Σελίδα 5 ζωΑΠΜΛΙΑ. ΜΙΛΑ ἡ ο γή» γιὰ ὅπα ο ἄκροα« τὲς ποὺ συναθρο ΔΗΘΕΝ . ουγκεντρόσεης τοῦ ΔΗ ΣΥ. Τὸ νι ην ὄργανυ τοῦ ΑΚΚ4 λοχνᾶ φαίνο- ται ὅτε τὸ ΑΕΔ εἶναι «ὸ µόνο νὰμμὰ ΙΟ) διαθένειι͵ ] ᾿Ἐπαγγελματίεφ νομμουνιονὸφ ᾿Επαγγελματίες ψηφοφόρους ᾿Επαγγελματίες ἡγέτες ᾿Επαγγελματίερ ὀπαδοὺς Επαγγελματίες προπαγανδιστὲς ᾿Επαγγελματίες θεατὲς ᾿Επαγγελματίες ἀκροατὲς Ἐπαγγελματίες ντελάληδες Καὶ μάλιστα Επαγγελματίες ποὺ πληρώνονται ἀδρὰ γιὰ νὰ ἐξασκοῦν τὸ ἐπάγγελμα καὶ νὰ κηρύττουν τὶς ἐπαγγελίες τοῦ ἐπαγγελματία 7.Γ. τοῦ ΑΚΕΔ. | πφ-- πογράφον εἶναι ταντό- «Ὁ κ. Μιχαλάκης Κο λοκασίδης ὅδὲν εἶναι χρονα ἁἀπόδειξη πὠὼς ὁ µόνο ἕνας ἔπιτνχημέ .. Κολοκασίδης ἔχει νος οἰκονομολόγο καὶ καλύτερες προοπτικὲς ἕνας ἔμπειρο πολιτι- κός, Ἑϊναι ταντόχρο- να καὶ ἕνας ἐξαίρετος ὅσο καὶ εὐαίσθητος φω | τογράφος». σ᾿ αὐτὸ τὸν τοµέα καὶ ὀφείλει νὰ ἐπιδοθεῖ καὶ ἐπαγφελματικαά. Γιατὶ δὲν ἔχουμε ὑπ) ὄψη µας νὰ ἔχει ποτὲ 6ραθευθεῖ οὔτε σὰν ἀπιτνχημένος οἐκονομολόγος οὔτε σὰν ἔμπειρος πολιτικός. Κ αἱ στὶ 324 τοῦ Μάη, ὁ λαὸς δὲν θὰ ποξζάρει Αὐτὰ μᾶς λέει ὁ «Κή ρυκας» τοῦ κ. Τάσσου, μὲ ἀφορμὴ τὴ δράδεν ση τοῦ η. Κολοκασίδη στὴν Παγκύπρια Ἔκ- γιὰ φωτομοντέλο ἀλλὰ θεση Φωτογραφίας. θὰ δκτοπίσει μὲ τὴ ψῆ Όμως ἡ ἐράδενση φο του τὰ θαμπὰ ὁἀρ- νητικά. μα 4 μπα ΣΚΑΝΔΑ4Ο/! Μέ μαῦρο πέπλο κάλυψε ἡ χθε- Ι του σὰν εὐαίσθητον φω σιἡ «Ἐλευθεροτυπία» Ὦτοὺς ὑποψηφίους θουλευτὲς τοῦ ΔΗΚΟ κ.κ. Δ. Διδέρα, άσο Παναγιώτον καὶ Πολύδιο Κόλοκο. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες µας, φανατικοὶ ὅπα- δοὶ τῶν πιὸ πάνω ὑποψηφίων χαρακτηρίξουν τὸ γε- γονὸς σὰν ἐνδοκομματικὴ προξοκάτσια μὲ ἀπώτερο σκο- σιὸ τὴν ἔντεχνη ὑποκίνηση τῶν ψηφοφόρων νὰ τοὺς µαυρίσουν πρὸς ὄφελος τῶν φωτεινῶν καὶ ἀφράτων Φυσιογνωμιῶν τοῦ κ. Λὰδᾶ καὶ Θαλῆ Μιχαηλίδη... ψμπαν εκδηήώσεις τττα-σασσοταακαατασαασαασαωασπαωααπαπαα ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΝ Μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς 7 19δ1, ὁμάδα Βρεττανῶν παρατιλ ωμά . πρόσφατα ἐπίσκεψη στὴν Κύπρο. ο Φ Μέ τὴν εὐκαιρία τῆς ἄφιξης τους ἐδῶ, ὁ Σύνδι- σµος Συξύγων Τεκτόνων Αγγλοιῶν Στοῶν ἔἴδωσε τσὰὶ φιλοξενίας στὸ κέντρο «ἹΜακεδονίτισσα» σὲ δΟ Άγγλους καὶ Κύπριους παραπληγἰκοὺς καὶ τοὶς θοηθούς τους. ᾿Ενῶ τὸ χορευτικὸ συγκρότημα Σιακαλλῆ ἑρμήνενσε κυπριακοὺς χορούς. . Φ Ἔε ἄλλου τὸ ζεῦγος Φενάκη καὶ Ἔφης Θεοδώ- θου ---- ἰδιοκτητῶν τοῦ Ἐομμωτηρίου «Σαλὸν Ἰ]ντερνάσιο- γαλ» ---- παρέθεσαν στοὺς Κυπρίους καὶ Βρεττανοὺς πα- Εαπληγικοὺς δεῖπνο στὸ «Μίκης Τάδερ»». , Τὴν ἑπομένη µέρα, ἡ ὁμάδα τῶν παραπληγικῶν, σὲ κόντεϊλ ποὺ ἔδωσε στὸ ξενοδοχεῖο «Φιλοξενία», ἐπέδωσε στὸ Ιξεῦγος Θεοδώρου ἀναμνηστιιὸ μετάλλιο (μὲ τὸ σῆμα τῶν παραπληγωέῶν, τὸ ὁποῖο εἶναι ἔνθετο οἱ ξύλινο στάντ) σὲ ἔνδειξη εὐχαριστιῶν, ποὺ τοὺς δεξιώθηκαν. ΡΟΚ - ΣΟΟΥ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΟΝ Την πρώτη του ἐμφάνιση οτὴ Δευκωσὶα κάνει σή- ο... τὸ νέο «συγκρότημα θόκ µμουσικῆς τῆς Δάρνακας τάντξα», τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑθδομάδες ἐνθουσί- ασε τὸ κοινὸ τῇ, ἴ α ὰ ἐκεῖ Ἡς «Αάρνακας μὲ τὴν συναυλα ποὺ ἔδωσε ηγιωιῶν πρα γματοποίησε 2 ήμερα στὶς 7.80 μ.μ. οἱ «Στάντζρα» Σχολὴ Τυφλῶν τὸ πρῶτο του τῆς πρωτεύουσας. δίνουν στὴν ς ρεσιτάλ γιὰ τὴ νεολαία 8 ΟΜΙΠΙΕΣ ΤΠΟΗΦΙΛΗ Τοῦ Σταύρου Σιαύρου απ Ἱμῆμα ἍὙΣτατιατικής οιφορά µας. Τἡν ἰδιοτροπία ψοστεύουν τὰ νιάτα. Ἡ αἵ- καὶ ᾿Ερευνῶν ἔκδοσε τὴν ἐ- µας καὶ τὴν ἀσυγέπειά µας. τία ποῦ , τήσια ἔκθεση γιὰ τὴν ἵυ- Τήν ἀγευθυνότητά µας ἀπέ ---Δυὸ παιδιά ἀρκοῦν ! πριακὴ ᾿Εκπαίδευση γιὰ τὺ γαντι στην ἤδη λαδθωμένη --Γιατὶ σχολιχο ἔτος 1980--θί. Κα τὰ τὸ σχολιχὸ ἔτος 1980--- 8Ι σημειώθηρμε µείωση στην ἐγγοαφη στὴ Στοιχειώδ Ἰκπαίδ»υση ὃ,τοο, ἐνῶ πα. θάλληλα σημειώθηκε µείω- ση στην ἀποφοίτηση χατά 19,150 σὲ σύγκοιση μὸ τὸν προηγούμενο χρόνο. ᾿Επίσης στη Μέση Εκπαίδευση οἱ ἔγγραφες µειώθηκαν τ 1980---81 κατά 9,500 σὲ σύγ κριση μὲ τὸν προηγούμενο χρό3Ύ0... (0Ο ΤΥΠΟΣ) πατρίδα µας. Καὶ γιατί ἐπι διώκουµε μιά ζωῇ μακρυά ἀπὸ περιττὲς φασαρίες ---ἒ- τσι θεωρεῖται ἕνα παιδὶ σὲ μιὰ οἰκογένεια: Φασαρία ! Ἐπιθάλλεται ἡ πρόληψη ---Γιατὶ οἱ πολλὲς γέννες χαλοῦν τῇ μέση καὶ τὴ σι- λουέτα. ὮἩξ ἄλλου τὰ παι- διά ἔχουν ἔξοδα... ---Μά ἐσὺ εἶσαι πλούσια, 9- δὲν πρέπει νὰ σχέφτεσαι τὰ ἔξοδα | περαιτέρω ἁἀποδυ άμωσης. Καὶ ἡ θεραπεία αὐτῆς τῆς 4 ὁ ὁ 06 1406 Οἱ ἀριθμοὶ µμλοῦν. Καὶ λένε πὠς λιγοστεύουµε χοό καρχινωματικῆς ἀπόφυσης --Ῥωστὰ] Τ ύ αὐτὸ κι ἑ- γο μὲ τὸν χρόνο! ποὺ ἐπιδονλεύεται τὴν ὑγιὴ πειδὴ εἶμαι πλούσια θέ)ω λΑναμφίόδολα οἱ ἀριθμοὶ, πορεία αὐτοῦ τοῦ τόπου. τὴν ἡσυχία µου... αὐτοὶ πρέπει νὰ προθληµα- 1ρέπει νὰ αὐξηθοῦν οἱ γεν Ἡ πλούσια γαλαζοαίµατη τίδρυν κάθε εὐσυνείδητο πο γήσεις, γιατὶ παραγεµίσαμ τραθᾶ πίσω, γιατὶ ὅπως ἰ-- τη. Γιατὶ ὑπογενγητικότη- ἀπὸ γηροκομεῖα ἐνῶ ἀπὸ σχυοίξεται αἱ γέννες θὰ τῆς τα σηµαίνει Λλιγόστευση. τὴν ἄλλη κλείνονν σχολεῖα χαλάσουν τὰ ἐγδεικτικὰ τῆς Καὶ λιγόστευση σηµαίνει ᾱ- ἀπὸ τὴν Ὦἕλλειψη παιδιῶν! εὐγενοῦς καὶ πλουσίας κατα ποδυνάµωση καὶ αὐτοαπο- Καὶ γιατὶ τοῦτος ὁ τόπος γωγῆς {ης: Γραμμῆ, σιλου σύνθεση! χοειάζεται τνιάτα, νεανικἡ έτα ἠσυχία ἀπολαύσεις... , Ὑπογεννητικότητα! Τρό δύναμη κι εὖρ α γιὰ νό Τώρα τὶ γὰ μᾶς πεῖ ᾗ ϐληµα ποὺ τὸ ἀποθέσαμε ἐπιζήσει καὶ ν' ἀντέξει µέ- Φφτωχὴ χυρία τοῦ µεροκαµά- του! Ὁπωσδήποτε θὰ ζη- τοῦσε νὰ αὐξηθεί τὸ µερο- χάµατο καὶ νἁ τῆς δοθοῦν Χρι πὴ δικαίωσή του... -ν α α Αὐξάνονται οἱ γέροι!,. Λι στὴ λαδωμένη καρδιά τοῦ- του τοῦ µμαρτυρικοῦ τόπου πο ον Ἡ ς ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Μὲ τὴ συµπε- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΊΟΥ 981 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, εὐναιρίες ὥστε νὰ μποροῦσε νὰ μεγαλώσει ὅλα τὰ παιδιὰ της μὲ ἀξιοπρέπεια, Δὲ Υο- µίω αὐτὴ νὰ θάζει πάν ἀπ ὅλα τὴ σιλονέτα, οὔτε καὶ τὴ θεωρεῖ ἀγγαρεία τὴ ψέννα. ᾿Αγγαρεία θεωοεῖ --- δικαιολογηµένα-- τὸ µενά- λωμα τῶν παιδιῶν ! Ὁπωσδήποτε λοιπὸν, γιὰ διά µας, πια πολ).οἳ οἱ όν µας!ί Καὶ φυσικά πιὸ πυ ἀναισθησία καὶ πιὸ πο). ἀνενθηνότητα ἀπ ὀλους. κ νόωη γαὶ ἀπὸ τὴν κυδερνῦ- ση ποὺ πάσχει αι αὐτῃ ὅπο «ἀνιχανότητα».... - Ἐθνικὸν γήρας, 1οόθη- μα προφυλαγμένο μὲ «προ: ᾠ) ακτικὰ» ἀπὺ τοὺς Ύενὴ ΔΥΤΟΒΠΟΣΥΝΘΕΣΗ νὰ γεννοδολήσει μιά ΎΥν- ναΐκα χρειάζεται νά πογέ- σει χαΐ νὰ θυσιάσει κάτ'. τὴν περίπτωση τῆς πλού- σιας τὸ µόνο ἐμπόδιο εἶναι ἡ. σιλονέτα ---πολὺ θὰ ἤθε- λα νὰ µάθω ἂν ὑπάρχει άλ- Ἰας λόγος--. Αν γινόταν τὸ γεννοδόληµα νὰ τὸ τρα- θοῦσε καμιὰ της ὑπηρέτοια τότε θὰ εἴχαμε µκπλονσία παραγωγή παιδίων..,. Ν α κ ΝΑ πήά ΚΑ Χρόνο μὲ τὸ Ἀχοάνο καὶ πιὸ λίγοι! Πιὸ λίγα τὰ παι τορες! Καὶ οἱ γεννήτορες αὐτοὶ, εἶναι Ὑνῆσιονι παιριῶ τες. Εἰδικὰ οἱ μητέρες, ἔκι τοντάδες εἶναι αὐτὲς ποὺ δι αλαλοῦν πὼς εἶ-αι ἔτοιμες νὰ, θυσιαστοῦν γιὰ τὴν εὖτι γία τοῦ τόπου τους. Τὸ και πανίζουν στὶς συγκεντοώ- σεις, στοὺς δρόμους, σῖὶς δουλειὲς, πα τοῦ! Ἡ γυναίκα. τῆς Κύπρου θὰ πέσει µαχόμενη ὑπὲρ ἴο μῶν κι ἑστιῶν. Μόνο ποὺ φοθᾶται μὴ χαλάσει ἡ σιλου έτα της ἀπὸ τὶς γέννες. ΜΗ σουρώσει ἡ ἀθρά ἐπιδερμίδα της ἀπὸ τὶς ἐγκυμοσύνεςὶ Αὐτὸ σηµαίνει νὰ εἶσαν Ἡ- ρυας σήµερα, Μόνο µε τὰ Ἰώγια!. Μόνο ὅταν στεκεσαν μαροστὰ στὰ μικρόφωνα καὶ υητορεύεις καὶ κελενεις ἄλ- χους ἐνῶ ἐσὺ πορδώγεις Όλα κωδῶς, πεοιµένοντας παντα Ἰάποιους ἄλλους νὰ λύσονν τὰ προθλήµατά σου , Πάντως πολλοῖ εἶναι αὖ- τοὶ ποὺ προσφέρθηκαν νὰ μᾶς λύσουν τὰ ποικίλα που” ὁλήματα µας. Ἴσως, πάλι νά περιµένουµε π λυση ἂν ἐδῶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικο. Κα «γα φορτίο παιδιά νὰ ποῦ- µε, «μέῖτιν ᾿Ίνγκλαντ, που θὰ καλύψουν τὸ Χενο αὕτου ποῦ τόπου ποὺ εἶναι πλούσι- υς ἀπὸ χειά μιλά, Χενες γαρδιὲς καί συνειδήσεις... ---Τὶ ντροπὴ Θεὲ µου... Πράγματι εἴἵμαστε ἥρω- ες«! Καὶ κορὀῖδα γνὰ καμά ρωμα!. Ἑϊμαστε ἀνθρωπάκια ---«ἀνδράνια καὶ γήναα--- της μιᾶς πεντάρας. Δειλοὶ νὰ Ἡς ποστοῦμε μιᾶ μικρη Ενα γιὰ τὸ καλὸ ποῦ τόπου. Α- ποχαυ ωμένοι µέσα στὶς ᾱ- πολαύσεις διακηούσσουµε λό γιὰ κούφια καὶ ἀσυνάρτητα. Λόγια ποὺ λεχιάζουν καὶ κη λιδώνουν τὺ ἴδιο τὸ νόημα τοῦ Ἓθνους ! --Τὶ τροπὴ Θεὲ µου... Στιγµιότυπο ἀπὸ τὴ χθεσινὴἠ συνάντπσπ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἕλληνι- κῆς Κυπριακής πλευρᾶς στὶς ἐνδοκυπριακὲς συνοµιλες κ. Ε, ἸΓωαννί- ὅπ μὲ τὴ Βουλλαρικὴὰ ᾽Αντπιροσωπεία ἡ ὁποία ἐκτελεῖ ἐπίσκεφπ στὴν Κύπρο, ὕστερα ἀπὸ πρόσκλησπ τοῦ,Κυπριακοῦ Κέντρου τοῦ Διεθνοῦς . Ἱνστπούτου Θεάτρου: Τὴν ἀντιπροσωπεία ἁπαρπτίζουν ὁ Πρόεδρος τῃς Ἔνωσης ἨἩθοπιοιῶν τῆς Βουλναρίας κ. Λιουμτομήρ Καμτιακτσίεφ καὶ ὁ Γ.Ε, τοῦ Βουλγαρικοῦ Κέντρου τοῦ Διεθνοῦς ἹΙνστιούτου Θεά- πτρου κ. Ἀλέκο Μίντσεφ, ΜΙΑ. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ Ἡασυσμένη στὴν αὐτοδιο- γοαφία τοῦ πρώην πυγµάχον’ Καΐπι Δὰ Μόττα, εἶναι ἡ γέα ταιγία τοῦ Μάρτιν Σκορ σέε «Ὀργνσμένο εἴδωλο» στὴν ὁποία πρωταγωγιστεῖ ὁ Ῥόμπερτι Ντὲ Νίρο. Ὁ Σκορσέζε --ποὺ µέχοι σήμερα µμᾶς ἔχειν δώσει τὰ φὶλμς «Ταξιτζῆς» «Νιοὺ Γιὸρκ Νιοὺ Τιὸὀρ», «Κακόφημοι δοόµοι», «Ἡ Αλίκη δὲν µέ- γει πιὰ ἐδῶ» καὶ τὸ «Τελεν- παῖο θάλς»-- ἐνδιαφέρεται μὲ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ Ἐπιμέλεια :! ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΗΝ τὉ Σκορσέζε, ὁ Ντὲ Νίρο καὶ ὁ Δὰ Μόττα εἶναι ἴταλι- σάνθη ἐντυπωσιάζει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἅποιον προσεγ ΒΟΙΛΕΙΤΙΗ Τὸ Κεντρικὸ ᾿Εκλογικὸ Ἐ πιτεμεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀναχοιγώνει τὶς ἀκόλουθες προεκλογικὲς ὁμιι λιες ὑποφηφίων δουλευτῶν τοῦ Κόμματος ποὺ θὰ γίνουν σήµερα : -. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Προσφυγικὸς Συγοικισμὸ Πολεμιδίων 8.30 μ.μ.: μίσος Μακρ.δης, Κώστας Χριστο δουλίδης. Συνοικισμὸς Στροδόλου 3 8.30 μ.μ.: Πάγος Παναγιωτό λος, ος μι πε ὠγσταντῖγνος ος, Σ κλῆς Χ΄΄ Γιάννης, μα ΛΕΜΕΣΟΣ Ἁγία Φύλαξις 8.30 μ.μ. ως Φράγκος, Αὐγερι- νὸς Παπαρὲς, Πρόδρομος 7.30 µ.µ.: Δά- Φνης Παναγίδης, Νίκος Α χαστασιάδης, Λεμύθου Φ.30 µ.µ. Δάφνης Παναγίδης, Νίκος ᾿Αναστασι άδης, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΓ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΗΥ ΜΗ ΣΥ , Λιμνάτι 7 µ.μ.: Κώστας Ερωτοκρίτου, Αἰμίλος Μι- Χαηλίδης, Νίκος Παπαδόπου λος, Ἅγιος Μάμας ϐ8.30 μ.μ.: Κώστας Ἐρωτοκρίτου, Αἰμί- λιος Μιχαηλίδης, Νίκος [Πα παδόπουλος, ) , ΠΑΦΟΣ Νέο Χωρίο: Ανδρέας Εὔ- ζωνας. Κοίλη: πουλος. . Άρμου: Δρ ᾽Αντώνης Σω τηριάδης. Ἐπιοκοπή: Δρ Γεώργιος Γεώργιος Παπαδό Παπαδόπουλος. ΛΑΡΝΑΚΑ Π. Λεύκαρα: Ανδρέας Μαθηκολώνης. Ξυλοτύμπου : Γεώργιος Γεωργίου. Ὁρμήδεια: Αντώνης ᾿Αγ- δρέου. Ὅλες οἱ συγκεντρώσεις θ᾽ ἀρχίσουν στἰς 8 μ.μ. τὴ ταινία του νὰ δώσει τὴν κῆς καταγωγῆς ἀμερικάνοι γΥίσει τὸ πολύµορφο ἔργο προσωπικότητα ἑνὸς ἀνθρώ- Ἀαΐ τὸ κοινὸ αὐτὸ στοιχεῖο του. Μιλώντας γιὰ τὸ λογοτε που ποὺ εἶναι ἀποφασισμένος τῆς ἐθνικῆς καὶ κοιγωνικῆς ἉΧγικὸ του ἔργο ὁ ᾿Αγδρέας νὰ ἐπιδιώσει παρ’ ὕλες τὶς ἂν πῑξοες συνθήκες τῆς ζωῆς, παρὰ νὰ δώσει τὸ ποοτραῖτο τοῦ πρωταθλητῆ πυγµάχου µε σαίων θαρῶν. : Ἡ ὠμὴ εἰλικοίνεια μὲ τὴν ἁποία ἐξυστορεῖ τὴ ζωὴ του ὁ Λλὰ Μόττα ὑπῆοξε ἕνας πόλος Έλξης γιὰ τὸν σκηνοθέτη, ποὺ δὲν δίστασε νὰ τοῦ ξητή σει τὴν θοἤθεια ὡς τεχνικοῦ συμθούλου, προκειμένου νά μπορέσει ὁ πσωταγωγιστὴς ποῦ φὶλμ νυν ἀποδώσει µέχοι καὶ τὴ τελευταία λεπτομέρεια πειστικἁ τὸν ρόλο του, Μαξὶ μὲ τὸν Ντὲ Νίρο παί ζουν οἱ Κάθυ Μποράϊΐρτυ χι ὁ Γζὸ Πέστ, στοὺς ρόλους τῆς χυναΐκας του Βίκυ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του Τζόὺ. Σπὴ ταινία θὰ δοῦμε τὴν παθολογικὴ ᾖΚἑήλεια τοῦ Λά Μόττα γιὰ τὴν κατὰ δεκαπέ» τε χρόνια μικρότερη Ὑγυγοίκα που Βίκυ, ποὺ ὑπῆοξε καὶ ἡ µοναδικἡ ἀπὸ τὶς τέσσερις γυ γαῖκες του ποὺ ἀγάπησε καὶ τὸν παράξενο συναισθηματικὺ δεσμὸ του μὲ τὸν ἀδελφὸ του, Ἐγτὸς ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ Τζαίηκ Δὰά Μόττα, ἡ παιγία δίνει μὲ δεξιοτεχνία τὴν ἄνοδο καὶ τὴν πτώση τοῦ εἰδώλου. Ἰπὸ διθλίο τους προέλευσης ὑπῆρξε ἕνας παράγοντας ποὺ ὑποθοήθησε τὴν συνεργασία τῶν τριῶν τους. Τ0 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Φ Κυκλοφόρησε πρόσφατα τοῦ Μορφωπτικοῦ Λειτουργοῦ τοῦ Υπουργείου Παιδείας κ. ἸἈΝίχου Πααγιώ του «Ἀήπρος Ἀρυσάνθης» θι- θλιογραφία (1959--1980) 1» στὶς 100 σελίδες ποῦ ὑὁποίου θιόλιογοαφεῖται ὁ πολυγραφὀ πατος κύπριος λογοτέχνης. Τὸ θιθλίο ἀναφέρεται στὴν ποιητικὴ καὶ πεξογραφικὴ δοιυ λειὰ ---διήγημα, νουδθέλα, µι- θιστόρηµα--- τοῦ ὃρα Χουσάν θη. Ὁ κ. Παναγιώτου, πρὀχει- πα. νὰ συνεχίσει τὴν ἐργασία του μὲ παρουσίαση θιθλιοκρι σίας καὶ μεταφράσεων ποὺ ἕ- χει κάνει ὁ ὃρ ἈΧἈρυσάνθης μαὶ μεταφράσεις ποὺ ἔχουν γιὰ τὰ ἔργα του, καὶ ἐπίσης θεατρικά τοῦ, χρονογραφήµα τα κ.ᾱ. Αέει μεταξδὺ ἄλλων στὴν εἰσαγωγὴ του ὁ κ. Παναγιώ- του: «Εναν γεγονὸς ὅτι ή πλη θωρικότητα καὶ συγγραφικὴ ζωπικότητα τοῦ Κύπρου Χου ο πως ὑπάλληλοι ψηφίζουν Δημοκρατικό Συναγερμό γιατί ξέρουν ότι θά πατάξει τήν Εὐνοιοκρατία. αραντώνης παρατήρησε ὅτι σήµερα ὁ Χρυσάνθης µα- Ὦ μὲ τὸ ἙῬασίλη Ἑασιλικὸ καὶ τὸν Γιάννη Είτσο εἶναι ὁ πολυγραφότερος λογοτέχνης μας. Αν στὸ λογοτεχνικὸ σι- γυπολογιστεῖ καὶ τὸ ἄλλο ἔρ γο ποῦ κιπρίου συγγραφέα, τότε ὁ ὄγχος καὶ ἡ ποθιλία τῆς προσφορᾶς του. προκαλεῖ δέος ποαγµατικὀ...» Καὶ συμπληρώνει παρακά- τω ὁ χ. Παναγιώτου: «...Φυ σικἁ, µόνο τὸ ποσοτικὀ µέγε- θος δὲν εἶναι ἀρκετὸ ὡς χοι- τήριο τῆς προσφορᾶς του, ἶ- διαίτερα τῆς Λλογοτεχνικῆς. Ἐκεῖνο ποὺ θαραίΐνει άποφα- σιστικἁ εἶναι ἡ πιοότητο τς λογοτεχγνικῆς του δημιουργίας. ἵι ἐδῶ νο- µίζῳ ὅτι ὁ Χρυσάνθης κατα- Ἐιώνεται. Ἡ ποιοτικὴ του ᾱ- Ἑία τεκµαίρεται ἀπὸ τὶς δρα θεύσεις του στὴν Κήτρο καὶ τῆν Ἑλλάδα, πὶς πολλὲς ἔπαι πετικὲς κριτικές, κάποτε ἀπὸ τὰ πρῶτα ὀνόματα τῆς ἕλλη- γικῆς κριτικῆς σὲ ἔγκυρα πε ριοδικἁὰ, τὶς ἀνθολογήσεις του σὲ πλῆθος ἀνθολογιῶν, τὶς μεταφράσεις του σὲ ᾖἙένες γλῶσσες καὶ τὴ φιλοξενία λο γοτεχνικῶν του κειμένων ἀπὸ Έγκυρα ἑλληνικά ἕνπυπα, ΕΠ Ο φοκός τής “ εδώ καὶ αλλού Άρχισαν χθὲς οἱ ἐργασὶίες τῆς Τρίτης Συνόδου τᾷς Μόνιμης Κυπρο.- Βουµανικῆς Διακυθερνττικής ἸἘπιτροτήῆς γιὰ συνεργασία στὸν οἶκο- νοµικό, διομπιχκανικὸ καὶ τεχνικὸ τοµέα, Τῆς Κυπριακής ᾿Αντιπροσωπεί- ας ἡγείῖται ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Γραφεὶου Προγραμματισμοῦ ὅρ ᾿Ιάκωθος ἸἈριστείδου καὶ τῆς Βουμανικῆς ὁ κ, Ἐμίὰ Φλεσεριοῦ, Γενι- κὸς Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Ἐδυτερικοῦ Ἐμπορίου καὶ Διεθνοῦς “ΟὉἰκονομικῆς Συνεργασίας. Τα πα ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Πρόσφατα, στὶς 10 καὶ 1{ τοῦ Μάη ἡ χορωδία τοῦ «Α- οἨη» Λεμεσοῦ --κατά τὶς µέ- οες ποὺ τὸ Β΄) Χορωδιακὸ Φεστιθὰλ Κηφισιᾶς ἦταν ἀφι ερωμένο σὺ ἐχτὸς Ἑλλάδος χορωδίες ---ὑπότε καὶ ἔμφα- νίστηκε, ὁ «Αρης», χειροκρο πήθηιε ἀπὸ τὸ ἀκροατήοιο. Κατὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ «Α 0η» παρέστησαν στὸ Φεστι- 6ὰλ ὁ ἨΠοέσδης τῆς Κύπρου στὴν Ἑλλάδα κ. Δῆμος Χα τζημιλτῆς, ὁ Ποόξενος κ. Ἱ]- ωάννου καὶ ἡ Μορφωτικὴ Σύμδουλος τῆς Πρεσθείας κ- Κατσαούνη -- ἈΧριστοδουλίδη καὶ ὁ Μορφωτικὸς ἍΆΛειτους- γὸς ποῦ Ὑπουογείου Παιδεί- ας Ἐύπρου κ. Παναγιώτης Ἓέργης. Τὴν ἐκδήλωση παραχκολούθη σαν ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης ᾽Αττικῆς, ὁ Δήμαρχος Κηὼι- σιᾶς καὶ ξένοι διπλωμάτες. ο Τέλος ἡ Κυπριακή Χορω- δία ἐπέδωσε στὸν ἨΠρόεδρο τοῦ Φεστιθάλ ἀναμνηστικὴ πλακα. ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ” Κάθε Κυριακή πρωὲ στὶς 10.90”. ἡ «Παιδικὴ Σκηνὴ» τοῦ ΘΟΚΧ δίνει τακτικὲς πα- ῥαστάσεις μὲ τὴν «Ποντιγοί- πολη» στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Λευκωσίας. Τὸ ἔργο εἶναι γραμμένο ἆ- πὸ τὴν ἐχπαιδευτικὸ,κ. Φιλίσ πππππππππππππππππππ πτΙ ππππππππππππππ ΓΠΗΠΙΓΠΙΠΙΙΓΤ Ὀκπνὴ ἀπὸ τὴν ρόκ-- ὅπερα εΠοντικούπολη», γιοὸ ἀνεθάζει ἃ Παιδικὴ Σκηντι, σα Χατζηχάννα, ποὺ πρωτο- εμφανίζεται στὴν παιδικη λο- γοτεχνία τοῦ τύπου µας τὸ 1916 μὲ αἱς «Χαρὲς καὶ λύ- πες» ποὺ ἀπέσπασε τὸν ἔπαι- γο τοῦ Υπουργείου Παιδείας. Τρία «χρόνια ἀργύτερα τὸ 1919 τὸ ποίημα της «᾿Αδέλ- φια δῶστε καὶ πᾶρτε χαρᾶ» τιμᾶται μ’ ἕνα ἀπὸ τὰ ὃπνὸ πρῶτα Οθραθεῖα τοῦ Συνδέ- σµου Ἠνωμένων Ἐθνῶν Κύ- προν. Τὸ 1979, ἦταν τὸ Διε- θνὲς Ἔτος Παιδιοῦ. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ποὺ ἡ κυπρία συγγραφέας παίρνει γιὰ τὴν «Ποντινούπο η» της --ποῦ ὑποθλήθηνε γιὰ διαγώγισμὸ παιδικοῦ θεά τρον--- τὸ πρῶπο θραθεῖο. Ῥραθεῖα ἐπίσης ἡ κ. Χατζη γάννα ἔχει πάρει γιὰ τὸ παι- δικὸ µυθιστόρηµα της «Ό 1αθελάκης µου κι ἐγὼ» ἀπὸ τὸν Κυπριακὸ Σύνδεσμο ται δικοῦ. --- Νεανικοῦ ΕΡιθλίου καὶ πὶς «Μικρὲς ἱστορίες τῆς Κατερίνας» ποὺ πῆρε φέτος τὸ πανελλήνιο δραθεῖο τοῦ «Κύκλου Ελληνικοῦ Παιδιχοῦ Βιθλίου», Πρόσφατα κυκλοφύρησ, ἡ παιδικὴ ποιητικὴ συλλογή της Ἡσταδιοδρομία τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων . πρέπει νά ἐξαρταται µόνο ἀπό τήν ἀξία τους, καί τήν προσφορά τους. Μόνο ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός ο] ολ τι] ο μα) .ν Οἱ Ἄστ η οί κ μὲ τίτλο «Χαμόγελα», Τὴν ἀλληγορικὴ καὶ χιουμο ουστικὴ «Ποντικούπολη» σκη νοθετεῖ ὁ κ. ᾿Ανδρέας Μαραγ κὸς ---ποὺ καὶ στὸ παρελθὸν ἔδωσε ὡραῖες παραστάσεις γιά παιδιά--- μὲ τὴν σκηνοθε τικὴ ἀντίληψη τῆς ρὸκ --- ὅ- πεοας, , Τὶς χορογραφίες δίδαξε ἡ λογδρέξα κ. Μάθρυν Λούῖς --- Ἀοιστοφίδου, ἡ ὁποία ἵδρυσε τὸ 19860, ὅταν ἐγκαταστάθηκε στῆν Κύπρο, τὸ ᾿]νστιτοῦτο Ἑλασσικοῦ Χοροῦ, Ἡ κ. Χριστοφίδου σποῄδα σε στὴ Ἡασιλικὴ ᾿Ακαδημία Κοροῦ τοῦ Λονδίνου χαὶ ἠχεῖ ἀπέμτησε θεατρικῆ πείρα δου λεύοντας σὰν χορεύτρια, χορο γράφος καὶ θοηθὸς σκηνοθί- τη. Ἐν συνεχεία ἡ κ. Χριστο Φίδου ἐργάστηκε σὰν χορε- ποια Ἀλασσικοῦ µπαλλέτου στὸ Βέλγιο, τὴν Ὀλλανδία καὶ τὴ Δυτικὴ Γερμανία, . τὴν Ἐπαγγελματικὴ Ἔχο λη Μπαλλέτου τῆς Ἡρεττανί- ας ἡ ἀγγλίδα καλλιτέχχιδα, δίδαξε κατὰ τὴν ἐπιστρυση της στὴν πατρίδα της, ἵσπα- γικὸ χορὸ, ἐθνικοὺς χορυὴς, Ἀίνηση χαρακτήρων, ᾿ καὶ ἱστορία τοῦ χοροῦ. μιμινὴ | ή ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἁμδοτικὴ ἑταιρεὶα «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ Λτδ.» Ὑπολ ἐχδόσεως: 0Σ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑ» ὁδὸς Αννης Κομνηῆς ἀρ. Δ, δος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4δ709)10 ΤΕΔΕΞΕ: 13926 ΤτΥποΓΡΑΦΕΙΑ: 47301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Εγδνδτα ΕΞΑΓΟΥΝ ΓΚΑΜΗΛΕΣ Ὅλο καὶ περισσότερες καμῆλες ἐξάγει ἡ Τουρ- γία πρὸς τὶς κὲς χῶρες, ἀναφέρει σὲ τηλε γράφηµά τοῦ τὸ τουρκικὀ πραμτορεῖο εἰδήσεων «Α νατόλια». Σύµφωνα μὲ στοιχεία, ποὺ ἔχουν δοθεῖ στὴ ὃη- µοσιότητα, ἀπὸ τὴν πόλη Κιλς τῆς ἀνατολικῆς Τουρκίας, στὰ σύνορα μὲ Ῥυρία, πέρασαν δβ4 πὴ χ καμῆλες κατὰ τοὺς Ἱε- λευταίους 8 μῆνες, ἐνῶ οἱ ἐκτοοφεῖς τῆς περιο- χῆς ἔχουν πάρει µεγάλες παραγγελίες ἀπὸ τὴ Ἂν- οἷα, τὸ Κουθέιτ καὶ τὴ Σασυδικὴ ᾿Αοαδία. Κά- θε «καµήλα ἐρήμου» στοι- χίδει 900 περίπου δολλά- οια. ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΙΑ Περισσότερες ἀπὸ 1090. 000 χασέτες κατασχέθη- καν ἀπὸ τὴν πορτογαλικἡ ἀστυνομία, τὴν περασµέ- νη ἑδδομάδα, στ{ρ περι- ': οχἡ Φιγκουγένρα υπὰ Φός, Ἡ κατάσχεση τῶν κασε: τῶν, ποὺ ἡ ἀξία τους ξε περνάει τὶς 190.000 φοάγ κα, θεωρεῖται σὰν ἡ µε- γαλύτερη «ἐπιχείρηση» ποῦ εἴδους ποὺ πραγµα- τοποιῄθημε ᾿ποτὲ στὴ χά- ρα αὐτή. Μεγάλος ἁριθι μὸς ΄ κασετῶν περιεῖχαν τὶς ἐπιτυχίες τοῦ τελευ- ταίου φεστιδἀλ τῆς «Τι- ουροδίξδιο»». Ποέπει νά σημειωθεῖ ὅτι κατασχέθη καν καὶ τὰ µηχανήµατα μὲ τὰ ὁποῖα µγινόταν ἡ παράνομη ἠχογοάφηση. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Κ. ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ Χθεσινὴ ἀνακοίνωσ τῆς ΣΕΚΕ ἀναφέρει ὅτι ὁ ἔννι ὁς 1ραμματεὺς τῆς Ὅμοσπον δίας Κυδερνητικῶν καὶ Στρα τιωτικῶν ᾿Εργατοϊταλλήλων Κύπρο (ΣΕΕ) κ. ᾿Ανγδρέας Μιχαηλίδης ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεττανία ὅπου µετόδη καὶ παρακολούθησε τὶς ἐργασίες τοῦ Συγεδρίου τῆς ἨΣυντεχνίας Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν. Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΠΑ ΜΙΣ ΕΥΡΩΠΗ Σχετικὴ ἀνακοίνωση ἆνα φέρει ὅτι στὰ φετινὰ καλλι- στεῖα γιὰ τὸν τίτλο τῆς ΜΙΣ ΕΥΡΩΠΗ Ι98ἱ ποὺ θὰ µγΥί- γουν στὸ Μπέρμιγχαμ µετα ξὺ 28 Μαΐου καὶ 9 Ιουνίου ἡ Ἐύπρος θὰ ἀντιπροσωπευ- θεῖ ἀπὸ τὴν δ. Σταυριάνα Στολιαγίδου ποὺ ἐἑξελέγη πέρσι στὰ Καλλιστεα τῆς Κάρλοπερκ. Τὰ Καλλιστεῖα θὰ καλύ- ψει γιὰ τὴν ᾽Αγγλικὴ τηλεό ῥραση καὶ τὴν Γιουροδίζιον τὸ Μπὶ - Μπὶ - Σί. ΓΙΑ ΑΝΑΛΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ . ΕΛΛΑΔΑΣ Ἔληξαν χθὲς οἱ διαπρα- Ὑματεύσεις ποὺ ἄρχισαν τὴν ΓΊη τρέχοντος μεταξὺ Ἕλλη γικῆς ἀντιπροσωπείας καὶ Κυ πριοκῆς ἀντιπροσωπείας γιὰ ἀναθεώρηση τῆς Συµδάσεως Κοινωγικῆς ᾿Ασφαλείας µετα ξὺ Κύπρου καὶ Ἑλλάδος. Οἱ δυὸ ἀντιπροσωπεῖες συµ Φώνησαν σὲ κείµενο τροπο ποιήσεων τὸ ὁποῖο θὰ τεθεῖ ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων ἀρ Χῶν τῶν δυὸ χωρῶν γιὰ τε- λικὴ ἔγκριση, , ων. Δημοκρατικό ιο ηχο ο οἩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑ] ΟΥ 198] Π γνώμη μας ΑΝ Ο ΤΟΠΟΣ δὲν ἀποκτήσει σύντομα νέα ἵ- σχυσὴ ἘἈνυθέρνηση, ἱκανὴ νὰ ἐφαρμόσει μὲ ἀποφασι- στικοτητα ᾿σωτήριο, ἀνορθωτικὸ καὶ ἀναδημιουργικὸ πρὀγραµµα τότε δὲν :::ἔπει νὰ παραμένει ἀμφιθολία ὅ- τι ἡ Κύπρος καὶ ὁ λιὸς µας ὁδηγοῦνται πρὸς τὴν τε- λικη καταστροφή. Τὰ πιὸ πάνω περιλαμθάνονται στὴ γενικὴ προ- εκλογικἠ διακήρυξη τοῦ Δημοκρατικοῦ ν µέρος τῆς ὁποίας δόθηκε στὴ δημοσιότητα. Δέν χρειάστηκε νὰ ἐξαντληθεῖ ἡ πενταετία τῆς Ῥουλῆς καὶ ἡ πενταετὶα τοῦ Προέδρου. Τὰ δηµόσια μας πράγματα µετατρώπηκαν σὲ ἐρείπια µέσα στὰ τιρῶ- τα δυὸ χρόνια. Τὸ κὔρος τοῦ κράτους, τὸ γόητρο τῆς Ἀνυθερνήσεως στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς τὸ ἐθνικὸ µας θέµα ἡ οἰκονομία µας καὶ µπολλοὶ ἄλλοι τομεῖς πλήγηκαν σοθαρὰ ἀπὸ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὸν μι: προκομματικὸ καιροσκοπισμὸ Κυθέρνησης καὶ Ἡ ουλῆς. Αίγα µόνο θήµατα ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ κα ταστροφή. Καὶ µόνο ἀπὸ τὸ λαὸ ἐξαρτᾶται ἂν ϐ) ἆνα- κοπεῖ ἡ πορεία πρὸς τὸ τέλος. Στὶς 94 Μαϊου κα- λοῦνται ὅλοι νὰ ρίξουν τὴν ψῆφο τους ὑπεύθυνα χω- ος ν᾿ ἀμφιθάλλουν ὅτι καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ὅ Πρόεδρος τοῦ 4Η ΣΥ θὰ παραλάδε χάος καὶ θὰ παραδώσει κράτος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ περιφερειακὴ συγκέντρωση τοῦ ΔΗ ΣΥ στὸ Δάλι τὸν η. Ἀληρίδη προσφώνησε ἕνα ἀπὸ τὰ Ἱδρυτικὰ στελέχη τοῦ ΔΗΚΟ. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἐν- δεικτικὸ τῆς μαξζικῆς διαρροῆς μελῶν καὶ στελεχῶν τοῦ κυδερνῶντος κόμματος καὶ τῆς ἐντάξεως τους στὸ Συναγερμό. Αὐτὴ τὴ διαρροὴ «φαΐνεται ὅτι προσπαθοῦν κά- ποιοι τοῦ ΔΗΚΟ νὰ σταματήσουν μὲ τρομοκρατικὲς µε- θόδους ποὺ ἐνθυμίζουν τὴ δράση τῶν ναξιστῶν στὴν προπολεμικὴ Γερμανία. Κ αἱ συνεπίκουρους στὴν προσ- πάθεια αὐτὴ θρίσκουν τοὺς ᾿Ακελικοὺς οἳ ὁποῖοι στὴν ἀπειλὴ τῶν ἀστυνομικῶν σιστολιῶν περοσθέτουν τὴν ἆᾱ- πειλὴ τῶν μαχαιριῶν. Φυσικὰ ὁ φασισμὸς δὲν θὰ περάσει. Τὴν πορεὶα τοῦ ΔΗ ΣΥ πρὸς τὴ νίκη δὲν μποροῦν ν᾿ ἀνακόψουν οὔτε πιστόλια, οὔτε μαχαίρια. Ὁ λαὸς µας ἔμαθε ν᾿ ἀντιπαρέρχεται τέτοιες ἀπειλὲς μὲ περιφρόνηση. Γνω- ρίξει ὅτι ἡ καλύτερη ἀπάντηση γιὰ ἐξουδετέρωση τῶν τραμπούκων εἶναι ἤ ψῆφος. ᾿Αν σήµερα οἱ ᾿Ακελικοὶ τραξοῦν πιστόλια καὶ μαχαίρια μπορεῖ κανεὶς νὰ φαν- ταστεῖ τὶ θὰ γίνει αὔριο ἂν ἀναδειχθοῦν πρῶτο κόμμα στὴ Βουλή. ΠΑΚΤΩΛΟΣ Εξ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΚΕΑ συκοφαντεῖ τὸ Συναγερμὸ ὅτι σκορ- πᾶ ἀφειδώλευτα ὑπέρογκα ποσὰ γιὰ τὴν προεκλογικὴ του ἐκστρατεία. Καὶ Ἅὑπαινίσσεται ὅτι ὅ πακτωλὸς ρέει ἓκ δυσμῶν. ᾽ Αποδεικνύεται ὅμως τώρα ὅτι ἐξ ἀνατολῶν ρέει ὅ πακτωλός. Γιὰ τὴ μεταφορὰ µόνο μερωιῶν ἑκατοντάδων φοιτητῶν ποὺ σπουδάξουν στὶς πομμουνιστικὲς χῶρες θὰ δαπανηθεῖ στοσὸ 190 χιλιά- δων Λιρῶν. Πολλαπλάσιο τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ θὰ ἁπαιτη- θεῖ γιὰ τὴν προγραμματιξόμενη μεταφορὰ ἀπὸ τὴν Ἓλ- λάδα. Αγγλία καὶ ᾿Αραξικὲς χῶρες τῶν ᾿Ακελικῶν ψηφοφόρων. Αντίθετα ἀποκαλύπτεται ὅτι χρήµατα γιὰ τὴν μεταφορὰ ψήφοφόρων του ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ὁ ΔΗΣΥ δὲν διαθέτει. Διότι πακτωλὸς. δὲν ὑπάρχει. Αν ὑπῆρ- χε θὰ ἦταν ἀφελὴς ἂν δὲν κονυθαλοῦσε στὴν Κύπρο ἀπαδούς του. Χαραντηριοτικὴ «περίπτωση ἡ ἀνακοίνω- ση τῆς φοιτητικῆς ὀργανώσεως ΠΕΟΦ ποὺ πλήηροφο- ρεῖ τὰ µέλη τῆς ὅτι ἁπλῶς ἐξασφάλισε μειωμένα ἀτμο- πλοϊμὰ εἰσιτήρια. Τὰ ναῦλα θὰ πληρώσουν προσωσικὰ οἱ ἐνδιαφερόμενοι φοιτητὲς. Πιὸ ἁποτέλεσμα πῆς συγκρίσεως εἶναι ἐξώφθαλμο. Συναγερμοῦ ΠΠ ΡΠΡΗΠΗΠΙΗ Ὁσμπ ο σι ὍὉ Πρόεδρος στὸν Στρόθολο τὴν κτικὲς ἁἀποκαλύψεις». Ὁ κ. Κυπριανοῦ θέλει τώρα νὰ μᾶς πεῖ ὅτι ἡ Κύπρος κινδυνεύει Σοφιανὸ καὶ γι΄ αὐτὸ θὰ κάμει τέτοιες ἀποκαλύψεις ποὺ θὰ τὸν μιὰ γιὰ πάντα γιὰ νὰ Υλυτώσουµε καὶ μεῖς ἀπὸ τὸν «δπμόσιο κίνδυνο». Τὸ πε- ΜΕΓΛΛΕΣ ΕΝΙΡΙΛΜΕ ΣΥΓΚΕΝΙΡΩΣΕΡ ΜΗΜΟΚΡΛΙΜΌΙ ΣΥΝΝΕΡΜΟΥ ση ΛΕΚΗΛ ΣΗΜΕΡΑ οτὶς δ μ.µ. θὰ γίνουν οἳ ἁκόλουθες ἕ- φοριακὲς συγκεντρώσεις τοῦ Λημοκρατικοῦ ῴνναγερ- οὔῦ: ο ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ --- Πλατεία Ἀληματαριᾶς. Ὁμιλητές: Ὁ ἐκ τῶν λΑντιπροέδρω» τοῦ Ἑ όμματος καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς κ. Γ1ΙΑΝΝΑ- ΓΗΣ ΜΑΤΣΗΣ, ὃ ὑποψήφιος Βουλευτὴς κ. ΧΕΡΙ- ΣΠΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, καὶ ὁ ὑποψήφιος Βουλευτὴς κ. ΜΕΛΑΡΗΣ. Χαιρετισμὸ ϐ) ἀπευθύνει ὃὁ ὑποψήφιος Εουλευτὴς Κερύνειας Δρ «Λάκης Αναστασιάδης. ὢ Συνοικισμὸς Στροθόλου ὃ ὅ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ἐερύνειας Σ. Δῆμος Γεωργιάδης θ) ἀπευθύνει χαι- ρετισμὸ στὶς ὃ μ.μ. θΘ ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ --- Έξω ἀπὸ τὸ ἔντευ κτήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ Αγίου Δο- µετίου, ὁδὸς Ίενταύρων. Ὁμιλητές: Ὁ ἐκ τῶν ᾿Αντιπροέδρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καὶ ὑποψήφιος Βουλευτής κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ καὶ ὁ ᾿Επαρχιακὸς Γραμματέας ΣΕπαρχίας Δευκωσίας καὶ ὑποψήφιος Βουλευτῆς κ. ΙΑΚΩΒΟΥ. Οἳ ὑποψήφιοι Ἀ ερύνειας κ. ᾿Αναστασιά δης καὶ Γεωργιάδης θὰ μιλήσουν στὶς 8.30 µ.µ. θ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΔΛΟΓΗΤΑΙ --- Έξω ἀπὸ τὸ οἵκη- µα τῆς “Ἑνώσεως Νέων Αγίων Ομολογητῶν (Ε.8.4.0.). , . Ὁμιλητές: Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς χ. ΜΑΡΚΙΔΗΣ καὶ ὃ ὑποψήφιος ἨἩουλευτὴς κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ. Χαιρετισμὸ θ’ ἀπευθύνει ἆ ο. Κλεάνθης Γεωργιαδης. ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ -- ΚΑΙ ΜΑΚ4Ι σπ Στὸ καφενεῖο Σώστα Καξαντζῆ εἰς ΠΤαλλουριώ- τισσα. Ὁμιλητές: Ὁ ᾿Αρχηγὸς τῆς Νεολαίας τοῦ Δημοκρατικοῦ Σουναγερμοῦ καὶ ὑποψήφιος ῬΒου- λευτὴς κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ καὶ ὁ ὕποψηφιος Βου” Λλευτὴς κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΧΥΑΟΣ. Χαιρετισμὸ θ) ἀπευθύ- γει ὁ κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης. ͵ Θ ΑΓΛΑΝΊΖΙΑ --- ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΚ --- Έξω ἀπὸ τὸ ἐντευκτήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ 32 υναγερ” μοῦ ᾿Αγλαντξιᾶς. . . Ομιλητές: ο ἙῬουλευτὴς τοῦ Αημοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ µ. ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ καὶ ὃ ὑποψή- φιος Βουλευτῆς Χ. ΛΑΜΠΡΟΥ. Χαιρετισμὸ δ' ἄπευ- θύνει ὁ κ. Ἰωάννης Χαρμαντᾶς. Κυπριανοῦ μιλώντας : περασµένπ Τρίτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις του ἐναντίον ὅ- λων τῶν πολιτκῶν κομμάτων, ασπλὴν τοῦ ΑΚΕΛ, χαρακτήρισε τὸν ἀρχπγὸ τοῦ Πᾶ ΜΕ, καὶ πρώπν στενὸ συνεργάτη του σὰν «δπµόσιο κίνδυνο» γιὰ τὸν ὁποῖο φοθέ- ρισε μάλιστα πὼς θὰ κάμει καὶ ετροµα ἁπὸ τὸν ἀφοπιλίζουν ρἰεργο ὅμως εἶναι ὅτι σύνδεσε τὶς ἀποκαλύφεις μὲ τὴν μελ- λοντικἡ στάση τοῦ Σοφιανοῦ ἀπέναντι του. Οὔτε λΑο οὔτε πὼς ἂν ὁ Σοφιανὸς καθήσει φρόνιµος καὶ σταματήσει νὰ τὸν ουκοφαντεῖ τότε δὲν θὰ προθεῖ ὁ ἴδις σὲ «τρομακτικὲς ὁτιοκαλώφεις», Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δὲν μπορῶ ἐγὼ νὰ καταλάδω εἶναι πῶς ὁ Σοφιανὸς θὰ σταματήσει νὰ εἶναι δημόσιος κίνδυνος, ἂν σταματήσει νὰ λέει πὼς ὁ Μακάριος ἤθελε νὰ διώξει τὸν Κυπριανοῦ στὸ ἑ- ξωτερικό. Ἡ µόνηπ λογικὴ ἐξήπτισπ εἶναι ὅτι ὁ Κυπριανοῦ ταυτίζει τὸ δπµόσιο μὲ τὸν ἑαυτό του, Ετσι λοιπὸν ἂν ὑπάρ- χει κίνδυνος διαθρώσεως του ἀναπόφευκτα ἰσχυρίζεται γεται καὶ τὸ κράτος καὶ τὸ δημόσιο. Δπ λαδι τὸ κράτος εἶναι ὁ Κυτριανοῦ, Μπορεῖ πολιλοὶ ἁτὸ τοὺς στες νὰ πιοτεύουν πὼς ἡ στήλια τὸ τια- ρακάνει λίγο μὲ τὸ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς 4 ΔΕΙΛΙΝΗ’ Μη ΛΙΠΗ ΙΙ ΙΙΙ ΕΜ ΜΗΝΙ! η] [ΙΙ] μμ ή Σελίδα 3 ή η [ή ΠιΠριιί ᾖ τὴ! ἱῤιὴ Πἰ ἐἱΙε ἡ Νιμ Ἡ προεκλογική διακήρυξη τοῦ ΔΗ.ΣΥ ὁ κ. Κυπριανοῦ πολὺ μᾶς τοῦ κύρους εἶπε πὼς ϐ{- ἀναγνῶ- Ἡ οἰκονομικὴ πολιτική Ἡ εἰκόνα, ποὺ παρου- σιάζει σήµερα ἡ οἴχονο- µία µας, εἶναι δυσάρε- στη ναὶ ἀνησυχητική. Ὑπάρχει οἰκονομιχὴ στασιμότητα. Ὑπάρχει πληθωρισμός. Ὑπάρχει συμπίεση πρὸς τὰ κάτω τῶν μεσαίων καὶ χαµη- λῶν οἰκονομικῶν στρω- µάτων. ἸΤὸ φάσμα τῆς ἀνερνίας ἀπειλητικὰ προθάλλει στὸν ὁρίζον- τα. Οἱ τιμὲς αὐξάνονται μέ ὑπερθολικὸ ρυθμό. “Ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως ἕ- χει πέσει σὲ ἐπικίνόυνα χαμηλὸ ἐπίπεδρ. σἩΠ οἰκονομικῇ πολιτικὴ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συγαγερμοῦ ἔχει σχεδιασθεῖ κατὰ τέτοια τρόπο, ὥστε νὰ ἀνατραποῦν τὰ. σημερινὰ δυσµενὴ δεδοµέ- να. Ῥτόχος µας εἶναι ἡ δη- μιουργία ἀνθηρᾶς οἰκονομίας, ποὺ νὰ ἐξασφαλίξει τὴ στα- θερὴ οἰκονομικὴ ἄνοδο ὅλου τοῦ λαοῦ. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ πραγµα- τικὴ ἄνοδος τοῦ θιοτικοῦ ἐ- πιπέδου τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ταυ- τόχρονα καὶ γιὰ νὰ κατα- στεῖ ἐφιμτὴ ἡ αὔξηση τῶν κοινωνικῶν παροχῶν, ποέπει νὰ, ὑπάρχει οἰκονομία, πού νά ἀναπτύσσεται µέ ὑγιῆ, ἵκανο- ποιητικὸ μαὶ σταθερὸ ρυθμµὀ. 1. Ἀῦξωσπ τῶν παραγωγικῶν ἐτενδύσεων Κύριος μοχλὺς τῆς ἀνα- πτυξιακῆς πολιτικῆς εἶναι οἱ παραγωγικές ἐπενδύσεις. “ο Δημοκρατικὺς Συναγερμὸς θὰ ἐνθαορύνει τὴν ἐπενδυτυχὴ δραστηριότητα ἐπαναφέρου- τας τὸ αλίμα ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία καὶ προσφέ- ροντας μιὰ σειρὰ κινήτρων. Τὰ κίνητρα αὐτὰ θά λειτουρ γήσουν ἐχκλεκτικὰ σέ τομεὶῖς ποοτεραιότητας πού θὰ ἐπιλε- γοῦν αὐστηρὰ µέ θάση τὴν αὔξηση τῆς ἐθνικῆς παραγω- γῆς καὶ παραγωγικότητας, τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, τὴν ἀντικατάσταση εἴσαγω- γῶν, τὴν εἰσροὴ Ἑένου συναλ λάγματος, τὴν ἀνάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἐξοικονόμηση ἐνεοργείας. Τὰ κίνητρα θὰ εἶναι φο- ρολογικά, νομισματικὰ καί ἄλλα καὶ θὰ ἀποσκοποῦν στή δημιουργία πιὸ παραγώωγικῶν μονάδων ποὺ θὰ ἔχουν χαµη- λὰ χόστα παραγωγῆς, στὴν ἐνθάρρυνση τοῦ θεσμοῦ τῶν δημοσίων ἑταιρειῶν μέ συµ- µετοχή τοῦ Χοινοῦ, στὴ δη- µιουργία κεφαλαιαγορᾶς καὶ τὴ λειτουργία χοηματιστηρί- οὗ, καὶ στὴ συμμετοχὴ ἵυ- πρίων τοῦ ἐξωτερικοῦ σέ µε γάλες παραγωγικές µονάδες. τὸ γομισματικὸ τοµέα θὰ αὐξηθεῖ ἡ χρηματοδότηση παραγωγικῶν ἐπενδύσεων σέ ὕλους τοὺς ταμεῖς προτεραιό- τητος, Στὺ φορολγικὸ τοµέα θὰ κιταργηθεῖ ἡ ἕχτακτη Ἐϊσφο ρά, θὰ λειτουργήσει τὸ σί- στηµα ταχείας ἀποσθέσεως πάνω σέ ἐκλεκτικὴ δάση καί θὰ αὐξηθεὶ ἡ ἀπαλλαγὴ φῦ- Οολογίας γιὰ ἐνθάρουνση | Ἀημοκρητικοῦ Συναγερμοῦ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ τῶν ἀποταμιεύσεων τοῦ κοι- ας νοῦ καὶ τῶν ἐπενδύσεων σὲ , - μετοχές δημοσίων ἑταιρειῶν. 2Κατοπολέμποιπ τοῦ πληπθωρισμοῦ Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερ- μοῦ εἶνα, ἀντιπληθωριστικὴ διότι µέ τὴν αὔξηση τῆς πα- ραγωγικότητας καὶ τὴ µείω- ση τοῦ Κόστου παραγωγῆς συγκρατεῖται ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν. Ἡ ἴδια πολιτικὴ πε- οιορίζει τὸν πληθωρισμὸ µέ τὴν αὔξηση πῶν ἀποταμιεύ- Θεών. Παράλληλα θὰ ἐπιχειοηθεί µείῴση τῆς περιττῆς κατανα- λὠσεως τόσο τοῦ ἰδιωτικοῦ ὅσο καὶ τοῦ δημοσίου τοµέα. Ἡ ὑπερθολικὴ κατανάλωση εἰδῶν πολυτελείας θὰ ἀποθαρ ουνθεῖ µέ εἰδικὰ νοµισµατι- κἁ µέτρα, Στὸ δημόσιο τοµέα θὰ ἆ- γαχαιτισθεῖ ἡ σηµερινὴ τάση ἀχαλίνωτης αὐξήσεως τῶν κρατικῶν δαπανῶν. Θὰ ἔξα- λειφθεῖ πλήρως ἡ σπα- τάλη καδιασπάθι- σ η τοῦ δημοσίου χρήµατος. Οἱ προσλήψεις, προαγωγές καὶ μεταθέσεις στὴ δηµόσια ὑπηρεσία θὰ (γίνονται ἀξιο- »οατικὰ καὶ µέ χοιτήοιο τὶς πραγματικές ἀνάγκε. Θὰ εἰσαχθεῖ σύστηµα ἐλέγχου τῶν δαπανῶν ὅλων τῶν τµη- µάτων γιὰ νὰ μειωθοῦν τὰ Έξοδα καὶ νὰ τηροῦνται οἱ προὔπολογισμοί. Ταυτόχρονα ὁ πληθωρισμὸς θὰ καταπολεμηθεῖ µέ τὴν αὔξηση τοῦ ὑγιοῦς ἀνταγωνν σμοῦ. Θὰ θεσπισθεῖ νοµοθε- σία ἐλέγχου ὅλων τῶν µονο- πωλίων καὶ ὀλιγοπωλίων. Θὰ καθιερωθεῖ αὐστηρὴ τήρηση προδιαγραφῶν καὶ ἐλέγχου ποιότητος καὶ ποσότητος τῶν καταναλωτικῶν προϊὀντων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ προστα- σία τῶν καταναλωτῶν. 