Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1984-08-05

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΣΡΟΠΑ ΣΤΗ ΣΚΑΡΙΝΟΥ Ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επορείος ο ονοῦ σας αρ πελσος : επιδιόρθωση του σπιτιού της κ. Σ1α : ) ν , νο πιπαό ες ιουτεριάσς. ΟΣ.Α.Π.Ε.Λ. ανοίγειτον νι με το κα ο ο ὕέλουν να εισφἔρουν στον ἔρανοτις εισφορξςτους νατις κατανεσου ΣΑΠ.Ε.Λ.,στην Τράπεζα Κύπρου, αρ. 032-- 01-- 000253. ΣΕΛΙΔΑ 6 | ΕΘΝΙΚΟςΣΦΥΛΑΚΑΕΟ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Τουκ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ Γ.Γ. της Π.Ε.Α. Ταγματάρχη ε.α. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄ Η µοἱρα του Κυπριακού, απὀ τη στιµή που ο Μακάριος το 1956, στις Σεὐχέλλες αποὀδἐχτηκε τους ΄Αγγλουςκαι ἆλλαξετην εθν/κἠ πορείατου αγώνατης Ε.Ο.Κ.Α., χωρίς για τοῦτο να συνεννοηθεί µε τον Στρατηγό Γρήβα - Διγενή που αποτελούσετην στρατι- ωτική ηγεσία, οποιοσδήποτεµετην ελάχιστη ὀ/ορατι- κότητα, καταλάµβαινε πως ἠτο προδικασµένη η ση- µερινἠή κατάντια µας. Λε κόποια χαρακτηριστικἡ αφξἑλεία, η Τότε πολι- τική ηγεσία µας, νόμισε ἡ Φαντάστηκεπως ἦτο δυνατό να αντεπεξέλθει Της γνωστής Αγγλικής διπλωματίας και πολιτικής, που η Ιστορία της στις δολοπΛλοκ/ες ὅεν µπορεἰ να συγκριθεί] µε ἆλλη παρόμοιά της. Ο/ ᾿ΑΥΥΛο!, Φαίνετα! πια καθαρά απὀ τα μἐχρ! σήµερα στοιχεία στα χἑρ!α µας, πως εἶχαν προαποφα- σἱσε! τον ὁ/αμελισμό της Κύπρου και η πολιτικἡ ηγε- σία µας, ανώριµη συνἐβαλε προς την επ/τυχία του αισχρού τούτου σχεδίου. {ΓΙ᾽ αυτόὸ βλέπουμε απὀ το Η Σαλαμίνα τής Κύπρου Γεωγραφικά, ἡ πόλη βρίσκεται στό νοτιοανατο- Τό ὄνομά της, ᾽Αμμόχωστος, ἡ πόλη τό πῆρε ἀπό λικότερο σημεῖο τῆς πεδιάδας Μεσαορία, µέ τήν τίς ἀμμώδεις παραλίες της καί ἡ ἐξέλιξή της ἀρχί- περιοχή τῶν Κοκκινοχωριῶν στά νότια καί τήν χε- ζει ἁπό τήν στιγµή τῆς ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς ρόσνησο τῆς Καρπασίας σέ µιά ἀπόσταση ο5 χλμ. τῆς Σαλαμίνας. στά βόρεια. ολα , , . ”. , Στις 17 Αὐγούστου 1574 κι ἀαφοῦ ᾽Αμμόχωστο Η χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «Αμμόχωστος»πε- ιός καί ἡ ὑπόλοιπη κὔπρὸς - ράςς πό τό ΒΙΑ μβάνει, τοσο την παλιά πόλη της Ἀβμακβκση ου 1978 μέχρι τό 1960 µιά περίοδο ᾽Αγγλικῆς κυριαρ- | πο πού περιβάλλεται ἁπό τά τεράστια Βενετσιάνικα χίας καί ἀπό τό 1960 µέχρι τό 1974 ἔγινε µιά ἀπό «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ» αμα η σαν υπό τα στο. τείχη, ὥς μα ἀπό τή νέα ΠΟΧΗ πο Βρίσκεται ἅτι- τίς πιό σπουδαῖες πόλεις τῆς Δημοκρατίας τῆς Η ιστορική Φωτογραφία ελήφθη την ηµἔρα της µάχης της Ιζοφίνου το Νιόβρη του 1967. χεία για Την Φθορά του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. και των μονη. στα κωπια Ἔν παλιας καὶ ἡ οποία Είψαι Ἰνω: Κύπρου, τήν ἀποφράδα ἐκείνη µέρα µέ τήν κατά- Ο στρατηγὀςΓρίβας- Διγενής, αρχιστράτηγος τότε, πίνειτον καφε Ἡ, αν ρι επιτελείς του Αγωνιστών. Και για ολοκλήρωση της δ/άσπασης, ἐγι- ἔτι κατα αιμα αρωώσα, Ὀ αρ παυση τοῦ πυρός, ξαναπέρασε στά χέρια τῶν Νεο- στο κἔντρο της Παρασκευούς Ρόπα, στο σταθμό της Σκαρίνου. κ. Παρασκευοῦ, που ναν τότε και ο, γνωστο[πολιτικο]φόνο!, γιαναμάθου- Πρίν ἀπό τήν κατάληψη, τῆς -- 17 Αὐγούστου σουλτάνων τῆς Άγκυρας. διακρίνεται στη φωτογραφία κρατώντας το δίσκο µε τοὺς καφὲδες, ζει σήµερα στο ετοιµὀρ- ας οπο καφενεῖο ὀνη και αβοήθητη. Στις καλὲς της μὲρες, βοηθούσε όποιον εἶχε ανάγκ η Από τό ρα μέχρι σήµερα, οἱ κάτοικοι της Ἀμ όσο μπορούσε, Ίκαι στην ο πολλὲς υπηρεσίες πρὀσφερε χωρίς να ζητήσει ποτὲ μοχώστου βρίσκονται ἐκτοπισμένοι κυρίως στίς ανταμοιβή. Όλοι την πληρώνουν τώρα µε το νόμισμα της αχαριστίας. ζζαι αυτη ακόµα η πόλεις Λάρνακα καί Λεμεσό. Πολιτεία. Γιατί το καφενείο της κ. Παρασκευοὺς, δεν εἶναι µόνο ο ιστορικὀ σταθμὸς της Τό θέµα τῆς ἀπόδοσης τῆς πόλης στούς κατοί- Σκαρίνου, που τόσες καιτόσες χιλιάδες ταξιδιώτες, δικοί µας καιξἔνοι ξεκουράστηκαν. Εἶναι κους της προτάσσεται µέ κάθε εὐκαιρία, µέ κάθε καιτο Χάνι Εμίν Αγά της Κύπρου. Από το καφενείο αυτὀ, ὀπως ο[ζωνσταντίνος διηύθυνετις 1974 -- ἀπό τούς Τούρκους εἰσβολείς, ἦταν τό µε- γαλύτερο λιμάνι τῆς Κύπρου, ἕνα ἀπό τά πιό σηµα- ντικά πνευματικά, ἐμπορικά καί βιομηχανικά κέ- ντρα τοῦ νησιοῦ καί τό μεγαλύτερο τουριστικό. ᾿Από ἱστορική ἄποψη δέ θά ἦταν ὑπερβολή νά µεσελήαχρόὀνιαπωςµαέσχροςστους φόνους αυτοὺς ἐοιοοοοω «που εκτελούσε ὁ/αταγέςτης /ντἐλ/τζενς Λετέπε/τα µε κάπο!α µεθοδικότητα κα) αρκετή µαεστρία, ο! ᾿ΑΥΥΛοΟΙ πἐτυχαν να πείσουν τον Μακᾶ- Ρ!ο για Ὃ πα. του εποντάγμ. οοκοὕταν πωκάςπραᾶ- ποῦμε ὅτι ἡ Κυπριακή ἱστορία στό μεγαλύτερο μέ: πρόταση, µέ κάθε πρωτοβουλία. επιχειρήσεις του Μπιζανιού, απὀ το Εμίν Αγά, ο Γρίβας - Διγενής διηύθυνετις επιχειρήσεις Τεινε την σλλαγή τριὼν σηµε]ω τµς οὐρκους ρος της γράφτηκε στήν ᾽Αμμόχωστο. Μιά ἱστορία Λύ κ ζ ῖ Κοφίνου. Και σαν τουριστικό και σαν ιστορικὀ, το κτίριο πρὲπει να κριθεί διατηρητὲο και ΤΟ σποὀἐχτηκαν, οι ᾿ΑγγΛο! του υπέδειξαν µια και Το ύση τοῦ Κυπριακοῦ, νοεῖται µόνο µέ τήν ἀπό- της . . να αναπαλαιωθεἰ. Το καφενείοτης κ. Παρασκευοὺς πρπει να γίνει Μουσείο, όπως ἔγινε και το Χάνι Εμίν Αγά, γιατί το πρώτο δεν ἔχει να ζηλἒψει τίποτε απὀ το δεύτερο. Η ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σφήνα διχοτοµήσεως απὀ το 1958 επιτρέψη και υπό τον ὁρον ότιη αυτοκυβἔρνησις θα λειτουργή ικανοποιητικὠώς, η κυβξρνησις της Α.Μ. θα εἶναι ετοίµη ν᾿ αναθεωρήση το ζήτημα της εφαρμογής της αυτοδιαθἔέσεως. ᾿Οταν επἔλθη ο χρὀνος δια την αναθεώρησιν ταύτην, σκοπός της κυβερνήσεως της Α.Μ. θα εἶναι να εξασφαλίση ὡστε οιαδήποτε ἁσκησις της αυτο: διαθἔσεως να πραγματοποιηθεὶ κατά τοιοῦτον τρὀπο, ὠστεειςτην τουρκικἠν Κυπριακἡν κοινό- τητα, ουχί ολιγώτερον της Ελληνικής τοιαύτης, να δοθεἰ υπὀ τας ειδικάς συνθήκαςτης Κύπρου, -ασαν το εγκληµατικὀ σύνταγμα Ζυρίχης - Λον- η ελευθερία ν᾿ αποφασίση αφ εαυτἠς το µελ- δίνου, το οποίο δυστυχὼς αποδἔχτηκε καιηἙλ- λοντικόν καθεστώςτης. Εν ἀλλοιςλόγοις, η κυ- λάδα και η Κύπρος. Σύνταγμαπου αναπόφευκτα βἔρνησις της Α.Μ. αναγνωρίζει ότι η ἄσκησις µια μἒρα θα δημιουργούσε προβλήµατα και θα της αυτοδιαθἔσεως εἰς τοιούτον μικτὸν πληθυ- ἔβαζε αντίπαλη την Τουρκική μειονότητα της σµον, πρεπει να περιλαμβάνη μεταξύ των ενδε- Κύπρου ενάντια στην Ελληνική πλειοψηφία του χομἔνων λύσεων και την διχοτόµησιν της Κὺ- Τέλος τοῦ Σεπτέµβρη τοῦ 1570, ὁ Τοῦρκος κ. νησιού. ᾿Ὅπως δυστυχώς και ἔγινε. Τρανήαπὀ- πρου». στρατηγός Λαλά Μουσταφᾶ Πασᾶς ατρατοπεδεύ, «βΜΕΕΣ πα θαωμμώὸ τον ἁνσνς πο της τρις “δα το ὄπλληι ην θὗτν Ὀ 4 4 ) 4 3 ί /ῥ ’ προυο «Ἡ ιδξα του δι ισμοῦ ει, ἀφοῦ κυριάρχησε πανω σ ὁλόκληρο τό νησί, µέ Ἡ ᾽Αμμόχωστος µετά τόν βομβαρδισμό πού ὑπέστη τήν ομιλία ου ὑπουργού αποικιών Λένας Μπὸῦντ ἔγινε δεκτή μ᾽ νθουσιασμὁαπότους Τούρκους, πού ἀρχίζει τόν 17ο π.χ. αἰώνα στόν οἰκισμό µέ τό δοση στούς κατοίκους της, τῆς ᾽Αμμοχώστου. Ἡ ὄνομα Ἔγκωμη ἤ ᾽Αλάσια καί ἀκολούθως τόν 11Ο Αμμόχωστος πρέπει ν᾿ ἀποτελέσει τό κλειδί μιᾶς π.χ. αἰώνα συνεχίζεται μερικά µόνο Χιλιόμετρα πιό δίκαιης καί ὁλοκληρωμένης λύσης, πρέπει νά γίνει κάτω, κοντά στή θάλασσα, στή Σαλαμίνα, ἡ ἀφετηρία πού σάν μοναδικό τέρμα θά ἔχει τήν αποὀξχτηκαν, να ζητήσει! περισσότερες αλλαγές κα! έτσ σπὀ τα τρία σηµεία ανέβηκε στα επτά και τελικἁ στα 19, γιατ]ο ΛΊακάριος εἶχεπάντοτετον καταραμένο αυτό αρ/θµό, γΙιαναµη αποδεχθούν τελικά την άμεση αλλαγή κα/Των 13 σηµείωνκα!ιναµας οδηγήσουν στα γνωστά επε/σόδια της 18ης Δεκεμβρίου 1963. Χωρίς χρονοτριβή ο! ᾿ΑγΥΛοΙ κα! αµέσωςο ᾿Αγγλος ὕπατος Αρμοστής Κλάρκ, µετον Στρατιωτικὁ ακὀλουθότου, µε στολή εκστρατείας ο δεύτερος, μετέβησαν και ζή- τησαν απὀ τον Λήακάριο και το Τότε Υπουργικό Συµ- βούλιο, να αποδεχθείτην εἶσοδο των Αγγλ/κὠν στρα- τευµότων στην πράσινη γραμμή. (ΣΤο περιστατικό τού- Το παρευρ)/σκόμουν αλλά δεν θεωρώ σκόπιμο ν᾿ αναφερτώ σε Λεπτομέρειες). Οταν πια ο! ᾽ΑΥΥΛΟ! ἐἔμπαιναν και πἀλ επίσημα στην Κύπρο µε ἕνα ἆλλο πρόσχημα, σαν «ειρηνευτὲς», ἔθεταν στην ουσία τον θεμἑλιο λίθο του σημερινού εγκλἠματός τους..... Ο/ ᾿ΑγγΛο:!, φοβήθηκαν μήπως 7ο σχἑδιὁ τους αποτύχει κα! χάσουν το παιγνἰδ!, ὅταν ο! Αμερικανο] Το 1964 πέτυχαν ὁό/α του αείμνηστου Γεώργ/ου Πα- πανὀρξέου ν᾿ αποστείλουν Την Ελληνική Μεραρχία στην Κὐπρο. ΓΠ᾽ αυτὸ κα ο Λτενκτάς, κρατούμενος στην στρατιωτική ὁιοίκηση του Γ.Ε.Φ., ὅταν συνελἠ- Φθη στα Καρπόσια, δειλός και ἔντρομος γιατ/ πίστεψε τότες πως ο! αφεντάδες του οι ᾿ΑγγΛο! ἔχασαν πια το παιγνἰό!, ῥήλωσεστην κατόθεσή του: «Εἱνα!πιαφανε- ρόπωςχἁάσαµετο παιγνἰδ. Ζητείστεαπόὁ τους αφεντὰ- δες σας τους Αμερικανούς να αποζηµ/ώσουν ὅσους θέλουν (τουρκοκύπριους) κα!ιναπάµεστην Τουρκία». Τότεο Φουκαριάρης δεν μπορούσενα Φανταστείπως Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἡ Σαλαμίνα τῆς Κύ- πρου ἱδρύθηκε ἀπό τόν Τεύκρο τόν γιό τοῦ Τελα- µώνα γύρω στά 1250 π.χ. µετά πού ὁ πατέρας του τόν ἔδιωξε ἀπό τήν πατρίδα του Σαλαμίνα (τό νησί τοῦ Σαρωνικοῦ) γιατί τόν θεώρησε ὑπεύθυνο τῆς µή ἀποτροπῆς τής αὐτοκτονίας τοῦ ἄλλου τοῦ γιοῦ, τοῦ Αἴαντα. Στά χρόνια µετά τό 1250 π.χ. καί µέχρι τῆς ὁλο- κληρωτικῆς της καταστροφῆς ἀπό σεισμό στά 647 μ.χ., ἡ Σαλαμίνα πού στό μεταξύ στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου ἄλλαξε ὄνομα καί λεγόταν Κωνσταντία γνώρισε µέρες δόξας καί μεγαλείου καί ἔγινε ἡ πρώτη πόλη τῆς Κύπρου. πν Διαβολεμὲνη ἦταν πάντοτε η πολιτική των Αγγλων στο Κυπριακό. Μιά πολιτική τις συνὲ- πειες της οποίας πλήρωσε και πληρώνει ο Κυ- πριακὸς Ελληνισμός. Οι ᾿Αγγλοι εἶναι σίγουρο πως δεν συγχώρεσαν το ρεζῖλεμα που ἔπαθαν απὀ την Ε.Ο.Μ.Α. Συνεχώς ἔρριχναν σφήνες για διχοτόμηση της Κύπρου και προσπαθούσαν να εξὐψώσουν την τουρκική μειονότητα της Κὺ- πρου και να δημιουργήσουν προβλήµατα τέτοια που μιά μὲρα θα οδηγοῦσαν πραγματικά στη διχοτόµῃση της Κύπρου. Γι΄ αυτό και κατασκεύ- Τό 1194 μ.χ. ἡ Αμμόχωστος περιέρχεται στά χέ- ρια τῶν Φράγκων καί γίνεται τό πιό σηµαντικό λι- µάνι τῆς ᾿Ανατολικῆς Μεσογείου. Τό 1376 ἡ 'Αμ- µόχωστος καί ἡ γύρω περιοχή περιῆλθαν στήν κυ- ριαρχία τῆς Δημοκρατίας τῆς Γένουας καί τό 1489 καταλαμβάνεται ἀπό τούς Ενετούς. μπακ ἄρ ος θα ὁιάπραττε το πολιτικό σφἀλμα και θα 100.000 στρατό ἔξω ἀπό τήν ᾽Αμμόχωστο. Οἱ 2117/74 στη βουλἠ των κοινοτήτων: (δε περιοδικὀ Απὸ τώρα και στὸ εξἠς µια θα εἶναι η κατεύθυνση Ὃ μενα να Ὃ ωβέρυνυν Ὃ αναδναι ων απο. 10.000 ὑπερασπιστές τῆς πόλης ἄντεξαν στίς ἔπι- ἀπόδοση στούς ἐκτοπισθέντες κατοίκους τους καί «Τάϊμ 'Οφ Σἀῖπρους» 15/8/1958 σελἰς 7) προς τν οποία θα κατευὀύνουν παπα σεες » υν ασπο- . εστί ί 5 { - ς -δ ͵ τους. Μοναδικἠ επιδἰωξἠ τους θα εἶναι να δεί- µακρυνθεἰ η Ελληνική ΛΠεραρχία απὀ την Κύπρο. να. ουα Ὃ παπι ς ών προη. ν Μόρ ο της αν ίσα. ο λ τΗΣ αν εης ἔουν πως η συμβίωση Ἑλλήνων και Τούρκων Αυτό φανερώνει καθαράπως ο! ᾿ΑΥΥλο.µιακοαιο ης μη λ ὰ , ὁ τούς Τούρκους µέ αρώσοποηση τοῦ. “υπριακοῦ προβλήματος, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΟΥ ΝΤ εἶναι αδύνατη καιθατο δείξουν µε κἀθεθυσία, µε Μακάριος απ᾿ τις Σεὔχέλλες, ὅπως προαναφἑραμε, ὃν ως ξεγελάστηκαν απο τούς Ίούρκους µ εἶναι κατάσταση ὄχι µόνον ἀνεπιθύμητη καί ἄδικη, «Ώς γνωρίζει η βουλἠ, οι ὁροιτησ εντολής, προκλήσεις και καταχθὀνια σχέδια, µε σκευωρϊ- έπεσε στις πλεκτάνες τους, ἔθεσαν σαν σκοπό τους ὑποσχέσεις πού ἀφορούσαν τήν ζωή καί τήν πε: εἶναι πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἐθνικά ἁπαράδεκτη καί κατα- οιδοθέντεςειςτον Λόρδον Ράντκλιφπρονοούν Ες και ϱ πν Προσφυγή στον προσφιλή τους την απομάκρυνση των Ελληνικὠν συµφερόντων, γιστ] ριουσίά τους. Οἱ Ἕλληνες κάτοικοι τῆς πόλης διώ- στροφική. σύνταγμα δια µίαν αυτοκυβερνωμένην Κύπρον 39µΟ Του ὁχ ου». η Ελληνική Μεραρχία στην Κύπρο, δεν εσήµαινε Χτηκαν ἀπό τίς περιουσίες τους καί ἐγκαταστάθη- Στο ποίηµά του «Σαλαμίνα τῆς Κύπρος» ὁ ποιη- σπα ππσμης ὔρισρε ος. η βερ τ8 ο αθενας διαβάζοντας ταπιο αν απλὠς την επέκταση των Ελληνικών συµφερόντων Ὦ καν στήν περιοχή ἔξω ἀπό τά τείχη, σ᾿ ἕνα οἰκισμό τής Γιῶργος Σεφέρης, ἔγραψε: μα της ΑΜ. πεβεβαίωσεν ήδη την υπ΄ αυτής ον) μα δεῖ πιο οὔαγοθὰ. στην Κύπρο, αλλά οπωσδήποτεκα!των Αμερικανικὠν πού ὀνομάστηκε Βαρώστια, ὅπου σήµερα βρίσκε- «Κάποτε ὁ ἥλιος τοῦ μεσημεριοῦ, κάποτε Φοῦ- αναγνώρισιν της αρχής της αυτοδιαθἔσεως. 'καμεστο1θ7ά4άκαιστην σηµερινή τραγική -Λατοκών. ται χτισμένη ἡ ψέα περίφημη πόλη. χτες ἡ ψιλή βροχή καί τ᾽ ἀκρογιάλι γεμάτο θρύψα- ΄Οταν η διεθνἠς και στρατηγική κατάστασις το µας κατάσταση. -- ΓΠΙ᾽ αυτό επιβάλλετο ὁπως κα! η Ρωσική πλευρά αγωνιστεί για την µε πάσει θυσία αποµάὀκρυνση της δέας αυτοδιαθέσεως - ενώσεως. ΄ Αυτός εἰνα! ολόὀγοςπου από την ηµέραπου ἀρχι- σε ο αγώνας Της αυτοδιόθεσης ἔνωσης το 1956, ο, Ρώσο συµπαρίσταντα! στους ᾿Αγγλους. Χαρακτηρι- στικὀ εἶναι και το γεγονός πως σήµερα η κυβέρνηση της Δεξιάς του Σπύρου Κυπριανού, δεν µπορεί να συνεργαστεί! µε τη Δεξιά του Διγενή ἡ του Κληρίδη, αλλά µπορεί να συνεργάζεται µετην Αριστερά, ἆνκαι σεκἆθε άποψη εἶναι αντίθετο!, πλην το ὅτιτα Ελληνικά και σε επέκταση Τα Αµμερικανικἁ - Λατοϊκά συμφέρον- τα δεν πρἐπε!ι να κατεβούν στην Κύπρο, γιατ] αυτόὀ θα ήτο πραγµατικἁ ὀγχος για τη Μόσχα κα! απώλεια για τους ᾿Αγγλους, που θα ἔθεταν τον πιο Ισχυρό τους στο στόµ!ο της Μέσης Ανατολἠς κα! σετελευταία ανςἁ- λυση των μεγάλων διεθνών ο/κονομικὠν συμφερόν- των. ΓΠΙ᾽ αυτό κι᾿ εμείς χαρακτηρίζουµε το Κυπριακό Σάν πιὀ σημαντικές περἰοδοι τῆς ἱστορίας της λα παλιά πιθάρια... Τότες ἄκουσα βήματα στα χα- μποροῦν ν᾿ ἀναφερθοῦν, ἡ περίοδος 499-497 π.χ. ἡλίκια. Δέν εἶδα πρόσωπα: σἀ γύρισα εἶχαν Φύγει. | ὅταν ὁ βασιλιάς Ὀνήσιλος σέ συνεργασία µέτούς ὝὍμως βαρειά ἡ Φωνή σάν τό περπάτηµα καµατε- κ. Μ ΕΤΑ Α Π 0) ΤΗ ΡΟΥΝ Α Ν [ Α Ἴωνες ἑπαναστάτησε ἐνάντια στούς Πέρσες, ἧἡπε- µροῦ, ἔμεινε ἐκεῖ στίς φλέβες τ' οὐρανοῦ στό κύλι- ρίοδος 411 -- 3/5 π.χ. ὅταν βασίλευσε ὁ πιό διακε- σµα τῆς θάλασσας µέσα στά βότσαλα πάλι καί πά- κριµένος Ἕλληνας βασιλιάς, ὁ Εὐαγόρας καίἡήπε- λι: αγ Ὑ γ ρίοδος γύρω στό 57 μ.χ. ὅταν ὁ Βάρνάβας ἵδρυσε Ἡ γῆς δέν ἔχει κρικέλια γιά νά τήν πάρουν στὀν ΠΠ νΝιόὸσ σα ον ει μαζί µέ τόν Παῦλο καί τόν Μάρκο τήν ἐκκλησίατῆς ὠμο καί νά φύγουν ....» Ἐ βαθκωσσός πρεικσηα αιάδδά της, μὲ ο αμ κανα ο κκ κος Υ την ἔπιρρόοη της Ὕ στην Α. Γερμανία | µικρή ἀπόσταση ἀπό τή Σαλαμίνα, ἀπό τόν βασιλιά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ τῆς Αἰγύπτου Πτολεμαῖο τόν Β΄’ τόν Φιλάδελφο (280 -- 246 π.χ.) καί εἶχε τό ὄνομα ᾿Αρσινόη, γιά νά τιμηθεῖ ἔτσι ἡ ἀδελφή καί σύζυγος τοῦ Πτολεμαί- -- ΧΑΡΙΝ τῆς 'Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί ου ἀπό τό 276 - 270 π.χ. Αρσινόη, ἡ ὁποία µετά τόν τῆς ἀποδόσεως πραγματικῆς Δικαιοσύνης ᾽Απαιτοῦμεν. ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ών ΣΣ ΝΝΑΝΣΝΣΧ θάνατό της λατρεύτηκε σάν θεά. φφκν . . α ω νὸ . . Ἴ . α . ῥ] . Ἅ . σαν µια ὅ,αμάχη μεταξύ Αγγλορωσικών απὀ τη µια . . ᾿ πλευρά και Ελληνοαμερικανικὠν συµφερόντων απὀ “Οι παραγωγοί µας επισηµαϊΐνουν: ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥ ΟΥ ὁς τῆς Κύὺ. : , Βόννη. Αποφασισμένη φαίνεται η Ανατολική Γερμανία να σύνε- ὃν ση δρση- Ἐ ἃ ἀξι ἵ καί ἀπαιπεῖ ζω ί πε τέ τω κ ώνό, Ἱ Χἰσειτη συμφιλιωτκή της πορεία προστη Δυτική, παρά τις ανησυχὶες μ Στην επόμενη ἕκδοση: ΕΟΚΑ 1956-59, ΕΟΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ πρου ασιο στέ ἄαριςπεραιτεριῳ κρ' και τς απειλὲς της Μόσχας. Ἔτσι, δεν δίστασε ν᾿ απαντήσει στο ἁρ- 1971-74, Πραξικόπημα και εισβολή. τριβή καί καθυστέρηση. θροτης «Πράβντα» που την κατακεραύνωνε γιατο Φλερτ µετην κα- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ς ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ : πιταλιστικἡ και διαβρωμένη αδελφή της. Η «Νόυες Ντόυτσλαντ» α- κ, Ἱ ΦΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ᾗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙΕΥΠΡΟΥ οσο ποξ μα αμ κννς οΨέασεζαβαν, στα οποῖσ εκ χ Λ ΠΠ ο ο Λ ο Λή / χ Η . νά προχωρήσουν ἀμέσως ειάζεται η εξωτερική πολιτική του Ανατολικογερμανού ηγέτη Ἔρικ Για να σταματήσει η εκμετάλλευση απὀ τους ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Χόνεκερ. Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Ολονεκαροσκώνους ο ο μμ. α---υ-υὓυ-υὺυὺυὺυὺυ-υ-ὺ-υῆᾱ Η κυβξρνηση εἶναι καιρός πια ν΄ αγκαλιάσει µε στοργή τους 9 Γιά να γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποιος η ποιοι κα: ται ὅτι η «διπλωματία της οι κίνδυνοι -καιθ'αποτε- νισε Οτι οι επιθὲσεις της παραγωγούς Φθαρτών και λαχανικών και να τους προστατῖψει Ἡ τεπρόδωσαν τά ἐθνικά µας ἰδανικά. Ανατὀλ. Γερμανίας έχει λέσει σφάλμα η παραίτη- ΕΣΣΔ εναντίον της Βόν- ΟΥΑΣµ ΚΤΟΝ, οι Ἡ ομάδα των Αμερικανών] απὀ τους κάθε λογἠς εἰμεταλλευτὲς των κόπων τους, δήλωσαν ο ο. το. κ ο προσελκύσει την προσο- ση απὀ κάθε πιθανότητα νης στοχεύουν στην κάμ: µανιακςο- «αταθλιπτικὲς ασθἒ- ερευνητὠν στἠριξε το πόρισμα στον «Εθνικὸ Φύλακω παραγωγοὶ της περιοχής Μαρωνίου - Ζυ- ο Γιά μα γνωσθεῖ ἔπιτέλους Προς, Ἡ πΟΙΦΙ χἠ και το έντονο ενδια- επαφἠς µε τη Δύση». Ε- ψη της θέλησης της Δ. νειες οφείλονται πιθανώς σε της σε κλινικες παρατηρησεις γίου και πρὀσθεσαν πως επιβάλλεται αμἔσως η δηµιουργία: προσεκάλεσαν Ναι Έφεραν στήν Κύπρο τὀν φἑρον τόσο των φίλων πίσης, σε ἆλλο σηµεἰο υ- Γερμανίας να καθορἰσει κληρονομική χημική ανωμαλία, σε 18 ασθενεὶς «αι κατέληξε στο (α) Συμβουλίου Εμπορίας φθαρτών και λαχανικών, ὠστεοι ὅ βάρβαρο αἱμοβόρο Αττίλα. « όσο και των αντιπάλων». ποααμμ μ ται η ο ην ν μμ καή πο υποστηρίζει μιά ομάδα Αµμερ: συμπέρασμα ὁτιτα κύτταρα που τιμές που θα εξασφαλίζονταιγι΄ αυτά νάναι αξιοπρεπείςκαιοι Ἡ ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους τό ὄνομα ἤ τά : ο κεῖµενο που τιτλοφο- [ ν Ενεργειών της Α. 3 κ. Μέρτες σημ κανών ερευνητών. η οποία πρα. υπήρχαν στο δᾶρµα των ατόμων παραγωγοί να µη γίνονται αντικείµενο εκμετάλλευσης απὀ ο, ».,/ ..- , , , ή ρείται «Ανατολικογερµα- ερµανιας που αποβλἑ- ότι στὀχος του αιφνίδιου γµατοποίησε σχετική ἔρευνα τα ) : τον κἆθε ἔμπορο ονοματα αντων που κατεπρόδωσαν τούς ἀπε- νικἠ, διπλωματία - ὅρα- πουν» στην εξυπηρέτηση και επιθετικού κύματος αποτελέσµατα της οποίας δη- Ααὐτὼν Περιείχαν ασυνήθιστα : ... - , λευθερωτικούς µας ἀγῶνες. . στηριότητες και αἰσθηση της Ευρώπης, µέσω της εκφοβισμών της Μόσχας µοσιεύθηκαν στο τεύχος της υψηλό ποσοστὸ ακετυλὀχολί- (β) Ανακάλυψη αγορώντου εξωτερικού όπου να πωλούνται τα ς νά μάθει ἐπιτέλ : --- ὄ ευθύνης» τονίζεται ὅτι ανάπτυξης των διμερών εἶναι να υποχρεώσει τη Ἴδης Ἰουλίου του περιοδικού ης, μιὰς ουσίας δηλαδή που φθαρτά καιταλαχανικά για να ἔρχεται και στοντὀποµαςξενο ἅἩ 9 Γιά να µα ει ειτε ους ὁ απο σακαυ της : «η Ανατολικἠ Γερμανία σχέσεων». Δυτική Γερμανία να ε- «ΝΕΤ ΕΧΟΙΑΝΡ Οἱ ΕΝΑΙ ΟΕ επιτρέπει την μετάδοση πληρο- συνάλλαγμα. γῆς Ελληνισμός τούς πραγματικούς ἔνόχους Ἡ ὅπως και άλλες σοσιαλι- Ο Δυτικογερμανὸς υ- Υκαταλείψει τα σχέδια ΜΕΡΙΟΙΝΕ». ᾿ Φοριων στο νευρικὀ σύστημα. (4) Να γίνεται ἔλεγχος στην τιµή και την ποιότητα τωνφαρµά. αι τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου. , στικὲς χώρες, θεωρεί ὁι Φυπουργός Εξωτερικών για την επανένωση των Ἓνα δερματολογικὀ τεστ, το Το ἴδιο «συμπτωµα» παρουσι- κων και να παταχθεί ἡ αἰσχροκέρδεια απὀ τους εισαγωγείς Ἡ ο Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῷ ν «ἦρθε π στιγµή να εξετα- Άλόις Μέρτες, σε δηλώ- Ἆυο Γερμανών. οποίο θα επιτρέπει την διάγνω- ἄἶαν και ορισμένοι συγγενείς Φαρμάκων και σπόρων. , ο. ο σ. κ - ση της ασθενεἰς θα ολοκληρω: τῶν ασθενών, γεγονός, που τεῖ- : : -- 6 . . Καΐσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῶ Θεῷ. , θεὶ σε λίγο καιρὀ, ανακοίνωσαν Εὶ να αποδείξει τον κληρονοµι- οπρπκάπαρανγᾶς μας κωπησςτασο παν Ἡ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΄ ε γο! που εργάζονται «ὁ Χαρακτήρα της ανωµαλίας οποίο αφήνει καθαρά ναφανεΐ πόσο εκμεταλλεύονταιτουςπαρα- Ἡ ΙΑ 3 κ κ. πονςμςοκάελοκ ο ο σος ΝΑΑΝΟΠΕΙΟΦΑΚΕΛΛΟΣ { τικής Ὑγείας του ΚΠΕΘΣΙΝΤΑ Ωστόσο, στο σχετικό δημοσί- «Αγόρασα ἕνα κιλό σπόρους πεπονιού τύπου «κάλια απὀ ἵἩ ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ἴ στο Μαΐρυλαντ, ΗΠΑ. ευµα του ιατρικού αυτοῦ μηνιαί. Υδάστς ΕιὔΥ ας απ ποσα πο. Την να μμ ἔηη Σἐκάθεἔκδοσηθά δημοσιεύὐουμετήνπιόπάνω ᾖἵ ακο- καταθλιπτικὲς ου περιοδικού, διευκρινίζεται ότι ποιοτητα προµηὔευτηκα απο το ἸσραΠἡ καιπ Πρωσα μονο 1- . . νική ᾿Επιταγή µέχρι τή μέρα πού θ᾽ ἀνοί- : μδδόννμς πιδηλώσονται µε τις Τα πορίσματα Των ερευνών δεν καιμµπορω να Φερω απο τη χωρα αυτη στην ἴδια τιµή οση ποσοτη- Εθ ική αγη µέχρι τη µερα γρήγορες και απὀτοµες αλλαγὲς ἔχουν ακόµα ολοκληρωθεί και τα θξλω. Και ακόμα σε περιπτωση αγορας ποσοτητας, η τιµη 4 ξει στη διάθεση του ατόμου, που οριστικοποιηθεί και ότι θα πρὲ- θἀάναι πιο Φθηνἠ ακόµα». Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ἄλλοτε αισθάνανται µεγάλη ευ: πει να γίνουν ακόµα ασμλος ο « Σε επόμενη Ὃ ο δημοσιεύσουμε ως Φωτορεπορ: ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ . : ' ᾱ- Νιμὲς και ερεύυνες Υια να ἐπιρε’ τὰζ γύρω απὀ τα προβλήµατα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί θυμία και ἄλλοτε θλίψη και κατ βαιωθεῖ αυτή η θεωρία. Φθαρτών και λαχανικών. πτωση. Πτι ε Ἡ µμµεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ «ΘΝΙΚΟς ΦΙΛΛΑΚΑςΟ ΕΘΝΙΚΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ᾠ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984 ΟΣ.Α.Π.Ε.Λ. σε διακἠρυξὴ του τονίζει: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Καταδικάζονται οι διασπαστὲς της ενότητας του λαού µας Μετη συμπλήρωση δέκα χρόνων απόὀτην ὁ Ἡ ην ἄνανδρη κα εγκληματική εισβολἠ του Αττὶλα στην Κύπρο,ο Σύνδς. σµος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού, εξἔδωσε την πιο κάτω διακήρυξη: «Συμπληρώθηκαν Φἒτος δὲκα μαύρα ολόκληρα χρό- νια απὀ τη βάρβαρη εισβολή των νεοσουλτάνων του Αττὶ- λα. Η μισή Πατρίδα µας στενάζει ακόµα κάτω απὀ τη µπότατου τουρκικού θηρίου καιολαός µας διωγμἔνος απὀ τις πατρογονικεςτους εστίες, συνεχίζειν᾿ ατενίζειτη µξρα που θα επιστρέψει πίσω στη γή των Πατξρων του. Μαύρη κηλίδα στην ιστορία του Κυπριακού Ελληνι- σμοῦτα δέκα Χχρόνιαπου περασαν και σταοποίαο Αττίλας προσπάθησε ν΄ αποκόψει τη γη που κατέλαβε µε τη βία των ὁπλων καιτην ανοχἠ των ισχυρών της γης και να την κάνει «ανεξάρτητο» τάχα κράτος, διχοτομώντας την Κὺ- προ, τον Ελληνικὀ Βορρά του Νότου, το νησί ποὺ πρωτο: ανακαλύφθηκε και κατοικήθηκε απὀ Ἕλληνες, Δυστυχώς, οι Αγωνιστὲς µε πόνο διαπιστώνουν πως στα δέκα χρονια που πξρασαν αφήσαμε σαν ηγεσία τόσο στην Κύπρο ὅσο και στην Ελλάδα, τον χρόνο να κυλήσει και να εργαστεί εναντίον µας. Γιατί εἶναι πολύ µεγάλο το χρονικό διάστηµα που μεσολάβησε απὀ το 1974 μἔχρι σἠ- μερα, ώστε να µας εἶχε κάνει να προετοιμαστούµε και να διεκδικήσουμε πίσω τη γη µας µε οποιαδήποτε θυσία. Αλ- λά φαίνεται πως ο λαός µας παραμὲνει αποπροσανατολι- ᾿σμενος και συγχυσμένος και η ηγεσία µας αρξοκεται µὀνο σε κούφια λόγια χωρίς καμμιά πράξη ἡ ἕνα βήμα που να σηµαίνει πως επιτέλους οδηγούμαστε στο δρόµο της τιµής καιτου καθήκοντος, στο δρόµοπροςτην Κερύνεια καιτην Αμμόχωστο, στο δρόµο για Ελλάδα. Οι Αγωνιστὲς της Κυπριακής Ελευθερίας, εισηγήθη- καν και εισηγούνται ακόµα τρόπους που αν υλοποιηθούν θα βοηθήσουν στο ξεσκλάβωμα της Πατρίδας µας. ὢυ- στυχώς και πάλι, µε λύπη διαπιστώνουμε πως οἱ κυβερ- νώντες ἔκλεισαν τα μάτια και τ᾽ αφτιά τοὺς στα όσα οἱ Αγωνιστὲς λὲνε µε αποτἔλεσµα να ζημιώνει ανεπανόρθω- τα το εθνικό µας θέµα. , Οι εισηγήσεις µας, που πιστεύουμε πρπει ἔστω και τώρα να ληφθούν σοβαρά υπ᾿ ὀψη εἶναι: ϐ Η ἆμεση σύγκληση Πανεθνικοῦ Συµβουλίου στην Αθήνα, στο οποίο να παρθεἰ η απόφαση σω- τηρίας της Κύπρου και του λαού της και να χαρα- Χχθεί εθνική πολιτική η οποία ν ακολουθηθεἰ πι- στἆ απὀ όλους. ϐ Ηχωρίςοποιαδήποτε άλλη αναβολή κάθοδος της Ελληνικἠς Μεραρχίας στο νησἰ µας, που θᾳ συμβάλει αποφασιστικἁ στη λύση του υπριακοὺ. ϐ Αναπτερωσητου εθνικού φρονήματοςτουλα- οὐ και δηµιουργία των προὔποθέσεων που θα βο- ηθήσουν στην πραγματική και καθολικἠ του ενό- τητα. 64 Οάἁμεσοςεξοπλισμόςτης Εθνικής Φρουράςμε σύγχρονα ὅπλα. Ο Σ.Α.Π.Ε.Λ., κακίζει και στηγµατζει τήν ἐνξργεια ορισμᾶἔνων πολιτικὠν που Φαίνεται δεν επιθυμοὺν πρα- γµατικἀ την εσωτερικἠ ενότητα και κατ᾽ επᾶκταση λύση του Κυπριακού, γιατί αλλοιώς δεν εξηγεἰταιτο γεγονός ὅτι προσπαθούν να παρουσιάσουν πως µόνο το πραξικὀπηµα ἔκανε περισσότερη ζημιά, παρά η εγκληµατικἡ τουρκική εισβολή και να δίνουν ἔτσι τροφή στους Τούρκους. Το μεγάλο πολιτικό λάθος των πολιτικών µας εδώ και δεκα χρόνια, εἶναι το δήθεν δίδυµο ἔγκλημα του 1974. Το ἔγ- κληµα το πραγματικό εἶναι µόνο η εισβολἠ και δεν υπάρχει οὗτε δίδυμο οὐτετρίΐδυμο, οὗτετετράδυμο. Υπάρχειη αδὲ- σµευτη πολιτικἡ που ακολουθήθηκε, υπάρχει η πολεμική Εναντίον των Δυτικών, υπάρχει η καταπολἔµησητης Ενω- τικής Ιδέας υπάρχει η διάσπαση του λαοὺ απὀ ξενοκινἠ- τους, απὀ την δύση καιτην ανατολή, υπάρχει η αρχοµανία, στο βωμό της οποία θυσιάστηκαν εθνικά συµφξροντα. Οἱ πολιτικοί που επιμένουν ὅτι µόνο το πραξικόπημα ἔδωσε την αφορμή για την εισβολή, εἶναι εκείνοι που θέλουν να συσκοτίζουν τα γεγονότα ἡ και να δικαιολογούν ἀθελά τους ἴσως την εισβολἠ. Εἶναι εκείνοι που διατηρούν την διάσπαση, η οποία εξυπηρετεί τους πολιτικούς που κατευ- θύνονται εξ ανατολών. Και ο λόγος της συσχετίσεως πραξικοπήματος και εισβολής ἔχει για κείνους αυτὸ τον σκοπὀ. Τᾶλος, οι Αγωνιστὲς, καταδικάζουν µε όλη τη δύναμη της ψυχἠς τους την βάρβαρη, αιµοβόρα και ιταµή τουρκι- κἡ εισβολἡ στην Ελληνική Κύπρο. Επίσης οι Αγωνιστὲς καταδικάζουν όλους εκείνους που εργολαβικά και µε διά- φορα προσχήματα, καλλιεργούν την διάσπαση στο εσω- τερικό µέτωπο της Κύπρου. Ακόμα κατηγορούντις κυβερ- νήσεις Κύπρου και Ἑλλάδος, που µε διάφορα προσχήματα δεν προβαίνουν στο άνοιγμα του «ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟ: ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» για να φανοὺν και να απομονωθούν οι πραγματικοί ἔνοχοι και προδότες». ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ Γράψαµε πολλὲς Φφορἒς και προειδοποιήσαµε τους κυβερ- νώντες, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Μητέρα Πατρίδα Ελλάδα, πως το Κυπριακό δεν λύεται µε ασυνάρτητες µεγαλοστομἰες οὖτε και µε ευχολόγια απὀ οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν προξρχον- ται αυτά, Ακόμα καλξσαμε τους πολιτικούς να πάψουν να βλε- πουν το Κυπριακό κάτω απὀ τον κομματικὀ τους φακό και ν᾿ αναφξρονται σ᾿ αυτό όποτε αυτοί θλουν να κάνουν κομματικὸ αγώνα για εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων. Ακόμα τους υποδεϊξαµε πως η Κύπρος εἶναι χωρίς οποιαδήποτε αμϕιβολία, κομμάτι Ελληνικό απὀ την αρχαιότητα και συµπορευ: τηκε µε τη δόξα και τον πολιτισμό της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Πως η Κύπρος αγωνιζόταν πάντοτε απὀ τα αρχαία χρόνια για ἔνωσήτης µετον Μητρικό Κορμόὸ. Γιατους Ἓλληνεςστης Κύπρου η Ελλάδα ἦταν και παραμὲνει το τᾶρµα του αγώνα. Του Εθνικού αγώνα για αξιοπρξπεια καιτου αγώνα που χάραξαν γενεες γενεών που κατοίκησαν το ευλογημὲνο και τυρανυσμὲνο τούτο κομμάτι Ἑλληνικής γης στην ἄκρη της Μεσογείου. Η Κύπρος πέρασε πολλοὺς σταθμούς µε διάφορους κατακτητὲς να κουρσεὺουν την γητης και να υποβάλλουν σε ἕνα σωρό ταλαιπωρϊες και βασανι- σμούς τον λαό της που παρά τα τόσα κτυπήματα που δεχόταν, παρέμενε βράχος ριζιμιός, µε άκαμπτο το εθνικότου φρόνημα και µεβαθειά επίγνωση των ιστορικὠντου ευθυνών καιτης διαθήκης που παραλάμβανε απὀ τους ηρωϊκοὺς του προγόνους. «Πἔρασαν» φαίνεται τα παλιά εκείνα ωραία Χρόνια πουο Ελληνισμός, εἶτε της Ελλάδος εἶτε της Κύπρου, εἶχε ηγἔτες και συνάμα φλογερούς καθοδηγητὲς που τον ενἔπνεαν και τον οδη: γούσαν «σε στάδια δόξας λαμπρώ», καὶ γραφοταν το ενα κεφά: λαιο µετά το άλλο στους τόμους της ἱστορίας, µε περισσότερη λαμπρότητα και στεφανώνετο πάντα Ελληνοπούλα η Λευτεριά. Γιατὶ στην µεγάλη πορεία του το ἛἜθνος των Ελλήνων, γνώρισε ηγἒτες και αρχηγούς, τον Μιλτιάδη, τον Λεωνίδα, τον Περικλή, τον Κολοκοτρώνη, τον Μιαούλη, τον Γρίβα, τον Βενιζελο.... Ὅλοι αυτοί ἔμειναν στην ιστορία του Ἑλληνισμού σαν κατα: ξιωμένοι ηγξτες και τίµιοι πατριδολάτρες. ἵκαι οδήγησαν το ἛἜθνος στην ευτυχία και στην πραγματική του πορεια. Εἰµαστε βέβαιοι πως οι κυβερνώντες σήµερα, αν ἔχουν σαν Ἱερά τους βιβλία την Αγία Γραφή και την Ελληνική Ἱστορία και αφήσουν τα διδάγµατα τους να διαποτίσουν την ψυχήτους, τότε πραγματικά θα μπορξσουν να Φανούν κι) αυτοί ἄξιοι ηγξτες καιο Ελληνισμός τις μἒρες τους θα ξαναπορευτεί προς την Λευτεριά καιτην προκοπή. Γιατί μοναδικά ὁπλα του Ελληνισμού πρὲπει να εξακολουθήσουν να εἶναι η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ. ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 26 ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΗ ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ , ᾿Εγινε λοιπὸν πάλι φξτος το συλλαλητήριο για κατα- δίκη της τουρκικἠς εισβολἠς στην Κύπρο. Μιά δεκαετἰατο µόνοπου μάθαμε να κάνουμε εἶναι να καταδικάζουµε ατο- μικἁ ἡ ομαδικά και μετά να τραβούμε ὁπου θἔλουµε. Και ρωτούμε όλους αυτούς που μαζεύτηκαν στο τελευταίο µα- ζικό παρακαλώ συλλαλητήριο, αν ἔφυγαν απ᾿ εκεί «ευχα- ριστημἔνου», αν ὀχι απὀ τις ομιλίες καιτα κούφια συνθήµα- τα, τουλάχιστον απὀ τα τραγούδια. Αν πήγαν κι αυτοί πξρα απὀ τις θάλασσες και τα δάση για να βρούν την αγάπη τους, όπως τραγουδούσε η τραγουδίστρια του Μαρκόπουλου, ἴζαι µη χειρότερα Θεὲ µου. Τόσον αφελής και ηλίθιος κατάντησε αυτὸς ο λάς ἡ καλύτερα τόσον μαλθακό, τον κατάντησαν Και µη χειρότερα. ἴζαι ὑστερα σου λενε ότιη Κύπρος αγωνίζεται για απελευθέρωση. Οτι οι πρὀσφυγες θα ξαναεπιστρέψουν πἰσω στα σπίτια τοὺς. Πως όμως, δεν µας εἶπε κανεῖς μὲχρι σήµερα. Μόνο εμεὶς τολμούµε να λέμε και να επαναλαμβάνουµε: Ο πόλεμος εἶναι η λύση του {Κυπριακού προβλήματος. Ακοῦύσαμε την ομιλία του Προξδρου της Δημοκρατί- ας. Πιστεύαμ πως θα ἔκανε τον λαό κι εκεϊνον που μαζεῦ- τηκε εκεί κιεκείνον που παρακολουθούσε απὀτιςτηλεορά- σεις να καταλάβει επιτελους πως µόνο µε δυναμισμὀ και στρατιωτικὸ εξοπλισμό, θα ξαναδούµε τα σκλαβωμἔνα µας εδάφη. Γιατί αυτό ἔχει πια αποδειχθεὶ πέραν πάσης λογικής ἡ οποιασδήποτε άλλης αμφιβολίας. Ο Αττίλας όχι µόνο δεν Φφεῦγει απὀ την Κύπρο αλλά την ωρξγεται ὁλη. Καθημερινά το λξει και το διακηρύττει, Και ύστερα σουλένεπως ολαός αυτός αγωνἰζεταιτον υπὲρ πάντων αγώνα. Εἶναι να θλίβεται και το πιό άψυχο πράγμα για την κατάντια στην οποία πσαμµε σαν λαός και ηγεσία. Εἶναι να µας λυπάται και ο τελευταΐος άνθρωπος αυτής τη γής. 20 Ιουλίου 1974 - 20 Ιουλίου 1984. Ὕστερα απὀ µια δεκαετία αντί να εἶμαστε προετοιμασμνοι να πά- ρουµε πίσω τα εδάφη µας, αντὶ να εἴμαστε σε θἒση να τρἱὶξουµε τα δόντια στην αιµοβόρα τουρκία, το µόνο που κάνουμε, εἶναι µία τέτοια µἔρα, ὅπως η 20ἡ Ιουλίου, να ακοὐμετραγούδιαλαϊκά αντἰ εμβατήρια που ανεβάζουντο εθνικό φρόνημα και ἀκουσον-άκουσον αντί να θρηνούµε για την κατάντια µας και να υψώνουμε την γροθιά µας ενάντια στο ἁδικο και την ατιµία, ακούμε τραγοὐδία που μιλούν για αγάπες που χάθηκαν και βρξθηκαν πἐρα απότις θάλασσες και τα δάση. Και ὕστερα σου λένε πως δεν εἶμαστε ἄξιοι της τύχης µας. ἴζαι ὑστερα σου λενε πως δεν θα µας βροῦὺν χειρότερες καταιγίδες. Ἔπρεπε στο τελευ- ταίο συλλαλητήριο να γέμιζε ο τόπος απ᾿ άκρη σ᾿ άκρη ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ και να ακοῦονταν απ᾿ άκρη σ᾿ άκρη της Κύπρου εµβατήρια που μιλούν για την δόξα και το μεγαλεῖο του Ελληνισμού. [Που μιλούν γιαθριαμβευτικἡ και νικηφὀρο πορεία προς κάθε σκλαβωμένη Ελληνικἡ γή. Ἔπρεπε να κυριαρχήσουν συνθήματα που θα ἔνωναν τον λαό και όχι να τον χωρίζουν και να διασπούν εντελὠς την. ενότητα του. ἴζαι 9 πρόεδρος που ἔκανε λόνο για ενότητα, δεν µας εξήγησε καλύτερά πως εννοεί αυτή την ενότητα. Γιατί η ενότητα ενώνει και δεν διασπάζει.... Θα περιµἔνουµε να δούμε αν πραγματικά τούτος ο λαός θα βάλει καμμιά φορά μυαλό. Αν θ᾽ αφήσειτις ανοη- σίες ηλιθίων συνθηµάτων και θα σκεφτεί εθνικά και συνει- δητοποιἠσει πως την δωδεκάτη τρίτη. Αλοίΐμονο τὀτες. Θάναι πια αργά για όλους. --- ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ Ι5ΣΕΝΤ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 6 ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ/ ΠΑΛΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΟΡΘΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ τον ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΕΚΚΛ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ωρίµασαν οι συνθήκες για λύση του Εκκλησιαστικού Ζητήματος και ἁρση του σχίσματος , Σύμφωνα µε αποκλειστικὲς και ἔγκυρες πληροφορίἰες µας απὀ εκκλησιαστικούς κύκλους, τον τελευταίο καιρό, καταβάλλονται ἕντονες προσπάθειες για τελική και δίκαιη διευθέτηση του Εκκλησιαστικοῦ Ζητήματος της Κύπρου που εδώ και δέκα χρόνια κρατεὶ την Αυτοκεφαλο Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα διχασμένη µετο ΜΗΝΥΜΑΤΑ Πώς γίνεται να περάση ἕνας νὲος Ἓλληνας τις γυμνασιακές και λυκειακὲς του σπουδὲς, χωρίς να πάρει µια σοβαρή και υπεὺ- θυνη παιδευτικἠ γεύσι της προγονικἠς του γλὠσσας, που ἔστησε στα πολιτιστικἁ βάθρα του κόσμου ἕναν ΄Όμηρο, ἔναν Αισχύλο, ἕναν Σοφοκλή κι΄ ἕναν Ευριπίδη, ἕναν Πλάτωνα κι΄ ἕναν Αριστο: τἔλη και όλον εκείνο τον κόσµο του λόγου και στοχασμού, που ἔβγαλε τον Κόσμο απὀ την τρομερή σωβινιστικὴ απομόνωση στους πιο Φωτεινοὺς χώρουςτης ανθρωπιστικἠς οικουμενικότη- τας. Αποτελεί µια οικτρἀλαθεμένη ιδεοπολιτικἡ θὲσιἠ άρνησι και ληομοσύνη της γλὠσσας που δημιούργησε αυτή την ἴδια την ανθρωπιστικότητα, σαν ἕνα μαχητικό αἰτημα των κάθε εἶδους κοινωνικών δικαιώσεων του ανθρώπου. Πὼς εἶναι δυνατὸν ἕνας λαός ποὺ επέζησε ιστορικά και εθνο- λογικά µε το πνεύμα... να αρνείται το πνεύμαί!... ΕΠΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ σχίσµα που επήλθε στους κόλπους να την μολύνει σε μεγάλο βαθμὸ. Οἱ πληροφορὶἰες μας προσθέτουν πως πλησιάστηκαν ἡ θα πλησιαστούν ο Πανι- ερὠτατος Μητροπο- λίτης Κερύνειας κ.