Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1959-11-26/1960-01-14
Available in archive 1959-11-26/1960-01-14
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1959-11-26/1960-01-14
Εκδότης Κυριάκος Μ. Καραμάνος
Συχνότητα Δισεβδομαδιαία

Υπότιτλος: "Μεγάλη δισεβδομαδιαία εφημερίς, μαχητικό όργανο των εθνικών και λαικών συμφερόντων". Εκδόθηκε για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις πρώτες προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 1959.
Ιδιοκτήτης/Διευθυντής: Κυριάκος Μ. Καραμάνος.
Τυπογρ: Τυπογραφείο Αρχιεπισκοπής «Αναγεννησις»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-11-26
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-11-30
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-03
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-07
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-10
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-14
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-17
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-21
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-24
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-28
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-31
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1960-01-04
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1960-01-07
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1960-01-11
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1960-01-14
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-04-07