που Κύπρος ἧταν καὶ ἕνα Μακάρις. Τὸ σε καὶ δυσιαςόταν γχαὶ Σήµερα δὲν ὑπάρχουν τος ὁ τόπος. τὰ ὑπερασπίςονται. Ὁ Ἰρλανδὸς πατριώτης ἐς τὸ πρωῖ. Καὶ ἄστρα ὸ ὲ : ο δνρὰ θυσία τον, Ἕνα ἵναι τὸ νεο ρέωμα καὶ µιὰ ἡ σημαντικὴ προοπτιοή: λενυθερία καὶ δικαιοσύνη καὶ ΚΑΠΟΤΕ οἱ Ἰρλανδοὶ π τίρονταν ἀπὸ τοὺς Κυπρίους ἂν Φυτώριο ἡρώων ποτε ἡ Κύπρος ἐφλέγετο ἀπὸ {χ καὶ ἀγόάπη ὑπέρμετρη γι Γιατὶ μάχονταν γιὰ τὴν ἐλενθερία τη ξιοπρέπει« της. Εϊἴχοσι χρόνια «ἂν οἰχονομικῆς εὐμάρειας χαὶ ἀχατ γισμοῦ, στόµωσαν’ τὴ διάθεση γιὰ ἆ ναν τίς συνειδήσεις. Καὶ πνευματικὀ εὐνουχισμὸ καὶ ξ Ἡ ΕΙΣΒΟΔΗ καὶ κατο Δέν δίδαξαν οὔτε συνέτισο θνιχκἠ ἀνάταση. 'Οδήγησαν ση καὶ απατοθαράθρωση τοῦ νιστικότητας καὶ τῆς διάδε χὴ πάλη. Τὸ 1955. 59 ἡ Κύπ τὴ καὶ τὸν θάνατο μὲ τ ΣΗΜΕΡΑ δὲν ὑπάρχει ἹὙπάρχουν θλιθεροὶ ἐπίγονοι χαλοξωϊσμένοι ἡγέτες ποὺ τρῶν χαιροπήρουνα. Καὶ «ἀγωνίζονται θήµατα καὶ ὡραιολογίες. Σή ναι ἀδέλφια µας. Κι ἂς νοατέ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 'Ὁ δ8λι6 χει ἄδοξα ἐγνιαταλειφθεῖ. ἐχφυλισθεῖ. ΠΕΝΤΕ χρόνια διακυθέρνησης ἀπὸ μιὰν ἁνί- κανη Ἠγεσία γαὶ πέντε χρόνια θεοµηνίας σάρωσαν παὶ διέλυσαν τόπο. Τὸ φρόνημα εἶναι ἀνύπαρφτο. “Ἡ ἀγωνιστι- χότητα εἴνοι ἀνύπαρκτη. “Ὁ λαὸς χρειάξεται νὰ φρονηματισθεῖ γαὶ νὰ παραδειγματισθεῖ. Γιὰ νὰ ἀφυπνισθεῖ καὶ νὰ ἀγωνισθεῖ. Δὲν κερδίξεται ἡ ἐλενθερία μὲ ὁμιλίες στὰ μπαλκόνια καὶ ἀνοησί- ες στὶς πλατέες. Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλµην καὶ δι- άθεση γιὰ ἀγώνα καὶ αὐτοθυσία, ἡ ἐλευθερία. Καὶ ὁ λαὸς ἀπαιτεῖ ἡγεσὶα ἀντάξια τῶν περιστάσεων καὶ τῶν πινδύνων ποὺ ἀντιμετωπίζουμε σήµερα. Αν πρὀέχειται νὰ λυτρωθεῖ χαὶ νὰ ἐπιθιώσει τοῦ- | ΚΑΙ ΛΡΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἀχόμα σύμόολα δή δανικὰ ποὺ δὲν πέθαναν. Καὶ ὑπ : ἰδέες καὶ ἱ- μα. «πρχουν ἄνθρωποι μαι πεθαίνουν γι’ αὐτά. Μπόμπυ Σάντς πέθανε εἶναι τὸ μέγα δίδαγμα η: Αγώνας, Γιὰ ἑ- ἀξιοπρέπεια. Ἀτριῶτες παραδειγµα- ὠνιστὲς. Κάποτε ἡ Ἀπὶ Υγῆ ἡμιθέων. Κά- ὁρμή, ἀγωνιστικότη- Φ τοῦτα τὰ χώματα. ς καὶ τὴν ἆ- Γεξάρτητου» 6ίου, «σχετου εὐδαιμο- γῶνα. Αμόλ προκάλεσαν ἠθιιό καὶ Επεσμµό. χὴ δὲν φρονηµάτισαν. ν. Οὔτε προκάλεσαν ἑ- σὲ παθολικἡ κατάπτω- Φρθνήµατος, τῆς ἀγω- σης γιὰ ἄπελενθερωτι- ρος εἶχε ἕνα Διγενὴ 1255-52 ἡ Κύπρος πολεμοῦ- προκαλοῦσε τὸν χαταχτη- ἣν ἀνδρεία της. Φγωνιστικὴ ἡγεσία. ώσεεε-α ΕΤΟΣ 19 -- ΑΡ. ΦΥΑΔΔΟΥ Τ Ἡ ἀΕΙΛΙΝ Καθημερινὴ ἀδέσμευστηωη ἀπογευματινὴ ἐφηπμερίδα ΤΡΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΙ ΟΥ 198ί -- Τιμὴ 5 µιλς -- Τηλ. ἡμέρας 48710, νώετας 47401 --- ο ολ μυ ΦΩΝΗ ΜΛΧΗ | ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΝΙΛ (ΣΕΛΙΔΑ 8 . ἥ] δι καὶ μακαριοκάπηλοι. ἤρωες. Ὑπάρχουν µόνο 5 μὲ ἀργυρδ µα- » μὲ χούφια συν- μερα οἱ Τοῦρκοι εἷ- Χεται ἡ μισὴ Κύπρος Ερὸς µακροχρόνιος ἕ- Τὰ συνθήµατα ἔχουν λαϊκομετωπικῆς τὰ πάντα στὸν Επ. ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ Ἐπέσιρει]αι ἤπρακτοι Ἡ µετάδαση τῶν δύο ἀνω- τέρων ᾽Αξιωματικῶν τῆς ᾿Α- στυνοµίας κ.κ. ᾿᾽Αδριτσιώτη καὶ Φρυδᾶ στὴ Λαττάκεια σχετικὰ μὲ τὸ θέµα τῆς δολο- Φογίας τῆς Μαρίας Δαντου- κάκη, δὲν ἔφερε κανένα ἆ- ποτέλεσµα. Οἱ δύο Αξιωμα- τικοὶ πῆραν καταθέσεις ἀπὸ τὸ πλήρωμα τοῦ «Σὸλ Φρύ- γη» σχετικἁ μὲ τὰ πρόσωπα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Δαντουλάκη ἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ στὸ πλοῖο καὶ ἐπισκέφθηκαν διάφορα καταστήµατα στὴ Λαττάκεια ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἡ Δαντουλάκη ἀγόρασε διάφορα ἀντικείμε- γα Οἱ ἔρευνες τῆς ᾿Αστυνο- µίας γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς δολοφονίας, συνεχίζονται πρὸς ἅλες τὶς κατευθύνσεις. γπυψηφη! Νεώτερες πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα ἀναφέρουν ὅτι μεταξὺ τῶν ὃ- ποψηφίων γιὰ τὴ θέση τοῦ ᾽Αοχηγοῦ τῆς Ἐθνικῆς ὅὥρου οᾶς, πλὴν τοῦ ἀντιστρατήγου ἐν ἀποστρατεία κ. Παπαπανα γιώτου, φέρονται καὶ οἱ ἀντι- στράτηγαι ᾖκ.Ἡ. Δεμέστιχας καὶ Διαχάκος, ποὺ θρίσκονται σὺ ἐνεργο ὑπηρεσία χαὶ ὁ ἄν τιστοάτηγος ἐν ἀποστθατεία κ. Χαλκιᾶς, . Ἐπικρατέστερος, σύὐμφῶήά μὲ πύχλους τοῦ 'Υπουογείου Ἐθνικῆς ᾽Αμύνης, φέρεται ὁ ἀντιστράτηγος κ. Δεμέστιχας ὁ ὁποῖος ὑἠπηρέτησε στὴν Κύ- προ τὸ 1977 σὰν ἐπιτελάρχηῆς. Ιρλανδοί ἐπιτίθενται μὲ ἐμπρηστικὲς θόμδες ἑναν: τίον βρεττανὼν στρατιὼ- Ἡ βουἡἡ τῶν ΠΠᾗ Αὐπιυῶι πμ Πευκωσίας πο ο ΣΣΗ Αλ λοω ο Αα) τῶν μετὰ τὴν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ Σάντς. Τώρα στὴ Χώρα ἐπι: κρατεῖ ἠρεμία. Αὔριο ὅτ µως μετὰ τὴν κηδεία τοῦ »ἡρλανδοῦ ἤρωα, τό ἡφαί- στειο θὰ ἐκραγεῖ. (Εἴδηση στὴν» 8η σελ.) Προσφορές μιά τὸ ἀεροδρύμιο τὰ διάθεσπ 300 κονομικὸ ἔτος «Ο ῥουλευτῆς κ: Ῥόχενταλ ἠπέβριψε πρόταση γιὰ βοήθεια στῇ Τοῦρεί6 Ἡ Ἐπιτροσὴ Ἐξωτερικῶν ᾿ ικανικῆς Βουλῆς ἀμερ ἑκατομμυρίων αρα ὀ γιὰ 4ρπσπ θοήθειας πρὸς τὴν Τουρκία τὸ οἱ- πο ομμκὸ 1980 στὰ πλαίσια τοῦ Ταμείου Οἱ- κονομµικῆς Ὑποστπρίξεως. Ἡ διά(ευση μᾶς ἐπι- βεβειώνει Ἡ Κυδέρνηση ἀποπει- ῥράθηκε χθὲς νἀ διαφεύσει τὴν ἀποκλευστικὴ εἴδηση τῆς «Δειλινῆς» ὅτι ὁ- πάρχει ρήξη Λευκωσίας -- ᾿Αθηνῶν σχετικἀ μὲ τὸν ἸΑρχηγὸ τῆς Ἔθνι Ν ῆς Φρ . Τελείως ἀνακριδὲς χα- ρακτηρίζει τὸ δηµοσίευ- μά µας ἡ Βυδερνητικὴ ἀναλσοίγωση, ἡ ὁποία πιὸ κάτω. προσθέτει, « ὅτι «ἡ, - τοποθέτηση γέου ᾿Αρχη- γοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρου- ρᾶς ουζητεῖται µεταξὸ τῆς Κυπριακῆς καὶ τῆς :Ἑλληνικῆς Κυδερνήσεως καὶ οὐδεμία. ρήξη ὑπάρ- χει». Συζητεῖται λοιπὸν τὸ θέµα τῆς ἡγεσίας τῆς ἘἜ- θνικῆς Φρουρᾶς. Συζη- τεῖται ἀπὸ τὸν περασµέ- νο ᾿Ιανουάριο ποὺ τέθη- κε᾿ θέµα ἀλλαγῆς ᾽Αρχη- γοῦ τοῦ στρατεύματος. Καὶ µετὰ ἀπὸ συζητή- σεις τριῶν ὁλομλήρων µη νῶν ἀκόμη δὲν δρέθηκε ὁ ἁἀντικαταστάτης τοῦ Στρατηγοῦ Κομνηνοῦ. Καὶ γιὰ πρώτη φαορὰ ἡ ᾿Εθνικὴ Φρουρὰ παραµέ- γει ἀκέφαλη, Χχωρὶς μὲ αὐτὸ νὰ θέλουμε νὰ µειώ σουµε τὶς Ἱκανότητες τοῦ ὑποστρατήγου ᾽Αζί- να, ποὺ ἀνέλαδε προσω- ρινὰ τὴ διοίκηση. Ἡ Κυδερνητικἡ ἀἆνα- Κοίνωση ΄ δὲν ἀποτελεῖ διάψευση γιὰ τὸ δηµοσί- ευµα τῆς' «Δειλινῆς». Εἷ- γαι στὴν πραγµατικότη- τα πανηγυρικἡ ἐπιθεδαί- ωση, τῶν πληροφοριῶν μας, ͵Απὸ μόνη της ἡ ἀνακοίνωση παραδέχεται ὅτι τὸ θέµα τοῦ ᾽Αρχη- γοῦ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρου- ράς συζητεῖται ἐπὶ τρεῖς μῆνες χωρὶς νὰ ἔχει ᾱ- κόμη λυθεῖι. Όμως γιὰ νὰ μὴν ἔχει λυθεῖ ὑπάρ- χουν λάγοι. Καὶ οἱ λό- γοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἆπο- κάλυψε Ἐχθὲς ἡ «Δειλι- γή». Ἡ ρήξη λοιπὸν ὁ- πάρχει.. / «κε στὴν Κύπρο ὁ Στρατηγὸς σ --| Παρά τήν ἀπύπειρα διαιεύδεως |--- {ΝΕ ΝΗΙ ΝΙΛ ᾽Αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες Ὑπάρκχει Φφυχρότητα, ποὺ ἑνγήζει τὰ ὅρια τῆς ρήξης στὶς σχέσεις 'Αθπνῶν καὶ Λευκωσίας παρὰ τὰ Χχθεσινὴ Κυθερνητικἠ ἁἀνακοίνωσηω μὲ τὴν ὁποία καταθλήθπικε προσγάθεια νὰ διαφευ- σθεῖ ἡ εἴδησπ τῆς ἐφηωμερίδας µας, Όπως ἔγραψφε χθὲς ἡ εδειλινήν ἡ Ψιωχκρό- τητα δηµιουρνήθηκε μὲ ἀφορμὴ τὸ θέµα τοῦ δι- ορισμοῦ νέου ᾿Αρχωνγοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο χειρισμοῦ του ἀπὸ µόρους τῆς Κυπριακῆς Κυθέρνηπσης ποὺ εἶχε σὰν ὀτιο- τέλθσµα νὰ ἐκτεθοῦν τόσο τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνιωδς ᾽Αμύώνης τῆς Ἑλλάδος ὅσο καὶ πολοὶ ἀξιωματικοί. ᾿Απόδεισι τῆς φυχράτηπας. αὐτῆς εἶναι καὶ ἡ παρατπρου- µένπ καθυστέρτπσπ στὸ διορισμὸ νέου ᾿ΑἈρχπγοῦ τῆς Ἐθ 1 ὁποκαλύψει Ἡ εδειλινὴ» εἶναι σήµερα. σὲ θέοπ νὰ διοµήχανο, ὁ ὁλοῖος διατιβατ᾿ ρωφ, ἀπὸ τὸν ὁπιοῖσ ποοᾶς ζήτησε νὰ µεσολαθή-. σει γιὰ ἄρσπ τῶν δια- φορῶν καὶ ἁἀποκατά- στασπ 'ὀμαλῶν οσχέσε- Ἰδνεις μὲ τὸν Ὅτ ΚΑΤΗΓΟΡΗΝΙΛΤΙΚΗ Ἐθνισς Φρουρᾶς. ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος «που γροφεῖο Ὑγνωστὸ Κύπριο ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΙΠΗ| ων μετα ᾿Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας, Ἠδη ὁ Κύπριος Βιομέχα- γος ἔχει μεταδεῖ στὴν ᾿Αθή- να καὶ σήµερα ἢ αἴριο ἀνα- µένεται νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν κ. ᾿Αδέρωφ γιὰ συζήτη- ση τοῦ προδλήµατος. 'Ἐπίσης ἡ «Δειλινὴ» εἶναι σήµερα σὲ θέση νὰ ἀποχαλύ- Ψεν ὅτι θέµα ᾽Αρχηγοῦ τῆς Εθνικῆς Φρουρᾶς εἶχε τεθεὶ καὶ πρὸ διετίας ὅταν στάλη- λύση ποὺ γὰ διασφι- λίζει ἐν ἁποστρατεία κ. Μουτού- σης μὲ σκοπὸ νὰ ἀναλάδει τὴ διοίκηση τοῦ στρατεύµα- τος. Ἡ Κυπριακὴἡ Κυδέρνηση ἔφερε καὶ τότε ἔνσταση. καὶ γιὰ νἁ συµθιδάσει τὰ πράγ- µατα ὀνόμασε τὸν Στρατηγὸ Μουτσούση σὲ ᾿Αρχηγὸ ΠΠε- ζικοῦ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς καὶ στὴ συνέχεια τὸν τοποθέ- τησε στὴ Λάρνακα. Όταν μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ὁ Στρατηγὸς Μουτούσης ἀντε- λήφθη ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ διορισθεῖ στὴ θέση γιὰ τὴν ὁποία στάληκε στὴν Κύπρο καὶ ὅταν οἱ εἰσηγήσεις του γιὰ τὸ θέµα τῆς ἁἀμυντικῆς θωράκισης ἀπορρίπτοντο, ζή τησε ἐπαναπατρισμό. Ἡ Κυδερνητικἡ ἀνακοίνω- ση σχετικὰ μὲ τὸ δηµοσίευµα τῆς «Δευλινῆς» ἔχει ὡς ἑξῆς: Τὸ σημερινὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «ΔΕΙΛΙΝΗ» μὲ τὸν τίτλο «Ρήξη ᾿Αθηνῶν Ὑποστηρίζουμε ΡΙΝΗ ΛΙ ΤΗΝ ΤΗΕ ΡΛΣΗ΄ ᾿Αὐξήσεις σὲ πολλὰ εἴδη ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΡΟΠΗ ΤΙΛΩΝ σύµφωνα μὲ ἔγκυρες πλπροφορίες τῆς αδειλινῆς» ὡς τὸ τέ- λος Μαΐου θὰ ἀνακοινωθοῦν αὐξήσεις στὶς τυμὲς πολλῶν εἰδῶν. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πλπροφορίες µας ἑνώγον τῆς ἐπιτρο- πῆς τιμῶν ἐκκρεμοῦν εἴκοσι καὶ πλέον αἰτήσεις γιὰ αὐξήσεις πά- νω σὲ ἰσάριθµα εἴδι. Μεταξὺ τῶν θεµάτων ποὺ συζητοῦνται εἶναι καὶ ἡ αὔξησῃ τῆς τιμῆς τῶν ἐφημερίδων κατὰ 25 µίλς. Ὑπάρχουν πληροφορίες ὅτι ἡ Κυδέρνπσηπ θὰ καθυστερήσει τὴν ὀνακοίνωσηπ τῶν αὐξήσεων ὡς τὴν ἡμέρα τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν γιὰ νὰ μὴ προκλπθοῦν ἀντιδράσεις μµεταξδὺ τοῦ κοινοῦ: ΣΕΝΕΥ:Η ΤΟΥ - ν - ν 0 α Ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ὑποστηρίζει λύση τοῦ Κυπριακοῦ θασισµένηπ σὲ σύστημα ὁμοσιονδίας καὶ ὄχι συνομοσπονδίας, μὲ Κεν- τρικὰ Κυθέρνησπ ποὺ νὰ ἔχει τέτοιες ἐξουσίες ποὺ νὰ διασφαλίζουν τὴν ἑνότητα τοῦ Κράτους. Τὰ πιὸ πάνω ἐπανέλαδε σὲ χθεσινοθραδυνἠ τιλεοπτικἡ συνέν- τευξη του ὁ Πρόεδρος τοῦ Δηωμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. .Κλπρίοπς, παρατηρώντας ὅτι, νὰ λύση ὁμοσπανδίας ποὺ θὰ ἐξευρεθεῖ, θὰ πρεπει Ὑποθέσεων τῆς ὁτιέρριφε πρόταση γιὰ τὴν Αἴγυπτο σὰν ἐνθάρρυνση γιὰ τὴν εἰοπνευτκιῆ διαδικα- Πάφου ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ χιτασλεσὴ Πάφου θά τωεῖς ὀδομάδες αεῖα υ)κοινώνιῶν, για σντήσει µεσαά σε τὸ Ίπουρ- χυὐνοῦ. Σύμη ώναά ἄπς ο, ὑποροῦν την να ολους και το πες ἀερουσκωρών» Ξ . ο. ο δεύτεσο στάδιο θά τη: τρηοᾶν ποσο ῖς Ἡ ς εν Ἡ τῶν υτιριαλον εἰ μια, τη 5 σερ την τοῦ. ἀεροδοσμίωι μὲ π]ηροφορίες παώτες ποοσηαρὲς θά Ἴ ματασκεέι Ἡ τοῦ ὃὁ γᾶρο στάθνεν 1... - τάχθηκε ἔντονα ἐναντίον τῆς σία τοῦ Ἰζὰμπ Νταίηδιν. παραχωρῄσεως τῆς θοῄῇθειας ἐξωτίας τῆς ἀργήσεως τῆς Ῥουοχίας. γιᾶ διεξαγώΥἩ. οὐ: σιαστικῶν συνομιλιῶν για την Ἠύπρο. ΄ - «Η ἐξέταση τῆς προτᾶσεῶς ποὺ πεφιλαμθάνεταν στον που Ἡποιογισμὸ ἐβδωτερικῆς 95 βειας ἀπὸ τῆν Ἐπιτροπὴ ᾿Ε- ΑΡΚΕΤΕΣ - τερικῶν «Γποθ,σεὼν, ἆποτε χινδυνεύουν νά διακόφουν τι , 3: ουν δι: ν ως ποοκάταρ»τικὸ θῆμα γιά τὴν ἔκδοσή τοὺς λόγω ἕλ- εν 7 ( Ί Ἔπι- λείφης τυπογραφικοῦ χάρ- τὴ µελέτη της ἅπο την νι τοοπή {Προῦποο ισμου» πρὶν ἀπὸ τὴ ο πτήση της στη Ώου τὴ Γερουσία» τη, Αὐτὸ π αν τοι. ἐφημερίδες θὰ διαφανεῖ σὲ ίνες µέρες ἂν στὸ μεταξὺ δὲν φθάσουν τὰ φορτία χάρ Τὰ πρόθληµα δημιουργή- σ στά σ σι ν, : , - .. Ἑξωτερικῶν πο -ᾱ- θα εἶναι 1: μα πν. πα θηχε ῶ τῆς πρώδους χα Ματέι πε τοῖς ΝΗΣΟ Ες ηρώρηση δαήθειας 180 ἕνα. ακαιώσ ες ων. Αανεβά σας πα ὃ 1 ος πα τομῃ τον ψιὰ τὸν Ἴσραῃ). μπα ἄνηση ή κα ῶν πο ὃς ῥοσιες ς ” του ἑματομμυρίων γνα την ἄρνηση ᾖ . οκαφῶν ας - τι ἀρχίσουν πενὶ πο τένς ο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Σύμφωνα μὲ ἀστυνομικὴ ἀνακοίνωση στὶς 10.50 π.µ. χθὲς, ἐνῶ ὁ ᾽Αντώνης Καρα- γικόλας, ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο καὶ τώρα κάτοικος τοῦ συνοι- κισμοῦ Τραχώνι, 3δ χρονῶν, καταγινόταν μὲ τὴν ἐγκατά- σταση ἀσανσὲρ σὲ ἀνεγειρόμε νο Ἐενοδοχεῖο κοντὰ στὸν πυ ταμὸ Γερµασόγειας, τραυµα- τίστηκε στὴν κεφαλὴ καὶ ἅλ- λα µέρη τοῦ σώματός του λό γω πτώσεως τοῦ ἀσανσὲρ. Οἁπεί νουῃε νὰ τὰ προσεΥνίσουν γιατὶ πὰ θεωροῦν ἀσύμφορα μὲ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Χωρὶς ἐφπῃμερίδες ου καὶ Λευκωσίας σχετικὰ μὲ τὸν ᾿Αρχηγὸ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς εἶναι τελείως ἀνα- κριδές. Ο Πρόεδρος τῆς Δημοκρα τίας οὐδέποτε εἶχε ἐνημερω- θεῖ σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση γιὰ ἀπόσπαση τοῦ στρατη- Υοῦ Μαρκόπουλου στὴν Κύ- προ. Οὔτε εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἀναμένεται ἐπίσκεψη τοῦ Ύ- πουργοῦ ᾿Εσωτερικῶν καὶ Α- µώνης κ. Βενιαμὶν στὴν ᾿Αθή- να γιὰ τὸ θέµα τοῦτο. Ἡ τοποθέτηση νέου ᾿Αρχη γοῦ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς σοζητεῖται μεταξὺ τῆς ᾖΚυ- πριακῆς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κυδέργησης καὶ οὐδεμία ρή- νὰ διασφαλίζει τὰν ἐλεύθερῃ ἐγκατάστασῃ, τὸ δικαίωµα τῆς ἐλεύθε- ῥρπς ἐπικοινωνίας καὶ τὸ δικαίωµα τῆς Ἰδιο- κτησίαςο. Καὶ τὰ τρία αὐτὰ δικαιώµατα θὰ πρὲπει νὰ κατοχυρώ- νονται ἁπὸ τὸ Σύντα- γμα. ᾿ Ἡ λύση ποὺ θὰ ἐξευρεθεῖ, πρόσθεσε ὁ κ. Κληρίδης, πρέ πει γἆναι τέτοια ποὺ ὑπο- στηρίζεται καὶ ἀπὸ τὴν Α- νατολἡ καὶ ἀπὸ τὴ Δύση καὶ ἀπὸ τοὺς ᾿Αδέσμευτους. Απαντώντας σ᾿ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ ΔΗ.ΣΥ, ὁ κ. Κληρίδης ἀφοῦ παρατήρησε ὅτι σήµερα ὑπάρχει οἴκονομι κἡ στασιµότητα, πληθωρι- σµός, ἀγεργία, αὐξήσεις τι: μῶν, µείωση τοῦ ρωθμοῦ ἆᾱ- γαπτύξεως καὶ πίεση πρὸς τὰ κάτω τῶν ἀσθεγεστέρων οἶνο νομικὰ τάξεων, τόνισε ὅτι ὁ ΔΗ,ΣΥ ἔχει σάν χύριο στόχο τὴ δηµιουργία ἀγθηρῆς οἶκο- νοµίας, ποὺ Θ) ἀνατρέψει ὅ- λα τὰ σημερινὰ δεδοµένα, ξη ὑπάρχει. τὴ καθυστέρηση ποὺ παρα- τηρεῖται. ΚΑΤΟΧΗ Ἠδη. εἰσαγωγέας χάστηυ μὲ ἐπιστοκὴ του πας τὸ ΎΥ- ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΟΝ πουργείο 5 υγκοινωνιῶν, τὴν ᾿᾽Ανακοίνωση τῆς ἄστυνο- ὁπαίαν ὑπογράφουν καὶ ἴδι-] μίας ἀναφέρει ὅτι Ανδρες τοῦ Οὐλαμοῦ Διώξεως Ναρ- κωτικῶν τῆς Λεμεσοῦ, σὲ ὠκτῆτες ἐφημερίδων «ήτεῖ ἄπως παρέµδει γιὰ νὰ ἐχ- φορτωθεῖ χωρὶς καθυστέοη- ση ὁ τυπογραφικὺὸς χάωτης ἀπὰ πλοῖο ποὺ ἀναμέγεταν χὰ «θάσει στὴ ειεσὸ σὲ δύο περίτου θδομάδες. συνεργασία μὲ τὶς τελωγεια- μὲς ἀρχὲς τῆς πόλεως δρῆ- καν χθὲς στὶς ἀποσκευὲς ]- σπανοῦ ὑπηχόου µικρὴ ποσό τητᾳ χασίς. Ναλογιστὴ) γιὰ νὰ συµδου» θπύξηθεϊ ἡ τιµή πετρελαιοειδῶι ΕΠΙΒΕΒΛΙΩΝΕΤΑΙ Η «ΔΕΙΛΙΝΗ) Ἡ Κυδέρνηπσπ ἐπιθεθαίωσε ἀποκλειστικὴ εἴδπση τᾷς εδειλινίο} ὅτι θὰ ἐπιδάλει αὐδπσῃ στὴν τιµὴ τῆς θενζίντις καὶ τῶν ἄλλων πετρε- λαοειδῶν., λεύσει τὴν Κυδέρνηση πάνω στὸ θόµα καταμερισμοῦ τοῦ κόστους πάνω στὰ διάφορα εἴδη πετρελαιοειδῶν. Η αὔξηση στὴν τιμὴ τῶν ὑγρῶν καυσίμων ἀναμέγεται νὰ γίνει μετὰ τὶς ἐκλογὲς τῆς 24ης Μαϊου. ᾽Απαντώντας Χθὲς σὲ σχε- τικἡ ἐρώτηση, ὁ Κυδερνητι- κὀς ᾿Ἐκπρόσωπος δήλωσε ὅτι «πράγματι ἔχουν αὐξηθεῖ διε θνῶς οἱ τυμὲς τοῦ ἀργοῦ πε- τρελαίου καὶ ἐπειδὴ οἱ ἑται- ρίες πετρελαιοειδῶν δὲν µπο- ροῦν νὰ ἀπορροφήσουν ὅλο τὸ αὐξημένο κόστος ἔχουν ὑποδάλει αἴτημα γιὰ ἀναθεώ Ρρηση τῶν τιυμῶν τῶν πετρε- λαιοειδῶν». Ὁ ἐκπρόσωπος ἀποκόλυ- ψε ἀκόμη ὅτι ὑπάρχει πιθα- γότητα µετακλήσεως διεθνοὺς κύρους ἐμπειρογνώμονα ({ὰ- ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΣΑνακοίνωση τῆς ἁστυνομί- ας ἀναφέορι ὅτι τὸ Κακουργι οδικεῖο Λευχωσίας ἐπιλήφθη- κε χθὲς τῆς ὑποθέσεως τοῦ Θεμιστουκλῆ Παναγιώτου Βιο- λάρη, ἀπὺὸ τὸν Άγιο Θεόδω- ϱο Σολέας, ποὺ Ἠατηγαρεῖτο γιὰ ἀνθρωποκτονία μὲ θύμα πὸν Ανδρέα Γ. Φονσκωτὺν ᾱ- πὸ τὸ ἴδιο χωοιὸ. “Ο κατηγο- θούμενος »αταδικάστηκε σὲ δετῆ φυλώκιση, 4 ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΙΠΠΕΠΙΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΑΤΟΙΙΜΙ - ΡΙΩΙΙ ΛΙΡΩΙΙ ΦΔιμενικὰ ἔργα ἀξίας πέραν τῶν δέκα ἑκατομμυρίων λιρῶν θρίσκον ται ὑτὸ κατασκευὴ ἃ προνγραµµα- τίζονται νὰ γίνουν, σὲ μιὰ προσ πάθεια νὰ διευκολυνθεῖ τὸ ἑξαγω- γικὸ καὶ τὸ εἰσαγωνικὸ . εμπόριο τῆς Κύπρου. Ἠδα ὡς τὸ τέλος τοῦ «χρόνου ἀναμένεται νὰ συμτιλτιρω- θεῖ ἡ κατασκευὼὰ τοῦ κρππιδώµα»-, τος στὸ λιμάνι Λάρνα κας µήκους 350 μ. Ἐπίσης µέσα στὸ 1985 ἀτὶ ναµένεται: νὰ συμπληρωθεῖ ἡ κατασκενἠ. τοῦ κρηπιδώµατος 'στὸ λιμάνι Λεμεσοῦ μήκους 45ὔ µ- Γιὰ τὸ ἔργο ἀαὐτὸ ἔχει πα- οατηρηθεῖ µεγάλη καθυστέρη- ση στὴν συμπλήρωσή του, ᾱ- ναµένεται δὲ σύντομα στὴν Κύπρο ὁ Γενικὸς “Υπεύθυνος τῆς Ἑταιρείας «Αρχιρόδο» ποὺ ἀνέλαδε τὴν κατασκευὴ του γιὰ νὰ συζητήσει μὲ τὸ Ὑπουργεϊό Συγκοινωνιῶν τρό πους ἐπισπεύσεως τῶν ἐργα- σιῶν. Πληροφορούμαστε ἐπίσης ὅ τι Ὑίνεται σχέψη γιὰ τὴν ᾱ- φέγερση στὴ Λεμεσὺὸ εἰδικοῦ χώρου φορτώσεως καὶ ἔκφορ- τώσεως ἐμπορευματοκιθωτί- ὧν μετὰ τὴν κατασχευη τοῦ κρηπιδώµατος. ὍὉ χῶρος θὰ εἶναι ἐφοδια σµένος μὲ σύγχρονο ἔξοπλι- σμὸ ποὺ θὰ στοιχίσει γύρω στὰ τέσσερα ἑχατομμύρια άν ρες. 0 κ. ΛΡΕΡΙΦ ΛΕΗ ϐλ ΥΠΟΡΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΠΛ ΑΘΗΝΑ, (Τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--- Ὁ Ὑπουργὸς ὮἘθνι- κῆς ᾽Αμύνης τῆς Ἑλλάδας κ. ᾿Αδέρωφ κατὰ τὴ χθεσινή σύ: σκεψη τῆς Κοινοδουλευτικῆς ὁμάδας τῆς Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ὅτι εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ μὴ κατέλθει σὰν ὑποψήφιος στίς προσεχεῖς βουλευτ'κὲς ἐ- κλογὲς, , Ὡστόσο ὁ κ, ᾿Αδέρωφ ὑύπο- γράµµισε ὅτι θὰ ὑποστηρίξει μὲ ὅλες του τίς δυνάµεις τὴ Νέα Δημοκρατία στὴ προσπά- θειά της νὰ ἀποσπάσει ἐκλο- γική νίκη. Κατὰ τὴ σύσκεψη τόσο ὁ κ. ᾽Αδέρωφ ὅσο καὶ ὁ Πρωθυπουρ- γὸς κ. Ράλλης ἐπετέθηκαν μὲ δριμύτητα ἐναντίον τοῦ ΠΑΣΟΚ. ὍὉ κ. Ράλλης εἰδικώτερα εἷ- πε ὅτι τὸ «Ἔθνος θὰ πληρώ- σει ἀκριθὰ τὶς ἐπαγγελίες τοῦ κ. Παπανδρέου ἂν ποτὲ ἀνέλ- θει στὴν ἐξουσίο. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΑ ΛΙΓΟ Ἡ πρωθυπουργὸς τῶν Ἰν- διῶν κ. Γκάντι καὶ ὁ Καγκελ λάριος τῆς Αὐστρίας κ. Κοάϊ σχι στάθµευσαν χθὲς τὸ ἀπό- γευµα στὸ ἀεροδρόμιο Λάρ- νακας ὅπου τοὺς ὑποδέχτηκε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Ἀυπριανοῦ, καὶ εἶχε μαζύ τοὺς χωφριστὲς συναντήσεις. Ὁ. Πρόεδρος Ἰναριανοῦ ἐ- νηµέρωσε τοὺς δύο ἡγέτες γιὰ, τὴν παροῦσα φάση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ἀντάλλαξε µα- σά τους ἀπόψεις γιὰ θέµατα ἀμοιθαίου ἐνδιαφέροντος. Σελίδα 9 .εκδηήώσε ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 46 Σήμερα στὶό 0.80” κα ἃ 'Επιθεωρητήὴς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κ. ἩΠ. Ἱερσιάνης θὰ μιλήσει στὸν Όμιλο Ἡνευματωῆς ᾽Δνανεώσεως μὲ θέµα «Γιατὶ δὲν γράφουν οἳ ΕΜ ύπριοι». 6 Σήμερα στὶς δ.15 µ -μ. µέσα στὰ πλαίσια τῶν φι- λοσοφικῶν συζητήσεων ὁ ὃρ Ἰλεῖτς ᾿Ἰωαννίδης, θὰ µιλή- σει στὴν «Ἡπουὰτ ᾿Ηχὼ 75» 4εμεσοῦ μὲ θέµα «Η ἀἄγγε- λολογία στὴν οὐράνιο ἱεραρχία τοῦ Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπα- ψείτου». 4 ὉὉ διευυντὴς τῆς Παιδαγωγικῆς ᾿ Ακαδημίας ». ΠΜαραθεύτης μιλᾶ σήµερα στὶς 7.80 τὸ 6ράδυ στὸ Δημή- τριο Πολιετιστικὸ Ἀέντρο «Δάργακας μὲ θέµα «Ἡ ἀγωγὴ τῆς σηµερινῆς νεολαίας». Φ Σήµερα στὶς 7 μ.μ. ἡ κ. Κ ἆρσον μιλᾶ στὴν «Φι- Λοξενία» μὲ θέµα «Τὸ σύστημα ποὺ ἐφαρμόξεται στὴν ᾿Αγ- γλία γιὰ τὴν ἐπισήμανση κοσμημάτων καὶ ἀντικειμένων ἆᾱ- τὸ πολύτιμα μέταλλα». ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΨΗΜΑΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Σήμερα εἶναι ἢ τελενταία µέρα προθολῆς τῆς περίφη µης κριτικῆς ταινίας τοῦ Ζὰν Ῥιδὲ «Ἡ καλόγρια». 1 ταινία προθάλλει ἡ Κινηματογραφικὴ Λέσχη εν- Κωσίας στὶς δ.8δΟ µ.