38. Πλήρης ὁτιασχόλι- σπ - πραγμµατικὴ αὔξησπι τῶν εἰσοδημάτων Ὁ Δημακρατιχὸς Σύναγεο μὸς θὰ ἐπιδιώξει ἐνεογὰ τὴν πλήρη ἁπασχόληση ὁλοκλή- ρου το ἑργατικοῦ δυναμικοῦ. Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τοῦ κόμματος εἶναι σχεδιασμένη :ὥστε νὰ ἐξαλείψει τὸν κίν- δυνο ἀγεργίας. Ταυτόχρονα θὰ ἐφαρμοσθεῖ σειρὰ µέτρων ν ) ο ον ν γιὰ πρόληψη καὶ ἀντιμετὼ- πιση τῆς ἀνεργίας τῶν ἆπο- φοίτων τῶν σχολείων καὶ τῶν νέων ἐπιστημόνων. Τὰ µέτρα ἀναπτύξεως ναὶ αὐξήσεως τῆς παραγωγικότη- τας θὰ ἐπιτρέφουν τὴν πρα- γματικὴ αὔξηση τῶν εἴσοδη- µάτῳων καὶ τὴ συνεχὴ ἄνοδο τοῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδου, Ἡ ἁγοραστικὴ δύναμη τῶν εἰσοδημάτων θά διατηρη θεῖ µέ τὴ µείωση τοῦ πληθω- ρισμοῦ καὶ μέ τὴν περιοδι- κὴ ἀναθεώρηση τῶν αλιμά- χων καὶ τῶν ἐκπτώσεων τοῦ φόρου εἰσοδήματος. 4. Ἐμτιορική, Βιομίιχα- νψική καὶ Τουριστικὴ Πολιτικά Ἡ πολιτικη τοῦ Δηµμοκρα- τικοῦ Συναγεομοῦ γιὰ αὔξη- ση τῶν ἐπενδύσεων σέ παρα γωγικοὺς τομεῖς προτεραιότη- τας θὰ μειὼσει τὸ ἐμπορικὸ , ἔλλειμμα αὐξάνοντας πὶς ἑ- Ἑαγωγές καὶ μειώνοντας τὶς εἰσαγωγές. Ἡ αὔξηση τῆς παραγωγικότητας καὶ ἡ µεί- ωση τοῦ κόστους θὰ κατα- στήσει τὰ ᾿ευπριακὰ ποοϊόντα ἀνταγωνιστικὰ στὶς Ἑένες ἆ- Ὑορές. Τὸ ἰσοξύγιο πληοωμῶν θὰ θελτιωθεῖ μέ τὴν. τουριστικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν εἰσροὴ κε- φαλαίων γιὰ παραγωγικές ἑ- πενδύσεις. Θὰ λειτουργήσουν ἀμέσως οἱ ζῶνες ἐλευθέρου ἐμπορίου καὶ οἳ. Ελεύθερες θιομηχαχικές ᾖ«ζῶνες γιὰ νὰ αὐξηθεῖ τὸ διαμετακομιστικό ἐμπόριο, ἡ παραγωγή, ἡ ἅπα σχόληση καὶ οἱ ἐξαγωγές. Θὰ ἐνισχυθοῦν οἱ οἴχονομι- κέὲς σχέσεις τῆς Κύπρυυ μέ τὴν Ἑὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα γιὰ τὴν ἐξασφά- λιση τῶν ἐξαγωγῶν µας, αυ- οίως γεωργικῶν καὶ παράλ- ληλα θὰ ποοωθηθοῦν οἱ ἕξα- γωγές σ ὕλες τὶς κχῶρες, τὶς ᾿Ανατολικές καὶ ἰδιατε- ρα τὶς γειτονικές. Θὰ θεσπι- σθεῖ ἐκλεχτικὴ αὔξηση τῆς ἁπαλλαγῆς τῶν ἐξαγωγῶν ᾱ- πὺὸ Φορολογία ἀπὸ τὸ σηµε- οινὸ 2065 µέχρι καὶ 1000. , Θὰ ἐνθαρουνθεῖ µέ µαίνη- τρα καὶ ἔογα ὑποδομῆς ἡ ᾱ- νάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ καὺ σέ γέες περιοχές γιὰ τὴν ἆποφυ γἡ. τοῦ συνωστισμοῦ καὶ πα- ράλληλα θὰ προθλεφθεῖ ἡ µα Νροχρόγια προστασία τοῦ φυ σικοῦ περιθἄλλοντος, Θὰ θελ τιωθοῦν . οἱ ἀεροπορικές συγ- κοινωνίες καὶ ἰδιαίτερη πρυ- σοχἡ θὰ δοθεῖ στό θέµα τῶν ναυλωμένων πτήσεων μέ στὸ χο τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τουριστῶν ποὺ ἐπισκέπτονταν τὴν Κύπρο, Ἡ ἅἄμεση ἴἵδουση ἜΤουριστι κῆς ᾿Αστυνομίας ἐπιθάλλεται. Ὁ. Δημοκρατιηὸς 3Σύναγερ- μὸς θά ἐπιμένει στὴν πλήρη ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου γιὰ τὴή ἐπαναδραστηριοποίηση τῶν ἐκτοπισθέντων ξενοδό- χων. Ὁ Δημοκοατικὸς Συναγερ μὸς θά προὠθήσει τὰ κατάλ- ληλα µέτρα γιὰ τὴν ἀναξωο- πόνηση τῶν ὀρεινῶν θερέ- τρων. 5. Ἐξοικονόμπσῃ ἐνεργείας Ὁ Δημοκρατικὸς Σύναγερ μὸς θὰ δώσει φορολογικὰ κί- γητρα σὲ ἰδιῶτες καὶ ἐπιχει- ρήσεις γιὰ ἐπενδύσεις ποὺ μειώνουν τὴν κατανάλωση καυσίμων. Θὰ δημιουργηθεῖ εἰδικὸ τμῆμα ἐφαρμογῶν νέ- ὢν. συστηµάτων ἐξοικονομή- σεως ἐνεργείας. Θὰ 6ελτιω- θοῦν µέ κίνητρα καὶ χοηµα- τοδότηση οἱ θελτιωµένες µα- Ἐνκές συγκοινωνίες στὶς πὀ- λεις καὶ τὴν ὕπαιθρο μέ σχο πὸ τὴν ἐξοικονόμηση καυσί- μῶγν. «ποὺ θοηθοῦν τὸν 6. ᾿Ανάπτυξπ τῆς Γεωογίας καὶ τῆς ὑτιαίθρου γενικά Ὁ Δημοκρατικὸς 3Συναγερ μὸς θὰ δώσει προτεραιότητα στὴν ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας ποὺ εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Κύ- πρου, Θὰ ἐνθαρουνθεῖ ἡ αὔ- Έηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς παραγωγικότητας καὶ ἡ αὔξη ση τῶν γεωργικῶν ἐξαγωγῶν σὲ διάφορες ἀγορές. Θὰ δο- θεῖ προτεραιότητα σέ ἐπενδύ- σεις. στὴν ὕπαιθρυ καὶ θὰ προωθηθοῦν ἔργα ὑποδομῆς ἁγροτικὸ τοµέα. Ταυτόχοονα θὰ ἐφαρμο- σθεῖ πολιτικὴ ἀνυψώσεως τοῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν κατοί- χκων τῆς ὑπαίθρου γιὰ νὰ ὁ- πάρξει ἰσοοροπία μεταξὺ πό- λεων καὶ ὑπαίθρου. Θὰ ϐελ- τιωθεῖ τὸ συγκαινωνιακὸ δί- χτυο τῆς ὑπαίθρονυ, θὰ ἕξν- Μψωθεῖ τὸ ἐπίπεδο ἱατροφαρ- μακευτικῆς περιθάλφεως καὶ παιδείας, θὰ ἀποκεντρωθοῦν καὶ θὰ θελτιωθοῦν οἱ κρα- τικές ὑπηρεσίες στὴν ὕπαι- θρο, Τι Σσυνεργατισμὸς Ὁ Δημοκρατικὸς Σνναγερ μὸς θὰ φροντίσει γιὰ τὴ θελ τίωση καὶ ἐνίσχυση τοῦ ϐε- σμοῦ τοῦ Συγεργατισμοῦ καὶ τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἆο χῶν του. Μέ τὰ κατάλληλα | µέτρα ὁ Συνεργατισμὸὺς θὰ στραφεῖ στὴν ἄμεση ἐξυπηρέ- τηση τῶν μελῶν του καὶ τοῦ κοινοῦ γενικά. Θὰ ἐγκαθιδρουθεῖ αὐστηρὸ σύστημα ἐλέγχου τῶν ὃρα- στηριοτήτων καὶ τῶν λογα- οιασμῶν τοῦ Συνεργατισμοῦ. Θά περιλαμθάνονται στοὺς προὔπολογισμοὺς καὶ θὰ ἐγ- κρίνονται ἐγκαίρως ἀπὸ τὴ ἨῬουλὴ ὅλα τὰ ποσὰ ποὺ χο- ϱηγεῖ τὸ χράτος στὸ Συνερ γατισµό. Θὰ δοθεῖ ἀπόλυτη προτεραιότητα στὴν ἑἐξόφλη- ση τῶν καταθέσεων τῶν προσφύγων συνεργατιστῶγ, δ. Φορολογία γῆς ἐκκλπσίας ὍὉ Δημοκρατικὸς Σύναγερ μὸς ὑποστηρίζει τὴν ἴση Φο- ρολογικὴ μεταχείριση τῆς ἐχ Χλησίας καὶ τοῦ λαοῦ. Θὰ ἐ- πιθάλει τὴν χανονικὴ Φορο- λογία εἰσοδήματος, µερισµά- των, ἀκινήτου περιουσίας, κε φαλαιουχικῶν κερδῶν καὶ το πικῆς διοικήσεως σὲ ὅλες τὶς ἐπιχειρηματικές δραστηριότη- τες τῆς ἐκκλησίας καὶ τοὺς κανονικοὺς δασμοὺς καὶ φό- ροὺς παταναλὠώσεως σέ ὅλες τὶς ἀγορές µέ ἐξαίρεση μύ- γο τὶς καθαρὰ θρησκευτικές δραστηριότητες ναὶ τοὺς χὼ ροὺς λατρείας καὶ φιλανθρῶ- πίας. δέ ἑταιρεῖες ποὺ ἀνήκουν πλήρως ἢ σέ µεγάλο θαθμὸ στὴν ἐκκλησία θὰ ἐπιθληθεῖ ὁ ἴδιος ἔλεγχος, ποὺ ἰσχύεν καὶ γιὰ τὶς δημόσιες ἔται- οτἵες. οσον κατάργηση τῆς Εὐνοιοκρατίας Ψηφίζω Δημοκρατικό Συναγερμό πο ἡ Ὁ γιὰ τὸν τότιο. ὁ Κυτριανοῦ πιστεύει πὼς ὁ ἴδιος εἶναι τὸ κράτος. Θὰ πρέπει ὅμως ὅλοι νὰ 6Θυ- μπθοῦμε πὼς ὅταν καὶ ἐπικρίναμε ἔντονα τὸν Πρόεδρο γιὰ ᾱἆ- δεξιότπτα καὶ ἀνικανότητα, ἡ ἀπάντπσῃ του Ίταν ὅτι ὑιονομεύουμε τὸ κράτος. Ψυ χοιλογικἀ ὅπλοδὼ ὑτάρχει ἁτιὸ τὸν κ. Κυ πριανοῦ μιὰ ἀπόλυτπ ταύτισῃ τοῦ παπρο- σώτιου του μὲ τὴν ἔννοια τοῦ κράτους. Δὐτὴ ὅμως ἡ. νοοτροπία εἶναι µόνο ἁὡπαράδεκτπ ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυντι Γιατὶ αὗὔριο ἃ μεθαύριο μπορεῖ οἱ συνθήκες νὰ εἶναι πέτοιες ποὺ μιὰ εὐνοῖϊκὴὰ ἐξεέλιξῃ στὸ Κυπριακὸ καὶ τὴν λύσπ τοῦ προθλήµατος µας, νὰ τιρο ὑποθέτει τὴν θυσία προσωπικών συµφε- ρόντων. Πῶς λοιπὸν εἶναι λογικὸ νὰ πε ρίµενουμε τέτοια θυσὶα ἂν ὁ ἄνθρωτιος ποὺ θὰ κλτγθεῖ νὰ θυσιάσει τὸ Προσωτι- κὸ του συµφερον δὲν θὰ μτιορεῖ νὰ ἔε χωρίσει ἀνάμεσα στὸ προσωπικὸ καὶ τὸ ἐθνικὸ συµφέρον' Τὸ γεγονὸς ὅτι πραγματικὰ ὁ Πρό- μα στὸ παρελθὸν ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΔΙΔΗΠΙ εδρος Κυπριανοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ξεχω] ρίσει τὰ δὺο αὐτὰ πράγµατα φαίνεται' καὶ ὁτιὸ τὶς δπλώσεις ποὺ ἔκανε τὸ κα», λοκαίρι τοῦ 1978 ποὺ μᾶς ἔλεγε πὼς 1 «θὰ τ᾽ ὁπτοκαλύφω ὅλα κι ἃς θυσιαστῶ»ε ὄχι τελικὰ τίποτε δὲν ἀποκάλυψε καὶ οὗτᾶ θυσιάστηκε. ταν μιὰ ἀπὸ τὶς κλασοι- κὲς ἐκεῖνες περιπτώσεις στὶς ὁποῖες δε] πΏρχε σύγκρουσπι τοῦ ἀτομικοῦ μὲ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον καὶ θεωρητικὰ τουλά-ι χιστο ὁ κ. Κυπριανοῦ εἶἷχε τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, Όταν ὅμως ἔπτιρα, πε ν᾿ ἀφήσει τὰ λόγια καὶ νὰ προχωρήίι.- σει στὴν πράξη δείλιασε καὶ προτίµπσε᾽ νὰ συσκοτίσει τὸ θέµα, ἀφοῦ προπγου. µένως ὁ ἴδιος εἶχε παραδεαχθεῖ πὠς τὸ ἐθνικὸ συμφέρον ἀπαιτοῦσε τὴν ὁπτιοκά προτιµήσει: λυφπ κάθε ἐγκεφάλου μικροῦ ἢ μεγά- λου. Ἱηπροστὰ σὲ πυκνὸ ἀκροατήριο μίλησε στὴν Κακοπετριὰ ὁ ἐκ τῶν ἄντιπροέδρω» τοῦ Δη: μομρατικοῦ ,Συναγερμοῦ Μη. Γιαννάκης ΠΜάτσης. ΑΝΩΤΕΡΩ στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν ὁμιλία 1 | τοῦ κ. Λάτση στὴν Κακοπετριά. 0 ΚΠΗΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΗΘΟΥΠΟΙΠΗ Φ Απο 1 ΣΕΛΙΔΑ ἐπιχειρήματα καὶ φυσοῦν ἀέ- ρα γιὰ νά ξεσκάσουν, Ὁ ἀέ ρας ὅμως ποὺ φυσοῦν εἶναι ἀνίκαγος Υ᾿ ἀνατρέψει τὴ δύ- ναµη τοῦ Δημοχρατικοῦ Συ γαγερμοῦ ποὺ ἀκάθεχτος προ ελαύνει πρὸς τὴν µεγαλειώ δη νίκη τῆς. ΄ 24ης Μαΐου». Στὴν ἐπιμογὴ δὲ ἑγὸς τρα- µπούχου νἁ παίζει τὴν σάλ- πιγγα ποὺ τοῦ ἔδωσαν μὲ σχοπὸ νὰ δημιουργεῖ θορυόο, ὁ κ. Κληρίδης εἶπες «Θὰ ἤ θελα νὰ πῶ στὸν «γενναῖο» σαλπιγκτὴ καὶ τοὺς πάτρω- γές του, ὅτι εἶναι τὸ σάλτι σµα τῆς ὑπσχωρήσεως τῶν Λαἴκομετωπικῶν ποὺ σαλπί ζει. 'Ἐνῶ ἐμες σαλπίζουµε σάλπισµα πρὸς τὰ ἐμπρὸς, σάλπισµα πρὸς τὴν νίκη...». Στὴ συνέχεια, ἀπευθυνόμε νος πρὸς τοὺς ὁπαδοὺς του, ὁ κ. Κληρίδης εἶπε: «Παρα µείνεται στὶς θέσεις σας. Σχο πὸς τους εἶναι νὰ μᾶς δια λύσουν, ἀλλὰ δὲν θὰ µπορέ σουν. Εἶναι ἑναντίον µας ὅ- πως ἦταν καὶ κατὰ τὸν ἄπε λευθερωτικὸ ἀγώνα. Στὸ τέ λος, παρὰ τὶς «αροδοσίες τους καὶ τὶς λιποταξίες τους, ἐμεῖς ἀναδειχθήκαμε νίκη: τές. Τὸ ἴδιο θὰ γίνεν καὶ τώ ρα. Στὶς 24 Μαΐου ὁ Δημο κρατικὸς Συναγερμὸς θά εἶ ναι ὁ μεγάλος νικητὴς καὶ οἱ κομμουνιστὲς μὲ τοὺς συνε ταίρους τους οἱ ἠττημέγοι». ΕΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τΟΝ ΑΤΩΝΑ Αναφερόμενος σὲ δυὸ μαῦρα πανὼ μὲ συνθήµατα ποὺὰ κρατοῦσαν δέκα περίπου γυναῖχες τοῦ ΑΚΕΛ κοντὰ στὸ χῶρο τῆς συγκεντρώσε- ως τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα γερμοῦ μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἐληρίδη εἶσαι ἀνεπιθύμη- τος» καὶ «Οἱ πρόσφυγες δὲν θέλουν τοὺς προδότες», ὁ κ. Κληρίδης εἶπε : «Ἔγραφαν οἱ ὑδριστὲς καὶ ἀντίπαλοί µας συγθήµατα πάνω σὲ μαῦρα πανώ, µέ τὰ ὁποῖα μὲ ἀπεκάλεσαν προ δότη. Εἶναι οἱ ἴδνοι ποὺ ἆπο καλοῦσαν προδότες τοὺς ἤ- ΙΡΛΜΠΟΥΚΙΣΝΟΙ 2 ΑποΑ Ιῃπ ΣΕΛΙΔΑ δὲν συνελήφθη ἀπὸ τὴν ᾿Αστυ νομία. Πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» ἀναφέρουν ὅτι, στὸ χῶρο ποὺ ἔγιναν ἐπεισόδια, θεάθηκον ᾱ- ξιωματικοὶ καὶ ἄνδρς µτῆς Στρατονόµας. η Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ λΑστυνομικὸς Διευθυντὴς :Λευ κκασίας κ. Θρασυδούλου μὲ πο λιτικὴ περιδολὴ κι ἕνα µεγά» λο ποῦρο στὸ χέρι προκάλεσε σ᾿ ὅσου τὸν εἶδαν τρομερὴ ἐντύπωση γιὰ τὴν ἀδράνεια καὶ ἀπάθειά του. Μερικοὶ ἄνδρες τῆς ΜΜΑΙΑ ποὺ πῆγαν ἀργότερα στὸ χῷ ρὸ τῆς συγκεντρώσεως τήρη” σαν τὴν ἴδια παθητικὴ στάση. Φ Στὰ ἐπεισόια πρώτο: στάτησαν Ὑνωστὰ στελέχη πῆς ΠΕΠ καὶ τοῦ ΑΚΕΛ (τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων κατέχου- με). Τὰ ἐπεισόδια εἶχαον ὀργανω θεῖ ἀπὸ νωρὶς καὶ οἱ ὀργανω- πές τους ἄφησαν νὰ διαρρεύ- σουν πληροφορίες Υι’ αὐτὰ μὲ στόχο νὰ τροµοκράτήσουν τὸ Συναγερμικὸ κόσµο καὶ νὰ τὸν ἀποτρέψουν νὰ προσέλθει στὴ συγκέντρωση. Ἡ κοσμοσυρροὴ ὅμως ποὺ σημειώθηκε τοὺς ἆ- πογοήτευσε καὶ προχώρησαν στὴ δημιουργία ἐπεισοδίων. Φ Στὸ συνοικισμὸ ἀλλὰ σὲ ἄλλο σημεῖο τὴν ἴδια ὥρα µι λοῦσε μπροστὰ σὲ 50 ἅἄτομα περίπου ὑποψήφιος δουλευτῆς ποῦ ΔΗΚΟ. Σεκ ΠΡροΣ Πο ὢ ΑπΠοἝἌ Ἱῃπ ΣΕΔΙΔΑ πάντηση θὰ τὴ θρεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ΠΒΟ ἡ ῥὁποία δὲν ἀναγνωρίει τὴ ΣΕΒΙΚ στὸ Φασούρι, στὸ Δῆμο Λάρνα- κος, Λαϊκὸ Καφεκοπτεῖο, ΣΕΚΑΔ, ΒΣΕΛ κ.λπ. Σ) ὅτι ἀφορᾶ τοὺς Ημικρατι- κοὺς Οογανισμοὺς ἐδῶ πρό κειταν γιὰ συντεχνίες ποὺ σὰν σύνολο ἐργαξομένων ἀποφά- σισαν νὰ ἐταχθοῦν στὴ ΣΕ καὶ δὲν τίθετται θέµα άναγνω ερίσεως ἢ μὴ ἄλλης ᾿Οργανώ- σεως. ᾱ. Ὁ Ἰσχυοισμὸς ὅτι ἃ ΣΕΙ κάλεσε τὰ µέλη της νὰ ψηφίσουν ἕνα συγκεκριµένο κόμμα εἶναι αὐθαίρετος καὶ ἀποτελεῖ παραποίηση τῆς πραγματικότητας. Ἡ ΣΕΚΕ, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἔχει ἐξη γήσει μὲ µεγάλη λεπτομέρεια, κάλεσε τὰ µέλη της νὰ ἔπι- λέξουν ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ δη- μοκρατικὰ κόμματα καὶ νὰ ἀποφύγουν υἁ δώσουν τὴν ψΨῆφο τους σὲ κομμουνιστὲς Ἠ σὲ φιλοκομμοννιστὲς. 4. Τὸ ἴδιο αὐθαίρετος, ἆνα κριθἠς καΐ παραπλανητικὸς εἶ ναι ὁ ἰσχνυοισμὸς ὅτι δῆθεν ὁ ΣΕΣ ἔχει ταχθεῖ μὲ τὸ µέ- ρος τοῦ κεφαλαίου. Διότι στάση τῆς ΣΕΙ στὶς ἔργατι κὲς διεκδικήσεις κατὰ τὰ τε- λευταῖα χοόνια ἀποδείχνει ἆχοι θῶς τὸ ἀντίθετ. Ἡ ΣΕΚ ἔχει µάλυστα κατηγορηθεῖ ὅτι εἶναι ὑπὲρ--μαχητικὴ στὶς διεκδικήσεις τῶν ἐργατικῶν δικαίων καὶ τῶν εὐούτερων κοινωνικῶν ὠφελημάτων τῶν |. ἐργαξομένων». ες καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς, Εἶ ή ὃν εῖνοι ποὺ ὅταν ὁ Ἐν πριακὸς Ἑλληνισμὸς ἔχυνα τὸ αἷμα του, ἐπρόδιδαν τὸν ἀγώνα. Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ἕνο χοι, ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ ἔρ ϐουν νὰ μᾶς ἀντικρύσουν καὶ στέλλουν τὶς γυναῖκε. Οἱ ἄνδρες γεγόνασι γυναῖκες καὶ οἱ γυναῖκες Υεγόνασιν ἄνι δρες». ε ἸἈναφερόμενος στὸ Ἐθνικὸ θέµα ὁ κ. Κληρίδης εἶπεν ὅτι ὁ Δημοκρατικὸς Συνα- γερμὸς ὑποστηρίζει καὶ θὰ ἐπιδιώξει μιὰν ἔντιμη κι ᾱ- ξιοπρεπῆ λύση ποὺ νὰ ἆχατο χυρώγνει τὸ δικαίωµα τῆς ἐγκαταστάσεως, τῆς ἴδιοκτη σίας καὶ τῆς ἐλεύθερης διακι γησης ὅλων τῶν πολιτῶν. Εὔμαστε ἔτοιμοι νὰ δεχθοῦμα μιὰ τέτοια λύση, εἶτε ἀπὸ Α γατολἡὴ προέρχεται, εἴτε ἀπὸ τὴ Δύση. Τὸ ΑΚΕΛ ὅμως δὲν δέχεται κάτν τέτοιο. Ἐ μεῖς, συνέχισε, ὑποστηρίζου µε μιὰ πραγματικὰ ἀδέσμευ τη Κύπρο ποὺ νὰ μὴν ἀνή χει στὸ ΝΑΤΟ. Μπορεῖ ὅμως τὸ ΑΚΕΛ νἁ πεῖ ὅτι δέχεται λύση ἀγεξαρτησίας ποὺ ν΄ ἀποκλείε ὑπαγωγὴ τῆς Κό πρου στὸ σύμφωνο τῆς Βαρ σοδίας ᾿Ισχυρίζεται τὸ Α- ΚΕΛ ὅτι, θὰ ἐπιδιώξει τὴν ἑ ξουσία ὅταν θἀ λυθεῖ τὸ Κυ πριακὸ χι ὅταν θ’ ἀποχωρή σουν ὅλα τὰ ξένα στρατεύ µατα. Δηλαδὴ ὅταν δὲν θά ὑπάρχει κανένα πρόδληµα. Τότε ὅμως, παρατήρησε ὁ κ. Κληρίδης, θὰ μπορεῖ νὰ κυ θερνήσει καὶ ἡ «στετέ» µου. Τέλος ὁ κ. Εληρίδης ἔδω σε τὴ διαδεδαίωση ὅτι, ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ ἀγωνισθεί γιὰ δικαιοσύνη, ἀξιοχρατία, πραγµατικὴ ἆλ- λαγὴ καὶ σωτηρία τῆς ἸΚύ- πρου. Φ) Πρὸς τὴν συγκέντρωση ἀπηύθυναν ἐπίσης χαιρετισμὸ ὁ ὑποψήφιος τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ γιὰ τὴν ἑ- παρχία ᾽Αμμοχώστου κ. Πᾶ γος Παναγιωτόπουλος, ὁ ὑπο φήφιος γιὰ τὴν Ἐπαρχία Κε ρύνειας δρ Λάκης ᾿Αναστασι άδης, ἀκπρόσωποι τῶν προ σφύγων καὶ ἐκπρόσωπος τῆς ΝΕΔΗΣΥ τοῦ συνοικισμοῦ. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΚΥΠΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ. 14 (Γραφεῖο τῆς «Σ»).-- Τὸ Ἐπαοχιακὸ Δικαστήριο Λεμεσοῦ, καταδί- κασε σήµερα (χθές) σὲ 10 µέρες φυλάκιση, τὸν Τούρκο” χύπριο Ἑοθμπὶν ᾽Αλῆ 956 χρό- γων ἐργάτη, ὁ ὁποῖος στὶς 10.56.1981. παρεµπόδισε ἆστυ- πομικὸ ὄργανο νὰ ἐκτελέσει τὰ καθήκοντα του καὶ προχά: λεσε ἀνησυχία ἑνῶ δρισκόταν σέ κατάσταση µέθης. Τὸ δικαστήριο ἀνέδαλε γιὰ τὴν Ίη ᾿Ἱουνίου τὴν ὑπόθεση τῶν ἄλλων 11 τουσχοκυπρίων, ποὺ συνελήφθησαν πρόσφατα στὴ Λεμεσό. τοπ ιο λαο. η εἶναι τό µόνο κόµµα κ μ μπορεῖ νά θγάλει τό Κυπριακό πρόθληµα ὃ α΄ . ΣΣ. ο σος, | ολο λα. κ Θέλεις τερματισμό τῆς Διαφθορᾶς Θέλεις νά σέ σέθονται σάν πολίτη ο Δημοκρατικό Συναγερµο. εἶναι τό µόνο κόµµα πού µπορεῖ νά Σελίδα 4 ζεχωρϊΐζουν 600 Ὁ γύρος τοῦ μὲ τὸν Ρίτξονεη 10.00 Τὸ αὐτοκίνητο της πα- οέας, Γ ἈχκκχκλχλλκαΧΧΧά [ήβ ιἱ ΠΠΠΙΜΠΙΙΕΙΙΕ τὴ πει [ι Τὸ πρῶτο ἔγχρωμο δίντεο τύπου ΥΗ5 '(Ὑράφαμε ἀναλυτικὰ χτὲς γιὰ ὅλους τοὺς τύπους) ἐμφανίστηκε στὴν παγκόσμια ἀγορὰ ἀπὸ τὴν ΝΙΝΙΟΟ. Ἐτιρόκειτο γιὰ ἕνα διντεοκασετόφωνο ποὺ μποροῦσε νὰ γρά ψει ἀπὸ τὴν τηλεόραση ἡ ἁπὸ τὴν κάµερα μὲ ἕνα ἑδάρττμα προσαρ- µογῆς '(ἀντάττορ) καὶ νὰ παίξει τὴ γραμμµένπ κασέτα σὲ ὁποιαδήπο- κόσμου τε τηλεόρασπ ἔνχρωμπ ἡ ὄχι, Εγχρωμη ΤΝ. . Τὰ τέσσερα δασικὰ ἐξαρτήματα ἑνὸς ὁλοκληρωμένου συ- στήµατος θίντεο. ”.... ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΝΑ Ὁ ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΡΙΤΖΟΥΕΗ Θὰ μεταδοθεῖ ἀπόψε στίς 6.30 μ.μ. τὸ 2ο καὶ τελευ τοῖο μέρος τῆς ταινίας «Ὁ Ὑύρος τοῦ κόσμου µέ τὸν Ρίπζουεη». ϐὁ Ἔνδεκα ἄντρες καὶ μιὰ γυναίκα κάνουν τὸ γύ- ρο τοῦ κόσμου µμµέ τὸ γιὼὸτ «Ντέμπεναμς» καὶ κυ δερνήτη τὸ θαλασσοπόρο απ ζὼν Ρίτζουεη. κ ακ Θεματα ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ Στὰ πλαίσια τῆς ἔκπομ πῆς «Θέματα καί ἀπόψεις» θὰ μεταδοθε ἀπόψε στὶς απόψε στή ΤΝ Ἴἶται Χα ΧΧ 9.00 ἕνα εἰδικὸ πρόγραµµα στὸ ὁποῖο ἐπεξηγοῦνται οἱ πρόνοιες τοῦ ἐκλογικοῦ νό μου καὶ ἡ διαδικασία τῆς Φηφοφορίας καὶ τῆς κατα- νομῆς τῶν ἑδρῶν. Θὰ μιλήσουν ὁ Εἰσαγγελέας τῆς τίας κ. Ἔφορος τοζῆς. Γενικὸς Δημοκρα Τορναρίτης καί ὁ ᾿Ἐκλογῶν κ. Κον- κ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ Στὸ ἀποφψινὸ 22ο ἐπεισό διο τῆς τηλεοπτικῆς δια- ο τοῦ µμπέστ σὲλλερ Αντον ᾿Μάῦρερ «Τὸ αὐ- τοἴννας τῆς Παρέας» (10. 