Σελίδα 3 εκδηήώσειν ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μεθαύριο Πέμπτη, Τέρενς Ράτιγκαν κυρίες τοῦ ποὺ ἀποδίδυυν οἱ 28 Μαΐου, τὸ Συμβούλιο παρονσιάξει στὶς 8 μ.μ. τὴν φαρσοκωθωδία «Ἡ µπαντοµίμα ἰ Αντζελα Ἡ οεττανικὀ ου». Τζούλι τοῦ ἆρλεκ Αλωνεύτη, Φλάονερ. Ε ολὲττ ᾿]ωαννίδον, καὶ οἱ κ.κ. Ἠαϊκ Τόμς, Νταίηθιντ ΠΜάρλερ, Νταίηθιν Χάμφρεὺς, Ῥότρερ Γουά- εντ. Γκάου Ἰπὲρντ καὶ Τμ Δούῖς. ΠΡΟΒΟΛΕΣ 9 Τὴν ἹΠαρασκεὴ 286 ἩἨαῖου τὸ ᾿Ινοτιτοῦτο 1μαΐτε ποοξάλλει τὴν ταινία τοῦ ΕΒὶρ «ΨΝάθαν ὁ οοφός». Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀσπρόμαυρη ταινία παραγωγῆς 1967 ἡ ὅποία συνοδεύεται ἀπὸ ἀγγλικοὺς ὑποτίτλους. 'Ἡ αουδολὴ ἀρχίξει στὶς ὃ µιμ. ϐ «Την ᾿Αφρικανὴ Ἀασίλισσα» τοῦ Τξζὼν Χιοῦ- σον προβάλλει τὴν Παρασκενὴ 38 ἸΜαΐον στὶς 7.80 Γ-μ. τὸ ᾽Αμερικανικὸ «Κέντρο. Χάμφρεύ Μπόγκαρτ Πρωταγωνιστοῦν οἱ Ίγκρινε Μπέργκμα». μαὶ ἡ Τὸ ἔφ)2 θασίζέται σὲ μιὰ γνωστὴ ἰστορία τοῦ Φό- ρ/στερ, ποὺ μιλᾶ γιὰ ἔνα καπετάνιο καὶ μιὰ φιλάρεσκη Σεροντοµόρή πιοὺ γίνόνται ἤρωες, καὶ ἐραστές, κατὰ τὴ ἀιόρκεια μ'ᾶς ἐπωιψόννης διαφνγής µέσω ἑνὸς Λοτα- Ρεῦ. ΠΛΙΛΙΚΑ ΦΙΛΜΣ Αὖριο Τετάρτη 37 τοῦ Μάη τὸ Σόθιετικὸ Πολι- τισιικὸ Κέντρο προξάλλει στὶς 6 μ.μ. ταινίες γιὰ παι- διά, συνολι.ῆς διάρκειας 16 Αλεπτῶν. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΖΩ0ΤΡΟΦΕΣ ΚΛΙ ΑΠΌ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ Τρὶν ἀπὸ μερικἀ χούνια Ἡ Μπρίτις Π]ετρύλουμ κχατέπ).η Ἑε τὸν ἐπιστημογικὸ κόσμο παράγοντας μία ζωοτροφὴ ἆ- πὺὸ τὰ νπρώδη µέρη τοῦ ε- τρελαίου. Τώρα οὗ ἨἩοεττανι- χὲς Χημικὲς Βιομηχανίες ἐγ- χαινίασαν ἕνα τεράστιο }γέο ἐρ)όδτάσιο οτὴ Ἡρεττάχγίο ποὺ θά κατασκευάζει µία Τρο «ἡ γιὰ ζῶα ἀπὸ μεθάνιο. Καὶ στὶς δύο περιχτώσεις Ἡ Ίρο- φἠ παράγεται ἀπὸ µία ὁρι- γτὴ ἢ ἀνόργανη πηγη. Αὐτὸ ποὺ ουμδαίνει εἶναι τὸ ἑξῆς: ὑρισμένα θαχτηρίδια τοέφυν- ται ἀπὸ ἀνόργανες οὐσίε-. Τὰ θακτηρίδια ἀποτελοῦνται ἀπὸ ὀογανικὲς Κωλῖαγὲς χημικές οὐσίες, καὶ 6) αὐτὲς περιλαμ» θάνόνται πρωτεΐνες, ποὺ εἶναι { σπουδαιότερη τουφῃ γιὰ ὅ. λα τὰ ἕῶα. στε αὐτὸ ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶναι νά θροῦμε κατάλληλα θἀχτηοίδια ποὺ πολλωπλασιάξονχαν οὲ ᾱ- αἰθανους ἀροιθιιοὺς, νὰ ὃδηµι- ουογήοσυμε τὸ σωστὸ περι θάλλον ὥότε αὐτὰ νὰ πολλα: π)ασιάζονται συνεχῶς, καὶ ἵ- στερα νὰ τὰ θγάλουμε καὶ νὰ τὰ Ἑεράνουμε. Τά θαχτηθίδια ξερά «καὶ γεκρά”-- σχηματίζουν µία ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Αν δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ «εἰκαστικὸ γεγονὸς τῆς χοονιᾶς», ἐμεῖς ἀαρώτιόμα στε τὶ ἄλλο θὰ µμποθοῦσε νὰ εἶναι. Μιλάμε, δέδαια, γιά τὴν ἔχθεση μὲ τὰ 00 ἄ γωωστα ἔθγα (πίνα χες, γλυπτά, σχέδια) τοῦ Μάμπλο Πικασσὀ, ποὺ ὕστει ϱά ἀπὸ ἄδεια τῆς κλήθονό- μου ἐγγονῆς Του παρὀυσιά- Κοντά τώρα οτή Ἀεγεῖία, στὸ Παλάτνο Γχράτοι: Τὰ ἔργα αὐτὰ ὁ δημιουρ αὖς τους τά κοατοῦσε «μυ- στικᾶ» οξως καὶ θγαίνουν γιά πρώτη φορὰ στὸ Κι ἀγοῦ ἐπιδειχτοῦν στὴ ἘῬενετία χαὶ «γατόπιν οστῆ Φραγκφούρτη, τὸ ἨΜόναχο, τὴν Κολωνία καὶ τὴ Ζυρί- χν, θὰ Ξανακλειστοῦν οστά θησαυροφυλάκια τῆς οἰκογέ νειας Πιμάσσο. Αὲεν κάνουε τουριστινὸ απράκτοφα, πρὸς θεοῖῦ, ᾿ΑΙ- λὰ δὲ νοµίσετε Ἅνὶ ἐσεῖς πὼς εἶναι τώφα μιὰ θαυμά σια ἐποχὴ γιὰ ἕνα ταξίδι ατῆν πανέµορφή Βενετία ἸἨμεῖς τὸ νοµίζοιµε σίγου- θάννον (ἄλλωστε αὐτὸς εἷ-, νάν καὶ ὁ τίτλος τῆς ἐκθέ- τώρα: φῶς.) «ὐιομάξα» μὲ καλὸ περιεχόµε χο σὲ ποωτείγες. Όλα αὐτὰ φαΐχοντάι ἁπλά ἀλλὰ στὴν πραγµατικότηία δὲν εἶναι, Οἱ ἔρευνες καὶ ἡ ἀγάπτ- Έη οτοίχισαν γύρω στὰ 14 ἔκι λιο. Ἱρόσφατα οἱ Βθετ- ταγικὲς Χημικὲς Βιομηχαυί- ε6 ἀσχολήθηχάν μὲ τὴν Ύενε πυὴ μηχανικὴ καὶ πέτυχαν νὰ ἀναπτίδον) νέα γένη ὀκτιν ιδίων πολὺ ἱκάνότερωγ οτἡν πἀραγωγὴ αποοθτεϊνῶνγ. Αὐτὰ δὲν αθησιμοπθιοῦνται ἀκόμι γιὰ παραγώγὴ πθωτεϊνῶν σὲ μεγάλη κλίμακα. Οἱ Ἰῶώοτρυ: φὲς ἔχουν συνήθως σά δάση τὰ φάρια ἢ πἡ σόγια. Τὸ νέο προϊόν τῶν Βρετιανικῶν Χηπ' μικῶν Βιομηχατιῶχ, Λοῦ ὀγο µάσεται Πφουτήν, πεοιέχει δι Λλάσια ποδότητα Ἀθωτεϊνών ὁνν ὅα ἡ σόγια. 'Ἡ Ποουεὴν στοιχίξεν 500 λιο. ὁ τόννας, δηλαδὴ δύο φορὲς περύτου περιοδότερο ἀπὸ ΤΝ ζωοτρῦ φἠ μὲ σόγια, ἐπειδὴ ὅμως: πε θιέχει διπλάσια Ποσότηδα πρωτεϊνῶν ἡ χοηθιμοποίησή της δὲν στοιχίζεν περισσότε- ϱ6, Τὸ γέο ἐθγοδίάδιο ἔχει ἱκαγότηϊά ἐτήσιας παραγωγῆς περίπου δ0.000 τόγγ., καὶ σχετωἡ τεχνολογία μποθεὶ νά παραχωφηθεῖ ὕστερα ἀπὸ ᾱ- δεια καὶ σὲ ἄλλους κατασκενα στὲς, Όταν ἀθχίσονν γά ποη σιμοποιούνται τὰ θελτωμένα θακτηορίδια θά εἶναι ἡ ποώτη φορὰ ποὺ ἡ γεγετικὴ µηχανι: κὴ θὰ χοησιμοποιηθεὶ σὲ Όιο- ᾿ μηχανικὴ κλίµάκα, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΑΝ ΤΑΝΝΑ Αέν δαίνουν μόνὸ στὴ μικρὴ η ἐπικίνόυνα πράγματα σιὀν Ρόμπερτ Γιούρι τὸν Υγδητευτικὸ πρωταγωνιστὴ τῆς Ίῆλεο- πτικῆς σειρᾶς «Λὰς Βέγ- κας», Τίς προάλλες κατὰ τὸ γύρισμα ἑνὸς ἐπενοσδίου τῆς δενρᾶς ποὺ τὸν ἕἔκάνε διάσηµο, κάποιος τεχνικός, ἀστειευόμεγος, τὸγ ἔσπρω- ἒε ἁπότομα καὶ τὸν ἔριξε στὸ νερὸ τῆς πισίνας. Τὸ πέσιμο ἦταν πολὺ ἄσχημο παὶ τὸ κεφάλι τοῦ Γιούριχ χτύπησε στὸ τσιμέντο. “Ὁ- λοι οἱ παριστάµενοι καῖα- τοόµαξαν καὶ ὁ Ὥτεχνικὸς ποὺ θέλησε νὰ κάγει αὐτὸ τὸ τόσο ἐπικάνθυνο ἁἀστεῖο, µόγο ποὺ δὲν ἔδαλε τὰ κλάματα. Αλλά, ὁ Γιού- ριχ ὀγῆχε ἀπὸ τὸ γερὸ χω- τὶς τὴν παραμικρὴ Ύραν- τζουγιά. παντρεύὐτήκαν Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ ΙΦ8] παππιοσαακαανοακαμανασανυ νολάκωιροαωλοσαασιαπιωμααίαπον οιναποσωραιοικαμιαιννααμάωσαιλαννκανονα ναππβοιαιοαταϊο --κασονταμοτανος πα απών βαν ο -------- ο, ο ο Τρ -----ννὃνὃν.ν ν6νρµμρ.ρ.ρ»”.»”56 ”6ὐ60ρµρμυμμυὺυ- Τοῦ Σταύρου Σταύρου αρ. α-ααιαοιπασικσακκκασωοκσκπιαικκπκαπωὐπα σας Γράφω καὶ πονῶ. Τὰ πι- σοὰ καὶ ἀληομόνηταί Σὲ τοῦτο τὸ χαρτί γοάφω ὅσιι μπορῶ νά θυπθῶ, ποὺ τό: σα ἀγάπήσα προτοῦ μοῦ τύ ατέρήσουν. Όλα ἐχετα τὰ ὡραία, τὰ ὑπέροχά, τὰ, τιά- γευτωὰ, τὰ, θεσπέσια τῇ] ΗΠαρδαλὲς νότες, µεταρσι- ὠμέόγες ὧρες, ἐφιαλτυκὲς πε ρυοτάσεις! Ίλς κοιτῶ καὶ μὲ κόιτοῦγε, ἐνῶ µέσα στὰ ὑμρά μον μάτια τρέμοπαί- ὅσον οἱ παραστάσεις: ᾿Εδὼ ἕνα τοπίο, ἐχεῖ μιά λαθομιις τιὰ, ἀλλοῦ ἡ ὕπουλη φοῦε- ρα χουιµένη σὲ πηκτὺ σχο τάδι, Οῤλὲς ἀπὸ τοαχειὲς προσπάθειε:, ἀπὸ κουρδέµυ τα καὶ θεθηλώσεις. Πληγὲς ἀπὸ συμπλέγμωα πικρίας καὶ μόχθου. ᾿Απὸ ἀνατάσεις ἀπογοήτεύδεις, ἑγκαθτεθη- σεις κά ἀγῶγες σκληφοὺς. ΜΤΩ Ἐδῆ. ΚΙΝ ΠΕΡΑ το ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΝΗ ΘΗΚΑΙ Πάθέλαση ὀνείδων ἁπὴὺ ἀνατολὲς καὶ θεαιότητε: ἑλλίδων ποὺ δὲ μπορεί πις οὰ ο πραγματωθοῦν. Για- τὶ στὶς καρδιὲς ποὺ αιστεί- ρυν, αὐτὴ ἡ ύπόθεση θὰ πα ααμείνει στητὴ χι’ ἀλύνι: οτυ, δασμένη ο) ἕνα πάλε: ων παῦ κανένσς δὲν τὸ ὁ: χει ἐπιθάλει ἀλλὰ ποὺ πη: δάει αὐτοδύναμο καὶ χλοί- χο ἀπὸ πὼν ἀνφατάθλητη πηνὴ τῆς ὑμηλῆς τοῦ ἄν Βοώπον. απγευματικότπτας ! ΘΛΑΑΣ ΣΟΦΙΛΗΤΙΙ ΜΟΥ ΤΗ, ΤΑΥΚΕΙΑ Χο ΡΑ ΚΥΠΡΟΣ! Ἡ ΄Ίστο- ρία πατᾶ τὺ στῆθος σου τύ πο καταθλιπτικἁ... Θυμοῦμαω πρὶν ἑφτὰ χρό- στ έννν Εκεῖνος ὃ »άμπὸς τῆς ]εοωφιᾶς καὶ τοῦ Μόρφου γαὶ τῆς Κερύνειας, Ἀθχει- λιάμένος ἀπὸ τὸ γέλιο τῶν λονλαθδιῶν. ΤΑ ΝΟΡΦΟ- ΑΑΧΤΤΑΛ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑ- ΛΑΚΤΥΛΟΊΎ ὀρθὰ στὸ φὸγ το τοῦ ὀρίκοντα, ὁλοκέντη- τα στὰ χρώματα τῆς «ὗσης. ο ΚκΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΟ Α- ΝΡΟΙΓΙΑΛΙ!Ι Τὰ μαγεία πὶς φύσης ποὺ ἁγέτελλε μά σα ἀπὺ τὴ νηγεµία καθὼς τὺ γαλάχιο κύμα χαΐδευε ᾱ- παλὰ τὺ πέτρινο τῆς Κερί γειας τὸ Κάστρο! Τὸ μικρὺ της λµιανάχν μὲ τὸ φιλάξε- ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ πόσα, ΟὈργωμένα, τε ἀνά- πη, ωτισμένα μὲ στοργὴ γιὰ ἰδυώτα. καὶ νο αμα μπὸ τὶς δικὲς μάς οἶτες, ΚΑΝΜΙΙΟΙ ΝΑΙ 111. ΕΟΟ ΔΙΑ Μο Τσ ΕΥΩ ΛΙΕΣ. ἀπὸ τὰ νυφικά ατρώ µατα τῶν λεπονανθῶν. Χσώ µωτα οιζοπράσινα ναὶ πλαῦσια ἀνάιεσι στὶς οἱ: λάδες γαὶ ατὰ θυὐγοτόπια, ΕΣ χό πλωιόστόωτά κι ὁ φά- οος ἀπέναντι ποὺ ἐρωτοτρυ ποᾶσε μὲ τὴ γάλανομάτα θάλασσα... Οἱ ΕΤΩΛΙΕΣ ΤΗΣ Α- ΝΟΙΞΗΣ ΔΕ 5 ΑΦΗ- ΝΑΝ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΙΗΙΣ ΦδΗἨ ΛΑΠΗΘΟ/ Καὶ στο Μόρφου Κάὶ στὸν Καθαδᾶ, Χωριὰ καὶ πόλεις τουγιρηδµένες μὲ χθυσθλέ: μονά ναὶ αεριδόλια πάρκο: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΑΣΠΗ ΤΗΣ ΧΑΔΕΊΚΑΣ ΚΑΙ 1ἨΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ. Ἰ γεῖνα τὰ δάση τὰ ψηλά καὶ ἴσια µέχοι τὺν οὐρανὺ ποὺ τρίζουν ἀπὸ τὸν κονστά)ι γο θόλο ποὺ σηκώνουν στὶς χυρφὲ- τους. χει ἡ αἰώ- για δοροιὰ! Οἱ θούσε: γαὶ τὰ, χεφαλόὀύρυσα, ᾿Εκεῖ τος χο γερὰ καὶ τοαγανδοῦν ρεματιές, ὕταν κάτω ὁ χμ αυς χωίνετια κά Ἰδρώνει. ὝὍταν κάτω ϱ ΧΡΥΣΑ: ΜΕΝΟΣ ΚΑΝΜΙΟ Σ ΤΙΣ ΜΑΝΑΣ ΜΕΟΣΑΡΙΑΣ ἂν μέσα. στο (εστο τι εγγίκει 5 ευτερυς του. χαμόγειο το τοις Ίλιο, ΕΥΛΟΤΡΙΑ ΘΕΟΥ κα χαΜΟΓΙΑΟ ΗΤΑΝ ο Το Ποστ Τὰ χωρα, οἳ πύλειςν οἱ χάµαποι θάναι. οἱ δάσκαλοι μου! Μέσα στὰ σκλαθωμέ- γα. θουγοτόπια σα τὸ ἆτε- Ἱείωτο ἀκοσγιάλν θὰ σερι γίσει κάθε τόσο ἡ σκέψη αἱ χιάλωτη! Τό αἶμα µου θά ρέει µέσα στὴ χουσὴ φκέ- θα, ποὺ τὴ θοέφουν τὰ ὁ: ράματα ναὶ ἡ ὀοθὴ αρίση: ἡλέσα στὰ θρεγμένα μάτια µοῦ, θά κάθανταν ἀγίνητες γιὰ πάντα, οἱ κιγηιατογθς ϱικὲς ταινίες ἀπὸ τὰ θάσα: γα τοῦ παιδεμένου χαρα Ἠβὶ ὃς μοτοοινῆς τοῦ γῆς: ΠΠ ΜΕΡΑ ΘΥΜΗΘΙΙ- ΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΙΡΑΊΙΙ Θνμήθηκα πως πάσα ζωὴ πρέπει νὰ µάχε: ταις ἡ πάσα ζω γά ἐκτελεῖ ται γαὶ παραδοµένγη γα κά Σήμερα θυμήθηκα ὐγ πως καὶ κάθε Ἰετὺὸ ποὺ σπρώχνει τοὺς δείχτες τοῦ γόνου. Σ ἂν ποιὰ ὕμως γή πρὠτοθυνηθών ἀπὸ τά μαχαί ποὺ λύγχνσαν τὴ Υἢ ρια 3 μου! Σάν ποιά γὰ πρωτο θυμηθῶ γλωσσίδια ποῦ. πό: γω καὶ νὰ τὰ θάλωο νά κτν πήσαν Ἀυπητερὲς καμπάνες πιά, ν’ ἀγούσεν ἡ οἰκουμένή τὴν ἀτελείωτη Μεγάλη Πα : ραόχευὴ τῆς σταυφωμµένης Ι χώθας µου! Θἡ τουπήσω στ΄ µου τὰ ὕσα ἀγώπησα καὶ ]άτρεψα, τὰ ὅσα γγώρισα χι’. ἔκησα, τὰ τρομεθάν ᾖ ἁλησμόνητα, τὰ θεσπέσια..- μχσι, ποὺ γάμαι οἰγουρός. πώς ποτὲ µου δὲ θά λησμο γησωτ{ σιὴν χαφδιὰ ΜΕ «ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» ΠΕΤΛΕΙ ΤΩΡΑ Σε ΝΕΟΥΣ ΡΟΛΟΙΣ Ἡ Ντομινίκ 3 νίκησε πιὰ τὰ δειλίατης Στὴν καινούργια ταινία τοῦ Μπενουὰ Ζακὸ «Τὰ φτερὰ τοῦ πόριστοριοῦ» ἡ Ντομινὶκ Σαν πά, ἑρμηνεύει ἕνα ρόλο πολὺ διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχε ὡς τώρα δεχτει Τὰ ρό λθ μιᾶς τυχοδιώκτισσας καὶ κυνικῆς πόρνης: πολυτελείας, ποὺ μὲ ἕνα ἁπλὸ ὅσο καὶ µακι. οθελικὸ σχέδιο πασχίζει νὰ πλουτίσει,΄ Βάζοντας στὸ χέ- ῥι τὴν κολοσσιαία περιουσία μιᾶς ἄρρωστης κοπέλλας ποὺ τυχαία γνωρίζει στὴ Βενετία. - 'Ἡ Κατρὶν, λέει γιὰ τὸ ρόλο της ἡ Ντομιν]κ, εἶναι μιὰ προσωπικότητα γὀητεντικὴ, δε αλίστρια καὶ μαζὶ κυνικὴ θὰ διαλύσει τὶς αὐταπάτες ὅδων δὲ µένα θλέπουν ἀκόμα τὴ «γλυκιά γυνᾶίκο» τῶν ταινιών τοῦ Μηρεσδὀν. Αὐτὴ εἶνάι μιὰ φάση ποὺ. Πέῥόσε- πιά. ᾽Απὸ τὴν ἐποχὴ.- ἐκείνη μὲ παρέλες- κ βιαῤολίαι,. «Ἔνιωθα ἁἀποκομμένη µέσα σ᾿ ἕνα παρελ θὸν, σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα “Ιοὺ δὲν μοῦ ταίριαζε πιά. Τώρα ζῶ στὸ παρὸν, στὸ σήμέρα, μὲ ρα τὴ µέρα. Κέρδισε µέσα µου ἡ ἠθοποιὸς. Δὲν φθδᾶμαι πιὰ νὰ ἐἑνργήσω, νὰ παίξω ἢ νὰ μὴν παίξω, Μὲ τοὺς ἀνθρώ- πονς καὶ τὰ πράγματα θέλω νὰ ἔχω σχέσεις πιὸ ὄμορφες, πιὸ ἄμεδες. Δέν ϐθ) ἀφήσω πο αὲ πιὰ νὰ μὲ παγιδέφουν σὲ διφορούµενα αἰσθητικά δχήμα τα. Στό πλατὼ, ζητῷ νὰ κατα λάδω κἀλὰ αὐτὸ ποὺ ΄ πρέπει νὰ κάνω, Υιατὶ ἑέρώ' ἠὼς' στην: ὀθόνη ὁ ἑρμηνωηὴς πὲρνᾶ στὴν πρώτη γρόμμὴ καὶ πὼς ἡ κριτικὴ εἶναι συνήθως ἀνελέ ητη. : Τὸ διαδύγιο τής ἀπὸ Ὥτὸν Φριντερὶκ εἶναι ἀκόμά πἨρόσφα το, Ἡ Ντομινὶκ, μένει τώρα σ) ἕνα σνμπαθητικὸ μικρὸ δια µέρισμα μὲ τὸ γιό της Γιὰν 9 ἐτῶν. ᾽᾿Απὸ τὸ παράθυρο της, µεγολάπρέπη ἡ θέά τῆς ἐκκλη σίας τοῦ Αγίου Σουλπικίου. κείνη ἀγνακτεύει. μ’ «ἕνα φλι τζάνι τσάϊ στὸ χέρι: «ο σωςικαὶ κά μοῦ λείπει ἡ φιλοθόξία, λέει, ἀλλὰ πόνω ἀπ᾿ ὅλα πιστεύα, πὼς δὲν πρέ πει κανένας νὰ διάζει τὸ πε- πρώμένο τον. [Ἠρυμένω τὰ πράγματα νᾶρθουν ἀπὸ μόνα πους. Πιστεύ στὰ θάὐματά. Στὰ θαύματα ποὺ λέγονται Μπρεθσόν., Ντὲ Σίκα, Μπερ- τολούήσι Ἡ Μπολονίνι. Στὴν πραγματικότητα, παίρνω πο λὺ στὰ σοδαρὰ αὐτὸ ποὺ κόνω καὶ θέλω νὰ τὸ Κάνω μὲ κάθε Εἱλικρίνεια κι πάρχει ἕνα µεγάλο κομμάτι τοῦ ἑαυτδῦ μον. Εἶμαι ἀκρι θῶς τὸ ἀντίθετο τοῦ Καμποτί νου: δὲν μ ἀρέσει νὰ έἐξαπα τῶ, Δὲν ξέρω νὰ λέω ψέματα γάζετοι χε δεῖ οὔτε κἀν τὶς δυὸ προη ὅσο μπορῶ κα. Ἀὂτερα,, Στοὺς ρόλους µου ὃ- καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ὑποφέ- ὌἨρεμη, σίγουρη ἀἄποφασι- στικὴ κι ἐλεύθερῃ στὰ 30 της ἡ Ντομινὶκ Σαντᾶ ὅπως ἡ ἴδια λέει, ξέρει ποιὰ εἶναι, ξέρει τὶ Εέλει νὰ κάνει παρυχφρήσεις : --Εἶμαι ἐλεύθθρη κι εὖτωχι σμµένη. Ὅτον παντρεύτηκα τὸν Φῤέν τερικ, δὲν τὰ πήγαινα καθό- λαυ καλὰ μὲ τὸν ἑανυτό µου, ἤ µουν τυφλή... Τὸ διαζύγιο {- τον ὀδυνηρὸ ἀλλὰ εὐεργετικὸ. Ἔφνγα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ πολώριο, ἐφιολτικὸ δυεµέρισμα στὸν 7ο Τομέα, ἐκεῖ ποὺ τὴν πρώτη µέρα ἔνιωσα ξένη κοὶ µένω μὲ τὸ παιδὶ µου, οἱ δυὀ µας καὶ ὁ γάτός µου ὁ ᾿Ἐε- τὲρ, ἐδῶ στὴν πλατεία τοῦ 'Α γίον Σουλπικίου... Μὲ τὸν Μπενουὰ Τακὸ συνερ πρώτη φορὰ, Δὲν εἶ γούµενες τοινίες του ὅτὰν δέ χτηκε τὸ ρόλο ποὺ πῆς πρότει νε, - Τοῦ ἔδειξα ἐμπίοτοσύνη καὶ δὲν τὸ µετάνιώσα. Δὲν δουν λεύω παρὰ µόνο μὲ τοὺς ἆν θρώπους ποὺ ἁγαπῶ.., Ἔγῃ καλὺ σενήριο περιμένει ὁ Πελὲ! Σι Γαλλία θρέθηκε τὴν ἑθδομάδα ποὺ πέρασε ὁ Πελέ. Ποὺ πάντα συγκινεῖ, πάντα τέρπει Χαὶ πάντα συγκεντρώνει πά- γω του τοὺς πρθδολεῖς τῆς δημοσιότητας. σὰν πρεσθευτὴς καλῆς θελήσεως του, κι ἄλλοτε σὰν ξεναγὸς τον, κι ἄλλοτε σὰν ξεναγὸς στὸ παρναθαλι τοῦ ΕΡἰο... ἀναξήτησαν γιὰ συνέντευξη οἱ συνεργάτες τῆς γαλλιῆς «Λιμπερασιὸν κι ἀπ τό.ων μεταφέρονμε Είπε ὁ ἄσσος τοῦ ποδοσφαίρου, αλλὰ καὶ τῆς ὑπεκφυγῆς ὅπως ἀποδείχτη- Αλλοτε στενὸ µμαρκάρισµα, φάσεις. ποδόσφαιρο. 1ὸν μου... Ν. μερικὲς κε: «Μοῦ ἀρέσει πο» ἡ σάµπα ἀλλὰ λα: τρεύω μαὶ τὴ μουσικἠἡ «ρέγκε»... Οχι. δὲν συγκιήθηκα πάρα πολὺ τὸ θάνατο τοῦ ἸΗπμπ ἨΜάρλεύ.. Δ4ὲν ἤξερα... Είχαμε συναντηθεῖ κάποτε, σὲ ζει τὴν κόντρα του χα: συγκινήθήηκα πᾶρα πολύ... αὐτὸν τὸν γνώριζα. τηση μὲ τὴ «Σάντος», συνέχισε «Έμαθα πὼς ὁ ἹἩΜπὸμα Ἰἡάρλεύ ἔπαιξε ξέρεις στὸν κόσµο. Γιὰ τὶς φτωχὲς χῶθες εἶναι ἀκόμα πιὸ σπουδαῖο. τὴ Νέα Υόρκη γνώ ρισα πολλὲς θεντέτες τῆς μµουσικῆς καὶ τοῦ σινεμά. Ὁ Τζὼν έννον ἦταν πολὺ φίλος Σταµατάει γιὰ ἕνα λεπτὸ ἐἔτοιμά: εἶναι τὸ πρῶεο σπὸρ «Όταν πέθανε Βαθιά, γιατὶ ᾿Εγὼ αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγχη νὰ γνω- είζω ἀνθρώπονς νὰ τοὺς ἀγγίζω.... Ἔδο- λη ἤπειρο, εἴχαμε πάρει διαφορετικἀ ἀε' ροσιλάνα”. Κι ἀφοῦ ἔριξε γύρω του ἁμήχανή µα- τιά, ὁ παλαίμαχος τῶν γηπέδων», ποὺ ὅλα τὰ σκέπτεται κι ὅλα τὰ µετράει σὲ συνάρ: κααολλκκασννιω-αν γιὰ µμολογεῖται καὶ τὶς φιλοδοξίες ποὺ ἔχει γιὰ τὸ» τὸν κινηματογράφο: «Περιμένω νὰ μοῦ ᾱλ- προτείνουν κανένα καλὸ σενάριὀ», λέει. «Οχι μονάχα γιὰ ρόλους ποδοσφαιριστή. σεοδε. Ὅλα τὰ πράγματα μ᾿ ἀβέσει νἀ τὰ κάνω πάντα τέλεια.. Έτσι θά θελα νὰ συνεχί- ρα» -- ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ Ο ΓΟΥΝΤΥ ΑΛΕΝ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΦΑΡΟΟΥ γιὰ τρίτη φορὰ καὶ Ὁ σκηνοθέτης τοῦ «Μανχάταν» Γούντυ Αλεν καὶ ἡ ἠθοποιὸς Μία Φάροου δέχτηκαν Απιτέλους αὐτὸ ποὺ ἀπόφευγαν ἐδῶ καὶ καιρὀ. Νὰ ποζάρουν μαδὲ μπροστὰ στὸ οα: κὀ καὶ νὰ παραδεχτοῦν ὅτι ἔχουν συνδέσει τὶς τύχες τους. οἱδυό τους καὶ μοιάζουν, ἐξαιρετικὰ εὐτυχι- σµένοι. Μὲ τὸν τρίτο αὐτὸ γάμο ὁ Γούντυ Αλεν δὰ ἐπωμισθεῖ καὶ ἕναν καινούργιο ρόλο. Πὸ ρόλο τοῦ πατέρα τῶν ἑπτὰ παιδιῶν τῆς ία ἀπὸ τὸ δεύτερὀ τῆς γάμο μὲ τὸ μαέστρο ᾽Αντρὲ Πρεθέν. ΄Όπως εἶναι γνωστὸ παιδιὰ καὶ υἱοθέτησαν ἄλλα τέσσερα. 'Ο Αλεν καὶ ἡ ία ἡ Μία καὶ ὁ Πρεθὲν εἶχαν τρία το.» ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΖΑΜΠΙΘ ΤΑΙΎ ΛΟΡ Μὲ τριακονταετὴ τρεµένη σήµερα γιὰ φορά μὸ τὸν ᾽Αμερικανὸ Υε τ Μιςροὶ θεατρόφιλοι θητεία στὸν κιγηιατσογράφο ἡ Ἑ λίζαμπεθ Ταῦλορ -- παν- Έκτη ἔξω ἀπὸ τὸ Δπηιμοτικὸ Θέα μμ ως υ Ἐπιμέλεια : ᾿ἨΒΗ ΣΑΜΟΥΗΛ σει τὴν σκηνικἡ παρουσία τῆς Διζ --- καὶ ἡ ἴδια ἡ Τάῦλορ εἶπε ὅτι δὲν εἶχε καξόλου τοάὰκ γιὰ τὸ θέα τρικὸ της Υτεμποῦτο. «Παίζω ἀπὸ ἐνιὰ χρο- νῶν παιδὶ» ἐπεξηγεῖ ἡ διά- τρο, γιὰ τὴν Παιδικὴ Σκηνή. ρουσιασιὴ Τζών Γουῦρνερ -- γτεµποντάρει στὸ θέα τρο μὲ τὶς «Μικρὲς ἸΑλε- ποῦδες» τῆς Λίλιαν Χέ]- μαν, ποὺ πρωτοανέδηκαν ποὶν ἀπὸ σαράντα περίπου χρόνια στὸ «Μπρόν- τγωο(ῦν. «Πάντο ἤθελα νὰ παίξω σ᾿ Ένα θεατρικὸ ἔργο» εἶπε τελευτάίως ἡ Ταὔλορ «ὰλ λὰ δὲν δόθηκε ποτὲ ἡ εὐ- καιρα. Σήµερα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγµή...». Όλοι οἱ θεατρικοὶ αντε λεστὲς τῶν «Μικρῶν ἸΑλε πούδων» ἀνησυχοῦσαν μή πως ἡ πενηντάγρονη πρω- ταγωνίστρια τῆς ὀθόνης δὲν ἀποδίδει ἐξισου καλὰ και στὴν σκηνἠὴ, μιὰ πιυῦ γιὰ, πρώτη φορίς τώρα ἀνς δαωνει. Οἱ ἀνηπυχίες τελικἀ. φαί γεται ὅτι ἦταν ἁδάσιμες τ- μολονότι ἡ κριτικἠ δὲν ἔχει γιὰ τὴν ὥρα καταξιώ σιµη ἠθοποιὸς. «Γιὰ μένα τὸ παίξιμο εἶναι πάντα παὶ ξμιο, Φυσικά πρέπει πάν- τα νὰ προσαρµόζεσαι ἀνα /όγως τοῦ ἀκροατορίου συο. τὸν αινγματογράφο τὰ πάντα εἶνω λιγότερο ἓν τογα,. Κι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει πιὸ πολλὴ σημασία εἶναι ἡ ἔκφραση τῶν ματιῶν καὶ περιορίζεται στὸ ἐλκάχιστο ἡ κίνηση τοῦ σώματος καὶ δὲν χρησιμοποιεῖς ὅσο πρέ πει τὴ φωνή σου», Τὸν ἴδιο ρόλο ποὺ κρι το σήµερα ἡ Τιζῦλορ γιά τς. θεατρικὲς «Μικρὲς Α Ααποῦδες» τῆς Ρο γίνας, κράτησε ἡ Μπάνκχετ ὅταν Υ ά ποώτη φερὰ ἀνεδόστι κ. στὸ ᾽Αιπροιϊχαγικὸ θέα τοο τὸ έργο, ἐνῶ ἡ Μπετ τω Νπταίηδις ὑπῆρξε ἡ ει γηαατεγραφικὴ Ρ/γγίνα, κα τὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἕς γου στὴν ὀθόνη, ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ ᾿ἘΕπίσημη ἀνάκοίνωσγ ἀναφέρει ὅτι ἡ Μορφωτικὴ Ὑπηρεσία τοῦ 'Ὑπουργείου 1]αϊδείας, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Λεμεσοῖῦ, δι οργανώνει συναυλία τοῦ Ἐθνικοῦ Ωδείου Ἀύπρου αὔριο Τετάρτη 27 Μαΐου στὶς 9.30 μ.μ. στὴν Αἴθου σα Θεάτρου τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λεμεσοῦ. Στὴ αυναυλία --- ἡ εἶσα δος στὴν ὁιτοία εἶναι ἑλεύ θερη -- παίρνουν µέρος ἡ Ορχήστρα θωώματίου, ὁ Μελοδραματικὸς Όμιλος καὶ ἡ Μεγάλη Χορωδία τοῦ ἸΕθνικοῖῦ Ὠδείου Νύ- πρου. Τὸ πρόγραµµα περι λαμθάνει ἔργα Μπὰχ, Μό τσαρτ, Μπελλίνι, Ροσσίνι, Βέρντι γαὶ τραγούδια Νο δέλλο καὶ Γιάγκου Μιχαη- Μίδη. Διενθύγει ὁ κ. Νάταρ. ) Τὸ Σάδδατυ στὶς 30 Μαΐου ατὶς 8 μ.μ. ποαγµμαά τοποιεῖται στὸ ὑπαίβοιο ἁμ φιθέατρο τοῦ ΓΠαγκυπρίευ Λώκείου Λάρνακας (λύκεια κοῦ. --- γυµνασιακοῦ κύ κλου) Μουσικὴ Βραδιά, ποὺ διοργανώνουν οἱ χαθηγητι- κοὶ σύλλογοι καὶ ὁ Σύνδε σµος Γονέων καὶ Κηδεμό γων τοῦ. προαγαφερθέντος Λυκείου! 4 Τὴν Ἱη Ιουνίου, πρα γματοποιεῖται. στὸ Δημο τικὸ Θέατρο Λευκωσίας, στὶς 8.30 µ.ι, ἡ µουσικἡ ἐκδήλωση «Παλμοὶ τῆς Κύ πρου». ποὺ ὀογινώγνει τὸ Πα:δαγωγικὸ ᾿Ινστιτοϊίτῃ Αύπρου, Τὸ πρόγραµµα περιλαμ- δάνει τὴ «Λαϊκὴ Καντζονέτ τα σὲ φὰ» γιὰ χορωδία γυ ναικῶν, φωνἠ σόλο, ὀρχή στρα ἐγχώρδων, «φλάουτο καὶ πιάνο. ( Μέσα στά πλαίσια τοῦ προγρόμµατος πολιτιστι- κῆς συνεργασίας μεταξὺ Ἀύπροου καὶ Βουλγαρίας εἶναι ποὺ ἔρχετυι στὴν Κύ ποο γιὰ σωναυ)ία στη Λευ Κωσία, ἡ Γυναικεία ᾿Ορχή στοα Δωματίου Σόφιας. Ἡ εἰκοσαμελὴς ᾿Ορχή- στρα θὰ κάνει τὴ συνυυ λίά της στὴν Αἴθουσα τί- λετῶν τῆς Σχολῆς Τυφλῶν τὴν Πέμπτη 4 ι ]ουνίου,α. 4 ΔΕΙΛΙΝΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἐταιρεὶα αν ακμθαι ηµοσιογράφοι ΓΑΣ Διὸ.» εΥπεύδννος ἀνδόό Ἐν ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΚΑ» ὁδὸς ΄Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, ὅος ὄροφυς ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 45709) 10 τεμ: 6Τόδ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: πΙκ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ο ο ῶ ο πι ὤς Αο’ ἐὰν ἂν ΘΑ81 Π.