Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1984-01-29

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ἕώτή κ ) ΤΩΝ 199 εΘΝικος Φύλακας ΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 ἐν Αν θακὰ θκβῤθρ ποορ ρω ο, ντ Ο Στρατηγός Γρίβας φθάνει στην Κύπρο συνοδευόµενος απὀ τη σύζυγο του κ. Κική. Αναμφισβήτητα ἕνα μέρος απὀτις δἀάφνεςτου Λεβεντόγερου ανήκουν στη μεγάλη αυτή γυναϊκαπου η ζωή της µετον Μεγάλο Αρχηγό ἦταν γεμάτη αγωνἰες και πίκρες. Ποτὲε όμως δεν λύγισε γιατί ἠξερεπως ο Στρατηγὸς πολεμούσε και αγωνιζόταν για την τιµή και το μεγαλείο της Ελλάδος. «...Ώς στρατιωτικός ηγέτης δεν θα δεχθώ ουδεμίαν λύσιν και δεν θα ακούσω την φωνἠν ουδενὀςπαρά εκείνην της αγωνιζόµενης Κύπρου. Καιη φωνή αυτή µε ακολου- θεὶ παντού και μού επιτάσσει: Ουδεῖς συμβιβασμός. Πόλεμος ολοκληρωτικός. ΛΕΥ- ΤΕΡΙΑ ᾿Η ΘΑΝΑΤΟΣ» Ε.Ο.Κ.Α Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ Ο Στρατηγός Γεώρνιος Γρίβας- Διγενἠς γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1858 στο Τορϊκωμο. Σαμμµετέσχεστη Μικρασιατικἠ εκστρατεία καιτον Β΄ Πσγκοσμιο Πόλεμο, κατάτον οποίον Ηπηρέτησε σαν επιτελάρχης της Ὦ Ἀπεραρχίας Πεζικού. ατά την διάρκεία τις κοτοχὴς Ιγόξα της Οργανώσεως ντιστάσεως «Χ: την Ἡ υ. δα Έφθασε μυστικά την Κύπρο κάλο νο ος ταν οτε ο πωμτικήὴν ηγεσία του Απελευθερωώτικο. νάνος τς Επί τον ΜΠόρτιο του 359 ανεκηρύχθς υπό της Ῥςυλης των Ἑλλήνιων « Αξιος της Πατρίδος: καὶ ὃν οιδικοῦ διατάγματος προήχθη ανα- ὁρομικώςσε Αντισσρτήῃγο. Επο ιτεύθη κατά την περἰοδο 1960-61. Μετά την Ῥοηρκικὴ ανταρσίατου 1963 ἠλθεκαι πάλι στην Κύπρο και ἀνέλαβετην αρχηγία των Ενόπλων Δυνάμεων, Τον Νοζημημιοσ τους 1867 εκλήθη στην Αθήνα απ᾿ ὀπου ἠλθβε μι νέὰ στην Κύπρον τον Σεπτέμβριο του 1071 για νει ηγηθεί της ΕΟΚΑ Β᾽. Ω θάνατος τον βρήκε συνεχιστή του αγώνα που κάραξε. ) Ο αθάνατος Αρχηγός ΔΙγε- νής, προσφωνώντας την Κυ- πριακἠ βουλἠ, μετά τις επιχειρήσεις πις Μανσούρας το 1964. Ο Στρατηγὀς Γεώργιος βας, µετους γονεὶς των ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α. Κυριάκου Μπότση «αι ΜΙχάλη Καραολή. Αγωνιστέςτης ΕΟΚΑ Β΄. µε στολὲς παραλλαγής, προσερχονται σε σχηματισμοὺς στο χὼρο ὁπου βρίσκεται η σορόστου Αρχηγοῦ Διγενή κομἰζοντας πελώριο στεφἀνι απὀ λουλούδια. Ἠσουνα θρῦλος ἑνὸς ἤρωα τρανοῦ πού ζοῦσε µο-οχό - Ἠσουν ὁ ἥρα ις κάποιου μύθου πρωτινου Σανὀ ποιός νόξερε πώς θάθγαινε στ᾽ ἀλήθεια Ζοῦσες, µονόάχος - λέει ὁ μῦθος - Διγενῆ µέ τήν ἁἀσπίδα σύ. μαζί καί μέ τὸ δόρυ καί νά πο Όγήμε. ἡ Ἱστοριά ἀληθινή α λογνόδια καί τά ὄρη. πάνω στῆς ἄ«ὐπρσῳ | Ἠσουνα κώνο «οτομία πρωτινή πού λέγον ο Ὅ ο] ὁ τἩπ ρόκα. Μά τώρα ζε: « Ἡ Ίο ΔΙΓΕΝΗ µέσα στης ΚΟ μετην Ελληνική κυβέρνηση. Δεξιά, ο Στρατηγός Παντελὶ- Ο Γεροςτης Κύπρου µετη σύ- ζυγό του, τη «Νέα Πηνελό- φ .. κ Ἓ ίβα παν ο. ο πηινοῦ. Ε Ανέκδοσ - σλτον ο ππρατηγοῦ τρ όταν ηγείτο τὸ: ο αξονον. Η Ιερά Σύνοδοςτης Εκκλησίαςτης Χάρο µπὀρεσενα νικηθεῖί. Το Κύπρου, κηδεύειτον Εθνικό Γίγαντα, που μόνο απότο σκήἠνωμα καλυμμένο µε την Γαλανόλευκη, το πηλίκιο κα!το ξίφος του. σεπτὀὸ του πη», κ. κικἠ Γρίβα, στοπαλιό αεροδρόµιο Λευκωσίας σε µια απὀ τις αναχώρήσειςτου στη Αθήνα, για συνεργασία Ο Διγενής µετην αγαπημένη του αντάρτικη στολἠ και το μαῦρο μπερξ, σεφὠτογραφί- α µε τον Στρατηγὸ Ηλία Πρόκο, κατά την επἰσκεφἠ του στο στρατόπεδο Β.Μ.Η. δης, πρὠτος Αρχηγός του Κυπριακοὺ Στρατού και αρ- γότερα επιθεωρητής των Ε- νόπλων Δυνάμεων του Ελληνισμού στην Κύπρο. 5 ἐ : Ο Στρατηγός Πρόκος διετὲ- λεσε για χρόνια αρχηγόςτης Εθνικἠς Φρουράς και ἦταν από τοὺς πιο τίµιους και στε- νοὺς συνεργάτες του στρατη- γού Γρίβα. Ο Αρχηγός Διγενής και οι Στρατηγοί Πρόκος και Γε- ὠργιάδης µπροσερχόµενοι στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, συνοδευόμενοι απὀ το Γυ- µνασιάρχη κ. Φρίξο Πετρί- Ἁιγενήὴς, Γεωργιάδης και Δέρβης, σε µια σπάνια ιστο- δη. Κατά την επἰσκεψή του αυτἠ ο Διγενής απεκάλυψε πλάκα µετα ονόματα πεσόὀν- των μαθητών στο Παγκύπρι- ο Γυμνάσιο. ΚΥΡΙΑΚΗ 252 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑςΟ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 350 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 4 Ἡ ρορλασύνη ονή ὅδιι 409 πλότα ρὲ τὸ στρώρο ο. λ... προς -ᾱ ὁ αρα ποστς Λλλάαε ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1905 ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΤΟΣ Β΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 11 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Ιὔ9μµέλς ΑρχισνντακτηΣ κΩΣΙΑΣΤ ΊολοµοΥ Σελίδες έ ΤΡΙΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 1959 κ Ἡ΄ ναταλλσύτη ετὲ 2 δε µτρεέται ϱ ὁ στράκρα ο. μον μα τὸ μα. -ΑΓΩΝΙΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚκος ΦΥΛΑΚΑςΟ 9 εθΝιΚκος ΦΥΛΑΚΑς (9 ΠΕΜΠΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945 ΕΤΟΣΗ΄ ΑΡΊΘΗΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 158 μὰς αρχισυμῖακτἠΣ κΩσταΣ { {ολοµου Σελίδε 6 ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Ὁ ᾽Αρχπγὸς Διγενὴς ΤΑΒΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΟ ΔΙΓΕΝΗΣ μα καὶ τὴν ΄Ένωφη παιατο Έκπκο τα. ν Άλμα . Αρχηγού: ο ΦΟΟΥ Σρι ἀσππκ. να μὴν αὐδαινα ὃ Γέρας». Οἱ ὀρῦλοι ἅμωυς ποτά δὲν λλδαι ρα τος την παιρβα 190.000 πρόσφ: δα λλδ ος μκά συ νμκώη Ελληνισμάς . τν λλμ. περιμέναμε τοὸν χρόνια να τωρίσουν, ἀγωπημένο µας κρά να Ζυρίτης” Λανδενον παν ὕβοζαν ἐρθννπέδη «τήν απλο. ἀλία. ολ τοσα ο απ Ὃν Ἓλληα, καὶ Άγιες νὰ» να ας Ἰκομ πως Ἰκανα νι τι Ὃπρρας τν ορια. πα ιο εο-ς τς ροος Ὁλκα πό ἑπνκνοοντε στρες οοοπνκπη ον τε νο λί(ας στην μμ ο ο προστα. δη οὐ οκωμωφύνης της. τἰς κ θαυμαομοά τν, μι νὰ Τρθοον στων τάφο νὰ κὲς μαλα τοῦ λιτρωτὴ τἲς Κνπρον «μι οτορθαλάνρη ΄Ἕλληνα, ἀγρενει ἡ σρτ ο ο πώ ράσα αμα μολντωμλιακήμωμης ἀπ Ὅ νο μμον δν. ο μπω τ οι ως ὑπ ον Ελ α νο προ μον οποια ονομα ρέτα, τς Κωλροο τὸν Εδιιτὰ Χπρμο, ὅπως ᾖτον ασ μεν σάς Λανταριᾶς σα τωσο σάσονα τῆς ἄντρον μας οἱ Ὀωστοὶ μαὶ ἀγνωντοι ἐχθροί μὴ ν οραικωωόι ἆρασο Ἄρκονρ νο νμβαλκ λα ο ος προ το ολο, Ἰρρησι ας τά ος δε . ῶν στ νο τς Αοπαα τὴς Ελ οσο ολιωσο τὸ τοὸ στὰ Σκό. Η ΤΙΜΙΑ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Η 15η Φεβρο Η ΦΩΝΗ καί ἡ συνείδηση τῶν ᾿ Αγωνιστῶν, εἶναι ἡ φωνή καί ἆ συνείδηση τοῦ ΑΚΡΤΓΑ τοῦ . Νότου, τῆς - ὡς ἀδάμας ἄνεν τέφρας ΕΛΛΙ ΚΥΠΡΟΥ! Εθνική, συνεπῶς, καί ἡ φωνή καί ἡ συνείδη- ση τῶν Αγωνιστῶν καί τοῦ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑ- ΚΑ», σάν ἑκφραστικοῦ τους ὀργάνον. Κα ὅταν ἀπευθονόμαστε στό Λαό, σέ µιά προέκταση ἀπό τήν ΣΤΡΑΤΙΑ τῶν σοναγιωνι- στῶν µας, ἕνα εἶναι τό μήνυμα, στό ἐπίκεντρο τῆς Φιλοσοφίας μας. Τό ο μάννα νά διαφυλάξουμε Ὃ μας Αὐτή τών ΕΘΝΙΚΗ ταυτότητα, τήν Ελληνική, ποθξχειτίς ες της στίς καταβολές τῆς Ιστορίας µας. Στούς ᾿ Αχαιούς, στούς ᾿Αρκάδες, στοὺς Ὁμηρικοὺς Ελληνες Άρωες, ποῦ ἀπό τάπανάρ- χαια χρόνια ἕκαμαν τήν Κύπρο ᾿Ακριτικό Προ- βΡαχῶνα τοῦ ᾿ Ἑλληνικοῦ Νότον. τας ον θρῦλο τῶν Βοζαντίνων, τόν θρᾶλο Διγενή ᾿ Ακρίτα, πού τόν ἐνσάρκωσε στίς μέρες µας ὁ θρῦλος τῶν θρύλων τοῦ σύγχρονου Έλλη» νισμοξ, κού προσέλαβεπανοικουµενικὲς διαστά- σεις ὁ Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας - Διγενής. ΜΕ τόν ἀγώνα τοῦ 1955-09, ἡ ᾿ Ελληνική Κύὐ- προς τῆς γενεῦς µας, καταξιώθηκε ν᾿ ἀνεβεῖ στήν κορυφή τῆς πυραμίδας τῆς ἐπίγειας δόξας, νά σκάσει τὸ ΦΙ ποῦ μικροῦ, ἀσήμπαντου, ου νησιοξ, νά προβληθεῖ πανοικουµενικά σάν πρωτοµόχος ἔπαλξη ἀγῶνα Ελευθερίας καί αὐταπάρνησης, συνεγείροντας σὲ σταυροφορία Ἠπριοσης το ὡς σκλάβους λαούς ὅλων τῶν ἠπεί- Τοξνο, τό µεγαλεῖο, τῆς ᾿Ἱστορίας µας, τῆς Ὁ τη ρᾶς καί τῆς κατάπτωσης, πού ὁ κομμουνισµός στήν Κύπρο ξανασήκωσε κεφάλι κᾳί πῆρε τό στήν πάλη γιά σοντριβά τῆς ΕΘΝΙ- ΚΗΣ ον φτάσαμε στό ἐπαίσχυντο σημεῖο νά μι. λουμς γιά Κυπριακή ταυτότητα, πού νά ἔχει τόση μα τὸν Ελληνική, ὅση καὶ ἡ...ΜΟΥΥΟ- λικὴ, ταυτότητα! ΦΑΡΟΙ ῥῖ ἀκοίμητοι φροεροί Έμειναν οἱ ᾽Αγωνιστίς, στά µαῦρα χρόνια τῆς καταδυνά- στευσης στήν Κύπρο κάθττι τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, μέ πούς ΚΑΙ εἶναι συνέχεια τούτου τοῦ χρέους τό ση- Μερινό χρέος τῶν ᾿ Αγωνιστῶν, νά καθορίσουν τή θέση τους ἔναντι τῶν ἐπικεικένων προεδρικών ᾿Εκλογῶν, Τό κραυγάζουµε, στεντόρεια πώς δὲν εἵμαστε μικροί, κοβμένοι στά µέτρα µικροπολιτικῆς. Δέν προσφερόµαστε, γιό κανένα, νά ρᾶς ἄγει καί νά μᾶς φίρει κατά τήν ταξική, κομματική, προσω- πική φιλοδοξία τον. Δίν εἵμαστε «ποίμνιο προβά- των ἀπολωλότων», οὔτε καὶ «ποίμνιο ἄβονλων προβάτων», ὅπως ὄἄλλοι γιά νά συντασαόµαστε τοφλό στἠν οὐρά Ἐπιτηδείων κομματαρχῶν! Μετήν ΕΘΝΙΚΗ καὶ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ταυτότητα πού μᾶς Ίδωσε ὁ νικηφόρος ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ. καί ἡ συνεχής προσφορά µας στήν Πατρίδα - καὶ Ρόνον - ἀποφοσίζοὶ προσέγγν ἡ µερα γάτο μελλον το κοῖ ᾿Ελληνισμοῖῦῖ ' ἀρχίζει, ἀπό τήν ἔπαύρνο τῆς τελευταια! τραγωδίας, ἡ ιν Ἐκταφίασμον τς Ἐθνικῆς ταυτότητας τῆς Κύπροε, μέ νεκροθάφτη τόν Διεθνιστικό Κομμουνισμό. Αὐτό τόν νεκροθάφτη τῆς Ἓθνωης μας ἔπαρξης καί παρουσίας καί πάλης στἠν Κύπρο, τόν Κομμουνισμό, ἀντιμετωπίζουμε μὲ τό ΟΧΙ στήν ἐκλογή τοῦ ἐκλεκτοῦ τῆς Κοινοπραξίας. Έπαρξης καί παρουσίας καὶ πάλης Κόνρο. τόν Καμμουνισμό, ἀντιμετωπίζοσμε μὲ τὸ ΝΑΙ στήν εκλογή Γλούκου Κληρίδη. Γιατί καί ὁ Κληρίδης καί οἱ Επιτελεῖς του καί ἡ Στρατιά ποὺ τὸν ἀκολουθεῖ, εἶχε καί ἔχει - ΘΕ- ΜΕΛΙΑΚΑ - ἄμεμπτη ᾿Εθνική ταντότητα καί ᾿Εθνική πολιτική, ποῦ ἐναρμονίζεται μὲ τή σή- µαία τῶν ᾿ Αγωνιστῶν καί τῆς΄ Ἑλλάδας. Θά ἦταν συνεπῶς, ἀσονέπεια, φοβερή ἐθνικὴ ἀσυνέ πεια ὁ ὑπερκομματικός χαρακτήρας τῶν ΄ Αγωνιστῶν νά τοὺς ἀποτρέφει νά πάρουν θέση Έναντι τῶν ἐκλογῶν. Γιατί δὲν κομµατίζονται, ἀλλά - σάν τηλας- γεῖς φάροι - φωτίζουν τό ἐκλογικό χρέος ΟΛΏΝ νά φηφίοουν ΕΘΝΙΚΑ, νά φράσσουν τό δρόµο σὲ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, συνο- δοιπόρους τοῦ Κομμουνισμοῦ καί τῆς Μόσχας. ΜΕ οὗτό τά κππστεύι»» μήνυμα σομβόλαιο, οἱ ος ο τῆς πού τό καθαγίασαν τόσες ἡρωϊκές μορφές τῆς Ἔθνι- κᾶςζωῆς μας, καί ἡ τιτονική, ὑπεράνθρωπη, ἡμ. θεϊκή μορφή τοῦ ΔΙΓΕΝΗ, ἔχουμε πρώὠτιστο χρέ- οςν᾿ ἀξιολογοῦμε σ᾿ ὄλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς ρα. ς. Στόν πόλεμο, ἡ θυσία εἶναι τό τίµηµα, γιά τήν πιµή τῶν ὅπλωνν, γιά τήν προάσπιση ὁσίων καί ρῶν, γιά τήν ση τῆς Ελευθερίας. Καὶ σὲ χρόνους ἡ) Αρετή, ἡ Εθνική ταντότητα, ἡ “Ἱστορία καί : «τό φῶς τοῦ ΦΑΡΟΥ τῆς θυσίας τῶν ρώων τῆς Κυπριακῆς Ελευθερίας, πρέπει νά εἷ- ναι ἆ συνισταμένη ο παρε οκ κα τῆς ὑπαρξής μας, σιά Ἱεράκ χώματα εῆς Κύπρου. Σοππερασµατικά καί λακωνικά, οἱ ᾿Αγωνι- στὲς - ὅλη ἡ γενηά τῶν Αγωνιστῶν - ὑψώνουμε στά ἐπουράνια τήν ἰδιότητα τοῦ ΕΛΛΗΝΑ, τοῦ Ἐθνικοῦ Ὃ τοῦ ᾿Ἱερολοχίτη μαχητῆ, γτνεά τῶν Ἔθνικο- Φρόνων καί τῶν παλληκαρνῶν τῆς ΕΟΚΑ ἔνι- πού. 1959 ὡς σήµερα, λώμωώρὰ Ὑνά νά ρᾶς ὁδη- γήσει ἀπό τό κακό στό ση τοῦ χρέους µας, τῇ [η που θεωροῦμε καί ία. ὅλου τοῦ λαοξ µας. Καὶ ἡ προσέγγιση εἶναι νι στόν ὑποφήφιο τοῦ ΔΗ.ΣΥ Γλαῖκο Κλη- οχι Σπρο Κυπριανοδ. ΓΙΑΤΙ Θά τήν ηση, Χάνεναι ὀριστικά, τελεσίδικα, µοιραῖα καὶ νοµοτελειακά, ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ἠύπρος, ἄν Πρόε- ὄρος ἐνταλοδόχος τοῦ Κ. θε! στήν ᾿ Εξουσία. Δὰν ἀναφερόμαστε - κατ ἀνάγκην - στούς όνους ϕ. 5 άς ποθὰκ- Φράστηκαν καί ἀναλύθηκαν κατά κόρον. Αναφερόμαστε, πρώτιστα καί ἠδιαίερα, στήν ὁλοκλήρωση ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. της, ος θά ἔτε ον μα αφεξής τὸν Ἰόοχα τι ὅτε τς Ἀθῆνει Αὐτή τραγική μοίρα. ἡ αάδρια μοίρα, ἀπιφυλάσσεται στόν᾿ Ακρίτα τοὶ Νό- τον, τήν Ελληνική Κκοπρο, ἂν τν διακυβερνήσει ἦν προπεχΏ Η φάλαγγα τῶν᾽ ἉΑγωννοτῶν ἐπωμίζεται τό στήν ροση θεμάτων ἀπό τόν Διεθι ἱερόν καὶ ἑστορικόν χρέος, ὄχι µόνον νά τό µελετή- τος. Αὐτή θά εἶναι ἡ αωδᾶς πῆς τριοχιλιετοὺς Ὃ κά ἠραπσπσαν ο οδή καί σι ει βήωμα, συ- Γιατί σὲ ον ἄπεεται ἑλικῶν Αγαθών καί συµ- ορόσττας τᾶς᾽ να Κόπρον, τήν νά ίση, ρ η Χωρίς ο ον ρω σός ἡ νέα ὄνακυ- νά κά δει πρώτην ἡμώραν ὀφθαλμοῦ» τήν ΕΘΝΙΚΗΝ µας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γιά νά παραμένει ἁκατάλυτον τό Ἆς ἀ τῆς Κύπρου, καὶ νά προσμένει τήν ὥραν τῆς ᾿ Ιστορίας!!! ᾿Από αὐτήν τήν νέαν διάστασην, τήν ἀνεκτί- μητης ἀξίας νέαν διάσταση, γιά τήν ὁποίαν κανή- να τμῆμα τοῦ) Εκλογικοῦ Σώματος δὲν μίλησε ὡς τώρα, οἱ ᾿ Αγωνιστές, καλοῦν τήν ᾿ Ἑλληνική Κύ- προ νά βαδίσει στ θόχν τῆς | Κυριακῆς, Υνά θρι- ἡ νίκη τοῦ Καΐ νά τόν πιστώσει μὲ τό ίος τῆς ἀνταπόκρισης!! Μκορεῖ νά κλίνει τὴν πλάστιγγα ἐπέρ τῆς Εθνικής Ταυτότητας, α κατά τῆς Διεθνιστικῆς ἑπερμόσμι να. μνορα τῶν ᾿ Αγωνιστῶν. κῆςπολιτικῆς, κόμματα, ᾿ Ὀργανώσεις α ο. συναγωνίζονται στή διελκτστέ θά γίνει περισσότερο ἀρεστό στόν με, πρός ἄγρα λαϊκῆς ὑποστήριξης. ” Αλλά στόν ᾿Ιδεαλογικό χῶρο, τόν ᾿ Εθνικό χώρο, οἱ δρόµοι χωρίζουν, βρίσκονται οἱ θανά- σιμη ἀντιπαράταξη. νὰ ὁ ᾿Εθνικός δρόµος, ἡ ᾿Εθνικήπο- ρεία͵ καΐό δρόμος. ὁ κός δρόµος καί πορεία) Καὶ ἡ δραματική αὐτή πραγματικότητα, πού με καθημερινά, μᾶς συγκλονίζει, Όσοι Ἄρεθοι ν στά δίκτυα τοῦ Διεθνισμοῦ, τοῦ κομµου- ορος, σὲ τρομακτική ἀντιπαράταξη µί ὅσους Έχουμε Εθνική Ταυτότητα, ἠποβάλλουν καί Ἱστορία, καπαράδοσπ, κι ᾿Ἑλληνική Πατρίδα, Ελληνική καταγωγή καὶ ἀντιπαρερχόμενοι κάθε Εθνικό χρέος Ὑήνονται καταλύτες γνά τήν Κύπρο, σάν ᾿ Ακρίτα τοῦ ᾿ Ελληνικοῦ Νότον. Τήν µαόρη, ἀπαίσια, καί πικρή αὐτή ἀλήθεια τή γνωρίσαμε µακάβρια στά ρά χρόνια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ µας ἀγῶνα τοῦ 1955-59. Τή γνωρίσαμε στά µεταγωνιστικά χρόνια τῆς φθο- «πολπῖς ποιό αὗτοί οἱ ἔσχατοι κστακτητὲς της Άγγλοι. 1Ο Γλάδστων, ὁ Τσιόμπερλεν, ὁ Τσώρτσιλ, σε ὧρες ἀνάγκης καὶ στιγμές εἱλικρινείας, ἔπλε- ξαν ᾿ Ακάθιστον Ὕμνον στήν ἁδαμάντινην ς. Ἀανικάτα τῆς Κύπρον, κι ἐπεκαλέσθησαν ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ δυσκολίες γνά τήν σνα. ΣΗ. πης μέ τήν Μητέρα Πατρίδα ᾿Ελλάδα. Καί στό χρονοδιάγραµµα τοῦ Πρώτου Γπαγ- κοσμίου ΔΥΟ Φορές ἡ ᾿ Αγγλία πρό- σφερε τήν ᾿ Ελληνική Κόπρο στήν Ελληνική Τ]α- αρίδα, γιά ν᾿ ἀποτρίφουν, καί στίς δυό, τήν ᾿Εθνική µας ᾿ Ανάσταση. Μακάβριες συγκυρίες ἕλλειφης ὀροφυχίας στόν Ἑλληνισμό, καί στούς τότε ἡγέτεςτου, Βενι- ζέλο καί Κωνσταντίνο. κουµένη, μὲ ἠρωΐσμούς καὶ θυσίες, ἐπί τῶνν ἡμε- ρῶν µας. Άλλες μακάβριες συγκυρίες μα σὲ τούτη τήν ἱστορική περίοδο -ποῦ ὀφήνονται γιά κρίση στόν ὀδέκαστοἰστορικό τοῦ μέλλοντος -δἐν ἐπέτρεφαν τών ἀποκαθήλωση τῆς σταυρωμένης Κύπροςί Καὶ δὲν ἔχουμε ἀμφιβολία πώςἡ Στρατιά τῶν Αγωνιστῶν, στήν καρδιά τῶν ὁποίων µεταλαμ- καδεύτηκκἡ ερή καί ἄσβεστη ὀγωνιστική φλόγα τοῦ Μεγάλου ΔΙΓΕΝΗ, θά ἐκτελέσει στό ἀκέραιο τό ἔπείγον, καὶ ἐπίκαιρο τοῦτο ' Εθνικό χρέος. ΕΘΝΙΚΗ νίκη, πρῶτα, καί ὕστερα Προεδρι- κά πράπει νά καταγάγουµε τήν προσεχή Κυρνα- κ. Καὶ ᾿Εθνική νίκη πρώτιστα, θριαμβευτική Εθνική νίκη, πρέπει νά πανηγνρίσουµε τήν προ- σεχῆ Δευτέρα, μὲ πρωτοµάχοες τούς Ἁγιονιστίς. ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ. Ολόρθοι στίς ἐπάλξεις!᾿ Εμπρός γιά τή νίκη. Οἱ μάρτυρες καί οἱ ἥρωες τῆς Κυπριακῆς Έλευ- θερίας μᾶς παρακολυσθοῦν ἀπό τό πάνθεον τῆς ᾿Αθανασίας. ΚΥΠΡΙΑΚΕ ΛΑΕ. Σῶσε µέ τήν τίµνα ψῆφο σουτἠν Κύπρο. Φρά- ξετό δρόμο τῆς Κοινοπραξίας. Ῥήφισε τόν ἡγέτη πού ἀξίζει καὶ πού σοῦ ἔγγυδται Φυσική κ αίἔθνι- α) απιβίωμι. Ψήφισε τόν ἡγίτη ποὺθ᾽ ἀγωνιστεῖ σένα. Ῥήφισε Γλαῖκο Κληρίδη. ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ας τὸν πατόστροφὰ, ἠδοιός 6 τά πίστευε πώς μετὰ τὸν θὰ βία τον ᾗτον βάβφια πως θὰ χάφαζαν στήν Κωπρο τη» Λενες ΕθκΙκΟΣ 99, α κ μτολοσνν ον ὀθνη 1ο ρανοοι ψὲ τὸ αιρώνο ο ο μην «οἱ τὸ ὧνεν Ξ ἘΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ τησ κΥηρον ΣΛΗΒΑΤΟ ΣΙ ΝΑΤΟ ΕΤΟΣΒ΄ ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥ 14 ΤΙΜΗΦΥΑΛΟΝ 150 μίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ κΩΣΤΑΣ{Γ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΑΕΣ6. ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΕΚ. ας ΗΝ ο Άγως νο Πας ν η αζθμενων Ε ενρίκων τήςΣ Ε΄ πμπιν ον Εδικα ἔκδᾳλωση τς Ἠρωκον τὴς ΕΟΝ Α.αζλκικο φεπώρχαὶ πτη σελιδα ϐν σκι προεδοπακαρν οµος καὶ νκµέ να μαι πικικοι µε Λιαβήματα ΑΠΟ ΤΗ ΣΕ ΜΗ ΠΟν ο... για τις Ὡς απαρχεκν παν ἑντομστηκον ε τα λ.. η Τουρκικές ο μα οι Απειλές 1 ὁπινων οννη ο Εν αμ ο ος) ΝΑ ΞΑΔΑΚΑΝΟΥΜΕΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣΕΟΚΑ Κα σήμικα, ἔρι κικδωνέμηνναν Ὄμγά, τὰ μα οἱ «νο Ἀνωνωσνι θηρο στὴν πησνιά ο τος ορδας ρα Ἀνγιι” 1 ο ου ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ μαλλια Άρλνωςν νεο : Ἡ Ἠπωοεμκων ἡλδικ ντ ἃ σ και ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ... ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” πισινα ς Μνημοσννο ορ ε ο κά Ηραον | ἱ δις. ΕΟΝ τν ΜΝΧΡΟΜΜΝΗΟ α’ Απλές ὁ πέθος ες ἀὐηθνιο 1θε - ἡ Ὁ λος τῆς ἀλθειας !ὔνων ὑπλόν } Ἑδρετάδῳς ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ᾽ 6Α ΡΙΞΕΙ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ως 6Α ΣΕΕΕΡΙΣΕ ΑΝ ΑΝΤΡΕΣ .. . ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΤΟΣΒ᾽ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ἍΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ Ίδ0μιλς 08 ΣΕΛΙδΕΣ6 ΣλΗΦΑΤΟ 2ΣΕΠΤΕΜΑΜΊΟΥ ινα ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ{ ΣΟΛΩΜΟΥ Ενώ η Κυβέρνηση ὄξχεται πιξσεις να το δεχθεῖ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ' ΚΟΥΕΓΙΑΡ Οποιαδήποτε πρωτοβουλία να προνοεί πρωταρχικά την αποχώρηση του Αττίλα απὀ την Εύπρο. ου. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ομ ΜΑΠΛΑΤΕΙΣ Τά Ην, -Εθ. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΥΕΓΙΑΡ πσεφεκα | Μπιβεβαίωσαν Οὗτεη Κύπρος |... οὗτεη Ελλάδα «ὃ Εχουν καθορίσει τη στάση τους ἃ ΠΡΟΣ ΕΟΥΣ - ΑΝΑΙ ΩΣ Τὲν : . Κάι Σν ΝΧΟΜΗΤΗΝ 10 1 ην λλκ λύρα ογωνο ες εθδα νὰ νὰ ΝΕΟΣ ΣΧ λος ων Με Τὸ ονομα. ΛΙ ΣΝΗΣ. ΕΕ Ηπ. τς ο ο ο ᾳ ΕΕ ΙΟ 1 ΧΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ : Ε δι ΟΥ. ΓΡΙΒΑ-ΜΙΓΕΝΗ ΛΤΑ το Ημ ο ο ο ον Ελ. ο ο) ο εναν ας Αρ λτος ἆ1λ λε ον αρ κ ππδα ΜΗ ΤΝΗΝ ΣΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΠΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝΠ.Ε.Α.Ε. πρυπµά Ἑλληνισμό Οι Άγω». λαυρώ γην ΠΠννριδας, νηρν αν ε«ὸ συ, τσι χαρά στὰ φελεσνα της για τους «πόνος γιὰ της «λάνθεβιὰ τρ. ὅπατα τὸ πάβαλ ἀαν οι ήνες Έχουν οτίσηνα« Ἀπωνικτέέντνρος ὄσυμε δυνατο αὖἲ λισκλλη τήν πιατοψομμε πω. 2 ΧΔΥΛΑΜΗΗ”. κακο Α αωώλωε πώφηση μάνα τς ταν απο την εσχὸ μαι θύναρη Ἆσν των Μάο». ζ πλι ἔχον» ον ος εὔταρα πολὺ ολικό μες ἐκλβίζονν ώμος ΣΘΗΙΚΟΣ Ἀγλακας κσέτκα, Ίαλαματ εθνικος ΕΘΝΙΚΗ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ εφημεριλατησκΥὝπρον ΦΥΛΑΚΑΟ 4 ) Σελίδα ασ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ πα Η 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΕΘΝΗΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ: ατα ψανκλμαάνη ατά 4θιη κ μενβιαφφνη ον τη 29 μηράτο μὲ Ἡ στραμνα μον μετρένι νὰ ο στρωνα μα τὸ σννός ο ούρωφ ποπ πλ Ἡ προ μονο κα) τὸ οἶμα ο γορονο ο κ με» «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ασ Ἡκλλνες ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ἀεσιςμλλλος ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗ' τσι τοσο τρος Σλδὰ ΥΛΛΟΥ 150 μέλς αμα ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ κΩσταΣ { ν ΤΟ ΙΟΥ ΟΥ (90 ΕΤΟΣΒ ΑΕΙΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥ 15: ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ Ι5αμίλς ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Γ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ6. το ΑΟ ΟΥ ΑΟΥ 11 ΕΤΟΣΒ΄ ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥ Ι6 ΤΙΜΗΦ. » ΟΣΑ ΠΕ Λ.σεδιακἠρυξήτου οάσ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Επιστολἠ Χάμιλτον προς Ελληνοαμερικάνους Ὅπως αποκαλύπτεται σε ντοκουμέἔντο του Στξηντ Ντηπάρτμεντ Η Ο.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΝΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: νο ως στοΚυπριακὀ να δώσουν οι ΦΕΣΠΒΡΑΛ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ οττσεν ΑΠΟΤΗ ιο αιρθττιθρα ἴροεν εππεοι Ἀγλλον ῤμώρορία της ΠΟΕΔ για την παιδεΐα πω κι σνανον ην ση οι ἆσποαν ὦ Ό Αρα «ωνάτοπος Αθηνων στεΦείτον ΑρχΑΥΦ1ηςΕ Ο ΚΑ Στροταγό Γεωργιο[μιβα Δινινηκοτα την ἐπούοθα του την Αθηνα µέτο την ληζη του ογωνο Ανεμφιβολα ο Διγενης υπΏρξε Μενολος, Ἐθνικος ἠγένης, ποω ὀροάφερε τα ποντα για τῶν ποτθίδα «ο» πεθονε ὀρθιος επι των «πάλίεων πιατος οἵο κωθήκον κά τες ἄρκες του «λληνιώµου. Ενα νέο ΔΙΓΕΝΗ κρειοζετἈι σηµερο η Κυπρος λα κα παρευτε Βριαμβευτικά Οτη λευτερις [ο εγεραθὸ επι Φε 09) Πε νωμηνίς Άέγεασιον 1333 νποβὴ Ἄννλίαι Ἅνην ο ἀλραρη Ἀπωρο να αν Ὑπεάργος Εἰώωνμων. ΕΣ ο. Ἡ πνχία σημείωσε το Φεσηβλώ) ποι διοργαν ωσε 1 Νο) αἷα ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙΤΟ ἈΙΑΡΑΖΕΤΕ 4 3 Φοιτητική παράταξη Πρωτοπομνα, σνις 27 καν 28 1οι λιως. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ .. ο μς ὅπος χώρο ης ἠνπεἈνμοχωσιος στι Ἰικωσα Τὸ οιαιδῷ Άιο. ον ΤΟΥ ΣΤΕΗΝΤ ΝΓΗΠΑΡΥΜΕΝΤ και ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΝΑ ΗΜΜΗ κορέντικο συγαροιήρεπο των Εθεκσθβονων Σωµανὼν παν Ληρας μέρος κεκλέφσν περιολεκηκσ» την αλη παρόσταση καὶ εν1ι θωσιασαν µε τόνε Κναριακοίς και Ελληνικαίς χαροις Τὸ προγραμμα παροισιοσε ο θομπατριωτης µσς ηθοποιός κοι ψίµος Λωντισκης Λωνύτόντννον πως µε το χισυμορ ναι µιµησεκ τος Γχαρια! μνα ζελωριστη ανμουφαιρο στη Φε στι βῶ) και σινῆβαλε µε τον τρένο Ίσα. στην πρεη µατική επΙΕι χο τοι ι [τον “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” | 1 | ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠαΥ. ΗΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΑΤ μη ο ας.) Πο ο ΣΙ πι, Κανα τη διαρκοια του Φεσνηβα) ακωικθηω! ε. 1α και λοµενα τν αμένην σ δρα ἣν «λος σαν νο σα Μον ροφιος απ ὧν Ἕνμον Ένας αλδενδη πιάλεση κσομος Ες πλαν σαν ος ΠΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΗΡΙΣΗΣ -.. . οχονῳ Του Ηλία Φιλιππίδη ο. -- . τα γιὰ . τος ΑΝΑΓΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΞΑΣ. μαι, ἵος σἲ.. ερωῥηρι δε μασ κφακιτον Κπνκτην Βάσος ὃν ος Έττν Κωπρο ει εκ λώδες, την ἀναβο ἴοτε ΚΕΡΛΙΖΟΥΗ ΚΑΙΤΗΝ ΣἍΛΑΛΑ ο) Κνλρος με ον μονος ας ελ Το δράμα πάρα μεταλὠνλό των ὀχιμονοδχ: ὀ σωμα καλη χῶν τον αξεντε Τοῖν δα φωτ κσλαον ως Διερωτλόημς όµως µανιά ποτε το Εθν]κος Φύλακας. ἆ Ν΄ ψεγαλοσένη αιθ 4θνο αλ ναγακεσννν ανά ῥδυν 49 νεηριόνον νὰ νὰ στράρα ὀἱὲ νετρά τοι μὲ ὰ στράως ο Με σντάς πόρων ο ες νυχίκ ὰ σόρωνο , . νετ κα τὸ ανα ο ς ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κουτι Παλαμάς 6 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑκΑςο ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ο ΠΕ ον ειν ΔΜΗΤ ΕΤΟΣΒ ΑΡΙΘΜΟΣΦΝ Λ1Ον 5 9 ΣΕλιδεσ6 ΕΤΟΣΒ΄ ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥ ω ἍΏΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 15τεντ Ἑαβκατο 31 ΔΕκΕΜΑΡΙΟΥ 1962 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ κΩΣΤΑΣ Γ ΣΟλωΜον Η ΦΥΛΛΟΥ ΊΣΗΝΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1953 αρνΝτακτης ΝΤΑΝΤΗΣ κρστας” σθλοµος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΕΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ ΛΤΑ 79η Οωτωββίου 1940 Μ. που Φα θυμίζει πη του Ἠατριδα του πι εσεις ας καὶ τις κακά λε λμσται δν νμῥαχν ο λος ν δελτσαν να βοκιµαπο ιν τῶν δ-, ναμισμο του Έλληνα Την 38η Ὀκτωββίον 1940. λες βρισνεν σεν Κωπριακο Ἑλλτνιομον να Υροψε! το δοξαφμένο ΕΟΚΑ καν νο πει το δικδ Ὁ Ἑλληνας της Ενκρον ον Ψνχα κατω. Εθνικυφρίας ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΣ ἆθνν Φοροντηι σπα τα 1λιΑ ανα «δανικ κατατσνττκαν «δν ἁδνλικα στο σι των Ελληνων ντ Ελε γθερην Πστν βος καν πθλέωκ σαν 1: 310 τὸν [να λα αβολεο ϱ' (άνρασβροοι τες Ανατλλες Ψυχλαι καὶ κανένας δεν τολαντες, πηκε Β χερα Παραδοσή, κι φ-λτς, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ᾿ ΕΥΤΥΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1984 ΣΑ πο ΓραΑΕτΣ Πρεπετιη, Άγιοι ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΧΕΙΜΑΡΡΑ κλερνρα Ἡν ἐν βοωπο το πλην κα ποσα Μεπμαλαννεα τος Ἱπραταν ος [ τωρνλος πλ λδίών σα ἑκωδοροωα οτε σπν τα πλλλακον ο ικκκνπωσα ν κον ο Ἀνθάρνη Ἅληνικη ψυχὰ στα αχάωα «νθστις οσο σεθιχε:ο | ἠ Σ.Α.Ι1.Ε.. τονίζουν ΕΝΑΣ ΝΕΟΣΔΙΕΚΗΣ Η απἀντησἡ µαςστους Τούρκους, ἔπρεπε να ον το την κάννη των ὁπλων πανε αρα, Ῥατα νο ωρν (ν Βελεῖς εἴρηντ, ἐτοιµαζὰ πολεμο] κοὶιι ᾳ ὀιακήρυξη η Π.Ε.Α.καιο Σ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η 2δη Οκτωβρίου 1940 µας δείχνει το δρόµο Ελλλκν πι λα κφιτοβονλία τον κ Κονεγιάρ. όταν ος «επ. ν απάτη δάση χα αυτή, φάνηρα ανίκανος η νψρμοσν: ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΙΑ χρονια αυμπλς ρωώνονται φέτος απά την έθνικ επέτει ο της 8ης Οκτώβριον 1940, την ημερα του κασμοιατορικού ΟΧ1 του Ἑλληνι κου λαού. ενάντια στις ᾠααιστικες ὃν νάµεις της Ίτολιας. Μια επάτέιος που θα φέγγεΙ πάντοτε στα κεῴαλαια. Οχι μόνο της Ἑλληνικῆς, αλλα καὶ της οχι Παγκόσμιας ιστόριας Γιατι {Ελλαδα μόνη στάβκε αντικέτωπς τις δυνα µεις του. Άξονα, ατην οἱ ᾖλλοι Άποι παρέδιδαν καὶ «ντ» και νδωρ» Τα παιδιά της Ἑλλαδας. καθως και οἱ Υέροι, αι Υριες και οἱ γνναικες. ο καθένας πολεασυαε τὸτο, ἔδιδαν στις Ψηλές βουνοκορφές της Πινδου µαθη, µατο παλληκαριας καὶ αὐτοθυσίας και άφηιταν τον κόσμον αναφωνησει µε θαυμασμο και να καµπρωσει την Ελ Άηνικ ἑ ὀντρεις που σωνέτριβε Ός επι Μσιις του Φφοσιστικων στρατον, του Μουσολίνι. Ἡ δοχιµηαια ηταν σκληρο, Κια χούφτα σι Έλληνες ᾠπροσταστις πάνοπλες στρατιές του Άξονα Το0 ΧΙ αντιλαλούσε στις πλαγες και πτα Ψαράγγια της Πινδοὺ Το ΟΧΙ πποτε Άρυαε ἐπιταγς καν προστἍγη Οἱ Ε) Άπνες ξερα.» Ἱωις να υπερασπιζονται τα ἀιμα τους καὶ την τελεντ ανα 1 της Άβανατης Ἡατριδας ἆκλημος καὶ Δωσχέρης ο πνώνας του 1960 Ἡιεροτετα ομως τς υποδε απά καὶ κ Βαβειὸ σωνειλλσς ττε ππο ατηλης των Τὰ} ενιων εδώσαν Χαὶ τον κθοσιπαµό καντε δυνακςστην Ελ κα να κανει το βαια. πλάι πρ λνει την Ιστορια του κπι να ῥιδαξεν α΄ ολο την κραμο πως πολεκωῖι ον «οι το βελον να ζουν ελκβεροι Κπτω απὀ ττν αξία καβοδε Υπο των [ωναννς Με ταξα. η Ἑλληνισμης πορεωτηκε τον δρόμο, τον δυπκύλο µε μοναδικό συν τρηθρε τον τονη και την δοξα τη δαξο ἐκεένη µια τον παβᾳ της οπνα. ΓΙ Αμ, να τμαος τα τι ΜΗΣΚΑ ΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΝ Α ΤΑ ΕΘΧΗ’ Ον Ἁγιονιστες της Ἡ Ἐ Α και τον ΣΑΠΕ Α, ανπποληῳν την ιῶτορικη ἐπέσείο τες 7δες Όκτωβριον 1940 και κσλον τον Κωπριακό Ελληνιαµονα α Ὑπβαπτισθει στα Ἱερα ναµατα της και ᾱ νοιωσε! υπερήφανος χισ την κατα πανε του καὶ χω ιστορια τω. ωπο απτώννεν αμως ας καρδιά και Βολιωνι ο νωαςι Όταν βρισκεν 1ὸ νησι µας µοιρπ αμένο απο ταν µαρβαρο Τουρκικο ἄτρατο, που μπλ-μκεν µε την παβοισια απο την Πατριδη µας καὶ καθημερινα κιν δν κ σγεν καν ονκρεκ ται την πλ Επ καταλκίρς της Χριος «0 των Ἀνώνιατίων τής Κωπρίακης γάεύθερια. να καθοδη νο» τον Ελ ληλισμη τν εσιου µας ατο δν, σκαλ” αγωνα του ντα φύση καὶ εννι κηαπιβιωατ, Γιατι οι Ανώνεστες ελναν Δισταρεσε τας εθνικης Ταὐτοτητας ταν Κωπδισκιν Ἑλληνισμος Κλι εἶναι ὰ τλερθῖ ανα πππα στη γμην οποτε αλαει η Πἴπτριδα µας. να προταξο» τα τηθη του: στον βαρβαρο εισβολέα και ἐν τον θιέωαν Ἅτλν Δάλσοσα Άποτου ναιρο τς κπταστρεφ. πα ΠΑΝΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΝΗΣ ων τη αωμετόκη των Μεβερνπεων Κὸ πρου καν Ελλάδας καθιος καὶ ταν το λαιποι πολιτικη» κοσμου. για την χπραξ σωσγικης πορεια στο Κ»7ριΣ κα Για τη χαρπξη κοινὼν Ἅτόγων να σκοπων ποὺ βᾳ Βοήβησουν αἲ κ πωντη ᾱ της πατβιδας µας Γιπτι ονο μεν ρι ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΛΙΑΣΚΕΝΗ ὄτωπορ. πε να παρει την πποφασι που ετωέγε να ειχε ππρθει απά Ύρονια Επισης οι Αγωνιστες. ἑπανα αν βανονν μαι απαίτον πια ἁνναμιν τε» παρονοια Όης Ἐν ἑολαί στην Κωπρο Ἐν λεν ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ην. ναι καὶ «γηνητρια λοναμτς να φερει χωρις παμµία χρονοτριβς Ελληνικα μάνα με πλκρη «κοπλναμο, ο ς Παπανδρέου «μεραρχία το 1984 την οποία ἃ Άνπρου πνρν ο βο πρρατανεν, νικα τους δικαιωματα, πον καθεις δεν µπορες να τους τα αμερισβτ. και Βραντοφωιναζοων ΩΧΙ στις σ ενομαλίες κατω, απο α τελη ΟΧΙ στο διχωτοµτση της Ώα ππς συμφωνίες και Εωπριανου. Ἀτενκτας, Ἡ κπταφακη δίδεται μονο 2ο ε ὃδς Οκτωβρίου 1940 ὀ στου ο Ελληνα, ΠΕΑ ΣΑΠΕΛ ἡλοὸς πντονς ος Κισροι λε] ΄ μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ε Ἡ µμεγαλοσύνη στά ἔθνη ! δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα κα) | Μὲ τῆς Ψυχῆς τὸ πύρωμα Ν ὰ. ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ' ζ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ν πο 1ΡρΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ», η µοναδικἡ και τίμια φωνή των Αγωνιστών της Κυπριακής Λευτεριάς, κλείνει π᾿ αυτή την ἔκδοση δύο ολόκληρα χρόνια ζωής. Η εφη- μερίδα αυτή, ἔταξε σκοπό της να βοηθήσει τον αγωνικό- μενο για Φυσικἡ και εθνικἠ επιβίωση Κυπριακό Ελληνι- σμὀ, να επιστρὲψει πίσω στις ρίζεςτου, να προσανατολι- σθεἰ εθνικἁ και να ξαναστρέψει τα µάτιατου στην Ελλά- «ᾗ δα. Κάθε ἔκδοση του «Ε.Φ.», όπως οι χιλιάδες αναγνώ- ἱ στεςµαςτόσο στην Κύπρο ὀσοκαιστην Ελλάδα Μαςλὲνε, ήταν ἕνα δυνατό τράνταγµα και ἕνα ξεχωριστό, κἆθε Φορά και πιο δυνατό, εθνικό σάλπισµα. Ἠδη, η εφηµε- ρίδα των Αγωνιστών, αγκαλιάστηκε απ᾿ όλους τους εθνικἀ σκεπτόµενους Ἓλληνες, που ανυπομονούν κάθε μήνα να την πάρουν στα χέρια τους, αναγνωρίζοντας ζΕ πὀσο βοηθούν οἱ εκδόσεις της, σήμερα μάλιστα που ο λαός µας βρίσκεται σε µια ατέλειωτη πορεία που ποιὸς | ξερει πότε θα τελειώσει. Με µεγάλη χαρά, η Συντακτική Επιτροπὴ Αγωνι- .ἡ,στών συνεχίζει για τρίτη κατά συνέχεια χρόνια τις εκδό- σεις του «Ε.Φ.», που ταυτίστηκε µε τη συνείδηση κάθε αγνού και τίμιου Αγωνιστή. Και οι εκδόσεις θα γίνουν στο μᾶλλον ππο συχνὲς και κάθε φορά η εφημερίδα των Αγωνιστών θα κυκλοφορεί πιο δυναµικἡ, µεπερισσότε- ῥη πλούσια ύλη. Γιατί ο λαός µας, ἔχει ανάγκη ν᾿ ακούει ἵτη Φωνή των Αγωνιστὼν που ἔχοσαν το αἷμα τους για Λευτεριά, Δικαιοσύνη και Ελλάδα. Ο «Εθνικός Φύλακας», θα συνεχίσει να πολεμά μ᾿ όλες του τις δυνάµεις όλους εκείνους που ἔχουν ἆλλο σκοπό απότη σωτηρίατης µαρτυρικήςμαςπατρίδαςκαι όλους εκείνους που υποσκάπτουν την ενότητα του λαού µας. Όλους εκείνους που καλλιεργούν ανθελληνικό κλί- μα και εξυπηρετούν τα καταχθόνια σχέδια των βρωµε- ! ρών πατρώνωντους. Ο«Ε.Φ.),θασινεχἰσει νάναιτο εκφραστικὀ ὀργανο όλων των υγιά σκεπτοµένων Ἑλλήνων της Κύπρου. Όλων ὁσων ἔχουν σαν αμόλυντη θρησκεἰα τους το Χρι- στὸ και υπακοῦουν σταθερἀ και αταλάντευτα στη φωνή τηςΠατρίδαςµας. Όλων όσων ἔχουν πρώτη τους συνεὶ- | κ» τοκαθἠήκοπροςτην Πατρίδα και όλων ὁσων βρἰ- «κοντα! ἀγρυπνοι φρουροί στις επάλξεις της τιµής και του καθήκοντος. Δεντοκρύβουμεπως µευπεράνθρωπες προσπάθειες και αβάσταχτες ταλαιπωρἰες ξεκινήσαμε και συνεχίζου- { πενα εκδίδουµετην εφημερίδα µας. Ο σκοπός µας όμως Ξὰ εἶναι αγνός και ωραίος. ᾿Οσες και αν εἶναι οἱ θυσίες επιβάλλεται να συνεχίσουμε να καθοδηγούµε τον Κυι- πριακὀ Ελληνισμό στο δύσκολο δρόµοτου για Λευτεριά και Δικαιοσύνη. Για νάλθη η ευλογημένη μέρα που θα : ξαναπατήσουµε τα ἁγια χώματα των σκλαβωμένων ἡ {εδαφών μας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΠΕΛ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΗΚΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣΝ ο ΕΛΛΗΝΩΝ Συμπληρώνονται Φέτος δἐκαχρόν!