Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1983-04-01

Σελίς 8 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Γετά τίς παραστάσεις στή Λευκωσία κα/ τήν Πάφο Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΙΑΣΟΣ Μετά τίς ἐπιτυχεῖς παρα- στάσεις πού ἔδωσε στή Λευ- ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.Α.Π.Ε.Λ. Ο ΠΑΡΘΕΛΙΩΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕ/ ΛΙΑ ΦΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΛΙ ΑΓΩΛΙΣΤΩΝ κωσία καί τήν Πάφο, ὁ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θίασος | «Φουστανἕλλα», δίδει ἀπόψε « « )) παράσταση στή Λεμεσό στίς ὃ καί 9.30 τό βράδυ. 26 χρόνια ἁπό τήν ἠρωϊκή θυσία ᾿Ο θίασος, πού ζωντα- νεύει τό ἔπος τοῦ 1821, μὲ τό θρυλικό Έργο ἡ «ΣΚΛΑΒΑ», ἦλθε στήν Κύπρο μέ πρωτο- βουλία τοῦ ΣΑΠΕΛ, γιά νά τονώσει τό Εθνικό φρόνημα τοῦ λαοῦ µας καί νά λαμπρύ- νει µέ τίς παραστάσεις του τούς ἑορτασμούς γιά τίς Εθνικές ἐπετείους τῆς ὅδης προ. Πιστεύω ὅτι ἕκανα ὅτι μποροῦσα. Τήν Κύπροτήν βλέ- πω σάν Ελλάδα καί μ᾿ ἀρέσει πάρα πολύ». ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΑΡΛΙΗΚΟ- Σ: «Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἔρχομαι στήν Κύπρο. Τώρα πού ἦλθα καί γνώρισα ἀπό κοντά τόν λαότης, δικαιολογῶ ᾿Απόψε στή Λεμεσό. ᾿Ωρες 5 καί 9.30 μ.μ. Αὔὕριο στό «Ληνα[ο» Παραλιμνίου. Τήν Κυρ/ακή στό «Ρέξ» Λάρνακας. τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου «ξΣυμπληρώνονται Φέτος 26 χρόνια ἀπό τήν ἠρωϊκή θυσία τοῦ γενναίου µαχητῆ τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αὐξεντίου,πούὐπρόσφερετή ζωή του «λαμπάδα καιόµενη» στό βωμό τῆς Κυπριακῆς λευτεριᾶς. 'Ο ἡρωϊκός θάνατός του, συγκλόνισε τότε τό παγκόσμιο καί ὁ θαυμασμός ὅλων Έφθασε στό µεσουράνισµά του, γιά τόν τρόπο πού πολεμοῦσαν τά παλ- «Η ᾿Αθήναθά πρέπει νά συνεχίσει νάναι ἡ Μητρόπολη τοῦ ' Ελληνισμοῦ. 'Η ᾿ Αθήνα ὁ καθοδηγητής καί ὁ πυρπολητής κάθε Ἕλλη- νικῆς φυχῆς. Καίήἡ ᾿ Αθήνατό σήµμαντρο καί ὁ παιάνας τῶν ἀγώνων. Οἱ ᾿ Αγωνιστές πάνω ἀπό ὁποιαδήποτε κομματική ἀνάμιξη, πάνω ἀπό ὁποιαδήποτε Μαρτίου 1δ2Ι καί Ίης τόν ἑαυτό µου γιατί ἔτρεχα στίς ὦ : - ἄλλα συμφέροντα, Ἑκτός αὐτῶν πού ἔξυπηρε- ᾿Απριλίου 1955. διαδηλώσεις ὑπέρ τῆς ΕΟΚΑ ληκάρια τοῦ Διγενῆ καί ζητώντας «Λευτεριά τοῦν ἀποκλειστικά τό Εθνικό συμφέρον καί ατην' Ἀθήνα κήξτοωγα µάλε ἤ θάνατο», κτύπησαν κα “ρεζίλεψαν την. ἀποσκοποῦν στό καλό τῆς πατρίδας καί τοῦ ΔΗΛΩΣΕΙΣ στα ξῦλο». Βρειτανική αὐτοκρατορία, πού καπηλεύετο «Ἑλληνισμοῦ, συνειδητοποιὀῦν καί προειδο- Ὅλα τά μέλη τοῦ θιάσου, μὲ δηλώσεις τους στήν ἔφημε- ρίδα µας, ἐξέφρασαν τή µεγά- λη τοὺς χαρά γιατί βρίσκονται στήν Κύπρο, τήν ὁποῖα θεω- ροῦν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Ελλάδας. ΤΑΚΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ: «Αἰσθά- νοµαιπολύ εὐτυχής πού μοῦ δό: θηκε ἡ εὐκαιρία νά παίξω γιά τούς Ἕλληνες τῆς Κύπρου καί νά τούς γνωρίσω ἀπό κοντά. Διαπίστωσα πώς ἡ Κύπρος εἷ- ναι ἕνα κομμάτι τῆς Ελλάδας. Με µεγάλη εὐτυχία θά ἔανα- παίξω». ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΟ- ΠΟΥΛΟΣ: «Αγαπῶ πάρα πολύ τήν Κύπρο. Θεωρῶ ἀδέλφια μου τούς Κυπρίους καί μὲ µεγάλη χαρά δἔκτηκα τήν πρόσκληση τοῦ ΣΑΠΕΛ, νά παίξουμε τή «Σκλάβα», πού µε ἐπιτυχία παρουσιάσαµε καί παρουσιάζουμε σ᾿ ὅλες τίς πό- λεις της Κύπρου». ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ- Σ: «Παίΐξαμε μὲ περισσότερη διάθεση τό ἔργο µας στήν Κύ- ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ: «Μ᾽ ἄρεσε πάρα πολύ πού ἔπαιξα στήν Κύπρο. Δέν βρίσκω καµ: µιά διαφορά μεταξύ Κύπρου καί Ελλάδας. Νομίζω πώς παίζω στόν Ἴδιο χῶρο». ΜΑΡΙΑΝΝΑ᾽ ΤΡΙΑΝΤΑ- ΦΥΛΛΟΥ: «Ἔρχομαι στήν Κύπρο γιά δεύτερη φορά. Οἱ Κύπριοι μᾶς ἀγκάλιασαν μέ πολλή ἀγάπη. Αἰσθάνομαι τήν Κύπρο καί τήν ᾿ Ελλάδα ἕνα κομμάτι». ΒΑΣΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «Ἔ- χω ξανάρθει στή Κύπρο. Μᾶς ἔχουνε καλοδεκτεῖ. Νοιώθω πραγματικά σάν νά βρίσκομαι στήν Ελλάδα». ΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Θ1Α- ΣΟΣ «ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ», ἔπαιξε τό ἔργο ἡ «Σκλάβα», στούς ὁμογενεῖς τοῦ Καναδᾶ καί τῆς ᾽Αμερικῆς. Μετά τίς παραστάσεις στήν Κύπρο θά ἐπισκεφθεῖ χῶρες τοῦ ἔξωτερι- κοῦ, ὅπου ζοῦν ὁμογενεῖς γιά ν΄ ἀνεβάσει τό ἐθνικά καί πρα- γµατικά πετυχημένο καἰπρωτό- τυπο αὐτό ἔργο. 5 οπα.α ΛΙΠΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Λυπούμαστε πραγματικά γιατί είμαστε ὑποχρεωμέ- νοι νά καταπιαστοῦμε μέ τό πιό κάτω θέµα, μὲ ἀφορμή τόν χαρακτηρισμό πού ή δ. Οὐρανία Κοκκίνου, ἔδωσε σ᾽ ἕνα ἁγνό καί ἔντιμο συναγωνιστῆ µας. Δόθηκε ὁ χαρακτηρισμός τοῦ λιπόφυχου στόν Αὐ- | Διακήρυξη ΣΑΠΕΛ γιά τήν 25η Μαρτίου 1821 ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ Τά βλέμματα νά στραφοῦν πάλι στόν Παρθενώνα. Ες ὐὐ ΩΩ ΠΩ ΩπΩ ΠΩ ΙυΩ πμ ΠΩΩ ΠΙΙᾠΠᾷΙάΝ6α 6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ -- ΧΑΡΗ τῆς “Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγματικῆς Δικαιοσύνης ᾿Απαιτοῦμεν. μα ΚΑΙ) τόν πόθο τοῦ λαοῦ µας γιά ΕΝΩΣΗ. Ἡ θυσία τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου στό ἱστορικό κρησφύγετό του, στά βουνά τοῦ Μαχαιρᾶ, πέρασε στήν ἱστορία σάν µιάπρά- ξη ἡρωϊσμοῦ καί αὐταπάρνησης καί ἄφησε φώτεινό παράδειγµα στούςλαούςπούθέλουν ν᾿ ἀγωνίζονται γιά τή Λευτεριάτους. Δίδαξε ἀκόμα πώς «λαοί πού ξέρουν νά πεθαίνουν γιάτή λευτεριάτῆς Πατρίδαςτους, αὐτοί οἱ λαοί εἶναι πού ζοῦν». Σήµερα, μέ τήν εὐκαιρία πού μᾶς δίδει ἡ Επέτειος τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ ἥρωα Αὐ- ξεντίου, οἱ ᾿ Αγωνιστἒς, πού µαζί µε τή στρα- τιά τῶν ἡρώων µας ἀγωνίστηκαν τόν ὑπερ πάντων ἀγώνα, ἀναπολοῦν τά χρόνια τῆς δοξασµένης ἐποποήαςτῆς ΕΟΚΑ καίτραντά- ζονται στή θύµιση πώς ἡπατρίδαμας, γιάτήν ὁποία πρόσφεραν τότε καί κορμί καί ψυχή, βρίσκεται μοιρασμένη στά δυό καί ἡ μισή γῆ της βεβηλώνεται ἀπό τήν µπότα ἀλλόθρη- σκου κατακτητῆ. 'ΟΠαρθενώναςἧἦταν τό τερματοῦ µεγά- λου Εθνικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ καί ὁ Παρθε- νώνας συνεχίζει νά Φλέγει τίς καρδιές τῶν ᾿Αγωνιστῶν, Δυστυχῶς ὅμως, ἀνθελληνικοί κύκλοι ἐξυπηρετώντας τά σχέδια σκοτεινῶν δυνάµεων βάλθηκαν νά καταστρέψουν τήν Κύπρο καί νά προδώσουν τούς ὑπέροχους ἀγῶνες τοῦ λαοῦ µας. Δίωξαν καί προπηλά- κισαν τούς ᾿Αγωνιστἒς, πού παρέμειναν οἱ μόνοι ὀρθοφρονοῦντες καίἔδωσαν στόν λαό συνθήµατα πού τόν ἀπομάκρυναν ἀπό τόν σκοπό τῶν ἀγώνων του καί πού σιγάἀ--σιγά θάτόν Έκαναν νά νοιώθει ἀκόμα ντροπή γιά τήν ἐθνική του ταυτότητα. Καί ξρχόµαστε στίς μέρες αὐτὲς, ἥς τόσο κρίσιµες γιά τόν Κυπριακό 'Ἑλληνισμό καί ἀκοῦμε ἐπίσημα τό σύνθημα: «Ἡ Κύπρος ἀποφασίζει καί ἡ 'Ἑλλάδα συµπαρίσταταυ», χωρίς νά νοιάζεται κανένας ὅτι αὐτό κρύβει πραγματικούς κινδύνους καί μπορεῖ νά ὁδη- ποιοῦν γιά τούς ἔθνικά θανάσιµους κινδύ- νουςπούπεριζώνουν ξεπερνώντας κάθε δριο ἀπειλῆς καίλογικῆς. Καίπροστάζουν Επαγρύ- πνηση καί ὀρθά τοποθετημένη πανεθνική ἑνότητα. Καί µιά τέτοια ἑνότητα στήν κυριο- λεξία της, μπορεῖ νά προέλθει µόνο ἀπό µιά ΠΑΝΕΘΝΙΚΗΔΙΑΣΚΕΨΗ, ὅπωςτήν εἰσηγή- θηκαν µετάτήν τραγωδίατοῦ 1974, οἱ Αγω- νιστὲς, ε Καί Επιβάλλεται τώρα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἡ σύγκληση Πανεθνικῆς Διάσκεψης στήν ᾿ Αθήνα, µέ τή συμμετοχή τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς Ελλάδας καί τῆς Κύπρου, ὅπου νά χαραχθεῖ κοινή γραµµή πολιτικῆς καί ἐθνικῆς πλεύσεως στό Κυπρια- κὀ, νά ὁριοθετηθοῦν στόχοι, καί σκοποί καί ἐπιδιώξεις καί νά καθορισθεῖ ἡ µορφή τοῦ ἀγώνα πού πρέπει νά ἀκολουθηθεῖ ἀπό τήν ᾿Αθήνα καί τή Λευκωσία. ᾿Ακόμα µπροστά στὀν ἄμεσο κίνδυνο πού ἀντιμετωπίζει ἡ Κύ- προς καί ὁλαόςτης, κίνδυνο ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισμοῦ, ἡ ᾿ Αθήνα νά ἔντάξει τήν Κύπρο σάν χῶρο πού καλύπτεται ἀπό τήν ἁμυντική θωράκιση τῆς Ελλάδας. Μιά τέτοια Πανεθνική Διάσκεψη θά βο- ηθήσει τόν καθένα νά ξξρει γιά πιό πράγµα πρέπει νά συνεχίσει ν᾿ ἀγωνίζεται. Καΐ θά γίνει ἡ αἰτία γιά νξο Εθνικό ξεκίνημα πού θά ὁδηγήσει στήν εκπλήρωση τῶν πεπρωµένων τοῦ λαοῦ µας καί πού θά τόν προστατέψει ἀποτελεσματικά πλἑον ἀπό ὁποιουσδήποτε κινδύνους καί ἐχθρικές ἔπιβουλές πού θά βο- ηθήσει τό λαό µας νἀἆ Επανεύρει τόν ὀρθότου δρόµο καί τήν ἀξιοπρεπή Εθνική του ταυτό- τητα. Πέρασαν κιόλας 26 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό την ἡρωϊκή θυσία τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντί- ου. Τό φλεγόμενο ἀπό τίς βόμβες καί τίς εἴ- Φλεχτες ὕλες τῶν ἀποικιοκρατῶν κορµίτου, εἶναι ὁπιό γνήσιος συμβολισμός τῆςἸδιαςτῆς Κύπρου πού ὑπομονετικά αἱμορραγοῦσα γουστῆ Εὐσταθίου, μέ ἀφορμή τήν παρασηµοφορίατου, «25η Μαρτίου 1821. Ἕνας ὑπερδοξασμένος σταθµός στήν Ν ΝΟΙΞΕΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ κουβαλᾶ τόν σταυρό ΐ Ἑ : ) ͵ : . ΑΑ - Α : . ) : ο ρό της ἀνεβαίνοντας ἕνα σέ Εκδήλωση πού ὀργάνωσαν στό Δημοτικό Θέατρο ἱστορία τοῦ 'Ελληνισμοῦ γεμάτος ἡρωϊσμό, αὐτοθυσία, µαρτύ ο γήσει σὲ πιό ὀλέθριες Εθνικές συμφορὲς. Καί ο ο, Λευκωσίας οἱ πρόσφυγες Λυσιῶτες, γιά νά τιμήσουν τή Ἶ Πνισμοῦ γεμάτος ἡρ ο ο ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ δὲν φθάνει µόνο αὐτό. Οἱ προδότες τοῦ Αὐ- Γολγοθᾶ χωρίς τέλος. μνήμη τοῦ ἥρωα Αὐξεντίου, τῶν ἄλλων συναγωνιστῶν του πού δέν ζοῦν καί ἀσφαλῶς καί τοῦ Αὐγουστῆ Εὐστα- θίον. καί μεγαλεῖο: Ἔναςφωτεινός φάρος πού θά χαράζειτό χρέοςτῶν Πανελλήνων πρός τήν Πατρίδα καί τό δίδαγµά του, θάναι παντο- τεινήπροσταγή γιά κάθε “Ελληνα πού ἀγαπᾶ τήν Πατρίδατου καί ἔχει κλείσει στήν ψυχή του ὅλο τό μεγαλεῖό της. Μιά χούφτα Ἕλληνες σκλάβοι, σήκωσαν τό ἀνάστημάτους, ἔκαναν πιστεύω -- Ὁ µαρτυρικός Ελληνισμός τῆς Κύ- πρου ἀξιοῖ καί ἀπαιτεῖ χωρίς περαιτέρω χρονο- τριβή καί καθυστέρηση. ξεντίου καί οἱ ὑβριστές τῶν ἡρώων µας νά ἔχουν λόγο ἄμεσο στήν πολιτική καί Εθνική γραµµή πού ἀκολουθεῖται. Καίΐ χωρίς κανένα Ἴχνος ντροπῆς νά καταθέτουν ἀκόμα στεφά- Καί ὁ ἀητός τοῦ Μαχαιρᾶ καί οἱ δεκάδες τῶν ἡρώων µας, μᾶς παρακολουθοῦν καί μᾶς δείχνουν τόν δρόµο πού πρέπει νά βαδίσου- με. Τόν δρόµο πού βάδισαν μέ τόν δοξασμέ- Ο ἀείμνηστος Αὐξεντίου, βρισκόµενο Π σε . ,.α . . ᾽ . , βέβαιο θάνατα, ών ννας καί να ρε τους τήν προγονική ἐπιταγή «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ», καί ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ να. στους τάφους καιτα κρησφύγετά τους. νο και Φωτοδότη Αρχηγό ΔΙΓΕΝΗ, στους ἀδίστακτα τήν ἀπόφαση νά γίνειὁλοκαύτωμα, ὅπως καί ἀπαίτησαν τή Λευτεριά τους πληρώνοντας γιά τίµηµά της τό αιμα ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙΚΥΠΡΟΥ “«Άκουσον ἥλιε καί φρῖξε σελήνη». Εθνικούς µας ἀγῶνες.᾿Εμπρόςλοιπόν, ὅλοςὁ Έγινε. Σεβόμαστεκα(θαυμάζουµετήν ἀπόφασήτου αὐτή. Μέτόνδιο τρόπο πού σεβόμµαστε τή θυσίατου, σεβόμα- στε καί µιά ἄλλη ἀπόφαση, τό νά διατάξει τοὺς συναγω- νιστέςτου νά ἐξέλθουν τοῦ κρησφυγέτου. Δέν θά σχολιά- σουµετήν ἀπόφαση αὐτή τοῦ ἥρωα. Εἶναι γεγονός ὅμως, πώς λήφθηκε κάτω ἀπό τίς πιό δραματικές καί φρικια- στικές στιγμές. Καί εμεῖς, δὲν βρεθήκαµε κάτω ἀπό παρό- µοια µοίρα, ὅπως βρέθηκαν αὐτοί οἱ Αγωνιστές... τους. Τό 1821, ἔφερε τούς Ἕλληνες στίς πιό ψηλές κορφές τῶν δυνατοτήτων τους καί στίς ἄφθαρτες στιγμές τῶν ἀγώνων τους. Καίτούς ὁδήγησε στό σπάσιμο τῆς πολυαίωνης δουλείας τους καί ἄνοιξε τό δρόµο γιά τήν ἔθνική τους ὑπόσταση. Σήµερα, µετά ἀπό 162 χρόνια, µας δίδειτήν εὐκαιρία ή ἔπέτει- ος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἓθνους, νά διαλεχθοῦμε μέ τήν Ἱστορία, γιά ν᾿ ἀκούσουμε µαζί μὲ τούς θριάµβους καί τόν θρῆνο τήν ενά προχωρήσουν ἀμέσως ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ο Γιάνά γνωσθεῖ Επιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κα- τεπρόδωσαν τά ἐθνικά µας ἰδανικά. δν / / - ΄ - »” - ὁ Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι Οἱ ᾿ Αγωνιστές, μέ ἀκμαῖο τό ἠθικό καί ἀναπεπταμένο τό Εθνικό φρόνημα, συνεχί- ζουν νάναι πρωτοπόροι ἐπί τῶν Επάλξεων. Συνεχίζουν νά συµβουλεύουν γιά ὀρθή πολι- τική καί Εθνική πορεία πλεύσεως, γιά φυσική καί Εθνική ἐπιβίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ελλη- νισμοῦ στόντιτάνιο ἀγώνατου γιάλευτεριά... λαός µας, ἑνωμένος καί Εθνικά προσανατο- λισμένος νάπορευτεῖ σάν πρῶτα. Νά στρέψει τά µάτια στὀν Παρθενώνα καί νἆναι σίγου- ρος γιά τή νίκη. Τήν νίκη τήν Ελληνική. Οἱ ἥρωες µας, μᾶς παρακολουθοῦν ἁπό τό πάν- θεο τῆς ἀθανασίας καί μᾶς συµπαρίστανται στόν ἀγώνα µας». ᾿Ομολογοῦμε πώς λυπούµαστε γιατί θά χρησιµο- οἰμωγή της. Διότι ἔτσι θά φθάσουμε στήν ἐθνική αὐτοσυνειδησία, προσεκάλεσαν καὶ Έφεραν στην Κύπρο τόν υπ ποιήσουµε αὐτή τή φράση: οἰοσδήποτε σχολιάσει τίς συνειδητοποιώντας τά πολεμικά κατορθώματα τῶν 'Ελλήνων. βάρβαρο αἱμοβόρο Αττίλα. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ᾿Από κοινοῦ µέ τά ᾿Εθ ή στιγμές πού πέρασαν οἱήρωες καί ἀγωνιστέςτῆς ΕΟΚΑ, Γιατί ἔτσιθά κατανοήσουμε σέποιές ἁβυσσαλέες κρίσεις σκαρφά- ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ . µ . νικόφρονα παρασύρεται ἀπό τά προσωπικά του πάθη καί τίς ἂν- λωσε ἡ ψυχή τοῦ Ἓθνους, ὥσπου νά φθάσει καί νἁ στερειώσει τό ῳ, Ἡ ο η 6 μα. ΕΠΕΤΕΙΩΝ Σωματεῖα Λεμεσοῦ θρώπινες ἀδυναμίες του. πανάχραντο καί ἀκήρατο γεγονός τοῦ 1851. Τό ἀκατάλυτο πνεῦ- ονοματα πωτιαν παμ παταω ὡὠσαν τους ἄπε- Θά θέλαμε μέ εἰλικρινὲς πατριωτικό ἔνδιαφἔρον, νά μα τῆς ἔλευθερίας, τῆς θυσίας καί τῆς ἀρετῆς πάλεψε τότε µέ τήν λευθερωτικούς µας ἀγῶνες. ΚΑΙ ΤΩΝ 20ΟΧΡΟΝΩΝ Ρωτήσουμε τήν ἀγαπητή Οὐρανία ἂν αὐτό τὸ χαρακκή- [ία δὲν ὁποκτάμάφιλήἁρλκτήν ὑπορξήτης ἀλλάκερδτωή ὃς Γιά νά μάθει ἐπιέλους ὁ ἀπανταχοῦ τῆς ΤΟΥ ΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ρισελιποψφυχία τίςστιγµές ἐκεῖνεςτου -σ᾽ ἕνα έ- ουσια. τι γ᾽ Ἱ ας , , ο Σι” νο ἁγιοατῆ τῆς ΕΟΚΑ- πώς ο ώωρμδοι ή νώσπροτί, οἰκουμενική καί παγκόσμια σηµασία. γῆς Ελληνισμός τοὺς πραγματικούς ἔνόχρυς ΜΑΗ ΡΟΜΜΑΤΗΝ Ε ϱ) ΡΤ θεται νά χαρακτηρίσει, κι᾽ ἀκόμα πῶς δικαιολογεῖ τόν ᾿Ο Ἕλληνας ἀγωνιστής τοῦ 1821, στάθηκε στά αἰσθήματα της προδοσίας της Κύπρου. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΣΜΟ τι Α ἄλλοτε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Μ., ὁ ὁποῖος µετά ἀπό τόν ὄρκαπου ἔδωσε στή Φανερωμένη, Ενώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί Ενῶ βρισκόταν στίς Σεύχᾶλλες, χωρίς νά καὶ τήν ἀγάπη του πρός τήν Πατρίδα καί τή Χριστιανική του θρησκεία. Γι᾿ αὐτό καί µεγαλούργησε. Ἔχυσε φῶς στό οκοτάδι καί ἡ Λευτερία βγῆκε «ἀπ᾿ τά ἱερά κόκκαλα τῶν Ελλήνων». Καΐ ο Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῷ Καΐσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. | Μέ λαμπρό ἑορτασμό, ὁ ἔθνικός Σύλλογος«Μαυρομμά- της» ᾽ Αγίου Παύλου, τίµησε Ο Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΤΗΝ δεχτεῖ κἄν Ένα «καυτό βόλν) ἀπό τούς” Αγγλους ἀποικι- κατά τόν πολεμάρχη Μακρυγιάννη: «Χωρίς ἀρετή καί πόνο εἰς .ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ τίς ἐθνικές µας ἐπετείους τῆς οκράτες, «ἀπεδέχθη Στίς ὑποδείξεις τους, γιά ὑπογραφή τήν Πατρίδα καί πίστη εἰς τήν θρησκείαν τους ἔθνη δέν ὑπάρ- ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 25ης Μαρτίου 1821 καὶ Ίης 1Η ΑΠΡ ΙΛΙΟΥ 1955 τῶν συμφωνιῶν Ζυρίχης-Λονδίνου καίτήν ἀνάληψη τοῦ χουν». ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ᾿Απριλίου 1955. Μέ τήν εὑ- Προεδρικοῦ ἀξιώματος καί ἔτοι τήν Εγκατάλειψη τοῦ σκοποῦ, χωρίς κἄν νά λάβει ὑπ' ὄψη του Θεό καί ἀν- θρώπους Σάν γυναίκα προσηλωμένη στήθρησκεία,͵ σάν Θεολόγος πού εἶναι, εἶναι αὐτό λιποψυχία ἤ πολιτική ἀναγκαιότητα, ἤ ἀκόμα κάτι πιό φοβερό Γιά τήν ὑπογραφή τῆς καντονοποιήσεως, πού ἀναμφισβήτητα δέν φτιάχτηκε ἀπό τόν Αὐγουστῆ Εἰὺ- σταθίου, μπορεῖτε νά δώσετε χαρακτηρισμό: 'Ἡ ἐπιστολή πρός Γκιζίκη, τό πραξικόπημα πού ἀκολούθησε καί ἡ μαύρη θεοµηνία τῆς Τουρκικῆς εἰ- σβολῆς, πῶς τά χαρακτηρίζετε: Εμεῖς δὲν θά δώσουμε χαρακτηρισμό, διότι πρῶτο διωκόμµαστε καί δεύτερο δὲν ἔχουμε τήν πολιτική δύναμη. Αν εἴχαμε τέτοια δύναµη, ἔντιμα καί εἰλικρινά δη- λώνουμε, πώς ϐ᾽ ἀνοίγαμε τόν φάκελλο προδοσίας τῆς Κύπρου, πού οὔτε ὁ Μ. ἄνοιξε οὔτε καί ὁ διάδοχος τού Οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου, ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ Πανοι- κουμενικοῦ ᾿Ελληνισμοῦ, ὁ ἀκραιφνής ᾿Ἑλληνικός Νότος, πόση ἀνάγκη πραγματικά ἔχουμε ἀπό.τό μήνυμα τῆς 25ης Μαρτίου. Στόν δύσκολο καί περίπλοκο ἀγώνα µας πού γιά χρόνια διεξά- γουµε γιά Λευτεριά καί Δικαιοσύνη, µάλιστα µετά τήν ἐθνική τραγωδία τοῦ 1974 καί τή σκλαβιά τῆς μισῆς πατρίδας µας, πόσο πρέπει νά νοιώσουµε περισσότερο Ἕλληνες γιά νά µπορέσουµε νά πορευτοῦμε πρός τήν νίκη. Πόσο πρέπει νἄρθουμε στῆς ἴστο- ρίας τοῦ Ἔθνους τήν πορεία καί νά βροντοφωνάξουµε μέ φωνή στεντόρεια πώς ὁ ἀγώνας µας εἶναι ἱερός καί ὅμοιος μ᾿ αὐτό τοῦ 1821 πού παρόμοιος του διεξήχθηκε τά χρόνια 1955--.1950. Χωρίς ἀμφιβολία, ἄν χάσουμε τήν ἱστορική µας µνήµη, θά ἀπειληθεῖ ἡ ὕπαρξή µας καί θά ἐξανδραπωδιστοῦμε ἀπό τήν ἀμεί- λικτη μάστιγα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ΄Η Κύπρος στενάζει σήµερα κάτω ἀπό τήν βρωµερή µπότα τοῦ Ίδιου προωιώνιου ἐχθροῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τά ἅγια χὠματά της βογγοῦν καί οἱ μορφές τῶν Σέκάθε ἔκδοση θά δημοσιεύρυμετήν πιόπάνω ᾿Εθνική ᾿Επιταγή µέχρι τή µέρα πού θ᾽ ἀνοί- ξει Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΙ. ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ Δέν ἔφθανε ὁ ὀχετός τῶν ύβρεων καί τῆς ἀχαλίνωτης λασπολογίας τῶν κιτρινοφυλλά- ὅων τῆς κοινοπραξίας κατά τοῦ) Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ καίτῶν ᾽Αγωνιστῶν, ἠλθενά προστεθεῖ σ᾽ αὑτά τή μέρα πού ὁ κ. Κυπριανοῦ κέρδισε Απ πμ ῥΩΙΩΙΙ ΙΙ Φα α ΑΦ ΑΕ 4 4κ καιρία αὑτή ὁ «Μαυρομμάτης», γιόρτασε καί τά 20 χρόνατου, μέ δεξίωση πού παρέθεσε στούς παρεμρισκοµένους στό οἴκημα τοῦ συλλόγου. Κύριος ὁμιλητής στόν ἑορτασμό τοῦ «Μαυρομμάτη» ἦταν ὁ Γ.Γ. τῆς ΣΕΚ κ. Μιχαλά- κης ᾿Ιωάννου. Εἰσαγωγική ὁμι- λία ἕκανε ὁ Γ.Γ. τῆς Π.,Ε.Α. καί Στίς 7.30 ἀπόψε στόν κι «ΡΙΑΛΤΟ) Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. ᾿Ανδρέας Αὐγουστῆς. ΄Η ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν ᾿Εθνικό Ύμνο. ᾿Ο Σύνδεσμος Αγωνιστῶν Πόλε α ί . ' ὡς καί ᾿Επαρχίας Λεμε- ο Εαν ΕΔὀ, δὰ τιμήσει τήν ᾿Εθνική ᾿Επέτειο τῆς Ίης -ᾱ πρι ίου 1955, με Πανηγυρικό Ἑορτασμό ἀπό κοινοῦ μετά νικόφρονα Σωματεῖα Πόλεως καί Επαρχίας Λεμεσοῦ. Σύμφωνα μέ ἀνακοίνῳ, ῦ ά ό . ὁ ση τοῦ ΣΑΠΕΛ, τό Πρό α τοῦ Πανηγυρικοῦ Εορτασμοῦ ἔχει ὡς ἕξης: να εἶδαμε νᾶχει τέτοια πρόθεση. τόσων ἡρώων καί ὑπερασπιστῶν της πλανιοῦνται βρικολακιασμέ- τίς προεδρικές ἐκλαγές καί ἕνα ἀποτρόπαιο καί ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 1η ᾿Απριλίου: Λυποῦμαι δ. Οὐρανία πολύ, ἄν παρασυρόµενος ἀπό δια να ον μᾶς ο αανονόη Ὃθι πε Υιά «ΛΕΥΤΕ. κατάπτυστο ΕΓΚΛΗΜΑ: Ξενοκίνητα ὄργανα ΤΩΝ αμα . πηη. , Ἡ . α πο) : όμενος ἀπ οποιο ος ἆ ο ον ὁ : ΤΙ . ή { α τ ὁ , , ος - ο πρς λπσή σας. κατά τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἀγώ- ῥξίς καί κανένα νόημα, Πρέπει νὰ συναιρέσουµε μάον Μας κα. τοῦ διεθνισμοῦ, λεκέδες βρωμεροί τοῦ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ᾗΣτρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα ὄεων το ον Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ ὃν πσαμά ατα ὐγουστή Εὐσταθίου, σᾶς στενοχώ- ρελθὀν καί παρόν μα οσα εΥρηήγο οὔσαν ἐθνικήν ουνείδη: Εθνους ξέσκισαν καὶ πέταξαν στά σκουπίδια ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ὥ . αφ ρησα κάνω ὅμως μιά τελευταῖα σύσταση, σ’ ὅσουςπαρε- ο νὰ αἴσθασθοδας Ἰσίαρμὸ μάχ. φινἈροῤμκαιή τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ. Ακουσον ἥλιε καί «ΔΙΓΕΝΗΣ Ῥατσβσωης ξέκκλιναν ἀπό τήν Εθνική γραµµή: Τίς καταστροφές στά σην, νά αἰσθανθοῦμε τό ἱστορικό βάρος, νά βροῦμεχά µέτρα κα . : . : : » Προσκλητήριο πεσόντων ῥού . ο κράτη ἥτίςπροόδους, εἶναι ἀδύνατο νώτίεξ Ῥροψες τό νόηµα τῶν γεγονότων τοῦ καιροῦ µας καί νά λυ]βωθοῦμε καί Φρῖξε σελήνη. Μάλιστα. Τόλμησαν ϱ/Ύνωστοι ΑΓΙΟΥ σον τῆς ΕΟΚΑ καί κατάθεση στεφά- ἡ Ελάχιστη μειοψηφία. Πάντοτε ὑπεύθυνη εἶναι ὁ ἡείμες, νά οἰκοδομήσουμε ἀκατάλυτη τήν ἐθνική µας ὁμοψυχία καί τά ἄγνωστοι αὐτοί τραμποῦκοι τῆς ἱστορίας νά ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΥανῶσεων στόν τάφο τοῦ ρωα πο μώπιοας, η γεσία βλέμματα νά στραφοῦν πάλι ψηλά στόν ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. σηκώσουν χέρι στὀ πιό ᾿Ἱερό Σύμβολο τοῦ ΛΕΜΕΣΟΥ Ὅταν λέμε ἡγεσία, ἐννοοῦμε ἐκείνους πού ἔχουν τό θάρρος, γιά ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τους. Ἔτσι ϐ᾽ ἀφομοιώσουμε τίς ἀξίες τοῦ 1821: τήν ἐλευθερία. τή δικαιοσύνη, τήν εὐημερία καϊ τήν θελκτική ἐλπίδα γιά µιάλεύτερη κ. Ελληνική ζωή. Γιά µιά ἀνάσταση τῆς Πατρίδας καὶ θρόνια- σµα τῆς ᾿ Ελληνοπούλας Λευτεριᾶς. . Ἓθνους, Τό Γαλανόλευκο πανί, σύμβολο θρη- σκείας καί Πατρίδας, πού ἁγιάστηκε καί εύλο- γήθηκε ἀπό τούς ᾿ Ιεράρχες τοῦ Γένους καί ξε- πλήθηκε μέ τίµιο ἀγνό αιμα ᾿ Ελληνικό. 'Ο Πρόεδρος τοῦ Ὥρα 1 µ.μ.: Διοργάνωση ὑπό τῆς ΠΑΑΟΚ πρωταθλήματος Ἑπτά καθ’ Ομά: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Δημοκρατικοῦ Συναγερ- δα στά ἀκόλ. ί ο. : ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣΕάἀ Οἱ Αγωνιστές τῆς Π.Ε.Α. καί τοῦ Σ.Α.ΙΠ.Ε.