ΠΕΜΠΤΗ 2ἱ ΜΑΊΟυ 1ο] Σελίδα 5 ἱ ον ροος αμα ος ο ο) ον κ. πο κ) τα νο ον. κκ τος ὅλοι οἱ ἔνοχοι τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου τοῦ 1-2-4-6, µας ὕθριζαν. . ο Ἡ ος ἐδικαίωσαν: Τώρα, οἱ πρώην συνέταιροι ἔχουν | - | ο άλμα, μι αλά) ..- Ὅταν ὁ ος κ νμ τόνιζε ἐ ὅτι ὁ χρόνος σνχ σέ θάρος τῆς Κύπρου, ὅλοι ο ον πα ολο ΠΠ λα. | οἱ ο. ο ο. αἱ καί στό σηµεῖο αὐτό. Πρῶτος οῇ μόνος ο Δημοκρατικός σος διακήρυξε ὅτι ἡ ή. 1 ο Ε.Τ ἀσθενής γιά τό µέλλον τοῦ τόπου. .. γεγονότα καί πάλιν µας ἐδικαίωσαν. πο ο] νο. μονος ο το σθένος ο] ολο Κο ο ο. ἐνάντια στήν ΑΝΕΝΤΙΜΗ καί ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ συνωµοσιολογία τοῦ 1978, ου διαφωτίσει τό Λαό ΟΤΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. . ή πού ἔγκαιρα πῆρε ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός, πάνω στό θέµα | Αμ σα, Χωρῶν γιά ἐπανάληψη τῶν 1 ο ας ήταν ἡ µόνη σωστή. Τά γεγονότα τά ἴδια τό όλα - τη ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός μέ συνέπεια ος ο] αλα, τή διασπάθιση του Δημόσιου Χρήματος. ΟΕ. πω. Συναγερμός κατάγγειλε καί ο κο ος | ον τῆς ΚΥΠ, τίς παρακολουθήσεις τηλεφώνων, Ελ η: ο] {ο η) .. .. στή ανν οὐ, καί τούς Ἡμικρατικούς Οργανισμούς. τη ο ος χη Π.Ο Τσο ο ἔγκαιρα τήν οἰκονομική κρίση, ο στήν ὁποία μας ὁδηγοῦσε ἡ ἀνίκανη Κυθέρνηση Κυπριανού. υηφίστε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ϱ Γιά ᾿Ανορθωτική ᾽Αλλαγή, Ἐξυγίανση πραγματική καί Σωτηρία τοῦ τόπου µας. ο Γιά δίκαιη καί θιώσιµη λύση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος. 9 Γιά ᾿Ανόρθωση τῆς Οἰκονομίας. ϱ Γιά Κοινωνική Δικαιοσύνη. 9 Γιά Πάταξη τῆς Εὐνοιοκρατίας. ϱ Γιά ᾽Αξιοκρατία. | 9 Γιά νά σταματήσουν τά σκάνδαλα καί ἡ διασπάθιση τοῦ χρήμµατός σου. 9 Γιά νά καταργηθοῦν τά φακελλώματα καί παρακολουθήσεις τηλεφώνων. 9 Γιά νά ἐλεγχθοῦν ὅλα τά Ταμεῖα περιλαμθανοµένου καί τοῦ περιθόητου Ταμείου Προεδρίας. ϱ Γιά νά µή γίνουν ἄλλα σφάλματα. ΓΕ ο Φα Γή Της Ἡ Τελευταία Ἐλπίδα τῆς Κύπρου. Σελίδα 6 ὍὉ διεθνὴς ἄσσος τοῦ Παραλιμνίου Λουκὴς ὁ ὁ- ποῖος κατὰ πᾶσα πιθανότήτα θὰ ἁγωνίζεται σὲ Ἑλληνικὸ σύλλογο κατὰ τὴν προσεχἡ περίοδο. ΠΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΛΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΗ 4 9 ψ Πομικὲς απαιτήσεις Νε υ ε εγαε» ὃᾳ υποβάλει ἡ Ένωση Τὸ Διοικπτικὸ Συμθούλιο τῆς -' ων Παραλιμνίου εἶναι διατεθειµένο νὰ διαπρα- Νματευθεῖ τὴν µεταγραφὴ τοῦ (λουκῇπ σὲ Ἑλλη- «ΑΙκὸ Σύλλογο, Καὶ τοῦτο γιατὶ τὸ Συμθούλιο θέ- λογικά, Ἠδπ Ἑλληνικοὶ Σύλλογοι ἤλθαον σὲ ἑπα. φὴ μὲ τὸν παίκτη καὶ τὸν Σύλλογο. δν καὶ δὲν ἔχει γνωσθεῖ ποῖοι σύλλογοι πλπροφορίες µας ἆναφ εἶναι καὶ ἡ ΔΕΚ. ΕΝΛΙΑΦΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 10 ΜΛΘΙΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΙΙΛ ἜἛληξαν μὲ ἁἀπόλυτη ἔπιτυ- χία οἱ ἀγῶνες τῶν τεσσάρων Ομίλων τοῦ Μαθητικοῦ Πρω ταθλήµατος τῆς Κυπριακῆς Ομοσπονδίας Βρασιτεχνικοῦ 1Ιοδοσφαίρου. Τοὺς τρεῖς “Ὁ.: µίλους ἀποτελοῦσαν ὁὑὁμάδες μαθητῶν «Νέων» καὶ τὸν τέ- παρτον, ὁμάδες μαθητῶν «Ἐ φήδων». Πρωπαθλήτοια «Ἑ- φήθων» κατετάγη ἡ ὁμάδα «Τίγρης» ἐνῶ πρωταθλήτρια πῶν «Νέων» θὰ ἀναδειχθεῖ μετιαξὺ τῶν Ποώωταθλητριῶν τῶν τριῶν Ὁμίλων σὲ διπλοὺς ἀγῶνες «νὸκ ἄουτ» ὅπου οἱ νικήτριες θὰ ἀγωνισθοῦν στὸν τελικὀ σ’ ἕνα ἀγώνα, ποὺ ϐ) ἀναδείξει καὶ τὸν Πρωτα θλητή. Στοὺς ἀγῶνες «Νέ- ὢν» θὰ λάδουν µέρος τέσσε- ρθεις ὁμάδες ἡ πρωταθλήτρια τοῦ Α΄ Όμίλο «Αστεροει- δεῖς» ἡ πρωταθλήπρια τοῦ Β΄’ «Ομίλου «Ποσειδών» καὶ ἡ ὁ- µάδα «Άγιος ᾽Αντώνιος» τοῦ Β΄ Ομίλου ποὺ ἰσοθάθμισε μὲ τὸν πρωταθλητή, καὶ ἡ πρωταθλήτρια τοῦ Α΄ Ὁμί- λου «᾿Αναγέννησις». , Ἡ κλήρωση γιά τοὺς. ἀγῶ ψες τοῦ Ἡρωταθλητοῦ τῶν «Νέων» ἔφερε ἀντιπάλους τὶς ἑξῆς ὁμάδες: 1. ᾿Αστεροειδεῖς --- Άγιος Αντώνιος 1. Ποσειδὼν --- Αναγέννησης Ἡ τελικὴ κατάταξη Ομίλων εἶναι»! τῶν Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 1. ᾿Αστεροειδεῖς 9. Ἰορόνος 8δ. ΑΑ 81 4. ᾿᾽Ατρόμητος Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 1. Ποσειδών 9. Άγιος ᾽Αντώχιος 8. Λυκαθητὸς 4. Σπόρτιγκ Τ’΄ ΟΜΙΛΟΣ Τίγρης ἸΑγοινά Τρωτοπόρος Παγκόσμιος Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ἸΑναγέννησις Γαλαξίας Κύχνος 1. 5, ὃ. 4. 1. τε 5. Αξίνει νἁ ἀναφρθεῖ ὅτι [λει νὰ θοπθήσει τὸν παίκτι ἐκτιμώντας τόσο Γπὴν προσφορὰ του ὅσο καὶ τὸ ἤθος του. Γι’. αὐτὸ :καὶ τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ προτίθεται νὰ ζητή- ἴσει ἡ Ἔνωσπ δὲν θὰ εἶναι έρουν ὅτι μεταξὺ αὐτῶν ολο κκώξὶ ύσεως Νέ- ὑπερθολικά ἀλλὰ εἶναι ἔγκυρες γιὰ, τὸ μαθητικὸν ποωτάθλη- μα τῆς ΒΟΕΠ ἐπέδειξε ζωη- ϱὸν ἐδιαφέρον ὁ Κυπριακὸς Οργανισμὸς ᾿Αθλητισμοῦ μὲ πὸν Πρόεδρον του κ. Μίκη τυκΥΠλΛΟΘΥΡΦΑ Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑ΄ΓΟΥ. 128] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΙΛΙΝΗ’ Παρὰ τὴν ἥττα της ἀπὸ τὴν ΑΖ 67 μὲ 4-2 στὸ Αμστερνταμ Η ΙΠΣΟΥΥΤΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΙΓ Οἱ Λγγλοι πανηγύρίσαν ἔξαλλα τὸν μεγήλο αὐτὸ ΤΙΤΛΟ ο τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, στέφθηκε φὲς ἡ : Ὃ μσλω ν 67 μὲ 4- 9 µέσα στὸ Ὀιυμτιακὸ στάδιο τοῦ Άμστερνταμ. Ἡ δικ. Ἀλκμαὰρ ΑΖ δισε φάουλ ἔγραφε γιὰ ποὺς Όμως, γιά καλὸ τῆς Αγ- γλικῆς ὁμάδας ὁ τερματοφύ- λακας της «Κοῦπερ φάνηκε ἀρχετὰ σταθερὸς καὶ μὲ σω- στὲς θεαματικὲς ἀποκρούσεὶς κράτησε τὸ σκὀρ, ποὺ διασφά λε ὁπωσδήποτε τὸ τρόπαιο γιὰ πὴν ὁμάδα του. Μὺ τὴν ἔναοσξη τοῦ ψεσι- νοῦ τελικοῦ οἳ Ὁλλανδοὶ ἕ- δειξαν ἀπὸ τὴν ἀοχὴ τὶς ἐπι θετιχὲς τους «προθέσεις, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ι]πσουϊτς ποὺ ἤθελε ποῶτα νὰ ἐξασφα λίσει τὰ γῶτα της. Ἐν πάση περιπτώσει, ἦταν οἱ Άγγλοι .ποὺ στὸ ὅ’ μὲ σοὺτ τοῦ ΓΤάῦσεν ἄνοιξαν τὸ σχὸο, προκαλώντας ψύχρο- λουσία στοὺς “Ολλανδοὺς. Αὐὶοὶ ἀντεπιτέθηκαν καὶ τρία λεπτὰ ἁργότερα ἰσοφά- ρισαν μὲ γκὸλ ποῦ Αὐστρια- κοῦ διεθνή Βὲλτζ. Στὸ 96 ἡ ᾽Αλκμαὰρ κα- τόρθωσε νά πετύχει καὶ δεί- Τὸ ΑΠΟΕΛ Κέρδισε τὸ Ἔπαθλο Κάρλσπερκ Ἡ δευτεραθλήτρια ὁμάδα τοῦ ΑΠΟΕΛ. φέρνοντας ἶσυ- παλία μέ τὸ Παραλίμνι (α-- 1) καὶ νικώντας τὸν Ἄρη [8---1) χωρίς πειθαρχίκές Κάρτες (20 δαθμοί) στὶς Δύο, ἁγωλισεωκές, ἠρζημηνκήρς Ὃ ανοίψι η 5 - τὸ τελευταῖο τῆς φετινῆς πε οιόδου, συγκενιρὠσασα συγο λιιὰ Τ0 θαθµούς. Ἡ τελικὴ δαθµολογία: τοῦ Ἐπάθλου Κάρλασπερκ 'Μαΐυυ Ἱπάντα ἑλεγχόμενη ἀπὸ. τὴν ΚΟΠ, ἔχει ὡς. ἑξῆς: ΟΑΠΟΕΔ 10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 60 ΟΜΟΝΟΙΑ 50 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 45 ΑΕΛ 80 ΑΠΟΛΛΩΝ - 2ὅ ΣΑΛΑΜΙΝΑ' 90 ΕΠΑ δ ΑΡΗΣ ο ΠΑΡΑΛΙΜΝΥ --ᾱ Πολ -1θ ΑΡΑΛΙΠΠΟΥ -0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ --ᾱδ ΑΛΚΗ --ρθ Κίτρινες κάοτες {--10 όα- θμοὺ) στὴν τελευταία ἆγωνι στική τοῦ: πρωταθλήματος εἶ δαν ποδοσφαιρστές ὡς ἑξῆς: Αλκή : ὃ, ᾿Αραδίππου 2, Ἑ- ΠΑ 1, ΑΕΛ 1. ο Μέ μιά κόκκινη νάρτα (--50. θαθμούς) χρεὠθηχε ὁ Λαζαρίδη. Αρης. ὰν τερο πέρµα, αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ τὸν πανύψηλο παίκτη της Μέτγκοτ. Το 2--» Πορὺ τοῦ φάσματος τῆς: ἔκ- πληξης σὲ θάρος πους, οἱ Αγγλοι ἐγίσχυσαν -τὸ κέντρο τους καὶ. μὲ ἀναχαιτιστὲς τοὺς Μιοῦρεκ καὶ Τάῦσευν δη Οἱ δι ον μιαθογοῦσαν. όήγματα στὴν ἄμυνα τῶν Ολλανδᾶῶν,. ποὺ οἳ Μποάζιλ Σὲ μιὰ ἀπὸ ἐκμεταλλεύοντο καὶ. Μάρινερ. τὶς ἐπιθέσεις “τους οἱ παῖχτες τῆς Ἱπσουῖτς: κὲρδισαν κὀο- ψερ.. Τὸ κτύπησε ὁ «Μιοῦρεκ καὶ ὃ Γουώρκ, ποὺ ἀναδείχθη κε πρῶτος σκόρερ τῶν πρω- ταθληµάτων Ἐὐοώπης διαµόρ Φωσε τὸ σκὀρ σὲ 2---. ΤΟ ὃ--ο Ἠέντε λεπτὰ ποὶν τὴ λήξη τοῦ ἡμιχρόνου ἡ ΑΖ 6ἵ προη γήθηχε μὲ ὡραῖο πλασὲ τοῦ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ καθαρὰ µέσα στὸ γήπεδο της τὸν ᾿ΑἈλκμαάρ Κυπέλλου πέρασε ὁμολογουμένως ψὲς ἐφιαλτικὲς ΐ υΥππεδούκχους τὸ 4--θ καὶ ἡ «αὐκέδαλαψ: πυλ, Ἡ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ἡ ἐπανάληψη ἀνῆκε ὁλο- πληρωτικὰ στὴν ᾿Αλκμαὰρ, ποὺ πίεσε ἀσφυκτικὰ τὴν ἕ- στία τοῦ Κοῦπερ, ὁ ὑποῖος σὲ τρεῖς τουλάχιστον περιατώ σεις, ἀπέκρουσε «φανταστικὰ ἐπικίνδυνα σοὺτ τῶν κυνηγῶν εθνεῖς ὈὉλλανδοὶ ποδοσφαιριοτὲς τῆς Ιποουϊῖτς Μιοῦρεν [(δεξιὰ)] οκλσπο ωνε ο μη κατώκτησᾳ «τοῦ. Κυπέλλου της καὶ στὸ 68’, δυνατή κε: φαλιὰά τοῦ Βέλτς ἀπὸ τρία μέτρα, ο, . Τὸ µόνο ποὺ πέτυχαν οἵ οὈλλανδοὶ στὸ Β΄ µέρος Ἱ- ταν ὅπως προαναφέραμε τὸ τέρμα τοῦ Γιόγχκερ στὸ Τδ᾽, ποὺ τοὺς ἔδωσε στὸ σημεῖο ἐκεῖνο, ἀμυδρὲς ἐλπίδες γιὰ ν᾿ ἀνατρέφουν τὸ σὲ θάρος τους σκὀρ. Όμως, ἡ ἁμοντι- τοὺς ἔδινε τὸ δικαίωµα ᾿Ανγγλικὴ ὁμάδα '“Ἱπσουϊτς, παρὰ τὴν ἥττα της ἀπὸ τὴν. ΌὌλλαν- Ἰπσουϊτς ποὺ στὸν πρῶτο ἀγώνα κέρ μὲ ἆ--0 καὶ θεωρεῖτο σὰν ἀκλόνπτο φαθορὶ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ ᾿στιγμὲς ὅταν στὸ 73΄ τοῦ ἀγῶνος ὁ Γιόγκερ μὲ ἀπευθείας κτύπημα ΑΖ 67 ὤθελε ἀκόμη δυὸ γκόλ γιὰ νὰ στεφθεῖ αὐτὴ σὰν Κυπελλοῦχος. κ Ὑοαμμὴ τῆς Ιασουῖτς,. ἓ- γισχύθηκε σημαντιιἁ στὰ τε- λευταῖα λεπτὰ διατυρώντας τὸ ᾱ---δ µέχρι ΄ τέλοὺς, ποὺ : η « τῆς κατάκτησης τοῦ πρὠτον Εὔὺ- ρωπαϊκοῦ τίτλου, Διακρίθηκαν ἀπὸ τοὺς γη- πεδούχους, οἳ Πέτερς, Μέτ- Ύχοτ καὶ Χόθενγμαπ καὶ ἀπὸ τοὺς προπαιούχους οἱ Μὶλλς, Τάΐῦσεν, Γουὠρκ Ἀλ. ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Α5 6: Τοάὔύλε., Βὰν Μοὺο Σπέλμπος, Μέτγκοτ, Χόδεν- κα, Πέτερς Γιόγκεο ΄Αοντς Κὶστ, Νίκεὶ (Βέλτς) Τὸλ. 1ΙΠΣΟΥΙΤΣ: Κοῦπεο, Μὶλλς, Μὰκ Κὠλλ, Τάΐϊσεν, Όσμαν, Μποῦτσερ, Γουώο», Μιοῦρεν, Μάρινερ, ἸΜποαξὰ Γκαίΐητς, καὶ Ἀππρα- ΤΡΕΙΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΙΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Τρεῖς Κύπριοι ὑδηγοὶ θὰ συμμετάσχουν στὸ φετεινό Ῥάλλυ ᾿Αχοόπολις ποὺ θεω- οεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ σηµαντικώ τερα στὴν Εὐρώπη. Οἱ Κύπριοι ὁδηγοὶ ποὺ θὰ τρέξουν τὸν ἄλλο µήνα στὴν Αθήνα εἶναι: 4 Ὁ Βαχὰν Τερζιὰν μὲ Μιτσουμπίσοιη Λάνσερ. 4 Ὁ Κύπρος Κυπριανοῦ μὲ Τάλμποτ Σανμπήμ. 2ὢ 'Ὁ Κώστας μὲ Συπαροῦ, . ΕΝΟ ΑΡΧΙΣΕΝ... ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΦΕΥΓΕΙ 0 ΠΟΛΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ «ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΗΣΕΠΣ κ. ΒΟΝΛΥ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Η ΕΠΛΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΥ Χ΄΄ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μετὰ τὸν ἁποκλεισμὸ τῆς ᾿Ανορθώσεως ἀπὸ τὸν Πεζο- πορικὸ ἀπὸ τὸ ἈΚύπελλο, ποὺ ἔγινε τόσο ἄδοξα καὶ μὲ εὐρὺ σκόρ |---, οὐσιαστικὰ ἄρχισαν... οἱ διακοπὲς γιὰ τοὺς ποδοσφαιριστὲς τῆς «Με γάλης Κυρίας», Ἔτσι ἡ Διοίκηση τοῦ Σω µατείου θὰ ἀρχίσει ἀπό τώ- ρα τὶς ἐνέργειέ της κατα» στρώνοντας τὰ σχέδιά της γιά τὸ µέλλον. Ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέµα- Ἡ δᾳἡαμίνα ὁ- { τὸ ΛΠ ΕΙ καὶ εἶναι τὸ πρῶτο φαβορί ο. ΤΗΝ Ἡ Σαλαμίνα ἔθεσε τὴν ρας γυναικῶν κερδίζοντας φιλονίκπτο φαθορὶ γιὰ τὴν Ἡ ὁμάδα τῆς Λευκωσίας στὸ ντέρμπυ τοῦ ΓΣΠ στά- θηχε θαυμάσια στὸ πρῶτο σὲτ τὸ ὁποῖο καὶ κέρδισε µε- τὰ ἀπὸ μιὰ ἀμφίρροπη ἀνα- μέτρηση μὲ 1ὔ--Ιδ, Στὴ συ γέχεια ὅμως ἡ ἀπόδοση τοῦ ΑΠΟΕΛ ἔπεσε σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὴ τῆς ΑΕΛ ποὺ ἀνέ- δηκε πολὺ ψηλά μὲ ἀποτέλε- σµα οἱ ἐρυθρόλευχοι νὰ κά- νουν περίπατο καὶ νἁ πάρουν τρία σὲτς στὴ σειρὰ μὲ 1ζ-- ὃ, 15---θ καὶ 1ὅ---ᾱ. Ἡ ΑΕΛ πέρασε µόνη στὴ 9η θέση μετὰ τὴν ἄνετη ἐ- γτὸς ἕδρας νίκη της ἐπὶ τοῦ Φοίνικα Πύλας μὲ ὃ--θ. ὍὉ «Ζήνων Λάρναχας ἔπια- σε τὸ ΑΠΟΕΛ στῆν δη ἀφοῦ στὴν ἔδρα του νατέδαλε ἄνε- τα τὴν ᾿Ολυμπιάδα ὃ--θ. Τὰ σὲτς 10Γ--», 10-15, 1ὅ---». Τέλος ὁ: Αχιλλέας στὸ Καϊμακλὶ χωρὶς δυσκολία νί- χῃσε τὸν Μαραθώνα --θ. Τὰ σὲτς 10---δ, 1ζγ--χ, 10---ἲ. Πετοσφαιρίστριες τῆς Σαλαμίνας πανπγυρίζουν τὴν νίκπ τους. ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ Η ΑΕΛ σφραγίδα της «στὸ ντέρμπυ κορυφΏς τοῦ. πρωταθλήματος πετοσφα(- τὸ ΑΠΟΕΛ 3. ΙΙ. µέσα στὸ ΓΣΠ καὶ εἶναι τώρα τὸ πρῶτο καὶ ἁδια- Κατάκτπισπ τοῦ τίτλου. ᾿Αντίθετα τὸ ΑΠΟΕ Δ μετὰ τὴν ήττα του ἔπε- σε στὴν 4Π θέση ἀφοῦ ὑποσκελίστηικε ἀπὸ τὴν ΑΕΛ καὶ τὸν Ζήνωνα. Ἡ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. Μετὰ τὰ ἀποτελέσματα αὖ τὰ καὶ ἐπὶ 8 ἀγώνων ἡ θαθ- µολαγία’ διεµορφώθη ὡς ἑξῆς: ΣΑΛΑΜΙΝΑ 94 ΔΕΑ ο ΖΗΝΩϱΝ 5ἡ ΑΠΟΕΑ 50 ΑΧΙΑΔΕΑΣ 18 ΜΑΡΑΘΩΝ 18 ΗΠΑΦΙΑΚΟΣ 10 ΟΛΥΜΠΙΑΣ . ΦΟΙΝΙΚΑΣ .. ΣΠλ, Οἱ ὁμάδες τῆς! ᾿Οωμπιάδος καί τοῦ Φοίνικα: ἔχονν τ ἀγῶνες ἀφοῦ ἐχκλρε-. μεῖ ἐνώπιον τῆς Δικαστικῆς ὁ διακοπῆς µεταξύ τους ἀγώ νις ποὺ θά ἐκδικασθεῖ στίς 38 ΔΙαίΐου, { τα τῆς ὁμάδος, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες µας θάᾶναι καὶ ἡ ἀνεύρεση γέου τεχχι- κοῦ. Ὁ μέχρι σήµερα [Πσλωνὸς τεχνικὸς τῶν »υανολεύκων κ. Βόνλυ ἀναμένεται νὰ ἀνα χωρήσει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἐπιστέοατςρῳφν αι.εήλ ἑἐύδάμ ἐπιστρέφοντας στὴν Πατρί- δᾳ του. Σὲ γενικές Ὑραμμὲς µπο- ροῦμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ κ. Βόνλυ μπορεῖ νὰ μὴν ᾱ- φησε ὅλο τὸν κόσµο ἐνθου- σιασµένο, ἀλλὰ γενικἁ ἵκα- νοποίησε μὲ τὴν ἀθόρωδη ἑἐρ Ὑασία του, Αλλωστε δὲν πρέπει γὰ παραγνωρίζεπαι τὸ γεγογὸς ὅτι στὴν φετινἠ ἸἈνόρθωση µπῆκαν στήν πρώ ση ὁμάδα ἑπτὰ τουλάχιστον Νεαροὶ καὶ ἄπειροι ποδυσφαι φιστὲς, ν΄ ὅμως ἡ ὁμάδα Κκυνηγοῦσε µέχρι τὸν ἄτυχο ἀγώνα πρὸς τὴν ΑΕΛ (Λεμε σὸ) μὲ ἀξιώσεις τὸν τίτλο ἕ- στω κι ἂν συνάντησε. ἐχθρι κὲς διαιτησίες. ᾿Εχτὸς λοιπὸν ἀπὸ τὸν ἂν τικαταστάτη τοῦ Πο]ωνοῦ κ. Βόνλυ. ἄλιο θέμα θάναι ἡ ἀπόκτηση 2--ὰ ἱκωνῶν ΄ποδο σφαιριστῶν, ἐν τῶν ὅποων οἳ. δύο τουλάχιστον θδάνα, πεπειραµένοι παϊῖκτες κεντρο: ὅπου φέτος ἡ ὁμάδα ὑστεροῦ σε. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, σύμ Φωνα μὲ καλὰ ἐξακριδωμε- γες πληροφορίες µας, ἡ Δ:- οἴκηση τῆς ᾿Ανορθώσεως δᾶ χει τὴν συμπαράσταση τοῦ Συνδέσμου Φιλάθλων. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἀναμέγεται νὰ ἱδρυθεῖ εἰδικὸ ταιεί µετι- γραφῶν τὸ ὁποῖο χαὶ θὰ ἔνι σχύσει τὴν προσπάθεια τῆς ὁμάδας γιὰ ἐνίσχυσι τοῦ ἐψ ψύχου ὑλικοῦ της, ΕΡΧΕΤΑΙ ο ΦΩΤΩΣ Χωρὶς ἀμφιδολία ἡ πρώτη µεγάλη µεταγραφὴ.. χωρίς ἔξοδα γιὰ τὴν ᾿Ανόρθωση θάναι ἡ ἐπάνοδος τοῦ δυνα- μικοῦ κυνηγοῦ τῆς ὁμάδος Φώτου Χ΄΄ Δημητρίου. «Ὁ Φῶτος ἔφυγε πρὶν τρία Χθόνια γιά τὴν Θεσσαλονίκη ὅπου φοιτοῦσε στὴν ᾿Ακαδη- µία. Σωματικῆς ᾽Αγωγῆς. Φέ τος παίρνει τὸ δίπ)ωμά του κι ἔτσι ἐπανέρχεται στήν Κύπρο καὶ ἐνισχύει στὴν νέα περίοδο τὴν ἀγαπημένη του ὁμάδα. Μὲ τὴν ἐπάνοδο τοῦ Φώ- του ἡ ἐπίθεση μὲ τοὺς Φοῖ 6ο, Τσούκκα, Φώτη, Σπετοι ώτη θὰ καταστεῖ ἁκαταμάχη τη. ΑΚΗΣ ΚΥρΙακουΥ Θεόχαρίδης { Ὅ διεθνἠς ἄσσος τῆς απσουῖϊτς Πὼλ Μάρινερ. ΜΓΩΝΕΣ ΕΝΤΟΥΡΟ Ὀργανώθηκε τὴν Κυριακὴ 10 Μαΐου διὰ πρώτην Φφορὰ στὴν Κύπρο ὁ πρῶτος ἀγώνας Μοτοσυκλεττοδρομιώὼν ΕΝΤΟΥ- ΡΟ ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Ὅμο- σπονδία Μοτοσυκλεττιστῶν. Τὸ ΕΝΤΟΥΡΟ κάλυπτε δια- δροµἡ 100 περίπου μιλίων μὲ 3 εἰδικὲς διαδρομὲς. ᾿Απὸ τοὺς 328 μοτοσυκλεττιστὲς ποὺ ἔε. πο ΠΒΑΦΜΟΔΟΓΙΑ κίνησαν τερμάτισαν οἱ 25. Πρωταθλητὴς τοῦ ΕΝΤΟΥΡΟ ὁ Πανίκκος Σάδδα μὲ µοτοσν- κλέττα Γιαμάχα- 175 κ.ὲκ. Ὁ Πανίκκος Σάδόα ἀνεχώ- ρησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ συμμετέχουν ὍΘΒΕΡΑά (Γενικὴ Βαθμολογία) Ίος Πονίκκος Σάΐδα 2ος Κώστας Βενιζέλος 2ος Παῦλος Παυλίδης Ἆος Αριστ. Χριστοδούλου 4ος Κάρολος Φράνγκλιν ΚΔΑΣΙΣ 500 κ.ὲ. Ίος ᾿Αριστ. Χριστοδούλου 2ος ΆΑντρος Αγγελή ΚΔΑΣΙΣ 175 κ.ξ. Ίος Πανίκος Σάδδα 2ος Κώστας Βενιζέλος ΚΑΑΣΙΣ 10 κ.ἐ. Ίος Ντίνος Μασσιᾶς 2ος Μίλτος Μιλτιάδους ΕΛΑΣΙΣ 5ο κ.ξ. Ίος Νικοδήμου Εὐάγγελος 2ος Γεώργιος Στανρινίδης Κύπριοι μοτοσυκλεττιστὲς σὲ ἀγῶνες ποὺ γίνονται στὴν Ποινη Γιαµάχα 175 κ.ἐκ. 1048” Γιαµόχα 175 κ.ἐ. 11:46” Σουζούκι 250 κι. 1146 Γιαμάχα 400 κ... 1249’” Σουζούκι 185. κ.ὲ. 12'56”” Γιαμάχα 400 κ.ὲ. 12”:49”” Χόντα 500 κι, 20/53’ Γιαμάχα 175 κ, 10/48” Γιαμάχα Ι75 κ.ὲ. 11/46” Γιαµμάχα 100 κ.. 13/31” Σουζούκι 100 κ.ὲ. 15/42” Γιαμάχα 50 κ.ὲ, 15/44” Ντέρμπι 50 κι, 15/55” ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ ΣΤΗ ΦΙΦΑ Ὅταυ μιὰ ὁμάδα χαρίζει νὰ κάνω (5 Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἑμάς εἶχαν ὑπόφη τους ἀλλὰ στὴν ᾿ΕἘπιτροπὴ Διαιτησίας τῆς ΦΙΦΑ ποὺ συνεδρίασ» τὸν Φεδρουάριο ὑπεδλήθηκε ἡ πιὸ κάτω ἐρώτηση. - Τὶ πρέπει νὰ κάνει ἕ- νας διαιτητὴς ἂν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ µία ὁμάδα παίζει ἐπί- τηδες κατὰ τρόπο νὰ χάσει τὸν ἀγώνα ἡ«Θὰ, ἐπιστήσει «τὴν προ: σοχἡ τῆς ὁμάδος ὅτι ἂν συ νεχίσει ν’᾿ ἀγωνίζεται παθη- τικἀ θά διακόψει τὸν ἀγώ- να δάσει τοῦ Αρθρου 5 Η, ἁπλιῶς θὰ ὑποδάλει ἔκθεση στὴν ἁρμόδια Ποδ. ᾿Αρχὴ ποὺ θά ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος . κ Τὸ νὰ ἔχει ὁ διαιτητὴς τὴν ἐντύπωση ἢ νὰ ἔχει πει σθεῖ ᾿γιὰ τὶς ἐνέργειες τῆς ὁμάδας εἶναι ἀρκετὸ ἢ θὰ πρέπει νὰ ἔχει καὶ σοδαρὲς τί πρεπει γρόφω γιὰ νὰ τονίσω ὅτι τὸ νὰ, παίζει παθητικὰ μιὰ ὁμά δα, εἶναι δικαίωμά της, Αλ λὰ τὸ γἀά σημειώνονται αὖ- τογκόλ ἢ νὰ δίνονται πάσσες στὸν ἀντίπαλο γιὰ νὰ δάλει Υκόλι εἶναι γελοιοποίηση τοῦ ἀθλήματος καὶ δυσφήμιση τοῦ ἀθλητικοῦ πνεύματος, ᾿Ε χω τὴν γνώµη ὅτι ἡ Ἐπιτρο πἠ τῆς ΦΙΦΑ κεἶχε ὑπόψη της μιὰ ἁδιαφορία, μιά πα- θητικἡ ἀντίσταση, ψεύτικες ἀποκρούσεις τοῦ τερματοφύ- Λαχα κλπ. μὴ :ὀφθαλμοφανῆ πράγµατα ὅπως τὰ αὐτο- ΥΧόλ. Ας ἔχουν, πάντως ὃ- πόψη τους οἱ διαιτητὲς µας τὴν. γέα ἀπόφαση τῆς Φ|- ΦΑ ποὺ ἐλήφθη σὲ ἐρώτηση πάντα διεθνοῦς δ.ιαιτητοῦ, ἀποδείξεις ΑΠ,: -- Ὁμοφώνως ἀπο- φασίζει ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ ὅτι σὲ τέτοια περίπτωση ὁ διαιτη- τὴς δὲν ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ διακόψει τὸν ἀγώνα, ΣΧΟΛΙΟ Ὅ καθηγητής διαιτησίας τῆς ΦΙΦΑ ». Σαδιαρὴς σχο λιάζοντας τὴν ἀπάντηση λέ εις : «Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση ἆποτε λεῖ νέα ἑρμηνεία τῆς ΦΙΦΑ! Θυμᾶμαι δύο ὀγῶνες στὴν Ρόδο καὶ ἄλλους δύο στὸ Ναύπλιο πρὸ ἐτῶν. Γιὰ νὰ κερδίσει τὸ πρωτάθλημα ἡ µία ἀπὸ κάθε ἀγώνα ἔπρεπε νὰ, δόλει περισσότερα γκόλ ἀπ ὅσα θὰ ἔδαζε ἡ ἴσοδα θμοῦσα μὲ αὐτὴν στὸν ἅλλο ἀγώνα. Καὶ µπαίνανε τὰ γκὸλ. μὲ τὴν υτουζίνα. Ἔλη- ξε, νομίζω. μὲ 32 γκὀλ ὁ ἕνας καὶ 28 ὁ ἄλλος., Ἔπα- θε δλάδη ἡ µοτοσυγλέτα τοῦ. πληροφοριοδότου καὶ τὰ 28 θεωρήθηκαν ἀρκετά, ἆἀι- λά τὴν ἔπαθαν,. Αὐτὰ τὰ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Πραγιιατοποιεΐται σήμερα στις ο.30. στὰ γραφεῖα τῆς ΝΟΚ ἡ κλήρωση τῶν ἡμιτε- λκῶν ἀνώνων Βυπέλλοι Καὶ Ἱαθοσφαίρας, τὸ ΕΝύπελλο ἀνδοῶν ἕ- χουν απροκριθεῖ οἱ ὁμάδες' ἸΑ πόλλων, ΑΕΛ. Αχιλλέας, Ἐ- ΝΑΔ καὶ στὸ Κύπελλο Π]αί- δων οἱ ὁμάδες Αχιλλέας, ΑΕΛ, Απόλλων, Ζήνων. ΓΗ ΔΙΚΑ ΣΤΙΚΗ Ῥτὶς Τ μ.μ. θὰ συνέλθει ἡ Δικαστινὴ ἘἨπιτροπὴ τῆς “Ὁ- μοσπονδίας ἡ ὁποία θὰ ἑξετά σει τοὺς διακοπέντες ἀγῶνες ποώωταθ)ήματος ᾽Απύόλμιων -- ΔΕΑ σα ΕΝΑΟ --- Ὃλυμ. πιάς, ἷ 3 Η ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΝΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΠΑΡΚΛΕΥΣ ΣΤΗ ΚΕΝΥΑ Την ἐρχόμενη Κνριανη 94 ΑΙαίου Ἡ ποδοσηαιρικη ὁ- µάδα τῆς τράπετας ἉΙπάρ- χηεῦς. ἀναχωφεῖ στὴ Κένυα, --Ἡ ὁμάδα προσεχλήθη ᾱ- πὸ τὴν ἀντίστοιχὴ ὁμάδα τῆς ΔΙπάρκκεῦς Κέννας γιὰ ὃνο ποδοσᾳαιριχες συναντήσεις. Μία μὲ τὴν ὁμάδα τῆς Τρά- πεζας γαὶ µία. ἑναντίο τῆς πρωταθλήτριας Κέεννας «λες παρδαλεις. --Τὰν ἀγώνα θά τιιήσει μὲ τὴν παρουσία του ὁ ἐχεῖ ὕπατυς ἁρθμοστης τῆς Κύπρον κ. Φύμος Γραμμενόπουλας, ὁ ὁποῖος, χαὶ θᾳ χάχει τὸ ἕνα- Ἀτήριο λάντισιια. --Ἡ παραµονὴη τῆς ὑμά- δως στὴ μακρινὴ αὐτὴ χώρα θὰ εἶναι Νήµερος, τος γνωστόν ἡ ὁιμάδα τῆς Μπάρκλεὺς πῆγε καὶ τὰ 1914. στὺν Ἑλλάδα ὅποι ἂν- τιαετώπισε τὴν Ταοάπετα, σοι Ἰάδος. Ἡ οεθάνς ἳ γιο αὐτοῦ ἔνινε Ἀ]ομάνιο νἠπεδο, τοῦ ἀνιώ- πέρισυ στὺ ΠΕΜΠΤΗ 21 Μα! ου 198] 4 ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΕΙΛΙΝΗ ... ΠΡΩΓΗΠΣΤΙΜΗ Τη ΕΦΙΜΕΡΙΙΠΗ [ΙΛ Τ0 ο ΠΕΤΙ0 Πρύ-πῦ αγων ΕΣ ' . αθλητιΚΗ αποζευ- ΒΗΜΑ ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΚΕ- ΕΛΛΗΝ. ΕΛΕΥΘ. Ελεύθερο. ΠΡΟΓΝΩΣΤ. πΡρΟΓνΩ: ο μοι ΗΧΩ Ματινη ΦΑΛΟΣ ΒΟΡΡΑΣ ΚΟΣΜΟΣ τχπια ΄᾽ ΠΡΟ--ΠΟ ΣΠΟΡ ϱ. ΑΡΗΣ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ χ ΓΧχ ΙΧ 2 ΙΧ Χ 2 ΙΧ 2 χ 1 ΙΧχ2 Ιχ 3. