112 -13-3 ετησιως , Οι υποψηφιοι πρεπει να ειναι _ΓρεττανοΙ υπηκοοι , πρε . πει να γνωριζουν καλως την Ελληνικην και Τουρκικην _, και ια Εχουν γνωσεις και πρακτικην εξωσκησιν , ως οπε ρατερ κινηματογραφο υ . Επισης ζητειται και γνωσις της'Λγγλικης 'Ο Γοηθος οπερατερ 1 < _ινητο 0 Κινηματογραφου Οα πρεππ ια _ταξειδευη μετα της Κινηματογραφικης Ομαδος καθ ' ! 5 λην την Νησον _εαι υ αλλης πληρωμης εξοδων _διανυκτερευσεως , ΑΙ αιτησεις δεον να _υιν . δληΟουν επι του γενικου Τυπου 5 ( _υστις δυναται να _ζητηιηι απο το γραφειον τοΟ κ . Διοι _κητου ) εις ιον _Διευθυντην Βραφειο Δημοσιων Πληροφορι . υν ουχι _ωργοτερον _της 29 ης _ΟκτωΙιρΙου 1947 , ι _™™ _§)_ _ΕΚΟΙΙΙαΙ : ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ _ευοιακοιιιΟα _£ _(? _την ευι ? α · ! _ριστου _Οισιν να _ανηγγεΙλωιιΒν δτι _διαΟεΥομβν α- _ _ιροπλανα τιρο ενοικιασιυ με _σμεαον , αναχωρη- α ν , ιις _οιανδηποτβ _ημερων και ωραν ικ τοΟ !! ' ΑφοΓρομΙου _Λυυκα 3 σΙα < , ναι δι ' ολα τα χω _Β ' ! ραι τ _^ ς ΜΕΣΗΣ ΛΝΑΤΟ Μ-ΙΣ-ΣυρΙαν , · Πα- : λοιστινην , _Λιγυτττον , Τουρκιαν και Ελλαδα . Δια υαΟλα και _περισσ οτιρα _ι πλ ηροφορ ια _Λποτ _εΙνεσΟα ! Τ 0 ΥΡΙ 1 ΤΙΚΚΝ ΒΡΑΦΕΙΟΝ Κ Τηλ . 268 - ΛΕΜΕΣΟΣ . — Τ . Κ . 100 ! _ΠΟΜ _^ ΙΤΑΙ η κτηματικη τι «· . _ριουοια των κληρονομων ΛΟΥ ΚΛΡΙ Ι ΝΙΚΟΛΑΙ _-ΔΗ , _κυρι . ακομενη ιις την οδον Βιωρ · γΙου Ε ' , Γαρωσια , . · ' _ΔβκταΙ _τιροαφοραι δι' ολο . _κληρον το μττλοκ η κεχωρι . σμενα , • ΑτιοταΟ _^ _τΡ . ιτρος τον κ , ΝΙ ΚΟΝ . ΛΟΥΚΑ ΡΗ _, 66 ος _Κνπρι ανοΟ _, αρ , 2 υ , _ΔαλψοΙ 1 ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΡΝΕΡ _' _ΤυΚΝΕΓ _ΡΙΕ 8 ΕΙ _| Βεωργ οι ΤΙ νεα αποστολη μηχανων ακαθαρτου πετρελαιου · _ΤΕΡΝΕΡ ΝιΙΕΖΕΛ ιχει φθασει δ ( α του ωτμοτιλοιου ! ·* ΠΑΝΔΟΡ Ι ΑΝ » και καλεισΟε δπως _επισκεφθητε αμεσως τα _Βραιρειο : μας δια να δωσετε την _παραγγελιαν σας . Μτιχανι _, ς ηγγυημενες ο _^ πο _τυ εργοοτασιον δια . την _οτερεοτηια των , _[ ιηχανες οι οποιες Εδωσαν πληρη Ικανοπ , _οιησιν εις τους κατοχους των , Το Υδραγωγειον _'Λμμοχωστομ Λγο ρασε τρεις δικυλινδρους _μηχανο ς ΤΕΡΝΕΡ δια _τες _τουρπινες του . Ο κ . Ι , _Χ ιαπιρος , ' .. εξ Αγιου Λουκα , 6 κ . Γασος Ι'αοου ε _{ _Λυγορου , ο κ , 'Λν & φεας Καρ « γιαν _ τ | ς , εκ Ξυλοφαγου , ο κ , Βιαννης Α . Κουτρα , ιξ Αυγορου , 6 κ , Πετρος Χπρη , ι κ ΒΙαν ω _Δκυτερας , Λ κ . _Κωοτης Ιωαννου , εκ Β * ρ · _οκητιου , ο κ , Πετρος Φιλιππου , εκ . Πολεως Χρι _, ΜοχοΟς _, η Βεωρ- ' γικη _Ειιαυλις _Πειιιβολιβν Λαρνακος , Λ κ . Χαριτων ¦ Μ . ΓαρναΓα _, εξ ΛΟηαΙνου , ο κ . Παναγιωτης Π . Χη- τ ρατης , εξ _'Λγι ας Ναπας , ο κ . 'Λ νιιοτηοιις Πετρου , 1 εξ ' Αυγορου _, ο κ . _Ιοιαννης _ΟΙκονομιδηκ , εκ _Κι-. · αο- νερνας , ο κ . Ανδρεας _ΙωνΛ 'Λποοτολη ε κ Λυσης και πολλοι αλλοι εξ δλων των _επαοχιων , ησαν απο . τους πρωτους -οι οποιοι εγκατεστησαν μηχ . ινας ΙΕΡ- ΝΕΡ ΝΤΙΕΖΕΑ , και ειναι απολυτως _ευχαριατημενοι _, ¦ ΜΗΧΑΝΛΙ ΜΟΝΟΚΥΜΝΑ _Ρ 01 και ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 5 15 αλογων νι'ΟΛΑΗΚΤΕ _ΠΡ ΟΤΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ - ΑΔΕΛΦΟ Ι _ΧΩΜΑΤΑ ΛΤΔ • Οδος Εδουαρδου II * . αρ . IV . Τ . Κ . 40 , _ΓΑΡΟΝΙΑ . ' ΙΙιΝΙΚΟ _ΑΝΙΙΙΠ'ΟΧηιΙΟΙ _^ Δια _τας αλλας Επαρχιας _αποιεινι αΟε · β , Λ . ΦΩΚΑ Σ , :: 7—0 _Τουτζωρτιπαιι | , ΛευκωσΙπν , ¦ ¦ • Α' _ΧΥΝΕΡ ΒΛΤΙΚΟΝ ΠΛΝΤΟΠΩΛΕ ΙΟΝ _ : ΛΑΡΝΑΚΟΣ ! Λτδ , Λαρνακα . | - ¦ ΚΥΡΙΛΚΟΝ . _ΚΑΚΟΥΡΙ-ΙΝ _, ι ! εαριπολου , αρ . 60 . _Λι ιιι οον , | ' ¦ _ΑΟΙ 7 . 0 Ν ΧΛΓΟΥ / . ΛΡΙΙΝ , ι _' . _Ευαγορου , 16 , _Παψον . ' _ ' * _¦ ' .. ¦ _1 _+++ 4 _++ * » _- »¦¦»» »¦¦ - »»»¦¦»¦»»¦¦>¦ ¦ ¦ Ι Ι * ΜΜ »» Ι 1 ι λ _) π ΙΕΕ 5 ΑΝΟ ' _. Λ Πρ οκειται ν' αναχωρηση ττερι το τελο _$ Οκτωβριου δια _ιΜομπασχιν _, _Μττειραν _, _Ντουρτταν ( Νοτιου _Αφρικη ) _< ι ΝΑΥΛΑ ΘΕΣΕΩΝ -. Δια Μομηαααν Λιρες ΑΙγυηχου 70 Δια _Μιχ _ειοαν » » ΓΟ Δια Νχ ουοηαν » » 90 < _Καταοχ _οωμα _μεχ α _ταοφης , χ α ( Ο 5 Ανω ναυ- Κα μ _ιιον ΛΙα . 30 . _[ Δια πληροφορια _τΒαρακαλοΟμεν διτο _» _<* *· ¦¦ ττοταΟΒ _( τ 6 εΙ _ τον _' πρ ακτορα . ¦ ι . Ι . _ΓΙΙΙΙ _, ΓΙΥΤΗ & 00 . [ _0 Ι « 1 110 . . | • Αμμοχωστο , Λεμεσο , Λευκωσια , Λαρνακα . :: « Φ : » » . » ¦ ¦ »¦» _»¦»¦¦ - » - »¦¦¦ - ¦ - ¦¦¦ - » _·¦» - ¦ ¦ - < ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ »¦»¦¦¦ - ¦ _·» ¦ 1 ΕΠΙ 2 _ΤΓΑΗ ΤΟΙ ι : ΙΤΗΠ _υΒΗΠΙΝ _ΙΜ ΤΙΙ ι . _ΕΜΙΙΙ 1 ΙΙ _ιΙΜΛ Κ . Α . Π . Υηο του Η . Ντινου Κουι ον ναρη , Β ραμματεως το » Σνν . οεσμον _Οινων και ΟινοπιΙ . _υμαζων Κυπρου , εσταλη ηρ ο _$ τον Ειτγχ την _Πςομηυτιων _, Μεταφορων και _Αγοριον , ι ) ακολουθος _ΒΛιστολτ : Π η Οκτωβριου 1947 . Κυριε , Κατα την Εκτακτον Βενικην Συνελευσιν του _Σι ' . δεομσυ Οινων κα ' ι Οινοπνευματων Κυπρου , την λαβουααν χωραν εν Λεμεοω την ΙΟην ισταμενου , ο Βραμματευς _εθεπεν ενωπιον -ης _Ζυνελευαεως την αλληλογραφιαν σχετικως . ιε την ΚΟ ' ΙΑ εξαγωγης _Οιι _· ων _εις το _Ηνωμενον _υασινειον την _ανταλλαγεισαν μεταξυ _αυτου 6 πα την _προοωπικην του _ιδιοτιττα κα ' ι της _Κυβερνησεως _, ως _αυττ εδημ , _^ αιευυη εις ιον τυπον . Ο _Συνδεσμος _ομοςιωνως _επεδοκι μασε _-τας πραξεις , αι οποιαι _εγενοντο προο _^ πικως υπο του Βραμματεως και δια μιας συμπαγους , φηοοι _ ενεκρινε ψηφισμο _^ δτι η ακολουθηθειοα γραμμη _αντικατοπτρι ζει τας αρχας και σκ / . πους του Συνδεσμου . Ωσαυτως , η _Συνελευσις εξουσιοδοτησε τον Βραμματεα να διαμαρτυρηθ _ω εντονωτατα εκ μερους του Συνδεσμου εναντιον της εκ μερους του Ελεγκτου Προμηθειων επιμονου παραγνωρισεως των _ωρχων του Υπουργειου Τροφιμων , αι οπ .: ιαι πολλακις κα ' ι ειακολουθητικως ετεθησαν υπ' οψιν του τοσον γραπτως δσον και προφορικως , απο της 24 ης Μαιου 1947 . Συνεπως , ειμαι υποχρεωμενος να φερω εις γνωοιν υμων την _διαμαρτυριαν του Συνδεσμου κα ' ι να επιβεβαιωσω , δπ η πορεια , η οποια ηκολουθηθη υφ * υμων σχετικως με την κοαανομην των Οινων ( α ) εις τονους αντι με βασιν την αξιαν ΦΟΠ , και ( β ) αδιακριτως , χωρις να ταξινομησετε τους οινους εις ανω και κατω των 15 ο βαθμων , ειναι διαμετρικως _αντιθετος προς τας αρχας τας τεθεισας υπο του Υπουργειου Τροφιμων . Κατα την γνωμην του Συνδεσμου η πορεια , την οποιαν . υιοθετειτε τεινει ΝΑ ΠΑΛ 1 ΝΟΡΘΩΣΙ 1 ΤΟ Α ΠΟΣΥΝΤΕΘΕΝ ΜΟΜΟΠΩΛΙΟΜ _, ευνοουσα , ' _εις . την περιπτωσιν των οινων _δνω των 15 βαθμων , τους Εξαγωγεις εκεινους των οπιιων τα δειγ . ματα ενεκριθησαν υπο της Ε . _ξεταστικης Επιτροπης με τε να τους παραχορη μιαν επι . προσθετον ποσοτητα οινων α . ξιας ανω των £ 125 . 000 - ει _< την οποιαν δεν δικαποΟνται _, ουτε και συμφωνα με το ιδικον οας συστημα ακομη , και την δποΒαν δεν εχετε _οιιτε την _εξουσιοδοτηοιν του Υπουργει _, ου Τροφιμων να παραχωρη . οητε _εις αυτ ,-υς , Περιπλεον _, εις την περ ιπτωσιν , των Επιτραπεζιων Οινων ( α ) αρνειαΟε να κατανε μετε ει ς την ο . λοτητα των Εξαγωγεων Οινων ποσοτητα οινων αξιας £ 50 . 000 , η οποια τους ανη . κει Δ 1 ΚΑ 1 ΩΜΑΤΙΚΩΣ και τους το αρνειοθε παρα το γεγονος δτι _δικαιοΟνταιεις τουτο ουμφωνως πρας _ΚΑΘΩΡ 1-Σ ΜΕΝΑΣ ΟΔΗΒΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΒΕΙΟ Υ ΤΡΟΦΙΜΩΝ . και ( β ) κατανεμετε , δι * ολως ( δικης σας πρωτοβουλιας , εις ολιγους τ οινους αξιας £ 67 . 000 περιπου , ποσοτητα , η οποια θα . επρεπε ωσαυτως να κστανεμηθι ) _εις την ολοτητα των Ει , αγωγεων οινων . Με την πραξιν σας _αυτ _/ ην , _δημιουργειτε δυο πα ρανομιες εις εκαστην περιπτωσιν ( _εις εκαστη ν ποιοτητα οινων ανω κα ' ι κατω των 15 βαθμων ) και πιριπλεον παραλειπετε να τι- . μησετε τας _ιν _υωερνητικας υποχρεωσεις , δπ οηΛαδη θα _ακοΛουθησετε τους _κανοκζμαυς του Υπουργειου _Τρομιμων . _Ευχομαι οτι τωρα θα δυ-/ ηθητε να ιδητε αυτα τα ζητηματα με τον φακον της _τρα- / μ « τικοτητος και _ευελπιστω δτι θα _αντιληφθητε _Ητι η υφ υμων ακοΛ , _^ _'Λιθεισα πορεια ειναι ακρως βλαβερα ιτρος τα συμφεροντα του Κ υ _τριακου _Οινεμ-πορειου γενικως και προασπιζει μονον τα _ιτομικα συμφεροντα ΜΙΑΣ _ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _εις _βλαβην ' _ο-^ _ων _· των αλλων . Ω ς εκ τουτου , ο Συνδεσμος σας καλει ιο . θεσετε α μεσως τε ρμα εις _ιας παρανομιας αυτας κο _^ να _ _ιοθετησητε _τας αρχας του Υπουργευυ Τροφιμων , υτιως _ιλλωστε εχετε υποχρεωσιν . Η παρουσα τακτικη σας ειναι επισης επιζημια εις τα συμφεροντα των καταναλωτων οινων εις την _Αγγλιαν , ε _κμηδενιζουσα τας προσπαθειας του Υπουργειου Τροφιμων , το οποιον αγωνιζεται δια την εις την αγοραν της Αγγλιας υπαρξιν Επιτραπεζιων Οινων της εκλογης των καταναλωτων . 'Ο Συνδεσμος μας διαμαρτυρεται εντονωτατα και οας κρατα _υπευθυνους δια τας μεχρι _ςημερον αυθαιρεσιας σας κα ' ι σας πληρ : _ _ταν απεσταλμενος / με μηνυμα , πως ο Πριγκηψ Ρ ) θελε να γυρισω στη * Μεμφι-Γα ) . Τρεις μερες αργοτερα μοΟ _^? . θε κ < ιι δευτερος με το επομενο μηνυμα . < Β 4 Ομ _ιζε ις , γραμματεα Ανα , πως επειδη δεν ε ιμαι . _-πια Πριγκηψ της / _Μγυπτου δ-εν οφειλεις να με _Οπακουρς Αν ε ' τσι _νομιζεις Θυμου , πως οι θεοι μπορουν μια ' μερα να με στησουν ψηλοτερα παρα ποτε' κα ' ι τοτε νασαι _βεδαιος' θα θυμηθω την ανυπακοη σου αυτη και 8 α σε στησω χαμηλοτερα κατα Ενα κε < φαλι . Ελα , φιλε _μ ° , ΥΡηγορα επι τελους γιατι χρειαζομαι Ενα ανδρα , _^ ε —ον οποιο νω κουβεντιαζω * . Σ _αυιο « απαντησα , τιως θα φθασω τοσο γρηγορα , · οσο ¦ γρηγορωτερα θα _μπορεστι να με φερη η βαρκα με το βαρυ φορτιο της απο χειρογραφα , που αντιγραψα η αγορασα . Ξεκινησα , λοιπο , Βια να πω δε την αλη θεια , η αναχωρηση μου με χαροποιησε για τον « ακολουθο _λ-ογο _ Δυο νυκτες ¦ πρωτητερα , ενω περπατουσα μονος μου για να παω απο το Ναο ως το σπιτι μου παρουσιασθηκε μπρος [ _ιιζυ μια γυναικα , πολυχρωμα ντυμενη κα ' ι μου αρχισε ομιλια με τον συνηθισμενο- σε τετοιες γυναικες τοΟ δρομου τροπο . Π ροσπαθησα να την ξεφορτωθω , μ αυτη μοΟ κ ολλησε για καλα ωντεληφθηκα δε πως _ειχε πιη γερα . Σε λιγο , με φωνη σαμ-• πως γνωστη μου , με ρωτηξε τδνομα του υπαλληλου , που ?| λθε απ * την Τανις για πολιτικες υποθεσεις , και ο οποιος _κατοικςι τωρα στο εδω παλατι του Πριγκηπα . Της απαντησα πως λεγεται Ανα . « Καποτε γνωριζομουν τχολυ καλα με καποιον Ανα , τον οποιο _αφηκ-α » , ειπε . « Και γιατι » _, ρωτηξα κα ' ι τα μελη μου αρχισαν να _παγ'ωνουν , γιατι φοβηθηκα οπωσδηποτε , αν και εξ αιτιας της -κουκουλας της δεν διεκρινα το προσωπο της . « Βιατι ηταν Ενας ηλιθιος » , αποκριθηκε κεινη , « και ποτε δεν φανηκε αλη 0 ινος ωνδρας σε μενα , _Παιδευε διαρκως το _νυυ του γισ γραψιματα και συγγραφες Ετσι τη- θεση του κοιτα μου την πηρε αλλος , τον οποιο προτιμουσα μα τωρα τελευταια αυτος με χωρισε 3 · . , « Και _ιι απογινε αυτος ο Ανα * , ρωτηξα , « Δεν ξερω . Πιθανο να ξακολουθησε να ονειροπολη η _ττιθανο να πηρε καμμια αλλη στο λαιμο του , που την _οικτειρω με την κ αρδια μου . Αλλα αν κατατυχη ειναι κεινος , που ηλθε _οτις Θηβες , χωρις αλλο τωρα θα _πλιοτισε αν ειναι πραγματι ε ' ται θα τοΟ φορτωθω για νομιμη γυναικα του κα ' ι θα τον βιασω να με συν . ττ ) Ρι > . _- « Εκανε ς παιδια μαζι του > . « Χα ρη στους θεους , μονο £ να και κεινο πεθανε . — χαρη στους Θεους , ξαναλεω . Βιατι ων ζουσε Βσως ξαπερνε το δικο μου δρο μο * . Π ρ ος στιγμη αναοτεναιε , μα ευθυς κατοπι αρχισε το ψαρεμα μου . Στο μεταξυ της γλοστρισε η κουκουλα κι * Επεσε κα ' ι τοτε βρεθηκα μ' Εκπληξη μου μπροστα στη γυναικα μου , Διατηρουσε ακομη ιχνη ωμορφιδς _, μα τρομερα κουρασμενη απ τα ποτα και την ΕκΛυτη ζωη . Ετρεμα ολοαωμος μα γρηγορα _κυριαρχηοα ¦ · τον ' αυτο μου και με _. την προσποιημενη φωνη , που μεταχειρισθηκα απ' την αρχη . με την καχυποψια που μου γεννησε αμεσως , ειπα : « Και γω κυρια μου γνωρισα κεινο τον Ανα . Τον Εκανες ερειπι / Οι και στο τελος πεθανε . Εντουτοις , επειδη μοΟ ηταν καλος φιλος , παρε αυτο το ποσο και προσπαθησε να περασης πιο καλα απο τωρα » _. Κι Εβγαλα απο τη ρομπα μου και της Εδωκα Ενα πουγγ ' ι χρυσαφι αρκετα βαρετο , Το αρπαξε σαν γερακι και κυτταζοντας το περιεχομενο του με κλεφτικο βλεμμα , μ' ευχαριστησε λεγοντας : « Κι ' Ετσι ειναι βεβαιο , πως ο πεθαμμενος Ανα αξιζει πα ραπανω απο τον _ζωντοενο . Καλα λοιπον ., που πεθανε , Πηγε κει που πηγε και το παιδι , το οποιο αυτος _αγοπτοΟσε πιο πολυ κι ' α _, π' _τηζωητου , τα _ραμελωντας με σε σημειο -που μ' Εφερε στη θεση που ειμαι τωρα . Αν _εζοΟσε , ηλιθιος κα θως ηταν , θα σωρευε στο κεφαλι του . κι αλλες πιο _ττολλες συμφορες εξ αιτιας των γυναικων τις οποιες ουδεποτε μπορεσε να _τοιωοτ ) καλα-καλα . Βια σου , παληε μου φιλε Ανα . Τωρα με κανεις αξια να βρω δευτερο απο σενα ανδρα » . Και γελωντας σαν φρενιασμενη , ξεκινησε και , τρικλιζοντας , ξαφανισθηκε μεσα στο νυκτερινο σκοταδι . ( ακολουθει ) θ ' _εα ματσ ! . _' . ΥΡΙΚΟΝ ( Μεον _Λυρικιιν ) - Ερωτικα γυμνασια _ιω-ιρετια _) _ΣΛΝΤΕΚΛΛΙΡ : « _Εναρξις _π _«> γραμ ματος . 