Ν 09 άπους | (Εὂνδτα | ΚΑΙ ΑΡΠΜΖΗΙ... | ΚΑΙ ΔΑΙΚΟΝΙ | Ἡ ὄμορφη νεαρῇ ἔδει | Ίνε κἀθε ἄλλο παρὰ προ θλημάτισµένη, ὅταν µπῆ- κε α᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ µεγα- Ίίπερα σοῦπερ μάρκετ «τῆς Νυρειθέργης. Τὸ ντύσιμὀ τῆς φαγέ- ρωγε κόπέλά τοῦ «καλὀῦ ᾗ κόσμου» Χν ὕσο γιὰ τὸν «ἀέρα της», ταν ἀὐτὸ Ι ποὺ λέμε καμιὰ Φθρά, αὐτὴ φὺσάει τὸ χορῆμα. Οἱ διάφοροι πελάτες πὴπν. κοιτοῦδάν μὲ ἑήλεια, καθὼς ώνιζὲ τὰ ἀχθιδό τερά πράγματα καὶ οἱ ὐ- πόλληλοι --- νθίως οἱ ἄγτρες -- τσακέονιαν ᾗ ποιὸς νά τὴν αθωτὸέξυ- πηρετῆδει. κείνη δεχόταν μὲ τὸν πιὸ φυσικό τρόπο τὶς 6 περιποιἠσεις τους καὶ χα ϐ ο. . “ ρίζε στοὺς εὐγενιχοὺς καὶ πρὀθυµους παλλή- λοὺς τὸ πιὸ γοητευτωὺ της χαμόγελο. Ἕνας ὅμως ἀπ αὖ- ! τοὺς παρατήρησε σὲ μιά οτνγμὴ, ὅτι ἢἨ σπουδαία πελάτισσα δὲν ἔριχγε ὅ- Ι λα τὰ προϊόντα ποὺ διά- λεγε στὸ µεγάλο συθύµε ἃ γό καλάθι. Μερικἁ ἀπ αὐτὰ κατέληγὰν οτὶς | φαρδιὲς ἐσωτερικὲς τσέ- πες τῆς ζαχέτας της καὶ γιχόντούσάν ἄφαντα, Τότε ---καὶ αὐτὸ ἡτάν τὸ µεγάλο λάθος τὀυ--- τὴν πληΐσασε καὶ τῆς Ψι- θύρισε διακοιτικἀ, νά τὸν ἀκολονυθήσει στὸ Ύρα φεῖο τῆς διευθύνσεως, Ἡ ἀντίδραση τῆς γύ- πέλας δὲν ἦταν καθόλου διακριτική: γύρισε ἆπο: Ίσμα καὶ τράδηξε μιά γε οἡ. δαγκχωχνιὰ στὸν εὐσι- γείδητο ὑπάλληλο. ποὺ ὁ δύστυχος σώριάστηχε κά τω ὧπ' τὸν πύνο. Τὴν ἴδια στιγιή ὁ οι νεργάτης τῆς κλέφτρας ποὺ ὥς τότε παρίστανε τὸν ἁἀδιάφορο, ἄρχισε νὰ Γωνάνει «θοήθεα, φώ: τιὰ».. Δημιοῦυργήθηκε πα- γιχὸς μὲ ἀποτέλεσμα νἁ ἐξαφανιστοῦν οἱ δύὀ πον τικοὶ παίρνοντας μανὶ τους. ἐχτὸς ἀπὺ τὰ πο). Ἰὰ µικφοπράγµατα, γαὶ δύο πανάχριδες φώτογύρα φικὲς μηχανές. Κι ὁ καηµένος ὁ ὑπάλ | “͵ Ίπλος, ἁχόιη τρίδει ὁ χέρι ταυ. ΑΠΟ ΔΟΛΛΑΡΙΑ... ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ Ἡ ὀπερικανικῆ Γερου- σία. Ἡ σωστότερα τὰ 4ὖ ἀπὶ τὰ ἐνατὸ μέλη της, δὲν ἔχουν προφανῶς κα: γέεία Αόγο νὰ φοθοῦνται τὸν. οἴκονομικὴ κρίση. | Αὐτὴῆ ἡ διαπίστωση δὲν ὀφείλεται θέόαια σὲ ᾱ- διαφορία τῶν σεδαστῶν Τερυυσιαστῶν γιὰ τὰ πα Υχόσµια οἰκοομικὰ προ ὀμήματας, ἀλλὰ στὸ γεγο γὸς ἅτι στὴ συντριπτικὴ πλειοφητία τους χαίρουΥ ---καὰ δικαίως τῆς φὴ- µης ἐνατομμνριοίχῶν, | Ἀπιφώνα μὲ τὴν ἑτή- σι ἀνακοίνωση τῆς Τραμ. µατείας τῆς Γερουσίας ἐχιὰά. τὴν περιεκτικότητα τοῦ. δαλαντίου ὅλων τῶν ἐκλεγμένων ἀντιπροσώ- πων τοῦ ἀμερικανικοῦ λα ! οὗ σὲ δολλάρια) 14 ἀπ' αὐτοὺς θεωροίσται έχα- τομμοριοῦχοι, 3θ σχεδὸν Ι ἐχατομμυριοῦχοι 4δ ἕ- χοινν μεγάλη οἰκονομικὴ ἔφεση να πόνο ὅ αρέπει νὰ τὰ, ὀγάτουν | τὸ µισθυὺ πέρα μὲ τοῦ. Γερουσια- στῆ, | ΕΠΛΙΗΝΙΜΟ ΠΒΗΜΙΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΗ ΑΘΗΝΑΙ, 94 'Ο1δ. Ὑπι). - Τὸ Ὑπουργεῖο Ἔ- θνικἠς ἸἉμύώνας τῆς Ἑλλάδας «ἀνακοίνωσε ὅτι δυὸ τουρκικὰ ἀεροτιλάνα τύπου ὁ 104 πέτα- ἔαν χθὲς σὲ χαμπλὸ ὄψος πάνω ἁπὸ δυὸ Ἕλλη- νικὰ ἀντιτορπιλλικὰ στὴ περιοχὴ τῆς Σάμου, πα ραθιάζοντας τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Ἑλλάδος. Τὰ δυὸ Ἑλληνικὰ σκάφη ἔπλεαν στὰ ὅρια τῶν Ἕλιλη- γικῶν χωρικῶν ὑδάτων πρὸς τὰ διεθνῆ ὕδατα γιὰ νὰ πα- ραχκολουθοῦν τὶς κινήσεις Τουρκικῶν πολεμικῶν ποὺ συμμετεῖχαν σὲ Τουρκικὴ ἀε- ρονωτικὴἡ ἄσχηση. Συνέχ- σαν τήν παρακολούθηση καὶ μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν Τουρ κικῶν ἀεροπλάνων. Τὸ “Ὑπουργεῖο Ἐξωτερι- κῶν τῆς Ἑλλάδας, ὑπέδαλε σχετικὴ διαμαρτυρία στὴν Τουρκία, Συ7ήτησε τὸ Ιυπριακὸ σιἠ ᾿Αθήνα ὁ Μητοοτάκτπς ἈΘΗΝΑΙ, ο6 «Οδ. Ὑπ.).- Κοιοτικὰ θέµατα καὶ εἰδικότερα αὐτὰ ποὺ ἐνδιαφέρουν τὴν Ἓλ- λάδα καὶ τὴν Δανία, συζητήθηκαν στὴν Χχθεσινὰ δίωρπ συνάντπσπ ποὺ εἶχαν στὸ 'Ὑπουργεῖο Ἔ.- ξωτερικῶν Ἑλλάδος καὶ κης καὶ Ολεσεν. Οἱ δύο Ὑπουργοί ἐξέτα- σαν τὸ Ἀεσανατυλικὺ, την πορεία τῶν Ε))ωνοτουρκικῶν σχέσεων καὶ τὸν δι(φοινοτικὸ διάλούο. στην Νύπρυ, ο... Νητσοοτάχις ἀπυδέ- Ίθηχε κατ’ ἀσχην πρόὀσλ/ηση τοῦ κ. Ὄλεσεν, νά ἔπισχε- αθεῖ τὴν Δανία, Στὴν συνάντηση ἀπὸ Ἕλ- ληνιλῆς πευρᾶς παρέστησαν ὁ Ὑπουργὸς Εξωτερικών ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΚΕ ΠΡΟΙΜΕΣ ΠΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Σύμφωνα μὲ ἀστυνοιικὴ ἆ φακοίνωση, σὐνελήφιῆγκε προ ψες μὲ δικαστικὸ ἔνταλμα καὶ τέθηκε ὑπὸ Σράτηση ὁ Ἀρι- στόγης Γενεθλῆ [ωνσταντί- χου ἀπὸ τὸν Ὕψωνα, Υιὰ συμπλήρωση τῶν ἀπτιννογις κῶν ἀνακοίσεων σχετικὰ τε δ.ερευνόµενπ ὑπόθεση ἐπίθε- πης παὶ πρὀκ.ησης σωμιάτί- κῆς θλάδης, Δανίας κ.κ. Μπτσοτά- Κ. Μητσοτάκης, ὁ Ὕφνυοπυρ- γὸς κ. Θ, Ρέντης, ὁ Ποέσύυς χ. Θευδωρόπουλος, ὁ Γενικὸς Διευθυντῆς πολιτικόψ ὑποθέ- ων Πρέσόνς κ. Φρυδᾶς, ὁ Τε γικὸς Διειθυντῆὴς τῆς Γἐν. Δι- ευὐθύνσεως ΕΒὐρωπαϊκῶν χοινο τήτων Πρέσόυς κ. Ῥελμισσαρό που)ος, ὃ Πρέσδυς τῆς Ἠ).λά δος στ Δανία χ. ἨἩασιλικὸς γαὶ ὁ Διευθωντῆς τοῦ διπκώ-- ματικοῦ. γραφείου τοῦ Ὕπουρ γείου. Ἐξωτερικῶν Πρέσθυς ν.. ὈΝεχέους. ᾿Απὸ Δωικῆς π]ευρᾶς ὁ Ὑπαυργὸς ἜἘξωτε οιχᾶν 2. Ὄλεσεν, οἱ ἀναπλη οωτὲς Ὑανποιργοὶ Ὦξωτερι- μῶν Ἰ[οέσθεις 3.. λάρσεν (Γενικὺς Διενθυντης τῆς διευ θύγσεως Πυρωπαϊκῶν Κοινο- τήτων). καὶ Κίµπεογ» (Γεν. Ἀοντῆς, Ἠολιτιῶν Ὕποθεσε- ων), Προηνοιυμένως, τὸν Δανὸ «Ὑποιργὸ κ. Ὄλεσεν δέχθη- νε στὺ πο)ιτιχὸ που. γωάςεῖο ὁ Πρωθιπουργὸς κ. Τ. Ρά)- 2418. ΕΤΟΣ 19 -- :ΑΡ. ΦΥδΑλοΥ 24 Καθηπερινὴ ἀδέσμεστη ἀπογευματινὴ ἐφπμερίδα ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑ.Ι:ΟΥ 198Ι -- Τιμὴ 1600 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 4δ7Ι0, νύχτας 41001 . ΤΑ ΙΝΙΝΜΝΙΛ ΤΗΝ ΒΗΥΛΕΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΝΛ ΜΙΟΤΕΛΕΜΛΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 8 0ἱ βουλευτές τοῦ ΛΗΣΥ ἠπὸτὴν πρώτη κατανομή ΜΑΤΣΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ Γεν-ἠθηχε στὸ Παλαιχώρι τὸ 1995, Ἔγγαμος καὶ πατέ- οας δυὀὸ παϊδιῶν. Απόφοιτος τοῦ Γυμνασίου. ᾽Αμμοχώστου καὶ πῆς ᾽Αμερικανιρῆς ᾿Ακα- δημίας. Παρακολούθησε νο- μικὰ στὸ Λονδίνο. 'Υπῆρξε ἡ- γετικὸ στέλεχος τῆς ΕΟΚΑ κατὰ τὸ» ἀπελευθερωτικὸ ᾱ- γὠνα 1956--ὔθ καὶ τὸ 19568 ἐπεκηρίχθηχε σᾶὰν καταζητού- µενος. Ηταν ἱδρυτικὸ στέλε χος τοῦ Ε.Λ.Μ.Α. τοῦ ὁποίου διετέλεσε ᾿Επαρχιακὸς Γραµ- µατέας. Ἐξελέγη µέλος τῆς Κοινοτικῆς «Ἀυνελεύσεως τὸ 1960 ἀπ ὅπου παραιτήθηκε τὸ 19695. Διετέλεσε ἡΓενικὸς Τραμματέας τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συ!αγερμοῦ, Τὸ 1980 ἐ- ξελέγη σάν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς 9 ἀντιπροέδρους πτοῦ Δημο- κρατικοῦ 3Ῥυναγερμοῦ. ναι µέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφεί- οὐ, τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Σ4ήµθου- λίου τοῦ Δημοκρατικοῦ Σ υνα- γεομοῦ. ἓ 1 ΣΕ Εκ. 1ΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ: Γεννήθηκε στὸ Δάλι τὸ 1941. ᾽Απόϕοιτος τοῦ Παγκυ πρίου Τυµμνασίου, Σπούδασε Πολιτικὲς Ἠπιστῆμες στὴν Πάντειο ᾽Ανωτάτη Σχολὴ καὶ συνέχισε τὶς σπουδὲς του στὴν Ἀτοχχόλμη ὅπου ἔλαθε τὸν τίτλο τοῦ Μ.Α. στὶς Πολιτι- κὲς ᾿ἘἨπιστῆμες. ᾿Ακολούθως ἀνακηρύχθηκε Διδάκτωρ τῶν Πολιτικῶν ἘἨπιστημῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Οὐψάλας τῆς Σουηδίας. Διετέλεσε ἨῬουλευτῆς ἀπὸ τὸ ἍἸ19τ6-- 1981. Εΐναι συγγραφέας τοῦ θιθλίου «Τὸ Κυπριακὺὸ Πρό- ὄλημα» ποὺ κυκλοφορήθημε στὰ Ἑλληνικὰ καὶ ᾽Αγγλικά. Ἠΐναι µέλος τῆς Πολιτικῆς ΕΣ πιτροπῆς καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Συμθουλίου τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Σιναγερμοῦ, ΚΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ: ᾽Αμμόχο- ἜἛϊγγαμος καὶ τεσσάρων παιδιῶνγ. χ’’ Γεννήθηκε στὴν στο τὸ 1924. πατέρας λΑπόφοιτος τῆς ᾿Αγγλικῆς Σχολῆς Λευκωσίας. 'Παρακο- λούθησε ᾖΓενικὲς ᾿Επιστῆμες στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βηου- τοῦ. Ἀπούδασε ἰατοικὴ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ ΜαπσΏθείθς καὶ συνέχισε τὴν μετεχκπαίδεν ση του στὴν ὀρθοπεδικὴ στὸ Πανεπιστήµιο τῆς Γλασκώ- θης. ᾿Ασκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ὀρθοπεδικοῦ ἰατροῦ. 'Ύ- πηρέτησε σὰν στρατιωτικὸς στὴν Ἐθνικὴ Φρουρά. Διετέ- λεσε Βουλευτῆς ἀπὸ τὸ 1910 ---Ἱδ, “Ὑπῆρξε µέλος τῆς Δη- μοτικῆς ᾿Επιτροπῆς Υγείας τοῦ Δήμου ᾽Αμμοχώστου. Εἰ- γαι ὁ ᾿Ἐπαρχιακὺς Γοαμματέ- ας Αμμοχώστου τοῦ Δημο- κρατικοῦ Συναγερμοῦ, µέλος τῆς Πολιτικῆς ᾿Ἐπιτοοπῆς καὶ τοῦ Κεντριοῦ ΣΣ υμθονλίου τοῦ Κόμματος ἀπὸ τῆς ἱδρύ- σεώς του. χριΣτοσῖ στήν ᾽Αμμόχο- στο τὸ 1945. Ἔνγγαμος ναὶ πατέρας δυὸ παιδιῶν. ᾿᾽Από- Φοιτος Ελληνικοῦ Γυμνασίου ᾽Αμμοχώστου. Εΐναιν απτυχιοῦ- χος τῆς Νομικῆς Σχολής ᾽Α: θηνῶν, ᾽Ασκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Ἔλαθε ἐνεργὸ µέρος στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ 1950---9 καί κρα τήθηνε σὲ διάφορα κοατητή- ορια. Τὸ 1964 ὑπηρέτησε ἔθε- λοντικά στην ᾿Εθυικὴ Φρουρὰ ἀφοῦ διέκοίε γι αὐτὸ τὶς σπονδὲς του. Τὸ 1960 ἐξελέ- γη Πρόεδρος τοῦ Λιχηγορι- νοῦ Συλλόγου ᾽Αμμοχώστου. Εΐναν µέλος πῆς Ἐπαρχιανῆς Ἐπιτροπῆς ᾽Αμμοχώστου τοῦ Δημολρατι»οῦ Συναγερμοῖῦ, µέλος τῆς ΠΗολιτικῆς ἛἜπιτρο πῆς γαὶ τοῦ Κεντρικοῦ Συµ- θονλίου τοῦ. Κόμματος ἀπὸ πῆς ἰδρύσεως του. ΣΟΔΟΩΜΗ 5 Γεννήθηκε ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ συγκριτικὸ πίνακα ἐμφαίνεται ἣ αὔξηση τῆς ἐκλογικῆς δυνάµεως τοῦ « - «μαμα Συναγερμοῦ αν τῶν Φουλευτικῶν ἐ άνονται τὰ ποσοστὰ κι ὁ ίστοιχος ἁριθμὸς τῶν ψήφων κατὰ ἐκλογικὴ ί ἐπαρχία Κυρηνείας ὁ ΔΗΣΥ --- ΔΕΚ ες ν ο α, νεξάριητα ὑποφήρ. θη Γεωργιάδη. Κατὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΜΕΣΟΣ ΒΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΒΡΝΑΚΕΑ ΠΑΦΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 1976 96.θ095 (29 000 ψῆφοι) 24.540 (19.000 ψβφοιυ' 19861 31, 33 (12.000 ψῆφου) 28.310 ( 6.000 ψῆφοι) 15.487. 3.000 φΠφοι) ογῶν τοῦ 1976 καὶ τῶν προχθεσινῶν. Γιὰ τὴν δν ὑποστηρίξει τὸν ἀνεξάρτητο ὑποψήφιο Κλεάν- 39,765, (35.670 ψῆφοι)) 30.0106 (18.938 ψῆφοι). 33.75 (8.754 φῆφοι) 20.043 (4.773 ψῆφοι) Ἡρῶτος ὁ ΔΗ.ΣΥ στή Λευκωσία ὍὉ ΔΠημοκρατικὸς Συναγερμὸς κατετάγη πρῶτος στὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια ᾖευ- κωσίας μὲ σημαντικἡ διαφορὰ ἁπὸ τὸ ΑΚΕΠ. Ἐξασφάλισε 39,769, τῶν ψήφων ἕἔναντι 99 400 τοῦ ΒΚΕΛ καὶ 19,192). τοῦ ΔΗΚΟ, Τὰ ἀναλυτικὰ ἁποτελέσματα γιὰ τὶς ἐκλογι- κὲς περιφέρειες Πευκωσίας, Κερύνειας, ΠΔεμεσοῦ, Πάρνακα καὶ Πάφου εἶναι: ΠΕΥΚΩΣΙΑ Μὲ σύνολο ἐγγεγοαμμέλον ψηφοφόρων 116.159 ψήφισαν 110.464, ὌΑνυρα ἡηφοδέλτια 1.649. Ἔγκυρα ψηφοδέλτια 108.816. ᾿Εκλογικὸ μέτρο 9. 067. Ἓλαδαν: ΑΚΕΛ --- ἀθιστε ρά: 81.995 ψήφους, ποσοστὸ 99.4005. ΔΗΚΟ: 90.905 ψήφους ποσοστὸ 19.12506. ΔΗΣΎΥ: 90.610, ψήφους πο σοστὸ 52,τ651. ΕΔΕΚ: 11.669 ψἠφοὺς, πο σοστὸ 10,6560. Ἕνωση Κέντρου: 4.602 ψή φους, ποσοστὸ 4.2500. ΝΒΕΛΗΠΑ: 9.415 ποσοστὸ 2,95060. ΠΑΜΕ: 1618 ψήφους, πο” ψήφους σοστὸ 1,4955. Μεμονωμένοι ὑποφήφιοιε Κάΐϊλος Πέτρος: 91 ψήφους, ποσοστὸ ϱ,0205, Πέτσας ᾿Ανδρέας: 2 ψή- φους, ποσοστὸ 0,0260. Σέπος Λοϊΐκος: 111 ψήφους, ποσοστὸ ϱ.1065. ΚΕΡΥΝΕΙΑ Μὲ σύνολο ἐγγεγοαμμένων ψηφοφόρων 16.085, ψήφισαν 16.355. Άκυρα ψηφοδέλτια 946, Ἔγκυρα ψηφοδέλτια 16. 0Ττ. Ἑκλογνκὸ µέτρα Ἰ.6δ8. ΕΛΑΒΑΝ: ΑΚΕΛ: ὅ,158 φῄφοὺς, πο- σοστὸ δ4,3450. ΛΗΚΟ: 4.094 ήκους,, πο σοστὸ 26,2600. ΔΗΣΥΣ: 5.616 ψήφους, πο ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΟΜΕΕΙΤΗ γ0 ΟΠΛΟΦΟΡΩΙ ΠΥΡΩΒΟΠΗΣΗΝ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΗΜ. ΣΥΝΗΓΕΡΜΟΥ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ὁποίου τὸν ἔστειλαν στὴν Πε- ριστερώνα γιὰ νὰ δώσει κατάθεση στὸν ἐκεῖ ἆ- στυνομικὸ σταθµό. ᾽Απὸ τὴν Περιστερώνα ἡ ᾱ- στυνοµία τὸν ἀπέστειλε στὸν ἀστυνομικὸ στα- ΟΠΑΔΟΣ τοῦ Δημοκρατικοῦ. τὸν ᾿᾽Αστρομερίη, ἔπεσε το ἀπὸ Σάθθατο θύμα δολοφονικῆς Συναγερμοῦ περασμένο ἀπόπειρας. Πρό- κειται γιὰ τὸν ᾽Ανδρέα Λευκαριτη, ὁ ὁποῖος κα- τάγγειλε στὴν ἐφημερίδα µας ὅτι, του ὑπ ἀριθμὸ σε τὸ αὐτοκίνητο ἐνῶ ὁδηΥ οῦ- ἐγγραφης ΟΒ 320 μεταφέροντας ἀφίσες τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ, δέχτηκε ἀπὸ δύο ὁπλοφόρους. οι ὁδηγώντας ἄλλο αὐτοκίνητο, την Κοκκιλοτριµιθιά. ἰδοζων δολοφόνων ἔπλη Ὅ Λευκαρίτη καταστρέφην µερίτη μέχρι Οἱ ἔαν τὸ τας τὰ ἔπαθε τίποτε. αὐτοκίνητο το ΟΠΩΣ μᾶς ἀνέφερξ. νὸς στὸν ἀστυνομικο στα ἵ ὁποῖοι τὸν στ σφαῖρες τῶν ἐπ λάστιχα καὶ τὴ μηχανη καταιγιστικὰἀ πυρά καταδίωκαν ἀπὸ τὸν ᾿Αστρο: Ί του. Ὁ ἴδιος δέν κατήὃ ειλε τὸ νε νο: θµμὸ Κοκκινοτριµιθιᾶς, θμὸ ᾿Αστρομερίτη, ὠρὶς νὰ τοῦ πάρουν κατά- θεση. Ἐκεῖ, τὸν κράτησαν γιὰ 2--3 ὧρες ἀνα κρίνοντας τον συνεχῶς. Ο ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ κατάγγειλε στὴν ἐφημε- ρίδα µας ὅτι ἐνῶ ὑπόδειξε στοὺς ἀστυνομικοὺς δύο συγκεκριµένα πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἀναγνώ ρισε σὰν τοὺς ἐπίδοξους δολοφόνους του, ἡ ᾱ- στωνοµία ὄχι µόνο δὲν τοὺς κάλεσε νὰ δώσουν κατάθεση, ἀλλὰ συνέχισε νὰ τὸν ἀνακρίνει! Ἡ ἀστωνομία κρατεῖ τὸ διάτρητο ἀπὸ τὶς σφαῖρες αὐτοκίνητο τοῦ Λευκαρίτη στὸν ἄστυ- νοµικὸ σταθμὸ Κοκκινοτρἰμιθιᾶς. σοστὸ 24,985, ΕΔΕΚ: 1.454 Ψήφους, πο- σοστὸ 9,4400. ᾿ Ε.ΕΜ.: 245 ψήφους, στὸ 1.9105. ΝΕΛΗΠΑ: ποσοστό 19605, ΠΑΜΕ: 917 ψήφους ποσο- στὺ 1459. Μεμονομέγοι Παρασκευαΐδης ποσοστὸ Ο,ττσε, ΛΕΜΕΣΟΣ σοσο- 190. ψήφους, ἠποφήφιοις Φειδίας, 116, Σύνολο ἐγγεγραμμένων ΨΜη- Φοφόρων 64,298. Ψήφισαν 61640. Ἅ΄Ακυρα ψηφοδέλτια 885, Έγκυρα φηφοδέλτια 60,755. Ελαδαν: ΑΚΕΛ. -᾿Αριστερὰ ψῆφοι 21/73] ποσοστὸ 35.755. Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 13,084 21.525. Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς (ΔΗ.ΣΥ.) 18235 30.059, ΕΔΕΚ -..- Σοσιαλιστικὸ Κόμ- μα 3,850 6.35: ἛἜνωση Κέντρου 1,05] 1Ι.70:ς9. Νέα Δημοκρατικὴ Παράταξη (ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.) 734 1.205ο. Π.Α.ΜΕ. 1,750 2.87:6, ᾽Αχρησιμοποίητα ὑπόλοιπα ψήφων: ΑΚΕΛ --. ᾿Αριστερὰ 5,038. Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 5075. Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς (ΔΗ. ΣΥ.) 1,014. ΕΔΕΚ - Σοσιαλιστικὸ Κόμ- μα 3,850. Ἔνωση Κέντρου 1,051. Μέα Δημοκρατικὴ Παράταξη (ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.) 734, π.Α. ΜΕ. 1,750. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ἔλοθαν: 1. Αριστείξου Τόκης 274. 2. Πορασκευᾶ Οεοφάνης 94, ΔΒΟΙΙΒΙΣΑ Σον δχ πρι ὀμεναν η φοφόρω. 27494. Έγκυρα ψη- φοδέλτια 2580]. Ἔλαθαν: ΑΚΕΛ --. Αριστερὰ φῆφοι 9.393 ποσοστὸ 36.2576. Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 3,893 15.105ο. Δημοκρατικὸος Συναγερμὸς ΔΗ.ΣΥ. 8.754 33.750, ΕΔΕΚ -... Σοσιαλιστικὸ Κόμ- µα 2.156 8.2550, «Ἔνωση Κέντρου 1.062 4.1579. Νέα Δημοκρατικὴ Παράταξη (ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.) 181 0.7579. Ππ.Α.ΜΕ. 452 1.791ο, ᾿Ἐκλογικὸ μέτρο 8.630 Ὑπολείπονται οἱ φῆφοι 136 ἐκτοπισθέντων τῆς Λάρνακας ποὺ διαμένουν σὲ ἄλλες ἑ- παρχίες, ΠΒΦΟΣ. Σύνολο ἐγγεγρσμμένων ψη- Φοφόρων 25245. Ψήφισαν 24103. κυρα ψηφοδέλτια 283. Ἔγκυρα ψηφοδέλτια 23820. ὌἜλαδαν: ΑΚΕΛ ---. ᾿Αριστερὰ ψῆφοι 4958 ποσοστὸ 20.8Ι0. Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 6530 27.43. Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς (ΔΗ. ΣΥ.) 4773 20.0459. ΕΔΕΚ --- Σοσιαλιστικὸ Κόμ- µα 269] Τ1.3009. Ἕνωση Κέντρου 230 0,565. Νέα Δημοκρατικὴ Παράταξη (ΝΕ ΔΗ.ΠΑ.) 1349 5.66Ἴο. π.α.ΜΕ,. 3280 13.81:5. ᾽Αχρησιμοποίητα ὑπόλοιπα ψήφων: ΑΚΕΛ - ᾿Αριστερὰ 4958. Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 575. Δημοκρστικος Συναγερμὸς (ΔΗ.ΣΥ.) 4773. ΕΔΕΚ ... Σοσ.ελιστικὸ Κόμ- μα 269] 230 Ἔνωση Κέντρο” Νέα Δηµοκουτι η. Παράταξη (ΝΕ ΑΒΣΠΑ 1349, ΠΑΜΕ 3267. ΠΑΠΑΡΕΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Γεννήθηκε στὴ Φασούλα Λεµε- σοῦ τὸ 1931. Ἔγγαμος καὶ πατέρας ἹΤριῶν ποιδιῶν. ᾿Α- πόφοιτος τῆς ᾿Εμπορικῆς ᾿Α- καδηµίας Λεμεσοῦ. Εἶναι ἴδιο κτήτης διδλιοπωλείου. Ηταν ἀντάρτης κατὰ τὸν άπελευθε- ρωτικὸ ἀγώνα τοῦ 1955. 59 καὶ τοµεάρχης τὸ 19693...64. Ὑπῆρξε ΕΒοηθὸς ᾿Οργονωτι- κὸς τοῦ Ενιαίου Κόμματος, Πρόεδρος καὶ Γραμματέας σὲ ἀθλητικὰ σωμµατεῖα τῆς ΠΑΑ- ΟΚ καὶ τῆς ΚΟΠ. Εἶναι µέ- λος τῆς ᾿ἸἘπαρχιακῆς ὮἘπι- τροπῆς καὶ Ταμίας τοῦ Συν- δέσµου ΄Αγωὠνιστῶν πόλεως καὶ ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. Εἶναι ᾿Επαρχιακὸς ᾿Οργανωτικὸς τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγορμοῦ Λεμεσοῦ, µέλος τῆς Πολιτικῆς Ἑπτιπροπῆς καὶ τοῦ Κεντρι- κοὺ Συµδουλίου τοῦ Κόμμα- τος. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ: Γεννήθηκε στὸ Πόρα-[εδί, τὸ 1946. Ἔγγαμος καὶ πατέρας δυὸ παιδιῶν. Απόφοιτος τοῦ Παγκυπρίου Γωμνασίου Κύκ- κου. Εἶναι πτυχιούχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι- στηµίου ᾿Αθηνῶν. Συνέχισε μὲ μεταπτωχιακὲς σπουδὲς στὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Λονδίνου ἀπ᾿ ὅπου ἔτυχε μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στὸ Ναντικὸ Δί- καιο. ᾿Ασκε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Ἠταν ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ στελέχη τῆς Νεολαί- ας τῆς Ενώσεως Κέντρου ἑ- πὶ ἀρχηγίας Γεωργίου Γκαν: δρέου. ᾿Αναμείχθηκε ἐνεργὰ στὸν Φφοιτητικὸ σνυνδικαλισµό. Διετέλεσε µέλος τῆς Δικαστι- κῆς ᾿Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Α.Α. Ο.Κ. καὶ Γενικς Γραμματέας τῆς ἰδίας Ομοσπονδίας. Εἰ- ναι µέλος τοῦ Συνδέσμου ᾿Α- γωνιστῶν πόλεως καὶ ἐπαρχί- ας Λεμεσοῦ. Εἶναι ᾿Ἔπαρχια- κὸς Γραμματέας τῆς Νεολαί- ας τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- γορμοῦ Λεμεσοῦ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Γεννήθηκε Λάρνακα τὸ 1949. Ἔγγαμος, Εἶναι Χιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου ᾿Αθηνών. ᾽Ασκεῖὶ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δι: κηγόρου, Αιετέλεσε µέλος τοῦ Διοικητικοῦ ὙΣυµδουλίου τῆς ΕΠΑ καὶ Γραμματέας τῆς 'Ο- στὴ πτυ- µοσπονδίας ᾿Εθνικῶν Φοιτητι” Κύπρου. Εἶναι τοῦ Διοικητικοῦ Συµ» κὠν Ενώσεων μέλος δουλίου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλ- λόγου Λάρνακος. Εῖναι ἛἘς παρχισκὸς Γραμματέας τῆς Νεολαίας καὶ 'Ὑπεύθυνος Δια φωτίσεως Συναγερμοῦ Λάρνακος, τῆς ἍµΠολιτικῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ τοῦ Κεντρικοῦ ΈΣυμδου- τοῦ Δημοκρατικοῦ μέλος λίου τοῦ Κόμματος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του, η ΛΝΛΚΟΙΝΩΣΗ [01 εφοΡοἩ ΙΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ' Ὀκτὼ θουλευτὲς ἁπιὸ τὴν πρώτη κατανομὰ ἔτει ἀναδείξει ὁ Ἀπ- Βοκρατικὸς Συνανγερμὸς. Πρόκειται γΥὰ τὸν. Πρόεδρο τοῦ κόµµατος κ, Γλαῦκο Κλπρίδη, τὸν Γιαννάκη Μάτσπ καὶ τὸν Λεόντιο Ιεροδιακό- νου οτὰ Λευκωσία, τοὺς Κώστα Χατζηκακοῦ καὶ Χρῆστο ἵολωμῆ στὴν ᾽Αμμόχωστο, Γεώργιο Γεωργίου. στὴ Λάρνακα καὶ Αὐγερινὸ Παπαρὲ καὶ Νίκο Ἰδναστασιάδπ στὰ Λεμεσό. Ἡ ἀνακήρυξτι τοῦ κ. Κληρίδη καὶ τῶν. Μάτσπ΄ καὶ “Ἱεροδιακόνου ἔνινε στὶς 445 σήµερα τὸ πιρωΐ ἀπὸ τὸν ἁξώστηπ τῆς ΠΑΙΣΥΔΥ στὴν παρουσία ἑκατοντάδων ὁπιαδῶν τοῦ ΔΗΣΥ ώύδεις ζητωκραυγὲς. Τὼν ἀνακήρυξη ἔκαμε ὁ γιὰ Λευκωσὶα καὶ Κερύνεια κ. Ανδρέας Παπαγαθριήλ. Τὰ ἅλλα κόμματα ἐξασφά- λυσαν ἀπὸ τὴν πρώτη χατα- νοµὴἠ τὶς ἀκόλουθες ἕδρες: ΑΚΕΛ: Τρεῖς στὴ Λευκώ- σία --- Ντίνος Κωνσταντίνου, Γεώργιος Σαδδίδης καὶ Χρί- στος Πέτας. Δυὸ στὴν ᾿Αμ- µόχωστο --- Χαμπῆς Μιχαη- λίδης καὶ ᾿Ανδρέας Φάντης. Δυὸ στὴ Λεμεσὸ --- ᾿Εζεκίας Παπαϊωάννου καὶ Χρίστου Κυριάκος. Μιὰ στὴ Λάρνακα -- Αντρέας Ζιαρτίδης, ΔΗΚΟ: Δυὸ στὴ Λευκω- σία --- Γεώργιος Λαδᾶς καὶ Θαλῆς Μιχαηλίδης. Μιὰ στὴν »Αμμόχωστο -- λΑιλέξης Γα- λανός. Μιὰ στὴ Λεμεσὸ --- Κίμων Παναγίδης καὶ μιά στὴν Πάφο --- Κυριάκος α- παδηµητρίου. ΕΔΕΚ: Μιὰ στὴ Λευκω- σία -- Βάσος Λυσσαρίδης. Τιὰ τὴν Κερύνεια δὲν δόθηκε καμμιά ἕδρα ἀπὸ τὴν πρώτη καταχνομὴ γιατὶ κανένα κόμ- μα δὲν ἐξασφάλισε τὸ ἐκλο- ικὀ μέτρο. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ «Η ἀνακοίνωση τοῦ ἘἜφό- ρου ᾿Εκλογῆς Παπαγαδρι- λλ. εἶναι ἡ ἀκόλουθη: «Βουλευτικαὶ ἐκλογαὶ 158 Κατάσταση κατωμµετρηθέντων ψηφοδελτίων ἐκλογικῆς περι- φέρειας Λευκωσίας. Ὁλικὸς ἀριθμὸς ἐγγεγραμ µένων ἐκλογέων 110.464. Ἔγκυρα ψηφοδέλτια ({|08. 