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΟΦΗ : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 ΙΧ 2 2 1 2 Χ 2 ΙΧ 1 4 ΓΙΑΝΝΙΙ Χ ΙΑΝΝΙΝΑ.--΄ ΛΑΡΙΣΑ | μτφ ΙΧ 1 1 1 Ιχ2 1 ΙΧ 1 1 1 1 ς ΠΑΝΑΘΗΝΑ:Ι: | . ΙΧ ΙΧ ΙΧ η. 1χ2 1Χ2 Ἱ ΙΧ ΙΧ 7 {πο ----ΤΑΝΑΧΑΙΗ ' 1 Ἱ 1 Ἱ Ἱ 1 Χ 2 τν πα. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ... ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 8. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ. ΕΟΝ ' ν ἅ . ) . ᾿ ὰ ὰ ο. 9 ΑΧΑΡΝΑΊΚΟΣ ΠΤ ΙΚοΣ .. ΙΧ2 1 ΙΧ 2 Χ2 1 χ Χ Χ 1 1 σσ ΑΛΕΟ 1Χ32 Χ 2 ΙΧ2 Χ Χ 2 Χ 2 ΙΧ χ2 Χ 2 ΙΧ2 10. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ : 11. ΑΒΕΛΛΙΝΟ ΡΟΜΑ ΙΧ2 ΙΧ 2 ΙΧ 2 ΙΧ2 ΙΧ 2 ΤΧ2 ΙΧ 2 ΙχΧ2 ΙΧ 2 χ 2 19 ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ ΤΝ .Χ3 2 χ Χ χ 2 ΙΧ2 ΙΧ2 Χ χ 13. ΟΥΝΤΙ: το ΙΝΤΕΡ 1χ2 χ Χ χ χ Χ 1 ΙΧ Χ2 χ ΝΕσΕ ΝΑΠΟΛΙ 1 Χ χΧ2 1 Χ 1 1 1 . 1 ακππατπήξ]ῃ ῇ ΔΠΥΜΠΙΛΚΟΣ ΕΙΝΠΙ ΣΙΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΘΝΗΤΙΗΣΞΓΈππη . Ἡ μάχη γιὰ τὴν οη δέση ὑπμιουργεῖ τὰ προθλήματα ο Τὰ τελευταῖα ἁποτελέοματα στοὺς ἀγῶνες τῆς Α΄ Ἐθνικῆς μστ πτου τὴν κατάκτποπ τοῦ τίτλου ἀπὸ τὸν Ὀλημκιακό, όλει τέσσερις θαθμοὺς τῶν Ἔβρεως καὶ ΑΕΚ, ἔτοι εἶναι ἀπίθανο τώι Ἑπομένως τὸ ἑἐνδιαφέρον ἑνποπίζεται χου δπς θέσεως. Γι αὐτὴν παλεύουν οἱ Παναθπνακὸς, Δόξα, Απ’ αὐτὲς τὶς τέσσερις ὁμάδες ὁ Παναθηναϊκὸς προσ φέρει ἀχλόνητο στάνταρ, γι ατὶ θὰ φιλοξενήσει τὴν ανα χαϊκὴ, ἡ ὁποία ναὶ μὲν εἷ- γαι προτελευταία στὸν πίνα- κα κι’ ἔχει ἅμεση ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς δαθµούς, ὅμως εἷ- γαι ἀσθεγέστατη, σὲ σύγκρι- ση μὲ τὴν ἀθηναϊκὴ. Έτσι ὁ Παναθηναϊκός, μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι θὰ ἔχει ὁπωσ δήποτε τὸ ὄφελος τῶν δύα δαθμῶν σ᾿ αὐτὴ τὴν Κυρια κἡ καὶ ἴσως νὰ κερδίσει ἔδα φος κι ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἅλ- Ἆοως µονοµάχους. Απ’ αὖ- τοὺς οἱ Λάρισα καὶ ᾿Ἐθνικὸς προδλέπεται, ὅτι θὰ χά .σουν, ἐπειδὴ τὰ Γιάννινα καὶ ὁ Πανσερραϊκὸς εὐνοοῦνται ἀπὸ τὸν παράγοντα «ἕδρα». Τὰ Γιάννινα ἔχουν πολὺ φορ µαρυσµένη τὴν ᾽ ἐπιθετικὴ γραμμὴ τους, ὅπως ἀποδεί- Χθηκε καὶ στὴ Νέα Φιλαδέλφεια, ἐνῶ ὁ Πανσερ- ραϊχὸς θὰ ἔχω καὶ ὁ ἡ- θικό, μετὰ τὴν προχθεσινἠ Ισοπαλία του ἀπὸ τὸν «γης δοῦχο» Αρη. Βέδαια ὁ ἘἜ θνικὸς ἔχει παράδοση ὄπιτν- χιῶν µέσα στὶς Σέρρες, ὅμως αὐτὴ τὴν φορὰ νοµίζεταν ὅτι θὰ ἠττηθεῖ. ᾽Απομένει, ἀπὸ τοὺς τέσσε ρις διεκδικητὲς τῆς ὃης θέ- σεως, ἡ Δόξα, ἡ ὁποία εἶναι : μὲν Φσδορὶ γιὰ τὴ γίκη, ὅ- µως ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν ἴσο παλία ἀπὸ μιὰ ΑΕΚ, ποὺ εἶ γαι πάντοις ἱκανὴ Υιὰ τὸ κα ιπποδρομἰες εκ) θέ κιὶ ἐίΙεΙ Ἀπλώσεις Διαγραφῶν καὶ ᾿Αναθάσεων διὰ τὴν 4Οἡν ᾿Ἱπποδρομιακὴ Συνάντηση ἡ ὁποία θὰ διε- ξαχθεῖ τὸ Σάθθατο 23 Μαΐου 1981. ἵπ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ:. Ὄρα 3.45 μμ. 1000 µέτρα (5 φέρλουκς) 1. ΒΛΙΝΟΣ ὅδ 9. ΣΟΝΑΤΑ ρ1ἵά ἩΡ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (9) (1) Λειτουργεῖ ᾿Απιλοῦν καὶ Σύνθετο Στοίχημα µόνον. οπ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ωρα 4.15 μ.μ. 1900 µέτρα (6 φέρλουκς) 1, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 8 (4). ἸΤ2Ζ. ΧΟΥΡΤΈΏ 9. ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ πι (6) Β. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 8. ΙΟΠΗ᾽ ρον 4) Ν. ΑΝΑΡΕΟΤ 4. ΣΤΑΛΙΩ᾽ 43 ὦ) Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 5 ΝΤΟΛΑΎΥΑΝΑ 50 ὦ) Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ -.Ὁμόσταθλοι 3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ωρα 4.45 μ.μ. 1900 µέτρα (6 φέρλουκς) 1. ΟΡΙΡΕΝΤΑΛ ρ8 (4) Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ ο ΚΑΠΗΤΑΝΙΣΣΑ δι (9) Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 8, ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΑ 48 4) τ. ΤΡΒΩΡΓΙΟΥ Δίδυµον: Κατὰ Σε ράν ᾿Αφίξεως Ὁ ἵππος ΠΡΙΜΑ ΒΟΛΤΑ τρέχει μὲ παρω- πίδες. 4α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ώρα 5.20 μ.μ. ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ «ΕΚΛΙΤΙΣ» 9100 µέτρα (ἱ μίλι 24 φόρλουκς) Λειτουργεῖ Σουήπιστεωκ τῶν 950 μίλς Ἰ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ᾽ τι () Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ᾽ μπι (9) Β. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 5. ΚΑΝΤΥ δτ ο 4). Γ. ΜΠΟΤΜΑΝ 4. ΣΥΝΘΙΑ 58 (9). 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5. ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ 56 (6). Γ. ΠΕΠΠΟΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60Σ8 (60. σΣ. ΙΩΑΝΝΟΥ π. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 49 (9) Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ ” Ὁμόσταθλοι 5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ωρα 5:55 ΜΗ. 9100 µέτρα (ἱ μίλι 24 φέρλογυγκς) 1. ΦΑΑΤΓΚ ΑΛΕΞ -- δι (9) Γ. ΠΕΠΠΟΣ », ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚ ΜΠΕΡΤ κο (5) 5. ΙΩΑΝΝΟΥ 1. ΧΑΙ ΣΠΟΤ δτιό (4). Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ 4. ΣΙΡΟΜΝΟ δρ {6 Τ. ΜΠΟΤΜΑΝ 5 ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ναι (6): Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 6, ΚΑΠΤΑΙΝ ΚΡΙΣΤΙ 4Ἡ 4) Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6π ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1. ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ϱβὖ 9 ΜΠΡΑΙΗΏ ΜΠΤΙΟ Υ 5ἳ }, ΠΑΝΑΤΖΕΚ᾽ 50 1. ΦΟΥΡΙΟΖΟ πο δΡ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ δα 6. ΜΑΙ’ ΡΕΝΑ 9 τι ΚΟΥΣΗΣ πλ 4. ΡΟΤΖΕΡ δᾷ 9, ΝΤΟΤΝΑ δοῦ 10. ΑΓΝΗ 49 11, ΜΑΤΑ ΤΑΚ 49 19 ΑΜΑΛΙΊΤΣΑ Τ... -. Ὁμόσταθλο Ὄρα 6.30 μ.µ. 1600 µέτρα (ἱ μίλι) Ο0Δ. ΑΝΑΡΕΟΥ Δ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ ΝΤΑ'ΙΑΝΑ Π. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΗΡ. ΝΕΟΦΥΤΤΟΤ ΓΡ. ΜΠΟΤΜΑΝ (5). Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 9). Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ (4). Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ (4). Ῥ. ΓΕΩΡΠΟΤ 4ο) Τζ. ΧΟΤΡΥ (0). Β. ΕΤΣΤΑΘΙΟΤ (19) (6) (6) (1) (11) (1) 1. Οἱ ἅπιοι ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ δι, ΑΜΑΛΙΤΣΑ τρέχουν μὲ παρωπίδες, κ Καθυστερεῖ στήν ᾿Αφετπρίαν γ.- Καθυστερεῖ ἣ παραμένει στὴν Α- φετπρία. τὴν Ἔ υτικὴ .. σει ἐμπόδιο ἀπὸ τὴν ἐρασι- Ἡ εἐρυθρόλευκπ» λύτερο ἀποτέλεσμα. ἝἜπο- µένως στὸ µάτς τῆς Δράμας πα οαικσόκνορ ὁπωσδήποτε Ὑπάρχουν τέσσερα ἀκόμη παιγνίδια τῆς ἑλληνικῆς Α΄ ἐθνικῆς, . ἀπὸ τὰ ὁποῖα µπο ροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε δύο ἀκόμη στάνταρς. Εἶναι οἱ ᾽Α πόλλων καὶ Αρης, ποὺ εὖνο οὔνται ἀπὸ. τὸ φιλιχὸ περι- θάλλον. τους καὶ παστεύεται, ὅτι θὰ -. Εὐκαλότε- ρα, ἴσως, ὁ Αρης, δυσκολό τερα ὁ ᾿Απόλλων, ὁ ὁποῖος ὑποδέχεται τὸν ἀνώτερό του πασοκ. ζ . Στὸν ἀγώνα τοῦ: Πδριστε- ρίου θὰ ὑποδειχθεῖ”' εἰν,'ᾶνὪ συμθεῖ ἡ ἔκπληξη καὶ ὁ ἸΑ τρόµητος ᾽ ἐπανεμφανισθεῖ μὲ ἐπαγγελματικὴ ὁμάδα του. Διαφορετικά ξει στάνταρ «2», ἀφοῦ ἡ κρη ὁμάδα δὲν θὰ συναντή τεχνικἡ τοῦ Ατρόμητου. Τέλος, ἡ συνάντηση τῆς Νέας Σµό καλύπτεται μὲ |--Χ, ᾿ἐπεϊδὴ ὁ΄ Πανιώνι- ος εὐγοεῖται ἀπὸ τὸ φύλικὸ του περιδάλλον καὶ εἶναι τὸ φαδορὶ γιὰ τὴ νίκη, Όμως, ἡ Κόρινθος, μπορεῖ νὰ πά- ρει τὴν ὑσοπαλία μὲ τὴν ὁ- ποία θά ἱκανοποιήσει τὴν πολὼ «δαθµολογικὴ ἀνάγκη, στὴν προσπάθειά της νὰ ᾱ- ποφύγει τὸν ὑποδιδασμό. αμέσως μετὰ ἔχουμε στὸν κορμὸ τοῦ 2ἱου δελτίου ΠΡΟ --ΠΟ τὰ δύο σπουδαῖα παι 0 ΝΤΟΧΕΡΙΥ ΙΠΥΡΙΣΗ ΣΙΗΝ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ [. τάζ τῶν ἀγγλικῶν ἐφημερί- δων, ἀνεφέρθη ὅτι ὁ πολυ- θρύλητος τεχνικὸς καὶ «ἐ- ῥωτιάρης» Σκωτσέζος Τόμ- µω Ντόχερτυ θά Ὑυρίσει στὸ ἜΟλυτ Τράφφόρντ γιὰ νὰ ἆνα λάδει τὴν τεχνικὴ διεύθυνση τῆς Μάντσεστορ Γιουνάϊτεντ που ἀπέλωσε πρόσφατα τὸν προπονητὴ της Νταίηδ Σέξ- τογ. ικοποίπσαν, ὁμάδα ἁποοστιάσθτικε μὲ ρα νὰ ἐκτοπισθεῖ ἀπὸ τὴν κορυφή. πλέο ν στὴν µώσ γιὰ τὸν κατάκτηση “Λάρισα καὶ Ἐθνικὸς, ΝΡΚΕΙΤΗ ΤΑ ΕΡΟΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΛΓΕΝΕΣ ἐκτὸς ὁπιρού- τῆς προνομιού- γνίδια, γιὰ τὴν κορυφὴ τοῦ Νοτίου ὁμίλου Β΄ ἐθνικῆς. Οἱ δύο διεκδικητὲς τοῦ τί- τλου παίζουν ἑκτὸς ἵἕδρας, ΄ μὲ {ὸ Αἰγάλεω νὰ ἔχει λιγό τδρη πίεση ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ ἐ- κτὸς Ἓδρας, δεδομένου, ὅτι παίζει σίὸ κοντνὸ Μενίδι. ᾿Αντίθεια γιὰ. τὴν Ρόδο τὸ ] ὅλη τὴν σημασία του, δεδομένου, «ὅ- τι γηπεδοῦχος εἶνν ὁ ᾿Ἠλυ σιακός. Σ’ αὐτὰ τὰ δύο µάτς ὅλα εἶναι πιθανὸν νά συμδοῦν. Οἱ γηπεδοῦχοι, ἰδιαίτερα ὁ »Ἀχάργάϊκὸς, ΄ἔχουν ᾿ 'ἄμεσες ἱκαγότητες, γιὰ τὴν κατάκτη᾽ ο τως καὶ οἱ δύο δὲν ἔχουν ὅα θμολογικὸ ἄγχος. Οἱ. Αἰγά- λρω καὶ Ρόδος Χρειάζονται ὁπωσδήποτε τοὺς δαθµούς, γιὰ τὴν ᾿σἀληρότατη µονοµα Χίω τους στὴν κορωφή. ., Δύσκολα εἶναι καὶ τὰ τρία ίδια, ὅμως µπο ἰταλικὰ παν ροῦμε νὰ ἐπιτύχουμε περιο- ρισμὸ σημείων. Συγκεκρυβέ- - να νὰ ε τὸ ση- μεῖο | ἁπ'ιὸ ᾿Αδελλίνο -- Ρόμα, ἐπειδὴ ἡ φιλοξενούνε- νη ὁμάδα εἶναι ἀνώτερη κι’ ἔχει κόποια ἐλπίδα γιὰ τὸν τίτλο. Ὅμως ἡ ᾿Αδελλίνο ἔχει κι αὐτὴ ἀνάγκη, νὰ δι αφαρετικὸ σκαπὀ, τῶν δα- θμῶν, ἔτσι μπορεῖ νὰ δοθεῖ περιθώριο ὥς τὴν κατάκτηση τῆς ὑσοποίλίας κι αὖτο λό- γω Έδρας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ᾽Αελλί- νο, κινδυνεύει καὶ ἡ Οὐντινέ ζε, γιὰ τὴν ὁποία σι τεύου µε, ὅτι ἔχει ἄμεοες πιξανό- τητες γιὰ τὸ σημεῖο |, ὅμως ἡ ἀπειλὴ γιὰ τὸ Χ, ἀπὸ μιὰ κατοφανῶς καλύτερη ἨΝάπο- λι, εἶναι κατ : Τέλος, μὲ |--Χ ἀνγτυμετω- πίζεται καὶ τὸ παιγνίδι Κα: ταντζάρο --- ἶντερ. ᾿Αδιάφο ρες καὶ οἱ δύο ὁμόδις, νὲ τὸν παράγοντα «ἕδρο νὰ ἀποτρέπει γιὰ τὸ σημεῖο 2. Ακριδῶς ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα γιὰ τὸ 2ἱ9 δελτίο ΠΡΟ---ΠΟ, ἕνα πολὺ ἐνδιαφέ ρον ὁμολογουμένως δελτίο. ΒΡΛΊΙΛΙΑΝΙΗΟΣ θΡΙΛΗΡΟΣ ΜΕ 2-1 ΜΕΣΛ ΣΙΗ ΓΕΡΗΛΝΙΑ Η ΣΚΟΤΙΑ 2-0 Νέα ἐπίδειξη ἰσχύος τοῦ δραζιλιάνικου ποδοσφαίρου καὶ Βρίαµδος ἐπὶ τῆς Δ. Περ µαγίας 2---Ἱ µέσα στὴ Στουτ γκάρδη. Οἱ παΐκτες τοῦ Τέ λε Σαντάνα δείχνοντας τὶς µεγάλες τους δυνατότητες πῆραν τὴ νίκη δίκαια ὕστερο ἀπὸ ἕνα ἐνιυπωσιακὸ 6΄ ἡμί χρονο στὸ ὁποῖο ἦσαν οἱ ἄρχοντες τῆς συναντήσεως καὶ σηµείωσαν δύο γκόλ μὲ τοὺς Σερέζο (60’) καὶ Τζού χιορ (793/), Οἱ Γερμανοὶ ξεκίνησαν μὲ τὸν ἀέρα τῶν γηπεδούχων καὶ μὲ τὴν παρότρυνση 75. 000 φανατικῶν ὁπαδῶν τους ποὺ ζητοῦσαν τὴ ρεδὰνς τοῦ |--4 τοῦ «Μουντιαλίτο». ᾿Ἔ- τσι κατάφεραν νὰ ΠπροηΥ:- θοῦν σιὸ 30’ μὲ τὸν Φίσερ ἀλλὰ δὲν µπόρεσαν νὰ καιι ψουν ἄλλη φορὰ τὴν σκλη- βαεράκπλη θραζυλιάνικη ὅἅμυ να, Πάντως, στὸ 83’ τοὺς δόθηκε ἡ εὐκοιρία νὰ ἴσοφα ρύσουν ὅτον κέρδισαν πέναλ πυ, ἀλλά ὁ φεαρὸς Υκολκῆ- περ Λέϊτε «φώνισε» τὸν σπε σιαλίστα Μπράϊτνερ καὶ ἀπο σόθησε τὸ 2--2. λἡιντόρο, Τζούγιορ καὶ 2ἱ κο ἦταν οἱ καλύτεροι Βραζι Άλιάνοι, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς ερμα νούς διακρίθηκαν οἱ Μπρίγ- κελ, Μπράϊτνερ. Σημειώνεται ὅτι οἱ Γερμα ΤΗΝ ΟΥΑΛΛΙΑ φοὶ ταν ἀήττητοι στὸ ἔδα- τους ἀπὸ τὸ 1978 ὅταν ἔχασαν πάλι ἀπὸ τοὺς Βρα- ζιλιάγους(]), στὸ 'Αμθοῦργο μὲ Ι--0 ἀπὸ Υχόλ τοῦ 2ὲ Μαρία. ὁ, Μετὰ τὸν ἀγώνα Τερ- μανίας -- ζίας ὁ πρώ- ην ὁμοσπογδιακὸς Ὥτεχγικὸς γηπεδούχων Χέλμουτ Σὲν δή λωσε: «Ἐμεῖς παΐξαμε χαλά. Οἱ Βραζιλιάνοι ὅμως περίφημο. Μὲ ἐξέπληξε ἡ νέα Βραζ» μα». Ἐπίσης ὁ μάνατζερ τοῦ Αμδούργου Γκύντερ µκΝέ- πσερ εἶπε: «Ἡ τεχνικὴἡ τῶν Βραζιλιάνων ἦταν χάτι τὸ ἐκπληκτικό. ᾿Ἐπὶ 90’. παρα- κολουθήσαµε μιὰ τέλεια ἐπί δειξη ταλέντου καὶ πρακτι- κότητας ἀπὸ τοὺς φυλοξενού µενους. Παρουσίασαν΄’ τὸ χα- ἱλύτερο ποδόσφαιρο ποὺ ἔχω δεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ -- πολ- Ιλὰ χρόνια. Κέρδισαν ἀπόλυ- πα. δίκαια». Α. Γιὰ τὸ Κύπελλο Βρεττα γικῶν Σκωτια νίκη σε στὴ ἱ λασκώδη τὴν Οὐαλ Λία μὲ 2-- (Στιούαρτ 5’ καὶ Αρτσιμπαλνι 49’ οἱ σκόρορς). ᾿Ἐπίσης γιὰ τὸ ἀγγλικὸ πρωτάθλημα ἡ Δί- Θερπουλ κέρδισε τὴν Μάντσὲ στερ Σίτυ μὲ |---ο. στέρι. ᾽Ανωτέρω, Ὁ Παναθηναϊκὸς εἶναι τὴν Κυρι κἡ καὶ εἶναι στάνταρ, ἀντίθετα μὲ στιγµιότυγο ἀπὸ ἀγώνα ΟΦΗ ἐνῦῶ ὁ Καφὺὴς σκὰ Ὑππεδοῦχος πρὸς υἠὴν Πανακαϊ- τὸν ΟΦΗ ποὺ κινδυνεύει στὸ Πέρι- μεταδὺ Παναθηναϊκοῦ --- (Κέντρο) σημµειώνοι γκόλ. ως ο κων- Σελίδα 7 νο νμκενκε Ἱ' ΕΛΙΝΜΛΙΠΙΣ Οἱ θαθμολογίες τῶν ἡ Πρ)-Πῦ ὁμόδων τιοὺ περιλαμθά- νονται στὸ δελτίο ΠῬΟ.--ΊὉ αὐτῆς τῆς ἐθδομά- δος ἔχουν ὡς έξδής :' Α΄ ΕΦΝΙΚΗ Σὲ 40 ἀγῶνες 1. ᾽Ολυμπιοκὸς 44 2 Αρης 40 -- 18εκ 40 4 Πλοκ 37. 5 ᾿Εθνιὼς 32 -- Δόέα 32 7 ΠΑΟ 3] --. Λάρισα 3] 9 ΟΦΗ 29 19 Πανσερ/κὸς 28 - Γιάννινα | 28 -- Καστοριά 28 --- Απόλλων ᾿ : 268 ς 14. Πανιώνιος 25 ἕ-- Καδόλα 25 16 Κόρινθος 22 17 Ποαναχοϊκὴ ο 3ἱ 18 ᾿Απρόμητος 19 ο Επ’ ΕΦΝΙΕΗ ΝστΙιόοΣ ΟΜΙΛΟΣ Σὲ 36 ἀγδνες Ρόδος 53 Αὐγόλεω 5] Διαγόρας 45 Προυθαυτικὴ 4] ᾿Αχαρναϊκὸς 37 Πανα/ωὸς 37 Ἡρόδοτος 35 Βύζας 35 Καλλιδία 36 ΣΤΟ ΠΛΙΚΥΠΡΙΟ εν νν ἂν ἃνω Ὁ Νικόλας Γιωργαλλίδης κατέκτησε τὸ Παγκύπριο Ἔ- : αρινὸ πρωτάθλημα κερδίζρν τας στὸν τελικὸ τὸν μόνιμο ἀνιπολὸ του Αλκη Πσπαμι χαΜλ μὲ ὁ--ᾱ, ὁ--δ. Ἔτσι ἡ μονομαχία τῶν Στὸν τελικό γωνσικῶν ἡή Τατιάνα Κάμπελ Κέρδισε τὸν τίτλο νικώντας τὴν Τίτα Ρόσση κέρδισαν τοὺς Χρίστη Σιὸν δυπλοῦ ἀνδρῶν οἱ Αλ κης΄ Παπαμιχαήλ. καὶ Ὁ, Κων ο Νέες εἰηγήσεις τοῦ κ. γιὰ τὴν πάϊαζη τῶν οικὲ ἀγώγων Ὁ πρώπν Πρόεδρος τῆς ΧΟΠ κ. πο διεδαγωγῆς τοῦ απρωταθλήματος σὲ μιὰ προσπάθεια Ἡ εἰσήγποπ ἐκεῖνπ τοῦ κ. Βορκᾶ ἕλεγε ρους, ἀλλὰ οἱ ὁμάδες --- μετὰ τοὺς δύο γώ τὸν πίνακα στὴ μέση --- καὶ οἱ ὁμάδες το ὅτι τὸ πο -- νὰ χωρίζονται σ Ὁ Α΄ ὁὀμίλου νὰ διεκδικοῦν Β΄ ὀμίλου νὰ ἀγωνίζονται νὰ ἀποφύγουν τὴν διαθάθµιση. Πλὴν ὅμως ἡ εἰσήγηση αὖ- τὴ τοῦ κ. Ἑορκᾶ οὔτε κἂν μελετήθηκε καὶ ὁ ἴδιος ἐπα- νῆλθε ἐφέτος ὑποθάλλοντας γέα εἰσήγηση τὴν πιὸ κάτω: Πέρυσι τέτοιαν κανα μίαν εἰσήγησιν δι’ ἆλ- λαγὴν τοῦ τρόπον διεξαγω- γῆς τοῦ Παγκυπρίου ποωτα- θλήματος μὲ σκοπὸν 1. Τὴν κατὰ πολὺ µεγάλο δαθμὸ πάταξη τῶν σικὲ ἀγώ ΥΩΝ. 9. Περισσοτέοαας εἶσποά- εις ἀπὸ τὰ Σωμαπεῖα. 8. Αὔξησιν τῶν ἐπισήμων. ἂγώνων ποὺ σήμερα εἶναι µό γον 96 τὸ χοόνο ποὺ εἶναι πο ὑοσφαιρικὰ ἀπαράδεκτο. Παρ) ὅλον ὅτι ἀκούσθησαν γαλὰ σχόλια γιὰ τὴν ὡς ἄνω εἰσήγηση ἡ Όμοσπονδία Ἡο δοσφαίρου οὔτε κάν ἐθεώρῃ- σε καλὸ νὰ τὴν συητήση ἐλπίδουσα ἴσως ὅτι μὲ τὴν ᾱ- θλητικὴν νοµοθεσίαν ποὺ ἐπε δίωξε καὶ πέτυχε θὰ ἕλυςε τὸ πρὀδληµα τῶν σικὲ ἀγώνων ποὺ εἶναι ἡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τοῦ Κυποιακοῦ Ποδοσφαίρου. »Ειπειδὴ ὅλου ὅσοι ἀγαποῦ- µε πραγματικὰ τὸ Κυπριακό ποδόσφαιρο πρέπει κατά ᾿τῆ γνώµη µου νὰ ποοθληματιξδό- µασιε διὰ νά δροῦμε τρόπο γὰ χόψουµε αὐτὴ τὴν τρομερή ἀροώστεια τῶν σικέ, ἕανα” φέρνω στὸ προσκήγιο τὴν πε- ουσινή µου εἰσήγηση γιὰ συ” ζήτηση καὶ ἐπικράτηση κεἴτε αὐτῆς ἃ ἄλλης καλυτέρας ποὺ πιθανὸ νὰ λεχθεῖ ἀπὸ κάποιον ἄλλον ἀοκεῖ νὰ θρεθεῖ ὁ τρὀ πος καταπολεµήσεως τοῦ σο- θαροῦ αὐτοῦ κακοῦ. Δὲν διεχδικῶ διὰ τὸν ἑαι- τὸν μού περγαμηνὰς διὰ τὸ σώσημο τοῦ Κυπριακοῦ Ποδο αφαίρου ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ ἆ- ἐποχὴ ἔ-' Ὅ κ. Βορκὰς ποὺ διακρίνεται ἀνωτόρω δεξιὰ μὲ τὸν κ. Χ΄΄ Ιωάννου ὑποθάλλει νέες εἰσπγή- σεις γιὰ τὴν πάταξη τῶν σικὲ. γαπῶ ποοθληµατίζοµαι καὶ θὰ ἤθελα καὶ ἄλλοι νὰ πράξουν τὸ ἴδιο. Ἐπίσης παρ) ὅλο ὅτι ΥΥῶ- οίζω ὅτι τὸ τὶ θὰ εἰσηγηθώ πιὸ κάτω δὲν εἶναι ἡ καλύτε- ϱη λύση τολμῶ νὰ άνω καὶ αὐτὴν τὴν εἰσήγηση ποὺ κατά τὴ γνώµη µου σταματᾶ ΤΕ- ΛΕΙΩΣ τοὺς σικὲ ἀγῶνες. Ἡ εἰσήγησις εἶναν:--- Μετὰ τὸ τέλος τῶν δύο γύ ρων τοῦ πρωταθλήματος οἱ ὑμάδες σύµφωνα μὲ τὴ 6αθ. μολογικἡ τον κατάταξη ”ὰ χωρίζονται σὲ δύο ὀμίλους. Ὁ πρῶτος. ὅμιλος νὰ ποτε λεῖται ἀπὸ τὶς 6 (1ξι) πρῶ- τες ϐθαθμολογικῶς ὁμάδες καὶ ὃ δεύτερος ὅμιλος ἀπὸ τὶς τελενταῖες 8 (ὀπτώ). Οἱ ὁμάδες τοῦ Α΄ 'Οµίλου νὰ ἀγωγίδονται μεταξύ τους σὲ διπλοὺς ἀγῶνες νὸκ ἅουτ ὡς ἑξῆς:--- 1. Τη ἑναντίον δης ». δη ἑναντον ὅης Ἀ, Ἆηπ ἑναντίον 4ης Οἱ νικηταὶ τῆς δευτέρας β. οο ιὸ - καὶ τρίτης συναντήσεως ξανὰ σὲ διπλους ἀγῶνες µμειαξύ των καὶ ὁ Ἠυκητὴς μὲ τὸν νι” κητὴν τῆς πρώτης ονναντή» σεως πάλιν σὲ διλοὺς ἀγῶ- γες. Ὁ γικητὴς νὰ εἶναι ὁ πρωταθλητὴς Κ.Ο.Κ. Στὸν Β΄ ὅμιλον νά γίνου- παι οἱ ἑξῆς διπλοὶ πάλιν ᾱ- γῶνεςι--- 14ης 1δης 12ης 11ης τη ἐναγτίον 86η ἑναντίον Φη ἐἑναντίον «δη ἑναντίον Βανὰ σὲ διπλοὺς ἀγῶνες οἱ ἠττημένοι τῆς 1ης καὶ 4ης συναντήσεως καὶ οἱ ἠττημέ- γον τῆς: 2ας καὶ δης συγαντή σεως. Οἱ δύο τελευταῖοι ἧττη μένοι διαδαθµίδονταν, Ποιὸς τότε εἶναν ὁ λόγος πῶν δύο γύοων ἀφοῦ πρώτα θλητὴς καὶ οἱ διαδαθµιζόμε- γου θὰ Ὀγαίνουν ἀπὸ ἀγῶνες νὸκ ἄουτ 1, Σε ποιὸν΄ ἅμιλον ἡ κάθε ὁμάδα σύμφωνα μὲ πὴν ἀπό: δοαίν της θὰ καταλείξη καὶ ἀγῶνες νὺκ Βορεᾶ δίσκος Βορκὰς ὑπέδαλε πέρυσι μιά οἰσύνηον γιὰ τὸν τρό- νὰ περιορισθοῦν Τὰ σικὲ πανίδια, ωτάθληµα δὲ θὰ τελείωνε στοὺς δύο υΥύ- ἑ δύο ὀμίλους μοιράζοντας τὸν τίτλο καὶ οἱ ὁμάδες τοῦ 9 Νὰ πετύχει καλύτερη κα τάταδη. γιὰ νὰ ἀγωννοθεῖ ἐ- ναντίον πιὸ ἀθύγατης ὁμάδας στοὺς διπλοὺς ἀγῶνες τνὸκ ἄονι. Έλνω «οωστὸ μὲ ἀγῶνες νὸν ἄουτ νὰ ἀνακνούσσεται ὁ πρωταθλητὴς καὶ οἱ δκαδαθµι ἱόμενον ὉἩ ἀπάνγησις εἶναι ΟΧΙ, ἀλλὰ ἐφ) ὅσον δὲν θρίσκεται ἄλλη λύσις ιά πάταξιν τῶν σικὲ ἀγώνωυ ἴσως νὰ εἶναι προτιμότερη αὐτὴ ἡ λύσις παρὰ ἡ σταδιακὴ διάλνσις ποῦ Κωπριακοῦ Ποδοσφαίρου διάτν ποὺς τὰ ἑἐκεῖ πᾶμε. Μήπως ὅμως κάθε Χρόνο δὲν εἶναι ἀπὸ ἕνα ἢ ἴσως δύο ποὺ κατὰ πᾶσαν . πιθανότητα εἶναι καὶ σικὲ ποὺ θγαίΐνει ἡ ποωταθλή τριά µας καὶ δναθαθμίζονται οἱ πελευταῖοι δύο Πᾶοτε τὸν φετειγὸ χρόνο. Ἡ ΛΑΚΗ πῆγε στὴ Β΄ Κα: τηγορία ἀπὸ ἕνα ἀγώγα γὸκ ἄουτ τὸν ΑΠΟΛΛΩΝΑ καὶ ὁ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Α. Β.Λ., ΕΠΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΤΣ, ΚΕΡΑΊΥΝΟΣ σώθηκαν ἀπὸ τὸν τελευταίο τους ἀγώνα σὰν νὰ το γὸν ἄουτ. Ίσως ᾿σχύει καὶ ἐδῶ τὸ οἡτὸ «Ἐκ δύο κνακῶν τὸ μὴ χεῖρον δέλ- τιστον». Τὸ ξαναλέω ὅτι δὲν ἐπιζητῶ περγαμηνὲς εὑρέση- τοχγίας ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀγαπῶ τὸ Κωτιακὸ Ποδόσφαιρο προθληµατίζοµαι καὶ πολὺ θὰ χαρῶ ἐὰν κάποιος ἄλλος εἶση γηθεῖ κάτι καλύκερο ποὺ νὰ σταματᾶ τὸ καρχίγώµα τῶν σικέ. Βὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλο- ξενίαν. Πρώην Πρόεδρος ΚΟΠ ΙΒΙΚΚΟΣ ΒΟΡΚΑΣ --- Φωστὴρ 35 1] ἍὮἘθν. ᾿Αστὴρ 34 ὡ- Χαλκίδα 34 --- Λουτράκι 34 146. Πονελ/κος 33 --- Παναιγιάλ. 33 Ἰ6 ᾿Ηλυσισκὸς 33 17 Πέλοπας 32 18 ὌΌλδυμ. Λ. 3] ο19Φ Πάτραι 27 20 Παναρ/κὸς 23 Σημ. --- Αἰγόλεω «-. Πρου” δευτικὴ ἔχουν 35 ἀγώνες. ΙΤΑΛΙΑ Σὲ 29 ἀγῶνες Ι. Γιουδέτονς 42 2 Ρόμα πλ 4] 8 Νάπολι 38 4 Ίντερ 35 Ξ Φιορεντίνα 32 6 Μπολόνια 29 7 Κάλλιαρι 28 6 Κατανιζάρο 28 9 ὮὨἵΤορίνο 26 10 ᾿Αδελλίνο 24 1! Μπρέσσια 24 13 Ασκολι 24 13 Κόμο 23 14 Οὐντινέζς 23 15 Πκφρούτζια 16 '16 Πιστοϊέζε ᾿ 16 Φ Ἡ ᾿Αθελλίνο ξοκίνησε μὲ -5 6οθμούς. ϐ ΓΙΩΡΓΛΛΛΙΝΗΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΑΛΚΗ ΑΝΟΙΚΙΟ ΕΑΡΙΝΟ θὰ Κακαμκ ὁι πε θὐςὅ 7 σταντωΐδης, ” νίκησαν στὸν τελικὸ τοὺς Χρίστη Λοϊζίδη καὶ Α. Δημητριάδη μὲ 6--ᾱ, 6--4. Ὁ Ν. Παπανικολάολυ κέρ δισε στὸν ἁπλοῦ Βετεράνων τὸν Σ. Νικολαΐδη μὲ 2--6, 6---ᾱ, ὁ---ὖ, Στὸν Μικτὸ τελυκὸ οἱ Νικό λας Γιωργαλλίδης καὶ Τίτα Ῥόσση κέρδισαν τοὺς Χρίστη Λοϊζδη καὶ Στάλω Πίπη μὲ 6--ὖ, 6---2. Στὸν διπλοῦ Βετεράνων οἱ Ν.