9 30 _μ-μ . £ ΜΠΛ-1 · _ΑΡΙ Τ 6 _τιρο-νρομμο _9 / . 5 μ . μ Κινηματογραφοι ΑΕΤΚΩΣΙΑ _-ΛΝΘΕΟΝ : Αργει μιχρι και της _ΠσρανΚετης _λογφ · _ιης μετσ _& ορας ιις τΛ _χιιμιρινον _θεοτρον Παπαδοπο υλι υ . ΠΑΛΛΑΣ : Βαμος οτο Ηαιιτικ . ο . _Λ _» ΑΠΚΟΣ ΚΗΠΟΣ _ΞπνοομΙγοιιν χοι υωλιν . ΔΕ 1 ΑΕΣΟΣ ΕΛΛΑΣ Τραγουδω για σας . ΠΑΛΛΑΣ ! Φλογες στην Κινα . , _ΡΙΑΛΤ Ο : _(« _ουσικη Σκηνη ) — Λυτη ειναι ι ) ζυη . ΠΟΡΔΑΜΛΗ : _Τουρ-ικη _ιαινια ΜΑΞιΜ Ε _ξαιρετικον -προγραμμα _ΑΜΜΟΧΠΣΤΟ Σ ΧΜΤΙΗΧΑΜΠΜ . Εγκλημα στ * Κυλ-Λι _^ ΙΟ _.. _1 _ΜΠι ' _-θιλο . ι > ιπ υγιΟ ΗΡΛΙΟΜ _Εοωιες στα . παρασκηνια ' ΑΑΡΝΑΞ ΠΑΛΛΑΣ ΤοζΙ & ι ατο _Τιλοιι Μ _ΑΚΡΙΔΗ Μ _> 4 κακη μιρα ιοΟ Τζιλνιυ _« ΑΠΚΟΣ ΚΡ . _ΠΟΣ-. ιν ' η χωρα _ιη < - Φαντασιας . _ΚΤΘΡΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ : Φαντασμα _τιις Ζουγκλας ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ _Υ _ΚΥΡΙΑΚΗ—Λ £ _ν Λναχθι · _ιι _ιπ ' / ν : Β ιΒο μεΒον . Β . ΛΕνΤΕΡ _*»— _ΛνοΥ'ΛΟιι _^/ . _ο-ιτ-. _ΟΒητνΛ · _ταχυ & _ρομειον 6 ιΛ τον _αιζο · < _ιΤ > _* € > ν νρσιιυων της _Λ / β _£ ? Α /»? Ι _— _ΙΒ- _' / _τ . ·** _Λι * « λα _ΤΛ _Ιιιηη _τγΡ _κΛθιι _3 « _ιΝτ _^ _Β της _ΛΙγΟιττοι ) , της _Παλπ ιοτιν-ις . τιις _ΣυριΒΒΒ . του ΛιΡωνου κηΙ _τηζ Το _' . _ιοκΙπς , _, _Ε _? _ι _( _ση _^ _ταχυ & ροιιιι ηναπΧοΟν δι * ΓΧα τα μ * οη _^ ου _χ 6 _οιιου _εκτ _^ _ζ _ιηπ _Τουρκ _( _α _^ _. Ωοσι . _κλειπιματος _Λακκον δια συστηιι _ινσς ιττιοτολας 4 μ . Ι *· και 5 υ . α . _5 _ια της απλας . ΤΡΙΤΗ—Δεν Ιναγωρα _τοχυδρομειον _. ΤΕΤΑΡΤΗ . * _-Ννσχωοει _τσΧυδρουεΤον—αΕρ _οτισρικον και μη —& ια των _αρροτιορικδν _γοομυυν _τιις _Μι _9 Ρ ΑΙΡ Ι . ΙΝ _! = 3 δ * * Λννλ ( ην , Ην _ωιιενας Πολιτειας ΚαΙ Καναδαν . Επισης _αττλουν _ταγυδροηειον δια _ττΑν _ΑΒνυ'ττΒον . Τ _& ραι _κλεισιρατος αακκων διω _συοτηυενης ετ _^ _στολας 4 μ . μ . _καΙδιΜ-ηλας 5 _μ . μ . ΠΕΜΠΤΗ , · _'λνσχωοβΤ τα _^ _υδιιομειον αεροτιοπικον _διωτ _τυν αεροπορικων _νοαμυυυν _τΒχ β θ · _Α-ι _*>* _* _Ι ν _ΕλλΛδσ και _τι _^ ν * _Αγγλιαν _( τι > δια την * _Αγνχ _( αν _ταντυδαομειον πρ . _οιλαμΡωνει και _αεροηοοικην _ωλληλογρσφ ( αν Για _ταυ Ηνουενας Πολιτει _ικ _κιτι Ησνα _& _αν ) , Επισης ανα ~ _χωρ * Β αεροπορικων _ταχυδρσμεΤον Για την Τουρκιαν ( _Ανκοοσν και _Κωνσταντινουπολιν _) . Το Για την _Κωνσταντινουπολιν _τοιχυδροιιΕΙην · _πεηιλαμβανε » και ωεοοποριχην 6 _λληλογραφιαν Γι α _τΛν _ΕυρυτταΤκ _ην _τουβκισν και _Γουλγαρια ν ) . * Ωραι χλ _εισι - _μστος _οακχων _^ _1 _α συστη ' υενας £ ττιστολις Ι μ . μ . χαΛ 5 ι · απλα * 5 ρ . μ . _ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ—ΑναγυοΕΙ _ταχυΓηουεΒον , _αεροποοι _^ ον Για _τ _^ ν Λ _3-ρο-ποοικυν _γοημμων · : Βις μιιιρ _αιι ? Ι . _ΙΝΕ 8 _Γι ·« λα τ- _· α : κ _^ οη _τηΠ _« _ιτιιο'κ _εκ-τδο _τι _^ _Λιγυτττου , _τητ _Πσλπτι _^ τ _( _'ης , της Συριας , το Λιιιονηι . · και τ ς _Το' _^ _ρι _^ _ια _^ _. * _ΒττιθΒις _πγΑη _^ 'ι _^ _ιον _αττλουν _6 ι * _Κλα Τ- _^ μιοη Τ' _-Β 1 _νΑη , _ιι · ., _ικτις της Το ' . _'ρκι αΒ _,. τ _Οπτ ·' _ _» _κ-π _' _-π-^ _- _^ _0 _α _: _^ _ικ _ων _διΛσηπτημ _^ _ν-ι ' -τ _^ τολΑς 4 μ . ι · . και δι * _Λιτλδς ' 5 _^ . υ , _ΣΑΓΓΛΤΟΜ : _Αναγωοε « _ι * 7 _''ιοοιιδ _? - ον _αεποπορικον και _ιιιΙ _Λιατυν _αιοοττο ρκ ων _νοαμιιΟν _τι ς _ΜιβΡ Α . β ΗΝ _^ _β _*>¦<* τη ν _Αγνλιαν , _τας _'Ηνωαινας Πο · ι · ιιος και των ΚαναΓδν * _Ε-·» _ιι _« ς _αττλοΟν _ταγυδρομβΒον 6 ια τΛν Μβανον _, Συριαν , Τουρκιαν _κι ! _ΑΒγυπτον . ΕτιΒα _ης _αναγοριΒ _αεροποριχον τα . γ ' _^ οουειον _ΓιΛ των αιροτο /> _ικιιν . _- ¦ τιιμ _ων _τΠς β . Ο · Λ Ο- ΓιΑ την Β _ιοοκισν _(* Αγ _»( υραν * αΙ _Κωντανττηντινουτιολιν ) . Το _Λιατ _^ ν _Κωνιτ _^ ντινο υπολιυ _ΤΛχυδρομιΒαν _τιβοι · ι . _ιιι βανΛι κα ι _Λεροττορικην _Λλλ ηλο . _νηαιιιαν _5 ( Λ την ΡυριΛιταιχην Τουρ · • . ( _Βτ ι 'καΙ την _ΓουλγηρΙαν . τ ιιριι ι _κλριιι'ιιατπΒ σακκον _& ι « ου _ιτπιιινας ιττιοτολας 12 _μεσπι _^ Ρρινλ και <*>< * ιιιτ _> ΛΒ _'ιιι . _ιι . ΒΕΤΤΕΣ ΚΥΝΗΒΙΟΥ _'ΕττΙ _τελους _εφθασαν Α αναμενομενη δευτερα παρτιδα γεττων και ηρχ σ ( . ν η _πεολησιξ των ε ! $ το καταστημα μας , ΑΝΔΡΕΑΣ Π- _ΛΟ'Ι'ΖΟΥ _τταλαιον _τταντοττωλειον Νεοκτιστα _Αγ _, Νικολαου Αιιμοχωστο _ • - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΖΩΗ Ξ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞ 0 Ν ΥΠ ' ΑΡ . 246 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Λυοις του υπ ' αβ . 245 , ΟΡΙΖΟΝΤιΩΙ : 1 Σι-ΡΓπανι « -Αλ 2 . _Παλαμι-Τωριν * 3 . Α _καρια-ιια 4 . λα 6 η-Νιμ— ΑνχΙ 5 . _Αιι— Μη 5 α ( - · Ορα 6 . Ισχυς — _ιν . _οιαΕ Τ . Αμ— Αρ— | ιτ—αβ 8 'ιιβμαι—2 « _οι ) λ 9 . _Ιτο-Νιρων—Α 2 10 . Κ « α *— Ρ _«—Τ ( υ 4 11 . Α _αθιν _ιχον 12 . _ΓιοχοΙ— Αρπαγα 13 . Ω— _Ανασσαι— Λς - ' ΚΑΘΕΤ 02 : 1 . Σηοιλα—ικι 55 _» 2 . Ιι— _Ατιμητα- _'Γ _ 8 . Αα _61 ς θολα Α . Ρακη—Χ 4 μ Ασκα 6 _'Εμα—Μθρον-Θ _6 ν 0 Ι 1 = 1 ρ ·< τ , _ς—Ιι ριια ιι _Νι ! ιμας-Σο ) 3 ι <( 5 9 , _Ιων—Σκι _αι -Κ ? ι 10 . Αρια-Α * ο _-Τοτιι 11 · 1 αν 6 ι- · ΥαιΥ 3 12 . Αν —Τρ · λλβ » -Β 4 18 . Ααν . α-Αγδ 0 ΡΙΧ 0 ΝΤΙ 23 « . « Ι ΚΑΘΚΒ 9 Ε : 1 ) Ο _ιχλδκχις τυδ _ΚυπρικχοΓ _λαου ι ) Τ 6 μ εναΒινεομιν—Εποχι , τοΟ _2-ιικ 8 ) _Ελλην _ζνιγραγνς _ζφζς Ιν Ισ . _τχνιι -ιΙΜαιχσς φιχ γ _'/{ . 4 ) Κρουσ · 5 ) _Τριχουν— Οχι η _ιγγδ ' . Αν « ολη . β ) ΛνΟη . 7 ) 'Λρ _« αν . ιικ 4 _ιντηνι — _ΙΙριΙΙυι 8 ) _Καιιι _Ινχς ' , ' 9 ) Εθνικε | _17 τ _^^ τ ) - ιηι- ( _Εσταλη 4 πο _τοι ν . Ανι . ια Χ ρ . _'Λοσιωττι ) . 16 ιΜΜΜυ _Ι ΗΙ _Ι Μ _Μ ΤΗ υΙΙΤΓ _Η πι _Ι ΤΙΙ ' ΜΕυ _, ΤΙ ! Ι . _Μ . Ι ΛΑΡΝΑΞ _, 14 ( του απα- ι _τιοκριτοΟ μας ) . —Κατα την , _ττροχβεσινην Βεν . Συνελευση 1 των . Σωματειων των ανηκοντων εις την δυναμιν της Π . Α , | ' Ο . Κ _., και _Ι _^ τι _, ς _£ _γιτι _ιν τω ' ¦ _αωμαιειω Ε . Π . Α , _καθωρισδησα . ν αι συναντηθει ς Α κατηγοριας τοΟ πρωτου 1 γυρου του ποδοσφαιρικου πρωταθληματος ως εζης _ _2 ΒΑΔΙΟΝ Β . Σ . Ε : _ΣΤΑΔΙΟΝ Β . Σ . Ζ : ' « 1 ι 47 . _Εκ ιι— _λνορΟοαι Π 0 _— Τ . _ιβΒιιι' Καγι « ( ε . ιχ ωα ( _αι ) . _ 11 Ι / . Το « _οχ , Λ Λαον . —· Τ . Λ . Α | ι ] _σιου ΕΠΑ _Ταειτι ν Καγια 30 11 47 Ανο ( 1 > _ουις—ΤσβττΙν Καγια β . _ηα—Τιιυοχ . Α . Αα _οναν . _ος 7 19 47 _Τουοχ . Λ . Αμ ) _ιιοιι—ΠΟΑ _Ανοο _ΙΚοαις—Τ . Λ- _ΛαιιναχοΒ 14 32 47 _Τοκρχ Λ . Αμ _] σ του — Ανορ / _ιΛχιις _ΕΠλ—ΠΟΛ • 21 12 47 . » »· ¦ _Βσβττ _' ιν _Κα-, ια Τ Λ .. Λ ]/ . ος—ΠΟΛ 25 12 4 ? _ΠΟΛ—ΑνοοΟωοι ΕΠ Α— Τοι > ο * - Λ . Α | ι _) ι ου 4 1 18 - _^ Τ . _Λιοι η Λαςνιιχος — _Ται-ττΙν _Καγκι _ιζριουησαν επισης ως εξης αι συναντησει ς τας οποιας βα δωση . η Πρωταθλητρια ομας Παλαιστινης Μακκαμπη ητις κατερχεται εις Κυπρον την 27 ην τρεχοντος 28 . 10 . 47 ημερα Τριτη , Σ _ταδιον Β . Σ . Ζ . ΠΟΛ — Μακκα μπη , 1 ΒΙ 1 . 47 _Σαδθατον _, Σταδιον Β . Σ . Ζ , . _ΕΠΑ-Μακκα-μιτη , 2 . 11 . 47 , Κο ριακη , Σταδιον Β . Σ . Ε ., ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ — Μακκαμπη , 8 . 11 . 47 , _Σαβδατον _, Σ ταδιον Β . Σ . Ε ., Μικτη Τουρκ . Ομας —Μακκαμπη , 9 . 11 . 47 , Κυριακη , Σ ταδιον Β . Σ Ζ . , Μικτη « _ΓΠΑ-ΠΟΛ-ΑΝΟΡθΩΣ Ι ΣΜακαμμπη . ΙΜ ΜΠ _1 _ΚΗΙΕΗ Τ 1 Ι ! ΗΕιι ΛΥΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΟ Ν ΤΕΤΑΡ _ΤΗΝ ωρα 9 . 15 μ . μ . με την υττιροχον θιαματικην και δραματικην _οττιρεττα Ν . ΧΑΤΖ ΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΡΩΤΙΚΑ ΒΥΜΝΑΣΙΑ Μουσικη—Τρα / _ουδια—Χοροι—Β _ιλιο . _Στο'ΘΕΑΤΡΟΝ « ΛΥΡΙΚΟΝ » ΕΙσιτηρια προπωλουνται στο ΦαρμακεΒον ρ . Ιωαννου . Τηλ . _1422 και μετα τΙ ? 6 μ . μ . στο ταμειον τοΟ _Θιατρου Τηλ . 872 . --Β _11 ΠΙ Τυ _«» ι— _ΛΙιυι _Τ ¥ > Τ » _ _^ _~^ '~ ' _^^ ·~ . 1 I ¦¦ III ι ιι ¦ % Απο δλον τον κοαμον _^ _* -. ' _-.-. __ ,. ι _^' - Συντομα _εξωτερικα νεα ΑΟΙιΔΙΝΟΙι , 13 _/ ( _Ρωντεε « αι Γ . Γ . _Ο . ) . —Ο Βαλλος σοαιαλιατης ηγ _ετης χ , _Μπιουμ , ιδηλωαε σχετικω ς μι τη ν . ιδρνΟιν του νεον Κομμουνιστικοι γραφειου εις _Γελιγραοιον _, τα εξη ς _ Η Ριοαο _ια προσπαθει να ιπιαυ ρη ει ς το _στρατοπεΑον της ολας τα ς Ευρωπα - κας δημοκρατια ς χ αι εις την προσπαθεια * της αυτην Αιν θα σταματησ _ω ουτε προ της χ α . ταοτροφ ης ολω * των _σοσιαλισ-χι κων κομματων . Χ Π Βαλλια χ οι η Ι ταλια αναμενεται οτι θα υπαχ θουν ει ς την ιδια ν _τ _αχτ ( - χ ην , ητις ηχ οΙου _Οηυη εις την Σαβ ιετιχ ην ζω _νην της Βερμανιας , ει ς τη * ΝοτιοαλαυΙαν , την Γουλγαρι α * χ αι την Ρουμανια * , κα ' ι ητις τωρα παρατηρειται εις . την . _^ Βα _εχοσλοβ αχιαν χ αι _Πολιονιαν . Οι Βαλλοι σοσιαλισται , _προσεθ £ Οε , Οα αντισταθουν οι ' ιιιων των μεσιον εις τοιαυτη * ταχ τικη * . 'Ο Γε λγος αντιπρ οσωπος ει ς την Βενιχ ην _Συνελε-υαιν του Ο . Η . Ε ., Χ . Σπααχ , επιστ ρ εφων εις το Γελγιο * , _εΑηλιυσα * α _' ιι αι συνεδρια σεις της Βενικης Σ υνελευσεως δε * κατελ _ηγαν εις τιποτε . ——Ο Π ρωθυπ ουργος της Γονλ _γαρ _ιας Δημητρω φ ) ασχολουμενος με την καταδικη * τον Πετ . χ ωφ , ειπεν οτι * η μετρ ιασις της ποινης χ _ατεσεη . αδυνατος λογω _εης επεμβασεω ς των ξενων Δυναμεων * . — -Ο Πολωνο ς Αντιπροεδρος της Κυβ ερνησεω ς * αΟχολυν μενος με την 'ιδρνσι * του Κομμουνιστικου Β ραφειου , ειπε - « Α ς μη στρε _ψεομεν τα κομμουνιστικα _, κομματα εναντια * της _Αμεςιιχ ης κα ' ι του Αμερικανικου λαου αλλα εναντιον οιιαδος ιμπεριαλιστ ων πολιτι κων · . 'Ο -Ουγγρος αντιπρ οεδρος σοσιαλιστης ηγ ει ης Σαχ ασιτ ς , _υδηλωσε ν οτι ητο ανα _γκ-η δημιουργιας Ανωτατ ης Εργατι . χ ης Διεθνου ς -η οπ οια να αντιταγβη ει ς το ' υς εμπορους του πολεμου και τους _ιμπεριαλιστα ς _, οιτινε ς ειναι εχθ ροι τ ης Ρω _σοΙ . ας . Αι _διαφοριιι μετα τω * κομμουνιστων _ποεττει να διευθετ ηθουν το ταχ υτερον , προσεθε - σε · . Ο Β ερουσιαστη ς Πεπ _- περ , οστις ειναι υπε ρ του μη δι αχυ _ιηι _σμυιι του κοσμου εις- δυο , προεβη ει ς τας ακ _ολουθους εισηγησεις προς _ειρ-ηνευσιν . Ποω τον Αι _^ Ηνωμ εναι Πολιττ . ιπι να πληρω νουν εις τα _Ηνιοαενα Εθνη ποσον 10 . 000 εκατομμυρ ιων δοΧλαρ _ιω ν ιτησ _ιιος επι περ ·' οδον _υ ετων υιιο τον ' ορον Ατι υλαι αι χωραι Οα πε . ρι « _οψονν τους πολεμικους πραυ _πολογισμους τω * ι ! ς το ημιαν . Δευτερο * ΟΧ αι αι στρατιωτικοι δυναμε ις να αποσυρΟουν α . πο ι > λα τα ξενα εδα φη . Τριτον , Και ε δυναμις να μη _ι-πιτρ επ ε . ται να ιπεμ β αινυ πολιτικω ς , οικονομι κως η αλλως ει ς τας υποθε σεις αλλ ης χωρα ς . _Τεταρ . τον : Η μια χωρα να μι ) κατη . γορη την αλλη * . 