Λ.. οἱ θρυλικές Καί ὅταν µάλιστα οἱ φωτογραφίες πού δη- μοῦ κ. Γλαῦκος Κληρί- Ἡ καί βίδες ο κεντρα: Άγιος Τύχωνας, ᾿Ακρωτήρι, Τραχώνι Γ.Γ. τῆς Π.Ε.Α. μορφές τῆς Ε.Ο.Μ.Α πού εἶχαν σάν παράδειγμά τους τό 1821 καὶ -μοσιεύὐτηκαν σέ ἔθνικόφρονες ἐφημερίδες πι- δης, θα τελέσει στίς 16 ἀρχηγό τουςτόν Μεγάλο ΔΙΓΕΝΗ. πού ἐνσάρκωνετά ἰδανικά τοῦ Κολοκοτρώνη. συνειδηταποιοῦν καὶ ἀνησυχοῦν γιά τοὺς τόσους Φοβερούς ἐθνικά κινδύνους πού μᾶς περιζώνουν καἰπροστάζουν στοποιοῦσαν τίς ἀσχημονίες κατά τῆς Σηµαίας τό κράτος προσπάθησενά διαψεύσει, παρά νά ᾿Απριλίου, τά Εγκαίνια τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων «ΔΙΓΕΝΗΣ», η η ι [ [ Π [ η η Π Π Ώρα 7.40 μ.μ.: κό ο. κ ---) ρικός κοινος ἑορτασμός τῆς Εθνικῆς ἐπετείου Ίης τόν ΣΑΠΕΛ καί τά ' Εθνικόφρονα Σωματεῖα ΑΓΟΝΙΣΤΕΣ ἔθνικη ἐπαγρύπνηση, ἑνότητα καί ὁμοψυχία, προετοιμασία καί διατάξει την διεξαγωγή ονακρακων μ. την Ἁγίου Νικολάου Λεμε- : - ᾿Επαρχίας Λεμεσοῦ, στο κινηµατοθέατ Ριάλ , προπάντων Ελληνική συνείδηση. ζητοῦν ἀπ᾿ ὅλους τούς ΄Έ», παρουσίαση ΤΗΝ βρωμερῶν ΠΟΤΩΝ ἀνθρώ- σοῦ. Μετά τά Εγκαίνια θ᾽ - Ἱ Οµιλητής ὁ βουλευτής Λεμεσοῦ κε. ΝΙΚΟΣ ανά ΣΤΑ ΙΑ. ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ 2ηνες τῆς Κύπρου ας παραδειγματιστοῦν ἀπ᾿ τό μήνυμα ποὺ πωμώπορ τόλµησαν να σηκώσουν το χερι τους ἀκολουθήσει δεξίωση σε ΔΗΣ. - : Ἀξτάραλ- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ Οκαρᾷ ἡ ἐπέτειος τῆς ὀδης Μαρτίου καὶ νά παραμείνουν ὄρθιο κατα τῆς Γαλανόλευκου, ἐνώπιον τῆς δικαιοσύ- κεντρο πού ϐ᾽ ἄνακοι- Ἴ--- . κ στις ἐπάλ ἕεις τοῦ ἔθνικοῦ χρέους, Γιατί ὅπως 2Εει ὁποιητής « Ἡ γης καί νά τούς δικάσει παραδειγματικά. νώσει ἀργότερα ἡ ᾿Ἔπι- ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ μεγολοσνη τα ἕνην ὧρε μετριέτ μέ τὸ υτρέμµα, μέ τῆς ψυχῆς Καταδικάζουµε μέ ἀποτροπιασμότίς ἀνεύ- τροπή τοῦ Σωματείου, ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΗ ΚΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΕΜΙΧΘΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙΔΡΟΜΕΙ τὸ πα ρωμαᾶ μετριέται τὸ «έν, ΖΗΤΩ Η 45η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι821 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ» θυνες αὐτές πράξεις κατά τῶν ἱερῶν µας συµ- βόλων καί ζητοῦμε ἀπό τήν κυβέρνηση, ἄν ξα- νασυμβεῖ κάτι τἔτοιο νά «κόψει! τά χέρια» σ᾿ ὅσους ξανατολµήσουν κάτι τέτοιο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατιβενται προς πωληση Φωτονράφιες ἵων πωίμων του απελευθερωτικου ονγωνα του 1θοῦ-- 58 καθως και στινµιοτυπα απὠ τον αγώνα Τιμη 500 µιλς. Αποτεινεσθε Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Τηλ. 65702, Τ κ. 3251. ΛΆεμεσος. Τελέστηκε τήν περασμένη Κυριακή 28.3.1983, στόν ᾿]ε- ρό ναό ' Αγίου ᾿Ιωάννου Λε- μεσοῦ τό ἐτήσιο ἔθνικό µνη: μόσυνο τοῦ ἤρωατῆς ΕΟΚΑ. Στυλιανοῦ Λένα. Τοῦ µνη- µοσύνου προέστη ὁ Πανοσι- ολογιώτατος ᾿Αρχιμανδρ!- ΕΘΝΠΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ της Νικόλαος Σιδερᾶς καί Επιμνηµόσυνο λόγο Εξεφώ- νησε ὁ συναγωνιστής τοῦ ἥρωα. κ. Παναγιώτης ᾿Αρι- οσπείδου, Τό μνημόσυνο ὀργά- νωσαν τά ᾿Εθνικόφρονα Σωματεῖα «Λένας Χαντρι- ὧν, ὅπου καί ἡ γενέτειρα τοῦ ἡρωα καί «Λένας» Λεμεσοῦ. Τά ᾿Εθνικόφρονα Σω- ματεία «ΔΙΓΕΝΗΣ» εἶναι ἕνα νξο Σωματεῖο στή Λε- µεσό καί λειτούργησε τό τελευταῖο ἑξάμηνο τοῦ 1982. Τό οἴκημα τους βρίσκεται λίγα μἔτρα ἀπό τήν εἔἴσοδο τοῦ κρησφύ- γετου τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τ ΕΟΚΑ, Ετμα νήμα Γρίβα- Διγενῆ. Γιάτό σκοπὀ, τή δράση καί γενικά γιά τά Εθνικό. Φρονα Σωματεῖα «ΔΙΓΕ- ΝΗΣ», θά δημοσιεύσουμε Εµπτενὲς ρεπορτάζ, στήν ἑπόμενή µας Έκδοση. . ΔΟ.ἘΞΟ.Λ.Ο.ΓΙΑ. ΠΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ Ίης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 , Σήµερα Παρασκευ ἱερό Ναό ᾽Ἁγίου Ἔλε ή, Τη ᾽Απριλίου, θά τελεστεῖ στόν υθερίου Δεμεσοῦ. ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕρου Ναοὺύ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΜΕΣΟΥ « Ἡ µμεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριὲται καὶ τὸ αἷμα. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ εΘΝΙΚος ΦΥΛΑΚΑΟ 49 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 ΕΤΟΣΒ΄ ΑΡΙΟΜΟΣΦΥΛΛΟΥ 19 ΟΟΘΟΦΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ο ώ ὐόοὐόὁοόοοοώοοοώσσώσώσσσσσσσοσσοσοσώοὐοὐὐόόὀὐὐ ου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ Η 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19566 ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ Τή μισή Πατρίδα µας σκλαβωμένη, διακόσιες χιλιάδεςπρόσφυγεςν᾿ ἀτενίζουν τη µερα τῆς ἐπιστροφῆς, στίς πατρογονικές τους ἑστίες, περιμένοντας ἀκόμα τόν γυρισμό τῶν ἀγνοουμένων μας καί τόν Κυπριακό Ελληνισμό ν᾿ ἀγωνιᾶ γιά τό μέλλον του, βρίσκει ἡ Επέτειος τῆς Πρωταπριλιᾶς τοῦ 1955, ἡ Επέτειος τοῦ ιγενῆ, ἡ Επέτειος τῶν Ηρώων καί ᾿ Αγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ. Καί ξηµερών’᾿ ἡ σηµερινή µεγά- λη μέρα, φέρνοντας στή θύμιση τόν πανένδοξο ἀγῶνα τοῦ λαοῦ µας πού ἀπαίτησε καίκἑρδισετή Λευτεριάτου µετό ὥματου καί ἀκόματήν “Ενωσητῆς Κύπρου µετήν Ἑλλάδα. Πέρασαν 28 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν Πρωταπριλιάτοῦ 1955, πού στό γλυκο- χάραµά της ὁ λαός µας ξύπνησε ἀντρειωμένος καί μὲ στερρά ἀπόφαση καί πίστη ἄρχισε τόν ὑπέρ πάντων ἀγώνα πολεμώντας γιά ὅ,τι ἱερό καί ὅσιο πίστευε καί πού γενεξς γενεῶν πόθησαν ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων. Ὁ μικρός Δαβίδ σφυροκοποῦσέε καί συνέτριβε τόν Πάνοπλο Γολιάθ, σ᾿ Ένα ἄνισο ἀγώνα πού βάσταξε τέσσερα Χρόνια. 'Ο ἀρχηγός Διγενής καί τά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ, Έἔσερναν τό χορό τῆς Λευτεριᾶς στά κορφοβούνια, στίς πεδιάδες καί τά φαράγγια τῆς Κύπρου. Οἱ ᾿ Αγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, ὁ ἀνθός τῆς Κυπριακῆς νεολαίας κάτω ἀπό τήν ἀκούραστη καθοδήγηση τοῦ Λεβεντόγερου Διγενῆ, ἔδιναν µαθήµατα παλληκαριᾶς καίπατριωτισμοῦ σ᾿ ὅλοτόν κόσµο. Ἔκαναν τήν προγονική ἔπιταγή: «Ἠ τάν ἤ ἐπί Τᾶς», σύνθημα, σκοπό καί ζωήτους. Μετό χαμόγελο στά χείλη, ὑπερήφανοι γιά δὅ,τι πίστευαν καί ἔκπροσωποῦσαν, ὁδηγοῦνταν οἱ νξοι µας στήν ἁγχόνη, πεθαίνοντας μέτ᾽ ὅραμα τῆς Μεγάλης 'Ελλάδας. Τό γλυκοχάραµα τῆς Εθνικῆς µας ἔπετείου, μιᾶς ἐπετείου πού δημιουργήθηκε γιά νά χαρίσει τή Λευτεριά καί τή δικαιοσύνη στήν Κύπρο, βρίσκει τό νησί τοῦ Διγενῆ κάτω ἀπό πιό ἄσχημες συνθῆκες, ἀπ᾿ αὐτές πού ἐπικρατοῦσαν πρίν 28τόσα χρόνια. Βρίσκει τό λαό µας νά διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο καί ν᾿ ἀπειλεῖται ἡ φυσική καί Εθνική του Ἐπιβίωση. Στόν ἀκριτικό Ἑλληνικό Νότο, Εξευτελίζεται ὁλόκληρο τό Ἔθνος καί δοκιμάζονται ἀξίες καί ἀρχές τοῦ 'Ελληνισμοῦ. “Ο Εχθρόςθρασύς καί ὕπουλος κινδυνολογεῖ καί ἀπειλεῖ φανερά καί ἀπροκάλυ- πτα πώς θά κάνει Τουρκική ἐπαρχία ὁλόκληρο τό νησί µας. 'ΟΣΑΠΕΛ, ἡ γνήσια αὐτή ᾿ Εθνική καί ᾿ Αγωνιστική Ἔπαλξη, καλεῖτόν Ἕλλη- νισμότῆς Κύπρου νά συνειδητοποιήσει τούς κινδύνουςπού διατρέχει καί νά ἑνωθεῖ, παραμερίζοντας προσωπικές ῆ κομματικές διαφορξς. Γιατί µόνο Ἐτσιθά µπορέσου- µε νά πορευτοῦμε πρός τή νίκη. Μόνο ἄν σφυρηλατίσουµε καί διαφυλάξουμµε σάν κόρην ὀφθαλμοῦ τήν Ἑνότητά µας, καί µπορέσουµε νά πορευτοῦμε στό δρόµο τῆς ΕΟΚΑ, στό δρόµο τῆς τιμῆς καί τοῦ καθήκοντος, στό δρόµο πού πορεύτηκαν οἱ πρόγονοί µας. ’ Ἡ πρώτη ᾽ Απριλίου 1955, μᾶς δείχνει τό δρόµο. Μᾶς φωτίζει µέ τό ἀνέσπερο Φφῶς της ἡ ἔνδοξη αὐτή ἐποποία τοῦ λαοῦ µας καί μᾶς ζητᾶ νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα. Ἕνα ἀγώνα πού ἀσφαλῶς τέρµα του θᾶχει τή Λευτεριά καί τήν Ελλάδα. 2ΗΤΩΟ Η 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 2ΖΗΤΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Καταζητούμενοι ᾿ Αγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, σὲ ἀναμνηστική φωτογραφία τους. σοσοσσσσσσσσσοοοοώσοοοοοοὐοσὐώώὑώὑὐόόώόώ δώ οὐ ο ὃς ο ὁὐόοοοοοόοοοοοοσοσοοσοοοοοοσοσοοοσθσοόοόθοόώόόώόόώόοοοοσοοσοσσσοσσαοσσσσασσσσσσσσσσσοοοσσοσοσοοσοοσς ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 150 µίλς ” «ας ͵ ”α ᾱ ο αά τς Ξ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ Σελίδες πο 23 ο 8 οαετςεθβ τπτ δμώμωοτε θε σ-ο Έε-- 7 τη ἷ πω Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ας εν ΚΟΡΚΙΣΟΜΑΙ.. εἰς τό «ὄνομα. γῆς - Αγίας Τριάδος ὅτι: : ᾿ Θά ἐργασθῶ μέ ὅλας μού τάς δυνά- μεις διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κύπρου ἀπό τόν βρετανικόν ζυγόν, ἔστω καί μὲ θυσίαν τῆς ζωῆς µου. β) Θά ἓκτελῶ ἄνευ ἀντιρρήσεως ὅλας τάς διαταγάς τῆς ᾿Οργανώσεως πρός ἐμέ καί δὲν θά προβάλλω ἀντιρρήσεις ὅσον δυσχερής κάί ἐπικίνδυνος ἤθελεν εἶσθαι ἡ ἀποστολή. γ) Δέν θά Εγκαταλείψω τόν ἀγῶνα, ἑκτός ἄν λάβω διαταγήν ἐκ μέρους τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ᾿Οργανώσεως, ἀκόμη καί ὅταν ὁ σκοπός µας θά ἔχει ἔκπληρω- θεῖ. ϐ) Δέν θά ἀποκαλύφω εἰς οὐδένα μυστικά τῆς ᾿Οργανώσεως µας, οὔτετό ὄνομα τοῦ ᾿Αρχηγοῦ ἤ οἰουδήποτε ἐκ τῶν μελῶν της, ἀκόμα καί ἄν συλληφθῶ καί ὑποβληθῷ εἰς βασανιστήρια. ε) Δὲν θά ἀποκαλύψω οἰασδήποτε ὁδηγίας τάς ὁποίας ἤθελον δώσει εἰς ἐμέ οἱ ἀ οἱ µου. ανν παραβῶ τόν ὅρκον μου τοῦτον, θά εἶμαι ἄξιος οἱασδήποτε τιμωρίας ὡς προδότης καί αἰωνίας καταφρονήσεως.» ΒΡΟΚΕΡΙΗΕΙΣ Νὲ τήν βοάθειαν τοῦ Θέοῦμμέ κίστιν εἰς τόν τίµιον ἀγῶνα µαςνμέ πάν ανμπαράστασιν ὀλοκλήρον τοῦ λληνισμοῦ καί µέ τθν βοήθειον τῶν ανκρί ϱ ον κλικ τος ἁτρνι ὁ1κ 31 3ος πτοχ, 9 μὲ σύνθημα ἐπεζνο,τό ὁποξον μᾶς κατέλειηων οἱ πρὀγονοἑ µας ἃς Γεράν παρω- κατοθήην κ τας ἃ ο τες , ΑΑΚΑΦΟΙ ΚΥΙΦΙΟΙ, 5’ ακό τά βάθν τῶν αἰώνων μᾶς ἀτενίζουν ὅλοι ἐκεῖνοι,οἱ ὁποῖοι ἐ- λάμκρνναν τήν Ελληνικήν Γστορίαν ὁμά νά διατηφήσουν τήν ἐλευθερίαν πωνι οἱ Ἡιραθωνομάχοι,οἱ Ῥαλαμινομάχοιιοἳ τρναµόσιοι τοῦ Αξωνίδα καί οἱ νεῶτε- Ρον τοῦ ᾽Αλβανικοῦ ἔπους, Μᾶς ἀτενίζουν οἱ ἀγωνιαταί τοῦ 21,οἱ δκοῖοι μᾶς ἐδίδαξαν,ὅτι ἡ ἀκελευθέρωσις ἀκό τόν ζυγχόν ὀννάστον ἀκοκτᾶται πάντοτε μέ τό Αχωλ.μῖς ἁτενίζει (ὠιόμη,σύμπας ὁ Βλληνισμός, ὃν ὁκοῖος καί μᾶς µαρωιο- λουθεῖ μέ ἀγωνίανιἀλλά καί µέ ἐθνικήν ὑκερηφάνειαν. -ἷλς ἁπαντήσωμεν µέ ἔργα,δτι δά γίνωµεν πολλῷ κάρρονες” τούτων. Ξ Εζναι κανρός νά δείζωµεν εἰς τόν κόσμον ὅτι ἐάν διεθνής δικλν- ματία εἶναι ἐΑΙΧΟΣ καί ἓν κολλοῖς ΑΒΑΚΑΡΟΣ,Α Ευκριακή φυχά εἶναι γενναία εάν οἱ δυνάσται µας δέν θέλουν νά ἀκοδάσονν τήν λεντεριά΄µας μκοροῦμεν νά τήν διεκβικήσουµε µέ τά [διά µας τά ΧΕΡΙΑ καί µέ τό ΑΙΜΑ μας. -λς δείζωμεν εἰς τόν κόσμον ἀκόμη µίά φορά ὅτι καί τοῦ σηµερινοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυχόν δέν ὑκομένει”. 0 ἁγών θά εἶναι σκληρός ὃ ὀννά- στης διαδέτει τά µέσα ναί τόν ἀριθμόν. -Ἠμεῖς, διαθέτοµεν τήν Τ «ΚΑ, Ἔχομεν καί τό ΔΙΚΑΙΟΝ µέ τό µέρος µας. Τι ᾽αὐτόναί 24 ΒΙΚΗΣΟΚΙΜΝ. ΔΙΒΟΝΟΙΣ ΔΙπλαµαΦΑΣ, ᾿Ατενίσατε τό ἔργον σας εἶναι αἴσχος ἐν εἰκοστῷ αἶψνι οἱ λαοί Χόνφυν τὸ αἷμα των γιά νά ἀκοκτήσουν τήν λεντεριά των,τό θεζον αὐτό ὀδρον νά τό ὃκοζον καί ἐμεῖς ἐκολεμήσαμεν παρά τό πλευρόν τῶν λαῶν σας καί γιά τό δκοῖον σεῖς, τοὐλάχιστον,διατείνεσθε ὅτι ἐπολεμήσαις ἐναντίον τοῦ να- ζισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ. ΕΛΛΑΝΑΣ. ' ρκον κά ἄν εὑρίσκεοθε ἁκούσατε τήν φωνήν µας: Άνετος ΟΛΟΙ ἄα2Ι ΓΙΑ Τώ ΑΕΥΤΕΡΙΑ ΤΑ), ΚΥΙΡΟΥ ΝΑΣ. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΟΡΥΛΙΚΗΣ ΕΟΚΑ 4η ᾿Απριλίου 1955: Μιά µέρα σταθμός, ὁ πιό ἔνδοξος καί Βρεττανός Κυβερνήτης, ὁ σιδερένιος Χάρτινγκ, παρ᾽ ὅλες φωτεινός σταθµός στήν μακραίωνη ἱστορία τοῦ µαρτυρι- κοῦ Κυπριακοῦ ᾿Ἑλληνισμοῦ. Μιά µέρα πού ἄφησε ή παράδειγµα ἀντρείας καί δίδαξεπώς ἀγωνίζονται οἱ λαο πούθέλουν νά ζήσουν ἐλεύθεροι. Πώς πεθαίνουν τιμηµένοι οἱ Ἕλληνες πολεμώντας γιά τό ἀτίμητο θεῖο δῶρο τῆς Δευτεριᾶς, κρατώντας στή Ψυχή τους ἁμόλυντα τά ἱερά ἰδανικά τῆς Πατρίδας καί τήν ἁγία Πίστη τους. {η ᾿Απριλίου 1955: Πολεμικό ἐμβατήριο, προσταγή γιά κάθε ἁγνό καί τίµιο Ἕλληνα τῆς Εύπρου, ώς Ἐπαναστατική Προκήρυξη τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ΕΟ ν Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα- Διγενή: «Μέ τήνβοή καν τοῦ θεοῦ καί µέ πίστιν πρός τόν τίµιον ἀγώνα µας...» νεο- λαία πρώτη ἔτρεξε καί ἐπάνδρωσε τίς τάξεις τῆς Λεβεντο: µάνας ΕΟΚΑ. Τά βουνά καί τά φαράγγια τῆς Κύπρου γέ- ἔτοιμους νά θυσιάσουν στὀ βωμό τῆς δας καί τῆς Ἕνωσης ὄολος Μαί Ίζηοε στήν Κύπρο ὅλο τό μεγαλεῖο τοῦ ᾿ 1. Ἔανα- Ἐν ο θερμοπῦλες, οἱ Μαραθῶνες, τά Κούγκια, οἱ Αλαμάνες, τό Χάνι τῆς Γραβιᾶς. Σἐ κάθε περιοχή τῆς Κύπρου τά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ πέθαιναν μέ μα τῆς γλυκειᾶς 'Ἑλλάδας. Δίκωμο, Μαχαιρᾶς, ιοπ Τε μαρτυροῦν τό μεγαλεῖο καί τήν ψυχική ρν Υεν ναίων τῆς ΕΟΚΑ. 'Οο Μπουρλοτιέρης κάθε νηνονῆς ψυχῆς ὁ πιό πιστός ἐνσαρκωτής τῶν ἰδανικῶν τοῦ η- νισμοῦ καί ὁ συνεχιστής μιᾶς ἱστορίας ποὺ Υράφτηνο πᾶ µαρμαρένια ἁλώνια τῶν ἀγώνων τοῦ Ἓθνους, - ες τος θρῦλος, ὁ Στρατηγός Γρίβας κρατοῦσε στά στι ρα του χέρια τήν ᾿Αρχηγία τῆς ᾿Εθνυκῆς Ὡργόνωαπα, ἂν Ἱπρίων ᾽Αγωνιστῶν καί συνέχιζε ἀνυποχώρητο ἀγώ μέ μοναδικό τέρµα του τόν Παρθενώνα. Τίποτε δέν μπορούσε νά σταματήσει τόν Γέρο τῆς Κύπρου μις κακονχς καί καμμιά δυσκολία δέν µπορουσε νά τὸν υγίσει. ἀγώνας ἦταν ἱερός. 'Ἡ ΕΟΚΑ παδεραϊρενσας υμών ὤν καί ἔγραφε τό ἕνα κεφάλαιο µετα Ἡ Ἐν αοσεὰ ορ τῆς Μύπρου. ο μυθικός Διγενής τῶν Βυζαντινῶν χρόνων, ὁ φόβος καί ὁ θάνατος τος αρ η. νῶν καί τῶν Κουρσάρων, ζοῦσε τώρα στ αλα εονο σ : βουνά τῆς Κύπρου. ᾽Αγέρωχος, ἀκλόνητος, ἴδιος {ολοχο τρώνης, Μπότσαρης, Καραϊσκάνης.'' 4η ᾽Απριλίου 1955: Μιά σιδηρόφρακτη οὐεονα μεν ρα ζιλεύετο ἀπό τ᾽ ἀμούσταχα παλληκάρια τῆς . µισαν ἀγωνιστές, 3 Λευτεριᾶς, τῆς ᾿Ἑλλά οοσοοσοσοοσοοοσοοοοοοοοσοοοοσοοοοοοοοοοὀυοσυοσουυυοσοσοοόυυύυσόύσυυν τίς µηχανορραφίες πού ἐσυφίζετο, παρ᾽ ὅλες τίς χιλιάδες στρατοῦ πού ἔφερε γιά νά καταδιώξουν τήν ΕΟΚΑ, τίπο- τα, ἀπολύτως τίποτα δἑν µπόρεσε νά πετύχει. 'Η διάλυση τῆς ΕΟΚΑ καί ἡ σύλληψη τοῦ ᾿Αρχηγοῦ Διγενῆ, ἦταν µόνο δικό του ὄνειρο πού τοῦ τάραζε τόν ὕπνο. Τά παλληκάρια τῆς ΕΟΚΑ, οἱ ᾿Αγωνιστές τῆς Κυπριακῆς Λευτεριᾶς ὁδη- γοῦντο στίς ἀγχόνες καί πέθαιναν στήν ἄγρια καταπακτή Ψάλλοντας ὕμνους στό θεό γιά τήν Ἔνωση τῆς Κύπρου μέ τήν “Ἑλλάδα. Αλλοι ἀγωνιστές, ἔπεφταν στό χεεδίο τῆς τιμῆς, ποτίζοντας µέ τό ἁγνό Ελληνικό αἷμα τους τήν Κυπριακή γΠ. Καί ἡ ΕΟΚΑ, κάθε φορά καί πιό δυναμικά κτυποῦσε τό δυνάστη πού τόσο ὑποτίμησε τήν παλληκαριά καί τόν πόθο τοῦ λαοῦ µας. 'Η ΒΟΚΑ δέν μποροῦσε νά διαλυθεῖ. Γιατί ΕΟΚΑ ἦταν κάθε Κυπριακή ζωή, ΕΟΚΑ ἦταν ὅλη ἡ Κύπρος ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη. ΕΟΚΑ ἦταν ἡ λέξη πού ἐγγράφετο στήν καρδιά κάθε Κύπριου ἀγωνιστῆ. Τοῦ μαθητῆ, τοῦ δασκάλου, τοῦ ἱερέα, τοῦ ἀγρότη... Ίη ᾿Απριλίου 1956: 'Ἡ ὑπομονή τῶν Κυπρίων εἶχε ἔξαν- τληθεῖ. Τά ᾿Οκτωβριανά, τό Ενωτικό Δημοψήφισμα καί οἱ ἄλλες βίαιες καί εἰρηνιχές ἐκδηλώσεις τοῦ λαοῦ μας πρός τόν ἀποικιοκράτη γιά Λευτεριά καί Ἔνωση τῆς Κύ- πρου µέτόν Μητρικό Κορµό, ἐπέβαλαν τήν δηµιουργία τῆς ΕΟΚΑ. Γιατί νόμιζε ὁ δυνάστης πώςθά μποροῦσενά συνέ- χιζε νά κρατεῖ τήν Κύπρο καί τό λαό της δέσµιους του. Τό ὅραμα καί ὁ πόθος, ἡ ἱστορική προσταγή Ελληνικῶν γε- νεῶν πού κατοίκησαν ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων τήν Κύπρο, ἔγιναν ἀρχές, καί πιστεύω τῆς ΕΟΚΑ. Ὁ Διγενής ἀνά- σταινε τήν παρτιατική ἐπιταγή: «Η τάν ἤ ἐπί τᾶς» 1η ᾿Απριλίου 1955: ᾿Ενῶ ὁ λαός µας βρισκόταν Υιάτέσσε- ρα χρόνια ἐπί ποδός καί πάλενε στά μαρµαρένια ἁλώνια τῆς τιμῆς καί τοῦ καθήκοντος, οἱ ᾿Εφιάλτες, οἱ ἐγκληματί- ες, οἱ κατάπτυστοι προδότες, τά ξενοκίνητα µίσθανδρα τοῦ «Ολοκληρωτισμοῦ, οἱ Κομμουνιστές, συμμαχοῦσαν μέ τόν ἐχθρό. Κοροΐδευαν τούς ἀγωνιστές καί τόν Αρχηγό τῆς ΕΟΚΑ καί εἰρωνεύοντο τούς µελλοθάνατους Αγωνιστές. Οἱ Κομμουνιστές, τά ὑποτακτικά ἀνθρωπάνια τῆς Μό- σχας, οἱ λεκέδες τῆς ἱστορίας μας, χωρίς ἱερό καί ὅσιο στή Ψυχή τους, χωρίς νά πιστεύουν σέ θεό καί Πατρίδα καί οἱ ἀπαρνητές τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔκλιναν τό γόνυ µπροστά στό δυνάστη καί µαζί του πολεμοῦσαν τήν ΕΟΚΑ καί κάθε ἁγνό ἀγωνιστή. 'Ηλέξη Ἑλλάδα τούς προκαλοῦ- σε ὀργή καί τ᾽ ὄνομα τῆς ΕΟΚΑ μισοῦσαν θανασιµα. 'Ἡ ἱστορία ἀσφαλῶς περιέλαβε στίς σελίδες της γιά αἰώνια περιφρόνηση καί καταισχύνη τήν ξενοκίνητη, προδοτική τους στάση. 1η ᾿Απριλίου 1955: Ἐνῶ ἡ ΕΟΚΑ ἀκολουθοῦσε τήθριαµ- βευτικήτης πορεία καί ὁδηγοῦσε τήν Κύπρο στόν ἱστορικό τῆς δρόµο µέ βέβαιο ἀποτέλεσμα τοῦ μεγάλου ἀγῶνα της τήν Λευτεριά καί Ἔνωση τῆς Μεγαλονήσου µέτήν 'Ἑλλά- δα, ἡ ΕΟΚΑ καί ὁ Διγενής καί κατ’ ἐπέκταση ὁ λαός µας, δέχονταν πισώπλατα τήν κατάρα τῶν συμφωνιῶν Ζυρί- χης Λονδίνου, πού θά ὁδηγοῦσε στό σημερινό κατάντηµα τῆς Κύπρου µας. ΗἨλθαν οἱ τρισκατάρατες συμφωνίες Ζν- ρίχης, πού ἐπινοήθηκαν ἀπό μυαλά φιλόδοξα στά ὁποῖα εἰσχωροῦσε τό σκουλίκι τῆς ἀρχομανίας νά θέσουν τροχο- πέδη στόν νικηφόρο ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ καί νά ξεπουλήσουν τόν πόθο τοῦ λαοῦ µας. Ασε πού χωρίς λόγο ἔβαλαν «συ- νιδιοκτήτη» τῆς Κύπρου τήν πολύ µικρή μειονότητα τῶν Τουρκοκυπρίων. “Ο Διγενής καί τά παλληκάρια του ἀναγκάστηκαν νά σταματήσουν τόν ἀγώνα. Αλλά ὁ ἀγώνας, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ ᾿Αρχηγός τῆς ΕΟΚΑ δήλωνε, ἐπιστρέφοντας στήν ᾿Ελλά- δα, δέν τελείωνε μέχρις ἐχεῖ. Γιατί ὁ Διγενής εἶχεκαταλά- βει καί προειδοποιήσει γιά τίς θανάσιµες παγίδες πού ἕστηναν στό λαό µας οἱ συμφωνίες ἐκεῖνες. Καί οἱ προβλέ- Ψειςτου δυστυχῶς ἐπαλήθευσαν μέτίς συνεχεῖς Τουρχκαν- ταρσίες καί τήν ἀπερίσκεπτη καί ἐν ἀγνοία τοῦ λαοῦ «τρο- ποποίηση» σημείων τοῦ ψευτοσυντάγµατος. Πέρασαν ἀπό τότε 28 ὁλόκληρα χρόνια. 'Ο νοῦς στρέ- Φφεται στή δοξασµένη ἐποποῖα τῆς ΕΟΚΑ, τόν ὑπέροχο αὐτό ἀγώνα τοῦ λαοῦ µας. Καί βρίσκει ἡ φετεινή ἐπέτειος τῆς Ίης ᾿Απριλίου 19585, γιά ἔννατο τώρα χρόνο, τήν πα- τρίδα µα νά συνεχίζει νάναι μοιρασμένη καίΐ νά κατέχεται ἀπό τὀν πιό βάρβαρο λαό τῆς γῆς. Βρίσκει ἡ φετεινή ἐπέ- τειος τόν Κυπριακό 'Ἑλληνισμό ν᾿ ἀγωνίζεται ὑπέρ βω- μῶν κι’ ἑστιῶν, γιά φυσική καί ἐθνική ἐπιβίωση. Πόσο μικροί φαινόμαστε σήµερα μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς ἐπο- ποιῖας τῆς ΕΟΚΑ. Πόση ντροπή πρέπει νά νοιώθει κάθε τίµιος Ἓλληνας, κάθε ἁγνός πατριώτης γιά τή σηµερινή κατάντια τῆς πατρίδας µας. ᾽Αλλά δέν θά λιποψυχήσουµε. Δέν ϐ᾽ ἀφήσουμε τήν ἠττοπάθεια νά μᾶς διαπεράσει. 'Ενωμένος ὁ λαός µας, µέ πειθαρχία στή φωνή τῆς Πατρίδας, ἐπιβάλλεται νά συνε- χίσει τόν ἀγώνα, ὅσα ἐμπόδια κι’ ἄν χρειαστεῖ νά προσπε- βάσει ὅσες δυσκολίες κι᾿ ἀνθυγιεινές συνθῆκες χι᾽ ἄν συ- ναντήσει στό δρόµο του. Ας θυμηθεῖ ὁ λαός µας, πὠς τήν ἡρωϊκή ἐποποιῖα τῆς ΕΟΚΑ αὐτός τήν ἔγραψε. Ας θυμηθεῖ ὁ λαός µας - καί ἐπιβάλλεται τώρα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά νά θυμηθεῖ - πόσα πέτυχε ὅταν ἦταν ἑνωμένος. Όταν Χριστός καί Ἑλλάδα φλόγιζετήν καρδιάτου καί ὅταν ἦταν ἕτοιμος νά θυσιαστεῖ γιά τά ἱερά ἰδανικά τῆς φυλῆς µας. Οἱ ἧττο- παθεῖς οἱ διασπαστές τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ καί ὅσοι ἐξυ- πηρετοῦν συμφέροντα ξένα πρός τὀν ἀγώνα τοῦ λαοῦ µας, πρέπει ἀπαραίτητα νά ἐντοπιστοῦν καί ν᾿ ἀπομονωθοῦν, Υιατί ἀποτελοῦν θανάσιµα πληγή ἀνίατη ἀρρώστεια γιά τήν πατρίδα µας. Οἱ ᾿Αγωνιστές, καλοῦν τόν λαό νά ξαναστρέψει τά µάτια στόν Παρθενώνα. Νά κλείσει στήν καρδιά του τήν Ἑλλάδα καί νά πιστέψει στή Λευτεριά του, τό ἀτίμητο πρῶτο θεϊκό δῶρο πρός τόν ἄνθρωπο. Οἱ σημερινές συνθῆκες εἶναι πραγματικά δύσκολες, ὅσο ποτέ περισσότερο στήν ἱστορία τῆς μικρῆς µας πατρί- δας. 'Ο ἐχθρός καθημερινά σχεδόν ἀναμασᾶ τό ἴδιοτροπά- ριο τῆς ἀπειλῆς, μηχανεύεται τρόπους νά νομιμοποιήσει τά τετελεσμένα πού ἐπέβαλε µέ τή δύναμη τῶν ὅπλων καί ἀκόμα δηλώνει ἀπερίφραστα πὠς θά κάνει πυροτέχνηµά του ὅλη τήν Κύπρο. Ἐμπρός λοιπόν. 'Ἡ Ίη ᾿Απριλίου 1955, μᾶς δίδει τά διδάγματα τοῦ ἀγωνιστικοῦ θάρρους, τῆς πατριωτικῆς ἑνό- τητας, τῆς ἀκλόνητης πίστης στό Δίκαιο καί τή Λευτεριά καί μᾶς καλεῖ νά διακηρύξουµε ὥς τά πέρατα τῆς Οἰκουμέ- νης, πώς δέν θά ἠσυχάσουμε, δἐν θά ἀναπαυτοῦμε ἄν δἐν Δευτερώσουμε τήν Κύπρο µας. Αν δέν ρίξουμε τόν ἐχθρό στήν θάλασσα, ὅπως ἦταν καί τό σύνθηµα τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ. Στό πλευρό µας ἔχουμε εἰλικρινή καί σταθερό συμπαραστάτη τήν Μητέρα Πατρίδα “Ἑλλάδα καί ὅλο τό ἜἛθνος, Τιμώντας τήν εἰκοστή ὄγδοη ἐπέτειο τῆςθρυλικῆς Πρωταπριλιᾶς, τήν ἐπέτειο τοῦ Διγενῆ καί τῶν ἠρώων καί ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ, µιά εἶναι ἡ εὐχή μας. Ν᾽ ἀξιοθοῦμε ἕνα νἐο τέτοιο ἀγώνα. Ένα ἀγώνα πού θά φέρει τήν Εἰρή- νη, τή Λευτεριά, τή Δικαιοσύνη στό νησί µας. Ας βαδίσουµε λοιπόν στόν δρόµο τῆς ΕΟΚΑ. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» οοσσσσσοοοοοσοοοοοοὀοὀσοὑσοὀὐοοὀσὑὐδσὀὀοὀόδόόοόοόόοόοόόόθώόώόοόθόωώοώω συ ὑωωὑωωωωωωωωσωουος ὄ φ οσο σοσσΟΟσσσσσώΩώσΟσΟΟσΟσΟσσσσσσ ου σοοοοσσοσοσοσσσοοοσοσσοσσσοσοσοσσσώσσσώ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 Σελίδα 2 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς Γιά νά γίνουν πλέον ὀρθά πράγματα καί νά φανεῖ ἡ ἀλήθεια: κά ΝΑ ΝΑΣ ο ἂν η δες ΛΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ] ΚΑΥΤΑΕΡΩΤΗΜΑΤΑΠΑΊΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ «ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) τας τήν ὦρα πού ή θρυαλλίόα ρίχθηκε στή µπαρουταποθήκη Γιατί δέν ἔνεργοποιήθηκε τό πάνοπλο ἑλληνοκυπριακό δυ- ναµικό ὥστε νά ἀποτρέψει τό ω . ῳ ῳ α Π α ΄ ΄ ὦ ια . ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ᾽ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΛΙΛΕΙΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΒΕΟΛΟΓΩΝ 9 / ῤ . ῤ ., 9 ’ - Από τον Α ντιο τρα τΗΥΟ ε.α. Γεώργιο Καροῦσο . ο ποιοί ἀνέχθηκαν καί ποιοί ὀφθαλμοφανές κα ἔπικείμενο ΑΘΗΝΑΙ «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑλον ἃ ἀπόπειρες προσαρµογῆς του ἀπεφάσισαν τήν ἀνάκλησή πραξικόπημα, πρίν ἐκδηλωθεῖ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» «Ο ᾿Αντιστράτηγος ἔ.ᾱ. Γεώργιος Καροῦσος, συναγωνιστής τοῦ Στρατηγοῦ σκοποῦ σέ προσωπικές ἤ ὁμά- της ΄Η ἀνάκλησή της ἐσήμαι- Πῶς δικαιολογεῖται ὁ καίριος 1982 Ε Τιμ. στ’ 12) Γρίβα-Διγενῆ καί διάδοχόςτου, γιάλίγο χρονικό διάστηµα, στήν ἡγεσίατῆςΕΟΚΑ Β΄’, δηµοσίευσε στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῶν ᾿ Αθηνῶν, ἕνα καυτό καί ἔπί- ὄικες ὠφελιμιστικές ἐπιδιώξεις Κτυπήθηκαν ἄμεσα ἡ ἐπικρά- τησαν τελικά αὐὑτές, σέ βάρος νετήν ἐκνέου ἑγκατάλειψη τοῦ σκοποῦ Γιατί αὑτό τό ἔγκλη- αἰφνιδιασμός τῆς Κυπριακῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν δυνάµε- ὧν ἀσφαλείας της Πῶς εἶναι νοκας ΜΕΡΟΣ Η’ βηῥἠ ουφελ. καιρο ἄρθρο, σχετικά μέ τό φάκελλο τῆς Κύπρου, στό ὁποῖο προτείνει ὅπως ἡ ἑνός ἐξαπατωμένου λαοῦ ώ μοι , ο. “ . ο. . ορ. τς ας ν ο. ς 5 δυνατόν νά γίνονται δεκτές τέ- « Εξεταστική ἐπιτροπή πού ϐ᾽ ἀσχοληθεῖ μέ τό ἄνοιγμα τοῦ φακέλλου, νά µήν ἄποτε- τήν καταστροφή του 8, Μενάτήν ἀποσυμσή της τοιες φενες ἵ Ἡ τς. σόου πλάνης. Ελέγχθη, εἰς τὸν Μητροπολίτην Πά- λεῖται µόνο ἀπό πολιτικά πρόσωπα, ἀλλά καί ἀπό κορυφαῖα στελἔχη, πού ν᾿ ἄντι- ΓΕΓΟΝΟΤΑ και... Μεραρχίας με ώση ἀπό 18. .Η μ : {ος Γεννάδίων, «νὰ Σηλώσηι., ὅτι, ἐκλιπούσης, διὰ τοῦ θανάτου προσωπεύουν βασικούςτομεῖςτῆς Εθνικῆς λειτουργικότητας. Στό δεύτερο μερος τοῦ Τό δεύτερο σκέλος νά ΜΒ Ὃ πόλων ος μὲ βδριήδη αῆς ο Ὄπη Ἡ νκκκρίο. τἷς αἰτίας τοῦ σχίσματος, κηβόσοει τὴν λήξη αἲ- ἄρθρουτου, ὁΓ. Καροῦσος ἀπευθύνει 22 καυτά Ερωτήματα, πού καλύπτουν σχεδόν ἀφορᾶ στούς χειριστές τοῦ θᾳ6, . Ὃ διά «μη Ἐκε- ἄοθέτησε τήν ἀπόφαση τοῦ ς κραν οἰκονομίαν -ᾱ ἐν τῇ Ἐκκλησία τῆς Ἡ αν (ατῆςΚέ ἀπό τήν ἂν . ' ο μ , - ο οοευῦηκε ἂν ρωση εκε η ιση α αμα αμ ἄπόσθσεσει εισ-εῶς νε σοῦ ου. ἃ ὅλη την στορίατῆς Κύπρου, ἀπό τήν ἀνεξαρτησίατης μέχρι ταμαῦραγεγονοότατοῦ Κυπριακοῦ, τίς δυνάμεις καϊτά νων σὲ βάρος ποίου Τῆς πραξικοπήματος [Ποιός τήν , Κύπρου γενόµενα καὶ ἀποσύρετα: Σριστικῶς ἐκ τοῦ προσκηνίου, Ιουλίου 1974. πρόσωπα πού ἔπαιξαν ρόλοσ᾽ µχούντας ἡ τοῦ ᾿Ελλαδικοῦ ἐπέβαλε γιατίδἐν ἀντέδρασεῆ ν να δμάπωι καὶ μηδὲ ἔπι ητῶν, εἰλὴ τὴν εἰρήνευσιν καὶ ᾿ , ͵ ν , . . αὐτό. Νά αἰτιολογεῖ τίς ἑνέρ- ΐ ἡ ἀφέθηκε ἐκεῖ γιά δὲν παραιτήθηκε Ποιὲς ύπο- ά μηΣσὲν ἐπιδιώκων καὶ Με) ἐπινητωνν ή την ΕΙΡΗΝΕΗΣ: , Δημοσιεύουμε στήν παρούσα ἔκδοση - γιά ἔνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν µας - γειές τους καί νά ἁπαντᾶ στά στοιχείου πού ἀφέδηκε ἕκειγια ν παραιτήνηκε «ποιές πι ν ἑότητ« τῆς Ἐκκλησίας, ἐναποθέτε: δὲ τὴν δικαίωσίν του τά 22 Ερωτήματα, πού ὁπωσδήποτε προβληµατίζουν καί πρέπει νά τύχουν ἄμεσης κά 5 τήν ἔνίσχυση τῆς ἅμυνας τοῦ. σχέσεις πῆρε Από ποιούς τίς ο είρας τοῦ ἀπροπωπολήπτου Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορία»). ὅἅ προσοχῆς ἀπό τίς κυβερνήσεις Ελλάδας καί Κύπρου πιό κατω: νησιοῦ Γιατί ἐκ µέρους καί πῆρε Καΐ γιατί ἐφ᾽ ὅσον υἱοθέ- εἰς χείρας του απρισωμ ην : ρου. 1. ᾿Ὑπῆρξαν ἡγέτες τοῦ τῶν δύο πλευρῶν ἐπιλέχθηκαν τησε τήν ἀπόφαση αὐὑτοδιαλύ- ς ἔνη. Δ . ν πα ἐ ῦ ἤ ή ἕ ύ ν Ξ ἁ στόν εἰσβολέα Ἡ συμδουλὴ αὕτη εἶναι, προφανῶς, πεπλανηµένη. Διὰ τοῦτο ἃ , , : ελπτα συπανθὔκευμες ἑλληνοκυπριακοῦ λαοῦ πού μέθοδοι πρακτορεύσεων, άντι θηκε μπροστ' .ε συμ Ί 3 ή , Η μεθοδολογία νά καλύ- καιρα ἀφίθηκε αὐτό Ὃ ο σας ἀδιαφόρησαν γιά τόν τεθέντα πρακτορεύσεων, ἐξαγορῶν καί Γιατί ἄφησε τόσο ξέπνοη τήν καὶ ἀντιφατική. Διότι, πῶς νοεῖτα:, ὅτι ὁ συμεουλευόµενος Μητρο- Ἡ πτει δύο σκέλη τά ὁποία θά δί- , 4. Εγκαταλείφθηκε ποτε τήν ἀποσύνθεση: σκοπό ἡ ἀντέδρασαν ὅραστή- ἀποδυναμωτικῶν ἐνεργειῶν σέ ἑλληνική ἱστορία µέ τή δειλία πολίτης «ἐπιδιώκευν, ἐφ᾽ ὅσον «ἀποσύρεται ὁριστικῶς ἐκ τοῦ ἅ δουν ἁπαντήσεις σέ καθορι- ὁ σκοπός καί ἐνημερώθηκε γιά ! ρια σ᾿ αὐτόν ᾿Απέσπασαν µέ- βάρος ἑνός λαοῦ καί ἕνός τό- της προσχηνίου» τῆς καλῆς προσπαθείας καὶ τοῦ καλοῦ ἀγῶνος τῆς στικά ἐρωτήματα. Τό πρῶτο σκέλος νά ἀφο- ρᾶ στήν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος, ἁπό τῆς όημιουρ- γίαςτου μέχρι τήν καταστροφή τοῦτο ὁ ἁγωνιζόμενος λαός ᾽Από ποιούς Πότε Σέ τί ἀκρι- βῶς, Ρ. Πῶς καί γιατί ἀποφασί- σθηκε ἡ ἀναδρομολόγηση μέ Ποιοί παράγοντες εἰσήγαγαν τίς ἀποσυνθετικές ἐξεργασίες Ποιά τά κύρια πρόσωπα τῆς ἐκτροπῆς ἀπό τό σκοπό κα- ταγγἔλθηκαν ποτέ, ᾿Αντιμε- ρος τοῦ λαοῦ, διά προπανάν- δας, καί ψευδῶν καί άντιστρα- τεύθηκαν τήν προσπάθεια τῶν ἁγωνιστῶν ᾿Εδημιούργησαν σχίσµατα Ποιοί ἦσαν Ποῦ που ἔξοχα ἑκτεθειμένων σέ ἐκρηκτικό ὐλικό 10. Πῶς καί γιατί κατέβη- κε ὁ Γρίβας στήν Κύπρο διώ- κετο ἀπό τή χούντα καί γιατί 19. Οἱ στρατιωτικές ἡγε- σίες τῆς δικτατορικῆς περιό- δου πῶς ἁποδέχοντο τό διορι- σµό τους ἁπό νεώτερους συνα- δέλφους τους, μέ ἀηδία συνω- πίστεως Ἐπιδιώκει ὄντως ὁ προσπαθῶν καὶ Ἀγωνιζόμενος. Οχι 5 ἀπραχτῶν καὶ ἀποσορόμενος ἐκ τοῦ πεξίου τῆς ἐπιδαλλομένης μάχης. Ἐπίσης, πῶς ἐπιζητεῖ «τὴν εἰρήνευσιν καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἐγκαταλείπων τήν θέσιν τοῦ προμάγου κατὰ τῆς αἱρέσεως καὶ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας: Διότι «ᾗ ἀλήθεια» καί νά ἀπαντᾶ θα πα κ πως μον ἀπ μι λον τωπίστηκαν δυναμικά ἀπέβλεπαν, ) Συγκρότησε στήν ᾿ Ελλάδα ἁν- στιζόµενες στούς πραθαλά, ο ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ εἶναι ἕ Χριστός, ἡ ὄντως «εἰρήνη.ν καὶ ἡ ἀληθινὴ ἑνότης. 1. ᾿Ὑπῆρξε θέληση τῶν κ τί ολήφθηκε µέ αὐτές Τί -. 2. ᾿Ὑπῆρξαν σφοδρές ἀν- Ἡστασιακή ὀργάνωση καί σέ μους τῶν γραφείων τους Πῶς ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ Ὁ μὴ πολεμῶν κατὰ τῆς αἱρέσεως καὶ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας Ελληνοκυπρίων γιά ἔνωση καί αἱ προλήφθηκε μέ αυτες, 7. Ποιοί. οἱ ρόλοι καὶ οἱ τἹἨδράσεις γιά τήν ὑπογραφή συνεργασία μὲ ποιούς Γιατί ἔκτιμοῦσαν τήν κατάσταση κ τέθηκε ποτέ τέτοιος σκοπός, 2. Ἔγινε ἀποδεκτός ὁ σκοπός ᾿ Από ποιούς καί γιατί 3. Μέ ποιές προὐποθέσεις τέθηκε σέ ἔνέργεια ἡ διαδικα- σία ᾿Ὑπῆρξε συντονισμένη δυναμική καί ἐκτιμήθηκε ό συ- ἐπέβαλε, ἔτσι ἁἀπροσδόκητα, τόν ὑμέναιο ᾿ Ελλάδος καί Τουρκίας Πῶς ἔγινε, µέσπου- δή, ἀποδεκτό ἕνα Σύνταγμα πού χαρακτηρίσθηκε ἐπινόημα ἐφιαλτικοῦ διαλόγου συντα- γµατολόγου καί μαθηματικοῦ ἐπιόράσεις τῶν διεθνῶν συµ- Φερόντων στό ζήτημα ᾿Ὑπῆρ- ξαν ἐθνικές δυσκολίες ᾿Αντι- µετωπίστηκαν ὁὀμόψυχα καί ὀμόφωνα καί ἑνημερώθηκε γι᾿ αὐτές ὁ ἐλληνισμός '᾿Αναπρο- σανατολίσθηκαν χειριστές τῶν Συμφωνιῶν Ζυρίχης -- Λονδίνου καί ποιές οἱ θέσεις ἐπ᾽ αὑτοῦ τῶν ὑπογραψάντων Ποιές οἱ θέσεις τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας καί τί άνα- γράφουν σχετικά τά πρακτικά τῆς ᾿Ελληνικῆς Βουλῆς ἀπό μετέβαλε τά σχέδιά του Συ- ναντήθηκε μέ πολιτικούς πρίν κατέβει καἰ ἀνακοίνωσεσ᾽ αὐ- τούς τούς σκοπούς του, Τόν ἀπέτρεψαν, ἀδιαφόρησαν, τόν προέτρεψαν ᾿Ὑπῆρξαν ἀντι- στασιακοί πού ἐκλήθηκαν συ- στήν Κύπρο καί πῶς ἀντιδροῦ- σαν στά ὁλισθήματα Πῶς δέν ἀπέτρεψαν παρασυρμούς ἁγνῶν ὑὐφισταμένων τους καί γιατί ἐπέτρεψαν σέ τρίτους τέ- τοια κατάχρηση τῶν πατριωτι- κῶν αἰσθημάτων τους «Τό δίένδρον δὲν ξηραίνεται μὲ τό νά πέσουν µερικά φύλλα ἤ καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔτσι καί τό ἡμέτερον κίνηµα ὑπὲρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ἀποδιώχει τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἑνότητα, καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἓθνους, Ἐξ ἄλλου, πῶς ἠξύνατο ὁὃ ἐγιστάμενος Μητροπολίτης νὰ ἄνα- γνωρίσῃ «τὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἀώπρου γενέµενα» ὑπὸ τῆς αἱρέσεως τοῦ Παποκαισαρισμοῦ, ἄνευ ἀποδογῆς τῆς αἱρέσεως ταύτης καὶ τῆς παρ) αὐτῆς ἀλίκου καθαιρέσεώς του Διότι, ἆνα- γνωρίζων τὰ ἐν Κύπρω ἔργα τῆς παποχα:σαρικἠς αἱρέσεως, τὴν 6. ᾿Υπῆρξε παραφθορά ᾿Ανταποκρίθηκαν παράγοντες 23.23.59 ναντήθηκαν καί ἐνημερώθη- 20. ᾿Η τελευταία στρατιω- « : Ὃ ια πει. Ἐαε πι οιλση, οὗτης ὅνι μόνον τέρρειαι : . μον κακώς αν Ίο Α αφά» ' : : : : ὑφίσταται καί θά αἴρεσιν ἀναγνωρίτε:. Καὶ, ἐπὶ πλέον, οὗτος ἔχ: µόνον ἐξέρχεται Εμ ος ο πεδαὶ του Ιδανικοῦ καί ποιές οἱ αἰτίες σέ ξένα συμφέροντα Υπῆρ: 8. Γιατί, µετά τήν ἔναρξη καν, Διεφώνησαν ἢ ὑποσχεθη- Τική ἡγεσία τῆς δικτατορίας υφίσταται καί θά τῆς ᾿Ορθοδεξίας ὡς παποχαισαρ:κός, ἀλλὰ εὑρίσχετα: ἐχτὸς καὶ παν εξέλιξη, Έγκαιρα ἡ ἀνεπί- ο πτηρε αν δν λά Ὃ ξαν πι Ἐκμεταλλέυτικά λειτουργίας τοῦ Κυπριακοῦ Ὃ τν Εν σέυση τα, μα γιατί ἐνέκρινε τό πραξικόπη- ἀγωνίζεται μέχρι τῆς αὐτῆς τῆς ἱεραρχίας τοῦ Παποκκισαρισμοῦ, πρὸς πλήρη ἔπικρά- -- . τέβαλαν τό Ἰδανικό σέ ετερό- τῶν μεταλλαγῶν ᾿Εγένοντο κράτους βάσει τῶν συμφωνιῶν, Ἐατέλειμαν, ος μα Γιατί ἔρριψεσ αὐτό ἀνημέ- τελικῆς νίκης. τησιν τῶν αἱρετικῶν. Πῶς δέ, δύνατα: νὰ ΥίνΗ ἡ κακόφρων αὕτη ἀπεφασίσθη ἡ συγκρότηση ν α ρωτους τούς ἀξιωματικούς τῆς ᾿Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ἀναγνώρισις τῶν αἱρετικῶν «κατ ἄκραν οἴχονομιαν», ἐφ᾽ ὅσον ὀργανώσεως καί ὁ καταρτι- σμός τοῦ Σχεδίου «ΑΚΡΙΤΑΣ» Ποιοί ὑπέδειξαν, ποιοί ἑνέκρι- ναν τίς Ενέργειες αὐτές καί γιά ποιό σκοπό τίς ἐνεργειῶν, ἔνη- µέρωσαν καί ἀπό ποιούς τίς ἀπέκρυψαν 4. Πῷῶς καί γιατί προέβη ὁ Μακάριος στήν προσπάθεια ἀναθεωρήσεως τῶν δεκατριῶν σημείων τοῦ Κυπριακοῦ Συντά- γµατος Ποιοί καί γιατί τόν ἔσπρωξαν στήν ἐνέργεια αὐτή Ενημερώθηκε γιά τήν πρόθε- ση ἡ ἑλληνική κυβέρνηση καί ἐγκρίθηκε ἀπό αὐτήν ἡ ἀπόφα- ση, στό μέρος πού ἔθιγετή µη- τρική εὐθύνη της καί τό ρόλο της ὡς ἐγγυήτριας δυνάμεως 11. Μετά τήν κάθοδό του στήν Κύπρο συναντήθηκε ὁ΄ Γρίβας μέ τόν Μακάριο τίσυ- ναποφάσισαν Κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες ἀνατράπηκαν τά συµφωνηθέντα Ποιοί παρά- γοντες καίποιά τρομερά συμφέ- Ρροντα πίεσαν στήν ἀνατροπή Πώς ἄρχισε ἡ ἐσωτερική κρί- ση 12. Πῶς δικαιολογεῖται ἅμεση καί Σντυπωσιακή πύ- κνωση τῆς ΕΟΚΑ Β΄ ΄Ηταν µισθοφορική ὀργάνωση ἢ ἕνας λαός κυνηγημένος στράφηκε πρός αὐὑτή Τί ζητοῦσε τί ἔφο- βεῖτο, ποιές αἰτίες τόν ἔσπρω- χναν σ΄ αὑτή 13. Πῶς ἀπομονώθηκε ή Κύπρους ἐνῶ ἐγνώριζε ὅτι ὃ-ν τό ἐπικροτοῦσαν, Γιατί ἐγ- Κλώβισε τήν πίστη τους σέ µιά ἐντολή πού ἐπέβαλε νά στρέ- Ψουν τά ὅπλατους κατά ᾿ Ελλή- νων ἀδελφῶν Καί πώς τούς ἐγ- κατέλειψε µπροστά στήν ἀπει- λή πολέμου, Γιατί ἀποδιαρ- θρώθηκεκαί ἄφησε ἕνα κόσµο ὁλόκληρο ἔκτεθειμένο, νά σέρνεται στήν αἰχμαλωσία καί τά ἔκτελεστήρια Γιατί προσέ- Φερεσ᾽ αὐτό τόν κόσµο τή Φο- βερή ντροπή τῆς ἧττας Κα πώς µπροστά στή γέεννα, ἔτσι εὔκολα, ἄλλαξε κυρίους καί πίστη 21. Γιατί ἡ κυβέρνηση τῆς μεταπολιτεύσεως δέν ἁπέλυσε ρω ο ο οσο ὢ Καταδικάζουν την επίθεση κατά Ευσταθίου Η Ἔνωση Αγωνιστὠν 1965- 59 Περάτων Ορεινἠς µε ανα- κονωσή της καταδικάζει µε- τά βδελυγµίας την αἠἦθη ε- Ἰπίθεση εναντίον του αγνού αγωνιστού Αυγουστή Ευ- σιαθίου και απορεί πως µια πρὀεδρος της ΟΧΕΝ διακα- τἐέχεται απὀ τόση εμπάθεια προς ἑνα αγνόὸν αγωνιστὴν όπως εἶναι ο Αυγουστής Ευ- πρὀχειται περὶ ἀσεθείας καὶ ἀγομίας, ἥτις καταλύει τὴν ἐκκλη- Ρ Ἱ Τ σαστιχὴν οἰκονομίαν καὶ ἀπάχε: «εἰς -4ρν αἷναχ, ὃν τπτ βλ «οἰκονομητέογι.. ἔνθα μὴ παρανοιητέου» εἶναι ἐν προκειμένφ ὁ . 1049 γ2σ:ων ΄ -.- ------- Προσέτι, πῶς θὰ κηρήξη «ῆξ» τοῦ σχίσματος ἐν τῇ Ἐκ- λησίᾳ τῆς Κύπρου ὁ ἀγαίτιος παὶ ἀμέτοχος τούτου, καὶ σπουδά- Ἡ : , ὧν 3 / 405 ο.. ζων «ρύσασθαι (νὰ σώση)» «τὴν ἔνωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας»'' ἀπὸ τῆς σχισµατόαιρέσεως τοῦ Παποχαισαρ:αμοῦ διὰ τῆς Ορθοδοξίας: Αιότι τὸ σχίσμα τῆς Νοπριακῆς Εκκλησίας προεκάλεσαν ὁ αἱρε- σιάρχης Μακάριος καὶ οἱ ἁπαδοί του διὰ τῆς αἱρέσεώς τω, χαὶ γι οἱ θεαρέστως ἐν:στάμενοι κατ αὐτῆς Ορθόδοξοι. Τέλος, πῶς ὄ ἐξέλιπεν ἡ αἶτία «τοῦ σχίσματος» τούτου «Σιὰ τοῦ θανάτου τοῦ Μα- παρίου τ Αιότι ὁ πρωταίτιος τοῦ αγίσματος αἱρεσ-άρχης ἐξέλιπεν, ἡ 2ὲ αἰτίκ τούτου αἴρεσις τοῦ Παποκαισαρισμοῦ παραμένει, καὶ μάλιστα ἰσγοροτέρα χάτὰ πόφλον καὶ ἀγαιδεστέρα ἓν Κύπρφ. Ὁ ιὲν Μακάριος ἀπέθανεν ἀμετανδητος ὡς αἱρεσιάρχης. Οἱ δὲ Σοστυγεῖς ἐπαδοί το τηνοῦν καὶ μεταθανατίως τὸν αἱρεσιάρχην 1 8 ! ἲ Ρ. Τί επακολούθησε καί ΕΟΚΑ Β΄ καί ἀπό ποιούς καί τήν Ίδια στιγµή τήν ἡττοπαθῆ σταθίου των παντοιοτρόπως, κρατοῦν τὴν αἴρεσίν του καὶ δροῦν ὑπὲρ αὐτῆς γιατί προκλήθηκεθερµή ἀναμέ- γιατί διαβλήθηκε ἡ ἀποστολή στρατιωτική ἡγεσία τῆς ὄικτα- : ἀπεταμελήτως. δή δη, Έδρα προπσρασκεύα. της Ποιές σοβαρές δυνάµεις τορίας, πού διέταξετό πραξικό- ΚΑΙ ΑΛΛΗ σµένη ᾿Από ποιούς καί γιά ὀργάνωσαν τή διάβρωσή της πηµα ναί φερε τῶν εἰσβολέα Αὕτη ἡ κακὴ σομθουκἠ. Ὁ δὲ «θαυμαστὸς σύμθουλοςὴ ποιό σκοπό Ποιοί ἐπρότειναν - 14. Πῶς συγκροτήθηκε τό ατήν Κήρο! γισ τὴ διατήρῃ- ΚΛΟΠΗ ΣΗΜΑΙΩΝ θᾳὸς ἀντίθετα ἐντέλλετα:. «Έως τοῦ θχγάτου ἀγώνισα: περὶ τῆς τή λύση τῶν πρασίνων γραµ- ᾿ μῶν καί πώς ἔπεσαν στήν παγί- δα οἱ ἰθύνοντες. 6. Γιατί ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποστολή τῆς Ἑλληνικῆς µε- ραρχίας στήν Κύπρο Παλιν- δροµήθηκε ὁ ἀρχικός σκοπός καί πώς ἔγινε ἀποδεκτός ἀπό τόν Μακάριο, ὡς ἀρχηγοῦ πλέ- ον ἀνεξάρτητου καί ἀδέσμευ- του κράτους ᾿Ὑπῆρξε ἔπιπο- λαιότης καί συναισθηµατι- σµός ἥ συναποφασίσθηκε θέ- ση σέ ἐφαρμµογή ἑνόςνέου ἕνω- τικοῦ ἁγώνα ᾿ ΕγκατελείφΦθηκε καί πάλι αὑτός, ᾿Από ποιούς καί γιατί καί πώς ἔτσι εὔκολα ἀφέθηκαν μετέωρα, ἡ ἕλληνι- κή μεραρχία καί ὁ ἀναζωπυρη- θείς στόν ἁγώνα ἕλληνοκυπρι- ακός λαός Τί εφευρέθηκε γιά νά τά κατευνάσει, 7. Πώς κατελήξαµε στόν ΑΤΣΕΣΟΝ Ποῦ ὀφείλοντο οἱ ἀμφιταλαντεύσεις µας στό Σχέ- διοτου Ποιοί πρωτοστάτησαν στίς ἀντιθέσεις καί ποιές λύ- σεις ἀντιπαρέθεταν, 8. Ποιά πραγματική καί ἐπικίνδυνη πίεση ἐπέβαλε στή Δικτατορία τήν ἀπόφαση ἀάνα- :. παρακράτος Ποιοί τό ἐπιδίω- ξαν, τό ἐξέθρεψαν, τό χρηµα- τοδότησαν, Ποιοί ἔσπρωξαν σέ ἐκδικήσεις καί ποιοί προ- χώρησαν σέ τραγικές ἀντεκδι- κήσεις Ποιοί δίώξαν, ποιοί ἑβασάνισαν, ποιοί ἀνασκολό- πισαν ἀθώους ἀνθρώπους καί ἀπελπισμένους τούς πἀρέδω- σαν στή χούντα Τί σχετικά ἀναφέρει µιά ἔκθεση ΓΚΑ- ΡΕΤΤ πού τόσο αὐθαίρετα σκεπάσθηκε Ποιοί τελικά συ- νήργησαν στό διχασμό 18. Ποιοί χουντικοί παρά- γοντες ἐκμεταλλεύθηκαν τήν ἀπόγνωση κι ἔσπρωχναν συ- στηµατικά, ἓν ἀγνοία τοῦ Γρί- βα, σέ ἀνωμαλίες Μπροστά σέ ποιά ἁδιέξοδα «ἔσκασερ ὁ Γρί- βας καί πῶς ὁ θανατός του δέν ἠρέμησε τά πράγματα 16. Ποιοί πράκτορες κατέ- ὅωσαν στήν Κυπριακή κυβέρ- νηση μυστική συγκέντρωση στελεχῷν τῆς ΕΟΚΑ Β΄ λ/ο πρό τοῦ πραξικοπήματος καί τότε ἀκριβῶς πού πάρθηκε ἡ ἀπόφαση γιά τή διάλυσή της γιατί ἡ Κυπριακή κυβέρνηση, προχώρησε στή σύλληψήτους σεἑπί μακρό στή θέση της Γι- ατί, μπροστά στήν ἀπειλή πολέ- «μου, δέν ἔβαλε στή θέση της ἡγέτες βετεράνους πού θά ἕἔδι- ναν νέα πνοή καί θά ἀντιδροῦ- σαν δυναμικά στά ἀρνητικά βιώματα Πῶς ἄφησε τήν Ἴδια κεφαλή µέ τσακισµένο κύρος, : πού ἄλλα χθές ἔπραττε καί ἄλ- λα ἔλεγε ἀργότερα στά ἀγανα- ΄ κτισμένα γιά τό κατάντηµα καί ἀμέτοχα στά συμβάντα στρα- τιωτικά στελέχη ᾿Υπῆρχε λό- γος ᾿Ὑπῆρχε κίνδυνος καί ποιοί µεθοδικά προέβαλαν τόν ἰσχνό αὑτό κίνδυνο ἀπό µιά χούντα αὐτοθρυμματισμένη, ὥστε νά παρεισφρύσει ἡ σύγ- χυση καί νά παραδοθεῖ ἕνας ἅμοιρος στρατός σέ µιά κατα- λυτική κινδυνολογία ἡ ὁποία σέρνει τά Ἴχνη της ώς τώρα α 22Οἱἵ συμμµετασχόντες στό πραξικόπημα καί τόν πό- λεμο 'Ἑλλαδίτες καί Ἓλλη- νοκύπριοι ἀξιωματικοί, τί κα- ταθέτουν σχετικά Τί ἔχουν γράψει στίς ἐκθέσεις τους Μόνο κοφτερές ἀπαντήσεις στά πιό πάνω κύρια ἔρωτήμα- τα, ἀνάμεσα στά ἄπειρα δευτε- ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ - Μια ελληνική και µια κυ- πριακἡ σημαία που ἦταν α- νηρτημµένες στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου ὸΣω- τήρος Λάρνακας ἐἔκλεψαν άγνωστοι το βράδυ της 24ης Μαρτίου, κατήγγειλε στην Αστυνομία ο διευθυντήςτου Σχολεϊῖου. ση λε σον για το καταστατικο του ΔΗΣΥ αὗριο Σάββατο στις 3.30 μ.µ. θα πραγµατοποίη- θεἰ συγκέντρωση στο ξντευ- κτήριο του Δημοκρατικού Συναγερμού, µε θέµα την υ- ποβολή εισηγήσεων επἰ του κ. . ς Σ -ν. ασ. 197 ἀληθείας.. λέγε ὁ θεὲς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ”.'. Τοῦτο 2ὲ 1 «ΑΓΩΝΙΖΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ» Ἡ οἵἴρεσις χατκλύετα: Σιὰ τοῦ παλοῦ ἀγῶνως τῶν Ὄρθο- ὐνθτα: «Μή μάχου»ὶ Πρὸς ἄπο- ὃς Ἔτταν τῶν Ορθοδόξων Ἆριστια- τῆς ἄπο- Σιάλωσο τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς αταστροφὴν τοῦ ο το ν ο ὢ όξων, Διά τοῦτο ρίπ 2υνάμνυσιν ἑκάστου πιστρῦ. γῶν. Πρὸς χατίσγυσο τῆς αἱρέσεως. Π[ρὸς ἁραταίωσιν μὸν στασίας. Π2ὸς Ἓθνους, Ἱ[ρὸς ἔπαρσ.ν τοῦ ἀνθρωποκτόνου καὶ Χριστοκτόνου γαὶ Χριστιανοκτόνου Διαξόλου. Τὸ ὅλως ἀντίθετον, ὅμως, δ:Ράσχκει ὁ θεός. «Αγώνισαι», εἴ- γαι ἡ θεία ἐνγτολὴ τῆς παλα.ᾶς ἐποχῆς”'. «Αγωνίζου», ἕπανα- λαμθάνεται κατὰ τὴν νέαντ'. «Αγωνίζεσθε», λέγε αὐτολέχτως ὁ Κύριος ἡμῶν Τησοῦς Χριστός''. ᾽Αγωνίζεσθε «τὸν χαλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως»”'', Δηλαδή, «περὶ τῆς ἀληθείας»3, ἡ δποία εἶναι ὁ Χριστός”. «ἡ ζωὴ ἡμῶν»η, ᾿Αγωνίζεσθε «Άγρ. τέλους καὶ εξως τοῦ θανάτου»Ἅ'. Ὁ πιστὸς ἄχρι θανάτου λαμθάνε: παρὰ θεοῦ «τὸν στέφανουν τῆς ζωῇς»”. Ὁ Αγῶνος οὖν χρείχ μεγάλου καὶ τούτου νομίμου», δρᾷ ὁ Μ. Βασίλειος”. Ἐὰν ὁ ἀγών µας δὲν εἶναι ἴσος πρὸς τὸν ἐγαντίον μας πόλεμο τῶν ἐχθρῶν, κιδωνεύομεν νά ἠττηθῶμεν'. ᾽Αήττητος μὲν εἶναι ή καθ ὅλου Ὄρθόδοξος Ἐκκλησία, καὶ ὄντως «καὶ πὺ- « δρυ οὗ Κατισχύστυσιν αὐτῆς, ᾽Αλλὰ αἱ κατὰ τόπους Ὀρ- ΣΣ ὣι ο ὃς το) αν πο ὦὼ Ωω ε Ἐκκλησίαι κωλυνεύουν γὰ Καταπουτισθοῦν εἲς τὴν Ψευδο- τξὰν οἱ Ἀριστιανοὶ δὲν µάχωντα: ὑπὲρ αὐτῶν, µέχρι τῆς νἰ- , να : , πα. ε Ὡς συνέδη πῇ. εἲς τὴν Δύσιν, ὅπου ἡ πάλαι ποτὲ ὋὈρθό- α τ τὴν ἀπώλειαν»:. Διότι έσω οκ θεα ο ο α α α ά ασ Ομ ο θα ο κε μον ου ρα ουν αμα ΎΗᾖμΎΗΜΗΙΩᾖα“ᾖσυμμυυυυ αρα αραβ ῄςἾα εύοντα πού ὑπάρχουν µπο- δρξος Δυτικὴ Ἐκκλτοίκ χαεξυθί ἔδ». «ρω ρα { κλήσεως τῆς ἑλληνικῆς µε- καὶ πώς ἔπεσε στήν παγίδα σέ πω υά δώσαυν πρ αετα εὔ. καταστατικού του Κόμμα- τα ος Εκκλησία ΜΦΕΙΝΙΜΗ είς τας αἱρέσεις τοῦ Παπι- α ραρχίας ἀπό τήν Κύπρο χρόνο ἔκτονώσεως, κόνα καί νά φανερώσουν τή τος. ην 109 Ηροτεσταντισμοῦ καὶ τῆς πολυμόρφου σημερινῆς ᾱ- ἃ Υπῆρξε κρίση Ποιοί τήν 17. Ποιοί ἔρριψαν τήν µεγάλη ἀλήθεια. Μόνο ἔτσι Στην . ουυκεντρωση θα σ Ἐν. ἀι. Κωρίωω. ο : . ο .. προκάλεσαν καί γιατί Καίγια- ἰδέα ἡ ποιοί ἔβαλαν στό χέρι ἀνοίγει ὁ φάκελλος. Ὅ,τι ἅλ- συμμετάσχουν η Επαρχιακή « ο βίος Ὀνμέη εἶναι, «μῇ πιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυγενού- -- ος , , τί ἡ κρίση δέν λύθηκε μέ τήν τοῦ Μακαρίου, τήν πρός Γκι- λο, θά εἶναι ἕνας ἀκόμα κρίκος Επιτροπή Λευκωσίας καιδύο σης ασε» :, Ὅταν «αἴρεσις ἐνίστατα: καθυλακτοῦσα. τῆς ἆλη- Ἡ Ο Αρχηγός τῆς ΕΟΝΑ Στρατηγός Γρίβας, παραδίδει, στό γυμναστήριο Εὐρύχου, τό 1964, ἐπέμβαση τοῦ δυναμικοῦ τῆς ζίκη ἔπιστολή Κα πῶς ἀφέ- στήν ἁλυσίδα τῶν λαθῶν, ἤ, εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι θείας) καὶ πτοῇ τὰς ἀστηρίκτους ψυχάς, εἶναι «καιρὸς τοῦ λαλεῖν, τήν Πολεμική σηµαία στόν Διοικητή τῆς νεοϊδρυθείσας 31ης Μοίρας Ορεινῶν Καταδρομῶν, μεραρχίας καί προτιμήθηκε ἡ θηκαν οἱ πιό πέρα διαδικασίες πιό καλά, µιά τελευταία κακή εκἁστης κοινότητος, ενο- ἀλλ) οὗ τοῦ σιγᾶν», 2ιὰ τὸν ἐπωσλήποτε Ἀυνάμενον νὰ ὁμιλήση Ἑ Ταγματάρχη Γεώργιο Καροῦσο. ἀνάκλησή της, Ποιοί ἐπίεσαν στίς πρωτοβουλίες τῆς χούν- σελίδα τοῦ φακέλλου. ρίας και προαστίου. Θα ὀοβοΣάξμμ 1 «Αύ : ͵ προεδρεύσει ο Επαρχιακός ἡρθοδόξως” ᾽ «Ἀύγαμις... τῆς Ἐκκλησίας» εἶνχι καὶ «οἱ ὑποστη- Ἅ Γραμματέας κ. Μ. Ιακώβου. βίνουτες αὐτὴν λόγοι», γράφει ὁ Μ. ᾽Αθανάσιος.. Διὰ τοῦτο, «ὁ ἃ « ο η ος ἔνοχος τοῦ αἵματος τῶν ἁμαρτανόντων (Σ:ὰ τῆς αἰ- βέσεως) εὐὑρίσχεται», τονίζει ὁ Μ. Ἡασίλειος35, Λιότι ασιγὴ τῶν ' ν καμια λόγων (τοῦ θεοῦ) ἀγαίρεσις τῶν λόγων ἐστὶ» τῆς ρθ (μπα ὃ ᾿ 5 ἐστο τῆς Ορθοδοξίας”. ἃ 6 , 8 «ἐμπεπιστευμένοι», λοιπόν, «τοῦ (θείου) λόγου τὴν οἰκονομίαν ο . : Ἐαὶ τῆς πίστεως τὴν ἀαφάλειαν τί ἐροῦμεν (τὶ θὰ εἴπωμεν) ἐν ὃ τς Δεῦτ ἴπ : 6ιασύ ἳ µ. ϊ ὁ φταί ϊ πληροφορία ἡμέρᾳ κρίσεως, ὅταν Σπὶ τούτοις αιγέσωμµεν ο αν οδτι ὁν νο ἕ κ ὕτερη περίπτωση: ασύνες καῖ μικρότητες καὶ μὰς δυό φταῖνε. Φταῖμε ὅλοι µας. ΕΥ- ταγοί ξέρουν τὴν νὰ τὰ Εκτός, απὀ τὸν αεἴμνηστο Μα- ὃν 5 σιγήσωµευ ιν ””. Αιότι θὰ ἀκού- Ἡ .π το 3 συνετρεχες μὲ τήν υπομονἡ καὶ καταλείψαµε όλοι τοὺς προµμαχώ- «φτιάχνου, ενώστε | ηνες. κάριο ποὺ μὲ κάλεσε καὶ εἶδα ὅτι ο ΄ σωµεν: «Ἱνατὶ παρεαιωπήσατε ἀσέξειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς Ί ὦ .