ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΧΛΑΤΌΥ 1981 ἝἛνας ἀπὸ τοὺς ὡραιότερους τελικοὺς σιὸ Γοσέμπλεῦ Ὢ Ἰοθὸς τελικὸς τοῦ Κυπέλλο κὀτιοκόλυψφερ τὸ ποδόσφαιρο | ον ὃ θεατὲς στὸ Γουέμπλεῦ καὶ θεατὲς σ’ ὅλο τὸν κόσµο, χνίδι στάνιας ὁμορφιᾶς τιοὺ ἔκοθε σηῳν ατάκτησε τὸ χε, Κύπελλο πσε τ Κύπε ἱστορία τως κερδζοντας τὸ μάντοεστερ “ ΑΕΝΛΝΗ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Ἀεξία τὴν ἀνάσα. 6π φορὰ σὲ τελικὸ Σπυ μὲ 3... Ἁγγλίος Ἑκατὸ χιλιάδες ἐκατομμύρια τιλε- ἀπόλαυσαν ἕνα παι- Ἐπρόκειτο περὶ ἑνὸς ὑπερθεάματος ποὺ εν οκ εάκμα στὸν χώρο τῆς λήθης ὕστερα ἁτὸ σπολὺ καιρό, Ὁ ρυθμὸς τοῦ ἀγώνα ἵἥπαν στὸν κυριολεξία ἐδωφρενικός, Γὐ αὐτὸ δὲν εἶναι τοχαῖο τὸ γευονὸς ὅτι ὁ ἄλλοτε ὥσσοος τῆς Μάντσεστερ Γιουνάϊτετ Ντέννις Λένον σχολιάζοντας τὸν ἀγώνα γιὰ τὸ Μπὶ « Μπ -Σὶ τὸν χαρακτήρισε σὺν ἕνα ἀπὸ τοὺς ᾠραιότθρους ποὺ εἶδε στὸ Γουέμτιλεύ καὶ τὸ τόρµα τοῦ Μακένζυ στ κειώθηκαν στὸ Υήπεδο αὑτό. Όσον ἀφορᾶ ἁπὸ τὰ καλύτερα ποὺ τὸ τρίτο γκὀλ τῆς Τάττεναμ ποὺ πέτυχε ὁ φαν ταστικὸς Ἑίλλια, αὑτὸ χαρακττρίστηικε ε«τιοϊυµαν ἐκθιαστικὸ καὶ ὁκδικητικό. Καὶ τοῦτο γιατὶ ἤθε- λε νὰ ἑκδικπθεί τὴν ἀντικατάστσοσπ του στὸν ἀγόνα τοῦ Σαθθδάτου. μὲ τὰ πιὸ ὡραια καὶ συναρπαστικἁ τέρματα Ἱππσα σσ σσ σας ας ο Ἡ | ΄ ΠπὭππσσασ σσ ποπ πα Ὅταν σημείωσε τὸ ἐκβιαστικὸ ἐκεῖνο τρίτο γκὸλ ΠΛΗ Ἡ Τόττεναμ Χότοτερς στέφθπιοε παντγυρικὰ Κυπελλοῦχος στάδιο κὸν ππλεόραση. Ολοι γονστίδουν μπροστὰ στὸν αὖτ Βίλια ποὺ σημειώνει τὸ πρῶτο γκολ. δ οκράτορα τοῦ τελικο Ρικάρντο ιακρίνοντο οἱ Πέρρυµαν, Ἡσκ- ντόναλντ, Γκόρριγκαν καὶ Αρτσίμπωλτ, ΠΠ 1 ΗΝ Ἡ ταυτότητα τῶν 11 αρωταγωνιστῶν τῃς ὑενάλης ἐτιτυχίας τῆς Τόττεναμ εἶναι ἡ ἀκό- ΑΛΕΚΣΙΤΣ (τερματοφύλα μας)! Ἔχει ὕψος 1.85 µ. καὶ εἶναι 29 ἐτῶν. Έχει Ὑεννθεῖ στὴν ᾿Αὐγλία ἀπὸ Γιουγκοσλά δο πὀτέρα καὶ στὸν Τόττεναμ ᾿ὑμτόχβηκε τὸ 197δ. Έφθασε ἀπὸ τὴν Λοῦτον. ΒΒΡΡΥΜΑΝ (μτάκ): 1.23 μ. ὄψος καὶ 29 ἔτῶν. Εἶναι ὁ ἀρηγὸς τῆς ἵΤόττεναμ καὶ ἀαΐδξει στὴν ὁμάδα της ἀπὸ πὸ: 969, Ἔχει ἀγωνισθεῖ πά- νω ἀπὸ 600 Φφορὲς στὸ πρω΄ πάθβημα καὶ -ἀκόμῃ εἶχε παίδει 17 «φορὲς στὴν ᾿Εθνικὴ τῶν «Ἐλπίδων», «ΜΙΛΛΕΡ (μπάκ): 1.83 ὕ- Φος καὶ 22 ἐτῶν. Λονδρέζος Τ0ῦὴ »ποῤπουτάρησε στὴν πρώ πα ῥμάδα τῆς Τόττεναμ τον 1 ληρίδια ποῦ 1975. ῬομΕρτς (μπόκ) 1.77 Β.. ὕφος καὶ 2ἱ ἐτῶν. Στὴν Τότεναμ ἐντάχθηκε πρὶν ἀπὸ 13 μῆνες, προθρχόµενος ἀπὸ «ὁρασυτεχνικὴ ὀμάδα». Ἡ Τότ 49ο γιὰ τὴν ἀπόκτηση Του πλήρωσε 35 χιλ. λίρες ποὺ εἶ- ναι ρεκόρ στὴ Βρεττανία γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἐρωσιτέχνη πο δοσφαιριστή., ΧΙΟΥΤΤΟΝ (μπάκ): 1.71 καὶ 132 ἐτῶν. Εἶναι ἀπὸ τὴν παι- δική ὀμάδα τῆς Τόττενον καὶ ἔγιμε δασικὸς παΐκτης ῆς ὁ” µάδας τῶν απετεινῶν» χὸν Ὁ κιώδριο τοῦ 975. Εἶναι 1ῃ λανδὸς καὶ ἔχει ἀγωνισθεῖ στὴν Εθνικὴ ὁμάδα . τοῦ ΕΥΡΕ., ΧΟΝΤΑ (μέσος): 1.95 κ, ὕψος καὶ 23 ἐτῶν. Εἶναι 100 παίκτης τῆς Τόττεναμ καὶ ἕ- χει Υίνκι «φούλ» δικθνὴς μὲ τὴν ὀηγγλικὰ ὁμάδα ἁπὸ τὸ 1979. Στὸ πρωτάθληµα ντε» µπουτάρισε τὸ 1975 καὶ μέχρι τώρα ἔχει ἀγωνισθεῖ 220 Φφο (Αργεντινὸς): Ἐθνικῆς ἁμάδος. ποὺ κατέκτη ρὲς. ΑΒΝΤΙ ΛΕΣ Μόλος τῆς πῆς χώρας του, πο Ἆ ος κὸ Παγκόσμιο Κύπελλο τοῦ 1978. Έχει ὕψος 1.67 καὶ εἴ ναι 38 ἐτῶν. Ἐντόθθηκε στην Τώττεναμ τὸ 1978 μὲ 350 χιλ. λίρες, ΒίΛΙΑΙ Ὁ δώτερος ᾿Αρ- γενππινὸς τῶν ἀπετεινῶν», Καὶ αὐτές Ίαν µώος τῆς Ἐθνικῆς ὁμάδος τῆς χώρας του, ποὺ νὴρε πὸ Κόσμου τὸ Ι978, Ἔγει ὄψος 1.56 καὶ εἶναι 146 ἐτῶν. Σὴν Τότπεναμ ἐνιάχθηιω μοτὰ τὸ Παγκόσμιο ᾖΚώπελλο μὲ 350 χιλ. λίρες. ΠΚΑΑΒΙΝ (μέσος) 1.75 µ. ὄψοας καὶ 2 ὁτῶν, Είναι µέλος τῆς ᾿Εθνικῆς Νέων καὶ στὴν Τότίεναμ ἐνίάχθηκε τὸν /ονουάριο τοῦ 978 ἀπὸ ἐ- ροιταχνικἡ . ὀμόδα, ΑΡΤΣΙΜΊΑΑΝΤ (χκχωνοί ἕος κυνηγός): 1.77 καὶ 23 ἐτῶν. ὭΣπὺν Ὑόντεναμ ὑνιά» Ἓθηε τὸ 19860, προρχάµε: νος ὁπὸ τὴν ᾽Αμκαρητήν, ποὺ πῆρε «ἀάραν 750 χιλ, λίρες. ΚΡΟΥΝΣ (κυνηγός): 177 καὶ 48 ἐτῶν. Ἔχει ξοτινήσει ἀπὸ τὸν Στθουκ Ἀὲ τν ὃν ποία ὀγωνίσθηκε 47 φορὲς καὶ πέτυχε ᾽ 48 Υκὸλ, Μετὰ πῆγε στὴν ᾖ{Γούλός ποὺ τὸν πώλησε στὴν Τόττενωομ μὲ 600 χιλιάδες λίρες. Φέτος γιὰ τὴν Τότεναμ ἔχει πσιύχει 2ἱ Το ΖΗΤήσΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΟΒΟΠΗ ΙΠι ΘΕΛΟΥΝ »αγτιπροσωπεία τῆς ζννη- γετικῆς «Ωμοσπονδίας, συνο- δευόµενη ἀπὸ τὸν “Ύφυπους- Ἰ χὸ 'Ἐσωτερικῶν κ. Πέτρο Στν λιανοῦ καὶ τὸν Ἠπεύθυνο Θή ρας κ. ΜΜ. Χριστοφηῃ ἐπισκέ- Φθηκαν τὸν Πρόεδρο τῆς Δη µακοατίας ποὺς τὸν ὁποῖο ἕ- Ἐέθεσαν τά διάφορα ακυγπγε- πικὰ προθλήµατα. . «Ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΟΚ, ἀφοῦ εὐχαοίστησε τὸν Πρόε: ὃρο τῆς Δημοκρατίας Ύιᾶ το ἐνδιαφέοον του, τόνισε µεῖα- ξὺ ἄλλων τὰ ἀκόλουθα: ὢ “Ὑπηρεσία Θήρας” θέµα αὐτὸ ἔχειν γίνει ἀρκετη ἐργασία καὶ θά πρέπει τὸ ὅλα θέµα νά ποοωθηθεῖ πρὸς τὴ λύση που. ΤΗΝ προσεχΏ Δεν- τέρα, 18.02.81, θὰ συνέλθει Εἰδιὴ Επιτροπὴ Ύνς συζήτη ση καὶ λύση τοῦ σοδαροῦ αὖ- τοῦ θέματος. Στο Φὢ Ἠποχοεωτιὴ ᾿Οογάνω: ση Κυνηγών: Στὸ θέµα αὖς τὸ ὁ Ποόεδοος τῆς ΚΟΚ τη τησε ὅπως τὸ ὅλο θέµα τῆς ὑποχρεωτικῆς ὀργάνωσης τῶν χυνηγῶν θά πρέπει νά μελε- πηθεῖ σοθαοὰ καὶ ἂν θεωρεῖ- ται ἀντισυνταγματικό, Τοτὲ θὸ ποέπει νὰ ἐξευρεθοῦν ἄλλοι τρόποι ὥστε οἵ κυνηγοι Υύ μποροῦν νὰ ἔοχοται σὲ ἐπαφὴῆ μὲ τὴν Κυωνηγετικη ὍΌμοσπου: δία καὶ τά γίνονται µεάπ.. Μόνο μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν ιτ ΑΥΡΙΟ 0 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΛ Κυρισκή, 17 Μαῖον µ. θὰ διεξα” Κυπέλλον τῆς Αὔριο καὶ ὥραν 4.30 χθεῖ ὁ τελικὸς ΠΟΕΛ μετοξὺ συγκροτημάτων ᾽Αγλαντζιᾶς καὶ ΝΟΙΑΣ Στροδόλου. ο. «Ὁ μεγάλος ἀγώνας θὰ ιά νει στὸ γΥή Στροδόλου μὲ κ. ᾽Αρωπίδη Γ. Κ. Τρύφωνος. , | ϐ Στὸν τελικὸ προσκλήθη” καν νὰ παραστοῦν οἱ άθλητι: κὲς ἀρχὲς καὶ ἄλλοι παράγον πες τοῦ ἀθλητισμοῦ. διαιτητές τοὺς! ᾿Ανδρέου κοὶ 10 ΡΙΚ ΚΥΝΗΓΟΙ κυνηγῶν καὶ τὴ ἀνάπτυξη τῆς κυγητετικῆς συνείδησης εἶναι ἡ προστασία τοῦ υμηγίου, ὢ Τηλεύραση -- Βαδιοφ. δρ. Κάπ. Ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΟΚ ἐξέφρασε τὴ λάτη τον ιατὶ µέχρι σήμερα, παρὀ τῆς προσπάθειες τῆς κοκ ἅμεσες καί ἔμμεσες, μὲ κα- ψένα κυνηγετικὸ πρὀγραµµα δὲν κατωιάστηκε, Τὸ ΡΙΝ νο ἡ τηλεόραση μποροῦν καὶ πρέπει, νὰ διαδραματίσουν οὐ- σιαστικὸ ϱὖλο στὰ «υνηγστκα θέµατα γιά προατασία καὶ ᾱ- γάπτυξη τοῦ κυγηγίον, ποὺ σὲ τελευταία ἀνάλυση ἀποτε- λεῖ ποοστασία τοῦ φυσικοῦ περιδάλλοντο-. λΑγαφέρθηκε ἑπσης ἀργό- τερα σ) ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους προθλήµατα τοῦ κυνηγίου καὶ ατὴ συνεργα καὶ προσπά- θεια τοῦ “Ὑπουογείου Ἔσωτε οικῶν γιὰ πῆν ἀντμετώπιση τῶν προθληµάτων αὐτῶν, κάν ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του στὸν κ. “Ὑφιτουργὸ ποὺ είχε τὴν καλοσύνη νὰ συνοδεύσεν τὴν ἀντιχροσωπεία. «Γουόμιλευ» τὴ Μάντσοεστερ Σίτυ 3-0 ὕστερα ἀπὸ ἕνα συνκλονιστικὸ παιγνίδι, οι πετεινοί», πιστοὶ στὴν παράδοσπ τους νὰ μὴ χάνουν στὸν ταΧικὸ του υπιάλκου ἐς - τέκτηοαν τὸ τρόπαιο μετὰ ὁτιὸ μιὸὰ µέραι 910 λεπτῶν. Γιστ, ὅπως εἶναι γ . ν πο Σαθδάτου οἱ δυὸ ὁμάδες ἐξῆλθαν καὶ στὴν ἡμίωρη παράταση ἠσόπαλοι 1.-. 11 ε Ἁπὸν προχθεσινγὸ τελικό, ἡ Τόττεναμ μπῆρμε μὲ ἀξιώσεις στὸν ἀγωγιστικὸ: χῶᾳο καὶ φά Ὕηχε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι θὰ χυ νηγοῦας Ὑρήγορα τὸ γκόλ. Κι αὐτό, δὲν ἄργησε νὰ γίνει, ἀφοῦ ατὀ Δ΄ ὁ ἐκπληκτικὺς προχθὲς ᾿Αογεντινὸς ἄσσος Ῥαϊκάρντο Βίλλια ἄνοιξε ἀπὸ κονίὰ τὸ σχὀρ γιὰ τοὺς τρο: πωρσύχους. Ποσηγήβίκε μιά φανταστικἡ ἑτέλαση , τοῦ ἅλ- λου ᾿Αογενινοῦ µαόστρον ᾿Οσδάλγτο Λοντίλες, ποὺ ἆ πὸ τὸ µήρος τῆς μεγάλης ἑ- σε ἂυνατ θῶς οἱ ἀμυντικοὶ τῆς Μάντοιε. “στέρ Ἁπυ, Στὴ συνέχεων, ἡ μπάλα κατέληξε στὸν ᾿Αο: τσιµπαλντ τοῦ ὁποίου τὸ σοὺτ ἀπέκρουσε ἑπίσης ἀρταθίῶς ὁ Κόροιγκαν γιὰ νὰ φθάσει τε- λακά οτὸν Ἑίλλια ποὺ μὲ που πινὸ σοὺε Έγραψε τὸ 1---, Ἐνῶ ὅλα δειχνουν ὅτι ἡ λονδοέύκη ὁμάδα θὰ «καθά οἱἵα» γσήγορα τη Σήν, αὖ- τὴ σὰ μιὰ Ἀαφνικὴ της ἀντε- θεση κατὀρθωσε νὰ Ίσοφα- οἶσεν μ’ ἕνα φανταστνὸ τὲρ- µα ποῦ Μακένζυ, Ηταν ἕγα µονοκόμματο μακρινὸ σούτ, ποὺ κατέληξε οτὸ «παραθυρά κι} τοῦ )Αλέκσιτς, Ἡ ἔνστν κτώδης ἀντίδρασή του δὲν ἦταν ἁρκετὴ γιὰ νὰ ἁποσο- δήσει τὸ γκὀλ. «Στὴ συνέχεια τοῦ Α΄’ µέ- οους, ὁ Σίτυ Ὀμεκαλλενό- µενη πὴν Ψυχοολουσία ποὺ ὃ πέστη Μὰ λίγο ἡ Τότεναμ, έλεγξε τὸ «παιγνίδι, ἀλλὰ καὶ πάλιν οἱ νκητὲς ἀγέλα- ὅαν πὴν ποώτοπορία τῶν κχι- νήσεων. χωοὶς ὅμως ἀποτέλε σμα. Ἡ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ᾿ Ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπανάληψης ἦταν ἕνα «από» γιὰ τὴν Τό τεναµ. τὸ δ0’ ὁ Π. Μύλλερ ἀνδτοεψε µέσα στη µεγάλη περιοχἡ τὸν μαῦοσ ἸΜπένετ, καὶ ὁ διαιτητής κ. Χάκετ κα” τελόγησε ἁδίστοχτα πὴν ἐσχά τη τῶν ποινῶγ. Τὸ πέναλτν ὅταν πλέον Ὑεγονὸς, παρὰ τὶς λίγες ὄναμασινθίες τῶν παικτῶν τῆς «ἈἌπέρς. Ὁ Ῥὴδς ποὺ ἀνέλαθε νά τὸ κτυ πάσει, σημείωσε τὸ 2-1, Πολλοί απάστεψαν πότε, πὼς ὃ τελικὸς εἶχο κοιθεῖ, Ῥιατί, ἡ ἁμυντικὴ γραμμὴ τῆς Μάν τοιεστερ Σίτυ μὲ ἀἐπικέφα» λῆς χὸν διεθνή τεοματοφύλα- κά της Κόφαιγκαν, Φαινόταν ἱκανὴ γιὰ νὰ διατησήσε τὺ προδάδισµα σιὸ σκόρ. το α--ᾱ Όμως, μετὰ ἀπὸ ἕνα 10λε πτο γεμάτο ἐπιυθετικὲς ἐξάρ- σος «λαί ἀσίναστο πόβος ἀπὸ τοὺς κυνηγοὺς τῶν «οπετεινῶν» στὴν ὕσιατη προσπάθειά τους νὰ χἠ χάσουν τὸ Κύπελλο ἕ- φθασε, τὸ τύσο «γλυκό» τέρ- μα τής ἰσοφάρισης. Ἠταν τὸ 18’, καὶ ὁ Τότε- ναμ, κέρδναε κόρνερ. Τὸ κτυ- πᾶ ὃ Χδντλ καὶ ἡ μπάλα χα- ταλήγει στὸν Γκάλδιν. Αὐτὸς κάνει γέα σέντρα, γιὰ ν’ ἅἄπο κοούσουν καὶ πάλι οἱ ἄμυντν κοὶ τῆς Σίτν. Ἡ μπάλα ἕν- «θοικὰ δευνερόλεατα, ὀκοόσπ,, χεται στὸν διεθνὴ «οἀρτίστα» ποδοσφαιριστή Χόντλ ποὺ µε ταδιδάζεν ἔντεχνα καὶ μὲ 4η λοκρεμαστὴ μπαλιὰ στὸν Αο᾿ τσιµπαλντ ποὺ κάνεν ὠθραῖο κοντρὀλ μπροστὰ στὸ σημεῖο τοῦ πέναλτυ, σχεδὸν µόνος μὲ τὸν Κόοριγκαν. Ὁ τελενταῖ- ος πφαγματοποιεῖ ἔξοδο, ἑνῶ ταυτόχρονα ἐπενέδηκε ὁ γεα- | ρὺς µαῦρος αηγὸς τῆς «Ἀπὲος Γιὸοῦ Κρούκι µπου: στὰ ἀπὸ τὺν ᾿Αοτοιμπιλώτ ποὺ μὲ πλασαριστὸ σοὺτ Υρά Φει τὸ 2--5 γιὰ τὴν ὁμάδιι ἄσυς ρ ». “.. τὸ παιλνίδι πλέαν ἀρχίσι νὰ παΐρνε γέες βιαστάσεις. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΑ Η ΣΙΥ ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ πρωτοπορία | ο Πολλοί θλέπονν παράταση καὶ πάλι. Αλλ’ ὅμως ὁ Ραἵ- κάρντο Βίλλια:. εἶχε' τὸν τε- λευταῖο λόγο, ΤΟ ὃ--» Στὸ 15 ὃ προωθούµενος κυνηγὸς τῶν «Πετεινῶν» παύργεν πὴ µπάλα ἀπὸ ἀριστε ρἆ «καὶ μὲ ἀπίθανο δογλλέοι-, σμὸ ἀδειάζει ὅλη σχεδὸν τὴν ἄμυνα τῆς Σίτυ. Τὸ τρίτο : γκόλ. τῆς Τόττεναμ, δὲν φαι- χόταν νἁ ἀθγε. Ὁ Βίλλα | ὁ αὰν.. «τέρας» ψυχοαιµίας χο-. σάμπα, φθάνεν μὲ... 6ο ρεύοντας -σ τὴμ.µπάλα στὰ πόδια στὴ µι-΄ κοὴ πεοιοχὴ τοῦ Κύὐρογκον. Ἡ αἰσιοδαξία καὶ ἡ σιγουριά που γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ τέρματος ταν µόνο γν αὐτὸ ἔκδηλη, ) Τιὰ τοὺς παῦκτες καὶ τοὺς ὁπαδοὺς αἲς Ἴδστεγναμ, ἦταν { ὲν εἰνι ΜΟΙ Εἱ λίΠΗ Πηὶ ΠΠ τὴν [εΠδΠΗ Τὸ ΡΙΚ ἐξέδωσε τὴν πιὸ κάτω ἀνακοίνωση: : «᾽Αναφορικὰ μέ τὶς τελευ- παῖες ἀναποινὼσεις τῆς ΚΟΠ καὶ τῆς Ομόνοιας τὸ ΡΙΚ ἐπιθυμεῖ γἁ δηλώσει τὰ ἀκύ- λονθα: . ' 1, Ἡ ΚΟΠ. δέν ἔδωσε ᾱ- δεια σὺ ΒΙΕΚ γιὰ τὴ µετά» ὅοση τοῦ τελικοῦ κυπέλλου Αγγλίας τὸ περασμένο Σόᾷ δατο γιὰ λόγους ποὺ δέν ᾖ- σαν οἰκονομικοί. Αὐτὸ ἑδηλά θη τόσο στὸ ΡΙΚ ὅσο καὶ σὺν ΚΟΑ. Ἡ ἄδεια δέν ἐ- δόθη γιὰ λόγους ποὺ ἐσχετί- ἵοντο μὲ τοὺς πανηγυρι- ομοὺς ποὺ ἑτοιμάξογτα µγιἁ τὴν κατάκτηση τοῦ αρωτα- θλήµατος ἀπὸ «τὴν Ὀμόνοια, ἄνκαι ὑπεδείχθη σὲ Όὅλους τοὺς ἀνδιαφερομένους ὅτι οἱ φίλαθλοι θά ἑστρέφοντο πρός παράνομο σταθμὸ γιὰ νὰ πα ρακολουθήσουν τὸν τελικό. 8. Τὸ ΡΙΚ. ῥἐνόψει τῶν ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΛ ΤΗΣ ΛΕΚ ΚΟΡΝΟΥ Συνῳῄζεται τὴν Κνριοκὴ 17) 5]198] τὸ τουρνουὰ τῆς «ϱ- ΕΚ Ἰόρνου, μὲ τῖς τδεν- ταῖς δυὀ συνοντήστις Α΄ Γό- ρου, μεταξὺ τῶν ὁμάδων: «θΘΟἱ» Κοτσιάτῃη καὶ «Αρ Χιμήδης» Κέντρον ἑνημερωτικῆς ἐπιμορφώσεως ὃρα 2.95 μ.μ. «ΑΕΤΟΣ» ᾽Αγγλισίδων καὶ Πλαίη-- Πάρκ ᾽Αραδίππου ὥρα ἆ 45 μ.μ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΑ ΣΝΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἰ, «ΑΠΟΠΣ Παλαικύθρου--.2 «Παρθενὼν» Συν. Λατσιῶν---] 2. «ΚΟΣΜΟΣ» Λυμπιών--ό Γσιμεντοποιῖα Βτσιλικοῦ ----0- Σηµ. Τὸ Τουρνουά ὀἀθλοθε- τε τὸ κατάσττµα ἀθλητικῶν εἰδῶν Σπόρτ ΛάϊφΦ, Λεωφόρος Στασίνου Λαλωσία, ) της ἀγωνίας. Νὰ ὅμως, ὁ κα λύτερος παίκτης τοῦ 10θοῦ τελικοῦ, Χασίσεν μὲ τὸ ψύ- χρᾶιμο πλασὲ που τὸ µεγάλο τρόπαιο τῆς διοργάνωσης. Τὸ Γουύμπλεύῦ περνᾶ στγμὲς ἀνεπανάληπτες. Στιγμὲς ποὺ Σαναδαυνταχείοσν εν. χουσὴ ποχὴ μὲ ταὺς ΄ Κοῄθς, τοὺς ἀδειφώς Νλαντοφλώώνεο, Μο Ῥονάξς, τὸ Μακαίη ΄χαὶ πόν α Μετά ἀπὸ 14 χοόννα, τὸ «Ρουόχι Κάρλ Λαίΐήνν Φαπρυδά . λεν περήφανα καὶ τὸ «οπιρού πω διαλαλεξ. τὸ μεγάλο θοίαμ- μον ὄονωο ος «βλ βπου,, λαο... .Ῥόμπφους, Π» ὄγειρο ποῦ: µαγάλου ὧο Άλβια, οοῦμαν, ᾿Αονιίλες χηγοῦ της Τότεναμ, Σή μναλνς, Ν, Πέρουμαν, γίνεται πραγμαι- Χόνιλ, Κρούα κύτης. Στέχει αὺ δάδρο πῶν νικητῶν τοῦ Γουέμπλεῦ ΜΑΝΤΣ. ΣΤ“ Κόοοιγ- ὑψώνοντας δυὺ φοοὺς τὸ πο- καν, Ῥάνου, Μακντόναλντ ᾖἹ λύτωο τρόπαιο τοῦ Κωέλ- (ΤΠ Ἰνούαρε), Ῥήντ, Πδου- ' λου. ερ, Καΐηιον, Ἰπένοι, Τνδου, Ὁ γύρος τοῦ θοιάµόθου ποὶ ἹΜανάνον, Χάπσινααν, Ῥάδς. γνωστό, στὸν ὠγώνο τοῦ «ΙΦΟΙΙΕΝΑΜ 4. Αλέδιις, Ἁγγλίας, νικώντας στὸν 100ὸ τελικὸ τῆς διοργάνωσης, ἐνώπιον 99.000 θεατῶν στὸ ποὺ καθήλωσε ὅσους τὸ παρακολούθησαν, ζωντανὸ Ἡ ἀπὸ Ἶ ἀκολουθεῖ, ὁλοκληρώχει τὴν ἐπιτυχία, »Απὸ τὸν προχθεσινὸ. τελι- .Ααπὸ τν οτς, ”Απὸ τοὺς ἠπεημάνους τοῦ Μπένει, Πάουι, Κόροιγκαν. Ἀλοισιος ὁ διαιτηήτὴς -. Χάνει, οι ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ὡς ἄνω, ἀποφάσισε νὰ μὴ κα λόψει τηλεοενιῶς κανένα ἆ- πὸ τοὺς ἀγῶνες ποωταθλή- µατος τοῦ Σαδόατοκύ ν ὃ, Μετὰ ᾖτὴν ὀντίόραση τῆς κοινής γνώμης ἡ ΚΟΠ ἀνεκάλυφε ὅτι σαν οἴχονομι κοὶ οἳ λόγον γιὰ τοὺς ὁποί- οὓς δέν ἔδωσε τὴν ἄδεια. . Τιὰ ες ἀπαιτήσεις ποὺ ἔχει ΄ τὸ ΡΙΚ ἀπὸ τὴν ΚΟΠ καὶ ἡ ΚΟΠ ἀπὸ τὸ ΡΙΚ δὲν εἷ- να, ἡ Ιὥρα νὰ δοθοῦν λεπτο» ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Στὶς 38 Μαΐου ἁναχωρεῖ, παλικὰ γιὰ τὴ Γερµονία ὁ Ἐ' θνικὴ Νέν Ἑλλάδος γιὰ νὰ στὴν εελικὴ φόση ἘΦΑ. Οἱ ἀγώνες ΟΥΕΦΑ θὰ λήβουν στὶς 3 - ουνίου, Χθὲς ὁ γενικὸς Ύβομ µατόας τῆς ΕΠΟ, Χαράλαμ» πος Δαυίδ συναντήθηκε μὲ τὸν ὑφυπουργὸ Πσιθδείας κ. Κοντογιαννόπουλο, γιὰ νὰ ἐ- ξασφολιτοῦν ἄδειες τῶν µα- θητῶν Γωμνασίου καὶ Λυκείον ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις.. ΣΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ µ ΣΥΤΙ ΠΕΜΕΣΟΥ ΠΡΩΤΛΘΙΙΗΤΡΙΗ Ἡ ἐἑρασιτεχνικὴ ὁμάδα τῆς ᾿Αρχῆς Τηλεπικοινωνιών Ἐήπρου Λεμεσοῦ, κατέκτησε τὸ ἐρασιτεχνικὸ Πρωτάθλημα Αεμεσοῦ κερδίζοντας ατὀν τε λευταῖον ἀγώνα πὰ ᾿Απολλώ- για μὲ ὃ---θ. Ἡ ποδοσφαιοικἡ ὁμάδα τῆς ᾿Αρχῆς Τηλεπικαινωνιῶν Κύπρου ποὺ εὐρίσκεται σὲ πο λὺ. μεγάλη φόοιια νίκησε συγὲ χεια τὸν Κουθὰ μὲ ᾱ4”--Ι τὸ ᾽λμαθοὺς μὲ ὃ--Ι τοὺς Δίκη: γόρονς μὲ 16--0 καὶ τὸ Πο- σειδώνια μὲ δ--Ὅε µέρενες. Τὰ δεδοµένα κα τὰ στοιχεία ὅμως ουν καὶ οἰχονομικὸ συμφωνίες. 4. Τὸ ΡΙΣΕ, ποὺ ἀκολσυθεὶ πολιτικὴ ἀπόλντης ναὶ ἄφο- γης ἀμεροληδίας Έναντι τῶι πολιτικῶν κομμάτων, δὲν ἕ- χει οὔτε τὴν πρόθεση οὔτε τὴ διάθεση γὰ ἀντιμετωπίδαι μέ διάκριση τὰ ποδοοφωρικὰ σωματεῖα. ΄ Πέρυσι ἡ ΚΟΠ μᾶς εἶχεν ἀπαγορέψει, ἔχομε συμφωνία ποὺ μᾶς τὸ πέτρεκε, νὰ καλύψουμε τοὺς τελευταίους ἀγῶνες Ἀοώτα- θλήµατος, γιὰ νὰ μή παταλή ουν, ὅπως μᾶς ἐλέχθπ, οἱ ἀγῶνες σὲ «οικέν. Τότε πρω παθλήτοια ἀναχησύχθηκε τὸ: ΑΠΟΕΛ. Β. Όσο γιὰ τὴν 'Ὀμόνοια, εἶναι ἀναρίθμητες οἳ περι πτὼσεις ποὺ παρουσιάσαµε τοὺς ἀγῶνες παὶ τὶς ἔτι ίες της, στὸ παρελθὀν τὸ διο δέ πράττουµε καὶ στὀ µέλλον, ἐφ᾽ ὕσον ἑπιδεικνύε- ται ὅχν µονοµερὴς ἁλὰ ἀμφί» δρομη διάθεση συνεργασίας», Πρόεδρος τῆς ὁμάδας εἷ- γαν ὁ ᾽Ανδρέας Βιολάρης 'Ἡ- παρχιακὸς ὮΓοαμματεὺς ΕΠΟ- ΕΤ Λεμεσοῦ, ὄφορος Ἰοδο- : ω σφαίρού ὁ Νίκος Κωνσταντί-, γου, προπονητὴς ὁ ᾿Ανδρόνι-' χος, ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ τοὺς κάτωθι ποδοσφαιριστές. Παρασκευάς, Σἶμος, Τιῶς- γος, ᾿Αδρόνικος, Ῥασιλειά- δης, Ἠαγιανός, Μέης, Αἰμί- λιος, Πανῖκος, Ῥΐκος, Δημή: τρης, Τάσος, Λάκης, Κύπρος, Μίκης, Φιλίππου, Κωνστάν-! τας καὶ Φαΐδρος. διὰ τὸν 4θἡἠν ' σφαὴν Συνόντησιν ἡ ὁποία δὰ διεξα χθεῖ τὸ Σόδδστον 28ην Μαΐου Ἰ9ΦΙ, Έχουν ὡς ἀνολούθως: Τὸ Κύπελλο «ΕΚΙΛΙΠΣ». Κλοσσικὴ ἱπποδρομία διὰ Κα- Δαῤοαίµους ἵππους 3 ἐτῶν κή λωνας, ὁμτομίσς καὶ φορθά- δας, νικητὰς καὶ 4 ἐτῶν καὶ ἄνω κήλωνας, ἀκτομίας καὶ φορδάδας, νιαγτὰς τοὐλάχιστον τριῶν ποποθρομιῶν. Βάρη Καθ Ἠλικίον καὶ Φύίλον. Κή- Άθθνες καὶ ἑκτομίοι ὃ ἐτῶν 50 κιλά, φορόάδις 49 κιλά. Κήλωνες καὶ ἀκτομίωι 4 ἑτῶν καὶ ἄνω 57 κιλά, Φορθάδες 66 κιλά. Δὲν παραχωρεῦται χά ρις Θαρῶν διὰ Μαθητουομέ- νους. 2100 µέτρα (1 μίλι 24 ρέρλαγκς). Λειτουργεί Σουήπ- στοηκ τῶν 250 μίλς. ΚΑΝΤΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καραφιλιά ΑΧΙΛΛΕΑΣ τροὶΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΘΙΑ . Καβαρόαιμοι ἵππον 2 ἐτῶν μέῦων. Βάρη Καθ Μλικίον καὶ Φῦλον. 000 μέτρα (5 φέρλουκς). ΛΑΟΥΡΑ ΣΟΝΑΤΑ ΜΠΑΑΙ ΚΡΙΣΤ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΕΛΙΝΟΣ Καθαρόαιµοι ἵπποι μέῦτεν, Βάρη Καθ καὶ Φύᾷλον μετ ἑλαφρύνσεων 1200 µέτρα {6 φέρλογκς). ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ ΜΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΛΙΩ ΙΟΠΗ ΠΡΑαΞΙΤΕΛΗΣ ΝΤΟΛΛΥΑΝΑ Καδαρόαυμοι ἵπποι Ίης ας Κλάστως. Ἐκ τᾶς ης «λάσεως ἵπποι 5 ἑτῶν γικηταὶ ἕξ Ἱπποδρομιῶν καὶ ἵπποι 6 ἐ τῶν καὶ ἄνω μὴ νικήσαντες εἰς οἰανθήποτε κλάσιν ἀπὸ 6)9)80. 8 ἐτῶν Ἠλικίαν Ἐν τῆς Ίας ελόφως Όνκοι 5 ἐτῶν καὶ ὅνω, ᾿Ἱσυζυγιωνα. νώτοπον θάρος 69Η κιλά. νπ. ποι μὲ ἰσοζυγιομὸν κάτω τῶν Α9 κιλῶν δικαιοθντα νὰ τρ ξουν μὲ 49 κιλὰ ααὶ ἂν θὰ ἀπιθαρυνθοῦν μὲ τὸ ἀπιπρόσθε τὸν δόρος τοῦ ἰσοζυγισμοῦ ἂν λάδουν ἀμειθομένην θέσιν. 2100 μέτρα (1 ῥλν 3 αφάο' λοηγκς). ΣΙΡΟΚΟ ΧΑ ΣΠΟΤ κογαΜταστικ Ματ ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΦΛΑ'ΙΓΚ ΑΛΕΞ ΑΤΜΙΡΑΛ , Καθαρόαίµοι Ίνποι ὂης -ά σεως ὃ ἐτῶν καὶ ἄνω, καὶ 4 ἐ τῶν μάῖτον ααἱ νικητοὶ μιᾶς ὑπποδρομίας. ΄ 1600 µέτρα {] μίλι). ΑΜΛΑΛΙΤΣΑ ΦΟΥΡΙΟΖΟ ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΡΙΣΤΙ ΠΑΝΑΤΖΕΚ ΡΟΤΖΕΡ ΚΟΥΣΗΣ ΑΓΡΑΣ ΣΕΡ ΜΑΡΡΕΥ ΜΑΤΑ ΤαΑΙΚ ΑΓΝΗ - Ντου. ΜΠΡΑΙΗΒ ΜΠΟ.Υ. ΜΑΡΙΑΝΜΑ. ΠΕΝΜΤΑΔΑΙΚΤΗΛΟΣ ΜΑ.] ΡΕΝΑ Κυκριοκοὶ ἵππκοι 3 ἀνῶν μέ ἴτεν, Βάρη Καθ 'Ἠλικίαν καὶ ΜΑΥΡΟΥ ΚΟΥΗΝ ΠΕΤΡΑ ΜΙΣ ΑΛΟΗ ΟΡΙΕΝΤΑΛ πετιτ αΜΕΜώνα Σηµ.: Ἡ Ὀποθρομία δὰ Καθαροαίµους ἵππους ας ἃ 3ης Κλάστως 4 ἑτῶν νικητὰς δύο ἱπποδροιιῶν καὶ ὅλω, ᾿ἴσαο ζυγισμός, 1200 µέτρα, ἐπειδὴ δὲν Έλαδε τὸν ἀποιτούμοναν ᾱ- ριθμὸν ῥἐγγραφῶν (4 έγγρα» φαὶ) ὀκυροῦται. Σελίδα 8 [4 ΔΕΙΛΙΝΗ: ο ο λ.. ο ---- οᾱ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΕ στ Ἐνῶάποτυγχάνει ἡ ἀποστολὴ Χαμαϊπ Ὁ υπ. ὰ όλ ϱΙ ΣΤΟΛΟ! ΠΠΑ - ΡΠΣΙΑΣ ΣΠ} ΑΚΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ Η ΣΥΡΙΑ. } ΒΗΡΥΤΟΣ (Ἴδ. Ὑπ.).-- Οἱ στόλοι τῶν ἩἨνωμένων Πολιτει- ὤν καὶ τῇς Σοθιετικῆς Ενωσης σπεύδουν πρὸς τὶς ἀκτὲς τοῦ Μιθάνου ἐνῶ οἱ στρατοὶ τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰσραήλ ἑτοιμά- ΄Ζονται γιὰ σύγκρουση μετὰ τὴν ἀποτυχὶα τῶν συνομιλῶν τοῦ ᾽Ἀμερικανοῦ ἀπεσταλμένου στὴ Μέση ᾿Ανατολὰ κ. Χαμπίτ. ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ᾽Ανιειάχθη σὲ πενθήµερη ΕΡΓΑΣΙΑ τος ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΛΟΡΔΟΥ Ἠ Κομμουνιστκὴ σουνδικαλιστικὴ ὀργάνωσπ ΠΕΟ μὲ ἐπέμδαση ὀξδιωματούχων της ἑναντιώ- θηκε στὴν ἐφαρμογὴ 'δας ἐργασίας. «ΕΛΗΞΕ χθες : Τό ΙΚΙΡΟΣΙΚΙΣΤΙΚΟ | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ {. Ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἆνα- φέρει ὅτι ἕληξαν χθὲς οἱ ἑρ- «ασίες τοῦ Ἱατροδικαστικοῦ Σεμιναθίου ποὺ ὀργάνωσε τὸ ΓΠαθολογοανατομεχὸ Ἐμῆμα ποῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου σὲ συγεργασία μὲ τὸ ᾿Αοχηγεῖο τῆς Αστυνομίας, τῆς πενθήµερης ἑδδομά- Τὴν ἁποκάλυφη αὐτὴ ἕκα- µε ὁ κ. Λόρδος, ὑπ' Βουλευτὴς τοῦ ΔΗ.