'Ο Βερουσιαστ ης Πεπ _ττερ , ει ναι της γνωμης οτι δια του τροπου _αΟτου ι ) _Αμεριχ _χ ) εις το τελος θα _δαπανη ολιγ ωτε ρα απο Για σημερον δαπανα οι ' _εξοπλ _ιαμοιις και εις προγραμματα ξενης βο ηθει ας . Ο Π ροεδ ρος της 'Α υ _.-ριχ ανιχης _Υποεπιτροπη ς » ο _0 Κογχ ρ εααον , ητις _εηεσκε φΟη _τι ν Ευ ρωπην , _ειηλ ωσε ν αμα γ / 7 επιστροφη τον εις Ονααιγ . κιων , οχι ει ς την Ευρω _Τ _} ·» ι _τιι του ς τ ελευταιου ς τριις μηνας ι ' ινεχαιτια _θη το ρινμα του κομμουνισμου χ αι _υπα ρχ _τι _ελπι ς να μετα τροπη εις ειμπωιιν , ΠροαεΟεαεν _ομιος , ' οτ ι η Σοβ ιε . _τιχ η προπαγανδα μεταχειρ ιζετα ι φαυλα μεσα , χρημ ατο δοτειται εις μεγαλην χ ΧΙ μαχ α , _δρ _α μιμε γαλη ν Αεξιοχεχν _ιαν χ αι απααχο _λτι με γα _πρ οαωη _ικον , _'ιι ς εχ τουτου ηρ επ ιι και η Αμερικ η να _ιχ τειν η τα ς πρ οσπαθεια ς της Αια _τι ν παροχη * περιθαλ ψεως , κ υριως εις χ ην Βαλλια * και χ ην Ιτ αλια * , — ' // ιπι των _χ οινωνιχι _^ ασφαλισεων Ετι _ιτροη η των 'Κ . νιομενω ν Εθ νων εις Βενευη * αννιο _ια χ οιγωνιχ _α ς ασφαλισ εις Λιι _τηι 5 αχιδ _ιο » _ΡΙ / ι εβ ι ρι _ιζ , ΙΙ Ειιιι ροιι η λι _γιι , ' οτι αι Ααφα . _λι οιις κατα ιης Ανερ γι ας ει _> ριακονιαι εις Ικα νοποιητικο * σταδιον εις την Μ . Γρεττα _νιαν , Ελλαδα , Π _ολωνιαν ι Ι ρλ _^ , ν διρ ν και ει ς -με ρικα καντονια . της 'Ελβε τια ς . — -Κατα ια ς τ ελευταια ς _ημε ρας Ια ημειωΟηαα * _ιχρηξ _ιις βομβ ων _ιξωθι των Π ροξενειων Κολωνιας και Σουηδια ς Σημερα * εαημειωβ η εχρηξι ς χ αι _εξωθ ι _τοδ _^ Αμερικανικου Π _^ ρο . _ξεννιον . Υποτιθεται ' οτι _αετιαι οφειλονται εις Α ραβ ας ει ς _ενδειξιν διαμαρτυρ ιας δια την _υπαατησιξιν υπο των τριων , χ _ουχ ων κρατω * της προτασεω ς _πιοι διαχωρισμου της Παλαιστινης .: —Διαψευδονται ει ς 'ιερου _* _οαιη , κ _κινηστι _^ _'Λραδοιων ατρα τευματω * εις Συριακο * εδαφος ηρ ος τα μετα της Παλαιστι - νης συνορα , Απεθανε * ει ς ηλιχ ιαν 94 ετων _: ο Στ ρατ ηγος Σερ Ια 1 * Χαμιλτον , _ιιστι _^ υπηρ ετησε * ι , ς Διοικητ _ες των Γρι ττανιχ ιο * Δυ ναμεων εις την εκστρατεια * της Κ αλλιπολεως . Το πρωτον _Αμερικανιχ ον _φορτιον δια την Τουρκια * βασει τοιι 'Αμερικανικου δανε ιου _πρΜκειται να αφιχυη ει ς Τουρκια * αυριο * . Βαε το _αο . _τι > _ηλοιον _αφικνοννναι και _Αιιεριχαναι τεχνικοι . Το φορτιο * περιλαμβ ανει χ αι οδοστρωτηρα ς δια *» ν κατασκ ευην οδων . —Ει ς τη ν Τρυρχ ιχ ην θρα . χ ην ¦ _προαεγειωβ η Ρουμανικο * α . εροπλανον με 2 νεαρους Ρουμανους αξιωματικους , ο'ιτ ινες ειπο * ' οτι ειναι πολιτικοι πρ οσφυγες , διαφυγ οντες εκ Ρουμανιας . ' 'Αττεθανεν ο διασημος Βαλλος Τραπε ζιτ ης , Δοκτωρ κα ' ι Συγγραφευ ς , Γαρωνο ς Ε ρ ρ ' ιχ ος Ντε Ροτ αιλντ , ει ς Λωζανην χ ην νυκτα της Πα # ασχ ευ ης εις ηλικια * 75 ετων . —Μια μεγαλη βομβ α διηλθε νπερανφ του ποταιιου Ριο Βκραν ζε , _^! ς χαμηλο * υφος και χαρακτηρ ιζεται _< ος _* ρομποτ > επεσε _χ αι εξερρ α γη 16 χιλιομετρα απο Μεξικανι κης πολεο > ς . Η β ομβ α , λεγεται οτι ειναι περ ιπου 2 μετρων μηκου ς χ αι _τνος μετρου εις διαμε τρο * , ιπτατο δε ει ς υφος _Αλιγωτεςον ιων 35 μετρων . Η Επιτροπη δια την μελετην _τιο ν προβλ ηματων δια τα ς ¦ _χλ ηρωμα ς , την οποια * συνεστησε * η Διασκιψις των Παρισιων , _ιιιινισχ α εμπορικο ς συμβ ασεις εια τη βασει της τελωνει ακης ενωσεω ς Γενελουζ ( Γελγιου , _Ολλανδιας και Λουξεμβ ουργου ) . Ο ραδιοσταθμ ος Αθηνων μετεδωσε * οτι χ ατα την συζη τησιν εις την Επιτροπη * Νομοθετικη ς Εξου σιοδοτησε - ως , επι του ζη τ ηματος των συνθηκων ειρηνης , λαβ ων χ ον λογο * υ κ . Αλιβ ιζατος , ανεφερθ η ι ' ις το ' οτι παρα τα ς θυσι ας της Ελλαδος τα δικαια της Αεν Ικα _νοΑΟιηΟ ηοιιν και ως _^ _ιαηαδιι _) _'ι _^ _α ανε φερε την Γορειον Ιιπιιρον και την Κυποον , τμηματα τα Αποια εξακολουθουν , ειπ ε , να _ευρ _ιαχ ωνται ελ · _τογ τ ης Ελλαδος . ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΑΣ Σημερον ΤΕΤΑ ΡΤΗΝ και αυριον ΠΕΜΠΤΗΝ προβαλλε _, ται η υπεροχη · σαγηνευτικη μουσικη κωμωδια—φαρσα ΒΑΜΟΣ ΣΤΟ ] ΙΑΥΤΙΚ 0 !· Μ _'ιυν _Βουιλλιαμ Λωητιγγα _' ν και την _ΣΙρλεΟ Ρος Ερωτες , γλεντια , -μουσικη , _τραγο . Οδι , περιπετειες ι φαρσες γαμοι με το ζαρι . Ι- ΕΥΚ ΑΙ ΡΙΑ ιΙ ' Ε _0 _ΙΧΕΙΡΗ _11 ΟΙΜΜ ( ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχαν η _υ-αλασαης ΝΤΗΖΕΛ , ( Η υυας _ιχ ζχ ινηοεω _, ς Αυκ _ΙΧ _ιν δοη , 60 αιογων ο-( λιγοαχροφος , μι αξονα χ αι δυο καοπ ελλες , και _£ _ρ ιξεραα _χαι _? ' υλα πληρης , εφωδιαομ _ινι ] μι δ'λα χ α αναγκαια _ιξαοΒιιματα « αιΒ . _ιοναλο 7 α _^ < 5 ι α ν την ' δγκαταα _χ- ααιν της ιις ακαψσς , Η μηχ ανη αυτη < ειναι αχ _εδυν χ αινου _αγης χ αι εις _ζ α _αι _ο τ η _ν εργα : _^ αιμον Ηι χ ιαατααιν . Επ _ πλεον διο , υ · εζει _μεγαλον / _ααιυ _· μ }> ν _αναγχ _αιων εξαρτηματων απεα _α « αι ει-) ναι κατα _λληλος δι' οιον & ηιτο χ ε _αχ αφος Ι Ιδιαιτε-/ _ρ ως δε δια _ουμουλχ ο {) _χ οατα _ν . Δια τχ _εοιααοτε _οαζ πληροφοριας αποχ εινεα & ε _: ΑΑΙΕ _Ι ΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ < Τ , Κ . 272 ΤηΧ _, _εφ . 171 Λεν » ω β Ι αν _ιπιποιε ΕΛ $ _Τ / * ιΕΡ _« δα _&( 0 _Βι _^ ιν / _Ι 0 _^ ΕΛδΤ ' - _^«< Ν « Η _^'»^ _ΜηιΜ _* Μ _· _ΗΜΜΗΜΜΗΗΜΜ «« _ΜΜΜΜΜΜΗΜΜ · ΜΜ _«^^ . _Λ £ 55 ιΙ . ΗΙΙΙ 1 , ΓΙΥΤΗ 8 _€ Ο . ιΤ _0 . ' _- _' _* ΝΙ _005 ΙΛ ( _ΟΥΡΠ _υδ Ι ΡΗΟΝΕ Ν * 730 Ι _ΜΜ » «¦ * - - _* _ηυΜΜΝΜ _»«« ΜΜ _> αΜΜΜΜ »« αΜ * _ΙΜΜΙΜΜΙαΝΝΜυ _^ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝ ΤΑΙ _τταρσ την _συνοικιαν Χρυσουττολεως ινα η και δυο δωυα τιο με _ξεχοοριστην κουζινσν _, _αττοχωρητηριον , _νερον και κηττον . _'ΑττοταΓτιτε . · κ . _Αυχουαττιν _Νει'ρχ'οι / , οδον Αγιου Παυλου , Νο 11 , Χρυσουττολιν . ΑΙΥΙΑΞΟΥΔΕΣ ΑΙΑ _ΙΠΑΙΛΙΑ Παρεληφθησαν αμαξοΟδες δια _τταιδια αριστη _ττοιατητο _ , και _ττωλονινται _ελευθρεω ε ( _ξ τιμην Λ . 12—11-1 1 ) 2 εκαστη . Ειοα _/ ωγει _ Εταιρεια Λαζαρο Βκαραζ * _06 ας Παφου 53 Τηλ . 368 Λευκωσι α . ΕΝ & _1 _ΑΦΕΡ 0 _ΥΣΑ ΕΙΑΟΠΟΙΗΣΙΣ _ ' > ' Παρεληφθησαν υττο ττ ) 5 _Ο _^ Ν _^ _Ρ Μ . ι ΤΓ _ΑΟ ΙΝα Α _5500 _ΙΑΤΙ ΟΝ ΟΓ . Ασκλη- : - · _ττιοΟ Νο 26 _Λουκωσια , Μ _αρμιλλαδε , Τσαι ! ' Χορνιμαν _, Βαλακτοκομικα ειδη , Ηλεκτρικα συρ- ' . ! ματο : και _Ακορτιον . ΑναμενΕται ιντο των ημερων η δευτερα _ ' · αποστολη του φημισμενου _^ Δανεζικο υ κοκοΟ δι- ' . ' . ' _πλοφιλτραρισμινον _, αοσμου . Μικρα _ττοσοτηι υπαρχει _ττρο _ _διαΟιαιν . ' , ' , ' , ' , 01 _ιν δι αφερομινοι α _ αποταθουν προτοΟ εξαντληΟΒ ι . . : ++ * - · _-4 · ++ _* _-+ +- _· _+ * +++ » _»^ ¦ ¦ ¦« ι ¦« »¦ - ¦¦ +- ¦ »¦»¦ : _¦»»> *«>« ι ΕΦΘΑΣΑΝ _: ΕΚ ΤΑ _ΕΡΒΑΣΤΗΡΙΛ Γ . υ . ιΜΗ _ΠΑΤΑΡΙΕΣ _ΕΧΙΟΕ ! ων 4 _ι 5 και 1 * _ι ι _1 ολι $ < , Ζιμηαα χ _α χ ας απι > : ΕΡΒΑΣΤΗΡΙΑ ©· Α · ΦΩΚΑ : Οδο _ _Τουτζαριταση Νο 7-8 , τηλ , 867 ΛΕΥΚωΣΙΑΝ . ι 'ΑΜ ΕΣΟΣ ΑΝΑΧ _ΟΡΗΣΙΣ ΔΙ ΑΥΣΤΡΑΑ ΙΑΝ _Διαθετομεν . _ττεριωρισμινον αριθμον θεσεων _5 ι ' Αυστραλιαν μ _* _ττλοιον 25 , 000 τονων και ναυλα _εκττεαμεναΛ ΟΒ ενδιαφερομενοι _παρακαλουνται _δττως _εττισκεφθουν το _συντομωτερον τα εν _Δεμεοφ και _εττΙ τη οδου , _ΣβριποιιΑοι αρ _^ 23 Βραφεια του Ανεγνωρισμε νου Τουριστικου Βραφειου , _ΟΥΡΚυδ _ΤΓΑΟΕ & Τ 0 _υΠ 3 Τηλ . 205 , Τ . Κ . 58 , ΛΕΜΕΣΟΣ , Λ _} 4 ι 5 ιι > _5 _ανο _>> ι 3 ! ι _4 'ν ιοΟ _ειιιιι _? ! οι ιων 1 _ι « Κ οινωνικα Μ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΒΑΜΟΥ Ο κ . _Κωοτα < _θιΛιχαρΙδης _, ραπτης , ικ _ΚσποΟτι _, και η δν ' ις Σοφια Π . Γιολαρη , ικ Προδρομου , ε'δ &> καν _ωμυιβαιαν _υττοσχεσιν γαμου . ΒΑΜΟΙ 'Ο κ . Ανδρεπς Ι . Κονλουν . της , _ικ Πολεμιδιων , ' αστυνομικος , και η δ . Αννα Κ , Σειμενη εξ _ΑναβαργοΟ , _τιλοΟν τους γαμους των την _τιροοεχη Κυριακην 19 ) 10 ) 1947 εν τω Ιερο ναω _τοδ χωριου των . ΕΙΣΦΟΡΑΙ Η κ . Αναοταοια Παγκου Δημητριου , _εισεφερεν εις τ 6 ν _Φιλοτπωχον Συλλογον Αμμο - χωστου αντι _μνημ _· _συ ου του συζυγου της £ 1 . 10 . 0 . — Η κ . Μαρια Μ . Σαλισ 3 ουρη , εκ Λαρνακος , ε ' ιοεφερε ' εις την Κοινωνικην _Προνοιας 5 σελ , εις μνημην Φρανσουα : Φρανσις . ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ _ΜΑΘΗΤΛΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΒΡΟΥ ΕΙς τας εξετασεις της Ομοσπονδιας _Καθηγητων των Εμπορικων του Λονδινου _εττετυχαν οι κατωθι μαθηται της Ανωτερας Σχολης _Αγρου : Εξετασεις Λογιστικης , ΠρΟ ' _καταρκτικαι _ Ιλιας _Κουφι-6 ου , Μοδεστος Πετριδης , Ιωαννης _Παιιαηρα κλεους , Χριστ . Καρατιατεας , Ανδρ . Λαρδης και Ηρακλης Τιρας . Εξετασεις Αγγλικης Τζουνιορ : Ιωαννη ς _Ποπταηρακλεους Μοδεστος _Πετριδης _, Ιλιας _Κουφιδου _, Τ , Παπαδοπουλος , Ανδρ . , Αναστασιου , Χριστ . Καρατπατεας , Ηρακλης Τιρας , Χαραλαμπος Νεαρχου , Ανδρ , Ααρδης , Ανδρ . Μαλαη , Π . Χαραλαμτ & _ους , Νικ . Θρασυβουλου και Πετρος Ηλια . ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ _Κοττοε την οημερινην δια την Κυπρον εκπομπην του ραδιοσταθμου του Λονδινου , 6 α μεταδοθουν αι κατωτερω ομιλιαι : < Τα πρωτα 6 η ματα της ' Ι ατρικης > υποτουΔρος Γουρεκα και « Η παρεμποδισις των παραπτωματων της _εφηδικης ηλι _. _κιας _:. υπο της δ . Αλεξανδρακη . Η εκπομπη μεταδιδεται την 8 . 30—8 . 45 μ . μ . και επι μηκους κυματος 3 ! , 32 και 24 . 92 μετρων . ΘΕΑΤΡΙΚΑ Ο θιασος « Νεον Λυρικον » καμνει εναρξιν των χειμερινων του παραστασεων σημερον Τεταρτην και & ραν 9 . 15 μ , μ , οτο κομψο _θοπρακι « Λυρι κον * με την _Οπεροχον θεαματικην και _στιαρταριστικην _οτρατιωτικην οπερετταν « Ερω τικα Βυμνασια _» του αφθαστου Ελληνας μουσι κοουνθετου Μ . Χατζηαποστολου . ' Σημερον Τεταρτην : : ΓΙΡ _-ΙΣ III ΗΡΙΝΙΝ - ΙΕΗ _ΤΡΟΗ • Πρωτη εμφανισι του · : ' , καλλιτεχνικου 000 ' . ΓΜ Μ και τι _( δ ) δος , : δΟΡΗΙΑδ _ΜΑββΑΓιι ' ¦ ΕπΙ οη _ η ακρο _» - : _βατικη ατραξιον : δυνιΝΑ & _ΓΟΗβ « Ι ' . Η σπανιολικη α' , ! _τραξιον ΡΑΟ _ΜΜΙ <· και ο δαιμονιο . ΓΕΝ Α _υ • Ενχ ος οΜγων _ημεοιΖν ¦ [[ ΝΙΚΗ ' : ΜΑΜΗ ΠΡΟΙΡ λΜΜΙΙΤΟ ! ¦ ΚΑΝΝΑΓ ΑΤΣΟ Ν : Παρεληφθησαν _ιιαρα των ιΟ κ , _Σοφοκλη Μιχαη _λιδη και ΥΙων εκ Λαρνακος 300 μετρα Λι οΟ Κανν-α _^ _ατοου δια _Ι'ωπτας και Οα πωληΟουν εις _ιι | _ια ς ' οιαιιμηαεας 4 ημερας _μι' . τιτ την _ικιροΟσαν _δημοσιι υιιιν . _Διατελου μεν _μιΟ' _οτιοληψεως _ΙΛφοκλης ΜιχαηλΙδης Α ΥΙοΙ ,. ¦ — - — 1 _¦¦ ¦ , , _.---::-. .. — _. ' _... ¦ ' _! _. ! 3 _# τ | τ βΒιαι _υηαΚΧτιλο _ζ , Νιοι ' αποφοιτο Βυμνασιου δια _σοβαρ 6 ν οικον εν Λευκωσια . ΜισΘ 6 _ £ 8-0—0 _αηνιαιω , _'ΛιΒΟ-ταΟιΙυ _γρα · πτω _, _ΓΙδοντε _ _τληρονροριβ _ . ει ι ΕΑΣ _ο ) ο «~ Ε 0 νο _$ » , _Λεμεσιανο , ! Ι Σημερον Τεταρτη ω- ! _ ρα 9 . 15 μ . μ . η ΜΟΥ- _ Σ 1 ΚΗ ΣΚΗΝΗ · διδει : στο θεατρο ΡΙΑΛΤΟ ¦ - την _εττιθεωρησητεχνης 1 _υΠΗ ιΙΝ' Η _ΖΙΗ ' _ : Ενα πραγματικο θριαμβο . ' . Κ (>< ι [ ηπιι ! _Οεοεις _Λπ _6 τ (· · ¦ ΙΙι ' ιλιο , τηλ . 222 . :: ΤΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕ _ΥΗΝ _^ _ΣΤΟ 6 ΑΡ _0 Σ 1 : _¦¦ ¦¦ - ¦ ¦¦ - ¦ « - - ¦¦ - ¦ ¦ ·¦ - ¦ - ¦ . ¦ - ¦ - _¦^ - _¦ - • - ¦· Το α ] π « _ΟΟΙΟΡΕδ » ( _Απ _οχλα _ι οτ _ι χ ως ' 15 π 6 δατν ) γον ) . __< ι Δια & ε _χ ον _ηαλυτυεΧι _υ-αλαμουι μι _ο'Αας _Βας _αυγχοογους , _ανεβεις _αναχωοει , _ανμφωνωα _δρ ομολογιον του , _ιπ _^ ΛΕΜΕΣΟΥ % ι ) ν Ι β ην ΟΚΤΩΓΡΙΟΥ 1947 , _ωοα ν 12 ι ) ν _μηαημβ _αινην ηΗ ηιβω _ι , Ματ _εναυναμ _ενον _ειι ΡΟΑ ΟΝ— ΠΕΙΡΑΙΑ , Λη χ _ομ _ενον ειχ ιβα ι ας Λ ' _παι Γ' _υιαεως « αι Καταστρω ματος , Δια ναυλα « αι _ηεααιτ _ε ( , ω _ιιλιιυ οφορια _ι ] Λ ' Μο ζ α & ητε : ολ _ _,, ΗΑΥΤΙΑΙΑΚΗΗ ΕΤΑΙΡΕΙλΝ ΑΜΑΓΟΥΣ _ΛΤΛ . Λοιιβπδν , Τηλ . 106 Τ . Κ . 