α απὀ την ημέ- ραπου ο Λεβεντόγερος Αρχηγόςτης Ε.Ο.Κ.Α., Στρα- τηγὸς Γεώργιος Γρίβας - Αγγενής, πέρασε στην αθανα- “ος. ἀῑέκα- χρόνια πκκρής ορφάόνιας, απὀ τότε πού.ο :Ἡ Αρχηγός µας υπέκυψε στη μοίρα των θνητὠν. Ο θά- Ὦ νατοςτον βρήκε πιστό στον αγώὠναπουχάραξεκαιτον όρκο που ἔδωσε. Στις εθνικὲς επάλξεις της τιµής και του καθήκοντος βρισκόταν πάντα ο ΓΠατριδολάτρης Στρατηγός κα! συνέχιζε τον υπὲρ βωμµών και εστιὼν σγώναγιστο μεγαλείο κα!τη δόξατου Ελλην/σμοῦ. Το ἀκουσματου θανάτουτου, µάτωσεκάθετήµια Ελληνι- ᾗ κἡ καρδιά και όλων τα χείλη παρακἆλεσαν τον Θεὸ νάναι ψέματα. Γιατί ο, πάντες γνώριζαν πως ο Αιγενῆς ἦταν ο μοναδικός αφυπνιστἠς εθνικὠν συνειδήσεων και ενόσω ζούσετα σχἑδια σεβάρος του Ελληνισμού, των τόσων ποικιλόμορφων εχθρὠν του, θάᾶμεναν ανεφάρµοστα. Γατίη παρουσίατου ἁιγενή, σ᾽ όλους τους αγώνες που ηγήθηκε, ἧταν !κανἠ να συντρίψει κάθε εχθρό που απειλούσε την Πατρίδα. Και Πατρίδα για τον Ἁιγενή, ἦταν η ἴδια η συνεἰδησή του. Αναπολούν ο Αγωνιστὲς του Αγενή τα χρόνια που κάτω απότην εμπνευσμένη αρχηγίατου ο Κυπρι- ακός Ελληνισμός, ἐγραψε το ανεπανἀἆληπτο ἐπος Της Ε.Ο.Κ.Α. και συνέτριψετα δεσμά τηςτυρραν/αςτοσων και τόσων χρὀνων. Και η τελευταία πέτρατης Κύπρου αν μιλοῦσε, θάχε κὀτι να διηγηθεί για τον ενα και µοναδικὀ Στρατηγό ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ. Τον ῥνθρωπο που ζωντάνεψε τους θρύλους τόσων αιώ- γων κα ἔδωσε σ᾿᾽ όλους µαθήµατα παλληκαρ!ᾶς κα Φιλοπατρίας. Ζωντάνεψε στην Κύπρο ὅλα τα κεφᾶ- Λαιατης Ελληνικής Ιστορίας κα! στάθηκε άξιος συνεχι- στής των Μαρσθωνομάχων, Των Σαλαμινοµαχων, των Τρακόσιων του Λεωνίδα... 10ον Εθνικὀν Μνημόσυνον Αρχηγού Ἁενή. Ασφαλώς αν ζούσε η Κύπρος µας δεν θα βρ/σκόταν σήμερα µαιρασμἑνη στα δυο. Δεν Θα µπορουσεο βάρβαρος εισβολέας να πατήσει! οὔτε Το δόκτυλὀ του ϕ νησ/του Ἁιγενή. ΓΙατίο Γέρος µετα παλληκάρια Ίου θα ξαναπρωταγων!στούσε σε µια νέα ἐνδοξη σε- Λἶδα Ελληνικής αντρείας και παλληκαριἆἁς και θα μύρι!- ζεαπ᾽ άκρη σ᾽ άκρη η Κύπρος Ελλάδα. ΜΗ στορία πἐρασε στις Δξλτους Της Την ηρωϊκή µορφή του Διγενή κα! κἆθε σελίδα της διηγείται τα κἀτορθώματά του. Επε βρ/σκόταν στα πεδία των µα- [δρυ εἶε προσωρινἁ αναπαυόταν ονους καΓη καρδιό υ βρίσκονταν πάντα στραμμένα προς την Πατρίδα. ἱροειδοποιούσε συνεχὼς γ/ατις παγίδες που Οἱ ξένοι ἔστηναν στον Ελλην/σμό. Και /διαίτερα συνεχως κα- Λλούσε την Κυπριακή ηγεσία να χειρίζεται με σύνεση και µε εθνικἠ ευθύνη το Κυπριακό. Φυσικά δεν τον άκουσαν κα!νατο αποτέλεσµα. Ημισῆ Κύπρος Τουρ- κοπατηµένη κα ο λαός σποπροσανατολισµένος, να βλέπει πάνω απὀ Το εθνικό συμφἑροννέες Φ,λοδοξες και αρχοµανες, Λες κα! δεν Φθάνουν τα όσα πέἐρασεο Λαός µας μὲἐχρ σήµερα. Ο Διγενής ὁικαιώθηκεστη συνείδηση κἀθετίµιου Πατριώτη. Δεν εἶναι υπερβολή ὁταν λέγεται και γρά- εται πως υπήρξε ο μοναδικός Εθνικός Ηγέτης, ο [ο που νοιἅστηκε πραγματικά γ/α την Κύπρο και ὀσφερε µ/α ζωή στην υπηρεσία της. Ο µόνοςπου πρὀσταξε τὴν αποτελεσματική αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Σήµερα, µετην συμπλήρωση δέκα Χρό- γων σπὀ τον θἀάνστο του Αρχηγού Ἁηγενή, οἱ Αγων!- στὲς, που ὅ/πλα στον τιμημἑνο Γέρο της Κύπρου, ἔσυ- ῥαν τόσες και τόσες Φορές Τον χορο της Λευτεριάς, καλούν γ/α πολλοστή Φορά τον Λαό σεπρσγµατική και καθολικὴ ενότητα. Πρέπει όλοι να θυμούνται πως. σός ενωμἑνος ποτἐν/κηµένος». ὁπωςο /διοςο λαός Ίας βροντοφωνάζε:. Ας ανανεώσουμµε πἀλι τον ὀρκο πάνω απὀ τον τάφο του Διγενή και ας δ,αβεβαιώσουμµε τον Αθάνατο Αρχηγό πως θο συνεχίσουμε τον αγώνα πού χάροξε το 1965. Πως θα στεφανώσουμε τον Τάφο Του με Ἴμτοο απ᾿ την Κερύνεια και την Αμμόχωστο. ΗΤΩ Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΙΓΕΝΗΣ ΣΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ Έβρο ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20Ο ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 15 ΣΕΝΤ’ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8 10ον ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΣΙΡΑΤΗΙ ΟΥ ΙΓΩΡΠΙΟΥΙΕΡΙΡΑ - ΔΗΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 8 6 ΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 Για να παραστεί στο μνημόσυνο του συζύγου της Στρατηγού Γρίβα ΠΛΟΕ Ηκ. ΚΙ«Η ΓΡΙΡΑ ΦΟΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ Ἔφθασε το βράδυ της Πέµπτης στην Κὐπρο, για να παραστεὶ στο 10ο ετήσιο εθνικὀ μνημόσυνο του Λυτρωτή της Κύπρου Στρατηγού Γρίβα, η σὐζυγός του κ. Κική Γρίβα. Στο αεροδρὀµιο Λάρνακας υποδέχτηκαν την κ. Κική δεκάδες Αγωνιστὲς, Τομεάρχες της ΕΟΚΑ, εκπρὀσωποι Συνδἔέσµων Αγωνιστών και εθνικοφρόνων Σωματείων. Εκ μέρους της Παγκύπριας Ένωσης Αγωνιστών, την κ. Γρίβα καλωσόρισε ο Αγώνι- στἠς κ. Ανδρέας Γεωργιάδης, εκ µἔρουςτου Συνδέσμου Αγωνιστὼν Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού ο Γ.Γ, του κ. Ανδρξας Σαμουρίδης, εκ µἔρους των Εφέδρων Αξιωματικὠν ο Πρόεδρος του κ. Παμπὀρης, εκ µἔρους του Μαυρομμάτη Αγίου Παύλου, ο κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, Την κ. Κικἡ Γρίβα προσφώνησε ο Αγωνιστής Γυμνασιάρχης κ. Κωνσταντίνος Γιαλλου- ρίδης. Παράτην κλονισμένη της υγεία, η κ. Μικἡ Γρίβα, πραγµατοποίησετην απὀ πολλά χρόνια επιθυμία της να επισκεφθεί την Κύπρο και να παραστεὶ στο μνημόσυνο του συζύγου της. Ηκ. Κική Γρίβα εἰχεζήσει στην Κύπρο ὅταν ο σὐζυγοςτηςήταν επικεφαλήςτων Ενόπλων Δυνάμεωντου ελληνισμού στη νήσο την τετραετία 1964-1967. Μετὰ την ανάκληση του Γρίβα- Διγενή, λίγες μἒρες ὑστερ' απὀ την μάχη της Κοφίνου επέστρεψε κι αυτή στην Αθήνα. Στην Κύπρο εἶχε επανέλθει το 1974 όταν πἔθανε ο Διγενής και παρέστη στην κηδεία του. Μαζϊμετην κ. Κική Γρίβα ἠλθαν επίσης απὀτην Αθήνα αρκετοί συνεργάτες και συναγω- νιστεςτου Αρχηγούτης ΕΟΚΑ στους εθνικούς αγώνες, για ναπαραστοῦν στο μνημόσυνότου. ΚτΙΡιἒμι Κάὶ ΕΠΑ ὀπρον ΚΑΤΑΣΤ ῥΙΑ ΚΑ ΚΙ Δ11ι ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ Αγαπητή Σύνταξη, Μεικανοποίηση µου διάβασα στον τῦπο, δἠλω- ση των μελών της αντικανονικἠς |. Συνόδου της εκκλησίας της Κύπρου, ότι επιτρέπεται αλλά και συ- νίσταται να τελούνται μνημόσυνα στους ιεροὺς να- οὓς της νήσου, εις μνήμην του μακαριστού Στρατη- γού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, πράγµαπου δεν εγίνετο στο παρελθὀν. Το γεγονός αυτό, εἶμαι βέβαιος ότι ιδιαιτέρως εχαροποἱησε και όλους ὀσους τιμούν την μνήμην του Στρατηγού καιτον ευγνομωνούνγιατες θυσἰες που προσέφερε στον αγώνα του για την ελευ- θερἰα της Κύὐύπρου. Ὅμως η «Ἱερά Σύνοδοο», προσθέτει στην δήλω- σἠ της ὀτι τα ιερά μνηµόσυνα για να µη εἶναι παρω- δία καιθεομπαιξία μνημοσύνων, πρπει νατελούνται απὀ κληρικούς οι οποίοι να µην εἶναι αργοί και να βρίσκονται σε κανονικἡ σχξση µε την εκκλησία. Δη- λαδή, µε αυτά τους ταλόγια, παραδἔχονται ότι µετα- ξὺ των κληρικών της εκκλησίας της Κύπρου, βρὶ- σκονται αντικανονικοί ιερείς, οι οποίοι δεν βρίσκον- ται σε κανονικἠ σχεση µε την εκκλησίἰα. Και δικαιολογημένα διερωτούμαστε ποἰοι εἶναι αυτοί οἱ αντικανονικοἰ κληρικοϊὶ ιερείς ἡ και αρχιε- ρείς, Μήπως εἶναι εκείνοι τοὺς οποίους αφόρισε απὀ του ιερού άμβωνος τον Ιούλιο του 19783, ο Πατριάρ- χης Αλεξανδρείας, ἡ εκείνοι που καταπάτησαν τους ιεροὺς κανόνες της ορθοδοξίας ᾿Η εκείνοι τους οποίους αυτοί οι ἴδιοι αντικανονικά, και µε πολλή σκληρότητα κατεδἰωξαν καιτους μισθούς τους εστξ- ρησαν µε τον σκοπὀ αυτοί οι ἴδιοι και οι ημὲτεροί τους, να καταλάβουν τες επισκοπικὲς και εφηµερια- κὲς θὲσεις των ᾿Η αν τούτο δεν εἶναι ορθό, ποἰοι απὀ τους επι- σκόπους και ιερείς της Κύπρου εἶναι κανονικοί και ποίοι αντικανονικοἰ, για να μπορούμεν να τους δια- κρίνοµεν. Και ἕνα ἆλλο ερὠτημα: Εἶναι ορθὀ και χριστιανικἠ ευαισθησία εμείς θε- ομπαϊΐκτες ν᾿ αποκαλούµετους κληρικοὺς όλου του Χριστιανικοὺ κόσμου, όσους οι «Αγιοι Αρχιερείο» μᾶς θεωρούν αντικανονικοὺς, αργούς, σχηματικούς κλπ. και τες ιερὲς τελετὲς των που κατά συνείδηση τελούν να τες θεωρούμεν παρωδίες και θεομπαιξίες Πολύ υποτιμούν φαίνεται οἱ «Αρχιερείο» µας το αισθητήριο του ευλαβοὺς χριστιανικού λαού µας ο οποίος εἶναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά ποίοι απὀ τους Κληρικοὺς του εἶναι κανονικοί και ποίοι αντικανονικοὶ. Ευχαριστώ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αρα. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ. ΝΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣΕ.Ο.Κ.Α. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΗΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΕΜΙΧΘΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙΔΡΟΜΕΙ ω ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ᾽ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ Το Ἵδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, που εδρεύει στην Αθήνα ἔδωσετο πρωϊΐτης περασμένης Παρασκευής δηµοσι- ογραφικἠ διάσκεψη, κατά την οποία ἔγινε αναφορά στους οκο- ποὺς κα!ιτη δράση του Ἱδρύματος και ανακοινώθηκαν οἱ µελλον- τικὲς δραστηριὀτητὲς του. Μιλώντας στη διάσκεψη, ο πρὀεδρος του ἱδρύματος ανάφερε ανάμεσα σ᾿ ἀλλα: της ΕΟΚΑ. Υ) Η παροχή υποτροφιών σεάπορους Ελληνόπαιδες απὀ την Κύπρο και την Ελλάδα, που διακρίνονται για το ἠθος, την επιµἔλεια και την πνευμα: τική ρώμη, κατά προτίµηση δε σε αγωνιστεςτης ΕΟΚΑ καισε παιδιά τους, για σπουδὲς σε «Το «Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα. Διγενή» ιδρὺ- θηκε απὀ τον ἴδιο το Στρατηγὀ µε συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα µετην Ελληνική Νο- µοθεσία, στις 29 Σεπτεµβρίου 1961 στην Αθήνα. «Ἵδρυμα», σύμφωνα µετην Ελληνική Νο: µοθεσία, εἶναι περιουσία Ἡ πανεπιστήμια, ανώτερες ΣχοΟ: οποία διατίθεται προς εξυπηρξ- λές και Σχολές Μέσης Εκπαί τηση ορισμἔνων σκοπὠν.Καιο δευσης, Διγενής για την επίτευξη τω : : Ε ΜΕ, ἡή η ση ταν Μεχρι σήμερα ἔχουν σκοπών αυτών προικοδότησε το. Ἵδρυμα διαθέτοντας τα ἔσοδα: προικοδοτηθεί κόρες ἡ αδελ φὲς θυμάτων του απελευθερω: τικοὺ αγώνα ἡ αγωνιστών της ΕΟΚΑ και ἔχουν βοηθηθεί νιο σκοποὺς. θεραπείας ἡ επΥ γελµατικής αποκαταστάσεέαις πληγέντες κατά τη δράση του αγωνιστὲς. Επίσης, δεκάδες ἁποροι Κύπριοι ἔχουν σποι δό σει. α) Από τις εκδόσις - στην ελληνική και σε ἄλλες γλὠσ- σες - των «Απομνημονευμᾶά- των» του και του «Χρονικού του Αγώνα» β) Απὸ την ἔκδοση του «Ημερολογίου του Αγώνα» και των οὐξες : δν ἃ ὧν προκηρὐξεὠν του και Ο Διγενής οραματιζότωαν να δειστωχώροτουιερησώ γὲ του του να δημιουργείται ἕνο «Μουσείο. Αγῶναν και ἕνα «Πονελλήνιο Πνευματικὸ Εθνικό. Κέντρο». Στους. νῶν ρους ουτοὺς θα συγκεντρυνό ταν κάθε τι του θάχε σχέση µε τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Νίο κουμέντα, τιοσωπηκά αν τκε] μενα, ενθυµήµατα κε Ἰςε μενει των αγωνιστών, προκηρύξεις, βιβλία ἡ ὅτι ἄλλο νράθτηιο Υ) Από τυχόν μεταφορά των συγγραμμάτων τούτων ἡ μέρους των σε κινηµατογραφι- κές και θεατρικές παρασά σεις, δίσκους κλπ. Επίσης στην περιουσία του Ἱδρύματος περιλαμβάνον: ται ο κήτιος στον οποίο βρίσκε- ταιτο κρησφύγετο καιοτάφος. Οἱ σκοποί του Ἱδρύματος εἶναι οἱ ακόλουθοι: γι: αυτή την περί το επιό ὃι α) Η προικοδότηση θυγα- κούσ µας καξένουος, καθώς ναι τερων. Φονευθέντων. αγωνι- όλατα ἔνγραφα που κρατούε στών της ΕΟΚΑ κατάτον απε- ο Αρχηγός λευθερωτικὀ αγώνα 1955-1959, Σε εκπλήρωθη «τοῦ τε σακοποῦ ἡ Διοικοῦσα Ενηι στην Αιἠνα σε οτενή Ἡ το {) Η ομκονομική ενίσχυση θυμάτων τον αγώνα, μελών γασία με τή Συμβου)εὐτυκῃ Επιτροπή Εύπρου. αποφάσισε τις ακόλουθες ενέργειες Την προκήρυξη διαγωώνι σμού ιδεών γιατη διαμώρόΦωσι του χώρου ὅπου θα ανεγερθεί το Μουσείο. Αποαραητα στοι χεία του όλου συγκρωτήµατοι ΠρετεΙ να εωροῦνταϊ 1ο κρη σφύγετο καὶ ο τάφος, Πολῦ αὐντομα ἷα εκδοθεῖ επτομµε- ρής σχετική ανιπκοϊνι η ατιό Ειδικὴἠ Επιτροπή, Την ανατύπωση των Απο μνημονευμάτων τος Αρχηγοῦ. Ἠ οποία ἠδη βρίσκεται οτώ τε λικὸ στάδιο. Γιατο οκοπό αὐτὸ εργόστηκαν βασικά τα. μέλη] της Συμβουλευτικής Επιτρο πὴς, οἱ Ὑπεπηροπέςο των Επαρχιών και εκτοντάδες φῖ- λοιτου Ιδρύματος», Εμόφαντικά τον ίοτηκε στη διάσκεύμι πι το δια ὃεν ΕΠ Πο Ἱτηκῶν Κανδευζχγειπρόθεανα δράσει Ον λος σον Πολη αν σαν ὑποκατά στατο, ἡ οκ ΟΙ ΚΟΜΙΙΟΤΙ ΜΟΝ ον Ον τος ἀκετε λλες ο τσ επλ αν ΠΕ ΧτΠλνΟξηὰ πρ α ἐπ ειν εν ΟΣΑ ΕΕ ΕΣ 1 πο Ὁ ΕΣ Ελ Τή ελ ἕ λες Ελελετεον σετ ον τς Πο πο, το πε ἔν εἰγολνει Ύλας 101 ΟΤΕ τε 1Ο μετ ή ο δε επι Τε ο ου --Ἂ- ΝΟ ΣΕ ΤΗ ΝΛΕ ΕΕ 1ο 1 « Τη Γρ κ... ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΙΓΕΝΗ Πολυμελείς αντιπροσω- πεὶες απὀ την επίσηµη και ανεπίσηµη Ελλάδα, θα πα- ραστοῦν και φξτος στο µνη- µόσυνο Ἁιγενή. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται Στρατη- γοἱ. ἄνθρωποι των γραμμµά- των, πολιτευτὲς και εκπρό- σωποι Ἑλληνικών Συνδέξ- σµων Αγωνιστὠν. Μεταξύ αυτὼν στο Φε- τεινὸ μνημόσυνο θαᾳ παρα- στοὺν: ϐ Αχιλλεας Τάγαρης, Αν. τιστράτηγος, Πρόεδρος [ν- στιτοὺτου Στρατηγικὠν Ερευνών. 6 Χίος Ευάγγελος, Στρα- τηγὸς 4 Μιτίδης Χαράλαμπος, εφοπλιστής και Χίτης, 4 Γλυκός Κωώνσταντίνος, Μεγαλέµπορας και Χίτης. 6 Χριστοδούλου Εφη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου. 9 Πορφύρη Ειρήνη, θυγα- τερα Στρατηγοῦ 4 Γιωργαράκος Παναγιώ- της, αξιωματικός ναυτικού. 4 Πετρίδης Αχιλλέας, Πο- λιτευτής. ϐ Χαρραβελλας Θεόδω- Ρος, γιατρός πολιτευτής. 9 Μαρκάκης Βασίλειος, καθηγητής οικονομολόγος. ϐ Ιωαννίδης Παῦλος, οι- κονομµολόγος πολιτευτής, 9 Μαλαντριώτου Αντρο- νίκη, θύγατερα Στρατηγού. 4 Αμαραντίδου Χαρούλα 6 Βαρελλίδης, δικαστής 4 Γιάννης Αμαραντίδης, εκδότης Παλαιός Αγωνιστής 4 Ηλιάδης Αλέκος Φωτο- ρεπόρτερ. Επίσης, οἱ ακόλουθοι: 9 Οεόδωρος Σαράντης, πρὠην βουλευτής Εθνικού Σοναγερμοὺ Παπάγον και πρώην Ὑπουργὸς Βορείου Γλλάδος και Ἱστορικὸς 6 Κωνσιαντίνος Σταµά- της, Γαξίάαρχος, 9 Παναγιώτης Χρυσαν- θακόπουλος, Πρόεδρος Πα- νελληνίου Ενώσεως τυφλών Αναπήρων πολέμων Ελλά- δος. ϐ Δημήτρης Παπαϊωάν- νου, Ὑποστράτηγος ϐ Αναστασίου Ηλίας, Συν- ταγματάρχης 9 Μουτάκης, τάρχης, ϐ Παπαγγελἠς, Σµήναρ- χος 4 Γιώωργαντούπουλος ἵω- ἄννης, επιτελἠς εθνικής Αμύ- νης ϱ Χ΄΄ Σάββας, επιτελἠς Εθνικής Αμήνης Συνταγµα- 46 Αριστείδου Γεώργιος τὲ- ὡς βουλευτής Φλωρίνης. ϐ Αχιλλέας Τάγαρης, Αν- τιστράτηγος, Πρὀεδρος |ν- στιτοῦτου Στρατηγικών Ερευνών. 6 Πέτρος Θεοδωρακάκος, Επίτιμος καθηγητής πρὀε- δρος Πανελληνίου Συνδξ- σµου «Φίλοι των Ακριτὠν». Φ Αθανάσιος Χατζής, Αστυνοµικὸς Διευθυντής, Πρόεδρος Διεθνοὺς Όμο- σπονδίας Αξιωματικών, Αστυνομίας, Πόλεων Ελλά- δος. ΟΣΑΠΕΛ 6Α ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ κ. ΜΙΚΗ ΓΡΙΒΑ Ο ΣΑΠΕΛ, θα τιµήσει τη σύζυγο του Στρατηγού Γεωρ- γίου Γρίβα, κ. Κικήν. µε χρυσὀ παράσημο, εις ἕνδειξιν τιμής και σεβασμού, προς τη Μεγάλη Γυναῖκαπου σαν «Νέα Πηνελό- πη», αγωνίστηκε κι αυτή, µε τον τρόπο της, για την Λευτε: ριά της Κύπρου. Επίσης την κε. Γρίβα θα τι- μήσει και η Παγκύπρια Επι- τροπἠ Μνημοσύνου Διγενή. Λεωφορεία για | το Μνημόσυνο Διγενή ΕΕ Πον κύπήπα Επιτροπή Μνημοσύνου Ἁηγενὴ ανακοινώνει τα πα ΤΗ ρνουν εωφορεῖα για τη µετιδορά του κοιοοῦ στη μεσο σαπεσα Κοριοςή για το μνημόσυνο του Αρχηγοῦ της ΕΟΚΑ ννενήὴ Γτεο εοο ρε Ες ανακωρήσουν ωι εξής { Έντι ο Ενηκός ὃ ὖν α «ώς του όροι) «Φόρος Ακοζώμώμεώς νέα Εννιι τησ ΓΠαλουρηώτισσας απο ημοκρατικοῦ Συναγερμού παρά το ΑΠΟΕΛ. «τος ᾿Μανρομμάτηον Ἁγίου Παύλου ο . ς ϱ «σα τενν Ευ ριάκον Κανασλής Αγλαντζιάς, ϱ «ο μπέως θ το τω, ΑΕΚΡΦΟΡΕΙΑ ενα οπόι Ἁγῃι Ελλ ῶγνον {πο γι οσμι ὃ ' Ἄρον και στην Πλατεία μπροστά στα ο, Οε εµοῦ στη Λάρνακα και Πάφο ἔσω επὸ το Ον ερμοῦ καὶ Ἔλμπα και Πόλη Χρυσοχούς { Ἱδρύεται Σύνδεσμος Τομεαρχῶν ΕΟΚΑ 55-59 “ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΟΙΑ ο Σέ δύο συγκεντρώσεις πού ἔγιναν, ἡ μέν πρώτη στίς 3 Νοεμ- βρίον, 1988, ἡ δέ δεύτερη στἰς 18: Ἰανουαρίου 19θά, μας Ξενο. δοχεῖο «Φιλοξένια» µέ τή συμμετοχή 29 Τομεαρχῶν καί ᾽Αρ- χηγῶν ᾽Ανταρτικῶν '᾿Οµάδων τῆς ΕΟΚΑ τοῦ 1966.69 άπεφα- σίσθη ἡ ἵδρυση τοῦ «Συνδέσμου τῶν Τομεαρχῶν τῆς ΕΟΚΑ 1955-59», Κατά τήν πρώτη συνεδρία ὀρίσθη προσωρινή ἐπιτροπή ἀπο- τελουµάνη ἀπό τούς Τομµεάρχες Ελενίτσα μιαν ο Θάσο Σοφοκλέους, Λεύκιο Ῥοδοσθένους, Ρένο ΕΚνριακίδη καί Σιῶργο Τζυρκώτη, γιά νά ἐργασθεῖ µέ βάση τίς πατευθνντήριες γραµµές πού ἔθεσαν οἱ συγκεντρωθέντες Τομεάρχες. Κατά τή δεύτερη συνεδρία κα- θορίσθηκαν οἱ σκοποί τοῦ Συνδέ- σµου τῶν Τομεαρχῶν, πού εἶναι οἱ κάτωθι.