κ. δρίτες, προσφέρτη- καν να χειροτονηθούν σε Επισκόπους, οὐὗ- τως ὡστε να ξαναῦ- πάρξη η ἱερά Σύνοδος ὅπως υπἠρχε πριν τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Κυπριανός και 9 Θεο- Φιλέστατος Χωρεπί- σκοπος Αμαθούντος κ.κ. Καλλίνικος, γιανα συζητηθεί μαζί τους το θέµα τῆς Χείροτο- νίας τρίτου Επισκό- που. Δυο Αρχιμαν- Ο Πανιερώτατος Μη- τροπολίτης Κερύνειας κ.κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ. θάνατο του µακαρι- στού Μητροπολίτη Κιτίου Ανθίµου και μετά τα όσα δηµιουρ- γήθηκαν μετηνἑέα «Σύ- νοδο»που συνεκλήθη για να επιληφθεῖ της υπόθεσης του Μη- Ο Θεοφιλέστατος Χω- ρεπίσκοπος Αμαθούν- τος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΠΛ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ᾽αποδεχτή και απὀ τις.. τροπολίτη Γενναδίου. Οπως εἶναι γνω- στὀ, οι Κανονολόγοι της Ορθοδοξίας, µε συγγράμματά τους καταφἑέρτηκαν εναν- τίον της λεγόμενης «Μεἰζονος» και «ΥὙπερμείζονος» Συνό- δου, τις οποἱες χαρα- κτήρισαν ληστρικὲς και παράνοµα συγ- κληθείσες. Πιστεύεται ὁτι µε τηνὲα αυτή εξἔλιξηθα δοθεὶ ευκαιρία στο Οικουμενικό Πατρι- αρχείο, να επέμβει επιτέλουςγιανα δοθεὶ κανονική λύση σύμ- Φωνα µε τους ἱεροὺς κανόνες. Σύμφωνα µε ἆλ- λες αποκλειστικὲς πληροφορίες µας, απὀ την πλευρά των κρατούντων και διοι- κούντων την εκκλη- σἰα σήµερα, υπάρχει επιθυμία για διευθξ- τηση του εκκλησια- στικού και προβάλλε- ται πως λύση μπορεἰ να εξευρεθεἰ κατ᾽ οι- κονοµίαν, χωρὶς όμως να αντιτίθεται προς τους ιερούς κανόνες. Τέτοια λύση αν γίνει Ειλικρινώς, δυσκολευόµαστε να αντιληφθούμε ποὺ απο- σκοπεὶ η δυσφηµιστικη καμπάνια που μµερικοἱ εργολαβικὼς ανάλαβαν κατάτου τιµηµένου ἡρωατης σύγχρονης Ελλάδας, αείμνηστου στρατηγού Γεωργίου Γρίβα βιγενή. Και ενόσω μεν ο αείμνηστος Γρίβας Διγενής ζοῦσε και µετις πράξειςτου συνξγραφε την ιστορἱα της ζωής του, ἦτανε φυσικό να δίνει λαβή για εγκώμια ἡ για αυστηρἡ κριτικἡ και σντιγνωµἑες. Αλλά, τώρα, που ο Στρατηγός εγκατέλειψε τα γἠϊνα, τώ- ῥαπου το ἔργο του αρχίζει να το τόμνει το αυστηρό της Ιστο- ρἱας νυστἑρι, τι εἶναι εκεἰνο ἄραγε, που κάμνει μερικά «αν» α θρωπάκια» να αφηνιάσουν και χωρἰς αιδώ να ξεστοµίζουν Φράσεις που προσβάλλουν και την ἰδια την ανθρὠπινη τους υπόσταση, Μήπως, θέλουν µετον αφελἠ αυτό τρόπο να επηρεάσουν την κρίση της Ἱστορίας Εἶναι γελοἰο και να το σκέἔπτονται, γιατὶ οἱ ενξργειες τους, τους ἴδιους και µόνον εκθέτουν και γελοιοποιούν. Η Ιστορία φαΐνεταιΊκωςθα ανεβάσει το ΔΙγενι- κὀ ἔργο πολὺ φηλότερα απ᾿ εκεὶ που και οἱ Φανατικώτεροι οπαδοίἰ του ονειρεύθηκαν. ᾿Η µήπωςγιανα δώσουν διξξοδο σταπλέγµαταπου τους κατατρέχουν, γιατί διαπιστώνουν ὅτι στερούνται και των χαρακτηριστικών ενὸς κοινοὺῦ ανθρώὠ- δυο πλευρξς, πιθανόν να καρποφορήσει και να εκλεἶῖψει ἔτσι µια για πάντα το στίγμα του σχίσματος. «Φοβού τους υπὀ σου ευεργετηθέντας» Χάνονται στον ἴλιγγο των αιώνων οι αστείρευτες πηγὲς του μεγαλείου της ψυχής των Ελλήνων. Προσταγήἡ της ἶστο- ρἱας οι μυθικοί θρίαµβοιτου Γὲ- νους στην επικἠ πορεία του για την Ειρήνη, την Ελευθερία και την. Αξιοπρέπεια. Πρώτοι οι Ἕλληνες ἔπλασαν ιδανικά που μἔνουν πάντα αιώνιοι κα- νόνες µιας ανωτέρας µορφής ζωής. Εἶναι θεόπνευστη ζωή, που ἔχει θεμἑλιά της την αλύ- γιστη Πίστι την αδάµαστη Αρετή, την θαυμαστή Αυτα: ΔΙΑΒΑΣΤΕ. Σ΄ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ο Σελἰς2 Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ο Σελἰς 5 Μπορεί και πὠς να σωθεὶ η Κύπρος Ἱερείς και Αρχιερεῖς κανονικοἱ και µη ο Σελἰςά ΝΕΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : ΜΑΣ | ο Σελἰςο Απάτη η θὲση της Μόσχας για το Κυπριακό Πὸσο θα διαρκὲσει η ειρήνη στο Λίβανο παρνηση. Αποθἒωσις των ιδα- νικών αυτών υπήρξε, στο πο- Εμεὶς ὅμως, οι επιζόντες, που εἶχαμε το προνόµιο να κοι- νωνήσωμε τα άχραντα εθνικἀ νἁµατα που ο Διγενής τα κξ- ρασε, ἔχομε χρξος όχι µόνο να καυστηριάσωμετους υβριστὲς και συκοφἀντες αλλάκαιναδ ἁσβεστη µδσαµας τη φλόγα που ο Διγενής µας παράδωσε, γιατὶ εἶναι η ἴδια Φλόγα που Φώτισε το ἔθνοςτων Ελλήνων σ’ όλες τις µεγάλες στιγμἐςτουιστορικού του βἰου. Εἶναιη Φλόγαπου εµηνξει και καθοδηγεἰ, που ανεβάζει σε ύφη δυσθεώρητα, αλλά και που µας επιρἑπει να διακρίνωµε καιτην ἆβυσσο µὲσαστην οποἰα τα ανθρωπὀμορφα ερπετάτων υβριστών κυλίονται, εκστομ]- ζοντας φράσεις που µόνον σε πἶτοια όντα ταιριάζουν. ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ.Α. ΕΕ ΝΑΣΤΙΓ ΥΣΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΕΟΣΝΕΣ ΣΑΣ. ον ΑΘ ΑΛΑ ΛΑΤ 9. ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕΓ ΤΟ λυκύμµαντο πξρασµα τών χιλιε- τηρίδων, η Πολεμική Αρετή των Ελλήνων. Εμεὶς γιορτάζουµε, τι ἆλλο να κάνουμε. (Από τον Ελληνικό Κόσμο) ΟΑΥΜΑΤΗΣΕΟ.ΝΜ.Α. -------- -- ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ «Τό δένδρον δὲν ξηραίνεται μέ τό νά πέσουν µερἰκά φύλλα ἤ καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔτσι καί τό ἡμέτερον κίνηµα ὑπέρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ὑφίσταται καί θά ὑφίσταται καί θά ἀγωνίχεται μῖχρι τῆς τελικῆς νίκης». ο] Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ποιἠσει και προειδοποιήσει τους Ελλάδα, πως το νησί µας διατρέχει κὶ Οἱ Αγωνιστὲςτης Κυπριακής Ελευθερίας, απὀ το 1967, όταν ανθελλη- νικά στοιχεία απομάκρυναν την Ελληνική Μεραρχία από την Κύπρο και τον Θρυλικό Γἔροτης Ενωσης Στ ατηγὀ Γρίβα-Διγενή, εἶχαν συνειδητο- άντεα, τόσο στην Κύπρο ὁσο και στην υνο απὀ την αιµοβόρα Τουρκία. Δυστυχώς, οι τότε κυβερνώντες δεν ἔλαβαν σοβαρά υπ΄ ὀψη τουςτιςπροει- δοποιήσειςτων Αγωνιστών καισαν να µην ἔβλεπαν τον ορατό κἱνδυνο δεν φρόντισαν για επαναφορά της Μεραρχίας που αποτελούσε τη μόνη εγγύη- ση για σωτηρἱα. Ἔτσι Φθάσαμε στο 1974, επτά χρόνια μετά. Η Τουρκία γνωρίζοντας ότι η Μύπρος ήταν αμυντικά αθύνατη, ευκαιρίας δοθεἰσης, εισεβαλε στο νησὶ. Οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι σκοπὸς της ἦταν να κάνει τουρκικἡ επαρχία την Κὐπρο.... Μετά την καταστροφή, οἱ Αγωνιστὲς πάλι ζήτησαν την αποστολή της Μεραρχίας και συνεχίζουν να την ζητούν, γιατὶ ο εχθρούς εἶναι πια εντὸς των πυλών και απειλεὶ κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου. Η αποστολή Μεραρχίας εἶναι η µόνη που μπορεὶ να µαταιώσει τα όσα οι εχθροἱ μας ωνειρεύονται µια μἐρα να κάνουν σε βάρος της Κὔπρου και του λαού της. Οἱ Αγωνιστὲς ζήτησαν επίσης απὀ τότες και δεν θαπάψουν να ἴητούν την σύγκληση Πανεθνικοῦ Συµβουλίου, στο οποίο να παρακαθήσουν οι κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου, όλοςο πολιτικὸς κόσμος και ακόµα ειαπιρόσωποι των Αγωνιστών, για να συζητηθεί σε βάθος το Κυπριακό πρόβλημα και να παρθεί η απόφαση, σωτηρίας του νησιού και να υιοθετη- θεἰ κοινἠ εθνικἡ γραµµή. Οἱ Καιροί που περνούµε δεν µας αφήνουν περιθώρια. Ο εχθρός, ὕπου- λος και θρασύς, κινδυνολογεὶ καθημερινά χωρίς να λογαριάζει τίποτα. Απδειξε µε την τελευταία παράνομη «ανακήρυξη» των σκλαβωμένων εδαφών µας σε φευδοκράτος, πια εἶναι καθαρά τα σχέδια του. Θάναι αφελἠς εκείνος που εξακολουθεὶ να πιστεύει πως οἱ ορδές του Αττίλα µπο- ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΤΗΣΝΙΑ ΠΑ ΛΕΥΊΤΓΡΙΑ ροῦν να Φύγουν ειρηνικἁ απὀ την Εύπρο. Και θα νερὠσουν το κρασί τους οι Τούρκοι όταν αντιληφθούν ὁτι περα απὀ την πράσινη γραμμµἠ υπάρχουν Ἑλληνες πατριώτες, ακοἰίµητοι φρουροί, ἔτοιμοι να τους πετάξουν στην θάλασσα και να λευτερώσουν απ᾿ άκρη σ᾿ άκρη το νησἰ του Διγενή. Το νησί που παραδόθηκε Ελληνικἡ κληρονομιά απὀ τα βάθη των αιώνων. Οι Αγωνιστές, εἶναι αποφασισμένοι να χύσουν και την τελευταία ρανἰ- δατου αἱματόςτους, για τη Λευτεριά της πατρίδας µας και καλούν τον λαό νατους ακολουθήσει στο εγερτἠριο αυτό σἀλπισμα της τιμἠς καιτου καθή- κοντος. Αν χαθεί η Πατρίδα µας, τότε αυτόµατα θα χαθούµε κι όσοι την κατοικοὺµε. Γι) αυτό και δεν χωρεὶ καμμιά δικαιολογία γιακανξναναµην σκέπτεται εθνικἁ καιναµην λογαριάζειτους κινδύνουςπου μαςπεριζώνουν και δαν ἔμμονται πάνω απὀ την κεφαλἠἡ µας σαν ακονισμένη δαμόκλειος σπάθη. «Η Κύπρος επἔπρωτο να ζήσει και θα ζήσει». Δεν εἰ γράφουμε αυτό, οὖτε αρκεἰ µόνο να το να που ρειάζε αι νο δν, εἶναι η σφυρηλάτηση της ενότητάς µας, η απὀφασή µας για αγώνα, η διαπὀτιση της ψυχής µας µεταιερἆ νάµατατου ἐθνουςµας και προπάντων η πίστη µας προς το δίκαιο του αγώνα µας και η θερ--' ..ας ἔκκληση και παρ κλ μση προς το Θεό για νάχουµε τη βοήθειά του, όπως ο ἆμαχος ηθυσμόςτης Κωνσταντινούπολης,που µε θεια - ον ο νο, ης,που µετη βοήθειατης Παναγίας συνὲ Αυτό απαιτοῦν και ζητούν απὀ τον Κυπριακό Ελληνισμό οι Αγωνιστὲς και οι Αγωνιστὲς ας το ἔχει υπ᾿ όψη του ο καθἑνας, δεν εἶναι τυχαίοι άνθρωποι. Είναι αυτοί που ἔγραψαν και λάµπρυναν την νεώτερη ιστορἰα της Κύπρου. Είναι αυτοί που διδάχτηκαν απὀ τον ἕνα και ανεπανάληπτο Διγενή της ΕΟΚΑ, πως να σἔρνουν το χορό της Λευτεριὰς και ν᾿ αγωνἰ- ζονται μχρις εσχάτων. Οἱ Αγωνιστές, κι ας το γνωρίζει καλά ο καθὲνας, εἶναι οἱ πρωτοπόροι της δικιάς µας Λευτεριάς. Από το 1955 μἐχρι σήµερα. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64511 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Φφησεις, ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΙΑΤΕΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 'Η Επιτροπή τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης, καλεῖ τούς ἐθνικοφρόνες τῆς Κύπρου, νά εἰσφέρουν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου οἰκήματος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης. Γιά πληροφορίες καί εἰσφορές οἱ ἐνδιαφερόμενοι ν᾿ ἀποτείνονται στήν ᾿ Επιτροπή, ἡ στά τηλ. 041 «57009 ἱµετά τίς 7 μ.μ.) «κτΤΥΠΩΣΕέΙΣ «Πὶ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 8 ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» Τρανσίστορς όλων τῶν τύπων ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π ΚΑΣΕΤΤΕΣ΄ ἄδειες καὶ γεμάτες ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ αῦ 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ «πρά7-21056 αυγορου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔΑ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 τκ. 1200 ΤΗΛ. 64579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿ Ηλεκτρικά έιδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ᾿ ἐμᾶς. Θά ὁάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού ιαθέτουμε ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ηλεκτρικά μίξερ ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι κα! διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν ΜΙΑΑ/ΟΡΕΤΤΕ. --ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιµές. ΙΤΙΟΝΤΑΙΘΑΥΜΑΊΑ ΝΑΙΣΤΗ ΕΑΙΕΝΑΥ». ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ ΕΑΙΕΝΑΥΣ(ΙΜΑΡΡΟΙ) ΤΤΡ ΤΗΛ. 71017-15 ΛΕΜΕΣΟΣ ϐρ ΑΓΓΤΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : “Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Λευκωσία: Μνασιάδου 2Δ Τηλ. 42230 Κος. ΠΟΙΟΙ α5ΕΠΟΥ ΝΕ την προσωπικη πειρα και εξυπηρετηση του Δ/ντη µας ΠΑΝΙΚΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ ΕΓΓΥΗΣΙΣ Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ Μοϊῖοι ΑΦεπΠογ ὰχ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ἡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΛΙΜΕΝΑ ΡΑΝ-Ι ΕΜ Μοΐοι ΑαθΠΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ ΦΩΤΟ Ο/4ΗΥΜΙΠΟΣ Λεώφ.Στασινου 3ἱΓ Τηλ.Ο21-66049-Λευκώσια Αναλαμµβανοµεν, Φφωτογραφησεις, βιντεο: γραφησεις, κινηµατογρα:- [αµων-Αρραβωνων-Βαπτισεων κ.λπ. ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΟΣ Χ᾿᾿ ΑΝΤΩΝΑΣ Οδὸς Θἔκλας Αντ. Λυσιώτη 2 (Παραπλεύρως Κλινικής Χ. Κουρξα) ΤΗΛ. 64078-ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Υδραυλικά-Μεταλλικἁ- Σούστες Αυτοκινήτων Αρτέμιδος 3, Αγ/ος /ωάννης ΤηΛ. 64723 - ΛΕΜΕΣΟΣ ο... ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙ--ΛΕΜΕΣΟΣ ϱ Παντός εἶδους πογιατίσματα σπιτιών. ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ππασεσπαπκικτώκαπααπησππασηππατακα ΖΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οδὸς Ηλέκτρας αρ. 12 Τηλ. 57606--ΛΕΜΕΣΟΣ ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ϱ. Μεταλλικές και υδραυλικὲς εργασἰες. ΤΙΜΕΣ ΛΟΙΠΚΕΣ επ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΣΚΟΥΤΑΡά Τηλ. 041-56749 ΛΑΡΝΑΚΑ 9 Αναλαμβάνονται πογι- ατίσµατα σπιτιών. 9 Απομονώσεις ταρρα- τσών ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΙΕΓΓΥΗΜΕΝΗ πυ.-..-------μὐὐμὐμ- 2002 ϱ Χειροποίητα σπίτια. (Εξοχικάἀ ἡ μόνιμα). Παράδοση σε θ0 μερες. ϱ Ντουλάπια κουζίνας από ξύλο και παντός εἴδους ξυλουργικές εργασίες. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Τηλ. 025359-865 ΨΕΥΔΑΣ -ΛΑΡΝΑΚΑ Επορπαπαπαππικαπιισαπωαακώ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 9 Πωλοῦνται καυσόξυλα για τζάκια ϱ Χονδρικώς ἡ λιανικὠς ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ.ΣΕΝΗΝ ΣΓΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04314-319 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΟΤΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ςαῖ]ΡΙ ΕΙΠΟΡΕ ΙΝΕ Τακτικές αναχωρήσεις απὀ Λεμεσό για 1ΕΡΡΑΗ και Αραβικό Κόλπο. Δεχόμαστε φορτία σε εμπορευματοκιβώτια ((0οπ!βί-ν πες) καθώς και συμβατικά φορτία. Για περαιτέρω πληροφορὶἰες: Αποταθεἰίτε στους γενικοὺς πράκτορες ΜΟΙΦΤΑΚΑΣΞΗΙΡΡΙΝ6 ΑΟΕΝΤΡΙ ΤΕ Τηλ: 68307. 8 Τέλεξ: 3076 ΔΕΜΕΣΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΤΑ Β Παντός εἶδους επιπλώσεις. Β Επισκεφθείτε µας για το συµφἑρο σας. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 18 ΤΗΛ. 67472, ΛΕΜΕΣΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «0 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ. ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΑΤ.ΜΠΑΡΖΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λαμεσοῦ) Τηλ. 667944 ὃν Διστηρεῖτε γραφεῖο ἡ ἀπιζαίρηση Τήν γῥαφι- κή σας ὑλή νά παίρνετα ἀπό τό βιβλιοπωλαῖο ἷ χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ο. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ὉΦΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. υ. ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙδΛΙαΑΔ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» ΓΝονται δεκτές παραγγελίας ἀπό τηλοφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθενται προς πώληση Φωτογραφίες ἵων ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα του 19559--59 καθώς-και στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα Τιμή 500 µιλς. -- Αποζτείνεσθε: Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Τηλ. 65732, Τ.Κ. 3251, Λεμεσός. ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εθνικοφρόνων Σωματείων Τσερίου, καλεί τους Εθνικόφρονες της Κύπρου να εισφξἔρουν για την ανέγερση Ιδιόκτητου οικήµατος των Εθνικοφρόνων Σωµα- τείων στο Τσξρι.: Για πληροφορίες και εισφορὲς οἱ ενδιαφερόμενοι ν᾿ απευθὺ- νονται στην Επιτροπή του Σωματείου, ἡ το τηλ. 02621293 κ. Άγγελον Κουρουντζιήν, Τσξρι. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ /’ ΛΑΙ Ι2ΤΗ Νο 1 Νο. 2 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 127 ΟΔΟΣ Ζ. ΚΙΤΙΕΩΣ 58 ΤΗΛ. 53056 ΤΗΛ. 55629 ΛΑΡΝΑΚΑ 5. Στο κατάστημα Νο 3, ἕναντι καταστή- µατος Νο 2, ολόχρονο ξεπούλημα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ -- ΚΑΣΕΤΤΩΝ ΗΕ - ΥΙΡΕΟ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΛ. 565298 ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 76 (Δρόμος Μέσα Γειτονιάς) Διατίθενται: ΥΙΡΕΟ δια ενοικίαση. ΥΙΡΕΟ ΟΑΞΡΕΤΤΕΡ σε µεγάλη ποικιλἰα ἔργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ µε ελληνικούς υπότιτλους, ΔΙΣΚΟΙ και ΚΑΣΕΤΤΕΣ που μόλις εκυκλοφόρησαν. Επίσης πωλούνται σε λογικὲς τιμὲς: ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΒ Φ05ΤΕΜ ΚΑΣΣΕΤΤΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π. ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ ἁ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Τ ηλ. 62349 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΟΔΟΜΗΣ 3 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαύρες και Γαλβανιζὲ όλων των μεγεθών. ὴ ΣΩΛΗΝΕΣ Μαὺρες και Γαλβανιζε όλων των μεγεθών. ”. ΣΩΛΗΝΕΣ Επίπλων και Εξὠστ όλων των μεγεθών. 3 ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικής και Ιταλικής προελεύσεως όλων των μεγεθών : ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς και εξαρτήματα Αγγλικής προελεύσεως ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνἰὲς, Σεξιὸν Νευκὲς. Π. ᾿Αξονες παντὸς εἴδους και μεγέθους ΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 5ΤΑΙΝΙΕςς 5ΤΕΕΙ, . ΤΣΙΓΟΥΣ Γαλβανιζξ όλων των διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλβανιζε και ρουμπινέττα. ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ 6. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ :Ἡ Τιυγὲς Λογικὲς 8 ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Η ΛΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΡΙΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Ἡ μαρξιστικἡ αἴρεσις ἐδημιουργήθη ὑπὸ τῶν ἀπίστων Ἕ- δραίων πρὸς δύο κυρίως σκοπούς. Τὸν ἀφανισμὸν τῆς θρησκείας ναὶ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν σιων:στ.κῶν συμφερόντων. Απὸ τῆς ἐμφανίσεώς του, ὁ μαρξισμὸς δ:εχήρυξε διὰ τοῦ Χομμουν:στ:κοῦ µανιφέστου, ὅτι «καταργεῖ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες, καταργεῖ τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἠθ'ική». Τὸ 1926, ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τῆς χομμουν:στικῆς Ῥωσίας Λουνατσάρσχυ δ.ελάλησεν, ὅτι οἱ κρατοῦντες Ἄομμουν'σταὶ εἰς τὴν ταλαίπωρον αὐτὴν χώραν εἱργάζοντο πρὸς ἐκρίζωσιν τῆς θρησκείας ἓχ τοῦ Ῥωσικοῦ λαοῦ. Τὸ ἔτος 1958, Ῥῶσοι χομμουγ:σταὶ ἔγραφονι ὅτι εἰς αὐτοὺς ἕνα- πόχειται νὰ θελτιώσουν τὰς μεθόδους δ.ώξεως τῶν Χριστιανῶν ὑπὸ τῶν διωκτῶν Ῥωμαίων αὑτοκρατόρων, Νέρωνος, Διοχλητιανοῦ καὶ ἄλλων. Τὸ δὲ 1959, μεταξὺ κομμουνιστικῆς Ῥωσίας καὶ ἔθνι- κοσοσιαλιστικῆς Γερμανίας, δηλαδὴ μαρξιστικῆς, ὑπεγράφη σύμ- φωνον, εἰς τὸ ὁποῖον περιελαμθάνετο καὶ «ἡ καταδίωξη χαὶ χατα- πολέμηση τῆς χριστιανικῆς ἰδεολογίας». Ὑπεστηρίχθη εὐλόγως, ὅτι οἳ 'Ἑδραῖοι ἐχυχλοφόρησαν τὸν µαρξισιόν, ἵνα, ὡς ἕμποροι ποὺ εἶναι, ἐξαπατοῦν καὶ ἁγοράζουν ἔθνη πρὸς ὄφελός των. Οἱ σιωνισταὶ Ἑδραῖοι ἀντεμετώπιζον τὸ πρόθληµα τῆς ὑποστηρίξεώς των ἀπὸ μίαν μεγάλην δύναμιν, διὰ νὰ λάδουν διεθνῶς ἄδειαν ἱδρύσεως Ἱσραηλινοῦ Κράτους. Καὶ διὰ τοῦ μαρξισμοῦ τὸ ἐπέτυχον. Τὸ 1911 - 1918 κατέλαδον διὰ τοῦ χομμουνισμοῦ τὸ Ἱράτος τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς Ῥωσίας, ἡ ὁποία ἦτο φυσιχὸν νὰ ἀντιδρᾷ πρώτη ἓν προχειµένῳ. Τὸ 1919 ἱδρύθη ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν». Ὑπ΄ αὐτῆς ἐνεκρίθη ἡ ἐθνιχὴ ἀποχατάστασ.ς τῶν σιωνιστῶν Ἑδραίων εἷς Παλαιστίνην. Έκτο- τε οὗτοι ἀναπτύσσουν τὴν γνωστὴν ρατσιστικὴν δρᾶσίν των. Ἡ “Αγία Γραφὴ λέγει ὅτι οἳ τοιοῦτοι Ἑδθραῖοι εἶναι Σχθροὶ «τοῦ. Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ», καὶ ἄνθρωποι «τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες» καὶ ὄχι τὰ ἀληθῆ (Φιλ. Υ΄ 19). | Η ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΡΩΣΙΑ Τὸ 1917 - 1918 ὁ μαρξισιὸς ἐπεθλήθη εἰς τὴν Ῥωσίαν διὰ τῆς γνωστῆς πολυαιµάχτου κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως. Ἡ χοιυμουνιστικἡ ἐπικράτησις εἰς τὴν Ῥωσίαν ὑπῆρξεν ἔργον κυρίως τῶν, Ἑδραίων. μαρξιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἰργάσθησαν πρὸς τοῦτο μὲ σύστημα. Ὁ ἠνωστὸς Κερένακυ, Επὶ τοῦ ὁποίου ἡ Ῥωσία διεθρώθη καὶ σχεδὸν διελύθη, ἦτο Ἑθραῖος, ὅπως καὶ ὁ δ.αθόητος αἱρετι- χκὸς Ῥασπούτιν. Κατόπιν τῆς ἀποδιοργανώσεως τοῦ Ῥωσιχοῦ Ἆρά- τους, ἡ χομμουνιστικὴ ἑἐπανάστασις ἐπέτυχε τὴν κατάληψίν του. Ἐκ τῶν 29 μελῶν τῶν λαϊκῶν ἐπ.τρόπων τῆς πρώτης Χομµουνι- στικῆς Κυθερνήσεως τῆς Ῥωσίας, οἱ 11 ἦσαν Ἑδραῖοι. Ἐπὶ 554 ἀνωτέρων διοιχκητικῶν ἐχπροσώπων τῆς μετεπαναστατιχκῆς Ῥω- σίας, οἳ 441 σαν Ἑδραϊο:. Εὰν οἱ ἀπειθοῦντες εἷς τὸν Θεὸν Ἕ- δραῖοι δὲν μετεῖγον εἷς τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1911, ἡ Ῥωσία δὲν θὰ ὑπεδουλώνετο εἰς τὸν χοµµουν!σιόν. Ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος χαραντηρίζει τὸν ἀπειθοῦντα εἷς τὸν Θεὸν 'Ἑδραῖον ὡς ἄνθρωπον πλήρη «παντὸς δόλου καὶ πάσης ραδ.ουργίας» (Πράξ. ιΥ΄ 10). Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΩΝ Ἑθραϊκὴ εἶναι ἡ προέλευσις τῆς μαρξιστικής αἱρέσεως, ἆλ- λὰ καὶ ἡ δ.άδοσις. Βὶς τὴν Ἑλλάδα π.χ. ὁ μαρξισμὸς εἰσήχθη ἀπὸ ἕνα Ἑδθραῖον διδάσχαλον ἔκ Βουλγαρίας, τὸν ᾿Αθραὰμ ἸΜπεναρό- γιαν. Οὗτος ἀγήκει εἷς τοὺς ἀπειθοῦντας πρὸς τὸν Θεὸν Ἑδραίους, οἱ ὁποῖοι, ὡς λέγει ὁ Μ. ᾿Αθανάσ.ος, τὸν ἄριστὸν εκαθ) ἑχάστην ἡμέραν καταρῶνται». Αὐτὸς ὁ αἱρετιχὸς Ἑδραῖος εἶναι ὃ πρωτο- πόρος τῶν μαρξιστῶν τῆς χώρας µας, οἱ ὁποῖοι τὸν ἠκολούθησαν, Χατὰ παράθασιν τῆς θείας ἐντολῆς. Διότι, «μὴ πεποίθατε... ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία», λέγει ὁ Θεὸς (Ψαλμ. 1456, ὃ). Η’ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΣ ΑΠΑΤΗ Ὅ μαρξισμὸς ἀπατᾷ μὲ τὴν ἀἁδίσταχκτον προπαγάνδαν του. Διαφεύδετα: ὅμως εἰς τὰ πράγματα. Ἔνεχα τούτου, ἐμφανίζεται μὲ διαφόρους µορφάς, πρὸς ἐξαπάτησιν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέ- ρων. Εἰς ἄλλους παρουσιάζεται ὡς Χομμουν:σμός. Ἑϊς ἑτέρους ὡς σοσ.αλισμὸς Ἀκάὶ εἰς τρίτους ὡς ἀγαρχισιός. Α.αθέτει ὅμως καὶ ἄλλην ποιλιλομορφίαν. Προδάλλετα: ὡς Χοιγων:ολογία, ὡς οἶχο- ομολογία. ὡς πολιτική, γενικῶς ὡς ἐπ.στήμη, ὡς µεσσίας τοῦ ἀνθρωπίνου Ὑένους, καὶ ἄλλως. Ἐπίσης προπαγανδίζετα: ὡς σε- ξουαλικὴ ἐλευθερία, ὡς πολιτικὴ ἰσότης, ὡς κο:νωνικὴ δ'καιοσύ- νη Χ-λπ. Κατὰ θάθος ὅμως εἶναι ἡ αὐτὴ μαρξιστικὴ αἴρεσις τῶν ἀπίστων Ἑδραίων. Οχι (μόνον τὸν χομμουν:σμ»ν καὶ τὸν σοσια- λασμόν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναργισμὸν ἐδίδαξαν εἱ Ἑθραῖοι οὗτο'. Εβραῖοι εἶνα. οἱ δ.δάσχαλο: τοῦ ἀναρχισμοῦ Μαρκοῦζε τῆς ἸΑ- μερικῆς καὶ Σ4ρτρ τῆς Γαλλίας. ᾽Αλλὰ να) ὁ Φρόῦντ, τὴν ἀντιε- πιστημον.κἣν σαπρολογίαν τοῦ ὁποίου Σ.χδίδε ὁ παρθναιὰς ὑπῆρ- ξεν ἐπίσης ἄπιστος Ἑδθραῖϊος. Ὅ ᾖ) σο. ἀπχτῶντχι ὑπὸ τῆς ͵ . - δ.᾽ αὐτοῦ ἐγθοοὶ τ2 τῆς αἱρέσεως τοῦ μαρξισμοῦ, Ὑ/νονται . του «ορ τ ἀρετῆς, ὡς εἶ τς δες Ἀπὶ «πάσης δ.καοσύνης», δηλαδὴ ὡς εἶπεν πόσ-ρλος μῶα στ ιν ση ο τ3 τόστλλος Π αὔλος πρὸς ὁμόφρονα πρὀγονον τῶν σημερινῶν Ἑδραίων τῆς ἀποστασίας. α ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ .ο. σπασααπσππκια ΣΕΛΙΔΑ 3 ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΙΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠ᾽ ΑΥΤΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ Το θὲμα αυτό του κύρους των ιερών μυστηρίων ανέκυψε τελευταΐως εις την Εκκλησίαν της Κύπρου, απὀ δημοσιεύματα των Κυπριακών εφημερίδων, κατά τα οποία δημοσιεύματα, η μὲν «Αλήθεια» εις το φύλλον της 26--1---1984 ανίγραψε τα εξής: «Ἡ 1. Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου ανακοινώνει ὁτι.. η τἔλεση μνημοσύνων απὀ αργοὺς κληρικοὺς ἡ απὀ κληρικούς που δεν βρίσκονται σε κανονικἡ σχἔση µε την Εκκλησία, αποτελεί παρωδία μνημοσύνων ἡ θεομπαιζία». Οπως εἶναι φανερόν το δηµοσίευµα αναφἑρεται εις το μνημόσυνον του μακαριστού Στρα” τηγού Γεωργίου Γρίβα-- Διγενή, το οποίον ετελεσθη την 29-1-1984 επἰ τη 10η επετείω απὀ του θανάτου του. Εις το δημοσίευμα αυτό απήντησεν ο «Εθνικός Φύλακας του Φεβρουαρίου 1964 διερωτώµενοςποιοι να εἶναι οιιερείς αυτοί οι αργοὶ κ.λ.π. τους οποίους μνημονεύει η ανακοϊΐνω- σιςτης |. Συνόδου. «Μήπως, λέγει, εἶναι εκείνοι τους οποἱους αφώρισε απὀ του 1. ᾽Αμβωνος τον Ιούλιο του 1973 ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ἡ εἶναι εκείνοι που κατεπάτησαν τοὺς ιεροὺς κανόναςτης Ορθοδοᾶας ᾿Η µήπως πάλι, εννοεί αργούς τουςιερεἰς αυτούς τους οποίους αυτοί οἱ ἴδιοι οι Αρχιερεὶς της Ἱ. Συνόδου, µε πολλἠν σκληρότητα κατεδίωξαν και τους μισθούς των απέκοψαν µετον σκοπὀν εκεῖνοι µεν να εκδιωχθούν, αυτοί δε και οιημέἑτεροΐτων να καταλάβουν τες επισκοπικὲς και εφημεριακὲς των θὲσεις» «ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ εθνίκος Φγλακας | . . ᾿ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 24ΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓ ὨΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝΕ.Ο.Κ.Α. ΜΙΙΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ Σ«2ΘΕΙἩΗ ΚΥΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΠΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 27/7/84 σιι Ὁ ξενοδοχεἰο «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Θα ὂ κ ιφη τά: ον αν και µμίλησανο Πρόλδρος καιο Ανππρότδρας μας ΑΕ κ. ΠΑΠΑ 3 ΤΗΣ ΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, οιοποἰοιτόνισ εθνι δημιουργία Πανεθνικοὺ Συµβουλίου Κυπριακοῦ Αγώνα σαν σύμβολο και Ἑκφραση Ὃ θυμίαμα ὃ- ν ει ομοφροσύνης. Ολόκληρο το κείμενο που διαβάστηκε στη διάσκεψη ἔχει ως εξής: «δταθερἡ αξίωση του Κυ- πριακού Λαοῦ στην µακραίω» νη ιστορία του ἦτο η ενσωμά- τωσή του στον εθνικὀ κορμό. Η ΕΝΩΣΗ του Νησιού µας µε την Μητέρα Πατρίδα ἠτο ο πόθος, ο πόνος και ο καὐμόὸς των προγόνων µας, των πατε- ράδων µας, των αδελφιών µας που αναπαῦονται στα σπλάχνα της µαρτυρικἠς γης µας. Το 1950 το σύνολο του Λαού µας µε το µεγαλειώδες Δημοψήφισμά του αξίωσε,την ΕΝΩΣΗ του µετη Μητέρα ΠΠα- τρίδα, Ο υπέροχος εθνικοαπε- λευθερωτικὸς Αγώνας του Κυ- πριακού Λαού διἁ της ΕΟΚΑ στην ΕΝΩΣΗ απἔβλεπε. Το 1959 η Κύπρος µε τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου απόκτησε δεσμώτιδα Ανεξαρ- τησία. Το 1963/64 το σώμα της Κύπρου ἔγινε διάστικτο απὀ Τουρκικοὺς θύλακες και η δε- σμώτιδα Ανεξαρτησία της Κύ- πρου εδεσμεύθη και εµειώθη περισσότερο. Το 1974 η Τουρκία εισξ- βαλε στο Νησίἰ και κατέλαβε το μισὀ σχεδὀν κυπριακό ἔδαφος αφού σκότωσε, βίασε, ξεστί- τωσε και εξευτἕλισετο Ἓθνος, Το 1984 ο Τούρκος κατα- κτητὴς ανακήρυξε σε«κράτοο τη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο. Και τώρα μεθοδεύει την παγῖ- ᾿ωση και σταδιακή αναγνώρισή του απὀ άλλα κράτη. Δεν χρειάζεται µεγάλη αναδρομή για να διαπιστωθεί που οφείλεται η επιτυχία της Τουρκίας και η δικἠ µας αντί- στοιχη παταγώδης αποτυχία. Ας γυρίσουμε πίσω στην περὶ- οδοτου Αγώνατης ΕΟΚΑ. Τὸ- τε σκοπός µας διακηρυγμένος ἠτοη ΕΝΩΣΗ.Των Τοὐύρκώνη διχοτόμηση. Δίκαιος ο αγώνας μας, λογικός, Ἱστορικά θεµε- λειωμένος. ᾿Αδικος των Τούρ: κων, παράλογος, ανιστόρη- τος. Με τις εκτιμήσεις τοῦτες εμεὶς εφησυχάζαμε. Ειρωνευό- µαστε το παράλογο και ανέφι- κτο των τουρκικὠν επιδιώξε- ων. Και πουθενά δεν βλἔπαµε κίνδυνο. Και οι Τούρκοι Με συστηματικἒς, μελετημἒνες και προγραμματισμένες ενἔργειες ἔστρεψαν τον ρούν του Ιορδά- νη, Και πἔτυχαν τον διακηρυ- γμὲνο σκοπό τους: την διχοτόὸ- μηση. Σκοπὀς τους, όμως, ἐτή- σηµα αδιακήρυκτος - αλλά ΟΛΟΦΑΝΕΡΟΣ - δεν εἶναι η διχοτόµηση. Προχωράειπιο πὲ- ρα: Η κατάκτηση ΟΛΗΣ της Κύπρου.Σ. αυτή την εκτίµηση υπάρχει ομοφωνία των πολῖτι- κὠν µας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Παρά ταύτα δεν υπάρχει - δεκα ολόκληρα χρὀ»- νια ὕστερα απὀ την εισβολἠή του Αττίλα - ομοφωνία στο πρακτξο. ) Ασχολοῦύμαστε εδώ και δὲ- κα χρὀνια µε ό,τι άσχετο με σο- βαρὀ, υπεύθυνο και προγραµ- ματισμἔνο αγώνα για να ξεπλύ- νουµε την ντροπή και να σώ- σουµε το σκάφος µας απὀ βὲ- βαιο καταποντισµὀ. Κραυγαλ- ἔο δείγμα της ανευθυνότητάς µας και το ότι συζητοὺύµε δηµό- σια και ερίζουµε αν θα πρπει να θωρακίσουµε το Νησἰ µας μεμιά Μεραρχία απὀ την Μητέ- ρα Πατρίδα ἡ ὀχι. Τοποθετούμε τη σωτηρία του τόπου µας στην τελευταΐα βαθµίδα του ενδιαφὲροντὸς µας και της ἔγνοιας µας η οποία και εξαντλείται στην κα- λοπερασή µας, στο ατομικό µας συμφξρο, στη κομματική μας επικράτηση και σκοπιµὀό- τητα, στην αλληλοεπίρριψη ευθυνών για το σημερινὀ µας κατάντηµα, στην καλλιέργεια κλίµατος µίσους, διχασμού και ηττοπάθειας. Δίνουµετην εντὺ- πωση ότι στερούµεθα και νού καιψυχἠς. Και ότι κινητήρια δύ- ναµη των ενερχειών µας εἶναι το κάτω ἡμισυ του σώματός μας - απὀ τον ομφαλὸ και κά: τω. Ὃ,τιακριβώς οδήγησε και στην αποσταθεροποίηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίἰας µε συνᾶπεια την κατἀρρευσή της. Στο τούτο θα πρῖπει να τονί- σουμε ὁτι ἰσως ο πολὺς Λαός μας να µη ἔχει ακόµη συνείδη- τοποιήσει τον ἆµεοο κίνδυνο τουρκοποίησης που διατρέχει ο τόπος µας γι΄ αυτό και βυθί- στηκε στο κυνἠήγι του χρήµα- τος και της απὀλαυσης. Ας κα- Ἰανοῆσει, όμως, ΟΛΟΣ ο Λαός 01, αν συνεχίσουμε την σηµε- ρινἠ αδιαφορία για το εθνικὀ μας πρόβλημα και την μέχρι τώρα περιστασϊακἡ πολιτική μας, το µόνο πρόβλημαπουθα λύσουμε θα εἶναι το προσφυγι- κὀ Σε µερικἁ χρόνια δεν θα υπάρχουν πρόσφυγες στην Κύπρο αλλά µόνο σκλάβοι των Τούρκων. Αυτή την Επερχόµενη µε μαθηματική ακρίβεια τραγωδία ας την συ- νειδητοποιήσουµε ΟΛΟΙ µας ΣΗΜΕΡΑ όχι αὗριο γιατὶ µπο- ρεί νάναι αργά - και απὀ αυτἡ . τη συνειδητοποίηση ας εκκινή- σουμε για να σώσουμε το µαρ- τυρικὀ Νησί µας. Το ερώτημα εἶναι καυτό:- Μπορεὶ να σωθεί η Κύπρος Καιπώς, Η απάντηση της Πανελλή- νιας Ἔνωσης Αγωνιστών της ΕΟΚΑ εἶναι καταφατική:- ΝΑΙΙ Μπορεί να σωθεὶ η Κύπρος μας. Και θα εξηγήσουμε αμὲ- σωςτον τρόπο. Ιδού αναλυτικά οι απόψεις µας: 1ο. Υπάρχει λύση του Κυ- πριακού και μάλιστα εθνικἡ- σύμφωνη µε το δίκαιο και την ηθική. Εἶναι δυνατἠ τὀσο η προστασία της ελεύθερης Νό- τιας όσο και η απελευθέρωση της κατεχόμενης Βόρειας Κὐ- πρου µας. 2ο. Καμμιά Μεγάλη Δὺ- ναµη δεν ενδιαφξρεται για τα μαύρα µας