΄ Παπανικολάου καὶ Χαρ. Μακρίδης νίκησαν τοὺς Α. Παπαγεωργίου καὶ Μιχ. ᾿Ιώ- ἑαγγίδη μὲ ό--ν, ὁ--]. Στοὺς γικητὲς ἀπενεμήθη- καν ἔπαθλα ποὺ ἀθλοθέτησαν οἱ «Σάνκιστ». , ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ (10. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΔΕΚ ΚΟΡΝΟΥ Ἔληξε «ὖν περασμένη Κυρι ακὴ ὁ Α΄’ γύρος τοῦ τουρνουὰ τῆς ΑΞΚ Κόρνου --- τὸ ὁποῖ- ον σημειώνει µεγόλη ἐπιτνχὶία καὶ τὸ παρακολουθεί πλῆθος κόσμον, ἀκὸ τὴν Ὑύρω περιοχή κ- μὲ τὰ κάτωθι ἀποτελέσμα τα: ο τ) 6Ο Κοτσιάτη 2 --- Αρ. χιμίδης 2 (νικήτρια: ᾿Αρχιμί- δης μὲ Ἰ.-ᾱ πέναλεν). 2) ΑΕΤΟΣ Αγγλισίδων 4 --- Πλαίῦ Πάρ« ᾿Αραδίππου 2. Ὁ Β΄ γύρος ἀρχίζει τὸ µε- τοπροσεχὲς Σάδόατο 30)5)81 μὲ τὴν συνάντηση ΑΕΜ Μοθιά τη --- ΑΠΟΠΙ Παλαικύθρου στὶς 5 μμ. αΑναλυτικὰ ἡ κλήρωσις τοῦ Β΄’ γύρου ἔχει ὡς ἑξῆς: 1) ΑΕΜ Μαθιότη --- ΑΠΟΠ Παλαικύθρου 30)5)δΙ 5 μ.μ. 2) Απόλλων Λυμπιῶν --- Χύτροι Κνθραίας 31)5)δἱ στὶς 3 μ.μ. 4) ΑΕΚ ἈΚόρνου -- ΔιΥε- γὴς Μοσφιλωτῆς 31)5)8ἱ 5 μ.μ. 4) Κόσμος Λυμπιῶν --- Ε. Ν. Ἁγ. ᾿Ὁμολογητῶν 6) 6)8]Ι στὶς 5 μμ. 5) ΘΟἱ ᾽Αλάμπρας -- Αοι χιµίδης 7)6)δίΙ 35 μ.μ. ϐ) ᾿Αειὸς ᾽Αγγλισίδων --- Ομόνοια Αγ. Βαρδάρας 7)ό6) δὶ 5 μμ. 7) Κέδρος Κορμακίτη --- ΑΕΝ ὙΤόχνης 13)6)δΙ 5 µ.. ϐ) ᾿Αγροτικὴ Κόρνου --- Α ναγέννηση Κόρνου 14)6)δὶ στὶς 3 μ.μ. Σηµ.: Τὸ τουρνουά ἀθλοθε- κεὶ κὸ κατάστηµα ἀθλητικῶν εἰδῶν «Σπόρτ Λάϊφν, Λεωφό- ρος Στασίνου, Λευκωσία. ϱ ΜΑΚ ΜΕΝΕΜΥ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΟΥΘΑΝΠΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟ. -- Ὁ µάνα- τζορ τῆς Σαουθάµπτον Λώ- ϱυ Μόάκ Μένεμυ, ἔἕσπασε τὸ πολυχρόνιο συµδάλαιο σιυ- νοργασίας ποὺ εἶχε μὲ τοὺς «Αγίους» καὶ ὅπως ἀναφέ- ῥεται σὲ σχετικὀ ρεπορτάζ ἑτοιμάζεται νὰ ἀναλάδει τήν τεχνικὴ ἡγεσία τῆς Μάντσε- στερ 1’, ποὺ ἔμεινε Χχωρὶς προπονητὴ μετὰ τὴν ἀποπου πὴ τοῦ Σέξτον, Σελίδα ὃ [1 ΔΕΙΛΙ τηρία τοῦ τόπου. ἐπιστροφή οτἰς διδντησίας. ᾽Ἀναπητὲ φηφοφόρε Κερυνιώτη, Οἱ ὑποφήφιοι βουλευτὲς τοῦ Δηπμο- κρατικοῦ Συναγερμοῦ Δῆμος Γεωρ- γιάδης καὶ Λάκης ΚΚ. ᾽Αναστασιάδης σᾶς ἀπευθύνουμε ΔΒερμὸ ἀγῶνιστικό χκιρετισμὸ καὶ σδς χαλοῦμε σὲ σννα- γερµό γιὰ δριαµθευτική νίκη τοῦ Κόμ- µατος µας, ποὺ µόνο αὑτὸ ἐγγυᾶται μὲ τὴ σώφρονα πολιτική τοῦ Προέ- ὅρου του χ. Γλαύκου Κληρίδη τὴ σω- Ἡ πολιτιχή τοῦ Δημοιρατικοῦ Συ- ναγερμοῦ στὸ θέµα τῶν προσφύγων εἷ- ναι καθαρὴ σὰν κρύσταλλο. Τὴ δια- χήρυξε σ᾿ ὅλα τὰ προσφυγικά συνέ- ὅρια καὶ τὴ διακηρύσσει Καμιὰ λύση δὲν εἶναι γιὰ τὸ Ἀημο- κρατικό Συναγερμό ἀποδεχτῆ ἂν δὲν πατοχυρώνει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα ὅλων τῶν προσφύγων γιὰ ἐλεύθερη πατρογονικὲς ἑστίες ὑπὸ συνθῆκες ἀσφαλείας, τό δικαίωφα ἐλεύθερης διουάνησης, τὸ δικαίωμα ἱ- Όσοι ἄλλοι δητοῦν τήν φῆφο σου ἀνήκουν σὲ χόµµατα ποὺ γιὰ ἑφτά τώρα χρόνια ἐκχμεταλλεύονται τὴ ὅν- στυχία σου καὶ σὲ ἐξαπατοῦν μὲ ὑπο- σχέσεις, σὲ παρἀπλανοῦν δηµιουργών- τᾶς συνεχᾶῶς φευδαισθήσεις ποὺ αὐξά- νουν ἀντὶ νὰ μαλοκώνουν τόν πόνο 6ου, διχκσπαθίζουν τὰ χρήματα ποὺ ἡ απιραποτώνπελεοσραπίπαεη:: Πρῤσφυγα Κερυνιώτ... ξένη φιλανθρωπία χατὰ Σχατομμύρια ἔδωσε γιὰ σένα καὶ µόνο γιὰ σένα. Ἑφτιά χρόνια χαὶ ὀρίσκεσθε ἀνιόμα πολλοὶ σὲ ἀντίσχηνα χαὶ µπαράγκες, ἐφτά χρόνια χαὶ δὲ σοῦ ἔδωσαν εὖναι- ρία καὶ µέσα γιὰ ὁραστηριοποίηση κι ἃς ἤσουν ἀφέντης στὸν τόπο σου, ἑφτά χρόνια σ᾽ ἐξευτελίξουν καταντώντας σε δοῦλο χαὶ καὶ τώρα: στροφή. ζοῦν σὲ πολυτέλεια καὶ ἐξασφαλίξουν γιὰ τούς ἑαυτούς των ἡγεμονικὲς συν- τάξεις, ἑφτά χρόνια ὁδηγοῦν τὸν τόπο ἀπὸ τὸ κουφό στὸ χειρότερο. Κι ἔχουν τὸ θράσος νὰ ζηοῦν παὶ πάλι τήν φῆφο σον. Δῶστε στούς δρα- σεῖς αὐτούς τήν ἁπάντηση ποὺ τούς ταιριόζει. Καὶ μιὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση: Θέλουμε ἀλλαγή καὶ σωτηρία. Μι αὖ- τά µόνο ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός δὰ τὰ ἐξασφαλίσει. στηκαν ὅλοι στήν ἁμαρτωλὴ Βουλὴ ναί ἀπέτυχαν. Οἱ ὑποφήφιοι Συναγερμοῦ, γνήσια παιδιά τῆς ἃς- ρύνιας, δοκυµαστήκαµε σὲ πατριωτι- τισµό. Ἐμπιστευθεῖτε µας. Μαξί σας 8) ἀγωνιστοῦμε γιὰ σωτηρία καὶ ἁπι- ΔΗΜΟΣ ΤΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δρ ΛΑΚΗΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ὑποφήφιοι βουλευτὲς ΔΗ.ΣΥ. Κερύνιας. ολ . -Ἅ-. 9 9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΗΣ τν στ στ λα --ὑ--..] φο 9 1.) τα... Φ ο στ... . ] μα ο ος 9 ΤΙΓΜΗΣ ΕΙΠΗΣΕΙΣ - ΡΕ σσ] ΠΟΡΤΑΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ἷᾱ-αι ξητιάνο ἐἑἐνῶ οἱ ἴόιοι Οἱ ἄλλοι δοχιμά- τοῦ Δημοκρατικοῦ πσπαα ΓΤΛΛΑΤΗΡΙΟΤΗ αππεοποσππακος: ον ισσθ Σ, ΠΠειωμένες παραγγελίες ἁμιαμτασωλήνων ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ 85 ΕΡΓΑΤΕΣ Ἡ Βιομηχανία Κυπριακῶν Σωλήνων’ Ατδ, τῆς ὁποίας θασικοὶ µέτο- χοι Εἶναι ἡ Κυθέρνησπ καὶ τὸ Τσιμεντοποιεῖο Λεμεσοῦ, ἁτολύει τοὺς 85 ὁτιὸ τοὺς 140 ἑργάτες της αὐτὸ τὸ µήνα ἐπειδὴ πλεονάζουν. Αὐτὸ ἀναφέρει σὲ δήλωση του στὴ «δειλινὴ» ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς ἑ- παιρείας κ. Σταῦρος Γαλαταριώτης. Ἕνας ἀπὸ τοὺς διευθυντὲς τῇ ς ἑταιρεὶας εἶναι ὁ κ, Ανδρέας Μέσης, ὑποφήφιος δομευτὴς τοῦ ΔΗΚΟ στὴ Λεμεσό. Ἔξδάλλου ὁ κ. Γα- λαταριώτπς εἶναι ἑἐτιίστς ὁτωαδὸς τοῦ ΔΗΚΟ καὶ ὑποστήριζε τὴν ὑποψη- φιότητα ἄλλου στελέχους τοῦ ΔΗΚΟ, τοῦ κ. Χρ. Γεωργιάδπῃι, Λὲν πρόκειται κὰ παραιτηθεῖ ὁ ΚΜυπριανοῦ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΑΔΑ Ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ δὲν πρόκειται νὰ Παραιτηθεῖ σὲ περίπτωση ποὺ τὰ κόµµατα στὴ Νέα Βουλὴ θὰ παρεµθάλλουν ἐμτιοόδια στὴ λει- επουργία τῆς Κυθερνήῄήσεως. Δὐτὸ ἀνέφερε ὁ κ: Γεώργιος Λαδᾶς σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸν κ, ᾽Ακάῦ Τζεμάλ τῆς εΧχαλκὶν Σεοί», Καὶ πρόόὀθε- σε ὅτι ἂν συμθεῖ κάτι τέτοιο εἡ Δημοκρατία θὰ διοικεῖται μὲ τοὺς ὑφιστάμενους νόμους», Σχετικἁἀ μὲ τὰ ἀποτελέσμα τα τῶν ἐκλογῶν ὁ κ. Λαδᾶς ἔκαμε τὶς ἀκόλουθες προθλέ εις: Φ Στὶ Βουλὴ θὰ ἐκπροσω- πηθοῦν τὸ ΑΚΕΛ, τὸ ΔΗΚΟ, ὁ ΔΗΣΥ καὶ πιθανὸ ἡ Ε- ΔΕΚ. Τὰ τρία πρῶτα κόμ- µατα δυνατὸ νὰ πάρουν ἀπὸ 10 Έδρες ἣ ΑΚΕΛ |3, ΔΗΣΥ 9, ΔΗΚΟ ΙΙ καὶ ΕΔΕΝ ἃ-- 4. Σὲ ἐρώτηση ποιὰ κόμμα- πα θὰ μποροῦσαν νὰ συνερ- γασθοῦν μὲ τὸ ΔΗΚΟ μετὰ τὶς ἐνλογὲς ἀπάντησε: «Δὲν γνωρίζω, ἴσως ὅλα τὰ κὀόμ- Ἱ ματα, ἴσως κανένα». το Απαντώντας, . ἐξάλλου, σὲ ἄλλη ἐρώτηση ἀφοῦ εἶπε ὅτι δὲν μποροῦν νΥ) ἀσκηθοῦν μὲ γόλες πιέσεις στὴν. Τουρκία ο οροσκστασαασωσαααηπακωνιωσνιωκανακασακσααστσνναον ϱ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ “«. Χθεσινὴ ἐπίσημη ο ση ἀναφέρει ὅτι: «Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα τίας κ. Σπύρος Κυπριανοῦ ἀἆ ψαφερόµενος σὲ διάφορα δη- μοσιεύµατα καὶ Ψιθύρους ἐδή λωσεν ὅτι ὁ “Ὑπουργὸς Οἰκο- νομικών κ. Αὐξέντης Αὐξεν- πίου τυγχάνει τῆς ἨἈπλήρους ἐμπιστοσύνης του». κοίνω- κλῆς Χ΄΄ Γιάννης. ΣΗΜΕΡΑ, Τ0 ΕΠΑΡΧΙΛΗΟ ΣΥΛΛΛΛΗΠΡΙΘ ΤΟΥ ΛΗΣΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ Πραγματοποιεῖται σήµερα Πέμπτη στὶς 8 μ.μ. στὴν Κοφίνου τὸ Ἔπαρχια- κὀὸ Συλλαλητήριο τοῦ δΔημοκρατικοῦ ᾗ Συναγερμοῦ Κερύνειας. Τὸ συλλαλητήριο θὰ προσφωνήσει ὁ Πρόεδρος τοῦ Πημοκρατικοῦ Συνα- γερμοῦ κ. ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΠΗΡΙΠΗΣ. Φ Θὰ μιλήσουν οἱ ὑποφήφιοι 6ου- λευτὲς τοῦ ΔΗΣΥ Κερύνειας κ. βῆμος Γεωργιάδης καὶ δρ Λάκης ᾿Ἀναστασι- ἄδης. Ἐπίστις θὰ μιλήσει καὶ ὁ ὑποφή- φιος θουλευτὴς ᾽Ἀμμοχώστου κ. Σοφο- ᾿ αεροτειααεεακα πρόσθεσε: 2 «Καμμὰ ᾖΚυδέρηση δὲν ἀνέχεται τὶς πιέσεις. Ἔ- γὼ. πιστεύω ὅτι φιλικὲς χῶ- ρες καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ ΝΑΤΟ θὰ μποροῦσαν γἀ κάµουν ὁ- ρισµένες φιλικὲς ὑποδείξεις πι τὴν Τουρκία», λος ὁ κ. Λαδᾶς εἶπε ὅτι ἂν δοθοῦν τίτλοι ἴδισχτησίας γιὰ τὶς περιουσίες τῶν Τουρ Κοκυπρίων στὸ δορρᾶ θὰ δη μιουργηθοῦν δυσκολίες στὶς διακοινοτικὲς συνομιλᾶς, ἛἜ πίσης τόνισε ὅτι ἄν ἡ Τουρ- κικὴ πλευρά ἀνακηρύξει κρά τος θὰ προκληθεὶ ἀναταραχὴ --- ἀπέφυγε ὅμως νὰ πεῖ ποιά θἀ εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἑλληνγοκυπριακῆς πλευρᾶς. «Ὁ κ. Λαδᾶς ἔκαμε χθὲς τὴν ἀκόλουθη δήλωση σχετι- κά μὲ τὴ συνέντευξή του: «Δὲν εἶναι ὀρθὸν ὅτι ἕκα- μα τὶς προθλέψεις ποὺ ἔγρα ψε ἡ «Χαλκὶν Σεσὶ», Ἡἣ ὁ- ποιεσδήποτε ἄλλες προθλέ- Ψψεις. ὙΤουναντίον ἑδήλωσα καθαρά ὅτι εἶναι πολὺ δύσκο λο, ἂν ὄχι ἀδύνατο γὰ κάμει κανεὶς ὁποιεσδήποτε προθλέ ψεις, γιατὶ εἶνω οἱ πρῶτες ἐκλογὲς ποὺ γίνονται μὲ τὸ παρὸν σύστημα τῆς ἀναλογι κῆς καὶ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὅλα τὰ κόμματα, παλιὰ καὶ γέα, κατέρχονται αὐτοδύ- γαµα σ᾿ αὐτές, Αὐτὰ γιὰ τὴν ἁπακατάστα ση τῆς ἀλήθειας». ιο. εἴκαμε ἀπὸ τὸ Ἡ δήλωση τοῦ κ. Γαλατα ριώτη εἶναι ἡ ἀκόλουθη: «Οἱ ἀπολύσεις μελῶν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἐργοστασίου µας, ὀφείλονται στὶς µειωµέ νες φέχοο : Πδραγγελίς παν. ἑξώτερικό, γιᾶ ήν ἑἀταδκευὴ: ᾽ἁμίανιό- σωλήνων, ἔτσι ποὺ αὐτὴ τὴ στυγμἠ γὰ διαθέτουμε µεγά- λα ἀποθέματα. »Τοῦτο, ἔχει σάν ἀποτέλε- σµα γὰ μὴν Χρειαζόμαστε ὁ- λόκληρο τὸ ὑφιστάμενο προ σωπικό, μιὰ καὶ τὰ ὡράρια σὲ μερικὰ τμήματα τοῦ ἐργο- στασίου ἔχουν ἔλαντωθεῖ σὲ µεγόλο δαθµό. Ἱ υΣυγεπῶς, ἔχουμε τώρα, πλεονάζον προσωπικὸ ποὺ σύμφωνα μὲ τοὺς ἐργατικοὺς κανονισμούς, µμποροῦμε νὰ προθοῦμε σιὴν ἀπόλυσή του, πράγμα ποὺ σὲ τελευ- ταία ἀνάλυση ἔχουμε ἀποφα- σίσει σὰν Διοικητικὸ Συµ- θούλιο νὰ πράξουµε». Όπως ἀναφέρει σιἠν ἑ- πυστολἠἡ ποὺ ἀπέστειλε στοὺς 86 ἑργάτες καὶ ἐργά- τριες ἡ ἑταιρεέα προδαίνει στὶς ἀπολύσεις «λόγω ἑλλεί Ψεως παραγγελιῶν καὶ μειώ σεως τῆς παραγωγῆς τοῦ ἐργοσιτασίου». ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ Οἱ συντεχνίες ΣΕΚ καὶ ΠΕΟ ἔχουν ἀντιδράσει ἔντο- γα, καταγγέλλοντας ὅτι ἐνέργεια τῆς ἑταιρείας ἀντι κείται στὸν κώδικα διοµηχα γικῶν σχέσεων. ὍὉ τρόπος ποὺ ἐνήργησε ἡ ἑτανρεία -- ὑποστηρίζουν οἱ συντεχνίες --- δὲν τοὺς πα ῥρέχει τὸν ἀπαιτούμενο χρό- νο γιὰ νὰ ἐνεργήσουν πρὸς τὰ ἁρμόδια σώματα γιὰ ἐἑ- ξεύρεση τρόπων λύσεως τοῦ προδλήµατος καὶ γιὰ ἄποφω γἡ ἀπολύσεων. Οἱ συντεχνίες καλοῦν τὴ διεύθυνση ὅπως ἀποσύρει τὶς προειδοποιήσεις ἀπολύσεως μέχρις ὅτου µεσολαθήσει τὸ Ὕπουργεῖο Ἐργασίας γιὰ λύ τῆς διαφορᾶς, πο ἐνάντια περίπτωση προειδοποιοῦν ὅτι θὰ Ἅλά- δουν ὅλα τὰ ἐνδεικνυόμενα µέτρα γιὰ ὑπεράσπισπη τῶν συµφερόντων τῶν : μελῶν τους. 2 Κύριοι μέτοχοι τῆς ἑ- τανρείας ἘΚυπριακῶν Σωλή- γων Ατδ εἶναι: Ἡ Κυδέρνηση μὲ 209. Ἡ Τράπεζα ᾿Αναπτύξεως μὲ 108. Τὸ Τσιεντοποιεῖο Λεµμε- σοῦ μὲ 3008. ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΝΕΔΗΣΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Μὲ ἀνακοίγωση της ἡ νεο λαία τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ- ναγερμοῦ καλεῖ τὰ µέλη καὶ στελέχη της τῆς πόλης, πρα αστείων καὶ ἐπαρχίας Λευ- Κωσίας, νὰ ουγκεντρωθοῦν αὔριο Παρασκευὴ.. µεταδὺ 7 --- 30 μ.μ., στὸ ἐντευκτή- ριο τοῦ κώµµατος (γωνία Στασάνδρου καὶ Ἁγίας Ἑ- λένης), γιὰ γὰ σχηματίσουν χωρυστὴ πορεία πρὸς τὸ συλ λαλητήριο τοῦ ΔΗΣΥ, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ χῶ ρο μπροστὰ στὸ οἴκημα τῆς ΠΑΣΥΔΥ, ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΟΝΙΣΑΝ ΣΤΟΝ ΡΟΛΔΑΝΑΔΗ (Δέν σπζπτοῦμε Εποις σὲ στενὸ κύκλο εἶπε ὅτι ἴσει σὲ προσωκικοὺς λόγους τὸ » μειουπίας )) ΛΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΛΓΩΛΩΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟἨΑΣΙΓΕΤΩΝ, 91 ϱ1δ. μις. τοῦμε μὸ κόμμα µειοφηφίας». Ἀὐτὸ | ελὲν συζη- τόνισαν οἱ ᾿Αμερικανοὶ ἐπίσπμοι στὸν Κύπριο Ὑπουργὸ Ἕ- ξωτερικῶν κ. Βολάνδη ὁ ἁποῖος ἀναμένεται νὰ ἐπιοτρέφει ἀπόφε στὴν Κύπρο ὕστερα ἀπὸ τὸν , παταγώδη ἀποτυχὶα του στὶς ΗΠΑ. Σκχετικὴ εἴδηση γιὰ τὴν ᾱ- ποτυχία Ρολάνδη δημοσίευσε ὁ Ἑλιληνοαμερικανὸς δηµοσιο- γράφος Γιάννης Ρουμπάτης ---- ἀνταποκριτῆς στὴν Οὐάσιγκτων τοῦ ᾿Αθηναϊκοῦ «Βήματος» ---- στὴν Ἑλληνοσμερικανικὴ έφη: μερίδα «Πρωϊνή». Δώδεκα ὧρες μετὰ τὴ δη- µοσίευση τῆς εἴδησης ὁ κ. Ρο λάνδης ἀνεχώρησε Χωρὶς νὰ τὴν διαψεύσει ἐπίσημα. ᾿Ἐντού δὲν ἀνταποωκρίνεται πρὸς τὴν ἀλήθεια. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορί ες µας ὅταν ὁ κ. ῥῬολόνδης Φθάσει στὴν Κύπρο θὰ προσπα θήσει, ἐἑνδεχομένως, ν᾿ ἀποδώ- δημοσίευμα Ρουµπάτη.. Κατὰ χοὺς ἐδῶ κύκλους του θὰ ἰἴσχυ ριστεὶ ὅτι ὁ Ρουμπάτης τὸ ἔ- γραψε ἐπειδὴ δὲν τὸν προὐκά λεσς στὴ δεξίωση ποὺ ἔδωσε γιὰ τοὺς ξένους ἀνταποκριτὲς. Φ Στὸ μεταξύ Χθὲς τὸ ἀπόγευμα ὁ κ. Ρο- Ὑόρκη μὲ τὸν «Γ.Γ. το ΟΗΕ δρα ΄ Βάόλντχοϊμ γιὰ µιάµισυ ὅρα. Κατὰ τὴ συνάντηση ἔγι νε εὐρεῖα ἀνασκόπηση τῶν δι οφόρων πιυχῶν τοῦ Κνπρια- κρῶ αρὶ ὀντηλλέγησον ὡπό- ψεις εάν οστῖφ,περοωπτικες. πατὴν Θόφειγνκπωροὰ, κ.β λάνδης Έγινε προχθὲς τὸ δρά. δυ δεκτὸς “στὸ Λευκὸ Οἶκο ἆ- πὸ τὸν ᾽Αμτυπρόεδρο τῶν. ΗΠΙΑ κ. Μποὺς μὲ τὸν ὁποῖο, ὅπως ἀναφέρει ἐπίσημη. ὀνοκοίνωση ποῦ Γ.Δ.Π. συζήτησε τὸ Κν- πφιοκὸ καὶ τὴν κατάσταση στὴν ᾿Ανατολικὴ Μεσόγειο καὶ Μέση ᾿Ανατολὴ γιὰ 45 λεπτά. Σέ συνέντεωξη ποὺ παρεχὼ ρησε ὁ Κύπριος Ὑπουργὸς μετὰ τὴν. συνάντηση του μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Ο. Η.Ἐ. δήλωσε, µμεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς: «Κάναμε μιὰ Ὑενικὴ ἐκτίμη ση τῆς καταστάσεως ὅπως ἕ- χει διαμορφωθεῖ, ὕστέρα ἁπὸ 8 μῆνες στείρων συνομιλιῶν. Ὑπάρχει διεθνῶς ἡ ἐντύπώφη ΠΕΡΙΑΤΗΣΕ ΧθΗ, ϱ ΠΛΙΛΣ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, 21 (15. Ὑδ... - Ὁ Πάπας λΙωάνγνης-- Παῦλος Β΄ περπά τῆσε χθὲς γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἀναμένεται ὅτι θὰ ἔπανα λάδει τὶ ΠἹεριοδεες του, γιὰ νὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ λαό, ὅταν ϐ’ ἀναρρώσει πλήρως. “Ὁ Πάπας περπατᾶ στὸ δωμάτιό του στὸ Νοσο- χομεῖο, ουνομιλεῖ ουχνὰ καὶ δείχνει αἰσιοδοξία, δήλωσαν χθὲς γιατροὶ καὶ ἐκκλησιαστι κοὶ ἐπίσημοι. : Ὁ ᾿Διευθυντὴς τοῦ ἈΝοσο- κοµείου «Τζεμέλλι», κ.. Τρε- σάλτι, δήλωσε ὅτι οἱ ᾿Ιταλοὶ εἰδικοὶ. ἐνδέχεται γὰ δηλώ- σουν σήµερα «ὅτι ὁ Πάπας (δρίσκεται. ἐκτὸς κιγδύγου, 40 Ας ὀλλρον νο Β ΚΑΝΝΕΣ οι Οδ ον. Ἡ ταιήα τοῦ Μάϊκλ Τσυμένο «Ἡ πύλη µτοῦ παράδεισον», ποὺ στοίχνσε 40 ἑπκατομμύρια δολλάρια καὶ ἀποσύρθηκε ἐ- σπευσµένα γιὰ νὰ {ὑιοστεῖ γέρο μοντάζ ὕστερά ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ ὑποδοχὴ ποὺ τῆς ἐ- Διφυλάχθηκε οτἰς 'Ἠνωμέγες Ἠολιτεῖες, προθλήθηκε στόν διαγωισμὸ τοῦ ὅδ4ου Φεστι- θὰλ τῶν Καννῶν. Ἡ ταινία ἀποτέλεσε τὸ πρῶτο «ζινημα τογραφικὸ γεγονὸς» τοῦ ὥε- στιθἀλ, ποὺ γνώρισε τὴν ἁτ- µόσφαιρα τῶν μεγάλων ἡμε- οῶν μὲ κατάµεστη τὴν αἴθου σα πολὺ πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς προθολῆς καὶ μὲ συνέντευξη τύπου, ποὺ ἀκολούθησε στὴν ὃ ὁ καλοκαίρι, ἆ τὶς ὃ . αἱ ὃν ολαλάύμοας » Τουρχουπρια μασ αἴθουσα τοῦ µεγά- κὲς ἐκλογὲς θὰ ὑπάρξουν ἐκ. µέρους τῶν Τουρκοκυπῥ ων προ τάσεις οὐσιαστικὲς καὶ ἐποι- κοδοµητικὲς. Λόγω δν, Αἱ ΝΟΥΝΤΑΙ ρίας µας ἀπὸ τὸ Ἡ όν, 8 δὲν θά ἤθελα νὰ σχολιώσω τὶς ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ἐντυπώσεις αὐτὲς, θὰ προτι- ΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ μδῦσα νὰ περιμένω νὰ δῶ ἂν θὰ ὑπάρξει ἀλλαγή, δηλοδὰ ἂν ΑΝΤΑΡΤΕΣ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ πολιτικὴ θέ- ληση ποὺ νὰ πάρει τὴν μορφὴ κάποιων λογικῶν καὶ ρεαλισπι κῶν προτάσεων. ᾽Απὸ δικῆς µας πλευρᾶς, εἵμαστε ἔτοιμοι νὰ διαπρογµα τευθοῦμε μὲ σοδαρότητα καὶ μὲ καλὴ θέληση ὅπως ἄλλωστε πράξαµε καὶ στὸ παρελθόν. Αλλά τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν Άγκαρα καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκοκυπριακὴ πλουφά, ἡ ὁ- ποία ἀναμένεαι νὰ ὑποδάλοι προτάτεις τὸ καλοκαίρι, Ἐξ ἄλλου, ὁ Γενικὸς Γραμ ματεὺς, οσννέχισε ὁ κ. Ρολάν δης, δήλωσε ὅτι τὸ Κυπρισκὸ τὸν ἀποσχολεῖ σοθαρὰ καὶ ὅτι τὸ καλοκαίρι θὰ ἐντείνει τὶς προσπάθειες του γιὰ νὰ ἐτι- τόχει κάποια πρόοδο. Ἐρωτηθεὶς οχετικὰ ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ τύπου γιὰ τὶς συναντήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς με ρικανικῆς Κυδερνήσεως κ. Μποὺς καὶ τὸν Ὑπουργὸ Εξω τερικῶν κ. Χαίηγκ ὁ κ. Ρολάν δης εἶπε ὅτι ἔδειξαν καὶ οἱ δύο µεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ Κυπριοκὸ καὶ ὅτι σχηµάτίσε τὴν ἐντύπωση πὼς θὰ ὑπάρτει κάποια προσπάθεια γιὰ ἐξεύρε ση λύσεως ἐκ µέρους τῶν χω- ρῶν ἐκείνων ποὺ μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν Άγκυρα. Κατὰ τὴ διέλευση του ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα ὁ κ. Ρολάνδις εἶχε προγραμματισθεῖ νὰ συναντη- θεῖ μὲ τὸν Ἕλληνα Ὑπιουργὸ ᾿Ἐξωτερικῶν κ. Μητσοτάκη. ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΚΙΕΛΟ, 2ἱ 015, 'Υπ.).-- Ἡκπρόσωπος τοῦ 'Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ ὁμόσπονδαυ χράτους ῦλέἐσθιγκ --- Χύ]- σταῦν ἀνακοίνωσε χθὲς ἐδῶ ὧτι ἕνα µέλος τῆς Ἐθνικῆς Φιλαρμονικῆς ᾿Ορχήστρας τῆς Γουμανίας «Μολντόθω» σήτι σε τὴν Κυριανῆ πο)ιτικὸ ἄπν 1ο ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Αντι- κῆς Γερμανίας καὶ τοῦ κ) χωρήθηκε. ΝΕΟ ΔΕΙΛΙΧΙ 21, Ἅᾖ{(1δ. Ὑπ.)ι--- Δυτικὸς διπλωμάτης δήλωσε, σήμερα, ὅτι πολλὰ µέλη τοῦ κυδερνῶντος Μαο- Ἐιστικοῦ χόµατος «Λαϊκὸ Δη μοκρατιλὸ Κόμμα» τοῦ ᾽Αφγα γιστὰν δὲν συμμοοφώθηκαν μὲ διαταγή νὰ ἐγχαταλείφουν τὶς κυδεργητικὲς τους θέσεις καὶ νά ἐνισχύσουν τὰ ἀἆποδε- κατιαµένα ᾿Αφγανικἁ στοα- τεύµατα, τὰ ὁποῖα μάχονται ἐναντίον τοῦ διογκούµενου ἆ- ριθμοῦ τῶν ἀντικομμουνιστῶν ἀνταρτῶν. Διευνρίνησε δὲ, ὅτι πολλὰ µέλη τοῦ κόμματος ἀρνήθη- καν νὰ παρουσιασθοῦν στὴν ἁστυνομία ἢ στὶς στρατιωτι- κὲς ᾿Αοχὲς τῆς Καμποὺλ, Τὴν περασμένη ἑθδομάδα, ἀπ᾿ ὅπου ἀποστέλλοντο γιὰ νά ἐνισχύσουν τὶς ᾿᾽Αφγανικὲς µο νάδες «στὰ ἐπικίνδυνα µέτω- πα». ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΟΡΓΙΟ Τρεῖς Σουηδέζες παρέσυραι Εἶχε ἀκούσει γιὰ τὶς ξαν- θὲς καλλογὲς τοῦ Βορορᾶ ποὺ κατακλύκουν κάθε καλοκαίρι τὶς ἁχγτὲς τῆς Κήπρου. Α- χουε τοὺς νεαροὺς συντοπίτες του νὰ διηγοῦνται τὶς ἐρωτι- κὲς ἐμπειρίες τους μὲ τὶς χαλ λογὲς αὐτὲς. Καὶ χαταριόταν τὴν τύχη του γιατί δὲν ἦταν ἀρκετὰ χοόνια νεώτερος. Καὶ ὅμως ἡ τύχη χαμογέ- Ἰασε στὸ Ἴθχρονο δοσκὸ ἀπὺ τὸ. Παραλίμνι στὸ πρὀσώπο τοιῶν Ψουηδέζων ἡλικίὰς πε εἶπον. 40 χρονῶν, πολὺ εὖπα- ανσίαστων. καὶ ἀρχετὰ το]- μην, Οἵ 4 ἀπεφάσισαν νὰ κά- γάν παρέα ἀδιαφορώντας γιά τὰ πάντα, ᾿Αφοῦ ἔφαγαυ ναὶ ἥπιαν στὶς διάφορες ταθέἐρ- νες καὶ ᾖλθαν στὸ τσανὶρ γέ 4ν ἀπεφάσισα) νὰ συνεχίσουν ο ερωνόμφθηνιο .. χθὲς. τὸ «μεσημέρι στὸν Βἱσαγγολέα νὰ. ἀκροδάτης «Ἠλίας. Αιαμαντό- πουλος, 41 ἐτῶν. ὃ ὁποῖος, ἕνα μονοκινητήριο ἀεροσκάφος τύπου «Τσέ- σνα» ---- ποὺ ἀνήκει στὴν ᾿Αερολέσχη τῆς Θεοσᾶλονίκης ---- ἀπείλησε προχθὲς νὰ πέ- σει στὸ :Τουρνινὸ .