00 μ.μ.}, ὁ Ράς ἔχει κερδί σει τὴν Κρίς ἀλλὰ μιὰ ἄλ λη κοπέλα, ῥἡ Καΐη, γίνε αἰτία. νὰ ᾿τσακωθοῦν, Στὸ μεταξὺ ἔχει ξεσπάσει ὁ πόλεμος μεταδὺ ΗΠΑ καὶ ᾿Ἱαπωνίας κι ὁ ῬΡάς ἆπο φασίζει νὰ καταταγεῖ στά ναντικό, Τὸ πλῆρες πρόγραµµα 5.00 Ἔναρξη Κινούμενα σχέδια 5.15 Τὸ ἱπτάμενο µάτι 5.45 Μάθηµα Γαλλικῆς 6.00 Εἰδήσεις 6.05 Εἰδὴσεις καὶ ἐπίκαι ρα στὴν Τουρκικὴ Εἰδήσεις στὴν ᾽Αγγλικὴ Ὁ γύρος τοῦ κόσμου μὲ τὸν Ρίτζουεη - 6.20 6.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΤΟΥ 1981 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0630 Εἰδήσεις 0640 ᾿Ελληνικὴ μουσικὴ καί τραγούδια 0645 Σήµερα 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίο τιμῶν' 0730 Εἰδήσεις ) 0740 ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγῇ 0830 ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος μας 0930 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 045 'Η ὀρχήστρα Ζαθιὲ Κουγκὰ 1000 Εἰδήσεις 1005 Γύρω στὸ μικρόφωνο (ἐπανάληψη) 1160 Μουσικὴ τῆς κῆς ὑπαίθρου 1130 Ἑλληνικοὶ δίσκοι Κακσασκκκ εν” 1200 Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα 1330 Εἰδήσεις πρὸς ἐγκλωδισμένους 1400 ᾿Αφήγημα 1415 ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Ἴδά5δ Βελτιώστε τὰ ᾿Αγγλικά σας 1500 ᾿Απογευματινὴ συναλία 1600 Εἰδήσεις ἛἝλληνι 7.10 7.15 7.45 8.30 Γιὰ τὴν ὕπαιθρο Λάουρα Λάουρα Εἰδήσεις ἀπόψεις Τὸ αὐτοκίνητο τῆς παρέας Παράξενες ἱστορίες ών σου ἐν 9.45 10.30 11.00 Εἰδήσεις, 9 ο οφ 1605 1630 Γιὰ τὰ µεγέλα παιδιὰ τὰ τραγούδια ποὺ προτιμᾶτε Ἠχὼ τῶν γεγονότων Τραγούδια διαφόρων συνθετῶν ἀπὸ τό δί- σκο μέ τὸ γενικὸ τί- τλο «ΝΑΙ» 1805 Ἡ ὥρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ 1845 ᾿Εκπαιδευτικὰ θέµατα Κυπριακὰ τραγούδια Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Λαϊκὸ Πανεπιστήµιο Τραγουδᾶ ὁ Πόλυς Χαραλάμπους 2100 Ο,τι μᾶς ζητήσατε 2200 Εἰδήσεις 2210 Μουσικὴ τζάζ 1700 1730 1915 1930 2000 2035 2300 Εἰδήσει 2305 ν Μουσικη µές στὴ νύχτα Εἰδήσεις 1800 Εἰδήσεις 1000 Εἰδήσεις 0005 ᾿Εθνικὸς Ὕμνος ως. Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ο... Ἡ ὥρα τῆς ὅπερας Μουσικὲς μινιατοῦρες Ἐκπαιδευτικό Ραδιόφωνο ᾿Απὸ τὴ δισκογραφία τῆς γαλλικῆς µουσικῆς Συνθέσεις παλαιᾶς µουσικῆς Τέλος ἐκπομπῆς 2400 0900 1005 1020 1100 1130 1200 πππωηναπυπαπαποππαππππὐπαππηπαπαπαπαπαπκκπαποππσππυσσπµσπσσσσµσσσαυ. ᾿Αποταθεῖτε: ΜΕΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζητεῖται ὑπάλλπλος γιὰ ἐδωτερική ἐργασία γραφείου 9 π.μ. --- 1 μ.μ. καὶ 4 μ.μ. - 7 μ.μ. --- Μισθὸς 65 λίρες --- Ὁμήρου 9, 3ος ὄροφος Γρ. Ξ05 ΤΗΛ. 54830, Λευκωσία. Αομιιιμιιιώσισεσοπνυσιπυππαυμπὐσημ τν ρασιὀοφοώωνο σµα, Δικαιοῦται ξεκούρασης. Τὸ δεύτερο δίντεο ποὺ κυκλοφόρησε δὲν εἶχε διαφο- ρὰ στην ἐξωτερικὴ ἐμφάχιση, ἀλλὰ εἶχε καλύτερο προγραµ- ματισμόὀ. Οἱ τεχνγικὲς διαφορὲς τρίτου θίντεο τοῦ: ἦταν σηµαντι- κὲς: Γοήγορη καὶ ἀργῃ κίνη ση (σλόου -µόσιον) τῆς εἰχό- νας καθὼς καὶ ἐἑθδομαδιαῖο πᾳογραμματισμὸ (ποακτικἁ μάλλον ἄχρηστος, γιατὶ τὰ ἐνδιαφέρούτα προγράµµατα σπάνια ἀρχίδουν τὴν ἴδια πάνγ- τα ὥρα). Τὰ θίντεο ποὺ σήµερα κυ- χκλοφοροῦν ἔχουν τὴν τελειό- τητα τοῦ «κομαπιοῦτερ». Πολὺ καλὺ προγραμματισμό, ἀγεί- ρεση σταθμῶν καὶ ἀκόμη δυ νατότητα νὰ µοντάρουν Ἅται- γία. Στὰ τελευταῖα - τελενταῖα μοντέλα ἀναξαρτήτως συστή- µατος ΝΗ5 ἡ ΒΕΤΤΑ, ὑπάρ χει ἡ δυνατάτητα νὰ γράψουν δύο ἡ περισσότερα προγράµ- µατα. Δηλαδη, χωρὶς -ὰ 6ρί σκεσθε σπίτι, ἔχοντας προ- γραμματίσει ἀπὸ πρὶν τὸ θίν- τεὀ σας μπορεῖτε νὰ γράψε- τε π.χ. τὸ πρόγραµµα τοῦ ΡΙΚ καὶ ἀργότερα τὸ πού- γθαμμα ἄλλου σταθµοῦ. Ἔχουμε ξεπεράσει πιὰ τὴν παιδική ἡλικία τοῦ θίντεο χω οἷς αὐτὸ νὰ σηµαίνει ὅτι 6ρι σκόµαστε οτὸ τέλειο. :Ἡ τε- χνολογία προχωρεῖ γοργὰ καὶ μᾶς ἐπιφυλάσσει ἐκπλήξεις. - 10 ΦΟΡΗΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Οἱ εἰδικο συμδουλεύουν σὰν καλύτερο, τὸ φορητὸ δίν- τεο. Τὸ φορητὸ θίντεο µμπορεῖ γὰ κάγει λήψη μὲ κάμερα καὶ σὲ µέρος ποὺ δὲν ὑπάρχει ρεῦμα γιατὶ τὸ μηχάνημα ει πουργεῖ μὲ μπαταρία. Εΐναι ἐ- λαφρότερο καὶ μικρότερο σὲ ὄγκο,: μπορεῖ νὰ χοησιµοποιη θεῖ σὰν ἐπιτραπέζιο καὶ συνδε ὀµενο μὲ ἕνα εἰδικὸ µηχανι- σμὸ «ΤΌὈΝεβ» ᾖ(συντονιστὴ) μπορεῖ νὰ γράφει τὸ πού- γοαμμα τῆς τηλεόρασης, Μὲ πὰ φορητὰ θίντεο ἀρχί ζει ἡ παρακμὴ τῆς κινηµατο- γραφικῆς µηχανῆς. Κάτι ποὺ εἶναι σηµα”τικὸ πρὶν ἀγοράσετε ὁποιοδήποτε µηχάνηµα καὶ μάλιστα τέτοι- ας, ἀξίας εἶναι νὰ Ἐέρετε τὸ σέρθις ποὺ παρέχουν οἱ ἁντι- ἀροσωπεῖες. Εὐνόητο εἶναι ὅτι καμιά ἄν- τιπροσωπεία δὲν παραδέχετυι εὐθέως τῆν ἀδυναμία της νὰ ἐπισκευάσει τὰ μηχανήματα, Πάντως, ποῖη πᾶτε τὸ θίντεό σας στὸν µάστορα, ποὶν ἀπελπιστεῖτε μὲ τὴν εἰχόνα ποὺ προσφέρει στίς ταινίες ποὺ γράφετε ἀπὸ τὴν τηλες- ράση, νά ξέρετε: Τὰ φὶλμ ποὺ μεταδίδει ἡ Τὶ ΕΒὶ συχνγότατα εἶναν Ἅκὀ- πιες. ᾿Ανοίγοντας τὸ θίντεύ σας δὲν χάνεται τίποτα περισ σότερο παρὰ νὰ ἀντιγράφετε ἀντιγραφὲς καὶ ἂν κάποιος φίλος σας γιά παράδειγµα, θελήσει ἁ ἔχει μιὰ κασέτα ἀπὸ δική σας ἐγγραφὴ (συν- δέοντας τὸ θίντεὸ του μὲ τὸ δικό σας) τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἀκόμα πιὸ ἀπογοητευτι- κό. Κάτι ποὺ θὰ µποέπει πολὺ νὰ προοσέξετε, εἶναι ἡ σκόνη, ποὺ γιὰ πὸ δίντεο, σηµαίνει θάνατο. «ἈΧρησιμοπαιεῖτε παᾶ’- πα τὸ κάλυμμα ποὺ τὸ συνο- δεύει. Μετὰ ἆἁπὸ ὅθ περίπου ὧρες χρήσης (χρόνος ποὺ στὸ θίντεο περνᾶ πολὺ γρήγορα) ἡ συσχευὴ μπορεῖ νὰ παρούὺσι : άσει χιόνι ἢ ἀστάθεια τῆς εἰ- Ἀόνας. Ένδειξη παρουσίας σκόνης στὸ µηχάνηµα. Στὸ ἐμπόριο Ὑυκλοφοροῦν αὐτοχα θαρικόµενες κασέτες καὶ θά πρέπει νὰ πὶς γοησιμοποιεῖτε ἀπὸ χαιρὸ σὲ καιρό. Μὴν ἐπι χειρήσετε νὰ καθαρίσετε τὶς μεφαλὲς ἐγγοαφῆς μὲ θαμθά κι θουτηγµένο στὸ οἰνοόπνευ- μα. Καὶ λίγα λόγια γιὰ τῆν ται γία τῶν θίντεο, ποὺ ὅπως τὸ ἴδιο τὸ θίντο συγκαταλέγε- ται στὶς ὑψηλὲς ᾖἐπινοῆσεις τοῦ ἀνθρώπιγου μυαλοῦ: Ἡ ταινία δὲν σπάει σχεδὸν ποτέ. )Αλλά, ἔχειν τὶς ἰδιοτροπίες της, Γιά παράδειγµα, δὲν τῆς ἀρέσει γὰ μένει μισοτυλιγµέ- νη, ᾿Αντιπαθεῖ τὶς ἀπότομες ἀλλαγὲς θερμοκρασίας χαὶ µε τὰ ἀπὸ 90---25 ἐγγραφὲς μὴν περιµένετρ ᾖ{τέλειο ἀποτέλε- α υ.βιχ ΡΙ ΑΙΝ ΡΑΡΕΒΟΟΡΙΕΒ 1 νονὸ ν Βίκ αν οί η) σι ερ ΝΤΑ 119 Παης οἳ ΕΥΑ Ρεοδυ{υ] αν το | Α.Α ΕΕΘΝΟΝΙ/ΦΕΣΙ0 Τει 02786700 -051898/4 Μο Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ- Χα κ ΤΖΑΚΥ ΩΝΑΣΗ Πλώρη γιὰ τὸν βασιλιᾶ τῶν ὑιαμαντιῶν. 5 αὐτοὺς τοὺς κύκλους, οἱ συνεργάτες Υ]- νονται εὔκολα καὶ γρήγορα φίλοι Καὶ (σ’ αὖ- τοὺς τοὺς κύκλους, πάντα), ἡ διάκρισι μεταξὺ «ἀγαππμένου φίλου» καὶ εἀγαππμένου», χρόνου καὶ κουτσομπιολιοῦ!, θέµα... Ἠάρτε γιά . παράδειγµα τόν, ὄδχρονα σήµερα, Μωρῖς δέµπλεσμαν, «τὸ µεγιστάνα τῶν. διαμαντιῶν: μπῆκε στη νωὴ τῆς Τζάκυ Κέννεντυ - Ὢ γάση σὰν οἴκονομικός της σύμδουλος, λίγους μῆνες μετά τὸ θάνατο τοῦ Ἔλ ληνα. μεγα- λοεφοπλιστή. Μὲ τὸν καιρό, τοὺς ἕνωσε μιὰ θαθιὰ φιλία, ποὺ ἄργησε νὰ ἐξελιχθεῖ (χα πὰ πὼς λένε οἵ γνωρίκοντες) σὰ αἴσθημα. 'Ἡ ὅ!χρονη Τζά- κυὺυ, ἀρνεῖται νὰ σχολιάσει τὶς εἶναι φῆμές πεθὶ ἐπιχείμενου γάμου μη, ος ση της μὸ τὸν Μωρίς, ὅπως ἄλ- λωστε χάνει κι ὁ. ἴδιος. 2Αλλὰ οὗ καλοκοσμικοὶ τῆς Νέας Ὑόρκης, θλέπουν ὅτι τὸ ζευγάρι εἶναι ἀχώριστοι μαξί στὰ καλὰ ἑστιατύρια, μα Ὁ στὰ γυκτερινά κέντρα, μαῦὶ στὶς ἐκθέσεις ζωγραφικῆς, µα αὶ τὰ Σαθθατοκύριακα, Κι ιὅ- πως εἶναι φυσικὸ (σ’ αὐτοὺς τοὺς κύκλους, πάντα) πὸ γχου- πσομπολιὸ δίνει καὶ παίρνει... ῬρηΞς δ ι 2 94 56768δοιο0 Φ ο .ϱ. ο υ ὃ ὦὢ νὸ ο αῷ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1, Νοητὸ σημεῖο τοῦ οὔρα- γοῦ --- Ἠΐδος ποτοῦ (ἄντιστ.) 9. Εΐναι, συνῄθως, μιὰ πο- λυθρόνα. δ. Καοτοπαιρτικὸς ὄρος --- Ἠγέτης μιᾶς Μεγάλης Ἔπα νάστάσης 4. Περιοχή τῆς Γερμανίας, --- Μόριο τῆς δημοτικῆς ὅ, ᾽Αὐτίστροφη γοαφη µου σικῆς λὐτάς. --- Πατρίδα του τὸ: Παρίσι --- Μάρχα φορτη- γῶν. αὐτοχινήτων. 6. «Δέγεται, χοινὰ, γαταχά θι, Τ. Όμοια φωνήεντα ---Ε2. Ἰηνικὴ πὀκη. 8. Μουσικὸ τὸ κλειδὶ ταν (ἄντιστρ.) --- Μετρικὲς µονά δες. αν Εΐναι, πολλὲς φοοὲς. ἢ ἐξέλιξη μιᾶς γατάστασης. Παιδικὸ παιγνίδι. 10. Τίτλος θιθλίου τοῦ Χ. Καζαντκάκη. ΚΑΘΕΤΑ 1. 'Οξύγει τῆν κρίση γαὶ τονώγει τὴ μνήμη (καθ.). ὃ, Μοιάκουν μὲ γραμµατό- σημα. Ασπονδος φίλος τοῦ Τζέ:ν. 8, Ῥένη μονολεχτιχὴ τηση --- 'Ὑποδηλώνει τέλος. 4. Εἶδος ἀθλήματος. --- ρούγεται συχνᾶ,. ἀπὸ χυι φοὺς. φις εεπει ἕνα ὅ, Αχοιουθεῖταν ἀπὸ οἡμα, -- Παλιὸς ὑπμίτης τοῦ τούρ- κ. στρατοῦ (τὸ τοίτο γραμ | μα εἶναι 2) 6. Ἑωηνικὴ μνη. τ. Παρακιαν]ι πωμόπολη.ι--- ἈΠεσογειανό γράτος. δ. ᾽Αμερικανοποιημένο «ων Ἀτε]όομ», τίτκος ὅράμα- τος τοῦ. Ὠίκτωρα Οὐγκώ. 4, Εϊσχωρεῖ μὲ εὐκολία.--- Ὑπυδηλώνει καὶ τὸν ἄφραγ- ο. 10, Τὸ ἴδιο μὲ τὸ 4α΄ ὅρι- ζόντια, --- Παραγωγικὴ κατά ηδη ἑλληνικῶν 1ἐξεων, ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΜΕΝΟΥΙ Οριζόντια ., ΣΝΟΜΙ -- ΟΜΜΑ ο.) ΤΑΚΟΥΝΙΑ δ. ΕΠΑΝΩ -- ΣΠΑ 4. Φο --οΟ ΔΡΑΚΟΣ ὃ, ΑΛΑ -- Ἡ ΟΡΑΣΗ 6. κΑΕΜΕΣΗ -- ΡΟ 1. 00 -- ΣΠΑΤΑ 8. ΣΝΟΜΠ -- ἵ- ΔΙΑ 0, ΙΛΗ -- ΣΤΕΚΑ 1 ΑΔΟΣ -- ΤΑΣΗ. Κάθετα 1. ΣΤΗΙΗΦΑΝΟΣ 9. ἈΑ- ΠΟΔΕΟΝΙΑ ο, ΟΚΑ -- ΜΑ λος άν ΝΜΟΝΟ-- ἨΡΜΗΣ ν ΗΠΩλΗΣ 6, ΡΟΗΙΣ ασ, ΑΙ -- ΑΡ -- ΠΙΤΑ ΜΑΣΚΑΡΑΑΛΕΣ 9. ΠΟ ΣΩΤΙΝΗ 0. ΟΡΑΣΗ -- λΑΑ. Κοινωνικά ἀν-: ὃσικὸ ὄνομα (ὀντίστροφα) ---ἰ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΤΟΥ 198] Πρόσωπα στην Τα ΤΙΤιΣ ὁ- Τὴ λένε Μαρία Βαλεντίνο καὶ εἶναι ἕνα ἁπὸ τὰ ἀνερχόμενα ἁστέρια τοῦ ἰταλικοῦ πονταγράµμον. ἐμφανιστεῖ σὲ τηλεοπτικὰ σόου Έχει ἐποανειλημμένα καὶ πρόσφατα ὁ Πίππο Μπάουντο σκέφθηκε νὰ τὴ χρησιμοποιήσει στὴν Κυριακάτικη ἐκπομπή του. Κι ὣς ἐδώ, ὅλα καλά. Πῶς θὰ ἀντιδράσει, ὅμως, ὁ διάσημος ᾿Ιταλὸς πηλοπαρουσιαστής, τώρα ποὺ ἡ Μαρία ἀποφάσισς νὰ ποφουσιασθεῖ γυμνή ἀπὸ τὶς σελίδες ἑνὸς περιοδικοῦ Πολλοὶ εἶναι ἀκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ τολμηρὴ αὐτὴ πράξη τῆς Βαλεντίνο θὰ σημάνει καὶ τὸ τέ- λος τῆς τηλεοπτικής της καριέρας. λΧΧΑΧ ΧΧΧΧΑΧ “ΟΤΑ Τοέραρντ, πώ ΏΝ πωλητὴς φαρμακειτωιῶν εἰδῶν καὶ νῦν διάσημος τοῦ διαστήµατος ὡς ΜΠΑΚ ΡΟΤΖΕΡΣ, χρωστάει τὴ ἐπιτυχία του ο) ἕνα τραγού- δι μὲ τίτλο «Αὐτό κοιπὺν εἶναι ὅλοι». Τὸ τραγούὸι αὐτὸ ἔγινε ἀφοορμὴ νὰ συνει δητοποιῆσει ὅτι δὲν τὸν ἵ- καὶ οποιοῦσε ἡ μέχον ἐκρίνη τὴ στιγμη ζσῇῃ του, νὰ πα- ρατήσεν τὴ δουλειά τον καὶ τὴ μικοὴ του πόλη Αλελ Ῥὸκ τοῦ Αρκάνσας, καὶ νά θρεθεῖ στη Νέα 'ὙῬόρκη, δουλεύοντας σκληρά καὶ σπουδάξοντας σὲ σχολὴ ἠθο ποιῶν, µέχρι ποὺ κατόοθωσε μὲ τὴν ἐπιμονή του -ἆ ἆνα- γνωριστεῖ. Σήμερα εἶναι δτ ἐτῶν, παντρεμένος γιὰ τοί- τη φορά, μὲ τὴν ἠθοποιὸ ΚΟΝΝΙ ΣΕΛΛΕΚΑ. ἆΚα- τὰ. σύμπτωση καὶ οἳ δύο προηγούμενες κυρίες Τζέ- ϱαρντ εἶχαν τὸ ὄνομα Κόν- γι. Φ Καλλιτεχνικὲς τρέλες | Ὁ Τζὰκ Νίκολσον (ποὺ τώ θα μένει στὸ Λονδίνο μὲ τὴ µόνιµη τὰ τελευταῖα ἑπτὰ χοόχγια φιλενάδα του (Ἁγ- τζέλικα Χιοῦστογ), χθειά- στηχε νὰ φύγει ξαφνικὰ ἆ- πὸ τὸ Λονδένο γιὰ τὴ Ράό- µη, γιὰ νὰ σιητήσει μιά δουλειὰ μὲ διάσημο παρα γωγό. «ἘΞέχασε ὕμως στὺ σπίτι του τὴ Χχτένα του καὶ ἀντὶ νὰ πάει στὸ περίπτερο νὰ ἀγοθράσε κανούργια, τηλεφώνησε ἀπὸ τὴν Ίτα- λία στὴν ᾿᾽Αγγλία, κράτησε τῇ γραμμή ἕνα τέταρτο ἆᾱ- «οιχτὴη µέχρι ἡ ᾿Ατζέλικα νὰ θρεῖ τὴ χτένα κάπου κα- ταχωνιασµένη καὶ ζήτησε νὰ τοῦ τὴ στείλουν στὸ Έενοδο- χεῖο του στὴ Ῥώμη, μὲ τὀ... πρῶτο ἀεροπλά)οὶ Τὸ γενο νὸς αὐτὸ τὸ ὁρκόστηχε ὅτι συνέδη, στὴ Ῥώμη, ὁ ϱεσ: φιονὺστ τοῦ ξενοδοχείου τον, ποὺ ὁ ἴδιος «φοόντισε νὰ πάει στὸ ἀεροδοόμιο λιμον- ζίνα, γιά τὴν παραλαδθὴ νῆς χτένας | 2 Ὁ Ζὰ, . Δου λΜπας- ϱὗ καὶ ἡ Μαντελὲν Ῥενὼ εἶναι οἱ δυὸ κορωφαῖοι ᾖθο- ποιοὶ τοῦ γαλλιοῦ θεάτρον. Κάποια στιγµή, ὁ κ» Ζισκὰρ Ντ’ 'Εσιταὶν τούς... «να» ραθύρωσε» ἀπὸ τὸ θέατρό τους, ποὺ τόσα χούννα λάμ πρυναν μὲ τὴν παρουσία τους, Τὸ γεγονὸό αὐτὸ ἕε- σήκωσε ὅλη τὴν πνευματική Γαλλία φυσικά. Τώρα, ὁ σι λοπρόοδος δήμαρχος Παοι- ΔΩΡΕΑ - Ἡ κ. Λίζα Ῥ. Σαοοῇ ᾱ- πὸ τὴ Λεμεσὸ δώρησε πρὸς τὸ Νοσοκομεῖο Πλατρῶν μιὰ μποτίκια φορητοῦ ὀξυγόγου ἀξίας 398. Ἡ διεύθυνση τοῦ ἹΝοσοπομείου Λεμεσοῦ καὶ τό προσωπικὸὀ τοῦ Νοσοκομείου Πλατρῶν εὐχαριστε θερμὰ τὴν ». Σαρθῇ γιὰ τὴν εὖγε- νἠ, καὶ φιλάνθρώπο ἍΧειρονο- μία, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Πάμπον ! λυμπουρίδη εἰσέφεραν {5 | στὴ Σχολῆ ᾿Ασχησίμων Παι-| διῶν «Θεοτόκος» στὴ μνήμη, Αγτη Ζαδοῦ, Γεώργιου Ἰ. Βαρνάθα καὶ Τάκη ᾿Ανατο- µίτη. -- Ἡ κ. Μαρούλλα Μ. ὃι) ἁίππου ἀπὸ τὸ Λιοπέτρι εἰσέ ' φερε στῆ Σχολη «Απ. Βαο-, γάθας» ᾽Αμμοχώστου, τὸ πο-΄ σὸν τῶν {5 στη μνήμη τῆς μητέρας της. --- Οἱ οἰκογένειες Σάδδα Ῥαθθίδη, ᾿Ανδρέα Σαθδίδη καὶ Λούλλη Σαθθίδη, εἰσέφε ραν στὸν Παγκύπριο ᾿”Αντια- γαιμικὸ Σύνδεσμο 36 στὴ μνήμη Γεῶργιου Παποπέτρου. Ἐπίσης ᾗ οἱκ. Λεωνίδα Πα- σιᾶ εἰσέφερε 4δ στὴ μνήμη Γεώργιου Παπαπέτρου, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαρμακεῖο Τ. Κούμα, Λεωφ. Στασίνου, Αρ. 3]Α Τηλ. 75046 Φορμακεῖο Πῆτερ Ατδ, Πέµ- πτον, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄. Αρ. 59 (Πολ. Ἐ- ἔπρές) Τηλ. 73897 Φαρμακεῖο Γεωργιάδη, Αεωφ. Στροδθόλου ᾿Αρ. 89Α (Κληματαριὰ) Τηλ. 27360 ΛΕΜΕΣΟΣ Φαρμακεῖα Ε ἃ Θ Κωνσταν τίνου Λτδ, Λεωφ. Γρίδα Αιγενῆ ᾖ({ἔναντι Δηκαστι κοῦ Μεγάρου) Τηλ. ό8]66 Γ.Σ. Ποταµίτης, 'Οδὸς 'Α- Υίου ᾿Ανδρέου, Αρ. 95 Τηλ. 62689 ΛΑΡΝΑΚΑ Γεωργία Χριστοδούλου, 'ὉΟ- δὸς 'Ἑρμοῦ, Αρ. 5] Τηλ. 52702 ΠΑΦΟΣ Συντεχνιακὸ Φαρμακεῖο Πά- Φου Λτδ, 'Οδὸς Νίκου ᾽Αντωνιάδη Τηλ. 34224 σίων κ. Ζὰκ Σνορά, δνά δεχό μενος αὐτὴ την πράξη, τοὺς πρόσφερε Ἅτιητικἁ κχῶρυ γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ θέατρό τους. ἝἜλαν μεγάλα χῶρο πατινάς, ποὺ ἔγινε ἕ να θαυμάσιο θέατρο, στὸ ὁ- ποῖο ὁ Μπαρρώ καὶ ἡ Βενὼ παίζουν θοιαμθευτικἁ τὸ ἔρ Ύο - κολλὰς «Ὁ ἔρωτας γιὰ τὸν Ἔρωπα», ἕνα ἆληθι-: τῷ Τέ- ἠθοποιίας τῆς γὸ ρεσιτάλ κορικφαίων αὐτῶν χνης. Ποιὺς δήμαρχος µας νὰ εἶχε τέτοια θουλία: Ποῦ τέτοια κὴ μίμηση... 2 Λίγδη πρώην ἠθοποιώ, ἀποκαλεῖ ἀγγλικὴ ἐφημερί- δα, τὸν ἄλλοτε γόη, τὸν ἄλ λοτε «Ναύτη τοῦ. Αἰγαίου», Θεόδωρο Ῥουμπάνη, ἐπειδὴ δικός ποωτο- εὔγεγι- ζητάει ἀποζημίωση χιὰ, τὸ διαζύγιό του μὲ τὴ Σάρα Ῥσῶοτσιλ 500000 ίρες. Τώρα ὁ Θόδωρος εἶναι 40 χρόνων καὶ ἡ Σόρα 60: Θὰ θέλαμε νὰ ρώτήσουμε τὴν κ. Σάρα, τὸν καιρό ποὺ τὸν ἐρωτεύθηκε καὶ τὸν παν τρεύτηκε τὸν εἶδε σὰν Ίθο- πονὸ ἢ σὰν ὡραῖο καὶ µόνον γέο Κα, στὸ κάτω κάτω. γιὰ ὅσους Ὑνώρισαν τὸν Ῥουμπάνη, ποτὸὲ δὲν ἠταν λιγδής. ᾿Απεγαντίας, μάκι- στα.... ΓΙΑ 589ΡΑ -- τα) -- ΑΝΑΓΚΗ Ε ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΓΠιὰ ὅλες τὶς πόλεις) ΣΑβστυνοµία 199 Πυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2ΑΟΥηγεῖο ᾽Αστννομίας 499ὔ59δ ᾿Αξιωμοτικὸς Ώκηοεσίας 402966 ΝΟΣΟΚΟΜΙΙΑ δ1111 Άθμασος 68111 Λάονονα δ296ὅ ΠἨάφος 9ρθδά ΒΛΑΒΣΕΣ Πηλεφώνου 197 ΤῬέλεξ 60566 Ἠλεντρινοῦ οεύματος 65001 δρεύσεως 95591 ΔΙΡΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Σ 041---545989 Ρ.Ι.Κ. 90395. θεάματα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2ΗΝΑ ΠΑΛΑ ΣΙ Τὰ σύνορα τῆς δίας ΡΕΤΖΙΝΑΙ Στὴ φωλιά τοῦ κούχου ΑΘΗΝΑΙΟΝ: «Καραθάν» ΝΤΙΑΝΑ δι Μεῖνε ὅπως εἷ- σαι ΝΤΙΑΝΑ 4: Ο.Σ.