464. «Ολικὸς ἀριθμὸς ἑδρῶν |2. Ἐκλογικὸ μέτρο 2.067. Τ’. ἀποτελέσματα εἶναι: ΑΚΕΛ: ᾿ἘΕκλογικὴ δύναμη 31.922. Ἑκλογικὸ μέτρο 2.067. ᾿Αχρησιμοποίητα ὑπόλοιπα ἐκ τῆς πρώτης 4.75. Δικαιωθεῖσαι ἕδρες: ραχωρηθεῖσαι ἕδρες 3. ΔΗΚΟ: ᾿Ἐκλογικὴ δύναµη 3. Πα 20.802. λΕκλογινὸ μέτρο φ 067. ᾽Αχρησιμοποίητα ὑπόλοι- πα πρώτης κατανομῆς 2.668. Δικαιωθεῖσαι ἕδρες: 2 Πα ραχωρηθεῖσαι ἕδρες 2. ΔΗΣΥ: ᾿ἸἘκλογικὴ δύναμη, 35.670. Εκλογικὸ μέτρο» 32.067. ᾿Αχρησιμοποίητα ὑπόλοιπα ἐκ τῆς πρώτης κατανομῆς: 8.465. : , Λικαιωβεῖσα: ἔδοες:: ὃ Πα ριωρηθεῖσαι ἕδοες :3. ΕΔΕΝ: ἘΕκλδογινἡ δύναμη 11 552. Ἐκλογικὸ ιέτρο 2.067. Αχρησιμοποίητα ὑπόλοιπα κατανομῆς |. ἐκ τῆς πρώτης κατανομῆς 2.492. ) Διναιωθεῖσαι ἕδρες: ἵ [Πα- ραχωρηθεῖσαι ἕδρες |. Συμφώνως πρὸς τὰς προ- γοίας τοῦ ἄρθρου 32.2 περὶ ἐκλογῆς τῶν μελῶν τῆς Βου- λῆς, τῶν Αντιπροσώπων Νό µων 979 --- 1981, ἐγὼ ὁ Α. Παπαγαδριἠλ ἔφορος ἐκλο- γῶν τῆς ἐκλογικῆς µπεριφέ- ῥρειας Λευκωσίας, «προδαίνω στὴν πρώτη κατανομὴ τῶν Βουλευτικῷῶν ἑδρῶν, τῆς εἴρη µένης ἐκλογικῆς περιφέρειας καὶ ἀνακηρύσσω τοὺς ἔπιτυ- χώντας ὑποφηφίους ὣς ἀχο- λούθωςς ΑΚΕΛ τ Κωνσταντίνου, Ντίνος, Σαδδίδης Γεώργιος καὶ Πέτας Χρῆστος. ΔΗΚΟ: Λαδᾶς Γεώργιος, Μιχαηλίδης Θαλῆς. ΔΗΣΥ: Κληρίδης Γλαῦ- Κος, Μάτσης ᾿Ιώάννης, Ἱερο διακόνου Λεόντιος. ΕΔΕΚ: Λυσσαρίδης Βάσος. Ανδρέας Α. Παπαγαδριὴλ ἔφορος ἑἀκλογῆς, ἐκλογινῆς περιφέρειας Λευκωσίας. 26 Μαΐου 198ἱ ποὺ ξέσπασαν οὲ ἐνθουσι- Ἔφορος Ἓκλουγβς Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ «Βου)]ευτικαὶ ἐκλογαὶ 1981, Κατάσταση καταµετρηθέν- των φηφοδελτίων ἐκλογικῆς περιφέρειας Κερύνειας: Ὁλικὸς ἀριθμὸς ἐγγεγραμ- µένων ἐκλογέων 16.082. Ὁλικὸς ἀριθμὸς Ψψηφισάν- των ἐκλογέων 15.322, Ὁλικὸς ἀριθμὸς ἐγκύρων ψηφοδελτίων, περιλαμδανοµέ- γων ὣς ἀκύρων, απροδληθέν- των ἀλλὰ χηρυχθέντων ἐγκύ ρων: 15.077. Ὁλικὸς ἀριθμὸς ἀκύρων ψηφοδελτίων: 245. Ἔγκυροι Ψῆφοι 15.077. ᾿Αριθμὸς ἑδρῶν 2. ᾿Ἔκλογι- κὀ μέτρο 7,538. Πρώτη κατανομή: Οὐδεὶς τῶν ὑποψηφίων ἐξασφάλισε τὸ ἐνλογικὸ μέτρο καὶ ὥς ἐκ τούτου, οὐδεὶς ἔχει δικαιω θεῖ ἔδρας. Α. Παπαδριηλ Ἔφορος ἐκ λογῆς. ἐκλογικῶς περιφέρειας Λευκωσίας. 26 Μαΐου 1981 ΠΙορεῖες ΠΤιολωνῶν φοιτητών ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 256. «Ἰδ. εγπι)ι-- ᾽Αγνοώντας τὶς προ- ειδαποιῄσεις ὅτι οἱ διαµαρτι» οἷίες τους µμπορεῖ νὰ ὁδηγη- ταραχές, γυπάδες σουῦν σὲ φοιτητῶν πραγιιατοσοίησα» χθὲς πορεῖες στοὺς δρόμους σὺ διάφορες μµεγάκες πύλεις ζητώντας τὴν ἀπελενθέρωση τῶν. πολιτικῶν κρατοιένων. Στὴν Βαρσοθία, ὁ ἁπτιπού εδρος τοῦ Κοινοθουλίου χ. Σκριμπιέθσκι συναντήθηκε μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν φοιτητῶν ἐπὶ μιὰ καὶ πλέον ὥρα σὲ μιᾶ μάταιη προσπάθεια νά τοὺς πείσει νὰ µαταιώσοιν τὴν πο ρεία τους ποὺ ἄρχισε ὕστερα ἀπὸ λειτουργία στὸν ναὺ τής Αγίας, Αννας. Ὁ. γ]άδος τὶς «ἄλλη εὐύ ης» στὸ Πανεπιστήμια. Εαθσο βία: κάλεσε ταῦς αφ οιτητές-- μέλη του νά μὴ μασουν μέρος στὴν πορεία, Ἀεναντις ὅτι εἴ- γαι ἀνείθυνη ὑπὸ τὶς σιµιεοι γὲς συνθῆχες καὶ ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος σιμιμετογῆς στὶς πο: μεῖες «ἐγκάθετωνν γιά την πρόκληση ταραχῶν, ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΙΟΣΥΚΛΕΤΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΟΒΑΡΑ Τύρω στὶς 1.45 π.μ. σήμε- ρα µοτοσικλέττα ποὺ ὁδηγοῦ σε ὁ ᾽Α)εξάντερ Μιχαὴλ ἀπὸ τὴν ᾽ΑἉγγ]ία 30 χρονῶν, ἄνα τοάπηχε στὴ Λεωφόρο Μηκα ριου στὴ Λιυκωπία μὲ ἀποτέ Άεσμα ὁ ὀδηγὸς της νἁ τρου ματισθεῖ σοδαρά. Ὁ Μ.χΙΔΑ µεταφέρθη»ε στὸ Νοσολομτίο Λευκωσίας καὶ κρατήθηκε γιὰ νοσηλεία, ΙΦΗΙΗ 26 ΜΑ ΤΟΥ |ο8] Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ- Τὸ πρωτάθλημα τῆς ΕΠΟΠΛ 198! ΑΠΟ “Αλωνας: ᾽Ανεκπρύχθη πρωταθλητὴς στὸν Α’ ὅμιλο Ὅ Λίβανος σιὸν Β’ ὅπιλο ΕΝΑ σιὸν Γ΄’ ὅμιλο στὸν Α: «Όμιλο τοῦ Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΑ Ελαθαν μέρας ᾱ μι | ν σρ πι μμ κος : , Π µάδες. ᾽Ατιὸ τὴν ἀρχὴ Τοῦ Ππρωτάθλήματος φάνγικε ὅτι τὸν τίτλο τοῦ ηρωτόθλητοῦ διεκδικοῦδαν μὲ Χπτικότητα ὁ ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου, ὁ ΑΠΟ “Αιλωνας καὶ ὁ ΛΙΓΕΝΗΣ Αγ. Μαρίνας, Πράγματι μεταξὺ αὐτῶν τῶν ὁμάδων δόθηκε οκληρὴ ο ιά. κάνε ἀνοθε θα ὁ πο δν λωνας ἀφοῦ συγκέντρωσε 40 θαθμοὺς ἐτὶ 14 ἀγώνων καὶ τερµάτιος ἀφττητος, Δεντεραθλητὴς ὁ «ΑΠΟ ΓΠάλαικωρίδυ µε 3) θαθμοὺς, τρίτος ο οξιρὰ ὁ ΔΙΓΕΝΗΣ μὰὸ 39 δαθμούς, Στὸν Α΄’ ὅμιλο συμμετεῖχαν γιὰ πρὼτπ φδρὰ ὁ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιοτάσα ἱ τος ρο ἤ « ι 6, ὁμάδα μὲ πολλές ὑποσχέοεις, καὶ τὸ Κ, Νεότη ποεροῦ. λα Θους 198ύ.-- 5ἱ ὀνεδείκθη ή ὀὁμάδα τοῦ ΑΡΗ Περάτων χωρὶς καμμιὰ παρατήρποπ ποὺ εἶναι καὶ Τὸ μεγοόλντερο παφλο γιὰ τς ὰ μμενες Ὃ δεν ὃ, εβανκωβάτρκι ἄθλως φαί ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η Κ.ΟἩ. Ἡρίζεται ἡ Ἐπιτροπὴ θέμα ὁμοσποιδιακοῦ Ο ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ :Συνέρχεται τὴν Πέμπτη σὲ τακτικἡ συνεδρία τὸ Διοικητικὸ Συµ. να τῆς Κζ.ΟµΠ. τὸ ὁποῖο μµεταξὺ ἄλλων θὰ ἀσχσληθεῖ μὲ δύο σο6θα- ρὰ θέµατα, Θὰ ἀποφαδίσει τὴν σύστα ση τς ἁμελοῖς Διερευνηϊι γῆς ᾿Ἐπιγροπῆς γιὰ τὰ συκὲ παιγνίδια, Τὸ Προεδρείο θὰ ὑποδάλει πρὸς τὰ ὑπόλοιπα µέλη τοῦ Συµδουλίου σχετι κἡ ἔκθέση ὅσον ἀφορᾶ τὸὺς ὅρυως ἐντολῆς τῇῆό Ἔπιτρο πῆς ἑνώ παράλληλα θά ἅτο δάλει τὸν γατάλογο τῶν προσώπων ποὺ εἰσηγείῖτάι γιὰ νἁ ἀγαλάδουν τὸ δύσκο ο αὐτὸ ἔθγο. ΄Ἠδη ἔχουν ἐξευρεθεῖ τὰ αρία ἀράθωπα πτοῦ. εἶναι οἱ κ. Λ. Δονυκάϊ- δης (Πρόεδρος), Γαδαλᾶς, Φυλακτοῦ. Πιστεύεται δὲ ὅτι μέχοι τὴν Πέμπτη θὰ άνευρε θεῖ. κάὶ τὸ τέταρτο “πρόσω- τοι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Στ ὀωυνεδρία του τῆς προ σεχοῦς Πέμπτης τὸ Διοικητι κὀ Σομόσύλιο τῆς Όμοσπον δίας θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὸ θέμα τῶν προπυνητῶν τῶν 2Εθνυκῶν ὁμάδων, κ. Τολιά- γου (Αγδρῶν) ΟἸακώδου (Ἐλπίδων, Νέων). Τὰ συµδό λαια τῶν δύο προπονηνῶν λή γουν πὸ τέλος ᾿Ἱόννίου καὶ τὸ Συμδούλιο θά ἀποφασίσει τὶ θὰ πράξει, Πάντως ὅπως Ίληροφο- ρούμεθα στὸ πόστο τοῦ προ πονητοῦ τῶν ᾿Εθνικῶν ᾿Ελπί δων καὶ Νέων θά ὑπάρξε, ὁ ΙΙΙ ἥ α ου ιπωσδήποτε ἀλλαγὴ ἀφοῦ ὁ . α ξ κ. ᾿Ιακώδου διάπραγμµάτεύς- Σ κ - μ παι τὴν πρόσληψη του στὸν | τν ὥ χ - “Αρη ῤ Ψ ώ Μ Ἠδη μεταξὺ τοῦ κ. ᾿Ιακώ δου καὶ ἐκπροδώπων τοῦ Ἐριίοε Ὁ Ἰποεε]αὰ 1 1 1 1 νέου Διοικητικοῦ Συµδουλίου Κουν Ρατ ν Βοκ ΗΙ! ο. κ κ ἆὶ Σφοζη: Ύννει Επαφές ἄδίς ἄκα Κποχ Ον ν ἸΝεείετπ χ κ κ κ μέγετα, γὰ,, ὁλσπληρωθοῦν Ῥταμταην ν Αἱρίοπ Β Σ κ χ χ ἐντὸς τῆς ἑδδομάδος. Ἀτάεετ ν Ῥτθδίοῃ Ῥοπσαρίετ ν Ηεἰἀο]Όοα Έαπνχπος ν Ἰ/ανείΙεΥ Μεϊὶροατηπς ν Ὡαπάθφποπα 5 ἹΜείρουτπς ν Εταπκβείοη Ῥ Ῥρτιπαναἰα ν ῬοοϊβδοταΥ ἐπέμδει τελευταία ἡ ΓΓΑ. στὸ θέµα τῶν ὑπερηλίκων... ο μ.μ νο κὸ δὲ κ κ ἔτε νὰ ε--ᾱ ο ο ---- ρά ο πι ια ο Βο]] Ρατκ ν Είπα Βτοαάπιθαάονα ν Όορωτα Ἡοίάθίρθδα ν Οοτίο Ῥε Μοαίρουτπαον Ῥταπταηπ ΟΥ ὙἩ/οττίοες ν 5δἱ Ἀ]ραης Ὑαμουτα ν Πίπαγουοά «ἙἩφόσον ἐν τῆς ἀνακοί- οεως προκύπτουν εὐθύγες εἰς ἐάρος ἀθλητωῆς ὀργαγώσεως ἤ παράγοντος ἡ ἀθλητοῦ, ἡ Γενική Τραμματεία ᾿Άθλητι- σμοῦ θὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέµα ἔο δ0 µκὰ ν νο να 9 α ε-- ἐ- ε-- ο οι Μοπαςμ ν ἈΒτίαμίοπ Μοτπἰηαίοη ν Νυωπαναάιπα Ν Ὀαπάσποπα ν Μοοταδδίη ο κα ο νο κα ο] λα] τος», Ῥογαὶ ΡῬατκ ν 0μθ]λθα Αὐτὸ ἀπάντησε ὁ ΓΓΑ δαπατίπσαματ ν ΚεγεΌοτο Κων. Παπαναστασίου ὅταν ΒυπΡΙτΥ Ὁ ν ΕετπίτθῬ ρωτήθηκε σὲ ποιές ἑνέργειες σκοπεύει νὰ προθεῖ μετὰ τὴν πρόσφατη ἐπέμθαση τοῦ εἷ- σαγγελέως Βόλου, σχετικὰ μὲ τὴν ἔμδοση δύο διαφορε- τικῶν. πιστοποιητικῶν ὁὀπὸ τὸ δημοτολόγιο Αλιαιροῦ. γιὰ τόν ποδοσφαιριστὴ τοῦ ΠΑΟΝ Ἰασίλη ἙΒασιλάκο. Γιουγκοσλαδία -- Ἑλλάδα στὸ βόλλεῦὺ Κίπσευαύ ν΄ Εοτοβι[οὶά Θρεατνουοά ν Ἑ Στεπιαπίθ ο Ητ]ῃπσ ο ν Ἠἰπάτηϊ]]ε Όσο ο να ρᾷ σα κα ὃά ο. Βαΐσα ν Αίπδπα Οαππίπασ ν ἕΚνίπαπα Εασὶ Ῥοτίμ ν Οοσκοατῃ Μαο]νι]]ο ν ἆ«θιπιδσοϊί Ορῦοτπθ ΕΚ ν Βαπθθηπάθαηι ὑπίνεταίγ ν Μοτίῃ ΡετὶΏ Βαϊσαίία ν΄ ΡῬοτιὰ ΟΙΙΥ Βεαίοτα Ὁ ν Ροττεπίο Βοοκίηπσμαπι ν ΌΏιοθεπς ΕΚ σγαπ Δία ν ΒαποιτΥ Ὁ Ταατι ΜΗ ν Βαγβδιναίοτ Ἡίαππετοο ν Ἀμρίασα τὸ Μέστο τῆς ΓιοιΎγχο- σχαβίας ἀρχίτει σήµερα τὸ με μον ο ο τοξο νεο ο τὸ Ω ο μπα γα κ ε θο δο” να κ- οὃ μα να απο μα τω ο 3 κ -ὖ ο μον ο ο πω ο πω κ εν Νο ἱ Ἐα]ικανικὺ πρωτάθλημα Βόλ μα ν Βοοσταά 1 1 1 1 ολ . : . ἳ δν μ]κσὰ τν Ῥι Λὰάρ]αϊὰς ὶ 1 1 1 ευ Ανδρῶν. τὸ ὁποίο θὰ Νοατ]ππσα Ὁ ν Αζσατὶ 2 χ χ 1 Ὃν Μο καὶ θὰ λῆξει στὶς Ῥατα Ηί]]ς ν΄ Είσαρο:µ κ κ 1 χ Ἡ' Ἀλίσρε ο μν , -. Ροϊἰοπία ν Οαπιρρθ]ίονζα ] 1 1 1 ως Ἴμερα Εθνικῆ Βλ λεῦ Λάε]αϊιάο Ὁ ν ῥαΙδβΙτΥ 1 1 1 1 ΓΕ κάδας θά ἀντιμετωπίσει Βτίαλίοη ΟἱΙΥ ν Ἠθειιε]άρ 1 κ κ ὃὖ την Τιουγκοσλαδία καὶ στὴ 1]οη ν Ἡ Τοττοης 2 κ χ ] συνέχεια τὴ Βονλγαρία, Ῥου Μοάδυτυ ν Ἠ λναίία ὅ 2 κ μανία. Λὲν μετέχουν ἡᾗ Τονρ |. Ν/ Κάθ]αιάο ν Ῥίωτὶ 1 ] ] 1 κία καὶ { Ἀλθαγία. , Ὑ/ιπάξοτ ν Ἠἰσίοτία 2 2 2 9 Μέ τὴν Ἰθνινὴ Ἑλλάδος συμμετέχουν οἱ ἑξῆς πετοσφαι Ἀηποτ]εΥ ν δυππ]δὶάς 1 1 ὶ 1 Οιστες: - Οοαἱείαις ν Ο]γπιρὶς 1 1 ἱ 1 , Ἀτέφαγος Ἰ[αλήτος, Ἴοα- Ριπο Είνοιτς ν Όαττα 2 : ἃ 2 γῆς , Λώσιάδης, Μιχάλης Ταγησα ν Σομἱηείάς ] ἶ ὶ 1 δουλλιόπουλως, Γρηγόρης Μα Ττιάοπι ν ῥαςοατΥ 2 1 1 1 λωϊσάρης, Μιχάλης Τοιαντα- «υλλίδης. Χρῆστος Ἔριαντα- Ποοάπα ν Ρουῖὰς ὨἨιά 1 1 ] ] συλλόπονλος, Σπήρος Πρωτο Ιπαία (Οἱ ν Δοιὰ δίας Χ κ κ κ ψάλτης καὶ Παῦλος Τζῆμας. Όιὰ τὸν ἱστθρία ταῦ αθω- ταθλήτοῦ. τοῦ. Α΄ ὑμίλου, ΑΠΟΑ ἀνάφέροιμε ὅτι: τὰ 36 Ἀφόγια τῆς ζωῆς τὸυ ὁ Αθλητικός Πνευματι- κὀἀξ Όμιλος Αλωναξ ἁνά- πτυξε δηµαντωή δράση ἆ) ὅ- λοῦς τοὺς τομεῖς. Σήμευυ ό Όμιλος διαθέτει ἐντθε ἀπό τὴν ποδοδφαιρικῆ ὑμάδα αοὺ ἀναδείχθηκε απθώταθλήτρια Α΄’ Ομίλου ΕΠΟΠΑ κχωθῖς καμμιὰ ἥττα, καὶ καλή η. χὺ ᾽μῆια ποὺ. περιλᾶμθάνει χοφευπικὺ συγκθύτημα, θεά” τοιλὴ ὁμάδα ναὶ χοσώδία, Τὰ ουμδθούλια τοῦ ΑΠΟΑ κι ὕλα τὰ µέλη ἀγκάλιαθάν τὸν Όμιλο θευμᾶ ἀπὸ τεὺν πρᾶῶπο χοὀνὸ τῃς θὀθοτασδής πὸν πθοδθέτομας αὐεχκῶ γέες δραδτηθιύτήτες᾽ αεὺν κ κλὺ τι, Δώκαιολθγήμένα σήμερα γιώ θουν Αεθηάνοιν γιὰ τά ἔτι τεύήματά ἄοθνξ ποὺ ἀνάγνω- οἰξονται οἱ ἅμταση Δολὺ πιό πλάτειὰ ἀπὸ τὰ ὕρια τῆς κοι- νότηχάς τους, Μερικὲς ἀπὸ εἰς ἐπσες δοαστηθιότητες θεωφούντα, πεθιφεθειοκά γεγυγότα καὶ πράσελαδουν ἐπισκέβτες σὲ παγκύπρια κλίμακα. τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς σέ ριλαμθάγείαν λαὶ, τὸ μαλλιτε- γΝινὸ Φεοτιδάλ Άλωναξ ποὺ ὁ ΑΠΟΑ διοργάνώγεν κάθε Κα]οκαίοι. Μιὰ ἄλλη δραστηριότητα μαὶ σχέδιο τοῦ Ὁμίλου μὲ περιφερειαχὴ. φημᾳσία, εἶναι ἢ ἀνέγερσή ΧδιγΟΤύοῦ ὙΥηπὲδόν σύμφωνα μὲ τς Τλευταῖές ἀντιλήψεις χάὶ ἀνάγκες. Τὸ γήπεδο θὰ συμπληθωθεῖ σύν- τοµα κν ἀναμάγεται ὅτι θὰ συμθόλει στὴν ποραπέρα πὐό υδο τοῦ ἀθλητιαμόῦ ὅτίι πε- ριοχή. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΠ λΑνδρέας Τηνοθέου ΣΑγδέάς Φωτίὸν Ανδρέας ἩΜίτόιγγος ΠΕΟΠΟΝΗΤΗΣ Σιωτηθης Νἐολλέονς ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ποὺ ὀγωνίσθηκαν στὸ πρωτάθλη- να. | Σοφοώγος ΣὀφρυΝόυ . Ῥπυμονὸς ὁ τυλιάναῦ Ανδσοέας Ἑλισθαίου . Τάκης Μεθυδίου : Τάκης Ν, ἨΜεθοδίου ο ἸΑνθούλλης Μεθοδίου , Παντελῆς Μακρῆς . Παντελῆς Βανέξης 4. ᾿Αδρέὰς Μ/τσιγκας 10, Ἰωάννης Τιµὸθέου 11. Μιχάλης ᾽Αγαπίου 19. Βἐσφάνης Φειδία 18. Θεοφάνης Θεὐφάνους 14. Χαθάλαμπος ᾽Αγάθοκλέους 10. Ανδρέας ᾿Ὀδυσσέως 19, Ανδρέας Ἡὐαταθιάδης 1Τ. ἸωακεΝι Εώσταθιάδης 18. Μενέλαος Διοναίου 19, τυλιανὸς Λιογικίου 90. Νίκος Σταύρου 51, ᾿Ανδρέας Γεωζγιάδης 96, Ῥεώογιας Παρασακειᾶ ὃ, Ῥωτήφης Νεοκλέους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Ἠλίας Διλοθέου Πρόεδρος ο -ε ο ον ν ο ῷ Ὁ πρωταθλητὸς τοῦ Α΄ η που Πρωταθλήματος τῆς ΕΠΟΠΛ θνικοῦ μὲ ἂ--- καὶ ἔτσι γιὰ κε ὅτι Βὰ κεθδιξε τὸν Άλωνας, τίτλο τέταρτη φορὰ πῆφε τὺ πρωτά καὶ «οῦτο δὲν διεφεύσθει. ἵα θληια τοῦ ὁμίλου του, Γ’ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΡΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΝΑ ΑΣΩΜΑΤΟΤΥ Ἁτὸν Ὦ' ὅμιλὺυ ἀγωνίσθη- καὶ 4 ὁμάδες. (Ἡ ΕΝΑ ὁπὰ τὀρθωσε νὰ ἀνάχησυχθτὶ πθο παθλήτριᾶα τοῦ ὁμίλου τὺς μὲ ἀρκετὴῇ διαφορὰ θἀθμῶν ἀπὸ τὴ δεύτερη ἀφοῦ συγκέντου- σε δὲ ὀαθμοὺς ἐπὶ 14 ἀγώ- γιων Δευτεραθλήτῥια τὺ 8601 Ἡ. Λακατάμιας μὲ δΙ ϐ6αθ- μοὺ5 καὶ τοιταθλήτοία ἡ ΑΤΕ τὸ πέλος τοῦ Α΄ γύρου φάνη- Γερίου μὲ 56 θαθμούς. Τέ- ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΟΛΛΕΥ’ ΠΝΑΙΚΟΝ πεχωρίσει ἀπόψε τὸ Ζήνων- Αποὲλ Τὸ Παγκύχριο Πρωτάθλη- µά Πετοσφαίρας Γωνάικῶν ὁν γεχίζεται σήμερα μὲ τὴ διε ξαγωγὴ Ἰροθάρων οωγάντησὲ ων ἀπὸ ὩἩς ὑποῖῦες Νο τὸ υτέρμην μεταξὸ ΖΦΗΝΩ- ΝΑ καὶ ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά οἱ ἀγῶνες ἔχονν ὡς ἑξῆς : ῷ Στὴ Λάρνακα ἡ ὑσχυρὴ ὁμάδα τοῦ ΖΗΝΩΝΑ θὰ ῥ- ποδεχθεῖ τὸ ΑΠΟΕΛ, Καμιά ἀπ᾿ τς δύο ὁμάδες δὲν συγ κεντβώγει αἰσθητὴ διαφορά δυναμικότητας ἀπ' τὴν ἅλ- λη, ν΄ αὐτὸ καὶ τὸ παιγνίδι αὐτὸ ἀναμέγείαι μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρο. Τὸ παιγνίδι αὐτὸ θὰ Υίνει σιὸ αλειστὸ γήπε δο Λάρναάκος, ὢ Ἡ τοηόρος καὶ ἀ ἡτίητη ὁμάδα τῆς Ν. 2ᾶλα µίνας θεωρεῖται σὰν ὑπεροί- γουφη λόγω μεγάλης διόφο ᾱ Ὃ μας. πό Ὅ ΦφΟΙΝΙΚάΣ παίζει μὲ τὸν (Ἰαφιακὸ καὶ ή ΑΕΛ μὲ τόν ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Οἱ γη παδοῦχοι ἀναμένέται νὰ πά ρὸνν τὴ νίκη. Τὸ ἹἈλῆρες πρόγραμμα οἱ διαιτητὲς καὶ ἡ Ἱραμματεία {ῶν ἀποφινῶν ἀγώνων ἔχοων ὡς ἑδῆς : .. Ν, ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- Α- ΧΙΛΛΕΑΣ,, Τὴπ, ΑΕΛ, ὦ- ρα ἵ μι. Διωτηιέςι Στ. Τρηγόρίδθω, ΜΜ, ᾿Α ΥΥέΣ ο ον ἃ Απο ρη, Μ. Κίνας. Ἱραμματεία: Δ. ώοώνος, Ῥυμνασίάρ- χος : {, Ζαχαρίου. τι Αν ἂν δν , , ὥρα δ.Ιὁ µ.µ. Δι αιτητὲς: Α. Πανταδῆς, Ε. Παναγίδης. Ἐπόπιες: ᾖΚ. Βισλάρης, Μ, Είνας, [ὕραμμα τεία:. Σ. Πετρδου. Γυµνασί ἄρχος. Α. ᾿γνατίου, 3. ΔΗΝΩΝ --- ΑΠΟΕΛ. Ρή πεδ. Κλειστὸ Λάρνακας, ὅ- ρα 7.40 μ.μ, Διαιτητές: Μ. μλία, Α. Ελευθεριάδης, Ἐπόπτε: Χ. ᾿Ιωάννου, Μ. Τερζήῆ. Γραµµατεία: Θ. ἸΑ θάνη. Γώµνασίαρχος Σ. Οἱ κονοµίθης, ᾱ, ΙΝΙΚΑΣ -- ΠΑΦΙΑ ΚΟΣ, ΤἩπ. Πύλας, ὥρα 7.90 μ.μ. Διάιητὲς: ᾱ. ἁημήτρι άδης, 1, Γεωργίου, ὕρομμα τα: Κ. Σόδδα, 1 υμνασί ἄρχος : Μ. Καάρκίδης. 9. Ανδρέας Διογνοίου Γοαμματεὺς 3. Νικηφόρος Διονυσίου Ταμίας 4. Ανδρέας Φωτίου Βἰσπράκτορας δ. ᾿Αννρέας ἸΤιμοθέου Ἔφορος Ποδοσφαίρου 6. ᾽Ανδρέας Τσιάχνας | Ἔφορος Βντενκτηρίου 1. Νίνος Μεθοδίου Μέλος Β΄’ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΤΒΑΝΟΣ κΟΡΜΑΚΙΤΗ τὸν Β΄ ὕμιλο ἀγωνίοτη- γαν Α ὑμάδες καὶ ἔγινε σκλὴ ρἡ μάχη μειαδὺ Ἐθνικοῦ Δεν τορᾶς, Θ0Ι Καπέδων, ΑΟΝ αρηµολόφου. Οἱ συναντήσεις τῶν. προποθευοµένων ὁμάδων δημιουργοῦσαν ζωηρὺν ἐνδια φέρο ταἷς παρακολουθοῦσαν χωώιάδες φίλαθλοι. Ὁ τίτλος ποῦ Β΄ ὁμίλου ἐκοίθη ὕστερα ἀπὸ συχνὲς ἆ- νακατατάξεις στὴ ϐαθµμολο: γία καὶ τελικὰ ἰσοθάθµισαν ὁ ᾿Εθνικὸς Δειπερᾶς μὲ τὸν ΔΛί- ῥανο, ὍὉ ἸἘθγνικὸς Δευτερᾶς θεωφθεῖτο μµέχοι τῆς πφρωτε)εὺ ταία ἀγωνιστιχῆς πρωτα” θλητὴς ἀλ)ὰ μὲ γωκοὺς ὑπο: λαγισμαὺς ἔχασε ιέσα ἀπὰ τὰ χέρια τον τὴν εὐναρία ᾱι πάσει τὸν τίτλο. ἱ τὸν ἀγώνα σάτατάξεως ὁ «Ἀίδανος ἐπεθλήθη τοῦ Ἔ-ι ΑΠΘ οῦθ ΧΙΛ. ΛΙΡΕΣ ΚΛθΕ ΠΑΙΜΤΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΑΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ. ᾿Απὸ τριόν πα χιλιάδες μάρκα, δηλάδἠ γύρω στὶς 5000 λίρες θὰ πάρει κάδε παίκτης τῆς Μπά γέρν, σὲ περυπτωση, ποὺ ἡ ὁμάδα τους κατακτήσει τὸ Φετινὸ πριωτόθληρα τῆς Άυτι κῆς Γερμανίας, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἕδδομος τίτλός τῆς ἱστορί ας της, Ἕς Ὑνὼστὸν ἡ φετινὴ Μπουντεσλίγκα τώρα «εἶναι στὴν 31η κ«ἡμέρα» της καὶ οἱ ὁμάδες ποὺ μετέχουν σ᾿ αὐτὴ θὰ δώσουν ἀκόμη τρία παιγνί δια. Ἡ Μπάγερν ἕχει τὰ «πρω: τεῖαν μὲ 47 πόντους καὶ ἀκο- λουθεῖ ἡ 'Αμόοῦργο μὲ 45, ἐ νῶ ἡ Στοψιγκάρδη εἶναι 3η μὲ 4] δαθμούς. Ἔτσι τὸ δαναρικὸ συγκρό τηµα ἂν πάρει πέντε πόντονς στὰ τελεντσία 270 λεπιὰ τῆς Μπουντεσλίγκα θὰ εἶναι καὶ πόλι ἡ «θοσίλισσαν τοῦ δυτι κογκρμανικοῦ ποδοσφαίρου, γιατὶ μὲ οὐτοὺς τοὺς πέντε πόντους θὰ φθάσει στοὺς 33. στοὺς ὁποίονι εἶναι ἀδύνατο νὰ. φθάσει οἷς ὅποτς ἄλλα ὁμάδα τῆς Α΄ίτιῆς Μπουντε σλίγκα. Γιά τοὺς Βονοροὺς ἢ κατά κτηση ἀαὐτῶν τών πέντε ϐ6αθ μῶν εἶναι κάτι τὸ πολὺ πιθα νό, γιατὶ ἔχει νὰ παΐξει τὰ δύο ἀπὸ τὰ τρία παιγνίδια της στὴν ἕδρα τῆς. Συγκεκριµένα ἡ ἐξόρμηση τῶν Βαναρὼν γιὰ τοὺς 52 πόντους θ᾽ ἀρχίόει τὸ ἑρχόμε νο Σάδόστο μὲ παιγνίδι στὸ ὀλυμπιακὸ στάδιο τοῦ Μονά Χου μὲ τὴν ΦρανγκφούρΊτη, ποὺ εἶναι Νο Ὦ στὴν φετινὴ κατά ταξη καὶ ἔχει νὰ κερδίσει τὴν Μπάγερν σΊὴ δσναρικὴ πρω γεύουσα ἀπὸ τὸ 1977. Τὸ ἑπόμενο παιγνίδι τῆς Μπάγθρν δὰ γίνει στὰ πλαί σια τῆς προτελενιαίας ἡμέ ρας τοῦ πρωταθλήματος, μὲ τὴν λΑπορούσια σἹὸ ΜΕΟΡχεν γκλάντμπαχ, ὅπου ἡ Μπάγορν γιὰ τελευταία φορά νίκησε μὲ 2. τὸ 1929. Τέλος, ΄ τὸ «πανηγύρι» θὰ κλείσοι μὲ Τὴν Ὕρντιγκεν στὸ Μόναχο ὅπου ἡ Μπάγτρν δὲν ἔχει χόδει ποτέ, Στὸ μεταξὺ σιὰ 170 λεπτὰ τοῦ πρωταθλήματος ἡ Αμ δούργο, ποὺ εἶναι τὸ μοναδικὸ συγκρότηµα, ποὺ μετέχει στὰ ἀοφάρι τξς διεκδικήσεως τοῦ τἰτλόψ θὰ. συγκρουσθεῖ μὲ τὴν Καρλσρούη στὶς 30 Μαΐου, μὲ τὴν Μόναχο στὶς 6 Ιουνίου καὶ μὲ τὴν Μπόχουμ στὶς 13 “δινίου. «ρόλο «ο πἀφτάθλικια τὰρτη στὴ δειρὰ ἡ Ἑιῶση ονκυνοτριμιθιᾶς. Βεὸ ἵ ὅμιλο ἁγωνοτη κἂν μμξ ὁ Μάνρομμάτης «Άγ. Παύλου μὰὶ πὺ ΓΠοσόσφν: ηνὸ Σωματεσο Παρθενῶν συηοικἰσμοῦ Λάτονον, Κὺὶ τὰ δύο σωματεία (λόσχόνται ὅτι θὰ διαδοαµατίσουν σοῦαρό 1981 --1θαδ, Η ΠΟΥΒΗΠΟΥΣ ΠΜΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ . Ἡ Ῥιυδέγίους γἰκηόε τὴ Φιορεντίνα 1--ὂ σιῆν τέλεν- τοία ἡμέρα τοῦ κὠμβιογάτο το καὶ κέρδισε τόν τίέλο γιὰ 19Φή φορὰ στὴν ἱσερία της. Ἡ ᾖἠΤιουδέµῖους ἔκάιδε θων: µάδια στὸ µόάτς αὐτὸ ὅπου ἡ Φιορεντίνα ἀγωγίστηκε μὲ πριοφαγὴ ἀεϊσμα καὶ ἁπεί- λησε αὐν οφ. Τὸ «κονσὀ» γκόλ, αὐτὸ ποὺ ἉΧκάριόὲ τὸν τίτλο στὴ «μαήάλη κυρία», σηµείοσε ὁ μπὼ Καμλρίνι στὸ ἄδο λεπτό. Ἡ Ῥόμα ἔφεος 1---ἲ ἐκτὸς ἕδρας µὲ τὴν ᾿Αδθελίνο καὶ τεομάτιδε σι 8ὴ ρε δύο θαθμοὺς πίσω. “Ὁ λσάο σχόραθε γιά τή α στὸ δο λβητό, καὶ Ἰοοφάθισς ὁ Ῥενχουσίνι σιὸ 5906 λεπτό, Τὰ ἄλλα ἀἁποτελέοματα τῆς ἂθῆς καὶ τελευταίας ἠμέρας: Ασκολι -- Μπρέοα 0-0, Καταντξάρο --- Ίντερ 0-0, Ἐόμο -- Ἡπολώλχια --ι, Πε ρούτζα -- Τορςὸ 1--0, Πνς ατοϊέξε -- Κάλιανι 1--δ. Οὐντιγέξε -- Νάπολι 2-1. Τελική δαθµολογία: Τιου- ῥέντους 44, Όόμα 4, Κάπο- ὃν Δ8, Ίντες 56, Φιορεντίνα 38, Κάλιαρι 90, Μπολόνια καὶ Κατανττάρο 59 κλα. Ὑποδιθάζεται: Περούτνια Πιστοῖϊδςς καὶ Μπρέσια, Τὰ κέρδη τοῦ ΠΡΟ-ΠΟο ᾿Απὸ τὴν πρώτη διαλογή τῶν δελτίων ΠΡΟ-- ΠΟ δοέ θηκαν 495 1δάρια, 8556 1δά- ια, καὶ 13,208 11άρια. τὴν Κύπρο ὅ δεκατριά- ρια, 120. δωδεκάρια καὶ 1100 Ἐντεκάρια. Τὸ 1θάρι ἀφήνει «ὐὸο. τὸ 33άρι 34 λίρις καὶ τὸ 1ἱάοι Σ.500 μίλς, μμφφφφφοφοφοθθφοφά ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΔΟΞΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΜΠΟΛΑ Συνολικὰ κέρδη 600 λιρῶν ΦοΦύφι- ο Ἰανουαρίου ἡ νέα κλήρωση ΠΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ 82 ΜΑΔΡΙΤΗ. -- Ἡ πλήρωση ποὺ θὰ τοποθετήσει τὶς 24 ὁμάδες, οἱ ὁποῖες θὰ Πάρονν µέρος στήν τελικἠἡ φάση τοῇ (Ἰαγκόσμίου Κυπέλλου θὲ Οτούξ ὁ ὀμίλους τῶν τεσσά ρων μεταφέρθηκε ἀπὸ τὶς ό στὶς ἳ Ιανουάς Ι982 οτὶς Ρ µ.µ, ὥρα μα Η ὀργσνωτνὴ ἐππρσὴ ποὺ Παγκδδμίου Κυπέλλὸν αΑξ Διθνοοε Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίας, πΏρε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, κατὰ τή διάρκεία πῆς συγεδρἰόδρως της στήν Ἱσπανικὴ Πβωτεύδυσα, Υγιοῇ οτὶς ό Ιανουαρίου γιορτάζον τοι τὰ Ἐτιφάνεια, ἡμέρα {ε- φὴ στὴν Ισβανία καὶ τὴ Νό πια ᾽Αμερικὴ. Ἡ καθὀστερηµένη ὥρα τῆς κληρώσεως, ἐξηγεῖαν κατὰ τὸν κ. απόρτα, “ρθεδρο πῆς Ἱσπανικῆς ὀργανωλθκῆς ἐτιτροπῆς, ἀπὸ τὴν Ελθυμα τῶν. νοτιοαμερινάνικῶν Ἰήλεο πτικῶν σιαθμῶν, νά µεταθώ -σουν «ζωντανὴ» τὴν κλήβω- ση ἵἩ ὀργόνωτικὴ ἐπιτροπὴ αβε ΦΙΦΑ, ἐξάλλου, πε ἠν ὁρισιωὴ ἀπόφάση ν’ ἀρ κίσει στὶς δ μμ. ὁ ἑναρκτή ριος ἀγώνας στὶς |3 Ιουνίου ονὴ Βλώγη καὶ ὁ τελινι ος ουλίου Μι κη, Αρνήθηκε ἐν ο καθυστερήσει αἱέ ὧρες ἑγάρ ἔρωςε Τώγ συναντήσέων στον ᾱ’ καὶ 6’ γύρο ὅπως ζἠτὴ σε ἡ ἱσπαικὴ ἑηλέόραση καὶ ἐν. δἱ ὧρες παράμένουν ὅ. 15 αἱ 9 μμ. Ἡ κάιθχός τοῦ τλουν ᾽αργεντινὴ καὶ ἡ διοργανώ- πριο χώρα “[σπαγία, ὀρίστη καν ἐπικεφαλῆς τῶν ὁμίλων 3 (λεν -- Ἔλτσε) καὶ 5 (Βαλένθια -- Σαραγκόσά). Πάντως ὅπως εἶχε Ἴροβλε- φθεῖ, ἡ ) ωνὴ θὰ ἔηκινή σει τοὺς ἐς τὴς σιἡ Βάρ κέλώνη, ὅπου θὰ γίνει ὁ ἐναρκτήριος ἀγώνας. ᾿Απὸ τὴν ἀλλη Πλυρά, σιὸ Α Λλικάντε, θά γίνε ὁ ἀγώνα γιὰ τὴν 34η καὶ ἄὴ θέση. καθορισμὸς τῶν ἄλλων Απικε φαλῆς τῶν ὁὀμίλων καὶ οἱ ἄρι θμοὶ τῶν ὁμάδωνι ποὺ θὰ το πτοθετηθοῦν στήν Νληβωτίδα θα κάνονισθοῦν στὶς 7 ία ποωαρίον 1992. Ἡ ὀργαγωτικὴ ἐπιτροπὴ τῆς ΦΙΦΑ, ποὺ θά κάνει τὴν ἐβχόμενυη σώνεδρίαση της στὶς 2 ᾿ἰαωγίου στὴ ΜάδΑ τῃῆ, ἐγέκριγε τὶς τιμὲς τῶν εἶ σιτηρίων γιὰ τὸ Μουντιάλ, ποὺ κυμαίνονται, ἀπὸ 1060 πὲ δέτες (κάἸου 60 δρχ.) γιά τὰ παιδιὰ κάτω τῶν [5 ειῶν κωτὰ τή διάρκειᾶ τῶν ὄυγάν ΗἠΘΕωΝ τοῦ ἃ’ γύρου, ὡς τὶς 3.800 τεθέτες (λάπευ 2.300 δ8χ.) γιὰ τὶς καλύτερες θέ σεις τοῦ τελικοῦ, Οἱ “Ισπανοί, ἐν τῷ μεταξύ, δρίσκονται σὲ ἀναδρασμὸ, µε 1ἆ αἰς δηλώδεις τοῦ προέ ὅρυν {ής ΦΙΦΑ, Ζοάὀ Χαδε λα, ὅει στὶς περιοχὲς ὅπου ὰ γίνονται ἀἁγίυνες τοῦ Μουντιὰλ, δὲν θὰ µετάδίδον πάν ἀπὸ Τὴν τηλεόραση οἱ συναντήσεις. Αὐτὸ τὸ θέμα Θὰ σονζητηθεϊ ἀλὸ τὴν ὀργα η νωεικ ον πῆς [σπανί ας καὶ τῆς ΦΙΦΑ, στὴ Βαρ κἐλώνη ήμερα κάὶ αὔριὸ. Ἡ αγωτικἡ ἐπιτροπὴ' τῆς ΦΙΦΑ, ἀπθτελεῖται ἀπὸ τὸν πρόεδρο Χέρμαν Νωῖ- µπέργκερ (Δ, Γερμάνία) ποὺξ κ.