ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑ ΟΥ 198] Ἡ ΑδΣΙΛΙΗΝΗ ΑΟΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΕΙΛΙΝΗ” ΙΑ ΠΡΟΓΝΠΣΤΙΜΗ ΤΠΝ ΕΦΙΜΕΡΙΔΠΗ ΓΙΑ Τὸ 22 ΠΕΠΤΙΡ ΠΡθ-Πῦ ΑΠΟΓΕΥ- ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Βημα ΕΡΑΑΥΝΗ ΑΙΚΕ:- ΕΛΑΗΝ. ΕΛΕΥΘ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ. ΠΡΟΓΝΩΣΤ. ΠΡΟΓΝΩ- ΗΧΩ ΜΑΤΙΝΗ ΦΑΛΟΣ ΒΟΡΡΑΣ κοσμο τυπια ΠΡΟ..-ΠΟ ΣΠΟΡ 1. ΑΕΚ. . Αρης ΙΧ 2 Γχ 1Χ Ἱ 1 τχ λΛ.- ή . ΙΧ 39. Ἐθνικὸς . Καστοριά 1 1 ΙΧ 1 Ἱ ΙΧ ] 1 ᾖ π αἱ 3. Κόρινθος .. Παναθπναϊκὸς Ιχ ΙχΧ2 ΙΧ 2 ΙΧ ΙΧ2 1χ2 να χΧ ΙΧ 1Χ2 4. Λάρισα... Δόξα Δράμας ΙΧ 1 Ι 1χ 2 π Χ ΙΧ ΤΧς ὶ 1Χ2 1 | 5, ΟΦΗ --- Πανσερραϊκὸς 1 1 1 1 1 ΙΧ 1 1 ] 6. Παναχαϊκὴ «-- Γιάννινα ι 1 Ι 1 1 1 1 ΐ 1 5 Ι 7ι ΠΑΟΚ -- Ὀλυμπιακὸς 1 ι Χ ΙΧ ΙΧ ΙΧ χ ΙΧ ΙΧ 1Χ2 Χ ) 8. Πανιώνιος --. Απόλλων 1 Χχ 1 Ἱ ΙΧ Χ Χ ιχΧ 3 Χ 1Χ 9. Βύζας ... Ὀλυμπιακὸς Λουτρ. 1 1 χ 12 1 ! 1 1 ] 1 10. ο. Ἐπανωμῆς. . Βέροια ι Χ 1 | 1 1 11. Μόντσα .. Βαρεζε 1 κ 2 2 1 Χ2 1 Ι1χΧ2 Οἱ β 0 λ { 10 Πίζα... ΣΠΑΛ Ιικ2 ΙΧ 2 1 ΙΧ | α πο ΟΥ ες 13. Φότζια --- Τζένοα 1 ιχΧ2 ΙΧ 2 ΙΧ χ2 Προγνωστικὰ γιὰ τοὺς ἀγῶ ΠΡΦΠΟ | Οἱ δαθµαλογίες τῶν ὁμά- {|9 Πάτραι 27 δων ποὺ περιλαμθάνονται «3 Παναρ)κὸς 2 σιὸ δελτίο ΠΡΟ--ΠΟ αὐτῆς με ἑδδομάδος ἔχουν ὡς ἑ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ .. δό Αα’ ΕΘΝΙΚΗ 2 Ὃρνὸς 42 Σὲ 3ἱ ἀγῶνες 3 Πανθρακικὸς 40 |. Ολυμπιακὸς 46 4 Νίκη Βόλου 4 : Ἄςς Ἡ ἑωησον ἅ ε. 35 | σα « Πλοκ Ἡ ας 39 5 πι 43 88 39 Πποναθηναἰιν αἰκός, π ό κ 343 φ αδοννα ὸς 38 υμπιοκὸς κα Ἔθνικ 32 Ι90 ἸΑλμωπὸς 38 ΑΕΚ δίδουν την ὃ Λάρισα 3! όλως κ. 38 Κυριακή δύσκο- Φ Πανσερραϊκὸς 30 12 Ριαγνντσὰ 38 ) λους ἀγῶνες. Ὅ 10 Γιάννινα 430 |Ι3 ᾿Ἐπανωμὴ 31 πρωιος παίζει {ῇ Απόλλων 80 Ιά Ἑορδαϊκὸς 3ό | στὴν Κόρινθο, ὁ |2 ΟΦΗ 23 5 Τρίκαλα 35 ε µ 9 κ, δεύτερος πό | Καστορὰ 28 6 Νάουσα 4έ στὴν Τούμπα καὶ Ι4 Πανιώνιος 26 7 Πανδρ) κὸς 34 παίζει μὲ τὸν 15 Καδάλα 235 8 Ἐδισοαϊκὸς 42 Παοκ ἑνῶ 16 Κόρινθος 23 19 Ελασσόνα 26 αξΚ ὑποδέχετοι 17 Παναχαϊκὴ 2Ι 3 Ὀδυσσίας 22 τὸν ᾿Αφη. Καὶ 1 Ατρόμητος 2ἱ ππππππππιπππσασππαππσπσπσ σσ σσ στους σας ή Β΄’ ΙΤΑΛΙΑΣ τοὺς πας Β’ ΕΘΝΙΚΗ Σὲ 34 ἀγῶνες (ζαὶ ἁτιὸ τὸ δελτίο τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς λείπει µὶα συνάντηση Α΄ «Ἐθνικῆς. αὐτὴ ἀνάμε- Ὃ τοὺς Κωνσταν- μζιος ρωμα Ι Μα οσα στὴν Καθάλα καὶ τὸν Ἰβπρόμητο. Τὸ 99ο δελτίο καλύπτεται μὲ ὀκτὼ συναντήσεις τῆς Α΄ Ἐ- τίνου, Νικολούδη, 2 Τοτζίνα ν θνικῆς, δύο τῆς Β΄ ἐθνικῆς, ὰ αὐλαία τῆς ὁποίας πέφτει τὴν Κυρισκὴ καὶ μὲ τρεῖς τῆς Β΄ κατῃ- Λιδαθηὸ καὶ Ι αἰγόλεω ξὰ 3 Αάτσιο «1 γορίας Ιταλίας, μιὰ καὶ τὸ ᾿Ιταλικὸ πρωτάθλημα ἔλπξε. Μαῦρο. 2 Ρόδος 53 4 Τζένοα αἱ 3. Διαγάρας 47 5 Σαμηντόρια 39 Τὸ ἐἑνδιαφέρον «στὸ µεγά- κανένας ἀπὸ τοὺς ἁποίους µατα πρὸς τὸν τελικὀ δρίαµ Σπὸ 220 δελτιο πρατείνου 4 Προσδευτικἡ 4έ 6 Ποσκάρα 36 λο ἐπαγγελματικὸ µας πρω δὲν σε στὴν γίκη. 6ο. µε πέντε στάνταρς τὰ ὁποῖα 5 ᾽Αχαρναϊκὸς 38 7 Ὠίζα 35 τάθληµα ἔχει στραφεῖ, δασι ὍὉ ᾿Εθνικὸς καὶ ἡ Λά- Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ δελτίο τὸ γιὰ διαφόρους λόγους θεω- ὁό Παναωτωλικὸς 38 δ Ρίμινι 14 λ σον μάχη .. γίνεται δος ἔπωσσι ἀ λα ρα στις «2» ἀπειλεῖται μὲ ὀλικὴ θλεν ροῦμε ἀκλάνητα. ον αν ἷ ς . .! « οκάνα 46 γιὰ τὴν κοτάληψη τῆς προ έρρες καὶ στὰ Γιάννινα, ἐ- Φη. [Παρόμοια ἀπειλὴ εἶχε.. στάνταρς εἶναι: ἡ ’ αλλιθέα 3 π 34 νομιούχου δης θέσεως καὶ νῶ ἡ Δόξα µοιράσθηκε τοὺς διαγραφεῖ καὶ γιὰ τὸ προη Λάρισα, ΟΦΗ, Παναχαϊκὴ καὶ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΝΟΣΤΙΚΑ Φ Χαλάδα 36 ΤΙ Φότζια 343 στὶς ἀπεγνωσμένες ἨἈροσπά δαθμοὺς στὴν ἕδρα της μὲ Υούμενο, ἡ ὁποία µάλισα µΕΒύζας, ) : 18. Λουτράκι 3ό 12 Βερόνα 32 θειες τῶν οὐραγῶν καὶ ἴδιαί τὴν ΑΕΚ. πραγματοποιήθηκε. Οἱ ἀναμετρήσεις ᾿Εθνικοῦ 11 Βύζας 35 Ι3 Μπάρι 343 τερα τῆς Κορίνθου καὶ τῆς -- Καστορᾶς καὶ Παναχαϊ- |. ' « .. Ἡ . ν : ΙΖ Φωστὴρ 35 Ιά λάτοε 1! Παναχαϊκῆς, νὰ διατηρηθοῦν Στὴν µάχη: τῶν οὐραγῶν «Μόνα ὁ Παναθηναϊκός συΥ --κῆς---- ΠΑΣ Γιάννινα παρου ΄ - 1: σ π Ὕ - 19. Πανήλευσηνιακὸς 35. Ι5 Παλέρμο 39 γιὰ μιὰ τουλόχισιον ἁχόμα πρὸς τὸν παρὸν τούλάχι- κεντρώνει πολλὲς Ἠπιθανότη σιάζουν δαθμολογικὸ ἐνδια- ἡ « ' 4 | 34 6 Βαρέζε νο] περίοδο στὴν Α΄’ ᾿Εθνική. στον, φαίνεται νὰ ἐπικρατεῖ τες νὰ φέρει «2» σιὴν Κόριν µφέρον µόνο γιὰ τοὺς ΎΥηπε 15 'Εθνικὸς ἸΑστὴρ 36 2368 Ὅσον να στὴ µμµόχη βρε σὲ δάρος τῆς ϐΘο. “Οπωσδήποτε, ὅμως τὸ δούχοως. Ὁ Ἐθνικὸς θέλει πολ γκάλειος 3 . ο τα 27 γιά 5η ὁ [Πανα! ναχαϊκῆς καὶ τοῦ ᾿Ατροή «2» πρέπει νὰ συνοδεύεται νὰ ὅδιαι ει οπας 4 Ι άραντο 26 τὴν η θη- τὴν γίκη γιὰ ηρήσε Ι6 Ὀλυμπιοὸς Λ. 3Ι 320 Μόνισα 23 γαϊκὸς παρουσιάζεται σὰν τὸ µεγάλο φαδορὶ. 'Οπωσδήπο- τε ὅμως, ἀπειλεῦται ἀπὸ τὴν Δόξα, τὸν ᾿Ἐθνικὸ καὶ τὴν Λάρυσα. Ὅ Παναθηναϊκὸς συντρί- δοντας τὴν Παναχαϊκὴ μὲ 5 --θ κέρδισε ἔδαφος σὲ δά ρος καὶ τῶν τριῶν ὑπολοίπων του. Παλλὰ, ὅμως, εἶναι δυ νατὸν νὰ συμδοῦν στὰ ἑνα- ποµείναντα τρία παιγνίδια, Τώρα, ἡ μάχη τῆς κορυ- φῆς, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῶν πιθανοτήτων ἔχει κρι- θεῖ, Οὔτε ἡ ΑΕΚ, οὔτε ὁ ὰ ρης δὲν φαίνοντω κανοὶ νὰ ἀπειλήσουν τὸν Ολυμπιακό, καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλουπα ση- μεῖα, μιὰ καὶ ἡ Κόρινθος ἆ- πευλεῖται ἄμεσα μὲ ὑποδιδα- σμὸ καὶ ἔχει ἀπόλυτη ἀἄνάγ κη τῶν δαβμῶν τῆς «νκης. Τὸ μὰτς αὐτὸ καλύπτεται μὲ |--2. Σὲ πολλὰ παιγνίδια µπιὸ πιθανὸ σημεῖο παρουσιάζεται τὶς ἐλπίδες που γιὰ τὴν συ µετοχἡ του ιστὴν διοργάνω- ση τοῦ Κωπέλλου ΟΥΕΦΑ. Στόχος του εἶναι ἡ δη θέση τὴν ὁποία κατεῖχε µέχρι προχθὲς. Τἠν ἔχασε ὅμως µε τὰ τὴν ἥττα του στὶς Σέρ- ρες. Ἡ Καστοριὰ, ὅπως καὶ τὰ ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ τὴ στήλη μὲ τὶς ἐκπλή- Έεις προτείνουμε σήµερα τοὺς ἀγῶνες ΔΕΚ -- ΑΡΗ, ΟΦΗ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ καὶ ΦΟΤΖΙΑ -- ΤΖΕΝΟΑ, γότητες νὰ φθάσεν στὴ γίκη, ἐνῶ ὁ Αρης μπορεῖ κάλλι- στα νὰ πάρη τὴν ᾖἰσοπαλία, ὅπως ἔγινε στὸ μὰτς ποῦ Ἐν πέλλου. Σὰν ἔκπληξη ὅμως, τὸ παιγνίδι εἶνα, ἁδιάφορο δαθμολογικἁ καὶ γιὰ τὶς δύο ὁμάδες πιστεύουμε ὅτι εἶναι δυνατὸ ον γίνει ἡ ἔκπληξη σ᾿ αὐτὸ τὸ µάτς, Καὶ αὐτὸ δί ἑ Φ. » «μνηστήρων» τῆς δης θέσεως, ποὺ δαδίζει μὲ ἠδχρα η, πα ολα, μας, δα όν στοὺς ὁποίους πιστεύουμε ἔκ θὰ δύναµε σ’ αὐτὸ τὸ παιγνί ἡγιατὶ ἀχόμῃ ὁ Πανσεοραϊ- ον Η Καστοριὰ δὲν φτά πληξη. , , δι τὸ «διπλὸ», γιατὶ ὁ Αρης κὸς ἔχει νὰ ἐπιδεξη πολλὰ ὃν, ἀκλενιαία, εὔκολα «στὸ Αναλυτικότερα προτείνου- ἔδειξε καὶ στὸν ἀγώνα ποῦ ῥὀπιτυχημένα ἀποτελέσματα Κυπέλλου, ὅταν προηγῄθηχε µμακρνὰ ἁπὸ τὸ γήεδό του. γκὸλ ἐνῶ τὰ Γιάννινα που εἶναι πολὺ ἀνεδασμένα αὐτὴ με: ΑΕΚ -- ΑΡΗΣ: ἈΝτέρ- δυὀ φορές, ὅτν μπορεῖ νὰ σχο Ὑπόδειξη 1 ΖνΦλν δρομος ἡΠ[Ιἠὲί κιὶ (ΙΗί Ὦλν περίοδο δὲν ἔχουν σχε] πν κορυφής σχεδὸν ἆπο- οάρη Ἔτσι ἂν ξανασυμό ναληδη ἁ 3 χὸς ἔχει γὰ ἐπιδείξε πολλὰ λεῖ ἡ ἀναμέτρηση ΑΕΚ -- αὐτὸ μπορεῖ νὰ κρατήσει τὸ τικὸ ἀποτέλεσμα στὴν Πά Αρη ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὸ Υκόλ. ΦΟΤΖΙΑ ο ΤΖΕΝΟΑ: τρα. Ἡ αἰκὴ θέλει µό ατάδιο τῆς Νέας Φιλαδελ ση όδειξη 1 Χ Μεγάλο δαθμολογικὸ ἑνδιαφέ! Απλώσεις Δισγραφῶν καὶ ᾿Ἀναθάσεων διὰ τὴν νο τὴν νίκη. ὁποισδήνοτε ἆ ο παιγνίδι τῆς Κυριακῆς ρα Ἡ ὰ τν νου Ὃ μον «ἴην ων μ κμιση Α ὁποία θὰ δις. - Ἶ ς αχθεῖ Σώθόατο Μαΐου 198]. πώλεια μάλλον θὰ τὴν κατα- δικάσεν ὁριστικά. Ἡ Λάρισα καὶ ἡ Λόξα ποὺ θὰ συναντηθοῦν στὸ ᾿Αλκα- ζὰρ διεκδικοῦν τὴν 5η θέση. Ἡ θεοσαλικἡ ὁμάρα ἔχει τὸ ἁδαντὰζ τῆς ἕδρας καὶ γι αὐτὸ τὸν λάγο παρουσιάζε- ται σὰν ἁδιαφυλονίκητο φαδο . ἌΑδιάφοροι ο. δαθμολογικἁ, παρούσιάζει ἀκόμη µεγαλύτε- ϱο ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ τυπικὰ τουλάχυστον καὶ οἱ ὃυὸ ὁμά- δες ἔχουν ἐλπίδες γιὰ κατά- πτηση πῶν µπρωτείων. Ἡ ΑΕΚ ἀσφαλῶς, σὰν γηπεδοῦ χος ἔχει περισσύτερες πιθα- ΟΦΗ -- ΠΑΝΣΕΡΡΑΤ ΚΟΣ: Ὁ ΟΦΗ µέσα στὸ Ἡράκλείο εἶναι πάντα πολὺ δυνατὸς καὶ φυσιολογικἁ προ θάλλει σὰν τὸ µεγάλο φαδορὶ στὴν ἀναμέτρησή του μὲ τὸν Πανσερραϊκό. ᾿Ἐπειδή, ὅμως, ρεῖ τὶς ἐλπίδες της γιὰ προ: αγωγὴ σιἠν Α΄ κατηγορία. Ἡ Φότία πάντως, σὰν Ύππε δοῦχος, ἔχεν περισσότερες πι θανότητες νὰ φθάσει στὴ νΥί- κη γιατὶ καὶ ἡ «ἔδρα» τὴν εὖ- νοεῖ καὶ θά παίξει χωοὶς δαθ μολογικὀ ἄγχος. Φυσιολογικά, λοιπόν, δίνου µε σὰν πρώτη τύχη τὸ «15 απ ΙΠΤΟΔΡΟΜΙΑ: Ωρα 3.30 μ.μ. 1000 µέτρα (6 φέρλουκς) Ι ΑΕ.Ι«ΤΥ ΒΑΛΕΡΙΑ δι (1) Κ, Τσωλεπὴς 2 ΜΙΣ ΒΙΚΥ δα (4) Σ. Ἰωάννου Δὸὲν θὰ λειουργήοπ δίδυμο στούανγα ον ΙΠΠΙΟΔΡΟΜΙΙΑ: Ωρα 4.00 μ.μ. 1600 µέτρα (1 μίλι) 1. ΜΜΠΝ ΕΑ ΣΑΜΠΕΧ 5θή (1) Τζ, Χώρυ «τς 9 λ . « 3 ν Ἰὸ συµέεόλαιο τοῦ ᾿Ομοσπονδιακοῦ προπονητῆ κ. Ταλιάνου ---- ποὺ διαµρίνεται ἀνωτέ- αἶναι οἱ μα αν α λ 4 νωρ τος μετα ν «χ». ος, : ο ριη γ η ας ὃν ασκώντας - . ι τ ς ν γιο -- -. : αλείου : οφ - µως, ὅπως εἴπαμε : Νικολάου ρω νὰ μιλᾶ στοὺς διεθνεῖς µας ---- λήγει τὸν ]ούνιο καὶ ἡ Ι{Ο0ΟΠ μελετᾶ ἀπόψε τὶς . Ἰκὰς, Καὶ ὁδῶ ὁ ΟΦΗ ἐνδιαφόρεια. ἅμεσα γιὰ χοὺς ἆ ανδΡίανά δαή, [2) Δ΄ Σισκαλλς πιθανότητες ἀνανεώσεως του. Απο Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ κ.ο.Π. προατιμᾶται Ἰλάγω τῆς ἕδρας. Βαθμολογικὰ ἓ διαφέρουν δὲν παρουσιόζει καὶ ἡ ἀναμέ διοργανώνει τὸ δύο ὁαθμούς, µμπορεῖὶ νὰ κά- γεν τὴν ἄχπληξη µέσα οτὴ Φότζια καί νὰ πάρει ἀκόμη Δίδυμον Κατὰ Σειράν ᾿Αφίδξεως 3η ΙΓΙΟΔΡΟΜΙΑ: ὌὍρα 430 μ.μ. 1600 µέτρα (ἱ μίλὺ τ τῶν Μεγάρων, “ο Βὐ καὶ τῆ γίκη. .1. ' , ν , κ ἕας κοὶ ὁ κ Ὀλμπισὸς να ε , 8 ο Ἀ χ 2 ΡΥΨΟΣ κ ο ῷ ηλ. ληθρέωω τρακίου ισαν η τ τ “ 34 ΜΑ»ΣΙ:' ΛΑΝΣΕΡ 52 : τρ μή τας ον Εξ 11ΟΙΟ ουρνοσυσα ἡ ΟΜΗΡΕ ο (8) Ἡ, Μπόίαν Κυριακὴ γιὰ νὰ κλείσουν ς ὪὉ Χολκάνω, προκηρύσσει θύτησε ἡ Ἑταιρεία ᾿Ανσψκκτι 6 ΝΥΜΦΙΟΣ 45 ᾖ({4) Χρ. Καπετόνιος ὑποχρεώσεις τους πιό μκρὸ τὸ 7ον Ἐτήσιον Θερινὸν Νυ- κὠν ΚΕΑΝ Ατδ., ἐξουσιοδοτηἱ ΕΠΤΑ ΚΑΘ᾽ ΟΜΑΔΑ 4π ΙΓΠΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ώρα δ.0δ μμ. πα μοι προ 6 μα. κτερινὸν Πρωτάθλημα 7 καθ µένοι ἐμφιαλωταὶ τῶν ἀναφυ- 900 µέτρα (6 φέρλουγκς) Καὶ ἐδῶ Βύζας εὐνοεῖται] ῥμάδα καὶ καλεῖ ὅλα τὰ σωμα κτικῶν Σπόρ Κόλα καὶ Χάϊ ΗΣ ΜΝΗΝΗΝ Ι. ΦΑΝΤΑΤΟΡ ὀ3ἡ, (1) '0δ, Ανδρέου ἃ ’ λ ἀπὸ τὸν παράγοντα τῆς ἕ-] τεῖα ὅπως συμμετάσχουν. Σπότ. 2 Ῥαγκα ραν 5 (3 Κ. Νκολόου ὄρας καὶ λογικὰ θὰ ὀπιφρα] ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ἱτ) Εἰς τὴν πρωταθµτριο] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3 ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ 58 (8) Β. Εὐσιαθίου τήσει. [δ 1) Τὸ πρωτάθλημα θὰ διε- θὰ δοθοῦν: α) Βαρύτιμον Κύ Τὸ Διοσικητικὸν Συμθούλιον 4 ΤΣΕ ΓΡΚΟΥΕΒΑΡΑ 574 (0) Γ. Γεωργίου Τὰ ὑπόλουπα. πολγγίνια {. ξαχθεὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν προ Ἅπελλον τῶν Κεὰν Ατδ., Σπόρτί τῆν ΠΑΑΟΚ, ὀργανώνει τὴν 5 ΧΙΩΤΗΣ δι (4) Κ. Τοελεπὴς τοῦ. δελτίου πμάμπεοστοι ο θολέων. Κόλα καὶ Χάϊ Σπότ. ϐ) Χρηἱ προσεχή Κυριακὴ 3.5.8] καὶ ὁ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 5ο (5) Χρ. Καπιτάνος πορρίᾶς μὲ διπλὴ παραλλα- Ἡ ἔναφξις θὰ γίνε τὸ ματικὸν ποσὸν Ε1ΙθΟ, Υ) Μο] ὥραν Ἱ μ.μ. εἰς τὸ γήπεδο] 7 Α:Ι’'ΧΕΡ 49 (2) Σ. Ἰωάννου .μτ Σά ο 13 Ιουνίου 198] µτάλλια ἐπίχρυσα. ὅ) Βαρύτι-{ ᾿Επισκοπῆς, τάθληµα εἰ ϐ ΛΑΚΚΥ ΛΟΥ 49 (6) Δ, αἰλιλὴς ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΑΝ Ἡ ΛΕΙ δύσκολα θὰ χά.| καὶ ὥραν 7.50 μ.μ. οάλ ια ἐπίχροσα να μον ορωμπησιο] δν ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: “Ὄρα δα μμ. σει ἀπὸ τὸν Αρη, ἐνῶ ὁ ο 3) Κάθε σωματεῖον δικαιοῦ 12) Εὶς τὴν Φιναλίστριαν τοῦ ᾽Αθλητικοῦ Συλλόγου ᾿Α- 1900 µέτρα (6 φέρλογκς) . «πόψε τὸ Διοι- λέ ἀπόψε τὸν τράπο διαδικασίας λομπιακὸς στὴν Τούμπα δὲν ται νὰ λάθει µέρος δι ὅσων θὰ δοθοῦν: α) Βαρύτιμον κύ-] πόλλων, Ἐπισκοπῆς Γεώργιου Ι ΚΟΜΗΣΣΑ 5ο. (4) Κ Συνέρχετα ὀπόψε το Απ εαι α τὸ θἐ α ων ονητῶν ιὰἰ ωπορεῖ νὰ φθάσει εὔκολα στὴ] ῥμάδων ἐπιθωμεῖ. πελλον τῶν Κεὰν Ατδ., Σπόρτ| Θεοδώρου 2 ΑΜΕΡΙΚ. , δι ἕ. Νικάλ ου μή σα ο νονδ ο ρίως δα σπσιδιονόν ρα ας πρίαδο τοουμένου ὅ- κι οΣτὶς ἀδιάφορες ὅαθμο 4) Ποδοσφαιριστὴς ποὺ δη Κόλα καὶ Χάϊ Σπότ. ϐ) Χρηῃ Τὰ Σωματεία τὰ ὁποῖα ἔ 3 ΜΙΣ λα Υ’ ὃν ο πο το µ - ψι . ν νά α ὄ » λ . - μα . , . ὀφυτου δα ον Ὃ ας μα των συμόόλαια τῶν δύς νῶν Ἀργικά πῤλτος -. Ὃ Μο λομδάνει μέρος μὲ μα δα πιο, Ε50 Υ) ᾿Ἐπάρ χουν κληθεῖ νὰ λάθουν µέρος 4 ΜΕΜΟΡΥ ΛΑΙΗΝ 51 (1) Τ. Γεωργίου 6 Τὴν σύσταση της Διερευ ώδου λή ον ὰ νεα .. νάγεγνήσεως ᾿Επανωμῆς ---{ λάδει µέρο σὲ ἄλλην. 13) Ποράλληλα μὲ τὸ πρω 1} Απόλλων ᾿Επισκοπῆς . ο ον ΙΑ, οι ο λόθθνα νητικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ σι 0 ΑΡΗΣ ΦΕΥΓΕΙ ουνίου Δέν το νενται ψυσι. Βεροίας, οἱ φίλοξενούμενοι ἐ 5) Κάθε ὁμάδα δικαιοῦται τάβλημα 7 καθ ὁμάδα θὰ διε 2) Νίκος καὶ Σωκράτης, π 1 :. Ὄρα 6.16 ΜΗ. πι ἁιᾶπη τῶν συµ- ΑΠΟ Τ0 ΤΣΙΡΕΙΟΝ τὰ πό Συμβούλιο νὰ προτείνει πας πμνα ο ὃν νὰ χρησιμοποιήσει δύο ποδο- ᾖξάγεται καὶ ἐφηδικὸν τὸ ὁποῖ-[ Ἐρήμης. 1 μην ο. ή ολάου ' ζ : 7 ποστ Ἡ τ ὲ ΄ ΐ ν. θὸ { ἁ . λος »ν. 3 : Νικο ἑολαίων τῶν Ὁμοσπονδιακῶν] Αγεπιδεδαίωτες πληροφο| στοὺς δύο προπονπτὲς ἄν) Ἰσοπαλία, ϊ ο ιωρσιώς αἱ Κανιορί δωρόημς όπλα καὶ μετάλ.ς φας ον η]. 2 ΛΕΩΝΙΔΑΣ δόµ, (9) Π. Μαυρουδὴς προπονητῶν. , ρίες µας ἀναφέρουν ὅτι ὁ ΓΑ. ση τῆς πυμδάσέμὲς, ) . Τώρα στὶς ἰταλικὲς συναν ας θεωρεῖτα. ἐκεῖνος ποὺ ἀγω μλκὰ ἂν μη ”. αν Κούλας Κολοννίου 3 ΚΑΝΤΥ 56 (5) Ὁ. Μπόνμαν Τὸ Συμθούλιο ἀπόψε θὰ ἐΥ{ ρης Λεμεσοῦ -- ποὺ ὑποδι , Πάντως ἡ παραμονὴ τοῦ κ. Ἰήσεις οἱ γηπεδοῦχοι πρέπει νίστηκε 3 Φφορὲς εἰς τὴν Α΄ ἐφηδικὸν Ἐικαιαθντώι νὰ, λὰ- Ὦ) ΦΟΙ Πιοσουρίου . 4 ΝΤΑΝΑΓΚΟ 56 (2) Κ. Τσελεπὺς κρίνει κατ ἀρχὴ τοὺς ὄρουςι δάστηχε φέτος καὶ θὰ παίξει ἹΙακώδου στὸ πώστο τοῦ ερὸ] νὰ ἐπικρατήσουν, Ἡ Μόν-] Κατηγορίων κατὰ τὴν περίο δουν µέρος οἱ γεννηθέτες τὸ, ϐ) 8Ο! “Αγ. ᾽Αμθροσίον ὅ ΣΥΝΘΙΑ 55. (6) Τζ. Χούρ) ἐντολῆς τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς καὶ στὴν Β Κατηγορία --- μελε πονππού των. βεήθα ὁμόδων] τσα θέλει τοὺς δαθμοὺς τῆς] δον 1980.- 81. ἔτος 1966 καὶ µετά. 7) αριστοκλὴς Πρασγειοῦ ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο (1) Σ. Ιωάννου ἐν σννεχεία τὰ µέλη της ποὺ] τᾶ τὸ ἐνδεχόμενο στὴ νέα Ελπίδων καὶ Νέων εἶναι δύ-[ γίνης, γιατὶ ἐλπίζεν στὸ θαῦ ϐ) Τοὺς ἀγῶνες θὰ διαιτη- 14] Αικαίωμα συµµετοχής Αὐδήμου ’ Τπ ΙΤΠΗΠΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ώρα 650 µ.µ.. δὰ ὑποθληθοῦ, ἀπὸ τὸ Προς] ποδοσφαιρικὴ περίοδο νὰ μὴν σ.ολη διότι ὁ κ. ᾿Ιακώδου δια µα (ἀπειλεῖται ἅμεσα μὲ ὑ- τώσουν διατητὲς τοῦ Συνέ γιὰ τὸ ἀφηδικὸν Ε9.000 μίλει 8) ΕΕΝΑΦ ᾿Ἁγ. θεράπο»- 1400 µέτρα «(6 φόρλογκο) δρεῖο. παίζει στὸ Τσίρειο Στόδιο. πραγματεύεται τὴν πρόσληψη ποδιδαυμὸ) ἐνῶ ἡ Βαρέζε θέ σµου Διαιτητῶν Κύπρον. διὰ κάθε ὁμάδα. τος, Ι ΣΕΝΙΟΡΙΤΟ -- 66 (9) κ. Τσεεπής ον : Ὁ Αρης ἀπ᾿ ὅτι πληρο! του στὸν Αρη. λει τοὺς δαθμοὺς ἢ τὸν δα- 7) Ομάδες ποὺ ἔχουν ἄπρε 15) Αἱ κληρώσεις θὰ γίνουν ϱ) ΑθΟΠ Πάχνας 2 ΓΙΑΓΗΣ 5Ίή (6) Γ. Μπόυμαν Σχετικὰ μὲ τὰ µέλη καὶ φορούμεθα, πιθανὸν γἁ ἀγω Πάντως εἶναι δέδαιο ὅτι] θμὸ γιὰ γὰ διασφαλίσει τὴν] πεῖς ὀνομασίες ἀποκλείονται. τὴν Κυριακὴν 7 Ιουνίου 1981 10) Απόλλων Τραχωνίου 3 ΜΙΣΙΕΛΕΝ δδή (6) 05. Ανδρέου τοὺς ὄρους ἐντολῆς, ὁ κ. Λ. ύζεται στὸ ΓΣΟ. δὲν θὰ ὑπάρξουν ἐκκρεμότητες] θέση της στὴν Β΄ κατηγορία. ϐ) Δικαίωμα συµµετοχῆς καὶ ὥραν 7.30 µ,μ. εἰς τὸ οἵ| 11) Λένας Λεμεσού 4 ΡΕΤ ΦΑΝΤΟΜ 53. {10) Νταϊάνα Λουκαΐδης ποῦ προορίζεται Φυσικὰ κάτι τέτοιο θὰ δη στο θέµα τῶν Ὅμοσπονδια- Στὴν µέση τῆς δαθµολο| διὰ κάθε ὁμάδα 5.000 μµίλς κηµα τού Σωματεῖου Χαλκά 12) ΑΠΕΑ ᾿Απρωτηρίου. 