46 ΣΟΦΟΚΑΗΗ ΜΙΧΑΗΑΙ & ΗΗ Λα 0 ν « χα , τηλ . Γ 5 τ , κ , 59 ΓΜΜ _ΜΓΜ _ΜΙΜ Μ Α | ι | ι 6 χιυαιο _> _, Τηλ . _ΙυΓ Ι Τ . Κ , 84 και β ! δλα τα _γααφΛα _ταξβιδιωυ . »«* _·¦ Μ » , Μ » _- Μ « » _¦¦»»¦¦ ΠΩΑΗΣΙΣ ΔΙΑ ΔΗΜΟ ΣΙΟΥ ΠΛΕΙ _Σ ΤΗΡΙΑΣΜΟ Υ Την 27 ην Δεκεμβρ ιου κ « 1 Λ μαν 12 μ , Οα πωλ η 0 _[) δια δημοσιου _ιιλπιπηριαομου | ι (« Κινημ < πο > γ >< πρικη _ΛΙηχαι'η μα ρκα _« Ο _ΟΑΚ Ε _' 5 το Βραφειον Δημοσιων Πλ , ηροψο . ριων , _Λευκωαια . II κινηματογραφικη μηχανη δυναται να _^ _ιτιΟεωρηΟ _ι _] κα . τω ιως ι _ργαοιμους ωρας ? . Ις τω ανω Αναφερο μενον γραφει _, ον , Ο _ωγορκοτης _ιιρεπε-ι να κατπΛΛλι _) το _ωντιτιμον την ημ ιιραν _τΒ | ς πωλησεως , — - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ _Πωλι-. _ιται _ΙδιΜιικον _αυτοκι . νητον μαρκας < Χ ( λμαν _. 10 α . λο γων σε _κκλην _κατΛοταο ιν _, και ι : ! ς τιμην πραγματι ε ο . καιρ ιας , Πληροφορια ι παρα τΛ Ι Ι . _λι-κτρολογικον _εργαοιηριον ΛνδριαΝ , Καρμ ιου _, χανι Λυμ « ουρι ) Λιυκωοια , _ Λ Ρ Ο £ ι- _ΘΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙ ΣΜΟΣ ΠΑΝΗΒΥΡΙΖ ΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΚΛΟΒΗΝ του ςεβ . Κυ ρηνεια ς κ μακα ριου ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Τ 0 Ν ΑΘΗΝ & ΙΚ _ΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Οκτωβρ ιου ( _Εκτοχτονι- ανταποκριτου μα _{ . _'ΑιροτΒορικωι)—'Απο την _ιπομενην της διεξαγωγης ευ Κυπρω Εκλογ & ν Ειδικων ' _Λντι ' - _ττροοφττων δια την ' Αρχιεπισκοπικη . !/ _Εκλογην ολο κληρος ο ! Αθηναικος τ _υττο 5 διαθετει πολλας _στηλας εττι του γεγονοτος τουτου , εΙ $ το δποιου απεδωσεν υψιστην εθνικην _σημασιαν . ΑΙ πρωτοι _πληροφοριοι εδημοσιευθησαν _Εις _' ταΒ _απογευματινας εφημεριδας ττ Ιι 6 ηι Οκτωβριου και εις τας _πρωινας της 7 η _Οκτωβριου ε . „ . ε . . ΕΙς _τουξ τιτλους δε δημοσιευθεντων τηλεγραφηματων ολοι αι εφημεριδες _ετουιζον _, οτι το αποτελεσμα της εκλογης αποτελει Δημοψηφισμα _0-ττερ ττις Ενωσεως και _κατα 51 κηυ του ανθενωτικου Κομμουνισμου . Ουτω το « Γημα » , διερμηνευαν , ως γνωστον , τας αποψεις του υπο τον κ . Σοφουλην Κομματος των Φιλελευθερων , _εδημοσιευαε την _ειδησιν υπο _τουτιτλον : « _Αρχιεπισκοπος Κυπρου αναδεικνυεται 'ο - Κυπριος Μητροπολιτης _ΚυρηνεΙας Μακαριος . * Η εκλογη _θεωρειται εκδηλωσις υπερ της Ενωσεως » . Μεταγενεστερος _5 ε συμπληρωματικοι τηλεγραφικος πληροφοριας ιπΙ των εκλογων μετεδωσε το « Γημα υπο τους τιτλους : « Η νικη _τοον Κυπριων _Ενωτικων . Διαδηλωσεις υπερ της Ενωσεως . _Απεδοκιμα-, _σδη η συνεργασια » . Η « Καθημερινη » εδημοσιευσε , την ' σχετικηυ ειδησιν υπο τον _τιτλον « Η -Αρχιεπισκοπικη · εκλογη της Κυπρου . Υπεστη πανωλεθριαυ 6 Κομμουνισμος » . _Και ολαι α ! αλλαι εφημεριδες εδημοσιευσαν τας επι _των εκλογων πληροφοριας _, με αναλογους τιτλους . Ε _ξ αλλου ο • Αθηναικος Τυπος εδημοσιευαε φωτογραφιας του Σεβα σμιωτατου Τοποτηρητου κ . Μακαριου μετα εκτενων βιογραφικων σημειωσεων , εις τας οποιας εξαι ρεται η υπεροχος εκκλησιαστικη και εθνικη δρδσις του καθως και πλειστα σχολια ιπι του αποτελεσματος των εκλονων , εκ των οποιων _παραθετομεν μερικα κατωτερω Τι _εΥραψεν ο Αθηναικος τυ πος Η απογευματινη εφημερις « Εθνος » , των Αθηνων την 7 ην Ο κτο & ρΙου , εδημοσιευοε τα _κατωδ ' ι-ιω των τιτλον «* Η εκλογη Κυπρου » _ « 'Ο κομμουνισμος , που επεκρινε _δριμντ _τα τα ς _μεταπελευθερωτιχ ας Ελληνιχ α ς Κυβ ερνησεις , διοτι δι * _ηξιαααν την _αμεαον _Αποδοαιν της Κυπρου _χοι , _Π αλιν _^ _ιδων , _υιοθ 'ετησε τελικως την αιτονο , _κια-τιχην _χινησιν , _ηττηθ η χ ατα τα ς Προ . χ θε σινος ικλογας αντιπροσωπων προς Αναδιιξιν τον νιου _Αβχιιηιο-Η _^ π σν της νησου . Η δεξ ια ηαρ _αταξις _, η _υττοστηριζονοα τον Μ ητροπολιτη * Κυρηνειας ινθε ρμον _υτιο < ΒΤ >| θι _χτην της 'Ενωσεως _, υπερ _ιοχυαεν α . ποιυτω ς . Ετσι 6 Κυπρι ακης Χαος ιδωσεν Ιν α ιυγλ , ωτχο _ν μα . Οημα εις τον κομμουνισμο *· . ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΒΥ ΡΤΑΙ Η _€ _'Ελιυ 0 ερ ! _αν της 8 ης Ο . _κτωδριου ' εγραψε τα εξης : « 41 _ιιι _( αχΟ _ιΙ β αι την _παριλθοΟααν Κνριαχ ην εις την . Κυπρο * Ικλο _χ _αΧ δια την _αναοαξι ν τ & ν _ιΙΑικων Μιχ _τΑρων του νε . ου Αρχιεπισκοπου , απ / ιιι _{ αν ΠΒ 4 > _ι * β < ινα > ς ποσον Ακμαιο * _ιι . _ναι _ιο _ιΟνιχ ο ν _αιοβ ημα _ιις χ _ην _νηΟον , Μολις η _6 χ _£ « αοιστιρ α _ι _Υκ α _τιΧον _τΑ συνθ ημα της _ΙΥκιοιως «« Ι Μα ξι _οιαΟιαιις _συνιβγααιας μπ α των Αγγλων , 6 ια νο _μετασχη τη _~ ς β _ιαχ υδι ρ . _νησι οις γ >]? νι _) _ο-ου _ηαιη ) β _νσιι } _ιπωιιβ ιν αιιοτο μως τ ?) ν _σημανχ _ιχ ην Ι ηι _ρροην , χ ην οποιαν _ι _) . 0 ΗΙΙ παοη _τψ _Κνηρ ιαχ ο _) Χβ φ . Ενφ κητη _να ς _Ι _πΙαγας χ η _~ ς _παρχ ι _βουο-ης _ανοιξυυς ο { ιπο ι _·» 7 ι αΗρας Λριαι _τρβ ς _ιποαχ _ηριζαμινος , ΛΧΧ _α Ινωιι χ ος ιηο . ψι ) φιος _ι _! χ _« αυγχ ιν 'ι < 1 > ηη τα . τριο χ _ιχ αρχ α των Αντιπρ οαω - ηων _, χ _ωεο _ι _> _' _'' _05 _, υποψηφιος χη ς διν φαιν _ιτπ ι αυγ » ινχ _οων _οοη _τι ιν _χ ιχ αοχ ον , οιΑχ ι αχι ιιυχ ας , _αΧΧο . οΙ _νποαχ η & _Μται χ ο ν _ΙχΑχθηααν υπιρ χ ης σννιρ . γαα _(< ις μι την 'λγγΛΙαν _, » ι ] ι .-« ' / ι Λγη γγιΧΧομ _ινη _ιΙ _ριομ 6 ι ν τιΗη Ι _πι αγτ ) _τοΓ Μητ _ηοηιΜτον _Κνρ _ηνιΙ ης _Μαχη _ρ ιον Ι Αρχι _- Βι » ιοι «(( ηοιι Κυπρου ιιναι *« Ι _παΟ' ιη ι » π ) ν Α'κιβι ι ιυχ α (> Ι < Ι : « _ι · _Εηκαη _ινηβ ι _ιΛ ( ι : ι ιις χ ον _Αο · χιι _πισΗΜ _ιΜ ον _Οο _Ανι , ν τη _ ς _μκ _· _ναΧονησον Ι ηιφ < ινη ~ κΑ _») 0 _' _> *» Ι μ _< _ιιΛ _» 0 « ΠΗην ιτν « ιι / ιηΚ >> χ _ατΛρχ _ιαιν , / ι * _ιπ . βοχον ) 0 ο , νριτιηνικοο Ανθρωπι _σμοι « αι _μι _ΟΒιιΟιοΛν προπηΧηαιν πρΑ { την Ι _υαν _*< _ιι ΜΙΛΣ παχ _ους , ηιι _νρ & γ _1 ( Ισου αημ ηνιιχ _η-ν , Παρουσιαζα Γ _/« ι > _ι χη ι < _Μ _»| Κ ατ . _ινιΑν # _< _ιαην αημαν χ _ιχ η ν . * ' 0 γ » Λ ΙμΧου » αυτη αημαιπι χ αταου _τχριεη ν του χ ομμοννι αμον _ιις την Κυπρο * , Χνσσω . _ιως _ποΧιμηααντος το * Μακα ριο * , χα » _συγχρ ονως β ριαμ _δον » 7 ι _ινωτιχ τ ] ς κινησεως . Α ς _χ _νχηθωμχ * να γιγχ _) η _Λανηγνρι-Ι χ η αυτη Ιχ Χογη Αφετηρια ηρος _ιντνχιστιρα _-ν _χ _^^^ ιν τοΟ Κυ . ηριαχ _ου ζητηματο ς · . * . Η αυτη δε : _εφημερις την Π ην . ΟκτωδρΙου Οπο τον τιτλον , « Περι _σαρωματος _* . ' . ιν ραψε : * Ε _6 ου 6 α 0 ηααν τα χ οχχ _ινα Ιντν ηα _αχεζικοας μι _χ-ο ααραιμα του χ ομμουνιαμου ει ς τν ] γ . Κυπρο * κατα την _τεΧευτα _ιαν ιχ Χο . γην . Κατι _ΑχραυΧισα * μο * ον ι » ησχ ηθ η , . . τ ρομοχ ρατ _ια . Ποιος ' ομοις τχ ν _ηαχ ηαε Λ * ο ! Α γ _· γΧοι , Λθε ! / 1 ι ( ι « η Ιχ Χογη του Μακαρ ιου ειναι συγ χ ρονως δημοψηφισμα _ιπι ρ της Ενω . σεως , Ιν _ο > ο χ ομμουνιοται ιψ ») - φιζα * κατα . Α * οι _ΑγγΧοι ηυ νοησαν τον Μακα ριο * ι σημαινει οτι εννοουν χαι την Ινωαιν . ΑΙΙα ΙΙ _ι αιη αι * _ηβ οχ α ται περι αυτοι , Απλουστατα η ψηφοφορια _ιιειηχ θη μι _ΑιιοΧνχ ο * _ΙΧευθεριαν , Α Χαο ς της μεγαλονησου Ιξι φρααε τα πραγματικα του αιαθηματα , χ αι ο ! _κοκκινο ι π _ρ _οβ οχ αι ΙζεματΙαΟ ηαα ν , Ιιχ ο φυαιχΑν . Χεορις τη * ΑπειΙη * του αυχ ομ _αχ ου ι πουθενα Αεν ημπορουν να πα ρουν ψη _ φο *> . Ο « Εθνικος Κηρυξ » της 8 ης Οκτω βριου υπο τον τ ( . τλ /> ν _€ _* Η εκλογη της _Κοττρου » Εγραψε τα ακολουθα : • ΑΙ Ικλο γαΙ της Κυπρου , φ ερουν ας _ιπιρ β ειαιαν την προσεχη _Ανυιιξιν ει ς _ταν 'Α _ρχ _ι εηιοχ απιχ ον ΟρΑνον της _Με · γαΧονηαου Ββ |) Μηχ ρο _ποΧΙχ ου Κυρην _ιιας χ . Μακαρ ιου . ΟΙ 1 _· χΧε _γινχ ες Ανχ ιπρ _Ασαιποι—οΙ Α . ποιοι χπγ Α χ ον π ροσεχη Δεχ Ι μ _· ιβι _ον Η ιι ( ο _# ( ιιΙν χ ις την Αρι _· _οιιχ ην Ιχ λογην _—πιναι _υιοι αχι Ααν _υπε ρ του _Μηχορ ' ου χ α ν . _τχι ρ της _ι » β > Λιβ > ι η ] ι Κυπ ρον ! ιε την ΕΙΧΑΑα . 02 κο / ι / ιοιινι · _σχ αι , ο [ ΑπβΙα _ι προαιπαΟ ηοαν νιι _-Τικ / ροιιν _ι _^ _ηνιη , _ΑηΙχ νχαν ηα · ταγωΑ & ς _, η Αι πλειοψηφ ια _χ η ι _εθνικο φρονος παραταξεως _εινι » χΑοαν ' μιγ αλη ι Αστ ε η νηαος Α . _ποχ _τι } χ ι _/ ν γαληνη * , ιην ΑηαΙαν _πρ οαιπαΟ _ε ι να _Αιηταρ Α _()) η Ανθελληνικη προπαγανδα των Λνη . χ ρ _ητχ / ω _ν _ΜιΙΟε Ιιρο _Ο χα ι Αβιου . 'Π Ιχ _λολγτ _υμως ηΙΙ _τη ιχιι _κοι Λλλην _αημααιην . Α ι Αχ ι Α λοΛς Αιη της ψηφαν χη ν , Ιχ Ι _μηοε κηΙ τον _οτιι _ιηστΑν _Ιερ _αρχην . γλΟ Απα / αν η ( αιτ ) ΑΧΑχΧ _ηρος ειναι μια οειρ α Αγωνων , ιπιρ _ 7 ι Θρησκειας και του Εθνου ς- . Η « Ακροπολις » της 5 ης • Οκτωβριου εγραψε τα _εΕ , ης ιΙπο ιον τιτλον « Η _ικλογη _» : · _' //¦ _ΚΙΙπιος _ΑνεΛιΙχθη _, ΚΠΜς χ _ην Ι _ηιρι μιναμ _ε , ν . Και _ΙΙχ ως _ηξευραμιν ΛνΙχ α Οι ν Μο _» . _ΟμΑφωνας _κπΙ ΑμΑψυχος ιις _Λτ ) ν Λφα αΙωα _ιν της προς π ) 1 · _( Ιν _ικΑν Ι 9 ιΛΑις . _Τιιοια ν την Λ . νευειξεν η _πανδημος ΙχΧογη _ιοι _κ Αγιου Κυρηνειας ως Αρχιεπισκοπου Κυπβου . 01 χ _ομμοννιοιαι , που ειχαν _οημιουρ-γησει προ χ αιρου απατη λος _ιντνπωσεις ι _απεμστωιτησαν χοι _αηειε ! - χ θηααν Ιν _, _ιαης οιο » ειναι · ΟΧΙ , νοι _χ αι προδ _^ τοχ . » * Η « Εστια » την 7 ην Ο χ , ιω-6 ρ _( ου 6 πο τον τιτλον « Η Εκλογη Κυπρου » εγραψε τα _4-ξης • 'ΕκΧεγω * _προχ θις μι _Αξι-Αιογον πλειοψηφια * την Σν » ο-Αον _, η _Αποια βα . _υτιοΑειξχι ως νεον Αρχιεπισκο _κον της Κυπρου το * Σε & . _ΚΙητρο ηολιτη Κυρηνειας χ · Μαχα ριον , δ Χαος _τι } ς κ Ε _ΧηνιΜ _*} ς Μεγαλονησου , _προσεφερε δυο ταυτοχρ _οναος με _γοΧας υπηρεσιας εις την Πα . _τρ _ιδα τον Π ρωτον _ιχ _ι _μηαε τον _* Ιεραρχην ιχ εινο * , του Α . ποιου η ξωη _ΑΧοχληρος ειναι μια αδιαπτωτο ς ον _* Ι χι ια ευγε . νων αγωνων _νπερ της θρησχ _ει ' _& ς χ αι του _Ε-θνονς . ΚαΙ δευτερον απεδει ξε ποσο * _οΛτηβΙχχ ος ειναι εις την _ττραγματι _ιιΑτ-ητα η _Τιλανη , η οποια ειχε * Αρχ ισει να _δημιουργηχ αι οτι εις την Κυπρον Ιπεχ β ατησαν πρ αγματι τα αριστερ α στοιχεια . • _ΛΒΙ την Ιχ _λογην οντην _^ η Εχχ Χ _ησια της Κυπρου , η _Απο ' α μεχρι της ευλογημενης στιγμης της Ενωσεως , ειναι _και η χ ορνφη της Ιθ _ναρχιας _νης νησου , ειναχ _ις την τπ _^ _ιν « αι την _γαληνην _, την _Αποιαν α . _ηεπειραβη να διαταραξη η Ανθε λληνικη _ανατοεπτιχ η . ¦ _προπανανΑα Αια να ιπιτυ χη τους υ- ποπτους σκοπους της · . . * Εν συνεχεια · δε και υπο τον τιτλον < * 0 λαος ττ ) ς Ελ . λαδος » Εγρ < χψε το ! ακολουθα , _ · « Αποτελει ιμως η προχ θεσινη Ιχ _λογη τν } ς Κυπρου - χοι δια τον ελευθερον Ελληνιχ ον λαον μιαν νιχ ην _πρ αγματικη * , τη * Αποια * χαιρετιζε ι / ιε _ιιιαιΒ _^ _βον Ικανο _παιησι * . _^ _'Απε _τεΧευαν Αια χους _πραγ . ματιχ οιις ΕΛΧηνας _Αφοομην εΙ · Χιχρινους 0 _Χ 4 ψεως χοι _στινο . χιαριας πΙ πλ _ηροφοριαι , αι Αποι οι Ι φερο * τους χ ομμουνιατας χ ατορθου _ντας να διαιρουν 'τον _Κντιριαχ ον Χαον γυρω Απο τον ηλαατον _ισχυριομον _, οτι αιτοι και μΑνον αυτοι διεξαγουν χ _οι : 16 * 1 X 0 * Αγωνα δια την . Ινοοαιν της Κυπρου , _ιν < 5 εις , _χ ην η ρ _^ χ ματ _εχΑτ ητα τον _υπινομευον χαι χο * ( ξεθετ ον εις κινδυνο * πληρους καταστροφης . ΚαΙ , ' οταν κατα τας παραβιονας της εν < Χ _& - γης , οΙ _ΑκΤιροσ-ωποι _τ & _τ _ηΜνματικων Ιδρυματων της πρωτευουσης απηυθυναν προς χον Κυπριακο * Χαον χ ον _χαιρο τι αμον της _ΙΧευθεοας _Ελλαιος μαζι μι τη ν Ιλπ _ιδα _Αχι θα ΗιιΠ την χ αχ _αλληλον λυοιν τον Ιχ - χ ληαιαατιχ ου του ζητηματος , _ιξεφραζο * τον πηβον να τεθ η _τι _ομα εις αυτη ν την υποπτον δρδαιν . _τΚαι ο Κυπριακο ς Χαο ς ΑδιΗ _οιωσε * Απολυτω ς την Ιλπιδα αυνη *· . * Το « Γημα > της 7 ης Ο - _κτωδριου Εγραψε τα ακολουθα • Η εκλογη του Αρχιεπ _ε _* σχ οπου ει ς την * Κνπρον _. κατα το πρω τον σταΑιον της _Αναδειξτωξ ιχ λεχ τορων , το _δηοιον προεξοφλει και το _Αριατιχ ον _Απε _^ η ν- _πι ρ της