Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1938-11-20/1955-03-28
Available in archive 1938-11-20/1955-03-28
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1938-11-20/1955-03-28
Εκδότης Λύσανδρος Μ. Τσιμίλλης
Συχνότητα Καθημερινή, Εβδομαδιαία

Καθημερινή εφημερίδα πολιτικά τοποθετημένη στην αριστερά. Από τον Ιούνιο του 1950 έγινε εβδομαδιαία. Η εφημερίδα δίδει στην ειδησιογραφία της έκταση στα προπολεμικά γεγονότα της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην κινητοποίηση της ναζιστικής Γερμανίας. Αρθρογραφεί επίσης σθεναρά εναντίον της βρετανικής διοίκησης του νησιού και υπεραμύνεται των δικαιωμάτων των αγροτών και εργατών.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-11-20
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-11-27
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-01
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-03
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-04
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-05
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-06
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-07
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-08
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-11
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-12
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-13
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-14
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-15
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-16
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-17
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-18
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-19
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-20
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-21
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-22
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-23
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-24
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-25
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, 1938-12-27