ΣΥ στὴν ᾽Αμμδχωστὸ, σὲ πρὀεκλογικὴ αγκέκτρωση, στὸ, συγοννσρὸ μα νως ὍὉ κ. Λάρδος ἀγνέφερε ὅτι ἡ Ἑταιρεα «Λόρδου» ἐφάρ- φοσε τὴν πενθήµερη ἐργασία τὸ 1970 μὲ κἡ συγκατάθεση τῆς ΣΕΚ. Στὴ συγκέντρωση μίλησαν ἐπίσης οἱ ὑποψήφιοι ᾽Αμμο- χώστου κ... Παναγιωτόπου- λος καὶ Χ΄΄’ Γιάννης. Ἄρχισαν οἱ συνομιλίες γιὰ τὰ 218 ἑκατομμύρια ΛΟΝΔΙΝΟ (δ. Ὑπ.). --- Ποσὸ 216 ἑκατομμυρίων ζητᾶ ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνηση ἀπὸ τὴν Βοεττανιχκὴ, στὶς συνομι- λες ποὺ ᾖἄρχισαν Χθὲς στὸ ΠΡΛΠΚΙΝΝΣΡ ΕΚ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ σει καὶ τὴ ᾖλείψη διαφόρων Νομοθετικῶν µέτρων, ἤ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ Τὸ γεγονὸς τῆς ὕπαρξης μυστικῆς συμφωνίας ΑΚΕΛ ο. Προέδρου εἶναι ὅτι ἡ ἠγε- σία τοῦ Κόμματος ἀπέσυρε . ποὺς Ὑνωστοὺς Χαρακτηρι- : σμοὺς ἐναντίον τοῦ κ. Ἡν- πριανοῦ. Όπως εἶνας γνωστὸ τὸ ΑΚΕΛ Πρόεδρο γιὰ ἁγικανότητα, ᾱ- Ναποφασιστικότητα πραξη σοδαρῶν σφαλμάτων Φιλιπ. ο. Σύμφωνα μὲ ἔγχυρες πλη- 5 'ροφορίες µας οἱ χαρακτηρι- : σμοὶ ἀποσύρθηκαν σὲ εἰδικὴ συνεδρία τῆς Κεντρικῆς πι , προπῆς τοῦ ΑΚΕΛ κοτὰ τὴν ὁποία ἔγινε αὐτοκριτική. Γι αὐτὸ ποὺ στὰ πρακτικὰ τοῦ ΑΚΕΑ δὲν περιέχονται οἱ κατηγορίες ποὺ διατύδω- σαν ὁ Γ.Γ. το ΑΚΕΛ, ὁ Β. Γ.Γ. καὶ ἄλλα ἡγετικὰ στελέχη ἐναντίον τοῦ [Προέ- «Τάσος Παναγίδης κατηγόρησε τὸν |. καὶ διά- δρου. Λονδίνο, , Σ’ αὐτὲς παίρνουν µέρος ἀπὸ Κυπριακῆς πλευρᾶς ὁ κ. Ύπατος ἑλρμοστὴς καὶ ὁ κ. Κοίτων ἘΤορναρίτης Γενικὸς Εἰσαγγε- λέας τῆς Δημοκρατίας. Ὡς Ὑνωστὸ τὸ ποσὸ ποὺ διεκδικεῖ ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ ἀποζημείωση γιὰ τὴ χρήση τῶν Βάσεων στην Κύπρο ἀπὸ τὴ Βρεττανία, ἀπὸ τὸ 1960 µέχοι σήµερα, Οἱ διαπραγματεύσεις αὐτὲς ποὺ ἀναμένεται νὰ διαρκέσουν πολλὲς µέρες, εἶναι τὸ ἀποτέ λεσμα προηγουµένης συµφω- γίας μεταξὺ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ῥολάνδη καὶ τοῦ Ἡρεττανοῦ 'Υφὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν λόρδου σφραγι- δοφύλακα Σὲρ Ίαν Γγίλ. µου. Τ0 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ᾽ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΑΥ. Μὲ συμμετοχή 18 ἄντιπρο- σώπων τῶν ἕΈξη ἐπαρχιακῶν τμημάτων καὶ 924 τῶν ἐπαγ- γελματιχῶν ἑνώσεων τῆς ΠΔ ΣΎΑΎ ἀρχίζει σήµερα στην Ἐενοδοχειακὴ Σχολή Λευκω- σίας τὸ 18ο Συνέδριο τῶν ᾽Αντωιροσώπων τῆς ΠΑΣ Υ Ἡ Δευτερὰ μήφισε ΛΗ.ΣΥ ΕΚ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ Ώροων κόσμος νὰ γίνει συνυ- πεύθύνος στὴ µακάθρια πο- οεία πρὸς τὴν καταστροφὴ, ἀνεχόμενος νέα ὑφαρπαγὴ τῆς φήφου του ἀπὸ τὸ ΔΗ. κΟ. Τὸ ΔΗ.ΚΟ, κατάγγει- λε ὁ ». Ἐλκηοίδης, στηρι-όµε γνο στὸ ΑΚΕΛ ἔχει ἐξευτελί- σει τοὺς θεσμοὺς. Έχει δια- θοώσει μὲ πὶς ἀνίερες συναλ λαγὲς του τη δημόσια ζωῆ. χει ἐκφυλίσει τὴ Δημόσιαν «Ἠπηρεσία. Έχει ἐξευτελίσει τὸν Κύπριο πολίτη. “ο Πρό- εδρος τοῦ ΔΗΚΟ καὶ Πρόε- ὄρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει ὁδηγήσει πὸ ἆυπριαχὸ Κςά- τας σὲ πολιτικὴ καὶ οἰκονυμι- κ χρεωκοπία». ο «Κληρίδη προχῶρα», «Εῖ- µαστε μαδὶ σου». «ὁ Σνυνα- γερμὸς πρῶτο χΧοµµω, κφαύ- γαζαν τὰ ἐνθουσιῶντα πλήθη διακόπτοντας τὴν ὁμιλία τοῦ ». Ἀληρίδη, ὁ ὁποῖος διαθε- θαίωσε ὄχι µόνο τὴ συγκέν- τρωση, ἀλλὰ ὀὁλόλληρο τὸ Λαὸ, ὅτι ὁ Δημοκρατιὸὺς Συ ναγερμὺς εἶναι τὸ µόνο Κόμ μα ποὺ ἔχει καὶ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἱκχανότητα νὰ ἐφαρ- µόσει τὸ πρόγραµµα του γιά τὸ καλὸ ὁλόχληρου τοῦ Κυ- πριακοῦ Λαοῦ, ποὺ τόσο ἀδι- κήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἓένους χαὶ τόσο ἐμπαίχθηκε ἀπὸ τὴν µα καρία τῇ λήξει καὶ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιτεσοῦσαν ΔΛαι- κομετωπιχῆ συμμαχία. Τέλος, ὑπογράμιισε ὁ κ. Ἀληρίδης, ὁ Δημογρατικὸς Συναγερμὸς διαθεθαιώνει καὶ ἁπάσχεται πρὸς τὸν Κυπριακὸ Λαὸ, ὅτι τὴν Πατρίδα «οὐκ ἑλάττω παραδώσει»' «τὴν ἀποτροπὴ καὶ δὲν Ὁ Σεοθιετικὸς στό- λος ἁἀποτελεῖται ἁπὸ τὸ ἑλικοπτεροφόρο «Μόσχα» καὶ ἅλλα τρι άντα περίπου σκάφη συνοδείας ἐἑνῶ τῶν ΗΠιᾶ ἁτὸ. τὰ ἁξροτιλα- νοφόρα εἰνπεπεντες» καὶ «Φόρρεστα» καὶ πολλὰ ἄλλα οκάφῃ. Στὴν Οὐάσιγκτων ὁ ᾿Αμε- ρικανγὸς “Ὑπουργὸς Ἔξωτερι- κῶν δήλωσε ὅτι δὲν ἀπομέ- νει πλέον πολος χρόνος γιὰ τῆς συρρά- ξεως. ᾿ Διπλωματικοὶ παρατηρητὲς ἀνέφεραν ἐπίσης ὅτι ἡ κατά- σταση εἶναι πραγματικὰ ἔκρη κτικὴ κἀὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς Συροϊσραηλινοῦ λέμου κα θόλου ἀπόμακρο, Ιδιαίτερα μετὰ τὶς Χθεσιγὲές δηλώσεις τοῦ Σύρου ὑπουργοῦ ΈἘξωτε- ρικῶν ᾽Αμπντὲλ Χαλὶμ Καν- τάµ, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Συρία εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἀντιμετωπίσει δυναμικὰ τὶς ᾿Ιαραηλινὲς προκλήσεις ἐν. προ ίῴεται κατὰ, κα. γένα τρὀπο νά ἀποσύρει τοέ πυραύλους της ἀπὸ τὸ Λίδα- νο. «Οἱ πύραυλοι εἶναι ἁμωντι- κὀ ὅπλο τῶν Συριακῶν δυνά µεων καὶ ἡ χώρα µου δὲν πρόκειται γὰ τοὺς ἀποσύρει ἐξ αἰτίας τῶν πιέσεων τοῦ Ισραἡλ ἢ οἰουδήποτε ἄλλου, δὲν πρόκειται νὰ ὑποχύφουμε στοὺς ᾿Ισραηλινοὺς ῥἐκδια- σμοὺς καὶ ἀπειλὲς»,. δήλωσε ὁ Καντὰμ σὲ συνἐντευξή του ποὺ δημοσιεύθηκε χθὲς στὴν ἐφημερίδα «Αλ Σὰρκ Αλ Λουσάτ» καὶ ἡ ὁποία ἆ- ναδηµοσιεύθηκε χθὲς ἐπίσης στὴ Συριακὴ κυδερνητικἡ ἆ- φημερίδα «Τισρίν». «Δὲν εἶναι λογικὸ --- συνέ- χισε ὁ κ. Καντᾶμ --- τὸ Ισ- ραἡλ νὰ ἔχει τὸ δικαίωµα γιὰ ἀσφάλεια ἐνῶ ταυτόχρονα τὸ ἴδιο αὐτὸ δικαίωµα νὰ ἀμφι- σδητεῖται γιὰ τὰ θύματα τῶν “Ιαραηλινῶν ἐπιθέσεων». Τέλος, ἀφοῦ ὁ Καντὰμ ειδοποίησε ὅτι ἂν τὸ ᾿Ισραὴλ θελήσει νὰ πραγµα- τοποιήσεν τὶς ἀπείλές του καὶ γὰ καταστρέψει τοὺς Συ- ριακοὺς πυραύλους στὸ Λίόδα γο, «θά ἀνακαλύψει τότε ὅτι οἱ πύραυλοι αὐτοὶ δὲν εἶναι παιχνίδια», ζήτησε ἀπὸ τὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες νὰ κα- τευθύγουν πρὸς τὸ Ισραήλ τὶς μεσολαθητικὲς' τους προ- σπάθειες γιὰ νὰ δρεθεῖ εἴρη- γευτικἡ ση στὴν κρίση ποὺ δηµι ε. ρα μεταδίδει τὸ Γαλλι κὀ πρακτορεῖο ἀπὸ τὴν Δαμα σκὀό, ὁ Σύρος ὑπουργὸς ᾿Ἔ- : ξωτερικῶν, κ. ᾽Αμπντὲλ Χα- λὶμ Καντάμ, δεδαίωσε ὅτι, ο«Αν ὁ ᾿Ισραηλινὸς . Πρωθυ- πουργός, κ. Μπεγκίν, θελή- σει νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὶς ἀπευλὲς του, θὰ συναντήσει ἀντίσταση καὶ θὰ γίνει πραγ- µατικὴ μάχη». Περαιτέρω, ὁ Σύρος ὕπουρ γὸς ᾿Εξωτερικῶν εὐχαρίστηκε τὴ. Σοδιετικἠ Ἔνωση «Ἡ ὁ- ποία ὑποστηρίζει τὴ Συρία καὶ τάσσεται ᾽ στὸ πλευρό της,. τὴ στιγμὴ᾽ ποὺ ὁρισμέ- γες χῶρες τηροῦν σιγή». Οκ. ΧΑΜΠΙΜΠ Ὁ Ἰσραπλινὸς Ποωθυπουο γὸς κ. Μπεγκὶν, ὑποσχέθηνε σήµερα νὰ ἐπιμείνη στὶς π0ο σπάθειες γιὰ μιὰ εἰρηνικὴ λύ ση τῆς Συροϊσραηλινῆς κοί- σεως, γιὰ τοὺς Σνριακοὺς ν τιαρεροπορικοὺς πυραύλους στὸν Αίδανο, παρά τὴν ἄρνη ση τῆς Σνοίας νὰ ἀποσύνει τοὺς πυραύλους αὐτοὺς ἀπὸ τὴν κοιλάδα Μπεκάα. ϱΟ. 4. Μπεγιὶν ἔκανε τὴν δήλωση αὐτὴ μετὰ τὴν νέα συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν εἰ» δικὸ ἀπεσταλμένο τοῦ Προέ- δρου Ῥήγκαν κ. Χαμπὶπ. Ο κ. ΧΑΠΙΠ Στὸ μεταξὺ ὁ εἰδικὸς ἄπε- σταλµέγος τῶν ΗΠΑ στὴ Μέ- ση ᾽Ανατολὴ κ. Καμπίμπ µε- ταδαίνει σήµερα στὴ Σαουδι- Μἡ ᾿Αραδία γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας στὰ πλαίσια τῶν προσπαθειών του γιὰ ἐκτόγωση τῆς κρί- σεως. ΤΥποιΣ: ἱ Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤΑ» Ἱσραηλιτικά στρατιωτικά ὀχήματα συγκεντρώνονται στὰ σύνορα μὲ τό Ἀίέανο ἐνῶ κορυφώνεται ἡ κρίση ο ο στ να. το. ΔΕΥΤΑΙΗΣ ΣΤΙΓΝΗΣ ΕΙ ν ο ο... πίσω ἀπὸ τήν ἠπύ- πειρα νος ποὺ Χχρπσιμοπιοιεῖ- ται ἀπὸ διεθνή τροµο κρατικὴ ὀργάνωση γιὰ ἀνατρεπτικὴ δράσπῃ. Ἓνας ἄλλος ᾽Ιταλὸς Εἰσαγ γελέας δήλωσε: «Ὁ ᾽Αυκτξιὰ Ἐγκρίθηκε ἡ βοήθει! ὢν ΗΠΛ πρὺς τν Κύπρο ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Οδ Ὑπὸ. . Ἡ Ἐπιτροπὴ Εξωτερικῶν Σχώσεων τῆς ᾽Αμερικανικῆς Γερουσίας, ἐνέκρινε προχαθὲς στὸ σύνολο του τὸ νοµο- σχέδιο ἐξωτερικῆς θοήθειας γιὰ τὸ 1982, ποὺ περιλαμθάνει θοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Τουρκία. Δέν ἁτοκλείεται ὅμως, ἡὰ Ὁλομέλεια τῆς Γερουσίας καὶ τῆς Βσυ-. λῆς νὰ ψωφίσουν ὁρίσ ἡ΄ διαφοῥὰ ποὺ «ὑπαρ- κει μειᾶςὺυ τς Ένου- λῆς καὶ τῆς Γερουσι- ας σὲ σχέοπ µε τὴν θοήθεια πρὸς τὸ Τουρ κία καὶ τὰ Κύπρο. Ὑπενθυμίφετω ὅτι καὶ οἱ δύο ἁρμόδνες ἐπιτροπὲς τῆς Ἠουλῆς' καν τῆς ερουσίας, συμφώνησαν νά εἰσηγηθοῦν στήν ὁλομέλεια τοῦ κάθε Σώ µατας, τὴν αὔξηση τῆς στρα τιωτικῆς θοῄθειας πρὸς τὴν Ἑλλάδα κατὰ 50 ἕκχατομμν- ρἵα. 'Ἡ ὀοήῄθεια τώρα πρὸς τὴν Ἑλλάδα φθάνει τὰ 280 ἔχατομ. δολλάρια. Σχετικὰ μὲ τὴ θοήθεια πρὸς τὴ Κύπρο ἡ ᾿Επιροπὴ τῆς Βουλῆς εἰσηγεῖται τὴν χο ρἠγηση 1Ιὔ ἑκατομμυρίων ὀολλαρίων, ἐνῶ ἡ τῆς Γερου 'σίας. δέκα, Μεγάλη διάσταση ἀπόψεων μεταξὺ τῶν δύο ἐπιτροπῶν ὁ- πάρχουν στὴ θαήθεια πρὸς τὴν Τουρκία. . Ἡ ὀοήθεια πρὺς τὴν Τουρ κία ἔχει ὁρισθεῖ στὰ 400 ἑκα πομμύρια, ὅμως ἡ ᾿Επιτροπὴ τῆς Βουλῆς εἰσηγεῖταν τὰ 65,6 ἕκ. νὰ δοθοῦν ὑπὸ µους- φἠὴ δωρεᾶς καὶ τὰ ὑπόλοια δδΊ,δ: ὑπὸ µορφὴ δαχγείου, μὲ ὕρους παρόμοιους μὲ αὐτοὺς παὺ ἰσχύουν «γνὰ τὴν Ἑλλάδα. Σὲ ἀντίθεση, ἡ ᾿ἘΕκιτροπὴ τῆς Γερονσίας εἰσηγεῖται ἡ δωρεὰν θοήθεια πρὸς τὴν Τουρκία νὰ φθάσει τὰ 126 ἓκ. καὶ ὑπὸ µορφὴ δαγείου νὰ δο θοῦν τὰ 215 ἑκατομμύρια, ΓΡΡΕΒΗΚΛΝ ο ΤΦΕΝΙΛ Ποσότητα ὕπλων καὶ πυ- ρομαχικῶν ἀνακάλυψε ἡ ’Α- στυνοµία στὴν περιοχή Αγ. Γεωργίου, Χλώρακας. Συγκέκριµένα ὕστερα ἀπὸ πληροφορίες ἡ ᾿Αστυνομία θρῆκε δύο στρατιωτικὰ τικφέ- κια, δύο σφαιροθῆμες, δΙ φυ σίγγια καὶ δύο χειοοδοµδίδες. μένες τροπιολογίες, ὥστε νὰ ἀρθεῖ ἣ περιοριστεῖ!ι Τουρίστρια : οκοτώθηκε σὲ ὁυστύχηπα ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΙΣΤΟΥ «Ττραγικὸ θάνατο δρήκε σὲ αὑὐτοκινητικὸ δυ- στύχπµα ποὺ ἔγινε Χχθὲς ον αὐγὴ κοντὰ στὸ ξενοδοκχεῖο «Αμαθοῦς», Πρόκειται γιὰ τὴν ᾿Ἁγ- γλίδα Ρούθ Μπράϊερλυ, 6Ι χρόνων. Κατὰ τὸ δυ- στύχηµα τραυματίστηκε ἐπίσπῃπς σοδαρὰ ὁ σύζυ γος της Γουϊλλιαμ, 63 χρόνων. Σύμφωνα μὲ ἀστυγομικὴ ἀνακοίνωση αὐτοκίνητο ταξὶ ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ Θάνος ΔΑ. Πισσουρίου, ἀπὸ τὴ Λεμεσό, 23 χρονῶν, μὲ συνεπιδάτη τὸ συμπολίτη του Ρίκκο Μιχα ηλίδη, 22 χρονῶν, συγκρού- στηκε στὸν κύρίο δρόµο ΆΛευ- Κωὠσίας --- Λεμεσοῦ, κονῖὰ στὸ ξενοδοχεῖο «᾿Αμαθοῦς», μὲ αὐτοχίνητο τῆς ἐνοικιάσε- ως ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ Γουῖλ- λιαμ Μπράϊερλυ, ἀπὸ τὴν Αγγλία, περιηγητὴς 63 χρο νῶν, χαὶ εἶχε σὰν συνεπιδά- τιδά του «τὴ σύζυγό. του Ρούθ, όἱ χρονῶν. ᾽Απὸ τὴ σύγκρουση τραυ- µαστίστηκε θανάσιμα ἡ Ῥοῦθ Μπράϊερλυ, καὶ σοδαρὰ ὁ σύ ζυγός «της. “Ὁ ὁδηγὸς καὶ ὁ συνεπιδάτης τοῦ πρώτου αὖ- τοκινήτου τραυματίστηκαν ἑ- λαφρά. Οἱ τραυματίες µεταφέρθη- παν στὸ Νοσοκομείο Λεµε- σοῦ, ὅπου ὁ Βρειτανγὸς κρα- τήθηκε γιὰ [ατρικὴ περίθαλ- φη, ἐνῶ οἱ δυὸ ἐλαφρὰ τραυ µατισμένοι ἀπολύθηκαν, ἆᾱ- φοῦ τοὺς παρασχέθηκαν οἱ πρῶτες δοήθειες. Ἐπίσης, γύρω στὶς ὁ.25 μ.μ. προχθὲς µοτοσυλκλέττα ποὺ «ὁδηγοῦσε ὁ ᾿Ανδρέας Παντελῆ, ἀπὸ τὸν “Άγιο Δο- µέτιο, κτύπησε σὲ κιγκλίδω- μα σπιτιοῦ, στὴν ὁδὸ Αγίου Παύλου Λευκωσίας, μὲ ἁποτέ λεσμα ὁ ὁδηγὸς της νὰ τραυ ματιστεῖ μᾶλλον σοδαρά, 34 ΕΚΑΤ. ΛΙΡΕΣ ΓΙΑ ἈΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ Ὁ “Ὑφυπουργὸς Ἔσωτερι- μῶν κ. Π. Στυλιανοῦ κατὰ τίς χθεσινὲς ῥἐπισκέψεις του συ προσφυγιχοὺς «οἰκισμοὺς, ἀνάφερε ὅτι, τὸ Υπουργικό Συμθούλιο, ἐνέκρινε ΄ στὴν προχθεσι»ὴ του συνεδρία συ- γολικὸ ποσὸ δ4 ἑκατομμυρίων λιρῶν ποὺ προθλέπεται στὸν προὐπολογισμὸ τοῦ ΚΕἰδινοῦ Ταμείου ᾿Ανακουφίσεως τοῦ 1981, γιὰ ἀνέγερση προσφυύγι κῶν σπιτιῶν καὶ ἄλλες σιτα- φεῖς οἰκονομικὲς ἐνυσχύσεις πρὸς τοὺς πρὀσφυγες. ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΑΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ ΣΙ0Ο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΓΕΛΥΩΤΟΚΥΠΡΙΛΚΟ ΜΕΣΑ Σε οή ΠΡΕΣΙ ἁλπορώ νὰ λύσω τὸ Κωπριακὸ µέσα σὲ πῆρα 1250 φήφους.. ᾿Εγὼ ... εἶπε --- μπορῷ 24 ὥρες». Τὴ συγκλονιστικὴ ἀλλὰ καὶ τόσα νὰ λύσω τὸ Κυπριακὸ σὲ 24 ὥρες». Ἡ ἀκρό- ἐλπιδοφάρα δήλωση ἔκαμε ἐνώπιον τοῦ ικα. . ὧσῃ τῆς ὑπόθεσης θὰ συνεχισθεῖ τὴν Τρίτη. στηρίου ὁ κ, Πίπσιλλος, ἀρχηγὸς τοῦ Κάπ µατος Δικαιοσύνης. Ὁ κ. Ὁ κ. Μόδεστος σιάζεται αὐτοπροσώπως Καιὰ τὴν προχθεσινή πρώτη µέρα Βκροάσπτως ὁ [ήτσιλλος ὑποστήριξε μεταξὺ ἅλ- τῆς το λων ὅτι «ἂν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τὸν Πίτσιλλος προσέφυγε στὴ δικαίως καλοΏσε στὸ ᾿ἸἘΕθνικὸ σύνη μετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ ΡΙΚ νὰ τοῦ ἐπιο τρέφει νὰ ἐμφανιστεῖ ἀπὸ τὴ Τηλεόραση. Πίτσιλλος ὑποστηρίζει ἄλλων ὅτι «Τὸ κάµµα του ἔχει πολλὰ ἀπ ποὺ παρου που ἀνωφέρει Στὸ μεταξὺ, ὁ Συμθούλιο θὰ ἔδθγαζε αὐτόν, Πίτσιλλος σὲ ἀνακοίνωση ὅτι τὸ κόµµα του πλησιάσθηκε μεταδὺ καὶ τοῦ πρόσφεραν 10 χιλιάδες λίρες γιὰ νὰ Ἀραστῃριότη ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς, αὐτὸς ὅμως, αἆ- τον καὶ ὅτι ὁ ἴδιος στὶς ἐκλογὸς τοῦ 1970 πόρριφτ τὴν προσφορά. δὲν εἶναι φανατικὸς θρησκό- ληπτος, ἀλλὰ ἕνας ἔκπαιδεν- μένος ἁδίότακτος τρομοκρά- της μὲ πεφάλαιο «Τ».. Ἡ Ἱταλικὴ. ἀστυνομία ἆνα κοίνωσε ὅτι ὁ ᾽Αγατζιὰ, ποὺ εἶχε καταδικαστεῖ σὲ θάνατο στὴν 'Τουρχία γιὰ τὴν δολο- Φονία κορυφαίου Τούρκου δη µοσιογοάφου, ταξίδευε ἄνετα σ’ ὁλόνληση τὴν Εὐρώπη μὲ τας στὴν διάθεση του πολλὰ χοήµατα, καταφέρνοντας νά μὴ συλληφθεῖ παρὰ τὰ διεθνῆ ἐντάλματα συλλήψεως ποὺ εἷ- χαν ἐκδοθεῖ σὲ θάρος του, Κατὰ τὴν ᾿ἸἹταλικὴ ἀἁστυνο- µία, τὸ διαθατήριο στὸ ὄνομα Ταροὺι Όζγκουν ποὺ θρέθη κε στὴν κατοχὴ τοῦ τούρκου τροµοχράτη δείχνει ὅτι ὁ Ακ κτζιὰ εἶχε ταξιδεύσει πρὀσφα τα στὴν Δυτικὴ Γερμανία, τὴν Ἑλθετία, τὴν Ἱσπανία, τὴ Βουλγασία, καί τὴν Ούγ γαρία, καθὠς καὶ τρεῖς φο- οἷς στὴν ἸἹταλία. Οἱ «ἀνακοιτὲς δήλωσαν πὼς ὁ 'Αγκτζιὰ τοὺς εἶπε ὅτι -ᾱ-- πέκτησε τὸ Βελγικῆς κατα- σκευῆς µπερίστροφο µάρκας «Μπράουνιγκ» μὲ τὸ ὁποῖο πυ ϱοθύλησε ἡτὸγ Πάπα, στὴν Ῥουλγαρία. , Ο κ. ΜΠΟΥΣ Ἡξ ἄλλου ὁ ἀντιπρόεδροος τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν κ. Τιὠοστς Μποὺς δήλωσε, χθὲς ὅτι ἡ διεθνὴς κοινότητα καὶ εἰδιιώτερα, ὁ ᾿Οργανισμὸς Ἡνωμένων ἙἘἙθνῶν δὲν κά- νουν ἀρχετὰ γιὰ τὸν τερµατι σμὸ τῆς διεθνοῦς τροµοχρα- τίας, Ὁ. κ. Μποὺς πρὀσθεσε, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξη συνδέ- σεως τῆς προχθεσινῆς δολοφο γικῆς ἀπόπειρας ἐναντίον τοῦ Πάπα ᾖ᾿Ἰωάντη -- Παύλου Β΄ μὲ τὴν ὑποστηριζόμενη ὃ- πὸ τῆς Σοθιετικῆς Ἑνώσεως τρομοκρατία, εἶπε ὅμως ὅτι ὑπάρχει ἀπόδειξη γιὰ ἐκπαί- δευση τρομοχρατῶν ἐκ μέρους τῶν Ῥώσων. Ἐν συνεχεία, ὁ ᾿Αμερικα- γὸς ἀντιπρόεδρος εἶπε, ὅτι ὁ ἡγέτης τῆς Λιδύης, συνταγ- µατάρχης Καντάφι, ἐπιθυμεῖ νὰ, ἐλέγχει τὴν ἀνὰ τὸν χό- σµο τρομοκρατία, Φ Ἡ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Τὸ τελευταῖο ἰατρικὸ ἀνα- κοινωθὲν γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ Πάπα Ιωάννη Παύλου Β”, ἀναφέρει ὅτι ἡ κατάσταση που ἐξακολουθεὶ υἁ θελτιώ- γεται σταθερὰ. Τὸ ἀναποινω- θὲν ἀναφέρει ὅτι ὁ Πάπας ἐἑ- Ἑακολουθεῖ νὰ ἔχει ἐλωφοὸ πυρετὸ καὶ παρουσιάσει ταχυ παλµία, προσθέτει ὅμως ὅτι δὲν προκαλεῖ ἀνησυχία. δὲ ἀντίθεση μὲ τὰ προη- γούµενα ἰατρικὰ ἀνακοινωθέν τα, μετὰ τὴ δολοφονική ἀπό- πειρα κατὰ τοῦ Πάπα, στὸ τε λευταῖο ἀνακοινωθὲν τους, οἱ γιατροὶ δὲν ἐκφράζουν ἐπιφυ- λάξεις γιὰ τὶς µμµακροπρύθε- σµες προοπτικὲς ἀναρρώσεως τοῦ Ποντίφικα. Ὡστόσο ἀναμένεται ὅτι ἡ ἀνάρρωση τοῦ Πάπα θάνω μακρὰ καὶ ἐπώδυνη. | | | ΓΝΡΕ ΚΡΙΛΝΙ ΣΥΛΛΛΙΗΤΙΡΙΙ Μ Σ). σι ΜΝΙΣΙ ΟΓΚΩΔΕΣ µπιλλαικὸ συλλαλητήριο πραγµατο- ποιεῖ αὔριο Νυριακή «στὴ Λεμεσὸ ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμός. Τὸ συλλαλητήριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 8 μ.μ, στὴν Πλατεία Ίρη- γόρη Αὐξεντίου (µπρο- στὰ ἀπὸ τὸ Διοικητήριο), 'Ὁ Πρόβδρος τοῦ Δη- υολρατικοῦ Συναγερμοῦ δα προσφωνήσει το συλ- Μελητήριο μὲ. δαρωσή- Αντη ὁμιλία. 1 ο ο ο : ὰ πλαστὰ διαθατήρια καὶ ἔχου- ΣΑΦΡΑΤΟ..1ό ΜΑ΄'Ι΄ΟΥ 1981 ο Το λ1 Πιεθνὴὰς ὁμάδα σ ικοατὰ εοῦ Πάττα ΡΩΜΗ Ι(1δ. Ὑπ.)---. Διεθνὴς ὁμάδα μὲ ἁἀνατρεπτικοὺς σκοποὺς θρίσκεται πίσω ἁπὸ τὸν Τοῦρκο Μεχμὲπ ᾽Αλῆ ᾽Αὐίκτζιὰ ὁ ὁποῖος πυρο- Ὁ.. δόλησε καὶ τραυμάτισε τὸν Πάτα ᾿᾿Ιωάννπ Παῦλο. 'Ὁ Γενικὸς Εἰσαγγε- ἆ λέας κ. Ἱνφελίτσι δήλωσε ὅτι οἱ ἀνακριτικὲς ἀρχὲς μποροῦν νὰ ἁπο- ὕ δείξουν ὅτι ὁ Ἰγκτζιὰ δὲν ἔδρασε μόνος του. Είναι, τόνιοε, δολοφό- Τὰ πιὸ πάνω ἀνάφερε στὴ Λογοδοσία του ὁ Πούδδρος τοῦ. Συνδέσμου Ταξιδιωτικῶν Ἡρακτόρων Κύπρου, Χ. Λοϊζίδης κατὰ τὴν χθεσινὴ ἘῬτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν . του, ποὺ ἔγιγε στὸ Ἐενοδοχεῖο «Χὶλλ». ο Ὁ κ. Λοϊζίδης ἱπογοάμμι- σε ἐξάλλου ὅτι, «σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπίσημους ὑπολογισμοὺς, ἡ τάση τοῦ τουριστικοῦ ρεύ- µατος δικαιολογεὶ τὴν πρό- όλεψη πὼς «φέτος θἄχουμε αὔξηση τουριστῶν γύρω στὸ 1000. ᾿Αναμένονται ---πρόσθε- σε ὁ Πρόεδρος τοῦ Σ.Τ.Π--- 990.000 ἐπισκέπτες». Ὁ κ. Δοϊζδης ὑπογοάμμι σε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξειρεθοῦν νέες ἀγορὲς, νὰ αὔξηθεῖ ὁ χει µεριὸς τουρισμὸς. --Νὰ ἐπιτραποῦν ναυλωμέ- τες πτήσεις ἀπὸ τὸ Ἠνωμένο Ῥασίλειο καὶ νὰ δημιουργηθεῖ καὶ Γ΄ Κατηγορία Έενοδοχει αχκῶν διαμερισμάτων, Στὴ Συνέλευση διαθάστη- παν Χαιρετισμοὶ τοῦ Προέ- ὅρου τῆς Δημοκρατίας καὶ ἀφρ) θεδαιότητα ὅτι θάλλει τὸν στήριξη. ΕΚΡΗΞΗ ὌἜκπρηξη θόμέας. ποὺ προκάλεσε µεγάλες σημι. ες στα μηχανήματα ση- μειώθηκε γύρω στὶς 9 χθὲς τὸ Εἔρᾶξυ, στὰ τυπο- γραφεῖα «Κόσμος, ὅπευ Εκδίδεται ἡ ἐθδομαδιχί« Εφημερίδαχ «Κύπρος», Ἡ ἑόμέα τοποθετήθηχε στην εἴσφδο τῶν τυπο. γβαφείων ὅπου Ερίοκεν- ται οἱ λινοτυπιχκὲς µηχκ- νέες, οἱ ὀπεῖες ἔπαδαν µε γαλες σηµιές. ᾿Απὸ τὴν ΕΧΡΗΞΗ πβοκλήξδηκε πυρ. ναγικ. τὴν ὁποίχ χχτέ- ὄδεσαν ἄνδρες τῆς Πυρς- σξεστιχκῆς. στά τοπο ρα εἷι πῆσεν μετα τὴν Ἐνηξη ἀξματωι]- τπσοαπσσοονττττοσσανρανωσππκσησινς σρασποψν χοι τῆς ᾿Αστονομίας καὶ ἐμ- Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΛΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 08 χι]. τουρίστες δὰ ἐπισκεφδοῦι φέτος τήν Κήπρο ΣΕ 90 ΕΚ. ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ Τ0 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ «Αὔξηση γνατὰ 197 παρουσίασε ὁ ἀριθμὸς τουριστῶν «μοσιρᾶς διαρκείας παραμονῆς στὴ δωδεκάµηνη περίο- ὅθ ποὺ ἕληξε στὶς 31 Δεκεμέρίου 1980, σὲ σύγκριση μ᾽ αὐτὴ τοῦ 1979, ἐνῶ τὸ τουριστικὸ εἰσόδημα τῆς Κύπρου ἀνῆλθε κατὰ τὸ 19860 στὰ ΤΙ ξκατομμύρια «σύγκριση μὲ 50 ἑκατομμύρια λίρες τὸ 1979». λίρες, σέ τοῦ 'Ὑπουργοῦ Εμπορίου. Προσφώνηση στὴ Συνέλευ ση ἔκανε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΟΤ κ. Φο. Πετρίδης. τὸ χαιρετισμὸ του ὁ “ΎΥ- πουργὸς Εμπορίου καὶ Βιο- μηχανίας κ, Μιττῆς, τόνισε ὃτι «ἐνῶ τὸ 1975, ἕνα χρόνο πρὶν τὴν εἰσθολὴ, εἴχαμε 264.000 τουρίστες ποὺ ἀπέφε ραν 38.6 ἕχ. λίρες, τὸ 1980 μὲ τὸ μισὸὀ ἀριθμὸ Ἑενοδοχει ακῶν ακινῶν, ἐπισκέφθηναν τὴν Ἐύπρο 3δ4,000 περιήγη- τὲς ποὺ ἄφησαν πέραν τῶν Τα. ἓκι λιρῶν, Τὸ 198ἱ προ- θλέπεταν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ξένων περιηγητῶν θά ἕεπε- ράσει τὶς 400.000, τὸ δὲ εἰ- σόδηµα ἀπὸ τὸν τουρισιὸ θὰ ὑπερθεῖ τὰ 90 ἐχ, λίρες. Τοῦ το ὀφείλεται ---πρόσθεσε--- στὴν κατάλληλη ἀπὸ Κνδερ- γητικῆς πλευρᾶς ὅσο καὶ ἀπὸ ἰδιωτικῆς αλευρᾶς προθολῆ τοῦ τουριστικοῦ µας προϊάν- τος, χαθὼς καὶ στὶς ἄριστες ἐντυπώσεις ποὺ ἀφήνουν οἱ προσφερόµενες ὑπηρεσίες κα- τὰ τὶς διακοπὲς». ΜΞΛΝΕΤΝΙ ΣΤΑ 1 ΤΙΣ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΦΗΝΕΡΙΛΙΝ . -“Αὐξάνεται ἀπὸ μεθαύριο Δευτέρα, ἡ τιμὴ πωλήσεως τῶν ἐφημερίδων ἀπὸ 765 σὲ 100 μίλς. Ἀθεσινὴ ἀνακοίνωση τοῦ 2υνδέσµμου ᾿Εκδοτῶν ΕΝ φημερίδων καὶ Περιοδικῶν Κύπρου ἀναφέρει ὅτι «ἡ Ἔπι- τροπὴ Τιμῶν ΔΘδάσει στοιχείων ποὺ 2 ύνδεσμος καὶ τὰ ὅποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι ἀπὸ διετίας καὶ φ᾿ ὅτου ἡ τιμή τῶν ἐφημερίδων εἶχεν αὐξηθεῖ σὲ 75 μὶλς οἱ διάφορες δαπάνες ὑπέδαλε σ’᾿ αὐτὴν ὁ ἀπὸ δοΟ ς γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἐἔφη- μερίδων ἔχουν σημειώσει συνολικὰ αὔξηση κατὰ 4550 πε- θίπου, ἐνέκρινε τὴν αὔξηση ἂπ' μῆς πωλήσεως τῶν ἐφημερίδω 'Ὁ «Σύνδεσμος ᾿Εκδοτῶν κῶν Κύπρου» ἀναφέρει ἐπίσης ἡ ὁ μεθαύριο Δευτέρα, τῆς τι- » ἀπὸ 76 σὲ 100 μίλς. Εφημερίδων καὶ Περιοδι- ἀνακοίνωση ἐκφράδει τὴν ἁ ος ν , ν ς , ος ον τὸ Αγαγγωστικο κοινὀ, στὴν ὑπηδεσία τοῦ ὁποίου εἶναι τεταγµένος ὁ Τύπος τῆς τιμης τῶν ἐφημερίδων σὰν ἐπ ὅτι κατανοώντας τοὺς λόγους ο ον . , αὐτὴ ἦταν αναπόφευκτη γιὰ τ λειτουργία τοῦ Τύπου οὕτως ὦ : : ταποκριθεῖ στην ἀποστολή του, Τύπο γενικὰ μὲ τὴν θὰ θεωρήσει τὴν αὔξηση όλυτα δικαιολογημένη καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ αὔξηση ἣν ἐπιβίωση καὶ τὴν ὁμαλή στε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἂἀν- θὰ ἐξακολουθήσει νὰ περι- ἴδια καὶ µεγαλυτέρα ὑὕπο- ΒΟΜΒΛΣ ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ» πειθογνώμονες ἐπὶ τὸν ἔκρη Ἀτικῶν {ον μέ ἐπικεφαλῆς τους νι Αδρατιώτη γαὶ μι η, Ἡ ἃ ί ο πιὴν Ἡ ἀστυνόμία πρι σε σὺ παυκαταρκτιχές ἔρειι νεος ἁποῖες ᾗ σταια: ση μἳ οποίες ὅμως, σταµή- τησαν κόνω τοῦ σχύτους, ὃιο τι πο την ἔκρηξη διακάπηνε χεις ' Ἡ πι(ροχή Ἠλεκτρικοῦ ρεύ µατης, στὸ τυπογρακςεῖο, ονὸ γρὰν ᾱ. 3 ͵ -- γταντης μας που επισνε Ηημε η ᾿ ) ἆ ΦΤἨΚΕ Την σκηνή, ἄνεφεσε ατε Ἡ Αστηνομία, δέν. ἀπ ή ΕισΕ Μψες τὸ γεγονός νά χε στο τυπογραφείᾳ. κά αληήη δοιόα, δωρ ἓ 3 9 κε 5 ο : κτλ µε την Ελ η α Αστρος ἀνα ζητεί αρντινί ΤΗ 1 τες αταγεία ΡΟ η δο τοπ ΠδὉ Ἡ σλύντα Χώνυτ µάτυς αλάτωυ, Σελίδα 9 αμ λί ΗΛΙΑ Σὰν νέος ᾿Ερωτόκριος {μὲ µουστάνι ὅμως) σκαρφάλωσε ὅ Τάσσος στὸ παρκονούδι τῆς Λεθέντικης ἐξέδρας του στὴν Ἱλατεία ᾿Ελευθερίας, γιὰ νὰ ἀπο- χαιρετήσει τὴν Αρετούσα πρὶν τὸ κονταρακτύπηµα, ἐ- νῶ πὸ µεγάφωνο τραγουδοῦσε: «ΤΠοῦ ψήφου τὰ γυρίσματα σι ἀνεθοκατεθαίνουν καὶ τοῦ τροχοῦ π᾿ ὧρες ψηλὰ καὶ ὧρες στὰ έάθη πηαίνουν μὲ τοῦ καιροῦ τ) ἀλλάματα π) ἀναηπαμὸ δὲν ἔχουν...». ---ϕ--- ᾿Αντωτροσωπεία τῆς Κν- νηγετικῆς Ὁμοσπονδίας συζήτησε μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τὰ διά- ψήφου εἶναι τὸ σὶκ σπὸρ τῆς ἑποχῆς. Οἱ κυνηγοί µας ἀναχώ φορα κυνηγετικὰ προθλή- ϱρησαν ἀπὸ τὸ Προεδριοὸ µαταί Ὁ κ. Κυπριαοῦ φορτωμένοι δερµάτινες τοὺς ἔδωσε πολύτιμες συµ θοῦρκες τοῦ γνωστοῦ οἵ- Ἡ. ξουλὲς ἰδιαίτερα στὰ θέ- κου «Γκοῦτι» παραφου- µατα ψηφοθηρίας καὶ δἠ- σκωµένε µέ.. Λλαγοὺς λωσε ὅτι τὸ κυνήγι τῆς καὶ πετραχήλια/!