Προξενεῖο, ἐνῶ . γινόταν Ἡ τελετὴ γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν «γέν-' φῄση. τοῦ Κεμάλ ᾿Ακατούρκ. Ῥομδτάμέγος τῆς Εἰσαγγελίας ἄσκη- 1ο. Ἠὴ σε ἐδίωξη ἐναντίὸν του μὲ τὶς ἑξῆς κατη” φορίες: Έκθεση τοῦ ᾿Ελληνιιοῦ Κράτους καὶ συμμάχου κράτους σὲ κίνδυνο πολέμου. πελοτάροντας στοιχεῖα : ποὺὶ Προξενεῖο. ο α», Διατάραξη «ἀθφαλείος ἄεροσνγκδμωνιῶν. Διατάραξη- εἰρήνης πολιτῶν, Παράνομη δία. Στοὺς δημοσιογράφους, μιλώντας µγνιὰ τὴν ἐγέργεια του, ἰσχυρίσθηκε ὅτε «κανεὶς δὲν τὸν ἔδαλε καὶ ὅτι ἔκανε, τὸ ἔκανε μὲ ᾿δική του πρωτοθουλία». Στὸ μεταξὺ, ἡ '4- «σφάλεια. Θεσσαλονίκης διερευνᾶ τὶς σχέσεις ποὺ. εἶχε. στὸ παρελθὀν. Πάντως, ᾿ ἀπὸ τὰ συγκένερωσε ἡ ἀοτυνομικὴ ἕ- Ρευναι: ὅ- Διαμαντόπουλος «δὲν εἶναι τρελλός. Ὁ Στὴ φωτογραφία τὸ ἀεροιλάνο τοῦ Διαμαντόπονλου πάνω ἀπὸ τὸ. Τουρκικὸ ΠΡΙ ΠΠΗΙΕ ἹΕ ΤΕΠΜΙΝΗ ΤΙ χΙή ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 11 (Ἴδ. Ὑπ.).---Ὁ Πρόεδρος τῆς Συρίας κ.. Ασοσαντ ἀπέρρι- ψε.-δὰν ἀνεπαρκεῖς τὶς προτάσεις πὀὺ τοῦ ὑπέέαλε ὁ ᾽Αμερικανὸς ἀπεσταλμένος κ. Χαμπίπ γιὰ τερματισμὸ τῆς κρίσης μεταξὺ. Συρίας. καὶ ᾿Ἰσραήλ .αχετικὰ μὲ τὸ Λί- ἑανο, Σέ συνέντευξη του πρὸς Δυτικοὺς ἀνταποχριτὲς ὁ Σύρος πρὀεόρος ἀνέφε- ρε ὅτι οἱ προτάσεις αὐτὲς ἐχφράζουν μᾶλλον τὶς Ισραηλιτικὲς ἀπόψεις. Ταντόχρο- να ὅμως δήλωσε, ὅτι ἡ Συρία, δὲν σχεδιάζει ν᾿ ἀρχίσει ἕνα καϊνούργιο πόλε- μο, ἂν αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ Συρὶα εἶπε, δὲ. θὰ ὑπάρξει πόλεμος. . Σχετικὰ μὲ τὴν ἐγκατάστα ση. τῶν. Συριακῶν ἄντιεροπο- ρικῶν πυραύλων στὸ Λίδανο ὁ κ. λασαντ εἶπε ὅτι αὐτὴ ἔχει καθαρὰ ἁἀμοντικὸ χαρα- κτήρα, ἐπανέλαδε δὲ ὅτι δὲν ἔχει τὴν Ἱρόθεση νὰ τοὺς ἆ- πομακρύγε.. Οἱ πύραυλοι, πρόσθεσε δὲν θὰ χρησιµοποι ηθοῦν ἐναντίον περιοχῶν τοῦ ᾿Ιαραὴλ ἀλλὰ µόνον ἐναντίον. ᾿σραηλιτικῶν ἀεροπλάνωγν. Ὁ ὙΣύρος πρόεδρος διατύ- πωσε τὴν ἄποψφη ὅτι εἶναι πο λὺ νωρὶς νὰ λεχθεῖ κατὰ πό- σο ἡ ἁἀποστολὴ τοῦ κ. Χα- μπῖπ θὰ πετύχει ἣ ὄχι. Σύμφωνα μὲ δηµοσιογρα- φικὲς πληροφορίες οἱ συµθι- 7ῦχρουυ βοσκὺ τὸ γλέντι στὸ Ἐενοδοχεῖο πυὺ διαμένουν οἱ αρεῖς ὑπέροχες Ἐανθὲς Σονηδέζες. Στὸ ᾱ- χαυσμα τῆς προσκλήσεως ὁ θοσκὸς ἄρχισε νὰ χαϊδεύει τὰ µουστάκια του. Πρᾶῶτο μέλημα τῶν Σουη- δέζων μόλις μπῆκαν στὸ δω- µάτιο ἅταν νὰ γδυθοῦν. ὅτη Βέα τῶν τριῶν γυμνῶν Σοι- ηδέζων ὁ γερὸ θᾳσιὸς ἆπε- θαλα καὶ τὸν τελευταίο ὃι- δαστικὲς προτάσεις ποὺ ὑπέ- ὅαλε ὁ κ. Χαμπίπ, προνοοῦν σταδιακἡ ἀπομάκρυνση τῶν Συριακῶν πυραύλων ο’ ἀν- τάλλαγμα. γιὰ τὸν µπεριορι- σμὸ τῶν ᾿Ισραηλιτικῶν πτή- σεων, πάνω ἀπὸ τὸ Λίδανο. ὍὉ ᾽Αμερικανὸς ἀπεσταλμέ . γος δρίσκεται. πάλι στὸ ᾿Ίσρα ἡλ γιὰ συγομίλίες' μὲ τὸν πρω θυπουργὸ κ. Μπεγκίν, ὁ ὁ- ποῖος δήλωσε ὅτι. ἡ χώρα του θὰ ἐπιδείξει ὑπομονὴ καὶ θὰ χειριστεῖ τὸ θέµα μὲ προ σοχή. ο Στὸ μεταξὺ παρὰ τὴν χρί ση στὶς σχέσεις τους, ἡ Συ- ρία καὶ ὁ ᾿Ισραῦλ συμφώνη- σαν σὲ ἑξάμηνγη παράταση σταγμὸ καὶ μαζὶ ἀπέδαλε καὶ τὰ ροῦχα του. ᾽Αλλά μέχρις ἐδῶ, ἦταν, Καμμιὰ ἀντίδραση δὲν παρατηρήθηκε στὸν δο- σκὺὸ παρὰ τὰ χάδια τῶν σου ηδέζων οἱ ὑποῖες πλέον εἶχαν φθάσει σὲ µεγάλο χέφι, ᾿Αφοῦ πέρασε ἀρχετὴ ὥρα καὶ ἡ κατάσταση δὲν. ϐε]τι- ώθηχε οἱ Σουηδέτες ἐχνενρί- στηναν -αὶ ἀπογοητευμένες ὕπως ἦταν ἔθγαλαν τὸν 6ο- σχὸ γυμνὺ στὺν διάδρομο, ὍὉ τελευταῖας κατάφερε μὲ χί- λες δυὀ προφυλάξεις νά ἕ- πιστρέψει στὸ σπίτι του ἅπαι δὲν µπόρεσε νά δικαιολογή- σει τὴν γύμχια του καὶ ἄναγ- Χάστηχε νὰ ὁμολογήῆσει Όλη τὴν ἀλήθεια. Τήν ἐποπένη τὰ πρωὶ ἡ ἸΛ στυναµία πῆνε στὸ Ξενοδοχεῖα τῶν τριῶν. Σ οιαδέζοιν καὶ πα ρέλαθε τὰ ρυῦχα τοῦ θοσχκοῦ. τῆς θητείας τῆς -Εἴρηνευτι- κῆς Δυνάμεως τῶν Ἠγωμέ- γων ᾿᾿Εθνῶν στὰ ὑψώμ Γκολάν. παπα Τὴν Δύναμη ἁπαρτί ζουν µονάδες τῆς Αὐστρίας, τῆς Φιήλανδίας, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῆς Πολωνίας, μὲ κόμμα Γεννήθηκε τὸ ἕκτο μωρὺ τοῦ σωλήνα ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, 2! 616.] Ὑπ.).-- Τὸ τέταρτο «μωρὸ τοῦ δοκιμαστικοῦ σωλήνα» | τῆς Αὐστραλίας καὶ τὸ ἕκτοι στὀν κόσµο γεννήθηκε, Χθές, ἀπὸ γογεῖς ἄτεκνους, ὕστερα | ἀπὸ ἑπιὰ χρόνια γάμου, δή᾽ λωσαν οἱ γιατροί. | Εκπρόσωπος εἶπε ὅτι τὸ. θήλυ ὀρέφος, ποὺ ᾖζωγίζεν 2,6ἱ κι.ά, γεννήθηκε μὲ χοι-. σαρικἡὴ τοµη στὸ νοσοκομτῖσ δασίλισσα Βικτωρία. Τὸ µω-ι ρὸ τοποθετήθηκε σὲ εἰδικὴ θερµοκοιτίδα, ἀλλά τόσο αὖ- τό, ὅσο καὶ ἡ μητέρα του, ἡ-' λικίας 32 ἐτῶγ, εἶναι καλά.. Ὅ γιατρὸς ποὺ παρέστεν’ Άιαµ Οὐῶλτερς, δήλωσε ὅτι ἡ καισαριχἡ τοµἠ ἀποφασίστη ἡ καισαρικὴ τομὴ ἀποφίστη- κε λόγω καῆς λειτουργίας τῆς μήτρας τῆς µητέρας, ποὺ ὁδήγησε στὴ µείωση τοῦ ρυθ μοῦ ἀναπτύξεως τοῦ ἐμδρύου καὶ τήν κακὴ διατροφή του, ΣΜΗΨΗ ΥΠΛΛΛΗΛΟΥ ΚΠΙΜΛΤΟΛΟΠΟΥ Συνελήφθη χδβὲς μὲ ὅι χαστικὸ ἔνταλμα ὁ Νίκος Ενριάχου ἀπὸ τὴ Άευνω- σία γιὰ διενκόλυνση ἆ- στυνομινῶν ἀνακρίσεων σχετικά μὲ ὑπόθεση ἐπί- Βεσης ποὺ προκάλεσε πρα γματικὴ σωματικὴ 6λά- ὃν στὸν ᾿Αντρέα ΧΝικολαῖ- Π. Κυριάκου καὶ ΧΝικολα- δης εἶναι ὑπάλληλοι τοῦ ντηµατολογίου. Οἱ λόγοι τῆς ἀντιδικίας ποὺ ὁδή- γησε στὴ συμπλοκὴ εἶνα πολιτικοί. : ΕΞΛΧΡΟΝΗ ΝΒΛΙΕΙΙ ΕΠΕΣΕ ΛΠβ 5, ΓΡΟΑ ΚΛΙ ΣΜΠΤΙΔΗΚΕ ΛΕΜΕΣΟΣ, 2ἱ (Γρα- φεῖο «Δειλινῆς»).-- 'Εξά Χχρόνη Ἀιθανεα ἔπεσε στις 1 φὲς ἀπὸ τὸν δο9 9ροφὀ τῆς πολυκατοικίας «Ἀράνος Κώρτ στὸν πο- ταομό τῆς Γερµασόγειας καὶ οχοτώδηκε. Οἱ γονεῖς τῆς μικρῆς ἐχείνη τὴ στι Υμῆ ξρίσκονταν σὲ διαμέ ρισμα συμπατριωτῶν τους σὲ ἄλλο ὄροφο τῆς πολν- κατοικίας, Ἡ μικρὴ εἶχε ξυπνήσει καὶ ὅταν διεπίστωσε ὅτι δι γδνεῖς της ἀπουσίαταν φοθήδηκε. θγῆκς τὸ μπαλκένι γαὶ χωρὶς νὰ τὸ δέλει ἔπεσε. Τὸ πτῶμα της µετεφεραν ἁἀμὲέσως στὸ Νοσοχομεῖσ' τὰ γκαρ ἄονις τοῦ ἐστικτορίου ποὺ ἀρίσκεται στὸ ἰσόγειο τῆς πολυκατοικίας. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ἕι ΜΜΑ Αφρουρεῖ πανὼ τοῦ ΔΗΚΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ὑΨεσινα ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Άνδρες τῆς ᾿Αστυνομίας καὶ τῆς Μηχανοκίνητης Μο- νάδας ᾽Αμέσου Δράσεως, Φρου ροῦν ἀπὸ χθὲς 6ράδυ πονὼ τοῦ κόμματος τοῦ ΔΗΚΟ, ποὺ δρίσκεται στὴν Πλατεὶία Ἔλευ θερίας. Τὸ πανὼ αὐτὸ ἔγινε ἡ αἰ- τία σοδαρών ἐπεισοδίων με- ταξὺ ὁπαδῶν τῆς ΕΔΕΚ καὶ τοῦ ΔΗΚΟ. Οἱ ὁπαδοὶ τοῦ κ, Λυισσαρί δη προσπάθησαν νὰ κατεδά. σουν τὸ πανὼ τοῦ ΔΗΚΟ κοὶ ν᾿. ἀναρτήσουν τὸ δικό τους, ἑνόψει τοῦ ἀποψινοῦ συλλαλη- τηρίου τοῦ κόμματος τους στὴν Πλατεία ᾿ἘΕλευθερίας. Ἔγιναν ὅμως ἀντιληπτοὶ ἆ πὸ ὀποξοὺς τοῦ ΔΗΚΟ, οἱ ὁ- ποῖοι ἀντέδρασαν καὶ παράλ- ληλα εἰδοποίησαν τὴν ᾿Αστυ- νοµία, Τὸ γεγονὸς αὐτὸ έξε- νεύρισε τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ κ. Αυασαρίδη, ποὺ ἄρχισαν νὰ διαπληκτίζονται μὲ τοὺς ὁπα- δοὺς τοῦ ΔΑΗΚΟ. Ἔπεσε ᾱ- Υριο ξύλο καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πλενρὲς, κατέρχονταν συνέχεια ἐνισχύσεις ὁπαδῶν τῶν δωυὸ κομμάτων ποὺ ἔπαιρναν κι αὐ τοὶ μέρος στὰ ἐπεισόδια, Σύμφωνα μὲ αὐτόπτες μµάρ τυρες ὁπαδοὶ τῶν δυὸ κομμά των τράξηξαν καὶ μαχαίρια, Στὴν σκηνη τῶν ἐπεισοδίων κατέφθασον ὁ ᾽Αστυνομικὸς Διευθυντῆς Λευκωσίας κ. Ν. Θρασυδούλον, ἄλλοι ἀνώτεροι ἀξιωματικοὶ τῆς ΚΥΠ καὶ τού Προεδρικοῦ, ἄνδρες τῆς Μηχα νοκίνητης Μονάδας ᾽Αμέσου Αράσεως καὶ ἡ ἡγεσὶία τοῦ πο λιτικοῦ κόμματος τῆς ΕΔΕΚ με ἐπικεφολῆς τοὺς κ.κ. 8. Λυσσαρίδη καὶ Χ΄’ Δημητρι- ου. ο κ. Λυσσαρίδης ἔδωσε ὁ- δηγίες νὰ κατεθεῖ τὸ πανὸ τοῦ ΔΗΚΟ καὶ ἀναρτηθεῖ τὸ πανω τοῦ κόμματος του, ἔπει δη απόψε γίνεται στην Πλα- τεία Ἐλευθερίας τὸ συλλαλη πηριο της ΕΔΕΚ. Τελικὰ ὅμως ἡ ἀξίωση τοῦ Προέδρου της ΕΔΕΚ δὲν ἔγινε δ:κτή, μιᾶ καὶ τὸ πανὼ τοῦ Δηκο, ὑπῆρχε σήµερα τὸ πρωϊΐ αι Εφρουρεῖτο ἀπὸ τη ΜΜΑΔ. Σελίδα 4 ΝΕΑ ΞΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΗΗ ΣΙΜΦΟΗΙΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΣῆ Τ0 ΦΒΙΝΙΠΟΡΟ Σύμφωνα μὲ χθεσινὲς δη- Λώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμ- πορίου κ. Κιττῆ, πρόκειται τὸ φθινόπωρο νἁ ὄπογρα- φεῖ νέα πενιαετὴς ἐμπορικὴ συμφωνία μεταξὺ Κύπρου καὶ Σοδιετικῆς ᾿Ενώσεως. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ Σοδιετικὴ ἀντι- εία θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν νῆσο τὸ Φθινόπωρο. Ἡ προηγούµενη συµφωγία. ἔλη ξε τὸν Δεκέμδριο τοῦ 1981. Ὁ κ. Μυττῆς προέδη σὲ δηλώσεις κατὰ τὴ διάρκεια χθεσινῆς δηµοσιογραφικῆς διασκέψεως, σχετικἁ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσφα- της ἐπυσκέφψεώς του, ἔπικε- φολῆς ἐμπορικῆς ἀντιπροσω πείας, στὴ Μόσχα. εἶπε ὁ κ. Κιττής, εὐδικοὶ κι ἀπὸ τὶς δύο πίευ ρὲς θὰ ἐπεξεργασθοῦν τὶς εττοµέρειες τῆς νέας συµ- φωνίας. Ἡ Ἐυπριακἡ πλευρά ἔχει εὐσηγηθει ὅπως µέσα σιὰ πλαίσια τῆς συμφωνίας ὑπογράφονται τριετὴ ἀντί- μονοετὴ συµδόλαια, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ προγραμματίζεται καλύτερα ἡ Κυπριακὴ παρα γωγὴ, Χυρίως τῶν. άμπελουρ γικῶν προϊόντων. Ἡ Σοδιετι κἡ πλευρά ἀνέλαδε νὰ µελε τήσει τὴν πρόταση. Ἡ Κυπριακὴ πλευορὰ πρό τεινε ἐπίσης στὴ Σοδιετικἠ Ἐπιτροπὴ Ἐξωτερικῶν Οἶκο νομικῶν Σχέσεων διάφορα ἀναπτυξιακὰ ἔργα, τὴν ὀκτέ λαση καὶ χρηματοδότηση τῶν ὁποίων θὰ μποροῦσε ν᾿ άνα λάδει ἡ Σοδυεικὴ Ἔγωση, μὲ ἀνταλλαγὴ Κυπριακῶν γε ωργικῶν καὶ διομηχανικῶν προϊόντων. Σὲ ἐρώτηση δηµοσιογρά φων, ποιὰ ἔργα εἶχε ὑπόφη του, ὁ κ. Κιττής εἶπε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ τὰ ἆποκα λύψει, διότι θὰ συζητηθοῦν τὸν Σεπτέµδριο μὲ τὴ Σοδιε τικὴ ἀντιπροσωπεία. Κατὰ τὴν ἐπίσκεφη στὴ Μόσχα συζητήθηκε ἐπίσης ἡ ἀνταλλαγὴ ἐμπορικῶν ἆπο σπτολῶν, μὲ συμµετοχὴ τῶν Ἐμπορικῶν καὶ Βιομηχανγικῶν Ἐπιμελητηρίων τῶν δυὸ χω ρῶν γιὰ σκοποὺς αὐξήσεως τῶν ὀμπορικῶν συναλλαγῶν, πάγω σὲ ἱσόρροπη δάση, κα θὼς ἐπίσης καὶ ἡ διοργάνωση ἐκθέσεως Ἀυπριακῶν προῖϊ- όντων στὴ Σοδιετικἡ ἝἜνω- ση γιὰ σκοποὺυς προωθήσε ως τῶν ἐξ ὤν µας. Τέλος συζητ θηχε ἡ πιθα νότητα νά χρησιμοποιηθεί Κύπρος, καὶ εἰδικότερο ἡ Ἐ λεύθερη Βιομηχανικὴ {Ζώνη Λάρνακας, γιὰ σκυποὺς δνο μηχανικῆς παραγωγῆς Σο8ι ετικῶν προϊόντων γιὰ ἐξαγω γἡ στὶς χῶρες τῆς Μέσης ἸΑ νατολῆς, μὴ ἀποκλειομένων καὶ κοιγοπραξιῶν μὲ Κύπρι- ους ἐπιχειρηματίες. Συµφω νήθηκε νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἑ- παφὲς πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύ ΧΑΧΑἀκλΑ «ΧΑ κ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στὶς 6.90 µ.µ. θὰ µεταδο θεῖ ἕνα μουσικό ποόγοαµµα µέ τοὺς Τεὠρτς Μπέῖκερ, Ῥελέκσιον, Κατερίνα ἎΒα- λέντε, Έττα Κάμερον, ἨΜαί- οη Κοίσυ, Κλίφ Ῥίτσαρντ καὶ Τόνυ πένα. πολοξφαὶ Ῥο Στὴν ἀποψινὴ ἐκπομπὴ τοῦ ποδοσφαίρου θὰ µμεταδοθοῦν τρεῖς ἀγῶνες τοῦ ᾽Αγγλικυῦ πρωταθλήματος μεταξὺ τῶν ὁμάδων Λέστερ --- Αστον Βίλα, Σαουθάμπτον --- Α- στον Βίλα καὶ Γουὲστ Μπούμ γουῖτς δλωπον, πο Ἠκοιν» .ν Ίτς, , Οἱ ΝΙΚΗΤΕΣ ᾿Απὸ τὸ «Φεστιδὰλ Τζὠοτς Πέππαονι» θὰ μεταδοθεῖ ἆ- απόψε στή ΤΝ πόψε στὶς 9.20 μ.μ. ἡ πολε- μικὴ ταινία «Οἱ Ἠκητές» παραγωγῆς 1964. Πρωταγῶὠνιστοῦν, ἕνα πλῆ- θος ἀπὸ γνωστοὺς ἠθοποιούς ὅπως οἱ Τξὠοτς Ἠέππαρυτ, Τζὠοτξς Χάμιλτον, ᾿Μελίνα Μερχούρη, Ζὰν Μορὀ, Βίν- σεντ Ἔντουαρντς, Αλμπερτ Φίννεύ, Ῥοσάνα Σκιαφίνο, Ῥόμμυ Σνάϊντρ, ἜἛλκε Σόμμεορ, ΗἨλαϊ Οὐάλλας, Μάϊκλ Κάλαν, Πήτερ Φόντα, τμ Μίτσαμ. , Ἡ σκηνοθεσία «εἶναι τοῦ Κάολ Φόρμαν, σκηνοθέτη. τῆς Ὑνωστῆς πολεμικῆς ταινίας «Τὰ κανόνα τοῦ Ναδαρόνε». Τὸ 194» οἱ ᾿Αμερικανοὶ στρατιῶτες Τσέης καὶ Τάου- ερ Ἐν ωμάπαν, µέ ἄλλους «στρατι η ας -πους τὴ συ ψέχεια: ον λος ιν ἀπδθαδβ ΑΗ ολ ΄ ὅπου ἡ ὁμάδα τοὺς φθάγει σ ἕνα μικοὸ χωριό. Ὁ στρατιώτης ἹΜπέηκεο ἐρωτεύετο μιὰ Ἰ- ταλίδα, ἀλλὰ ἡ ὁμάδα σόι νὰ μετακινηθεῖ. Μιὰ σκπνὴ ὁπὸ τὴν ἀποφινὴ ταινία οσο νικητές». Τὸ πλῆρες πρόγραµπα δ.00 Έναρξη Κινούμενα σχέδια 5.50 Πρῦ εἶναι ἡ Μαογαρίτα δ.45 Οἱ μῦθοι τοῦ Λαφονταὶν 5.00 Εϊδήσεις 6.06 Εἰδήσεις στὴν τουρχικὴ 6.10 Ἐϊδήσεις στὴν ἀγγλικὴ 6.920 Μουσικὸ ποόγοαµµα 6.40 Ταξίδια στὴν Εὐρώπη Φ ὁ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑ:Ι ΟΥ δ8Ι Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0630 Εἰδήσεις 0640 Ἑλληνικὴ μουσικὴ 0645 Σήµερα, ὑὀπετειολόγιο 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίο τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ µουσικὴ παραγωγὴ 0830 ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας 0930 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 0945 Συνθέσεις Χένρυ Μαντσίνι 1000 Εἰδήσεις 1005 Ξένη μουσικὴ: Ό,τι παίζεται καὶ τραγου- διέται σήµερα 1100 Ἡ Κύπρος µας 1130 Νησιώτικοι χοροὶ καὶ τραγούδια 1200 Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα 1330 Εἰδήσεις 1340 Μηνύματα πρὸς ἐγκλωθισμένους 1400 ᾽Αϕήγημα 1415 ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο 1445 Ἡ γερµανικὴ ἀπὸ Ραδιοφώνου οοοφανΏ «᾿Απὸ τὴ Σικελία στἡ Λαπωνία» τ.08 Ποδόσφαιρο 8.00 Σέρλοκ Χόλμς 8.90 Εἰδήσεις 9.00 Βουλευτικές ἔκλογές 1981 --- 'Ὁμιλία τοῦ Υ.Υ. τοῦ ΑΚΕΛ κ. Ἐς. Παπαϊωάννου 9.50 Φεστιδὰλ Τζὠοτς Πέππαρντ «Οἱ νκητές 11.96 Εἰδήσεις Φ 1500 'Η ὀρχήστρα Νέων τῆς Κομητείας τοῦ Μπενπφορντσάϊαρ 1530 Ἑλληνικὲς ἐπιτυχίες 1600 Εἰδήσεις 1605 Παιδικὴ γωνιὰ 1630 Λαϊκὸ κομπολόϊ 1700 'Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 1730 Ματιές στὸν κόσμο τῆς ξένης μµουσικῆς 1800 Εἰδήσεις 1805 Ἡ ὅὥρα τῆς Ὑπαίθρου 1845 Κυπριακὴ δηµοτικὴ μουσικὴ 1900 ᾿Ελαφρὰ λαϊκὴ Ἅµου- σικἡὴ καὶ τραγούδια 1930 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 2000 Θέματα λόγου καὶ τέχνης 2030 Ελληνικὲς καντάδες 2100 Νέες παραλαδές δίσκων. σοδαρᾶς µουσικῆς 2200 Εἰδήσεις 2210 Ξένη μουσικὴ καὶ τραγούδια 2300 Εἰδήσεις 2305 ἙΕλληνικὸ ποικίλο πρόγραµµα 2400 Εἰδήσεις 0005 ᾿Εθνικὸς Ὕμνος Οἱ Σοδιετικοὶ ἑἐνδιαφέρον- ται πυρίως γιὰ ἐργοστάσια| συναρµολογήσεως ουσκενῶν, τηλεορόσεως, κατασκενης μηχανημάτων καὶ ἐργαλεί- ὤωγ. ᾽Απαντώντας σὲ ἐρωτήσεις τῶν δηµοσιογρόφων ὁ κ, Κιττὴς εἶπε ὅτι: : 29 Ἡ ἐπίσκεφή του σιὴ Μόσχα ἦταν καθαρὰ ἐμπορι κῆς φύσεως καὶ δὲν ἁποτε- λοῦσε προπομπὸ γιὰ ἐπίσκε η τοῦ Προέδρου ἆΚυπρια- νοῦ στὴ Σοδιετικὴ Ἱπρω- τεύουσα. ) Οἱ σχέσεις τῆς Κύπρου μὲ τὴν ΕΟΚ δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐμπορι- κών σχόσεων μὲ τὴ Σοδνετι ἝἜγωση. σπα. κὴ Πέρσι, ἡ ἀξία τῶν Κυ- πριακῶν ἐξαγωγῶν στὴ Σο- θυετικὴ Ἔνωση ἀνερχόταν σὲ 96,5 ἐκ, Ἀάόρες, τῶν δὲ οἱ θαγωγῶν της ἀπὸ τὴ χώρα αὐτὴ σὲ ΞΙό ἐκ. λίρες. ᾿Απ΄ αὑὐτά, ἡ ἀξία τῶν ΞΙ2 ἐκ. ἀφοροῦσε εἰσαγωγὴ μαζούτ. 49ΡΗ ΑΠΕΡΙΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Χθεσιγὴ ἀνακοίνωση τῶν σωντεχνιῶν ΣΕΚ καὶ ΠΕΟ ἆ- ναφέρει ὅτι ἡ γενικὴ συνέ- λευση τῶν ἐργαζομένων στὶς μεταλλουργικὲς διοµηχανίες ᾿Λεμεσοῦ. ποὺ πραγµατοποιή θηκε πῤσχθὲς ἀφοῦ συζήτη- σε τὴν ἀρνητικὴ θέση τοῦ Συνδέσμου Ἐργολάδων Με- ταλλικῶν «καὶ Ὑδρουλικῶν Λεμεσοῦ ποὺ ἐπιμέγει στὰ Ι.:750 μίλς περίπου. δασικἡ αὔξηση γιὰ δύο χρόγια γιὰ . ἀναγέωση τῆς συλλογι- ποὺ ἔληξε δες 31.12.1990, ἁποφάσισε νὰ ἀντιδρβσονν ᾽πλέον οἱ ἐρ γαζόμενοι μὲ ἀπεργιακὸ ἆἁ- ώνα. | Οἱ Συντεχνίες ΣΕΚ καὶ ΠΕΟ ἀνακοινώνουν ὅτι τὴν ἐρχ. Ὡρίτη θὰ πραγµατοποι ηθεῖ 24ωρη προειδοποιητικὴ ἁπεργία οἱ ὅλες τὶς. μεταλ- «λουργικὲς διομηχανίες Λεμε σοῦ. αππακατι πλοκονς Ν Μὲ αὐτὸ τὸν χαρακτηνι: οτικὀ πίτλο κυκλοφόρησε αὖ τὲς τίς µέρες ἀπὸ τ τὴ ων γραφικἡ ἑταιρία « ον ἕνα ἄλμπουμ μὲ δύο δίσκους τ-- Ὑτοκουμέντο ποὺ ἀναφέ: ρονται σὺ ἀγέκδοτα τοαγού δια καὶ σπάνιες θεατοικὲς στιγμὲς τῆς Σοφίας Ῥέμ' ! ΔΕΙΛΙΝΗ ππππππππππππππππ ΠΙΤΊΓΗΠΙ πππππππππππππσπμσς ἡ πΊ ΠΗΓΗ ΡΗΤΗ ΠΗΗΠΙΠΗΠΗΗΗΗΗΗ | πορνό, στὸ ἀνάκτορο της [ἠαργαρίτας Μὲ πορνοταινίες διασκεδάζουν οὗ ὁσιάλληλοι τοῦ ᾿Αναμτόρου τοῦ Κένσινγκτον, ὅπου κατοικεῖ ἡ πριγκή- πισσα Μαργαρίτα. Τὴν ἀποκάλυψη ἔκανε τελευταῖα στὴ «Σά ἄνταιη Πήπλ» ὁ ΘΟχρονος Ντέρες Μπαίηλν, προσωπιὸς μπᾶ- τλερ τοῦ Δούκα τοῦ Γκλῶστερ Καὶ πρώην ὑπηρέτης τῆς θασίλισσας 'Ἑλισάδετ. Μὲ μοναδική αλεακέμετας, ὁ ΠΙπαίηλυ εἶπε ὅτι τρο- φοδοτεῖ ὅ ἴδιος μὲ πορνὸ θιντεοκασέτες τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας τοῦ ἀναμτόρου τοῦ Κέ ἐνσινγκτον. Ὁμολόγησε ὅτι εἶναι πελάτης ἑνὸς μεγάλου νά ἀτοῦ αὀ ἔφθαδε. στὸ σημε]οι νὰ δώσει. τή: ὃ α ὁὲ «ἐμπόρους πδρεότϊ κα η δει“ ὅτι µπο εἴδη τους μὲ πάωτη ἀσφάλεια. οἳ προθολὲς γίνονται στὰ διαμερίσματα τοῦ ζωη- «θοῦ μπάτλερ μαὶ ὁ ἴδιος δηλώνει ὅτι κανένα δὲν ἔνδια- φέρει τί κάνουν αὐτὸς καὶ τὸ ὑπόλοισο προύωπικὸ στὴν ἰδιωτική τους ξωή. Καὶ πρόσθεσε: «ΖΣτὸ κάτῳ -κάτὼ, τὸ ἶδιο συµέαίνει καὶ στὰ ἀνάκτοβα τοῦ ἠπάκιγχαμ. Σ- κεῖ μάλιστα τὰ πράγμάτα εἶναι σειὸ ὀργανωμένα, γιατὶ τὸ προαωπικὸ εἶναι πιὸ πολύπλήθές», Πρόσωπα λα ταλεύραση [ιατὶ δὲν ἐμφανίζεται συχυἡὰ ἡ Ἁμάνια Πὴρ ἐργάξονται», εἶπε. χῶς. μιὰ σοθαρὴ πρόταση. Φανίσεις μοῦ μιλᾶνε». ἵἩ διάσημη τραγουδίστρια δὲ δίστασε νὰ πεῖ ὅτι ἀπαιτεῖ ἕνα σόου κατάδικὀ τής, γιατὶ δὲ θεωρεῖ --- ὅπως εἶπε --- τὸν ἑαυτό της κατώτερο ἀπὸ κάτι σουµπρέττες ποὺ ἔχουν δι- Τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ἀπο- φύγει µέχρι στιγμῆς τὶς. συχνὲς ἐμφανίσεις της ἀπὸ τὴν τηλεόραση. ἐξήγησε πρόσφατα ἡ Αμάντα «Δήρ. «Δὲν μοῦ ἀρέσει ὁ τρότος ποὺ «Ἔπειτα, ποτὲ δὲ δέχθηκα Ὅλο γιὰ φευγαλέες ἐμ- κές τους ἐκπομπὲς καὶ διαφημίξονται συνε- ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑ ΟΥ 128] «ΚΑΙΛΟΙ ΣΙΑΜΑΕΕΙΤΕΣ) ΓΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ Κάθε ἐποχὴ ἔχει καὶ τοῖς δικοὺς της καλοὺς Σαμή- ρεῖτες. Ηροσαρμοσμένον:ς στὰ γοῦστα της καὶ στὶς συ γήθειές της. Ἡ δική µας. ἀπέχτησε πρόσφατα μιὰ χα τηγορία «φι)αγθρώπων, ποὶ ἔχουν τάξει σκοπὸ τῆς πο ἢς τοὺς νὰ θοηθοῦν τοὺς ὑμοφυλόφιλους. Ποὶν λίγες µέοες, ἄρχισε νἁ λειτους- γεῖ στὸ Μιλάνο ἕνα τηλεφώ γικὸ κέντρο γιὰ ὁμοφυλόαι Χους. Ὁποιοσδήποτε ὁπ᾿ αὖ τοὺς μπορεῖ νὰ πηλεφωγεῖ, νὰ λέει τὰ προθηματά του νὰ ἐκτονγώγεται. Στὴν ᾱλ- λη ἄκοη τῆς γοαμμῆς ὑπάρ χει πάντα Ἀάποιος ποόθυ- πος νὰ ἀκοήσει ναὶ γὰ παρη ὁμοφυ). οφίλωνς δν «Ναὶ, σᾶς ἀπούω», «Ας μιλᾶμε στὸν ἐνικό, γίνεται ο», «Φυσικά, πόσων εἶσαι». «λὲν εἶμαι πιὰ πολὺ νέος. Ἅλς ποῦμε, τοιαντατριῶν». «Ἐντάξει, πὲς μου, λοι- πὺν». «Ἠθελα νὰ μι). ήσο μὲ χά ποιον. Παύση). Έχω πρα θλήματα, ἀλλὰ τώρα εἶναι δύσκολο νὰ, σοῦ Δξηγήσω. Ξέρεις, ἔχο ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ την πολιτικὴ» Αλλά τώ ρα ποὺ εἶμαν ὁμοφυλόφιλος δὲν μὲ δέχονται πουθενά. θόβε]α νὰ, ἐπειστρέψω στὸ σπίτι. ἁλ]ὰ οἰκογένειά χοόνων ἡορήσει. μου ξέρεις. : Τά ἴδια ἀντι- αἱ στη δουλειά Βρῆμα καὶ δηµοσιεύω μιά ο Ἁ Ἆ ο ας ἃς αφωτότοτες «Αὐτὴ ἢ δισκολία εἶναι συνδιαλέξεις: ος ας γενιχῆ». , «Ἐμπορὸς, Ἡ Ύοαμμη τοῦ «δαὶ. Ἐγὼ οξέρες σοῦ τηλεφώνησα γιὰ νἁ σοῦ πῶ Ἡ «Βιονική» παντρεύτηκε Ἡ «Βιονικὴ γυναίμα» θρῆκε τὸ ταί- Οχι στὸ σήριαλ γιατὶ ἐκεῖ σύν: τροφο εἶχε θρεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό, ἀλλὰ στὴ ζωή. Συγκεκριμένα, ἡ γοητευ- τικὴ Λίνισαιη Βάγκνερ παντρεύτηκε τὸ περασμένο 2 αθθατοκύριακο μὲ τὸν ἔκλε- κτὸ τῆς μαρδιᾶς τῆς, τὸν στάντµαν Χένρυ Κύνγκι, 37 χρόνων. Εϊναι ὅ τρίτος γά- µος γιὰ τὴν ἃ 1χρονη Δίντσαιη καὶ ὁ δεύ- Μετὰ τὴν πολὺ σύντομη καὶ ἁπλὴ τελετὴ σὲ μιὰν ἐξοχὴ τῆς «Νεθάδα. τὸ ζευγάρι ἐπέστρεψε στὸ Αὸς ” Αντζελες ποὺ εἶναι τὸ ὁρμητήριο καὶ τῶν δύο γιὰ τὸν μῆνα τοῦ μέλιτος. ϱ: της. τερος γιὰ τὸν Κύνγκι. σπρπνπαπώαν απιζτεω θέλει υἡ φτήσει τὸ ΠΠαροώ Ἡ Δαγέία μίμος Χάνε Χάνσεν, 18 ἐτῶν δὲν ἔχει παρὰ μιά µόνο φιλοδοξία. Νὰ μοιάσὲν στὸ εἶδωλό της Γάλλο μίμο Μαρσὲλ Μαο- -σώι Καὶ φαίνεται ὅτι .ν νιῶν, ἐδὺς”'Δϕιέίὰ Τὰ προσόντα. Ἄτὴν δα θηασνονὰ» σον Αξαπογκάρην»' πο ο ῤον.. ταν 'σὰν νοσολόμος, εἰδικεὺ μέγη στὴν περιποίηση ἆνα- πήρων. παιδιῶν, οἱ γογεῖς της τὴ θεωροῦσαν σὰν τὸ ἀσχημόπαπο τῆς οἰκογένει- ας. Κάνοντας καριέρα κλό οὖν καὶ µίµου ἡ Χάνε θὰ ποὺς: ἀποδείξεν τὶ μπορεῖ νὰ κάνει ἕνα ἀσχημόπαπο, πο. οἱ ΟΡΙΙΟΝΤΕΣ᾽ Κυκλοφόρησε τὸ καινούο- για ἔργο τοῦ Γιάννη Μαρ: κόπουλου «Ορίζοντες», ποὺ εἶναι δασυσµένο σὲ ποίηση καὶ στίχους τῶν Τζένης Μα σιοράκη, Τιώογου Σκούο- τη, ᾿Αγγελικῆς Ελευθερίου Μιχάλη Φακίνου, Μιχάλη Νταυρακάκη καὶ Χρήστου Ἐτίππα, 'Ῥομηνεύτρια ἡ Β. Λαθίνα. | ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΛΩΝΑΡΜΛΜΗ! Κυκλοφόρησε τὸ δεύτερο προσωπικὸ ἄλμπουμ, τοῦ γέ- οὗ λαϊκοῦ - τραγουδιστή. 