--- ᾳ Σύσφιγξη τῶν δεσμῶν µε- ταξύ τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ 19565--.69, Δημιουργία Μητρώ- ου 1956--59 γιά [στορικούς σκο- πούς͵ ϐ Δημιουργία ᾿Αρχείου τοῦ ὑλικοῦ τοῦ ἁγώνα, πού βρίσκεται στήν κατοχή τῶν ἀγωνιστῶν. 8 Διατήρηση ἄσβεστης τῆς μνήμης τῶν ἠρώων συναγωνι- στων µας καί µετατρωπή τῶν τό- πων τῆς θυσίας τους σἐ κέντρα ἐθνικοῦ Φρονηματισμοῦ. ϱ ᾿Αποκατάαταση τῆς ἁλή- θειας σέ περιπτώσεις ἁστόχων καί ψευδῶν, ἀναφορῶν σχετικά μέ τά γεγονότα τοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ 1955-.59 ϱ η ὁραστηριοποίηση τῶν Τομεαρχῶν δέν ἀντιστρατεήεται, τηδη. Μέχρι στιγμῆς ὅλοι οἱ πολιτικοί, ἀρχηγοί πού ἐπλησιάσθησαν ἀπό τήν προσωρινή ἐπιροπή ἐχαιρέτισαν τήν ἕνέργεια αὐτή καί εὐχήθηκαν καλή ἐπιτυχία στίς προσπάθειες τοῦ Συνδέσμου. πο ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΕΝΗ τῶν ἁἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ κ. τεῖὰ της νηκόφρονα Σωµα: πι αλα Ἰτοονραµιµα- Πο ας την ευκαιρία της ο ια νόοισης 10 χρόνων απὀ τε θάνατο τοις Αρχηγού της ΕΙ ΜΑ., διάφορες εκδηλώ- σεις για να τιμήσουν τη μνήμη ἀλλά ἀντίθετα συνεργάζεται μέ το: ὄλες τίς ὀργανώσεις ὀγωνιστῶν γιά τήν πραγμάτωση τῶν πιό πά- νω στόχων. 9 δέέ ἔχει καμμιά πολιτική Χροιά καὶ δὲν ἀποβλέπει στήν ἀνάμειξη ὑπέρ ἡ ἑναντίον όποι- Μεταξὺ των εκδηλώσεων αὐτῶν) περιλαμβάνονται και ὠμαδικές εκδρομές στα διάφο- ρα πρησώύνετα τοι ἁιγενή, στο σποφόρο « Ἅγιος Γεώὠρ- Χ1ονην εκθέσεις, Φωτο ἱ ίσα ππτεύσμένση, Κάθε ος -.. δις και ο. σης γωνιστής δικαιοῦται πν Βὰ [δι ... νά ἔχει Στράτης οὐ | ία κ.λπ, ὁποιανδήποτε πολιτική τοποθέ- παπα. Νεοτίάση τοῦ δονὂξοι σοῦ, που δίδεν ον ΕΚΟΙΩΟΟΝά στῶ]ος ἄλλων εθνηκών αν πμήσουν τη μνήμη ὼΛΕτοοτα κεντρεν οσο Ες ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ Σ.Α.Π.Ε.Λ. Οπως κάῑι Μόνο ἕνα εὔρ τη Ἡ 18 μπα μετα: η Συ: ο -Ἡ Επαρθίας Δεμε: ο ων. ος Πιο Ε.Ο ΝΑ καττων ο σλν Ὅὰ σον κεντρωθοὺν και να η τον Ε ρνρήαςος .... Ῥρτορ αον εστίαση . ε Όλος αρα Ὦμ ῃ «λα ἠομα συµµετοχής 1ος Α ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19864 ΕΘΝΙιΚκος ΦΥΛΑΚΑΟ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΚΟΜΑ ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΛΙΕΣ ΜΕΡΕΣ 9 ΑΝΟΠΕΙΚΙΑΛΛΟ ΣΗΗΔΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΣΙΑ. ΓΕ ΑΝΑΚΑΛΥΡΗ ΙΙ ΑΛΛΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΠ«ΟΝΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 8 ΕΙιΙΣΕεΕβνΙσΕ θκκλιµατισµος ( θερµανσις-Ψωξις) οσστηήµατα εξοικονοµΏωσεώως ενεργειας Ππλεκτρικων συσκευών ᾖ{ µηπχανπµατων Φ εἴισκεωαι - αναλαμβανοµεν συντηρησεις ηλεκτρικών συσκευων και µηχανηµατων µε το πρωτοτυπον συστηµα Των σωνδροµων. «προμηθευσεις και εφαρµογαι συσκευων καὶ συστηµάτων ενεργειας δια εξοικονοµησιν ΤΗΛΕΟΦΟΝΟΝ 24 865 2 Διονωσιου ΖΣολωμου Ἱ Τακ.ἰζιθ. 4 8 3 Από τον Σεπτεµβριο του 1988, ὑστερ᾽ απὀ τον οραματισμὀ της δ8ΟχρΟ- νης Αυγούῦστας Κωστή Παραρή, απὀ την Αγία Ζώνη, συνεχίζονται οἱ ανασκαφὲξς στο χωριό Απαισιά της Λεμεσού για την ανακάλυψη των υπό- λοιπων αγίων εικόνων. ΜΕχρι τώρα, ὑστερ᾽ απὀ συνεχείς οραμαᾳτισμούς της γριάς Αυγοῦστας και του Χριστάκη Γρηγορίου απὀ την Αγία Ζώνη, βρξ- θηκαν οι ακόλουθεςτρεὶς εικόνες. 9 Της Παναγίας µε το Χριστό στα δεξιά 9 Του αγίου Κώνσταντί- νου καιτης Αγίας Ελένης. 9 Του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ευσεβείς Χριστιανοί απ᾿ όλη την Κύπρο συνε- χίζουν να επισκἔεπτονται την Απαισιά και να προ- σεύχονται στην Αγία Ζώὠ- νη να σώσει την Κύπρο. Ο Κοινοτάρχης του χωριού κ. Κώστας Παπα- Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων ἐκχυμωτές Φρούτων κλπ ΚΑΣΕΤΤΕΣ ἄδειες καὶ γεµότες ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔΑ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 τκ 1200 ΤΗΛ 64579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿ Ηλεκτρικά ένδη ὅλων τῶὼν τύπων, ἀποταθεῖτε σ ἐμᾶς Θά σάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουμε ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ Κατσαρόλες ὀτμοῦ. ἀνοξείόωτα, ηλεκτρικά μίξερ ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α./ΟΗΒΕΤΤΕ. --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σὲ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. Χαραλάμπους µας παρξ-.. δωσεγραπτὀ κείµενοπου θα δημοσιεύσουμε στην επόμενη µαςἐκόοση, σχε- τικἀ µε τους οραµατι- σμούς της γριάς Αυγούῦ- στας απὀτο 19035 μεχρι σή- μερα. Επἰσής σηµαντικὀ γεγονὸς που αναφξρου- με, εἶναι πωςτις επόμενες λίγες μέρες, ο βοηθός της γριάς Χριστάκης, θα ανοίξει και ἆλλο σπήλαιο, ὀπου σύμφωνα µε τον οραματισμὀ της Αγίας Ζώνης υπάρχουν ἁἅγιες εικόνες. Οι ευσεβεὶς κάτοικοι της Απαισιάς, που κάθε βράδυ τελούν δξηση και βοηθούν στο σκάψιμο για ανεὑρεση τών αγίών εικό- νων, µας ανέφεραν: «Πρέπει να πιστὲ- Ψουµε δυνατά απὀ τα βά- θη της ψυχἠς µας στο θεό και η Αγία Ζώνη θα µας αγκαλιάσει όλους και θα µας σώσει. Η προσευχή τών λίγων θα σώσει τους πολλούς). Φορητά, αὐτοκινήϊων κἀπ Ο ομιλητής, στο 10ο ετήσιο εθνικὀ μνημόσυνοτου Αρχηγού Διγενή κ. Όμηρος Παπαδόπουλος, Συνταγµατάρχηςε.α. και επιτελἠς εθνικής Αμύνης, σε φωτογραφία µε τον Στρατηγό Γρίβα, μετά την επιστροφή του Αρχηγού της ΕΟΚΑ στην Αθήνα το 1959. Η φωτογραφία λήφθηκε στο σπίτι του Διγενή. Ο κ. Παπαδόπουλος υπήρξε στενὸς συνεργάτης και υπασπιστής του Στρατηγού Γρίβα, κατά την περίοδο της αντιστάσεως, όταν ο θρυλικὸς Γέρος ηγείτο της εθνικής Οργανώσεως «Χ», , Στην Ί4η ἔκδοση του «Ε.Φ.», δημοσιεύσαμε την πιό κάτω συνέντευξη του κ. Παπαδόπουλου, που μιλά για τον Διγενή και τους αγώνες του: «Γνώρισατον Στρατηγὀ Γρίβα κατάτη διάρκειατης Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, όταν εἰχατοποθετηθεὶ βοηθός του, στο τµήµα μελετών της υπηρεσίας στρατιωτικὠν αρχείων, του οποίου προϊστατο (στην οδό [ΠΠανεπι- στηµίου 31). Μάλιστα θυμάμαι πως όταν οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν γιατη δράση του [Γρίβα καιθέλησαν νατον συλλάβουν, τους διεφυγε μπροστά στα μάτια τους και προετοίµαζε την αντίσταση στο Στρατηγείο της Εθνικἠς Οργανώσεως«Χ». Σεµιαπερίπτωση ότανοι Κομμουνιστές, ντυμένοι μεΓερμανικὲς στολὲςεπετεθηκαν οπλισμένοι εναντίον του αυτοκινήτου που επέβαινε ο Στρατηγός παραμονές απελευθερώσεως, μπήκα μπροστά στο Γρίβα για νατον προστατέεψω και μιά σφαίρα σφηνώθηκε στοπόδιµου. Ακολούθως µεταφἐρθηκα στο Θησεϊο, ὁπου τότε εκεἰ ἦταν και το σπίτι του Διγενή (Νηλέως 6)». Οι. Όμηρος Παπαδόπουλος, μιλά για τη ζωή καιτους αγώνες του Διγενή: «Κατ᾽ αρχἠν ο Διγενής θεωρεῖται η μεγαλυτέρα Ελληνική Στρατιωτική προσωπικότητατου αιώνα µας. Οι µεθοδοι διεξαγωγἠς του αγώνα της ΕΟΚΑ που εφάρμοσε, διδάσκονται στις σπουδαιότερες στρατιωτικὲς σχολές του κόσμου. | Η γενναιότητα, η ευφυΐα του αλλά και η καλοσύνητου, δεν μπορούν να περιγραφτούν. Είναι κάτι το καταπλη- κτικόὀ. Η δικἠ µου γνώµη εἶναι ότι ο Διγενής σαν άνθρωπος σαν στρατιώτης, σαν πατριώτης αποτελεί µοναδικὀ παράδειγµα και η ζωή του καθώς και η δράση του, πρεπει να διδάσκονται σ᾿ όλα τα σχολεία, για να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι ζουν σήµερα ελεύθεροι, τιςυποχρεώσειςπου ἔχουν σ᾿ αυτὀν. Οἱ δὲ Ἓλληνες,της ελευθέρας Ελλάδας, διδασκόµενοι την ζωή και τη δράση του Θρυλικοὺ Διγενή και αυτοί θα πληροφορούντο πως αν η Ελλάδα ευρίσκεται σήµερα μεταξύ των ελευθέρων λαών της Ευρώπης, κατά µέγα µέρος οφείλεται στη δράση της Εθνικής! Οργάνωσης «Χ», που αποτελεΐτο απὀ µικρὀ αριθμό αξιωματικών και πολιτὼν και µε επικεφαλής τον µεγάλο Διγενή. Η «Χ» βοήθησε ὠστεη πόλητης Αθήνας να αποφύγει κατἀληψή της απότους Κομμουνιστὲς και να επιζήσει η τότε κυβέρνηση Γεώργιου Παπανδρξου». : Περαιτέρω οκ. Παπαδόπουλος αναπολεῖ τα χρὀνια ποὺ βρισκόταν στο πλευρό του Πολεμάρχη Στρατηγού Γρίβα και μάς λέει: «Ἔνας συμµαθητήστου Στρατηγού Γρίβα, στην Σχολή Ευελπίδων, µετά που τἔλειωσε ο αγώναςτης ΕΟΚΑ εἰπε τούτα τα χαρακτηριστικά λόγια: «Εἶναι η μόνη τάξη απὀ την οποία δεν ἔγινε ακόµη κανεὶς αντιστράτηγος, αλλά εἶναι η τάξη που γἔννησε ἕνα Διγενή» Μικρή η αναφοράτου κ. ΄Ὅμηρου Παπαδόπουλου, αλλά λέει πολλὲς αλήθειες, Αποτελεϊ µια απάντηση - καταπέλτης «στους οπιλωτές της μνήμης του Αρχηγού Γεωργίου Γρίβα και τους ὀψιμους πλαστογράφους της ιστορίας. φησεις, ΦΩΤΟ Ο4ΥΜΙΠΗΟΣ Λεωφ.Στασινου 31Γ Τηλ.02ἱ-66049-Λευκώσια Αναλαμβανομεν, Φφωώτογραφησεις, βΙνΤΕΟ- γραφησεις, κινηµατογρα- [αμων-Αρραβώνων-Βαπτισεων κ.λπ. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΝΙΣΕ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΕΝΗ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Φιλολογικό μνημόσυνο απὀ τη ΝΕΔΗΣΥ Λεμεσού ΕΘΝΙ«4ΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εθνικοφρόνων Σωματείων Τσερίου, καλείτους Εθνικὀφρονεςτης Κύπρου να εισφερουν για την ανέγερση Ιδιόκτητου οικἠµατος των Εθνικοφρόνων Σωµα- τείων στο Τσεέρι. Τέλος ο κ. Γιαννόπουλος τόνισεπως η κατάσταση θάταν καλύτερη. µε το Διγενή, στη ἴιωῆ. Για πληροφορϊἰες και εισφορες οι ενδιαφερόμενοι ν᾿ απευθύ- νονται στην Επιτροπή του Σωματείου, ἡ το τηλ. 026-21293 κ. ΄Αγγελον Κουρουντζήν, Τσερι. ΠΗ ΝΕΔΗΣΥ ΔΛεμεσοῦ (ο ποιδαστικὸ τµήµα). διορνἁ νωσετην Τετάρτη 25.1 84. ὧι λολογικὸ μνημόσυνο στα γρ φεία του κόμματος καὶ μησε τη μνήμη Ό ενἠ. ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Κὐριου ομιητὴν Όταν ο ωζμοθω ος ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ επαρχιακής Γραμματείας, ΝΕ. ΔΗΣΥ Δεμεσοῦ κ. Νυριάκοι Γιαννόπουλος, αἱ οποίοι ανα φέρθηκε αἵη ζωὴ αι τους αγώνευ τος Ορυλικοῦ Θιηενή καπ ανέφερε: «Ο Διγενής αγά ι πησε µε πάθως τα νειάτα της Κύπρου και πίστευε σ ατα, Οἱ αγώνες τος Δεν η ἦταν πάντοτε επὲρ Τηῆι χωρις πολιτικά ος ϱῶΝ το κα μακρυά από Οκτ τες» Μοναδικἠ ευκαιρία για όσους θἔλουν να ἔχουν το καλύτερο μάρμαρο στο σπίτι, το ξενοδοχείο, την πολυκατοικία τους, ακόµα και την αυλἠ και την πισίνα τους. Ποιότητα ανώτξρα των μαρμάρων που εισάγονται. Για πληροφορὶες αποτείνεσθε: Α.ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΛΤΑ Αγίας Ζώνης αρ. 11 τηλ. (051) 63725 ΛΕΜΕΣΟΣ τα τα μἱΌος ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΘΝΙΚΟΟ ΦΥΛΑΚΑς ο ο «ών πο νο καλο ο λαο [ιἱ Ιἰ ή τὶ ΙΙ Πί «Ἡ ΜΗΤΕΡΑ µου, ἡ Ελένη». Ἔνα θιθλίο ποὺ κάνει θραῦσι σήµερα στὴν ᾽Αμερικὴ καὶ σπάει ὅλα τὰ κυκλοφοριακὰ ρεκόρ. Τὸ θιόλίο τοῦ ΠΒικόλας Γκαίητςζ (Βίκου Γκατζογιάννη), ποὺ γεννήθηκε στὸ χωριὸ Λιὰ τῆς Ἠπείρου, ξεπέρασε ἀμέσως το φράγμα τῆς κριτικῆς καὶ ἀφοῦ ἀπετέλεσε ἀντικεί µενο ζωηρῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἐξασφά λισι τοῦ δικαιώματος νὰ γυρισθῆ σὲ κινηµατογρα φικἠ ταινία, κατακυρώθηκε ἐξασφαλίζοντας στε συγγραφέα τὸ ποσὸ τῶν 850.000 δολλαρίων. Τὸ θέµα τοῦ θιθλίου ἡ θυσία μιᾶς μάνας, που «ὅταν χρειάσθηκε νἀὰ διαλέξη ἀνάμεσα στὸ νὰ χάση τὰ παιδιά της ἢ τὴ ζωή της, ἀνακάλυψε µιά δύ- ναµι, ποὺ ξέρω πὼς δίνεται σὲ λίγους», γράφει ὁ συγγραφέας, Στὸ συναρπαστικὸ καὶ ντοκουμενταρισμένο α-- τὸ θιθλίο περιγράφει: «Τὴν ὑποχώρησι τῶν κοµ: μουνιστῶν στὶς χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ σωνασπισμος καὶ τὸ γνωστὸ παιδοµάζωμα, ὅπου καὶ κινδύνε ψαν ἄμεσα τὰ παιδιὰ τῆς Ελένης νὰ θρεθοῦν πίσω ἀπὸ τὸ «σιδηροῦν παραπέτασμα», ΄Η ἀπόφασι, ποι. πῆρε ἡ μητέρα τοῦ Μικόλα Γκατζογιάννη, νά φυ' γαδεύση τὸ γιό της μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ και νὰ παραµείνη ἡ ἴδια, ἀφοῦ μιὰ ἀπὸ τὶς κόρες της θρισκόταν ἤδη στὰ χέρια τῶν ἀνταρτῶν, ἔγινε ᾗ ἀφορμὴ νὰ χάση τὴ ζωή της». Ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο του, φανερώνει τὸ ζεστὀ του ὄφος καὶ τὸ λυρισμό. ποὺ διακρίνει τὶς ἐπικὲς σελίδες του: «Ὁ κόσμος τῆς μητέρας µου ἦταν πλούσιος,, ἀλλὰ τίποτε δὲν στάθηκε ἱκανὸ νὰ τὴν σώση, αὖ- τὴ καὶ τὰ παιδιά της, ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ κατα: πλάκωσε τὰ θουνά µας... Προτοῦ τελειώσω τὶς ἕἔ- ρευνές µου, ἔπρεπε νὰ ἀνακαλύψω τὴ μητέρα µου, νὰ τὴ δῶ μὲ τὰ µάτια ἑνὸς ἐνήλικου καὶ νὰ ἀποκα- λύψω τὰ μυστικά της αἰσθήματα ἀπέναντι στὸν κόσµο, ποὺ τὴν πρόδωσε. Ἔπρεπε νὰ τὸ κάνω γιὰ νὰ ξέρω, πῶς θὰ ἤθελε νὰ φερθῶ στοὺς δολοφόνους τῆς... Γιὰ νὰ µάθω ἂν καθὼς σκαρφάλωνε στὴ χα: ράδρα, ὅπου τὴν ἐκτέλεσαν, ἥταν ἡ ᾽Αντιγόνη, ποὺ συναντοῦσε τὸ θάνατο μὲ ὑπομονή, ἐπειδὴ εἶχε σκά πίµα ἀψηφήσει μιὰ ἀνθρώπινη διαταγή, γιὰ νά τ' µήση ἕνα ὑψηλότερο ἔργο τῆς καρδιᾶς.,.». ΧΑ Χα «Ὅταν χρειάσθηκε νὰ διαλέξη ἀνάμεσα...». Μὰ ἡ γενναία καρδιὰ τῆς μητέρας δὲν χρειάζεται νὰ διαλέξη. Ποτὲ δὲν διαλέγει, γιατὶ ἔχει κιόλας κά- νει τὴν ἐκλογή της µέσα στὰ ἀδιόρατα θάθη τῆς ψυχῆς της. Δὲν ἀντιμετωπίζει δίληµµα ἡ ἀληθινή µητέρα, ποὺ δὲν ἀλλοιώθηκε ἀπὸ τὰ καταλυτικἁ συνθήµατα τοῦ ψευτομοντερνισμοῦ. Ἐφ᾽ ὅσον πα- ραμένει στὴ φυσικὴ καὶ ἀδιάφθορη κατάστασι ἡ θυσία τὴν ἠλεκτρίζει, Εἶναι µέσα στὸ αἷμα της γμές, γιὰ νὰ δώση δείγματα ὑπέρτατης θυσίας. Γιά τὴν πιστὴ μητέρα ἡ ζωή της ὁλόκληρη εἶναι μιὰ συνεχής θυσία. ὍὉ καλύτερος θρόνος της ὁ 6ω- μὸς τοῦ καθήκοντος. Πάνω σ αὐτὸν λυώνει καρ:- τερικά. ἂωχτα καὶ µέρα προσφέρεται ἐθελούσιο θύμα γιὰ τὰ παιδιά της, Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἁγνὴ καὶ µεγαλειώδης θυσία ἀπὸ τῆς µἠτέρας, Μέσα σ᾿ αὐτὴ θὰ συναντήση κα- τεὶς τὰ πιο ὡραῖα στοιχεῖα. Μιὰ ἠἡρωικὴ προσφο- ρά. χωρὶς ἀνταλλάγματα, χωρὶς ὑπολογισμοὺς καὶ ὑστεροφουλίες, Ἡ πιὸ µεγάλη ἱκανοποίησί της, ἡ εὐτωχία τῶν παιδιῶν της. Τὸ πιὸ µεγάλο μαρτὺριό της ἡ δυστωχία τους, Αὐθόρμητη καὶ εἰλικρινῆς ἡ ἀγάπη της, ὅταν ἀγαπάη δὲν σκέπτεται τὸν ἑαυτό της. ΗἩ θαθειἀά χαρά της θρίσκεται στὴν προσφο- ρα. Αὐτὴ καὶ µόνο τὴν γεμίζει, Ἐρευνᾶς γιὰ νά ἐξηγήσης τὴ µητρικἡ ἀγάπη: Θέλεις νά µάθης τί παρακινοῦσε τὴ µάνα σου «κα: θὼς σκαρφάλωνε στὴ χαράδρα ὅπου τὴν ἐκτέλε- σαν» Ποιά ἐξήγησι ἀναζητᾶς Αν ψάχνης μὲ τὴν φυχρἠή λογικἡ καὶ μὲ φτωχά κριτήρια, δὲν θὰ τὴν ὁρῆς. Μονάχα ἂν μπορῆς νὰ ἀφουγγρασθῆς τοὺς μωστικοὺς χτύπους τῆς μητρικῆς καρδιᾶς θὰ τὴν ἀνακαλύψης, Είναι οἱ μόνοι, ποὺ μποροῦν νὰ στὴν ἀποκαλύψουν, Σ΄ αὐτους τοὺς χτύπους θὰ ἀκού- σης τις πιὸ ὑπερκόσμιες μελωδίες, ποὺ συνθέτει ἡ συγκίνησι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς, Αὐτὲς ποὺ και ἡ πιὸ µεγαλοφυὴς μουσικἡὴ διάνοια δὲν μπό- ρεσε ποτὲ νὰ σωλλάθη. «Πά, διαλέξη ἡ μητέρα ἀνάμεσα στὸ νὰ χάση τὰ παιδιά της ἢ τὴ ζωή της»: Μὰ γιὰ τὰ παιδιά της ἡ μητέρα ἀγωνιᾶ κι ὅταν ἐκεῖνα δὲν κινδυνεύ- ουν. Διακινδυνεύει τὰ πάντα κι ὅταν θρίσκωνται σὲ ἄσφάλεια, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ τὰ κρατήση στὴ σιγουριά. Οταν κινδυνεύουν! Ε., τότε, ἡ µάνα δὲν διαλέγει, Προχωρεί αὐθόρμητα, σταθερά, ἀνυ- ποκώρητα στὴν προσταγἡ τῆς καρδιᾶς της, Ἔναυ- σµα καὶ κινητήρια δύναµι ἡ στοργή της, Χα Χα Γί νὰ προτοθυμηθῆ κανείς Βὰ ξαναφέρουµε στὴ σκέψι µας τὴ συγκινητικἡ εἴδησι ἀπὸ τὴ Θεσσαλο- νίκη, γεμάτη ψυχικὴ ὁμορφιά καὶ ἀληθινὸ µεγα- λεῖο ᾿Εδῶ μιλάει εὔγλωττα ἡ καρδιὰ τῆς μάνας: Δυὸ μητέρες ξανάδωσαν ζωὴ στὰ παιδιά τους, ποὺ ἦταν νεφροπαβη, χαρίδοντας στὸ καθένα τους ἕνα ἀπὸ τὰ νεφρά τους. Οἱ μεταμοσχεύσεις ἔγιναν ἡ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη στὸ νοσοκομεῖο ΑΧΕΗΑ τῆς Θεσσαλονίκης. ΠΜετὰ τὴ µαταμόσχευσι, σὲ ἄριστη ὑγεία, οἳ δυὸ λῆπτες σκέ- πτονται μὲ αἰσιοδοξία τὸ µέλλον καθὼς οἳ ἐπισκέψεις ἑθδομάδα γιὰ αἱμοκά- Μαρσή---- καὶ τὰ θάσανα εἶναι πιὰ στὸ παρελθόν, Σὲ ἄλ- λα δωμάτια τοῦ νοσοκομείου ἡ δάχρονη Μ. Κρ. καὶ ἦ 68χρονη Κ. Ι. ἀπαντοῦν ἁπλᾶ στὸ ἐρώτημα, πῶς πῇ- ραν τὴν ἀπόφασι νὰ χαρίσουν τὰ νεφρά τους: «Καὶ ποιὰ μάνα δὲν θὰ τὸ ἔκανε, γιὰ νὰ σώση τὸ παιδί της,» «Μάνα οὐρανόσταλτη, ἀτίμητη µάνα!», θὰ μᾶς ἕ- λεγε κι ὁ μεγάλος µας ποιητὴς Γ, Βερίτης, Νὰ στὰ νοσοκομεῖα ----δυὸ φορὲς τὴν Τὸ μητρικὸ φίλτρο, ἐξαγιασμένο µάλιστα ἀπὸ τὴν γινόταν ἡ δυνατὴ καρδιά σου ὁδηγός µας γιὰ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, δὲν περιμένει τὶς µεγάλες στι- πάντα! ..... ο ΟΑΘΑΝΑΤΟΣΔΗΕΝΗΣ Τίποτα δεν ἔχει να επιδεὶ- ξει η νεώτερη Ελληνική ἱστο- ρία απὀ το 4θ και εντεύθεν, εκτὸς απὀ τα ανδραγαθἠµατα του ηρωϊκού ἔπους της Ε.