συντηρητικης παρατα _, ξεεος μετα μεγαλης πλειοψηφιας . Κ α ομως _Ον Ιχουν περα . αεε πολλοι μηνες Απο τη ν συν . _τρεπτι χ ην _τιδ _δντι _Ιπετνχια * της αριστερας παραταξεω ς κατα την προηγηθειααν Αρχιεαι _- οχ οπιχ ην Ιχ _λο-χ ην . Αυτο σημαινει 8 τι τα _Ιθνιχ α χαι- _πολ-ιτιχ α σφαλματα ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Α _ΚΕΣΩΣ και πολυ Ακριβ α , απο τον Ελληνιχ ον _λαον , ιστα * Χα _Ι ' οταν ακομη τα _διαπρ Αττονν οΙ χ _ομμουνισται και οι φιλοι των . Η ΕΒΚΑΤΑ _^ ΑΕΙΨΧΣ ιης εηιμαι ' α _^ τ ης Ενωσεως και η διαΟεσις προς συμβιβ ασμους με _χ-ην _Αγγλιχ ην Κατοχη * ¦ , ¦ : _εις ιη * Κυπρον , ' _και εν 'Ελλοδι η _ιναντιωσις τσυ _ΚομμουνιστιΧου Κομματος και _χ ου Ε . Α . Μ . κ ατα της _ινοτηνος οιου του αλλου 'Ελλ ηπχ ου Εθνους τιρος υιχ ο . _στιιριιιν _τη _^ πολιτικης του Κα . _τευνααμου , _απιγ υμ * ωσα * ειι την Μεγαλονησο * χ α Αριστερα κομματα μι αστρ απιαια * ταχ υτητα του μεγιστου μερους τω * λαικων συμπαθειων _. ΚΟΜΜΑΤ ΙΚΗ Δ ΙΚΤΑ ΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ- ΑΗΜΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡ _ΟΝ ΗΝΙ ΑΡ ΙΟΝ ιο < μεα Η _πολις μας ειναι . κατηγα . να ' κτισμενη με την στασιν του κ . Δημαρχου και των Δημοτι κων _υ-καλληλων , οΙ οποιοι _, χρηοιμοτιοιοον τας εργασιας του Δημαρχειου ως τιμαριον του Ακελικου Κομμοαος , Ο Βραμματευς τοΟ Ακελ κ . Φωτιου Εχει εγκαθιδρυσει το στρατηγειον του μεσα _εις το _Δημαρχειακον Μεγαρον , 6-που , ως Δημοτικος _Συμδουλος _, _αποτελει το κλειδι της _διοςνομης _τδν εργασιΟν τοΟ Δημου μεταξυ των _ουντρο . φων . Ουδεις μη _ΠαλιοσυΝτε . χνιακο ς _προολαμβανεται βις τας εργασιας , η εκμεταλλευ σις των _ατιοιων κατηντησε το _αιιοκλΛιστικου προνομιου Ικεινων που δουλευουν τυφλως ει ς τον / Λολωχ του _Ακελι . σμοΟ . Υπο τοιαυτας _συνΟηκας ειναι ευνοητος η κομματικη δικτατορια _τιου ασκειται επι του πνευματος των εργατων τοΟ Δημοι » , η οποια _ωργιασε και κατα την _'Λρχιιτιισκοπι . κην _εκλογων , καθ ην _οι Ιρ . _γαται Ιαυ ροντο ως αβουλα σκευη εις τους ' τοπους της εκλογης , _καρακολουΟουμενοι αυστηρως απο τρυς μτιραβοιις τοΟ Κομματος με την αυοτη . _ραν _οποδειιιν , δτι Οα ε ' _παυετο _οιοσδηποτβ που Οα _ψηφιοιι τον ΑΙακαριον , ΘΟμα τοΟ τοιουτου _απρετβοΟς _εκβιαομοΟ υπηρξε κ « 1 ο Αντωνης Ηρακλεους , εργατης τοΟ Δημου , 6 οποιος , παρα την ευασκουμενην _διαν εΤχβ το _βαρρος ν' αφιοτ _) να νοηθη τα φρονημα του _υττερ τοΟ Μακαριου , Την επαυριον των εκλο-γων _ΕΠλΥΘΗ _κατοπιν αυστηρδς και & ικ τατορι · κης _επιπληξεως εκ μερους τοΟ Λη | _ιι > τικοΟ _υιταλληλου κ , Σταυρου Ππμπαλλη , ο ωτιοιος τοΟ _ειιιε με _Ουμον : _« Ε 1-ΣΑΙ £ Τ > ΜΑΤΗΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙ ΔΟΥΛΕΙΑ . ΕΙΣΘΕ ΠΟΥ . , ΛΗΜΕΜΛ ΤΟΜΑΡ Ι Α » . Το _σοδαρον αυτο ζητημα κσταγ' γελομεν _εις τον κ , _Διοικητην Λαρνακος _, Γπως _εξετασθη υ . ' πο της Κυ _& _ειρνησεοΜ , διοη α . _( _ποτελει πλεον αληθινον κοι-, νωνικον _, οκανδαλον _, δτι οΙ _' ΔΙΟΡΙΣΑιΟΙ ΕΡΒΛΤΩ ΒΠΟΥ 1 ΔΗΜΟΥ ΠΜΟΝΤΛ Ι ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ _ΣΥΣΤΛΣΕΩΣ ΤΩΗ ΠΑΛΑΙΩΝ _ΣΥΝΤΕΧΝ 1 ΩΝ . Εαν δε κανεις ανε . _ξαρτητος κατ' εξαιρεοιν προα ληφθρ _εις την _εργαοιαν με τον _υοτεροδουλον σκοπαν να συμπερ ιληφθη βαθμηδον _εις τα κομματικα δικτυα , τοτε αρχιζει επ' αυτου η γνω < η εκβιαστικη επηρεια υπο των λοιπων αυντροφων , ωστε κατ ' | αναγκην η να κοψη τον αυ . χενσ εις τον ζυγον των η να _καταστη αφορητος η περαιτερω παραμονη του ει ς τας ταιεις των Δημοτικων εργατων εφοοον _μαλιοτα συντρεχει προς _τοΟτο και η ανωτερα εργατικη επιστασια , Εκτο ς των Δημοτικων ερ . γατων νεα σαγηνη προσετεθη με την _ιδρυσιν και _λιι _τουρ . γ _| αν τοΟ _ΛημοτικοΟ Νοοοκο . μειου , _εις το οποιον νοσηλευονται οΙ φιλοι τοΟ Κομματος και ΑφοΟ Γιαπιστωθη πρωτον οτι ο ασθενης δεν ειναι Κεκκος Ι 'Αλλα περι τοΟ _ιδρυ . ματος _αυτοΟ , εις το οποιον _αακοτιως-υιταρχοντος _Κυιερνηπκου Νοσοκομειου _αρτιως λειτουργοΟντος — διασπαθιζεται το Δημοτικον χρημα μ * την πληρωμην υπερογκων μισθων , _ιτρδς _υποοτηριξιν φιλων και αναγκαιων _Για την κομματικην _προπαγανδαν 0 ' _ασχοληθωμεν εν καιρι _^ . • Επειδη πολλα διαδιδονται περι της χρησεως τοΟ _αυτο . κινητου τοΟ Δημαρχειου δια κομμαπκους _και αλλους ε . κλογικοι ' κ σκοπους τταρακα _λιαΟμεν τον Βραμματεα τοΟ Δηιιου _υπευθυνως να _δηλωση ποσοι τενεκεδες βενζινη ς κα . _τηναλωθησαν κατ α την περι · ο ν 8 ον της προεκ λογικης δρασεως ει ς την 'Λρχιε _τιισκοπι . κην εκλογην _υπου ε & ιδτο το Λημοτικον _αυτοκινιμον κινου . μενον εις _ταξειδια προς δια . φορους διευθυνσεις και ποιοι ησαν οι Δημοτικοι σκοποι των τοιουτων _ταξειδιον _εις _Λευκαρα , Κυρηνεια ν κ , λ . 'Αλλα τι ακομη Οα Ιδη ο ατυχης Δημοτης Λαρνακος ε . πΙ των ημ * . ρων της σημερινης κακη μοιρα _Δημαρχειας δεν ειναι εΟκολον να _προιδη κα . _νεις , εφοσον η μεν Λημοτικη κεφαλη ειναι υποχειριος των φανερων και λαθραιων υπο . _οτηρικτων της , οΙ , δε _τ * λευ . _ταιυι { . ' χουν καθε λογον να εξωθοΟν την κατασταοιν προς το _χειροτερον δια να την _εκμεταλλευωνται , ΔΗΜΟΤΗΣ ΛΑ Ρ Μ Α ΚΟΣ Λαρναξ _, τ _( 1 12 π 10 ) 1947 , Η στρ ατι _ωτικ π _καταοτσο _ι ς εις Ελλαδα ΔΟΝΑΙΝΟΝ . 14 ( Ρ . _Λ _£ . _ι . ) — 'Ο Γασιλευς τον * _^ Ελληνων Πανιο ς ποοηΙ ριΛισε σημερον Ιν Αθηναις , συνεδριας του Ανωτατου · Συμβ ουλιου 'Εθ _νιχ ης Α _μυνης . Χυνεζητηθη η στρατι - _ωτιχ τ ) χ _αχ _ααταοις της . χαρας χ αι αι & ναγχαι του _στοατοΓ , Π αρεστησαν , _πλιιν του ΙΙ _ρωθυπουργου' χ αι τ & ν Αοχτ ) γων των 'ΗΒ _« _ιτ _*/ 1 «» ανν οι * _Λρχ _)) νοι τ & ν ξενων στρατιωτικων _Αποβιοιαν _^ ητοι Α Στρατηγ ος Ρωλιγχ ς της _Γρετιαπχ ης χ οι Α Στρ _εαηνος ΑΑχβ αυ της Α / _ιεριχ ανιχ ης . ' . ' _ '¦ ' ¦ . Ι ΧΗΡΑ ΤΟΥ 1 Χ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , . 14 ( Γ . Γ , Ι . ) —Εις _ττ / ν _Ανατριαν , παροναιαοθ η μια γυνη , ητις Ζαχνριξεται , Ητι ειναι η χηρα του Χιτλερ . ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ _<¦ ΗΙΚ ΚΛ . _ΑΙΙΙΤΙ ΛΕΜΕΣΟΣ , 14 ( του ανταποκριτου μας ) . —ΑΟριον Πεμπτη ν και ωραν 6 . 30 ' μ . μ . θα ομιληοη απο του εξωατου της Λεσχης « Ενωοις * ο κ . Νικ . Κλ . ΛσΛιιτης με θεμα « Ελεγχος _επι της τακτικης της αν . τιπαλου παραταξεως και η _σημασια της' εκλογικης νι . κης » . ΒΙΙΜΑΜ - 0 χ ΠΡΟΞΕΗΟΣ ΙΗΜιΜΙιΣ Δια του _καταπλευσαντος εις τον λιμενα Λεμεσου _ατμονλοιου « Κορινθια » _αφικετο _, επιστρεφων εξ Ελλαδος , δπου πα _, ρεμεινεν _ετιι _τρεις . ε & _ιιομα . δας , ο _Εντ . Π ροξενος _της Ελλαδος κ , Ανδρεας Κουντουριωτης . 1 _ΜΙ ΙΟΙΗ Τιιι ΚΥΠΡΟ Υ Λ η ΙΑιιδ _ιΡΙι _ΙΙΣ ΡΟ & 01 Β Ο Βυμναστικος Συλλογος « Μεσαορια » , _Πραοτειου , απεφ _ασισιν οπως αποστειλη _εις Ροδου δια τους αγωνα ς των Ελευθεριων , τον αθλητην κ . Χριστοφορον Κονιαλ ηυ , οστις θα κατελθη με τα χρωματα του Συλλογου του και θα _λαβττ ' · μερος _ει ς τα εξης αγωνισματα : Λι · _θοβ λιαν , Ελληνικηυ Δι _σκοβολιαν , Αλμα _αττλουν και Δρομου 100 μ — » . » .. Η _£ βΝΙΚΗ-ΚΑΙ' ΠΟΑΒΠΚΗΣ-ΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣΑΡΧ 1 ΕΠΙΣΚ 0 Π 1 ΚΗΣ ΕΚΛΟ ΒΗΣ ΤΟ Γ' ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΒΟΥ ΤΟΥ κ . Δ ΕΡΓ Η _Δημοσιιοομεν κατωτερω το δευτερον μερος του & αρυσημαντου λογου του Β . Β . του- Κυπριακου ΕθνικοΟ Κομματος , κ . θεμ . Δερδη _, ' τον οποιον _εξεφωνησε την παρελθοΟσαν Κυριακην εις την Λεσχην του Κομματος , ιιερι της εθνικης και πολιτικης σημασιας της Αρχιεπισκοπικης εκλογης . Η Αρχιεπισκοπικη ικΧογη υπηρξε μια λυααωδης μαχη Για δυο _ιηιμαχα ζητηματα · _'^ Ιλοχη · η Διααχ επτιχ η . Ο Ααος _Απεφανθη _χ ) _δη ι _ναντ / ον τοον . Α ς ερυνον * . Εαν μεινουν , θα παρ αμεινουν _οτχως παρ εμεινα * οι καταχ θονιοι της 'Επται _τησου . Ει ς ιλους τονς _Αημαρχουμενους Αγροτικους Δημους , εις τα Αευκαρα , την _Αχ _ανθουν , το / _Ιινχονβιχον , _ττινΚνθραΙα _ν , την ΠΑλιν _νης _Χρναοχους , τον Καραι _δν , την _ΛεΙπηθον _, _ηττηβ _ησα * χ ατα _χρατος , εις δε την ηατρεωτικην χ ωμοπολιν της ΜΑρφου , υπεστησαν παντελη πανωλεθριαν . Εις τας Δ ημαρχουμε * ας καλεις , την πρατευουααν ηττηθησαν δι ς εφετος , εις τη ν Λαρνακα , τη ν Αεμεαον , την Κυρηνεια * , την Παφο * , χα ι μονο * εις την Αμμοχωστο * Ιπεπλενσα * μι τεσσαρας ψηφους , ιχ των Αποεω * οι τρεις ησα * ψηιροι _ανδβωηων ευρισκομε νων εις το Ιξωτε ριχ ον _* βι 6 Ετερος ψηφος _ινδ ς Ανηλικου . Εαν υμας , παρ' _ιλα χα _υτσ η Μ ακΜιαβελιχ η μαεστρια τ & ν Α γγλων _Αγνοηορ ολα ταυτα _ι ) χα > ρηπη ρ _* ς _τη γ Αιασχ επτικη _ν Σ υνελενοιν , _διμ _ι _τωκον θα Ι χωμε * να δκξαγ αγωμεν τον χ ατα της Κυβ ερνησεως και τον χ ατα των χαταχ 9 ονιο > ν _«« _νιο _/ _νατων της Αγ & να . Ο Αγων _Αεν 0 α ειναι τοσον _σχ λ ηρος οΓτε τοσον _τ _^ _αχ υι , οηως πρΧΑοΙ _πιβανιν _να τον _φαΜταζωνχ αι . αισνχιΙτι οι δειλοι χ αι οι _πτ & χ ες Ιαγωοι . Ουτε θα Ανεγειραμε * ει ς χ α ς Αγυιας χ αι τα ς χ ριοδους _Αδοφρ αγμαχα _, ουτε θα θι γη χ αμμια τρ ιχα _οιουδηποτε Εγγλεζου , _ουνε Οα Ανεβουμε στα βοννα χαι _τοι ι _^ λοφους σΑ * Αρματω _λ _^ _ι χ αι κλεφτες . Αεν χρειαζεται ποσως η ταχτικη αυτη . 'Γ ελληνικη _ιπινοητιχ _ιτης ει ς χα ς Αρχαι α ς τραγωδι ας , οταν δε * _εορ ιαχ ε το μια _φυσικη λυσις τοΟ δραματος , _Ι _φτυ _ρε την ΙΟ _βιν τοΟ Απο μηχανης Θ'θ 0 . • Η προ Αλ ' γων ημιροιν Ρωα οιχι _) προ _κληχ _ικΑχ ης δια της Αναβι ωσιως της ΚομιντΙ _ρν , της Τρ ιτ ης δηλαδη Αιτ ΟνοΟς , ιπο της Ρωοσ _ιας χαι _τΛν δορυφ ορων της , με _Ζοραν χ ο _Γιλιγραδι ον , δια την _ιξαπλω σιν _τοδ Κομμουνισμου , αποτελει τον _μεγαλντερον εσωτ ερικο * _χινιυνοι Αι ' ολα τα ιΟνη δια της ραγδαιας 1 {* πλωαι ως του χο _> ι , « ο « - _κ _ο-τ ιχου _^ ιιαο _^ ιατο _ι . Και Αι ' η · μας το γεγονος τοΟτο ΑποτιλιΙ τον απο Μηχα νης Θεον , οστις Οα ΜιΑυ _]} _χ αχυτιρο * χ ην ποθητη * _λυιι ν . Παλυ Αρθως _ιιπι ηι ρυαιν ο _φιλορωαα ος Α γγλος καθ ηγητ ης ΛΑαχ ν , δτι · _εις ι >· λα ς τα ς χωρας , εις ολα ια χ _?< ι · ιι ( , τΑ χ ο / _7 _< ι'υν ' « χον χ _ομμα _ΑιιοτεΧι _Ι την _^ _ιωτ _ιοιχην Λ _£ β >' · μ _τχ ρον χ ης Ι ' ωασ _ιας · . Η , μ ' _- _γαλ η ΑμιριιΛα νικη _Συμιιολιχ _εια ι ρβιψιν 7 ] _Αη _ικ > ο τ _βιΛν η / ι « οΛν τΑ _χτ ιηο ' _χΒ _ιο ν _χογ π _τη ) ς Ρωα · σιεις χαι εδεχ θη την Ιτ αμην ποΑχ _λ ησιν χ α 0 α αν τιδραση χ ατα του με γαλου αυτοΟ κινδυνου . ΙΙΑγγΧιαιΙνι υποχ _ρ ιυηιι _νη ν ' ηχολουΟηα _ηκατα _ηΑδ ας . 'Π 'Ελ Χα ς , Χα ριτιΘε _ια , _ευρι οκτταιηδη ι ' . ιο την _'Λ _> ι £ β «< ν ·» ιην πλεον π ροστα σια * χαι >) 'Κλλας Ιινα ι _επα νη _, Λ Αποια , τη _βαηΟιι η χ ης Αμερικης και τη βοηβ _ιια Σου , το υ Λητχ _ητον Ααου , ΘΑ Ιπιτ _α _· χνν η την Χυαιν . 'Π . Ελλα ς _ιατι βεβ αιοι — και Ι χομιν _χ _αθι 1 < ι . γαν να ξιυρο . ηΙεν τι ηα _/ _ιιτοι τις τα καθ ( ιο'κι ) νιπ — θα _Αηαιαθη αταν θα ιΛιαχ ι' 1 η _ιια _ταλΧηλος ιυχβιοιβ ιις το 2 ι )/< ιο <) _ιιον τοΟ Οο _>»« νιο ·/ ιο 0 Β < 5 ν Η _* ωμεν < αν 'ΕΟνων _. Με χβι τουδ _ε δεν Ιτ _Αλμηαε να πρ αξη _τοΟτ β , ως Ιχ _τεο * _δεαμω * της μετα της Αγγλιας χ αι χ ης υποστηριξεως , την Αηοιιιν παριι χι _πρ _/ ις αυτην η _ΤΛιγ Αλη _Γρ εχχ τιν _ι α εις χ α Ινμ _βουλια των Ηνωμ ενων 'Εθνων κη Ι χπ _ιτ ι _τ _« _ι αυαχ ε ψιις των Υ · _ηον _ονων _τι _3 ν _'ΚιιοτιριχΛν των Τεσσαρων Μεγ αλων Δυναμε _ων . Κη Ι _οιιι ειχομ _τν τη ν _Αξιιοαιν χ αριν του _Κνπρ κιχ αΟ ζητηματος { ) ΕλΚα ς γη Οναιαα _η _) υψιβ τη _» τ χχρΒ / ιοΟν ?