κ. Χαθέλάνζε καὶ Σα πόρτα, τὸν πρόεδρο τῆς ΟΥ ἔφα ᾽Αρτέμιο Φράγκι (πα λία), τόν ὑπουργὸ Κονγωνι- κῶν Ὑπηρεσῶν ας ᾽ΑΡΥΜ αωῆς, γαύάρχο ᾿Αλμπίρτιο ἠσχόσι καὶ τόν πρόεδρο τῆς σπὰνικ Π ρικῆς Ὁμοσπηνδίας. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ Καλοῦνται ὅλα τὰ μµέη ποῦ αστικοῦ. Συλλόγου «ὁ ΚΕΡΑΥΝΟΣ» σὴν ἑή- οιά Υγενικὴ σννγέλμοσὴ τοῦ συλλόγου 'οὺ θὰ πραγµσιο- ἀοιηθεὶ τὴν Κυριάχή, 4η σου 981 καὶ ὥραν Ιὀ, 30 π.μ. στὸ ὀἴκὴμα τοῦ ολλ λόγου. Θέματα τῆς γενικῆς συνε- λεύδέως εἶναι: ὁ) Ασγοδόσίἁ τοῦ ἂᾱ. Σ. ἐπὶ τῶν πελρἀγμέγων τοῦ πόρος ἔτους,. ) Ἔγκρισις τοῦ ἰσαλογι- μοῦ καὶ τῆς ᾿Εγθέσεως τοῦ ἐλεγκτοῦ. Υ) Εφ γέου. Διοικητι- κοῦ Συµδουλίου, ϐ) Διορισμός ᾿ἘΕλεγκτοῦ πρὸς ἔλεγχον τοῦ ἴσολογι- ομσῦ τοῦ ἐπομέγου ἔτς. Ὁ Ὁλλανδὸς διεθνὴς σοδοσαφιριστὴς Μιοῦρεν Ἡ ᾿Ιππουϊτα κάνει Τήὔσευ - ΠΠιοῦρευ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥΣ Σε ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ἡ Ὁπ- σονίτς, ποὺ τελικἁὰ φέτος μπόρεσε νὰ τκατακτήσει τὸ Κάπελλο τῆς ΟΥΕΦΑ, ἂν καὶ Ίταν φαθοοὶ καὶ γιά τὴν κα τάκτηση τοῦ ἀγγλικοῦ Νυπέλ λου ὅσο καὶ τοῦ πρωταθλή- µατος τῆς χώρας, πιγδυγεύει γὰ χάση δύο ἀπὸ τὰ πιὸ ση- μαντικἁ στελέχη της, Σ ὑιφώνα μὲ σγετικὸ ϱ5- πορτάς ὁ Ὁλλανδὸς παίκτης τῆς τοῦ ᾿Ἱπσοιτς, Τίδασεν, ποὺ ἀναδείχθηκε καλύτερος παίκτης τοῦ φβτινοῦ ἀγγλκοῦ πρωταθλήματος γαὶ ὁ απιτα τριώτης του ΑΠιοῦρεν θά αφ ὐ- χουν ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλία τὸν ἐρ χόµενὸ µῆνα, ὁπότε τεοµατί- ζεται καὶ ἡ συνεργασία τους μὲ τὸ ἀγγλινὸ συγκοθότηµα. Σύμφωνα μὲ ας ὑπάρχον- σες ἐνδείξεις ὁ Τίῦσόεν ἑτοι µάξεται νὰ εµετάξει» ἀπὺ τὸ Ἱπσονίτς στὴν Ιταλία καὶ ὁ Μπιοῦρεν νἁἀ καταλήξει σιὀ δαἰν Ζερμὲν Ἡαρί. Πάντως, τὸ ἀφεντινὸ τῆς ΄Ἱασουίτς ἩΜπόμπτυ Ῥόμασα» θά. συναντηθεῖ καὶ μὲ τοὺς δύο παΐμτες ἑντὸς τῶν πθρο- σεχῶν ἡμεοῶν γιὰ τά συητή ἄει ἐπὶ τελικοῦ σχεδίου τὴν ἀνανέωσι τοῦ συμδολαίου τῆς συγεργασίας Ίους. Σελίδας Ὁ «Φιλίππου σημειώνει στὴ Βώμπ χρόνο δ8.35.0 Ὁ Μάριος Κασσιανίδης μιὰ µόνο ἑθδομάδα τιρὶν ἁ τετραεθνεῖς τῆς Ρώμτς κέρδισε δύο ἀργυρὰ μετάλλια π ανίδης πέτυχε νέο Παγκύπριο ρεκόρ. Σπιμείωσε 13/37’ ΄.56 έναντι πτέµθριο τοῦ 1980. Στὰ 10.000 µ. ὁ Κασσιαν Γενινὰ οἳ Ἕλληνες πρωτά- θλητὲς σηµείώσαν απτωχὲς ε- πιδόσεις. Π]λὴν τοῦ Κασσιανί δη, διεκρίθησαν οἱ Φιλίππου ποὺ απΏος τὴν 4π θέση στο τος να ως μα ὁ Χ στηπλ μὲ ὃ 56 και ὃ Ἀ. Εθριπίδου ποὺ στὰ 110 µ. ἐ- : ) μ) µπόδια σημείωσε 1416. ΣΑγαλυτικὰ τὰ ἀποτελέσμα τα ἔχουν ὡς ἑξῆς: Α΄’ ΗΜΕΡΑ. 400-µ. ἐμπόδια: 1) Αοχι- πένκο (306. Ένωση) 49’ οἱ, 9) Βασίλιεφ (Σ. Ἐν.) 50΄”τ0 8) Παρρῆς (Ἑλλὰς) Ρ1/”105, τ) Μπακάλης (Ελ- λὰς) 519, ΣΑχόντιο: 1) Κούλα {(Σ. Ἔνι), 89.988. 39) Μαχάρωφ Σ, νι) 81.586 5): Γκιεζίνι ΟἹταλία) 8θ.Τ4, 6) Ῥελώνης ϱῬλιὰς) 64.16, 8) Μπόλας (Ἑλλὰς) 68.68. 100. µέτρα: 1) Τζουλιάνι σἹταλία) 10΄’’49, 9) Μουρά- πιεφ (Σ. Ἔν.) 10/75, ὃ) 2Αξίνιν (Σ.Β.) 1056 ϐ) Στράτος (Ἑλλάς 190’’66, Ἡ ἀΑΕΙΛΙΝΗ” ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑ΄'ΓΟΥ 581 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀξΙΛΙΝΗ’ Κέρδισε δύο ἀργυρὰ οιτὰ 5000µ. καὶ 1000Ο0ΟΠµ. -παππιπαππππππππαππππα ποπ: ΟΜ.ΙΚΔΣΣΙΔΑΝΙΛΙΗΣ. νέορεκὺρστἠρώμη 1όό/ν0 1}. Κεφά]ας 19΄’’Ττο. Τὸ ἀγώ χισµα. διεξήχθη μὲ ἄνεμο µη δέν: , 40. µέτρα: 1) Τσερνέσαι (Σ.Ε.) 46399, 9). Ριμπά- υἵτ Οἶτ.) 4695, 9) Ντι: ψοιΐντα (Ττ.) 4650, τ) Στεφανόπουλος (Ἑλλὰς) 41΄48, ϐ) Τσιάκιρος {(Ἑλ- μὰς) 48’᾽0ὅ. 1500. µέτρα: 1) Γκονζάλες (Τσπ.) 3/40’’68, 9) ᾽Άμπα- σιὰι (σπ.) 54146, ὃ) 8) Τιακόθλεφ {(Σ. Ε.) δ’ 41’90, 4) Κούρτης (Ἑλλάς) ΔΑ’ 15, τ) Τσιμίνος (Ἑ)- λὰς) 344’ 6ὅ, Δίσκος: 1) Ντὲ Βιτσέντις 01τ.) 60,14, 9) Κούσουν (Σ. Ἐν) 509.99), 8) Ῥασκούπκιν (Σ.Ε 9.60, ὅ) Ἰσιάρας Ἑλλὰς) ὅδ.θθ. Ἐπὶ κοτῷ: 1) Κουλίµσπα- µπα.(Σ. Ἐ.) 5.40 9) Ντόλ- κωφ (Σ.Ε.) 6.20, 9) (Ἴσπ.) δ.90 4) Ἐιπέας (Ἑλλὰς) 5.00, ϐ) Τσώνης (Ἑλλὰς) δ.00. Μήκος: 1) Σάμαριν (2. ΣΤΙΣ ΓΥ ο ο .---ἡ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟ τὸ Σαθθαιοκυρίακο οἑΠπαγικκύτριοιάγωνςς Διεξάγονται τὸ Σαθθατοκυρίακο στὸ Μακάρι» Στάδιο οἱ Πανγκύπιριοι κ Γυναικῶν ποὺ εἶναι χωρὶς ἀμφιθολία ἡ διοργ ἄνωσπ ποὺ ου ῥέρον γιὰ τοὺς φίλους τοῦ ᾿Αθλητισμοῦ ἀφοῦ ὁξὼς ἀναμένεται ΠΣΟ γιὰ τὴν κατάκτπσπη τῆς Ίπς θέσεως στὴν Γἐενικὴ θαθµμολογία. Ἠδη στὴ θαθμολογία ἀν- δοῶν προηγεῖται ὁ ΤΣΙΠ ἆ- φοῦ ἔχουν ἤδη διεξαχθεῖ τά ἀγωνίσματα τοῦ Μαραθωνίου καὶ τοῦ Λεκάθλοι!, ᾽Αναλυτοὰ ἡ θαθμολογία ἀνδρῶν ἔχει ὡς ἑξῆς: .ΤΣΠΙ 1 ΓΣΕ ΓΡΣΧΚ τ.5 ΓΤΣΤρ. ΤΣΟ | δν Όι Αν ὡς ϱὐ ἵ-ᾱ Έλσι ο -α ὦ κα Ἐξάλλου. στὴ δαθµολογία Απναικῶν. μετὰ τὸ ἀγώνισμα τοῦ. πεντάθλου προηγεῖταν ὁ ΓΣΣΟ ὡς ἑξῆς: 1. ΓΣΟ 5 ΤΣΠΙ δ. ΓΣ 4. ΤΝΕ μα οι ο ο Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τὸ ποωῖ τοῦ Σαθθάτου ναὶ τῆς Κυριακῆς θὰ διεξα χθοῦν οἱ προκοιματικο τῶν διαφόρων ἀγωνισμάτων ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα θὰ διεξαχθοῦν οἱ τελιμοὶ ὡς ἀκολούθως: Σάθόδατο 50 Μαΐου ..6.00 μ.μ. Τελετὴ ἐνάρξεως (παρέλαση, παράταξη ἆθλη- τῶν, ἔπαρση τῆς σημαίας, ὀρχωμοσία ἀθλητῶν, κήρυξη τῶν ἀγώνων ἀπὸ τὸν Τρόε- ὅρο τοῦ ΓΣΠ κ. Κώστα Θα φεάδη, Ἑλληνικοῦ. χοροὶ ἀπὸ μαθήτριες τοῦ Γυμνασίου Πα. λονυριὠτισσας). ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΔΥΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΤΑΝΧΙΛΛ Σήµερα θὰ ἀρχίσει τὸ καινούργιο Πρωτάθλημα Μπό ουλινγκ στὴν Λεμεσὸὀ. Τὸ «Κύπελλο Μπόουλινγκ δΔυά δων τῶν «Ντάνχιλλ» θὰ ἀρχί σει στὶς 8.30 µ.µ. Όλοι οἱ παῖκτες παροκαλοῦνται ὅπως εἶναι στὸ Λίμασσολ Μπόουλινγκ Σέντερ στὶς 7.15 μ.μ. Οἳἵ ἀγῶνες θὰ γί νονται Τρίτη καὶ Πέμπτη. Συμμµετοχὴ ἔχουν δηλὼσει 45 δυάδες. Τελικοί 6.50 μ.μ. Ἐπὶ ποντᾶῶ (Α) ῶ-- ᾽Ακοντισμὸς (ΓΡ) -- 110 µ. μετ ἐμποδίων' (Α) --- Ὕ Ψος (Γ). β,4ὅ μ.μ. 100. µ. μετ ἐμ- ποδίων (1) -- Λισκοθολία ο. τος μ.μ. 100 µ. (Α) τ.1ὅ μ.μ. 100 µ. (1). -- Μῆκος (Α). τ.δθ μ.μ. 400 µ. Ἱ). τιὅ μ.μ. 400 µ. (Α) 8.00 μ.μ. Δισκοδολία (Α) ἕ-- 9.000 µ. στὴπλ. 8.15 μ.μ, 1.500 µ, (0). 8.50 μ.μ, 1600 µ. (Α). 8.46 μ.μ. 10.000 (Α). 9,50 μ.μ. 4ΑΧ100 µ. (ΓΡ) 9,46 μ.μ, 4Χ100 (Α), Ὁ) οι Κνυριακὴ 51. Μαΐου ϱ.1ὔ μ.μ. 400 µ. μετ. ἔμπο δίων (Α) -- Ὕψος (Α). 6.560 μ.μ. 400 µ. μετ ἔμπο δίων (Γ) «-- ᾿ἸΑκοντισμς (Α) --- Μήκος (Γ). θ.45 μ.μ. Σφᾳαιροθολία (Ὦ) --- 900 µ. (Α), 1.00 µ.µ, Δρόμος 200 (ΓΡ). Υκεντρώνει τὸ ) ὁ συναγωνισμὸς μεταδὺ ΓΣΠ καὶ ΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ο Γ.Σ.Ο: ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤ.ΣΠ.' ᾽Αγῶνες στίθου ᾿Ανδρῶν μεγαλύτερο ἐνδια- ο 15 μ.μ. Δρόμος 500 μ. (ΤΡ). πιδθ μ.μ Δοόμος 800 µ. (Α). | 7.46 μ.μ. Σφαιροδολία (Α) ---. Τριπλοῦν (Α) --- Δρόμος 9.000 µ, 0). 8.1 μ.μ. Ἀρόμος ὄ.000 (84) 8.45 μ.μ, 4400 {Γ], 9.00 μ.μ. 4Χ460 (9), Η κ.Ο.Κ. ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Ἡ Κυπριακὴ Ὁμοσπονδία Καλαθοσφαίρας πρόκειταν νὰ, συμμετάσχει στὸ Εύρω- παϊκὸ Συνέδριο ζαλαθόσφαι ρας ποὺ πρόκειται νὰ πραγ- γµατοποιηθει στὴν Πράγα αὐτὴ τὴν ἑδδομόδα, τὴν ΚΟΚ θὰ ἐκπροσωπή- σει στὸ συνέδριο ὁ κ. ᾿ἰακω δίδης ὁ ὁποίος µεταδαίνει στὴν Πράγα ἑντὸς τῶν ἡμε- ρῶν. Τι} τι 5) Μπιόχι {(Ἴτ) τιτο 3). Τσεντέγιεῳ (5 .1.) τι» 4) Καθηνώτης (Ἑ)- λὰς) τὸ ϐ) ᾿Αραοῦζος (Γκ Ἰὰς) τὸ. 5.000 µ. 1). Κόθα (ἶτα- λία) 15’36”94. 2) Κασσια- χίδης (Ἑλλάς) 19/51/56 ὃ) λΑπράμωφ {(Σ.Μ8.) 19/591’’82 ϐ) Κούσης (Ελλάς) 19/49’ ὦδ. ΑΧ100: 1) Ἱπαλία 39 5ἱ 9) (Σ. Ε.) 3958 5) Ἐλ- λὰς (Κεφάλας, ἘΤζουθάρας, Στράτος, Βαμθακᾶς) 40’ 0τ 4) Ἱσπανία 4019. Ρ’ ΗΜΕΡΑ ΣΦΤΡΑ: Σέντιχ (Σ.Ε.) 18.40, Διτθίνωφ (Σ.Ε.) Τ6. 66, Οὐρλάντο (Ίταλ. Τ5.16, δος Μαγγανᾶς 1.16. Ίος Αποστολίδης 60.50. 110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ: Μω- ῥάτσο {(Ἴσπ.) 19:91, Σερνά- γιεφ (Σ.Ε.) 19.95, ὃος Ν. Εὐριπίδου 14.15, ὕος Ἡ. Εὖ- οιπίδου 14.4». 900 Μ.: Τζουλιάνι ἶτα).) 90.860. Μονράγιεφ (5.Ε) 91.03, Συντόρωφ (3.8.) 51. 19, ὅος Στράτος 21.61 Τος Πκουθάρας 21.84. β0οο Μ.: Παξς (ἶσπ.) 1. 41.15 Κἰρωφ {(5Σ.5.) 1.48. 36, Σιρύκωφ (Σ.Ε. 1.48. δι, 6ος Ἀτινόπουλος 1.00. 36, 8ος Παπαγεωργίου 1.58. 91. 3.000 µ. ΣΤΗΠΑ: Σκαρ- τετσίνν (σι) 8.586.806, -ὅῬα- τμὸν. (Ἴσπ.) 8ἱ59.Τ0. Σα.νχὲς ἐἶσπ.) 8.95.00, 8ος Φιλίππου 8.95.00 τος. Χα)άτσης 8.46. 08. ΣΦΑΙΡΑ: Ντὲ δΣάντις Ὁ]ταλ.). 19.85, Μπαοισνίκωφ { Σ.Ε.) 19.45, Μιοόνωφ (Σ. Ε.) 19.36 ὅος Λουκᾶ 1τ.00, τὸ τοὺς Πακυπρίους ᾽Αγῶνες ἀπέδει αἱρνοντας τὴν 2η θέσπ στὰ 9.00ΟΟ μ. 13:.43’’.1 τοῦ προηγούμενου ρεκόρ δπς σημείωσε 28/81/11. τος Κουτσούκης 11.08. ΥΨΟΣ: Ὦ) 954, Μαπρόνι ϱἶπαλ.) καὶ Σερέντα (55.Ε.) ζος Πατοώνης 32.10, τος καλιάρης 5.10. ΤΡΠΙΛΟΥΝ: ἸΑνίκιν (Σ. (Σ. Πιάπαν (1τ.) 16. 16.98, 8ος Καθη- Ε.) 16.19, Ε.) 16.06, 08, Μίχας γιώτης 16.58. Κοισέννωφ 10000 Μ.: Πριέτο (σπ.) 28. 98.605. 98.21.98. Κασσιώίδης 51:31, Ζάπον (Σ.Ε.) ὤχ, ὅος. Κούσης 28.06.51. 4Χ40ο:. Σ. Ένωση ϱὗ, ἸἹταωία 85.06.05, ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΠΙΕΣ Σ,. ἛἜνωσης --- Ἱταλία 1986. ὅ--- 939 ὅ ΣἹπαλία --- Ἱσπανία 155 -- 91 Ἱταλία --- Ἑλλάδα 150 --- 86 . Πιτ οἨ - Ἑλλάδα 198 --- τἃ Σ. ἛἝνωση --- Ἱσπανία 186 -- 86 Ἱσπανία --- Ἑλλάδα 110 ὅ----101.5 Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4-0 ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Σὲ ἀγώνα γιὰ τὸ Παγμό σµιο Κύπελλο, ποὺ ἔγινε στὸ Λάχτι, ἡ Δυτικὴ Γερμανία νίκησε τὴ Φινλανδία μὲ 4---0, ἀφοῦ προηγήθηκε 3--0 στὸ ἡμίχρονο. Σκόρερ: Μπρίγ- κελ {26'”), Φίσερ (36), Κάλτς (32) καὶ Φίσερ (80). Ἱ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ, Γερμανία 4 Π|-- Ἱ δ Αὔστρία 4 8-- 2 ὁό Βολγαρία 4 Ὁ-- 4 ὁό ᾽Αλδανία 5 ἆ--]Ιο 2 Φινλανδία 5 0--ίά 0 Ὁ ἵπῃ δὰ τιμήσα τοὺς κ. Μιχαπῆ(δη καὶ ἆατζι ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΛΕΣΑ Τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τοῦ ΓΣΠ ἀπεφάσι- σε νὰ τιμήσει τοὺς κ.κ. Γλαῦκο Μιχαπιλίδηω ἱατρὸ µέλος τοῦ ᾽Ἀνωτά- του Δικαστπρίου ποὺ διετέλεσαν Πρόεδροι τοῦ καὶ Τάσο Χ΄’ Συλλόγου. τὴν ἀπονομὶι τῶν ἐπιάθλων θὰ κάνει ὁ Πρό- ᾿Αναστασίου αυποτασίοῦ Ν ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ Εδρος τοῦ ΓΣΠ κ. Βαφεάδῃς τὴν Κυριακὴὰ 3ἱ Μαΐου κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Πανκυπρίων ᾽Αγώ- νων στίθου. Οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ στὸν ἀθλητικὸ στίΘθο Μὰ ὑραία σύνθεοπ τοῦ υΥ)Ωστοῦ φωτορεπόρτερ Χ. Σαθθδίδπ ἁπτιὸ τὴν «ποδοσφσοιρικἠ» µάχηπ τῶν τιροχθεσινί» ἐκλονῶν, Διακρίνονται οἱ ἀρχηγοί τῶν 7 κοµµάτω» σὲ ποδοσφαιρικὲς κινήσεις ποὺ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τους σταδιοδρομία. Ας τοὺς παρακολουθήσουμε. ᾿Διιὸ ἀριστερὰ ὁ κ. Σοφιανὸς ποὺ εἶναι τό- σο ἰσχ»νὸς ὅσο καὶ τὸ κόμνμα του. Ὁ κ. Παποϊωάν νου τραθώντας ἁτιὸ τὸ χέρι τὸν κ, Σοφιανὸ προστιαθεῖ νὰ θάλει τρικλοπιοδιὰ στὸν κ. Κλη- ρίδηπ ὁ ὁποῖος ὅμως μὲ ὠραῖο στύλ ἁποφεύγει τὴν τρικλοτιοδιὰ τοῦ Πάτιπ. Στὸ κέντρο ὁ κ Μιχαηλίδης κ. ένει Ερχεται προύµμουττα τὰ ἔξω, Στὸ θάθος μπορεῖ νὰ διακρίνει κανξις τ Ὅλς ο, σσς πισω ἐνῶ ὁ κ. Κυπριανοῦ ) ποοστιαθώντας νὰ ἀπτιοφύγει τὶς ντρίαπλες ποὺ τοῦ θάζει ὁ Λλυσσαρίδης ποὺ σημειωτέον, πάντα, φεύγει πρὸς ὂν κ, Τάσσο ὅπως ἅλ- λωστε µπορεῖ κανεὶς μὲ λίγπ προσπάθεια νὰ διακρίνει στὸν σχετικὸ πίνακα τὸ κόµµα του. ξε ὅτι θρίσκεται σὲ Γ»ρανέννωφ {(Σ. Φ,24, Τοι 3.00, . Ἴσπα- πία 3.09.94, Ἑλλάδα 5.101. ἐξαιρετικὴ Φόρμα. Στοὺς καὶ 10.000 µ. Μάλιστα στὰ 5.000 μ.. ὁ Κασσι- ποὺ κατεῖχε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν Σε- ακτών: πποπααασνεωσπεπαα. Οἱ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Σε ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΠΠΙΒΙΡΙΙΠ(! ἱ τὶ [εί Ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει ἀπόψε στὴν Μπρατισλάδα στὰ πλαίσια τῆς προκριµατι- κῆς Φφώσεως τοῦ τελικοῦ γύ- ρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πρωταθλή µατος Μπάσκει τὴν ἰσχυρὴ ὁ µάδα τῆς Τσεχοσλοθακίας. Ἡ ᾿Εθνικὴ Ἑλλάδος θὰ ἀντιμετωπίσει κατὰ σειρὰ τοὺς ἑξῆς ἀντιπάλους, 26 Μαΐου Τσεχοσλοδακία. ΓΚΟΡΣΚΙ: ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΑΚΟ Ὁ Γκόρσκι ἱκαναποιήθηκε γιὰ τὸ δ΄ ἡμίχρονο τοῦ Ὅ- λυμπισακοῦ, Εἶπε μετὰ τὸν ᾱ- γώνα: --Στὸ πρῶτο ἡμίχρονο δὲν μπορούσαμε νὰ διασπά- σουµε τὴν ἄμυνα τῆς Καδά λας. Τὸ δ’ ἡμίχρονο ὅμως ἦταν τελείως διαφορετικό, καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ εἴχαμε ἕνα εὑρύτερο σκὀρ, τουλά- χιστο ἄλλα δύο τέρματα. Αὐτὸ τὸ παιγνίδι κατὰ κά- ποιο τρόπο, τὸ φοδόµουνα.,. Εὔχαμε προθλέψει πῶς µπο- ρεῖ νὰ παίξει ἡ Καδάλα καὶ δὲν διαψευστήκαµε. Τὴν Τε- τάρτη τὸ μὰτς θὰ εἶναι τε- λείως διαφορετικό. Λυπάμαι ποὺ χάσαμε τὸν Ταλάκο γιά δύο ἀγῶνες. ΕΛΛΑΣ - ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΩΝ ΝΤΟΥ.ΙΓ:ΣΜΠΟΥΡΓΚ.-- Ἡ Ἐθνικὴ ὁμάδα γέων τῆς ἝἙλ- λάδος δίνει σήµερα ἐδῶ τὸν πρῶτο ἀγώνα της στὴν τελι πἠ φάση τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕ- ΦΑ. ἀντιμετωπίζοντας τὴν ὁμάδα τοῦ Βελγίου (διαιτη- τὴς Βούλγαρος), ᾿Επίσης θὰ διεξαχθεῖ τὸ μάτς Δ. )ερ- μανίας -- Οὐαλλίας ᾖ(Ἴτα- λὸς διαιτητὴς) τοῦ Ιδίου (Α’) ὁμίλου. Οἱ ἄλλοι ἀγῶνες εἶναι: ΟΜΙΛΟΣ 8’: Πολωνία -- Σουηδία, Ρουμανία --- Τσεχο σλοδαγία. ΟΜΙΛΟΣ Γ΄’: ἍὨΟΙταλία --- Γαλλία καὶ Βουλγαρία -- - Δανία (διαιτητὴς Ἕλλη- Μος) . ΟΜΙΛΟΣ Δ’: Αὐστρία --. Σκωτία καὶ “Ισπανία --- ᾽ΑΥγ- Μία, 0 ΣΠΗΝΣ ΕΚΛΗΘΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟ. ---Ο παλαι- ὁς Βορειοϊρλανδὸς ποδο- σφαιριστὴς τοῦ ὈΌλυμπια- κοῦ Ντέρεκ Σπὲντς ἐκλήθη ἀπὸ τὸν παλαιὸ προπονη: πὴ τῆς ἐθνικῆς µας ὁμάδος Μπίλλν Μπήγκαμ στὴν ἐθνι κὴ ὁμάδα τῆς χώρας του, ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσει στὶς 3 ᾿Ιουνίου την Σουηδία γιὰ το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ἐπίσης στὴν ἐθνικὴ ὁμά- δα τῆς Βορείου Ιρλανδίας Υιὰ τὸ παιγνίδι της μὲ τὴν Σουηδία ἐκλήθη καὶ ὁ Νταί- ηδιντ Μὰκ Κρήρυ, ποὺ ἀνή κει. στὴν ὁμάδα τῶν Ἡν, Πο λιτειών Τούλσα. ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΙΣΙ. -- Στοὺ ἀγῶ νες τῆς Άδης ἡμέρας τοῦ Υαλλικοῦ πρωταθλήματος ση μειώθηκαν τὰ ἑξης ἆποτε λέσµατα : Ἐτρασμποὺρ -- Μπαστιὰ ----] Περὶ --- Λυὼν ]----ἲ Νανσὴ --- Ώξερ 2---0 Μονακὸ .... Μπορντὼ ϱ--0 Τοῦρ --- Μὲτς 3----2 Σαὶντ Ἔτιεν --. Νὶμ ϱ--0 Λαδὰλ --- Σοσσῷ 0---0 Νὰντ --- Λάνς 2-.0 Λιλ --- Ανζε Δ---0 τὴ θαθμολογία προηγεῖ- ται ἡ Νάντ μὲ 52 ϐ62θμοὺς ἔναντι 5] της Σαϊΐντ Ἐτιὲν ποὺ ἔχει ἕνα παιγνίδι λιγό- τερο. Γαλλία, ᾽Αγγλία. Ισραήλ. 27 Μαΐου 28 Μαΐου 20 Μαΐου 30 Μαΐου ᾿Ισπανία. Μὲ τὴν ᾿Ἐθνικὴ Ἑλλάδος συμμετέχουν οἱ ἑξῆς Καλαθο- σφαιριστὲς Γιῶργος Καστρινάκης, κολάκης, Τά- | κης Κορωναῖος Δημήτρης Κοκ Παναγιώτης Γιαννά ᾿ κης, Νίκος Γκάλης, Αημήτρης΄ Καρατζουλίδης, Μάνθος Κα: τσούλης, Χάρης Ποπαγεωργί- ου, Κώστας Πετρόπουλος, Α στέριος Ζώης, Κυριάκος Βί- δας καὶ Λιδέριος ᾿Ανδρίτσος, οἱ προπονητὲς Γιάννης ᾿Ιωαν- νίδης καὶ Λάκης Τσάδας, ὁ διεθνὴς διαιτητὴς Κώστας Δήμου, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ε ΟΚ Αγις Κυνηγάπουλος (ὁρ χηγὸς) καὶ τὰ µέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΟΚ Κώστας ΓΠαρίσης (συνοδὸς - Ὑιατρὸς) καὶ ᾿Αστ. ᾿Αστεριάδης (συνοδός). ' Ὁ Κασοιανίδης κατερ- ριψφε τὸ πρῶτο Πανγκύ- πριο ρεκὸρ τῆς σαϊιζὸν σπμµειώνοντας 13.37.56 Αὔξηση κι ἄλλα ἔχουν οἱ Αἰτήματα ἔχουν οἱ διαιτη- τὲς χαὶ πρόκειται σύντομα νά τὰ ὑποθάλουν πρὸς τὴ» ΝΟΠΙ. Οἵ διαιτητὲς ζητοῦν χαρα ατηριστικά, αὔξησο τοῦ µι- σθοῦ τους καθὼς καὶ ἵκανο- πυίηση ἄκλων αἰτημάτων τοὺς, σχετικά μὲ τὴ Ίειτουρ γία τῆς ΤΓεχνικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς Διαιτησίας. Τὸ ὕψος «τῆς αὐξήσεως, τους ποὺ ζητοῦν ἔχει γγω- τοῦ. μισθοῦ οἱ ὅὄναιτητες δὲν σθη. πὰ ἄλλα δυὸ αἰτήματα τῶν διαιτητῶν εἶναι: ὦκ Τροποποίηση τοῦ Νόμου οὕτως ὥστε ἡ θητεία τῆς Τεχχικῆς ᾿Επιτροπῆς Διαιτη- σίας νὰ εἶναι µογοετὴής χα ὄχι διετής. Ἐρρποπυϊηση τοῦ Ἀόμου γιὰ νὰ γίνει δυνατη ἡ συμμετοχὴ στην ΤΕΔ προ: σώπων ποὺ δὲν εἶναι µέλη Αιοικητικῶν Συµθουμίών, Μέχρι τώρα δὲν ἐπιτρέπε- το σὲ πρὀσωπα ποὺ διετέλε- σαν μέλη δυμθουλίων, να μετέχουν στὴν ΤΕΛ ἐκντὸς ἐάν περνοῦσε ἕνα ὁρισμένο χρονι κὸ διάστηµα. 'Ὑπενθυμίζεται ὅτι μετὰ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς Διαιτησίας μισθοῦ αἰτήματα διαιτητὲς στὴν ΚΟΠ, ἡ τοοποπαίηση ἄρθρων τῆς σχετικῆς σ'μφω χίας ΚΟΠ --- Συνδέσµαν Δι- ειτητῶν. γεται µε ὁμόαώνη ἀπόφαση ΚΟΠ --- Διωτητῶνς καὶ ΚΟΛ. 0 ΝΙΟΧΙΡΙΥ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. ΛΟΝΔΙΝΟ. --- Ο περιδό ητος Σκωτσέζος προπονητης Τόμμυ Ντόχερτυ εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ γίνει καὶ πάλι πὸ ἀφεντικὸ τῆς Μάντσεστερ Γιουνάῖτεντ, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ 20 µέρες ἔχει μείνει χω ρίς προπονητη ἀφοῦ ἀπελύ θη ὁ Νταίηθιντ Σέξτον. Ὡς γνωστὸν ὁ Ντόὀχερτυ ἀνέλαθε τῆν τεχνικὴ ἡγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ τὸν Δεκέμθριο τοῦ 1972 ἆλ λὰ τὸν ᾿Ιούλιο τοῦ 1977 ὑπε Χρεώθη νὰ ἐγκαταλείψει το ὍὍλντ Τράφφορντ μετὰ ἀπὸ ἀξίωση τῶν ποδοσφαιριστῶν Υιατὶ ἔκλεψε την γυναίκα τοῦ μασσἑρ τῆς ὁὀμάδος του. Πέντε ἀγῶνες αὕριο γιὰ τὴν καλαθόσφαιρα Τιὰ τὸ πρωτάθλημα αλα θοσφαίρας θὰ διεξαχθοῦν αὖὔ φιο Τετάρτη οἱ ἀκό/ουθοι 5 ἀγῶγες : Γήπεδο: ΑΕΛ ΑΕΛ --εΕ ΘΑ Διαιτητές: Α, Προὺσό- μοο, Π. Μιχαηλίδης. {ραμιιίς πεί. Ἠλ. Μιχκηλίδης, Σ. Πετρίδου, [υμνασίαρχος: Τ. ἆ εωργιάδης. ᾿Ἐφηδικόν: Α. Προδρόιιου, Π. Μιχαηλίδης, Γήπιδυ: ΕΝΑΔ ὮΕΝΑΔ -- ΑΧΙΛΛΕΑΣ Διωτητὲς Α. Τεωργιάδης, Π. Ιωαννίδης. παπα Ο ΚΟΒΑΤΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟ Σύπφωνα μὲ πληοοφορίες, ὁ Παναθηναϊκός, γιὰ τὴ νέα πεοίςδο, ποόκειται γὰ προς. λάδοι σαν µόνατζερ τὸ γνω- στὸ ΡΒωυμόνο τεχνιγό, κ. Νό δατς. Δὲν ἀποκλείετι ὁ τι- εταῖσε νά συνοδεύνται και πὸ συμπατριώτ 4 τονητή, Ριωτη που, προ: ΓΠρααμωπτία: ΑΛ. Στ. Χιρα.όμπους. εῴχος: 1, δικόν: ΙΙ. σου. Γήπεδος Κεραυνοῦ }ΚΕ- ΡΑΥΝΟΣ -- ΑΠΟΕΛ Δίαιτη- τὲς ὅτ. Χατζηστεφάνου, Ν. Ἀαλυποδάς. Ἁιρκιδου, Γυυνισ.- Φι ίππου. Ἔφη 1 αδοιἠλ. Μ, Σε: Γριμιιατεία:. Χο. Χριστο Φδουλίδου, Σ. ΓΕ τωσγίου, Το µνασίποχηις Φ. Χατζηταύ- λου, Εφηθικόν: ΑΝ, Ἀηλαπο δας, Α, ᾿Ανοστασιάδης. Γ)ήπιδοι ΕΞΕΘΑ ΕΝΑΟ -- ΑΠΟΛΛΩΝ Διαιτητές: Ν. ᾿Αοιδῆς, Α. Δημητρίου. Ἠριμιτεία τ Ν. Πιλαδᾶς, Ν.. Μιραλλαάης. Γυµνασιαρ: χος : Π. Ιανναούρης. Ἔφτδι κόὀν Α, Δπωητοιου, Ν. θ.ο δότου, Γήπιδο: ΤΣ2 7Ηνων -- ΟΜΟΝΟΙΑ Λίώτητες Α. Ἱκό νιαλης, Φ. Παναγίδης, οι Ἡμτεια ἂν Λοιζου, Μ. αλ “ης. Γον απιαρχος : Α, Πύο γυς. Ἔφηδικον: Α, Νόνια- κης, Φ. Πμναγιδης, , Ώρα. ἑνόοξεως ἀγώνων Ανορῶὼν 2:30 μ.μ. καὶ ο ων 6.15 π.μ. ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑ΄ ΟΥ |98] μέ] Μη ή ΠΠ Ἱαρημή] ΙΠΗΙΗ: ΑΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΑ, Μάϊος. 