Back

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, 1888-02-17

ΕΤΟΣ Α.' ΑΡΗ Σσω: 1 ΡΟ ΡΡΟΛΟΙΟΥ ἵµµς αἱ. 9 ΑΙ γωρίςνὸ ἔη ἐφετοως ΠΟ ΛΟΣ. ΕάΦΗΜΕΡΙΣ 2Ώσο. λωσπιἉο. χο τη. 21. οσο. ----ῃ-. ο... --.- καθενας το Ἠκ. του Ἠ. δι ση λος, ο τν ωππ------------ ---- --- νΝ Σ : « φ οὐ ο ο νο ο) στ σα Ξ σπα ν . α - « ξ οί ΣΧ 1ο. Λαὶ ὅτι Έπος αν ἔτι βξκει απ τὸ «ητ) Ἡ) οὕτω πως νὰ ἐπι ράγη τὸ που» καὶ το π.2ο) ν ξ απρὸς τὸν ΕΒ. Παπ δν Νλσον Άνποςν ΑΔεκηστέν» 4. µε τοῦ σθς Ἠλ πό ιν νο ν οσω τσ ῃ η ων φ0ς κ ο ον ω--. . 9 ». Ὢ ο τη ης νὰ 9). ΣΥ! ὅ] οι µ-οις ας ο τοιμ.ενοι εἰς τοῦ /οόνου τὴν ἀγΧό, εν, τον πρρν σ/Αρ.)1ασμ,ενοι : ν ἀποθόνωιιεν µ,αζτ. Εσ πῶργετσ: ὃ 7όρων ν 4 ν Ν αι το 920 ο ξτι7Η ᾿ ν Ε / 3 ος .., ας ο. 1.5 τε 215 ο Σ7 Απ λι που πασὰ τα πράτως . .. ω δν. ας. τὸν ον το ον 7179). , 3 --- νά νό Γὠ5 2 ἐμεῖ τω ὠμα, τοῦ ποιο”. 20 τὸν 1221. . ο μον Ας οε ποιές λόπμ.ς ὁ ταρδς εἰ Ἱ ἰσγῶς σον Ὑ ὁ μέσος ο κ χω τῶνεις γα ὃ υ.πος πηντηο. ττεινζ,ς. αι] κ νι πε ς τς σιω»29ς ο. Δον - , ο) ος οἱ. ος τή 7. 3 να τος [εἱς τὸ, στήτιΣ, των οἱ Γνοίστ2. (2 . 3 λος τσ) ίω. Η ανατύπωση της εφημερἰδας έγινε από τις εκδέσεις Χρ. ὃ. -. ρε } οτ, ριριρ ος ρα... εἰς πολντελεἲς τρατιέ-κ.: τρώγουν πανουν .. ϱ0210ν. - Φ ἂν --- σ Φα 7 2, ου τες θΑεΤολν.)3 λ υ 7εω.σνα Ἀλὶ το Ἄρ2ον Ὀ] . . ..- - Ἂ ο, πτωγοι, γοµνοι 5 τους ο ος μὴ μ - τα αρ ἒνν οι τις πολ 0 3 ἀπο τ οὐσανοὮ τὸν όλοι του αγοεῖου τοῦτου ότμ... νὰ τὸν ὁῆς σὲ μ1ὰ, ϱ. τά πρέπει νά, τὸν θιορβωσης Ἅ νο τὸν θα ξης ὅλον }Σ νὰ τὸν ο ποτεφρίω σης ν μ, - - -- χα -.- σὺ ποῦ ἔγεις τοην ττεῖρ τ.” Ἔ }, εἴπαωι τοπον τι ης, ν νο δν κ. --- ἔλιο, π ος μάηις ήτο) ὃν / α κ κ. ͵ εἰς των θέσι την διή μ.ο. -ᾱ ο .. ς δρ ν νο θῶ . ἐν ο ο νο ον ε. .. -- --- ἔσ πι Ἱξεσιν πο) ασ. ἠς τὸ ὤπειρου να γντω ὔ,οβονον αρον θέροις πι . Σο} 3 . οι Ἡ Ὁ μέσ) ς των ϱ, τοι θι 5). ( ἁ ᾿ ”ταν τρ .5 1) ο πτο Ἱπουω τς η ανα , / 1. ο τςο. τς. Ανδρέου και δίδεται δωρεά μαζί µε το έργο του Βασ. Μιχαηλίδη. Οι τυπογραφικές ατέλαιες που υπάρχουν, οφεἰλονται στο πρωτότυπο. ϱΑΙΑΝΟΛΟΣ ὁ 5) Β νὰ ση ὰ Κά χαῦσοσθῇ νὰ είν . σὰν χοθοέττες ὃ «λοιός της ρ-μαν - τς -- χὁ- Ὢα ὅταν σγ:.