« ειαετι _Ι Ονιχ α αιιμ · φεροντα χοι ν * τη _( ΙΑΧ η Απο ι 1 Ι ! . , : ι τωρα με την Α γγλια * , Οπως ωρυετο και ιζητει η Κομμουνα Ι χ αι ιφωναζαν συμψαλλοντες οι ΘΧι _£ _-ιροι _συνοδοιποροι , διοτι _τοι-I αυζας Αδηγιας ει χον ιχ μερους τ ω * Αψεντιχ ων των της ΜΑαχας χ αι _το > ν « οαχ « ιρο > ν τη _^ Σοφιας , εις τους οποιους « Ι' ναι χειροποδα ρα δεμ ενοι , οταν Α * τεληφθηοα * οτι το 'Εα μ δεν ι κατισχυσε Αια να διοικησ _η ως επαρχ ια * τω * _Σοβιετ την _^ Ελλαδα και απο τοτε ιπαυααν να _ξελαρυγγιζ ωνται 'Ζητω η Ενωσις της Κυπρου μετα της 'Εαμιχης Ελλαδος , χ αι οτι ο ! _Αμερικανοι , δι αδεχ θεντες τους { νεροβ ραστους εργατικου ς 'Ε _γ-Ι γλεζους με την _Ιπαμφοτεριζουσα * , χ αριν επιτοπιου χ ατα _ναλωο · ιως , πολιτικη * των , ει ς την Ελλαδ α , Αεν θα ησα ν διατεθε ιμενοι ν & ειναι _κιβον ψυχροι _θεαται _, Οπως υπηρξα * οι Α γγλοι , του _ικηι / Ιι _ιΤοΟ / _ι _^ νου εμφυλιου και υπο τω * Σλαυω * υποδαυλιζομενον _^ Ελλ ηνι κου σπαραγμου . Αλλ' ει ναι ηδ η αρχ ουντως γνοοατον , 8 _τ _« το Υπουργειο * των Αποικιων καταβα λλε ι σημερον υστατη * προσπαθεια * διο την Αναχ _αλυψιν χ αι _στρατολο _- γιαν συνεργατων εις τον τοποι αυτον , τον _χατοιχου _/ _ιενον Απι _τεσ-σαρω * χιλιεχ ηρΙΑων υηο 'Ε ! Ιηνων την _χατ ανωνην , την σχ £ · ψ ' ιν , την γλωσσα * , την _θρησχ _ειαν και τον εθνισμο * . Και _ΙΧΧει _ψει _αΧΧαι * , αφ ' οι εξεμασχ αρευθησαν , εσπευσαν _προοτοι χ αι καλυτεροι οι χ ομμουνισται χ αι οι συνοδοιποροι των , χωρις 1 αιοω χαι _πιρ ιαχ _εψιν χαι διχως να Ιρυ & ριασουν Αια το αισχος της αποδοχης των , χωρις να Αναλογισθουν την φοβ ερ α * αραν , την Αποιαν Ι _πεφερει Ιπι την κεφαλην _τωι η χ αταιαχ _υνη της Αλεθρ ιας προ δ οοιας των να ιναγχ αιισθουν την ξενη * _Κυβ ερνησε * . Κα ' ι & Χα _αυτα _ιιατ _ι : _4 ιο _ _τι ουτε η Κομ 1 ¦ ' ¦ , ι , ι ¦ ¦ μαννα ουτε οι _συνοδοι ποροι της πια-τινον * εις οιανδηποτε νψ >) . λην Αρχη * η προσβλεπουν προς χ α Αθανα τα της Φυλης μα ς ιδαν ικα . _Καιροσκοποι χαι _χ υχα _οπασχ οι , δποος παντοτε , _Απεβλεψαν ει ς το να χ _υριαρχ ηαον ν της Κυπρου 3 ια παντος Αθε - μιτου μεσου , Απο της τρομοκρατιας μεχρι της προδοσιας ' χ αι απο του _Ικβιασμον μεχρι της συμμετοχης των _ιι ς χ ην Διααχ επτιχ ην . 'Αλλα δια πολυ ' Αφελεις χ α ! ηΧιβ ιους μας _) ξιλα _£ α * , δι α _πολυ απλαιχ ους '¦ φανχ ααθηααν τους _Εθνικοφρονας Ελλ ηνας δια να Ιπιτρ _Γψοι _- μεν ατιμωρητει εις το τρι _γω' ιον Κυβερνησεως Κομμουνας Σ υνοδοιπο ρων να Ι _εραρ _- ιιοαουν τα σχ εδια των και να επιβλ ηθουν επι του Κυπριακ ου Λαου , & οποιος , ΛρΑ _ικτι _> η . _^ _κριξ ως ημερων , του ς _Απελακτιπε κατα τον πλεον _τελεσιδικον • 'ι _' . _ι _ιι α ν _^^ υριχον τροπον . Το υηονργεΛον των _Αη , οιχ ι-· ~ > ν , ελαβ εν _ηδ-η την _οικι _ντι / σιν _οΛ ΧΙ _ιποιαχοβ / ΙαοΟ _, χατι _) νο . _> ημιιτιχ ω ς σα φη χ αι Ανενδοτο * . 7 _ιι την χρουσ _-ιν της η _Κτιβ Ιρ _- ησις Αια την _Λιασκ _τ _ΛΝχητ Σ ν _τΧι υαιν Απ ( _μει _* ε . μετα το Ααγ ¦ υηριο * δημοψηφισμα χ ης πα-> _ελθουο ~ > 1 ς Κυριαχ ης , μονη χ α ' ι _ιεν _τα ρφανη , μι την πτωχην χο • _ει αν των _εστιρημενων Χαιχ ου σεισματος χαι . εντολης χ ομμον'ισ _ιο 3 ν χοι τω * εθελοτυφλω * _-ννοδοιπορω * _τιυν . 'Αλλα το ι 3 ' - ιουργεΧον των _Αποιχ ιων « αι η ' _ντ ανοΟ τοπικη Κυβ ερνητ ης ι-/ ουν να _ιοισο-υν _Λο ' νον 4 _ια τη ν τκ ανοαιωοΙ _) _α-ντην Ιρω _τοτροπι _- ιν με την Κνπριαχ ην χ ομμου-• αν , Γχι μονον προς τον _Κντ _ριαχιν Λαο * Αλλα και προς ' . ην _Γρ εττ ανιχ ην χ οινην γνωιη * . Αεν δυν <* ται να Αι _* οχ ονν τον _χομμουνισ-μδ * _αιλου και να _ιβωτοτ ροηουν μαζυ του ει ς την Ι ( ΣυνΙχεια εις την 3 ην σελιδα ) Ρ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΝΕΑΣΕΠΒΒΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ¦ Α ΙΥΝΕΑΡΙΑΖΓ ΙΠΜΗ ΤΙ ΠΟΙ ΛΟΝΔ 1 _Ν ΟΝ , 14 ( Γ . ΓΑ , ) —Η Πολιτικη Επ ιτροπη των Ην ωμενων 'Εθ νων , τερματισασα τω ρα την αυζητη σιν _ιπι τον Ελλ ηνιχ ου ζητηματος , ηρχιοι χ ην Ιξετα β ιν ιτε ρας Αμεριχα _- νιχ ης _προταο-ιως Αια χ η * αυ · _στασι ν Επιτροπης , η _Αιιοιη ΘΑ _αχ _ινεδριαζη χ αθ ' οιον τα Βιος · , οααχ ις η Βενιχ η Συνελευσις Αργει . Την προχ παιν _υπεβ αιε ν 6 Βιρουο ιαοχης Χ . Τζιν * _Φοατερ ΤιταΧΧ ες , οαχ _ις ειπ α ιιι αι Ηνωμ ενοι Πολι _τειαι προτ εινουν _, ' _οχ ως η Επιτροπη δια _τηρη Οη ΙπΙ ιν ι τος _ΑπΑτε η πειρα Οα Λη _οοιιι » _ιαν θα _κατ ααχ η μονιμος . Ε νεκα _της Ασυμφωνιας τω * Μεγ αλων Δυνα μεων , σοβα - ρ α προβληματα , _παρ απεμιι ονχ αι εις την Βενικη * _Συνελ ηιαιν , η _ιιποι ' π ο / κιι _? Λιν _πΥινπ _τ η ι _> Α τα _εξειαζ _η λογφ τοδ _ονκοι ι _τοιν κοι τοιι ηιρι _αιριαμ ε ναι · _χ ηονικου οριου , χαια το _οττ _οιον συνερχεται . Η _'Γιι _ι _τροη η δεν θα Ααχο . ληται με Ιριδας , αι οποιαι ευρ ισκονται τι ς χην ημερησια * β ιαταξι ν χ ου Συμβ ουλιου Ασφαλειας ουτε χ α ' ι θα _Ιπεμβ αι _*)) εις το _ι ργον Επιτρ οπων Ι ) _Κποεπιτροπων της Βεν ικης Συνελευσεως η _τοΙ ) Συμβ ουλιου Ασφαλειας . Θα ιιν _αι Ιαοι _τεριχ ον σωμα της Βενικης Συνε - λευσεως και θα μ _ιλετ _$ οΙ'ασιο . ρα _^ κα ! θα χ _αμνη _υποδειξεις π ρος την Β _ενιχ _ην _Συνελ ιυσιν . Ο ΑΝΤΙΡΡΠ ΣΙΛΣ Ο Ανιιπ _( οαωηος ιης Γ _» λι . βι ας _& _πι-στ η _>} ι ( ε την _προταο ιν , ο δ ε χ . ΓιαΙνσ κν « ι / τ _» ν , ιπ η νεα Επιτροπ η θα Ιξα _αθενηοη _μιλλ ον παρει θα / νιαχ _* π ) ι * α Ηνωμ ενα Εθ νη . ΤΟ ΠΑ _ΛΑΙΒΠΝ ΙΑΚΟΝ ΛΟΝΛ ΙΝ Ο Ν 14 ( Ρωυ χ εο « αι _Γ _» _0 ) -Η ? τοωι ») « _ε ρ / _πκοσιι αυμη τωαε _τα ' γνωμων εν » Ι _αημοντιπο _ι < ι )» ιι _^ ιπτο ς Ιςο η _εο _ιχ υζ δ 0 ι 9 _· ε ( _τεα _> ς , _< βι _ι « _ειω _# τ | εις τ _»>* _ειοιχην ( πιχ οομ η ν δια «?) ν / 7 _συ _αισιι ν » ν , οΙαν ο ΡΛα · _οτο ς ( _ινιιιιοοσαιπος καΛ _»· ν _») τη « _ΤΟα η Βιπνιν , _ιι »} λω · αεν 6 ' κ η £ ορ ειιχ _τ , Κ · νω _ιι ς _αηοοεχβιοι » ον _ιιαχωο ( σ _« Αν τ τ 7 ι Π _τ > Χαιοτ ( νη ( - 'Ο Ριυβ _αας _ανπΛβ ( 5 < ιω . πσς ι 5 ιιτι 5 > ι ι )) σΕν _ιπιφυΑΛ _^ εις ο · σαν _αροος _! λι _ιιτα ι _^ _υα αΗ _α ζητ ηματα δια « Λ αυνοοα _, • _ιην διοιχ ηαιν _»* 7 ι _Ιεοου · _ααλ ημ χ αι 'α _λνηιεα _μειοα _καια % χ ) ν _μεταβαχ _ιχ ην _ηβοιοιιον / ιλιΛ » ον _τκρμοιισμ _τΙ > _ττ 7 _« ΓοΜι η πχη ς Ιν · 'Ο Αν ιι _ιοαα < α ηατ > χ η _ιΑΙ _- _γυαταυ & ιη μφι οβη % νηκ % 6 Λι _π αΙωμα χβ ν Ηνωμενων Ε _υνων να Ι η ιβα _ι ονν »»)»' _διαιο ζ αιν _ιι ) _ι Παλαια ι Ινι α , Καχ _οηιγ « Λι Ληο 9 οχ 1 ) _ι « 7 _ς υηα τ -ης Ρωο σιας και ' Λμι _Οιχ ιΙ _ι _τη _* _π _οοχ ασκαζ _ηε-οι _οιβιβεσεως _»» 7 < _ι 7 π-Ιαια χ _ιν ης , αναμενετα ι Λ ' _χ ι )) _Λθοτ οσ »{ & α _ιηιτυχ ν _ιι :-ιΙικΛ ς νυν _πλειο _ψηφ ιαν χβ ν ιυο τοιχ ων ε / ς την Βενι χην _Χννελεναιν , ¦ Το 'Λ / ιιοικαν ι « ον _Υπουαγειον _3 » _'& ' _£ «« _τ τνραννια _-ν μιιοψτ ) _φιας > υποστηριζομεν ης _ιξωβ _ετν , διαθετει το ημισυ _τοιι _Αμε- { ι « ανι « οΓ _ιανειου , ητοι 160 _εκατομμυρια _ΙοΧΧαρ ια διο . την _παρ οχην _εφοιιεον χ αι τρ οφιμων του αχ ε > αχ ου . _* 0 χ . _Βκρ } Ιαγον · αλντ _ανελυαεν _ιηισης τα . διαφορα μετρα > το _οποιζ _Χημ £ αγοντ αι δια το _ιμηοριον χαι αλλα συναφη μι την _οικονομιπην α . νασν _γκρ ιτησιν της χωρ ας ζη . τημ _οετα . Η ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ ΑΟΓΝΑΙ _, 14 ( Ρω _υτιρ )—Η _παρ ατασις ( πΙ Ινα ακομη μηνα . —μεχρι _της 23 >) ι Νοεμβ ριου της αμτηαχ _ειας _, την - Ιποι αν ττροοφεβει η Κυβ ερνησες ηρος χ σνς οχ νχα ρτας , οΧτινις παραδιΑοντ αι , _θιαιρτιται _υπ £ _πολ . λυν παρατηρητων ει ς Αθηνας ως σχ ισανον _η-ροοιμιο * νεας σβ ε . ναρας δρασεως υπο _τ » 3 ΕΧΧψ νικου _οχραχ _ου . Η _πΧιεονυτης των παρατηρη των , _ιμως , προλεγει _ο-χ _ιιογ τιΧεια ν _αποτυχ _ιαν της πβοσ _φορα ς , _διαχ ι οι Ιπι _τημ μοι στατιστικοι _φα-νεοωνονν οτι μονον 821 χ αταρται ηαρευο & η . σαν απο της εισαγωγης ηρο ινο ς _μηνος του μετρου πε ρι _ιμνψτειας . Μ _& _ιαξι _) των κυρι ων _λονευν της _οαιοτυχ ' ιας της αμνηστειας ειναι ι ) αυσφι ' γξις της λαβ ης της κομμουνιστικης ηγεσιας επι των Ματωτε ρων στελεχων τ & ν ανταριτων _δμου μι τας αυστηρος αηειλας κ αθ ' οιονδηποτε , _ιστις Οα _ιταλαντενετο εις τη / 6 ηοτ £ λειαν του προς τον _αρχι ) - γον ιι & _£ Ηον . Ο Ελληνικος στρατος αγ _γελλει ιτι . κατα . το τελευχ αιον _δεκαπχ _Υβ ημερον _^ ο ' ι ανταρνται προσπαθουν να ο _~ υγ _κεντρΟιθσυν και _αηοχεορησουν ( Ις _νο . πλεον _απροσιτ α ορεινα υψωματα , το οποιον { ξηγειτα ι υπο τω ν Κυβ ερνητικων , * υ . κ λα >> ' α * ς . αποπειρα νηο των αρχηγων -δια την _ηαρειιηοοιαιν _οιασδι _) ηοτε ευκαιρ ιας των αμψι-¦¦ _αλαηαυομενων _σνοιχειων να ηαραοουουν . ΕΙς τας νηο των ανταρτων _ελεγχομιενας παραμεθορ ιους ηεριοχ ας κατ _ασκευαζ ονται νηο την _επΙχ _ιτειαν _ΣΧαΛννν αξιωματικων , μικρα αεροδ ρομια . Επισης οι αντα ρται _., ινιαχ υσνιαε 4 ι * Ι _ρε-ιβ ατικου _πνροβ ολικου _ιξ Αλβ ανιας . ¦ Ο κ . _Τααλιαρης δια _τν / _λεγραψηματο ς του πρ ος την Κυ-£ ιρνησ ~ ιν _ιχ φραζει _αιαιοδοξιαν δια ττ _τν ει ρηνενσι _-ν της χ ωβας και _αποκαταστασιν φιλικων αχ ε σεων γειτονιας μετα- των Γαλχ ανιχ _αιν χωρ ων . Επι σης Ικφραζα Ιχ ανοποΙ ησιν οια την & - πο _φασιν του Ο . ΗΕ . Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΓΕ ΡΝΗΙΙΣ ΕΤ . ΥΧΕ Ν ΕΜΠΙΣΤΟ ΣΥΝΗΣ ΛΟΝΛιΝΟΝ 1 < £ ( Ρωυχ εα _παι Γ . Γ . _€ . ) - ' 2 Ι Τουβ κιχ _γ ) Ε _Φνοσυνυ _, ιναιζ ιδωαε χ υ _· ες _ψ-ηφον εμπ _ισχ _οαυνης Γις τ _^ ν ιΒ _«| 8 ε 5 ρντ 70 · ιν Χαοαν Σαχ _ι , δια ψηφων 362 ινα » -ιι 49 , Ενα » _οιτεοον η _ανβεονηαις π οοεβν εις αν & γγα ) - σιν χ & ν _πρ ογ 6 αμ . _ματιχ & ν δηλωαεων , _υποαχε-υειοα , δτι . υ · α Ηιχ ταογηατ _) τουζ _ανπ-οι _/ _μοχιατ-ικους νομους και δτι , ο'λα ια η ολιιιι _ια χ α ιμαχ α _υα τυγχανουν ιαου _μεταχ _ειριομου . 'Γ εξω τερικη _ποιιιΜ _ιι ) _πααιιμενει α _· μιχ αβιηχ ος . 0 ΕΙ XII ΗΡυΓΕΙι _ι ΤΟΥ ΤΙΤΟ ΑΡΧΗΒΟΣ ΣΠΕΙΡΛΣ _Ιιι ΜΜΙ ΚΑΙ Σ 4 _ΙΙ ! ΒιΟΒΑΖ _ΕιΣ ΤΗΝ Ν . ΑΜΕΡ _ιΚΗΗ ΑΟΝΔΙΜΟΝ _, 14 ( Γ . ΓΧ . ) Ο Νοτ _ζοσΧαΖος Π ρεσβ ευτης ιι ς Μπουενος Ανρις , ιλαοε ν οδ ηγιας να _οιαμσριυρ _, _ηββ · _ιια την _κραχ ησιν _υπο _ιης Αστυνομιας της Αργεντι νης ιων _ουο Νοτιοαλαυουν 6 ιπλωμαιω _ν ι οιτινες απηλαυησαν ε ' χ _^ _ιιλ-ης . Και _^ α-λιας πλ ηροφοριας < 5 ΔιοτιοοΛαΟο _ς _. Π ρεσβ ευτης _ανεχ ω _$ ηοε οια Γελιγραδι ον , Η ανοχοινωσι _^ της Κυβ _ερ νησεως της Χιλης Ιπ _Ι του Ιπειοο _ι ιου ανε φερε * _ιιτι < 5 _ιν ΛΖπονενος ~ Αυ ρες Νοτ ' _ιοσλαυος Πρ _εοβ εν της εινιιι ο αρχηγ ος σπει ρας συνωμοσιας κα ' ι σαμποταζ χ _οΟ ' ' ολην την Ι _Ιο τιον Αμε _^ _ικην . Η & Ι _01 ΧΗΙ 1 Σ ΤυΥ _ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟ ΡΙΟΥ ΤΗΣ _ΕΛΛ Αη ΟΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 14 ( Ρ . _-Γ . ΓΧ . ) Η ΔιΟΛΗηαις _ιξω _-τιρ _ικ ου ιμ _ιιιιρ ' ου , ιτ _^ κ οιιοια _ν ονηγγειλεν _ιι ς τον ρ · αοεοφω _Υικον του Χαγον χ _ιιις -6 ΠρωΟν ηονργ ος τ _/) ς _ΕΧΧαοος , χ . _Θτ / ι . Σοφουλ ης _^ Οα απαρτιζεται οηο τους Υπουργους ' £ 0 ν ιχ _)) ΟΙκονομ ιας ι ΟΙκονομι _κΛον _, Βεωργ ιας , Συντονισιιον και Εφοδιασμου και του ΑιιυΟ _νντου της Τραπιζης _ιης Ελλα & ος , _αννοιευΟνντης _οι Ι ) « ιινηι _ιι ς Αμερικανο ς . ΕΙ ς την θεοι ν _ταντην φαινεται οτι ιιροορ ιζι _τα-ι ο κ . Τζακ Π . _ΛΒτΛ' ιιΟν , Σκοπο ς χ ης Αιοικηαιυ _ος αυτης Οα ειναι η τονωσες του ι · ξαγωγιΗ _θυ · Ιμ _ηοριον κα η _πε . _ιιΗΟιιι _ των εΙσαγωγων , ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤ ΑΙ II ΙΙΜΓΙ ΜιΜ _ΟΡΟΣ ΤΟΝ _λΒ . _ΜΜΙ _ΚΥΡΗΝΕΙΑ , Μ ( Του αν . _ταποκριτοΟ μας ) . ΑΙ επισκιψεις ε _[ ς την _Μητροπολιν Κυρηνειας _συνεχιζονται , Περι τα 300 προσωπα υπε _& αλον χθες _ιχ _ωτι ραν τα _συγχαρητηρια και τα σεβη των _ττρος τον Λγιον _Κνρηνειαι . 