5 ΜΑΡΙΝΟΣ αι (3) Δ. Σιακαλλὴς γιὰ Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς| µιουργήσει «άποια προδλή κὠν προπονητῶν διότι σύντο-| γίας εἶναι ἡ ὨΠίζα καὶ ἡ] τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ προπλη Ἅνωρ καὶ θὰ δημοσιευθοῦν στὸν πίοης τὴν ἰδίον ἡμέρων ὁό ΑΑ ΙΤ ΘΑΝΤΕΡ 40 Ἅᾖ{5) Μ. Ραματὰν ἀποδέχθηκε κατ ἀρχιν νά] µατα διότι στὸ ΤΣΟ ὑπάρ] µα οἱ ᾿Εθνικὲς µας ὁμάδες θὰ ΣΠΑΛ καὶ δὲν ἐνδιαφέρονταιἱ ρώνεται εἰς τὸν Χαλκάνορα ἣ µτύπο. Όσοι ἐκ τῶν ἀντιπρο[ θὰ διεξαχβοῦν οἱ ἀκόλουθοι ἆ 7 ΓΙΜΝΝΟΣ 49 (2) Β, Εὐσιαθίου προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του, χυυν ἀρκετὲς ὁμάδες, Εἶναι] ἔχουν διεθνεῖς ὑποχρεώσεις. γιὰ τοὺς δαθμοὺς, Ἡ ΠξΚα] εἰς τὰ Υραφεῖα τῆς Ἑταιρεί σώπων ἐπιθυμοῦν δύνανται νὰ] γῶνες διὰ τὸ Πρωτάθλημα Κυ ὃ καρα ΛἰΖζΑ 4 (2) Σ. Ἰωάννου ὑπὸ την προὐπόθεση ὅτι θὰ ἔ] ὁ Νέος Αἰώνας Τρικώμου, ἡ προτιμᾶται λόγω ἕδρας. ας ᾽Αναψυκτικῶν ΚΕΑΝ Ατδ. µπαρσστοῦν εἰς τὴν κλήρωση. πέλλου ΠΑΑΟΚ. 3 ΕΛΕΝΙΤΣΑ 45 ᾖ{1) Τζ. Χούρυ χει Ὑραπτοὺς ὅρους ἐντολῆς| ΑΕΜ Μόρφου, τὸ ΑΣΙΛ λύ] οἱ ΝΕΟΙ Ἡ Τζένοα ποὺ διεκδικεῖ ϱ) Δηλώσεις συµµετοχής γι Κάτω Ἀ᾿Αμίανιος ... ΠΑΟ 10Ο ΣΑαΝΤΥΑΓΟ 45 (4) Κ. Νικολάου καὶ νοουµένου ὅτι οἱ ὑπηρεσί[ σης, τὸ Ι.Ν. Μαρωγιτῶν Δε Ἐπίσης ἀπόψε ἡ ΚΟΠ θὰ τὴν ἄνοδο της στὴν Α΄ κατηᾗ «νονται ὄεκτες µέχρι τὴν Κυρι 16) Κατάλογος ἐξ ἑννέα πο Προσφύγων 3.30 μ.μ. ΙΙ ΜΟΝΡΟΕ 45 {() Χρ. Καπετάνιος ες ποὺ θὰ προσφέρει στὴν Ε| μεσοῦ. ἀποφασίσει κατὰ πὸσο ἡ Ἓ-ι γορία, θέλει τοὺς δαθμοὺς,| ακἠν 7 ᾿Ιοωνίου 198ἱ καὶ ὦ δοσφαιρισιῶν πρὺπει νὰ δοθεῖ Μπονόνιζα -- ΓΠαρθινὼν, 12 ΠΗΤ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 45 (11) Π, Καρασλὴς ρευνητικὴ δὲν θὰ εἶναι ἆσυμ- Πιστεύεται ὅτι τελικὰ ὁ] θνικὴ Νέων θὰ συµμετάσχει[ ἀλλά διατηρεῖ ἐλπίδες µόνο ραν 7:30 μ.μ. στὴ γραμματεία πρὸ τῆς ἐ-[ί 10.30 π.μ. Ὁ ἴστιος ΠΗΤ ΜΑΝΑΙΡΑΣ, τρέχει μὲ Είδαστες μὲ τὴν ἰδιότητα του Αρης θὰ δεχθεῖ νὰ παραµεί| στὸ Πανεμρωπαϊκὸ Πρωτόθλη- γιὰ τὴν ὑσοπαλία στὴν σύγ 10) Στὶς 4 πρῶτες ὁμάδες νώρξεως τῶν συναντήσεων ὑπὸ “Αγ. ᾿Αθιιάσιος --. Ζακά- παρωτγύδες. σὰν Βοηθοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγε-{ γει στὸ Τσίρειο Στάδιο, μα Νέων, κροωση της μὲ τὴν Φότζια. θὸ δοθοῦν Κύπελλα ποὺ ἆθλο ὅλων τὼν ὁμάδων. κι, 10.30 πμ. Φ Καθυστερεί εἰς τὴν ἸἉφετηρίαν Σελίδα ὃ [4 ΑΕΙΛΙΝΗ: ΛΙά ὑπερυπφισῦεί στίς σημεριμὲς ἐκλογὲςο ἡ ΠΒΙΕΙ Δ ΗΓΕΣΙΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Δ. ο Τὴν ἡγεσὶα τιοὺ ζητᾶ ὁ δάσκαλος σήµερα θὰ τὴ θρεῖ στὶς τάξεις τῆς ΠΑΔΕΝ ποὺ ξεσκέπασε τὶς ἐνέργειες τῆς ΠΟΕΝΔ καὶ τὴν καταθο- ρύδθηπσε. Αὐτὸ τονίζεται σὲ διακήρυξπ ποὺ ὁμάδα δασκάλων ἐξέδωσε μὲ ἀὀφορμὴ τὶς σπμερινὲς ἐκλογὲς γιὰ ἀνάδειξπ νέου διοικπτικοῦ συµ θουλίου τῆς ὀργανώσεως. | λΑπευθυνόµμενπ στὸ δάσκαλο ἡ διακήρυδιι ἀναφέρει:. . «Τὴν φψῆφο σου διεκδικοῦν διὸ θασικὰ καταστάσες. 'Ἡ ἀπερχομένη ἡγεσία τῆς ΠΟ ἘΑ, ἀπὸ την ὁποία μάλιστα ἀπεσκίρτησαν ὅσοι σέθονταν τὸν ἑαυτὸ τους, καὶ ἡ γέα ᾱ- νανεωτικῆ οίνηση τῆς ΠΑ ΔΕΔ. τὸ ψηφοδέλτιο τῆς σημερινῆς Ἅἡγεσίας τῆς πο ΣΔ περιλαμιθάνονται στελέχη ποὺ πρόσκεινται, ἐπηρεάκον- ται καὶ ἐλέγχοντα, ἀπὸ ὅρι- Ὁμένη κομματική παράταξη- Ἡ ΠΑΔΕΔ ἐπιχειοεῖ νὰ κρα τήσει τὴν ΠΟΕΔ ἄξω ἀπὸ πομματιωοὺς λαθυρίνθους. ᾱ- Ἑιοπρεπὴ, ὀρθοφρονούσα καὶ ἀντάξια τοῦ Έλληνα ὃασκά- λου. ΣΕἶναν γνωστὸ, Έλληνα Κύπριε δάσκαλε,. πὼς ἐξελέ- γη καὶ ποιοὺς ὑπηρέτησε ἡ ἀπερχομένη ἡγεσία τῆς ΠΟ Ἐδ. πέταξε μιᾶ ζωντανὴ καὶ ὁραστήρια ὀργάνωση σὲ πομματικοὺς ἡγετίσκους καὶ σὲ µπράδους τους, ᾿Εξυπηρέ τησε ἄτομα ὁρισμένης πογιτι κῆς τυποθετήσεως, κπαυτίστη- κε μὲ τὸν ὁ)]ετήρα τῆς Παι- δείας Ῥοφιανό ---τό/ ὁποῖο ᾗ λαϊκὴ φῆφος κήδεφε στὶς 94.0.8Ι λόγω τῶν ἀνομημά- τῶν που--- καὶ τὰ Μοπέλια του µέσα κι ἔξω ἀπὸ τὸ Ὕπουρ- γεῖο. ΣἘτακτοποίπσε ἡ ἀπερχομέ γη ἡγεσία τῆς ΠΟΡΔ τὸν ἑ- αὐτὸ τής σὲ θέσεις προαγῶ- γὲς, ὑποτροφίες, ἀποσπάσεις. Κανένας μὴ «ἡμέτερος» δὲν πῆρε ὑποτροφία. Ὅλες οἱ γαλὲς θέσεις «στὰ καλὰ παι- διὰ». Οἱ αροαγωγὲς «ὔλες δικὲς µας». Στὶς ἀποσπάσεις στὴν ΠΑΕ, σὲ συντονιστικὲς θέσεις, στὴν ἐκπαιδευτικὴ ᾱ- Η ΣΗΜΨΗ ΤΟΥ ΜΛ0 ΤΟΝ ΕΣΟΣΕ ΛΠΘ.. ΡΙΑΣΗ0 ΠΕΚΙΝΟ, (Ἰδ. π.). -- Ἑένη τουρίστρια ποὺ ἔμενε σὲ Εενοδοχεῖο. τοῦ Πεχίνου,. χύ- µηξε. φυμνὴ πάνω στὸν. καμα οιέρη ποὺ καθάρώε τὸ δωμά τιὸ της καὶ προσπάθησε ἁ τὸν ἀποπλανήσει, Ὅπως γοάφει ἡ ἐφημερί- δα «Λαϊκή Ἡμερήσια» τοῦ Πεκίνου, ὁ γεαρὸς καμαριέ- οης, χάρη στὴν εἰδικὴ ἐκπαί δευση γιὰ ἀντίσταση στὴ» «ᾱ- στικὴ διαφθορὰ», κατήγγειλε τὴν τουρίστρια στὴ ὀνεύθυνση ποῦ ξενοδοχείου. Στὸ Ξενοδοχεῖο ἅπου ἔγινε τὸ ἐπεισόδιο, ἔχουν θεσπισθεῖ πέντε κανόνες γιὰ τοὺς παλ Ἰήλους:. «Μὴν ἀπολουθεῖτε πὺν ἀστικὸ τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ δουλεύετε σκληρά καὶ ζΚεῖτε λιτὰ. Μήῆ δεχόσαστε φιλοδω- οἧματα ἢ δῶρα. Μὴν παίρε- τε εἴδη ποὺ ἔχουν ἀφήσει οἱ Ἐένοι, Μη διαθάζετε ἀνθυγι- εινὰ, θιθλία ἢ περιοδικὰ ποὺ ἔχουν ἀφήσει οἱ Ἑένοι Μὴν πρῶτε τὸ «φαγητὸ πῶν ἕέ- ΜΟΥ». Ἕννα ἄλλο ξενοδοχεῖο τοῦ Ἠενίνου, ἔχει καθιερώσει ἕνα εἰδικὸ σύστημα γιὰ τὴ συγ- κέντρωση τῶν πορνογραφι- κῶν ἐντύπων ποὺ ἐγκαταλεί- ποιῦ οἱ τουρίστες. Οἱ ἱπάλληλοι πῶν χινένικων Ἑενοδοχείων ἔχουν ἰδιαίτερα κιλὴ φήμη γιά τὴν τιμιότη- τά τοὺς, ἀλλὰ ἔχουν πῆν ἓ- Μοχλητικὴ συνήθεια νὰ μπαί- ΕΦΑΡΜΟΓΗ 19Υ ΠΟΘΕΝ ΕΧΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 7ΖΗΤΑ Ο ΝΤΟΥΡΤΟΥΡΑΝ Ἡ Τουρκοκυπριακὴ ἡγεσία Ἐε πὠς ὅταν ἀναλάδει τὴν «ἐ- «ὑπουργοὶ» «θουκευτὲς», «δτ- µόσιοι ὑπάλλη]οι» καί ὁ Ἆτεν γτὰς κλήθηκαν νὰ ὑποθάλουν τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα σύµφωνα μὲ ἄρθρο τοῦ «συν: τάγματος» ὥστε νὰ διακριθὸ θεῖ ματὰ πὀσο τὰ κέρδη προ έρχονται ἢ ὄχι ἀπὸ τὶς «κοια- τικὲς ὑπηρεσίες». Τὴν ἔφαρ- μονὴ τοῦ πόθεν ἔσχες ἀξίωσε ἐπιταμτικὰ τὸ χόμμα τῆς τουρ κογλπριακῆς ἀντιπολιτεύσεως τοῦ ν. Ἀτουρτουράγ. ϱΟ., Ἀτουρτουρὰν διακήου Σεισμὺς χθές τήν ΚΛΑΙΛΣΙΡΑΦΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΣΠΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΛΗΩΘΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ, 98 ἵΟ1δ. Ὑπ.).-- Δεκατέσσερις σει- ομικὲς δονήσεις ἔντασης 4--δ.5 θαθμῶν τῆς κλί µακας ρίχτερ ἔπληξαν χθὲς τὸ νομὸ Πρεθέζας στὰ Βορειοδυτικὴ Ἕλλάδα, ᾿Αστυνομικὸς ἐκπρόσωπος δήλωσε ὅτι κα- ταστράφτγκαν πάνω ἀπὸ 300 σπίτια, µως δὲν ὑπάρχουν. Τὸ ὀἀπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ ἦταν 175 μίλια Βορειοδυτικὰ τῶν Αθπνὶ ῶν. Οἱ περισσότερες ζη μιὲς προκλήθηκαν σὲ χωριὸ γύρω ἀπιὸ τὴν πό η Βόνιτσα ΝΟΥ. ἀποοειδοποίητα στὰ δω- μάτια γιὰ δουλειὲς. Σὲ μιὰ περίπτωση, ὅταν μιὰ τουρίατρια παραπο”,έθηκε στὴ διεύθυνση τοῦ ξενοδοχεί ου ἐπειδὴ ὁ γκοοὺμ, µπῆκε ἕα φνικἀ ἐνῶ ἐκείνη ἦταν γι- μνὴ, τῆς εἶπαν ὅτι δὲν ἦταν σωστὸ νὰ γδύνεται στὸ δωµά τιό της, μιὰ καὶ «τὸ μπάνιο εἶναι ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ κάτι τέτοιο». ΥΞΙΒΙΝΕ Ὦ ΤΜΛΡΙΒΝΙΣ Σύμφωνα μὲ ἐκτίμηση τοῦ Τμήματος Στατιστικῆς αἱ Ἐρευνῶν τοῦ Υπουργείου Οἱ κονομιχῶν ὁ Γενικὸς Δείκτης Τιμῶν Λιανικῆς Πωλήσεως κατὰ τὸ µήνα ἀνῆλθε σὲ 151. 04 µονάδες σὲ σύγκριση μὲ 149.85 τὸν προηγούμενο μή: να, σημειώθηκε δηλαδή αὔ- Έηση 0.Τ956. Ἡ ἄνοδος τοῦ Λείκτη ὀφεί λεται Χχυρίως στὴν αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ οεὕ µατος, ὁρισμέγων φαρμόάνων καὶ εἰδῶν απροφίµων καὶ τῆς συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς κατοικιῶν. Ἑονσία» στὴν Τουρκοκιπριακὴ ποινότητα θά ἐφαρμόσει τὸ πόθεψ ἔσχες γιὰ ὅλα τὰ πρό- σωπα ποὺ ὑπηρέτησαν στὴ «δημόσια ὑπηρεσία» μετὰ τὸ 19τ6, «Τὸ χόιµα ᾿Εθνινῆς ἹἩνότητας» τοῦ Ἀτενκτὰς, ᾱ- λαφέρει ἀνακοίνωση τοῦ. Ἀτουρτουρὰν, «κάθεται στὸ θουνὸ τῶν καταχρήσεων, τῆς κερδοσνοπίας» γναὶ χαταθάλει συγεχεῖς προσπάθειες ὥστε νὰ, ἀποχκλείσει αὐτὸ τὸ θέμα. ἔπληξε Πρέβεία Θύματα ὅὄ- ποστολἡ στὴν ᾽Αγγλία κανέ- -ᾱς μὴ «ἡμέτερος. Στῆ Μα ραθάσα, στὴν Πιτσιλιὰ, στά µογοδιδάσκαλα πῆς Πάφου καὶ τῆς ἈΑεμεσοῦ, σῳστοὶ Προφῆτες ᾿Ηλίες οἱ ἀντιφρο- γοῦντες». ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ .Σχετικὰ μὲ τὶς διώξεις τῶν μὴ «ἡμετέρων» ἡ διακη- ουξη τονίσει: «Αν σώφρεία διαμαντιῶν τοῦ ἐκπαιδειτικοῦ κόσμου ἕ- µειναν χωρὶς προαγωγή δὲν ἔχει καμιὰ σημασία. Φταΐνε οἳ δάσκαλοι αὐτοὶ, γιατί δια- θέτουν σπονδυλικὴ στήλη, ᾱ- Ἐιαπρέπεια καὶ προσόντα. Φταῖνε, γιατὶ, ἂν ἤθελαων προαγωγἡ, ἔπρεπε νὰ ἀχκολου θήσουν τοὺς ὁποιουσδήποτε φελλάδες... Ἑδαλαν πολὺ τὸ χέρι ποὺς στὶς προαγωγὲς ὅ- χι µόνο στὶς διευθυντικὲς 'θέ σεις ἀλλὰ καὶ στὶς προαγω- γὲς σ) ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς. ἓχ παιδευτικῆς ἵἹεοαρχίας, στὸ διορισμὸ τῶν μελῶν τῆς '- πιπροπῆς ᾿Εππαιδευτικῆς Ὕ- πηρεσίας. Αν ὅλα τοῦτα γί- νοντα” γιὰ νὰ προωθηθοῦν τὰ διδασκαλικἁ θέµατα ὁ σχκο πὸς θὰ μποφοῦσε νὰ ἁγιάδει τὰ µέσα. Τὰ πάντα ὅμως ἕ- γιναν- ποοκενέρου” κά “εὐχογή σουν τὰ ένεια τους καὶ γιὰ νὰ, ἑδραιωθεῖ πὸ ἐκπαιδευτικὸ παρακράτος τῶν φελλάδων. Αιῤσπασαν μὲ τὶς ἐνέργειές τους τὸν ἀλάδο, ἔσπρωξαν τὸ δάσκαλο νὰ γίνει ἆναξιο- πρεπὴς καὶ ὄργανο ἄλλων προ κειµένου νὰ ἐξασφαλίσει κά- ποια θέση». Ὅσο ἀφορᾶ στὸ χειρισμὸ τῶω οἰκονομικῶν αἰτημάτων τῶν δασκάλων ἀπὸ τὸ σηµε- ρινὸ διοικητικὀ συμθούλιο τῆς ΠΟΕΔ ὑπογραμμάζεται: «τὸν καθαρὰ οἴκονομικὸ τοµέα ἡ ἀπερχομένη ἡγεσία τῆς ΠΟΒΔ τὰ ἔχει θαλασσώ σει ἀπὸ ἀνικανότητα, ἔλλειψη προγραμματισμοῦ -καὶ σθέ- γους γναὶ ἀπὸ ἰδιοτελεῖς ὕὥπο- λογισμοὺς. ὍὉ κλάδος σύρθη χε σὲ μιά χωθὶς Υόηµα. ἄπεορ γία καὶ σ’ ἕνα ἀγώνα χῶλυ- σιεογίας ποὺ ἔθλαψε τὸν ἴδιο τὸν κλάδο. Κατάφερε ἡ ἄπερ χοµένη ἡγεσία τῆς ΟΕΔ γὰ στρέψει ἐναντίον της ῥὅ- λες τὶς ἄλλες συνδιχαλνστικὲς ὀργανώσεις ἀπὸ αἷς ὁποῖες μποροῦσε ν) ἀναμένει θοή- θεια καὶ συμπαράσταση. Δέ- γτηκε νι ὑπόγραφε τὴ µισθο- δοτική ὑποθάθμιση τοῦ ἁπλοῦ δασνάλου, τὸν παραπλάνησε ὥς αρὸς τὺ ἵὕψφος τῆς οἰκονο- μινῆς ὠφέλειας ποὺ θ) ἀπο- χόµιξε ἀπὸ τὴ μισθοδοτικη ᾱ- Ἐιολόγησή του γιὰ ν ἀποσπά σει τὴ σιωπηρὴ ἀνοχὴ αν πο δοχἡ της. Φρίαξε, ὅταν ἡ ΠΑ ΔΕΑ μὲ ἀτράνταχτα στατι- στιχὰ στοιγεῖα ---«ποὺ δὲν τό]. µησε ν᾿ ἀμφισθητήσει--- νατέ δειξε τὴν µατάφωρη ἀδιχία σὲ θάοος του, Δέχθηκε τὴν ὑποθάθμιση τοῦ κλάδου, για: τὶ ἠπόγραίε συμφωνία ποὺ πρατᾶ τὸν κλάδο πολὺ χαµη- λότερα ἀπὺ ἄλλους μὲ τοὺς ὁποίους ἔπρεπε νὰ συμπορεύ- εται μισθοδοτικἁ», Τελειώνοντας Ἡ διακήρυξη τονίσει: «Ας μὴ μᾶς σκιάζει ὁ φύ- θος. Ἡ ψηφοφορία εἶναι μυ” στικὴ», Ἡωσθννω- ὁ κο -- ο. ς | -ΡΕΠΟΡΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ εκ σσ το σσ σσ Σ.. ολα ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑ “ο τ. τος. ὁ ο τα. πα τω -. ΑΣ ΣΤ -υ- ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑ ΓΟΥ 1581 5 ΗΣΕΙΣ- ΡΕΠΟΡΤΑΖ - μα ο Καιὰ τὴν Τουρκικὴν ἐφηπμερίδα «Τεριζουμάν) ΣΧΕΛΙΒ ΛΥΣΙΙΣ Τ81 ΙΥΠΡΙΛΙΟΙ Ἔννα τρυφερὸ φιλὶ μιροῦ “Ἑλληνόπουλου τῆς Κύπρου στὸν ἡγέτη κ. Γλ. Κληρίδη. ὪὍ Χαιρετιομῦς Κληρίδη πρὺσ Πἰεολαία ΠΗ.ΣΥ Εκ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ τατη εὐγνωμοσύνη µας γιὰ τὴν προσφορὰ της». Στὸ σημεῖο αὐτὸ οἱ νέοι καὶ οἱ νέες τοῦ Δημονκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ, ξέσπασαν σὲ οὐρανομήκεις ζητωκραυγὲς καὶ παρατεταµένα χειροκρο- τήµατα κραυγάζοντας: «Κλη ρίδης, Λαός, Συναγερμός». ΠΡΤΗΨΦΗ ΣΣ ΜΗ. 0 κ. ΧΛΜΙΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 298 ϱ1δ. Ὕπιλι-- Ὁ ᾿Αμερικανὺς ᾱ- πεσταλµένος στη Μ. ᾿Ανατο Ἰὴ κ. Χαμπὶπ, ἐπνστρέφει σή µερα στὴν Οὐάσιγκτων γιά νὰ ἐνημερώσει τὸν Πρόεδρο Ῥήγκαν, σχετικὰ μὲ τὶς µε- σολαθητιχὲς του προσπάθειες, γιὰ, ἐπίλυση απῆς Λιθανικῆς κρίσης. Ὁ. κ. Χαμαὶπ, δήλωσε ὅτι τὴν ἐρχόμενη θδοµάδα θὰ ἐ- πισκεφθεῖ καὶ πάλι χῶορες τῆς Μ. ᾽Ανατολῆς ναί ἐξέφθασε τὴ θεθαιότητα ὅτι ὅλα τὰ ἐν- διαφερόµενα µέρη, ἐπιθυμοῦν μιὰ εἰρηνικὴ διευθέτηση. Κι ὁ κ. Κληρίδης συγκινη µένος ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τὶς Νεολαίας καὶ τὴν ὀχτίμη σή της πρὸς τὸ πρόσωπό του, τόνισε: «κθαμε ἐδῶ ὄχι µόνο γιὰ νὰ γιορτιάσουµε μιὰ µε- Υάλη νίκη. Ἡ σηµερινγὴ συγ- κέντρωση ἀποτελεῖ τὴν ἀφε- τηρία καὶ τὴν ἀνασυγκρότη- ση γιὰ νέους ἀγῶγες». Διακόπτοντας τὴν ὁμιλία τοῦ ἡγέτη, .ἡ Νεολαία ξέσπα σε σὲ γέες ἐπευφημίες ὑπὲρ τοῦ προσώπου του, ἀποθεώ- γοντάς ᾖτον κυριολεκτικά. Κι ὁ ἡγέτης τοῦ Δημοκρα- τικοῦ Συναγερμοῦ τέλειωσε τὸ χαιρετισμό του πρὸς τὴ Νεολαία μὲ τὴν προτροπή: «Ψηλὰ τὰ λάδαρα, ψιλά τὸ φρόνημα, ἔτοιμοι γιὰ νέους ἀγῶγες, ἔτουμοι γιὰ νὰ γική- σουµε καὶ ατὶς ἑπόμενες ἐνλο γές». ὁ Μ. ΧΡΙΣΤόΟΦΙΔΗΣ Σὲ χαιρετισό του πρὸς τὴ νεολαία τοῦ ΔΗΣΎ, ὁ Πρόεδρος της καὶ θουλεντῆς κ. Μαιώλης Χοιστοφίδης ὁὃ- πογράµµισε ὅτι «ὁ Ἠ. Γλαῦκος Κληρίδης ἀποτελεῖ τὸ σύμδο- λο τῆς δύναμης καὶ τῆς ἑνό- τητας τοῦ Κόμματος καὶ εἶ- γαι ὁ ἀρχιτέχτονας τῆς νίκης τῶν ἐκλογῶν». Ἐνῶ ἡ ἰαχὴ «Κληοίδης-- ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΟΔΙΚΟΣ Κρατεῖται γΙὰ ἀδικήμιτα Λαὺς --- Σνυναγερμὸς» δονοῦ- σε τὴν ἀτμόσφαιρα, ὁ κ. Χοι στοφίδης εἶπε: «Χθὲς (προχθὲς) οἱ ΄Αχελι στὲς πθρασαν προκλητικἁ ἀπὸ μπροατὰ µας ἀνεμίδου- τας τὰ ἐρυθρὰ λάδαρα καὶ διαλαλοῦντες ὅτι εἶναι οἱ νι- κητές. ᾽Αλλὰ νικητὲς τῆς Κυ ριακῆς εἵμαστε ἐμεῖς». Συνέ χισε: ν --- «Ὅσοι ἐκλεγήκαμε 6ου: λευτὲς τοῦ ΔΗ ΣΎ, ἐκφράζου με πὶς εὐχαριστίες µας... γιὰ τήν τι ποὺ μᾶς ὄκανε ὁ ]α ὃς καὶ θὰ κάνουμε τὸ πᾶν γιά νὰ τὸ δικαιώσουμε. Δὲν ἐκλεγήκαμε΄ γιατὶ ὀνομαζόμα στε Μανώλης Χφιστοφίδης, Γιαννάκης Μάτσης καὶ Λεόν τιος “Ἱεροδιαχόνου, ᾿Εκλεγή καμε γιατὶ εἴμαστε ὑποψήφι- οι τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἓυύνα- γερμοῦ». Καταλήγοντας ὁ κ. Χοιστο φίδης πόνισε ὅτι µέσα στά πλαίσια τῆς ἐθνικοφροσύνης δὲν ὑπάρχουν ἀτομιλὰ συμφέ ροντα. ἀλλὰ µόνο ἕνα συµφέ ϱο:΄ Τὸ συμφέρο τῆς ἐθ'ικο- φοοσύνης, ὦκ Μετὰ τὸ τέλος τῶν ὅμι: λιῶν, ἡ ΝΕΔΗΣΎ σχηµάτι- σε µεγάλη πορεία στοὺς δρό- µους τῆς Λεὐκωδίας., Μὲ κό ὅμιες ἐκδηλὼδεις οἳ νέοι γαὶ οἱ νέες τοῦ Δημοκοατικοῦ Συ ναγερμοῦ ἐξέφρασαν τὸν ἀκρά τητο ἐνθουσιασμὸ τους γιὰ τὸ «ναὶ στὸ ΔΗΣΎ ἀπὸ 98. 000 µέλη τοῦ ἐκκογικοῦ σώμα τος». θείου του ποὐ συμβαίνει νἡ ἔχουν τὸ ΑΓΚΥΡΑ, 98 (Ἴδ. Υπ.) ἵὉ 'Ἠιπραὴμ Τσεθιοὶ, κατη: γορούµενος στὴ δίκη τῆς ἐπα ναστατικῆς ἀριστερᾶς, ποὺ γίγεται σὲ στρατοδικεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατήγ γειλε, ἀπολογούμενος, ὅτι πα οαμένει ἑπτὰ μῆνες ὑπόδικος, γιὰ ἀδιήματα ῥἑνὸς θείου του, ποὺ συµθαίνει νά ἔχουν τὸ ἴδιο ὄνομα. Στὴ δίκη αὐτὴ, ὁ ἐπίτρο- πος ζήτησε τὴν καταδίκη σὲ θάνατο ἔξι κρατουμένων, ποὺ ἴδιο ὄνομα πατηγοροῦνται ὅτν πῆραν Ύα: τὰ ὅποιοδήποτε τοόπο µέρος στὴ δολοφονία τοῦ πρώην πρωθηυπουργοῦ, Νιχάτ Ἐοι, μαὶ τοῦ ᾿ σωματοφύλακα του, χαθὼς καὶ τοῦ ὑποδιευθυντοῦ ἀσφαλείας Κωνσταντινουπό).ε ως, Μαχμοὺτ Ἀτικέο, καὶ πο σωματοφύλαχα τοῦ. Στὸ μεταξὺ, στὸ Ὦ΄ στρα τοδινεῖο τῆς Άγκυοας ἀοχί- σεν στὶς 15. Ἰουνίου ἡ δίκη τοῦ. αιλοκιγεζικοῦ μόμματος ἐργατῶν - ἀγοοτῶν Τουρκίας. ΣΥΝΕΧΙΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΣΤ0 ΕΛ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΤΟΡ, 28:(δ. Ὕπι)ι--- Οἱ πολιτικὲς δολοφο γίες συνεχίζονται ἀκατάπαυ- στα στὸ Σαλδαντόρ, ὅπου τουλάχιστον δέκα ἄτομα, µε- ταξὺ τῶν ὁποίων καὶ δύο συνδικαλιστές, δρέθηκαν 'χθὲς δυλοφονηµένα σὲ διάφορα ση µεῖα τῆς χώρᾶς. Ἐξάλλου, ἔγινε γνωστό, ' ὅτι τὰ κὐδερνητικἁ στρατεύ- µατα ἑτοιμάζουν µεγά.η ἐπι Χείρηση γύρω ἀπὸ τὸ ὄρος Ἐραμόν, 55 χιλιόμετρα 6ο- ρείως τῆς πρωτεύουσας, στοὺς πρόποδες τοῦ ὁποίου Έχουν γαταφύγει περίπου 2. 