τα μάτια. Η κάθε µιά κοιτάει το συμφξρο της και απολύτως τίποτε ἆλλο. Το τα- Χύτερο δε που θα συνειδητο- ποιήσουµε την πικρή τούτη αλήθεια το ταχύτερο θα στηρι- χτούμε στις δικὲς µας δυνάμεις για να λύσουμε το πρὀβλημά μας. ) 83ο. Ειδικότερα η µεν Αµε- ρικανικἠ πολιτικἠ αποβλἔπει στο να µη χάσει τους δυο της συµµάχους, την Ἑλλάδα και την Τουρκία, η δε Ρωσσικἡ πο- λιτική αποβλἔπει στο να διαιω- νισθεί η διαμάχη ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αφού και οι δυὀ τούτες χώρες βρἰ- σκονται σε αντίπαλο προς αυ- τὴ στρατόπεδο. Με αυτά τα σταθερά κριτήρια που εξυπη- ρετοὺν τα δικἀ τους συμφὲ- ροντα καθορἰζουντις κάθε φο- ρἀθὲσειςτους στοΚυπριακόοι δύο Υπερδυνάμεις, 4ο. Ηλύσητου Κυπριακού βρίσκεται κατά κὑριολόγο στα χξρια των Ἑλλήνων, στα δικά µας χδρια. Περνάει δε µσα απὀ ἕνα Πανεθνικὸ Συμβούλιο Κυπριακού Αγώνα - σύμβολο και ἔκφραση της εθνικής οµο: Φροσύνης και οµοψυχίας. Έργο του Πανεθνικού Συµ- βουλίου Κυπριακού Αγώνα θα εἶναι:- α) Νακαθορίἰσει μιά γιαπάν- τα το σκοπὀ του Κυπριακοὺ Αγώνα ύστερα απὀθαρραλξα, προσεκτικἠ και σε βάθος ανα- θεώρηση της ως τώρα πορείας µας. Αυτὸς ο σκοπός θα δε- µε πολιτικοὺς παράγοντες εµ- Φαντικά τονίσαµε προς κάθε κατεύθυνση, µε ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι άρχισε επιτὲ- λους να συνειδητοποιεῖται και απὀ αρμόδιους φορείς και απὀ τον Λαό. Εἶναι καιρός πια να αναλά- βουν τις ευθύνες τους τόσο οι δύο κυβερνήσεις όσο καιοπο- λιτικός κὀσµος. ἰδιαίτερα κα- λοῦύμε τον Πρόεδρο της Κυ- πριακἠς Δημοκρατίας να χωρή- σει χωρίς χρονοτριβή στην δὀ- µηση του Κυπριακού σκἔλους του Πανεθνικοὺ Συµβουλίου και στη συνξχεια να ζητήσει απὀ τον Πρόεδρο της Ἑλληνι- κἡς Κυβέρνησης και τον Πρό- εδρο της Δημοκρατίας της Ελ- λάδας να δοµήσουν το Ελλα- δικὀ σκἕἔλος του Συµβουλίου. ΗἩ Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών της ΕΟΚΑ ανα- λαμβάνει απὀ τον προσεχἠ Σε- πτεµβριο µεγάλη εκστρατεία στην Ελλάδα για προώθηση του Πανεθνικοὺ Συµβουλίου. Εδώ στην Κύπρο κάνουµεθερ- μὴ ἔκκληση σε όλους τους πα- ράγοντες καιτον Λαό του µαρ- τορικοὺ τούτου τόπου, ιδιαίτε- ρα δε στον Τύπο, να κινητο- ποιηθούν και να κινήσουν «γην και ουρανὀν» ὦστε όλα τα κόμματα να υιοθετήσουν την απόλυτη αναγκαιότητα δηµι- ουργίας του Πανεθνικοὺ Συµ- βουλίου. ὍΟλως ιδιαιτέρως απευ- θυνόµαστε στους συναγωνι- στὲς µας της επικῆς τετραετίας του 95-59 και τους καλούμε να πάρουν και πάλιν στους ὦμους τοὺς την βαριά ευθύνη της πρωτοπορίας και στη νξα τοῦ- τη φάση του Αγώνα του Λαοῦ μας για σωτηρία και λευτεριά. Οι μπαρουτοκαπνισμὲνοι αγωνιστὲς της ΕΟΚΑ που µο: . νιασμἔνοι λάµπρυναν µε τους ηρωϊσμοὺς τους κάι τα κατορ- θώματά τοὺς την ιστορία του Ἓθνους, ας δώσουν και πάλιν τώρα στο /Λαό µας και τους πο- λιτικούς µας το υπἔροχο παρά- δειγµα της αγάπης, της αδελ- Φοσύνης, της ενότητας µπρο: στὰ στη τραγωδία του αφανι- σμοὺ που απειλεί τον Ελληνι- σμὀὸ του Νησιού µας. [Ἱαραμε- ρἰζοντες τις ὁποιες πολιτικὲς ἡ άλλες διαφορἒς τους χωρί- ζουν, ας συστρατευθούν ΟΛΟΙ οι αγωνιστὲς της λεβεντομά- νας ΕΟΚΑ σε μιά πανίσχυρη εθνική, υπερκοµµατική αγώνι- στική ἔπαλξη, Και απὀ αυτὴ την ἔπαλξη ας αναλάβουν στα στιβαρά τους χέρια την σωτή- ρια προσπάθεια δημιουργίας του Κυπριακού σκἔλους του Πανεθνικοὺ Συµβουλίου Κυ- πριακού Αγώνα. Η Πανελλήνια Ενωση Αγωνιστώντης ΕΟΚΑ εἶναι βὲ- βαιη ότι η σωτηρία του Νησιοῦ μας περνάει απὀ το Πανεθνικό Συμβούλιο Κυπριακού Αγώνα. Χωρίς αυτὸ το Συμβούλιο δεν υπάρχουν προοπτικὲς επιτυχἰ- ας του Αγώνα µας. Η ΠΕΑΕ εἶναι ἔτοιμη, μῖσα στα πλαίσια του Συµβουλίου τοῦτου, να πράξει στο ακξραιο το καθήκον της προς τη µαρ- τυρικἡ µικρή µας Πατρίδα. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνι- στὠν της ΕΟΚΑ θα αγωνιστεί χξρι µε χξρι µε όλους τους συ- ναγωνιστὲς, µε όλο το Λαό, µε τους Πανξλληνες για να κυµα- τίσει περήφανη σ᾿ όλο το Νησί των Αρκάδων η Γαλανόλευ- κη». Απαντώντας σε διά- φορες ερωτήσεις δηµοσι- ογράφων, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Ε. απάντησε: ϱ Θαήταν ευχής ἔργο ν᾿ ανοίξει ο φάκελλος της Κύπρου απὀ το 1950 μὲ- χρι σήµερα γιατί το ἀνοι- γμά του απὀ µια αμερὸ- ληπτη επιτροπή, θα οδη- γήσει πολὺ γρήγορα στη δηµιουργία Πανεθνικού Συµβουλίου. 9 Τιμώντας η Πολι- τεία τους Αγωνιστὲς της Ε.Ο.Κ.Α. θα δηµιουργἡ- σει ευμενεὶςπροῦὔποθξσεις αγωνιστικότητας σ᾿ ὁλο : το λαδ. ϱ Η Ελλάδα εἶναιο Φυσιολογικός Φορὲας των συμφερόντων µας και η µόνη που µπορεί ν᾿ αναλάβει τις ευθύνες της ἕναντι του Κυπριακού Ελληνισμού. ϱ Η κάθοδος Ἐλλη- νικἠς Μεραρχίαςστην Μὺ- προ µπορεἰ να ὠφελήσει και μπορεί ακόµη και να βλάψει αν δεν κατέλθει στο νησὶ μετά απὀ ομό- Φφώνη απόφαση του Έθνους. Γι΄ αυτό καταντή- σαµε στο θλιβερό σηµείο να συζητούµε αν θα πρὲ- πει η μεραρχία να ἕλθει ἡ όχι, Βέβαια και άλλοτε ήρθε και ἔφυγε.. σμεύει τις εκάστοτε Κυβερνή- σεις Κύπρου και Ἑλλάδας και όλο τον πολιτικὀ κὀσμο. Ο «σκοπὀς δεν εἶναι κατ᾽ ανάγκην ανακοινώσιµος - αν και αργά ἡ γρήγορα θα γίνει ορατὸς απὀ τη µεθόδευση του Αγώνα µας (ὅπως ακριβώς εἶναι ορατός ο σκοπός της Τουρκικής πολιτι- κἡς στο Κυπριακό χωρίς ποτξ΄ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφα- λείας της Τουρκίας να ἔχει αποκαλύψει επίσηµα τούτο), και, Ῥ) Να καθορίζει κάθε φορά το στὀχο ἡ στόχους του Κυ- πριακοὺ Αγώνα. Και οι στὸ: χοι θα δεσμεύουν, φυσικά, τὸ- σοτιςΚυβερνήσεις όσο καιτον πολιτικὀ κόσμο. Φρονούμε ὁτι χωῤίς σταθερὀ σκοπὀ δεν μπορούν να υπἀρ: ἔουν σωστοί στὀχοι. Και χωρὶς σωστοὺς στόχους δεν Φτάνου- µε στο σκοπὀ. Στο Πανεθνικὀ Συμβούλιο Κυπριακού Αγώνα θα πρέπει να εκπροσωπούνται εκτός από τις Κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, τα κόμματα που εκ- προσωπούνται στη Βουλή ἡ/καιστο Ευρωκοινοβούλιο, οἱ Ένοπλες Δυνάμεις του Ἓθνους και εθνικοὶ παράγον- τες απὀ τον απανταχού Ελλη: νισµὀ. Επί κεφαλἠς του Συμ- βουλίου, Φυσικά, θα εἶναι ο Πρὀόεδρος της Ελλάδας. Ἔδρα του Συµβουλίου θα εἶναι το Κἔντρο του Ἑλληνι- σμοῦ, η Αθήνα. Με τη δηµ:- ουργία του Πανεθνικού Συμµ- βουλίου Κυπριακού Αγώνα εξασφαλίζεται η εθνική οµο- «Φροσύνη και οµοψυχία - προῦ- ποθὲσεις απαραϊτητες για την επιτυχία του Αγώνα µας. Νο- ουμἔνου δε ότι, συνήθως, ου- σιαστικά ο τρόπος αντιµετωπι- σης του εθνικοὺ µας θέματος εἶναι η αφετηρία - αφορµη η αἰ’ τία - γιά τους ποικιλὠνυμοὺς διχασμούς, το Πανεθνικὸ Συµ- βούλιο θα θὲσει τᾶρμα στο δι- χασμὀ, θα ἔχει δε σαν άµεσο αποτέλεσµα την κοινωνική ἠνη καιτην οικονομική ανα” Ὑέη - δὺο ακόµη βασικούς παράγοντες επιτυχίας του εθνικοὺ µας Αγώνα. Η ανάγκη δημιουργίας Πανεθνικοῦ Συµβουλίου Κυ- πριακού Αγώνα η οποία μας οδήγησε στην οργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνι’ στὠν της ΕΟΚΑ το 1982 και την οποία µε επανειλημμένες ανακοιγώσεις. και επαφὲς µας Λυστηρή προειδοποίηση της Ενωσης Συντακτὠν προς την Κυβέρνηση Το Διοικητικό Συμβούλιο της ἛἜνωσης Συντακτὠν Κύπρου καταγγξλλει, ὀτιτις τελευταίες μὲ- ρες σημειώθηκαν µια σειρά νξα σοβάθᾳ κρούσματα παρεμπὀδι- σης του ἔργου του δημοσιογρά: ΚΑΝΑΝΕ ΑΝΝΑ ΝΝ “Ὁ «Εθνικὸς Φύλα-! ν κας ἀγωνίζετι μ᾿ αὖ- α Χ τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ἡ Ἡ ὅλων τὸ συμφέρο τῆς πα- Ἡ τρίδας καὶ ἐργάζονται γιὰ Χ. νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- Ἡ. πος τὴν ἐθνικὴ του ταυτό- Χ. τητα. ὴ ΚΑΚΑΟ ΝΑΑ Φου απὀ αστυνομικά όργανα ἡ λειτουργοὺς κρατικὠν ὑπηρεσι- ών. Συγκεκριμὲνες καταγγελίες, Έγιναν προς τον αρμόδιο κυβερ: νητικὀ φορξα, και.γραπτὠς και προφορικώς και ζητήθηκε η λή: Ψη ἀμεσων θεραπευτικών μὲ: τρων. Και προστίθεται: «Θξλουμε να προειδοποιή: σουµε,. σοβαρά και υπεύθυνα, πως η Ένωση Συντακτὠν και η δηµοοιογραφικἠ οικογῖνεια θα πάρουν αποφασιστικά µέτρα για να διασφαλίσουν την απρὀσκο:- πτη εκτἔλεση του κοινωνικοὺ λειτουργήµατος τους». Μΐσα σε µια φαντασµαγορικἡ ατμόσφαιρα κηρύ- χτηκε η ἔναρξη τη 23ης Ολυμπιάδος, στο στάδιο «ζο- λιζεουµ Μεμόριαλ) του Λός ᾽Αντζελες Περίπου 100.000 θεατὲς που εἶχαν πλημμυρίσει τις κερκίδες του σταδίου και εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατὲς σ᾿ όλο τον κόσµο, παρακολούθησαν την επιδεικτικἠ αυ- τὴν πρεµιξραν, που παραμξρισε την κακἠν εντύπωση απὀ την απουσία της Σοβιετικἠς Ενωσης και των δο- ρυφόρων του συμφώνου της Βαρσοβίας - εκτός απὀ την Ρουµανἰα, και κατεπληξε για την Ρωμαϊκή νοο- τροπία του Νξου Κόσμου. Στη φωτογραφία, χιλιάδες χρωματιστά μπαλόνια ανξρχονται στον ουρανό, υπε- ράνωτου σταδίου, µετά την θεαµατικἠν τελετήν διάρ- κειας διόµισυ ωρών, την οποία επεσφρἀγισε η σύντο- µη ομιλία του Προξδρου Ρἠγκαν. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ Μετην κυανόλευκο πρώτη, όπως πάντοτε, ἄρχισε η μεγάλη παρξλαση των αθλητών στους Ολυμπιακοὺς Αγώνεςτου Λος Αντζελες, ενώ ταμεγάφωνατου αχα- νοὺςσταδίου µετέδιδαντη «Ρωμιοσύνη», και οι θεατὲς χειροκροτοὺσαν την Ελληνική αντιπροσωπεία, που Έκαμε τον καθιερωμὲνο γύρο του στίβου, προτού πα- ραταχθεί µε τους άλλους αθλητὲς στο κἔντρο του στα- δίου. Στη φωτὀγράφία η Ἑλληνικἡ σημάϊα Φερομένη απὸ τον Ολυμπιονίκη παλαιστή Στελιο Μηγιάκη, ηγείται της Ελληνικής αθλητικής αντιπροσωπείας. Σας προσκαλούμε στο γάμο μας, την Κυριακή 96 Βυγούστου 1984 και ώρα 4 μ.μ. στον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Λεμεσού. / ῄριετος - αύτη Οἱ Οικογένειες : Θεόδωρου και Μαρούλλας Βριστείδου από τη Βασίλεια Κερύνιας Σοφοκλή και Μαρούλλας Αποστόλου απὀ το Κοιλάνι Συγχαρητήρια και Δεξίωση στο Κέντρον Μάτσεστερ Γιουνάιτετ (Πρώην ΝΙΑΖΗ) ὃ. Τηλεγραφήματα : ΑΡΙΣΤΟΣ -- ΚΑΙΤΗ Χίου 21, Λεμεσός. Επίσης ο «Εθνικός Φύλακας» του μηνός Μαΐου τρέχοντος ἔτους, αν προσξξωµεν και αυτός αναφξρεται εις το ἴδιον θέµα, και απαντά εις ραδιοφωνικἠν εκπομπἠν του Ρ.Ι.Κ. «γύρω στο μικρόφωνο», κατά την οποία «το Ἵδρυμα δεν µπορεὶ να χαρακτηρίσει μνημόσυνον τελετή που Έγινε απὀ ιερξα που εἶναι αργός και που η Εκκλησία δεν θεωρεί κανονικό μνημόσυνο». Εμεὶς δεν θα ασχοληθούµεν µετην πολιτικἡ ἡ όχι τοποθέτησιν του Ρ.Ι.Κ. ἡ εὰν τούτο εἶχετο δικαίωμα να ερμηνεῦσει κατά βούλησιν, θὲσειςπου εκφεύγουν της δικαιοδοσἰας του. Αλλωστε, εἶναι εμφανής η υπεκφυγἠ του να απαντήσει ευθξως µε όσα εἶπε εις το ερὠτημα που του ετεθη «γιατὶ δεν παρουσιάζει η τηλεόρασις το μνηµόσυνον του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-- Διγενή». Εκείνο που µας ενδιαφἑρει Έπειτα απὀ τα δημοσιεύματα αυτά εἶναι να απαντήσωμµεν εις το ερώτημα α) υπάρχουν άραγε αργοί ιερείς εις την Εκκλησίἰαν της Κύπρου και εάν ναι, απὀ ποῖους Αρχιερεὶς Έγιναν αργοὶ και β) εἶναι πράγµατιπ αρωδία και θεοµπαιξία τα μνημὀσυνά των ὅπως εκείνο επἰ του τάφου του στρατηγού Διγενή, ἡ εἶναι ἔγκυρα και αιώνιον κύρος ἔχουν, οι προσευχὲς και τελετὲς τούτων όπως γάμοι, βαπτίσεις και ἄλλα μυστήρια που κατά εκατοντάδες υπὀ τούτων τελούνται Και κατ αρχἠν η «Ι. Σύνοδος) πρπει να γνωρίζει ότι αυτοί οι ιερεἰς τους οποίους θελει να καλεί αργούς, κατά τους ιεροὺς κανόνεςτης Ορθοδόξου εκκλησίας µας, διόλου δεν εἶναι αργοἰ, καθ᾽ ὅτι α) Ουδεμία κατ αυτών κατηγορἰα διετυπώθη, απὀ όσα γνωρίζοµεν, οὖτε διαδικασία κατά το δίκαιον της Εκκλησίας µας ἔγινε ἡ επομένως οὖτε και ποινἠ αργίας πρέπει να επεβλήθη, η οποία ποινἠ να κωὠλύει την τᾶλεσιν μνηµμοσύνων ἡ ἄλλων της Εκκλησίας µας μυστηρίων. β) Δεν εἶναι αργοίἰ οιιερείς αυτοί περίτων οποίων ολόγος διότι οι Αρχιερείς, οι οποίοι ισχυρἰζον- ται ότι επᾶβαλον την αργίαν εις αυτοὺς, δεν εἶναι κανονικοἱ διότι προήλθαν και εγκαταστάθηκαν εις τους επισκοπικοὺς των θρόνους δια της βίας της κοσμικής εξουσίας του Προξδρου τότε Μακαρίου, και ελξω της υπὀ τοῦτου συνελθούσης εν Κύπρω τον Ιούλιο του 1979 «Μείζονος» εις την πραγματικότητα ὀχιιεράς, αλλά ληστρικής αντικανονικἠς Συνόδου και εχαρακτηρίσθη απὀ ειδικούςτης Ορθοδόξου Εκκλησἰαςµας Κανονολόγους και διατην αντικανονικότητατης συγκλἠ- σεὼς της και διά τας ακύρους αποφἀἁσεις της, Επομένως ουδεμία ποινἠ αργίας υπὀ τούτων εἶναι ισχυρά κατά τους ιεροὺς κανόνας. Ως διώξαντες δε τους κληρικοὺς τούτους κατά την Ζ᾽ Οικουµενικήν Σύνοδον. Πρακτικἀ Ζ΄ Οικ. Συνόδου Μ.Ι2,1115 και Θ' Κανών ΑΒ᾽ Συνόδου κατέστησαν ουκ άξιοι επισκοπής, και οι υπό τοὐτων επεβληθείσα ποινἠ προς κληρικούς ενισταµένους εις τες κακοδοῖ[ες και καινοτοµίεςτων εἶναι ἄκυροςτης ανυπόστατος ως λέγει ο ἅγιος Κελεστίνος Ρώμης (Μ.4,1046). Εφόσον λοιπὀν δεν υπάρχει κανονικἡ ποινἠ αργίας τότε ουδείς µπορεί να ισχυρίζεται ὁτι καί ιεραὶ τελεταί και τα µυστήριαπου απὀ τους ιερεἰς αυτούς τελούνται εἶναι ἄκορα εἶναι παρωδἰαι τελετών καιθεοµπαι- ξα». Εκτός ὅμως των ανωτέρω, ἔγκυρα εἶναι τα μυστήρια που απὀ αυτοὺς τους ιερεὶς τελούνται, διότιη Ἱερωσύνη κατάτην Ζ΄ Οικ. Σύνοδον (Μ.12.1042) «εκθεού εστὶ». Διατον µυστηριακόντης δε χαρακτήρα εἶναι ανεξάλειπτος (πρβλ. Τρεμπέλα και ἄλλων) αρκεί οι ιερεὶς που τα τελούν να ἔχουν κανονικἠν την χειροτονίαν και την διαδοχἠ εποµένως εκ των αγίων Αποστόλων να ἔχουν οι Αρχιερείς οι οποίοι τους εχειροτόνησαν, ορθοδόξως δε και να πιστεύουν. Αλλά και να διερωτηθούµε πρέπει, πώς εἶναι δυνατόν, αυτοί περί των οποίων ο λὀγοςιερεῖς, περὶ τους εκατὀν περίπου τον αριθμόν σήμερον και καθημερινώς τελούν ιεροτελεστίες την θεία λειτουργίαν, γάµους, βαπτίσεις και ακωλύτως τα εφημεριακά των καθήκοντα, εδώ εις πιν Κὺ- προν και εις άλλες χώρες όπου ευρίσκονται να εἶναι κανονικοί άκορος δε δἠθεν θεωρουµένη αργίατων, απὀ δετους οικείους Μητροπολίτες όπου υπηρετούν ἀκυρος ναθεωρείται η αργίατων αυτή, ἔγκυρα δε τα υπ᾿ αυτών τελούµενα μυστήρια τῆς µιας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας μας. Ο,δὲ εἶναι ορθὀν νομίζω οι ιερεὶς αυτοὶ να κατηγορούνται διότι διά λόγους συνειδήσεως απεχωρἰσθησαν απὀ τους καινοτόµους και κακοδόξους αρχιερεἰςτης Εκκλησίαςτης Κύπρου εις την οποἰαν ανήἠκον, διότι κατά τον 1δον Κανόνατης πρωτοδευτέρας Όικουµ. Συνόδου, «οι οὕτως αποτειχιζόµενοι ορθόδοξοι κανονικἡ επιτιµήσει ουχ υπόκεινται... αλλά και τής πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται ου γαρ σχίσµατι την ἕνωσιν της Εκκλησίας κατέτεµον, αλλά σχισµάτων και μερισμὼν την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρὐύσασθαυ (ἴδε και 3] Κανόνα Ἁγ. Αποστόλων). Ο δε απόστολος Παὖλος εις παρομοἰαν περϊη[ώσιν συνιστά εις τους Κοῤινθίουςνα αποχωρϊζονται απότους κακόδοξους καινοτόµους όταν λέγει «δι᾽ ο εξελθηχε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος (Β᾽ Κορ. 6,17). Αλλωστε γνωστόν εἶναι, ότι συμβιβασμός εις ζητήματα πίστεως δεν εἶναι νοητοὶ. Να ενωθοῦµεν ασφαλώς, όλοι οἱ χριστιανοἰ επιβάλλεται τούτο εντολἡ και θἔληµα του Θεού εἶναι, «αλλ᾽ εν αληθεία και αγάπη». Η ορθόδοξος µας πίστις απὀ την οποἰαν ως Εκκλησία καιως λαός απεκλίναµεν επιβάλλεται οπωσδήποτε να επανξλθωµεν, αν θἔλωµεν να ευρεθούµεν ενωμὲ- νοι υπὀ την σκἔπην του αγίου Θεοῦ και την ισχυρἀν προστασίαν του, δια να σωθοῦμεν και ως Εκκλησία και ὡς Ἓθνος και ως λαός, ΞΟ.Α.Η. | Παράνυμφοι Ευπρόσδεκτοι Φᾶς Ώροέκαλοῦμε 6τόὸ γάμο ας δοὺ δὰ γένει τό «άῤῥατο Ί ΦεἈτεμβρίου 1984 οτὶς 5.45 μ.μ. τὴν ἐκκλπόία [ζαναγίας Χρυδελεούόπς Φτροβόλου. Ἡρακλῆς - Μαρία Οἰκογένειες: ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ Λεμεσος ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Στρὀβολος Συγχαρητήρια Τηλεγροφήµστο: στόν Κῆπο τῆς Πισίνας ΗΡΑΚΛΗΣ -- ΜΑΡΙΑ «ΕΛΑΙΩΝ» Λευκωσία. Στρόδολος Προσκαλεῖσθε Παράνυμφος | πα [οο του ΝΑΤΟ αποκαλύπτει ΕΛΛΛΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΛΛΠΑΝΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ον--«Η Ελλάδα δαπανά για τις σῖρατιω- τικὲς δαπάνες της το 4 Βά49ρτου Εθνικού της Εισοδήματος και κατέχει Τη δεύτερη υψηλότερη : μελών της Ατλαντικἡἠς Συμμαχίας, οποία δαπανά το 11.6830». Τα στοιχεἰα αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα θέση μεταξύ των κρατών -- µετά την Τουρκία, η απότο Πεντάγωνο, µέσωτου ΝΑΤΟ, προκειµένου, όπως ανακοινώ: θηκε,να µη δημιουργηθούν λανθασμὲνες εκτιμήσεις σχετικά µε τη συμμετοχή κάθε χώρας στις αµυνΤ!