'Απὸ τὰ 93 χρόνια τῆς ζωῆς του, ὁ Μίκυ, εἶχε περάσει τὰ δύο στὰ φυλακή, Χαρακτπριστικὸς τύπος τῶν νεαρῶν τῶν Υκέτο, τιοὺ θλέτιουν τὴ νιότη τους νὰ χάνεται µέσα στὴ μιζέρια καὶ τὴν ὁτιραξία. Τὴν περασµένπ ἐθδομάδα ἡ ἀστυνομία ἀνακάλυφε τὸ πτῶμα του --γυμνὸ -- στὸν ποταμὸ Τσαταχούτι. Καὶ ὁ κατάλογος μὲ τὰ ὁ- νόµατα τῶν θυμάτων τοῦ δολοφόνου - φαντάσµατος τῃς μακραίνει. ᾿Ατλάντα, Λίγες µέρες μετὰ τὴν ἀνακάλυψπ τοῦ πτώματος τοῦ Μίκυ, 6ρέ- θηκε καὶ τὸ πτῶμα τοῦ 96ου θύματος, γιὰ νὰ κορυφωθεί ὁ πανικὸς στὶς στὴν ᾿Ατλάντα, Ἡ ᾽Απλάντα εἶναι µία ἁτιὸ τὶς πιὸ ἥσυχες καὶ πολιτισµένες πόλεις τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καὶ ζεί σήµερα ἀνάμεσα στὴ νευρικὰ κατάπτωση καὶ τὴ µαζικἡ ὑστερία. συνοικίες τῶν μαύρων, ἵὉ. ἐφιάλτης της ἄρχισε τὸν ἸἹούλιο τοῦ 191, ὅταν ἀνακαλύφθηκαν τὰ πτώματα δύο παιδιῶν. Τὸ ἕνα εἶχε δο- λοφογηθεῖ μὲ µία σφαίρα πε- ριστρόφου, ᾿Απὺὸ τὸ δεύτερο δὲν εἶχε ἀπομείνει σχεδὀν τί- ποτα. Τότε κανεὶς δὲν ἔδω- σε ἰδιαίτερη προσοχῆ στὴ µα Ράδρια ἀνακάλυψη. Ἡ ἁἀστυ- χοµία, εἶπε ὅτι πιθανὺν τὰ παι διά νὰ δολοφονήθηκαν» ὁπὸ λαθοεµπόρους ναρκωτικῶν, μὲ τοὺς ὁποίους συνεογάκονταν. λΑλλά, τοὺς ἐπόμενους μῆνες οἱ. δολοφονίες πολλασλασιάστη χαν, μὲ θύματα ἀποχλειστικά ναὶ µόνο μαύρους, πολὺ γέ- οὓς καὶ πολὺ φτωχοὺς. Ωσο ηιὰ τὸν ἔνοχο ἢ τοὺς ἐνόχους οὗὖτε ἴχ'ος. Τὸ µόνο ποὺ ἔχει κατορθώσει ἡ ἀστυνομία εἶναι χὰ. φτάσει στὺ συμπέρασμα ὅτι ὁ δολοφόνος δὲν εἶναι ἕ- νας. Καὶ ὁ μαῦρος δήμαρχος τῆς πόλκης, κοιτάγει τὸν οὐρανὺ καὶ λέει: «Πιστεύω ὅτι μὲ ὅσα σὺμ- θωάνουν ἐδῶ, ὁ Θεὺς θέλει κάτι νὰ μᾶς διδάξει». Ἡ Μαξ Μάθις, μία ἀπὸ τὶς μητέρες απῶν. θυμάτων. πουνᾶ τὺ κεφάλι της μὲ πύγο καὶ λέει: «Μόνο µία ίση ὑπάρχει γὰ, θρεθοῦν οἱ δολοφύνυι, κά προσευχγθυῦµε στὸν Κύ ριο. Ὁ ἄνθρωπος ἀποτιγαί νει σιχνὰ. Ὁ Κύοιος πο: τὲ». τὰ 8 τής χρόνια, ἡ Μαξ Ἁ[άθις τεὶ ἀπὸ τὴ σύνταξη τοῦ ἄνδοα της, ἑνὸς ἀστυνυ- μικοῦ ποὺ σροτώθηχε «σὲ ρα ὑπηρεσίας», στὴν προσπάθειά του νά πιάσει τοὺς ἐνόχους μιᾶς κλοπῆς. Όταν τὴ ο): τοῦν ἂν ἡ τραγωδία τῆς Α: τλάντα. δὲν ἀποχαλύπτει τὴν ἀναθίωση ποῦ οατσισμοῦ στὶς ᾿Ἠγωμένες Πολιτείες, Ἡ ἡαξ τὸ. ἀρνεῖται γατηγορηματικὰ. «Τὸ τηλέφωνό μον. Ἀπυπά ἀσταμάτητα. Αοῦ ἐκφρά- ζουν τὴ λάτη τους Όλοιν }εισαὶ καὶ µαῦροι, Θέλουν νὰ μᾶς θογθήσοιυν. Ἡ τι Μωδία μᾶς ἔφερς πιὸ χοντιε τοὺς μὲν στοὺς δὲ: Οἱ οι οὐἱ ἄλλαξαν. τὴ γειτονης μου τοῦν ἕξι μικτά, τευγά- ὧα --- ἀδιανόητο ποῖν εἴχυ σι χρόνια»! ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΝΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗ ας Μάθις ἀντιπουσι: πεύει τὴ γενιά ἐνείνη τῶν μι σον. ποὺ, ζώντας στην πο πολιτισμένη πόλαι τοῦ. Ἀότην πίστεφε στὺ ἁἀμερικανικο οἱ χειρο.. 1 ΣΑτλάνταν πατοϊδα τῆς Κόκα-κόλα καὶ τοῦ πα τιν Λοῦθερ ΝΙΝΥΧ, δεν νο ρισε τὶς ὑίαιες «ρατσιστικ : ταραχὲς ποὺ συγκκονισάν τη ΣΑμερικὴ, στὴ δεκαετία τοῦ 1960. Μέσα σὲ ἠρεμία, οἱ µην ἀντιπμοσωπενοῦν ϱυ0ς τοῦ πληθ” κτησαν τὶς πο) Σευβερίες. Κυ οἱ δαλαα ανίες τῶν ἠρθαν να, διαταθί- εἰδι λα ἁταυ7 ήμερα. Όλ0ἱ δι σαι ὕλανς, Οἱ µαῦς σοι --ποῖι σήµερα το, σμοῦ-- γατε πικὲς τοις Ἐρηνικὰ, παιδιών Έρυν τὴν σᾳαισα. στοῦν πρὸς ) ἳ βέτουν ἐρωτηματι και τὸν ἑαντὸ τους Αμερινή. Κά φν αι. σικὰν ἕνα μὲ χι πια την ᾿Απὸ τὴν κἠδεία τοῦ 88ου θύματος... Θὰ ὑπάρξουν ἄραγε κι ὄλλες γάλο «γιατὶ» γιὰ τὶς χωρὶς γόηµα αὐτὲς δολοφονίες. Τὰ θύματα ἔχουν κοινὰ ση- μεῖα, τὴ συντριπτικὴ τους πλειοφηφία ἀνήκουν στὴν κα τονορία τῶν µαύρω» παιδιῶν ποὺ κάνουν ὅτι δουλειὰ µπο- υοῦν γιὰ νά ἐπιθιώσουν. Ἑρέ θηκαν ὕλα στραγγαλισµένα ἡ πνιγµένα, τά περισσότερα γυμνὰ, απλωμένα, μὲ τὰ χέρια σταυσωµένα. στὸ στῆθος, σὰν νὰ ἤθελε ὁ δολοφόνος νά «τι μήσει» τὰ πτώµατά τους. Αἱε υινά, εἶγαν κακοποιηθεῖ. 1ιὰ τὴν ἀνακάλιφψη τοῦ δο Ἰοφύνου ποὺ ἔχει σκοραίσει τὸν τρόπο στὴν ᾿Ατλάντα, ἡ ἀστυνομία πῆρε µεγάλη ἔπιχοα Ογησή ἀπὰ τὴν Οὐάσιγατων Αν γα. ἔχει στὴ διάθεσή της «τόν πιὸ αύγχρονο ΊΕ: γτοονικῦ ἐγχέφαλο τοῦ πύ- σµονυν, δὲν κατόρθωσε νὰ ᾱ- νακα)λώψει κάποιο ἴχνος στὴ σκοτεινὴ αὐτὴ ὑπόθεση. ᾖπρο στὰ σ) αὐτὴ τὴν ἀδυναμία, ὅδη ἡ πόλη «ἔσπασε», Χσπαλή ϱθγκε ἀπὸ ἠστερα. Ὁμάδες Αεισκῶν καὶ Αἴαὐζων περιπο- Ἰοῦν την πόλη. μὲ τὸ πιστόλι στὸ χέρι. Ἱναὶ πάλι, κανένα ἀποτέλεσια. Ἡ µία ὃολοφο- ία διαδέχεται την ἄλλη: Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι οἱ φὁ γαι εἶναι ρατοιστικοὶ, Αὐτὸ ἐποστηρίσει ἄλλωστε καὶ ὁ Αρυμὸς, ἱερέας Επόκεφ Αόον- εν, «Οἳ δολαφονίες ἔχουν σα ταιστικἁ Ὑίνητρα. Αὐτὸ ποὺ ανμθαίνει στὰ παιδιά µας, στήν ᾽Ατάντα, δὲν εἶναι ᾱ- σγεταο ἀπ ὕμτι συμθαίνει ιαύρους. στὴν ᾿᾽Αμειι- μαυς Ι στοὺς ηλ, Κα ὁ µετριυπαθής αἱδραι- µότοτος Ῥάφ. Άμπερνσθν ὑπογραμμίτει: «Ἡ ᾽Αμεοικὴ παραμένει αατσιστιχὴ. Τὸ ϱατσιστικὸ τέρας. δὲν πέθανε: Σαντίθε τα, δείχνει τὰ νύχια του Δεΐτε σιά, παράδειγµα τη” μοῦ - Ελοῦὺξ - Κλάν, ΑΛ: χαδύετωι ναὶ σκοτώνει τὰ ἆ δέλφια. µας. Πούσφώτές στὴν Αλαμπάμα Έγινε λν τοάρισµα. Κά οἱ (όνοι τῶν. ππιιΟ νεο: Ηέρα, μοςν ἀπὺὸ τὸν Ττῶυῦ- μα ποῦ σχόρπισιν στην Απ. Σάντα αἱ λος ονίες τῶν αι σιῶν, ἔὔτωλανι την ἐπίφα δεις τὸ σάεμτ σον ὑπάρχτι ἀνάμεσα οτοὺς Ἰδιοὺύς την μαύρους, Τοῦς, μαύρους τῶν γκέτο καὶ ποὺς μαύρους τῶ» πλούσιων -συνοικιῶν. Γιατὶ, στὴν ᾽Αιλάντα, ἀναδείχθηχε μιά γέα τάξη μαύρων, οἱ ᾱ- στοὶ ποὺ ζοῦ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ζοῦν οἱ λευκυὶ ὁ- µολογοί τους ὑπηρέτες, λιμου ίνες «ὔφος»., Παράλληλα, ὅ- µως, στὰ γκέττο δᾳασιλεύει ἡ μιδέρια. ὺ χάσμα αὐτὸ, ἐκφράξει ἡ Καμ Μπὲλ, ποὺ ὅταν ὁ γιὸς της ἐξαφανίστηιε, στὶς »1. Ὀκτωθρίου 1919, οὔτε τὸν δυμωοχεῖο, οὔτε ἡ ἀστυνομία τῆς ἔδωσαν πρὀσοχἡ. «Θυμᾶ μαι», λέει μὲ ὀργισμένη φώ- αρ : ος χὴ, «ὔτι γυρνοῦσα ἀπὸ προν- γοντα σὲ απρούχοντα», ἑξη- νώντως ὅτι αὐτοὶ οἱ μανιαχοὶ θὰ. σκότωναν τὰ παιδιὰ µας. Ἡ πρώτη τους ἀντίδραση ἡ- ταν νὰ μὴν σχορπίσουµε τὸν πανικὸ καὶ χάσουμε τοὺς τονρί στες. Ἁτὴν ποαγµατικότητα, οὔτε γοιάζονταν γι αὐτὴ τὴν Ἱστορία. Δὲν τοὺς ἀφοροῦσε. ᾿Αφοροῦσε µό”ο τὰ πάιδιἁ τῶν φτωχῶν», Καὶ ἡ Καμὶλ Μπὲλ συνεχί- ζεις «Καὶ ὁ ἀρχηγὸς πῆς ἆᾱ- στυνµίας καὶ ὁ δήμαρχος εἷ- ναι. μαῦροι. Αλλά, ὀλέπετε, αὐτοὶ ἀποτελοῦν µέρος τῆς «ἐλλτ». Ὑπάρχουν μαῦροι ᾱ- στοὶ ποὺ δὲν διαφέοουν καθό λου ἀπὸ τοὺς λευκούς ἀστοὺς. Ξεγνοῦν ὕτι οἱ φτωχοὶ μαῦσοι ἀγωνίστηκαν καὶ ἔχυσαν αἷμα γιά νὰ γίνου αὐτοὶ σήµερα αὐτὸ ποὺ εἶναι, Ῥ{ λοιπὺν, ἂν ἦταν µόνο γιὰ νὰ ἀλλά: ζουμε ἀφεντικά, δὲν ὤξτε τὸν χύπο ὁ ἀγώνας µας.Ὀ. Θά χρειαστοῦν ἄραγε πόσα γωύνια γιὰ νὰ θρεθεῖ ὁ 000 φόνος τῆς Ατλάντα, ὅσα χρειάστηκαν γιὰ νὰ ἀνακαλι' ἀτεῖ ὁ ᾽Αντεροθγάλτης τοῦ Γιῤργσαϊο. Οἱ πράκτορες τοῦ πφ - Μαὶ - Αι εἶναν αἰσιό δοξοι. Πιστεύουν ὅτι ὁ ὅδολυ «όνος πρέπει νὰ εἶναι γνώ: στὸς στὰ παιδιὰ χαὶ νά ἔχει θηλιπρεπεῖς τάσεις. Δὲν ἀπο γ]είεται νὰ εἶναι καὶ γυναί- χα. Καὶ προφανῶς ὁ δολοφό ος εἶναι µαῦρας, ἐφ᾽ ὕσον ἔμπνδει ἐμπιστοσύνη στὰ παὶ- διὰ, τοῦ γλέτα, «Ας πυασευχηθοῦμε ὁ ὅὃο: Ἰοφόγος νά μὴν εἶναν μιῦ- ϱος», λέει γὸτ. «Διαφορετικά, µόνο ὅ ὤτος ξέρει τὸ μπορεί λά Μίνείιν δν Πάπας Ἰωάννῃεῇ 3 ΔΕΙΛΙΝΗ. Σιὴ διάρκεια 20 αἰώνων Δέν εἶναι ἡ πρώτῃ φορὰ ποὺ ἕνας Πάπας, ὁ προκαθήµενος ὅπλαδὴ τῆς Ῥω- µαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας µεταθάλλεται σὲ στόχο ἑνὸς δολοφόνου. Στὴ διάρ- κεια τῶν 90 τιερίπου αἰώνων ζωῆς πιοὺ ἀριθμεῖ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου, πολλοὶ Πάπες δολοφονήθηκαν ἢ ἀντιμετώπισαν τὴν ἐπίθεσῃ δολοφόνων. ΚἙΕἷ- ναι ὅμως ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνας Πάπας δέχεται οτὸ σώμα του σφαίρες καὶ εἷ- ναι ἐπίσης ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνας Πάπας εἶναι τὸ θύμα δολοφονικῆς ἁπάτει- ρας ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἔχει καθαρή θρπσκευτικὰ κίνητρα, Πρώγματι, ὅλοι οἱ Πότιες ποὺ µέχρι σήµερα δολοφονήθηκαν - ἕνδεκα τὸν ἀρίθμό -- ὑππβρδαν θώµατα θρπισκευτικῶν τους ἀντηπάλων, ποὺ χρπσιµοποίισαν μαχαίρι ἢ δηλητή- ριο καὶ ὄχι σφαῖρες φυσικά. δὲ μερικὲς περιόδους τῷ» δύο χιλιάδων χοόνων της, ἡ ἱστορία τῆς Ἑκκλησίας µπο- ρεῖ νὰ δοθε μὲ σκοτεινά σαιξπηρικὰ χοώµατα, κυρίως ἀνάμεσα στὸν 10ο καὶ τὸν 140 αἰώνα, ὅταν ἐποφθαλμι- οὔσαν τὺ θθόνο τοῦ Αγίου Πέτρου φατρίες μεγάλων οἱ- κοφενειῶν πατρικίων καὶ ἀκό µη καὶ αὐτοκράτορες γιὰ νὰ τοποθετήσουν σ᾿ αὐτὸν ὃι- κούς τοὺς ἀνθοώπους, ἛἜντεκα εἶναι οἱ Πάπες ποὺ δολοφονήθηκαν μὲ διάφο- ρους τρόπους καὶ τουλάχιστον ἑκατὸ οἱ δολοφογικὲς ἀπόπει ρες καὶ οἱ ἐγέδρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες γλύτωσαν -ἄλλοι ἀρχη- γοί, Κι αὐτὰ ὅλα ἔγιναν στὴ διάρκεια συνωμοσιῶν καὶ πρα γματικῶν στρατιωτικῶν ἐπιθέ σεων: οἱ Ιϊάπες ἔχασαν τὴ ζωή τοὺς µαχαιθωμένοι, στρ γαλισμέγοι, δηλητηριασμένοι. δὲ µμεριχὲς περιπτώσεις, αὐτὸς ποὺ εἶχε δώσει τὴν ἐν τολὴ γιὰ τὴ δολοφονία ἦταν 0 Πάπας ᾿λωάννης Παῦλος Β΄ ποὺ δέχτηκε δολοφονικὴ ἐπίθεση τοῦ Τούρκου Μεχμὲτ ᾽Αλη ᾽Αγκτσά. Ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Ποντίφηκα ἔχει δελτιωθεῖ σηµαντικά. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ στόχου ἦταν προ- μελοτημένη ἀπὸ διεθνὴ τρομοκρατικὴ ὁμάδα, « ἕνας ἄλλόος Πάπας ποὺ εἶχε ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὴν ἐχθοιχὴ φα- τρία, καὶ ὁ ὁποῖος χαρακτή- οἱζε σὰν ἀντίπαπα πὸν ἀντίπα ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ λό του. ν Αν δὲν ὑπολογισθεῖ ὁ ποῶῦ τος Πάπας, ὁ Πέτρος, ποὺ θανατώθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδωλο λάτρες ποὺ κατεῖχαν τότε τὴν ἐξουσία, ὁ λογαριασμὸς μπορεὶ νὰ ἀθχίσει ἀπὸ τὸ θτά μὲ τὸν Βενέδικτο ΣΤ’, Ῥωμαῖο, ποὺ τὸν συνέλαθαν γατο τοῦ «προστάτη» του, ἕ- πεσε στὰ χέρια τοῦ ἐπανα- στατηµένου πλτθυσμοῦ τῆς Ῥώμής, ὁ ὁποῖος ἔφερε στὴ θέση τοῦ τὸν ἀντίπαπα Βονε φάτιο Ζ΄. ᾿Αφοῦ τὸν φυλάκν καὶ σὲ συνέχεια ἔδαλε νά τὸν στραγγαλίσουν ὁ ἀντίπαπας Φρανκόνε, μετέπειτα Βονιφά τιος Ζ’. Μόλις λίγα χούνια ἀργότε ρα 984, ὐ Ἰωάννης, ΙΔ΄, ποὺ στασιαστὲς μὲ ἐπικεφαλῆς εἶχε ἐκλεγεῖ μὲ τὴ σκανδαλώ σαν στὺ φρούριο τοῦ Σάντν τὸν ἀδελφὸ τοῦ. προχατόχου ὅη παρέµθαση τοῦ αὐτοκράτο Αντιζελο, τὸν ἄφησαν νὰ πε Ὦλητήριο. τοῦ Πάπα ποὺ εἶχε πεθάνει ρα Όθυνα ΕΒ’, μετὰ τὸ θά θάψει ἀπὸ τῆν πείνα. Ἡ ἄφιξη τοῦ ὑποχρέωσε τὸν Βογιφάτιο ᾖ᾿ νὰ καταφύγει στὴν Κώνστα- τινούπολη καί, μὲ τοῦ αὐτοκράτορα, Πάπας, ἀνα χηρύχτηκε ὁ Βενέδικτος 7’ ποὺ. ἐβοντώθηκε τὸ 986 μὲ δη Μεσολάδησα» Ὄθωνα Τ΄ διαταγὴ μερικὲς δε- ἕνας. ἀστννομι- εγγυηση και ασφαλεια 'απο ενα µεγαλο ονομα σαιΠώιέςς ΕΜ. ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Εὐσγόρου 25 ΤηΛ. 41075 ΛΑΡΝΑΚΑ: Λσκαρίου, ΕΙ.ΑΝΩΑ 6ΟυΒΤ ΤΗΛ. 57378 ΑΝΤ/ΠΡΟΣΩΠΟ/: ΛΕΜΕΣΟΣ: Γεώργιος Κάρµιορ ΤΗΛ. 63621 Λευτέρης ᾿Αδάμαντος ΤΗΛ. 66121 ΑΗ Εἰθοίτιο ΤΗΛ. 211127 ᾿Ανδρέας Ψαρούδης ΤηΛ. ϱ3744 ΛΑΡΝΑΚΑ: Θάνος ᾿᾽Αποπτολίδης ΤΗΛ. 54136 ΠΑΦΟΣ᾽ Λάριος Λάμπρου Τηλ. 34393 ΚΛΗΡΟΥ: Μίκης Θεμιστοκλέους ΤηΛ. 02717:457 πηππππππηπππσππσπσπμπππσπσπσππσπμπσπστα τα αὔλος Ἡ ἱστορία ἐπιναλήφθη / ψαετίες ἡσυχίας καὶ φτάνου- µε στὸ 1048, ὅταν ἔγινε πάλι χρήση δηλητηοίου, γιὰ νὰ ἐ- Ἑοντωθεῖ ὁ Δάμασος Β΄ -- ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους μὴ ταλοὺς Πάπες --- μὲ ἐντολὴ τοῦ Βενέδικτου Θ΄’. ᾽Απὸ Ἐίφος πέθανε, ἀντίθε- τα, ὁ Λούκιός Β΄, καταγό- µενος ἀπὸ τῆν Μπολόνια ποὺ τὸν μισοῦσε ὁ πληθυσμὸς καὶ ἰδιαίτερα οἱ οἰκογένειες τῶν πατρικίων, ἐπειδὴ δὲν Ίταν Ῥωμαῖος. Λιωγμένος ἀπὸ τὴν πὀλτ, σκοτώθηκε τὸ 114ὔ στὴ διάρκεια μιᾶς κανονικῆς µά- χης. Ὡς τώρα ὅμως ποὀκειται γιὰ ποντίφηκες ποὺ δὲν ἄφη- σαν θαθιά ἴχνη στὴν ἱστοοία. Τὸ πρῶτο µεγάλο ὄνομα --- ἆ άμεσα στοὺς Πάπες ποὺ δὲν πέθαναν ἀπὸ φυσικὸ θάνατο -- εἶναι τοῦ Ἡονιφατίου ἩἨ΄ τοῦ ᾿Ανάνι, Ἱπέρμαχου τῆς θεοκρατικῆς ἀντιλήφεως συγ- γραφέα τὸ 1505 τῆς παπικῆς ἐγχυχλίου. «ΟΥΝΑΜ ΣΑΝ- ΚΤΑΜ» ποὺ ὑποστήφιζε τὴν ὑπεροχὴ τῆς Ἐκκλησίας πά- νω στὶς κοσμιχὲς ἐξουσίες. Ἠέθανε τὸ 1908 ὕστερα ἀπὸ τὴ θάναυση μεταχείριση ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ θασιλιᾶ τῆς Γαλλίας Φι- Ἱππου τοῦ Ὡραίου. Τὸ 1804 πέθανε ἀπὸ ὃηλη- τήριο ὁ Βενέδικτος ΙΑ΄, χα ταγόµεγος ἀπὸ τὸ Τοεδίζο, ποὺ ἦταν ἀρχηγὸς τοῦ Τάγμα τος τῶν Δομιιικανῶν. ἸΑνα- κηούχτηκε ὅσιος τὸ 1186. οει ἐδῶ, ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ ὕδοεις καὶ προσθολὲς ποὺ Έγιναν ἐναντίον τῶν λειά- γων διαφόρων Ποντιφήκων. Ἡ. πλησιέστερη στὴν ἐπο- Τὸ 1406, ὁ Ἰννοχέντιος Δ΄, καταγόμενος ἀπὸ τὴ Σαλα- ίνα, πέθανε αι αὐτὸς ἀπὸ ὅη Χητήριο. Τὸ 1464 ὁ Πίος Β΄ ἀπὸ τὴ ἈῬιέννα, τῆς ἀἄρχοντι κῆς ἀλλὰ παραχµασµένης οἱ- κογένειας τῶν Πικκολόμινι, ὕστερα ἀπὸ διάφορες ἐπιθέ- σεις ἐναντίου του, συνελήφθη, δθασανύστηκε καὶ τελικἁ πέθα νε στὴν ᾽Αγκόνα ἀπὸ τὶς στε ρἦσεις χαΐ τὶς συνέπειες τῶ τραυμάτων τον. Περνάει ἕνας σχεδὸν αἰώ- νας χωθὶς αἷμα στήν Αγία Ἓδρα, ποὺ εἶχε γίνει στὸ μεταξὺ ἕνας µμεγαλοπρεπὴς τόπος διαμονῆς. Βρισχόμαστε ατὸ 1549 ὅταν ὁ Παῦλος Β΄’ ---ἀνάμεσα στὰ ἄλλα εἶχε ο- κοδοµήσει τὸ Παλάτσο Βενέ τσια, ποὺ ἀργότερα ἔγινε ἕ- δρα τῶν διτλωματῶν τῆς Γα ληνότατης Δημοκρατίας --- πέ θανε ἀπὸ στερήσεις καὶ ἀπὸ θλίφη. Προερχόταν ἀπὸ τὴν οἶκο- γένεια Φαρνέζε καὶ ποὺ ἀπὸ τὴν ἐκλογή του εἶχε περάσει κάπως ταραχώδη (ζωή, παν- τοεµένος καὶ μὲ παιδιά, “Ε» νας ἀκριδῶς ἀπὸ τοὺς Υιοὺς του, ὁ ᾿Οπτάδιο, ποὺ εἶχε προσχωρήσει στὴ: ἀντίπαλη Φφατρία, τὸν ἕκανε νὰ πεθά- ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΙΑΤΟΥΣ ἡ Σύμφωνα μὲ ὁρισμένες ἕ οεύγες στὸ Πανεπιστήµιο τῆς ᾿Οφόρδης, µία δίαιτα πλού- σια σὲ ὕσπρια καὶ ὃημητοια γἁ εἶναι καλύτερη γιὰ τοὺς διαθητικοὺς ἀπὸ τὴν πατροπα ράδοτη δίαιτα μὲ τοὺς λίγους ὑδατάνθρακες. Μία ὁμάδα ᾱ- πὸ ἐπιστήμονες τοῦ ἐργαστη: ρἱου ἐρευνῶν γιὰ πὸ διαδήτη γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν ἄποψή της ἔκανε σύγκοιση δύο ὁμά- δων ἀσθενῶν. τὴ µία ἐφάρ µοσαν τὴ συνηθισμένη δίαιτα μὲ τοὺς λίγους ὑδατάνθρακες χαὶ στὴν ἄλλη µία δίαιτα ποὺ ππαρ’ ὅλο ποὶ πεοιεῖχε πολὶ περισσότερους ὑδατάνθοαχες περιλάµδανε ἐπίσης πολλὰ ὅσ ποια καὶ δημτποιακὰ. 'Ἡ δεί τερη αὐτὴ δίαιτα χατορθώθη κε μὲ τὴν χορήγηση στοὺς ἆ- σθενεῖς κουκιῶν καὶ ἠνυμιοῦ ἀπὸ ἀλεύρι ποὺ περιεῖχε ὅ]α τὰ πολύτιμα συστατικά τοῦ Σελίδα ὃ γει ἀπὸ τη θλήμη. Τέλος, ἔχουμε το ἔνδοξα θύμα τοῦ ἈΚαπολέοντα, τὸν Πίο ΣΤ’ τῆς οἰκογένειας τῶν εὐγενῶν Μπράσκι τῆς Τσεςέ- να, Κλείστηχκε στὶς φυλακὲς ἀπὸ τὸ Γάλλο σοτατηγὸ Μαεο τιέ, σύρθηκε αἰχμάλωτος σὰ διάφορες περιοχὲς ο) ὁλόχκλη- ϱἨη τὴν Ἰταλία γναὶ πέθανε στὴ Βαλέντσια τὸ 1154, Ἡ σειρὰ τῶν Παπῶν που δὲν πέθαναν ἀπὸ φὐσικὺ Βά- γάτο φαίνεται νά ἔχει τε]ειώ γή µας εἶναι τοῦ 18τ8, ὅταν ἕνα πλῆθος φανατικῶν. ἀντι- κληρικῶν ἐπετέθη στὴ Ῥώμη ἐναντίον τῆς νεκρικῆς πομπῆς κατὰ τὴν κηδεία τοῦ Πίου 0 καὶ ἐπιχείρησε νὰ οἶξει στὸν Τίδθερη τὸ φέρετρο τοῦ που- τίφηχκα κραυγάφοντας: «Θά- γάτος στὸ ψοφίμι». Ὁ θόρύδος ποὺ ὅημιουργή θηχε στὴν Εὐρώπη ἦταν τερά στιος (ἐνῶ στοὺς περασιέ- γους αἰῶνες αἱ λαοὶ καὶ οὗ πυδερνήσεις παρέμεναν -αάντο τε ἀδιάφοροι , ατίς. εἰδῆσεις ποὺ ἀφοροῦσαν δολοφονίες Παπῶν: σὰν νὰ ἦταν ὁ κίνδυ γος αὐτονόητος γιὰ τὸ «ἐπάγ γελµα» τοῦ θασιλιᾶ, 'Ο Τα- πας ἦταν τότε ἕνας πραγματι κὸς μονάρχης μὲ δικό του στρατό). Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι κανένα ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἀνωφέραμε παραπάνω συ»ο- πτικά, δὲν μπορεῖ νά ἄποδο- θεῖ σὲ πάράφρονες, ἀλλὰ σὲ προσχεδιασµένους ἧπολογι σμοὺς πολιτικῆς φύσεως. Γιὰ φανατικούς, ποὺ δι αὖ- τοῦ ὡστόσο ἦταν πολιτικοπυι- ημένοι, ἀρχίει νὰ, γίνεται 6 γος μὲ τὶς προσθολὲς ἐναντί- ον τοῦ λειφάνου τοῦ Ἱ]άπα Πίου Θ΄. Οἱ ἀπόπειρες ὅπως εἴπαμε, ἧταν συνολικὰ ἑκατὸ στὴ διάρκεια εἴκοσι αἰώνων ἀπόπειρες ἀπὸ τὶς ὁ- ποῖες οἱ ποντίφηκες γλύτωσαν ἢ τραυματίστηκαν ἀλλάἀ ὄχι θανάσιμα. Περιοριζόµαστε -ἆ ἀνασέ- θουµε ὅτι ὁ Παῦλος ΣΤ΄ διέ Φύγε ἀπὸ τέσσερις ἀπόπειρες, ἀπὸ τὴν πρώτη ποὺ ἔγινε τὸ καλοκαίρι τοῦ 19694 μὲ ὅρά- ατη ἕνα φανατικὸ Βέλγο ὡς τὴν πιὸ σοθαρὴ ποὺ ἔγινε στὴ Μανίλα στὶς ο Νοεμθρίου τοῦ 1910, ὅταν ἕνας ἀγισόρ- ροπος ζωγράφος ἐπιτέθηκε ἓ- ναντίον τοῦ Πάπα Μοντίνι. Τηραυμένων «τῶν ἀναλονι- ὤν, ἂν στὴν ἱστορία τῆς χλησίας τόσες ταν οἱ ἀπό- πειρες δολοφονίας ἑναντίον Παπῶν μὲ θανατγ{όρα ἅἄπο- τελέσµατα, χιλιάδες εἶναι μέ σα στοὺς εἴκοσι αἰῶνες ποὺ πἐράσαν οἱ δολοφονίες καρδι ναλίων, Τελευταία στὴ σειρά, ὅπως θυμόμαστε, εἶναι ἡ ὃσλοφο- ία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Τομέ: ϱο µέσα στὴ μητρόπολη τοῦ δὰν Σαλδαντόρ, σὺν ὥδα ποὺ γινόταν ἡ λειτονογία. ΩΦΕΛΙΜ δολοφονίαςν ΛΒΗΤΙΚΟΥΣ σταριοῦ. Στὸ τέλος τοῦ πειράματος, ποὺ κράτησε 6 ἑθδομάδες, γίναν ἀναλύσεις αματὸς τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν δύο ὑμάδον γιὰ υἁ ἐξετασθεῖ τὺ ἐπίπεὸυ ζαχάρου, ὥστε νά φανεῖ πῶς οἱ ὅιαθητικοὶ ἐλέγχανε τὸ δια θήτη. Όταν ἔγιναν οἱ ἀναύ σεις ἡ ὁμάδα τῶν γιατοῶν ᾱ- νακάλυψε μὲ Εκπλήξη ὅτι τὸ ζάχαρο εἶχε κρατηθεῖ σε χι: λύτερα ἐπίπεδα μὺ τὴν π.ωῦ σία δίαιτα σὺ ὕσπρια κά ὃη- μητριακάἁ, Καὶ ἀκόμη ὀρήκαν µία φανερῆ µείωση τῆς γα)η στεοίνης. Οἱ ἐφει ητὲς πι: στείουν τώσε Ότι αἳ να. δί- ὕσποια κά δ- αιτα. πλούσια. αν δηητοιαχέὰ ὄχι ἐπεξεργασιὸ- να ἑλέγχεται καλύὐτεσα ὁ δια- θήτης καὶ Ότι δὲν δικαιολη- γοῦντα πιᾶ οἱ δίαιτες μὲ τοὺς λίγους ὑδατάνθρακες. Σελίδα ὃ [η ΑΕΙΛΙΝΗ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΡΕΠΟΡΤΑΖΣ γ ΕΓΟΝΟΤΑ. 5ο 11η] Ὑὑποβλήθηκε ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Μπεγκὶ]ν Πρ ΠΠ ΕΙΡΙΠΕΙΣΗ [ΑΤΗ ΤΟΥ ΙΣΡΛΠΗ λευθερώσεως τῶν 70 ὀμήρων καὶ τῆς ασε ἃ χικῶν ποὺ τοὺς κρατοῦσαν 11 αὑτοὶ τρομοκράτες ἦταν Δὲν ἔχει πιθανότητες νὰ γὶἶἷνει ἀποδεκτήὴ ΤΕΛ ΔΒΙΒ, ο6 ΟΙδ. Ὑπ..-- Ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ ᾿Ισραήιλ κ Μαενγκὶν πρότεινε τὴν ἄ Ὁ ραδιοσταθμὸς τοῦ Λίθανο, µεσπ ἔναρξπ εἰρπνευτικῶν συνομιλιῶν μὲ τὸ ᾿Ισραήλ τιοὺ μετέδωσε τὴν πλπροφορία ἀνέφερε ὅτι ὁ ᾿Ισραπιίτης πρωθυτιουργὸς εἶναι αρόθυµος νὰ πάει ὁ ἴδιος στὰ Βπρυτὸ ἡ νὰ δεχθεῖ τὸν Πρόεδρο τοῦ Λιθάνου κ. Σαργυγκὶς στὰ ἹἹεροσόλυμα. Ὁ ραδιοσταθμὸς δὲν ἔδωσε λεπτομέρειες τῆς εἰσήγησης ποῦ κ. Μπεγκὶν ποὺ ἔγινε λί γες µόν ὧρες μετὰ τὴν κατάρ ρίψη ἀπὸ Συριακοὺς πυραύ- λους πάνω ἀπὸ τὸ Λίδανο, ἑ- γὸς ἀκόάμη ἀναγνωριστικοῦ Ισ ραηλιτικοῦ ἀεροπλάνου χωρὶς Αὐξάνοντα: οἱθουλευτικὲς ἕδρες στὴν Ῥλλάδα ΑΘΗΝΑΙ. 26 (ἱδ. Ὑπ.). κ. Σννῆλθε χθὲς τὸ ἀπόγευ µα ή κυδερνητικὴ ἐπιτροπὴ καὶ ἀκολούθως σὲ πλήρη σύν βεση τὸ “Ὑπουργικὸ Συμδού Ἆιο καὶ συνεζήτησε ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς «αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑποψηφίων Βου- λευτῶν, κατὰ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές. Τελικά, ὁμοφώγως, ἄπεφα σίσθη ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὑποφηφίων Βουλευτῶν κατὰ ἕνα ὑποψήφιο στὶς περι Κατὰ τὴ Χθεσινὴ κλήρω- ση τοῦ Κρατικο Ἅλαχείου κέρδισαν οἱ ἀκόλουθοι λα- χνοί: ο 038551] ιο ΕΙ5.000 2355385 «ονννωες 5.000 ὶ 216175 ...... ξ 2.000 κ. 21478] ........ ξ 1.000 | 230779 ...... . Σ 1.000 082363 ....... . Εξ 1.900 Ε 902357 ...... 5 50ο ο 197178 Εξ 500 ἔ 183991 Σ 500 | 444515 ξ 500 ο 214011 - ξ 500 264553 ε 500 295934 Σ 500 3805759 Σ 500 336554 ε 250 2ζ4739 Σ 250 26502] Ε 250 083508 Σ 250 248877 «....... Σ 250 129007 ο... 250 125498 ιο... 250 217617 ωωοιν, ξ 250 143046 «-.... 100 30003] οι... 100 083787... Ε 100 198176 «...... . Ἐ 100 076359 .ιι... 100 165626 «....... Ε 100 057100. «....... ξ 100 162101 ,...... ΐ 100 195584 «...... κ Ἔ 100 011708 ---..... Ε 100 080108 ....... .ξ 1ο 165139 ...ν.... ξ 100 »Απὸ 5 λίρες κερδίζουν οἱ λαχνοί ποὺ λήγουν σέ 290 133 567 039 602 φέρειες ποὺ ἐχλέγουν μέχρι καὶ τρεῖς Βουλευτὲς καὶ κατὰ ξύο ὑποψηφίους στὶς περιφέ ρειες ποὺ ἐκλέγουν ἀπὸ -4 καὶ ἄνω. Ἡ τελικὴ συζήτηση ἔγιγε ἐνώπιον τοῦ “Ὑπουργικοῦ Συµδουλίου εὐθὺς μετὰ τὴ λήξη τῆς συνεδριάσεως τῆς κυδερνητικῆς ἐπιτρατῆς, Σύµ φωνα μὲ τὴν σχετικὴ ἀνακού νωση, κατὰ τὴ διάρχεια τῆς συνεδριάσεως, ὁ πρόεδρος τῆς κνυδερνήσεως κ. Γ. Ράλ- λης ἁγέπτυξε τὸ δέµα τῆς ἀγάγκης τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀ ριθμοΏ τῶν ὑποψηφίων κατὰ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές. Σχετικῶς πληροφορούμεθα ὅτι ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμε ρῶν θὰ προστεθεῖ σχετικὴ διάταξη στὸ νομοσχέδιο πε- ρἱ ἐκλογῆς εὐρωδουλευτῶν, ἡ ὁποία θὰ περιλάδει τὴν ἆ- ποφασισθεῖσα αὔξηση τοῦ ᾱ- ριθμοῦ τῶν ὑποψηφίων, ἡ ὁ- ποία ὑπολογίζεται ὅτι δύνα- ται γὰ ἀνέλδει µέχρι τοῦ ᾱ- ριθμοῦ τῶν 90. ΛΑΝΕΙΘ ΠΛ ΤΗΝ Ηή ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26 (δ. Ὑπι)ι-- τά πλαίσια τοῦ γέ ου κοινοτικοῦ χορηματοδοτικοῦ ὄργανου, ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐπι- τροπὴ ἐξουσιοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ σωιθούλιο ὑπουργῶν νὰ συνάψει δάνειο µόχοι τοῦ πο- σοῦ τοῦ 1 δισεκατομμυρίου Ῥὐρωπαϊκῶν νομισματικῶν µο γάδων, γιὰ την προαγωγή τῶν ἐπενδύσεων στὸ ἔσωτερι κὸ τῆς κοινότητας. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ᾿Ἐπιτροπὴ θ’ ἀποφασίσει ἐὰν οἱ προτά- σεις γιὰ δάνεια εἶναι κατάλ- ληλες γιὰ δἀνειοδότηση, στὰ πλαίσια τῶν ὁδηγιῶν τοῦ συµ θουλίου ὑπουργῶν. 'Ἡ Εύρω- παϊκὴ τράπεζα ἐπενδύσεων θὰ δέχεται τὶς αἰτήσεις δαγειοδο τήσεως, θὰ τὶς ἀξιολογεῖ μὲ τὰ συνήθη της κριτήρια καὶ θ) ἀποφασίζεν τὴν χορήγηση καὶ τοὺς ὅρους τῶν δανείων, τὰ ὑποῖα θά διαχειρίζεται ἐξ ὁ- χόµατος καὶ γιὰ λογαριασμὸ τῆς κοινότητας. πιλότο. Σύμφωνα μὲ πρακτορειακὲς πληροφορίες ἡ πρόταση τοῦ »Ισραηλίτη Πρωθυπουργοῦ δὲν ἔχει πιθανότητες ἐπιτυχίας, λόγω τῆς ἰσχυρῆς ἐπιρροῆς τῆς Σνρίας στὸ Λίδανο, ΜΗ ΦΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ Ν. ΥΟΡΚΗ, 26 (Ιδ. Ὑπ.). Ὁ Γερουσιαστῆς Εντουαρντ Κέννεντυ, δήλωσε χθὲς δὲ μιὰ συγκέντρωση ἐνθουσιασμένων ΣΙσροηλιτῶν νεαρῶν, ὅτι ὑπο: στηρίζει τὸ αἴτημα τοῦ ᾿Ισ ραήλ νὰ ἀπομακρύνει ἡ Συρία τοὺς ἀντιαεροπορικοὺς πνυραύ- λους της ἀπὸ τὸ Λίδανο. Ὁ κ. Κέννεντυ πρόσθεσε ὅ- τι ἡ ἐγκατάσταση ἐκ µέρους τῆς Συρίας πυραύλων τύπου «Σάμ» στὸν Λίδανο ἀποτελεῖ ἕνα «ἀπαράδεκτο κίνδυνο γιὰ τὴν εἰρήνη». «Ἐὰν αὐτοὶ οἱ πύραυλοι δὲν ἀπομακρυνθοῦν, θὰ παρέχουν στρατιωτικὴ κάλυψη γιὰ ἐπιθέ σεις τῆς ὀργανώσεως γιὰ τὴν ἀπελευθόρωση τῆς Παολαιστί- νης ἑναντίον τοῦ ᾿Ισραήλ», εἶ πε ὁ κ. Κέννεντυ καὶ πρόσθε σε: «Οἱ ἐκεῖ στρατιωτικὲς δυνά µεις τῆς Συρίας ἔχουν έγκα ταλείψει κάθε πρόσχηµα γιὰ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης». ος ΠΡΟΣΠΑΦΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΤΙ ΑΛΓΕΡΙΟ, 26 (.Ιδ. Ὑπ.).. «Ο Πρόεδρος τοῦ ἐξ Ὕπουρ γῶν Συµδουλίου τῆς ΕΟΚ ὁ- πουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς “ολ λανδίας κ. Βάντε Κλάουν, Θήλωσε ὅτι ἡ κρίση μεταξὺ Συρίας καὶ ᾿Ισραήλ παρεμπο- δίζει τὶς Εὐρωπαϊκὲς προσπά θειες γιὰ μόνιμη εἰρήνη στὴ Μ. ᾿Ανατολὴ. Σχετικὰ μὲ τὴν πρόταση τῆς Σοδιετικῆς ἝἛνωσης, γιὰ σύνθεση διεθνοῦς διασκέψεως γιὰ τὸ Μεσανατολικὸὀ, ὁ κ. Βάντερ Κλάουν εἶπε ὅτι τέ- τοιά διώσκεψη δὲν εἶναι δυνα τὸ νὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ παρὸν στάδιο καὶ χαρακτήρι σε τὴ Σοδιετικὴ εἰσήγηση μὴ ρεαλιστική. ὍὉ ἐπίσημος τῆς ΕΟΚ ἕκα µε τὶς δηλώσεις αὐτὲς στὸ λΑλγέριο ὅπου πῆγε στὰ πλαί σια περιοδείας του, γιὰ τὴ δι ερεύνηση τῶν δυνατοτήτων µε σολαθήσεως τῆς Κοινότητας στὸ Μεσανατολικό. ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΛΦΙ0/ΗΝ ΣΤΗΝ ΠΛΛΙΛ ΡΩΜΗ, 26 (/Ιδ. Ὑπ.).-- Στὰ πλαίσια ἐπιχειρήσεως σὲ εὐρεία κλίμακα ἐνανίον τῆς «Μαφίας», ποὺ πραγµατοποιή- θηκε στὴν Καλαδρία καὶ πολ- λὲς µεγάλες πόλεις τῆς ᾿ἴτα λίας, (Ρώμη, Τουρίνο, Μιλά- νο καὶ Κόμο) συνελήφθησαν 55 ἄτομα, τὰ ὁποῖα καταζητοῦντο γιὰ σύσταση κακοποιῶν, ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ καλὰ πληροφορη- µένη πηγή. ααπεινοσακκας ἛἜνας ἀπὸ τοὺς ']σπανοὺς ἐξτρεμιστὲς, ποὺ ἐπὶ 7 ὧρες πρατοῦσαν τὴν ἀγωνία ὅλου τοῦ κόσµου στὸ ἔπακρο, ἀμὲ νως μετὰ τὴ σύλληψη του. ασυπαιλωκαώ ττεττσ: µερίδος «Σάντεύ Τάῦμς». «Ὑπογραμμίζεται --- ἀναφέ- ϱει ἡ ἀνακοίνωση --- ἅτι κα- τὰ τὶς συναντήσεις τοῦ κ. Ῥο λάνδη οὔτε ἠγέρθη οὔτε σι- ζητήθηκε ὁποιοδήποτε σχέδιο λύσεως τοῦ Κυπριανοῦ οὔτε καὶ περιῆ]θε στὴ γνώση τοῦ Σ. Ὑπουργοῦ, ἐπίσημα ἢ ἄνε- πίσηµα ἡ ὕπαρξη τέτοιου σχε δίου». Τὰ κυριότερα σημεῖα τῆς σιµφωγίας ποὺ ἀποκαλύπτουν οἱ «Σάντεῦ Τάϊμς» ἔχουν ὡς ἔξῆς: Ἰπχιῃίῇ Πῇ ᾖ. ΩΚΛΑΝΤ (Ν, ΖΗΛΑΝΔΙΑ) 26 (,δ. Ὑπ.),ι-- Μεγάλος σεισμὸς συγκλόνισε χθὲς τὰ δραχώδη νησιὰ Ώκλαντ, Νό- τια τῆς Νέας Ζηλανδίας, ᾱ- γακοίνωσαν ἐπιστήμονες. Ἐκπρόσωπος τοῦ γραφεί- ου ἐπιστημονιμῶν καὶ διοµη- χανικῶν ἐρευνῶν στὴν Οὐέλ- λιγκτων δήλωσε ὅτι ὁ σει- σµός, ποὺ σημειώθηκε στὶς 3 08.27 ὥρα Κύπρου ἦταν ἱ- σχύος 6,ὸ Ρίχτερ. Ἡ ἀνακοίνωση ἔρχεται σ᾿ Ἡ ΠΛΙΕΠΗΠΗ καταγγελἠει τὸ ΠΗΚΟ γιά παγίδευση Μὲέ κχθεσινὴ ἀναχοίνο- σή της ἡ Νέα Δημόοκρα- τιὰ Παράταξη σαταγ- γέλλει ὅτι χρησιμοποιη- δηχε ἁπάτη «γιἁ νὰ πκ- γιδευθεῖ ὁ λαὺς καὶ νά νοθευτεῖ ἡ λαϊνὴ θέληση. μὲ στόχο τὴ ΝΕΔΗΠΑ». Προσπάθειες ἕκ µξέρους τεῦὸ ΔΗΚΟ γιὰ νὰ ἔπη- βεασθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν διαπιστω- 8δηναχν γναὶ ἀπὸ ἄλλους. Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις σὲ ἐκλογικὰ Ὑέντρα τῆς Λευνω σίας δόθηκαν σὲ ψηφοφόρους ψηφοδέλτια μὲ σταυρὸ κότω ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους τοῦ ΛΗ.ΚΟ., ὅπως καὶ στόν ἂν ξάρτητο δου)ευτὴ κ. Κάῑο. Οἱ περιπτώσεις καταγΥγέ].θη κάν, Τὰ περισσότερα κρηύ σµατα οημειώθηκαν νωρὶς τὸ πρω! ἀλ]ὰ σὲ πιεμονωπένις τεοιπτώσεις παουτηρήδξηκαν καὶ τὸ ἀπόγευμιε, Στὸ ἐν.ογκο κεντο» στο Γωμνάσιο τῆς Φανερωμεντς Ένας ψηφοφόρος ζήτησε νά ψηφίσει Δημοκρατικό ἛΣύνα γερμὀ --- γιατὶ δὲν γνώριζε γράµµατα --- καὶ ὁ ὑπεύθυ- γος τοῦ ψήφισε ΑΚΕΛ. Τὸ ἴδιο ἔγιγε καὶ στὴν περίπτω ση ἄλλου ψηφοφόρου ὁ ὁποῖ- ος ζήτησε νὰ φηφίσει ΕΔΕΚ. Οἱ περιπτώσεις καταγγέλθη- καν Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἄἅλ λων κοιµάτων ἤγειραν ἕἔνστα ση γαὶ διακόπηκε γιὰ μιά περίπου ὥρα ἡ Ψηφοφορία σ' αὐτὸ τὸ ἐκλογικὸ κέντρο. ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ Ανδρες τῆς ΚΥΠ ἄσκη- σαν πίρση στὸν κοινοτάρχη Ποαδρόμµου προκειµένου νὰ ἐ ξασφιωιστεῖ ἡ ὑποστήριξη του ὑπὲο τοῦ ΔΗΚΟ, ἸΑπει- λήβγκε ὅτι θὰ ἀπολυόταν ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν θέση του καὶ ἡ κὀρα ττὸ ἀπὸ τράπεζα ὅ ἂν έἑξα Ψ ”.“ϱ- που ἐργάζεται, δὲν σφόλιζ: ποὸς ὄφειος τοῦ ΔΗ. ΙΟ... ἆτ διὸ ψήφων στὴν νότα Οἱ ποῶτες πέπεις ἄοχισπην ὅταν ὁ ενοτόοχες Πορδού- οοσυ ὀπςδεχθγχε τὸν ἀἄρχη γὸ τῆς ἝἜνωσης Κέντρου χ. Τάσσο Παπαδόπουλο στὴν κοινότητα του. 4 Σὲ ουνταξιούχους ὑὕπε ρήλικες ἀσκήθηκε πίεση νὰ ψηφίσουν ΔΗΚΟ καὶ ΑΚΕΛ διαφορετικἀ θὰ τοὺς ἀπόκο πταν τὴ σύνταξη. Φ Σὲ ἐκλογικὸ κέντρο τῆς Λευκωσίας, δόθηκε σὲ φηφο φόρο ψηφοδέλτιο ποὺ ἔφερε µόνο τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἔμδλη μα τοῦ ΔΗ.ΚΟ. Ἡ χθεσινἠ ματαγγελία τῆς ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ., ἀναφέρει τὰ ἀκό λουθα : «Δημόσιοι ὑπάλληλοι, µέ- λη τῆς ᾽Αστυνομιγῆς Δυνάμε ως, τῆς ΚΥΠ ἄλ]α γνωστή στελέχη τοῦ ΔΗ.ΚΟ., ὀργα- γωµένα καὶ μαζικὰ διέσπειραν τὴν. ψευδή φήφη, σὲ ἐκλογι κά κέντρα, ἐπὶ παγκυπρίου κλήιαχος, καὶ ἰδιαίτερα σὲ ἐ κ)ογικάἀ κέντρα στὴ Λρυνω- σία, Μαραθάσα καὶ τῆς Πά φου. ὅτι δήδεν οἱ ὑποψήφιου τῆς ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.. ἀπεσύρθη- καν ἀπὸ τὸν ἐκλογικὸ ἀγώνα, καλώντας τοὺς ὑποστηρικτὲς ὡς ψευδῶς διαδίδετο, νὰ ψηφίσουν ΛΗ.ΣΥ. Τὸ ᾖἴδιο αἰσχρὸ ψεῦῖδος ἐδημοσίευσε σήµερα (χθὲς) ἡ ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία». ! Καταγγέλλομε μὲ ἀγανά- ὤτηση καὶ αὐτὴ τὴν ἐκδήλω ση εὐτελοῦς πολιτικῆς ποὺ ἀποτελεῖ ἀκόμη μιὰ ἐκδήλω «ση ἀσεδείας πρὸς τὸν λαὸ καὶ πλῆγμα κατὰ τῆς Δημο κρατίας. Ἔχουν ἤδη δοθεῖ οἱ ὁδη γίες στοὺς νομικοὺς µας συµ δούλους πρὸς λήψη ὅλων τῶν ἐνδεδειγμένων µέτρων. Τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τῆς ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ, ριο (σόωεοι) γιὰ νά µελετή σει τὸ θέµα τῆς ἐκλογῆς καὶ θὰ ἐκδόσει σχετικἠ ἀνακοί γωση». Φὢ Καταγγελίες γιά προ σπάβθεια νόθευσης τῶν ἔκλο γινῶν ἀποτελεσμάτων διατύ πωσε Χθὲς καὶ τὸ ἐκφραστυκὸ ὄργονο τῆς ΕΔΕΙΗ κὁ Αν ξόστητος». συνέρχεται αὔ- ! ΠΕΙΙΠ(ῃ [λΙΠΙ! ἀντίθεση μὲ τοὺς ὑπολογι- σμοὺς τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ Τε- ὠλογικοῦ ᾿Ινστιτούτου, ποὺ ἀνέδασαν τὴν «σχὺ τοῦ σει- σμοῦ στὰ 7,5 Ρίχτερ, τὸ µε- γαλύτερο μετὰ τὸ σεισμὸ τῆς ᾽Αλγερίας, στὶς Ι0 τοῦ περα νοὺς ἐπιστήμογες. σµένου ᾿Οκτωδρίου. Οἱ γεῴλόγοι τῆς Νέας Ζη- λανδίας ἀποδίδουν τὴ διαφο- ϱά σοὺς ὑπολογυσμοὺς στὸ γεγογὸς ὅτι οἱ ᾿᾽Αμερικανοὶ ἐπιστήμογες θρίσκονται σὲ μεγαλύτερη ἁπόσταση ἀπὸ τὸ ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ, ποὺ πιστεύεται ὅτι δρισκό- ταν στὰ γησιὰ Ωκλαντ, 320 χιλιόμετρα νότια τῆς Νέας Ζηλανδίας. Τὰ ἕξη νησιὰἁ τοῦ Συγ»ρο τήµατος Ωκλαντ εἶναι ἆκα- τοίκητα καὶ συχνά ὑπῆρξαν ἡ σκηνἠ ναυαγίων, Δὲν ὑπάρχουν πληροφορί- ες γιὰ ζημιὲς ἢἤ παλιρροϊκὰ κύματα, κατὰ τοὺς ᾽Αμερικα ΣΒΝΟΣ ΤΡΥΝΜΡΗΙΣ ΠΛΙΝΟΥ Αὐτοκίνητο ποὺ ὁδηγοῖσε κάτοικος Πάφου παρέσυρε προχθὲς στὶς 3.46 μ.μ. καὶ τραυμάτισε σοδαρά, στὴ λεω Φόρο ᾽᾿Αποστόλου Παύλου τρί χρονο ἀγοράκι. Πρόκειται γιὰ τὸν Μιχαἡλ Καλλῆ, κάτοκο συνοικίις Μοαύττιλου. Ὁ υινρὸς. Ηρεταφέρθηκε στὸ Ἀσσι έτσι Το Πάφου ὅπου Ἀοστήθτιει πιά τατρικὴ περί- Άο ἁὴν θαλφη, ὍὉ κλάδος τραχαίας Πάφου διερευνᾶ τὸ δυστύχημα. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΛΕΝ. ΣΥΖΗΤΘΗΚΕ ΣΧΕΝΙΘ ΛΥΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Δέν συζητήθηκε ἁπὸ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Ῥολάνδη κα- τὰ τὶς πρόσφατες ἐπαφὲς του στὴν ᾽Αμερικὴ σχέδιο λύσεως ποὺ ἑτοί µασαν οἱ ΗΠΑ, ἡ ᾿Ἁγγλία, ὰ Ἑλλάδα, ἑ Τουρκία καὶ ὁ ΟΗΕ... ἰσχυρίζε- ται χθεσινὴ ἐπίσηπμπ ἀνακοίνωσι διαφεύδοντας πλπροφορίες τῆς ἐφπ ϐ Διαίρεση τῆς Κύπρου σέ δύο αὐτόνομες ζῶνες, στὰ πλαίσια μιᾶς χαλαρῆς συ- νοµοσπογδίας, πράγµα ποὺ ἱνανοποιεῖ τὴν τούραχοχυ- πριαχκἠ ἀπαίτηση γιὰ δι- ζωνικὴ. ϐ Μείωση τῆς τουρκικής κα: τοχῆς ἀπὸ τὸ ῥᾖ65ο στὸ 9800 τῶν Κυπριακῶν ἐδα- φῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων. περιλαμθάνονται οἱ περιο- χές ᾽Αμμοχώστου καὶ Βα- οωσίωῶν. 9 Ἐπισιροφὴ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν ἛἙλληνο- κυπρίων παροσφύγων, τὸ τορο τουλάχιστον ἀπὸ τὶς 140.000, στὴν ᾽Αμμόχωστο καὶ τὴ γύρω περιοχ/]. 4 Καὶ ἀποξημίώση τῶν προ- σφύγων ποὺ θὰ παραµεί- χουν στὸ γότο. 4 Ύστερα ἀπὸ τὴ κάραξη τῆς µεθορίου ἀλλὰ ποὶν ἀπὸ τὴν κατάρτιση τῶν συνταγµάτων γιὰ τὴν Ελ ληνικὴ Κύπρο, τὴν Τουρ: κικη Ἰύπρο καὶ τὴν κχεν- τρικὴ ἐξουσία ---άναμέγε- ται ὅτι θὰ διαρκέσεν 1δ μῆνες περίπου--- ἑἐλπίξεται ὕτι ἡ Αμμόχωστος ἢ ἕ- νας τομέας της, θά τε- θοῦν προσωρινὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο του ΟἩΠΒ. Βιο μηχανικοὶ, ἐμποριχοὶ, του- οιστικοὶ καί ἄλλοι ὀργανι- σµοί, ἀπὸ τὶς δύο κοινό: τητες, θὰ συναντηθοῦν ἐ- χεῖ καί θἀ συζητήσουν γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση. Σύμφωνα μέ τὶς πληροφυ- ρίες τῆς ἀγγλικῆς ἐφημερί- ὃας ἡ πρωτοθουλία αὐτὴ θά ἀναγγελθεῖ σύντομα, αιθανῶς ὕστερα ἀπὸ τὶς τουρχκοκυπρια χές ἐχλογές τῆς 98 Ιουνίου, ἀπὸ τὸν γενικὸ γοαμµατέα τοῦ ΟΗΕ Κούρτ Βάλντχαϊμ. Ματά τὸν ἀνταποκριτὴ τῶν «Σάντεῦ Τάϊμς», οἱ ἸΑμερι- χανοί. ποὺ διαδραμάτισαν γί- ριο ρόλο στην ἐπεξεργασία τῆς συμφωνίας, θά ἀποκτή- σουν, πιθανῶς, γιά λογαρια- ομὸ τοῦ ΝΑΤΟ, µμιὰ θάση στὴν Καρπασία, ποὺ δρίσκε- ται στὰ ὑπὸ τουρχικὸ ἔλεγχο ἐδάφη. Ἡ θάση αὐτή, μπορεῖ νὰ χοησιμουποιηθεῖ ἀπὸ τὴ δύνα- µη ταχείας ἐπεμθάσεως, ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ ᾽Αμερικανοὶ γιὰ. ἀποστολῃ στὴ Μέση ᾿Α- νατολή. Τὸ σγέδιο, κατὰ τὸν Μαν- γούστα). προθλέπει παραµυ- γὸ τῶν το ρχικῶν δυνάμεων χαταγῆς στὴν Ἱύπρο. Οἱ τοηρχιγές δυνάμεις, θά µετη- νυμασθοῦν σέ δύναμη τοῦ ΧΑΤωώ., ΤΥΠΟΙΣ: Πνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤΑΣ ΛΕΥΤΑΙΑΣ στι ΜΑΙΔΡΙΤΗ, 95 'Ο15δ. Ὑπ.) .--- | ν νίας κ. Δοσὲ Ροσὸν δήλωσε μετὰ τὴν ἐιιτυχὴ ἐπιχείρησπ τς ἁτιε- ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑ΄ΓΟΥ Ι98] ο [Πη[ΜΙΗΙ ἐγΙλΗμΤΙΕΙ Πἱ «Ἀπτιμι ΤΠΙ ΒΙΙΝΕΛΙύΝΙ Ὁ ὝὙπουργὸς Ἐσωτερικῶν τῆς 'Ἱσπα- ἐξουδετερώσεως τῶν 11 ἀναρ- σὲ κτίριο τράπεζας στὴ Βαρκελώνη, ὅτι οἱ πλπρωµένοι ἀπὸ κάποιους γιὰ νὰ πραγμα τοποιήσουν τὰν ἐπιχείρπσπ τους αὐτή. ὍὉ κ. Ροσόν, ποὺ πρόσθεσς ὅτι, αὐτοὺς τοὺς ὀργονωτὲς τῆς ἐπιχειρήσεως προσπαθεῖ νὰ θρεῖ τώρα ἡ 'Ισπανικὴ Α στυνοµία, διάψευσε κατηγορη µατικὰ ὅτι οἱ ΤΙ τροµοκρά- τες δὲν ἀνήκαν στὴν Πολιτο- Φυλακή, μόλη τῆς ὁποίας εἷ- χαν καταλάδει τὸ 'Ισπανικὸ Κοινοθούλιο στὶς 23 Φεδρουα ρίου. Ἐπίσης, ὁ ἴδιος ὑπουργὸς ἀποκάλυψε ὅτι, ἀντιθέως πρὸς τὶς προηγούμενες πληροφορί- ες, οἱ ἔνοπλοι τρομοκράτες ποὺ κατέλαθαν τὴν τράπεζα ἦταν µόνο 1] καὶ ὄχι 23, ὅπως εἷ- χε ἀνακοινώσει ἐνωρίτερα ἡ ᾽Αστυνομία. 'Ο ὑπουργὸς ἆ- πέδωσε τὴ λανθασμένη αὐτὴ πληροφορία στὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατοῦσε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐπεισοδίου αὐτοῦ, ᾿Ενωρίπτερα χθὲς καὶ ἐνὸ κατεδάλλετο μιὰ ἀκόμη προ- σπάθεια ἀναίμακτου :τερματι- σμοῦ τοῦ «ἐπεισοδίου αὐτοῦ, οἱ τρομοκράτες ἄνοιξαν ἀπὸ τὰ παράθυρα τῆς τράπεζας πῦρ ἑνοντίον τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Πολιτοφυλακῆς στρατηγού ἸΑ- ρομπούργου Τοπέτε, ὅτον τοὺς κάλεσε νὰ παραδοθοῦν, ὍὉ στρατηγὸς ᾿᾽Αραμπούργου ἐπέδαιν τεθαρακισµένου α- τοκινήτου. Τροµοκράτες εἶχαν τοποθετή σει στὴν εἴσοδο τῆς τράπεζας δέκα καὶ πλέον ὁμήρους γιὰ καν ἀπὸ τοὺς πυροβολισμούς, Τὸ τεθωρακισμένο αὐτοκίνητο ἀπομοκρύνθηκε ἁμέσως μετὰ τοὺς πυροβολισμούς. τὸ τεθώρακι” νὰ μπεῖ νὰ ἐμποδίσουν σµένο αὐτοκίνητο στὴν τράπεζα. , ϐ Δύο ἄτομα τραυµατίσθη- ὍὭρα Ίο0η πρωϊνὴ ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΑΤΑ ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ανακοινώθηκαν γύρω στὶς 10 καὶ τὰ τελι. κὰ ἁποτελέσματα τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν : γιὰ τὴν Ἐπαρχία ᾽Αμμοχώστου, τιοὺ ἔχουν ὡς ἑξῆς: Ἐγγεγραμμένοι φπφοφόροι 59623 Ψήφισαν 97958 Ακυρα 1.094 ὌἜγκυρα δ6234ά Πῆραν: ΑΚΕΛ 91994 ἡ 391106 ΔΗΚΟ 9.347” ἡ 14.456 ΔΗΣΥ ϱ1567 ἡὁἡ 38,39506 ΕΔΕΚ 9065 ὃἃ 3θδυο Ε.Κ. 77ο ἡὁ 13796 ΝΕΔΗΠΑ τι ἡ 12906 ΠΑΜΕ. 777 ἃ 1,38ῦ6 Ὑσιεάξςι σγμ ΠοΡοτοΟο Ι:ΟΝΙΝΙΣ ΔΩΔΕΚΑ Δώδεκα τὸ ΑΚΕΛ Ὀκτώ τὸ ΔΗΚΟ Καὶ τρεῖς ἡ ΕΔΕΚ Γύρω στὶς 9ὃ σήµερα τὸ πρωῖ ᾱ- νοκοινώθπκαν τὰ ὀνόματα τῶν 6ου λευτῶν ποὺ ἁἀναδείχθηκαν ἀπὸ τὴν δεύτερηπ καὶ τὴν τρίτη κατανομή, τερπ καὶ ἕνα ἁτὸ τὴν τρίτη, Σύµφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα ὁ ΔΗΣΥ ἐξασφάλισε ἀκόμα τρεῖς 6ου- λευτὲς ἀπὸ τὴ δεύτερπ κατανομὴ καὶ ἕνα ἁτὸ τὴν τρίτη, Ἐξάλλου τὸ ΑΚΕΛ ἑξασφάλισε τέσσερις θουλευτικὲς ἀπὸ τὴ δεύ- τερηπ καὶ τὸ ΔΗΚΟ δύο ἀπὸ τὴ δεύ- τερπ καὶ ενα ὡπὸ τὴν τρίτη. Ἡ ΕΔΕΚ ἐξασφάλισε δυὸ 6ουλευ τὲς ἁπὸ τὴ δεύτερη κατανομή, Οἱ θουλευτὲς τοῦ ΔΗΣΥ ἁτὸ τὴ δεύτερπ κατανοµὴ εἶναι οἱ Μανώ- Ἆπς Χριστοφίδτς (Λευκωσία), Κων- (Αμμόχωστος) Γεώργιος Κώστα Παπαδότιου- λος (Πάφος), ᾿Απὸ τὴν τρίτη κα- σταντῖνος Λόρδος καὶ τανομὴ ἑδρα ππρε ὁ ἸἌνδρεας Μα- θηκολώνης (Λάρνακα). Οἱ θουλευτὲς τοῦ ἂκελ εἶναι: Μιχκάλγτς ΠουμπουρΏς ( Αμμόχυιω- στος) Χρῆστος Κουρτελλάρπς (Κε ρύνεια), Νίκος Μαυρονικόλας '(Πά λα καὶ Παῦλος Δίγκλης «λευκω- σία). τὸ ΔΗΚΟ ἐξασφάλισε ἕδρες γιὰ τους Ανδρέα Ψυλλίδπ ᾿(Λεμεσὸς), Ρήνα ΚατσελλΠπ (Κερύνεια), Γιὰ τὴν ΕΔΕΚ πΆπραν ἕδρες ὁ Ἱ- άκωθος Κατσουνωτὸς (Δεμεσὸς) καὶ Γιαννάκης ὍὉμήρου '(Πάφος), Ἀπὸ τὴν τρίτπ κατανομή τῆραν ἕδρες ὁ Δπμπτράκπς Λιθέρας τοῦ ΔΗΚΟ (Λευκωσὶα) καὶ ᾿Ἀνδρέας Μα θπκολώνης τοῦ ΔΗΣΥ (Λάρνακα), Τοὺς 35 θουλευτὲς ἁἀνακήρυξε σήµερα τὸ τιρωΐῖ ὁ Γενικός Ἔφο- ρος Ἐκλογῆς κ. Κοντοζῆς, Ἡ τελική δύναμη τῶν καμμάτων ας Ό 1 σοστὰ διαμορφώθηκε ὡς ἑξῆς ΑΚΕΔ Δ Ἠετὰ τὰν καταμέτρηση τῶν φή- φων σ᾿ ὅλες τὶς ἐκλογικὲς περιφέ- ρειες ἡ τελικὴ ἐκλογικὴ τῶν κομμάτων μὲ τὰ ἀντίστοιχα τιο 95.305 ἡ 32,7795ο ΔΗΚΟ 56.705 ἡ 1950396 Ἰ: ΛΗΣΥ 92.739 Ἀ 31 89566 δύναμη ΕΔΕΚ 23.770 ἡ 817696 ΕΚ, 7.964 ἡὃἡ ϱιΤ309σς ΝΕΔΗΠΙΑ 5.982 Ἡ 1932 96 ΠΑΜΕ. 8105 ὦ 3978806 Ανεξάρτητοι: ο 2 Σελίαδ ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΙ] α.00 Στραθά γι) ἀνάπαδα 9.00 Θέατρο ἀπὸ τὴν τη ευ: ραση. «Ρουί Μαλὰ: ἈκΧΚΚΑΧΧΑΧΑΧΧΧΧΑΧ Μιτερήν: ΤΠ θἡ κήνω γιὰ τὴν τηλεύραση Ἑη ποὺ παραχώρησε στὸ γαλ λικὸ περιοδινὸ «Τελὲ ἵ ζούρ», Ἰέγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ τε- Ἰιμὸ ἀποτέ]εσμα τῶν ἔκλο- νῶν, Ὁ. νέος πούεδρος τῆς Γαλ λιωῆς Δημοκρατίας κ. Φραν- σου Μιττεράν, ἀγάπιυξε τὶς ἀπόψεις του γιά τὰ ραδιοτη- Ἰεοπτικἁ µέσα σὲ συνέντεῖ- απόψε στή Τν Τὸ πλῆρες πρόγραµµα 5.00 Εναρξη στὴν ἀγγλχικὴ Κινούμενα σχέδια β.40 Λούνα Πάοκ Σ.1 Μάμφυ τὸ μικρὸ 7.90 Πανόραμα ἐλεφαντάχι 4.00 Στραδἁ χι ἀνάποδα 6.50 Ἡ μάχη (ἔγχοωμο) τῶν πλανητῶν 8.50 Εἰδήσεις ε.00 Εϊδήσεις 9.00 Θέατρο ἀπὸ τὴν 6.05 Ἐϊδήσεις καὶ ἐπίκαιρα τηλεόραση «ρουὶ Μπλά» στὴν τουρκικῆ 11.90 Εἰδήσεις 6.20 Ἐϊδήσεις οαιοφωνο 26 ΜΑ:Ι:ΟΥ 198] καὶ ξένο πεντάγραμμο ΤΡΙΤΗ 1445 Ἡ Γολλικὴ ἀπὸ ραδιοφὼνου 1500 ᾿Απὸ τὸ ρεπερτόριο Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τοῦ πιάνου : 1600 Εἰδήσεις 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 1605 Γιὰ τὰ μεγάλα παιδιὰ 0630 Εἰδήσεις 1630 Λαϊκὸ κομπολόϊ 0640 Ἑλληνικό ποικίλο 1700 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων πρὀγραμμα 1230 Ελληνικὲς συνθέσεις 0945 Σήµερα 1800 Εἰδήσεις 0700 Καλημέρα σας 1805 'Ἡ ὥρα 0715 Δελτίο τιμῶν ΄ τοῦ ἐθνοφρουροῦ 0730 Εἰδήσεις 1845 Κάθε ϐθδοµάδα καὶ 0740 ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ κάτι ἄλλο μουσικὴ παραγωγὴ 1915 Ἑλληνικὴ ὀρχηστρικὴ 0830 ᾿Εμεῖς καὶ : μουσικὴ ὁ κόσμος µας 1930 'Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 0930 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 2000 «Ἡ Κύπρος µας» 0945 'Ο πιανίστας 2030 Ντιοὺκ Ἑλλιγκταν Κάρλ Ζέεμαν 2100 Ἡ ὅὥρα τῆς ὅπερας 1000 Εἰδήσεις 2200 Εἰδήσεις 1005 Αστέρια τῆς Ἕλλη 2210 Μέ τοὺς νικῆς μουσικῆς τραγουδιστές µας 1000 Τὸ διήγημα 2300 Εἰδήσεις τῆς ἑθδομάδος 2305 Μουσικὴ᾽ μὲς στὴ 1115 Συντροφιὰ μὲ τὸ νύχτα συγκρότηµα Μποῦκερ 0005 ᾿Εθνικὸς Ὕμνος τη καὶ Ἔμ Τζὴς 1130 Ελληνική δημοτική Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μουσικὴ καὶ τραγούδια 0900 'Ο συνθέτης 1200 Ραδιοφωνικὴ τῆς ἑθδομάδας ἐφημερίδα 1000 Εἰδήσεις 1330 Εἰδήσεις 1005 ΔΑιαλεχτές στιγμές 1340 λληνύματα πρὸς ἀπὸ τὸν κόσμο ἐγκλωδισμένονς ποῦ µπαλέττου 1045 ᾿Εκπαιδευτικὸ 1400 ᾿Αφήγημα ραδιόφωνο «Οἱ ἅθλιοι» 1100 Μουσική δωματίου 1415 ᾿Από τὸ ἑλληνικό 1200 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς ΚΟΜΗΣΣΑ, ΜΟΔΙΣΤΙΡΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΦΩΤΟΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΩΡ.'. Μαρίνα Λάντε ντέλα Ρό- 6ερε, εἶναι πολύπλευρῃ, τιολυάσχολη, πάντα ἀνήσυχπ καὶ ἀνικανοποίπτη. Οχι µόνο παίζει στὸν κινηματογράφο, ὄχι µόνο ἔχει δικὀ τῃς οἶκο µόδας, ὄχι µόνο ἄνοιξε ἕνα σουτερκοσµ! κὼ ἑστιατόριο, ἀλλὰ ποζάρπσε καὶ γιὰ ἕνα ἴτα λικὸ σεξοπεριοδικὸ, ἀπ᾿ ὅπου καὶ ἡ φωτογραφία ΜΟΝΑΛΙΜΗ ΕΥΕΛΙΡΙΛ Ἡ Ῥωμαία κόµπσσα »ΦΦ4ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ9Φ0ΦΦθΦ6ὐ9909 Μιὰ εὐκαιρία δι ἀπόκτπσιν στέγης, (α) Ἑτοιμοτιαράδοτα διόροφα διαμερίσματα ἕνα τῶν τριῶν καὶ ἕνα τῶν τεσσάρων ὑπνοδωματίων, μὲ ἐξαίρετα ““Επὶαηίηρς” στὸ Αοτοροίί Οουτὲ Νο. 2, ἐπὶ τοῦ ὑφώ- µατος ᾿Ακροπόλεως εἰς Δευκωσίαν. (6) Γραφεῖα ἕνας ὄροφος (πύργος) ἐτιὶ τοῦ ΕΙ{{εὶ Τουευ εἰς τὸ Κέντρον τῆς Λευκω- σίας, 190- 950 τ, µέτρα μὲ διαχωρισμοὺς ἀναλόγως ἀνανκῶν. Εὐκολίες εἰς τὴν πλπρωμὴν καὶ χρημα- τοδότησις µέσω Τραπέζης μέχρι 4 ἔτη, , Ττπλεφωνήσατε τώρα: 77019 ἡ 9ἱ8ί5 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ φφφοφοοφοφο 99ο ο099έ ἐκδημοκρατισμὀ τηλεόρασης ὁ μα , τονίσει δύο Τιὰ τὸν τῆς γαλλικῆς γέος πρόεδρος κυρίως σημεῖα: εκ Τὴ διακοπὴ τῆς ἐξάοτη- σης τῆς ϱαδιοφωγίας---τηλεύ- ρασης ἀπὸ τὴν πολιτιὶ ἐξοι- σία. ᾱ Την ἀποκέντρώση. Τὰ νιφιότερα σημεῖα τῆς συνέντευξης τοῦ γ. Μιτερὰν εἶναι: ««Αὐτὸ ποὺ κάνει κυρίως ἐν τύπωση σήμερα εἶναι ἣ στενἠ ἐξάρτηση τῆς ἱεραρχίας τῶν ραδιοτηλεοπτικῶν µέσων ἀπὸ τὴν ἐκτελεστικὴ ἂξουσία. Οἱ διορισμοὶ καὶ οἱ προαγωγὲς ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ συναίνεσηβ τῆς κυδέρνησης. Παντοῦ εἶναι διορισµένοι οἱ ἄνθοωποι τοῦ προέδρου. Μετὰ τὴ μετατροπὴ τοῦ πα λιοῦ Ο.