Ἡ πολιτική ηγεσία, αφοῦ απορ- αντοχή σου, θὰ μπορούσαμε ασφα- νες. Αυτή εἶναι η αλήθεια! Αντί νἁ τρῶγεστε σπέρνοντας μὶ- κατἆλαδε, στὸ τέλος, όλα. Η κα- ΟΤἰ ἤ ἐτρυγήσατεινή”., «Ἐὰν ὑποστείληταιν ὃ ἄγθρωπος τ αλ ταν ε. οἴψει τή σφαλερή αντίληψη ὅτι «τὸ λώς νἁ διαχειρισθούμε τὸ θέµα Μετά τὴν καταστροφή ελληνικέ ση, συσπειρωθεῖτε σὲ μιά δύναμη ταστροφἡ στάθηκε Υι΄ αυτόν, τὸ . τῆς ἐρθοδέξου πίστεως, λέγοι Κάπο, ὁ μις αμα ον σον Ὁ µοναθικό της λάθος εἶναι, τὸ νὰ µκαλύτεσα. Στὸ πλέγμα αυτό ἔγκει- λαξ, σού µιλήσαμε γιά προδοσία . ἵΚι όταν καιροί πλαργμιο) τερᾶστιο κυἆλι μὲ τὸ οποίο διέ- κτυπουσαν οσο ἂν αὐτομαν Κα τς αν Ἄνριος Θεός, «οὖκ εὐδοκεῖ ἡ φυχἠ Ἡ όν νομίζει κάποτε ὅτι κάνει », ἴαι η κακομεταχείριση. Οφείλεται καὶ σού υποσχεθήκαµε τὸ άνοιγμα θά τό Φφωνάξουν, κερὶ ας ἔλθουν κρινε τά πάντα. Καὶ τὰ δικἁ του μήν ΑΡΤ Ρη νἈαὶ τότε ἐπέρχονται δεινὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὅ ν ας απορσινε, σπὸν ελληνικό λαό καὶ στούς μας. ο παὶρ- Ἐν μοι, Ὁ φάκελλος ὅμως µμαχητές ν᾿ ανάψουν σὲ τάφους σφάλματα ποὺ δὲν ἔδλεπε πιό ο . τὸ ἜἛθνος, Ἴ ἶ τοῦ πεί: ο νουµε µόνο εμεῖς τήν ὕνη ως αφορά σ ς µας. τουρκοπατηµένους, ἵν Τάσ ατα πού ἔγιναν ο: Τ Φύγωμεν οἱ πιστοὶ «τὸ φοδερὸν τῆς σιωπῇς κοἶιχ339 α 4 ὃ «Ἑλληνικὲ Λαξ. Τό Κυπριακό ηγέτες σου. Ἴκουσε τώρα καὶ τῇ δεῦτερη ρκ ὴ Ἐν ιᾶς κ ήτο πρι ἁ θλνισα : ἐν αιὰ οι 0υρκοι μὖν, κε π ο σποτ ΐ βον τῆς σ.ωπῆς κρῖμ ανν, «λάλει, : ὰ ζήτημα εἶναι μιά κυριαρχική γιά Τό πραξικόπημα τῶν αφρόνων αλήθεια. τὸ αἷμα ποὺ σε νά χῦσει ο του καὶ ἔφυγε ἆκαιρα. Τότε ακρι- ᾿ Ίσην η Ἡην Α λε κατὰ τῆς παποκαισαρικῆς αἱρέσεως καὶ Ὦ τὴν εποχἠἡ µας κα εξαιρετικά πού τίναξε στὀν τοὺς προ- ταν ἑνα μέσο ο φόκελλος γιά όαρος οθωμανὸός) ὅπως λέει ο δώς ποὺ τὰ εἶδε όλα. Γιά νὰ ολο- Ο Κυβερνητικός ὑπᾶρ τῆς Ορθοδοξίας, «Στρατεύον τὴν καλὴν στρατείαν-''. «καὶ ἃ σπουδαα καὶ λεπτή υπόθεση. Δὲν µμαχώνες µας, αποτελεί ἕνα κομμάἀ- νἁ εκτονωθείς. Τώρα ποὺ πέρα- οκκινώκης». κληρῶσει μὲ τήν απουσία του, σὲ ᾿Εκπρόσωπος ἁπαν- κ ὑπὲρ σοῦν15, ὅστις καὶ ἂν εἶπα.. Ὅταν ἃ αντέχει ἆλλους ταλανισμοῦς. Γνω- τι τὴς κακής µεταχειρίσεως Τὸ σε ο καιρός καὶ ηρέμησες, τὸ ἆ- Αυτά μποροῦν νά ποῦν οι ηγὲ- ὧρες πλέον πληρώματος σοφίας τά , χι ἐπιθρέπετας φὰ δη χχον ὢμις τν ρίζεις πότε δημιουργήθηκε, Ύνω- σπουδαιότερο δέδαια, τό πιό αδἀ- νοιγµα τοῦ φακέλλου ἔχει Φύὖγει τες στὀν ελληνικό λαδ. Καὶ αυτᾶς καὶ γνώσεως, τήν ατυχία ποῦ ώντας σὲ ἑἐρώτηση Ἠσρεπετας νὰ ΛέΥΠ τιςὶ «Ἐγὼ τίς εἰ ρίζεις ποιός σκοπός τέθηκε καὶ σταχτο. Τό κομμᾶτι ποῦ πήρε τὸν απὀ τὸ επίἰκαιρὀ. Φεύγει ταυτό- μούμενος τίς αρετὲς του θά νει αιώνες τὴ µαρτυρική, Υαλανο- σχετικά μέ σημερινό ο πο πας λΐθου χράξοναι, καὶ σὺ σιωπη- Ἡ γνωρίζεις τά αποτελέσµατα. Αν ἡτῖτλο «καταστροφή». χρονα καὶ απὀ τὸ σκόπιμο. Δὲν τοὺς καταμοοῦσε. ’ φἴλητη, ταφοσπαρμένη Κύπρο. ᾿ δηµοσίευµα σύ ' χον κ ης, ͵ καὶ πολλά εἶδαν τό α ὥς τής δηµο- Αν σού πούμε τώρα ὅτι ο φᾱἁ- : μπορο μα τόσο αργά ά σού πα- Ας διαλέξει ῃ πολιτική ηγεσία μα σύμφωνα { σιότητος σχετικἁ μὲ τὸ ζήτημα, κελλος αφορᾶ στήν καταστροφή µῥρασκευάσουμε τὸ μὲ «µπα- μιά απὀ τὶς περιπτώσεις. Ὁ- Εκτός, ακόµα, καὶ από τὸν α- μὲ τό ὁποῖο λόγω Β΄ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ὥστε νὰ αντιλαµδάνεσαι περίπου µόνο, δίκαια θὰ μᾶς ρωτήσεις. Τὰ µΥιάτικα» υλικά. Υπάρχει ο κἰνδψ, ποια αν διαλέξει, νά εἶναι ακἐ- εἶμνηστο Γρίδα, μὲ τὸν οποῖο συµ- «δραστηριοτήτων» τῶν τὶ ἔφταιξε γιά τὴν κακή ἐκδασὴ πρωτινά παραγράφονται Δὲν εἷ- νος τῆς δηλητηριάσεώς σου. Οι µραιη. Καὶ μή παρασυρθεί επειδή Ἱπορεῦθηκα σ᾿ αγώνα, ποῦ τὸ- .Α Τὸήν δ4.1989, συγεχοοτήθγ ἐν Λε ο : ͵ του, υπάρχει καὶ τούτο. Σοὺ τὸ ναι στό φάκελλο προδότες δὲν 6ρίσκονται εὖκολα ως τώρα, µέσα στὴ σύγχυση, τίς σοι αγνώμονες δείχνουν πῶς δὲν ρµενίων οἱ Τοῦρκοι ον σον Ἀροτήδη ἐν Λευκωσία ἡ Β΄ παποχαισα- Ἡ λέμε. Τὸ Κυπριακὀ ζήτημα, τρι- Αν σού πούμε ὅτι ο Φφάκελλος εν εννιά χρόνια. Οι εγκληματίες ἔχουν φύγει λόγια παραπανίσια κατάλαδαν. Τόν λευκασμἑνο στοὺς θά κτυποῦσαν στή Ρικ Ἠύγοδος Κύπρου. Αὕτη ὠνομάσθη ὑπὸ τῶν παποκαισαρικῶν ἵ ἄντα ολόκληρα Χρόνια, ταλαιπω- αφορά σὲ ὅλη τήν κακομεταχείρι- ἐν δικάζονται τόσο αργά. Οι - πολέμους γέροντα. Τόν ἅμυαλο,, Λευκωσία καί ὅτι ἑ «Ὑπερμείζων χαὶ Ὑπερτελῆς Σύνοδος» ϱ). καὶ συνεχλήθη ὑπὸ Ἡ ρῄθηκε αφάνταστα απὀ κακοµετα- ση, πρέπει λογικά νἁ μᾶς πεῖς, σύμμαχοι σαν τὴ Νυρεμδθέργη το ΚριΤΗριο ὅπως τὸν εἶπαν οι ασεθεὶς καὶ οι . 'ἡ ἔπι- τοῦ παποκαισαρικοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστ Ταύ- 4 χείριση. Γιὰ τὴν κακομεταχείριση Είμαστε ὅλοι υπεύθυνοι. Όλοι ας αμέσως. Εμεῖς δὲν τὸ πράξαμε ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ἄκαπνοι. Τόν περιφρονημένο απὀ Χείρηση τῶν Τούρκων της µετέσχον, ἑκτὸς ἄλλων. ὡς προεδρεύ ος ὁμου. , αυτή εἶμαστε υπεύθυνοι εμεῖς. Κά- καθίσουµε στὸ σκαμνὶ. φοδούμενοι τοὺς εαυτούς µας καὶ τοὺς ἅρπαγες τῶν καρπών τοῦ α- ματαιώθηκε µετά ἀπό λαοί ο τατῆς ἆλλ γ. ὡς προεδρεύων. ὁ πρόεδρος χαὶ τῆς ἃ ναµε λάθη. Δὲν ἔχει σημασία τὸ Ποιός ὅμως θά μᾶς δικάσει Οι πρὸ παντός, γιἁ τὸν εξής κύριο Τελεῖωσα. Καὶ εἶμαι ἔτοιμος νἁ γῶώνα του. Τόν προθανάτια πικρα- αὐσ δν παπκαισαρικῆς Συνόδου Κύπρου Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Ἡ αν εἶμαστε ακριθώς εμεῖς ἤ οι Κξόνοι . λόγο. αναδεχθώ καὶ τίς δικές µου ευθύ- µμένο από τήν τραγική εγκατἆλει- τηρή παρέμβαση παν η Πατριάργαι Αντιοχείας γαὶ Ἱεροσολύμων, Ἡ νέα Σύνο- ἵἩ πρὀκάτοχοι µέσα στά τριάντα αι- Μά οι ξένοι μάς τιμῶρησαν ἤδη Αυτό πού σού λέμε «φάκελλο νες, αν υπάρχουν Μή κατηγορηθὀ αυτών ποῦ στόλισε μὲ δόξες τῆς ᾿ Ελλάδος, εἶπε ὅτι µας ὠνανάσθη «Ὑπερμείτων γαὶ Ὑπερτελές, Ἅλλὸ ὅμως εἶναι . τὰ χρόνια, Μπροστά στὀ αποτὲ- καὶ ακόμα γελάνε μὲ τὰ φερσίμα- Κύπρου», δὲν εἶναι φάκελλο, Ἐ- γιατί τόσο αργά μιλάω. Ένα τὸ κἄποτε. Τόν ἄνδρα ποῦ συγκροῦ- σχετικά μέ τό θέ . ἴση, καὶ Ἱσοτελὴς πρὸς τὴν ἑμιάπιστ μες ον ανα Ἐν ες Ἡ π ἆλεσμα παίρνουμε εμεῖς τὴν ευθύ- τά µας. Εἶδαν ποιοὶ εἵμαστε. Βρή- γινε λάθος στὸ ονομάτισμα «καν- χρέος νὰ σταθὼ μπροστά στᾶ σθηκα σκληρἆ γιὰ λάθη ποὺ ἕ- μ μα πη- εἰς τὖτ δάς Ἀμόόην, με ο ον σπα ση πρι 1918. Ἆάὶ α Σνπ, Υιατί αυτὸ εἶναι τὸ χρέος µας καν καὶ ἄδειους τοὺς προμαχώνες τό καζάνι» λέγεται. Καζάνι µῖσους πράγ ατα͵ σοδαρός καὶ υπεύθυ- ὄλεπα. Τὸν ιο Ἓλληνα, τὸν τό δέν ὐπάρχει καμιά : ο πὝ ολους µετέσχον τὰ αὐτὰ Πατριαρχεῖα, προῄδρευσεν 4 αφού εμεῖς εἵμαστε υπόλογοι ᾱ- σὲ ὥνα ποῦ αλληλοτρωγόμασταν, καὶ αδελφοδαρμοῦ ποῦ, αν χυθεῖ, νος τομόλοι καὶ ανευθυνογρἆφοι Κύπριο, πού στήν του πληροφορία ρθευρος καὶ πλεῖστα τῶν λοιπῶν μελῶν των ἦσαν ἐπί- . Απέναντι σου σήμερα. Κι ἄλλε πήδηξαν πάνω στά µετερίζια καὶ κἄηκε ο τόπος, ἔσδησε. Κι ἄλλες ποῦ εμποδίζουν τὴν πολιτική ηγΥε- τὸν πιό αγνό Σπαρτιάτη. Αν ζοῦ- : τάς. Ἡ διαφοροποιηένη ος ραιμεί” δὲ. 4 { κακομεταχειρῆσεις ὄχεις πλπρωσεηι μᾶν τὰ μμαεμπαν. κερκόπορτες ϐ ανοΐξουν. Κι ἆλ- σία στό ἔργο της, κάνουν κακό σε τύτε, κάθιζε στό καπάκι τοῦ ΝΑΣ ΥΦΥΧΝ ἀνταποχρίνεται εἰ ο Ἅλλοςν παρ ου η Ἐνν δα οἳ ἡ μὲ διχασμούς, χαμένες πατρίδες, εμφυλίους σπαραυμοῦς. ΓΠλησῶνεις καὶ αυτ τώσα. Αλλά θέλουμε νἆ ἅ γνωρίζεις πῶς κι εμείς σάν υπό- λογοι, εἶμαστε κομμάτι τοῦ εαυ- τού σου. Είμαστε αυτό ποὺ εἶσαι. Αν εσύ μάς δοηθούσες χωρίς φα- νατισμούς καὶ ακρότητες, χωρις Τῶσα, μὲ τί πρέπει νἁ ασχολη- θούμε Μὲέ τοὺς πολιορκούμενους ἤδη νέους προμαχώνες µας ἡ μὲ τὸν κόσμο ποῦ εγκατέλειψε τοὺς παλιούς αλληλοσφαζόμενος Ποὶί- ους νά δ,κάᾶσουμε απὀ αυτόν, τοὺς νικητές ὁ τοὺς ηττημένους Εμείς ὅμως κρίνουμε ὅτι καὶ οἱ Ἆες Κερύνειες θά χαθούν. Αν ἔστεκε, ἴσως, δυνατό νά ζη- τοῦσαμε απὀ τοὺς νεκρούς τής Κύπρου, γιά νἁ μάς ποῦν τό «τί νἁ πράξουµε», μιά μόνη απἀάντη- ση θά παΐρναμε: Λίγα τὰ λόγια σας καὶ σοδαρά. Αντί ν᾿ ανοΐγετε καζάνια σ᾿ αυτὸ τὸν τόπο ποὺ οι κος ἝΆλλως τε͵ κανεὶς ὡς τῶρα δὲν ἑ κάλεσε νά πῶ τὶ ξξρω. Κανεῖς ἐν ζήτησε τῇ γνῶμη µου. Δύσκο- λο ἦταν νὰ μὲ θρεί στᾶ κρατητή- ρια τής ΕΣΑ, τίς φυλακξς, τὶς ε- ξορίες, τὰ κρδησφύγετα καὶ αντοί, κυριως, δὲν χρειάζονται. καζανιού καὶ μὲ τὸ θᾶρος ποῦ εἷ- ἒ θὰ τὸ κρατούσε σκεπασμἑνο. τὸ καπάκι αυτό πού π μα κᾱ- τσα κι εγὦ μὲ λίγους φίλους, τήν ρα πού οι δρασμοὶ τό τίἶναζαν στόν αξρα. ' Κι ὅλοι θρεθήκαµε στά τὰρ- ταρα. : Ὁ «Εθνικὸς Φίύλα-ι . καο ἀγωνίζεται μ' αὐ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφἐρο τῆςπα- τρίδας καὶ ἔργάζοντα γιὰ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- πος τὴν Εθνική του ταυτό- τητα. οκ ὑακακκκκφακκ κάρα αρ Αρα ας α Αρα αχ ο ακακακκα κ ΜΑ Ιμομ μμΙμἱμμυσ ς Χ. χ. χν σα ΧΨΗΧΗΧΥΣ ον ζ κακά. ντ Ἡν πραγιικτικότητα καὶ ἐγρησηιοποιήβη. πρ- “χλως, χάριν ἐντυπώσεων. Ἡ νέα ΣΌγοδος τοῦ 9 ἐλίδαξ Ἓθνοδως τοῦ 1965 ἐλίδαξε Παποκαισαρισµόν, ὡς καὶ πος ουμιὃ ο Ἡ προηγτνιένη, Ἠνγεφρόνησε πρὸς 2ο Νύπρου τοῦ 1911. « Προς 3 Επεχύρωσε» «τὰ πρακτιχὰ» καὶ τὰς παραγόµους ταύτης πρ «ἀποφάσεις». Ἐκήρυξεν ἀναληθῶς, ὅτι αἱ «βρίσκοντηχ. σὲ σι λντ 2 ή ρ στη μα σὲ ἁπόλυτη συφωνία πρὸς τοὺς ἱεροὺς ὍΧάὶ πρὸς τὴν ἐχκλγησιαστ.κὴ τὰξ ἰ ἆ Ρος την ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ παράδοση» (111). α ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ οκ ΝΑ αὐτῆς την Α΄ παποκαισαρικὴν Σύνο- / ΟΦ 4ν Μα μμ όααἡ ὉΝΣΝΑΑΝΝΛΝΑΑΝΝΑΝΝΝΑΝΣΝΝΣΝΝΝΣΝΣΝΝΝΟΝΣΝΝ ια ΝΝΝΝΝΧ ΧΧΧ Ν υπ.” μυ υ-µα Μα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 κα κ κδθας Η Θλιβερά Επέτειος. Ὁ µήνας Μάρτιος, θλιβερά καί συγκλονιστικά γεγονότα διά τόν τόπον µας καί διά τήν Εν α μσον χρόνον μᾶς Ἐνθυμίζει, τά ὁποῖα συνέβησαν πρίν δἔκα χρόνια, τό 1973. : υστυχῶς εσυνεχίσθησαν καί συνεχίζονται µέχρι σήμερον, μὲ ἀποτέλεσμα, πολύ νάταλαιπωροῦν τόν τόπο µας, τήν Ε ί Τί δηλ. εἶχε συμβεῖ τό. μας, τή κκλησίαντου καίτό χριστεπώνυµον πλήρωμάτης. οασπμμα κών αν Πακάριος, ὡς Εθνάρχης τοῦ καταδυναστευοµένου κάτω ἀπό τόν μμ. αφ γγλὠν κατακτητῶν, ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ἀφοῦ ἀπό χρόνια { ἀρ ρίν εἶχεν άβει κοσμµικήν ἔξουσίαν καί ἐπί 17 χρόνια τήν ἤσκησεν ὡς Πρόεδ τς Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι, κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον, παρεγνώρισε τήν ὀρθήν ναί αὐστηρ ν δι αρκαλίαν τοῦ “1. Εὐαγγελίου καί κατεπάτησε τούς ἱερούς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι παρ μον Ἐπί ποινῇ καθαιρέσεως εἰς τούς κληρικούς νά ἀναλαμβάνουν καί νά ἀσκοῦν μοι ήν ο να ῖσω καθηρέθη ἀπό τό ἀρχιεπισκοπικόν του ἀξίωμα ὑπό τῶν ἄλλων τριῶν μελῶν τῆς |. Συνόδου. Αὐτός δέ Ενῶ τῷ µεταξύ, µέτήν αἴγλη καί τήν δύναμιν τῆς κοσμικῆςτου Ἐξουσίας, τόν ᾿Ιούλιο τοῦ ἰδίου ἔτους, συνεκάλεσε ἀντικανονικήν ληστρικήν Μείζονα Σύνοδο ἡ ὁποία πα κ σΏς ἀπό εἰσβολεῖς εἰς τήν αὐτοκέφαλον ᾽ Εκκλησίαν τῆς Κύπρου, Πατριάρχας Ί καί Β πιστό πους ἀπό τὲς Αραβικές τῆς ᾿ Ανατολῆς καί Νότου χῶρες, οἱ ὁποῖοι ὡς Έλαβον ηγίες «ἄνωθεν» ἀπό την «χοῦνταν» τῆς Ἑλλάδος, ἐπί ἀπειλῆ τῆς ἀποκοπῆς εἰς αὐτούς τοῦ µηνιαίου ὑπ αὐτῆς χορηγήµατος, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», µέ πάθος καί κακίαν μέ ἀσυνέπειαν πρός τό ἀρχιερατικόν των καθῆκον καί μἐπολλήν ἀσυνειδησίαν καθήρεσαν ααὺξ Μητροπολί- τας µέλη τῆς 1. Συνόδου τῆς Εκκλησίας µας, τῆς ὁποίας κατεπάτησαν τά κυριαρχικά δικαιώ- µατα καί σύμφωνα μέ τήν Επιθυµίαν τοῦ Χολοθέντος τότε Προέδρου, Κατόπιν ὅλων τούτων, ἀνεχώρησαν εἰς τήν χώραν αὐτῶν, οἱ μεγάλοι «εἰρηνοποιοί», οἱ ὁποῖοι διέσπειραν, μέ τές εὐλογίες των, ἀντί τῆς ἀγάπης τό μῖσος εἰς τήν χώραν µας, ἀντί τῆς ἑνότητος τόν χωρισµόν, ἀντί τῆς εἰρήνης τόν πόλεμο ἀνάμεσα εἰς τόν κλῆρον καί λαόν καί ἐγκατέστησαν ἀγεφύρωτον τό σχῖσμα τό ὁποῖον σκοπίμως ὑπό ἔκείνων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁμαρτωλά καί ὕποπτα συμφέροντα διατηρεῖται καί διαιρεῖ μέχρι σήμερον τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. ᾿Ανεπανορθώτως, ἔξέθεσαν τό κῦρος καί τήν αἴγλην τῆς Κυπριακῆς ᾿Εκκλησίας εἰς τό ποίµνιόν της, εἰς στιγμές πού τό καθῆκον της τήν καλεῖ νά συμπαρασταθῆ εἰς τόν τόσο δοκιµαζόμενον λαόν τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπ αὐτῶν μέν, τά θρησκευτικά καί ᾿Εκκλησιαστι- κά, ὑπό δέ ἀδιστάκτου τυρράνου, εἰσβολέως καί κατακτητοῦ τά Σθνικά καί ἀνθρώπινά του δικαιώµατα ἀσυστόλως κατεπατήθησαν. Διά τῶν εὐλογιῶν των ἀκόμη, ἐκήρυξαν ἑνόχους τούς ἀθώους καί ἀθῶον τόν ἔνοχον, ὁ ὁποῖος διά τάς παποκαισαρικάς του φιλοδοξίας δὲν δίστασε καί τήν διδασκαλίαν τοῦ ]. Εὐαγγελίου νάπαραγνωρίση καίἱερούςκανόναςνά καταπατήση διάτῆςβίας δετῆς κοσµικῆς του ξξουσίας σεβασµίους Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι ἔλευκάνθησαν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ᾿Εκ- ᾗ κλησίας, νά ἐκβάλη τῶν μητροπολιτικῶν των θέσεων καί εἰςτό ὄνειδος καί τήν ἐξουθένωσιν νά τούς καταδικάση, καί εἰς τὲς ᾿Επισκοπικές των θέσεις σπουδαρχίες ἀντικανονικούς, τῆς εὐνοίαςτου ᾿Επισκόπους νά ἐγκαταστήση. Ὡς νά µήν ἔφθαναν δὲ ὅλα αὐτά τά κακά εἰς τό νησί µας, οἱ διάδοχοι του αὐτοί «ἀνεπί- σκοποιυ) ᾿Επίσκοποι δὲν ὑπελείφθησαν εἰς καταπάτησιν τῆς ἀληθινῆς διδασκαλίας τοῦ |. Εὐαγγελίου καί τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς) Εκκλησίας, τήν ὁποίαν ἐκλήθησαν καί ἀνέλαβαν ὡς ἐντολοδόχοι του νάποιµάνουν. « Εκείνου» ὑποθῆκες, ὡς βεβαίὠς παρέλαβαν ἀξιώτεροιτου Ἐφάνησαν εἰς κατάργησιν 1. Ναῶν καί εἰς διώξεις κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι διά λόγους συνειδήσεως, δὲν Εφάνησαν πρόθυμοι νά σκύφουν ἔδαφιαίως τόν αὐχένα, ἤ παρά πάντα ἀνθρώπινον καί ἠθικόν νόµον νά ἀναγνωρίσουν τήν «ντὲ φάκτο» πλέον παράνομον κατά- στασιν ἡ ὁποία μέ τήν ἐπέμβασιν τῆς κοσμικῆς ἔξουσίας Εδηµιουργήθη. Λαϊκοί πιστοί εἰςτήν 'Ἱ. Σύνοδον ἔχασαν τὲς θὲσειςτων, ὑπό τήν πίεσίν των καί κληρικοί, περί τούς ἑκατόν τόν ἀριθμόν, ἀφοῦ εστερήθησαν τοῦ μισθοῦ των, ἠναγκάσθησαν νά ἔκπα- τρισθοῦν εἰς ξένες χῶρες εἷς ἀναζήτησιν τρόπου ζωῆς διά τούς ἑαυτούς των καί διά τὲς οἰκογένειές των. Καί ἀκόμη, ὡς νά µήν ἔφθαναν καί αὐτά τά κακά, νξα λαῖλαψ χειροτέρα τῆς πρώτης, Εκείνης τοῦ 1973, κατά τόν ᾽ Απρίλιον τοῦ περασμένου χρόνου, διά τήν ἰδίαν τραγικήν ὑπόθε- σιν ἔνέσκηψεν εἰς τό Νησί µας. Οἱ ἴδιοι σχεδόν «εἰρηνοποιοί Πατριάρχαι µέ τούς ᾿Επισκό- πους των ἕκαμαν τήν ἐμφάνισίν των. ᾿ Αφοῦ καί πάλιν, ὡς καί τότε, κατεπάτησαν τούς 'Ἱ. Κανόνες καί περιεφρόνησαν τήν ὀρθήν τοῦ !1. Εὐαγγελίου διδασκαλίαν, σάν ἄλλος Αττίλας τοῦ 1974 εἰς τό νησί µας, εἰσέβαλαν εἰς τήν αὐτοκέφαλον ᾿Εκκλησίαν τοῦ ᾿ Απ. Βαρνάβα. Σάν τόν «λίβαν πού καίει τά σπαρτώ) καί πάλιν ἄναψαν φωτιές εἰς τς συνειδήσεις τῶν πιστῶν καί ἀγκάνθια καίτρόβολους ἔσκόρπισαν εἰςτόν ἀγρόν τοῦ Θεοῦ, τήν ἁγίαν ᾿ Εκκλησίαν µας, διότι μέ τό νά ἔπικυρώσουν τὲς παράνομες τὲς τότε ἀποφάσεις των, ἔξηφάνισαν καί τά τελευταῖα Ίχνη καλῆς θελήσεως τῶν κρατούντων διάτήν εἰρήνευσιν τῆς Εκκλησίας µας καίτήν Ἑνότητα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ της. Κύριος δὲ γνωρίζει πότε ἡ ἄλλοτε εὔφορος γῆ τῆς ᾽ Εκκλησίας µαςθά µπορέση νά ἐγκυμονήση σπόρους καί θά ἐκβλαστήσει δένδρα καρποφόρα μέ καρπούς εἰρή- νης, γαλήνης, ἑνότητος, ἀγάπης Θεοῦ καίκαθ᾽ ὅλα πνευματικῆς ἠθικῆςπροόδου καί δικαιοσύ- νης τοῦ ἀγωνιζομένου διά τήν σωτηρίαν τῆς πατρίδος του εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ. Αλλ᾽ «ἔστιν ὀφθαλμός ὅς τά πάνθ᾽ ὁρᾶ.. 'Ο «ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς Χριστός Κύριος, ὅλατά βλέπει καί «τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον». Διά τοῦτο δὲν θά ἀφήση τόν λαόν του νά δοκιμάζεται, νά ὑποφέρη μέχρι Εξαντλήσεως. Θά προφθάση ὁπωσδήποτε ἡ δικαιοσύνη του. . , ᾿Ασφαλῶς ὅλοι θά ἔχωμεν προσέξει πῶς ὁ βοσκός ἑκόντα ἅκοντα τά πρόβατά του τά σπρώχνει εἰς τήν µάνδραν των. Καί ὁ εὔσπλαχνος καί δίκαιος θεός εἰς ἐμᾶς τά λογικά του πρόβατα, τούς ἀνθρώπους τόἼδιον κάμνει. Κατά τόν Ἴδιον τρόπον, μὲ τὲς δοκιμασίες καί τά παθήματα μᾶς σπρώχνει εἰς τήν σκεπήν του, ὅταν ἐμεῖς ἀπομακρυνόμεθα ἀπό κοντάτου. Δέν θέλει νά χαθοῦμεν, ὅπως λέγει ὁ Προφήτης «οἱ µακρύνοντες ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται». Νά µετανοήσωμεν θέλει. Νά Επανέλθωμεν εἰς τόν δρόµον του μᾶς περιμένει, ὅλους Ιδίως τούς παραβάτες τῶν νόµων του καί τοῦ θελήµατός του. Αστό εὐχηθοῦμεν τοῦτο δι’ ὅλουςνάγίνῃ, ἰδίως διά τούς” Εκκλησιαστικούς ἀντιπροσώ- πους µας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καίτήν μεγαλυτέραν εὐθύνην διάτές παραβάσειςτων, ὡς καί διάτά ἀγνοήματα καί τὲς παραλείψεις τοῦ ποιμνίου των. | υα πο νικνροαῥῥκκακας ν ΗΛ ΛΗΗΑΑΦΘΘ ΔΩ ΑΛ ΑΛ ο Αρ ΩὨΙΩµ᾿ὨΕὨ᾿ὨΑἁά᾿«ΟΑ Φα ΓΚ ααᾷᾱ οκ αρ οκεν ὃ .--- νι κ ο κο ῥκανκκ οκ κκ ἁαἁαακκΩκ Ακ αρ αάδεέ « ΟΑ.Κ. μι ιόραβο λα ρρλώ ο οαιοκααοκπα παπα κώωι οῥμ κο ὑαααα α ς. ιππιαναπυπιασποσωιοαυσα αιώδας ποῦ : ους Ν και οικονομια που δεν υπαρχει σε κανενα αλλο αποκνπὉ 90906 ναδνη το ασθηµα της ασφαλειας ακομα Ίσα στις ππο διαΣ- κολες συνθηκες χαρις σπς υψηλες προδιαγραφες ασφαλειας στα Φρενα, την αναρτηση.και στην κἰ- νηση µπροστα 999 κοινα µην κοστζει πολλα. 496 να µπορεινα µεταφερει δεπῄβατες µεσα στην πιο µεγολη ἄνεση (δηλαδη να εἶναι τελεια εξρπλισµενο καὶ να εχει µε” γαλο εσωπερις χωρο) 900 ναεχει»ΠΌρτες ώστε σαν θελησετε θα εχετε κ’ενα μικρο εσἰαίο 490 να εχει επίδοσεις αλλα και ασυγκρτη οκονοµα καυσµων/(σα τη την περιτποση χαρις στο συστη μα Θυρογ.ΘΗΗ για δυναµη οσμα το πσυΒΡη οὐ” το αστοκίπτο 606 «ΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑςΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Επικρατοῦσαν, ἡ ΠΕΑ, ὁ ΣΑΠΕΛ, ὁ Σύνδεσμος) Εφέδρων ᾿ Αξιωματικῶν, ἡ ΣΕΚ καί ἡ ΝΕΔΗΣΥ, μετέβησαν τήν Πέµπτη 9.3.1983, στό Μαχαιρᾶ, ὅπου τελέστηκε τρισά- γιο στό κρησφύγετοτοῦ ἤρωατῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αὐξεντίου. Τότρισάγιοτέλεσεό Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος ᾽Αμαθοῦντος κ.κ. Καλλίνικος. Στίς φωτογραφίες στιγμιότυπα ἀπό τό τρισάγιο καί τίς καταθέσεις στεφάνων. ΔΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ᾿ ΚΑΤΑΠΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : “Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκωσία: Μνασιάδου 2Δ Τηλ. 49930 ! ΜΟυΡΤΑΚΑΕ ΘΗΙΡΡΙΝΕ ΑάΕΝΟΙΕ5 Τ ΤΙ) ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ 6Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΜΟΙὕΡΤΑΚΑς 5ΗΙΡΡΙΝσ ΑσξνσιΕες ΙΤ. Ρ08 1684 τει. 68307/8 τειεχ 3076 οΑαβιε ΑΌΌβΕς55 ΜΟυδΤΑΚΑΣ ΙΜΑΡΡΟΙ -ΟΥΡΗυ5 ΤΠΙΡΚΩΤΗΣ ἃ ΑΧΙΛΛΙΩΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. 50240 ΕΙΣΑΓΟΓΕΙΣ ειδον οικοδου ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὰ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ Μαῦρες καὶ Γαλθανιζὰ ὅλων τῶν μεγεθῶν. ΣΩΛΗΝΕΣ ᾿Ἐκίπλων καὶ ᾿Εξὼσι ὅλων τῶν μεγσθῶν. ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικῆς καὶ 'Ιταλικῆς προελεύσεως δλων τῶν δν ο -- ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς καὶ ἑξαρτήματα ᾽Αγγλικῆς προελούσεως. ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιές, Σεδιὸν Μευκές, Π. Αξονες παντὸς εἴδους καὶ μεγέθους, ΛΑΜΑΡΙΜΕΣ ἁλουμινίου ὅλων τῶν μµεγεθῶν. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ θΤΑΠΕςς 5ΤΕΕΙ. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλθανιζὲ ὅλων τῶν διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλθανιζἑ καὶ ρουμπινέττα. ΣΥ » ς Υ ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ 4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ - Τιμµὲς ΠΛογικὲς -Ὁ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ Παρά τή συνεχή καταρρακτώδη βροχή καί τίς ἄσχημες καιρικές συνθῆκες πού Ὅταν ὁ λαός µας ζητοῦσε Ένωση µετήν “Ἑλλάδα καί ἐκδίωξη τῆς ᾿Αγγλίας ΄ Πο Οἱ ΞΕΝΟΙΕΒΛΕΠΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ Τό Εθνικό µας θέµα πρίν 51 χρόνια Ο Κυπριακός 'Ἑλληνισμός ἔχει λαμπρύνει τήν ἱστορία του μὲ ὑπεράνθρωπα κατορθώματα καί ἀγῶνες πού σκοπό εἶχαν πάντοτε τήν ἐνσωμάτωσή του μὲ τόν ᾿Εθνικό Κορμµό. Οἱ ἀγῶνες τοῦ λαοῦ µας γιά Ἕνωση μέ τήν Μητέρα 'Ελλάδα συνεχίζονται... Ας ἀνατρέξουμε ὅμως στήν ἱστορία κι᾿ ἄς δοῦμε πώς οἱ ξένοι Έβλεπαν κατά καιρούς τούς ᾽Αγῶνες αὐτούς τοῦ λαοῦ µας. ᾿Αναδημµοσιεύουµε σήµερα ἄρθρο τοῦ ”Αὖγγλου 4/ΠοΙ4.. Τογπὸεεπού δημοσιεύτηκε στίς 23.4.1932, στό περιοδικό «Τῇο6 Πενν ΣΙαἴΘ65/ΊΑΗ αΠΗ! Ναποη».” Ανκαι πέρασαν 51 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τότε πού γράφτηκε τό πιό κάτω ἄρθρο, πού ἀναφέρεται στήν ἔξεγερση τῶν ᾿Οχτω- βριανῶν, πολλά κοινά σημεῖα μπορεῖ ν᾿ ἀνακαλύψει κανείς συγκρίνοντας τήν τότε ἔποχή με τή σηµερινή, ἄνκαι οἱ συνθῆκες ἄλλαξαν καί ἡ Κύπρος βρίσκεται κάτω ἀπό πιό τραγικές συνθῆκες. Τό ζήτημα τῆς Κύπρου χρειάζεται νά «ἀερισθῇ». Καί δὲν ἔχει «ἀέρισθῆ» ὅπωςπρέ- πει, ἀφ᾽ ὅτου συνεδέθη µετήν χώραν µας διά τῆς Βρεττανικῆς κατοχῆς ἐπί τῆς ᾿Οθωώμανι- κῆς αὐτῆς νήσου, τό 1878. Κάθε φοράν ὅπου οἱ Κύπριοι Ἕλληνες ἔφεραν τήν ὑπόθεσίν τών πρό τῆς Βρειτανικῆς κυβερνήσεως μέ τρόπον εἰρηνικόν καί συνταγµατικόν καί Ἐἔπαιρναν τό ἀμετάβλητον Εκεῖνο «ὄχι ὡς ἀπάντησιν, ἡ Βρεττανική γνώµη ἧτο πάντοτε τόσον ἀπησχολημένη μὲ ἄλλα σπουδαιότερα καίπλέον ἑνδιαφξεροντα γιά αὐτήν ζητήματα, ὥστε νά µή δίδῃ προσοχήν. Εἶναι καί αὐτό Φυσικά ἕνα ἀπό τά πλεον καταφάνερα κακά τοῦ συγχρόνου µας κόσμου, ὅτι εἶναι πολύ δυσκολώτερον νά εὕρῃ κανείς κατανόησιν με τήν εὐπρεπῆ συµπεριφοράν παρά μέ τόν θό- ρυβον καί τάς ταραχάς. 'Η βάρβαρος ἁλή- θεια εἶναι ὅτι Εάν θέλη κανείς πράγµατι νά Επιτύχῃ κάτι, ὁ µόνος σχεδόν τρόπος σήμε- ρον εἶναι νά δηµιουργήσῃ Εντυπώσεις, τό ὁποῖον σηµαίνει ὅτι πρέπει νά καταφύγη εἰς τήν βίαν. Παράδειγμα, ἡ πρόσφατος ἱστορία τῆς Κύπρου. Αἱ ταραχαί τοῦ παρελθόντος ᾿Οκτωβρίου εἰςστήν Κύπρον τήν Ἐκαμαν «θέ- μα ἀπασχολήσεωο) διά τόν ἀγγλικόν τύπον Επί µερικάς ἑβδομάδας. ᾿Επί τῶν ταραχῶν αὐτῶν Εξεδόθη µία «λευκή βίβλοο πού ἡἠμ- πορεϊτώρακαί αὐτή ἐπί ἡμεραςἼσως, ν᾿ ἀπο- τελέσῃ «θέµα διά τόν τύπον». “Η ἀποκαλυπτόμενη εἰς τήν βίβλον αὖὐ- τήν κατάστασις ἀποτελεῖ ἀρκετά συνήθη πε- ρίπτωσιν διά τόν κόσμον ἓν γένει, ἀλλ᾽ ἆσυ- νήθη (Εάν πρόκειται νά διατηρηθῇ ἡ ἀξιοπρέ- πειά µας) διά τήν Βρεττανικήν αὐτοκρατορί- αν. Μία µεγάλη δύναμµις Έχει ὑπό τήν κατο- χήν, της µικράν Εδαφικήν περιοχήν ὅπου τό Έχον πολιτικήν συνείδησιν καί δρῶν στοιχεῖ- ον μεταξύ τῆς πλειονότητος τοῦ ἑντοπίου πληθυσμοῦ δὲν ἐπιθυμεῖ νά τῇ ὑπό τήν ἔξου- σίαν τῆς ξενης αὐτῆς δυνάµεως, ἀλλάθέλεινά ἑνωθῇ πολιτικῶς μέ ἄλλην χώραν τῆς ἰδικῆς του ἐΕθνικότητος. (Εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Κύ- πρου ὅπου τά τέσσαρα πέµπτα τοῦ πληθυ- σμοῦ εἶναι Ἕλληνες, ἡ ἄλλη χώρα µετά τῆς ὁποίας ἐπιδιώκεται ἡ Ένωσις εἶναι ἡ 'Ελλάς). Λέγει λοιπόν ἡ µεγάλη δύναµις «Αὐτό πού Ἐἔχω τό κρατῶ' πάει, τελείωσε. Τό ζήτημα τῆς Κύπρου ἔκλεισε» ἤ μάλλον «δὲν ὑπάρχει ζή- τηµα Κύπρου». Οἱ Εθνικόφρονες Ἕλληνες τῆς Κύπρου παραμένουν ἀσυμβίβαστοι καί ἀνυπότακτοι. 