| Οἱ ὑποψήφιοι τοῦ 4Η ΣΥ, μᾶς πληροφορεῖ ὅ κ. Καλανὸς (κρίµας τὄνομα), ἀντιπροσωπεύου» τὰ συµ φέροντα τοῦ κεφαλαίου µόνο! Ας ἔἕδαλλε τοὐλάχιστον κανένα φτωχούλη τοῦ Θεοῦ νὰ τὰ πεῖ, ὁ κ. {Γαλανός, κι’ ἂς καθόταν στ ᾱ- ριστοκρατικὰ σαλόνια τῆς μαμᾶς του, ὅπως τὸν συµ- θούλεψε παλαιότερα µάποιος πρώην συνάδελφός του στὴ Βουλή... τί θὰ ἄριθμο- µέτρες καὶ τί θὰ ἄποφαν- θοῦν τὰ κατακοµµένα κοµ µατίδια. Ἡ ἀλήθεια γιὰ ΣΣ. Αλλά, πάντως, πρέ πει νὰ ὁμολογηθε ὅτι ἡ συγκέντρωση τοῦ Τάσσου ὑπερακόντιξε κάπως, ἀπὸ ἀριθμηεικῆς απλευρᾶς, τὴν μόλις προηγηθεῖσα συγκέν Αλλο, «σποῦν οἱ θέδαια. «εἰδιμοὶ» τὴν προεκλογικὴ συγκέν- τρωση Ἰάσσου ἦταν αὖ- τήι Ἡ συγµέντρωσή του θὰ ἧταν ἁστεῖο δπωσδήπο τε νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸν σεισμὸ καὶ τὸ πάθος τοῦ συλλαλητηρίου τοῦ 4Π. Ὁ «Κήρυξς» τῆς “ξ- νωσης Κέντρου σκοριπᾶ τὸ χιοῦμορ του ἁπλόχερα. Εἰ σηγεῖται, μ’ ὅλο τὸ σεθα- σμὸ πρὸς τὸ ΡΙΚ, νὰ ὁ- νοµάδει στὰ δελτία του τὶς Σαθόατο --- κνριακά τικες ἐξομκήσεις τοῦ ρο έδρου τοῦ 4ΗΚ0Ο «τρα- γούδια τοῦ θουνοῦ καὶ τοῦ τρωση τοῦ συμπαθοῦς Σέ- Ἡ µως, εὐθυμίας ἦταν ὅπωσ δήποτε ᾽Απὸ ἀπόψεως, ὅ- σον. πιὸ ἐντυπωσιακ)ὴ καὶ θυελλώδης καὶ ἀπὸ τὴν ἀτοκιστικὴ σύναξη/... κάμπου». 'Εμεῖς δὲν φὲρ νουµε καμιὰ ἕνοταση σ’ αὐτὴ τὴ Χιουμοριστικὴ διάθεση. Εἰσηγούμαστε µά λιστα στὸ ΡΙΚ νὰ θαφτί σει ὅλες τὶς ἐξορμήσεις τῆς Ένωσης Κέντρου «ἹΜονσικὴ «Δωματίου», μ᾿ ὅλο τὸ σεθασμὸ πρὸς τὸ μουσικὸ εἶδος. ΤΟ ΠΕΙΡΑΚΤΗΡΙ Μιὰ μι ὅ λόγος γιὰ τὴν Σ.Κ.., κυκλοφοροῦν καὶ τὰ ἑξῆς: ΗἩ Ε.Κ. τὸ κόμμα τῶν συγγενῶν καὶ τῶν πλόκαμοι τοῦ κόμματος τύλιξαν καὶ μερικοὺς φίλους τῶν φίλων. Τόση δὲ αὔξηση. παρατηρεῖται ποὺ .µερι- οί... φίλοι ἄρχισαν νἀ' διερωτῶνται ἂν τὰ ἀρχικὰ Ε.Κ. σημαίνει «Ἔχει Κόσμο». Ὅσο γιὰ τὸ σῆμα τοῦ κόμματος μὲ τὰ φύλλα δάφνης, εἶναι φανερό: Συμµβολίζουν τὴ δόξα ποὺ θὰ συναποκοµίσουν μετὰ τὶς δίκην χιονοστιθάδος ἔπερ- χόµενες ἐκλογές. Μὲ κάθε - εἰλωιρίνεια τοὺς εὐχόμαστε νὰ μὴν εἷ- ναι χαμένοι οἳ ανῆφοι ποὺ θὰ µαξέψουν.. Γιατὶ ἂν εἷ- ᾖναι (ποὺ εἶναι καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ) ἡ δημιὰ θά ΄ναι διπλἠ: ᾿)Εμεῖς θὰ Άλογαρι- ἄξουμε τὶς χαμένες ψή- φους κι ἐκεῖνι τὰ χαµέ- να λεφτὰ τῆς κάθε ἄλλο παρὰ πτωχικῆς προεκλο- γικῆς τους ἐκστρατείας. Φυσικὰ ἡ αἰσιοδοξία τους ----- 'Επὶ τῇ εὐκαιρία ὑπενθυμίξζουμε ο) ὅλους τοὺς ἐπίδοξους θαφτιστικοὺς τοῦ ΑΚΕΛ σσείπτει ὁπαδῶν εἶναι ἕνα χέρι ποὺ --δ-- ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τόσον τῶν διαμαρτυροµένων του, ὅσον καὶ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν διαφω- } ἀνυπάμουων συµµάχω». φίλων, ἐξαπλώνεται μὲ φοθερὸ ρυθµό. Τελευταῖα οἱ νούντων ἢ δὲν ἔχει ὅδια. Ἔφτασαν στὸ σηµείο ν᾿ ἀποκαλοῦν τὸν Κληρίδη πολιτικὸ «μα καρίτη». Ὁ καθένας ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ ἑλέπει ὅτι θέλει. Φτάνει νὰ μὴν ἐκλαμθάνει τὸν τοῖχο γιά... γυαλὸ καὶ νὰ 6ουτᾶ. Τὸ πρόστιμο γιὰ μιὰ τέτοια μοσµοθεωρία πληρώνεται ἐπὶ τόπου μ) ἕνα σπασµέ- νο κεφάλι. ΑΚΕΛ πὼς τὸ σῆμα τοῦ κρατεῖ... µάτσαν. Αὔτη ἐἓ- ΑΣΩΠΟΣ ΛΕΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛ. Τὸ ΣΛΛΛΛΙΠΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΗΜ. ΣΥΝΛΠΕΡΜΟΥ ΣΤΗ ΜΗ 2) ᾿Απὸ τὰ γραφεῖα τοῦ ΔΗ- ΣΥ Λεμεσοῦ ἀνοκοινώθηκε χθὲς ὅτι θὰ ὑπάρχουν λεωφο- ρεῖα γιὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ κοι νοῦ στὸ χῶρο τοῦ συλλαλητη- ρίου ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ αὔριο Κυριακἡ στὴ Λεμεσό. Τὰ λεωφορεῖα θὰ ξεκινήσουν στὶς 7.30 μ.μ. ἀπὸ τὶς ἆ- κόλουθες περιοχές: ϐ Περιοχὴ Αγίου ἀπὸ τὴν ἐκκλησία Νικολάου, Φ Περιοχὴ Μέσα ᾖἡΓειτονιᾶς, ἀπὸ τὴν πλατεία ἀπέναν Νικολάου, Αγίου ΑΛΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΕ 0 ΓΕΤΤΙΜΗΣ Αδεια ἀπουσίας ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του ἔχει ζητήσει ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗ.ΚΟ. ἐπι θεωρητὴς Στοιχειώδους Ἐκ παιδεύσεως κ. Γεττίµης. Τὴν ἀπάντηση αὐτὴ ἔδω σε ὁ Κυδερνητικὸς ᾿Ἐκπρό σωπος σὲ ἐρώτηση, ἂν ὁ κ. Τιεττίµης πρόκειται νὰ διω χθεῖ πειθαρχικῶς, σύμφωνα μὲ γνωμάτευση τοῦ Τενικοῦ Εἰσαγγελέα γιὰ δημόσιους ῥ- παλλήλους ποὺ πολιτεύονται. «Ὁ ᾿Εκπρόσωπος πρόσθεσε ὅτι ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ζή τησε ἄδεια ἀπουσίας, ὁ κ. Τι εττίµης δὲν προσέρχεται στὸ γραφεῖο του, οὔτε καὶ χρησι μοποιεὶ τὸ τηλέφωνο µτοῦ γραφείου του, ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὁποίου δόθηκε ἐκ παραδρο- ας Ὡς Υνωστὸ, τὸ ἐκφρα] στικὸ ὄργαγο τοῦ ΔΗ.ΚΟ.,, «Ἐλευθεροτυπία» κεἶχε δηιιο' σνεύσεὶ τὸ ὑπηρεσιακὸ τη λέφωνο τοῦ κ. Γιεττίµη στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ «πα λύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν ψη φοφόρων». τι ἀπὸ τὸ κέντρο «Πανί- κος». ϐ Περιοχὴ Χαλκούτσας, ἀπὸ τὸ οἴκημα τοῦ συλλόγου α[ναρθενών», ϐ Περιοχὴ Καφάλου, ἀπὸ τὸν σύλλογο «Εθνκιὸς Καψά- λου». 4 Περιοχἠ Σπαρτιάτη, ἕναν- τι Γ΄ Γυμνασίου ὁδὸς Γε- ὠργίου ᾿Αθέρωφ. 6 Περιοχἠ Αγίου ᾿Ιωάννου, σύλλογος «Λένας» ὁδὸς Τριῶν '[εραρχῶν. 6 Περιοχὴ Ομονοίας, σύλλο- γος Πανίκον Συμεοῦ, ὁδὸς Κέκρωπος. ΧΩΡΟΙ , ΣΤΔΑΦΜΕΥΣΕΩΣ ΤΟΝ ἄξΦφορΕΙοΝν Τὰ λεωφορεῖα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὰ διάφορα χωριὰ τῆς ἑ- παρχίας Λεμεσοῦ γιὰ τὸ συλ λαλητήριο τοῦ ΔΗ-ΣΥ, παρα- καλοῦνται ὅπως ἀκολουθήσουν τὶς ὁδηγίες ποῦ Κάμμµατος καὶ νὰ χρησιµαποιήσουν τοὺς |΄ πιὸ κάτω κΧχώρους σταθμεύ- σεως: 4 Τὰ λεωφορεα ποὺ προ: ὄρχονται ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ περιφέρεια Λαμεσοῦ, αὐτὰ δη λαδὴ ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουν τὸν δρόµο Λευκωσίας --- Λε’ μεσοῦ, στὴν ὁδὸν Σαλαμῖνος ἕναντι τῆς ΣΥΤΑ. ϐ Τὰ λεωφορεῖα ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ τὴ δυτικὴ περιφέρεια Λεμεσοῦ, αὐτὰ δη- λαδὴ ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουν τὴ λεωφόρο Λεμεσοῦ --- Πά- Φου, στὸ χῶρο σταθµεύσεως Μητροπόλεως καὶ Δημοτικῆς ἀγορᾶς. ϐ Τὰ λεωφορεία ποὺ θά προέρχονται ἀπὸ τὴ Εόρεια περιφέρεια, νὰ χρησιµοποιή: σουν τὴν µπεριοχή μπροστὰ στὸν κινηματογράφο «᾿Οθέλ. λος» καὶ τὴν ῥὁδὸ Θεσσαλονί- κης. αναπηοοννονοτν παν Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ- Τοῦ Σταύρου Σιαύρου Τὸ πῆφαν ἀμέσως στὸ χειοουογεῖο. Οἱ κχειοοῦρ- γοι πάλευαν νὰ τὸν σώσουν. ὌἜξω στὸ διάδρομο ἕνα - δυὀ συγγενεῖς μὲ ζαρωμένα τὰ πρόσωπα ἀπὸ τὴν ἆγω- νία. Σὲ μιὰ γωνιὰ ἡ ἆρρα- ὀωνιαστιχιά του. Τὸ ἅσπρο μαντυλάκι στὸ χέρν της 6ρεΥ µένο ἀπὸ τὸ δάκου, µμού- σχευε τὰ τρεμάμενα τουφε- ϱὰ δάκτυλα. Στὰ χείλη μιά εὐχὴ καὶ μιά παράκληση: Νάὰ Κξήσει | ἰ ο Φδὸ Οἱ ὧρες µπἐρασαν. Οἱ πόρτες τοῦ χειρουργείου ᾱ- γοιξαν. Πάνω στὸ τρὀλεῦ ὁ ᾿χειρουργηµένος, Τὸ πρὀσω- πο Χίτρινο κάτω ἀπὸ τοὺς ἐπιδέσμους. Στὸ δεξὶ χέρι μπηγμένη μιὰ δελόνα μὲ τὸν ὀορό. Στὸ ἀριστερό, µμιὰ ἄλλη θελόνα πιὸ χοντρή, μπηγμένη στὴ µαύρη φλέ- όα που, ἔδινε αἷμα ἀπὸ τὸ μπουκάλι. Τὸ στόμα του µι σάνοικτο τὸ χρατοῦσε ἔτσι ἕνας πλαστικὸς σωλήνας... Τὸν πῆραν στὸ δωμάτιό τον. Τὸν τοποθέτησαν ἁπα- λὰ στὸ αρεδάτι. Μετὰ ἔφι- γαν ὅλοι. 'Ἡσυχία. Ἡ ὅδα- οιά του ἀνάσα ἔγτονη µέσα στὴ σιωπή Οἱ σταγόνες στὸν Οροὸ καὶ στὸ µπου- κάλν μὲ τὸ αἷμα φαίνονταν καθαρά, ἸἨΜποροῦσες νὰ τὶς μετρήσεις.... Δίπλα στὸ κοεδάτι, μιὰ κοπέλλα ντυμένη στὸ λεν- κὀ. Ἡ νοσοκόμα. Ποεμη Γαλήχγια. Τὸ δθλέμμα της Ν σταθροὀό, κυτοῦσε. μιὰ δεξιὰ καὶ μιὰ ἀοιστερὰ τὶς σταγό “ες. Κάποτε σηκὠγόταν καὶ τὶς μετροῦσε, κυτάξδοντας τὸ ρολόϊ της ποὺ κρεµόταν ἁρι- στερὰ στὸ στῆθος άης. Μετὰ ἔπαιρνε τὸ θερμόμετρο. Τὸ βαζε στὸν κόθφο του, Τὸ ἔ- ϐγαξε μετὰ καὶ τὸ κυτοῦσε στρἐφοντάς το στὸ φῶς γιὰ νὰ δεῖ τοὺς ἀριθμοὺς. Μετά πὸ πιεσόμετρο γιὰ τὴν πίεση στὸ αἷμα. Καί μετὰ τὸ οφιγ μὸ Κατάπιν μιὰ ἕνεση ἐνδο- μυϊχῶ-ς. Κύ ὕστερα μιὰ ἅλ- λη µέσα στὸν ὁρρὸ. Τέλος, μὲ μιὰ πέννα τὰ σημείωνε ὅ- λα στὰ χαοτιὰ της... .. 6 .. Οἱ ὧρες κυλοῦσαν. Ἡ νο- σοκόµα μὲ μιὰ θρεγµένη γά- ζα στὸ χάρι προσπαθοῦσε νὰ οἶξει τὸν πυρετὸ. Τὸ θλέμμα της σταθερὺ δὲ ξεχνοῦσε τὶς σταγόνες. Οὔτε τὸ ρολόϊ ποὺ πρὀσταζε: πίεση, σφιγμὸ, θερµοκρασίαὶ Τὰ σημείωνε ὅλα μὲ κάτι παράξενες. γραμ μὲς στὰ χαοτιὰ. Μτὰ εἰδοποι οὓσε τὸ γιατοὺ. Μεῖὰ καθό- -ταν δίπλα του χυτάζοντάς τον στὰ κλειστὰ µάτια. Περί μενα! Στὸ τρυφερὸ της µά- ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑ ΟΥ 1581 4 ΑΣΙΛΙΝΗ’ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, γουλο μικοὲς λεπτὲς ουτίδες, Τὰ μάτια της ἀντιφέγγιζαν τὴν κούραση. Τὸ χέρι της ὕ- µως σταθερὸ. Μέσα της μιὰ καρδιὰ ποὺ κτυποῦσε ἐπίμο- να. ᾿Ανθρώπινα. Πρέπει νὰ ζήσει! ἡ κα Φ Αν Ὁ πυρετὸς πέρασε. Μαζὶ πμ λά τὰ µάτια. Τὸ κεφάλι τον πονοῦσε φοικτὰ. Ψέλισε µια λέξη: Νερὸ! Μπροστὰ του µιά ὁπτασία λευκη ποὺ ἔμοια ζε μὲ ἄγγελο, ποῦ δρόσινε τ ζεστὸ του πρόσώπο μὲ μιά ἐρεγμένη γάδα. ᾿Αγαστέναξε ἀπὸ ἀνακούφιση χι ἀποκοιμη- θηκε πἁλι. Δίπλα του ἡ νο- Ο)ΟΚΟΜΑ καὶ οἱ ὧοες. Ἡ νοσοκόμα πάντα δίπλα. ᾿Ακούραστη. Στὸ πρὀσωπό ση» ἀγάγλυφη ἡ δικὴ της ἀγωγνία. Πασίδη- λη ἡ ἔνταση! Τὸ θλέμμα ἆ- λύγιστο. Ἡ προσδοχγία ἆναδυ ὄμενη ἀπὸ µέσα... ἝἛνα δογγητὸ, Δυὸ. Μετὰ τρία... τέσσερα! 'Ἡ οσοκό- µα κάρφωσε τὴν προσοχή ἵπης στὸ κάθετἰ. Ἕνα-- δυὺ χαστούκια στὸ πρόσωπο! Κι’ ἐκεῖνος ξύπνησε! Άνοιξε δει σοκόµα. Μὲ τὸ ὄλέμμα πάν- τα ἀλύγιστο] Καὶ μ’ ἕνα χα µόγελο νὰ πουτανεύει στὸ γα λήννο τῆς πρόσωπο... ΑΦ. Αίπλα του ἡ νοσοκόμα! Δίπλα του ἡ σιγουριὰ! Ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἀνακούφιση. Τὰ μαστοριμὰ της δάκτυλα καὶ ἡ ἀπθρώπινη καρδιά ποὺ πάλλει γιὰ τὸν ἄνθρώποί λ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΛΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Ἡ. εὐσυνειδησία καὶ ἡ ὕπευ θυνότητα γἁ Λλειτονογοῦν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ µέσα της δὰ συντηροῦν 4 καὶ νἁ ποαγματώνουν τ ἱερὸ σκοπὸ της. ἁ μετα ᾿Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ποιοῦν σὲ ἱερὴ ποάξη την ἐκδοτικὴ ἑταιρεὶα ἀκένωτη νο τῆς ουν «Ενωμένοι διᾶς καὶ μετονσι ἡμοσισγράφο τὴν ἀνθοώπεπ, ἀλληλεγγύη αν ΕΡΝ σε μεγαλεῖο καὶ ἆθλο μεὸ] ἳ δα ἐιδέσεως: ζ 92 όν 0Σ ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ κείνη ὑπεύθυνηί ᾿Εμεῖς ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «Σ ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. Α, ὅος ὄροφος ἀνεύθυνοι. . Λὸν ἐκτιμοῦμε, γιατὶ δὲ ξέρουμε οὔτε τὸν ἑαυτὸ µας νὰ ἔκτιμησουμε Ῥάρθαροι καὶ μοχθηροὶ προ αθοῦμε νὰ ὑποτιμήσουμα οί .ὰ : διασύρουµε ποῶτα ΤΗΛΕΦΩΝΑ τὸ ἐπάγγελμά της καὶ µε- 4δΊ0Ρ)19 .. τὰ τὺ πρὀσωπό της! : στ . ΤΥΠΟΓΕΑΦΡΙΑ: « ἡ ὕμε ὕ- 4] Όταν τὴ Χοειαστοῦμε ΛΕΥΚΩΣΙΑ µως εἶναι πραγματικὸς ἄγ- γελος. Ένας ἄνθρωπος μὲ ἀρετὲς καὶ ἦθος!ί Καὶ μετὰ '' ὕταν δὲν τὴ χοειαξόμαστε πιὰ, συνεχίδοµε τὸν ἀνήθικο σχοπὸ µας σὲ δάρος της! Κι αὐτὴ συγεχίδει τὸν ἠθι- κὸ σχοπὸ της γιὰ τὸ καλὸ μας.... απεσανασισα σαν αση µανασν πω Ἐκνανως: ΚΡΑΙΟΥΝΗΝΟΣ Με ΠΑΤΙΝΑΖ «Ἡ κατ πατινὰς ἐν τὸς τοῦ χώρου τῶν φυ- ἡι ος καὶ δὴ ἡ αμα. οποίησίς,του ὑπὸ κρα- ὃ ω ἐκποιδευμένου ος Θέματα σχετικἁἀ μὲ τὴν ἐνίσχυσιῃ. τᾷς συνεργάσίας μεταδὸ Κύπρου καὶ Ρουμανίας στὸν οἰκονομικὸ καὶ 6ιομπχανικὸ τοµέα συζητήθηκαν κα- τὰ τὴν διάρκεια αχθεσίνῆς συνάντήΏότις τοῦ Ὑπουρνοῦ Οἰκονομικῶν «κ. Ἀὐδεντίου μὲ τὸν Γ. Διευθυντὴ ν Αμ. Ἐν Ἱ δες ἡ μον ονομης ἡ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανακοίνωση τοῦ Ἰμήματος Αρχαιοτήτων τοῦ πους- γείου Σ ὑγκοινωνιῶν καὶ Ἔο γων ἀναφέοέι ὅτι ἀφίχθηραν στὴν Κύπρο δυὸ Ἐένες ἀἆθχαι ολογικὲς ἀποστολὲς γιὰ νὰ συγεχίσουν τὶς ἀνασχαφὲς τους. Ἡ μιὰ ἀποστολὴῇ ' θρίσκε- ται κάτω ἀπὸ τὴ διεύθυνση τῆς ὃρος Μαρκεοὶτ Γιὸν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Αυὼν τῆς Γαλλίας καὶ κάνει ἀἆνα- σκαφὲς στήν τοποθεσία Πα- μπούλα ὑτὴ Λάρνακα. Κοντὰ στὴν Αλυκὴ Λάρ- ναχκας ἐπίσης ἀποστολὴ τοῦ Πανεπιστημίου ΓΓκαίτερμποργκ Ῥουηδίας, ὑπὸ πὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητή κ. Πώλ ”Α- στροµ. ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ’ ΑΡΧΛΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ λΑνακοΐνωση τοῦ Ἰμήμα- τος ᾿Αρχαιοτήτων ᾿τοῦ ἽἹ- πουργείου Συγκοινωνιῶν καί Ἔργων ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ τὴ Λευτέρα 18 Μαΐου τὰ ἀρχαῖα μγημεῖα καὶ Μουσεῖα, θὰ εἷ- ναι ἁγοικτὰ γιὰ τὸ κοινὸ ὡς ἓξῆς: Κωτριακὸ Μουσεῖο Λευκω- σίας καὶ τὰ 'Επαοχιαιὰ Μου σεῖα Λεμεσοῦ καὶ Πάφου, ᾱ- πὺ Δευτέρα --- Σάῤόατο ἀπὸ πὶς 8 π.μ. --- 1.50’ μ.μ. καὶ γατὰ τὰ ἀπογεύματα ἀπὸ τὶς 4--θ μ.μ. καὶ τὴν Ἐνριακὴ ἀπὸ τὶς 10. π.μ. --- 1 μ.μ. Τὸ ᾿Ἐπαρχιαὺὸ Μουσεῖο Λάρνακας, τὸ Ταπικὸ Μον- σεῖο Κουρίου στὴν ᾿Εκινσκοπὴ μαὶ τὸ Μουσεῖο ΔΛαϊκῆς Τέ- χνης στὴ ἡΓεροσκήπου ἀπὸ Δευτέρα --- Φάθόατο µετα- ξὺ 1.50 π.μ. --- 1.50 μ.μ. Καθημερινῶς ἀπὸ τὶς Ί.9δ0 πμ. -- Ἱ.δ0 μ.μ. εἶναν ἀγοικτὸς ὁ ἀρχαιολογικὸς . χῶρος τοῦ λΛρχαίου Κιτίου ατὴ Λάρνα- πρὸς ασιβληρλόςλννλρε ΒΙΜΙΜΙΝΙΝΙΠΙΚΙΚΙσΙΝ πωοκκωνριωσπαῳ, τοῦ Ρουμανἰκοῦ Ὑπουργείου. Έδωτε- ----- ρνασίας κ. Ἐμλ.Φλε- ος τν» ποτ υ υπο πι ιὑυμιιμ υπ υ τυς ῃ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ο. Ἡ ΣΑΜΟΥΗΛ Ἐπιμέλεια ., κα, τὸ Φρούριο τοῦ Κολοσ- σίου, ὃ ἀθχαιολογιὺς χῶ- ρος Κουρίου καὶ τὸ “Ἱερὸ τοῦ Απόλλωνα τοῦ γλάτη στὸ Κούριο, ὁ Ναὸς τῆς ᾿Αφου- δίτης καὶ ἡ Μεσαιωνικὴ Ἑ- παύλη στὰ Κούχλια, τὰ µω- σαϊκἁ τῆς Κάτω Πάφου καὶ οἱ Τάφο, τῶν Βασιλέων στὴν Κάτω Πάφο, ὁ Χαλὰ Σουλ- τὰν Τεκκὲ στὴ Λάρνακα, ὁ βπνονοιμροιωονοπωνσω ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στὴν Χθεσινἠ Πολιτιστυκὴἡ «Δειλινὴ» στὸ κείµενο «Ἐκχ- θέσεις σὲ ξένα Μορφωτικὰ Κέντρα καὶ Κυπριακὲς γκα λερὺ» ἐκ παραδρομῆς Υρά- φτηκε ὅτι ὁ κ. Μάρκος Στα- σουλλῆς, ποὺ ἐκθέτει στὴν «Πνευματικὴ Στέγη» θὰ δια- θέσει τὸ [008 τῶν εἰσπράξε ων ἀπὸ τὶς πωλήσεις τῶν πινάκων του, ἀντὶ τοῦ ὁρ- θοῦ 100. Νεολιθικὸς Χσιροκοιτία. Τὰ φρούρια Πάφου καὶ Λε μεσοῦ καθημερινῶς ἐκτὸς τῆς Κυριακῆς ᾖΤ.δ0 π.μ. --- 1.50 μ.μ. ἐνῶ τὸ Φρούριο Λάς- ναχος κατὰ τὶς ἴδιες μέρες, ἀπὸ Τ.50 π.μ, --- Τ.50 μ.μ. Οἱ Βασιλικοί πάφοι Ταμα- σοῦ στὺ Πολιτικὸν καὶ ἡ Βα- σιλικὴ Αγίου Γεωργίου στὴν Ἠέγεια καθημερινῶς ἀπὸ τὶς 8.90 π.μ. --- 19 τὸ μεσημέρι καὶ ἀπὸ τὶς 4 -- 6.50 μ.μ. Τέλος τὸ Ῥασιλικὸ Παρεκ- Σ.υνοικισμὸς στὴ κλήσιο στὰ Πυογὰ Λάρνακας καὶ ὁ Ναὺς Αγίου Νικολάου πῆς Ἀτέγης στὴν «ακοπε- τοιά, ὁποιαδήποτε κατάλληλη ὥρα. ΤΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Μέχοιυ τὴν ἐρχόμενη Τοίτη 19 τοῦ Μάη θὰ εἶνα, ἁγοικτὴ στὴν γκαλερὺ «᾿Ακοόπολις» τῆς Σχολῆς Τικλῶν, ἡ ὅμα- δικη ἔκθεση {ζωγοαφικῆς --- χαρακτικῆς μὲ γενικὸ τίτλο «Ἐπιοτροφὴ στὶς οἶξες µας» ποὺ ὀργάγωσε ἡ Νεολαία τῆς ὝἛνωσης Κέντρου. τὴν ἔκθεση δώδεκα νέοι καλλιτόχγες παρουσιάζουν 90 συνολικἁ ἔργα τους --- σὲ λά δι ἀκουαρέλλες καὶ ἍΆΧαλκο- γοαφίες, , Μιλώντας κατὰ τὰ ἐγκαί- για πῆς ἐκπθέσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΟΤ κ. ὠρίξος Πετρί- δης εἶπε µμεταξὺ ἄλλων: «...Ἡ Κύπρος θρίσκετω µπρο στὰ σὲ πολλὰ καὶ δύσκολα προθλήµατα καὶ περνᾶ ἀναμ- φισθήτητα µέσα ἀπὸ ἀδέδαι- ους δρύµους καὶ καρούς. Παρά ταῦτα δημιουργεῖ καὶ μάλιστα στὸ πιὸ φηλὸ καὶ πιὸ γνήσιο ἐπίπεδο τῆς δηµιουρ- γίας: τὴν τέχνη. Πιὸ ἐλπιδο φόρα καὶ πιὸ αἰσιόδοξη προσ φορὰ δὲν μπορεὶ νὰ γίνει, Χαρεῖτε λοιπὸν καὶ δεχθεῖτε τὴν ἐλπίδα γιὰ τὸ ἄμεινον μέλλον ποὺ ἀναγγέλλει ἡ ἆπο ψινὴ ἔχθεση τῶν νέων καλ- Ὁ κ. Πετρίδτς κατὰ τὰ ἁγκαίνια τῆς ἔκθεσης κυπριακής ζωγραφικής καὶ χαρακτικκΏς στὴν « Ἀκρότιολπ». λιτεχνῶν μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Πρόσφατα κυκλοφόρησε ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Δημή- τρη Δασκαλόπουλου «Γράμμα τα στὸ Ἑρμόλαο --- (δν- σκολίες γοαμματικοῦ)» ποὺ] ἐκδόθηκε στὴν ᾿Αθήνα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ' Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ ᾿Αοχεῖο. Ὁ Δασκαλόπουλος ἔχει ᾱ- πὸ τὸ 1965 µέχοι σήµερα δώσει τὶς ποιητιὸς συλλογές του. «᾿Απόπλους», «Ἔπιστρο φὲς», «Αλφαθητάρυ καὶ τὰ θιθλιογραφικἁ που «Ἔθγογοα φία Σεφέρη» καὶ «Ὁ. Κ. Κα τσίµπαλης». Πιὸ κάτω δεῖγμα τοῦ ποιη- τωοῦ λόγου τοῦ Δασχαλόπου λου. «Οἱ λέξεις δὲν μᾶς προσ τατεύουν, Ἑρμόλαε/εἶναι μιὰ καταραμένη µεταμφίεση κεἷ- χοσιτέσσερα κουρέλια μὲ χον- τρὲς ραφὲς/ἀδέξια µπαλώμα τα σὺ προδατιὸ πανωφόρι Θυμᾶσαν τὸν ἐρειπωμένο ταρ- σανὰ στὶς ἁλυκές»/..» ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ Ἡ ἔκθεση ποὺ ϐ) ἀγοίξει τὴν ἐρχόμενη Τοίτη στὸ Γαλ λικὸ Μορφωτικὸ Κέντρο, ποὺ θὰ παρουσιάσει ἀφίασες μὲ ἀπεικονίσεις πύργων καὶ µε- σαιωγικῶν μνημείων πῆς Γαλ- λίας, παρουσιάδει Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς κυρίους ἱστοοιοφίλους, μιά καὶ τὸ πα ρελθὸν τῆς χώρας µας, συν- δέεται μὲ την χώρα αὐτὴ ᾱ- πὸ τὰ χρόνια πῆς Φραγχοχρα τίας, ποὺ μᾶς ἄφησε πολλοὺς θρύλους καί μνημεῖα --- τὰ ὁ- ποῖα μελετητὲς καὶ µή, µπο- ροῦν νὰ δοῦν ἀπὺ μιά και- νούργια ἄποψη, γυωρίζοντας πιὰ ἐπιδράσεις ποὺ ὑπέστη ἡ χιπριακὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς ἐποχῆς. , Τὴν ἡμέρα τῶν ῥἐγκαινίων ἐξάλλου, θά προθληθεῖ σχετι χὸ γαλλικὸ ντοκυμανταὶο μὲ κατατοπιστικἡ ἐπεξηγηματικὴ ἀφήγηση, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΊΕΣΧΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μὲ ἀνακοίωσή της ἡ Κι- ἡματογραφικὴ Λέσχη Λεµε- σοῦ καλεῖ τὰ µέλη τους στὴν Ἠτῆσια Γενικὴ Συνέλευση ποὺ θὰ γίνε τὴν Ννριακὴ στὶς 9.50 π.