Back

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, 1888-04-06

ΕΤΟΣ Α.' ΛΕΜΗΣΣΑΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ῦ ΛΠΡΙΛΛΙΜΥ 1888 ΛΡ. 6. ΟΔΙΑΛΡΟΛΟΣ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ἐμμμέτρως ὁιιιλοῦσα χωρὶς νὰ ἔμῃ γλωσσικὰ κομ.μεῦμιατα καὶ λοῦσα. 92ου «5». .””νἲ - ὃν . . Σ ταῖς ὀεκαπέντε νὰ ζητῆ καθένας νά τὸν ἴδη. . Ἡ πέννα εἶε ὀχνηρα τοῦ Β. Μιχαηλίδη. ο κ Σωβρομὴ πρ πληρωτέα εἴνε διὰ ἕνα γεένον Καὶ νωστοποιῶ ἀκέμη ὅτι ὅποιας κι) ὅτι θέλει κένιε ἀργυρᾶ σελίνα διὰ τοὺς ἐν Κύπρω µόνον. ἀπο τὸ νητὶ κ) ἂπ' ἔζω εἰς τν «Αιάέολον» νὰ στέλλη “Επτὰ Σὲ προπληρωτέα ῃὰ τὸ ἑξωτερικὸ» οὕτω πως νὰ ἔπιράῥῃ τὸ ποιὸν καὶ ὢ ποσὸν ππατ ἡ πόστα Ὢ αὐτοὺς πέρνει πι µεγάλο Ἱερτνκ». «προς τον Β. Ἡ πα λίδην Νη7ον Κόπρον Λεμη7σόν.» ο Φ] - 8 » .) [ένα τραγοῦΆ, ἀπὸ χαροιᾶς πλημμυροῦ! πὸν κόσμ.ον ὅλον πρὸς τοὺς χωριάτες τῆς Μεταρ]ᾶς. κάθε γρόνον μὲ ψωμὲ, κ΄ ἕνεκα τῶν μ.ηγανῶν τους ἔχουν τόσην εὐκολία. ποῦ συµ.φέρει νὰ τὸ δώσουν εἰς τὴν πιὸ φ)»ἡ τιµή. Μεσαρίτες καρπασίτες ἀπὸ μλὰν ἄκραν εἲς ἄλλην ὅσοι σπέρνετε αιτάριν καὶ πριθάρ]α, καὶ λουξιὰ, ἕνα, ὤμορφο τραγοῦδι γιὰ καλόν σας θὰ σᾶς φάλληῃ «Διάβολος» ὁ χωργανός σας καὶ ἀνοίξετε τὰ φτιά. λ1ὲ τοῖς μηγανὲς τὰ σπέρνουν μὲ ταῖς μηχανὲς θερίζουν μὲ ταῖς μηχανὲς ἀκόμα τὰ ὀεμάτγα κουθαλοῦν, μὲ ταῖς μηγαγὲς τὰ ρίθκουν πόσα ἄπιετε φαρμ.όλλαὶ τ ἡ οναόνοῦν τὰ ῥορδων, δ αὐτὰ ἔχετε μαύρην [ας ο 5 αόμα, : καὶ χαμμένην τὴν καρδιά ς τοὺς ἐμπόρους τὰ πωλοῦν. φόρα τὸ λοιπὸν σιτάρ]α. καὶ κριθάρλα, καὶ θαμιρόκια ρόήγκ κήπους καὶ σιτάµᾳα Ἀπὶ Ἀνάους καὶ λουθ]ά, Μὲ αὐτὰ, τὰ εἴδη ὅλα ος Τούτου ἕνεκα, ἀδέλφικ δὲν συμ.φέρ) ἡ γεωργία καὶ γαΐρι ὅσω ζήτε δὲν θὰ, κάμ.ετε ποτέ. πάρτε πιὰ μ.ὲ τὰ, σωστά σας ὅλοι τὴν ἀμ.πελουργία καὶ θὰ οὔτε ὃτι εἶνε ιὰ, φυτέψετε ἀδέλφια . τὰ γωράφια σας ἀμιπέλ]α, ἂν εὑρίσχεται ὀλίγος εἰς τὴν κεφαλήν σας νοῦς, τὰ, σαγ]ὰ καὶ ταῖς Δουκάνες ..Η αἱ ἰδέαι µ.