κες δαπάνες της συμμαχίας. Μολονότι το ποσοστό αυτό συνδέεται άμεσα µε τον δείκτη ευημερίας και αντιπροσωπεύει εν μέρει μόνο την πρα- γµατική αναλογία των στρατιωτικών ὁαπανών, αναγνωρῖζε: ται γενικά ότι αποτελεὶ μέγα βάρος για τις δύο χώρες, το ποσοστό των στρατιωτικών ὁαπανών γιατην Τουρκία και την Ελλάδα. Και τούτο, διότι όπως αναφξρεται στην ἴδια ἔκθεση, ο µέσος όρος Των στρατιωτικὠν δαπανών των χωρών της Γερμανική βοήθεια στις ὅυο χώρες Συμμαχίας, μόλις Φθάνειτο 1.1 270, ενὼ υπάρχουν χώρεςτου ΝΑΤΟ 1ο ποσοστό των οποίων εἶναι κάτω απὀ 136. Συγκεκριµένα ο πίνακας που ὀόθηκε στη δημοσιότητα παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα: 1) Τουρκία 11.68. 2) Ελλάδα 4 54 3) Πορτογαλία 3.97. 4) Αγγλία 1.64. 5)ΗΠΑ 1 20. 6) Ιταλία 1 06. 7] Γαλλία 1.04. ϐ) Βέλγιο 0.99. 9) Ολλανδία 0.84. 10) Γερμανία 079 11) Δανία 0.56. 12) Νορβηγία 0:68. 13) Καναδός 0 46. 14) Λουξεμβούργο 0.36. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Στο μεταξύ, στρατιωτικἡ βοήθεια ύψους 245 εκατομ: µυρίων μάρκων, θα προτείνειη Δυτικογερμανική κυβέρνηση στη Βουλή, για τους συμμάχους στην Ατλαντικἡ Συμμαχία: Ελλάδα, Τουρκία και Πορτογαλία, γράφει Το ἔγκυρο περιο- δικό Αμύνης «Τζαΐηνς». Η Ελλάδα θα λάβει νξο και πρόσθετο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει αεροσκάφη και τεθωρακισμένα αξίας 70 εκα: τομμυρίων µάρκων. Το πρόγραµµα περιλαμβάνει επίσης αε- ροπλάνα «Ὁς--2δ Σταρ Φάιτερς» τεθωρακισμένα «Μ---48», μπαταρίες για υποβρύχια και Φορτηγά, εξοπλισμὀ ασυρµά- των. Το σχέδιο βοήθειας για την Τουρκία εἶναι αξίας 1340 εκατομμυρίων μάρκων και περιλαμβάνει νὲο αεροσκάφος «Ντορνιέτ» ς--28» και εξοπλισμό για ἕνα υποβρύχιο, που απέκτησε πρόσφατα η χώρα καθώς και αεροπλάνα Ε--104 Σταρ Φάιτερς» τεθωρακισμένα Μ--48 και ἆλλο υλικό. Επί- σης η Βόννη προτείνει τη χρηματοδότηση µονάδας επιδιορ' θώσεως τεθωρακισμένων στην Τουρκία. Το μυστικό της μούμιας Δεν ἔμειναν τάχα τετρακόὀ- σια χρόνια σκλάβοι των αρ- χαΐων Αιγυπτίων οι ἱσραηλίτες, όπως γράφει η Βίβλος, αλλά μόλις εκατό! Αυτό υποστηρίζει ο αιγύ- πτιος αρχαιολόγος Αχμέντ Οσμάν, που μάλιστα ισχυρίζε- ται ὅτι ἔχει βρει και τη μούμια του Ἰωσήφ στο μουσείο του Καΐρου: Η μούμια αποδιδόταν ως τώρα σε κάποιον υπουργό του Φαραφ Αμΐνοφη. Ο Αχμέντ Οσμάν ελέγχει τους συγραφεῖς της Βίβλου για λά- θος υπολογισμµὀ. Για να βρουν το διάστηµα παραμονής των Ισραηλιτών στην Αἰγυπτο πρὸ- σθεσαν, πιστεύει ο αρχαιολό- γος, τις ηλικίες των τεσσάρων γενεὠν Ισραηλιτών που ἔζη- σαν στην Αίγυπτο, αρχίζοντας απὀ τον μεγαλύτερο αδελφό του Ἰωσήφ, και τελειώνοντας µε τον Μωῦσή, που ηγήθηκε της Εξόδου. ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελείται την Κυριακἡ 12 Αυ- γούῦστου 19984, στον [ερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Απαι- σιἁ το ετήσιο εθνικὀ µνημό- συνο του ἆγρια δολοφονη- θέεντος απὀ ξενοκίνητους πράκτορες Αγωνιστού της Ε.Ο.Κ.Α. και καλούνται οι τμώὠντες τη μνήμη του όπως παραστοὺν και δεηθοὺν υπὲρ αναπαὺ- σεως της φυχἠς του. Ο πατέραςτου, τ᾽ αθέλφια του οι λοιποὶ συγγενεῖς του και οι συναγωνιστὲς του ΣΕΛΙΔΑ 4 . ΕΘΝΙΚΟος ΦΥίΛΑΚΑς ΚΥΡΙΑΚΗ δ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ «ΔΡΑΣΙΣ --ΚΕΣ) χορό, που συνεχίστηκε μέχρι τις πρωϊνὲς ὠρες. Με µεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάφο το Σάβ- βατο 28 Ιουλίου 1984, ο μεγάλος χορός του εθνικού κινήµατοςτης Ἔνωσης Κυπρίων Φοιτητών της Αθήνας ΔΡΑΣΙΣ --- ΚΕΣ. Πλή: θος απὀ φοιτητὲς και φίλους του ΔΡΑΣΙΣ ---ΚΕΣ παρστησαν στο ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΜΩΥΣΕΩΣ «Φίλοι και συναγωνιστὲς, Σας χαιρετώ και σας κα- λωσορίζω στην αποψινἠ µας εκδήλωση, που εἶναι και η πρώτη μετά απὀ πολλά χρόνια στην επαρχία Πάφου. Απόψε κάνουμε τα εγκαϊνια µιας ευρύ: τερης οργανωτικής προσπά- θειας της φοιτητικής νεολαϊας των Αθηνών, µε στόχο την πε- ῥραιτέρω προσέγγιση νεολαίας και λαού. Απόψε νεώτεροι και πιο παλιοί, θα σφἰξουµε τα χξ- ρια µε συγκίνηση, αναπολών- τας το ἱστορικὸ παρελθὀν, κα- θώς η ψυχὲς µας θα κτυπιούν- ται πίσω απ᾿ τα σίδερα της πνευµατικἠς σκλαβιάς του πα- ρόντος, αναζητώντας τρόπους για τη γἔννηση, ενός περήφα- νου και Λεύτερου αὗριο. Καταφξραμµε Φέτος, μετά απὀ πολύ δουλειά και κόπους, να κυκλοφορήσουµε στην Κὺ- προ, µια αρκετά τεκμιριωµένη µελέτη, πολιτικοὺ προβληµα- τισμοὺ, µε αναλύσεις τόσο για το Κυπριακό, ὁσο και για τα ἄλλα εθνικἁ ζητήματα. Το σὺ- νολο της μελέτης αυτής απο: τελείται απὀ δυὀ ξεχωριστὲς εκδόσεις. Ἕνα περιοδικὀ µε τίτλο «ΘΔΡΑΣΙΣ» και ἕνα µικρὀ βιβλιαράκι µε τίτλο «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ». Σας καλούμε να τα προµηθευ- τείτε όλοι και να µελετήσετε προσεκτικἁ και τα δυὀ ἔντυπα, γιατὶ αφ᾽ ενὸς µεν εκείθα βρεϊ- τε τις απὀψεις και προτάσεις της νξας γενειάς, και αφ ετξ- ρου να εφοδιαστεΐτε µε γνώ- σεις και επιχειρήματα, αναγ- καΐα για κάθε ἕνα που θέλει να προβληµατίζεται σοβαρά πά- νω στα πολιτικά ζητήματα. Παράλληλα προγραμμα: τίζουµε και ελπίζουμε να υΌλο- ποιήσουµε σύντομα µια σειρά διαλέξεων για το Κυπριακό, σε διάφορα µἔρη της Κύπρου, για µια πιο άμεση επαφἠ µετο λαὀ δια. μέσου µιας διαδικασίας τεκμηριωμνης ενημέρωσης και διαλόγου. Φίλοι και συναγωνιστὲς, Ο ρόλος της νεολαίας, Ιδιαϊτερα στις κρίσιµες στιγμὲς ποὺ περνά ο τόπος µας τα τε- λευταῖα χρὀνια, θα ἔπρεπε να ἦταν και πιο δραστικὀς και πιο αποφασιστικὸς. Δυστυχώς όμως η ανυπαρξία πανεπιστη- µίου στο νησί, προκαλεἰ αναπὀ- Φευκτα την απομάκρυνση της φοιτητικής νεολαίας εκτός Κὺ- πρου και μειώνει ἔτσι την ἕντα- ση της επιρροής, που θα µπο- ρούσε αυτή να επιφἐρει στα Κυπριακά πράγματα. Να λοιπὀν ἑνας λόγος, ανάµεσα σε πολλούς άλλους λόγους ουσίας, που επιτάσ- σουν να προχωρήσει το ταχὺύ- τερο το θὲμα του Πανεπιστημί- ου, απὀ τα χαρτιά καιτις χρὀνι- ες ρητορικές εξαγγελίες των υπευθύνων στην πράξη. Παρά ταύτα, οἱ φοιτητὲς τών Αθηνών, συναισθανόµενοι την ευθύνη ανάληψης απὀ τη νεολαΐα µιας πιο αποδοτικής δραστηριότητας μἒσα στην Κύ- προ, εντείναµε την οργανωτι- κἡ µας δουλειά, για να µπορξ- σεινα καλύψει: στοβαθµόπου μας δίνουν την δυνατότητα τα λίγα µέσα που διαθέτουμε - µε- ρικὲς εκδηλώσεις στην Κύπρο το καλοκαἰρι. Ο πρὠτος στόὀ- χος που ἔχει τεθεί για την Μύ- προ εἶναι η ενημἔρωση και η μετάδοση των αγωνιστικὠν µας θἔσεων στις ναρκωμὲνες κι᾿ αδιάφορες λαϊκὲς μάζες. Μἒσα στο χώρο των Αθη- νών, ὁπου η δραστηριότητά µας εἶναι εκ των πραγμάτων πολὺ μεγαλύτερη, η δουλειά µας άρχισε να αποδίδει καρ- ποὺς αφοὺ σήµερα μπορούμε να καυχόµαστε για την πρὠτη θἔση στο ΚΟΦΟΚΟ στην οποία µας ἔχει τάξει η ψήφος κι η εμπιστοσύνη των φοιτητὠν. Και είμαστε σὶγουροιπως συνξ- χιση των προσπαθειών µας στον ἰἴδιο ρυθμό, θα µας δώσει την δυνατότητα της οριστικής επικράτησης, αφού η΄πολιτικἡ µας θὲέση προβληματίζει και τελικά φξρνει στις τάξεις µας, ακόμα και χθεσινοὺς Φανατι- κοὺς πολιτικοὺς αντιπάλους ΟΠρδόεδροςτου ΔΡΑΣΙΣ: ΚΕΣκ. Γιώργος Μωῦσέως χαιρξ- τισε µε την πιο κάτω ομιλία του την όλη εκδήλωση: μας. Τελειώνοντας δεν μπορώ να µην αναφερτώ πολύ πολύ συνοπτικἁ στις κατευθυντήρι- ες γραμμὲς των θέσεων της Φοιτητικής νεολαίας των Αθη- νών δίνοντας ἔτσι κι ἕνα πρὠτο κἔντρισµα προβληματισμοὺ για τις άλλες δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Παλεύουμε: Για δουλειά και αξιοκρατία στον τόπο µας, ενάντια στην εὑυνοιοκρατία. Και η φίµωση που καλιεργεὶ η κατεστημνη τάξη πραγμάτων. Για λευτεριά - αυτοδιάθε- ση - εθνικἠ αποκατάσταση, σαν την ραχοκοκκαλιά της πο- ρεἰας σωτηρίας της ημικατεχὀ- µενης πατρίδας µας. Πιστεύουμε πως: Η µα- κροχρὀόνια πορεία των συνοµι- λιών εμπαιγμών και των κλι- μακωτὠν υποχωρήσεων ενὠ αφ ενὸς µεν ἦταν εξ αρχἠς Εοφλημᾶνες και ζημµιογόνες αφ ετἔρουν ἔχουν αποδειχτεῖ Εοφλημἒνες απὀ την ἴδια την τακτική. αι ἕνα σημείο πολὺ λεπτό και σηµαντικὀ: Επανἁ- ληψη σήµερα του διαλόγου χωρίς ανάκληση του ψευδοκρά- τους και υπό οποιαδήποτε προσεγμἔνη Φρασεολογία, θα σηµαίνει ουσιαστικά και την απὀ µἔρους µας αναγνώριση των νξων Τουρκικὠν τετελε- σμενὠν. Απαιτεῖται λοιπὸν εκ των πραγμάτων η αναθεώρηση της πολιτικής µας, η εγκατάλειψη της αδράνειας και της αναµο- νἠς του μοιραίου και η υιοθὲ- τήση αμέσως των ακόλουθων ριζοσπαστικὠν µἔτρων σωτη- ρίας 9 Ἡ χάραξη Πανεθνικἠς Πολιτικής µἔσα στα πλαίσια µιας Πανεθνικἠς διάσκεψης. 9 Η εντατικοποίηση των αμ- συντικὠν προσπαθειών µας, η ἔνταξη της Κύπρου στην αμυν- τικἠ ομπρᾶλλα της Ελλάδας και η συμπλήρωση των αμυν- τικὠν δυνατοτήτων µας µε αποστολἠ Ελληνικοὺ στρατού στο νησί. 9 Η διεθνής διπλωμµατικἡ κι- νητοποίηση για δηµιουργία των απαιτουµένων για τον αγώνα µας διεθνών συγκυρι- ὧν. ϱ Ἡ τόνωση του αγώνιστι- κοὺ και εθνικοῦ Φρονήμµατος του λαοῦ και η εν γῖνει προε- τοιµασία του για ἕνα µελλοντι- κὀ απελευθερωτικὀ αγώνα. Φίλοι και συναγωνιστὲς, Ἡ Φφοιτητικἠ νεολαΐα των Αθηνών, κρατεί χρόνια τώρα αναμᾶνη τη Φλόγα των ιδανι- κὠν που σιγοκαῖει και στις δι- κὲς µας ψυχὲς. Εἱμαστε σίγουροι πως µε τον αγώνα όλων µαςθα ἕἔλθειη στιγµή που αυτἡ η Φλόγα θα γίνει και πάλι άσβεστη πυρκα- γιά σωτηρίας για την Ελληνικἡ Κύπρο». ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Α. Ο Αρχισουντάκτης της εφημερίδας µας, απηύθυνε εκ μέρους της Παγκυπρίου Ἑνώ- σεως Αγωνιστών τον πιο κάτω χαιρετισμό: «Εις µξρους της Π.Ε.Α., χαιρετίζω την αποψινἠ χορο- σπερίδα της πρώτης Φοιτητι- κἡς δύναμης των Αθηνών, του κινήµατοςτου ΔΡΑΣΙΣ --ΚΕΣ, µετην ελπίδα ὁτιο αγὠναςτων Φοιτητών µας, που εἶναι αγὠ- νας σωτηρίας της Κύπρου, απελευθερωσης και ενωσής της µετην Μητέρα Ελλάδα, θα δικαιωθεὶ. ΗΠ.Ε.Α., που ἔχει στις τά- ἒεις της τους πιο τίµιους και αγνοὺς Αγωνιστὲς της Ε.Ο.- Κ.Α. και των άλλων εθνικὠν αγώνωντου Στρατηγού Γρίβα, καλεί τους φοιτητὲς σε συνα- γερμό για ευόδωση των κοινών εθνικών αγώνων. Και ο αγώνας, δεν εἶναι άλλος απὀ αυτόν που θα λευ- τερώσει απ᾿ άκρη σ᾽ ακρη την Κύπρο καιθατην ενώσειµετην Μητέρα Ἑλλάδα. Αυτὸ ἦταν καιτοόραµατου Μεγάλου Αρ- χηγοῦ µαο». ΔΡΑΣΙΣ -- ΚΕΣ: Η ενότητα να γίνει σκοπός και βίωµα «Ἡ Ενότητα δεν πρεπει να εἶναι ἕνα απλὀ σύνθημα για εσωτερική κατανάλωση. Ἡ Ενότητα πρεπει να Υῖνει σκο- πὸς και βἰωµά µας. Ἔνας σκο: πὀς που να σηµαίνει τοποθέτη- ση του Κυπριακού προβλήμα- τος στη σωστή αντικατοχικἠ του βάση σταμάτηµα των ὑπο- χωρήσεων, αμυντική θωρόκι- ση και Πανεθνικἡ πολιτική». Αυτά αναφὲρει σε διακή- ρυξη της η φοιτητική παράταξη «ΔΡΑΣΙΣ- ΚΕΣ», µε την ευ- καιρία της συμπλήρωσης δεκα χρόνων απιὀ της Τουρκικής εἰ- οβολἠς. Τονίζεται συγκεκριμ: να στη διακήρυξη: «Με τη συμπλήρωση δὲκα χρόνων απὀ το τραγικό --- Υια τον Ἑλληνισμό -- καλοκαίρι του 1974, θεωρούμε χρὲος µας να σας απευθύνουµε ἕνα µήνυ- μα αγωνιστικότητας και αισιο: δοξίας. Ἕνα μήνυμα πίστης κι Ελπίδας γιά ἕνα «Αύριο» Ελεῦ- θερο και Δημιουργικό. ΤΗ. αμϕιταλάντευση της ηγεσίας µας, ὀσον αφορά τον τελικὀ αντικειµενικὀ σκοπό των αγώνων και των προσπα- θειών µας σε σχᾶση µετην τύχη του εθνικού µας ζητήματος κα- θὼς και η ανυπαρξία ομαλού πολιτικού βίου (στην περίοδο πριν απὀ το 1974) καταδίκασαν τον Κυπριακό Ελληνισμό στο «κάτεργο» της πολιτικής ανω- ριµότητας και ακρισὶίας καιτον οδήγησαν στον ὀλεθρο της εμφύλιας διαμάχης -- στο πραξικόπημα και στην εισβολή των Τούρκων. Αν πρῖπει µετην ευκαιρἰα των αποφράδων ημερών να επισηµάνουμε τα λάθη και να θυμηθούμετα κατεχόμενα εδά- Φῃη µας, πρπει παράλληλα να «τους αποδώσουµε και το πρα- γµατικὀ περιεχόµενο τους. Ἓνα περιεχόµενο που πρπει να κατευθύνει στην αναγκαιό- τητα σωστών και θαραλξων χειρισμών. Ἐκεΐνοι που αναβιώνουν αντιθέσεις του παρελθόντος εἶναι στοιχεία ύποπτα και επιζή- µια στον αγώνα Σωτηρίας που ἔχουμε ανάγκη να διεξάγου- με». ᾿ΤΟ«ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ» αφού καλεῖ το λαό σ᾿ ενότητα, κα- ταλήγει ως εξής: «Δενπρῖπεινα µας διαφεῦύ- γει ότι ο μεγαλύτερος εχθρὸς πιο μεγάλος και απὀ τον Τοῦρ- κο, εἶναι η εξοικείωση µε την κατοχή, ο εθισμός στα τετελε- σµὲνα, ο ωχαδελφισμὸς και η λήθη. Η μνήμη πρὲπει να μείνει οξυμἔνη κόντρα στις σειρήνες της αλλοτρἰἱωσης καιτην κίρκη της λησμονιᾶὰς για να µην επα- ναληφθούν οι νεκρολογίες του «πάλιν µεχρὀνια με καιροὐςπά- λι δικἁ µας θάναν. Ηιστορικἠ ἱερά Μονή της Λάβαρο του Αγώνα του 1821 και κηρύχτηκε η επαν - αν Αγίας Λαύρας στην Ελλάδα ὁπου υψώθηκε απὀ τον Παλαιών Πατρών Γερμανότο ἁσταση που απελευθέρωσε την Ελλάδα. ΘΥΜΑΣΑΙ Η ΚΟΙΜΑΣΑΙ Ἓλληνες της Κύπρου. Η πατρίδα µας εδώ και δὲκα ολόκλη- ρα χρόνια στενάζει κάτω απὀ την µπότα του τούὔρκου κατακτητή. Οἱ χιλιάδες νεκροὶ του Πενταδάκτυλου ζητούν εκδίκηση, οἱ ΕΥ: κλωβισμένοι µας υποµἔνουν καρτερικἁ τον Τούρκο και εμεῖς τι κάναμε μέχρι τώρα για να διώξουμε τον κατακτητή Τίποτα. Κυριαρχεί ἕνα κλίμα ευδαιμονισμοῦ, ηττοπάθειας και µοιρολατρείας. Αυτά τα τρία στοιχεία κυριαρχούν σήµερα στην Κύπρο μας, γιατὶτοθξλουν οι Αμερικάνοι, οι Ρώσσοι και οι πολίτι- κοὶ µας ηγέτες, Ελληνοκύπριε εσὺ υποστηρϊζεις αυτή την κατά- σταση, Αδἒλφια Ἕλληνες της Κύπρου, ξεχάσατε τον Μάτση, τον Καραολή, τον Αυξεντίου, τον Φώτη Πῖττα και τόσους άλλους Ξεχάσατε τους βιασμούς καὶ τους αγνοούµενους µας Ξεχάσατε την Αμμόχωστο και την Κερύνεια Χιλιάδες φωνὲς ακούγονται απὀ τον Πενταδάκτυλο: Μη µας ξεχνάτε. Ζητούμε δικαιοσύνη, Τρίζουν τα κόκκαλα των ηρώων µας και του Αρχηγού Διγενή όταν βλἔπουν το σημερινὀ µας κατάντηµα. : Ο λαός που µεγαλούργησε το 1955 ---59 δεν μπορεί να διώξει τους τούρκους, ἕνα λαό κατά πολύ κατώτερο των ΄Αγγλὠων σε. ὅλους τους τοµείς Ο λαός εἶναι ο ἴδιος τι ἀλλαξε λοιπὀν Τότεο λαός ἦταν γαλουχημὲνος µε τα εθνικἀ ιδεώδη, πίστευε στο όραμα της ΕΝΩΣΕΩΣ, και ἦταν πιστὸς στα ιδανικά του. Σήµερα ἔγινε υλιστής, ηττοπαθής και µοιρολάτρης. Ελληνικὲ λαξ, ξὐπνὰ απὀ τον λήθαργο σου, πριν σε ξυπνή- σούν οι σάλπιγγες εφόδου του εχθρού, γιατί τότε θα εἶναι πολὺ αργά. Θυμίσου τους αγώνεςτου ἔθνουςστο 1821, όπου µια χούφτα Ἕλληνες νίκησαν τους Τούρκους, το 1940 όπου ο ελληνικός στρατός ἔτρεψε σε φυγἡ τον κατά πολὺ καλύτερο στρατό των Παλών, τᾶλος φξρε στην µνήµη σου το 1955 και τον αρχηγό ΔΙΓΕΝΗ. Τότεθα καταλάβεις πως μπορεῖς, και πρπει να αγωνι- στεῖς. Κλείσετα αυτιά σου σ᾿ αυτούς που σου μιλούν για υποχωρή: σεις και συμβιβασμούς. Είναι ιστορικἁ αποδεδειγμένο πως ο Τούρκος ὅτι και αν κατέκτησε δεν ἔδωσε οὖτε µιας σπιθαμής γης µε ειρηνικά µέσα. Κλείσε τ΄ αυτιά σου στους ξενοκίνητους κοµ.. μουνιστὲς που σου λἒνε πως οι Τούρκοι εἶναι αδελφοί σου. Δες τι ἕκαναν οι Τούρκοι στο ἔθνος σου στο παρελθὀν, δες τι κάνουν στο παρὀν και πρόβλεψετιθα κάνουν στον μὲλλον. Θυμήσουτην στάση των κομμουνιστών κατάτον εθνικοαπελευθερωτικὀ αγώνα της ΕΟΚΑ και κρῖνε μόνος σου ποιους εξυπηρετούν η μοιρολα- τρία, η ηττοπάθεια και ο ευδαιμονισμός που ἔντεχνα καλλιεργείται σήµερα στο νησὶ µας. Ἕλληνες της Κύπρου, κάποτε µας εἶπαν πως η ᾿ Ένωση εἶναι ανἔφικτη και πως πρὲπει να ζητήσουμε το εφικτό και δεκτήκαµε. Σήµερα µας λὲνε πως η Λευτεριά µας εἶναι ανἔφικτη και πως πρὲπει να στραφούµε προς πιο εφικτὲς λύσεις. Θα το δεκτούµε ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΟΥΝ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ. Ορισμένοι καλοθελητὲςθα µας κατηγορήσουν σαν ονειροπὀ- λους και ὅτι οδηγούµε το ἔθνος σεπεριπέτειες. Δεν εἵμαστε κύριοι ονειροπόλοι και οὖτε οδηγοὺύµε το ἔθνος σε άσκοπες περιπέτειες, είμεθα ιδεολὀγοι και οδηγούµε το ἔθνος στο δρόµο της τιμής και του καθήκοντος. Αυτό τον δρόµο που θα βαδίσουµε ἔστω και μόνοι για: ΛΕΥΤΕΡΙΑ- ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ--ΕΝΩΣΗ. Π.Ε.Ο.Φ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΙΑ ΜΙΑ.