Β.Τ.Ε. (Τὸ 1914 τὸ δί πτυο Ο.Β.Τ.Σ. χωρίστηκε σὲ τρία ἀνεξάοτητα κανάλια, τὰ ΤΕΙ, ΑΦ καὶ ΕΒδ.) ὄνμιουρ- γήθτκε θέδαια ἕνας συναγῶ: νισμὸς μεταξὺ τῶν καναλιῶν, ἀλλὰ ἡ πληθοφόρηση δικτυώ- θηχε καλύτερα, ὑγῶ τὰ. προ- πράμματα ἔμειναν συχνὰ φτο νοσαμ. χὰ αἱ πα ομοιότυπα. Ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲνΥ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖὶ σὲ πρὀ- σωπα, ἀλλὰ στὴν αχυθερνητι- πὴ νοοτροπία ποὺ δὲν έχει ἐ- μπιστοσύνη π.χ. οτὴν κοΐση τοῦ δημοσιογράφου, ποὺ τοπο θετεῖ ἀπέναντι στὸν πολιτικὸ ποὺ δίνει συνέντευξη, ὃὅημοσιο γράφο ποὺ ἔχει ὁ ἴδιος ὕπο- δείξει... Ῥὸ σύστηµα αὐτὸ δὲν εἶναι δημοκρατικὸ καὶ θίγει τοὺς δηµοσιογράφόυς.᾽ Πρέπει λούθον, ντ ἀνείμε- τωπίσουµε τὴ οαδιοτηλεόρα- ση καὶ ὅλο τὸ φάσμα τῶν γέων ἐξελίξεων σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς κύριους στόχους τῆς δη µοκρατίας. Νδά τὰ ἀποδε- αμεύσουμε ἀπὸ τὴ λογική τῆς ἐξουσίας, γὰ τὰ θέσουμε στῆν ὑπηρεσία τῆς ἐλευθερίας τόσο στὸν τοµέα τῆς πληφο- Φόρησης, ὅσο καὶ στὸν τοµέα τῶν. πολιτιστικῶν καὶ ψυχα- γὠγικῶν ἐνπομπῶν. χοόνια νὰ λΑλλιῶς σὲ μερικά τὸ σύστημα κινδυνεύεν ῥλοκληρωτισμοῦ, καθὼς ὁ έλεγχο τῶν ὅπλων, ὕὅσο καὶ τῶν ἰδεῶν, θὰ πάρει μιὰ ἕἔκ- τάση πρωτοφανή. Κανένας ἄνθρωπος δὲν ἔ- χει δικαίωμα νά μµονοπωλή- σει τὰ προγράµµατα τῆς ἕκ- Φρασης. Πρέπει, λοιπόν, νὰ κχόψουμε τὸ δεσμὸ οαδιοτη- Ἰεόράσης καὶ πολιτικῆς ἔξου σίας. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ παγμαᾶτοποι ηθεῖ ἂν ἐμπστευθοῦμε τὴν ἀνεξαρτησία καί τὴν καλὴ λει τουργία ὅλων τῶν ραδιοτηλεο απτικῶν ὀργανισμῶν σὲ μιὰ ἆᾱ- νώτατη ἀρχή, ἕνα ἐθνικὺ συµ θούλιο ραδιοτηλεόρασης ποὺ ϐ) ἀποτελεῖταυ ἀπὸ ἐκπροσώ- πους τοῦ Κοινοθουλίου, τῶν τμημάτων τῆς χὠρας, τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ κοινοῦ, Τὸ ᾿Ἰεθνικὸ Συμθούλιο θά ἐλέγχεν τὶς ὑποχοεώσεις ὅλων τῶν. ραδιοτηλεοπτικῶν ὀργανι σμῶν ἀπέναντι στὸ δημόσιο συμφερον. )Ακόμη θά κατανέµει τοὺς πόρους. Θὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπαγγελματικὴ κατοχύρωση τοῦ προσωπικοῦ. ᾿Απὸ τὴν ἄλ λη πλευρὰ οἱ ἑταιρίες τηλεο- ϱάσεως καὶ οαδιοφώνου θὰ ὅ ποδεικνύουν μόνες τους τὸν πρόεδρό τους, χωρὶς νὰ ἔπεμ θαΐνει στὸ ἑξῆς ἡ κυδέρνηση. Η 'ΠΑΛΙΚΗ ΣΚΗΝΗ᾽᾽ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Αὔριο καὶ μεθαύριο (Τε τάρτη καὶ Πέμπτη) δίνον- ται στὴν ᾽Αμερικανικὴ ᾿Α χαδηµία Λάρνακας στὶς ὃ μ.μ, ἀπογευματινὲς παρα- στάσεις μὲ τὴν «Ποντήκςύ πολη» τῆς κ. Φιλίσας Χιι τζηχάννα». Φ) Τὸ ἴδιο ἔργο παΐζετσι κάθε ἨΜυρακὴ στὶς 10.90 π.µ. στὴ Λευκωσία, στὸ Λη στραφεῖ πρὸς µία νέα μοοφὴβ Ἱ μοτκὸ Θέατρο. Ἱττ { Ὁ προς ΠΙΟ Ἰ Μιὰ πανέμορφη, νεαρῇ Ἰ]νδὴ ἠθοποιός, ἃ 18χοονη ΠΑΝΤΜΙΝΙ ΚΟΑΧΑΠΟ: ΘΡΕ δικάζεται τὸν ἐρχόμε νο, µήνα, μὲ τὴν κατηγαρίο πῆς προσθολῆς τῶν (ἰνδι- κῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων. Τὸ µεγάλο της παράπτωμα ἡ- ταν πώς, στὴν διάοχεια τῆς ἐπίσκεψης τοῦ ΠΕΡΙΓΕΗΙ. ΠΑ ΚΑΡΟΔΟΥ τῆς Αγ: ι 2 3 4 γλίας στὰ στούντιο ἐργάζεται, αὐθόομητα.,. ὅφ µησε καὶ τὸν «φίλησε. «Ἡ ποὀθεσή της παν νὰ ἆπο- Ἠτήσει φτηνη δηµοσιότη- τα», λέει ὁ πολίτης ποὺ τὴ µήνωσε. 'Ὁ πρίγπιπας πάντως. χατὰ δήλωση τοῦ ἰδίου, δὲν ἐνοχλήθηκε χαθό ου ἀπὸ τὸ φιλί. 1 2 9 4 5 ό 7 8 9 1ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1, Μυθνικὺ πρόσωπο, ποὺ, μανὶ μὲ τὸ δίδιιο ἀδε]ιφο του, πῆραν µέρος στὴν ᾿Αο0- γοναυτική. ἐκστοατεία. ο, Μαθηματικὸ σύμθο)λο.-- Κυριάρχησαν στὺ μεσοζωῖνο αἰώνα, δ. Μάσρνα αὐτοχινήτων. -- Δάξη τῆς κοινης γαυτικῆς ὃι- αλκέκτου. {ἀντιστο.), 4. Κάτοικος ἀσιατικοῦ μοά τοῖς. Ἡ, Ἡ ἀντίστροφη γενν τοῦ. ὃα χάθετα. --- Παλιά στρατιωτικά ἀθγικά. ο, Πρώτη λέξη πα)λιῶν 0. - ) μαι φαθηταρίων. --- Ἑούοκινη, ὃν: οικήτική διαίρεση, -- Ξένη πρὀθεση. - ο : τ. μοι φώνηεντα. -- Παραδοσιακό. Ξένο θέατφυι--- Ῥὺ δεύτερο οὐνθετικὸ τοῦ. τί τλου ποιητικοῦ ἔσγου τοῦ 0). Ἐλύτη, α. Τέτοια σχέδια γίνονται πα εἰδικοὺς ἀρχιτέκτογες. 4, Τὸ ἴδιο μὲ τὸ δα’ ὁριζων τιαι --- Ἱλληνικὸ νησι (πα) 1, ἸΑργικὰ οογανισασῦ μάτι -- Τυνωικεῖο γαδευτιή. ΚΑΟΕ ΤΑ Γ ἸΑπασχο)οῦν πολ) υὓς στὸν ἐλεύθεσο γρόνα τοῖς ο, Ἀἰουσιχὸς ὅθος. Ἡ γενική γυναικείου ὀνόματος. ας Φυτὸ ποὺ μᾶς δίνει μιά Σλωστικὴ Όλη. Άν Μεγάλη ἡ ἔκτασή του. ὃ, Κρησιμοπυιεῖται ἀντίθε τικά. --- Δίπλα - δίπλα στὸ... δίσ.α.. --- Ἀφονικὺς σύνδε- σμος, 6, Πούθεση τους τὸ. ἱ- πὲο, --- Δὲν τοὺς λείπει τίπο- τα, ἵ, «δαὶ τν... νὰ χορτάσει καὶ. στὴν ἐκκλησία νὰ πάει» (παροιμία), --- Αίμνη τῆς 'Ἡ/ θετίας. δ, Ἰωνινὸ ἐπίοοημα γιὰ τὸ ἐκεῖσε, Γοπιχὺὸ ἑπίρφημα, η. Ἀθο ἔχει Πιν, Κρήτη τ-- Ζῶο, στην χώθαρεύουσα, μὲ πολύτιμο δέαµα. (άντ). 10, Εΐδος πατοῦ. (πεν.) ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΛΠΗΙΝΟΥ Οριζόντια {. ΑΡΧΑΤΤΕΛΟΣ ». ΤΥ ΓΙ -- ΑΜΕΔΟ ᾗἩ, ΑΜΗ: ΣΤΡΑΤΟΣ 4. ΣΟΜ --Σϊ ὃ, ΑΤΑ --- ΙΔΙΟΙ 6. ΝΟ-- ο ΠΑΡΝΟΝ τ. ΜΟΝΟ -- ΑΝΙΑ 48 ΜΙΣΟΥ ---ΝΑΓΝ αν, ΣΑΤΥΡΑ -- ΤΑΣ 10. ΣΟΣΟΝΙ --υ ΣΠ. Κάθετις { ΚΝΑΣΑΤΑ -- ΜΤΣ 3. ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ δ ΧΡΗ: ΔΙΑ -- ΟΣΤΟ 4 ΑΤ Σ-- ΟΝΟΥΣ 3 ΤΣΙΠΟΥΡΟ 6, ΓΤΑΡΙΑΑ -- Αν τ. ΕΝΑ -- 1ΡΑΝ εδ. ΔΡΤΤΟΝΙΑΣ ο, ΩΛΟ -- ΙΩΝΙΑΣ 10. 1: ΣΣ -- ΝΑΝΤΗ, ὅπου πι σσἩ.α, οταλεύραση ΙΙ [) 1] Πρὸς τὸ παρὸν ἡ Μαίρη Ντάνιελ δὲν εἶναι παρὰ τὸ κορίτσι ποὺ Βοηθᾶ τὸν πωμικὸ Αλεξ Χάλεύ στὸ τηλεοπτικὸ του σόου. Γελάεε. περπατᾶ χαριτωµένα και... τα. ᾿Αλλὰ στὴν ᾽Αμερικὴ οἳ παραγωγοὶ ποὺ προ- ὠὤθοῦν τὴ Μαίρη λένε ὅτι ἔχει µέλλον καὶ μάλι- στα τήλεοπτικό. Ἠδη, ἤ 3Όχρονη Ντάνιελς ἔχει ἀρκετὲς προτάσεις γιὰ νὰ πάρει πιὸ ἑνεργὰ µέρος σὲ μερικὰ σόου. Ἱαὶ φυσικὰ ΠΠΠΜΙ [ἡ [ΙΙΙ χαμογελάει, λέει καὶ καμιὰ κουθέν- ἐκείνη, δὲν ἔχει Κανένα Λόγο νὰ ὀρνηθεῖ. ερ, της ἡ πριγκίπισσα ΜΑΡΓΑ ΡΙΤΑ τῆς ᾽Αγγλίας κι ἀνα ἔχασε πὸν «παλὸ» ρωτιέται καγεὶς μὲ ποιὸν θὰ, περνάει τώρα τὶς διακο- πὲς της στὰ ἐξωτικὰ νη- σιὰ ποῦ Εἰρηνικοῦ. ο ΡΟΝ ΤΕΡΙΚ «(Ῥόντω χαϊδευτι- νὰ} ΑΙΟΥΕΛΑΙΝ παντφεύ εται τὴν ΤΑΝΙΑ Σ05Σ- ΚΙΝ, κόρη γ ωστοῦ κίνημα τογραφωιοῦ παραγωγοῦ. Η δη ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἔχει συνειδητοποιῆσει πῆ διαφο- ρὰ ἀνάμεσα στοὺς πριγχιπι χοὺς κύκλους καὶ στοὺς χύ- κλους τῶν ἁπλῶν «ἁστῶ», μιᾶς καὶ ὁ γάµος του καθι- στέρησε, ἀναθλήθηκε θὰ λέ γαμε, γιατὶ ἡ μαμά τῆς νύ φης ἔλεγε πὠς ὁ γαμπρὸς ποέπει ὰ πληρώσει ὅλα τὰ ἔξοδα τῶν γαμήλιων δεξιώ σεων ! ὢ «Ἔχω δεῖ τὴν ΜΠΡΙΤΗ ΚΛΑΝΤ νὰ καταθροχθί- ζει σὰν πύθωνας νεαροὺς στὰ σκοτάδια τῶν ντισχο τὲχ» ἔγραψε δηµοσιογρά- Φος λανδρέξιχης ἐφημερί- δας γιὰ τὴ νἐκρηκτικὴ Ἑανγθὴ στὰρ ποὺ κάποτε Ἆταν σύζυγος τοῦ µακαοί τη ΠΗΤΕΡ ΣΕΛΛΕΡΣ. Καὶ γιά νὰ ἀποδείξει τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς, ὃτμοσι- εἶει ναὶ φωτογραφία της μὲ τὸν γεώτατο ---καί ᾱ- θλητικότατο στὴν ἐμφάνι ση -- ΜΠΑΡΥ Ῥρο- ΠΛΕ Ύ. γέο φλὲρτ τῆς 4θχρονης πιὰ Μποὶτ. ὢ Λέγεται ὅὕτν ἡ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ. γιά νά πα- ρουσιάσει μιὰ ἔξπρα ων τανὴ τηλεαπτικὴη ἐκπομπὴ ζήτησε 600.000 δοχ.! Τὸ σίγουρο. πάντως, εἴναι. ὅτι τελικά ἡ ᾽Αλφϕέρη δὲν ἐπελέγη γιὰ τὴ συγ- πεκριµένη αὐπὴ ἐκπομπὴ καὶ παυτόχρονα προκάλ:- θεάματα ΘΕΑΤΡΑ θοκ.: : Θέατρο ᾿Αμερικανι- κῆς Ακαδημίας Λάρνακος ὥρα δ.30 μ.μ. «ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΛΟ» τοῦ Σωτήρη Πατατζῆ ΚΙΝΗΝΑΤΟΙΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΖΗΝΑ ΠΑΔΑΣ: περς οἳ ἀπόχληροι ΡΕΤΖΙΝΑ: Τρύμος ἀπὸ τὸ θυθὸ Γουάήτε- ΑΘΗΝΑΙΟ: Ἡ σνύλλα ΑΤΙΑΝΑ ὅ: Ῥομαντικός ἓ- φαστῆς ὥριμων γυναικῶν ΝΤΙΑΝΑ 4: Γκάριγκο ΗΠΑΛΛΑΣ: 'Αμαρτωλὸ κοομὶ ΜΙΜΟΖΑ: Σ.0.Σ. Τιτανι- νὸς ΟΘΕΛΛΟΣ: Σεξοπονηριές μιᾶς παρθένας ΕΑΛΛΑΣ: Σουπερμπόύ, ὁ ἵ- ατάµενος ἐκδικητὴς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΤΡΟΑ: Ἡ τελευταία πτή- ση ῬΙΑΑΤΟ: Ἐπάγγελμα, Ζιη- χολὸ ΠΑΛΛΑΣ: Τροµοκράτες τῶν πόλεων ΏΟΛΔΟΣ: Παρανομία ἐν δρά σει ΙΙΟΡΛΑΜΛΗ: 'Ο ὃδολοφό- γος τοῦ Αμστερνταμ. ΟΘΕΛΔΛΟΣ: Μονομαχία στὴ κόλαση μέ τὸν Μπροὺς :Δῆ ΚΡΥΣΤΑΑ: Ναντὶν τὺ 2υ- οἶτσι τῆς Ἠδονῆς ΡΕΚΑΔ: Τὸ 19 μνυστιχκὰ τοῦ σέξ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΛΗ: Θρανίο Χο. Τό ΑΤΤΙΚΟ: Τὸ λαγωνικὸ καὶ ὁ, ἀτσίδας ΟΘΟΕΑΔΑΔΟΣ Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρύφα).λο ΡΕΞ: Τὸ µεγάλο κόλπο τοῦ λΙπσοοὺς. ΠΑΦΟΣ 2Η ΝΑ: Ματαιγίς, τροµερὸς τυφώνες ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία διαθό- λων ΠΙΤΑΝΙΑ: Ο ἄνθρωπος μὲ τὸ γασύφαλο σε τὴ δυσαρέσκεια τῶν ὑπειθύνων τοῦ σταθμοῦ. ποὺ περίμεναν --ὅπως εἷ- παν--- «μιά πολὺ πιὸ ο” γικὴ ἀπαίτηση ἀπὸ ἕναν μπλλιτέχνη. ποὺ κατ’ ἐξο χὴν ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν τηλεόραση»... Φ Ὁ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟ: ΡΗΡΟΥ θὰ Ἑεμπαρχά- ρέει ἀπὸ καπετάνιος τοῦ «Γαξιδιοῦ». Τὴ θέση του θὰ πάρει (μὲ προαγωγή, φοσιλὰ), ὁ ὑποπλοίαρχος ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΛΕΚΗΣ.. 2 Ἡ ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΜΟΥ ΛΑΚΗ ξανὰ στὴν τηλεό ραση μετὰ πὴν «Τύχη τῆς Μαρούλας». ᾽Απὺ τμ’ περασμένη ἐθδομάδα σιηι μετέχει στὸ «τὴμ» τῶν ἡ θοποιῶν ποὺ. παρουσιά- ζουν τὸ «Ἡμερολόγιο ἕ- γὸς θυρωροῦ».. Τὸ Σε: ατέαθριο θά χοατήσει θα ανὸ οὐλα αἲ σήοια]. ὃπη- μοσιογοαφικοῦ περιεχομέ χοῦς. ἑνώ τὸ αλοναιίρι δὲν θὰ ἐργαστεῖ ---τουλά χιστον τοὺς πρώτους μῆ- γες-- γιὰ νὰ ἐποιμαστεϊ γιὰ τὴν ἐξόρμηση τοῦ χειμώνα, ΓΙΑ πέρα κια) -- ΑΝΑΓΚΗ Ξ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὄλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 193 Τ{υροσθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΔΗΙΑ ᾽Αρχηγεῖυ }Αστυνοµίας 405505 ᾽Αξιωματικὺς «πηρεσίας 409266 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκωσία δ1111 Λεμεσο 68111 λάρνακα 69966 Ηάφος δ2964 ΒΛΑὉ Πηλεφώνον 191 Τέλες 60566 Ἠλεκτροοῦ οεύματος 62001 'Ὑδρεύσεως 99991 ΑΙΡΒΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041.---δ4 5589 Ρ.1.Κ. 2503. ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑ ΟΥ 198] ΛΕΥΚΩΣΙΑ Βέρα Λαούρη, Λεωφ. Στρο 6όλου Ί41Α, Στρόδολος, Τηλ. 28666 Κύπρος Παπαδόπουλος, Λε- ωφ. Αρχ, Μακαρίου Γ΄ Δ0Α, Τηλ. 41802 Φαρμοκεῖον «Πῆτερ» ἝἜκτον, Διγενή Ακρίτα 12, “Αγ. ᾽Αντώνιος Τηλ. 33480 ΛΕΜΕΣΟΣ Μίκης Γιάννακας, Λεοντίου Α΄ 2]4 {δρόμος Νασοκο µείου) Τηλ. 64724 Λάκης ᾿Ιωαννίδης, Γλάδστω- γος 112Α, Τηλ. 64359 ΛΑΡΝΑΚΑ Συντεχνιακὸν Φαρμακεῖον ᾽Αμμοχώστου --- Λάρνα- κος, ᾿Αρ. 2, Μάρκου Δρά κου 340Α (οἵκημα ΠΕΟ), Τηλ. 57708 ΠΑΦΟΣ Φρμακεῖο Καθητζιώτη, ᾿Ο: δὸς Βότση αρ. ὃ, τηλ, 32552 [[ΝΙΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑ ΟΥ 158] «Ἡ πύλη ποῦ Παραδείσου». Χαρακτηριστικὴ Φώτογρο» Φφικὴ σύνθεση ποὺ θυμίζει τὸν «Στρατιώτη Μπλου». «Πύλι τοῦ παραὸ Ἡ ταινία ΚΑΝΝΕΣ.--- εἴσου») τοῦ Μάικλ ὙΤσιμίνο «Ἡ πύλη τοῦ Παραδείσου» ποὺ στοίχισε 40 ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ ἀποσύρθηκε ἐσπευσμένα Υιὰ νὰ «ὐποστεῖ» νέο μαντάζ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐχξρικὴ ὑποδοχὴ ποὺ τῆς ἐπιφυλάχθηκε στὶς Ἠνω: µένες Πολιτεῖες, προθλήθηκε τῶν Καννών. Ἡ ταινία ἀποτέλεσε τὸ πρῶτο «πιντματογοαφικὺ γε γονὸς» τοῦ. φεστιθὰλ, ποὺ υνώρισε τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν μεγάλων ἡμεροῶν μὲ κά τάµεστη τὴν αἴθουσα παλὶ ποὶν τὴν ἔναρξη τῆς προ- θο.ῆς καὶ μὲ συνέντευξη Τύ- που ποὺ ἀκολούθησε στήν µεγάλη. αἴθονσα τοῦ μεγά- ρον. Πο)λοὶ ἀπὸ τοὺς Γά)- λους γοιτικοὺς παφαδέχθτ μαν τὴν δεξιοτεχνία τοῦ ακηνοθέτη. Ἡ «Πύλη ποῦ Παραδείσου» εἶναι ἡ προσαθ μογὴ ἑγὸς αὐθεντικοῦ ἐπει- σαδίου τῆς ἱστορίας τοῦ Φφὰρ Οὐὗξσοι. Τὸ 1981 στὸ Οὐητομίνικ μιὰ ὁμάδα πλου σίων Ἠτηνοτοόφων ἀποφασί- σει νὰ, ἐξοντώσει τὸν πληθυ σμὀ ἑνὸς μιμοοῦ χωριοῦ ῥε- αμεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ανα τολινῆ Ἐὐρώπη, ποὺ τοὺς ἔχλεθαν τὰ ἵῶα. Οἱ κτηνο- τρόφοι παρακινούµενοι ἀπὸ τὸν Φροὰνε Κάντον Σὰιι ΟΙΤάτερσον) µισθώνουν ὁπλυ φόρους γιὰ τὴ δουλειὰ αἲ- τὴ, Ὁ σεοίφης Τκαίηµς Α ῥεριῖ.. ἐΚοὶς Μοιστόφες- σαν), μαθαίνει τὸ σχέδιο, εἰδοποιεῖ τοὺς μετανάστες καὶ τὴν φίλη του, ἰδιοντή- τοια αἴκου ἀνοχῆς, Ελα Οὐάτσον (Ἰσαθέλα Χά- περτ). 'Ὁ Αθεριλ συντάσ- σεται μὲ τοὺς μετανάστες γαὶ ἐπινοεῖ μιὰ στρατηγικἡ ποὺ θὰ τοὺς ἔδινε τὴν γίκη, η ή μή] στὸν διαγωνισμὸ τοῦ Φεστιδαλ ὅταν ἐπεμθαίνει ἡ ἔθνοφι]α χή. Ο ἴδιος ναὶ Ἡ φίλη του σχεδιάσουν νά ἐγκαταλεί- χουν τὸν πόλη, ὅπως ὃ Κάν τον. ποὺ επτᾶ ἐκδίκηση ἔχει ἄωια σχέδια. Ύστερα. ἀπὸ τὴν περικα πὴ μιᾶς ὥσρας ἀπὸ τὴν ται- σα ἡ «Γιουνάτεντ Αο- τιστς, τὴν κυκλοφόρησε ραὶ πό] στὶς Πνωμένες 1Τουι- τεῖες καὶ πάλι χωρὶς ἔπιτι- χία, Ἠοοφανῶς Ἠ ἔἑταιρεία δοριµάσει τώρα τὴν απύχη της στὸ ἑξωτεριχὸ. α Οἱ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι“ΝΟΝ ΚΑΜΙΛΛΟ᾽ Ὦ Αὔριο Τετάρη 2 Μαΐου καὶ τὸ Σάδδατοκυ-, ρίακο 30 καὶ 3ἱ τοῦ μηνὸς ὑδονται στὸ Δημοτικὸ θέ, ατρο Λευκωσίας οἱ τελευ-! ταῖἰες παραστάσεις μὲ τὴν’ Κωμωδία. «Δὸν Καμίλλον τοῦ Σωτήρη Πατατζῆ. | Φὢ Ὁ Δὸν Καμίλλου παϊ ζεται. σήµερα. στὴν ᾿Αμερι παγικἡὴ Ακαδημία Λάρνα κας καὶ μεξαύριο Πέμπτη 28 Μαΐου, στὸ «Ζήνα» Πά φου. ΕΛ ΑΗ ΝΝΗΜΗ η οροσκομιό ΤΑΥΡΟΣ 204 -- 40,5 Φροντίστε μὲ χίζατε διαφορετ πρόθληµα ποὺ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Μην πανικοθἀλ ὁποία τόσο πο ἁλοιώτικο ἀπὸ ξουν καλύτερες τυχία σας θὰ σας, Χαρούμενο Νὰ λοιπὸν ποὺ χθεῖτε μµιὰ πρό Κινδυνεύετε να σωπο ποὺ σᾶς σὲ δύο ταμιτλώ Κάνατε ἄσχυμα θήτε μὲ τόσο σᾶς ἔχει ἀἆποδε καὶ σᾶς τυρΏνν νὰ ξέρετε Ότι λικὸ σας σπιτ χρήσιμη στὸν Ἕκμετολλευθητε τὶς ἀπόψεις σας σχετικὰ μὲ κάποιο ἄτο: μο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐσχάτως ἀποφασίσατε νὰ συνδεθῆτε συναισθηματικά. ΕΡΙΟΣ 21.05 ---19.3 Θὰ ἦταν προτιμότερο -- ατὴ συγκεκριμένη περίπτωση τονλάχιστν --- νὰ ἀφήνατε κα- τὰ µέρος τοὺς ὑστερισμοὺς καὶ νὰ συνε: ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 --21.6 Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν ὁπεῖο συνδέεστε αἰσθη µατικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο ἔχει ἄμεση ἀνάγ κη ἀπὸ τὴ δοήθεια σας γιὰ κάποιο σοδαρὸ ἈΙον 20.1 --- 22.5 Ἐλευθερία Σράσεως. Δρόμος χωρὶς ἐμπόδια. Θέσετε σὲ ἐφαρμογὴ τὰ σχέδια σας. 'Ἡ ἐπι ΠΑΡΦΕΝΟΣ 25. ---22.9 Φήσετε ὅμως τὶς εὐκαίρίες νὰ χσοθοῦν. Δε: περάσετε εὐχόριστα. ΞΧΥΓΟΣ 20.9 --- 35.10 Ἡ. διαίσἔηση σας ἔχει ἀντιληφεεῖ κάποια ἀλλαγή. Διατηρῆστε τήν ψυχραιμία σας. Δέν ξὰ πρέπει νὰ πάρετε ἐσπευσμένες ἀποφά- σεις. Αν χρειασθεῖ, ἀνομείνατε, ΣΚοΟΡΠΙΟς 26.15 --- 21.11 ᾽Αναποφασιστικότης. ἈΝενρικότης. ᾽Αμϕιδο: λίες. Γιατὶ θὰ ἦτον προτιμότερο νὰ ἁπαλ λογῆτε ἀπὸ τὴν ἀδικαιολόγητη ἀπαισιοδο- ξία σας. Τὸ ἐπιθάλλει ἤ λογική. Τ0ΞΟΓΗΣ 20.11 -- ᾱἱ.12 ότητες πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά. ΑΙΓΟΠΚΕΡΚΣ 2, 22.13 --- 19.1 μοντικὸς εἶστε ΥΙ᾽ αὐτόν. ΥΔΡΟΧΟΟΣ 201 - Ιδ,2 Μην δώσετε στοὺς ἄλλους να καταλάδουν τὴν ἄδυσσο ποὺ ὑπορχει στὴν ψυχὴ σος ΝΟΥΣ 19. -- 0,3 Μια νέα γνωριμία οὗτες τὶς ἥμερες σε φι᾽ χα ση ος Αα 2. λ κάθε τρόπο νὰ ἀναθεωρήσετε ικά. ἀντιμετωπίζει, 22,6 -- 22.1 λεσθε ἐπειξῆ ἡ ἱστορία στην λὺ πιστεύατε ἔχει πάρει ἕνα τὸν δικὀ σας δρόµο, Θὰ ἕρ- ἡμέρες. ξεπεράσει τὶς προσδοκίες θρόδυ. ἡ τύχη σας ἄλλαξε. Μῆν ἆ- τοση γιὰ κάποιο ταξίδι. θὰ χάσετε παιγνίδι μὲ τὸ πρό ἐνδιοφέρει γιατὶ παίζεται ο. Στοµατήῆστε τὶς ἐπιπολαι: καὶ δὲν ἦταν σωστὸ νὰ φερ ἐγωισμὸ στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἴξει πολλες φορές, πόσο ση΄ στι ὀἀρκετὸ καιρὀ. Θὰ πρεπει ὑπάρχουν ἐχθροί. 6 θὰ, σας Φσνείι ἑἐξαιρετικὰ ἐπογγελμοτικὸό σος τοµέα. την εὐκαιρια. Φ ἔΡΦΗ 26 ΜΑ ΟΝ 181 Γιὰ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ” ὅῆες ες ἐκθβογιεκὲς αεριφέύρεσςς ΛΝΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Δημοτικὸ Σχολεῖο Τρούλλων (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων ήφισον 18 (1 ὑπόλληλος) Ακυρα Ψηφοδέλτια 17 ἛἜλαδαν: ΑΚΕΛ 2 ΔΗΚΟ ό ΔΗ.ΣΥ. 19 ΕΔΕΚ καὶ Ε.Κ. ο ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ καὶ Π.Α.ΜΕ, Γυμνάσιο Δροσιᾶς Λάρνακος (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. ἵηφοφόρων 772 Ψήφισαν 7]ό6 Ακυρα Ψηφοδέλτια 15 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 247 ΔΗ.ΚΟ 148 ΔΗ.ΣΥ. 250 ΕΔΕΚ 8] Ε.Κ. 19 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ 8 Π.Α.ΜΕ. 7 αγιος ᾿Αθανάσιος Συνοικισμὸς Λιοπετρίου (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 702 ψήφισαν 67ο Ακυρα Ψηφοδέλτια 14 Ἔλαθαν: ΑΚΕΑ 350 ΑΗ.ΚΟ 8] ΔΗ.ΣΥ. 184 ΕΔΕΚ ν. Ε.κ. 6 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. 6 Π.Α.ΜΕ. 9 Κάτω Πολεμίδια (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 194 Ψήφισαν 194 Ακυρα Ῥηφοδέλτια 4 ΈἜλαξαν: ΑΙΚΕΛ ο] ΔΗ.ΚΟ 23 ΔΗ.ΣΥ, 65 ΕΔΕΚ 5 Ε.Κ, 1 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ ὁ--- Π.Α,ΜΕ. 5 Δημοτικὸ Σχολεῖο 'ΑΥ. Λαζάρου (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 952 Ψήφισαν 880 Άκυρα Ψηφοδέλτια 12 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 32] ΔΗ.ΚΟ 157 ΛΗ.ΣΥ. 318 ΕΔΕΚ 32 Ε.Κ. 14 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ 12 Π.Α.ΜΕ. 14 Αημοτικὸ Σχολεῖο Τόχνης (Εκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 125 Ψήφισαν 123 κυρα Ψηφοδέλτια 1 Ἔλαθαν: ΑΚΕΑ 34 ΔΗ.ΚΟ 3] ΔΗ.ΣΥ. τά ΕΔΕΚ 8 Ε.Κ. α-- ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ ος, Π.Α.ΜΕ. -- Δημοτικὸ Σχολεῖο ᾿Αραδίππου Σύνολο Ἔ. ἵμηφοφόρων 203 Μήφισαν 186 Ἄκυρα Ψηφοδελτια 4 Ἔλαθαν: ΑΚΕΛ 70 ΔΗ.ΚΟ 15 ΔΗ.ΣΥ, 8] ΕΔΕΚ 9 Ε.κ. 4 ΜΕ.ΔΗ.ΠΑ, 3 Π.Α.ΜΕ, -- Γερμασόγεια (ἐνορία “Αγ. Παρασκευής) Λεμεσός (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ἘΥ. Ψηφοφόρων 37 Ψήφισαν 35 ”Ακνρα Ψηφοδέλτια 5 Ἔλαδαν ΑΚΕΛ 15 ΔΗ.ΚΟ ᾗ 5 ΔΗ.ΣΥ, | 8 ΕΔΕΚ τς Ε.Κ. -- ΝΕ ΔΗ.ΠΑ α-ο Π.Α.ΜΕ. 2 Κισσόνεργα Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 30 Ψήφισαν 28 ἜΑκυρα Ψηφοδέλτια ο Ελαδον: ΑΚΕΛ 6 ΔΗ.ΚΟ 5 ΔΗ.ΣΥ., 12 ΕΔΕΚ 5 ΕΚ. καὶ ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ --- Π.Α.ΜΕ. --- Δημοτικὸ Σ χολεῖο Κοκκίνων Κέντρον 2 (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 749 Ψήφισαν 725 ”Ακυρα Ψηφοδέλτια 15 Ἔλαθαν: ΑΚΕΛ 343 ΔΗ.ΚΟ 108 ΔΗ.ΣΥ. 233 15 ΕΔΕΚ κώμη πα Ἡ Π.Α.Ε. 7 Γυμνάσιο Στροδόλου Κέντρο Α᾿ (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 23 Ψήφισον 2] Ακυρα Ψηφοδέλτια 3 ΈἜλαδωαν: ΑΚΕΛ ΔΗ.Κο ΔΗ.ΣΥ. ΕΔΕΚ καὶ Ε.Κ. ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ, καὶ Π.Α.ΜΕ. {ονοω Δημοτικὸ Σχολεῖο Πύλας (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο Ἐγ. Ψηφοφάρων Ψήφισαν 28 (] ὑπάλληλος) Ακυρα Ψηφοδέλτια Ἔλαδαν: ΑΚΕΑ ΔΗ.ΚΟ ΔΗ.ΣΥ. ΕΔΕΚ Ε.Κ. ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. Π.Α.ΜΕ. Ι Ἔ τεθκοο κ ᾿Ασγάτα --- Βάσα Κελλακίου (ἐκτοπυσθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων Ψήφισον Ἰ4 (] ὑπάλληλος) αμρα δια 13 Ε.Κ. καὶ ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. Π.Α.ΜΕ. Άγιος Γεώργιος Χαθούζας Λεμεσὸς (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ᾿ΕΥ. Ῥηφοφόρων Ψήφισαν Ακυρα Ψηφοδέλτια 3 ΈἜλαδαν: ΑΚΕΛ ΔΗ.ΚΟ ΔΗ.ΣΥ ΕΔΕΚ 9 Ε.Κ. 2 ΝΕ. δΔΗ.ΠΑ. 1 Π.Α.ΜΕ. 7 Αγία Νάπα (109ο).--Λομεσὸς (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ, Ῥηφοφόρων 472 Ψήφισαν 465 κυρα Ψηφοδέλτια 9 Ἔλαθαν: ΑΚΕΛ 194 ΔΗ.ΚΟ 538 ΔΗ.ΣΥ. 166 ΕΔΕΚ 16 Ε.Κ. 38 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ, 6 Π.α.ΜΕ. 14 Καθολικἡ Α΄ ᾽Αστικὴ --- Λεμεσὸς, (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο Ἐγ. Ψηφοφόρων 597 Ψήφισαν 563 κυρα ψηφοδέλτια 6 ὌἜλαδαν: ΑΚΕΛ 132 ΔΗ.ΚΟ τ18 ΑΗ.ΣΥ. 255 ΕΔΕΚ 2] Ε.Κ. 7 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ 12 Π.Α.ΜΕ. 12 Γυμνάσιο Θηλέων Φανερωμένης, Κέντρο Β΄ (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 5] Ψήφισαν 45 ”Ακυρα Ψηφοδέλτια 2 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 17 ΔΗ.ΚΟ 8 ΛΗ. ΣΥ. 2] ΕδΕΚ ] Ε.Κ. καὶ ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. ου Π.