01 _περιοοοτεροι των επισκεπτων της _χΡι ς ησαν κατοικοι Α μμοχωστου , Λαρνακας , _Καλοπαναγιωτη , Ζωδιας , _Αγ . Επικ _ιητου _, _Καραδδ , _Μικηταρι _, Γουνι , κα ' ι Π . _) . _, Φιοτη ς _ΜαρχΙδης , Λεμε . ιος , Β _5 ' _ΠανκυπριΛν Χ υνι . ιριον ΟΧΕΝ _Λαριανβς _, _'Ιιπι . ροπ ( Ια 'ΛγΙου _Ληζαρβιι ΛΛρ ¦ αχος , β , Ο . Ι , _Κυττιρουντη ς , _ΛνΟΙσς Ιι , ιοιιφηιιη ς , Προι . _ιρος Παλαιων Πολε μιστων Ε _ΒτιρχΙατς _Αμμοχωοτου , Καται κοι ν / . _ιριοι ι Κ'ιι > _αιΙου _, Βυμνο Υπευθυνος ΘΕΜ . ΛΕΡΓΙΙ _Ε , _Βυιιοις Χ ρ . Β , _ΕταυρινΙδη , στικος _Συλλογος _« Κεραυ . νος ι _Στροδολου , Μακαριακον Μετωπον Στροβολου , οΙ εκ _'Ταφου ουμπολεμισται τοΟ Α . γ ιου Κυρηνειας εις τους _Γαλκανικους πολεμους Βερμανος , Τζιαμαλης , _Κωνσταντινιδης , _Καραλαμιιιδης , 'Κυριακιδης , Γασιλε _ιοεδης , Ιορδανης , _Χριατοδιυλου _, Παυλιδης , Σιεπης κα ' ι _Δρουοιωτης , ΛΕΜΕ ΣΟΣ , Μ ( τοΟ αντα . τ _αποκριτου μας ) , — Υπο Εθνικοφρονων πολιτων της πολεως μας _διοργανουται την προσεχη Κυριακην μεγαλη εκδρομη τι ς _Κυρηνβιαν προς _ιπισκεψιν του / ψηφισμενου Α _ρχιιπισκοπου Κυπρου κ . Μακαριου , ΟΙ επιθυμουντες να _μετοτσχουν παρακαλουνται να δηλωσουν τοΟτο μεχρι της _Παραοκευης ιις τον < . Χριστον | _ν ο > _νσταντινιοην , Τηλ 157 η ει ς τον κ , _Μιχολην _Πε-• _ιατικον . ΒΠΑΚΗ _λθΕΚ 0 _« - ΚΟΡΒ _, ΠΟΙΛΙ _ιι ΛΕΜΕΣΟΣ , Μ ( του αντα . κπιοκρποΟ μας ) , -- Λια τοΟ _ιιατατιλε . υοαντ / - ις εις τον λι . ιιι ' . να μας _Λτμοττλοιοιι _'Κοριν . « ια * . αφιχ θησαν 50 επιβαται _, ι ' ν _οι ς Λ πρωην εφετης _Φουατ Ιιεης , Λ κ . Βεωργιος Πουλ ι _, 'ι ς και αλλοι . Δια του _αυτοΟ ατμοπλοιου 'Ιν _ιχ ωρηοαν 120 επι βαται , _Μυται , υ των οποιων και η κ , Ι φιγ _ινκια _Σαρρη μετα του ιι _' κιου της . ΑΙΜΕΗΙΚ Η 1 _ΗΗ _ΑΦιΞ £ ΙΣ ΧΑΙ ΑΝΑΧ _ΟΡΗΗιι ΛΕΜΕΣΟΣ , 1 Ι ( του _ανταποκριτου μας ) . — Κατεπλευσε χθες την εσπεραν το ατμοπλοιον « Ντολορες » , δια του οποιου αφιχθησαν 17 επιβαται , μεταξυ των οποιων ο οιευθυντης του Βυμνασιου Μ . ορφ > ου κ . Ι ωαννης θερμουλας , ο καθηγητης του Βυμνασιου Λεμεσου κ . Αποστολος _Ζορπας και ο κ . Αθανασιος Σ κουτα _, ρης , Δια τοΟ Ιδιου _τατμοπλοιου ανεχωρησαν την Ιδιαν _νυκτα Α εταβοπαι , —Σημερον κατεπλευσε το _εντμοπλοιον « _Τετι » , δ > ια τοΟ ο . ποιου αφιχθησαν 11 και Λνε . χωρ _ηααν 15 επιβαται , _μεταξυ των 6 _ποιων και & φοιτητης της νομικης κ . Φοιβος Πιτσιλ . λιδης . » ¦ — ΑΒΡΟΤΙΚΗ _ΙΜΙ ιΙ ΕιΙ ΜΟΗΑΒΡ _ΟΥΑΛια Ιδρυθη εν _Μοναγροαλλιφ Επαρχιας Λεμεοου , Λγροτι . κη Τοπικη Ενωσις . _, Η πρω . τη Τοπικη Επιτροτιεια απε . τελεοΟη εκ των κ . κ , Μιχαηλ . Λ , Σαλαχωρη , Βραμματεως , Παυλου | . Σιεχα , Πολυβιου Κωστη , Κυριακου ΛΙιχαηλκαΤ Κωστη _Χρ . Σ ιννου , _Ν ΛΙΚΑΣΤΗ _^ ΙΛΚΑ Ενωπιον του Δικαστηριου Λευκωσιας προοηχθη χθες ο ΙΤρακλης Κωνσταντινου ικ του χωριου Βουρρι , _κατηγο . ρουμενος δτι _ωοηγ-ει εν « _ιιτοκινητον φορτηγον _ωπροσικτω ς , δτι παρεσυρε και ετρσυ ματισε την _Παναγιωταν Σ ω . κ ρατους , εκ Κατω Μονη ς και _υτι ιφερε _φορτιον πε ραν τηΟ κανονικου . ιο _Δικαστηριον _ι : δρε τον _κατηγοροομενον ι . νοχον και τον κατε & _Ικαπεν ει ς £ 11 ττροοτιμον και ιι ς Ε 2 . 5 . 0 ει , _οδα . — 'Ο Μιχαηλ Χριο _τηΚηι ' _ιλου Τοιακκας , ικ _Κορωκου , νΟν κατοικος Λευκωσιας , , προοη . _χ Οη χθες ενωπιον του Δικα . _οτηρ ιου _, κατηγορουμενο ς διαπρεπη σι )| ιπεριψορινν . Ουτος κατκδικΛσΟ η εις 1 . 1 ημερων φυλακισιν . —Ο Χαραλαμπος Μιχ . Κου μη , εκ ΚυΟραΙας , κατηγο . _ρουμενος υτι _ικτυττι | οε και ε . πληγωσι τον συγ _^ ωριον του Βιαννην Βεωργ ιου Πατααλον , κατεδικαοΟη _ιις . Ι 2 προοτι . μον κοιι £ 5 _αποζημιωοιν , £ 2 _ΙατρικΛ Ρι _,-Λσ κο | 16 / . ι . ι , _οδα , ι - ΕΜΙΙΗΙΣ ' Μι _ Μ Μ ΚΑΙ _ΒιΑιΙΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΑΕΥΓΕΡ 1 ΑΗ ΤΟΥ Α 0 _ΧΔΙΝΟΝ , 14 ( 3 . ΓΧ . ) — 'Ο Στρατηγο ς Ζερ β ας εις μακρος δηλωαει ς ηρο _^ _δ-ημοαιο . γρι φους _ειπεν , _' ιιτι 6 * _ΕλΧ-ηνι . κος λαΑς επιθυμει την ει ρηνην , διν θα προδωσ _η _ομιος την τρισχιλι επη Ιατορ _ιαν του κα ' ι θα _υπιρασπι _οηι την _γαννιαν αντην της γης , 8 ηως Επραξε και πρ _ο _Ιπτα ετων . ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ Η 4 ΗΜΙ 0 ΥΡΠΑ ΤΑΡΑΧΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥκ _- ΧΑΡΡΙΜΑΝ _ΛΟΝΔΙΝΟΣ , 14 ( Ρ . _-Γ . Γ . 0 . ) 0 Υπουργος του Εμποριου ιων Ηνωμενων Πολιτειων , και πρ ωην Π ρεσβευτης Ιν Μο . σχι _} ι κ . Χαοριμαν , σημερον £ . μιλων : _ει ς _^ Σ _ικα γον , ε ' _ιαηγηβ-η _ποογοαμμα _χρος αντιοπαθμιαι * τον Διεθνου ς Κομμουνιστικου Βρ > αφε _ιου του Γελιγραδιου . 'Ο η . Χα ρρι ' μαν ελαβ ε χ θες μενος εις την _διασκεψιν /« ι της οιπλωμαζικης και οιχ _ονομιχ ης ηολιτιχ ης , ητις _εγινε ν εις τον Λευκον Οικον . Το πρ ογρ > αμμα του χ . Χα ρρι _- μα . » περιε χε ι τα εξης τεσσαρα _οη _/ αια _ _Πρ ωτον > ι Αμερι . κη ιιρ εηει να σννεχ ιοι ) την παροχην β οηθεια ς δια την παγκοσμιο ανοαννκροτηα ιν . Δευτερον _ . / να _υποστηριξω οΟεναρω ς τα ς αρχ ας τ ων Ηνωμενων Εθνων . Τριτον _ Η * / Ι / ι *(? ιχη 7 ιρ _ιπει να ειναι αακετα ισχυρ α ει ς _αεροποριΗην δννα / ιιν ωστε να υπεραοπ _ιζ ]) την Ι δι _π ην της ααψ αλειαν χ αι να ΙκπΛηροι τα ς δι _ιΟνιι ς της υποχρεωαιις . Τε _· _τ-αοτον Να _επεκταΟ _η τα συστημα των υπερποντιων Αμερι πανικων Υπηρεσιων ΙΙληροφο _. οιων . Ο Αμερικανος Υπουργος ειπιν οτι σκοπο ς του νιον Διι _- Ονους Κομμουνιστικου Β _ραφειενυ ειναι η δημιουργ ια ταραχ ων _εις τον κασμον κπι προσεθεσε , . *· 0 σχηματι σμος της νεας _ορ-) _* ανε 1 > πεο > ς ειναι ισως το π ρο ον του φοβ ου Ιιτι το ΙπιΟε _χ ικον πρ α γραμμα τιον χ _ομμουνιατοιν Οα _αναχ _οπι _} _απο το οχ εδιον βια την Ευρ-ωπαΧκην αναααγκρ οτηαιν το βααιζομενον ει ς το προγραμμ α Ηα _ρ σαλ * . Επιση ς εχ ονιοιν , ' οτι οι _κομμοννισντλ ειναι αποφασισμενοι να ματαιωσουν την _οικονομικην ανα _^ ρωσιν εις τα ς χωρας , οπου επιθυμουν να καταλαβ ουν χ ην αρχην ι _υιοτε γνωρ ιζονν οτι το χ αος χ αι _) αναρχια ειναι οι Η αλ-υτεροι των ουμμαχοι . 0 κ . Χαρρι . Λια ν _ιλοιδεορησε τον _ισχνρ ισμον των ιννεα κομμουνιστικων κομματων , τα οποια αποτελουν την νεαν _Διεθνη τον Γελιγραδιου , οτι _αντιηρο-οωπενουν ττ ) ν < νεαν οημο-« _ροετιαν χαι Ανεφερθη εις την _ιικ-εατοριαν , ητις ιπ _εβληβ η , ει ς χ α νηο ΗΟμμουν _εατεκον _ΙΧεγχ ον , Μρσι χ η ι ιπι της πλειοψηφ ιας χον λαου , _ειηων _ ΕΙ ς π ολλας περιπτωσεις αντιπροσωποι , της πλειοψηφ ιας ειχ ε _Ιθανατωθησαν , ειτε εφυΧακιαθ ησαν > ειτε Ι _γχ _ατελειψαν την χ ωραν τιον , _ιιτ _£ παρ εμειναν _ζαιντες εν τρ ομο * .. Τα κομμουνεαχ εκα κομματα οις την * _νεαν δημοκρατια ) · _ηπολουβ ι _/ αα ν δυο Ινεργειας . Ωργανωααν μυστικη ν _αατν _νομιαν Οια να < _5 _ιαιι ρ > ι « οι > ν την αρχην _ηοΛ _ιυρνσαν _υσιηρισιαν προπαγανδ ας , η δποια Ιλ _ε _γχει την _ακε ψιν των πολιτων . Ο κ . Χαοριμαν κατ ελ ηξε ν ως εξης : 'Αυχ α ει ναι τα τυραννικα _χηΟεοττωτο , τα οποια αποτελουν χ ην ν , ιαν δ ημοκρα · τ ' ιαν . _Τ * Σ Ι ΧΕΣΕΙΕ ΤΗ 1 ΜΕ ΤΙΚ- Ρ _02 ΣΙΑΝ _Α ΟΝΔΙΙ _, ΟΝ , Π ( Ρω υχ ε _ο ) — - ' Ο Υπουργος τω ν _Εξχ οτι · _£ ΙΗιονιης _Γρηζιλιαςιιιιιι _β αιωαι αι ) μιοην την _πιθανο _τηχη _ιιχιχο . 7 _ιι _) ς · _αιπΙω / ιαπΗων _αχ / . αι . _εον μετα τι ] ς _ιοιι £ τι χι _) _? Ενωσεως , _Λι _γερ _υβη ιοχ ιΗου Αρ θρον _αναιρ 0 · _£ ιικ < υ , - προ ς τον ΙΙρ αεαρον της Γραζιλιας , ιο οποιον ιο ημοοι . ε υΙΙη ει ς πρ _οαχ ρα _χ ον _ικδααιν ιης * ΤΙ _ραβ δης ' . Ερωτη θεις ( _ιχεχ _ικως μι χ ην ι , ιυ ανοτητα _οτακηιιης σχ εσε ων ο Γ ραζιλιαν ος Υπουργος ι )· Λ ») ι'ιι ι ) ι . ν _ιτ ι ¦ υηκβληΟ η ιι « _ιαρτυρ ' α χαι δτι η _Σοιιττικι ) _ιιπηντησις Ι ) α αιχ _οφαοιση _πιρ ) _τν } ς δι ακοπης αχ ιαεων η μη . ι _ΕΚΛΟΒΗ ΕιΣ ΑΒ . ΑΜΓ _ΡΠ _1 _Ι 0 Η Εκ τοΟ _Παγκυπριου Μα . καριακου Μετωπου ανακοινοΟνται τα εξης : • Ειναι αναΧ _ηβ εατατο _ν χ ο δη . _μοαιη ψν Ιιτι οι - _'Ακελοχ ο _μμουνι » Β , ιι > υπ / βαλο ν , _ιιτ ι _εις τον Ιερ εα του Αγιου 'Αμξρ οαΙαυ χ ης Επα ρχ ιας Κυρηνειας ΑΙδ . ΙΙ απΧ 'Ανι ' ρ ιιι ν Χ Σαββ α , ειτε _ιι ς την Μητρ _απολινΕ _υρηνειας _, / ιΟ _τηΛικ οια χην εκλογην ΕΙοικων ' _Ανηπ-ροαω _ιιικν _εις το ως ανω χωρ ιον , Υπο _τοι ) ΑΙΑ . Ιιιιιια Ανδρεα Λ ' Σιι 56 η ιιλι _/ . _ρχ κρορουμι _θα Αχ ι οι υποψηφιοι χι , _-υ Μητροπολιτου Λ / _ηκιον Ιν ' Λγ _ιιμ 'Αμβ _ρηιι ! φ κ . κ . _Οειιψ _ανι / ς Σ _ιιββ η χηιι _'Λν Λ ριπς Β . Κ . _Κ-υρουεΙχον _υχ ογοαψη ' ι ) _τιην χιαν ΗπτΛ Ο _' ' 'Λ ρχιι ηκιΜ _οιι ι _ιιην ιΗλογην Ι ναι τοσο ν μιγαλη < Λ' _ιη _ει να μη _ξιυ _ρ ουν _οιιτι . τι Ιι ' γηιι , _ηιιπ 1 _(«( _ριιιραιιν . · ' 0 _ΥιΙΟΨΗιΡΙΟ _Σ _ιΕυΙΚυ ! ΑΗ ¥ ΙΠ ¥ _0 _Ι _0 _ΠΟ 1 »! υΜ , _ΠΙΙΣΟΙ ! _^ ΛΕΜΕΣΟΣ , 14 ( του ανταταπο _^ ριτου μας ) . — Συνηλθον σημερον _εις το οΤκημα _τη _< Πατριωτικης Ενωσεως οι 15 _εκλεγ-εντες _Μακαριακοι _Ειδικοι _αντιπροσωποι - του _Υτιοδιαμεςρισματος Επισκοπης και 6 μοφ > ωνως απεφασισαν υ . πως υποδειξουν ως Βενικον _Αντιττρ 6 σωτκ > ν τον εκ Ζακο _:-κιου κ . Ιωαννην Ξενη , _δστις ειναι μελος της Επαρχιακης Επιτροπης της Π . Ε . Κ . Εις την ουγκεντρωσιν ωμ ( . _λτ α < χν _, μεταξυ _οελλων , οι κ . _κ . Πετρος _Παπα'ιωαννου , Χρ . _Ρωσσιδης , Μιχ . Πισσας και Λ . Λεοντιαδης . _*> . . ¦ Εις το περας της συσκεψεως , _συναδοντων των παρισταμενων μελων του Κληρου , εψαλη το « Σωσον Κυριε τον λαον σου _> , και « Τη _ΙΥπερμαχω _Στρατηγω τα Νικητηριο » κα ' ι εδοθη ενωπιον της Βαλανολευκου δρκος δτι υποδεικνυεται ως Βενικος Αντιπροσωπος ο κ . Ιωαννης Ξενη , δστις και θα _ψηεφιστι υπερ του Μακαριου και δτι δλοι θα _συνετισουν τον Αγωνα με συμ _βολον τον Μακαριον . Την ουσκεψ ιν ετιεσφραγισεν ο _ΕΙΘνικος _Υμιας , _ΙΜ ΟΚΗ ι _ ΤΙΕΡΙ Σ οβαρα συμπλοκη Ελαβε χωραν αργα τχροφ _ις νυκτα ει ς Τσερι , - εις το καφενειον τοΟ _Μουκταρου του χωριου . ΕΙ ς αυτην ιλαβον μερος τελικως περι τα 10 προσωπα , εχρησιμοποιηθησαν δε καρε . κλα : ι και τραπεζια . Δυο _προοωττα , οι Κωστας _Πασιαρτης και Σ ταυρος Μ , _Βρουτιδης , _ετρατυματισθησαν σοδαρως εις την κεφαλην . Ε , ΑΡΥΠ _η ΙΜ ΚοΒτεψυγμενον ττρ _βι-ιον ιοι _βιρ . ιον « ρεας θα διατιθεται προ _^ _ττωλησιν εΙ _^ το κηινον ε [ ς τας _Δηιιοτι - κας Αγορας _Λιυκοιοιας , Αμμοχωστου , ΛεμισοΟ _κιΙ _Λοτρνακοξ _ττροξ Ι )· την οκαν , ω _? ακολου ος . Προβειου _ι-η ' - < Εκαστην _Δειιτεραν _, Τεταρτην και _Παρασκενην . _Γοειον _κρεαχ Εκαστην Τ ρΙτην _, _Πεμτττην και Σαβ · _βςχτον . Η Σ ΥΖΗΤΝ 1 _ΙΣ ΤΟ Υ _ΕΑΑΗΝΙ ΚΟΥ Ε _^ ΙΣ ΤΗΗ ΠΘΑΙΤΙΚ ΗΗ _ΕΙ _11 ΤΡ 0 _ΙΚΙΗ ΤΗΣ ΤΕ » . _ΙΥΚΕΑΕΙΣΕΓΣ _ΒΓΥ ΟΗΕ ΑΙΙΒ _ΟΜΑΧΕΑι _^ ΑΚ ΚΗΛ - ΓΙΙ 1 ΝΣΚΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 ( Ρωυτερ καΒΓ . Γ . _0 ) Τ 6 Ελληυικ 6 ν ζητημα , _κατοττιν _τηι _αττορ · _ρΙψεεθ 5 της _Ρωσσικηξ _ττρο _τασεως παρουσιαζεται ω $ εξη Η * ιτολιτικη _Ετητροττη τδν Ηνωμενων Εθν ' 6 ν-2 · χει _υΙοδετησΕι ηβη ιτροτα · σιν _καλοΟσαν ' την Νοτιρσλαυιαν , _Γονλγαριαν και Αλβανιαν να .-παυσουν _ττα · ρεχουσαι βοηθειαν ε [ _ξ τοΟ Ελληνα _ανταρτας ν κα 1 να προβουν ( Ι διευθετηση » των μετα της Ελλαδο _ διαφοοων των . _Εττισης ? - χει _υιοθετηθη ετερα _ττροτασις _ττερι σνστασεω $ _ειδικηι _επιτροπες των Ηνωμενω ν Εθνων _ητι 5 θα _Οττοβαλη ? _κθεσιν _εττι ττ ) 5 { _φαρμογ-τ _. 