µ. στὸ «Θεμέλια». Περιλαμθαγόμενα θέµατα: Μόλις 300 χιλιάµετρα ἀπὸ τὴν ὑπερσύγχρονπ΄' Νέα Ὑόρκπ, ζεῖ μιἁ ὁμά- δα Μορμόνων, οἱ Αμις, ποὺ δὲν ἔχουν ἀλλάδει τίποτα ὁτιὸ τὸν πρότιο ζωῆς τοῦ 1θου -«αἰώνα. Μετακινοῦνται μὲ πρωτόγονα ἁμάδια, Χρτισυμο- τοιοσν πανάρχαια γεωργικ ἐργαλεῖα μα ο υ Ἔπίθεση δράσης τοῦ ἆπερ χοµένου Διοικητικοῦ Σύμδου Μου, Ταμειακὴ Ἓκθεση. καὶ γενικὰ ζοῦν ος ὧν μὲ δι Αοχαιοεσίες τουµένου εἰς αὐτὸ δὲν εἶναι δυνα- τὸ νὰ ἐπυτραπεῖ καθ ὅτι α) κινούμενος ὁ ἐν λό- γω κρατούμενος εἷς τοὺς διαδρόµους τῆς φυλᾶ- κῆς ἕστω καὶ ἐὰν χρησι- μοποιεῖ τὰ σύγχρονα ἆ- θόρυδα πατιναξ, συγ» κρατούμενος εἰς τὰ κάγ- κελα κα θήσεε ος καταγῆς προκαλεί ἆ- Υησυχίαν καὶ ἐνόχλησιν εἰς τους ὑπολοίπους κρα τουµένους καὶ 6) ἀνα- πτύσσων μεγάλην θὰ οὗ γνωστὸν ταχύτητα δύνατο τὴν κατάλληλον στιγμήν νὰ διαφύγει καθ ὅτι οἱ διώκοντες αὐτὸν φύλακες μὴ -διαθέτοντες “«ἀντύστουχον μέσον µετα- κινήσεως θά εὑρίσκοντο εἰς μµειονεκτικἠὴν θέσιν. Διὰ ταῦτα ἁἀπαγορεύσ- μεν... Ἀλπ. κλπ... Αὐτὸ ἦταν τὸ «οκεπτι κὀν μὲ τὸ ὃν ναός, στήριο τῆς ύ της ἀπέρρυφε σχοτικὀ αἴ- τηµα κρατουμένου νὰ κά. γει πατινὰζ στὴν φυλα- κὴ, Ὁ κρατούμενος σκο πεύει νὰ διαμαρτυρηθεῦ στὸν ὑπουργὸ Δικαισσύ- χης. ᾿Ἐχκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέα τῆς Συνέλευσης Τρίτη 19 Μαΐου. Ἡ Διεθνής Σύµθουλος ὈὉμορφιᾶς τῆς ΕΞΤΕΕΙ ΑυΡΕΒ Μίς55 θοιαῖα Ρα]άες Δευτέρα 18 Μαΐου Μπουτίκ ΕΒΑΝΟΑΙΞΕ Φαρμακεῖα ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ Τετάρτη 20 Μαΐου Μυροπωλεῖο ΒΕΝΕ Παράλληλα ἀγοράζοντας ἀπό τά καταστ δύο προϊόντα τῆς ΕΦΤΕΕ {ΑυΒΕΒ, θά ἕνα ἀκριθό σέτ,͵ µέ ἕνα ἄρωμα καί δύο σκιέ ακριβό ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη θά Βρίσκεται στά πιό κάτω καταστήματα γιά προσωπικές συµΒ ὁμορφιᾶς καί ἀτομική ἐπίδειξη περιποιήσεως τοῦ δέρματος. ο Εὐριπίδου 118 Τηλ: 98135, Λάρνακα, αυτό τὸ ὁμορο δώρο δικὀ σας ντελὠς δωρεάν ΙΑΟΡΕΗ Ανεξαρτησίας 122, Τηλ: 69208, Λεμεσός, Θέμιδος21, Τηλ: 66490, Λεμεσός. ἧματα αὐτά ὁποιαδήποτε Παΐρνετε ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ 6 µατιων τής ΕΡΤΕΕΙ ΑυΡΕΒ, έ ΝΑ ΙΣΗΓΟΥΜΕ ΒΠΛΗ ΚΙΙ ΞΠΓΟΥΜΕ ΕΛΛΧΙΣΤΙ ΕΤΟΣ 19 -- : Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Καθημερινὴ ἀδέσμεστια ἀπογευσματινὴ ἐφηωμερίδα ΑΡ. ΦΥΔΔΦΟΥ 16 -- ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΙ ΟΥ 1951 αλδ λλ ΙΤ - Τιμὴ 75 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 48710, νύκτας Φ790Ι μλ- ιν, Σ]0ΛΌ! ΡῇΗΑΣ ΛΕΣ ΛΡΑΝ ΣΕΛΙΔΑ 8 εἶναι πολὺ χαμπλὲς, Πολὺ ἑτεροθαρὲς εἶναι τὸ μὲ τὶς Κομμουνιστικὲς πλ δωῳ, με ἐμπορεύματα ἀξία ς πολλῶ : ων λιρῶν οἱ ἐξαγωνὲς ὤν ἑκατομμυρί- 'μας στὶς χῶρες αὐτὲς χΏρες, Ἐνῶ εἰσάγου- πλ. Αὐτὸ 18 ΕΚΛΤΘΗΝΥΡΙΝ ΝΡΕΣ ΠΗΡΕ ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛΙΝΙ Τη ΡΙΚ. Ὅπως πληροβοροήμαστε, τὸ Ραδιοφωγικὸ “Ίδρυμι Κύ- πρου, ἔχει εἰσπτράξει προκα- ταδολικὰ µέχρι τὸ Ι99ό τὰ χρήματα ποὺ παίρνει σάν ἐ- γοίκιο ἀπὸ τὸ µραδιοσταθμὸ ἀναμεταδόσεως τοῦ Μόντε Κάρλο «ΣΟΜΕΡΑ», ποὺ δρἰ- σκεται Νοντὰ στὴν “Αγία Νά- πα. Σύμφωνα μὲ τὰς ἴδιες πλη ῥοφορίες µας, τὸ ΒΙΜ, παρ γει πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύ- βιο λίρες τὸ χρόνο σὰν ἐνοί- χιο ἀπὸ τὸ «ΣΟΜΕΡΑ», ἔχει δηλαδἡ εἰσπράξει προκατα- δολικἀἁ περισσότερα ἀπὸ |Ιό :ἑκατομμύρια λίρες. Τὰ χρήματα αὐτὰ ἔχουν ἤδη ὅπως πληροφορούμαστε ξοδευθεῖ ἀπὸ τὸ -Ραδιυφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου, 9. , διαπιστώθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ μὲ τὴν εὖ- καιρία τῆς ἐπίσκεψης στὴν Κύπρο Ῥουμανικῆς Ἔμπο- οικῆς ἀποστολῆς γιὰ συο- µμιλίες μὲ τὴν Κυπριω Κυ θέρνηση. Τὰ στατιοτικἁ στοιχεῖα γιὰ τὸ 1980 ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τὴν Ρουμανία εἰσάξαμε ἐμπορεύματα ἀξίας 9.100, 006 λιοῶν ἐνῶ οἱ ἐξαγωγὲς µας ἦταν μόλις 360 χιλ. λί- ρες. Ὅπως πληροφορούμαστε κατὰ τὶς συνομιλίες τῆς Ῥου μανικῆς ἀντιπροσωπείας οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Υπουργείου Ἐμπορίου θὰ ἀναφέρουν τὺ γεγονὸς αὐτὸ καὶ θὸ ὑὕπο- γραμμµίσουν ὅτι ἂν ἡ κχατά- σταση αὐτὴ συνεχισθεῖ τὸ ἐμπόριό µας μὲ τὴ Ῥουμα- γία δὲν θὰ ἐξελιχθεῖ ὁμαλὰ. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες µας ἡ ἴδια να τάσταση στὶς ἐμπορικὲς µας ἀνταλλαγὲς ὑπάοχει καί μὲ τὴ Σοέετιὴ Ἔνω- ση καὶ τὶς ἄλλες ζΚομμοννν- στικὲς χῶρες. 3 Οἱ ἴδιες πληοοφορίες ἆ- ναφέρουν ὅτι τὸ πρόθληµα τοῦ ἑτεροδαροῦς ἐμποριχκαῦ ἰσοπυγίου σιυζητεῖὶ στὴ Μό- σχα καὶ ὁ 'Ὑπουργὸς Ἔμπο ρίου 7. Μιττὴς, ὁ ὁποῖος ἆ- ναµένεται νά ἐπιστρέψει : στὴν Κύπρο. µεθαίοιο. Δευ- τέρα. ' ! --ὔ---υὔ-----υ-ὁ ΚΛΙΗ ΛΕΥΤΕΡ ΜΕ ΓΙπΙ ταν ἡ ψεσινὴ τιερι- τορπιλλίσει τὴν ἀἆνα- µενοµένη δυτικἡ πρω τοθουλία μόλις αὐτὴ ἐκδηλωθεῖ. Ἐνῶ συγκλίνουσες ἀπὸ διάφορες πλευ- ρὲς πληροφορίες ἆνα φέρουν ὅτι ἡ Δύση πρωτοστατούντων, πα ΣΤΙΣ ΚΟΜΜ. μετ Ἅμ , ! Τὸ ΑΚΕΛ ἄρχισε τῶν Ἡνωμένων Πολι- ΕΣ ΧΩΡΕΣ ποπ” νὰ κινεῖται παρασκη τειῶν ἐπιδιώκουν ἐ- - νιακά, ἀλλὰ πολὺ παναφορὰ τοῦ ᾿Αμε- δραστήρια γιὰ νὰ ρικανικοῦ σχεδίου γιὰ συζήτηση καὶ τρο ποποίηση ὁρισμένων θασικῶν του σηµεί- ων, τὸ ΑΚΕΛ προει- δοποίησε τὸν Πρόε- ὃρο νὰ μὴν ἀἄποδε- χθεῖ ὁποιαδήποτε συ- ζήτηση τοῦ σχεδίου. Βασικὸ ἐπιχείρημα Μυστικὴ συμφωνία Κυπριανοῦ-Δά4ΕΛ ΠηΜηΜΠΠΠΠΕΗΠΕΠΠΕΠΗ -Τορπιλλίτει δυτικἠ πρωτοβουλίς- -ι ΤΟ ΑΚΕΛ Βὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια του τοῦ ΑΚΕΛ εἶναι ὅτι ὁποιαδήποτε λύση ποὺ θὰ προέλθει .ἀπὸ τὸ Δυτικὸ παράγον- ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΡΕΜΜΗ ΕΜΜ ΛΙΝ ΜΗ) Τὸ ΑΚΕΛ. ἀποφάσισε νὰ προωθήσει τοὺς στόχους του γιὰ πολιτι- κο -κοινωνικὸ μετασχηματισμὸ ἀμέσως μετὰ τὶς θουλευτιέὲς ᾿ γὲς. Διασταυρωμένες πλπροφορίες τῆς εδειλινῆς» ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ θὰ ἁδιώσει, ἂν δὲν τὸ ἔχει κάµει ἤδη, τὴ «συνερ- γασὶα» τοῦ Προέδρου τῆς. Δημοκρατίας καὶ τοῦ Κόμματος του μὲ ἀν- τάλλαγμα τὴν παραμονὴ τοῦ κ. Κυπριανοῦ στὴν προεδρὶα καὶ κατὰ τὴν ἑπόμενπ πενταετία. Πρανματικὸς θρίαµθος φερειακὰ συγκέντρωσα τοῦ γερμοῦ στὴ Δευτερά. ὋὉ τος κ. Γλαῦκος Κλπρίδης, Δημοκρατικοῦ .Συνο Πρόεδρος. τοῦ Κόμμα- ποὺ ἥταν ὁ κύριος ὁ- μιλητὴς, ἀπευθύνθπκε πρὸς τὶς χιλιάδες τῶν κα ΛΥΡΙ0 ΟΜΙΝΙΝ το ν τῆς περιοχῆς, πιοὺ διατράνωσαν τὴν ἀπό νανερμὸ τιρῶτο καὶ ἡ πολυθασανισµέ- νηπ Κύπρος µας καλύ- τερες μέρες. Όταν ὁ κ. Ν)ποίδης ἀνῆλ θε στὸ θῆμα γιά νὰ μεταφέ- ρει τὸ μήνυμα τῆς νίκης, τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, οἱ συ/χεντοωθέντες Εέσπα- σαν σὲ παρατεταµένα Άχειοθ- κοοτήµατα καὶ οὐρανομήκεις σητωκραυγέὲς πραυγάζοντας: «ΚΙηοίδης, ὁ ἄξιος ἡγέτης», «Συναγερμὸς ἴσον «λαὸς» καὶ «Δαὸς ἴσον νίκη». Στὴν ὁμιλία του, ποὺ δια: χοπτόταν ἀπὸ τά παραληροῦν τα ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ π]ή- θη, ὁ χ. Ἐληρίδης ὑπογράμ- µισε, ὅτι ὁ Δημοκρατικὸς ὃν Ι φασπ τους νὰ ἀναδείξουν τὸ Δημοκρατικὸ Συ- Κόμμα γιὰ νὰ δεῖ ὁ λαὸς µας γαγεουμὸς προελαύνει ἀκάθε- χτος πρὸς τὴ θριαμθευτικὴ γίκη, ποὺ ϐ) ἀπατελέσε την ἀφετηρία τῆς ἀλαγῆς, τῆς προόδου καὶ τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας, τὴν ἀνατολὴ κα }ύτερων ἡμεοῶν γιὰ τὸν πο- ΚΠΗΡΙΠΗ Ἰύπαθο Κυποιακὺν Ἕλληνι ριόδου. σμὸ. , --- Απόψε θὰ μιλήσει ὁ ἁρ- χηγὸς τοῦ ΠΑΜΕ κ. Σοφια: ΚΑΤΗΓΟΡΩ νός. Οἱ ὑπάόλοιπες ὁμιλίες πο ΑΚΕΛ θὰ γίνουν ὡς ἑξῆς: , --«Δευτέρα, 18 Μαΐου ὁ «Ὁ Λαὸς δὲν πρέπει ν’ ᾱ-] Πρόεδρος τῆς Ενώσεως Κέν- γεχθεῖ τὴ συνέχιση πῆς Χάι τρου κ. Τάσσος Παπαδόπου- τραλύλας στὸ θάραθρο τόνι- σε ὁ Ποόεδρος τοῦ Δημοκρᾶ- τικοῦ Συναγεομοῦ καὶ πού σθεσε: «Δὲν πρέπει ὅ ἐθνικο ΙΔΕ 6η ΣΕΛΙΔΑ λος. «Τρίτη, 19 Μαΐου ὁ Πρό- Έδρς τῆς ΕΔΕΚ κ. Βάσος Λυσσαρίδης. «--“Τετώρη, 20 Μαΐου ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΕΔΗΠΑ κ. ἸΑ λέκος Μιχαηλίδης. Πέμπτη, 2] Μαΐου ὁ Γ. Γραμματέας τοῦ ΑΚΕΑ κ. Ἐ- ζεκίας Παπαϊωάννου. ι --ΓΠαρωσκευή, 22 Μαΐυ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΚΟ, Πρός- δρος τῆς Δημοκρατίας κ. ΣΥΝΛΓΩΝΙΣΜΙΣ ΦΛΙΛΡΟΩΤΗΤΩΝ Η ΕΛΕΥΦΕΡΟΤΥΠΙΑ εἶνχι τὸ ἐκφραστικὸ ἔργχνο τεὺ Προέδρου. Ἐκφράσει πολ, κο. τητες. Αὐτὸ εἶναι Συγγνωστῃ αυμπεριφθρᾶ. ὤ ης σιαχὸ κέσμο πολιτικὸν ἑλαφροτήτων, ὥς δὲ μπεροῦσε να χειραφετηθδεῖ ἀπὸ τὶς δολ ος τοῦ κόσµεν αὐτοῦ: Τώρα ὅμως δὲν ἐκφράξει Ὃ οι ἐλαφρότητες. ᾿Αντιγράφει µυθοπλασιες παὶ Ὃ Ἱ- σίες τώρχ. ἀπὸ τὸ εὑτράπελφ Φυλλάδιο πρὸ 3 ν ται «Μεσηµέρινή». Ἡ ἐφημερὶς τοῦ Προέ Ρα ἔ χει τώρα πάρει τὴ Σφραγἰόςχ τῆς Μωρίας. 3 να γνήσιο πρότυπο ἀνευξυνότητος, Η ἀντιγραφῆ πα. ραμυθιῶν ὑπῆρξε ἡ τελικη ἐπιθεθαίωσπ τῆς φα ὁρότητος της παρκδο ὃν Πρόεδρο Κυπριανοῦ Φυλλάδιο τὴν ἐφημξ- καὶ τὸ φυλλάδιο πᾶ- Τὸ ΦΕΜΑ τώρα γιὰ τ εἶναι τοῦτο: Ἠκνκδ ον: αν ἱ ἡ ἐφημερίδα του τὸ λ κ. Εν οι, ἀ ο ρόεσοςτ, Ἀντοϊ ὅμως πας παγιδεύουν τὸν Πρέεδρο: ὁσ τὸ δεῖ πολν ο σρ μα. Ἡ τημιὰ ποὺ τοῦ προκαλεῖται με ον μις ναὶ ἐλαφρὰ δημοσιεύματα τῆς εφΠλα. ο) νεα τοῦ ἐπιφέρουν πολιτικη καθίνηση. ας ο τεῖ -- ὡς συνήθως -- την Επρον, πι κα ΚΝ. αἰσθανθεῖ στὶς 25 αῖςν. Καὶ ἁ Ἀαξίρηση ο δν, μοιραία. Γιατὶ 8 9έσει ΑΜΕΣΑ θέμκ Ὀρύξνσ χῶν Ἐκλογῶν. Σπύρος Κυπριανοῦ. ΧΡΥΣΟΣΙΟΜΟΣ: ΝΛ ΜΠΙΦΕΠΟΥΝ ἡ ΓΗΣ ΛΝΛΜΗ-Ί ΣΙ ΠΟΛΠΙΗ ΄ Ὁ Αρχιεπίσκοπος Χρωσό- στοµος, μ᾿ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, τοὺς καλεῖ Υ ᾱ- ποφεύγουν μὲ χάθε τρόπο τὴν ἀνάμειξή τους σὲ κοµµα τινὲς συζητήσεις καὶ διαµά- χες, ἀκόμα καὶ σὲ συγκεντρώ σεις ὁποιουδήποτε κόμματος. Καθῆκον ἐπιδαλλόμενο στοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκ Κλησίας, ἀναφέρει ὁ ᾿Αρχιε- πίσκοπος εἶναι νὰ ἐργάζονται γιὰ νὰ γεφυρώνουν τὶς διαφο ρές, νὰ ἐξαλείφουν τὶς δια: μάχες καὶ τὰ µίση καὶ νὰ καλλιεργοῦν πγεῦμα ἀνεχτικὸ τητας καὶ ἀλληλοσεδασμοῦ μεταξὺ τῶν. διαφόρων τάξε- ων τοῦ λαοῦ µας καὶ τῶν ὀπιιδῶν τῶν διαφόρων κοµ- µάτων, ΣΤΗ Τ.Υ. Ὁ. Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ χ. ΓΤλαῦχνος Ἐληρίδης δὰ μιλήσει αὔριο στὶς 3 μ.μ. ἀπὸ τὴν τηλεόραση στὰ πλαίσικ τῆς προεκλογιχῆς πε» ΓΡΑΨΤΕ ΛΛΟΘΟΣ ΛΕΕΙ 0 ΕκΠρύ- Σ0Π0Σ Μετὰ ἀπὸ δυὸ µέρες ὁ Κυδερνητικὸς ἐκπρό- σωπος ἀπάντησε ὅτι τὸ τηλέφωνο Τραφείου τοῦ Ὑπουργείου , Παιδείας ποὺ δημοσίευσε ἡ «.ξ- λευθεροτυπία» γιὰ τὴν κομμµατικἡ δραστηριότητα τοῦ ὑποψηφίου ὄουλευ- τῇ τοῦ ΔΗ.ΚΟ κ. Γιετ- τίµη δόθηκε... κατὰ λά- θος. Δὲν χρειάζεται νοµί- ζουμε κανένα σχόλιο ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀυδερνη- ἡ τιποῦ ἐκπροσώπου µμιλᾶ µόνη της. ᾿᾽Απολαῦστε πῃλς Πν» «Ὁ ὑποφήφιος τοῦ ΔΗ.ΚΟ ᾿Επιθεωρητὴς Σχολείων Στοιχειώδους Ἐκπιαιδεύσεως κ. Γιεττί- µης ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὑπέδαλε ὑποψημιότητα ζήτησε ἄδεια ἀπουσίας ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του καὶ ἕκτοτε δὲν προσέρχε- ται στὸ γραφεῖο του οὔ- τε καὶ χρησιμοποιεϊῖ τὸ τηλέφωνο τοῦ γραφείου του. Τὸ ὑπηρεσιακὸ τη- λέφωνο τοῦ κ. Γιεττίµη θόθηκε ἐν παραδρομῆς». ἐπκλά- ναι ὅτι μεταξὺ τοῦ Α- ΚΕΛ καὶ τοῦ Προέ- «δρου ἔχει ἐπιτευχθεῖ μυστικἡ συμφωνία γιὰ συνεργασία στὴ ἈΒου- λὴ καὶ στὴν Κυθέρνη- ση μετὰ τὶς 6ουλευτι- κὲς ἐκλογές. ου Αὐτὸς, σύµφωνα μὲ ἔγκυρες πληροφορίες µας εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ ΑΚΕΛ τερµά- τισε τὶς ἐρωτοτροπίες του μὲ τὸν Τάσσο. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μὲ δάση τὴ μυστικὴ συµ- φωνία ὁ Πρόεδρος Ἐυπρια γοῦ ἀνέλαδε ὅπως: : 1) Προδεῖ σὲ ἁἄνασχημα- τισμὸ τοῦ Ὑπουργικοῇ Συµδουλίου γιὰ νὰ ἆ- . πομακρύνει τοὺς Ὑ- πουργοὺς ἐκείνους ποὺ δὲν εἶναι ἀρεστοὶ στὸ ΑΚΕΛ. ᾽Απομακρύνει ἀπὸ διά φορες θέσεις ἄτομα ποὺ δαρύνονται μὲ καταγ- γελίες γιὰ διάφορες ἆ- τασθαλίες γιἁ νὰ φα- νεῖ ὅτι ὁ Πρόεδρος πι ἵνεν σὲ ἀλλαγὴ τοῦ κατεστημένου. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ :'Απὸ τὴν πλευρὰ του τὸ ΑΚΕΛ μὲ τὶς συνδικαλιστι- κές, ἀγροτικὲς καὶ ἄλλες ὁρ γανώσεις ποὺ ἐλέγχει θά ἑ- πιδιώξει τὴ δηµιουργία σοδα ρῆς ἐργατικῆς ἀναταραχῆς ὁ ποδάλλοντας διογκοµένα καὶ παράλογα αἰτήματα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θά προκαλέσει σοδαρὴ ἀναμέ- τρηση Ἐργοδοτῶν -- Ἔργα- τῶν μὲ ἑπακόλουθο τὴν πρό- κληση κύματος ἀγεργίας. : ΚΒΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στὴ συνέχεια τὸ ΑΚΕΛ θὰ ἀξιώσει ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τὴν κρατικοποίηση, πρῶτα διαφόρων ζωτικῶν ἐπιχειρή- σεων καὶ σὲ δεύτερο στάδιο τὴν κρατικοποίηση ἄλλων µι προτέρων ἰδιωτικῶν ἐπιχειρή σεων θέτοντας ἔτσι τὴ δάση γιὰ Κομιιουγιστ'κοποίηση τῆς Κύπρου. Ποράλληλι μὲ τὶς κθατικο εποιήσεις τὸ ΑΔΕΙΑ θὰ ζητή- 1ΔΕ, 8η ΣΕΛΙΔΑ (3) Γεγονὸς πάντως εἷ- ποιαδήποτε πρωτοθουλία τα θὰ ὁδηγεῖ σὲ να- τοποίῃση τῆς ᾖΚύ- πρου. συμφέρον Στὴν πραγµατικό- πρου. ο ο ο λ ,. ο Ὁ / τητα ὅμως ἡ ἀντίδρα ση τοῦ ΑΚΕΛ σὲ ὁ- γιατὶ δὲν εὐνοεῖ δικά του κοσµοθεω- ρητικἁ σχέδια, τὰ ὁ- ποῖα ἀποκαλύπτουμε σὲ ἄλλες στῆλες τῆς ἐφημερίδας µας, καὶ ὄχι τὸ καλὸ καὶ τὸ τῆς Στόχος τοῦ ΑΚΕΛ εἶναι ἡ Κομμουνιστι- κοποίηση τῆς ᾖΚύ- πρου, πράγµα ποὺ παρεδέχθη καὶ ὁ Γ.Γ. τοῦ Κόμματος κ. Πα- παϊωάννου, καὶ ὁποια δήποτε λύση τοῦ Κυ- πριακοῦ ποὺ θὰ προ- έλθει ἀπὸ τὴ Δύση ἆ- σφαλῶς δὲν θὰ ἐξυ- πηρετήσει τοὺς στό- χους τοῦ ΑΚΕΛ. Δυτικὴ εἶναι ' τὰ Κύ- σκαπαρ. μσωι χε . Π Πμίε ππααπωππαπσαπικππαπ ωουααππα σου σαὐπαπώποσσα δηλώσεις του, σὲ προεκλο Βτευκτής: ΚΛΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΗ ΛΑ, ΠΕΡΛΣΕΙ ΤΛΣΥΝΙΡΛ ᾿Αδιάλλακτος παρουσι- άζεται καὶ πάλι ὁ Τουρ: κοκύπριος ἡγέτης Ραούφ ἡ Ντενκτὰς, μὲ Χθεσινὲς γικὲς συγκεντρώσεις. ἱ Μιλώντας στὴν λόρφου καὶ στὴ Λεύκα εἶπε ὅτι κανένας Ἑλληνοκύπριος δὸν θὰ περώσει τὰ «σύ- νορα τοῦ ὁμόσπονδου κρά- πους» καὶ ὅτι «ἔχουν χα: ραχθεῖ τὰ σύνορα τῶν ἐ- δαφῶν µας, τὰ ὁποῖα πο- τίστηκαν μὲ αἷμα τῶν πε- σόντων». | Συνεχίζοντας πολὺ σύντομα ως εἶπε, ὅτι θὰ δώσει πησολή τοῦ Πατροῦ στὸν τύπο. δης. --- στηρίζει πῆρξε ση νὰ πὸν κ. «Ο πολιτικὸς κατά- δικος Βασίλης Πουλί- στήν ἐπιστολή πρὸς τὸν Τύπο ὑπο «συνωμοσία», ὅτι στόχος τῆς ὅλης πιλεκτάνης Πρόεδρος κρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Κληρίδης καὶ ὅτι ὁ ᾖἴδιος ὁ Γιατρὸς προσωπικά παφὲς μὲ τόν Πρόε» δρο Κυπριονοῦ µετά ποὺ τοῦ ἔγινε πρότα- Γιατρός, ποὺ του ὅτι δὲν ῥ- ἦταν ὁ τοῦ Δηµο- εἶχεν ῥἑ- ιήσει Κληρίδη. ΣΤΟΧΟΣ της Ισ:ΞΞ συνωμοσίας ὁ κ. Γι. Κληρίδης ΕΙΧΕΝ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ « πολιτικὸς κατάδικος Βάσος Παυλίδης - Γιατρὸς, σ᾿ ἐπιστολή του πρὸς ισυνωμοσὶα τοῦ 19786) ἀναφέρει ὅτι, ὁ στόχος τπς ἥταν ὁ κ. μὲ τὴν ἀνύπαρκτη τὸν τύπο σχετικὰ Κλπρίδπης καὶ ὅτι ἄτομο προσκείµενο πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ πρότεινε νὰ δώσει ἔγγραφη κατάθεση ποὺ νὰ ἐνο- χοποιεῖ τὸν Πρόεδρο τοῦ ὅτι, δὲν γνωρίζει ἄν ή πρόταση ἐντολὰ τοῦ Προέδρου, οὔτε ἄν. Δημοκρατικοῦ Συναγ ερμοῦ. Στὴν ἐτιστολή του ὁ Γιατρὸς προσθέτει τοῦ ἔγινε εἐξ ἰδίων» ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ τὸν πλησίασε ἡ κατ’ ἐφ᾽ ὅσον ἦταν ἐξ ἰδίας τιρωτοθουλίας νὰ παρέσυρε τὸν Πρόε- δρον ἐκ τῶν ὑστέρων στὴν περιπέτειαν αὐτή. Επίσης ὁ Γιατρὸς ἀναφέρει ὅτι προσπάθησε νὰ ἐ- πικοινωνήσει μὲ τὸν κ. Κλπρίδη, δυὸ φορὲς νὰ τὸν δεχτεῖ, επιθανῶς σεις µου μὲ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ». --. παρατα ρεῖ ὁ Γιατρὸς --- Στὴ. συνέχεια ὁ Γιατρὺς ἀναφέρεται σὲ συνάντησή του μὲ τὸν κ. Κυπριανοῦ μετὰ τὴν πρόταση ποὺ τοῦ ἐγινε, χωρὶς ὅμως νὰ τοῦ ᾿ἀναφέρει σε καὶ ἔγινεν ἡ σύλληψη τοῦ Γιατροῦ, Ἀλίγες µόνο μέρες μετὰ τὴν τελευταία συνάντη- σὴ του μὲ τὸν Πούεδρο. Ἐ- πίσης ἀναφέρεται στὴ σύλλη- τηγοριῶν ἑναντίον του καὶ τέ λος στὴν ἀθώωσή τους. : Ακολούθως ὁ Γιατρὸς ἀνα Φέρεται σὲ συνάντηση ποὺ εἶ πίποτε σχετικὸ. Στὸ μεταξὺ ὅμως ἡ πληροφορία διέροευ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΟΗΕΙΕΣ ᾿Ανεξάρτητος ὑποψήφιος θουλεὺ- τὴς ξυλοκάόπησε χθὲς δθράδυ στὴ Νευκωσὶα ἁἀρκετοὺς ταραχοποιοὺς Ὀπέδες. Πρόκειται γιὰ τὸν κ. Κώ- στα Μωῦσῇ, πρώπν πρωταθλητὴ τοῦ «κάτον καὶ διευθυντὴ τῆς ἐφπμερί- δας ελτετέκτιδ». ΟΙ ᾿Οπέδες δὲν «ἔφαγαν» περισ- σότερο ξύλο χάρις στὴν αὐτοσυγ- Κράτηση ποὺ ἐπέδειδε ὁ κ. ὑποψή- φιος καὶ στὴν παρεµθασῃπ τῆς Α- στυνοµίας, . Τὸ ἐπεισόδιο ΄ συνέδη στὴν ὁδὸ Ρηγαίνης: γύρω στὰ µεσάνυκτα. Ὁ ψη τοῦ ἴδιου καὶ τῆς οἰκογέ- γενάς του, στὴ διατύπώση κα χε στὶς Φυλακὲς μὲ τοία πρό σωπα στὶς 15 ἡ ὥρα τὰ µεσά κ. Μωύσῆς περνοῦσε μὲ τὸ αὗτο- κίνπτο του ὅταν ὁμάδα µμεθυσμέ- νων «εἰρπνευτῶν» κτύπησε τὸ ὅ- χημα μὲ μπιουκόλα, Ὁ πρώπν πρωτοπαλαιστὴς κατέεε θηκε γιὰ νὰ «δεῖ τὶ ἔπαθε τὸ αὑτο. κίνητο του ὁπότε οἱ Ὀπεδες αγύ- ρεφαν» καὶ ρεστα. Μέ μερικὰ κτυ- πήµειτα ὁ κ. Μωῦύσης ἔρριφε κατω δυὸ -- τρεῖς καὶ στὴ συνέχεια κρά᾿ τησε στάση αὑτοάμυνας μέχρις ὅ- του ὤλθε ἡ ᾿Αοτυνομία καὶ ἐπέθα-. λε τὴν τάξη. | ἀλλὰ ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀρνήθπκε ἐπειδὴ ἐγνώριζε τὶς διασυνδέε- νύκτα. τὴ συνάντηση ἑχεί: νη τοῦ διαθιδάστηκαν οἱ χαι- οετισμοὶ τοῦ ». Κυπριανοῦ καὶ ἡ παράκληση καὶ ἐπιθι- µία του νὰ τὸν θοηθήσει νὰ συνδέσει τῇ «συνωμοσία», γιὰ τὴν ὁποία ἑτοιμάσετο νὰ προ- θεῖ σὲ διάγγε-µα αρὸς τὸ ΑΔαὸ, µετά τοῦ κ. Τάσσου ἢ κατὰ προτίμηση. τοῦ α. ἆλη- ρίδη. δὲ ἀντάλλαγμα θὰ τὸν ἄφηνεν ἐλεύθερο ματι μὲ ὅ- Χους τοὺς ἄλλους ποὺ ἦταν μας του. Αρνήθηκε ὅμως καὶ τὸν ἀπείλησαν ὅτι θὰ τὸν ᾱ- φηναν γὰ. σαπίσει στὴ φυλα- κῆ. Τὴν ἐπαίριο ὁ Γιατρὸς εἷ- χε δεχθεῖ δυὸ ἄλλμες ἀποστο- χὲς κα τοῦ πρὀτειναν νά ϐο- Ώθήσει γιὰ τὴν. ἐνοχοποίηση συγκεκαιµένων ὀνομάτων ποὺ συναντήθηκαν μὲ τὸν χ. Τάα σο στὰ Πολεμίδια. Τοῦ εἶπαν μάλιστα «πὼς -ὁ' Πρόεδρος θὰ τοῦ ἦταν εὐγγώμων καὶ θὰ τὸν. ἀνακήρρωυσεν «Εθνικὸν ἤρωα 1} Καὶ πάλιν ὅμως ὁ Γιατρὸς τοὺς. ἀπέπεμφε ἐνγμερώνον- τας σχετικά τὸν Γενικὸν Ελα σαγγελέα, ΕΛΕΒΑΤΟ 16 ΜΑ ΓΟΥ 1981 ψένα πρόθληµα ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ τὴν καταγγελία. τα. μοὶ στὴν ὑπηρεσία πους. ϱΜΙΛΙΕΣ ΙΠθΙΙΦΙ ΗΝ ΒΟΤΠΕΥΤΡΗ Τὸ Κεντρικὸ Ἐκλογικὸ Ἐ αιτελεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀνακοινώνει. τὶς ἀκόλουθες προεκλογικές ὁμι- ελίες ὑποψηφίων δουλευτῶν τοῦ: κόμματος ποὺ θά γίνουν στὶς ἀχόλουθες περιοχές: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΗΜΕΡΑ Παλαιχώρι: Γιαννάκης Μάτσης, Πολισμέτοχο: Λέανδρος Ζαχα- ριόδης., Μένοικο Μανώλης Χριστοφί- δης. η Αστρομερίτηςε Αλέκος Μαρ” κίδης., αἱεροδιωκό- Ἀπήλια: Λεόντιος Οἶκος: Ρένος Χριστοδουλίδης. νου λΑγροκηπιά: Νίκος Χαραλαμ- πίδης --- Χριστόφορος Με: λάρης. Κοτσιάτης Ανδρέας ᾿ Λόμ- πρου. ἠΑλόμπρω Μιχάλης Ιακώ- δου Ολες οἱ συγκεντρώσεις ἀρ χίζουν στὶς 5 μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ Γερακιές: Τάκης Χριστόπου- λος ὃ μ.μ. Φαρµοκάς: ἨΝῖκος Χαραλαμπί- δης 1ἱ π.μ. αγιος ᾿Επιφόνιος: Αλέκος Μαρκίδης --- Νῖκος Χαρα- λαμπίδης ὃ μμ. Ααγουδερά: Ανδρέας Λάμ- πρου 10 πμ. λασκάς: ᾽Ανδρέας Λάμπρου 11 π.μ. Φτερικούδι ᾿Ανδρέας Λάμπρου 11:30 πμ. , Γούρι --- Λαζανιὰ --- Φικάρ- δου: Λεόντιος ἱεροδιακόνου 6 μ.μ. , Λυθροδόντας: Μανώλης Χρι- ατοφίδης --- Χριστάφορος Μελάρης. Κόκκινες Μιχάλης ᾿Ιακώδου 8 Ῥ.μ. . . . Πεβουλάς: Μιχάλης [ακώδου ο Ῥενος Χριστοδουλίδης 5 Με .. , Γαλάτα: Μανώλης Χριστοφι- δης 11 π.μ... , Καννάδιαι: Ανδρέας Λάμπρου δ πμ. ΔΕΥΤΕΡΑι , Πέρα ᾿Ορεινῆς: Μανώλης Χρι στοφίδης. ΑΕΜΕΣΟΣ - ΣΗΜΕΡΑ 6 μ.μ. ἈΑἱἰμίλιος Δάφνης Παναγί- »Αναστοασιάδης. μ.μ. Αἰμίλιος Δάφνης Πσναγί- δης, Νίκος Αναστασιάδης. Ποταμίτισσα: 6 μ.μ. Κώ- Ἐρωτοκρίτου, Νῖκος ᾽Αγρίδια: Φράγκος, δης, Νίκος Χανδριά: 7 Φράγκος, 7 μμ. Κώστας Ἔ- ρωτοκρίτου, Νῖκος Παπαδό- πουλος. , Άγιος Θεόδωρος: Αἰμίλιος Μιχαηλίδης, ρινὸς Παπαρες. ο, Κάτω Μύλος: 7.30 μ.μ. Αἰμί χιος Μιχαηλίδης, Αὐγερινος Παπαρές. 600 μ.μ. Αὐύγε Κυπερούντα: 8.30 μ.μ. Αἰμί- λιος Φράγκος, Κώστας Ε» ρωτοκρίτου, Αἰμίλιος Μιχα πλίδης, Δάφνης Ποναγίδης, Μῖκος ΣΑναστασιόδης, Αὐ- γερινὸς Παπαρές, Νίκος Παπαδόπουλος. ΚΥΡΙΑΚΗ αγιος ᾿Αθανάσιος: 10 30 π.µ. Κώστας Ερωτοκρίτου, δή Νίκος Δάφνης Παναγίδης, Παπαδόπουλος. Π γνώμη ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΚΙΥΠΝ Η ΚΑΝΜΠΑΝΑ . ΠΟΛΑΕΡΣ «φορὲς προειδοποιήσαµε τὸν Ὑπουρ- γὸ ᾿Εσωτερικῶν καὶ τὶς ἄλλες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες γιὰ τὸν κίνδυνο δημιουργίας σοξαρῶν ἐπεισοδίων ματὰ τὴν προεκλογεκὴ αιερίοδο. 'ΗἩ μεταθαλλόμενη φύση τῶν ἐ- πευσοδίων μὲ τὴν πάροδο τῶν ἡμερῶν ἀπεκάλυπτε καὶ περοδιέγραφε τὴν πορεία τῆς προεκλογοκῆς ἀντιδικίας. Φωνή θοῶντος ἓν τῇ ἐρήμῳ. ) Ξεκινήσαμε μὲ μικροεπειαόδια στὰ ὁποῖα δὲν δό- θΊκε ἡ δέονσα προσοχή. Ξέσχισμα ἀφισῶν, πανώ, φυλ λαδίω»ν κλπ. ᾿ Ακολούθησε τράθηγµα πιστολιῶν ἀπὸ πα λΐτες μαὶ ἀστυνομιιούς. Τώρα γινόμαστε δεατὲς ἔπι θέσεων μὲ μαχαίρια καὶ πέτρες. Αὔριο δὲν ἀποκλείε- ται νὰ θρηνήσουµε καὶ νεκρούς. Αὐτὸ εἶναι τὸ τίµηµα τῆς δηµοκρατίας ἢ τὰ ἐπίχειρα τῆς ἀφροσύνης µας Δὲν συνειδητοποµήσαµε ἁκάμα ὅτι ἡ δία δὲν λύόει κα- ᾿Αναφερόμαστε στὰ ἐπεισόδια τῆς ᾿Ανθουπόλεως. 