Ο.- Κ.Α. του 55-59, ὁπου ο θρυλι- κὀς ΔΙΓΕΝΗΣ., ανηψώσας το λάβαρον της Ελευθερίας στο ρους στρατιάς του εχθρού, ὡς ἠτο τότε η Αγλλική αποικιο κρατία. Ο Γεώργιος Γρίβας Δί- ΓΕΝΗΣ εγεννήθη στο χωριό Τρίκωμο της επαρχίας Αμμο χώστου στις 23 Μαΐου 1898. και ανετράφΦη σε Ελληνοχριστια- πολυβασανισμᾶνο αυτὸ νησί μας, ἔδωσεν µαθήµατα πατρι- ὠτισμού και απέδειξεν διε- θνώς, ότι, όσον μικρὸς και αν εἶναι ἕνας Λαός, εαν διαθέτει πίστιν στα εθνικἀ πεπρωμὲνα της αιωνίας µητρὀς, και κάτω απὸ ἀξιαν ηγεσίαν͵ τὀτελυγίζει σιδηροφράκτους και πανισχύ- νικὸ περιβάλλο ἀπὸ φτωχούς βιοπαλαιστὲς γονεῖς. και σε ηλικίαν δεκαοκτώ ετών. ενε: γράφη στην σχολἠν των εὐε).- πῖδων. Μετ᾽ ἔπειτα, ως επιτε- λάρχης της Β΄ μεραρχίας πεζι- κοὺ κατάτον Β᾽ Παγκόσμιο πό- λεµο, ἔχει να επιδείξει πολλά ςΑΙ)ΡΙ ΕΙ ΠΟΡΕ ΙΙΝΕ Τακτικές αναχωρήσεις απὀ Λεμεσὸ για 1ΕΡΡΩΑΗ και Αραβικό Κόλπο. Δεχόμαστε φορτία σε εμπορευματοκιβώτια ((0οπίαὶ- περ) καθώς και συμβατικά φορτία. Για περαιτέρω πληροφορὶες: Αποζταθεῖτε στους γενικοὺς πράκτορες ΜΟΙΘΤΑΚΑΞΣΘΗΙΡΡΙΝ6 ΑΦΕΝΤΡΙΤΟ Τηλ: 683078 Τέλεξ: 3076 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΙΑΤΕΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ ᾿Η ᾿Επιτροπή τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης, καλεῖ τούς ἐθνικοφρόνες τῆς Κύπρου, νά εἰσφέρουν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου οἰκήματος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης. Γιά πληροφορίες καί εἰσφορές οἱ ἐνδιαφερόμενοι ν᾿ ἀποτείνονται στήν ᾿Επιτροπή, ἤ στά τηλ. 041-57009 (µετά τίς 7 μ.μ.) 4 ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΟΣΚΟΥΤΑΡ 4 ΤΗΛ. 56749 ΛΑΡΝΑΚΑ «ΚΤΥΠΗΣΕΙΣ «Πἱ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 8 ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «ν 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ «ψ47-21056 αυ’γοροΥ ανδραναθήματα ηρωϊσμοῦ και αὐτοθυσίας ενάντια του Γερ- μανικοῦ. και ιταλικοὺ Φασι- σμοῦ. ὅπου Φιατης ηρωϊκής τὀ- τεοργανώσεως «άλτης οποίας Ιδρυτής και καθοδηγητής υπήρξεν ο ἴδιος, προκαλούσε το δξος στον γερμανὸν κατα- κτητήν. και µετ᾽ ἔπειτα, ἔδω- σεν µαήματα ηρωϊσμοὺ και αὐτοθυσίας ἔναντι των. κοµ- μουνιστών. τοῦ. «ΕΛΑΣ» και «ΚΚΕ.» που επ οὐθαλμιού- σαν να μετατρέφουντην Ελλά- δα σε κομμουνιστικὀν «παρά- δεισον», ἀκριβὼς όπως προ: σπαθεί να κάνει τώρα και δια την Κύπρον, το ξενοκίνητο και εθνικὠς ζημιογόνο «ΑΚΕΛ». γι αὐτὸ και η Κύπρος σὴμµε- ρον. χρειάζεται ἔναν νέον Α]- ΓΕΝΗ. και νέους Αυξεντίου. Μάτσηδες, Ζάκους κ.λ.π. Αλλά ο Γρίῤας δεν εφ) ποὐχαζεν. και ανήσυχος ὁν. διατην ηµετεραντου πατρίδαν Κύπρον αποφασϊζει τον απε: λευθερωτικόν αγώναν ενάντια στον ᾿Αγγλὸν αποικιοκράτην και ἔρχεται κρυφἰως στην Κὺ- προν. Καιήτοη 1η Απριλίουτου 55, που ο θρυλικός ΔΙΓΕΝΗΣ. καιντα λεβεντόπαιδά του, απε: Φάσισαν την ἔναρξη του τότε ηρωϊκοῦ αγώνος, ποὺ µε την απαρἁἀμνοον αγωνιστικὀτητά και αυτοθυσίαν των για την ελευθερίαν του. μαρτυρικοὺ νησιοὺ, θέρµαινον τας ελπίδας ολοκλήρου του Λαού της Κὐ- πρου γιαξλευθερίαν, δίδοντας ταυτοχρόνως το σύνθημα της εθνικής εξεγέρσεως. ενάντια στον Αγγ}ον αποικιοκράτην, ὅπου µε µια δράκα ηρωϊκων συνεργατών του. συνετάραξεν τους, πανίσχυρους, δυνάστας. μετην Λερεντιάν καιτο απαρά- μι λο σθένος, ὡς καιµετο αξξ- χαστο δια την νεωτέραν ελλη: ὢκήν Ἱοτορίαν ἕπος του 25-59. Αλλά τί ειρωνία, αι θυσίαι και το αμα του. τετραετωὺς εκείνου. αγώνος, κατέληξαν τελικώς ὅστας. καταραμένας συμφωνίας Λονθίνου - Ζυρὶ χο αρχής γενομένης δια νέα δεν στον τόπον µας. Ο ΔΙ ΓΕΝΗΣ. πικραμένος ων, απὸ, πλν πολικών διπλωματίαν των τὀτεηγ ετών, απεόξχθη ταῦ: η πεζό μένος χωρής νε γνω ος ΠοΙς εκρηόώς υπήρξαν το σμώκον η πε ντα, καὶ ἔτι Ίρνι ΤΕΝ Τε τον τά θλον της ὁἡ ΝΟΤΕΣ ΕΕ πεος µας απὸ ἐν Ἀν χα) ππὸν όν Ππνραμένος ον α πε ον ο 2Η ται µε Ἰσυχον την ειδη τνς εγινε ενος ην ο η εγκοΠοταταὶ στην τα ΣΗΜΑ ΧΑ. Σα Γ{ονε27 ἡ Ελλ πα ἃο παπα απ) σης Οτο) λαόν κετο Σον Εεπες τόνος Τοιῖ ΕτΠε νερο Την ποσο λος κας δε 1 ην Εηνων ΕΕΣ πριν ΟΤΕΩΕ ΚΕΠ Της ΕΚ ὐπροις Γταν εν αρα σον οσον τέκνων ἔλον [ ἓν Ελε Ελ αν «πῃας Τ8 Λρντίοι . 8 ελ λλ ρλα αν νε Τε βαθειά την θλίψιν παρακολου- θοῦσαν µε αγωνἰαν την πορεϊὶ- αν της εξελίξεως των γεγονό- των της ανεξαρτησίας δήθεν της Κυπριακής δημοκρατίας. Χρυσοὺν παράσηµον δια τους πηρωϊκοὺς αγώνας του. του ἔδωσεν επίσης και η Ακαδημία Αθηνών. Γνωστά ἕκτοτε τα συμβάντα. Αι αμαρτωλαί συµ: Φωνίαι της Ζυρίχης. ἠρχισαν να. αποδίδουν τους αντεθνι- κοὺς καρποὺς των, εξ αρχής, και μετά τριών ετὠν διακυβερ- νήσεως, ἠρχισεν ο διακοινοτι- κὁς εκεῖνος πόλεμος μετά Τούρκων, µε αποτέλεσµα να δημιουργηθούν πράσιναι δια- χωριστικαϊῖ γραμμαϊὶ των πόλε- ων, και να αρχίσει απὀ τότε ο ατᾶἔρµονος διακοινοτικὀς διά- λογος. Αλλά αυτό απετἔλεσεν της απ᾿ αρχήν, τουτᾶλους µας, διότι ο Τούρκος αποθρασυν- θείς σκορπώντας την φρίκην και τον θάνατο. ἛἜκτοτε, γνωστάταγεγονό- τα. Μικροπρεπής φιλόδοξος πολιτικός, ως και προδοσίαι οδήγησαν τον τόπον στην αβεβαιότητα δια το μλλον, όπου ο Τούρκος αποθρασυν- θεἰς και πάλιν απὀ την πολιτικἡ ανωριμότηταν των κυβερνή- σεων ἵδρυσεν το δἠθεν «ανε- ξάρτητον τουρκοκυπριακόν Κράτοο στον Βορρά, µε αποτξ- λεσµα να σταματήσει και ο δι- ακοινοτικὸς διάλογος. Μετο αἱμα και τας θυσίας του θρυλικού ΔΙΓΕΝΗ καιτων άλλων πρωϊκών τἔκνωντης Κὺ- πρου, οι σημερινοί ανάξιοι ηγἒ- τες µας επιχαίρονται τα αγαθά της εξουσίας, καιο Λαός µεπό- νο ψυχἠς, αλλά και µε αγανά- κτησιν διαμαρτύρεται και ανα- ζητά ενστικτωδώὠς πεφωτισμξ: νην ηγεσίαν, που να οδηγήσει το κυπριακὀ σκάφος σε ασφα- λἠ ελληνικό λιμάνι, εφ ὀσονο Μεγάλος ηγέτης του ΘΔΙΓΕ- ΝΗΣ απεβίωσεν στην ιδιαῖτε- ρην του πατρἰδαν Κύπρον στις 27 Ιανουαρίου του 4. Εξ ονόματος λοιπὸν της Ἱεράς Μνήμης του στρατηγού ΔΙΓΕΝΗ. και των αθανάτων νεκρών ηρώωντηςξ.Ο.Κ.Α.οι οποίοι απὀ τας αιωνίας αυτών µονάς ὀπου αναπαύονται και αι καρδίαι των µε πὀνον παρα- κολουθούν. ότι το αἷμα και αἱ θυσίαι των µετετράπησαν σε παρωδίαν εθνικὠν συμφορών. ας αναβαπτισθώμεν µέσα απὀ την κολυμβήθραν των εθνι: κὠν αυτών ιδανικών. δια αγὠ- νας ελευθερίας και δικαιοσύ- νης δίδοντας ὀρκον τιμής προς τον Αθάνατον στρατηλάτην της Ελευθερίας ΔΙΓΕΝΗ. ὁτι θα συνεχίσουμεν τον αγώνα που ο ἴδιος ἠρχισεν και επὀτι- σεν μαζί µε τους αθάνατους ἠρωας µας, µε αίμα καιθυσίας, τὸ δένδρο της ελευθερίας, και ὅτι, ποτὲ δεν θα υποκύψωμεν. μέχρις του ανατήλει στο µαρ:- τι ρικό νησί µας η ελευθερία. ΟΡΑΣΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΣἸμίωμνο « , κ. Ὕπανργο, : ἕνν μαι ΆΑμννιν .ρ . νι ο : . 4 πω και ἐπρνιία ματς σον τημωιωωας ον [. ΄ 8 / Ἡ όν δή θωνς, ος στ η Γο-δΙν Των Ἠλναν κ. δι , Εἲ ο πιω νι σον ανν νο γ ᾖοι ο” ---ᾱ- .- . δα Ον” ον ίκνν πε , ᾱιωρεοτ, κ.α Ενω οενπο ο” εξ -- αλ . νὰ ο 3 { να Ρο ήμ-- «. ων ερ, ἤ λλειν,, ισα 4 : ες , Ανων (αν α)ωμκα (αι. ο χὰν ὃς .. ν ) ἔονόι «ὖα. τι ΄ πα προς θοένερών εν ων 1 δβονιω» κ.» είς 3 ναρένεςν τα ὃ ) Α/ τι {δυο ος μὸ, σε κλεδη ὁ ἄρλωμη πώ ΓΕΑ α΄ δρα. 3 Δ.α ππραισ αῑροις ο, δν ο”... - ο “. - 4 β . 7 ὃ “Ύπνος χο Λιν. ὀν νο ὁ 5 ἄ σάς 5 Λου] } ου]. ..ι σεν ανα 8 ο έτέοι εν γ' «ἐπορτο κ{ πω» 6 χαρε- ο ον εν 4049 ο β Σηµεϊωματου Στρατηγού Γρίβαπροςτον Υπουργὀ Εθνικής Αμύνης, στο οποἱο ο Διγενής εκθέτειτις αμυντικὲς ανάγκες της Κύπρου το 1964. ΕΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΙΝΟ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλεῖσδε ὅπως τιµήσετε διὰ τῆς παρουσίας σας τὸ 26ον ἐτήσιον ᾿Εθνικὸ μνημόσυνο τοῦ Ἡρωα τοῦ ᾽Απελευ- δερωτικοῦ ᾽Αγώνα τῆς ΕΟΚΑ 9595-59 ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ , ἐν Λύσης ποὺ δὰ τελεσδεῖ τὴν Κυριακἡ δην Φεβρουαρίου 1984 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Τριῶν ᾿Ἱεραρχῶν, Συνοικισμοῦ Αὐτοστε- Υάσεως Λειβαδιῶν, μετὰ τὴν δεία λειτουργία. Ἐπιμνημόσυνο λόγο δἀ ἐκφωνήση ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κος Γλαῦκος Κληρίδης. Ἔκ τοῦ Θ.0.1. Λειβαδιῶν καὶ τῆς οἰκογενείας τοῦ ἤρωος, Συνξελευση μελών ΣΕΝ στους Αγίους Ανάργυρους λ ΑΕ 1ο Εξ σξον ΣΕ] τε ενος επ 4 ο ιδν πεή Ε νεος ενα ος Γον μ] ο ο ο. Γάτα ἱ Άι Πιν ο -- Ἑααεαν { ἠνοον οτε ταναν ἡ ΕΓεὸν ιο) Εισριάκτορν [ {ον τορτο Ό]ς ολο ζωα ΕΝΤΙ Ρ 1) μοι ---- Ρο Τεν Γων ον Ες Π]ς ἐν δν ο) Συ ος Γἱαντος 1 ἐροῦριὸ Επ Η.-Ἡ Σο ος Αν ορεο ονοσέ κοῦν δώ σενα δε ος εν Ορος Ννα Γ2 εΑν Ανεμι εοο ὁ ὅ Εθνικό μνημοσυνο ο Νίκου . Γεωργίου Την περασμένη Κυριακή 2) Ιανουαρίου 1984. τελέστηκε στον τερὸ ναό Γ]α)αικωρίου το ετήσιο μνημόσυνο του ἥρωα της ΕΟΚΑ Νίκου Γεωργίου. Για τη δράση τος ἧρωα στόν Απεζευὕερωτικὸ Αγώνα της ΕΩΚΑ και την Ουσία του εξήρε σε ομηλίατου πρόεδρος της ΕΠΟΙΠΙΑ κ. Νίκου Γρηγο: ρίοι λεστήν, πιστόν, αλλά και τολµηρόν. Χάραξες τον δρόµον, που πρέπει ν᾿ ακολουθεί η Νεολαία στους αγώνες του Ἓθνους, Το παράδειγµα σου θα εμπνέει τας επερχόµενας γενεάς. Η Κύπρος, ο Ελληνισμός και Εγώ ο Αρχηγός σου σε καμαρώνουμµε...) ΓΕΓΟΡΤΙΟΣ ΓΡΙΡΑΣ ΛΤΕΕΝΗΣ ΙΙ ὐ ο, ἳ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ «Σεκαμάρωνα. Σεθαύμαζα. Η ψυχή µου εσκίρτα στην ορμή των Εθνικών Εκδηλώσεων σου. ΄Ενοιωθατον παλµόν σου, ο οποίος µε ἔσπρωχνε στις πιο τολμηρές αποφάσεις µου, γιατίήξεραπωςθα σεεύρισκαπάνταπλάϊμµου,εκτε- εδέα ΟΗἱ0ΟβΙΝΕ ΒισοεΜπο ϐ λα σα. Ραφινέ ΔΙ ΑΤΗἨβΡβπσσςτΕ το χεέ α»οΣερο ΝΕΜΨ{Γ ΠΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ἐπί λεύκων και ΒΑΙΝΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΧΡΏΜΑΙΑ ᾿ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ Μὲ πο χέρι Ἠ σὲ πλυντήριο αλ. ο ο Σημ ο .”.. διοδόζετε τις ἕντυπες ΟΔΗΓΙΕΣ ἆΜΗΣΕΩΣ ὃν βαπαά Ου ἸΝΘΒΠίΛΟ Γιδολίης ΒιἘαομινο. κο νοη. ο σοι ο «θα Φηθ τρικ ΙΝΡΤΑυςΤιῶνς ςΩΕ 115 Ε ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 Οχκῷ κῷ κιῶ σι ο ο ἑορσοροροοσωσσόσσοόὸ» (2 κ ός (ο γ οά οσο οθοθοθοθοθθοσςᾶ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ «Το Εθνου πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικὸ, ό,τι εἶναι αληθινό». ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθής να «λεῖσε στην : . αλεῖο και θα εἶσαι λαχταρίτει µέσα σοῦ κάθε λογής μεγ. ευτυχισμέενου». ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ : ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ἃ Ψεματισμένος -- Δάρνακα τηλ. 04914- 351 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ -- ΧΑΡΙΝ τῆς “Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγμµατικῆς Δικαιοσύνης ᾿Απαιτοῦμεν. ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -- Ο µαρτυρικός Ελληνισμός τῆς Κύ- πρου ἀξιοῖ καί ἀπαιτεῖ χωρίς περαιτέρω χρονο: τριβή καί καθυστέρηση. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ νά προχωρήσουν ἀμέσως ΣΤΟ ΑΝΩΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 9 Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κα- τεπρόδωσαν τά ἐθνικά µας ἰδανικά. ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι προσεκάλεσαν καὶ ἔφεραν στήν Κύπρο τόν βάρβαρο αἱμοβόρο ᾿ Αττίλα. ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ὀνόματα αὐτῶν πού κατεπρόδωσαν τούς ἀἄπε- λευθερωτικούς µας ἀγῶνες, ο Γιά νά µάθει ἐπιτέλους ὁ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ελληνισμός τούς πραγματικούς ἐνόχους τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου. ο Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῷ Καΐσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ . ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ο. ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σε Κάθε ἔκδοση θά δημοσιεύουμε τήν πιό πάνω ο... Επιταγή µἐχριτή µέρα πού θ᾽ ἀνοί- ει Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΙΙ ΙΩΩᾷΩΩΙΦΩᾷΩΙᾳ ΠΡ ΡᾳΙὑᾖὑῳᾳ-'-ό-- ο ᾳᾳῥῥᾠῥοαθωῃ ο ωὑὑὑωωὑὑὑΨῥὐώῤώώμα μα Μα Αφορά Τ2ΙΡΚ{ΣΤΗΣ ᾶ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. 92349 ΕΙΣΑΓΩΟΓΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΝΟΔΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Μαύρες και Γα ῥανιςε ὁ ων τους ΣΩΛΗΝΕΣ Επίτι ων και Εξώνσι ο) ΑΟ τοῦ Πεν ετων ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γι λικήι καὶ Γταῦ υκἠς Προς ο σεν ο. ΛΑΜΕΣ.. Σιδηρογωνιές, εξιόν Νευκές ΠΠ Αξονος τν ΔΑΜΑΡΙΝΕΣ ΗΛΙΟ ΕΣ ΤΣΓΓΟΥΣ Γαλβανιζέ ὁλ ων τος Οι Το σε εσν ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων να) [αν Ιςε Κο ΟΗΕ τά .. ο . ΣΣ . » } 3 ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΡΑ δ ΕΞΠΡΕΣ. α Τιμὲς Λογικὲς ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΣΑΣ υ.. ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικές και εξαρτήματα Αγ Εκ γα Τον ο ληη Εραφείτε συνδρομητές του «Γθνικοῦ Φύλακα», για το 1984. Μόλις εκδίδεται θα τον παίρνετε ταχυδρομικὠς στο σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ὸΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ϱ5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΗ: (4.500 ἡ 10 δολ. Αμερικής ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 4. ἡ 10 δολ. Αυστραλίας. Συμπληρώστετο πιο πάνω δε : λτίοις : µείστε το στη διεύθυνση: αι ταχυδρο Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδός Βασίλη Μιχαηλίδη 4 ΤΙ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ μον ΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: --- «Ε Φιν, του 1953 νΝ᾽ ανανεῴσουν τη συνδρο- ΜΗ τους γτατο 1984 Σημείωση δωδος Ελνς το μήν ενα συ ελίσεν απο: Ἶ τ Μαν ο εξάρτητα απὀ το αν πυνοραµήῆ τους, Επίσης ὄνε ο γτα οποιοδήποτελόγο ο «Εν να επικοινωνή- Πάον λα να τους αποσταλούν οι {9 Έλά ῦ εδ υυ“---. ο .. ἡ ὃν ΕΟΝ Τα ο ρτενη τε Το ο π) ΕΦ ΕΡΗ εν « ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1οβα Ὁ ποσο Διακήρυξη γιατοξΕ νωτικὸ δημοψήφισμα ΣΑΠΙΕΛ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣΥ 15η ανουαρίωυ 1959, Μια μέρα, φωτει- νο οροσηµο στην ιστορία του Κυπριακοί Ελληνισμού. Μια πιΈρα του Εγράύνε το πόθους του λαος μας και μαζῖ το όρα Ὀα των γενεών που κατοίκησαν πιό τα βάθη των αιώνων την Μεγαλ ὀνησνυας Πριν α. πὸ 90 τόσα χρόνια, εθνικός Ἱπεισιιὸς ό, ταν στην Κύπρο. Ο Κυπριακός Ελληνιζμό σ αγνοώντας εντελώς τον Βρεγιανό απονα, κράτη, απαίτησε µε την ὑπογρεφή του,την ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ τῇ ΜΗΤΕρα ΕΛΛΑΔΑ και διεκήρυξε τι ν΄ αγωνιστεὶ όποιο πιαν ήταν τοτίπηµα γι α την Ελλάδα. Ενα τέριια ἔθεσε στην πο, ρεία του ο λαός μας: Τον Παρθενώνα. Και η πορεία αυτή συνεχίζεται,.. ὴν απόφαση του Κάτω απὀ την ἔμπνευσμένη ηγεσία του Εθνάρχη Μακαρίου Β., η σύγχρονη |- στορία του Κυπριακού Ελληνισμού, γρά- φτηκε µε χρυσά γράµµατα. Ο δρόμος προς την Ελλάδα Φαινόταν στο διάβα τηςιστορι- κῆς ηµερας εκείνης, πιο κοντινὸς, Καιο πό. θος ἔκαιγε περισσότερο τα στήθια των Ελλήνων της Κύπρου, Το ὅραμα γενεών που κατοίκησαν το ευλογημένο τούτο κομ- µάτιτου Ελληνικού Νότου, σφραγίζετο επἰ- σηµα στις Άξλτους του Δημοψηφίσματος ενώ παράλληλα δυνόµωνε και γινόταν δεύτερη θρησκεία η απόφαση για ΕΝΩΣΗ µε τον Μητρικό Κορμό. Κανξνας δεν µπο- ροῦσε να σβήσει απὀ την Ψυχἠ του λαού µας την ΕΛΛΑΔΑ. Για µιαΕΛΛΑΔΑ που. χυσε ποταμό το αἷμα του. Μνημονεύουµε µε θαυμασμό την επξ- τειο του ΕΝΩΤΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΤΟΣ, και στεκόµαστε με εθνική ὑπερηφάνεια να αναπολήσουμέ και να αν- τλήσουµε τα διδἀγματά της, ΘΔιδάγµατα που τόση ανάγκη ἔχουμε σήµερα στον δύ- σκολο και μαρτυρικό µας δρόμο για Λευτε- ριά και Ελλάδα. Ματώνει η καρδιά κάθε τίµιου Ἓλλη- νατης Κύπρου. όταν η σηµερινἠ κορωνίδα των επετείων, βρίσκει για δέκατη κατά συ- νἔχεια χρονιά το νησί µας να τὸ μολύνει ο βάρβαρος εισβολέας, και αναθεματίζει ο λαός µας αυτούς που ἀλλαξαν την πορεία για ΕΝΩΣΗ. Και αντὶ για Παρθενώνα του πρόσφεραν την καταραμἔνη και ολξθρια Ζυρίχη που ξεπουλούσε τα δίκαια και ατια- ράγραπτα απὀ τα βάθη των αιώνων δικαι- ὠματά του, ἔι αντί για μάννα, ο Κυπριακός Ελληνισμός γεύτηκε πικρή χολή. Και αντί για Ελλάδα, εἶδε να συντρἰβεται ο εθνικὸς πόθος απὀ αρχομµανίες και προσωπικἒς φι- ο Ε.... τι βορεκνιετλᾶ ὁλοίώννειν ᾖὸν ὃς ου]. ὁ ἵερη-νννκων Μος Θέ ο). κε ρω! /ωων ερ ”. ῃ .” : Φις . ͵ 26 «κ ὁι ον εἰγι Ἄμωι εν ασε εν». Ίο ομος Ίμ 1. ἑωιρ οἷο ἂν αρχ ν]ων ην κρνοφίρ ορ ῖν ο ήν νο ὀροκιοόνκνν ἴρω σοι λμων Ἐν ὃν Ανρω ριφεθνον οήλλο ερ ν νου νο» έδωλον νο ο ρι τν εωκνα} μια «ων λο δε εἶνν δβ ων Λροι ἔρον . νεοιἎν φο/ ὁΙθων ο ων ωῤωοιγν οί Γον. φιῶν μεις εννοά: ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. λοδοξίες, Την ΕΝΩΣΗ της Κύπρου µε την ἳ ἆδα, που σφράγισε µε την υπογραφἠ παι αργότερα µε το αἷμα τοῦ, µετην θρυλι- ων Ε.