µ. στὸ Γραφεῖο Δημοσίων 1ληροφο- θνωγν. ΠΕΡΙΦΕΡΗΛΝΗ ΣΙΓΚΕΝΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΣ. ΣΤΗΝ ΛΡΛΛΙΠΠΟΙ Ὀγκώδῃη περιφερειακὰ συγκέντρω-! ση ὀργανώνει τὸ ἑρχόμενο Ῥάθθατο 9 Μαΐου στὴν ᾿Ἀραδίππου ὁ Δπμοκρατικὸς Συναγερμὸς. Ἡ συγκέντρωση θὰ πρανγματοποιπθεῖ στὶς 8 μ.μ. στὴν κεντρικἡ πλατεία τῃς ᾱ- ραδίππου. 2 Κύριος ὁμιλητὴς: 'Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. ΚΠΗΡΙΠΗΣ.. ΓΛΑΥΚΟΣ --Θ᾽ ἀπευθύνουν χαιρετισμούς καὶ οἱ ὑποφήφιοι θουλευτὲς κος καὶ ᾽Ἀμμοχώὠστου. τοῦ ΠΗΣΥ ὭἠΠάρνα- ΜΠΛΡΧΙΛΕΡ, ΣΥΓΠΗΙΝΤΡΦΕΙ 10Υ ΛΗΜ. ΣΥΝΑΠΙΡΗΘΥ Ὁ Διυμοκρατιχὸς Σ9ναγεο μὸς διοργανώνει ἀπὸ τὴν ἐρ- χόμενη θδομάδα ποοεκλογι- χὲς ἐπαρχιακὲ συγκεντρώ- σεις μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πρόεδρο / τν κάμµατος κ. Γλαῦχο.Κλη- ερίδη. ο Συγκεκριμένα τὸ Σάδδα- επο, «16. Μαΐου στὶς μ.μ, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΣ Ἐ θὰ µι- λήσει στὸ Παραλίμνι σ) ἐπαρ χιακὴ συγκέντρωση ᾽Αμμοχό- στου. Ν Τὴν Κυριακή, 17 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. ὁ κ. Κληρίδης θὰ μιλήσει στὴν Λεμεσό, στὴν πλατεία Γοηγόρη Αὐξεντίου (μπφοστὰ ἀπὸ τὸ Διοικητή- οιο). Δὲ Τὴ Λεντέρα, 18 Μαΐου στὶς ϐ µ.µ, θὰ μιλήσει στὴν Πάφο, στὴν πλατεία Κέννεν- τν. Ν Τὴν Τοίτη, 19 Μαΐου ατὶς 8 μμ. θὰ µιλήσει στὴ Λάρνακα, στὴν πλατεία ᾿Ακρο πόλεως. Ἀς Τὴν Πέμπτη, 91 Μαΐου στὶς 8 µ.µ. θὰ μιλήσει στὴν Κοφίνου, σὲ ἐπαρχιακὴ συγ- κόντρωση γιὰ τὴν Κερύνεια. Α Τὴῆν Παρασχενη, 25 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θά µιλή- σει στὴ ἈΑευχωσία, μποοστὰ ἀπὸ πὸ οἴκημα τῆς ΠΑΙΣΎΥ- ο ΔΥ. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τελεν- ταία προεκλογικὴ συγκέντρω- ση τοῦ ΔΗΣΤ. Στὸ μεταξὺ ὁ ἸἨΠοόεῦδρος τοῦ «ΔΗ.ΣΎΥ. θὰ: ἐπισκεφθεῖ μεθαύριο στὶς 8 μ.μ. τὸ Δα- σάχι τῆς Άχνας καὶ. θὰ ἐκ- φωνήσει προεκλογική ὁμιλία, Νε Τὸ Σαδόάτο, στὶς ὃ μ.μ, θὰ μιλήσει στὴν ᾿Αραδίπ που. Ξ Νὲ Τὴν Κυριακή, στὶς 11.50 π.μ. θὰ μιλήσει στὸ ὑΦοινὶ καὶ στὶς 8 µ.-µ. στὸν ᾿Αγρό. Με Τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐαυ στὶς 8 μ.μ. θὰ µιλή σει στὰ Πολεμίδια. : Νε Την Ὁοίη 15 Μαΐου, στὶς ϐ µ.µ. θὰ µιλήσει στὸ Δάλι. Νὲ Ῥὴν Τετάρτη 18 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θά μιλήσει στὴν Πόλη Χουσοχοῦς. Ν Τὴν Πέμπτη, 14 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θὰ μιλήσει στὸ συνοιασμὸ ᾿Ανθουπόλεως. Νε Τὴν Παρασκευή, 16 Μαΐου στὶς 8 μ.μ. θά μιλήσει στὴ Δευτερά. Νε Τὴν Τετάρτη, 90 Μαΐου στὶς 8 μμ. θά μιλήσει στὸ συ- γοικισμὸ Λατσιῶν, ΕΞΟΡΗΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΣΥ ΑΞΜΕΣΟΣ, 5 Ἅᾖ(Γραφεῖο «Σ»). «--- Τὰ στελέχη τοῦ ΔΗΣΥ Λεμοσοῦ κ. κ. Αἱμίλιος Φράγκος, Ντίνος ᾿Ερωτοκρί- του καὶ Δάφνης Παναγίδης θὰ μιλήσουν τὴν Πέμπτη (αὔριο) στὶς 7 μ.μ. στὶς Κυδίδες καὶ στὶς 8.30 μµ.µ. στὸν Άγιο Βεράποντα. Τὴν ἴδια ἡμέρα οἱ κ.κ, Αὐ- Υερινὸς ΓΠαπαρές, Νίκος Ανα ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ στασιάδης καὶ Νίκος Παπαδό πουλος θὰ μιλήσουν στὶς 7 μ.μ. στὸν Αγιο ᾿Αμι ιο καὶ στὶς 9.30 μ.µ. στὸ Βου- νί, Τὴν Παρασκενὴ στὶς 7 μ.μ. οἱ κ. ᾿Αναστοσιάδης, Παπαδό πουλος καὶ Μιχαηλίδης θὰ µι λήσουν στὸ Πραστειὸ καὶ στὶς 8.30 μ.μ. στὴν ᾿Ανώγυρα. Διεθνής ἡπμέρα Νοσσεκ Ἡ Ὀοσγάνωση Κυπρίων Νο σοκόμων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἡμέρας Νοσοχόμων καὶ µέσα στὰ πλαίσια τοῦ Δι- εθνοῦς ἜἜτους ᾿Αναπήρων, ὀργανώνει διάφορες ἐκδηλώ- σεις μὸ ατόχο τὴν ποροθολή τοῦ ἔργου τῶν Νοσοχόμων χαὶ τὴν ἔμπρακτη συμθολὴ καὶ προσφορὰ τῶν μελῶν της στὺ Διεθνὲς ὌἜτος ᾿Αναπήρων, 1. Τὴ 19.50.81 ποὺ εἶναι διε- θνῶς καθιερωμένη σὰν Παγχό σµια Ἡμέρα Νοσοκόμων, ὁρ- γανώγει στὶς 9.16’ -- α.50 μ.μ. στη Σχολὴ Τυφλῶν συ- γέδριο μὸ θέμα , «Ἡ Συμθολὴ τῆς Νοσοκό- µου στὴν Πρόληψη καὶ Πεοί- ϐαλψη κάθε ἀναπηρίας». Τὸ συνέδριο ποὺ θὰ εἶνον µονοήµερο ἔθεσε ὑπὸ τὴν ὕψη λὴ προστασία του ὁ Ποόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Ἀπύρης Κυποιανοῦ ὁ ὑὁποῖος καὶ θή τὸ προοσφωνήση, θὰ κηρύξει δὲ τὶς ἐργασίες του ὁ Ύπουυ γὸς Ὑγείας χ. Γεώργιος Το µπάξος. Ἠδη ἐδήλωσιαν σι µετοχη Υπουργεῖα, ὌΌσργανν σεις ᾿Αναπήρων, Ἰνπιδεντι- χὲς ᾿Οργανώσες, Μέλη τὴς όπων Οργάνωσης, ἄτομα κ.ᾶ., τὰ θέµατα δὲ θὰ ναλύφουν τὸ 0όλο τῆς Νοσακόµου στὴν πρό ληφη καὶ την φροντίδα τῶν ἀναπηριῶν, χαθὼς καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πρόληψης καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς Ἆο- σηλευτικῆς φροντίδας, στήν ἐ- πίτευξη τοῦ στόχου ποὺ ἔθεσε τὸ Διεθνὲς ἔτος ἀναπήρων γιὰ καθολική συμμετοχή καὶ ἰσότητα τῶν ἀναπήρων στὴν κοινωνία. 5, Τη Τετάρτη 19.50.81 θὰ ὀργονωθεῖ ἐκδρομὴ γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Σχολῆς Κωφῶν Παίδων στὴν ὁποία θὰ λά- 6οῦυν µέρυς καὶ µέλη τῆς 0ο γάνωσης Νοσοχόμων συντε- λῶντας ἔτσι στὴ κοιγώνικο- ποίηση καὶ τὴν ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν, δ. Την Πέμπτη 14.6.81 καὶ ὧρα 8.20 μ.μ. θἀ δοθεῖ αινη- ματογραςικὴ παράσταση στὺ Ἁτιάνα 3 μὲ τὸ ἔσγο «Οἱ ηρταλοῦδες εἶναι ἐλεύθερες». Η. παράσταση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἱγίδα τοῦ Ὑπουργοῦ “Ὑγείας ». Τ. Ῥομµπάζου οἱ δὲ εἰσποά- ξεις θὰ διατεθοῦν σὲ ὀργανώ- σεις ἀναπήρων. ) :84 ΔΕΙΛΙΝΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ ό ΜΑΟΥ 1581 «...μέχοι τὸ 6ράδυ θὰ πε- θάνω», κατάφερε νὰ πεῖ μὲ δυσχολία ὁ 2ἴχρονος Ἴφλαν δὺς πατριώτης ἹΜπύμπυ Σὰντς στὸ φίλο του. Ωοιυ- εν Κάρθον. Συμπλήρωνε ἐ- κείνη τῇ μέρα δύο µῆνες καὶ δύο µέρες χωρὶς τρυφη στὸ στόια, µέσα στὶς σκο- τεινὲς φυλακές τοῦ Ἀπέ)- αστ». Τὸ σκεφτόμαστε κι άνα- τοιχιάζουµε. Κι ὅμως ἔπρε- πε νὰ θαυμάζουμε! Γιατὶ ὁ Μπόμπυ ὅλο αὐτὸ Ὥτὺν καιρὸ ἦταν εὐτυχισμένος ζώντας ἔντονα -- προσφέ- ροντας τὸν ἑαυτό του --- τὸ φωτεινὸ αἴσθημα τῆς πίστης στὰ ἰδανιμὰ τῆς 'Ἠλευθεοί- ας ναὶ τῆς Δικαιοσύνης. Διι λαλώντας στὸν κόσµο πὼς ἡ ἐλευθερία δὲν ἀπολτᾶταν χωρὶς θυσίες. Χωρὶς πύνο καὶ στερίσεις». κ. Νὲ κκ Τὰ µάτια τοῦ κόσμου στραμμένα στὶς φυλακὲς τοῦ Μπέλφαστ. Οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες, γι) ἄλλη μιὰ φορὰ ἱερουογοῦν µέσα στὰ σκοτεινὰ ΄ κελλιά τῶν φυλακῶν. Μέσα στὴν καταπίεση καὶ Ἱευτεριά, ποὺ ἀνόμη δὲ Ίνω ρίσαμε τὺ γ)υκύὺ καρπὸ της. ποὺ κραδαίνονται καὶ τιαῦνται ἀνθιαμέγες. κοα- Απε- ποὺ ὁ ἀνωνιστῆς γίνεται φο ρέας τῆς ἀρετῆς χι ἐκφρα- αὐτὸ ποὺ τοῦ ζητά ἡ λα- ῥωμένη του πατρίδα για τὴ Πεθδαίνονίας Γρωλκὰ τὴν ἁδινία. Ποὺῦ τὸ χαμόγελόὀ της πι- κρύ, στὰ κουρασµένα χείλη μας.... κ Ν ἐν Οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες τῆς Λευτεριᾶς καὶ τῆς Δικαιο- σύντς Ογαλµένες µέσα ἀπὸ πὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὶς αὐτοθυσίες Καὶ γιατὶ ὁ ἄν- ὄρωπος μπορεῖ µέαα ἀπὸ τὸν φρικτό του πόνο νὰ θα” ματουργεῖ. Μέσα στὴ συµ- Φορά, μπορεῖ νὰ μᾶς παρου σιάσει τὰ ὡραιότερα πράγ- µατα τοῦ κόσμου, ὅταν ἡ ᾱ- ρετὴ τὸν ὑψώνει πάνω ἀπὸ λευθερωµένες ἀπὸ τὸ φόδο γι ἐλεύθερες ἀπὸ τὴν ἧττο- πάθεια ναὶ τὸ μαρασμό. ἐς Δε -ν ὍὍταν ἡ καρδιὰ κοατᾶ καὶ ἡ ψυχἠ θαστάει, πότε Ἡ πί- στη θερμαίνεται καὶ ἀνατέλ λει τὸ δικό της ἥλιο. Τὸν ᾖλιο ποὺ ἄλλοι τῆς του στὲ- 0ησαν. - “Ὅταν ἡ καρδιὰ θάλλει καὶ ἡ φυχὴ ἐλπίζε, τότα τὰ τραύµατα καὶ , ἡ ὀδύνη µετουσιώνονταν σὲ ὄνειου ποὺ ζωογονεὶ. Ποὺ ὁπλίδει τὰ μπράτσα μὲ δύναμη καὶ στῆς ἑγὸς «πνεύματος εὐθύ- γης γιά τὸν «κόσμοί Ἡ στιγµή, ποὺ ἀνοίγονται τα τοιχώματα τῆς καρδιᾶς του, γιὰ νὰ ξεχυθεῖ τὸ φῶς ποὺ μυσταγωγοῦσε µέσα του. Τὸ φῶς τῆς δύσκολης πράξης. Τὸ καθάριο φῶς τῶν ἰδανι- κῶν ιτ] να Με ο. Ὁ ἩΜπόμπυ ἀντιστάθηκε [ Δὲν ὑποτάχθηκεῖ ᾿Αποφά- σισε νὰ μὴν ἐνδώσει. “Ἡ εἰ- οηνικη του ἀντίσταση καὶ ση τῆς δικαιοσύνης Ὑίνεται τερη. Γιατὶ , εξ διαμαρτυρία µέσα σ) ἕνα πιὸ ἔντονη. Γίνετα, ἔρει- οιά, εἶναι πάντα ἐκείνη τῆς μπουντρούµι µεταποιήθη- σµα, συντηρητῆς καὶ θώρα- καρδιᾶς! {! πεππεκύΕροπεώπαμααν. δικαίωση της. Ὅταν κινεῖ- ται συνετά. Δίκαια. Μακουὰ ἀπὸ τὶς ἀκρότητες καὶ τὶς θαρθαρότητες. Κι ὅταν ἀφή νει τὴν καρδιά του νὰ γεµί- σει μὲ τὸν πόνο τῆς πατρί- δας, Γιατὶ ὅσο πληθαίνει ὁ πόνος τόσο απληθαίνει καὶ ἡ δύναμη. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐγ- καρτέρηση. Ἡ µπεποίθηση μαὶ ἡ προσδοκία Μέσα στὴν χατάφωση ᾱ- δικία τῆς πατοίδας, ἡ αἶσθη ματς λα ως. Τοῦ Σταύρου Σταύρου ΧΡΟΝΟΙ ΡΑΦΗΜΑ ασαμρσσεα Μέσα ατὶς φωτιὲς τοῦ ἁγώ τὸ πεπρωμένο καὶ πέρα ἀπὸ ὁροθετεῖ στὸν καθαρό ὁρί- κε ο Ἠθοπκι πράξη! Εδει κας τοῦ αγωνδος να γιὰ λευτεριά. Στὴ σκέ- τὰ δάκρυα. ζοντα τὸ σκοπὺ τῆς ζωῆς. ε στὸν 2ύσιο πὠς ἀντίστα ὃν ΧΑ ον η µας ἕνας Παλληκαρίδης Ἡ λευτεριά, δὲν εἶναι Καὶ τὸ σκοπὸ τοῦ ἀγώναἲ ση µπορει να Ὕννδε η χάθε Ἵγας ἀκόμη ἥρωας μᾶς Χι ἕνας Αὐξεντίου!ι Μᾶς ϐΘν- πράγμα τυχαῖο! Καὶ καθόὸ- 'Ὁ ἀγώνας καὶ ἡ ὥρα τῆς νρηνικὴ πσμα Η κάθε θύμισε τὴ μαοτνρικὴ καὶ αν: ή ο - 2 » ει κ. ν - « ως ο ͵ ν η , ν µίουν τὶς δικές µας θυσίες Ἰο8. εὔκολο. Χρειάζεται Ψν- πράξης! Ἡ στιγµή του ὐ- ὑπεύθννη στιγμη: Όταν 9 μάσσουσα σκλαθωμένη γη καὶ τὰ ῥὁλοκάώπώματα γιά χὲς γιά νὰ χωρέσει. Ψυχὲς λοκαντώματος. Ἡ στιγμη, κιθένας µας Ἀάνει σώστα µας. Τά δικά µας πάθη. Τῆ δική µας δικαίωση καὶ λεν: τεριά, Μᾶς θύμισε την πὰ- μρα στὰ χείλη µας καὶ τον καημὸ χαμένων πατρίδων, ποὺ μᾶς πληγώνει ἐπώδυγα. )Αλλὰ ὅπου ἡ ζωή πληγὠ γει, ἐχεῖ καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἀνάσταση ψυχῶν] , Ὅπου ἡ ἀδικία µαστιγώ- γει, ἐκεῖ καὶ ὃ πόθος γιὰ τὸ πάλεµα τῆς δικαιοσύνης ἱ «Όπου ὀδύνη καὶ µαράς, ἐκεῖ καὶ ἡ ἀπόφαση γιὰ δι” εκδίκηση τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐδαιμογίας). Ἔνας λαὸς ποὺ ξέρει γά πιστεύει μὲ τὶς διαστάσεις τῆς ἀρετῆς, τότε ὁ ἀγώνας του. ἀποθαίνει σὲ δικαίωση. Τιατὶ ἡ πάλη ἑνὸς λαοῦ ἀο- χίζει ἀπὸ τὴν πρὠταρχικὴ πίστη ὅτι θὰ κερδίσει τὸν ἆ γώνα. Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ λαὸς διατηρεῖ τὴν καρδιά του λεύ ποώτη λευτε- ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ Τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα οτὶς ΙΙ Μαΐου, ἀρχίζει στὴ Λάρνακα τὸ διεθνὲς συµπό- σιο --- σεμινάριο Ψψυχιατρι- κῆς καὶ ψυχολογίας ποὺ δι- οργανώνει τὸ Ίδρυμα Πιερί δη τῆς πόλεως. Τὸ σοµινάριο, τὴν ἐναρκτή ρια τελετὴ τοῦ ὁποίου θὰ πρωσφωνήσει ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας χ. Κονομῆς, Λλή- γει στὶς Ι7 τρέχοντος. Μὲ τὸ Ίδρυμα Πιερίδη --- ποὺ ἔχει καὶ στὸ παρελθὸν διοργανώσει παρόμοιο σεµι γάριο τὸ ὁποῖο σημείωσε µε Υάλη ἐπιτυχία -- συνγεργάζε- ται ἡ Μεσογειακὴ Ἑταιρεία Κοινγωνικῆς Ψυχιατρικῆς, Τὸ σεμινάριο περιλαμδά- γεν ἀνταλλαγὴ ἐπιστημονι- κῶν ἀπόψεων γιὰ τὴν προα- γωγὴ τῆς ἠυχοκοινωνικῆς λειτουργίας καὶ τῆς πρόλη- ψης τῆς δυσλειτουργίας τοῦ ἀγθρώπου, τῆς πρόληψης τοῦ ἁλκοολισμοῦ καὶ τῆς ἐξάρτη σης ἀπὸ τὰ ναρκωτικά. Τὸ σεμινάριο προορίζεται γιὰ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ἐκ παιδευτικούς καὶ ἡγετικὰ κοι γοτικἁ στελέχη ἀπὸ τὴν Κύ- προ καὶ τὴν Ἑλλάδα. ΄Ἠδη ἔχουν προσκληθεῖ Υγὰ νὰ πάρουν µέρος στὶς ἐρ Υασίες τοῦ συμποσίου οἱ σύλ λογοι Ψψυχιάτρων, Ψψυχολό- γωγ, ὁμάδα κοινωνικῶν ει τουργῶν καὶ διακεκριμένοι Κύπριοι διευθωντὲς ἀγωτέ- ρων μορφωτικῶν ἱδρυμάτων. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΙ0 Α' ΨΥΧΟΛΟΠΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ἐξ Ἑλλάδος καὶ Κύπριοι ἐπιστήμογες ἀνέπτυξαν διάφς ρα ἐπὶ µέρους θέµατα οτό διήµερο Α΄ Ψυχολογικὸ Σι γέδριο Κύπρου, ποὺ κεἶχε σὰν ἀντικείμενο μελέτης τὴν ψυχολογικἡ ἀγάπτυξη τοῦ παιδνοῦ καὶ τὰ προδλήµατα της, Στὸ συνέδριο μίλησαν οἱ κ.κ. Τζαδάρας καὶ Τζιόγ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΑΨΜΙΑ ᾿Αποχαιρετιστήρια χειραφία τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ καὶ τοῦ τέως ἄιοι κητῃή τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς στρατηγοῦ Κομνηνοῦ, ποὺ ἀναχωρεῖ σήµερα ἐτπιστρέφοντας στὴ Ἑλλάδα. Στὰ πρόσωπα τους διακρίνονται ἔντονα το πὰ ἁμοιθαῖα αἰσθήματα θλίφεως γιὰ τὸν ἁἀποχωρισμό. ππππππππππππππππππππ σσ σσ πρι στ ο 1 ἁ κουρας μὲ ἀντίστοιχα θέµατα, «Φυχοδιολογικὴ ἐξέλιξη, πράσφατα , γευροψυχολογικὰ δεδοµένα» καὶ «Ἐπιπτώσεις τῆς τουρκικῆς εἰσδολῆς στὰ παιδιὰ τῆς Κύπρου», ἐνῶ ἡ κ. Νίκη Θωμᾶ ἀγέλυσε μιά σχετικἡ εἰδικὴ περίπτωση. Ἐν συγεχεία ἡ δ. Μουστε ρῇ καὶ ὁ κ. Καλλίας µίλη- σαν γιὰ τὴν ἐφηδικὴ κρύση καὶ αὐτονομία καὶ γιὰ «Ψυχοσεξουαλικὴ ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ: μιὰ Ψφυχαναλυτικὴ ἄποψφη» ἀντιστοίχως. Οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης µέρας τοῦ συνεδρίου συνεχί- στηκαν καὶ συμπληρώθηκαν μὲ τὶς ὁμιλίες τῶν κοριῶν Γανοπούλου --- Μαράτου καὶ ᾿Ιακώδου, ποὺ ἀνέπτυξαν τὴν «Εξέλιξη γνωστικῶν λει τουργιῶγ: μιά κριτική θεώ- στάρχου ἀνέλυσαν ἁἀντίστοιχα τὰ θέµατα «Ὁ Ψψυχοκοινωγι- κῆς προέλευσης ναγισµός», «Ἡ ταύτιση τῶν παιδιῶν τῆς προσχολικῆς ἡλικίας μὲ τούς Υογιούς τους: ουγκριτικἠ ἕ- Ρευγα μὲ δάση τὰ χαρακτηρι στικἁ τῆς ἡλιμίας, τοῦ φύ- λου καὶ τῆς κουλτούρας» καὶ «Ψυχογεγεῖς ἐμετοὶ τῶν δρε φών». 3 ΠΑ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Τὸ Ἐυπριακὸ Κέντρο τοῦ ΔΙΘ ἐπίσης ἐκπροσωπούμε γο ἀπὸ τὴν µουσικαλόγο κ. Αέγια Σέργη συμμετεῖχε στὸ Διεθνὲς Σεμινάριο τοῦ ΔΙΘ μὲ θέµα «Τὰ προδλήµατα Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΛ Ρηση» καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἔν- γοιας τῆς διατήρησης σὲ ὁ- µάδα παιδιῶν προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας τῆς Κύὐ πρου, Ενδιαφέροντα θέµατα ἐπί σης ἀναπτύχθηκαν καὶ κατὰ τὴν ἑπόμενη µέρα τοῦ συνε- δρίου ἀπὸ τὴ δ. Τριανταφυλ Ἰίδου καὶ τὸν κ. Ερωτοκρί- του, ποὺ μίλησαν γιὰ τὰ «Προ δλήµατα προσαρμογῆς τῶν Κυπρίων παιδιῶν στὴν ᾿Ἁγ- γλία» καὶ γιὰ τὴ «Μελέτη στὴ σκιαγράφηση τριῶν ὁμά δων. διαφορετικῶν ἐθνικοτή τῶΥγ». μὲ εἰσηγητὴ τὸν κ. Ἐ- ῥρωτοκρίτου, Ἡ µελέτη συν- τάχθηκε ἀπὸ Βµελὴ ὁμάδα ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ δρα Ρασιδόκη. Εὐσηγητὴς τοῦ θέματος «Περιπτώσεις μαθητῶν μὲ εἰ δικά προδλήµατα στά σχο- λεία τῆς Κύπρου: στατιστι- κἠ ἀνάλυση καὶ διαπιστώ- σεις» ὑπῆρξε ὁ κ. Μιχάλης Πα παδόποωλος, ἐνῶ ἡ κ. Γεωρ- ἵίου --- Νίλσεν μὲ τὰ «Πρό ἴυπα τῆς ἑλληνικῆς οἴκο-έ- ἕρίας. στὰ ἀναγνωστινὰ τοῦ Ἀρμοτικοῦ», ἔθιξε ἕνα ἐξισου ἐνδιαφέρον θέµα. Τέλος ἡ κ. Μπούρα καὶ οἱ κ.κ. ἸΚοιραγίδης καὶ Αρι- τῆς Όπερας Δωματίου» ποὺ Ὀυγκροτήθηκε στὴ Μόσχα, Ἡ. Κυπρία ἐκπρόσωπος εἰ σηγήθηκε τὴ διερεύνηση τῆς δυνατότητας παροχῆς τεχνι κῆς δοήθειας στὴν Κύπρο γιὰ τὴ δηµιουργία πυρήνα Όπερας Δωματίου. Συζητήθηκαν ἐπίσης ᾖπρο- Βλήματα ὅπως οἱ µχῶροι στούς ὁποίους παίζεται ἡ ο περα Δωματίου καὶ θέµατα ρεπερτορίου καὶ σκηνικῆς παρουσίασης. ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Τὸ Σάδδατο 9 Μαΐου στὶς 5 μμ. ἡ Παδικὴ Σκηνἠ τοῦ ΘΟΝ. δίνει τὴν πρεμιέρα τοῦ ἔργου τῆς κ. Φιλίσας Χατζη χάννα «Στὴν ποντικούπολη», ποὺ ἀγεδαίνει σὲ σκηνοθε- σία τῶν κ.κ. Μαραγκοῦ καὶ ᾿Αναστασίου. Σκηγογραφοῦν ὁ κ. ἸΑγ- Ὑεκῆς, ἐνῶ τὴ µουσικἡ καὶ τὶς χορογραφίες ἀνέλαδαν ὁ κ. Θάνου καὶ ἡ κ. Χριστο φίδου. Τακτικὲς παραστάσεις μὲ τὸ ἔργο --- γιὰ τὸ ὁποῖο θὸ δώσουμε πιὸ πολλὲς λεπτο- µέρειες σὲ προσεχῆ µας ἕκ- ὅοση --- δίνονταν κάθε Κυ- ριακὴ στὶς 10.30 τὸ πρωῖ. ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΚΙ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ τῶν ἐκτοπισθέντων σµα εἰσοθημώτων τὸ ὁποῖον εἶ Τὴν ἵδρυση ἑνὸς ὀργανισμοῦ ἣ ὀπιτροπῆς ἀποκαταστάστως τῶν ὀκτοπυσθέντων καὶ τῶν πληγέντων τῆς μεσαίας τάξε- ως μὲ συμμµετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ συνδέσµου πληγέντων καὶ ἐκτοπισθέντων ὄπιχειρηματιῶν δητᾶ ὁ σύνδεσμος. Ὁ ὀργα- νισμὸς νὰ πρυμοδοτεῖται ἐπὶ µακροχόνιας δάσεως μὲ εἶσ- φοράς, μὲ δάνεια, μὲ δανεισμὸ ἀπὸ τὸ ἐἑσωτερυκὸ Ἡ τὸ ἑέξω- τερικὸ μὲ σκοπὸ τὴν προώθη- ση καὶ ἐπίλωση ὅλων τῶν προ- πι ο φακός τής “᾿ εδώ καὶ αλλού ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΌ Λεωφόρο Κέννεντυ ι(ἀνωτέρω φωτογραφία) διεξάγονται ἐδῶ καὶ ὁ- κτὼ µῆνες ἐργασίες γιὰ τὴν κατασκευὰ μιᾶς μικρῆς γέφυρος. Ἡ κεν- τρικ αὐτὴ συγκοινωνιακὴ ἁρππρία εἶναι κλειστὰ καὶ δημιουργεῖ σρο- θλήµατα στὴ τροχαία, Όπως φαίνεται ὅμως, τὰ πιροθλήµατα αὑτὰ θὰ ὑπόρχουν γιὰ ἄλλους ὀκτὼ ἡ καὶ περισσότερους µῆνες, διότι. οἱ ἐρ- γασίες προχωροῦν μὲ ρυθµὸ... χελώνας, θλημάτων καὶ τῶν πιληγέντων, Τὸ αἴτημα διοτύπωσε ὁ πρόεδρος τῆς ΠΑΙΣΥΠΕ κ. Γιαγκόπουλος κατὰ τὴ διάρ- κεια προχθεσινῆς οσιυσκέψεως τοῦ Σωνδέσµου ποὺ διοργανώ- θηκε στὸ Κενοδοχεῖο «Φιλοξε- μίορ στὴ Λευκωσία, Ὁ κ. Γιαγκάπουλος τόνισε ὅτι ἡ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθή- θηκε µέχρι σήµερα ἀπὸ τὴν κυ δερνητικὴ πλευρὰ συνέτεινε : α) Στὸ νὰ διευρυνθεῖ τὸ χά «Υπεύθυνος ἐχδόσεως: ΝΙΚΟΣ 4 ΑΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΤΕΥΜΑΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεὶα «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ Ατδ.» μα πα μαμ.λι ΠΑΠΑΛΟΠΟΙΛΟΣ ΓΡΑΦΡΙΑ: Πολυκωτοικία «ΣΟΛΕΑΣ ὁδὸς ΄Αννης Καομνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4709)109 ΤΈΛΕΞΕ: σΥ3626 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 47301 ΔΕΥΚΩΣΙΑ Χε δηµιουργηθε. β) Στὸ νὰ δημιουργηθοῦν συνθήκες ὑποαπασχολήσεως καὶ ἀδράνειας τῶν ἐκτοιπισθέν των καὶ τῶν πληγέντων ἐπι- χειρηματιῶν. Υ) Σπὸ νὰ δημιουργηθοῶν εὐκαιρίες γιὰ τοὺς μὴ ἑκτοπι- σθέντες νὰ ἐπενδύσουν σὲ το- μεῖς ὅπου προπολεμικά ἆσχο- λοῦνταν οἱ ἐκτοπισθέντες καὶ πληγέντες, ΑΝΙΣΥΧΘΙΝ ΒΗΠΘΡΡΡΗΠΣ ΝμΗ) Μὲ ἉΧθεσινὴ ἀνακοίνωσή της, ἡ Συντεχγία Ἔπιθεωρη πῶν Μέσης ᾿Εππαιδεύσεως ἐν φοάξδει τὴν πικοία καὶ ἔντουη ἀνησυχία τῶν μελῶν της για τὸ ἁδιέξοδο στὴν ἀξιολόγη } τους καὶ τὴν ἀπόφα ση τού Ὑπουργείου Παιδείας νὰ, - ταινώσεν ἐπίσκεψη ὁμάδας ἔπι- θεωοητῶν στὴν Ἑλλάδα. { Ὅσως ἀναφέρεται στὴν ᾱ- νακοίνωση: { (α) Αποτέλεσμα τοῦ ἁδιε- Σόδου στὶς συνομιλίες γιὰ ἆ- Ειολόγηση τῶν ᾿Επιθεωοητών εἶναι νὰ συνεχίζονται τὰ μµέ- τοα ποὺ ἀναγκάστηκαν οἱ Ἑ- πιθεωρητὲς ἨΜέσης οἆ τπά- ρουν. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὰ µέτρα αὐτά, ποὺ θὰ εἶναι σο- θαοές, δὲ θά μπορούν : δυστυχῶς νἁ ἀποτραποῦν, ἂν δὲν ἀρθεῖ σύντομα τὸ ἀδιέ- ξοδο, ! (β) Μὲ πολλὴ πικοία ση- μειώνουν πὼς ἡ ποόσφατη ἆ- πύόφαση τοῦ Υπουργείου Ίπαι- δείας. νὰ µαταιώσει ὀπίσχεφη ὁμάδας ἐπιθεωρητῶν στὴν Ἑλλάδα ποὺ εἶχε ποογοαυµα τιστεῖ εἶναι ἀδικαιολόγητη. Οἱ «ὑπισχέψεις -. αὐτές, ποὺ εἶχαν κοιθεῖ ὡς πολὺ: χοήσιµες. ἀπὸ τὶς Κὐδερνήσεις τῆς ἙῬλλά- δας καὶ τῆς Κύπρου, δὲν ἕ- πρεπε μὲ καγένα λόγο νά συν δεθοῦν μὲ τὸ συνδικαλιστικὸ θέµα. ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Β. ΚΥΠΡΟΥ’' ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σύµφωνα μὲ τὸν τουρκοια»ἱ. πριοκὸ Τύπο ἱδρύθηκα στὴ ἀ. Γὐρμονία «Σύνδοσμος τῶν Φί- λων τῆς Β. Κύπρου», ποὺ ἆ- νοππύσσει διάφορες δραστηρι- ότητες στὴ Γερμανία μὲ στό- χο τὴν προθολὴ τοῦ «τουρκι- κοῦ ὁμόσπονδου κρώτους τῆς Κύπρου» Ὅ πουρκοκυπριακὸς σύνδε- σµος, ἀναφέρουν οἱ τουρκοκυ- πριωκὲς ἐφημερίδες, ὀργανώ- Με σύντομα οστὴ Γερμανία «Κυπριοκὴ δροδιά», στὴν ὁ- ποία ἔχουν προσνληθεῖ τουρι- στικοὶ πράκτορες, δηµοσιογφά ΠΝΗΓΙΕΣ Πρ! Τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψη- Φίων κάθε κόμματος ἢ συ- νασπισμοῦ κομμάτων δρί- σκονται σὲ χωριστὴ ἀριθµη µένη στήλη πάνω στὸ ψηφο δέλτιο. Σὲ ἄλλη χωριστὴ στήλη δρίσκονται ἀριθμημέ να τὰ ὀνόματα τῶν ἀνεξάρ τητων ὑποψηφίων. - Τὸ ψηφοδέλτιο πρέπει νὰ Φέρει ἐπίσης σφραγίδα ῥἤ ἄλλη ἐπίσημη ἔνδειξη. ᾿Αφοῦ ὁ ἐκλογέας πάρει τὸ ψηφοδέλτιο του θὰ ἆπο συρθεῖ στὸν εἰδικὸ θάλαμο ποὺ δρίσκεται γιὰ τό σκο πὸ αὐτὸ στὸ ἐκλογικό κέν τρο, θὰ ἀνοίξει τό ψηφοδέλ τιο καὶ θὰ σημειὼσει µυ- στικὰ μὲ ιµελάνι ἕνα ση- μεῖο «Χ») µέσα στό µεγάλο τετράγωνο ποὺ δρίσκεται Τὸ ἐπίσημο φυλλάδιο γιὰ καθοδήγηση τοῦ ἐνπλογέα ᾱ- γαφέρει τὰ ἀκόλουθα: Ὁ κάθε ἐκλογέας γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πάρει ψη- φοδέλτιο πρέπει ἀπαραίτη τα νὰ ἔχει μαζί του τὸ ἐκλογικό του θιθλιάριο. Μέσα στὸ ἐκλογικὸ κέν- τρο δίδεται ἀπὸ τοὺς ἁρ- µόδιους στόν ἐκλογέα ψηφο δέλτιο πάνω στὸ ὁποῖο εἷ- ναι Ὑραμμένα τὰ ὀνόματα λων τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια στην ὁποία ἀνήκει ὁ ἐκλο- Ύεας, Τὰ ψηφοδέλτια κάθε ἐκλογικῆς περιφέρειας ῥἕ- Χουν Σεχωριστὸ χρῶμα ποὺ διαφέρει ἀπὸ τὸ χρῶμα τῶν ψηφοδελτίων τῶν ἄλλων ἐκ- λογικῶν περιφερειῶν. Οι ἐκτοπισθέντες ἐκλογεῖς θὰ πρέπει νὰ θεδαιωθοῦν ὅτι τὸ ψηφοδελτιο ποὺ παίρνουν εἶναι τὸ ψηφοδέλτιο της ἐκλογικῆς περιφέρειας στὴν ὁποία κατοικοῦσαν πρὶν ἆ- πὸ τὸν ἐκτοπισμό τους. κάτω ἀπὸ τὴ στήλη τοῦ συνδυασμοῦ τῆς προτιµήσε- ὡς του, ἢ ἕνα σημεῖο «Χ» µέσα στὸ μικρὸ τετράγωνο ποὺ δρίσκεται ἔναντι τοῦ ὀνόματος΄ τοῦ «ἀνεξάρτητου ὑποψήφιου τῆς προτιµήσεως του, ἀνάλογα µέ τὴν περί πτωση. :Σέ περίπτωση ποὺ ὁ ἐκλο Ύεας θὰ Ψηφίσει συνδυασμὸ µπορεῖ ταυτόχρονα νὰ ἐκδη λώσει τὴν προτίµηση του σὲ ὁρισμένο ὑποψήφιο ἢ Ἆ- ποψήφιους τοῦ συνδυασμοῦ τῆς ἐκλογῆς του σημµειώνον τας μέσα στὰ μικρὰ τετρά γωνα ἕναντι τοῦ ὀνόματος κάθε ὑποψήφιου σταυροὺς προτιµήσεως οἱ ὁποῖοι δέν πρεπει νὰ εἶναι περισσὸτε Ροι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ῥἔ- Χουν ὁρισθεῖ γιὰ κάθε ἐκλο Υικὴ περιφέρεια, ὍὉ ἀριθμὸς τῶν σταυρῶν προτιµήσεως ποὺ κάθε ἐκλο Ύεας μπορεῖ νὰ σημειὼσει σὲ κάθε ἐκλογικὴ περιφέ- ρεια ἔχει ὡς ἀκολούθως: ᾿Εκλογικὴ Περιφέρεια Λευ κὠσίας: 3 Εκλογικὴ Περιφέρεια Λε- μεσοῦ: 2 Εκλογικὴ Περιφέρεια Αμ μοχώστου: 2 Εκλογικὴ Περιφέρεια Λάρ νακας: Ἱ ᾿Ἐκλογικὴ Περιφέρεια Πά Φου: 1 , Εκλογική Περιφέρεια Κε- Ρύνειας: ἸἹ. , Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἐκλογέας θέλει νὰ ἐκδηλὸ σει την προτίµηση του σ᾿ ἕνα ἢ περισσότερους ύπο Ψηφιους τοῦ συνδυασμοῦ τῆς ἐκλογῆς του, πράγμα που ἓν πάση µπεριπτὼσει δέν εἶναι ὑποχρεωτικὸ, θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὑπόψη του τὰ ἀκόλουθα: (α) Δέ δίδεται σταυρὸς προτιµήσεως σὲ ἀρχηγὸ κόµιατος ἢ συνασπισμοῦ περισσοτέρων συνεργαζοµέ γων κομμάτων ἢ στὸ πρόσω πο ποὺ ὑποδεικνύεται ἀπὸ αὐτούς ὡς ἀρχηγὸς γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐκλογῆς Ὑιὰ τὸ λόγο ὅτι θεωρεῖται ὅτι λαμδάνει τόσους σταν Ρους προτιµήσεως ὅσοι εἷ- ναι οἱ ψῆμοι τοῦ συνδυα- σμοῦ ποὺ ἡγεῖται. (Β) Δέν πρέπει νὰ - ση: μειώνονται σταυροί Άµπροτι µήσεως περισσότεροι ἀπ᾽ ὅσους προθλέπονται πιὸ του, θὰ Ογεῖ ἀπὸ τὸν εἰδι κό θάλαµο ψηφοφορίας καὶ πόνω γιατὶ σέ μιὰ τέτοια πε Ρύπτωση κανένας σταυρὸς προ τιµήσεως δὲ θὰ εἶναι ἔγκυρος καί δέ θὰ λαμδάνεται ὑπό ψη, Ἔπειτα ὁ ἐκλογέας θὰ διπλὡσει τὸ ψηφοδέλτιο θὰ τὸ ρίξει µέσα στὴν κάλ πη, . Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι Ένας ἐκλογέας ποὺ ψηφί- ζει συνδυασμὸ κάµµατος ἢ συνασπισμὸ κομμάτων δέν ἔχει δικαίωµα νὰ ψηφί- σει καὶ δεύτερο κόμμα ἤ δεύτερο συνδνασμὸ κοµµά- των. Αν ὁ ἐκλογέας ψηφί σει περισσότερους ἀπὸ ἕνα συνδυασμὸ εἴτε αὐτὸς εἶναι συνδυασμὸς κόμματος εἴτε συνδυασμός κομμάτων, τὸ ψηφοδέλτιο του θὰ εἶναι ἄκυρο καὶ δέ θὰ ληφθεῖ ὑπόψη στὴν καταμέτρηση Φοι καὶ ἄλλοι παράγοντες. 0} ΤΟΥΣ ΕΚΛ/ΓΕΙΣ τῶν ψήφων. Ἐπίσης πρέπει νὰ ση- μειωθεῖ ὅτι ἕνας ῥἐκλογέας ποὺ ψηφίζει ἀνεξάρτητο Ἆ- ποψήφιο δέν ἔχει δικαίωµα νὰ ψηφίσει ταυτόχρονα καὶ ἄλλο κόµµα ἢ συνασπισμὸ Κομμάτων ἣ ἄλλο ἀνεξάρτη το ὑποψήφιο. Αν ἕνας ψη- Φοφόρος δέν τηρήσει τὰ ἆ- νώτέρω, τὸ ψηφοδέλτιο του θὰ θεωρηθεῖ ἄκυρο καὶ δέ δὰ ληφθεῖ ὑπόψη στὴν κατα μέτρηση τῶν ψήφων. Αν ἕνας ἐκλογέας σχη- µατίσει πάνω στὸ ψηφοδέλ τιο του ὁποιοδήποτε ση- µείο μὲ τὸ ὁποῖο µμπορεῖ ἀργότερα νὰ ἀναγνωρισθεῖ η ταυτότητα του τὸ ΨψηΦο- δέλτιο θὰ εἶναι ἄκυρο καὶ δὲ θὰ ληφθεῖ ὑπόψη στὴν κα- ταµετρηση τῶν ψύφων. Ἂν ὁ ἐκλογέας λόγω ἆ- προσεξίας καταστρέφει τὸ ΨηΦοδέλτιο ποὺ τοῦ δίνεται μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιστρέψει στὸν . Προεδρεύοντα τῆς Εκλογῆς ὁ ὁποῖος, ἂν πει- σθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ἆ- προσεξία, θὰ τοῦ δώσει ἄλλο ψηφοδέλτιο, Κάθε ἐκλογέας δικαιοῦ ται νὰ ψηφίσει µόνο μιὰ φορά, Οἱ βουλευτικὲς Έδρες. στὶς διάφορες ἐκλογικὲς πε ο θέρειες εἶναι οἱ ἁκόλου- ς: Ἐκλογικὴ Περιφέρεια κωσίας 12 Εκλογικὴ Περιφέρεια Λε- μεσοὺυ 7 Εκλογικὴ Περιφέρεια µοχωστου: 7 Εκλογική Περιφέρεια Λάρ νακας: 3 Ἐκλογικὴ φον. 4 Εκλογικὴ ρύνειας 2, Λευ Ἂμ Περιφέρεια Πά Γεριφέρεια Κε Σελίδα 8 Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΠΙΑ ΑΠΟΣΟΒΗΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΛΡΕΜΒΛΣΗ μΙΛ- ΡΗΣΙΗΣ ΣΤΗ Μ. ΛΝΛΙΟΠΗ Η ΣΥΡΙΑ ΔΗΝ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ Οἱ Ηνωμένες Πολιεῖες καὶ ἡ Σοδιετιὶ Ἔ- Μωσπ παρεµθαίνουν στὸ Μεοανατολικὸ σὲ μιὰ προσπάθεια τους νὰ προλάθουν τὴν ἔναροπ ἑ- νὸς νέου Μεσανατολικοῦ πολέμου. Ἡ κατάστασπ στὸ Λίδανο ἔχει ἐπιίδεινωθεῖ μετὰ τὴν ἀνακοίνωσπ τῆς Συρίας ὅτι δὲν τιρό- κειται νὰ ἀπιοσύρει τοὺς πυραύλους ττις τύπου «ΣΑΜΟ ποὺ ἑγκατέστπσε στὴν κοιλάδα Ἱππεκώα στὸ ᾿Ανατολικὸ τµῆµα τοῦ Λιδάνου. ΣΗΜΕΡΑ, ΣΥΖΗΤΕΙΤΛΙ ΗΚΛΤΛΣΤΛΣΗ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΚΕΒΕ Ποραγματοποιεῖταν σήμερα στὰ γραφεῖα τοῦ [υπριακοῦ »Εμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου εὐρεῖα σύσχε- η γιὰ συζήτηση τῆς κατά- στασης ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ λι- μόάνια. Στὴ Ὀύσχεψη θὰ πάρουν µέρος ὁ 'Ὑπουργὸς Συγχοινω χιῶν κ. Χατζηκώστας, ὁ Τ. Διευθυντῆς τοῦ ἰδίου Ὑπουρ- γείου καὶ Πρόεδρος τῆς ἸΑ9: χῆς Λιμένων κ. Καζαμίας, ὁ Ἐ. Διευθυντῆς ποῦ Ὑπουνγεί- ου Ἐμπορίου κ Ἐφωτόκριτος τὸ Συμθούλιο τοῦ ΚΕΡΒΕ, καὶ ἄλλες ἐνδιαφερόμενες πλευ- οἳς. Κατὰ τὴ σύσκεψη θὰ ἔξρτα σθοῦν κυρίως οἱ ἀπόψεις τοῦ ΚΕΒΕ, τὶς ὁποῖες ὃ κ. Καζά µίας θὰ θέσει στὸ Συδού- ο τῆς ᾽Αοχῆς Λιμένων για συζήτηση αὔριο Πέμπτη. ΑΠΑΝΘΡΟΠΗ ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΗ ΕΓΚΛΟΩΒΙΣΜΕΝΟΝ Μὲ τηλεγοάφηµα του πρὸς πὸν Ἑλδικὸ ᾿Αντιπούσωπο τοῦ ὮΤ. τοῦ ΟΗΒ στὴν Κύπρο κ. Γκόμπι, ὁ Παγκύποιος Σύν δεσμος γιὰ τὴν Προάσπιση πῶν ᾿᾽Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των, ἐκφοάζει ἀνησυχία γιὰ τὶς πληροφορίες σχετικἁ μὲ ἀπάνθρωπη µεταχείρηση καὶ πολιτικὴ καταπίεσης, ποὺ ἐ- Φφαρμόζεται ἀπὸ τὰ Τούρκικα στρατεύματα ἐνάντια στοὺς Ἐυπρίους ποὺ ζοῦν στὸ χωριό Καρπάσια, στὶς κατεχόμενες περιοχὲς. Ὁ. Σύνδεσμος χκαλεῖ τὸν κ. Τκόµπα νὰ πάρει ἐπείγοντα µέτρα γιά τῇ διερεύνηση τῶν πληροφοριῶν αἰπῶν καὶ νὰ ἐ- νεργήσει γιὰ περιφρούρηση τῆς ζωῆς, ἀξιοπρέπειας καὶ πῆς περιουσίας τῶν Κυπρίων ποὺ ζοῦν οτὶς περιοχὲς ποὺ θρίσκονται κάτω ἀπὸ Τουρκι- χὴ κατοχῇ. Συγκεκριµένα ὁ «Σύρος Ύ- πουργὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Χά- γταµ δήλωσε ὅτι ἡ ἀξωση τοῦ ᾿Ισραὴλ γιὰ τὴν ἀπομά- κρυνση τῶν Συριακῶν ἀντια- εροπορικῶν πωραύλων ἀπὸ τὸ Λίδανο, δὲν εἶναι διαπραγ ματεύσιµη. «Ὁ ᾿Ισραὴλ -- πρόσθεσε ὁ κ. Χάντα -- θέλει ἀσφάλεια γιὰ τὰ ἀερο- πλάνα του ὥστε νὰ δοµδαρ- δίζουν τὰ προάστεια τοῦ Λι- δάνου καὶ τοὺς Παλανστινίους καὶ ἀπορρίπτει τὸ δικαίωµα τῆς Συριακῆς εἰρηγευτικῆς δυγάµεως γιὰ αὐτοάμυνα καὶ η τῆς ἐπιδρομῆς». Ὁ κ. Χάνταμ ποὺ μιλοῦσε μετὰ ἀπὸ τὶς διήµερες ἐπαφές του στὴ Βηρυτὸ γιὰ τὸν τερ- ματισμὸ τῆς κρύσεως στὸ Λί- 6ανο, πρόσθεσε ὅτι ἡ χώρα του εἶναν πρόθυµη νὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, ἀπέρριφε ὅμως τὴν ἰδέα τῶν παραχωρήσεων. «Αν οἱ ᾽Αμερικανοὶ --- εἷ- πε --- δέχονται µόνο τὶς ᾿Ισ- ραηλιτιικὲς ἀπόψεις, δὲν µπο ροῦν νὰ δοηθήσουν στὴν πε- Ριοχή». Στὸ μεταξὺ οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Σοδιετἰκἠ Ἔνωση ἀποστέλ- λουν στὴ Μέση ᾿Ανατολὴ ἐκ- προσώπους τους γιὰ συνοµι- λίες πρὸς τερματισὸὀ τῆς Ἀρίσης στὸ Λίδανο. Ὁ πρώην Βοηθὸς ὝὙφυ- πουργὸς ᾿Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. κ, Χαμπίπ θὰ ἐπισκε- φτεῖ τὸν ᾿Ισραήλ, τὸ Λίδανο καὶ τὴ Συρία, ἐνῶ στὴ Δαμα- σκὀ µεταθαίνει σήµερα ὁ πρῶ τος “Ὑφυπουργὸς ἜἘξωτερι- κῶν τῆς Σοδιεικῆς Ἑνώ- σεως Κ:.. ξονιένκδ..ιᾶ. πριή- µερη: ἐπύσκεψη. ι εὉὸ. «Ὑποιργὸς, «Ἑξδωτερικῶν τῆς Αἰγύπτου κ. Αλι κάλεσε τὸν ᾿Ιοραὴἡλ καὶ τὴ Συρία γἀ ἐπιδείξουν ᾽αὐτοσυγκράτηση σχετικἁ μὲ τὸ θέµα τῶν πο- ραύλων στὸ Λίδανο, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξει γέα κλήινόκωση τῆς κρίσεως. Ὁ ᾿Ισραηλινὸς Πρωθυπουρ γὸς κ. Μπεκὶν δήλωσε µψὲς ὅτι θὰ περιμένει καὶ τὴν ἐπό- µενη δδοµόδα γιὰ. νὰ -διαπι- στώσει τὰ ἀποτελέσματα τῆς Αμερικανικῆς μεσαλαθητικῆς προσπάθειας γιὰ τὴν ἁπομά- κρυνση ἀπὸ τὸ Λιδανικὸ ἔδα- φος τῶν Σοδιετικῆς τχατα- σκευῆς Συριακῶν ἀντιαερο- πορικῶν πυραόλωγ. ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΑπεργία διαρκείας κηρήσ- σουν ἀπὺ σῆμερα σὲ ὅλα τὰ Γκαρὰξ τῶν Ἑσαγωγέων Αὐ τοχινήτων οἱ συντεχνίες ΣΕΚ. καὶ ΠΕΣΟ, ΜΕΤΑ. ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ἐνεργύτερη ἀνήμιζη τῶν ΗΠΑ οτὺ Κυπριικὺ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΑ “Γραφεῖα «δΔειλινῆς»).. -. Πιὸ ἐνεργὰ ἀναμένεται νὰ ἀάνα- μιχθοῦν οἱ Ἠνωμένες Ποιιτεῖες στὸ Κυπριακὸ πρόθλτµα μετὰ τὴ διε- ξαγωγἡ τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν στὴ Κύπρο. Δήλωσαν αὐτὸ κύκλοι τοῦ Ἑλληνικοῦ ΤΛΕΥΤΛΙΑ ΒΗΗΛ ΤΟΥ ΝΕΝΜΙΛ Ὁ τουρκοκώπριος ἡγέτης κ. Ντενκτάς δήλωσε σὲ προεκλογική ὁμιλία του ὅτι ἂν ἐκλεγε «[ἱρόεδρος» στίς προσεχές ἐκλογὲς στὰ κατεχόμενα, θὰ εἶναι ἡ τελευταία θητεία του καὶ στὴ συνέχεια θὰ πα- ραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἡγέτη τῶν Τουρκοκωπρίων. ΑΓΚΥΡΑ (Ιδ. Ὑπ.).-- Φονικὲς συγκρο στρατευμάτων καὶ ὁμάδων ἑνότιλων Κού παρχίο Τσουντοουσελύμ τῆς ᾿Ανατολικῆς κρούσεις, ποὺ ἐξελίάθηκαν σὲ κανο στρατιῶτες καὶ δύο Κοῦρδοι ἀντάρτες. 1 Σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες καὶ δύο Κοῦρδοι στρατιωτικῶν ἐνισχύοσε.- ἐπέθαλαν κατ οἶκο πε- ὅταν Κοῦρδοι ἀντάρ- κατὰ τὸν ὁποία οκο- Σέ λίΥο ἔφθασαν στρατιωτικὲς ἐνισχυσεις ύσεις μεταξὺ Τουρκικῶν ρὕων σημειώθηκαν οτὺν ἑ- Τουρκίας. Κατὰ τὶς συγ- η µάσι σκοτώθηκαν δύο Ἡ µόχπη κράτησε ἀρκετὲς Βρεττανὸς στρατιώτης μὲ τὸν δάκτυλο στὴ οκανδάλη΄ περιμένει τὸ δάσπασµα τῶν '᾿Ιρλανδῶν, : : ’ 3 - 9 ἐ Ρ ΕΧΗ Τ ως .. ͵ : ες α ς -- ͵ .. { ς εν ἓ . κ Ἱ Σὲ προσκύνημα ἡ σορὸς τοῦ Σὰντς ΜΠΕΙΛΦΙΑΣΤ 1016. Ὑπ..-΄Ἀνακωραί Ιμέος στὸ Β. ᾿ρλανδία, Οἱ 6ίαιες συγκρούσεις ποὺ λες πόλεις ἀμέδσως μετὰ τὴν ἀναγγ ορι.τὰ κωδεία τοῦ Μτιόμπυ Σάντς φαίνεται νὰ, τπρεῖται ξέσπασαν στὸ Μπέλφαστ στὸ Λάντοτερυ καὶ σὲ ἅλ- Ελία τοῦ θανάτου τοῦ Σάντς σταµάτησαν καὶ χιλιάδες λαοῦ διέρχονται ὁτιὸ τὸ «σπίτι τοῦ ρλανδοῦ ἥρωα γιὰ νὰ ἀποτίσουν φόρο τυμῆς. Ὡστόσο οἱ Ῥρετταγικὲς ἆρ χὲς εἶναι δέδανες' ὅτι μετὰ τὴν κηδεία τοῦ Σάνις, αὔοιο τὸ ἡφαίστειο θά ἐκραγεῖ- Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κατά- στασης τὰ Βρεττανικά στρα- ᾿ Ὑπουργεὶίου' Ἐξωτερικῶν μετὰ τὴν ἐπιοτροφὴ τοῦ κ. Μητσοτάκη ἀπὸ τὰ Ῥώμπ' καὶ τὴν ἐντιμέρω- σπ τῆς Κωθερνήσεως γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπαφῶν του μὲ τοὺς Ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῆς. Τουρκίας κ.κ. Χαΐίηγκ καὶ Τουρκµµεν. Κατὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Αθήνα ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε δηλώσει ὅτι τὸ Κυπριακὸ μπαίνει σὲ ἀποφασιστικὴ φά- ση στοὺς ἀμέσους ἑπόμενους μηγες. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ὑπενθύμι- σαν ἐπίσης πρόσφατη δήλω- ση τοῦ κ. Κυπριανοῦ ὅτι ὑπάρχουν διαδεδαιώσεις γιὰ πρόοδο στὸ Κυπριακό. Στὶς δηλώσεις του ὁ κ. Μητσοτάνης ἀνέφερε ὅτι ἀνέ- κυψε ἡ ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέ- ψει στὴν ᾿Αθήνα γιὰ νάἁ ἐνη- µερώσει τὸν Πρωθυπουργό γαὶ τοὺς λοιποὺς ἁρμόδιους Ὑπουργοὺς σχετικἀ μὲ τὰ ἆ- ποτελέσμαάτα τῶν συναντήσε- ων ποὺ εἶχε στὴ Ρώμη κατὰ τὴν Εαρινή σύνοδο τοῦ ΝΑ: ΤΟ. Στὴ Ρώμη, πρόσθεσε, εἶχα μαγρὰν συζήτηση μὲ τὸν Ὑπουργὸ ᾿ἘΕξωτερικῶν τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν κ. Καίΐηγκ γιὰ τὰ Ἑλληνουμερι- ᾿καγικἁ θέµατα καὶ , εἰδικότε- ρα γιά τὶς ᾽Αμερικανικὲς δι- ευκολύγσεις στὴν Ἑλλάδα. Επίσης εἶπε ὅτι εἶχε συνάν- τηση μὲ τὸν .Τοῦρκο Ὕπουρ- γὁ ᾿Εξωτερικῶν κ. Τουρκµέν. Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὰ ἀποτελέ- σµατα τῶν ἐπαφῶν του στὴ Ρώμη, ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτε- ρικιῶν ἀπάντησε ῥὅτι ἡ συνάντησή του μὲ τὸ Στρα- τηγὸ Χαίηγκ ὑπῆρξε ἐπιτυ- χῆς, Υιατὶ ἔγινε ἕνα δῆμα πρὸς τὰ ἐμπρός. Οἱ διαπραγματεύσεις ---εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης--- θὰ συνεχι- σθοῦν μὲ ταχύτερο ρυθμό μὲ θάση νέες ᾽Αμερικανικὲς προ: τάσεις τίς ὁποῖεςς θὰ µεταφέ- ρει ὁ πρεσθευτής τῶν ΗΠΑ στήν ᾿Αθήνα κ. Μακλάσκυ. «Φὰ δώσουμε --συνέχισε---- ταχύτερο ρυθμὸ στ διαπραγµά- τευση στίς ἑπόμενες µέρες γιστὶ εἶναι ἀνάγκη ἂν πρόκει- ται τελικὰ νὰ ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία, νὰ ὑπογραφεῖ ἔγ- καιρα»., 'Ὁ κ.’ Μητσοτάκης εἶπε ἐπί- σης ὅτι συμφωνήθηκε ὅτι ἡ συνταγματικὴ καὶ ἡ πολιτική πραγματικότητα στὴν Ελλά- δα καὶ οἱ ἐπικείμενες ἐκλογὲς, θέτουν ὅρια ἀνυπέρόθλητα γιὰ συμφωνία καὶ ψήφιση της. ᾿Επίσης ἐξέφρασε τὴν ἐλπί- δα ὅτι θὰ ὑπάρξει θετικὸ ἆπο- τέλεσµα. ἃ Ὅσον ἀφορᾶ τὴ συνάντηση του μὲ. τόν κ, Τουρκμὲν ὁ κ. Μητσοτάκης τήν χαρακτήρισε χρήσιμη. ᾿Επιθεδαιώθηκε, εἶπε, κατὰ τὴ συνάντηση αὐτὴ καὶ ἀπὸ τίς δύο πλευρὲς ἡ ἀνάγ- κη νὰ συνεχισθεῖ ὁ διάλογος σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Τέλος ὁ ἹΥ- πουργὸς ᾿ἘΕξωτερικῶν δήλωσεν ὅτι σήµερα τὸ πρωῖ θὰ ἀάνα- χωροῦσε γιὰ τὴν Βόννη ὅπου θὰ πραγματοποιήσει ἐπίσημη ἐπίσκεψη καὶ θὰ ἔχει συναντή- σεις μὲ τὸν Καγκελλάριο κ. Σμἰτ καὶ μὲ τὸν Ὑπουργό Ἐ- ξωτερικῶν κ. ἑγώπιον Ἰδυνατὸν νὰ ἅπτονται τοῦ δη µοσίου συμφέροντος καὶ τῆς τεύµατα ἔχουν ἐνισχυθεῖ «καὶ Ἔχουν 'πάρει θέσεις σὲ ἐπθναι- ϱα σημεῖα τῶν πόλεων. Ἡ σορὺὸς τοῦ Μπόμπυ Σὰντς μεταφέρθηκε χθὲς στὸ πατοικὸ του σπίτι ἀπὸ σύγγε- γεῖς του καὶ ἀπὸ ὀπαδοὺς του. Χιλιάδες ἄτομα παρακολούθη΄ σάν τν µμεταφοθά σιωπηλά σὲ ἕνδειξη σεθασμοῦ. Στὸν :. Σὰντς θὰ Ὑίνει κηδεία μὲ πλήρη “στοατιωτικὲς τιμὲς καὶ θὰ ταφεῖ αὔριο Πέμπτη σὶὸ φεκοοταφεῖο Μίλτως . μποὺ΄ εἴ[.. γαι παραδὀσιαχἁ ᾽ἡ. σελεύταί κατοικία τῶν ἡρώων' τοῦ Ἰ Ἡ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΕΙκονον ὍὉ ἀνώτερος δικηγόρος τῆς Δημοκρατίας κ. Βάσος λΑρυστοδήµου ἀνάφερε χθὲς τοῦ. Κακουργιοδι- κείου, ὅτι «πρέπει νὰ ὄνερευ- γῄσει ὀρισμένα στοιχεία ποὺ .. ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης», προτοῦ παρουσιάσει τὴν ὑπό- θεση τῆς κλοπῆς εἰκόνων ἆᾱ- πὸ τὴν ἐκχλησία 'τοῦ 'Αγίου Νικολάου Στέγης, τὸ Κακουργιοδικεῖο θὰ συνόλθει πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα. λανδικοῦ «Δημοκρατικοῦ Ἄτρα τοῦ. Στὸ Λονδίνο ἡ Πρωθυπουρ γὸς τῆς Βρεὐτανίας κ. Θά- τσερ ἐπανέλαθε χθὲς σὲ λόγο της στὸ Κοιγοδούλιο μετὰ τὴν ΄ Ἀναγγελία τοῦ: θανάτου τοῦ Σὰντς ὅτι ἡ Κυθέρνηση της δὲν θὰ παραχωρήση ποτὲ πο- λιτικὸ καθεστὼς στοὺς κρα- πούµενους τοῦ Μπελφάστ ὃ- ποιοσδήποτε καὶ ἂν εἶναι ὁ ἅ οιθμὸς’ τῶν ἀπεργῶν πείνας. τὸ Στοασθοῦργο ἡ Πρόε ὃῤος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοιγο- ᾿θουλίου κ. Σιμὸν Βέϊλ ἆπο- Ἰφάσισε χθὲς νὰ συζητηθεῖ τὴν Πέμπτη στὸ Κοινοθούλιο, τὸ θέμα” τοῦ Βορειοϊρλανδοῦ Ῥουλευτή καὶ ἀντάρτη τοῦ »Τρλανδικοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Μπόμπυ Σὰντς ποὺ πέθανε χθὲς᾽ ἀπὸ ἀπεογία πεί νὰς. πο ΑΝΑΟΘΒΟΡΗΣΗ - ΤΟΥ ΗΛΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΗΕΡΙΣ ΦΟΡΙΣ 10 ΧΡΟΝΟ Χθεσινὴ ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι, οἳ Ἔ- παρχοι, σύμφωνα μὲ τὴν ὑφιστάμενη προθαίνουν κάθε τρεῖς μῆνες συμπλήρωση τοῦ Μόνιμου Ἡ ἑργασία αὐτὴ, κατὰ τὴν ἴδια ἀνακοίνωση θὰ γίνεται στὶς 5 Ἰανοναρίου, 2 ᾿Αποι- Μου, 5 Ιουλίου καὶ 5 Όκτω θρίου κάθε χρόνο. :Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Κατα- λόγου θὰ περιλαμθάνει ἐκλο- γεῖς ποὺ ἄλλώξαν διεύθυνση Ἡ ὄνομα καὶ ὅσους συμπλήρω νοµοθεσία, θὰ στὴν ἀναθεώρηση χαὶ Ἐκλογικοῦ Καταλόγον. σαν τὸ εἰκοστὸ πρῶπο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Ὁ Κατάλογος ποὺ θὰ χοη- σιμοποιηθεῖ τὶς ἑπόμενες ἐκλυ γὲς θὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔτοι µάστηχε τὸν περασμένο Δε: κέµθριο καὶ ἴσχυε µέχοι τὶς 50 Μαοτίου 1981. Γκαῖνσερ, 1 ΣΤΗΝ ΑΧΝΑ. ΗΤΗ ΕΠΙΛΡΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΝ Ὅ Γεώργιος Νικολάου, Ὑεωργὸς ποὺ διαμένει στὸ Δασάνι Άχνας, κατάγγευλε στὴν ἐφημερίδα µας ὅτι Τοῦρ κοι στρατιῶτες ποὺ ἐπανδρώ- χοων φυλάκια στὴν περιοχή, ἔκλεψαν προψὲς ἀπὸ τὸ χω- ράφι του διάφορα ἐξαρτήμα- τι ἀντλίας. Εἶναι ἡ ἕνατη φορὰ ποὺ ὁ Νικολάου καθίσταται θύμα κλοπῶν. Οἱ συνολικὲς ζτμιὲς ἀπὸ τὶς Ἀλοπὲς διαφόρων Υε- ωργικῶν ἐργαλείων ποὺ ἀνή- κουν στὸ Νικολάου, ἀγέρχου- ται σὲ 800 λίρες. ΕΝΛΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Μιλώντας προχθὲς σὲ πολι- τικἡ συγκέντρωση στὴν “Όο- µήδεια ὁ κ. Κωνσταντίνος Λόο δος ὑποψήφιος το. ΔΗΣΥ στὴν ᾽Αμμόχωστο, τόνισε ὅτι, ἡ σηµερινή ποοθληματικὴ θε- ση τῶν προσφύγων ὀφείλεται στὸ γεγογὸς ὅτι ἡ Κυθέρνηση ἀπέφυγε νὰ ἐφαρμόσει χαθο- λικὸ πρόγραµµα ἴσης γατανο μῆς τῶν θαρῶν, ἀλμὰ ᾿ἀρκέ- σθηχε σὲ ἠμίμεττρα ποὺ ἴχα- νοποίησαν ιπερικῶς τὴ στέγα- ση ὑρισμένων µόνο τάξεων τῶν πρυσφύγῶν. Ὅ. ». Ἀόρδος ἀναφέρθηχε ἐπίσης στὴ σειρὰ πῶν ἄποτι- χνῶν τῆς Ἀνθέργησης στὴν ἔξωτενινὴ, πολιτική καὶ. στὺ ἔθνινο µας θέμα. Ἐΐναν τουλάχιστον ἀφελεῖς, αἱ ΠΟΛΛΜΙΙΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ Τ0Υ ΛΚΕΛ ΜΣΥΝΙΗΝ ΤΥ εἶπε, οἱ προσπάθειες τοῦ κ. Κυπριανοῦ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀποτελμάτωση τοῦ Ἐυποι ανοῦ, ἐπικακούμενος τὴν τουρ γικὴ ἀδιαλλαξία, Γιατὶ ἡ τουρχικὴ ἀδια). αξία ἦταν αἱ εἶναι συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ προθ]ήἡματός µας. Αναφερόμενος στὸ ΑΚΕΑ ὁ κ. Ἀόρδας εἶπε ὅτι οἱ πολ- λαπλὲς στροφὲς ποὺ ἔχει κά µει τὸ χόμµμα αὐτὸ στὰ τελεν ταῖα χρόνια εἶναι ἐνδειμτικὲς τῆς ἀσυνέπειας γηὶ τῆς ἀνα- Ἐνρπιστίας του ποῦ θὰ σινε- γιστοῦν καὶ στην ἑπόμενη θολή. ΤΥΠΟΙΣ: «Ηνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤά» --ΙΜειαξὺ στρατευμάτων κα ΦΟΝΙΚΗΜΑΧΗ μενὸ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ κλωσιαν δεκάδες χωριά ὥρες καὶ ἔλωξδε µόνο ων ποὺ ἀπέκλεισαν φιορισµό. Οἱ τες ἕστπισαν τώθηκαν δύο στρατιῶτες. ΟΠΩΣ ΠΡΩΤΗ μὲ τὸν ἄφιξδη ἰσχυρῶν µενάλες περιοχὲς καὶ ἔνοσπλες συγκρούσεις ἐνέδρα σὲ στρατιωτικὴ ΤΕΤΑΡΤΗ ό ΜΑ ΙΟΥ 1481 Ι Κούρδων] ἄρχισαν περαολο ΕΓΡΑΨΕ Η «Δ» 9 ἐκ. ΚΙΛΌΒΑΤΟΡΙΒ Η ΑΠΟΠΝΟΣΗ ΤΟΥ «'ΥΙΡΟΗΛΕΚΙΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΙΠΟΥ ΠΑΦΟΥ Ὑπογράφηκε χθὲς στὸ Γραφεῖο τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Τμήματος ᾿Αναπτύξεως Ὑδάτων συμφωνία γιὰ τὴν ἔγ- Χριση τοῦ Ὑπεργολάθου γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ὑδροη- λεκτρικοῦ σταθμοῦ στὸν ὑδατοφράκτη ᾿Ασπρένρέμμου ποὺ δρίσκεται ὑπὸ κατασκευὴ στὴν Πάφο. Ὁ κύριος ἐογοληπτικὸς Οἱ κος εἶναι ἡ «Κοινοπρᾶξίω μεταξὺ τῶν Ἑταιρειῶν Ιωάν γου.. καὶ Παρασκεναΐδη καὶ ΜΕΡΟΟΝ. ὉὍὉ “Ὑπεργολάδος εἶναι οἱ Εἰπ --Ὁπίοι καὶ | Ψοἱι Ἀ.