'Ἡ ᾿ Αστυνομία ἦταν ταροῦσα ἀλλὰ ἐπέδειξε ἐκσλγνετι- κὴ ἀπάθεια. 'Ἡ εὐθύνη τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ᾿Αστυνοµί- ας »αὶ τοῦ ᾿Υπουργοῦ ᾿Εσωτερικῶν Ὅταν σήµερα στὴν Κύπρο κµτυπᾶ ἡ καμπάνα κανεὶς δὲν ξέρει γιὰ ποιὸν ατυπᾶ. Κι ἂν σήµερα κπτυπᾶ γιὰ µένα αὔριο θὰ οτυπήσειν γιὰ σένα. ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες στελέχη τοῦ ΑΚΕΛ ἑκφόθισαν οτὴν Τούρκικη συνοι- μία τῆς άρνακας ἡλικιωμένους ὅτι ὂν δὲν ψηφίσουν τὸ ΑΕΚΕ 4 καὶ ἰδιαίπερα τὸν ὑποψήφιο κ. σιέττη (μὲ σταυρὸ προτιµήσεως) θὰ ἑκδιωχθοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια ποὺ μένουν ---- διότι ὁ κ. Τσιέττης εἶναι ἐπαρχιακὸς Σραμματέας τῆς ΠΣΕ Δάρνακας. Φυσικὰ ἀναμένουμε ὅτι τὸ ΑΚΕΑ θὰ διαφεύσει ᾽Αλλὰ δὲν πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχουν σήµερα ἄνθρωποι ποὺ θὰ δώσουν φέστη στὴ διάφευση. Οἱ 'Απελικοὶ εἶναι ἀδίστακτοι προκειµένου νὰ προῶ» θήσουν τὰ κομματικὰ καὶ προσωπικά τους συµφέρον- Τὸ ἀπέδειξαν πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ὅταν χρησιμοποίησαν θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα. µέσα γιὰ ἐξυπηρέ- τηση αὐτῶν τῶν συµφερόντων ἀδιαφορώντας γιὰ τὴ ζημιὰ ποὺ θὰ προκαλοῦσαν. Κάπτονται γιὰ ἀρχὲς καὶ ἀξίες, μιλοῦν γιὰ ἂἆν- θρωπιιὰ κι ὅμως εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ τὰ καταπατοῦν ρεαθηµερενά. Γι αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι εἶναι µόνο ἀριθ- ᾿Βάσα: 7 μ.μ. Αἐμίλιος Φράγ μας εἶναι τεράστια. ΤΟΥ Η.Σή Άγιος Τύχωνας: 10.30 π.µ. Αἱμίλιος Φράγκος, Αἱμίλιος Μιχαηλίδης, Νίκος ΄Αναστα σιάδης, Αὐγερινὸς Παπαρές. ᾿Ακρωτήρι: ἱ.305 μμ. Κόώ- στας ᾿Ἐρωτοκρίτου, Αἰμίλι- ος Μχοηλίδης, Νίκος Ανα στασιάδης, Αὐγερινὸς Πα- παρός. ͵ ΑΕΥΤΕΡΑ. Δορά: 7.µ.μ. Κώστας Ἔρωτο κρίτου, Ἀῖκος ᾿Αναστοσιά- δης, Αὐγερινὸς Ποπαρές. ρσος: ὃ κµ.µ.' Κώστας Ἓ- ρωτοκρίτου, Νῆκος ᾿Αναστα σιάδης, Αὐγαρινὸς Παπαρές. κος, Αἰμίλιος Μιχαηλίδης, Δάφνης Παναγίδης, ἡἈΝῖκος Παπαδόπουλος. Ὅμοδος: δ' μ.μ. ἈΑἰμίλιος Φράγκος, ὙΑἰμήλιος Μιχα- λίδης, Δάφνης Παοναγίδης, Νίκος Παπαδόπουλος, ᾽ - Πάχνα: ϱ μμ.: ἈΑἰμίλιος Φράγκος, Κώστας Ἐρώτο- κρίτου, Αἰμίλιος ΜΙχαΠλί- δης, Δάφνης ΓΠαναγίδης, Νῖκος Αναστασιάδης, Αὐγε ρινὸς Παπαρές, Νῖκος Πα- παδόπουλος, ΑΑΡΝΑΚΑ - ΣΗΜΕΡΑ Άγιος Θεόδωρος: Γεώργιος Γεωργίου. Ξυλοφάγου: ᾿Ανδρέας Μαθηκο- λώνης. Ὄλες οἱ συγκεντρώσεις στὶς ὃ μ.μ. : ΚΥΡΙΑΚΗ ὌΌρά: Ι0 π.μ. Γεώργιος Γε- ωργίου. εΟδοῦ: 10 π.µ. «Ανιώνης Αν δρέου, Ψευδάς: 0 π.μ. Ανδρέας Μαθηκολώνης. Κίτι: 8 μ.μ. Γεώργιος Γεωρ- γίου. 7 Κάτω Δρύς: 8 µ.µ. “Ανδρέας Μαθηκολώνης. Λειδάδια: ϐδ μῳ. Ανδρέου. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ ᾽Αντώνης «Όλοι οἱ ὑποψήφίοι θὰ πα: ραστοῦν στὸ Ἐπαρχιακὸ Συλ λαλητήριο στὸ Παραλίμνι. ΚΥΡΙΑΚΗ Τόχνη: 5.30 μ.μ. Κώστας Χρι στοδουλίδης, Σοφοκλής Χ΄΄ Γιάννης. Αὐδήμου: ς30 μ.μ. Χρῖστος Σολωμῆς, ἨἈΝῖκος Μακρίδης. Μανδριά: ἃ μ.μ. Χρίστος Σο- λωμῆς, Νίκος Μακρίδης. Συνοικισμὸς Λατσιών Ιἱ π.μ. Κωνσταντῖνος Λόρδος. Κύ- ὁμιλητὴς ὁ Πρόσδρος ριος 8 τοῦ ΔΗ.ΣΥ. κ. Γλαύκος Κληρίδης. έδρου. , Λεμεσός: ὃ μ.μ. Πάνος Πσνα γιωτόπουλος. Κύριος ὁμιλη τὴς ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ.ΣΥ. κ. Γλαῦκος Κληρίδης. ΔΕΥΤΕΡΑ Σωτήρα: 3.30 μ.μ. Κώστας χ΄΄ Κοκοῦ, Πάνος Πανα.! Κωνσταντῖνος, γιωτόπουλος, Λόρδος. , ο ἱ Ἀεμεσός: Ἐνορια Αγίου Σπυ΄ ρίξωνος --- Σωματεῖο ΑΣΙΛ 8.30 μ.μ. Σοφοκλῆς χ Γιάννης, Χρίστος Σολωµής. Αινόπετρα 8.30 µ.μ.ῖ. Άλεχος Μαρκίδης, Κώστας Χριστο- δουλίδης, Νίκος Μακρίδης, | { Δημος Γεωργιάδης. ” ΈΝᾶδ ἁτιὸ τὰ τιὸ χαρακτπριστικἁ Υνω ρίσµατα τῇῆς εἰκοσαετίας τοῦ 1960...60, ταν ὁ ἐκφυλιομὸς τῶν ἀξιῶν καὶ ὁ ξε- πεσμὸς τῶν ἀνθρώπων. Ἐνῶ ὅδπλαδὴ ἡ κατάφερε νὰ κατα- στείλει οὔτε τὸ ἐθνικὸ «φρόντμµα οὔτε τὴν προσήλωστι µας σὲ ὁρισμένα ἠθικὰ καὶ ἰδεολογικὰ Ππρότυτια, ἐτὶ ἀνεξαρτῃ- σὶας ὡὠναγττύχθηκε ἕνας ἔντονος θΘαθ- μὸς φθορᾶς τῶν ἀξιῶν. Τὴν φθορὰ καὶ τὴν διαφθορὰ τῶν ἠθῶν καὶ τῶν ἀξιῶν ἐλάχιστοι εἶναι ἑ- ἀνγγλοκρατία δὲν σία κεῖνοι ποὺ σήµερα τὴν ἀμφισθπτοῦν. Οἱ διαφορὲς καὶ οἱ ἀμφισθητήσεις γύρω ἆ- τὸ τὸν ξεπεσμὸ περιορίζονται στὸν κα- Στιγµιότυπο ἀπὸ τὶς ὀγκώδεις συγκεντρώσεις ὑποφπφίων θουλευτῶν τοῦ ΔΗΣΥ, ἀντιπροέδρων τοῦ ΔΗ.ΣΥ κ. Λέανδ τιο. Κάτω ὁ ὀπίστις ᾿Αντιιρόεδρο ο αμ. οίας νὰ εἶναι µενο ποὺ παρατπρε τρώς ταλογισμὸ εὐθυνῶν. Ἀρκετοὶ πιστεύουν ὅτι τὴν ἠθικὴ καθίζηση µας τὴν ἔχουν φέρει ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκτὸς ἁπὸ τὸν γε- μας, Ὅμως αὐτὸ δὲν Ἰ ή μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ µεγάλη ἀλήθεια γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τὴν φύσηπ του καὶ τὴν Ψυχολογικὴ του σύνθεση ἀρέσκεται στὸ νὰ μιμεῖ- ται ὁρισμένα πρότυπα. Ὁ κ. Κυπριανοῦ ἔστω καὶ μὲ θλιθερὺ ἀποτυχία, προστια- θεῖ συνέχεια νὰ μιμεῖται τὸν Μακάριο. Ἔτσι δὲν μτιορεῖ ἕνας λαὸς διεφθαρ- μένος νὰ ἔχει πάντοτε μιᾶ ἀδιάφθορτ καὶ ἠθικὴ ἡγεσία. Ἡ ἡγεσὶία τῆς Κύπρου ἤταν σχε- δὸν στὸ σύνολο της µόνιμπ τὸν τελευ- ταία εἰκοσαετία. Ίδρα λοχιὸν ἂν στὸν τόπο µας εὐδοκίμπσε ἡ καθίζηπσπ τῶν ἠθῶν δὲν µπορεῖ ἡ ἡγεσὶα παρὰ νὰ εἷ- χε θάλει τὸ χεράκι τπς, ΄ Ίσως ἡ ἠθικὴὰ κατάπτωση τῆς ἠγε- ἕνα φυσιολογικὸ φαινό:' ται σ᾿ ὅλα τὰ ἅτο- ράδειγµα ρος Ζαχαριάδης ὁμελεῖ σὲ συγκέντρωστι στὸν' μα καὶ τὰ λο Πρόεδρο. διαφθορά, σύνολα ποὺ καὶ προσπαθεῖ νὰ πω β ΠΠ ες Ἀνω ὁ ἐκ τῶν 1 Άγιο Δομέ- ς κ. Μάτστις ὁμιλεῖ σὲ συγκέντρωση στὸ Στρόδολοι, παραμένουν στὴν ἐξουσία πέρα ἀπὸ ἕνα ὁριομένο χρονικὸ διάστηµα. ὝὍμως αὐτὸ δὲν συνεχἠ παραμονή της Εἶναι τότε ποὺ προκύστει ἡ ἀνόγκπ γιὰ Κάποια ἀλλαγή. ἛἜνας ὁτιω τοὺς πολ- λοὺς λόγους τῆς πτώσεως τοῦ Ντεσταίν. καὶ τῆς ἁἀνόδου τοῦ Μιτερὰν στὸν ἐ- ξουσὶα ἧταν ἀκριθῶς ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἰσχυριζόμενω σύνδεσπ της μὲ τὸν Γάλ- τὰ διαμάντια τοῦ Μτιοκά- σα πιθανὸν νὰ μὴν εἶναι ἡ ἁπόδειξα τῆς διαφθορᾶς, δὲν παύουν ὅμως ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι μιὰ ἔνδειξπ πρὸς αὐτὰ τὴν κατεύθυνση. Ἐδῶ ἡ ἡγείσία παρέμεινε καὶ παρα μένει ἡ ἴδια, κι ἐνῶ παραδέχεται τὴν προσπαθεῖ νὰ ρίδει τὸ φταίξιµο σὲ ἄλλους, Τὸ ΔΗΚΟ γιὰ πια- διατωρπθεῖ στὴν ἐξουσὶα μὲ τὴν ἐὧῑτ' ἀνταλλάγματι θοήθεια τοῦ ΑΚΕΛ καὶ ταυτόχρονα πο ΗΝ δικαιολογεῖ τὸν στὴν ἐξουσὶα. ὅσπως τὸ Φελίδα 3 η ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΙΛΙΔΗ ποιεῖται εὐθύνες γιὰ τὴν διαφθορᾶα. Δέν μτιορεῖ ὅμως ἕνα κόμμα ποὺ συνεχίζει ἴδιο λέει, νὰ θρίσκεται ψρανάτζια τῆς ἴδιας μηχανῆς, τιοὸ Ππρο- κάλεσε τὴν διαφθορὰ καὶ ὑποστπρίζεπαι ἁτιὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, ποὺ ὑποστήριξδαν ὅλα τὰ διεφθαρµένα κατεστυιµένα ὅδη- λαδὴ τὴν ἠγεσὶα τοῦ ΑΚΕΛ, νὰ διαφέρει στὴν νοὐτροπία. . Οἱ ἐκδιασμοὶ, οἱ εὔνοιες, οἱ ὑποσχό στὰ σεις καὶ οἱ θεατρινισμοὶ τῶν ἀνθρώπων πμ μιῇ η αὐτῶν δείχνει πὼς μὲ τὸ ΔΗΚΟ ἡ πο- ρε]α πρὸς τὴν διαφθορἀ εἶναι πιὰ οἵιὔου- ρπ. Ἡ συμμαχία ΔΗΚΟ -. ΑΚΕΛ εἶναι πιὰ φανερὸ πὼς ὄχι µόνο μπιορεῖ ν᾿ ἀλλάξει ἁλλὰ θὰ ἐτιτουύώνει τὴν πορεὶα πρὸς τὸν ὀετεσμὸ, τὴν δια φθορὰ καὶ τὴν συνολικὴ καταστροφή. τίποτε δὲν ΛΧΛΡΙΛΛΠΣ: Μόνο ῥ ΛΗ.11. μπορεῖ νά φέρει τὴν ἠπήαγὴ Μέσα στὰ απλαΐσια τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας ὁ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγεομοῦ κ. Λέανδρος Ζαχαριάδης μίλησε ψές στὀν Άγιο Δομέτιο, µε- ταφέροντας στοὺς κατοίκους τοῦ ἀκοιτικαῦ προαστείου τὸν χαισετισμὸ τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος κ. Τλ. Ἐληρίδη καὶ καλώντας τους νὰ ψηφί» σουν στὶς 54 Μαΐου τὴν ἆλ- λαγὴ, ποὺ µόνο ὁ Δημοκρα- τικὸς Συναγερμὸς μπορεῖ νἁ φέρει στὸν τόπο. Ὁ κ. Ζαχαριάδης ὑπογράμ µισε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Δημο- χοατικὺὸς Συναγερμὸς κατά- φερε εἷς πεῖσμα τῶν Λαϊνο- μετωπιικῶν ὄχι µόνο νὰ ἔπι- ζήσει, ἀλλά καὶ νὰ γιγαντω» θεῖ, σιορπώντας σήµερα μέ τὴ δύναμή του τὸ μήνυμα τῆς ἀλλαγῆς καὶ τῆς νίκης. .ΣΊΥΝΕΝΟΧΟΙ Ὁ ἀντιοόεδρος τοῦ ΔΗ. ΣΥ, ἐπεσήμανε τά λάθη, τὶς παραλείψεις καὶ τὶς αὔθαιρε- σίες τῆς Λαϊκομετωπικῆς συ γεργασίας τοῦ 1976. «Ἔγι- γαν ---εἶπε ὁ κ. Ζαχαριάδης ἕ--. συνένοχοι Λιὰ. τῇ σηµερι νὴ οἰκογομιχὴ χοίση ποὺ µα- στίξει τὸν τόπα καὶ ποὺ πλήττες ἰδιαάίτερα τὶς πλατιές λαϊκές μάζες». Στὴ συνέχεια, ᾧὁ κ. Ζαχα- οιάδης ἀναφέρθηκε στὴ διά- λυση τῆς λαϊκομετωπικῆς σν- χεργασίας ἡ ὁποία δικαίωσε τὸν ΔΗΣΥ. ᾿Απολούθως ἔπε σήµανε καὶ τὰ πολλὰ καὶ συ- θαρὰ λάθη τῆς νυθερνΥήσεως Ἐυπριανοῦ, τονίζοντας ἴδιαί- τερα τὴν «ἐπιζήμια ἀπόροιψη, κατόπιν πιέσεων τοῦ ΑΚΕΔ, “Πόνο ὁ ΔΗ.ΣΥ θὰ ἐξασφαλήσει οἰκονομικὴ ἀνήπτυξη Ὁ Δημοκρατικὸς Σύναγερ μὸς εἶναι τὸ µόνο κόμμα, ποὺ μπορεῖ µέ σιγουριά νὰ ἐπιτύχει χοινωνκκη δικαιοσύ- γη. ὍὉ λόγος εἶναι ἁπλός. Ἡ οἰκονομικὴ πολιτική µας ἐξασφαλίδει οἰκονομικὴ ἀνά- πτυξη. Καὶ ἡ οἴἰκονομικὴ ἀνάπτυ- Έη µέ τὴ σειρὰ της ἐξασφα λίπει δυνατότητα προσφορᾶς θελτιωµέγων κοινωγικῶν ὑπη- ρεσιῶν καὶ θδελτιὼσεως τοῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδου- τῶν ἆσθε- γεστέρων οἰκονομικὰ στοωµά των τοῦ λαοῦ. Ἡ ἄνθηση τῆς οἰκονομίας, ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴ γε- γικότερη πολιτική τοῦ. Δημυ- πρατικοῦ. Συναγεομοῦ, θὰ ἐ- πιτρέψει τὴν ἐφαομογὴ μιᾶς πραγματικὰ «φιλοπρόοδης καὶ φιλολαϊνῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους. Οἱ κυριότεροι τομεῖς κχοι- γωνινῶν ὑπηρεσιῶν ποὺς τοὺς ὑποίους θά στραφεῖ ἡ προσοχὴ τοῦ Δημολοατικοῦ Συναγερμοῦ εἶναι: Ἡ στέγα ση, τὰ προσφυγικά προθλή- µατα, οἳ κοινωνικές ἀσφαλί- σεις, ἡ ἰατουφαρμακευτική πε ρίθα]ψη. ἡ δωρεᾶν Παιδεία καὶ ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἵἡ- παίθροι, Ἡ ποινωνικὴ μέρι- μνα. ἡ μέριμνα γιά, πολύτε- χνους γναὶ πΚηγέντες, Α) Η ΣΤΕΓΑΣΗ: Ὁ Λημοκρατικὺς Συναγεύ- μὸς πιστεύει ὅτι πρέπει νά ποοσφέρονται ἴσες εὐχαιοίες ἀποκτήσεως στέγης σέ ὕλες τὶς οἰκογέγειες. Γι αὐτὸ τὸ 14γο θὰ προωθήσει τὴ Ίχοη- µατυδότηση ἀνεγέρσεως οἳι γιῶν καὶ διαμερισιάτών. χα μη] οῦ. ρόστονς μέ πολνετὴ περίοδο ἀπυπ]ηοωμῆς γιά νά ἐπιως εηθοῦν. τὰ οἱρογομιγίς ἀσθενέστερα στρώματα τυῦ λααῦ. τὰ απ)αΐσια τῆς στεγαστι ρῆς του ποιτικῆς ὁ Δπμολοις τικὸς Συναγερμὸς θὰ ἐγιογύ σει οἰνονομιχὰ τον ᾿Ὄρνανι: σιὸ Χοηματοδυτήσεως, τά: γης χα τόν Ὃσγανισιὸ Α- χαπτύξεως Τῆς, Ποοτεσυόύτη τι στὴ δινειωδύτηση θά ἕ- γονν οἱ χαμηλά ἀμειθόμενοι καὶ τὰ νεαρὰ ἀντούγινα, Δέν ὑπάρχει όψας. γιατὶ τὰ πασαστὺ δαγειοδατήσεως νε μήν φθάνει σέ εἰδικές περι πτὼσεις τὸ 10000. Ὁ Δημο- κρατικὸς Συναγερμὺς θά ἐ- πιδώιξει τὴν τροποποίηση τῆς νοµθθεσίας γιὰ τοὺς δυό πιὸ πάνω ὀργανισμοὺς μέ στόχο νὰ ἐπιτευχθεῖ µεγαλύτερη συμμετυχῆ τοῦ πκοινοῦ στὴ διαχείριση τοὺς, Β) ΚΟΙΝΕΣΝΜΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Οἵ Κοινωνικές ᾿Ασφαλίσεις, µέ τὸ γέο ἀναλογικὺὸ σύστή- μα, ἀποτελοῦν ἕνα χρήσιμο θεσμὸ τὸν ὁποῖο ὁ Άημοχκρα τικὸς Συναγερμὸς θὰ διατη- ϱήσει καὶ θὰ χκαλυτερεύσει. Τὸ σύστηµα ὅπως τὸ ἐφάρ- µοσε ἡ Κυθέρνηση ἀδικεῖ µε οινές τάξεις χαμηλὰ ἀμειθο: µένων. Αὐτές θὰ ἀνακουφι- σθοῦν ἀπὸ τὸ ὑπερθολικὸ δά- ρος μέ τὴν µείωση τοῦ ἵψοις τῶν. εἰσφορῶν τους. Χωρίς νά. μειώσει τὰ ἐπίπεδα τῶν ὠφελημάτων, ὁ Δημονρατι- γὺς Συναγεομὸς θὰ ἀναδιαρ θρώσει ὀρθολογιστικά τὶς εἰσφορές ὑπέο τῶν οἴκονομι- νὰ. ἀσθενεστέρων στρωμάτων τοῦ )αοῦ µας. Ὕ π άἆ ϱ- χουν περιθώρια ἀὀναθεωρήσεέεως τοῦ ἴψους τῶν εἰσφορῶν χῶ- ος νά μειωθοῦν οἱἳ συντά- ἒεις γαὶ τὰ ἄλλα ὠφε]ήματα, ὍὉ Αημοκρατικὸς Ἀυναάγες- μὸς πιστεύει. ὅτι Ἡ ἐπιθο)ὴ εἰσφορᾶς γιὰ τὶς κοινωνικές ἀσφαλίσεις στύχο πρέπει νά ἔχει τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγνῶν τῆς κυινωνικῆς ὃι- καιοσύνης καί ὃχι τὴν ὑπὸ ἔνδυμα παρω.) αγῆς φορο]ο- γία τοῦ. κοινοῦ, “ο. Δημυκοατικὸς ο νναγες- μὸς πιστεύει ὕτι ἡ γουνικὴ διαφοσὰά πεταξὺ τοῦ. συνηθι- σμέγον. ὁρίου. ἀφυπηρετήσεως Ομλικία 0 ἐτῶν) καὶ τοῦ ὐ- ρίου. συνταξιοὀυτήσεως [ἡι: γίις ὗ ἑτῶν) δημιουργεῖ ο πάφα πιλκυὺς πολίτες ποὺ: ὀλημα ἐπιθιώσεως. Τ αὐτὸν τὸν λόνο καὶ σὲ απρῶτὸ στά- δι ὁ Δημοκρατινὸς Σύνα: εομὸς θά εἰσάξει σύστημα πιρογῆς εἰδιμῶν συντάξεων υιὰ τὶς ἡραγίες τῶν Ό0---ῦτ ἐτῶν. Γ) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ: ο Ὁ Απιονοατισὺς μὸς πιστεύει ἐπίσης σίγγρονο κράτος αμ ονάνευο ὅτι τὸ φ ἔχει Όπυτ χρέωση νὰ προσφέρει κοινώ- γικές ὑπηρεσίες καὶ ἰδιαίτερη φοοντίδα στοὺς µκατοίκους τῆς ὑπαίθρου. Πιστεύουμε στὴν ᾿ἰσορροπημένη ἀνάπτυξη τῶν ἀστικῶν καὶ ἀγοοτικῶν περιοχῶγ. Ὁ Δημοκρατικὺς ἜἛνυναγερ- μὸς θὰ προωθήσει τὴν αὔξη- ση τῶν παρεχοµένων ὕπηρς- σιῶν καὶ τῶν ἀνέσεων στὴν φυπριαχὴ ὕπαιθρο. Θὰ δελτιω θεῖ τὸ: συγχοινωνιακὸ δίκτυο. Θὰ ἐπεκταθεὶ ἡ ἰατροφαρμα- γευτικἡ περίθαλψη σὲ ὅλα τὰ μεγάλα ἀγροτικὰ Χέντρα, θὰ ἀνυψωθεῖ τὸ ἐπίπεδο τῶν σχολείων μέσης παιδείας στὴν ὕπαιθρα, θά καταπολε- μηθεῖ ἡ ἀστυφιλία καὶ. θά ἀποχεντρωθοῦν οἱ κΑθερνη- τικές ὑπηρεσίες γιὰ νὰ ἐξν- πηρετοῦν 'τοὺς κατοίκους τῶν χωριῶν. Δ) ΥΓΕΙΑ: Στὸ ζωτικὸ κοινωγικὸ/ το- µέα᾽ τῆς ὑγείας. ὁ Δημοκρα- τικὸς Νυναγερμός πιστεύεν ἀνράδαντα στὴν ἀνάγνη γιὰ δωρεὰν ἰατροφαρμαχευτικὴ περίθαἸφη, ἡ ὁποία ταυτόχφο να πρέπει νᾶ εἶναι χαἱ χα- λῆς ποιότητος. Παράλληλα θὰ αὐξηθεῖ ἡ μέριμνα. γιὰ, τὶς ὁμάδες ποὺ ἠποφέρονν ἀπὸ χούνιες ἀσθέ- γειες ὅπως οἳ γεφοοπαθεῖς, οἱ παραπ]ηγικοὶ χα τὰ ᾱ- ναιμικὰ παιδιά... ᾿Ῥαίΐσης θὰ δυθεῖ ἴδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὰ. σωματικῶς ἢ διανοητικῶς καβυστερημένα παιδιά, Ὁ. Λημποχρατικὸς Ἀν9ναγες- μὸς θά. αταθάλει κάθε ὄυνα τὴ προσπάθεια γιὰ τὴ δελτίων ση τῶν ὄψων καὶ συνθηκῶν ἐργασίας ὁ]όμληρου τοῦ. ἰα- τρινοῦ. να παραϊατοικοῦ που σωπικοῦ. ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐπιτελοῦν τὸ ἐπιστημονινὺὸ ἀνθρωπιστικὸ ἔργο τους μέ ἄγεση καὶ ἀξιοπρέπεια, ϱ) ΚΟΙΝΖΣΝΙΚΗ ΜΕΡΙΝΝΑ ο. Δημοχρατικὸς Ἠ ὑναγεῦ- πὸς πιστεύει ὅτι ἡ ἴδουσιη τῷ 2ετῶν. νηπιονομικῶν γα 6ρε- η υλομικῶν. Σέντρων σὲ πόλεις χαϊ. ατὶς ἁγυοτιγές περιοχές εἶναι ἁπαραίτητιη γιὰ νὰ πω ρε ἡ ἑσγαζόπεένη πυναίκο παραγωγικά στῆν οἱμονομία χωρίς νά πᾶ- νὰ. ἀποδώσει ραμελεῖ τὰ παιδιά της. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ τροπρποιη- θεῖ ἡ νοµοθεσία γιὰ τὶς ἐγ- κύους ἐργαζόμενες γυναῖνες γιὰ νὰ ἐγθαρρυνθεῖ ἡ Ύεννη- τικότητα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ παροχἡ ἐπιδομάτων γιὰ τὶς ἐγχύους. καὶ τὶς ἐργαζόμενες μητέρες καὶ θρέφη καὶ µι- χρὰ παιδιά. ΣΤ) ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΕΝΟΥΣ: Ἱδιαίτερη ὑποστήριξη θὰ δοθεῖ ἀπὸ τὸ κόμμα µας στοὺς πολύτεκνους. Αὐτὸ ἐ- πιθάλλεται χαὶ λόγω τοῦ σο θαροῦ. δημογοραφικοῦ προθλή- µατος ποὺ ἀντιμετωπίζει σή- µερα ἡ Κύπρος. Θὰ ληφθεῖ σειρὰ εὐεργετικῶν µέτρων γιὰ τοὺς πολύτεχνους, περι- λαμθανομένων καὶ εἰδικῶν φορολογιχῶν ἀπαλλαγῶν. Τε νικά: ὁ Δημομρατικὸς Ἓυνα- γεομὸς θὰ ἔχει σὰν ποότυπυ τῆς πολιτικῆς του ἀπέναντι στοὺς πολίτεκνους τὸ προη- , : στ ν γμένο σύστηια ποὺ ἰσχύει στὴν Ἑλλάδα. .) ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ Ὁ Λημονρατιχὸς Ἀ9ναγερ ἔντονο ἀἴσθημα τῆς κοινωνὶ- κῆς δικαιοσύνης. Είναι θααι- σµένη πάνω σέ σύγχρονες γαὶ πραγματικἁ προοδευτικές ἀντιλήψεις καὶ απρονοεῖ τὴν παροχὴ γαζῆς ποιότητος Ἅοι- χιωγιχῶν. ὑπηρεσιῶν σὲ ὄλους ὕσους ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη ὥστε νὰ. διατηρεῖται φηλὸ θιοτι»ὸ ἐπίπεδο γιὰ ὁλόκληθυ τὸ λαό. Γενικά ἕνας εἶναι ὁ θασικὸς στόχος τοῦ Αημυμρα τικοῦ. Νυνα/εομοῦ κα τὺν στόχο αὐτὸν θὰ ἐπιτίχει 'Π ἐξασφάλιση. στην πράΒη τοῦ θασικοῦ. ἀνθρωπίνου. δικαιώ: µάτος τῆς ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ Διαθιώσεως ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙ ΡΕΤΑ τῶν πολιτῶν. Ἀ1όνον ἔτσι ἑἐξασφωλίπεται ἡ εὔοντ θμη λειτουργία τῆς Δημοκοις τίας. Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΠΗ ΠΟΔΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΕΡΜΟΥ Ὁ. Δημυσθατιὸς ο ναγϱ μὸς πιστεύει ὅτι τὸ προσᾳ γι χὺ προθκηµα. θᾷ εὔὗρει ΤΗΝ ὀριστική του λύση µόνον ὅ- μὸς πιστεύει στὴν ἀνάγκη γιὰ δίκαιη Χαταγομὴ τῶν δα ρῶν, ποὺ δηµιούργησρ ἡ τουρ κικὴ εἰσδολή. Οἱ θέσεις μας γιὰ. τοὺς πρόσφυγες ἐμφανί ἕονται πιὸ κάτω. Ῥχετικὰ µέ αὐτούς, ποὺ “χωοίς νὰ ἔχτοπι σθοῦν, ἔχουν οὐσιωδῶς πλη- γεῖ ἀπὸ τὴν τουοχικἠ εἴσθυ- λὴ τὸ κὀμμα µας θὰ ἀγωνι- σθεῖ: α) Γιὰ τὴ δελτωση τῆς σχετικῆς µέ αὐτοὺς ἀνακου- φιστικῆς νομοθεσίας, χαὶ β) Τιὰ τὴν ἀναγνὼριση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων, ὅσων Ορίσκονται στὰ κατε- χόµενα. σὰν ἀσφάλειας γιὰ τὴ λήψη ὑπό ἐγγύηση τοῦ Ἐράτους δανείων γιὰ σκο- ποὺς ἐπαναδραστηριοποιήσε” ως, ἐπαγγελματικῆς ἄποκατα στάσεως καὶ σπουδῶν καὶ ᾱ- ποκαταστάσεως τῶν τέκνων των. ΓΕΝΙΚΑ, ἡ κοινωνικἡὴ πο- Φιτικὴ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ ναγερμοῦ. διαπνέεταν ἀπὸ τὸ ταν ἐξασφαλισθεῖ τό ΔΙΚΑΙ- ΟΜΑ ὕλων ἀνεξαίρετα τῶν πρυσφύγων νὰ ἐπανέλθουν ἓ- βελοντινὰ στὶς ἑστίες τους ὑπὸ συνθῆκες ἀσφαλείας. Τὸ, δικαίωµα αὐτὸ τῶν προ σφύγων δέν ἐξασφαλίζεται γα δέν κατοχυρώνεται μέ δηµαγωγίες, μέ συνθηµατολο γίες καὶ µέ ὡραιολογίες, Το διναίωµα αὐτό, θὰ ἐξασφαλι- σθεῖ «μόνον ἂν ἀκολουθηθεῖ -ἡ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, πο- Ἰιτική, ποὺ ὅπως ἔχει προα- ναφερθεῖ, µόνον ὁ Δημοχρα: τινὸς Σι υναγεριὰς ἀκολοι- θεῖ. Μέχρις ὕτου ὅμως φθάσει { ὥὤσα τῆς ἐπανόδου, ὁ Δη- μωκρατικὸς Σοναγερμὸς ἔχει σὰν ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ τῆς γυι- νωνικῆς πολιτικῆς του τὴν ᾱ- χακυήφιση τῶν προσφύγων καὶ τὴν ταχεία οἰκονομικὴ ἀπονατάσταση τους. Α). Ὁ Αημοκρατικὸς Συ γανερμὸς θεωρεῖ. ὅτι εἶναι ἀδιανόητυ. σῆμεφα, ἑατὰ γρὸ γιά. μετὰ τὴν Τουρχικὴ Ε- σρολή νά ὑπάρχουν ἁγύια ἄστεγοι πρόσφυγες καὶ πολ- Ἰοὶ νὰ ζοῦν οσάτω ἀπὸ ᾱ- θλιες συνθῆκες. Γι αὐτὸ ναὶ ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμός θὰ ἐντείνει καὶ θά ἐπισπεύ- .σεν τὰ προγοάµµατα: στεγά- σεως καὶ αὐτοστεγάσεως καί θὰ καταργήσει τὶς χομµατι- κές καὶ προσωπικές εὔνοιες. Ταυτόχρονα, προτείνουμε τὴν πιτλοποίηση τῶν σπιτιῶν τῶν συνοικισμῶν καὶ τῆς αὖ τοαστεγάσεως στοὺς πρόσφυ- γες κατόχους τους. Τὸ μέ- τρο αὐτὸ σχοπὸν ἔχει νὰ προ σφέρει ἄμεση καὶ οὐσιαστικὴ οἰκονομιμὴ θοῄθεια στοὺς πρό σφυγες γιὰ τὴ θελτίωση τοῦ θιοτικοῦ τους ἐπιπάδου κάτω ἀπὸ τὶς σημερινές προσωοι- νές συνθῆκες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ στιγμή ἐπιστροφῆς τους πού θὰ χοειάξονταν πἁλι ὃρα στηριοποίηση, ΤῬὸ μέτρου αὖ- τὰ δέν καλύπτει καὶ δέν ἔπη οεάσει τὶς τουρκοκυπριαχές περιουσίες, Β) Ὁ Δημοκρατικὸς Σι γαγερμὸς νἱοθετεῖ καὶ τὰ ἆ- κόλουθα νέα µέτρα ἄνγακου- άίσεως τῶν προσφύγων: Δυ- νατότητα ακρησιµοποιήῄσεως τοῦ. ποσοῦ ποὺ δίδεται γιὰ αὐτοστέγαση σὰν προκαταθο μὴ, γιὰ ἀγορὰ διαµερισιάτων κπὶ μακροχρόνια ἀποπληρω- μή. ᾿Αναγνώριση τῶν περιου σιακῶν στοιχείων τῶν προ- σφύγων στὰ κατεχόμενα σὰν ἀσφάλειας γιὰ τὴ λήψη ὅὃα- ψείων ἐπαναδραστηριοποιῆσε- ως µέ Κυθερνητικὴ ἐγγύηση. Σχέδιο γυδερνητικῶν ἐγγυή- σεων γιὰ δάνεια, ποὺ συνά- πτουν πρόσφνγες γιὰ σνο. ποὺς στεγάσεως, σπουδῶν δα . ὁ καὶ ἐπαγγελματικῆς ἀποχα- ταστάσεως καὶ ὅραστηριοποιή σεως. Πλήρη ΑΠΑΛΛΑΓΗ τῶν. προσφύγων ἀπὸ τὴν ἡ- ποχρέωση πληρωμῆς µεταέι- θαστικῶν δικαιωμάτων διὰ ἀγίνητο ποὺὶ ἀποκτοῦν γιὰ σχοποὺς αὐτοστεγάσεως, Γενικἁ ὁ Δημοκρατικὺς δυ ναγεομὸς ἔχει σὰν ΠΑΓΙΑ 1ΗΟΑΤΤΙΚΗ του τὴ δίκαιη κατανομή τῶν δαρῶν τῆς εἰσθο)λῆς. ΤΓιατὶ ὅπως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἱδρύσεως των ἔχει διακηρύξει ΧΗΣ ΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΣΜΗΕΝΟΙ ΔΗΝ ΔΠΙΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙ- ΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΝΑΙ ΧΑ ΕΧΟΠΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΤΟ τοῦ ᾽Αμεριχανιοῦ σχεδίου. Μέ τὴν ἀπόροιψη ἐχείνη --- διακήουξε ὁ κ. Ζαχαριάδης --- δέν χάθηκε µόνο ἡ εὖναι οἷα ἐπιστροφῆς στην ᾽Αμμό- χωστο, ἀλλὰ καὶ στοῦ Μόὸρ: φου καὶ σέ ἄλλες περιοχές. Ὁ κ. Ζαχαριάδης ὑπενθύμι- σε ὅτι σὰν συνομιλὴτὴς τὰ 1915, ὁ χ. Κληρίδης εἶχε εἰ» σηγηθεῖ ὅπως ἡ συςήτηση τοῦ ἐδαφιποῦ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο, τὸ Λευκό- χοικο καὶ τοῦ Μόρφου, Ὁ 3}. Ζαχαριάδης ἆχαρα- κτήρισε σὰν μιὰ ἀκόμα γκά φα τῆς χυδερνῄσεως Κύπρια νοῦ τὴν σύνδεση τοῦ θέµα- τος τῆς ᾽Αμμοχώστου μέ τὰ πρακτικἁ µέτρα, δίνοντας ἕ- τσι τὴν εὐχαιρία στοὺς Τούᾳ Χους νὰ ζητοῦν ἀπαράδεκτα ἀνταλλάγματα γιὰ ἐπιστροφῇ τῶν ᾽Αμμοχωστιανῶν στὴν πόλη τους, , ΑΠΑΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Συνεχίζοντας ὁ κ. Ζαχα» Ὀιάδης ὑπέδειξε ὅτι οἱ ᾿ τέως συνεταῖροι προσπαθοῦν καὶ σήµερα, παρουσιαζόµενοι σᾶ νέες καταστάσεις καὶ µέ νέα σχήµατα, νὰ ἐ ν καί πάλι τὸν λαό, Ἐϊπε ὁ ἀντνι πρόεδρος τοῦ ΛΗΣΤΙ «Ὅμως νὰ μὴ γελιόµαι στε, Μέ ὅποιο σχῆμα καὶ ἂν παρονσιασθοῦν. ΔΗΠΑ λέγονται, εἶτε ΠΑΜΕ εἶτε Ἔνωση Κέντρου -- ὅ- σα συνθήµατα καὶ ἂν προθά: λουν δέν παύουν νὰ, εἶναι τὸ ΑΚΕΛ, τὸ ΔΗΚΟ, ὁ ᾿Αλέ- κος, ἡ ΕΔΕΚ, τὸ νούμερο 6 τῆς φόρμουλας ὁ Τάσος καὶ ὁ Σοφιανὸς ποὺ κατέστρεψε πὴν παιδεία µας. » Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἡ φόρι µουλα 1-------ᾱ---δ εἶναι οἱ «ἴ- διοι οἱ ἄνθοωποι καὶ χαταστά σευς ποὺ εἶναι Ισυνυπεύθυνοι γιὰ τὰ σημερινὰ χάλια µας. Ὅλοι αὐτοὶ μαζὶ ---ὅλοι νε Ἑαύρετα οἱ τέως συνεταῖρον -- αὶ ὁ καθένας τους χωοι- Παίζουν τὸ πανγνίδ. τοῦ ΑΚΕΛ. Καὶ θοηθοῦν τοὺς Κομμουνιστές νὰ καταστρέ-- φρουν. τὸν τόπο. Καὶ ἀλλοί- μονο στὴν «φιωχὴ µας Κύπρα ἂν μέ νέες φόρμουλες καὶ γέα λαϊχκὰ Μέτωπα ἍµΥίνουν ουθμιστές τῆς πολιτοαῆς ζω» Πς τοῦ τόπου οἱ Κομµουνι- στές, μέ τοὺς σὐνοδοιπόρους ποὺς». Ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ ΔΗ: ΣΥ καὶ πιστὸς χαὶ ἀφοσιω- μένος συνεογάτης τοῦ κ. Κλη οἴδη κατέληξε ὅτι δέν ὑπάρ. χει ἄλλη ἐκλογὴ ἀπὸ «τὸν ΛΗΣΎ καὶ τὸν Πούεδρο του κ. Γλαῦκο Ἑληρίδη, γιά νὰ ςγεῖ ἡ Κύπρος ἀπὸ τὸ ση: μεριμὸ πολιτικὸ καὶ οἴκονο ΛΙΙΛΝΛΜΤΕΣ ϱ ΜΠΕΗΚΙΛΣ Φ Απο 1η ΣΕΔΙδΑ στοὺς «πρόσφυγες» τλους (ἱἰδιοκτησίας γῆς ποὺ καλλιεργοῦν. Αναφερόμενος στὰ ἐ- σωτερικὰ τῶν Τουρκοκυ- πρίων, ὁ κ. Ντονκτὰς εἷ- πε ὅτι ὑπάρχουν κόµµατα ποὺ τὸν κατηγοροῦν ὅτι δὲν συνεργάζεται μὲ τοὺς. Ἑλληνοκύπριους, καὶ αὐ: τὰ τὰ κόμματα, εἶπε, εἷ- ναι αὐτὰ ποὺ ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ τουρκί- κοῦ στρατοῦ. » τι. τῆς Στὴ συνέχεια, ὁ κ. τον κτὰς ἐπετέθη κατὰ τῶν κομμάτων τοῦ κ. Ντουρ- ντουρᾶν καὶ τοῦ κ. ᾿Οζ- γκιούρ καὶ εἶπε ὅτι ὁ ἴδι- ος ἀκολουθεῖ πὸ δρόµο τοῦ ᾿Ατατούρκ. «Ὁ θεὸς» εἶπε «ἃς μὴ μᾶς ἄποστε- ρήσει τὴ σκιὰ τῆς Τουρ- κίας, τὴν Τουρκικὴ ση: µαία καὶ τὴ Φφὠνὴ τοῦ μουτζζίνη ποὺ καλεῖ τοὺς πιστοὺς στὴν προσευχή». Σελίδα 4 Φ.35 ᾿ Ανθολογία «Στὸκ τὸ ἄγριο δί» 11.00 ᾿᾽Αργὰ τὸ Σάδδόατο εΧρυσὴ γόνδολα» ἍχΧΧΚΚΧΧΧΑΧΑΧΧΧ παι- Ττν ρασιὀόφώνο Τ λένε τὰ παιδιά μιά τήν τπλεύραση ὑΦημοσιεύτηικε πρόσφατα στὸ ἀθηναϊκὸ εΒῆμα» ἕνα ἐἑἐνδιαφέρον ρετιορτάζ ποὺ ἕἔκαναν οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τῆς Στ΄ τάξης τοῦ δημοτικοῦ σχολεὶου 'Αγ. Γεωργίου Φερρῶν, ρωτώντας γιὰ τὴν τπλεό- ῥραση τὰ παιδιὰ τῆς γειτονιᾶς τους. 'Ας δοῦμε ὅμως τὶ ἔχουν νὰ ποῦν τὰ παϊδιὰ γιὰ τὴν τηλεόραση: ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΕΝΛΙΑΦΕΡΟΝ Ἡ τηλεόραση ἔχει γίνει µέ λος τῆς οἰκογένειάς µας]! Μπῆκε στὸ σπίτι µας, σὰν εὐπρόσδειτος ἐπισκέπτης ἡἢ σὰν εἰσθολέας, Δὲν θἀ εἶναι ἀλήθεια -ἂν ἀργηθοῦμε αὐτὴ τὴν κχατόσιαση. Ἡ πιὸ σω στὴ ἀγτιμετώπιση εἶναι νὰ δεχτοῦὔµμε αὐτὴ Ἠτὴν κατά σταση, μαζὶ μὲ τὸν κίνδυνο « γιὰ τὴν πγευµατικἠ µας Ἄ- εία, γεία. Ἡ τηλεόραση θεωρεῖται φυ χαγωγία γιὰ τὸν ἐλεύθερο Χρόνο µας. Όμως εἶναι γγω στὸ ὅτι ὅταν παρακολουθοῦμε δὲν κάνουμε τίποτ’ ἄλλο ἆ- πὸ τὸ νὰ ἔχουμε τὰ µάτια µας καρφωμένα σ᾿ ἕνα κου πι. Τὴν ἀνοίγουμε, καθόµα- στε ἀκίγητοι μπροστὰ της, ἐνῶ ἐκείνη τὴ στιγμἡ ἀντὶ γὰ χαζεύουμε, θὰ μπορούσα µε γὰ κάνουμε κάτι πιὸ ἐν διαφέρουν: παραδείγματος χά ῥρη νὰ διαδάζαµε ἕνα διδλίο νὰ µαθαίναµε μιὰ ἕἙένη γλῶσσα κλπ. χνκκ ΤΜΑΠΠΕΤ ΣΟΟΥ - Ὁ τραγουδιστὴς ἍὙΤζώνυ Κάς Φφιλοξενεῖται στὴν ἆπο Ψιγή ἐκπομπὴ τοῦ «Μάππετ Σὼουν ποὺ εἶναι ἀφιερωμέ νη στὴ λαϊκὴ μουσικὴ τῆς , Αμερικανικῆς ὑπαίθρου. ο ἁ κα ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ο Απὸ τὴ σειρὰ «Ανθολο Ὑίαν θὰ μεταδοθῖ ἀπόψε στὶς 9.35 ἡ Ἁτηλεταινία «Στόκ τό ἄγριο παιδί» ποὺ | εἶναι δασισµένη σὲ ἆληθι 1 η } ι νές Ἱστορίες παιδιῶν ποὺ σὲ ἄγρια κατώστα ση, Πρωταγωνιστοῦν: Ντέη- 6ιντ Τζάνσεν, Τρὶς Βὰν Ντε 6ήρ, Μπέντζαμιν Μπόττοµς, Τζόζεφ Μπόττομς. «0 Κυνηγοὶ ἀνακαλύπτουν ἕνα παιδί Εἶναι ἐξαγριωμένο.. Τὸ φέρ Ύουν στὸ ἰατρικὸ κέντρο ἑ- Τὸ πλῆρες 5.00 Ἔναρξη . Κινούμενα οχέδια 5.30 ᾿Εφτὰ μικροὶ Α' οἱ 6.00 Εἰδήσεις 6.05 Εἰδήσεις στὴν Τουρκική 6.10 Εἰδήσεις στὴν ᾽Αγγλικὴ 6.20 'Ὁ Δρόμος ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑ'Ι ΟΥ 1981 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0615 Πρωϊνὴ γυµναστικὴ 0630 Εἰδήσεις 0640 Ἑλληνικὴ µουσικἡ 0645 Σήµερα 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίον τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾽Απὸ τὴν Ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ Ἐμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 0830 0030 0945 1000 1005 1105 1130 1200 1330 1430 Μουσική Ροσσίνι Εἰδήσεις Θέατρο ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο Ἑλληνικοί δίσκοι Ἑλληνικὰ τραγούδια Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις Ποικίλη ἑλληνικὴ µουσικὴ ᾿Αθηναϊκὸ πεντάγραμ- μο στὸ μικρόφωνο ποῦ ΡΙΚ ᾿Απὸ τὶς τελευταῖες ἐκδόσεις δίσκων τῆς ξένης ἐλαφρᾶς µουσικῆς Εἰδήσεις Ρυθμοὶ Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 1500 1530 1600 605 1700 καὶ ΄Αριθμοι κπεύτάση καὶ µελέτη, οοιοφανο ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΡΕΤΗ -. Μερικἁ παιδιὰ ρωτήθηκαν πόσες ὧρες δλόπουν τηλεό- ραση, ποιὲς ἐκπομπὲς δλέ- πουν καὶ ἂν τὰ ἐπηρεάζουν οἱ ἀκπομπὲς. Νὰ τὶ ἁπάντη σαν: Χριστιάνα: Βλέπω τηλεό ρ9ση τὸ Σάδδατο ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ζι . Τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὶς µέχρι τὶς 6.30 καὶ τὶς ὑπόλοιπες µέ ρες δλέπω γενικά ἃ ὧρες. Βλέπω ὅλα τὰ παιδικά, «Μπὰκ Ρότζερ», «Λάουρα», «ΠΏλοῖο τῆς Αγάπης». Ναὶ, ἡ τηλε όραση μ’ ἐπηρεάζει, Λέώ: «μακάρι γάμουνα στὴ θέση τους», Ἠλίας : Βλέπω τηλε όραση. Όλες τὶς παιδικές, «Ντάλ- λας», «Λάουρα», «Λοὺ Σκράντ» καὶ θρίλλερ καὶ μ᾿ ἐ πηρεάζουν πολὺ. Χριστίνα: Δὲν δλέπω κα θόλου παιδικὲς ἐκπομπὲς, µό νο τὴ «Μάχη τῶν πλανητῶν», Βλέπω τὸ «Θέατρο τῆς Δευ τέρας» κ.ἄ. Δὲν μ’ ἐπηρεά κκκ κ γός πανεπιστημίου γιὰ ᾿Εκεῖ τὸ παρακολουθοῦν. ἕνας φυ χολόγος καὶ μιὰ εἰδικὴ θε ῥαπεύτρια ὁμιλίας. Τὸ παι- δι ἀντιδρᾶ στὶς προσπάθει ες του µέ ἑἐξαιρετικὴ ἐχθρό τητα. ο. ΧΡΥΣΗ ΓΟΝΔΟΛΑ ᾿Απὸ τὴν ἐκπομπὴ «Αρ- γὰ τὸ Σάδδατο» θὰ µεταδο θεῖ ἀπόψε στὶς 11.00 μ.μ. τό δεύτερο ἀπὸ τρία µέρη τοῦ Ἰδου Φεστιδὰλ Εύρω- παϊκοῦ τραγουδιοῦ «Χρυσὴ Γόνδολα». Εμφανίζονται οἱ. Ἅ᾿Αμεν τέο Μίγκι, Ἔντυ Γκράντ, Ἔντσο Μαλεπάσσο, Γκέητ Μπούς, ᾽Αμάνταο Λήρ, Ἔ- ρικ Κάρμεν Βιόλα Βαλεντί νο, ος Τρίκ καὶ ὁ Πού πο καὶ σὲ συνέντευξη ὁ Χούλιο ᾿Ιγκλέσιας. αν ρουσιέκα ἡ Αμάντα ἠρ. πρόγραµµα 7.10 Τὸ μικρὸ σπίτι στὸ λειδάδι 8.00 Μάππει Σόου ! 8.30 Εἰδήσεις 9.00 Μουσικό πρόγραμμα Τραγουδᾶᾷ ὁ Πόλυς Χαραλάμπους 9.35 ᾿Ανθολογία 10.55 Εἰδήσεις «11.00 ᾽Αργὰ τὸ Σάδδατο 11.50 Τέλος ἐκπομπῆς. Φ 1730 Τραγουδιστές τῆς ἐλαφρᾶς ἑλληνικῆς μουσικῆς 1800 Εἰδήσεις 1805 'Ἡ ὅρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ Θρησκευτικὴ ὁμιλία Παλιὰ Ἑλληνικὰ τραγούδια Ἡ ἠχὸ τῶν γεγονότων 3000 Σάδόατο 6ράδυ 2100 Στίχοι καὶ μουσικὴ εἴο 1845 1900 1930 2130 Τὸ Τ. τῶν ἀποδήμων 2200 Εἰδήσεις , 2210 Ξένη μµουσικὴ καὶ τραγούδια ΄ τῆς ἐποχῆς µας 2300 Εἰδήσεις 2305 Μελωδίες, ρυθµοί τραγούδια Εἰδήσεις ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 2400 0005 Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0900 Νέες παραλαθὲς δίσκων σοδαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Ἐλαφρὰ κλασικὴ μουσικὴ Ἐκπαιδευτικὸ ραδιόφωνο 1000 1005 1020 1030 ᾿Ελαφρὰ κλασσικὴ µουσικὴ ({συνέχεια) 1100 Τὸ σοδορὸ τραγούδι 1130 - 1200 ᾿Εκλεκτές μουσικὲς σελίδες ΄ζουν καθόλου. Γιῶργος: Βλέπω εἰδήσεις, «Λὰς Βέγκας», «Ντάλλας», «Λοὺ Γκρὰντ» καὶ μ’ ἐπηρεά ουν. Πάρις: Βλέπω ἀναλόγως μὲ τὸ πρόγραµµα τῆς ἡμέρας. Μερικὲς φορὲς θλέπω καὶ ό ὧρες. Βλέπω «Ιἱράτωρ Μπρίγκς, «Καραγκιόζη», «Πλοίο τῆς Αγάπης», ο ο Ρότζερς», «Μιὰ φορά κι ἕναν Κανρὸ ήταν ὁ ἀάνθρωπος», «Μαχη τῶν πλαγητῶν», «Τε τραγωνα τῶν ᾧστέρων». “Ὁ- ταν τὸ ἔργο εἶναι τρομακτικὸ ἐπηρεάζομαι καὶ δλέπω ὄνει ρα ἐφιάλτες τὸ περιεχόµενο τοῦ ἔργου καὶ φαντάζομαι ὅτι τὸ θύμα εἶμαι ἐγώ. Θέλω ὅ- µως γὰ παρισάνω τὸν ἥ- α. Ε λρρα: Βλέπω «Καραγκιό ζη», «Μάγια μέλισσα» καὶ «Μάχη τῶν πλανητῶν» καὶ μ’ ἐπηρεόζουν. Μαριάννα: Μ’ ἀρέσουν οἱ ἀστυγομικὲς Ἱστορίες, οἱ πὲ ριπέτειες, τὰ μυστήρια, τὰ Βρίλλερ καὶ πολλὲς μ’ ἐπηρεάζουν. οἱ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΕΣ Καὶ µεριὲς ἀπαντήσεις ἀπὸ τὴν ἔρουνα ποὺ ἕκαναν |. τὰ παιδιά. Α. Κορωνάς: Κάθε μέρα ὀλέπω “4 μὲ “5 ὥρέςι'Απὸ τὶς δ, µέχρι τὶς «0-τὸ δράδυ, Παρακολουθῶ τὶς ἐκπομπὲς : «Μιὰ φορὰ κι ἕναν κανρὸ ἡ- ταν ὁ ἄνθρωπος», ὅλα τὰ παι δικὰ προγράµµατα καὶ πολ λὲς ἐκπομπὲς γιὰ µεγόλους, «Τάἀ τετράγωνα τῶν ἀστέρων» κλπ, Θὰ Ἱἱκαγοποιοῦμουν ἂν ἔδειχναν τὴν ἐκπομπὴ «Τὰ νέα µας» καὶ τὴν «νπη τὴ Φακιδομύτη» σὲ νέες περνπέ- τειες. Νομίζω ὅτι οἱ διαφηµί- σεις πρέπει νὰ Ὑίνονται σὲ μιὰ ὁρυσμέη ὥρα καὶ γἁ᾿ μὴ δνακάττουµε τὶς ἐκπο- μπὲς. Όσο γιὰ τὶς παιδικὲς διαφημίσεις, νομίζω ὅτι οἱ µε γάλοι ἐκμεταλλεύονται τὰ παιδιά, : Ν. Παΐπαη: Βλέπω περί- που δυὸ ὧρες τὴν ἡμέρα. [Πα ρωκολουθῶ τὶς ἐκπομπὲς «Πράμματα καὶ ἀριθμοὶ», «Λούνα Πὰρκ», «Τὸ µμικρὸ σπίτν στὸ λιδάδι», Τὰ α μὲ ἴκανο ποιοῦγ. ᾽Αλλὰ θὰ μὲ ἵκανο- ποιοῦσαν πορισσότερο ἂν ἡ- ταν ἑλληνικά. Θάθελά κάτν σὰν «Τὸ μικρὸ .σπίτι στὸ Λι δάδι» ἑλληνικὸ, θάθελα µιὰ ἐκπομπὴ σὰν τὰ «Τετράγω γα τῶν ἁστέρων» ἀλλὰ μὲ παιδιά. Σ. ᾿Ακριθόπουλος: ἍΒλέ- πω περίπου 5 ὧρες τὴ µέ- ρα. Παρακολουθῶ ὅλες τὶς παιδικὲς καὶ ἁρκετὲς γιὰ µε Υάλους. Μ᾽ ἀρέσει ἡ «ὁμάδα ΤΟ γιατὶ ὄχε, ἡρωϊσμὸ, µά χη χαὶ λίγη ἀγάπη. Θέλω νὰ γίνει μιὰ ἐκπομπὴ µόνο μὲ παιδιὰ ποὺ γὰ λένε τὶς γνῶ µες τους γιά ν᾿ ἀκοῦνε τ' ἅλ λα παιδιὰ, Οἱ διαφηµέσεις νο µίζω ὅτι εἶναι πολλὲς καὶ κουραστικὲς. γραφία: ἡ Μόνι- ἵ κα πάρει μόνικα. Φύοα Μόνικα τη ο α μόνικα Ἐανάρχεται στὴ µόδα ἡ Φυσαρμό- νικα. Καὶ ἡ Μό- νικα χαίρεαι {- διαίτερα γιατὶ έχει πραγματικὸ παλέντο στὸ παί ξυµμο αὐτοῦ τοῦ τόσο ὡραίου µου σικοῦ ὀργάνου. Τώρα λοιπὸν ποὺ ξαναγίνεται τῆς µάδας, σκοπεύει νὰ ὀργονώσει ἕ- να μικρὸ συγκρό τηῆµα ποὺ θὰ ἆ- ποτελεῖται ὅλο ᾿ ἀπὸ «φυσαρμόνι- κες καὶ θὰ δί- νουν σνναυλίες ᾽ στὶς πλατεῖες διαφόρων πόλε- ὧν. Στὴ Φωτο- λίγο πρὶν τὴ Φυσαρ γόρι», Αὐτὴ τὴ στυηµή, τὸ αἴα- λάζιο ἀγόρι εἷ- ενσι τὸ πιὸ ὀπρι- δοπληρωμένο γραμματόσημο τοῦ κόσµου. παχυδροµήθηκε τὸ, 1845 ἀπὸ ἡτὴν ᾽Αλοεξάνδρειά στὸ Ρίτσμοντ τῆς Βιρτζίνια, Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ. Άὔριο Κνρίακἡ ὁ Μητου- πολίτης Λεμεσοῦ κ. ΧἈρύσαν- θος θὰ τελέσει τὴ θεία λει- τουογία καὶ θὰ κηρύξει τὸ θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναὸ 'Λ- γίας Ζώνης Λεμεσοῦ καί θὰ χειροτογήσει σέ Διάκονο τόν Δημήτοιο Χο. Κακουοῆ, ἀπόή Φφοιξον τῆς Γεωπονικῆς ὙΣχο λῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἐπὶ πτυχίω φοιτητὴ τῆς Θεολογι κῆς Σχολῆς ΟΘεσσαλονίκης. Θὰ ἀναπεμφθεῖ ἐπίσης δέηση πιὰ τὴ γιορτή τῆς μητέρας, -- Ὁ Μπιροπολίης Κι- Ἱ 3 3 4 5 ὁό 7 8 9 10 οο νο υ δω ν.- µ 4 αλ δν ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑ’Ι ΟΥ 1981 ΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαρμακεῖα Παπαέλληνα, Λε- ὠφ. Εὐαγόρου 138, Τηλ. 50502 Ὅμηρος ᾿Αναστασιάδης, Διγενῆ ᾽Ακρίτα 90, Τηλ. 74006 Φαρμακεῖον «[έννερ» (Α. Πουλλίδης), Λεωφ. ᾽Αρχ. : Κυπριανοῦ 76 Στρόδολος, Τηλ. 24644 ΛΕΜΕΣΟΣ Φαρμακεῖον «᾿ΟὈρφανίδη», ᾽Αποστόλου Βαρνάδα 14Α, Τηλ. 72836 Σόδδας Κοσκινᾶς, ᾖΓωνία ὁδῶν Μακαρίου Γ΄ καὶ Εὐαγ. Παλληκαρίδη (ὁδὸς Μέσα Γειτονιᾶς), Τηλ. 68205 ΛΑΡΝΑΚΑ Συντεχνιακὸν Φαρμακεῖον ᾽Αμμοχώστου --- Λάρνα- κος, Ἑρμοῦ 93, Τηλ. 59312 ΠΑΦΟΣ ᾽Αργυρούλλα Λοϊζίδου, Θερ- μοπυλῶν ἆ45δ, Τηλ. 34184 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δρ, Κύπρος Χρυσάνθης, Μέδοντος ϐ, Τηλ. ἰατρείου 65900, οἰκίας 65900 ΄ το]. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 6. Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ... πέντε 1. Συχνὰ ὁδηγεῖὶ στη... φα -- Τίτλος ἱπποτικοῦ µύθιστο- λάκρα. ρήματος τοῦ Οὐῶλτερ Σκὼτ. 9. «Όμιλος πολὺ Ύνω- 7. ᾽Ακολουθεῖ τὸ... τὶχ. -- στὸς. Ἡ γενικὴ λέξης ποὺ θυμίζει 8. Τὸ λογοτεχνικὸ ψευδώνυ µο τοῦ Ίωνα Δραγούμη. --- «Τυπικὴ ἀπάντηση. 4. Προκαλεὶ καταστροφὲς. --Ριὸς τοῦ Νῶε. ὅ. ᾽Αμερικανικὴ δάση στὸν ἱρηνικὸ, --- 6. ᾽Αρχαῖο ἐπίοοημα ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται τὸ σηµε ρινὸ «γιὰ» -- Εΐδος τῆς ὁρ- τοποιίας. τ. Ἑένη πρόθεση -- Διε- θνῆς μουσικὸς ὄρος. 8. Σκύλος κεἰδικῆς ράτσας στὴ γενικὴ (πὺ πέμπτο γοάµ ὄνομα. 9. Βιόλικὸ, πολὺ γωστὸ, μα εἶναων Ἐ). -- Δίφθογγος. 10... Απαιτεῖ.. σεθασμὸ (γεν.). --- Παλιά στθατιωτικὰ ἀρχικὰ ΚΑΘΕΤΑ 1, Λεπτότατο ἀγγεῖο, 9. Καρποὶ δέντρων. δ. Μοιάδει μὲ... µπότα. ᾽Ακούγεταν συχνὰ ο) ἕνα τι λεφώνημα, 4. ᾿᾽Ανγώτατος ἄρχοντας |. Μαρόκου -- Ἑλληνικὺ σι Φφωώνο. δ. Χουσὸς, ὄχι... διχο μας. -- Τά δάξδουν σιὶς πλιι τες τους οἱ ἀχθοφύροι, τὸν Κύλωώνα. 8. Αντίστροφη «γοαφή... παθητικοῦ ϱἥματος. -- Παρα πόταµος ΄ τοῦ Ρήνου. -- Ἓ- τωρικὰ ἀρχικὰ. 9. Χαρακτηρισμὺς καὶ... µπριζόλας. --- Ἔχουν τὴ ζωὴ μπροστὰ τους (αἱτ.) 10. Κωμωδία τοῦ Μενάν- ὅρου ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὰ τελευταῖα χοόνια (μὸ ἄρθρο) - Χαρακτηρίζονται συγκοινό μενα. ΔΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Οριζόντια 1. 2ΕΝΙΘ --- ΡΑΕΙ 2. Α- ΝΑΠΑΥΤΙΚΗ 5. ΤΣΙΠ -- ΛΕΝΙΝ 4 ΡΗΝΑΝΙΑ -- ΔΑ ὅ. ΜΙ -- ΣΙ -- ΜΑΝ 6, ΚΑΘΙΖΗΜΑ Ἰ. ΑΑΑ -- ΑΡΤΑ α, ΝΤΟ -- ΜΙΛΙΑ , ΝΟΗΤΗ -- Τοπ 0. Ἱ- ΣΠΑΝΙΑ. Κάθετα 1. 2ΑΤΡΙΚΙΟΝ ο. ΕΝΣΗ ΜΑ -- ΤΟΜ 5. ΝΑΣΝ -- 3ΑΝΗ 4. ΙΠΠΑΣΙΑ -- ΤΙ ὃν ΘΑ -- ΝΙΖΑΜΗΣ 6. Ύ- ΔΙΚΗ Τ, ΙΤΕΛ -- ΜΑΑΤΑ δ. ΝΙΚ -- ΜΑΡΙΟΝ 9. Α. ΝΙΔΑ -- ΤΑΠΙ 10. ΡΗΝΑ ΝΙΑ --- 1Α. αὔριο Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου θὰ τελέσει τὴν θεία λειτονογία καὶ θά κηούδει τὸ θεῖο λόγο στὸν ἱερὸ ναό Παναγίας ὧα Νερωµένης Λάρνακας. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΜΟΥ τίου κ. Χρυσόστομος Ὁ κ. Γιῶργος Α. Λόρδος καὶ ἡ ὅὃ, ᾿Ανθούλα Ῥ. Γάόρη ἔδωκαν ἀμοιθαίαν ὑπόσχεση γάμου, ΣΊΝΕΣΤΠΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Πληροφοροῦνται οἱ ἀπόφοι τοι τοῦ Ελληνικοῦ Γυμνασίου Λεμεσοῦ τοῦ ἔτους 1940---41 ὅτι θὰ γίνει συνεστίαση τῶν ἀποφοίτων μετὰ τῶν συξύγων τους στὴ Λεμεσὸ. περὶ τὰ µέσα Ἰουλίου 1981. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νἀ λάδουν µέ- ρος παρακαλοῦνται νὰ ἔπι- κοινωγήσουν µέ τὸν κ. Ντῖνο ᾽Αφάμη, 2ὔ ᾿Ακάμαντος Λευ κωσία, «Τηλ. 091---Τ6049 (με- τὰ τὶς 2 μ.μ.). Λεπτομέρειες τῆς συνεστίασης θἀ ἀἆνακοι- νωθοῦν ἁργότερα. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΠΑ ΠΕΔΟΓΛΑ. Τὰ ἈΧριστιαγικὰ Σωματεῖα Ἠεδουλᾶ (ΧΟΜ καὶ ΧΕΚ) ὀργανώνουν τελετῇ αὔριο Κυ οιακἡ στὶς 10.60 π.μ. γιὰ τὴ λήξη τῆς πνευματικῆς περιό- δου 1960---δ1. Τἡ γιορτή θὰ τιμήσει µέ τὴν παρουσία του ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Χρύσανθος, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τὸ προσωπικὺ τοῦ Ἐεγοδο- χείου ᾽Αμαθοῦς στὴ Λεμεσὸ προσέφερε τὸ ποσὸ 3175, στὸ ἈΝηπιοκομιό Σταθμό Λεμεσοῦ, 41716 στὀν ᾿Αντι- καρχιγικὸ Σύνδεσμο ΆΛεµε- σοῦ, Α1Τὅ στὸν ᾿Αντιαναιμι- κὸ Σύνδεσμο Λεμεσοῦ, 81156 στὴ Φιλόπτωχο ᾽ Αδελφότητα Λεμεσοῦ καὶ 3200 στὸ Ἴδρυ µα ᾿Ασκησίμων Παιδιῶν “Α γιος Ἀτἐέφανος, -- Οἱ κ.κ. Α.Γ, Λεδέντης καὶ Σία εἰσέφεραν στὸν Αν πικαρχινικὸ Σύνδεσμο Κύ- πρου τὸ ποσὸ τῶν 31.500 στὴ μνήμη Άλκη Σεραφείμ. - Ἐἰσέφεραν ὑπέρ τυῦ ᾽Αντικαρχινικοῦ Συνδέσμου Κύπρου (Κλάδου Πάφου) οἵ: οἷκ, Γιώργου Ἠλία στὴ µνή µη Κατίνας Χαραλαμπίδου ἅῑ. τὴ µνήµη Κυπριανού Νικολαΐδη: οἰκ. 'Ἡρόδοτου Νικολαΐδη 93, Χάρη Κουπά- του ἀδ, Γιῶργου Ἠλία 31, Πάμπου καὶ Λέλλας Χριστο- δουλίδη 4ἲ, Δήμητοας καὶ Μάγδας Ἡγουμενίδη 441. Στὴ µνήµη ᾿Αλέκου Σωκρά τους οἱ οἱκ. Χάμπου Χριστο- δουλίδη 481, Άκη Χαραλαμ πίδη 81, Λούλας Χαραλαμπί δη 481, Πάμπου καὶ Λέλας Χοιστοδουλίδη 41, Λούη Μ. Ἡγουμενίδη 51 καὶ Μιλτιά- δη Γεωργιάδη 500 µίλς, ΜΕΝ λνλΕας Μακελᾶ ο τωος ἀμάν Φθανοίσκο ΠαλΛΑΣ: Ἡ μαθήτρια σέ ΓπΠππππππσαμησμσσι αι Πρύσωπα σταγ͵ ιτ αι) )Μιζη |] ΣΑΒΒΑΤΟ 1ό ΜΑ ΟΥ 158] -. ππππππππι ππηα λ Δόθηκαν θὰ τὰ καταφέρει Αριστοτέλη ὨΩνάση ὅτι δική της παρουσία. Φ'Ο Μίστερ Χὸ εἶναι ὁ γέος ντετέκτιθ ποὺ εἰσθάλ- λει στὰ τηλεοπτικἁ κανάλια, ἔτοιμος νὰ Ἐεδιαλύνει κάθε μυστήριο χρησιμοποιώντας τὴν ἐξυπνάδα του καὶ τὴν τέχνη του σὲ κάθε εἶδος χο ρεατο - ἰαπωνικῆς ᾿Ἰπόάλης. Ὁ Χὸ δὲν εἴναι ἄλλος ἀπὸ τὸν πρῶτο «αίτοινο» ἆστυνο μικὸ (ποὺ θὰ γνωρίσουμε μπσιαμοισπανσικκοπποσππα ο θεάματα κά ΚΙΝΗΜΑΙΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2ΗΝΑ.: Τὰ σύνορα τῆς ίας.. ΄ ΡΕΤΖΙΝΑ: Ἡ µεγάλη ἀπό- δραση ΑΘΗΝΑΙΟ: ζαραθάν ΝΤΙΑΝΑ 8: Μεῖνε ὅπως εἷ- διακοπές : , ΜΙΜΟΖΑ: Οἱ ἁμαρτωλές ἡμέρες ἑνὸς Ἐένου - ΟΘΕΛΛΟΣ: Ἓνα ζευγάρυ διεστοαμµένο ΈΛΛΑΣ: Ἡ συμμορία µέ τὴ χουσὴ κάντιλακ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΔ. Δέκα . ΡΙΑΛΤΟ: Τὸμ Χόον ΚΡΥΣΤΑΛ: Κοίµα στὸ μπόϊ σου ΠΑΛΛΑΣ: Ἐγὼ σπάζω, ἐ- σὺ δέρνεις, ἄλλος πληρὼ- γεν ΒΟΛΟΣ: Ρίο Κόντσος ΕΕΚΑΛ: Ῥωξάνη ΟΘΕΛΛΟΣ: Οἱ δύο µεγά- λου ἀγωνιστές ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ: Οἱ 4 τῆς ἡ- ρωϊκῆς ταξιαρχίας ΔΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΛΔΗ: Ὁ τελευταῖος κόσμος τῶν Καννιδάλων ΡΕΞ: Σαμποτέρ χωρίς δό- ξα ΑΤΤΙΚΟ: Τζέημς Μπόντ Ἡράκτωορ 007 στὴν ὑπηρε- σία τῆς Α.Μ. ΟΘΕΛΛΟΣ: “Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρύφαλο ΦΟΣ ΖΗΝΑ: Ὁ καταπέλτης ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Διαθό- λων ΤΙΤΑΝΙΑ: “Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ γαρύφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αραδίππο: ὍὉ- µάδα ἐξοντώσεως ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι Ἅᾖ᾿Από- ἄραση ἀπὸ τὸ ᾿Αλκατράς ΑΘΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: ἹΜπρόνκο Μπίλλυ, τὸ πιὸ Ὑρήγορο πιστόλι ΠΒΡΑΜΑ Νήσου: Τ Ἔπα- ναστάτες τοῦ Κούγκ Φοῦ ΓΙΑ περα ιτ) - ΑΝΑΓΚΗΞ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) [στὴν Τηλεύριση στὴ δημοσιότητα οἱ Φωτογραφίες τῆς Τζάκλιν Σμὶθ νὰ ὑποδύε- ται τὴν Τζάκυ Ωνάση στὴν τηλεοπτικὴ ται” νία μὲ θέµα τὴ ζωὴ τῆς πρώην πρώτης κυ- ρίας τῶν ΗΠΑ, ποὺ ὅπως ἔχουμε γράψει, ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ γυρίζεται. Ὁ διάση- µος «Αγγελος τοῦ Τσάρλυ» δείχνει ον γοητευτικὸς στὸν καινούργιο του αὐτὸ ρό» λο καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τζάκυ δὲν ἔχει δώσει τὴ συγκατάθεσή της γιὰ τὴν ταινία, οἱ παραγωγοί της λένε ὅτι ἡ Σμὶθ μιὰ χαρά. Στὴ δήλωση τῆς χήρας τοῦ Προέδρου Κέννεντυ καὶ τοῦ ἀπεχθάνεται πηλεοπτικὲς μεταφορὲς τοῦ τραγικοῦ παρελ θόντος της, ἡ ὡραία ὙΤζάκλιν ἀπάντησε... ἀγγελικά: «Δὲν ἔχω καμιᾶ σχέση μὲ κακό- γουσπα πράγματα». Μ’ ἄλλα λόγια, ἐγγν- ἄται μιὰ σωστὴ ταινία καὶ μιὰ ἀξιοθέωτη ΝΑ Μακελῶ οεδ Ἶ ΩΙ ΠΕ Αστυνομία 199 Πνροσθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ᾿Αοχηγεῖυ ᾿Αστυνομίας 4096556 ᾿Αξιωματικὸς “Υπηρεσίας 4025656 ΝΟΣΟΚΟΜΠΗΙΑ Δευχωσία δ1111 Λεμεσὸς 6811 λάργαχα 59565 Ηάφος ὀσδθά ΒΛΑΡΒΕΣ Ἰπλεφώνου 197 Τέλεξ 60366 Ἠλεκτρικοῦ οεύματα: 49001 ᾿'Ὑδρεύσεως 99991 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΡΟΝ ΟΜΙΟ ΔΑΡΝΑΚΑΣ 041-489 Ρ.Ι.