Σελίδα 10 Μὲ τέρµπατα τῶν Ὄρφαν Ο6ΟΛΥΜΗ τὸ ΒΙζΕ. Ἡ Οµόνοτια απιπσπαπασσπποαππασιιαακακιοιαπυικαππωωώ ΙΑΚΟΣ ΑΝΕΤΙΤΑ 4 ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Τὸ ὅτι ἡ Ὁμόνοια ἐλέγχεται ᾱ- πὸ τὸ ἂΚΕλ καὶ ὑπακούει πιστὰ στὶς ἐντολὲς. του ο) ὅλους τοὺς τομεῖς ὅλους. Τὸ ὅτι τὸ ΑΚΕΛ ἁἀναμειυνύυεται σοθδαρὰ στὰ ποδοσφαιρικὰ µας πράγματα εἶναι εἶναι γνωστὸ σ' ΄ σχετικὸ ᾿Ομόνοια ἔρχεται Κομομυνιστικὸ Κόμμα, τὸ ὁποῖο σε (φωτογραφία), ποὺ κυκλοφόρπσε στὸ ἐξωτερικὸ στὰ αλαίσια τῆς προεκλογικῆς του φυλλάδιο ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙ ΟΥ. 175 ΔΕΙΛΙΝΗ’ ἁτιὸ τὸ ἴδιο τὸ οὔ - Μουσουσλάκη ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΛΑ 20 Α ρΏς Ὁ Ὀλυμπιακὸς Πειραιῶς τρεῖς ἁγωνιοτικὲς σταθερὰ κατὰ 4 «θαθμούς τοῦ δεύτερου στὸν πί-νακα Ἂρη κα - Καστοριά 3-1 Δόξα - ΑΕΙ 2-20 ΠΑΟ Παναχαϊκὴ 50 πρὶν τὸ τέλος τοῦ πρωταθλήματος προπγεῖται ι 5 τῆς ΑΕΚ. Ὁ Ὀλυμτπσκὸς κερ- Αντίθετα στὴν ζώντι τῶν Π ἀποικαβύπιεεῖία: µόνο Του -λς δοῦμε ὅμως τὶ ἀναφέρει σχετναὶ. ἀντα- πόκρισπ ποὺ πήραμε ἁπτὸ τὴν Πάτρα. κκι- 5 Άκεα ΄ ΧΗΠΝΙΑ ΣΤΗΝ ΧΠΗΗΡΕΣΙΑ του ΝΑΌΥ ς Δαχκύαρια ὀροσαον- ζα νάικοων .ορ- τονὠσινν . Αγαπητή Σύνταξη, Αποστόλλω τὸ πιὸ πάνω ἔντυπον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἔκ δοση τῶν ἐδῶ ὑποταντικῶν τοῦ ΑΚΕΛ, ποὺ παρουσιά ζονται ὡς «φίλοι τοῦ ΑΚΕΛ». Εἶναι ἕνα χομµάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μοιράζουν γιὰ τὴν προ εκλογικἡ ἐκστρατεία τοῦ Α- ΚΕΑ μὲ ἔμόλημα - σύνθημα «ΑΚΕΛ -- πρῶτο κόμμα». Σ᾽ αὐτὸ φαίνεται χαθαρὰ ποιοὶ πομματικοποιοῦν καὶ πολιτικοποιοῦν τὰ πάντα. ἸΑ κ» αυ επενγχεῖοι ἐπίσις γνωστὸ τιαγκοσµίως. ἑκστρατείας, παρουσιάζει τὴν ὉὍ- το ΑΝΕΝ Ἐμηνχωτην και καὶ ο δν” ὰ μρξ µόνοια σὰν τὸν ἐκπρόσωπο του χντάς κάθε Αχώνα μας μονο ο Φυσικὰ, κατὰ καιροὺς ὑππῆρόαν .ς τν - λαικοῦ Κιν Ἅματο , ’ 1 : στὸν ἀθλητισμὸ ὅπως τὸν ΠΟΓΟ στὸ τοῦ Λαικοῦ͵ μας -- ἀπὸ τὸ κό α µερικὲς ἀνετιτυχεῖς διαψεύσεις. κόσµο τῆς γυναίκας, τὴν ΕΚΑ στὸν τό ΑΚΕΔ παφόν ὁὲ κά δι Λαίκο αρι- ΠπΠῃ Τώρα ἡ πλέον τρανὴ ἁπόδειξπ ἁἀγροτικὸ τοµέα καὶ τὴν ΒΔΟΝ στὸν όλη να. 2 ὠνωὈκατικό κύνν ο 3χφοτις γιὰ τὸ πῶς τὸ ΑΚΕΛ ἐλένχει τὴν Χχῶρο τῇς νεολαίας. ο χνναζαὸ μμ 5 τς έκδ. , , ο ν | ο «να». 99 ! Ν ὔ «Ἔνωεν Κναφίως ν Μαφνοιών α, ων ον --. Πολιτικό κινα «οι νι Έλιβία οµκθκρατίικη Οφθίδωώθση κυέθλήκας, κορτ» φυσικὰ κάτ.). Αὐτὸ θέλει σίγουρα. Τιὰ νὰ µπο ρεῖ νὰ ψαρεύει σὲ θάλα γερά. Τό αὐτὸ στὶς ἀνανοινώσεις του. ποὺ εἶναι µακροσκελέ- στατες πιθανόν Υιὰ γὰ δαρι ονται οἱ ἀναγνῶστες νἀ τὶς διαδάζουν μιλᾶ γιὰ ὅλα, ϱ. οτὸ Φόλπρο εἶναι θἐδαιος πρωταθλη ἀφοῦ ὁ ᾿Ατρόμητος νίκησε τὸν ΟΦΗ 1----0 καὶ ἔπιασε τὴν ἵπα- ποὺ συνετρίθνπ ὁτὸ τὸν Παναθηναϊκὸ μὲ 5--0. δίζοντας τὴν Καδάλα οὐραγῶν ἡ µάχπ φούντωσε πάλι πὸ τοὺς ἀγρότες, τοὺς ἐργά πες ὡς τὸν ᾿Αθλητισμό, Τὸ κατάντηµά τους εἶναι γελοῖο τῆς τελικῆς φάσεως τοῦ ΓΠα- νευρωπαϊκοῦ Πρωταθλήματος (ιστὸ ὁποῖο μετέχει καὶ ἡ Ἔ- θνικὴ Ἑλλάδος, ναχαϊκὰ στοὺς 3 6. Μιὰ Παναχαϊκὴ 0ἱ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1900 ἀλλά συνάµα κι ἐπικίνδυνο, Σλατίθετα ἡ Κόοινθος πῆ- Ι4. ΠΑΜΙΩΝΙΟΣ 26 διότι ἡ πολιτικοποίηση τῶν ϱε πολύτιμο δαθμὸ ἐκτὺς ἕ- 5. ΚΑΒΑΛΑ 25 . ν - πάντων Ἰαθὼς καὶ τῶν προ- δρας ἀπὸ τὸν Πανιώνιο 0--0. Ιό. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23 Τὴ ἠποτελέ6 ματ τοῦ ΠΡΩ-Π0 ληµάτων τοῦ Λαοῦ ἔχει Ἀ τὸ Φάληρο ὁ Όλυμαι {7. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2ἱ σὰν ἀποτέλεσμα τὴν μὴ ἐπί , αχὸς χωοὶς δυσκόλία «νίκησε Ι8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2ἱ Φοσή τους, . πὰ δέχεται ὅλα (πιθανῶς καὶ τὴν Καθάλα. 2--0.: Τὰ τὲομᾶ 1. ΑΠΟΛΛΩΝ. -- πΑαοκ 1--ο. 1 Πιστεύω ὅτι ἀπὸ τὴν στι- τὰ δολλάρια τῆς ΣΙΑ) τὰ τα τῶν Ερυθρολεύκων πέτυ- - | 2-1: Ἱ Ὑμὴ ποὺ ἕνα συωνδικαλιστι- ἀπορρίπτει ὅλα, καὶ γενικά χαν οἱ Κουσουλάκης καὶ ὃ 2. ΑΡΗΣ --ΜΑΣΤΟΡΙΑ κὀὸ πρόδληµα πολιτικοπονεῖ- ὀκολουθεῖ πιστά τὴν ἀρχὴ Ορφανός. ΜΟΝΟΦΘΑΛΝΟΣ 3. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ. ---. Ορ 1---- Ἱ ται, ἡ λύσης του εἶναι. πολὺ θμε Ὃ γιὰ νὰ χατσλα ἕ πο Ὁ Ἂρης παρὰ τὴν ὕ- Δ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ --- ΛΑΡΙΣΑ 3--0 δύσκολος ἂν ὄχι ἀδύνατος. νοσρεἈεγο. πετοχή που Ὕλησε δώσολα ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΣΟΣ 5 ΛΟξα ΔΡΑΜΑΣ --ΑΕΚκ 2-2 Χ μήπως «τὸ ἐπιδιώκει τὸ ΜΗ θέλοντας νὰ µακρηιο ο ο ὁ ὺ δι ίνεται δεξιὰ ὅταν ἡ ἀκόμη παίμτ οὔ ΠΑΟΚ πέτυχε τὸ τὴν ποαὸ μα. ε. λα σαηρασικότησας ο ος 6. ΠΑΟ --- ΠΑΝΑΧΙΑΊΙΚΗ 601 η τὴν μὴ Ἀνση ο Εν ον ο ον κ : Έφανος που σισµβινς .ε μαι τα ταν μη ης το : χ µατα τῶν νικητῶν πέτυχαν σέντεο μπακ τῆς Ἐθνικῆς ΜΙΟΣ --- ΚΟΡΙΝΘΟΣ χ προθληµάτων τοῦ τόπου, ὦ µου Ὄψη. µστεύω ὅτι τ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο τέρµατα τῆς νίκης τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ ἐπὶ τῆς Καθάλας, οἱ Κούης καὶ Ζήνδρος τὸ δὲ Ῥερμανίας, ὁ Χάννε, ποὺ 7. ΠΑΝΙΩΝΙ 0--0 1 ὅτε νὰ παρουσιάζεται σὰν ΑΚΕΛ θὰ φόρει μιὰ ἀλλαγή, Ἡ - γκὸλ τῆς Καστοριᾶς ὁ Αίντοι] πραγματοποίησε «τὸ ντέμποῦ- 8. ΣΕΡΡΕΣ -- ΕΘΝΙΚΟΣ ὃ--ᾱ ὁ σωτήρας µας μὲ τὸν περί Τὸ θέµα εἶναι τὶ εἴδους ἀλ χος, το του στὸ 2-1 ἀπὸ τὴν Ώρα 9 ΑΧΑΡΜΝΜΑ΄Ι ΚΟΣ. --- ΑΙΓΑΛΕΩ 1--ἶἰ κἁἅ φημο «σοσιαλιστικὀ του μµε- λαγἡ... Διότι ἄλλο ἡ ἐξενι Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΕΛ . Ἡ ΑΕΚ κῆοε σρυδαία Μλία, ἔχει ἕνα μάτι, Καὶ φυ 10. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ --- ΡΟΔΟΣ, Δ--Ό 1 τασχηματισμὸ» Νά παρουσι ξη, ἄλλο ἡ κατρακύλα. ο Ἰο αλα ἁμιὰς έδρας ἀπὸ], ο παδει μαώττα Γαω], Ἡ, ΑΒΕΛΛΙΝΟ --ΡΟΝΑ Γι Χ ὀζεται σὰν κόμμα τῆς φωχο ος α .- - αν ως ο [κο ον λα. δἷς ει, οι ολο ο : σχεδὸν, τὀκπρόθλημά πάν. αν. : , , λογιᾶς (γιὰ τὰ ἑκατομμύ- τίμηση, νο 3 ο Ἅᾖῄῄῆυ---υ- ὅ Ἐιὶ ὦ ὥΝ αξ ἡρ βαν άλας : δν μας οἲνι δω Ἴδ ΚΑΠΑΝΜΤΖΑΡΟ -- ΙΝΤΕΡ: 0--0 .Χ. ἕ νε κωδέντο, ο ὃν ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ νο, . μα «Σαρώξύιὸς ὁ Ἠαναθη- Τοῦ ἀξίζουν ἀσφαλῶς συγχα 13. ΟΥΜΤΙΝΕΖΤΕ, --«ΜΑΠΟΛΙ 2--Ί . τὸ ῶ Ἡ κά νὰ - 5 Φουγὼς, ἅ- Τ{άτρας, πο. 8 ν / Ὕοικος συνετρυψε την Πανα οητήρια. Όπως καὶ τοῦ Ντέρ ει πμ χανη ὄ κα. ΤΗΥ θύθισε -6αλ, τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ προ , ᾿ - ἱ ὀνόμη πεαιοσρσσοο οι ο Γ΄ πονητῆ τῆς Δνειμῆς Ἐεομανί- ΠΑ ΤΟΥΣ ΆΑΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΕΟΣ , : : κίνδυνη ξώνη΄ πῆς. διαθαθµί-{[ ας, ποὺ ὄχι µόνο κάλεσε τὸν : | ) ᾿ | σας, --. λέ ο Ἀάννες, ἀλλὰ καὶ δηλώνει ᾱ- - 9 .”. ς / / νΟλνη επι ποσεὰ οματα» περίφραστα: «Ἔχω ἐξαιοετι- ε π ν ω.α άς 5 ο-ϱἱ 3Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Χάννες μον, 8 κ : .. καὶ εἶμαι θέδαιος, ὅτι θὰ 6ο Άρης -- αστορια Στ ηθήσει ἀποτελεσματικὰ τὴν ὁ Δόξα --- ΑΒΕ 2-5 µάδα στοὺς προσεχεῖς ἀγῶ- στη το ον ση γες της». το Χάννες ἀνήκει ΟΥ τ στὴν ΕΣκλάντμπαχ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Κ. Ατούμππος -- ΟΦΗ 19 η π 5 ἳ Πανιώνιος Ὃ .. | Σέροες --- Ἓθνιος | ' , ο ο ο οὗ πυες στην πρατιο μοσπ ς ίρας µγία διεµορφώθη ὡς ἑξῆς: ὁὸμ ἐν ὄψει τῆς µεταδά- ' κ. ᾿Ιακωδίδης ἀναχωσεῖ ἐν- ΑΠΟΕΛ [ο 32 σεώς της στὴ Ρωσία τὸν ]- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ᾽ ΜΛΡΙΝΕΡ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ τς να ῥθδομάδος γιι τὴν ο ο π :5 μμ κα, μα αὐτὴ τὴν ἐν ”-ο-- ͵ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ :Τρα ' παραστει στὶς ΝΑΔ µάδα οἱ προπονήσεις τῆς ” : ἤ ΚΟΣ 4 Λιλ. 1 Ἐχ. Ο ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου τῆς ᾽Απόλλων 17 28 Οθνικῆς ὁμάδος θὰ γίνονται 2. ΑΡΗΣ 42 ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΥΡΟ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ Εὐρωπαϊκῆς, Ὁμοσπονδίας ᾽Αχιλλέας 17 28 ῥἑναῖες καὶ ὄχι σὲ δύο κλι- 3. ΑΕΚ 4] ' , ͵ ο Καλαθοσφαίρας. Κεραυνὸς ἵτ 28 µμµόκια -- Λευκωσία, ΆΛεµε-] 4. ΠΑΟΚ 37 ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Οἱ Άγγλοι Ἡ Ἐθνικ Ἑλλάδος στὴν Καλαθόσφαιρα ἀνεχώρπσε χθὲς γιὰ τὴν Μπρατισλάθα προκειµέ- Ὁ ᾿Ἰσκωδίδης θὰ ἕ ΕδΑ π ασ 2 σὸς --- ὅπως ἐγίνοτο µέχρι ἳ ΧΑ 33 ρε Ἀπθρσο ος Κέ νου νὰ ουμµετάσχει στὴν τελικὰ φάσπ τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Πρωταθλήµατος ποὺ θὰ περ! κ. Ιακωθύ α ἔχει Εθ . πώρα. , . . ΔΟΕΞΙ 33 εν Κήγκαν ρέδοο Φράνσις! σὲ δύο ὀμίλους. Ἡ Ἑλλὰς ὀνήκει στὸν ὅμιλο τῆς Μπρατισλάδας καὶ τὸ πρόγραµµα τῶν ἁγώ- τοὺς ρα, γ.ὰ ον ημων [8 19 οπονθσκοὶ ηπόε ομ κ ζ ο { η ον άριες ποσα νων της ἔχει ὡς ἑξῆς: Τρία: Μέ Τοεχοσλοθακία. Τετάρτη: Μέ Γαλλία, Πέµπτη: Μέ ᾿Αγγλία, υγοορ -ᾱτ ν κ. . Λι : αἱ πάλι στην ἐθνική ὅμαδα λα. ο η στι : , προ ν ος τῆς ΚΟΠ σ’ ὅτι ΕΝΑΟ Ι6 7 ἉἈΝικολαΐδης καὶ δις δ 9. ΣΕΡΡΕΣ 30 τῆς χώρας τους γιὰ τοὺς ᾱ- Παρασκευὴ :έ Ισραήλ, Σάδθατο: Μέ [στιανία. : ἀφορᾶ τὴν διοργάνωση τοῦ προδοῦν σήµερα αὔριο σ 10. ΓΙΑΝΝΙΝΑ. 30 γῶγες πης μὲ τὴν 'Ῥλθετία, νο , , . . ' , , . Σονεδρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Η ΕΘΝΙΚΗ γέα κλίση ποικτῶν γιὰ τὴν 1. ΑΠΟΛΛΩΝ 80 ποὺ θὰ ο αἲῑς 30 Μαΐου τὸν ἄλλο ὅμηο εἶναι οἱ Ὑονύτα ποὺ συγέθησαν στ την άν τιμωρία κ ὅτι θὰ ἔχετε “Ἐνώσεως ποὺ θὰ πραγµατο- , , προπόνηση τῆς Πέμπτης ποὺ] 12. ΟΦΗ 29 καὶ τὴν Οὐγγαρία στὶς ὁ ἸἹ- ὁμάδες τῆς ο πσλίας, Τιουγ- Κωνστανειγολπολή σὲ θάρος τῶν Ῥούσκων ιουγανωτῶν. πάήφοφοφηδεῖ, ἀπὸ τὶς ἑἔφτμε ποιηθεῖ στἡ Κύπρο το 283. Τὴν Πέμπτη ἀρχίζει ἔντα- θὰ γίνει στὴ Λεμεσό, 19. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 28 ουνίου, κοσλαδίας, 3906. Ἑπνώσεως τῆς Ἑλληνικῆς ὁμάδας, θοι:-. Ἡ παταγγελία, το π Πρες οίδες καὶ ὅπως πιστεύουμε ἆ- Τουραίας, ΔΑ. Γερμαγίας, Πο- αμθεύτριας τῆς προκχριµατι- ᾖ3είμενο τῆς ὁποίας παρατίθε- πο την ἔκθεση τοῦ κομμισᾶ- ο (Παράλληλα ὁ κ. ᾿Ιακωδί- λομία. χῆς «άσης τοῦ Παγευρωπαῖ: πα ἀμέσως, θὰ σταλεῖ στὸν οιο Κοζλόφσκυ, τὰ ἀπαρά- 'δης θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία γὰ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΕ. ΣΑπὸ κάθε ὅμιλο γιὰ τοὺς κοῦ ΠἩρωταθκήματος, τὸ Αι δν πρόεδρο τῆς ἘἈνθεργήσεως, ὄεκτα Ύεγογοτα ποὺ συγέθη- παρακολουθήσει τοὺς ἀγῶνες σαν στην Τουρχία σατὰ τη διάρχεια τῶν ἀγώνων τοῦ Σαάλεντ Ράουντ. Ἡ ἑλληνικὴ ὁμάδα, σὲ ὅ- λους τοὺς ἀγῶνες. ἀποδοχιμα μμλονιστηκε | ατηχε ἄνρια καὶ ὀρνανωμένα, αν θρίστηκε, ἀπει]ήθηκε καὶ ἀπέ | - ΦΥΕ τελικά πὶς σὲ θάρος - ς η η | « . τν. ΑΠΟΕΛ παρ αή Ν ΛΘΗΝΛ της τρυμοκρίτικὲς ἐνέργειες ος ος πι ὄ ρο 4 µόνο χάρις στὶς ἰσχυρότατες θμολογικοῦ πίνακα τοῦ πρω- παθλήµατος καλαθοσφαίρας. Τώρα τὸ ΑΠΟΕΛ ἰὑσσδαθμεῖ στὴν Ίη θέση μὲ τὴν ΑΕΛ στοὺς 42 δ. ἀλλὰ ἡ ὁμάδα τῆς Λευκωσίας ἔχει ἕνα ᾱ- ἀγώνα λιγότερο. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ σηµειώ- θηκε μετά. ποὺ ἡ Διναστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ΚΟΠ µηδένι- σε τῆν ΑΕΛ στὸν διακσοπέν- τα ἀγώνα της πρὸς τὸν 'Α- πόλλωνα, Ἡ Λικαστικἡ ἔκριγε ὅτι ὁ Η Δ.Ο.Ε. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ὑπόσχεστ ὅτι οἱ τις ΔΟΕ κ. Σαµαράντς μιλώντας σὲ στάσεις τῆς Καλογρέζας, Συγκεκριµένα εἶπε: λο, ἀπὸ τώρα, νὰ ὑτπολογίσουμε τὸν πόλπ ποὺ θὰ τὴν διοργανώσει. Ὀλυμπιακοὶ ᾽Αγῶνες τοῦ 1996 θὰ γίνουν στὴν Ἑλλάδα, ἔδωσε ὁ τπρόεόρος επιρὲς κὀνφερανς» τιοὺ δόθπκε στὶς ὁλυμπιακὲς ἑγκατα- τΓιὰ τὴν Ὀλυμπιάδα τοῦ 1996 εἶναι πολὺ εὔκο- Ὑπάρκει μιὰ κύρια ὑτιο- στρατιωτικὲς καὶ ἀστυνομιγὲς δυνάµεις ποὺ τη συνόδευαν στὸν ἀγωνιστιχὸ χῶρο ται τὴν περιοχη τοῦ σταδίου. Μέσα στὸν ἀγωνιστικὸ χῶ- ρα, ἀκόμη κα Κάτω ἀπὸ τὰ καλάθια, µενόµενοι βεατες καὶ ἄσχετα ἄτοια παρεμπύδι ψπφιότητα». ταν τὴν ὁμαλὴη διεξαγωγη Τὸν κ. Σάμαρανις παρφου- τες τῆς λΟλυμπιανῆς Ἰδέας --Τὸ ᾿Ολυμπιακὸ ποωτόκολ ΑΔὲν νοµίω ὅτι θὰ ἔχουμε τῶν ἀγῶνων. σίασε στοὺς ἐκπροσώποις αἰσθανόμαστε ὑπερῆφανοι γιὰ λο. προθλήµατα ὀργανώσεως ᾿Ο- τῆς κοινῆς γνώμης ὁ ἁθμό- διος ἐπὺ τοῦ ἀθλητισμοῦ ὑφυ- πουογὸς ἐπὶ τοῦ ἀθλητισμοῦ ὑφυπουργὸς Προεδρίας Κυ- θερνήσεως κ. Αχιλλέας Κα- οάμαν]λῆς, ὁ ὁποῖος εἶπε µε- ταξὺ ἄλλων ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς ΔΟΕ, εἶδε, τὶς γύρω ἀπὸ τὴν ᾿Αρχαία Ολυμπία περιο χές, ποὺ εἶναι ὑποψῆφιες γιὰ μόνιμη. διεξαγωγὴ τῶν 0: λυμπιάδων, σύμφωνα μὲ τὴν πρὀταση τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμαν λῆ, ΣΑκολούθως πῆρε τὸ λόγο ὁ κ. Σάμαραντς ποὺ εἶπε ὅτι τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ν ΣΑκαδηµίας στὴν ᾿Αρχαία Ὁ- λυμπία». Στὴ συνέχεια ἀπαντώντας σ’ ἐρωτήσεις τῶν δηµοσιογρά φον ὁ κ. Σάμαραντς εἶπει: --Ἡ ἑλληνικὴ πρόταση γιὰ µόνυμη διεξαγωγή πῶν Σ0λυµ πιάδων στὴν Νοιτίδα τους δὲν ἀφορᾶ τὰ ἄλλα σώματα (πι τροπὲς) ποὺ ἐπηρεάζου» τὸν ἀθλητισμόὸ, ὅπως οἵ ὅμοσπον δίες καὶ οἱ ἐθνικὲς ὀλυμπια- κὲς ἐπιτροπὲς. Ποὶν ἀπὸ τὴν συνεδρίαση τοῦ Μπάντεν - ἸΜπάντεν δὲν θὰ παρθεῖ Χαμ μιὰ τελωή ἀπόφαση. -Ῥὸ πρόγραµµα τῶν ᾿Ο- λυμπιακῶν ᾽Αγώνων καὶ, --. Ἡ πιθανότητα νά ἆποδε χτοῦμε γέα ἀθλήματα στοὺς ΣΟλυμπιακοὺς ᾿᾽Αγῶγες καὶ κυ ρίως τὰ ὃ μεγάλα σώματα τῆς ΔΟΕ. Πάντως ὅταν εἴμωστε ἑνω- µένοι εἵμαστε πολὺ δυνατοὶ ναὶ αὐτὸ τὸ δείξαµε στὸ πα- ϱελθὸν ἔτος (80). Θέλω -ά τογίσω ὅτι ὁ Ὀλυμπισμὸς Ογῆκε πιὸ δυναμωμένος ἀπὸ τὴν Ολυμπιάδα τῆς Μόσχας. --Ελπίχετε νά λύσετε τά τόσα Φλέγοντα προθλήµατα στὸ συνέδριο τοῦ Μπάντεν - λωμπιακῶν Αγώνων, ὥς τὸ τέλος τοῦ αἰώνα. Τὸ 1984 ἡ Ολιμπιάδα θά γίνει στὸ Αὸς Αντζελες. Ῥὸ 1988 στ ἈΝαγκύγια, ποὺ εἶναν μὲν ἰαπωγνικὴ πόλη ἀλλὰ ὄχι τὸ Τόχιο ἃ ἡ Σε: οὐ). τῆς Νοτίου Κορέας. Γιὰ τὸ 1995 ὑπάρχουν πο Ἰὲς πόλεις ποὺ ἤδη μελετοῦν ὑποφηφιότητα ὀργανώσεως τῆς Ολυμπιάδας, ἐνῶ. ΓΙΑ ΤΟ 1996 ΒΙΝΑΙ ΠΟ ΑΎ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΥΠΟΔΟΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΔΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ Τέλος κατά τὴν τεκετή κἡ- Ἑεως τῶν ἀγώνῶων οἱ διοφν. νωτὲς μὲ ἀθάσιμες διχαιο)ο- γίες, ἀπανόρευσαν, χατὰ πα- ράθαση τῶν Κανονισμός τῆς ΦΙΜΙΠΤΑ τὴν ἀνάμροιση τοῦ ᾿Εθνικοῦ μας Ύμνου καὶ τὴν προνση τῆς Ἑλληνικῆς ση: μαίας. Οἱ ἁταράδεντες ἐνέρνειε: τῶν Τούρκων θεατῶν καὶ ὅι- οργανωτῶν. χαταρφάχκωσαν τὸ ἀθλητικὸ ἴἰδεῶδες, ποὺ µέσα ἀπὸ την εὐγεὴῃ ἄμιλλα καὶ τὸ συναγώγισµώ, ὁδηγεῖ ατη γνωριμία, τὴν ἀγάπη καὶ τη ἀγὼν διεκόπη ὑπατότητι γιὰ πρὠτη φορὰ ἐπισκέπτε: --Ποιὰ εἴναν τὰ θασικὰ Μπάντεν . ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ: συνάδελφωση τῶν ἀθλητῶν τῆς ΑΕΛ καὶ τὸν κατεκύρω-{ ται, σαν πρὀεδρος τῆς ΔΟΕ, προθλήµατα ποὺ τώρα ἆπα- --δαὶ ἐλπίω. , , ΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Τε πεντάδα τῆς ᾿Εθνικῆς Ἑλλάδος: Γιαννάκης, Κοκολάκης, Χαστρινάκῆς (ὁρθιοι) καν τᾶν. λαῶν, σε 60- 48 ὑπές τοῦ ᾽Απόλ-] τὶς περιοχὲς ποὺ. προτείνουν σχολοῦ» τὴν ΔΟΑ. ---Σπᾶ μεταπολεμικὰ Χού- ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ. κ τος, Γκαλλὴς (καθή ) ως τς Ἴτη στρινακης {οοὔισιο) πωσα, Ὁπὰς τὸ κ οἱ». εἶχε ται ἀπὸ τὸν κ. Ἐ. Καραμαγ- για παρατηρεῖται Ένας κύκλος , ορωναΐῖος, Γπαλλης (καὔημενοι σου να αύριο στὴν τελικὴ φαση τοῦ Παγευ- Ἡ οερησιπορέυση τοῦ ἵ- διαμορφωθεί τὸν ὧσα τής λῆ στὴν Ολυμπία. -Ἰολλὰ, Καὶ αὐτὴ τὴν Ἰδίων πόλεων, ποὺ διοογανώ- (Σ. Σετ Ῥύνόητο εἶναι. ὅτι βωπαϊκοῦ Πρωταθλήματος. βλητιαμοῦ, στὶς διεθνεῖς ὁς- διακοπῆς, «Εὐχαριστῶ τὸν κ. ἸΑχιλ- στιγμὴ ἀπασχολοῦν τὴν ΔΟΑ νουν Ολυμπιάδες, Γιατι ὃ ν. Σάμαραντς, ὕπος γαὶ γανώσεις. σὰγ µὲσο πολιτὶ- λέα Καραμανλῆ καὶ τὰ µέλη ἀλλὰ καὶ ὑλόχληρη τὴν Ὁ- Αὲν ἀπασχολεῖ αὐτὸ τὸ πρὀ- ἄλλοι παράγοντες τῆς ΔΟΕΙ τελικοὺς θὰ πρηκριθοῦν οἱ τῆς ΕΟΚ ἀποφάσισε ὁμόφο: στὰ ἠπονανεία Ἑξωτεοιῶν λῶν πιέσεων καὶ γιὰ Ἐσντκαι Αντίβετα ἡ διωοστικὴ δὲν τῆς ΕΟΑ καὶ σᾶς θεθαιῶ ὄ- λυμπιανὴ Κίνηση, ὅπως: ϐληµας, . . , ἐννοεῖ τὴν ᾿Αθήνα πάν πόλη τρεῖς ποῶτες ἁμάδες. να νά καταγγείλει τὰ β.ιδε- Προεδρίας τῆς Κυβερνή- κὴ νατανάλωση, ὅσες ρορξς ἀσχο:ήθ-κε μὲ τὸν δισκο τι εἶμαν εὐτυγισμένος ἀπὸ τὴν --Τὸ ἄρθρο 26, πεοί τῆς --ναὶ, μᾶς ἀπασχολεῖ. Ο διεξαγωγῆς τῶν ὌΌλυμπια: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ρὰ αὐτὰ περιστατικά στὴ ὃνε πρωσ ατὴν ΤΓΑ. ναθώς καὶ χοησιµοποιῆήθηκε ὀδήγησε οῷ ' αέντα ἀγῶνα τνΑδ -- ᾿0- ἐπίσκεψη, ἐνῶ Ἆι ἐσεῖς σὰν εἰσδοχῆς γέων ἀθλημάτων µως δὲν εἶναι ἀπειλητύιὸ Ὑιὰ Ἱῶν Αγώνων 1996 ποὺ εἶναι ο ΣΤΗ ΦΙΜΠΑ θνῆ ὁμοσπονδία τοῦ Ἀἰπάσμετ σταν αλλα Ὕησμοι ἀτυχῆ καὶ ἀντίθετα. ἀποταλε- λυμπιὰς. Μετὰ τὴν ἀπόφαση! Ἕλληνες κι ἐμεῖς σὰν ἐργά- στὸν ᾿Ολυμπισμὸ. τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια. καὶ ἡ Ιθθετηρίδα τους): Μὲ ἀφοομὴῇ τὰ θλιδερὰ γε «ΙΦΙΜΠΑ) κα να. σητήσεὶ «Κύριε Γενικε, σματα, ) ο Σελίδα 4 6.36 9.00 ων Ζωντανῃη πέτρα Ταινία ντοκυμανταὶο Πειθὼ ΣΕιτεισόδιο 40 τν ρασιόορωνο ΛΙΝΤΑ ΕΒΛΙΙΣ: Ένα 3 ῃ ῑ ἥ μεο Πσοτεῃ! τής ο). μεσουρανεῖ αὐτὰ τὴ στι- θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ Μθοποιὸ ποὺ ὁ ρόλος της σὲ Τίποτα τέτοιο δὲ συµδαίνει, 388 χρόνων καὶ εἶναι ἠθοιοι- Ἠ Λίντα Ἔθανς εἶναι τὸ νέο ἀστέρι τοὺ Υμὰ στὸ ἁμερικανικὸ τηλεοπιτικὸ στερέωμα. ὑποθέσει ὅτι πρόκειται γιὰ κάποια νεαρὴ ἡν ἕνα σήριαλ τὴν ἔκανε ζαφνικὰ διάσπµη. ὅμως, μὲ τὰ Λίντα Έθανς, ποὺ εἶναι ἤδπ ὸς περισσότερα ἀπὸ εἴκοσι χρόνια. Μιὰ σκηνἡὴ ἀπὸ τὴ «Δυναστεία», Δίντα Εέανς πρῶτο τηλεοπτωὸ ὄνομα στὶς ΗΠΑ. Μαξί .- τὸ σήριαλ ποὺ ἔκανε τη ς ὁ ἠθοποιὸς Τζὼν Φαρσάϊθ. ΗΝ πρόγραµµα τὸ πλῆρες «Δὰ ἀλλ ον ὁς κ πώ ὁλὰ 90: ! π η ς πα, 6.95 6.00 6.05 8.10 β.20 190.00 10.06 ἃ1.0ϱ 11.90 12.00 15.50 19.40 14.00 14.156 14.4ὅ 15.00 15.90 36.00 16.056 16.50 17.00 11.50 Ντανιέλα Πατζι, χἒη της καὶ στὺν κινηματογράφο. να ὴ : Βωρύμε σχέδια ς Τὰ Ὃ με τῶν Φρέντ καὶ Μπάρνυ Γαλάΐζνα σφαίρα Ἑήδήσεις. Εϊδήσεις στὴν τουρχικὴ Ἐϊδήσεις στὴν ἀγγλκὴἡ Αστέρια τῆς ἐλαφοᾶς ΕΙΔΗΣΕΙΣ ᾿Ορχῆστρες, συγκροτή- µατα καὶ ἀστέρια Θέματα λόγου καὶ τέχνης Τραγούδια καὶ χοροῦ τοῦ θουνοῦ καὶ τοῦ κάµπου Ῥαδιοφωνικὴ ἐφημερίδα ΒΙΔΗΣΕΙΣ Μηνύματα πρὸς ἐγκλωθισμένους ᾿Αφήγημα «Οἱ Αθλιοι» »Απὸ τὸ ἑλληννκὸ καὶ Ἑένο πεντάγραμμο Ἡ ᾽Αγγλικὴ ἀπὸ Ῥαδιοφώνου »Απὸ τὸν κύσμο τοῦ μπαλλέτου Ῥτίχοι καὶ μουσικὴ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Παιδικη γωνιά Τὰ τραγούδια ποὺ προτιμᾶτε Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Ποιχίλο μουσικὸ πρόγραµµα οοςυρςἵς κ ο Ἡ 8:55 σωτι Ἡ δρα ταθ κενα, χι ὁ τόπος µας ᾖ.40 ᾽Αστροφεγγιὰ (ἔγχρωμο). 8.50 Εϊδήσεις 9.00 Πειθ (ἔγχοώμο), 9,66 Ντάλλας 10.45 Ελδήσεις ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἡ ὥοα τοῦ ἔθνοφρουρο Ἱστορίες τῆς ζωῆς µου Ἕλληνες τραγουδιστὲς Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων Θέατρο ἀπὸ τὸ Ῥαδιόφωνο ]ταλοὶ συνθέτες τοῦ 1του καὶ ποῦ 18ου αἰώνα 18.00 18.06 18.456 19.00 19.50 20.00 21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τοαγουδᾶ ἡ Άννα Βίσση Μουσικὴ ἀπὸ τὴ Γαλλία ΒΙΛΗΣΕΙΣ Μουσικη μὲς τὴ νύχτα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἐθνικὸς Ύμνος 99.90 25.00 25.06 24.00 00.056 Ῥ΄’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 09.00 Μουσικὸ πρωινὸ 10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10.05 Βιενγέζικες συνθέσεις 10.80 Διάσημοι σολὶστ 11.00 ᾿Απὸ τὸ οεπεοτόοιο τῆς Συμφωνίας 19.00 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς ΚΑΤΑΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ετὰ τὴν ἐπιτυχία της στὴν ἰταλικὴ Τὴ---Βέ μὲ µερι: κὲς τηλεοπτικὲς ταινίες καὶ δυὸ τρία σήριαλ, ἡ Αθχρονη ἑτοιμάζεται τώρα νὰ δοκιμάσει τὴν τύ- Θὰ πρωταγωνιστήσει στὴν ταφία «Πᾶμε γιὰ θαρκάδα», ποντὰ στὸν Τζξιάννι Ντορέλλι, τὸν μεγαλα αὐτὸν καρδιοκατακητὴ τῆς ἰταλικῆς τηλεοράσεως, ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχει συχνὰ ἀπασχολήσει τὸν Τύπο μὲ τὶς ἐρωτοδουλειὲς του. «Πέγεται μάλιστα ὅτι «κάτι τρέχει» ἀνάμεσα στὴ Ἰὐτανιέλα καὶ στὸ Ντορὲλλι. Πρωτοεμφανίστηκε στὴ σειρὰ «Ἡ µεγάλη µκοιλά- δα». ποὺ παιξόταν τὸ 1980 στὶς ΗΠΑ στὸ ϱὁ Λο μιᾶς δεκαεπτάχρονης κοτέλας ἡ ἁποία στὸ σή θιαλ} ἦταν κόρη τοῦ ᾖθο- ποιοῦ ζὼν Φορσάϊθ. εἰκοσιπέντε χρό παέδει' στὸ Τώρα, για ἀργότερα, ρόλο τῆς γυναύκας τοῦ ͵ Φορσάϊθ στὴ Ἰ σειρὰ «“Ἡ ὃδυ ναστεία». Ῥῶος ποὺ τὴν ἔκανε «πρῶτο ὄνομα» αὐτὴ τὴ στιγµὴ ὑτὶς ΗΠΑ. Στὸ διάστηµα ἀνάμεσα στὴ «Μεγάλη ᾿κοιλάδα» καὶ τὴ «Δυναστεία» ἡ ᾿Δίντα Έθανς χώρισε ἀπιὸ τὸν πρῶτο της ἄντρα, «τὸν φω τογράφο Τζὼν Ντέρε», ποὺ τὴν ἐγκατέλειψε γιὰ τὴ φεαρὴ τότε Κάθλην Κό- λινς, ποὺ ὅταν παντρεύτη κε τὸν Τζὼν Ντέρεκ πῆ- ϱε τὸ ὄνομα ἸἩπὸ Ντὲρεκ μὲ τὸν ὅποῖο εἶναι σήμερα γνωστὴ σὰν . ἠθοποιός. Ζτὸ: ἴδιο αὐτὸ διώστη” μα. ἢἡ Αίνα Έδανς παν- τρεύτηνιε ξανά. Δεύτερος ἄντρας της ὅ πολνεκατομ μυριοῦχος Στὰν Χέρμαν, ἀπὸ τὸν. ἁποῖο. χώρισε ἐπί σης. Τὸ 'διαξύγιο' αὐτόν δὲ Φαίνεται, ὅμως, ὅτι τῆς δημιούργήσε προθλήματα. ἠωνέώεταν ροίδοι ορια». σότερο σίγουρη γιὰ τὸν ἕ- αντόωτῆς»ς ἀπὰ πωτὲ, ἔμα- θάλληλα ἡ µκαρίέρα τῆς τῆς δίνει τεράστια οἴλονο μικὴ ἄνοση καὶ πράγμα ποὺ ἔχει ἁπωσδήπαοτε οη: µασὶία, τὰ 3δ της χρόνια δὲν τὴν ἓ έξουν νἁ εἷ- ναι μιὰ ἰδιαίτερα ἄπορφ] καὶ ἑλκυστικὴ γυναίκα. ε Φιλώντας γιὰ «τὴ ζωή της μετὰ τὸ διαξύγιο ἡ ἵ- δια Άξει:, «Εἶναι ἁστεῖο ποὺ ὅλοι όμιξαν ὅτι ἔνιωθα καλά, ὡς τώρα. Έκαναν Λάθος ὅμως. Παντρεμένη ἀπὸ τὰ εὐκασιένα µου χρόνια. ὅ- ταν µίλαγα γιὰ τὴν ζωή µου, εἶχα συνηθίσει νὰ λέω «ἐμεῖς» καὶ ποτὲ «ἐ- γὼ». Πραγματικὰ δὲν ἥξε θα ποτὲ τὶ ἤθελα ἐγώ». ϊἩ ΑΛίντα Ἔθανς ἓγ- κατέλειψε τὸ ρόλο της στὴ «ἹἩεγάλη κοιλάδα» ὅταν γνωρίστηκε μὲ τὸν Τζὼν Ντὲρεκ. «Ὁ Τζώ»», λέει ἡ ἴδια γιὰ τὸν πρῶτο ἄντρα της «δὲ του τίποτα περισσντερο ἆ- τὸ τὸ νἁ θρίσκεται στὸ σπί τι του, ἢ νὰ ταξιδεύει µα δί του ἢ νὰ κάνει ὅτι ἓ- φεῖνος θέλει». ΙΟ Ντέρεκ στῆρε τὴ 4ίν τα μαξὶ του στὴν Εὐρώπη στὸ σπίτι ποὺ ἔμενε πιὸ παλιὰ μὲ μιὰ ἄλλη γυναί- κα τῆς ζωῆς του, τὴν Οὕρσουλα Αντρες. «τὸ σπίτι αὐτὸ ἴἔζησε ἀρκετὰ χρόνια σὰν γοικοκυρὰ καὶ κάνοντας τὸ φωτομοντέλο ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν Ντέ- θεκ. ᾽Απὸ τὶς 400.000 φω τογραφίες ποὺ τῆς τράδη ξε. μερικὲς, οἳ πιὸ σερσ- κλητικὲς καὶ τολμηρὲς ἐμ φανίστηκαν κάποια στιγμὴ στὸ µπεριοδικὸ «Πλαίη μπόῦ», Τὸ ἴδιο εἶχε συµ- βεῖ παλιότερα μὲ Φφωτογρα Φίες τῆς Οὔὕρσουλα Αν- τρες καὶ ἀργότερα μὲ κεῖ γες τῆς ἨΜπὸ Ντὲρε-. Τὸ 1975, ὅταν ἡ Ἡπὸ μπῆκε οτὴ ζωὴ τοῦ Τζὼν καὶ στὴ δυκή της δυσκο- λεύτηκε νὰ τὴν ἀντιμετω- πίσει μὲ ἤρεμο τρόπο για τὲ ὅλα ἔγιναν τελείως ἔξα φνικὰ. Σήµερα, ὅμως, δη λώνει ὅτι δὲν ἔχει μετανοιὼ σει γιὰ τίποα στὴ ζωή της καὶ πὼς ἡ ζωὴ μὲ τὸν Ντέρεκ ἦταν ὄμορφη, ἆλ- λὰ ἤξερε πὼς δὲ θὰ µπο- ροῦσε νὰ «κρατήσει ἔτσι γιὰ πάντα. Έπρεπε νὰ ἆλ λάξει. Καἱ ἔπρεπε νὰ ἆλ- λάξει καὶ ἡ ἴδια. Καὶ ἡ Αΐντα Ἔθανς μεταμορφώθηκε κνριολεχτι κἀ. Ἰ διαίτερα μετὰ τὸ διαξύγιο της μὲ τὸν πάµ- πλοντο δεύτερο ἄντρα της. ἩΗ ἀΕΙΛΙΝΗ’ ΙΥΡΟΡΟΛΕΙ ΚΑΙ ΕΚΊΟΣ.. ΣΕΝΛΡΙΘΥ 0 ΛΙΟΥΙΣ ΚΟΛΛΙΝΣ ᾽Πολὺ ἔχει ἐππρεάσει τὸν λιούις Κόλλινς ὁ δυναμικὸς ρόλος -του στὴν τηλεοπτιὴ σει- ρὰ κΟἱ ἐπαννελματίες τόσο, ποὺ νὰ κάνει 'χρήσα τοῦ ὄτιλου του καὶ ἑκτὸς πιλατώ. ο. κηλεὐποαὸς Μπόντι ἀναγκάστηκε νὰ πυροθολή- σει στὸν ἀέρα ἔξω ἀπὺ δια μέρισμά του. στὸ Λονδίνο, ογιὰνν ψ. πάν διαλύσει τὸν καυ- «γὰ ποὺ : ἰεΐχε στήσει ὁ. πατέ- -2ας- του μὲ Λο. ο μάσίον : ἐς που, ποὺ. Ἴθελαυ σώνει καὶ καλὰ νὰ, δοῦν τὸ΄ ἴνδαλ µά τους καὶ “νἁ. τοῦ «πάρουν αὐτόγοαφα, Μόνο ποὺιἡ ᾿Αστυνομία δὲν ἁστειεύεται ἀκόμη τι ὅταν. ἕνας ἠθοποιὸς μπαίνει πιὰ τὰ καλά στὀ πετσί τοῦ ρόλον του. Έτσι, ὁ Κόλλινς συνελήφθη χαὶ τοῦ ἐπιθλή- θηχε πρὀστιμο 260 λιρῶν. Τοῦ τἀναγνωρίστηχκε ῥὮὅ- μως.. ὅτι δὲν εἶχε ποὀθεση χὰ ράνει νακὸ στὶς δύο θαυ μάστριέςσαν. «Τὸ. ἐπεισόδιο αὐτὸ μὲ ἀρρώστησε», εἶπε ἀργότε- ρα. «Δὲν θέλω νά κάνω χα κὸ σὲ καγέναν. Όλα ἔγι- ναν τὀσο Ἑαφνικά. Μὲ πιέ- ζουν ὑπερθολικὰ καὶ. μὲ Ἠν» νηγοῦν ἐδῶ καὶ ἀρκχετὸ καιρό». θέλει ἀπὸ τὴ γυναίκα , ι 2 3 4 5 6 7 8 ο 1ο νο 0 Ἡ ο ο ὃν ὢ ὃὶ 4 ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Σοθιετυιὸ Ῥόρεια θάλασσα. 2. Θρεπτική τροφή. --- Ρῇ μα... ὀλιγωρίας. σης. στῆ 4, Ὁμηοικὴ ὀνομασία τοῦ Αδη --- Ζᾷῶα, στὴν αἰτιατι- η (2αθ.). ὅ. Είδος ποτοῦ, λυμάνν » ᾿Αρχαία πόλη τῆς Σικε 6. ᾿Ανήκει στὰ θαλάσσιἆ λίας (τὸ πέµπτο καί τὸ ὕγδοο -- Σύνδεσμος γιά.. ὑπεκφι γοάµµα εἶναι Τ). γές. 4. Ποτομὸς τῆς Γαλλίας, τ. ᾽Αρχαῖο κτητιχὸ -- ἄρά ποὺ χύνεται στὴ Μάγχη -- τος τῆς 'Ασίας, Μουσική γότα, | ἃ. Ὁμόσπονδη Δημοχρα: ὅ, Ξένο πρακτορεῖο κεἰδη- τία τῆς ΕΣ ΣΑ (γεν) σεων --- Χαρακτηρίξονται συγ 9. ᾿Ἠπιφώνημα γαλ αρίας κοινόµενοι. 6. Κοντὰ «κοντά, οστὲ μκοντὰ --- Βουνὸ τῆς Πε]α ποννήσου, σὲ δύο γομοὺς της (μὲ ἄρθοο). Τ. Ίΐπλος µμελοποιημέγοι ποιήµατος τοῦ Καρυωτάκη --- ἩΠροκαλεῖται καὶ ἀπὸ ἕνα µο- -- Γνωστὲς «πορσελάνες », 10, Απλοματωςῇ ἀπάντηση (ἀντιστο.) -- Τουριστική πόλη τῆς Γαλκίας. ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ὀριξόντια γόλογο (ἀντίστροφα)., 1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 5, ΡΑ δ. Αλλο τόσο γιὰ τὴν ὁ- ΜΟΝ -- ΡΟΥΡ δ. ΑΒΕΛ λοχλήρωση (37εν.) -- Ἐένη -- ΑΚΥΡΑ 4, ΤΑΡΑΝΔΟΣ μονολεκτικὴ ἀπάντηση. ὃν ΟΔΗ -- ΙΑΣΙΜΟ 6. 3. Μπορεῖ νά εἶναι ἀθώα ἱ Σο -- ΚΑΣ 1. ΜΟΙΡΑΡ καχεντρεχῆς -- Δωριιὸς τί ΧΟΙ α. ΕΝΑΣ -- ΟΡΙΑΝ πος ἄρθρου (ἀντιστρ.) ἡ, ΝΟ --- ΟΥΤΕ 10. ΑΣΑΝ 10, Τὸ χειμώνα «φοριέτη -- ΑΗΔΙΑ, --- Ἐένη.., θάλασσα. Ἰάθετα ΚΑΘΕΤΑ 1. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ 5. ΔΑ 1, Εἶδος τῆς ζαγαουσλα Ὀλλ-- ΟΝΟΣ. δ. ΗΜΕ- στικῆς (ἀντιστρ.) ᾿Απὸ τὸ ΡΗΣΙΑ 4 ΡΟΔΑ -- ΟΕΡ- μισὰ τά... μισά. ΣΟΝ 6. ΟΝ -- ΝΙΔΑ 6. 9. Τὺ ἄλφα τῆς πολεοδι, µίας (γεν.). 8. ᾿Αναφέρεται ἡ οἷα του -- Μέσο ΑΔΑ -- ΡΟΤΑ 7, ΟΡΚΟΣ -- ΧΡΕΗ ϐε. ΜΟΥΣΙΚΟΙ 3, ΟΥΡ --- ΜΑΙΑ 10, 1ΡΑ- ΔΟΣ -- ἈΕΑ. λος συνκράτη- η Γι ζώλ1{ν λαο ταλεύρασα ο ΝΝΙΠΙΗΗ ή ΙΙ Φ Πρώτη ἐμφάνιση, στην τηλεόραση θά κάνει ἡ ΕΔΕ ΝΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ μ) ενα ἔργο του ἄρχισε νὰ γυοί- ζει γιὰ τὸ «Θέατρο τῆς Δευτέρας» τῆς ΕΡΤ, ὁ σκηνοθέτης ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑ ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τὸ ἔργο εἶναι ἡ τηλεοπτική .µεταφο- ρά τοῦ θιθλίου τοῦ ΦΡΕΝ- ΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ «Καλά γέα ἀπὸ τὴν ᾿Αφροδίτη», 'ΗἩ Τουίγκυ στὸ ὁποῖο πρωταγωνιστεῖ καὶ ὁ ΣΤΕΦ. ΛΗΝΑΙΟΣ... 4 ᾿Αφοῦ ἀπέτνυχε νὰ κά- χει σήριαλ τὶς ἐπιτυχίες του «Νονὸς 1» καὶ «Νονὸς 9», ὃ διάσημος σκηνοθέτης ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΟΠΠΟΑΛΑ ἑτοιμάζεται πυοετωδῶς υἁ γυρίσει γιὰ τὴν τηλεόραση ἕνα ἄλλο συγκλονιστικὸ ἔρ- γο του, τὸ «Αποχάλυψη τώρα», ὅπου θὰ πρωταγω- νιστεῖ πάλι ὁὅ ΜΑΡΛΟΝ ΜΠΗΕΑΝΤΟ. ὢ ᾿ἸἘΕιλαφρὰ ἐκνευρισμένο εἶδα τὸ δημοφιλή ΤΙΩΡ- ΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τὴν περασμένη Τρίτη, (ἡμέ ρα ποὺ ἀπεργοῦσαν τὰ εἶχε πάρει τὶς πινακίδες . ᾱ- πὸ τὸ αὐτοκίνητόὸ του ποὺ ἦταν παρκαριοµένο κάπου στὸ Κολωνάι. Ὅ Των σταντίνου, παρατήρησε { «Εἶναι πελείως ἀφυχολόγη: το νὰ παίρνει ἡ Τοοχαία τέ τοιες µέρες τὶς πινακίδες, θεάματα ΖΗΠΝΑ ΠΑΛΑΣ: ᾖΓομάτε- περς οἱ ἀπόσαληοοι ΡΕΤΖΙΝΑ: Ἓθόμος ἀπὸ τὸ 6υθὸ ΑΘΗΝΑΙΟ: Ἡ ο ϊδίμε ΝΤΙΑΝΑ δ: Ῥομαντικός ἓ- ραστῆς ὥοιμων γυναικῶν ΝΤΙΑΝΑ 4: Γκάριγκο ΠΑΛΛΑΣ: Αμαρτωλὸ χοομὶ ΜΙΜΟΖΔΑ: Σ.Ο0.Σ. Τιτανι- χὸς ΄ ΟΘΕΛΔΟΣ: Σεξοπονηοιές μιᾶς παρθένας ΕΛΛΑΣ: Σουπερμπόῦ, ὁ ἵ- πτάµενος ἐκδικητὴς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΛ: Ἡ τελευταία .πτή- ση ΕΙΑΛΔΤΟΙ Ἐπάγγελμα, Ζιγ- κολὸ ΠΑΛΛΑΣ Ῥρομοκράτες τῶν πόλεως ΒΟΛΟ ΣΤ Παφανομία. ἐν δρά σει ΤΙΟΡΔΑΜΛΗ: Ὁ δολοφό- γος τοῦ Αμστερνταμ ΟΘΕΛΛΟΣ: Μονομαχία στὴ νόλαση µέ τὸν Μπροὺς Λῆ ΚΡΥΣΤΑΑ: Ναντὶν: τὸ κο- ρίτσι τῆς ἡδονῆς ΡΕΚΑΛ: Τὸ 15 μυστικά τοῦ σέξ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Θρανίο Χο, 1 ΑΤΤΙΚΟ: Τὸ λαγωνικὸ καὶ ὁ, ἀτσίδας ΟΘΕΑΛΟΣ: Ὁ ἄνθρωπος με τὸ γαρύφαλλο ΡΕΞ: Τὸ µεγάλο κόλπο τοῦ Ἡπροὺς Λη ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Καταιγίς, τυφὠνας ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Διαθό- λων τρομερὸς ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος µέ τὸ γαρύφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αραδίππου: Ἐσάμα ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Τὸμ Χόορν ΛΗΝΑΙΟ Παραλίμνι Στὴ φωλιὰ τῶν χροκοδείλων ΠΕΡΑΜΑ Ἀήσου: Τὸ ἁρι. στερὺὸ γέοι τοῦ Ἀόμου ΟΡΦΕΑΣ Κοναπετριὰ: Μάτ ΝΜάξ, ὁ ἐκδικητὴς τῆς νύ- γτας ΕΚΑΛΗ Κανοπετριὰ: Α- γριο μαχελειὸ τοῦ καράτε ΚΡΗΝΑΙΟ Δερίκεια: Ἔπι. χείρηση Χρυσοὶ Άγγελοι ΠΑΡΘΕΝΩΝ Δάλι: ἩΜπροὺς Αῆ, ἐπιστρέφω ιά ἐκδίκη- τα Ἱ οξθ« Ἡ Τροχαία, ῥῤλις τοῦ. . ση Ἔναν θηλυκὸ Ἠζέη Αρ ἔτομάξουν οἳ ᾽Αμερωκα: νοὶ τηλεοπτικοὶ παραγωγοί. τάδες ὑποψήφιες διάλεξαν τὴν Τξαίην ΠΜαίη, ὄχι μόνο γιὰ τῆν ὁμορφιὰ μαὶ τὴ γοητεία της, ἀλλά καὶ γιὰ τὰ ὑποκριτικά της προσόντα. θὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ σειρὰ ποὺ βρίσκεται αὐτὸν τὸν μαιρὸ στὰ σ-αριὰ καὶ στὴν ὁποία θὰ ὑποδύε- ται τὴ δυναμικὴ πρὀεδρο μιᾶς ἑταιρείας, ποὺ κά- νει σκόνη ὅλους τοὺς ἄντρες γύρω της. φεμινιστικὸ σήριαλ. στὸ ὁποῖο ἡ Ἰξαίην θὰ χρη: σιμοποιεῖ τοὺς ἄντρες, «Ντάλλας» τὶς γυναῖκες. ” Ανάμεσα σὲ ἕκατον- ἳἩ Τζαίην Ἔνα... ὅπως ὃὁ Τξέη ”Αρ τοῦ ᾿Απεργοῦν ποὺ ἀπεργοῦν τὰ ταξί, ἔοχεται τώρα Τρο- γαίΐα νὰ, δώσει μιὰ ἀπὸ πά- νο γιὰ νὰ κά» εἰ πὴν χατά- σταση ἀγόμα πιὸ δύσκολη Αν δὲν ἀπεργοῦσαν τὰ τα- Ἐἰ δὲν θά εἶχα λόγο γα πά- ο. τὸ αὐτοσίνητὸό µου γιὰ νὰ πάω στὸ χέντρο τῆς Α- θήνας γιὰ δουλειές, Εΐναι γάτι ποὺ τὸ ἀποφεύγω σι- στηµατικἀ. ᾽Αλλὰ σήµερα κ 'Ἡ Έλενα Ναθαναήλ δὲν γινόταν ἀλλιῶς»... Είκοσι γχιλὰ παραπάνω ἀπὸ τότε ποὺ μεσουρανοῦσε σάν. φωτοφοντέλο ζυγίει σήµερα ἡ ΤΟΥ ΤΓΕΚΥΎΥ ποὺ πώφα κάνει Μαριέρα Ἰθοποι- οὔ στὴν ᾽Αμεοικὴ (ὅπου ζεῖ μὲ τὸν σζυγό της ἐπίσης ἠθοποιὸ ΜΑΣΚΑ ΧΟΥΊ:Τ ΝΕ Γ:). Λέγετα, μάλιστα ὅτι ὑποχρεώθηκε γ ἆδυνα- τίσει γιὰ τὸ γύρυσμα τῆς πελευταίας ταινίας της για- τὶ τὸν πελευταῖο καιρὸ ἕ- παιονε γιλἁ μὲ ἐπιχίνδυνο ρυθμό. Πῶς ῥλλάξονν οἱ ΑΕυτερΑ 25 ΜΑ΄ΙΟΥ 198] Εἰρήμη, Παπᾶ ῬΜελώα Ἰερκούρη [ΠΠελίνα ΠΠερκούρη καὶ Βρήνη Παπᾶ μαζί στήν ὀδύνη Εἰρήνπ Πατιᾶ καὶ Μελίνα Μερκούρπ συναν τῶνται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ὀθόντ κάτω ἁπὸ τὰ διεύθυνσπ τοῦ Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Σύμφωνα μὲ πλπροφορίες µας οἱ δύο πρωτα- γωνίστριες θὰ κρατήσουν τεὺς ρόλους τῆς Ἕ.- κάθτις καὶ τᾷς Νίνας στὸ «Τρίτο Στεφάνι» τοῦ παιροί... τν ο Ἡδη εἶνα : ἔτομα.. σιὰ κουτιὰ ὅ ὀπευσόδια τῆς γέας Χχιουμορεστικῆς τηλεο- πτικῆς σειρᾶς «Ὁ φιλαρά- κος» ποὺ γράφει καὶ σκηνο θετεῖ ὁ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΓΧΝΑ ΡΑΣ. Τὴ ἄλλη ὀδομάδα θά παραδοθοῦν στὸ σταθμὸ καὶ ἄλλα ϐ6 ἐπεισόδια, ΓΙΑ 55 . ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) ΣΑιστννοµία 199 ἨΠυροσθεστικὴ 199 Ποῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑρχηνεῖο ἑΑστυνομίας 40958956 ΣΑξιωματικὸς Γπηρεσίας 4035656 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία δα1111 λεμεσὸς 68111 Λάρνακα δο20ὅ Πάφος δοῦθά ΒΛΑΒΕΣ Ππλεφώνου 197 Τέλεξ 60866 Ἠλεκτρικοῇ ρεύματος 62001 'Ὑδρεύσεως 99091 ΔΙΒΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041--- 64589 9598. Ε.Ι.Ε. ΛΕΥΚΩΣΙΑ Χαρ. Κοντόπουλος: Οδὸς Εύγενίας καὶ Αντ. Θεοδό- πάν 938 (Άνοιγμα Αγ. ΛΑντωνίου). Τηλ. 65419. Φαρμακεῖον «Ἑλλάς»: Μποιπι πουλίνας 14Δ, Τηλ. 54Τ08. Φαρμακεῖον «Κόσμος»: Λάρ- νακος ἄἲ, Ι]α.λουριώτισσα, Τηλ. 31090. ΛΕΜΕΣΟΣ Φαρμακεῖον τὸ «Λαϊκὸν» ἆρ. ὃτ Λεωφ, Μακαρίου Τ’ 68, Τηλ, τ1τ08. Φαομακεῖον ᾿Αγαθοχλῆ Κυ- ριαξῆ: ᾿Ανδρέα Θεμιστυ- χλέους 11---1ᾷ, Τηλ. 64451. ΛΑΡΝΑΚΑ Φαρμακεῖον «Αντζελίνα»: όρδος Ἰωάννα Κὼρτ (Δρόμος ᾿Αεροδρομίου), Τηλ. ὄ6884. ΠΑΦΟΣ Χριστόδουλος Μανρίδης: Ἀικοδήμου Μυλωνᾶ 34, Ῥηλ. 59507. ΕΦΗΜΕΡΕΥΤΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ Δάφνη Παπηδοπα ήτο: Αἰσώπον 4, ᾿Απλανττιὰ Τηλ. οἰκίας: 41514. Κώστα Ταχπσῇ ποὺ σχεδιάζει νὰ µεταφερει στὴν ὀθόνπ ὁ Ἕλληνας σκπνοθέττις σὲ µιὰ παραγωγὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κέντρου κινηµατο- γράφου. Ἠδη ὅπως δήλωσε ὁ δη- μιουργὸς τοῦ «Θιάσου» καὶ τοῦ «Μεγολέξαντρου» ἦ συμμετοχὴ πῆς Ειρήνης Τα: πᾶ εἶναι σίγουρη καὶ θά ὁ- ριστικοποιηθεῖ μὲ τῆν ἐπι- στροφὴ της αὐτὲς τὶς μέ- ϱες ἀπὸ τὸ Χιλιομόδε, Όσο γιὰ τὴν ἐμφάνιση πῆς Μελίνας εἶναι ἀκόμα ἕ- να σχέδιο ποὺ πιστεύεται ὅτι θὰ θρεῖ τὴν πραγµάτῳ- σή του. ᾽Ακχόμα σύμφωνα πάντα μὲ δηλώσεις τοῦ Θ. Αγγελόπουλου τὸ «Τοΐτο Στεφάνι» προὐποθέτει πφρυ- ὑπολογυσμὸ 50. ἑκατ. περί- σου, Ἡ συνεργασία ᾿Αγγελό- πουλου -- Ταχτσῆ εἶναι ἕνα σχέδιο ποὺ ξεκινάει ἀπὸ πολὺ παλιά, γύρω στὸ 1915, πρὶν ἀχόμα πραγµατοποιη- θεῖ ὁ «Θίασος» Τὸ 1916 προστέθηκαν στήν πραγμα- τοποίηση αὐτοῦ τοῦ «απαρά- τολμου» σχεδίου τὰ ὀνόμα πα τῆς Παπᾶ καὶ τῆς Μελί- νας. Τώρα ἴσως ἔφτασε ἡ ὥρα γιὰ μιὰ συγεργασία ποὺ σί γουρα θὰ ἀφήῆσει ἐποχὴ γιά υπὸν φο, 3 ας τω οσο) ἵ «ροονθωμίζουμς πὸς γιὰ τὴν «Ανηματογ ραφικὴ µετα- φορὰ τοῦ πασίγνωστου µι- θιστορῄµατος τοῦ Ταχτσῆ, ἀκούσθηκαν κατὰ καιροὺς καὶ τὰ ὀνόματα τοῦ Μιχάλη Κακογιάννη καὶ τοῦ Κώὠ- στα Γαθρᾶ. ο... πῆν λληνικὸ Ῥδηρατορά τ «η» θδομάδα σὲ Η ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΑΙΗΛΟΡ Ἡ Ἅ᾿Ἐλίωμπεν Ταίη- λορ. ποὺ ἔπανε μὲ µεγάλη ἐπιτυχία τὶς «Μιιρὲς ΄Αλε- ποῦδες» τῆς Κέλμαν στῆν πρώτη ἐπισεροφὴ της στο Μπρόντγουσνη ὥστερ) ἀπό 15 χρόνια, θοΐσκεται σὲ νο σοχομεῖο. Τὶς τελευταῖες μέρες ἔπαιζε μὲ πυρετό, στὸν ὁποῖο τελικὰ προστέθη κε κι ἕνας πόνος, χάνοντας κατάσταση ἀφόρητη. (Σ ήµτωση Καὶ ὁ πρών. σύυγός της, ὁ Ῥίτσαρντ Μπάρτον ποὺ ἔπαιε στὸ «ἀΚάμελοτ», ἐγκατέλειψε αἱ: παραστάσεις του λόγω ᾱ- σθεγείας. Οἱ παραστάσεις διακόπηκαν καὶ ἀρκετὸ μυ» στήριο καλύπτει τὴν ἀροώ-. στια τῆς Δίς. Ἔπσι, τελι” κά, ἡ Ταίηλορ μάλλον θὰ μεταφερθεῖ σὲ ἄλλο νοσοκο μεῖο, ἀντὶ γιὰ τὶς «Μικρὲς ᾽Αλεποῦδες» ποὺ ὑπολογικὸ- ταν γάἁ μεταφερθοῦν στὸ Λονδίνο... ὍὉ μεγάλος τῆς μουσιχῆς «Ρέγγε», ὁ ἨΜπὸμπι Μάρ- λεῦ, τελικἁ ὑπέκυψε στὸν ιν οι κατὰ τοῦ καρκί- γου. 1]έθανε την περασµέ- Ἠλικία 36 χοονῶν. Καὶ ἀπὸ τώρα πιά δὲ θά ὑπάρχει γι αὐτὸν ἰα- τρυκὸ δελτίο, ὅπως δὲν ἱ- πάρχει γιὰ πολλοὺς ἀπὸ Δ Φ“ ὥς τοὺς Ἕλληνες ἀκαδημιαί- κοὺς ποὺ εἶναι --- πνευματι- κά --- νεκροί, ἀλλὰ δὲν τὸ η ἡἡἡν ἡ ΠΠ ΗΗ' ΟΡΟΣΚΟΠΙΟ: 35: ΤΑΥΡΟΣ 20.4 --205 Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν προδλήµατα στὸν ἐ- παγγελματικὸὀ τοµέα, θὰ πρέπει νὰ κρατή- σετε μιὰ πολὺ προσεκτικὴ στόση. γετε τὶς ἄσκοπες σνζητήσεις, ΕΡΙΟΣ 21.3 --- 19.4 Θὰ καλυτερέφουν τὰ πράγματα στὸν αἰσθη- νὰ πάρετε σοδαρὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἐνεργήσετε μὲ σύνεση καὶ µατικὸ τοµέα, φτάνει χωρὶς νὰ φοδᾶστε. ΔΙΑΥΜΟΙ 21.5 ---21.6 Κάπου τὰ ἔχετε μπερδέψει κά σας. παγγελµατικὴ ἐπιτυχία. ΚΑΡΗΙΝΟΣ 22. -- 22.7 Πρέπει νὰ πάρετε ἀπόφαση, µατα, στὸν αἰσθηματικὸ τοµέα, δὲν πρόκει- ται νὰ πάρουν, θέλετε ἐσεῖς. αΕξςΣν 20.7 -- 22.5 Μιὰ καινούργια γνωριμία, περισσότερο ἆ- πὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, σᾶς ἔχει θγάλει ἀπὸ τὰ νερά σας καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ πολὺ δύσκολο γιὰ σᾶς. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 2.5 ---22.9 ᾽Αποϕύγετε τὰ τυχερὰ παιχνίδια, γιατὶ προθλέπεται νὰ εἶστε σεῖς οἱ χαμένοι. Μιὰ εὐχάριστη συνάντηση τὶς 6ραδυνὲς ὧρες θὰ τὶς οἰκογενειακὲς σκουτοῦρες. διώξει ΞΥΓΤΟΣ 29.9 --- 22.10 Πρὶν καταδικάσετε λάθη γιὰ τὰ δικά σας λάθη πού, θὰ δῆτε πὼς εἶναι πολλά, ΣΚΟΡΠΙΟΣ 22.10 --- 51.11 του, κοιταξτε Μιὰ συνάντηση ποὺ κάνατε τὶς ἡμέρες αὖ- τές, ζέστανε καὶ πάλι θεῖ, Θὰ έχετε ἐξελίξεις. ἹἉοξΞοὶΗΣ 22.11 --- 21.12 Ἔϊσως συναντήσετε δυσκολίες γελματικά σας. ἈΝὴν σήµερα τὸ 6. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 20.12 191 Θὰ πρέπει ἀφήσετε στοὺς ἄλλους τὰ ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 --- 18.2 Μην ἀφήσετε τὰ περιθώρια στοὺς ἄλλους κρίνουν γιὰ κάποιο λάθος ποὺ πι- στὸν ἐπαγγελματικό σας τοµέα. Θὰ λάδετε γράμμα, να σας θανότατα νὰ κάνετε ΙΧΦΥΕΣ 19.2 --- 20.3 Φροντῖστε νὰ ἁπαλύνετε τὴν ἐντύπωση ποὺ ἔχετε δώσει Υιὰ τὸ ἅτομό σας, τὸν τε- καιρὸ στὸν χώρο τῶν ἐπαγγόλμα» λεωταϊῖο τικὠν-σας ἐνδιαφερόντων. στὰ αἰσθηματι- Ξεκαθαρίστε λοιπὸν τί θέλετε, νὰ μὴν ταλαιπωρεῖτε καὶ τοὺς ἄλλους, Ἐ- ὅτι τελικά, τὶς διαστάσεις ποὺ ὁποιονδήποτε να ἐρευνήσετε πρὼτα ὁμολογουμένως ἕνα παλιό, δυνατὸ αἴσθημα ποὺ δεν εἶχε τότε ἐκδηλω- ἀνησνχῆτε εἶναι προσωρινές, Τυχερός σας ἀριθµος γιὰ νὰ κάνετε κουράγιο καὶ νὰ μην πθριθώρια νὰ κακοχαρακτηρίσουν τὴν ψυχολογικἠ σας κα- πασταση τῶν τελευταίων ἡμερῶν. ᾽Αποφεύ- γιὰ τὰ πράγ- γιὰ. τὰ ἀλλὰ στὰ ἐπαγ- ὅμως. Θὰ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑ ΟΥ 198 ι Ο φωτογραφικὸς φακὸ , : .”- α : θαφικὸς φακὸς συνέλαθε τὰ πιὸ πάνω στιγμιότυπα κατὰ τὴ στιγμὴ ποὺ οἳ ἀρχηγοὶ τῶν διαφόρων κομμάτων ἁσκοῦσαν τὸ ἐκλογικὸ τους δικαίωµα. ᾿Απὸ τὰ ἂρι στερὰ: Σπ. Κυπριανοῦ, μαδὶ μὲ τὴν κ. διμή (4ἩΚΟ), 4) Β. Δνυσσαρίδης (ΕΔΕΚ). 6) ᾿Αλ. Μιχαηλίδης μὲ τῇ σύξυγο του (ΝΕΔΗΙΠΑ), ϐ) τ. Παπαδόπουλος, 7) Σοφιανός. Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ Σελίδα 3 Με ΤΠΞΗ ΕΠΙΝΗΝ 0Ι ΕΚΛΠΓΕΣ 1) Γλαῦκος Κληρίδης (4Ἡ.ΣΥ), 3) ᾿ΕἘξεκίας Παπαϊωάννου (ΑΚΕΔ), 8) Π ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΗ.ΣΥ ϐ) ΠΚΟΤΕΊΗΙ Π0ρῃη ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ἳὉ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Ἀληρίδης ἔνινε ἀντικείμενο θερμῶν ἐκδηλώσεω»ν κατὰ τὴν ἄφιξη τον στὸ ᾿Εκλογικὸ Κέντρο, Τά πλήθη ἔτρεξαν νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ ἀνταλλάξουν µαξί του χειραψία. Γιὰ πρώτη φορὰ Ψήφισαν τὰ 934). τῶν υπφοφόρων ᾿Αθρόα προσέλευση Ψψηφο: φόρων παρουσιάστηκε γιὰ πρώτη φερὰ στὶς κάλπες κά- τὰ τὶς Χθεσινὲς Βουλευτικὲς ἐκ]ογές. Κι αὐτὸ, λόγω τῆς γ/ὰς νομοθεσίας ποὺ ἔγινε, καὶ ποὺ ὑποχρεώγει τὸν κάθε ψηφοφόρο ν᾿ ἀσκήσει τὸ ἐκλο γικὸ του δικαιωμα. Συγκεκριµένα, ὑπολογίζε- ται ὅτι ψήφισαν πέραν τὸν 938. τῶν ἐγεγραμμένων Ψηφο φόρων σ᾿ ὁλόχληρη τὴν Κύ- προ. Ψήφισαν τὰ 9ί, τῶν ψηφο- φόρων τῆς Ἐπαρχίας Αευκω σίας, τὰ 320 τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, τὰ 2756 τῆς ἐλεύθε ρης περιοχῆς ᾽Αμμοχώστου, τὰ 90 τῆς Ἐπαρχίας Λάρ- ναγας καὶ τὰ 550 τῆς Ἔπαρ χίας Πάφου. Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν γιὰ πρώὠ τη φορά μὲ τὸ ἀνωλογικὸ σύ στηµα, Τὶς 35 ἵδρες τῆς Βουλῆς διεκδίκησαν ἑπτὰ πολιτικά κόµµατα μὲ πλήρεις συνδυα- σμοὺς καὶ ἕξι μεμυνωμένοι ὗ- ποψήφιοι, Σύμφωνα μὲ ψεσινὲς δηλώ σεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτε- ρικῶν ”. Βενιαμίν, οἱ χθεσι- γὲς ἐκλογὲς ἔγιναν μὲ ἀπό- λυτη τάξη καὶ ἠρεμία σ᾿ ὅλες τὶς περιφέρείες, ἐνῶ σὲ πα- ρόµοιες δηλώσεις προέδη καὶ ὁ ᾽Αρχηγὸς τῆς ᾿Αστυνςιιιής ». Σ. Αντωνίου ποὺ πορά’-- ἁηλα εὐχαρίστησε τοὺς ἄν- ἔρες τοῦ ᾿Αστυνομικοῦ Σώὠ- πάτος γιὰ τὴν ἄψογη δες- Ἰειὰ που ἐπετέλεσαν γιὰ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγἠ τῶν ἐκλο- γῶν. Οἱ κόλπες ἄνοιξαν Χθές στις 6.30 π.µ. σ᾿ ὅλα τὰ ὁκ- λογικἀ κέντρα. 'Ἡ Ψψηφοφς- ρίᾳ διακόπηκε στὶς 12 το µε απηµέρι χαὶ ξανόρπισε στὶς | μ.μ. Ἡ φηφοφορία ἔληξε οστά περυσσόσερα ῥκλογικὰ κέντρα στὶς ό μ.μ. ἑκτὸς ἀπὸ ὁρισμε νὲς περιπιώσεις ὅπου δόθηκε ὢ Στὴν ἐκλογικὴ περιφέ- Ρρεια Λεμεσοῦ ό4.ἱ65. Φὢ Στὴν ἐνλογικὴ περιφέ- ρειαν ᾽Αμμοχώσιου 52.380, ἡμίωρη παράταση, λόγω προ πέλευσης ψηφοφόρων μέχρι τὶς 7,30 μ.μ. ὁπότε ἔληξε παγ κύπρια, ἡ ψηφοφορία. Αξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι, οἱ ἐγγεγραμμέγοι ψηφορόβοι ἀνήρχοντο «συνολικἁ σὲ 908. δΙΙ. Φ Στὴν ἐκλογικὴ περιφέ ρεια Λεωκωσίας ἐγγι- γραμμένοι 114.128. ὢ Σιὴν ἐκλογικὴ ’ περιφέ- Ρτια Λάρνακας 27.310. ὢ Στὴν ἐκλογικὴ περιφέ- ρεια Πάφου 25.246, καὶ Φ Στὴν δολογικὴ περιφέ- 'Ἡ σύξνγος τοῦ “Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν κα Ῥολάνδη (μὲ μαύρη φανελλίτσα, µαργαριταρένιο κολλιὲ στὸ λαιμὸ καὶ τὸ σῆμα τοῦ ΔΗ.ΕΟ στὸ στῆθος) στὸ πόστο της ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸ κέντρο. παρακολουθεῖ τοὺς Ψηφοφόρους ποὺ πβο- σέρχονται. ᾿Ἡ ἔκφραση τοῦ προσάπου της μιλᾶ: «Εἶναι αὐτὸς δωιός µαξ/». ρεια Κερύνειας |5.235. Οἱ ἄλλες 2.875. ψηφοφόροι εἶναι Μαρωτίνες, ᾿᾽Αρμένιοι καὶ Λατίνοι. Στοὺς ἐγγεγραμμένους ψη φοφόρους δὲν περιλαμδάνον- ταν οἱ ἐγκλωδισμένοι στὶς κατεχόμενες περιοχὲς τῆς γή σου. ΔΕΝ ΤΗΣ ΕΚΑΜΕ ἘΝΕΣΗ ΠΑΤΙ ΨΗΦφΙΣΕ ΔΗ.ΣΥ Μιὰ τυφλὴ γυναίκα 60 χου γῶν, τιμωρήθηκε ἀπὸ τὴ γι- ναΐκα τοῦ δασκάλου τοῦ χω: ριοῦ της γιααὶ ψήφισε Δημο- χρατικὸ Συναγερμὸ. Πρόκειται γιὰ τὴν Λ.Χ. ᾱ- πὸ χωριὸ τῆς Λευκωσίας ποὺ περνᾶ μιὰ σειρά ἐγέσεις ἔπει- δὴ εἶναι ἄρρωστη, Όταν ἐπι σκέφθηκε τὴν γυναίκα τοῦ ὃα σχάλου ποὺ ἀπὸ χρόνια εἶναι ὑ μόνος ἄνθρωπος στὺ χωριὸ ποὺ΄ μπορεῖ νὰ χάνει ἐγέσεις ἡ δεύτερη ἀργήθηχε νἁ πρά- Ἐεν τοῦτο διότι ἡ γριὰ φήφι- σε Νυναγεομὸ. Τῆς εἶπε µά- Ἱισταα «νὰ πάει νὰ τὶς κά- γοὺν τὴν ἕνεση αὗτοί ποὺ ο: φισε». ὝὍπως πληροφορούμαστε ἡ γυναΐκα τοῦ δασκάλου ὑποστη οἵζει τὸ ΔΗΚΟ. 9999999999 ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ζ ΔΟΞΑ ΣΤΡΟΒΟΠΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΠΟΔΛΑ Συνολικὰ κέρδη 600 λιρῶν 9009999999 Παρὰ τὴν ἕντασπ τῶν τελευταίων ἡμερῶν οἱ ἐκλονὲς ἔγιναν αθὲς χωρὶς νὰ σημειωθεῖ ακὸς λαός, Σ’ ὅλα τὰ ἐκλογικὰ κέντρα ἡ ψηφοφορία οξε ἀθρόα, τὸ ποσοστὸ δὲ τῶν ψηφισάντων ξετιερνᾶ τὸ 933. Θὰ ἤτο δὲ ὁὀκόμπ δαν κάτοια παράτασπ καὶ δὲν ἔκλειναν τὶς κάλπες ρις στὴν ὑριμότητα ποὺ ἐπιδειοε ὁ Κυπρι τάξη, Ἡ προσέλευση τῶν φηπφοφόρων ὑτι µεγαλύτερο ἂν οἱ ἀπτεύθυνοι τῶν διαφόρων ἐκλογικῶν κέντρων ἔδ ὁποιοδήποτε ἐτιεισόδιο, χά- διεξύρόθη ὁμαλὰ καὶ μὲ στὶς 7.30 μ.μ. Οἱ δουλευτικὲς ἐκλογὲς ἔγιναν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Κύπρο μὲ τὸ ἀναλογικὸ σύστημα. Οἱ δημοκρατικὲς δυνάμεις τῆς Κεντροδεξιᾶς, ποὺ πιαρ' έμειναν στὶς προηγούμενες ἐκλογὲς ἑκτὸς τῆς Βουλῆς λόγω τῆς Λαϊκομετωπικῆς Συµµαχίας, ἔδωσαν τὴ µάχπ τῶν ἐκλογῶν μὲ ὁτιοφασιστικότητα καὶ μὲ πίστπ γιὰ τὴ νίκπ καὶ πέτυχαν. ᾽Απὸ τὴ γέα Βουλῆς ἡ φωνή µποῦ Δημο- κρατικοῦ Συναγεομοῦ θὰ ἆᾱ- κούεται στεντορία ἀπὸ τὸ ἐπί σηµο θῆμα τοῦ Σώματος. ὮὉ ἀέρας τῆς ἀλλαγῆς φυ- σᾶ τώφα γαὶ πρὸς πὴν κατεύ θήνση τῆς Ἐκτελεστικῆς ἐ- Ἑουσίας. : | Ἡ ἐπιτυχία τοῦ. Δημοκρα- τινοῦ. Συναγερμού ὀφεί]εται στὸ λαὸ αἱ στην τίµια ψῆφο του, ᾿Ὀφείλεται: σ) ὅλες ἐκεῖ- γες τὶς χικιάδες ἀτόμων ποὺ πίστευσαν στὶς ἀρχὸς καὶ τὸ πρὀγοαμµά του καὶ στάθηκαν θράχοι ἀκλόνητοι παρὰ τὴ καταπίεση, τὶς ὕδρεις (καὶ τὴν καταδίωξη. Σιμαντικὴ στὴν ἐπιτυχία τοῦ Δημοκρατικοῦ 2 ύναγες μοῦ ἦταν καὶ ἡ συμδολὴ τῶν μελῶν τῶν ἐκλογικῶν' ἐπιτε λείων ποῦ Κόμματος ποὺ ἐρ: γάστηκαν ἀπούραστα καὶ μὲ εὐπρέπεια ἀπὸ γωθὶς χθὲς τὲ πρωῦ ὡς τὴν ὥρα ποὺ ἔχλει- σαν οἱ Λάλπες. Τὸ ΔΗ.ΚΟ στὴν απροσπά- θειά του νὰ ἐπηρεάσει, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ ψη- Φοφόρους ἐπάνδορωσε τὰ ἐ- κλογνκὰ του ἐπιτελεῖα μὲ συ- ζύγους 'Ὑπουργῶυ καὶ μὲ γνω στοὺς ἀνώτερους Κυόεοητι- κοὺς ὑπαλλήλους ὅπως π.χ. Τὸ ΔΗΚΟ ἀναγκάστηκε γὰ ἐπαγδρώσει τὰ συγεργεῖα του μὲ κυθδερνητικοὺς ὑπα]- λήλους ὅπως π.Χ. ὁ Πρός- δρος τῆς ΠΑΣΥΔΥ καὶ διεν- θωντὴς τῆς χευρουργικῆς καλι- γικῆς τοῦ εΥ. Νοσοκομείου κ. Παπαναστασίου, ὁ κ. ΝΙ- κος Μιχαηλίδης τῶν τεχνι- κῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὕπουρ- γείου Παιδείας, ὁ θεολόγος γυμνασιάρχης Α. Παναγῆ καὶ ἄλλους... ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν καλ πῶν ὁ Ὑπουργὸς ᾿Εσωτερικῶν κ. Βενιαμῖν ἕκανε τὴν ἀκόλου θη δήλωση: . «Ώρὶν λίγη ὥρα ἔκλεισαν οἱ κάλπες σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Κύ προ. Εἶναι πράγματι Ιδιαίτε ρη ἡ χαρὰ καὶ µαγάλη ἡ ἵκα νοποίηση γιατὶ οἱ θουλευτικὲς ἐκλογὲς διεξήχθηκαν ὁμαλὰ καὶ ἀπρόσκοπτα. 'Ο λαός µας ἄσκησε ἐλεύθερα καὶ ἀδίαστα τὸ Ἱερὸ δικαίωµα τῆς ψήφου του γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἂν τιπροσώπων του στὴ νέα Βου λή. Μέσα στὸ σύντομο Χχρονι κὀ διάστηµα ἀπὸ τὴ θέσπιση τοῦ νέου ἐκλογικοῦ νόµου μὲ τὴν συνεχῆ καὶ εὐσυνείδητη ἐργασία ἑκατοντάδων ὑπαλλή λων µπορέσαµε νὰ περατώσου µε ἔγκαιρα τὸ τεράστιο ἔργο γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ὄουλευ τικῶν ἐκλογῶν μὲ δάση τὸ νέο ἐκλογικὸ σύστημα. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύ στηµα τοῦτο εἰσάγεται γιὰ πρώτη φορὰ καμμιὰ δυσκολία δὲν ἀντιμετώπισε ὁ λαός µας στὴν Ψηφοφορία. Καὶ ἡ προ σέλευση στὶς κάλπες, ὅπως μὲ πληροφοροῦν, ἦτον πογκύ πρια πάνω ἀπὸ φ3:ο. Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθηκαν µε τάξη καὶ ὁμαλότητα, ᾿Αποφεύ χθηκαν ὁποιαδήποτε ἐπεισόδια καὶ ταραχὲς καὶ τοῦτο ἆπο δεικνύει πόσο Ψηλὸ εἶναι τὸ ἐπίποδο τῆς πολιτικῆς ὡριμό τητας τοῦ λαοῦ µας. Στὴν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς πε ριόδου εἴχαμε µερικὰἁ µικροε πεισόδια ποὺ ἦταν συνηθισµέ να καὶ Φυσικὰ Φαινόμενα σὲ τέτοια περίοδο. Ηταν ἐπεισό δια χωρὶς διαστάσεις καὶ χω ρὶς δυσάρεστα ἐπακόλουθο. Γιὰ μερικὰ ἀπ᾿ αὐτὰ ἔχουν διεξαχθεῖ ἀστυνομικὲς ἔριυνες. Δίν νομίζω πὼς ἀξίδει νὰ προχωρήσουν πέραν τοῦ ση σύνοδο τῆς ΙΟ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ «Συναγερμοῦ κ. Κληρίδης χαιρετᾶ τὸ πλῆθος ποὺ τὸν ἕ- πευφημεῖ στὸ ᾿Εκλογικὸ Ἀέντρο ὅπου ἄσκησε τὸ ἐκλογικὸ του δικαίωµα. Δίπλα του ἡ κα Κληρίδη καὶ στὸ ἄκρο ἀριστερὰ ἡ θυγατέρα τους. ἵὉ Πρόεδρος τοῦ ζημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἔγινε ἀντικείμενον θερµοτάτων ἑκφηλώσεων τόσο κατὰ τὴν ἄφιξη του ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἀναχώρηση του ἆ πὸ τὸ ἐκλογικὸ κέντρο. µείου τούτου. Τοῦτο, ἐν πάση περιπτώσει, εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ σκεφτοῦμε ὅτον θάχει παρέλθει ἡ ἔξαψη ποὺ εἶναι Φυσικὸ νὰ δημιουργεῖτοι σὲ μιὰ προθκλογικὴ ἐἑκστρατεία. φορὰ ποὺ μὲ τὸν Εἶναι ἡ πρώτη διεξάγονται ἐκλογὲς νέο νόµο καὶ ὁ Χρόνος ποὺ χρειάζονται οἱ διάφορες δια δικασίες δὲν εἶναι γνωστός. Ἔτσι δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ πῶ σὲ πόση ὥρα θὰ µπορέ σουµε ν’᾿ ὠρχίσουμε τὴν µετά δοση τῶν πρώτων ἀποτελεσμά των. Ἔχουμε ὅμως ὀργανωθεῖ κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ µποφρέσουµε - ν᾿ ἀρχίσουμε τὸ γρηγορότερο. ᾿. Προτοῦ κλείσω θῶθελά νὰ ἐκφράσω τὶς ἰδιαίτερες εὖχα Ριστίες καὶ τὴν ἐκτίμηση µου ΗἩ ψηφοφοσία μὲ θάση τὸν νέο ἐκλογικὸ νόμο εἶναι ὑπο- χοεωτική. Έτσι στὰ ἐκλοχικὰ κέντρα προσῆλθαν χθὲς γιὰ νὰ Ψηφίσουν ὃλοι αχεδὸν ὃσοι δικαιοῦνται νὰ ψηφίσουν. Στὴ φωτογοαφία µας μιὰ γρθηούλα ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὸ ἐκλο- γικὸ κέντρο μετὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ της δικαιὼ: µατος ὑποθασταξόμενη ἀπὸ συγγενικὰ τῆς πρόσωπα. στοὺς ἐκπροσώπους ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων ποὺ συµ μετέχουν στὶς ἐκλογς µγιὰ τὴν κατανόηση καὶ συνεργα σία τους, ποὺ συνόδαλαν ἔποι κοδομητικὰ καὶ ἁἀποτελεσματι «κἁ στὴν ὁμαλὴ διεξαγωγἠ τῶν ἐκλογῶν. Θὄθελα ἐπίσης νὰ ἐκφράσω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες καὶ τὴν ἀπόλυτη ἱκονοποίηση µου σ’ ὅλους τοὺς δημοσίους λειτουργοὺς ποὺ μὲ εὐσυνειδη ΕΚΛΟΓΕΣ Τη ΠΡῦ ΜΠΤΕΛΟΗΛ ΕΦΙΡΕ ΠΛΛΙΑ Τὰ ποῶταο ἀποτελέσμα σµατα ἀναχοινώθηκαν γύ ρω στὶς ΙΙ. Ηταν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Αγίου Θεοδώρου, ᾿Αγροῦ, τῆς Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. Οἱ ἐγγεγραμμένοι ψη- φοφόρυι ἦσαν 404 ψήφι- σαν 2Οἱ. Ακυρα ψηφο- δέλτια δὲν ὑπῆρχαν. Ὅ ΔΗ.ΣΥ καὶ τὸ ΑΚΕΛ ραν ἀπὸ 68 ν Τὸ ΔΗ.ΚΟ 8ἱ, ἡ ΕΔΕΚ 2, ἡ Ε.Κ 3. Ἡ ΝΕΔΗΠΑ καὶ τὸ ΠΑΜΕ δὲν πῆραν καμμιὰ ψῆφο. Ἐπίσης ὁ ᾿Ανεξάρτη- τος δουλευτῆς κ. ᾿Αρι- στεΐδου πῆρε δύο καὶ ὁ ἐπίσης ᾿Ανεξάρτητος κ. Παρασκευᾶ |. σία καὶ ἀφοσίωση ἴἔφεραν σὲ αἴσιο πέρας τὸ σοζθαρὸ τοῦτο ἔργο τῶν νέων δουλευτικῶν ἐ κλογών, Ιδιαίτερες εὐχαριστί ες καὶ θερμὰ ή θἄθελα νὰ ἐκφράσω πρὸς τὰ µέλη τῶν Σωμάτων ᾿Ασφαλεί ας ποὺ μ' ὑψηλὴ συναίσθηση εὐθύνης τήρησαν τὴν τάξη καὶ ὁμαλότητα ὄχι µόνο σήµερα ἀλλὰ κυρίως κατὰ τὴν εὐαί σθητη προεκλογικὴ περίοδο». Οἱ χιδαιὂτητες τῆς «Ἐλευθεροτυπία» ἀνάξιες προσοχής ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Χχυδαιότητες ἀνάξιες προσοσοχῆς Χχαρακτή- Ρριζαν χθὲς ἀνώτερα στελέχη τοῦ Δημοκρατικοῦ Σύναγερ- μοῦ καὶ ὁ ὁς τῶν ᾿Αντιπρο- έδρων του κ. Γιαννάκης Μά- τσης δηµοσιεύµατα τῆς «Ἐ- λευθεροτυπίας» (ἐκφραστικοῦ ὀργάνου τοῦ ΔΗΚΟ) περὶ δῆθεν κινήσεως γιὰ ἀἄντικα- τάσταση τοῦ κ. Κληρίδη ᾱ- πὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κόμμα- τος! :... Ταυτόχρονα ἡ ἴδια ἐφημε- ρίδα παραποίησε ὁλοσέλιδη ἀφίσα τοῦ Δημοκρατικοῦ Συ- ναγερμοῦ καὶ δηµοσίεωσε στὴ θέση τῆς κεφαλῆς τοῦ κ. Ἀληρίδη µιά... πιθηκοκεφα- λή! Σχολιάζοντας σὲ κύκλο φί- λων του ὁ κ. Κληρίδης τὶς χυδαιότητες τῆς «Ἔλευθερο- τοπίας» εἶπε χαριτολογών- τας: «Δὲν νομίζω ὅτι μοῦ α μοιάζει. Χρησιμοποιοῦν ὕ- δρεις καὶ παραποιήσεις Υια- τὶ τοὺς λείπουν τὰ ἐπιχειρή- µατα. Δέν μετροῦν καλὰ τὸ πολιπικό τους ἀνάστημα. Καὶ λοµέζουν ὅτι μποροῦν νὰ µε- ταδώσουν καὶ στὸ λαὸ τὸν πολιτικὸ ἀλλοιθωρυσμό τους», Κι ἕνας ἄλλος ἀκούστηκε νὰ λέει «Κύριε Πρόεδρε τὸ ἀνόστημά τους εἶναι γνω- στό: Ἕνα γαὶ δέκα σὲ... ᾱ- γάταση. Γιὰ τὸ δαθμὸ τοῦ ἀλλοιθωρισμοῦ τους δὲν µπο- ρεῖ καγένας νὰ ξέρει. Προ- δλέπω, ὅμως, ὅτι ἀπόψε θὰ ἐπιδεινωφεῖ». Ἡ ἀναφαρά στὴν ὑπόθεση αὐτὴ. ἔκλεισε μὲ μιὰ παρατή- Ρηση ἄλλου ουναγερμικοῦ : «Εῖναι γὰ ωπᾶσαι καὶ τὸ σάλιο σου νὰ τοὺς φτύσης, Οχι νὰ τοὺς διαψεύσεις». Σελίδα Πάνειο 70 ἐκ. δυο. στήι ΑΓΚΥΡΑ.