Ο.Κ.Α., εἶδε αναίτια να απομακρύνε- ται κι εκεί που βρισκόταν τόσο κοντά στο τερµα, ξαφνικά να μην βρίσκεται οὖτε στην αρχή. π Οι Αγωνιστές, µε την ευκαιρία της |- στορικἠς αυτής επετείου, καλούν για µιαα- ἄομα φορά τον λαό και την ηγεσία του, σε ἔνοτητα πραγματική και καθολικἠ. Κα- λούν όλους να ξαναστρέψουντα βλἔμματα στην Ελλάδα κι εκεὶ να τ αφήσουν για παντα στραμμὲνα, Οι Αγωνιατὲς καλούν τον Κυπριακό Ελληνισμό να πιστέψει όσο πιο δυνατά μπορεὶ στο δἰκαιό του, και να ο- πλιστεί µε θάρρος, Φφιλοπατρία και πἰστη. Να θυμάται πάντα ο λαός πως πίσω απὀ τον Πενταδάκτυλο κρύβονται οι σκλαβω- μἒνες πόλεις και τα χωριά µας. Πως σταιε- ρα Χώματα της Κερύνειας και της Αμμοχώστου, βρίσκονται θαμμὲνοι οι πα- Ἱερες και πρὀγονοί µας, δοξασμὲνοι κι αυ- τοί μαχητές της Ελευθερίας και πρωτοπόροι για Ελλάδα. Όι Αγωνιστὲςτου Σ.Α.Π.Ε.Λ., καλούν τις ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας να χειρι- στοῦν το Κυπριακό µε υπευθυνότητα και ε- θνική ευθύνη. Ἰι να θυμούνται πως αποτελεὶ την μεγαλύτερη πράξη εθνικής προδοσίας, η παραχώρηση ἔστω και µιας σπιθαµής Ελληνικἡς Κυπριακής γης στον εχθρό, Ίνα ἔχουν πάντα κατά νουν οι ηγεσἰι- ες Κύπρου και Ελλάδας, πως η Κύπρος εἰ- ναι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Αυτό μαρτυρούν οι αιώνες που στο περασμά τους επισηµοποί- ησαν τον Ελληνικό’ χαρακτήρα, ὑμνησαν την Ἑλληνικὴ αντρεία και τραγούδησαν τον αγώνα για Ελλάδα και γνώρισαν τον Ελληνικό πολιτισμό και πνεύμα. Επίσης η Μητέρα Πατρίδα, να αναλά- βει αμέσως τιςιστορικἑςτης ευθύνες ἔναντι της Κὐπρου και να στεῖλει χωρίς οποιαδή, ποτε ἄλλη καθυστέρηση, Ελληνικό στρατο και οπλισμὀ στην Κύπρο. ΟΙ ΚΑΙΡΟΙΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ. Ο βάρβαρος Αττίλαςπρέπει να ριφθεὶ στη θάλασσα. Να ξαναμεσουρανή- σει ο ἡλιοςτης Λευτεριάς και να ξανακυµα- τίσει η Γαλανόλευκη και στην τελευταία ακροθαλασσιά της Κύπρου. Η Ι5ηΙΑΝΟΥ. ΑΡΙΟΥ 1950, µας φωτίζει και µας δείχνειτο δρόμο της τιµής και του καθήκοντος. ΕΜ- ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ... Σ.Α.Π.Ε.Λ. φον. Μνλῴκθα Ὀλολιων ἐν Ἁπφεναν. οι. «ν . νελανν ὃς νόιω ού Δία ]ι ῆ , ρ Ἡ Λι βρόνκε. ἵΈρια ώνορλεν «ἶνωνε. χδι ριων αόἷλο : «πυρ δυο ον. ν Σουνοῇ, κ Ἀνόραιωλ ”' αι. αρογοί νο ορο] νι 0 .”άἴ νο, Ποσο Ὁ {ρίων, ενότ Λιν 2ιέοὶ πλ τελυ 8 θυὺ ος ων κυ «ξίοννκδῴρνε Γκλεν μ.ν /ιοιχρων εκκὰ Λἱωοο ου. αΛλλουὸ εί εἓν ν συν ἐξ ων Λιν δα Θεώ σὰ ο) 1λον εν» µρήμιωυων ολλεν ὃς 4 ο οουώσον ως ὀδνα ο «κ. νο ἕνα ιοβὼςι Άων ουνὁ, σ.ον ὑἷων Βρισνεσθων ο μοοὶ ο, Άλος δεν. μηνα Μαώ οι ρω αμα. Φορ εχω ὀνμραι μοι ωχρλιζως ων οἵν ὀχοέωιλο/ ο θε κφεν” ο ος δρ θρεν. ἠὴ οκ) ων ο.) {ά12 : μφιὶ ϱ) οσα οὔβου ωροώ ων ια οἩ ου μονο λεεκν ελλοί ον ίχεςν εαν ον ροννων οι ύύων ἑωεφερωμῖν κ «αὰ οωδρω ων ο οὐ κωρ εἲν απ ονϱἶ λρειυν νερου νυρ, ο μα νε) οι] οδέρ .. ἕτᾖο. να οκλ . «.λλο ο νμφείνων Μὺ έν π [νορω ᾗυρκἓν [νωω,ον ”. τι ς λῖον «ος Φον, Ίου Ἅυνω ον οἱ 2{1φ.) 4ος ᾖἌλλνοιλ ἑύλιμν αρο. ὠὐνεδισφ Ἶνν (λε νίρεων δρα αλλον νακμ μλκὸν. σεν λοο» µιζΝ µ. ουεκερ/ειλ ριώ νο” Προ οι θέ ω [νννοσυ /έωορου οι εσυ Συ αρίῥυρεῖν τὰ ῥήλοων ιο (μγιοίο. ον ψου οἱ ο) όν κο, άίφαις Ο αὐνελο. επού ύληρε{ε «ο «ὁ ες ὃν ὀνςι ωαρένς ουμιφ εν δι ε Θο δνι ριοἷον 6 Χριςισυν) [ο σου χε. μν τν ον ενα ευκον νἡ ἑ Γνεισου . τας εώς ροιγο ο) οιά. ο μερος, ου εεεεν «.ο. οί ζω (κ έρως ὀκκννενη ἵω κνω ελ γω ια σικὰ ο ο ο. κ » ννρλενες ευ. Λ/υ .- ὧν Ἀά 1 }2ι οσο Γονέολ: ει κ λοι αἐηβήκνσς ων κκ για κος Αποκ κω ον ... ἓν Ἂν ω ο λριν κια ἵεν νεσινεί ὁ Ίων των ἓν ρε | δντο---. ζην λέμῶν, Λίοονμιωα κά .ᾗ βιν ον Αν ρλον 1 Λυβλκν Ῥοω µε οιδκρτε. /ι Ίου Ου Ζυνίρ/που .οά ἕνρ ' Αν Θεεφει «ὀρίσδείευν δν κά «μιθίρ.. ρου: νά δ ἐ) σεν ἁδίεέοι ὡιρέ ε ἆῬοιμκά ου νου 4βα/«ᾖωνιν εκδ νο κ Ἀ μα]ριμαδο/]οι ὗου εκλήνο Λο μοιῤριόνι, εκοὰ τον θεο πολίνν ιο β.ν ηριών ἔυφιβερπει 4νν ἔκνν νόµµευν ὁἵωνολον, [ωονω { {ο δί ἕν ο Άοιω ᾧῷονλου {ω (ὦ ρου αἀελύήν τ ρα ο - κ. 3 « « ͵ ν έδυοσοι ιν σελ ἑνε- Επ η τμ μ {αλ δρια, νομος λος ζω, ελ ως Α]έρω Λα ναρον. . θεα. ὃς ο ϱνῖἓν «ο, ο ο «δω ω {βρες ο σεε) κ έ ει Οξον νά Φειονεο ν ντι σαν ε μα μμ: Ὃοα η μα ο ροκ κ Ὁ τερην γω αν λε ζκσαεν (κεεγον «οι λλον ἕννν ἕλος '... ο νεες ο {σιον νωκοχίνο κανε θβωςν ος ο σεενώ) κών. δα όυσει , ...-- , ας ο Αεε κά τες Αλ ρ δεν Φ ἳ να - ἃ ες , : -- , (ον ωµος ἔτλειν ὤ ωαιδεκωυν ον ἕνρεδν ο Λνοριοι ο6 κε, .. α ἐν. «Λα. 3 ΛΑ ἐ ως ζω. ΡΑΕ νά ρε --- .. ὁ ντ ) οσο γ έ 4 4, ον ον σι ασ «2: πα ο: 3 ωννς φτθννζωνν τότε ό πμ υ---- κ / : ην ἵ γε αι χ-- λέόρ. 7 δ2« φαττ ἆ Ην {0 σι 3. 3 ασνέἡμ»ή ονον κ δη κρναι.» ./ ὤν Ηπρώτη ενω κή προ Ην Επ Εν νε η Ρώμη απιὸ ερ Ολες Ετα {. 18.1. | ἴρευ ἈΆπρευ ο κ Ἠλιλρσοή Μ.Χ λνι ον η τς έτει εεἈγεργ Ύλλνι τν εν ..ύ η ὄμθνα αι Φ ών του εξεδόθη στις Δεκεμβρίου 1866 στην Γρμερίχο ες οἱ οποίοι διέφυγαν τις σφαγές της 9ης Ιουλίου 4ρ ΛΙΓΕΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ςς ΤΕΕ ΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ ω-... 8 Λευκωσία μοι ππωσεήκνεκι ος ἰ --- τέοι 33, Ἰἠνσοιάδου 2 Τηλ. 53708 Τηλ. 49930 ΕΘΝΙΚΟΟ Φίλακας ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ Π ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΕ ΣΤΟ 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο αγωνιστήςτηςΕΟΚΑ και βουλευτήςκ. Αυγερινός Παπαρες στην εξεδρα, μιλά στο 1ο ετήσιο εθνικὀ μνημόσυνο του Αρχηγοὺ Διγενή. Δίπλα του ο λαμπρός Αγωνιστής κ. Γεώργιος Τζιηρκὠτης. ο μ.. ον πα μα Γ ων 218 - Ενας απὀ τους τόμους του Ενωτικούὺ Δημοψηφί- σµατος, µεσα στους οποἰους καταγράφηκαν οι εθνικοί παλμοϊ του Κυπριακοῦ Ελληνισμού. «ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΕΝΩΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ») «Όξλουμε στην Μάναν µας να πάμεν, τζ ας τρώμµεν πέτρες των βουνών αν δεν ἔσιει να φάμεν» Πριν ὠτό 34 χρόνια, η Κὺ- προς µας εδονεῖτο απὀ εθνικὀν παλμό και ιερή συγκίνηση. Για- τί όλος ο Ελληνισμός του νησι- οὗ µας, και Τούρκοι ακόµη, κάτω απὀ τους ιεροὺς θόλους των εκκλησιών, βάζοντας το σηµείο του σταυρού, υπέγρα- ψαν τον προαιώνιο πόθο για ενσωμάτωση της Κύπρου µας µε τη Μητέρα Ελλάδα. «ΑΞ- ΟΥΜΕΝ ΕΝΩΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ήταν το σύνθημα που υπξγραφαν. Αξέχαστη κι αλησμόνητη ἔμεινεη μἒρα εκεῖ- νη. Από το 18/8 όταν ο πρὠ- τος ᾿Αγγλος Κυβερνήτης πά- τησετο πόδιτου στην Κύπρο,ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνι- ος στην προσφώνηση του δια- βίβαζε τον διακαἡ πόθο των Κυπρίων. Ενωτικἁ ψηφίσματα και υπομνήματα στᾶἔλλονταν µε κάθε ευκαιρία. Οι ᾿Αγγλοι όμως πάντα κώφευαν. Π αγα- νάκτηση των Κυπρίων εἶχεσαν αποτέλεσµα το ξεσπασµα των Οκτωβριανών του 1951 µε Ἰ ᾿πρώταγωνιστὲς τον αεἰµνηστο”»:-- Μητροπολίτη Μιτίου Νικόδηµο Μυλωνά, τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριο, τον Γε- ὠργιο Χ΄΄ Παύλου, Λανίτη, Τσαγγαρίδη κλπ. Το ξύλινο Κυβερνείο παραδόθηκε στις Φλόγες κι ο ἀλκιμος νὲος Ο- νούφριος Κληρίδης. πότιζε την Κυπριακἡ γη µε το ἅλικο αἷμα του. Ακολούθησε η Παλμερική δικτατορἱα, µε τις εξορίες των ηγετών του Κυπριακού Ελληνι- σμού. Κι ἔρχεταιο Β΄ Παγκόσμι- ος Πόλεμος. Οἱ Κύπριοι, ἆκου- σαν τη φωνή των ᾿ Αγγλων για συμμετοχή στον αγώνα γιατην Ελευθερία των Λαὼν. Πΐστε- ψαν πως θα μοιράζονταν στο τἕλος τους καρποὺς της νίκης. Και ντύθηκαν στο χακί. Κι ἔχυ: σαν το αἷμα τους σταπεδίατων μαχών. Τελειώνει ο πόλεμος. Το 1946 ο εξόριστος Κυρηνεῖας Μακάριος γυρίζει πίσω κι εκλὲ- γεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είναι ο αείμνηστος Αρχιεπὶ- σκοπος Μακάριος Β΄, που θΘυ- σίασε τα πάντα για την ἛἜνωση. Οἱ ᾿Αγγλοι όμως ου- δέποτε θέλησαν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Κι αντὶ για ἛἜνωση, µας πετούσαν περι- Φρονητικά την απάντηση πως «Όι Κύπριοι δεν θἐλουντην Ελ- λάδα», και µας πρόσφεραν διά- φορα σχέδια για «αυτοκυβἐέρνηση». Εμεῖς ξὲ- ροντας τις ύπουλες πονηριες των ᾿ Αγγλων απορρίΐπταµε κά- θε σχἒδιο. ΕΝΩΣΙΝ και μόνον ΕΝΩΣΙΝ απαντούσε αταλάν- τευτα ο Μακάριος Β΄. Κι αυτή την υποθήκη µας παράδωσε. Καιγιαν᾿ αποθεἰξει στους Αγ- γλους πως δεν εἶναι «μόνο µε: ρικοί ταραξίεω που θἔλουν την ἛἜνωση, ὅπως ισχυρίζονταν οἱ ΄Αγγλοι, ὀιενήργησετοιστορι κὀ Δημοψήφισμα της Ίδης ἶα- νουαρίου 1950. Παμψηφεὶ σχεδόν ο Ελληνισμός της Κὺ- πρου, τους διάψευσε. Τα 9696 των Ἑλλήνων ψήφισαν: «ΑΞ]- ΟΥΜΕΝ ΕΝΩΣΙΝ µε την Ελ- λάδα». ) Αντιπροσωπεία των Κυ- πρὶων υπὀ τον μεχρι σήµερα Φλογερό και αδάµαστο αγωνι- στή της Ενώσεως Μητροπολίἰ- τη Κυρηνείας Κυπριανό ξεκίνησε για να παραδώσει τους τόμους του Θημοψηφὶ- σµατος στην Αθήνα, Λονδίνο και Ουάσιγκτων. Ἡ κυβέρνηση της Αγγλίας δεν τους δἔχθηκε κι ἔτσι οἱ τόμοι παραδόθησαν στὸν Αρχιεπίσκοπο Θυατεί- ρων. Οἱ ᾿ Αγγλοι κυνικότατα ἕ- διναν την απάντηση πως «Ουδἔποτε θα επιτρἐψοὺν να ενωθεί η Κύπρος µε την Ελλά- δα. Αυτό εξόργισε τους Κυπρί- οὓς, οι οποίοι, µη ἐχονταςάλλο ειρηνικό πια μσο για την επἰ- τευξη του προαιώνιου πόθου της Ενώσεως, κατέφυγαν στον ἔνοπλο Απελευθερωτικό αγώ- να 1955 - 1959 µε αρχηγότονα-. καταµάχητο αρχηγό της ΕΟΚΑ αεἴμνηστον Γεώργιο Γρίβα - Διγενή. : : πηιχρυόξᾶ σελἰδὲς ηρωισμού κὰι αυτοθυσίας ἔγραψαν ταπα- ληκάρια της ΕΟΚΑ. Με το «ζή- τω η Ενωση» παρδιναν την τελευταία τους πνοή. Κι ενώ η εθνικοφροσύνη της Κύπρου μεθοῦσε µε το αθάνατο κρασἰ της «ΕΝΩΣΕΩΣ», κι ενώ ο α- γώνας µας βρισκόταν στοαπο- κορύφωμα του, σκοτεινὲς δυνάµεις μάς επἔβαλαν ΄τις συμφὼὠνίες της Ζυρίχης, µε τις οποίες η Τουρκία ὑστερα απὀ τόσα χρόνια, αποκτούσε ξανά το δικαϊωμα να ἔχει στρατὸ στην Κύπρο, µε αποτέλεσµα σήµερα να κρατάει τοµισὀ σχε- δὀν νησἰ µας, και Κύριος οἷδε ποιο θα εἶναι το μᾶλλον. Μοναδικἠ σανίδα σωτηρί- ας, µας απομνει η Μητέρα Ελ- λάδα. Με πἰστη στον Χριστό και την αιωνιότητα της μητὲ- ρας Πατρίδας, και µε κατάλλη- λους χειρισμούς, μπορούμε να σωθούμε. Το αἷμα των ηρώων της Ενώσεως δεν μπορεὶ να πή- γε χαμένο. Δεν µπορεἰὶ, παρά ν᾿ ανα- τείλει η µέρα, αργά ἠ γρήγορα, που η Κὐπρος θα γιορτάσει τα Ελευθερια. Δεν μπορεῖ παρά να ηχήσουν µια μἔρα οι καμπά- νες της ΕΝΩΣΕΩΣ. Δεν µπο- ρεί παράἀ νάρθει η µέρα που η γαλανόλευκη θα κυματίζει πε- ρήφανη απ᾿ ἄκρη σ᾽ άκρητου νησιού µας, καιπου οι εκκλησίἰ- ες θα ξανανοίξουν για ν΄ ανα- πεμφθοὺν οἱ ευχαριστίες µας προς την Ὑπερμαχο Στρατη- γό... Ω Μητροπολίτης Κερύνει- ας Κυπριανός σ᾿ ἑνα κἠρυγμά του θυμάμαι εἶπε: «Αν πιστεύ- ουμε στην Ένωση θαλθεἰ σὐν- τοµα, αν δεν πιστεύουμε θαλθεί και πάλιν αλλάθ᾽ αργή- αξιυ. ΠΕΤΡΩΣ Χ΄΄ ΚΩΣΤΑΣ από τη Φιλιὰ Μόρφου ΣΕΛΙΔΑ 5 «Ἕλληνες αδελφοί, Ἔνας χρὀνοςπραγµατικής ορφάνιας του Ελληνισμού πιὲ- ρασε κιόλας, ὅταν χάσαµε τον Αρχηγό µας και Εθνικὀν Ἠρωα της συγχρόνου Ελλη- νικἠς Ἱστορίας, στρατηγὀν Γε- ὠώργιον Γρίβα ιγενή. ἛἜνας χρόνος τώρα που ορφάνεψε η Κύπρος) Με σφιγµένη την καρδιά και ἔμπλεοι συγκινἠ- σεως παριστάµεθα σήµερα στον [ερό τούτο χώρον που ο ἴδιος επἔλεξεν, για να αντλή- σουµεν δύναμιν και Εθνικὸ κουράγιο για να ανταποκριθού- μεν εις τας κρισίµους στιγµάς που τώρα διερχόµεθα. Την απαρχἠν των δεινὼν μας εσήµανεν ο θάνατος του ΑΡΧΗΓΟΥ εις τας ανατολάς του δισέκτου 1974, ο οποίος παρά το προχωρημὲνον στάδι- ον της ηλικίας του αγωνιζόταν µε όλας του τας δυνάµεις να πάρει το τιμόνι του Εθνικού μας καραβιού και να το σώσει απὀ τον επερχόµενον λαίλαπα που ο ἴδιος προξβλεψεν εις το διἀγγελμά του της 4η Αυγούῦ- στου 1973. «Η Κύπρος κινδυ- νεύει να Τουρκοποιηθεί ἡ να Σοβιετοποιηθεῖ» καλώς τὸ τπροέβλεψεν ο Αθάνατος Γὲ- ρος, Διότι η Κὐπρος εἶχεν κα- ταστεϊὶτο κέντρον της διεθνούς κατασκοπείας που επἰ ]14ετίαν ανενόχλητος και ασύνδετος ελυμαίνετο τα δἰκαιά µας και επεβουλεύετο την ανεξαρτη- σίαν µας. Οἱ. διεθνεῖς απατεώνες ανεκάλυψαν στην Κύπρο το καλύτερο ορμητήριον και τον Ιιδανικὠτερο τόπον αλληλοκα- ταακοπείας, κάτω απὀ τις ευ- λογίες και τα χαμόγελα των πολιτικὠν µας ηγετὠν. Ο μεγάλος Εθνεγέρτης σ΄ αυτά µας τα χἁἆλια επανεστά- τησε, ξἔΦΡγε µε σπονδἠ απὀτα δεσμά της δικτατορίας πουτον εἶχεν εντοπισμἔνον στο σπῖτι του και ἔτρεξεν κοντά µας και πάλιν για να προλάβει την κα- ταστροφήν. Ἔτρεξεν να προλάβει την εθνικἠν εξαθλίωση και διᾶ- βρωση του αγωνιστικού µας Φφρονήματος και να µας ξυπνἠ- σει απὀ τον λήθαργον που µας κατάντησαν οι πάτρωνες των ξξνων συμφερόντων, πλην όμως µαταίως. Διότι η κατα- στροφή που επεργάσθηκαν για ολόκληρα χρόνια οι οπαδοί της [η ύµος Μόρνου, της έ..