000 ἀριστεροὶ ἀντάρτες. Απὺ ΗΠΑ - Βρεττανία ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 283 ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑἰ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ Ἠ τουρκικὴὸ ἐφημερίδα εΤερτζουμάν» ποὺ τὶς ἀτιοδίδει σὲ πηγες προσκε τὶς ὁποῖες ὦ Βρεττανία κ ἕνα σχέδιο εἰρπνεύσεως ποὺ λύσα τοῦ Κυπριακοῦ καὶ κατόπιν, οἱ δὺο σύμφωνα μὲ φώνπσαν σ᾿ κοινἡ στρατιωτικὴ θάσΏ στὴν Καργιασία. Κατὰ τεὺς ᾖἴδίους κύ- λλους τοῦ «Φόρεῖν Οφ- φις. στὴν αοινὴ αὐτὴ λΑγγλοαμερικανικῆ θά- ση δὰ οταθμεύει µέρος τῆς ᾽Αμερικανικῆς ὀννά- εως ταχεὶας ἐπεμθάσε- ὡς. Επίσης οτὸ δημοσίευμα τς «Τερτζουμὰν» ἀναφέ- βεται ὅτι οἱ ΗΠΑ, ἡ Βρετ τανία, ἡ Ἑλλάδα ναὶ ἡ Τουρκία, πκαθὼς καὶ οἱ Ἑλληνοκύπριοι καὶ Τουρ- κοχύπριοι ἡγέτες, ἀποδέ- χτηχκαν ἕνα σχέδιο, ποὺ δα τεθεῖ σὲ ἑνέργεια ἁμέ σως μετὰ τὶς ἐχκλθγὲς στὸν Τουρχοκυπριακὸ τὸ- µέα, στὶς 286 Ιουνίου. ΟΜΟΣΠΟΝΛΟΠΟΙΗΣΗ Τὴν πρώτη ἑθδσμάδα τοῦ Ἰουνίου ὁ κ. Γαόμπι, βὰ συναντηθεῖ στὸ ἁἈονδί- νο μὲ τὸν Σὲρ Ιαν Γκίλμουρ καὶ μετὰ τὶς 28 Ἱουνίου, ϐθ ἀρχίσουν τὰ διπλωματικὰ «πήγαινε ἕ- λα» μεταξυ ᾿ΑἈθήνας --- Άγκυρας -- Ἀσνδινου καὶ Οὐάσιγακτων. Τὸ σχέδιο προέλέπει ὁμοσπονόσποίηση μὲ ἐδα- φιχὸ περιορισμὸ τῶν Τουρκοκυπρίων στὸ 257 τῆς νήσου. Μέχρι περα πτώσεως τοῦ νέου Κυπρια- κοῦ Συντάγματος, ἡ ᾽Αμ- µόχωστος δὰ ἑλέγχεται ὰ πὸ τὰ Ἡνωμένα Εδνη καὶ ἐχκεῖ θὰ γίνονται ὅλες οἱ συναντήσεις. Εσατοπιν, ᾽ἸΑμμόχωστος καὶ Βαρώ- σια δὰ ἐπιστραφοῦν στους Ἑλληνοχυπρίους. οἱ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ Στὸ μεταξὺ, ἀπὸ ὅλα τὰ μέ ρη ποὺ ἀναφέρονται στὸ δηµο σίευµα τηρήθηκε σιγὴ ἐκτὸς ἀ πὸ τὴν Τουρκοκυπριακὴ πλευ- ρά, ἡ ἁποία διόκνευσε τὴν ὕπαρ ξη σχεδίου γιὰ τὸ Κυπριακό, ὄχι ὅμως αὐτοῦ ποὺ ἀναφέρει ἡ «Τερτζουμάν», ἀλλὰ ἄλλου ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δηµοσι- ότητας σὲ Βρεττανικὴν ἔφη: μερίδα. Συγκεκριµένα: Ὁ αὐπουργὸς» ἐξωτερικῶν τῆς διοίκησης Ντενκτὰς κ. »Ατακὸλ ὑποστήριξε ὅτι δὲν ὑπάρχει σχέδιο γιὰ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ. “Ὁ κ. λΑτακὸλ διάψευσε τὸ δημοσίευμα τῆς δρεττανικῆς ἐφημερίδας «Σάν- τεῦ Τάϊμο γιὰ τὴν ὕπαρξη σχεδίου καὶ ἀνέφερε ὅτι ἡ πουρκικὴ πλεωρὰ δὲν γνωρίζει τίποτε. «Δὲν δεχάµεθα σχέδια ἀπὸ ἔξω --- τόν'σε --- τὰ ἀπορρί- πτουµε. Τὸ Κυπριακὸ πρόδθλη- μα εἶναι ἕνα θέµα ποὺ θὰ δι- ευθετηθεῖ μεταξὺ τῶν δύο κοι- νοτήτων ἐπὶ ἴσοις ὅροις. Στὸ θέµα αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἆ- ναμιγνύονται οἱ ΗΓΑ ἢ ἡ. Σο θιετικὴ ἝἛνωση. Συζητεῖται τὸ θέµα τῆς ἐλευθερίας ἀνθρώ πων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν γιὰ πολλὰ χρόνια ὡς πρόσφυγες καὶ ὡς ἐκ τούτου, δὲν μπορεῖ νὰ, συζητεῖται τὸ ἐδαφικὸ ζή: τηµα μὲ δάση τὶς ἀναλογίες». ὁ ΓΚΟΜΠΙ ΕΦΥΓΕ ΧΘΕΣ Ὁ εἰδικὸς στὴν Κύπρο ἆν-- τιπρόσωπος τοῦ Γ,Γ. τῶν Ἡ». ἘΕθνῶν κ. Γκόμπι ἀναχώρησε τελικὰ χτὲς γιὰ τὴ Νέα Ὑ- όρκη. Ὁποφυλόφιλος ὁ Μ. ᾽Αγκιτὰ λέει ὁ Μπερτολούτοι ΕΚΛΙΛΟΤΑΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΓΙΛ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΙΡΕΣ νωμοσ]ες ποὺ σχετίζονται μὲ τοὺς χρηματικοὺς πὀ- ΡΩΜΗ, 28 (Ἴδ. Ὑπ.).-- ««Φ κίλερ τοῦ πάπα ἐχδιδόταν στὴ Ῥώμῃ ψιᾶ δέκα χιλιάδες λιρέτες» (τέσσερις λίρες). Αὐτὰ δήλωσε ὁ Ἰταλός σκηνοθέτης τῆς ταινίας «Τὸ τελευταίο ταγκό» Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, μιλώντας μὲ τοὺς δηµεσιογράφους στὶς Κάννες, Όπως εἶναι γνωστό, οἱ ἀναχριτὲς προσπαθοῦν νὰ ἀποχαλύφουν πεῦ ἔδρισχε τέσκ χρήματα ὁ Τοῦρχος τροµοκράτης Μεχμέτ Αγκτίὰ πεὺ μὲ παταπληχκτιλή ἄνεση ὄργωνς τὴν Εὐρώπη. δήλωση νἁ ἡ πλήρης Ἱταλεῦ σκηνοθέτη: τενυ «Οἱ ἐφημερίδες διακτυπώνουν πολλὲς εἰκασίες Υιὸ σν- ρους ποὺ διαθετει ὁ ᾽Αγκτξά. ρΣτὴ Ῥώμῃ ἦταν γνωστὸς σὰν ὁμοφυλόφιλος, ποὺ ἐχδιδόταν γιὰ τέσσερις λίρες. Πολλοὶ φίλοι μον πῆ- γαν μαξὶ του καὶ τὸν πλήρωσαν». «Φὰ ἄκονσουμε τὸν Ἡπερτολούτσι, μόλις ἐπιστρέ ψει στὴν Γιὰ τὴν ὥὅρα ἐρευνοῦν λαθρεμπορίου ναρκωτικῶν, ποὺ Γταλίου, δήλωσαν οἱ ἀνακριτὲς. τὴν κατεύθυνση τοῦ ὅπως ὑπεστηρίσέται πρὸς στὸν ἁμερικανικὸ Τύπο. ἀποτελεῦσε μιὰ ἀπὸ τὶς χὺ- ριες ἀσχολίες τοῦ Μεχμὲτ ᾽Αγκτιά. Ανακοίνωση τῶν Ἡν. Ἔ Δνῶν ἀναφέρει ὅτι ὁ κ, Γκόμτι βὰ παρεθρίσκεται μαζὶ μὲ τὸ» κ. Βάλνιχαϊμ, στὴ συνεδρία τοῦ Συµδουλίου ᾽Ασφαλείας ἵμενες πρὸς τ δπµοσίεψε πληροφορίες ὁ «φόρεῖν Όφφις», αἱ οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες συµ- θὰ ὁδπγήσει χῶρες θὰ ἐγκαταστήσουν σὲ σύὐντομΏπ τὸν ἐρχόμενο µήνα, κατὰ τὴ ὁποία θὰ συζητηθεῖ τὸ θέµα τῆς ἀνανέωσης τῆς θητείας πῆς Διεθνοῦς Εἰρηνευτικῆς Δύ ναµης στὴν Κύπρο. Βασανίζονται οἱ κρατούμενοι σὲ ἑξήντα χώρες ΛΟΝΑΙΝΟ. (Ἴδ. Ὑπ.).--- Στὰ μισὰ ἀπὸ τὰ 164 κράτη - µέλη τοῦ ΟΗΕ ἡὑπάρχουν Φυλακισμένου ποὺ κράατοΐύται µόνο γιὰ τὶς πολιτικὲς πεποι θήσεις τους, δεθαιώνει ἡ «Δι εθνὴς ᾽Αμνηστία», σὲ ἕγγρα φο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ λον δί-ο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 90ης ἐπετείου της. Τὸ ἔγγοαφο θεθαιώνεν ὅτι «τὸ δικαίωµα τῆς ἀντιπολιτεύ σεῶς, προσθάλλεται διαρκῶς περισσότερο γαὶ σὲ εὐρύτερη ἔκταση» καὶ διακηρύσσει: «Ὁ «φόνος, ὁ θασαγισμὺς, ἡ ἀπαγωγὴ, ἡ φυλάκιση, έφαρ µόζονται συστηματικὰ στὴ μιὰ χώρα μετὰ τὴν ἄλλη. Σῆ µερα, σὲ πολλὲς περιοχὲς τοῦ Χόσμου, δὲν εἶναι µόνο ἡ ἕ- λευθερία γνώμης ποὺ ποο- σθάλλεται. Κωδυνεύεν καὶ ἢ ζωὴ τῶν κοατουµένων. Διατυ πώθηκαν κατηγοσίες θασάνι- σμῶν σὲ 60 χῶοες, τὰ τελευ ταῖα πέντε γρόγια, δὲ περισ σότερες ἀπὸ ὅθ χῶρες, µαο- ρεῖ νὰ συιληφθεῖ κανεῖς μὲ ἁπλὴ διοικητική ἀπόφαση, γωρὶς χατηγορία, οὔτε δίκη. Χιλιάδες ἄτομα. σκοτώθηκαν ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ ἐνεργοῦν χαὐαστόµενα ἀπὸ ἐπίσημες ὃι αταγὲς στὴ Γουατεμή)α. στὴν ᾿Αργεντινὴ καὶ τὶς Φιλιππίνες, ἀπήχθησαν πολλὰ ἄτομα ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἄσ(α Ἱείας χωοὶς νὰ ὀρεθοῦν ποτὲ. Περιπτώσεις θανάτων ατὶς φωὐλακὲς ἀναφέρονται ταντι- κἁ, ὥς ἄμεση συνέπεια θασαά νισμοῦ. Ἐπεισόδια παὺ προχά λεσαν τὸν θάνατο σηµειώθη- ναν τὸν περασμένο χρόνο σὲ χῶρες στὶς ὑποῖες περι].αμθά γονται κυρίως ἡ Βολιθία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Τουρία, ἡ Οὐ- οοιγουάη καὶ τὸ Ζαΐρ». Ἡ «Αμνηστία» ἀναφέρει τέλος: «Σὲ γῶρες ἀπὺ τὴν Σοδθιετικὴ Ἕνωση µέχοι τη” Χότια Κορέα, τὴν Νίνα, τὸν ΣΑἰτὴ, οἱ ἐπικοίσεις κατὰ τῆς κυθερνγτιρῆς πολιτικῆς πο: ροῦν νά συνεπάγονται αὔστη- οὲς ποινές». ΠΥΡΗΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΗΙΣΤΑΝ -ΤΟΥΡΗΙΛὸ Ν. ΥΟΡΚΗ, 28 ϱΙδ. Ὑπ.). Ἡ συνεργοσὶα Τουρκίας --- Πακιστὰν στὴν κατασκευἠ καὶ δοκιμή πυρηνικῶν ϐθομθῶν μὲ πὴν ἔγκριση καὶ ὑποστήριξη τῶν Πνωμένων Πολιτειῶν ἐπί θεδαιώνεται καὶ ἀπὸ ἀνεξάρ- πητες ἁἀμερικανικὲς πηγὲς. Οἱ ὁποῖες μάλιστα, συγκεκριµενο: ποιοῦν τὴν ἐπικείμενη συµφωώ- γία Ἱπυρηνικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν, ὍὉ γνωστὸς ᾽Αμερικανὸς ἂρ θρογράφος Τζὰκ Αντερσον. μιλώντας χθὲς ἀπὸ τὸ μµεγαλύ τερο ραδιοφωνικὸ δίκτυο τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, ἀνέφερε ἅτι οἱ ἁμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶναι ἐἑνήμερες ὅτι «τὸ Ποκιστὰν. διαπραγματεύς ται ἀθόρυδα μιὰ συμφωνία πυ ρηνικής συνεργασὶίας μὲ τὴ σύμμαχο µας στὸ ΝΑΤΟ Τουρ κία. Καὶ µάλιστα τόσο ἡ ΣΙΑ ὅσο καὶ ὁ Λευκὸς Οἶκος εἶναι ἐνήμεροι τῆς ἐπικείμενης συ Φφωνίας καὶ ἀνεπίσημα δίνουν τὴν εὐλογία τους». Τὸ σχέδιο τῆς ἐπικείμενης συμφωνίας, Ἰέγει ὁ Άντερσον, προθλέπει «τὸ Πακιστὰν νὰ κάνει δοκι- μὴ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων του σὲ μιᾶ ἐρημικὴ περιοχὴἡ τῆς Τουρκίας. Ἔναντι αὐτοῦ, κα: τὰ τὶς μµυστικὲς ὑπηρεσῖες πληροφοριῶν, οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐ πιµείνουν νὰ ἔχουν ἀπὸ τὸ Πα κιστὰν ὅλη τὴν πυρηνικἡὴ τε- χνολογία ποὺ αὐτὸ ἔχει συγ- κεντρώσει», 'Ο ἜΑντερσον, πογραμμίζει ὅτι τῶν ἀνέφερε γιὰ προσπάθειες τοῦ Πακιστὰν νὰ κατασκευάσει τὴν πρώτη πν- ρηνικὴ θόµθα στὸν µουσουλµα νικὸ κόσµο», προσθέτει ὅτι ὁ Τοῦρκος πρέσθης στὴν Οὐάσιγ ὁ ὁποῖος ὁ- «ἐπὶ σειρὰ ἐ τὶς μυστικὲς κτων διαψεύδει τὴν πληροφο- Ρία, τὴν ὁποία καὶ χαρακτηρί ζει «κακόηθες κατασκεύασμα». Οἱ πηγὲς µου ὅμως, ἐπιμένει ὁ ᾿᾽Αμερικανος ἀρθρογράφος, «εἶνσι ἀκέραιςς καὶ πιστεύο ὅτι ὑπάρχει ἀλήθεια στὶς σχε τικὲς πληροφορίες». ΠΠεγάλη ἄδκησι! των Ἑλληυκῶυ Ἐνύπλωιν Λυνήμεωι ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΦΗΝΑΙ. 25 (1. ὙὝπιι-- Μεγάλης χλίµαχος ἄσνηση δὰ διεξαχθεῖ τὸ πρῶτο σεχχήµερο τεῦ Ἰευνι- ου στὸν Ελληνικό χῶρο. στὴν ὀὁποί«κ ξὰ συμμετάσχονυλὶ δυνάµεις τοῦ Στρατεῦ. τοῦ Πελεμικεῦ Ναυτιχοῦ καὶ τῆς Πολεμικῆς ᾿Αερεπερίας. Πρόκειτχι γιὰ ἐδνιχῆ ἄσχηση, τὴν πρώτη θερινή. ἡ ὁποίχ ἐχτελεῖτχι στὰ πλκχίσι« τοῦ ἐτήσιον πρς- γραμμιατισμοῦ ἐνπαιδεύσεως τῶν ἑνόπλων Δυνάμεων. Ὃν τῷ μεταξύ. ἁρμέδια πηγη τεῦ Ὑπουργεὶίου Ἐ- δνικῆς ᾽Αμύώνης δήλωσε ὅτι εἶναι τελείως ἀνακριξεῖς οἱ ἀναγραφεῖσες πληροφερίες, ὅτι σηµειώθηναν πρὸ χθὲς πχραξιάνεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναεοίου χώρου παὶ συγκεκριµένα οτὸ ὖφος τῆς νήσου Σάμου. Κατά τους ἔγχυρους κοὺς πακρατηρητὲς, 9 ἢ απόφαση γιὰ τῆς μεγάλης στρατιωτιχῆς ἀσχήσεως , . . τ Ενόπλων Δυνάμεων ἀποτελεῖ ἔμμεση. πελιτικεὺς καὶ στρατιωτὶ- την διεξαγώγἩ τῶν Ἑλληνιχῶν ἀλλὰ σχφέ- στατη ἀπόντηση στὶς τδυρχιχὲς προκλήσεις ποὺ ἔχουν χλιμακωθεῖ τελευταἰκ στὸ Αἱἰγχῖς. ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ τσι - «. ὁ ὀ Στὸ μεταξυ. ὁ ραδισεστχόμὸς ὅςσσε ὅτι ἔληξαχν οἱ τευρχιχὲς ἁσ εξαχξεῖ ὅοτα διεξν Υαὶου. Ματκ τὴ διάρχκεικ ) { ἠδηναν πραγµατιχἁ πυρά. τις ὃ αι ὁ Ἴσνν ιον τ ερεναυτικἁ γωμνάσια στη περιςχ Σμύρνης. 5 ὠδαχταχ και ἐν τῶν τῆς Άγκυρας. µετέ- ἰς, ποὺ εἶχαν ὅι- χῶρο τοῦ Αἱ- χρησιμεποι- νε τευρχικὰά ᾱ- του. κόλπου της ἐ-- Σελίδα 2 μάμε ΜΗ ΙΜΛΙΑ Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πλήβοφορίες µας, γνωστὸς εἰσαγωγὲας σοβιετικῶν αὐτοκιγήπων διαμαρτυρήθηκε χτὲς ἕντονα στὴν ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ γιὰ τὴν παρέ- λΊαση ἀκελικῶν ὀχημάτων, ποὺ παρ ὅλο τὸ κόκκινο καμαυςρλάζ, θροντορώναζαν τὴν ἰμπεριαλιστικὴ τους προέλευση. Ὁ διαμαρτυρόμενος σύντροφος ἐπιμένει πὼς μὲ Λάντα καὶ ἈῬ όλγκα ὀφείλει νὰ σεργιανίζει ὁ «Ακελι- κὸς θρίαµθος» γιὰ νἁ παρονσιάξεται συνεπἠς στὶς ἀρ- χὲς καὶ διακηρύξεις τοῦ κόμματος. -- -- Κοκκίνου στὸ Στ Γυ: ανάσιο Κολοπετεινίτσας Κακκάφων. Κι αὐτὸ γιὰ νὰ συνετισθεῖ ἡ δ. Κοφγκίνου ποὺ ἔχρισε τὸν Τάσσο σὰν ἄξιο ὃι- φ - / ἄδοχο τοῦ Μακαρίου, ἐνῶ γνώριζε πολὺ κα- λὰ πὼς τὸ «ἀνφάν γκα « ἂν : 9 τὲ» τοῦ ἐκλωτόνιος ᾿Ε- θνάρχη ἦτο ὁ Σπύρος ἵΟ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κνυ- πριανοῦ, ἀφοῦ συµθδου- Λλεύτηκε καὶ πάλι {5- πως ἔκαμε καὶ στὴν περίπτωση «Λοϊζιᾶ) τὸ Μαυροδέφτερο ποὺ ὅδια τηρεῖ ὅπως εἶναι γνω- στὸ ἡ κα Μιμή, προτί- θεται τώρα «ν᾿ ἀντινά- ξει» μιὰ μετάθεση στὴν ---- Σέ τὶ μπαρεῖ νὰ χρησιμεύσει ἄραγε στὴν ἎῬοι- φοθουλευτικὴ ὁμάδα τοῦ ΑΙΚΕ., τὸ «νιάνιαρο» ὁ κ. Δίγκλης, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστὸ, μόλις ἔχει κλείσει τὰ πενήντα Τὶ μπαρεῖ ἀλήθεια νὰ προσφέρει ἕνα «νινούδι» στοὺς ἔμπειρους ὑπερήλικες συντρόφους του ποὺ ξΣυ- µώνονται στοὺς µπολιτικοὺς χυλοπιττόμυλους τοῦ ἡτό- που ἐδῶ καὶ μισὸ αἰώνα ύΕκτὸς ἂν σκοπεύουν νὰ τοῦ ἀναθέσουν µαθήκοντα µούτσου στὸ δουλευτικὸ τρεχαν- τήρι τοῦ ΑΚΕΛ. ---. --- ᾽Αρκετὸς κόσμος (ἆ φο νάμεσα τους καὶ ὁ ἔλεγε συνεχῶς ὅτι κ. ΠΜιχαηλίδης τκοι- µόταν. Μυστήριο ὅμως πὼς πολ- ὁ λοὶ δημοσιογράφοι) τη Λεφωνοῦσαν χθὲς καὶ προχθὲς στὸ σπίτι τοῦ συνέδθηκε νὰ τκοιμᾶται Προέδρου τῆς ΔΕΗ ἀκατάπαυστα γιὰ δυὸ ΠΑ κ. Αλέκου Ίιχα- συνεχῆ εἰκοσιτετράω- ρα ὃ πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς µας. ᾿Εκμτὸς, φυσικά. κι ἂν ἔχει περωτέσει σὲ κῶμα... ἠλίδη ζητώντας νὰ µι- λήσουν µαδί του. 'Ἡ φωνὴ ὅμως ποὺ τὸ τηλέφω- ἀπαντοῦσε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Τὸ Α΄ Γυμνάσιο Κύκκου ὀργανώνει Καλλιτεχνικὴ Ἀραδιὰ σήµερα Πέμπτη στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Λευκωσί- ας. 'Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Δρα Ν. Κονομῆ. Εἰσιτήδια πρὸς 41 τὸ ἕνα θὰ πωλοῦνται στὴν εἴ- τις λ εξ ῥ8- σοδο. ΔΙΑΛΕΞΗ Ἐο το τσ Σήµερα στὶς 11.80 π.μ. οἳ η.κ. Ἠεοκλέους, ᾿]α- κωβίδης καὶ ᾿Αριστείδου θὰ δώσουν διάλεξη στὴν αἴθου- σα συγκεντρώσεων τοῦ ᾿]νστιτούτιον Γεωργικῶν Ἓρευ- νῶν μὲ θέµα «Γεωργικὲς ᾿Εφαρμογὲς στὴν Κύπρο». 3Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη γιὰ τὸ κοινό. Αποζημιώσεις Λ. 19.000 γιὰ τύφλωση ἠνήλικης Ἡ ἀγωγὴ τοῦ Γεώργιου ᾿Α ποστόλου ἀπὸ τὴν ᾿Αναφω τία ἑναντίον τῆς Δημακρα- πίας, μὲ τὴν ὁποία ἀξιοῦσε ἀποζημιώσεις γιὰ τὴν τύφλῳ ση τῆς ἀνήλικης κόρης του Μαρίνας λόγω ἀμέλειας, ὅ- πως ὑποστήριζε, στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λευκωσίας, σωµ διδάστηκε ἐνώπιον τοῦ Πλή Ρρους ᾿Επαρχιακοῦ Λικαστηρί ου Λενκωσίας. Μὲ τὸ συμθιδασμὸ, τὸν ὁποῖο ἐνέκρινε τὸ Δικαστή ΚΥΕΛΟΦΟΡΗΙ }Ε Ρ’ ΕΚΛΘΣΗ Ἱ) ΚΠΡΝΟ ΡΙΡΛΙ0 -.. Ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸ» ἐκδοτικὸ οἶκο «Διαφω γία» τὸ «Κίτρινο Βιθλίο τοῦ Ἀπύρου Κυπριανοῦ» κυκλοφο οεῖ ἐντὸς τῆς ἑθδομάδας σὲ δεύτερη ἔκδοση «συιπ]ηρω- µένη καὶ θελτιωµένηρ». ριο, ἡ Δημοχρατία καταδικά στηχε νὰ καταδάλει στὸν ἐ- νάγουντα ποσὸ [5.000 λιρῶν σὰν ἀποζημιώσεις καὶ ἕξο δα, χωρὶίς ὅμως Υ) ἀποδίδε ται ὁποιαδήποτε νοµικὴ εὖὔ- θύνη γιὰ τὴν ὑπόθεση. Γιὰ τὸν ἐνάγοντα παρου- σιάστηκαν οἱ δικηγόροι κ. Λεῦκος καὶ Νίκος Κληρίδης, καὶ γιὰ τὴ Δημοκρατία ὁ ἀνώτερος δικηγόρος κ. Ἁλαύ | διος Αντωνιάδης. τὸ μεταξὺ, θὰ εἶναι µέσα σὲ λίγες µέρες ἕτοιμη καὶ ἣ ἀγγλικὴ ἔκδοση τοῦ Κίτρινου Βιθ]ίου» γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν ἐπιδείξει ζωποῦ ἐνδιαφέρον Ἐένοι διπλωμάτες καὶ ἄλλοι. Ἡ ἔκδοση στὴν τουρκική, τὴν ὁποία ἑτουμάτει ὁ ἀρχισυν τάκτης τῆς «Χαλκὶν Σεσὶ» κ. λΑχάῦ Τζεμάλ θὰ εἶναι ἔτοι- µη, ὅπως πληροφορούμαστε, µέσα στὸν ᾿]ούνιο, Ἡ πρὼὠτη ἔκδοση τοῦ «Κί- ποιου Βιδλίου» ἔχει σχεδὸν ἐξαντληθεῖ. Τυπώθηκαν συνο λικἁ γιὰ τὴν πρώτη ἔκδοση 8000 ἀντίτυπα. Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ Τοῦ Σταύρου Σιαύρου Όλα. τέλειώσαν στὶς δύ τοῦ Μάη τὸ προ. Ἐχείνιη ἡ ἀτελείωτη ἀγωγνία τῆς κά ταµέτρήσης απῶν υήφων, ποὺ τελικα. ἕφερε τὰ ὅνο ἐν - - : μεγάλα Χύμματα. ἰσόπωα Ἰσοπαλία κοιπὸν, ἔτσι πο χανένας νά μὴν έχει παρα- πονο. Οὔτε ἀπὸ τοὺς μὲν, υὔτε ἀπὺ τοὺς δὲ. Ἱσοπω ία: Καὶ Καὶ ἀρχὴ! Τέλος στὰ κηρύγματα καὶ τὰ λόγια. µέσα στοὺς ρό- µοὺυς καὶ τὶς πλατεῖες. Τώ: ρα ἦλθε ἡ ὥρα τῆς περισν. λογῆς!ί Τῆς σύνεσης καὶ τῆς εὐθύνης! Ἡ δύσκολη ὥρα τῆς συνέπειας καὶ τῆς ὗπει θυνότητας! [οιὺ εὔκολο πράγµα νὰ Ογάτεις λύγους µέσα στὶς πλατεῖες. Μᾶς τὺ ἀπόδειξε ὑ παγωτάρης ἃ ὁ ἄλλος ὑποψήφιος μὲ τὴ µα τσούχα. Λύσκολη καὶ χαλεπὴ Ἡ ὥ- ρα τῆς πράξηςὶ “Ἡ ὥρα ποὺ ὁ λαὸς θά προσδοχεῖ καὶ θὰ ἐλπίει τῆν ἑπαλή- θευση τῶν Ἰόγων καὶ τῶν ὑποσχέσεων. Ἡ ὥρα λοιπὸν τῆς εὖὐθί- γης ναΐ τῆς συνέπειας! Ἡ ὥρα ποὺ νὰ πρυτανεύει τῶν πάντων] Ποῦ θὰ ποαγματώ γει τὴν παρρησία καὶ τὸ λει τέκος. τούργηα τῆς δημοκρατίας ἰ Ἡ ἀνάγλυφη ὥρα τῆς ὐού- λησης. ἐπενδυμένη μὲ τὴ ἐσεῖς ποὺ σὲ λίγο θά μπεῖ- τε µέσα στὴ θοὴ μὲ τὸ πρῶτα θέµα σηµειωμένο μέ: σα στὰ λευκὰ χαρτιά σας. ειπα προς λ αν ͵ . Τοῦτο τὸ ποῶτο θέμα ὅμως λαϊκὴ κυριαρχία ! Ὁ λαὸς καὶ ἡ κυριαρχία του! Ἠμεῖς καὶ σεῖς!ι ἨἘ: μεῖς ποὺ σᾶς ψηφίααμε σι) ποιὸ θὰ εἶναι! Δὲ νοµίζουµε νὰ τὸ Ξεχάσατε. ὃδᾶς τὸ ὑπεγθημίζουμε Όμως χωρὶς γὰ, θέλουμε νὰ σᾶς ὑποτιμή σουµε, Μέσα στὶς Χοῦρτες σας κάτι κρατᾶτε. Μέσα στὰ δι γὰ σας δάχτυλα, Ἡ καρδιὰ µας καὶ ἡ Κύπρος! Τὸ χῶ- μα καὶ Ἡ αἱμάσσουσα γή µας ποὺ σφαδάζει χάτω ἀπὸ τὴ θάρθαρη µπότα! Μέσα στὰ χαρτιὰ σας λοι ο σπαποαασαπαοττ λαναισαανινανθιιασνπακενωκσααπιαπκσσπκθιωυηπασιμανισαπυπαακοσηνμαιαμνμνομαισον πὸν θυμηθεῖτε νὰ σηµειώσε τε τὸ Χόκκινο αἷμα καὶ τὴ μαύρη µαντήλα τῆς Μάνας ύπρονἳ Τῆς λαθωμένης Κύπρου καὶ τῆς κ) αμονοισμέ γης! Θυμηθῆτε τοὺς τάφους τῶν πιαδιῶν της καὶ τὶς μαύ ϱες καρδιὲς τοῦ χόστου! Σὲ λίγο θὰ μπεῖτε µέσα στὴ θουλἠ. Καὶ ϐ’ ἀρχίσε- τε τὴ συζήτηση. ᾿Εσεῖς ἆ- πὸ τὴν ἄκρα δεξιὰ καὶ σεῖς ἀπὸ τὴν ἄκρα ἀριστερὰ., Οἱ σοσιαλιστὲς καὶ οἱ ὅπμοκοά τες, Σᾶς ἱκετεύοιιε! ᾿Εμεῖς ὁ Ἰαὸς ποὺ σᾶς ἀναδείξαμε ! Σᾶς θερμοπαρακαλοῦμε, μὲ τὸ ἕνα χέρι στὴν καρδιά µας χαΐ τὺ ἄλλο στὴν χας- διὰ τῆς Μάνας µας τῆς Κύ πρου! --Σταματεῖστειι! Μὴν ἀρχίδετε τὰ ἴδια! Μὴ ὁοί- «εστε καὶ μὴ διαπληατίσε- απααπθοαζακκαπαςαππαπυπηαὸ Ἑαθεο τρ αποπιποππισπακπσκκοαπώαπακαπώ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑ ΓΟΥ 198] ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, στε! Μη Σεγνᾶτε ἐμᾶς ποὺ σᾶς δάλαµε ἐκεῖ. Κι ἐμεῖς δὲ σὰ ζητήσαμε αὐτὰ! μεῖς σᾶς ζητήσαμε νά μᾶς ὑποδείξετε ἐσεῖς οἱ ἀρχηγοὶ µας τὸ δρόμο. Τὸ ὀθόμο ποὺ ἰχνογοαφεῖ τὴ λὐτρω: διχόνοιας. τσι, υις νά θν σγυπὸ σας: µάστε τὺν ἱερυο που Καὶ νὰ δένεστε πιὸ μὲ τὸ διὸ σας χώμα Ἐνκχάστε Ἀοιπὸν ὕλες τις τοῦ. παρελθύντος, ση, τὴ λειτεριὰ αἱ τὴ δι- γαίωση! Τὸ δρὀµο τῆς ὁ- µοψυχίας καὶ τῆς αύμπνοι- ας ποὺ ἀναδύεται µέσα ἀπὸ ἡνχὲς ἀνώτερες. ᾿Απὸ υ: χὲς ταµένες στὴ δικαιοσύνη τοῦ τόπου καὶ τῆς οἰκουμέ- γης. Ποὺ πραγµατώγεται ἆ πὸ πλάσματα ποὺ περίιφρο- νοῦν τὶς µικοότητες χάρην τῶν μεγάλων ἰδαγικῶν τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Ἓθνους ! Μακριὰ Λλοιπὸν ἀπὸ τὶς µικρότητες. ἹΜπροστάᾶ σας τοποθετεῖστε µέσα στη θου- λὴ, τὸ σηιατοδύτη Πεντα- δάχτυλο καὶ μιά καρδιά ϱά γισµένη ἀπὸ τὴν πίκρα τῆς Χκ Ἑτὴν τρτη ἡλιχία τὰ φο- ρητὰ ἀκουστιμὰ εἶναι χρῆσι- μα γιὰ μιὰ ἀπομόνωση... ἀγά δύο (κάτω). τὴν πεζοπορία πηγαίνοντας γιὰ ψώνια Ἡ στὸ Πανεπιστήμο, τὰ ἀκουστικὰά μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ διασκε- δαστικὰ µέχρι χρῆσιμα, ὅταν μελετᾶς πεοπατώντας Ἡ δοί- σχεσαι πάνω στὸ μηχανάνι (ἀκροαριστερὰ) . Καὶ ἡ πιὸ αἰσθησιακὴ πλευοὰ τοῦ πράγ µατος. ᾿Αναδυόμενη, ἀλλὰ καὶ ἐμμοντερνισμένη Αφου: δίτη, μὲ ἀκουστικὸ στ αὐτιὰ (μέντρο). τὴν ᾿᾽Αμερικὴ 6έδαια, κυκλοφορεῖ ἡ πιὸ «τρελλὴ παραλλαγὴ»: Ὃ χλασσικὸς «ἁρματωμέγος», µε ὅλα τὰ «ἀλὰ µόντ» τελευταῖα εἴδη. Τὰ πατίνια στὰ πόδια, οἱ «ἐπιγονατίδες» τοῦ μπέϊς- μπὼλ, τὰ ἀπουστικὰ στ’ αὖ- τιὰ, γυαλιά καπέλα καὶ... -μί- κυ - µάους (δεξιά). αν σας ερ -- .