Σ. Πρά- ατωρ ϐ---δ ΜΙΜΟΖΑ: Προφητεία ΠΑΛΛΑΣ: ᾿Απαγορευλένες ἀδυναμίες ΕΛΛΑΣ: Τὸ φρυύριο τῶν γενναίων ΟΘΕΔΛΛΟΣ: ΝΑΝΤΙΝ, τὸ κορίτσι τῆς ἡδονῆς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΤΙΕΛ: «Πιλότοι στην πίστα τοῦ θανάτου» ΡΙΑΑΤΟ: Τὸ σύνδρομο τῆς Κίνας ΚΕΥΣΤΑΛΑ: Οἱ τοῦ Ῥοῦπελ. ΠΑΛΛΑΣ: Συμμορία μοτοσυκλεττιστῶν ΒΟΛΟΣ: Ῥώμῃ ἡ πόλη τῆς παρανοµίας ΡΕΚΑΛ: Τὸ γυμνὸ Φωτομοντέλο ΟΘΕΔΔΟΣ: Ὁ πίτρινος πράκτωρ «τυπᾶ στὸ Παρίσι ΠΟΡΔΑΜΛΗ: Τίγαντας ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Κουαντροφήνια ΡΕΞ: Κόκκινος Τοξότης ΑΤΤΙΚΟ: Ἐνέημς Μπὸντ πράχκτωρ ϱ007 στην ὕπηρε- τελενταῖοι Ὀργισμένος σία τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειό- τητας ἄν ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτώση τοῦ ΑΜΙΝ ΑΤΠΚΟΝ: Ὁ ἐκδικητὴς ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὅ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μπρόνκο Μπίλ- το πιὸ γρήγορο πιστόλι ΠΑΝΟΡΑΜΑ: Σκοτῶστε τον ξέρει πολλά ΑΘΗΝΑΙΟ: Τ” ἀνθρωποειδὴ βαρώνουν τὴ γῆ ΧἍχ χΧ κ ππππππππππππππππ πμ παμπ ἡ πιππἩ Μπ] Εἶμι Ἡ Ντέμπρα. Γουνγκες) .9Α χρονῶν,' εἶναι ἡ :ἠθοποιὸς με τὴν ὁποία ἡ Μέτρο Τόν γτουν Μάγιερ. ἀνπικασέστησό τῇ Ῥόμεὶ Γουύλος στην ται γα «Κάννεου Ρόο». Ἡπ αἰτέμπρα, θυμίδει πολὺ πὴ Ῥά κελ Γουὲλις στὰ γνάτα της καὶ ἔχει ὅλα τὰ προσόντα για νὰ γίνε τὸ Ἀαιγούργνο σήμδο λο τοῦ σὲξ στὴν ᾽Αμερννη- Ἡ Ῥάνε. Γουᾶλις μετὰ τὴν ἀποιομὴ τοῦ. θραθείοι «Ῥοδόλφος Βαλεντίνο». ἛῬ ἴδια δήλωσε πὠς αὐτὸ ἥταν μιά ἀποστομωτικῆ ἀπάντηση σὲ ὅλους ποὺ τὴ θεωροῦγ «ξοφλημένη». Ἅ Χα αχ Χ Ματαιώνεται ὁ γήµυς τοῦ Ντέμυ στὴν Ἑλλήδα Ματαιώνεται ὁ ὑμέναιος τοῦ Ντέμπ Ρούσου στὴν Ἑλλάδα! Γιατὶ φοθᾶται τὰ δεσμὰ τοῦ γά- μου... ἡ καλή του, ἡ Γαλλίδα σύντροφος τῆς ζω- Πς του Ντομινίκ, µπτέρα τοῦ παιδιοῦ του, ἑνὸς χαριτωµένου ἁγοριοῦ, τοῦ Συρίλ :(Κύριλλος). Ὁ ἄλλοτε «χοντρὸς (γιατὶ ἀπὸ πέρύσι ὕστερα ἀπὸ μιά ἐ- ξοντωτική δίαιτα ἀπέκτησε μιὰ σιλουέτα σπαθί), μὲ τὴν ἡπλῆ (πάντα) φωνὴρ ἀποχό- λυψε ὁ ἴδιος τὴν ἐπ) ἀόριστο ἀναθολη τῆς µνοµιµοποιήσεως ποῦ δεσμοῦ τον. τὸ Λονδίνο, ται αὐτὲς τὶς µέρες μὲ τὴ ἈτομινίΣ, εἶπε στοὺς ὃημοσιο γράφους, ὅτι πρόσφατα στὸ σπίτι τους στὸ Λὸς ἌΑνττε- λὲς ἐκείνηΏ, τοῦ ἐκμυστηρεύτη κε ξαφνικά, πὼς μετάνιωσε καὶ δὲν θέλει νὰ παντρευτοῦν: «Στὴν ἀρχὴ τνόµισα, πὼς ἀστειευόταν, ἀλλὰ ἦταν ἀπό- Άυτα. εἰλικοινῆς.. Πιστεύει, πὼς δὲν εἶναι ἔτοιμη γιὰ γά- μο καΐ φοθᾶται, Θὰ μποροῦ- σε, κάλλιστα νά μὲ παντρευτεῖ γι ἂν δὲν τὰ πηγαίναµε καλὰ νά μὸ χωρίσει καὶ νὰ τῆς μεί γουν τὰ μισά ἀπ ὅσα ἴἔχω. Αλλά δὲν ΄ἤθελε ν’᾿ ἀποκομί- σει ὀφέλῃ ἀπὸ κάτι, ποὺ δὲν τῆς ἀρέσει». ΣΡΕΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ποὺ θρίσκε- Ὁ Ντέμης 56 καὶ ἡ Ἀτο- µινίη 55 χοονῶν, ᾖζοῦυ μανὶ ἐγνιὰ χθόνια, Τὰ τελευταῖα Χρόνια ἔφυγαν ἀπὸ τὸ Παρί: σι τι ἐγκαταστάθηκαν στὺ Λὸς Άντζελες, ὅπου ὁ θαθύ “γιὰ -“καμψὸς μετὰ Ὁ Ντέμης τήν ἐξοντωτικὴ δίαιτα--- µέ τὸ γιὸ του Συρίλ. πλουτος τραγουδιστῆς γράπεν μιὰ σειρὰ δίσκους. Ἐχκεϊνὸς, )έει ἀκόμη, ὅτι ὁ ποφέρει τρομερά ἀπὸ μονα- Ἑιά, κάθε φυρὰ ποὺ «φεύγει κάποια Καλλιτεχνιήη πε- ριοδεία καὶ κάνει γὰ δεῖ τὴ Ἀτομινὶκ ὀδομάδες ὁλόκλη- ες. Τιὰ τὸ Ὑάμο τους, ποὺ Ἡ- ταν νά Ὑίνει τὸ καλοχαίΐοι στὴν Ἑλλάδα, θὰ γαλοῦῖσε κάπου τ.ὀ00.000 δραχμές... οΡόΣκοΠΙό- ος ΤΑΥΡΟΣ 20.4 --- 20.5 Κάποιος στὴν ζωή σας, σᾶς κάνει τὸν δύ- αὐτὸ δὲν δὲν γίνεται Ἔτσι ΕΡΙΟΣ 21.3 -- 19.4 Ἔϊσως συναντήσετε δυσκολίες στὰ ἐπαγγελ- µατικά σας. Μὴν ἀνησυχῆτε ὅμως, Θὰ εἶναι Τυχερός σας ἀριθμὸος γιὰ σή- σκολο, κι᾽ Ὅμως, : : οἱ νικητές. προσωρινές. µερα το 6. ἔχετε δώσει χρήσιμη Γιὰ σᾶς ξουν ποὺ μπορεὶῖ καὶ πάλι Κι’ ἂν οἱ περίεργοι, μαμα ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Φροντίστε νὰ ἀπαλύνετε τὴν ἐντύπωση ποὺ γιὰ τὸ ἄτομό σας, ταῖο καιρὸ στὸν χῶρο τῶν ἐπαγγελματικῶν σας ἐνδιαφερόντων. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 --- 22.7 Κινδυνεύετε νὰ χάσετε παιχνίδι μὲ τῷ πρό- σωπο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει σὲ δύο ταµπλώ. Σταματῆστε τὶς ἐπιπολαι- ότητες πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά. ΑΕΚΣΝ 29.7 --- 22,5 Μιὰ νέα γνωριμία αὐτὲς τὶς ἡμέρες σὲ Φὶ- λικὀ σας σπίτι͵ στὸν ἐπαγγελματικό σας τοµέα. Ἐκμεταλλευθητε τὴν εὐκαιρία, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 23.5 -- 22.9 καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ῥἐκεῖνο μὲ τὸν ὁποίο συνδέεστε αἰσθηματικά, θὰ ὑπὰρ- πολλὲς καὶ τὸν καιρό. Θὰ λάδετε γράμμα, ΞΧΓΟΣ 29.9 .-- 22.10 Νὰ λοιπὸν ποὺ ἡ τῦχη σας ἀάλλαξε, ἀφήσετε ὅμως τὶς εὐκαιρίες νὰ χαθοῦν, Χθεῖτε μιὰ πρόταση γιὰ κάποιο ταξίδι, ΣΚΟΡΠΙΟΣ 25.10 ---. 2111 Γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ ἐπιτύχετε τοὺς στό- Χους ποὺ ἔχετε προγραμματίσει νὰ κάνετε πολλὲς προσπάθειες καὶ μάλιστα χωρὶς κανένα σταµατημό, ᾿ Υ0Ξ82ΗΣ 2211 -- 21.12 Μη Ὑυρνάτε στὸ παρελθόν, νὰ συµθεῖ, καὶ νὰ πληγώσετε κι) πηµένα σας πρόσωπα. ΑΔΙΓΟΚΕΡΩΣ 2212... 191 ἄλλοι μὴ τὸ παίρνετε κατάκαρδα, Δὲν ἀξίζει, ἄλλωστε τὸν κόπο. θὰ περάσετε ἕνα εὐχάριστο δράδυ. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 201... 18,2 Κάπου τὰ ἔχετε μπερδέψει στὰ αἰσθηματι- κἁ σας. Ξεκαθαρίστε λοιπὸν τί θελετε, νὰ μὴν ταλαιπωρεῖτε καὶ τοὺς ἄλλους, Ἐ- παγγελµατικὴ ἐπιτυχία. ΙΝΦΥΕΣ 192... 203 Σταματήστε τοὺς αυναισθηματῖσμοὺς κάνετε αὐτὸ ποὺ εἶστε ψόχραιμοι στὶς σκέψεις σας μην. παραγνωρίζετε τὴ λογική. Σς Χ ὰ σᾶς ἀρέσει καθόλου. νὰ εἶστε πάντα ἐσεῖς δὲν εἶναι τὸν τελευ- γιατὶ παίζεται θὰ σᾶς Φφανεῖ ἐξαιρετικὰ εὐχάριστες στιγμὲς αὐτὸ Μην Δε- θα πρέπει γιατὶ τὸ µόνο εἶναι να πλ ηγωθήτε ἄλλα «γα- δείχνονται σὲ σᾶὰς λίγο γιὰ καὶ εἶναι τὸ πιὸ σωστό Νὰ και νὰ πο. μπα - απ 5... 2πνκπι”----.-----.----- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 λλΑΊ ΟΥ 198] Ζτιγμιότνπο ἀπὸ τὸν νι τὴν Ομόνοια. 4εξι Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΙΛΙΝΗ: ηφόρο ἀγῶνα τοῦ ΑΠΟΕΛ πρὸς διακρίνεται ὁ Εὐσταθίου τοῦ ΑΠΟΣ4 ποὺ ὑσιῆρξε ἀπὸ τοὺς 6ασικοὺς συντελεστὲς τῆς νύκης. σ. [ὶ ἐΙ[ίΠειι ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΣΕΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 389ην ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ : ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17η ΜΑΙ ΟΥ 1981. Ίπ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1. ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ 2. ΖΑΦΙΡΑ ρα 8.00 ΗΗ. 1000 µέτρα ι(5 φέρλουκς) δ8 διά (ϱ) Κ. Τσελεπῆς (8) Σ. Ἰωάννου δ.ΛΕΙΤΥ ΒΑΛΕΡΙΑ δι (1) κ Νικολάου : ΛΙΔΥΜΟΝ: Κατὰ σειρὰν ἀφίξεως 2η. ΙΠΠΟΔΡΟΨΜΙΑ: 1. ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ :« ΑΝΔΡΙΑΝΑ . ΡΑΦΑΕΛΛΑ . ΣΤΑΤΡΟΥΛΛΑ Α- 9 9 Ώρα 3.30 μμ . 9100 µέτρα ι(! μίλι 214 φέρλογκς)' ὅ5 4 8 49 (3) Ἑ. Εὐσταδον (1) Τ. Πέππος (9) Κ. Τσελεπὴς (4) Δ. Σιακαλλῆς ΔΙΔΥΜΟΝ: Κατὰ Σειρὰν ἀφίξεως Ὁ ἵππος ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ τρέχει μὲ παρω- πίδες Δπ ΙΠΟΔΡΟΜΙΑ.: Ωρα 4.00 μ.μ. 1600 µέτρα ἰ μίλυ, 1. ΑΤΑΤΑΜΟΝΤ ΚΑΤΤΕΡ 3. ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ δ. ΣΤΕΦΟΣ 4. ΜΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ δ, ΜΠΑΛΙ ΓΚΕΡΑ 601 δδ δο 49 4» (6). Ἑ. Ἰωάννου (5) Τς. Χούρυ (1) Κ. Νικολάου (9) Ἑ. Ἡὐσταθίου (4) Ἡο. Νεοφύτου Ἅτι ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ωρα 4.35 μη. 1500 µέτρα σα φέρλογκα) 1. ΜΙΣΙΕΛΕΝ (4). Β. Εὐσταθίου 9. ΦΑΝΤΑΤΟΡ Ἡν (4) Ἡρ. Νεοφύτου 8. ΜΑΡΙΝΟΣ στη (6) Τ. Πέππος 4. ΟΜΠΡΕ 49 (7) Δ. Σιακαλλῆς δ. ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 49 (9) Σ. Ἰωάννου 6. ΑΥΧΕΡ 49. {(ϐ) Ντανιέλ τ. ΑΔΛΠΑΤΡΟΣ 49 (8) Π. Καραολῆς δν ΙΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ώρα 5.10 μ.μ. 4600 µέτρα «1. μίλι) 1, ΣΕΝΙΟΡΙΤΟ 6τνα (6) Κ. Τσελεπῆς 5. ΚΛΕΦΤΗΣ δτι (Ἰ) Δ. Σιακαλλῆς Φδ. ΓΙΑΓΗΣ δτ (5) Τ. Γεωργίου 4. ΔΟΥΚΙΣΣΑ 56 ᾖ() Κ. Νικολάου Ε. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 56 (4) Ἑ, Μπότμαν 6. ΛΑ:ΙΤ ΘΑΝΤΙΕΡ 56 κᾖ(Ιἱ) Μ. Ραματὰν τ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ δ014 (6) ᾽Αλκιδιάδης 6π ΙπποδΡΟοΜΙΑ. Ὅρα 5.45 μ.μ. 1900 µέτρα '(6 φέρλουγκς) 1. ΣΕΡ ΜΑΡΡΕΥ: δὃδ (19) Ἠλ. ᾽Ανδρέου ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΡΙΣΤΙ 61 (1) Γ. Ἠέππος δ. ΜΠΡΑΙΗΒ ΜΠοα» ὅ91 (9) Σ. Ἰωάννου ὰ. ΠΑΝΑΤΖΕΚ 50. (8) ᾿᾽Αλκιθιάδης δ. ΜΠΛΑΚ ΜΠΠΙΟΥΤΥ 5 (ο) ΤΠ. ᾿Ονουφοίου 6. ΝΤΕΒΙΑΣ ΑΙ να 18) Ῥ. Ἰωάννου 1. ΜΑΙ ΡΕΝΑ ρὸ (4) Κ. Τσελεπῆς .. ΚΡΕΙ2Υ ΜΠΛΑΚ τα (8) Γ, Αντωνίου 9, ΡΟΤΖΕΡ ο (αι) Ἀταϊάνα , 10. ΜΠΙΑΑΊ ΜΠΟ. 55 (6) Ἡο. Νεοφύτου 11. ΑΓΡΑΣ 51 (9) Ἡ. Καραολῆς 13. ΑΜΑΛΙΤΣΑ 49. {(Ἰ) Β. Εὐσταθίου - Ὁμόσταθλοι 7π ΙΠΟΔΡΟΜΙΙΑ: Ωρα 6.20 μ.μ. 1500 µέτρα (744 φέρλουκς) ᾿ Φ ΜΕΑΣ ΡΟΚΚΕΤ οὐ (9) Τ. Πέππος 9, ΚΑΡΑ ΛΙΖΑ 56 4) Γ, Μπότμαν Δι ΕΛΕΝΙΤΣΑ ρο (5) Τ. Γεωργίου 4, ΣΑΝΤΥΑΓΟ .. (0. Κ. Νικολάου ”. ΛΥΚΟΣ σα τ. (ὁ) )Αλκιθιάδης ε ΡΑΛΑΝΗ 43 (1) Δ. Σιακαλλης 1. ΜΟΝΕΡΟΕ 4. (τ) ΠΠ. Καραολ]ις α, ΠΗτ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 4 κ{6) Ἡ. Ἑὐσταθίου 9 ΜΑΤΙΟΥΛΛΑ 49. (0) Σ. Ἰωάηνου 10. ΝΕΓΡΟΣ 4 (4) Ἱρ. ἁνεοφυτου 0 ἵπτος ΠΠΤ ΜΑΧΑΙΡΒΡΑΣ τρέχει μὲ παρυ- πίδες. κ Καθυστερεῖ στὴν 'Αφετπρίαν. {4 Καθυστερεῖ ἡ παραμένει ρίαν. στήν ἊΆφετῃ- Τὸ πρωιάθλημµμα καλαθοσ φαίρας τὴ ΛΠΙΕΛ ΛΗΤΗΤΙ ΗσΕ ΤΗΗ ΓΜΟΛΜΙῇ 74355 Τὸ ἀκολουρεῖ ἀπὸ κοντιὰ ΑΕΛ Τὸ ΑΠΟΕΛ πέτυχε τὴν 15Π νίκῃ του στὸ πρωτάθλτµα καλαθοσφαίρας καὶ παραμένει ἁήττητο στὴν. κορυφή. Πίσω του σὲ ἁπόσταστι ἀναπνοῆς θρίσκεται ἡ Δξλ ποὺ ὁ διακοπεὶς ἁγὼν της πρὸς τὸν ᾿Απόλλωνα ἐκκρεμεῖ ἀκόμπ ὀνώπιον τῆς ΔικαστικΏς, Οἱ µέχρι στιγμής ἑἐμφανίσεις τῶν ὁμάδων δείχνουν ὅτι τοῦ τίτλου, Ν ΑΠΟΕΛ καὶ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΑΚΥΡΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ “ΑΡΗ.-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Ο Ἓνα λάθος ποῦ ᾽Αργείτη διαιυτητῆ Νικολίτσα, στὸ 74΄ τοῦ ἀγώνα Κυπέλλου ΑΕΚ -.. Αρη, ἕγινε αἰτία νὰ µεταδλη θε ἡ Νέα Φιλαδέλφια σέ... ρίγκ. Στὸ σημεῖο ἐκεῖνο κι ἐ- νῶ τὸ σκὸρ ἦταν Ἱ---], ὁ ΝΙ- κολίτσας ἄφησε τὸν Κούη νὰ πάρει καθαρὰ τὴν μπάλλα μὲ τὸ χέρι, ἀπ' τὸ Θώδη, νὰ τὴ δώσει στὸ Ζῆνδρο ποὺ Έφυγε μόνος του, ἀπέφυγε τὸ Ραδού ση, ποὺ ἔτρεξε καθυστερημένα καὶ μὲ δυνατὸ σοὺτ κάρφωσε τὴν μπάλλα στὸ «Γ». Τὸ Χχονβδροειδὲς λάθος τοῦ διαιτητῆ Έκανα τὸ Υήπεδο ἡ- φαίστειο. Οἱ µπεαῖκτες τῆς ΑΕΚ, ἔξαλλοι ὁρισμένοι, τὸν πίεσαν νὰ ρωτήσει τὸν ἑπόπτη Μανιταρᾶ. Αὐτὸς δέδαια δὲν θέλησε νὰ πάρει καµία εὐθύνη καὶ δήλωσε συμφωνία μὲ τὸ διαιτητή. Καλμάρισαν κώπως τὰ πνύ µατα, ἁλλὰ μοτὰ ἀπὸ πέντε Λεπιὰ (79) τὸ. ἠφαίστειφ.ὁ- πζιαρᾶς κλώτσησε τὴν µπάλ λα μακριὰ γιὰ καθυστέρηση, κορυφώνοντας ἔτσι τὶς προκλη πικὲς κί ἐριστικὲς διαθέσεις ποὺ εἶχα δείξει ὠρκέτὴ ὅρα πρίν. Ὁ διαιπητὴς τοῦ ἔδειξε κί τρινη κάρτα, κι ἐνῶ τὴ ση- μείωνε, ὁ Παντζιαρᾶς, ἔπεσε κάτω κάνοντας φομορὸ θέατρο ΛΕΜΕΣΟΣ - ΕΤΕ 3-0 ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΥ. Ἡ Μικτὴ Λεμεσοῦ Ότὴ πε τόσφαιρα Ἠκἑθδισε τὸ 6ράδυ τῆς Δευτέρας στὴ Λεμεσὺ τὴν ὁμάδα τῆς ᾿Βμπορικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μὲ 2---0. . Ἡ ἐπιχράτηση τῆς ντο κῆς ὁμάδος ὑπῆοξε ἄνετιη ἐνῶ ᾗ ὁμάδα τῆς Ε1ΏΈ µόνο στὲ 31 σὺτ μπόρεσε νὰ σταθῆ ἆ ξιόλογα. »Αφοῦέχασε τὸ πρῶτο σὲτ 15---» στὺ 90 ἀνέδασε αἴσθη. τὰ τὴν ἀπόδοσή της. Πάλαι- φε τὸ παιγνίδι ἀλλὰ τελικἁ ἔχασε τὸ σὲτ 15---1δ. Στὸ τρίτο σὲτ ἡ Μικτὴ Λε ἝὝματος” πέτόσφαιρας, Ο γκολκῆπερ νο Ἂρη Πον} μεσοῦ κνριάρχησε καὶ πάλι καὶ τὸ κέρδυσε ἄνετα 16---4. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΕΚ - ΑΡΗ Ἀρρένη ἡ Ν. Φιλαδέλφεια γιὰ καθυστέρηση. Κάποιοι Ἕ- νωασίτες ἕτρεξαν νὰ τὸν σηκώ σουν διὰ τῆς δίας, κάποιοι ᾿Αρειανοὶ νὰ τοὺς ἐμποδίσουν καὶ σὲ Χρόνο μηδὸν τὸ γήπε- 'δο ἔγινε ἀρένα. Τουλάχιστον τρία --- τέσσερα ζευγάρια ἕ- παιδαν μπουνιὲς ᾖ({Φουρὸς --- Μπάγεδιτς, Βλάχος --- ᾿Αλε- ξίου) ἐνῶ οἱ πιὸ πολλοὶ ἁπ᾿ τοὺς ὑπόλοιπους ἠσαν... ἔλύ θεροι σκοπευτές. ἜΈριχναν ὅ- που εὕρισκαν. 0 «ἄρχων τοῦ ἀγῶνοςν πα ρατηροῦσς τὰ γεγονότα μὲ προσοχὴ ἀλλὰ καί.. ἀπάθεια. Ὅταν τελικὰ οἱ παράγον- ΠΑΝΤΖΙΑΡΑΣ τες, θοηθοὶ καὶ τεχνικοὶ (Στρά τος, Πωνταζῆς καὶ Βίτσαν) ἁποκατέστησαν τὴν τάξη, ὁ Νικολίτσας ἀρκέσθηκε νὰ σν- νεχίσει τὸ παιχνίδι σὰν νὰ μὴν Έγινε τίποτε! Τρανὴ ἆἀ- πόδειξη τῆς ἐνοχῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ φόδου ποὺ τὸν κωτεῖχε. ΑΠΟ-Ε ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ Ἑλλέδα - Ρρυμινα Στὴν πόλη Πάντερμπορν τῆς Α. Γερμονίας ἀρχίζει σή- µερα ἡ ποῖο συμμετέχει καὶ ἡ πονί- ὄχυρη ὁμάδα τῆς Ἐθνικῆς Ἑλ λάδος. Ἡ Ἑλληνικὴ ὁμάδα ἀντιμετωπίζοι σήµερα. τὴν Ρουμανία ποὺ διαθέτει ὄνα ἐξ ἴσου δυνατὸ συγκρότημα. Στὸν ὅμιλο τῆς ᾿Εβνικῆς Ἑλήάδος συμμετέχουν ἐπίσης ἡ Τουρκία, ἡ -Δ. Γερμανία, ἡ Ἑλθετία καὶ ἡ Δονία. Οἱ πιθανότητες γιὰ διάκρι ση τῆς ὁμάδος τῶν Βάλις καὶ Τάσκωφ εἶναι πολὺ µεγέλες. Προηγήθη πολὺ προσεγμένη προετοιμασία, Υι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἀπαντήσεις τῶν Ἑλλήνων φιλάθλων εἶναι πολὺ µεγόδες, Ὅλοι πορυμµένουν τὴν πρόκρι ση, ὅπως σννύδη καὶ μὲ τὴν ᾿Ἐθνικὴ ὁμάδο ποῦ Μπάσκετ, ποὺ μὲ τὶς ἐκπληκτικές της ἐμφανίσεις ἄφησε τὴν Εὐρώπη 9 ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ Ἡ 'Ἐθνικὴ Ἑλλάδος θὰ ἀν τιµετωπίσει οὔριό τὴν Ἐθνι- κ τῆς Τουρκίας ποὺ εἶναι ἕνα ἀπ τὰ φαθορὶ γιὰ τὴν πρόκριση. Συγκοκριµένα ἡ Ἐθνιὴ Ἔλ λάδος θὰ ἀντιμετωπίσει ὅδια- δοχικὰ τὶς ὁμάδες Ρουµονίας (15.5), Τουρκίας (16.5), δν πικῆς Γερμανίας (17.5), Ἕλ- θειίας (19.5) καὶ Δανίας 195). ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Φρήνσις καὶ Σώου οἱ πιὸ ἠκριβοὶ στήν Αγγλία ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 1.650.000 ΛΙΡΕΣ Σύμφωνα μ’ ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ ᾿Ιταλικὴ ἀθλητικὴ ἐπιθεώρηση, οἱ παῖκτες ποὺ ἀξίζουν τώρα περισσότερο στὴν Αγγλία εἶναι ὁ 20χου- γος Γκάου Σώου, τῆς Αστον ἙῬίλλα καὶ ὁ 2θχρογνος Τοέ- 6ορ Φράνσις τῆς Νόττιγχαμ, ποὺ ἡ τιμὴ τους ἔχει φθάσει σὲ 1.660.000 λίρες. τὴ συγέχεα ἡ ᾿ταλιχκὴ ἐπιθεώρηση ἀναφέρεν καὶ τὶς ἀχόλουθες «τιµές». Πήτερ Ἀίλτον τῆς Νόττιγ χοι -- τερματοφύλακας --- 5]. χρονῶν 520.000 λ. Τζόουν Τζόρνταν τῆς Μάν τσεστερ Γιουνάϊΐτεντ --- στράῖ -κεορ --- 59 χοονῶν «0.000 λίρες. Φρὰνι Ἀτέηπλετον τῆς Αρσεναλ --- ατοάΐκερ ---δὅ χοονῶν, 410.000 λ. »Οσθάλντο ᾿Αρντίλες, τῆς Τόττεναμ --- Μπάλλαντερ -- ο χοονῶν 500.000 ὰ. Σχλὲν Χόντα τῆς Τόττεναμ Οἱ δύο πρῶτες ὁμάδες θὰ - Μπαλλαντὲρ -- 53 νῶν 500.000 λ. σούιτς --- μπαλλαντὲρ -- 28 γοῦτς -- µπαλλαντέρ --- 8 χρονῶν 500.000 λ, Γιούστιν Φάσσενω τῆς Νόο γουιτς --- στράΐκερ --- 20 χ0ο νῶν 410.500 λ. Χ00- Τζὼν Γουφοκ τῆς 1π- σουτς --- στράῖκεο -«-- 9ὺ χρονῶν 1.110.000 1. Στὴ ᾿Αρτσιμπαλντ τῆς ΤἘόττεναμ -- Στράϊκερ --- 24 χοονῶν 1,140.000 λ. Ῥαΐη Οὗδλχινς τῆς Μάν- τσεστερ Γιουνάῖτεντ --- µπαλ λαντέρ --- 24 χρονῶν 1.110.900 λίρες. Τέρου Μὰκ Ντέρμοι τῆς Λίδερπουλ --- μπαλλαντὲο --- 36 χρονῶν 800.000 λ, Κέννυ Νταγκλὶς τῆς Λί-, 6ερπουλ. --- Στράΐκερ --- 50ἱ χρονῶν 160.000 λ. Κέδιν Ἰήγκαν τῆς Σαοι- θάµπτον -- οστράΐκερ --- 50 χοονῶν 100.000 λι προκριθοῦν στὸν τελικὸ γύρο τῆς διοργανώσεως ποὺ θὰ δι- εξαχθεῖ στὴ Βουλγαρία ἀπὸ 17 ἕως 20 Σοπτεµδρίου, Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Τὴν σύνθεση τῆς ᾿Εθνικῆς Ἑλλάδος ἁπαρτίζουν οἱ ἑξῆς ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΠΡΗΝΛ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ϐ ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΣΤΟ ΤΙΟΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΥΠΑΛΗ Θριομµθευτικὴ νίκη πέτνχε ὁ διεθνὴς ἀθλητὴς τοῦ ὙΤζοῦντο Σπῦρος Σπύρου στοὺς ἀγῶνες ρΑπνοικτῆς Κατηγορίας ὨΤζοῦν πο ᾿Ανδρῶν ποὺ ἦσον µέσα στὰ πλαίσια τῶν ἀγώνων τοῦ ΄ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Τ0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ Συνεχίζεται καὶ λήγει Κυριακὴ τὸ Παγκώπριο Πρω- τάθληµα Τέννις στὰ γήπεδα τοῦ Ὁμίλου «Φίλτ Κλάπν στὴ Λευκωσία. Τὸ σημερινὸ πρόγραµµα πε: ριλαμθάνει τοὺς δύο . ἡμιτελι- μοὺς τοῦ ἁπλοῦ ἀνδρῶν (Κεν τρικὸν Γήπεδον 3.30 ... 6.00 μ.μ.) καὶ τὸν ἡμιτελικὸ τοῦ Μικτοῦ Δυπλοῦ (6.15 μμ.). Στὸ Γήπεδο Αρ. Ἰ θὰ διεξα- χθοῦν οἱ δύο ἡμιτέλιωοὶ τοῦ ᾽Απλοῦ Γυναικών (3.30 .-. 6.00 μμ.). Τὸ πρόγραµµα τοῦ Σαδθά- του συμµπεριλομθάνει τοὺς δύο ἡμιτελικούς τοῦ διπλοῦ ἀν- δρῶν (Κεντρικὸν Γήπεδον 3.30 --- 6.00 μ.μ.) καὶ εὐθὺς μετὰ τὸν Τελικὸν τοῦ Μικτοῦ Αι- πλοῦ. Στὸ Γήπεδο ’Αρ. Ἱ θὰ διεξαχθεῖ ὁ τελικὸς τοῦ δι- πλοῦ Βετεράνων (5 μ.μ.). τὴν ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ το ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΟΡΝΟΥ Συνεχίζεται τὴν Κνοιαχὴν 11) δ)8Ι τὸ τονογονὰ τῆς Α ἘΚ Ἐόρνου µέ τὶς τελενυταῖες δύο συναντήσεις ᾿Δ΄ γύρου. μεταξὺ τῶν ὁμάδων, Φ«ΘΟ]» Κατσιάτη --- Ας χιµήδης» Κέντρον ἔνημερωτι πῆς ἐπιμορφώσεως ὥρα 9.45. Φὢ «ΛΕΤΟΣ» ᾽Αγγλισίδων -- ΠΛΑΤ. - ΠΑΡΚ Αρυ- δίππου ὥρα 4.45 μ.μ. Αποτελέσματα περασμένη: | Κυριακῆς: 1. ΑΠΟΠ Παλαικύθρου 5 --- Παρθενὼν Συνοιχισμυῖ Λατσιῶν 1. δ. ΚΟΣΜΟΣ Λυμπιῶν ϐ ---Γσιμεντοποιῖα Βασιλικοῦ ϐ ΣΗΜ.: Τὸ τονργονά ἆθλα θετεῖ τὸ σιημα ἀθλητι: κῶν εἰδῶν ΣΗΟΡΈ ΛΑΤΦ Λεωφόρος Σὁτασίνου Λευκω σία. Ἐτήσιου Πρωτοθλήκωτος /Λοῦ Νικοσία Τζοῦνιο Κλάμπ Ὁ Σπύρου τν ον εἶναι τῆς κατηγαρίας 60.65 κιλῶν κα τόφερε στὴν ᾿Ανοικτὴ Κατηγο ρία νὰ κερδίσει δισθνεῖς ἆθλη τὲς τῶν κατηγοριών 7] κι- λῶν, 78 «αὶ 86 κιλῶν, Συγκε πριµένα στὴν ᾿Ανοικὴ Κατη- γορία πῆραν µέρος 18 ἀάθλη- τὲς μεταξὺ αὐτῶν διεθνεῖς καὶ ἀθλητὲς ποὺ πήραν µέρος στοὺς ᾿Ολυμπιακοὺς Μόσχας. Στοὺς τελικούς, οἱ ὁποῖοι δι- Ἑβήχθησαν τὴν Τετάρτη ποὺ ρους διεθνεῖς ἀθλητὲς Γιάννη Κουγιόλη - καὶ Κωνστ. Κώων- σταντίνου. Δεύταρος ἀναδείχθη μα ὁ Κουγιάλης καὶ τρίτος ὁ Κωνσταντίνου. Οἱ ἁγῶνες, ποὺ ἧταν ἆθλο- θετηµένοι ἁπὸ τὴν ΚΕΟ, κα πονθουσίασων κυριολεντικὰ τοὺς θεατὲς καὶ ἐπισήμους. Οἱ ἀγῶνες τῆς Τετάρτης ἢ- σαν «ἀπὸ τοὺς πιὸ δραµατι- κοὺς καὶ δυναμικοὺς ποὺ διε- ξήχθησον τὰ τσολευταῖα 3 χρό για, Καὶ οἱ τρεῖς ἀθλητὲς τῶν τολικῶν ἀγωνίσθηκαν ἀρκετὰ καλὰ καὶ ἔΈδειξον ὅτι ὀκτὸς ποὺ θρίσκονται σὲ καλὰ φόρ- μα διαθέτουν καὶ μεγάλα προ” σόντα, Τοὺς δύσκολονς οὐτοὺς ἀγῶνες διαιτήτευσε ὁ κ. Κ. Αανίτης μὲ 6οηθοὺς τοὺς κ.