'Η κυβερνησιςτῆςΑ. Μ. εκφρά- ζει τήν λύπην της διά τήν «ἀποστασίαν» καὶ «ἀγνωμοσύνη των». Εἰς τό τέλος, µερικά το- πικά γεγονότα-- µία συζήτησις περί τήν ἰσο- σκἔλισιν τοῦ προὐπολογισμοῦ--φἔρουν τό ἀποκορύφωμα τῆς ἔχθρότητος κατά τῆς Βρεττανικῆς κυριαρχίας καί γίνονται ταρα- χαί.'Η κυβερνησιςτῆς Α. Μ. καταστέλλει τάς ταραχάς καί κτυπᾷ μέ τό µαστίγιον. “Εξ ἡγέ- ταιτοῦ 'Ελληνικοῦ Εθνικοῦ κινήματοςτῆςκύ- πρου ἀπελαύνονται δι᾽ ὅλη των τήν ζωήν, θεωρητικῶς τοὐλάχιστον. Τό νοµοθετικόν συμβούλιον τῆς Κύπρου καταργεῖται. ἝἜνας νόμος περί Επανορθώσεως Επιβάλλει συλλο- γικήν ὑποχρέωσιν ἀποζημιώσεωςἐεπίτῶν πό- λεων καί τῶν χωρίων διά ζημίας γενοµένας εἰςτήν περιουσίαν τοῦ Βρεττανικοῦ δηµοσίου κατά τήν διάρκειαν τῶν ταραχῶν μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν 34.000 λιρῶν. Αλλοι νόμοι ἆπα- γορεύουν τήν ἄνευ ἀδείας ἔπαρσιν ἡ ἔκθεσιν σημαιῶν καί περιορίζουν τήν κροῦσιν τῶν κωδώνων τῶν ἐκκλησιῶν ἤ ἄλλων κωδώ- νων. 'Ο διορισμός τῶν ἀρχόντων τῶν Κυ- πριακῶν χωρίων Επαφίεταί εἰς χεῖρας τοῦ Βρετιανοῦ Κυβερνήτου (Λευκή Βίβλος σελ. 30). Τό ἄλφα καί τό ώμέγα τῆς πολιτικῆς τῆς δυνάµεως πού ἔχει τήν Εξουσίαν εἶναι νά πα- ραμένῃ ἅκαμπτος καί νά ἐἔξακολουθῇ νάλέγῃ «ὄχι». Σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα πού δίδει ὅ Ἴδιος ὁ κυβερνήτης «μέχρις ὅτου ἡ σκιά τῆς ἑνώσεως (μέ τήν Ἑλλάδα) παρέλθῃ τελικῶς ἀπό τόν πολιτικόν ὁρίζοντα ἰθύνουσα τάξις κ τῶν κατοίκων δὲν πρόκειται νά προσέλθῃ διά νά ὑποστηρίξῃ τήν κυβέρνησιν καί νά συνεργασθῇ διάτήν πρόοδον τῆςχώραςτων ὑπό Βρεττανικήν κυριαρχίαν». Αλλάπῶςνά «παρξλθῃ ἡ σκιά» Μέ τήν Επανάληψιν τοῦ «ὄχι σύμφωνα µετήν ἀρχή τοῦ ΒεΙ/μαῃ εἰς τὸ «Κυνῆγι τοῦ καρχαρίου»: «ὅ,τι επαναλαμβάνω διάτρίτην φοράν εἶναι ἀλήθεια» Αὐτός ὁτρόπος θεραπείας δὲν μᾶς πείθει. Διότι ἔχομεν ἔπανει- λημμένως ἐφαρμόσει τήν µαγικήν αὐτήν συντα- γήν, μὲ ἀποτέλεσμα νά εὐδοκιμήσῃ ἀκόμη πε- ρισσότερον τό Ελληνικόν ἐθνικόν κίνηµα εἰς τήν Κύπρον. Εἶναι λοιπόν δυνατόν ἡ πολιτική αὐτή τῆς ἀρνήσεως, ἡ ὁποία δὲν κατόρθωσε νά ἀποτρέψῃ τάς ταραχάς, νά ἐμποδίσῃ τήν ἔπανά- ληψίν των “Η ἀπάντησις εἰς τό ξρώτηµα ἔξαρτᾶται βε- βαίως ἀπό τό ποία εἶναι ἡ πραγματική δύναμµις τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ κινήματος. Κατά τήν ἀντίληψιν πού διατυπώνεται εἰς τήν «λευκήν βίβλον», τό κίνηµα αὐτό «φαίνεται ὅτι ἐγεννήθη μεταξύ τῶν κατοίκων τῶν πόλεων, δι- κηγόρων, ἱερέων καί διδασκάλων». Ὅντι µετήν πάροδον τοῦ χρόνου ἐξηκολούθησε νά προοδ- εὖῃ εἰς τάς πόλεις καί τελευταίως ἔφθασε καί εἰς τά χωριά. «Νέαιγενεαί ἐπιμελῶς κατηχημέναι εἰς τήν ἀποστασίαν διοχετεύθησαν εἰς τά σχολεῖα τῆς µέσης ἐκπαιδεύσεως (τά ὁποῖα εἰς τήν Κύ- προν δὲν εἶναι δημόσια) πρός ὅλα τά ἐπαγγέλ- µατα. ᾽Εκτός δέ τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καί τοῦ ἐπιπέδου τῆς κρατικῆς ἐπιρροῆς καί δράσε- ὡς, κάθε κλάδος τῆς δημόσιας ζωῆς εἰς τήν ὀρθό- δοξον κοινότητα ὑπῆρξε κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένος μὲ τήν ἰδέαν τῆς ἑνώσεως», Ὅσον ἀφορβᾳ εἰς τήν ὕπαιθρον «ὑπάρχουν 598 Ἑλληνικά ὀρθόδοξα χωρία καί µικτά ὀρθόδοξα καί τούρκικα χωρία εἰς τήν νῆσον. ᾿Εξ αὐτῶν τά τριακόσια ὀγδόντα ἔννέα δὲν ἔλαβον καθόλου π µέρος εἰς τάς ταραχάς... 'Ὑπῆρξαν ἓν ὅλῳ περί- που 200 χωρία ὅπου Ἐπεκράτησεν ἡ Έξαψις καί ἔγιναν συλλατήρια ἀλλά χωρίς παραβάσεις τοῦ νόµου. ᾿Ολιγώτεροι τῶν 70 χωρικῶν εὑρέθησαν ἔνοχοι καταστροφῆς περιουσίας. ᾿Αν ἀφίσω- μεν κατά µέρος τήν στατιστικήν, ἡ δύναμις καί ἡ ἔκτασις τοῦ ἑλληνικοῦ κυπριακοῦ ἔθνικοῦ κινή- µατος ἠμπορεῖ νά µετρηθῇ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τήν παραµονήν τῶν ταραχῶν ἡ ὑφισταμένη ἐθνική ὀργάνωσις ἐκινητοποιήθη διά τῆς συστά- σεως μιᾶς νέας καί ριζοσπαστικῆς ἐθνικῆς ὁρ- γανώσεως διά τήν ἔνωσιν καί ὅτι µετά τήν ἔκδή- λωσιν τῶν ταραχῶν ἔγινε συμβιβασμός δηµόσιᾳ καί ἓν ὀνόματι τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος μεταξύ τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἐντοπίων κομμουνιστῶν. Αὐτή εἶναι ἡ φυσική πορεία τῶν συγχρόνων ἔθνικιστικῶν κινήσεων εἰς ὅλον τόν κόσμον. Αὐτή εἶναι, δυστυχῶς, ἡ ἀποπνικτική πολι- τική ἀτμόσφαιρα τήν ὁποίαν Εδημιούργησεν ἡ σύγκρουσις μεταξύ τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ καί τοῦ Βρεττανικοῦ ἱμπεριαλισμοῦ. Καΐ κατόπιν πληροφορούμεθα περί ἑνός «διατά- γµατος περί ἀμύνης» (δι ὡρισμἒνας βρεττανι- κάς κτήσειο τοῦ 1928, καί περί ἕνός «σχεδίου ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας». Αὐτό εἶναι µία δυσάρε- στος ἀπόπνοια τοῦ «ἀστυνομικοῦ κράτουο τῶν Αψβούργων τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνος, μὲ ξένους κρατικούς ὑπαλλήλουςζῶντας εἰςλανθά- νουσαν κατάστασιν πολιορκίας. ᾽Αλλά καί ἡ ἐπίσημος γλῶσσα τοῦ κυβερνήτου ἔχει ὕφος “Αφβούργων. 'Ηλέξις «Ἕλληνες» καίει τό στό- μα του καί εἰς τάς πρώτας παραγράφους τῆς ἀναφορᾶς του τήν ἀντικαθιστᾷ ἐπιμελῶς µετήν λΕξιν «Ορθόδοξος». (Σάν νά ἔλεγε: ᾿Εδῶ ἔχομεν μερικούς κοινούς βρετιανούς ὑπήκοους καί ἁπλῶς ἔτυχε νά κατοικοῦν εἰςτήν Κύπρον καίΐνά εἶναι μέλη τῆς ᾿ Ορθόδοξου ᾿Εκκλησίας). ᾽Αλλά καθώς προχωρεῖ ἡ ἀφήγησις, ἡ γλῶσσα γίνεται Φυσικωτέρα. «'Η ὁμοβροντία τῆς φρουρᾶς ἐπλή- γωσε ἕνα ἄνθρωπον. 'Ο ἄνθρωπος ἀπέθανεν τήν ἔπομένην. Ὅλαι αἱ γυναῖκες καί τά παιδιά τῶν Βρεττανῶν πού διαμένουν ἔξω τῆς ὑπό φρού- ρησιν ζώνης συνεκεντρώθησαν εἰς ἕν ξενοδο- χεῖον ἐντός αὐτῆς. 'Η ἀστυνομία ἀνέφερεν ὅτι ἡ ἔξαψις εἰς τήν πόλιν ἔθετε εἰς κίνδυνον τήν ζωήν τῶν Βρεττανῶν ὑπαλλήλων. ᾿Εντός τῶν τειχῶν εἰςτήν 'Ελληνικήν περιοχήν ὁ ἔλεγχος διέφυγεν ἔκ τῶν χειρῶν τῆς ἀστυνομίας». (Αἱ ὑπογραμμί- σεις εἶναι ἰδικαί µου). Αλλά ποῖαι εἶναι οἱ προβλέψεις διά τό μέλ- λον Τό ἀποτέλεσμα τῶν ταραχῶν τοῦ παρελ- θόντος ᾿Οκτωβρίου φανερώνει ὅτι οἱ Κύπριοι Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἀκόμη τήν διάθεσιν νά ἀγω- νισθοῦν διάτήν ἔλευθερίαν των μέχρις ἔσχάτων, ὅπως ἠγωνίσθησαν οἱ “Ελληνες τῆς Πελοποννή- σου τό 1821---29 καί οἱ Ιρλανδοί τό 1916---21. ' Τοῦτο Φαίνεται ἔκ τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ τῶνθυμά- των, (ἕξ Κύπριοι πολῖται νεκροί καί 30 τραυµατί- αι ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας ἀπέθανεν βραδύτερον, καί 38 θύματα μεταξύ τῶν ἀστυνομικῶν) καί ἓκ τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς µίαν νῆσον 350.000 περί- που κατοίκων, ἔκ τῶν ὁποίων τά τέσσερα πέµ- πτα εἶναι Ἕλληνες καϊτόὀ ἕν πΕµπτον Τοῦρκοι, ἡ Βρεττανική στρατιωτική Φρουρά ἡ ὁποία κατά τήν ἔναρξιν τῆς στάσεως ἀπετελεῖτο ἓκ τριῶν ἀξιωματικῶν καί 123 ἀνδρῶν ἠλαττώθη πάλιν, κατά τό τέλος τοῦ ἔτους, εἰς τέσσαρας ἀξιωματι- κούς καί 175 ἄνδρας. Προφανῶς δὲν εἶναι ἀληθής (ἡ ἀναπόφευ- κτος ὅμως) κατηγορία ὅτι ἡ καταστολή τῆς στά- σεως συνωδεύθη μέ ὠμότητας. “Η Κύπρος Φαίνεται νά εἶναι ἕνα ἀπό τά ὀλίγα τµήµατα τῆς βρεττανικῆς αὐτοκρατορίας πού ἠμποροῦμεν νά κρατήσωμεν ἔπ᾽ ἀόριστον διά τῆς βίας, ξάν ἐκλέξωμεν αὐτήν τήν ὁδόν. Αλλά θά τήν ἐκλέξωμεν, ἔάν σκεφθῶμεν καλύ- τερον τό ζήτημα Εἶναι προφανής πραγµατικό- της ὅτι οἱ Ἕλληνες Κύπριοι ἐπιθυμοῦν τήν ἕνω- σιν. Η προστασία τῆς τοπικῆς τουρκικῆς µειο- νότητος ἔπαυσε ν᾿ ἀποτελῇ δύσκολον πρόβλη- μα τώρα πού ἡ 'Ελλάς καί ἡ Τουρμία συνεφιλιώ- θησαν. 'Η γαλλική κυβέρνησις ἔχει ἔκ συνθήκης δικαίωμα ἐπί τῆς θέσεως τῆς Κύπρου, ἀλλά δὲν ὑπάρχει ἔνδειξις ὅτι οἱ Γάλλοι θ᾽ ἀντετίθεντο εἰς τήν µεταβίβασιν τῆς νήσου ἓκ τῆς βρεττανικῆς αὐτοκρατορίας εἰς τήν 'Ἑλλάδα. Ὅσον διά ἰδικούς µας βρεττανικούς τίτ. λους, αὐτοί δέν ἔχουν κῦρος. ᾿Εξεβιάσαμεν τήν παράδοσιν τῆς στρατιωτικῆς κατοχῆς καί τῆς πολιτικῆς διοικήσεως τῆς Κύπρου τό 1878 ἀπό τόν τότε κυρίαρχον, τόν Σουλτᾶνον τῆς Τουρκί- ας, διά τελεσιγράφου, ἀπειλοῦντες νά ρίψωμεν ἀμέσως τόν Σουλτᾶνον εἰς τούς ρωσικούς λύ- κους οἱ ὁποῖοι οὔρλιαζαν πρό τῶν πυλῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ᾽Αλλ᾽ ἡ κατοχή µας ἐπραγματοποιήθη ἐπί τῷ ὅρῳ τῆς ἐνόπλου ὑπε- ρασπίσεως ἔκ µέρους µας τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀσιατικῆς Τουρκίας! 'Ο τίτλος αὐτός εἶναι βε- βαίως ἀνίσχυρος. Διά πάντα λόγον κοινῆς λογι- κῆς καί εὐπρεπείας, θά πρέπῃ ν᾿ ἀποφασίσωμεν ν᾿ ἀποχωρήσωμεν ἑντός συντόµου χρονικοῦ δι- αστήµατος. Ἔχομεν νά ἐκλέξωμεν: ἤ νά παραμείνωµεν εἰς τήν Κύπρον καί νά ἐντροπιασθοῦμε, ἤ νά Φύγωμεν ἀπό τήν Κύπρον καί νά κερθήσωµεν ἕνα ἀκόμη τίτλον τιμῆς διά τήν βρεττανικήν αὖ- τοκρατορίαν, ὅπως συνέβη ὅταν ἀπεχωρήσαμεν ἀπό τό Ἠγοϊ---μαί---εἰτό 1930 καί ἀπό τάς ᾽]ονί- ους νήσους τό 1864. Καΐ δέν λυπούµεθα διότι ἡ Κέρκυρα καί ἡ ᾿Ιθάκη εἶναι σήμερον ὑπό τήν ᾿Ελληνικήν ἀντί τῆς Βρεττανικῆς σηµαίας. ΄Ἡ περίπτωσις αὐτή τῶν Ιονίων νήσων ἀποτελεῖ διά τήν βρεττανικήν πολιτικήν ὠςπρός τήν Κύπρον, μοναδικῶς κατάλληλον προηγού- μενον. Αγποιά «]. ΤΟΥΗΡεε ων ρου συ ο ο ου ου ο. ο ο ο ο ο. ο ου ο οσους ΑΓΕΟΝΙΞΤΕΞἘΕ ΕΝΕΣΖΘΕΙΤΕ ως ο ο ως ους ο ο νο ὃ ο ὢ ὁ ο ο οὐ ὁόο ὐὐ ὑ ο ο ο ο οὐ οὐ ὐόὐὐόοὐοοθόοὐόὁὐοοοώώώοώοοοοσοσοσοσσσοσσσώσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσώσώώΟοοσώοο οὐ ο ὔ ο ος ο ο ο Σελίς ά ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ εΘΝΙκος Φγλακας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΗΝΑΙ '᾿Απότό«ΔΡΑΣΙΣ- ΚΕΣ»κα/ίτήν «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ΜΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ -- ΚΑΙΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΙΜΗΣΑΝ 1Η ΝΠΜΗ ΤΟΥ ΘΡΥΔΗΠΟΥ ΔΗ ΕΝΗ Θρήησκευτικό μνημόσυνο στό ΜΠητροπολ!τικό Λαό ᾽Αθηνών. { Εθνικό νε ιτητικὲς παρατάξεις τῶν Κυπρίων πού σπουδάζουν στήν : Ελ: δα ΔΡΑΣΙΣ ΕΣ. καί «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ». τίµησαν τή μνήμη τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ τῆςΕΟΚΑ, Στρατηγοῦ Γρίβα ιγενῆ, μὲφιλολογικά μνηµόσυνα στά οἰκήματά τους καί μέ ἐπίσηµο θρησκευτικό μνημόσυνο, στόν Μητροπολιτικό Ναό ᾿Αθηνῶν. Επί- σης πραγματοποίησαν πορείαπρός τόν ἄγνωστο στρατιώτη, κρατώντας μπροστά τήν Ελληνική σηµαία, τή Φωτογραφία τοῦ Αιγενῆ καί κατάθεσαν στεφάνια. Στό Φιλολογικό μνημόσυνο πού ὀργάνωσε ἡ «Πρωτοπορίω Θεσσαλονίκης, µίλη- σε ὁ Βουλευτής τοῦ ΔΗ.ΣΥ. κ. Χρῖστος Σολομῆς. ΄Η ἐπιτροπή τῆς σπου- δάζουσας Νεολαίας «Πρω- τοπορία» τῆς ᾽ Ελληνικῆς Νύφης τοῦ Βορρᾶ, τῆς ΛΊη- χρόπολης τοῦ Ελληνι- σμοῦ, μοῦ ἔχει προσφέρει τή µεγάλη τιµή, τήν ὁποίαν βαθύτατα αἰσθάνομαι, μέ τήν πρόσκλησήτης νά µιλή- σω στήν ἐκδήλωση αὐτήγι- ἁτήν ἐπέτειο τοῦ χαμοῦ τοῦ ἀξεπέραστου ἥρωα τῆς νε- ώτερης ᾿Ιστορίας µας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ. Νά μιλήσω γιά τή ζεστή ἀκόμα µνήµη τῶν μαρτύ- Ρρων καί ἡρώων µας, πού µέ τή θυσία τους καθαγίασαν τή νεώτερη ᾽ Ελληνική ᾿|- στορία καί οἱ ὁποῖοι, ἀπό τό στερέωμα τῆς δόξας τους μᾶς διαμηνύουν καθήκοντα καί καθορίζουν τήν ὁδόν τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας. Σᾶς εὐχαριστῶ θερµά γιά τήν τιµή αὐὑτή. Καὶ ἀμέσως δηµιουρ- γεῖται τό πρόβλημα. Πῶς «μπορεῖ κανείς νά ἑξόρει ἑ- πάξια τά ἔργα αὐτῶν πού χαιρετοῦσαν τόν θάνατο µέ τό τραγούδι, αὐτῶν πού ξε- πξρασαν τόν καθημερινό ἑ- αυτό τους, αὐτῶν πού γονάτισαν σ᾿ ἕνα βωμό καί µετάλαβαν ἁπό τό Δισκο- πότηρο τῆς θυσίας. Ηταν µιά νύκτα συν- ταιριασµένη μέ τό γλυκό τραγούδ! τοῦ ἔρωτα, ἡ Φφύ- ση στολισμένη καί μυρωμέ- νη μ᾽ ὅλες τίς ἀνοιξιάτικες χάρες, πού ἡ Κύπρος ζω- σμένη ἀπό τίς Φλόγες τῆς ᾿Εθνικῆς τῆς ᾽᾿ Αναστάσε- ως, ἐτοιµάζε! τό βροντερόὸ χτύπημα κατά τοῦ δυνά- στη. Κι᾽ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς διαλαλεῖται ἡ πύρινη θέλη- ση γιά λευτεριά τῶν ᾿ Ελλή- νων τῆς Κύπρου µέ τήν ἐπιβλητική Φωνή τοῦ στρα- τηλάτη Διγενῆ: «Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μὲ πίστιν εἰς τό δΙ- καιον τοῦ ἀγῶνος µας και τήν συµπαράστασιν τῶν ᾿Ελλήνων, ἀναλαμβάνομε σήμερον τήν διεξαγωγήν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ µας ὀγῶνος μέ ἱεράν παρακατα- θήκην ἐκεῖνον τό ὁποῖον κατέλιπον οἱ προγονοί µας: «Η ΤΑΝ ᾿Η ΕΠΙ ΤΑΣ,..... ΕΟΚΑ -- Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ. Τό µήνυµα τό ἅρπαξε μέ μιᾶς καὶ τό θρόνιασε στήν καρδιά τοῦ ὁ πολύπα- θος Ελληνας τῆς Κύπρος, ἔσφιξε τό γρόνθο τῆς ἐκδί- κησης καί σάν Θεία Νέμεσις Χτυπάει ἀνελέητα τό τέρας τῆς ἁποικιακρατίας. ἳ Στά χώματα, τά ποτι- σμµένα ἀπό τοῦ µόχθου τόν ἱδρῶτα, τά λατρεμένα ἀπό τούς ἄξιους γιούς καί θυγα- τέρες τῆς Κόκκινης Γῆς, ποῦν ὅμοια μέ τόὸ δάκρυ καί τό αἷμα, ἔρχεται τό µαν- τᾶτο τοῦ Πρωτοµάρτυρα. ᾽Αντίς τ᾿ ἀλέτρι, γιάθυ- µιατήρι λεφτεριᾶς ντουφέ- φον ΙΙ μα κβαώκα κ ααΦφφαχαακ. ΛΑάΕΙΝΟ ΤΑΥΕΕΝ Λεωφόρος Συγγροῦ (ἀπέναντι ἀπό τό Ιπάεςοπάίπείᾳ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ αφ μώφσαόας ΑΟ πμ ἑὨᾠῥὐἱύόαασυσόσόα κι ἅρπαξε τό ροζιασμένο χέρι του, κι ἕκανετό κορμί του μοσκολίβανο γιάνάμµυ- ῥρώσει τή γῆ πού τόσο ἁγά- πησε. Χαΐρε -΄ξανά χαῖρε στούς Οὐρανούς σου, Πρωτοµάρτυρα Μόδεστε τοῦ Παντελῆ. ᾿Απότ᾽ Αγιο Δισκοπό- τηρο τῆς ΄[στορίας µας γο- νατιστοί µεταλαβαίνουν ἀπό τὸ σῶμα καί τὸ αιμα τῶν ἡρώων καὶ τῶν μαρτύ- ρων οἱ Κύπριοι ἁγωνιστές. ᾿Αναταράζονται οἱ ψυχές καί οἱ καρδιές πυραχτώνον- ται, Καινούργιος ἄνεμος ραπίζει τίς ψυχές καί γεμίζει τίς καρδιές µέ τήν προσδο- κία τῆς ᾿Ανάστασης. Καΐ πέρα κατά τή Δύση ἐκεῖπού οἱ ἀκτὲς τῆς λεύτερης Πα- τρίδας προβάλλουν µέσα ἀ- πό τήν ἁρμυρή Πάχνη τοῦ πελάγου, ὁ βόγγος τοῦ λα- οῦ τῆς σµίγει μέ τόν στενα- γµό τοῦ σκλάβου Κυπριακοῦ Λαοῦ καί γίνετ᾽ ὀόρκας. 'Ο ὅρκος τῆς Ε- θνικῆς ᾿Οργανώσεως Κυ- πρίων ᾽Αγωνιστῶν. Γιά τήν Ενωση καί µόνον τήν Ε- νωση μὲ τήν Μάνα ’ Ελλά- δα. ᾿ ᾿Η ἀποικιοκρατία ἀρχί- ἵζειν ἀνησυχεῖ. Οἱ ξένοι λα- ο παρακολουθοῦν καθηµερινάτἰς ἀπρόσμενες ἐξελίξεις. ᾿Η ᾿Επανάσταση Φουντώνει ἀλλά σαυνάµα τήν ἀκολουθεῖ ὁ Φθόνος. ᾿Ο0 Φθόνος τῶν ΄Ελλη- νοφώνων λακέδων τῆς Κόκκινης Στέππας τοῦ Β8ορ- ρᾶ. Κι᾽ ἀπό τίς πρῶτες ἀκό- µα μέρες ἀρχίζουν τήν ἐπαίσχυντη προδοτική πο- λεμική τους γιὰ νά πλήξουν τόν ὑπέρ πάντων ἀγῶνα τῆς ᾿ΕΟΚΑ. Τά µίσθανδρα ὁρ- γανα τοῦ ᾿Ερυθροῦ ὁλο- κληρωτισμοῦ, ἁἀποκαλοῦν τούς ἁγωνιστές βαρελλότ- τους καί δυναμιτιστές καί ψευτοδιγενῆδες. Κατόρθω- σε ή ἱμπεριαλιστική ἁποικι- οκρατική Κυβέρνηση νά συμµµαχήση μέ τούς ὅῆθεν ἀντιμπεριολιστές, ΄Ο ἀγω- νιστής λαός µας, ὅμως, τούς ἁἀγνοεῖ καί τούς ἁπο- μονώνει καί ἡ ᾿Ἱστορία ἡ πραγματική κα(ίἀάντικειµενι- κἡ ᾿Ἱστορία, στά µαῦρατης κατάστιχα τούς καταγρά- Φει. Ο/ τάξεις τῆς ΕΟΚΑ ἆ- νοίγουν διάπλατα γιάνάδε- χθοῦν τό κάθε νηό, τόν ἀσπρομάλλη γέροντα, τήν ἀνέμελη παιδούλα πού µέ- στωσε, τόν ἔφηβο, τό γρα- Φιά, τό δάσκαλο, τόν ἀγρότη το χειρωνάκτη. Σε- λίδες δόξας καί άγωνιστι- κῆς ᾿ λεβεντιᾶς ἀναγράφονται ἁπαράμιλ- λες στήν πορείατοῦ ὁύσκαο- λου ἁγῶνος. Λέἐς κι οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου βάλ- θηκαν νάἁ παραβγοῦν μ᾿ ὅ- λες τίς ἠρωϊκές ᾿ Ελληνικές Γενηές τῆς ΄Ιστορίας. Νέα Κιούγκια καί ᾿Αρ- Κυπριακοί μεζέδες καί σπεσιαλιτέ Κυπριακά κρασιά Κυπριακή Φιλοξενία Κάθε βράδυ, ἕκτός Δευτέρας καλλιτεχνικό πρόγραμμα, µέ κάδια. Ξαναζοῦν οἱ Σουλιώ- τισσες καί οἱ Μεσολογγίτισσες. ᾿Η Λα- Χαιριώτισσα Κυρά, ἡ Μάνα ὅλου τοῦ κόσμου, δακρίζει πάνω ἂἀπ᾿ τό πυρίκαυτο κορμί κάποιου γιοῦ ἀκρι- βοῦ. Τοῦ Γρηγόρη ἀπό τή Λύση. Σάν ἄλλος ὄμορφοςθΘε- ὁς, ὁ ἁἀητός τοῦ Πενταδα- κτύλου ἁἀποσβολώνει τό Φουόδᾶτο τοῦ τύραννου «Δέν παραδίνοµαι. Θά ἐξέλ- θω πυροβολῶν». Τέσσερις λιονταρόψυ- Χοι λεβέντες σέκάποιον ᾿Α- χυρῶνα ἀναταράζουν συνθέµελα τίς ψυχές τῶν σκλάβων, χύνουν τό ἅμα τους στή Κόκκινη Γῆ καί Φτερώνουν τήν ἐλπίδα τῆς Λύτρωσης. Μέ ὀρθάνοιχτα τά µάτια τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς δεχόμαστε τούς βροντερούς κραδασμούς τῆς ἡρωϊκῆς καρδιᾶς τους καί ἁπό τήν ᾿Ιερή Πύλη τοῦ Ναοῦ τῆς ᾿Αθανασίας τους. λαμβάνουμε τό Φῶς, Τό Φῶς ἐκτοῦ ἀνεσπέρσυ Φω- τός. Μακάβριος ὁ κρότος τῆς ἁγχόνης ξεπροβοδίζει στόν οὐὗρανιο δρόµο τους τούς νέους ὀσιοµμάρτυρες τῆς Λεφτεριᾶς. Στά χείλη τους τό ὅμορφο τραγούδι τῆς Λευτεριᾶς πού ἁλοίμο- νο, μένει ἀτέλειωτο... Ναί ἀδελφοί µου, Φίλοι συναγωνιστές. Τό τραγούδι τῆς Λευτεριᾶς κόπηκε σέ μιά ἄλλη ἀποφράδα µέρα κι ἀπό τότε ἡ πατρίδα µας καινούργιο, πιό βαρύ, κου- βαλάει Σταυρό Μαρτυρίου. Τό σαράκι τῆς διχόνοι- ας ύπουλα καί λαίµαργα κα- τασπαράζει τίς ψυχές τῶν ᾽᾿Ελλήνων τῆς Κύπρου. ᾿Ο εὐδαιμονισμός, ἡ πλεονεξί- α, ἡ κομματική κραιπόλη, οἱ ἀτέρμονες φιλοδοξίες, ή ᾱ- νήθικη πολιτική συνδιαλ- λαγή, τό ἀδελφοκτόνο μένος ἄνοιξαν διάπλατα νξ- ες Κερκόπορτες. ΄Η Τουρκία, ἡ σάπια καί σκουληκιασµένη αὐτοκρα- τορία τῶν σουλτάνων πού διαγούµιζε τούς σκλάβους λαούς μέ τή φωτιά καϊτό σσἰ- δερο γιά νά σώση τήν κυρι- αρχία τῶν πασάδων καί τῶν ἀγάδων, µέτήν συγκυρία ἆ- θεµίτων διεθνῶν συµφε- ρόντων, ἀναβίωσε καί πάλι γιά νά μολύνει τήν ἁγία µας πατρίδα. Τά πανάρχαια σύμβολα τῶν ᾿Οσμανλή- δων, ὁ σουλτόνος, οίπασά- δες, τό στρατιωτικό Φεουδαρχικό καθεστώς τῆς διαφθορᾶς ἀνασύρεται ἁπό τόν σκουπιδοτενεκέ τῆς ᾿|- στορίας καί παίρνει τήν µορφή τοῦ Αττίλα. Καί πῶς ἀντικρύζομετό µίασμµα τοῦτο, τό τέρας τῆς καταστροφῆς µας Οἱ ἐγκάθετοι ἐγκέφα- : λοι τῆς ἐξουσίας τοῦ Κυπρι- στό φιλολογικό μνημόσυνο τοῦ ιγενῆ, στήν ᾿ Αθήνα. ᾿Ολβουλευτήςτοῦ ΔΗ.ΣΥ. κ. Χρῖστος Σολομῆς, μίλησε Οἱ ᾿Εθνικόφρονες Ηύπριοι φοιτητές τῆς ᾽ Αθήνας στήν πορεία πρός τόν ᾿Αγνωστο Στρατιώτη. ακοῦ ᾽Ελληνισμοῦ ἔχουν χωρίσει τόν ταλαΐπωρο λαό μας σέ πρόβατα καί ἐρίφια. ᾿Ετσιθελικά ἑξακοντίζουν τίς ἀρές καί τούς ἀφορι- σμµούςτουςσ᾿ ἑκείνους πού πίστεψαν στήν Ελλάδα. Αὐτοκατασκευάστηκαν - πατριῶτες καί δηµοκράτες» γιάνάκυβερνήσουν δεσπο- τικά τόν τόπο πού στενάζει κάτω ἀπό τήν µπότα τοῦ ᾿Αττίλα. Σέ πρόστχυχη συν- διαλλαγή καταξιώθηκαν οἱ ὐβριστές τῶν ἱερῶν καί ὁσί- ὧν µας μονοπωλητές τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς Δη- µοκρατίας. Αὐλακώνουν µέ δίκοπο μαχαίρι πληγές µί- σους στό σῶμα τῶν ἁγωνι- στῶν τῆς ᾿Εόκα, ἀποκαλώντας τους ξεπερα- σµένους καὶ προδότες. Καί τήν Ίδια στιγµή καλοῶν ὀλό- κληρο τόν λαό σὲ ἐνότητα καί συστράτευση. Σὲ ποιά ἑἕνότητα καί ποιά συστράτευση κύριοι νεοφανεῖς πατριῶτες δηµο- κράτες μᾶς καλεῖτε Στίς τά- ξες σας πρωτοποροῦν ἐκεῖνοι πού μᾶς προπηλάκι- ζαν. Στίς τάξεις σας βρί- σκονται τά πρωτοπαλλή- καρα πού ξεσχίζουν καί βε- βηλώνουν ᾽ Ελληνικές ση- μαῖες χωρίς ντροπή καί Χωρίς Φόβο τιμωρίας, Στήν πρωτοπορεία σας βρίσκον- ται ἐκεῖνοι πού ὁδηγοῶῦν τήν Κυπριακή µας νεολαία στόν ἀφελληνισμό καί δηλητηρι- άζουν µέ τίς δῆθεν προο- δευτικές τους ἰδέες τήν εὔπλαστη ἐφηβική ψυχή. ᾿Επιβραβεύετε ἐκεί- νους πού διδάσκουν τόν ἁ- θεῖσµό καί µηκτυρίζουν τά θεῖα. Ν Χάριν τῆς ἰδιότυπης Δημοκρατίας σας καταδι- κάζετε τό πιό µεγάλο µέρος τοῦ Κυπριακοῦ Ελληνι- σμοῦ σέ στέρηση τῶν στοι- χειωδῶν δικαιωμάτων τῆς Δημοκρατίας. Κατάρτιση καί ἠλικίαν ἔχομεν, κύριοι τῆς Εξουσί- ας, γιά νά διακρίνουμε τή σκοπιμότητα τῆς ὀπάρξεως ἱσχυροῦ κράτους ἕναντι τῶν γενικωτέρων ᾿Εθνικῶν ᾿Ιδανικῶν. Τό ἐρώτημα ὅ- µως εἶναι Τό ξέσχισµα τῶν ᾽Ελληνικῶν σημαιῶν, ἠ κυ- πριακή ᾿Εθνική συνείδηση, ῥάφελληνισμός, ὁ ἀθεῖστι. κός ύλισμός, ἡ κατασπίλω- ση τῶν ἀγωνιστῶν, συντείνουν στήν στερέωση τοῦ κράτους Αν τέτοιο κράτος ὀνειρεύεσθε τότες ἐστέ βέβαιοι ὅτι ἀρνούμα- στετήν ἰδιότητα τοῦ πολίτη αὐτοῦ τοῦ Κράτους, Κι ἂν οἱΤοῦρκοι εν ᾱ- δελφοί σας καί θέλετε νά ξεκόψετε ἐμᾶς ἀπό τό πα- Ράδοξο ἀδελφᾶτο σας σᾶς δηλώνουμε ἀπερίφραστα: «ὍὋτι κι ἄν μηχανευθῆ- τε δέν θά κατορθώσετε νά μᾶς ἁποστερήσετε ἀπό τήν ἄδολη ἀγάπη μας γιά τούτη τήν Πατρίδα. Δέν θά ύπο- στείλουμε ποτέ τή σημαία σούβλα Μέ σπεσιαλιτέ κυπριακή Κάθε Τετάρτη «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥΑ» Ν » «Η ΜΑΔΑΡΗ»' (ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ ᾿Οφτόν Κλέφτικον ᾿Ορτύκι -- ᾿Αφέλια Χαλλούμι -- Χοιρομέρι τηλ. 3604277 ΟΡΕΙΓΣ. τοῦ ᾽Ελληνικοῦ µαςπιστεύ- ω καί θἅᾶμαστε πάντα πα- Ρρόντες στά πραγματικά ᾿Εθνικά προσκλητήρια. Μέ ἁἀκατάβλητο πόνο ἀντικρύζουμε τά τουρκο- πατηµένα µας σπιτικά, τούς Χορταριασµένους τάφους τῶν γονιῶν, τῶν ἁδελφῶν μας. Νοσταλγικός ἔρχεται ὁ ἦχος τῆς γλυκόηχης καμπά- νας τοῦ χωριοῦ µας καί εὐ- λαβικά προσκυνοῦμε τ᾽ ἅγια εἰκονίσματα σέ μέρες χαρᾶς γιορτάσιµες. Τή γῆ µας τούτη τή χιλι- άκριβη πού τήν πότισε τό αιμα τῶν συναγωνιστῶν μας τῆς ᾿Εόκα διαλαλοῶμε πώς ὄχι µιά φορά µά χίλιες. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Τήν πρώτη τ᾽ ᾿Απρίλη, ἀγαπητοί µου Φίλοι, οἱ Ελ- ληνες τῆς Κύπρου πήρανε ξαφνικά συνείδηση «ὐλική τί σηµαίνει ᾿Ελευθερία καὶ ἠάσήμαντη καθημερινή τους ζωή ἀνέβηκε διά μιᾶς στό ύψος τῆς ἱστορίας. ΄Ο πόθος καίτό πάθος γιά Λευ- τεριά πού κρυφόκαιγε τά στήθια τους, γίνηκε ὀργή, ὁρμή πολέμου, ἀποδοχή θυσίας, λαχτάρα ᾽᾿μεγάλῃῆς νίκης. ΄Η φρόνηση καί ἠ τόλμη, ἡ σεμνότητα καί τό ἁτσάλι τῆς ψυχῆς τῶν μα- χητῶν τῆς ΕΟΚΑ, ὅλα ἆρμο- νικά συνταιριασμµένα, ὄψωσαν ὑπέρκαλλο ναό στήν ἀρετή καί ἕστησαν στίς βουνοκορφές, στίς πλαγιὲς καί τούς κάµπους, στά χαµόσπιτα καί τούς ἁ- χυρῶνες καί µέσα στίς τρύ- πες τῆς γῆς, τρόπαια ἀθάνατα, ἄφθαστους ἠρωί- σµούς,͵ θυσίες ἀνυπέρβλη- του μεγαλείου. Ολοι ἔσερναν πίσω τους τήν ἱδέα τῆς πατρίδας καί τῆς ἐλευ- θερίας. ᾿Ηταν ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο οὗὑρανο- Φόρο ἀνέβασμα, µέ πρωτα- γωνιστή τό θρυλικό Γέρο, ὁ ὁποῖος ἐξεγλαῖσε τό ὄνομα τοῦ μεσαιωνικοῦ µας ἥριωα, τοῦ Διγενῆ. Μέ τήν πολεμική προ- σταγή τοῦ Διγενῆ καί τήν πνοή τοῦ Ἓθνους, µιά δρά- κα μαχητῶν ἐπιβεβαίωσετό μεγολεῖο καὶ τή δύναμη τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, ὅταν αὖὐ- τή πορεύεται πρός στόχους µεγόλους, ὅπως εἶναι ἡ Ε- λευθερία. ᾿Ο ᾿Αγώνας τῆς Στιγµιότυπο ἀπό τό φιλολογικό γράψουν πάνω στόν τόφο του ἐπιτύμβιο, ὄχι ὅτι ἦταν ὁδημιουργός τῆς «ὌΟρε- στείας», ἀλλά πώς πολέμη- σε στόν Μαραθῶνα. ᾿Ηπερίοδος τοῦ 55-59 ἦταν περίοδος ἀγωγῆς τῆς ᾿Ελευθερίας. Εἶναι περίο- δος πνευματικῆς ἀνάστα- σης καί καρποφορίας τῆς ψΨυχῆς καί τοῦ πνεύματος, μέ τήν ὑψηλότερη ἔκρασή του, τή θυσία. Εἶναι ἡ περίο- ὅος πού ἀπόδειξε τή Φιλο- σοφική στόχαση καί πραγματικότητα, πώςή ζωή εἶναι δεμένη µέ τήν ἜΕλευ- θερία. Τίθάταν ἀλήθεια ἠ ἁ- Ρετή καί ἡ ἠθική χωρίς τήν ἐλευθερία, διερωτᾶται ὁ Λαμαρτῖνος. ΄Η ἐλευθερία ἦταν ὁ πυρήνας τῆς ζωῆς τῶν ᾿Αγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ, γι αὐτό καί τά ἔργα καὶ τίς θυσίες τους, µέτήν ἐλεύθε- ρη ἐκλογή τους, στεφανώ- νει τό φῶς τῆς ἀρετῆς, καί τῆς ἀθανασίας. Οἱ '᾿Αγωνι- στές εἶχαν συνείδηση τῆς ζωῆς, εἶχαν ἐσωτερική ζωή. Εἶχαν τή βαθειά αἴσθηση ὅ- τι διαµόρφωναν τήν ἱστορί- α καί διάσωζαν τήν προσωπική τους ἀξιοπρέ- πεια. Καΐ μᾶς ἔδωκαν µιά Κύπρο µουσκεμµένη στό αι- μα ἀλλά περήφανη καί ἠθι- κά ώραῖα. ᾿Ἡ ἐλευθερία εἶχε γιά τούς ᾿ Αγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ ἕνα μεταφυσικό νόημα. ΄Η παρουσία της ἄνοιγε τήν πόρτα τῆς ζωῆς. Ηταν ἕνα πάθος ἐλευθερίας. Εἶναι πο- λύ ὁύσκολο νά βρεῖ κανείς στήν ᾿Αθήνο ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 μνημόσυνο στό ΔΡΑ.ΣΙΣ --ΚΕΣ. στην παγκόσμια Ἱστορία παρόµιο ξεσηκωμό. Γι αὐ- τό καί ὅσοι προσπάθησαν ἤ προσπαθοῦν νά μειώσουν τό μεγαλεῖο τοῦ ξεσηκω- μοῦ ἐκείνου ἤ νά τό ἁμαυ- ρώσουν μέ τήν ἄρνηση, ἁμαυρώνουν καί μειώνουν τούς ἑαυτούς των. ο Αα. γῶνας ἐκεῖνος θά στέκει αἰ- ώνια μέ µιά τρομερή µορφωτική ἐπίδραση πάνω στή νεολαία τῆς κάθε γενε- ἄς. Καί ἐδῶ εἶναι πού Βρί- σκεται τό µεγάλο μας Χρέος. Νά κρατήσουμε ψη- λά, ψηλά καί ὑπερήφανα, τό ἠθκό καίπνευ µατικότου περιεχόµενο ἀμόλυντο, σάν παρακαταθήκη ἱερή, μέ τό τρόπο τῆς ζωῆς µας. 'Ο Αγώνας ἐκεῖνος περιέχει μια Ιστορική οὐσιαστικότη- τα μοναδική. Η Ἱστορική αυτή οὐσιαστικότητα, πα- ρουσιάζεται ἐμπρός µας καί μετατρέπεται σὲ µορφωτι- κή δύναμη µόνο, ἄν ἁπέ- ναντι της πάρουμε τή οταση τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς εὐλάβειας. ΄Ο καθαγια- σµός τῆς παράδοσης κα- ταρτίζεται μέ τόν τρόπο αὐτό καί ἀσυνείδητα ἡἠ πα- Ρραδεδοµένη ἱστορικότητα ἐξασκεῖ ἐπίδραση. Αὐτή ἡ µορφωτική ἀκτινοβολία εἷ- ναι, πιστεύω τό βαθύτερο νόημα καί ή βαθύτερη ση- µασία τοῦ ἔἐπικοῦ ἑκείνοι Αγώνα. Εἶναι σπόρος ἁἆκα- τάλυτος καί αἰώνιος, Αὐτή ή ἐθνική µορφωτική ἀκτινο- βολίατου εἶνα καί θά εἶναι ὁ πυρήνας τῆς ἱστορικῆς ζω- ης τῆς ΕΟΚΑ. τήν ὀρχήστρα τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΡΓΙΩΤΑΚΗ. ΜΕΤΙΣ Εξαι(- ΡΕΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ τῶν συμπατριωτῶν μας Μάρκου Γεωργί- ου καί Στέλλας Ποταμµίτου θά σᾶς ἐνθουσιάσουν. ΕΟΚΑ ἀνεξίτηλα ἀπόδειξε ὅτι µέσα µας ζεῖ αὐτό πού ό 'Ἡρόδοτος ὀνομάζει «τό ᾿Ελληνικόν», ᾿Εκεῖνο πού τρεῖς χιλιάδες χρόνια δέν νι- κήθηκε ἁπόκανέναθάνατο, ἀπό κανένα κατακλυ σμόὀ, ἁ- πό καμιά ὀργή τῆς/{στορίας. Γι αὐτό ἄν ρωτήσει κανείς τούς ᾿Αγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ, ΕΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 47 ΓΚΥΖΗ (΄Όπισθεν Φυλακῶν ᾿ Αβέρωφ) πρὶν ἀκοαιπέντε αιώνες ο. Αἰσχύλος θέλησε νά τοῦ Μουσική-Τραγούδι-Κιθάρα 3”. Κυπριακό περιβάλλον ”. Κυπριακή Φιλοξενία Κυπριακές Τιμές![! ᾶος ΟΡΟΦΟΣ ΗΝΑΙ τηλ. 3604277 Λούντζα --- Λουκάνικο Ζαλατίνα -- Κουπέπια Κολοκάσι -- Ραβιόλες Σουβλάκια --- Σιεφταλιά Μου ιαοάώάώκ ΟΝΟΜΑΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΥΜΟ........ιις -”-- 3/4 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΛΙΑ) Ως ποτ ττων ετεκ τος ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΛΜέ / 600 ΔΡΑΧΛΙΕΣ. }Α//. ΤΡΗΤΑ ἡ ΤΑΧΥΔΡΟΛΗΚΗ επι. δλδ οσο ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΧΟΡΟΥΣ ἃ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ Κυπριακό περιβάλλον -- Κυπριακή κουζίνα δ.σ οο ος ο ον ωώώώώφκααωωμωυουυς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΑ ΊΙΛΑΝΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Τήν Ίη ᾿Απριλίου τοῦ 1955 ἡ Κύπρος συγκλονίστηκε ἀπό τίς ἐκρήξεις βομβῶν τῶν παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ. “ο ἐθνικοαπελευθερωτικός ἀγῶ- νας τῆς Κύπρου ἄρχιζε. Τόν ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ διε- ξήγαγαν τά μέλη τῆς ὀργανώ- σεως αὐτῆς, μέ τήν παντοειδῆ βεβαίως βοήθεια τῶν Ελλή- νων τῆς Κύπρου. Στή συντρι- πτική τους πλειοψηφία τά µέλη αὐτά ἦταν νέοι. Καΐπάλιν στήν συντριπτική τους πλειοψηφία αὖτοί οἱ νέοι ἦταν µέλη τῆς ΟΧΕΝ, τῆς ᾿Ορθοδόξου Χρι- στιανικῆς ᾿Ενώσεων Νέων (ἤ Νεανίδων). 'Η ΟΧΕΝ πρωτο- παρουσιάσθηκε ἐπίσημα τό 1946. ᾿Εμπνευστής τῶν ἑνώ- σεων αὐτῶν ἦταν ὁ παπᾶ- Σολομῶν Παναγίδης ἀπό τήν Λεμεσό. Σ Στήν Κύπρο λοιπόν ἔανα- ζοῦσαν οἱ ἥρωες τοῦ 21. Τούς ἥρωες αὐτούς εἶχαν γιά πρώ- τυπο οἱ ἀγωνιστές. Καΐ αὐτοί οἱ νέοι ὅπως οἱ πρόγονοι τους πολεμοῦσαν γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Αγία καί τῆς Πατρίδος τήν ᾿Ελευθερία». Τό ὅτι στά πλαίσια τῆς ὀργανώ- σεως τῆς ΕΟΚΑ λειτουργοῦσε ἡ Υ.Π.Α. (Υπηρεσία Πνευμα- τικοῦ ᾿Ανεφοδιασμοῦ) δείχνει καθαρά ὅτι οἱ ἀγωνιστές πού ἀπομονώθηκαν στά βουνά, μἒ- σα σὲ κρυσφήγετα, αἰσθανόν- ταν ἔντονα τήν ἀνάγκη ἔκπλη- ρώσεως τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων. 'Ὑπεύθυ- νος μάλιστα τῆς Ὑπηρεσίας αὐτῆς ἦταν ὁ ᾿ Αρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος ΔΛευκωσιάτης μέ τό ψευδώνυμο «Γούναρης». Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἔπι- στολή τοῦ ἥρωα Μάρκου Δρά- κου πρός τόν «Γούναρη» μόλις πληροφορήθηκε, τή σύσταση τῆς Υ.Π.Α. Γράφει στίς 22 ᾿Απριλίου 1956 ὁ ἥρωας: «Μόλις ἐλάβομεν τήν σχε- τική γενική. διαταγήν ἡμ. 14.4.56 στήν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι ἱδρύθη ' Υπηρεσία Πνευμα- τικοῦ ᾿ Ανεφοδιασμοῦ ἐνεπιλή- σθηµεν ὅλοι χαρᾶς, διότι ἡ Ἵδρυσις τοιαύτης ὑπηρεσίας Έρχεται νά πληρώση ἕνα κε- νόν, τό ὁποῖον ἀπό τῆς ὀργα- νώσεως τῶν ἀνταρτικῶν ὁμά- δων ὑφίσταται. 'Ἡ ἀπομόνω- σις 5-6 ἀνδρῶν μέσα στόβουνό πολλές μέρες χωρίς ἔφημερί- δα, χωρίς τήν ἐπαφήν των μέ ἄλλα πρόσωπα μέ τά ὁποῖα νά συζητοῦν καί ἀναπτύσσουν τά ἐνδιαφέροντα των, χωρίς ἔκ- κλησιασμόν γιά πάνω ἀπό ἕξη μῆνες, εἶναι πολύ δύσκολον πράγµα καί δέν μποροῦσε νά ἀγνοηθῆ ἡ κατάστασις αὐτήρ. Χ Μπορεῖ ὁ στρατιωτικός ὁπλισμός τῆς ᾿Οργανώσεως νά ἦταν ἐλλειπής ἀλλά ἀκατα- µάχητο ὅπλο της ἦταν ὁ πνευ- µατικός ὁπλισμός τῶν μελῶν της. ΄Η πίστη στό Θεό καί τήν Πατρίδα ἔκανε τούς ἀγωνιστές ἄκαμπτους καί ἀλύγιστους μέ- χρι ἀκόμα καί τήν ἀγχόνη. Θάπαραθέσωµεν παρακά- τω τά λόγια τῶν Ἴδιων τῶν ἀγωνιστῶν σάν ἔλάχιστο φόρο τιμῆς γι᾿ αὐτούς πού θυσίασαν τά 18, τά 20 καί 25 χρόνιατους σὲ ἰδανικά καί ἀξίες πού σήµε- ρα ὅσο ποτέ ἄλλοτε πολεμοῦν- ται ἀπό ὅλες τίς ὑλιστικές θεώ- ρίες καί ἰδεολογίες. ᾿Ελπίζου- µεπώς οἱ ἥρωεςτῆς ΕΟΚΑ δέν ἦταν οἱ τελευταῖοι πού ἀγωνί- στηκαν γιά τά Ελληνοχριστι- ανικά ἰδεώδη. Αν ἦταν οἱ τε: λευταῖοι τότε... ἀλοίμονό µας. Μέσα ἀπό τό κελλί τοῦ µελλοθάνατου, ὁ 23χρονος Στέ- λιος Μαυρομμάτης, λίγες ὧρες πρίν ἀπαγχονισθεῖ, γράφει στούς δικούς του καί τούς δίνει θάρρος καί ἐλπίδα αὐτός πού σὲ λίγες ώρες δέν θά ζοῦσε. «Σεβαστοί µου γονεῖς, πο- λυαγαπημένες µου ἀδελφές, καί ἀδελφέ µου. «Τώρα πού σᾶς γράφω, εὑρίσκομαι µέσα στὀ σκοτεινό κελλίτῆς φυλακῆςμου, περιμέ- νοντας μἐθάρρος καϊ ὑπομονή τόν δῆμιο νᾶρθη νά µε ὁδηγή- ση στόν τόπο τῆς ἐκτελέσεως. Αἰσθάνομαι τόν ἑαυτό µου :Ισχυρόν καί γαλήνιον, γιατί ἔχω τόν Χριστό µέσα µου καί εἶμαι βέβαιος πώς θά µε βοηθή- ση μέχρι τέλους. » Ἡ τελευταία µου ἔπιθυ- µία πού ζητῶ ἀπό σᾶς εἶναι: Νά σταθῆτε ψύχραιμοι μέχρι τέ- λους καί νά προσεύχεστε γιά μένα. Δέν θέλω οὔτε µυρολό- για οὔτε θρήνους παρά µόνο νά εὐχαριστῆτε καί νά δοξάζε- τε τό Θεό τιού μέ ἀγάπησε καί θέλησε νά µέ πάρη κοντά του. »Θξλω νά ξέρετε πώς ὁ υἱ- ὁός καί ἀδελφός σας πέθανε μέ τό χαμόγελο στά χείλη, γιατί κράτησε μέχρι τέλους τόν ἵε- ρόν ὅρκον πού ἔδωσε νά θυσι- αστῆ χάριν τῆς ἐλευθερίας τῆς Κύπρου. '-- Σᾶς γλυκοφιλῶ ὁ υἱός καί ἀδελφός σας ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ» 3. Μαζί μέ τόν Μαυρομμάτη στίς 21 Σεπτεµβρίου τοῦ 1956 ἀπαγκονίσθηκε καί ὁ Μιχαήλ Κουτσόφτας 22 χρονῶν παλ- ληκάρι, Τό παρακάτω ἀπό- σπασµα΄ ἀπό τό γράµµα πού ἔγραψε τήν παραμονή τῆς ἐκτελέσεως του μιλάει ἀπό µό- νο του: «Σεβαστή µου μητέρα χαῖ- ρε. » Ἐλπίζω τό γράµµα µου νά σᾶς βρῆ ὅλους καλά. ᾿Αγα- πητή µου μητέρα νά εἶσαι βἒ- βαιη γιά τό δικό µας θάρρος καίτήν ψυχραιμία. ᾿Εχουμε τίς ἐλπίδες µας στόν Πανάγαθον θεόν καί πιστεύουµεν ὅτι θά βοηθήση κι ἐσᾶς κι ἐμᾶς. Νά Έχετε, ὅλοι πίστη στόν “Άγιο Θεό, γιά νά σᾶς βοηθήση νά σταθῆτε σάν ᾿Ελληνίδες μητέ- ρες. Μή λυπᾶσθε γιατί δὲν θά με χάσετε. Με ἀφιερώνετε στήν Πατρίδα. Μητέρα, πρέπει νά εἶσαι περήφανη γιατί εἶμαι κι ἐγώ ἕνα παιδί τῆς Κύπρου πού δίνει τό αιμα του γιά τήν ἔλευ- θερία. »Προσεύχομαι στήν “Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, νά σᾶς δώση θάρρος καί ψυχραιµίαν, γιατί καί ᾿ Εκείνη ἔχασε τόν Υ]- ιόν της. 'Ο Χριστός σταυρώ- θηκε γιά νά μᾶς ἁπαλλάξη ἀπό τά δεσµά ἀπό τήν ἀδικίαν καί ἀπό τόν φόβον τοῦ θανάτου. ᾿Ανεστήθη καί ἐδοξάσθη, ἐνῶ οἱ παράνομοι παίρνουν τήν αἰ- ὠνίαν κατάραν ἕως σήμερον. Γιατί φοβᾶσθε ἀφοῦ πιστεύου- µε στό ἀληθινό φῶς: οδΤά. κελλιά µας δο- νοῦνται ἀπό τά πατριωτικά µας τραγούδια καί οἱ σκοτεινἒς φὺ: λακές λάµπουν ἀπό τήν ἀθωό- τητά µας... Μέ σεβασμό καί ἀγάπη ὁ γυιός σου ΜΙΧΑΗΛ» 3. Μαζίμέτούς δύο προηγού- µενους οἱ ΄Αγγλοι ἀπαγχόνι- σαν καί τόν ᾿Ανδρέα Παναγί- δη, ὁ μόνος ἔγγαμος ἀπ᾿ ὅσους ἀπαγχονίστηκαν. Μόλις 22 χρό- νων ἦταν πατέρας 3 παιδιῶν. Νάτί ἔγραφε στάπεθερικάτου: «Σεβαστέ µου πεθερέ, πε- θερά καί κουνιάδοι, »Σᾶς στέλνω τό τελευταῖο µου µήνυμα ἀπό τά προπύλαια τοῦ θανάτου. ᾿Ελπίζω νά εΐσα- στε πάντοτε εὐτυχισμένοι καί σᾶς εὔχομαι ἕνα λαμπρό μέλ- λον {...). Ας εὐχαριστήσουμε ὅλοι τόν θεόν καί ἄς γίνη τό θέληµά του. Ίσως ὁ Θεός μέ ἀγάπησε ἀπό τώρα καίθἔλει νά μὲ πάρη κοντά του. ᾿Αργά ἤ γρήγορα θά δώσουμετήν ψυχή µας στόν Θεό, γιατί ὄχι τώρα Δέν ἐκτελοῦμαι σάν ἕνας κοι- νός͵ ἐγκληματίας, ἀλλά σάν ἕνας τιμημένος Κυπραῖος.. τώ- ρα πού ξέρω ὅτι σἒ µιά μέρα θ᾽ ἀντικρύσω τήν ἀγχόνη, ἔχω διπλάσιο θάρρος ἀπό πρίν. ο Χριστός εἶναι πάντα συντρο- φιά στά κελλιά µας. 'Ο Χρι- στός μᾶς γεμίζει τήν καρδιά με ἀληθινή χαρά. Παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς σώση ὄχι τό σῶμα, ἀλλά τήν ψυχή». . Ας ἀφιερώσουμε καί λίγο χῶρο σε κάποιον ἄλλο ἥρωα τῆς ΕΟΚΑ, τόν Κυριάκο Μά- τση. ΄Ω Μάτσης γεννήθηκε τό 1926 καί 2Όχρονος φθάνει τήν 28η ᾿ Οκτωβρίου τοῦ 1946 στή Θεσσαλονίκη γιά νά παρακο- λουθήσει τά µαθήµατα τῆς Γε- ὠπονικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι- στηµίου. Μπῆκε ὁρμητικός στό Πανεπιστήµιο τήν ὥρα τοῦ Φοιτητικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς ἔπετείου καί ζήτησε τήν ἄδεια νά χαιρετήση τούς συμφοιτητές του. Τόν πατριω- τικό του λόγο, κάλυψαν πυκνά χειροκροτήµατα καί ζωηρές Εκδηλώσεις γιά τήν Κύπρο. ᾿Από τούς πρώτους ἐντά- χθηκε στίς ἀνταρτικὲς ὁμάδες τοῦ Αιγενῆ καί θυσιάστηκε γιά τήν ᾿Ελευθερία τῆς Κύπρου. Τό κρησφύγετό του τό πρόδω- σε κάποιος καινούργιος ᾿ἜΕφι- άλτης καί ἔγινε κι᾿ αὐτός ὁλο- καύτωµα ὅπως ὁ Γρηγόρης Αὐ- ξεντίου. “Όταν ἀκόμα τόν κυ- νηγοῦσαν οἱ Αγγλοι καί κρυ- βόταν στό φτωχικό μιᾶς γρηού- λας αὐτή τοῦ πρόσφερε µιά εἷ- κόνα τῆς Παναγίας γιά Φυλα- κτό. Στό πιό κάτω ποίηµα ὁ Μάτσης ἀποτύπωσε τά συναι- σθήµατα ἐκείνων τῶν στιγμῶν. «Μοῦ χάρισες, καλή µου δέ- σποινα τῆς Παναγιᾶς τήν εἰκονούλα καί μοῦπες: -- «Πάντα στίς δύσκολες στι- γμές ) Κοντά της κυνηγοῦσα τή λύ- τρωση νά βρῶ Γοργόκλιναν τά πόδια µου μπροστά της γονατώντας μαζί µε τό μυαλό Ἔτσι καί σύ παιδάκι µου σῦρνε σ᾿ αὐτήν τό βῆµα σὲ κάθε σου σκοπό Ζῆτα σ᾿ αὐτήν παρηγοριά σάν σε κτυπᾶ ἡ συμφορά σέ κάθε σου καιρό» Καί τώρα, Παναγίτσα µου, νά τή ψυχή γυμνή , γέρνει μπροστά σου ταπεινή σάν τό χαμένο ναυαχό, πού στόν πλατύ ὠκεανό τή σωτηρία ἀναζητεῖ Καίΐ µιά ὁλόκληρη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος νά έἔίχαμε στήν διάθεσή µας δέν θά ἦταν ἀρκε- τή νά παραθέσουµε τά λόγια ὅλων τῶν παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ. Γι) αὐτό θά κλείσουμε το σύντομο αὐτό σημείωμα μέ τήν ἐπιστολή τοῦ ὀ2χρονου Ιακώβου Πατάτσου πρός τήν µητέρα του πού ἔγραψε λίγες ώρες πρίν τόν ἀπαγχονίσουν οἱ Αγγλοι µαζί μέ τόν Χαρίλαο Μιχαήλ καί τόν ᾿Ανδρέα Ζζάκο στίς 9 Αὐγούστου τοῦ 1956. « Αγαπημένη µου μητέρα. Χαῖρε. Εὐρίσκομαι μεταξύ ἀγγέ- λων. Τώρα ἀπολαμβάνω τούς κόπους µου τό πνεῦμα μου Φτερουγίζειγύρω ἀπότόν Θρό- νοτοῦ Κυρίου. Θέλω νά χαίρης ὅπως κι ἐγώ. Αν κλαίης θά λυποῦμαι. Τ᾿ ὄνομά σου θά γραφῆ στήν ἱσταρία γιατί ἐδέ- Χθης νά θυσιασθῆ τό παιδί σου γιά τήν Πατρίδα. Εἶναι καιρός τώρα νά καμαρώσης τό παιδί σου. Εὐρίσκεται ἐκεῖ ψηλά ὅπου ψάλλουν οἱ ἄγγελοι. «Χαῖρε ἀγαπημένη µου μητέρα, Μή κλαίης, γιά ν᾿ ἀκούσης τήν ἀγγελική Φωνή µου, πού ψάλλει Αγιος. “Αγι- ος. Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ Ψάλλε καί σύ µαζί µου, Ψάλλε προσεύχου, δόξαζε τόν Θεόν σ᾿ ὅλη σου τήν ζωήν. »᾽) Αγαπημένη µου μητέρα σοῦ ζητῶ µιάν χάριν. Εἶναι ἡ τελευταία µου ἐπιθυμία. ᾿Εάν Εκπληρώσης τήν ἐπιθυμίαν μου αὐτήν ἡ ψυχή µου θά χαίρη θέλω νά χαρίσης ὅλα τά βιβλία µου στό πρόσωπο ἐκεῖνο, πού σοῦ εἶπα. Πές τῆς Μαρούλας νά σε βοηθήση. Τό ξεύρω ὅτι μέ ἀγαπᾶς καί εἶμαι βέβαιος, ὅτι θά χαρίσης τά βιβλία µου χωρίς νά πάρης χρήματα. Γιά χρήμα: τα µή σκέπτεσαι, διότι ὁ θεός θά σοῦ στείλη εὐσπλαχνικά πρόσωπα νά σὲ βοηθήσουν. »Σὲ Φιλῶ ἀγαπημένη µου μητέρα καί θά παρακαλῶ τὀν Θεόν γιά σένα. Προσεύχου καί σύ γιά µένα »Χαΐρε ἀγαπημένη µου μητέρα, χαῖρε. Ψᾶλλε καί σύ μαζί µου. Σε φιλῶ τό ἀγαπητό σου παιδί Ιάκωβος Τό βράδυ στίς δόὁ ἱερεύςπ. ᾽Αντώνιος ᾿Ερωτοκρίτου, τὲ- λεσε τήν ἀκολουθία τοῦ ' Αγί- ου Εὐχελαίου. Ἔψαλαν καί οἱ τρεῖς ἥρωες µαζί µέ τόν Ἱερέα. Εἶχαν ἤδη ἐξομολογηθῆ καί σὲ ἀτμόσφαιρα οὐράνιας γαλή- νης οἱτρεῖς νξοι γονάτισανἰκαί δέχθηκαν ἀπό τά χέρια τοῦ λει- τουργοῦ τό Μυστήριο τῆς ζω- ῆς, τό Σῶμα καί τό Αιμα τοῦ Κυρίου. «εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον». ΄Η μητέρα τοῦ Πατάτσου χάρισε τά βιβλία τοῦ ἥρωα στήν ΟΧΕΝ Λευκωσίας, μέλος τῆς ὁποίας ἦταν ὁ ᾿Ιάκωβος Πατάτσος. ᾿Αντί ἐπιλόγου παραθέ- τουµε τά λόγια τοῦ Αγγλου ἱστορικοῦ Τζών Χάκκεττ. Τά Έγραψε πρίν 75 τόσα χρόνια. «Η Κυπριακή ᾿Ἔκκλη- σία διετήρησε τήν λυχνίαν τῆς Πατρίδος καίτῆς ᾿ Ορθοδοξίας σταθερά ἄσβεστον καί εἰς χρό- νους κατά τούς ὁποίους χωρίς τήν ᾿Εκκλησίαν ἡ λυχνία θά εἷ- χε πρό πολλῶν ἐτῶν σβεσθῆ-. ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΦΙΛ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ -- ΕΘΝΙΚΟς Φιλακας 2ΠΤΩ ἩΗ Ίπ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955”- Ἐν ΖΗΤΩΗΕΟΚΑ Ὠω Σὲ γνωρίζω ἀπό τήν κόψι τοῦ σπαθιοῦ τήν τροµερή Σέ γνωρίζω ἀπό τήν ὄψι πού μέ βιά µετράει τή γἢ Απ’ τά κόκκαλα βγαλµένη τῶν Ελλήνων τά ἱερά καί σάν πρῶτ) ἀντρειωμένη χαῖρε ὦ χαῖρε ᾿Ελευθεριά οοουουυυσόσσσσο “Ὄρμησαν «ἄτρομοι ἐναντίον τοῦ δυνά- στου κι ἐνίκησαν, διότι ἔσπευσαν αὖ- τοὶ ἄφοξοι πρὸς συ- νάντησιν τοῦ θανά- του{ Καὶ οἱ ἀποφα- χισµένοι νὰ πεθά. ουν εἶναι οἱ θρίαµ- δευταὶ τῆς ζωῆς | πείµενα τοῖς πείνων ρῆμασι πειδόμενοι.. «Οἐεχθρόςστηήν ὁ Διγενής, συνοδευόµενος ἀπό τόν θάλασσα». ἠταν τό σύνθημα τοῦ στρατοῦ μας, Στρατηγό Πρόκο καί ἔπιτελ ὅταν ὁ Διγενής ήταν ᾿ Αρχιστράτηγος. Στή Φωτογραφία εἴςτοῦ ΓΕΕΦ, στή Λακατάμεα, στό στρατόπεδοτεθωρα- κισµένων. ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ «Χριστός καί πατρί- δα ἦταν τά πιστεύω τῶν παλληκαριῶν τῆς ΕΟΚΑ. Ἡ Χριστιανική καί 'Ελ- ληνική τους ἰδιότητα, τούς Έκανε μεγάλους ἁπαρνητές τοῦ θανάτου, γι) αὐτό καί δόξασαν τήν πατρίδα καί δοξάστηκαν. Γι’ αὐτό καί τά ἀμούστα- κα παιδιά τῆς Κύπρου, γεμάτα ἀπό Εθνικό ἓν- θουσιασµό καίποτισµένα μετά ἱερά Ιδεώδη τῆς ἀθά- νατης Φυλῆς µας, ζώστη- καν τά ὅπλα καί ζήτησαν ἤ νάνικήσουν ἤ νάπεθά- νουν. Καί νίκησαν καί αὐ- τόν ἁκόμα τόν θάνατο, περνώντας στήν ἄθανα- σία αἰώνια τιμηµένοι καί αἰώνια ἀθάνατου). Σι 2Νά εξ ΗΕΑΣ ὁ Ε ων ια ορ. ἃγ ὑΐα κα. π | ΤΡΙ ἴ, Εάνιος 1ζ5ες ο ο ΑρρολΗΣ ο κ. αι Ἑ πό ντ πλαν χαφιου ξεῖν ἄγγελλειν Κυπρίοις ὅτι τῇδε Οἱ Εννέα ἀπαγχονισθέντες ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 6 πο ο ο... ΩΟΟΟΩΟΟΟΟΟΚΕ Ες υ γι. ἁραι ο ο ο ο ε .. Δ ... πα τν ασε ονά σθε ψακσσ κ» ΜΑΚΗ ασ ΕΘΝΙΚΟΓς ΦΥΛΑΚΑς αλ ΩΝΗΜΗΝΝ Αώσσοσσσσσοοοοοοοοὀ όόώθοό ώς ου ὔ ο ὐὐ ώς υὐὔυὔὔὐυον συν Δυό ἔργα Εμπνευσμένα ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. 'Η ἄφιξητοῦ Λόρδου Βύρω να στό Μεσολόγγι, ἔργο τοῦ Θ. Βρυζάκη καί ἡ σφαγή τῆς Χίου, τοῦ Ντελακρουά. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΟ ΛΑΟ'᾿ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚ«Ο ΑΓΩΝΑ ΞΟ΄ΘΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ «Καλό βόλ ἧταν ἡ εὐχή µεταξύ τῶν παλληκαριῶών ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ ΓΙΑΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ Σκυφτά τοῦ ἔθνους ἡ πνοή ἀναπέμπει δοξαστικά καί ψέλ- νει λιτανίες σ᾿ ἐκείνους πού σάν σήµερα, γυµμνώσανε τά γιαταγάνια καί κόψανε τήν ἀλυσίδα τῆς πιό βάρβαρης σκλαβιᾶς πού κράτησε τέσσε- ρις γιοµάτους αἰώνες. Τό φαινόμενο τῆς ᾿Επανά- στασης τοῦ ᾽21] εἶναι µιά µονα- δική πράξη στήν ἱστορία τῆς λευτεριᾶς. Εἶναι ἔκρηξη ἡρωι- σμοῦ πού συναντιέται σέ κορυ- φαῖα ὕψη µεγαλοσύνης, μέ τούς ὑπερασπιστές τοῦ Μαρα- θώνα, τούς ἡμίθεους τῆς Σαλα- μίνας. Δέν ἦταν ξέσπασμα τῆς στιγμῆς. Πολλά χρόνια προτοῦ ἡ µεγάλη ὥρα σημάνει τόν ξεσηκωμό τοῦ Γένους προετοι- µαζόταν µέσα στήν ψυχή τοῦ λαοῦ. Ἔδενε μέ τή συνείδησή του. Κληρονομιόταν, βίωμα ἀκριβό, ἀρετή πολύτιμη, ἀπό γενιά σὲ γενιά. ᾿Εκεῖνοι πού πῆραν πάνω τους τήν εὐθύνη τῆς ᾿Επανά- στασης γνώριζαν πολύ καλά σὲ πιό δύσκολο ἔργο ἔμπαιναν καί ἀπό πόσους ἀδιάβατους δρόµους ἔ ἔπρεπε νά περάσουν, ἀνοίγοντας τήν ἔξοδο µέ τό σπαθί. Καΐ µαζίτους, γνώριζαν τό ὕψος τῆς θυσίας πού τούς ζητοῦσαν οἱ ἀνώνυμοι. Τάπαλ- ληκάρια τῆς Κλεφτουριᾶς, τ ἁρματολίμια, οἱ ἄμαχοι, τά γυναικόπαιδα τοῦ Καψάλη, οἱ ἀπροστάτευτοι τοῦ Γαβριήλ. Ἠξεραν χωρίς αὐταπάτες, ὅτι τραβοῦσαν γιά κεῖ, πού δὲν ὑπάρχει γυρισµός. Γιά τοῦτο, σύνθημά τους, ἐλπίδα, λόγος γκαρδιωτικός, εὐχή κι ἔλπίδα τους, ἦταν δυό λέξεις «Καλό βόλι». Εἶχαν ἐπίσης ἐπίγνωση ὅτι εἶχαν διαλέξει τήν πιό ἀκατάλ- ληλη ἐποχή, ὅπου οἱ μεγάλοι τῆς Εὐρώπης μέτήν Ἱερά Συµ- µαχία θά τσάκιζαν στήν ἀρχή του ὁποιοδήποτε «ἀπελευθερω- τικό κίνημα, ὅπου κι ἄν ξεσποῦσε γιά νά µή ταράξειτήν ἡσυχία τόυς. ΄Ο σουλτάνος, ὄρθωνό- ταν μέ τά κάστρα τῆς αὐτοκρα- τορίας του κατάντικρύ τους, δύναμη ἐπικίνδυνη. 