« οσο Ὃοσαααοπημοσο Φπωονναπηνυππακομαιοαιακνιπαποισμαφωρα διχόνοιες Ξεγάστε ἐσεῖς τη Ῥωσία ναὶ τὸ Ανώτατο Σοθιξτ μαὶ σεῖς τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ πὴ Ὡοορειοατλαντικὴ Συμμίς χία. Ξεχάστε ἐσεῖς τοὺς Σα σιαλιστῖς καὶ τοὺς Αδέ- σµεύτοὺς γα θυμηθεῖτε τὴ διχὸ σας δεσμὺὸ. Τὸν Κι- πριανὸ ὑεσμὸ. Αὐτὺ τὸ ὃε: σιὀ ποὺ λειπουργεῖ γιὰ τὺ κοινὸ καλὸ! Τὸ δεσμὸ τὸν ἀδεληινὸ, ποὺ τὸν Ολέπει ὁ πεινγαλέος Τοῦρχος καὶ τὸ θάζει στὰ πόδια, Τατὶ εἷ- γαι τὸ μόνο δεσμὀ ποὺ φοθᾶ ται, Καὶ γιατὶ Ξέρει πι- τερα ἀπὸ μᾶς πὼς οἱ “Ελ- ληνες γίνονται ἀπόρθητι κάστρα, ὅταν µέσα τοιῖς {εοουογεῖ τοῦτος ὁ δεσμὸς τῆς ὁμοννχίαςι , Ἀῶστε λοιπὸν τὰ χερια ας χηφοὶ, Κι ἐμεῖς θά δακοῦ- ἀπὸ συγκίνηση Χαὶ πεαηα άγεια, Ὑιά σᾶς! Ματ µας θά δακούσει ά Ἡ Μά να µας ἡ Ἀύπρος καὶ ϱ’ ἆ- παστενάξει ἀπὸ ἀνακούφιση! Ἡ Μάνα µας αὐτὴ ποὺ τῆς Σαρφώσαμε ὑίκοτα μαχαίρια στὰ στήθη της μὲ τὶς διχό χοιες καὶ τὶς ἀνοπσιες µας. σουμε Λῶστε τὰ χέρια λοιπον. Κι) ἐμεῖς θά σᾶς ἀκολοι θήσουμε, Καΐ ϐ’ ἀσπαστοῦ με τὴν ἱερῃ σας πράξη. Ξε χάστε τὰ πάντα. Τὰ συμφέ ροντά τὰ Ἑένα καὶ τὰ προ σωπικὰ. Τὰ πάθη και τα μι ση καὶ θυμιβεῖτε ΕΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΡΑΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ! ΤΟ ΓΑΥΚΥΤΑΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΡΙΖΟ ΠΡΑΣΙΝΟ οχ. ΦΥΔ: ΑΟ µ1 ΤΑ ΤΕΡΑ ΚΙ’ ο- ἈΟΦΩΤΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓ- ΜΗ ΟΔΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΝ/ΛΙ Μή ΞΕΗΧΝΑΤΕ ΔΟΠΙΟΝ ΝΑ ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΤΗ ΓΑΥΚΥ- ΤΑΤΗ ΜΑΣ ΚΥΠΡΩ και το ΠΙΚΡΑΜΕΝΟ ΧΩΜΑ ΤΗΣ! 0Π0Ι ΒΟΥΠΩΝΟΥΙ ΤΛΥΤΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ Ἡ µόδα ἔχει κάνει τὴν ἐμφάνιση της ἤδη ἐδῶ καὶ ἔδι μβνες. ᾿Άλλὰ τώρα πιὰ στὴν Εὐρώσππ τῆς ΕΟΚ ἔγινε ἡ πιὸ οπολυφορεμένΏ» μόδα, Μιλᾶμε γιὰ τὴν φορπτὴ μουσικἡ κάσκα ἤ., καπέλο, τὰ δύο μµι- κρὰ ἀκουστικὰ τιοὺ ἐφαρμόζονται στὰ αὐτιὰ καὶ μ' ἕνα «φορητὸ κασε- τόφωνο, ὑφπλῆς αιστότητος σᾶς ἀπομονώνουν ἀπὸ τὸν γύρω κόσμο καὶ τοὺς κάθε λογῆς θορύδους. | Λεκαπέντε θὰτ διοχετεύον ται σὲ κάθε αὐπὶ, καὶ μπορεῖ τε νὰ ἀκούσετε τὴν μουσικὴ τῆς προτιµήσεώς σας, τὸ µά- θηµά σας, τὰ µαγνητοφωνη- μένα λόγια ποῦ Ἡ τῆς ἆγαπη µένης σας καὶ ὅ,τι ἄλλο φαν τασθεῖτε. Τὰ ἀκουστικὰ κοὶ τὴν κά- σχα μπορεῖτε νὰ τὰ φορέσε- τε παντοῦ, Σ τὴν πετοπαρία, στὰ σπὀο, στὸ μηχανάκι, μὲ τὰ πατίτια καὶ δὲν ἔχει θέ- όαια καμιὰ σημασία ἡ ἡλ- χία. ὮὉ «πεύθυνος» αὐτῆς τῆς μόδας εἶναι ὁ γενιχὸς διευ- θυντὴς μιᾶς γιαπωνένικης ἓ- ταιρίας, ὁ θθχρονος κ. Μ. Μορίτα, ταν ἔπαιζε γκὺλφ, τὸ ὅλο «σύστηµα» κοστίζει στὴν [ὺ- Γαλλία. κυρίως ρώπη ---στὴ ὅπου ἀνθεῖ-- περίπου 10 Ἡ- ρες. στὴ γιαπωνέτικη ἀγορά, ὁ ὁποῖος εἶχε γιὰ χούνια ἀπωθημένο ὄνειρο να μπορεῖ νὰ ἀκούει Μπετόθεν, τὸ 19τὸ, ἐπιτυχία τὸ ᾽Αμερικὴ καὶ πρωτοεμφανίστηκε ἀλλά ἡ µεγάλη περίµενε στὴν τὴν Εὐρώπη. γουµε, ὁρισμένες πεῖες ἠλεκτρονικᾶν εἰδῶν ἕ- τοιµάζονται νά τὸ φέρουν. τὴν Κίπρο, ὅπως µαθαί- ἀντιπροσο- Καταφύγιο ἡ θρησκεία ΠΑΡΙΣΙ. -- Καταφύ- γιο στὴν θρησκεία, προσπι θεῖ νὰ θρεῖ ἡ διάσημη τρα- γουδίστρια Δαλιδὰ, παρ’ ὕ- Ἰο ποὺ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ 6ρί ἀποκορίκρωμα σχεται στὸ τῆς ἐπιτυχίας της. Νιώθοντας , µία νέα ὌΌψιμες χειμερινὲς διακοπὲς ἀπομονωμένη ἀπὺ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἑἐ- νῶ προσπαθοῦσε νὰ συνέλ- θει ἀπὸ τὸ θαθὺ κῶμα στὸ ὑποῖο εἶχε πέσει μετὰ ἀπὸ ἀποτυχημένη ἀπό- πειρα αὐτοχτονίας, ἡ διάση [ ΡΙΤΙΦ ΜΙΙΡ Πῇ [ΝΙΛΛΗΙ ψιᾶ τῇ µη Γαλλίδα. τρογουδίστρια πίστεψε ὅτι µόνο ἡ ἀναςή- τηση τοῦ Θεοῦ θὰ μποροῦ- σε στὺ ἑξῆς νὰ τὴν πρατή σει στὴ ζωὴ. Μόλις, λοιπόν ἀνέκτησε τὶς δυνάμεις της, ἄρχισε νὰ ἀφιερώγει ὅκο τὸν ὀλεύθερο.. χρὀο της στὴν μελέτη τῆς ἀνατολι: χῆς «ιλοσοφίως καὶ τῶν ᾱ- ἔκανε πρόσφατα στὸ Γκστάαντ, τὸ ἰδιαίτερα κοσμικὸ ἑλθετικὸ χιονοδροµι- κὸ κέντρο, ὁ γνωστὸς ἀπὸ τοὺς ρόλους τοῦ «Τξαΐημς ἹΜπόντ» καὶ τοῦ «Αγίου» Βρεττανὸς ἠθοποιὸς Ῥότξερ Μούρ. Στὴ φωτογραφία ὁ Ῥότξερ Μούρ μὲ τὸ γιὸ ι : Ὡν κ ην του. στὸ σκὶ λίφτ ποὺ (ὰ 'Ὁ Ρότξερ Μρύο ποὺ ποουφή. τους μεταφέθει σὲ κάποια εἶναι μανιώδης σκιὲρ ἐαισκέπτεται τὸ } κμοτάαντ κάθε χρόνο. νατολικῶν θοησκειῶν. Δὲν πρὀκειται ἀπὸ τὰ γνωστά «καπρίτσια» τῶν. διασηµοτήτων, ποὺ χρη Παλιδὺ γιὰ ἕνα σιμοποιοῦνται σνὐνήθως γιὰ διαφημιστινοὺς λόγους: Ἡ Δωλιδὰ, ἔχει ὑποφέρει πολὴ στὴν τωὴ πης καὶ ψάχνει ἀπεγνωσμένα γιὰ µία διέ- Ξαδο. Είκοσι πέντε Χρόνια πέ: θασαν ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Δια: λιδὰ πρωποεμφανίσττκε μπροστὰ ατὸ κοινὸ. Τά χρύ για. αὐτὰ τῆς χάρισα ἐπι- τυχίες, χρήματα καὶ δόξα, ἀλλὰ καὶ. ἄφθονα δάκρυα: Ὁ γάμος της μὲ τὸν Αν” σιὲν Μορίς, τὸν Πυγμαλίω: γά της, δὲν κράτησε περισ- σἑ-ερο ἀπὸ δύο µῆνες. Δί- γο καιρὸ ἀργότερα, ὁ νέος µενάλος της ἔρώωτας ὁ τρα γουδιστὴς «Αονΐτι Τένχο, ἀποφάσισε νὰ θέσει τἐομᾶ στὴν ζωή του μετὰ ἀπὸ τὴν ἀποτυχία του. στὸ φεστιθάλ τοῦ Σόν Σέμο. Ἱ ΠολιΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7Ω[ΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΡΙΟΝ ΠΑΛΑΣ λΑνοίγει σήµερα στὶς τ.δθ’ μ.μ. στὸ Ξενοδοχεῖον «Κούριον Πάλας» τῆς Λευς σοῦ ἡ ἀτομικὴ ἔχθεση τοῦ Λευκωσιότη πὠγρωαφου και λογοτέχνη κ. Τάσου Ὕτεφα νίδη, τὰ, ἐγκαίνια τῆς ὁποί- ας τελεῖ ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Φώτης Ἰολακί- Γιὰ τὸν κ. Ῥτεφανίδη καὶ τὴν τέχνη του, ἡ «Λει- λινὴ» ἔχει ἤδη μιλήσει σὲ προηγούµενη ἔκδοσή της, ἔ τσι σήµερα μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων θὰ δώσοινε τὶς ἐκτιμῆσεις τοῦ Καθηγη τῆ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεώ- τερης Τέχνης στὸ Πανεπι- οτήµιο Θεσσαλονίκης κ. Χούσανθου Χρίστου, γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Κύὐπριου καλλιτέ- χΧη. Λέει ὅ καθηγητής ἉΧἈοί- στου: - Στεφανίδης περνᾶ τώᾳα σὲ μιὰ ζωγοαφικὴ ποὺ διωχοίνγεται γιὰ τὰ πάθος χα τὴν ἔντασή της, τὴ δύ χαμη ὑποθολῆς τοῦ χοώμα- τος καὶ τοὺς συμθσλινοὺς ὁ- παινσαούς. τὴν -ἐκφραστι- κ δύνωιη καὶ τὴν πειστι- νάτητα τοῦ. συνόλου, Νὲ θεµατικὴ ἀφετηορία τὴν πύ- Ἰη πῆς Λευκωσίας στὸ με- σο καὶ τὸν Πενταδάκτνλο, τὸ, θουνό μοίρα τῆς χυποια- θάθος γῆς ἱστορίας στὸ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΕΣΜΕΥΤΗ ΛΠΟΤΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεία «Ἠνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» Ὑπεύθυνος ἑχδόσεως: ΝΙΚ 0Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΣΝ ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4δΊ09)10 ΤΕΛΕΞ: ΟΥ3626 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 47501 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ---. 5.5. αμ. σὔπυς εύκσααα ΔΑώσωωὴ Ἅπππωπαππη ὕὈσπποππο (αι ἉὉπαρωσή Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ ᾱ. ΣΑΜΟΥΗΝ [ καὶ ἀχόμΏ τὰ σύννεφα σὲ περίεργους σχηματισμούς, δυμιουργεἶται ἕνα ἐκπλκηχτι- κὸ γιὰ τῆν ἐκφραστική τον δύναμη σύνολο... Ἰδιαίτερα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρει κα: γείς ἕνα μὲ τὸν Πενταδάκτυ χο περίεργα δοσµέγο νὰ αἰ- ὠφρεῖται ἀνάμεσα στη γῆ καὶ τὸν. οὐρανό, ἕνα καθαρά ᾱ- ποκαλυπτικὸ ὅραμα. Ζωγορά φισμένο στὰ µέσα τοῦ 3ε- πτέμόρη τοῦ 1919 τὸ ἔργο αὐτὸ φτάνει σὲ μιᾶ συγ»λο νιστικὴ φωνὴ μὲ τὴν ἀντι- στροφὴ ὅλων τῶν γνωστῶν θεμάτων τῆς ἀντιχειμενικῆς πραγματικότητας. Τὸ θουνὸ ἀντὶ νὰ εἶναι ριζωμένο στῆ γῆ καθαρὰ στατικἡ ἀξία, ἐπφανίζετται κινούμενο καὶ αἰωρούμενο, ἀντὶ νά ἔπι- ποατοῦν τὰ κάθετα καὶ ὅρι- ζόντια. στοιχεῖα ἔχουμε ὃινα- νώγια, τὰ χοώματα δὲν εἷ- ναι καθαρὰ καὶ φωτεινά ἅλ }ὰ θαριὰ καὶ ἀπεικητικά, ᾱ- Ία ἐκφοάτουν ἀμφιθολία ναὶ ἀμφισθήτηση. Τώσα διαπιστώνεται σαφέστεφα Ὁ- τι ὁ Στεφανίδης φτάνει σὲ διατυπώσεις ποὺ διακρίνο- ται γιὰ την πρασωπιχκή ταὺς δύναμη. τὴν. ἐξπρεσσιονιστι γὴ φωνῆ καὶ τὸ συμθολιχὸ τους. περιεχόµενο. Καὶ ε͵ῶ στὶς παλαιότερες προσπά- θειές του ἐπικρατοῦσε περισ σότερα ἡ χρωματική ἐνέρ- γεια καὶ ἡ ποιητικὴ διάθε- οη, τώρα ἔχουμε περισσό- τερο ὀνυναμικὰ ἐἔξπρεσσιο- νιστικἁ χαρακτηριστικἁ γαὶ παθητικὴη φωνῆ, πφοτίμηση στοὺς κάθε εἴδους ὑπαιγιγ- μοὺς κα τὶς συμθολικὲς προεκτάσεις. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΛΛΠΛΡΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Μιὰ ὄχι πιστὴ μεταφορὰ τοῦ «Θέρματος» τυῦ Κούρ- τσιο Μαλαπάρτε, συγγρα- φέα τοῦ «Καποὺτ» κάνει Μιὰ τὸν κινηματογράφο ἡ Ἱπαωίδα σκηνοθέτιδα Αιλιά γα. Καδάνι ποὺ ὕπως δἠλω- σε ἐνδιαφέρεται πιὸ πολὺ νὰ, δώσει στην ὀθόνη τά συναισθήματα ποὺ τῆς ὲν- νησε ἢ ἀνάγνωση τοῦ μνύθι ατυρήµατος αὐτοῦ, τὴ ταινία αὐτῃ τῆς ιτ Μάνα. Καθάνι ποὺ ἔψινε πα 1 γνωστὴ διεθνῶς χάρη στὸ περίφημο αλ της «Ονρῳ- οὓς τῆς νύντας», παίκουν ἢ Ἀλαούντια Κποντινάκε, ὁ Μαρτσέ/.ο Μαστρογιάννι καὶ ὁ ἡπὰρτ ἈΛάνχαστες, ἐ- νῶ Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ξε το λίψεται στὴ Νάποι τοῦ 193490. νότα | Ν «ο 0 ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΕΦΕΡΕ... ΝΙΛΑ Τὸ συνέδριο ἐκπροσώ- πων τῶν ἐργαζομένω» στὸν «κλάδο Γραιικῶν Τεχνῶν τῆς Αὐστρίας ἄρ χισε καλὰ τῆν περασµένή Παρασκευή στὴ Βιέννη, Κάποιος ὅμως ἀπὸ τοὺς 280. συνδικαλιστὲς εἶχε τὴν φαεινη ἰδέα νἁ Ῥαλέσει μερικοὺς συνα- δέλφους του σ᾿ ἕνα ποὀ- χειρο φαγητὸ, Τὸ ἑστιατόριο δρισκό- ταν στὸ κέντρο τῆς αὖ- στριακῆς πρωτεύουσας καὶ οἱ καλεσμένοι θὰ εἷ- χαν τὴν εὐκαιρία νά γνω οἴσουν γιά λίγο τὴ σηµε- οινἠ ἀτμόσφαιρα τῆς πα λιᾶς αὐτοκρατορικῆς πρω τειονυσαᾶας, Μετὰ τὸ φαγητὸ καὶ τὸν περίπατο, οἱ 40 «του ρίστες» συνδικαλιστὲς γύ ρισαν στὴν αἴθουσα τοῦ Σαεδρίου, ὅπου τοὺς περίµενε ἡ νίλα -- καί τὶ τγίλα! -- πῆς ζωῆς τους. Ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο, ἄρχισαν νὰ στοιφο γυρίζουν στά καθίσματα, λὲς καὶ κάτι δὲν πήγαινε καλά στὴν χοιλιὰ τους. “Οταν κατάλαδαν τὶ συ νέθαινε θρίσχκονταν τπιὰ σὲ γακὸ Χάλι καὶ εἶδο- πυίησαν τὸν συντονιστὴ τοῦ Συνεδρίου ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ παραμείνουν πλέον στὴν αἴθουσα. Ἐκεῖνος τηλεφώνησε ἀ µέσως στὸν Κεντρικό Σταθμὸ Πρώτων Ῥοη- θειῶν καὶ σὲ λίγο οἱ δια θάτες δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάδουν γιατὶ κατέ- Φφθασα» ἐπειγόντως 20 ἆ σθεγοφόρα µμπροστὰ στὸ κτίριο. Πολλοὶ μιλοῦσαν γιὰ σαμποτάς, ἄλλου ὑποψιά- ζονταν τρομοκρατική εἷ- σδολὴ καὶ οἱ ἀστυνομικοὶ ποὺ προσέτρεξαν γιὰ νὰ διαλύσουν τοὺς περίερ- γους, δὲν εἶχαν ἰδέα γιὰ τὰ αὔτια τῆς ἀναταρα- χῆς. Μόνο ὅταν ἀμέσως µε- τὰ ἄρχισαν νὰ θγαίνουν οἱ 40 παθότες κρατώι- πας τὶς κοιλλὲς τους καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴ διάγνωση τῶν γιατρῶνγ τοῦ Πολιτι- κοῦ Ἀοσοχομείου τῆς Βι- έννης, ὅτι ἐποόκευτο γιά ὁμαδικὺὸ προῦσμα διάο- ροιας ἀπὸ χαλασµένα φα γητὰ, διαλύθηκαν οἱ ἀπο οἷες καὶ μερικοὶ θοῆκαν ναὶ τὸ κουράγιο νὰ κά- γουν. πικρόχολα σχόλια: «Αν οἱ συνδικαλιστὲς φυλᾶνε τὰ Σωματεῖα ὅ- πως τὴν κοιλιά τους... καήκαµε. ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΡΙΑΣ Κάτι πρέπει νὰ πηγαί- γει πολὺ καλά ὃ πολὺ ᾱ- σχηµα ---ὕπως θέλει πὸ ἑομηγεύει κανεὶς-- ὅταν οἱ ἄνθρωποι καταδέχον- ται νὰ στήνουν ἀγάλματα σὲ τῶα. Καίΐ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ ὧὤσο χαὶ παράξενο συύντε- πεῖται στὶς µέρες µας, στὸ Μποχουμ τῆς Δντι- κῆς Γερμανίας. Τὸ κεντρικὸ συμδούλιο ὅλων τῶν. φιλοζωικῶν ὁ- μίλων. τῆς πόλεως, ἀπο- φάσισε νὰ στήσει ἕνα ᾱ- γαλμα ποὺ θὰ παριστά- γει τὸ ἀληθινὰ ἡρωικὸ καὶ ἀξιοθαύμαστο ἄλογο τῶν ὀρυχείων. Αὐτά τά ἄλογα δούλευ αν πολλὲς δεκαετίες κά- τω. ἀπὸ τὴ γῆ, προσφέ- οούτας παἷς πολύτιμες ὃ- πτρεσίες τοὺς στοὺς ἐπί- σης σ.ληρὰ ἀγωνιςζόμε- νους ἀνθρώπους γιά τῆγ ἑξόρρλξη τῶν χρήσιμων πρώτων ὑλῶν. «Ἡ ἐγκατάσταση τῶν αηχανῶν στὰ συστήµατα μεταφορᾶς τῶν μεταλλεὺ µάτων. ἔδωσε ἕνα τέλος σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη ἱσταρία, ποὺ ἀποδεκάτι- Ὁε χικιάδες ἄλογα γεα- οὓς Ἠλιχίας σ’ ὄλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου καὶ ἵ- διαίτερα.. τῆς Κεντοικῆς Εθοώπης», ὑποστηρίςουν ταόφιλου τοῦ Μπο- χουιι ΚΗΡΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΜΕΛΗΣΥ: Συνεχίστε τὸν ὡραῖου ἠγώνα σας σπευσηι τῶν Αὔοι» Πέμπτη, κατὰ 'Ὑπονογικοῦ 2 υµθουλιου Μιλτιάδη Ἀριστοδούλου. ΔΗΛΩΣΗ καθυστέρηση. νόμου. Ὑομία νὰ διερευνήσει ἨπινεεεήτΕΙη! μι τὸ μμ Τ. Κμπήί]ηι Ὁδηγίες Τορναρίτη γιὰ ἐπί- Τὸ θέμα θὰ θέσει καὶ πάλι | ς ς Ν - ὁ 'Ὑπουρ)ὸς Οἰκονομικῶν κ. Αὐξέντης Αὐξεντίου, ὁ ε- ο ο, ἁποῖος θὰ ζητήσει: 2τὸ μεταξύ, ὃ ΙΓ. Εἰσαγγελέας τίας κα. Τορναρίτης δήλωσε χθὲς στὴν ὅτι ἔδωσε ὁδηγίες στὴν ᾿ Αστυνομία νὰ ἀνακρίσεις γιὰ τὶς ἄτασθαλίες στὸ }.ή.Π. καὶ νὰ τοῦ ὑποθληθεῖ ὁ σχετικὸς φάκελλος. Ὁ κ. Τορναρίτης ἀνέφερε ὅτι διερευνῶνται 600 περίπου τιμολόγια γι αὐτὸ ἔχει παρατηρηθεῖ κάποια ϊ τ , , ᾱ Ο κ. Τορναρίτης ὑπογράμμισε ὅτι δὲν πρόκει- ται νὰ καλύψει κανένα καὶ ὅτι ἐὰν διαπιστωθοῦν ᾱ- , αι ι . ι - τασθαλίες, οἳ ἔνοχοι θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τοῦ ᾿Ανέφερε ἐπίσης ὅτι ἔδωσε δδηγίες στὴν ᾿Αστυ- ἂν ὁρισμένα ἀνακοινωθέντα τοῦ Σ.4.Π. σου ἐκδόθηκαν κατὰ καιροὺς τείνουν νὰ ἐ- πηρεάσουν τὶς ἀστυνομικὲς ἀνακρίσεις. ἀνακρίσεων « ας τὴν ταµτικὴ συνεδρία τοῦ . ἃ Ἅ ἐπανεξετάζεται τὸ θέµα . α) Νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὃ κ. ΠΜιλτιάδης ἈΧριστο- δούλου τῆς θέσεως του. ϐ) Να ἐπιταχυνθοῦν | οἱ ἀνακρίσεις γιὰ ὑὕπο- | θέσεις πλαστογραφίας καὶ παραποιήσεως τιµο- λογίων καὶ ἐγγράφων καὶ διασπαθίσεως δήµο- σὶου χρήματος στὸ Γρα : φεῖο Δημοσίων Ἰληρο- | φοριῶν. ἡ Ὅπως γράφουμε καὶ | σὲ ἄλλην εἴδηση, τὸ «Α- ΕΚΕ ἐπιμένει στὴν πα- ραμονὴ τοῦ κ. Ἀριστο- δούλου στὴ θέση του. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ | τῆς 4ημοκρα- ἐφημερίδα µας | ἐπισπεύσει τὶς Πιστοἱ στίς ἐδνικὲς καὶ ὕρη- σκευτικὲς παραδόσεις Ὁ Πρόεδρος τοῦ ἄημο- χρατικεῦ Συναγερμοῦ κ. Γλαῦκες Κληρίδης µιλών- τας χδὲς τὸ ἀπόγευμα πρὸς τὴ νεολαία τοῦ χόµµκατος, ἀφοῦ τὴν εὐχαρίστησε καὶ τὴν συνεχάρη. γιὰ τὴ ση- μαντικὴ συµθολή της στὴν ἐκλογικὴ νίχη τοῦ Δημο- κρατικοῦ Συναγερμοῦ, τὴν ἐχάλεσε νὰ παραμεί- νει πιστὴ στὶς ἑθνικὲς παὶ θδρησκευτικὲς µας πα- ῥαδόσεις. ραδόσεις συνεχίζοντας τὸν ὠραῖον ἄγωνα της. ο Κυπριαχὸς ἛἙλληνι- σμὲς, τόνισε ὁ κ. Εληρί- δης πρέπει νὰ διατηρή- σει τὴν ἐθνιχὴ του ταυτῷ τητα γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιθιώσει. Τὸ ἐπίτευγμα τοῦ ΔΗΣΥ στς ἐκλογὲς τῆς περασµέ- γης Κυριακῆς ἦταν µεγάλο, ἀλ/ ὰ ὁ ἀγώνας γιὰ μᾶς τώρα ἀρχίζει, --- εἶπε συνεχίζοντας ὁ κ. Ἀληρίδης --- καὶ τόνι- σ: ἐμφαντικά: 'Ὁ Αηµμοχρα- τικὸς Συναγεομὸς ἀκλόνητος θὰ συνεχίσει τὴν πορεία τυν γιά νἀ συντρίψει τὰ λαϊκο- μετωπικὰ κάστρα. Δεχτήμιι- µε τὰ διασταυσωµένα πυρὰ τῆς Νυδέρνησης, τῆς ἄριστε ρᾶς μαὶ τῶν κομματιδίων, ἀλ τα. δὲν πτοπθήκαµε. Αὐξηξή :Ἡ νεολαία τοῦ Δημοκρατικοῦ «Συναγερμοῦ ἀποθεώνει τὸν ἡγέτη τοῦ Ἱόμματος κ. Κληρίδη, ἐνῶ ἐκεῖνος Ἡ ἂςξ Καθημερινἡ ἀδέσμεσιπ ἀπογευματινὴ ἐφπμερίδα ΕΤΟΣ 19 -- αμα ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26 -υ- ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΙ ΟΥ 198! -- -- Τιμὴ 160 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 48710, νύκτας 41501 'Ο Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κονομῆς, τού ὁποί- ου τὴν ἀποπομπὴ ἀπεργάζεται ὁ Πρόεδρος, ἐκ- τελώντας μιὰν ἀπὸ τὶς ἀξιώσεις τοῦ. ΑΚΕΛ στὰ πλαίσια συμφωνίας τοῦ μίνι. Λαϊκοῦ Μετώπου. χάμς, Αὐξηθήκαιιε καὶ πολ- Ἰαπ/,ασιαστήκαµε καὶ σύνε- χῶς ϐ8᾽ αὐ ξανόμιαστε»., ΡΙΓΑΝΤΩΘΗΚΕ Ο Δ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ «Τὸ Ι976. τόνισε ὁ κ. Άλλη οίδης, μὲ τὸ ἐὀκλογικό τους πραξικόπημα, γέμιζαν οἱ Λαϊκομετωπικοὶ μ' ἐπικεφά- λῆς τὸ κυμμουνιστιχὸν Α- ΚΕΛ, ὅτι θὰ διέλυσαν τὸ Δη- μοκρατικὸ Σύναγερμὀ. ᾿Απα τήθηκαν ὅμως οἴχτρά. Τιατὶ µέσα στὸ χρονικό διάστηιια ποὺ µεσολάδησε ἀπὸ τότε, ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερµος ἔ- γισχυόταν σιγἁ - σιγα καὶ γιγαντωχόταν, διότι ἐπαλή- θευσε στὶς Ἀροθλέψεις του γαὶ δικαιώθηχε στἰς θέσεις του. Οἱ Λαϊνομετωπκοὶ διέ- πραξαν θανάσιμα Ἰόδη καὶ ἀσυγχώρητα σφάλματα σὲ δάρυς τοῦ Λαοῦ µας, τόνισε: ὃ κ. Κληρίδης, καὶ ὁ Λαὸς µας ἔπαψε µιὰ γιὰ πάντα να τοὺς ἐμπιστεύεται. » Ἡ πρώτη µσοχη, συνέχι- σεν ὁ κ. Ἀληρίδης ἔχει κερ- δηβεῖὶ, ἀλλ αὐτὸ ποὺ ἔχει υεγαλύτερη αηµασ-α εἶναι ὅ- τ. ὁ σπόρος ποὺ εσπτιοε Ὁ Δηιοῤριτικος Συναγιρμὸς βλάστησε ἀνάμεσα στα χρὺ΄ | πὰ Ἑλληνκὰ γειάτα τῆς Κύποσυ», Νι ἀπενξυνόμενος ποὸς τὴ Ν-ολαία τόνισε: εὗσοι μὲ χέοι ἔα πορευτοιµ: ν μία ως ποὸς τὴν τὴ, δαθύ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Συµμερώνιπσαν νο πΏιπρώσουν οἳ Βρετίανοὰἳ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ Ἡ Βρεττανικἡὰ Κυθέρνηση παραδέχθη κατ᾽ ἀρχήν, ὅτι ὀφείλει στὴν Κυπριακὴἡ Κυθέρνηση κάποιο ποσὸ γιὰ διευκο- λύνσεισ ποὺ παρέχονται στὶς στρατιωτικὲς της δυνάμεις ποὺ σταθμµεύουν στὴν ἰζύπρο. Αὐτὸ συµφωνήξηχε κα- τὰ τὶς τελευταῖες συνόµι λίες στὸ «Ἀονδίνο, στὶς ἕ- πεῖες απὸ Κυπρικκῆς πλευρᾶς πῆραν μέρες Ὕπατος ᾽Αρμεστῆς οτὲ Αονδίνο κ. ΠανανΙση: υαὶ ὁ Γενικὲς Εἰσκγλος. ας τῆς Δημέχρατιςς 3 Ἠ ερναρίτης. οι Κατ τς συνζµίλιες, ποὺ οἱ Ἡρεττανοίι πρέσπα ἔησαν νὰ ὑποξιξάσενν τὸ ἐπίπεδό τους. ἀναλύθηναν ἀπὸ τὸν κ. Τορναρίτη οἱ αχετικὲς πρόνοιες τῆς συν ξήχης ἐγκαθιδρύσεως καὶ οἱ. Βρεττανοὶ ἐκπρόσωπει παραδεχδηχαν ὅτι ἡ Ην- ζέρνηση τους ὀφείλει στη ἰύπρο χρημµατικὸ πεσό. ΑΔιαφερά διαπιστώδηχςξ ἔσον ἄφορᾷ τὸ ὄφος τευ πεσοῦ ποὺ νητᾶ ἡ ἕνπριχ χῆ Κυξέρνηση σαὶ πεὺ αἆ νέρχεται σὲ 2605 περίπου ἐκατομμύρια λίρες. Οἱ Πρεττανοὶ ἀνάφε- ραν ὅτι τὸ ὕφος τοῦ πὀ- σοῦ ποὺ δᾷ οπαταθάλουν δὰ συζητηξεῖ σὲ νέες συ- τομιλίες ποὺ ἄρχισαι ἡ- ξη στὸ Δονδίνο. πε ὰ ,Ἀπὸ Κυπριαχῆς ρᾶς τονίστηχε ἔτι τὸ πε σὸ ποὺ θὰ καταθληδεῖ δἀά πρέπει νὰ λαμδάνει ὑπό- Φη τὴν σημερινὴ οἶχονο- μικχὴ κατάσταση τῆς νή- σου. 1” ΛΙΝΗ’ , Φαν» ν ΣΕΡΙΟὸ ΗΙΛΗΞΕ. ΤΗΝ ΠΡΕΡΗΑ ΣΕΛΙΔΑ 8 {Ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Νίκος Κονομῆς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴ θέση του, µέσα στὰ πλαίσια τῆς συµ- φωνίας νέου Λαϊκοῦ Μετώπου ΔΗΚΟ--ΒΚΕΠ. Οπως ἀναφέρουν ἐξακριθωμένες πλπροφορίες τῇς «ἴΠειλι- νΠς», ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ ἐπλησίασε κάποιον Ἐκπαιδευτικὸ καὶ τὸν ἐθολιδοσκόππσε κατὰ πό- σον ἧταν διατεθειµένος ν᾿ ἀναλάθει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. τὴν εὐχαριστεῖ καὶ τὴ συγχαίρει γιὰ. τὴ σημαντικὴ συµθολή τῆς στὴ µεγάλη νίκη τῶν Δυνάμεων τῆς »Εθνικοφροσύνης. ο Προεδοας τοῦ 1 υωομθατικοῦ Συναγερμ1» καὶ ὁ ᾿Αρχηγὸς τῆς ἡἨεολαίας τοῦ Κόμ- µατος μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια τὴν χαιρετοῦν. Ἔγκυρες ουναφεῖς τλη- ροφορίες τῆς αφ. ἆ πὸ κύκλους τοῦ 4ΗΚΟ ἆ ναφέρουν ὅτι, ἐπὶ ὑπουργεί ας Κονομῆ δὲν καταδιώ- χθηκε τὸ ἐθνικὸ «φρόνημα τῆς µαθητιώσας νεολαίας, μὲ συνέπεια ἢ νεολαία νὰ στραφεῖ πρὸς τὴν Κεντρο- δεξιά. Αὐτὸ τὸ γεγονός, προσθέ- τουν οἱ πληροφορίες µας ἐ- γόχλησε πολὺ τὸ Κυδερνὸν κόμμα Κυπριανοῦ καὶ κυρίως τὴν ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ, ἡ ὁ- ποία, στὰ πιλαΐσια τοῦ νέου Λαϊκοῦ Μετώπου ΔΗΚΟ -- ΑΚΕΙΛ θέτει σὰν πρῶτον ὅ- ρο τὴν ἀπομάκρυνση ἆἕονο- µῆ καὶ τὸ διορισμὸ ὑπουργοῦ τύπου Σοφιανοῦ. Ο/ 0ΡΟΙ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορί- ες, ἡ ἄνοὺος στὴν Προεδρία τῆς Βουλῆς τοῦ κ. Γεωργίου Λαδᾶ, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ὕπουρ γοῦ Παιϊδείας, ἡ ἀντιδυτικὴ πολιτική, ἡ παραμονὴ τοῦ κ. Χριστοδούλου στὴ θέση τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Γραφείου Γιηροφοριῶν καὶ ἡ ψήφιση διαφόρων νόμων ποὺ ἐνδιαφέ ρουν ἰδιαίτερα τὴν ἡγεσία τοῦ ΑΚΕΛ, εἶναι ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς δασικοὺς ὅρους ποὺ ἀποδέχθηκε ὁ κ, Κν- πριαγοῦ γιὰ τὴ σύμπηξη τοῦ γέου Λαϊνοῦ Μετώπου. Τθλος, οἱ πληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι, ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Άο- νομῆς τίποτε δὲν γνωρίζει γιὰ τὶς παρασκηνιακὲς ἐνέρ- γεες ΑΚΕΛ -- Κυπριανού γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσή του καὶ πιθανὸὀ σήµερα νά δια- ψεωσθεῖ ἡ εἴδησή µας, ἡ ὁ- ποία θὰ ἐπιδεδαιωθεῖ ὅμως σύντομα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γε- γονότα. ο ΕΚΠΑΕΑΙΠΕΥΤΙζΟΣ αὐτὸς δὲν ἔδωσεν ὁριστικὴν ἁπάντησπ στὸν Πρόε- δρο, λέγοντάς του κατὰ λέξη: «Ἄφπσε νὰ τὸ σκεφτῶ). Βώτπσεν ὅμως μὲ τὴ σει- ρά του, γιατὶ προορίζεται γιὰ Ὑπουρνὸς Παιδείας καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ἀπάντπσεν ὅτι, ὁ κ. Κονομῇς θ᾽ ἀπομακρυνθεῖ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ Μὲ τὴν εὐπαιρία τῆς 6ης Διεθνοῦς (Κρατικῆς) Ἐκθέ- σεως Κύπρου ἀφίχθηχε χθὲς ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ὑπουργοῦ 'Ἐμπορίου καὶ ῬΒιο µηχανίας κ. Κιττὸ, ὁ Ύπουρ γὸς Ἡροεδρίας τοῦ ᾿1ρὰκ κ. ΣΑ λζεμπαρὶ. «Ὁ Ἰρακινὸς “Ὑπουργὸς κα τὰ τὴ διάρκεια τῆς παραµο- γῆς που στὴν Κύπρο θὰ γί- νει δεκτὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ θά ἔχει ἐπαφὲς μὲ τοὺς Υπουργοὺς 21ος - ο. » 9 Ἐξωτερικῶν καὶ Οἰκονομι- κῶν. ΚΛΙΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΗΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΓΕΥΡΑ, 28 (Ἰδ. 'Ὑπ.). --- Ἡ οτρατιωτικὴ διοίκηση τῆς βγκυρας, ἀπαγόρευσε σὲ ὁμάδα ποώην μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἐθγικῆς ἑνότητας, τοῦ πραξικοπήματος τῆς ὃτης Μαΐου 1960, νὰ. μεταθοῦν στὸ Μαυσωλεῖο ᾿Αττατοῦὺς», καὶ γὰ, καταθόσουν στεφάνι γιὰ τὴ σημερινὴ ἐπέτειο, Στὴν ἀπόφαση ἀπαγορεύ- σεως ἀναφέρεται, ὅτι ἡ ἐνέρ γεια αὐτὴ κρίνεται ὡς πολι- τικἡ, καὶ ἐπειδὴ ἔχει ἀπανο ρευθεῖ χάθε πολιτική ὅραστη ριότητα σ’ ὅλες «τὶς ὁμάδες, δὲν μποροῦσε νά. γίνει ἑξαί- ρεση σ) αὐὗτηῆ. Ὅπως εἶναν ννωστὸ, τὸ σημερινὸ στράτι- ωτικὸ καθεστὼς κατάργησε τὴν δῖη Μαΐου, ἀπὸ ἐθγικὴ ἐπέτειο, Ἰσχυρή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 28 δυναμίτιδας. τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν Σρι ἡ Ἑλληνικὴ. ἔνοπ]η Βοοιιοϊρλανδ:κοῦ ἀγώνια, Τὰ πιὸ πάνω ατος σὲ τοπικἡ ἐφτμτιοίδι:. αθῃ ο ανοφ. ο 01δ. ὝὙπ.).-- ᾿Ισχυρὴ σημειώθηκε χθὲς τὸ πρωὶ σὲ ἑπταόροφο κτίριο τῆς Όεσσα- λονίκης, ὅπου στεγάζεται τὸ Βρεττανικὸ Συμθούλιο. εόδις ἔκρηξῃ οτή θεσσαλονίκη ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ἔκρηξη Όπως ἀνάφερε ἡ ἀστυνομία, σοδαρὲς ζημιὲς προξενή- θηκαν, κυρίως στὸν 4ο καὶ 5ο ὄροφο τοῦ κτιρίου. ὅπου ἀπὸ την ἔκρηξη ἀνοίχθηκε μιὰ ὁπὴ μεταξὺ τῶν δυὸ ὀρόφων. Πιστεύεται ὅτι ἡ ἔκρηξη προκλήθηκε ἀπὸ ποσότητα παξέτηση τῆς δόµδας ἀνα)αμδά- πὰ τήν. ὑποστήσοιξη τοῦ χξές αξ τη τφώνημά του ἄγνω- Οἱ ζημιές ποὺ προξενηδηκιιν στο Ζτίοιυς ὑπολογιζονται περων τῶν ἃ ἑκατομμωρίων δραχμών (30 χιλιάδες λίρες). ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΙ ΟΥ 198] η γνώµη μας τὸ 4Ηκο καὶ νει ὅτι ὄχι ἁπτὸ τὸ 4Η ΚΟ. σει στὴν ἐντολὴ σκέιρη. ΜἩ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κκοµμματιδίου ». τὲς τοῦ 4Η ΣΥ εἶναι τζῆδες. παράθνρα τῆς µνήµης του. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΑΟΥ - ΔΗΚΟ Ἡ ΕΣΥΒΕΡΝΗΣΗ Κυπριανοῦ ἀπέτυχε νὰ ἔξα- σφαλίσει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τὸ Λαό. Τὸ ὑπογράμ- μισε σὲ συνέντευξη του πρὸς τὴ «Δειλινή» ὁ ἹἩρόεδρος τοῦ Δημοκρατυκοῦ Σνναγερμοῦ κ. Γλαῦκος Κληρίδης. Τὸ ποσοστὸ που ἐξασφάλισε τὸ ΔΗΚΟ στὶς ἔκλο- γὲς ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει διάσταση μεταξὺ λαοῦ καὶ Ἀνθερνήσεως. 'Ο Λλαὸς δὲν θέλει νὰ κυξερνᾶται ἀπὸ ἔχει τώρα ἠθικὴ ὑποχρέωση ἂν διαθέτει πολιτικὴ εὖ- τὸν Προγόδο του. Ὁ κ. θιξία νὰ ποοκηρύξει ἀμέσως Προεδρικὲς νὰ δώσει τὴν εὐκαιρὶα στὸ λαὸ νὰ ἀποφασίσει, ὅπως ἔχει δικαιωμα, ποιὸς θὰ προεδρεύει τῆς Δημοκρατίας. ὍὉ ΔΗ.ΣΥ καὶ τὸ ΑΚΕΛ, πιὸ ψηλὸ σιοσοστό ἀπὸ τὸ 4ΗΚΟ, πράγμα ποὺ σηµαί- Ὁ λαὸς ἐμπιστεύεται αὐτὰ τὰ δυὸ κόμματα περισσὸὀτερο ἀπ᾿ ὅσο τὸ ΔΗΚΟ καὶ κατὰ συνέπεια ἂν θὰ ἤθελε νὰ ἐπιλέξει Πρόεδρο μεταξὺ τῶν Μομματαρ”: χῶν ἀπὸ τὸν ΔΗ ΣΥ καὶ τὸ ΑΚΕΡ4/ θὰ ἐπέλεγε καὶ Φυσικὰ δὲν ἀναμένουμε ἀπὸ τὸν κ». Κυπριανοῦ τόσο πολιτικὸ ᾖἦθος καὶ ὠρωιόητα ὥστε νὰ ὑπακού- τῆς λαϊκῆς φήφου κχωρὶς δεύτερη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙΔΙΟΥ τοῦ τέως συνομιλητῆ, τὲως Ὑπουργοῦ, τέως θουλευτῆ καὶ Τώσσου Παπαδόπονλου ἀνα- ” Όψε μετὰ τὶς ἐκλογὲς ὅτι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς 6ουλεν- πραξικοπηματίες καὶ ἐοκαθητα: Ὅταν τὰ ἴδια ἄτομα σὰν ὑποψήφιοι ὄργωναν σόλεις καὶ χωριὰ ἡ ἐφημερίδα τοῦ κ. τέως σιωποῦσο. “Ο ἀρχηγὸς της κυνηγοῦσε τότε τὴν εὔγοια τῶν πρα- ἑικοπηματιῶν καὶ τῶν ἑοκαθητατζήδων γιὰ νὰ δνεισ- δύσει στὴ Βουλή. 'Ἡ προσωπικὴ φιλοδοξία του εἶναι τόση ποὺ εἶχε, φαίνεται, κλείσει τὶς πόρτες καὶ τὰ “Ἡ ἴδια πολιτικὴ ἀσθένεια ρηθεῖ προσδοκώντας καλύτερες µέρες. Στόχος του ἡ πλημμύρισε τὠὼρα τὸν ἐγκέφαλο του ἀπὸ ἀσυναρτησίες. Προσπαθεῖ μετεκλογικὰ ὁ Τάσσος νὰ αὔτοσυντη- Ἡροεδρία τῆς Δημοκρατίας. ᾿Επαναλαμθάνει ὅμως ἕνα προεκλογικὸ του σφάλμα. ᾿Ελπίξει στὶς Ψήφους τῶν ὁπαδῶν τοῦ 4Η ΣΥ γιὰ τὸν ἁποῖο Λέει ὅτι, παρὰ τὸ Ἄθσα ποὺ ἐξασφάλισε, «δὲν ἔχει ἐκλογιοί αὐτοδυναμία» γιὰ νὰ καταλάδει τὴν ἹΠροεδρία. ᾿Ἑνῶ ὁ Όσα ἔχει τέτοια αὐτοδυναμίαί Κ υπριανοῦ ἐκλογὲς γιὰ ἐξασφάλισαν πολὺ ἀρχηγοῦ τεως ας ἴδιος μὲ τὸ Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ Σελίδα 3 ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΠΗ.Υ Ι ΕΛΟΤ). Πραγματικὴ νίκη τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερ- μοῦ. χαρακτήρισαν τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐἔχλο- γῶν, θουλεντές τοῦ ΔΗ- ΣΥ, μέ χθεσινές ὅηλώ- σεις τους. στὴ «Σ». Οἱ θουλευτές τόνισαν ὅτι µέ τὴν παρουσία του στὴ νέα θδυλή. ὁ ἄημο κρατικὸς 3ὙἨυναγερμός, δα διαδραματίσει σηµαν τικὸ ρόλο στὴν πολιτι- πῆ σωὴ τοῦ τόπον. ΣΧΕΤΙΚΗΣ δηλώσεις ἔκάναν καὶ θουλευτές τῶν ἄᾱλ λων τριῶν κομμάτων, πού θά ἐκπροσωποῦνται στὴ νέα 6ου λή. ὍὉ κ. Δαδᾶς χὠρακτήρι- σε τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλο- αῶν σὰ νίκη τοῦ λαοῦ. Ὁ , Αίγκλης εἶπε ὅτι θά ἐργασθεῖ γιὰ, τὴν ἐκπλήρωση τοῦ πθροε- κλογικοῦ προγοάµµατος τοῦ ΑΚΕΛ. Ὁ κ. Παπαδημη- τρίου τόνισε ὅτι θὰ παραµεί- γει πιστὸς στὸν Πρόεδρο Κυ ποιανοῦ. Οἱ δουλευτές τοῦ ΔΛΗΣΎΤ δήλώσαν στὴ «ΑΔ»: 9 Ν. ᾽Αναστασιάδης: «Εἶμαι ἰδιαίτερα συγκινηµέ γὸος διότι ὁ ΔΗΣΥ, τὸ νόμ- µα τῆς αυντριπτικῆς πλειοφη φίας τῆς Κεντροδεξιᾶς, ἔχει δικαιωθεῖ πλήρως ἀπὺ τὸ λαό. Ἠ]μαι ὅμως καὶ ὑπερή- Φάνος διότι μέ τὴν ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη ποὺ ὁ λαὺς μέ περιέόαλε μοῦ ἔδωσε τὴν τι μὴ νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώποὺς του στὴ νέα θουλή. Μέ τὴν εὐκαιρία αὖ- τὴ ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὶς θερµότατες µου εὐχαριστίες πρὸς ὕλοὺς ὅσους µέ τὴ φῆφό τους τίμησαν τὸ κόμμα τῆς πραγματικῆς ἀξιοκρατίας ἀλ λὰ. καὶ ἐμένα προσωπικά. Ὕ- πὀσχοµαν νὰ φανῶ ἀντάξιος ὄχι µύνο ἔναντι ἐκείνων ποὺ πιστείουν στὸ ΔΗΣΥ ἀλλὰ καὶ ὁλυκλήρου τοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας µας». Σημαυτική αὔξπσῃ σημειώνει ὁ Συιαγερμὸς στὴν Κερύνεια Σημαντινὴ αὔξηση σιμιεί- ὧσε τὸ ποσοστὸ τοῦ Δημο- ψοατιοᾷ Συναγεομοῦ στη» ἐλρλογιωὴ πεοιφέρεα δερύ γειας σ’ αὐτὲς τὶς θουλευτι- γὲς ἐκ]ογὲς σέ σίγκριση μὲ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1916. Οἱ ἧπο ηφιοι θουλευτὲς τοῦ ΔΗΣΥ Κερύνειας μὲ δηλώσεις τους στὴ «ΔΣ διαπιστώνουν μὲ ἵνα χοποίηση τὴ αὔξηση τοῦ ὧρι θμοῖ. τῶν Ψψηφοφόρων τοῦ ΔΗΣΥ: Ὁ. Ψ. Δῆμο- ΤΓεωογιάδης ἀναφόοει συγχεχοιµένα: «Εἶμαι ἀπόλυτα ἵκανοποιη μένος ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐν]λογῶν στην ἐπαρχία µάς, Ὅπως «φαίνεται ἀπὸ τὸν ἆθν θμὸ ἐγείνων ποὺ ᾠφήφισαν τὸ Δημοκρατικὺ Συναγερμὸ ὃ- πῆοξε μιὰ αὔξηση γύρο στά 1θοσς, Τὸ 1916 ἡ δύναμη τοῦ ΛΗΣΎ στὴν Κερύνεα ἦταν περίπου 1900 ἄτομα ἐνῶ τῷ θα μᾶς φήφισαν 9τ00 Κερυ- χιῶτες. Αν λάδει καγεὶς ὑπό ὑη τὶς χίλιων εἰδῶν πιέσεις ποὺ ἀσκήθτμαν στοὺς πρύσαυ μες γαὶ στὶς ἄπειρες ὑποσχὲ σεις ποὺ ἀφειδώλευτα. δίδον- ταν, ἡ αὔξηση αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ πιὸ αἰσιάδοξο µήνιχια ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ προσφιγικὸς κό- σµος ἀρχίτει νὰ Ξνπνᾶ ἀπὸ τὴ νάρκη καὶ νά περιθάκλει το Αημοκρατινὸ Συναγερμὸ μὲ τὴν. ἐμπιστοσύνη που. ῬΑὐτὴ ἡ διαπίστωση μᾶς δημιουργεῖ αὐξημένες εὐθύνες καὶ ἱποχρεώσεις. Περίπου τεσ σερις Χιλιάδες συμπατριῶ τες µου πίστεψαν στὰ μηνύ- µατα, πίστεψαν στὶς θέσεις γα, τὶς ἀρχὲς µας χαὶ μᾶς ἐμπιστεύτηναν τὴν τύχη τους. Κι ἂν ἀπὸ καθαρὴ ἀτυχία δε” κερδίσαµε τὴν ἔδρα τῆς Κεού γειας ὁ χόσμος µας νὰ εἶναν θέδαιος ὅτι τὶς ὑποσχέσεις ποὺ δώσαμε θά τὶς τηρήσου- µε στὸ ἀκέραιο καὶ ἡ -«φθνή µας ϐθ’ ἀπούεται γι’ αὐτοὺς στη Βουλὴ ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ ἡγέτη µας Γλαύκου Κληρίδη καὶ τῶν ἄλλων θουλευτῶν μᾶς. »Προσωπικἁ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ Βουλή θὰ ἀγωνάομαι γιὰ τήν ἐξυπηρέτηση τῶν συµπα τριωτῶν µου Κερυνιωτῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀνουχτὸ εἷ- γαν γαὶ τὸ σπίτι µου καὶ τὺ γοαφεῖο µου. Στόχος δικός μου καὶ τοῦ Δημοκρατικοῦ δν γαγεριοῦ εἶναι ὁ ἀγώνας γιά ἐπίυσῃ ὅλων τῶν προθληµά των τῶν προσφύγών, ποὺ εἴ- µαστε δέδαιοι ὅτι µέρα μὲ τὴν ἡμέρα θά πυινώνουν τὶς τάξεις µας, πράγμα ποὺ θά μᾶς δώσει δύναμη γιὰ οά εἷ- ννωωώὕννώώρωωὕωώωνυ ΓΚΑΡΑΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΡΒΒΒΑ ΠΗΠΗΕΓΕΩΡΓΙΟΥ καὶ ΣΒΒΒΕΑ ΜΑΤΘΑΒΙΟΥ [({πρώπν μηχανικῶν 6. Ὀ. ΗΑΥ) πιδιορθώσεις σ᾿ ὅλους τούς τύπους αὑτο- κινήτων καὶ εἰδικά στὰ (Ῥονετ -- Καπδο Ἐονες --- απᾶ Εονοτ) Βασιλέως Παύλου 17 Παρισινός ΔΕΥΚΟΩΣΙΣ [(δρόµος καφὲ Μοναστηράκι)’ Τπλ. 57085 συυυυνυυνυνυνυνυἩν οοοοοοδὀὸ φΦ9ς φον ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ9ΦΦΦ9Φ09Φ99909099 ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΩΡΑ 12 Μ. ΒΟΒΗΘΕΙΣΤΕ ΧΛΑΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ναν ἡ θοήῄθενα µας πιὸ ποτε λεσματική». Ἐξάλλου ὁ ν. Λάνης Ανα στασιάδης ἠπογράμμισε: «Οἱ μύθοι πατάρρευσαν. Όσα. ὑποστήρίαν τὸ ΑΚΕΑΔ καὶ ἡ ΕΔΕΚ γιὰ τὴν πολυτι- νὴ τοῦ ΔΗΣΎ στὸ θέµα τῶν προσφύγων, διαφεύσθηκαν. Ἡ πολιτιῆ ποὺ ἀνάλυσαν ὁ Ἠρόεδρος τοῦ ΔΗΣΤ. καὶ οἱ ὑποψήφιοι θουλευτὲς που θρῇ καν µεγάλη ἀπίχηση στοὺς Κερυνιῶτες. »Ἡ µεγάλη αὔξηση τοῦ πο σοστοῦ τοῦ Δημοχρατικοῦ Συ γαγερμοῦ στὴν ἐπαρχία Ἑερύ χειας εἶναι ἔνδεύξη ὅτι οἱ Κε ουνειῶτες ἐκτωιοῦν τὴν ἅτευ θυνότητα καὶ τὴ σοδαρότητα ποῦ ΔΗΣ Τ, καθώς καὶ τὴ σώ Φρονα καὶ ἐποικοδομητικὴ πολιτικὴ στὸ θέµα τῆς ἐπι- στοοφῆς τῶν προσφύγων τῆς Κερύνειας». ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ. Ἡ χωριτικἡ ἀρχὴ τοῦ χῶ- οιοῦ Κλανδιὰ καὶ ἢ νεολαία ΔΗΣΎΥ τοῦ χωριοῦ, μὲ τηλε: γράφηµα τους συγχαίρουν τοὺς ἀναδευχθέντες θονλευτὲς τοῦ ΔΗΣΎ καὶ ἰδιαίτερα τοὺς θουλευτὲς ᾽Αμμοχώστου Ἁκ.