Κ. 9293. πρῶτες τὶς καὶ μεῖς σύντομα) τῆς µι- κοῆς ὀθόνης, ἵφωας τῆς καινούργιας σειρᾶό αὐτοτε- λῶν ἐπεισοδίων μὲ τὸ γενι- κὸ τίτλο «Ὁ Κινέζος ντετέ κτιδ». Τὸ οόλο του ὑποδύ- εται ὁ 99χρογος ἠθοποιὸς ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ ΙΤΠ ποὺ γεν γήθηκε στὺ Λίόερπουλ ἀπὸ Κινέζο πατέρα καὶ ᾽ΑγΥΙ- δα μητέρα. Τὸ Μπὶ Μπὶ Σὶ (ποὺ παράγει τὴ σειρὰ) ἱ- σχυρίζεται ὅτι, εἶναι ἡ πιὸ Βεαματικὴ ἀστυνομικὴ ἡ ἔκπομ πὴ ποὺ ἔγιγε ποτὲ, ΄Ιδω- μεν... Φ Μιά νέα ἔρωτικὴ ἆπο- τυχία γιὰ τὴ διάσηµη Γεο- μανοαυστριαχἡ ἠθοποιὸ ΡΟ ΜΥ ΣΝΑ1Ι ΝΤΕΡ. 'Ὁ κα 6 : ση ον μωιρότερος σύζυγός της ΝΤΑΝΙΕΑ ΜΠΙΑΖΙΝΙ, τὴν ἐγκατέλει- κε στὸ Παρίσι ὅπου ζοῦσαν καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὶς Ἡ ΠΑ. δηλώνοντας ὅτι ἀποφά σισε!! νὰ Ὑίνει Ἰἠθοποιὸς. Κι ἐνῶ αὐτὸς θρΐσχκεται στὸ Χόλλυγουντ, ἐκείνη θοΐσκε. ταν σὺ κλινικη κάνοντας 68 οαπεία γιὰ τὰ νεῦρα της. | ΦΕύχαμε συνηθίσει µέχοι τώρα τὸν ΤΕΑΎΥ ΣΑΒΑ- ΛΑΣ σὲ οὐλους γκάγκατερ ἢ ἀστυνομικοῦ ἐπιθεωρητῆ. Τώρα, ἀναφέρεται ὅτι σκέ- Φφθηκε ν’ ἀλλάξει ρόλους καὶ θὰ πρωταγωνιστήσει σὲ μιὰ γέα τηλεοπτικὴ σειρὰ, ὅπου θὰ παίξει τὴ ζωὴ τοῦ ΜΠΑΖΙΛ ΟΖΑΧΑΡΩΦ, ἑ- γὸς πάμπλοντου ἝἛλληνα ὁ- µογενῆ. Βέδαια, δὲν γνωοέ ζουμε τὶ θά γίνει μὲ τὴ διά σηµη φαλάκρα τοῦ Γέλυ Σα θάλα διότι, ἀπ ὅ,τι Ἑέρου- με, ὁ ΖΑΧΑΡΩΦ δὲν εἶχα φαλάκρα. | Φὢ Ὁ ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΝΟΥ ΡΕΓΙΕΦ ἔκανε τὺ ντεμποῦ πο του καὶ σὰν ἐκφωνητὴς τηλεοράσεως. Σπικάρισε ἕ- γα ντοχυµανταὶο, ἀφιερωμέ- νο στὴ διάσηµη χορεύτρια ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤτΤΟΥΙ. ΣΤΓΕΚΤΟΝ ΧΙΓΕΙΝΣ, ποὺ τὴν παρέλυσε ἡ πολιο- μνελίτιδα καὶ ἔγινε μιὰ ἀπὸ τὶς καλύτερες ᾖΚξωγράφους στὸν Κόσμο Ἁχοησιμοποιών- τας τὸ στόμα της γιά νὰ κρατάει τὸ πινέλο... | Ι πὰ 10 Χχούνια αΡοσκοΠΙοΣβόσς ΤΑΥΡΟΣ: 20.4 ---29.5 ᾿ Σταματῆστε νά νομίζετε πὼς ὅλα τὰ ξέ- ρσοτε καὶ νὰ κρίνετε τοὺς ἄλλους δυσμενῶς, ἊἊν συνεχίσετε ἔτσι, σύντομα θὰ δρεθῆτα χωρὶς ἁγαπημένα πρόσωπα. ΚΡΙΟΣ 21.2 --19.4 Πῶς νὰ Χαμογελάσετε ὅταν ἐσεῖς ξεκινᾶτε τὴ μέρα σας γεμᾶτοι σπαθῆστε νὰ κάνετε συντροφιὰ μὲ εὐχάρι» στα καὶ χαρούμενα πρόσωπα. ΔΙΑΥΜΟΙ 21.5 --21.6 Σταμµατῆστε νὰ παίζετε μὲ τὴ Φωτιὰ για τὶ ὑπάρχει κίνδυνος κάποτε νὰ καῆτε κι’ ἐ- σεῖς, Αλλάξτε τακτικὴ καὶ προσπαθῆστε νὰ ἐπιτύχετε μὲ ἄλλο πρόσωπο. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22.6 --- 22.1 Μιὰ σννάντησῃ ποὺ κάνατε τὶς ἡμέρες αὐ- τές, δύστανε καὶ πάλι ἕνα παλιό, ἀλλὰ δυ- νατὸ αἴσθημα ποὺ δὲν εἶχε τότε ἐκδηλωθεῖ, Θὰ ἔχετε ἐξελίξεις, ΑΕΚΟΝ 20.7 ---22,5 Δὲν θὰ πρέπει νὰ ξαφνιάζεστε μὲ τὴν συ. περιφορὰ τῶν ἀνθρώπων γιατὶ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχετε μάθει κάτω ἀπὸ ποιὰ κρι- τήρια λειτουργοῦν. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 20.8 ---229 Ἡμέρα Η. Ὥρα Ω. Εἶναι ἡ στιγµή ποὺ πρέπει νὰ πάρετε τὴ µεγάλη ἀπόφασπη γιὰ τὸ θέµα ποὺ σᾶς ἁπασχολεῖ. Τὰ ἡμίμετρα δὲν ὠφελοῦν σὲ τίποτα. ᾿Εμπρός. ὤΥΓΟΣ 2.9 --22.19 Μὴν Ὑυρίσετε πίσω ἀλλὰ σκεφθῆτε παρόλ- ληλα μὲ τὸ συναίσθημα ποὺ σὃς κατέχει καὶ ποιὸ εἶναι, τελικά, τὸ συμφέρον σας γιὰ τὸ μέλλον. σύ πολλοὺς τομεῖς. Κάνατε ἄσχημα μ] ἃ ο. :. κ Μην κάνετε ὅτι ΣΚΟΡΠΙΟΣ 20.10 --- 21.11 8 ἐπάμενες ἡμέρες θὰ σᾶς δώσουν τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ κατασταλά- ξετε πάνω, κυρίως, σὲ ἕνα θύμα ποὺ ἀπὸ καιρὸ σᾶς ἀπασχολεῖ, ΤΟΞΟΤΗΣ 22.11 --- 2112 Εἴναι πολὺ ἐγωϊστικὸ ἀπὸ μέρους σας νὰ θέλετε νὰ µονοπωλήσετε τὸ ἐνδιαφέρον ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ξέρετε πὼς καλύπτει ΔΙΓΟΚΕΡΩΣ 2212... 19.1 καὶ δὲν Φερθῆτε μὲ τόσο ἐγωῖσμὸ στὸν ἄνθρωπο ποὺ σᾶς ἔχει ἀποδείξει πολλὲς Φορές, πόσο ση- μαντικὸς εἶστε γι᾽ αὐτάν. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 --182 Ἡ σοδαρότης, τὰ λίγα λόγια, ἡ αὐτοσνυγ- κράτηση, ἑλκύουν, Αὐτό, ὅμως, νει ἔλλειψη πρωτοδουλίας καὶ ἀναποφασι- στικότητα. Θὰ λάδετε γράμμα, 1ΧΟΥΕΣ 19.2 -- 203 ε δὲν ἐνδιαφέρεστε γιὰ. κά- ποιο προσωπο πού, ἡ ἀλήθεια εἶναι, σκέπτεσθε µέρα καὶ ἐγωϊσμοὺς καὶ μιλῆστς μὲ θάρρος, ἀπαισιοδοξία Προ- πάρα ἦταν σωστὸ νὰ δὲν σηµαί- ὅτι νύχτα. ᾿Αφῆστε τοὺς ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΊΟΥ 1991 Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ ππππηυημπᾳμ ΙΠΠΤπΠΠ ΠΠΠπἹἽἹ πππτπππαππσπσπ σπα π ) ππσπσ 'Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ κατὰ τετράδες Οἱ δίαιες καὶ αίματη σουν στ Βόρεια ι πῆραν µεγάλη ἕκταση καὶ καὶ τοὺς Βρεττανοὺς καὶ ἆ ρὲς ταραχὲς ποὺ ἅλοι φοδόνταν ὅτι θὰ ξεστιά , μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μπόμπυ Σάντς, δὲν ἐνῶ ἡ ἔντασηῃ ἀνάμεσα στοὺς Καθολικοὺς νάµεσα στοὺς Διαμαρτυρόμενους καὶ τοὺς Καθολικοὺς παραμένει ἁμείωτπ, ἡ 6ρε ζετιεράσει σχετικὰ εὔκολα τὴν κρίση ος ον κυθέρνπσπ ἐλπίζει νὰ Κανένας ὅμως δικότερα τώρα ποὺ «Ἡ κ. Θάτσερ θὰ ποέπει γὰ δολοφονήσει 440 φυλακι- σμένους γιὰ νὰ νικήσευ», τό- γισε πρὀσφατα πολιτικὸς ἐκ- πρόσωπος τοῦ 1ΡΑ. κετο ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΔΙΣΤΑΖΕΙ Ἐκεῖνγο ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία στὸν ἀγώνα τῶν Κα θολικῶν τῆς Ἡορείου Ἴρλαν- δίας γιὰ τὴν ἕνωση τῆς ἔπαρ χίας µέ τὴν Ἰολανδικὴ Δημο πρατία, εἶναι ὅτι δέν ἔχουν οὐσιαστικὰ καμιὰ δοήθεια ἆ- πὸ τὰ ᾿Ἱολανδικὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ τὴν κυθέρνηση τοῦ Δουδλίνου. Παρόλο ποὺ εἶναι φανερό ὅτι ὁ Ἰρλανδικὸς Λαὸς θέλει τὴν ἔνωση τῆς Βορείου Ἰρ- λανδίας µέ τὸ ὑπόλοιπο νη- οἱ, ἡ πολιτικὴ ἡγεσία στὸ Λουθλίνο διστάζει νὰ ὑὕποστη οἶξει φανερὰ τοὺς ἀντάρτες τοῦ 1ΡΑ, µέ τοὺς ὁποίους διαφωνεῖ πολιτικά, ἀλλὰ ἔπι- πλέον θεωρεῖ --- ἂν καὶ δέν τὸ λέει φανερὰ --- ὅτι ἡ διά- Άνση τοῦ Ώλστερ καὶ ἡ ἓν- σωμάτωση του στὴν Ἰρλαν- δικη Δημοκρατία θὰ προνα- . λέσει πολλὰ πολιτικά, οἴκονο- μικά καὶ θρησκευτικἁ ποοθλή µατα στὴ χὼρα. Ἡ ἀναμέτρηση, λοιπύν, ποὺ ἔχει ἀρχίσει αὐτὴ τὴ στιγµὴ στὴ Ἡόρεια Ἴρλαν δία εἶναι, ἀνάμεσα στὴν καταπιεσµένη κοινωνικά µειο- Ψηφία τῶν καθολικῶν καὶ τὴ θρεττανικἠ. κυθέρνηση ποὺ ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν Διαμαρτυρομένων. Παρόλο ποὺ ἀνάμεσα στοὺς Καθολικοὺς καὶ τοὺς Διαµαρ τνροµένους ὑπάρχουν πολιτι” κές τάσεις ποὺ θέλουν τὴν ἰσότιμη συνεογασὶα τῶν δύο κοινοτήτων καὶ ποὺ ἴσως ἆ- ποτελοῦν τὴν πλειοψηφία, ὅ- χουν ξεπεραστεῖ ἀπὸ τὰ γὲ- γογότα χι ἔτσι ὁ Ι1ΡΑ σήμε- θα κατευθύνει τοὺς Καθολι- κοὺς καὶ οἱ ἐξτρεμιστές τοῦ αἰδεσιμότατου ᾿]ὰν Παίησλυ τοὺς Διαμαρτυρόμενούς. δ ΑΔΙΕΞΟΛΟ Τὸ ἀἁδιέξοδο εἶναι ἐμφανές καὶ ἡ 6ρεττανικὴ κυδέρνηση θρίσχεται παγιδευµένη ἀνάμε σα στὰ ὑπολείμματα τῶν ἆ- ποιχιοχρατικῶν της ῥὀνείρων καὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ στρατηγικῶν συμφερόντων ποὺ ἔχει στὴ ἉἙόρεια Ἰολανδία, ὅπως π.χ. τὰ ναυπηγεῖα στὸ Μπέλφαστ. Ἐἶναι ἀκόμη καὶ ἡ ἠθικὴ ὑποχρέωση ποὺ ἔχει νἁ ὕπο: στηρίξει τοὺς Διαμαρτυρόµε- νους, ποὺ ἡ ἀποικιοκρατικὴ της πολιτικὴ στὸ παρελθὸν, τοὺς ὁδήγησε στὰ κχὠμµατα τῆς Ἰρλανδίας καὶ ποὺ σή- μερα, μετὰ τέσσερις σχεδὸν αἰῶνες, εἶναι φυσικὸ νὰ αἱ» ' σθάνονται Ἰρλανδοί, Ὅταν ξεσηκώθηκαν οἱ Κα θολικοὶ τῆς Βορείου Ἴολαν- δίας, τὸ 1969, ἀγανακτισμέ- νοι γιὰ τὴν ἀπόλυτη πολετι. κἡ καὶ κοινώνικὴ ἐξουσία ποὺ διέθεταν οἱ Διαμαρτυρόμενοι στὸ Ωλστερ, ἔγιγαν κάποιες δειλές προσπάθειες ϱους τῶν Ἡρεττανῶν γιὰ νά πετύχουν ὁρισμένες πολιτικές µεταρουθµίσεις στὴ Βόρεια ὙἸολανδία, ὥστε οἱ Καθολι- κοὶ νἁ μπορέσουν νὰ συμµε- τάσχουν ἰσότιμα στὴ διακυ- θέρνηση τῆς ἐπαρχίας μέ τοὺς Διαμαρτυρόμενους. Τότε ὑπῆοξε καὶ τὸ σχέ- διο τοῦ πρὀην ποωθυπονογοῦ Οὐήλσων γιὰ ἕνωση τῆς Βο- ρείος Ἰρλανδίας µέ τὴν Ἰρ- λανδικἡ Δημοκρατία, ἀλλὰ ὕ- στερα ἀπὸ µεγάλο Ἅἆχοονικο διάστηµα. Τὸ σχέδιο αὐτὸ δέν ἔγινε ἀποδεκτὸ ἀπὸ κα” μιά πλευρά. Στὶς ἀρχές τοῦ 1913, ὃ 1ΡΑ πρότεινε κατάπαυση τοῦ πυρός καὶ στὶς 8.5.1915 ἔγι- νε δημοψήφισμα στὸ Ὢλ- στερ µέ τὸ ἐρώτημα ἂν θέ- λουν οἳ κάτοικοι του ν᾿ πο: χωρήσουν ἢ ὄχι ἀπὸ τὴ Βοει τανία. Τὸ 51,600 ψήφισε ἵ- περ τῆς παραμονῆς τοῦ Ὢλ: στερ στὸ Ἠνωμένο Βασίλι» τὸ 41400 ἔχονε ἀποχὴ κ τὸ 100 ψήφισε ὑπέο τῆς ἆ- χῶρησης. . ᾽Απὸ τὸ ἀποτέλεσιη 8) φανερὸ ὅτι οἱ -:θολικοί πέθανε πείνας, Φράνσις Χιούζ Οἱ δηλώσει ὅτι θὰ συνεχίσουν νας ποὺ θὰ πεθαίνει, τὸ θέσ Χρι νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ τὰ ἐκ µέ-. πεῖχαν, θεωρώντας ὅτι θὰ χάσουν ἔτσι κι ἀλλιῶς τὸ δη μονηφισμα. Λίγο ἁργότερα Ἐανάοχισε ὁ ἀγώνας τοῦ 1ΡΑ, ὁ ὁποῖος ἐξαπέλυσε δοµθιστιχές ἐπιθέ- σεις καὶ στὸ Λονδίνο, ᾿Ανά- µεσα στὰ 1969..-1914 οἱ νε- χροὶ τὶς ταραχές στὴ Ἠόρειο ᾿Ἰρλανδία ἔφθασαν τοὺς 1.000 καὶ µέχοι σήµερα δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίζει τὰ σχέδια τοῦ 18Α καὶ εἷ- καὶ ὁ δεύτερος φυλακισμένος ἁπερνὸς 440 κρατούμενοι ἀντάρτες τοῦ ΙΡΑ, ἔχουν τὸν ἀπεργία πείνας ἀνὰ τέσσερις εκάθε ἕἔ- π του θὰ παίρνει ἀμδσως ἕνας ἄλλος», µέ- αἰτήματα τους ἡ νὰ πεθάνουν ὅλοι, διάλυση τοῦ Ώλστερ καὶ τὴν ἄμεση ἕνωση του μέ τὴν ἡἌ- πόλοιπη Ἰρλανδία, Τὰ δυὸ αὐτὰ τµήµατα τοῦ 1ΡΑ ἔχουν τὶς οἶζεες τοὺς στὸν Ἰρλανδικὸ Δημοκρατικὸ Ἀτρατό, ποὺ ὀργανώθηκε γιὰ νὰ διώξει τοὺς Ῥρεττα- νοὺς ἀπὸ τὴν Ἱολανδία καὶ συγκέντρωσε τότε στὶς τά- ξεις του ὅλα τὰ ἐθνικιστικὰ ᾽Αλλὰ καθὼς ἡ κοινωνική του σύνθεση ἦταν ἀνάμι- ατη (ἀθνιχιστές, ἀριστοκρά τες, ἀστοὶ καὶ ἐργάτες), ἐνῶ ἡ πολιτικὴ του ἴδεολο- γία καθαρά λαϊκιστική, ἕ- χασε γρήγορα τὴ δύναμη του φάχνοντας νὰ θρεῖ τὸ ε πολιτικὸ του πρόσωπο σέ κάθε ἰδεολογία, ἀπὸ τοὺς ἹΜπολσεθίκους ὥς τὸν ἹἎα- ξισµό. ο. γήσεν µαρξιστικές ΣΤ0 ϱΑΝΔΤΟ µόνο τὸ ἰδεολογικὰ προδλη- ματιζόμενο τμῆμα του, πού θὰ προσπαθοῦσε νὰ καλλιεο- ἰδέες σέ μιά χώρα θασικὰ σύντηρητι- κὴ καὶ θρησκευόµενη. Παρόλο ποὺ μετὰ τὸ 1912 τὰ δύο τµήµατα τοῦ 1ΡβΑ συνεργάζονται καὶ πάλι ἔναν- τὶον τῶν Βοεττανῶν, οἱ «Προ σωοινοί» εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπι- ὀάλλουν τὴν πολιτικὴ τῆς Ππὰ παιδιὰ στὶς συνοικίες τῶν Διαμαρτυρομένων παίξουν μὲ τὰ ὅπλα, τὸ ἴδισ καὶ στὶς συνοικίες τῶν Καθολικῶν. Σέ λίγα χρόνια θὰ τοποθετοῦν θόµμθες... | ἔχουν Ἑρπρράσει τοὺς 9.000. 3 Ἡ ΛΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ 1ΡΑ Ποὶν ὅμως γίνουν ὅλα αὖ- τά, τὸν Σεπτέμόριο τοῦ 1969 ὃ 1ΡΑ διασπάστηκε σέ δυὸ ὁμάδες, τὸν «Ἐπίσημο 1ΡΑ» µέ θάση τὸ Λουθδλίνο καὶ τὸν «Προσωοινὸ 1ΡΑ», µέ δάση τό Μπέλφαστ. Ὁ «ἐπίσημος ΡΑΣ, θέλει τὴ δημιουργία ᾿Ἐργατικῆς δημοκρατίας σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Ἰρλανδία καὶ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νἁ γί- φοων κχοινῶνικές καὶ πολι- τικές μεταρρυθμίσεις στὸ ὝΏλατεο, πρὶν νά ἑνωθεῖ μέ τὸ νότιο τμῆμα τῆς χὼ- ρας. 1 Ἡ ἰδελογία τοῦ «Ἐπίση- µου 1ΡΑ» εἶναι ἕνα κοάµα μαρξισμοῦ καὶ σοσιαλιστικῶν ἰδεῶν, κι ἀποτελεῖ ἕνα κὀμ- µα χωθὶς οὐσιαστιὴ λαϊκή ἑάση στὴν Ἰολανδία, μιὰ λέ σχη περισσότερο ἐθνικιστῶν μαρξιστῶν διανοούµενων, «πού τοέφεται μέ τὴν οὐτοπία τῆς ἐγκαθίδρυσης λαϊκῆς δηµο- κοατίας στὴν Ιολανδία. 'Β- πειδή, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, δέν ἔχει προπαγανδνστικές δυνατότητες στὴν Ἰρλανδικὴ Λημοχοατία,. διεξάγει ἀγὼνα στὴ Ῥόρεια Ἰολανδία. Αντίθετα, «Ὁ Ἰοοσωοι- νὸς ΤΡΑ» ἔχει µέλη του κα» θαρὰ ἐθνικιστικὰ καὶ µικουα- στιχἁ στοιχεῖα. ἑνῶ ὁ κύριος στόχος του εἶναι ὁ ἕνοπλος ἀγὼνας κατά τῶν Βοεττανῶν, σκοπὸ τὴ μέ ἀντικειμενικὸ ὀδφφοφοοοθθοοοος ος Ἐπιοκέψεις: Καθημερινὲς Σαθθατοκυρίακα ϐ6--- 132 τὰ µεσάνυκτα, στοιχεῖα τῆς χώρας. ὍὉ Ι1ΡΑ, ἀφοῦ διεξήγαγε µέ ἐπιτυχία τὸν ἀἁγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας κατὰ τῶν Βοετ ταγῶν, ἄρχισε νὰ ψάχνει γιὰ τὴν πολιτικὴ του Φυσιο- γν Αν δέν ὑπῆρχε τὸ ποόόλη µα τῆς Ἡορείου Ἰρλανδίας, ὅπου τὸ ἔδαφος ἦταν πθόσφο ϱο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἔθνικι- οτικοῦ κινήματος, ὁ 1ΡΑ µε τὰ τὸ 1945 θὰ εἶχε ἔξαφανι- στει σὰν πολιτικὴ δύναμη καὶ θὰ ὑπῆοχε ἴσως σήµερα ΕΕΟΡΜΗΣΗΣ ΝΕΛΙΣΥ ορ Τό Κεντρικιὸ Ἐκλογιὸ πιτελεο τοῦ Δημοκρατικοῦ Σνναγεομοῦ ἀνακοινώνει ὅτι σήµερα καὶ αὔριο στελέχη τῆς Νεολαίας τοῦ Δημοκρα- τικοῦ Συναγεομοῦ θὰ ἔπισχα φθοῦν κοινότητες τῆς ὑπαί- 00ου µέ στόχο νὰ µεταφέ- Ρουν τὸ μήνυμα τῆς ἔπερχο- µένης µεγαλειώδους ἐκλογι- κῆς νίκης τοῦ ΔΗΣΎ τῆς 24ης Μαΐου καὶ νὰ διαγέµουν παντοῦ Ὁ στὴν ὕπαιθοο διαφω- τιστικὸ ὑλικά, Παρόμοιες ἑ- Ἑορμήσεις ἔγιναν καὶ τὴν προηγούµενη δδομάδα. Τὸ πρόγραµµα τῶν ἐξορμήσεων. γιὰ σήµερα καὶ αὔριο ἔχει ἃς ἑξῆς: ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ: Τὸ λεωφορεῖο θὰ Ἑεκχινήσει στὶς 4 μ.μ. ἀπὸ τό ἑνευκτήριο τοῦ κόμματος στὴ Λευκωσία καὶ θὰ ἔπισκε φθεῖ Ἁγ. Τοιμιθιᾶς, Παλιο- µέτοχο,. Κοκκινοτριμιθιά, Μάμ µαρι, Δένεια, ᾽Ακάκι, Μένοι- πο ΑΥΡΙΟ: Ὥρα ἑἐχκινήσεως Β.δ0 π.μ. ἀπὸ τὺ ἐντευκτή- οιο τοῦ κόμματος. Τὸ ποῶτο λεωφοοεῖο θά ἐπισκεφθεῖ τὴ Ῥνχακιᾶ, Νωητάρι, Ποτάμι, Κουτραφά, Ἰατύδατα, Λινού, Φλάσου, Σπήλια, Σινὰ Ὁ- ρος, Γαλάτα, ἈἙδρύχου, Κα κοπετοιὰ καὶ Τεμποιά. Τὸ δεύτερο λεωφορεῖο θὰ ἔπι- σκεφθεῖ τὸν Οἶκο, Γερακιές, Καλοπαναγιώτη, Μουτουλλά, Πεδουλά. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: Τὸ Α᾿ Λεω- φορεῖο: Μοναγρούλι, ᾿Ασγά- τα, Βάσα, Σαγίδα, Κελλάκι, ἨΠοαστειὸ, ᾽Απαπνού, Ἕπτα- γώνιτα, Παρεκκλησιά, Πύργος. Β΄’ ΑΛεωφορεῖο Ποταμὺ- Τερµασόγειας, Τερµασόγεια, Φοινικάρια, ᾿Ακρούντα, Διε- ρώνα, ᾿Αρακαπάς, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παῦ- λος. ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΜΑΙ ΟΥ Η 6π ΔΙΕΘΝΗΣ (ΚΡΑΤΙΚΗ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 6--ΙΙ μ.μ. ποοµοαρατίας καὶ ἔχουν κατορ θώσει νὰ ὑποσκελίσουν τίς ἄλλες πολιτικές δυνάµεις τῶν Καθολικῶν στὸ Ωλοστερ. Ὁ «Προσωρινὸς» 1ΡΑ ἐ- φοδιάζεται µέ ὅπλα καὶ χοή- µατα ἀπὸ τοὺς Ἰολανδικῆς καταγωγῆς ᾽Αμερικανούς, κα θὼς κι ἀπὸ διάφορα αὐὔτονο- μιστιιὰ ἐθνικιστιιὰ κινήµα- τα. Ἡ Αιδύη τοῦ συνταγµα- τάρχη Καντάφι ἔχει άναφερ- θε συχνὰ ὅτι χοηματοδοτεῖ τὸν 1ΡΑ, χωοίς ποτέ αὐτὸ νὰ ἔχει ἐξακριθωθεῖ, ἐνῶ γί- νεταν ουνχὰ λόγος γιὰ συ- νεργασἰα τοῦ 1ΡΑ µμέ τήν Οργάνωση γιὰ τὴν ᾿Απελευ- θέρωση τῆς Παλαιστίνης, τὸ Κίνημα τῶν Ἡρεττανῶν Αὐ- τονομιστῶν στὴ Γαλλία καὶ τὴν ἰσπανικὴ στρατιωτικὴ ΕΤΑ. δέ ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ἐϊναι δέδαιο ὅτι ἂν ἡ κα- θολικη μειονότητα τῆς Βορεί οὗ Ἰρλανδίας δέν εἶχε ὑπο- στεῖ γιὰ αἰῶνες τὴν κοινωνι- κἡ καὶ πολντιὴ καταπίεση τῶν Διαμαρτυρομένων καὶ τῶν Ἡρειτανῶν μποροῦ- σρ νὰ διαλέξει ἐλεύθερα τοὺς πολιτικοὺς της ἐππροσώπους, οἱ ποοτιµήσεις της θὰ ἧταν τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ καὶ Ἐργατικὸ Κόμμα Ὥτοῦ Ωλ- στεο, ἐνῶ ταυτόχρονα ἕνα ἤπιο κλίμα θά εἶχε δώσει τὴ δυνατότητα στὸ κόμμα τῆς Συμμαχίας (Καθολικοὶ --- Διαμαρτυρόμενοι) νὰ κχαλλιερ γήσει μιὰ νέα πολιτικὴ πρα- γµατικότητα ὅπου οἱ δύο κηὶ γότητες θὰ μποροῦσαν νά ζή ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ «κθέέων οὲ μιὰ ἑντυπωσιασκὴ προθδολὴ τῆς σύγχρονης τεχνολογίας. Πάνω ἁτιὸ 900 Κύσριοι ἐκθέτες, παρουσιάζουν πλούσια ἐκθόματα τῆς κυπριακῆς καὶ δξένπς μπχανίας. Γιὰ πρώτη φορὰ συµµεπέχουν χῶρες καὶ τῶν πέντε Ἠπείρων, θιοµήρκανοι καὶ εἰσαγων” 4 δμὰ 2Στὰ σύνορα τῶν συνοικι- ὤν Καθολικῶν καὶ Δια- µαρτυρομένων, «νεαροὶ ἀι’ βοθολοῦνται µεταξύ τους. Οἱ σκηνὲς αὐτὲς εἶναι κπαθημερινὲς καὶ τὸ μῖσος μπαίνει στὶς καρδιὲς ἀπὸ τὴν. παιδικἠ ἡλικία. σουν µμµέ διαπραγματεύσεις καί ὄχι µέ τὸ ὅπλο στὸ χέρι. Τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ ἐρ γατικὸ κόμμα τῶν καθολικῶν ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸ 26000 τῶν ψήφων, θεωροῦν ὅτι ἡ Βό- ο0ειος Ἰρλανδία ποέπει νὰ πε ράσει ἕνα μεταδατικὀ στάδιο συνεργασίας μέ τούς διαµαο- τυροµέγους μέ τελικὸ στόχο τὴ δηµιουργία ἑνὸς ὁμοσπον- ιδιακοῦ συστήµατος -μέ τὴ Δη µοκοατία τῆς Ἰρλανδίας, Ἐπίσης τὸ κόμμα τῆς Συµ µαχίας ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸ 1600 τῶν ψήφων, δέν δέχε- ται τὴν ἀπόσταση τοῦ Ωλ- στερ ἀπὸ τὴν Βρεττανία, ἆλ λό θέλει κυδέρνηση σύυνεργα- σίας καθολικῶν καὶ ὄναμαρτυ οοµένων καὶ στενότερους δε- σμοὺς µέ τὴν ᾿Ἰολανδικὴ Δη μοχρατία. Ὁ 1ΡΑ καὶ οἱ Ἰρλανδοὶ γενικὰ ἔχουν µεγάλη ὑποστή- οιξη ποὺ ἔχει τὶς ρίζες της | στοὺς Ἱἱστορικοὺς ΄ δεσμοὺς τῶν Ἰρλανδῶν μέ τὰ ϱα κινήματα ἀνεξαρτησίας καὶ τὸ πολιτικὸ ἁδιάξοδο θἀ συνεχισθεῖ στὴ Βόρειο Ἴολαν δία χωοίς νὰ διαφαίνεται στὸν ὀρίκουτα λύση, ἐρομε Δρ τι η ἳ ἵνα ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι ἡ πολιτιὴ ᾱ- παταραχἡ στὸ Ώλστερ δέν «προλαλεῦν ἐσωτεριχὰ πορθλήἠ- µατα στἡ Ἡρεττανία, ὅπου κωθέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση εἶναι ἑνωμένοι οὐσιαστικὰ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θέµα τος καὶ ἀποφασισμένοι γὰ τη ρἡσουν σχληρὴ στάση ἕναντι τῶν ἀνταρτῶν τοῦ ΙΡΑ. Βέδαια, ἂν οἳ θάνατοι ἀπὸ ἀπεργία πείνας συνεχι- «στοῦν σὲ τακτὰἁ χοονικὰ διαστήµατα, ὅπως ἴἔχουν προγοαµµατίσει οἱ ἡγέτες τοῦ 1ΡΑ, τότε τὸ τερά- στιο ἠθικὸ πρὀὔληµα ποὺ δημιουογεῖται γιὰ τὴν κυ- θέρνηση Θάτσερ µμπορεῖ πλέον νὰ µμετατραπεῖ καὶ σέ πολιτικὀ, µέ ἀποτέλε- σµα τὸ Ερειτανικὸ τκοινὸ νὰ πάρει θέση πέρᾳ ἀπὸ τὶς πολιτικές σκοπιμότητες ποὺ ὁδηγοῦν τὰ κόμματα στὴν τήρηση αὐτῆς τῆς στάσης. Ἐπιπλέον ἡ Ἰρλανδικὴ κχυ θέρνηση εἶναι δέδαιο ὅτι θά ἀντυμετωπίσει πολτικἁ Ἅπρο- θλήμµατα στὸ μέλλον γιατὶ τὰ ἀγντιδρεττανικὰ αἰσθήμα- τα τοῦ πληθυσμοῦ θὰ φουντώ σουν καθὼς οἱ θάνατοι θὰ πληθαίνουν καὶ τὸ Λονδίνο δέν θὰ ὑποχωρεῖ στὰ αἰτήμα τα τῶν ἀνταρτῶν τοῦ 1ΡΑ, ποὺ δέν εἶναι καὶ τόσο σο- 6αρἀ. Αν ὁ πληθυσμὺς τῆς Ἰρλανδικῆς Δημοκρατίας ἆρ- χίσει νὰ δοηθάει μαζικὰ τοὺς καθολικοὺς τοῦ δοορᾶ ἡ αἲ- µατοχυσία ἀνάμεσα στὶς δύο κοινότητες τοῦ Ώλστερο εἷ- ναι σίγουρη. Ἡ Βρεττανία θά ἀἆναγκα- στε νὰ ἀναμιχθεῖ στρατιω- τικά, σέ µεγάλο δαθµό, που» ναλώντας ἀχόμα καὶ διεθνεῖς ἀντιδράσεις. Οἱ Διαμαρτυρόμενοι ποὺ ἆ ποτελοῦν τὸ θ000 στὸ Ωλ- στεο, ἀλλὰ εἶναι τὸ 1006 τοῦ. πληθυσμοῦ ὅλης τῆς Ἰς- λανδίας, κάποια στιγμὴ θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ χάσουν τὰ πλεονεκτήματα ποὺ ἔχουν στὴ Ῥόρειο ᾿Ἰρλανδία καὶ νὰ συµ Φωνήσουν στὴν Ένωση μέ τὸ Δουθλίνο, Οἱ φανατικότεροι φυσιχὰ θὰ μεταναστεύσουν στὴν Ἠρεττανία, δημιουργώντας νοινωνικὸ πρόθλημα στὴν κυ θέρνηση τοῦ Λονδίνου ποὺ γιὰ λόγους οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τὸ ἀρχικό τοὺς περιε- χόμενο, παραγνωρίζουν μιὰ πραγματικότητα ποὺ θάφεται καθημεοινὰ µέ αἷμα. Ὁ. ἑπόμενος μάρτυρας τοῦ 1ΡΑ εἶναι ὁ Φράνσις Χιούς, 95 χρόνων, καὶ πιθανότατα β’ ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι. Οἱ ἀπφοθολιστές τοῦ 1ΡΑ γῇ- καν ἤδη στοὺς δρόµους, λί- γοι τώρα περισσότεροι ἀργό- τερα. Οἱ νεαροὶ καθολιχοὶ µεγα λώνουν µέσα στὴν κοινωνική, χαταπίεση: καὶ σὰν μοναδική | ἔνωση | διέξοδο θλέπουν τὴν μὲ τὴν Ἱολανδιὴ Δημοκρα- τία, Τὸ ἡφαίστειο ποὺ λέγε- ται Ῥόρειος Ἰρλανδία θὰ ξεχύνει φωτιὰ καὶ λάδα γιᾶ πολὺ καιρὸ ὡς τὴν µεγάλη τελινὴ ἔκρηξη. Σελίδα 5 Κάτι ποὺ σχεδὺν κάνουν ὅλοι ΑΠΙΣΤΙΑ: Λουγκχώρητη στή γυναίκα Κατόρθωμα ὅμως ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ μιὰ τὸν ΕΕΞΕΞΞΕΕΕΕΕΣ γ ἄνδρα δρες καὶ γυναῖκες, σµέγες πὼς οἱ τους τὰ ἁγγοοῦν. καὶ θά ἐξακολου θήσουν νὰ τὰ ἀγνοοῦν ὅλα. ο «Ἑξόλλου, ἡ ἀπιστία τῶν γυνοκῶν μᾶς ἀγαφέρετα, πο «λὺ λιγώτερο ἀπὸ τὴν ἀπι- στία τῶν ἀνδρῶν γιατὶ οἱ σύ ζωγοι πβρισσότερο ἀπὸ τὶς γυναῖκες, δὲν θέλουν νὰ ὁμο λογήσουν ὅτι τοὺς ἀπάτησαν. Προτυμοῦν τὸ διαζύγιο νά ναῖκες δὲν ἀναζητοῦν ἀπιστία, γιὰ τὴν ἀπυστία. Μιὰ γυναίκα Ἱἱκαγοποιημένη ἀπὸ τὸν γάμο καὶ τὸν ἄντρα της, θἀ εἶναι κατὰ κανόνα πι στὴ σ᾿ αὐτόν. ᾿Ενῶ ἕνας ἄν δρας μπορεῖ νὰ ἔχει μιὰ ἡἢ. ἐρωμέγες καὶ σ ἔνω µόνο ἄνιρα. «Ὑπάρχει πάντα στὴ γυναί κα ἡ ἀνάγχη νὰ νοιώθη στὸ πλευρὸ της καὶ µόνο ἄν τρα, ποὺ νὰ παίζει κοντὰ της ῥόλο προστατευτικὀ καὶ συΥ χρόνως τρυφερὸ. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλοσμα νὰ εἶναι στὴ γυναίκα λυγώτερη ἡ ἔπιθυ µία ἀλλαγῆς παρὰ στὸν ἄν ωρα. Οἱ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γιὰ μακρ) Ἁχρονικὸ διά- στηµα ἐπικρατοῦσε ἡ ἄποψη ᾿πὼς µόνο ὁ ἄντρας ἔχει ἐπι τακτηὲς ἐρωτικὲς ἀνάγκες πρὸς Ἱκανοποίηση. Γιὰ τὶς γενεὲς τῶν γυγωκῶν ποὺ προηγήθηκαν τῆς σηµερι- γῆς, ἡ ἐρωτικὴ ἁἀπόλωση ἦταν κάτι τὸ ἁἀπαγορευμένο. ση ἔρριξαν τελευταῖα λίγο φῶς σ᾿ αὐτὸ τὸ σκοτάδι. «Καὶ ξαφνικὰ ἀγακαλύψα- με πὼς οἱ γυναῖκες ἔχουν ἕνα σῶμα καὶ ὅτι τὸ σῶμα αὐτὸ ἔχει ὀρυσμένες ἀξιώσεις» λέει ἕνας γυναικολόγος καὶ συνε χίζει : «Σήμερα ἀνάμεσα στὴν π: λατεία µου ὑπάρχουν ὅλο καὶ περυσσότερες Υυναῖκες ποὺ διεκδικοῦν δικαιώµατα στὴν ἀπόλαυση. “Ὑπάρχουν γυναῖ- κες ἀνικαγοποίητες ποὺ ἆνα Ἡ τρυφερότητα εἶναι κάτι ποὺ ἡ γυναίκα. θέλει νὰ νοιώ- θει μονίμως ἀπὸ τὸν ἄντρα ποὺ ἀγαπᾶ. 'Ὁ σύξυγος μὲ τὸν καιρό, τὴν θωρεῖ πιὰ σὰν κάτι περιττιό.. Καὶ τότε θρί- σνεται ξαφγιιὰ ἕνας καινούργιος θαυμαστὴς ὃ ἅποῖος γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὸ σκαπὸ του, γιὰ νὰ κατακτήσει τὸ θηλυκό, ἀρχίξει φυσικἀἁ ἀιὸ τὴν ἀρχή... Μιὰ ἀρχὴ ποὺ τόσο λα». χταρᾶ ἤ παραμελημένη σύξυγος... δέν ὑπάρκει µένρι σήµερα καμμιὰ στατιστιὴἠ σχετιὴ μὸ τὸν ἁ- Πιστία. Ἡ κατακραυγἡ τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὸ ἀσυγυώρππο αὑτὸ στὴ γυναίκα σφόλμα, τὴ κάνει νὰ μὴ μιλᾶ, ἀκόμη καὶ στὴν ἐτιουσά µας, γι’ αὑτήν. Έτσι. θὰ δασίσουμε τὴν ἔρευνα µας σὲ ἐκμυστπρεύσεις ποὺ κάνουν οἱ γυναῖκες σὲ. πρόσωγια, στὰ ὁποῖα ἐπιθάλλεπαι νὰ µι- λήσουν: γιατροὺς, νομικούς, ψυχιάτρους. Μόνο αὑτοὶ μιοροῦν νὰ μᾶς θοπθήσουν σὲ ἕναν ὑπολογισμὸ τῆς ἐκτάσεως τῆς µοβαείας σὲ ἄν- ζητοῦν τὴν εὐτυχία ἕνα δι- καίωµα ποὺ τοὺς ἀρνήθη καν ἐπὶ τόσον καυρό. «Συμδαίγι συχνὰ μιὰ γυ ναΐκα ψωχρἠὴ κοντὰ σὲ ἕναν ἄντρα νὰ μὴν εἶναι καὶ μὲ κά ποιον ἄλλο, ποὺ θὰ κατορ θώσει νὰ τὴν µεταδάλει σὲ : καμίνι. Ἡ ψυχρότη, ὅπως καὶ ἡ ἡδονὴ, ἔχουν σχέση μὲ τὸ πνεῦμα, τὴν φαντασί α καὶ τὴν σια». γὰ ὀφείλεται καὶ σὲ μιὰ ἁπλὴ θέληση ἁμπειρίας. ᾽Αναζητεῖ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχει μιὰ ἱκαγοποίηση ποὺ τῆς εἶ ναι η ποὺ δὲν γνώ- ρυσε ποτὲ μὲ τὸν ἄντρα της. «Δὲν φανταζόµουν Ἠποτὲ, λέει μιὰ Ὑνναίκα πὼς θά μποροῦσα μιὰ µέρα νὰ ἆπα τήσω τὸν ἄντρα µου καὶ νὰ ἀπαργηθᾶῶ σὲ μιά στιγµὴ ὅ- λες µου τὶς ἀρχὲς ὕστορα µά λιοτα ἀπὸ γάμο οἴκοσι χρό ΝΟΥ». «Αὐτοχαράκτηριζόμουν ψυ χρὴ. Ριὰ µένα ὁ μεγάλος ἕ- ρωτας ἦταν κάτι τὸ ἄγνω- στο, μὲ εἶχαν µάθει πὼς ὁ Ὑάμος ἔχει µόνο ὑποχρεώσεις καὶ πὼς μιὰ γωναίκα δὲν πρέ πει γὰ ἀργῆται τίποτα στὸν ο, ο Θεωροῦσα τὸν γ μιὰ συμφωνία. . «Ὅσο γιὰ τὸν ἄντρα µου ἔκανε τὸν κουφὸ σὲ ὅλες τὶς ὀοιλήσεις µου. Κάθε ποὺ ἀναζητοῦσα κοντά του «λίγη στοργὴ, αὐτὸς εὕρισκε τὴν εὐκανρία γὰ ἀποδείξη τὴν δύναμη τοῦ ἄρρενα. Μὲ ἄφη ἀηδια γε τελείως ἀδι η, σµένη µπ πῶ. «όν ἔν, καλοκαίρι ἕνας ἄνδρας μὲ χαιρέτησε μὲ σε- θασμὸ μοῦ μίλησε, μοῦ πρό σφορε ἕνα ποτὸ, μοῦ ἕἔκανε ἁσμυστηρεύσεις. Ακολούθη- σε ἕνα θερμὸ σφίδηιο τῶν χε ριῶν. «Παλεύαμε, γιατὶ δὲν εἷ- µαστε ἐλεύθεροι. Ἠταν ὅμως γιὰ μένα μιὰ εὐκαιρία νὰ ἑξα κρυδώσω ἂν πραγματικἁ δὲν ἥμουν λογική. Τοῦ ὁμο λόγησα τοὺς φόδους µου. Α κόµη καὶ τότε μοῦ φέρθηκε εὐκεγικά, ἱπποτικά καὶ δὲν σκέφθηκε νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν περίσταση. Αν καὶ ὁ Έρωτας φαινόταν δυγατὸς τὴν τελενταία στιγµἠ ἥμουν ᾖἕ- τουµη νἁ . Ἐκεῖγος ὅ- µως μοῦ εἶπε τρυφερά: λα μὴ σκέπτεσαι τίτο τα. Εἶμαι κοντὰ σου, καὶ σ᾿ ω., «Τὸν ἀγάπησα κι ἐγὼ κι ἕ- νοιωσα σάν νὰ ἥμουν εἴκοσι χρόνων». ΧΑΠΙ ΚΑΙ ΠΙΣτΗ Ὑποστηρίζουν πολλοὶ ὅτι τὰ ἀντισυλληπτικὰ µέσα, ΄ ποὺ ἔχει σήµερα στὴ διάθεσή ΠΛΡΛΙΙΦΗΚΕ Τ0 Α.Σ. ΤΡ ΕΠΚ Ἐκλογὲς στὶς 3ἱ Μαΐου Τὸ δΔιοικητιὸ Συμδούλιο τῆς ΕΤΥΚ «κατὰ τὴ χθεσινή του συνεδρία ἀποφάσισε ὁμό- Φφωνα ὅπως ὑποδάλει παραίτη ση γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρίαᾳ νὰ ἐκλεγεῖ ἕνα νέο Διοικητικὸ Συμδούλιο. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ συγκλή- θηκε Έκτακτο [Παγκύπριο Συ: νέδριο τῶν ἀντυπροσώπων τῶν μελῶν τὴν Κυριοκὴ 3] Μαΐου, στὶς Ἱ2 τὸ μπσημµέρι στὸ οἵ- κηήµα. τοῦ | στιτούτου Τρο: πεζιτῶν στὴ Λευκωσία, Ἡ θητεία τοῦ ἐκλεγησόμε- νου νίου Διοικητικοῦ Συµδου- λίου θὰ εἶναι γιὰ τὴν περίοδο ποὺ ἀπομένει γιὰ τὴν ἐκπνοὴ τῆς κανονικῆς θητείας τοῦ ση μερινοῦ Διοικητικοῦ Συµδου» λίου. Ἡ κανονικὴ θητοία τού- του λήγει μετὰ ἕνα χρόνο, ἥ- τοι µέχρι τὸ Τακτικὸ [υκύ- πριο Συνέδριο τὸ ὁποῖο θὰ γίνει τὸν ᾿Απρίλιο / Μάϊο 1982. Τὸ νίο Καταστατικὸ τῆς ᾿Οργανώσεως ὅπως τροποποι ήθηκε πρόσφατα προνοεῖ ὅπως ἡ ἐκπροσώπηση στὸ Διοικητι- κὸ Συμθούλιο, εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν ἀριθμητικὴ δύναμη τῶν μελῶν σὲ κάθε Τράπεζα, της ἡ γυναίκα ἐνθορρύνουν τὴν γυναικεία ἀπισία ἆπο κλείοντας τὸν κίνδυνο ἔξωγα µιαίας συλλήψεως. Εἶναι θέδαιο πὼς οἱ γυναῖ κες ἀχόμα καὶ οἱ πιὸ ἄστα τες, ἔχουν συνήθως μιὰ τιμν ότητα, ποὺ τὶς ἐμποδίζει νὰ φορτώσουν σιὸ σύζυγο τὸ παιδὶ τοῦ ἄλλου. Φαίνεται µά λιστα πὼς πάγω στὸ θέµα αὖ τὸ, οἱ σημερινὲς γωναῖκες εἶναν πολὺ πιὸ ἡθιές ἀπὸ τίς προµόμες τους. Μιὰ γυ ναΐκα ποὺ ἀπατᾶ τὸν ἄντρα της εἶναι πρωτίστως μιὰ γυ ναίκα ποὺ θεωρεῖ ὅτι χακόπε σε στὸ Υάμο της. Ἡ γυναί κα ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ περιποι ήσεις κι ἀπὸ στοργἡ. θέλει νὰ αὐσθάνεται ὅτι εἶναι ἡ διαλεχτὴ. Θέλει γὰ νοιώθει κοντὰ στὸν της τὴν προ πμας παν αμ καὶ κον τὰ στὸν πατέρα 3 Ἵν τῆς πεῖ ὅτι τὴν δρί- σκει ὄμορφη, θαυμάσια µονα δικἡ θὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ ἔα γαπάρει ἀξία στὰ ἴδια της τὰ µάτια. «Αὐτὸς τουλάχιστον ξέρει νὰ μὲ ἐκτυμᾶν θὰ οκε Φθεῖ ἐκείνη. Καὶ ἂν ἐπακολου θήσει ἀπιστία, ἡ σεξουαλικἡ ἀπόλαυση δὲν θὰ εἶναι τὸ δασικὸ ἑλατήριο. «ἸΑγαπῶ τὸν Άντρα µου, λέει μιά γυναίκα 344 χρόνων, παντρεμένη ἐδῶ καὶ Ιἰἱ χρό ντα, Πέρσι ὅμως πέρασα μιὰ πολὺ ἄσχημη ἐποχή. «Αἰσθανόμουν τὸν ἑαυτό µου ἐξουθενωμένο» ἄδειο. Ὅ ρας µου ἀπασχαλημένος μὲ τὶς δουλειές του, θύμω νε ὅταν μὲ ἔδλεπε σ) αὐτὴ τὴν κατάσταση. Δὲ μποροῦ σε νὰ δικαιολογήσει γιατὶ ἕ- χοντας τὰ πάντα καὶ χωρἰς οἰκονομικὲς ἔγνονε,, ἕκανα τέτοια µοῦτρα, Ἐγὼ ὕἤθελα νὰ μὲ πάρει ἀγκαλιά του, νὰ μοῦ στέλνει λουλούδια, ἅλ λοτε, νὰ φεύγαµε µμαζ γιὰ δυὸ τρεῖς µέρες. ᾽Αντίθετα ὅ µως ἡ διαφορὰ του µεγάλω γε. «Ἔτσι μιὰ µέρα συνάντη- σα ἕναν ἄντρα. ποὺ δὲν ἂγα ποῦσα, ἀλλὰ μὲ ἄκουσε μὲ παρηγόρησε μὲ ἔκανε νὰ γε λάσω. Μοῦ τηλεφωνοῦσε κά θε µέρα γιὰ γ' ἁἀκούσει τὴ γλυκειὰἁ φωνή µου. Εἶχα τὴν ἐντύτπωση ὅτι ἡ ζωὴ γινόταν πάλι ὡραία. Σᾶς δεδαιῶ πὼς δὲν εἶχα καμιὰ πρόθεση νὰ ἁπατήσω τὸν ἄντρα µου, ὀλλὰ φυσικὰ δὲν τοῦ µίλησα γι) αὐτό, «Ὅταν κάποτε ἔφυγε γιὰ δουλειές στὸ ἑἐξωτερικὸ στε νοχωρήθηκα γιὰ τὴν ἀναχώ ρηση του. Συγχρόνως ἅμως ὁ ἄλλος μοῦ ἔδινε τὴν ἐντύ πωση πὼς Κξανάγινα κοπέλ λα Ἕνα ρου εἶχα μεγάλη ἁ ν αν Χειμώνας κα κ) στὴν σα τοικία µας ὖναν χαλασμένο. Τὰ παιδιὰ εἶχαν πάει στὴ γιαγιά τους. Ημουν ὁλομό ναχη σ᾿ ἕνα σπίτι ἄδειο, κρύο, θλιδερὸ. Αὐσθανόμουν ἐγκαταλελευμμένη, χαμένη, ὅ- ταΥ ᾖΚξαφνικὰ χτύπησε τὸ τηλέφωνο. Ηταν ἐκεῖνος. Τέ λασε ὅταν τοῦ περιέγραψα τὴν κατάστασή µου. Σὲ λίγο δρισκόαν κον- τὰ µου, Βγήκαμε φάγαμε µα ζί, Χορέψαμε. Μὲ ζέστανε. Καὶ ὅταν μοῦ πρότειγε γὰ πιοῦμε ἕνα ποτηράκι ἀκούγον τας μουσικἡ στὸ σπίτι του, ὅπου ἔκαιγε τὸ καλοριφὲρ δέχτηκα. Ὕστερα εἶχα τόψεις, ἀλλὰ σκέφθηκα ὅτι καὶ ὁ ἄντρας µου ἀγαπᾶ τὶς γυναῖκες καὶ ἴσως κι ἐκεῖνος τὴν ἴδια ἐκεί νη στιγμὴ, νὰ δρισχόταν μὲ εὐχάριστη συντροφιὰ, Αὐτὴ ἦταν ἡ µόνη φορὰ ποὺ ἁπάτησα τὸν ἄντρα µου χαὶ φυσικὰἁ ἐκεῖγος δὲν τὸ ὅμαθε ποτέ». Σελίδα 6 10 ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ 0Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ἴαὶ εἶναι πἠαστὸ τὸ ΠΙσΤΟΠΟΙΠΤΙΚ ΤΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΝΑ.. ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ο. ἛἨἩ ὁτιοκάλυφπ ὅτι ὑτιάρχουν δύο διαφορετι κά πιοτοποιητικἁ τοῦ ποδοσφαιριστοῦ τοῦ ΠΑΟΚ Βασίλη Ὡασιλόκου, ἀποτέλεσε τὸ θ6ασικὸ θέµα τοῦ ἑκτάκτου Διοικητικοῦ Συμµθουλίου τοῦ Δή- µου Αλμυροῦ, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε προ- χθὲς. Σὲ ἔντονο κλίμα καὶ μετὰ ἀπὸ ὀξεὶς διαξιφισμοὺς πα- ῥραιτήθηκ« ὁ πρόεδρος τοῦ Δη μοτικοῦ Συµδουλίου Χαρ. Μα- χὰς, γιὰ «λόγους εὐθυξίας». Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἑ- πεισοδιακῆς συνεδριάσεως ὁ Ὁ Δήμαρχος ᾽Αλμωροῦ κ. Ράπος Ἱ παροδέχθηκε ὅτι ἔδωσε πι: στοποιητικὸ χωρὶς ἀριθμὸ πρωτοκόλλου (ἡμέρα Κυρια- κὴ!) στὸν πατέρα τοῦ ποδο- σφαιριστῆ Βασιλάκου. Ὁ κ, Ράπος ὑποστήριξε ὅ- πι ἔδωσε πιστοποιητικὸ μὲ ὀνακριθὴ στοιχεῖα, ὥστε νὰ μπορέσει ᾽ ὁ ποδοσφαιριστὴς Βασιλάκος νὰ ἀγωνισθε μὲ πὴν ᾿Εθνικὴ Νέων καὶ «νὰ τι μήδει τὴν ἰδιαίτερῃ πατρίδα γαπάντητα: ϐ Πῶς ὁ πατέρας τοῦ Βα- ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ στὺ Ἡ ΛΕΣ -- µατος τοῦ πρωταθλήματος Α΄ Ἐθνικῆς Κατηγορίας. Ὁ ΟΦΗ ἔχει τόξ σ᾿ αὐτὸ τὸ µάτς. Εἶναι γηπεδοῦχος, θέλει μία νίκη... γοήτρου, δὺν ἔχει χάσει ποτὲ ἀπὸ τὸν ᾿Ολυμπιακὸ στὸ 'Η- ράκλειο, θγάζει στὴν Έδρα του γκόλ. Τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ Φθάσει στὴν νίκη. Ὁπωσδήπο πε, ὅμως, ὁ ᾿Ολυμπιακὸς θὰ ἀντιδράσει καὶ ἔχει τὴν ἱκανό τητα γὰ παλαίψει τὸ µάτς μὲ ἀξιώσεις, αΕκΚ --- ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Όσο καὶ ἂν δὲν ὑπάρχει ἐμπιστοσύ νη στὴ σημερινὴ ΑΕΚ θά δε :χθοῦμε ὅτι τελικὰ θὰ πάρει ἕ- στω δύσκολη νίκη ἀπὸ τὰ Γι- άννινα. Θὰ κινηθεῖ ἐπιθετικό- τερα καὶ θὰ δάλει πιὸ εὔκολα τὸ γκόλ. ᾿Απὸ τὴν ἀγωνιστι κἡ ἀλλὰ δύσκολη ἐκτὸς ἕδρας στὸ σκοράρισα ὁμάδα τοῦ ΠΑΣ. ΑΡΗΣ -- ΠΑΝΣΕΡΡΑ’Ι΄- ΚΟΣ: Τὸ ὅτι τὸ παιγνίδι θὰ γίνει στὴν Βέροια, ἀφαιρεῖ ἂρ κετές πιθανότητες ἀπὸ τὸν “Αρη. Πάλι ὅμως, παραμένει Φαδορί. Εἶναι καλύτερος καὶ επὸ πρόσφατο 2---2 τῆς Ν. Φι λαδέλφειας τοῦ τόνωσε τὸ ἠθι κό. Ἔτσι καθὼς καὶ ὁ Παν- σερραϊκὸς δείχνει κάποια κάμ Ψη τελευταῖα θὰ πρὀπει ὁ ᾿”Α ρης νὰ πάρει τὴν νίκη. Καβάλα -- ΠΑοκ: ΄Αμ- Φίρροπο παιγνίδι. 'Ἡ Καδάλα εἶναι πάντα μιὰ δύναµη στὴν Έδρα της καὶ δὸν εἶναι ἁδιά: Φορη γιὰ δαθμούς. 'ο ΠΑΟΚ ἔχει κάνει Φέτος καλύτερες ἐμφανίσεις ἀπὸ ἄλλοτε ἐκτὸς Έδρας. Μέ κύριο στόχο δἐδαια πάντα τὴν ἰσοπαλία, ΛΑΡΙΣΑ --- ΠΑΝΑΘΗΝΑ.Ι/ ΚΟΣ: Μπορεῖ νὰ Υΐνει ὡραῖο παιγνίδι στὴ Λάρισα γιατὶ «καὶ ἡ τοπικὴ ὁμάδα εἶναι σὸ καλὴ κατάσταση καὶ ἀξιοποιεῖ συχνὰ τὸ γήπεδο της, ἀλλὰ καὶ ὁ Παναθηναϊκός ἔχει ἀνε- δεῖ ἀγωνιστικὰ καὶ ἔχει ἆπο κτήσει αὐτοπεποίθηση στὴν ἅ µυνα. Πάντως δύσκολα θὰ Φθά σουμε σὲ νίκη τῶν Φιλοξενου μένων. Στοὺς ἄλλους ἀγῶνες ὁ ἜἘ θνικὸς ὑποδέχεται τὸ διαλυµέ νο Περιστέρι, ἡ Καστοριὰ τὴν Δόξα, ἡ Κόρινθος τὸν ᾿Απόλ λωνα καὶ ἡ Ποναχαϊκὴ τὸν Πα φιώνιο. Ὀνακριθὴ ΄ ὄτουχεῖ: Χώρες νὰ πολλὰ ἆθοντ σίλη Βασιλάκου ζητάει πιστο ποιητικὸ γεννήσεως γιὰ νὰ ἀγωνισθεῖ ὁ γιὸς του στὴν Ἐθνικὴ Νέων, τὴ στιγμὴ: ποὺ ὁ ποδοσφαιριστὴς τοῦ ΠΑ ΟΚ εἶχε ἀγωνιαθεῖ στὴν ἴδια ᾿Εθνικὴ ὁμάδα καὶ, μάλιστα ἡ ἡλικία του εἶχε προκαλέσει δηλώσεις τοῦ Ἱροπονητῆ τῆς Ἐθνικῆς Νέων Κύπρου, Πανί- κου ᾿Ιακώδου 6 Γῶς καὶ γιατὶ παραιτεῖ- ται ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμδουλίου καὶ ὄχι ὁ Δήμαρ χος, ὁ ὁποῖος παραδέχθηκε ὅτι ἔδωσε τὸ «δῆθεν» πιστο: ποιητικὀ, ἡμέρα Κυριακὴ, ποὺ εἶναι κλειστὲς οἱ δημόσιες ὃ- πηρεσίες 'Φ Ποιὸς ἐνέργησε ὥστε νὰ ἐκδοθεῖ Ἠπιστοποιητικὸ μὲ ἆᾱ- ἔχει ἀριθμὸ΄ πρωτοκόλλου: καὶ Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ κ ή! ΣΑΒΒΑΤΟ Ἰό ΛΛΑ΄Ι ΟΥ, 128] ΔΕΙΛΙΝΗ’ Ἐὔκολο πρόγραµµα γιὰ τοὺς πεγάλους Τὸ Κύπελλο εἶναι ὁπωσδήποτε καὶ θέµα τύχης. Ὅμως δύο ὁμάδες ποὺ θᾶθελαν νὰ διεκδικήσουν τὸ Κύπελλο φάνηκαν ἄτυχες ἀφοῦ κλπρώθηκαν νὰ παίξουν µεταξύ τους κι ἔτσι κάποια θὰ θρεθεῖ ἔξω ἆ- πὸ τοὺς «6). Πρόκειται γιὰ τὴν ᾿Ἀνόρθωση καὶ τὸν Πεζοπορικὸ ποὺ συγκρούονται Δασάκι Ἀχνας σ) ἕνα ἀμφίρροπο ἀγώνα ποὺ θὰ προσφέρει πολλὲς συγκινήσεις σὲ Χιλιάδες φιλάθλους ποὺ θὰ προστρέξουν γιὰ νὰ τὸν παρακολουθήσουν. Ὁ Αἱμίλιος'-ἀδῦ. διακρίνέται νὰ ἀτοκρούει!' πρὸ τοῦ Κανάρτι.θὰ. ὑπερασπίσει τὴν Κυριακὴ τὰ δί- κτυα τοῦ Πεζοπορικοῦ’ ἸἈντίθετα ἁπὼῶν 6ὰ εἷ- Ναι ὁ Καλλὴς (κέντρο). Ὦ Ὀλυμπιακός κιδυνεύει βύκλειο ἀπὸ τὸν 0ΦΗ ΠΙΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΗΣ -- ΣΕΡΡΕΣ Ἡ ἔξοδος τοῦ Ὀλυμπιακοῦ στὸ ἹἩράκλειο δεσπόζει. τοῦ αὑριανοῦ προγράµ- ΑΝΑΜΗΙΕΤΑΙ. ΝΑ ΣΗΜΗΟΘΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΛΦΕΡΟ [ή] [Ι[ίωΙ Ιφίἱμι [Εμ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ᾿Ἀρχίζουν σήμερα στὸ στάδιο τοῦ Λανιτείου Γυμνασίου στὴ Λεµε- σὸ οἱ ΚξΕ΄ Παγκύτιιοι ᾽Αγῶνες Ἐφήδων καὶ 18΄ Πανγκύπριοι ᾽Αγῶνες Νεανίδων. Οἱ ἀγῶνες ποὺ θὰ συνεχισθοῦν καὶ θὰ λήξουν αὗριο, διορ γανώνει ὁ ΓΣΕ καὶ παρουσιάζουν ἐξαιρετικὸ ἑνδιαφέρον, διότι θὰ Ψὃ- πάρξει ἔντονος συναγωνισμὸς γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς αρώττς θέσεως στὴν θαθμολογία. ᾿Επίσης ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς θὰ φανεῖ κατὰ πόσο οἱ Ἔφηδοι ἀθλητὲς µας θὰ μπορέσουν νὰ στηρίξουν μµελ: λοντικὰ τὸν Κυπριακὸ ᾿Αθλη τισµό, Τὸ ἁὠρολόγιο πρόγραµµα τῶν ἀγώνων εἶναι: Α΄ ΜΕΡΑ Ι6)5)1981 3.45 μ.μ. 2000 µ. στὴπλ 4.00 µ.µ. Δρόμος 110 µ. μετ’ ἐμποδίων ᾽Ακοντισμὸς (Ν) Ὕψος ἐπὶ κοντώ 4.15 μ.μ. Δρόμος 100 μ. μετ᾽ ἐμποδίων (Ν) Αλμα εἰς ὕψος (Ν) 4.30 μ.μ. Δρόμος 400 µ. (Ν) Δισκοθολία (Ε) Άλμα εἰς µῆκος (Ε) 4.45 μ.μ. Δρόμος 400 µ. (Ε) 5.00 μ.µ. Δρόμος 100 μ. (Ν) ΓΚΡΗΝΓΟΥΝΤ: Νὰ προβληθεῖ διεθνῶς τὸ βίντεο Τὸ πόσο ἑντυπωσίασε ἀπὸ πτιλευρᾶς θεά- µατος καὶ ποιότητος ὁ προχθεσινὸς ἐπαναλη- πτικὸς τοῦ Κυπέλλου ᾽Αυγλίας φαίνεται καὶ ἁ- πὸ τὴν πιὸ κάτω δήλωσπ τοῦ προπονητή τίς, Ἐθνικῆς Αγγλίας κ. Γκρήνγουντ. 8 «Τὸ θίντεο τοῦ τελικοῦ πρέπιει νὰ προθλη- θεῖ σὲ ὄλες τὶς χῶρες σουν ποδοσφαιρικά». ποὺ θέλουν νὰ προοδεύ ᾽Ακοντισμὸς (Ε) 515 μ.μ. Δρόμος 100 µ. (Ε) 5.30 µ.µ. Δρόμος 1500 µ. (Ν) Δισκοδολία (Ν) 5.45 µ.µ. Δρόμος 1500 µ. (Ε) 6.00 µ.µ. Σκυταλοδροµία ΑΧΙ00 μ. (Ν) 6.15 µ.µ. Σκυταλοδροµία ΑΧΙΟΟ µ, (Ε) Β΄ ΜΕΡΑ 17)5)8ὶ 2.45 μ.μ. Σφύρα (Στάδιο Λανιτείου) 4.00 µ.µ. Δρόμος 400 μ. μετ’ ἐμποδίων (Ε)}) Άλμα εἰς ὕψος (Ε} Αλμα εἰς µῆκος (Ν) Λ.15 μ.μ. Δρόμος 400 µ. μετ) ἐμποδίων (Ν) Σφαιροθολία (Ν) 4.30 µ.µ. Δρόμος 800 µ. (Ε) 4.45 μ.μ. Δρόμος 800 µ. (Ν) Άλμα τριπλοῦν 5.00 µ.µ. Δρόμος 200 µ. (Ν) Σφαιροθολία (Ε) 5.15 μ.μ. Δρόμος 200 µ. (Ε) 5.30 µ.µ. Δρόμος.3000 µ. (Ε) 545 μμ. Σκυταλοδροµία 4ΑΧ400 µ. (Ν) 6.00 µ.µ. Σκυταλοδροµία 4Χ400 µ. (Ε) Οἱ προκριματικοὶ ὅλων τῶν ἀγωνισμάτων καὶ ἐφ᾽ ὅσον θ5- ωρηθεῖ ἀπαραίτητο, θὰ διεξά γονται τὸ πρωῖ ἡ ὥρα 9.00. Καὶ οἱ δύο ὁμάδες ἀντιμε τωπίζουν ἁρκετὰ προδλήµα τα γιὰ τὴν συγκρότηση τῶν ἑνδεκόδων τους. Ὁ κ. Βόνλο δὲν θάχει τοὺς ωνσταντί- νου (τυµωρηµένο), Τουμάζου, Σπετσιώτη (ἄρχισε προπονή σες ἀλλὰ γιὰ μιὰ ἀκόμη φο ράἀ ἀτύχησε τραυµατισθείς), ᾽Αντωνακη, Στέφανο. Ὁ τε λευταῖος ἄρχισε ἐλαφρὲς προ πογήσεις ἀλλὰ εἶναι πολὺ λίγες οἱ πιθανότητες νὰ παί ξει τὴν Κυριακἡ. Σιτὴν ὁμάδα ἐπανέρχονται ὅμως οἱ Ανδρέου, Φοῖδος ποὺ δὲν’ ἔπαιξαν κατὰ τοῦ ὈὈλυμπιακοῦ λόγω Ίτραυματι αμοῦ. Ἔτσι ἐκτὸς ἀπροόπτου ἡ ᾿Ανόρθωση θὰ παίΐξε μὲ τοὺς. Παμπόρη, Ὁ. Κωνσταν τίνου, Νικόλα, ΣΑντώρκα, Ανδρέου στὴν ἄμυνα, Τόπα κα, Θεοφίλου, Χρίστου στὰ καὶ Τσούκα, Φοῖδο, Φώτη στὴν ἐπίθεση. , Ὅσον ἀφορᾶ τὸν νιρὸ ποδοσφαυρυστὴ τῶν κυανολεύ κων Σωτήρη Γεωργίου, τιµω ρήθηκε ᾿ἀπὸ τὴν... λόγω κακῆς ζωῆς” ὢ Πολλὰ ᾿πρόδλήματά ὕσκεη πάρχουν καὶ στὸν Πεζοπορι κὁὀ ὅπου πιθανὸν νὰ µείνουν ἐκτὸς ὁμάδας οἱ Φανῆς, Κα σπόρης. Ὁ Φανῆς ποὺ εἶναι τραυ . νσε ἔλα φρὲς' πραπονήσεις ἀλλὰ εἶναι ἀμφίδολη ἡ .συμμετοχὴ του, ὅπως καὶ τοῦ Π. Θεοφάνους ποὺ, κτύπησε “στὸν ἀγώνα μὲ τὴν Σαλαμίνα. . Εκτὸς ἀπροόπτου ὁ κ. Ζι εντάρα θὰ χρησιμοποιήσει τοὺς Αἱμίλο, ᾿Ερωτοκρίτου, Παστελλίδη, Κουή, Λάμπρου, στὴν ἄμυνα, Γαδριήλ, ᾽Αντω χιάδη, Βέρνον στὰ χάφς καὶ Κουννᾶ, Ραμµατόν, Κασπάρ στὴν ἐπίθεση. . ΚΑΙ στο ΤΣᾷ Παράλληλα τὴν Κυριακἡ καὶ τὸ ΓΣ2 θὰ γνωρίσει µε γάλες στιγμὲς μὲ τὸ τοπικὸ γτέρµπυ ΑΑΚΗΣ -- ΕΠΑ. Ἡ ΕΠΑ δὲν ἀντιμετωπίζει πρόδληµα καὶ μετὰ τὴν σω τηρία της, οἱ ποδοσφαιρυστὲς της θὰ παίξουν χωρὶς νευ ῥικότητα γιὰ τὴν νίκη --- πρό κριση καὶ μιὰ καλὴ πορεία στὸ Κύπελλο, Ὁ κ. Ντόσκαλ ἔχει προε τουµάσει τὴν ὁμάδα καθόλη τὴν διάρκεια τῆς ἑδδομάδας καὶ θὰ ξεκινήσει τὸν ἀγώνα μὲ τὴν ἴδια σύνθεση ποὺ ἔ- παιξε κατὰ τῆς ΑΕΔ. Φυσικὰ µόγος ἁπὼν εἶναι ὁ Λάκης Ταδαλᾶς ποὺ ἔφυγε γιὰ τὴν λΑγγλία γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς σπουδὲς του. '᾿Ενῶ -ὅμως στὴν ΕΠΑ δὲν ὑπάρχει κανένα Ἱρόόθλημα στὴν ΑΛΚΗ ἑκτὰς ἀπὸ τά ψυχολογικὰἁ προθλήµατα -- λόγω τοῦ ὑποθιδασμοῦ της --- ὑπάρχουν καὶ ἁρκετὰ ἀγω γιστικὰ προδλήματα. Ὁ κ. Κοδάτσιεφ δὲν θἄχει στὴν διάθεσή του τοὺς τιµώ ρηµένους Κουγκᾶ, Τ. Φαν- τούση, Μαππούρα «καὶ τοὺς Στάσο, Χ. Λοΐζου ποὺ συµ πλήρωσαν τρεῖς κίτρινες κάρ τες. Έτσι ἡ ΑΛΚΗ θὰ κατέλ θει στὸν ἀγώνα μὲ ἀλλαγὲς στὴν σύνθεσή της καὶ πιθανό νὰ παίξουν οἱ νεαροὶ Α. Σά6 δα, Κίµωνος καὶ νὰ ἐπανέλ θει ὁ Μ. Παναγιώτου. Παρόλα αὐτὰ ἡ ΑΑΚΗ μὲ τὴν θερμὴ συμπαράσταση τῶν φιλάθλων της θά προσπαθήσει νὰ πά- ρει τὴν νίκη χαὶ γιὰ λόγους ἐκδικήσεως, διότι πιστεύουν µερικοὶ, ὅτι γιὰ τὸν ὑποδιόα σµόὀ της εὐθύνεται... ἡ ΕΠΑ, ποὺ δὲν κράτησε τὸ |---0 μὲ τὴν ΑΕΛ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Τὰ δύο αὐτὰ παιγνίδια δε ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΜΗΤΙΓΚ Τὴν Κυριακὴ ἀγωνίζονται σιὸ Μιλάνο σέ διεθνές Μή- τιγκ οἱ ἀθλητές Τσιάχιρος, Κεφάλας, Στράτος, Κυττέ- ας, Βαμθακᾶς, Ἰζουδάρας καὶ Τσὠνης, ᾿ Ὃ Τσώνης συμπεριελήφθη ἀντὶ τοῦ τριπλουνγίστα Μίχα ποὺ ἔχει ἕνα πρὀδληµα µέ πὸ πόδι του, Διοίκηση” ο... ο. σπόζουν τοῦ προγράμματος τοῦ Β΄ γύρου τοῦ Κυπέλλου ποὺ θὰ διεξαχθεὶ σὲ δύο δό- σεις, Σήµερα ὁ ᾿Απόλλων ποὺ διανύει περίοδο φόρμας φιλο ξενεῖ στὸ Τσίρειο τὸν πρω ταθλητὴη Β΄’ Κατηγορίας Εὖα γόρα ἐνῶ σιὸ Καϊμακλὶ ὁ Ορφέας θά ἀντιμετωπίσει τὴν Σαλαμίνα. Αδριο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο ντέρμπυ ἔχουμε ἀκόμη 4 παν γνίδια μεταξὺ ὁμάδων Α΄ δα αὔριο Κυριακἡὴ στὸ τηγορίας καὶ ὁμάδων τέρων κατηγοριῶν. Στὸ ΤΣΠ ἡ 'Οµόνοια: θὰ παίξει μὲ τὴν ᾿Αναγέννηση Δερύνειας, ἡ ΑΕΛ στὸ Τσί- ρειο μὲ τὸν Χαλκάνορα, τὸ Παραλίμνι στὴν ἔδρα του μὲ τὸν ΑΠΟΠ γαὶ στὸν Ὕψω να ὁ τοπιχὸς Διγεγὴς ᾽Ακρί- τας ἀντιμετωπίζει τὸν Άρη. Ὥρα. ἐνάρξεως 5 μ.μ. σὲ περίπτωση δὲ ἰσοπαλίας θὰ δοθεῖ ἡμίωρη παράταση. Αν καὶ πάλι ὑπάρξει ἰσοπαλία θὰ ἔχουμε ἐπαναληπτικό. μικρο κ κα ϱέ ἳ ὃν. Ὀκιτὼ παιγνίδια σήµερα καὶ αὔριο στὸ Κύπελλο ΙΦή ΗΝΛ ΣΤ0 ΠΑΣΗ! ΠΛ! Τ0 Τ2/ Μόνιμα ἁπὼν ἀπὸ τὰ τελευταῖα παιγνίδια τῆς ᾿Ανορθώσεως ὁ Στέφανος θὰ ἀπουσιάσει καὶ τὸ Κυριακὴἡ στὸ παιγνίδι μὲ τὸν Πεζοτιορικό. ππππεπεπααση ΗΜΟΚΡΑΠ σπαρχιακα συλλαλητηρια οµιλητης: Γλαυκος Κληριδης λ οπ0ϐ 610 0 9. οι η ιτ] εκ/ζᾶος ΓΠΙΑΤΗ ΝΙΚΗ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,8p
Εγκρίθηκε η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Κύπρο 8p
«ΕΓΩ ΛΥΩ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ» 8p
ΕΚΡΗΞΗ ΒΟΜΒΑΣ ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ» 8p
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 100 ΜΙΛΣ Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 8p
400 χιλ. τουρίστες θα επισκεφθούν φέτος την Κύπρο 8p
Δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι που ματαίωσαν την μετάδοση Αθλητισμός 7p
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΚ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 7p
Ναι είναι πλαστό το πιστοποιητικό 6p
ΟΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΣΖ Αθλητισμός 6p
Μόνο ο ΔΗ.ΣΥ θα εξασφαλήσει οικονομική ανάπτυξη 3p
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Μόνο ο ΔΗ.ΣΥ μπορεί να φέρει την αλλαγή Πολιτική 3p
Η αναστήλωση των ανθρώπων 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
Ο φακός της «Δ» εδώ και αλλού 2p
Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΩΝ 1p
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 1,3p
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΟΗΕΔΕΣ 1p
ΣΤΟΧΟΣ της συνωμοσίας ο κ. Γλ. Κληρίδης 1p
ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ψήφισε Συναγερμό Πολιτική#Κυπριακό 1,8p
ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Πολιτισμός 1p
Τορπιλλίζει δυτική πρωτοβουλία ΤΟ ΑΚΕΛ 1p
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1p