5 των εν λογω συστασεων . Η Ρωσσικη _ττροτασι περιεχει _τρει _ _εισηγησειι , και υπεβληθη υπο τον Γισινσκυ . Πρωτον κατηγορει ται η Ελλα ? ως υπευθυνο δια την καταστασιν , δευτερον , συνιοτσται _ιδρνσι _ επιτροπη προ _εποπτευσιν τη _τταρεχομενη _ βοηθειας ει την Ελλαδα και τριτον , απομακρυνσιν των ξινω ' ν στρατευματων _ιξ Ελλαδο ΑΙ _τρει _εισηχησει υπεβληθησαν ει _ ψ _ - _φοφοριαν _κεχαορισμενω και απερριφθησαν κατα μεσον δρον με την εξη _αναλογιαν . Αρνητικοι ψηφοι 36 , υπερ 14 ψηφοι και απο · χοι 14 . __ Διεξηχθησαν και χθε ζωηρα ! λογομαχιαι μεταξυ _Γισινσκυ και Μακ Νηλ καθ' α _ ο μεν κ . Μακ , _-Νηλ εχαρακτηρισε την αγορ ' εν /· σιν τοΟ κ . Γισ ' _ινακΜ και τοΟ κ . Μ _ανουιλσκι / ω _κακοβονλον _ρητοριαν και _ττροσει · θεσεν , δτι α ! ΡςοσσικαΙ κατηγορ { αι κατα του ΕργατικοΟ Κομματος αποτελοΟν αποδειξιν , οτι η Κομιντερν ευρισκεται και παλιν ει _ την . ζωην . Ο κ- Γισινσκυ αφ * ετερου ειπεν οτι 6 κ . Μακ Νηλ πασχει οπτ 6 _παραισθησιι και εφιαλτα και δτι δεν υφισταται Κομιντερν . - Δια την _τταρουσιαν _τοιν _Γρετ τονικων _στρατευματοον ει την Ελλαδα , ο κ . Μακ Νηλ _εγελοιαποιησε τον _Ισχυρισμον , τοΟ κ . Μανουιλσκυ δτι _ταυτα _αποτελοΟν απειλην κατα τη ανεξαρτησια τη Αλβανια , _Νοτιοσλαυια και Γουλγαρια και _προσεθεσεν , δτι η _Γρεττανικη _Κνβερνησι θα εδεχετο _οιοτνδηποτε υποβειξιν τη Ελληνικη _Κνβερνησεω _ δια την _αιτοχωρησιν των . > . ΑΜΜΚΑΣΤ _ΙΧ _» ΜΜΙΙΜ _ΙΗΟΥ ΕΙΣ ΤΘΗ ΑΤΑΑΝΤ 1 Κ 0 Κ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 14 ( Γ . Γ _^ . ) - —Βιγαντιαια α-εραχ αχο ς της 'Αμ ερικαν Ιντερναοιοναλ ΑΙαρ λα νς > _προιβ _ιι ει ς αναγκαατι - _χ ην προσθαλασοιοοιν ει ς τον Α τλαντιχ ον εις αημειον 1 , 400 μιλιων αηο χ ης ξηρας . Η _αε _· ρακατος προωρ ιζετο δια την Νε αν Βην και προηρχετο απα χ ην Νοτ ιον Ι ρλανδιαν με 70 επι-6 ατας 1 πιστευεται δε- Ητι ο αριθμος ουτοι ειναι ο μεγαλυτερος _. Οστ ις Ιι _ιοχιαε τον 'ΑτΛαν . τιχ ον επι ενος « αι μινον αεροπλανου · δεν -υπεστη ( ημιας . Π ροσε & αΧασαωβ _ι } πλησιον ε _^ νος ατμοπλοιου της μετεωρολογικη ς υπηρεσια ς και μετεφερεν _δλΑυς τους ιηιβ ατα ς εν ασφαλεια . Κατ * ειλΧο τηλεγραφημ α υπα ρχουν ' - _αλλ _ηΛοσυγκρουομεναε _πληροφοριαι . _ιια την διααωβιν η μη των 70 επιβ ατων της _οερα κατου , ητ ις _μετεβ αινεν εις Κα ναδαν προερχομενη ικ _Λο . τιου Ι ρλανδιας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΞΩΤ ΕΡΙΚΑ ΝΕΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 14 ( Ρ _.-Γ . Γ . (! . ) ' / ι _Πριγχ η ' πιασα Ιανλιανα της _ΟλΧανδιας _ι ' ορχ _ιοθχ } σημερ _ον ιο ς _'ΑνπβααιΧιασα της 'ΟΧΧανδ _ι ας . Εκ ηρχ θη υπο των εργατων λεωφορειων και υπογειου _σιοηροδ _ρο ' μου απεργ ια ι _^ τις επηρεαζει _ιΙΟ- 000 προαωπα εις Π αρια _ιοιις . Σημερον δ Πρω Ουτχ ονργ ος κ . Ραμαν _χ _ιε _ομιλυον απο . ραδιοφ ωνου ειηεν , ο τι η Κυβ ε ρ _νηαις ( χει Χαβ ιι την _ιιιιο . φαοιν να μη ε ' νδωση εις οι ον αδη ποτε _·* πο ιτι _κου ς ιλιγμους · , _ο'ιπνις- υποκινουν την _απ-εργι · αν . Υπομψνηακειαι αχετικ _ιας οτι χ ην _π _οααεχη Κυριακη ν 0 α γινουν δη _/ _ιοχ _ιχ _αι εκλογ α ' ι χαι οι κο _/ ι / _ιοιινισται θελουν να εμ · _φανισθονν _ιιτ * νηοστηρ 'ζουν τα ς εργατι _κα ς _οξ ιειισεις . — 'Ο « , Τζι ' ον Νιξχ » _^ Αντα . ιιοιιρι : ης χου ρααιοαεαθμο _υ ι : _οι Λονδινου , μεταδιδει εκ Με σης Ανατολης , Ητε ι χει πλ ηροη ιορ ι . ιις Απο Α ρα β ας « Π πιθανον οιχ οι να οργανωσουν ανταρτο . _πο-Χεμον Ιν περιπτωσε ι διαι _ρ ι · αεως χ ης Παλαιστινης , Ο < 5 ι . ιιΧωμαιικο αυνεργ αιης του Ριουτ _ιρ αΟχ _οΙχ ' ιτιιι μι χ ην πι . _θχ ενΑτηχ α _ιποαχ οΧης Ριιιααων ' Οιλονχ & ν _ιις χ * ν _ιΟιλονχ ικην δυνιιμιν _, ηχ ις θα επιβ αλη κ ατα χ ην , ιιε _ταβ αχ ιχ ην _ιιεριοδο ν _, την τιιξιν _ιι ς χ ην Παλ ηιιι χ _ι νην , γεγονος χ Λ ομο ' ιην δια πρωτ , ιν φοραν εγει ρει ζητημα ιιιΙ _Ι ανη ς ηι · . _ροικτιιις / Ι » σαικ < _3 ι > « ΒρηΒιι /< ιι < - _τι ·> ν _ιι ς ιην Ανατολι _κ η * Μ --ιιο _γειον . Απιι _ιι ιται αηιρ _γιη των αηι υγαμιΜιον _εις Κα _'ιρον την π ροσεχη _ψιταρ τη _ν επα αι αξι - ωσεις _αιινιιιξαιι ν και _« _αΧ-υτερογ συαχ ημα _ποοαγχ ογης δεν Ικτινο · η _«| ι | ι ) ι ) ι 1 ν , Τα ιιΙτημαι _α _αυχ α αα θιυς _χιιι ιι / Ι _ι » διετνιιωΟ _ηοταν εις _σ-εια _κιψιν ι α _τυνημι _κιον χ θες χ ην νυκτ α κα ] Μν _/)< ιν ( _ιντ ο ιιαιτι Αποδ εκτα νιιο _ιοιι _ΙΙρ ο , _θνηυνρ _. γου ¦ Νοιι _ηΛαν Παιι χΙ , . Η Συμμαχικη Αιοιχ _ηαις _εου Γερολινου προειδοποιησε τους Βερμανους _ιατρονξ · _ι , ' τ _» διν πρ επει να παρ εχουν τα ς _νπι _] ρε . οιας τ ιον εις μελη των ενοπιλιον _δυνα _/ _Βεων , εκτος εαν προκειται περι διασωσεω ς της ζωης , οια να παρεμποδιαθη η μαυρη Αγο . ρα της πι _νιχ _ιΧλιν ης . —Η _Τραπιεζα ΕΙ _οαγεογων « αι Εξαγωγων χαι το 'Αμεοι _- _κανιΧΩΥ Υπονργειον των Εξωτερικων ενεκριναν την _αιτη . σιν χ ης Βαλλιας ' υηως δι αυεν _]] το υηολοιπο _ν του εις αυχ ην χορηγηθεντος _διι νειου _ανασυγκροτησεω ς δια την _ιχλ ηρωμην των αμ εσως απαιτ ουμενων ε ιδιον ει ααγωγη ς , Το ποσον του _το υπολογιζεται _εις 200 εκατομμυρια δοΧΙα ρια Οα διατεθουν _υ 00 ι . κ ατομμ υβι α , δια την πλ ηροιμην _χ _ισαγωγων ανθρακος , _λιιι-ανει . και ν ουσιων , β _αμξακης και _β εν . ζι νης . _^ —ΧΟΙ ς ο [ _ιιντ , _η _^ _οιιι , _ιιιοι 1 β χωρ ων , οι δη οιοι μεχεαχον της Οικο νομικης Αιπα _κ ε ψ _ιχ ος των _ιι α ρια _ιιο ν σννηνχ ηθ ηααν Ι ιεχ α χ ου Υφυπουργου τΑν Εξιοχ ι : _- ρικ _ιιιν κ . _ΛΛοΙε . Ουτοι βα ι · χουν _κηι ΛΧΧας ΟΟσχ ιηιεις κατΛ χ α ς _ιΛ 0 _/< ιικας · δυο εβ δομαδας μι _τιι των Λαχολου / _ιενων _Ι π τη _ς Αμερικανικης πολιτικης προ . σιαιι ικο _τητων και Ιπιτ _ρ _οηοο του _Κογκρεαοου , - ~ -Ο » , Τρουμαν απη υθυνε εηλιγραφικην ( _κχληαιν _ιιςτοιις 48 _Κυβ _ιρ νη _τ ας των _διαφιριον ΙΙ οΙιτειιον _, _τονιζ ων χ ην ει _/ ιεπαν _Ι _ναγχ ην παροχης βοηθει ας ιις - . _1 ι _^ _ωττ _^ _ικαν και η )» 1 _ιιοος _ι _οιιχ ο _εξοικοναμη _επν τροφιμων . —Ο Β ραμματευς χο υ Αου . < ο το Ο ΒουιΥ & _αωρ _Ι δηΙα _ιαεν ' _ιτι _< 5 Λουξ και η _Αουκιααα _υν ' _χ _λ αβ ον ηροακΑηαιν Ηπυις _ιιαρ α . στονν _ιις _τοιις γαμους χ ης _ΙΒρι _γκη _πΙσπης _ΕΧιασΛβ _ι _* . —Το 'Αμιιικα _νικον νηυπ · ιειν ΘΑ _κΛμιι _χρ ηα ιν μ Κς Αγγλικης ανακενης , ητις ικ _τοιιυ _· η τΛ _»· αι _ροηοοαν / _ιι το χ _ιιυι _- σμα τον « ηο , χο _ΛιροηΧανον . Ιι συσκευη _ηυτη ω 0 ι ! // ιπιΗι « Ι δη _' αω χο καΟΙ βμα μι ρνΟμ & Υ 00 ποιΙων τΑ _αιχ _ιτιοΑΧεητο γ , _Οτην ) χ _χ αξ ( _νΟι ] τ 4 _καβ ιαμα 9 _ιιιΧΑτ ας _ΛπιΧινΟιρι / _Οχ αι Λη' αΜ ' , κοι ( Ινοινκ το αΧι _ξΙη _τωχα _τ . 'Κ ' γινοντο Ι ηιτνχη _ηειρ _αιιατα · , _«!' _ιιτιιν Ακομη το , _ιιοοπι'ΙτΟν η _»« ι Λ με _τηχυπ _/ _τπ Γ 00 / _ιιΑιτον · ι λ »· _ιυρην . , II _ΧΟΛ'ΡΑ 1 . 11 ΙΙΙ _υ ΑΙΒΥΙΤ 1 Μ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 14 ( Γ , Π . Β . ) _—ΧΘΙ ς Ιαψκι χ _ιιθηααν ιις Αιγν _· _πτο ν 114 Λλνατοι Ι η χολερ ας . Επιαι _/ ς 2 _Ι 1 Θ θειικ α _Ηρ _ουπμιι _χ , η κιιι 1141 1 παη _ι α . Ι _ΙΙΙΜΜ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟιΤΙΟΠ _& _υΟΙΟΑΡ ΤΟΥ ΟΓΕ _ΙΙΑΒ ΜΙΜ _ΤιΙι _ΤΖΟΚΙΙ _ι-ι - ¦ ¦ ¦¦ ¦— ΑΙ ΤΕΛ _ΕΥΤΜ 1 ΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙ _^ Α Ι ΚΑΙ ΓΞΩΤ ΕΡΙ _ΚΑ 1 ΠΛΜ ΡΟ φΟΡ _^ Μ ΑΟΝΔΙ _υΟΝ 14 { Γ . Γ . Ο Ο 'Α _/ _χ _ιδικα γσς _ανιι-Λυοβ ωηος * _ις χ α 'Γ _γωμενα _Ε-β- νη , χ . _Τζοναον , μεια χ ην υιο & εχ _-ηα ιν χ ης 'Αμερικανικ ης _ιτοοταοεως π _βοι _ννσχ ααεως Επιχ _υοπ ης ι _* α τα Γαλκαν * ο , δια ψηφων 40 _υτχ _ει , € * αχ α και 11 Λαοχων χ αι του χ εοματι _· αμου ουχ ω χης _σν _^ τ _) _ιι ) σεω ς εις τ ») ν ΚοΙιχ Μην _Ετιιταοηην _, εις _ρ αδ _ιοφιβ νιΗ ην χ ον δμ _ιλιαν ειπεν , δχ ι χ ο ζητημα Γφ _$ α < ιε _ιωβο ει < α « ο < _ραο-ισιθι !) ν καμηην χοι _ιυη _ιζει ο ' _ει η Συν _εΙενοις _υ-α ψηφια % συντομω ς : τι )> χ ελικ , ην _ι . πζ υ ' φαβ ιγ , . * · Η _Λποφασις , _εΙΛι ) & α _γεμισι ) & α £ ιι _! ι χ ας καρδιας των λα & ν χ _ο-υ κοομ ν , οι οποια ποααβιε ηονν εις ια Ηνω μενα _ΕιΗ > η δια χ ην _λη- ψιν αποχ ελεσμα · _τικω ν μι _-ζ α _οαν δια την δ ιαχ ηβη _αιν ιης . ειοηνης _·» Ο η . _Τιονσον _ανζφεβυ-τ ) εις τας _-χαια _βτοοιρας , _τας οποια . * επιφερουν οι _λνναοχ _αι εις τα 'ΕΧΧη νιΜυν κρατος , κοτι _ιξεφοααε χ ην ελπιδα , δτι η Επι ταοπη υ · α α _υμβαΧη _εις νι ) ν _ιπι _ιευξιν _καλνχ _εαων _σχ _εοεων μτχ αξυ χ & γ Γαλκανικων _κοαχβ ν , χ _εχ _ααΗχ _ηοΙαας την Ε ηιτοο _πτ } ν ως _τι > « _κχοπανοοχυιο » _ττις Βενικης Σ _υνελεναοως . * — Η ΓΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕυΡ _ΟΠΗ _Χι ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 14 ( Ρω υτερ ) —Κατα την χ _θεαινην Β _ις τον Αιυκον Οικον _αυοκεψιν _ιοΟ [ _{ ρο / δ ραυ « , _Τρ ουμαν μι . ια των _( _Ινωττρ ων Κυβ ερνητικων Χει . χ θυ ργων ι _κοθ ' ην υυνι _. _ζ ηιηΟ η το ( _ηεημα η αροχης βοη θειας _ιις ιην Ε _νρ ωπην _, παρ ιαιη κιι _ι ο χ , Μα _β αηΧ , < 1 ναχ ε » _ρ ηαας ιι . οι κως Ι η Κεας Υορκης . Πη οι ' _- _ΛΤ _») _υηι ' επισης οι Πρι αβ _ιυχ αι , ι _] ς Αμερικης _ει ς _Αγγλιαν _κηι _τΙααα ' . α γ χη ι ι ) Αμε ρικα νος Στ ρ _ατιω _τεκ ο _ς Αι οικηχ ης ιη _Αμιρ ικανικης Ζωνης της Ι ' _ερ · μανιας . 'ΚΙ ηφυιμιαν ( _κχ αιιτ _ιι μι ' ιρα ιιια να Μο _ατ η Οουν μασ τ ικα ιΛ _οι _αμειφΟιντοι . Καλως πλη ρ οφορημενοι ΚΙ' · _κλοι _ιτχοΛι _ιιιοιιν ως / _ι' ) ι τ η * _αυσκι ψιν ' , ι ρω _ταν 'Ο Προ . ιδ ρος κ . _Τοαιμα ν _ΛΙν ι _/ ι _'η ι Ι > κ _τχ νοιιαιημι _νης μι χ τ ) _ν Ι ηιτιΧαν ιενψ _ηρχιοοον πρ ος _ι κηναπο _ι η . « ιν ιης Ι ηη γουα ) ς < _ινιι _»> κι | ? - ιιι , οι πα ροχης ΙκτΛ _κ τ _^ ν _βοηΟειιι κηι Ιγ _ενοντα Λι _ιιχμοροι ιισηγη · τι ιι ιχρ ος εΙχ ια η ιυι _ιιν της βο η . _Οαιας . Δευχ ιραν ΙΙ παρουσια τοΟ ' / _ΙιιιρικανοΟ Παιο _ιτυιαυ ι « ι _Λιιιιτχπν _ιιιωιιιν Αφορμην ν < Ι λ ηφθουν _πληρ οφοριαι _^ _β ι _) » _! - / ι οι δια χο ν Μ _ατ _αρ χ ιιιμ ον _πηι ι . χ _-ι κης πρ ος _ανηαχα _θμι _α ιν χ ης _Ιυρυιιιιιις χ ου _ΤΒο / ι / ιοιινιοτιχηΟ Ι _~ Ι ιη φιιθυ υπο _ιννιιι _κημμουνι . _σηκιι » «( ι / ι / ιοιιιι > ν , Ο εις Οοαα ιγκχ _ι ον 'Λνταπο _· Μ _'μχ ης χ ης 'Ντ _ηι ηλυ _Τελχ _γκρηι })· μιχ _ιιδιοει ιιπ ( _ιντιτκΛιιι _) _- _ι'ι / _Χτπ _^ _ομΙ ρως η _ιξιοχ ε ρι _κη _ιιολ ιπκι ' / χ ης Αμερικης υπο χ ο ηοιαμ π τη _ηυξαν αμ ενης κ ρ _ιαι _- ως ι ' ις χ _ι μ' Ιτι _ιλι αν κα ] Βαλ . λι αν κηι τ _ιΒι _Ιιιιβ ετικης ιιτασε _· οις _τιιιν κομμουνιοχ _ικων _κημμα _- » ων . • ΙΛ ΗΣΕ Β ΜΡΝ _Λ ΚΟΒ _ΛΛΡΜΛ * . Μ ( τοο _ανταπο . _χριτ _« 0 μ . τς ) , --Ο ικ Λαρνα . « ος Αρμ _ενιος Σατρακ _Δεμιρτζιαν , οιοτι _ι-κλειρεν ινα _ττετονον ανηκοντα τις τον _ι--ττισης / , κ Λαρνακος Μιχαηλ _Παχτελι _) _, κατεδικαοΟη _ιις ι . · _Β , _ιΙιμηχΟν φνλακιοιν , Επισης _ικπεδικαοΟη εις _τριμηνον φυ λ _, _Λκιοιν ο Ιδιος , διοτι _ιφονευ . ο τ . _κακοδοαλως τον ιν λογ <( ) πετεινω ν , ΛΙ ττοιναΙ € Λ ουν . τ ρεχωσι , _ΥΨΟΣΙΙ ΤΚΣ ΤΙΜΗ 2 ΙΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΑ 1 _0 Η υ » Α 1 ΕΙ ! ΜΜΓ _ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΣ , Α ( του _οτντοιπακριτοΟ μας ) . — _Κοωως πληροφορουμεθα η _Σουηδικη Κνβερνηοτς οητεφασισεν οριστικως να ετατρεψη _τη-ν εισαγ «) γην Κυπριακων πορτοκαλιων μεχρις 60 000 κιβωτιων . Η τιμη , ητις δυναται να εξασφαλισθη εις Σουηδια _^ 1 ειναι κατα τι οψηλοτερα εκεινης , _την οποιαν προσεφερε το _Αγγλικδν _Υττουργειον . Ηδη οι εκ των εξαγωγεων της π 6 λεως μας κ . κ . Ε . _Χατζησωτηριου & ΥΙοΙ Λτδ , ειιωλησαν μεγαλος -ποσοτητας δια την _Σουηδιοεν ηρχισα ' δε _αττο τοΟ -παρελθοντος Σαββατου- να προσφερουν εις τους παραγωγους £ -4 κατα χιλιαδα εναντι £ 3 _£ , τας οποιας επληρωναν _οι δια το _Αγγλικον Υιτουργειον αγοραζοντε ς εξαγωγεις . Κατοπιν του υψωμ-οΟ _τουτοο , οι παραγωγοι _αρνουντοι να δεχθουν την τιμην των £ 3 _^ και οι εξαγωγεις , οι οποιοι εδεσμευδησαν _εναντι τοΟ Υπουργειου ειναι υποχρε _ωμενοι νο : ακολουθησουν τον υψωμον .

Τίτλος Θέμα Σελίδα