'Ἡ μουσωιὴ εἶναι τοῦ ᾿Απόστο- λου Ἰλωναρίδη. | ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ 'ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΙ ΑΙΚΛΘΙ’ Νέα τραγούδια ποὺ ἔγοα ψε ὁ Θ, Δερδενιώτης πάνω σὲ στίχους τοῦ Κώστα Ῥίρ 6ου, Μοναδικὸς ἑομηνευτῆς τῶν τραγουδιῶν ὁ Γώστας Ἑμοκοθίτης, Γ, ΑΜΠΕΙΑΣ-- ΚΟΚΟΤΑΣ ΣΤΟ | ΛΙΑΤΑΓΜΑΙΑ | ΚΙ ΑΛΛΑ” | Ἔπτσι τιτλοφορεῖται ὁ νε ος δίσκος ποὺ περιέχεν ἓ διορουθµία, χιοῦμορ καὶ σά τιρα τοῦ Γιώργου Ζαμπέτα σὲ στίχους Νίκου Μπακο- γιάννη. Στὸν δίσκο αὐτὸ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Γιῶργο Ζαμι πέτα, ἑομηνεύει καὶ ὁ Στά µάτης Κάποτας. ᾿Απὺ τὰ) τραγούδια ξεχωρίσαμε τὸ «Τὸ διάταγµα καὶ ἄλλα». «Ὁ προθυιουργὸς», «Μιὰ πεντάρας γειᾶτα» κ.ᾶ. 'ΠΕΣ ΜΟΥ ΔΙΛΒΑΤΗ” Νέος δίσκος μὲ σύνθεση, τοῦ Θ, Μαραγκοῦ. Τραγου δοῦν οἱ ϐ. Μαραγκὸς ναὶ Ζωῇ Τορομάνοδα, ἡ Βου). γάρα τοαγουδίστρια ποὺ κά νε ἀξιόλογη καροριέρα τώ- ρα στὴ Ελλάδα. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ: | } ΠΟΥ ΘΑ ΤΗ ΒΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ | Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὴ «ΑΔ ρα» ὁ καινούργιος δίσχος' ποῦ Γιώργου Μητσάκη «Ποῦ θἀ τὴ θροῦμε σήµερα». Ἔ |’ Φα σύνολο ἀπὸ γνήσια λά- χὰ τραγούδια ποὺ ἑομηνεύ-]! οὖν ὁ Γιάννης Μπογδάνος κ σ καὶ ἡ Ἑλένη Βιτάλη. ἱ ὁ ο ϱ Ώϱ ο ο ὃ ω ν ω- ππππαπσππι στ η ππἡ πππτπαισυυ α] μΙρθῃΕΞ() Ἱ 2 3 4 5 ὁό 7 8ὃ 9 Ἱο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ᾽Ανεφϕοδιασιὸς πλοίου. 9. Αφθονο στὴ φύση. Φιλοξενεῖ πλοῖα. 3, Καλλιτεχνικὸ περιληπτι- κὸ ὄνομα. -- Ῥῆμα πυθαγο- ρείου οητοῦ. 4. Γιὰ τοὺς ς χτικὸς Ἡ ἅπληστος. -- ”Ασια τικὴ πρωτεύουσα. ὅ, Γνωστὸς ὅ... --- ᾽Αρχικὰ ὑπανθρώπων. 6. Εὐχάριστος οι (μὲ ἄρθρο). τ.. Σύνδεσμος καὶ... στρατιωτικὸς,. ἃ. Προχαλοῦν λοιμώδη νο- σήματα (αἰτ.). ϊ πικὴ ζώοι, 9. Ραλλικὸ Μιὰ ἀπὸ τὶς παλαιότερες Τοά πετες τῆς Ελλάδας 10, Μιυθικὸς ποοστακτιγή. -- Νωχελῆς ΚΑΛΘΕΤΑ 1. Γίνεται γα τέτοια ἔνθε ση. Ἓνας ἀπὸ τοὺς µενσ]ι- τερους ποταμοὺς τοῦ «κό - Ὁμηρικὴ ουναΐκα. 4 Ἓνα ἀπὺ τὰ | κά. στη γενική. Γλυκιά Ἡ γεύση τον. ! Πατοίδα του. τὸ Ταρίαι, δ. Ἱερὰ πρόσωπα, ιν. Όλα, ϐ. ἛἝνας κύριος... μαζεμέ- γος -- Συχνά κατοικεῖ σὲ σπίτι... ἀκατοίκητο. 7. Γαλλικὸς νομὸς. --- Τα- λαιπωρημένα... μεταφορικἁ έκαθ.). 8. 'Ὑπάρχουν μερικοὶ στὸ σῶμα µας. -- ᾿᾽Αρχικὰ ὀργα γισμοῦ µας. 4... ᾽᾿Αποιλήθηκε ὁ Λέων ΣΤ’ τοῦ Βικαντίου. -- Θεὺς τῆς μυθολογίας µας. 10, Βιθ)ινὸ πρόσωπο, --- αρ υνκοινωγιαχὰ ἀρχιχκὰ. ΑΥΣΗ ΠΡΟΠΓΟΥΜΕΝΟΥ Οριζόντια .. ΜΟΝΕΜΠΑΣΙΑ 5. ΕΥ ΑΓΗ --- ΡΟΔΙ 5. ΤΑΚΩΝ -- ΜΝΑΣ 4. ΟΔ -- ΑΡΑ δν ΙΔΙΑΣ -- ΤΑΙΝ ο. κΟΝΤ.- ΤΑΣΚΑ Ἰ. ΗΣΑ ΤΑΣ -- ΡΟ: 6. ΧΑΝΙ-- ΤΙΚ ο. ΗΤΟ -- ΙΑΜΑ 10. ΣΑΣΩΝΑ -- ΔΛΑΣ. Κάθετα !, ΔΙΡΤΟΙΚΠΣΗ 5. ΟΥ: ΑΑΛΟΣ «ΤΑ 1. ΚΑΝ -- Ιναχοςσ 4, ΤΓΩ -- ΑΤΙΑ ὃν ΛΗΠΗΝΑΣ - ΧΑΝΑ 6, ΤΣΙΜΑ τ, ΑΡΜΑΤΑ 8. ΣΩΝ -- ΑΣΙΤΙΑ ο. Ιλὰ- ΝΙΚΟΙ 10, ΑΠΣ -- ΝΑΡ: ΚΣ. τπππππππι πππππππππ σπα πμ σασπ! ο θεάματα αποσπασαισπαπαπυπααιαυπασ ΘΕΑΙΡΑ ΘΟΚ: Κινηματοθέατρο ΚΡΙ ΝΑΙΟ Δερύνειας, ὥρα 8.30 μ.μ. «Δὸν Καμίλλο» τοῦ Σωτήρη Πατατζῆ ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΖΗΝΑ: Τὰ σύνορα τῆς θίας ΡΕΤΖΙΝΑ: 'Ἡ µεγάλη ἀπό- ὅραση ΑΘΗΝΑΙΟ: Καραθὰν ΝΤΙΑΝΑ 3: Μεῖνε ὅπως εἷ- σαν ΝΤΙΑΝΑ 4: Μακελιὸ στὸ δὰν Φρανσίσκο ΠΑΛΛΑΣ: Ἡ μαθήτρια σέ διακοπές ΜΙΜΟΖΑ: Οἱ ἁμαρτωλές ἡμέρες ἑνὸς ξένου ΟΘΕΔΛΔΟΣ: Ἕνα ζευγάρι διεστραμμένο ΈΛΛΑΣ Ἡ συμμορία µέ τῇ χουσὴ κάντιλακ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΔ: Δέκα ΡΙΑΑΤΟ: Τὸμ Χόρν ΕΡΥΣΤΑΛ: Κρίμα στὸ μπόϊ σου ΠΑΛΛΑΣ: Ἐγὼ σπάζω, ἕ- σὺ δέργεις, ἄλλος πληρὰ- γει ΒΟΛΟΣ: Ρίο Κόντσος ΡΕΚΑΛ: Ῥωξάνη ΟΘΕΛΛΟΣ: Οἱ δύο µεγά- λοι ἀγωνιστές ΣΙΟΡΔΑΜΛΗ: Οἱ 4 τῆς ἡ- οωϊκῆς ταξιαρχίας ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: 'Ὁ τελευταῖος κόσμος τῶν Καννιδάλων ΡΕΞ: δαμποτέρ χωοίς δό- ξα ΑΤΤΙΚΟ: ἘΤκέημς Μπόνι Ποάκτωο 007 στὴν πηρα: σία τῆς Α.Μ. ΟΘΡΗΛΛΟΣ: 'Ὁ ἄνθρωπος µέ τὸ γαρύφα)λο ΠΑΦΟΣ 2ΗΝΑ: Ὁ καταπέλτης ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Διαθό- ων ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος µέ τὸ γαούφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ᾽Αραδίππου: Ὁ- µάδα ἐξοντώσεως ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: ᾿Από- ὅραση ἀπὸ τὸ ᾽Αλκατράς ΑΘΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: Μπαόνκο Ἀἰπίλλυ, τὰ πιὸ γρήγυρο, πιστόλι ΗΕΡΑΜΑ Ἀήσους Ἰ Ἔπα- » ΠΙΝΕΙ ΛΕΤΚΩΣΙΑ Κ. Κουκουλλῆς: Σοφούλη 68, (ἀπίνητα Σιαντεκλαίρ), Τηλ. 48071, Ἐταῦρος Κυριαχίδης: Διγενῆ Ακρίτα 4ΤΔ, Τηλ. 48068. Χἱλλ. Φάρμασυ: Ἐθνικῆς Φρουρᾶς 51 (μέγαρο Μαρ γαρίτα ἀπέναντι ἀπὸ πρὼ- ην Ψυχιατρικὸν ᾿Ασυλο) Λυκαθηττός, Τηλ. 658515. ΛΕΜΕΣΟΣ ᾿Ανδρέας Κοραῆς: 'Αγίας Ζὠώνης 26, Τηλ. 66999. Αθηνούλα Λεωνίδου: 'Οδὸς Ῥϊρήνης 19ΤΑ (πλησίον ΄Αρχηγείου ᾿Αστυνομίας) Τηλ. 10440. ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμακεῖον «Φοίβος»: Τλα- τεία ᾿Ακροπύλεως, Τηλ. ὔδοιά., ΠΑΦΟΣ Μετοχικὸν Φαρμακεῖον ΣΕΙΚ: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Τ’ 1τὸ, Τη, 83890. ΓΙΑ πο5δα ιδ) - ΑΝΑΓΚΗ Ξ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιά ὅλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 199 ΠΣυροσθεστικῆ 1949 Ποῶτες Ὦοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ᾿Αοχιηεῖυ Αστυνομίας 405555 )Αξιωμστικὸς Υπηρεσίας 4095960 ΝΟΣΟΚΟΜΙΠΑ Λευκωσία δ1111 Λεμεσο 6.111 λάρνακα δ9οσθὅ Ηόφος 3δδ64 ΒΛΑΒΕΣ η πλεφώνου 197 ἡέλεξ 60566 Ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος 45001 'Τόρεύσεως 99991 ΔΙΡΕΟΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Σ 041-119 Ε.Ι.Κ. θορᾶς σε μακὴ. θήλλα” ὔτι «Ἰθέσα, κάποιον ποὺ δὲν Ξέρω ἂν εἶναι ὁμοφυλό φιλος. Μοῦ φέρεται καλά, ἀλλὰ φοθᾶμαι νά ἐκφράσω αὐτὸ ποὺ νιώθω. Απου, πῶς μπορεῖς νὰ συξήσεις μὲ κά- ποιον χωρὶς νὰ πολυξεφτι- λεστεῖς» «Πῶς σὲ λέγει». «Τζιάννι., Ἡ κουδέντα μαζὶ σου μοῦ Έκανε καλὸ. Γιὰ πὲς µου, πόσοι σοῦ τη- λεφώνησαν μέχρι τώρα)». «Πάρα πολλοὶ». «Ἐντάξει. Άκου, μπορεῖ νὰ σοῦ Ἑαναττλεφωνήσο. Συγχαρττήρια, ἔ)», Αὐτὴ ἦταν ἣ συνομιλία. Πάντως, ἐγὼ δὲν εἶδα νά λύγειυ κανένα ποὀθληκα ποῦ ὁμοφυλόφιλου, ὁ καλὸς μας Σαµαρείτης. Ἁπλῶς ---κά- τι εἶναν κι αὐτὸ--- τὸν ἄφη σε νὰ τὰ πεὶ νὰ Ἐεσκάσει. 33 χρόνων τὸ νέο ἀμύρε τῆς θἴνα Νταίηδιντ Μπόουι, ποὺ, ὅ- μως, δὲν θεωρεῖταν καὶ πο- λὺ φανατικός ἄντοα.ς Πάν Μετὰ τὸν Ῥάϊαν Ο) ΝΗλ η καινούργια ἀγάπη τῆς Οὔ τως, οἱ δυὀ τους διασχε” γα Τσάπλιν, πολύφερνης χῆ δάζουν μιά χαρὰ καὶ πὸν τελευταῖο καιρο κοορυουΥ ρας τοῦ διάσημού κωμιχοῦ ποὺ πέθανε πρὶν «ἀπὸ τοία νάθε θοάδυ σὲ νάιτ - κλάμπ τοῦ Λονδίνου, τοῦ Παρισιοῦ καί τοῦ ΛΔὸς ᾿Αντίελες. χρύνια στὰ 88 που, εἶναι ὁ : μόλις ὅδ χοόνων Νταίηδεντ Μπόουι. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Σαρ λὠ, ἁ δὄχρονη Οὔνα ἔνιω- σε ξαφνικὰ πολὺ μόνη. Τὰ ὀκτὼ της παιδιὰ εἶχαν πιὰ δημιουργήσει δικη τους ξωή καὶ ἐγκατέλειψαν τὴν : οἴκο- Ἀθτῇ λίμνη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΡΗ Α. ΜΙΧΛΗΛΙΔΗ Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΕΔΗΠΑ κ.-Α. Μιχαηλίδης ἔδωσε χθὲς στὰ κεντρικὰ Ὑραφία τοῦ κόμματος δημοσιογραφικὴ διά- σκεψη κατὰ τὴν ὁποία ἆνα- φέρθηκε στὸ πρόγραµµα ἅμε' σης δράσης τῆς ΝΕΑΠΠΑ γιὰ τῆς. Τεγεύης. φησι,» η πήρς» Φισάπλιν ἄρχισε νὰ. κάνεν τὴ ζωὴ τος. Βοῦπε τὸν κατὰ θεκα- πέντε χρόνια γεύτερό της Ῥώναν 0) Νἠλ. γοητευτικὺ προώθηση τοῦ Κυπριακού. καὶ ἄρχισε νὰ θγαΐγει μαδὶ Τὸ ἴδιο πρόγραµµα ὁ κ. του. Μιχαηλίδης εἶχεν ἐκθέσει στὸ Τώρα, ἍᾖἈλέγεται ὅτι τὴν] Παγκύπριο Συλλαλητήριο τοῦ ἔχει ξετρελάνει ὁ ἠθοποιὸς] κάμματός του στὶς 18 Μαΐου. οΡΟΣσΚΟΠΙΟ: οσα τΑΥΡΟΣ 204 -- 20.5 Μὴν ἀφήπετε τὰ περιθώρια στοὺς ἄλλους νὰ σᾶς κρίνουν γιὰ κάποιο λάθος ποὺ πι- θανότατα νὰ κάνετε στὸν ἐπαγγελματικό σας τοµέα. Θὰ λάδετε γράμμα. ΚΡΙΟΣ 21.2 ---19.4 Θὰ καλυτερέφουν τὰ πράγµατα στὸν αἰσθη” µατικὸὀ τοµέα, Φτάνει νὰ πάρετε σοδαρὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἐνεργήσετε μὲ σύνεση καὶ χωρὶς νὰ φοδᾶστε. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.9 ---21.6 Ὁπωσδήποτε θὰ ἔρθουν πολὺ καλύτερες ἡ- µέρες στὸν αἰσθηματικὸ ἀλλὰ καὶ στὸν ἑ- παγγελματικὸ τοµέα καὶ μάλιστα πάρα πο- λὺ σύντομα. ᾿Ὑπομονή. ΕΑΡΕΙΝΟΣ 226 -- 22.7 Θὰ ἦταν προτιμότερο --- στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον --- νὰ ἀφήνατε κα τὰ μέρος τοὺς ὑστερισμοὺς καὶ νὰ συνεχί- ζατε διαφορετικά. ΛΕΟΝ 20.7 --- 22.5 Μιὰ καινούργια γνωριμία ποὺ θὰ κάνετε ἢ ποὺ ἴσως κάνατε ἤδη, θὰ σᾶς δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ξεπεράσετε τὰ προθλήµατα ποὺ σᾶς ἁπασχολοῦν τελευταίως, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 23. ---22.9 Θὰ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ Φφροντίσετε νὰ μὴν δηµιουργῆτε σοδαρὰ προθλήµατα στὸν χῶρο τῶν ἐπαγγελματικῶν σας ἐἑνδιασφερόν- των. Προσοχή ! ΞΥΓΟΣ 25.9 --- 42.10 Εἶναι γεγονὸς ὅτι περάσατε πολὺ δύσκολες ἡμέρες. Χρειάζεται ὑπομονὴ καὶ ψυχραιμία καὶ νὰ εἶστε δέδαιοι ὅτι πολὺ σύντομα θά ἔρθουν χαρούμενες ἡμέρες. ΣΚΟΡΠΙΟΣ 20.10 --- 21.11 Δεν εἶναι ἀκόμη καιρὸς γιὰ νὰ δάλετε µπρὸ στὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν μεγάλων ἀποφάσε- ὧν ποὺ ἔχετε πάρει γιὰ ἀλλαγὴ στὴ ζωή σας. Λίγη ὑπομονή. ΤΟΞΟΤΗΣ 22.11 --- 21.12 Μην δώσετε στοὺς ἄλλους νὰ κατολάδουν την ἄδυσσο ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχἠ σας καὶ σᾶς τυραννάει ἀρκετὸ καιρό. θὰ πρὲ πει νὰ ξέρετε ὅτι ὑπάρχουν ἐχθροί. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22.12 ---191 Ἀφῆστε τοὺς ἐγωϊσμοὺς καὶ ἀναθεωρῆστε τὴν στάση σας ἀπέναντι στὸ πρόσώπο μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεστε αἰσθηματικά, ὅσο εἶναι καιρός. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 -- 18.2 Ξεπερᾶστε αὐτὸ τὸ δυσάρεστο συναίσθημα ποὺ σᾶς κατέχει καὶ νὰ εἶστε δέδαιοι ὅτι ὅλα θὰ πάρουν καὶ πάλι τὸν σωστὸ δρό- μο. Νέοι χαρούμενοι ὁρίζοντες. ΙΧΦΥΕΣ 19.2 --- 20.3 Μην τὰ βάζετε μὲ τὸν ἑαυτό σας χωρὶς σοβαρὸ λόγο καὶ νὰ µῆν ἀπελπίξεστε τόσο Ευκα ΝΕ, Πολὺ σύντομα ὅλα θὰ γίνουν πολὺ εὐχάαριστα. έρεις του.... κροχκοδείλιες ἐχδηλώσεις ἐπχκαθάρισῃ μποροῦν νά ΕΙΝΑΙ ἁἀπαράδεχτη ᾽ΑἈστυνομία νὰ τελειώσει ποτελειωθεῖ νομιχὰ ὁ κ. συμπεριφορὰ τουλάχιστο ῥβαρὲς καὶ τὸν .Ἡ δήλωση Πετανοίας Ἡ ΣΥΓΧΥΣΗ εἶναι πλήρης. Ὁ Κυθερνητνιὸς | ἁνυτρόσωπος δὲν γνωρίζει πιὰ τὶ λέγει. Ἐμπέρασε τὰ ὅρια τῆς φαιδρότητας... Δέν εἶχαν, λέγει, προ- | σωπικὸ χαρακτήρα οἱ προσέλητικὲς χρησιμοποίησε ἑναντίον τοῦ 'Ὑπουργοῦ ρ Ἰ ν γοῦ Οἰκονομι- κῶν. Δέν ἤδελε, λέγει, νὰ δίξει καὶ νὰ μεθιφ τὸν κ. Αὐξεντίου. ᾿Αφοῦ ἐξευτέλισε καὶ ταπείνωσε κατὰ τὸ χειρότερο τρόπο τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομι- πῶν καὶ ἐξέθεσε ἀνεπανόρθωτο τὴν Κυδέρνηση. τώρα θέλει νὰ ἀποσύρει χαὶ νὰ παραγράψει τὶς ὕ- Το ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ τοῦ Ἐνπροσώπου τοῦ Προ- έδρονυ εἶναι πρωτοφανές. ᾽Αποδειχνύει τὴν ποιό- τητα τοῦ ἄνδρα. Ἀείχει τώρα ἐκεῖ ποὺ πρὶν µερι- κὲς µέρες ἀφειδῶς ἔφτυνε. 'Ἡ συμπεριφορὰ του εἷ- ναι ἀνεκδιήγητη... ᾽᾿Αλλ᾽ ἡ ὑπόδεση τοῦ χακόφη- µου Γ.Δ.Π. καὶ τοῦ Διευθυντοῦ του δὲν εἶναι µόνο δέµα προσωπικῶν προσθολῶν καὶ ὕόρεων. Είναι ζήτημα διασπαδθἰίσεως σίου Χρήματος χαὶ ἀνάρμοστης συμπεβριφοΡρ ἅ ς διορισμένου ὑπαλλήλου πρὸς ἀνωτέρους του. Ἐδόῦ πρόπειται γιὰ πρωτο- φανῆ πολιτικὴ ποταπότητα.... ΤΙΠΟΤΕ δὲν σώζει τὸν κ. Μιλτιάδη... 'Ὁ -οὶ τραχηλισμὸς του δὲν µπορεῖ νὰ παραγραφεῖ μὲ τίες του δὲν μποροῦν νὰ διαγραφοῦν μὲ γλοιώδη συμπεριφορὰ. Ἡ ἐπιστολὴ Μιλτιάδη πρὸς Αὐξεν- τίου μαρτυρεῖ ὅτι οἳ ἀναθυμιάσεις ἀπὸ τοὺς σταύ- λους τοῦ Γ.Δ.Π.. µόνο μὲ πραγματικχἡ κάθαρση καὶ νδᾶται νέ9, σοδαρότερο ζήτημα καὶ γιὰ τὸν χ. Αὐ- ξεντίἰου καὶ γιὰ τὸν κ. Κυπριανοῦ. τικ ἡ σιωπὴ τῆς Κυβερνήσεως ἐνώπιον ἀποδεδει- γμένων Φὐσιαστικὰ σκανδάλων στὸ Γ.Δ.Π. ἸΆνα- μένουν τώρα ὁ Πρόεδρος χαὶ ὁ πχ. Αὐξεντίου τὴν ὅρη. Καὶ ἀποδειχνύει πλήρη ἀδυναμία ἀνολήφεως εὐθυνῶν, 'Ὁ λαὸς παραχολουθεῖ. Καὶ θαθμολογεῖ. | Καὶ ἤἢ ὅ η ἐπωμίδει μὲ πολὺ σο-| εὐὖθῦνες καὶ Ὑπουργὸ Οἰνονομιχῶν. ἡμωννμμωμωμρμ͵ Φράσεις ποὺ τοῦ ηῃημο- µετανοίας. Καὶ οἱ ἆμαρ- σταµατήσΦυν, Τώρα Ὑεν- καὶ ἐξοργιστικὰ πρό-λη- τὸ ἕργο της, γιὰ νὰ... ᾱ- Μιλτιάδης. Αὐτὴ εἶναι ὄχι εὐθεία. Εΐναι ἄναν- τὸν Πρόσκδρο Πιέσεια καὶ ἐκβιασμοὶ ἠιφοφύρων στήν Πήφο Ἔγκυρες Ἠπληροφορίες µας ἀπὸ τὴν ᾿Επαρχία Πά- Φου, ἀναφέρουν ὅτι σημειὼ νονται ἀπαράδεκτοι ἐκδια- σμοὶ ἀπὸ παράγοντες δια- ΑΚΕΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΟ »Οπαδοὶ τοῦ ΑΚΕΛ συντη οοῦν τώρα τὰ πανὠ τοῦ ΔΗ ΚΟ. Γύρω στὶς 11.50 ψὲς ὁπαδοὶ τοῦ ΑΚΕΛ ποὺ κολ- λοῦσαν ἀφθίσες καὶ ἀναρτοῦ- σαν μικρὰ πανὼ τοῦ χόμμα- τός τους στερέωσαν στὴ γῶ γιὰ τῶν ὁδῶν Παναγίας καὶ Σωκράτους στὴν Παλλουριώ- τισσα πανὼ τοῦ ΔΗΚΟ ποὺ κινδύνευε νἁ πέσει. Τὸ πανὼ τοῦ ΔΗΚΟ ἦταν ἀναρτημένο κοντὰ σὲ σουόλι τζάδικο, τῶν ἂ τὶς δυνάμεις της 4 Ἡ πλατεία θος γιὰ Ἀλλαγὴ κ 4 Σύσσωμη ἡ 4 50 χιλιάδες τῶν ξενοκίνπτων ἐρυθρῶν λ νεσης, τας ὕπευ ΑΛΔΑΓΗΣ θὰ γίνει ἀντιπαράταξπ ΝΥΚΤΑ τῆς Παρασκευᾷς ΤΗ ς καταστροφῆς πρὸς υνάµεων τᾷς Μαϊκομετωπικῃ Παὸ ΑΠΟΦΗΕΣΙΣΜΕΝΟ νὰ νώσει τὴν ἀποφασιστικότητ ΝικΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ. 4 Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Λευκωσία θὰ γνωρίσει τέτοιο πά- αἱ νέα ζωή. Ἐπαρχία Πευκωσίας θὰ καταδείξει ὅτι τὸ ΚΕ εἶναι ἕνα θλιθερὸ παρςελθὀν. Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ θὰ σφραγι- Πλατεία τῆς ΠΑΣΥΝΒΥ. θὰ εἶναι λίγες γιὰ τὴ µεγάλη συγ- τὸ Παϊκὸ Μέτωπο κα Φ Ἡ Νίκῃπ τοῦ σθεῖ αὔὕριο 6ράδυ στὴν Ἱ Λαοῦ κέντρωσπ τῃς Νίκπς α πττοτεττετετεττεςταττοτκεσακο αἝοποκενκ Φόρων κομμάτων μὲ σκοπὸ τὸν ἐκφοδισμὸ τῶν Ψψηφο- φόρων τῆς ἐπαρχίας. Σνγκεκριμµάνα, στὴν Πό- λη Χρυσοχοῦς δύο δάσκα- λοι, οἱ Νίκος Μοῦσκος καὶ Θεοδόσης Μοῦσκος, (διευθην |. τὴς δημοτικοῦ), Υνρίζουν στὰ χωριὰ Νέο Χωριό, Προ δρόµι Φόρους ὑπὲρ τοῦ ΠΑΜΕ. Ἐπίσης ἡ νοσοκόµος Γιαννούλα Χαραλάμπους Κν ριάκου, σύζυγος τοῦ κοινο- τάρχη Λυσοῦ, ἀπειλεῖ ὅσους προτίθενται νὰ µΝψηφίσουν ΔΗΣΥ ὅτι δέν πρόκειται νὰ τύχουν περιθάλφεως καί ὅτι δέν θὰ τοὺς δίδονται τὰ ἀπαραίτητα µπιστοποιητικὰ ἀπό τὸν κοινοτάρχη. Ἐξάλλου, ὁ Κοινοτάρχης τοῦ χωριοῦ Σαλαμιοῦ πιέζει τοὺς κατοίκους νὰ ψηφίσουν ΔΗ.ΚΟ., διαφορετικὰ δέν θὰ τοὺς δοθεῖ ἡ Κνδερνητι κὴ ἐπιχορήγηση γιὰ τὰ ἀμ- πέλια. ΣΩΤΗΡΙΑΣ τῆς ΠΑΣΥΔΥ θὰ κατακλυσθεῖ ἀπὸ ἕνα σωθεῖ. Ἕνα Λαὸ ποὺ θὰ διατρα- ά του γιὰ τὴ θριαµθευτική ὕριο Παρασκευή. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ .. Υπ.) ι--- καὶ ἐκθιάζουν ψηφο | Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ: Καθηπερινὴὰ ἀδέσμεσιπ ἀπογευματινὴ ἐφπμερίδα ΕΤΟΣ 19 -- ΑΡ. ΦΥΔΔοΟοΥ 20 ΗΒ (ΑΛΛΗΛΕΙΤΥΗΙ ΔΙΑΝΛΡΤΥΡΕΙΛΙ ΣΤΟΥΣ ΡΣΣΟΥΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 8 {(1δ. Περιφερειακὸς .κλά δος τῆς «Αλληλεγγύης» δια µαρτυρήθηκε στὴν Σοδθιετική Πρεσθεία κατὰ τῆς. κακόδου- λης µεταδόσεως τῶν ἨΠολωνι κῶν γεγονότων ἀπὺ τὰ Σο0- θιετικὰ καὶ ἄλλα. ᾿Ανατολικὰ εὐρωπαϊκὰά µέσα ἐνημερώσε- ως, δήλωσε χθὲς ἡ «Αλλη: λεγγύτρ. Ὁ κλάδος τοῦ Γιάροσλαύ στήν Νοτιοανατολικἡ Πολω- γία ἀνέφερε ὡς παράδειγµα ἐπίθεση κατὰ τῆς «Αλληλεγ γύης» δημοσιευόµενη στὴν «Πράόδα» τὴν περασμένη Πα{ Οασκευη. Σὲ ὠπστολὴ ποὸς πὴν Σοθιεικὴ Ἠρεσδεία, ὁ πλάδος τοῦ Γιάροσλαθ ἀναφέ οει τὰ ἑξῆς: «Τὰ κακῤθονλᾳ |, αὐτὰ σχόλια περὶ τῆς κατα: |. στάσεως σιἠν Πολωνία ἀπό τὰ. μαζικά µέσα ως μερικῶν ἀπὸ τοὺς συμµά- χους µας, ἀποτελοῦν γιὰ μᾶς ὀδυγηοὸ καὶ ἀκατανόητο θέ- μα. Ἡ προπαγάνδα κατὰ τῆς «Αλληλεγγύης» θεωσεῖται ἆ- πὸ ἐμᾶς ὡς ἀντιπολωνικὴ, μᾶ ΞΕΣΧΙΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Σαράντα ὁπαδοί τοῦ Α ΚΕΑ καὶ τῆς ΕΔΕΚ, χουδα- λητοὶ ἀπὸ ἄλλες πεοιοχὲς, ξέ σχισαν ψὲς Ἑλληνικὴ σημαία μετὰ τὸ τέλος τῆς συγκέντρω σης τοῦ ΔΗΣΊ στὸ Συνοικι- σμὸ Στροξόλου δύο. σος - Τὴν Παρασκευη σιὴ Λευκωσία ΑΥΡΙΟ Παρασκευἡ θὰ γίνει στὴ Λευκωσία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΛΡΑΤΛ-Η αθάρων μὲ τά λάδαρα τᾶς σύ- θυνότητας καὶ τῆς ποσνος. ἐνημεοώσε: 1’ Γ πες ἐκδηλώσεις, ἔχοντας µαἶποτο τὸ κοινὸ μὲ τὴν ἀντικειμενωώτητα καὶ τὴν ἀγωγὴ τῶν ἐθνῶν στὸ πνεῦμα τοῦ διεθνισμοῦ». Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐργατικῆς Ἑνώσεως «Αλληλεγγύη» κ. Ῥαλέσα ἀναχωρεῖὶ σήµερα γιὰ τὴν Σουηδία, ὅπου θὰ λάδει τὸ θραθεῖο δικαιωµά- των τοῦ ἀνθοώπου γιὰ τὰ ἑ- πιτεύγµατα του ὑπὲρ τῶν ἐρ- γατῶν, ποὺ τοῦ ἀπονεμήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἀπὸ ἀριστερῶν ᾿τάσεων Σουηδικὴ ἐφημεοίδα. ν κπααταραρααπακώπήνονπησαϱι ΠΕΜΠΤΗ 2ἱ ΜΑΙ ΟΥ 196Ι - Τιμὴ 100 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 48710, νύκτας 47391 ΗΠΑ: «ΑΝ ΣΥΠΠΟΥΗΕ ΜΕ ΚΟΝΝΛ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ» ΣΕΛΙΔΑ 8 ζσπασπσαπηα ωσπνσκαομαπππσήμαναωπνηη Φφοιτητὲς ἐκιλογεῖς τοῦ ᾿Ακέλ θὰ ἕλ- θουν ἁπὸ τὸ Σο6ιε- τικ, Ἕνωσῃ, τὴ “Τσεχοσλοθακία, τὴν Ἀνατολικὸ Γερμα νία, τὴν Πολωνία, τὰ ἀεροπλάνα τύπου ᾿Πλιούσιν καὶ Τουπόλεφ θὰ «φθά- σουν στὴν ἕΚύτρο ἀργὰ τὰ νύκτα τοῦ Σαθθάτου ὃἃ τὸν Κυριακή τὸ πρωϊῖ στὸ «ἀεροδρόμιο Λάρνακος. Θὰ πα- ραμείνουν δὲ ἐκεῖ γιὰ ὅσο χρόνο χρει ο Χιλ ιάδες πρόσφυγες ἀποθέωσαν τὸν Κληρίδη ψηφίσει Δημοκρατικὸ Συναγερμό. Περίπου δνὸ χιλιά- δες πρόσφυγες ἀποθέωσαν ψὲς τὸν Πρόεδρο τοῦ Κόμ- µατος καὶ τοὺς ὑποφήφιόως θουλευτὲς κ.κ. Δάχνη στασιάδη, Χρῆστο Σολωμῆ, Μανώλη ὦλμο Γεωογιάδη. Μέ πηγαῖες καὶ αὐθόρμη οἱ πρόσφυ γες διατράνωσαν τὴ στερρά ἀπόφαση τους ν΄ Ἅἀγωνι- στοῦν μὲ ὅλες τους τὶς ὃν -οατααοοαοναωσσακασν-απαριοασιοααωισπσονιαμασαμακμμααα ϱ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΛΊΤΓΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΖΙΝΑ Σύμφωνα μὲ πληροφορίες µας προχθὲς γύρω στὶς ὅ μ.μ ὁ ἀνεξάρτητος ὑποψήφιος 6ου λευτὴς Κερήνειας κ. Φειδίας Παρασκευαΐδης στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς τὸν ΣΑνδρέα ἸΑϊίνα καὶ εἶχε μαδὶ του ἰδιαίτερη συνομιλία. ἐπισχέφθη Η Κ.Π.Α. ΛΙΑΨΕΥΔΕΙ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ''ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ”' Μὲ χθεσινὴ ἀνακοίνωσή της ἡ Κίνηση Προσφύγων ”᾽Αμμο χώστου χαρακτηοίζει σὰν µυ-{. θεύµατα τὰ δημοσιεύματα τῆς «Ἐλευθεροτυπίας», ὅἅτι δῆθεν ἐτέθη θέµα ἀπομακρύνσεως τοῦ κ. Λόρδου ἀπὸ τὴν Κί- γηση, , Τὸ Λιοικητιὸ 3Συμθούλιο, τονίεται στην ἀνακοίνωση, δηλώνει ὅτι, οὔτε ἐτέθη, οὔ- τε τίθεται θέµα ἀπομακούν- σεως τοῦ κ. Σ. Λόρδου ἀπὸ πὴ θέση τοῦ Προέδρου τῆς Κίνησης, διότι ἀπὸ τὴ θέση του αὐτὴ ἐκπροσωπεῖ ἐπάξια τὰ µέλη καὶ στελέχη τῆς Κί νησης καὶ ἡ δραστηριότητά του. ἐκτιμᾶται θαθύτατα. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΚΗ ΚΛΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ Εσβολή ἰκουφῆςσι σὲ σπίτι Μιὰ «κοκ κπατσάλα» ποὺ μπῆμε ἀπρόσχκλητη σὲ σπίτι στην περιοχἡ τοῦ «Χίλ τον» ἀνάγκασε τὴν οἰκογέ- γεια ποὺ ζεῖ σ’ αὐτὸ ν’ ᾱ- ναζητήσει ἀλλοῦ στέγη. Ὁ ἔγοιχος τοῦ πιτνοῦ, ἡνωστὸς «φωτορεπόοτεο» ζἡ τησε τὴ θσήθεια τῆς Πυρο- σθεστικῆς καὶ τῆς Ὕγειονο μικῆς Ὑπηρεσίας, Όμως »αἱ οἱ ὃυὸ ὑπηρεσίες ἀπάν- τησαν ὅτι δὲν μποροῦν νά προσφἐροὺν δοήθεια γιατὶ Ἂνα- Χριστοφίδη καὶ νάµεις γιὰ τὸν ἐκλογικὸ θρίαµδο τοῦ ΔΗΣΥ. Σύντομο Χαιρετισμὸ στὴ συγκέντρωση ἀπηύθυνε ὁ κ, Κληρίδης ποὺ ἐξέφρασε την ἀκράδαντη πίστη του Ύγια τὴ νίκη τοῦ ΔΗΣΥ. Τὴ συγκέντρωση προσφώνησαν οἱ ὑποψήφιοι τοῦ ΔΗΣΥ Κε ρύνειας κ.