α., ἀπὸ τὴν Αὐστρία Τὸ συμδόλαιο εἶναι ἀξίας 9956,000. Ὁ σταθμὸς παρᾶ- γωγῆς ἠλεκτουῆς ἐνέργειας θὰ εἶναι ἐτήσιας ἀποδόσεως δυὸὀ ἑκατομμυρίων κιλοθατο- ρίων. ἨΕϊναι ὃ ποῶτος ὑδρπηλὲ: κτρικὸς σταθμὸς στὴν Ἀὐπροό καὶ. ἡ ἐνέθγέια ποὺ θά παοά- γεται θὰ διατίθεται κατ’ εὖ- θεῖαν στὸ δίκτυο τῆς ᾽Αοχῆς 'ΗἨλεκτοισμοῦ Κύπρου. Πρώτη τὴν εἴδηση δυοµοσί- ευσε ἡ «Δειλινὴρ σὲ ἄποκλει- στικὴ συνέντευξη τοῦ Ύπουρ γοῦ Ἐμπορίου κ. Μιττῆ. ΤΕΡΜΑΤΙΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ϱ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ὍὉ Στρατηγὸς Ἰομγηνὸς, ὁ ὁποῖος ἀναχωρεῖ σήµερα γιὰ τὴν. Ἑλλάδα, ἀγακηρύ- χθηκε ψὲς σὲ ἐπίτιμο δηµότη τῆς Λεμεσοῦ, κατὰ τὴ διάρ- κεια δεξίωσης ποὺ παρέθεσε πρὸς τιµή του στὸ Δημοτικὸ Μέγαρο Λεμεσὸ, ὁ Δήμαρχος καὶ µέλη τοῦ Δημοτιιοῦ Συµ δουλίου τῆς πόλης. Στὸν Στρατηγὸ ἐπεδόθη- σαν ἀναμνηστικὰ δῶρα ἀπὸ τοὺς Δημάρχους τῆς Λεμε- σοῦ, τῆς Κερύνειας καὶ τῆς ᾽Αμμοχώστου. Σὲ ὁμιλία του , Στρατηγὸς εἶπε ὅτι μόλις ἐπίστρέψει σή μερα στὴν Ἑλλάδα, θὰ ὑπο- δάλει τὴν παραίτησή του καὶ θά τερματίσει τὴ στρατιωτική του καρριέρα. 31ΧΡΟΝΟΣ κΙΠΡΟ) ΣΚΟΤΩΘΗΝΕ ΣΠ Σ. ΛΡΛΕΙΛ ΛΕΜΕΣΟΣ 5 (Γραφεῖο «Δ»)..--- Νεαρὸς Κύπριος ἐ- πιστήµονας θρῆκε τραγικὸ θάνατο στὴ Σαουδικη Δρα δία, ὅταν τὸ αὐτοκίνητο ποὺ ὁδηγοῦσε συγκρούσθηκε μὲ τρέῖλερ. Πρόκειται γιὰ τὸν Πολυδεύκη Στυλιανοῦ, 3ἱ ἐ- τῶν ἀπὸ τὸ Σπιτάλι. ὁ Τὸ δυστύχημα ἔγινε τὸ πρωῖ τῆς περασμένης Κυρια κῆς. Ὁ Στυλιανοῦ ποὺ ἦταν μηχανολόγος ἐργαζόταν ὁὀπὸ τετραετίας στὴ Σ. ᾿Αραθδία, στὴν ἐργοληπτινὴ ἑταιρεία ὠάννου καὶ Παρασκευαῖδη.: Ὅπως πληροφορούμαστε ἡ σορὸς του ἀναμέγεται νά μεταφερθεῖ στὴν Κύπρο τὴν ἐρχόμενη Παρασχευἠ. Ἡ «κη δεία θὰ γίνει στὸ Σπιτάλι. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΝΟΙ Σε ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Χθεαινὴ ἐπίσημη ἀνακοίνω- ση ἀναφέρει ὅτι ὁ Ὕφυπουρ- γὸς ᾿Εσωτερικῶν κ. Στυ)ια- γοῦ μιλώντας χθὲς σὲ προσ- ρε πὼς θὰ ἐγκατασταθοῦν µέ σα στὸ Ι58| δηιιόσιοι τηλε- -3ΦΔΑΟ ΦΠΟΠΟΙΚΊΙΟΛΟΟ ὁςοχιάσό Φωχικοὶ θόλαµοι καὶ τηλέφω- να σὲ διάφορους Ἀνύδερνητ:- κοὺς σπυνοικισμοὺς ἐπιπρόσθε τα ἀπὸ τοὺς ὑφιστάμενους. ΣΗΤΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Μὲ ἐπιστολὴ τους πρὸς τόν Πρόεδρο πῆς Δημοκρατίας 155 καταστηµατάρχες καὶ μικρο: 6ιοτέχνες τῆς Πάφου ζητοῦν ὅ- πως παρέµθει ὥστε ὁ συντελε», στὴς τῶν Κοινωνικῶν ᾿Ασφα” λίσεων μειωθεῖ στὶς 20 λίρες κατὰ τρίμηνο. ων καὶ ἡὰ οὐγκρουσπ γενικεύθπκε, ῦ οἱ. στρατιῶτες άντε- πετέθησαν καὶ ἀνάγκα- σαν τοὺς Κούρδους γά ὑποχωρήσουγ. , Κατὰ τὴ μάχη σκοτώ- θηκαν ἐπίσης δύο Κοῦρ- δοι.. Τὰ .σερατεύµατα, ἐνι- σχυµένα μὲ τεθωρακέσµέ- να καὶ ἅρματα μάχης ἀπέκχεισαν πολ]ὰἁ χὼ- ριὰ τῆς περιοχῆς καὶ ἄρχισαν μαζικὲς συλλή- ψεις καὶ ἔρευνες Υιὰ τὴν ἀνακάλυψη ὅπλων καὶ πορομαχικῶγ. Στὸ μεταξὺ στὴν Κων σταντινούπολη ὁ ἐπίρο- αος τοῦ Στρατοδικείορ ζήτησε τὴν θανατικἡ κα- ταδίκη δό ἆτ ποὺ δικάζονται Υιὰἁ τροµο- κρατικἠ δράση. Κατὰ τὸν ἐπίτροπο οἱ 56 ἀἁνή- χουν σὲ ὀργανώσεις τῆς ἀριστερᾶς εὐθύνονται γιὰ τὴν δολοφονία 85 ἀτό- µων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἔξη ᾽Αμερικανῶν. ἸΑ- πὸ τὸν περασμένο Σε- πτέµδριο µέχρι σήµερα οἱ ἐπίροποι τῶν δια Ρρων Στρατοδικείων στὶς Τουρκικὲς. πόλεις ἔχουν ζητήσει την θαγατικἠ κα ταδίκη 900 κατηγορου- μένων. ΜΕΝ ΥΠΛΡΧΟΥΝ ΠΜΝ4ΗΓΕΣ ΥΠΙΣΤΗΡΙΗ ΠΛΛΙ ὃν ΝΤΕΗΝΜΙΛΣ «Δὸν ὑπάρχουν πρόσφυγες» ὑποστήριξε σὲ προχθεσινή ὁμι- λία που ὁ Τουρκοκώπριος ἡγέ- της κ. Ραούφ Ντενκτάς ἐπιρ' ρίπτοντας μάλιστα τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ ἀδιέξοδο στίς ἐἑνδοκυ- πριακὲς συνομιλίες στήν ἑλ: ληνοκὑπριακή πλευρά. ὍὉ κ. Ντενκτάς εἶπε: «Δὲν μπορεῖ νὰ εἴμεθα ὑπεύθυνοι «τοῦ ἁδιεξόδου στίς συνομιλίες. Δέν θὰ εἴμεθα ἐμεῖς ὑπεύθυνοι, Ἡ εὐθύνη θὰ δαρύνει τήν Ἑλ- ληνοκυπριοκή ἡγεσία, ἡ ὁποία αὐτοανεκηρύχθη νόμιμη κυδέρ- νηση, σφετερίζεται τὰ νάµιµα δικαιώµατα τοῦ Τουρκοκυπρια- κοῦ λαοῦ καὶ ἀρνεῖται τὸ σν- νεταιρικὀ του καθεστώς. Ἐξ- άλλου, δασικὴ ἐπιδίωξη τῶν Ἑλληνοκυπρίων εἶναι ἡ διε: θνοποίηση τοῦ κυπριακοῦ καὶ ἡ μὴ διευθέτηση του στήν Κύ- προ. Αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι θὰ διευθετήσουν τὸ κυπριοκὸ κατὰ τὴν ἐπιθυμία τους, ἐπι- τυγχάνοντας τὴ διεθνοποίηση του, ἀπατῶνται, Στὸ διεθνές πεδίο πολλὲς χῶρες καὶ ἄν- θρωποι εἶναι λογικοί. Ἡ Ἕλ- ληνοκυπριακή ἡγεσία δὲν µπο- ρεῖ νὰ ἐξαπατεὶ ὅλους αὐτούς ἐπ᾽ ἄπειρο. Δὲν πρέπει νὰ ἐπο- φθολμιοῦν τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ Υγῆ µας». ᾿ ει] [ή ε[ΠΠΙΙΙ χίι μι Ν{ΙΙ ΜΟΣΧΑ, (Ιδ. Ὑπηρ.).-- 'Ὁ Πρόεδρος τῆς Σοδιετικῆς ἝἙἛ- γώσεως κ. Μπρέζνιεφ δέχτηκε χθὲς τὸ ἀπόγευμα στὸ Κρεµ- λίνο τὸ Γ.Γ. τοῦ ᾿Οργανισμοῦ Ἠνωμένων ᾿Εθνών κ. Βαλτ: χαῖμ καὶ συζήτησε μαζὶ του τὰ κυριώτερα διεθνὴ προθλή- ματα. Μετὰ τὴν συνάντηση αὐτῆ ποὺ κοάτησε μµιὰ ὥρα οἱ δύο πλευρεὲς ἀπέφυγαν κάνουν δηλώσεις. Πάντως ὅπως ἔγι- νε γνωστὸ ὁ κ. Βάλντχαμ ἐ- πρόκειτο νὰ δώσει σήµερα τὸ πρωῖ συνέντευξη Τύπου πρίν ἀνσχωρῆσει γιὰ τὸ Κίεδο. νὰ 40 ἐκ. ΛΙΡΕΣ ΠΕΡΣΥ Τ0 ΣΥΝΛΛΛΑΓΝΜΛΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΤΛΙΑΣ Χρόνο μὲ τὸ χρόνο αὐξάνονται «ἳ ἀριὲμοι τῶν Εν- πρίων τῆς Ἀγγλίας ποὺ ἐπισχέπτοντχι τὴν Εὐπρο. 'Α- πὸ τὸ 1971 μέχρι τὸ 1950 ἡ αὔξησῃη ξεπέρασε τὶς έννικ χιλιάδες. Τοῦτα προκύπτει ἀπὸ δήλω ση τοῦ Πρυϊστάμενου τῆς Ύ- πηρεσίας ᾿Αποζημων ν. Α.Λ. Κριστοδοι]ίδη, ὁ ὁπρῖος σὲ τηλεοατωὴ συνέντευξή του εἶπεν ἐπίσης ὅτι σιµιαντιρὴ εἶναι ναὶ ἵ αὔξτση τοῦ Το- ριστικοῦ. Ἐϊσοδήμκατας ---γῃ- να μὲ χρόνο-- ἀπὸ τοὺς Ἆι- αρίους τῆς Αγγλίας. δν κελριμένας ὁ . Ἀθιστα δονλίδης εἶπεν ὅτι, ἀπὸ τι στοιχεῖις τοῦ κο”, πο νι πτει οτι νο τὸ Τατ, σιοοντα χούνο τς Σετ οσίας τῆς Ὑπηρεσιες Αποζημώ ἐπίον: ἄθηναν τον Ἀήσος ὀν δα Ἆλν πύιοι. τῆς Ανηλίας, οἱ ἀσι- Βμοὶ αὐτοὶ αὐξήθικαν σὲ ὃτ. ῥμή τὰ 1118. 1008 σὸ το καὶ κάτι περιασσύτερα κατὰ τὸ 1ηκάν µε αὔξηση τοῦ τοῦριστι Ῥυΐ εἰσαδήματος ἀπὸ τοὺς ν πυίους τῆς ᾽Αλγλίας ἀπὸ ὰ4, ΕΠΗ 00 γατὰ τὸ 1111, σὲ πά χο ἀπὸ Κι ΩΘ 0. κατὰ τὸ {άσιυ Ἐμπίσησ, ἐνῶ νατὰ τὸ Τατ πι ηδάσιατι ἀπὸ τοὺς Ἶν- πολης τν εξοιτευιλαῦ. Ἠτιν αν στις ΑΝΩ ΙΟ δα αἱ ἐπενδήσνες στὰ ἁπασα ἄγινν- Το. κά ο ολες Όταν, πταίπν ο Ἀνετιο το τητὰ ο η θναν πξ Ες ϱ00 καὶ ο ο οὐ ἀντιστοίχως, ἱ Σελίδα 4 6.50 Παγκόσμιος Ἐπεισόδιο 26ο πόλεμος ΑΚ τν ρασοιὀορωνο Χχ. Τετράγωυα των ἠστέρων: Φ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ἡ ἀποφινὴ ἐκπομπὴ τῶν «Οριζόντων» (7.25 μ.μ.) περιλαμθάνει μιὰ παρουσία ση τοῦ θεάτρου τῆς Λαϊκῆς σκηνῆς µέ τὸ ἔργο «Κυπρια κές εἰκόνεςο καὶ ἀνακοίνω ση τῆς δράδυσης τοῦ Μπάμπη Χαραλάμπους. Ἡ ἐκπομπὴ περιλαμόά νει ἐπίσης µμιὰ ἀναφορὰ Τὸ πλῆρες 5.00 Έναρξη, Γούντυ . ὁ ολάπτης 5.35 Μαγικὲς σελίδες 6.00 Εἰδήσεις 6.05 Εἰδήσεις στήν : Τουρκικὴ : ᾽Αγγλικὴ 6.20 Μουσικὸ διάλειµµα 6.30 Παγκόσμιος Φ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑ:ΙΟΥ 19561 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0620. Εἰδήσεις Ὁόάο Ελληνικὸ ποικίλὀ ο, πρόγραμμα Ὁδάς Ἑήμιρα Ὁ700 Καλημέρα σας’ Ὁ715 Δελτίο Τιμῶν 0736 Εἰδήσεις Ὀ740 ᾽Απὸ Ἰὴν ἑλληνικὴ ουσική παραγώγή 0820 Ἡ Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος μᾶς 0080 Γιὰ Ὀ μικρὰ παιδιὰ 0045 Μουσικὴ ἀπὸ τὸν κινημθτογράφο 10οὀ δις. εις Ἴ006 Μουσικὴ χωρίς σύνορα 1100 Ραδιοσκόπιο 1130 Ἑλληνικὴ Δημοτικὴ µουσικἡ καὶ τραγούδια 1200 Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα 13430 ΕΒἰδήσεις 1940 Μηνύματα πρὸς ἐγκλωδισμένους ᾿Αφήγημα ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Βελτιώστε τὰ Αγγλικά σας 1500 'Ἡ μουσική ποὺ μ’ ἀρίσει 1530 Μουσικἡ ἀπὸ τὸν | ξένο κινηματογράφο 1400 Ἴ6]5 1445 απόψε στή ΤΝ οσους ος Φ Φϕ στοὺς ᾽Αντρα Χαραλαμ- πίδη καὶ Στὰς Παράσχου ποὺ πραγματοποίησαν ὄἔκθε ση τους τὸν περασμένο μῆ να στὴν Νέα Ὑόρκη. Ἡ ἐκπομπὴ κλείνει μὲ μιὰ ἀναφορὰ στὴν (ἴἔκθεση ζωγραφικῆς τῆς Δώρας Σι- άντου, παρουσίαση τῆς δου λειᾶς της καὶ συνέντευξη μαζί της. πρόγραµµα κ. πόλομοςν ἡ 15 δρίδονιες «95 Τὸ Ταξίδι «30 Εἰδή 00 Συνέντευξη µέ τὸν Πρόεδρο τῆς Ένωσης Κέντρου κ, Τάσσο Παπαδόπουλο 9.30 Ποδόσφαιρο 11:20 Εἰδήσεις 9 μουρι. 1600 ᾿Εἰδήσεις 1605 Νεανικὰ θάματα Ἴδ4ς Τραγουδᾶ ὁ Θέμης ᾽Αδάμαντίδης 1700 'η ἠχὸ τῶν γεγονότων Τραγούδια ποὺ ἀγαπήθήκαν Εἰδήσεις Ἡ ὅρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ ᾿Ἐγκυκλοπαιδικὸ μωσαϊκό Ελληνικοὶ δίσκθι Ἠχὼ τῶν γἐγονότων Γύρω σιὸ µικβόφωνο Ἑλληνικὴ ὀρχησηφικὴ μονσικὴ Μουσικὴ Δωματίου Εἰδήσεις Ἐλαφρὰ λαϊκὴ μουσικὴ καί ἀρηκίδια Ἐένη ἐλαφρὰ μουσικὴ Εἰδήσεις 173909 1800 18058 Ἰθ45 1900 1930 2000 2100 2130 23400 2210 21330 2300 2305 2400 ουῦ5 Σνυντροφιὰ µέ τὸ ληνικὸ τραγούδι Εἰδήδεις ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 86’΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ἔργα γιὰ ὀρχήστρα Εἰδήσεις ᾿Ἐλαφρὰ κλασσικὴ μουσικὴ ᾿Ἐκλεκτὰ ἀποσπόσματα ἀπὸ ὅπερις 1200 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς. 0000 1005 1οῦ5 1100 ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ -- ΔΒΥΗΣ Ἠ Άρυαι Τηλετικοινωνιῶν Κύπρου ἀνα- κοινοῖ ὅτι, ἡ τπλεφωνικὴ ἐτικοινωνία μεταξύ τῆς Κύτιρου καὶ τῆς Λιθύπς αὐτοματοποιείιται ἀπὸ σήµερα, 6 Μαΐου, 1981 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν χωρῶν μὲ αὐτάματτ τηλεφωνία ἀνέρχεται σὲ 66. νοι 9ἱ8 (00218.-.). Τὸ ἐνδεικτικό κλήσεως τῆς Λιθύπς εἰ. Γιὰ πλπροφορίες σχετικὰ μὲ τὰ ὕπερα- οτικὰ ἐνδεικτικά κλήσεως τῶν πόλεων ἆᾱ- πευθύνεστε στὸν ἀριθμό 194. νυν ΑΝΙΑΡΟ) ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΤΗ», ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΙΦΙΡΗ Ολο καὶ φιωχότερα σὲ συ µετοχὴ «ἀστέρων» γίνονται τὰ «Τετράγωνα τῶν ἁἀστέ- βων» τῆς ΕΡΤ, ἐνῶ παράλ- ληλα ἡ ὅλη ἐκπομπὴ ἔχει καταντήσει κουραστική, δαδί ζοντας κάθε Κυριακἡ στὸν ἴδιο ἁγιαρὸ μονόλογο τῆς Μα ῥρίας ᾽Αλιφέρη, Πρὶν ἀπὸ Χρόνια, θωµόμα- στε τὸ Βαγγέλη Βουλγαρί- δη στὸ «Λούνα Πάρκ». Σὲ κάθε ἐκπομπὴ ἐπαναλάμδανε ἀκριδῶς τὶς ἴδιες φράσεις μιλώντας γιὰ τοὺς διαγωνι- σμούς καὶ τὰ παιγνίδια καὶ ἀναγγέλλοντας τὸ ἐἑπόμενο κοµµάτι τοῦ «Λούνα Πάρα». Οἱ λέξεις ἄλλαζαν µόνο στὶς ἐρωτήσεις τοῦ διαγωννσμοῦ. Τώρα στὸ ἴδιο ἀκριδῶς στύλ ἔχουμε τὴ Μαρία ᾿Αλι φέρη, ἡ ὁποία, ἐπιπλέον λέ εν τόσα πολλὰ µέσα σὲ πολὺ λίγο διάστηµα, ποὺ αὐσθόνε σαι νὰ καταλαμθάνεσαι ἀπὸ ἄγχος. Πρὶν ἀνοίξει τὸ) στόµα της ξέρεις ποιὰ φράση κλισὲ θὰ χρησιμοποιήσει ἀνάλογα μὲ τὴ φάση τῆς ἐκπομπῆς στὴν ία εται. Εἶναι σὰν γὰ τὶς ἔχει μάθει παπαγαλι στὶ καὶ νὰ τὶς ἐπαναλαμδά- γει η ρω νὰ εἶναι σὲ θέ ση γ ν τὸ χρῶμα τῆς φωνῆς της. Ἡ ἐπιτυχία ποὺ σηµείωσε ἀρχικὰ ἡ ἐκπομπὴ ὀφειλόταν ὁπωσδήποτε στὴν παρουσιά στριά της καὶ στὴν ποικιλία τῶν γγωσιτῶν ἀνθρώπων καὶ προσωπικοτήτων ἀπ' ὅλους οὓς χώρους, ποὺ προσκα- λοῦσε, Τώρα, ἡ μὲν παρουσιά στρια Ἠούρασε, οἱ δὲ προσκα --“λδσβέγοι εἴγαι ἅλο καὶ πέριο- σότερο λιγότερο προσωακό. πλ λ μμ-----. ᾿Ἐπιπλέον, ΄ἡ διασύγη τῆς Μαρίας ᾽Αλιφέρη ὅταν μιλάει ἐπαναλαμδάνοντας κάθε Ἐν- Ρριακὴ τὰ ή ει καταντή σει κουραστιν τὴν στ. πὴ γιὰ τοὺς τηλήθεατὲς, ν Τὰ «Τειράγωνα τῶν ἀστέ ρων» ἢ θὰ πρέπει νὰ δελτιω θοῦν ἢ θά πρέπει νὰ λεί σύγίσμα, κά κρητικο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Συνεχθδνίαι μὸ ῥἑνταοτικὸ ουθμὸ οἱ προετοιµαδίας, ἀπὸ µέρους τοῦ Δήμου Λευκώσίας, γιὰ τὴ διοσγάνωση τθῦ Φετει: νοῦ Φεστιθὸλ Λευκωσίᾶς, ποὺ θὰ Ἠίνει ἀπὸ τὶς 1Ί ὡς τὶς 38 τοῦ Ἱσυνίου Σχετικὲὸ Λληθοφοδίες µαζ ἀναφέρουν ὅτι, µέδα δτὰ πλαί σιὰ εῶν πολιτιόεικῶν ἀνταλ- λαγῶν Κύπρου -- Ἑλλάδος, προθαμματίζεται ὀόνμμετοχὴ στὸ Φεστιδὰλ πολυμελοῦς Κοῃη πικοῦ καλλιτεκηικοῦ ουγχροτή ματος, Τά χὸ ἁπώτερα µέλλον, σύμ, φωνα μὲ ας ἴδιες Λληροφοοί- ες, προθλέπείαι ἡ µετάδαση Κυπριακοῦ καλλιτεχγικοῦ συγ κθοτήµαῖοξ στὴν Κοήτη καὶ σὲ ἄλλα µέρη τῆς Ἑλλάδος. 'Επίσης στὸ φετεινὸ Φεστι- δὰλ ἡ Κυποισκὴ παθουσία θά εἶναι απιὸ Ἐντόνη, παρὰ ἄλλες χοογιές. αν ΒΙΛΗΙΝΕ[ῆ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑ’ΙΟΥ 1981 πο ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τ, Νικολάου, Λεωφ. Στασί- νου 35, Τηλ. 72306 Φαρμακεῖον «Κόρνερ», Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 718, Τηλ. 538δ04 Φαρμακεῖα «Παπαγεωργίου», Γρ. Αὐξεντίου 91Α, “Αγ. Δομέτιος, Τηλ. 53098 ΛΕΜΕΣΟΣ Χαρούλα Χριστοφίδου, ΄Ο- δὸς Πολεμιδίων, Τηλ. 71568 Κώστας Κωνσταντίνου, ᾿ΑΥ. Φυλάξιως 105 Β, Κάψα- λος, Τηλ. 53525 ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμακεῖον «Φοῖδος», Πλα- τεία ᾿Ακροπόλέως, Τηλ. 550]ά ΠΑΦΟΣ Κωνσταντία Δημητρίου, Βλα διµήρου Ἡρακλέους 9, Τηλ. 337589 . ΜΙΚΡΑ -- ΜΙΚΡΑ 6 Ξανάσμιξαν ἔπειτα ἀπὸ 7 χρόνια χωρισμοῦ ὁ ΦΡΕ. ΦΡΑΝΚΙ καὶ ὁ τὸν σιὸ ἔξνπνο. .9.. Ῥέγρος νὰ εἶναι νέγρος!., «ι 9 Ὁ ΛΗΒΑΡ ΜΠΑΡΤΟΝ εἶνα ὁ καταπλη ΤΣΙΤΣΙΟ ΙΝΓΚΡΑΣΙΑ, τὸ γνωστὸ κωμικὸ ζευγάρι, ποὺ τόσο σουξὲ εἶχε πρὶν χρόνια. 'Ἡ συµ- Φιλίωση ἔγινε σώσω ἀπὸ τὶς κάμερες τῆς τηλεοράσεως, ὅ- που ἤδη παίζουν μ’ ἐπιτυχία σὲ δημοφιλὲς σήριαλ. Σήµερα θρίσκονται αἰσίως ὃ μὲν ΦΡ.ΑΝΙΟ στὸ «δο ἔτος τῆς ἡ- Ἀικίας του, ὃ δὲ ΤΣΙ1Σ10 υτὸ.δδο.... Φ Πάλι πρωτεοτνπίες ἀπὸ τὸ τηλεοπτικό δίκτνο τοῦ πὶ Ἠπὶ Σί. Ἱροκήρυξέ διαγωνισμὸ παρουσία μοινοῦ γιὰ χιμπατξζῆ. Νιωιητὴς ἀνάμεσα σὲ 26 ὑπισινήφιους ἀνακηρύχτηκε ὁ «Ἰξοῦμπο», χιμπατζῆς, ὁ ὁποῖος ἄφῆησε ἄναυδους μὲ εἰς στάσεις ποὺ σιίῆρε τοὺς κάµεραμεν, ποὺ τοῦ ζήτησαν νὰ ποξάρει. ἕνας τριχωτὸς . οὰ να τη ΤΚ 1] ΒΙΟ ΤΤΙΤΙΠΗΙ Τὴν ἀνακάλυψε κυνηγὸς ταλέντων στὸ σπίτι της Αὐτὴ ἡ καλλον ὀκούει στὸ ὄνομα Τάρα Μτιακ- μαν καὶ σύντομα θὰ πρωταγωνιστήσει οτὺν πα- σοἵγνωστπη ἁμερικανικὴ τηλεοπτικὴὰ σειρὰ «Λλόμ- πο». Τὴν Τάρα ἀνακάλυφε ἕνας εκυνωγὸς τα- λέντων» στὸ σπίτι της στὴ Βιρτζίνια, μόλις πρὶν μερικοὺς µΏνες καὶ τῆς ἔδωσε ἕνα μικρὸ ρόλο σὲ μιὰ τηωλεοπτικὴ ταινία. Ἐκεῖ τὴν εἶδε ὁ ττα- ραγωγὸς Φρὲντ Σίλθερµαν καὶ σκέφθτικε ὅτι εἷ- Μαι ὅτι πρέπει γιὰ τὸ ελόμγο». «ΧΧΧ ΧΑΑΧΑΧΑ κ Περίεργα βίτσια ἔχει ὁ νέος φίλος τῆς Μαργαρίτας Καθόλου συνηθισμένος ἄνθρωτιος δὲν εἶναι τὸ καὶ- γούργιο ἀμόρε τῆς πριγκίπισσας Μαργαρίτας τῆς ᾿Αγ: γλίας. 'Ο Γκάὺ Μοῦντε εἶναι ἕνας ἐκκεντρικὸς τύπος ποὺ κυκλοφορεῖ στοὺς ὁράµους μὲ ἕναν παπαγάλο στὸν ὧμο ---- παπαγαλίνα εἶναι καὶ τὴν λένε Αὐγούστα. Ὁ γιὸς τοῦ διάσηµου συγγραφέα Αξελ Μοῦντε μένει κοντὰ στὸν καθεδρωιὸ ναὸ τοῦ Αγίου Παύλου καὶ λέγεται ὅτι τοῦ ἀρέσει νὰ κοιμᾶται µέσα θετρο. σ᾿ ἕνα φέ- Κι ἁκόμη, συχνὰ καλύπτει τὸ ἕνα του µάτι ἆ λὰ Νταγιὰν (ὅπως στὴ φωτογραφία µας) καὶ τὸν τελευ- ταῖο καιρὸ τρώει τὰ θράδυα μὲ τὴν κατὰ πολὺ µεγαλύ- τερή του πριγκίπισσα ἸΜαργαρίτα. Ὁ Γκάῦ ἀσχολεῖται μὲ τὴ διακόσμηση ἐσωτερικῶν χώρων, ἀντίθετα μὲ τὸν «πρώην» τῆς Μαργαρίτας, τὸν Ῥόντν «Λιονέλλυν, ποὺ εἶναι γεωπόνος κηποτέχνης. Οἱπροτμήσεις τῶν ΑΥγλων τηλεθεατῶν ΣΑντεπίθεση ὑψηλῆς ἄχοοα- µατικότητας ἐπιχειρεῖ τὸ Μπὶ Μπὶ Σὶ ἕναντι τοῦ ἀνεξάστη- του τηλεοπτικοῦ δικτύου τῆς μιὸς .. ἠδονιοιός, ποὺ τόσο ἑντυπωσίασε ἑρμηνεύοντας τὸν ΗΝ ΟΥΝΤΑ ΚΙΝΊΣ στὸ ἁἀμερικανικὸ σήριαλ «Β1ΙΖΕΣ». 'ΟὉ ΣΝιάρτον, δημοφιλέστατος σήµερα οτὴν ᾽Αμερωκή, πρωτα: γωνιστεῖ αὐτὴ τὴ στιγμὴ σὲ δύο σήριαὶλ μαξὶ μὲ τὴ ὅημο- φιλέστερη τηλεοπευκὴ ἠθοποιὸ Τ207Υ:.Σ ΝΤΕΓΟΣ{Τ, μὲ τὴν ἀποία εἶναι ἁρθαθωνιασμένος. Ὁ ἁρραοθώνας αὐτὸς χρο φολογεῖται ἀπὸ καιῤό, ἀλλὰ ἀνακοινώθηπε τελενταῖα, ἐπειδὴ οἱ δύο ἠθυποιοὶ φοδόνταν τὶς ἐπωιτώσεις, ττοὺ θὰ εἶχε στὴν Μαριέρα τους, ἐξωτίας τῶν φυλετωνῶν διωιρίσεων, υιοὺ ὃὗ- υπάρχουν. οτὶς ' Ηνωμένες Πολιτεῖες. Ἠλέπετε, ἡ Ἠτέγουιτ εἶχε τήν... ἀτυχία νὰ εἶναι Λευκή. Ἡ, μᾶλλον, ὁ Μπάρτον ππσπσι [ . Ἱ 3 3 4 κ 6 7 8ὃ ο 1 ὁ ο α 6 ὁ ὃὸ ὢ Ν ὁὢ παιρνει ποο»-- µ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ . 1, Τέτοιο Πολωνία. Σ. Ἰαματικὲς οἱ πηγὲς της. -- ᾿Κακὸς χαθακτησισμὸς ἀν- θρώπου. δ. Όνομα ποὺ ἀναφέρεται στὸν τίτλο Ἅµταιγίας τοῦ ἙΒι- οχόντι. ---Ἡ ἀηδία ποὺ προ καλεῖ τὸ χὐρῖασμα. 4. Ἡρωας τοῦ Σαίξπηρ. --- Δύο σύαφωνα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν προσφορά Ἐένου συµ Φφώγου. ὅ, Ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς ἐλεύθερης ᾿Αγκόλα. -- Ύπυ νουῦν καὶ τὶς προθέσεις, τοὺς σκοποὺς. 6. Μεγάλος Ἰνδὺς -ποιη- τῆς, μὲ τὸ ἄρθρο του. ---'Ὁ- μοιωματικο μόριο, τ. Ἐπιοοηματικὴ κατάληξη ὧ- Ἑλληνικὸ νηοὶ, -- Ἕνα ἀπὸ τὰ µέγάλα ἰστορικὰ δια- μάντια, Β. Δὲν χανακτηρίει ἐνεογη τιιότητα τέτοια ὅτομα. ---ἴό δεύτερο σιυνθετικὀ τοῦ Ίίτλαυ γαλλικῶν ἐφηνερίδων. 9, Ὄρος τῆς ἀντιοφαιρί- σεως, --- Κι αὐτὰ προσφέρον τα. 10. ᾿'Βπιτραπέζια ονεύη. ΚΑΘΕΤΑ 1. Ὁ ἄνεμος αὐτὸς λέγε παι κοινὰ ὅστρια - αοθύχος, Σ. Υπάρχουν καὶ τέτοιες «προτάσειΣν. ὃ. Ασσος της ὁ Μπόογκ, - Μουσική νότα. 4. Ἑλάδος εἰδικότητας τῆς Χράτος εἶναι ἡ 3 ὁἹατρικῆς. ὅ, Διαιρεῖται ἀκριθῶς μὸ αὺ ἕντεκα. -- Κονιὰ κοντὰ στὸ... κοντά. -- Ὅμοια σύμ- φωνα, 6. Ὑπερφνυσικὸ θος τους. Ἰ. Ῥλυκειὰ ἢ γεύση του (ἀντιστο,). --- ᾽Αρχικὰ ὀργα γισμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 8. Πρωταγωνίστησε καὶ στὴν παλιὰ παινία «Τσάι καὶ Συμπάθεια» --- Τὸ πρῶτο γά λα ποὺ ἐκκοίνεταω μετὰ τὸν τοκετὸ. ,Δυσάρεστο ἐπακόλουθο ἕ- γεσης. 10. Κορατικὸς ὑπάλληλος. ΑΊΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΗΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΊΠΑ . ΤΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ϱ Α- ΔΕΑ -- ΡΟΛΟΙ ὃ, ΜΑΡΙ- ΔΑΚΗ 4 ΗΤΑ --- ΕΜΑ -- ΡΑ ὁ ΛΑΙΔΗ -- ΝΤΑΡ 6 ΛΑΣΕΙΑ 1 ΩΔΕΝΗ --ΔΩ- ΡΟ 8 ΝΗΣΙ -- ΜΙ -- ΕΥ 9 ΑΝΙΑΤΑ 10 ΚΑΝΣΑΣ-- ΑΔΗ. ΚΑΘΕΤΑ 1 ΓΑΜΗΛΙΩΝ 5 ΒΛΑΤΑ -- ΛΗΔΑ ὃ ΝΕΡΑ ΣΔΕΣ 4 ΝΑΙ --ΛΑΝΙΑΣ ὅ ΔΕ- ΗΣΗ -- ΝΑ ὁ ΤΡΑΜ -- ΜΙΣ Ἱ ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ ε Ἱ- ΛΗ -- ΤΑΩ -- ΤΑ 9 ΕΟ- ΡΑ -- ΡΕΑΛ 1 ΣΙ1ΤΑ- ΡΙΟΥ. τὸ μµέγε- θεάματα. -.- ΘΕΛΙΡΑ ΘΟΚ: Δημοτικὸ Θέατρο Λευκωσίας, 8.30 μ.μ. «ΔΟΝ ΚΑΔΜΙΑΛΟΣ τοῦ Σωτή Πατατζη 6ΙΑΣΟΣ ΔΩΡΑΣ ΚαΑΚΟΥ- ΡΑΤΟΥ:. Δόλι δ.Ι5 μμ. «Ἡ Τταλλοῦ ἡ προξενή- τρα» ΘΙΑΣΟΣ ΦΙΡΦΙΡΗ: Θέατρο Σιασίνου, δ.30 μ.μ. «Όπου ἔδιει πολλοὺς πετεινοὺς» ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΤΠΑΝΑ. δ. Βαρποοτ 90 ΝΤΙΑΝΑ 4: Εἰ Κόνκ ΜΙΜΩΖΑ: Τὸ ἄγριο Άννη- γητὺ τοῦ. φονιᾶ μα, Παρθενκὸ χοο- µ ΑΘΗΝΑΙΟ: Οἱ 4 εῆς ἠρωῖ- κῆξ Ταξιαρχίας ΟΡΕΊΜΙΝΑ: Τέημς Μπόντ, Πράλτωρ 00] στὴν ὑπηρε- οἷα τῆς Αὐτοῦ Μεγδλειό- τητός ΖΗΝΑ: ἙΣτάντµαν ὁ Οἱψο- κίνδυνος δραπέτης ΒΛΛΑΣ/ κοσχοδείλων : ΒΑΡΝΑΚΙΔΗ Στρόδολος: τὉ ἄνθρωπος --- ᾽Αρόχνη Ἑανακτυπᾶ ΛΕΜΕΣΟΣ ΡΙΑΛΤΟ: Μπρούς Λῆ, ἔπι- στρέφω γιὰ ἑχδίχηση ΚΡΥΣΤΑΛ: 'Ὁ ἀἄνθρώπος μὲ τὸ γαςίφαλλο ΠΑΛΛΑΣ: Πρανήτα ἀπὸ λε- µόγι Νο, ᾖ. ΒΟΛΟΣ: Ὁ χορὸς τῶν κια ταραμένων Ἁτὴ φωλιὰ τῶν ΡΕΚΑΑ: Τὸ υγυμνὸ φωώτο- Μοντέλο : ΟΘΕΛΛΟΣ: ᾿Αστυνύμος ὃν ὠξεων τοῦ ἐγκλήματος ΑΡΙΕΔ: Μνστικἡ ἀποσιλὴ γῆσος τῶν Αοκτων ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Τὸ παιγνίδι τοῦ θανάτου ΡΤΏΞ: 'Ὁ κανένας θά ἕανα- βτυπήσει ΑΤΤΠΙΚΟ: ΤΣΙΑΜΠ ΟΘΕΒΛΔΟΣ: ὉὉ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλλο ΠΑΦΟΣ ΖΗΠΝΑ: Ἐπικίνδυνη πτήστ ΑΤΤΙΚΟΝ: Οἱ ἥροες πυ- λεμιῦν γιὰ τοὺς ἔξυπνους ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΕΚΑΛΗ Κακοπετοιὰ: Ταξι- ἀρχία Διαθόλων ΠΕΡΑΜΑ Νήσου: Σαντο- κἀν, ἡ ἐκδίκηση τοῦ Τίγρη ΚΡΗΝΑΙΟ Δερύνειας: Ἱζα- θάρµατα τοῦ Λὸς Αντε λε ΑΠΟΛΛΩΝ λΑραδίππου: Ὁ Κῶτσος στὴν ΕΟΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Τὰ θη- ρία τοῦ κολλεγίου ΔΗΝΔΙΟ Παραλίνι: θά τὰ κάνω Γῆς Μαδιάμ . λΑγηλίας (1: Τ.Ν), μὲ τὴν ἕν- ταξη στὰ προγοάµµατα τοῦ πρώτου καναλιοῦ πολλῶν ἐμποι. ριχῶν ἐκπομπῶν. Ἠδη στὴν τελευταία µέ- πρηση ποὺ ἔγινε τὴ δεύτερη :ἑδδομάδα τοῦ ᾿Απριλίου, στὶς εἴχοσι πρῶτες θέσεις, ὑπάρὶ χουν συνολικὰ δύχα ἐκπομπὲς ταῦ Μπὶ Μπὶ Σὶ, σὲ σχέση μὲ πολύ λιγότερες, ποὺ παλιό τερα κατάφερναν νὰ Ερεθοῦν σὲ ὑφηλὲς ἀχοοσματικότητες. Πρῶπτο στην ποοτίµηση τοῦ ἀγγλικοῦ κοινοῦ τηλεοπτικὀ πρόγραµµα, εἶναι τὸ φάμιλυ στὀρυ «Κορονέσον στορήτ», ποὺ παράγεταν ἀπὸ τὴ 1ρανά- δα καὶ προδάἀλλεῖαι ἀπὺ πὴν 1.ΤΝ. Ἡ σειρὰ «Χάοτ καὶ Χάρτ» (ποὺ Ξανάρχισε νὰ µε- ταδίδεταν καὶ ἀπὸ τὸ ΡΙΚ), θρίσχεταὰι στὴ! θη θέση τῶν τὺπς τῆς ὀγγλικῆς τηλευράσε ως, ἐνῶ τὸ «Ντάλλας» ἐμφα- γίξεται στὴ 14η θέση Αξίξει γὰ σημενωθεῖ ὅτι ἡ ἀμερικαχι- κἠ αὐτὴ σειρἁ μεταδίδεται ᾱ- πὺ τὸ Μα Μαὶ Σὶ, ἀποδει- κγύοντας ἔτσι τὶς παζαχωσή- σεις ποὺ χάνεν τὸ ἀγγλικὸ δί- τκυο στὰ ἑἐμπορικὰ προγοάµ- ματα. Σὲ ἀρκειὰ ὑψηλές θέσεις Ὀρίσχεται καὶ ἕνα ἀκόμη πολύ χρονσ «φάµιλυ στόου, τὸ «Κορὀσοοουντς», ποὺ καὶ αὐτὸ προθάλλεται ἀπὸ τὴν Ι.