ου σωστα. νὰ τὰ χκάμετε βαρέλια, Ἀπά μαδο άν ὡς ΚΛΑΗ χοὶ τ) ἀλώνικ καὶ τὰ σέντε συ, σαν τὸ νησί µ.κς νὰ, τὰ κάμ.ετε λινοὺς, Ψ ο ασ αΜιο. απεμανα -- θάναι μλὰ οσυληὰ χρουσὴ Ἱϊ ᾽Αμιερικἡ ἐν πρώτοις χα ἂν ὑπάρχῃη ἕνα, μέσον καὶ χατόπιν ἡ Ῥωστία, νὰ, γεριώσχ, τὸ πουγγί µας Η ανατύπωση της εφημερίδας έγινε από τις εκδόσεις Χρ. Ανδρέου και δίδεται δωρεά μµαζὶ µε το όργο του Βασ. Μιχαηλίδη. Οι τυπογραφικὲς ατέλειες που υπάρχουν, οφεἰλονται στο πρωτότυπο. αἱ ΑδΟ ΛΑ) ο σἲ ο -ω .το μ Ψ ῶ ͵ ο κα 4 νὰ, πλωτώστ ἡ οωΐ µας Η τοῦ «Αγαβέλο» ἄρν εἶνε μόνου τὸ κρασί. καὶ Ἔσπουο δᾳαΐχ αὐτῆς αἰτια. . ο .. αν Ξ . τμ ω ὁ νεο 3 Για ἀμτέλλα χαμένοι [[ωρετὸς κεγα)αλ γιὰ ρίγος καὶ ἑμετος αλομλ ραὶ οοικτὴ ἑαφιαλοία ο ἐκρατοῦσεν εἰς τὸ πρώμα . ὁ εν ὔ υῆσος νιας ΑΤΙΑ ΕΥΥ -ὰ νσατιο. εἰνε μου} , ' παν Ἐδευττ Ὃ σωτά ὧτο τὸ τοααγὶ καὶ καν»! τὸ κεφ’ ας ων ν μα Ἡ Ἡακωραη κι ἄλλης ὀλάῤολος ἀκόμα Ἡ Ἀνη Ἀ θικέρ 3. 23) ἂν 3 σπ νὰ Ἠσθς πας ον νὰ πετάς τὸ καζάνι ς τὸν αέρα' ς τὸ Έτης 52ο} σνον }ανις 2µως τῷ Αγάκη ἐσικώθηκὶ ἀπ' τὸ «Ρώμα νὰ ενῆτε ἄμπεκα δες Όλο ὁ αἶστ ὅταν Δ}ω μὲ τε πολὺ ἀχόμο . κο ν -- , ε ἅ- Ν 4ὐτὰ ὅλα εἶναι φίλοι ἡ αἷτα Ἡ στον α.χ κσφ σοἁ , τ τε. Ἐεπεβος ή αοσχ πισέενω Σχ. πας μνο α σο ωρητἑ2 πι ὸ εαωιρωος ο πυρ. ---- 5 ο ρττ. Ορ 1. Θα π- - . 9 ΑΝ πο», τσι ενας οἳ σοι οξς . ' . 3 . . - - . ος λαχσνακος ο ωορα. ἐν).ολα. μ.χ {ο θε) στε στὸν πεῶτα. . ἐν, Ἐν αν κο ο) οί τι ἓ Χ.ικαχ.χ σιλονε κ.α) και τν ηχις Ἀχ. φο/νανκ απ }Τ αν οπαν το Τσ. ος απ ἂν 1έλετε ἅ ντι ἆ ἁγατπητεὶ πκαλιῶται, ἄν κοτε ς τὰς ἐκλον ας σας κ : .Ν 3 -, να κξρο ττε αρ χοξς σαντα Ἠαματ τε ὁλί γην απνῶσιω εἰς τας κε α κας τὰς ς -.. ο. , . ν ἔτι ε)σ2ητε Αα. ο” τε ρε ἐιχζονται κανάλες Σο καὶ ο το ας . ... ΄ ο δν. πο ὥσατον ας Άν, ασν. καὶ σγασήµατα τῶν πέρτων γ ἄλλες τόσες ἄροξςα : η ΄ ν . ἲ - - , ο Τὰς ἁτυνομίας εὖγε 01 τῆς ψ νγλω νι νύκτα υ1ρᾳ .. .οον κ σοκ ρἲς ) ἑ-άων ἁ-ὁ απ 22η κωτές σσ, κ.