κ. Δῆμος Γεωργια δης καὶ Λάκης ᾿Αναστασιά δης καὶ ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗΣΥ ᾽Αμμοχώστου κ. Χρί- στος Σολωμής. Κύριος ὁμιλητὴς ἦταν ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΔΗΣΥ Λευ- κωσίας κ. Μανώλης Χριστο Φίδης ποὺ τόνισε ὅτι «τὸ Κομματικὸ Κράτος πρέπει νὰ. καταργηθε, ἡ εὖνοιο κρατία πρέπει Ὑά ἐξοστρα- κιστε καὶ ἡ ἀξιοκρατία πρέπει νὰ ἐπικρατήσει». Ἐξάλλου ὁ κ. Χριστοφί- δης ΄ ὑπογράμμισε ὅτι ' «οἱ λοαϊκομετωπικοὶ ἀπεδείχθη- σαν γιὰ τὸν τόπο κατὰ τὴν παρελθούσα πενταετία, µά στιγα καὶ κατάρα, θεοµηνία καὶ θύελλα». Γιὰ τὸν Πρόε δρο Κυπριανοῦ, εἶπε ὁ κ. Χριστοφίδης: «Ὁ Πρόεδρος τῆς Δηµμο- κρατίας παίζοντας στὸ ὁε ροδρόµιο τῆς Λάρνακας τὴ Ὑνωστὴ κὠμωδία «Μάριε, σοῦ μιλῶ Ἑλληνικά», φτά σαμε στὴν τραγωδία νὰ χά σουµε τὴν πατροπαράδοτη φίλη καί σύμμαχο Αἴγυπτο. Ὁραματιζόμενος ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ τὸ ἔργο «Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται», ζή- µιωσε ἔντονα τὶς σχέσεις µας µέ τὴ Δ. Γερμανίο». προκαλεῖ πινικὺ δὲν διαθέτουν δους ὑπηρεσίες. Ἡ «οιουφὴ» ἔχει διεισδύ- σεν στην κουζίνα τοῦ σπι: τιοῦ καὶ παρὰ τοὺς σκόρ- δους καὶ τὰ διάφορα ἐντο- τέτο:αι. εἴ- ασθεῖ μέχρις ὅτου μεταθοῦν οἱ φουν γιὰ νὰ μεταφερθοῦν καὶ Στὸ ἀεροδρόμιο Λάρνακας | να στνναααο ὑσανασααω ΙΝΝΙΙΝΝ [ΙΙΙ Γιοσὸν πέραν τῶν ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδων λιρῶν παραχώρησε ἡ Σοθιετικὴ Ενωσπ καὶ ἄλλες Κομμουνιστικὲς χῶρες στὸ ΚΕΠ γιὰ μεταφορὰ τῶν Κυπρίων φοιτητῶν ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ ᾿ΑἈνατολι- κοῦ συναοπισμοῦ γιὰ νὰ ψηφίσουν στὶς ἐκλογὲς καὶ γιὰ τὴν κάλυψη µέρους τῶν ἐξόδων τῆς προεκλο- γικῆς ἑκστρατείας τοῦ Κόμματος. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες µας οἱ χῶρες αὐτὲς διέθεσαν γιὰ τὴν µε- ταφορὰ τῶν φοιτητῶν ἐκλογέων ἀεῤοπλάνα ποὺ θὰ πραγματοποιήσουν ἕκτακτες πτήσεις. . ΓΙΠ ΜΕΙΠΦΟΡΙ ΕΚΠΟΓΕΟΝ φοιτητὲς στὰ ἐκλογικὰ κέντρα τῶν. διαφόρων ἐπαρκχιῶν, νὰ Ψπφίσουν καὶ νὰ ἐτηιστρέ- πάλιν στὶς χῶρες ἀπὸ πὶς ὁποῖες ἔφθασαν. θὰ περιμένει τοὺς φοιπητὲς ἕνας ὁλόκλπρος μεταφέρει ἔγκαιρα µέχρι καὶ τὴν' τελευταία γωνιὰ τῆς Κύπρου ἁπὸ τὴν ὁποία νὰ ψηφίσουν, ΗἨδπ σύµφωνα μὲ τὶς πίλπιρ 120 χιλιάδες λίρες ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολὴ στόλος ἀπὸ αὐτοκίνπτα γιὰ νὰ τοὺς κατόνονται καὶ στὴν ὁποία θὰ πρέτιει οφορίες µας. διάφορες ΄Ἑταιρεῖες ποὺ ἀντπροσωπεύουν τὶς ἸἈνατολικὲς Ὁ. ὃν τῶν «ὑποψηφίων τοῦ ΔΗΣΥ Κερύν ειας ὃρ Λάκης Αναστασιάδης μιλᾶ στοὺς πρόσφυγες τοῦ συνοικισ μοῦ Στροδόλου 11. ΠΟΡΛΟΣ: Έγινε κομπίνα σὲ βάρος τῶν Βαρωσιωτῶι Ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ διαδε ἀτιερρίπτετο ἡ πρότασπ Κων τῆς πόλπις, ἀλλὰ θὰ ἐμείλετᾶτο σὲ χθεσινὶ δήλωσπ του ὁ Πρόεδρος τῆς Κίνπσης Προσφύγων διαφεύδοντας περὶ τοῦ ἀντιθέτου ὅπλώσεις τοῦ κ, Κυ- ΔΗΚΟ καὶ ὅπμοσιεύματα τῆς «Ἐλευθεροτυ- στου κ. Λόρδος, πριανοῦ, ἀνακοίνωσπ τοῦ θαίωσε τοὺς Βαρωσιῶτες ὅτι δὲν ϐ' Ντενκτὰς γιὰ ἐπιστροφὴ 35 χιλιάδων κατοἰ- μετὰ πάσπς σοθαρότητος, τονίζει ΑἉμμοχώ- πίας». Στὴν ἴδια τεκμπριωμένπ δῄήλωσπ του ὁ κ. Λόρδος κατηγορεῖ τὸν κ. Κυπριανοῦ γιὰ κοµπίνα σὲ θάρος τῶν Βαρωσιωτῶν προκαλώντας τον νὰ διαφεύσει ἐὰν τολμᾶ. μοχτόνα ποὺ ἔδαλε σὲ διά- Φορα σημεῖα ὁ φώταρεπός- τερ, αὐτὴ ἐξακολουθεῖὶ νά σεργινανάει µέσα στὸ σπίτι, προκαλώντας µπαγικὸ στὸ παιδὶ του καὶ τὴν ἔγχνο σύ ζυγό που, Ὁ φωτορεπόρτερ καλεῖ μέσο τῆς «Δ» ὁποιοδήποτε ποὺ ἔχε ι πὰ προσόντα νὰ φονεύει «χουφάδες» νά ἐπι- ποινωνῆσει μὲ τὴ διεύθυνση ὑδὸς Συκουπρῆ ᾿Αο.:6 Άευ χὠσία. Τὸ πλῆρες κείµενο τῆς δη ῥώσεως τοῦ κ. Λόρδου ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ, πὸ ΔΗΙΟ καὶ ἡ Ἔλευθεροτυ ία ἀποπειρῶνται νὰ διαψεύ Ίσουν τὴν προχθεσινἠ µου ἆ- ποκάλυψη στὴ Σωτήρα ὅτι ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ τὴν 20η ρ]ουλίου. 15786 μᾶς διεδεδαίω σε µέσω τοῦ κ. ᾿Ιωαγνίδη, τότε Ὑπουργοῦ Προεδρίας καὶ τοῦ κ. Αλ. Μιχαηλίδη, πότε Προέδρου τῆς Βουλῆς ὅτι δὲν θὰ ἀπερρίπτεο ἡ πρόταση Ντενγτὰς γιὰ ἐπι- στροφὴ. 35,000 Βαρωσιωτῶν ἀλλὰ θὰ ἐμελετᾶτο μετὰ πά σης σοδαρότητος. Εἰς τὴν προσπάθειαν του αὐτὴ ὁ Ποόεδρος Νυπριανοῦ ἐπφανίζεται ὅτι προσπαθεῖ χαὶ πόλιν νὰ ἐξαπατήσει τὸ Φ ΣΤΗΝ 2η ΣΕΛΙΔΑ “προεκλογική ὲς ᾖζή- ππσαν ὁτιὸ τὸ Ἰμῆ- μα Πολιτικής Ὁ ροπορίας ἄδεια γιὰ τὶς ἕκταστες πτήι- εσεις γιὰ μετοφορὰ η τῶν φοιτητῶν. --- ο... ΛΗΜΟΣΙΘΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ10 ΓΡΑΦΗΟ ΤΟΥ ΛΗΜ0 Τὸ ΔΗΚΟ συνεχίζει τὴ στράτευση δημοσίων ὑπαλ λήλων γιὰ τὴν κομµατικῇ του ἐἑκστρα- τεία, Σύμφωνα μὲ πληροφο ρίες τῆς «ΑΔ» τέσσερις µόσιοι ὑπάλληλοι δρέσκον- ται καθημερινὰ στὰ υρα Φεῖα τοῦ ΔΗΚΟ στὴ Λάρ- γακα καὶ 6οηθοῦν στὴν προ Εκλογικὴ ἐκστρατεία: ο Ιορδάνης Τορνάρης, ἘἜπι θεωρητὴς Στοιχειώδους Ἐκ παιδεύσεως, ὁ Στέλιος Στυ λιανοῦ, κυδερνητικὸς ἰατρὸς, Νίκος Κανναουρίδης, δοη θὸς ἐπαρχιακὸς ἐπόπτης, καὶ Χριστόφορος Κούμας, Διευθυντής Δημοτικοῦ Σχο λείου. Γιὰ τὰ πρόσωπα αὐτὰ ὑπάρχει σχετικὴ µαρτυρία. ΛΙΟΓΕΣ ΠΡΕΝΙΖΙΑ - ΣΕΡΙΗ »Απὸ 5.000 λίρες ζητοῦν ἀπὸ τὴ «Σημερινὴ», μὲ ᾱ- γωγὲς ποὺ καταχώρησαν στὸ Δικαστήριο Λευκωσίας, ὁ κ, Ρένος Πρέντζας -αὶ ὁ κ. Τε- ώργιος Ξενοφῶντος ᾖ({(2Σέρ- της). Βάση τῶν ἀγωγῶν εἶναι γραπτὴ δυσφήμιση. ποὺ σύμ, Φφωνα μὲ τοὺς ἐνάγοντες περι ἔχεται σὲ ἄρθρο τῆς «Σημε ρινῆς» ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ μύτη τοῦ Μιττερὰν ἢ συµ- δουλὲς πρὸς χαφιέδες καὶ λι µοκοντόρους. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς» δὲν ἔχουν ἀρθεῖ οἱ «παρεξηγήσεις» μεταξὺ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκο- νομικών καί τοῦ διευθυντῆ τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πλη ῥροφοριῶν κ. Μιλτιάδη Χρι: στοδούλου, ὅπως ἀνακοίνω- σε Χθές ὁ τελευταῖος. Συγκεκριµένα πληροφο- Ρρούμαστε ὅτι οἱ ἔρευνες τῆς ᾿Αστυνομίας γιὰ τὶς ἀτα- Λὲν ἔχουν ἀρθεῖ οἱ παρεξημήσεις βηιἡτιά δη - Λὐξευτίου σθαλίες στὸ ΓΔΠ ὄχι µόνο δὲν ἔχουν σταματήσει ἀλλὰ ἔχουν ἐνταθεῖ. ᾿Αναμένεται ἐξάλλου ὅτι ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν θὰ εἶναι ἔτοιμος ὁ «Φάκελλος τῆς ᾿Αστυνομίας γιὰ τὴν ὑπόθεση αὐτη καὶ θὰ στα- λεῖ στη Γενικὴ Εἰσαγγελία, ἡ ὁποία μὲ θάση τὸ φά- κελλο θὰ δώσει τὶς σχετι κὲς ὁδηγίες, Σελίδα 2 πο ΑΙ ΙΗΛΙΛ Πῶς ἀνέχονται μὰ τὴν ἀλήθεια οἳ ἡγεσίας τους Καθημερινά οτὴ «Χαραυγὴ» ὑποδεικνύεται στοὺς ψήφοφόρους νὰ δώσουν σταυρὸ προτιμήσεως στοὺς Ἡ ἀπαράδεχτη αὐτὴ τοῦ ΑΕΚ ΑΛ εἶναι μιὰ τρανὴ ἀπόδειξη τῶν «δημοκρα- τικῶν» διαδικασιῶν ποὺ υἱοθετεῖ, τῆς Σοδθιετικῆς Μητρόπολης! ΑΚΕΛ τὴ ξετσιπωσιὰ τῆς ρήλικες ὑποψηφίους. κομμουνιστικὰ πρότυπα κ Τί ρόλο παίζουν ἄραγε οἳ ὑπόλοιποι ὑποιφήφιοι αἳ ὁποῖοι ἀσύστολα διακηρύττουν ὅτι δὲν φέρουν ἕν- σταση στό... προσχεδιασµένο μαύρισµά τους.. ---- Ἔ---Ἔ--- Ερχεται! Ὁ Στρατηγὸς ἆΚομνη: νὸς ποὺ τόσο μᾶς ἔλειψε, ἑανάρχεται γιὰ νἁ ἆνα- λάδει τὴ Διοίκηση τῆς Πολιτικῆς Αμυνας. ΕΥ κυρες πληροφορίες µας --- .. Μιὰ κουφὴ πατσάλα τρύπωσε στὸ σπίτι γνωστοῦ φωτορεπόρτερ καὶ δὲν λέει νὰ τὸ µας μὲ ἀπεγνωσμένα διαξήµατα πρὸς τὴν Πυροσθε- στικἠὴ Ὑπηρεσία καὶ 'Υγειονομικὲς Ὑπηρεσίες ζήτησε τὴν ἐκδίωξη τοῦ εἰσθολέα, ἀλλὰ τοῦ ἀπάντησαν πὼς δὲν διαθέτουν τὶς κατάλληλες «ὅμάδες προύσεως». Ποῦ συστήνουµε ») ἀπευθυνθεῖ στὸ φεοαφιχθέντα ἀπέδειξε ἔμπρακτα πὼς δια Στρατηγὸ Κομνηνὸ ποὺ θέτει τὸ προσὸν μὲ τὸν καλὸ τρόπο να... κουφἠ ἀπὸ τὴ τρύπα της! Αν ἀρνηθεῖ κι αὐτὸς τότε ἂς ἀποταθεῖ κ -. Αὀ νὰ ο» ο νά Πρόεδρο Κυπριανοῦ. Αὐτὸς γιὰ ὅλα κάτι ὑπόσχεται... -φ-- Ποῦ κατάντησε ὁ ἩΜιλ- τιάδης! Νὰ διοργανώνει σεμινάρια γιὰ τὸν ἐἔπι- στημονωὸ τεμαχισμὸ τοῦ ἀρνακίου(!) Νέας Ζη: λανδίας | Ἠλέπετε τὰ σωμὸν φυμέ, τὰ γουρουνόιουλα γάλακτος, τὰ τρυφερὰ µπέηµπυ --- λὰμ --- τσὸπς τοῦ Στέφανου, ᾱ- ὁπαδοὶ τοῦ : χαϊδεμένους ὕπε- τακτικὴ πιστὴ πάντοτε στὰ ν , κ. .: ἀναφέρουν ὅτι στὸ ἔπο- ' . µενο «κίττα κ᾿ ἔλα» ὅ Στρατηγὸς θὰ ἀναλάθει τὴν ᾿Αρχηγία τῶν Προ: σκόπων ἢ μᾶλλον λόγω μιμροῦ δέµατος.. τῶν Λυκόπουλων {! Ν κουνήσει/ 'Ὁ φίλος θγάξει τὴν στὸν νήκουν πιὰ στὸ παρελ- θόν... Τώρα ποὺ ὃ Ἱα- χουλός µας θὰ πληρώνει ὁ ἴδιος γιὰ τὴ σίτησή του, θὰ «φλομώσει στὸ ἀρνάκι Πέας Ζηλανδίας καὶ ἀπὸ τὸ κάχρι του προσπαθεῖ νὰ πείσει καὶ ἄλλους νὰ τρέφονται ἓν- τὸς τῶν πλαισίων λιτό: τητας. --.-----'.'.ὪὪ'...''''---- ΠΡΟΒΟΛΕΣ Τὴν Παρασκευή 38 ΠΜαῖον στὶς 8 μ.μ. τὸ νστι- τοῦτο Γικαῖτε μετὰ τὴν προθολὴ ἑνὸς ντοκυμανταὶρ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ νομπελίστα Χάΐνριχ ἸἨΜπὲλ, θὰ παί- ἒει τὴν ταινία «Τὸ τέλος ἑνὸς ἐπισήμου ταξιδιοῦ» σίξεται σ᾿ ἕνα ἔργο του. ΔΙΑΛΕΞΗ Στο ΒΡΕΙΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΝΟ... πμ σον ἕ εν ας Ἕν ο Σήμερα στὶς 8 µ.µ. ὁ κ.:. Εὐριπίδης Μιχαηλίδης, θὰ Εὐύλίιο διάλεξη μὲ θέµα «Τὰ Κυπριακὰ δάση». Ὅ κ. Μιχαηλίδης εἶναι διευθυντής τοῦ πουργείου Γεωργίας. δώσει στὸ Βρεττανιὸ Ζυμ Ἰμήματος Δασῶν τοῦ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ »Ανοιξε προχθὲς Τρίτη ἡ ἔκθεση ἀφίσας μὲ κάστρα καὶ μεσαιωνικὰ κτίρια τῆς Γαλλίας στὸ Μορφωτικὸ Κέν- τρο τῆς χώρας, στὴ Δευκωσία. Μιλώντας κατὰ τὰ ἐγκαίνια ὁ 'Ὑπουργὺς καὶ Ἀιομηχανίας κ. Κιττῆς, ἐπεσήμανε τὸν ρόλο τοῦ πο- λιτιστικοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴ σηµασία του στὴν δηµιουργία διεθνοῦς ἀλληλοματανόησης. παστατνστνος ααναιραροιαπακαννασπιαπακαηκινωπμαμωακωιώνω, ποὺ θα” ο ο Ἐμπορίου ο. λοαουκαποπασοοηαακσπανωσυνυκσππωκνκα τκ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ λαό, ὅπως καὶ τότε, ἐπικα- λεύμενος ἀνακοιγωθέντα τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ἐξέδιδε διά νὰ ὠποδείξει ὅτι ὑπεστήρι- ξα τὶς ἐνέργειες του κατά τὴν περίοδο ἐκείνη. ᾿Αποτε ἰεῖ ἐπίσης ὑποτίμηση τῆς νοημοσύνης τοῦ Λαοῦ ἡ προ οπάθεια αὐτὴ γιατὶ ἁπλὴ ᾱ- νάγνώση τῶν ἀνακοινωθέντων αὐτῶν ἀποδεικνύει ὀκριθῶς πὸ ἀντίβετον. «Ἡ θέση τῆς Κ.Π.Α. τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶναι ἄσχετος μὲ τὴν ἀντιδικίαν µου καὶ τότε καὶ σήµερα μὲ τὸν Πρό 'Ἴκδρο Κυπριανοῦ διότι δὲν ἡ µουν τότε µέλος τοῦ Διοικη πικοῦ Συµδουλίου ἢ κἄἂν Πρόεδρος τῆς Κίνησης Προ- σφύγων Αμμοχώστου καὶ ᾱ- ρα οὐδόλως συμμετεῖχα ἣ ἔπη ῥρέαζα τὰς ἀποφάσεις της. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ Κατὰ συνέπειαν ὁ µῥόλος ων τν Ο ΛΟΡΔΟΣ που τότε διεδραµατίσθη μὲ τὴν γγωστὴ σὰν «Δήλωση τῶν 100 Βαρωσιωτῶν» ἡ ὁ- ποία ἐπέκρινε σφοδρῶς τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ γιὰ τὴν θεδιασµένη ἀπόρριψη καὶ ἐ- τόνιζε ὅτι ἡ ἀπόρριφη «ένι- σχύει τὰς συνδυασµένας πρ) σπαθείας Τούρκων καὶ Κάρ τερ διὰ νὰ πεισθεῖ τὸ Καγ- κρέσσο ὅτι ἡ συνέχιση τοῦ ἐμπάργκο ἐἑκαθιστοῦσε ἡ- μᾶς καὶ οὐχὶ τοὺς Τούρκους, ἁδιάλλακτους». Ἡ δήλωσις προσέθετε ὅτι «ἔπρεπε νὰ προηγηθεῖ ἔμπε- ριστατωµένη µελέτη τῆς προ τάσεως» καὶ ὅτι ὁποιαδήπο- πε «ἀάντιπρόταση µας θὰ ἔφε ρε τὴν Τουρκικὴ πλευρά εις ἄκρως δυσχερῆ θέση». Ἐατέληγε δὲ ἡ δήλωση ἑ- πικρίνουσα τὴν Κυδέρνηση ὅτι δὲν εἶχε κανένα σχέδιο γιὰ, προώθηση καὶ λύση τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτν ἔπαιζε στὴν οὐσία τὸ παι- Ποῦ καὶ πότε θὰ ψπφίσουν οἱ ἀρχπγοί Δόθηκαν Χθές ἐπίσημα στὴ δημοσιότητα ὁ τόπος καὶ ὁ χβόνος ποὺ οἱ άρχη- γοὶ τῶν κομμάτων θὰ προ σέλθουν γιὰ νὰ ψηφίσουν στὶς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς: Πρόεδρος τῆς Δηµμοκρο- τίας κ. Σπύρος Κυπρια- νοῦ: Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἁγ. Ὁμολογητῶν Λευκώ: σία. Κέντρο Β. ὃ π.μ. Ε. Παπαϊωάννου, Γς Γραμματέας ΑΚΕΛ: ΔΊμο πικὸ Σχολεο Λυκαδηττοῦ, Αευκωσία. 7 π.μ. Γ,. Λαδᾶς ᾿Επικεφαλῆς Ψηφοδελτίου ΔΗΚΟ Λευκω σίαςε: Δημοτικὸ ΣάΦλει: «αγ. Ἅ᾿Ανδρέ, ἍἈΛευκωσίο Ἐκλογικὸ Κέντρο Ε. 10 π.». ο Γα. Κληρίδης, Πρόσδρος ΔΗ.ΣΥ: Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἁγ. ᾿Ανδρέα, Λευκωσία. Κέντρο Δ. 9 π.µ. Δρ. Β. Λυσσαρίδης, Πρόε δρος ΕΔΕΚ: Βιθλιοθήκη Ὑπουργείου Παιδείας, πα: ρὰ τὸ Δημοτικὸ Μέγαρο, Λευκωσία. 1] π.μ. Τ, Παπαδόπουλος, Πρόε δρος Ἕνωσης Κέντρου: Δη αστικὸ Σχολεο Αγ. Δομε- : Αευκωσία. Κέντρο ἂΔ. 30 π.μ. Αλ. Μιχαηλίδης, Πρόε- δρος ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.: Δημοτικὸ Σχολεῖο “Αγ. ᾿Ανδρέα, Λεν: 2Ωπία. Κέντρο Α. 10 τ.µ. Αρ. Χρ. Σοφιανὸς, Πρές σος Π.Α.ΜΕ: Β΄ Δηµοτικο 2χολεῖο Στροδόλου, Λευκω σἷα. Κέντρο Α. 7.30 π.μ. Η ΑΕΙΛΙΝΗ’ στο το Τοῦ Σιαύρυυ Σταύρου -υ-υ-υ Σήµερα γιορτάσει ἡ 'Βλέ γη! Καὶ ὁ Κώστας φυσικά. Τὸ ὄνομα Ἑλένη ὅμως... Αὐτὸ τὸ ὄνομα τὸ ὡραῖο. Τὸ ὄνομα ποὺ συνδέθηκε ιιὲ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλή γων πίσω ἀπὸ τὸ ὄνομα μιᾶς ὡραίας Ἑλληνίδας. Ἡ ὦ- ραία Ἑλένη κλέφτηκε ἀπὸ πὸν Πάρη. Γιὰ ν’ ἀνοίξει τὸ µεγάλο Τρωικὸ πόλεμο, ὃ- πως μᾶς λέει ἡ μυθολογία. ἝἛνας μύθος ποὺ δὲν ἀπε χει καὶ πολὺ ἀπὸ τὴν πφαγ µατικότητα. Καὶ γιατὶ ὁ κι θεὶς καὶ μὲ μιὰ ὡραία Ὁ- λένη στὴ ζωὴ του, Καὶ γιά τούτη τὴν ὡραία Ἑλένη γί γονται πολλὲς φορὲς «ξγά- λοι τρωιιοὶ πόλεμοι. Κάπώς ἔται: --Γιατὶ Ἑλένη µου ---Ριατὶ μ’ ἀθέσει... -Καὶ µένα μ’ ἀρέσειί μοῦ. πῆρες τὴν --Ἔε ἄει στὸ διάολο... παλιόμουτρο | --Σὲ µένα μιλᾶς ἔτσι ϱὲ κέρατο ---Ναἰ... --ΑἍρπα την ἶ Κι’ ἀοχίζει νὰ πέρτει τὸ Σύλο ἀλύπητα. Κὺ ἡ ὡραία Ἑλένη ὑπεοήφανη ὅπως πάν τα, παμαρώνει τὰ κοκυριά ποὺ ἀλληλοτρώγονται γιά χάρη της. Αὐτὸ θὰ μοῦ πεῖς δὲν εἶναι τοωικὸς πόλεμος. Σω ια τοῦ πετρελαίου ἢ μπορθεῖ νά φάν κάποιο πολύτιμο μέταλ λο ἢ ἕνας χῶρος σημαντι- κῆς στρατιωτικῆς σημασίας. Σήμερα δὲν μπορεῖ νά γί- γεν πόλεμος γιὰ μιὰ γυναί- κα. Όσο ὡραία καί νάνυι- Αὐτὸ ποὺ μετρᾶ σήµερα εἷ- γαι τὸ συμφέρον χι ὄχι ἡ ὁ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑ ΟΥ 158] Ἔ-------τ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, Κήπρος µας, εἶναι γιὰ παλ- λοὺς Ἡ ὡραία τους Ἑλένη, Κάποιος δὲ ὑπουογὸς τῆς Ἑλληνικῆς κυθέρνησης τὴ χαρακτήρισε κάποτε οὰν τὴν. πουτάνα τῆς Μεσογεί- οὐ, Δὲ νοµίω νάχε καὶ πο: Ἰὺ ἄδικο! Γιατὶ µέχρι τώ- ρα, ἀμότρητοι εἶναι αὐτοὶ μα πολύτιμο περιεχόμενο. κ: οι. σητοῦν λεπτεπί.επτη ιἰξ σούλα γιὰ νὰ τῆν ἂγκά ό οὐ μὲ πυραύλους κι) α- λοι ζητοῦν τὴν μαρδιὰ της γιὰ νὰ σὴν χατακτήσουν Ἱϊ νὰ τὴν καμαλιάσουν. Οἱ τελευταῖοι µοιάσουν πο Ἰὺ μὲ τοὺς Τούρκους, ὪἨδη Ἡ ὡραία Ἑλένη Όσσα στὰ. Καὶ γιατὶ αὐτὸς μιλᾶ Ξεκάθαρα πὼς ὁ λόγος εἷ- γαι πράγματι μιὰ ὡραία Ἔ λένη. ᾽Αμέτοητοι ὅμως εἷ- ναι οἱ πόλεμοι ποὺ γίνονται γιὰ λόγους ἀξιοπορέπειας ἢ γιὰ λόγους συμφέροντος καὶ µωσκαρώνονταν μὲ μιά ὡ- ραία Ἑλένη ατὴν αἰτία. Καὶ αὐτὴ ἡ ὡραία Ἑλένῃ μπορεῖ Υὰ πάρει τὴ μοοφή νναλαπκο «Ὁ Καρμὰλ μὲ τὸν Ἠπρέζνιεφ----σ τὴ Μόσχα γνώρισε τὴ ζωντοχήρα. Ἐιοπρέπεια μιᾶς ὡραίας γν ναίχας ἀλλὰ ἡ ἀξιοποέπεια τῆς ὡραίας Συμμαχίας. Μό νο ποὺ καένας δὲ μιλᾶ πὼς πίσω ἀπ᾿ ὅλα κρύδεται ἡ ὦ- ραία Συμμαχία ἀλλὰ κά: ποια. ὡραία Ῥλέγη, Τεμάτος ὁ κόσμος λοιπὸν ἀπὸ ὡραία Ἑλένη. Μὺ ἃς ποὺ μᾶς καδαλίεψαν. Κυ τοῦτο γιατὶ ἡ Κύπρος ἔχει τὶς ἰδιότητες τῆς ὡραίας Ἑλένης: ὁμοοφιὰ, σιλονέ- τα, στῆθος, γάμπες καὶ τὰ συναφῆ, ποὺ δελεάζουν τοὺς ἐπίμαχους μνηστῆρες. Αλ λοι Ὀητοῦν γάμπες γιὰ προσ γείωση τῶν πολεμικῶν τους μὴ πᾶμε μακουὰ γιὰ νὰ τὴν ἀεροπλάνων, ἄλλοι ζητοῦν ἀναζητήσουμε. Ἡ ὠκαία ατῆθος γιὰ νὰ θυζάξουν τὸ Φαιπαππιπαεεπαπή Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑΛ ᾽Αναχίτα ἡ ἄγνωστη καὶ πανίοχυρα πωντοχή -ι.-- τ -- ο τὴν ξέρετε τὴν’ Ἀρ. 'Ἄνα . ς ἔχίτα” Ῥἀτεμηδάντνα τὴν ἴ- δια, πάντως, δὲν τὴν πειρά ζει ποὺ δὲν τήν Ἀέρετε ἐ- σεῖςί ᾿Αρκεῖ ποὺ τὴν ξέρει ὁλόκληρο τὸ ᾿Αφγανιστάν, γενικά, καὶ ὁ ἡγέτης του Μπαμπρὰκ Καομὰλ κ«εἰδι- κότερα» | Χωρισμένη ἀπὸ τὸ σύζυ- γό της χρόνια (ἐπίσημα, ἆ πὺ τὸ 1918) ἡ ἁγνώστου ἡλικίας ᾿Αναχίτα, συνδέε- ται συναισθηματικἁ μὲ τὸν Μπαμποὰκ -- κι ἂν πιστέ- Μει κανεὶς τὸ χουτόυµπο- γνίδι τοῦ κ. Ντενκτάς. ᾿Αποπειρῶνται σήμερα καὶ πρόσθετην ἁπάτην ὁ Πρόε- ὃρος τοῦ ΔΗΚΟ καὶ τὸ κόμ μα του ἐπικαλούμενοι τὸ µε τέπειτα τηλεγράφημα τῶν 100 Βαρωσιωτῶν πρὸς µελη τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ ἆογκρεσ- σου. Τὸ ἐν λόγω τηλεγράφη μα διευκρίνιζε ὅτι ἐὰν προ ὑπόθεσις τῆς ἀποδοχῆς τῆς προτάσεως ἨΝτενκτὰς θἀ ὖτο ἡ ἐπανέναρξις τῶν συνομιλι- ὢὤν δάόσει τῶν Τουρκικῶν προτάσεων τοῦ ᾿Απριλίοῳ 1978 (ποὺ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ κόµµατα καὶ ὁ λαὸς ἀπέρ δι λή ο να κος εκτες) τότε ἀσφαλῶῷ πρό τασις Ντενκτὰς δὲν ὗνο δύνα πὸ γὰ γίνει ἀποδεκτή. Γιατὶ ἔχρειάσθη νὰ ἆπο- σταλεῖ τὸ ἐν λόγω τηλεγρά- φημο ἀπὸ τοὺς 100 Βαρωσι- ὥτες ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΣ Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλὴ καὶ συγταρακτικὴ διὰ τὴν συμπεριφαορὰν τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ ὁ ὁποῖος μετ’ ὁ- λίγας µόνον ἡμέρας, ἥτοι πὴν 29ην ᾿Ιουλίου 1978 ἄπε- δείχθη ψευδόµενος ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Τουρχοκυπρίους οἱ ὁποῖοι διευκρίνισαν ὅτι ἡ Τουρκοκυπριακἡ πλευρά ἐδέ- χετο τὴν ἐπαγέναρξη τῶν συ γομιλιῶν μὲ ἁγοικτὴ ἡμερη- κία διάταξη (θλέπε Φιλελεύ θερο 29)7)18). Όμως τὴν 2ἱην ᾿Ιουλίου 1978 ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ, χρησιμοποιῶν ὁλόκληρο τὸ δάρος τοῦ Προεδρικοῦ ἀξιώ- µατος διεδεδαίωσε ἐπυσήμως καὶ κατηγορηματικῶς ὄχι µο γο τοὺς ἐκπρσσώπους τῶν 100 Βαρωσιωτῶν ἀλλὰ καὶ ὑπερτριακονταμελῆ ἀγτιτρο- σωπεία τῶν ᾿Οργαγώσεων τῆς ’ στου τοὺς ὁποίους ἐκάλεσε εἰς τὴν οἰκίαν του τὸ δράδυ τῆς 2ἱης ᾿Ιουλί- ου, ὅτι τὰ Ἠνωμένα Έθνη εἶχαν ἐπισήμως διευκριγήσει εἰς τὸν Μόνιμον ᾿Αντιπροσς πον τῆς Κύπρου ὅτι οἱ συ νσμιλίες ποὺ ἑπρότεινε ὁ κ οπρικτὰς θὰ, διεξήγοντο δό υει τῶν. ἀποραδέκτων Τουρ« κῶν Ποοτάσεων τοῦ ᾿Απρυλί ϱ 1578, ρα τῆ ποὺ τὰ τελευταῖα Χρόνια ἐγκατέλειψε χι αὐτὸς τὴ γὁ µµη σύξυγό τον. ΣΑλλὰ ἡ κυρία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ «στενὴ φίλη» τοῦ ἡγέτη τῆς χώρας: εἶναι πα ράλληλα µέλος τῆς Κεήτοι- κῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ᾿Ἔπανα στατικοῦ Συμδουλίου τοῦ λΑφγανιστάν, ὑπουργὸς Παι δείας Πρόεδρος τῆς «Ἑνώ- σπως Δημοκρατικῶν Γυναι- κῶν» τῆς χώρας της, Πούε Ἓδρος τῆς «Οργανώσεως Περαιτέρω καὶ συνεπικου- Ρούµενος ὑπὸ τοῦ παρευρι- σκοµένου κ. Ρολάνδη μᾶς ἐ- δήλωσε ὅτι ἡ κωδέρνηση ἐἑ- γνώριζε ἀπὸ ἡμερῶν ὅτι θὰ ἐγίνετο ἡ πρόταση Ντενκτὰς καὶ εἶχε λάδει πρατροπὰς ἆ πὸ τοὺς «Ἑλληνοαμεριμανοὺς φίλους µας» --- τοὺς ὁποίους ᾽ εἰς ἐρώτηση µου ἀργήθηκε νὰ, κατονοµάσει --- ὅτι ἔπρε πες νὰ τὴν ἀπορρίφουμε ἁμέ σως γιὰ νὰ τοὺς ὑποδοηθή- σουµε εἰς τὴν µάχη τους νὰ ἀποτρέφουν τὴν τότε ἔπιχει ρουµένη προσπάθειαν ἄρσεως ποῦ ἐμπάργκο. «Οἱ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ» Στρεφόμενος ἐν συνεχεία πρὸς ἐμένα ὁ Πρόεδρος Μυ- πριανοῦ μοῦ εἶπε ὅτι ῥἦτο θερµὴ παράκληση τῶν «Ἕλ ληνοαμερικανῶν φύων µας» μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε ἐπικοι- γωγίσει τὴν ἰδίαν ἐκείνην ἡ- µέραν ὅπως οἱ «Ι00 Βαρω- σιῶτες» διευκρινήσουν τάχι- στα ὅτι δὲν θὰ ἐδέχοντο ἐπι στροφὴν τῆς ᾽Αμμοχώστου ἐφόσον προὐπόθεσις διὰ τοι- αύτην ἐπιστροφὴν θὰ ἦτο νὰ εἰσέλθουμε σὲ συνομιλίες μὲ θάση τὶς παντελῶς ἀπαράδε κτες Τουρκικές προτάσεις τοῷ Απριλίου |578. Τὸν διαδεδαίωσα ὅτι ἐὰν οὕτως εἶχαν τὰ πράγματα, οὐδεὶς Βαρωσιώτης θὰ ἐδέ- χετο νἁ ἔπιστρέψει, καὶ τὴν ἰδίαν νύκτα οἱ 00 Βαρω- σιῶτες ἀπέστειλαν διευκριχι- στικὸ τηλεγράφημα στὸ ΚΟΥ κρέσσο ὅτι ἐὰν ὑπῆρχε τοι- αύτη αροὐπόθεσις τότε ἡ πρόταση Ντενκτὰς δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ γίνει ἀποδεκτή. Τὴν ἑἐπομένην μικρὰ ἀντι- προσωπεία τῶν Ι00 Βαρωσιω τῶν διεδίδασε εἰς τὸν κ. Κυ- πριαγοῦ ἀντέγραφον τοῦ ἐν λόγῳ τηλεγραφήματος. Προκύπτει λοιπὸν ἀπὸ τὰ ἀγωτέρω, τὰ ὁποῖα γαλῶ τὸν Πρόεδρον νὰ διαφεύση ἐὰν τολμᾶ, ὅτι ὁ Πρόεδρος Κυ πριανοῦ ἐνγήργησε Κομπίνα. εἷς θάρος τοῦ Λαοῦ καὶ ἰδι αιτερα τῶν Βαρωσιωτῶν. ἀιότν ὄχι µόνον οὐδέποτ: ἑτεδει ὡς προὔπόθεσις τῆς ποοτάσεως Ντενκτὰς νὰ ἀρ Χίσει ὁ διακοιγοτικὸς διάλ., γος μὲ δάσιν τὶς ἤδη ἀπορ- ς Καμπούλ Ἑλρήνης, ο μαὶ Ἱ- ἴνθμ δ Κασμᾶλ) τὸν /]ούλιο 3 Φιλίας», Ποῦνὂβος τῆς «Ε '' ταιρίας ᾿ΑΦϕγανο - σοθιετιχῆς Φιλίας, καὶ Σενικὺς ᾿Ειπί- τροπος (κάτι πιᾶ πάνω ἀπὸ ὑπουργὸ) τῶν ὑπουογείων Τληροφοριῶν, Πολιτισμοῦ, Τεχνικῆς »Εφιπαιδεύσεως καὶ Κοινωνικῶν Ὕπηρε- σιῶν: Μὲ τὸν Καομάλ, ὅμως, δὲν τὴ συνδέουν µόνον αἱ- σθηµατικοί καὶ κρατικοὶ δε αιοί. Ἡ µιά της κόρη, παν τρεύτηχε πρόσφατα τὸν ᾱ- δελφὺ τοῦ ᾿Αφγανοῦ ἡγέ- ριφθεῖσες ἀπαράδεκτες Τουρ κικὲς προτάσεις τοῦ ᾿Απρι- λίου 1978 ἀλλὰ καὶ οἱ νο ᾖ ΓΙΑ Το ΒΑΡΩΣΙ ἱληνοσμερικανοὶ φίλοι µας» µα κρἀν ἀπὸ τοῦ νὰ μᾶς προ- τρέφουν νὰ ἀπορρίκκαμεν τὴν πρόταση Ντενκτάς, προέτρε- ψαν τοὺς πρεσδευτές µας εἰς ὠὐάσιγκτων καὶ Νέαν Ὕαάρ- κην νὰ τὴν μελετήσουν μετά προσοχῆς. Ἐκ τῶν ὑστέρων - δὲ ὅτι ὑπάρχει ἐπὶ τοῦ προ- κειµένου καὶ σχετιχκὸν τηλέ- πυπον μήνυμα ἀπὸ τὴν ἸΑμε ρικἠ τὸ ὁποῖο προκαλῶ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ νὰ δώ- σει σήµερα στὴν δηµοσιότη- τα. ΜΑΤαίΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ Δὲν διαφεύγει δεδαίως τῆς µνήµης τοῦ Λαοῦ ὅτι στὶς 24 Σουλίου Ι976 ἡ Νυπρισκὴ Κυδέρνηση ἀπεπευράθει µέ- σω τῶν Ἠνωμένων ᾿Εθνῶν νὰ ἀναδιώση καὶ ἐκμεταλλευτῇ τὴν πρόταση Ντενκτὰς ἀλλὰ ἡ. εὐκαιρία εἶχεν ἤδη κατα- στραφεῖ τόσον ἀπὸ τοὺς ἀνίρ Κανους χειρισμοὺς τοῦ κ. Κυ πριανοῦ ὅσον καὶ ἀπὸ τὶς με τέπευτα προσπάθειες καὶ τοὺς ψευδεῖς ἰσχυρυσμοὺς του διά νὰ συγκαλύψει τὸ ἐγκληματι- κὸν διὰ τὴν Κύπρον καὶ τοὺς Βαρωσιῶτες λάθος του. Ὅπως δὲν διαφεύγει τῆς µνήµης τοῦ Λαοῦ ὅτι οἱ Ἔλ- ληνοαμερικανοὶ Φίλοι µας, πλήρως ἀπογοητευθέντες ἀπὸ τοὺς ἀγικάνους χειρισμοὺς τοῦ κ. Κυπριανοῦ δισπίστω- σαν ἕκτοτε ὅτι δὲν δύνανται πλέον νὰ μᾶς προσφέρουν τὴν δοήθειαν ποὺ οἱ ἴδιοι ἐ- πιθυμοῦν. Τὸ ἐμπάργκο κ] θη ἀπὸ τὰς ἐνεργείας τοῦ ἰ- δίου τοῦ κ. Κυπριανοῦ. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ περί πτωσις αὐτὴ ἀποτελεῖ ἀκόμα μιὰ ἀπόδειξη διὰ τὴν ἀνικα- γότητα τοῦ κ. Κὐπριανοῦ γὰ χειρισθῆ τὰ πρίσιµο θέµστα τοῦ τόπου. Καὶ εἶναι προφα τὲς ὅτι ἡ µόνη ὑπηρεσία ποὺ Απέμεινε νὰ προσφέρει εἷς τὸν Λαό εἶναν ἡ παραίτηση ἴου ἀπὸ τὴν θέσιν ἐκείνην ἡ τὴν ὁποίαν ὄχι µόνο καθό- λου ὡς τώρα δὲν τίµησε ἀλ- λὰ ἀπὸ τὴν ὁποία µόνο δει: νὰ πλήγματα καὶ καταστρο- φὲς ἐπέφερε στὸν Τόπο». ασπασττπποπωνατπτοαρπασαστα τη, Μαχμοὺντ Μπαργιαλάϊ, (Προέδρου τοῦ τμήματος Λιεθιῶν Σχέσεων τῆς, Χεν- τρικῆς ἐπιτουπῆς τοῦ αυδερ γῶντος «Λαϊκοῦ Δημοχκρατι- κοῦ Κόμματος) ἐνῶ ἡ -ᾱλ λη κόρη της ἔχει παντρευ- τε τὸν Νου ᾽Αχμὰντ Νούο, ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ «πολιτμπυρώ». Μὴ νοµίσεε, πάντῶς, ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἀξιώματα ᾗ ᾿Αναχίτα τὰ ἐξασφάλισε µόγο χάρη στὴν εὔνοια τοῦ Μπαμπράκ. Απόφοιτος τῆς ατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πα γεπιστηµίου τῆς Καμπούλ, ἡ (κατὰ γενική ὁμολογία) πανάξια αὐτὴ γυναίκα, πῆ- γε στὸ Σικάγο ὅπου καὶ πα θακολούθησε µμεταπτυχιακὲς σπουδές. ᾽Αμέσως µετά, Υύ ρισε στὴν ἀφγανιὴ πρῶ- τεύσνα ὅπου ἔγινε ὑφηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου, Φανατι- κὴ ἀοιστερὴ καὶ δειγὴ οὖτο ρας ἐξελέγη τὸ 1985 γιὰ πρώτη φορὰ δουλευτίνα τῆς Καμπούλ. Καὶ στὴ Ῥουλὴ, φαίνεται πὼς γνωρίστηκε μὲ τὸν Καρμάλ. Τὸν ᾿Απρίλιο τοῦ 1918, ἀμέσως μετὰ τὸ πραξικόπημα τοῦ ΤΑΡΑΚΕΙ, διορίζεται ὑπουογὸς Κοινωνι γῶν “Ὑλήρεσιῶν,” γίᾶ νὰ πέσει σὲ δυσµένεία. (ὅπως καὶ νὰ ἀπομακουνθεῖ ἀπὸ τὴν Καμπούλ, διοριζύµενη στὴν πρεσδεία τοῦ Έελιγρα δίου --- τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ ὁ Καρμὰλ διοριζόταν στήν Ἠράγα. Τὸ Σεπτέμδριο τοῦ ἴδιου χρόνου, καλοῦνται στὴν Καμποὺλ γιὰ «διαθουλεύ- σεις» -- δηλαδη γιὰ «ἔκκα- βάρυση». ᾿Αονοῦνται καὶ οἱ δύο καὶ χαταφεύγουν στὴ Μόσχα, ὅπου χαὶ παρέμειναν µέχρι τὴ σοθιετικὴ εἰσθολὴ στὴ χώρα τους. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι σὲ πρόσφατη σύσκεψη ποὺ πραγµατοποι ἤθηκε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ὑφυπουργοῦ ΄Έσωτερι κῶν κ. Πέτρου Στυλιανοῦ, οἱ δήμαρχοι τῶν κατεχοµέ γων πόλεων καὶ κωμοπόλε- ων τῆς Κύπρου, ἐγέκριναν τὸ καταστατικὸ τοῦ Σωµα τείου καὶ ἐπέλεξαν τὴ συν τακτικἡ ἐπιτροπὴ τοῦ περι οδικοῦ ποὺ θά προθάλλει τὴν ποϊλιτιστικἠ «ληρονο- μιὰ τῶν κατεχοµένων. Οἱ δήμαρχοι τῶν πιὸ πά νω πόλεων, ἀποτελοῦν τὸ Διοικητικὸ Συμδούλιο τοῦ Σωματείου γιὰ τὴ Συντή- ῥηση τῆς Πολιτιστικῆς Κλη ρονομιᾶς τῶν κατεχοµένων ἐδαφῶν, Οἱ ἑνδιαφερόμεγοι συγ- γραφεῖς, παρακαλοῦνται νὰ ἀποστεῖλουν στὴ γραµ- µατέα τῆς Σὐντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς δρα Αἰκατερίνη ᾿Αριστείΐδου, τὴ συγεργασία τους, στὸ Τ.Ι. 4620 στὴ Λευκωσία, Κατὰ τὴ σύσκεψη ἆποφα σίστηκε ἐπίσης ἡ σύγκλη- ση Παγκυπρίου Συνεδρίου σὲ ἡμερομηνία ποὺ θὰ Ία- θοριστεῖ ἀργότερα. Ἐξάλλου, δήμαρχος κα- τεχοµένης πόλεως παρέδω- σε στὸν κ. Ὑφυπουργὸ ἐπι ταγἡ 2100 γιὰ ἐνύσχυση τοῦ ἔργου τοῦ Σωματείου. ΕΡΓΟ ΤΟΥ Δ. ΨΛΘΑ ΑΝΕΒΛΤΙΙ Το Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ ν. Ψαθᾶ «ΠΡΟΙΚΑ ΜΟΥ ΑΓΑΓΙΗΜΕΝΗ» θ᾽ ἀνεδάσει ατὸ Δημστικὸ θέατρο Λευ- χωσίας τὴν ἐρχόμενη Τρί- τη στὶς 9.90 µε. τὸ Β΄’ Τυ ἔχουν παμακιάσει την καθ διὰ της κι’ ἔχουν καδαλυέ Ψει τὸ μισὸ κοομὶ της. Μι” ἐνῶ συµθαίνει αὐτὸ, πολλοὶ πὸ ἔχουν ξεχάσει, ἄλλοι ᾱ- διαφοροῦν, ἄλλον, ὅπως ἡ κυδέρνηση ὑποκρίνονταν πῶς δυσανασχετοῦν, Γι) αὐτὸ χαὶ ἡ κυδέρνηση ἀγανακτι- σµένη, ἔχεν διεθνοποιήσει τὸν τελευταῖο χοόνο τὸ κα» ὀιώίμεμα τῆς ὡραίας κύ- πρου µέχοι τὴ Μουττάγιάκα, τὸ Στρουμπὶ ἕως τὸ Ἀΐενε- αὔἳ «Ο δὲ Ι]οόεδρος τῆς χὺυ ὀέρνησης ἐπισκέπτεται συ χνὰ τὰ χωριὰ αὐτὰ, ἡ στέλ Ἱει πὐν Ὑφιπουργὸ τῶν ον σωτεριχῶν γιὰ νὰ τοὺς ὃς πενθιμίσει τὸ καδαλίκεµα. ἵὉ. δὲ Μεχμὲτ πάνω στὸν Π]ενταδάνκτυλο συνεχίζει τὶς νύχτες τὴν καντάδα του: Ἠὶ κι) ἂν εἶμαν Τούρκος τὶ κύ ἂν εἶμαι πεοατικὸς μιά νύχτα στὀ κρεθάτι σου Ἑλενίτσα µου πὠ πὠ... Ἡ καρδιά µου δὲ θαστάει Μεμὲτ θᾶ- θά... Φαίνεται πὼς μᾶς πῆραν ποέφα καὶ οἱ Τοῦρχοι. Καὶ Ἰέμε πὼς εἶναι ὑποανάπτι- χτοι. Πάντως ὕὅσο ὑποανά- πτυχτοι χι’ ἂν εἶναι, ξέρουν χαλὰ τὶ κάνουν καὶ τὶ κα λικεύουν. Καθαλίεψαν ἐμᾶς χαὶ τὸ θουλώσαμε σὰν ἔνο- χες πουτάχες. Καιρὸς λοι- πὸν, πρὸ πάντων γιὰ τὴν κυθέρνηση ν ἀποδείξει τ) ἀντίθετο... Η ΓΚΡΕΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ᾽ ΠΜὲ µεγάλη ἐπισημότητα δόθηκε πρόσφατα στὴν αἴθουσα τῆς «Δέσχης τῶν σπόρ», τοῦ Μόντε Κάρλο, ὁ Μαθιερωμέ- νος ἐτήσιος «Ἄορὸς τῶν Ῥόδων». Ὁ χορός, τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν ὁποῖον θὰ διατεθοῦν γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, τε- λεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ πριγκηπικοῦ ξεύγους. Στὴ φωτο: γραφία ἡ πριγκήπισσα Τκρέης, μὲ τὴν πρωτότοκη κόρη της πριγκήπισσα Καρολίνα καθὼς προσέρχονται στὸ χορό. Αντίθετα ἀπὸ τὴ μητέρα τῆς ποὺ χαμογελάει, ἤ νεαρὴ ποιγκήπισσα φαίνεται σκεπτική. πα ισπ μα πι μα πσπ ο πι ΠΟ η ἍᾖΠΜΑ ἍΠΣΗ ΜΜ ΠΟΔΙΤΙΣΤΙΚΗ -------- ο ιὠ Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ΣΑΜΟΥΠΛ μνάσιο Φανερωμένης, στὰ πλαίσια τῆς ἐτήσιας καλλι τεχνικῆς του ἐκδήλωσης. Σχετικἡ ἀνακοίνωση ᾱ- ναφέρει ὅτι, εἰσιτήρια θὰ πωλοῦνται στὸ ταμεῖο τοῦ θεάτρου. Γιά τὸ κοινὸ θὰ εἶναι τοῦ μίλς γιὰ µαθη- τὲς καὶ στρατιῶτες 500 μίλς, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΛΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Σὲ πρώτη ἐκτέλεση στὸ Φεστιδάλ Λευκωσίας, θὰ ἆ κούσουµε τὴν «Οδὸ Λή- δρας», ἔργο τοῦ κ. Μιχάλη Πασιαρδῆ, ποὺ μελοποίησε ὁ συνθέτης κ. Νάσος [Πα- γαγιώτου, ι ο... .-. Ἡ ὁδὸς ἠδρας καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα της ἔχει δανεισει τὴν «προσωπικότητα» της στὴν ὁμώνυμη ποιητικἠ συλλογὴ τοῦ Μιχάλη Πασιαρδῆ. ΜΗ ΑΕΙΛΙΝΗ’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεῖα «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ἀτδ.» «Υυπεύδυνος ἐχδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ τΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΣ ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 45Ί09)10 ΤΕΔΕΞ: 613526 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 415901 ΛΕΥΕΚΟΣΙΑ ρα αασσα-α-μασασκσνκανααα Ὃς ζΕγδνότα 5.000 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ «Ανεργος ἡλικίας 48 χρόνων, χωρὶς μυστικούς ἣἡ ἄλλους οἰκονομικούς πόρους, μὲ μιὰ καὶ µονα δικὴ ἄλλαξιὰ ρούχών, μὲ ἕνα ζευγάρι παπούτσια, ποὺ σύντομα θὰ σκεπά- ζουν µόνο ἀπὸ πάνω τὰ πόδια του καὶ μὲ συχνό τητα διατροφῆς, ποὺ χα μιὰ φορά ἐγγίζει τὰ ὅ- ρια ἁπεργίας πείνας, ἁλ- λὰ καὶ χωρὶς τὴν παρα- µικρὴ διάθεση ν΄ ἀλλά- ἒει αὐτὴ τὴ δυσάρεστη κατάσταση, καταφεύ- γοντας στὸ ἀπαράδεκτο µέσο τῆς ἐργασίας --- ποὺ θὰ τοῦ στεροῦσε τὸ µοναδικὸ του χόμπυ, νὰ ἐπιδίδεται σὲ µρεµδα- σμοὺς γαθ᾽ ὅλο τὸ εἶκο- σιτετράωρο, ἀναμένου- τας τὴν εὔνοια τῶν θε- ὤν ἢἩ τῶν ἀνθρώπων, ΖΗΤΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ: Γωγαΐκα τὸ πολὺ µέχρι 24 ἐτῶν, οἰκονομικὰ ἀνε ξάρτητη, μὲ μόνιμη ἐρ- γασία καὶ ἀντιμσθία, ἵ- κανἠ νὰ θρέψει δύο ἁν- θρώπους μὲ ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὴ ζωή. Νὰ εἶναι εὐπαρουσίαστη ὕπομονε τή, ὀλιγόλογήη, ουΥ” καταθατικἠ, ὕὑποχωρητι κή, ἀνεκτικὴ καὶ νὰ Υνω ρίζει νὰ ἐχτιμᾶ τὸ ΥεΥΟ: γός, ὅτι θὰ μοιραστεῖ τὰ - καλὰ ναὶ τὰ ἄσχημα αὖ τοῦ τοῦ κόσμου, μὲ ἔναν ἄνγθρωπο, ποὺ τὸ σκέ- φτηκε πάρα πολὺ μέχρι | γὰ ἀποφασίσει νὰ τῆς ἐκχωρήσει αὐτὸ τὸ µονα” χωρὶς νὰ ζητεῖ ἔμπρακτες ἀποδεί- ξεις τῆς εὐγνωμοσύνης της. Ἐπειδὴ ὅμως γνωρίζω ὅτι τὰ ταπεινά, αὐτονόη τα καὶ λιγοστὰ ποὺ ᾱ- παιτοῦνται σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀγγελία, θὰ προκαλέ- σουν συρροὴ ἀπὸ (προ τάσεις ἐνδιαφερομένων δεσποινίδων, ζητῶ ἐκ τῶν προτέρων συγγνώμη γιὰ τὶς ἀποβρίψεις ποὺ οἱ περιστάσεις θὰ μὲ ἀναγ- κάσοων νὰ κάνω. Στὶς ἄτυχες, ποὺ δὲν θὰ εὐνοηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐ- κλογή µου, θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι μποροῦν νὰ παρηγορηθοῦν, ἂν κατα” γοήσουν ὅτι ἀποτελεῖ ᾱ- σφαλῶς ἐξαιρετικὴ τιμὴ καὶ εὐτυχια τὸ γεγονὸς ὅτι ἀσχολήθηκα μὲ τήν πρότασή τοὺς. Ὑπάρχει ὅμως καὶ κά πι ἄλλο ποὺ θὰ ἔπρεπε γὰ ἐνισχύει τὸ κουράγιο τους καὶ νὰ τονώνει τήν χάπως κλονισμένη αὖ- τοπεποίθησή τους: | εὐτυχὴς θνητἡ ποὺ Εὰ ἐπιλέξω δὲν σηµαίνει ὅ- τι θὰ γίνει μὲ θεδαιότη το ἡ ἰσόδια σύντρ µου. Τὶ εἶναι μόνιμο καὶ σίγουρο σήµερα σ᾿ αν- τή τὴ ζωή: . Θὰ ἀναρωτηθεῖτε σως γιατὶ εἶμαι τόσο ΥΕΥ ναιόδωρος! Σᾷς ἁπαντω λοιπόν: αὐτὸ ἀκριδῶς εἶ για τὸ απουδαιότερο ἀπ' τὰ ἁἀμέτρητα καὶ ἀγεκτὶ µητα προσόντα µου. νά δικὀ προνόμιο, χαρίζω. Στείλτε λοιπὸν τὶς προτάσεις σας. Ὑιζα. Θεωρῷ ἀναγ: καῖο νὰ τονίσω ὅτι µέσά στὸ γράµµα σας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δέκα τουλάχι- στον φωτογραφίες (ποὺ θὰ σᾶς ἀπεικονίζουν ἀπὸ κάθε ἐπιθυμητὴ ὀπτικὴ γωνία), πρέπει νὰ δάλε- τε καὶ τὸ γραμματόσημο γιὰ τὴν ἀπάντηση. κενλος καὶ χαρτὶ δὲν χρειάζονται. θὰ δρῶ ἕνα τρόπο νὰ χρησιμοποιήσω τὰ. δικά σας». ΘΕΛΕΤΕ νὰ μάθετε τὸ ἀποτέλεσμα “Ὁ τα πεινόφρων ἀγγελιογρά- φος, ἔλαδε τὴν πρωτη κιόλας ἑδδομάδα ΠΕΝ τε ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΕΠΙ: ΣΤΟΛΕΣ. Τὸ περιεχόµε το εἶναι ἄγνωστο Υιαῖὶ τὸ περιστατικὀ ἔλαδε χὼ ρα τὸ πηγα ν καπενθήµερο. πος, τ Σἰδνεῦ. Ὑπουον, λον πών. “Ὁ Κλο- µας, ὑπὸ αχέθηκε νὸ δώσει μίσ ποὲς κόνφερανς μόλις μὲ ----- ο... . τ λετήσει ὅλο τὸν ὀγκώδη φάκελλο τῶν προτάσε- ων. Τότε, θὰ μάθουμε | καὶ τὶ τοῦ. ἔγραφον - / ηΥγνῶμῃ ΝΟΕΡΑ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙ ΜΕ ΧΘΕ.ΣΙΝΗ οδήλ ἓ ὦ ᾿ « ἠλωσή του ἓ ΑΚΣΕ4{ διαψεύδει ὅτι τὸ όμμα του πριμοδόνησα τὁ μα λαλητήριο τοῦ ΔΗΚΟ. δυπλῆς διάφευσης. ζωής δὲν περιμένουμε ἀπιὸ τὸ ΑΚΕΛ νά... ἔπι. τς ει τὴν ἀποκάλνιρη ἢ νὰ σιωπήσει. Εἶναι τόσο σοῦαρη Ἰ κατηγορία ποὺ ἦταν φυσικὸ ν᾿ ἀντιδράσε ἔτος ὅπως ἀντέδρασε τὸ ΑΚΕΛ. Δυστυχῶς γιὰ τοὺς τοῦ ΑΚΕΛ, ποὺ ές ὅτι ὁ λαός µας ἀποτελεῖται ἳ ἡ ἹΚίπρος εἶναι ἕνα μικρὸ 1 )Ρωρέζουμε ὄχι µόνο ὁ ἕνας τὸν ἄλλο αλλα αὶ τοι εαἰογικὸ δέντρο ὃ ἕνας τοῦ ἄλλου. Τὸ 6ράδυ τῆς Τε. τάρτης στὴν πλατεία 'Ἐλενθερίας περιφέρονταν νω ε- λικά χιλιάδες ἀριστεροὶ κάτοικοι τῶν προαστίων ο Δευκωσίας καὶ κοντινῶν προσφυγικῶν συνοικισμῶν. ἀνιὸ ἀκέφαλα ὄντα, ἠήόνο ὁἆ ἘΕξεμίας, ὁ διου ἡγέτες τοῦ 4ΚΣ4 ἀπουσίαξαν τὸ βράδυ τῆς Τε- ταρτης ἀπὸ τὴν πλατεία ᾿Ελευθερίας. Νοερὰ ὅμως ---- εἴμαστε θέθαιοι ---- ἦσαν κε 19ρΡΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜ , Ἡ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ἓ λόκληρο παραμύθι γιὰ σχέδι τῶν ἐκλογῶν ποὺ δᾷῆθεν Συναγερμός. δὲν ὑπάρχουν λόγοι ἀνησυχί Ἡ προεδρωθ] ἐφημερίδα ἰσχυρίσετηκε ὅτι κατέ- άει ἀτράνταχτα στοιχεῖα καὶ συγκεκριμένες µαρτνρίες. Ἐ αθῆκον τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν ἦταν νὰ ζητήσουν» ν ὁ 5 υ αξ: ἄμεσως αὐτὰ τὰ ἀτράνταχτα µένες µαρτνρίες, τους παὶ στὴν ἀνάγκη νἁἀ λους τῆς νέας συνωμοσίας. . : ν σουν ἀπὸ τὸν κπυθερνητικὸ θρωποι καὶ ὄχι τὴν ἔμμεση ἐπιξεξαίωση τοῦ παραµευ θιοῦ ποὺ ἐπιτείνει τὶς ἀδικαιολόγητες ἀνησυχίες τοῦ λαοῦ. Φυσιμὰ μετὰ τὸ παραμύθι καὶ τὴν δήλωση ἄρ- χισαν νὰ δημιουργοῦνται στὸ λαό, παρὰ τὴ διαδεθαί προσώπου ὅτι «οἱ ἐκλογὲς ἀδιάθλητο. Ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚ Σοβιετικὴ Ένωση συγχαίρει θερμὰ τὴ φασιστικἡ μαὶ ἱμπεριαλιστικὴ Τουρκία μὲ φιεφ ποὺ ἐκφράδει τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ σχέσεις µε: ”Αγκυρας θὰ παραμείνουν ἐξαίρετες ἀκόμη στενότερες. ταξὺ Μόσχας καὶ φαὶ θὰ καταστοῦν Παράλληλα, σύμφωνα τικὸ πρακτορεῖο «Νάδοστυ», Κυπριακὸ παραμένει ἀναλλοίωτη --- δηλαδὴ ὕποστη Ῥέζει «μέσο τῶν ἔνδοκυπερια. καὶ καλὰ ἰσορροπημένο ὑπολογισμὸ τῶν συμφερόντων : , τς ) μαὶ δικαιωμάτων τῶν ὃδνὸ Τὸ πρακτικὸ ἀποτέλεσμα τῆς πιὸ κῆς εἶναι, ὅσον ἀφορᾶ στὸ Ῥυπριακό, ἡ ὑποστήριξη τῶν Τουρκικῶν θέσεων. Ἡ διαιώνιση τοῦ Κυπριακοῦ ποὺ ἑδραιώνει τὰ τετελεσµένα τῆς εἰσθολῆς---πατοχῆς ὀφείλεται ἓν σιολλοῖς στὴν φιλοτουρπικῆ Σοθιετιν το λιτινή. Εὐτυχῶς ἆ λαὸς ἀἄντ α : ο ὁ1ςν . : ν τητα καὶ ἀνατρέπει στὸν ἐλεύθερο νότο τὸν συσχετισµο τῶν κομματικῶν δυνάμεων. ϐ’ ἀνατρέψουν τὰ Τουρκικὰ σχέδια καὶ μὲ τὴν πατάλ- ληλη ἀντιμετώπιση τῆς -Σοθιετιῆς πολιτικῆς στὸ Κυ: ποιακό. Εἶναι τόσο γελοῖ ὶ ἆ ὦ : γελοῖος καὶ ἀνυπό- ώ ” ν΄ ” .. ὀτστος ὁ εσχυρισμὸς, ἀναφέρει, ὥστε ν᾿ ἀπαξιοῦται καὶ ’αγερμός. Οἵ ἀνοησίες αὐτὲς δὲν διαφεύστηκαν χθὲς ἀπὸ τὸν πυθερνητικὸ ἐκσβόσωπο ὃ ὁποῖος περιο- βίσεπκε κ. δηλώσει ὅτι «ἡ Κυδέρνηση παρακολουθεῖ στενὰ τὴν κατάσταση ἡ ἀποία εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο καὶ νὰ προδοῦν σὲ ταχεία διερεὐνησἠή Τὸ κυέερνὸν χόµµα ΔΗΚΟ κπαταποντίξεται καὶ χρειάζεται συνωμοσίες γωγὲς γιὰ νὰ ἐπωλεύσει. ο 4Η ΣΥ μὲ τὴν ὁμαλὴ ἑ- ξέλιξη τῶν πραγμάτων ϐ) ἀναδειχθεῖ πρῶτο χόμμα. Ἡ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ μπα μας σε χὸ συλ- πολετικὰ ἀφελεῖς Ἅἡγέτες Φάντης καὶ οἳ λουποὶ ἰσό- ζ. Ε φημερίδα ἔγραψε χθὲς ὅ- α ἀνωμαλίας καὶ νόθευσης κατάρτισε ὁ Δημοκρατινὸς ας. στοιχεῖα καὶ τὶς συγκενρι- συλλάδουν τούς... ἐγκεφά- Αὐτὰ ἀνέμεναν ν᾿ ἀπού- ν ω ἐμπρόσωπο οἱ λογιιοὶ ἄν- δικαιολογηµένες ἀνησυχίες ωση τοῦ κυθεργητικοῦ ἐκ- θὰ διεξαχθοῦν κατὰ τρόπο εἶναι ποὺ . χαι ανα” Ἡ καὶ ἀντήμπεριαλιστικὴ τηλεγράφημα τοῦ ἹἩἨπρές- μὲ τὸ ἡμιεπίσημο «Σοδιε- ἡ «Σοθιεικὴ θέση στὸ κῶν συνομιλιῶν ἕνα Λογικὸ Μοινοτήτων». πάνω στολετιὴ ελήφθηκε τὴ» πραγµατικό» Οἱ δυνάµεις τῆς ἀλλαγῆς ΤΝ) Ἓνα ἁτιὸ τὰ πιὸ σµατα τῆς δοµῆς τῆς κυπριακῆς πολιτεί- ας εἶναι ὅτι οἱ δημόσιοι ἄνθρωποι κρἰ. νωνται πάρα πολὺ μὲ δάσγι τὸν ἐσωτε- ρικὸ ὑπιοκειμενικὸ συναισθηματισμὸ µας καὶ πολὺ λίγο μὲ θάσηΏι τιν ἀντικείμενι- ἐπιθάλλει ἡ συμπεριφορὰ κότπτα ποὺ τους, Μτιορεί γιὰ σπαράδειίιγµα στὶς. ἀπτικει- παρουοσιαστεῖ ἕνα ποσοσχὸ ψπφαφόρων ποὺ θὰ ὑποστηρί- δει τὸ ἄλφα ἢ τὸ δῆτα κόμμα. γιατὶ ἕνας µενες ἐκλογὲς νὰ ἰδιαίερα γνωρί- ρᾶ. ἢ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὑποφηφίους του, τοῦ ἔχουν προκαλέσει τὴν ἐντύπωσπ πὼς μᾶλλον εἶναι καλοὶ χαρακτῆρες. Ἐκεί- νο πιο) τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς παραγνω- συνολικὴ: ἐκτίμηση τῶν πράδεων καὶ τῶν μελλοντικών ὅνυ- νατοτήτων τῶν ἀνθρώπων. αὑτῶν. ρίουµε εἶναι τὸν Χρεωκόπησε ἡ Κυθέρνηση «Γιᾶ νὰ πεισθεί ἢ καλύτε-. θα γιὰ νὰ :πιεαθεῖ ἡ Τουρκία γιὰ νὰ κάνει ὑποχωρήσεις ᾱ- πὸ τὶς δυνάµεις ἐκεῖνες ποὺ εἶναι σέ. θέση νὰ «τὴν πιξ- σουν, χρειάζεται νὰ πινηθοῦ- µε ἐμεῖς «σωστά» τόνισε ὁ ἡ- ποψῄφιος : θουλευτὴῆς, τοῦ Δη- μοκρατικοῦ. Συναγερμοῦ: κ. Λεόντιος “Ἱεροδιακόνου, µι- λώντας,. χθές στὸ «χωριὸ Φλά σου. «Χρειάζεται μιὰ πυδθέρνηση καὶ μιὰ ἡγεσία, συνέχισε ὁ κ. “Ἱεροδιακόνου, ποὺ νὰ δια- θέτει διαπραγματευτικὴ ἵκα- ΑΙ. ΙΜΗΡΚΙΔΗΣ: Ἔφτασε «Ἡ ΩΡΑ ποὺ θά µιλῆσει ὅ Κυρίαρχος Λαὸς ἔχει φθάσει. Ὁ λαὸς παλεΐται νά χοίνει ἄ- πὸ τὴ μιὰ πλευρὰ τὰ ἔργα ἒ- γείνων, ποὺ κιθέρνησων τὸν τόπο στὰ τελευταῖα χρόνια »αὶ ἀπὺ τὴν ἄν π]ενοὰ τὰ ἔργο, ποὺ ὁ Απιομοατισὺς 5ου να»ερμὸς ὡς ἀξιωματικὴ ἂν- πιποάτευση, ἔχει ἐπιτεκέσει». αν δω ---- Αὐτὰ ἀνέφεος μετᾶςὺ ἆ/: χω ὁ Γενιλὸς ΓΓοράμµματεας α ας ο τοῦ ΔΗΣΤ κα ὑπούηγιος Ῥουλευτής γιὰ τὴν ἐπασχια Λευκωσίας, . Αλεκος λαο: κίδης σὲ ὁμιλία το στου Α Στωάννη. Αα) αὐντίες. δυο ᾿ ΄ - - 2 Μίαργίδης ὁφᾳοῦ ἁπία ὍὉ . ἡ ὥρα ρίθμησε τὰ σφάλματα «καὶ τοὺς καχοὺς χειρισμούς τῆς Κυθέρνησης Κυωπριαγοῦ τονν σε πὠς θλιθερὰ ὑπποξα τὰ ἀποτελέοματα τῆς διακυδέρνη σης τοῦ τόπου στὰ τελενταῖα χρόνια: «Ἐὸ ἕνα σφάλμα διεδέχετο τὸ ἄλλο, Καὶ εἶναι ἀνοιδῶς τὰ ἐπανειλταμένα αὐτὰ σφά» µατα, παὺ ὑπῆρξαν ἡ πραγμα τικἡ αἰτία τῆς καταρρεύσεὼς Προεκλογικὲς ὁμιλίες ὑπομπφίων τοῦ ΛΗ.ΣΥ Τὸ Κεντρικὸ ᾿Εκλογικὸ ᾿Επιτελεῖο του Δημοκρατι΄ κοὺ Συναγερμοῦ ἀνακοινῶ νει τὶς ἀκόλουθες προεκλο γικες ὁμιλίες ὑποψηφίων. Εουλευτῶν τοῦ κόμματος ση μερα Πέμπτη: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Συνοικισµός ἸἉγίου Μάµαντος Γ. Μά- τσης. Ψημολόφου: Λ. ζαχαριά ξης. ΣΙΑ: Χρ. Μελάρης. -.ΌὌλες οἱ συγκεντρώσεις θά Υίνουν στις ὃ μ.μ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Λιοπέ- τρι: Σοφοκλής Χατζηγιάν γης καὶ Κώστας Χριστοδον λίδης. ΚΟΦΙΝΟΥ 8.00 μ.Μ.ῖ Σ, Χ΄’ Γιάννης καὶ οἱ υπο Μήφιοι. Κερύνειας Λάκης αΑ ναστασιάδης καὶ Δήμος Γε ωργιάδης. Κύριος ὅμιλη τῆς ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γλαῦκος Κληρίδης. ΞυλοφαΓΟΥ 8.30 μιμί Χρ, Σολωμῆς, Ν. Μακρίδης, Αγια ΝΑΠΑ 68.30 μιμοῖ Κ. Λόρδος, Π. - Παναγιωτό- πουλος. ᾿Αθλητικὸς 7.90 Ἐ. ΛΕΜΕΣΟΣ. Σύλλογος «Λένας» µ.μ.: Αμ. Φράγκος, Κ. Ρρωτοκρίτου, δης, 3. ᾽Αναστασιαδης, ΑὐΥγ. Παπορές, ΑΝ. Παπαδό- πουλος. | | | | Αἰμ. Μιχαηλί . ΧΑΛΚΟΥΤΣΑ καὶ Μέσα. Γειτονιὰ στὸ Σωματεῖο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» 9.00 μ.