Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1982-01-24/1988-02-01
Available in archive 1982-01-24/1988-02-01
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1982-01-24/1988-02-01
Εκδότης Επιτροπή Αγωνιστών
Συχνότητα Μηνιαία

Μηνιαία εθνική αγωνιστική εφημερίδα
Εκδότης: Επιτροπή Αγωνιστών
Αρχισυντάκτης Κώστας Γ. Σολωμού.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1986-10-28
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1987-04-01
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1987-10-28
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1987-12-16
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1988-02-01