Χ. Χ’’ Κακοῦ, Σο)ωμὴ καὶ Λόρ δο. Ἐνδιαφέρει Δικπγόρους Ἡ ἕκτακτη γενική συνέλενὺ ση δωηγόρων μὲ θέµα «Ἐ- πανεξέταση τοῦ αἰτήματος τῶν. δικηγορικῶν ὑπαλλήλων γιὰ σύναψη συλογικῆς σύµ- όασης μὲ τὸ Παγκύπριο Δικη γορικὸ Συμθούλχιο», ἀναθλή θηνε γιὰ τὴν ἐρχόμενη Τε τάρτη στὶς 4 μ.μ. Ζ λος ολοοοονδονοοσοςοοοοοοσοοςοφφφά φορ οοσοσοουσουυυυυυνυννυνυννν νυν νο ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ Ε00Β. ΒΑΑΊΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΟΝΗΣ ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ -ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ 0949999999 ΦΦΦ9ΦΦΦΦ9ΦΦ9999Φ099690909 ϐ Αὐγερινὸς Παπαρές: Ἠμαι πολὺ συγκινηµέγος ἀπὸ τὴ νίκη τοῦ ΔΗΣΤ. Εἰ- γαριστῶ ὕλους ὅσους μᾶς τί- μησαν μὲ τὴ φῆφο τους, Ἡ εὐθήνη µας εἶνων µεγάλη, θὰ πράξουµε ὅμως ὅτι εἶναι δι- νατὸ γιά νὰ φέρουμε σὲ πέ- ϱας τὸ δύσκολο ἔργο µας. 6 Δ. Ἱεροδιακόνου: «Τὸ ἀποτέμεσμα τῶν ἔκλυ- γῶν ἀποτελεῖ πραγματική νί- κη γιὰ τὸ Αημοκρατικὸ Σι- ναγερµό, ἰδιαίτερα ἂν ληφθεῖ ὑπόψη πὼς ὁ ΔΗΣ Ύ ἦταν τό ἀντικείμενο ἐπιθέσεων ἀπ ὅ- λες τὶς ἄλλες πολιτικές δυ- νάµεις. Τὰ ἀποτελέσματα δια χοίγουν τεράστιες προοπτικές γιὰ, περαιτέρῷ καταντήσεις τοῦ ΔΗΣΎ στὸ µέλλον. ΣΠαράλληλα ἀποτελεῖ δική ὠση τοῦ λαοῦ τοῦ ΛΗΣΥ ποὺ γιά χρόνια ἦταν ἀντικεί- µενο καταπίεσης. Μέ τὴν ἵ- σχυρή παρουσία του στὴ Βου λή, ὁ ΔΗΣ Ὦ θά διαδοαματί- ζει σημαντικὸ ρόλο στὴν «πο- λιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου. ᾽Απὰ τίς 4 Ἰοινίου ἀρχίτει ἡ µά- χτ µέσα στὴ Βουκή. ᾿Απὸ τις 4 Ἰοινίου ἀρχίτει ἡ µάχη γιά γέα πρὀοδο καὶ νέες κα- ταντήσει-». 9 Κ. Ἀόρδος: «Βαθιὰ συγχινηµένος ἀπὸ τὴν ἐκλογή µον, θέλω νὰ ἐκ- φοάσω τὶς εὐχαριστίες µου πρὺς ὅλους πού μέ τίμησαν µέ τὴ ψῆφο τους καὶ νὰ δια- θεδαιώσω τὸν Κυπριαμὸ λαό γαὶ ἰδιαίτερα τὸ λαό τῆς Αμ μοχώστου ὅτι τό θῆμα τῆς Ἠουλῆς θὰ τὸ χρησιμοποιήσω µέ σύνεση, αυνέπεια ναὶ ἐν- τιμότητα»ι 9 Γ. Ποπαδόπουλος: «Χαιρόμαστε πολὺ γιὰ τὴ γίκη τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἓτννα ἱ γερμοῦ. Ἡ προσπάθεια µας θὰ εἶναι γιὰ τὴ συνένωση τῆς ἐθνίκοφρόνου παράταξης, πράγμα ποὺ πιστεύουμε πώὼς θὰ ἀποδὼσει χαρποὺς γιὰ μιὰ δίκαιη καὶ θιώσιμη λύση τοῦ Κυπριανοῦ. Εὐχαριστῶ ὅλους ταὺς ἐκλογεῖς τῆξ Πάφου, Ἰ- διαίτερα εὐχαρἰστῷ καὶ συγ- χαίρω ὄλους τοὺς συγεργάτες φαὶ συνυποψηφίους µου», Φ Χρ. Σολωμῆς: «Τὰ ἀποτελέαματα τῶν ἕ- κλογῶν ἔχουν δικαιώσει τὸν Αημοκφατικὸ Συναγεφμὸ καὶ γενικότερα τὴ δημοκρατινή Λεξιά. Γιά μάς ἀποτελεῖ πλέ- ον. δεδομένο ὅτι στὸ ἄμεσυ μέλλον ὁ ΔΗΣΎΥ θά διαδρα- µατίσει πρωτεύοντα ρόλο στὴ διακυθέρνηση τοῦ τόπου. Ε- χει ἀποδειχθεῖ ὅτι τὸ µόνο κόμμα ποὺ ὑπάρχει εἶναι ὅ ΑΗΣΎΥ, λδέν θὰ ἐπαναπαν- θοῦμε στὶς δάφνες µας ἀλκαά θὰ συνεχίσουμε ὑπεύθυνα καὶ οοξαρὰ, τὸν ἀγὼνα µας γιὰ δικαίωση τῶν προσδοπχιῶν τοῦ κὐσμού µας. Θὰ ἤθελα νὰ, ἐκφράσω καὶ δηµόσια τὶς εὐχαριστίες µου, σ᾿ ὕσους μέ ἠήφισαν καὶ νὰ ὑποσχεθῶ γαὶ πάλιν ὅτι προεκλογωὰ ὑποσχέθηνα. Ότι δηλαδή θά διαθέσω τὺν ἑαντό µου χάρίν τῶν γενιχοτέρων συμφερόν- των τῆς Κύπρου. Ὡς γνὼμα- γα θὰ ἔχω τὸ συμφέρον τῆς πατρίδας µας ἀνεξάρτητα ἆᾱ- πὺ προσωπικές θυσίες». 9 Κ. Χοατζηνοακοῦ: «Εἶμαι ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα παρόλο ποὺ νοµίξῳ , ὅτι θὰ μποροῦσε νά ἦταν καλύτερο, καὶ εὔχομαι οτενἡ συνεργασία «Όλων τῶν κομμάτων γιὰ λύση τοῦ ἔθνι- κοῦ µας προθλήµατος». οἱ ΑΑΑΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ᾿Απὺ τοὺς ὀμτὼ θουλευτές τοῦ ΔΗΚΟ η «Δειλιήη» ἑἐ- πεχοινώνησε μέ τέσσερις, τοῖς Κυριάκο Παπαδημητράοιυ, Ῥήὴ να. Κατσε]λῆ, Γεώργιο Δαδᾶ καὶ Θαλῆ Μιχαηλίδη. Ὁ τε- ἠΜευταῖος δέ θέλησε νὰ κάνει ὁποιαδήποτε δήλωση. ᾿Αντί- θετα οἱ ἄλλοι τρεῖς μᾶς εἷ- πα: 9 Κ. Παπαδημητρίου: «Εὐχαριστῶ τὸν Κυπριακὸ λαὸ ποὺ μέ ἀνέδειξε γιὰ τρίτη φορᾶ δθουλευτή κάτω ἀπὺ τὴ σηµάα τοῦ ΔΗΚΟ. Αηλὠνω ὅτι θὰ παραµείνω πιστὸς στὶς ἀθχές γαὶ στὸν Πρόεδρο τοῦ κόμματος χ. Κυπριανοῦ». 6 Γ. ἁαδᾶς: «Πιστεύω ὅτι οἱ ἔκλογές αὐτές ποὺ γίνονταν γιὰ πρὠ- τη φορὰ µέ τὸ νέο ἐκλογικὸ σύστηµα ἔγιναν µέ πλήρη τά Έη καὶ εὐπρέπεια, εἶναι διά ϐ]ητες ἀπὸ πάσης ἀπόψεως γαὶ διεξήχθησαν ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑπεύθυνους ἡὑποδειγματι- Ἀ95//). ἡ ῥιαφοβὰ ΠΠ. καὶ ΛΚΕΛ Τὰ τελικάἁ ἀποτελέσματα τῶν θουλευτικῶν ἐκλε- γῶν διαφοροποιήθηκαν μετὰ τὴ διαπίστωση ὅτι οἱ ψῆφοι τοῦ ἐκλογικοῦ κέντρου ᾿Ἑφταγώνιας --- Άνα- πνοῦς δὲν καταλογίστηκαν. Τὸ σύνολο τῶν φήφων ἧταν 227 γύ αὐτὸ τὸ ἐκλογικὸ κέντρο. ᾿Απὸ τοὺς φή- Φους αὐτοὺς πῆραν: ΔΗΣΥ 155, ΑΚΕΛ 62, ΔΗΚΟ 44, ΕΔΕΚ 2, Εί 4. ΝΕΔΗΠΑ 2 ΠΑΜΕ 8, Τάκης Αρι- στείδου 2, Φεοφάνης Παρασχευᾶ 1. Τὰ τελυιὰ ἀποτελέσματα δηχαν ὡς ἀχολεύθως: παγχυπρίως διαµορφώ- ΑΕΕΑ 95634 φῆφοι --- ποσθστὸ ὁ5.657ο0 ΔΗΚΟ 56749 φῆφοι --- ποσοστὸ 19.500” ΔΗΣΥ 92886 φῆφοι -- ποσοστὸ 51918575 ΕΔΕΚ 12772 ψῆφοι -- ποσοστὸ δ.16900 Ε.Ε. Ἴ968δ φῆφοι --- ποσοστὸ 2.73δ70 ΝΕΔΗΠΑ 5684 φῆφοι -- ποσοστὸ 1.91976 ΠΑΜΕ 8109 φῆφοι --- ποσοστὸ 2.1δ176 9 Ἡ διαφορὰ μεταξὺ ΑΚΕΛ -- ΔΗΣΥ μειώθηκε σὲ 0,851. Πειφ Χρειάζεται τώρα μιὰ Ισχυρὴ Κυβέρνηση Μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Παγ κύπρια Ἐνιαία ᾿Οργάνωση Φοιτητῶν ΠΕΟΦ ᾿Αθηνῶν χαι ρετίζει τὴν νίκη τοῦ Δηµοκρα τικοῦ Συναγερμοῦ, σὰν νίκη τῆς Δημοκρατίας καὶ θρίαµ 6ον τοῦ υπριακοῦ ἝἙλλη ψισιοῦ. «Ἡ δυναμικἡ εἴσοδος τοῦ ΔΗ.ΣΥ. στὴν Βουλὴ συνεχί ζει ἡ ἀνακοίωώση ἀποτεχεῖ ἱστορικὸ σταθμὼν στὴν πολι τικὴ ζωὴ τῆς Κύπρου καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ στοι- χεῖα αἰσυοδοξίας, ἄλπίδας καὶ σωτηρίας. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἐγκαθιδρύσεως τῆς ΆἈνπρια κῆς Δημοκρατίας, ποὺ ὁ Ία- ὸς ἀφήνεται μόνος του ὄχι µόνον νὰ ψηφίσει ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκλέξε. Καὶ πράγματι ὁ λαός µας ἔδειξε τὴν ἀναγ καία ὠριμότητα ὥστε μὲ τὸ μαστίγιο τῆς ψήφου του νὰ συντρίψει δημοκρατικὰ καὶ ἀμείλωτα αὐτοὺς ποὺ γιὰ χρόχγια δίαζαν τὴν θέλησή το). Πιστεύουμε, συνεχίζει ἡ ΠΕ ΟΦ πὼς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κάἈπης ἔχει Υκρεµίσει μιά γιὰ πάντα τὰ κάστρα τῶν ἂν τυλαϊκῶν µετώπων «καὶ ἔχει χαράξει τὸ δρόµο τῆς πρα γματικῆς Δημοκρατίας ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν ὁλοκλήρω ση τῆς ἀλλαγῆς καὶ οσωνε- πῶς τῆς πολυπόθητης σωτη ρίας. ) Ἐμεῖς, ἡ σπουδάζουσα νεο λαία τῆς ᾿Αθήνας στὴν προ σπάθεια µας νὰ συντείνουµε ἐποικοδομητικὰ στὴν ἀναγέν γηση τῆς Κύπρου µας συν τάσσουµε τὶς δυνάµεις µας μαζὶ μὲ τὸν ΔΗ.ΣΥ., στὸν ἀγώνα µας γιὰ νὰ ἐπικρατή- σοων στὸν τόπο µας τὰ ἴδα νικὰ τῆς ἐλευθερίας τῆς δη µοκρατίας καὶ τῆς ἄξιοκρα- τίας ποὺ ἔχουν καταπατηθεῖ τόσον. ἀπὸ τοὺς ἔξωθεν δἀρ δαρους εἰσδολεῖς ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς ἔσωθεν κρατοῦντες τοῦ Κυπριακοῦ κατεστηιιέ- νου. Παράλληλα, ὅμως μὲ τὸ Κοινοδούλιο ποὺ τώρα μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ ΔΗ.ΣΥ., ἰ- σχυροποιεῖται σηµαντικά, επυστεύουµε πὼς Χχραάζεπαι μιὰ ἰσχυρὴ ἱκανὴ καὶ πετει ραμµένη Κυδέρνηση ποὺ ἆ- ναμφυσδήτητα µόνον ὁ «Δη μοκρατικὸς Συναγερμὸς» μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀκαταπόνη- τον ἡγέτη, ἐκφραστὴ τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἔθνι- Μοφροσύνης χΧ. Γλαῦκον {λη ρίδην μποροῦν νὰ προσφέ- ρουν, Γι αὐτὸ ὁ ἀγώνας µας ποὺ οὐσιαστικὰ τώρα εἰσέρχε ται στὴν σωστὴ του πορεία δυναµικὸς καὶ ἐνθουσιώδης, ταυτίζεται μὲ τὴν πορεία τοῦ ΔΗ.ΣΥ., τὴν πορεία τοῦ Κυ πριακοῦ Ἑλιληνισμοῦ». Οἱ σταυροί προτιµήσεως τῶν ὑπομηφίων τοῦ ΠΗ.ΣΥ. Δόθηκαν χθὲς στὴ δηµοσιό τητα οἱ στἀνροὶ προτιήσεως ποὺ πῆραν οἱ ὑποφήφιοι 6ου λειπὲς γάθε χόµμματος. Οἱ ἵ- ποιρῄφιοι τοῦ. Λημονρατικοῦ Συνανερμοῦ ἔ)αθαν: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κληρίδης Τλαὔκος Βατ Μάτσης Ἰωάννης 10914 /ωχαριάδης «ἈΑέάνδρος 6350 Μαρρίδης ᾿Α)έξανδρυς ϱ Αλένος) Ατοῦ Χριατοφίδης Ἐμμανουή) (Μανώλης) ΒΝτὸ Ἱεροδιακόνου, Αεόντιος 04 Ἰακώθου Μιχαιῃ. δτηἱ Χριστόπουλος Κοιστάκης ἱττά Χριστοδοιύίδης Ῥένος ἀτοη Μελάρης Ἀριστόφσρος Γκάι Λάμπρου ᾿Αγδρέις πα ται Χαρα)ωμαίδης Ἀίης Γκ] ΛΕΜΕΣΟΣ Φράγκος Αἰμίλιος 95844 ΣΕρωτολρίτου Κώστας 3394 Μιχαηλίδης Αἰμίλιος 1410 Παναγίδης Δάφνης 4919 λΑγαστασιάδης Νίκος τ98 Παπαρὲς Αὐγερινὸς 5180 Παπαδόπουος Ἀίκος 697 ΑΜΜΟΣΧΟΣΤΟΣ κ΄’ Κικοῦ Κώστας αΦ1ῖ Χριστοδουλίδης Κώστας 4431 Νολομῆς Χοίστος ους» Λύρδος Κωνσταντίνος 49τ Παναγιωτόπουλος Πάνος 384 ΧΑ. Πάννης ῬΣοφοκλὴς 5445 λ[ανρίδης Νίνος 4νάτ ΠΑΦΟΣ Σωτηριάδης ᾽Αντώνιος ή Παπαδόπουλος Γεώργιος (βόκος) δ1ύ Εὔζωνας Ανδρέας 1415 ΓΠὐπιιδόπουκος (ώστοα) Γεώρνιος 1943 ΛΑΡΝΑΝΑ | Ανδρέου ᾽Ανμάνιος λος Μαθηκολώνης ᾿Ανδρέας 1908 Γεωργίου Γεώργιος 4510 ΝΕΡΥΝΡΙΑ Γεωργιάδης Δημοσθένης 1139 Αναστασιάδης Παντεκὴς (Λάκης) 868 θκπσπααουποπηππονωππυωππθαπωώαπ ΥΑΜΑΗΑ ΟΤο00υς Ίῃ στην κλασῃη Ἱης στο ΕΝΙΟΥΡΟ Θριαµβος του µικρου ΓιγανΊα Ίης 8. ΦΥΑΜΑΗΑ. : στα κά. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐγλα γῶν. ἀπυτελεῖ νίκη τοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ὅτι ἔχει πυ]ατικὴ ὡριμότητα καὶ πολι- τικὸ κριτήριο πολὺ μεγακήτε- ϱο ἀπ Όσο φαντάζονται µε- ριρυί». 4 Βήνα Κατσελλῆ: Ἡ ». Ῥήνα Ἀατσελλῆ. πυὺ εἶναι ἡ πρώτη Κύπρια γυναί χι ποὶ ἐχλέγεται θουλευτὴς, μᾶς δήλωσε: «Εὐχαριστῶ πρῶτα ὅσους συντοπίτες µου μέ ἐμπιστεύ- τηκαν ναὶ μέ ψήφισαν. Θέλω ὕμως νὰ τονίσω πὼς ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ἐπαρχίας Κερύ- γειας μοῦ εἶναι, ἀγαπητοὶ, τοὺς ἐντιμῶ καὶ θὰ δουμέφω γιὰ τὸ γοινὸ γαὸ ὅλων ᾱ- γεξαίρετα. Σ']διαίτερα χώφρουμαι ποὺ μπαίνοντας στὴ Βουλὴ σπά- ζει ἀκόμα ἕνα φράγμα λοι- γώνικὸ (γιατὶ νοµικὸ δέν ὁὃ- πῆρχε οὔτε προηγουμένως). στὴν ἐξίσωση τῶν γυναικῶν τῆς Κύπρου. ἛἜνα µεγάλο µέφος τοίτης τῆς γυναικείας ἐπιτυχίας ἀνήνει στὸ Δημο- »ρατινὸ Ἰζόμμα ναὶ ἰδιαίτερα στὸν Πρόεδρό του, ποὺ δέν ἐδίστασαν νὰ μέ τοποθετή- σοῦνγ πρὠτη στὸ ψηφοδέλτιο τῆς ἐπαρχίας μον, »Προσωπικά μοῦ ἀνοίγεται ἕνας ναινούργιος γῶρος ἀγὼ να. στὸν πολιτινὸ τοµέα, ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναν προέχτάση τῶν µέχρι τώρα προσπαθειῶν μον γιὰ δικαίώση τοῦ τόπου. Κεῖνο πι νιώθω πάνω ἀπὸ ὅλα τούτη τῇ στιγµή εἶναι τὸ θάρος τῆ- εὐθύνης, γιατὶ εἶμαι ἐνπρόσωπος µμιᾶς τε- λείως ξεριζώμένης ἐπαρχίας. Γνωρίζω πὼς ἡ ἰδιότητα τοῦ θουλευτῆ θὰ δυσκολέψει κά- πως τὴν ἀποστολη τοῦ συγ- γραφέα, ἐλπίζῳ ὅμως πὠὼς ἐ- μεῖς οἱ Κύπριοι ἔχουμε µε- γάλη πολιτιστικὴ παράδοση -αὶ πὼς θὰ μοῦ πιστωθεῖ Ἡ ἀλαδημαϊνὴ ἐλευθεοία ποὺ δι καιοῦμαν σάν συγγραφέας, ΣΤέλος εὔχαριστῷ ὄλους τούς. συνεργάτες, ἰδιώτερα τὸν Χθὶστο Γεττμη, καὶ την οἰκογένεια µου ποὺ μοῦ πα- ραστάθηκαν. τὴ δική τους θρήθεια στηοίζω τὴν ὥσο τὸ ὄννατο γαλήτερη ἀνταπόκοι- ση στὰ Ὑαθήκοντα ποὺ ἆνα: Ἰωμθάνω σὰν θουλευτῆς τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἐόμματος». 9 Π. Δίγκλης: Ἐκ µέρους τοῦ ΑΚΕΑ, μί Ἰὴσε ὁ κ. Παῦλος Δίγκλης, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Θὰ ἐργασθῷ γιὰ τὴν ἓκ- π]ἠρωση τοῦ πφοεκλογικοῦ προγράµµατος τοῦ ΑΚΕΛ --- λΑριστερᾶς, καὶ εἰδικότερα γιά τὴ θελτίωση τοῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐργαζομένων. 1[ροτεραιότητα θὰ ἔχει ἆσφα λῶς, ὁ ἀγώνας γιὰ δίκαιη Ἰήση τοῦ Κυπριακοῦ. Θέλω νά εὐχαριστήσω τὸ λαὸ γιά τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ ἔκανε νὰ μέ ἀνανηρύξει θουλευτή, ἡ ὅ- ποία ἀσφαλῶς ὀφείλεται στὴν ὑποστήριξη ἀπὸ µέρους' τού ΑΚΕΔ---Αριστερᾶς. δηλὼ- χω. ὅτι θά τιµήσω τὴν ψῆφο τοῦ. λαοῦ». ααπισπαπαπαασκας» ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΔΗΛΩΣΑΝ: ΕΓΙΝΕ ΠΛΡΛΝΟΜΙΗ ΣΤΗΝ ὃν ΚΗΤΗΝύΝΗ ϱ ΛΗ.ΣΥ ΕΠΡΗΊΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΒΡΑΝΟΜΙΑ στὴν κατακύ- ρωση τῶν θουλευτικῶν ἑδρῶν κατὰ τὴν τρίτη κατανομὴ ἐπι- σημαίνουν μὲ δηλώσεις τους νομικοὶ κύ- Κατὰ τοὺς ἴδιους κύ- κλους καὶ σύµφωνα μὲ τὸν ἑ- κλογικὸ νόµο ἔπρεπε κατὰ τὴν τρίτη κατανομἡ νὰ εἶχε πάρει τὴν ἕδρα τῆς Πευκωσίας ὁ Άη- μοκρατικὸς Συναγερμὸς, καὶ τὸ Δημοκρατικὸ Γζόμμα τὴν ἕ- . δρα τῆς Πάρνακας κι ὄχι ἀντι- στὴ (ἵ) ἔγκυροι κλοι. στρόφως. Κατὰ τοὺς ἴδιους νομικοὺς κύ- κλους σύµφωνα μὲ τὴν ὀρθὴ ἑρμη- νεία τοῦ νόµου, οἱ δύο ἕδρες ποὺ εἶχαν ἀπομείνει γιὰ τὴν τρίτη κα- τανομὴ ἔπρεπε νὰ εἶχαν προσκυρώ- Πρόκειται γιὰ τὴν κάλπη ποῦ ἐκλογικοῦ κέντρου ἛἜπτα- γώνιας --- ᾽᾿Ακαπνοῦς, ἡ ὁποία περιεῖχε 273 ἔγκυρα ψηφοδέλ- πια. Απ αὐτὰ εἶχαν πάρει ψήφους τὰ κόµµατα ὡς ἑξῆς: ΑΚΕΑ --- ᾿Αριστερὰ 62 ΔΗ.ΚΟ. 44 ΔΗ.ΣΥ. 153 ΕΔΕΚ 2 Ἕνωση Κέωπρου 4 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. 2 Π.Α ΜΕ. 3 Μεμονωμένοι ὑποφήφιοι: ᾿Αριστείδου Τάκης 2 Παρασκευᾶ Θεοφάνης ] ὍὉ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν ψή- Φων ποὺ ρίφθησαν στὴ λησμο νηµένη κάλπη δὲν ἦταν ἀἆρκε- τὰ σημαντικὸς γιὰ νἁ ἐπη- ρεώσει τὴν κατανομὴ τῶν ἐν δρῶν, κατ’ ἀνάγκη, ὅμως, ἀνα θεωρήθηκαν τὰ τελικὰ ἀποτελέ σµατα τῆς ἐκλογικῆς περιφέ- ρειας Λεμεσοῦ καὶ κατὰ συνέ- πεια ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. 6 Ὅπως πληροφορούμαστε, ἡ παράλειψη ἀνακολύφθηκε τν- χαῖα, ὅταν ἕνα ἀπὸ τὰ κόμμα: τα ζήτησε νὰ τὸ προμηθεύσουν μὲ πλήρη στοιχεῖα γιὰ τὰ ᾱ- ποτελέσµατα τῶν ἐκλογῶν στὴ Λεμεσό. Τὰ τελικὰ ἐκλογικὰ ἀποτε- λέσµατα γιὰ τὴ Λεμεσὸ ἀνα- θεωρήθηκαν ὡς ἑξῆς: Η Σ.Ε.Κ. ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΗ.ΣΥ ΚΑΙ ΔΗ.ΚΟ Ἡ ΣΕΚ, σὲ τηλεγραφή- µωτά της ποὺ ἔστειλε στὸν μητρίον. Σύνολο ἐγγεγραμμένων ψη- Φοφόρων 64580. Ψήφισαν 61917. Ακυρα ψηφοδέλτια 889. Ἔγκυρα ψηφοδέλτια 61028. Ἔλαδαν ΑΚΕΛ 21793 ΔΗ.ΚΟ. 13128 ΔΗ.ΣΥ. 1839] θεῖ ἡ μὲν ἕδρα τῆς Λευκωσίας στὸν ΔΗ.ΣΥ., (ἐφόσον τὸ µεγαλύτερο ῥὅ- πόλοιπο τοῦ κόμματος ἦταν στὴν Λευκωσία) ἡ δὲ ἕδρα τῆς Λάρνα- κας στὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα. 9 Στὸ μεταξὺ ἀπὸ κύκλους τῆς ΕΔΕΕ διεφεύδετο Χχθεσινὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Κήρυκας» ὅτι ἡ ΕΔΕΚ προδάλλει ἔνσταση ὡς πρὸς τὴν ατα. νομὴ τῶν ἑδρῶν, ζητώντας νέα χατομέ- πρηση τῶν φήφων. Ὁ «Κήρυκας εἶχε γράφει ὅτι τὴν ἔνσταση δὰ ἔκαμνε ὁ Γενικὸς Τραμμα- τέας τοῦ Κόμματος χ. Τάχης Χατξηδη- Ἡ Κάλπη Ἑφταγώνιας 9 Στὸ μεταξύ: Μιὰ ἐχκλογικὴ κάλπη τῆς ὁποίας οἳἵ φῆφοι δὲν εἶχαν πατομετρηθεῖ, προχκά.α λεσε χδὲς ἀναστάτωση, τόσο στοὺς ὑπεύ. ϐυνους τῶν ἐκλογῶν καὶ στὰ κόμματος, ὅσο καὶ στὴν χοινὴ γνώμη. ΕΔΕΚ 386] ἝἜνωση Κέντρου 1055 ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. 736 Π.Α.ΜΕ. 175953 Όλες οἱ ἀναθεωρήσεις ἔγι- ναν ἀπὸ τὸν Γενικὸ Ἔφορο Ἐκλογῶν παρουσία τῶν ἐκι προσώπων τῶν κομμάτων. Καθένα χωριστὰ στοὺς δώδε κα δουλευτὲς τοῦ Δημιοκρα- τικοῦ Συναγερμού λαὶ στοὺς ἀκτὼ δουλευτὲς τοῦ Δημοχρα τικοῦ Κόμματος ποὺ ἀναδεί χθηκαν ατὶίς ἐκλογὲς τῆς περασμένης Κυριακῆς, ὕπο γραμµίζει ὅτι προσδλέπει σὲ Καρποφόρο συνεργασία γιὰ τὴν. ἐπίλυση τῶν προδληκιά- των τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ τοῦ τόπου γενικότερα. τὰ τηλεγραφήµατα τῆς ΣΕΝ πρὀὸέ τοὺς γέους Βου λευτὲς ΔΗ.ΣΥ., καὶ ΔΗ ΝΟ. στόληκων μετὰ τὴν ἀνακοί γωση τῶν τελικῶν ἀποτελε- σµάτων γαὶ τὴν ἐπίσημη κατα γοµή τῶν ἑδρῶν. Στὰ τηλε γραφήματα ἀναφέρονται τὰ ἀκόλυνθα «Μὲ τὴν εἰκαιρία τῆς ἐγν.