[, 4. και της κομμµουνιστικἠς προ- παγάνδας ἦταν δύσκολο να προληφθεἰ. Το νήµα της ζωήςτου αθά- νατου Γέρου κόπηκε στην ὑπεράνθρωπη προσπάθεια του να µας σώσει. Ο Διγενής εδι- καιώθη ειςτας προβλέψεις του. δυστωχὼς όμως δεν κατὀρθω- σε να αναχαιτήσει την κατα- στροφή. Σε µας ἔγκειται τώρα να ακολουθήσουμε το παρά- δειγµα και τας οδηγίας του αν θἔλουμεν να λυτρωθούμεν. Απὸ τον Τάφον ον ὃ ΑΡ. ΧΗΓΟΣ προστάζει και οφεὶ- λουµεν να πειθαρχήσουμεν. Από τον Τάφο του ο Διγενής μας καλεἰ σε συναγερμὀν, σε ουνένωσιν των Εθνικὼν µας δυνάμεων και σύσφυγξιν των δεσμών µας γύρω απὀ τον πα- νελλήνιον πόθο και στόχον. Μακράν απὀ ἔριδες και µίση. μακράν απὀ. µικρότητες καὶ φιλοδοξίες, μακράν απὀ κομματικἁ πάθη και διαμάχες, οφείλουµεν ὅλοι να συνειδη- τοποιήσουµεν ότι ΜΟΝΟΙ µας ηνωμἔνοι και αδιάσπαστοι πρὲ- πει να πολεμήσουμεν εναντίον Ὅτου προαιωνίου εχθρού του Ἓθνους και της φυλἠς µας, του βάρβαρου Τούρκου κατα- κτητὴ και να πιστεψουµεν ότιο Θεός των Πανελλήνων θα µας βοηθήσει ειςτον ἀνισον αγώνα μας. Ολοι µας ενωμἒνοι. Ναι. Ας µην ζητοῦὺμεν όμως θυσίας μόνον εκ των κάτω. Οφεΐλουν και οι πολιτικοί ηγἔται της νἠ- σου να αρθούν ειςτο ύψος των και να δώσουν πρὠτοιτο καλό παράδειγµα. Δεν νοείται ενό- της μόνον εκ των κάτω. Εἶναι αδιανόητον. Πως εἶναι δυνατό να υπάρξει ενότης και πειθαρ- χία εις το εσωτερικὀν µἔτωπον όταν οι ἴδιοι οἱ ηγέται του τὸ- «που ευρίσκονται σε συνεχείς προστριβάς μεταδὺ των. Προς Θεού δεν εἶναι καιρός να τρω- γώµεθα μεταξὺ µας όταν ο τούρκος κάθεται στο σβέρκο μας. Εἰναι καιρὸς να ανανή- Ψώμεν διότι όλοι µας φταῖμεν δια τα δεινά αυτού του τόπου. Η κυβἔρνηση µε την αλλόκο- τον πολιτικἠν της, η Εκκλησία µε την διχόνοια και τες διαµά- χες της και µεις ὡς λαός µετην ᾿σιωπή-και την ανοχἠ µας. Όμως ω Υγέγονε, γἔγονε. Ας µη ξίωμεν πληγὲς, Λήθη εις᾽ το παρελθὀν αλλά επαγρύ- πνηση για τοπαρὀν καιτο μὲλ- λον. Οἱ Αγγλοτούρκοι λυµαί- νονται την μισή Κύπρον. Πρξ- πει να φύγουν και θα φύγουν να εἶσθε βέβαιοι. Και αν φαῖ- νονται δυνατοί µε τα τεράστια µέσα που διαθέτουν εἶμεθα και μεις δυνατώτεροι γιατί και δί- καιον ἔχουμεν και ἙΕλληνικήν ψυχήν. διαθἔτουµεν. Και ἂν χρειασθεἰ να καλεσθώμεν πὰ- λιν υπὀ τα όπλα εἶτε στο µἔτω- πο, μπροστά, εἴτε σε ανταρτο- πόλεμον στους κάµπους, στα βουνά και στις πόλεις εἶτε οπουδήποτε και πάλιν να δώ- σουµεν το παρὀν µας. Και θα πολεμήσουμεν ἔστω και μόνοι. ΗΜ ταν ἡ επἰὶ τας, κι᾿ ας γῖνου- μεν ολοκαύτωμα για την ελευ: θερἰαν της Κύπρου µας. Αλλά και η Ἑλλάδα η οποία δεν εἶναι ἁμοιρη ευθυ- νών διατα δεινἁ µας ἔχει καθή- κοννα µας συµπαρασταθεἰ, οὐ- . τε και πρέπει να αφήνει τους Τούρκους να απειλούν και να ταπεινώνουν το Ελληνικὸν Ἓθνος, Οφεῖλει και αυτὴ να ορθώσει το ανάστηµά της και να δώσει περήφανη και απο: Φφασιστικἠν απάντησιν δεὶ- χνοντας περίτρανα την παλ- ληκαριά της. Ἓλληνες, δεν πρὀκειται να αφἠσωμεν τον εχθρὀν σε χλω- ρό κλαρὶ, Ἔξω οι βάρβαροι απὀ την Κύπρο. Εξω οι προ- αιώνιοι εχθροίµας ᾿Αγγλοι κα: Τούρκοι. Η Κύπρος εἶναι Ελ- ληνικἡ και Ελληνικῄ θα μείνει. Η Γη που πατοὺμεν ανήκει σε μας και θα παραμείνει σε μάς, Η τεράστια εθνική δύνα- τμις ποῦ ἀναβλίζει από-τον ἱερὸ εικυΤάφο του Αρχηγού Διγενήΐσις κατευνάσει τις σκέψεις και Τις δυνάµεις όλων των Ελλήνων και αδιάσπαστοι να µεγαλουρ- γήσουμεν και πάλιν προς δὀ- ξαν των Ελληνοχριστιανικὠν Ἰδεωδών. Με τα ανωτέρω συνθήµα- τα και προὐποθέσεις καλώ τώ- ρα εις το βήμα τον κύριον οµι- λητήν, τον συναγωνιστήν Γε- ώργιον Τζιρκώτη ο οποῖος θα αναλύσειτο μεγάλο νόηµα που πηγάζει εκ του σημερινού Εθνικού Μνημοσύνου του Αρ: χηγού». απ ο ο κ ο ο ο ΟΣΟΙ τς ερς ς άν (έτος μὲν [μήλα ν εμεο, ἡ ές η δο ης. επ πμ ΜΕ πο εί ΕΡΙλΗ! ελα ο Πιος ἐν αν ζην οἱ 1ς, | .-. ’ «(Γης οἱ ο ΜΗ ἐς τα σι να. ὦ ο ο ο... ο ε , εἰ ο ἐτ µΗΗΤΗ ο ο εν . πο έ ασ κα ' ῃ αέ αὗχ ο , μι νε, {1 100ς - Οκ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΣΤΟΝΓ.ΚΑΡΟΥΣΟ ΟΤαγµατάρχηςε.α.κ. Ανδρέας Αυγουστής, σαν Γενικός Γ ραμματξας της Παγκύπριας ᾿ὌἜνωσης Αγωνιστών, εξεδωσετηνπιο κάτω ανακοίνωση, σ᾿᾽ απάντηση των ὀσωνοκ. Γεώργιος Καρούσος δημοσίευσε στην αθηναϊκή εφημερίδα «Καθημερινή» και ανα- δημοσιεύτηκαν στον Μυπριακό τύπο. «Ἔπρεπε ο βαθµόςτου κ. Γεώργιου Καρούσου, να επέβαλλε περισσότερη σοβαρότητα και µε- γαλύτερο σεβασμὀ στο Στρατηλάτη της νεώτε- ρης µας ιστορίας, Στρατηγὀ Γεώργιο Γρίβα- Ἁιγενή. Και τούτο, γιατί δεν νοµίζουµε πως σο- βαροὶ άνθρωποι εἶναι δυνατό, στη σηµερινή ᾿ εθνικἡ κρἰση να εκδηλώνονται κατ᾽ αυτἡ την ἔννοια. Και για δεύτερο λόγο, καθένας μπορεί να προσέξει πόσο βιάζεται η ιστορική πραγµατι- κὀτητα του αγώνατου Διγενή την περίοδο 197]- 1974. Κύριε Καρούσο, Εἰναιπια γνωστό σ᾿ όλους µας, πως τόσο ο Διγενής, ὁσο και τα στελέχη της Οργάνωσής του, τουλάχιστον, δεν αρξσκοντο σεδικτατορἱες και απεχθάνοντο τα πραξικοπήµατα. Απλώς, αν δεν σας εἶναι γνωστό, σας υπενθυμίζω τις προ: τροπὲς του αείμνηστου Γεώργιου Παπανδρέου προς το Ἁιγενή, για βίαιη ανατροπή του Μακα- ρίου και την αντίθεση του Στρατηγού σ᾽ αυτὀ. Δεν θα ασχοληθοὺµε Φυσικά µε αυτή την περίο: δο, για να µη Φανερώσουμε στοιχεία. τὰ οποία μπορεϊ να κάνουν κακό και να διασπάσουν τους Αγωνιστὲς. Ἓνα άλλο γεγονὸς εἶναι ότι η χούντα δεν ἔπεσε οὗτεαπότον Κυπριακό. αλλ οὗτεκαιαπόὸ τον Ελληνικό λαό. Απὸ τις σκοτεινὲς δυνάμεις. όμως, εκεΐνες που απὀ το 1959 ὅρουν σ᾿ αυτό το κομμάτι του Ελληνισμού. Αυτὲς ακριβώς οι δυνάµεις εἶναι που οχεδί- ασαν και επέβαλαν στον τότε πρὀεδρο της Κυ’ πριακἠς Δημοκρατίας Μακάριο. Την χωρίς πο: λιτική ωριμότητα και διπλωματική ευελιξία, επι: στολἠ προς τον Γκιζκη, µε αποτέλεσµα σε 8 μἒρες το πραξικόπημα και σε ἆλλες 5 µἔρες την εισβολή. Δηλαδή, κ. Καρούσο, η εδώ παροσσία σας ήταν η διεξαγωγή αντιχουντικού αγώνα και ὄχι αγώνα κατά του Μακαρίου. του στην επέκτασή του θα ήταν αγώνας γιατην τελική /ευτεριὰ το Κυπριακού λαού από την Αγγλική υποδοῦ) ωσὴ του: Και δεν ἔχετε αντιληφθεί το ση :σίο τον) γνωρίζουν ὅλοι οι αγωνιστές του Θηενή καὶ τι ΕΟΚΑ. ότι όλα τα δεινά της Κὐπρου, οι δεν εξαιρουμένου εἶναι υπαιτιότητι τῶν Αν γ ών των Ρώσσων: Γιατί απὀ το 1957 όταν ο Μακάριος [ριακὸ ταν στην εξορία των Σεὐχελλών στελέχη. το Φὸρεϊῖν φις κατάλληλα ειδικευμένα για το σκοπὀ που αναφξραμε µετέβηκαν εκεῖ καὶ αντί να διαμένουν σε κατοικία. καταὐκήνωσον σέ ναντιαπότην κατοικἰατων Κυπρίων εξορίστων, σε απὀσταση 60-70 µἔτρων. Τότε ο Μακάριος µετεπείσθη ν᾿ αλλάξει τον ενωτικό και Φιλελλη- νικὀ αγώνα για να εισξλθη η Κύπρος στην πολι- τική της ανεξαρτησίας για να παραμεΐνουν ἔτσι κηδεµόνες οι Αγγλοι. Ετσι, κ. Καρούσο, τη µιαοι ΄Αγγλοι ἔφευγαν απὀ αποικιοκράτες και την ἄλλη ἔρχοντο µε τον μανδύα του κοινοπολιτεια- κοὺ άρχοντα. Ίαι εἶναι γνωστὀ σ΄ ὀλουςπως οι Αγγλοιτο 1947 επἰ εποχής Μακμίλλαν αποφάσι- σαν τον διαμελισμό της Κύπρου (σχετικό ἔγγρα- Φο υπάρχει και δημοσιεύτηκε στον Κυπριακό τὺ- πο). Γι᾽ αυτὸ σεµια τελευταῖα ανάλυση κ. Καροῦ- σο, θα αποδειχθεῖ πως η µη ἔγκαιρη πτώση του Μακαρίου ἧταν το αποτέλεσµα των σημερινὼν δεινὼν µας. Κύριε Καροῦσο, Αν πράγματι, συνεργαστήκαµε για την δια- τήρηση αυτού καιτην πτὠση της Χούντας, όπως λέτε στα γραφὀμενά σας, αναμφισβήτητα θα πρὲ- πει να ενέχεστεκισεις στα σημερινά δεινά αυτού του τόπου. Γι΄ αυτό η χούντα δυο Φορὲς ἔστειλε τον Κωνσταντόπουλο για να προλάβειτο πραξι- κόπηµα. Γι αυτό και δεν ανοίγει ο φάκελλοςτης προδοσίας της Κύπρου... Ας περιµἔνουµε ν΄ ανοϊῖξει ο φάκελλος, να βρούμε τα σκοτεινά σηµεία της προδοσίας να γίνουν οι δίκες και τότε θα ξαναμιλήσουμµε. Και ὀχιτώρα να συνθηματολογοὺµε απὀ τη θὲση του ισχυροῦ επιρρίπτοντας ευθύνες ο ἕνας στον ἆλ- λο. Αυτό δεν χαρακτηρίζεται σοβαρότης. Κύριε Καρούσο, Επειδή οὐτε λίγο οὗτε πολὺ ισχυριστήκατε πως ο ἁιγενής, ἠἦλθε στην Κύπρο για να διεξαγά- γει αντιχουντικὸ αγώνα μήπως «φοβόταν» να κάνει ἕνα τέτοιο αγώνα στο Ελλαδικὀ ἔδαφος καισαν καλύτερο χώρο επἔλεξε τον τόσο ταλαι- πωρημένο Κυπριακὸ τόπο Η μήπως πιστεύετε πως οι δολοπλοκῖες και Ἡ απιμίες εδὠ ἦσαν πιο ασφαλισµένες Προς θε- ωὗ, Μήν επανἔλθετε µετις ίδιες απὀψεις. Ασεβεϊ- τε προς τον Μεγάλο αυτὸ Γἔροντα. Απὸ όσα προσωπικά γνωρίζω και απὀ όσα ἔσεις γράφετε, ὠκήνεται καθαρά πως ο Διγενής δεν σας εµπι- οπευόταν. Σηµ: Δεν επιθυμούμε να επανξλθουµε. Και ποαρκκαλώ να τὸ σεβαστείτε». ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 2002 6 Χειροποίητα σπίτια. (Εξοχικἁ ἡ μόνιμα). Παράδοση σεά0 μερες. ϱ Ντουλάπια κουζίνας απὀ ξύλο και παντός εἶδους ξυλουργικὲς εργασἰες. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ, κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Τηλ. 02533-865 ἡ'ΕΥΔΑΣ ΞΛΑΡΝΑΚΑ ᾿ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ϱ Πωλούνται καυσόξυλα Χουδ για τζάκια 9 Χονδρικώς ἡ λιανικὰ ΠΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ.ΙΕΝΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04314 319 ΒΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΟΤΟςΗΕΟΜΟ ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός Αγνοουμένων 8 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΛ. 36063 ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟ- ΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙ- ΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΙΑ- ΤΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ --ἙΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτούδι, 10 αλό. γων µε μηχανή ντίζελ, σε αρί- στη Φυσική κατάσταση κι σχεδὀν αδούλευτο, ιταλικής κατασκευής. Επίσης πωλείται ο ψεκαστήρας του µε 10θτιόδια, λάστιχα και πἔκκαν. Τιμή πολὺ λογική Πληροφορϊες Τηλ. 28 29743 Λευκωσίᾳ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’ ΘΟΝΙΚΟΟ ΦίΛΑΚΑς ΜΝΗΜΗΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 1950 Η Εθνική Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων στην Αθήνα, «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ», τίμησε την επέτειο του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ της Ίδης Ιανουαρίου 1950, µε ειδικἠ γιοριαστικἠή συγκέντρωση, στην οποία μίλησε ο θεολόγος «καθηγητής κ. Μιχαἡλ Ε. Μιχαηλίδης. Αμαθούντος κ. Καλλίνικος, ο πανοσιολογιώτατος τώὼν και Φοιτητριών. Δημοσιεύουμε πιο κάτω, την ομιλία του κ. Μιχαηλίδη. «Οιιστορικὲς μνήμες εἶναι οδοδείκτες ζωής. Εἶναι φωτει- νοὶ σηµατοδότες προξλασης και προσπἔλασης και κατά- κτησης. Εἶναι φάροι που προ: Φυλάσσουν απὀ καινούργια ναυάγια, κι εθνικὲς συμφορὲς. Εἰναι φωτιὲς που αναθερµαί- νουν αξίες και αρχὲς και ιδανι- κά. Εἶναι µαθήµατα και συνθή- µατα εθνικής αυτοσυνεΐδησης και ευθύνης. Εἰναι παροξυσμοἰ Ελληνικής αξιοπρέπειας και πατριωτικής ἔξαρσης. Είναι συνάντηση παρελθόντος καὶ παρόντος, µε σκοπό την κατά- κτηση του μἕλλοντος. ΟΙ Ιστο- ρικὲς μνήμες μοιάζουν μ᾿ ἕνα πολύτιμο κλειστό βιβλίο, που οι σελἰδες του εἶναι στη διάθε- ση του κάθε μελετητή. «Όλβιος ὁστις ιστορίας ἔσχε µάθησιν», λέγει ο Ευριπί- δης. Μακάριος και προοδευτι- κὀὸς όποιος απ᾿ την ιστορία παίΐρνει µαθήµατα. Αλλωστε, «όλη η ιστορία της ανθρώπινης Φυλής μπορεῖ να χαρακτηρι- στεἰ, σαν πορεία προς την ελευθερία» (Κλεΐτος Ιωαννί- δης). Στις κρῖσιµες, εθνικἀ, τοῦ- τες στιγμὲς της Κύπρου µας, η μνήμη του ιστορικού δηµοψη- Φίσµατος της Ίδης Ιανουαρίου 1950, προβληματίζει, εμπνξει και καθοδηγεἰ. Ἠταν τότε, που ἕνα μονά- χα σύνθημα δονούσετις καρδι- ἐς των Κυπρίων σ᾿ ολόκληρο το νησί, «ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΟ- ΝΟΝ ΕΝΩΣΙΣ». Ηταν τότε που οι Κύπριοι ζούσαν και ανά- πνεαν Ελλάδα και µόνο Ελλά- δα. Ηταν η ἴδια εκεϊΐνη γενιά που πριν 19 χρόνια -- τον Οκτώβρη του 1931 -- ξεσηκώ- θηκε σαν ηφαίστειο ενάντια στον ᾿ΑΥΥλο κατακτητή, καί- γοντας το Κυβερνείο και κα- ταβιβάζοντας παντού τις ΑΥ- γλικὲς σηµαϊες. ᾿Πταν ζωντα- νἠ ακόμα η φωνἠ του Κιτίου Νικόδηµου Μυλωνά, που στην Ἱστορική του προκήρυξη, κα- λούσε το λαό σε εθνικἠ αντί- σταση, τονίζοντας κι αυτά: «Με το βλέμμα υψωμένον σταθε- ρώς προςτον φωτεινὸν αστἑρα της Νέας Βηθλεξὲμ του εθνικού Σωτηρίου, ἕνα δρόµον ἔχομεν και µόνον να βαδίσωµεν, τον δρόµον που εἶναι στενός και τεθλιμμὲνος μεν, αλλ᾽ οδηγεὶ προς την σωτηρίαν. Να υψώ- σωμεν υπὀ το Φως της ημξρας την σηµαίαν της Ενώσεως ... και µε παν μέσον να επιδιώξω- μεν την εθνικἠ µας λύτρωσιν διατης μετά της Μητρός Ελλά- δος ενώὠσεώς µας. Ἐν ονόματι του Θεοῦ, προστάτου του Δι- καΐου, της Ηθικής και της Ελευθερίας...» Πἔντε μέρες κράτησε εκεϊνη η εξἔγερση του 1931, η τόσο αυθόρμητη, ρωμαλέα και επαναστατική, που εἶχε σαν συνῖπεια -- ὄχι μονάχα νε- κρούὺς και τραυματίες - αλλά και συλλήψεις, εκτοπισμοὺς και εξορίες. Μετά τον Β᾽ Παγκόσμιο πόλεμο οι Βρεττανοί λησμό- νησαν τις υποσχέσεις τους κι ὠςτο 1950 περιορίζονταν στην προσφορά προὐποθέσεων για το συνταγµατικὀ μἔλλον της Κύπρου. Κανένα, ωστόσο σὺν- ταγµα, δε γινόταν αποδεκτὀ. Τ᾽ απορρίπτανε οι Κύπριοι, γι- ατὶ Φοβόντουσαν ανασταλτικἡ πορεία προς την Ἔνωση. Στις 13 Ιουλίου 1948 ιδρύθηκε το Εθναρχικὀ Συμβούλιο και στις 8 Δεκέμβρη 1949 εκδόθηκε εθναρχικἠ εγκύκλιος που κα- λούσε στο ιστορικό δηµοψήφι- σµα το λαό, για Ένωση της Κύπρου µε την Μητέρα Ελλά- δα. Ανάμεσα στ᾽ άλλα, τόνιζε και τα ακόλουθα: «Κυπριακὲ λαξ. Καλείσαι όπως πηνωμένος και αδιάσπαστος υπερ πάσαν άλλην περίπτωσιν, επιτελέσεις και τώρα το προς την δούλην πατρίδα καθήκον σου µετ᾽ εν- θουσιασμούὺ. Δι᾽ Ἔνωσιν και μόνον ᾿Ενωσιν ηγωνίσθης επὶ τόσα ἔτη. ᾿Ενωσιν και μόνον Ἔνωσιν καλεῖσαι να επισφρα- γίσεις δια της ψήφου σου. Σῦν- θηµα µοναδικὀν ἔστω δια πάν- τας Ἔνωσιν και μόνον Ενω: σιν. Και δι αυτήν να δοθεί η ψήφος και του τελευταίου Κυ- πρἰου, Εμπρός Κὐπριοί! Ολοι εις τας επάλξεις δια την μάχην του Δημοψηφίσματος, δια την εθνικἠν αποκατάστασϊν µας. Διατην Ενωσιν µετην αθάνα- τον Μητέρα Ελλάδα. Ο δίκαιος Θεός, ὁστις εδημιούργησε τον άνθρωπον δια να ζεὶ ελεύθε ρος, εἶναι βοηθὸς και παραστά- της του αγώνος µας. Ζήτω η ᾿ἜΕνωσιος». Το Δημοψήφισμα προκη- ρὐχθηκε για τις 15-22 Ιανουα- ρἱου 1950. Οι Ἕλληνεςτης Κὺ- πρου υπέγραψαν σε ειδικἁ Φύλλα χαρτιού που εἶχαν τα στοιχεία: «Δημοψήφισμα 15:22 Ιανουαρίου 1950. Αξιούμεν την ἛἜνωσιν της Κύπρου µε την Ελλάδα». Η προκήρυξη του Θημο- ψηφίσματος ἔγινε δεκτή µειερή συγκίνηση και πατριωτικὀ εν- θουσιασμό απ᾿ όλο τον Ελλη- νισμὸ της Κύπρου. Για την ορ: γάνωση και την επιτυχία του κινήθηκε όλος οΚυπριακόὸς Τὸ- πος και Φλογεροί ομιλητές εκ µξρους της Εθναρχίας. Όπως σημειώνειο Σάββας Λοϊᾶίδης στο βιβλίο του «᾿ Ατυ- χη Κύπρος: «Πραγματική τε- ροτελεστία συνετελεΐτο εις τους ναούς των πόλεων και των χωρίων, ὀπου οι Κύπριοι προσἠρχοντο δακρύοντες και αφοῦὺ προσεκύνουν τας ιεράς εικόνας, υπἔγραψαν την προς Ἔνωσιν αξίωσιν». Η συμμετοχή ἦταν αφάἀν- ταστη. Ολόκληρος ο Ἑλληνι- κὁς Κυπριακὀς λαός --- εκτὸς απ΄ τους δημόσιους ὑπαλλή- λους --- δηλαδή το 967ο ψήφι- σαν την αξίωση για ᾿Ενωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. Οι εκατοντάδες ξενοι δηµοσιογρά- φοι και αντιπρόσωποι Πρα- κτορίων Ειδήσεων, ἔμειναν κατάπληκτοι μπροστά σε τὲ- τοιο θεαματικόὸ αποτέλεσµα. Ἠταν ακόμα και µια ἔντονη και αποστοµωτικἡ απάντηση στους ᾿ἼΑγγλους, που συχνά ισχυρίζονταν πως μονάχα η Εκκλησία της Κύπρου δηµι- ουργεὶ θόρυβο για την ᾿Ενω- ση! Καιστην Αθήνα ὁλοιοικὺύ- πριοι υπογράψανε την αξίωση για Ενωση, στο ναῖσκο του αγίου Ελευθερίου, που βρίσκε- ται τιλἀϊ στην Μητρόπολη. Οπως σημειώνει και πάλι ο αγωνιστής και συγγραφέας Σάββας Λοϊζίδης: «Αναμφι- σβητήτως δύναται να λεχθεῖ ότι το Κυπριακόν Δημοψήφι- σµα του 1950 δι᾽ Ἔνωσιν της Κὐπρου µε την Ελλάδα, απο: τελεί μίαν απὀ τας Ελληνικωτὲ- ρας σελίδας της Κυπριακἠς ιστορίας. Τούτο πρέπει να ἔχει κανεΐςυπ᾿ όψιν κρίνων μελλοῦ- σας αδιανοήτους εξελίξεις του Κυπριακού ζητήματος». Αμέσως µετά το Δημοψή- Φισμα, οι ᾿Αγγλοι εκτόπισαν τον Σωκράτη Λοϊζίδη και ΓΠαν- τελἠ Μπίστη (δημοσιογράφο), µε το πρόσχημα πως ἦσαν Ἕλληνες υπήκοοι. Στην ουσία όμως, για τη δραστηριότητα τους στην επιτυχία του Δημο- φηφίσματος. Η διεξαγωγή καιτο αποτὲ- λεσμα του Δημοψηφίσματος εἶχε συγκλονἰσει το Πανελλή- νιο. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις Ελληνικὲς κοινότητες του εξωτερικού, πανηγυρίστη- κε µε ακράτητο ενθουσιασµὀ. Παντού θεωρήθηκε σαν προμή- νυµα Ἔνωσης και λευτεριάς. Ἠταν το χαρούμενο χαμόγελο της Ἔνωσησπου κοντοζύγωνε για το σφιχταγκάλιασµα Μά- νας και κὀρης. Ηταν ο Υγορ: γοπόδαρος Φειδιππίδης που ἔφερνε το άγγελμα της νίκης, Ηταντοφεγγοβόλημαμιας νξ- ας χρυσαυγήἠς. Ηταν η στιγµἠ να πραγματοποιηθούν πόθοι και όνειρα αιώνων... Οἱ κατάλογοι του Θὢημο- Ψηφίσματος -- πολλοί τόμοι απὀ τέσσερεις σειρὲς --- ὑπο- γράφτηκαν απὀ 215.108 Ελλη- νοκύπριους, σε οὐνολο Νο 1 ΤΗΛ. 58656 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΛΑΙΓ (ΤΗ Νο. 2 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 127 ΟΔΟΣ Ζ. ΚΙΤΙΕΩΣ 38 ΤΗΛ. 55629 ΛΑΡΝΑΚΑ Στο κατάστημα Νο 4, ἔναντι καταστή- µατος Νο 2, ολόχρονο ξεπούλημα ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΤΑ Β! Παντός εἶδους επιπλώσεις. Ἡ Επισκεφθεῖτε µας για Το συµφερο σας. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 18 ΤΗΛ. 67472, ΛΕΜΕΣΟΣ 924.745. Η µια σειράτων τόμων κρατήθηκε. στην Αρχιεπισκο: πἠ Κύπρου, η δεύτερη προορι- ζόταν για την Ελληνική Βου- λή, η τρίτη για την ΚυβἜρνηση της Μ. Βρεττανίας, κι η τεταρ- τη για τα Ηνωμὲνα Ἔθνη. Τρι- µελής Πρεσβεία εξουσιοδοτή- θηκε απ΄ την Εθναρχούσα Εκ- κλησία να µεταφἑρει και παρα- δώσει στον προορισμὀ τους τους τόµους του Δημοψηφί- σµατος. Μἔλη της Πρεσβείας ήσαν, ο Μητροπολίτης Κυρη- νείας Κυπριανός, ο παλαίϊµα- χος Νικόλαος Λανίτης και ο Σάββας Λοϊζδης. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή της Κυπριακἠς Πρεσβείας απ΄ τολαό του Πει- ραιά και της Αθήνας. Στην Αθήνα σύσσωμος ο λαός µε παραλήρημα ενθουσι- ασμοὺ, συνόδεψε την Πρε- σβεία µε τα πόδια, απ᾿ την πλατεκα της Ὀμόνοιας μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό, ὁπου εψάλη Δοξολογία µε την πα- ρουσία πολλών αρχιερξων και µε επἰ κεφαλής τον Αρχιεπί- σκοπο Αθηνών και πάσης Ἑλ- λάδος Σπυρίδωνα. που ἦταν και Πρόεδρος της Πανελλήνι- ας Επιτροπής για την Κύπρο. Τα µἔλη της Πρεσβείας τα δὲ- χτηκε ο βασιλιάς Παύλος µε ολόκληρη την Βασιλική Οικο- γἔνεια, ο Πρωθυπουργός Στρατηγός Πλαστήρας και ο Πρόεδρος της Βουλής Γόντι- κας, που παρέλαβε τη µια σει- ρά των τόμων του Δημοψηφί- σµατος, και που βρίσκεται απὀ τότε σε ειδική βιβλιοθήκη της Βουλής. Η Πρεσβεία δεχόταν μηνύματα συμπαράστασης απ᾿ ὀλεςτις γωνιὲς της Ελλά- δας, αλλά και επισκέψεις και προσκλήσεις. Δυό μονάχα επισκέψεις κατάφερε η Πρε- σβεία να επιτύχει µια στη Θεσ: σαλονἰκη και µια στην Πάτρα. Τον Ιούλιο 1950 ξεκίνησε μέσον Γαλλίας, για την Αγ: γλία. Στο Λονδίνο οι Ελληνοκὺ- πριοι βοήθησαν την Πρεσβεία μ΄ ὀλατα μέσα. Δυστυχώς, οὐ: τε ο Πρωθυπουργός οὗτεο : Ὑπουργός Αποικιών δξχτηκαν να παραλάβουν τους τόµους του. Δημοψηφίσματος. Αρνή- θηκαν ακόµα και να δεχτούντα µέλη της Πρεσβείας σε ακρόα- ση. Ἔτσι, οιτόμοι φυλάχτηκαν στον [ερό Ναό της Αγίας Σοφϊ- ας. Τον Σεπτεµβρη 1950 η Πρεσβεία ἔφτασε στη Ν. Ὑὁρ- κη, μεταφέροντας και τον τε- λευταίο τόμο του Δημοψηφί- σµατος. Η υποδοχή κι εκεὶ των μελών της Πρεσβείας απ᾿ τους ομογενείς, ἦταν κατα- πληκτική. Μετά τις αλλεπάλ- ληλες διαπραγματεύσεις που εἶχε η Πρεσβεία στην Αμερική και στα Ηνωμένα Ἓθνη, γὺρι- σε στην Αθήνα, αρχἒς του ὢε- κἔμβρη 1950. Ο τότε Πρωθυ- πουργὸς Σοφοκλής Βενιζέλος, δήλωσε θαρραλξα πως το Κυ- πριακό ζήτημα δεν επιτρέπεται πια να παραμἒνει εκκρεμὲς, και πως «πάντοτε υφϊσταται Ελλη- νικἡ αξιωσις δια την Κύπρον». Από τότε πέρασαν 34 χρό- νια, Μεσολάβησε ο θρυλικός καιτιτάνιος αγὠναστηςΕΟΚΑ (1955-59), µετις εποποῄες, τις νίκες και τα δαφνόκλαρα της νίκης. Το μελάνι των υπογρα- φών του Δημοψηφίσματος, θα το αντικαθιστούσετο αἱμα των εθνομαρτύρων και των παλ- ληκαριὼν. Τώρα «η ΕΟΚΑ ανίκητη προστάᾶζει: Να η ασπῖ- δα. Ηταν ἡ επίταο», Τώρα οι λεβεντονιοί της πίστης και της λευτεριάς, κρατάνε «πυρσό στο χέρι απ τη φωτιά του Μα- ραθώνα». ἛἜνας αγώνας, ὠστόσο, που θάχε για κατάληξη την αν- θενωτική και μοιραία καὶ προ- δοτικἠ. εκείνη συμφωνία της Ζυρϊχης. Για τεσσερα χρόνια η Κὐπρος κοιλιοπονούὺσε τη λευ- τεριά µε αἷμα και δάκρυ, και γέννησε στο τελος το ἕκτρωμα της Ζυρίχης και το «παραφύ- σι κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας (19.2.1959). Οἱ συνέπειες εἶναι γνω: στὲς. Τους πικροὺς καρποὺς του προπατορικοὺ αμαρτήµα- τος της Ζυρίχης, τους γευόµα- στε όλοι σήμερα. Οἱ Τούρκοι. καταπατητές και κυρίαρχοιτης μισής σχεδόν Κύπρου. Η ημισἒ- λινος κυματίζει αγξρωχη και αλαζονική στο Τουρκοκυπρι- ακὁ «κράτος του Ντενκτάο»! Οι Τούρκοι --- προκλητικοί και αδίστακτοι -- βρίσκονται σε αντιπαράταξη µε τους πρωϊ- κοὺς εθνοφρουροῦς µας. Ποιό τὸ δικό µας το χρέος: Ποιά η στάση µας στις Τούρκι- κες προκλήσεις Ποιά η µεθό- δευση του αγώνα Ποιὰ η προ- σταγή των καιρών: Ποιό της πατρίδας το μήνυμα: Ποιά των αιώνων η φωνή: Πρώτ᾽ απ΄ όλα, τιµῆ και χαρά µας που γεννηθήκαµε Ἓλληνες, Ορθό- δοξοι χριστιανοὶ και Ἓλληνες, «Εἶμαι Ελλην, τοκαυχώμαι, ξὲ: ρω την καταγωγή µου». Την «Ρωμιοσύνη σιεπει την που τα Ίψη ο Θεὸς µου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεὶ ὀντας ο κόσμος λείψει» (Β. ΜικαηλΙδηο). Εξωμό: Στη συγκέντρωση παρξστησαν ο θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Αρχιμανδρίτης κ. Αθανάσιος Μακρυγιάννης και πλήθος Φοιτη- της και προδότης, όποιος αρ- νείταιτην Ελληνική του ταυτό- τητα. «Εκεΐνος που χάνει τον εθνισµό του, εἶναι ἕνα κοινωνι- κὀ καρκίνωμα» (Ελ. Βενιζε- λος). ΄Όποιος δεν αγαπά την πατρίδα του, δεν μπορεϊ τίποτε ν΄ αγαπά. Εἶναι κενὸς απὀ ιδα- νικά. Είναι ἕνας τιποτνιος. ἛἜνας εφιάλτης... Λεβεντομά- να η Ελλάδα. Γη μαρτύρων και ηρώων. Τόπος ἁγιος και ιερὸς. Ποτισμένος µε αἷμα και δάκρυ. Μια ξεχωριστή γοητεῖα ασκεί στην ψυχήτου Διπέρτη η Μάνα Ἑλλάδα. Εθνικὸ ηφαῖ- στειο η καρδιά του κι ο στίχος του. Η Ελληνική καταγωγή, το µεγάλο του καύχηµα: Εἱμαστε, λέει, «της Μάνας της αξήχα- στης τζιαὶ γἔννημαν τζιαὶ θρὲμμαν». Σε ποϊημά του που απαγ- γἔλθηκε το 1925 στο στάδιο Λευκωσίας, µε την ευκαιρία της άφιξης Ελλήνων αθλητών, λέει κι αυτά: «τους κόρφους της μανούλ- λας µας πὼν παππογονικὀν, να βρίξουµεν τζ΄ ει μσα τζ ει μίαν ὦραν κουρρωμὲνοι τζι ας ηυρεθούµεν ὑστερις την ἄλλην πεθαμμἒνοι. Πετε τα της μανούλλας µας πων καµµά µε τζ οιµάται. πως η ζωή µας δίχα της μ᾿ αχρήζει, µε φελά. Βασιλικάνα ζ᾽ οὗσαμεν µες τα χρυσά χωσμἒνοι πιππιλισµένος εν ο νους, τζι᾿ εἴνη ό,τι 'ν τζιάν ἔννι». Στα χρόνια του ἦταν αδια- νόητο να βρεθεί Κύπριος δίχως ιδανικἀ, αρνητής της πατρίδας κι επίορκοςτης Ένωσης: «Αν περνούσιν μαύρα χρόνια σγιάν τζιαί τζ᾽ εἶνα που περάσαν ΄Πο µας ἕνας εν τζιαὶ βκαϊννει ᾿που την στράταν της τιμής. Μήτ᾽ επλάστηκεν ποττὲ του, τΏ αν πλαστή τζι αννοίξη στόμαν Νεκρὀν εν νατον ξεράση τζιαίὶ του τάφου του το χώμαν». Ἡ Φφιλοπατρία δεν εἶναι μονάχα καρδιά και συναΐσθη- μα. Δεν εἶναι στείρος ροµαντι- σµός, ἡ φιλολογία και ποίηση. Είναι και φωτιά και αγωνία και αγώνας. «Θέλει αρετήν και τὀλμην η ελευθερία», λέει ο Κάλβος. «τε παΐδες Ελλήνων, ελευθε: ρούτε πατρίδα». Της φυλής τα συνθήἠµατα πρέπει να ἕανα- κουστούν. Η να γενιά --- ὀχιη αµοραλιστικἠή και αναρχική --- αλλά γενιά µετα οράµατα και τα ιδανικά, πρπει να βαδίσει καιπἀλιτο δρόµο τηςτιµής και τησαντρείΐας. Μεθυσμένη µετ᾽ αθάνατο κρασί του 1821, του 1940, του 1931, του 1950 και του 1955, να πάρει τη σκυτάλη στο χὲρι και να τρξξει για και- νούργιες κατακτήσεις --- ἡ κα- λύτερα -- για ανακτήσεις Τουρκοπατημένων εδαφών. Πόνος καιπόθος και παλμός κι αγώνας και στόχος και τελική επιδίωξη,η Ενωση και μόνο η Ένωση. Επίορκοι δε γινόµα- στε. Του Ιούδα την προδοσία ποτέ δε ζηλέψαμε. «Πάντα κι αιώνια η Κύπρος µας, μονάχα Ελληνική». Το λένε δάση και βουνά. το λενε Μαχαιράδες, Το λὲνε λιονταρόψυχοι µετις µαρτυρομάνες. Οικ«καιροί οὐ μενετοῖ». Γά- θε καθυστέρηση ισχυροποιεῖ και σταθεροποιείτατετελεσμξ- να. Όλοι, σαν ἕνας άνθρω- πος, «μια ψυχἠ συναθλούντες», καικτοεν φρονούντες», ἔτοιμοι για νξες ηρωϊκὲς εποποϊῖες. Η Κύπρος ἔχει ανάγκη απὀ νξους Ἱερολοχίτες, όταν το σάλπισµα δοθεῖ. Ἐπίκαιρη η φωνή του Κάλβου: «Τον ἔνδοξον Λόχον, τέκνα, µιµήσατε, Λόχον ηρώ- ὠν». Φωτεινὸ ορόσημο στην Ελληνική Ἱιστορἰα της Κύπρου, το Ενωτικὸ Δημοψήφισμα της Ίδης Ιανουαρίου 1950. Μνήμη που καῑει και προστάζει. Μνή- µη μ᾿ ἕνα πελώριο χρὲος. Γενι- ἐς γενιών, αλλά και διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες και εκατὸν οκτώ αδελφοί και πατέρες, µε τις ατίµητες τιµηµένες, υπο: γραφές τους, µας δείχνουν το δρόµο του εθνικοὺ καθήκον- τος, Μας καλούν σ᾿ ἕνα και- νούργιο κίνηµα και ξεκίνημα. Να υψώσουμε και πάλι της ΕΝΩΣΗΣ τολάβαρο. Ναπερι- Φρονήσουμε κάποιους δειλοὺς εφιάλτες και επίορκους του µε: γάλου οράματος, και κάποιους ανεξαρτησιακοὺς συνθηκολό- γους του συμφέροντος και της δηµαγωγίας. Όι δικοί µας οἱ στόχοι, πάντα οἱ ἴδιοι, αναλ- λοϊωτοι κι αιώνιοι. ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΙΣ. «Πά- λι µε χρόνια, µε καιροῦς ο) ᾿Αγνωστες οἱ βουλές του Θε- οὗ. Ένα εἶναι απόλυτα βεβαιο: «Του Κυρίου η σωτηρία. Ζήτω η ΕΝΩΣΗ». Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης Καθηγητής - Θεολόγος ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 «ποπ Ἄ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφο, | ΑΟΗΝΑΙ Ἱ τηλ. 3604277 | [ ο. ομιλία ὡ νὰ Φὰέὲ «οᾶς «Αρνρνης ο, Αν δ ον ρός ζην ο. ἀσοά, . ος ᾿Ανκα! συμπληρώνονται Φξέτος δὲκα χρόνια απὀ τη βάρβαρη και κτηνώδη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, ατέλειωτο και αμείωτο παραμέἑνειτο δράµατων συγγενών των δύο χιλιάδων κα! πλέον αγνοουμένων. μµεταξύτων οποίων περιλαμβάνονται και 80 αξιωματικο/ απὀ την Ελλάδα. ΟΙ κατά καιροὺς ενέργε/ες των Αθηνών και της Λευκωσίας, προςτους Τούρκους, γ/ατην εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, προσέκρουσαν στην ἀκαμπτη άρνηση και σεσειράἆ εμπαιγμὼν. Στην ανωτέρω φωτογραφία, οἱ συγγενεῖς των Ελλαδιτὠν αγνοουμένων συγκεν- Τρωμένοι, τον περασμὲἑνο µήνα, μπροστά στο Μνημείο του ᾿Αγνωστου Στρατιώτη, διαδηλώνουν την πικρία κα! την αγωνία τους. Ας ὅουν την Φωτογραφίαν αυτήν, κα! ας ντραπούν οἱ υβριστὲς των Ελλήνων αξιωματικών κα! στρατιωτών, καὶ ας πάψουν να ισχυρίζονται κυνικἀ ὁτι αυτοί δεν επετέλεσαν το χρἑος τους στην Κὐπρο... ΑΓΛΟΟΥΜΕΛΩΝ Αναστασιάδη στην Αβην6 Η Φοιτητική ο ο το. - τοπορία” τιμά. τον. ο ἱμνήστο Στρατηγό Γεωρνιὸ Γρίβ Άνγε ἃ µε διάφορες εκδ στις τις χώρες, ὅπου ΠΟΥ 1ν εϊ κὲς Πρωτοπορ]ες θσ νν λολογικά - πολιτητ ἓι Ιδιαίτερα λάμτρες «ῃ εκδηλώσεις τῆς Πρωτ στον Ελλαδικό χώρο. Στην «νι να θα γίνει Φιλολογινό Ποδιτεέ μνημόσυνο του ος αν Ώοτεν Στρατηγού. αυριο 29 Ιανουαρίου κα 6 3 λονίκη την Ττετόρτη τ εδ α ρίου. Και στις δυο ενὸ κύριος ομιλητής θο ενω Ἡ λευτής του Δημοκματ του δα γερμοῦ, και Επαρχιοκός [ας τα τέας της ΝΕΔΗΣΥ ει Νίκος Αναστασιάδης Εικοσιπενταετηρἰδᾳ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Με το φετινό ακαδημαϊκό ἐ τος 1983-84 συμπληρώνουν: ται 25 έτη απὀ την ἱόρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύ- πρου. Με την ευκαιρία αυτή Θα τε- λεσθεἰ τη Δευτέρα, 30 Ιανουα- ρἱου, εορτή των Τριὼν Ἱεραρ- χών και των Ελληνικών Γραμμὰ- των, στο Παρεκκλήσι του Αγίου Πνεύματος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αρχιερατική θΘε]α Λειτουργία (7.30 -- 9.30 π.μ.). Στη Λειτουργία καλούνται να παραστούν ὁλοι οι απὀφοιτοι της Σχολἠς. Μετά τον εκκλησια- σμὸ θα δοθεὶ ευκαιρία για προ: σωπική επικοινωνία των απο- Φοΐτων µε τους σπουδαστὲς κα τους καθηγητές της Παιδαγιωγι: κής Ακαδημίας, παλαιότερους κα! νεότερους. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ.ΜΠΑΡΖΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λαμεσοῦ]) Τηλ. 66742 ὁ Διατηρεῖτε γραφεῖο ἡ ἐπιχείρηση Τήν γραφι- κή σας ύλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλαῖο . χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΘΑΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. α. ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Δι ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίες ἀπό τηλοφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθενται προς πωληση Φωτουγραφιες Των πρώων του απελευθερωτικού αγώνα του 1955--53 καθως και στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα Τιμή 500 µιλς. Αποτείνεσθε: Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ «Τό δένδρον δὲν ξηραίνεται μὲ τό νά πέσουν µερικά φύλλα ἤ καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔτσι καί τό ἡμέτερον κίνημα ὑπὲρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ὑφίσταται καί θά ὑφίσταται καί θά ἀγωνίζεται μέχρι τῆς τελικῆς νίκης». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ -- ΚΑΣΕΤΤΩΝ ΗΙΕΙ - ΥΙΡΕΟ Α. ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΤΗΛ. 55298 ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 76 (Δρόμος Μέσα Γειτονιάς) Διατίθενται: ΥΙΡΕΟ δια ενοικίαση ΥΙΡΕΟ 6ΛΔΞΘΕΊΤΕΡ σε μµεγόλη ποικιλία ἔργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΟΣ Χ᾿΄᾿ ΑΝΤΟΝΑΣ Οδός Θἐκλας Αντ. Λυσιώτη 2 ἰΠαραπλεύρως Κλινικής Χ. Κουρέα) ΤΗΛ. 64078-ΛΕΜΙΕΣΟΣ ΞΕΝΑ µε ελληνικούς υπότιτλους, ΔΙΣΚΟΙΚαι ΚΑΣΕΤΤΕΣ που μόλις εκυκλοφὀρησαν. Επίσης πωλούνται σε λογικὲς τιμές: ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΕ 90 ΤΕΙ ΚΑΣΣΕΤΤΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π. -- Τηλ. 65732, Τ.Κ. 3251, Λεμεσός, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Υδραυλικἁ- Μεταλλικἁ- Σούστες Αυτοκινήτων Αρτέμιδος 3, Αγιος /ωάννης Τηλ. 64723 - ΛΕΜΕΣΟΣ δω ο ὄρεο, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη 44 499 να µπΌρεινα µεταφερει Κι Οικῶνοµια Που δεν υπαρχει σε δεπβστες µεσα στην κανενα αλλο αὐτοκνππς πιο µεγαλη ανεση (δηλαδη να εἶναι τελεια εξρπλισµενο κανα εχειµε- 990 να δινητο ασθηµα της Ὑαλο εσωτερικο χῶρο): ασφαλειας ακοµα καιστς πιο δυσ- κολες συνθηκες χαρις σπς υψηλες 0900 να εχειδ[Όρτες ὥστε σπαν προδιαγραφες ασπραλειας στα θελησεπ θα εχετε κ/ενα μικρο Φρενα, Την αναρπηση.και σπην κι- οσιαίο ἳ νηση µπροστα . 49960 ναεχει επῶοσεις αλλα και 900 και να µην κοστίζει πολλα ασυγκρτη ουΌνοµκα καυσιµων/(σα» -- ) Τη Την περιπτωση -Άαρις στο συστη μα 8υροι-Βή{ για δυναμη Μα εἴναι το ασιοκ σᾳο: Εαάνναγ Μοἰϊοι Επἰρρήθες 4 Ἰηλεχρώνα-Λαρνονα 62168/52975,Λευνωσα 420378, Λεµεσος ΤΟΤΟΒ,Γαφος ΥΊοραλμι2Ώ9 Λατοιὰ -- Λευκωσία τπλ. 61572 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ -- ΔΩΡΑ -- ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ | ΤΟ ΛΑΤΚΟΝ΄” Λεωφ. Στασίνου 19 (Δίπλα στὸ «Ελένειον») | Τηλ. 76524 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ ΔΕΙΞΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΒΕΝΤΟΜΑΝΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΄ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜόΥ ΑΓΩΝ ΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ και ε {ΣΑΠΕΛ) καὶ γῆς Πα ΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΚΥΠΡΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΩ- ΜΙΣΤΩΝ (Π.Ε.Α.) ἑκδίδετα, σόν μηνιαία ἐφημε- ρ τῶν ιών ὁό ΕΘΛ/ΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ. | πορέσει ἡ ἐφημερίδα σὐτ Ίό λα αν α ΣγΜρολη α ἁἀποστολή της ΕΓΡΑΦΗΤΕ Παρακαλοῦμεν συ ύ ᾽μπληρώσατε τό 6 αλά συνδρομητοῦ κο στείλετε ο άν δικύ. .ύνσιν µας στήν ᾿Αθήνα ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 4604277 ΟΝΟΜΑΤΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ , ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ντ τλλὶ αυ 9 -Στερλα τε μπι Ομ) ΕΛΝΑΙ 900 ΔρλΧνεΣ ΙΤΑΓΗ. ἤ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ επ|- , μωρο, το ον μας --

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ιδρύεται Σύνδεσμος Τομεαρχών ΕΟΚΑ 55-59 8p
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θ' ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ 8p
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ 8p
ΗΛΘΕ Η κ. ΚΙΚΗ ΓΡΙΒΑ 8p
ΑΚΟΜΑ ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΡΙΒΑ Πολιτισμός 7p
Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ Ναυτιλία 6p
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 6p
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΕ ΣΤΟ 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 5p
Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ Γ.ΚΑΡΟΥΣΟ Κυπριακό 5p
«ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΕΝΩΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 5p
ΣΑΠΕΛ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 5p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυπριακό#Πολιτισμός 4p
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 3p
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 1983 Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1p
10ον ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ 1p
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ 1p