Τ.Υ. Οἱ δύο ἑδδομαδιαῖες µεταδό- σεις τού καταλαμδάνου τὴν τη καὶ 8η θέση. Ἡ ἐκπομπὴ «Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωή σου», ποὺ παράγεται ἀπὸ τὴν Τηλεόραση τοῦ Λονδίνου «Τένμο, τῆς 1.ΤΙΝ., ἐξακολουθει νὰ συή- κιγεῖ ποὺς Αγγλους θεατές. Ἡ τελενταία μέτρηση τὴ θρῆ χε στὴν 4η θέση. Τέλος, ἀρκετὰ δελτία εἰδή- σεων καὶ τῶν δύο δικτύων, Φυγουράρουν οτὶς εἴκοσι πρῶ- τες θέσεις τῆς ἀχροαματικύτη τας, ΙΑ πο τσ) - ΑΝΑΓΚΗ Ξ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Πιὰ ὅλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 199 Πυροσθεστικἡ 199 Πρῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ᾽Αρχηγεῖου ΣΑστυνοµίας 4089555 ᾿Αξιωματικὸς 'Ὑπηςεσίας 402965 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία 51111 Λεμεσὸ 68111 Λάρνακα δδ9θῦ Ηάφος 99564 ΒΛΑΡΒΕΣ η πλεφώνου τοῦ Τέλεξ β0ῦθ6 ἸΠλεκτρικοῦ ρεύματος 609001 'Ὑδρεύσεως 99991 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΓΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ . 041--- 54389 Ρ.Ι.Ν. ρ1οὃ, ΤΕΤΑΡΤΗ ό ΜΑ'Ι ΟΥ 1981 ππππππσππ Δέν παντρεὔεταϊ ἡ ἄριονα τὸν Μαυρο[έοντα Δὲν σκοπεύει νἁ παντρου τεῖ τὸν κατὰ δέκα Χρόνια νεότερό της Νίκο Μαυρολέ οντα ἡ Χριστίνα ἸὨΩνάση, ράφι ἡὁ λονδρέζικη κα Χ --. Διαδάσατε πρὶν λίγες µέρες στὴ στήλη, Υιὰ τὴ Μαίρη Κρίστι (παρ᾽ ὀλίγον δολοφόνο τοῦ Τζέη Αρ), ἡ ὁποία σύντομα θὰ κάνει τὴν ἐπανεμφάνισή της στὸ κοινωνιυκὸ - περιπετειῶδες Ἡ Μαίρη Κρόσµπυ σήριαλ «Ντάλλας» Ἡ Ἆρί στι, λοιπὸν, θὰ ἐμφανιστεί καὶ πάλι σὰν τὸ σκανταλιά ῥικο, προκλητικὸ κορίτσι, ποὺ θέλει φτοὺ κι ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ νὰ δάλει στὸ χέρι τὸν Τζέη Αρ. 'Ἡ ΜΑΙΡΗ ΚΡΟΣΜΠΥ (2ἱ Μαΐων φέ- τος) ποὺ παίζει τὸ ρόλο της ἕνανε τὴν ἑξῆς δήλω- ση: οΣὰν ἠθοποιὸς ἔχω πολ- λὰ περισσότερα νὰ Ἡπρο- σφέρω ἀπὸ τὸ νὰ εἶμαι ᾱ- πιλῶς ἕνα σύμδολο τοῦ σέξι Ποτὲ δὲν θὰ γίνω ἕνα τέτοιο σύμόδολο. Ὅπως πο τὸ δὲν πρόκενται γὰ θγόλω τὰ ροῦχα µου μπροστὰ ἀπὸ τὸ φακὸ τῆς τηλεοράσεως ἢ τοῦ κινηματογράφου. Ὁ γωμνισμὸς εἶναι κάτι τὸ ὁ- ραῖο καὶ τὸ φυσικὸ, ἀλλά προτιμῶ νὰ τὸν ἐφαρμόζω {µόνο στὸ σπίτι µου»... ἡ Ὁ πολὺ γνωστὸς µας ΡΟΜΠΕΡΤ ΒΩΝ (θὰ τὸν 6) μᾶστε. ἀσφαλῶς 'σὰν. Ναπα λέοντᾶ΄ Σόλο στὴν τηλεοπτι κἡ. σειρὰ «Ὁ ἄνθρωπο ΑΝΚΑ») Ἐν ος λαο νν υμιὰ καινούργια τηλεοττυκ! παραγωγὴ μὲ τίτλο ΤΗΕ Ι5ΙΙΑΝΌΕΒ”. Σιὸ ἴδιο σή- ριαλ να καὶ Ἶ ὅλ λος Ὑνωστὸς µας ισὰν Μάκ Κλάσουντ) ΝΤΕΝΝΙΣ Οἱ δυὀ τους, συνεχίζει - ἐφημερίδα, (ἀφοῦ ὑπενθυμί ἡ οἰκογέγεια Μανρολέοντα ἔχει 38 πλοῖα καὶ ἡ Χρυστίνα 46), δΥαί- τῆς... ΕΑΝΙ σὲ μὲ τὸ «Σάν». ᾽Αλλὰ ἡ «Σὰν» προσθέ- τει ὅτι ὁ δικηγόρος τῆς Χριστίνας στὴν ᾿Αθήνα δή λωσε ὅτι αὐτὴ ἡ σχέση δὲν φαίνεται νά εἶναι σοδαρή. αχ κ γουν τακτικὰἁ μαζι ἐδῶ καὶ δύο μῆνες. . ΠΟΥΙΒΕΡ. Ὁ ῥράλος τοῦ Βὼν εἶναι ἑκεῖγος νο Α μερικανοῦ γερουσιαστῃῆ, που ζητάει τὴ δσήθεια ἑνὸς ἆ- πόµαχου ἰδιωτικοῦ Ὑτετέ- Ὁ Ρόμπερτ Βὼν κριδ (τοῦ Γουῦδερ) κάθε φαρὰ ποὺ θέλει νὰ σκαλί- σει κάποια ὑπόθεση. Μαὶ παρόλο ποὺ εἶναι εὖχαρι- στηµένος ἀπὸ τὸ νέο σήρι αλ, ὁ Ράμπερι Βὼν δηλώ- χει «Τελικά οἱ παραγω- γοὶ μὲ θέλουν συνέχεια σὲ ῥόλους... Ἀυδερνητικούςί Μιά μὲ κάνουν πράκτορα, μιά Υερουσιαστιή, μιὰ σύμ 6ουλο τοῦ ᾽Αμερικανοῦ προ έδρου (ἔπαιξε τὸ ρόλο τοῦ Χάλντεμαν στὸ φίλμ «Γὔσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες» ποὺ ἀναφερόταν στὸ σκάν δαλο Γουῶτεργκαίητ»! Σὲ λίγο θά τὸ πυστόψω γιὰ τὰ καλὰ ὅτι τὸ µόνο ποὺ μοῦ ἀπομένει εἶναι νὰ παρατή- σω τὸ Χόλλυγουντ καὶ νὰ δόλω ὑπορηφιότητα γιὰ πρόεδρος, 'Ὑπάρχει καὶ πα ράδειγµα...». ο Πολυδραδευµένη εἶναι ἡ. σεναριογράφος τοῦ σή- ριαλ .θωθιστόρηµα τῶν τεσ » Φάρων» ΕΦΛΑΤΕΙΑ ΣΑ- ΡΑΝΤΓΗ, ἀφοῦ ἔχει τυμηθεῖ αραδεῖο τῶν Δώδε- κα» γιὰ τὸ µυθυστόρηµά της «Ἐπυστροφή», μὲ τὸ πρῶτο Ἐρατικὸ δραθεῖο Μο θυστορήµατος καὶ Διηγήμα τος γιὰ τὸ διδλίο της «Τὸ παλιὸ µας σπίτι» καὶ «Νὰ θυμᾶσαι τὴ Βίλνα», καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ µυθυστό Ρηµά της «Οἱ ρωγμὲς», ᾱ- πὸ τὴν Ακαδημία ᾿Αθηνῶν -Ἵδρυμα Οὐράνη... ] Σο νει Κι’ ἂν οἱ Απιοφύγοτς εἶναι Β οΡοσκοΠΙοθοσς ΕΡΙΟΣ 21.ὁ --- 19.4 Εἶνοι ἀλήθεια πὼς ἔχετε ἀλλάξει φυχολογία, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ σὲ μιὰ ἀἰσθηματικὴ σας κετὰ µεγάλες διαστάσεις, ΤΑΥΡΟΣ 20.4 ---20,8 Σὸν οσθημωτικὸ τοµέα σᾶς περιμένει μιὰ πολὺ εὐχάρύστη ὤκπληξη, Αὐτὸ ποὺ .νομίζα τε μέχρι χθὲς σὰν ὄνειρο, αὔριο ἴσως Υί- µεγάλη πραγµατικότης. ΔΙΑΥΜΟΙ 415... 21.6 ἄλλοι δεἰχνόνται σὲ σᾶς λίγο περίεργοι, μὴ κὸ παίρνετα κατάκαρδα, Δὲν ἀξίδει, ἄλλωστε τὸν κόπο. Θὰ περάσετα ἕνα εὐχόρισιο δράὀν. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 226 -- 22.7 Κάπου τὰ ἔχετε µπερθέψει στὰ αἰσθηματι- κά σας. Ξεκαθαρίστε λοιπὸν τὶ θέλετε, γιὰ νὰ μὴν ταλοηπωρῆτε καὶ τοὺς ἄλλους. Ἐ- παγγέλµατικὴ ἐπιίτνυχία, ΑΕΩΝ 10.7 --- 22.56 τὰ τνχοὰ παιχνίδια, γιατὶ προθλέπεται νὰ εἶστε σεῖς οἱ χαμένοι, Μιὰ εὐχάριστη συνάντηση τὶς δραδυνὲς ὧρες θὰ διώξη τὶς οἰκογενειακὲς σκοτοῦρες, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 20.86 ---22.9 Ῥιους ονναήτήσετε γελματικὰ σας. Μὴν ἀνησυχῆτε ὅμως, θὰ προσωρινὲς. γιὰ σήµερα τὸ 6. ΜΖΥΓΤΟΣ 29.9 ---22.19 Φροντῖστε νὰ ἀπαλύνετε τὴν ἐντύπωση ποὺ ἔχετε δώσει γιὰ τὸ ἄτομό σας, τὸν τελευ- ταῖο καιρὸ στὸν χῶρο τῶν ἐπαγγελματικῶν σας ἐνδιαφερόντων. ΣΕΟΡΠΙΟΣ 20.10 --- 21.11 Κινδυνεύετε νὰ χάσετε παιγνίδι μὲ τὸ πρό- 6ωπο ποὺ σᾶς ἐνδιοφέρει σὲ δύο ταμµπλώ. Σηαματῆστε πὶς ἐπιπολαι- ότητες πρὶν εἶναι πολὺ ἀργὰ. ΤΟΞΒΟΤΗΣ 22.11 -- 21.12 Μιὰ νέα Ὑνωριμία αὐτὲς τὶς ἡμέρες σὲ φι- λικὸ σας σπίτι, θὰ σᾶς φανῆ ἐξαιρετικὰ χρήσιμη στὸν ἐπαγγελματικὸ σας 'Ἐκμετολλευθῆτε τὴν εὐκαιρία, ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22.12 --- 19.1 Νὰ λοιπὸν ποὺ ἡ τύχη σας ἄλλαξε, Μὴν ἆ- Φήσετε ὅμως τὶς εὐκαιρίες νὰ χαθοῦν. Ας: Χθεῖτε μιὰ πρόταση γιὰ κάποιο ταξίδι, ΥΔΡΟΧΟΟΣ 201 -- 18.2 Γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἐπιτύχετε τοὺς στό- Χους ποὺ Έχετε προγραμματίσει θὰ πρέπει νὰ κάνετε πολλὲς προσπάθειες καὶ μάλιστα χωρις κανένα σταματημὸ,. ΙΧΦΥΕΣ 19.2 --- 2603 μα γυρνᾶτε στὸ παρελθὀὸν, γιατὶ τὸ μόνο ποὺ µπορεῖ νὰ συµβῆ, εἶναι νὰ πληγωθῆτε καὶ πόλη καὶ νὰ πληγώσετε κι’ ἄλλα ἀάγα- πηµένα σας πρόσωπα, ἐντολῶς ἱστορία ποὺ παίρνει ἁρ- δυσκολίες σιὰ ἐπαγ. Τυχερὸς σας ἀριθμὸς γιατὶ παίζεται τοµέα. ΤΕΙΑΡΙΗ 6 ΜΑΤΟΥ 1561 14 ΑΕΙΛΙΝΗ’ Ρελίδα 3 Ώ γνώμη μος ΣΡΙΝ ἂπὸ δυὸ περώτου μῆνες ἄρχυσα στὸ Γρα: Φφεῖο Δημοσίων ἨΠληροφοριῶν ἀστννομικὴ ἔρεννα γιὰ τὸν ἐντοπιαμὸ τῶν ἑνόχων πιαρωιουήσεως τιμολογίων. ᾽Αρχωιὰ ἔγυνε προσπάθεια ---- στὴν ὁποία συνέξαλε φαὶ ὃὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου κ. Χριστοδούλου ---- γιὰ ἁποσιώπωῃμση τοῦ γεγονότος. ᾽᾿ Αργότερα κωταγγέλ- θησε ὅτι παρεμβάλλοντα» προσκόμµατα στὴν ἔρευνα καὶ τώρα θλέτιουµε ὅτι πέτιλος μυστηρίου καὶ σιωπῆς Χα Λύπτει τὸ ὅλο θέµα. ἩΠλησιάξουν δέδαια ΚΒουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ διαθλέπουµε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ἁποίους δὲν ἕκκα- θαρίζεται τὸ θέµα. Δημοσιογραφικὲς πληροφορίες μά- λιστα ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δηµοσιότῃτος ἀναφέρουν ὅτι μετὰ τὶς θσυλεντικὲς θὰ δοθεῖ λύση στὸ πρόθληµα. “Η τακτωὴ αὐτὴ εἶναι ἀπαράδεκτη. |Ἡ δικαιο- σύνη πρέπει ν᾿ ἀφεθεῖ νὰ συνεχίσει τὴν πορεία της χωρὶς πιαρεμθολὲς καὶ ἀναστολὲς οἳ ὁποῖες εἶναι πι» θανὸ νἁ ἐπηρεάσουν τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέµατος σὲ θά- ϱος τοῦ δηµοσῶυ συµκρέροντος καὶ πρὸς ὄφελος ἐνεί: να» ποὺ παραφόµησαν. Εναι νοµίζουμε µεγάλη ἡ εὐθύνη τοῦ Γενικοῦ Ἑἰσαγγελέα ὅσον ἀφορᾶ στὴν πορεία τῶν ἀστυνομικῶν ἀνακρίσεων οἱ ἀποῖες φαίνεται ὅτι καρκινοθατοῦν. θὰ τὸν καλούσαμε νὰ δηλώσει σὲ ποιὸ στάδιο δρίσκονται οἳ ἀνακρίσεις ἂν ξέραμε ὅτι θὰ τὸ ἔκανε. Φοδούμαστε ως ὅτι θὰ ἐπαναλάθει τὴ γνωστῇ ρήση του ὅτι γνω- θίξει τὸ καθῆκον του ποὺ δὲν θέλει νὰ τοῦ τὸ ὄποδει- ανύουν, δὲν ὑποχρεοῦται νὰ λογοδοτεῖ στὸν Τύπο κλπ. Ἡ ΜΑΡΠΟΝΕΠΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ «ΣΩΣΤΗ Ἀἐκπόργευσις τῶν θδουλευτιιῶν ἕἔνλο γῶν τῆς παρελθούσης Κυριακῆς ἦτο ἡ πριµοδότησις Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ {.Δ.Π. καταπο»ντιζόμενα κόμματα. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν αἳ ἓ- κλογαὶ θὰ ἔπρεπε νὰ κηθυχθοῦν ἄκνροι διότι «ΔΑΙΕ ΣΤΡΕΙΨΑΛ τὸ πραγματικὸν φρύνημα τοῦ λαοῦ καὶ ἀντεστρατεύθησαν καταφώρως τοῦτο. Τὰ πριµοδοτη- θέντα μικρὰ κόμματα κατέστησαν οὐσιαστωιῶς µαργλιο νέττες εἰς χεῖρας τοῦ ΑΚΕΑ». Τὰ πιὸ πάνω γρωιτὰ ἀνήπνουν στὸν Τάσσο Ἱτα- παδόπουλο, ποὺ κατὰ τὴν ἐφημερίδα του καὶ τὰ πανὼ ποὺ ἀνάρτησε στοὺς ὀρόμους εἶναι ἕνας συνεπὴς μαὶ δοκιµαωμένος ἰδεολόγος μὲ ἁγωνιστωκὸ παρελθόν. Τὰ ἔγραψε μετὰ τὶς τότε θουλευτικὲς ἐκλογές. Στὶς 6ου- λευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1976 ὅμως ὃ Τάσσος λησμόνη- σε τὶς διακηρύξεις του καὶ φαίνεται ὅτι ἤ ἀμνησία του συνεχίζεται καὶ σήµερα --- γιὰ νὰ μὴ πιοῦμε ὅτε χει” ροτερεύσει. Αὐτὴ τὴν περίοδο ὃ Τάσσος παρακαλεῖ νὰ γίνει πολιτωὸ ὑποζύγιο τοῦ ΑΚΕΛ. Εϊναι ἔτοιιος νὰ προ- σφέρει τὰ πάντα εἰς ἀντάλλαγμα τῆς εὔνοιας τοῦ ΑΚΕΔ. ᾿Αοιόμα καὶ τὴν ὅση τοῦ ἀπέμεινε ἄνεξαρτη: σία γνώμης. ᾿Αρκεῖ νὰ μπεῖ στὴ Βουλὴ κι ὕστερα ν) ἀναρρεχηθεῖ στὴν Ἡροεδρία τῆς Δημοκρατίας. Τί. θὰ Απαωολουθήσει ὕστερα τὸ εἶπε ὁ ἴδιος τὸ 1970. Θὰ παταστεῖ οὐσιαστιοιὰ μαργιονέττα στά χέρια τοῦ ΑΚΕΔ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ οἱ σχέσεις ᾿Αθηνῶν ---- Λευκωσίας γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀντικατάστασης τοῦ στρατηγοῦ Κομνηνοῦ. ΕΒ αἱ ἅπο- δίδει τὴν κατάσταση. αὐτὴ στοὺς κακοὺς χειρισμοὺς τοῦ ὅλου θόµατος ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ ὃ ἁποῖ- ος ἀρχικὰ εἶχε δώσει τὴ συγµατάθεσή του γιὰ τὸν διορισμὸ τοῦ στρατηγοῦ Μαρκόπουλου στὴ θέση τοῦ 'Αρχηγοῦ ΓΕΚΦ. ο ΗΠρόεδρος Κυπριανοῦ ἔχει ἐπανειλημμένα κα- τηγορηθεῖ γιὰ ἀναποφασισπικότητα, ἀσυνέπεια, κα: κοὺς χειρυσμοὺς, ἐπιπολαιότητα καὶ ἔλλειψη σοδαρότη- τας. Φυσικὰ ὁ ἴδιος διαψεύδει ἀλλὰ τὸν ἴδιο διαιρεύ- δου» τὰ γεγονότα. Ἡ ὑπόθεση τῆς ἀνύπαρκτης συ- φοµοσίας τοῦ καλοκαιριοῦ 19768, τὰ γεγονότα τοῦ ἂε- ροδροµίου «Λάρνακας ποὺ ὀδήγησαν καὶ στὴ διανιοπὴ τῶν δωτλωματικῶν σχέσεων Βύπρου ---- Αἰγύπτου, ἢ ἀπόρριψη τοῦ δυτικοῦ σχεδίου καὶ οἳ ἱστορικὲς δηλώ- σεις «δὲν θὰ συναντηθῶ μὲ τὸν Ντενητὰς» ἢ «κερδί- ζομεν ἔδαφος» εἶναι μερικὰ δείγματα τῆς πολιτικῆς ἀνικανότητας τον ποὺ ἐπεσώρεύσε στὸν τόπο κρίσιμα προθλήματα καὶ ἔρριξε τὸ ἅ υπριακὸ κράτος σὲ διε- θνῆ ἀνυποληψία. Τὸ θέµα τῆς ἀντωιατάστασης τοῦ Κομνηνοῦ προ- σέλαξε μεγάλες διαστάσεις ἐνῶ ἦταν πολὺ ἁπλό. Δὲν θὰ ἐμπλαγοῦμε, ἐντούτοις, ἂν αὔριο πληροφορηθοῦμε ὅτι διακόπτονται καὶ οἳ σχέσεις... ᾿Αθηνῶν --- 4ευ- κωσίας ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ θέματος. Έχουμε ἄλλωστε παράδοση σὲ τέτοιου εἴδους διακοπές. τὴν δποίαν τὸ ΑΚΕΔ... γενναιοδώρως παρέσχε πρὸς. Β «ΔΕΙΛΙΝΗ»' ἀποκάλυψὲ χθὲς ὅτι σὲ ψυχρό. [ τητα ποὺ ἔγγίξει τὰ ,ὅρια τῆς μβῄδης. Εχουν. ἀτεριέλθει . -- | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΕΙΡΕΙΑΣ Ἡ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία ἀνακοινώνει ὅτι ἡ κήρυξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Καρδιολογικοῦ Σεμµιναρίου, θὰ γίνει στὸ Σε Μοδοχεῖο Φιλοξένια, τὸ Σάθθατο 3 Μαΐου 1981. στἰς 9 τὸ πρωΐ καὶ ὄχι στἰς 09.30 ὅπως περιλαμθάνεται στὸ πρόγραµµα: Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως προσόλθουν ἔγκαιρα. ΓΕΓΟΝΟΤΑ φο ΔΠΟΨΕΙΣ ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κυπριανοῦ τονίζει τὸν τελευταῖο καιρὸ φορτικὰ πιὼς δὲν συγικί- ζει τὶς δυὸ ἰδιότπτες του. Δπλαδὴ, ὅτως ξέρει πότε νὰ συμγιεριφέρεται σὰν πρόεδρος καὶ πότε σὰν ἀρχηνγὸς κόµµα- τος, Οἱ ἀπόψεις τοῦ συγγραφέα τῆς στίι- Ἆπς αὑτῃς γιὰ τὶς ἱκανόππτες τοῦ προέ- λέει, ὅρου εἶναι γνωστὲς.- ΕΝΩ ὅμως ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὴν ἱκίανότητα τοῦ Κυπριανοῦ νὰ ξεικω- ρίζει τὴν προεδρία ἀπὸ τὴν ἀρχπγία τοῦ κόµµατος λίγα µέτρα πάρα πέρα. στὸν Ττουρκικὸ τοµέα ἔχουν συμθεῖ τρομερὲς πιλύσουμε ποίπισι ΙΑΥΤΟ εἶναι Ὅπως με τπαρατηπρεῖ στὸ κὐριο ἄρθρο του ὁ «λγὼν ὃ Μαΐου Τουρκοκύπριοι ἔχουν ξεπεράσει προθλή µατα ποὺ ἐμεῖς ἐδῶ τιροσπαθοῦμε: νὰ ἑ- ἀνούσιους φαφλαταδι- σμοὺς, Ἐκεῖί τὸ «Ανώτατο Ἐκλογικὸ Συμµ θούλιο» συνήλθε καὶ ὁτιαγόρευσε, κατὰ τὸν προεκλονγικὰ περίοδο, τὰ χρησιμο- «κρατικῶν ὀργάνων» γιὰ σκο- ποὺς κομµατικῆς δραστπριότητος καὶ τὴν ὀργάνωσπ διαφόρων σεων ποὺ πιθανὸν νὰ ἁποσκοτιοῦὂν στὴν ἄσκπσηω κομματικῆς προταγάνδας, ἕνα ἐκπλπκτικὸ μέτρο ποὺ νομίζω πὼς ὠμεῖς ἐδῶ δὲν θὰ μµγιο- ρούσαμε νὰ συλλάθουμε μὲ τὰ δικὰ µας δεδοµένα. Κάθε φορὰ ποὺ πᾶμε νὰ τιοῦ- με πὼς ὁ πρόεδρος μονοπωλεῖ τὰ µέσα Επικοινωνίας γιὰ κομµατικὴ προθολἠ μᾶς ἀποδίδουν ἕνα σωρὸ ἁἀπιὸ ἀνοίκείους χα Ρρακτπρισμοὺς καὶ μᾶς ἐπαναλαμθάνουν τὴν «ἐγνωσμέντ ἐντιμότπτα τοῦ προέ- ὅρου»,. Μᾶς μιλοῦν συνέχεια γιὰ τὺν τί- 'ἐπισήμων ὁκδηλώ. Οἱ δυὺ ἰδιότητει καὶ οἱ Το ἐξελίξεις. 1981) οἱ καὶ τόσο τίµια. χον δείδει μὲ ᾽Ανάλοντι ἧταν καὶ σπµο κατεστημένο µας. ΕΝΩ ὅμως, µια γυναῖκα τοῦ Καίσσαρα ποὺ ὡστόσο δὲν εἶναι ἀνάνγκη νὰ φαίνεται πὠὼς εἶναι στὺν πιὸ προηγµέντι δη Η ΘΛΙΒΕΡΗ εἰκοσαετία ἦταν ἡ ἐπτο- χἠ τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν χαρακτηρι- σμῶν. Οἱ ἄνθρωποι κρίνονταν ὄχι ἀνάλο γα μὲ τὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς ἀποφά- σεις τους, ἀλλὰ ἀνάλογα μὲ τοὺς χαρα- κτπρισμοὺς ποὺ τοὺς ὁπιεδιδαν τὰ διά- φορα κατεστπµένα, Οἱ ἔντιμοι λοιπὸν καὶ οἱ πιατριῶτες ἥταν τέτοιοι ὄχι γιατὶ τὸ εἷ- ουγκεκρύµένες αράζδεις ἁλλὰ γιατὶ ἔτσι αὐτοκαρακτπρίζονταν Ἀ ἀτιοκαλούνπαν ἀπὸ τοὺς αὐλικοὺς τους. ἀ δηµοκρατικότητα τῶν δημοσίων ἀνδρῶν. Τόσο ὁ Κυπρια- νοῦ ὅσο ὁ Ἐζεκίας καὶ οἱ ἄλλοι πολιτευ τὲς µας ὥσαν δηΏµοκράτες «γιατὶ οἱ ἴδιοι ἔτσι φώναζαν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ Ντεν κτὰς ἧταν φασίστας γιατὶ αὐτὸ τὸν χα- ρακτπριυσμὸ εἶναι ποὺ πρόδαλλε τὸ ἐπι- κομµατικἠι κτὰς ἐπίσιμα υρκοκίύῃρΙθί ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΙΛΙΔΗ µοκρατία κάτω ἀπιὸ τὸν ἤλιο ὅπως θὰ ἕ- λεγε καὶ ὁ Φειδίας Παρασκευαῖδης, ὁ Πρόεδρος ἔχει ὑποτάξδει τὰ γιάντα στὴν προώθπσοπ του στὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ντεν ἀποφασίζει πὼς ὄλες οἱ ὁραστπριότπτες τῶν κρατικῶν λειτουρ- γῶν ποὺ πιθανὸν νὰ ἐκληφθοῦν σὸν κο ματικὲς τέτοιες ὁτιαγορεώονται. ΠΡΕΠΕΙ. λοπιὸν νὰ κοιτάζουµε καὶ τὴν ἄλλα πιλευρὰ κάποτε μὲ περισσότε. ρο σεδασμὸ. Είκοσι τώρα χρόνια ἡ ἡγε- σία µας μᾶς καλλιερνγοῦσε τὸν ἐντύπω. σπ τὼς οἱ Τουρκοκύπριοι μόλις καὶ Σε» χώριζαν ὁτιὸ τὰ ἀσκήσιμα, Κάτοτε ὅμως πρέάπτει νὰ ἐγκαταλείφουμε τς ἁπότες καὶ νὰ κοιτάξουμε τὸν ἀντάταλο µας μὲ τιερισσότερο σεθασμὸ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΛΕΣΜΟΥ ΤΟΥΣ [ΡΗΙ ΜΠΗΤΙΙΙ] Πῇ Πλ Τὸ ΗΠΙΗΙ ΝΙΝΚΙΙ ΙΙΠΟΙ. Τι ΛΕΧΟΝΤΑΙ, π ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΗΝΟΥΝ. Σέ δηµοσιοψραφικὴ διάοκεῴπ ποὺ δόθηκε χθὲς, ἁπὸ τὸ Σύνδε. σµο ᾿Αποφοίτων ἸΑνωτέρου Τεχνολογικοῦ του κ. Σάθθας Βλαδιμήρου δήλωσε ὅτι, ᾿Ἠνστιτούτου, ὁ πρόεδρος οἱ ἁτιόφοιτοι τοῦ ΑΤΙ. σὲ ἕκτα- κτη Γενική τους Συνέλευσπ ποὺ ἔγινε τὸ Σάθ6ατο 9 τοῦ Μάπ, μελέ- τησαν διεξοδικὰ καὶ ἀνάλυσαν σὲ θάθος πὸν 29ης τ' ἸΑτιρίλπ 1981 ποὺ ἀφορᾶ τὴν θελτίωσπ τ γικοῦ Συμµθουλίου τῆς 8ης τοῦ Γεννά ση δικαιωμάτων στοὺς ἆτι τοῦ ΑΤΙ στὸν τοµέα τῆς Ἡ µελέτη «αἳ ἀνάλυση τῆς πιὸ πάνω πρότασης, συνέχι- σε ὁ κ. Βλοδιμήρου, ὁδήγησε τὴν Γενικὴ Συνέλευση στὶς πιὸ κάτω διαπιστώσεις: 1. Τὸ προτεινόμενο ἐπιπρό- σθετο δικαίωµα γιὰ ἐκπόνηση μελετῶν γιὰ οἰκοδομὲς μὲ ὄγ- κο µέχρι 35000 κιπ. ἔχει, µέσα στὰ πλαίσια τῆς ὑφιστά µενης νομοθεσίας, περιθώρια πρακτικῆς ἀξιοποίησης παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ περιθώρια αὐτὰ εἶναι πολὺ πιὸ στενὰ ἆ- πὸ ἐκεῖνα τῶν οἰκοδομῶν μὲ ὄγκο µέχρι 50000 κ.π. ποὺ μὲ ἐπιφυλάξεις ἀποδέχθηκαν οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ ΑΤΙ ἍἉτὸ΄ 1979, 2. Ἡ πφοτεινόμενη περίοδος ἀναγκαίας ἐμπειρίας «εἶναι λο γική, 3. Οἱ προτεινόμενες ἐξετά: σεις καὶ ἰδιαίτερα τὸ Ύεγο- νὸς ὅτι θὰ διεξάγονται ἀπὸ τὸ Συμθούλιο ᾿Εγγραφῆς ἆἀρ: χιτεκτόνων καὶ πολιτικῶν µη χανικών, σῶμα ἄσχετο μὲ τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἀποφοίτων τοῦ ΑΤΙ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔκ- δοση ἀδειῶν οἰκοδομῆς, δηµι- ουργεῖ κλῖμα καχυποφίας ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ἀποφοίτων, το 4. Ὁ περιορισμὸς τῶν ὑπο- Ψήφιων δικαιούχων στοὺς ση: ΠΝΗΙΛΦΗΗ ΚΛΤΠΙΚΗΙΣ ΤΗΣ ΠΛΦΗΙ Ἂν εἶσθε κάτοικος Πάφου καὶ διαθέτετε αὐτοκίνητο τό- τε μπορεῖτε νὰ συνεργασθεῖτε µαζί µας τὶς ἐλεύθερες σας ὥρες γιὰ νὰ διαφηµίσουµε ἕνα ἐντελῶς νέο προϊόν στήν ἐπαρχία σας. Πεκτοὶ: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΝΔΡΕΣ καὶ ΓΥΝΑΙΚΕΣ λὰν διαφηµίζουµε κατσαρόλες θιθλία ἤ πλαστικὰ 'Αποταθεῖτε Τηλ. 061 - 35052 -- Πάφος ο. ' ΦΦΦΦ 9999999999 9999994 μερινοὺς ἀπόφοιτους καὶ φοι» τητὲς τοῦ ΑΤΙ δείχνει φανε- ρὰ ὅτι πρόθεση τῆς Ὕπουργι κῆς ᾿Επιτροπῆς δὲν εἶναι ἡ ὁ- ρυστικὴ λύση τοῦ προθλήµα- τος μὲ οὐσιαστικὴ ἀναγνώρι- ση τοῦ διπλώματος τοῦ ΑΤΙ σὰν ἱκανῆς, ἔστω καὶ ὄχι µά νης, προὐπόθεσης γιὰ ἐκχώρη: ση πρακτικὰ ἀξιοποιήσιμου δι καιώµατος γιὰ ἐκπόνηση οἰἶκο- δομικῶν μελετῶν ἀλλὰ ἡ ἐἑξα σφάλιση «ἡσυχίας γιὰ κά- ποιο χρονικὸ διάστηµα μὲ τὴν «χαριστικὴ» παραχώρηση τέ- τοιου δικαιώματος σὲ ὅσους διαμαρτύρονται σήµερα. Μὲ 6ώση τῆς διαπιστώσεως αὐτῆς, τόνισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Αποφοίτων τοῦ ατι͵ Φάσισε ὁμόφωνα νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν ὑπουργικὴ πρόταση µόνον ἐὰν αὐτὴ τροποποιηθεῖ καὶ συµ πληρωθεῖ ἔτσι ὥστε: 1. Τὸ ἐπιπρόσθετο δικαίωµα γιὰ μελέτες οἰκοδομῶν μὲ ὄγ- κο µέχρι καὶ 35,000 κ.π. νὰ παραμένει ἀνοιχτό, μὲ τὶς ἵ- διες προὐποθέσεις, καὶ γιὰ ὅ- λους τοὺς μελλοντικοὺς ἀπέ- Φοιτους τοῦ ΑΤἱ καὶ ὄχι νὰ περιορίζεται γιὰ τοὺς σηµε- ρινοὺς ἀπόφοιτους καὶ Φοιτη- τὲς τοῦ Ἱδρύματος. 2. Γιὰ ὅσους ἀποφοίτησαν µέχρι καὶ τὸ 1978, οἱ προῦπο θέσεις γιὰ ἀπόχτηση τοῦ προ τεινάµενου ἐπιπρόσθετου δι- καιώµατος νὰ μποροῦν νὰ {- σχύουν μετὰ τὴν ἀποφοίτηση τους, ἀφοῦ ἁποχτήσουν ἐέμπει ρία πεσσάρων χρόνων σὲ οἱ- κοδομικὲς ἐργασίες, ΊΑν οἱ ἐξετάσεις κρίνονται ἀναγκαῖο καὶ ἀπαραίτητο στοι χεῖο, τότε, καὶ γιὰ τὰ ἴδια ἄτομα, τὰ ἐπιπρόσθετα δικαι ώὤματα νὰ ἀφοροῦν οἰκοδομὲς μὲ ὄγκο μέχρι 50,000 κ.π. καὶ ὄχι 35,000 κ.π, ἡ Γενικὴ Συνέλευση ἁἆπο, Ὑπουργικὴ πιρότασπ τῆς ἥς ἀτόφαστς τοῦ Ύπουρ ρτι 198Ι σχετικὰ μὲ τὴν ἐκχώρη. όφοιτους τοῦ κλάδου Πολιτικής Μηωκχανικῆς ἐκπόνποτς οἰκοδομικῶν μειλετῶν, 3. Οἱ ἐξετάσεις νὰ διενερ: γοῦνται κάθε ἑξάμηνο καὶ νὰ εἶναι τέτοιου περιεχομένου ἆἄ- στε νὰ ἀποθλέπουν στὴν ἑξα- κρίθωση τῆς ὕπαρξης τῶν ἑ- πιπρόσθετων ἐπαγγελματικῶν ἱκανοτήτων ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἐκπόνηση ὁλοκληρωμέ νων οἰκοδομικῶν μελετῶν τοῦ ἐπιπέδου ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἔκδοση ἄδειας ἀνέγερσης τῆς οἰκοδομῆς καὶ γιὰ προ- κήρυξη προσφορῶν καὶ ὄχι στὴν ἐξακρίδωση τῆς ἐπάρκει- ας τῶν ἀπαντούμενων ἀκαδηί μαϊκῶν Ὑνώσεων ποὺ ἆπο- χτοῦνται κατὰ τὴν τριετῆ φοί τηση στὸ ΑΤΙ, 4. Σὲ περίπτωση ἀπόρριψης τῆς ἐργασίας κώποιου ἀπόφοι του ἀπὸ τὸ ἐξεταστικὸ σώμα νὰ μπορεῖ, μετὰ ἀπὸ αἴτηση, του, νὰ γίνει ἐπανεξέταση τῆς ἐργασίας του ἀπὸ ἕνα εὐρύτε- ρο σῶμα στὸ ὁποῖο νὰ ἐκπρο σωποῦνται ἐξ ἴσου τὸ Συμδού λιο ᾿Εγγραφῆς, τὸ τμῆμα πα λιτικῆς μηχανικής τοῦ ΑΤΙ καὶ ὁ Σύνδεσμος ἀποφοίτων τοῦ ΑΤΙ, 'Ἡ ἀπόφαση τοῦ δτύ τερου τούτου σώματος νὰ εἷ- ναι τελεσίδικη, 5. Οἱ λέξεις «κατοικίες» καὶ «κατοικιῶν» ποὺ περιέχον ται στὴν Ὑπουργικὴ πρότα- ση, νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ τὶς λέξεις «οἰκοδομὲς» καὶ «οἰκοδομῶν» ἀντίστοιχα. Συμπληρωματικά, συνέχισε ὁ κ, Βλαδιμήρου, ἀναφέρεται ὅτι τὰ πιὸ πάνω ἰσχύουν καὶ δεσμεύουν τὸν Σύνδεσμο ΄Απο Φφοίτων τοῦ ΑΤΙ, µόνο µέσα στὰ πλαίσια τῆς ὑφιστάμενης νομοθεσίας, κάτω ἀπὸ τὶς ἐ- πικρατοῦσες συνθῆκες στὴν οἰκοδομικὴ διοµηχανία καὶ ἐφ᾽ ὅσον ὑφίσταται σοδαρὸ πρό- ϐληµα ἀνεργίας καὶ ὑποαπα- σχόλησης νέων ἀρχιτεκτόνων καὶ πολιτικὠν μηχανικών. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΩΡΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ --. ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -- Βρίσκεται στὸν κύριο δρόµο ᾽Ἁγίου Δομετίου ὣ-'. Πολὺ χαμτιλὸ ἐνοίκιο --- Φ Γιὰ πληροφορίες, ΤΠλ. 42356. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τν ΦΦθΦφΦφόΦ6Φ0Φ09 ον ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΙΣΙΜΟΤΗΤΑ Ἁκαήίιμωτη σπατίλη στὺ Πημύσιο ΜΟΝΟ ϱ ΔΗ.ΣΥ ΕΠΓΥΑΤΑΙ ΑΝΘΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Τὸ μέλλον τῆς οἰκονομίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ θαθμὸ ἐμπιστοσύνης ποὺ ἔμπνέει ἡ ἑκάστοτε Κυθέρνηση. Ὁ τόπος χρειάζεται ἰσχυρὴ Κυθέρ- νηση ἱκανὴ νὰ ἐφαρμόσει σ᾿ ὅλους τοὺς τομεῖς σοθαρὸ ἀνορθωτικὸ καὶ ἀναδημιουργικὸ πρὀ-. γραμµα. Οἱ σημερινὲς πολιτικὲς πραγµατικότη τες ὑπαγορεύουν ὅτι μιὰ τέτοια Κυθέρνηση μό νο ἀπὸ τὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ μπορεῖ νὰ προέλθει», κΟί συνομιλίες, ἀποτελοῦν τὴν πιὸ σωστὴ διαδικασία γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Γιὰ νὰ ἀρθεῖ ὅμως τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο ἔχουν περι- έλθει πρέπει ὁ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ. Δρ Βάλντχαϊμ νὰ ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ Συμθούλιο ᾿Ασφαλείας νὰ προθεῖ σὲ συγκεκριμένες εἰσηγήσεις. Ἡ λύ- ση τοῦ Κυπριακοῦ πρέπει νὰ Φασίζεται πάνω στὶς τρεῖς κατεωθυντῄήριες γραμμὲς, στὶς συµ- φωνίες Μακαρίου --- Ητενκτάς, ᾽ ἔτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ὁμοσπονδιακὸ σύστηµα ΄κισχτ συνομοσπονδία. Ἡ Κεντρικὴ Κυθέρνηση πρέπει νὰ ἔχει τέτοιες ἁρμοδιότητες ὥστε νὰ διαφυ- λάσσει τὴν ἀκεραιότητα τοῦ Κράτους. Τέλος γιὰ νὰ ὑπάρξει΄ πρόοδος στὶς συνομιλίες πρέ- πει νὰ ὑπάρξει καλὴ θέληση καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὲς». Τὰ πιὺ πάνω ἄνάμεσα σ ἄλλα τόνισε ψὲς μιλώντας ἆᾱ- πὸ τὴν πηλεόρσση ὁ ἨΠοόε- ἀποθαρούνει πολυτελῆ ᾽μῆς ποὺ θά: τὴν τάση γιὰ κατανάλωση. Θὰ ἐνδυναμώσει τὸν θεσμὸ παρα ὃρος τοῦ Δημοχρατικοῦ Σύνα γεομοῦ κ. Ὦλαῦκος Ἑληρίδης, ᾽Αναλνυτικότερα, μἀλώντας γιά τὴν εἰκόνα ποὺ παροὺσιά δει σήµερα ἡ αἰκονομία µας, ὁ κ. Κληρίδης εἶπε ὅτι αὐτὴ εἶναι δυσάρεστη. «Υπάρχει τόγισε οἴκογομι κ στασιμότητα. Υπάρχει π]ηθωρισμὸς. Υπάρχει συμπί- εση πρὸς τὰ γάτω τῶν µεσαί- ων. καὶ χαμηλῶν οὐκονομικῶν στρωμάτων, Τὸ φάσμα τῆς ἆᾱ- γεργίας ἀπειλητικὰἀ προθάλ- Ἆει στὸν ὑρίζοντα- Οἱ Ὥτιμὲς αὐξάνονται μὲ Ἱπερθολικὸ ουθµὀ. ὍὉ ουθμὸς ἀναπτύξε- ως ἔχει πέσει σὲ ἐπικίνδννα χαμηλὸ ἐπίπεδο». ᾿Αναφορυκὰ μὲ τὴν οἴκονο- μικὴ πολιτικὴ τοῦ Δημυκρατι κοῦ Συναγεομοῦ, ὁ κ. Έλη- ρίδης ὑπογράμμισε ὅτι αἀτῆ ἔχει σχεδιασθεῖ κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε ν᾿ ἀποτραποῦν τὰ σημεριγὰ δυσµενὴ δεδο- μένα. «Στόχος µας, τόνισε, εἶναν ἡ δηµιουργία ἀνθηρᾶς οἴκονο- µίας ποὺ νὰ ἔξασφαλίξει τὴ σταθερή οἰκονομιχὴῃ ἄνοδο ὅ- λου τοῦ λαοῦ. Γιὰ νὰ ἔπιτευ- αθεῖ πραγματική ἄνοδος τοῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδον τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ γιὰ νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ αὔξηση τῶν κοινωνινῶν παροχῶν, πρέ πει γὰ ὑπάρχει οἰχογομία, ποὺ γὰ ἄναπτύσσεται μὲ ὑγιή, ἱκαγοποιητικὸ καὶ σταθερὸ ουθµό. : Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ πιὸ πά- γω στόχος ὁ Δημοκρατικὺς Συναγερμὸς θὰ ἐπιδιώξει τὴν αὔξηση τῶν ἐπενδύσεων σὲ παραγωγικοὺς τομεῖς χαὶ θά 0 κ. ΚΛΗΡΊΔΛΗΣ Σε ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ἡ Ἀεολαία Δημοκρατικοῦ Σι υναγερμοῦ ΠΠερυφερείας Κολ κινοτοιμιθιᾶς ἡ ὁποία ἄποτε- λεῖται ἀπὸ τὰ χωοιὰ Άγωι Εριμιθιᾶς, Κονκινοτοιµιθιά, Μάμμαρι, Παλωομέτοχο, ᾽Ακά χι αἱ Δένεια, διοργανώνει τὸ ἐρχόμενο Σάδδατο 9 Μαΐου 1981 ναὶ ὥρα 8 µ.µ. στ Σω- ματεῖον «ΕΝΩΣΙΣΣ Κοακι- γοτριμιθιᾶς γαλλιτεχνικὴν ἐχ- δήλωση Τὴν ἐκδήλωση θὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ ᾿Αρ- χηνὸς τοῦ ΛΗ.ΣΥ Χ, Γαὔκος Κληρίδης καὶ ἄλλα ἀνώτερα ατε)έχη τοῦ κόμματος. Οἱ Εἰσπράξεις θὰ διατεβοῦν μμ τὴν ἐνίσχυση τοῦ νρεφρθ: παθη Ἰωάννη Κωναταντίνου χῆς µαχροπροθέσµων δανείων καὶ θὰ αὐξήσει τὰ ποσὰ ποὺ διατίθενται σὲ τοµμεῖς προτε- ραιάτητος. Θὰ ἐνθαρρύνει μὲ φορολογικὰ καὶ χοηµατοδοτι- κά άνητρα τὴν εἰσαγωγὴ ἆ- γώτερης τεχνολογίας καὶ τὴ δηµιουργία πιὸ παραγωγικῶν μονάδων. Θὰ λάδει µέτρα γιὰ ἐξασφάλιση ὑγιοῦς ἀγνταγῶνι- σμοῦ. Θὰ θεσπίσει νοµοθεσία ἐλέγχονυ τῶν µονοπωλίων καὶ ὀλιγοπωλίων μὲ στόχο νὰ πα- ταχθεῖ ἡ αἰσχροκέρδεια καὶ νὰ μειωθοῦν τὺ κόστος καὶ οὗ τιµές. Θὰ καθιερώσει αὐὔστη- οὗ πῄφηση προδιαγραφῶν καὶ ἐλέγχον χαταναλωτικῶν προῖ- όντων, ὥστε ὁ κναταναλωτῆς γὶ μπορεῖ γὰ συγκρίνει ὄχι µόγο τιµές, ἀλλὰ καὶ ποσύτη- τα καὶ ποιότητα. 'Ὁ Δημοχρα τυκὸς Ῥυναγερμὸς θὰ δώσει προτεραιότητα στὴν ἀνάπτυξη τῆς γεωφγίας ποὺ. εἶναι ζωτι κῆς σημασίας γιὰ τὴν οἴκονο- µία τοῦ τόπου. Θὰ ἐνθαρού- γει τὴν αὔξηση τῆς Υγεωώθγι- χῆς γαὶ. χτηνοτροφικῆς παρᾶ γωγῆς καὶ παραγωγικότητας καὶ θὰ λάθει µέτρα γιὰ τὴν αὔξηση τῶν γεωογικῶν ἔξα- γωγῶν σὲ διάφορες ἀγορές. τῆς ᾽Ἀρχῆς, ἓξ Αγίων Τοιμιθιᾶς. Θὰ δώσει προτεραιότητα σὲ ἐπενδύσεις στὴν ἵπαιθρο καὶ τὰ χαμηλότερα εἰσοδήματα «παὶ θὰ προωθήσει ἔργα ὕποδο Ὀσηθήσουν τὸν ἀγροοτικὸ τοµέα καὶ τὴν πεοι- φερειακὴ ἀνάπτυξη». ᾽Αναφορυκὰ μὲ τὸ 'θἠµόσιο τοµέα, ὁ κ. Κληρίδης εἶπε ὅ- τι σ᾿ αὐτὸν παρατηρεῖται ᾱ- χαλίνωτη τάση σπατάλης καὶ αὔξησης τῶν κρατικῶν ἐξό- δων ποάγµα ποὺ ἐπαυξάνει τὸν πληθωρισμὸ καὶ ἐπιδαού- νεν τὸ Ἰαό. «Ὁ Δημοκρατικὸς -Ἓννα- γερμὸς, εἶπε ὁ κ. Ἐληοίδης θὰ συγκρατήσει αὐστηρὰ τὴν αὔξηση τῶν δημοσίων ἐξόδων καὶ θὰ θελτιώσει τὴν παραγω γικότητα τοῦ χρατικοῦ τοµέα. Θά ἐξαλείψει τῇ σπατάλη τοῦ δηµοσίου χοήµατος.' Θὰ καταρ γῆσει τὴν εὐνοιοκρατία καὶ θὰ εἰσάξει πραγµατικὴ ἀξιοχρα- τία στὶς προσλήψεις, προαγῶ- γὲς καὶ µεταθέσες ὑπαλλή- λων τοῦ δηµοσίου καὶ τῶν ἡ- μικρατικῶν ὀργανισμῶν. ἘΓαὶ θὰ εἰσάξει ἐμπεριστατωμένο σύστηµα ἐλέγχου τῶν ὅδαπα- νῶν ὅλων τῶν κρατιχκῶν καὶ ἡμικρατικῶν Τμημάτων καὶ τα μείωών». Ὁ κ. Ἑληοίδης ἀναφερό- µεγος στὸ ἐνεργειαχὸ πρόόθλη μα εἶπε ὅτι ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ ἐφαομόσει σοδαρὸ πρόγραµµα ἐξοιχονο µήσεως καυσίμων καὶ θά ἐπι- διώξει τὴ χοησιμµοποίηση ἆἄλ- λων πηγῶν ἐνεογείας. Τέλος ὁ κ. Κλησίδης: ὑπο- γράμµισε ὅτι γενκὰ ὁ Δημο- κρατικὸς Σεναγεομὸς πιστεύει ἀχράδαντα ὅτι μὲ τὴν Αγρο τική, Βιομηχανικη, Ἐμπορι- κὴ, Τουριστική, Ἐνεργειακὴ καὶ Φορολογικὴ πολιτικὴ του θὰ ἐπιτύχει τὴν ἔξοδό µας ἆ- πὸ τὴ σηµερινὴ θλιθερῇ πραγ µατικότητα, Μέσα στὶς προσε: ομεα Ψεσιμή δήλωση τοῦ. Κληρίδη στήν Τ/-Βἱ χεῖς ο μέρες θά δοθεῖ στὴ δημοσιότητα ἡ προεκλογική διακήουξη τοῦ Δημοκρατμιοῦ Συναγερμοῦ, ποὺ θά περι λαμθάνει περισσότερες λεπτο- μέρειες γιὰ τὴ φορολογικἡ πα λιτικὴ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ- ναγεομοῦ, ποὺ περιλαμθάνει καὶ τήν κατάργησή τῆς Ἕκχτα ἅτης Βἰσφορᾶς. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ᾽Αναφορικὰἁ μὲ τὸ θάμα πῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν, ὁ κ. Κιηρίδης εἶπε ὅτι ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ποὺ θό ἀκολουθήσει ὁ ΔΗΣΥ θὰ ἑξα σφαλίζεν τὴν οὐκονομικὴ ἀνά πτυξη καὶ δελτίωση τῶν πα- ρεχοµένων κοινωνικῶν ὕπηρεο σιῶν. «Ὁ Δημοκρατιὸς ΎΣυνα γερμὸς, εἶπε ὁ κ. Κληρίδης, θὰ ἀκολουθήσει φιλολαϊκὴ πο λιτικὴ καὶ θὰ δώσει ἰδιαίτερη σημασία μεταξὺ ἄλλων στὴ στέγαση, στὰ προσφυγικὰ προδλήµατα, τίς κοινωνικὲς ἀσφαλίσεις, τὴν Ιαέροφαρμα- ἑευτικὴ περύθαλψη, τὴ δωρει ἂν Παιδεία καὶ τὴν ἀνάπτυ- ξη τῆς ὑπαύθρου». Μιλώντας γιὰ τὴν Παϊδεία καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἀνάπτυ ξη, ὁ κ. Κληρίδης τόνισε ὅ τι πρωταρχικὴ σημασία θὰ- δοθεῖ στὴ δελτίωση τῆς ὑφυ στάµενης Παιδείας, καὶ στήν ἀξιοκρατία, τὴν ἄνοδο τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς κ.ᾱ. Ὁ ΔΗΣΥ, εἶπε, θὰ προδεῖ στὴν ἵὕδρυση Ταμείου Ὕπο- τροφιῶν καὶ θὰ ἐπιδιώξει τήν ἵδρυση Πανεπιστημίου. ' «Τὸ κόμμα µας, κατέλη« ξε, θὰ ἐργαστεῖ γιὰ διατήρη ση τῆς πολιτιστικῆς µας χλη ρονομιᾶς ἀλλὰ παράλληλα, θὰ καλλιεργεῖ πνεῦμα συνερ Υασίας μεταξὺ τῶν δυὸ κοι Νοτήτωγ». φφφθοφΦοφοςοοοο θοοοο0009 ΆἈΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΙΕΟΙΒΙΑΤΥ ΑύΥΗΟΒΙΤΥ ΑΡΧΗ πλ ὶῖ ἴ] τί [ηιικὶ Π[[ΙΙΙ - 'Ἔνκειι παρατπρπθεῖ πρόσφατα ὅτι ἐπικολλοῦνται ἀφίσες καὶ ὠναρτοῦνται πανὼ σὲ πασσάλους καὶ ἄλλες ἐγκαταστάσεις τῆς ᾿Ἀροῆς μὲ διάφορα συνθήματα. Ἡ ὀνάρτπσπ πανὼ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνΏ τόσο γιὰ τὸ προ- σωπικό τῆς ᾿Αρχῆς, τό ὁτιοῖον ἀναρριχᾶται στούς πασσάλους, ὅσο καὶ ἁπὸ γενικότερης ἀπιόφεως ἀσφάλειας. Ἡ ἀντοχὴ τῶν πασσάλων δὲν ἔχει ὑπολογισθεῖ μὲ δάση οπµαντικά πρόσθετα φορτία τὰ ὁ- ποῖα στήν περίπτωσπι γιροκύπτουν ἀπὸ τὴν ἐπίδρασπ τοῦ ἀνέμου ἐπὶ τῆς μεγάλης ἐπιφάνειας τῶν πανώ. Παρσακαλοῦνπαι οἱ ᾿Αρχτιγοὶ τῶν Κομμάτων νὰ δώσουν ὁδηγίες νὰ ἀποφεύγεπαι ἡ ἀνάρτποπ πανὼ καὶ νὰ ἀφαιρεθοῦν ὅλα τὰ πανώ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἁἀναρττιθεῖ πάνω σὲ πασσάλους καὶ ἄλλες ἐγκαταστάασεις τῆς Ἀρχῆς, μετὰ ἀ. πὸ συνεννόωσπ μὲ τὰ κατὰ τόπους Γραφεῖα τῆς ἸΑρχῆς γιὰ τὸν ἁ- ποφυγήν ὁπτιοιουδήποτε ἀτυχήματος. Ἡ Αρχ θἄθελε νὰ καταστήσει σαφὲς στ κάθε Κόμμα ὅτι τοῦ. το θὰ φέρει ἁτώλυτα τὸν εὐθύνπ σὲ περῄιτωση ποὺ θὰ προδεντιθεῖ ὁποιαδήποτε 6λάθπ ἢ ἀτύχημα λόγω τῆς ἀναρτήσεως πανώ ἃ ἀφί- σων μὲ συνθήµατα του πάνω σὲ πασσάλους ἢ ἄλλες ἐγκαταστάσεις ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ον 00909 ΟΥ χει αρόδλη. πά την Ὁ η δήλωση αὖ Σππρόσωπρ- κο δς Ὅσδίας ἆπαν. ἔτικη ἐρω- ελ, οϱὁ Φίλιππο δ σὺ ὃς ρος τον ἄν ὦτ αν πῆν Ἔ ο0ργηθη. Ἰ µε την τε. »ητῶντας ἑ- την ἄντικα. Ὢ». Αμέσως Ὄρυς Πο. . Κωνσταγ. τος συνέστη. τη να μὴ ὃφ στο βεμῃ, ὁ Φλππος εί ἓ ἔτα, δὲν εις οὔτε καὶ ΘΛΗΜΛ θ) ΟΜΑΔΛ ΗΤΡΙΑΝΑ) . Επιτγχία το ἐ- ημᾶ. ἑπτα καθ’ Όνανωνεν ὁ Ἔ- : Ἄθλνης Απ. ῥκιατου πρὸς τὶς Ἀημητρωη Πα- Πρωταθλήτρια μας τὸς Νέας {αρίινας ποὺ ἀν- κ τοκαὸο την Ὀπνισμοῦ Άχα- υ πρῶτες θε: ὁμαδες: ο Ἑλληνισάως 6 ΑΠΟΠ. α. Νεα Γενεα Β, ς, Ἑπταμούτ ’ . ς δι υνηγεραῦς, ο. 2. 2. ΓΕΤΑΡΤΗ ὁ ΝΑΤΌΥ, 1981. Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ- ΑΟΛΗΤΙΚΗ ἀΕΙΛΙΝΗ ὍὉ πρῶτος τελικὸς τοῦ ΟΥΕΦΑ πὲ τὴν ΑΖ67 η πΠπτπππππ ηππηυηπππυπστηυηπστυι υηυσμιπ ιτ αμ ας ο ο ΛΙ ΤΗ ΛΙΙΨ ΚΟΝΤΡΠ ΣΤΗΝ ΗΤΥΧΙΗ Τπ} ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΝΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΦΟΒΕΡΟ Ὁ χορὸς τῶν τελικῶν τῶν τριῶν Εδρωπαϊκῶν Κυπέλλων ἀρράζει ὁπιόφε μὲ τὴν δικζανωγλ Ὁ διεθνὰς ἄσσος τῆς ΑΖ 67 Χόθενκαπ θὰ ἀποτελέσει ὀσφαλῶς τὸ µε: ψαλώτερο ἀτοῦ τῆς Ολλανδικῆς ὁμάδος στοὺς δύο ἀγῶνες πρὸς τὸν (πᾶσκετ ο ποτ Πανευρωπαϊκὸ τουρνουὰ «| «δη προηγεῖταν τῆς δεύτερης Οὐπρέχτης Ανγληὴ Ἰπσουῖτς, όρ Π ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΤΥΠΗΣΙΛΕΕ: ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ᾿Απόψε ἀντιμετωπίζει τὸ Βέλγιο Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλλάδος στὴν καλαθόσφαιρα στὰ πλαίσια τῆς προ- κριµατικῆς φάσεως τοῦ Πανευρ ται στὴν Κωνσοτανπινούτιολῃπ, ἄντι υχιαϊκοῦ Πρωταθλήματος ποὺ διεζάγε- µετωπίζει σήµερα τὸ Βέλγιο. Ἡ Ἕλ- ληνικὰ ὁμάδα στὰ μέχρι σήµερα παιγνίδια της παρουσιάστηκε πολύ δυ- Ματ ἐνῶ τὸ Βέλγιο στὰ δύο πρῶτα παιγνίδια γνώρισε ἱσάριθμες ἥττες, ΧΑΡΟΠΑΛΛΙΕΙ ΤΕΡΜΛΤΟΦΥΛΛΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ὁ νεαρὸς τερματοφύλακας τοῦ «Ἡρακλῆ» Νικαίας Βασί λης Ἁγνιάδης κινδυγεύει νά πληρώσει μὲ τὴ ζωή του τὰ σχληρὰ χτυπήματα που δέ- χθηκε στὸ κεφάλι ἀπὸ δυὸ ἀντιπάλους του ποδοσφαιρι στὲς τῆς «Νίκαιας». Τραυματισμένος -- ἐν φυ χρῶ, ὅπως ὑποστηρίζουν πα ράγοντες τῆς ὁμάδας του-- εἶναι ἀπὸ τὴν Κωριαχἡ τὸ ἅ πόγευµα σὲ ἀφασία μὲ κάτα γμα τοῦ κρανίου καὶ ώτορρα γία, Οἱ γιατριὶ θεωροῦν κρὶ σιµη τὴν κατάστασή του. Στὸ 70’ ὁ ἐπιθετικὸς παὶ κτης τῆς «Νίκαιας» Πέτρος Κοντόπουλος τὸν κτύπησε στὸ κεφάλι πρῶτα μὲ τὸν ἀγ κὠώνα του γαὶ μετά μὲ τὸ πο- δι του, ἐνῶ ὁ ἄτυχος ἸΑΆγνν άδης εἶχε πέσει στὸ ἔδαφος μὲ τήν µπάλλα στὴν ἀγκα- ΔΕΝ ΣΥΝΗΛΘΕ «Ὁ τερματοφύλακας ἔχασε τὶς αἰσθήσεις του καὶ ἔπαθε ἀναστροφὴ τῆς Υλὠσσας. Αγ δὲν ἐπενέδαινε ἀμέσως κά- ποις φίλαθλος θά εἶχε πεθά- γει ἐπιτόπου ἀπὸ πνιγµονή. Σὲ ἀφασία μετέφεραν τὸν 'Α γνιάδη στὸ ΤΓενκὸ Ἐρατικὸ οσοκομεῖο. Ὀάτὸ τότε δὲν ἔχει συνέλ- θει καθόλου. Δυὸ φορὲς µό- νο ψιθόρυσε ἀκατάληπτα λό- για, µέσα στὰ ὁποῖα ξεχώ- ῥισε ἡ λέξη «μπάλλα». , Πρὶν ἀπὸ τὸ µοιραῖο κτὺ- πηµα, ὁ Αγνιάδης εἶχε δε- χθεῖ καὶ ἄλλο. Στὸ τέλος τοῦ α΄ ἡμιχρόγον ὁ διαιτη- τὴς Μιχαηλίδης ἀπέδαλε τὸν ποδοσφαιριστὴ τῆς «αΝίκαι- ας» Νταδέλη, Υιατὶ χτύπησε τὸν ἀρχηγὸ τοῦ «Ἡρακλη» Στέλιο Μιζεράκη στὸ µαάτι καὶ τὸν “Αγγιάδη. Ὁ τελευταίος εἶχε πέσει κάτω, ἔιν ἐνῶ δεχόταν τὶς πρῶτες θοήθειε, ὁ Νταδέ- λης --- σύµφωνα μὲ τούς πα ράγοντες τοῦ «Ἡρακλῆ» --- γύρισε πίσω καὶ τὸν ξαγακτό πῃσε μὲ τὸ πόδι του. Στὸ νοσοχομεῖο, δίπλα στὸ προσκέφαλο τοῦ νεαροῦ ποδο σφαιριστῆ ποὺ Χαροπαλεύει εἶναι συγκεντρωμένοι οἱ Υο- γεῖς καὶ ἡ γυνώκα του, ὅλοι οἱ συμπαῖΐκτες του, οἱ παρά γοντες τῆς ὁμάδας του οαἱ πολλοὶ φίλαθλοι. Παράγοντες τῆς «Νίκαιας», ἐξάλλου, ἐπυοκέφθηκαν τὸ γο σοκομεῖο καὶ ἐξέφρασαν τὴ λύπη μα, νι ἀτύχημα. Προσφέρθηκαν μάλιστα νά κα λύφουν τὰ ἔξοδα τῆς νοσηλεί ας τοῦ “Αγνιάδη. “Ἡ διοίκηση τοῦ Ἡρακλῆ, ὅμως, εἶχε ἤδη ἀποφασίσει Υὰ καλύψει ἐκεί- γη ὅλες τὶς δαπάνες. -------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ στὶς 10.30 π.μ. θὰ διεξαχθεῖ στὸ νστιτοῦτο ᾿Ολυμπιακης Γυ- µναστικῆς στὸ χῶρο τῆς [Πα λαιᾶς Διεθνοῦς Ἔκθεσης ἡμε ρίδα Ολυμπιακῆς Γυμναστι- κῆς μεταξὺ Ἠνστιτούτου ΆΛευ- κωσίας καὶ Λεμεσοῦ. Τὴν ὁρ' γάνωση ἀνέλοδε πα προπονή: τρια τῆς ὌΌλυμπιοκης Γυμνα- στικἠς κ. Λία Πρίαµου --- λ]ωαννίδου. γ Μάλιστα ἡ προϊσταρία εὖ- γοεῖ τὴν Ἑλλάδα ποὺ στὰ 3 τελευταῖα παιγνίδια χέρδυσε τὸ Βέλγιο. Ἡ Ἑλλάδα στὰ πρῶτα δύο παιγνίδια σηµείωσε δύο υ- κες. Κέρδισε τὴν Φινλανδία 10|---θό καὶ τὴν Οὐγγαρία 87 |, --θ4 ἐνῶ χθὲς δράδυ ἑτρό- κειτο νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν Αγγλάς ποὺ δὲν παρουσιάζε ΤΑ ΜΕΧΡΙ τωρα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατὰ τὶς δύο πρῶτες µέ- ρες τοῦ τουρνουά ποὺ διεξά γεται σὲ δύο ὀμίλους, στὴ Σμύρνη καὶ στὴν Κωγσταντι νούπολη, σημειώθηκαν τὰ ἑ- ξῆς ἀποτελέσματα: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Σουηδία --- Παρτιογαλία 70---δό Ὀλλανδία --- Βουλγαρία 8ό--ό5 Ρουμανία --- Δ. Τορµανία 5. Ὀλλανδία --- Πορτογαλία 70---όδ Δ. Γερμανία -- Βουλγαρία 78--8] Σρωηδία --- Βουμανία ϱ0-- 85 Β΄’ ΟΜΙΛΟΣ Οὐγγαρία --- ᾽Αγγλία 84---θ3 Ἑλλὰς --- Φινλανδία 10|---δό Τουρκία -- Βέλγιο 71---7ο Φονλανδία --- Βέλγιο 88---7ό Ἑλλάς -- Ὀὐγγαρία 87---δά Τουρκία --- Αγγλία 79---75 2 Ἡ Ἑλλὰς θὰ συμπληρώ σει τοὺς ἀγῶνες της αὔριο ἀντυμετωτίζοντας τὴν Τουρ- κία. ᾽Απὸ κάθε ὅμιλο θὰ προ κριθοῦν 3 ὁμάδες πο θὰ συν θέσουν 2 ὁμίλους ποὺ θὰ δι αγωνισθοῦν στὴν Κωνσταντι νούπολη. Τέσσερις ἀπὸ τὶς ὁ ὁμάδες θὰ προκριθοῦν γιὰ τὰ τελικὰ ποὺ θὰ γίνουν στὴν Πράγα μεταξὺ 26 Μαϊ ου --- 3 Ιουνίου. τοῦ Πρώτου Τελικοῦ τοῦ Κιωπόλλου ΟΥΕΦΑ μεταδὺ τῆς Ανγληῆς ΑΖ67 Αλκμαάρ. Τόσο ἡ Ίπσοιτς, ὅσο καὶ ἡ ἃ 967 τοῦ Ἄλκμααρ θὰ Ίπσουας καὶ τῆς Ὀλλανδικως παπα απο φισασ Εὐρωπιαϊκὸ ᾿τελικό, μετὰ τὰν ἐπιιινάα τους νἁ προκριθοῦν στὸν τελικὸ τοῦ Κυπόλλου ΟΥΕΦΑ, θάρος πῆς Κολωνίας καὶ τῆς Σοσύ, Οἱ δύο ὀμάδις ἦσαν αὖ- τὲς ποὺ ἐντυπωσίασαν ἐφέτος στὴν Εὐρώπη. Ἡ ποουῖτς εἶχε μιὰ ἐντυπωσιακὴ παρεία καὶ κυνη γοῦσε τρεῖς τίτλους. Οἱ πολ λοὶ ὅμως τραυματισμοὶ στήν πιὸ κρίσιµη χαμπὴ τὴν ἀπο- δεκάτυσαν μὲ ἀποτέλεσμα λί γο πρὶν τὸ τέλος νἁ Χάσει πρωτάθλημα καὶ κ«αύπελλο. Ἔτσι τώρα κυνηγᾶ τὸ Κύ- πελλο Α ἔχοντας πίσω. της τὴν συμπάθεια ὅλης τῆς στὴν Ὀλλανδία ὅταν 6ὲν µπτο ροῦσε νἁ ἈΧφρησιμοποιήσει Ἓσραν ον ὄνς ἀωνιζόν. τουσαν Ὡς ὁμάδες χρη σιµοποίησε τὴν ΑΖό7 σὰν δὰ ση. Ἔτσι τὴν ραχοκοκαλιὰ τῆς ΑΖό7 καὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Ὀλλανδίας ἀποτελοῦν οἱ Πέ τερς, Είστ, Χόδεννααπ, Τζόλ, ΊΑρνις, Μέτγκοτ «.ἄ. Αὐτὴ λουπὸν ἡ ἁμάδα θὰ παραταχθεῖ ἁπόάρε μὲ στόχο ὄχι µόνο νὰ πάρει Ένα θετι- Οἱ µέχρι στιγμῆς τελικοὶ τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1972 Τόττεναμ --- Γοὺλός 2--ἶ 1--ῖ 19/73 Λίθερπουλ --- Γκλάντμπαχ 3--ο 0--δ 1974 Φέγιενορτ -- Τόττεναμ ο--- 2--0 1975 Γκλάντμπαχ --- Τθέντε 0--ο 5--- 1976 Λίθερπουλ. -- Μπρούλ τήν .ᾖλ. 1977 Γιουδάντους --- Μπιλπάο 1--ο Ἱ1---2 1978 ᾿Αϊντχόδεν -- Μπαστιὰ 3--- 0---0 1979 Γκλάντμπαχ --- Ἐρ. Αστὴρ ᾖ{1--0 Ἱ--- 1980 Αἴντραχτ -- Γκλάντμπαχ -- 1--0 αρ ΑΖό7 ἐντυπωσίασα χάρις στήν ἐκπληκτικὴ πορεία της στὸ Ὀλλανδικὸ πρωτάθλημα. Ἡ κατὰ }! δαθµούς καὶ τὸ ᾿Σάδδατο κατέκτησε τὸν τίτλο κερδίζοντας τὴν Φέγιενορτ ὁχτὸς ἕδρας δ---|. Ἡ «ΑΖό στοὺς 28 µέχρι τώ ά ἀγῶνες της γνώρισε µόνο α. Η ΙΠΣΟΥ.ΙΤΣ Ἡ ὁμάδα τοῦ ἹἩΜπράϊον Ρόπσον παρὰ τὴν κακἠ Φυχο λογικὴ της κατάσταση θὰ ἑ- πιδιώξει ἀπόφε ποὺ εἶναι γηπεδοῦχος νὰ πάρει τὴ αί- κη μὲ ἕνα σκὀρ ἀσφαλείας διότι γνωρίζει ὅτι ἡ ρεδάνς- στὸ “Ολλανδικὸ ἔδαφος κάθε ἄλλο παρὰ εὔκολη ὑπόθεση θἀ εἶναι. ΟΙ τραυματίες ἀποθερα- πεύθησαν καὶ ἔτσι ἡ µεγάλη ἄτοχη τῆς Αγγλίας θὰ πα- ραταχθεῖ ἀπόφε στὸ Πάρτμαν Ρόουτ πάνοπλη. Αν ἡ Ίπσ ουἵτς ᾖΚξεπεράσει τὸ σόὀκ τῶν ἀποτυχιῶν της τότε εἷ- γαι δέδαιο ὅτι παρουσιάζε- ται ἱκαγὴ γιὰ μιὰ µεγάλη νί- κη. Διότι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισθητήσει τὴν ἀξία τοῦ Μίλλς, τοῦ Μπήλλω, τοῦ Μάρινερ, τοῦ Γουώρκ, τοῦ Σκαίηις, τοῦ Μπραζιὶ καὶ τῶν Ὀλλανδῶν Μιοῦρεν καὶ Τόΐσσεν. Η Αάᾷό7 Ἡ Ὁλλανδωἡὴ ΑΖό7 ποὺ Εδρεύει στὸ ᾽Αλκμαάρ τροµο κράτησε τὴν Εὐρώπη μὲ τὴν πορεία της τόσο στὸ Ὄλλαν δυχκὸ πρωτάθλημα ὅσο καὶ στὸ Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Ἡ ἀπόδοση της ἦταν τρομερή καὶ ὁ προπονητὴς τῆς Ἔθνι κῆς Ολλανδίας κ. Μπάαν Εὐρώπης. 8 Απὸ απὴν' ἄλλη πλευρὰ, ἡ - στὸν ἀγώνα μὲ τὴν Κύπρο κὸ ἀποτέλδσμα (ὕττα μὲ µι- ἡ κρὸ σκὀρ) ἀλλὰ καὶ νὰ δι- εκδικήσει τὴ νίκη ἀκόμη. ΣΤΟΧΟΣ Ἡ ΑΖά7 θὰ “προσπαθήσει τώρα, νὰ Υίγει ἡ πρώτη Ὁλ λανδικὴ ὁμάδα, ποὺ κερδί- ζει τὸ Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, ἆ. πὸ τὸ 978, ὅταν ἡ ΠΣ8 Αἴϊντχόδεν, νίκησε τὴ Ταλ- Λικὴ Μπαστιά μὲ ούνολο γκόλ 9--θ. “Ἡ “Ιπσουΐτς, ἁ- πὀὸ τὴ μεριά της, θὰ προσπα θήσει νὰ μιμηθεῖ τὴ Λίδερ- πουλ, ποὺ τὸ 1976, ἔγινε «ἡ τελευταία ᾽Αγγλικὴ ὁμάδα, ποὺ κατάκτησε τὸ τρόπαιο. Ὁ Μάρινερ θὰ ἀποτελέσει τὸ θαρὺ πυρσόθολικὀ τῆς Ιποουιτς στὸ ἁποφινὸ παιγνίδι, Κερδίζοντας τὸν Κορμακίτη 1--0 Ἡ Ένωση Νέων λοωμύτου Κυπεβήοῦσος τῆς ΕΠΟΠΙ Τὸ γκόλ σηµείθηπκε στὸ 85’ Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πα νηγυρικὴ διεξήχθη στὸ στά διο ΓΣΠ τὸ περασμένο Σάδόατο ὁ τελικὸς κυπέλ- λου τῆς ΕΠΟΠΛ µμεταξὺ τῶν ὁμάδων ΕΝΑ ᾿Ασωμά- του καὶ Αίδανος Κορµακί- τη. Τὸν ἀγὼνα ποὺ παρηκο λούθησαν 3 χιλιάδες φίλα θλοι, κέρδισε ἡ ΕΝΑ 1---0, Ὅ ἀγὼώνας ᾖἦτο δυναμι- Ὅ Πανελλήνιος προηγεῖτηι στοῦσ Ππιμελληιίουςο Ὅ Πανελλήνιος Γ.