α. ωρμᾷ- οπο Έτρεςς κ αυ απο σας τρ μμωτέρα 5 . ωί ω να .. Ν ο, Ρ-- . σε κέρον οἱ εὐρωταῖοι καὶ διέλυσε τὸ πλῖθος μ ὅσοι ᾖτου Ἡ αἰτια μὲ -.χγόσιαι» δένα, τέχνες τοὺς ἐκάθγτε ἷς τ” πας γαὶ ἐπῃλῆεν ἑσυγια . - - - ιό ώ ΄”. . -- 4 , χθια μέσσε υμυὸ., Γις μσγα)ος νἑκατειξι σ2ν μογος τὸν Χοικω ταν ο νο Ἄ μία καὶ «ὖν κά ἕκυκχά-ω 2/1.) εἰς ἆ. 2/11. γαι ἡμεῖς 28 κτμοσμ» .: Ἡ Ες αν ππτω 5/ αν δ ᾱ ἍνώκνμΗ να) κος , τ . Ὥάνα εη ὁ σκοπός το) κ) Υ δικη το» ἐτιθνωνχ' 0. λα πιχ. 21.5. ον χω το : ο τα ρα « παν τπτ ον ΄ ἃς ἀνοίνη τὰ ςραμά της το Ἡ Ἀρνων ία, σος νο ποσο πο 1. -ἳ 7 | ο ον α σος ααφν ὁ-μσοσ--------- κ΄ ση ὡσαικ ϱ255.2. «ς δν , ς ἳ Εἰτακούσθι τέλ2: -α,των ὃ μακρά µας προσε/Ἡ 5) ας ὡφελοῦν οἱ να. να ν 5 Ὁπ στα τή Μὸ ἠωέρας τέλος πάντων ἕ-εφτεν ῥρογἡ ὡμαία . , / αν -ο .”. τσ . ”ι ΄ μα . - π. εν ας 2. Ν ΄ 2 ο.” Εαοτ να Υπο στη ο) σον ο. σμας πα: ϱ1 11 το 7 μαςσοσες 1. 4). ἐν τούτοις ἐεμίταν τὰ γωράγ]α καὶ ὃν αρατες « - ͵ -- - « . . νο α. κ. ὁ ποὈ τὸν χαιρὸ τοῦ λῶς καὶ ἐνέ]ασαν ἐν τὰ με τσ ηκ τς }ωρ]κτες' , τς ο ο ο, - κ πὰ κε: πιάνο κά νο σέ σσινος ἠσῤςνὰ, }είντ τω κάπως τέλος πάντων ας ἐλρρσιτε τὴν ἵι υ.ᾶς η τς αφής ες ὅτε ἕως ὃῃ απ νὰ Ἕνε τὰ, ορ. σα άνσος τη τν μα υ- τετοαα ος ὍΛΟΗ λα αι καὶ 11 τοὺς το, Οτὲ) µ.κς ἕνα) ασαικε τὰ μαι πο ἄτσσσ. αλ χαλαρά μμ ΙΙ ΓΩ«αὰ ἃ ππιά ὰ- τίς θαβρεῖτε πῶς ἐκενος οἱ) γωρίσει τὴν 02/1 του) 6 Όταν ἐτοε πο λτε , α γα α αλβ ἂν .ν ” ὁ κρασί νο. ή1υμένοι Ο ἵπτος «Τένις» ἐν Λεκω Ν κεεὰ - Ὁ «ρο, -- --,- δι ὥμιρο, χ θὰ, χευς ς του όσα.) ο) ο” προγθὲς ποῦ (είν η ἱπτουρομ1Χ. ποτὸν τὸ γαλλίτε ο 50 ͵ ν δὴ --» {ν . . το ο « η ακἱ δι δν ὁ Ὁρμά τε: Αυτός ὁ τ' ς τε μο εἰ) ἄλονου ὡραῖον - εἶνε ο τὰ ἑπττολο μι ὁ ποῶτος τω π].έ2 σὰν ῥροντ τξσπλωφμένὴ, . η κ πα. μες ον ωσαν σπι)Ώὁρ Ἰλελτρικὸς ὅται θά τρέξη ττέγει εἰς τν γώρον τῆς ἵ οώτις ὄτες πα ᾶπις τα: | ς τ 2' “ καὶ 0 ἠν ὁγστητόν. -- ει τν «αο-------------