Α.ΜΕ. -- Δημοτικὸ Σχολεῖο Γοροσκήπου (Β΄ Κέντρο) ἐκτοπισθέντες Σύνολο ἸἘγ. Ψηφοφάρων 46 Ψήφισαν 44 Ακυρα Ψηφοδέλτια ὥς, Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 17 ΔΗ.ΚΟ 12 ΔΗ. ΣΥ, 4 ΕΔΕΚ 1 Ε.Κ. σ-- ΝΕ.ΔΗ ΠΑ, 3 Π.Α.ΜΕ. 7 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Δημοτικὸ Σχολεῖο Βυύζακιας Σύνολο Ἐγ. Ψηφοφόρων 283 Ψηφισαν 275 ακυρα Ψηφοδέλτια 38 ὌΕλαδαν: ΑΚΕΛ 72 (ΔΗ.ΚΟ) δ ΔΗ.ΣΥ. 95 ΕΛΕΚ 12 “Ένωση Κέντρου 1 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ 2 π.α.ΜΕ. ] Μεμονωμένοι ὑποφήφιοι . Δημοτικὸ Σχολείο Καλοπαναγιώτη Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων 672 Ψήφισαν 64] ”Ακυρα Ψηφοδέλτια 19 Ελαδαν: ΑκΕεΛλ 177 ΔΗ.ΚΟ 178 ΔΗ.ΣΥ. 120 ΕΔΕΚ 122 Ἕνωση Κέντρου 5 Ῥελίδα ἃ ΙΙ ΛΗΛ ΝΙΙ ΝΕΔΗΠΗ. Π,Α.ΜΕ. ε Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι Κάφαλος (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ᾿ΕΥ. Ψηφοφόρων ᾖ14δ Ψήφισαν 136 Ακυρα Ψηφοδόέλτια 8 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 50 ΔΑΗ.ΚΟ 30 ΔΗ.ΣΥ. 24 ΕΔΕΚ 286 Ε.Κ. καὶ ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ, -- Π.Α.ΜΕ. 3 Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι Δημοτικὸ Σχολεῖο Κοράκου Σύνολο Ἐ. ὑΨηφοφόρων 392 ψήφισαν 862 Ακωρα Ψηφοδέλτια 8 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 126 ΔΗ.ΚΟ 100 ΔΗ.ΣΥ. 65 ΕΔΕΚ 36 Ε.Κ. 18 ΝΕ.ΔΗ ΠΑ 5 Π.Αα.ΜΕ. 8 Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι: Σέπος Λοϊῖζος 1 Δημοτικὸ Σχολεῖο Μάμμµαρι Σύνολο ἘΥ. Ψηφοφόρων 586 Ψήφισαν 572 κυρα Ψηφοδέλτια 9 Ἔλαδαν: ΑΚΕΑ 33 ΔΗ.ΚΟ 6ό ΔΗ.ΣΥ, 412 ΕΔΕΚ 13 Ε.Κ. 14 ΝΕ. ΔΗ.ΠΑ 5 Π.Α.ΜΕ. απ Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι πώ Ἐνορία Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο Ἐγ. Ψηφοφόρων 255 Ψήφισαν 245 κυρα Ψηφοδέλτια - Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 5 ΔΗ.ΚΟ 63 ΔΗ. ΣΥ. 83 ΕΔΕΚ 28 Ε.κ. 3 ΝΕ.ΔΗΠΑ 5 Π.Α.ΜΕ. 48 Μεμµονωμένοι ὑποφήφιοι ᾽ -- Κάτω Πολομίδια (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο Ἐγ. Ψηφοφόρων 40] Ψήφισον 378 Άκυρα Ψηφοδέλτια 19 Έλαδαν: ΑΚΕΛ 154 ΑΗ.ΚΟ 58 ΔΗ.ΣΥ. 97 ΕΔδΕΚ 44 Ε.κ. 6 ΝΕ.ΔΗΠΑ, Ἱ Π.Α.ΜΕ. 6 Μεμονωμένοι ὑποφήφιοι!: Σέπος Λοῖζος 2 Πύργος (Λεμεσού) (Ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων: 14 -- 1 ὑπάλληλος Ψήφισαν 15 κυρα Ψηφοδέλτια οτε Ελαδαν: ΑΚΕΛ 1 ΔΗ.ΚΟ 8 ΔΗ.ΣΥ. 5 ΕΔΕΚ 1 Ε.Κ. καὶ ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ, μας Π.Α.ΜΕ. μας Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι σμως Γυμνάσιο Στροξόλου ({Οδὸς Καντάρας]) Κέντρο Α Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων δ]4 ψήφισαν 5ο7 Ακυρα ΨΜηφοδέλτια 13 Έλαδαν: ΑΚΕΛ 20] ΔΗ.ΚΟ Φό ΔΗ.ΣΥ. 183 ΕΔΕΚ 71 Ε.Κ. 17 ΝΕ. ΔΗ.ΠΑ 8 Π.Α.ΜΕ, 6 Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι Πέτσας Ανδρέας 1 Σέπος Λοϊζος 1 Α΄. Δημοτικὸ Σχολεῖο Στροδόλου, Κέντρο Β΄ Σύνολο ἘΥ. Ψηφοφόρων 574 Ψήφισαν 517 κυρα Ψηφοδέλτια 5 Ελαδαν: ΑΚΕΛ 118 ΔΗ.ΚΟ 110 ΔΗ.ΣΥ 147 ΕΔΕΚ 52 Ε.Κ. 55 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ 20 Π.Α.ΜΕ, 8 Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι: Κάΐλος (Παύλου) Πέτρος |] Πέτσας ᾿Ανδρέας ] Παναγιὰ (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ΕΥ. Ψηφοφόρων Ψήφισαν κυρα Ψηφοδέλτια Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ ΔΕΗ. ΣΥ. ΕΔΕΚ Ε.Κ. καὶ ΝΕ.ΔΗ Ὠ. π.Α.ΜΕ. Μεμονωµέάνοι ὑποφήφιοι Δημοτικὸ Σχολεῖο Μουτουλλά Σύνολο Εγ. Ψηφοφόρων 493 ψήφισαν 470 κυρα Ψηφοδέλτια 14 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 121 ΔΗ.ΚΟ 134 ΔΗ.ΣΥ., 99 ΕδΕΚ ο5 Ε.Κ. 8 ΜΕ ΔΗΠΑ., 13 Π.Α.ΜΕ. 1 Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι Δημοτικὸ Σχολείο Πάνω Λευκώρων (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ἘΥ. Ψηφοφόρων Ψήφισαν : Άκρα Ἡοδήσια 15 14 ΓΕ Γον κ Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι Κάτω Πολεμίδια (ἐκτοπισθέντες) Ὑύνολο ΕΥ. Ῥηφοφόρων Ψήφισαν κυρα Ψηφοδέλτια Ελαδαν: ΑΚΕΛ ΔΗ.ΚΟ ΔΗ.ΣΥ ΕΔΕΚ Ε.Κ. ΝΕ.ΔΗΠΑ π.Αα.ΜΕ. Μεμονωμένοι ὑποφήφιοι Ἐκλογικὸ Κέντρο Ἁγίου ᾿Ιωάννου Λεμεσοῦ (ἐκτοπισθέντες) Σύνολο ἘΥ. Ψηφοφόρων 323 Ψήφισον 313 κυρα Ψηφοδέλτια 5 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 114 ΔΗΚΟ 50 ΔΗ.ΣΥ. 67 ΕΔΕΚ 5ο Ε.Κ. 14 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ, 1 Π.Α.ΜΕ. 3 Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι Δημοτικὸ Σχολεῖο Κοκκίνων Κέντρο 2 Σύνολο ἘΥ. Ψηφοφόρων ψήφισαν Άκυρα Ψηφοδέλτια Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ ΔΗ.ΚΟ ΔΗ.ΣΥ ΕΔΕΚ Ε.Κ. καὶ ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ π.α.ΜΕ. Μεμονωμένοι ὑποψήφιοι ΚΕΒΥΝΕΙΑ Κάτω Πολεμίδια Αεμεσοῦ (ἐκτοπισθέντες). 15 15 -- τω κα Σύνολον ᾿ΕΥ. Ψηφ. 100 Ψήφισαν 96 Ακυρα Ψηφοδέλτια 1 Έλαδαν: ΑΚΕΛ 86 ΔΗΚΟ 23 ΔΗΣΥ 20 ΕΔΕΚ 15 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ -- ΝΕΔΗΠΑ 1 ΠΑΜΕ --- Μεμονωμµένοι Ὑποψ. α---- Δημοτικὸ Σχολεῖο Γερο σκήπου. Β΄ (ἐκτοπ.). Σύνολο ᾿ΕΥ. Ψηφ. 33 Ψήφισαν 33 κυρα Ψηφοδέλτια 1 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 20 ΑΔΑΗΚΟ ό ΔΗΣΥ 2 ΕΔΕΚ -- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ -- ΝΕΔΗΠΑ ] ΠΑΜΕ 3 Μεμονωµένοι Ὕποψ. Α΄’ Δημοτικ Σχολεῖο Ὑτροδόλου Κέντρο Β΄ (Ἐκ τοπ.), Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 50 Ψήφισαν 44 Ακυρα Ψηφοδέλτια -- Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 11 ΔΗΚΟ 11 ΔΗΣΥ 12 ΕΔΕΚ 3 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 8 ΝΕΔΗΠΑ 3 ΠΑΜΕ ὶ Μεμονωµένοι ὝὙποψ. -- Γυμνάσιο Στροβόλου (Λε ὦφ. Καντάρας) Κέντρο Α΄ (ἐκτ.) Σύνολο ᾿ἘΥ, Ψηφ. δ6 Ψήφισαν 60 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 22 ΔΗΚΟ 16 ΔΗΣΥ 10 ΕΔΕΚ 7 Ε, Κ. καὶ ΝΕΔΗΠΑ -- ΠΑΜΕ 4 Παρασκευαΐδης ὁ. ] “ἉΥ. Μεκτάριος Αεμεσοῦ ( ἐκτοπισθέντες). Σύνολο ᾿ΕΥ. Ψηφ. 46 Ψήφισαν Α4 κυρα Ψηφοδέλτια 4 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 4 ΔΗΚΟ 17 ΔΗΣΥ 17 ΕΔΕΚ 1 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ -- ΝΕΔΗΠΑ 1 ΠΑΜΕ -- Μεμονωμένοι Ὕποφ --- Α΄ Δημοτικὸ Σχολεῖο Παλλουριωτίσσης Κέντρο Α΄ (ἐκτι) ι 35 Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. Ψήφισαν 32 Ακυρα ὑΨηφοδέλτια ---- Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 13 ΔΗΚΟ 15 ΔΗΣΥ 2 ΕΔΕΚ 2 Ε. Κ. καὴ ΝΕΔΗΠΑ -- ΠΑΜΕ .--- Μεμονωμένοι Ὕποφ, -- Ἐνορία Αποστόλων Πέ πρου καὶ Παύλου Λεμεσοῦ (ἐκτοπ.). Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 136 Ψήφισαν 125 ὌἜλαδαν: κυρα Ψηφοδέλτια 1 ΑΚΕΛ 19 ΔΗΚΟ 53 ΔΗΣΥ 24 ΕΔΕΚ 16 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 4 ΝΕΔΗΠΑ πα. ΠΑΜΕ 8 Μεμµονωμένοι Ὑποψ. --- Ἅγιος ᾿Αθανάσιος Ἔυνοι κισμοῦ Λινόπετρας (ἐκτοπ). Σύνολο ᾿Εγ. Ψηφ. 562 Ψήφισαν 541 κυρα Μηφοδέλτια 5 ΑΚΕΛ 164 ΔΗΚΟ 214 ΔΗΣΥ ο5 ΕΔΕΚ 38 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 5 ΝΕΔΗΠΑ, 2 Παμε 15 Παρασκευαΐδης ὁ, 3 Κάψαλος Λεμεσοῦ (ἐέκτο- πισθέντες). Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 94 1 Ἱ ὑπάλληλος Ψήφισαν ο5 Ακυρα Ψηφοδέλτια 1 Ἔλαδαν: {ΑΚΕΛ 12 ΔΗΚΟ 42 ΔΗΣΥ 22 ΕΔΕΚ 8 ΕΝΩΣΗ ΚΕΜΤΡΟΥ 9 ΝΕΔΗΠΑ καὶ ΠΑΜΕ --- Παρασκευαΐδης Φ. ὶ Κάτω Πολεμίδια Λεμεσοῦ (ἐκτοπισθέντες). Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 102 Ῥήφισον 102 Ακυρα Ψηφοδέλτια 1 Ελαδαν: ΑΚΕΛ 46 ΔΗΚΟ 1ο ΔΗΣΥ 20 ΕΔΕΚ 12 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ -- ΝΕΔΗΠΑ καὶ ΠΑΜΕ -.. Παρασκευαΐδης ὁ, 4 ΛΕΜΕΣΟΣ ᾿Ἐνορία Πέτρου καὶ [Ἰαύ- λου. Σύνολο ΕΥ. Φηφοφ. 714 Ψήφισαν 688 Άκυρα Ψηφοδέλτια 5 ὌἜλαδαν: ΑΚΕΛ 173 ΔΗΚΟ 1το ΔΗΣΥ 225 ΕΔΕΚ 80 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 7 ΝΕλδηπα 12 ΠΑΜΕ 15 ᾿Αριστείδου Τάκης 2 Πύργος. Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 449 Ψήφισαν 44] Ακυρα Ψηφοδέλτια 2 Ελαδθαν: ακΕελ 127 ΔΗΚΟ 77 ΛΗΣΥ 206 ΕΔΕΚ 13 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 2 ΝΕΔΗΠΑ ΠΑΜΕ Ἱ 10 ᾿Αριστείδου Τάκης 3 ᾿Ενορία Αγίου Σπυρίδω- γος. Σύνολο ᾿ΕΥ. Ψηφ. 758 Ψήφισαν 73] Ακυρα Ψηφοδέλτια 16 Έλαδαν: ΑΚΕΑ 367 ΔΗΚΟ 90 ΔΗΣΥ 152 ΕΔΕΚ 49 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 7 ΝΕΔΗΠΑ 8 ΠΑΜΕ 4] ᾿Αριστείδου Τάκης 1 Κάτω Πολεμίδια Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 716 Ψήφισαν ό8δά -- 9 (ὐπάλλη λοι) άκυρα Ψηφοδέλτια 7 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 275 ΔΗΚΟ 106 ΔΗΣΥ 21] ΕΔΕΚ 32 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 11 ΝΕΔΗΠΑ, 6 ΠΑΜΕ 438 ᾿Αριστείδου Τάκης 2 Ἐνορία Αποστόλων Πέ τρου καὶ Παύλου (49ο). Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 731 Ψήφισαν 701 κυρα Ψηφοδέλτια 10 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 190 ΔΗΚΟ 177 ΔΗΣΥ 213 ΕΔΕΚ 5ο ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 12 νεδηπα 8 ΠΑΜΕ 9] ᾿Αριστείδου Τώκης 1 Γερμασόγεια --- ᾿ἘΕνορία Ἁγ. Παρασκενῆς. Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 678 Ῥήφισαν 648 ΄Ακυρα Ψηφοδέλτια 9 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 425 ΔΗΚΟ 45 ΔΗΣΥ 118 ΕΔΕΚ 29 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΄-ς ΝΕΔΗΠΑ 4 ΠΑΜΕ 12 ᾿Αριστείδου Τάκης 1 Πάνω Πολεμίβια. Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 25 (3 ὑπάλληλοι). Ψήφισαν - 26 ἱ ΄Ακνρα Ψηφοδέλτία 1η Ἔλαδαν: | ακΕελ 10) ΔΗΚΟ 5| ΔΗΣΥ 5) ΕΔΕΚ 4ἱ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 1! ΝΕΔΗΠΓΠΑ καὶ ΠΑΜΕ --- | Μεμονωμµένοι ὝὙποψ. -- Κάτω Πολεμίδια, ! Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 7ιο9ἱ Ψήφισαν 652 ΄Ακυρα Ψηφοδέλτια 9 | Ἔλοδαν: ἱ ΑΚΕΛ 3ἱ6., ΔΗΚΟ ο5 ΔΗΣΥ 167᾿ ΕΔΕΚ 46 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 13! ΝΕΔΗΓΠΑ 10 | παμε 35 Παρασκευᾶ . Θεοφάνης 1 Ποταμὸς Γερμασόγειας (1006). ἱ Σύνολο ᾿ΕΥ. Ψηφ. 812 | Ψήφισαν 792 | Άκυρα Ψηφοδέλτια 9 Ελαδαν: ΑΚΕΛ 308 ΔΗΚΟ 129 ᾿ ΔΗΣΥ 242, ΕΔΕΚ 53 ἱ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 10 ΝΕΔΗΠΑ, 15 ΠαΜΕ 19 ᾿Αριστείδου Τάκης όι Παρασκευᾶ Θεοφάνης {| ἱ Μέσα Γειτονιά (1259), ᾖἵ Σύνολο ᾿ΕΥ. Ψηφ. 709 Ψήφισαν 682 Ακυρα Ψηφοδέλτια 12 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 323 ΔΗΚΟ 104 ΔΗΣΥ 160 ΕΔδΕΚ 4ο ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 8 ΝΕΑΗΠΑ 4 ΠΑΜΕ 20 ᾿Αριστείδου Τάκης 2 ᾿Απόστολος Πέτρος καὶ Παῦλος (506). Σύνολο ἘΕΥΥ. ΨΜήφ. 627 Ψήφισαν 58ο Ακυρα Ψηφοδέλτια ό| Ἔλαδαν: ἷ ΑΚΕΛ 180 ΔΗΚΟ 163 ΔΗΣΥ 175 ΕΔΕΚ 30 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 8 ΝΕΔΗΠΑ 1 ΠΑΜΕ 14 ᾿Αριστείδου Τάκης 2 Μέσα Γειτονιά. Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 67] Ψήφισαν 657 Ακυρα Ψηφοδέλτια 9 Ἔλαδαν: : ΑΚΕΛ 207 ΔΗΚΟ 105 ΔΗΣΥ 165 ΕΔΕΚ 50 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 8 ΝΕΔΗΠΑ πὸ ΠΑΜΕ 16 ᾿Αριστείδου Τάκης 8 ᾿Απόστολος Αντρέας | (406). ἳ Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 799 Ψήφισαν 765 κυρα Ψηφοδέλτια 14 ᾿Ελαθδαν: ΑΚΕΛ 318 ΔΗΚΟ 125 ΔΗΣΥ 206 ΕΔΕΚ 48 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ό ΝΕΔΗΠΑ 2 ΠΑΛΛΕ 46 Μεμονωμένοι Ὑποψ. --- Νεάπολη ({666). Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 658 Ψήφισαν 635 κυρα Ψηφοδέλτια 5 ὌἜλαδαν: ΑΚΕΛ 2]ό6 ΔΗΚΟ 138 ΔΗΣΥ 188 ΕΔΕΚ 58 ΕΝΩΣΗ. ΚΕΝΤΡΟΥ 11 ΝΕΔΗΠΑ 4 ΠΑΜΕ 12 ᾿Αριστείδου Τάκης 3 Κάψαλος (649). Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 666 ὃν μθνσαν 633 Άκυρα Ψηφοδέλτια 7 Ελαξαν: ΑΚΕΛ 274 ΔΗΚΟ 110 ΔΗΣΥ 165 ΕΔΕΚ 45 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ο ΝΕΔΗΠΑ 4 ΠΑΜΕ 17 ᾿Αριστείδου Τάκης 2 ᾿Απόστολος ᾿Ανδρέας (419), ΠΑΜΕ. ᾿Αριστείδου Τάκης : ᾿Απόστολος ᾿Αντρέας (35ο). Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 808 Ψήφισαν 760 Ακυρα ὕΨηφοδέλτια 7 Ελαδαν: ΑΚΕΑ 298 ΔΗΚΟ 129 ΔΗΣΥ 197 ΕΔΕΚ 64 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 12 ΝΕΔΑΗΓΑ 14 ΠΑΜΕ 37 ᾿Αριστείδου Τάκης 1 Παρασκευᾶ Θεοφάνης 1 Ἐνορία Αποστόλων Πέ πρου καὶ Παύλου (47ο). Σύνολο ἘΥ, Ψηφ. 73] Ψήφισαν 698 Ακυρα Ψηφοδέλτια 9 Ἔλαθαν: ΑΚΕΛ 196 ΔΗΚΟ 153 ΔΗΣΥ 225 ΕΔΕΚ 50 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 26 ΝΕΔΗΠΑ 15 ΠΑΜΕ 19 Μεμονωμένοι ὝὙποψ. --- Μέσα Γειτονιά (21ο) Δη µοτικὸ Κοντοδάθκια, ΙΝΙΝΝ ΙΙΙ ΠΑΜΕ 14 ᾿Αριστείδου Τάκης 3 Παρασκευᾶ Θεοφάνης 1 Ὕψωνας (161ὁ). ῬΣύνολ. ΕΥ. Ψηφ. 836 ψήφισαν 791 Ακυρα Ψηφοδέλτια 17 Ἔλαδαν: ΑΚΕΛ 227 ΔΗΚΟ 101 ΔΗΣΥ 289 ΕΔΕΚ 112 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 9 ΝΕΔΗΠΑ 8 ΠΑΜΕ 13 ᾿Αριστείδου Τάκης 15 Ἁγία Ζώνη (29). Σύνολο ἘΥγ. Ψηφ. 76] Ψήφισαν 217 ”Ακυρα Ψηφοδὲλτια 4 ΈἜλαδαν: ΑΚΕΛ 188 ΔΗΚΟ 191 ΔΗΣΥ 223 ΕΔΕΚ 55 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 12 ΝΕΔΗΠΑ 7 ΠΑΜΕ 27 Μεμονωμένοι Ὑποψ. --- ᾽Απόστολος ᾿Αντρέας (42ο). Σύνολο ἘΥγ. Ψηφ. 823 Ψήφισαν 795 Σύνολο ΕΥ. Ψηφ. 8ΊΙ Σύνολο Ἐγ. Ψηφ. 603 Ακυρα Ψηφοδέλεια 9 Ψήφισαν 772 Ψήφισαν 668 Έλαδανι Άκυρα Ψηφοδέλεια ϱ ᾿Ακυρα Ψηφοδέλτια 5 ΑΚΕΛ 301 Ἔλαδαν: Ἔλαθαν: ΔΗΚΟ 142 ΑΚΕΛ 355 ΑΚΕΛ 353 ΔΗΣΥ 236 ΔΗΚΟ 108 ΔΗΚΟ 77 ΕΔΕΚ 52 ΔΗΣΥ 202 ΔΗΣΥ 155 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 5 ΕΔΕΚ 41 ΕΔΕΚ 4ο ΝΕΔΗΠΑ 11 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 11] ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 10 ΠΑΜΕ 39 «ΔΝΕΔΗΠΑ: ο.) 11 ΝΕΔΗΠΑ 1 Μεμονωμένοι Ὑποψ. -- - απών ο, θαστ Ὁλ σσ ” δἡ ωρα ν οἱ περιουσίε Ἑκυπρίων στὰ κατεχύµειυα Ἡ «Χαλκὴὶν Σεσὶ δημοσι- Ἅµος», ὁ ἁἀποῖος παρέχει τὴ δύ ἑνότητος, ὑπολογίζοντας νὰ εὖει συνέντευξη μὲ τὸν ἸΑρχη Υγὸ τοῦ κόµµατος ᾿ἘΕθνικῆς ἙἛ- νάτητος καὶ «Πρωθυπουργὸ» κ. Τσαγατάύῦ σχετικὰ μὲ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές. 'Ο κ. Ίσα γατόύ ἐξέφρασε τὴν ἀπίδα ὅτι στὶς ἐκλογὲς τῆς 26ης ᾽|- ουνίου τὸ κόμμα του θὰ κερδί σει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία. Στὴ, συνέχεια εἶπε ὅτι δὲν εἷ- γαι δυνατὸ νὰ ἐκφροσθεῖ γνώ- µη σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα συµπήθεως συνασπισμοῦ καὶ προσέθεσε ὅτι θὰ ἦτο πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Τουρκοκυπριοκῆς νατότητα γὰ ἑνοικιάζονται οἱ περιουσίες τῶν Ἑλληνοκυπρί- ὧν σὲ ξένα ἄτομα καὶ ἑτα- ρεῖες. Τέλος, ἡ «᾿Οντσοὺ» γρώφει ὅτι τὸ κόμμα ἐθνικῆς καλέσει καὶ πάλι στὴν Κύπρο τὴν Παοναμαϊκὴ ἑταιρεία, δὲν ΄Ἔθεσε µέχρι σήµερα σὲ ἐφαρ μογη το «νόμο» περι παρουν χῆς περιουσίας ἴσης ἀξίας, Στή Πιάσκευη Εὐρωπαϊκῶν Ἐπιμελητηρίων οἱ Τ]Κύπριοι κοινότητος ἂν τὸ κόµµα του ἐκέρδιζε τὶς ἐκλογὲς. Ὅ κ. Τσαγαοτάύ εἶπε ὅτι κατὰ τὸν πρῶτο γύρο τῶν | ἀ«προεδρικῶνν ἐκλογῶν ὁ κ. Ντενκτὰς θὰ κερδίσει μὲ µεγά λη διαφορὰ. Σὲ ἑρώτηση σχετι κἁἀ μὲ τὴν ἐσωτερικὴ καὶ έξω τθρικὴ πολιτικὴ τοῦ κόμματος του, ὁ κ. Τσαγατάῦ ἁπήντη- ͵ σε: «Δὲν νομίζω ὅτι θὰ ὑπάρ ξει ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ στὴν : πολιτικὴ τοῦ κόμματος µου. Μέχρι σήµερα ἀκολούθησε µία εἰρηνευτικὴ στώση. Ἡ πολιτι κἡ αὐτὴ θὰ συνεχισθε. Ὡς κυ δέρνηση, τὴν ὁποία ὑποστη ρίζει τὸ κόµµα, τάχθηκε ὑπὲρ τῶν συνομιλιῶν. Πιστεύουμε ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρξει ἁποτέ λεσμα ἀπὸ τὶς συνομιλίες αὖ: τὲς. Πιστεύουμε ὅτι τοῦτο ἐπι τάσσει ἐπίσης, τὸ συμφέρον τῆς Τουρκοκυπριακῆς κοινότη- τος καὶ τοῦ σννόλου τῆς Κύ πρου, Ελπίζω ὅτι οἱ Ἕλλη- φοκύπριοι θὰ µεταδάλουν τὴ µέχρι τώρα στάση τους καὶ θὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν καλὴ θέληση καὶ κατανόηση ποὺ έπι δεικνύουµε καὶ θὰ καταστεῖ δµνατό, μετὰ τὶς ἐκλογές, νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα ἁποτέλοσμα ἆ πὸ τὶς συνομιλίες ποὺ νὰ συ- νάδει πρὸς τὴν Κυπριακὴ πραγματικότητα». 'Ο κ. εἶπε ὅτι γιὰ τὸ Τσαγατάύ, κόμμα του δὲν ὑφί σταται προσφυγικὸ πρό- ϐλημα. ὍὉ νόμος περὶ πα: ροχῆς περιουσίας ἴσης ἀξίας, κατέληξε, ἔχει ἤδη ἐφαρμο- σθεῖ σὲ µεγάλο δαθμὸ καὶ µε τὰ τὶς ἐκλογὲς θὰ ἐφαρμο- σθεῖ πλήρως, Ἡ ἐφημείδα «Οντσοὺ» γράφει ὅτι σὲ περίπτώση ποὺ τὸ κόμμα ἐθνικῆς ἑνότητος θὰ παραμείνει στὴν ἐξουσία, ἡ ὠκίνητη περιουσία τών Ἓλ ληνοκωπρίων στὸ Βορρά δὲν θὰ παραχωρηθεῖ στοὺς Ἠπρό- σφυγες, ἀλλὰ θὰ δοθεῖ γιὰ 95 Χρόνια στην Πανομαϊκη ἑται- ρεία. Ἐφημερί5 α ἀναφέρει ὅ- πι. μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐ- ξουσίας ἀπὸ τὸν κ. Ίσαγα- ταῦ ἐφψηφίσθη στὶς 9.7.1970 ὁ περὶ παροχής κινήτρων γιὰ τουριστικὲς ἐπενδύσεις «νό- σίφωνα µέ τὴν τουρχο- αυπριακὴ ἐφημερίδα «Ἔνκονο- μὶ» ὁ πρόεδρος τοῦ τούρκο- κυπριακοῦ Ἐμποριχοῦ Ἔπωε λητηοσίου κ. Γιλντιρὶμ θὰ πά- θει µέρος σέ ὑνάσκεφη τῶν Ἐὐρωπαϊκῶν Ἐπιμελητηρίων ποὺ πραγματοποιεῖτα, στὴ Μα Ἰάγα τῆς “Ἱσπαγίας στὶς 28 καὶ 99 Μαΐου, ΤῬὸν ». Γιννρίµ θὰ συνο- δεύει ὁ γενινὸς γοαμματέας Ὅ Κυπριανοῦ τοῦ. τουρχοκυπριακοῦ Ἐκπιμελη τηρίου ν. Τανέρ ᾿Ατάερ. Σύμφωνα µέ τὴν «Ἔκονοι μίν οἱ τουρχοκύπριου ἀντιτρό σωποι θά συζητήσουν µέ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν ἄλλων χωρῶν θέµατα ποὺ ᾿ἀναφέρον- ται στὶς οἰκονομιχές σχέσεις τοῦ «τουρχικοῦ ὁμόσπονδου »ράτους τῆς Κύπρον» µέ τὴν ἨῬνὐρωπαϊχὴ Ὑοινότητα. ἔκει τὸ λύψο γιὰ τὴν ὑπύθεση τοῦ ΓΛΠ ἵἩ ἀστυνομία τηοεῖ σιγὴ γιὰ τὶς ἀτασθαλίες στὸ Τρα- φεῖο Δημοσίων Πληροφοριῶγ, σημειώνει σὲ ἈΧθεσινὸ δηµο- σίειγιά της ἑθδομαδιαία ἔφημε οἴδα, ἐνῶ σὲ κύριο ἄρθρο της χωχίσει τὴ σιμπεριφορά δημοσίων ὑπαλλήλων οἱ ὁποῖοι παφεκτρέπονται καί καταστρα τηγοῦν τοὺς γόµους. Τὸ ἄρθρο παρατηρεῖς «Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλον κα: τέχουν τὶς θέσεις πους, Ἱά προσφέρουν ὑπηρεσίες πρός τὸ κράτος γχάτω ἀπὸ σιυγκε- γθιένο ομικὸ χαθεστώς. » ταν οἱ δημόσιοι ὑπάλ)λη- ᾖμ. παρεντοέπονται ἔχουν νὰ ἠποστοῦν συνέπειες, θάσεν τῶν νόμων τοῦ χράτους, ἀλλὰ καὶ τῆς εἰδιχῆς νοποθεσίις ἡ ὁ- πυία τοῖς ἀφορᾶ ἄμεσα. 3 Ἔχουν νὰ ἀντιμετωαίσουν πειθαρχικὲς διώξεις γιὰ ἀνάρ µοστη σιλιπεριφορὰ ἢ παρά θαση καθήκοντος. Οταν» οἱ ἐνέργειες αὐτές ἀποτελοῦν ταυτόχρονα καν ποινικὸ ἀδίκη: µία ἐπεμθαίνει ἡ ἀστυνομία ἢ ὑπυίαᾳ διεξάγει τὶς δικές της ἀναχρίσεις μέ σχκοπὺ τὴ συγ- γε τοωση στοιχείων γιὰ τὸ ἀδίνημις γιὰ σχοποὺς ποινικῆς δίωξης, Ἂν ἀπὸ πὸ ἀδίχτκια τον ὀπμιοσίου. ὑπαλλήηλον ἔχει ὑποστεῖ οἰνονομικὴ τημιὰ τὸ Σοάτος, τύτε ὁ ἀτάλληλος ἕ- χει εὐθήγῃ χαὶ μπορεῖ νὰ προ σιωθεῖ ἑνώπιον τῶν πολιτικῶν δικαστησίών ιά, νά ὑποχρεω- θεῖ νὰ ἀπο-ημιὼσει πὸ κοᾶᾷ- τος, ἢ ὁποιονδήποτε ἄλ]ο ὁ ὁποῖος ηιιώθηιε ἀπὸ τὶς πράξεις του. »Οἱ ἀνησυχίες τοῦ εἶναι ὁινκαιολογηιένες. πρύὐσφατα Ψεγονότα μεταξὺ πῶν ὁποίων χαὶ αὐτὸ ποὺ προέχιφε στὸ Σραφεῖο Δημο- σίων ΤΠ) ηροφοριῶν δείχνουν ὅτι τὸ κράτος µας δὲ χει τουργεῖι εὔρυθμα. Σι) ὍὉ Ἠορόεδρος τῆς Λημοκρηατίας λοιπὸν ἔχει τὰ λόγο». ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ Ὁ ὝὙπουργὸς καὶ Βιοιηχανίας κ. συναντήθηκε χθὲς στὸ γρα- φεῖο του μὲ ἐκπροσώπους ποὺ ᾿Εμαπορικοῦ καὶ Βιοµη- χανικοῦ ᾿Επιελητηρίου τοῦ Μπαχρέϊν κ. Νταϊλὰμ -αὶ Αλ. Σαλὲχ ποὺ δρίσκονται στὴν Κύπρο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Κρατικῆς ᾿Εκθέ σεως. Κατὰ τὴ συνάντηση ἀνασκοπήθηκαν οἱ ἐμπορικὲς σχέσεις μεταξὺ Κύπρου καὶ Μπιχρέῖν καὶ ἐξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω προωθήσε- ὡς τοῦ ἐμπορίου μεταξδὺ τῶν δυὀ χωρῶν, ψοινοῦ Πολλά Ἐμπορίου Μιττὴς

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,3,8p
ΔΩΔΕΚΑ ΕΔΡΕΣ Ο ΔΗ.ΣΥ 8p
Η ΝΕΔΗΠΑ καταγγέλλει το ΔΗΚΟ για παγίδευση Πολιτική 8p
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Κυπριακό 8p
Ορίζεται η Επιτροπή θέμα ομοσπονδιακού 7p
Ξεχωρίζει απόψε το Ζήνων - Αποέλ Αθλητισμός 7p
ΑΠΟ Άλωνας: Ανεκηρύχθη πρωταθλητής στον Α' όμιλο 7p
Οι πολιτικοί αρχηγοί στον αθλητικό στίβο 6p
Ο Κυπριανού έχει το λόγο για την υπόθεση του ΓΔΠ 3p
Σε Παναμαϊκή εταιρεία θα εκχωρηθούν οι περιουσίες Ε/Κυπρίων στα κατεχόμενα 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
ΘΕΣΠΕΣΙΑ! 2p
Πορείες Πολωνών φοιτητών 1p
ΔΥΟ ΟΠΛΟΦΟΡΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ ΟΠΑΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1p
Συζήτησε το Κυπριακό στη Αθήνα ο Μητσοτάκης 1p
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1p
Οι βουλευτές του ΔΗΣΥ από την πρώτη κατανομή Πολιτική#Αθλητισμός 1p