Σ. προη γεῖται στοὺς ΓΠανελληνίους ἆ- γῶνες ἀνδρῶν μετὰ τὰ τρία πρῶτα ἀγωνίσματα, δηλαδὴ τὸ δάδην (ἔγινε Απρίλιο), τὸ μαραθώνιο καὶ τὸ δόκαθλο (έγιναν τὸ Σαθδαιοκυρίακο). Ὁ ΠΓΣ ποὺ πῆρε ααὶ στὰ τρία ἀγωνίσματα μετάλλια ἕ- χει 2] δαθμούς. ᾽Ακολουθοῦν: Ποναθηνιαϊκὸ ς 1ο Ἠροκλῆς Παναχαϊἰκὴ Γ.Σ. Εὐαγόρας Α. Ε. Κκαλαμακίου ΑΕΚ ΕΣΝ Παλλήνης Αρης Οἱ ἑξάδες τῶν ἀνδρῶν στ᾽ ἀγωνίσματα τοῦ Σαδδατοκυ- ρίσκου ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ Τσυμιγκώτος (Παναχ.) 2.22.53 Κοῦρος (ΓΗΣ) 231.33 Δημητρίου (ΓΣΕ) 2.35.42 νυν ὰδο Ἡ Ψαρομιχελάης ΠΑΟ 2.37.22 ᾽Ανδριέλος (ΑΕΚ) 13.39.39 Ὑσίχλας (Παλλήνης) 12.40.36 ΣΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ Μαυρίκης (ΠΓΣ) 6.802 ᾿Ανδρεάδης (ΠΓΣ) 6,588 Παμπαλιάρης ({'Ηρ.) 6.473 Κουρόλλος (ΠΑΟ) 6.265 Λουλούδης (Καλομπ.) 6.107 ᾿Αρχοντάκης (ΠΣ) δ.147 Τὸν περασμένο µήνα (12 Α πριλίου) στὰ 20.000) µ., δά- δην, σιὴ Θεσσαλονίκη, στὴν ἑξάδα εἶχαν μπεῖ: Α. Καραγιῶργος ΠΑΟ 1.28.0ἱ Χρ. Καραγιῶργος ΠΑΟ 1.28.40 Καμπᾶς (ΠΓΣ) 132.16 Βερθερίδης {'Ηρ.) 1.36.14 Φακιολᾶς (ΠΑΟ) 1.36.38 Καραγιάννης (Αρης) 1.37.46 ϐ Τὰ ὑπόλοιπα ἀγωνίσμα- τα τῶν Πανελληνίων θὰ γίνουν 26, 27, 326 Ιουνίου στὴν Αρ θήνα. κὸς καὶ θεαματικὸς καὶ ἐν θουσίασε τοὺς «φιλάθλους ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἐνεθάρ- Ρρυναν καὶ τὶς δύο ὁμά- δες. Ἡ ἀγωνία τῶν φιλάθλων ἦταν µεγάλη γιατὶ µέχρι τὸ 85΄ τὸ ἀποτέλεσμα ἤτο ἱσόπαλο Χχὠρίς µτέρµατα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ ΕΝΑ µέ ἕνα χρυσὸ τέρμα κέρδι- σε τόν ἀγὼνα µέ 1--- καὶ παράλληλα κέρδισε τὸν τί- τλο τοῦ πρωταθλητοῦ κυπέλ λου ΕΠΟΠΛ 1980---81 γιὰ πρὠτη φορὰ στήν Ἱστορία της. Καὶ οἱ δυὸ ὁμάδες ἀγωνί στηκαν μὲ πείσμα, µαχητι κότητα καὶ δυναμισμὸ καί ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι πρά Ύματι ἰσχυρὰ οσυγκροτήµα- τα στὸ ἀγροτικὸ ποδόσφαι ρο. Οἱ ὁμάδες ἀγωνίσθηκαν ὡς ἀκολούθως: ΕΝΑ: λλαλτέζος Ι. Μαλτέ ζος, Π. Καραχάννας, Γιαν νῆς, Σωτήριος, Κοντὸς, Γ. Κοντὸς, Π. Βιολάρης, Χρι στάκης, Χαννουλλῆς, Πέτρος, Καραχάννας, Π. Χ΄΄ Χάν νας, Θεοφάνης, ᾿Ανδρέας. ΛΙΒΑΝΟΣ: Κούμεττος, Εὐταρτάλης, Σιάρπερ, Ρο Βέρτος, Α. Σάρρου, Μαρώ- νος ᾿Ιώάννου, Γ. Διόλα, Γ. ᾽Αντωνίου, ᾿Αλδέρτος, Α. Πεπονῆς, Μάρκος Βαλεντῖ- νος, |. Σάρρου. Τὸν ἀγὼώνω τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ ἔντι µος ὑπουργὸς Προεδρίας κ. Στ. Κατσελλής, ὁ γραμμα τέας τῆς Ἁπρεσδείας τῆς Ἑλλάδος κ. Στ. Λικίδης, ὁ πρόεδρος τοῦ συνδ. διαιτη τῶν κ. Π. Νικολάου, ὁ πρόε δρος τῆς Δ, ἸἘΕπιτρ. τῆς ΕΠΟΠΑ κ. Δ. Γεωργιάδης καΐ ἄλλοι ἐπίσημοι. Μειὰ τὸ πέρος τοῦ ἀγὼ | να ἀπενεμήθησαν τὰ Ὥἕἔπα θλα ὁτὴν κυπελλοἈχον κἕ- ΠΟΠΑ ΕΝΑ, στὴν Φφιναλί- στριαν Λίδανος στὴν πρωτα θλήτρια ΕΠΟΠΑ 1980---δὶ Λίδανον, δευτεραθλήτριαν ΕΠΟΠΛ ἠ᾿ἘΕθνικὸς Λατσιῶν. Τὰ ἔπαθλα ἀπένειμαν οἱ κικ. ὑπουργὸς προεδρίας κ. Κατσελλὴς, ὁ «. Λικίδης, Γραμματεὺς τῆς πρεσθιείας τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Ι. Τσι ρόπουλλος ἐκ µέρους τῆς Κάρλσπεργκ καὶ ἐκ µέρους τῆς πρεσδείας τοῦ Λιδάνου ὁ κ. Μαυρίδης, ὁ κ. Π. Νι κολάου, ὁ κ. Γιαμάχης καί ὁ πρόεδρος τῆς ΕΠΟΠΛ κ. Ν. Γρηγορίου καὶ ὁ ἀν τιπρόεδρος τῆς Δ. Ἐπιτρο πῆς ΕΠΟΠΑ κ. Δῆμος Γε- ωργιάδης ὑποψήφιος βουλευ τὴς Κερύνειας τοῦ ΔΗΣΥ. ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΟΡΝΟΥ Συνεχίζεται τὴν ἐρχάμενη Κυριακὴ τὸ πουρνουὰ τῆς ΑΕΚ Κόρνου μὲ δύο συναντή- σεις: Ὥρα 2.30 µ.μ.: ΑΠΟΠ Γα- λαικύθρου --- Παρθεὼν Συν. Λατσιῶν, Ὥρα 4.45 µ.: Κόσμος Λυμπιῶν --- Τσιμεντοποιῖα Βα σιλικοῦ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜ. ΚΥΡΙΑΙΚΗΣ ΑΕΝ ἍὙΤάχνς Ἱ -- Ζήνων Λάρνακος Ἱ. (Νικήτρια ἡ ΑΕΝ ὙΤόχνης μὲ 5--2 πέναλ- τν). Κέδρος Κορμακίτη 2 --- ΑΤΕ.. ΠΕΚ Τύμµπου 0. Σηµ.---Τὸ τπουρνουὰ ἀθλοθετεῖ τὸ κατάστηα ἀθλητικῶν εἰδῶν ''οοά-- {9 Βδροτί Λευκωσία. Σελίδα 7 ΝΤ. ΜΙΧΛΗΛΙΔΗ Η ΟΜΟΝΟΙΑ | ΠΡΟΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Μιὰ ἁγωνιστικὴ πρὶν ἁ- πὸ τὴν λήδη τοῦ πρωτα- θλήµατος ἡ ΟΜΟοΝοιΑ ἆἁ- ναθδείχθηκι πρωτοθλήτρια. Σέ ἕνα πρωτόθληµα ὅπου τὸν. τίτλο διοκδιµκοῦσον µέ- Χρι τὸ τέλος τρεῖς καὶ τέσ σαρις ὁμόδες ἡ ΟΜΟ- ΝΟΙΑ, χωρὶς νὰ εἶναι κα- λύπερη ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ χωρὶς νὰ εἶνιι ἡ µε γάλη ὁμάδα (γιὰ τὰ Κυ- χία, ἀγωνιστικὴ καὶ προ- σωπιή, ἦταν ἀρκεὰ νὰ τῆς χαρίσουν τὸν τίπλο. Αὐτὸ γιὰ μένα εἶναι ἂρ κετὰ σηµαντικό, διότι ἆπο δεικνύει, ὅτι γιὰ νὰ κά- μει κάποιος ἢ μιὰ ὁμάδα πρωτοβθλητισµό, δὲν χρειά- ὅσιοι ἁἀπαραίτητα νὰ εἷ- ναι ὁ καλύτερος, ἀλλὰ νὰ δείχνει σοθαράτητα καὶ πειθαρχία, Καὶ εἶναι ση» μαντικὸ, ἐποναλοαμθόνω, γιὰ μένα, διότι ἀκριθῶς αὐτὴν τὴν σοδαρότητα καὶ αὐτὴν τὴν πειθαρχία ἐπίδι ώνπι ὁ ἀθλητιοσμός. Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΒΟΥ , Αίσχημα τὰ συµπεράσµα ' τα ἀπὸ τοὺς ΓΠονβλληνίους Αγώνες Δεμάθλου καὶ [εν ρασμένα χαθδοτοκμρίακο στὸ Μακάριο. 'Ο Κυπρια- κὠς Αθλητισμὸς ἄρχισε νὰ κοαγαρρδει, Τόσο ἡ συµµε- τοχἡ ὅσο καὶ οἱ ἐπιδόσεις, ἀπὸ Κωπριακῆς τουλάφι- στον πλευρᾶς, δὲν ἦτον κο θόλον Ἱἱκανωκοιητικὲς. ’Ι- σως «οὐτὸ θὰ πρύπει νὰ ράν ἐτῶν, ὃ ἀθλητισμὸς στίδου ἀφίθηκε νὰ ὀπαιπλέ- ει χάφη στὸν ἐνθουσιασμὸ μιᾶς Χούφιας ἀνθρώπων, χωρὶς συμπαράσταση, χω» ρὶς δοήθεια ἀπὸ τὸ κρώ- τος ἣ τοὺς ὑπεύθυνους ἁρ- γανισμούς. Ἡ πτώση λοι- πὸν εἶναι ἀνοπόφευστη. Πρὶν ἁἀρκετὸ καιρὸ, ὅταν ὁ Κυπρισκὼς στίδθος µοσου ρονοῦσε, καὶ ὅλοι μιλοῦ» σαν γιὰ Κυπριοκὸ ΄Αβλητ ητια νὰ πῶ μᾶς θόθοι «σὲ Ἱπαίψοις. καὶ» «κ θσύμα ῥέσυρε μµαθί του κοὶ τοὺς ἀδλητὲς. Καὶ αὐτὸ ἦτον ἀ-΄ νοἰκόφουκτο, ἀφοῦ γιὰ σει- Η ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ὅτι ὁ Καπριοακὸς ᾿Αθλητι- σμὸς εἶναι ἕνος γίγαντας μὲ γυάλλινα πόδια, Ἔ, λοιπὸν αὐτὰ τὰ γνάλλινα πό δια, ὄρχισον νὰ ραγίζουν. Καὶ ἅλοι Βέρουμε ὅτι, ὅ- παν τὸ γυαλλὶ θρυμματι- στεῖ, εἶνοι ἀβώνατο νὰ συγ κοϊλληθεῖ. Ἡ Κωπριαὴ Καλαθ Ἀρια τους τὸν ἀδλητισμό ! ! ἱ οσο ο χοῤοωτοωρίων σψφαιρα, γιὰ χρόνα τώρα προσπαθῖ νὰ γε ἀπὸ πὴν ὀννπορδίς, ΄ χωρὶς ποτὲ νὰ τὸ κατωρθώσει. Σέ ἕνα ὄθλημα, ὅπου ὑπάρ χουν ὅλες οἱ προοπτικὲς νὰ ύσει, ἀφοῦ διδά- ] σκετοι στὰ σχολεῖα, δὸν γίνεται τύποτε, διότι καὶ [Λος ἐοιοφέρο», . µας. Πέντε .-- δέκα ἅτομα συγαρατοῦν μιὰ Ὅμοσπον δία καὶ προσπαθοῦν. Μά- ταια ὅμως, ἀφοῦ ή δουν, ὅτι χωρὶς συµπαρά. στάση ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ δὸν [ θὰ πετύχουν τίποτα, µη τῆς Καλοθόσφαιρας παραμένει στὸ μηδέν, ὅσο ι δηλ, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων. . Τὴν περασµέγη Δευτέρα Έληξε τὸ πρωτάθλημα τῆς καὶ οὐσιαστικὰ ἔπν- σε ἡ αὐλαία τῶν πρωταθλη- µάτων της σ’ ὅλους τοὺς ὁ- µίλους. Πρωταθλήτρια κἕ- Ποια Ι960--6Ι ἀνεδείχθη ἡ ὁμάδα τοῦ Λύδανου Ἰορ- µακίτη ποὺ κέρδισε τὴ Δό ξα Παλάιομετόχου μὲ 2--0. Ἡ ὁμάδα τοῦ Λίδανου εἶναι καὶ πρωταθλήτρια τοῦ Β΄ ὁ- µίλου τῆς ΕΠΟΠΛ καὶ στὸ πρωτάθλημα πρωταθλητρι- ὤν τερμάτισε ἀήττητη ἀφοῦ ἐπεθλήθη τῆς ΕΝΑ ᾿Ασωμά του μὲ |--0 τοῦ ᾿Ἐθνικοῦ Λατσιῶν μὲ 2--0 τῆς ΑΠΟ Άλωνας μὲ 3--0, καὶ τῆς Δόξας [Παλαιομετόχου μὲ 2 --0. ὍὉ Λίδανος θὰ ἐχπροσω- πήσει τὴν ΕΠΟΠΛ στὸ πρω τάθληµα τῆς ΣΤΟΚ ποὺ ἀρ Χίζει τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ μεταξὺ δυὸ ἀγροτικῶν ὁμο- σπονδιῶν μὲ φιλοδοξία καὶ στόχο νἁ κερδίσε τὸν τί- τλο τοῦ πρωταθλητοῦ τῆς ΣΤΟΚ καὶ νὰ ἀνέλθει στὴ Σ΄ Κατηγορία τῆς ΚΟΠ. Δευτεραθλήτρα ΕΠΟΙΛ ἀνεδείχθη ἡ ὁμάδα τοῦ Ἔ- θνικοῦ Λατσιῶν ποὺ κέρδι- σε τὴν περωσµένη Τετάρτη τὴν ΑΠΟ “Αλωνας μὲ 2--0. Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Λίδανος Νορμακίτη «ἀ4--ἰ2 Ἐθνικὸς Λατσιῶν 4---ἰθ ΕΝΑ ᾿Ασωμάτου 4--8 ΔΟΞΑ Παλαιοµ., 4--ό ΑΠΟ “Αλωνας 4---4 Γιὰ τὸ 1980--61. [ Μι ΜΙΝΙ ιΠ]ί ΠΠ] Τὸ πρωτάθλημα ΕΠΟΠΛ ἀθλοθετεῖ ἡ Κυπριακἡὴ μπύ- ρα «Κάρλσπεργκ». Τὸ πρωτόθληµα «ἀθλοθέτη- σαν ὁ Ὑπουργὸς Προεξρίας, οἱ Ὑπουργοὶ ᾿Εσωτερικῶν καὶ Ἐξωτερικῶν, οἱ Πρεσθεῖες Ἑλ λάδος, Λιθάνου, τὸ σομποῦ «Σουλφρίν, ὁ δουλευτὴς κ. Λεόντιος 'Ἱεροδιακόνου, τὸ κα φεοοπτεῖο Χαραλάμπους, οἱ ἀν πιπρόεδροι τοῦ ΔΗΣΥ κ.κ. Λέ σνδρος Ζαχαριάδης καὶ Γιτν- νάκης Μάτσης, ἡ ἐφημερίδα «᾿᾽Αγών», τὸ πατισσερὶ Πονα γιώτη καὶ Παπαφιλίππου καὶ ἄλλοι, Τὸ πρωτάθλημα τελεῖ ὑπὸ πὴν αὐγίδα τῆς «Κάρλσπερα». ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΟΠΛ ΠΩΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Τιὰ νὰ φθάσουν στὸ ση- μερινὸ τελικὸ οἱ δύο ὑμάδες σημείωσαν τὰ ἀκόλουθα ἆ- ποτελέσματα: ΙΠΣΟΥΙΤΣ Αρη Θεσ. δ--Ἱ 1--ᾱ ἹΜποέμιανς 9--0 0--»δ Λότς 6-0 θ0--ι Ῥαἶντ Ἐτιὲν 4--ι 8--θ Κολωνία 1---θ 1--- Α7 6τ Ῥὲντ Μπόὺς 6---θ ᾱ4--- Λέφσκι 4--0 ο---ἶ Ῥαντίνσαι ὅ--ο ὂ--» Λόκερεν 1--θ ]--ί Σοσσὼ 1-1. 3--δ Σελίδα 6 ἵΓὸ θόλλεῦὺ Β΄ Κατηγορίας Ὁ Αχιλλέας σιἠνκορυφὴ μὲ τὸ τέλος τοῦ α΄ γύρου Ὁ ἸἈΑυιλλέας Καϊακλίου θρέθῃηκε στὴ κο- ρυφὴ τοῦ πίνακα μὲ τὸ φινάλε τοῦ α’ γύρου τοῦ πρωταθλήματος Πετοσφαίρας Β΄ Κατπγορί- ας, ἀφοῦ πΏρε χωρὶς ἀγώνα τοὺς θαθμοὺς ὁπὸ τὴν ᾿Αναγέννποπ ποὺ ἀτεχώρπος. στοὺς ἄλλους δύο ἀγῶνες σημειώθηκαν τὰ ἑξῆς ὁποτελόσματα: Φ Ἡ Ὀλυμτιάδα Νεαπόλεως νίκησε ἑκτὸς Έδρας τὴν ᾿Αχαιῶν ᾿Ακτὴ 3-.:Ι. καὶ εἶναι στὴ 2η θέσᾳ. Ἡ γηπεδοῦχος πΠρε τὸ πρῶτο σὲτ 185--.6 ἐνῶ ἡ Ὀλυμπιάδα ἀντέδρασε καὶ προπφήθηκε 2.1 μὲ 7.16, 192.16. Στὸ τέταρτο σὲτ ἔγίνε φοθερὴ μάχη. Τὸ κέρδισε δὲ τελικὰ ἡ ὌΌλυμπι- δα μὲ 18- 46 καὶ μαζὶ τὸ παιγνίδι 3-1. Φ Στὸ Υήπεδο του ὁ Φοίνικας Πύλας χω- ρὶς δυσκολία κατέθαλε τὸν Μαραθῶνα 3-.0, Τὰ σὲτς 15--.0, 15--., 15-.-5. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ .. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ν. Κο κα Κωδ! 9ο [ρΕο) ο [χα ΑΧΛΙΩΝ ΙΛ ΚΤΗ ες κι κκο αμ μιὸ τος, 5 9 Φο ΙΝΙΚΑΣ 189). Ερδ) 19ο. [λᾶοί {ο ΕΚ). ἔνεοι Σέ 5 ἀγῶνες ) ϱἱ ολο [οξα δα! Ιρδο] [ο [ο (ον 15 [οσο] 18 Γοξἳ 11! εν 7 ΜΑΡΑΘΩΝ ω µκω ἴω μῶ μή οἱ Εξω | Μετὰ τὸ 5--! τοῦ Σπλίτ [ΜΠΕΛ ΡΙΟΤ: Οἱ Εἠήπνει ᾖσαν κοτὀποῦήα Κοτόπουλα ἀποκαλοῦν τὴν Εθνικὴ Ἑλλάδος οἱ ᾿ταλοί, μετὰ τὴ συντριδή της ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαθδία. Συγκεκριµένα, ὁ ὁμοσπονδι- ακὸς προπονητὴς τῆς ᾿Ιταλί- ας, κ. Μπεαρξότ, σὲ δηλώσεις που στὴν ἐφημερίδα «Κοριέρε Ἡτελλὸ Σπόρτ», δηλώνει µε- ταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ὅταν θὰ παίξουμε ἐμεῖς στὸ Βελιγράδι δὲν θὰ εἴμαστε σὰν... κοτόπουλα(![) ὅπως ἢ- ταν οἱ Ἕλληνες, ᾽Ανεξώρτητα ὅμως ἀπὸ αὐτό, οἱ Γιουγκο- σλάδοι διαθέτουν σήµερα τὸ καλύτερο ἴσως «μεσοῖο δίδυμο» πῆς Εὐρώπης, στὰ πρόσωπα τῶν Σλί6δο καὶ Σλίσκοδιτς, ---Καὶ ἂν στὴ θέση τῆς Ἑλ λάδας δρισκόµαστε ἐμεῖς --Τὸ παιγνίδι θὰ ἦταν σί» γουρα πιὸ συναρποστικὀ. Ε- μεῖς ἔχουμε ἕνα ἁἀμυντικὸ δί- δυµο {(Σιρέα, Κολοδώτι) πο- λὺ ταχύτερο ἀπ᾿ αὐτὸ τῶν Ελ λήνων καὶ οἱ. µέσοι µας εἶναι περισσότερο «κινητικοί», ἀπ᾿ ὅτι οἱ ἀντίστοιχοι Ἕλληνες, ᾽Ακόάμη, ἐμεῖς θὰ εἵμαστε περισσότερο πονηροὶ ἀπ᾿ ὅ,τι φάνηκαν οἱ Ἕλληνες, ὥστε νὰ μὴν πέσουµμε στὴν παγίδα νὰ «ἀνοιχποῦμε στὶς ἀντεπιθέ- σεις τῶν Γιουγκοσλάδων. Πάν πως οἱ Γιουγκοσλάδοι στάθη- καν τυχεροί, γιατὶ τὸ πρῶ- το σούτ ποὺ ἔκαναν ἑναντίον τῆς ἑλληνικῆς ἑστίας µπῆκε στὰ δίχτυα. Ἡ «Κορριέρε», ἀναφεράμε- στὸν κ. Παναγούλια, σηµειώ- νει ὅτι ὁ τελευταῖος εἶναι ἕ- νας «πραγματικὸς τζέντλεµαν καὶ παραδέχτηκε τὴν ἀνωτερό τητα τῶν ἀντιπόλων του», Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ ὁ ΜΑ᾽Ι’ΟΥ 198] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΙΛΙΝΗ’ Ἐνῶ ὅλοι παρακολουθοῦν ἔκπληκτοι Ἡ. µπάλα κατευθύνεται στὰ ὄίκτυα. Αὐτομάτως ὅμως γεννᾶται τὸ ἐρώ- ττιµα κατὰ πόσο τὸ γκόλ ἦταν καθαρὸ ἡ ὅὄπι. στον ν Στὸ πρῶτο παιγνίδι, οἱ δύο ὁμάδες χρειάζονται ἀπαραίτη τα τοὺς θαθμοὺς τῆς νίκης προκειµένου νὰ διατηρήσουν τὴν ἐπαφή τοὺς μὲ τοὺς Ρύο πρωτοπόρους ΑΠΟΕΛ καὶ ΑΕΛ. Στὸ γήπεδό πης ἡ ΕΝΑΛΑ παίζοντας μὲ τὸν Κεραυνὸ θὰ ἐπιδιώξει πάσει θυσία νὰ πά- οει τὴ νίκη ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέ Φει νὰ διατηρηθεῖ στὸν ὅμιλο πῶν πρωτοπόρων. ἵο Ἐνῶ τὸ ΑΠΟΕΛ ποὺ δοί- σκεται στὴν κοριφἠ ἔχει οεπὸ ἡ ΑΕΔ ἀναμένεταν νὰ προχω ϱᾖσεν ἄνετα ἀφοῦ στην ἕδρα της θὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἆᾱ- δύνατη ΕΝΑΟ, τὴν Ἔγκωμη ἡ ΕΘΑ θὰ παίξει μὲ τὴν Ὁμόνοια ἐνῶ Στεφάνου. Τραμµατεία: Χο. Χοιστοδουλίδης, Ν. Μιραλλά- ης. Τυµνασίαρχος: Δ. Νεοφύ ρουν οἱ εἰδήσεις, νὰ ἀναθεωρήσει της καὶ σταθεῖ. ριορισµένο. Παράλληλα οἱ νάλι. ΚΟΠ : νὰ πᾶνε στὸ γήπεδο. ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ - ΠἩ ΛΝΛΗΡΙΗΙΙ ΜἩ ΚΟΠ ἁπαγόρευσε οστὸ ῬΙέ νὰ μεταδώσει ζωντανὸ ἀπὸ τὴν ΄ τπλεόρασι τὸν τελικὸ τοῦ Κυ- πέλλου ᾿Αγγλίας τὸ αροσεχὲς Σάθθατο μεταξὺ Τόττεναμ - Μάντσεστερ Σίτυ. Αὐτὸ ἀναφὲ- Τὴν περασµένπ ἑθδομάδα, μὲ πολλὲς ἐτιφυλάξεις θὰ ἐτικρο- τούσαμε τὴν ὀπόφασπ τῃς ΚΟΠ. Μετὰ ὅμως τὸ Σαθθδατοκυρίακο πιστεύουμε ὅτι ἡ ΚΟΠ θὰ πρέἐτιει τὴν ἀπόφασπι νὰ ἐτιτρέφει στὸ ΒἰἱζΧ νὰ μεταδώσει τὸν ἀγῶνα. , Ἡ δικαιολογία ὅτι θὰ ζπμιώ- σουν τὰ σωματεῖα ποὺ θὰ δια- γωνισθοῦν τὸ Σάθθατο δὲν εὺ- Τὸ ἐνδιαφέρο τῶν ἁγώ- νων ΑΠΟΕΛ -- Αρπ καὶ Ν. Σα- λαµίνας -- Ομόνοιας εἶναι πε- Κύπριοι θλοι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ πα- ρακολουθήσουν σὲ ζωντανὴ µε- τάδοσπ τὸν ἀγώνα ἁπὸ ὅλλο κα- Ετσι ἡ ἀπαγόρευσπ τῆς δὲν θὰ τοὺς ὑποχρεώσει ᾿Απὸ τὴν στιγμἠ ποὺ ήδη ὐ- πάρχει τὸ δίλημμα Τπλεόρασπ ἢ γήπεδο, πιστεύουμε ὅτι ἡ ἄρ- ἐκεῖνοι οἱ θέσι τῆς πιτρέψει γῶνος, Άλλωστε λουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι λόγοι. φίλα ἸΑπὸ τὴν νὰ λάθει συμφώνπσε ταλίας͵ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ντίσηι τῆς ΚΟΠ δὲν θὰ ἐδυππρε- τήσει κανένα σκοπό. Ἐκεῖνοι οἱ ὁπιοῖοι θὰ πιᾶνε στὸ ΓΣΠ καὶ στὸ ΓΣζΖ θὰ πᾶνε εἴτε μµεταδοθεῖ ἁ- πὸ τὸ ΡΙζ ὁ τελικὸς τοῦ Κυπέλ λου ᾿Αγγλίας εἴτε ὄχι. Όπως, κι στὸ σπίτι τους νὰ δοῦν τὸ πτα(- γνίδι ἁπὸ τὸ ἄλλο κανάλι εἴτε ἑ- σπιµενει οτήν ἀρχική της θέστι ἡ ΚΟΠ εἴτε ὄχι, Θὰ κατανοούσαμε πλήρως τὴν . τείων ἂν δὲν ὑτιῆρχε τὸ ἅἄἅλλο κανάλι ἡ ἂν δὲν μετέδιδε τὸν ἀγώνα ὅπως ἔγινε καὶ στὸ παι. γνίδι Ἑλλάδος ..- ᾿Ιταλίας. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ ΚΟΠ θὰ ἀντιλαφθεῖ νὲς πραγματικότητες καὶ θὰ ἐ. τὴν μετάδοσπ τοῦ ἆ- τὸ ΡΙΚ γιὰ νὰ δοπθήσει τὴν ΚΟΠ τὴν θὰ πρέπει νὰ ἀνταποκριθεῖ οτὶς ὑποχρεώσεις του καὶ θάλει ἀμέσως τὶς 1000 λίρες ποὺ γιὰ τὸν ἀγώνα Ἑλλάδος .. |. ὁσοῖοι θὰ µείνουν ΚΟΠ καὶ τῶν σωµα- τὶς σηµερι. αὐτὸ ἐπιθάλ. ἄλλπ πλευρὰ ὅμως σωστὴ ἀπόφαση νὰ κατα- Μὰ δώσει οτὴν ΚΟΠ “στὸ ΓΣΙΠ θὰ γίνε τὸ ντερ- μπύ τῶν οὐράγῶν ᾿Ολυμπιά- δος, Ζήνωνα. )Αναλντικὰ τὸ Γήπεδο: Αχιλλέα, ᾿Αχιλλέ ας --- Απόλλων, Διαιτητές: Ἠο. Ἰωαννίδης, Σ. Χ΄’ Στεφάνου, Τραμµατεία: Χο. ἹΚριστοδουλίδης, Ν. Μιραλλά ης, Γυµνασίαρχος: Λ. Νεοφύ τη Βυλιάτου. του, Ἐφηθικόνι ὃτ Χ’” τε Φάνου, Σ. Σωτηρίου. Γήπεδο: ἘΘΑ. ΕΘΑ. ---Οο- µόνοια, Διαιτητές: Ν, Καλα- πόδας, Α. Δημητρίου. Τραμ- µατεία: Ν. Πελαθᾶς, Τυμνα- σίαρχος: Δ, ἈΧατζηνικολάου, Ἐφηθικόν: Ν. Καλαποδᾶς, Φ. Παναγίδης, Γήπεδο: ΓΣΠ. ᾿Ολυμπιάδα --- Ζήνων. Διαιτητές: Κ. ΄Α- ραθῆς, Μ. ἈΣείσου, Γροαµµα- τεία: ΑΔ. Μαρκίδου, Γυμνασί- αρχος: Α. Θεοχαρίδης, Ἔφη θιλόν:. Κ. ᾿Αραθῆς, Μ. Σεί- σου. Γήπεδο: ΑΕΛ. ΑΕΛ --- Ἐκ πρόγραµµα Τὸ πρωτάθλημα καλαθοσφαΐρας ΛΙΛΕΛΣ . ΛΠΟΛΜΗ «ἀνήπαίοι στὸ Καϊμακήϊ Τὸ πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ ἔχει ρεπὸ Δύο ἀγῶνες συγκεντρώνουν ἀπόφε τὸ µεγαλύτερο ἐνδιαφέρο στὴ καλαθόσφαιρα. Ἡ ἀναμέτρησηι ᾿Αχιλλέα - Απόλλωνα στὸ Καϊμα κλὶ καὶ ΕΝΑΔ.. Κεραυνοῦ στὸν Αγ. Δομέτιο. ΝΑΟ. Λιαιτητές: Α. Πουδοό μου, Π. Μιχαηλίδης, Τραμµα τεία Σ. Πετρίδου, Μ. Τία- γιῆς. Ῥυμνασίαρχος: ὉΤ. Γε- ὠργιάδης. ἸἘκφηθικόν: ΆΑ. Προδρόμου, Ἡ Μιχαηλίδης. Γήπεδο: ΕΝΑΛ. ΕΝΑΔ -- Κεραυνός. Διαιτητές: Α. Γε- Φργιάδης, Λ. Κόνιαλης, Σραμ µατεία: Σ. Γεωργίου, Στ. Χαραλάμπους, Γυμνασίαρχος: ΤΡ. Φιλίππου. Ἐφηθικὸν: Δ. Κόνιαλης, Λ. Αναστασιάδης. Ὥρα ἐνάρξεως ἀγώνων ᾿Ανδρῶν Τ μ.μ. καὶ ἐφήδων 6 μ.μ. , ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. ΑΠΟΕΑ 19 96 ΑΕΛ 12 98 ΒΝΑΔ 15 2ο ΑΠΟΛΛΩΝ 15 91 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 90 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 19 19 ΩΜΟΝΟΙΑ 18 19 ΕΘΑ 18 15 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 18 16 ΡΕΝΑΟ 19 14 ΖΗΝΩΝ 18 18 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΦΑ ΔΗΛΩΣΕ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ἡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟΥ ΤΕΛΙΗΟΥΣ Τ0Υ ΠΛΗ. ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ὁ ΜΑΔΡΙΤΗ. -- 'Ὁ Βραζίλι- άνγος πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ομοσπονδίας τοῦ Ποδοσφαί ρου Γιοάο ᾿Αδελάγιε στὴ συνάντηση, ποὺ εἶχε μὲ τοὺς, δημοσιογράφους στὴ Βαρ- κελώνη, ἀποκόλυψε ὅτι ἡ ἆ- σφάλεια τῶν ὁμάδων καὶ τῶν ποδησφαιριστῶν, ποὺ θὰ πά ρουν μέρος στοὺς τελικοὺς ἀγῶγες τοῦ Παγκοσμίου Κυ- πέλλου 982 εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σοδαρὰ προδλήµατα, ποὺ ἀπασχολυῦν τὴν ΦΙΦΑ. «.Η. πολιτικἠ κατάσταση στήν 'Ἱσπανία ὅπου τὸν πε- ῥασμένο Φεδρουάριο ἐκδη]ώ θηκε στρατιωτικὀ πραξικόπη μα ποὺ ἁπότυχε δὲν μὲ ἐνδι αφέρει... Τὸ ποδόσφαιρο τἷ- γαι ἕνα σπὀρ καὶ δὲν ἔχει κα μιά σχέση μὲ. τὴν πολιτιχή», εἶπε ὁ Νοτιοαμερικανὸς ἡγέ της τοῦ παγκοσμίου Φφουτ- μπώλ, καὶ στὴν συνέχεια τό γισε: «Εκεῖνο ποὺ μὲ ἅτο σχολεῖ ἰδιαίτερα, εἶναι προσωπικἠ ἀσφάλεια τῷ παιμτῶν, Υιατὶ τὸν πεοι τας γο. Μάρτιο ἀπήχθη ἕνας Ιω σπανὸς ποδοσφαιριστἠς και ταλαιπωρήθηκε πρὶν ἄπελευ θερωθεῖ», Ὡς γνωστὸν, τὸν Μάρτιο εἶχε ἀπαχθῆ ὁ ἄσσος τῆς Μπαρτσελόνα «Κίνυ καὶ τα λαιπωρήθηνε ἐπὶ 25 ἡμέ- ρες. Τὸ ὅλο θέµα υατέληξε ὁ κ. Γιοὰρ ᾿Αδελόγιε, εἶναν πολὺ σοδαρὀ καὶ θὰ τὸ συ ζητήσω μὲ τοὺς 'Ισπανοὺς παράγοντες μὲ τοὺς ὁποί- οως δὰ συναντηθῶῷ ἐντὸς τῶν. προσεχῶν ἡμερῶν. Στὸ μεταξύ, ὁ πρόεδρος τῆς ΦΙΦΑ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν Βαρκελώνη, «ἐπιθεώρησε» τὰ, στάδια τῆς Εσπανιόλ (20.000 θέσεις) καὶ τῆς Μπαρτσελόνα (125 χιλιά- δων θέσεων) ὅπου τὸ |9282 θὰ γίνουν οἱ ὠἠγῶνες τοῦ Παγκεσμίου Κυπέλλου γαὶ εἶπε ὅτι εἶναι ἀπόρυτα ἵἱκα- Υοποιηµένος ἀπὸ τὴν. πο- οπία τῶν ἑογασῶν τῆς δελ ώσεως τῶν ἐγκατιστάσε- ὤν τους καὶ εἶνια σιγουρος πὼς τὸ 1982 θὰ εἶναι ἔτοι- μα. . ΣΤΟΙζΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑΗ ΚΟΠ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Ἐνῶ ὁ κόσμος 6ο καὶ οἱ σωστοὶ φίλαθλοι κρατοῦν τὴν μύτη ο τους ἀπὸ τὴν δυσοσµία ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὸ πτῶμα τοῦ Κυπριακοῦ ποδοσφαίρου, ἡ ΚΟΠ ζπτᾶ οτοιχεῖα γιὰ τὰ σικὲ παιγνίδια. Μέ χθεσινὴ ἀνακοίνωσπ της ἡ Ὁμοσπονδίά ἀναφέρεται στὰ δημοσιεύματα τοῦ τὺ- που περὶ σικὲ ἀγώνων καὶ καλεῖ τοὺς ἀθλπτικοὺς συντάκτες νὰ δώ- σουν στοιχεῖα. Τὸ πλῆρες κείµενο τῆς ἀνακοινώσεως ἔχει ὡς ἑξῆς: ᾽Αναφερόμαστε στὸ σηµερι νὸ δηµοσίευµα στὰ «Άθλητι κἁ Νέα» μὲ τίτλο «τουλάχι- στο τρία σικὲ» καὶ ἐπειδὴ εἴ- µαστε δέδαιοι ὅτι «τὰ κίνη- τρα τοῦ συντάκτη τοῦ δηµο σιεύµατος αὐτοῦ εἶναι ἀγαθὰ καὶ ὅτι ἀποσκοποῦν στὴν ἑ- ξογίανση καὶ ἐξόύφωση τοῦ Κυπριακοῦ Ποδοσφαίρου σᾶς παρακαλοῦμε ὅπως θέσετε στὴ διάθεση τῆς Ὁμοσπονδί ας µας καὶ τῆς ἸΑστυνομίας ὅλες τὶς «ἀπάλυτα ἐξακριδω µέγες» πληροφορίες σας περὶ τῶν ἐπικευμένων ὡς ἀναφέρε- τε τριῶν σικὲ ἀγώνων τοῦ ἐρ . χόµενου Σαδδατοκυρίακου. ᾿Ἐπίσης παρακαλοῦμε ὅπως θόσετε στὴ διάθεση τῆς ΚΟΠ καὶ τῆς Αστυνομίας ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχετε γιὰ τοὺς σικὲ ἀγῶνες ποὺ ἀναφέρετε ὅτι διεξήχθηκαν τὸ περωσµέ Νο Σαδδατοκυρίακο. Σᾶς διαθεδαιοῦμε ὅτι ἡ ἔμπρακτη συγεργασία σας μὲ τὴν ΚΟΠ καὶ τὴν ᾿Ασιυνο- µία πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ θὰ ἐκτιμηθεῖ ἀπὸ ὁλό- Ἀληρο τὸν φίλαθλο κόσµο καὶ θὰ ἀποδευχθει ἔμπρακτα τὸ γγήσιο ἐνδιαφέρο ποὺ ἐπιίδει κνύετε 'γιὰ πάταξη «τῶν. συκὲ ἀγώνων πράγμα ποὺ ἡ ΚΟΠ ἔκτυμᾶ τὰ μέγιστα. «ο «. Ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ παρόντος ἐγγράφου μπορεῖ καὶ ἅλίλοι γὰ θελήσουν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὴν Ὁμοσπονδία γιά τήν πρόληψη καὶ πάταξη τῶν σι κὲ ἀγώγων παρακαλοῦμε νὰ δημοσιεύσετε τὸ κείµενο αὐτὸ ὅπως θὰ κάμει χαὶ ἡ Ὅμοι σπονδία µας. Τ ΖΟΝΤΜΙΟΣ ϱ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΥΕΦΛ Τὸ ΡΙΚ θὰ συνδεθεῖ ἀπόφψε μὲ τὴν Γιουροθίζιον γιὰ ἅμε- ση μετάδοση τοῦ πρώτου τε- λικοῦ τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ μεταξὺ τῆς ᾽Αγγλικῆς Ιπσ- γουῖτς καὶ τῆς Ὀλλανδικῆς ΑΖζό7 ᾿Αλκμαάρ. Ἡ σύνδεση θὰ γίνε στὶς 9.30 µμ. µ., Σήµερα ὁ 'Ἐπαναρχίζουν σήµερα οἱ ἀγῶνες τοῦ Γαγκύπριου Δια σωματεισκοῦ Πρωταθλήµα- τος ᾿Ἐπιτραπέζιας ᾽Αντισφαί Ῥισης, ποὺ ὅπως εἶναι γνω στὸ διακόπηκαν λόγω τῆς συμμετοχῆς τῆς Κύπρου στὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ἐπ. ᾿Αντισφαίρισης στὴ ΓΓινουγκο- σλαδία. Συγκεκριµένα σήµερα ἀρ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ Άρχισε προχθὲς στὰ γήπε- δα τοῦ Ὁμίλου ᾿Αντισφαιρί- σεως Λευκωσίας τὸ Παγκύ- Το τισφαιρίσεως, Τὸ Πρωτάθλη- μα ὀργανώνει ἡ Κυπριακὴ 'Ο- μοσπονδία Αντίσφαιρίσεως καὶ ἐπιχορηγηοῦν τὰ Φφρουτοπο- τὰ «ΣΑΝΚΙΣΤ», Σ'τὸ πρωτάθλημα συμµετέ- χουν πέραν τῶν 100 ἀντισφαι ριστῶν ἀπ' ὅλην τὴν Κύπρο. Σ᾽ αὐτοὺς συμπεριλαμδάνον- ται οἳ Κύπριοι πρωταθλητὲς Άλκης Παπαμιχαήλ, Νικόλας Γιωργαλλίδης καὶ ἡ Τίτα Ρόσ σι. Προδλέπεται ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρο σ᾿ ὅλα τὰ ἀγωνί- σµατα λόγω τῆς συμµετοχῆς καὶ ξένων ἐκλεκτῶν ὠὀντισφαι- ριστῶν κυρίως δέ, δύο ἀντι- σφαιριστῶν ἀπὸ τὴν Αἴγυ- πτον. Συμμετέχουν ἑἐπίσης οἱ ἐξδαιρετικὲς ἀντισφαιρίστριες Κάμπελ καὶ Κάννινγχαμ ποὺ «καὶ προηγουμένως ἔχουν ἀνα- δειχθεὶ πρωταθλήτριες, Οἱ ἀγῶνες διεξάγονται κα- θηµμερινὰ ἀπὸ τὶς 3.30 µέχρι 7.30 μ.μ. θὰ λήξουν δέ, τὸ Σάθόατο στὶς Ἰ6ό Μαΐου, πηπαπαπώποισιωωνακοπαηπαπνύππσπκακ πριο πορινὸ «Πρωτάθλημα Αλ Β΄ μύρος τοῦ Πίγκ - Πόγψκ Χίζει ὁ Β΄ γύρος τοῦ Πρω ταθλήματος. Τὸ σημερινὸ ᾱ- γωνυστικὸ πρόγραµµα περι λαμδάνει ἀγῶνες σπουδαίας δαθμολογικῆς σημασίας ὡς ἀκολούθως: Δόξα -- ΕΝΑΔ, Ἐλευθέρια -- Βλληνυσμὸς, Κ.Ν. Λάρνακος -- Κ.Ν. Α Μροπόλεως, Άτλας --- µπιάς, ΕΑΣ -- ΑΠΟΕΛ, Κ. Ν. Λάρνακος --- ΕΑΣ, ἛἜλευ θέρια --- Δόξα, ΑΠΟΕΛ -- Ἑλληνισμὸς, Αχιλλέας --- ΕΝΑΔ, ᾿Ολυμπιὰς -- Κ. Ν. Ακροπόλεως. Τοὺς ἀγῶνες τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πρωταθλήματος ἆθλο θετεῖ ἡ φλάθλος Ἑταιρεία ΚΕΟ μὲ δαρύτμα Κύπελλα καὶ μετάλλια. Στὸ μεταξύ, στὸ πρωτάθλημα προηγεῖται ἡ ὁμάδα τοῦ ΑΠΟΕΛ μὲ 20 δαθμοὺς χωρὶς ἥττα καὶ ἆἀκο λουθοῦν τὰ Ἐλευθέρια μὲ Ι9 δαθμοὺς καὶ Αχιλλέας μὲ Ι8 δαθμούς. Οἱ : ἀγῶνες τοῦ -«βωμαθλήμ ατος..., θὰ συνεχι- οὖν καὶ τὸ ἐρχόμενο Σάδ δατο 9 Μαΐου, Ὅλοι οἱ ἀγῶ Νες ἀρχίζουν στὶς ό μ.μ. Αξίζει νὰ σηµειωθε ὅτι στοὺς ῶ τοῦ σµέου Πρωταθλήματος ὮἘπ. ᾿Αντισφαίρισης ἡ ᾿Εθνικὴ’ ΓΚύ πρου ᾿Ανδρῶν πέτυχε μιά ἀρχετὰ ἐντυπωσιακὴ νίκη ἐπὶ τῆς Μάλτας καὶ δύο ἄλλες γίκες ἐπὶ Οὐρουγουάης καὶ )ἱ ορδανίας, Χάσαμε ἀπὸ Έανα δᾶ, Βραζιλία, Πακισιὰν, Μα ρόκο καὶ ᾿Ισλανδία. Ἡ συµ -.μετοχὴ τῆς Κύπρου στὸ παγ κόσµιο αὐτὸ πρωτάθλημα κρίνεται σἀν ἐπιτυχὴς δεδο µένου τῆς μὴ ἱκανοποιητικῆς προετοιμασίας τῶν διεθνῶν µας ἀντισφαιριστῶν. Στὴν παγκόσμια αὐτὴ κἆ- θλητικἡ διοργάνωση χέρδισαν καὶ τοὺς 7 τίτλους οἱ Κινέζοι - ᾿Ατομινὰ ᾿Ανδρῶν -- Ῥυ ναικῶν, Ὁμαδιμά ᾿Ανδρῶν --- Γυναυκῶν, Διπλοῦ ᾿Ανδρῶν Ολο |, -- Γυναικῶν καὶ Μικτὸ. ᾿Αναφορικᾶ μὲ σχετι κὲς ἐπικρίσεις ΚΟΠ: Σωστή ἐρμήζετι ΔΕΝ | ΥΠΑΡΧΕΙ ΘεΜΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ «Δὲν ὑπάρχει πρόὀθλη- μα Φίλιππου γιὰ τῆν Ὁ- Ι µόνοια». τὴ δήλωση αὖ πὴ προέθει ἐκπρόσωπος τοῦ ΑΛιοικητικοῦ Συμόου- λίου τῆς Ὁμόνοιας ἆπαν- τῶντας σὲ σχετική ἐρώ- τηση τῆς «Α.Δ.», Ὡς γνωστὸ ὁ Φίλιππος | ἀντεκατεστάθηκε σὺ ὅδ' | τοῦ ἀγώνα ποὺς τὸν ΣΑπόλλωώνα γαὶ ὅταν πῆγα στὸν πάγκο ὄτμιονργήθη- κε προστριθῃ μὲ τὴν τε- [ χνικὴ ἡγεσία Ἑηπώντας ἑ- Ἑηγήσεις γιὰ τὴν άντικα- πἀστασή του. Αμέσως | παρενέδη ὁ Ἔκρορος Το- δοσφαίρου κ. Κωνσταν- τιγίδης ὁ ὁποῖος συνέστη- σε στὸν παίκτη νὰ µὴ δω Ι σει συνέχεια στὸ θέµα. Ποάγµατι ὁ Φίλιππος ἠπάκουσε καὶ ἔτσι δὲν Ι Ι δόθηκε συνέχεια. οὔτε καὶ : θὰ δοθεῖ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΤΑ ΚΑΘ᾽ ΟΜΑΔΑ «ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ) Διεξήχθη μὲ ἐπιτυχία τὸ ἕ- τησ άθλημα ἑπτὰ καθ’ ὁμάδα ποῦ διοργανώνει ὁ Ἐ- θνυκόσα ὤμαλος Δυνονῆς Αγί- ας Μαρίνας Ἐνυλιάτου πρὸς τι- µῆ τοῦ ἤρωα Δημητράκη Τα- παμιλτιάδους, Πρωταθλήτρια ἀνεδείχθη ἡ ὁμάς τῆς Νέας Σενεᾶς “Αγ. Μαρίνας ποὺ ἀν- τιμετώπισε στὸν τελικὸ τὴν ὁμάδα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ᾿Ακα- χίου. Τὶς ὁὀκτὼ πρῶτες θὲ- σεις κατέλαθαν οἱ ὁμάδες: 1 Δὲα Γενεὰ Α, 5 Ἑλληνισμὸς ὃ, Διγενῆς Β,, 4. ΑΠΟΠΙ, ὅ. Διγενῆς Α, ϐ. Νέα Γενεὰ Β, Τ. Μορφωτιχνὸς, 8. Ἑφταμούτ τη Γυλιάτου. τὶς ὀντὼ πρῶτες ὁμάδες ἀπενεμήθησαν θαρύτιμα κί- πελλα τὰ ὁποῖα ἀθλοθέτησαν: Οἱ ἑταιρεῖες Κύκον, Κάρλσ µπεργΣ, Σέόεν Αα. ΚΕΡΟ, ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμός. ἡ ἛἜνωσης Κέντρου, ἡ ΧΕ- ΔΗΠΑ. Τὸ Διοικητικὸ τοῦ. Διγενῆ εὐχαριστεῖ τοὺς ἀθλοθέτες τοῦ πρωταθλήμα- τος καὶ ὕσους συνέθαλαν στὴν ἐπιτυχίαν τω, / Συμθούλια το ΠΠακάριο στήδιο Χρειάζεται ὅμως ἡ συνεργασία ὅλων Ὁ ΚΟΑ ἁπαντώντας σὲ σχόλιο τῆς « γίας τοῦ Μακαρίου Σταδίου ἐξέδωσε τὴν «Σὲ δημοσιεύματα καθη- μερινῶν ἐφημερίδων σχετικὰ μὲ τίς προπονήσεις ἀθλητῶν τοῦ ΓΣΠ στὸ Μακάριο Στά διο, ἀναφέρεται ὅτι αὐτοὶ ἂν τιµετωπίζουν τεράστιες δυ- σκολίες καὶ ὅτι. οὐσιαστικά ἀποπέμπονται, ἐκφράζεται δὲ ἡ ἁπορία ρατὰ πόσο τὸ Μα- κάριο Στάδιο «εἶναι ἀπρόσι- τος χῶρος καὶ ἀπαγορευμέ- γυς γιὰ ἀθλητὲς», «Τὸ Στάδιο ἀφοῦ ὑπάγε- ται στὸν ΚΟΑ σηµαίνει ὅτι ἀνήκει σὲ ὅλους καὶ πὼς δη µιουργήθηκε γιὰ νὰ προπο- γοῦνται χαὶ νὰ ἀγωγίζονται συγέχεια οἱ ἀθλητὲς», τον[- ζοων τὰ δημοσιεύματα. ([Πα- Ράτηρεῖται ὅμως στὸ ἴδιο ἄρ θρο ὅτι «πρέπει γὰ ὑπάρχει μιά, τάξη, μιά ὑπευθυνότητα καὶ ἕνας σεδασμὸς στοὺς Κα νογισιούς Λειτουργίας τοῦ Σταδίου», Γι” αὐτὴ τὴν τάξη καὶ τήν ὑπευθυγότητα στὴ Άειτουρ- γία τοῦ Σταδίου ὁ ΚΟΑ ἔ- χει ὁρίσει προπολλοῖ ὑπεύ θ0νο Λειτουργὸ του τὸν κ, ᾿Ανδρέα Παναγῇ, ὁ ὁποῖος χειρίζεται ὅλα τὰ προδλήµα- τα τοῦ Σταδίου σµπεριλαμ δανομένων καὶ τῶν προπονή σεων τῶν ἀθλητῶν καὶ τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων. ᾿Απριδῶς γιὰ τὴν καλύτε- ρη ὀργάνωση -αὶ λειτουργία τοῦ Μ.Α.Κ. ὁ ᾿Οργανισμὸς τόσο πέρσι ὅσο καὶ φέτος, ζη τοῦσε μὲ ἐπιστολὲς του πρὸς τὸ ἐπίσημο ΓΣΠ, νὰ πληρο φορηθεῖ γιὰ τὶς µέρες καὶ ὧρες ποὺ οἱ προπονητὲς καὶ οἱ ἀθλητὲς στίδου θέλουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ Στάδιὺ. Καὶ αὐτὸ δέδαια γιὰ νὰ Υ- πάρχει τὀσο «τάξη, ὑπευθυ- χότητα καὶ σεδασμὸς στοὺς Κανονισμούς Λειτουργίας τοῦ Σταδίου» ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ ἀρθρογράφος, ὅσο καὶ χα)ύ τερη ἐξυπηρέτηση τῶν ἆθλρυ μένων. Οὐδεμία ἀπάντηση ἔχει λη φθεῖ µέχρι σήµερα, σχετικὰ μὲ τὰ ὡράρια καὶ τὶς µέρες ποὺ ἐπιθοιοῦν οἱ προπονη- τὲς καὶ ἀθλητές νά χρησιιο ποιοῦν τὸ χῶρο τοῦ Σταδί- ου. Παρόλα ταῦτα ὁ ὑπεύθω νος τοῦ Μακαρίου ἔχει ατὴ διάθεση τῶν ἀθλητῶν στίδου τοῦ ΓΣΠ τὸ Μακάριο Στά- ᾿Ἀθλτιτικῆς ἈΔειλινῆς» σχετικἀ πιὸ Κά τω ἀνακοίνωσπ:. διο καθημερινὰ ὅλα τὰ άπο- γεύματα ἀπὸ τὶς 4.30 µέχρι τὶς 6.30, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Σό6 δατο καὶ τὴν Κυριακὴ ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς πο- δοσφαιρικὲς ὁμάδες καὶ ὁποι εσδήποτε ἄλλες μέρες καὶ ὦ ρες τοῦ ζητηθεῖ, Τοῦτο γνω ρίζουν καλῶς οἱ προπονητὲς τοῦ ΓΣΠ πρὸς τοὺς ὁποί ους διαδιδάστηκε προφορι- κά. Ὁ ΝΟΑ πιστεύει πὼς ὁ- πάρχει διαφορὰ στὸ νάἁ εἶναι τὸ Μακάριο στὴ διάθεση τῶν ἀθλητῶν γιὰ προπόνηση καὶ στὸ νὰ καταστεῖ τοῦτο «ξέ- Φραχτο ἀμπέλι», Απ ᾗτὸν ὑπεύθυνο τοῦ Μακαρίου γαὶ τὸ προσωπικὸ ποὺ ἐργάζεται Χάτω ἀπὸ τὶς ἐντολὲς του, ζητεῖται µόνο ὑπευθυνότητα, ὀργάνωση καὶ προγραµµατι- σµος στὶς προπονήσεις τῶν ἀθλητῶν καὶ αὐτὸ πιστεύου- με. εἶναι θέµα ποὺ δαρύνει ἀποκ]ειστικὰἀ τὴν απ]ευρὰ τῶν. προπονητῶν καὶ ἀθλη- τῶν, Δὲν ὑπάρχουν ὁποιοιδήπο ΤΕ κακοὶ Σύμδουλοι τοῦ Προ ἑδρου τοῦ ΚΟΑ οὔτε καὶ ὁ μὲ τὸν τρότιο Άλειτουρ- Πρόεδρος ἀ'νοεῖ τὴν πραγμα τικότητα. Τὸ Μακάριο Στά- διο χρησιμοποιείται ἐκτὸς ᾱ- πὸ τὸ στίδθο χαὶ ἀπὸ ποδο- σφαιρικὲς ὁμάδες τῆς Λευκω σίας. Παραχωρεῖται δὲ πάντο τε γιὰ ὁποιπδήποτε ἆθλητι- μὴ ἐκδήλωση καὶ προγραμμα τίζονται οἱ ἐργασίες καὶ οἱ δελτιώσεις στὸν ἀγωνιστικὸ του χῶρο καὶ δὲν διευθύνε- ται έρασιτεχν.νἀ. ᾿Εκεῖνο τὸ ὁποῖο χρειάζε- ται εἶναι νἁ γίνει συνείδηση ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφεροιιένους που ζητοῦν νά ἆχρησιµοποι- οὔν τὸ Μακάριο ὅτι πρέπει νὰ προγραμµατίζουν ὑπεύθυ να τὰ ὡράρια του καὶ νὰ ὁ- ποδάκλουν ἔγκαιρα ὁποιοδή- ποτε αἴτημά τους λόγω τῆς ποικ:λόµορφης καὶ πολλῆς χρήσης τοῦ Σταδίου, ὋὉ κοα͵ Ὑγωρίζει τοὺς σκοπους γιὰ τοὺς ὁποίους Κατασχενάστηκε τὸ Μακάριο καὶ εἶναι σὲ θέση γὰ τοὺς ἑ- ξυπηρετήσει, ἁπλῶς ζητᾶ τὴν κα.όδουλη Βοήθεια, αι, ράσταση καὶ ὑπευθωνότητα ἀπὸ τοὺς ἀθλητικούς παρά- γουτες... ή ΤΕΤΑΡΤΗ ό ΜΑ'Ι'ΟΥ 1981 ιομαππασαπαπιμαραπαςεο Ἔχουι μεγάλη ζήτηση ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Μάϊος.-- Οἱ σωσίες ἔχουν κατακυριεύσει τὶς ΗΠΑ. Πρόκειται γιὰ μιὰ νέα µώδα, τῆς ὁποίας προπομπὸς εἶναι κάποιος νε- αρὸς ἐπιχειρηματίας, ὁ Ῥόν Σμίθ. Ἡ ἱστορία τῆς ἐτιτυχίας του ἁροαί- ζει τὸ 1976, τὴν ἐπομέντι τῶν ἁμερικανικῶν προεδρικῶν ὍὉ Ρὸν 2μίθ, τοὺ ἔχει ἀναλάθει τὸν ὀργάνωση μιᾶς φιλανθρωπικΏς γιορ- τῆς, προκήρυξε ἕναν διαγωνισμὸ σωσιῶν καὶ ὑὀποσχέθηκε μεγάλα 6ρα θεῖα οὲ ὅποιον θὰ ἕ- μοιαζε περισσότερο στὸν Τζέραλντ Φόρντ Β τὸν Τζίμυ Κάρτερ. Ἡ ἑκδήλωση εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, κάτι ποὺ τὸν ἔπει σε νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἰδέα αὐτή. Ἔτσι ὁ Ρόν Σμίθ ἐν Καινασε τὸ πρῶτο πρακτο- Ὁ οωσίας τοῦ Γοὐνπυ µοιάζω σὲ κάποιον ποὺ θαυμάζωλ. ρεῖο γιὰ σωσίες. Σήµερα διευθύνει περισσό τερους ἀπὸ |.Ι00 σωσίες ἸΑ μερικανῶν ἠθοαποιῶν, πολιτι- κῶν, ἱστόρικῶν προσωπικοτή των --- Ναπολέων, ᾿Αϊστά- ἵν, Τσώρτσιἁ --- καὶ φυσικά τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Τὰ τηλεοπτικἁ δίκτυα καὶ Αλλεν: «Χαίρομαι πο οἱ διαφημιστικὲς ἑταιρίες τσα κώὠνονται μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πρωτοπάρει τοὺς σωσίες. Τὸ πλεονέκτηµα τοῦ σωσία εἶναι ὅτι γενικὰ στοιχί ζεν λιγότερο ἀπ᾿ ὅ,τι τὸ πρω τότυπο... Χαρακτηριστικὴ περίπτω- ση σωσία, εἶναι ὁ Φίλ Μπό- Ρωφ, σωσίας τοῦ Τούπυ Αλ λεν. ταν ἄνεργος ἠθοποι- ὃς, ὅταν πρὶν ἀπὸ δύο χρό για ἀποφάσισε νὰ μπεῖ στὸ πρακτορεῖο τοῦ Ρόν Σμίθ. ᾽Απὸ τότε εἶναι ἕνας ἀπὸ τούς πλέον περιζήτητους σω σίες. «Δὲν γινόμαστε σωσίες, λέ εἰ, ποτε, εν ἄλλαξα τὸν ἔαυ τό µου, γιὰ νὰ µοιάζω στὸν Τούντυ Αλλεν, Νομίζω πὼς μιὰ ἁπίλὴ γενετικἡ αμπωση δημιούργησε τὴν μας», Ἔχει τὴν ἴδια ἡλιία μὲ τὸν Γούντυ Άλλεν, τὸ ἴδιο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ «Ἡ ἀπειλὴ ἑνγὸς πυρηνι- κοῦ πολέμου ἔχει αὐρηος πρόσφατα σ’ ἐπικίγδυνο δαθ- μὸ καὶ ἡ περισχὴ ποὺ θὰ διε ξαχθεῖ ἕνας «τένοιος εμος' πιθανότατα δὰ ο να, ἡ Ενώ πη». Αὐτὸ ἤταν τὸ δαωσικὸ συμπέρασμα τῆς «οὔσκέψης γιὰ τὸν πυρηνικὸ πόλεμο στὴν Εὐρώπη», ποὺ πραγµα- τοποιήθηκε στὸ παγετωστή- µιο τοῦ Κρόγινγκεν τῆς Ὁλ- λανδίας. ΧΘΕΣΙΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΟΝΗΣ᾽ Ἱ [μ τῶν μμΜΝΙΠΤΙ τὴν ΜΜΠΠΙ τπυτζΣΤΠΙ Πλ(βϊ [ὸ τὴ πῃιπτήγ/ΙΤῃ τῆς ΠΜΠΠΙΙ Ἓ «Ἐογατικὴ Φωνὴ», ἐχ- φοαστικὸ ὄργανο τῆς δυνόμο σπονδίας Ἐογατῶν Κύπρου, (ΣΕΙ) μὲ χθεσινό πθωτοσέ- Χιδο ἄρθρο της μὲ τίτλο «Λό- γὸι γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θά Μψηφίσονυµε τοὺς κομμουνιστὲς» τογίζει μεταξὺ ἄλλων ὅτι ὁ 6ἷ- ος καὶ ἡ πολιτεία τῶν χομμου χιστῶν στὴν Ἐύπρο ταντίσε- ταν πλήρως μὲ τὶς θεωρίες γαὶ τὰ προστάγµατα τῆς Μό- αν «λὲν μποροῦν ν) ἁλοτελέ- σουν ἐξαίρεση οὔτε καὶ ἐγγύ- ηση ὅτι καὶ αὐτοί, ἂν τοὺς δοθεῖ ἡ εὐκαιοία, γράφει ἡ Ε.δ., δὲν θὰ ναταστρατηγή- σουν τὰ συνδικαλιστικά καὶ δημοκρατικἁ δικαιώµατα τῶν ἐθγαζομένώγ. ἈΑντίθετα, ἡ πρόσφατη Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι χι αὐτοί, ὅπως τὰ ἄλλα χομµον- φιστικἁ καθεστῶτα, θὰ κατα ΣΩΙΑΛΤΗΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΝΑ Παρασκευνι 8.581 8.30 μ. ας κινηματογράφος ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ Ἐπίσπμος Πρώτη τοῦ Έργου Μέ τὸν ἐξαίρετο ΠΗΤΕΡ ΣΕΛΛΕΡΣ στὸ τελευταίο του ἔργο Ὑπὸ τὴν Ὑψηλὴν Προστασίαν τῆς ἐριτίμου κ. Ζαχαράκι Ὑπὲερ τῶν Παιδικῶν ες ΙΑΝΑ» ΤΙ ΜΗ: 9.000 Μ Π ρατήσεις θέσεων εἰς ιν ΖΗΝΑ. ΠΑΛΙΑΣ , Ἡ μεταξὺ ὡρῶν 3 μη. -- 7 μμ. κ κκ ΜΕΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ οωβηξωρικονασνσαν Ἔταιρεία ζητᾶ λογιστὴ γιὰ μερικὴ ἆᾱ- ο (Απονγευματινὲς ὥρες), προσόντων. πασχόλπση Μισθὸς ἀναλόγως ΜΕΡΙΑ Όμήρου 9, Γραφ. 305, τηλ. 54830 'Αποτείνεσθε: ΒΕΙΝα ΤΗΕΕΕ πε οὸ κκ κκ κεκε πατήσουν τὸ δικαίωµα τῆς ὁο γάνωσης τῶν ἐογατῶν σὲ ἆ- γεξά Εάοτητα ἀπὸ τὸ κ καὶ τὸ κράτος συνδικάτα, καλύόσουν τὸ ἱεοό µας δικαίω- μα τῆς ἀπεργίας, θὰ χαϊαπνί Ἑουν τὰ διμομρατικἁ ὀνναιό- µατα τοῦ λασοθ καὶ αὖν ἀτομι- κἡ ἐλευθερία καὶ θὰ χοεια- στοῦν νέοι ἀγῶνες καὶ θυσίες γιὰ νὰ ἐπανακτηθσοῦν. ΣΕίΐνω, Ξεχάθαρο καὶ κατα. Φαγὲς λα κὸ ἄφθοο πώς ἡ Σ μὲ τὴ διακἠου’ Σἠ της, Μιστὴ πρὸς τὶς ος. τ χὲς της, δὲν ἔχει ταχθεῖ μὲ κανένα χόμμα. ᾿Αγτίθετα, καὶ πάλι σύμφωνα μὲ τὶς ἀθχές της, κάλεσε καὶ καλεῖ τὰ µέ- νι της νὰ μὴ δώσουν οὔτε ὰ ψῆφο στὰ πομμοννιστικὰ ὃν στὰ Φιλύκο ομμουνιστικὰ ος µατα, ἀλλὰ εἶναι --- καὶ πιρύ- πει νὰ εἶναι ἐλεύθεροι ---νἁ δώσονν τὴν Ψῆφο τους σ’ ὅ- πονο προτμοῦν ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ δημοκοατικἁ κόμματα». Στὴ ον έχαα 4 5.9, το- Μζει ὅτι ἡ ΣΕΚ δὲν κάλεσε τὰ μέλη μι νὰ Φηφίοσυν τοὺς συνδικαλιστὲς ὑποψηφί- ους τοῦ ΑΚΒΛ ποὺ ποοέρχον- ται ἀπὸ τ αλ) ΠΕΟ, ειαχὶ µετα ξύ τυς 0χουν ὁασικὲς ἴδεο λογικὲς διαφορὲς. )Αλλὰ για ἡ «Χαρανγή», ἀναφέοεται στὸ ἄρθοο, δὲν ἀπευθύνεται ποὸς τὴν Προ καὶ νὰ τὴ οώτήσεν υνατὶ ἡ ἴ- δια δὲν κάλεσε τὰ µέλη της γὰ ψηφίσουν τοὺς δικούς της ὑποψηφίους ποὺ κατέρχονται μὸ τὸ συγδυασμὀ τοῦ ΑΚΕΛ Τέλος ἃ Ε.Φ., γοάφει ὅτι ἡ ΣΕΚ θεωοεῖ καθῆκον καὶ ῥποχοέωσή της νὰ διατυπώνει καὶ διαχκησύσσει τὶς ἀπόψεις καὶ τὰ ανστεύω της, καὶ δὲν ἀνησυχεῖ ἂν αὐτὸ ποοκαλεῖ τὴ µενία τῶν κομμονννστικῶν καὶ τῶν φιλοκομμονννστικῶν ἐν- τύπων. ὕφος καὶ τὴν ἴδια φωνή. Φο μα ἀκόμα καὶ τὰ ἴδια γνα ια. «Αὐτὰ τὰ γυαλιά ὅμως, δὲν τὰ φοράω ἐπίτήδες. Τὰ φοροῦσα πάντοτε», λέει. «Ξέρετε, λέε, Χαίρομαι ποὺ µοιάζω σὲ κάποιον ποὺ θαυμάζω. Θὰ μὲ ἐνοχλοῦσε νὰ µοιάζω σὲ κάποιο ποὺ δὲν θαυμάζω». Ὅ Γούντυ Αλλεν γγωρί Σ ΔΕΙΛΙΝΗ: Πάρτε ἕνα σωσία Στοιχίει φφτηνᾶὰ ζει κατογλπμτοκᾶ, ζεν τὴν ὕπαρξη τοῦ σωσία του, σδν καὶ δὲν ἔχουν ποτὲ συναντηθεῖ. Ὁ Φίλ τοῦ ἔχει Ὑράψει παλλὲς φορὲς χωρίς νά πάρει ἀπάντηση. Αὐτὸ δὲν τὸν ἐνοχλεῖ για τὶ ξέρει ὅτι ὁ Γούντυ ”Λλλεν εἶναι ἐσωστρεφὴς καὶ ἀντι- κοινωγικός, Τὸ ἴδιο εἶναι καὶ ὁ Φίλ. Μᾶς θυμίζει τὴ σκη- γἡ στὸ ἔργο «Ὅ Νευρικὸς, ἛἘ ῥραστὴς» ὅπου ὁ Γούντυ Αλ Καὶ ὅμως δέν εἶναι ἁ Μαΐριλυν Μονρόε! Εἶναι μιὰ ἅλπ ποὺ τῆς µοιά- λεν παγικοδάλλεται στὴ θέα ἑνὸς ἁἀστακοῦ. Μερικὲς ἐδδο- µάδες πρὶν ἀπὸ τὴν πρώτη προδολὴ τὸς τακίας, ὁ Φίὶ Έζησε τὴν ια ἐμπειρία. Άλλη ον ο) Ἡ' πρώ σύζυγος τοῦ φίλ μοιάζα περίεργα μὲ τήν Νταϊάν Ἰῆτον. Ὁ Φίλ κατη γορεῖ τὸν Γούντυ Άλλεν ὅτι ζακαοομζσπααπαρε ως ατὶς φωσικὲς «ΤΙ ΘΑ κάνει τὸ σχολεῖο σας ἔναν μικρὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή:» Αὐτὴ ἡ ἐρώτη ση τέθηκε σὲ 8.000 σχολεῖα μέσης ἐκπαιδεύσεως στὴν Μ. Βρεττανία στὰ πλαίσια τῆς προσπαθείας τῆς κυθερνήσε- ως τῆς χώρας αὐτῆς νὰ Υε- γικεύσει τὴ χρῆσι τῶν ἠἦλεκ- τρονικῶν ὑπολογιστῶν Ὃ ἐκπαίδευση. Παιδιὰ ἀπὸ όδ0 σχολεῖα ὑπέδωλαν ᾖἰδέες καὶ Ὃ ον τεράστιο ἐνδιαφέρον γιὰ σύγχρονη τεχνολογία, καθώς καὶ µεγάλη προθωµία τὴν ἐφαρμογὴ της. Μαθητὲς σ᾿ ὅλη τὴ χώρα ἀσχολήθηκαν μόνοι τους μὲ τόν διαγωγισµό. γιᾶ Πολλοὶ μµαθητὲς εἶδαν τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ σάν δοήθηµα διδασκαλίας, αυρί ἐπιστῆμες καὶ τὰ µαθηµατικά. Αλλοι εἴπαν ὅτν θὰ εἶναι χρήσμο γιὰ ταξινόμηση τῶν διδλιο- θηκῶν τους Ἡ στὸν τοµέα τῆς διουκήσεως. Χαρακτηρν- στικὴ ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῶν μαθητῶν ἦταν µία ἀνάλυση 30 σελίδων γιὰ τὴν χρήσυµο ποίηση μικρο - ἡλ Αρνί κοῦ ὑπολογιστοῦ γιά τὸ ωρ λικὸ πρόγραµµα µαθηµάτ τοῦ ἔχει κλέψει τὴν ἰδιωτικὴ Ἡ αὐτὴ ἔγιγε ἀπὸ ζωή του. ἀπὸ µία µικρὴ πάλη τῆς Οὐ --- Σελίδα 5 6! ΗΛΕΜΤΡΟΗΙΟΙ παπαναεσαις: ΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ «ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Έτ ἕνα 17χρονο μαθητή, τὸν Φι λίαπ Ρήζ, γιὸ ἀγθρακωρύχου ΚΑΤΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύµφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Παγκύπριου Δικηγορικοῦ Συλλόγου, οἱ δικηγόροι κά. τέρχονται σήµερα σὲ στάση ἐργασίας, ἀπέχοντας ἀπὸ τὰ Δικαστήθια σὲ Παγκύποια κλί μακα, σ) ἔνδειξη διαμαρτυοί- ας γιὰ τὸ ὕψος τῶν εἰσφορῶν τους μὲ 6άση ποὺς ἆΚανονι- ομοὺς τοῦ Ἀόμου πεοὶ Κόινω νικῶν ᾿Ασφαλίσεων. αλλίας. Ὁ Ρήζ παρακόλου- θεῖ µαθηµατικά, φυσικὴ καὶ χημεία καὶ ἐλπίζει νὰ πάεν στὸ Πανεπιστήµιο τῆς Ὁξ- ποὺ περι κονοµικά, στὰ µα στὴν ἐκπαίδευση ἐγηλίκων καὶ στὴν διοίκηση. Στὴν έργα” σία του πρόσθεσε καὶ ὀρυσμέ γες ὑποδείξεις γνὰ τὴν χρή- ση τοῦ μικρο - ἠλεκτρονινοῦ ὑπολογιστοῦ στὴν τέχνη, στὴν ἔἐπιλογὴ λέξεων, στην χαρτῶν στὸ παίδν- τοῦ σκακιοῦ «στὴ λέσχη τοῦ σχολείου καὶ στήν διεξα γωγἡ λεξιλογικῶν τέστ, πορεία Τό κόμμα πού ἀγωνίζεται µέ συνέπ Κοινωνική Δικαιοσύνη, καί Σωτηρία τοῦ τόπου µας ἀπό τούς µεγάλους κιν εια γιά Ἐλευθερία, Δημοκρατία, ᾿Αξιοκραῖία, Ἰσοπολιτεία, ᾿Ανθρώπινή ᾿Αξιοπρέπεια δύνους πού τόν ἀπειλοῦν. Δῶστε ὅλοι τή ψῆφο σας στό Δημοκρατικό Συναγερμό, τή µόνη καί τελευταία ἐλπίδα τῆς Κύπρου. Κάθε ψῆφος πρός τό Δημοκρατικό Συναγερμό εἶναι κι’ ἕνα θῆμα πρός τή Σωστή Πορεία...

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η βουλή των ΗΠΑ απέρριψε πρόταση για βοήθεια στη Τουρκία 1p
Χωρίς εφημερίδες θα μείνουμε 1p
Αυξήσεις σε πολλά είδη 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,8p
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΑΛΙ Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ 8p
30 εκ. ΛΙΡΕΣ ΠΕΡΣΥ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 8p
ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 8p
Ενεργότερη ανάμιξη των ΗΠΑ στο Κυπριακό 8p
2 εκ. ΚΙΛΟΒΑΤΟΡΙΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΦΟΥ 8p
Ο Λίβανος Κορμακίτη πρωταθλητής ΕΠΟΠΛ Αθλητισμός 7p
Η Ένωση Νέων Ασωμάτου Κυπελλούχος της ΕΠΟΠΛ 7p
ΣΚΕΨΕΙΣ 7p
ΚΟΑ: Σωστά εργάζεται το Μακάριο στάδιο Αθλητισμός 6p
ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ Η ΚΟΠ Αθλητισμός 6p
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ αντίπαλοι στο Καϊμακλί Αθλητισμός 6p
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΚΟΠ Αθλητισμός 6p
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Πολιτισμός 5p
Ο βίος των κομμουνιστών στην Κύπρο ταυτίζεται πλήρως με τα προστάγματα της Μόσχας Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 5p
Αχαλίνωτη σπατάλη στο Δημόσιο τομέα Πολιτική#Κυπριακό 3p
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3p
Οι δυό ιδιότητες και οι Τουρκοκύπριοι 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού Πολιτισμός 2p
Πεθαίνοντας ηρωϊκά 2p
Θα αυξηθεί η τιμή πετρελαιοειδών 1p
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΛΙΡΩΝ Ναυτιλία 1p
Υποστηρίζουμε ενότητα του κράτους Πολιτική 1p
ΝΑΙ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1p
ΜΕ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ 1p