'Ισότιμος, ἄν ὄχι ἀνώτερος σέ στρατιές, σὲ συμμαχίες, σέ στόλους, σέ χρυσάφι καί σέ κατακτηµένα ἐδάφη ἀπό τούς Εὐρωπαϊκούς νικητές τοῦ Ναπολέοντα. Μόνο σκοτάδια ἔζωναν ἀπό παντοῦ τούς γενάρχες πού ξεκίνησαν τόν ἀγώνα. Τό κίνηµα τους ἀπ᾿ τήν ἀρχή χαρακτηρίστηκε παρά- τολµο, ἀπ᾿ ὅλους τούς λαούς. Γιατί κανείς δὲν ὑποπτευόταν, ὅτι στά κεφάλια μιᾶς φοῦχτας Ἑλλήνων σκλάβων, πού ζοῦ- σαν κατατρεγµένοι στή λησµο- νημένη ἀπό αἰώνες γωνιά τῆς Εὐρώπης κάτω ἀπό τή φονική κυριαρχία τοῦ σουλτάνου, ἐπάλλετο ἡ αἰώνια ψυχή τοῦ ἝἛλληνα. Οτι εἶχε σημάνει ἡ στιγµή αὐτῆς τῆς ψυχῆς, πού ποτέ στίς κρίσιµες ὧρες δέν μετράει μὲ τή φωνή τῆς λογι- κῆς, οὔτε ὑπολογίζει τήν ἆδυ- σώπητη δύναμη τῶν ἀριθμῶν. Εἶναι ἡ ψυχή πού λογαριά- ζεται, εἶναι τό µεγάλο θάρρος πού παραμερίζει τήν ὑπεροχή τῶν µυριάδων καί μὲ ὁλοκαυ- τώµατα, θεμελιώνει τή λευτε- ριά καί στηρίζει τήν πατρίδα. Γιά νά βρισκόμαστε ὅμως στήν ἱστορική ἀλήθεια πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε, ὅτι στίς µεγάλες του ὧρες ὁ ἛἙλληνι- σµός, σχεδόν πάντοτε, διέθετε µιά βάση δύναμης. Δύναμης καί δεξιοτεχνίας στήν τέχνη τοῦ πολέμου. Τότε, τό 1821 ἡ ναυτική µας δύναμη ἦταν ἐπιβλητική. Τά νησιά διέθεταν ἕναν ἰσχυρό ἐμπορικό στόλο πού ἁλώνιζε ἀνενόχλητος τίς θάλασσες καί κυριαρχοῦσε στό Αἰγαίο. Τρια- κόσια καράβια μέ 12.000 ναύ- τες ἄριστα γυµνασμµένους, μέ κανόνια γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν Μπερμπερίνω πειρατῶν, εἶχαν γίνει ὁ τρόμος τῶν Τούρ- κὠν. Τά πληρώματα, ἀπόλυτα πειθαρχημένα, κατεῖχαν τή ναυτική τέχνη. Εἶχαν θάρρος, καρτερία καί ἀποφασιστικό- τητα. ᾽Αλλά τό θαῦμα τῆς φυλῆς δὲν ἦταν µόνο οστή θάλασσα. Στή στεριά, ζοῦσε ἀναστημένη ἡ Ἑλλάδα λεύ- τερη πάνω στά βουνά, Κύρια ἐνασχόληση τῶν ἀνυπότα- κτων παιδιῶν της ἧταν τό πάλαιµα, τό λιθάρι, τό τρέξιμο, ἡσκοποβολή, ἡ χρήση τοῦ σπα- θιοῦ. Πολλά θαυμαστά διη- γοῦνταν ὅσοι γνώριζαν ἀπό κοντά τούς κλέφτες γιά τήν ἀντρειοσύνη τους καί τήν ἔπι- τηδειότητά τους στά ὅπλα. Παράβγαινε στό τρέξιμο μέ κέλητες καί μποροῦσαν νά πηδοῦν πάνω ἀπό µιά σειρά ἀπό ἄλογα. Ὁ πρῶτος κλέφτης, ἔπεσε στά βουνά ἀμέσως µετά τό πάρσιµο τῆς Πόλης. Κι ἀπό τότε, γενιές καί γενιές ζοῦσαν τή διπλή ζωή στ᾽ ἁρματολίκια καί στήν κλεφτουριά. Κατέβαι- ναν ἀπό τά ληµέρια τους καί πέφτανε σάν κεραυνοίστά τµή- µατα τῶν πασάδων καί τά ἀπο- δεκάτιζαν. - Σκότωναν, ἔκαιγαν τίς ἀποθήκες τοῦ Τούρκου, κατά- στρεφαν μέ δυναµίτες τά κάστρα τῆς κατάκτησης, ὑπο- νόµευαν τό ἔδαφος πάνω στό ὁποῖο εἶχε στηρίξει τήν κυριαρ- χία του ὁ κατακτητής, Μέ τόν καιρό, αὐτό τό ἔδαφος, περί- τροµος, τό ἔνοιωθε νά τρέμει κάτω ἀπό τά πόδια του. Ἔτσι ὁ σεισµός τῆς ἐξε- γερσης, χρόνια καί χρόνια, εἶχε καταντήσει µόνιµη ἀπειλή, ἀόρατη πάνω ἀπό τό κεφάλι του, πού τόν ἀκολουθοῦσε σ᾿ ὅλη του τή ζωή. Ποτὲ δὲ στή- θηκε τούρκικο µπαϊράκι στὀν Όλυμπο, στόν Πάρνωνα, στόν Παρνασσό. ᾿Εκεῖ χτυ- ποῦσε ἀδούλωτη ἡ καρδιά τῆς Ελλάδας σ᾿ ἕνα ἀσταμάτητο θέατρο πολέμου. ᾿Εκεῖ ψηλά στίς ἀπάτητες ἀπό τόν κατα- κτητή ἀετοράχες γεννήθηκε ἡ εὐχή «Καλό βόλυ πού ἦταν κατεβόδιο µάχης καί ἀδελφική εὐχή πού συνόδευε τό κρασί καί τά γλέντια τους. ᾿Από τέτοιο ὑλικό «κομ- µάντος ὅπως θά λέγαμε σήµεβα τούς κλέφτες ξεπήδη- σαν οἱ ἀρχηγοί τοῦ ἀγώνα. Καΐ Έπρεπε νά ἦσαν πανάξιοι καί τροµεροί καί δοκιµασμένοι γιά νά μποροῦν νά ἐπιβάλλονται στούς ἄντρες τους καί ν᾿ ἀπο- σποῦν τή γενική ἀποδοχή ἐκεί- νων τῶν σκληρῶν πολεμιστῶν πού κάποιος ξξνος φιλέλληνας περιηγητής τούς χαρακτήρισε ὡς «θηρία ἄγρια». Πολλά ἔχουν εἰπωθεῖ γιά τά πιό βαθιά ἅἴτια τοῦ ξεσηκω- μοῦ, ὅπως γιά «λαϊκίστικεο» τάσεις τῶν ἀγωνιστῶν, γιά βελτίωση τῶν ὅρων τῆς ζωῆς τους, γιά ξεσηκωμούς «ἐνάντια στήν καταπίεση» τῶν ἀφεντά- δωώντους. ᾽Αλλά σ᾿ αὐτόν τόν ἀγώνα πού ἔγινε μὲ τήν ὁλό- ψυχη προσφορά ὅλων, µονα- δικό, κυρίαρχο ὅσο καί θαυμαστό κίνητρο, ἦταν ὁ πόθος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας καί τήν ἀνά- σταση τοῦ 'Ελληνισμοῦ. Καί σύνθημα ἕνα µόνο: «Ἔλευθε- ρία ἤ θάνατος». Καί, εἶναι παράξενο, ὅτι ἡ τρομερή εὐχή «Καλό βόλ. πού δίνει ὁλόκληρη τήν ψυχολογία τῶν κλεφτῶν, ἔρχεται καί σµί. γει καί ἐκφράζεται µέ τά λόγια τοῦ Κανάρη, πού δείχνουν πώς ἔμπαιναν στήν περιπέτεια τοῦ θανάτου οἱ μπουρλοτιέρηδες «Κωσταντῆ, ἀπόψε θά πεθά. νειο». Ηταν ἡ ἀπόφαση τους. Καί ἀπ᾿ αὐτή ἐεκινοῦσαν, «Χαῖρε, Κεχαριτωµένη ὁ Κύριος µετά Σοῦ εὐλογημένη Σύ ἓν γυναιξίν», (Λουκ. 1, 28). Μ᾽ αὐτά τά λόγια, ὅπως μᾶςτά μεταφέρει ὁ εὐαγγελιστής Λου- κάς, χαιρετίζει ὁ ἄγγελος τήν Παναγία καί τῆς ἀναγγέλλειτή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Τήν ὀνομάζει «Κεχαριτωμένη» καί «εὐλογημένη ἐν γυναιξὺ καί μ᾿ αὐτές τίς λέξεις φανερώ- νει ἕνα ἀπεραντο μυστήριο. Μυστήριο στὀ ὁποῖο ὁ σύγχρο- νοσ ἝἛλληνας δὲν φαίνεται πρόθυμος νά συμμετάσχει. Γιαυτό, ἡ σηµασία τῆς σηµερι- νῆς γιορτῆς κλίνει περισσό: τερο πρός τήν «κοσμική», τήν πολιτικο-ιδεολογική κατά τή σύγχρονη γλώσσα πλευρά, ἀρκετά διάφορη ἄλλωστε καί σχεδάν ἀντίθετη μέ τήν ἀντί- στοιχη τῆς πρίν ἀπό τήν ᾿Ανε- ξαρτησία ἐποχῆς. Λέω διάφορη καί σχεδόν ἀντίθετη γιατί τότε ἠπίστη (διάβαζε: συμμετοχή στό μυστήριο) καί ἡ πολιτική ἀντίληψη -- περισσότερο μέ πρακτική σημασία παρά μέ θεωρητική -- πορεύονταν συζευγμἒνες κι αὐτό τό ζευγάρι ἦταν ἔκείνο πού ἔκανε δυνατό τόν ξεσηκωμό καί τήν ἄπελευ- θέρωση τῶν Χριστιανῶν ἀπό τόν ζυγό τῶν ὀθωμανῶν. Στά χρόνια ἐκεῖνα αὐτή, πού προετοίμασε τό λαό γιά τόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα ἦταν ἡ ᾿Εκκλησία καί οἱ ἀνθρωποί της πού δίδασκαν «γράμματα» στούς Ἕλληνες βουτηγµένα στήν κολυµβήθρα τοῦ μυστηρίου τῆς ἔἓν Χριστῶ ζωῆς, χαράζοντας µέσα στήν καρδιά τους τό θάρρος, τήν αὐταπάρνηση, τήν αὐτεξουσιό- τητα τοῦ ἀνθρώπου καί τήν Ελπίδα γιά µιά ἐλεύθερη καί πνευματική ζωή. Αὐτά τά «γράµµατα» πού οἱ περισσότε- ροι σημερινοί διανοούμενοι θεωροῦν στοιχειώδη καί µάλ- λον σκοταδιστικά, ἦταν ἐκεῖνα πού συνετέλεσαν στό νά ἆνα- πνεύσει ἐλεύθερα ὁ ἑλληνικός χριστιανικός λαός µετά τήν ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα. Οἱ περισσότερες ἀναλύ- σεις πού γίνονται στά νεώτερα χρόνια μέ σκοπό νά φωτίσουν ἐκείνους τούς καιρούς καί νά ἑρμηνεύσουν γεγονότα καί συμβάντα καταλήγουν σέ σὺμ- περάσματα πού καµιά σχεδόν σχέση δὲν ἔχουν µέ τό τότε πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Αὐτό ὀφείλεται στίς ἑξῆς αἰτίες: α) 'Ηλογική πού συνήθως χρησιμοποιεῖται ἀκολουθεῖ ἀναπτύγματα πού ἔχουν τή ρίζα τους στίς Φιλοσοφικές συντεταγμένες τῆς ἀναλυτικῆς συλλογιστικῆς ὅπως αὐτές καθιερώθηκαν καί καλλιεργή- θηκαν στὀ νεώτερο εὐρωπαϊκό πολιτισμό κυρίως ἀπό τήν ᾿Αναγέννηση κι ὕστερα. Ο Ἑλληνικός λαός πού ζοῦσε ὑπό τουρκικό ζυγό δὲν εἶχε καμιά σχέση μ᾿ αὐτές τίς ὀρθολογι- στικές ἐπιτεύξεις -- μὲ ἕξαί- ρεση μερικούς λογίους -- πράγµα πού σηµαίνει πώς καί ἡ ζωή του, εἴτε ζοῦσε εἰρηνικά καί ὑπόδουλα, είτε ἔπαναστα- τοῦσε, κυλοῦσε ἔξω ἀπό αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς διανοητικές ἀφαιρέσεις, ἐντελῶς ξένη ἁπό τά ὅσα συνέβαιναν τότε στήν Εὐρώπη. β) Στίς περισσότερες νεώ- τερες ἀναλύσεις ἀκολουθεῖται µία «μέθοδος καί συνήθως ἡ «μέθοδοο στηρίζεται σὲ µελέ- τες καί θεωρίες κάποιων ἐπί- σης Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι Φυσικά, ἔχουν ἀναπτύξει καί ἔπεξεργαστεί τή µἐθοδό τους μὲ βάση τήν εὐρωπαϊκή τους ἰδιοσυγκρασία καί τήν νοοτρο- πία τῆς κοινωνίας τους καί τοῦ καιροῦ τους. Υ) Οἱ ἀναλύσεις αὗτές πολύ ἀπέχουν ἀπό τοῦ νά ἑρμηνεύουν γεγονότα. Στίς περισσότερες περιπτώσεις αὐτό θεωρεῖται ξεπερασμένο. Αὐτό πού συνήθως γίνεται εἶναι ὅτι ὁ κάθε ἀναλυτής, ἀφοῦ ἔχει ἐκ τῶν προτέρων ἀσπαστεῖ κάποια πολιτική ἰδεο- λογία ἀπό αὐτἒς πού «δώρισε» ἡδύση στή σύγχρονη 'Ἑλλά- δα, καταπιάνεται ὕστερα μἐτό «ἀντικείµενο» του γιά νά κατα- λήξει σ᾿ αὐτό πού ἀπ᾿ τήν ἀρχή πιστεύει. ϐ) 'Η τέταρτη αὐτή αἰτία εἶναι ἐκείνη στήν ὁποία πρέπει νά. σταθοῦμε περισσότερο: ἀφορᾶ τήν ἔννοια τῆς «ἀντικει- µενικοποίησηςο τήν ὁποία Φιλοσοφικά διεξῆλθε μέ ἔπι- µονή ὁ Μπερντιάεφ ἀλλά καί ἀρκετοί νεώτεροι στοχαστές, προσκείμενοι μάλιστα στή μαρξιστική θεωρία, ἀνέλυσαν τίς Επιπτώσεις της συνδυάζον- τὲς τες μὲ τήν ἀνάπτυξη τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ συστήµα- τος παραγωγῆς καί τοῦ ρόλου πού παίζει τό «ἀντικείμενο» ἐκεῖ µέσα πρακτικά καί θεωρη- τικά. Αὐτή λοιπόν ἡ περί «άντι- κειμένου» θεωρία καί ἡ «ἀντι- κειμενικοποίηση» ὅταν ἐφαρμοστεῖ σ᾿ αὐτό πού συνή- θως λέμε ἱστορία, ἀφαιρεῖ ἀπό τά γεγονότα μιᾶς ἐποχῆς ὅλη τους τήν ζωντάνια καίπροσπα- θεῖ πρίν ἀπ᾿ ὅλα νά τά ἐντάξει στούς παγωµένους καί στερεο- ποιηµἔνους ρυθμούς μιᾶς καθαρά διανοητικῆς προσέγγι- σης, Ἔτσι στήν καλύτερη περί- πτωση ἡ ἱστορία καταντᾶ ἁπλή παράθεση γεγονότων µέσα ἀπό τήν ὁποία ἀπουσιάζει πλή- ρως ἡ ψυχική διάσταση, ἡ πνοή ἐκείνη πού θά τά ξαναζωντανέ- ψει κατά κάποιο τρόπο καί θά τά δώσει ἀληθινά στό σημερινό ἄνθρωπο στήν χειρότερη πάλι περίπτωση ἡ ἱστορία ἀποτελεῖ µιά συνεχή παρέμβαση µέσα στά διαδραματιζόµενα σὲ ἄλλο καιρό γεγονότα σκέψεων, ἆνα- λύσεων, συνθέσεων, ἰδεολογι- κῶν ἐφαρμογῶν, ρευμάτων καί τάσεων πού εἶναι ἐκεῖνα πού καθορίζουν τήν τωρινή κατά- σταση τοῦ συγγραφέα ἤ τοῦ ἱστορικοῦ καί τῆς κοινωνίας του καί πού, λόγω τῶν αἰτιῶν στίς ὁποῖες ΄ ἄναφερθήκαμε παραπάνω, δὲν μπορεῖ νά Έχουν σχέση μὲ τή ζωή στήν Ἑλλάδα ὅπως τήν ζοῦσαν πρίν τήν ᾿Επανάσταση τοῦ 1821. Ο νεώτερος εὐρωπαϊκός πολιτισμός ἀναπτύσσοντας στό ἔπακρο τήν ΚΑΙ5ΟΝ (συλλογιστική) ἐννοεῖ νά κλεί- σει τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπό- τητας σ᾿ ἕναν κύκλο «λογικῆς . ἀσφυξίαω µέσα στὀν ὁποῖο οὔτε συναίσθηµα χωράει, οὔτε ὁραματισμός, οὔτε διαίσθηση οὔτε παρόρµηση, οὔτε ἔμπνευση, οὔτε ἀνθρώπινη ἀδυναμία, οὔτε συγγνώμη, οὔτε καί προπάντων, θά ἔλεγα ἀγάπη. Ἡ οὐσιαστική πνευµατι- κότητα, τό ρίγος πού ἀνοίγει τήν καρδιά καί τά χέρια, αὐτό πού ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό, αὐτό πού τόὀν κάνει νά «θεᾶταυ τό μυστήριο τῆς Δημιουργίας ἤ νά συμμετέ- χει σωματικά σὲ αὐτό, ἡ «λογική τῆς Δύσης» τό ἄφησε γιά τούς ὀνειροπαρμένους καί τούς ποιητές ἀφαιρώντας το σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου κι ἀπ᾿ τήν Ἴδια της τή θεολογία (οἱ ἐξαιρέσεις ὑπάρχουν). Τόν ἀγώνα πού ἔκαναν ὁρισμένοι ἐμπνευσμένοι ἄνθρωποι στήν Εὐρώπη γιά νά σπάσουν τόν ὁλοκληρωτισμό τοῦ ὀρθολογι- σμοῦ, αὐτός πού ἐνδιαφέρεται θά τόν βρεῖ ἄν μελετήσει τά νεώτερα ρεύματα τῆς τέχνης καί τῆς Φιλοσοφίας (κυρίως τούς πρωτεργάτες τους) καθώς καί ὁρισμένους ποιητές της ἀπό τούς γνωστότερους, ἄν καί ἡ ποίηση σπάνια ἐνέ- δωσε στούς ἐναγκαλισμούς τοῦ ὀρθολογισμοῦ. “Ἡ «συλλογιστική» λοιπόν τῆς Εὐρώπης, ἀνέπτυξε στηρ!ι- γμένη στόν Πλάτωνα --- ἕναν Πλάτωνα ἐξευρωπαϊσμένο --- κάποιες γενικές ἀρχές πού ἰσχύουν γιά ὁλοκλήρη τήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί κατάρ:- γησετίς ἰδιομορφίες τῶν λαῶν, τήν ξεχωριστή ἰδιοσυγκρασία τοῦ καθενός, τίς χίλιες δυό λεπτοµέρες τῆς καθηµερινῆς ζωῆς καί τά σκιρτήµατα τοῦ κάθε ξεχωριστοῦ ἀνθρώπου, στοχεύοντας στή δηµιουργία ἕνός τεχνητοῦ διανοητικοῦ «συστήµατος ζωῆς. Τό «σύστημα» αὐτό ἤ μᾶλλον τά «συστήµατα», ὅταν μπῆκαν σε σχολές καί πανεπιστήῃ:ια ἄρχι- σαν σιγά-σιγά νά δημιουργοῦν μιά ἄλλη κατάσταση ζωῆς, πού εἶχε γιά κέντρο της τόν συλλο- Υισµό καί τόν ἐγκέφαλο καί πού καλλιεργοῦσε µιά ἐπιμονή σιήν διανοητική ἀναπαρά- σταση, µιά μετάφραση τῆς ζων- τανῆς πραγματικότητας μέ τίς χιλιάδες ὄψεις, τίςπολυφωνίες, τίς πολυµορφίες, τούς χυμούς τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, τήν ἀπέ- ραντη ψυχική ὀμορφιά µε τίς ἀναρίθμητες διακλαδώσεις, τά πάθη καί τίς φωτεινὲς στιγμές, σέ µιά διανοητική, συλλογι- στική πραγματικότητα: ὁ ἐγκέ- Φαλος γινόταν ἐργαστήριο καί δημιουργός μιᾶς ἄλλης, τεχνη- τῆς ζωῆς. Τί ὑπῆρχε πρίν δηµιουργη- θεῖ αὐτός ὁ διανοητισµός αὐτή ἠξμμονή στήν ἐξατομικευμένη διάνοια '᾿Ὑπῆρχε ἡ ᾿Εκκλησία πού τόν δυτικό µεσαίώνα ἀπο- οχισμένη ἀπό τήν ὀρθόδοξη παράδοση, τραβοῦσε χωριστό δρόµο καί ὅπου ἤδη µέσα στήν περιοχή τῶν δογμάτων, τῆς θεολογίας τῆς Χάριτος, τῆς ᾽ σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ὑπερβατικό χῶρο, εἶχε ἤδη εἰσχωρήσει ὁ διανοητισµός, ἡ προσπάθεια κατάργησης τῆς «ἀγνωσίαο τοῦ θείου, ἡ προ- σπάθεια νά γνωσθεῖ καί νά ὁρι- σθεῖ ἡ «θεία οὐσία» μέ ἀνθρώπινη ἔνέργεια καί ἀνθρώπινη πρωτοβουλία. Ὅλα αὐτά ἦταν ἄγνωστα στήν ᾿Ανατολή καί ἐδῶ στήν Ελλάδα ἐπί τουρκοκρατίας, ἡ ζωή ἐξακολουθοῦσε νά ἔχει γιά ἄξονά της τήν παράδοση τῆς ᾿Εκκλησίας πού ἀκόμη καί στίς ἁπλούστερες μορφές πού ἔπαιρνε µέσα στήν κοινωνική δραστηριότητα τοῦ λαοῦ, φύλαγε ἄσβηστες ὁρισμἔνες σπίθες οὐράνιας χαρᾶς καί θεῖ- κοῦ μεγαλείου πού ἀρκοῦσαν γιά νά κρατοῦν τόν ἄνθρωπο σε µιά ἰσορροπία μέ τόν κόσµο τῆς κτίσης, μὲ τόν συνάν- θρωπο, ἀκόμη καί μὲ τόν κατα- κτητή. Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων, πού στήν κατάλ- ληλη στιγµή ἔγιναν ἀγωνιστές γιά τήν ἐλευθερία, διατηροῦ- σαν µιά καθαρότητα µιά ἁπλό- τητα, ἕνα ἦθος µιά γαλήνη, µιά διαύγεια, καθώς ἀντλοῦσαν φῶς, καὶ πίστη ἀπό τήν ἀκέ- νωτη πηγή τοῦ μυστηρίου τῆς Σαρκωμἔνης Ζωῆς. ᾿Αντίθετα, οἱ σημερινοί νεοξλληνες, περασμἔνοι ἀπό ὅλα τά κόσκινα, τίς θεωρίες, τούς διανοητισμούς, τίς ἴδεο- λογίες, τούς ἀτομικισμούς καί τό σβήσιµο τῆς παρουσίας τοῦ θείου σπινθήρα µέσα τους, ὅταν σκύβουν πάνω στά ΥΕΥΟ- νότα πού συνετέλεσαν στή δηµιουργία τοῦ ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους, ὅταν ἔπι- χειροῦν νά μιλήσουν γιά τόν ξεσηκωμό τοῦ εἰκοσιένα προ- βάλλουν πάνω στούς ἄλλοτι- νούς καιρούς τή δική τους τωρινή κατάσταση, καί µέσα ἀπό µιά ποικιλία παραµορφω- τικῶν φακῶν ἐξάγουν συµπε- ράσµατα γιά τήν Ἴδια τους τήν παράδοση πού πολύ ἀπέχουν ἀπό τοῦ νά δίνουν τίς ἀληθινές διαστάσεις τῆς πραγµατικότη- τας. Μήπως λοιπόν γιά νά Βροῦμε τήν ἀληθινή µας σύν- δεση μὲ τίς ἡμέρες τῆς παλιγγε- νεσίας τοῦ ἔθνους, θά πρέπει Εμεῖς οἱ σημερινοί νά ἔανα- βροῦμε τίς πνευματικές ρίζες πού ὅριζαν τή ζωή τῶν ἀνθρώ- πων, γιά νά μπορέσουμε νά γνωρίσουμε ἀληθινά τήν ἵστο- ρία µας καί τή νεώτερη καί τήν ἀπώτερη καί ἐπιτέλους νά ἀνα- πνεύσουµε τόν ἀέρα μιᾶς Ἑλλάδας, ὄχι κλεισμέἔνης µέσα σὲ ἐνθικιστικά σύνορα, ἀλλά ἀνοιχτῆς στήν πνοή ἐκείνη πού κατεβαίνοντας ἀπό ψηλά διαστέλλει τόν ἄνθρωπο στίς ἀληθινές διαστάσεις μιᾶς ὑπερκόσμιας ζωῆς Αν αὐτό συμβεῖ κάποτε, τότε καί ὁ τρό- πος πού ὁ ἄγγελος Χαιρετίζει τήν Παναγία θά γίνει πιό οἰκεῖος καί ὁ Εὐαγγελισμός Φωτίζοντας τίς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων, θά φωτίσει τοῦτο τόν τόπο μέ τό φῶς τῆς εἰρή- νης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγά- πης. Σωτήρης Γουνέλας το ΗΝ «ία σάν πρῶτ᾽ ἀντρειωμένη Χαῖρε ὦ Χαῖρε ᾿Ελευθεριά) ο. οοσσσσσσσσσοσσσοσσοσοοώοοόώὀὐώὐόώὐόύόσυσυυυων Αδιατίµπτον η ελευδε ρία... «Ἡ «φιλαρχία πολιορκεΐ τὸν νοῦν µας, ο φθόνος καὶ τὸ εμφύλιο κατα- τρὠγει τά σπλάγχγα µας, η { διοτέλεια οδηγεί τά ἔργα µας, αι σκευωρίἰαι καὶ τὰ διαθούλια εἶναι η πολιτωκή μας». Πόσες άραγε απὀ τὶς διαπιστώσεις αυτές, ποὺ εἶχε κάμει γράφοντας' τήν Ποτορία τής Ἑλληνωῆς ΕἘπαναστά- σεως, θὰ διἀτηρούσε ο Σπυρίδων Τοι- κούποης ἂν ξαναγύριξε στὴ ζωή κα Έγραφε τήν Ἱστορία τών ημερῶν µας Δέν ξέρει φιανείς πόσες ακριθώς' ξέ- θουµε ὅμωξ όλοι πὠς κάποιες θά επα- νελάµθανε... Είναι ἴσως αυτή μιᾶ πικρή διασί- στωση πού γῖνεται ακόµη πιό σεερή σὲ μιά μέρα σᾶν τή σηµερινή, στήν οποία συνηθἰξουµε περισσότερο νά δυ- μούμαστε δόξες καὶ Λιγότερο, πολὺ Άι- γότερο, νά θλέπουµε αδυναμίες. Αλλά αυτή δὲν εἶναι καὶ η αντὶλη- ψη καὶ η «φιλοσοφία» ποῦ διαποτίδει καὶ σφραγίξει τὴν επίσημη υπόσταση μας σὲ όλο τὸ διάστηµα ποῦ υπάρχου- µε ως κράτος, σὲ ὅλα τὰ χρόνια τῆς πυμαινόμενης ανεξαρτησίας µας... Οι φᾶσεις τής ζωής μας δὲν διαδὲε- χονται η μία τήν ἄλλη ανάμεσα σὲ αἵ- νους γιὰ τὸ παρελθὀν, δοξασμούς γιά τὸ παρόν καὶ προεξοφληµέγη ευτυχία γιᾶ τὸ μέλλον Αυτά δὲν ακοὺν τὰ παι- διᾶ στά σχολεία µας Αυτὰ δὲν πλημ- μυρίζουν τᾶ κοινᾶ θιθλἰα τὴς Ἱστο- ρίας µας Ἠὲ αἴνους καὶ δοξασμοὺς δέν απευθύνονται οι πολιτικοῖ µας η- γέτες στοὺς οπαδούς τους Μὲ ἕνα μονόδρομο ευτυχίας καὶ δόξας δέν µοιάξει η εικόνα ποὺ ἔχουμε κατα- σκευάσει γιά τὸ παρελθὀν καὶ γιά τὸ μελλον µας Θά ἦταν ασφαλώς χρῆσιμο, σὲ μὲ- ϱες σὰν τή σηµερινή, παρἀλληλα πρὸς τὰ μεγάλα καὶ τὰ ὠραῖΐα νᾶ στρέφαµε τὴ μνήμη µας καὶ τιρὸς τὰ μικρά καὶ τα ἄσχημα, ποὺ δὲν μάς Λείπουν. αἱ μαξί μὲ τῇ μνήμη γιά τὸ παρελθὀν, νά στρέψουµε καὶ τήν προσοχἡ µας στὰ μικρὰ καὶ τά ἄσχημα τοῦ παρὀντος. Πού δὲν εἶναι λίγα. Καὶ δὲν εἶναι πιά ακίνδυνα... Σὲ ἑναν κόσμο πού περνάει μιὰᾶ 6α- θια καὶ πολύπλευρη κρίση, σὲ μιά ε- ποχἡ ποὺ οι ασταθέστερες τιμὲς θρί- σκονται στὸ χρηματιστήριο τών ιδα- νικῶν, ποὺ η βία εἶναι καθεστώς απο- δεκτὸ, καὶ ο υποκριτικὸς κυνισμὸς κυ- θιαρχεί στίς διεθνεῖς σχέσεις, πού μιά ατιθάσευτη οικονομική κρῖση κλο- νίξει τά θεμέλια θεσμών καὶ µεταθάλ- λει τὴ µορφή τού γεωγραφικού χάἀρ- : Ο Παλαιών Πατρὠν Γερμανός, ορκἰζετα! πως θα αγωνιστε]κοιθ της Ελευθερίας. Μετον ὀρκοαυ /στορϊῖα δόξας, ανδρείας, οµοψυχίας. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 αοοοοου συ ος. πι 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 οωσσοσοοοοοςυςὐὔ ων συν τη, μάς εἶναι περισσότερο αναγκαίο νᾶ στραφοὺμε πρὸς τὶς αδυναμίες µας, νἀ δούμε πόσο θὰ µπορἐόουµε γα θεραπεύσουµε τὶς πιό επικίνδυνες, νά αποκτήσουμε συνείδηση τών κινδύ- νων πού μάς απειλοὺν. Καὶ ἆἁς µῆν ἔχουμε αυταπᾶτες γι’ αυτό... Σ΄ αυτή τήν ἀκρη τῆς ηπείρου ὅπου βρεθήκαµε, στήν ακτἠ αυτής τής θἀ- λασσας, στήν ὀχθη αυτής τὴς Λίμνης ὅπου συναντήθηκαν καί διασταυρώ- θηκαν λαοῖ καὶ πολιτισμοὶ, ἔχει απο: μεῖνει καὶ γιὰ μάς ἕνας θόλος, ποὺ οφείλουμε νἁ τὸν παϊΐξουμε. ᾿Οχι μὀ- νο γιὰ τῖς μετοχές ποῦ μᾶς ἔχει παρα- χωρήσει η Ἱστορία γιὰ τὸ παρελθόν, αλλά καὶ γιά τὶς ευθύνες ποὺ µας έχει επιδικάσει η ζωή γιὰ τὸ μέλλον. Καὶ εἶναι πολλές οἱ ευθύνες αυτὲς στοὺς ασαφείς καιροῦς µας... Αυτός εἶναι καὶ ο Άόγος γιά τὸν ο- ποὶο εἶναι σήµερα περισσότερο απὸ ἄλλοτε ανάγκη νὰ παραμερίσουμε τὶς αδυναμίες µας, νά θρούμε τά σημεία ποὺ μάς ενώνουν νά αποκτήσουμε συ- νεΐδηση τών κινδύνων ποὺ ενεδρεύουν καὶ νᾶ μελετήσουμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς οποίους θά τοὺς αντιμετωπὶ σουμε. Καὶ τὀτε, ὅταν δοῦὺμε τᾶ πραγματα μέ τήν ψυχραιμία, τῇ σοθαρὀτητα καὶ τήν ευθύνη ποὺ απαιτούν, θά ανακα- λύψουμε ὁτι κανένας τρὀπος γιὰ τή) αντιμετῶπιση τῶν κινδύνων δὲν εἶναι δυνατὀ νἁ υπάρξει, ἂν δὲν ἔχει αφε τηρία τὴν εθνική ομοψυχία. Κάθε ἆλ' λη ἄποψη ἔξω απὀ αυτήν δὲν πρὀκει ται νὰ οδηγήσει σὲ καλὸ. «εθνικό» ὁ,τι θεωρεί κομματικό το συμφέρον. Σημαίνει νά θέτει ο καθὴ νας σὲ δεύτερη μοίρα τὰ μικροσυμφὲ ροντᾶ του καὶ σὲ πρώτη τά συμφἑρο τα τοὺ έθνους. Αν αυντὸ δὲν γίνει, ἴσως νὰ μῇ ᾽αργήσουμε νά επαναλαμθάνουμε ἵ φράση τοῦ Ματθαΐου Μυρέων «᾿ πὠὼς εκαταστάθηκε τὸ γένος τῶν δ λήνων»... Καὶ απά εκεὶ θα εἶναι πολύ μι Ἠ απὀσταση γιᾶ νά αναφωνήσου μαξὶ μὲ τὸν Θεοδόσιο Ζυγομαλά «4 διατίµητον η ελευθερία»... Ἠόνο ποὺ δὲν θά υπάρχει πιά επ στροφή.., ᾿Από τήν «αθημερινή» ᾿Αθηνῶν υψώνει στην πλατεία Αγίου Γεωργκύ δα Πάτρας, Τη σηµαίατης Επανάστασης. 25η Μαρτίου 1821 ο ος ἆ προσφἑρει τον εαυτό του θυσία στοβδὰ Τό Ο/ Ἓλληνεςτου ᾿21 έγραψαν µια ολόκᾶ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 σον.» ΕΘΝΙΚΟςΟΦΥΛΑΚΑς Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ «Κα ἄν ἅπαντες δήπου δουλεύειν ματς ο συ - λοι ἡμῖν γ᾿ ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας ἀπ αν κας οἱ ἅλ- Μετάφραση: «... Καΐ ἂν ὅλοι οἱ ἅλ ό η 3 λοι ὅ ῦ ἁ γἱ νουν δοῦλοι ἐμεῖς πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε γιό τήν ἑλν ος ρία μας...». Δημοσθένη, Γ΄ Φιλιππικός, 70 ΄Η τακτική τοῦ σαλαμιοῦ ἐφαρμόστηκε ἁπό τοι στές ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Λένιν. ᾿ Εμπειρίκος μας. Σάν ὀλοκλημια. µένη θεωρία πολιτικῆς δράσης προτάθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν ΜΑ, Ῥάκαρη, ἡγέτη τῆς κομμµουνιστικῆς Οὐγγαρίας στίς 29 Φεμραμα ίση 1952, σέ διάλεξη πού ἔδωσε στήν ἀνωτάτη σχολή κομματικῶν στελεχῶν τῆς χώρας του. Τό κείµενο τοῦ Ράκοσητυ- πώρης 9ς Ὃ ας σναμες μέτόν Ἠτλο:«Ο ὀρόμος τῆς λαϊκῆς ας Δημοκρατίας». Σήµερα διδάσκεται σ᾿ ὅ ἱ - πκῶν στελεχῶν τῶν Κ.Κ. πι σ᾽ ὅλες τίς σχολές κοµµα- Ὁ πολιτικός ὄρος «τακτική τοῦ σαλαμιοῦ» σηµαίνει τό ἑξῆς: Όπως κανείς δέν μπορεῖ νά καταβροχθίσει τό σαλάµι ὁλόκληρο μέ μιᾶς, ἀλλά κόβοντάς το λεπτές φέττες τρώει τήν µιά µετά τήν ἄλλη µέχρι νά τό φάει ὀλόκληρο, µέτόνδιο τρόπο πρέπει νάπρο- χωρεῖ καί τό Κ.Κ. στήν πραγματοποίηση τῶν στόχων του. Νά ἀποδυναμώνει τόν ἰδεολογικό ἀντίπαλο, πού παραμένει δυνατός σταδιακά χωρίς νά βιάζεται. Νά συνάπτει συμμαχίες α ργἰογί νά κατοχυρώνει τήν Ιδεολογική Φθορά τοῦ ἀντιπάλου καί τήν κομματική κραταίωση τοῦ Ιδίου, ὅσο χρονοβόρα κι᾽ ἄν εἶναι µιά τέτοια διαδικασία γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ τελικοῦ στόχου πού εἷ- ναι ἡ ὁλοκληρωτική ἐξόντωση τοῦ ἀντιπάλου. Νά ἱεραρχεῖ στούς στόχους του καί νά τούς πραγµατώνει σιγά-σιγάμµέ κομματική σύ- νεση. Νά κυριεύει τόκράτος τῆς ἁστικῆς δηλ. τῆς πολυκομματικῆς δημοκρατίας βῆμα πρός βῆμα θεσμό πρός θεσμό. ᾿Η ἀποδοχή καί συµµετοχή τῶν κομμουνιστῶν στίς λειτουρ- γικές διαδικασίες τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας δέν θά ἔχει ἄλλο σκο- πό ἀπό τό ΤΣΑΚΙΣΜΑ της πού πρέπει ὁπωσδήποτε νά γίνει ἀνεξάρτητα ἀπό τόν χρόνο πού θά ἀπαιτηθεῖ. Μέ λίγα λόγια «τακτική τοῦ σαλαμιοῦ» εἶναι έ ῆ συνειδητά ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ διείσδυσης, διάβρωσης ον μμ σης τῆς Φιλοσοφίας τοῦ κράτους τοῦ ἁστικοῦ ὅπως ὀνομάζεται ἁ- πό τούς κομμουνιστές, πού στηρίζεται στόν πολυκομµατισμό, τόν κοινοβουλευτισµό, τόν πλουραλισμό τῶν ἰδεῶν µέσα στήν κοινω- γία πού ὀργανωμένα ρυθμίζει. 'Αστικό κράτος ὀνομάζουν οἱ κομ- µουνιστές τό κράτος πού οἱ δοµές καί οἱ θεσμοί του χαρακτηρίζονται λειτουργικοί ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀξιοκρατίας, τῆς χρηστῆς διοίκησης, τήν ἀρχή τοῦ κράτους δικαίου μέ τήν γνωστή διάκριση τῶν ἐξουσιῶν σέ ἔκτελεστική, νομοθετική, ὁικαστική καί τήν ἀναγνώριση θεμελειωδῶν δικαιωμάτων στόν πολίτη, τήν ἀρ- χή τῆς δηµοκρατικῆς ἀντιπροσώπευσης πού θεμέλιο της εἶναι ἡ ἀρχή τῆς πλειοψηφίας. ΄Η ἀντίληψη πού ἔχουν οἱ κομμουνιστές γιάτό ποῖα θά εἶναι ή τύχη τοῦ «ἁστικοῦ κράτους» ὅταν ἕλθει ἡ ὥ- ρα τῆς νοµοκρατορίας του σκαγραφεῖται ἀνάγλυφα ἀπό τόν Μάρξ σ᾿ ἕνα γράµµα του πρός τόν Κούγκελµαν, παρ᾽ ὅλο πού πρέπει νά ὁμολογηθεῖ πώς ὁ Μάρξ δέν εἶχε θεωρητικοποιήσει τήν ΒΙΑ ὅπως ἔκανε ὁ Λένιν.., 0Ο Μάρξ σχολιάζοντας τήν Παρισσινή κομμούνα ἕνα ἰδιό- µορφο καθεστώς ὀχλοκρατίας, πού ἐγκαθίδρυσαν γιάτρεῖς μῆνες κυρίως ὁπαδοί τοῦ Λ. Μπλάνκι ἀνυποχώρητου ὁπαδοῦ τῆς τρο- µοκρατίας καί τῆς ἄμεσης ἐξέγερσης στό Παρίσσιτοῦ 1871, γρά- Φει: «... Αν ἀνοίξης τό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ ἔργου µου ἡ 18η Μπρυμαίρ, θά δεῖς ὅτι ἐκφράζω τήν γνώµη πώς ἡ ΕΠΟΜΕΝΗ προσπάθεια τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης δἐν πρέπει ὅπως γινόταν ὡς τώρα νά περάσει τήν γραφειοκρατική --- στρατιωτική μηχανή (δηλ. τό κράτος) ἀπό τό ἕνα χέρι στό ἄλλο, ἀλλά νά τήν ΤΣΑΚΙΣΕΙ (ἠὐπογράμμιση εἶναι τοῦ Μάρξ) καί αὐτός εἶναι ὁ προκαταρκτικός ὄρος κάθε πραγματικῆς λαϊκῆς ἐπανάστασης. Αὐτή εἶναι καί ἡ προσπάθεια τῶν ἡρωϊκῶν µας κομματικῶν συντρόφων τοῦ [Πα- ρισοιοῦ...» (Κ. Μάρξ καί Φ. ᾿Ενγκελς Διαλεκτά Γράμματα σελ. 265 τῆς ρωσ. ἔκδ. του 1947 --- 'Η περικοπή ὅλη στά ΄ Ελληνικά βρίσκεται στό ἔργο τοῦ Λένιν «Κράτος καί ᾿Επανάσταση»). Οταν ἔλθει ἡ ώρα τῆς ἐπανάστασης τό ἁστικό κράτος θά πρέπει νά τσακιστεῖ χωρίς ἔλεος. Νά ἀποσυναρμολογηθεῖ καί οἱ θεσμοί του νά ἀντικατασταθοῦν μέ τήν «φιλοσοφία» τῆς ὄικτατο- ρίας τοῦ προλεταριάτου, πού στήν πράξη θά ἀντικαταστήσει τόν πολυκομµατισµό μέ τόν ΕΝΑ κόμμα, τόν κοινοβουλευτισμό µέτά Σοβιέτ (λαϊκά συμβούλια), τήν πολλαπλή ὁιακίνηση τῶν ἰδεῶν, μέ τήν µονολιθικότητα τῆς σοσιαλιστικῆς ἰσοπέδωσης, τήν ἀξιοκρατί- α µέτόν κομματικό νεποτισµό καί τό κράτο δικαίου μέ τόν δηµο- κρατικό συγκεντρωτισµό πού καµµιά σχέση δέν ἔχει µέτήν Έννοια τοῦ πρώτου συνθετικοῦ (δημοκρατικός). ᾿Ενῶ τελικός στόχος τῶν κομμουνιστῶν εἶναι ἡ διάλυση τοῦ ἀστικοῦ κράτους καί ἡ ἀντικατάσταση του µέτα γραφειοκρατικά πρότυπα τοῦ «ὐπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ» δέν παραλείπουν μέχρινά περάσει ἡ ἐξουσία στά χέρια τους νά συμμετέχουν, ἀκόμα καί νά στηρίζουν τό κράτος αὐτό. ᾿Επιφανειακά ὅμως. 