--- Δάνειο 70 ἑκατομ. δολλαρίων πρόκει- ται νὰ χορηγήσει ἡ Διεθνὴς Τράπεξα στὴν Τουρκία, προ Ἠειμένου νὰ αὐξήσει τὴν παραγωγὴ ζαχάρεως. χαλ- κοῦ, σιδήρου καὶ Χχάλυθος. Τὸ δάνειο κχορηγεῖται γιὰ 16 χρόνια καὶ μὲ ἐπιτόκιο 9,650. ᾽Απὸ τὴν Αγκυρα µετα δίδεται ὅτι τὸ ἁμερικανικὸ προεδρικὸ σύστημα θὰ εἶναι τὸ πρότυπο ποὺ θὰ ἀἆκολου Η ΧΟΥΝΤΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΜΕ- ΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ θήσει ἡ Τουρκία, μετὰ τὴν ἐπάνοδο της στὴ δημοκρα: τὸ ἕ- τία. Όπως γράφει ἐδομαδιαῖο περιοδικὸ «Νι- οὗ Σπόκσμαν» θὰ καταργή θεῖ τὸ ἀξίωμα τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ στὴ θέση του θὰ ὑπάρχει ἆρχη γὸς τοῦ µράτους μὲ εὑρύτα τες ἐκτελεστικὲς ἁρμοδιότη- τες. Ὅπως ἀναφέρεται µε- λετήθηκε τόσο τὸ γαλλικὸ ὅ σο καὶ τὸ ἁμερικανικὸ σύ- στηµα ἀλλὰ προτιμήθηκε τὸ δεύτερο ἐπειδὴ οἱ στρατιω- τικοὶ ἡγέτες τῆς Τουρκίας εὐνοοῦν τὸν δικομμµατισμµό. Στὴν Κωνσταντινούπολη συνελήφθη ὁ διευθυντής συντάξεως τῆς ἐφημερίδας «Ακσάµμ» γιὰ ἄρθρο του ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς ὃ ΠΜαϊον. Συνελήφθη ἐπίσης καὶ ὁ γιὸς τοῦ πρὼὠην ὑπουργοῦ Αμύνης κ. Ισίμ μὲ τὴν κα τηγορία ὅτι ἐργαξόταν γιὰ Ἀογαριασμὸ τοῦ κοµµουνιστιε κοῦ κόμματος. Ένας ἆκρο δεξιὸς καταδικάστηκε σὲ θά νατο στὸ ᾿ἘΕλαξίκ. γιὰ φόὀ νο, ἐνῶ στὴν Αγκυρα ἆ- Τουρκία νακοινώθηκε ὅτι ἐξετάζον- | ται οἳ περιπτώσεις 4.000 ἐκπαιδεντικῶν γιὰ τοὺς ὅ- ποίους ὑπάρχον» κατηγορί- ες ἢ ὑπόνοιες ὅτι ἔχουν ᾱ- | ναπτύξει πολιτικὴ ὅραστηρι | ότητα. ἱ ϊ ε ὢ 'Η τουρκικὴ κυθέρνη | ση αὔξησε τὴν τιμὴ τοῦ π.δ) τρελαίου. τῶν τσιγάρων καὶ | τῶν οἰνοπνευματωδῶν πο τῶν, ἑνῶ ---- ὅπως ἀνακοι | , ος τν γώθηκε --- ἀργότερα θὰ ἆ νατιμηθεῖ καὶ ᾗ ζάχαοή- ΛΕΥΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ ΝΒΙΗΓΙ: Ἡ ῃήοσχα Πὲ δἡ ---------------- 25 ΜΑ ΓΟΥ 1581 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΗΙΓΚΑΝ ΧΗΜΙΚΑ (ΛΑ ϐ6Α ΠΑΡΑΤΟΥΝ 0! ΠΛ. πι | ΠΗΡΕ ΜΗ, ἡΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΗΠΠΠΗΠΗΡΗΜΗ ΠΜ πππΠΠΠΠΠΜΗΗΜΠΗΕΗΕ η, ΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ -...-. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΣΟΒΙΑ ΑΟΝΔΙΝΟ. -- Ὁ [ητῳφ ΙΣάτκλιφ, ὁ διαδόητος «Αντε ροδγάλτης τοῦ Γιόρκσάϊρ», κα ποδικώστηκε σὶ ἰσόδια δεσμὰ ἀπὸ δικαστήριο ἐἑνάρκων, τὸ ὁποῖο ἀπέρριψε τὸ ἔλαφρυντι βγε! | | | ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.--- ώς - “ΗἩ ἁἀμερικανικὴ Γερον» | ν / | σία ἐνέκρινε δαπάνη εἶκοσι υμευη αυ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΡΗΓΚΑΝ - ΣΜΙΤ ἑκατομμυρίων δολλαρίων γιὰ τὴν παραγωγὴ ἀερίων, ποὺ , να πλήττουν τὸ νευρικὸ σύστη- Ὁ ᾽Αμερικανὸς πρόεδρος Ῥόναλντ Ῥήγκαν καὶ ὁ Γερµα: Ἶ 8 στη κὸ τοῦ µειωµένου καταλογι 3 ᾿ ἕ μα 7 μα, καὶ ἄλλων χημικῶν ὅ- σμοῦ, ποὺ εἶχαν ἐπικαλεσθεῖ νὸς καγκελλάριος Χέλμουτ Σ μίτ ἐμφανίσθηκαν χαµογελα- πλω», ἀποδεχόμενη ἔτσι τὴν τὴν πρόταση τοῦ Ῥήγκαν. οἱ συνήγοροί του. Στὸ ἱστορικὸ δικαστήριο Ωλντ Μπαίηλυ τοῦ Λονδίνου, ὁ γενειοφόρος ὁδηγὸς Φόρτη ηοῦ, ποὺ σκότωσε μὲ τὸν πιὸ | | στοὶ μετὰ τὴν πολύωρη συνάντήση τους στὸ Λευκὸ Οἰἶκο. προέδρου 3 - Καὶ στὶς δηλὼσεις ἄφησαν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἐπῆλθε προ- σέγγιση ἀπόψεων στὰ εὐρωπαϊκὰ θέµατα τοῦ ΝΑΤΟ καὶ Ἡ ἔγκριση ἔγινε μὲ τὴν | ἰσχνὴ πλειοψηφία τῶν δ0 | ψήφων ἔναντι 4δ καὶ μετὰ | ἀπὸ θυελλδη συζήτηση. Οἱ στὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου μεταξὺ }Ανατολῆς ἨΜαὶ Δύσεως γιὰ τὰ πυρηνικά. Ὁ κ. Σμίτ πῆγε στὴ συνέχεια στὸ Πα- ρίσι γιὰ συνομιλίες μὲ τὸ νέο άλλο Πρόεδρο κ. Ἠιττεράν καὶ ἐπέστρεψε ἤδη στὴ Βόννη. , ὑποστηριμτὲς τῆς προτάσε - ογασΙΓΚΤΩΝ.-- Οἱ 'Η- ως, μεταξὺ εῶν ὁποίων ὁ νωμένες Πολιτεες ἀπάντη- ρεπουμσλικάνος γεροναισ- σαν νύχτα στὶς ἀπειλὲς τοῦ α. Α. Μπρέζνιεφ καὶ στην σο θιετωἠὴ προσπάθεια νὰ ἐπέμ- 6η καὶ πάλι στὴ Μένη ᾿Άνα- τολή καὶ σὲ ἄλλες «εὔφλε- στὴς ἸΤζὼν Γουῶρνερ ἰἴσχν ρίσθηκαν ὅτι ἡ παραγωγὴ τέτοιων ὅπλων ἐπιθάλλεται γιὰ τὴν ἀντιμετήπιση τῆς σοθιετικῆς ἀπειλῆς. ος κ νο σι ώ”)”” Φρικαλέο τρόπο ᾖ|ἱ3 γυναῖκες τς α . : ο . ος πποθμᾶς, χρδνΊα η ρε τῷ χτες» περιοχὲς τοῦ κόσμου. ᾿ (ρόνι 1 ν Οἳ ἀντύπαλοι τῆς προτά λία, δὲν εδειρο δείγματα σνγ , Ὁ στρατηγὸς Αλεξ. Χαί- σεως ὑποστήριξαν σι πρό κινήσεως - πι ονεε τ. - ΥΣ, ᾽Αμερικανὸς ὑπουργὸς πειται γιὰ ἕνα ἀπάνθρωπο νό ον ο : τῶν ᾿Αξωπερικῶν δήλωσε σὲ ὅπλο, ἐπειδὴ δὲν θὰ σκοτώ Λόσλι Μπόρεχαμ, : σἴ συνέντευξη, ὅτι ἡ Μόσχα θά φει στρατιῶτες, ποὺ θὰ εἷ- «Εἶστε ἕνας πολὺ ἐπικίνδυνος . ων νε , ἄνθρωπος, πράγματι... Όταν νάνεν καλά νὰ σκεφθῆ τὸ ΑΦ ν ὦ ͵ . ναι ἐφοδιασμένοι μὲ μάσκες γανιστὰν ποὶν διατυπώσει ὁ- καὶ προστατευτικὰ ἐνδύμα”-α αν η » . µ - αν αυ. .. ..! , ποιαδήποτε ἀπειλὴ κατὰ τῆς ἀλλὰ θὰ σκοτώνει µόνον ἅ- 46 Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστη ο Δύσεως. µαχο πληθυσμό», ὅπως δή: λωσε ὅ δημµοκρατικὸς γερου Ρίου, ἡ ποία ἐλήφθη μὲ φή σιαστὴς κ. Νταίηδινι Πρά- --“Μποροῦμε -ᾱ ἀμυνθοῦμε Φους 10 ἕναντι 2, περιέχει τὴ δέσμευση ὅτι ὁ Σάτκλιφ θὰ παραμείνει στὴ Φυλακὴ τουλά Χιστον 30 χρόνια. Οἱ ψυχίατροι, οἱ ὁποῖοι ἐξέ 'κπασαν τὸν «᾿Αντεοθγάλτη» γιὰ νὰ ἀποφανθοῦν κατὰ πό σον εἶχε τὴν εὐθύνη τῶν πρά ' ξεών του, δήλωσαν ὅτι πρό κείται περὶ παρανοϊκοῦ καὶ σχιζοφρενοῦς, ἀλλὰ τὸ δικα στήριο ἀπέρριφε τὴ διόγνώση καὶ ἀποφάσισε ὅτι ὁ Σάτκλιφ 6ὲν εἶναι, παρὰ ἕνας φυχρὸς καὶ ἁδίστοκτος δολοφόνος. Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς κα ἐπαδικασμῆς, ἀποφώρτως, ἡὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου τοῦ αΕἶπε στεγνά: «λΑπορεῖτε νὰ πη παίνετεν. π. ᾿Εκεῖνος μὲ πέτρινο πρόσω πο καὶ περιστοιχισµένος ἀπὸ πέντε δεσµοφύλακες, ἀποχώρη ος ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ δικα στηρίου. Ἡ σύζυγός του, Σόνια, 30 ἐτῶν, ἡ ὁποία παρακολούθησε πολλὲς Φάσεις τῆς διαρκείας 14 ἡμοῶών, ἀκροαματικῆς δια δικασίας, δὲν ἦταν παροῦσα στὴν ἔκδοση ἀπόφασης, καὶ ὅπως ἔγινε Υνωστὸ κανεὶς δὲν γνωρίζει ποῦ δρίσκεται. 'Ο ἀδελφὸς τοῦ Σάτκλιφ δήλωσε στοὺς δηµοσιογρά Φους, μετὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἆ ποφάσεως: « Ἠταν πάρα πολὺ ἐρωτεωμένοι. Δὲν ξέρω ὅμως ἂν θὰ συνοχίσει νὰ τὸν ἀγα πᾶ ὅταν συνειδητοποιήσει πό σο πολλὰ εἶναι 30 χρόνια». ο. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΙΝΑΣ ΚΑὶ ΒΙΤΝΑΜ Χογκ--ΚοΓκ, 24 {(δ. ὙὝπι). --- Τὸ Βιετνὰμ κατάγ ψειλε ὅτι, λόχος Κινιζικῶν στρατευμάτων μὲ κάλωψη πν ροθολικοῦ κεἰσίόαλε προχθὲς στὴ Βιετναμικὴ ἐπαρχία Γιοὺ οω. Νὰν καὶ σκότωσε τρεῖς πο λίτες, Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνώση ποῦ ραδιοσταθμοῦ τῆς Χα νόῖ, ἡ ἐπίθεση ἀπεκρούσθη. ᾿Απὸ τὴ δική της πλευρά, ἡ Κίνα ἀνακοίνωσε ὅτι, Βιετ ναμικὰ στρατεύματα εἰσίδυ σον στὸ ἔδαφός της καὶ κα τὰ τὶς συγκρούσεις ποὺ ἆκο λούθησαν, σκοτώθηκαν 85 6ι ετνοαµίτες στρατιώτες. Στὸ µεταξύ, ἡ Κυθέρνηση τοῦ Λάος, διαμαρτυρήθηκε στήν Κίνα γιὰ πρόσφατες ἔνο πλες προκλήσεις ἐἑναντίον τοῦ ἐδάφους τοῦ Λάος καὶ τὴν προειδοποίησε ὅτι θὰ φέρει εὐθύνη γιὰ τὶς αυνέπειες. ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑ, 24 («λάρνα- κά Πρές»). τ- ᾿Απὸ ἔκρηξη ἀγνώστου ἀντικειμένου τραν- µατίσθηκε σὲ διάφαρα μέρη τοῦ. σώματός του, ὁ Γεώρ- γιος Σταύρου, 2ἱ χρόνων, ἄπο τὴν Ξυλοφάγου. «Ὁ Σταύρου εἶχε θρεθεῖ σὲ ἄσχημη κατάσταση στὴν το- ποθεσία «Ασπρη Πέτρα» τῆς Ξυλοφάγου, µέσα στὰ ὅ- ρια τῆς Βρεττανικῆς Βάσεως Δεκελείας καὶ μεταφέρθηκε στὶς 6.45 μ.µ. τοῦ Σαδδά- του στὸ ᾿Επαρχιακὸ Νοσοχθ- ση τῆς ὑγείας του εἶναι ἐ- τὸς κινδύνου, Ἡ Αστυνομία τῆς στρο τιωτικῆς Βάσεως Δεκελείας ποὺ ἐξετάζει τὴν ὑπόθεση δὲν | εἶχο προσδιορίσει µέχρι σὐ- | µθρα (χθὲς) τὸ εἶδος τοῦ ἐ. μρηκτικοῦ ἀντικειμένου ρν εἶχεν ἀκραγεῖ στά χέρι το Υεαροῦ Σταύρου ἑνώ τὸ πε | Ριεργαζόταν. ’ Ῥήγκμαν καὶ Μπρέξνιεφ χειρίξονται προσωπικὰ τὸ Λιθανικό. Ὅ Μτερὰν διύρισε ΠΑΡΙΣΙ.-- μα ϕ χίσει' ) ς μὲ τοὺς κόµµου τάρτιση- Φυμφωνίας νεργασίας, ἐν συνέλευση, καὶ τὸ Σοσιαλιστικὸ ἰζόμ- ωστὲς γιὰ τὴν κα- τιολιηκῆς--ου- ὄφει τῶν κοινοδου- λευτικῶν ἐκλογῶν τὸν ἐρχόμενο να, Ὅ νέος πρόεδρος τῆς Ἀπμοκρα τίας κ. Μιτερὰν, διέλυσε τὴν ἐθνο σχηµάτιοε κυθέρντσα προκήρυξε κοινοθουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ θὰ γίνουν σὲ δύο Υὐ ρους, στὶς 14 καὶ 2ἱ ᾿Ιουνίου. Ὁ κ, Μιτερὸν ὑπέγραφε τὸ διά- ταγµα μετὰ ὁπὸ διαθουλεύσεις μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ποὺ διόρισε, κ. Πιὲρ Μωρουὰ καὶ τοὺς προέδρους Ὁ κ. Μιτεράν ἀνάθεσε τὸ ὑπουργεῖο ᾿Εξωτερικῶν στὸν ἐπίτροπο τῆς ΕΟΝΕ ». Κλώντ Σωσόν, τὸν κ. Ζὰκ Ντελόρ, πρώην σύμδουλο τοῦ πεντρώου πρωθυπουργού Ζὰς Σαμπὰν Ντελμάς, ῥὃ- πουργὸ Οἰκονομικῶν χαὶ τὸν κ. Σὰρλ Αρνού, ὑπουργὸ Ἐθγικῆς ᾽Αμώνης. Καγεὶς ἀπὸ τοὺς 30 ὃ- λεύσεως. πιουργοὺς τῆς νέας µεταθστι- κῆς κυδεργήσεως δὲν εἶναι χομµουνιστής, ἐνῶ ὁ ρἱζο- σπαστικὸς Μωρὶς Φὼρ διο- ρύστηµε ὑπουργὸς Δικαιοσύ- γης καὶ ὁ ἀγεξάρτητος Μι- σὲλ Ζομπὲρ ὑπουργὸς Ἐξω- τερικοῦ Εμπορίου. Γενικά ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ θεωροῦνται μετριαπαθεῖς. Ὁ νέος Πρόεδρος πρωτο- Δίγες ὧρες μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του, ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. ἨΜιττερὰν, ἄνακοι: φώνει τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς κυθερνήσεως του. ΕΝΘΠΛΟΙ ΠΑΤΕΛΛΡΑΝ ΤΡΑΠΩΑ ΣΤΗ ΒΑΡΕΕΛΟΝΗ Καὶ ζητοῦν ἁπόλυσπ κρατούμένων στρατιωτικῶν ΜΑΔΡΙΤΗ, 24 (’Ιδ. Ὑπ.). - Στὴν Ισπανία, ᾖἄἔνοπλοι ποὺ ἔθεσαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τοις τὸ οἵκημα τῆς Κεντρι κῆς Τραπέζης Βαρκελώνης ἆἅ Φησαν ἐλεύθερυς καὶ ἄλλους ἀπὸ τοὺς ομήρους τους, ἑξα κολουθοεύν ὅμως νὰ κρατοῦν περισσότερα ἀπὸ 60 ἄτομα. Οἱ ἕνοπλοι ἔχουν τάξει προ θισµία ὡς αὔριο τὸ πρωῖ, γιὰ τὴν ἱκονοκοίηση, ἀπὸ τὶς Ἱ σπανικὲς ᾿Αρχές, ἀξιώσεώς τους γιὰ τὴν ἀπόλυση τεσσά ρων στρωτιωτικῶν ποὺ κατη γοροῦνται γιὰ τὴν ἀπόπειρα πραξικοπήματος στὴν σπα νία πρὶν τρες μῆνες. Στὸ μοταξύ, οἱ ἀναφερθέν τες στρατιωτικοὶ κοπαδίκα σαν τὴν κατάληψη τῆς Τροπέ ζης καὶ κατέστησαν σαφὲς ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀπολνθοῦν γιὰ νὰ μεταθοῦν στην ᾿ΑΡργὸν τπινή, σύµφωνα μὲ τοὺς ὄρους Αποὺ ἔχουν θέσει οἱ ἔνοπλοι. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 14 ΚΑΙ 2] ΙΟΥΝΙΟΥ τῆς Γερουσίας καὶ τῆς Ἐθνοσυνᾶ- τύπησε μὲ τὴν ἵδρυση δύο γέων ὑπουργείων: Τοῦ ὁὃ- πουργείου «Πιὰ τὴ θάλασ- σα» καὶ τοῦ ὑπουργείου «Ἔκ- δηλώσεων ἐλεύθεροῳ κΧχρό- γου», ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΜΑΡΣΑΙ Οἱ σοσιαλιστὲς χαὶ οἱ καμ μουνιστὲς θά χρειωστοῦν µαζὶ νὰ, κερδίσουν ἐπὶ πλέον 43 | ἕδρες στἰς ὀκλογὲς γιὰ νά κερδίσουν τὴν πλειοψηφία μὲ 46] µέλη στὴν ἐθνοσυγέλεν- ση. ἸΑλλὰ οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο κομμάτων ξεκίνησαν δύσκολα μὲ τήν ἐπύσηνη ᾱ- νάληφη τῶν καθηκόντων τοῦ κ. Μιττεράν. Ἡ ἀπουσία τοῦ Ὑτν. Υραµ- µατέα τοῦ Κ.Κ. Γαλλίας κ. ζὼρζ Μαρσαὶ ἀπὸ τὶς τελε- τὲς προκάλεσε πολλὰ οσχό- λια. Ἡ ἐφημερίδα τοῦ Κ. κ. «Οὐμανιτὲ» ἔγραψε στοὺς ᾱ- ναγνῶστες της ὅτν ὁ κ. Μαρ σαὶ δὲν προσκλήθηκε σὲ κα- μιὰ ἀπὸ τὶς τελετὲς ποὺ ἕ- γιναν γιὰ τὴν ἐπίσημη ἐγ- κατάσταση στὴν ἐξοωσία τοῦ κ. Μιττεράν. Στὸ μεταξύ, ἡ προσπάθεια τοῦ γέου πρωθωπουργοῦ νὰ δελτιώσει τὴ θέση τοῦ φράγ- κου, ποὺ μετὰ τὴ νίκη τῶν σοσιαλιστῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἔχει καταποντισθεῖ παρέμεινε Χωρὶς ἀποτέλε- σμα. Ὁ πρωθυπουργὸς κ. Μω- ρουά, ἐπέδαιε αὐστηρὸ ἔ- λεγχο στὸ συνάλλαγμα -αἱ αὔξησε τὸ δασικὸὀ ἐπιτόκιο δανεισμοῦ κατὰ 4ἳρ στὸ ὕψος ῥεκὸρ τῶν 22. ᾽Αλλὰ οἱ µεσίες ξένου συναλλάγματος θεωροῦν τὸ µέτρο ὡς πολὺ καθυστερη- µένο καὶ τὸ φράγκο παρέ- µεινε στὸ χαμηλότερο ἐπί- πεδο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νοµι- σματικοῦ συστήµατος. Τὸ φράγκο πρὸς στιγμὴ φάνηκε νὰ ἀνακάμπτει τελι- κἁἀ ὅμως ξανάπεσε, λίγες ὦ- ρες ἀργότερα. ᾿Αρχικά, τὸ φράγκο ἔφθασε τὰ 54900 τὸ δολ)άσιο, ἁλλὰ ἔκλεισε στὰ 5,9850 στὸ Παρίσι, λί- Υο ψηλότερα ἀπὸ τὴν προ- χθιεσινὴ πτώση ρεκὀρ, σὲ |2 Χρόνια, τῶν 5,6090 φράγ- Κων τὸ δαλλάριο. κατηγορήθηκε ὅτι εἶναι χέν- ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Οἱ Ἰταλοὶ κομμουνιστὲς ζή ος : : τησαν τὴν παραίτηση τῆς κυ- δέρνησης Φορλάνν γιατὶ τρεῖς ὑπουργοὶ της περιλαμθάνον-: ταν στὸν κατάλογο τῆς µυστι χῆς τεατονικῆς στοὰς «Ἑ---2» μαὶ ἤδη ἅἄρχισε νὰ πνέει ἄγε- µος πολιτικῆς κρίσης στὴν Ἰ ταλία. Όπως εἶναι γνωστό, στὸν κατάλογο περιλαμθάνον ταν πολλοὶ δουλευτές, ἀγώτε- 0ου καὶ ὀνώτατον ἀξιωματι- οί, τοαπεξίτες, δικαστικοί, δημοσιογράφοι κ.ᾶ. 'Ἡ στοά τρο συνωμοσίας καὶ διαφθο- ρας. Σύμφωνα μὲ ὃδυγμοσιογοαφι γὲς πληροφορίες, οἱ δυό ἀπὸ τοὺς τοεῖς ὑπουογοὺς, ὁ ἵ- πουργὸς Εργασίας κ. Φόσχι. ἔθοσαν τὴν περίπτωσή τους στη διάθεση τοῦ πρωθυπουρ- γοῦ κ. Φορλάνι. Ὁ τρίτος ἆ- ναμεμιγµένος ὑπουργὸς εἶναι ὃ σοσιαλισὴς Μάνκα (ὑπ. ης 'Εξωτερικοῦ ᾿Βμπορίου). Ἡ ουδένήση Φορλάνι προσπαθεὶ νὰ κερδίσει χρόνο γαὶ πιστεύεταν ἅτι ἡ ὑπόθεση θὰ κατσλἼρεν σὲ ἀνασχηματι- σμὸ, χα: Όμως καὶ νὰ κλεί- σει. Ὁ πρόεδρος τῆς Άπμο- κρατίας χ. άντρο Περτίνι εἶχε συνάντηση απροχθὲς τὸ πρωὶ μὲ τὸν χ. Φορλάνι καὶ κάλεσε τὸ γεγικὸ γραμματέα τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Χόμματος κ. Μπεττίνο Κράξι νὰ ἐπι- στρέψει ἐπειγόντως ἀπὸ τὸ Παρίσι, ὕπου πῆγε γιὰ τὴν ὀρκωμοσία τοῦ κ. Μιττεράν. Ἐντάλματα συ.λήψεως μὸ τὴν κατηγορία τῆς πολιτικῆς ναὶ στρατιωτικῆς κατασκοπί- ας ἔχουν ἐκδοθεῖ κατὰ τοῦ κ. Λίτσιο Τζέλλι, µεγάλο μάγι- στρο τῆς στοᾶς καί τοῦ συν- ταγματάρχη ᾿Ὀντόνιο ἘΒιέτς- γε. Ὁ Τζέλλι πιστεύεται ὅτι ἔχει διαφύγει στὸ ἐξωτερικὸ- Ἐπίσης ἡ εἰσαγγελία τοῦ Μι λάνου ἔδωσε στὴ δηµοσιότη- τα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀἆποδει- κυύουν ὅτι τὰ 958 ἄτομα τοῦ καταλόγου ἀγνήκουν πράγματι στὴ ατοά. ΑΥχ. ὑπάρχουν ᾱ- ποδείξεις στὸ ὄνομα τοῦ Χ. Λόγχο, Ὑεν. Ὑοαμματέα τοῦ Σ,οσιαλιστικοῦ κόμματος ὁ ὃ- ποῖος πλήρωσε κανονικά τὴ συνδρομή τοι. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Στὸ μεταξὺ παραιτήθηκε ὁ ]ταλὺς ὑπουργὸς Δικαιοσύ- “ης κ. ᾿Αντόλφο Σάρτι κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ «σκανδά- ου τῶν Μασόνων» ποὺ συγ: κονίκει τὴν Ἱταλία καὶ ᾱ- πειλεῖ μὲ ατώση τὴν κυθέρ: γηση Φορλάνι. Παρά τὸ ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ κ. δάρτι δὲν ἀναφερύταν στὸν χατάλογο τῶν 05 µε: λῶν. τῆς τεκτονικῆς στοᾶς Ῥὸ, ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύης παραιτήθηκε ἐπειδὴ σὲ ἔγγοα φα ποὺ θρέθηκαν στὸ σπίτι τοῦ «μάγιστοοι» τῆς στοᾶς Λίτσιο Τζέλλι, ἀναφερόταν σὰν ὑποψήφιος. Ἐν τῷ. µεταξύ, ἀρκετὲς ἵ- ταλυκὲς ἐφημεορίδες γοάφοιν ὅτι ἐχτὸς ἀπὸ τὶς ἄλλες πα- ράνομε: δραστηριότητες ἡ στοὰ Ῥ5 εἶχε σὰν ἀπώτερο σχοπὸ τὶῖη ἐγκαθίδουση, πρ Ἐϊκοπημιατικά, «αὐταρχικοῦ» καθεστῶτος στὴν ᾿Ἱταλία. ἀποτελεσματικὰ καΐ νὰ προ: σατεύσουµε τὸν ἑανυτό µας ἆ- πὸ ὁποιαδήποτε ἐπίθεση --- εἶ πε ὁ κ. Α. Χαίηγχκ. ᾽Αλλὰ ἡ Μόσχα δὲν θὰ θΥῆ περδισμέ- γη ἀπὸ ὁποιαδήποτε δυναμικὴ ἐξέλιξη. Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ Α μερικανοῦ ὑπουργοῦ ἀπετέλε- σαν ἀπάντηση στὶς ἐπίσης ἆ- πειλὲς τοῦ κ. Μπρέζνιεφ ὅτι ἡ ΣῬοδιετικὴή Ἔνωση πορὀκει- ται νὰ ἀναπτύξη γέα «ἐντυ- πωσιακὰ» ὅπλα, ἂν τὸ ΝΑΤΟ ἐγποτάστήση τοὺς. ἀμερίκανι-],,' µεσσίας ἀ-[ - ή 3 τίνος δράσεως. καὶ ποοειδο |... ον ποὺς. πυραύλους ᾿ ποίησε ὅτι οἱ συγκρούσεις στὴ Μέση Ανατολή μπορεῖ νὰ, προκαλέσουν εὐρεία σύρ- ραξη. δὲ λόγο ποὺ ἐκφώνησε στήν Τιφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, ὁ κ. Μπρέζνι- εφ τόνισε ὅτι ἡ ἀπόφαση αὖ- πὴ τοῦ ΝΑΤΟ θὰ ἐλθέσει σὲ γίνδυγο τὴν εἰρήνη στην Εὺ- οώπῃ. Καὶ ἀπιῤθυνγε γέα ἕκ- χληση στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Δ. Ῥθρώπη γιὰ διαπραγματεύσεις πάνω στὰ προθλήµατα τοῦ ἆ- φοπλισμοῦ. Ὁ κ. ἨΜποέννιεφ εἶτε ἐπί σης ὅτι ἡ Μόσχα ἐπιδιώκει οὐσιαωστικὲς συνομιλίες γιά τὴν ἀσφάλεια τοῦ Περσινοῦ Κόλπου καὶ γιὰ τὸ ᾿Αφγανι- στάν, εἶτε χωριστὰ εἴτε στὰ πλαίσια μιᾶς καθολικῆς σὺμ- φώνίας καὶ ἐπανγέλαδε τὴ γνωστὴ θέση ὅτι τὰ σοδιετι- κἁ στρατεύματα ϐθ) ἆποσυρ- θοῦν ἀπὸ τὸ ᾿Αφγανιστὰν μόλις τερματιστοῦν οἱ «ξένες ἐπειθάσεις» στὴ χώρα αὐτή.] δν Γιαιὶ τοὺς ἔκοψαν τὸ ἐπίδομα Διρρκῶς ,γέες μεθόδ .. ἀγαζητοῦν οἱ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο δια: νι. ΤΑΔ. σεροσοχὴ τοῦ᾿ διαρκῶφὸ Οἳἵ φοιτητὲς ὅμως τοῦ ΠΜάρμπουογκ ---τῆς παλᾶς ὄνει- κογερμανικῆς πιανεπιστηµιουπόλεως --- ὑπερέθησαν κάθε προηγούμενο «φαντασίας (καὶ ξετσιιωσιᾶς): Παρήλασα» ὀλόγυμνοι σ’ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴ µείωση τῶν κρα: τικῶν ἐπιχορηγήσεων στὶς σπουδὲς τους. 'Ἡ Πολιτεία φαί φεται ὅτι διέθεσε τὰ κονδύλια σὲ ἄλλες σπουδὲς τους. Τὰ σχετικὰ κονδύλια διατέθηκαν φαίνεται σὲ... ἐπενδύσεις. «φοινοῦ αακά ιαἰζήματα 1. τὶς ο : ο λωον ιορ. Παρασύρθηκε ἀπὸ αὐτοκίνητο καὶ τραυματίσθηκε ΛΑΡΝΑΚΑ, 24 («λάρνα- κα Πρές»). -- Τραυματισµέ- νος αἱ διάφορα µέρη τοῦ σώματος µεταφέρθηκε στὸ τώρα στὸ Παραλίμνι. ὍὉ μικρὸς Προδράµου τραυ µατίσθηκε. ὅταν παρασύρθηκε ἀπὸ διερχόµενο ὄχημα, ἐνῶ περπατοῦσε σὲ δρόµο τοῦ Παραλιμνιοῦ, ίι ΙΙΙ ΑΘΗΝΑ (Αλαμπάμα, ΗΠΑ).--- Διαρροὴ στὸ ψυκτικὸ σύστημα πυρήγι- κοῦ ἀντιδραστήρα, στὸ πυρηνικὸ ἑργοστά- ὁ τὸ νερὸ ἔχει σιο Ἱπράουνς Φέρρου, τὸ μεγαλύτερο στὸν κόσμο, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ διαφύγουν περισσὸτερα ἀπὸ 7.Ο0ΌΟ γαλόνια ἐπικίν- μποῦνε στὸ ὄυννου ραδιενεργοῦ νεροῦ. Τὴ θλάδη ἐπισή θλάξη. µανε τὸ σύστημα συναγερμοῦ ποὺ ὁἑδήγησε στὸ κλείσιμο τῆς µίας ἀπὸ τὶς τρεῖς μονα- ο 4 , ι : δες τοῦ ἐργοστασίου, κοντὰ στὴν πόλη ᾽Α- θήνα τῆς ᾿ Αλαμπάμα. σὲ , ἑργοστασίων, «Ὑποπτευόμαστε ὅτι πρόκειται γιὰ ἐλά- 6η σὲ θαλέίδα κπυκλοφορήτὴ νεροῦ --- δή- λωσε ὅὃ ἑκπρόσωπος τοῦ ἑργοστασίου κ. Πτούιν. Δέν φαίνεται νὰ εἶναι σοξαρὸ, ὅ- 5 κ ο μα ς µως ὅλα τὰ ἀτυχήματα αὐτοῦ τοῦ εἴδους στοὺς δημοσιογράφους, [ὲ Π[ΙΙΝΙ ΕΠΙ Εϊ ἐργαξόμενος δὲν µολύνθηκε καὶ ὅτι δὲν δι- έφυγε ραδιενέργεια ἀπὸ τὸ κτίριο, ἐπειδὴ περιοριστεῖ σὲ εἰδικὸ θάλαμο ε) ΄ . , { η, , ᾽ ἑκτάκτου ἀνάγκης µέσα στὸ ἑργοστάσιο. ο γάτες μὲ στολὲς ἀσφαλείας ἀναμένεται νἁ κτίριο γιὰ νὰ ἐκτιμήσουν τῇ Φ 'ΗἩ κόρη τοῦ ᾽Αμερικανοῦ προέδρου Ῥήγκαν», ἠθοποιὸς Πάττι Νταίηδις, ἔχει ᾱ- ποφασίσει νὰ πάρει µέρος καὶ νὰ μιλήσει συγκέντρωση ἐἑναντίον τῶν πυρηνικῶν ποὺ θὰ γίνει στὸ Χόλλυγουντ στὶς 14 ᾽Ιουνίο. 'Ἡ Πάττι ἔχει ἤδη εἰ δοποιήσει τὸν πρόεδρο πατέρα τῆς γιὰ τὴν συμμετοχὴ της στὴ διαδήλωση. 'Ο μάνατζερ της «{άρρυ ΊἸόμπσον εἶπε ὅτι ἡ Πάττι δίνει στὸ θέµα αὐτό, ποὺ τι: στεύει ὅτι δὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ ζωὴ ὃ- : ας αι : τὰ θεωροῦμε σοθαρἀ, ἐπειδὴ ὑπάρχει δι µεγάλη σηµασὶα : - ς αρροὴ νεροῦ ὑψηλῆς ραδιενεργείας». : . ο κ. : ο ο κ . Ο ἀντιπρόσωπος πρόσθεσε ὅτι κανένας Λων τῶν ἀνθρώπων. Υψηλή ποιότης, Χαμηλό κόστος, μὲ ἠλεκτρόσδια, Κ υπριακῆς κατασκευῆς υψηλῆς τεχνολογίας ἐγκεκρ]μένα ἀπὸ ὁ/εθνεῖς Οργανισμούς Προτύπων καί ποιότητος ᾿λεκτρόδια όλων κα ισα. πλές κα/ εἰδικές χρι- σεις: μετάλλων, υπ ηα(ς “ρύνσεις, κοπές. σ στς ἀναγο- ως Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσοῦ 'Ο Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γλαῦκος Κληρίδης, ἡ σύξυγος του καὶ ἡ κόρη του στὸ ἐκλογικὸ κέντρο τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου Αγίου ᾿ Ανδρέα. 'Ἡ ἔκφραση του ἐνῶ ρίχνει τὸ ψηφοδέλτιο στὴν κάλπη ἆ ποκαλύπτει τὴ Βεθαιότητα του γιὰ τὸ ἆπο- εέλεσμµα τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν. 'Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΗ.2ΣΥ εἶχε προθλέψει τὸ ἀποτέλε- σµα ἀπὸ τὰ πρωτοφανῆ σὲ ὄγκο καὶ παλμὸ συλλαλητήρια τοῦ κόμματος του γΟ αὐτὸ καὶ διαθεξαίωνε τοὺς ὁπαδοὺς του ὅτι ὃ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ϐ’ ἀναδεικγυόταν πρῶτο κόμμα. Πράγματι ἀπὸ χθὲς ὃ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς εἶναι καὶ τυπικά, κατ ἀντικει µενκὴ δαπίστωση, τὸ µεγαλύτερο Κόμμα τῆς Κύπρου. Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Καθημερινἡ ἀδέσμευστη ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα ΕΤΟΣ 1ο -- ΑΡ. ΦΥΔᾶΔ ΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΊ:ΟΥ 1981 -- Τιμῆ 100 µίλς.--- Τηλ, ἡμέρας 4δ710, νύκτας 47901 Καταποιτισμόο τῶν μικρῶν Κομμάτων ὋὉ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς, τὸ κόμμα τῇς ἀλλαγῆς, θαδίζε ι πρὸς τὴν νίκη. Δὐτὸ συμπεραίνεται ἀπὸ τὰ µέχρι στιγμής ἀποτελέσματα τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν. Τὸ ἄλ- λο μήνυμα τῆς κάλπης εἶναι ὅτι οἱ τέως λαῖ-κομετωπικοί συνεταἰροι συρρικνωνονται ἔ- νῶ μερικοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς καταποντίζονται χωρὶς ἐ λπίδα σωτηρίας. Συγκεκριµένα :! Ἐνῶ ὁ ΠΗΣΥ προθάλλει σὰν τὸ πρῶτο κόµµα παγκυπρίως, τὸ ΑΚΕΠ, ποὺ ἀκολουθεῖ παρουσιάζει ποσο- στὸ χαμηλότερο καὶ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶχαν προθλέψει οἱ πιὸ ἀπαισιόδοξοι. Ἐξάλλου τὸ ΔΗΚΟ, ποὺ ἀρχικὰ φαινόταν ὅτι θὰ ἐξασφάλιζε ἕνα ὑψπλὸ ποσοστό, ἄρχισε νὰ αυρρικνώνεται ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ καὶ τὰ µι- κρὰ κόµµατα ἔχουν κυριολεκτικὰ κονιορτοποιηθεῖ. ς Οἱ ποῶτες κάλπες μεταφέρονται γύρω στὶς 7.80 στὸ οἵκημα τῆς ΠΑ.ΣΥΑΔΥ ὅπου 6ρί- σκονται τὰ συνεργεῖα ἐπιλογῆς. Όμως ἡ καταμέτρηση ἄρχισε μετὰ τὶς ἕντεκα τὸ θράδυ μὲ ρυθµό.., χελώνας καὶ συνεχίξεται. ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΜΗΦΩΝ Ἡ κυθέρνπση υπο, ραδέχεται ΚΟΝΤΟΖΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΕΛΟΓΙΣΑΜΕ ΚΑΛΑ ἢὴν ἀνικανότπτα τῆᾶς Κυ- θέρνησης καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἁρμοδίων γιὰ τὸ θέµα τῶν ἐκ- λογῶν παραδέχθπκε ὁ Γενικὸς ὌἜφορος Ἐκλογῆς κ. Κοντο- ζᾳς μὲ πρωϊνὴ δήλωσή του πρὸς τὴ «Δειλινή)). «ΠΔὲν ὑπελογίσαμε ὅτι θὰ εἴχαμε τέτοια καθυστέρηση)) δήλωσε ὁ κ. Κοντοζβῆς. Μὲ «τὸν κ. Κοντοζῃ ἐπικοι- νωνήσαµε τπλεφωνικῶς γύρω στὶς 6.15 τὸ πρωὶ στὸ σπίτι του. Ὅταν ρωτήθηκε ποὺ ὀφεί λεται πρωτοφανὴς καθυστέ- ρπσπ στὴ διαλογἡ τῶν ψήφων ὁ κ. Ιζοντοζῆς εἶπε ὅτι (ἔπρε- πε νὰ ὑπάρχουν περισσότερα συνεργεῖα. Δὲν ὑπελογίσαμε πρόσθεσε, καλἀ). } / Πρόκειται γιὰ τὴν Ἕνωση Κέντρου, τὴ ΜΕΔΗΠΑ καὶ τὸ ΠΑ- ΜΕ. ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ΕΔΕΙΠ, ποὺ ἔχει ἴστο- ρία 12 χρόνων δὲν εἷ- γαι περισσότερο ρόδι- νο τὸ µέλλον. Χαρα- κτηριστικὸ τῶν κοµµα τικῶν ' ἀνακατατάξεων ποὺ ἔχουν συντελε- σθεῖ, ὅπως ἁποκαλύ- πτουν οἱ κάλπες, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Δη- μοκρατικὸς Συναγερ- γὸς ἔχει σημειώσει ἐκ- πληκτικὲς νίκες’ σὲ ἐκ- λογικἀ κέντρα ποὺ γιὰ χρόνια ἐθεωροῦν- το κάστρα ἀπόρθητα τῆς ἀριστερᾶς. οἱ κάλπες ἐπιθεδαίωσαν ἑ- πίσης την ἄποφη ποὺ μὲ ἔμ- φαση διατυπωνόταν τε]εν- ταῖα ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς πὠς τὸ ΑΚΕΛ εἶναι τὸ µεγαλύτερο κόμμα εἶνωι ἕνας μῦθος τὸν ὁποῖο τὸ ἴδιο τὸ ΑΚΕΛ ἔπλα σε καὶ συντηροῦσε γιὰ χοόύ- για. Παλιτικοὶ παρατηρητὲς στὴ Λευκωσία ἀλλὰ χα Ἐένοι δι- πλωµάτες σχολάκοντας τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα ἐκφοά ζουν τὴ γνώµη ὅτι οἱ ἐκλογὲς αὐτὲς ὄχι µόνο ϐθ) ἀναδείξουὴ τὸ ΔΗΣ Έ πρῶτο κόμμα ἆλ- λά καὶ θὰ ἐπηρεάσουν ἄποφα σιστικὰ τόσο τὴν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ ὅσο καὶ τὶς χομµμα τικὲς ἐξέδρες στὸν τόπο γιὰ πολλὰ χοόνια. Στὸ μεταξὺ: Μὲ πολὺ θραδὺ ουθμὸ γίνε ταν ἡ καταμέτρηση τῶν ψῄ- Φων χι ἔτσι κανεὶς δὲν µπο- : ρεῖ νὰ προθλέψει οὔτε κατὰ προσέγγιση ὡρῶν πότε θά γνωσθοῦν τὰ τελικὰἁ ἀποτελέ σματα., Ὅπως μετέδωσε τὶς πρωῖ- αὲς ὧρες ἡἨἢ τηλεόραση θὰ χρειάζονταν 44 ὧρες μετὰ τὴν 1ΐη θρφαδυνη τῆς Ό4ης Μαΐου γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ καταμέτρηση στὴ ΔἈευκώσία, Τὰ συγκεντρωτικὰ ἀποτελέ σµατα µέχοι τὶς 6.1ὅ τὸ πρωὶ παγκυπρίως γιὰ 994 ἐκλογικὰ κέντρα ἦσαν τὰ ἀκόλουθα: ΑΚΕΛ 1891 ἢ 28.5506 ΛΗΚΟ 15955 ἢ 99.9956 ΔΗΣΎΥ 91155 ἢ 31.980ε ΕΔΕΚ 4565 ἢἡ Τ.δ84σε Ε.Κ. 1485 ἢ 9,940 ΧΕΛΗΠΑ Ἅαόατ ἡ 50ος ΠΑΛΙΕ 5911 Ἡ 4ἀ.