κ. Στ. Στανριν, Μ. Σκουρου: µούνη, Π. Σαθδίδη. Ὑπωώθν- νο ᾿Αγώνων / Γραμματείας οἱ κ. κ. Φ. Χρίστου καὶ 0. Γεωργίου. Μετὰ τὸ τέλος τῶν ἀγώνων ὁ Πρόεδρος τῆς Τωνικῆς 'Ἐ: πιπροπῆς τῆς ΓΠογκύπριας “Ὁ µοσπονδίας Τζοῦντο / Καρά- τε κ. Κ. ΑΛανίτος ἀπτένειμε τὰ ἔπαθλα ΚΟ στοὺς νικητές. 9 ἵΤὴν προτωῆ Κιριακὴ στὶς 10 π.μ. θὰ διοξαχθοῦν στὰ ἀσκητήρια τῆς ΓΠμγκύπρι- ας Ὁμοσνονδίας ζοῦντο/Κκα ράτε, οἱ 'Ετήσιοι ᾽Αγῶνες Κα ράτε τοῦ ἡΜισία Καράτε Κλάμπ. Τοὺς ἁἀνῶνες θὰ διοι τητεύσει ὁ κ. 6Θ. Γεουργνίου. Τὴν ἀθλητικὴ αὐτὴ διοργάόνω- ση ἀθλοθέτησε ἡ ΚΕΟ. Τὸ Δ,. Σ. πληροφορεὶ τοὺς ἀθλητὲς Τζοῦντο τοῦ Νικοσία Τζοῦντο / Κλὰμπ ὅπως 6ρί- σκονται τὴν προσεχή Παρα- σκευὴ στὶς 4 μ.μ. στὰ ἁσκη: τήρια τοῦ Κλὰμπ γιὰ ἐξετά- σεις Ζωνῶν. Στὶς ἐξετάσεις τῆς Παραωσκευῆς θὰ δΒρίσκον: ται καὶ ἀθλητὲς τοῦ Λάρνακα Τζοῦντο Κλάμπ. Τὶς ἐξετάσεις θὰ διευθύνει ἡ Τεχνικη Ἐπι- τροπῆ τὴς Παγκύπριας Ὅμο: σπονδίας Τζοῦνιο / Καράτε. ΑΕΛ θὰ εἶναι οἱ θασικοὶ διεκδικπτὲς Προχθὲς τὸ ΑΠΟΕΛ νίκη- σε στὸ ΓΣΠ τὴν Ὀμόνοια 14---ὔδ. Οἱ τελενταῖες καλὲς ἐμφανίσες τῆς Ὀμόνοιας προδίκαξαν ἕνα ἑγδιαφέοοντα ἀγώνα. Πλὴν ἅμως τὸ ΑΠΟ- ΒΛ ἐπέδαλε ἀπὸ τνωρὶς τὸ παιγνίδι του καθήλωσε «(ἡν ὉὈμόνοια καὶ ἔφθασε πανηγυ οικὰ στὸ θριαμθευτικὸ Ἰά-- ὅ5δ. ο ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν ἀγώνα ΑΕΛ -- ΕΝΑΔ. Ἡ ἘΝΑΛ πῆγε στὴ Λεμεσὸ μὲ ἀρκετές φιλοδοξίες ἀλλὰ ἡ ΑΕΛ σαφῶς ἀνώτερη τὴν κέρδισε χαθαρὰ ϐ5--άΊ καὶ ἀκολουθει ἀπὸ τκοντὰ τὸ ΑΠΟΕΛ. Ὁ Αχιλλέας πέτυχε καθα- οὗ καὶ ἄνετη νίκη κερδίζον- τας στὸ Καϊμακλὶ τὸν Ζήνω- να μὲ 81--4δ. Αὐτὴ εἶναι ἡ 1δη Ἆττα τοῦ Ζήνωνα σὲ ἰσά ριθµους ἀγῶνες. Τέλος ΘΑ. χωρὶς ἰδιαίπερη ὃυσκο- λία κέρδισε τὴν ΕΝΑΟ ᾖτι-- 66. Φ δα ῶ Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ Μετὰ τὰ ἁἀποτελέσματα αὖ σὰ ἡ δαθµολογία διεµοοφώθη ὡς ἑξῆς: ΑΠΟΕΛ 16 30 ΑΕΛ 14 38 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 16 Σ6 ΟΜΟΝΟΙΑ 16 56 ΕΝΑΔ 16 34 ΑΠΟΛΛΩΝ 14 259 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 14 398 ΘΑ 16 31 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14 18 ΖΗΚΩΝ 16 156 ΕΝΑΟ 1δ 16 ΣΗΜ. Ἱ δὲν περιλαμδά γονται οἱ διακοπέντες ἀγῶνες Απόλλων - ΑΕΛ καὶ Ὃλυμ πιὰς ---ΕΝΑΟ ποὺ θά ἐκδι- κασθοῦν ἀπὸ πὴν Διιαατικὴ 'Εαιτροπὴ τῆς ΚΟΚ τὴν προ σεχὴ Πέμπτη, Τὸ πρωτάθλημα Ἅκαλαθο- σφαίρας συνεχίζεται αὔοιο Σάδδατο μὲ τοὺς ἀγῶνες τῆς Ίδης ἀγωνιστικῆς ὡς ἆ- κολούθως: Γήπεδο: Κεραυνοῦ Κεραν- νὸς ---- ΏΘΑ Διαιτητές: Πο. ]ωαννίδης Κ. ᾿Αραθῆς. Τοαµµατεία: Χο. ἍἈΧρνστο: δουλίδου Ν. Μιρολλάης. - ασίαρχοςι Φ. Χατζη- Τήπεδο: ΕΘΑ ἘΝΔΟ -- ΑΧΙΛΛΕΑΣ Διαιτητές: Ν. Καλαποδᾶς, Α. ᾿Αναστασιά- Ἶς. Τραμματείαι Ν. Πελαθᾶς Τνµνασίαρχοςι ΤΠ. Καννάου ρος. 'Ἐφηδικόνι Ν Καλαποδᾶς, Α. ᾿Αναστασιάδης. Γήπεδο: ΤΣ2 ΖΗΝΩΝ -- ΑΠΟΕΛ. Διατητές: ὦὥ, Πανα χίδης Ἡ. οσός. Μ. Τεονῆ Δ. Τοαµµατεία: Χαραλάμπους. Γυµνασίαρχος: Γ. Χοιστοφί ης. Ἐκφηδικόνι ὁ. Παναγίδης, {Ι. Γαθριήλ. Τήπεδο ΤΣΗ ἍὈμόνοια κ. Απόλλων τι. Χ΄΄ Σπε- φάνου Α. Απμπιοον, Τοαµµατεία: Ἁ. Μαρχίδου. Γυµνασίαρχος: Α. Θεοχαοσί . Γεωργίου δης. Ἐφηδιόν: Στ. Χ΄’’' Στε- φάνου, Α. Δημητρίου. Τήπεδο: ΕΝΙΑΛΔ ΕΝΑΔ -- Ολυμπιάδα Διαιτητές: Λ. Κόνιαλης Ν. Θεοδότου. Ῥοαμματεία: Στ. Χαρα- λάμπους. Τυµνασίαρχοςι, Ὦ. Φιλίπ- που, Ἐφηδικόν: Λ. Κόνιαλης Ν. θεοδύτου. Ὥρα ἐγάρξεως ἀγώνων ΣΑνδρῶνυ 7.50 µ.µ. καὶ ἐφή- όων 6.1ὔ μ.μ ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ “Ὁ προπονητὴς τῆς ἐθνικῆς ὁμάδος τῆς Δυτικῆς Γερµμανί- ας κ. Γιού Ντερθάλ κάλεσε δύο νέους παῖκτες ποὺ θὰ «δο κυµάσει» στὶς 19 Μαΐου στὴ Στουιγκάρδη, στὸν ἀγώνα μὲ τὴ Βραζιλία. Ὡς Ὑνωστό, ἡ Αυτ. Γερμονία παίζει στὶς 24 τοῦ ἴδιου µήνα μὲ τὴν Φιγλαν δία γιὰ τὸ Παγκόσμιο Κύπτλ- λο. Οἱ δύο νέοι παῖκτες εἶναι ὁ ἁμυντικὸς ἄσσος τῆς ἸΑρμί για Κάρλ - Χάϊνς ἡΓκάῖλς, ποὺ εἶναι 26 ἐτῶν καὶ ὁ 25χρο νος μπαλαντὲρ τῆς Σάλκε Οὔλι Μπίτσερ. στὴν Έγκωμη ΛΑ] Σελίδα 5 πού τὸ ᾽Αγαπητή «Σημερινή», Θὰ ἴἤθελα μὲ οὐτὴ τὴν ἐπι- στολὴ νὰ δείξω πὼς ἀντιμε- πωπίζει τὸ ΑΚΕΛ τὴν καμμα” πικοποίηση , τοῦ ποδοσφαίρου µας. Πιὸ συγκεκριµένα στὸ υμὰτς Σαλαμίνα --- Παραλίμνι κάποιος ποδοσφαιριστὴς τῆς Ἑνώσεως ἕκανε προσπάθεια νὰ μπε στὴν περιοχὴ τῆς Σα λαμίνος καὶ τότε ἀνατράπηκε ἀπὸ ἀντίπαλο παϊκτη. Όταν σηκώθηκε πάνω ὁ παίκτης ποῦ Παραλιµνίου λέει στὸν ἀντίπολο ποὺ τὸν ἀνάτρεφε ἀκαλὰ ρέ... ὄνομα ἴνταλος κά μνετε, νὰ μᾶς σκοτώσττε παί ξοτε πιὸ ἤρεμα. ᾿Ὁϊ νὰ χα- ρίσετε ἁλλὰ νὰ μὲν μᾶς πε- τσοκόφετε». Καὶ τότε ὁ ἀντί- ---᾿Ἀθλητικὲς Ἐπιστολὲς --- (Ἠρτε διαταγή κόμμα διαταγὴ ποὺ τὸ σᾶς κόφουµα μάρκας πάει πάνω ἡ Ὀμόνοιυα, Νὰ λουπὸν πὠὼς ἀντιμυτωκά ζει τὸ ΑΚΕΛ τὴν κοόµφατικο- ποίηση τοῦ ποδοσφαίρου οφ παροτρύνοντας τὶς ἀριστερὲφ ὁμάδες νὰ παίζουν σοληρὸ πα γνίδι τὶς δοξιὲς γιὰ νὰ τοὺᾳ στεροῦν δαθμοὺς καὶ νὰ ὧπις πλέουν στὴν ἀπιφόνοια οἱ ωὰμ μουμιστικὲς ὀμάθες ποὺ χρη» συμοποιοῦν τὸ ποδόσφαιρο µας γιὰ κομμαπτικὲς σκοπηµό- τητες καὶ μικροονμφέροντα. Εὐχαριστὸ Ὁπαδὸς τοῦ Παραλιμνίου Ἡ Οὐγγαρία πέτυχε σπου δαία νίκη στὴν προκριματικἡ φάση τοῦ Παγκοσμίου Ἀυ πέλλου κερδίζοντας στὴ Βου δαπέστη τὴν Ρουμανία. |--. ΟΙ δύο αὐτὲς χῶρες μαζι μὲ τὴν Αγγλία θὰ διεκδική σουν τὴν πρόκριση ἀπὸ τὸν 4ο ὅμιλο ποὺ προδλέπεται γὰ ἔχει ὁραµατικἡὴ ἐξέλιξη. Μάλιστα ἂν ἡ ᾿Αγγλία δὲν φροντίσει νὰ διορθωθεῖ τότε θὰ περάσει ἄσχημες στιγμὲς καὶ μπορεῖ νὰ ἁἀποκλεισθεῖ, Τὸ γκὸλ τῆς νίκης τῶν Μα γυόρων πέτυχε ὁ περίφημος Φαλέχνας στὸ Ιδ8'. Μοτὰ τὸ ἀποτό εσµα αὐ τὸ ἡ θαθμµολογία διεµορφώ θη ὡς ἑξῆς : ΑΠΟΕΛ - Ε.Τ.Ε. 3-0 ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΥ Ἆ Ἡ ὁμάδα πετοσφαίρας τοῦ ΑΠΟΒΛ νίκησε πὴν Τετάρτη | τὸ δράδυ τὴν ὁμάδα ᾖτῆς Ἐμπορικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μὲ 3--ὂ. Ἡ. ἐπικρότηση τοῦ ΑΠΟ: ΕΛ ὑπῆρξε ἄνετη ἀφοῦ κχρ πρ. ο σέις μὲ |5--3, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ἡ Οὐγναρία 1 - Ίνίκησε τήν Ρουμανία ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4-0 Ἱ. Αγγλία 4 Ἴ-ὃ 5 2 Ρουμανία 4 ᾖ-- 4 3 Οὐγγαρία 2 3-ὃ 3 4 Νορδηγία 3 ἃ-ό 3 5 Ἑλθετία 3 4--ό Ἑπόμενος ώνας: 3Ὁ Μαΐου Νορθηγία --- αν ρία. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ Η ΒΟἨΛΠΏΑΡΙΑ. Ἡ Βουλγαρία πέτυχε µε: Υάλη γίκη κερδίζοντας στὴ Μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα αὖ- ἔπιασε στὴ ] θέση τὴν Αὖι στρία καὶ ην Δ, Γερμανία. Οἱ τρεῖς Ἐ κὰ ἁμάδες θὰ εἶ ναι οἱ ικοὶ διεκδικη τές τῆς προκρίσεως ἀπὸ τὸν Ίο Όμιλο. Καὶ ἂν δεχθοῦ µε ὅτι ἡ Δ. Σερµανία εἶναι σίγουρη τότε μεταξδὺ Αὐστρί ας καὶ Βουλγαρίας θὰ γίνει σφαγή. Τὰ τέρματα πέτυχαν οἱ Σλάδκωφ (10/53), Κων. νο (95'), Τοδίκωφ Μετὰ τὸ 4--0 ἡ δαθµολο γα ἔχει ὡς ἑξῆς : 8-2 ό 2 Δ. Τερμαία 3 7--ὶ ό 3 Βουλγαρία 4 Ό--4 ό 4 Αλδανία 5 3--Ιο 2 5 αξία 4 0--Ιθό Ἑπόμενος ἀγώνας: 24 Μαΐου Φιλανδία --- Δ. ΓΒρ. μανία. Τὸ Μπάσκετ στὴν ἙΕλλά- δα ὅπως καὶ στὴν Κύπρο ὧε κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ Ποδοσφαίρου. Ὅλοι μιλοῦν γιὰ ποδόσφαιρο καὶ ἐἑλάχι- στοι γιὰ Μπάσκε. Όμως ἡ πρόσφατη μεγαλειώδης ἐἑ- πιτνχία τπῆς ᾿Εθνικῆς Ἑλ- λάδος στὴν Κωνσταντινούπο λη, ἀνέδασε τὶς μετοχὲς τοῦ ἀθλήματος σὲ φηλὸ ἐπίπεδο. λποροῦμε νὰ ποῦμς πὼς πώρα ἀρχίζει μιὰ νέα ἰστο- ρία γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Μπά- οκετ ἕνα νέο κεφάλαιο. Κι’ ἐμεῖς Φφυσικὰ σὰν Κύπριοι Φίλαθλοι χαρήκαµε καὶ νοιώ σαμε τὴν µεγάλη νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Μπάσκετ ἐνῷ πα ράλληλα εὐχάμαστε ἀνάλο- γες μέρες νὰ ἀνατείλουν καὶ γιὰ μᾶς στὴν Κύπρο. Στὸ μεταξύ: Οἱ Ἕλληνες καλαθοσφαι- ριστὲς ἔμειναν ἔκθαμδοι ἀπ τὴν ὑποδοχὴ ποὺ τοὺς ἐπεφύλαξαν οἱ φίλαθλοι στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ. «Εἶναι ἕνα ὄνειρο ζῶ µο ναδικὲς στιγμές», φέλλισε ὁ Παναγιώτης Γιαννάκης. Ἓνας - ἕνας οἱ παῖκτες τῆς Ἐθνικῆς μπάσκετ ἑμφα νίζονται στὴν ἀρχὴ τῆς σκά λας. Τὰ ὀνόματά τους γίνον ται τραγούδι στὰ χείλη τῶν Φιλάθλων. Πρωτοφανεῖς ἐκδη λώσεις. Σκηνὲς ποὺ µόνο τὸ ταπεραμέντο καὶ ἡ ἰἴδιοσυγ κρασία τοῦ Ἕλληνα μποροῦν νὰ δημιουργήσουν. ή! τὴ ιΠὲ [ί [ΛΠΙΙΚΙί [ΙἰΙχεῖ Τελευτοῖος ἐμφανίζετοι ἆ Νίκος Γκάλης. Σεισμὸς πολ λῶν Ρίχτερ! Τὸν σηκώνουν κι αὐτὸν στὰ χέρια, Καὶ τὸν μεταφέρουν ἔτσι, τὴν ἔξοδο, «Νοιώθω περήφω. νος ποὺ ἔπαιξα μια Ἐθνι- κἡ ὁμάδα. Αὐτὸς ὁ κόσμος ἀξίζει κάθε θυσίον, δηλώνο, ὁ πρῶτος σκόρερ τῶν Ἱρο- κριµματικών. Στὴν πρώτη σειρὰ ὑποδο. χῆς, σύσσωμο τὸ Δ.Σ. τῆς ΕΟΚ μὲ ῥἐπικεφαλῆς πρόεδρο κ. Γ. Αλεξάνδρου, Ὅλοι τους δουρκώμµένοι. τονα συγκινηµένοι. «Πιστεύω, ὅτι στὴν. Πρά- γα δὰ πᾶμε καλά. ᾿Αρκεὶ νὰ ἔχουμε λίγη τύχη», λέει ὁ τεχνικὸς Γιάννης ᾿Ιωοννίδης, «Ἡ προσφορᾶ ὅλων τῶν πον διῶν ἦταν συγκινητική. Τοὺς ἀξίζουν συγχαρητήρια». «Ἡ ὁμάδα µμπορεῖ νά, ξετρελλάνει τοὺς φιλάθλους. Ἔχει τὰ περιθώρια ν ἀπο- κτήσει μεγαλύτερη ὁμοιογύ. νεα, Οἱ δυνατότητες της εἶναι φοθορές», λέει ὁ Τά- κης Κορωναῖος. «Πρώτη φορὰ ἔπαιξα σὲ τέτοιο Φφανατισµένο περιδάλ λον. Όμως, οἱ δαιµονισµέ- γες φΦωνὲς τῶν Τούρκων μᾶς χαλύδδωναν, Νομίζω, ὅτι οἱ ἱκανότητές µας φάνηκαν, ὅ- ταν χρειάστηκε ν) ἀνατρέ- Φουμε κάποιο σκὀρ σὲ δά» Ρος µας», δηλώνει ὁ Γιαν- γάκης. Σελίδα - Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ϐΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΛΚΘΟΥΠΟΠΛΕΩΣ ΠΠΟΘΕΟΣΝΝ ΨΕΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΝΗ ε Ὁ ΦΜεγαλειώδης ἦταν ἢ Ψεσινἠ συγκέντρωση στὸ συνοικισμὸ Κατερρίφθη χθὲς Ἱσραηλιτικὸ ἀεροπλάνο ΣΙ ΠΡΟΘΥΡΗ ΤΟ Π ΙΣΡΠΗΙ - ΣΤΡΙΗ ΧΑΙΗΓΚ: Ἐξαντλοῦνται τὰ περιθώρια ἐκτονώσεως ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 15 (15. Ὑπ).-- Ὁ ᾽Αμερικαονὸς: Ὑπουργὸς Ἐξωτε- ρικῶν κ. Χαίπγκ δήλωσε ἀπόψε (ψὲς) ὅτι τὰ χρονικὰ περιθώρια. γιὰ᾽ ἐκτόνωσηπ τῆς κρίσεως στὸ Λίθανο ἐξαντλοῦνται καὶ ἡ κατάστασι µε- παξδὺ Συρίας καὶ ᾿Ισραήλ, εἶναι ἐξαιρετικὰ λεπτή καὶ μὲ ἐπικίνδυνες προεκτάσεις. Ὁ κ, Χαίΐηνκ ὑπαινίχθηκε ὅτι δὲν πιστεύει πώς οἱ εἰρπνευτικὲς προςσ- πάθειες τοῦ ᾽Αμερικανοῦ ἀπεσταλμένου στὴν περιοχή, κ. Χαμπία, θὰ καταλήξουν σὲ ἐπιτυχία, Πρόσθεσε ὅμως ὅτι: οἱ προστάθειες θὰ συνε- :«κισθοῦν ἐνόσω σουµθάλλουν ἐτιοικοδομπτικὰ στὴὺν κατάσταση, : Ὁ α:. Χαμπὶπ ποὺ τὶς τε- λευταῖες µέρες πραγµατοποίη σε ἐπαγειλημμένα ἐπισκέψεις μεταξὺ Λιδάνου, Σνρίας καὶ Ἰσραήλ, συγέχισε ἀπόψε (φὲς) τὶς ᾽σύνομιλίες του στὸ Τὲλ. « 'Α6ί6δ, μερικὲς µόνον ὧρες, μετὰ τὴν κατάρριψη πά νῶ ἀπὸ τὸ Λίδανο ἑγὸς Ἰσ- οαηλιτικοῦ ἀναγνωοιστικοῦ ἆ- εροπλάγου, ἀπὸ Συριακοὺς ἀντιαεροπορικοὺς πυραύλους, ν' Ασσανιτ τῶν Στὴ Δαμασκό, ἔγκνυρες Συριακὲς πηγὲς εἶχαν ἀναφέ ρει, ὅτι ὁ ᾽Αμεριχαγὺς ἆἄπε- σταλµένος ἔσπευσε νὰ ἐπιστρέ τψει ἀπὸ ἐκεῖ στὸ Τὲλ - 'Αδί6, μετὰ τὴν ἀπόρριψη ἀπὸ τὸν ᾽Αμερικανικῶ» προτάσεων γιὰ χαλάρωση πῆς κρίσεως, Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Σταί ητ Ντηπάρτμεντ», ἀναφέρουν ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Πρυσφιγικἠ κατοικία ὑόδηκε στὸ ΔΗ.Κ0 Ἐνῶ ἑκατουτάδες πρόσφυ- Ύες διαθιοῦν γιὰ ἔθδομο χοό- ΝΟ μετὰ τὴν τουρχιχὴ εἰσδο- λὴ σὲ παράγκες καὶ χιλιάδες ἄλλοι περιμένουν στέγαση σὲ ψάποιο προσφυγικὸ συνοικισμὸ μιά κατοικία στὸ συνοιχισμὸ τοῦ Αγίου Μάμαντα στὴ Δα κατάµια παραχωρήθηνε στὸ ΔΗΚΟ γιά νὰ ἐγκαταστήσει τὸ γραφεῖο του στὴν περιο- χή. Ὁ συνοικισμὸς τοῦ 'Αγίου Ἀάμαντα κατοιχήθηγε πρὶν ἆ πὸ ἕνα χρόνο. Αὐτὴ ὅμως ἡ κατοικία παρέμεινε ἀπὸ τόὸ- τε ἄδεια. Πρὶν ἀπὸ μιὰ -6δο- µάδα ἔφθασαν στὸ συνοικισμὸ παράγαντες τοῦ κυθερνῶντος Χόμματος ἄνοιξαν τὴν κατοι- ία καὶ στέγασαν τὸ γραφεῖο τους. Πρόσφυγες ποὺ κατάγγει- λαν στὴ «Λειλινὴ» τὸ µπερι- στατικὸ Ἀαρατηροῦσαν ὅτι εἴ- Ναι παράλογο νὰ μὴ δίνονται σπίτια σὲ πρόσφυγες ποὺ ἕ- χουν ἀνάγκη γιὰ στέγαση καὶ νὰ, δίνονταν σὲ κόμματα. ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΤ, ἱ5 ᾖ{(1δ. Ὑπηρεσία). --- Ὁ γραμµατέ ας τοῦ ᾽Αφγανοῦ προέδρου Μπαμπράκ βαρμὰλ, Ρεχὰτ λΜάν καὶ ὁ νέος λυδεργήτης τῆς ἐπαρχίας Κανταχὰρ τοῦ Νοτίου ᾽᾿Αφγανιστὰν Γιατιμὶ πέθαναν τὶς τελευταῖες μέρες 4- στὸ νοσοκομεῖο τῆς μποὺλ, δήλωσαν Χθές στὸ ᾿Ισλαμαμπὰντ τοῦ Πακιστὰν διπλωματικὲς πηγές, Ὁ νοαιμµατέας τοῦ 3}. λαομάὰ). χαθὼς καὶ ὁ κυδερ χήτης τῆς ἐπαρχίας Καντα- ο χὰρ τραυµατίσθηκαν ἀπὸ σφα[ρες τὴν τελευταία ὄδομά δα κατὰ τὴν διάρκεια συγ κρούσεων μεταξὺ Σοδιετικῶν καὶ ᾽Αφγανῶν στρατιωτῶν μὲ μουσουλμάνους ἀντάρτες, στὶς περιοχὲς τῆς Καμπούλ καὶ τοῦ Κάνταχὰρ. Κατὰ τὶς πηγὲς, πολλοὶ ἄλλοι ἀντιπρόσωποι τῆς ΑΦ γανικῆς κωδερνήσεως ἐφο- γεύθηκαν κατὰ τὶς ἴδιες συγ κρούσεις, ποὺ συνεχίζονται ἀχόμη στὴν περιοχὴ τοῦ Κονταχάρ. κρίση στὺ Λίδανο Ὀρίσχεται σ’ ἐπιμίνδυνη στροφή, οἱ προ σπάθειες τοῦ ἀπεσταλμένου κ. Χομπὶπ γιὰ τὴν ἐκτόνωση πῆς ἐκρημτικῆς τώρα ἡκἀτά- στασης, ἀναμένεται νὰ σύυνεχι σθοῦν, σήµερα ἩΠαρασχευὴ ἐὰν καὶ ἐφόσον τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ οἱ δυὸ πλευρές. τὸ μεταξὺ στὸ Λίδανρ ἆ- κούστηκαν πολλὲς ἐκρή- εις ποὺ συνοδεύονταν ἀπὸ πυ ροθολισμούς. Ο- οαδιοφωνικὸς σταθμὸς «Φωνὴ τοῦ Λιθάνου» µετέδω- σε ψὲς ὅτι στὴν πόλη Ζάχλε ἔγιναν συγκρούσεις µμεταξύ, μουσουλμάνων καὶ φαλαγγι- τῶν. ᾿Απὸ τὶς συγκρούσεις σκοτώθηκαν µμερικὰ ἄτομα, ἐνῶ ἄλλων ἀγνοεῖταν ἡ τύχη. ΒΗΡΥΤΟς, 16 (1δ. Ὑπ.) --- Οἱ Συριακὲς δυνάµεις Ὁτὸ Λίδανο ἐχτόξευσαν σήµε- ρα, Ὥ(χθὲς) στὶς 10.50 ὥρα Κύπρου, ἀντιαεροπορικοὺς πυραύλους τύπου «Σὰμ--6» ἐναντίον' τριῶν Ἱσραηλινῶν ἀεροσκαφῶν ποὺ πραγµατο- ποίησαν πτήση πάνω ἀπὸ τὴν κοιλάδα ἨΜπεκάα, στὸν Ἐεντρικὸ Δίδανο, μὲ ἀποτέ- λεσμα νὰ καταροιφθεῖὶ ἕνα Ἱσραηλινὸ ἀεροσκάφος, ὁ πι- λότος τοῦ ὁποίου διασώθηκε, ἐκτοξευόμενος ἀπὸ τὸ κάθι- σµά του καὶ ἔπεσε μὲ ἀλεξί- πτωτο. Τὴν εἴδηση µετέδω- σε, ὁ οαδιοφωνικὸς σταθμὸς τῶν φαλλαγγιτῶν, καὶ λίγο ἀργότερα ἐπιθεδαιώθηχε καὶ ἀπὸ τὸ ἐθνικοσοσιαλιστικὰ Σνριακὸ χόµµα (πολιτικὸ ὂο γανισμὸ τοῦ Αιδάνου, ποὺ ἔ- χει στενὲς σχέσεις μὲ τὴ Συ οία). Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀνταποκριτῶν ᾱ- πὸ τὴν κοιλάδα τοῦ Μπεχάα συνολικἁ ἀπὺ τοὺς 3δνρια- κοὺς πυραύλους «ατυπήθηκα, δύο ᾿Ἱσρατλινὰ ἀεροσκάφη. 'Απὸ τὸ Τὲλ --- ᾿Αθὶ6 µε- ταδίδεται ὅτι :στρατιωτικὸς ἐππρόσωπος στὸ Τὲλ ᾿Αδὶ6 παραδέχθηκε ὅτι Συριακοὶ ἀντιαεροπορικοὶ πύραυλοι «Σὰμ-θ» κατέρριψαν, σήµερα πὸ πρωῖ, πάνω ἀπὸ τὴν :κοι-. λάδα Μπεκάα τοῦ Λιθάνου τηλεκατευθηνόµενο (χωρὶς πι λότο) ἀναγνωριστικὸ .Ἴσραη- λινὸ ἀεροπλάνο ποὺ πραγµα- τοποιοῦσε «συνήθη ἀναγνωρι- στικη πτήση». τν Οἳἵ ἀντιαεροπορικοὶ πύραυλοι «Σάμ---6» θά γίνουν ἡ . τία γιὰ μιὰ πιθανή’ δυναμική σύγκρουση ᾿]σραήλ - Συρίας. ΣΑνθουπόλεως. Περίπου ὃ υὸ αἰλκέδες πρόσφυγες παρακολούθησαν τὶς ὁμιλίες καὶ ἀποθέωσαν τὸν Πρόεδρο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ η. Γλαῦκο Κληρίδη. ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» ἄρχισε ἤδη νὰ λειτορργεῖ στὸν τουρκικὸ το- µέα πῆς Λευκωσίας τὸ ἸἼσλα μωιὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο, ποὺ ἔχει ἀνεγερθεῖ μὲ προσφορὲς τῆς Λιθύης. Ἡ Διθύη ματαθάλλει, σύμ- Φῶνα μὲ τὶς ἴδιε πληροφο- ρίες, τὰ ἔξοδα γιὰ τὴ συντή- ῥηση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κέντρου στὰ τούρχίχα καὶ ἐπίσης γιὰ τὴν ἄφιξη σὴν Κύπρο τονρκοχυπρίων τοῦ ἐξωτερι '᾿κοῦ γιὰ φοίτηση στὸ Κέντρο. Μτευκτής ἐπικρίμει Κήπρίδη - Κυπριαμοῦ ΤΙ ΕΙΠΕ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΘΩρΑΚΙΣΗ Ἡ πρόοδος τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν -- δήλωσε χθὲς ὁ Τουρ- κοκύπριος ἡγέτης κ. Ραούφ Ντενκτάς -.