'Η στελέχωση τοῦ ἀστικοῦ κράτους ἀπό στρατευµένους κομμουνιστές σ᾿ ἕνα µόνο ἀποτέλεσμα στοχεύει. Στό ἰδεολογικό καί λειτουργικό φά- γωμα τῶν θεμελίων τοῦ κράτους Ίσα μέ τήν στιγµή πού τοῦτο κα- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 64579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά Ηλεκτρικά «δη ὅλων τῶν τύπων, ἄποταθεῖτε σ΄ ἐμᾶς. θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε. ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐὑτοκινήτων κλπ. Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων. , ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἄνοξείδωτα, ἠλεκιρικά μίξερ ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π. ΚΑΣΕΤΤΕΣ: ἄδειες καί γεμάτες. ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α«/ΟΗΕΤΤΕ. --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιμές. Γραφεῖτε συνδρομητὲς τοῦ «Εθ- νικοῦ Φύλακα. Μόλις Εκδίδεται θὰ τὸν παίρνετε ταχυδρομικῶς στὸ σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... Οι ινε ε νεο ο ο ο ο ο ο ου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .. ο ον ννν ων ενω εον 9059059649... ος. ΠΟΛΙΣ ιν εωνεωε» φ99 09ο. οςς. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ {2.. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: (3.500 ἤ 10 δολ. ᾽Αμερικῆς. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: {4.- ἥ 10 δολ. Αὐστραλίας. Συμπληρῶστε τὸ πιὸ πάνω δελτίο καὶ τα- χυδρομεῖστε το στὴ διεύθυνση: ᾿Εφημερίδα 'Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 ταρρέοντας θά συνειδητοποιήσει πώς ὁ γέρο τυφλοποντίκας έσκαψε καλά... , Η τακτική τοῦ σαλαμιοῦ. ᾿Ο βαθµιαῖος συνειδητός ἐκφυλι- σµος τοῦ κράτους δέν εἶναι ὁρατός καίἁπτός, Τό ἀποτέλεσμα μιᾶς Τετοιας τακτικῆς συγκλονιστικά πανοραμικό. Θά Φφανῆ τήν στιγµή πού ἡ Δημοκρατία ἀπεγνωσμένα θά γυ- ρεύει γύρω της στρατιῶτες γιά νά σταματήσουν τόν φανερό ἐρυ- θρό λαίλαπα καί µέ τρόμο θά καταλάβει πώς εἶναι µόνη... ᾿Η συµµετοχή τοῦ Κ.Κ. στίς δημοκρατικές διαδικασίες τῆς «ἁστικῆς» δημοκρατίας δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση γιά τόν ἐπιπό- λαιο παρατηρητή ἀκόμα καί τῆς «ἀνανέωσης» τοῦ ἁστικοῦ καθε- στῶτος, μέ τήν ἔννοια τῆς συνεισφορᾶς τῶν κομμουνιστῶν στήν προσαρμογή τῶν θεσμῶν του πρός τήν ὁιαρκῶς ἐξελισσόμενη πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα. ᾿Η εἰκόνα τῆς «ἰδανικῆς]- σορροπίας» τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν δυνάμεων μιᾶς ἁστικῆς κοινωνίας πού δημιουργεῖται μέ τήν συμμετοχή καί φαινομενική ἀποδοχή θεμελιωδῶν θεσμῶν της ἀπό μέρους τῶν Κ.Κ., δὲν ἀντα- ποκρίνεται στήν πραγματικότητα. ᾿Ο θεµελιωδέστεροςΊσως Θεσµός μιᾶς τέτοιας κοινωνίας εἷ- ναι τό κοινοβούλιο, ἡ Βουλή. ΄Η συμμετοχή τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων στό κοινοβουλευτικό «παιγνίδι» μέ τούς κανόνες του, Κυβέρνηση - ἄσκηση ἐξουσίας, ᾿Αντιπολίτευση - ἄσκηση κριτικῆς δέν γίνεται γιατί πιστεύουν στήν ΟΡΘΟΤΗΤΑ τοῦ παμνιδιοῦ. Αλλά µέτήν εἰλημμένη ἀπόφαση ὅπως ἡ συμμετοχή τους ἔπιφέ- ρει βαθµιαῖα τήν ΠΑΡΑΛΥΣΗ τήν «οί» μέχρι τοῦ τελειωτικοῦ ἐκφυλισμοῦ τοῦ κράτους. ΄Ο ἐκφυλισμός τοῦ κράτους ἀρχίζει µέ τήν ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ τῶν κανόνων τοῦ κοινοβουλευτικοῦ παιγνιδιοῦ ἐκ μέρους τοῦ κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Συνεχίζει µέ τήν λειτουρ- γική ἀκαταστασία πού δημιουργεῖται στούς θεσμούς, μέ τελικό σκοπό τό πλασάρισµα στήν συνείδηση τῶν πολιτῶν τῆς «τεκµπρι- ὠμένης» πιά ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ τοῦ ἁστικοῦ κράτους τόσο σάν Φορέα ἐξουσίας ὅσο καί σάν Φορέας δίκαιης κοινωνικῆς ἀντίληψης πρός τούς πολίτες. ᾿Ιδεολογικά ἀδύναμο τό ἁστικό κράτος εἶναι ἀνήμπορος νά ἀντιδράση. ΄Ἔμεινε µόνο ή τελευταῖα Φφέττα τοῦ σαλαμιοῦ... ᾿Ενῶ ἡ Φιλελεύθερη Δημοκρατία ὁ ἰδεολογικός Θεματοφύ- λακας τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη θά πνέει τά λοίσθια κανείς δέν θά μπορεῖ νά σταµατήση τήν «ἐπανάστασ η» καί τήν εγκαθίδρυση τῶν λαϊκῶν συμβουλίων (Σοβιέτ). Οἰθεσμοί τῆς ἁστικῆς ὄημοκρα- τίας εξ᾽ αἱτίας τῆς μακρόχρονης καί συστηματικῆς ὑπονόμευσης τους ἀπό τό Κ.Κ. θά βγάζουν ἀνήμποροι νά ἀντιδράσουν τόν ἔπι- θανάτιο τους ρόγχο ξεπερασμένοι γερασμένοι ἀπογυμνωμένοιἰ- δεολογικά... ΄Ο Λένι σχολιάζοντας ἄρθρο τοῦ Β Γκάλαχερ ἡγέτη τῆς ἁγ- γλικῆς «᾿Εργατικῆς Σοσιαλιστικῆς Ομοσπονδίας» πού μιλοῦὐσεύ- πὲρ τῆς τακτικῆς γιά ἔναρξη ἄμεσου ὀρθόδοξου ἁγῶνα γιά τόν κομμουνισμό µέ ΑΠΟΡΡΙΨΗ συμμετοχῆς κομμουνιστῶν βου- λευτῶν στό Κοινοβούλιο τῆς ᾿ Αγγλίας, γράφει:«...Ο συντάκτης, τοῦ γράμματος (δηλ. ὁ ἀρθρογράφος) κατάλαβε θαυμάσιαπώς ὅ- Χι ἡ Βουλή ἀλλά µόνο τά εργατικά Σοβιέτ μποροῦν νά εἴναι τά ὅρ- γανα γιά τήν ἐπιτυχία τῶν σκοπῶν τοῦ προλεταριάτου... οὔτε κἄν ὅμως βάζει τό ἐρώτημα. Μποροῦμε νά ὁδηγήσουμετά Σοβιέτ στή νίκη ἐνάντια στόν Κοινοβουλευτισµό χωρίς νά µπάσουµε τούς «σοβιετικούς» πολιτικούς ΜΕΣΑ στή Βουλή, χωρίς νά ἀποσυνθέ- σουμµε τόν κοινοβουλευτισµό ἀπό µέσα χωρίς νά ΠΡΟΕΤΟΙΜΑ- ΣΟΥΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ, ἀπό µέσα ἁπό τήν Βουλή, τήν ἐπιτυχία τῶν Σοβιέτ στό καθῆκον πού ἕ- Χουν µπροστά τους νά ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ τήν Βουλή...» ΄Ἡ ἁπάντηση τοῦ Λένιν στό ἄρθρο- πρόταση τοῦ Γκόλαχερ δείχνει παραστατικώτατα τήν δολερή τακτική, πού ἀκολουθοῦν πάντα τά Κ.Κ. στίς ἁστικές δημοκρατίες. Τά Σοβιέτ εἶναι ὀπωσδήποτε καλύτερα ἁπό τήν Βουλή, γιάνά ἀποσυντεθεῖ ὅμως ὁ κοινοβουλευτισµός πρέπει νά γίνει δουλειά ἀπό µέσα γιά νά διαλυθεῖ ἡ Βουλή ἀπό μέσα, γιάνά ὁδηγηθοῦν τά Σοβιέτ στή ΝΙΚΗ, πρέπει οἱ κομμουνιστές νά συμμετέχουν στήν Βουλή...» νά ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ἀνεξάρτητα ἀπό τόν χρόνο πού θά πάρει...» ᾿Ἡ ἐμπειρική σύλληψη τῆς τακτικῆς τοῦ σᾳλαμιοῦ ἀπό τόν Λένιν καί ἡ µετά ἀπό τριάντα χρόνια ἀναγόρευση της σέθεωρητι- κἡ ἀρχή ἀπό τήν Οὔγγρο Ράκοσι εἶναι ἡ ἀσφαλέστεροι μέθοδοι τῆς ἧττας τοῦ ἀντιπάλου πού θά τό ἀντιληφθεῖ µόνον ὅταν εἶναι πολύ ἀργά... Οἱ κομμουνιστές ἀγωνίζονται χρόνια ὁλόκληρα γιά νά κατα- λάβουν τήν Εξουσία. ᾿Ο ἀγῶνας νόμιµοςή παράνομος, Φανερός ἡ συνομωτικός, ἐπαναστατικός ἡ εἰρηνικός, πάντα τό Ίδιο ὕπουλος καί σκληρός σ᾿ ἕνα στοχεύει. Τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας µέ κάθε µέσο ἀνεξάρτητα ἀπό χρόνο καὶ κόπους, καί Φυσικά διατήρηση της γιά πάντα... , ΄Η δόλια, ἀποδοχή, ἡ ἐξουθενωτική συµµετοχή, ἡ ἕξοντωτι- κή ὑπονόμευση καί οἱ προδοτικοί ἐναγκαλισμοί τῆς Δημοκρατίας, πού στ΄ ὄνομα τῆς ᾿Ελευθερίας ἡ'διατούς τό ἐπιτρέπει εἶναι ή ἀν- ταµοιβή τῆς ἀνοχῆς της... ΡΙΚΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Η αλήθεια για την Κύπρο. Εδημοσιεύθη, προσφάτως, εις τας Κυπριακάς εφημερί- δας, ὁτι συντόμως θα κατατε- θεί εις την Βουλήν των Ελλἠ- γων η πρὀτασις δια την σύστα- σιν εξεταστικής Επιτροπής, . δια το άνοιγμα του διαβοήτου «Φακέλλον της Κύπρου». Εἰ- ναι δύσκολον να μαντεύσωμεν τας αποφάσεις, τας οποίας θα λάβει η εξεταστικἠ αυτή επι- τροπἠ, η οποία θα απαρτίζε- ται απὀ βουλευτᾶς των κοµ- μάτων. Ο µέσος, όμως, Έλλην διερωτάται, κατά πόσον εἶναι ορθός ο χειρισμός ενός τόσον σοβαροῦ θέματος, καθ᾽ ἠν : στιγμήν η εξεταστική αυτή επι- τροπἠ θα απαρτίζεται από βουλευτάς των κομμάτων, τα οποία, δυστυχώς, δεν εἶναι α- µέτοχα της τραγωδίας. Οι εθνικόφρονες Κύπριοι, ἔχοντες υπ’ ὀψει τοὺς εµπνευ- στὰς της συγκροτήσεως της ε- ξεταστικής διακοµµατικἠς ε- πιτροπής, ως επίσης και εκεὶ- νους οι οποίοι πρύπτονται ο- πίσω απὀ αυτήν την πρωτο- βουλίαν, δικαιούνται να αµφι- βάλλουν ως προς την ορθἠν τοποθέτησιν του σοβαρού τούτου θέματος. Η προδοσία της Κύπρου αποτελεί, µετά Ἴτην Μικρασιατικἠν καταστρο- φἠν, το μεγαλύτερον ἐγκλημα εις βάρος τὸυ Ελληνισμού. Η Κυβέρνησις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., και ιδιαιτέρως ο πρωθυπονρ- γός κ. Παπανδρέου, ἔχουν την υποχρἑωσιν να λάβουν ορθάς αποφάσεις δια το ἆνοιγμα του ««Φακέλλου». Ο κ. Παπαν- δρξου γνωρίζει, καλύτερα πα- ντός άλλου, ὅτι οι εμπνευστὲς της διακοµµατικής επιτροπής δεν εἶναι ἄλλοι, απὀ εκείνους οι οποίοι, εν τη επιθυμία των να ανατρέψουν το στρατιωτι- κὀν καθεστώς, εσχεδίαζον και επεζήτουν εθνικἠν συμφοράν ειςτην Κύπρον. Οι απανταχού Ἕλληνες δεν ηὐμποροῦν να ξεχάσουν, ὅτι ἑνα μεγάλο ποσοστὀν της Ελ- ληνικής Τιμής και Εθνικής Α- ξιοπρεπείας ευρίσκεται εντα- Φιασμένον εδώ εις την Κὺ- προν. Δεν περιποιεί τιμήν δια τον Ελληνισμόν η αντίληψις, ότι δια να πἑσει η «Χούντα» θα ἔπρεπε να θυσιασθεὶ η Κὺὐ- « προς. Ἑπομένως, η Κυβέρνη- σις των Αθηνών, ἔχουσα υπ’ ὀψει το μέγεθος της συμφοράς᾽ και εφ᾽ ὅσον αναλογισθεί τας ιδικἁς της ευθύνας,͵ ἔχει την υ- ποχρέωσιν να προβεί εις ορ- θοὺς χειρισμούς, οὕτως ώστε να συνταχθεί ειδικόὀν διμα- στἠριον, απὀ δικαστικούς στρατοδίκας, οἱ οποίοι οριστι- κὠςθα κρίνουν το ἐγκληματης προδοσίας. Ευθύνονται πολ- λοί δια την σφαγἠν της Κὺ- πρου, οι οποΐοι, ὅμως, κυκλο- φορούν ελεύθεροι! Αφοῦ συν- τελεσθεί η µεγάλη δίκη και ε- πέλθει η τιμωρία των ενόχων, τότε µόνον η διεθνής κοινή . Η ΑΗΤΤΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΘΝΠΟΦΡΟΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ «ΜΑΟΙΑΤΗ) Τά νεοϊδρυθέννα ᾿Εθνικόφρονα Σωματεῖα «Μαθιάτη», συγκρότησαν δυναμική ὁμάδα, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται μὲ ζῆλο γιά τήν κατάκτηση τοῦ Πρωταθλήματος τῆς ΕΠΟΠΙΛ. Στήν φωτογραφία, ἡ ἀήττιτη ὁμάδα τοῦ «Παρθενώνω Μαθιάτη σὲ ἆνα- µνηστική Φωτογραφία της. ΄’ ΙΙ / εα 6ΗΙΟβΙνΝΕ Βισοςνίπο ΝΕ-ΧλΩ-ΡΑ ΝΕΑ ΧΔΩΡΙΝΗ Ραψφινέ ΔΤΑΤΗΡΗΕΤΕΛΙΟ χε ἀΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕμςζ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ εἰ λεγκΏων καὶ ΒΑΨΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ Μέ το χέρι ἢ σὲ πλυντήριο ΛΕΥΚΑΝΣΙΣ ΑΠΟ ΣΜΗΣΙΣ ος ΜΒΑΛίπα πιδοίης Β5ἱ ἘἙΑίςΗΙΝΕ, ο ορ]. Ἑν βαπά ΑΠ ΛΛΥΜΑΝΣΣ ο μωσπαα. διοδόζετε γνώµη θα πεισθεί, ότι η Ελλάς ᾿δικαιούται και της αξίζει να πάρει το «δίκαιον της. Αλλά ταυτοχρόνως --και αυτό ἔχει μεγάλην σηµασίαν-- θα απο- καλυφθεί και η φοβερά ενοχἠ του δολίου εκεΐνου Κίσσιν- Ύκερ, ο οποῖος κατώρθωσε να πεΐσει τους στρατιωτικούς, α- ποστείλας εις Αθήνας τον βοη- θόν του Σίσκο, να προβούν εις το πραξικόπημα, αφ’ ετέρου, ὅμως, µετά του Ἑτσεβίτ, ετοί- μαξζε την εισβολή! Όταν αποκαλυφθεί η προ- δοσία εις όλην της την ἑκτασιν, τότε, ασφαλώς οι Αμερικανοί θα δεχθούν τας εοθύνας των διά την μεγάλην αδικίαν εις βάρος του Ελληνισμού. Ο Πρόεδρος Ρήγκαν ζητεί, επι- µόνως, πως αποσυρθούν απὀ τον Λίβανον όλα τα ξένα στρα- ! τεύματα. Και᾽ εφ) όσον και εις την περίπτωσιν της Κύπρου, υπεύθυνοι δια την συμφοράν αποδειχθήἠ ὅτι δεν εἶναι μόνον οι Τούρκοι, τότε ο κ. Ρήγκαν θα εἶναι υποχρεωμένος να ζη- τήσει και από την Τουρκίαν να αποσύρει τα στρατεύματα της από την Μεγαλόνησον. Ο κ. Παπανδρέου, αυτά πρέπει να ἔχει κατά νούν εάν, πράγματι, «επιθυμία του εἶναι γα βοηθή- σειτην Κύπρον. Μετά τιµής, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ζ. ΗΛΙΑΔΗΣ Λευκωσία (Σ.Σ. Η επιστολἠ αυτἠ δηµο- σιεύτηκε στην «Εστία των Α- θηνών). ΟΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ (Τοῦ κ. Μιχαλάκη καὶ τῆς κ. Βασιλικῆς) ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τοῦ κ. ΠΑΝΑΠΙΩΤΗ Κ. ΚΡΑΜΒΗ {ΠΗΤΕΡ) (πρόσφυγα ἀπό τήν ᾿ Ακανθοῦ), θά λειτουργεῖ τώρα ἐπὶ 24ώρου βάσεως. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΟΤΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΓΟΡΟΥ -ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Τηλ: 047-21911 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΙΛΤΑΛ α ΨΥΓΕΙΩΝ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΚΟΥΖΙΝΩΝ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΗΣ: α ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ-ΚΟΥΖΙΝΩΝ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΒΙΕΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕΜΑΣ ΠΙΑΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΣΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ διΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» «ΚΤΥΠΗΣΕέΙΣ «Πὶ ΚοΝΤΡΑΠΛΑΚέ Κάί ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. παπακυριακουΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΧ ΚΑΙ ΝΑΧΑ ΜΙΑ ΓΙΑΜΑΧΑ ΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ ΙΠΑΜΑΧΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ο ΑΣΟΦΑΛΙΣΤΙ ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ᾿Οδός Παντελῆ Κατελάρη 178 Τ.Κ. 3942. Τηλ. 46007 δι 46362 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Προσωπική ἐξυπηρέτηση ΚΑ ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΜΑ ΝΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΝΤΕΝΕΤΑΣ Τ/ ὀναφέρει σχετική ἀνακοίνωση ᾿Από τό «ΔΡΑΣΙΣ --ΚΕΣ», πήραμε τήν πιό κάτω ἀνακοίνωση: «Διαβάσαμετίςτελευταῖες μέρες στόν τύποτίς ἀκόλουθες κὠμικοτραγικότητες: «Κυπριακό 'Ἱστορικό Μουσεῖο καί ᾿Αρχεῖο», ἀποφάσισε νά βραβεύσει τόν σωτήρα τοῦ Ντεν- μτάς, στά πλάίσια δῆθεν 'Ελληνοτουρκικῆς Φιλίας. Κάλεσε μάλιστα καί τόν κ. Χρυσόστομο νά ἐπιδώσει τά σχετικά βρα- βεῖα. 'Ο κ. Χρυσόστομος ἀρνήθηκε νά τό πράξει τονίζοντας πώς ποοπάθειες σάν κι αὐτή, ἐξευτελίζουν τήν Εθνική μας ἀξιοπρέπεια καί μᾶς γελοιοποιοῦν σάν '᾿Ελληνισμό τῆς Κύ- πρου. Τήν ἐπομένη, κάποιος «Νεοκυπριακός Σύνδεσμος», ἔπι- κρίνει τόν κ. Χρυσόστομο γιά τήν πράξη του αὐτή καί προ- σπαθεῖ νά καθορίσει τίς ἁρμοδιότητες τῆς ᾿ Εκκλησίας καί νά γίνει ὑπέρμαχος τῶν ἀνωτέρω ἐκδηλώσεων. Τό ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ,φορέαςτῆςπλειοφηφίαςτοῦ ᾽ Εθνικό- Φφρονα Φοιτητικοῦ Κόσμου, ἐκφράζει τήν ἀνησυχία καί τήν ἀγανάκτησή του γιά τήν ὕποπτη καί Εξευτελιστική ἔνέργεια τοῦ ΚΙΜΑ καί τῶν γελείων ὑποστηρικτῶν, πού ἀντί νά προ- σπαθοῦν νά διατηρήσουν καίνάτονώσουντήν ᾿Ελληνικωώτά- τη ταυτότητα κ Κύπρου µας, τιμώντας τίς Εθνικές ἐπετείους καίτούς ἥρωεςμας, ἀντίθετα θίγεται ἡ εὐαισθησίατουςγιά τή µή πραγματοποίηση ἐκδηλώσεως ὑπονομευτικῆς τοῦ Εθνικοῦ χαρακτήρατοῦ νησιοῦ µας. Εἶναι νωπή ἀκόμα στή μνήμη µας ἡ δράση τῶν κυρίων αὐτῶν, πού στό παρελθόν προσπάθη- σαν μἐµανία νἀ δημιουργήσουν Κυπριακή συνείδηση λέγον- τάς µας πώς ἡ Κύπρος εἶναι Έθνος ξέχωρα ἀπό τόν Ἑλληνι- σμµό. Σάν Ἕλληνες Κύπριοι φοιτητές, καταδικάζουµε μέ βδε- λυγµία καί ὀργή τίς ἔνέργειες αὐτές καί καλοῦμετό λαό µαςνά τούς θέσει γιά πάντα στό περιθώριο. Συγχαίρουµε ἐπίσηςτόν κ. Χρυσόστομο γιάτή στάση του καίτόν καλοῦμε νάπεράσει ἀπό τή θεωρία στήν πράξη καίνά ἀρχίσει ἀμέσως ἡ ᾿Εκκλησία ἀγώνα γιά τήν τόνωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήµατος κτυπώντας ἄφοβατούς φΦορεῖς τῆς σατί- λας καί τῆς ἀποταύτισης» ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΟΙΕΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙΝΥΕΝΤΑ ΣΟΥΒΛΑΗΙΑ--ΣΙΕΦΤΑΛΙΕΣ- ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΦΑΓΗΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΡΟΥ -- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 48 ὁ5ιο» ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ᾿Αγωνιστής Δημήτρης Πολυκάρπου «ἁιγενῆς θά πεῖ Ἑλλάδα καί Ελλάδα Διγενής) 'Ἡ ᾿Εθνική ἀποκατάσταση τῆς Κύπρου µας εἶναι ἱστορική ἀνάγκη «Ἑλληνικά Κυπριακά νειάτα, Ἁιγενῆς θά πεῖ Ελλάδα καί Ἑλλάδα Βιγενῆς. Πόσο δίκαιο εἷ- Χαν τά ᾿Ἑλληνικά νειάτα στήν Κύ- προ, ὅταν κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. συνταύτιζαν τόν Διγενή μέ τήν ᾿Ελλάδα. 'Ολό. κληρη ἡ ζωή τοῦ ΔΙΓΕΝΗ δοσμένη γιά τῆς πατρίδας τήν τιµή, τῆς πα: τρίδας τό μεγαλεῖο τήν ἀξιοπρέπεια και τήν ΛΕΥΤΕΡΙΑ, τό ὄνομα του ταυτόσημο μέ τούς ΕΛΛΗΝΕΣ. :ΑΓΩΝΑΣ -- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -- ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ -- ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΞΞ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ. ᾿Ακολούθως ὁ ὁμιλητής ἀνα- φέρθηκε στήν γεµάτη ἀγῶνες ζωή τοῦ ᾿ Αρχηγοῦ καί συνεχίζοντας εἷ- πε «9 χρόνια µετά τήν Τουρκική Εἰσβολή κατέχεται τό 403, τοῦ ἐδά- Φους µας καί τό 6093, τῶν πλουτο- παραγωγικῶν πηγῶν τοῦ τόπου. Τί κάναμε γιά νά τούς διώξουµε: Σχε- δόν Τίποτα. Ακαρπες, ἀτέλειωτες συζητήσεις, ψηφίσματα καί πάρα πολλά εὐχολόγια. Τόν δρόµο νά διώξουµε τούς Τούρκους ἀπό τήν Κύπρο µας, μᾶς τόν ὑπέδειξαν μᾶς τόν ἐδίδαξαν ὁ Λεβεντόγερος ΔΙΓΕΝΗΣ καί ὅσοι Ἕλληνες στρατιωτικοί θυσιάστη- καν γιά τήν Κύπρο. ΕΓΗΝΔΙΟΡΟΘΟΘΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Μακρύς καί δύσκολος θά εἶναι ὁ ἀγώνας. ) Αλλά τίποτα τό µεγάλο δέν εἶναι εὔκολο. Ας µήν ξεχνάμε ὅτιπρίν ἀπό τήν ΄ Ελληνική ᾿Επανά- σταση τοῦ 1821 ἔγιναν τουλάχιστον ὄλλες 8 ἀνεπιτυχεῖς ἐπαναστάσεις. 'Ο Θεός ἀπό τότε ὑπέγραψε τήν ᾿Ελευθερία τῆς 'Ελλάδος καί τῆς Κύπρου. 'Ο κ. Πολυκάρπου καταλή- γοντας εἶπε: «ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ µέ τήν ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ γιατί γιά μᾶς εἶναι ἰδανικό τό ποιό µεγάλο καί τό ποιό πολύτιμο εἶναι σκοπός ζωῆς εἶναι ὑποθήκη τοῦ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, τῶν Ελληνοκυπρίων μαχητῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α. εἶναι ἡ ἐντολή πού μᾶς ἄφησαν οἱ ' Ελλαδίτες ἀδελφοί αξ/- κοί καί στρατιῶτες. Τιμή καί δόξα στόν ᾿ Αρχηγό Διεγενή καί στούς ᾿ Ελλαδίτες αξ/- κούς καί στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι γιά μᾶς δέν πέθαναν ἀλλά ΖΟΥΝ και θά ΖΟΥΝ πάντοτε πάντοτε μσα στήν ἱστορία µέσα στήν ψυχή στήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ καρδιά µας. Οἱ ἡρωῖ- κέςτους πράξεις τό παράδειγµα καί τέλος ἡ θυσία τους γιά μᾶς ΒΑΡΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, φῶς, ὁδηγός πού θά μᾶς ὁδηγήση στήν ᾿Εθνική ἀπο- κατάσταση τῆς Κύπρου. Οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου μέτό ἀκέραιο ᾿Ἑλληνικό χρόνο τίς ΄Ελ- ληνικές ἀρετές καί τήν παραδει- γµατική καρτερία προδικάζουν τήν νίκη τοῦ ἀγώνα µας. ΄Η ᾿Εθνική ἀποκατάσταση τῆς Κύπρου µας εἶναι ἱστορική ὀνάγκη. ΄Ἡ σηµερινή παγκόσμια τάση γιά ΕΝΩΣΗ τῶν κρατῶν βοηθᾶ καί γιά τήν δική µας Ἔνωση μὲ τήν ᾿Ελλά. δα. Τότεθ᾽ ἀνοίξουμε ἀσφαλεῖς διό- τι ὅσο εἶναι εὔκολο σήµερα τά διά- Φορα κράτη καί οἱ ἄλλοι νά ἔπιβου- λεύονται τήν ἀκεραιότητα τῆς Κύ: ρωσθας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ πρου µας, Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ : ' όσο δύσκολο θά εἶναι μετά ἰ έ ἓ ῦ ' ΙΝΒ υοτιονς ΔΡΟΜΟ Λ Μ Σο Λ ΥΚ (05δΙΑ τήν ΕΝΣΩ Σηµείωση: Στοὺς νεους συνδροµητ ςτο ΟΔ! ! ΕΣ ΤΗ Εε ε Υ .. Εε Σ Τ πω : «᾿Εθνικοῦ Φύλακα», θὰ ἀποσταλοῦν καὶ οἱ ΧΡΗΣΕΩΣ «08 δε ν ΜΑΤΩΣΗ ΜΑΣ Με προηγούμενες ἔκδόσεις. | Ι | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ! Ι Ι ἱ αυ πμ ὉΌὉσ4”μα Αλωπιρας πως -- -..-- -”--” -

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ 8p
ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ 8p
ΛΙΠΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Πολιτισμός 8p
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 8p
Η αλήθεια για την Κύπρο Κυπριακό 7p
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ 7p
«Καλό βόλι ήταν η ευχή μεταξύ των παλληκαριών» Πολιτισμός 6p
«Και σαν πρώτ' αντρειωμένη Χαίρε ώ Χαίρε Ελευθερία» Πολιτισμός 6p
ΖΗΤΩ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 Πολιτισμός 5p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πολιτική 4p
ΠΩΣ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 3p
ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
Η Θλιβερά Επέτειος 3p
ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2p
Εγκαταλείψαμε όλοι τους προμαχώνες 2p
ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ «ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 2p
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΕΟΚΑ 1p
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΓΡΙΒΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ 1p
Η 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ 1p