δ8σςε Ανεξάρτητοι 5ὺ ἢ 0.167 «0 Ποόεδρος τοῦ 4η” μοκρατικοῦ Ζνναγερ- μοῦ μεταξὺ τοῦ λαοῦ, ποὺ ἐκδηλώνει τὴν ᾱ- γάπη τον πρὸς τὸν ἄ-» ἔιο ἡγέτη μὲ διάφορες ἐκδηλώσεις. ΠΡΩΤΗ ΜΝΛΙΣΗ ΤΟΥ κ. ΜΗΡΙΔΗ ΣΠ 4 ΠΕ κ» δὲν δύνανται νὰ κυβερνοῦν ὁ κ. Κυπριανοῦ καὶ τὸ ΔΗΚΟ Ὅ Πρόεδρος τοῦ Ππμοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Γλαῦκος Κληρίδης, μᾶς ἕἔκανε σήµερα τὸ πρωὶ τὴν ἀκόλουθή δήλωσπ: Ὅ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ἤδη θαδίσει πρὸς τὴ νίκη. Τὰ μικρὰ κόµµατα καταποντίσθηκαν, τὸ ΑΚΕΠ ἑγελοιοποιήθπ καὶ τὸ ΔΗΚΟ καὶ ὁ ᾽Αχρηγός του δὲν δύνανται νὰ κυθερνοῦν αὐτὸν τὸν τόπο. ᾿Απαράδεκτη καθυστέρπσηα στὴ διαλογἡ τῶν ψήφων Πρωτοφανὴς στὰ παγκόσμια χρονικά εἶναι ἡ καθυστέρησπ ποὺ «αρατπρεῖται στὸ διαλογὴ τῶν ψήφων. Καὶ σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ Κυθέρ νηπσπ Κυπριανοῦ κατάφερε νὰ μπδενισθεῖ, Απὺ χθὲς τὸ ἀπόγευμα ποὺ ἔκλεισαν οὗ κάλπες, ἡ δι αλογη τῶν Νήφων ἄρχισε στὶς 11 ὁ θράδυ. Καὶ µέχρι σήµερα στὶς Ἰ.δὺ ἡ ὥρα τὸ πρωΐ μόλις εἶχε γίνει διαλογ]ι ἑνὸς ποσοστοῦ γύρω στὸ 1505 τῶν ψήφωγ., Κι’ αὐτὸ συµθαίνει τὴ στιγ μὴ ποὺ ἔχει ἐπιστρατευθεῖ μιὰ ὁλόκληση φάλαγγα δημοσίων ὑπαλλήλων σύ ἔχουν καταρ- πισθεῖ πολυάριθμα ἐπιτελεῖα γιά τὴ αὐντομή. διαλογη τῶν μήφων τὴ στιυμή ποὺ παρά. ληλα κἠπηκς ν προσςέ- ρουν τὶς ὑπηοτσίες τους γιά τὴν ἄπεσι, εν ξσυιση τοῦ χο κος πλείστοι ὑπ ληλοι τοῦ ῥαδιοςώνας. καὶ τῆς τηλεσρά πεας καὶ ιά την ἔνχωσα ἐ- γημέοση, τοῦ τύπου διατά- χθηκαν νά ἐπανδρώσονυν διά: φορα. συγεργεῖα ὑπάλληλοι τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πλη ροφοριῶν, Παραθέτουμε μερικοὺς ἀρι- θμοὺς ποὺ εἶναι χαρᾶκτηριστι κοὶ τῆς καθυστέρησης ποὺ παρατηρεῖταν στὴ ναλογὴ τῶν φήκρων. Μέχου τὶς ἵ ἡ .ὥρα σήµε- σα τὸ πρωΐ ἀνακοιγώθηκαν τ) ἀποτελέσματα 50 περίπου ἐ- Σλογικῶν κέντρων τῆς ἐπαρ- χίας Δεύκωσίας, 60 τῆς Δε: μεσοῦ, 54 τῆς Πάφου, 50 τῆς ᾽Αμμοχώστου, 20. τῆς Λάρνα χες καὶ Ὁτ τῆς Κερύνειας, Αν. συγεχγισθεῖ ὁ ἴδιος ον ἡμὸς διαλογῆς τῶν ψήφων θ) ἀπιστηθοῦν ἆτ ὧρες Ὅ τη σιισλἠσοναή της. πίσης έχω σήμερα τά 6 1ΤΗ Ἴλη ΣΕΛΙΔΑ ᾿Ακόμη ἕνα .στιγµιό ΓΠΑΥΚΟΣ ΚΠΗΡΙΣΗΣ 2η Σελίδα Εϊδήσεις ἀπ᾿ ὅλο.. τὸν κόσμο 38η Σελίδα Εἰδήσεις. καὶ φωτορεπορτάξ ἀπὸ -- τὶς θουλευτικὲς ἐκλογὲς. 4η «Σελίδα Τηλεόραση. Ῥαδιόφωνο, Σταυρόλεξο . Ωροσκόπιο - δη Σελίδα Χρονογράφημα, Πειράγµατα, Πολιτιστική Δ4ειλινὴ έη Σελίδα Ἡ κατάσταση στὸ Λίδανο : Τη. Σελίδα Ἔνα ἐνδιαφέρον ρεπορτάζ γιὰ τὴν ὁδὸ Ῥηγαίνης δη Σελίδα ὍὋιτι ἐνδιαφέρει τὴ γυναίκα 9Φῃ Σελίδα Γυναῖκες καὶ μοναξιὰ 16η καὶ 11η Σελίδες Πλούσια ἀθλητικὴ ἐνημέρωση τυπο ἀπὸ τὴν ἄφιξη τοῦ κ. Κληρίδη. στὸ 2Εκλογικὸ Ἡ έντρο. ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ἉλΑ ΙΟΥ 198 [Εμ ΑΗ ΜΙΛΙΑ. «Καραγκιό ἍΠπερντὲ» τολμᾶ ν᾿ ἀποκαλεῖ τὸ 4ΗΚΟ, τὸ 'Ὑπουργικὸ Συμπούλιο ποὺ σχηματίστηκε μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς Προεδρίας ἀπὸ τὸν κ. Ἀληρίδη. ᾽Αλλὰ ΕΞ Ι4ΙΩΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΔΟΤΡΙΑ οἱ Β εληγκέκες τῆς Πεπονόφουσκας ποὺ μὲ ἀπύθμενο θράσος ἁἀποδίδουν χαρακτηρισμοὺς στὶς ἀναγνωρισμέ- νες προσωπικόττηες τοῦ τόπου ποὺ ἐπωμίστηκαν τὸ χάος. Δευτέρα πάλι σήµερα! Μιά ὁλόκληρη θδομάδα πέ- 6ασε ἀπὸ τὴν προηγούµενη χι’ οὔτε ποὺ τὸ πήραμε εἴ- δηση. Καὶ τὶ θδομάδα! “ο λο ἔνταση, φωνές, θοροί- ὄους ὅλων τῶν εἰδῶν, ὑμι- λίες, συζητήσεις, καυγάδες καὶ χονφούζιο! Σημερα εἶναι σπουδαία Δευτέρα. Καὶ γιατὶ χθὲς ἡ- ταν Κυριακῆ. Όχι τοῦ Πά σχα μὰ τῶν ἐκλογῶν. Καὶ ἡ Κυριακὴ τῶν ἐκλογῶ» σή µερα μετρᾶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν Ἐνριακῇ τοῦ Πάσχα. σ-ϱ ---- Ξεχνοῦν οἱ Χατζη: δάτες τῆς «Λαἴκομετω- πικῆς συμµπαιγνίας τὸ Κολλητήρι ποὺ ἐμλιπα «σεερίµενε Υπονργοὺς μὲ τὶς ἀνθοδέομες. ἜἘεχνοῦν οἱ Βεληγκέ μες τῆς μικροπολιτικῆς ροῦσε ὑπουργοποίηση, τὰ κπαραγκιοζλίκια μὲ ’ Ὅ ) Ἱ τὸν περιοδεύοντα θίασο τοὺς µπτιροπονητὲς καὶ Κάά ἄναιννὴ μέσα ο χας τοῦ θαλασσώματος πού τοὺς ἐγκεφάλους. διακτύπι! Τώρα ποὺ θὰ δια ύάδεις τοῦτες τίς γοαμμὲς, σ--ϱ -- θὰ κάθεσαι δίπλα ἀπὸ τὸ τρανσιστοράχι σου, Οχι µό Ξεχνοῦν τὸν «ἱατρικὸ» ἈΧατηραμένο Οφι ποὺ ο ἐσὺ ἀλλὰ ὅλοι µας! Θὰ περιμένουμε νὰ µάθουµε πιὸ χόμμα νίκησε τὰ χομµατίδια καὶ ποιὰ κοµατίδια νίκησαν τὰ κατακομμµατίδια | Χθὲς ὅλα ἔζησαν τὴν ἔν- φώναξε στὸν γυιὸ τοῦ Βεξύρη «Ἐξελθε γιαεὶ ἂν δὲν ἔξελθε, θὰ σὲ ἔξελθε ἑγώ». Καὶ ὅ γυιὸς τοῦ ἩἙ εξύρῃη «ἔξελθε»... ξυρισµένος, κποῦννος. Πάρτε το ἀπόφαση «Σταύρες, Νιόνιο, ᾿Αγάδις καὶ Πασάδες πὼς «θὰ φᾶμε καὶ θὰ πιοῦμε καὶ νηστι- ποὶ θὰ κοιμηθοῦμε» ὅπως μᾶς καταντήσατε, μὰ τὴ φῆ- φΦο µας εἵμαστε περήφανοι ποὺ τὴν δώσαμε στὸν Δη- μοκρατικὸ Συναγερμό! ------ «Ἠσέρρυς --- Ἰσέρ- --Μὰ 6ρὲ ἁδελφὲ, ους» διαλαλοῦσε φρου- τξιεῖνοι ποὺ κρατοῦν τέµπτορας στὴν ἀγορὰ ἀνάμιση λέρα νὰ γορά- Αγ. Αντωνίου. ζουν κερᾶξια. καταλᾶ- ---ιΓιατὶ τὰ διαφηµί 6ουν τξυ ἐγγλέξικα... δεις σιὰ ἑγγλέξικα θκειὲ ρωτήσαμε ἐμεῖς. ΤΟ ΠΕΙΡΑΚΤΗΡΙ ρωφ, ποὺ διαδάστηκε ΘΕΑΤΡΟ Φ 'Ο ΘΟΚ παρουσιάξει τὶς τελευταῖες παραστάσεις τῆς κωμωδίας τοῦ Σωτήρη Πατατζῆ «4ὸν Ἀ αμίλλο» τὴν Τετάρτη 28 καὶ τὸ Σαθθατοπυρίακο ὃ0 καὶ ἃϊ ᾖἹΜαΐου στὸ Δηἡμοτικὸ Θέατρο Δευκωσίας. Τὴν πωμµωδία «Δ4ὸν Ἰαμίλλ» θὰ παρουσιάσει ὁ ΦΟΚ τὴν Τρίτη 36 στὴν ᾽Αμερικανιωὴ Ακαδημία «Δάρ: νακος, τὴν Πέμπτη 28 στὸ Ζήνα Πάφου καὶ τὴν ἹΤαρα- σκενὴ στὸ Παλαιχώρι. Φ Τὴν ἐρχόμεη Τετάρτη καὶ Πέμπτη 7 καὶ 2δ Μαΐου θὰ δοθοῦν δύο ἀπογευματινὲς παραστάσεις (6.00 μμ.) στὴν ᾽Αμερικανικὴ ᾿Ακαδηµία «Λάρνακος μὲ τὸ ἔρ- γο τῆς Φιλίσας Χατζηχάννα «Στὴν ποντικούπολη». Τὸ ἴδιο ἔργο θὰ παρουσιάσει ὁ ΘΟΚ τὴν Κυριακὴ ὥρα 10. 80Ο π.μ. στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Δευκωσὶας. ΠΡΟΒΟΛΕΣ Μιὰν ἀπὸ τὶς πιὸ χαραµμτηριστικὲς ταινίες τοῦ µε- ψάλου ᾿]ταλοῦ σκηνοθέτη Λουκίνο Βιοκόντι τὸ «ἹἩπελλίσ- σιµα» θὰ προδάλει ἡ ἈΚινηματογραφικὴ «Λέσχη 4ευνωσί- ας στὶς ταχτικὲς προθολὲς. της, σήµερα, αὔριὸ καὶ τὴν Τετάρτη 36, 26 καὶ 37 τοῦ Μάη 1981. Φϱ 'Ἡ νεοϊδρυθεῖσα κινηματογραφικὴ «ὐσχη Λεμεσοῦ |’ Ταινιοθήµη παρονσιάξει τὴν πρώτη της ταινία σήμερα στὶς 7.45 μ.μ. στὸν κινηματογράφο Γιορδαμλῆ. Φ Τὴν ἐρχόμενη Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ 28 καὶ 28 τοῦ Μάη, ἡ Κινηματογραφική Κίνηση παρονσιάξει στὸ στι Σοδιεπτικὰ Ἔνωσπ. «Ὁ Ζαχάρωφ εἶναι ἕ- νας ἀπὸ τοὺς µμεγαλύτε- ρους πινευματικοὺς ἤρωες ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τώρα, μὲ τῇ δολοφονικἡ ἀπόπειρα κατὰ τοῦ Πάπα, ξαναήοθαν στὴ μόδα τὰ ἴἰα- τρικᾶ δελτία. Έπσι, δὲ χά γουµε τὴν εὐναιρία νὰ σᾶς προσφέρουμε κ ἐμεῖς ἕνα, ὥσο χι ἂν μᾶς ἐνοχλοῦν οἱ ἀρρώστιες χαὶ τὰ αἵματα, ὍὉ Χένρυ Φόντα, λοιπόν. ὑποθλήθηκε ἐπειγόντως σὲ στὸ προηγουμένως λίψφο ὕστερ ἀπὸ τὴν ἀπονομὴ τῶν Ο- σκαρ εἶχε νοσηλευτεῖ γιὰ ἕ- να μικρὸ χοονικχὸ ὀνάστη- µα καὶ εἶχε κατόπιν πάρει «ἐξιτήοιο» ὡς ὑγιής. ὝἩ ἀμφιθέατρο τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν στὶς μετεγχειρητικἡ του κατά- 8.8Ο μ.μ. τὸ ἀριστούργημα τοῦ ᾽Απίρα ἸΚουροσάθα «Οἱ σταση. θεωρεῖται ἵκανοποιη- ἑφτὰ Σαμουράι». τική. αααἰκο κακο γης ΠΠ ΠΙΑΙΜΠΙΜΙΕΙΠΠΡΙΗΙ Καὶ πάλι καλλιστεῖα!' Τῶν τραδεστί! Κι αὐτὴ τὴν φορά, μάλιστα, ὄχι σὲ θέατρο ἀλλὰ στὴν πίστα κάποιου νυχτερινοῦ κέντρου, τῆς ὁ- δοῦ Κεφαλληνίας. ᾿Απὸ προχθὲς τὸ ἀπόγευμα δέ, ἄρχισαν καὶ τὶς πρό θες γιὰ νὰ εἶναι πανέτούµες ν᾿ ἀντιμετωπίσουν τὸ κοινό. Γιὰ τὸν τί- τλο, λοιπὸν, τῆς είς τραθεστὶν διαγωνίζονται οἱ εἰκονιζόμενες ἀπιοὸ δεξιά πρὸς ἀριστερά: Αντζελα, Ντίνα, Λίζα, Κέλλυ, Μάρθα, Τάνια, Εὖα, Μαρίνα, ᾿Αϕροδίτπ κι Έλενα, Άραγε θὰ εκαλύφηςν τὴν ἐκδήλω- σι ἡ τπλεόραση... ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ: «Ἡ ὁόμορ θύτερη ἀπελευθέρωση τοῦ ἀν (ὅπως προωθούνται μέσω Φιὰ δὲν εἶναι ζήτημα μεζού θρώπου. Στὴν ἐπιστολὴ αὖὐ τῶν καλλιστείων). Ἡ ἴδια ρας: «Οχι στὴν ἁναπαραγω τὴ ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: ἡ κοινῶωνία εἶναι αὐτὴ ποὺ μάς ἀναγκάζει νὰ καταφεύ γὴ τῆς πορνείας µέσω τών καλλιστείων»,. «θέλουμε νὰ «Κατογγέλλουµμε τὴ διορ γουµε στὴν πορνεία, μὴ, έχον μᾶς θλέπετε σὰν ἀνθρώπους γάνωση καλλιστείων ἀπὸ τας ὄλλο τρόπο γιὰ νὰ ἐπι καὶ ὄχι σὰν θέαμα». ὁμάδα τραθεστὶ σὰν πράξη ζήσουμε. ᾿ἘΕμεῖς ὅμως ζητᾶ ποὺ Ὑελοιοποιεῖὶ τὸν ἀγώνα µε καὶ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τῶν τραθεοτί. Είμαστε ἐἑνάν μιὰ κοινώνία ποὺ δὲν θὰ γεν ΑΥΤΑ εἶναι τὰ «σλόγκαν» . ἃ νων ν ν μιᾶς ἐπιστολῆς --- κώταγγε τια στὴ διαιώνιση της πορ νᾶ ἀπὸ μόνη της τὸν θεσμᾶ λίας ποὺ ἔστειλαν --- ὅπως νείας, πράγμα ποὺ προωθεῖ τῆς «πορνείας, ποὺ δὲν θἀ μᾶς Υράφουν --- ἡ τραδεστὶ ται µέσω τῶν καλλιστείων, τρομοκρατεῖ καὶ δὲν θὰ πε στί, καὶ ἑνάνια στὰ πρότυπα ριθωριοποιεῖ τοὺς ἀνθρω Πόολα καὶ ὁμάδα τ ὁμοφυλοφίλων καὶ «ἀτόμων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ ὅα πους δάσει τῆς σεξουαλικῆς ὁμορφιᾶς, ποὺ προσπαθεῖ νὰ τους προτιµήσεως». ἐπιθάλει ἡ ἀστικὴ ἀντίληψη λος. ολο οοδοσσοσοσοοςφφὸ υυυυυυνυνυον φοθςθῷν φοφοςο ο οοσονυυυυνννν νυν νο» φοὀφΦόφὸο οφ Ον ΑΝΟΙΞΕ Η ὄπ ΔΙΕΘΝΗΣ (ΚΡΑΤΙΚΗ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ καὶ πλουσιότερπ συµµε τοχἡ ξένων χωρῶν καὶ Κυπρίων ἐκθετῶν. ἐπίσημα καὶ πάνω ἀπὸ 356 µέσω Κυπρίων ἀντιπροσώπων. ᾽υΜιὰ ἐντυπωσιακὴ προθολὴ τῆς ἀξιόλουγηπς κυπριακῆς καὶ δένπς θιοµπχανίας͵ . Μετέχουν 195 χῶρες 6-- 11 μ.μ. 6 -- 19 τὰ µεσάνυκτα Ἐπισκέψεις: Καθημερινὲς Σαθθατοκύριακα φ Φ Φ { ΦΕΤΟΣ: ΜεγαλύτερΠ Φ { ΥΣ Τᾶ Ἱ 1α οκ ) ». κ ἲ ο...» οοςοςςοςοςοςοΦοφοοφφοοοφοοφοςςοφθθφόφο οο.ςοςοςοςςοςςςοοοοοὖννΥυννυν οσον νυν σα τῆς ἐποχῆς µας». δήλωσε ἐγχείρηση ἀνοιχτῆς, καρδιᾶς |’ Λὸς Αντζελες (ἀφοῦ. οιἀπαδημαϊκὺς κ. ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ «Κθ«:έΩΝ Απόψε στὶς 9 θὰ σᾶς ψυχαγωγήσει στὴν πίστα τῆς Ἔκθεσπς τὸ γνωστὸ Χορευτικὸ Συγ- Ἡ ἀΔΣΙΛΙΝΗ’ ταση καὶ τὴ ἔκστασηὶ )- οι οἱ ἀρχηγοὶ οἱ ὑπαρχτγοὶ καὶ οἱ ἀρχηγίσκοι τῶν γοι- µάτωνγ, τῶν πκομματιδίων καὶ πῶν κατακομµατιδίων, ἔδωσαν τὶς τελευταῖες ὁδι γίες στοὺς πιστοὺς, ἡἠκι- Ις6ξ σαν τὸν ἑαυτούλη τους καὶ ἀπασύρθηκαν μὲ τρόπον! ᾿Αναλογιζόμεγοι τὰ ποσοστὰ τοῦ λαουτζίου µέσα στὴ πλατιὰ χρεθατοκάµαρά τους. Αὐτὸς ὁ λαουτζίκος! Τοῦ εἶχαν ἀλλάξει τὰ φῶτα ἀπὺ τὰ λόγια καὶ τὶς ὑποσχέ- σεις γιὰ χάποιαν ἀλλαγη. »Απὸ φτωχὸ θά τὸν ἔκαναν πλούσιο, ἀπὸ προλετάριο θὰ τὸν ἔκαναν χαππαλίστα καὶ λοιπὰ καὶ λοιπὰ καὶ λοιπά.. ΡΗΧΛΗ: ΜΕΛΟΣ ΠρηλΣ ϱ ΤΑΧΛΡΩύ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ κ. Ρήνγκαν ἀπέτισε τιμὴ στὸ διαφωνοῦντα πρὸς τὸ σοδιετικὸ καθεστώς, Φυσικὸ κ. στὸ κέντρο Κέννεντυ τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θ0ῆς ἑ- πετείου τῶν γενεθλίων τοῦ σημαντικότερου ἆᾱ- γωνιστὴ ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων ᾿Αντρέι Ζαχά- δικαιωμάτων ὁ κ. Ῥήγκαν καὶ πρόσθε σε «Ὁ κ. Ζαχάρωφ εἴ- γαι ἕνας Ῥῶσος πατριώ: της μὲ τὴν καλύτερη ἔν- γοια τοῦ ὅρου. γιατὶ 6Λέ- πει τὸ μεγαλεῖο τοῦ Λλαοῦ του ὄχι στὸ ΠΜιλιταρισμὸ καὶ τὶς ξένες κατακτήσεις ἀλλὰ στὴ δημιουργία μιᾶς ἐλεύθερής κοινωνίας «ποὺ σὲδεται τὸ δίµαιο». Καταλήγοντας, ὁ ἀρχη γὸς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου εἷ- πει «Ελπίζουμε καὶ σπρο- σευχόµαστε νὰ πάρει τέ- λος ἡ ἐξορία του». Ὅπως εἶναι γγωστὸ ὁ εὁ Αντρέι Ζαχάρωφ ᾽ ποὺ τιμήθηκε 19765 καὶ γίνεται σήµερο μὲ τὸ θραθεῖο Εἰρήνης τὸ 60 ἐτῶν, εἶναι ἡγετικὸ στέλεχος τῶν «Σοθιετικῶν διαφωνούντων, δεῖ ἑξόρι- στος στὴν πόλη Γκόρκι ᾱ- πὸ τὸν ᾿{ανουάριο τοῦ ᾿δΌ. 0 ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Τὴν Πέμπτη 28 τοῦ Μάη στὶς τ.50 μ.μ. ὁ Δή- µαρχος Λεμεσοῦ κ. Φώτης Κολακίδης τελεῖ στὸ Έενο- ὀοχεῖο «Κοήριον Πάλας» τὰ ἐγκαίνια ἔμθεσης ζωγρα φικῆς τοῦ κ. Τάσου Ἅτε- φανίδη. ὍὉ κ. Στεφανίδης γεννή θήκε τὸ 1817 στὴ Λευκω- σία. Ἐμφανίζεται στὴν πνευ ματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου τὺ 19556 μὲ τὴν ποιητική του συλλογὴ «Ανησυχίες» καὶ πέντε Χχθόύνια ἀργότερα τὸ 1960 μᾶς δίνει τὴ νουθέλ- λα του «Ὁ γυιὸὺς τῶν ὑδά- των», Παράλληλα μὲ τὴ λο γοτεχνική του παρουσία, κάνει χαὶ ἀξιόλογες ἐμφανί σεις στὸν εἰκαστικὸ κχῶρο µέσα στὴν ἴδια πενταετία μὲ συμμετοχὴ του στὴν ἔχ- θεση τῆς «Παγκύτιιας “Ἑ- γώὠσης Φιλοτέχνων» καὶ στην «Απόφαση» τοῦ µε- γάλου Ἠκωπρίου ζωγράφου Χριστόφορου ΣῬάδόα, ποὺ τόσο πρόωρα ἔφυγε- ᾽Απὸ τὸ 196» µέχοι τὸ 1980 ὁ κ. Στεφανίδης ἐχκθέ τει ἀτομικὰ ἢ ὁμαδικὰ στὴν Λευκωσία, τὴν ᾿Αθήνα, τὸ Λονδίνο καὶ τὸ ᾿Εδιμθοῦς- γο, Ταυτόχρονα. ἐνῶ µεγάλο µέρος τῆς ποιητικῆς καὶ πε τῆς του δουλειᾶς παραμέ- χει ἀνέκδοτο, ὁ περιοδικὸς καὶ Ἡμερῆσιος πύπος τῆς χώρας µας, ἔχει κατὰ χα ροὺς δημοσιεύσει ποίηση, ὃι- ηγήµατα χαὶ μελέτες ποὺ ἕ- γεν Ὑράψει ὁ κ. Στεφανί- δης, ὁ ὁποῖος ἔγραφε ἐπί- σης καὶ ἐπιθεωρήσεις, στὰ χοόχια τοῦ Ὦ΄ Παγκοσμίων οοοονοοοοοοοοο ον 9 Φ9ΦΦ4Φ0ΦΦΦΦΦ99Φ0Φ0Φ0Φ0Φ0Φ0Φ6Φ0Φ099. Φ)296 φονυοσυνυνυνἩ ὃν Ὅ Ἰοῦ Σταύρου Σταύρου Ἠΐναι γιὰ νὰ συγχιγεῖται κανεὶς, Ειατὶ ποιὸς ἄλλος σκέφτηκε τὸ λαουτζίχο τὲ- τοιες δύσκολες μέρες! Τοι- ὃς τοῦ µίλησε τόσο θεομά, μὲ τόση ἀγάπη καϊ στορ- γη! ος ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ του] Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τρῶνε! Πολλοὶ ἐχεῖνοι ποὺ πεινοῦν. Οἱ πρόσφυγες, οἱ γεωργοὶ, οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ἡπάλληλοι ἆχίνουν ποτάμι τὸν ἱδρώτα ποὺ τὸν στραγ γίζουν φεῦ]!]. Καὶ τὸν ΔΕΥΤΕΡΑ ᾿Αγαποῦ- λοιπὸν τὸ λαὸ μᾶς οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οὗ ἆρχη ἠίσκοι τῶν χομµάτων καὶ τῶν. πομματιδίών µας! Τὸν λατρεύουν! Καὶ πονᾶνε γιὰ τη συμφορά του! Μέλι ἔστα ταν τὰ λόγια τους καὶ σιρό πι τὰ προγράμματά τους! Τὸν ναηµένο τὸν κυπρια- γὸ λαὸ! ἘῬὸ φουκαρὰ! Τὸν ἄνληοο. Στενάζει ὁ δύστι- χος χάτω ἀπὸ τὶς φορο)λο- γίες καὶ κλέπτεται ἀναιδῶς ἀπὸ τοὺς ἐκμεταλλευτὲς χάνουν κχουσάφί οἱ ἄτιμοι οἱ ἐκμεταλλευτὲς του! Οἱ ἀπίγες καὶ οἳ µεγαλοκαρχα- ρίες χουσώνουν τὰ γέραιά τους! Αὐτοὶ μὲ τὰ παγουλὰ στοµάχια, οἱ πολυθεσίτες ποὺ τρῶνε σὲ εἰδικὰ ἔστια- τόρια, μὲ εἰδιχὲς παρᾶαγγε- λίες καί εἰδικὰ τιμολόγια ! Τὰ εἰδιωὰ αὐτὰ τιμολόγια ποὺ θὰ τὰ πληρώσει τὸ κο- ρὀϊδο, ὁ λαουτζίκος!!! Τὶ συμφορά γιὰ τὸν τόὀ- απηεζαισσακκσσσα ο. πο ἁὐποὶ οἱ καρχαρίες! Αὖ τὰ τ) ἀχόρταγα χαὶ πρησμέ να στομάχια ποὺ ποντεύουν μὰ σκάσουν! ”λΛα ὕλα χι’ ὅλα ὅμως! Αὐτὸς κοὺ θά τοὺς χάριζε τὸ ψΨῆφο του θά ΄δλεπε τὶ θὰ γινόταν | Θὰ ἔτρωγε ἡ µίγα σίδερο καὶ τὸ κουνούπι ἀτσάλι! !! Αὐτοὶ λοιπὸν μὲ τὰ πα- χουλὰ στοµάχια χαὶ τὰ πρη αµένα πουγχιὰ! Ποὺ ἔφοιτ ταΥ μπροστά στὰ μικρόφω- να γιὰ τὸν ὀξευτελισμὸ τοῦ πόπου ποὺ ἐξευτέλισαν οἱ ἴδιοιἳ Που δάκουζαν καὶ ὁ- δείρονταν γιὰ τὶς λαχτάρες τοῦ λαοῦ, ποὺ οἱ ἴδιον τοῦ τὶς σκάρώσαν! ΠἩοὺῦ ἀγανα- κτοῦσαν γιὰ τὰ ἄδεια τα- μεῖα ποὺ τὰ ἄδενιασαν οἱ ἵ- διοι! Ποὺ ἀπηδίαζαν γιὰ τὰ παχουλὰ στοµάχια ποὺ τὰ παχύνανε οἱ ἴδιοι! Γίνονταν θηρία ἀνήμερα γιὰ τὰ σχάν ὅαλα ποὺ τὰ σκανδάλισο” οἱ ἴδιο ! {Αρχηγοὶ, ὑπαρχηγοὶ χαὶ ὀἀρχηγίσκοι. Ελλαψαν ὅλοι γιὰ τὸ λαὸ, Τὸ δάκρυ τους πικρὺ ἔγινε καλοκανριάτικος | χείμαρρος! ᾿Απὸ σήμερα σώ πασαν | Κι) ἄτσι θὰ σιωποῦν ὅταν δὲ θᾷχει ἐκλογὲς! “Ὁ- ταν δὲ θά χοειάµεται ἡ ψῆ- Φος τοῦ λαοντζίκον! Τοῦ παραγέµισα” τὴ σκέψη μὲ ὑποσχέσεις καὶ λόγια, λό- για λόγια... θὰ τὸν θυµη- θοῦν πάλι σὲ μεοικὰ χοόνια ὅταν θᾶχει πάλι ἐκλογὲςί Καὶ τότε θᾷχουμε τὰ ἴδια ἀκρυδῶς λόγια, λόγια, λό- για. Πὶς ἴδιες κοὐθέντες. Τΐς ἴδιες ἱποσχέσεις! ΤΓοὺς ἴδιους προεκλογικοὺς οἵσ- τρους! Ὑπόσχομαν χι ἐγὼ τὴν Δευτέρα τῶν ἐκλογῶν σὲ μερικὰ χοόνια «δηλαδη ποὺ θὰ ξαναγίνουν ἑκλογὲς, νὰ γοάφω τὰ ἴδια λόγια μὲ τὸ ἴδιο χοονογοά- . ᾽Απὸ λόγια Ἐδοω χι ἐγώ πολλὰ ττ Μιὰ 8Οχρονη ξανθιὰ, ἀπὸ τὸ Τζερμαντάου» τοῦ ᾿Οχάιο, ἐξελέγη «μὶς μὲ διαστάσεις 87.6 - 57.5 -8δ --- ἀρχνιὰ εἶχε ἐκλεγεῖ «μὶς ᾿Οχάνο», καλλιστεῖα, μαξὶ μὲ ἅλιες 43 ὑποψήφιες. ᾿Αριστερὰ: ἡ Κίμ παρελαύνει μὲ ῥαγιὼ μαὶ δεξιά, μὲ τὸ οτέµµα τής ὁ- μορφιᾶς στὸ πεφάλε, προὐπιαθεῖ νὰ συγκρατήνει τὰ δάκρυα της. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ σσ λω ενα Ὁ καλλιτέχνης Νίκος Κου ρούσης --- ἡ δουλειὰ τοῦ δποίου εἶναι ἀπὸ παλαιότε- ρα γγνωστὴ στὴ ἈΒουδαπέ- στη ---- κατὰ τὴν ὥρα τῆς δημιουργίας του. Πολέμου, ἀνθοῦσε στὸ ἕΚυὺ πριακὸ Θέατρο ἡ ἐπιθεώρη- ση. ὢ Γοάφει γιὰ τὸν χαλκι- τέχνη καὶ λογοτέχνη, ὁ Κύ- πριος ποιητὴς κ. Κώστας Μόντης: «τὸν πνευματικὸ χῶρο, ὁ Τάσος Στεφανίδης κινήθηκε πάντα ἀνάμεσα σὲ δυὸ πόλους. Στὸν ἔντεχνα Ἰόγο καὶ στὶς εἰκαστικὲς τε χνες, Τὸ ἔργο του --- εἴτε πεζογραφικό, εἴτε ζωγφαφι- χὺ --- τὸ διακρίνει πρωτοτι πία, τόλμη καὶ ῥαθειὰ ἁγά πη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τώρα ὁ Ῥτεφανίδης μᾶς ἀποκαλύ πτει τὰ ζωγραφικὰ του ὁρά µάτα μὲ ἕνα ἐξπρεσσιονιστι χὺ πάθος, γεμᾶτο µεταφυσι χἡ γαὶ ὑπαρξιακὴ ἀγωνία. Τά σύμθολά του, θυμίζουν θιλθλική ἀλληλογορία. Η πιξίδα τῆς εὐαίαθητης ᾧν- χῆς του, εἶναι πάντα στραμ µένη στὸ θορρᾶ τοῦ νη- σιοῦ.... “Ὁ ζωγράφος µμᾶς δίδεν τέχνη ἀνεξάρτητα ἆ- πὸ τὴ θεµατογραφία. Μιὰ τέχνη γεμάτη πηγαιότητα καὶ ἀλήθεια. Μὲ τὴν ἐλευθε σἷα ποὺ τὸν χαρακτηρίσει, οἱ. φόρμες ἄλλοτε σύμπυ- πνοῦνται καὶ ἄλλοτε διακύ- ονταω ὀτμιουργώντας νύ: σµονς ταραγµένους, ἔμφο- θους ἐπικούς... θάθελα ἑξάλ ]ου. νά τοήσω τὴ µεγάλη πνευματικότητα τοῦ. ἔργοι. Ὦ Ὑτεφανίδης δὲν ἀπειχο νίτει, περιγοάφει, ὃν ημτ νει. Εάσχωρεῖ θάθειὰ στην οὐσία τῶν πραγμάτων ἀἄνα- | Σλωνὃς .. Ιχΐο “Ὁ λογοτέχνης καὶ ζωγβάφος Τάσος Στεφανίδης, σὲ σκί- τσο τοῦ γιοῦ του Πάνον. ζητώντας τὸν αἰώννα ἄνθοω πο. Τὸν ἄνθρωπο τὸ δηµι- ουογὸ καὶ συγχοόνως κατα στροφικόὀ. Μέσα ἀπὸ τὴν αἰοθητικὴ ἀναξητεῖ, ὅπως ὁ ἴδιος λέει, τὴν αὐτογνω- σία καὶ τὴ λύτρωση», Φ Ἐνῶ ὁ ἀξιόλογος γέ- ος Κύπριος καλλτέχνης ὅο ᾿Ανδρέας Καραγιὰν ἀἄναφε ῥόμενος στὴν «πληθωοικὴ χιά πλούσια παραγωγὴ» τοῦ κ. Ἀτεφανίδη, ποὺ τὸ χοι-ὸ τῆς ΑΛευχωσίας εἶδε ποὶν ᾱ- πὸ μερικὰ χρόνια, τὸ 1919 λέει μεταξὺ ἄλλων: «Τούτη ἡ σειρὰ καὶ μιλῶ ἰδιαίτερα μιά, τὰ πιὸ πετυχημένα ἕἔς- γά της εἶναυ ἕνα συγκλονι” στικὀ ντοκουμέντο, εἶναι ἵ- σως ἡ ἴδια ἡ ἀνακήτηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀγωλα του μπροστὰ στὸ θάνατο... Ὁ Τάσος Στεφανίδης μὲ τὴν ἐπάνοδό του στὸ ἑνφραστι- κὸ µέσο τῆς ἵζωγραφιῆς, μᾶς προσφέρεν μιὰ παινούο για ἀναζήτηση, ἕνα µυστη- ριώδη κόσµο ὅπου μᾶς ὁδη- γεῖ ὅπως ὀδήγησε ὁ ποιη: τῆς τὸν Ντάντε ατὴν πο- ρεία του µέσα ἀπὸ τὴν κό- λαση...». ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΛΠΕΣΙΗ 4 Ἐπίσημη ἀναχοίνωση ἀναφέοει ὅτι στὶς 16 τοέχον τος ὁ Ὑπονργὸς Ἔξωτερι- νῶν κ. Ῥολάνδης τέλεσε στὸ ἨΜουσεῖο Καλῶν Τε- χνῶν Ῥουδαπβστης, τὰ ἐγ- καΐνια Ἔχκθεσης Σύγχρονης Καπριακῆς Ζωγραφικῆς, Ἡ ἔκθεση ποὺ ἀργότε- ρα θὰ μεταφερθεῖ στὴν Πρά γα, τὸ Βουχοιρέστι, τὸ Βε » γρικὸ κοιὸ γιὰ : αὐτοὺς ο ΜΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ 198! Αμερική 1981». Ἡ . Κίκ «Σαληιρήντ --- προιοῦ πάρει µέρος σίὰ παναμερικανιιὰ λιγράδι, τὴ Ἀόφια, τὸ ᾿Α. νἀτολιὼ Βερολίνο καὶ τὴν λθήνα περιλαμθάνι ὅδ δόγα, εἶκοσι Κυπρίων καλ- λνεχνῶν. Ἐκήτροπος τῆς ως ὁρίστηιε ὁ ὑωγοάφος κ. ΑΛ. Σεργίου, µέλος ποῦ Δι- οικητικοῦ Συμδουλίον τοῦ ΕΚΑΤΕ (Ἐπιμελητησίου Καλῶν Τεχνῶν) ὁ ὁποῖος κατατόπισε μέσω τοῦ ραὖνο Φφώνου καὶ τῆς ὅημοσιογοα φικῆς διασκέψεως τὸ οὐγ- τὴ τέχνη οτὴν Κύπρο. , ὢ Ἡ Βουδαπέστη, δὲν εἶ ναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἓρ- χεται σ’, ἐπαφὴ μὲ τὴν τέ- χνη τῆς χώρας µας. Τὸν ᾽Ακοίϊλη τοῦ 195ὓ τέσσεοις Κὐτονὸν καλλιτέ- Ἆνες οἱ κ.κ. Βάτσης, Κου ρούσης, Σαδδίδης, καὶ Χου σοχός, εἶχαν ποᾶγματοποιή σει ἐκεῖ ὁμαδιχκὴ ἔκθεση μὲ σύγχρονα ἔργα Ὑλυπτικῆς καί δωγοαφικῆς. Ἡ ἀξιόλογη αὑτὴ ὁμάδα εἶχε ἀχρῆσει μὲ ἄριστες ἓν τυπώσεις τοὺς ἐχεῖ φιλότε- χνους καὶ πῆοε ἐγχώμιαστι- κὲς κοιτικὲς γιὰ τὴν καλλι- τεχνικὴ της ὁπμιουργία, Φ Τουῖς ἐξ Ὦἄλλου ἀπ τοὺς οἱ κ.κ. ἩὩότσης, Κουρούήσες καὶ ΣῬαθθΐδης, συμμετέχουν μα μὲ τὴν κ. Πλάντ καὶ ποὺς κ.κ. Πιαικούρη, Τη Ἰέμαχο Κάνθο, Δαδόμματο παὶ Φοινιιαρίδη στὴν όμαδι κἡ Έκθεση τῆς μαλεοῦ «Μορφών» Λευμωσίας ἡ ὁ- ποία μετὰ τὴν ἐπιτωχία ποὺ σημείωσε παρατάθηκε μέ χοι εἰς 30 Μαΐου (τὸ ἐοχό- µενο Σάθατο) ἀνλ τῆς ἀρχικῆς ἡμεουμηήας λή- Έκώς, στὰ µέσα τοῦ µηνοχ. ΖΗΤΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ο ΤΖΕΎΥ᾽ ΑΡ Αὐτὸ θἀ πεῖ νὰ εἶσαι ἁ- στό πρώτου μεγέθους. Μπορεῖς ἀνὰ πᾶσα στυγμὴ νὰ λὲς ὄχι σὲ 650.000 δολ- λάρια, ἐπειδὴ δὲν τὰ θ:ω- ρεῖς Ἱκαγσποιηπικὴ ἁμοιδὴ γιὰ δυὸ μέρες! Ὁ Λάρρ Χάγκμαν, ὁ Τζέι Αρ τοῇ «Ντάλλας» ἀρνήθηκε γὰ διαφηµίσει μιὰ ἀεροπορικὴ ἐἑτανρεέα ἀπὸ τὴν τηλεόραση διότι τὰ χρήματα ποὺ τοῦ πρόσφι- ραν δὲν ἦταν ἀρκετά. Και, ὅπως εἶπαμε, ἦταν 650.000 δαλλάρια, Γιὰ δοιλειά δυὸ ἡμερῶν. καλλιτέχνες, Σελίδα 5 Ἡ ΑΣΙΛΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΙΤΗ ΛΠΟΤΕΤΙΜΛΙΙΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ἴ δοτικὴ πασεία 3 «Ενωμένοι . Δημοσιφγράφοι ΔΙΑΣ ἀτὸ.» Ὑπε ἀνδέφεως πα ΠΛΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΦΕΙΑ: Παλυκατοιαΐα «ΣΟΛΕΑΝ ὁδὸς Άννης Καμνμής ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4570)1ο τρκα: στὰςς ΤΥΠΟΓΡΑΦΡΙΑ.: 61401 ΔΡΥΚΩΣΙΑ -- ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΗΗΡΛ Αὐτὸ. κι ὅ-, εἶναι πασά- Έενο. Τὰ δέντρα --- ναὶ, σωστὰ διαδάσατε, τὰ δὲν τρά --- μπορεῖ νὰ συγκα. ταλέγοντω μεταδὺ τό ουπόγόγων Φορέων, δρίσκονται σὲ ποριοχὸς ὅπου ἀνθε... ἡ θναµηκα- να. ΐ τεεεεΕσεετεπεεεετεεΕπεσεε Ἡ ιοψία --- γα ποὺς τὸ παρὸν ἀταζηνη» ταν ἰ θεδαιότητα --- μυαλά μερικανικῆς ὑπηρεσίας γιὰ τὴν Πρασιασία τοῦ άλλονν λο» σύτητες δρ γσγανθρ . ποὺ οἳ ὧπι πιώσενς τους στὴν ὑγνα καὶ γενικότορα στὸ «ως. θάλλον δὲν ἔχουν ἁμόμη ἐρευνηθεῖ. Καὶ ὅτον οἱ ἀποθολλό- Ενοι φδροΥ ἔλθουν οἱ ἑπαφὴ μμ 'Ἐπειδὴ ὅμως πουσαν, ἅτι ἂν λα ὃηση κχύκλοφοφοῦσε εὐνό τερα, θὰ 6σσαν μαζὶ μὲ τὶς ἑξυὲς καὶ οἱ «ντονν τὰ ἀγήσυχα ποφὰ λνα τους, βρηη νὰ κοατηθεῖ µυστινὴ ὅλη αἲ τὴ ἡ ἱστοσία. Φαντασθεῖτε λοιπὸν ὁ θὰ γινόταν ἂν κόδανα καὶ τὰ λιγοατὰ δεντρά» μια ποὺ μᾶς ἕμαιναν ἆνιεν δὴ ὑποπτεύονται ὅτι ον» παίνουν τὸ πεοιθάλλον. ἀπὸ τέτοιες ὅποπτες «ὐ- ποψίες». ΚΟΠΙΟΒΟΥΛΕΠΙΚΕ ΜΕΡΕΣ Ἕλα ἀπὸ τ' ἀρχαιότε- οα Ἀοινοθούλια τοῦ κό- αµου, ἡ Ῥουλὴ τῆς Ἰ- σλανδίας, ἀντιμετωσόδει ἕνα σοδαρότατο ποόδλη- µα μὲ πἀποόύδλεπτες πο λιτικὸς ποοεκτάσεις Μέ- σα στὸ κτίοιὀ του ἔχονν ἑγκατωσταθεῖ, χωοὶς νά σκέφτονται νὰ τὸ ἔγχα- ταλείψουν... Ψεῖρε. Να, ψεῖρες! Τς ὁποίες μετὲ φεραν ἐχεῖ µέσα πουλιά τὰ ὁποῖα ἔχουν φτιάδει τἱς φωλιές Τους στὴν Σύ- ννη σχεχὺ τοῦ Ἱστορικοῦ κτίσματος, Κάθε προσπά θεια γιὰ « ἁπαλλαγεῖ τὸ ἀπὸ νοθλητικοὺς ἐ τες ἔχει ἀποδεῖ μάταια. Οἱ ἁομόδιοι διστάζουν νὰ πάἁ ϱουν οιζικἁ µέτρα τὰ ὁ- ποῖα ἑνδεχόμενα θά κατέ στρεύκ τὶς παραδοσια- κὲς δυλοκατασκενές. ἒ- τοι παραδοσιακὰς Άνλο- κατασκευές. Ἔνσι νυχτὰ ὁ πρόεδρος τοῦ σώματος ἀναγκάξεται νἁ δικόπτει πὴ συνεδρίαση γιὰ νἁ δώ σει τὴν εὐκαιρία στοὺς βουλευτὲς νὰ ἁπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ ἐνοχλητικὰ δωσ- φια Οἱ φεῖρες, ὅπως πα- οατηρητές, δείχνουν ἀπό» Άντη ὑπερκομματυιἡ ἄντι κειμελκότπτα: ἐπιτίθεν- ται ἐἑναντίον ἐκποσσώ- πογ ὅλων τῶν πτερύγων τῆς Βουλῆς. Σελίδα 6 πιππασιαπισηπαππαπποππωώσπιαπαποπαπκ Τὶ ἀκριβῶς σσµβαίνει καὶ ΠποΙο Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ Λίβανος ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΗ ΝΠΡΙΣ ΠΥΣΗ ΠΛ ΕΠΗ ΜΛΙΕΛΙΘ ΧΕΡΙΣ ΤΕΛΔΣ ὶ οἱ γενικ τὸ 1975, ὁπότε ἄρχισε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, ὁ Λίδανος εἶχε δύο ἑκατοµ μύρια καὶ ἑππακόσιες χιλιάδες κατοί- κους. ᾿Ατὸ τότε, περάιου ἕνα ἑκατομµ μύριο πρόσωτα ἔφυγαν ἀπὸ τὸν Λίδα νο: Οἱ μεναλοαστοὶ ἐνκατεστάθησαν οτὸ Λονδίνο καὶ στὸ Παρίσι οἱ ἄλλοι, λίγο --- πολὺ παντοῦ: ἉΑπὸ τὸν Κα- ναδᾶ µέχρι τὰ Βραζιλία. Κατ ὀκριθεῖς ὑπολογιομούς, ἆ- πὸ τὸ 1975 ἕως σήµερα, τὰ θύμοτα. τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὸν Λίθανο ἀνῆλθαν σὲ ὁγδόντα χιλιάδες, καὶ τὰ περισσότερα εἶναι θύματα ἐκ τοῦ ᾱ- µάχου πληπθυσμοῦ. Σέ νεκρὸ μαχητή, Χφριστιονὸ ἡ μουσουλµάνο, κροὶ ἅμαχοι, ἐξ αἰτίας πρωτίστως τῶν ἄνευ διακρίσεως θομθαρδισμῶν, δι) ὅλων τῶν ὅπλων, δοθέντος ὅτι οἱ ἑ- κατὸ καὶ πλέον συμφωνίες ἀνακωκχῆς, ποὺ συνῆψαν κατὰ τὰ ἔθι χρόνια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, παρεθιάσθπσαν καὶ παραθιάζονται κατὰ κανόνα. Οἱ περισσὀτερες δὲν κράτησαν οὔτε ἕ- να τέταρτο τῆς ὥρας, Ἀίφνίδίώς, τὸ μακελλιὸ, ξανάρχιζε. Αὐτὸ γίνεται καὶ τώρα. Φ Όπως ἤταν φυσικό, ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὸν Λίθανο ἐπέφερε τὴν καταστροφὶ τῆς πρωτευούσης του, Βπρυτοῦ, ὡς ἐμπορικοῦ κέντρου τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς. Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου ὀκτακόσιες ἐτικειρήσεις µε- τους, ν Παρ᾽ ὅλα τοῦτα, ἡ λιθανέζικπ Οἰκονομία δείχνει μιὰ ἀπίστευτῃ ἀν- τοχά: Οἱ ἐνενβντα Τράπεζες, ποὺ λει τουργοῦν καὶ τώρα στὴ Βπρυτό, ὑπε- ρέθηπσαν κατὰ τὰ δύο τελευταία ἔτη τὸ ρεκόρ τοῦ ετζίρου» τους καὶ τὸ νό µισµα τοῦ Λιθάνου ἡ λιδανέζικη λί- ρα, παραμένει σταδερό. Καὶ αὐτὸ ἆ- ποδεικνύει τὶ ἀνυπολόγιστα κεφάλαια εἰσέρχονται στὸν Λίθανο, γιὰ νὰ ΧΡΠ ματοδοτοῦν τὸν πόλεμο μεταξὺ τῶν διαφόρων ἀντιμαχομένων παρατάξε- ων καὶ φατριῶν. 4 Ιδού, κατωτέρω, µία ἰταλικὴ ἀν- ταπόκρισις ἐκ Λιθάνου, ποὺ παρέχει μιὰ παραοτατικὴ εἰκόνα τῆς καταστά- ΤἩ δηµοσιευοµένη φωτογραφία εἶναι ἔουν οἱ καπνοὶ ἀπὸ τὶς φλόγες, ποὺ «κατα! ΛΕΥΤερΑ 25 ΜΑ ΟΥ 198ἱ ότεροι κίνδυνο χαρακτηριστική. ἄεί χνει ἐροχθίζουν» ὅντι ἀπέμεινε τὴν καθημερινὴ ὄψη τῆς Βηρυτοῦ, ἀπὸ τὴν ἀλλοτινὴ πρωτεύουσα τῆς χαρᾶς. Ὁ ποὺ τὴν σηεπά- δικό που πόλεμο. Λίθανος εἶναι χωρισμένος σὲ τρία τμήματα. Καὶ καθένα ἀπὸ αὐτὰ ἔχει τὸν : ἀντιστοιχοῦν τουλάχιστον δώδεκα νε ΒΗΡΥΤΟΣ, Μάϊος. -- Ὁ Λίδανος τινάχθηκε στὸν ἆἀέ- ρα ξαφνικὰ ἕνα ἀπόγευμα τοῦ Απριλίου τοῦ Ι975, ὅ- ταν ἕνα λεωφορεῖο, ποὺ μετέ φέρε κάπου τριάντα Παλαι- σιτιγίους, ἕστριψε σ᾿ ἔναν δρ μο τῆς Χριστιωνικῆς συγνοι- χίας ᾽Αὶν Ἐλ Ρεμμανέχ. Βρέθηᾳ κάτω ἀπὸ ῥδια- σταωρούµενα πυρὰ μυδραλλί ὧν καὶ ἐδάλλετο ἐπὶ µισὴ ὦ- ρα. Οἱ 25 νεκροὶ ποὺ ἀπετέ- θησαν σὲ λίγο κατὰ µῆκος τοῦ πεζοδροµίου: ὑπῆρξαν τὸ σύνθημα τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. ᾽Απὸ τότε πέρασαν ἕξι χρόνια καὶ ὁ ἐμφύλιος πόλε µος συνεχίζετα, σωρεύοντας σὲ ἐρείπια τὴ χώρα, ποὺ ἔθε ωρεῖῦτο ἡ «Ἑλδετία τῆς Μέ- σης ΣΑνατολῆς». ο θὐδεμία συμφωνία ἀνακω- χῆς ἐτηρήθη, οἱ ἀντιμοχόμε ον ὤῶι λοσφάζονται. Τοὺς ἈΧριστια- ποὺς τοὺς ὑποστηρίζουν καὶ τοὺς ἀνεφοδιάζουν μὲ ὅτιλα οἱ ᾿Ισραηλινοί, Τοὺς ἨΜου- σου) µάνους τοὺς ὑπαστηρί- ζουν καὶ τοὺς ἀνεφοδιά- ζουν οἱ Σύροι. ἸΣτὸ Λίδανο ὑπάρχουν σή μερα τριάντα χιλιάδες συρια μοῦ στρατοῦ, ὡς «εἰρηνευτι- κ διαραδικὴ» δύναμις ἡ ὁ- ποία ὅμως Χτυπᾶ τοὺς Χρι στιανοὺς Αιδανέζους ὑπέρ τῶν Μουσουλμάνων καὶ τῶν Παλαιστινίων «φενταγίν» (μα χητῶν τῆς ᾿Οργανώσεως τοῦ ᾽Αραφάτ), Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι ἐγκα- παστάθηκαν στὸν Λίδανο ὅ- ταν ἐξεδιώχθησαν σφαζόµε- γοι ἐν τῆς Ιορδανίας, ὅπου εἶχαν δημιουργήσει κράτος ἐν κράτει. Όπως τοὺς ἐξεδί ωξεν ὁ δασιλεὸὺς Χουσεΐν ἐκ τῆς ᾿Ιορδανίας, θέλησαν, διά τῆς δίας, νὰ τοὺς ἐξαναγκά σοὺν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν Λί 6ανο, οἱ Χριστιανοὶ Λιδανέ ζοι. Ἔτσι, ξέσπασε ὁ ἐμφύλι- ος πόλεμος, διότι οἱ Μου- σουλµάνοι Λιδανέζοι, θανά- κ ν” οποὺς, ἐξακολουθοῦν νὰ άλλη ραν τὸ µέρος τῶν Παλανστι σίων, μὲ τὶς πλάτες τῆς Συ ριας το ΣΚΙΩΔΕΣ ΑΙΒΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Καὶ τὸ λιδανικὸ «κράτος τὶ κάνει Στὴν οὐσία τὸ κρά τος αὐτὸ εἶναι οκιῶδες. Οἱ Χριστιαγοὶ Λιδανέζοι ἔχουν δική τους διοίκηση, οἱ Μου- σουλµάνοι τὸ ἴδιο. Οἱ Σύροι τῆς «εἰρηνευτικῆς ἀραθικῆς ἀφεντυκὰ τοµέα πόλινι δυνάµεως» εἶναι στὸν μουσουλμανικὸ καὶ οἱ Παλαιστίνιον Χριστιανὸς ΑΛιδξανέξος («Φαλαγγίτης»), ἕνα φορτηγάµι, θάλλει κατὰ τῆς μουσουλμανικῆς ἀφεντικὰ ὑπὸ τὴγ΄ προστασί- αν τῶν Σύρωγ. Στὸ Νότιο Λίδανο ποὺ συ γορεύει μὲ τὸ ᾿Ισραήλ, ἒγας Χριστιανὸς ταγματάρχης ἕ χει δημιουργήσει δικό του µράτος, μὲ τὴν κάλυψη τῶν ᾿Ισραηλιτῶν καὶ ἡ ὑπάρχου- σα στὸ Νότιο Λίδανο εἴρηνευ τικὴ δύναμις τοῦ ΟΗΕ προ- σπαθεῖ νὰ ἀποτρέπει τὶς συΥ γἨρούσεις μεταξὺ τῶν ἐνόπλων τοῦ Χριστιανοῦ ταγµατάρ- ται ἀναπόφευκτῃ ἡ οφαγἡ μὲ τὸ µωσαϊκὸ τοῦ πήπῦ ἐκ τοῦ Νοτίου Λιθάνου προ σπαθοῦν νὰ ἐνεργοῦν κατὰ. τοῦ Ισραήλ. πέφεραν σὲ ἄλλες χῶρες τὶς ἕδρες δρομὲς Δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτρέπει, ὅ- καὶ τὰ ἀντίποινα ηλινῶν φοδερὰ πάντο- τε. Τὸ σκιῶδες πλέον κράτος τοῦ Λιδάνου διαθέτει κάπου µως, Ἴσρα δέκα Χιλιάδες λιδανικὸ στρα τὀ. «Ὁ στρατὸς τους, ὅμως, ὅπως καὶ ἡ λιδανέζικη ἁσιυ νοµία, σὰν κύρια ἀποστολὴ ἔχει πλέον, νὰ προστατεύει τὰ κρατικὰ κτίρια, τὶς ἕδρες τοῦ προέδρου τῆς τίας καὶ τῆς τὶς Τράπεζες καὶ, ἃς ποῦμε, τὴ δηµόσια τάξη, σὲ ὅλη τὴ ἀλλὰ δὲν μπορεῖ γἁ χώρα, σταματήσει τὸν ἐμφύλιο πό- λεμο, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν δι- ρεῖ νὰ τὸ προδθλέψει. 'Ἡ Συ ρία φαίνεται νὰ θέλει νὰ προ σαρτήσει τὸν Λίδανο, ποὺ τὸν θεωρεῖ δικό της ἔδαφος, ἀλλὰ φοδεῖται τὸ ᾿Ισραήλ, ποὺ τότε θὰ χτυπήσει τὴ Συ ρία καὶ θὰ ἐπεκτείνει τὴν ὑσ ῥαηλινὴ κατοχἡ σὲ ὅλο τὸ γότιο, τουλάχιστον τμῆμα τοῦ κατα τῶν μὲ τὸ πολυθόλο του ἐγκατεστημένο ἐἑπάνω. σὲ συνοικίας τῆς Βηρυτοῦ. Λιδάνου. Ας σηµειωθεῖ, ὅτι ἡ Συ- ρία δείχνεται ἀδιάλλακτη, δι ότι ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴ Σοδιετικὴἡ Ἔνωση. ᾿Αδιάλα- κτο δείχνεται καὶ τὸ ᾿Ίσρα- ήλ, διότι ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὶς Ηνωμένες Πολιπεῖες. Πό λεμος τῶν δύο ὑπερδυνάμε ων «δὺύ ἀντυπροσώπων» σὲ ἔδαφος τρίτης χώρας, τοῦ ἀνυπεράσπιστου θύματος. ᾽Ακριδῶς, ἡ ἀμερικανικὴ Δημοκρά κυδερνήσεως, σιµοι ἐχθροὶ τῶν Χριστια- Ἅχη καὶ τῶν τμημάτων τῶν αφαίνεται καμιὰ λύσις, ὑποστήριξη πρὸς τὸ ᾿Ιαραὴλ νῶν συμπατριωτῶν τους, πῆ [Παλαυστινίων φενταγίν, ποὺ Τὶ θὰ γίνει Οὐδες µπο ᾖ{τὸ µόνο δέδαιο κ«σημεῖο , ͵ Κυπριακῆς κατασκευῆς Υψηλή ποιοτῆς, ὑψηλῆς τεχνολογίας Χαμηλό κόστος, καί ποιότητος μὲ ἠλεκτρόδια, ἐγκεκριμένα ἀπὸ ὅιεθνεῖς ο Ισ ρ οολ τῶν τύπων γιὰ ἆ- πλές καί εἰδικές χρή- Συγκολήσεις μετάλλων, «ἀναγο- µώσεις, ἔπισκλη- πα τά ο αι το ΚΕΝΤΡΟ Κ.Ο.Τ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Φ ᾿Απὸ τὴν ἰπν ΑΝΝΟΥ ποὺ πρόγραμμα. Ἰουνίου, θὰ παρουσιάζει ρας, τοὺς γνωστοὺς κιθαρίστες, ΜΑΡΙΟ ἀναλαμθάνουν νὰ σᾶς διασκε Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσοῦ Τ.Κ. 1456 ΤηΛ. 6719338 ω«Ώὣ«««υ«««««”.ϱἴνννκννκννν ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ καθτιμερινῶς ἐκτὸς Δευτέ- ΚΟΝΤΙ καὶ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 1ο- δάσουν μὲ ἕνα πλούσιο Οργανισμούς Προτύπων «-σεως στὴν στιαρασσὀµέντπ χώρα. ῥ στηρίξεως» τῶν ΗΠΑ στὴ Μέση Ανατολή), κάνει τὸ Ισραήλ νὰ μὴ λογαριάζει Κανένας ͵οὔτε καὶ αὐτὴ τὴ Δυτικὴ Γερμανία, µεγάλη δύ γαµη σήµερα.. ) Μόλις ὁ καγκελάριος Σμίτ «ἐτόμλησε» νὰ διαπραγµα- ΙΝΕ μύδᾳ τευθεῖ τὴν πώληση ὅπλων στὴν Σαουδικἡ ᾽Αραθία (τὴν ὁποίαν- τὸ: ᾿Ισραὴλ θεωρεῖ ἐ χβρά του), ὁ ᾿Ισραηλινὸς πρωθωπουργὸς Μπεγχὶν κα τακεραύγωσε τοὺς Γερμανούς ἀπτόητος: «Λησμονοῦν -- δήλωσε -- Πίήϊ Ἡ καλλονὴ τῆς Ντάόλλυ Πάρτον, μᾶλλον πα λιοµοδίτικα πιρότυπα θυμίζει, ἂν τὴν ἐκτιμήσει κανένας μὲ τὰ αἰσθητικὰ κριτήρια τοῦ καιροῦ μας. Καὶ οἱ ἀναλογίες τπς, κι αὐτὲς κάθε ἄλλο παρὰ ἰδανικὲς μτιοροῦν νὰ θεωρηθοῦν: {193 ὅ- Φος, 105 ἐκ. περιφέρεια στήθους. Κι ὅμως, ἡ πασίγνωστπ στὴν ᾿Αμερική, τρα- γουδίστρια τῆς α«Κάντρυ ρόκ», γνωρίζει καὶ στὸ κινηματογράφο ἐπιτυχία μοναδική. Μιὰ ὅλη κι ὅλη ταινία Υύ ρισε --- τὸ «Απὸ τὶς ἑννιά ὡς τὶς πέντε ἀνάμεσα στήν Τζαίην Φόντα χαὶ τὴ Αίλλυ Τόμλιν, χι ἀπὸ τὴν ἀγαμέτρηση, θγῆκε Ὑελών- τας θριαµδευτικά.., Ὡστόσο, λέγε οἱ τὰ πράγ µατα Υνωρίζοντες, τὸ ΥΕΥΟ- γὸς δὲν εἶναι διόλου τυχατο, Μιά γέα τάση, ποὺ διαµοβ- φώθηκε σιγὰ σιγά, μιὰ γαι: γούργια µόδα, δρῆκε ἐδῷ τὴν ἔκφρασή της: στὴν 6θό νη -- ὅπου ἄλλοτε κυριαρ- χοῦσε --- ἐπιστρέφει καὶ πά λι τὸ πλούσιο, τὸ τροφαντό, τὸ πληθωρικὸ στῆθος. Ἡ καλοφτιαγµένη, «γεµά- τη». σιλουέτα, μιὰ φιγούρα τὶς δύο τελευταίες τουλάχι- στὸ δεκαετίες ὁλότελα ἀγΥΥο- ημένη ἀπὸ τήν... ἱστορία τῆς ἐνδυματολογίας καὶ τὸ κοινό, ξανάρχεται μ᾿ ἅλο τὸ σφρίγος καὶ τὴ φρεσκάδα της. Τὴν παράδοση δημιούργη σαν οἱ ᾿Ιταλίδες ντίδες τῆς ἐποχῆς τοῇ ιάµπο, στὴ δὲ- καετία τοῦ 1950. ἉΧαλοῦσαν χόσμο τότε οἱ Ἀυπάρισσό- κορµες μὲ τὸ ἀγαλματένιο στῆθος, ἡ Σιλδάνα Παμπεν: γι. ἡ Μαγκάνο. ἡ γιόδγαλτη ἐκεῖνα τὰ χοόνια Λόσεν ἀἲ- 4. Δύο φορὲς τὴ βδομάδα Κυπριακἡ 6ραδιά λὰ καὶ οἱ ᾿Αφϕροδίτς τῆς τσέπης στὸν τύπο τῆς Μαρί ζω ᾽Αλλάζιο. Τὸ Χόλυγουντ, περνᾶ ἁμέ σως στὴν ἀντεπίθεση. Ἡ κλαωσ σικἠ πιά φωτογραφία τῆς Τζαίην Μάνσφηλντ μ᾿ ἕνα δα θὺ ντεκολτὲ καὶ τὸ ὑπέροχο πλούσιο στῆθος της σὲ πα- γοραµικἡ θέα, ἔχει μείνει στὴ µνήµη µας σὰν σύμδολο µι- ἄς ἐποχῆς, Κι ἔμελλε νὰ τεύ.ειώσει αὖ τὴ ἡ ἐποχὴ τὸ 1960, μὲ τὴ «Ντόλτσε δίτα» τοῦ Φελλίι. Τὸ ἀδυσσαλέο ντεκολτὲ τῆς ᾽Αγίτα ὌἜκμπεργκ στὴν ται- γία, ἤτανε κάτι σὰν στερνὸ ἀντίο. Οἱ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΛΛΙΝΙ Γιὰ δωὀ συγαπτὲς δενκαετί ες τοῦ 60 καὶ τοῦ ᾿70, τὸ χυ μῶδες κι ἀφρᾶτο μποῦστο -- δὲ συγκινοῦσε πιά μὲ τὰ µέ τρα τῆς καινούργιας αἴσθη- τικῆς -- ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὴν. ὀθόνη. «Ἡ χειραφέτηση τῆς Υυ- γαίκας, ὁ φεμινισμὸς», ἑξη- γεῖ ὁ Τζιοδάννι Γκρατσίνι, ἱστορικὸς τοῦ καινηµατογρά Φου καὶ συγγραφέας τοῦ δι- δλίου «Ἡ Έδα μειὰ τήν Φ Δυνατότης Υιὰ φανπτό «ΑΛΑ ΚΑΡΤ) καὶ φρέύκς ψάρι. Φ ᾿Όλα χωρίς καμιὰ ὑπερτίμηστι, Ονργας θρεσίαἰ Επ] πιεηα 1550 πα]ς. --- Πλήρης ἐξυππιρέτπση -- μὲ τίς γνωστὲς λαϊκὲς τιμες µας Μαγευτικό περιθάλλον. --- «(ΔΑΣΟΥΔΙΟ τὰ ἐγκλήματά τους εἰς δά- ρος τῶν Ἑδραίων». Ὁ καγκελλάριος Σµίτ ᾱ- πέφυγε νὰ ἀπαντήσει στὴν ἰσραηλινὴ πρόµἸηση. Πάν- τως. δὲν «προχώρησε» στὶς διαπραγματεύσεις του μὲ τὴ Σαουδικἡ ᾿Αραδία. Μ’ ἄλλα λόγια, ὁ Λίδανος θά μποροῦσε νά ἡσυχάσει µόνον ἂν ἠσύχαζε ἡ Μέση 2Ανατολἡ μὲ τὴ δηµιουργία ἑνὸς ἀνεξαρτήτου παλαιστι γιακοῦ κράτους. Εἴναι ἡ µόνη λύση. ᾽Αλλά, πρὸς τὸ παρόν, φαίνεται ᾱ- υομοῦ Καὶ τὰ ξένα συμφέροΥΤΗ πραγµατοποίητη. Καὶ ἡ ἀλ- ληλοσφαγὴ σωνεχίζεται στὸν Λίδανο ποὺ θὰ εἶναι θαῦμα ἂν δὲν γίνει αἰτία ἑνὸς νέου μεσανατολικοῦ πο)έμου Συ- ρίας καὶ ᾿Ισραήλ αὐτὴ τὴ φο ρά, μὲ ἀπροσδόκητες εὐρύ- τερες ἐπεμτάσεις. ϱἱ ΛΕΠΤΕΣ ΜΑΙ ΛΣΤΗΘΕΙ ΚΛΗΟΊΗ ΕΙΛΦΙΣ σΙ0 ΣΙΠΗΗΙ Τὸ μεγά(ο (πθος Ἠζτονατέλλα Νταμιάνι: ἡ μαγεία καὶ ἡ ἕλξη τοῦ πλούσιου καλοσχηματισµένου στήθους, ἵἩ ἐποχὴ τῶν ντεκολτὲ ἁλὰ Ίδαίην Εὔα». «Οἱ ἀγῶνες γιὰ κοινω γικά δικαιώµατα, ἔκαναν τὴ γυναίκα γὰ θέλει νὰ ὀχυρω- θεῖ πίσω ἀπὸ μιὰ ἐφηδικὴ, ἀσεξικὴ σχεδὸν ἐμφάνιση. γιὰ γὰ ἐπιδιώξει καὶ μὲ τὸ φυσικὸ ἀκόμα παρουσιαωστικὸ της, τὴν ὑσότητα μὲ τὸν ἄν- δρα». Εἶκοσι χρόνια ἀργότερα, στὶς µέρες µας πιά, ὁ Φελλί νι καὶ πάλι, ἐπισημαίνει τὴ στροφή. Στὴν ταινία του «Ἡ πόλη τῶν γυναικῶν», μιὰ ὁ- γειρικὴ περιπ)άνηση στὸν κό σµο τῆς Ὑυναίκας, τὸ ὑπέρο χο, πλούσιο στῆθος τῆς πρω ταγωνίστριας του ἨΝτονατέλ- λα Νταμάνι, μιᾶς φοιτήτρι- ας Πολιτικῶν ᾿ἨἘπιστημῶν ἆ πὸ τὸ Ἰάλιτρι, 24 ἐτῶν, ἄνα δύεται σύμδο]λο, ποὺ συµπν- κνώγει ὅλη τὴ μαγεία καὶ τὴν ἕλξη ποὺ ἀσκοῦν στὸ δέ ατὴ δυὀ σφιχτὰ καλοσχηµα- τισµένα στήθη. Μιὰ παρου- σία. ποὺ ἔντονα φέρνεν στὸ νοῦ τὴ θρυικὴ ἐποχὴ τῶν θάµμπ τῆς δεκαετίας τοῦ 50, Κα δὲν εἶναι τοχώο ποὸ ὁ Ράς Μάνιερ, ὁ ᾽Αμερικα- χὸς σκηνοθέτης, ποὺ οἱ ται- νίες του εἶναι κάτι σὰν «δω- μὸς στὸ κάλλος τοῦ γυναικεί ου στήθους», ζήτησε τὴν Ντο νατέλ]α γιὰ τὴν καινούργια ταινία του, Μὲ δωὸ λόγια, γιὰ τὴ γυ γαικεία. ὁμορφιὰ στὸν κίνημα τογράφο. πγέει τώρι, ἕνας ἆ έρας ὁποκατάστασης. Ἡ γέα αἰσθητική, εἶναι πιὰ ὁλοφάνε ρο, ἐπιθάλλετάι καὶ ἴσως ἐἑ- πικρατήσεν μὲ. διαφορά στήθους. οἱ σύγχρονες ᾠὡστόσο καλ Ἰίκορµες μὲ τοὺς ἀφράτους Ἰόρφους, εἶναι πολὺ διαφορε ΛΕΜΕΣΟΣ ΞΕΧΑΣΤΗ Ἡ διεύθυνσπ σᾶς τικὲς ἀπὸ τὶς θρυλικὲς δάµπ τῆς ἐποχῆς τοῦ µάμπο. Τὸ ρό/ο τῆς κούχλας ποὺ χαρκυσσεύεται καθὼς ὅλοι οἱ ἄγδρες γύρω της τὴν ἐπιθυ- μοῦν, τὸν ἁἀπορρίπτουν κατη γορηµατικά, Ἀέει, γιὰ τὸ σκηνοθέτη ποὺ τὴν ἀνακάλυψε, ἡ Ἀτο γατέλλα Νταμιάνι: «Ίσως ὁ Φελλίν:, ἀπὸ τὴν παιδικἠ του ἡλικία, νὰ εἰχε προθληματικὲς σχέσεις μὲ τὴ. µητέρα του καὶ γι αὐτὸ διαρκῶς ὀνειρεύεται γυναῖ- κες μὲ μεγάλα στήθη. Ὡστό σο, δὲν εἶν ἀλήθεια πὼς μὲ διάλεξε µόνο γι’ αὐτό, Τοῦ Λάνσφηλντ ζωντανεύει ξανα, ἄρεσαν ἐπίσης πολὺ τὰ µά- τία. µου καὶ τὸ χαμόγε)ὁ µου. «τὸ ἀδιόρατο καὶ εἴρω- γικό», ὅπως ὁ ἴδιος λέει». «Τὸ µεγάλο στῆθος μον, στοὺς ἄνδρες φυσικά, ἀρέ- σει πάρα πολύ», παραδέχε- τω. δίχως φόδο καὶ πάθος. ἡ Ντέλλο Πάρτον. «Αὐτὴ εἷ- γιά μιά πραγματικότητα που πόντα τὴν ἀντιμετωπίζω χω οἷς ὑποκοισίες. Μπορτί νὰ µ' ἀρέσουνε οἱ πλατινὲ πε ροῖκες ἀλλὰ δὲν εἶμαι ὁ τύ- πος τῆς «ἀνόητης ξανθιᾶς». 'Απὸ τοὺὀ ἄδοες ποὺ Υγωρί- ζω. μοῖ φαπετα: πὼς ἐγώ εἶμαι πολυ πιὸ εὐφυής». ππαπππππππαωπεπσσαπασς: ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Τὴν πολυαγαπηµένπ µας µπτέρα καὶ γιαγιά ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ , ἐτῶν 93 ποὺ πέθανε χθὲς κπδεύσαµε τὴν ἴδια µερα ἁτιὸ τόν 1. Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑ- λένπς (Νέο Κοιμπτήρι ον Λευκωσίας) Οἱ τεθλιμµένοι: Τὰ τέκνα, οἱἰκ Οἰκ οἰκ. οἰκ, οἶκ, , Χριστάκα Τρυφωνίδη, , Ανδρέα Γαστριώτη, Εὐάγγελου Τρυφωνίδῃη Ἕλλλης Κυριάκου ᾿Ανδρέα Τρυφωνίδπ ἐγγόνια καὶ λοιποί ουνγε- νεῖς, ΕἰλικρινΆ συλλυτιητήρια ἀπὸ τὸ γραφεῖο κπΠ- δειῶν Άγιος Πέτρος. ΟΟΑΔΙΑ νυν ωννννωνώννώννωνωννωνωνώνώννώώώνν' ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΖ τὸ ἐγγυᾶται] ! 1ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΕΞΙΩΣΕΙΣ Γιὰ προκρατήσεις τηλ. 96981 -- ΛΕΜΕΣΟΣ -ϱ. σουυυνυυ υσυνσυνυ ο ο... ωὕνωθωωνω μμ κἝ«Ἕαῤ σσ. Ὃ ωω”-ῦ Γκ... .“..λ“”--ύ-- κκ ών μμ ΑΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑ ΓΟΥ 198Ι Πα β ΕΜΛ μή ΠΠ | ον ως Ἱ) ΠΠ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ πΠΠΠΠΠΠΠΠΗΠΠΠΠΙΠΠΠΠΠΙ ΠΠ ΝΗΙ ΗΝ Σελίδα 7 η ΡΕ ΤΑ ΚΝΕ, εκαφρθασιαμαπαπαεντκκκςς κ. πηραν .--- κρσω Μεγάϊες ΤΠΙ20 Κάθε στὰ Καππστήμιτα ᾱςψ ἀφήσουμε ὅμως καὶ τοὺς καταστηµα- τάρχες, οἱ ὁπιοῖοι ἔχουν καταστήµατα στὴν ὁδὸ Ρηγαίνης νὰ μᾶς πιοῦν οἱ ἴδιοι τὰ προθλήµατα ποὸ ἀντίμετωπίζουν: ΦΙΒΛΙΛΙ ϐ ΠΝΛΙ- ΚΚΦΜΟΣ Ὁ κ. Γιῶργος Τζικούρης ἀνέφερε ὅτι τὸ σοδαρώτερο πρόθληµα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συ νάδελφοι του εἶναι ὅτι, ὁ κό σµος καὶ κυρίως ὁ Ὑυναικόκο σµος, δὲν περνᾶ µέσα ἀπὸ την «Ρηγαίΐνης» κατὰ τὶς πο γευματινὲς ὥρες, Υιὰ τὸ λόγο ὅτι τὰ μπὰρ ἀνοίγουν γύρω στὶς 3- 4. ᾿Αντίθετα, εἶπε, τὸ πρωϊ ἐπειδὴ τὰ μπὰρ εἶ ναι κλειστά, ὁ δρόµος εἶναι γεμάτες καὶ ἔχει ὄψη ἀγορᾶς, Ἕνα ἄλλο σοδαρὸ πρόδθλη μα, ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Τζικού ρης,͵ εἶναι ὅτι σχεδὸν κάθε πρωῖ εἶναι ἀναγκαασμένες οἱ πωλήτριες νὰ καθαρίζουν τὰ τζάμια καὶ τὰ πεζοδρόμια, τὰ ὁποῖα εἶναι Ὑεμάτα ἀπὸ ἐμετοὺς καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἀπορρίμματα κάθε ἀσυνείδη του, ποὺ τὰ κάνει.. πάνω στα τζάµια τῶν θιτρίνων. ἔστω μπαρ Επίσης ἀνέφερε, ὅτι κί ἂν τὰ περισσότερα μετακινήθηκαν ἀπὸ τὴν «Ρη γαΐνης», οι ἄνθρωποι τῶν µπαρ ὑπάρχουν, καὶ μάλιστα δημιουργούνται ἐπεισόδια µε ταξύ τους, προπαντὸς κατὰ την ἡμέρα, ποὺ ὁ κόσμος πάει να ψωνίσει. Οἱ ζημιές ποὺ προκαλούν στὰ τζάµια, συνέχισε ὁ κ. Τζικουρῆς, ειναι ἕνα ἄλλο σο θαρὸ πρόθληµα, Υἱατι τις ζη μιὲς ἐμεις θὰ τὶς πληρώσουμε. Σε ἐρώτηση µας γιατὶ δεν καταγγέλλουν τις περιπτώ σεις οὐὗτες στην Αστυνομία ὁ κ. Τζικουρης ἀπάντησε, οτι δεν πιστεύει ὅτι θὰ δοθεῖ λύ ση στὸ πρόθληµα τους. Χαρακτηριστικὀ συμπέρα σµα τῆς έρευνας αὐτῆς, εἶναι ὅλοι ὅσοι ρωτήθηκαν, πα νω σ᾿ αὑτὸ τὸ θέµα, ἀπάντη σαν ὅτι δὲν πιστεύουν, ὅτι θα δοθεί καμιὰᾶ λύση μὲ τὸ νὰ ή ΝΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΠρΑ ΜΛΡΠΕῆ στην Αστννο τῆς θιτρί οτι καταγγείλουν µία ὅτι το τοοβ! γας του Βρέθηκε σπασμένο. Ὁ κ. Τζικουρῆς ἐπίσης μᾶς ἀνέφερε ὅτι, ἀντιμετώπισε µε γάλο πρόδληµα στὸ θέµα τῆς ἐξεώρεσης πωλητριῶν οἱ ὁποῖ ες, Φοδόντουσαν νὰ ἔρθουν νὰ δουλέψουν στὸ κατάστηµα ου. «᾿Αναγκάζομαι νὰ ἔρχομαι ἀπὸ τὰ ἑφτὰ χαράµατα στὸ σουθλιτζίδικο µου, διότι µε θυσµένοι θγαίνοντας ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ «κέντρου», κλεί νουν τὸν κεντρικὸ διακόπτη τοῦ ἠλεκτρικοῦ καὶ ἔτσι χα λοῦν τὰ κρέατα ποὺ ἔχω στὸ φυγεῖο», λέει ὁ Σάόθδας Δα µασκηνός, σουθλιτζής, ᾿ἵΚαὶ συνεχίζει: 4 «Ἡ νύκτα εἶναι τὸ μεγαλύ τερο μαρτύριο γιὰ μένα. δί πλα µου ἔχω τρία µπάρ, ἡ φασαρία ποὺ γίνεται µέσα καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτά, δὲν περι γράφεται, καὶ τὸ κακὸ εἶναι ὅτι οἱ οἰκογένειες φοξβοῦνται νὰ ἔρθουν νὰ κάτσουν ἐδῶ γιὰ νὰ Φφᾷνε. Ἡ ζημιὰ γιὰ μένα εἶναι µεγάλη. Κάθε ϐδομάδα θέλω καὶ δέκα λίρες γιὰ τὰ γυαλιὰ ποὺ μοῦ σπάζουν», ᾿Αφήνουμε τὸν κ. Δαμασκη νὰ, συνεχίσει τὴν δουλειά : καὶ πᾶμε στὸν γείτονο του, ὁ ὁποῖος θρίσκεται σὲ χειρότερη μοῖρα. νό, του «Τὴν δουλειά µου τὴν ἅμα θα. Κάθε πρωῖ θὰ πρέπει νὰ καθαρίσω τὰ ἀπορρίμωτα τοῦ κάθε ἀσννείδητου καὶ τοὺς ἐ μετοὺς τοῦ κάθε µεθυσμένου, | ποὺ τὸ ἔκανε ἔξω ἀπὸ την : πόρτα µου», λέει ὁ κ. Πέτρος , Ζαμπᾶς, ὁ ὁποῖος ἔχει κατά ΄ στηµα σουθενίρ. «Πρόσφατα μοῦ έκλεψαν ἀπὸ τὸ κατάστη μα πράγματα ἀξίας 3500 λι ρῶν. Οἱ ζημιὲς ἐπίσης ποὺ μοῦ ἔκαναν εἶναι πολὺ μεγά λες, Τέλος πάντων κάτι πρέ πει νὰ γίνει μ’ αὐτὴ τὴν κα τάσταση. Εὐτυχῶς ποὺ ἄρχι σαν καὶ Φεύγουν ἕνα, ἕνα τὰ µπάρ, μακάρι νὰ μὴν μείνει κανένα!»., Ὁ Νεόφυτος Πιερῆς, ὁ ὁ- ποῖος ἔχει κατάστηµα ἠλεκτρι : ἀ.έφερε μεταξὺ ἄ) κὠν. εἶδων, λων καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ δρόμος, ἐνῷ εἶναι γε µάτος σπο κόσµο, ἁμέσως μµό Ἆις τα. καταστήματα κλει σουν, παίρνει ἄλλη ὄψη ο κοσµος φευγει καὶ την θέση | του παίρνει ὁ κόσφος της νυ Οδὸς . Ρηγαίνης: δρόµος.. Μετὰ. μετατρέπεται σὲ μικρὸ «Σόχο. θομος µ 9 β χ. κτερινῆς ζωῆς, Τὸ δύσκολο γιὰ μᾶς εἶναι τὸ πρωῖ ποὺ ἐρχόμαστε ᾿στὴν δουλειά μας. ᾿Ενῶ τὴν νύκτα ποὺ φούγου µε ὁ δρόμος εἶναι καθαρός, πὸ πρωῖ, ὅταν ἐρχόμαστε μᾶς πιάνει ἀναγούλα ἀπὸ τοὺς ἐἑ µετούς, τὰ αἵματα καὶ τὰ ἀ πορρίµατα ποὺ θλέπουμε στὸ δρόµο καὶ στὶς διτρίνες πά ΝΑ ΕΙΙ- ΜΗΒΟΥΗ ΛλΑ ΤΑ ΜΙΑΡ τοὺς ὧὁν στὰ ἔχουν ἀπὸ Συναντήσαµε καὶ θρώπους ποὺ δουλεύουν µπάρ. Αὐτοί, ὅμως, διαφορετικὲς «ἀπόψεις, τοὺς καταστηµατάρχες: Μὰ -τί, λέει ὁ κ. Χρυσίλιος Ὡς τὸ ἀπόγευμα εἶναι ἕνας ἐμπορικὸς Ξενοφῶντος, διευθυντὴς ἐἑνὸς ἀπὸ τὰ μπὰρς τῆς Ρηγαίΐνης: «Δὸν πιστεύω ὅτι τὰ μπὰρ καὶ τὰ καμπαρὲ τῆς Ρηγαίνης ἐπιφέρουν ἐπιπτώσεις πάνω στὰ καταστήµατα, Τὸ γεγο γὸς ὅτι ὑπάρχουν καυγάδες εἶ ναι Φυσικὸ γιατὶ ὅπου ὑπάρ χουν μπὰρ καὶ καμπαρὲ συµ 6αίΐνουν αὐτά». Σὲ ἑἐρώτηση µας ἂν τὰ μπὰρ καὶ τὰ καμπαρὲ µεταφέ ρονταν ὅλα σὲ μιὰ περιοχὴ πί θὰ ἔλεγε ὁ κ. Χρυσήλιος ὑποστήριξε τὴν ἄποψη αὐτή. Μάλιστα ἀνέφερε ὅτι θὰ ἦταν πολὺ καλύτερα. Μὲ τὴν ἴδια ἄποψη συμφώ νησαν καὶ οἱ καπέλες οἱ ὁποῖ ες δουλεύουν στὸ μπὰρ τοῦ κ. Ξενοφώντος καθὼς καὶ ἡ ᾿Αρέστη Ιωαννίδου, διευθύν τρια ἄλλου µπάρ. 'Η ᾿Ιωαννί δου ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι δὲν δημιουργοῦνται προθλήµατα μὲ τὸ νὰ ὑπάρχουν μπὰρ μέσα στὴν Ρηγαίνης. Σχετικά, μὲ τὶς Φφασαρίες ποὺ δηµιουργή θηκαν τελευταῖα ἡ Ιωαννίδου ἀνέφερε ὅτι μετὰ ἀπ᾿ αὐτὲς ἡ «δουλειά». τους ἔπεσε. ΜΗΠΙΙζε« ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΡΑΚΛΗ ΕΞΙΑ: Οἳ εἰρηνευτὲς κατακλύξουν κάθε µέρα ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τὴν ὁ- δὸ Ῥηγαίνης. Καὶ ὅταν πιοῦν καὶ µεθύσουν γί- γονται δημόσιος µκίνδυ- νος. -ὁὂ-- ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τὰ µπάρς οἱ «φωλιὲς» τῶν εἴρη- γευτῶν καὶ ἄλλων µέ- σα στὶς ἅποῖς ᾖζητοῦν τὴ ουντροφιὰ κάποιας γυναίκας. Όμως οἱ κα ταστηµατάρχες διαµαρτύ- ρονται γιὰ τὰ ἐπακόλου θα τοῦ γλεντιοῦ τῶν ξε νύχτηδων. ὑρόμοστῶνμπὰρκαϊτῶνκαμπαρὲ ΚΑΘΕ ΝΥΚΤΑ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΝΙ 500. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Σοθαρὰ ἐπιεισόδια προκαλοῦνται συχνά, τὸν τελεωταῖο καιρό, στὴν ὁδὸ Βπηγαίντς, ποὺ εἶναι γνωστὴ στοὺς πιὸ πολλούς, σὰν ἡ ὁδὸς τῶν μµτιάρ καὶ τῶν καμπαρὲ. Τὰ ἐπεισόδια τὶς πιὸ τιολλὲς φορὲς, προκαλοῦνται 6ράδυ καὶ κυ- ρίως μετὰ τὰ μεσάνυκτα ὅταν ἡ νυκτερινὴ ζωὴ φτάνει στὸ ἀποκορύ- Φωμα της. Ντόπιοι καὶ ξένοι τουρίστες, εἶναι οἱ ἐπισκέπτες τοῦ δρό- µου αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι γιὰ νὰ περάσουν τὴν ὥρα΄τους, ἐπιζητοῦν τὸν συντροφιὰ κάποιας γυναίκας σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ μπάρ ἡ τὰ καμπαρὲ. Πρωταγωχιστὲς τῶν ἔπει- σοδίων, τῆς περισσότερες φο . οὗςν: εἶναι οἱ στβατιῶτες τῶν : Ἠνωμένών Ἐθνῶν, οἳ ὁποῖοι μετὰ τὴν νυμτερινὴ ζωή τους καὶ τὸ γλέντι ποὺ κάνου ἑ- πιδίδονται σὲ πράξεις δίας --- ἐπειδὴ θρίσκονται ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ ποτοῦ ---- ἐναντί- ον ἄλλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἐπίσκεπτῶν τῆς ὁδοῦ «Ρη- γαίνης». Σὰν δημόσιο κίνδυνο ποὺ κυχλοφρεῖ ἐλεύθερα χαρακτη οἱτουν, τοὺς ᾿Οπηέδες οἱ περια σότεροι καταστηµατάρχες τῆς ὁδοῦ Ῥηγαίνης. Καὶ προαθέ- του ὅτι, ἂν οἱ ἁρμόδιες ἀρ: χὲς δὲν ἐπιηφθοῦν ἀμέσως αὐτοῦ τοῦ σοθαροῦ προθλήµο τος, Κάποια µέρα τὰ ἐπεισό: δια αὐτά, ποὺ προκαλοῦν οἱ ὈΟηέδες, θὰ ἔχουν ἄσχημα ἀποτελέσματα, γιατὶ ὅπως ἆ γέφεραν, ἡ «Ρηγαίνης» ἔγινε τώρα, μιὰ ἐμπορικὴ ὁδὸς τῆς Λευκωσίας -- μὲ ῥἕδι χουσοχοεῖα, δικηγορικὰ γοα φεῖα, καὶ ἐμπορικὰ καταστή: µατα --- μαὶ συεπῶς πολὺς γόσμος πηγαινοέρχεται, Ἔτσι δὲν εἶναι δυνατό, το: χίζουν οὗ καταστηµατάρχες, ἓ τὰν ὁ κόσμος περνᾶ ἀπὸ τὀ δρόµο αὐτό, νὰ νιώθει ἀσφά- λεια. «Ἐξάλλου, προσθέτουν οἱ καταστηµατάρχες, τὸ μµεγαλί τερο κίνδυνο ἀντιμετωπίςοιψε ἐμεῖς, γιατί κάθε γύπτα κιν δυνεύοῦν οἱ περιουσίες µας». Πρισύτρς ΙΣΗΣ κ. Ανδρεάδης, Δημοτι κὺς Τοαμµατέας. τοῦ Δήμου Λευκωσίας, ἀγέφερε σὲ: συν: τάκτη τῆς : ὑκειλινηρ»: ὅτι ἃ Δῆμος κάμει, κάθε τ΄ τὸ δυ- νατό, ὥστε.. κααά - ση. αρτα, νὰ, ἔχει περισσότερο φῶς, Ἐ- 0!) ΗΡΙΝΗΤΡ ΠΡΟΚΛΛΟΥΝ ΗΗΣΟΛΙΛ. 01 ΛΣΝΗΛΠΤΗΙ ΓΝΜΟΙΝ Τή ΠΕΡΙ ΧΗ ΜΙ ΝΜΛΒΛΡΣΡ πίσης, εἶπε, ὅτι θὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὴν ᾿᾽Αρχὴ Ἠλεκτοισμοῦ, ὅπως, ὁ δρόμος φωτισθεῖὶ ᾱ- κόμη καλύτερα, ἔτσι ὥστε, ὅ- πάν τὰ φῶτα τῶν θιτρίνων σθήνουν, νά ὑπάρχεν πάλι τὸ κατάλληλο φῶς στήν περιοχή, γιὰ εὐγοήτους λόγους, δὲ περίπτωση, ποὺ τὰ ὑπο στατικὰ τῶν µπάρ, ᾖΚόγισε ὁ Σ. ᾿Ανδρεάδης, δὲν ἔχουν τὶς προθλεπόμενες ἀπὸ τὸ νόμο, περὶ ρυθµίσεως οἰκοδομῶν ᾱ- δειες, γιὰ λειτουργία τῶν µπάρ, τότε ὁ Δῆμος δὲν θὰ χορηγεῖ ἄδειες ποτοῦ σ’ αὐτά. Γιὰ τὸ θέµα τῶν πεζοδρο- ᾿'Ὑψηλή ποιότης, χαμηλό κόστος, μὲ ἠλεκτρόδια, ο ο ΑΗ τῶν τύπων γιὰ ἆ- πλές κα/ ε/δικέςχρή- υαιᾷ ας ο ιαφ ρύνδεις, κοπές. ΠΕΛΗΚΟΝ χο αια ὧναγο- ἐπισκλη- Κυπριακῆς κατασκευῆς ὑψηλῆς Τεχνολογίας ἐγκεκρ]μένα ἁπὸ ὁ/εθνεῖς Οργανισμούς Προτύπων καί ποιότητος Βιομηχανικἡ Περιοχή Λεμεσοῦ Τ.Κ. 1456 Τηλ. 67133 νο κακο αρλ λα δι µίῶν τῆς ὁδοῦ «Ῥηγαίνης» ὁ κ. ᾿Ανγδρεάδης άνέφερε σὰν σαν, 3’ μετατουπἡ τοῦ δρὀ σὲ «πεζόδρομο. ο ου. πῇ ΠΚΙΠΙΕΕΣ ΕΓΛΙΡΟΜΕΝΕ Ἐξάλλου ὁ κ. Μωῦσῆς, δι- ευθυντῆς τῆς ἐφημερίδας «Ντε τἐχτιθ» δήλωσε σὲ συντάκτη τῆς «Δειλινῆς» ὅτι 500 οἴπο- γένειες εἶνω ἀναγκασμένες κάθε µέρα νὰ µπερνοῦν µέσα ἀπὸ τὴν «Ῥηγαίνης» γιὰ νὰ πᾶνε στὰ σπίτια τους. Ἔτσι, εἶπε, μετὰ τὶς ἑπτὰ τὸ ἀπό- γευμα, οἱ οἰκογένεις αὐτὲς, εἶναι ἀναγκασμένες νὰ µέ- γουν στὰ σπίτια τους µέχοι τῆς ἑπτὰ τὸ πρωΐ, ποὺ .ἀρχί- ζει ἡ ζωῇ στὴν ἀγορὰ. Σὰν λύσεις γιὰ τὸ θέµα. αὐτό, ὁ κ. Μωῦσῆς,. ἀνέφερε πὶς ἀκόλουθες: 1). Νὰ ὑπάρχει μόνιμη Α στυγοµία στὴν περιοχή καὶ νά | περιπολεῖ, ϱ). Ἡ Κυθέονηση νὰ κά- γει διαθήµατα πρὸς τὰ Ἡκω- μένα Ἓθνη, ποὺ νὰ ἅπαγο- Οεύει στοὺς Ἑλροηνευτές, νὰ πορνοῦν µέσα ἀπὸ τὴν «Ῥη- γαίνης». 3) “Ο δοόµος θὰ νὰ εἶναν πιὸ φωτισμένος ἀπ ὅτι εἶναι τώρα.... Η ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ποέπει » ΤΟΥ ΠΝΕΜΛΤΟΣ | Σχετικἁ μὸ χθεσινὸ δημο σίευµα σὲ καθημερινή ἔφημε- ' οἶδα, ποὺ ἀναφέρεται καὶ στήν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν | και | ἑογατῶν τοῦ πνεύματος τῆς τέχνης ἀπὸ τὸ κράτος, ἐπίσημη ἀνακοίνώση ἀναφό- ρει ὅτι ἔχει ἤδη καταρτισθεῖ «σχέδιο Ἀειτουργίας ταμείου : εἰδικῶν χορηγἡμάτων σὲ ἐρ- γάτες τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης, τὸ ὁποῖο θά προωὠθη θεῖ µέσα στὰ πλαίσια τοῦ Προ Ὀπολογισμοῦ γιὰ τὸ 198», τὸ μεταξὺ, ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση θὰ ἐφαρμοσθεῖ καὶ γιὰ τὸ 1981 τὸ μέτρο τῆς Έκτακτης οἰκονομικῆς ἐ- γίσχυσης ὑυσπραγούντων ἐθ- γατῶν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς τέχνης. νδψ αφ μρας οσα στ εζ Τέλας Ἡ ἀνακοίνωση ἀἄνα- φέρει ὅτι τὰ ἄλλα σὺμεῖα ποὶ βίνονται ατὸ ὑπόπνημα τὶς Ἔνωσης λοηοτεχνῶν Κὺ- προν πι ὑπορήθηνε στὶς 4 τρέχοντας δις ταν µε- Σέτης ἀπὸ τη Ἀ[αὐφωτιχη πηρεσία τοῦ πονργείου {αι δείας. π Τὰ στενοσόκκακα καὶ οἳ παρόδοι τῇ µάτα ἀπὸ µπάρς καὶ καμπαρὲ. κλωθίξονται κάθε νύκτα καὶ δὲν τολμοῦν νὰ θγοῦν ἀπὸ. τὰ σπίτια τους. σι Ῥηγαίνης εἶναι γε- Ὅμως δ00 οἰκογένειες ἐγ-. ρὰ νὰ φηφίσετε ΏΗΗΠΟ. ---- . ποὺ ὑπόσχεται πολλά. ψηφίστε ΠΗΕΙ 0 Μετὰ τὶς ἑκλογὲς δὲν ἔχετε ἄλλην : ἑκλογὴ, πα- Φτιάξαμε γιὰ σᾶς μιὰ. νέα Γαξέρνα στὴ ΑΛεμεσὸ ----Κ αλὸ φαγητό. ---Εὐχάριστο περιθάλλον. -----Καλὸ σέρθις. ἵἩ πείρα:.