- ὁξαρτᾶται ὁτιὸ. ριζικὲς ὄλλα- γὲς ἐκ µέρους τς Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Σύμφωνα μὲ τὸν τουρκοκυπριακὸ µραδιοσταθμὸ εΜτιαὐράκ» ὁ κ, Ντενκτὰς ἰσχυρίστηκε ἐπιίσγις ὅτι ἡ λύσπ τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος μπορεῖ νὰ ἐξευρεθεὶ µόνο ἀπὸ τὶς δυὸ κοινότητες τῆς Κύπρου καὶ ὅ- χι ἀπὸ τοὺς δυὸ συναοπισμοὺς, τὸν δυτικὸ ἡ τὸν ἀνατολικό, ἢ καὶ ᾱ- πὸ τοὺς ᾿Ἀδέσμευτους, ᾽βφορμὴ τῶν πιὸ πάνω «ὅπλώσεων τοῦ Τουρκοκύπριου ἡγέτη ἤ- ταν οἱ προχθεσινὲς ὅπιλώσεις τοῦ κ. Κυπριανοῦ κατὰ τὰ δισπιστευτή- ρια τοῦ ᾿Ιταλοῦ πρέσθπι στὴ Λευκωσία. ᾽Απαντώντας σ᾿ ἑἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων γιὰ τὸ ἴδιο θέµα ὁ κ. Ντενκτὰς εἶπε ὅτι ἐὰν ἡ Ἑλληνοκυπριακὴ πλευρὰ συνεχίσει «νὰ κατηγο- ρεῖ δρυµύτατα τοὺς Τουρκοκύ- πριους καὶ νά αὐτοαποκαλεῖ- ται νόμιμη κυδθέρνηση τότε ἡ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ προ- θλήματος Φαίνεται δύσκολη». ᾿Ανάφερε ἐξ ἄλλου ὅτι στὸ παρὸν στάδιο, Βρίσκεται στὸ Βορρᾶ ἡ Τουρκοχυπριακὴ «'ὉΟ- µόσπονδος πολιτεία τῆς Κύ- πρου» καὶ στὸ νότο ἡ Ἕλλη- νοκυπριακἡ κοινότητα καὶ σν- νεπῶς εἶναι καὶ οἱ δυό, ἴσες ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἀπόψεις. ᾿Επανέ λαθε δὲ ὅτι μπορεῖ νὰ ἐγκαθι- δρυθεῖ στὴν Κύπρο ἕνα διζωνι- κὀ ὁμόσπονδο σύστημα, ἐὰν οἱ δυὸ πλευρὲς καταλήξουν σὲ συμφωνία µέσω διαπραγµατεύ- σεων. Ὁ κ. Ντενκτὰς κάλεσε τὸν ὍὉ κ. Μάτσης μιλᾶ αὗριο στὸ Παλαιχώρι ΄ Ὅ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ ΔΗ.ΣΥ., καὶ ὑποψήφιος θουλευτὴς Λευκωσίας κ. Γι- ᾿αννάκης Μάτσης, θὰ. μιλήσει { αὔριο Σάδδατο στὶς ϐ μ.μ. σὲ προεκλογικἡ συγκέντρωση στὸ Παλαιχώρι. Χωρϊΐς κομπουνισιὲς ἡ νέα Γαλλικὴ Κυβέρνηση ΠΑΡΙΣΙ, 15 (Ἴδ. Ὑπ.).-- 'Ἡ Εν- Εέρνηση τοῦ ἐχλεγέντος σθσικλιστῆ Προέδρου Φραν- σουκ Μιττερὰν θὰ περιλαµμθάνει προσωπικότητες ἀπὲ διάφορες φατρίες τῆς ἀριστερᾶς ποὺ ὑποστβριξαν τὴν ἑκλεγή τον, ἀλλὰ εἶναι πιθανὸν νὰ μὴ μετέχει σ’ αὖ- τῇ χανένας χεμμουνιστῆς ὑπουργός, ὅπως δήλωσε ἑξέ- χον στέλεχες τοῦ Σεσιαλιστικοῦ Κόμματος. ἵὉ δετεράνος σοσιαλιστής κοινοθουλευτικὸς καὶ ἔμπι- στος τοῦ κ. Πιττεράν, κ. ΙΓ Μαστὸν Ντεφὲρ δήλωσε «Φράνς ᾿]ντὲρ» χθὲς τὸ 6ρά κρατικὸ οαδιοφωνικὸ δίκτυο στὸ δυ ὅτι «ἡ προσεχἠς Κυβέονηση θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ :ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἀποδέχβηκαν τὸ ποόγραµµα τοῦ Φρανσουά Μιττεοάν», Συνεχίξοντας εἶτε ὅτι «θὰ περιλαµέάνει ὄχι µόνο σοσιαλιστές. Θὰ ὑπήρχοιν, ἐπίσης, ἀριστεροὶ ριζοσπα: στες, ἀριστεροὶ γκωλιστὲς καὶ συμπαθοῦντες τὸ σοσιαλισμό, Ἐϊναι δύσκολο νὰ ὑπάρξουν κομμουνιστὲς ὑπουργοὶ δεδοµέ- νου ὅτι θὰ πρέπει νὰ συμφωνεῖ κανεὶς πρῶτα μὲ ἕνα πρό- γθαμμα. Οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Ἠτεφὲρ ἔγιναν, λίγο μετὰ τῇ συ- νομιΛία ποὺ εἶχε ὁ κ. ΠΜιττερὰν μὲ µέλη τοῦ Σοσιαλιατικοῦ | ͵ ων ι ͵ } Ἐόμματος καὶ ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ἐπιλογὴ προσωπικοτήτων, γιὰ τὴν Κυθέρνηση του. ϐ Ἓνα ἄλλο στέλεχος τοῦ Ἑόμματος, ποὺ θεωρεῖται. ὑποψήφιος γιὰ ἀνώτατο κυθερνητικὸ ἀξίωμα καὶ ποὺ με: τεῖχε στὶς χθεσινὲς συνομιλίες ἦταν ὅ κ. Πιὲρ Μωρουά, ὁ μετριοπαθής σοσιαλιστὴς Δήμαρχος τῆς Δίλλης. Αομόδιοι ἀξιωματοῦχοι λέγουν ὅτι τὸ Συνταγματικό Συμβούλιο θὰ ἀναγγείλει ἐπισήμως τὴν ἐκλογὴ τοῦ κ. ιτ τερὰν σήμέρα καὶ θὰ μαθορίσει ἐπίσης τὴν ἡμερομι- Ῥία γιὰ τὴν ἀνάληψη ἓκ µέρους του τῆς ἐξουσίας. χειρίσεως. Πρόεδρο -τῆς Δημοκρατίας κ. Κυπηιριανοῦ νὰ μὴ δεῖ στὸν κό- σµο τῶν ὀνεῦρων καὶ νὰ δεῖ τὶς πραγματικότητες. Εἶπε ἁἀκόμη πὼς «γιὰ τὴ σημερινὴ κατά- σταση Φέρει ἀποκλειστικὰ τὴν εὐθύνη ἡ Κυπριακὴ Κυδέρνηση ποὺ οἰκειοποιήθηκε τὰ δικαιώ- µατα τῶν Τουρκοκυπρίων, ἐἑνῶ παράλληλα ὑποστήριδε ὅτι ἡ Καωπριακὴ Κυδέρνηση θὰ πρὲ- πει ν᾿ ἀφήσει κατὰ µέρος τὶς προπαγανδιστικὲς ὀνέργειες κατὰ τῶν Τουρκοκυπρίων». , ὍὉ κ. Νπτενκτὰς ἀνάφερς, ἐξ ἄλλου, ὅτι, «ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς Κυπριακῆς Κυδέρνησης πὼς ἡ Τουρκία ἀκολουθεῖ κτη πολιτικὴ εἶναι ἀνυαπόστα- τος καὶ ἀποτελεῖ --- συµπλή- ρωσε --- µέρος τῆς Ὑγνωστῆς ΕΛΛΕΜΝΛΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ 150.000 ΛΙΡΕΣ 0 ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ἜἛλλειμμα 186.080 λιοῶν παρουσιάξει ὁ ἰσολογισμὺς τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς γιὰ τὸ Έτος 1980. Τὸ µεγαλύτερο εἰσόδημα 226:080 λίρες προερχόταν ἆᾱ-ι πὸ τόχους ἐκ πωλήσεως ατη- ἁδιάλλα ᾿ µάτων καὶ τὸ µεγαλύτερο ἕ ξοδο ἦταν 190.596 λίρες τό- ΄ κοι. Αλλα μεγάλα ἔξοδα ἡ- ταν 149.651 λίρες σὲ εἶἰσφο- ρές, θοηθήµατα καὶ φιλανθοω πίες καὶ 94.268 γιὰ ἀπολαθὲς | προσωπικοῦ καὶ ἔξοδα δια- ! ΔΙΑ 40 ΑΤΟΜΑ | ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΕΚΛΕΙΣΕ Μες ϱ ΑΡΟΜΟΣ Προεκλογικὴἡ συγκέντρωση τοῦ ΔΗΚΟ ἔξω ἀπὸ τὸ Υρα- φεῖο τοῦ κόμματος στὸν “Α- ! Υιο Δομέτιο ψὲς µόλις ποὺ Ῥατάφερε νὰ συγκεντρώσει γύ: θω στὰ 40 ἄτομα. Τεγονὸς ὅι ως ποὺ δὲν ἀπέτρεψε τὴν ᾿Αστυνομία νὰ διακόψει τὴ αυγκοινωγία καὶ νὰ κλείσει ἡ “όρη Αὔξεντίου μὲ ἀποτέλε- | Ἵόρη Αὐξεντίου μὲ ἀποτὲλε | ἀίς νὰ ταλαιπωρεῖται τὸ εινὸ. τοῦ. προαστείου. Οἱ αυγκεντρωθέντες στέ- ὧταν στὰ δύο ἄκρα τοῦ δοό ἄφηναν ἀκάλνπτο, τὸ ὁδόστρωμα, } ον. καὶ προπογάνδας τῆς Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ) ᾽Αναφερόμενος στὸν ἀρχηγὸ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Κληρίδη ὁ κ. Ντενκτὰς δή- λωσε ὅτι «κι αὐτὸς συμμερί- ζεται τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Κυ- πριανοῦ ἀλλὰ ταυτόχρονα προσ πταθεῖ νὰ ἐμφανίζεται στὸ ἐσω τερικὸ διαλλακτικὸς», ᾿Ισχυρί στηκε ἐπίσης ὅτι ὁ κ. Κλη: ρίδης συνεχίζει νὰ :θεωρεῖ τὴν Κώπρο σὰν ἔδαφος τῆς Ελλά δας, κι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιατὶ θέλει ἀπὸ. τὶς ἄλλες χῶρες ν᾿ ἀσκήσουν πίεση ἐπὶ τῆς Τουρκίας, Καταλήγοντας ἀναφορὰ τοῦ κ. εἶπε ὅτι ἡ Κληρίδη στὴν ἀνάγκη ἐνίσχυσης τῆς ἄμυνας ἵ- τῆς Κύπρου δὲν εἶναι εὔστο- Χῆ, Ὑιατὴ ἡ Τουρκία --- συµ- πιλήρωφε --- δὲν ἔχει ὁποιεσδή | ποτε ἐποκτατικὲς στὴν ἔλεύθεη Κύπρο. θλέψεις ΟΜΙΛΙΕΣ Δρα ΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Σήµερα Παρασκευή ὃ μ.μ. ὁ ὑποψήφιος Βουλευ | τὴς τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ γαγερμοῦ γιὰ τὴν Κερήνειας Δρ Λάκης Κ. Α ναστασιάδης θὰ μιλήσει στὴν | ἑληματαριά Στοοδόλου µα- ζἱ μὲ τὸν ἐκ τῶν ἀντιπροέ- δρων τοῦ Κόμματος κ. Γιαν- : γάκη Μάτση, Ἐπίσης ὁ δρ ᾿Αναστασιά- δης θὰ μιλήσει σήµερα στὶς 8.30 μ.μ, ἔξω ἀπὸ τὸ ἑντευ- κτήριο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ, ναγερμοῦ ἉΑΥ. Δομετίου (ὁ- δὸς Κενταύρου) μαζὶ μὲ τὸν. ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ κόμματος αχ. Λέανδρο Ζαχα- ͵ ῥιάδη, στὶς | ἐπαρχία | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΑΟΥ 198] ΠΑΠΑΣ- Πιθανὸ νὰ ὑποοτεῖ μόλυνον ἀπὸ τὰ τραυμαῖία ΡΩΜΗ, 15 Οδ. Ὑπ.).-- Ψεσινὸ ἰατρικὸ ὀνακοινωθ στασπ τᾷς ὐγεὶας τοῦ Πάτια, ἀναφ λοίωτπ. Ὁ Πάιας διατπρεῖ σιλήρως τ έρει ὅτι παραμένει ἰς αἰσθήσεις του. ἐν γιὰ τὴν κατά οὐσιαστικὰ ἀναλ- Οἱ γιατροὶ ὅμως ἐξελίξεις καὶ λένε ω οσα λ, « ὶς ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ ὡς πρὸς τ λα ο εἶναι πολὺ νωρὶς νὰ προθοῦν σὲ σαφεῖς προθλέψεις γιὰ τὴν ἀνάρ νι μόλυνση ἁ» ως γιὰ ἐνδεχόμεντ µ από τοὺς ρωσ του. Οἱ γιατροὶ ἐπιίσγις ἀνησυχοῦν κυρί πὸ τὰ σοθαρὰ τραύματα ποὺ ὑπέσοτη ὁ ποροθολισομοὺς πεώ ρίχθηκαν χθὲς ἐναντίον του. Σ τὸ μεταξύ, οἱ ᾿ταλικὲς 2Αρχὲς ἔχουν ἀπαγγείλει ἐ- ναντίον ποῦ νεαροῦ Τούρκου Μεχμὲτ ᾽Αλῆ ᾽Ακτζὰ κατη- γορία γιὰ ἀπόπειρα δολοφο- Φφογίας τοῦ Πάπα. 'Ο ᾽Ακτζά ποὺ εἶχε συλληφθεῖ ἁἀμέσως μετὰ τὸ ἐπεισόδιο κρατεῖται σὲ ἀπομόνωση καὶ ὅπως µετα δίδεταν ἀρνεῖται νἁ πάρει τοοφή, . . . ᾿Αστυνομικὲς πηγὲς στὴ Ῥώμῃ ἀναφέρουν ἐξάλλου ὅτι ἀναμφισθήτητα ὁ ᾽Απιζὰ εἷ- γαι ὁ δράστης τῆς ἀπό- πειρας, μιὰ καὶ τὰ δακτυλικὰ του ἀποτυπώµατα «φάνηχκα” στὸ περίστροφο ποὺ ἔρθιξε πὶς δολοφονιχὲς σφαῖρες. : ᾿Απὺ τὴν πλευρὰ τους οἱ Τουρχικὲς ᾿Αρχὲς ποὺ ἔστει- λαν δυὸ ἀστυνομικοὺς γιὰ νὰ συγεργαστοῦν µμὸ τοὺς ᾿Ίτα- λούς, ἀναφέρουν ὅτι ὁ ᾽Ακτζὰ εἶναι µέλος τῆς ὀργάνωσης «Γκρίςοι Λύκου τοῦ ἀκροδε- Ἑιοῦ κόμματος τοῦ Τουρχές. Κατὰ τὶς ἴδιε ᾿Αρχὲς τὸ κίνημα αὐτὸ ἔχει ὅθ χιλιάδες µέλη μεταξὺ τῶν Τούρχων πὸὺ ςοῦν στὴ Φραγκφούρτη. τὴν Αγκυρα ἡ ἐφημερί: δα «Χουρριὲτ» σὲ χθεσινὸ κύ ριο ἄρθρο της ποὺ διατυπώ- γει κατάρες ἐναντίον τοῦ Ακ πξά, γράφει ὅτι : «Τέρατα σάν αὐτὸ ὑπάρ- χουν σὲ μάθε κοινωνία. Παρ’ ὅλ αὐτὰ πρόκειται γιὰ ἕνα θλιθερὸ γεγονὸς γιὰ τὸ Τουρ κικὺ ἔθγος». Επίσης, ἡ ἐφημερίδα ὑπο στηρίξει ὅτι «ὁ ᾽Ακτζάρ θοπθή θηκε ἀπὸ «σκοατεινὲς ὀργανώ- σεις» καὶ ἀμυστικὰ ἀρχηγεῖα» μὲ διεθνεῖς συνδέσμους. ΣΜὲ τὴ θοήθεια τῶν σκο- τειγῶν αὐτῶν κέντρων --- γρά Φφει --- ὁ ᾽Ακιτὰ κατάφερε νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὶς τουρκι κὲς Φφυλακὲς, νὰ ζήσει ἄνετα γιὰ ἕνα διάστηµα στὴ Δυτική Γερμανία καὶ νὰ ἔρθει στὴ ὙἹταλία. Ἡ ἀπόπειρα κατὰ ποῦ Πώια εἶναι ἔργο μιᾶς σκοτεινῆς ὀργανώσεως». Ὁ ἐπίδοδος δολοφόνος τοῦ Πάπα Ἰωάννη-- Παύλου. θὰ δικαστεῖ ἀπὸ τὸ Ἰταλικὸ κρά τος θάσει τῆς συνθήκης τοῦ Λάτραν, --- ποὺ συνήφθη τὸ 1999 --- μεταξὺ τοῦ Βατικα- γοῦ καὶ τῆς τότε πυθερνΥἠήσέως ποῦ Μπεχίτο Μουσολίνι. Αὐτὸ δήλωσαν σήµερα τα- λικὲς δικαστικὲς µπηγὲς καὶ πρόσθεσαν ὅτι ὁ νεαρὸς τρο µοκράτης δὲν μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ. ἐκδοθεῖ στὶς τουρχικὲς ἀρχὲς, ὅπως ἤδη ζήτησε ἡ Αγκυρα, γιατὶ δὲν ὑπάρχει συνθήκη ἐκδόσεως µμεταξὺ τῆς Ἱταλίας καὶ. τῆς Τουρ- χίας. Εξάλλου, ἡ ἀμερικανίδα Ανν ὌὌντρε, ἡ σοδαροτέρα τραυματισµένη ἀπὸ ἐχείνους ποὺ θρισκόταν στὴν µπλατεία τοῦ Αγίου Πέτρου καί ἐπλή- γησαν ἀπὸ τὶς σφαῖρες τοῦ ἆ- ποπειραθέντος νὰ δολοφονή- σει τὸν Πάπα, τούρκου τροµο κράτη, θγῆκε ἀπὺ τὸ χειρουο γεῖο τὶς πρωϊγὲς ὧρες σήµε- ρα καὶ ἡ κατάσταση της θεω οεῖται κρίσιμη. Όπως λέγουν οὗ γιατροὶ τῆς ἡλικίας 60 ἐ πῶν χήρας, οἱ ὁποῖοι ἐπιφι- λάσσονται νἁ προθοῦν σὲ προθλέψεις γιὰ τὶς μελλοῦτι- κὲς ὄξελίξεις, Ψὲς ἐξάλλου στὶς 10 μ.µ. στὸ ἴδιο σημεῖο τῆς Πλα- τείας τοῦ Αγίου Πέτρου, ὅ- που µ«αραυματίστηκε ὁ ἩΠά- πας, πραγµατοποιήθτρ ὁγ- κώδης συγκέντρωση πιστῶν, στὴν ὁποίαν ἔγιναν δεήσεις γιά τὴ Ὑρήγορη ἀνάρρωση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας. ΑΓΩΓΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΕΙΛΙΝΗΣ’ ὍὉ δικηγόρος κ. Εὐστάθιος Κ. ἈἙΕὐσταθίου γνατεχώρησε χθὲς ἀγωγὴ ἐπὶ ᾖἈλιδέλλω ἐ- γαντίον τῆς ἐφημερίδας «Λει λινη» γιὰ συκοφαντικὴ δυσφή µηση τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Τρα φείου Δημοσίων Ι]ληροφορι- ὤν ν. Μιλτιάδη Χριστοδοί- λοῦ ποὺ ὅπως ἰσχυρίεται πε- ο ἔχεται σὲ προχθεσινὰ δημο σιεύµατα τῆς ἐν λόγω ἔφημε οίδας, Μὲ τὴν ἀγογὴ ζη- τοῦνται ἀνάλογες ἀποζημιώ- σεις. αεεπαακορασπκαναωσπκμρις ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΡΑ ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΑΠΕΡΠΑ ΜΠΕΛΦΑΣΤ, 15 ϱἱδ. Υ- πηρεσία), Ἕνας τέταρτος φυ Πάπας στὸ στοµακχι, ἵὉ ἐπίδοξος δολοφόνος τοῦ Πάπα ἀμέσως μετὰ τὴ σύλλη” ή του. ᾿Αποκαλύφθηκε ὅτι εἶναι µέλος τῆς τροµοκρατε κῆς ιὀργανώσεως «Γκρίζος λύκος» τοῦ ἀπροδεξιοῦ Τουρκὲς. λαλπτήριο Συναγερμὸς, ριο). λακισμένος ἁἀντάρτης τοῦ 31) ανδικοῦ Δημοκρατικοῦ : στρατοῦ (ρα), ὁ 23χρονος, Μπρένταν Μακλάφλιν, ἄρχι σε χθὲς ἀπεργία πείνας µέ-' Χθι θανάτου στὶς Βρεττανι κὲς φυλακές Μαίηζ τοῦ Μπέλ φαστ, παίρνώντας τὴ θέση τοῦ Φράνσις Χιούζ, ποὺ πέθι γε μετὰ ἀπὸ νηστεία 59 ἡμε, ρῶν. : : ΤΥΠΟΙΣ | « Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΛΛΑΥκῦ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΣΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΟΓΚΩΔΕ.Σ παλλαϊκὸ ἐπαρχιακὸ συλ- πραγματοποιεῖ Κυριακἡ στὴ Πεμεσὸ ὁ Δημοκρατικός Τὸ συλλαλητήριο θὰ πραγµατοποιπ- θεῖ στὶς 8 μ.μ. στὴν Πλατεία Γρηγόρν Ἀὐξεντίου (μπροστὰ ἀπὸ τὸ δΔιοικητή- Ὅ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ- ναγερμοῦ θὰ προσφωνήσει τὸ συλλα- Ἀπτήριο μὲ δαρυσήµαντῃη ὁμιλία. μεθαύριο Βέες ταριχὲς στή Γιουμκοσλαβία ΒΕΙΓΡΑΔΙ, 15 Οδ. Ὑπ.).. . θέατρο νέας ἀναταραχῆς ἀποτέλεσε τὸ 6ράδυ τῆς Ίδπς Μαϊ- ου τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Πριστίνας, τρωτεύου. σας τῆς ἀλθανόφωνπις αὐτόνομπς περιοχῆς τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Όπως μετέδωσε τὸ γιουγκοσλαθικὀὸ πιρα- κτορεῖο εἰδήσεων «Τανγιούγκ) ὁμάδες φοιτῃ- τῶν εἶχαν συγκεντρωθεῖ σε διάφορα σπμµεῖα τοῦ πανεπιστπμµιακοῦ χώρου, καὶ κραύγαζαν ἀντικυ θερνητικἁ συνθήματα καὶ γιουχάιζαν τὶς δυνά- μεις ἀσφαλείας ποὺ δρίσκονταν στὴν περιοχή. Τὸ γιουγκοσλαθικὸ πρακτο- ρεῖο δὲν ἔδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, «ἀλλά, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις, ἡ ἁστυ νοµία δὲν ἐπενέδη, Σὲ ἀντίδραση πρὸς τὶς ἐκ- δηλώσεις τῶν Φοιτητῶν, οἱ τοπικὲς ᾿Αρχὲς τοῦ Κοσσυφο πεδίου καθαίρεσαν τὴ διεύθυν ση τῶν Φφοιτητικῶν ἑστιῶν γαὶ κοιτώνων ατὴῆν Πριστίνα κα. θὼς καὶ στὴ Ὑειτονικὴ πόλη Όμπιλιτς, Στὸ μεταξύ, οἱ Γιουγκοσλά- όοι ἡγέτες δήλωσαν ὅτι ἡ κα- . τώσταση στὸ Κοσσυφοπέδιο ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι περίπλο- κη. «Ἐχθρικὰ» συνθήµατα ἐμ- Φανίστηκαν σὲ τοίχους καὶ κυ κλοφοροῦν προκηρύξεις μὲ ἂἀν- τικρατικὴ προπαγάνδα. Ἡ µεγάλη ἐφημερίδα Βελιγραδίου «Πολίτικα» τοῦ ἐπι “κρίνει τῆν ἡγεσία τοῦ Κοσσυ- Φοπεδίου γιὰ τὴν λογοκρισία εἰδήστων σχετικὰ μὲ τὶς ἐξε- λίξεις ὕστερα ἀπὸ τὶς ταρα- Χχές, ποὺ ἐξαπλώθηκαν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τῆς µΠριστίνα σ᾿ ὁλόκληρη τὴν ἐπαρχία. Η ἔλλειφη πληροφοριῶν γιὰ τὶς ταραχες σχολιάστηκε Παράλληλα, θος ὑπουργὸς Ἔσωτερικῶν δή λωσε ξακολουθεῖ νὰ. εἶναι ται γιά τὴν ἀνακάλυψη παρανόμων δι: ργανωτῶν ἀναταραχῆς, Ὅ κ. Φράνχο Χέρλιεθιτς, ᾿Εσωτερικῶν, σὲ συ- : πουργὸς γέντευξή που πρὸς τὸ Τανγι- ουνγκ ἀνέφερε ὅτι ἡ ὑπηρεσία κρατικῆς ἀσφολείας ἐξακρίδω σε ἀπὸ τὸ 1974 στὸ Κοσσυ- φοπέδιο ὅτι «600 καὶ πλέον ἄτομα εἶναι λίγο ἣ πολὺ όὀργα νώµενα καὶ δροῦν : για τὴν προ ὤθηση ϐ (ἀλδανικῶν) ἐθνικιστι-. κὠν. θέσεων», Οἱ ταραξίες εἶπε ὁ κ. Χὲέρ εὐρύτα: | τα στον γιουγκοσλαθικὀ Τύπο, : ὁ Γιουγκοσλά- ολ. ὅτι ἡ κατάστοση στην ἐπαρχία τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἑ ΄ σοβαρη καὶ ὅτι ἡ ἀστυνομία ἐργάζε. : τών ἑ τῆς | λιεδιτς ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὴν ἀλθανικὴ κυδέρνηση στὰ Τίρανα, τὴν ἀλθδανικὴ πρε- σδεία στὸ Βελιγράδι καὶ ὁ- μάδες ΑἉλθανώὼν ἐμιγκρέδων τῆς Ακρας ᾿Αριστερᾶς καὶ τῆς Άκρας Δεξιᾶς σὲ δυτι- κές Χῶρες μὲ σκοπὸ τὴν ἕνω- ση τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ µε Ὑάλων περιοχῶν τῆς :Γιουγκο- σλοθδίας μὲ τὴν ᾿Αλθανία, Οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, πρόσθεσε, ΄ἐ- ἑετάζουν ἀκόμη τὶς περιπτώ- σεις 503 ἀτόμων κατηγορουµέ γων γιὰ Φιλανθρωπικὲες ὅδρα- στηριότητες, Ψες ἐπίσημη πηγὴ δήλωσε ὅτι γιὰ τὰ ἐπεισόδια τῆς Ίλης Μαΐου θὰ παραπεμφθοῦν σὲ δίκη 550 ἄτομα. Διοκόσια ἄτομα. ἐξόλλου διαγράφηκαν ἀπὸ τὸ κόμμα, ΕΤΟΙΜΑΤΕΤΑΙ ΠΑ ΑΠΕΡΙΙΑ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΒΑΡΣΟΒΙΑ, |5 Οδ. ὙΎπ.). --- Τὸ πολωνικό ἐργατιλὸ σων δικάτο «᾽Αιληλιγγύη» κήρυ- ξε ἀπὸ χδὲς τὸ πρωϊ κατά στση προρτοιµασίας γιὰ ἆ πισγι σε ὁλόκκηρη τὴν π' Ειοχ Μαπικλυστὸς τῆς δο- ῥειοανιιτολικῆς Πολωνίας, σὲ ἔγδειδη. διαμαρτυρίας γιὰ μιὰ πράξη δίας σὲ δάρος ἑνὸς ἄναπησου, Ὁιά τὴν ὁποία ΚΕ τηγορες ὡς ὑπεύθωνη τὴν τοπ.«ἢ πολιτοφυ]ακή, .Ὁ τοπικὸς Ἀλάδος τῆς : Αλληλεγγύης» κατηγορεῖ, ἔπισης, τὴν Νομαρχία τῆς πε βίιοχης ὅτι δὲν ἔχανε τίποτε ΥΊά να τιμωρήσει τοὺς ὑπεύ- ἔυνους Καὶ προειδοποίησε ὅτι δα κηρύξει ἁπεργία ἀπὸ τὶς 19 Μαΐου, ἂν οἱ ἀρχὲς δὲν ἀναλάδουν τὶς ε«ὐθύνες τους. Ἐνδρίαηςσς. ροφοριῶν. Πρόκειται φυσικἀ, γιὰ ἑ- πίσημη δημµοσιογραφικὴ ταυ τότητα, ὅπως φαίνεται στὴ μιά ἀπὸ τὶς δυὸ φωτοτυ- πιε ὅπου δρίσχεται καὶ ἡ Φωτογραφία τοῦ κατόχου “Π. ταυτότητα της, αὐτὴ ἐκδόθηκε στὶς 18 Μαρτίου 1976. Ερωτᾶται ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν ποὺ τὴν ὁ- πογράφει: ἓν Γνωρίζει προσωπικὰ τὸν κάτοχο τῆς ταυτότη- τας 2. ᾿Εξακολουθεῖ νὰ ἴσχύει ” ἡ ταυτότητα , 3. Μὲ ποιὸ ἔντυπο ἢ ἅλ Ἰο µέσο µαζικῆς ἐπικοινω χίας συνεργαζόταν ἢ καὶ συνεργάζεται ὁ κάτοχος τῆς ταυτότητας Σύµφωνα μὲ ἐξακριδωμέ- γες π)ηροφορίες τῆς «Δει- λιγῆς» ὁ Γεώργιος Ἔπιφα γίου οὐδέποτε εἶχε τὴν ἰδιότητα τοῦ δηµοσιογοά φου καὶ μὲ µανένα ἔντυπο ἢ µέσο μαζικῆς ἐνημερώ- σεως συνεργάστηκε. Ηταν καὶ εἶναι ἐντελῶς ἄσχετος μὲ τὸ δηµοσιογραφικὸ ῥἐἑ- «τέτοιες ταυτότητες ΛΗΜΟΣΙΟΓΡΗΦΙΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΗ ΛΗΜΟΣΙΘΓΡΑΦΛΙΣ ΕΞΕΛΙΛΕ 0 ΜΙΛΤΙΛΔΗΣ Ονομα: Γεώργιος Ἐπιφανίου, ᾿Ιδιότης: Διεύθυνσπ: ὨἨλία Βενέζπ, Στρό- Όολος. Αρ. ταυτότητος: δΕΙΟΙ. Ὁ φέρων τὸ παρὸν δελτίον δικαιοῦται τῶν συνήθων ὅπ- μοοιουγραφικῶν διευκολύνσεων., δούλου, Διευθυντὴς Γραφεὶου Δημοσίων Πλῃ Μ, Χριστο- Νὰ δώσει εξηγήσεις πάγγελµα. Ἡ. ἔκδοση ὅμως σιογραφικῆς ταυτότητας στὸν ᾿Επιφανίου δηµιουρ γε εὔλογα τὴν ἁπορία ἄν ἔχουν δοθει καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα δημο ἐπίσης ἄσχετα μὲ τὸ δημο Σώργινος σιογραφικὸ ἐπάγγελμα. Εἶ ναι πολὺ πιθανὸ ὁ Ἔπιφι γίου νὰ μὴ ἀποτελεῖ τὴν μοναδική περίπτωση ἀλλ᾽ αὐτὸ µόνο ὕστερα ἀπὸ ἔ- Ῥευνα στὰ ἀρχεῖα τοῦ Γρά φείου Δημοσιων Πληροφο- ριῶν μπορεῖ νὰ διαπιστωθεῖ. Μετὰ ἀπ αὐτὸ ὁ κ. Χρι στοδού]ου καλείΐται ν) ἆᾱ- παντήσει γαὶ σ᾿ ἄλλα ἐρω- τήµατα : Γιατὶ ἐξέδωσε δη μοσιογραφιμἡ ταυτότητα στὸν ᾿Επιφανίου Γιατὶ ἐκ- δίδει τέτοιες ταυτότητες σὲ μὴ δημοσιογράφους ΕΤΟΣ 1ο -- Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ Καθημερινἡ ἀδέσμεσυστπ ἀπογευματινὴ ἐφπμερίδα ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1 -- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙ.ΟΥ 1981 -- Τιμὴ 75 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 45710, νύκτας 479601 τν ρολο νας. ΚΥΠΡΙΑΚΗ {ελ ΔΗΜ θα ον οἵρευ Δῷ πε Βίάᾳ, ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑ ΟΕΕΙΟΙΑΙ, ΡβΕ55 οΑ ερ], σ -ἲ . μμ πἡ ντοτηςσ ΤΠε Ῥεατετ οἳ (ας οατά ἰς οπεά 1ο ποτιιᾶ[ ρτεςς ἑαςί]]ος. Νσοξία., Όνομα φ , Ναπης Ἐπιφονίοῦ ζεοχρηλος Ἑραρρβηάσί Ιδιότης (αραςίιν Ῥβρθρο1αησθ Έγεθ]8ησε Διεθυνις Ἡλύα, Ῥενέζη Αάάτεςς ὁ ανα νεπεσᾖ, Στρόβολος 805οσο 108 Αρ. Ταυτότητος, ος ῄ Ἱάσωίή(γ Οατά Νο. : δδτοτ 88ΤΟΤ 4 Ὁ Φφέρων τὸ παρὸν δελτίον δικαιοῦταφτῶν συνήθων δημοσιογραφικῶν δν . { ῷ ΐ Ἠὓς . Τ ου Δημοσίων Πληροφοριών. Λευκωσία δέ 18... “ο 1Ο φωτογραφικὸς φακὸς ἀποθανατίξει τοὺς τραμπουκι- σμοὺς ἑνῶ ἡ ᾿Αστυνοµία, λίγα µέτρα πιὸ πέρα, θλέπει χω- ρὶς νὰ ἐπεμθαίνει. Η ΛΣΤΥΝΟΜΙΙ ΛΜΕΧΘΗΚΕ ΤΗ ΠΡΗΣΗ Τ4] ΤΙΡΛΜΠΟΥΚΩΝ Ἡ Δημοκρατία ἐθιάσθα ψὲς στὸν 'Ανθού- πολΏ ἀπὸ τραμπούκους τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τῶν Λαὶ- κομετωπικῶν συνεταίρων του, μὲ τὴν ἀνοχήι τᾷς ᾿Αστυνοµίας ἄνδρες Ὥπς ὁτιοίας ἀνέχον- ταν τοὺς τραμπιούκους νὰ ὑθρίζουν τὸν κ. ἕζλπ ρίδη χυδαιότατα, νὰ ξεσχίζου” μικρὲς χάρτινες Ἑλληνικὲς σημαῖες, νὰ κτυποῦν καὶ νὰ λιθοόθο- λοῦν ὁπαδοὺς τοῦ Δπμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ καὶ νὰ οὐρλιάζουν, νὰ σφυρίζουν καὶ νὰ ἀσχη- μονοῦν ὅταν οἱ ὀπιαδοὶ τοῦ ΔΗΣΥ ἔφαλλαν τὸν Ἐθνικὸ Ύμνοι “Ανδοες τῆς Εολὴ --- μεταξὺ Θρασυβούλου μὲ ἕνα µεγάλο ποῦρο στὸ χἐρ ΙΡΙΝΙΣ: δὲ ἐπί ἡ ἑππτῃιβὶ Τῶ! ΙβΟΙΦΗΠΩ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΑ. ΣΑΡΩΣΕΙ ΣΤΙΣ 24 ΜΑΙ ΟΥ ΜΙΜΑΔ μὲ κράνη καὶ ρόπαλα καὶ πολλοὶ ἀστυνομικοὶ μὲ πολιτικὴ περι- τῶν ἁποίων καὶ ὃ ᾿Αστυνομικὸς Διευθυντῆς Δευκωσὶίας κ. Νίκος , ---- διαδραματίζουν ρόλο θεατῇ. ὍὉ Δπμοκρατικὸς Συνανγερμὸς θὰ ᾿σαρώσει στὶς ἐκλονὲς τῆς οΛις Μαϊου καὶ πανίσχυρος 6 φαρμοΥἡ Μεταφέροντας στικὸ του χαιρετιομὸ, ὁ κ. : ἁγωνιστεῖ μὲ σθένος καὶ Ν δυνατὸ τὸ χρονικὸ διάστηµα τῆς προσφυγιας. λαστολογία καὶ τὶς κατηγορίες ν συμμάχων τους, ὁ κ. Κλπ- ὁ Δπμοκρατικὸς Συναγερμὸς οὐδέτιοτε ἀνα- τικὸς Συναγερµὸς θ᾽ συντοµέψει ὅσο είναι ᾿Ανατρέποντας τους ἀφορισμούς, τ ) τῶν Λαϊκομετωπικῷ τῶν κομμουνιστῶν καὶ ρίδης ὑτιογράμηισε ὅτι, γνώρισε κἱ οὐδέτιοτε θ) ἀναγνωρίσει τὰ τε- τελεσµένα γεγονότα τς εἰσθολῆς κι ὅτι τὸ δικαίωµα τῶν απροσφὺυ- γων γΥἱὰ ἐπιστροφή στς πατρογονικες ἕ- στίες εἶναι ἱερὸ κἱ ᾱ- ναφαίρετο. Στὶς πορκλήσες τῶν ΄Α: τοῦ προγράµµατος του γιὰ οσύνπ, ἀξιοκρατία, ὅπμοκρατία πραγματικὴ τόνισε ψὲς ὁ Πρόεδρος του τας σὲ μενυαλειώδη συυγκεν ποὸς τοὺς πρόσφυγες τ Κλαρίδης τοὺς διαθεθαίωσε ὅτι, πελυκῶν καὶ Λαϊκομετωπικῶν τραμπούκων, ποὺ μὲ τὴν άνο χἠ τῆς ᾿Αστονομίας ὕδριζαν προσωπικὰ τὸν Πρόεδρο τοῦ Δημοχρατικοῦ Συναγερμοῦ, ὁ κ, Ἐληρίδης ἀπάντησε μὲ ε« ϱληση αρὸς τοὺς ὀπαδευς του νὰ παρα. ινουν στις τε σεις τους δι κνντις ψυ κ ον τα κ ἀποδι πνυσντος εαττςω ἅτιε ὃτ, δ, Ἀδόσισεις κὸς γαγέρνµος πιστεύει στήν ης ὰ προχωρήσει στὴν ἑ- ἀλλαγὰ, πρόοδο, κοινωνική δικαι καὶ σωτπρία τοῦ τόπου, Κόμματος κ. Γλαῦκος Κληπρίδτς, µιλών- τρωσπ στὸ συνοικισμὸ τῆς 'Ανθουπόλεως, οῦ συνοικισμοῦ τὸν ἀγωνι- Οἱ κομμουνιστὲς τραμποῦ- κοι, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ γυναῖκες, εἶχαν μαζευτεῖ ά πὸ νωρὶς τὸ ἀπόγευμα κοντὰ στὸ χῶρο ποὺ θὰ γινόταν ἡ συγκέντρωση τοῦ Αηµοκρατι- κοὺ Συναγερμοῦ, κρατώντας δυὸ μαῦρα πανὼ μὲ τὰ σννθή µατα «Κληρίδη εἶσαι ἀνεπιθύ µητος» καὶ «Οἱ πρόσφυγες δὲν θέλουν οοὺς προδότες». Ὅταν οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Δη- μοκρατικοῦ. Συναγερμοῦ ἄρχι- σαν νὰ συγκεντρώνονται, οἱ ἀσχημονοῦντες κομμουνιστές, μπροστὰ στὰ µάτια ἀξιωμα- τικῶν καὶ ἀνδρῶν τῆς ᾿Αστν- τ ΄ ---ἰ όθηκιν χθὲς ἀπὸ τὸν Γενικὸ Ἐλεγκτὴ κ. Ανδρέου Ν. )Ι] Γιὰ τὶς ἀτασθαλίες στὸ Γραφεῖο Πημοσίων Πἠπροφοριὼν ΙΝΗΙ] Νέες ἐξελίξεις σπμειώθηκαν χθὲς στὸ θέµα τῇς ἐξυγιάνσεως τοῦ Γραφείου Πημοσίων Πλπροφοριῶν. Ὁ ᾿Αναπλπρωτὴς Γενικὸς Εἰσαγγελέας κ. Πουκαϊδης ζή- τησε ἀπὸ τὴν ᾿Ἀστυνομία νὰ τὸν ἐνημερώσει γιὰ. τὴν µέχρι τώρα πορεὶα τῶν ἐ- ρευνῶν καὶ ἀνακρίσεων τῃς ἀναφορικὰ μὲ τὶς καταγγελίες γιὰ πλαστογράφπση τιμολογίων ἀπὸ μέρούς τοῦ Μιλτιάδη Χριστοδούλου καὶ γιὰ ἄλλες ἀτασθαλίες. βίΠίη ΠύπΙΠ ἠπΙΠμΙΙ ΤΠ ΤημΙῃ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Ἁ1ὅ 01δ, “π.)-- Ἡ ποινοθον- λευτικἡ συνέλευση ποῦ Συµ- θουλίου τῆς Ἑὐρώπης ποὺ συνέρχεται στὸ Στρασθοῦρ- γο, ἀπέκλεισε σήµερα (χθὲς) τὴν. συμμετοχὴ τῶν Τούρκων πρώην θουλευτῶν, στὴ Συνὲ λευση μέχοις ὅτου ἁποκατα- σταθεῖ ὁ Κοινοθουλευτισμὸς στὴν Τουρχία. Πρόταση, ἐπίσης, γιὰ ἄπο ποπμπὴ πῆς ΤΓουρχίας ἀπὸ τὸ Συμθούλιο τῆς Εὐρώπης ἆ- περρίφθη. νοµίας ποὺ εἶχαν ἐπικεφαλῆς τὸν ᾿Αστυνομικὸ δΔιευθυντὴ Λεὐκώαίας κ. Νῖκο Θρασυδού λου, προκαλοῦσαν ἰταμὰ µμὲ χυδοῖες ὕδρεις τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Δημοκρατικοῦ Σνυναγερμοῦ καὶ προσωπικἁ τὸν κ. Κλη- ρίδη. Παράγοντες τοῦ ουνοικι- σμοῦ, ζήτησαν ἀπὸ τὸν κ. θρα συδούλου καὶ ἄλλους ἀξιωμα- πικοὺς τῆς Αστυνομίας νὰ ἐπέμδουν ἀποτελεσματικὰ καὶ ψ᾿ ἁἀπομακρύνουν τοὺς ἀσχημο νοῦντες, γιὰ ν᾿ ἀποφευχθοῦν ἡ ἐπεισόδια, Δυστυχῶς ὅμως, οἱ | ἄνδρες τῆς ᾽Αστυνομίας ἔδει | ξαν ἀχαρακτήριστη στάση, πε Ριορισθέντες νὰ διαθεθαιώσουν : τοὺς παράγοντες τοῦ ΔΗ.ΣΥ. ὅτι, ὅταν θὰ ἔφθανε ὁ κ. Κλη ρίδης ϐ) ἀπομάκρυναν τοὺς ἀ σχημονοῦντες. Δνυστυχῶς ὅμως ὅτον ἔφθα- σεν ὁ κ. Κληρίδης, οἱ τραµ- ποῦκοι ἀντὶ ν᾿ ἀπομακρυν- θοῦν, ἄρχισαν νὰ προκαλοῦν πιὸ ἕντονα καὶ νὰ ὑδρίζουν | χυδαιότατα, καὶ τὸν κ. Κλη-ι ρίδη καὶ τοὺς ὁπαδούς του, ὁπότε συνέδησαν µικροεπεισό: δια. Ἡ ἔκκληση τοῦ κ. Κλη- ρἵδη ὅμως πρὸς τοὺς ὁπα- δούς του νὰ παραμείνουν φύ- χραιµοι στὶς θέσεις τους ἔγι , νε σεδαστὴ ἀπὸ αὐτούς, ἑνῶ τοὺς ἀντιπάλους του οἱ ᾽Ακελιστὲς συνέχιζαν τὶς προκλήσεις τους. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συΥ κεντρώσεως κι ἐνῶ μιλοῦσε ὁ κ. Κληρίδης, οἱ τραμποῦκοι ἔριχναν πέτρες καὶ μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τραυμάτισε σοδαρὰ στὸν δεξιὸ κρὀταφο τὸν κ. Τε ώργιο Ζήνωνος, στέλεχος τῆς ΣΕΚ, πρόσφυγα ἀπὸ τὴ ζώ: δια. Ἐπίσης, οἱ ἀσχημονοῦν» τες τραμποῦκοι ξέσχισαν µι- κρὲς Χάρτινες Ἑλληνικὲς ση- ὁ Δπμοκρα ὑπευθυνότπτα γιὰ νὰ μαῖες στὸ χώρο τῆς συγκεν- τρώσεως. Σὲ μιὰ ἄλλη περίπτωση, κρατία καὶ ἀλολουθεῖ αὐστη θὰ τὶς ἀρχὲς της, ἄτομο ποὺ ἦταν κάποτε µέλος τῆς φρουρᾶς τοῦ κ. Λυσσαρί- δη κτύπησε ὁδηγὸ αὐτοκινήτου ΣΑΛΠΙΖΟΥΝ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ποὺ μετέδιδε συνθήµατα, µπρο στὰ στὰ μάτια τῆς ᾿ἸΑστυνο: Κι ὅταν οἱ ἀσχημονοῦντεςι μίας. τομποῦκοι οὔρλιαζαν καὶ Τραμποῦκοι, ἐξ ἄλλου, ποὺ «αησιμοποιώντας σάλπιγγες!' ᾿ κρατοῦσαν ἁλυσίδες, κτύπη- δρμιουργοῦσαν θόρυ6ο, ὁ κ. σαν ὁπαδοὺς τοῦ Δημοκρατ:: καὺ Συναγερμοῦ, ἀλλὰ κανένας 2 ΣΤΗ ὃη ΣΕΛΙΑΑ Κληρίδης εἶπει «Δέν ἔχουν { ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 8η ΣΕΑ. | (ΜΙΛΙΑ ΚΛΗΡΙΛΗ ΣΤΗ ΛΕΥΠΡΛ Τὸ Κεντριυὸ Ἐκλογιχδ Ἐπιτελεῖο τοῦ Δημόκιρα- τικοῦ Συναγερμοῦ ὑπεν- θυμίζει ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ Κόμματος κ. Ελαῦχκος ληρίδης δὰ ἐχφωνήσει προεχλογικὲς ὁμιλίες στὶς ἀχόλουθες περιφερειακὲς συγχεντρώσεις: ϱ Σήμερα Παρασκευὴ στὶς ὃ ΜΗ. στὴ Δευ. τερά. 9 Αῦριο ἈἌάδόατο στὶς ὃὅ μ.μ. στὸ Παραλίμνι. ϱ Πυριαονὴ στὶς 1 π.μ. στὸ ΧΣυνοικισμὸ ἅα- τσιῶν. 9 Δευτέρα στὶς δ μ.μ. στὴν Πάφο, Πλατεία Κέννεντυ. « κατηγοριῶν ἐναντίον κάθε ΕΙΗΙΒΛΙΝΗ ϱ ΛΗΥΚΛΤΝΗΣ Παράλληλα χὲέςδόο ---- ο κ. Λουκαϊδγς εἶχε µα- κρὰ συνάνππστ μὲ τὸν Γενικὸ ᾿Ἐλενυκτὴ τς ΔΠημοκρατίας κ. ᾿Αντρέου, ὁ ὁποῖος ἕ- δωσε. στὸν Βοπθὸ ΓΕ νικὸ Εἰσαγνελέα ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τεκµή ρια ποὺ ἔχει τὸ Τμῆ- μα του σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεσπ Χριστο- δούλου. ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύμφωνα μὲ ἔγχυρες πλη ῥοφορίες µας τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε ὁ κ. ᾿Ανδρέου εἶναι ουγκλονιστικὰ καὶ στουχειοθετοῦν κατηγορία γιά, ποινικἡ δίωξη τοῦ Μιλ- τιάδη Χριστοδούλου. Οἱ ἴδιες πληροφορίες µας ἀγαφέρουν ὅτι μόλις ἡ ὰ- σιωνοµία ἐνημερώσει τὸν ᾽Αναπληρωτὴ Τενικὸ Εἰσαγ γελέα ὁ κ. Λουκαϊΐδης θὰ με λετήσει τὰ στοιχεῖα σὲ συγ- διασμὀ μὲ ἐκεῖνα ποὺ κατέ- θεσε ὁ κ. Ανδρέου καὶ θὰ προδεῖ στὴ σύνταξη 'τῶν ὑ- πευθύνου. ΣΕ ΔΙΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Διασταυρωμένες πλήροφο ρίες µας ἀναφέρουν ἐπίσης ὅτι ὁ ᾿Αναπληρωτὴς Γενικὸς Εἰσαγγελέας θὰ διατάξει νὰ τεθεῖ σὲ διαθεσιμότητα ὁ Μιλ τιάδής σὲ περίπτωση ποὺ τὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πλη- ροφοριῶν θὰ ἐκδόσει ἄνακοι γωθέντα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπό θεση ποὺ θὰ χριθοῦν ὅτι ἐπη ρεάζουν τὴν πορεία τῶν ἐρευ γῶν καὶ ἀνακρίσεων. Ἠδη σύμφωνα μὲ κύκλους τῆς Εἰσαγγελίας ἀρκετὰ ἄνα ποινωθέντα ποὺ ἐξέδωσε ὁ Μιλτιάδης µέσο τοῦ Τρα- φείου Δημοσίων ἵληροφο- ριῶν εἶχαν σὰν στόχο νὰ ἐ- πηρεάσουν τὶς ἀστυνομικὲς ἀνακρίσεις. ΕΛεμχο καὶ λήηη ! µέτρων ζητα τώρα! Ι Μετὰ τὶς χθεσινὲς ἆπο καλύψεις τῆς «Δειλινῆς» τὸ ΑΚΕΛ ἀναγκάστηκε γὰ ἐκδώσεν ἀνακοίνω- ση στὴν ὁποία τονίζει ὅτι εἶναι καθῆκον τῆς ᾿Εκτελεστικῆς ἐξουσίας ἳ νὰ, διερευγήσει τὶς κα- ταγγελίες ἐναντίον τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν καὶ νὰ πάρει τὰ ἐπιδαλ- καί τὸ ΛΚΕΠ λόμενα µέτρα, Ἡ «Δειλινὴ» εἶχεν ᾱ- ξίωση νὰ παραμείνει ὁ Ἡ ποχαλύψει ὅτι μὲ δάση κ. Χριστοδούλου στὴν συμφωνία μεταδὺ ΑΚΕΛ θέση του. - ΔΗΚΟ γιὰ συνεργα- σία ὁ κ. Ἐυπριανοῦ δέ- ᾽Αναφέρεται στὴν Ι κοίνωση τοῦ ΑΚΕΛ «Τὸ ΑΚΕΛ ὑπερθεμα- , τίζεν στὸ ὅτι θὰ πρέπει να χτηκε μνημόνιο τῆς ἠγε- η σίας τοῦ ΑΚΕΛ στὸ ὁ- ποῖο διαλαμδάνει τὴν ᾱ- γ ἀσκεῖται ἔλεγχος παν τοῦ καὶ νὰ διερευνοῦχ- ται διεξοδικὰἁ ὁποιεσδ ποτε καταγγελίες γιὰ ἀτασθαλίες ἀπ᾿ ὁποιονδή ποτε καὶ ἂν προέρχονται. Στὴν συγκεκριμένη περί πτωσὴ τοῦ Διευθωντῇ. τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πλη Ρροφοριῶν οἱ δουλευτὲς τοῦ ΑΚΕΛ δήλωσαν ἀπὸ Καιρὸ στὴ δουλὴ ὅτι χα θῆκον τῆς ᾿ἘΕκτελεστικῆς Ἐξουσίας εἶναι νὰ διερευ γήσει τὶς καταγγελίες καὶ γὰ πάρει τὰ ἐπιδαλλόμε- να µέτρα. Τὸ ΑΚΕΛ ὅ- µως δὲν μπορεῖ νὰ κατα- δικάσει οἱἰονδήποτε ἄν δὲν ἀποδειχθε ὕστερα ἀπὸ σχετικἡ ἔρευνα ἕνο Χος», [παὶ ἡ ΠΕ0 ὁδυ θὰ ψηφίσει τοὺς ουνδικαβιστές Της, Η Σ.Ε.Κ. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ᾽'ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Γιατὶ τὸ «Ἐργατικὸ Βῆμα» . ἐκφραστικὸ ὄργανο τῆς ΠΕΟ -- δὲν παραπονεῖται ἐναντίον τοῦ ΔΙζΕΛ.τὸ ὁποίο στὴν καθοδήνγπσπ ποὺ ἔδω- σε γιὰ τοὺς σταυροὺς Ππροτιµήσεως δὲν συµπιεέλαθε τοὺς ουνδικα- λιστὲς ὑποφπφίους Καὶ γιατὶ ἡ ἴδια ἡ ΠΕΟ καὶ τὸ «Ἐργατικὸ Βῆμα» δὲν κάλεσαν τοὺς ἐργαζόμενους µέλη τους νὰ δώσουν σταυροὺς προτι- µήσεως στοὺς ουνδικαλιστὲς ὑποψπφίους ποὺ ἐμφανίζονται στὸ κε- λικὸ ψηφοδέλτιο: Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ὕπο- µιλήτής. Έφυγε ἀπὸ λιστικῆς Δεξιᾶς!. ΚΕΛΙ. ΕΙΝΑΙ θλιδερὴ ἡ περίπτωση τοῦ κ. Θλιβερὴ γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τοὺς συνεργάτες του. Δέν τὸν ἐνδιαφέθει λύνει κατ ἰδίαν, ἡ ἐκλογὴ στὴν Βουλή. Τον ἐνδιαφέρει ἡ ὑπόστασή του σὰν ᾿Αρχηγοῦ Κάμ- πατος. Τὸν ἐνδιαφέρει ἢ ἰδιότης αὐτὴ ποὺ τοῦ διασφα: λίζει λόγο γιὰ τὰ κοινά... Ἀ τυπᾶ ὁ Τάσσος σήμερα τὴν κεφαλαιοκρατία καὶ τὶς γοῦνες γιατὶ ἔτσι θέλει τὸ Α΄ Ἑτυπᾶ τὴν Δεξιὰ γιατὶ προσδοκᾶ τὴν εὔ- ἦταν Δεξιά.. ] 1 άσσου. Ὅ Δεξιὸς Κεντροσωτήρας ΥΗΒΡΙΖΕΙ ὁ Τάσσος καὶ τὸ ἐποχιακὸ ἔντνπο του τὴν Δεξιά. Αὐτὸς ὃὅ χῶρος ὅμως εἶναι χῶρος ποὺ τὸν ἀνέθρεψε καὶ τὸν ἀνέδειξε. Ὁ Μακάριος ἧταν ὃ «προ: δότης» γιὰ τὸ ΑΣΕ. 'Ο Πακάριος «Μαύρη ἀντίδραση» καὶ «Φασισμὸ» τὸν ἔλεγε τὸ ΑΚΣ4. Πῆρε τὸν άσσο καὶ τὸν ἔκαμε 'Ὑπουργὸ ὁ Μακάριος... Αὐτή του ἡ ἰδιότης τοῦ ἐξησφάλισε πολιτικὴ καὶ οἶκο- νομικὴ ἐπιθίωση. Έφυγε μετὰ ἀπὸ 'Ὑπουργὸς... Προ: χώρησε σὲ γάμο... Καὶ ἐπανῆλθε τὸ 1976 σὰν 2Συνο- 2Συνομιλητὴς σάν... «ἐγκέφα” λος»... Χωρὶς ἐξηγήσεις καὶ χὼθὶς ὑπεράσπιση... Καὶ ἐπανῆλθε τώρα σὰν Δεξιὸς Ἱεντροσωτήρας τῆς Έύπρου. Στόχος κι αὐτοῦ ἡ κατάλυση τῆς... μπερια' γοια τοῦ Φάντη... Σημασὶα ἀὲν ἔχουν ὅλα τὰ ἄλλα. Ση: µασὶα ἔχει ὅτι ὅ Τάσσος θὰ ὑπάρχει στὴν πολιτικὴ ο νίστρα σὰν ᾿Αρχηγὸς Ἰόμματος.... Πρότυπο ἔχει τὸν Μπ. Ανσσαρίδη. “Ὁ τελευταῖος τὰ καταφέρνει πάντοτε νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ Βολεύεται καὶ νὰ ἐκλέγεται μὲ τὸ ΑΚΕΛ σὰν ᾿Αρχηγὸς Κόμματος... Σιατὶ ὁ Δυσσαρίδης καὶ ὄχι ὅ Τάσσος Ἐϊναι Βἐδαια συμπαθεῖς οἳ τέως Ὑπουργοὶ ποὺ ἔγιναν συνεργάτες του. Κατέδηκα», λέγουν, τώρα στὸν λαὸ καὶ τοῦ ὀπενθυμίξουν τὴν προσφορά τους σὰν Ὕ- πουργῶν. Φαιδρολογοῦν κατ ἀνάγκην οἳ 'Ὑπουργοί. Καὶ ἀσφαλῶς ὁ λαὸς μὲ µειδιάµατα φυμπαθείας καὶ κα: τανόηση δείχνει τὸν αἶκτο του καὶ τὴν... συμπάθεια του. Καὶ ψιθυρίξει. Οἳ τέως “Ὑπουργοὶ τοῦ Μακαρίου θὰ μποροῦσαν νὰ ζοῦν μὲ τὶς ἀναμνήσεις ὡραίων ἡμε ρῶν.. Τὶ τὸν ἤθελαν τὸν Κεντρῶο ἀγώνα τοῦ Τάσσου Οἱ ψίθυροι τοῦ λαοῦ θὰ συνειδητοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς Ἠεντρώους Ὑπουργοὺς στὶς 26 Μαΐου. Τότε θ᾽ ἀρχί- σει ἡ µεγάλη πολιτικὴ εὐθύνη τους γιατὶ πουβάλησαν νερὸ στοὺς Ἰύλους τοῦ Παπαϊωάννου καὶ τοῦ «ἀναᾶ- ξιουν» Κυπριανοῦ.... θάλλει ἡ ΕΝ εἰς ἀπάντηση οχολίου τοῦ «᾿Εργατικοῦ {τη- µατος» σχετικἁ μὲ τὴ θέση ποὺ πῆρε ἩἹ Ν ὑιομοσπουνδία στὸ θέµα πὼν ἐκλογῶν. Τὰ ἐρώτήματα τῆς ΣΗΝ περι- καμθάνονται σὲ ἀπάντήσεις τῆς Συνομοσπονδίας σὲ ερῶ- τηµατολόγιο τῆς «Δειλινῆς”, «1. Τὸ «Ἐργατικὸ Βήμα» παρώὠπονεῖταν Εναντίον τῆς ΣΕΧ γιατὶ δὲν κάλεσε τὰ ιὲ λη της νά ψιυφίσουν τοὺς συν δικαλιστὲς ὑποφηφίους τὴς ΠΟ. Τιατὶ δὲν παραπονεῖ- ται ἐναντίον τοῦ ΑΝΕΑ τὸ ὁποῖο στὴν καθοδήγηση ποὺ ἔδωσε γιὰ τοὺς στανροὺς προτιµήσεως δὲν αὐμπεριέλαά- 6ε τοὺς συνδικαλιστὲς ὕποιρη: φίους Καὶ γιατὶ ἡ ἴδια ἢ ΠΟ καὶ τὸ «Ἑργατινὸ Ρῆ- ζόμενους µέλη τοὺς νὰ δώ- σοὺν σταυροὺς πρυοτιμήσεως στοὺς συνδικαλιστὲς ὑποψφη- φίους ποὺ ἐμφα”ΐκονται στὸ ΑΚ Λικὸ ψηφοδέλτιο 9, Τὸ «Ἑογατυὺ Βῆμα» ἐγείρει θέµα. γιὰ τὴ μὴ ἆνα- ἠλόση τῆς ΕΟΟ σὲ ὑρισιέ γους τυποὺς μυ ετᾶς, Τὴν ᾱ- 69 ΣΤΗΝ 5η ΣΕΛΙΔΑ μα» δὲν κάλεσαν τοὺς ἐρύα»..

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτική 1,6p
Ο Ντενκτάς επικρίνει Κληρίδη - Κυπριανού 6p
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΘΕΩΣΑΝ ΨΕΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΔΗ 6p
ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΥ 5p
«Ήρτε διαταγή που το κόμμα» Αθλητισμός 5p
ΤΟ ΑΠΟΕΛ ΑΗΤΤΗΤΟ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 74-55 Αθλητισμός 5p
Η οικονομική πολιτική Δημοκρατικού Συναγερμού 3p
Τον Κυπριανού ή τον Σοφιανό θα έδιωχνε ο Μακάριος 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού 2p
ΑΥΤΟΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Ο Δεξιός Κεντροσωτήρας 1p
ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Θα αγωνισθούμε για επιστροφή των προσφύγων 1,3p
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΕΧΘΗΚΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ Πολιτική 1p
Γιατί η ΠΕΟ δεν θα ψηφίσει τους συνδικαλιστές της Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,3p
Έλεγχο και λήψη μέτρων ζητά τώρα και το ΑΚΕΛ 1p
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Πολιτισμός 1p