ε. τὸν αξρλ. ψ.ὲ ὀρμην ἐνπλττικὴνι νὸ ὀχκοῦξτα: εἰς όλον τ ὄγανὲς ὁ συσιγμός ΕΕ, νὰ ραρςῖν « οἱ ἄλλοι χο7μµ.ο: ὅτι πα!θει μ.ουτιχήν. - « μενα λείτερος ἂν γενη νι . ως στο ο άφοσον ὁὶ ο.έρες . 5 . . . ν ΄“- - πιὸ μεἅκες ἂν γεινοῦν ο ρχκεῖ πλούσιος ἐτόνω . 9 ον νυν 9 ΄ εἲς τὸν γὸν οὐσεὶς νὰ, μα. . νὰ σελώσω τὸν ἀέρα καΐνὰ χάμῳ ὅπως θέλω Χ οκ ὅπως σχέπτοκα. ἐγὼ, Ἄς την ην αινοῦς που γόσμον ναὶ Ὑσνούζ]αν ἀτμοσφσῖραν, 4 ' ἑποῦνξ υ.ὴν πάλη Ἄροον τὸν γε μῶὤνον νὰ ριὤ. Τότε Όλτν νὸ σ)κ1εζω μετὰ προπο/ ὃς υ.εγίστης ο πὸ μέσ σ ἁτὰ τὸ ὁ 1ος. τοῦ ἀ-τείσου κπθαρὸν, νὰ ζημώσω νέαν τώσταν. χαὶ ποιότητες πρωτίστης γαὶ νὰ, Ὑάψω Ὁν απινούριαν εἰς τᾶς πρώτης τὴν αειράν. Καὶ ὀφοῷ τθή γη ἀργίση νὰ, σληρώνετ' ὁ φλοιός τη: γαὶ τῶν ζώων της ἀργίτι τὸν κατὰ ὁαθμοὺς σειρᾶνι νὰ την γάμω νὰ, γνωρίση πας πλ) εἶωε ὁ θεός της προσέγη μήπως κ όμ1ι «θνωπο ο) 12119 ς1ρά». ῃ εἳ» αὐτὶν καὶ τελξευταῖον , ---- ὃ Υαἴδαρος ποῦ εἷνε Ίσογος Ἀσ ντοπεινὸς χὶ ἀντὶ Ἀόσιλος θ1ρ'ώδης χοὼς τν νὰ. ήνε πλέον εἷς τὴν) ου τῶν γα) ο ορλν λόσμ.ος αϊδουρινὸς, Ὅταν θὲν νὸ, παρα στήσουν οἳ οράροι τὸν βεόν τους, . ν γ.) ὅταν θὲν νὰ, τὸν δοξάζουν εξ νσλουρινην σωντ»ν νο, μὸ ς ζωνραρί. ζουν ὅτοι σὰ» τὸ 'οῦτρο τὸ δινόν τους οἱ νὸ, ἔγω ἲς τοὺς ὃςὸ μῆνας ὃ .. ο. » όσαν αἴοοορυήν. Ὁ ΄Εσιλς σον ομ.λεῖ μὲ τῆς τν ὕτσου τὴν Ώουλη. Μ. .. ὧ ορὰτ δὲ σα» πες οἳ -α πτσασ αν μα. τος ΄ 4ο παλ ἆ , - 5 .. . -. Ἕτας Ἕνοαα, ες 11ο ατι τοξνὶ σ᾿ αὐτῆν τῷ νῆσ» ο. τες. ἷ ον , 8 ΄ οἱ νύαρ, πάνω Ἶς τὸ νησὶ τὶρ τσλὸὰ 2ο) κκ/Ρελίκτηρ, Α ἓντ «ρῦ νὰ ο δέρ τὸν φτώγὸν πεηοὺα Γ.ασλαρα: ο ωπη

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Κόσμος γαϊδουρινός και Θεός ψεματινός 1-2p
Ο Ερμής συνομιλεί με της Κύπρου την Βουλή 2p
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 1p
[Untitled] 1p
[Untitled] 1-2p
[Untitled] 2p