µας στὰ ἑστιατόρια τὸ ἐγγυᾶται. ΡΠΗΙΟ ΤΑΥΕΕΝ Γεωργίου τοῦ Α΄, Δρόμος Δεμεσοῦ ---- Λευκωσίας. Οἱ Διευθυντὲςῦ .. ΕΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ καὶ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣ φφθοφοοοο ο οσο. (α) Ἑτοιμοτιαράδοτα διόροφα διαμερίσματα Αν ο ν» ο. ὥς Μιὰ εὐκαιρία δι 3 ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ἀπόκτπσιν στένυπς. ἕνα τῶν τριῶν καὶ ἕνα τῶν τεσσάρων ὑπνοδωματίων, μὲ ἐξαίρετα “Επιςαιηρρα” στὸ Αοτοροὶς Οουτί Νο. 3, ἐπὶ τοῦ ὑψώ- µατος Ακροπόλεως εἰς Λευκωσίαν. Γραφεία ἕνας ὄροφος (πύργος) ἐπὶ τοῦ ΕΕ{6| Τοινογ εἰς τὸ Κέντρον τῆς Λευκω- σίας, 190- 9250 τ. µέτρα μὲ διαχωρισµεὼς ἀναλόγως ἀνανκῶν. Ξὐκολίες εἰς τὴν πλπρωμὴν καὶ χρημα- ἵοδότποις µεσω Τραπεζπς μεχρι 4 ἔτῃ, ωΓπλεφωνήσατε τώρα: 77019 ἡ 91815... ΛΕΥΚΩΣΙΑ »φ0ςΦΦΦΦ0Φ0Φ999Φ6099: Σελίδα ἃ Φον ὀνκωντὸ ο Ρωμ. ολ σα. συμφιλιώσετε τον Πο ο ντε πο οί Τά μαλλιά, τὸ σῶμα καὶ ἡ ἐπιδερμίδα ἀπαιτοῦν Ιδιαίτερη «φροντίδα γιὰ τὶς γυναῖπες τὸ καλοκαίρι. Κι αὐτό, γιατὶ ἀπὸ τὴν μιὰ οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ Εγοῦν «εὐπρόσωπες» στὶς πλάξ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δέ- χονται τὶς καντὲς ἀκτίνες τοῦ ἤλιον καὶ τὴν ἁρμύρα τῆς θάλασσας. Προσοχὴ, λοιπόν, κυρίες καὶ δεσποινίδες ---- γιὰ νὰ περάσετε ἕνα ὄμορφο, ξένοιαστο παὶ ἀνώδυνο κα λοκαίρι, χωρὶς προθλήµατα καὶ µικροδάσανα. Σύμμαχος σας στὴν μάχη τῆς φφεσκάδας καὶ τῆς ὁὀμορφιᾶς τὰ καλλυντικά, τὰ ἄφθονα φροῦτα, τὰ ἀντιηλιακὰ «σύνεργα» καὶ ἡ γυμναστική. Ιδού, ἐπιτροχάδη», μερικὲς κλασικὲς συμθονλὲς: Φ) Συχνὰ ντοὺς θὰ σᾶς ἐπωτρέπουν. νὰ εἶστε πάν: τα ὁροσερὴ καὶ φρέσκια καὶ νὰ ἀπαλλάσσεται τὸ ορ: μί σας ἀπὸ τὰ ὑπόλοιια τοῦ Ἱδρώτα καὶ τοῦ ἁλατιοῦ τῆς θάλασσας, ποὺ µένονν πάνω σας μετὰ τὴν πολύ- ωρή παραμονὴ στὴν ἀμμονδιά. Τὸ 6ράδυ πρἰπει νὰ περιποιεῖστε τὸ πρόσωπο σας καὶ ὄχι τὸ πρωῖ. Ἀρήσιμη στὴν µπερίπτωση μιὰ θρεπτικἡ κρέµα ὑδρατάντ, ποὺ καταπολεμᾶ τὴν ἀποξή- ῥαντικὴ ἐπενέργεια τῆς ὑπαίθρον. Τὰ μαλλιὰ σας χθειάξονται ἰδιαίτερη φροντίδα. Τὸ θαλασσινὸ νερὸ τὰ ξεραίνει, τὰ Χάνει σκληρά, τοὺς χαλάει τὸ χρῶμα, τὰ θαμπώνει, τὰ κάνει νὰ σπάξουν εὔκολα. Πρέπει νά φροντίζετε προσεκέικά “γιά νά μὴ γίχην» σὰν.., στουπιά/ Πρέπει νὰ τὰ πλένετε. κάθε µέ- ρα. ἀλλὰ ὄχι μὲ σάπούνι, Μἐταχειρίστεῖες ἕνα καλὸ Ἰ σαμπουὰν καὶ δάλτε τους καὶ μιὰ μαλαντωὴ κρέμα. Προτιμεῖστε ἕνα κούρεμα ἁπλό, κοντό. Πὸ µακιγιάξ σας στὶς διανοπὲς πρπει νὰ εἶναι ἐλαφρό: Μιὰ προστατεντικὴ κρέμα ἐλαφρὰ χρωµατι- σµένη, φωτεινὸ κραιγιὸν στὰ χείλη σας, ἕνα ἁπαλὸ τό- φισµα στὰ μάτια μὲ μιὰ φωτεινἠ σκιά. Φ ὴ ξεχνᾶτε ὅτι ὁ ἥλιος εἶναι εὐεργετιιὸς γιὰ τὰ λιπαρὰ δέρµατα. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἁλάπτει τὸ᾽ πρόσανιο. Τὰ γυαλιὰ εἶναι μιὰ γερὴ ἀἁσπίδα. Γιά τὸ ὑπόλοιπο σῶμα, οἱ ἀκεῖνες τοῦ ἥλιου εἶναι εὕεργετι- κώτατες ---- ἁρκεῖ νά μὴ ἔξεπερνᾶμε τὸ ὅριο ἀσφαλεί- ας στὴν ἡλιοθεραπεία. Περιοχὲς πολὺ εὐαίσθητες εἶ ναι οἱ μηροὶ Ψηλά, τὸ στέρνο, οἳ ὤμοι. καὶ ἡ μύτη. Περιοχὲς μὲ µέση εὐαισθησία εἶναι: τὰ Πόδια, ἡ κοι: λιὰ, τὸ μέτωπο. Προσοχή, λοιπόν. Οἵ σαλάτες τώρα τὸ μµαλοκαίρι εἶναι μιὰ καλὴ λύ- ση, εὔκολη, πρακτικὴ, συγχρόνως ὅμως καὶ νόστιμη, πρωτότυπη. ἸἩπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἁκόμη καὶ κύριο πιά το ἂν θέλετε νὰ φᾶτε κάτι ἑλαφρύ. 2ᾶἃς δίνουμε σήµερα τρεῖς δοκιµασµένες συνταγὲς ἀπὸ τὴν μαγειρική τῆς κ. Γιαννούλας Ἀριστοδουλίδου. ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΥΙΚ4ά: 1 δέσµη μαρούλια, 1 κρεμμύδι, 2---ὂ τοµάτες Α--8 μικρὰ ἀγγούρια, 1---Β αὐγὰ σφικτά 1 κουτὶ σαλμὸ καλῆς ποιότητος 1 κουτὶ μικρὸ φασόλια τοῦ κουτιοῦ 8 κρεμμυδάκια φρέσκα, ὢ κουταλιὲς λάδι 3 κουταλιὲς ξύδι. ΜΕΘΟΔΟΣ: Πλένετε καὶ στραγγίξετε καλὰ τὰ τρυφερὰ φύλλα µα- ρουλιῶν. Τὰ κόθετε σὲ κάπως μεγάλα κομμάτια μὲ τὸ χέρι. Ίρίθετε μιὰ στενόµακρη πιατέλα μὲ κρεμμύδι καὶ θάξετε ἐπάνω τὰ φύλλα μαρουλιοῦ. Κόδετε 2---ὃ το: µάτες, ὃ---ἃ μικρὰ ἀγγούρια σὲ στρογγυλὲς Λεπτὲς φέ- τες καὶ προσθέτετε τὸν σαλµό, τὰ φασόλια καὶ τὰ κρεμ: µυδάκια κομμένα Λεπτά. Κτυπᾶτε τὸ λάδι μὲ τὸ ξύδι καὶ προσθέτετε ἁλάτι καὶ περιχύνετε μ᾿ αὐτὸ τὴν σάλτσα σας. Συνοδεύει κρέας, Ψάρι ἢ κοτόπουλο. ΣΑΛΑΤΑ ΛΙΒΑΝΕΤΙΚΗ ΥΑΙΚ4Α: 1 φλυντζάνι πουργούρι, { δέσµη μαϊντανὸ 9---8 τοµάτες φρέσκες͵ 2---ὃ πιπεριὲς πράσινες 1-3 μικρὰ ἀγγούρια, ὃ---ὃ κρεμμυδάκια φρέσκα ΜΕΘΟΑΟΣ: Φουσκώνετε μὲ νερὸ τὸ πουργούρι }ιὰ καμιὰ ὥρα καὶ τὸ στραγγίξετε καλά. Προσθέτετε μιὰ δέσμη μαϊντανὸ ψιλοκομμένο, τὶς τοµάτες, πιπεριὲς καὶ τὰ ἀγγούρια καὶ κρεμμυδάκια δἷα τιλοκογιένα. Τὰ ἀγπνκχτεύετε ὅλα μαξὶ καλὰ καὶ τοὺ- Γάΐεις λάδι, Ππόλικο λεμόνι, ἁλάτι καὶ πιπέρι. Σερείρετε πὸ σούθλα ἢ μὲ σουθλάκια Λο στεγγὸ κρέας. καὶ μὲ ἅλ- | γυναίκα το του υημέρα Ἐπιμελεῖται ἡ ΝΕΦΕΛΗ Σέ ντεσιμπὲλ οἱ θόρνδοι μιᾶς ντισκοτὲκ εἶναι ἐντάσεως ἑνὸς ἀεριωθουμένου ! [ΦΙΗΗ Π] ΙΙ ΝΝ ΗΝ οἱ ὑδατάνθζακες ἀπὸ Εδ.: παχαίἰνουν περισσότερο τὶς πρωτεΐνες ΑΠ.: Οχι. Οἱ ποωτεῖ» νες ἔχουν 4ἆ θεοµίδες, οἱ ὑδατάνθραχες 4 καὶ τὸ λί- πος 8 στὸ Ὑραμμάριο, Μιὰ δίαιτα πρέπει νἆναι ἴσοοφο- πηµένη σὲ πρωτεΐνες, ὗδα- τάνθραχκες, λίπος καὶ διτα- μίνες. ΒΡ.: Τὸ καπυρωμένο φωμὶ ἔχει λιγότερες θεομί δες ΑΠ.: Οχι. Όταν κάνο- ον µε. τὸ ψωμὶ -αθλύρα ἁπλῶς ἐξατμίζομε τὸ. νερὸ χωρὶς ε«νὰ ἁἑλαττώνουμε. τὶς θερµί- δες. ΒΡ.: Βοηθᾶ στὴ δίαιτα τὸ νά ἑλαττώσουμε τὰ γεύ- µατα σὲ δύο ἢ ἕνα τὴν ἡμέ ρα) ΑΠ.: Τὸ -ἁὰ ἀποφεύγοι- µε γεύματα αὐξάνει τὸ αἴ- σθηµα τῆς πείνας καὶ κατα λήγει ατὸ ἀντίθετο ἀποτέ- ξετε. παΐρνει, Βερμοῦδες, Νά, λοιπόν, ζεις ἀσορτί. σιῆν Ἱστορία σὰν Νταίάνας». Ὑπάρχουν πανταλόνια ποὺ σιὰ πόδια κι ἄλλα φουφονλωτά, πανταλόνια σὀρτς µακριά, σὸρῖς κοντά... Φαΐνεται ὅτι ξαφνικὰ οἱ σχεδιαστὶς µόδας ἀποφάσισαν νὰ ξεχάσουν τὸ εἶδος φούστα]! ἕνα χαριτωμένο «κουϊντέ- το», ἄξιο προσοχῆς. Όλα τὰ πανταλόνια εἶναι ραμμένα ἀπὸ ἐκτυφλωτικὰ λευκὸ Ὦἢ ἕν τονα χρωματιστὸ δαμθακερὸ κι ἔχουν μπλοῦ Ιδιαίτερα (2) ὄμορφα εἶναι τὰ πανταλόνια Υκὸλφ ποὺ παρουσιάζονται μὲ μιὰ µαλακιά, λευκή, δαµδακερὴ µπλού- ζα «-. ποὺ κι αὐτὴ πολὺ πιθανὸ νὰ μείνει «μπλούζα ᾿Απὸ τὰ ἀριστερά, μιὰ μπλούζα μὲ Υια- καί, κὰ καὶ µανικέτια, μὲ πιέτες καὶ πανταλό- Ίεσμα. Μιὰ δίαιτα ἀδνυνατί σµατος πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ταν ἀπὸ τρία Ὦἢ τέσσερα γεύματα. ΕΡ.: Τὸ οἰνόπνευμα µπο οεῖ νὰ συντείνει ατὸ πάχος ΑΠ.: Ὁπωσδήποτε. Ἕνα µεγάλο οὐΐίσκι ἢ ποτήον μπύ ρα ἰσοδυναμεῖ σὲ θερμίδες μὲ δύο αὐγά, ἢὮ ἕνα ποτήρι γάλα ἢ καὶ μιὰ φέτα ψωμὶ μὲ δούτυρο χωοὶς νὰ ἔχει χαμιὰ θρεπτικὴ ἀξία. ΕΡ.: Κάνει διαφορὰ ἂν μασοῦμε γρήγορα ἢ ἀργά. ΑΠ.: Ναί, οἱ περισσότε- ροι χοντροὶ πρῶνε πο)ὺ γρήγορα, Τρώγοντας µεγά- ες ποσότητες χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμδάνονται. ΤῬρώγοντας ἀργὰ μὲ καλὴ µάσηση δίδε ται καιρὺς στὸν ὀργανισμὸ γὰ ἐπιδοάσει στὸ κέντρο τῆς ὄρεξης καὶ νὰ (ἵκανο- ποιηθεὶ ἡ πείνα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γεύματος, μὲ λιγότερη ποσότητα, Τὰ τρελλά πανταλόνια Τὸ φετινὸ καλοκαίρι θὰ περάσει, άσφα- λῶς, στὴν ἱστορία τῆς µόδας σὰν «τὸ κα λοκαίρι τῶν τρελλῶν πανταλονιῶν», Θέλετε νὰ μασκαρενθεῖτε σὲ ἀρχοντόπουλο τῆς Α- ναγέννησης, σὲ κυνηγὀ, σὲ πιερότο, τζόκεῦ ἢ σὲ «Μικρὸ Λόρδο» Μπορεῖτε νὰ διαλέ- κολλᾶνε Ἴὅσο δὲν γκόλφ, τῆς Λαίδης ᾽Αλλά, για ποὺ δένουν μὲ κορδόν, κάτω ἀπὸ τὸ γόνατο. ᾿Ακολουθεῖ μιὰ μπλούζα, σὲ πιὸ στενὴ γραµµή, μὲ λοξὸ κούμπωμα, Τὸ μον” τέλο αὐτὸ εἶναι ἅλικο καὶ πηγαίΐνει περί- Φημα μὲ τὸ λευκό, στενὸ πανταλόνι ἵππα» σίας ποὺ συνοδεύει. Στὴ µέση ἕνα Φανελάκι σὲ στὺλ «ντερ µπαντέρ», ἀπὸ μπροντερὶ ἀγγλαίζ, ποὺ Φο- ριέται μὲ πολὺ φαρδιὰ πανταλόνια, πέρα, μιὰ κομψή, λευκὴ μπλούζα, μὲ νωμί- τη, δολανάκια καὶ Φφιόγκο στὸ λαιμό, ΦΟ- ριέται μὲ σόρτς, ποὺ φθάνουν σχεδὸν ὣς τὸ γόνατο καὶ ποὺ ἡ ζώνη τους εἶναι ἕνα ἁ- πλὸ σχοινί, τυλιγμένο γύρω ἀπὸ τὴ μέση. Τέλος, μιὰ μπλούζα μὲ στρογγνλό, φαρ δὺ ἀναγεννησιακὸ Υαρνιτούρα, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ φαντοχτε ρὰ Υκόλφ, τὰ ὁποῖα κλείνουν μὲ πόρπη κά τω ἀπὸ τὸ Ὑόνατο, Πέντε λοιπόν, ὁπωσδήποτε, θὰ δοῦμα καὶ ἄλλα μάλιστα, σὲ µεγάλη ποικιλία, τὸ Φε: τινὸ καλοκοίρι. γά ζεχήσετε φεύγοντας Ἑδω, λοιπόν, σ᾿ αὐτὸ τὸ σύν- τοµο ρεπορτάζ οσᾶς ὑπενθυμίζουμε τὶ πρέπει νάχετε μαζί σας: μν Μ.. θαλίσα. Χω- οὔμε νὰ κάνου- στὴν ἀνγορὰ θρί τὸ ταξίδι τῶν διακοτιῶν ---- ποὺ ὅλοι περιμένουμε μὲ τόοπ λαχτά- ρα --- µπορεί νὰ γίνει ἁτιελπιστικὸ, στὸν προορισμό μας καὶ διαπιστώσουμε ὅτι μᾶς λεί- ! πουν διάφορα μµικροπραγµατα, τό- σο ἀὀναγκαῖα ὅμως γιὰ μιὰ ἄνετπ καὶ χωρὶς προθλήµατα διαμονή. µόλις φτάσουμε πο Τ0 ΑΛΥΝΑΤΟ Θ0ΡΥΛΟ ΤΩΝ ΜΕΓΕΦΗΝΗΝ ΄ Τὴ παιδιά εδ νεύουν τα νοκοτὲς Καὶ νὰ ποὺ τώρα οἱ εἰδικοὶ ἐτιστήμονες ὑπο- στηρίζουν ὅτι τὰ παιδιά µας κινδυνεύουν στὶς ντιοκοτὲκ. Γιατὶ πραγματικά, γιὰ ὥρες ὁλόκλη- ρες 6ουϊΐζουν τὰ αὐτιὰ ὅσων απγαίΐίνουν νὰ δια- σκεδάσουν στὶς ντισκοτὲκ, πολλὴ ὥρα μετὰ την ἀναχώρησῃι τους: Τὸ ἠχητωὸ πανδαµόγιο ατίς ντισκοτὲκ ἀγγίνει στην κλίμακα ντεσιμπὲλ. τὰ ὅρια τοῦ θοθύδου ποὺ προκαλεῖ Ένα ἀεριωθούμεγνο ποὺ πετά χαμηλὰ πάνω ἀπὸ τὰ σπί- τια. Ῥυχνὰ δέθαια οἱ θια- σῶτες τῶν κέντρων αὐτῶν δὲν προλαδαίνουν νὰ ὑπο: στοῦν τὶς συνέπειες τοῦ τρομεροῦ θορύθου. Δὲν συµ θαΐνει ὅμως τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς ντὶσκ - τζὀκεῦ ποὺ εἷ- ναν μόνιμα ἐκτεθειμένοι στὸν κίνδυνο νὰ ἀρρωστήσουν ἀπὸ σοδαρὲς θλάθες στὴν ἀκοή τους. Γιὰ ποὺς ἀνθοώ πους αὐτοὺς ἰσχύουν στὴν ὁμοσπονδιακὴ Γεοµανία αἲ- στηρὲς διατάξεις προστασί- ας ἐναντίον τῆς ἡἠκχητικῆς ρὐπάνσεως τοῦ περιθάλλον- τος. Εκπρόσωποι τῶν ἀρ- χῶν ἐλέγχουν τακτικἁ τὴν ἔντασι ταῦ θορύοθυ ποὺ ἀν- τιµετωπίζεν ὁ ντὶσκ - τύ- κεῦ ἀκόμα καὶ µέσα στὸ κουδούκλιο στὸ ὁποῖο ἐργά ἔεται καὶ ποὺ κατὰ τὶς ποο διαγραφὲς ποέπει γὰ ἔχει ἀπόλνπιη ἠχητικὴἡ µόνωσι, ὦ- στε ἡ µονσικὴ νὰ ἀκούγεται σαυτὸ ὅπως µέσα σ᾿ ἕνα δωμάτιο, ὁηλαδὴ σὲ μέτρια καὶ κανονικὴ ᾖἔἕντασ. Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐκπρόσωποι ἐ- Πιὸ γιακά, μὲ ααντελένια καλοκαιρινὰ συνολόκια. λέγχουν στὶς ντισκατὲκ καὶ τὰ συστήµατα προθολῆς μὲ ἀντίνες λέϊδεο. Οἱ προθολὲς πρέπει νὰ Ὑίνονται σὲ ὕψος τουλάχιστον 32 μµδάτρον, ὥστε νὰ ἀποφεύγωνται ὅν- ομενεῖς συνέπειες γιὰ τὴν ὅρασι ὄχι µόνο τῶν πελα- τῶν, ἀλλὰ καὶ ποῦ προσω- πικοῦ, Τι νὰ ποῦμε γιὰ τὶς δικές µας νπισκοτὲκ ἢ µάλ” λον τὰ μπουζουκτσίδικα ! ΕΝΑ ΠΟΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΑΣ πού θρεπτικὸ --- καὶ Υόστι μό --- εἶναι τὸ ποτὸ αὐτὸ (ποὺ θὰ πάρετε μετὰ τὴ! κού ραση τῆς γυμναστικής σᾶὰς καὶ θὰ φτιάξετε µόνοι σας µέσα σὲ 6--Ἱ λεπτά) ποὺ τῇ ουνταγή του σᾶς δίνουμε ἆᾱ- μέσως: τν 1 ποτήρι γάλα ον 9 ὠμὰ αὐγὰ 1 πούταλιὰ τῆς σούτας μέλι 1---δ σταγόνες ἀπὸ τριαν- τάφυλλο ἢ μπανάνα σκουώς, καὶ μιὰ μπανάνα σωστή. Βάζετε ὅλα μανὶ τὰ ὑλικὰ µέσα στὸ μπλέντερ καὶ ὅταν ὕλα μαζὶ οευστοποιηθοῦν, ἔχε τε ἔτοιμο τὸ ποτὸ σας. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΗΙάΗΕΗΒ 6ΟΗΕ(Ε ΟΕ ΤΕΟΗΝΟΙΟΥ Τὸ Ηϊσιετ Οοἱεσε οἱ Τοσμποίοσγ ἀνακοινοῖ ὅτι Υίνονται ὅτ- κτὲς αἰτήσεις ἀπὸ ἄρρενες ἢ θήλεις γιὰ εἰσδοχὴ σὲ ἕ- να ὁκ τῶν κάτωθι κλάδων το Κολλεγίου ἐπιτέδου ᾿ΗΙάΗΕΗ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΒΙΡΙΟΜΑ τῆς ᾽Αγγλίας (Π.Ν.Ὀ.). 1. ΒυΠΡΙΝς ΤΕΟΗΝΟΙΟΚΥ 2. ΕΙΕΟΤΗΕΙΟΛΑΙ. ΕΝΙΝΕΕΒΙΝα ὃ. ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ. ΕΝΙΝΕΕΒΙΝα 4. Β08ΙΝΕΣ5 ΡΤΙΡΙΕΡ 0ΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (1) ἸΑπολυτήριον ρισµέγης Σχολῆς σης Παιδείας. (11). Εἰσαγωγικὲς ᾿Ἐξετόσεις. Θὰ λάδουν χώραν δύο σειρὲς γραπτῶν εἴἶσαγω γικῶν ἐξετάσεων εἰς τὸ οἴκημα τοῦ Κολλεγίου. ἀναγνω- Μέ- α) Τὴν 2αν καὶ ἂην ᾖ᾿Ιου- λίου Ι9εὶ καὶ ὥραν 8.30 πμ. ϐ) Τὴν 2ἱίην καὶ 22αν Σ:- πτεµδρίου 1981 καὶ ὥραν 8.30 π.μ. Οἱ ὑποψήφιοι δύνανται νὰ παρακοθήσουν εἶτε εἲς τὲς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις τοῦ Ιουλίου εἴτε εἰς τὲς εἶσα- γωγικὲς ἐξετάσεις τοῦ Σε- πτεμδρίου. ᾽Απαλλάττονται τῶν εἴσανω- γινῶν ἐξετάσεων οἱ κότοχοι α.σ.Ε. ἣ καὶ ἄλλων προ- σόντωνγ ὡς προνοεῖ τὸ ἀἆνα- λωτικὸ πληροφοριακὸν δελ- τίον τοῦ Κολλεγίου. Γιὰ περισσότερς πληροφο- ρίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρα- καλοῦνται νὰ ἀπευθύνονται πρὸς τὴν Τραµατεία τοῦ Κολ Άφγνου, Κέκροπος ἆ Μεγά- ου Αλεξάνδρου, Παλλου- ριώτισσα, τηλέφωνον 31355, 33436, Ταχ. Κιδ. 4724, Λευκωσία --- Κύπρος. ὍὉ Πιευθυντὴς Μ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ Ἐν ἀρχἢ ρὶς αὐτὴ δὲν µπορ με θῆμα. ἘΕὐτυχῶς, σκεται σὲ μµεγάλπ ποικιλία. , Ἐπίσης ἁπαραίτπτο εἶναι ἕνα ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑ ΟΥ 1581 θευτεῖτε καὶ Πιὸ κοιτά θέλει γιᾶ τὸ χειμώνα ποὺ θὰ σᾶς 6ο τε ἀτσαλάκωτα --- Οἵ5 ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ρούχα σας. σὰκ 6ουαγιώζ -- ὅπ τοῦ ταξίδιοῦ. χει τεράστια ποικιλία τιμῶν. Μπορεῖτε μία «γκαρνταρόμπα», πθήσει νὰ µεταφέρε- τή φορέματα 7ιβαιού ΑΚΟΜΗ πιὸ κοντὰ θέλει γιὰ τὸν χειμώνα τὰ φο- ρέματα ὁ Ζιβανσύ. Στὴν κολλεξιὸν του ποὺ παρουσίασε πρὶν λίγες ἡμέρες στὸ Παρίσι, τὰ φορέματα μόλις κα- λύπτουν τὸ γόνατο. Πράγμα ποὺ σηµαίνει ὅτι τὸ ἑπόμε- νο Καλοκαίρι. σερ ---- μίνι ἂν θέλετε. πηγαίνουμε ὁλοταχῶς γιὰ τὸ μίνι ἢ σοῦ- ΠΑΝΩ: Ζακέτα τοιῶν τετάρτων καὶ φαύστα. 'Ἡ τυ- γίκ εἶναι ἀπὸ μαῦρο ζἐρσεῦ. Τὸ καπέλλο ἀπὸ μαῦρο καὶ ΚόΝΧινο δέρµα. Τριχωτὲς οἱ Ἑλληνίνες Πολλές /ληνίδες εἶναι τριχωτὲς ἀπὸ γεαρὴ ἡλικια, ἐνῶ μιὰ στὶς 8 (12.14) πα- ῥουσιάζει πρόωρη ἤδη μὲ ἐκ δήλωση τοῦ κύκλου πρὶν ᾱ- πὀ τὰ Ι0 χρόνια της. Αὐτὸ ἀναφέρθηχε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Συμποσίου [αι δικῆς καὶ ᾿Εφηδικῆς ἡλικίης. στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμι- κοῦ Μουσείου. ) Στὰ κορίτσια ἡ πρόωρη ἤ- δη ἐπισημαίνεται μὲ διόγκω- ση τοῦ στήθους, τρίχωμα στὰ γεννητικὰ ὄργανα καὶ ἔμμη- νο ροὴ πρὶν ἀπὸ τὰ 0, Στ ἀγόοια ὅταν στὴν ἴδ-α ἡλικ α τά γεννητικὰἁ ὄργανα ἔχουν αἱ ξηθ:ῖ Ιδιαίτερα. Ἡ πρόωρη ἥδη θὰ ποι- ει γὰ, ἀνασταλεί ἕως. ὅτου ἡ ὁστικὴ ἡλιχία φτάσει στ. ῇἱ χιόνια, Αὐτὸ εἶνιι ἀνα, ο γατὶ ἂν δὲν ἀνασταλι: διπκώπτὶ ἡ φυσιολογικά ονό πτοξη καὶ οἱ ἐπιπτώσες θὰ εἶναι ἐμφάνεῖς, Ἠωρίως στὸ ὕψος τῶν παιδιῶν, Βασικὸς τρόπος θεραπτεΐας εἶναι. γορως μὲ ὀρμόνες, Στὰ κοοίτσια ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἰδιοπαθὴ πρόωρη ἤδη ορηγοῦνται ἀντιανγδρογόνες ὀομόνες, ἐνῶ ἀντίθετα στὰ ᾱ- γόριά δίνονται οἰστρογόνα. κ ἔφευνα. ποὺ ἔγινγε στὴν Ἀθήνα ἀπηδείχθηκε πὼς τὸ Ι0-ο τῶν νοοιτσιῶν γύρω στὰ 10 παρουσιάζουν τρίχες στὶς µασχόολες. Τὸ π)]εόνασμα ἂν δρεγόνων ὁριονῶν δηµιουρ- γεῖ. ὑπερτρίχωση, Η ὡπερτρίιχωση δὲν εἶναι σπάνιο φαινόμενο στὴν Ελ- λάδα, ἀκόμη καὶ σὲ χοοίτσια ἡλικίας 8 --- 18 ἐτῶν. Σύπφω να μὲ ἔφευνα ποὺ ἔχει γίνει ἀποδείχθηκε πὠς τὸ 753. τῶν κοριτσιῶν ἔχου” ἔντονα τοι- χοφυῖα στὰ πόδι τὸ 90: τοί χες στὴν κοιλέ 8 8... 50. στὸ ἄνγῳ ν[λος, 223. τοί Χωµα στὰ µόγουλα καὶ 20. τρίχες στὸ πγγούνι, .. | γιὰ πρόοχειρα εἷ- Καὶ ο) αὐτὰ ἱχιάρ σχεδίων καὶ ἀπίσις νὰ προµῃ- ὅσο Υυίνεται --- Βασικὸς σύντροφος στὴν ἐξοχὴ εἶναι καὶ τὸ ρα» διοκασετόφωνο. Φροντί- στε νὰ εἶναι καὶ µπατα- ρίας --- Υιὰ τὴν πλάζ, Στὴν ἀγορὰ ὑπάρχουν ὅ- σα καί... δότσαλα στὴν παραλία! Αν εἶστε πιὸ ἁπαιτη- πικοὶ ἀγοράστε καὶ µία φορητὴ τηλεόραση --- Υἱὰ τὰ μοναχικὰ δράδια στὴ Ι Δυράντα τοῦ ξενοδοχείου | ! Ι Ἡ τοῦ ἐξοχικοῦ. Ἓνα σίδερο γιὰ σιθέ, ρωμα εἶναι ἀπολύτως ἆ- παραΐτητο. Ὑπάρχουν ο δικά, ἐλαφρὰ Υιά τὶς δισοκοπές. Τὰ μαλλιὰ στὴν ἐξοχὴ α-. πὸ κολύμπι γὰρ --- χρειάζονται συχνὸ λούσι- μο. Ποὺ σημαίνει καὶ σν- χνὸ στέγνωµα. Ἕνα σε: σουάρ, λοιπόν, εἶναι ἂν παραίτητο «ἐργαλεῖο» στὶς διακοπές. ᾿Απαραΐίτητη εἶναι 6έ- δαια καὶ μιά ξυριστικὴ µηχανὴ --- γιὰ ὅσους δὲν Ευρίζονται μὲ τὰ κοινὰ ξυραφάκια. Ὑπάρχουν καὶ μπαταρίας γιὰ µεγα- λύτερη «εὐελιξία». Ἂν ἔχει καὶ μικρα παιδιά, δὲν θά ταν ἅ- | σχηµη ἡ ἰδέα ἑνὸς μίνι πλνντήριου --- θὰ σᾶς ξε κουράσει πολύ. Ἓνα ρολόὶ --- ἕξυπνη: πήρι πρέπει ἐπίσηις νὰ συμπεριληφθεὶ στὰ «ἀδρ- γανα» τῶν διακοπὼν σας. «Ἀπίσης, μὴ ξεχνάτε πὼς καὶ στὴν ἐξοχὴ τά... κουμπιὰ ἐξακολουθοῦν νὰ σπᾶνει Καὶ, φυσικά, θέ λουν ράψιµο. Ὑπάρχουν μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα σύνεργα: Οθελόνες, »λω- στές, σοῦστες, κουμπιά, μεζούρα κλπ. Ὁ ἐξοπλισμὸς γιὰ τὴν πλὰζ τώρα πρέπει νὰ εἷ- ναι: Μάσκα γιὰ ὅσους 6ου- τᾶνς ἁπλῶς καὶ ψαρον- τούφεκο γιὰ ὅσους κυνη- γᾶνε καὶ τὰ ψάρια!... Στρώµατα γιὰ τὴ θά: λασσα καὶ στρώματα ἃ ψάβες γιὰ τὴν ἀμμουδιά. ᾽Ομπρέλλες ἔστω κι ἂν πᾶτε σὲ ὀργανωμένη πλάζ. Γιατὶ ἂν δὲν προ- λάδετε νὰ απιάσετε» µία, θά... ξεροψηθεῖτε! κομψές, δερµάτινες θῆκες | . πιτσιρίκια «κουλοῦρες», σωσίδια κλπ., κοθὼς καὶ πλαστι- κὰ δαρκόκια καὶ παπάκια ι γιὰ ν’ ἀσχολοῦνται μμ αὖὐ- τὰ καὶ νὰ σᾶς... ἀφύνουν ἤσυχους ! ! ᾿Εὰν εἶστες ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σᾶς ἀρέ- | σει τὸ κάμπινγκ ἢ ἔστω Γιὰ τὰ τὸ πὶκ - νὶκ µὴ παραλεί- Ψετε νὰ μαζί σας: --Σκηνὲς 2 ἃ 4 ἁτό- Ι µων ἣ σλίπινγκ - μπάνγκ. ο Φορητὸ ψυγεῖο μὲ ξη- 4 ρὸ πάγο. --Θερμὸς ἃἢ παγούρι. Ι --Πτυσσόμινο τραπέζι καὶ καρέκλες. Ι --Ἐκδρομικὸ ἁἀδιάδρο- χο σώκκο. ---Γκαζάώκι ἑξοχῆς, ι ---“Πλαστικὰ πιάτα, πο: τήρια, πηρούνια, µαχαί» ρια, ---᾿᾽Ανοιχτήρι, γιὰ κον- σέρθες καὶ µπουκάλες. | Αν. ἔχετε μωρό, προ σοχή, μὴ ξεχάσετε νὰ πά Ρετε µαζί σας: Ι ϐ Βραστῆρες γιὰ τὰ πάρετε μπιμπερὸ μὲ δουρτισόκια Ι καθαρισμού. ϐ Πάνες μιᾶς κχρήσε- σεως, ϐ Καρεκλάκια γιὰ τὴν πλάτη ἢ τὸ αὐτοκίνητο. 9 Καροτσάκια ποὺ κλείνουν --- εἰδικὰ γιὰ ταξίδι, ϐ Μτρικὰ παιγνίδ.Σ Ι γιὰ ν᾿ ἀπασχολεῖαι τὸ παιδί, | πππππαυ αππππαη ο ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑ]΄ΟΥ 1281 πτεσοτλρρττστσαν κ ώοεφώκα “ῥώνωζοις ος ΦΩΛΙΑ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Τρυφερότητα, τὸ µόνο ἀγτίδοτο στὴ μοναξιά. Πξίδι στὴν καινούργια νουτρυπία τῶν Γάλλων. ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΠΑΛΙΑ ΤΑΜΠΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΡΩΤΑΣ, ΓΑΜΟΣ.- ΓΤΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ Σεξ... ο Στροφὰ πρὼς μιὰ περίοδο ἀπολι- ΠΑΡΙΣΙ, Μάϊος.--- Ἡ Γαλλία ἀλλάζει νοοτροπία. Οἱ Γάλλοι ἁδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἀξίες, ποὺ μέχρι χθὲς ἀκόμα των ετομ τιοῦ» στὶς συνειδήσεις τους. Παρά- δειγµα, ἡ πολιτική, ποὺ τιαραδοσι- ακὰ απάθιαζε» τὸ Γάλλο. Δέν εἶναι λίγοι σήµερα ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν τὴν τιολιτικὴ σὰν ἕνα παιγνίδι ποὺ παίζεται πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τους, ἢἡ σὰν κάτι, ποὺ δὲν ἀξίζει νὰ τὸ πάρουν στὰ σοδαρά. ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΙΟΥΛΙΡΤΤΑ ὝἛνα ἀπὸ τὰ ταμποῦ ποὺ χαταρρέοῦν, εἶναι καὶ ὁ ἔρω τας. Καγεὶς ἀπὸ χείνους ποὺ ρωτήθηκαν στὴν τελευταία ἔἕ- ὀευνα τῶν δύο Γάλλων κοινο χιολόγων, δὲν τόλμησε νά ποο σφέρει κὰν αὐτὴ τὴ λέξη. λΑκόμα λιγότερο, τὴ λέξη πά ος. Σπὰ µάτια τους, ὁ Ῥω- µαῖος καὶ ἡ Ἰουλέττα εἶναι π) άσματα ἀπὸ ἕναν ἄλλο κὀ σµο. Ὅπως ἡ πίστη στην πο Ἰιτική, ἔτσι χαὶ ἡ πίστη στά μεγάλα συναισθήµατα, κλονί- στηγε. «ἵὉ ἔρωτας εἶναι μιὰ ἐφεύ ϱεση, γιὰ νὰ ἔχουν µεγάλη Χωκλοφορία τὰ φτηνὰ ρομάν- τζα», λέεν χαρακτηοιστικἁ ἕ- ἑνὸς νέου δυὸ Γάλλοι ραδοσιακὲς νὰ δώσουν νας φοιτητής, «Τὰ μεγάλα πάθη θεωροῦνται σὰν διανοη τικὴ διαταραχή», διαπιστώ- γουν μὲ τὴ σευρὰ τους οἱ δύο ποινωνιολόγοι. Αν, ὅμως, ὅ ἔρώτας πέθα γε, τὶ τὸν ἀντικατέστησε | «ἐπιθυμία»,. ὁ «πόθος» γιὰ ὁ- ρισµένους γέοὺς. Γιὰ τοὺς µε γαλύτερους ὅμως,. καὶ τὸ ἴδιο τὸ σὲξ γἐρασε. 'Ἡ σεξουαλι- κἡ ἐλευθερία ποὺ ἐκστασίαςε τὴ δεκαετία: τοῦ 60, ἀνήκει πιὰ στὸ παρελθὀν, δὲ συγκλο γίζει πιά, ᾿Αντίθετα, σήµερα θεωρεῖται ὅτι. αὐτὴ ἡ ἄπελευ θέρώση ἐπέδαλε γέους χατα- γαγκασμοὺς. «Καρακτηοιστικὴ ἡ ἁπάντη- ση μιᾶς Πἱαριζιάνας νοσοκύ- µου: «Θυμᾶμαι τὴ γυναίκα ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ Στὰ κάρέουνα καὶ φέ- τος ὅπως κάθε χρόνο οἱ ἀναστενάρῆδες τοῦ “Ααγκα δᾶ, ζωντανεύουν ξανὰ τὸ παράδοξο ἔθιμο πάντα συ: γεπεῖς στὸν διονυσιασμὸ τους ποὺ συμπίπτει μὲ τη γιορτὴ τῶν Αγίων Εων- Ελένης. σταντίνου καὶ ᾿ γνωστὸ Ὅπως εἶναι πρὶν ἀπ᾿ τὸ χορὸ στὰ -καρ βουνα προηγεῖται σχετιμΏ] ψυχολογική προετοιµασια σοφό μὲ ἀνάλογη τελετουργική» ἐνῶ τὸ προνόμιο νὰ μῇ πα θαΐνουν τίποτα ἀπολύτως οἱ χορευτὲς λέγεται ὅτι κληροδοτεῖται σὲ ἐπίλε- κτους ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά. Τὸ γεγονὸς ἐξεπέρασε σὲ φήμη τὰ σύνορα τῆς χὼρας καὶ κάθε χβόνο ἕ- να ὅδιαρμῶς αὐξανόμενο ρεῦμα ἀπολαμθάνει τὸ ἔθι µο ---- ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ---. στὸ ὁποῖο παίρνουν µέ ρος ὅλες οἱ ἡλικίες κι ὅλα τὰ φύλα «θεία χάριτι». Στὰ φωτογραφία µας φάση ἀπὸ τὰ ᾿Αναστενά: ρια τοῦ Λαγκαδᾶ. σσ ννυνυνυνυνννυννυν α- φοφοοοσσ συν Ὅ ο ΚΑΤΟΧΣΡΩΝΕΙ ΤΑ τῶν Κτηµατομεσι ο ΛΙΑΘΕΤΟΥΜΕ πΑ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ἐόλια, Κίτι, ταρᾶ καὶ µάχια σὲ ὅλα 4 -.. Σκοπὸς τῆς 'Εταιρείας ὅλων τῶν πελατῶ ποὺ ἐσεῖς θέλετε. »Απευθύνεσθεξ τπλ., 550ἱ ΦφφόφφφφΦφςφόφθφφφΦφθὐφὁὀθυφθθφφοφοφοφος0ςὀ9όφθθος ὃν , δὀ ν 9ο ο994Φ9Φ9 99999999 βΙΕΛ-ΜΙ Ι10 κτΗΜατικΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Πάροδος Δεὠφ. ΠΜακαοίου, Ἡ ἑταιρεὶα ποὺ ἐργάζεται ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ. ..'Ἡ Εταιρεία µας πρωτοποβεῖ τικῶν ᾿Επιχειβήσεων. ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ο ΠΑΡΑΘΟΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ. Δια ἄμεσον ἀξιοποιηση στην ᾿Ορόκλινη, Πύλα, στὴν Λεμεσὸ --- τὰ παράλια. μας εἶναι ἡ ἐξυπηρέτησις ν τῆς πρὸς ἆμοι -- Οἱ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ .- Αρχίζουν ἀπὸ πολὺ χαμη ΑΙ ΕΑ-ΝΙ ΤΡ ρι α ἡ κυρία Α Διευθύντος θοΔ! καὶ 93430. φοοοσουυυσυνυνυννυ νυν Γωνία Φοῖθος ἸΜότορ) ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Ο4ΩΝ σὲ ὅλονς τοὺς τομεῖς ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: Λάρνακα, Μεγεοῦ, Περ- Αγία Νάπα, ρω Πάφο διάφορα ἄλλα τε θαῖο ὄφελος. ΟΔΟΥΣ ΣΑΣ. λὰ καὶ τελειώνουν ἐκεῖ ΝΤΙΓΟΝΗ ΜΥΤΙΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ αν9φοφ00 συσουσυνσυνυσυυώἩὶ ο φον - Α. οσοσνυνυν τικοσοίπσπς θινιὼ καὶ Ζὰν --- Πιὲρ Κορμπώ, τιοὺ σὲ πρόσφατη ἔρευνα ποὺ ἕκαναν, διαγίστωσαν ὅτι «δρισκόµαστε σ᾿ ἕ- να ποιλιτισμὸ ἀποσύνθεσης, Οἱ πα- καίἰρὀ, σὲ νέες». τα», «προσήλωση», ρον». Νανυδινιὼ, Καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴ µο Μᾶλλον ἡ γέννπσπ κόσμου, ἁπιαντοῦν οἱ κοινωνιολόγοι ζὰν Ντυ ἀξίες καταρρέουν, γἱὰ τὴ θέση τους, μὲ τὸν ἐκείνη, ποὺ μὲ μιὰ καθηµεοι- γὴ ἐκπομπὴ της στὸ ραδιόφω νο, ἀπαντοῦσε σὲ ἑρωτήσεις ποὺ ἀπέθλεπαν στὴν χατάργη ση τῶν ταμποῦ, τῶν ἀναστο- λῶν, τῶν φοθιῶν, καί στὴν ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας. Μιλοῦσε συνέχεια γιὰ τὸν ὁρ γασμὀ, καὶ ὑπονοοῦσε ατὶς γιυναῖκες ὅτι εἶναι καθῆκον τους. Αγ εἶσαι ἀπελευθερω µένΏ, πρέπει νὰ ἔχεις ὀργα- σμὸ! ταν τὸ σύνθημά της. Τνώρισα, ἀγρότισσες καὶ ἐρ- γάτριες ποὺ κάτι τέτοια συν θήµατα τὶς ἔχαναν νὰ τὰ χά σουν, νὰ μὴν Ἐέρουν πιᾶ ποὺ θαδίζουν». Ἡ ΝΒΑ... ΦΑΤΡΙΑ τ Οἱ λέξεις ποὺ ἐπαναλαμθά γουν σήµερα οἱ Γάλλοι καὶ οὗ Ῥαλλίδες εἶναι «τρυφερότη- «ἐνδιαφέ- «Π]έρασμα ἀπὸ τὴ σεξουα- λικότητα στὸ θρίαµδο τῆς εὖ αισθησίας», διαθεδαιώγουν οἱ δυὸ Γάλλοι ἐρευνητὲς. Δηλαδὴ, τὸ ἕνα στερεότυ- πο, ἀλλάξεν μὲ ἕνα ἄλλο -- ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιδολὴ στε οεοτύπων εἶναι σύμπτωμα τῶν καιρῶν. Καταλαθαίνει καγεὶς αὐτὴ τὴν πάση πρὸς τὴν του- φερότητα καὶ τὴν εὐάισθησία ὅταν ἀνατρέξει στὸ σημερινὸ ποϊνωνικὸ πλαίσιο, ποὺ λέγε- ται μοναξιὰ, καὶ ἀποτελεῖ τὴ µάστιγα τῆς ἐποχῆς µας. Τὸ 6000 τῶν ἑρωτηθέντω», ἀπάν τησαν ὅτι «χτυτήθηκαν» ἀπὸ τὴ μοναξιά. Αὔξηση τῶν δια Ὀωγίων, ζευγάρια ποὺ χωρίσει τὸ κυνήγι τῆς δουλειᾶς, ποὺ ὑδηγεῖ τὸν ἕνα στη μιὰ πάλη καὶ πὸν ἄλλο στὴν ἄλλη. «Μετανάστες στὸ ἔσωπερι- κὸ τῆς χώρας», χαραντηρίδει αὐτὴ τὴν κατηγορία ὁ Ζὰν ναξιὰ, ἀποδίδει τὴν ἄνθηση τῶν Ὑραφείων γνωοιμιῶν, ποὺ εἶναι οἱ «προξενῆπρες» τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ὄχι ὅμως, γιὰ γὰ δέσουν μὲ τὰ δεσμἁ τοῦ γάμου δύσ ἄτομα, ἀλλὰ γιὰ νὰ µεσολαθήσουν- καὶ νᾶ φέρουν κοντὰ δύο µο- ναξιὲς δύο πλάσματα, ποὺ ἕ- χουν ἐξουθενωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀ- ποξέγωση µέσα ο) ἕναν κὀ- Όμο ἀπρύσωπο καὶ πρόσωπο ἀδιάφοοο. Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ πλαίσια, καὶ ὁ γάμος ἄλλαξε στίγμα, γιὰ νὰ ἀντιπροσωπεύσει, ὅ- πως λένε οἱ δυὸ Γάλλοι κοι- γωνιολόγοι, «μιά ἀνταλλαγὴ συναισθηματικῆς οὐσίας». “Ό: πως ἡ λέξη ἔοωτας, ἔτοι καὶ ἡ λέξη οἰχογέγεια δὲν προ” φέρεται εὔκολα ἀπὸ τὰ χείλη τῶν άλλων, ποὺ προτιοῦν νὰ τὴν καθορίζουν μὲ ἄλλες λέξεις. Όπως αὐτὸς ὁ λογι- στής, ποὺ μιλᾶ γιὰ «σύνεγο- χὴ μεταξὺ ὅλων µας». Γλώσ- σα ποὺ αυγιστᾶται συχνά στοὺς τοιαντάρηδες καί σα- οαντάρηδες. Στὰ σπιτικἁ αὖ τῶν πῶν ἀνθρώπων, ἡ τηλεό ϱαση δὲν καλύπτει τὴ σιωπὴ ποὺ δημιουργεῖ τὸ χάσμα ἆ- νάµεσα σὲ δυὀ συντρύφους, ἀλλὰ ἀντίθετα τοοφοδοτεῖ συ ζητήσεις, γύρω ἀπὸ τὸ τρα- πὲξι. Νά τὶ λέεν ἕνας σχεδι- αστὴς, πατέρας δυὸ παιδιών: «Οἱ τέσσερις µας ἀπαοτί- ζουμε ἕνα εἶδος ὑμάδας. Μι- λᾶμε γιὰ ὅλα, ἀνταλλάσσοι- µε ὅλοι ἀπόψεις, Θά ἔλεγε πανεὶς ὅτι ὁ ἕνας ἠπερασπί- ζει τὸν ἄλλο, ἀπὸ τὶς ἐξωτε- ριχὲς ἀπειλὲς...». «Μεταξὺ µας, ὀνομαζόμαστε φατρία...» λέει ἕνας ἄλλος, ἹΜπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸν ἐχθοι κὀ κὀσμο καὶ στὸ ἀθέθαιο µέλλον, οἱ Γάλλοι προσπα” θοῦν νἁ 6ροῦν καταφύγιο στὴν ἀναδίπλώση οτὸν ἑαυτὸ τους καὶ στὴν οἰχογένειά τους, στὶς «φωλιὲς τουφερότη τας» ποὺ τοὺς πρυστατεύουν ἀπὸ τὴ μοναξιὰ τους καὶ τοὺς καθησυχάξουν ἀπὺ τὶς ἀδεθαι ὑτητές τους. ᾱ- ΗΝ ΜΗ ορ Η ΔΕΙΛΙΝΗ:’ Σελίδα 9 ᾽Ανύταντρες ἣἡ σὲ διάστασῃ, χῆ- ρες ἢ διαζευγµένες, οἱ µοναχικὲς ὁτὴν Εὐρώππ μετριοῦν- ται πιὰ κατὰ ἐκατομμύρια ἔδι στὴ Γαλλία, ἐνιὰ στὴ Γερμανία. Μπορεῖ νὰ ζοῦν ὅπως μᾶς λένε οἱ στατι- στικὲς, περιοσότερο ἀπὸ τοὺς ἄν- γυναῖκες, δρες, ἀλλὰ περισσὀτερο ὅπως φα[- νεται φοθοῦνται καὶ τὸ γάμο: Χζ- ρες ἡ χωρισμένες συνάπτουν οτια- νιότερα, ἁπ' ὅτι ἕνας ἄνδρας στὴν ἴδια θέσῃ, δεύτερο γάμο. καὶ οἱ ἀνύπαντρες, δὲν ἔχουν σή- µερα γιὰ τὸν Ἡσαῖα τὸ κέφι καὶ τὴ ᾿Ακόμα λαχτάρα τιοὸ εἶχαν μιὰ φορά. Στα Γερμανία, τέσσερα στὰ δεκα τουλάχιστον ἕνα χρόνο πρὶν ἀποφασίσοουν νὰ θάλουν τελικὰ τὸ στεφάνι. Συχνὰ πρόκειται γιὰ γΥάμους εὐτὸ δοκι- μήν» κι ἄλλοτε γιὰ γάμους ποὺ ᾱ- ζευγάρια ζοῦν μαζὶ ποδεικνύονται ἀτέλειωτη σκλαθιά. Πιὸ διστακτικὲς κι ἀπὸ τοὺς ἄν- δρες, σ᾿ ὅτι ἀφορᾶ τὸ γάμο ἀπο- οἱ γυναῖκες ποὺ ἀποφασίζουν νὰ συζήσουν, ᾱ- κόµα κι ὅταν ἔχουν ἕνα παιδί. γενικὰ µία τάσπ νὰ θέλουν οἱ γυναῖκες γὰ διατπρή- δεικνύονται σήµερα Διαπιστώνεται σουν τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν αὐτο- νοµία τους. Τάσπ πού, στπρίζουν οἱ κοινωνιολόγοι, ὁδπυεῖ στὰν ὑπογεννητικότητα ἑλάττωσα τοῦ πλπθυσμοῦ τῶν εὖ- κρατῶν, ποὺ τους ἡ Γερμανία εἶναι ἡ φτωχότεργι σὲ γεννήσεις. ᾿Ακολουθοῦν ἡ Βρετ ρωτιαϊκῶν τανία καὶ ἡ Γαλλία. Ὁ δείχτης γεννητικότητας ---γιὰ κάθε γυναίκα ποὺ θρί- σχεται στὴ φάση τῆς γογιμό τύτας--- εἶναι, μὲ τὴ μέθοδο τοῦ. 'Ἡρώδη ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ στατιστικὲς στην ὍὭμοσπον : διακὴ Δημοκρατία τῆς Τερµα γίας 1.41)5, στὴν Βρεττανία 1/9)3 γαὶ στὴν Γαλλία 1,ὅ πε ρίπου. Παράξενο πρότυπο ῥἑνὸς καινούργιου «φαινομένου στὶς µέρες µας, ἡ ἐκούσια µοναχι » κὴ γυναίκα. Ποὺ ὡστόσο ξέ- οει καλὰ, πὠς πρέπει νὰ Κῆ- σει µέσα σ) ἕναν κόσμο ποὺ σὰν ὑγιὲς κοινωνικὸ κύτταρο δέχεται µόνο τὸ Κευγάοι καί σ’ αὐτὰ τὰ µέτρα εἶναι Φφτιαγ μένος: Οἱ ἄνδρες τὴν κατά- πάσσουν στὴν γατηγορία τῆς «εὔκολης λείας», ἐνῶ οἳ παν τρεµέγες, δὲν ἀποφασίξουν εὔχολα νὰ τὴν καλέσουν στὺ σπίτι τους. Στὰ ξενοδοχεῖα, ὅταν ταξιδεύει, ἀντιμετωπί- ζει συνήθως προοδλήµατα ὦ- σπου νὰ ἐξασφαλίσει ἕνα µο χόκλινο δωμάτιο, Στὸ χωοιύ ποὺ περνᾶ τὶς διακοπὲς της, τὸ καλοκαίρι, δὲν εἶναι καὶ πο λὺ δηµοφιλὴς γιατι σὰν ἓρ- γένισσα, δὲν εἶναι μανιώδης ναταναλωτῆς. Ἡ ὅλη διάρ- θρώση τῆς θιομηχανικῆς κχοι- νωγίας µας εὐνοεῖ τὸ ζευγάρι καὶ µόνο τὸ ζευγάρι. Ὡστόσο, αὐξάνεται ὁλοένα φαὶ περισσότερο ὁ ἀριθμὸς τῶν γυναιχῶν ποὺ προτιμοῦν νὰ ζήσουν μόνες, ποὺ ἀρνοῦν παι τὸ μόνιμο σύντροφο, τὴ ζωὴ μὲ τὸ» ἴδιο πάντα ἄνθροῳ πο, Ἡ ΜΟΝΑΞΙΑ ΠΛΔΗΡΩΝΕΤΑΙ δὲ μιὰ Ἑθοώπη ποὺ ἀχόμα δὲν ἔχει κατακλυστεῖ ἀπὸ τ) ἀγαθὰ τῆς «ἀγορᾶς τῆς 0” ναξιᾶς» --- µπάρ µόνο γιὰ ἂν δρες ἢ γιὰ γυναῖκες μύγες, γραφεῖα ταξιδιῶν γιὰ ἐργένη δες κλπ.--- χι οὔτε ἔχει 1ἶσθε τήσει, ὅπως ἡ Σκανδιναθία, τὰ αὐθεντικὰ ποὀτυπα ἴσοτι µίας τῶν δύο φΐύιων ἐξισώνον τας νομιχὰ τὴ σύςυγο γαὶ τὴν ἐρωμένη, ἡ γυναίκα πληρώ- γει πολὺ ἀκριθὰ τὶς χαρὲς τῆς ἀνεξαρτησίας. Σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ διαιωνίτει δία- κοίσεις ---οτὴ Γεομµανία ἡ ᾱ- γαμη μητέρα, δικαιοῦται πὲν πε ἡμέρες ἄδεια ἀπὸ τὴ ὅδου λειὰ της γιὰ γὰ φοοντίσει τὸ παιδὶ της ἂν ἀρρωστήσει. ἓ- νῶ ἡ παντρεμένη, σ᾿ ἀνάλο- γη περίπτωση θὰ πάρει δέκα -- οἳ μοναχικὲς γυναῖκες οἷ- σθάνοντοι ἀκόμα πιὸ μόνες. «Ἔχουμ «ἐδῶ ἕνα καινούργιο φαινόμενο», παρατηθεῖ ἡ Γαλ λίδα ἰπιουργὸς γιὰ γυναικεία θέµατα Μονὶκ Πελετιὲ «Πο λὲς γυναῖχες, θέλουν τώρα ἕ- γα δικὸ τους ἔδαφος, καὶ δὲν ἀνέχονται σ) αὐτὸ πὴν εἶσθο λὴ τοῦ ἀροεγικοῦ, ἐχτὸς ἐὰν οἱ ἴδιες τὸν ἔχουν προσχαλέ- σει. Ιδιαίτερα οἱ διαδευγµέ- νες, σήµερα, προτυμοῦν νὰ εἶ ναι μόνες παρὰ νὰ δοκιμάσουν γιὰ δεύτεοη φορὰ τὴν πικοῇ ἐμπειρία ἑγὸς ἀποτυχημέγου γάμου». Καὶ δὲν δειλιάζουν οὔτε κι ὕταν ἑρχονταων ἀντιμέτωπες μὲ τοὺς νόμους, ποὺ ἄλλωστε φτιάχτηκαν ἀπὸ ἄνδοες Χν ἐο µηνεύονται ἀπὸ ἄνδοες. Δὲν πάει ἄλλωστε πολὺς καιρὸς ποὺ ἕνας δικαστὴς στὸ Ῥερο Ἰένο, γιὰ κάποια ἰπόθεση ἆ- ποφάνθηχκε πὠς οἱ συνεχεῖς Ἐνλοδαρμοὶ ἀπὸ τὸ σύδυγο, δὲν ἀποτελοῦν γιὰ πἡ σύζυγο «ἀποχρῶητα λόγο» γιὰ γὰ ἐγ μοασηωπσησαὰἙαααα Συνελήφθιισαν 18 ἅτομα στὴ Τεχεράνη τεχΕερανΗ. 24 (16. ὑπ.) --- Πέρσης στρατοδίκης ἀνα- κοίνωσε ὅτι 8 ἄτομα ἔχουν συλληφθεῖ μὲ τὴν κατηγορία ὅτι πῆραν µέρος σὲ ογω- µοσία ποὺ ἀπέδλεπε στὴν παλιγόρθωση τῆς Μοναρχίας στὴν Περσία. Σὲ τηλεοπτική του συνέν- τευξη ὁ Πέρσης στρατοδίκης ἀνέφερε ὅτι οἱ συνωμότες οἱ ὁποῖοι ἦταν περίπου 300, σχεδίαζαν ν᾿ ἀρχίπουν σει- ρὰ δομδιστικῶν ἐπιθέσεων, ἀλλὰ συνελήφθησαν προτοῦ θέσουν σα) ἐφαρμογὴ τὰ σχέ- διά τους. ρε ὁλότελα ὅπως ὑτιο- καὶ στὴν ἀνάμεσα ναταλείψει τὴ συκυγικὴ στέ- γη Κατὰ τὰ ἄλλα, τὸ γερμᾶνι μὺ Σύνταγμα προστατεύει τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένέια ἆλ- λὰ ---ἀντίθετα μὲ ὅ,τι συµ- θάΐγει στὴ Σουῄηδία--- ἀδιαφο γιὰ τὴν ἁπλῆ, τὴν «παράνομη» συµθίωση, Ἡ μοναξιὰ δὲν εἶναι πιὰ τὸ σκιάχτρο ἢ ἡ πανούκλα, μ) ὅλο ποὺ σχεδὸν ΄ ποτὲ δὲν ἀποτελεῖ τὴν πρώὠίη ἐπιλογὴ. ΤἩ γυναίκα ποὺ. τὴν ἀποδέχε ται ἢ ἐνθουσιάζεται μὲ τὴ» ἰδέα της, συνηθως ἔχεί ποο- σπαθήσει σὲ κάποια φάση τῆς ζωῆς της νὰ τὴν ἀποφύγει. Νὰ γιατὶ ἀνθεῖ ἡ «ἀγοράὰ τῆς μοναξιᾶς». ΔΥΣΚΟΛΗ Ἡ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ τὴ Γαλλία, 'τὰ γραφεῖα συνοικεσίων ἢ, γνωριμιῶν εἷ- γαι κάπου 118 ἐνῶ στὴ Γερ- μανία, ξεπερνοῦν τὰ χύμα. Καὶ στὶς δυδ χῶρες, ἡ: πελα τεία εἶναι κατὰ «κύριο λόγο γυναῖχες, ᾿᾽Ακόμα καὶ οἱ ἀγ- γελίες στὰ εἰδικὰ ἕντυπα ἀπὸ γυναῖχες προέρχονται οἱ πε- ρισσότερες. Ἰαὶ δὲν εἶναι γραμμένες μὲ: ὕφο πεκὸ, δε- οἷς λεπτομέρειες «καὶ συνιµή « σεις ποὺ θυμίζουν διαφήμιση γιὰ πώληση ἀκινήτου Ἡ αὖτο ο 9 “ χινήτου ἀπὸ «δεύτερο χέρι». Περιέχουν ὁλόκληρα καὶ πλού | σια σὲ λεπτομέρειες ρομαντι- κἁ μηνύματα. Μιὰ ἀγγελία τοῦ τύπου «5905 ζητεῖται σύκυγος», δὲν θὰ μποροῦσε νά ἔχει καμιὰ ἐπιτυχία, Οἱ γυναῖκες συχνότερα, ἀπ ὅτι οἱ ἄνδρες, ἀναζητοῦν τὴ χαρά τῆς καιγούργιας συν τροφιᾶς, Ὡστόσο, εἶναι λιγό τερες σὲ οὐγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες, ἐκεῖνες ποὺ ἐἔπιχει- ϱοῦν ἕνα δεύτερο Ὑάμο. Τὶ συμδαίνει λοιπὸν Πρέ- πει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἔγκα- ταλείπουν μετὰ τὶς πρῶτες ἀποτνχημένες ἀπόπειρες τὴν ἐπιχείρηση, ἢ ὕτι οἱ ἄνδρες φοθοῦνται περισσότερο ἀπὸ αὐτὲς τὴ μοναξιά Νὰ πὠς ἑομηνεύει τὸ φαι- νόµενο, ἡ διευθύντρια ἑνὸς γοαφείου συνοικεσίων οτὸ Πα οίσι «᾿Απὸ τοὺς ἄνδρες ποὺ ἕη- ποῦν καιγούργια σύςυγο, οἱ περισσότεροι εἶναι ὑπάλληλοι καὶ ἀγοότες: ἄνθρωποι ποὺ μὲ κάθε θνσία θέλουνε μιὰ γυναίκα -- γιὰ νὰ. ξαναγεμί- σουν τὸ σπίτι καὶ θἐδαια χιί τὸ χρεθάτι Τους-- ἀλλὰ ὄχι κατ’ ἀνάγκη μὲ ἑλκυστικὴ ἐτι Φφάνιση, Οἱ γυναίκες ἀντίθετα ποὺ ϐ᾽ ἀποφασίσουν ν᾿ ἀνατη τήσουν ἕνα δεύτερο σύζυγο, εἶναι πολὺ πιὸ ἐχλεπτισμένες καὶ πνευµατώδεις. Ἔχουν πο λὺ µεγάλες ἀπαιτήσεις, εἶναι πολὺ ἐκλεχτικὲς, ἰδιαίτερα ἂν ὃ ποῶτος σύζυγος εἶχε κάποια ὑψηλὴ κοιγωηνκὴ θέση καὶ ἑ- ποµένως καὶ ἡ σύδυγος εἶχε ουνηθίσει σ’ ἕνα διαφορετικὸ κοινωνικὸ στάδιο, Ὡστόνο ἡ γυναίκα ἀνάγει στὸν ῥαυτὸ της καὶ µόνο τὴν ἀξία τῆ: κοινωγικῆς ἐπιτυχί- ας. δι ἔται ἣ χηρεία β τὸ διιώύνιο τῇ θρίσκουν γεμάτη ἀπιατήσεις, Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ. Ορεῖ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιθυμεῖ, γιατί ἀναζητᾶ ἕναν ἄνθρωπο μὲ ἀκτιγοθολία ἴση αρνλάκ- στον μ’ ἐχείνη τοῦ ποώτου σὺ ζύγου». Νά περάσει κανένας μιὰ ζωή μὲ τὸν ἴδιον ἄνθρωπο ἢ νά ζήσει σᾶν ἐργένης ͵Ιδοῦ τὸ δίληµµα ποὺ ταλανίει πολ λὲς γυναῖχες. Ν)’ ἀποδεχτεῖ τὴ οουτίνα τῆς κουζίνας ἕἑτοιμάζοντας γεύματα γιὰ τὸ σύζυγο καὶ τὰ παιδιὰ ἢ νὰ προτιμήσει τὰ τηγανητὰ αὐγὰ καὶ τῇ σα λάτα ποὺ ἐχείη κάνει γιὰ τὸν ἑαυτό της στὸ πόδι Νά ὑποστεῖ τὸ γουέστερν ποὺ ᾱ- ρέσει στὸ σύζυγο ἢἡ νἁ θλέ- πει μόνη ἔργα πρωτοποριακά δίχως νάχει στὺ τέλος μὲ ποιὸν νὰ πὰ συζητήσει ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μόνη παρηγοριὰ καὶ ἀπὸ μηχανῆς θεῦς, τὸ τηλέφωνο. Χωρὶς. αὐτὸ, τὰ μοναχικὰ πρωινά τῆς Νυριακῆς θὰ φαί νονταν ἀνυπόφορα. Οἱ ἀἁτέ- Ἰειώτες νουθέντες μὲ τὶς φί- λες. Κάποτε, δὲν “ὑπάρχουν οὔτε κι αὐτές. ᾿Απόπειρες αὖ τοχτογνίας, ἔχει ἀποδειχτεῖ . ὔ- τι συχνότερα κάνουν οἱ γυ- ναῖχες παρά οἱ ἄνδρες. - Μι” ἀπ᾿ ὅτι φαίνεται ἡ μαύρη μέ ρα, γι αὐτὲς τὶς πράξεις ᾱ- πελπισίας εἶναι ἡ τελευταία τῆς ἑθδομάδας Κυριακὴ .ση- μειώνονται τὰ περισσότερα κρούσματα μοιραία, ἢ μὲ αἷ- σιο τέλος. Ἡ μοναχικὴ γυναίκα --- καὶ εἶναι περισσότερες αὐτὲς ἀπὸ τὶς παντρεµένες --ὑξέρει πὠὼς ἀποτελεῖ μιὰν «ἡμιτελὴ οἰκογένεια», (ἔτσι τουλάχι- στον τὴν ἀντιμετωπίξουν οἱ γύρω), Πὼς ἀπρόσκοπτα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, παρὰ µο- γάχα σὲ συνάρτηση μὲ τὸν «ἄνδρα. (ἔτσι τουλάχιστον πι: στεύουν οἱ περισσότεροι). Πὼς δὲν τὴν θεωροῦν ἄξια «9. ἀναθρέψει σωστά τὰ παι- 0ἱ μοιαχικές μυμα!κες πιο ποῄῄες ἀπὸ τίς πΙΙΤΡΕΜΕΙΙΕς εὔκολα καὶ σπίτι, γιατὶ τὴν ὑποπτεύονται πὠς θὰ «φέρνει ἐχεῖ ἄνδοες. Ὅταν ἔχει παιδί, δὲν µπο- ρε ν᾿ αὐξῆσει τὸ εἰσόδημά της ἔτσι ὥστε νὰ ἱκαγοποιή- εἶ ἄνετα τὶς ἀγάγχκες της μὲ πὸ μισθὸ μιᾶς δεύτερης ὅδου- λειᾶς. Δὲν᾽ ἔχει ἄνθρωπο νὰ φροντίσει τὸ μικοὀ. Αν θελἠ Θα σει ν᾿ ἀποχτήῆσει ἕνα παιδὶ δὲν θὰ δικαιοῦται τὶς εὖερ- γεσίες ποὺ ἀπολαμθάνει, αἳ ἀνάλογη περίπτωση, ἡ παν- τρεµένη γυναίχα. Ὡστόσο παρ’ ὅλα τὰ ἐμπό δια, παρ) ὅλη πῆν προκατά- ληψη, ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ου- ναντᾶ κανένας σήµερα γυναῖ κες ποὺ διαλέγουν τὸ δρόµο τῆς μοναξιᾶς. Καὶ δὲν σηµαίνει κατ’ ᾱ- νάγκη αὐτὸ πὼς κήρυξε τὸν πόλεμο στὸν ἄνδρα. Τὴν -γα- ταπιεστικἠ προστασία τοῦ ἀσρ σενικοῦ παλεύει Υ᾿ ἀποτινά- Έειν ἀπὸ τὴ ζωὴ της, ἀἆντιμε- τωπίζοντας γενναία τὸ συναι- σθηματικὸ καὶ κοινωγικὸ κὀ- στος μιᾶς τέτοιας ἀπόφασης: Φυσικὰ εἶναι τὸ Τεἱεχ: 2156 ΟΥ τὸ Κολλέγιο τοῦ μέλλοντος Τὸ ΗϊᾳΠει(οίίεᾷς οί ΤεσοΠηοίοᾳγ (Η.Ο.Τ) σξσυνε ία μὲ τὸ ς Ὁ. ργασία μὲ τὸ παρων Ροἱγἰθςἡπίς(Ν.Ε.Ι..Β) προσφέρει εκπαίδευση ἐπιπέδου Η.Ν. ἰ6ΠεΓ ΝΒΙίοηαΙ Ὀἱριοπι8) τῆς | ἱ ᾗ κάτωθι κλάδους, ρ Ἅο ας βραφατοῖν ΒυιΡΙνα ΤΕΟΗΝΟΙ ΟΥ (Η.Ν.Ο.) [Οἰκοδομικὴ Τεχνολογία) | | ἘΕΕΟΤΗΙΟΑΙ. ΕΝΑΙΝΕΕΒΙΝΑ (Η.Ν.Ο.) . ( Ηλεκτρολογία) ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΙ. ΕΝΕΙΝΕΕΒΙΝΑ (Η.Ν.Ο.) (Μηχανολογία) ΒύΡΙΝΕΕΟΝΟ 9ΤΟΟΙΕς (Η.Ν.Ὀ:) (Διοίκηση ᾿Επιχειρήσεων) ᾽Απόφοιτος τοῦ Η.Ο.Τ σηµαίνει: α Κάτοχος ῥιπλώματος.ἰσοδυνάμου τοῦ Η.Ν.Ὀ. (Ηὶ Ναίίοπαί ΟἱρΙοΠιθ) τῆς ᾿ Αγγλίας. μμ αν ᾿Επιτυχημένη ἐπαγγελματικὴ σταδιοδροµί ό . . ἩὉ η καὶ στὸ ᾿Εξωτερικό. Ἡ ἡμαδπρα 5 ᾿Εξασφαλισμένησυνέχισηπεραιτέρω π Ὃ που ρ ρω πανεπιστημιακῶν Μεταξὺ τοῦ Η.Ο.Τ. καὶ τοῦ Ν.Ε.Ι..Β. λειτο ἴπρό ν οὔ Η.ς.Τ. ΕΙΡ. υργεϊπρόγραμ- μα ἀνταλλαγῆς σπουδαστῶν, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ Κύπριοι ἀπόφοιτοι -μας ὁικαιοῦνται νά. συνεχίσουν σπουδὲς στὸ Πολυτεχνεῖο Ν.Ε.ἰ..Ρ. με μειωμένα ὁΐίδακτρα. Τ0 5 ΙΤ5 Υ0υΒ 6ΛΒΕΕΒ ΑΜΚΑ ΜΑΗΗΞ ο... Διευθυντής: Μ. Φρειδερίκου Διὰ πληροφορίας: ΗἰΦΠοι Οο1ίθᾳ9 οἱ ΤθσµΠοΙοϱΥ Ταχ. Κιβ. 4729 Λευκωσία Τηλ: 021-31355 διά της, Συχνά, δὲν θοίσχει ᾿'Υψηλή ποιότης, χαμηλό κόστος, μὲ ἠλεκτρόό/α, πβΙΙκη ο ΙΡ τῶν τύπων γιὰ ἆ- :πλές καί εἰδικές χρή- σεις ' Συγκολήσεις πα ΛΙ κ κε, πιστα οσα ας ΕΕΗΗΚΕΝ ο Τ.Κ. 1456 ΤηΛ. 67193 Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσοῦ Κυπρακῆς κατασκευῆς ὑυψηλῆς τεχνολογίας ἐγκεκριμένα ἀπὸ ὁμεθνεῖς Οργανισμούς Προτύπων καί ποιότητος 4ΑΟΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ: Το ΤΙ ΜΗ ΗΝ ΗΠ! ΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΟΠΛ 1ο8Ι Ἡ ΕΝΑ ᾽Ἀσωμάτου κέρδισε τὸ πρωτάθλημα κυπέλλου ἀφοῦ στὸν τελικὸ νίκησε τὸν ἰσχυρὸ ἀντίπαλό της τὸν Λίθανο Κορμακίτη 1--0. ΜΗΝ ΜΕΡΙ ΕΝΑ Ασωμάτου Πρωταθλήτρια τοῦ ΔΛ’ ὁμίλου καὶ πυπολλοῦχος Ἡ ΕΝΑ ἔφθασε στὸν τελικὸ ἀφοῦ κέρδισε τὴν Ὁμόνοια Ἁγ. Βαρθάρας μὲ 3--,, τὸν ᾽Αχιλλέα Πλατανιστάσας μὲ 7--ἶ, τὴν ᾽Αναγέννποπ Νυκηταρίου μὲ 2--0, στὸ Πρωτάθλημα Πρωταθλητριῶν κατετάγει τρίτπἀφοῦ σηµείωσε 9 νίκες καὶ εἶχε 9 ἧττες. στὴν Ενα ο κρναι ποδοσφαιριστὲς τιοὸ στελεχώσουν ὁμάδα Α΄ κατηγορίας τῆς ΚΟΠ. Ἡ ἄνετα μποροῦν νὰ Ἔνωσπ Νέων ἸἈσω- µάτου ἱδρύθη τὸ 1951 εἰς τὸ χωρὶον ᾿Ασώματος τῆς Ἐπαρχὶίας Κυρπ- νείας. Φέτος τὸ 1968! συμτιλπρνώει ΤΡΙΙΑΝΤΑ χρόνια ζωῆς. Ὁ ΠΙΕΜΔΗΣ ΜΠΑΗΤΑ ΣΤΟΝ 798ΛΡΗ Τὸν πλπρπιρύρησα ὅτι δὲν δή ἀναλάβω πρὶν ἀπὸ δύο µήνες ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝ ΜΕ ΘΕΛΕΙ Ἡ ΟΧΙ εδέν ὑπτάρχει θέµα παραµονΏῆς µου στὸν Κερσυνὸ εἴτε μὲ θέλει εἴτε ὄχι ὁ Πρόεδρος του κ. Ζεθλάρης». Στὴν δήλωσπι αὑτὴ προέθτι ὁ προπονπτὴς κ. Κωστάκπς Πιερίδῃπς ἀναφερόμενος σὲ ὅπλώ- σεις τοῦ Προέδρου τοῦ Κεραυνοῦ κ. Ζεθδλάρη, ὅτι (ὃν παραμείνει Πρόεδρος δὲν ἐπιθυμεῖ πια- ραμονὴ τοῦ κ. Πιερίόπ στὸ πόστο τοῦ προπονπ τοῦ». Συνεχίζοντας ὁ κ. Πιερίδης εἶπε ὅτι ἡ πα- ραμονή του στὸν Κεραυνὸ δὲν ἑδαρτᾶται καθό- λου ἁπὸ τὸν κ. Ζεθλάρη μιὰ καὶ ὁ ἴδιος .... ὁ κ. Ππιερίδης --υεἶχε προειδοποιήσει τὸ Συμθδούλιο τοῦ Κεραυνοῦ προφορικὰ πρὶν 39 µῆνες ὅτι δὲν προτίθεται νὰ παραμείνει στὸν Κεραυνὸ ἄλλη ποδοσφαιρικἠι περίοδο. Ἔτοσι --- κατέλαξε ὁ κ, Πιερίδης --- ή πα- ραμονή µου οστὸν Κεραυνὸ δὲν ἑἐξαρτᾶται κα- θόλου ἁπὸ τὸν Ζεθλάρπ. -πτροταοε καρτα Τῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ο ΤήΣ ΕΡΛΟΜΛΛΑΣ. ] Τὸ ἀγωνιστικὸ πρόγραµµα τῆς ἑδδομάδος ἔχει ὡς ἑξῆς: ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27)5 Μακάριο: ΟΜΟΝΟΙΑ -- ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30)5 ΓΣζΖ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 91)5 ΤΣΖ: ΕΠΑ --- ΑΠΟΛΛΩΝ Δάλι: ΧΛΛΚΑΝΩΡ -- ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΕΤΟΣΦΒΙΡΑ Πρωτάθλημα γυναικῶν ΤΡΙΤΗ 26)5 αξα: ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- ΑΧΙΑΛΕΑΣ (7.00) ΑΕΛ: ΑαξΛλ-- ΜΑΒΑΘΩΝ (8.5) Λάρνακα: ΖΗΝΩΝ --- ΑΠΟΕΛ (7.30) Πύλα: ΦΟΙΝΙΞ -- ΠΑΦΙΑΚΟΣ Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29)5 Πολέμι: ΑΡΗΣ -- ΑΠΟΕΑ απόλλων: ΑΝΟΡΘΩΣΗ -- ΟΜΟΝΟΙΑ Ξ. Πάφος ΠΑΦΙΑΚΟΣ -- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΕΛ: ΑΕΛ -- οΜονοια Λ. Δερύνεια: ΑΝΑΡΕΝΝΗΣΗ -- ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΚΑΛΒΘΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27)5 ΑΒΑ: ΑΕΑ -- ΕΘΑ “Αγ. Δομέτιος ΕΝΑΙΔ --- ΑΧΙΛΛΕΑΣ Στρόδολος ΚΕΡΑΥΝΟΣ -- ΑΠΟΕΛ ΓΣΠ: ΕΝΑΟ -- ΑΠΟΛΛΩΝ Λάρνακα: ΖΗΝΩΝ -- ΟΜΟΝΟΙΑ Κλασσικὸς ἀθλητισμὸς Σαββατο -ΚΥΡΙΑΙΚΗ 340--31)5 Μακάριο: Παγκύπριοι ᾿Αγῶγες ᾿Ανδρῶν-- Γυναικών ΚΥΠΕΠΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27)5 | Παρίσι: ΡΕΑΛ -- ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Παγκόσμιο Κύπελλο ΤΕΤΑΡΤΗ 27)5 Πράγα: ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ -- ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Ώ) ΠΕΜΠΤΗ 28)5 Βιέννη: ΑΥΣΤΡΙΑ --- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Α) ΣΑΒΒΑΤΟ 30)5 Ρέξαµ: ΟΥΑΛΛΙΑ -- Σ. ΕΝΩΣΗ () Βέρνη ΕΛΒΕΤΙΑ -- ΑΓΓΛΙΑ (Δ) ΚΥΠΕΛΠΟ ΕΠΠΑΠΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 27)5 (ἐπαναληπτικοὶ) Καραϊσκάκη: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -- ΚΑΒαλα (0-0) | Χαριλάου: ΑΡΗΣ -- ΑΕΚ. (22) | Καισσαιριανή: Εθ. ΑΣΤΗΡ -- ΠΑΟΚ (05) Δοξα -- ΠαΝαΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (1-0) Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ | Δρόμα: | ΒΥΡΙΑΚΗ 31) 5 : Τούμπα: ΠΑΟΚ -- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. Σμύρνη: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -- ΑΠΟΛΛΩΝ Κόρινθο: ΚΟΡΙΝΘΟΣ -- ΠΑΝΑΘΗΝΑ’Ι'ΚΟΣ Καδάλα: ΚΑΒΑΛΑ -- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Πάτρα: ΠΑΝΑΧΑ.Ι΄'ΚΗ -- ΓΙΑΝΝΙΝΑ ἰ Ἡράνλειο: ΟΦ -- ΣΕΡΡΕΣ Λάρισα: «ΛΑΡΙΣΑ -- ΔΟΞΑ ΕΩΝΙΚΟΣ -- ΚΑΣΤΟΡΙΑ Μαραϊΐσκάν»: ΑΞΚ -- ΑΡΗΣ η: Φιλαδέλφειυ: Τὸ σωματεῖο ἦτο τὸ µο- γαθικὸ στὸν ᾿Ασώματο καὶ ὅλοι οἱ νέοι τοῦ χωριοῦ ἡ- παν µέλη του. Ἡ ποδοσφαι- ρικἡ καὶ καλλιτεχνικὴ δράση του. ἦτο γνωστὴ στὰ πέριξ χωρία καὶ κωρίως στὴν Μα- φωνυτικὴ κοινότητα. Στὸ πο δοσφαιρικὸ τοµέα κέρδισε πολλὲς φορὲς διοργανωθέντα πρωταθλήματα καὶ ἀγῶνες ἑπτὰ καθ ὁμάδα. Τὸ ἔτος 1971 ἑνεγράφη εἰς τὴν ὍὋμ'ν σπονδία ΕΠΟΠΛ καὶ σωμµε- τεῖχε κανογικἀ στὸ πρωτά- ϐληµα καὶ εἰς τοὺς ἀγῶνες Κωπέλλου µέχρι τὸ |»74. Μειὰ τὴν τουρκικἡὴ εἰσώς- λἠ τὰ µέλη τοῦ Σωματείου διεσκορπίσθησαν στὰ ἐλεύθε- ρα µέρη τῆς Κάτρου κα. ἔ- Ὅσι σταμάτησε κάθε δράση τοῦ Σωματείου, Τὸ Ι97ό κα τόπιν πρωτοδοωλίας ὡρ.σμέ- γων παλαιῶν μελῶν του ἐ- πανυδρύθηκε ἡ Ένωση (νέων ᾽Ασωώμάτου καὶ ὡς οἴχημα ἑ- γοικιάσθη μικρὸ κατάστηµα εἰς Λενκωσία. Μαζεύτηκαν οἱ ποδοσφαιρυστὲς καὶ ἐνεγράφη ξανἁ ἡ ὁμάδα τοῦ Σωµατει- ου στὴν ΕΠΟΠΛ. Παρὰ τὶς Λολλὲς δυσεολί- ες καὶ ἀντιξοότητες του ἀν- τυµετώπιζε τάσον ἡ Ἔπιτου- πὴ ὅσον καὶ ἡ ποδοσφαιρικἡἠ ὁμάδα, ὅλοι ἐργάσθηκαν πυ- θετωδῶς καὶ ἁδιάνοπα για τὴν καλυτέραν διοργάνωση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Σωματείου σάν μιὰ οκογέ- γεια. Τὸ οἴκημα τοῦ Σωµα- τείου θρίσκεται στὴν ὁδὸ Φα 6ιέρου, ὅΣτοὰ Μαρωνιτῶν Λευκωσία. Τὸ Δ. Συμδούλιο τὸ ἆπο- τελοῦν οἱ: Αντώνης Χ’΄ - ωσήφ, Πρόεδρος, Μισιὲλ Α. Βιθλάρης, Γενικός Ίραμµα- |’ τέας, Αντώνης Α. Λιάτφος, Ταμίας, Ἠλίας Μαλτέζος, ᾽Αγδρέας Μ. Τάκκου, Εφο- ροι Ποδοσφαίρου, ᾽Αντωνά- κης Α. Καραχάννας, ᾿Ιωσὴφ Δεσπότης, Ἔφοροι Δημοσί- ὧν Σχέσεων, Ἠλίας Μαλτέ- Ὃ προπονητὴς καὶ ἀρχη- γός. Ἡ ΕΝΑ χρησιμοποίησε ᾿ κα τὰ τὸ πρωτόθληµα τοὺς πιὸ πάτω ποδοσφαιριστές: Ιωσὴφ Α. Κοντοῦ, Ναπο- λέων Καραχάννα, ᾽Αντωνάκη Χανγουλῆ, ᾽Αδράμη Μαλτέ- ζο, Άγγελο Ιωσήφ, Χρι- στάκη Γεμενάρη, ᾽Αντωνάκη Α. Καραχάννα, Αγδρο 'Όρ- φανοῦ, ᾿Ἠλία Μαλτέζο, Τόν νο Τάκκου, Πότου Στει ανῆ, Γιαννάκη ᾿Αναστασίου, Τοϊἱγ- κη Θεοφάνη, Σωτλρη ζων- σταντίνου, ᾿Ιάχωδ» Κοντοῦ. Τ0 ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟ - πο Οκτὼ ἀγῶνες Α΄’ ἛἘθνι- κῆς περιελήφθησαν στὸ νέο δελτίο ΠΡΟ--ΠΟ τῆς προ- σεχοῦς Κυριακῆς. Τὸ δελτίο αυμπληρώνεται ἀπὸ μάτς Β΄ Ἐθνικῆς καθὼς καὶ ἁπὸ ἰταλυικὰά παιγνίδια Ἡ κατηγορίας. ο ᾽Αγαλυτικὰ ἔχει ὡς ἑξῆς: ΑΕΚ -- Αρης ᾿Εθνικὸς -- Καστοριὰ Κόρινθος -- ΠΑΟ Λάρισα -- Δόξα ΟΦΗ -- Πανσερραϊκὸς ἨἩαναχαϊκὴ --- Γιάνήνα ΠΑΟΚ --- Ολυπιακὺς Ἠανιώχιος --- ᾽Απόλλων τὸ νέο δελτίο Βύξας -- Λουτράκι Επανωμὴ --- Βέροια ἩΜόντσα --- Βαρέζε Πίζα --- Σπᾶλ Φότξζια --- Τζένοα «χει ἀπὸ τὸ ϱ ΓΚΡΕΚΟΡΥ ΕΧΕΗ ΑΔΥΝΑΜΙΛ ΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ «ἀδυναμία ἕ:- χει ὁ τεχνίτης µέσος τοῦ 'Ὁ λυμπιαχοῦ Σκρέγκορυ, πρὸς τὰ στοιχήματα καὶ τὰ «ποὺλ». “Ὅποιος ξέρει τὶ ἕκταση ἔχει στην ᾿᾽Αγγλία, Οὑασἰκὰ καὶ στὴν Κύπρο ὁ «ττόγος», θά χαταλάδεν ἀμέσως γιατὶ ὁ Σκρέκορυ ἔχει αὐτὴῇ τὴν συνἠ θεια. «πούνι» ἀποκαλοῦν χαϊδεητικὰ τὸν Κύπριο χἀφ. οἱ ἄλλοι παῖκτες τοῦ ᾿Ολυμ- πιακοῦ. Ἡ προσωνυμία θγαί- γνωστὸ «αποὺκ µαίτηρερς». “Ὁ Γκοέκορυ, λοι- πὸν μεταφέρει αὐτὸ τὸ «ᾱ- θῶο» πάθος του καὶ πρὸς τοὺς γύρω του, ἑπομένως καὶ πρὸς τοὺς «ἐρυθοόλευκους» ποδοσφαιριστὲς, ὅταν εἶναι μα”ὶ τους στὸ Ξενοδοχεῖο ἡ στὴν ἀποστολὴ γιὰ ἑκτὸς ἕ- ὄρας μάτς. Ὁ ξανθομάρλης ποοτείνει συνεχῶς «ποὺ» ᾱ- κόμη καὶ γιᾶ τὸ πιὸ ἀσήμαν το μάτς. Καὶ πολλὲς φορὲς, ὄχι πάντοτε, κερδίςει. Εχει γεροὺς ἀντιπάλους µέσα στὴν ὁμάδα τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ. :. Ἡ. ὁμάδα τῆς ΕΝΑ ᾿Ασωμάτου ποὺ ἀνεδείχθη πρωτα θλήτρια τοῦ Δ᾽ ὁμίλον καὶ Ενπελλονχος ΕΠΟΠΑ. Ἡ Κύπρος θὰ συμμετήσχει ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ο στοὺς Παγκοσµίους Τζοὔντο ΞΕΚΙΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ἡ ΕΘΝΙΚΗ ὁμάδα Τζοῦτο ᾿Ανδρῶν Κύπρου δήλωσε προχθὲς συμμετοχὴὰ στοὺς ἀὀνῶνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, οἱ ὁποῖοι θὰ διεξαχθοῦν στὴν Ὁλανδία ἀπὸ 1.9.8! µέχρι 7.96ἱ Ἔ- τοῦ πίσης ἡ Κύπρος θὰ πάρει µέρος καὶ στὸ Διεθνὲς Κογκρέσοο Τζοῦντο ποὺ θὰ γίνει κι αὐτὸ τὸ Σεπτέµδριο στὸν Ολλανδία. Γιὰ τοὺς μεγάλους ἀγῶνες τῆς Ολλανδίας οἱ ἰθύνοντες τῆς Παγκύπριας 'Όμοσπον- δίως Τζοῦντο) Καράτε ἄρχι- σαν ἐντατικὲς προετοιμασίες, Ἠδη ὁ πρόεδρος τῆς Τεχνι- κῆς ᾿ἘΕπιτροῆς τῆς Ώμο- σπονδίας κ. Κ. Λανίης ἕ- δωσε τὸ πρὀγραµµα προπο- νήσεως στοὺς ἐκπαιδευτὲς τῶν ᾿Ἐπαρχιῶν Λευκωσίας Λεμεσοῦ, Λάρνακας κ.κ. Θέ- µη Γεωργίου, Κώστα Παπα- κώστα, ἀρὶς Γεωργίου ἀντι- στοίχως, οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν σὲ λίγες μέρες τὶς γενικὲς προπονήσεις τῶν ἀθλητῶν τους. Συντονιστής τῶν προ- πονήσεων ὅλων τῶν εβηκαχ θὰ εἶναι ὁ κ. Κ. Λανίτης, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχει µεγάλη συ- νεργασία μὲ τοὺς ἑκπαιδευ- τὲς τῶν τριῶν ἑ ιών (Θέ- µη, Παπακώστα, (ς). Ἡ Ὁμοσπονδία µέσα στὰ πλαύσια τῶν πρὀετοιμασιῶν της γιὰ τὸ Παγκόσμιο Πρω- τάθληµα Ολλανδίας, ποὺ θε- ωρεῖται ἡ µεγαλύτερη ὅδιορ- γάνωση τῆς Διεθνοῦς Ὅμο- σπονδίας Τζοῦντο, διοργα- γανώγει στὶς Ιό.89.8ἱ στὴ Λευ Κωσία τοὺς ἀγῶνες Τζοῦντο ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ. ᾿Εκτὸς τῶν ἀγώνων Κυπέλ- λου θά πραγµατσποι καὶ διάφαρες ἡμερίδες Τζοῦν το Αευκωσία, Λεμεσὸ καὶ ἵ- σως καὶ Λάρνακα. - Τὴ Τετάρτη ποὺ μᾶς ἔρχεται (27.5.81) θὰ ουνιε- χισθοῦν στὰ ἀσκητήρια τῆς Παγκύπριας ἑὩμοσπονδίας Τζοῦντο) ραα οἱ Ἐτήσιοι ᾽Αγῶνες Καρότε τοῦ ἨΝικο- σία Καράτε Ἑλάμπ, οἱ ὁ- ποῖοι ἄρχισαν τὴν περασµέ- νη Κυριακὴ |17,5.8] καὶ θὰ Ἱτελειώσουν τὴν προσεχῆ ἑ- ὀδομάδα. ὌὭρα ἑνάρξεως ἆ- ΝΕΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΥ᾽ Ἠ ΛΤΛΙΑ ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΝΟ ΤΗΝ ΣΚΟΤΠΗ Με |-ὓ ΤΟ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΠΕΝΑΛΤΥ Ο ΡΟΠΕΡΤΣΟΝ (67). Ο ΓΚΡΗΝ- ΓΟΥΝΤΙ ΤΑ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Ἡ Ἐθνικὴ ᾿Ἀγγλίας γνώρισε τὴν τρίτη ἥττα της στὸ Γουύμπλεύ στὰ τελευταῖα 4 παιγνίδια, ἠτπθεῖσα ἁτιὸ τὴν Σκωπία μὲ ϐ0--1. Μάλιστα ἡ ᾽ἉΑγγλία σημείωσε ἕνα δεύτερο ἀρνηπτικὸ ρεκόρ ἀφοῦ γιὰ τρία συνε- χΏ παιγνίδια (Βραζιλία, Οὐαλλία, Σκωτία) δὲν σπµείωσε τέρμα. Τὸ παιγνίδι ποὺ ποιοτικἀ δὲν προσέφερε πολλὲς συγ- κινήσεις, ἀλλὰ ἦταν πολὺ δυνατὸ κρίθηκε μὲ ἕνα πέ- νόλτο τοῦ σπεσιαλίστα Ρό- περτσον τῆς Νόττιγχαµ στὸ 67’. Τὸ πέναλτυ κέρδισε ὁ ”Αρτσιμπωλντ ποὺ ἀνατρά- πηκε ἀπὸ τὸν Ρόπσον. Χαρακτηριστικὸ τοῦ πεί- σµατος ποὺ διέκρινε τους παῖκτες εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Τζόρνταν ἀγωγιζόταν τὰ τελευταία λεπτὰ αἷμό- Φυρτος ἀλλὰ δὲν ἐγχατέλει- πε τὸ παιγνίδι. Μετὰ τὸν ἀγῶνα οἱ χιλιά- δες Σκῶτοι φίλαθλοι πανη- γύρισαν ἔξαλλα ἀλλά άθλη- τικὰ τὴν νίκη τῆς ὁμάδ προκαλώντας ονοπιοίτατη καὶ ἕμπληξη στοὺς ὑπεύθυ- γους τῆς Αγγλικής Ὥλιο- σπονδίας. “Ἱκανοποίηση Υἱα- τὶ. δὲν ὑπῆρξαν ἐπεισόδια παρόμοια μὲ αὐτὰ τοῦ 1975 κλονίζεται Ὁ Γκρήνγουντ καὶ τὰ ἔχει μὲ τὸν τύπο. ὅταν οἱ Σκωτσέζο φίλαθλοι πανηγυρίζοντας κατέστρεφαν τὰ πάντα στὸ Γ ωἐμπλεῦ. Ἡ ἔκπληξη προῆλθε πάλι ἀπὸ τοὺς Σκώτους ποὺ γέ- µισαν κατὰ χιλιάδες τὸ στό- διο, ἀφοῦ ἡ ᾽Αγγλικ: Ὅμο- σπονδία ἀπεφάσισοε νὰ μῆ διαθέσει εἰσιτήρια γΥἱὰ τον ἀγώνα στὴ Σκωτία λόγω τῶν ἐπεισοδίων τὸ 579. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ᾽Απογοητευμένος ἀλλὰ καὶ πικραμένος ἦταν ὁ πρ-το)η- τὴς τῆς Ααγγλικῆς ὁμάδος η, Γκρήνγουντ. Ἡ ἀπογοή- τεοση ἀπὸ τὴν νέα ἧττα ἦταν ἔκδηλη στὸ ποὀσωπό του ἐνῶ ἦταν πικραμένος ᾱ- πὀὸ τὴ στάση τοῦ Τύπου τὸν ὁποῖο κατηγόρησε ὅτι δά- ζουν τὸ μαχαίρι ὅλυ καὶ πιὸ δαθειὰ παρερμηνεύοντας τὶς δηλώσεις του καὶ τς ἔντο: λὲς του πρὸς τοὺς παϊΐκτες. ὍὉ κ. Γαρήνγουντ ἀργήθηκε νὰ κόµει δηλώσεις στοὺς δη- µοσιογράφοως αχετικάἁ μὲ τὸν ἀγώνα. γώνων 6.30 μμ. Τοὺς ς γῶνες αὐτοὺς πὀὺ παρουοσι ζουν µεγάλο ἐνδιαφέρο -ᾱ- λος φίλαθλος ἍἝ- ταιρεία --- Ἐξ ἄλλου στὶς Ἰ ᾿ου- γίου (Κυριακὴ Ι0 πμ.) θὰ δωξαχθοῦν καὶ οἱ ἀγῶνες Καράτε τοῦ Νικοσία Καρά- τε Σέντερ, τοῦ ὁποίου ἐκ ποιδευτἠς καὶ ἰδιοκτήτης εἷ- ναι ὁ κ. ᾿Αχιλλέας Παωπανι- καλάου. Καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ µεγάλον αὐτοῦ Κ. ἀθλοθέτησε ἡ Κ κξεο. τῃ Στὴ πί γεαροὺς ἀθλητὲς καὶ ἀθλή- τριες Τζοῦντο διαθέτει καὶ θαυμάσια ἄθουσα προπονή- σεων, Τὸ νεοφώινστο αὐτὸ Ἐλάμπ Ἱ ὁ διεθνἠς ἀθλητὴς τοῦ Τζοῦντο κ. Σὶ- άνγνης Κουγιάλης (! Ντάν), ὁ ὁποῖος στοὺς πρόσφατους ἐτήσιους ἀγῶνες τοῦ Νικο- σία Τζοῦντο Μλάμπ πρώτευ- σε στὴ κατηγορία του καὶ ἕ- Χασε μόνο στὴν ᾿Ἁγοικτὴ κα τηγορία στὰ σημεία (μετὰ ἀπὸ ἰσσπαλία ποὺ ἔφερε μὲ τὸν 12ον ᾽Ολυμπιονίκη τῆς Μόσχας Σπῦρο Σπύρου ὁ ὁ- ποῖος κατέκτησε καὶ τὸν τί- τλο τῆς ᾿Ἀνοικτῆς Κατηγο- ρίας). -- Τάλος στὶς 23) Ιουνίου 198Ι (Σάδόατο στὶς 5 μμ.) θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ ἆἀ- σκητήρια) γραφεῖα τῆς Παγ- κύπριας Ὁμοσπογδίας Τζοῦν το) Καράτε ἡ ἐτήαια Γενικὴ Σννέλευση τῶν μαλῶν καὶ σωματείων ῆς Ὁμοσπονδίας. Στὴ Υενι- αν αὐτὴ συνέλευση θὰ Ὑίνει καὶ Καταστατικἡ Συνέλευση γιὰ τροποποίηση ἄρθρων τοῦ Ματαωστατικοῦ. ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΒ στὴν ᾿ΤΟΜΠΟΛΑ τοῦ ΑΠΟΕΛ στὶς 6.30 μ.μ. Ἀ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ Ἀ ΠΛΟΣΣΙΑ ΔΩΡΑ Ἀ ΕΥΣΑΡΙΣΤΗ ΤΜΟΣΦΗΙΡ4 Η ΛΕΕΡΙΟΥΛ ΘΑΤΛΗ ΠΛ ο ΣΙΝΧΗ ΧΡΙΝΛ Τ0 ΚΗΕΛΛΟ ΣΠΝ ΑΠΛΑ μὲ Ἡ σε Ῥάρη, τὸ) ΛΟΝΔΙΝΟ.--- Ἡ πρωταθλή τρια Αγγλίας Λίδερπουλ κά ἡ πρωταθλήτρια Ἱσπα- γίας Ρεᾶλ Μαδρίης, ποὺ ᾱ- γάµεσά τους ἔχουν εομεή, σει τὸ Κύπελλο Εὐρώπης 8 φορές, Ἱπροκρίθηραν στὸ φε- τυνὸ τελικό τοῦ Κυπέλλου Πρωτ ὤν ποὺ θὰ γίνει τὴν Τρτάρτη στὸ Παρίσι. Σὲ εἱἰρωγεέα τῆς οχης, παρ’ ὅλες ης ένες πα Ρουσίες τους στὰ αῑκά γήπεδα, καὶ τὰ τρία Κύπελ- λα, θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἡ Λῄδερπουλ θ’. ἀναμε- πρηθεῖ ο τὴ Ρεάλ, σὲ ἀγώ- να τῆς ΟΥΕΦΑΙ Ἡ θρυλικὴ ὁμάδα τῆς Ρε- ἁλ Μαδρύτης μὲ τοὺς }Αλ- φρέντο Ντὶ Στέφανο, Λούις Ντὰλ Σόλ, Ραημόὸν Κατᾶ, Φόέρενις { Ἰούσκας καὶ Χέντο, κυριάρχησε στὸ Κύπελλο πορωπαβλητνριῶν σιὰ Ἠπέντε | ὅτου ἵ δα, ὅἷαν μὲ π ἐνδεικὸ ο καὶ θεαµατικὸ της κατέπτησε τὸ τρόπαο ἀπὸ ᾿τὸ Ι95ό--60. Ὁ Χέντο, ἦταν ὁ µοναδικὸς ποδοσφαιρι στὴς τῆς μεγάλης ἐκείνης ὁ- μόδας, ποὺ ἔπωξε στὸν ἕ- κτο πετυχημένο καὶ τδλευ- ταῖο ταλικὸ τοῦ Κυπέλλου Πρωταθλητριῶν τῆς ΡΕΑΙΑ, τὸ Ι9ῤό ὅταν νίκησε τή Τι- ουγκοσλαθικἡ Παρτιζὰν Βελι- γραδίου μὲ 2--!, σεἰς Βρωξθὰ λες τὸ ἐδόα Ὑ Ρεὰλ, ἔφτασε στὸν τελικὀ τὸ καὶ τὸ 19646, ὅταν ο δυμε ἀπὸ ωα) Μπενφίκα μὲ καὶ ντερ μὲ σ--ί. κ Μαδρυλένοι, ἠκησαν τὴ Αίμερικ ποιος τῆς ᾿Ιρλαγδίας) µ ολο γκὸλ 7-2, τὴν 1971 καὶ διατήρησαν τὸ πρὸ ποιο τὸ ἐπόμενο ἔτος ὅταν νίκη τὴ Βελγκὴ Φ.Κ. κκ: μὲ |--Ὁ σιὸ Λονδίνο. ὄλήτρια ληγλίς ἠθπηραν, Φόρασι κράτησε τὸ Κ μα Δι ή 1960 καὶ ἡ ἔχει ἤδη πι ἳ δει ο ιν στὸ. δα ὄνλλο Πρωναθλητριῶν, κανανών πο ὸ Ἰόηκο, γνὰ φρίη φο μα ὁμάδο τοῦ ων » ὀπόκλειοε μὲ {[--- 4, τὴ Σκωτικὴ Άμπαρντην μὲ 5--0 καὶ τὴ δουλ ὰ ---ι, Ἡ ΤΣΣΚα Σάφας Ρεὰλ Μαδρίτης, εἶναι ἡ µονα ὁμ στὴν Ἱσπανία, ος ανν οπου βύριο ἤ Οἱ δύο νίκες τῆς Λίδερ- τρό- πορλ, τὸ η, και ολ, 1 Λ.:« ποιο, ἐνᾶν ἡ ἡ Μάνβσαστερ Γι- νσαν τὴ ωρινή κωριρχία. ουνάῦτεντ (1968) Όχει τῶν αγγλικῶν ὀμάδων σιὴ κ πάς διοργάνωση αὐτή. Οἱ διάδαλοι, μὲ ες Λίθερποιλ καὶ η ”: γκησαν τὴ Δυτικογορμανικὴ χμ Φόρεστ. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ἀγῶνες στὺ πρωτύθληµα μπάσκετ Γιὰ τὸ πρωτάθλημα πετο- Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- ΑΧΙΛ- ΛΕΑΣ. Γήκ. ΑΕΛ, ὥρα 7.00 μ.μ. Ἀισηνεςς κο Γρηγο- -- Μ. γαθαγγέλου. [τότε κ Κ. διολάρη -- Μ. Κας. Γραμματεία: Δ. ἵΠα- ναγιώτου. Συµνασίαρχος: |. αρίου, ΑΕΛ Ἱ-- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Τι. ΑΕΛ, ὥρα 8.5 μ.μ. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν προ χθεσινῶν “ἹἩιυτοδρομιῶν ἔχουν ὧν ἑξῆς: 1η ΚΟΤΡΣΑ: τα, ΤΝ. 136 μὶλς, δα ΚΟΤΡΣΑ: 1) 1) Σονά- Νεκτά- οἱος, 5) Σταλώ, Ὦμ. «ὸ αἱλς διῦ. 960 µίλς. δη ΚΟΥΤΡΣΑ: 1) Πρίμα Ῥόλτα, 2) Καπετάνισσα Γκ. 200 µίλς, δίδ. 336 µίλς. - 4η ΚΟΎΊΥΡΣΑ: 1) Κων- σταντίνος, 5) ᾿Αχιλλέας, Γκ. 950 μὶλς δίδ. 660 µίλς. δη ΚΟΤΡΣΑ: 1) Κουαν» τάστικ ἨΜπέοι, 3) Σιρόκο, Γ». 400 μίλς, δίδ, δλδ μίλς. δη ΚΟΤΡΣΑ: 1) Κοί- σης, 5) Μαριάννα, κ. 150 µίλς, δίδ. 500 µίλς. τα ΣΟΤΗΠΣΤΕΗΚ 1η ΚΟΤΡΣΑ Ώδου 45 ᾿ 11640 999.500 μὶλς λλνὰ 434.750 μὶλς 08399 11998 05669 ΟΛ2Ί1 08350 0185 0698198 00678 08610 10940 4α ΚΟΥΡΣΑ ος 5οτ9 01066 4289.500 μµ. 0013 {144.150 μ. 50081 08195 11617 Ανὰ {39.050 μὶλς 09113 01186 14061 09459 14118 09550 11891 1381 Αρισεὰς Α. Πανταζής ἔς πες --- Μ. Κίνας, ματας σε τν αί : Α. ᾿Ἰγωσίου, ΩΝ -- ΑΠΟΕΑ. 1Ἡψ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕ) Κασ, νο. 7. 30 μα. Διανηνὲς: Ἶ δτὸ ᾿ Ἂ αν σας ον να. ὡς Τομνασαρκς: Ὁ όηδως ΚΟΣ. Πθλας, ν λάς απ νά κ. χααὸ», το µνασίαρχος: Μ. Καρκίδης. ΙΕ 1) 141485 0938 09149 ος -- Μ. 6. . κ. ᾱ- ΠΑΦΜ», μις δ. Δη- δη ΚΟΤΡΣΑ 1εθ0ς Φὔ85 11814 59Η. µ. ϱ6987 ἍΕ1:6.260 µ. λΑνὰ 539.400 μὶλς 03941 04411 ο109 οι ατ 1409 θ111 09119 151444 Ο8Μ111 14101 10 19905 4η ΚΟΤΡΣΑ 14159 5940 08840 24056 04811 441.500 µ. 7Αγὰ 399.300 μᾶλς 15658 00728 0860δ 0911. 05841 0587 09115 010 05614 01550 1148 οὔσ1ς δη ΚΟΤΡΣΑ 13545 ἐδὲδ 0939 «4399.600 µ 19406 {146.350 µ. ᾽λνὰ 225.500 μὶλς 14468 01961 0508 13156 08968 0δέ10 02141 0590 12551 έη ΚΟΤΡΣΑ 119568 5ὖδε 13168 5294 05208 Σ14Ί 10810 οἱ» ο ᾽Ανὰ 438.400 μὶλς 081 13434. 00194 05449 03309 01 Τε 01006 090805 14954 οο 0.06 ῥξ, Σελίδα 19 [4 ΔΕΙΛΙΝΗ: ΑΝΙ ΣΤΟΝ ΕΝΛΕΡ , Ἡ Ἑλλάδα παραμένει ἀνυποχώρητη στὴν ' ἀπόφασή της νὰ διατηρήσει τὸν ἐναέριο χῶρο της στὰ 10 μίλια. Ἐπίσημη πηγἠ στὴν ᾿Αθήνα : δήλωσε ἐπὶσ τοῦ προκειµένου κατηγορουµατι- ' κά: «Δὲν θὰ μειωθοῦν ποτὲ τὰ 10 μίλια τοῦ ἐναέριου Καμιὰ κυθέρνηση δὲν κάτι τέτοιο, κάνει ἡ σηµερινή», ὥρου µας. Δὲν θὰ γίνουν ποτὲ ἕξι. θὰ μποροῦσε νὰ κάνει Καὶ φυσικἀ δὲν πρόκειται νὰ τὸ Ἡ ἴδια κυθερνητικἡ πηγἡ τόνισε ἐπίσης ὅτι [ «ΕΞΛΦΛΝΙΣΤΗΚΙΝ) Τῃ πρη 5! ΠΡΧΙΓΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΛΤΗΝ. φι . ΜΟΝΟ Η ΕΚ. ΕΚΑΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ᾿Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν “Ένωση Κέντρου, ποὺ µέσο ἔχει θεμελιώσει ἔντονη καὶ δυναμικὴ τὴν πα- ἐκπροσώπου της, ἔκαμε δήλωση γιὰ τὰ πρῶτα µῥρουσία της στὸν πολιτικὀ δίο. Γιατὶ καὶ αὐτοὶ ἀποτελέσματα τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν τὰ ποὺ ὑποστήρίξαν τὴν Ένώση Κέντρου στὶς ἄλλα κόµµατα ἀπέφυγαν σήµερα τὸ πρωὶ τὴν χθεσινὲς ἐκλογὲς καὶ αὐτοὶ ποὺ τὴν πολέμη- ἐπαφὴ μὲ τὰ µέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Πιὸ σαν μὲ λύσσα ἀναγνώρισαν καὶ δήλωσαν συγκεκριµένα: Οἱ ἀρχηγοί τους ἀναζητήθηκαν ὅτι ἡ Ένωση Κέντρου, εἶχε, παρουσίασε, καὶ ἀπὸ τὴ «Δειλινὴ» γιὰ νὰ προθοῦν σὲ δηλώσεις πρόθαλε τὶς πιὸ σωστὲς θέσεις στὴν προεκλι- ἀλλ’ εἴτε δὲν ἀνευρέθηκαν εἴτε ἐκοιμοῦντο στὰ µγικὴ ἐκστρατεία. σπίτια τους καὶ εἶχαν δώσει ἐντολὴ νὰ μὴν ἐνου ᾽ «Ὑποχρεώθηκαν νὰ δεχτοῦν ὅτι ἡ θέση γιὰ Χληθοῦν. . ἑνότητα στὸ ἐθνικὸ θέµα καί, γιὰ συνεργασία Ἡ δήλωση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς ᾿Ενώσεως στὸν κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ τοµέα εἶναι ἡ Κέντρου εἶναι ἀκόλουθη: «Ανεξάρτητα ἀπὸ µόνη σωστὴ καὶ σωστικὴ πορεία. Οἱ 6ουλευτι- τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν ἡ Ένωση Κέν- κὲς ἐκλογὲς ἔχουν τελειώσει ἀλλὰ γιὰ τὴν “ΕἙ- τρου εἶναι πιὰ μιὰ ζωντανὴ πραγματικότητα μὲ νωση Κέντρου ὁ ἀγώνας, ἀνένδοτος καὶ ἄνωπο- α. σωστὲς ἀρχὲς καὶ ξεκαθαρισµένες θέσεις καὶ χώρητος, τώρα εἶναι ποὺ ἀρχίζει». Ἰέαὶ ἄλλο 01 ΛΟΓΙΣΤΕΣ σΤῇ Γ.Λ.Π ΚΑΙ σκάνδαλο ' ΕΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΑ ΠΠΣΤΑ ΤΟΥΣ. ΠΑΣΥΛΥ Οἱ ἁρμόδιοι ὄπμόσιοι ὑπάλλπλοι ποὺ ἀσχολοῦνται στὸ οἴκημα τῆς ΠΑΣΥΛΥ καὶ στὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πλπροφοριῶν μὲ τὴν ἔκδοσηι τῶν συγκεντρωτικῶν ἀποτελεσμάτων τῶν Χχθεσινῶν ἑ- κλογῶν ἐγκατέλειφαν σήµερα, γύρω στὶς 7 τὸ πρω]!, τὶς θέσεις τους. οἷς 1 δη, ΤΙΝ ΨΗΦΟΙ ΠΗΡΕ 0 ΛΗΣΥ ὁ Απμοκρατικὸς ὙΣυναγερμὸς ἐξακολουθοῦσε νά προηγεῖτο παγ- Ὅρα 7.30 τὸ πρω ο Ἀναλυτικὰ τὰ συγκεντρωτικὰ ἀποτελέσματα ἔχουν ὡς ἑξῆς: κυπρίως καὶ μετὰ τὴν ἀνακοίνωσπ ΔΗ.ΣΥ 31.290 (33, 196) τῶν τελευταίων ουγκεντρωτικῶν ᾱ- ΑΚΕΛ 97.405 (99, 590): ποτελεσµάτων στὶς 7.30 τὸ πιρωῖ. ΔΗΚΟ 199009 (91 1190). ΕΔΕΚ 7643 | 80996). Συγκεκριµένα ὁ Συναγερμὸς Ε.Κ. 25616 : 97800): προπγεἰο κατὰ 496 περίπου τοῦ Α- ΝΕΔΗΠΑ 9.035 Ιζ 9,15090). ΚΕΛ καὶ 19239 περίπου τοῦ ΔΗΚΟ, ΠΑΜΕ 3.347 ἰ( 3,0596)! Τὸ πρωτοφανές αὐτὸ σκάν δαλο, ποὺ ἔχει προκαλέσει ὄχι µόνο ἔκπληξη ἀλλὰ καὶ ἐρωτηματικὰ στοὺς ξένους δημοσιογράφους, ἆἕγινε μὲ τὴν ἀγοχὴ τοῦ ἁρμόδιου γιά τὶς ἐκλογὲς “Ὑπουργείου Ἐ- σωτερικῶν, ἛἜτσι ἀπὸ τὶς 7.30 τὸ ΡΙΚ σταμάτησε γὰ μεταδίδει συγ- κεντρωτικὰ ἀποτελέσματα, τὴ μετάδοση τῶν ὁποίων θὰ ἐπαναρχίσει --- ὅπως ἀνακοί γωσε --- στὶς ὶ τὸ μεσημέρι. Όμως ἡ διακοπἠἡ αὐτὴ ἐκτὸς ποῦ ὅτι ἀφήνει ἀπληροφόρη- το τὸ λαὸ πάνω στὸ πιὸ φλέ Ὑον θέµα τῆς ἡμέρας γιὰ διά στηµα πέντε ὡρῶν, δυσχεραί νει τὴ δουλειὰ τῶν ξένων δη µοσιογράφων. Τὰ κρατικὰ ὄργανα ποὺ ἆᾱ- τῶν συγκεντρωτικῶν ἀποτε- λεσµάτων εἶναι λογιστές. σΚΤΩΘΙΝΕ ὃ ΠΡΙΕΙΡΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ Τὸ ΠΗΚΟ ἔβγαλε τὸν πρῶτο βουλευτή στήν Πάφο ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΙΑΛΟ ΚΛΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ..ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ μεταφράζονται: ΑΚΕΛ 4.956, ΔΗΣΥ 4773, ΕΔΕΚ 9691, ΕΒ.Κ. 930, ΝΕΔΗ ΠΑ 1349 καὶ ΠΑΜΕ 3.989, Ὁ κ. Παπαδημητρίου ὀναδείχθη- κα θουλευτὴς ἁπὸ τὸν Έφορο Ἑ- κλογῆς Πάφου μὲ θάσπ τὶς πρόὀ- νοιες τοῦ νόµου γιὰ τὰν πρώτη κα- τανοµή, Ἡ Πάφος ἀνέδειξε σήµερα γύρω Ὁτὶς 6.30 τὸ πρωϊΐ τὸν πρῶτο 6ουλευ τὸ τῆς νέας Βουλῆςῃ, Πρόκειται γιὰ τὸν κ. Κυριάκο Παπαδημητρίου τοῦ ΔΗΚΟ ὁ ὁποῖος ἐξδασφάλισε 6530 ψήφους ἐνῶ τὸ ἐκλογικὸ µε- τρο τῆς Πάφου εἶναι 5.955. Τὸ πο- σοστὸ τοῦ ΔΗΚΟ στὴν Πάφο ἀνῆλ- θε σὲ 927,40, ἐἑνῶ τοῦ ΑΚΕἠΛ σὲ 90,81096, τοῦ ΔΗΣΥ 90,0456 τῆς ΕΔΕΚ 413006. τῆς Ε.Κ. 0,967 τῆς ΝΕΔΗ ΠΑ 5,667 καὶ τοῦ ΠΑΜΕ {3,8136. Πὰ τιὸ πάνω ποσοστὰ σὲ φήφους Συνολικὰ οἱ ἐγγεγραμμένοι ὑπι- φοφόροι οτν Πάφο εἶναι 95.245. 'Απ' αὐτοὺς ψήφισαν 94.103 καὶ τὰ ἔγκυρα Ψηφοδέλτια ἧσαν 93.500. ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΊΙΤΟ (δ. πι), Ὁ Ῥαδιοσταθμὸς τοῦ Κουΐτο πρω τεύουσα τοῦ ᾿Ισημερινοῦ, µε- τέδωσε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας Χάΐμερ Ῥόλντος, σχο- τώθηκε µυψὲς σὲ ἀεροπορικὸ δυστύχημα κοντά στὰ σύνορα μὲ τὸ Περοῦ. Ἡ ἴδια πηγἠ ἀνάφερρ ὅτι μαζὶ μὲ τὸν Πρόεδρο σκοτώ- θηκε ἐπίσης ἡ σύζυγός του καὶ ἄλλα πέντε ἄτομα ποὺ τὸ συνόδευᾶν, ᾿Ανάμεσα σ’ αὐτὰ περιλαμθανόταν καὶ ὁ Ὕπουρ γὸς ᾽Αμύνης τοῦ Ἰσημερινοῦ. 0 ΣΕΠΟΣ πηρε 7 ΨΗΦΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΛΛΙ Ὁ ἁἀνεξόρτητος ὑποψήφ.ος κ. Λοΐζος Σέππος στὴ γενέ- τειρά του Δάλι πῆοε 7 ψή- φους. ΤΥΠΟΙΣ: Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΛΤά» σχολοῦνταν μὲ τὴν ἔκδοση : ΕΙΔΗΣΕΙΣ .ΡΕΠΟΡΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 5 Ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι κλιπακώνουν τὶς πιέσεις ΠΙΧΗΡΗΤΗ η ΕΛΛΛΣ ΧΡ ΤΗΣ Ἐπιμένεισταθερὰ στὰΙθμίλια ἡ θέση τῆς Ἑλληνικῆς Κυθερνήσεως στὸ θέµα αὐτὸ είναι καθαρἡ καὶ ἄἅκαμπτη. Καὶ τοῦτο --- πρόσθεσε --- τὸ ἔχει καταστήσει σαφὲς πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Ἐπεξηγώντας γιατὶ ἡ Ἑλ- ληνικὴ Κυδέρνηση παραμέ- γει ἄκαμπτη, ἡ ἴδια πηγἠ τόνισε: (α) Διότι τὰ Ι0 μίλια εἷ- ναι τὸ ἐλάχιστο ὅριο ἄσφα- λείας γιὰ τὴν ἄμυνα τῶν γησιῶν. (β) Διότι εἶναι δεδηλωµέ- γη --- κατ ἐπανάληψη καὶ µεθοδοκότητα -- ἡ ἐπιδίωξη τῆς Αγκυρας νἁ ἀμφισδητεῖ τὸ σημερινὸ καθεστὼς στὸ ἸΑνατολικὸ Αἰγαῖο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔπεση- µαίνετο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ΑΥ κυρα κλιµακώνει τὶς πιόσεις γιὰἁ τά νησιά. ᾿ἙΕκτὸς ἀπὸ τὰ καθημερινά --- καί, άσφα- λῶς, κατευθυνόμενα --- ἐπι- θετικὰ καὶ ἀπειλητικὰ δηµο- σιεύµατα τῶν τουρκικῶν ἔφη µερίδων, εἶναι χαρακτηριστι- κἠ ἐπὶ τοῦ προκειµένου δή- λωση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ τοορκικοῦ ὑπουργείου τῶν Ἓ ξωτερικῶν κ, ᾿Οκτάυ ᾿Ιστσέν. Ὁ Τοῦρκος διπλωμάτης ἔθε σε καὶ πάλι θέµα ἁποστρα- τυκοποιήσεως τῶν τνησιῶν τοῦ ᾿Ανατολικοῦ Αἰγαίου, ἐ- νῶ παράλληλα εἶπε ὅτι «ἡ Αγκυρα προσπαθεῖ νά ἐπι- Ἀύσει τὸ Ἀπρόδθλημα, στά πλαίσια τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου». ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ . Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν κλιµα Κουμένων ἀπείλῶν --- οἱ ὁ- ποῖες, ἄλλωστε, πλαισιώνον- ΤΗΣ τΕ ΙΧ τΣ Ταν” ο μας τς εξ ἑναερίου χώρου µας τῆς αἴ- γιαϊλίτιδας ζώνης --- ἡ ὑὕπο- γράµµιση τῆς ἄκαμπτης στά σεως. τῆς ἑλληνικῆς κωδερνή σεως εἶναι ἐπιδεδλημένη. Ὅπως, ἐξάλλου, εἶναι ἐπι θεθληµένη καὶ ἡ ἄκαμπτη στάση της στὸ θέµα τοῦ ἐξο- πλισμοῦ τῶν νησιῶν, Τὰ νησιὰ θὰ παραμείνουν ἐξοπλισμένα, γιὰ νὰ ἆμων- θοῦν. Δὲν ὑπάρχει --- τονίζε ται --- καμιὰ ἑλληνικὴ κυδέρ νγηση, ἡ ὁποίαᾳα θά δεχθεῖ νἀ τὰ ἀφήσει ἄοπίλα καὶ φοδι- σµένα χάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς τουρκικῆς Στρατιᾶς τοῦ Αἰγσίου καὶ τῆς ἑκατοντά- δας τῶν τουρκικῶν ἀποδατι- κὠῶν σκαφῶν, ποὺ ἀναμένουν στὶς μικρασιατικὲς ἀκτές.... ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΜΠΕΛΦΑΣΤ, (1δ. ὑπ.).-- Ἕνα ἅτομο σκοτώθηκε σή- μερα στὸ Μπέλφαστ κατὰ τὴ διάρκεια συγχρούσεων µετα- ξὺ διωδηλωτῶν καὶ δυνάµεων ἀσφαλείας, Σύμφωνα μὲ ἁἀστυνομικὸ ἐκπρόσωπο, ὁ φονευθεὶς κτυ- πήθηνε ἀπὸ τεθωρακισμένο ὄχημα ποὺ προηγουμένως εἶχε ὑπαστεῖ ἐπίθεση μὲ πέ- τρες - ἀπὸ τοὺς διαδηλωτὲς ται μὲ συνεχεῖς ὠμὲς προ- κἀὶ εἶχε, ὅτως πιστεύεται, Κλήσεις, παραθιάσεις τοῦ μείνει ἐκτὸς ἐλέγχου. Σκάνδαλο 10 ΡΙΗ ΜΕΤΕΦΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ0Υ ΛΗΜΟ ΣΕ ΡΑΡΟ ΤΟΥ κ. ΛΟΡΛΟΥ ΥΠΟ ΤΥΠΟ ΛΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ὁ κ. Κωναταντῖνος Λόρ- δος, τόσο προσωπικά, ὅσο καὶ σάν Πρόεδρος τῆς Μίνη- σης Προσφύγων ᾿᾽Αμμοχώ- στου μὲ τηλεγράφηµά του πρὸς τὸν γενικὸ διςυθυντὴ τοῦ ΡΙΕΧ κ. ᾿᾽Ανδρέα Χριστο- φίδη τὸν καθιστᾶ ἁποκλει- στικἁ ὑπεύθυνο γιὰ τὴν προ- χθεσινἠὴ µετάδοση ἀπὸ ρα- διοφώνου καὶ Λτηλεοράσεως, ἀνακοινώσεως τοῦ κ. ἆΚυ- πριανοῦ ἐπὶ τοῦ θέματος χα- µένων εὐκαιριῶν ἐπιστροφῆς τῆς ᾽Αμμοχώστου, Τονίζει στὸ τηλεγράφημά του ὁ κ. Λόρδος: «Εὰν ἐδικαιονσθο νὰ µε- ταδώσετε τὴν Ἠπροτεραίαν τῶν ἐκλογῶν τοιαύτην κοµ- µατικὴν ἀνακοίνωση, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη στὴν «Ἔλευθε- ροτυπία» τῆς 320ῆς Μαΐου, 1981, σὰν ἀνακοίνωση τοῦ ΛΗΚΟ, τότε ἦσθο καὶ ὑπό- χρεως νὰ µεταδώσετε ΤΟΩΤο- χρόνως καὶ τὸ περιεχόμενο ἰδικῶν µας ἀνακοινώσεων ὡς καὶ τῆς Κίνησης Προσφύγων ᾽Αμμοχώστου ποὺ ἐδημοσιεύ- νθον στὸν τύπο τήν 2ἱ.5. ΣΣυνεργήσατε διὰ τῆς συµ- περιφορᾶς σας αὐτῆς -- ου- γεχίζει τὸ τηλεγράφημα --- στὴν ὑπὸ τοῦ [Προέδρου προ- σωπικὴν ἐκμετάλλευση τοῦ Ἠρατικοῦ ὀργάνου τοῦ ὁποίου προῄστασθε καὶ οὕτω ἐξεθέ- σατε ἀνεπανορθώτως τὴν ᾱ- ξιοπιστίαν του». Καταλήγοντας ὁ κ. Αόρ- δος καλεῖ τὸν κ. Χριστοφίδη γὰ ἐπανορθώσει μὲ τὰ ἑξῆς: «Προτοῦ λάδοιεν ὅλα τὰ ἐνδεικνωόμενα µέτρα ἐναντίον σας τόσον ὡς δημοσίου λει- τουργοῦ, ὅσο καὶ προσω:- κῶς καὶ προτοῦ καταγγεῖλ,- μεν τὴ συμπεριφορά σας σ ὅλα τὰ ἁρμόδια διεθνῆ σώ- µατα, σᾶς καλοῦμεν ὅπως ἐντὸς συντόμου λογικοῦ δια- στήµατος µεταδώσετε ἰδικὴ µας ἀγοακοίνωση ἐπὶ τοῦ θέ- µατος εἰς τὰς ἸΙδίας ἔνπο- μπὰς ποὺ ἐχρησιμοποίησε ὁ κ. Κυπριανρῦ μὲ συνεργασία καὶ ἢ ἀνοχή σας», ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Φ ΑΠΟ ΤΗΝ ἵη ΣΕΛΙΔΑ πρωῦ δὲν εἶχεν ἐκδοθεῖ καμιὰ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Δη µοσίων Ἠληροφοριῶν γιὰ τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῶν ἐ- κλογῶν. ο Πλεϊῖστοι τηλεθεατὲς καὶ ᾱ- κροατὲς τοῦ ραδιοφώγου ἑξέ Φρασαν τηλεφωνικῶς πρὸς τὴν ἐφημερίδα µας παράπονα γιὰ τὴν µεγάλη ταλαιπωρία ποὺ ὑφίστανται, ἕνεκα τῆς ἆ παράδεκτης καθυστέρησης ποὺ παρατηρεῖται στὴν διαλογὴ τῶν ψήφων καὶ τὴ σχετική μετάδοση ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ ραδιόφωνο. ακλοσπμασαν | | | | τοῦ τόπον. θερνήσεως. ΝΑ ΠΑΡΛΙΤΗΒΕΙ Η ΚΥΠΕΡΝΗΣΗ | ΕΙΝΑΙ πρωτοφανὴς ἡ περίπτωση χαταπονήσε- | Ι ὡς ἑνὸς ὀλόκληρου λαοῦ ἀπὸ τὴν ἀνεπάρχεια τοῦ | Ὑπουργείθου ᾿Εσωτερικῶν καὶ τὴν ἀνικανότητα ὁ- λόχληρης τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Προέδρου της. Ἡ ἀνεπάρχεια καὶ ἡ ἀναξιότης ἡ ὁποία ἔχει ἐξορ- γίσει ὁλόκληρο τὸ λαὸ καὶ ἐξέθεσε στὸ ἐξωτεριχὸ ἄαὶ τὸ ἐσωτερικὸ τὸ Εράτος, δίδει τὸ µέγέθος τῆς | πλήβευς ἀνιχανότητας τῶν Κυέερνώντων νὰ ἀντι- μετωπίκευν καὶ τὸ πλέον ἁπλὸν πρόέληµα αὐτοῦ ͵ Τὸ φιάσκο τῆς καταµετρήαεως εἶναι ἐπαρχὴς ᾿ λόγός --- χι αὐτὸ δὰ συνέδαινε σὲ ὁποιοδήποτε πο- λιτισμένο Κράτος ---γιὰ τὴν παραἰτηση τῆς Ἡν- ὍὉ », Χαμαπὶμπ ὁ ὁποῖος εἷ- χε χθὲς τὴν νύχτα συνοµι]ί- ες μὲ τὸν κ. Μπενὶν ἐξακο- λουθεῖ νὰ θρίσκεται στὰ Ἱε- ροσύλυμα, περιμένοντας ἀπὸ τὴ Σαουδικὴη ᾿Αραθία ἀπάν- τηση σὲ πρόταση ποὺ εἶχε ὑ- ποθληθεῖ στη ἙΒπουτὸ πρὶν δυὸ µέρες. Τὸ περιεχόµενο τῆς ποὀτασης δὲν ἔχει ποχα ληφθεῖ, 'Ο. Ἱσραὴλ ἀποκάλυψφε ὅτι τὸν περασμένο μῆνα εἶχε δώ- σει νέα ὑναθεθαίωση στοὺς Χριστιανοὺς ἡγέτες τοῦ Δι- θάνου ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ Ἡ Συρία θά χρησιμοποιοῦσε ἀεροπ]άνα ἐναντίου τῶν δυ- γάµεων τῶν Φαλαγγιτῶν στὸ Λίόανο τύτε ἡ ᾿Ισραηλιτικὴ ἀεφοπορία θὰ ἀνεχάμθανε ὃρά ση γιὰ προάσπιση τῶν ὀδυνά- µεων αὐτῶν, Ἡ ἀποκάλυφη αὐτὴ περιέ- χεται σὲ ἀνακοίνώση ποὺ ἐχ- δόθηκε ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσρωμ κ. Μπεχὶν ἔπειτα ἀπὸ δημοσί ευµα. ἰσραηιτινῆς ἐφημερί- δας ὅτι ὁ κ. Ἀ]πεκὶν εἶχε στεί Χεν σχετιχὴ ἐπιστο]ὴ στὸ» ἡγέ τη τῶν Φαλαγγιτῶν κ. Μπα- σιηρ Τειαμεγὲχ. Ὡστόσο μὲ τὴν ἀγακοίγωση δὲν διαεύ- δεται ἀπερίφράστα ὅτι δύθη- κε Ὑραπτὴ ἐγγύῃηση τοῦ ᾿]σ- ραὴ]. στοὺς Ἠγέτες τῶν ᾧα- λαγγιτῶν. ὙἙκπρύσωπος δὲ τοῦ κ. Μπεμὶν διέψενσε ὅτι ὁ Ἱσραημίτης πρωθυπουργὸς ὃ- πέγραφε τέτοια ἐγγύηση. “Ὁ ἐκπρύσωπος εἶπε ὅτι δὲν ἔχει σημασία μὸ ποιά μορφὴ δύ- βηχε ἡ ἐγγίηση. '“Ὁ ἼἸσραὴ). πρόσθεσε οὐδέποτε ἀπένλεισε τὴν απρύθεση νὰ παράσχει στοὺς Χριστιανοῖὶς τοῦ Διθά- νου. ἀεροπορικὴή κάληψη ὅταν την χρειάκονται. θεθαίωση εἶχε δωθει στὴ” ἡ- γεσία τῶν Φαλαγγιτῶν καί τὸν Αὔγουστο τοῦ 1918. Παρύμοια ᾿Ἱσραηλτικὴ δια ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΤΟΥ 198 ης ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕ Ῥτεγὸς συνεργάτης τοῦ Ἱτα λαιστίνιου Ἠγέτη ὰ. ᾿Αράφατ Σάλαχ Κάλαφ ὀήλωσε σὲ σὺ γέντευξη του πρὸς ἀγγλύφω- ο περιοδικὸ τῆς Βτουτοῦ ὃ- τι ἡ Συρία καὶ ἡ Λιθύη προσ φέρθηκαν νά ἐγκαταστήσουν στὸ Δίθανο ὀίκτυο ἀντιεροπο ρικῶν πυραύλων γιὰ τὴν ἄν- «Ἑνῶ οἳ συνεχιξόµενες ἀναμετρήσεις μεταξὺ τῶν Σύρων στρατιωτῶν στὸ Λίξανο καὶ τῶν τρ, 3 : ι κος, . ολ Χοιστιανῶν φαλαγγιτῶν ἔχουν ἐρημώσει τὴ Βηουτὸ --- ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ κα- τεστραμμµένο κτίριο στὴ φωτογραφία --- δύο μικρὲς Λιβανέξες προσφέρουν Λουλούδια σὲ στρατιῶτες, πίσω ἀπὸ τὰ χαρακώματα. ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟθΕΣΗΙᾷ ΤΟΥ ΙαΡΛΗ ΣΤΟΝ ΧΛΠΠ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 15. Ὑπ..--- Ὁ πρωθυτουργὸς τοῦ Ἱσραήλ κ. Μπε κίν δήλωσε ὅτι δίνει οτὶς ΗΠΑ ἐπιμιρόσθετο χρόνο γιὰ νὰ λύσουν τὴν κρίσπ τῆς χώρας του μεταξὺ τῆς Συρίας σχετικὰ μὲ τὸν Λίδανο καὶ τόνισε ὅτι δὲν θέτει ὁποιαδήποτε χρονικὰ ὅρια. Ὅ ᾿Ισραπλίτις πρω- θυπουργὸς, ἔκανε τὴ δήλωσπ αὐτὴ στὰ Ἱεροσόλυμα ἔπειτα ἀπιὸ ου- νεδρὶα τοῦ ᾿Ισραπλιτικοῦ ᾿Ἠπουργικοῦ Συµθουλίου, σὲ ἀπάντπσπ πρὸς τὶς δπμοσιογραφικὲς πλπροφορίες ὅτι εἶχε δώσει στὸν ᾽Αμερικανὸ ᾱ- πεσταλµενο κ, Χαμτίπ προθεσµία ὡς τὸ τέλος τῆς 6δοµάδας νὰ δρεῖ διπλωματικἡ λύσπ στὴ Συρο - ἰσραπλιτικὴ κρίση. ἀε- τιμετώπιση Ἰσραηλιτικῶν ραοπορικῶν ἐπιθέσεων, Ὁ ἴδιος Παλαιστίιος ἡγὲ τῆς, δή) σε ὅτι καὶ ἡ ἸΑλ- γερία εἶναι ποὀθυµη -ὰ στεί- Ίει ἀεροπορικοὺς πυραύλους στὸ Λίόανο ἂν τοὺς. ζητήσει Ἡ κυθέρνηση. ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ο εὖφενὰ Συνελήτρθησαν μετὰ ἀπὺ μήκη οἱ τρομοκράτες ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΜΑΔΡΙΤΗ '“1δ. πι). - Στὴν Ἱσπανία. ἀντι- τροµοκρατικὴἡ ὁμάδα τῆς ᾿Αστυνομίας εἰσέδαλε γύρω στὰ μεσάνυκτα στὸ κτίριο Τραπέζης στὴ Βαρκελώνπι ὅτου ἔνοπλοι ἐξτρεμιστὲς τῆς δΔε- ξιᾶς κρατοῦσαν σὰν ὁμάρους ἑκατὸν καὶ πλέον ἅτομα καὶ μετὰ ἀπὸ µάχπ κατόρθωσε νὰ οσυλ- λάδει τοὺς ἑνόπλους καὶ νὰ ἀπελευθερώσει τοὺς ὀμήρους, Ὅπως δήλωσε ὁ Ύπους- γὸς 'Ἡσωτερικῶν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐνόπλους σκοτώθηκε αἱ ἄλιος τραυματίσττγε, Οἱ ἔνοπλοι, ποὺ δὲν ἀνη- πουν στὶς ἔνοπλες δυνάμεις, κατέλαθαν τὴ Ἰράπεζα τυὸ Σ ἀθόατο τὸ ποωῦ σι) αμθά- γοντας σᾶν ὁμήρους 300. πε- οἴτου ἄτομα, Οἱ ἔνοπ]οι ἆᾱ- πείλησαν νὰ τοὺς ἐκτε]έσουν (ἀνατινάκοντας καὶ τὸ κτίριο τῆς Ἐράτεζας) ἂν δὲν ὅπε- λευθερώγονταν τέσσερις στρα τίωτικοὶ πρωτεργάτες τοῦ ἆᾱ- ποτύχοντος πραξικοπήματος στη Μαδρίτη τῆς ὅδης Φε- ραυαρίυ, Ἀ]εταξὺ αὐτῶν, εἶναι καὶ ὁ ποωταγώνιατῆς τῆς καταλή- χρεως πῆς ἱσπανικῆς Βουλῆς συνταγματάρχης Τεχέρο καὶ ὃ ατρατηνὸς Έόρρες Ῥόχας, ποὺ θὰ «κατέθαγε τὰ τάνκσ» ἀπὸ τὴ Βαρκελώνη στη Μά-: δρίτη. ὍὉ ΜΠπμοκρατικὸς Συναγερ- μὸς ἀνεκηρύχθη πρῶτο κόμμα στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς ᾽αμ- μοχώστου μὲ σπμαντικἡ δια- φορὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο ΑΚΕΛ. Συγκεκριµένα ὁ ἄΔΗ.ΣΥ ἑ- ξασφάλισε τὸ 45,360ᾳ πῶν ψή- 6ἱ5 καὶ ΠΒΜΕ: 395 ψήφους, Ὥρρα 9.70 τὸ πρωῖ ΠΡΩΤΟΚΟΝΜΛ ΟΛΗΣΥ ΣΤΗΝ ΑΝΜΟΧΩΣΤΟ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΚΟ φων, τὸ ΑΚΕΛ 36) περίπου καὶ τὸ ΔΗ.ΚΟ 1306. Θεωρεῖται θ6έθαιο ὅτι ἡ ἆ- ναλογία αὐτὴ θὰ διατηρπθεῖ καὶ μετὰ τὴ διαλογὴ τῶν φῃ- φοδελτίων τῶν ἐκτοπισμένων. ΠΡΟΗΓΕΙΤΛΙ ΚΛΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ὃ ΔΒημοκρατικὸς Συναγερμὸς προηγεῖται καὶ στὴ Πευκω- σία. Επὶ 24.474 καταµετρπθέντων ψήφων ππρε 8.385 ψήφους, ἔναντι 6.328 τοῦ ΑΚΕΛ καὶ 4.574 τοῦ ΔΗΚΟ, ᾿Ακολουθεῖ ἡ ΕΔΕΚ μὲ 9.757, ἡ Ε.Κ μὲ 1.086, ἡ ΝΕδΗΠΑ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 12p
33% ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΠΗΡΕ ΤΟ ΔΗΣΥ 12p
ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ Ο ΔΗΣΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 12p
Το ΔΗΚΟ έβγαλε τον πρώτο βουλευτή στην Πάφο 12p
ΤΟ ΡΙΚ ΜΕΤΕΔΩΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ κ. ΛΟΡΔΟΥ 12p
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΑ ΠΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ Γ.Δ.Π. ΚΑΙ ΠΑΣΥΔΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 12p
«ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ» ΤΟ ΠΡΩΪ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 12p
Η Κύπρος θα συμμετάσχει στους Παγκοσμίους Τζούντο 11p
ΕΝΑ Ασωμάτου Πρωταθλήτρια του Δ' ομίλου και Κυπελλούχους Αθλητισμός 11p
Η Εθνική Μπάσκετ πήγε χθες στην Μπρατισλάβα 10p
Το ΑΚΕΛ αποκαλύπτεται μόνο του Η Ομόνοια ελέγχεται από το κόμμα 10p
η γυναίκα του σήμερα 8p
ΟΔΟΣ ΡΗΓΑΙΝΗΣ 7p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 5p
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 5p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 5p
ΜΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Πολιτική#Πολιτισμός 3p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 2p
Απαράδεκτη καθυστέρηση στη διαλογή των ψήφων 1,12p
Δεν δύνανται να κυβερνούν ο κ. Κυπριανού και το ΔΗ.ΚΟ 1p
Η κυβέρνηση παραδέχεται ανικανόητα 1p
ΒΑΔΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ Ο ΔΗΣΥ Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p