ΔΥΝ Η ΕΦΕΚ πρἑπει να γίνει δυνα: μικός παράγ: οντας σ᾿ ὁτιαφοράτην ΕΘΝΙΚΗ µας υπόθεση. Πρέπει να εξυψώσωμε την ΕΦΕΚ απὀ το τὲλ- μα της υποβίβασης στο οποίο µας οδήγησε το κομματικὀν συμφέρον και εξακολουθεί να µας κρατεῖ δε: σµιους το κατεστημένο της εξουσὶ- ας. Η ΕΦΕΚ εἶναι των φοιτητών η δύναμη. Δηλαδή των νέων ανθρώ- πων που σφύζουν απὀ ζωὴ και εν: θουσκασμὀ και εἶναι πιό ευαίσθητοι σταΕΘΝΙΚΑθέµατα. ΗΕΦΕΚ εἶναι δύναμη του καλύτερου µἔρους της υπέροχης και περήφανης νεολαίας µας. Η νεολαία µας ήταν πάντα πρὠτη σε όλους τους τομεῖς, νδιοϊ- τερα στα ΕΘΝΙΚΑ ζητήματα. Ἠταν ορμητική και αυθόρμητη, περήφανη, αποφασιστικἠ και γεν: ναία. Η νεολαΐα µας διέθετε αρετή και τόλμη γι αυτό και ἦταν ελεύ- θερη. Και σαν ελεύθερη πού ἦταν δεν ανεχόταν ποτὲ την σκλαβιά, γ΄ αὐτὸ και ἦταν πάντα πρώτη στους εθνικοαπελευθερωτικοὺς µας αγώ- νες. Δυστυχώς όμως σήµερα λόγω της πόλωσης και του κομματικοῦ διχασμοῦ, πάσχει απὀ πρόωρο ΥΠ: ρασμό. Ξξπεσε στη κατάσταση αυ: τὴ που της επᾶβαλαν τα γηραιά κομματικά κατεστημένα. ᾿Ετσι πα: ρουσιάζεται το θλιβερό και απο: καρδιωτικὀ φαινόμενο αντί η νεο: λαία να παρασύρη κάθε βρωμιά στο ορμητικό διάβα της, να χαλινα- γωγεῖται στο νου, στη γλὠσσα και στη δράση απὀ τους κομματικούς παλαιοντολογικοὺς μηχανισμούς, που δεν ἔχουν άλλο σκοπό από την κατάληψη της εξουσίας. Ο υποβι- βασμὸς αυτός, δηλαδή η ΕΘΝΙΚΗ νεολαϊΐα να διχάζεται σε κομματική τέτοια και αντὶ απὀ αγώνα γιά ελευ- θερία να προσπαθεί να αποκτήσει κομματικά οφἔλη για χάρη των κομματικών αφεντικών της, οδηγεί στην απραξία της νεολαίας σαν σὺ- νολου ασυντόνιστου. Τα χαρακτη- ριστικἁ αυτά αποτελέσµατα πα- ρουσιάζονται καθημερινώς στη δραστηριότητατηςΕΦΕΚ. ΗΕΦΕΚ δεν στἔκεται εδώ και πολύ καιρό στούψοςτης. Εχει υποβιβαστεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα που δεν ται ριάζουν σε Ἕλληνες Φοιτητὲς της Κύπρου. Παρεδεχόµαστε ότιη καλἠ δκἁ- θεση υπάρχει απ᾿ όλους τους αντι- προσώπους των Φφοιτητικὠν παρα- τάξεων. Απόδειξη εἶναι ὁτι στους τομείς ὁπου δεν συγκρούονται τα κομµατικἀ συμφεροντα παρουσιἁ- ζεται πρὀοδος. Δυστυχώς ὅμως οἱ τοµείς αυτοί εἶναι ελάχιστοι και δεν καλύπτουν τα ουσιώδη Φοιτητικά προβλήµατα. Το κυριώτερο ὅμως δεν εἶναι αυτό. Το κυριώτερο εἶναι η κατάσταση που επικρατεί στο πιό καυτό πρὀβλημά µας. Στο Εθνι- κὁ πρὀβλημα. Αυτό το αντιµετωπὶ- ζουμε µε μιά δόση ανευθυνότητας, µε πολλἠ ατολμία και χωρίς σοβα- ρότητα. Δυστυχώς εἶναι και αυτό αποτέλεσµα της συνἠθειάς µας να ακολουθούμε και όχι να διαμορφώ- νουµετις καταστάσεις. Ἔχουμε ξε- πὲσει σαν νεολαϊΐα. Η κατάσταση αυτή, κάτω απὀ τις συνθήκες που βρισκόμαστε λό- γω της Τουρκικής ιταµότητος και βαρβαρότητος, εἶναι το λιγώτερο ΑΠΑΡΑΔΕΙΚΤΗ και µας ντροπιά- ζει. Για το λὀγο αυτὀ η ΠΕΟΦ κα- λεὶ όλους, όσους θέλουν να δούν την ΚΥΠΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, περισσὀ- τερο απ᾿ οτιδήποτε ἆλλο, αφοὺ προσπαθήσουν να παραμερίσουν τα κομματικά συμφξροντα και το σκοτάδι που προκαλοὑν αυτά, να νοιώσουν το Ἑλληνικὸ μεγαλείο. Να σταθούν στο ὖψος της νιότης τους και αφού αισθανθούν περήφα- νοιπου γεννήθηκαν Ἕλληνες στην ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟ, αφού αποκτή- σοὺν αυτοπεποίθηση και πετάξουν τις κομματικές χειροπέδες, να Υί- νουν σηµαιοφόροι και οδηγητὲς στον αγώνα που διεξάγοµε για την :ΛΕΥΤΕΡΙΑ µας. Να µην περιμὲ- νουµε απαθείς ακολουθώντας τα αρτηριοσκληρωτικἁἀ κατεστημένα του τόπου µας. Αλλά εμεῖς ορµητι- κοῖ να αναγκάσουµε τους ἄλλους να µας ακολουθήσουν, Να τους παρασύρουµε στο λεβξντικο χορό της Λευτεριάς. Επειδή η ΠΕΟΦ πιστεύει στις δυνατότητες αυτὲς της ΕΦΕΜ, με τις τιὸ πάνω προὐποθὲσεις, κάνει το πρὠτο βήµα και περιμἒνει την υποστἠριξὴ σας. Διότι βασική προῦπό της επιτυχίας ενος αγώνος εἶναι η ενότητα, η Τί οργάνωση και ο ακριβής συντον!- σµὀς. Ελπίζοντας ὅτι αυτά αντι- προσωπεύουν καιτις δικές σαςαπὀ- ψεις, διότι και σεις εἶσαστε : : νες Κύπριοι, η ΠΕΟΦ προχωρε! στις παρακάτω προτάσεις: 1)Σ{η συνάντηση µετον υπουργό Παιδείας ' α) Να γίνει ενηµέρωση του υπουργού γνατα φοιτητικά προβλή- µατα απὀ µἔρους της ΕΦΕΚΘ. β) Να συζητηθεί µε τον υπουρ- γό το θέµα της ἵδρυσης ΕΛΛΗΝΓ ΚΟΥ πανεπιστημίου στην Κύπρο, το οποἱο να βρἰσκεται υπὀ την ἅμε- ση εξάρτηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ υπουργείου Παιδείας και ΘΈρη- σκευμάτων. Το θὲμα της ἵδρυσης Πανεπιστηµίου ἔχει γίνει πια υπὀό- θεση μυστηρίου. Εμεῖς απαιτούµε µια λεπτομερή ενημέρωση Υια την υπόθεση αυτή. Σήµερα επιβάλλεται, μἒσα στα πλαΐσια του πολύμορφου αγώνα για απελευθἔρωση, η ἵδρυση Πανε: πιστημίου και μάλιστα Ελληνικού, διότι αυτό θα βοηθήσει την πολιτ- στικἠ ανάπτυξη του τόπου µας και θα βοηθήσει τη γέννηση ενός υγι οὓς αγωνιστικού φοιτητικού κινήἠ- µατος. Αυτό µε τη σειρά του θα ξυ- πνἠσειτολαό µας, οοποἱος σήµερα κοιμάται βολεμὲνος στα ζεστά και μαλακά κρεββάτια του ευδαιµονι- σμοὺ. Θα δημιουργηθεί επίσης ἕνας δυναμικός καιζωντανόὸς δεσμός, σε πολιτιστικὀ επίπεδο, µε την Ελλά- δα. Γενικά θα αναπτυχθεί το πολι- τικὸ και πνευματικὀ επίπεδο του λαού µας σε Εθνικό επίπεδο και ὀχι στα στενἁ πλαίσια του Κυπριακού κράτους. Να ζητηθεί η θέση του υπουρ- γοῦ στο θὲμα αυτό. 2) Στη συνάντηση μετον υπουργὀὸ Αμύνης: α) Να ζητηθεί απὀ την ΕΦΕΚΘ να καθιερωθεί ἀναγκαστική στρα- τιωτική εκπαίδευση (τουλάχιστον για μερικὲς μἒρες) όλων των Κυ- πρίων Φοιτητών. Αυτὴ θα γίνεται κατά την περἰοδο που θα βρἰσκον- ται κάτω στη Κύπρο. ὃ Β) Να ζητηθεί απὀ τον υπουργό να καταρτισθεί ἕνα σχὲδιο µε τη συ- νεργασία του Ελληνικού υπουργεί- ου Εθνικἠς ᾿ Αμυνας καιτης ΕΦΕΕ, µετο οποίοθα εξασφαλἰζεται άμεση µεταφορά των Κυπρίων φοιτητών της Ελλάδος στη Κύπρο σε περί- πτωση ἕκίακτης ανάγκης. Σήµερα οι απὀγονοι του Ατίλ- λα µε κόπο κρύβουν την λαιµαργία τοὺς απέναντι στην Κύπρο. Δυστυ- χὼς για την Εθνικἡ και φυσικἡ µας επιβίωση αυτὸ δεν θα γίνεται για πολὺ. ᾿ὍΟλοι µας ἕξρουμε την επὶ- Ο.Φ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΙΚΗ ΕΦΕΜΘ ΄ραση Των διαφόρων διεθνών ορ- Ὑανισμών (ΟΗΕ, Συμβούλιο οσφα. Ἡ λείας κ.λ.π.) στην Τουρκική παµὀ- τητα. Εμείς, μεχρι τώρα αντιδρού- σαμε και στρόυθοκα- µηλιστικά, Έξρουμεα όλοι ανεξαιρὲ. τως ὅτι το κυριώτερο ὁπλο της αμυντικής θωράνασης δεν το διοθὲ- τειτο οπλοστάσιο µας. Τοόπλοαν- τὸ δεν εἶναι ἆλλο απὀ την φηλἠ νηµα, το ακμαἰο ηθικὀ και την ανσι- οδοξία γιατο μᾶλλον. Στοιχεία ανύ- παρκτα για την σηµερινἠ Κυπριακή πραγματικότητα. Εθνικής αμυντικής θωράκισης θα ξυπνήσει την μας. Πρέπει να πάφομε να βολευόμαστε µε την νοοτροπία ανευθωνότητας που διακρίνει εμάς τους Ἓλληνας, ὀτιδεν µας ενδιαφἑρει τοθύμα αυτὸ που εἶναι δουλενὰ των ἄλλων που ξερουν καλά τη δουλειά τους καινα μήν ανησὐχούµε κ.λ.π. Εµεὶς δεν θὰ- λουμενα μπούμε σταάδυτακαιστα μπορούμε να το κάνουμε αυτὸ. Αλ. λά θδλουµε να ἔχουμε µια µικρή αλλά ζωντανή και συνεχἠ συµµετο- χἠ στην αμυντική µας θωράκιση. 3) Στη συνάντηση µε τους αρχη” γούὺς των πολιτικών κομμάτων: α) Να µας ενημερώσουν γιατο Κυπριακὀ πρόβλημα και τις θὲσεις των κομμάτων τους στο θέµα αντό. β) Να τους ενημερώσομε ἵνα τα Φοιτητικά προβλήµατα και να τους ζητήσομε να βοηθήσουν νομικά την ΕΦΕΚ. : Σκοπός µας η δραστηρικοποίη- ση στο μέγιστο δυνατό βαθµό της ΕΦΕΚ. Γιατην επιτυχία του σκοπού μας χρειάζεται αγώνας και πυγµή. Μέχρι τώρα συνηθἰσαµε να χαϊδεύ- οµε και να προοκυνούµε το κατε- στημένο, να σκύβουμε µεδουλοπρὲ- και όχι μιά ΕΦΕΚ δουλοπρεπὴ Των κομμάτων. Πρέπει τέλος η ΕΦΕΚ ἵνα ανυφωθεί στην προηγούμενη θὲ- στηµένου. ἀφανίση. οὔτε τά ἔργα τέχνης. Αναπαλαιώνεται τό Τανεπιστηµιο τῶν Αθηνών ᾽Αμείλικτος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου ὁ χρόνος, δὲν σέβεται δυστυχώὼς Ἔστω κι ἄν ἔχουν ἀφήσει ἐποχή, ἡ ἄν ἔχουν γράψει Ἱστορία. ἡ ἀκόμη, ἄν ἔχουν «φάει» ὁλόκληρη τή ζωή τοῦ δημιουργοῦ τους, τούς ἐπιτίθεται ἀργά καί ὕπουλα, µέχρι νά τά Ἂν βέβαια κάποιο ἀνθρώπινο χέρι, κινούμενο ἀπό ἕναν προνοητικὀ νοῦ, κατορθώση ἐπεμβαίνοντας νά τόν σταµατήση, ἔχει κολῶς. ᾽Αλλιῶς, τό ἔργο τέχνης γίνεται παρελθόν. ξεχνιέται, πεθαίνει. Εὐτυχῶς, στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου ᾿Αθηνῶν, οἱ ἐργασίες συντηρήσεως ἄρχισαν έγκαιρα. Ἡ λεπτή καί ἐπίπονη αὐτή ἐργασία πού θά ἔχη σόν ἀποτέλεσμα νά παραδοθῆ ἡ αἴθουσα ὅπως ἦταν ὅταν κατασκευάστηκε τό Πανεπιστήμιο. Στή Φωτογραφία στιγμιότυπο ἀπό κεῖ. Φ.Κ.Π. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ᾿ἜΕνταξη της Κύπρου στον εθνικὀ αμυντικὀ Χώρο της Ελλάδος Ἔνταξη της Κύπρου στον Εθνικό αμυντικό χώρο ζητά η Φοιτητική παράταξη του Δη- μοκρατικούὐ Συναγερμού «Πρωτοπορία» σε ψήφισμα της γιατο εθνικό µας θἕµαπου ενξ- κρινεστο Γ΄ Παγκύπριο Συνξ- δριο της. Η κάθοδος ελληνικού στρατού στην Κύπρο, αναφξ- ρει το ψήφισμα, και η πλήρης ἔνταξη της Κύπρου στο ευρὺ- τερο εθνικό αμυντικό χώρο, όχι μόνο θα µας ισχυροποιήσει στρατιωτικἁ, αλλά θα ανυψώ- σει και το κλονισθὲν ηθικὀ του λαοῦ µας. Η «Πρωτοπορἱω καλείτις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κὺ- πρου να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία Κουεγιάρ η οποία όπως αναφξρει πιθανὀὸ- ἵπατα να αποτελεϊτην τελευταία ευκαιρία για ανατροπή της ση- µερινής απαράδεκτης κατά- στασης. Επίσης η «Πρωτοπορία» εκφράζειτην απογοἠτευσήτου Υια τη µη σύγκληση πανεθνι- κἡς διάσκεψης για χάραξη µα- κροπροθἔσµων στόχων και πολιτικής επἰ του εθνικοὺ µας θεματος. Η «Πρωτοπορὶϊω εκφρά- ζειτην απογοἠτευσή της για Τη µη σύγκληση πανεθνικἠς διά- σκεψης για χάραξη µακροπρὀ- θεσµων και βραχυπροθἔέσµων στόχων και πολιτικής επί του εθνικού µας θἕµατος. :.Ἡ «Πρωτοπορίῶ αναφξ- ρεται στο ψήφισμα πιστεύει ὅτι ο βασικώτερος λόγος των ση- μερινών µας δεινών ἦταν και εἶναι η εκ µἔρους του ἔθνους ἔλλειψη προγραμματισμού και προκαθορισμἔνων στόχων επὶ του κυπριακού θἔµατος σε αν- τίθεση µε την Τουρκία η οποία βαδίζει επἰ ενός καλά προκα- θορισµένου σχεδίου. Ας γνω- ρίζουν οι υπεύθυνοι της µαταί- ὥσης της πανεθνικἠς διάσκε- ψης - προσήθεται - ότι ανἔλα- βαν τεράστιες ευθύνες ἔναντι του Κυπριακού Ελληνισμού. Σε ψήφισματηςγιατοδευ- τεροβάθµιο Φφοιτητικὸ ὀργανο η «Πρωτοπορία» δηλώνει ὅτι δεν αναγνωρῖζει την ΠΟΦΝΕ. σαν δευτεροβάθµιο όργανο του κυπριακού φοιτητικού κινἠ- µατος και οὗτε ποτὲ μπορεί να αποτελὲσει κάτι τᾶτοιο λόγω της πληθώρας των αντιδηµο- κρατικὠν καταστατικὠν διατάἀ- ξεων. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΓΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αναφὲρει επίσης ὅτι το συνέδριο απεφάσισε τη δημ ουργία ομάδας εργασίας γκατη δηµιουργία δευτεροβάθµιου οργάνου. ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Τέλος στο φἠήφισμα γκατο θεμα τών ανέργων πτυχιού- χων, η Πρωτοπορία καλεὶ την Κυβέρνηση Κυπριανού να πά- ρει όλα τα ενδεικνυόµενα μὲ’ τρα και να εφαρμόσει σωστή δημοσιονομική πολιτική σύτως ώστε να πάψει να βασανίζει τους νξους µας η μάστιγα της ανεργίας «Εἱμαστε αναγκασμένοι να προειδοποιήσουµε τις αρµὸ- διες αρχὲς - τονίζεται στο φἠ: Φισμα --- ὅτι θα αγωνιοθούµε δυναμικά καιµεόλατσ εις τν διάθεση µας νόμιμα µέσα, µε τελικὀ στόχο την όλων των ανέργων νων και την επικράτηση τῆς αξιοκρατίας και δικαιοσύνης ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ο ΕΘΝΙΚΟς ΦύΛΑΚΑςΟ ΚΟΝΙΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜ. ΒΛΑΝΤΑΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Αμέσως µετά τήν τουρκική εἰσθολή ή Σοθιετική Ἔνωση ἔδωσε πολεμική θοήθεια στήν Τουρκία µέ σκοπό νά τήν τραθήξη ἀπό τό ΝΑΤΟ. Τήν ὥρα πού ὁ «Αττίλας» ὁργίαζε στήν Κύπρο, οἱ Η.Π.Α. σταμάτησαν Τήν ἁποστολή τῆς στρατιωτικῆς θοήθειας πρός τήν Τουρκία ΣΕΛΙΔΑ 5 ΧΑΣ ΓΙΑ ΤΟ τρίου Βλαντᾶ. κοροϊδία. Τό θιθλίο ἐκδόθηκε τὸ 1976. ἀλλά ὁ τύπος τῆς Δεξιᾶς. προ- σαρµοσμένος στήν πολιτική τῆς µονόπλευρης λήθης καί τοῦ ἠπίου κλίµατος δέν ἐκμεταλλεύ- θηκε ὅσο Έπρεπε τίς ἀποκαλύ- Ψεις πού γίνονται στό θιθλίο γιό τίς σχέσεις συμμοριτῶν µέ τήν Μόσχα, τήν θοήθεια καὶ τήν κα- θοδήγηση πού τούς προσέφερε, γιά τίς ἀντεθνικές ἀποφάσεις τους πού ἀναφέρονται σάν «λά- θη» γιά τίς προδοσίες ἡγετικῶν στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ, γιά τήν ἐξω- τερική πολιτική τῆς Σοθιετικῆς Ενώσεως κύρια χαρακτηριστικά τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀπάτη καί ἡ Εἰδικώτερα γιά τήν στάση τῆς ἐλπίδα νά ἀποσπάση τήν Τουρκία ἀπό τό ΝΑΤΟ. Καί στήν περίπτωση τῆς Κύπρου, τά ἰδιοτελῆ κρατικά συμφέροντα τῆς Ρωσίας εἶναι ἡ οὐσία τῆς Σοθιετικῆς Ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τά ὑπόλοιπα εἶναι καθαρή ἀπάτη καί κοροϊδίαι! Ἡ συγκλονιστική αὐτή ἀποκά- λυψη πού κατακεραυνώνει τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Μόσχας ἀλλά καί τούς Ἕλληνες κοµµου- γνιστές πού εἶναι σταθερά προση- λωμένοι σ᾿ αὐτή, περιλαμθάνεται στό θιθλίο «Τραγωδία τοῦ ΚΚΕ, 1950-1967» τοῦ Βετεράνου κοµ- μουνιστοῦ ᾽Αντιπροέδρου τῆς κυ- θερνήσεως τοῦ Βουνοῦ Δημη- Σοθιετικῆς Ενώσεως στό Κυπρια- κὀ πρόθληµα, ὅπως αὐτό ἄρχισε νά ὑφίσταται ἀμέσως µετά τήν τουρκική εἰσθολή ὁ συγγραφέας τοῦ θιθλίου (πού τώρα θρίσκεται στά «μαχαίρια» καί µέ τά δύο ΚΚΕ), ἀποκαλύπτει: «Ἡ θέση τῆς σοθιετικῆς ἡγε- σίας στό κυπριακό πρόθληµα, εἷ- ναι πολύ χαρακτηριστική. Αὐτή δέν πάει παραπέρα ἀπό τή νερό- 6ραστη ἐπανάληψη, ὅτι ἡ Σοθιετι- κἡ Ἔνωση εἶναι ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, τῆς ἐδαφικῆς ἀκε- ραιότητας τῆς Κύπρου. Δηλαδή ὅτι ψηφίστηκε στόν ΟΗΕ. Αὐτά τά Ψήφισε καί ἡ Τουρκία, ἀλλά ταυ- τόχρονα κατέχει τό 4006 τοῦ Κυ- πριοκοῦ ἐδάφους, διατηρεῖ σ αὐ- τό τό κομμάτι στρατεύματα κατο-. χῆς, µετέθαλε τούς Ἓλληνοκυ- πρίους αὐτῆς τῆς περιοχῆς σέ πρόσφυγες, λεηλάτησε καί µετά ἅρπαξε τίς ἑλληνικές περιουσίες, στήν πραγματικότητα ἐγκαθίδρυ- σε στἠν Κύπρο τουρκικό προτε- χτοράτο, σχεδιάζει τήν κατάληψη ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. Στήν πράξη, ὑπάρχει τώρα ἐθνική ἀνε- «.,. Ἄρα, ἡ σοθιετική θέση στό Κυπριακό πρόθληµα εἶναι µία καθαρή κοροϊδία σέ θάρος τῶν Ἕλληνοκυ- πρίων καί τῶν Τουρκοκυπρίων πού θρίσκονται ὑπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, 'Ἡ Σοθιετική Ἔνωση, δέν κάνει γιά τήν Κύπρο, οὔτε αὐτό πού κάνουν οἱ ΗΠΑ. Αὐτές σταμάτησαν ἔστω καί λίγο νά ἐξοπλίζουν ΥΠΡΙΑΚΟ» τήν Τουρκία. Τήν ἴδια στιγµή, ἡ Σοθιετική Ἕνωση ἐνίσχυε τίς κυρίαρχες τάξεις τῆς Τουρκίας, µέ τήν ο Αμέσως µετά τήν εἰσθολή ἡ Σοθιετικἠ Ἕνωση ἔστειλε θοή- θεια στήν Τουρκία γιά νά τήν ἀποσπάση ἀπό τό ΝΑΤΟ. ο Τήν ἴδια ὥρα οἱ ΗΠΑ σταµάτα- γαν τήν παροχή στρατιωτικῆς θοηθείας πρός τήν Τουρκία. τος. ξαρτησία κι ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Κύπρου Δέν υπάρχει». Κι ἀμέσως προθαίνει στή διατύ- πωση τῆς θέσεως πού ἀναφέρου- µε στήν εἰσαγώγή µας «γιά τήν ἀπάτη καί τήν κοροϊδία τῆς ἐξω- τερικῆς πολιτικῆς τῆς Μόσχας ἔναντι τοῦ κυπριακοῦ προθλήµα- Στή συνέχεια ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ Μόσχα, ἀμέσως µετά τήν τουρ- κική εἰσθολή, κοἱ παρό τό γεγο- νός ὅτι τήν εἰχε καταδικάσει στόν ΟΗΕ, τῆς προσέφερε µεγάλη θοήθεια µέ στόχο νά τήν ἀποσπά- ση ἀπό τό «ΝΑΤΟ. ᾿Αποδεικνύο- ντας ἔτσι στόν κόσµο, ὅτι οἱ ἀρ- Χές της «γιά αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν, ὅπως καί ἡ ὀκτωθριανή ἐπανάσταση, εἶναι ἁπάτη. Σχετικά ἀναφέρονται στό θιθλίο τά ἑξῆς: «Ἡ σοθιετικἠή ἡγεσία ξέρει πο- λύ καλά ὅτι, ὁ ἑλληνικός πληθυ- σμός τὴς Κύπρου ἔσπασε τόὀν ἀγγλικό ἀποικιακό ζυγό πάνω στήν Κύπρο, µέ σκληρούς ἀγῶνες καί ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι δέν πῆ- ραν µέρος σ' αὐτούς τούς ἁγῶ- νες. Ξέρει ὅτι ἡ τουρκική κυθέἑρ- νηση δέν ἔκανε τό παραμικρό γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ ἀποι- κιακοῦ ζυγοῦ πάνω στήν Κύπρο. Ὅμως ἔχει ἀξιώσεις πάνω στήν Κύπρο, πού δέν ἔχουν καμμία σχέση µέ τά συμφέροντα τῶν ἴδιων τῶν Τουρκοκυπρίων. Τᾶχα- τες θέλει νά ἔχουν 80.000 Τουρ- κοκύπριοι τά ἴδια δικαιώµατα µέ τούς 400.000 Ἕλληνες στήν κα- τανοµή τοῦ κυπριακοῦ ἐδάφους, δηλαδή νά τό κατέχει ἡ Τουρκία. Μέ θάση ποιά στοιχεῖα ἔχει τέ- τοιες ἀξιώσεις ἡ Τουρκία Ἡ Κύ- προς ἦταν ἑλληνική ἀπό τήν ἁρ- χαιότητα, ὁ τωρινός πληθυσμός της εἶναι κατά 8056 ἑλληνικός. Κάποτε ἡ Τουρκία κατέχτησε τήν Κύπρο, ὅπως καί ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τήν Βαλκανική Χερσόνησο. Ἡ κατοχή δέν δημιουργεῖ ἱστορικά κυριαρχικά δικαιώµατα. Μετά ἡ Τουρκία πούλησε τήν Κύπρο στήν ᾽Αγγλία. Ὅποιος πουλάει ἕνα πράγµα παύὲι νά εἶναι δικὀ του, ἀκόμα καί ἄν ἦταν πραγματική ἰδιοχτησία του πρίν νά τὸ πουλή- σει. Ὅμως ἡ Τουρκία ἔχει ἀξιώ- σεις πάνω στήν Κύπρο. Αὐτό δέν μᾶς ἐκπλήσσει. Ἐκεῖνο πού εἶναι ἀηδιαστικό, εἶναι ἡ σοθιετική ὑποκρισία. Λογοδιάρροια γιά δἠή- θεν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς ἀνε- ξαρτησίας κι ἐδαφικῆς ἀκεραιό- τητας τῆς Κύπρου, θοήθεια πρός τήν ἱμπεριαλιστική Τουρκία, µέ τήν ἐλπίδα πώς τελικά θά τήν τραθήξει ἀπό τό ΝΑΤΟ. Ποῦ θό- σκει, λοιπόν, ἡ ἀρχή τῆς αὐτοδίά- θεσης τῶν λαῶν, πού στό ὄνομά της ἔγινε ἡ ὀχτωθριανή ἑἐπανά- σταση ᾽Απλούστατα, αὐτή ἦταν καὶ εἶναι µία ἁπάτη»]! ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Νὰ τὴν ἐξετάσουν. Νὰ ποῦν τὴ γνώµη τους, Ικαΐί, ἂν θροῦν ὅτι στὸν τοµέα αὐτόν, ποὺ θρίσκεται µέσα στὴν ἁρμοδιότητά τους, εἶναι ἀνάγκη κάτι νἀ Υγ ίνη, νὰ διαθέσουν ὅλο τὸ κῦ- ρος τους, καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐπυμονὴ καὶ τὴν πιεστικότητα ποὺ ἐπιθάλλουν τὰ πράγματα, γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ εἰσηγήσεις τους. Καὶ θὰ προσθέσουμε ἐδῶ, γιά νὰ μὴ μᾶς παρατηρηθῆ πὼς εἵὔμαστε εὔκολοι στὴν κριτική -- τῶν ἄλλων -- κάτι ποὺ ἔχει γενικἡὴ ἰσχύ: Κάθε φορὰ ποὺ θ᾽ ἀπευθύνουμε µιὰ σύστασι γιὰ τὴ θερα- πεία κάποιου κακοῦ, πρέπει, γιὰ νὰ μὴν πέση στὸ κενὸ ἡ σύὐστασί µας, νὰ μὴν ἔχουμε κι ἐμεῖς συνεργήσει, περισ- σότερο ἢ λιγώτερο, ἔστω καὶ μὲ τὴν ἀνοχή µας, στὸ κακὸ αὐτό. Ἠ, τοὐλάχιστὸν, νά χουμε δηλώσει παληκαλρίσια τὴ µετάνοιά µας. ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΑΙΔΙΩΜ | Τέλος πάντων, τὶ θὰ γίνη μ᾽ αὐτὰ τὰ «ναρκωτικά Κάθε τόσο κάποιος νέος ἢ νέα, παιδιὰ ἀκόμη δηλαδή, πεθαί- νουν πὸ τὴν τρομερὴ αὐτὴ αόστιγα. Εμεῖς λοιπόν, οἱ μεγαλύτεροι, ποὺ δὲν μᾶς ἔχει δηλητηριάσει αὐτὴ ἡ ἀρρώ- στεια. ἀκόμη περισσότερο ο ἶ ἆ ρ- ρόδιοι, θ) ἀρκεστοῦμε στὸ ρόλο τοῦ νεκροθάφτη Δὲν θὰ τολµήση κανείς, πιστεύω, ν᾿ ἀπαντήση πὼς γίνονται, γι’ αὐτὸ τὸ ζή- τηµα, ὅλα ὅσα μποροῦν νὰ γίνουν. Γιατὶ πῶς θὰ τὸ πῆ αὐτό, ὅταν ἔγινε γνωστὸ ὅτι ἀκόμῃ καὶ σὲ σχολικὰ περιο δι κά..διαφηµίζονται τὰ ναρ- κωτικἀ καὶ παρακινοῦνται τὰ παιδιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν γιά... νὰ ζήσουν ὦ- ραῖες ἐμπειρίες | Καὶ γενικώτερα: ὍὉ ἀέρας τοῦ έλευ- θεριασμοῦ ποὺ φυσάει σήµερα -- «κάνε ἐλεύθερα ὅ,τι σοῦ ἀρέσει» -- δὲν ε ἵ- ναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀνθρώπινες ζωὲς ποὺ πᾶνε χαμένες τόσο τραγικά Αὐτοὶ ποὺ τὸν προπα- γανδίζουν, καὶ καμµαρώνουν γιὰ τὶς «προοδευτικὲς» ἰἴδέες τους, δὲν εἶναι οἳ δολοφόνοι τῶν δυστυχισμέ- γων αὐτῶν παιδιῶν Στὴν καθεμιὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις δὲν θά πρεπε νὰ τοὺς ζητηθοῦν εὐθῦνες ἠθικοῦ αὖ- τουργοῦ γιὰ δολοφονία Τέλος, ἡ περιθόητη «δίωξι». Εἶναι ᾱ- λήθεια -- εἶναι φανερό -- ὅτι αὐτοὶ ποὺ 'πκυνηγοῦν τὸ ἔμπόριο τῶν γαρκωτικῶν κάνουν καλὰ τὴ δουλειά τους. Αλλ᾽ ἀπὸ τὴ σύλληψι τῶν ἐνό- χων κι’ ἔπειτα, τὸ πρᾶγμα καταντάει ἐμπαιγμός, κοροϊδία: Εἶναι πα- σίγνωστο ὅτι τὸ ἐμπόριο τῶν ναρκωτι- κῶν φέρνει δήµερα ἀφάνταστα κέρδη. Καὶ ὅμως οἱ σχετικὲς ποινὲς εἰ- ναι ἢ χρηματικές (πενταροδεκάρες μπροστὰ σὲ πακτωλούς) ἤ, κι’ ὅταν ἐπι- θάλλεται φυλάκισι, αὐτή, μὲ τὴ σηµερι- νἡ μάλιστα φιλανθρωπία µόνο γιά τοὺς ἐγκληματίες, εἶναι... ἴδιο χάδι! ο Μά, τρελλαθήκαµε λοιπὸν σ᾿ αὖτον τὸν τόπο ΜΕΤΑ ΑΠΙΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΗΛΟΣΦΑΓΗΣ ΦΑΤΡΙΩΝ λα κ ᾽ 0 Ευνοϊκὲς χαρακτηρίζουν ο! διπλωµατικοἰ παρατηρη- τὲς τις τελευταίες εξελί- ξεις στον Λίβανο. Η προ- σπἀθεια για την αποκατάἁ- σταση Της ειρήνης στη Βη- ρυτὀ, που άρχισε στις 4 |ου- λίου, Φφαΐνεται πως τελε- σφορεὶἰ. Η εκκαθάριση απὀ νάρκες Των σημείων της πράσινης γραμμής, που χω- ρἶζει το μουσουλμανικὸ απὀ το χριστιανικὀ Τομέα της λι- βανικἠς πρωτεύουσας, η ε- πανάνοιξη διαβόσεων ανό- μεσα στους δυο τοµείς και η επαναλειτουργία του λι- μένα κα! του αεροδρομίου της πόλης, δείχνουν τη διό- θεση Των αντιμαχομένων Φατριῶν να συµβάἁλουν στην εφαρµογή Του εΙρη: γευγικοὺ σχεδίου, ὧστε να τερμµατιστεῖ ἑνας πόλεμος που μαίνεται! γΙα δἑκα χρό- νια. Δέκα χρόνια τραγωδίας και εμφυλίου σπαραγμοὺ. Δέκα χρόνια µιας άγριας και αιµα- τηρὴς σύγκρουσης. Οι κατα- στροφές ανυπολὀόγιστες. Τα αθὼα θύματα αμέτρητα και το µίσος των αντιμαχομέ- νων ομάδων έντονο, Μια ισο- πεδωµένη Βηρυτὸς, ἑνας κα- θηµαγµένος Λίβανος. Η µικρὴ αυτή χώρα της Μέ- σης Ανατολἠὴς έχει πικρὴ μοὶ- ρα. Το πρὀβλημα του Λιβάνου χρονίζει επικίνδυνα. Ένα πρὀ- βληµα που συνεχίζει, παρά την πρόσφατη συμβολή των αντιμαχοµένων παρατάξεων στην εφαρμογή του ειρηνευτι- κοὺ σχεδίου, όπως άρχισε: Με τις αβυσσαλέες αντιθέσεις Χριστιανών και Μουσουλµά- νων. Ἡ εδραίωση της ειρήνης στον Λίβανο εἶναι δύσκολη υ- πὀθεση. Και ἐἔγινε πιο δύσκο- λη µε την εµπλοκἡ άλλων δυ- νάµεων και ξένων συμφερὸν- των. Οι Ισραηλινοί χευπούσαν οι Σύριοι χτυπούσαν και οι Λι- βανέζοι αλληλοεξοντώνον- ταν. Ὅλοι χτυπούσαν όλους. Ἓνα πολύνεκρο μακελειό. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Και τώρα. Μήπως µε την τελευταία εΙρηνευτικὴ προσπάθεια, διανοἰγον- Τό! προοπτικὲς για ἑνα καλύτερο μέλλον στον Λἱβονο. Η σλήθειο εἶναι ότι ἑνα τέτοιο μὲλλον κανένας πια δεν το περι- μένει. Μέσα σε δέκα πε- ρἶπου χρόνια της αᾳλλη- λοσφαγής στον Λίβανο, μερικὲς ισχνὲς προσπά:- θειες για την επἰλυση του προβλήματος, σὄνε- οω ᾽ ξ τ ἅ εντ: σο θα διαρκέἑσ γ η ειρήνη στο Λίβανο ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: πτέρωσαν τις ελπίδες πολλὼν που πίστευαν στο «καλύτερο μέλλον». Σήµερα. 2ἶγοι. πιστεύουν στο καλύτερο μέλλον του Λι- βάνου. Ἡ πραγματικότητα εἶναι α- δυσώσητη. 0) “μϕύλιος του Λι: βάνου, εἶναι ἑνα τµήµα του πολέμου Αράβων -- Ισραη2.- γνὼν, που διαρκεί 35 χρόνια τώρα -- ἄλλοτε «επίσημα» και ἀλλοτε «ανεπίσημα», Ο Λίβανος ἑγίνε ὄχι µόνο ο τόπος που εξελίχθηκε ένας ομ- φύλιος πόλεμος, αλλά καιὸ τόπος ὅπου παίχθηκε το δρά- μα των Παλαιστινίων. Το []α- λαιστινιακό παραμένει τὸ δυ- σεπίλυτο πρόβλημα της Μὲ- σης Ανατολῆς, Μέχρι να Φὺ- γουν οἱ μαχητές της Ωργάνω- σης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης: απὀ τη Βηρυτὸ, πολλοὶ πἰστευαν ὅτι η οργά- γνώση του Αράφατ ἦταν υπεῖ- θυνη για τις αιματηρές ταρα- χὲς. Οι Πσυλαιστίνιοι μαχητές έφυγαν, αλλά η Βήρυτος συνς- χισε να εἶναι πεδίο συµπλο- κών. Αλλοι πρωταγωνιστές στην τραγωδία του Λιβάνου, εἶναι η Συρία και το Ισραἡλ. Ἡ Συρία δεν σταµάτησο να διεκδικεί τον Λίβανο, απὀ το 1976 που τα συριακά στρατεύματα εἰ- σέβαλαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχἡ, σαν Παναραβι- κἡ Ειρηνευτική Δύναμη, με την εντολἠ του Αραβικού Συν- δέσµου. Το Ισραἡλ., µετά την εισβολή του {1982 στον Λίβα- νο, την αποχώρηση των Πα- λαιστινίων και τη συμφωνία για την αποχώρηση των στρα- τευµάτων του που εἰχε υπο- γράψει µε την κυβέρνηση του Λιβάνου, εμφανίστηκε να ΕΥ- καταλείπει την αδιάλλακτη ε- πιθετικἠ στάση του. Η άρνηση, όμως, της Συ- ρίας να αποσύρει τα δικά της στρατεύματα, ὑποστήλωσε τα προσχήματα της κυβέρνησης του Ισραήλ να µήῆν αποσύρει τα στρατεύματα της. ο τΖΕΜΑΙΙΕΑ Το οδραµατικὀ σκηνικὀ στων Λίβανο, συμπληρώνει ο πρόεδρος Αμίν Τζεμαγιἑλ, ᾱ- δελφὸς του δολοφονηµένου προέδρου της χώρας και γιος του ιδρυτού και αρχηγού της χριστιανικής φάλαγγας. ο. Τζεμαγιὲἑλ εἶναι εχθρὸς και κύριος στόχος των αδιάλ- λακτων και ασυμβίβαστων Μουσουλμάνων, Ο Τζεμαγιέλ διαφωνεί µε τη διαδικασία που προτείνουν οι Μουσουλ- μάνοι για τη διευθέτηση των διαφορών τους, που βασίζεται στην εμμονή τους να µοιρα- στοὺν την εξουσία µε τους Χριστιανους. Στη διένεξη του Λιβά- νου, βἐβαια, ενέχονται και άλλες οµάδες και φατρὶες, που διεκδικούν το δίκιο Τους και Τη µε- ρίδα του λέοντα στην ε. ξουσία. Απ’ αυτούς, ὁλ- λοι εἶναι Φιλοάραβες ἆλ- λοι Φιλοαμερικανοί και ὀλλοι Φιλοσοβιετικοί. Ὅλοι μαζί συντελοὺν στο α- διέξοδο στον Λίβανο και ανε- βάζουν το δείκτη της απαισιο- δοξίας. Ἡ Δυτική Ευρώπη και οι ΗΠΑ, που παίζουν τον ρόλο των μεσολαβητών στο Μεσα- νατολικὀ, ἔχουν αποτύχει να βροὺν και να καθιερώσουν µια λύση. Οι ΗΠΑ. ἀλλωστε, κα- τηγορήθηκαν επανειλημμέ- νως, ὅτι δεν περιορίζονται στο µεσολαβητικό ρόλο τους, αλ- λά ἔχουν μεγαλύτερη ανάμιξη -- αναλόγως των συμφερόν- των τους στην περιοχή, που διαφυλάασονται απὀ το Ισ- ραἡλ. Πολλοί πιστεύουν ότι η κλι- µάκωση της κρίσης στον Λἰ- βανο, οφείλεται ιδιαίτερα στην επέμβαση των Αµερικα- νών και της πολυμερούς ειρη- νευτικής δύναμης, που υπει- ΒΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΟΟΗΕΒΟΜΟ ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός Αγνοουμένων 8 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΛ. 36063 ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟ- ΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙ- ΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑ- ΤΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ --ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ-- σήλθαν στα πράγματα του Λι- βάνου µε κάποιες εγγυήσεις και ελπίδες να προωθήσουν µια λύση, αλλά κατέληξαν σε µια επιζήμια για την υπόθεση παρέμβαση. Ἡ γνώµη τους ενισχύεται, ὁ- πως Ἀένε, απὀ Την αντιφατική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στον Τζεμαγιέλ. Η αµερικανι- κἡ κυβέρνηση ἐδειξε τη διάθε- ση να τον βοηθήσει στρατιωτι- κά, αλλά δεν του πρὀσφερε πολιτικἁ στηρίγματα γιαναε- πιλὺσει ουσιώδη πολιτικἀ προβλήματα της χώρας του. Δεν ἄσκησε πίεση στους Ισ- ραηλινοὺς να αποχωρήῆσουν απὀ τον Λίβανο ἡ να μειώσει τις απαιτήσεις τους γι επικύ- Ρωση της λιβανοίσραηλινής σι φωνίας του 83. Ο πρὀεδρος Ρἠγκαν µε την σπόφαση του να α- πομακρύνει τους Αµερι- κανοὺς πεζοναὺτες σπὀ τη Βηρυτό, συνετέλεσε να ναυσγήσει η προοπτι- κἡή µιας συμφωνίας για συμφιλίὠση. Ἐγκυροι παρατηρητὲς χαροκτήἠ- ρισαν Την αναδίπλωση των αμερικανικὠν δυνό- µεων στον Λίβανο, σαν µια ἠττα Της αµερικαν!- κἡς πολιτικής στη Μέση Ανατολἠ. Η ΜΟΣΧΑ Η μεταστροφή της αµερικα- νικῆς πολιτικῆς στο θέµα του Διβάνου, εἶχε ὡς αποτέλεσµα να κάνει ηγεσία του Λιβάνου επικίνδυνους ισαρροπισμοὺς καινα στραφεί πρὸς τη Σοβιε- τικὴ Ἔνωση, σε µία προσπά- θεια να μειώσει την ένταση µε τη Συρία, που κατευθύνεται α- πὸ τη Μόσχα. Η στροφή της λιβανικῆς ηΠ- γεσίας θεωρήθηκε σηµαντική, αν και η διπλωματία της Σο- βιετικὴς Ἕνωσης εμφανίζεται συγκρατημένη. Το Κρεμλίνο όμως, εἶδε µε καλό μάτι τον νἑο προσανατολισμό του Τζε- μαγιέλ, γιατἰ έχει κἀθε συμφὲ: ρον να διατηρηθεἰ η κρίση στην περιοχἠ, ελπίζοντας σε µια πολιτική φθορά του Ρἡγ- καν -- ενόψει τῶν προεδρι- κὠν εκλογών. Γεγονός εἶναι, πάντως, ὁτι στον Λίβανο παϊζονται πολλά παιχνίδια. Οι Αμερικανοί εµ- φανίζονται ὁτι «πούλησαν» τον Τζεμσγιέλ, αν και οι σχέ- σεις Ουάσιγκτον -- ἱερουσα- λήμ εἶχαν ψυχρανθεὶ µια πε- ῥρίοδο, λόγω του «φλέρτ» του Ῥήγκαν µε τον Μουμπάρακ καιτον Χουσεῖν. Οι Ρώσοι πα- ρουσιάζονται ὡς ειρηνοποιοἰ και διαλλακτικοἰ. ΗΠΑ --- Ισραήλ απὀ τή µια μεριά και Σοβιετικὴ Ἔνωση --- Συρία απὀ την ἄλλη, εἶναι συσχετισμοί δυνάµεων και «συμμαχιών». που οδηγούν και τον πιο επιφυλακτικά δι- πλωμµατικὀ παρατηρητὴ στο συμπέρασμα, ὀτι στον Λίβανο παίζεται ἑνα µεγάλο παιχνἰδι στρατηγικὠν συμφερόντων. Εκείνοι που αλληλοσπαράσ- αονται, ὅμως, οι Δρούσοι, οι Σιίτες, οι Χριστιανοί, οι Φα- λαγγίτες, οἱ Αμάλ, βλέπουν το πρὀβλημα του Λιβάνου «δικὸ τους». οι ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ο απολογισμός του μακρὸ- χρονου πολέμου ότον Λίβανο εἶναι αδυνηρός. Οι αριθμοί των νεκρών, των τραυµατιὼν και των υλικών καταστρο- Φφών. εἶναι. συγκλονιστικοϊ. Πολλές φορές µέσα στα δέκα χρόνια του εμφυλίου πολέμου οσδ” 4 μμ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Εὐαγόρα Παλληκαρίδπ 44 Λατοιὰ -- Λευκωσία Τηλ. 81572 άλλαξε το ακηνικὀ της εξου- σίας, αλλά ο Λίβανος δεν ησὺύ- χασε. Δέκα χρόνια κυβερνητικής μόνιμης κρίσης έχει ενισχύσει τις διαφορές που υπάρχουν α- νάµεσα στις διάφορες παρα- τάξεις, επηρεασμένες απὀ τα ξένα συμφέροντα. Οἱ αναλν- τὲς του προβλήματος του Λι- βάνου, που η επίλυση του ἔχει µεγάλη σημασία για την ειρή- νευση στη Μέση Ανατολή, υ- ποστηρἰζουν ὅτι η κατάσταση ἴσως αλλάξει µε την εξισορρὀ- πηση των ξένων επιρροών. Οι επιρροὲς της Συρίας και του Ισραήλ θα συρρικνωθούν, σι αν οι ΗΠΑ παὐσουν να υπο- στηρίζουν το Ισραήλ και η Σο- βιετικὴ Ἔνωση τη Συρἰα. Και ενώ τις τελευταΐες μὲ- ρες, παρατηρείται µια ἐμπρα- κτη προσπάθεια των αντιµα- χοµένων οµάδων στον Λίβανο γα συμβάλουν στην εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου και οι μαχητές παραδίδουν το βα- ρὺ οπλισμὀ τους υπό την επἰ- βλεψη των κυανοκράνων και Λιβανέζων αξιωματικών, εἰ- ναι δύσκολο να πει κανένας ὁ- τι ο Λίβανος δεν διέρχεται µια νὲα κρἰσιµη φάση. Πόσο θα διαρκἑσει η κατά- παυση του πυρός και αν θα αλλάξει τίποτα στον Λίβανο, εἰναι δύσκολο να προβλεφθεἰ, Κάθε πρὀβλεψη εἰναι δυνατὸ να ανατραπεί απὀ τις εξελἰ- ξεις. Δεν εἶναι, ἀλλωστε, η πρὠτη φορά.... ΣΤ. ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ (Από τη «Μεσημβρινή» των Αθηνὠν) εφημερίδες. Γραφείτε συνδροµητὲς του «Εθνικού Φύλακα», για το 1984. Μόλις εκδίδεται θα τον παίρνετε ταχυδροµικώς στο σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ε5 Συμπληρώστε το πιο πάνω δελτίο και ταχυδρο- μείστε το στη διεύθυνση: Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδός Βασίλη Μιχαηλίδη 4 τ.κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΤΕΣ ΤΟΥ «Ε.Φ.»,του 1983 ν ανανεώσουν τη συνδρο- µή τους για το 1984. Σηµείωση Ε.Φ.: Η εφημερῖδα θα συνεχίσει ν᾿ απο- στέλλετα! στους συνδρομητὲς µας, ανεξάρτητα απὸ το αν θ᾽ ανανεώσουν γρήγορα ἡ αργά τη συνδροµήτους. Επίσης ». καλοὐμετους συνδρομητὲς µας, που για οποιοδἠποτελόγο δεν πήραν ἔκδοση ἡ εκδόσεις του «Ε.Φ.», να επικοινωνἠ- σουντο συντομὠτερο μαζί µας, για να τους αποσταλούνοι

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 6p
ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΣ ΡΟΠΑ ΣΤΗ ΣΚΑΡΙΝΟΥ Οικονομία#Πολιτισμός 6p
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 6p
ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ναυτιλία 6p
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Κυπριακό 6p
Πόσο θα διαρκέσει η ειρήνη στο Λίβανο Κυπριακό 5p
Επίκαιρα 5p
«ΑΠΑΤΗ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ» Κυπριακό 5p
Φ.Κ.Π. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 4p
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.Φ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΦΕΚΘ Κυπριακό 4p
ΘΥΜΑΣΑΙ Η ΚΟΙΜΑΣΑΙ 4p
Η ενότητα να γίνει σκοπός και βίωµα Κυπριακό 4p
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ» Πολιτισμός 4p
Αυστηρή προειδοποίηση της Ένωσης Συντακτών προς την Κυβέρνηση 3p
ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΥΤΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 3p
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ 3p
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 23ΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Πολιτισμός 3p
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3p
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ Κυπριακό 3p
Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 2p
ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1p
ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 1p
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΕΚΚΛ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1p
ΓΙΑ ΟΤΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ 1p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 1p
ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ 1p
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Κυπριακό 1p