μ.: Αἰμ, Φράγκος, Κ. Ἐρωτοκρί Μιχαηλίδης, Α. του, Αἰμ. ϊ 3 Αναστασια- Παναγίδης, ΔΝ. δης, Αὐγ. Παπορὲς, Ν. Πα- παδόπουλος. ᾿Αθπαίνου: Γεὠργι- ᾽Ανδρέας ΛΑΡΝΑΚΑ. ᾽Αντώνης ᾿Ανδρέονυ, ος Γεωργίου καὶ Μαθηκολώνης, -- Ἡ συγκέντρωση θὰ Υἱ᾿ γει στὶς ὃ μ.μ. ΠΑΦΟΣ. Γεροσκήπου: ᾽Αντὼώνης Σωτηριάδης, ἵΓε ὥργιος Παπαδόπουλος, ᾿Αν- τρέας Εὔζωνας, Γεώργιος Παπαδόπουλος (ἱατρός). : λαϊ- καὶ τῆς διαλύσεως τοῦ - : . « κοῦ μετώπου. Ένας ἕνας οὐ ποὠην συνέταεροι ἐγκατάλει- αν τὸ θυθιζόµενο σκάφος σὲ μιὰ, ὕστατη προσπάθειά τους νὰ ἀπεκδυθοῦν ἀπὸ τὶς πελὼ ριες εὐθύνες, ποὺ ὑπέχουν, φορτώνοντας Τες ὁ ἕνας πά- γῶ. στὸν ἄλλο. Μάταιη εἶναι Ἡ προσπάθειά τοὺς. Γιατὶ ὅπως -μαςὶ συλφώ χησαν. καὶ: ἐφάρμοσαν τὸ δια ὀόητο γαὶ ἀντιδημοχρατιὸ Ἱ------ᾱ---ὁ στὶς ἐλογὲς τοῦ 1916, ὕπως ὕλοι μαδὶ σι ὦ- γησαν ἀντιδημοκρατιὰ νά ᾱ- πυκλείσουν ἀπὸ τὴ ἨουἩ τὸ μεγαλύτερο. Ἰύμμα τοῦ τύποι τὰν Δημονρατικὸ Συναγευμό. Όπως τιαζί ἐδημαγώγησαν, ὦ πως ὅγοι μαπὶ μονοπώλησαν τὴ Βουλή γιά ὅ σχεδὺν ὁλ ο: χ]ηρα χούνιά, ἔτσι καὶ ὅλυι μασ. εἶνω, συνυπείθννοι η τὰ, σφάλματα. ποὺ οἱ δικοί, τυὺς. ἐχλεχτοὶ ἔχουν διαπρά- ᾿ Έει”. : Κατώ.ήνοντας, ὁ 3Ἡ. ΝΙαυνί ΔΗΣΥ, δης διεκήουξε ὅτι ὃ τοῦ ὁποίον ἡ ποατοὴ αὶ ὁ- πόφεις ἔχουν δικαιωβεῖ, ὀαοί-| σει ἀκάθεχτος ποὺς µεγαλειώ | δη ἐκλουινὴ νο: ἱ Νίκη τοῦ Αγμυλρατικοῦ ση χαγεοιμοῦ. θά. εἶναι νίκη. τῶν] δυνάμεών, παῦ ἐπιθιχιοῦν εἶτιι νρινὰ καὶ ἀγωνίζοντα ὅμαο-/ γρατιὰ γιὰ, Ἀνορθωτιμί) Αλλαγή, Ποαγματικὴ Ἔτν ψίωνση, ᾿Ισοπολιτεία, ΣΑΞιη- »ρατία, Ἀοϊνωνικὴ Διναιοσί γη καὶ Σωτηρία τοῦ τόπι Πίις ἀπὸ τοὺς μεγάλους αινὸτ' γαυς, ποὺ τὸν ἀπειοῦν. Νίνη τοῦ Αγμιονρατικαῦ Σοναννᾳ- μοῦ θά εἶναι. νίκη τῆς Δύι πρου, | γότητα «ποὺ νἁ εἶναι ἴσέ :θέ- ση νὰ πείθει στὸ ἐξωτερικὸ, ποὺ νὰ ἐμπνέει σοθαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὕσο. καὶ. στὸ- ἔξω- τερικύ». Συνεχίζοντας ὁ-κ. Ἱεροδια χόνου εἶπε Διαπιστώνγοντας { :Κνδέρνη- ση αὐτή τὴν πλήρη: πολιτικὴ καὶ οἴκονομικὴ χοεωκοπία καὶ τὴ λαϊκὴ: ἀπογύμνωση -της:ἄρ Χισε νὰ µετέρχεται ἀπαράδε- χτες μεθόδους. Ετσι στὰ πλαΐίαια τῆς πρῴοεκκογικῆς. ἐκ- στρατείας τοῦ Προέδρου: ἑ- κτὸς τοῦ ὅτι χρησιμοποιοῦν- ται οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἀστυνομικοί, δτµιόσιοι ὑπάλ- λήλοι, ἐκπαιδευτικοὶ κ.ᾶ, πιέ- ζονται καὶ: ἐκδιάζονται γινὰ ἐ- γεργὸ συμμετοχή στὸ κόμμα τοῦ. προέδρου. Όμως ὁ Δη- µοκρατικὸς. Συπαγευμὸς δέν θὰ ἐμποδιστεῖ. Ὁ Δημοκρα- πικὸς. Συναγεομὸς θὰ ἔπιχρα .. τήσει χαί θὰ φέρει «τὴν -ᾱλ- λαγὴς Γιατὶ τὴν ἀλλαγή: τὴ ζητᾶ ὁ λαός. Ὁ λαὺς ζητᾶ πολιτική ζωὴ :μακριὰ ἀπὸ τά παρασκήνια. ὍὉ Λλαὸς ζητᾶ ἀξιοχρατία .καὶ δικαιοσύνη. Ὁ λαὸς ἔχει ἀγανακτήσει μέ τὴν εὐνοιοχρατία. μέ: τὸν πα- οαγοντισμόὀ. Καὶ τὴν πρα- γματινὴ” ἀλλαγὴ. µόνο. ὁ Δη- μοκρατικὸς Συγαγερμὸς μπο ρεῖ νὰ τὴν: ἐπιφέρει καὶ θὰ τὴν ἐπιφέρει. : λΑναφερόμενος στὸ ΑΚΕΛ ὁ κ. Ἱεροδιακόνου µΕἶπε ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ μερικά µέλη τῆς ἡγεσίας του ἔχουν ἐκτραπεῖ ἀπὸ τὰ δηµοκοατι- νὰ θέσµια χαὶ προσφεύγουν σέ μιὰ. προσφιλῆ τακτικἡ- χα τασυκοφαντήσεως ἐναντίον τοῦ Δημοκοατικοῦ Συναγεομοῦ. ΠΛΝΛΠΙΤΟ- ΠΥΛΗΣ: Ἡ ᾽Αμμόχωστος θὰ ἐκατοικεῖτο σήμερα «Μέτρο ἀσφαλείας ἅποτε- λμεῖ ἡ τιτλοπυίηση τῶν σπι- τιῶν πού παραδόθηκαν στούς πρόσφυγες ἢ πού ἔκτισαν υἱ ἴδιον μέ δάση τὴν πολιτικὴ τῆς αὐτοστέγασης, καὶ δέν ἀφβμπολεῖ τὸ δικαίωµα τους γιὰ ἐπιστροφὴ, ὅπως. μερικοὶ γιὰ, ἐντελῶς κομματικούς οσκα πούς τὴν παρουσιάςουν». Τὰ πιὸ πάνω ὑπογοάμμισε σέ ὁμιλία τυυ στὸ χὠριὸ: Σω τήρα, ὁ ὑποψήφιος τοῦ Δημο πρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Ηά γως Παναγιωτόσυύυς, ὁ ὁ- πιῖοτ τόνος ὧτι ἡ ΤΤ Απο” ση τῶν σπιτιῶν ἀποτελεῖ. «τὸ )άχιστα τίμημα γιὰ ὅσα. δει- νὰ. ὑπέστησαν χι ἐξακοκο- ψοῦν. νὰ ὑφίστανται οἳ ἀπύ- κλάηθωι αὐτοὶ τῆς μυίρας ὕ- πυις τούς κατέστησε» ἡ Ἱτουν- χική εἰσθο.ὴ χαὶ ὅπως τούς μετοχειρίτετα Ἡ κνυθερνητικῆ ἀμεωιμν ησίκ». ν τὴν ὁμιλία του ὁ Σ. Πα: χωτόποιύος εἶπε ὅτν πάγια πωζιτικὴ τοῦ ΛΗΣΎΥ εἶναι ἡ δάσους, συνθηκῶν ἴσοπυ- Ἠτείας μέ Ἰηψη τέτοιων μέ- τριων πω νά ἐξισώνεται ἠύση τῶν ἐτυπισθέντων μέ ἐνείνη τῶν ἄλλων. πολιτών, Ἂν ἀποδάλουμε σμὸ ποὺ μοιραία θὰ μᾶς ἐππρεάζει ο) ἕνα σημεῖο, µικρὸ ἡ µεγάλο, ὀφείλουμε νὰ θάλουµμε πρῶτο στὸν κατάλογο τῶν κριτηρίων µας τὴν ἀξισλόγπσπ τῶν ἁπτο- φόσεων τῶν ἀνθρώτων ποὺ ἑἐδετάζουμε. Ἡ ποιότητα καὶ ὦ ὀρθότητα τῶν ἀποφαά- σεων ἑνὸς ἀνθρώτου ἃ ἑνὸς συνόλου εἶναι μιὰ ὑσχυρὴ ἔνδειξη τοῦ εἴδους τῶν ἀποφάσεων ποὺ εἶναι πιθανὸ τὸ ἴδιο ᾱ- τοµο ἡ τὸ ἴδιο σύνολο νά πάρει μµελ- λοντικά. Αν ὅπλαδὺ ὑπάρχει μιὰ ροπὴ πρὸς συστηιματικὰ Ιλάθῃ τότε ἡ πίθανό- τητα ἀποφυγῆς τῶν μέλλον πρέπιει νὰ προθληµατίσει σοόα- Γιὰ νὰ περάσω σ' ἕνα παράδειγµα πρακτικὸ καὶ πραγμµατικὸ ἀναφέρω χα- ρακτπριστικἁ τὸν πρόεδρο Ἡ πληθώρα τῶν «λαθῶν του καὶ τῶν κα- κῶν Χχειρισμῶν ἥταν κάτι ποὺ μπιορού- σαμε νὰ αροθλέφουµε, τὸ καλοκαίρι καὶ ἀναφέρθηκε σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ µέσα µέ τὰ ὁποῖα, ὁ ΔΗΣΎΊ θὰ ἐπιδιώξει τὴν ἐ- Εξίσωση αὐτή. Ἐμεῖς τῆς ἐπαρχίας 'Αμ- µοχώὠστου, συνέχισε, ἔχδυμε ἰδιαίτερους λόγους νὰ ποο- σφέρουµε τὴν ἐμπιστοσύνη µας στὸ Λημοκρατικὸ Ἄννα- γερµὀ. Γιατὶ εἶναι τὸ µόνο κόμμα πού στὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια χειρίστηκε μέ συνέπεια τόὀ πρόθληµα τῆς ἐπιστουοφῆς τῆς πόλεως τῆς ᾽Αμμοχώστου καὶ τῆς ἀποχα- ταστάσεως τοῦ ἑνὸς τρίτου τῶν προσφύγων. Ἐΐναι ὁ Δη- μοκρατικὸς Συναγεομὸς πού ὑπεδείκνυε τὸν τρόπο πού ἂν ἀκολουθεῖτο, σήμερα ἡ Αμ: µόχωστος θὰ ἐκατοικεῖτο ἀπὸ. πούς Ἕλληνες κατοίκους της. ο χμσῦ- ΜΟΥΛΙΗΣ: Πιατὶ ἡ Κύπρος ο πρέπει νὰ ἐμπιστευθεῖ τὸ μέλλον της στὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμὸ περασμένο Μιλώντας, τὸ Σόδδατο, σὲ µεγάλη συγκέν τρωση στοὺς Καπέδες, ὁ ὅ- ποψήφιος δουλευτὴς τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, κ. Ρένος Χρυστοδουλίδης ἐπέ- κρινε τὴν διακυδέργηση τῶν ἀτωσθαλιῶν, τὰ Λαϊκὰ Μέτω πα καὶ τοὺς φορεῖς των, τοὺς ἀντιδημοχράτες ποὺ ἐν ὀνό- ματι τῆς Δημοκρατίας ἀφῆκαν τὶς ᾿Εθνικὲς δυνάµεις τοῦ τόπου ἐκτὸς Βουλῆς καὶ τοὺς ἀνίκανους ποῦ πισωδρό τὸ Κυπριακὸ ἀντὶ νὰ μησαν , τὸ προαγάγουν προς λύση. Διατρίδοντας --- ἰδιαίτερα -- στὴν ἀχαρακτήριστη κοι- γωγικοοικονομικἡ ανά τῆς κωδέρνησης, :ὅμιλη- ος ἔγαιε ἀγαφορὰ στὴν χώ οἷς προηγυύμενο διασπόάθι- ση τοῦ δηµόσυυ χρήματος, στὴν σωρεία σκανδάλων που εἶδαν ἀκροθιγῶς τὸ φῶς τῆς Ἑῃμοσιότητας, στὶς δορύτα τες φορολογίες καὶ στον πλη θωρισµό, στὴν καλπαζονσα πρὸς τὰ ὕψη πὔξηση τιμῶν, βμσκῶν καταναλωτικῶν ἀγα ἑῶν, ποὺ πλήττει τὸ διωτικὸ ἐπίπιδο τοῦ λαοῦ, στὶς ἄνεκ πλ ήρωτες ὑποσχέσεις πυὺ ἀφοροῦν καφτὰ κοινωγιχι: προθλήµωτα. διαδίωσας, ὁ- γείας. παιδείας κ.ᾶ., «Εξάλλου τὴν Βυριακὴ σὲ συγκέντρωση στον Πεδου- λά, ὁ κ. Χριστοδουλίδης ᾱ- γέπτυξε τὸν δασικὸ προδλη ματισμὸτ Ιιατὶ ἡ Κύπρος πρέπει, µέχρι καὶ τῆς Α- ρισταρᾶς ἀχόμη, νὰ ἐμπι- στ ἵ τς τύχες τοῦ παρόν τος καὶ τοῦ ἄμεσου µέλλον- τός ης στὸ Δημοκρατικὸ Συναηερµό. «Ο κ, Χριστοδουλίδης ὑπο στήριξε ὅτι καὶ γιὰ τὴν ᾽Α οιστερὰ τῆς Κύπρου, ἀκό αι θ) ἀπιτέλει πραγματιλὴ εὐτοκτονία, μιὰ ἐκ ογικὴ σιροφὴ τῆς Κύπραμ αρὺς τ τὸν ὑποκείμενι- ἵδων λαθῶν στὸ Ἂν θυμᾶστε τοῦ 1978 ὁ.κ. ἙπαρισιπΠη Κυπριανοῦ. Κυπριανοῦ μ]Π] ἡ ΠΠ ΜΙν Εξἢ ἀριυστερὰ, σὲ περίοδο. ὅραµα τικῆς. ἀγτιπαράταξης τῶν Ὕ περδονάµεων, καὶ σὲ γείτονι- κἡ µας περιοχἠ, μὲ σκαιὰἀ Ευπριακὴ παραγνώριση τοῦ γεωπολιτκοῦ χώρου στὸν ὁποῖο ἀνήκομεν, ΜΗΝ. Νὰ κτίσουµε τὸ ἐθνικὸ καὶ πολιτικό µας μέλλον «Στὶς 24 τοῦ Μάη, καλεῖ- ται ὁ λαὸς µας νὰ δώσει ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς πλάνους καὶ δηµοκό- πους, στοὺς κάπηλους τοῦ ἱδρώτα τῶν ἐργαζομένων, στοὺς καµπιναδόρους τῆς πολιτικῆς πλεκτάνγης καὶ : στοὺς γοθευτὲς τῆς δημο χρατικῆς παρ .. Κολεῦται νὰ κτύσει ὁ ἴδιος μὲ σιγου ριὰ τὸ πολιτικὸ καὶ ἐθνικὸ του µέλλον». Μιλώντας σιὸ Σωματεῖο «ΑΣΙΑ» Λύσης, στὴ Λεμασὸ προχθὲς Δευτέρα, ὁ ὑποψγή- φιος Βουλευτὴς τοῦ ΔΗ.ΣΥ., κ. Χρίσις Σολωμῆς, µετέ φερε, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε ἀρχι κἁ «στὸ πιὸ πάνω, θερμὀ γω ΡΟΗ ἀπόρρυτε τὸ ἁμεφρικανοκ πλαίσιο γι τὴν Κύπρο Χχωρὶς προθλτιµατισµὸ. Ἐὖκε µέχρι τότε διαφα- νεῖ ἡ σταθερὴὶ (ρογὺ του πόλαιες καὶ λανθαομένες ποὺ µπορο ἐπιφάνεια ον νὰ ᾿ Δημοκρατικοῦ μη ᾗ δν κ εἴχε ἀνακαλύψει τὸν Μεγάλο Ἐγκέφα- λο. Όπως ἀποδειθαππκε λίνο ἀργότερα, τέτοιος Ἐγκέφαλος δὲν ὑπῆρχε. τίθετα αὐτὸ ἦταν μιὰ φανταστικὴ Ιστο- ρία τὴν ὁτοία μὲ τέχνη ἡ ἡγεσὶα τῆς ᾿Αριστερᾶς πρόσφερε νοῦ. Αὐτὸς ὅμως χωρὶς καθυστέρηση ἕ- τρεξε νὰ τὰν., ὁτποκαλύφει χωρὶς καµ- μιὰ ἔρευνα καὶ κανένα σοδαρὸ προθλη- Ὁ ἐπιπόλαιος πρότος συμπεριφορᾶς τοῦ κ. Κυπριανοῦ «ἔδείξε γις δὲν ῆταν σὲ θέστι νὰ πάρει σοθαρὸς ὁποφάσεις καὶ ν’ ἀντιληφθεῖ τὴν οὐσία τιολλῶν πρα Νµότων. Έτσι λάους µΏνες ἀργότερα ἤταν µοικραῖο πὼς ὁ ἴδιος ἄνθρωτιος θ' αναδοανγλικὸ κανένα γυστικὸ μήνυμα τῆς. γίκης «τοῦ Συναγερμοῦ στὴ συγκέντρωση, Ὁ κ. Σολωμῆς εἶπε στὴν ὁμιλία του ὅτι «ἡ καταστρο φιχἡ λαΐϊαπα τοῦ ««αϊκοῦ Μετώπου «στὴ διάρκεια τῆς ἁμαρτωλῆς µπενταετίας ἕκα νε «πράγματα καὶ θαύματα». Τὶ νὰ πραλάδει κανεὶς Υ’ ἅπα ριθµήσε Ἑνὸς κακο μύ ἔπονται». Στὸ ᾿Εθγνικό µας θέµα ἀνέ φερε ὁ κ. Σσλωμῆς ἡ ἀσυνάρ τητη καὶ ἀλλοπρόσαλλη το- ποθέτηση τῆς Κυδέρνησης Κυπριανοῦ καὶ τῶν ᾿Ακελι- κῶν κι ἄλλων συνεταίρων της, πάνω στὰ διόφορα θέµα τα, μᾶς ἔχει ὙΥελονοποιήσει καὶ ἀποδυγαμώσει οἱ ΄ δαθμὸ πολὺ ἐπυόνδυγο, σεις καὶ οἱ ὁραμαπνομοὶ τοῦ ἐξαχοτάτου Προέδρου µας, ἓν εὔδει ἀποκολύψεως χοῦ φά γέρωσαν συνω- ματικος τὴ μά μέ ρα, τὴν ἄλλη τὸν γιγόντωναν νὰ «μιλάει Ἓλλη γικὰ» οτὸ ὀεροθρόμο τῆς Λάρνακας γιὰ Υ) ἀκαλουθή- σει τὸ ὤγρο μακελὸ τῶν Αἰγυπτων Στρατιωτῶν, Τὸ ἴδια µογαλάνκα πί- στεφε ὅτι μὲ τὴν εὐτωχὴ χα τάληξη τῆς ἀπαγωγῆς τοῦ λΑχιλλέα τῆς Κύπρου, µπὀ ρ6σε γἀ καλύψει καὶ τὴν ἀνά λογη «Αχίλλειο Ππέρνω κι ἔτοι γὰ παραμένει ποϊλιτικὰ ἄτρωτος. Τοῦ ἐνέπνευσαν τὴν µεγαλοφυὴ ἴδέα νὰ δια. χωρίζει εἰσδαλὲς ξένων στρα τευµάτων σὲ ἄλλες χῶρες σὲ καλὲς καὶ κακές. Ἐπὶ τοῦ διαχωρισμοῦ τούτου Πρῶτος Σύµδουλος τὸ Κομμουγιστι- κὸν ΑΚΕΛ. Κατὰ κοινὴν ὁμολογίω ὅ- λων τῶν νλαϊκαμετωπικῶν Συ ψετοί, τῆς Κομάνας τὸ Ἐθγικὸ Συμθούλιο κατάντησε καφενεῖο. Συνεχίζοντας ὁ κ. Σολω- μῆς εἶπες Καλοῦμεν ὅλους ἀνεξαιρέ- ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΙ Ὦ ΠΗ.ΣΥ. θὰ πύήρει µέτρα γιά τούς πληγέντες το. ἐκ τῶν ἸΑντιπροέδρων τυῦ. ΔΛΗΣΎ καὶ ὑποψήφιος θουλευτὴς στήν ᾿Επαρχίά Λευ χωσίας χ. «λέανδρος Ζαχασιά δης, ἀπαντώντας σὲ ἐρωτῇ- σεις κατὰ τὴ διάρκεια πφοε- χλογικῶν του ἐξορμήσεών, ᾱ- πάντησε τὰ ἀκύλοιθα σὲ σχὲ ση μὲ απφόσώπα ποὺ εἶναι αἱηγέντες ἀλλά ὅχν ἐκτοπι- σθέντες: «γα ἀπὸ τὰ πυκκὰ σούα υά θέµατα μὲ τὰ ὑποῖα ποί- πει νὰ καταπιαστεῖ ἡ νέα Ἠωαυλὴ θά πρέπει, κατὰ πο τεριύτητα νὰ, εἶναι τὸ θέμα τῶν α)ηγέντων. Ἀ[έσα στὰ απ/αίσια τῆς πο: πικῆς γιὰ δίνη χατιο! τῶν. θαρῶν. ποῖ δημιο ύφγτησε ἡ Ῥούσχινη εἰσθομὴ. ἡ τάξη αὐτῃ πφέπει νὰ τύχει εἰδικῆς μέριαγιος, Νάά εἶναι παραδε: χτύ πὠς ὑπάρχοιν πω έντες ποὺ εἶναι. ἔχτυπισθέντες ὕπως ῥπάυχουν. ναὶ αλαπέντες πυῦ δὲν εἶναι ἐχτοπισθέντες. Επ: στείωυµε αῶς παρά αξ τὰ, µέτοα πα πρέπει νά 1 αθοῦν πια περαιτέρω ὀνακυῦ ύ1ση τῶν ἐγτοπισθέντων πιέ πει νὰ η θυῦν λα μέτρι αιὰ, ὅσονς εἶνιαι αληνέντες χο οἷς νὰ, εἶναι κα εχτοπισθεν- πες. Ὡἰδικά γι αὐτὴ τὴν τάθι τῶν ἀνθρώπων πρέπει ἡ έα ἨῬουη. νὰ «απροώθήῆσει νοµοθε σία γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων ποὺ θρίσχονται στὰ πατεχόπε ὧν, 5 χρατικὴ ἐγγύηση θά μποροῦν οἱ ἄνθρωποι αὖτοί νά, προσφέρουν τὴν περιουσία τους. στὰ χατεχόμενα σὰν ᾱ- σάλεια γιὰ ἐξασφάλιση ὃα- ποῖ χρειάζονται εἴτε νὰ γὰ ἐπαναδραστηριοποιή: θυῦν ἢ ιά νὰ απουδάσονν παιδιά, Ἡ ιά νά παντρέῳαυν γόρες. ναι ἀπαράδεχτο ἕ- πτὰ ὑλόκλησα, χθόνα μετὰ τήν Ταύρχινη εἰσθοὴ ἡ τάξη αὐτὴ τῶν ἀνθρώπων νά δεινο πιθεῖ καὶ νὰ τοὺς λέμε ὅτι ἡ περιουσία τους στὰ κατεχό γείων πενα --- µενάλη ἢἨ μικοὴ -- ο ψν σαν δεν ἔχει 2αµμια άξια, Ενω Βέια στοιχειώδαὺς ην κῆτ διραιοσύνης νὰ ὃ- πάρξει μέριμνα κά Υν αὖν τούς.. στὸν κ. Κυπρια- σρὸς τὶς επι- ἀποφάσεις προσφόρουν κάιοια ὀλλὰ ὁπωσδήποτε ὄχι οὐσία. Ἂν- Οἱ πολΙΙκοι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΙΛΙΔΗ Πόρα ὅμως ἀπὸ τὰ δυὀ συγκεκρὶ» µένα παραδείνµατα ποὺ ἀνάφερα πιὸ πάνω ἡ σειρὰ τῶν γεγονότων ποὺ ἄκο- λούθησαν τὶς πιὸ πιολλὲς ἀπὸ τὶς ὧπο- φάσεις τοῦ κ. Κυπριανοῦ ἔχουν δω ὅΠ- νης ἀπόφασης, ων κι ΗΝ τως, τοὺς Ἐθνικὰ σκεπτοµέ- γους Ἕλληνες τῆς Κύπρου σὲ μιὰ ἀγωνισιικὴ σαπό- ρευση. Τοὺς ἁπλώνουμε ἀν- δρίκια τὸ χέρι σὲ συγαγωνι- στικὸ σφίξιµο, ὅπου κι ἂν τώ ρα στεγάζονται κομματικἀ Ὁ χῶρος τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴ σωτηρία µας ἔχει πολλλοὺς στίδους. Ὁ καθένας µας «εἷ- ναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι δε- κτὸς νά ἀγωνισθεῖ, λΑποτεινόμαστε Ἰἰδιαίτερα στοὺς ς τοῦ ΑΚΕΛ. Εἶναι χιλιάδες ᾽Ακελιστὲς ποὺ σήµερα εἶναι ἀποφασυσμένοι νὰ παρακούσουν τὴν ἐντολὴ τῆς ἀρτηριοσκληρωτικῆς ἡγε σίας τους. Ἡ ἡγεσία ἡ ᾽Ακελικὴ, γιά κομματικοὺς καὶ µόνο σκο- ποὺς πευρᾶταν πάντοτε νἁ ἀποκοιμύσει μὲ «φθηνά ουνθή µατα ποὺς ὁπαδοὺς της, Δὲν ἐνδιαφέροται πραγµατικό Υιὰ τὴν σωτηρία τῶν προσφύγων, Κάλλιεργε τὴ μισαλλοδο- ξία καὶ τὴν κομµατνκὴἡ ῥἐἔπι κράτηση, Δὲν ὑπάρχουν µε ταξὺ µας, ὅπως σᾶς ὑποδόλ λει ἡ ἡγεοία, προδότες καὶ πατριῶτες. Εὔμαστε ὅλοι πρὀ σφυγες μιὰ ὀκατανίκητη ἐπυθυμία) Νὰ πατήσουµο ξα νὰ τ' ἁγιαομένα µας χώ ανν Ὅ Κυπριακὸς Λαὸς ξερει ποῦ θά δώσει τὴν ΨΠφο του «Δὲν δεχόµεθα λύση ποὺ νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὴν ἐπιστρο φἠ ὅλων τῶν προσφύγων στὶς πατρογονικὲς ἑστίες ὑπὸ συν θῆκες ἀσφαλείας. Καὶ τοῦτο δὲν δὰ πετύχουμε ρίχνοντας πίσω τὰ μαλλιά µας ἀλλά μὲ ς α πολιτικἠ, μὲ συνέ- πεια, μὲ τιµιότητα, κότητα ποὺ µόνο ὁ Ἑλαῦκος Κληρίδης τὰ ἐγγνᾶται. Τὴν ἱστορία τῆς φυλῆς µας, τοὺς ἀγῶνες γιὰ λεφτεριά, τοὺς διεξήγαγαν πάντα οἱ ᾿ἘΕθγνικό φρογες. Μαἱ νἁ εἶστε δέδαιοι πὼς ἂν ξαναχρειασθεῖ νά ξαὶ ναχύσουµε τὸ αἷμα µας γιὰ τὸ ξεσκλάδωµα τοῦ τόπου μας, πάλι ἐμεῖς θὰ τὸ χύσου µε καὶ ὄχι αὐτοὶ ποὺ πάντα ἔλειπαν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τῆς πατρίξας µας, ποὺ ἔλει- ψαν ἀπὸ τὸν ἀγώνα τῆς λευ τεριᾶς, τὸν ἀγώνα τοῦ 1555 1999», Τὰ πιὸ πάνω τόνισε μι]λών καὶ τὸν κοροΐδεναν, Συνεχίζοντας ὁ κ. Τεώργι άδης εἶπε : «Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι δε που]ᾶμε πατρίδες μὲ τὸ νὰ ζητήσουμε νὰ τιτλοποιη θοῦν οἱ γατοικίες τῶν σύνο: κισιῶν καὶ τῆς αὐτοστεγάσε ως. Τὰ σπίτια αὐτὰ, μᾶς ἆ- χήκουν γιατὶ κτίσθηκαν μὲ δοήθεια τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Λύσης. ᾽Αλλὰ ἡ ᾿Ακελι- κἠ ἡγεσία μᾶς θέλει πάντα σκλάδους καὶ ἀγτήμουες γιὰ γὰ μᾶς ἐκμεταλλεύεται σὰν τοὺς Πυλωνους ᾿Εργάτες. Δὲν ξεγράφουµε πατρίδες ἐ πεδὴ θὰ μᾶς δώσουν ἕνα σπίτι. Οὔτε τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο ιὲ τὰ ἀργορὰ µαχαι ροπήρουνα νὰ μᾶς δώσουν δὲν τὸ ἀνταλλάσσουμε μὲ τὸ ΠΟΜΠΗ ΜΕ μὲ θετι ᾖ μιουρχώσει τὸ τεκµήάριον τῆς λανθασμέ ἼἜτοι κι ἐμεῖς ὅπως κι ὁ κάθε ΨΠ. φοφόρος ππγαίνοντας οτὴν κάλπιι τιρὲ« πει νὰ θαθμολογήσουμε τὸν κ. Κυπρια- νοῦ ὄχι μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι πιθανὸ να εἶναι ἕνα ἔντιμο κι ἁδικιμένο ἄνθρυ- πόκι ἀλλὰ μὲ «δάση τὶς ἀτοφάσεις του γιὰ συνωμµοσὶες, φουσκες, ἁἀποοτασὶες, ἀπορρίψεις σχεδί ὅλων τῶν ἄλλων εἰδῶν τὰ πορᾶά- δοξα ποὺ εἴχαμε τὴν ἀτυχία νὰ γνωρί- σουµε ὁτί αὐτόν. ΙΙ ΗΜΜΗΜΗΙΗ ἐγκεφάλους, πεπονό- ΡΩΜΗ ΜΗ πὰ φτωχικὸ Ὑαλώδι τῆς Κερύ γειας, τοῇ Καραδᾶ, τῆς Λα πήθου καὶ τοῦ Καρμίου, μὲ τοὺς τάφους τῶν Υονιῶν µας, μὲ τὴν γῆ τῶν ποτέρων μας. τας στὴ συγκένίρωση τῆς Λάρνακας ὁ ὁ ος. λευτὴς τοῦ ΔΗ.ΣΥ., Μ.' Δῆν µος Γεωργιάδης, ὁ ὁποῖος τόννσε ὅτι ὁ λαὸς ἔχεν ἄδη δώσει πὴν ἁἀπάντησή του στοὺς ἀνθρώπους ποὺ γιὰ πέντε Χρόνια τὸν ἐνέπαιζαν ματα». ΑΚΡΟΥ: χρεἰάζεται ἰσχυρὴ Κυθέρνηση «Πανικοθλημένοι οἱ πολία τικοὶ µας ἀντίπαλοι νιὼν θουν τὸ ἔδαφος νὰ σείεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους γιατὶ Θλέπουν πὼς ἡ ὥρα τοῦ λαοῦ, ἡ ὥρα τοῦ Αημο κρατικοῦ Συναγερμοῦ (ἔχει Φθάσει. Κι αὐτὴ τὴν ὥρα δέν ἔχουν νὰ παρουσιάσουν ἀπολύτως τίποτα στὸ λαό. Τρανταχτές ἀποτυχίες, σκάν δὅαλα καὶ ἀτασθαλίες ἦσαν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς πεν ταετίαος ποὺ κυδερνοῦσαν συνεταιρικὰ τὸν τόπο, Οἵ ὑποσχέσεις καὶ τὰ συνθήµα τα ποὺ κυριάρχησαν κατὰ τὴ δασιλεία τους, δέν ἆ- ποδείκτηκαν ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἐπιλύσουν τὰ προδλήµατα τοῦ τόπου. Αντιθέτως ἡ εὐσννείδητη ἀσυνέπεια τους ὁδήγησαν τὸν τόπο σὲ ἁνυ ποληψία στὸ ἐξωτερικὸ καὶ σὲ μαρασμό στό ἐσωτερικό. Γιὸ μᾶς εἶναι ὅλοι συνυ πεύθυνοι, Γιατὶ ὅλοι μιαζὶ συνυπῆρχαν,. ὅλοι μαζὶ ἆπο φόσιζαν, ὅλοι μαζὶ ἐξαπά- τὸ λαό». τησον Τὰ πιὸ πάνω τόνισε σὲ ὁμιλία του στὸ Καϊμακλί, ὁ ᾿ΕἘπαρχιακὸς Γραμματέας ποῦ. ΔΗΣΥ, ὑποψήφιος 6ου λευτὴς κ. Μιχάλης ᾽Ι[ακὼ- 6ου. Χωρὶς καμία Ὑ«ἀμφιθο- λία, εἶπε ὁ κ. ᾿Ιακώδου, ὁ τόπος µας ἔχει ἄμεσην κἆ- νάγκη ἀπὸ µμιὰ ἰσχυρὰ Κν θέρνηση. ᾿Απὸὰ μιὰ Κυδέρ νηση ποὺ θὰ στηρίζεται στὸν λαὸ καὶ στίς δικὲς του δυνάμεις. ᾿Απὸ μιὰ Κνδέρ νηση ποὺ µέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ θὰ τῆς ἐπιτρέπει νὰ, λαμθάνει τὶς ὀρθές ἆπο Φάσεις καὶ νὰ χοράσσει τὶς ὀρθές πορεῖε. Κι’ αὐτὴ τὴν Κυθέρνηση µόνον ὁ Δη µοκρατικός Συναγερμὸς µπο ρεῖ νὰ προσφέρει στὸν τό- πο, Εἶναι σ᾿ ὅλους γνωστὰ τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς ποδηγετήσεως καὶ ἐξαρ τήσεως τοῦ προέδρου Κυ πριανοῦ ἀπὸ τὴν ᾿Ακελικὴν ἡγεσίαν. Αν ὁ πρόεδρος Κυπριανοῦ δέν ἦτο τοποτη ρητὴς τοῦ κ. Παπαϊωάννου στὴν προεδρία, αὐτὴν τὴν στιγμήν ἡ ᾽Αμμόχωστος του λάχιστον θὰ κατοικεῖο ἆ- τὸ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους της. Αν ὁ κ. Κυπριανοῦ δὲ ἦτο ἐξάρτημα στὰ χέ- ρια τῆς κουμμουνιστικῆς ἡ- γεσίας, ὁ τόπος δέν θὰ Βρισκόταν μπροστὰ στὰ τρο µερε ἀδιέξοδα ποὺ σήµερα ἀντιμετωπίζει.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Τρεις Σουηδέζες παρέσυραν 70χρονο βοσκό 8p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτική 1,8p
Η ΜΜΑΔ φρουρεί πανώ του ΔΗΚΟ 8p
Δεν πρόκειται να παραιτηθεί ο Κυπριανού 8p
ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ: Μειωμένες παραγγελίες αμιαντοσωλήνων Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
Πρόσφυγα Κερυνιώτη... Πολιτική 8p
Νέες εισηγήσεις του κ. Βορκά για την πάταξη των σικέ αγώνων Αθλητισμός 7p
Η μάχη για την 5η θέση δημιουργεί τα προβλήμτα 7p
Η Σαλαμίνα 3-1 το ΑΠΟΕΛ και είναι το πρώτο φαβορί Αθλητισμός 6p
ΦΕΥΓΕΙ Ο ΠΟΛΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ κ. ΒΟΝΛΥ Αθλητισμός 6p
Λογικές απαιτήσεις θα υποβάλει η Ένωση 6p
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ Πολιτική 3p
Πολιτικά κριτήρια και προτιμήσεις Πολιτισμός 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
πρόσωπα στον κόσμο Πολιτισμός 2p
Η ωραία Ελένη 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Δεν έχουν αρθεί οι παρεξηγήσεις Μιλτιάδη - Αυξεντίου 1p
ΛΟΡΔΟΣ: Έγινε κομπίνα σε βάρος των Βαρωσιωτών 1-2p
Εισβολή «κουφής» σε σπίτι προκαλεί πανικό 1p
2 χιλιάδες πρόσφυγες αποθέωσαν τον Κληρίδη 1p
Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ Πολιτική 1p
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 1p
Η δήλωση μετανοίας 1p