ο γῆς σας στὴ γέα Βουλὴ ἡ ΣΕΝ σᾶς συγχαίρει θερμᾶ, εὔχεται κόθε ἐπιτυχία αἱ προσδ]έπει σὲ καρποφόρο συ γεργασία γιὰ τὴν προώθηση γαὶ λύση τῶν ποοδληκιάτων τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ τοῦ τόπου γενικότερα. Μ. Ιωάν γσυ Σεννὼὸς 1 ραμματέας». Προβλήματα Κυπρίων φοιτιτῶν [ἠπσσαλίας Τερόστια προδλήµατα ἁν- τιμρτωπίζουν οἱ Κύπριοι φοι τητὲς στὴ Μασσαλία. Σύµφωνα μ᾿ ἐπιστολὴ τοῦ Συλλόγου Κωπρίων φουτητῶν Αἴξ Μασσαλίας, ἡ Γαλλικὴ Κυδέρνηση πῆρε ἀντιδραστι- κά µέτρα ἐναντίον τῶν ξένων φοιτητῶν. «Γιὰ γὰ πάρουμε ἄδεια παραμονῆς στὴ Γαλία», ἄνα φέρει ἡ. ἐπιστολὴ, «χρειαζό- µαστε πιστοποιητικὸ στὸ ποῖο νὰ δεδαιώνεται ὅτι ὁ κάθε φοιτητὴς ἨἈπαίρνει 1500 φράγκα τὸ µήνα, ὑπογραμμέ χο ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀρχὲς τῆς Κυπριακῆς Δημονρωτί- ας στὴ Γαλλία». ἡ ἐπιστολή : Συνεχίζει «Ὁ ἐπίτιμος πρόξενος στὴ Μασσαλία ἔθεσε σὰν προὐπό θεση ἔκδοσης τῶν πιστοποιη τικῶν τὴν παράδοση ἀπὸ τὸ σύλλογο µας, τῶν ὀνομά των ὅλων τῶν Κυπρίων φοι τητῶν. Ἔχουμε ἀπείληθεῖ ὅτι χάμιὰ πιστοποίηση δὲν θά δι χόταν, ἐὰν ἡ ἀπαίτηση τοῦ προξένου δὲν ἱκανοποιεῖ το, πράγμα ποὺ σηµαίνει ὅτι προστίθενται καὶ νέα προθλή µατα στὶς σπουδὲς µας, ποὺ ἐκφράζονται ὑπὸ μορφὴ ἆπει λῶν». Λι. ΜλίὕηΕ: Λἡ ΠΝΕΧΙΒεΙ ὑπὴς Βλ ἡ ΝΙΛ Ἡ Νέα Δημοκρατικὴ Πα ράταξη θὰ συνεχίσει ἀχρι- 6ῶς ὅπως ἦπαν, χωρὶς νὰ ἀλλοιώσει τὴ γραμμή της, παραμένοντας μιὰ αὐτόνομη πολιτικὴ ὀντότητα ἐκτὸς Βου λῆς. Τοῦτο δήλωσε χθὲς ὁ Πρόε δρος τοῦ Κόμματος χ. ᾿Αλέ κος Μιχάηλίδης σὲ δηµοσιο γραφικὴ διάσκεψη ποὺ ὦΥγ γάλεσε γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀκλογῶν. Ὁ κ. Μιχαηλί δης πρόσθεσε ὅτι ἡ ΝΕ.ΛΗ. ΠΑ θὰ εἶναι ἔτοιμη νὰ συγερ γασθεῖ μὲ ἄλλα χόµµατα μὲ δάση ἕνα µίνιµουμ πρόγραμ µα πάνω στὸ ἐθνικὸ θέμα. ο κ. Μιχαηλίδης ἀπέδωσε τὸ δυσμενὲς γιὰ τὸ κόμμα του ἀποτέλεσμα τῶν ἐχλο- γῶν σὲ τρία δεδοµένα : 4) Στὸ σύνθημα τῶν δύο ἄκοων --- ὅπως τή χαρακτή ρισε -- γιὰ τὸ ποιὸ θά ἕἔρ- θει πρῶτο στὴ Βουλή. ϐ) Στὸ σύνθηια γιὰ τὴν χαμένη ψῆφο. τὸ ὁποίο τὶς τελευταῖες ἆ--4 μέρες πρὶν τὶς ἀκλογὲς προκάλεσε µε τακίνηση τῶν ψηφοφόρων ἀπὸ τὴν ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. προς τὸ ΔΗ., κο. Υ) Στὴν σκανδαλώδη χρη σιµοποίηση τῆς «ρατικῆς µη χανῆς καὶ τῆς ΕΥΠ. «Ο κ. Μιχαηλίδης ὑποσπή ριξε ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν διευρύνει τὸ ποίλιτι κὀ ἀδιέξοδο, «διότι οὔτε ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς μπορεῖ νὰ Ἀδερνήσει οὔτε τὸ ΑΚΕΛ». Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ, ὁ κ. Μιχαηλίδης δήλωσε πώς, ἄν αὐτὸς ἔχει ἔστω καὶ τώρα ἐμτίμηση καὶ σύ]ληψη τῶν δεδοµένων, δὲν μποαρεῖ νὰ εἶναι ἱκανοποιηιέ γος ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα, «Τὸ ΔΗ.ΝΟ. --- εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ. -- ἀποδει- Χθηκε ὅτι δὲν ἐχφράζει τὸ λαό, Ἡ ἸΚυθέρνηση εἶναι ἀποδυναμωμένη ἀπὸ τὸ πο τέλεσµα τῶν ἐκλογῶν, δὲν εἶναι. ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΗ. ΚΟ., ἀλλὰ κάποιων ἄλλων χομµάτων». Σελίδα 4 ΧΧΧΧΧΧΧΥΧ ζεχωρίζουν 6.45 Ταξίδια στὴν Ἐὐρώπη 9.00 Φεστιδὰλ ᾿Πώρτς Πέπ- παρντ «Πρόγευμα στὸ Τίφανυ» ΣΟΥΖΑΝ Ζ0ΟΜΕΡΣ. ἸθήΙει ἓπι ΠΗΙΙΠΕΙΗ ΠΠί Ἡ Σοίαν 2Ζόμεος εἶναι μιὰ Αμερικανίδα ἠθοποιὸς ἀρχετὰ δημοφιλῆς στὸ τηλεο πτικὸ κοινὸ τῶν ΗΠΑ. Είναι ἕνα ὅμορφο ξανθό κοοίτσι, παίξει ποὺ ἔχει, ὡς τώρα ΧΧΧ Χκ πολλοὺς οόλους κοριτσιών ποῦ τύπου «ξανθούλα, όμορ- Φφούλα καὶ χαζούλα» στὴν ἃμε οικάνικη τηλεόραση. Ἡρόσφατα, ὅμως ἡ Σού- αν Ζόμερς Ἑάφνιασε μὲ μιὰ ΧΧΧ Χακ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΙΦΑΝΥ Ἡ Ώντρεῦ Χέπμπορν, ὁ Τζὠρτζ Πέππαρντ, ἡ Πατρί σια Νἠλ καί ὁ Μίκυ Ρούνυ πρωταγωνιστοῦν στὴν ἀπο ψινὴ κινηµατογραφικὴ ται νία «Πρόγευμα στὸ Τίφανυ» παραγωγῆς ᾖἸ96]. Ἡ ταινία εἶναι δασισµέ νη στό ὁμῶώνυμο µπέστ σέλ λερ τοῦ Τροῦμον Καπότε σέ σκηνοθεσία Μπλέηκ Ἔντου- αρντς. Ἡ νεαρὴ καὶ παράξενη Χόλυ ἀγαπᾶ τὴ διασκέδαση καὶ κάνει παρέα μὲ πλούσι ους ἄνδρες. Ἕνας ἀπὸ τοὺς γείτονες της εἶναι ὁ συγ : Ὑραφέας Πὼλ ὁ ὁποῖος Ύοη πευμένος ἀπὸ τὴ Χόλυ τὴν ἐρωτεύεται. Αὐτή ὅμως προ Ὀπιμᾶ τοὺς πλούσιους ῥ«φί- Ἄους της. Ἡ ταινία δραθεύτηκς μὲ δύο Όσκαρ: καλύτερης µου :. σικῆς ἐπένδυσης (ποὺ ἔγρα Φε ὁ Χένρυ ἡΜαντσίνι) καὶ καλύτερου τραγουδιοῦ «Μούν Τὸ πλῆρες Π ος 5 00 Εναρξη «Κιγούμενα, ίδια -- ο Ἡοῦ εἶναι ρα Μαργαρίτα 5.45 Οἱ μῦθοι τοῦ Λαφονταίν 6.00 Εἰδήσεις 6.05 Εἰδήσεις στὴν Τουρκικἡ Εἰδήσεις στὴν ᾽ΑΥγλικὴ 6.10 κκ Χ Χ Ρίθερ» ποὺ ἔγραφε ἐπίσης ὁ ἴδιος συνθέτης. αἁ ΧἈκ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 6.20 ἀπόψε θὰ µε- ἕνα μουσικὸ πρό- γραμμα µέ τοὺς: Χοζέ Φελι- τσιάνο, Γκίλμπερτ Ο’ Σάλι δαν, Αλ Μαρτίνο, Ἔντυ Κωνσταντίν καί Τζέην Πάλ μερ, Στὶς παδοθεῖ κα Χκ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ἡ ἁἀποψινὴ ἐκπομπὴ τοῦ «Ποδοσφαίρου» µπεριλαμδά- Νει στιγμιότυπα δύο ἀγῶνες τοῦ ᾿Αγγλικοῦ πρω ταθλήµατος Α΄ κατηγορίας μεταξὺ τῶν ὁμάδων Λήτς --Κόδεντρυ καὶ Νόργουϊῖτς ---- «Μάντσιεστερ Σίτυ. Ἡ ἐπομπὴ περιλαμδάνει ἐπί σης στιγμιότυπα ἀπὸ τόν ἀγώνα μεταξὺ τῶν ὁμάδων Τσιάρλτον --- Χάντερσφηλντ. πρόγραµµα 6120 Μόυσικὸ Πρόγραμμα 6.45 Τοξίδια στην ο )Ἑὐρώπη 7.05 Ποδόσφαιρο (ἔγχρωμο) 8.00 Σέρλοκ Χόλμς 8.30 Εἰδήσεις 900 «Φεστιδὰλ Τζὠρτς Πέππαρντ» «Πρόγευ μα στό Τίφανυ» 10.45 Εἰδήσεις. κ 4. λ. οοο ος ΠΕΜΠΤΗ 28 Μα! ΟΥ 198] Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 Πρωϊνὸ ξεκίνημα 0630 Εἰδήσεις 0660 Ἑλληνικὴ μουσικὴ 0645 Σήµερα, ὀπετειολόγιο 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίο τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿᾽Απὸ τὴν: ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ 08630 ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας 0030 Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ 0545 Μουσικὴ ἀπὸ τὸν ᾿Ιταλικὸ κινηµατο- γράφο 1000 Εἰδήσεις 1005 Ξένη µουσικὴ Ό,τι παίζεται καὶ τραγου- . διέται σήµερα 1100 Ἡ Κύπρος µας 1130 Νησιώτικοι χοροὶ καὶ τραγούδια Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα 1330 Εἰδήσεις 1340 Μηνύματα πρὸς ἐγκλωξισμένους 1400 ᾿Αφήγημα 1200 καὶ ξένο πεντάγραμμο 1445 Ἡ γερμανικὴ ἀπὸ Ραδιοφώνου 1500 'Ἡ ὀρχήστρα Νέων τῆς Κομητείας τοί Μπενπφορντσόϊορ (Β΄ μέρος) 1415 'Απὸ τὸ ἑλληνικὸ { 1530 Ἑλληνικὲς 1600 Εἰδήσεις 1605 Παιδικὴ γωνιὰ 1630 Λαϊκὸ κομπολόϊ 1700 Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 1730 λλατιές στὸν κόσμο τῆς ξένης μουσικῆς 1800 Εἰδήσεις 1805 'Ἡ ὥρα τῆς Ὑπαίθρου 1845 Κυπριακὴ δημοτικὴ μουσικὴ 1900 ᾿Ελαφρὰ λαϊκὴ µου- σικὴ καὶ τραγούδι” 1930 'Ἡ ἠχὼ τῶν γεγονότων 2000 Θέματα λόγου καὶ τέχνης Ἑλληνικὲς καντάδες 2100 Νέες παραλαδές δίσκων σοδαρᾶς µουσικῆς 2200 Εἰδήσεις 2210 Ξένη μουσικὴ καὶ τραγούδια 2300 Εἰδήσεις 2305 Ἑλληνικὸ ποικίλο πρόγραµµα 2400 Εἰδήσεις 0005 ᾿Εθνικὸς Ὕμνος Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ᾿Απὸ τὸ ρεπερτόριο τῆς σοδαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Κλασσικὰ φαδορί Ἡ Πέμπτη Συμφωνία τοῦ Ντμήρι Σοστακόδιτς 1150 Αλονσικὴ Σοπέν 1200 Τέλος τὴς ἐκπομπῆς ἐπιτυχίες 2030 0500 1000 1005 1100 ἀπόφαση της τοὺς πάντες. 'Εγκατέληψε μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ὑημοφιλεῖς σειοὲς πῆς ᾱ- μερικάνινης τηλεόρασης - τῆ σειρὰ «Παρέα γιὰ τρεῖς», ὅπως θὰ μποροῦσε γὰ ἁπο- δώσει ἐλεύθερα καγεὶς τὸν τίτλο της. Ἡ σειρὰ θοίσκε- ται ὁπὸ τὰ πρῶτα ἐπεισόδιά της στὶς πρῶτες θέσεις στοὺς πίνακες ἀκροαματικότητας τῶν ἀμερικανικῶν τηλεοπτικῶν ἐκ- πομπῶν. Ὅταν πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψει τὸ σήριαλ, ἡ Ζόμερς ἕκανε μιᾶ τρομερὴ --- ἔτσι χαρακτήρισαν τὴν ᾱ- ποψὴ της στὶς ΗΠΑ --δήλω ση. Εΐπε, ὅτι ἡ σειρὰ αὐτὴ εἴ γαι τὸ πιὸ φριχτὺ πράγμα, ποὺ ἔκανε ποτέ. «Εἶναι ὅλα τόσο ἀηδιαστι- κὰ σ’ αὐτὸ τὸ σήριαλ, ποὺ καταλήγει νὰ γίνεται πραγ: ματικὸς πόλεμος γεύρων γιὰ ὕποιον συμμετέχει σ᾿ αὐτὴ τὴν ἱστορία». οἱ παραγωγοὶ, τῆς σειρᾶς, ἀπόφυγαν ὡς τώρα νὰ ποῦν τὴ γνώµη τους γιὰ τὴν ὑπό- θεση αὐτή. πι πληροφορίες, ὅμως, λέγε, ὅτι Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ, θὰ ατονχίσει πολλά στῆ αν Ζόμεος. Ἴσως καὶ νὰ “προκαλέσει τὸν ἄποχλει- σμὸ ἀπὸ κάθε μελλοντικὴ δου λιὰ τοῦ καναλιοῦ Εὶ Μπὶ Σὶ, ποὺ φιλοξενεῖ τώρα τὸ σήριαλ ἀπὸὺ τὸ ᾿ὁποῖο ἀποχώ: ϱησε. 'Ἡ Ζύμεος πάντως φαί νεταν ἀποφασιομένη νὰ δώ- σεν μάχη καταφεύγοντας ἀκό μα καὶ στὴ δικαιοσύνη, Σκο- πεύει μάλιστα νὰ καταγγεί- λεν καὶ τοὺς δύο συμπρωταγω Φιστές της ἂν ἐξακολουθή- 'Ἡ Σούζαν Ζόμερς σουν νὰ τήν κοατοῦν σὲ ἆᾱ- πὀόσταση καὶ νὰ ὑΨοθετοῦν τὶς ἀπόψεις τῶν παρα- γωγῶν. Οἱ συμποθωταγωνι- στές της πάντως, ὁ Τζὼν Ρίτερ καὶ ἡ Τζόυς τὸ Βία, δὲν τῆς μιλάνε πιά. Ἡ διαμάχη ἀνάμενα στὴν άχρονη πρωταγωνίστρια καὶ τοὺς παραγωγοὺς ἄρχισε ὅ- ταν ἡ Ζόμεος ζήτησε μεγαλύ τερῃ ἀμοιδὴ καὶ συμμετοχῆ στὰ κέρδη τῆς. σειοᾶς, Σὲ κάποιο γύρισμα μάλιστα ἔγχα πέλειψε μιὰ σχηνη στὴ µέση καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ στούντιο, μετὰ ἀπὸ ἕνα «χαυγὰ» μὲ τὸν παραγῶὠγὸ Μάνκὰὶ Ῥὸς. ᾿Απὸ χώφησε µάλισα «φωνάζον- τας «μισῶ αὐτὸ ποὺ κάγω». Μετὰ τῆν ἀπεργία τῶν ἠθο- ποιῶν στὶς ΗΠΑ, ἡ Σούξδαν ξαναγύρισε στὸ στούντιο καὶ ὁλοκλήρωσε τὸ ἐπεισόδιο ποὺ ἄφησε στὴ µέση. Λίγες μὲ: ρες ἀργύτερα ὅμως, δέχτηκε πιέσεις ἀπὸ τὴν ἑτανρία γιᾶ νὰ δηλώσει ὅτι ἐγκαταλείτει τὸ σήριαλ. Ἡ Σούζαν τὸ ἆρ- γῆθηκε καὶ κατηγόρησε τὸν παραγωγὸ ὅτι διαδίδει ἕνα «χοντοῦ ψέμα». Ἡ πολεμική τῶν παραγω- γῶν, ὅμως, συνεχίστηκε. Τῆς µίκρύναν ὑπερθολικὰ τὸ ρόλο, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ παίξει ἕνα - δυὀ λεπτὰ σὺ χάθε ἐπεισό- διο. Καὶ δημιούργησαν ἕνα καινούργιο ρόλο στὸ σήριαλ, ποὺ σταδιακἁ θὰ ἀἁντικατα- στήσει τὸ δικό σης. Ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἡ Σούζαν τόλμησε νὰ θγάλε γλώσσα στὰ μεγάλα ἀφεντικὰ. Ἡ Σούζαν δὲν Φαίνεται γὰ φοθᾶται ὅμως. Γαὶ ὅπως λέει ἡ ἴδια: «Δὲν καταλαθαίνει ὅτι δὲν εἶμαι ἡ χώούλα ποὺ ἔπαιζα στὸ σήριαλ. Ξέρω νὰ διεχὸι: κῶ αὐτὰ ποὺ μοῦ ἀνήκουν καὶ ἔχω στὸ παρελθὸν ἀντιμετω πίσει πολὺ πιὺ δύσκολες κα: τωστάσεις».. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΙΑ ΠΑΛΚΑ 0 ΤΙΟΝΥ ΧΑΛΥΝΙΤΛΙΗ Ἔπειτα ἀπὸ πολύμηνη ἀφρώστια καὶ ἀπομόιωση, : ῥ γνωστὺς {άλλος τρα- γονδιστὴς τοῦ ρὸχ Τςόνυ Χάλυνταίη, Ἑανάρχισε τὶς ἐμφανίσεις τοῦ. Καὶ ξεσήκωσε τοὺς θαμῶνες τοῦ. νυκτερινοῦ. κέντρου «Φάρεστ» τῶν Βρυξε)ῶν μὲ τά τραγούδια του, Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ ..... Πυμτρεύτηκε ὁ Τζώυ Κλασικῆς κιθάρας ἀπὸ ὁ 4Οχρονος ΤΖΩΝ ΓΟΥ: παντρεύτηκε τὴν νά ημένη του πρὀσφατα βλετὴ μὲ λίγους καλεσμένους ατὴ» ᾿Οξφόρ- ΤΗ νέα κ». ᾿Τονΐλλιαμς εἶναι ἡ ΣΟΥ, ἃβ χθόνων, σα- Ὁ μεγαλύτερος 1ΑΛΙΑΝΣ ὁ μιά «αβμλκἕε. ῥουσιάστρια τοῦ δημοφιλοῦς Ὁ Τξὼν παραδέχεται πὼς τὴν ΝΑΣΙΟΝ ΡΣΟΥΑ ΝΤ. «μαίτρ» τὴν ἐποχὴ τοῦ. ΣΕΓΚΟΒΙΑ, λα. τῆς τηλεοπτικοῦ προγθάµµατος ἐρωτεύτηκε θλέποντας την στὴν εήλεύρονη --- τὸν γοή- τευσε «ὁ φυσικὸς. τρόπος ποὺ μιλάει καὶ ἡ προσωπικότη- τα της». Ὁ γάμος δὲν εἶναι τὸ µόνο καινρύργιο στὴ ἑωὴ τοῦ Γουῖλλιαμς. Τὸν τελευταῖο καιρὸ µοιράξει τὸ ταλέν- το του ἀνάμεσα στὴν κλασικὴ μουσικὴ καὶ στήν... ρόκ. παίξοντας μὲ τὸ συγκρότημα ΣΚ4ΑΥ'. ΕΙ ΠΠ ΙΙ Ξὰ 1 4 3 4 5 6 7 8 9 1ο ὄὅ ου ἧ- ο ὃδ ὁ Ν - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1, Χωρὶς... διαλείµµατα. 9 Γίνονται μὲ κοατικἠ ᾱ- δεια. --- Εἶδος μουσικῆς (ξέν) Συνήθως γίνεται στὶν ῥχελποία, -- Ὄρος τῆς Φι- σικῆς. 4. Διπλασιαζόμενο δηλώ- χει. ἐπαμάληφη (ἀντιστρ.). --- ἸΑναρριχητικὸ οφυτὸ ποὺ θά τὸ δοῦμε καὶ µέσα σὲ σπί τια. ὅ. Εργο του. «Ἡ κυρία Χριυσάνθεμον». --- Ἠΐνωι, γιά ελατιγομαθεῖς. 6. Μεγάλος Γάλλος τραγι- κὺς ποιητῆς (μὲ ἄρθρο), τ. Ῥῆμα ποὺ συχ.ἁ ἅπα- σχολεί δύο γειτονικά κράτιν 8. Δίνει μιὰᾶ διάκριση. --- Κοινὴ ὀνομάασία ἀνδρικοῦ ὀνό ματος. 4. Περιυχὴ τῆς ᾿Αττικῆς. 10, Συνομοταξία ἀσπόνὸι- λων ζώων. --- Ὅμοα σύμᾳώ να. ΚΑΘΕΤΑ 1. «Μικοὴ γυναίκα... αός τωµιά». (παροιμία). -- Συ: ετινὸς σκηνοθέτης. ο, Μονυσικὲς σινθέσεις. ᾱ, λέγονται καὶ γεροµάνες. -- Γνωστὸς σύγχρονος ξέ- νος σκακιστής. 4, ἝἜνας εἰδικὸς ἐπιστήμο γας, μὲ τὰ ἄρθρα αμ, ᾱ, «Κάθοην... ἠθοποιὸς τοῦ ἀμερικανικοῦ κινηµατο- γράφου. --- Ὁ ἄλλοτε διάση µο- Παπάθεοι (ἀντιστρ.) ῥ, ᾽Απὸ τὰ τρία τά... δύο. --- Λημιουογει ἄσχημη χατα- στιση (αἴτ.ι. -- λίγα ἀπὸ τὰ... Αίγα. ᾿ τ. Κομμένη... φόρα. ---Α- πελπιστικὴ τέτοια κατάσταση. κ. Πολλές κάνουμε συχνᾶ. 4, Καταθάλλεται στὸ Δτμό σιο. --- Εργο του ἡ «Φικοσο φψία τῆς Τέχνης». 10, Κειρωνακτικὺὸ ἐργαλεῖο ἑἀντιστφ.) --- Ὁμοιωμωτικὸ μόριο, ΑΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΡΝΟΥ Οριζόντια Ἱ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ο. ο: ΣΟΝΟΤΠΩ 2. ΤΗΡ--ΚΡΑ }ΟΣ 4, ΣΑΑΡ -- ΗΤΑ 5. ΑΝ ---ΒΑΔΗ -- ΣΑ ὁ. ΦΙ ΛΑΚΙ--ΚΟΣ τ ΙΚΑ--ΑΝΑ ΦΗ α. ΡΟΙ:--ΕΝΕΤΟΣ 3. ΑΟΝΗΣΗΣ Ἱν, ΣΕΚΙΠΙΝΗ 5 ΑΔΙ, Κάβετα Ι. ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ 5. 1 δν ΙλνΙκο ὃ, ΝΟΡΑ -- ΑΑΙΔΙ 4 ΟΝ -- ΡΕΑ -- ΟΝ ο, ΤΟΝ -- ΑΙ ον ὁ ΑΥΡΗΛΙΑΝΗΕ 1, ΤΗΛ: τῇ - όν , ΓΟΤΑα -- ΚΑΤΗΣ 3. ΑΣοΦΟΣ 1υ, ΣΤΣΙΑ.ΣΗ». ΠΗΡΕ Ιμς Ὅ---µχµ-ᾷὓ----ᾱ πρ σοσια ας ο ο” ταλεύραση προγράµµατα τῆς ται στὴν ἀναγγελία. λέγοντας ἁἉ ἩἉ α Χ ας Ἡ φωτογραφία ποὺ δη- µοσιεύει σήµερα ἡ στήλη δὲν εἶναι ἀπὸ σχηνὴ τη- λεοπτικῆς ἐκπομπῆς τοῦ ΤΖΡΗΜΣ ΓΚΑΡΝΕΡ πολὺ γγωσιοῦ σἀἁὰ ν ντετέκτιδ τῆς σειρᾶς «Φά χελοι Ῥόκφορντ». Είναι φωτογραφία - ντοκουμέν- το ποὺ δείχνει πὸν Αμε- ρικανὸ ἠθοποιὸ γὰ. γρουν- θοκοπᾶ μὲ τὸ δεξὶ του χέρι ἕναν.. θαυμαστὴ του (τέως θαυμαστή, πιᾶ) τὸν δῦχρονο Οὐήλιαμ Στι οὐύαροτ! Ἡ γερή γρονθιὰ ἔπεσε κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς τουργουὰ Υκὸλφ. Ὁ ΤΓχάρνερ δὲν τὰ πῆγε χα- θόλου χαλὰ στὸ παιγνίδι καὶ ξέσπασε μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο στὸν Ἅτιού- αοτ ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνά- μεσα στοὺς θεατὲς καὶ τοῦ φώναξε κάτι γιὰ νά τὸν πειράξει ἰ Τώρα ὁ Οὐζλιαμ Στιούαρτ, μὲ μή νυση ποὺ κατέθεσε, ζητά ει ἀπὸ τὸν Τζέημς Γκάρ- γερ ἀποζημίωση 190.000 Ἰίρες ἀπὸ τὰ ὁποῖα: 60. 00ο : γιὰ τὴ Ὑροθιὰ, σα 000 γιὰ τραυματισμὸ τῆς προσωπικότητάς του καὶ Ρ.000 γιὰ ἰατρικὰ καὶ ἅλ λα ὄξοδα .., Φρ Ὁ. διάσημος σιὰρ Τζὰλ Νίκολσον ἀπέκτησε και: νούργιο παρατσούκλι: «Ὁ «χοντρο - Τζὰκ! Αἰτία τὸ ὅτι µέσα σὲ ἕξι ἐ6δο- µάδες (ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος) πῆρε 90 χιλὰ ἀπὸ τὸ φα- γητὸ, γεγονὸς ποὺ δὲν πὸν ἁἀπασχολεί καθόλου]. ᾧς ᾽Αστειάχια σὲ γύρισμα θεάματα ΔΕΥΚΩΣΙΑ ΖΗΝΛΔ ΠΑΛΛΑΣ: ὨὈὨουάώπε- περς οἵ ἀπόνληροι ΡΕΤΖΙΝΑ: Ῥρόμος ἀπὺ τὸ θυθὸ ΑΘΗΝΑΙΟ: Ἡ σκύλλα ΝΤΙΑΝΑ 8ὃ: Ῥομαντικός ἕ- ραστὴς ὥριμων γυγαικῶν ΝΤΙΑΝΑ 4: Τκάριγχκο «κ ΠΑΛΛΑΣ: Αμαρτωλὸ χοομὶ ΜΙΜΟΖΑ: Σ.Ο.Σ., Τιτανι- κὸς ΟΘΕΛΔΟΣ: Σεξοπονηοιές μιᾶς παρθένας ΕΔΛΑΣ: Σουπεομπόύ, ὁ ἵ- πτάµενος ἐκδικητὴς ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΛ: Ἡ τελευταία ατή- ση ΡΙΑΛΤΟ: ᾿Ἐπάγγελμα, Ζιγ- χολὸ . ΠΑΛΛΑΣ: Τροµοκοάτες τῶν πόλεων ΒΟΛΟΣ: Παρανομία ἓν δοά σεν ΡΙΟΡΔΑΜΛΗ: “Ὁ δολοφό- νος τοῦ Αμστερνταμ ΟΘΕΛΔΛΟΣ: Μονομαχία στὴ κόλαση µέ τὸν Μπροὺς Λῆ ΚΡΥΣΤΑΛ: Ναντὶν τὸ κο- ρίτσι τῆς ἡδονγῆς ΡΕΚΑΛ: Τὸ 15 μυστικἁ τοῦ σέξ ΜΑΚΡΙΔΗ: Θρανὶο Χο. 15 ΑΤΤΙΚΟ: Τὸ αγωνικὸ γα ὁ ἀτσίδας ΟΘΕΛΛΟΣ: Ὁ ἄνθρωπος ΡΕΞ: Τὸ µεγάλο γόλπο τοῦ μὲ τὸ γαρύφαλλο Μπροὺς Αῆ ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Καταιγὶς, τρομερός τυφὠγας ΑΤΤΙΚΟ: Ταξιαρχία Διαθό- λων ΤΙΤΑΝΙΑ: Ὁ ἄνθρωπος μέ τὸ γαρύφαλο ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΔΑΛΩΝ ᾿Αραδίπτους Τσάμαπ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Χόον ΔΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: τὴ φωλιά τῶν χροχοδείλων ΠΕΡ ΑΔΙΑ Ἀήσου: Τὸ ἆρι στερὺ χέρι τοῦ Νόμου 5, Τὸμ ΟΡΦΙΕΑΣΝΣ Κονχαπετριὰἀ: Μάτ Μάξ, ὁ ἐκδικητής τῆς νν- στας ΕΚΑΛΗ Κωνοπετοιὰ: Α- γοιο μι κελειὸ τοῦ χαυάτε ΚΡΗΝΛΙΟ Δερύνειας Ἔπι- γείαηαι. Χωνσοὶ Αγνελοι ΠΑΡΟΟΡΟΙ ΟΝ. Δαλι Διπροὺς Δῆ, ἐπιστρέᾳω. γιὰ ἐκδίκη- ση µένη ἑνὸς τηλεοπεωκοῦ δικτύου τῆς Ἐάθε ἀπόγευμα, ἡ Ιάάργκαρετ θγαίνει στὸν αέ- ρα καὶ μὲ τὸ φιλικό της χαιόγελο ἀναγγέλλει τὰ 6ραδιᾶς. Κάνει καὶ μιὰ ἀξιολόγηση, δυὸ λόγια γιὰ κάθε ἐμπομπή, γιὰ νά μποροῦν οἳ τηλεθεατὲς νὰ τοὺς ἐνδιαφέρει. αἱ λέγεται ὅτι Ἰ Μάργκαρετ ἔχει τὴν μεγαλύτερη ἀκροαματικότητα. ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τἡ λένε Μάργκαρετ Φόρμαν καὶ εἶναι ἡ ἁγαση: Αὐστραλίας. ἸΑλλὰ δὲν περιορίξε- ἐπιλέξουν αὐτὴ ποὺ ΧΧΧ κ Χ τῆς. γνωστῆς τηλεοπτικής σειρᾶς «ΛΔὰς Εέγκας». τὴν πρόδα μιᾶς σκηνής δίπλα στὴν πισίνα ἑνὸς ξενοδοχείου, ἕνας τεχνι: κὺὸς ἔδωσε μιά σπρωξιά (πιά ἀστεῖο) στὸν Ντὰν Τά ! να ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΤΡΙΧ ποὺ ἔπεσε στὸ νερὸ γατὰ ὥστε νὰ τέτοιο πθόπο χτισήσει τὸ κεφάλι του σ᾽ ἕνα Χχαμηλὸ ὄατηρα. τὸ νοσοκομεῖο τοῦ ἔθα λανψ τρία οάμματα... ΠππΠΠΠΠΠΠΠΠΗΗΙΗ λύο εὐιοπὴ εγονότα γιὰ Αυδ εὐτυχῆ γεγονότα θὰ συμθοῦν στὴ ζωὴ τῆς διά: σηµης ᾿Αγγλίδας ἠθοποιοῦ Τξαίην Σέύμουρ , µέχοι τὸ τέλος τοῦ 1981. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ γέννηση τού πρώ- του της παιδιοῦ ---ὁ πελαρ: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ᾽ Πραγματοποιεῖται σήµερα στὶς 5 μ.μ. τακτικὴ Τενιαὴ Συνέλευση τοῦ Γυναικείου Ομίλου «Πρωτοπορία». στὴν αἴθουσα τοῦ οἰκήματος ΣΕΝ κοντὰ στὸ σιγεμὰ «Μιόζα» Λευκωσίας καὶ καλοῦνται ὅ- λα τὰ µόλη νὰ παρευρεθοῦν. ΓΙΑ πὲ5ρα ιδ) -- ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 199 Πνυροσθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑρχηηεῖυ ει Αστυνομίας 409055 2ΛΑξιωμοτυκὸς Ὠπηρεσίας 402966 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λευκώσία 51111 Λεμεσός 68111 Λάρνακα 552656 Ηάφος 82564 ΒΛΑΒΕΣ η πλεφώνου 191 Τέλεξ 60566 Ἠλεκτονκοῦ ρεύματος 65001 Ὑδρεύσμος 92991 ΔΙΒΘΝΕ Σ ΑΡΒΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041---δ4599 Ρ.Ι.Κ. 9505. ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜαΙ'ΟΥ 1981 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαρμακεῖον «Πητερ» 4, Δια Ὑόρου (Μέγσρο Κέρμια], Τηλ. 46725 Γ, Ἠλιάδης, Λεωφ. Πουλίου ---Καποτᾶ 19, Παλλουριὼ τισσα, Τηλ. 31838 Φαρμακεῖον «Πῆτερ» 1, Λεωφ. ᾽Ὁμήρου 2 --23, Τηλ. 62807 ΛΕΜΕΣΟΣ Τ. Σ. Ποταµίτης, Σαριπό- λου 49, Τηλ. 62917 Φαρμακεῖον «Σύλβια Οεοδὼ- ρου», Λεωφ. Αρχ. Μακα- ρίου Γ΄, 47 Τηλ. 7241] ΛΑΡΝΑΚΑ Γεώργιος Εὐαγγελίδης, ζΖή: νωνος Πιερίδη Ἰ, Τηλ. 52380 ΠΑΦΟΣ Ἀυντεχνιακον Φασμακείον Πάφου, Νίκου Αντωνιάδη Τηλ. 34224. ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑ ΤΟΥ 1581 παπα α.κας Ο ΣΝΟΥΠΥ ΠΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Ὁ Σνούπυ, ὃ σοφὸς σκύλος, ποὺ δημιούργησε ὁ σκιτσο- γράφος Τσάρλς Ζοὐλτς, ἔκλεισε 0 χρόνια παρουσίας, σὲ χιλιάδες Έντυπα ἀνὰ τὸν πόσμο. 'Ο δημιουργὸς του, ὅ-' µως, ποὺ τὸν θλέπουμε ἐδῶ, στὸ σχεδιαστήριο του, δὲν ἔπαψε οὔτε στιγμὴ νὰ ἐφευρίσκει καὶ νἀ σχεδιάζει τὶς, Ἱστορίες, ποὺ διαθάζονται ἀπὸ 90 ἑκατομμύρια φανατμκοὺς' ἀναγνῶστες, σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο. ΝΗΗΗΗΙ την Ταίτιν γὸς ἀναμένεται νὰ τὴν ἐ- πισχεφθεῖ τὸ Δεκέμθοιο. Τὸ δεύτερο εἶναι ὁ γάμος της --αὐτὸς ἀναμένεται γωρίτε- ρα-- μὲ τὸν πράκτορά της Νταίπθιντ Φλὺν, ποὺ µέσα στὸ γαλοκαίρι θὰ γίνει ὁ τρίτος σύχυγος τῆς Τςαίην «Νομίζω ὅτι θοῆκα τὸν σω στὸ πατέρα γιὰ τὰ παιδιά µου», εἶπε ἡ ὃθχρονη ᾖθο- ποιὸς, «Λιαφορετικὰ δὲν θά ὑπῆρχε λόγος νά παντρει- τῶ». Ὅσο γιὰ τὸν δινὸ της πατέρα, ὕλο καὶ κάποια χοή σιµη συμθουλὴ θὰ ἔχει νά τῆς δώσει: Εοὶν πάφεν σύν ταξη, ἧταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ΠΠ γυναικολό- γους τῆς Χάρλευ Στρὴτ. Καὶ μιὰ χαριτωµένη Ἀεπτο- μέρεια: Τιὰ τὴν ἐγκυμοσύ- γη της, ἡ Τζαίην ἀξίζει νὰ θραθευθεῖ μ ἕνα Όσκαρ. Γιατὶ Μὰ δηλώγει ὅτι... τὸ παιδὶ συνελήφθη τὴ θραδιὰ μετὰ, τὴν ἀπονομῆ τῶν ὉΟ- σχκας, γνωστότερους ΠΠ ΗΠΗι [ ή Μ) η Πώσαππμζἑα Όχα ΤΑΥΡΟΣ 204 --255 νὰ ἔχετε πάντοτε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ὑύρω σας, Υιατὶ δὲν τοὺς ἔχετε ἀν- µέχρι σήµερα χωρὶς τὴ µώσκα τους. Λάδετε τὰ µέτρα σας. ΚΡΙΟΣ 21.3 -- 19.4 κἀτάσταση ποὺ διαμορφώθηκε στὸν ἐπαγ Δέν πρέπει τιµετωπίσει χε δισκοπεῖ γει καὶ πάλι γχσὶαχ σας, ἐπιπόλαιες Δέν εἶναι ἄλλωώστε Είζει Είναι ἕναν τητα. Βρίσκονται σὲ Ἔχετε κάνει ἐπιλογη των βρω σας γελματικὸ σας τοµέα, ποὺ ἐπιθυμούσατε ἀπὸ πολὺ καιρο, ται καλύτερες µέρςς. ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Μιὰ νέα γνωριμία ποὺ θὰ κάνετε αὐτὲς τὶς μέρες σὲ συγγενικὸ σας σπίτι, νεὶ ἐξαιρετικὰ χρήσιμη Υιὰ τὶς γελματικὲς σας ὁδροοτηριόνητες. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 --- ἆ4.7 Μιὰ αἰσθηματική σας σχέση ποὺ εἴχατε δη- µιουργήσει καλὰ στὸ παρελθὸν καὶ ποὺ εἶ- κατὰ παράδοξο τρόπο, τὴν ἐμφάνιση της. ΛΕΟΝ 20.1 ---22.δ Θὰ πετύχετε οὐτὸ ποὺ σχεδιάζετε στην ἐἑρ- µόνο ἂν προηγουμένως ξεκαθα- ῥίσετε τὰ πράγματα γιὰ πάντα. Θὰ λάθδετε γράµµα ἀπὸ µακριά. ΠΑΡΦΕΝΟΣ, Κινδυνεύετε νὰ χάσετε πρόσωπο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει γιατὶ παίζετε σὲ διπλὸ ταμπλώ. κινήσεις σας. ΞΥΓΟΣ 20.9 --- 24.160 ἀκόμη ὁ τα ἀνοίγματα ποὺ σχξῖδιάζετε στὸν ἐπαγγελ µαχκὸ σας τοµέα. θὰ ἀργήσει νὰ ἔρθει, ΣΝΟΡΗΠΙΟΣ Κι ἂν οἱ ἄλλοι δσίχνονται σε σᾶς λίγο πε- 2.10 -- οἱ. 1] ρίεργοι͵, µη τὸ παίρνετε κατάκορδα, πολὺ εὐχάριστο 6ράδυ. Τσο η Σ ὁ6.]1 --οἱ.15 Κάποιο οἰκογενειακὸ καιρὸ σας ἁἀπασχολεῖ, τὴν λύση του καὶ ὅλοι θὰ θ6ρῆτε την ἠρεμία καὶ τὴ γαλήνη σας, ΑΙΓΟΜΕΤΡΚΣΣ 252.12 -- 19.1 πολὺ δύσκολο στικὰ καὶ µόνο τὶς δικές σας ἀπόψεις σ᾿ ἄνθρωπο μὲ Ὑποχωρῆστε. ΥΔΡΟΝΟΟΣ ᾿Απο τὴ δικἠ σας στάση ἐζαρτᾶται ρεῖα τῶν αἰσθηματικών σας ὑποδέσεων, ποὲ 26.1 -- 15.2 ἀρκετὰ τελευταίο αὐτὸ καιρό ΙΝΦΥΕΣ 19.2 -- ο. σηµαντικά λάβη, προσώπων καὶ σ᾽ αὐτὸ φταῖτε µοναχα ἐσεῖς. Ὄχι λοιπὸν τὰ ἴδια λαθη. εἶναι οὐτὴ ἀκριθῶς Ἔρχου- θὰ σᾶς φα: νέες ἑπαγ- θὰ κά δ -- 22.9 τὸ παιγνίδι μὲ τὸ Στοματῆστε λοιπὸν τὶς κσιρὸς γιὰ νὰ κάνετε Η µεγάλη εὐκα.ρία δὲν Δέν ἆᾱ- κόπο, Θα περάσετε ἕνα ποὺ ἀπὸ ἐπιτέλους, προθλημµα, εὰ δρεῖ, να ἐπιθάλλετε ἀποκλει τόσο ἰσχυρὴ πβοσωπικό- Ἀ πο- κρίσιµη καμπὴ τὸν κυρίως στὴν ποὺ βρίσκονται γύ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑ ΟΥ 1981 ο νεοφασίστας Τοῦρκος πολιτικὸς ἡγέτης ᾽Αλπασλὰν Τουρκὲς, σὲ δηµόσια ἐμφάνιση στὴ 4. Γερμανία, πρὶν ἀπὸ τὸ πραξικόπηµα: Εχει διαθρώσει τὰ πάντα. Οἱ στρατηγοὶ δὲ θρίσκουν στρατοδίκη γιὰ νὰ τὸν κρεμάσει. 11 ΤριΤοδίµῃς γἠτὺυ Τ0ἱβΜὲς ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Μάϊος.---- Ὅπταν τὸ φθινόπωρο τοῦ 196Ι ὁ Ἐδωτερικῶν, ὁ ὑπουρ- γὸς Οἰκονομικῶν καὶ ὁ πρωθυπουρ γὸς τῆς Τουρκίας ᾿Αντνάν Μεντε- μὲ ἁπαγχονι- σμὸ, ὁ ᾽Αλπασλὰν Τουρκὲς, 43 χρό στη οωστὴ πλευρά: Τῶν στρατιωτικῶν ποὺ εἷ- χαν κάνει πραξικάτιµμα ἑἐναντίον τῶν εφαύλων πολιτικῶν». Έϊκοσι χρόνια ἀργότερα, οἱ ση- πραξικοτιπµατίες στρατηγοὶ ἀπειλοῦν τὸν ἡγέττι τοῦ ὑπουργὸς ρὲς, ἑκτελέστηκαν νων τότε, θρισκόταν μερινοὶ Τοῦρκοι Ἡ σκληρὴ αὐτὴ στάση τῶν Τούρκων στρατιωτικῶ,ν ἑναντί ὃν τοῦ νεοφωσιστῆ ἡγέτη καὶ πῶν στελεχῶν του, ἔχει δηµι- ουργήσει πολλὲς ἁπορίες καὶ ἐρωτηματικά. Γιατί, εἶναι πα- σίγνωστο ὅτι πολλοὶ ἀξιωματι κοὶ συμπαθοῦν τὸν Τουρκὲς καὶ δὲν ἀποκλίνουν πολὺ ἀπὸ τὴν ἰδρολογία του. Οἱ προθέστις τοῦ ἆκροδε- ξιοῦ ἀπόστρατου συνταγματάρ χη, ἦταν ἀπόλυτα σαφεῖς τὰ τολευταῖα ἕντεκα χρόνια. Σὲ μιὰ μυστικὴ ἔκθεση τοῦ ὑπουρ Ὑείου ᾿ΕἘσωτερικῶν, ποὺ σνν- τάχθηκε ἔπειτα ἀπὸ προσωπι- κἡ ἐντολή, τὸ 1570, τοῦ τότε δεξιοσυντηρητικοῦ πρωθυπονρ- γοῦ Σουλεϊμὰν Ντεμιρέλ, μὲ. θέµα τὶς ἀντικαθεστωτικὲς τώσεις τῆς ἐποχῆς, ἀναφέρε- ται ὅτι οἱ «Γκρίζοι Λύκοι», ἡ παραστρατιωτικὴ ὀργώνωση τοῦ κόμματος τοῦ Τουρκὲς ἤ- θελε: 9 «Μὲ ἀποσταθεροποίηση καὶ ἁποδυνάμωση τῆς κυδέρνη- σης, νὰ φτάσει στὴν ἐξουσία ἀκριθῶς ὅπως τὸ εἶχαν πετύ- χει οἱ Γερμανοὶ ἐθνικοσοσισλι- στές». Φ «Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας, νὰ ἐπιδάλουν τὴν ἐ- θνικοσοσιαλιστικὴ Φιλοσοφία στὴν Τουρκία, Χρησιμοποιών- τας πίεση καὶ καταναγκασµό». Ὁ Αλὶ Γιονρασλάν, ποὺ πόσκασε τὸν περασμένο χρόνο ὁπὸ τὴν Τουρκία καὶ κατέφυγε στὸ ἑξωτερικό, εἶχε δηλώσει στὸ «Σπήγκελ»᾽ μιὰ ἑδδομάδα πρὶν ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ πρα ξικόπημα: «|Ο Τουρκὲς ξέρει πολὺ κα: λὰ ὅτι δὲν μπορῖ νὰ ἔρθει στὴν ἑξουσία μὲ δημοκρατικὰ μέσα». Ὁ Γιουρασλάν, ὡς ἡγέτης πῆς νεολαίας καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὸ «νομικὸ τμῆμα» της, στεκόταν ψηλὰ στὴν ἱεραρχία τοῦ κόμματος τοῦ ᾽Αλπασλὰν Τουρκές. Ἑνὸς κόμματος ποὺ χρησιμοποιοῦσε Ὦτὶς δολοφονί- ες, τὶς ληστεῖς, τὶς παρα: θιάσεις τοῦ νόµου Υιὰ νὰ ἐπι ἑόάλει τὶς ἀπόψεις του. Οἱ «ἴακρίζοι Λύκοι» του, εἷ- χαν σὰν στόχο νὰ σπρώξουν τὴν Τουρκία στὸ χεῖλος τῆς ἀναρχίας. Καὶ τὸ κατόρθωσαν µε 5.000 τρομοκρατικὲς δολο φονίες µέσα σὲ δύο χρόνια. Κατὰ τὴν ἄποψη ποῦ σηµε- ρινοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας, στρατηγοῦ Κενὰν ᾿Ἔδρέν, κ«ἡ Αριστερὰ ἦταν πιὸ δυνατὴ ἆ πὸ τὴ Αεξιά», την ἐποχὴ τοῦ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος. Ῥίσως αὐτὸ νὰ ἀφορούσε τὴν ποσοτικὴ δύναμη. Οχι ὅ µως καὶ τὴν ποιοτική. Κοὶ ἔχει µεγάλη σημασία τὸ ΥΕΥΟ νὸς ὅτι ὁ Τουρκὲς ἧἴαν, ἀπὸ τὸ 1975 ὡς τὸ 1977, άντι- πρόσδρος τῆς κυδέρνησης ον” νασπισμοῦ μὲ πρωθυπουργὸ τὸ Ντεμιρέλ.. Καὶ ἀπὸ τότε ὡς πὸ στρατιωτικὀ πραξικόπημα μιὰ Ισχυρὴ δύναμη στὴν τουρ: κικὴ ἐθνοσυνέλευση. , Τὸ κόµµα του ἔπαιζε τερά- στιο ρόλο στὴν ὥσκηση τῆς ἑ- ξουσίας. Καὶ ἡ πολιτική του Υραμμὴ ἐπηρέοζε ἔντονα στρα” τιωτικούς, στελέχη τῶν δυνά’ ρω» ὠθφολείας, μυστικὲς ὑπη Κόμματος Ἐθνικιστικῆς ᾽Αλπασλὰν Τουρκὲς, τὼν ἴδια µοίρα μὲ τὸν :Μεντερὲς. Μέ τὴν κατηγορία τῆς «ἔνοτιλης δράσης ἑἐναντίον τοῦ κράτους καὶ ἀτιόπειρας διατάραδτις τῆς ὅπμόσιας τάξης». Οἱ κατπγορί- ες αὑτὲς διατυπώθηκαν ἁτῤ τὸν ἐ- πίτρογιο τοῦ στρατοδικείου τῆς ΑΝ κυρας, στὶς 99 Απριλίου, ἑναντίον Δράσπς, πὼς θὰ ἔχει τουρκικοῦ τοῦ νεοφασίστα Τούρκου τιολιτικοῦ ληωφθεῖ. ἡγέτπ καὶ 919 ἁπὸ τὰ 496 στελέχη τοῦ κόµµατος του, ποὺ ἔχουν συλ- «Ἡ σκηνοθὲτις τοῦ κινηματογράφου Σεμὰ Ποὺῦράξ (ἀρι- στερὰ) καὶ ἡ ἠθοποιὸς ΠΠελίκε Ντεμιράγκ στὸ φεστιθὰλ κι νημοτογράφ»ου σιοὺ ἔγινε στὴν Σζύπρο, τὸν Ἰ᾿Ιανονάριο 1981: Εχασαν τὴν τουρκικἡ ὑπηποότητα ἐπειδὴ δὲ συµ- φωνοῦν μὲ τοὺς στρατηγούς. ρεσίες, ὑπουργεῖα, σχολεῖα, πα νεπιστήµια καὶ ἐπιχειρηματί- κὲς µονάδες. Τὸ ὅτι ὁ ᾽Αλπασλὰν Τουρκὲς ἔχασε τὴν εὔνοια τῶν στρατίιω τικῶν δὲν εἶναι λόγος νὰ πα: νηγυρίζοι κανείς, κατὰ τὴν ἄ ποψη τῆς τουρκικῆς ᾿Αριστε- ράς. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς 900 ὡς τώρα, θονατικὲς καταδίκες ἀπαγγέλθηκαν ἑναν- τίον ἀριστερῶν καὶ σνμµπα- θούντων τὴν ᾿Αριστερὰ Κούρ- δων «καὐτονομιστῶν», Καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν παρώτα- ξη ἔχουν ἀπαγχονιστεῖ ἤδη 50 ἄτομα, Άλλωστε, ἀπὸ τοὺς 40.000 Τούρκους ποὺ δρίσκον- ται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὶς Φνὺ: λακὲς καὶ πάλι ἡ µεγάλη πιλειονότητα εἶναι ἀριστεροὶ καὶ προοοδευτικοί. Αυὸ ὁμάδες ποὺ ταξίδεψαν στὴν Τουρκίσ μὲ «ἀποστολὲς διαπἰστώσης» τῆς κατάστα- σης μετὰ τὸ πραξικόπημα, κα ταλήξανε σὲ ἐντελῶς διαφορε- τικὰ συµπερόσµατα. Ἡ πρώ- τη, ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Γερμανία, ὑπὸ τὸν Χριστιανοδημοκράτη ᾽αλόίϊς Μέρτες, μιλάει γιὰ «δημοκρατία σού Υκένερις» αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὴν Τουρ: κία. Ἡ δεύτερη, τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας ᾿Ἐλευθέρων ἘἜρ γατῶν», ὑπὸ τὸν γενικὸ Υραμ- µατέα της Όττο Κέρστεν, εἷ- δε πολὺ διαφορετικὰ τὰ πράγ ματα. ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ Κατὰ τὸν ἴδιο τὸν Κέρ: στεν, ἡ ὁμάδα του πῆγε στην Τουρκία μὲ πολὺ κριτικὴ διά- θεση καὶ «γύρισε ἀπὸ ἐκεῖ μὲ σεις» ἐξαιτίας τῆς ἁπαρά- ἀκόμα πιὸ κριτικὲς διαπιστώ: δεκτης καταπίεσης τῶν ἀνθρώ πων καὶ τῶν ἐργατῶν», συγκε κριµένα: Ἡ «σιδηρὰ Τούρκων στρατηγών, πώρα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἐπιτροπὴ Άσφα λείας, υπὸ τὴν προεδρία τοῦ στρατηγοῦ ᾿Εδρέν, ἀποφάσισε τὴν ἀφαίρεση τῆς τουρκικ]ς πυγλχὴ» τῶν ἁπλώνε- τοι Ἡ ᾿ἘΕβνικὴ ὑπηκοότητας ἀπὸ ὁποιονδήπο- τε Τοῦρκο «δρᾶ ἑναντίον τῆς ἐσωτερικῆς ἢ ἐξωτερικῆς ἆσφα λείας τῆς Τουρκικῆς Δημοκρα τίας». Ἡ. ἀπόφαση αὐτὴ ἀφορᾶ κν- ρίως 3270 περίπου Τούρκους ὑπήκοους, ποὺ τόσκασαν ἀπὸ τὴν Τουρκία μετὰ τὸ πραξικό πηµα καὶ καταφύγανε στὸ έδω τερικό. Ανάμεσά τὀυς εἶναι ἡ ἑδδομηντάχρονη πρόεδρος τοῦ τουρκικοῦ ᾿ἘΕφργατικοῦ Κόμμο- τος, Μπεχὶς Μποράν, ὁ πρό δρος τῆς ἀριστερᾶς Ἔργατι: κῆς Συνοµοσπονδίας «Τἐμπ--- Ντέρ», [Γκυλτεκὶν Γκαζίογλον, ἡ σκηνοθέτις τοῦ κινηματογρά Φου Σεμὰ Ποῦρὰζ, ἡ ἡβοποιὸς Μελίκε Ντεμιράγκ. Οἱ δυὸ τε λενταῖςς πῆραν Ἠµόρος φέτος, τὸν ᾿ανονάρο, στὸ φι στιδὰλ κινηματογράφου ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Κύπρο. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ χάνουν τὴν τουρκικὴ ὑπη- κοότητα εἶναι ἀριστεροὶ καὶ προοδευτικοί, ᾿Ανάμεσά τους ὅμως ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ ἆ- κροδεξιοί, ὅπως ὁ ἡγέτης τῆς «Τὺρκ Φεντερασίονν, Σενὸὰρ Σελεµπί, μιᾶς ἀργόνωσης ποὺ δημιούργησαν ὁποδοὶ τοῦ Τουρ κὲς στὴ Δυτικὴ Γερμανία. Χαρακτηριστικὸ πάντως γιὰ τὰ πνεύματα στὴν Τουρκία τῶν στρατηγῶν, εἶναι ἕνα ΥΕ: γονός: 'Ἡ δίκη τοῦ ᾽Αλπασλὰν Τουρκὲς ἀναδάλλετσι συνεχώς. Γιατί, ὅπως λένε παρατηρητὲς στην Άγκυρα, ποὺ Ὑνωρίζουν καλὰ τὰ πράγματα, οἱ στρατη δυσκολεύονται νὰ ὃ γοὶ στρατοδίκες ποὺ θὰ εἶναι διατεθειμένοι νὰ «κολλήσουν στὸν τοῖχο» τὸν Τουρκές. Αλλά, οἱ στρατηγοὶ πιστεύ ουν πὼς κάτι πρέπει νὰ κά: νουν μὲ τὸ νεοναζιστὴ Τοῦρκο ἡγέτη, Όπως τὸ ἐξηγοῦσε ἕ- νας ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος τοῦ σημερινοῦ τουρκικοῦ καθε: στῶτος, «ἄν δὲν τὸν κρεµά- σουµε ἐμεῖς, θὰ μᾶς κρεμάσει κὲς διαμάχες. μπιορεῖ νὰ ἐργάζονται. Οἱ διαφορὲς αὐτὲς προνύ- πτουν ἀπὸ μιὰ ἔρεννα γιὰ τὶς ἐργαζόμενες Εὐρωπαῖες, ποὺ ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἰ- πιτροπῆς Εὐροπαϊκῶν Ἰοινο- τήτων. ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Τὸ παράδοξο ἀναφορυά μὲ τά πορίσματα αὐτῆς τῆς ἔρευνας ἐἔγπειται στ διαπί- στὠση, ὅτι οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ ἐμπειρίες τῶν γυναιχῶν ὥς ποὺς τὸ θέµα τῆς δουλειᾶς ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, ἀνοιθέστε- ρα ἔξω ἀπὸ τὸ νοικοκυριὸ, διαφέρουν ἀσήμαντα σὲ γε- κὲς γραμμὲς ἀπὸ χώρα σὲ χώρα. Μεταξὺ τῶν 30. ἕκατομμι- ρίων ἐργαξαμένων γυναιχκῶν τῆς ΣΟΚ, πολὺ λίγες εἶναι ἐκεῖνες ποὺ θεωροῦν, ὅτι ὁ- πάρχει ζήτημα «φλέγοῦ δυ- σμενοῦς διακρίσεως εἰς 6ά- ρος τους, λόγω τοῦ φύλου τοὺς, καὶ εἶναι ὁργισμέγες γι’ αὐτὸ, Περισσότερες ἀπὸ τὶς µι- σὲς ἀγνοοῦν ἂν ἔχουν σύστα θεῖ καὶ λειτουργοῦν στὶς χῶ- οες γανα εἰδικὰ γιὰ τὴν κατοχύ- ρωση τῆς ἰσοτιμίας τῶν δύο φύλων στὸν τοµέα τῆς ἔργα σίας. Ἅ᾿Εκεϊνέες ποὺ Ὑγνωρί- ἕουν ποιά :. ἀκριδῶς µέτρα ἕἔ- χουν ληφθεῖ γι’ αὐτὸν τὸ σκο πὀὸ, καὶ τὰ θεωρούν δραστικἁ ἀνέρχονται σ) ἕνα μόλις 1000 τοῦ συνόλου νῶ. γυναικῶν στὴν Κοιγότη- πα. Ἡ ἔρευνα ἀποκαλύπτει, ὅ- τι ἡ Εὐρωπαία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐργάζεταν γιατὶ τῆς ἀρέσει ---ἡ δουλεάἁ τὴ γεµί- ζει, Δὲν ἑργάξεταν ἁπλῶς καὶ µόνο γιά τὸ χρήμα, ἔτσι δὲ καὶ θρεῖ μιὰ δουλειά, τὴν ᾱ- γαπάει, ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΝΕΕΣ Τὸ ΤΤ0υ θεωροῦ ὅτι ἡ ἐρ γασία τους ἀξιοποιεὶ ἐπαρ- κῶς τὶς δυνατότητες, ποὺ ἔχουν σὰν ἄτομα. Τὸ 5060 τῶν ἐργαζομέ- νῶψ γυναικῶν εἶναι νεὀτε- ναττύσσονται καθόλον. «Παρόλα αὐτὰ ἡ ἐπίδραση τῆς Λύσης εἶναι τέτοια ποὺ ἀκόμα καὶ αὐτὴ ἡ στασιµότη τα ποὺ ὑπάρχει σ᾿ αὐτὲς τὶς χῶρες, δὲν μπορεῖ νὰ έμπο- δίσει τὴν περαιτέρω ἀλλοίω- ση τῶν πχατεστραμµέγων ἤδη παραδοσιακῶν δομῶγ, ἀπὸ ὅ που θὰ µμποροῦσε διαφορετι κἁ νὰ ἀναπτωχθοῦν οἱ προο πτικὲές γιὰ μιὰ καλύτερη ζωή: Τὸ ἀναντιχατάστατο κα ταστρέφεται στὸν ἀγώνα γιά νὰ, ἐπιτευχθεῖ τὸ ἀδύνατο». Πολλοὶ τονίζουν ὅτι οἱ πολιτιστικὲς καὶ ψυχολογικές τάσεις ἀποτελοῦν τὴ σπου δαιότερη διαφορὰ ποὺ ὑπάρ χει ἀνάμεσα στὶς ἀναπτυγμέ γες χῶρες καὶ τὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου. Αὐτὴ ἡ ἄτοψη ἔρχεται χα τευθείαν σὲ ἀγτίθεση μὲ τα ἰδεολογικὰ πιστεύω ἣἢ τὰ ἐ- παγγελματικὰ ἐγνδιαφέροντα (ἡ καὶ τὰ δύο) τῶν περισσο τέρων ἀτόμων ποὺ δουλεύ- ουν στὸν τοµέα τῆς ἀνάπτυ ξης τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ μιπορτῖ ἐπίσης νὰ κάταγγελ- θεῖ σὰν ἄποφη ραταιστιγὴ. αὐτός». 1 «Ὁ Μαίη ὅμως δὲ λαμδάγνει τους καί στοὺς Κόλπους, πῆς διοικἠσεως τῆς ΕΟΚ ὅο τῶν ἐογαζομέ- Η ΔΕΙΛΙΝΗ” θνικὲς τιροκαταλήφεις΄ οὔτε ἀναμειγνύονται ἐἑ- νεργὰ οἱ περισσότερες στὶς ἐσωτερικὲς πολιτι- Στὴν Ιρλανδία καὶ τὰ Δυτικὴ Γερμανία ἐκ- ὠνουν ζωπρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐπαγγελ ματιἠ τους σταδιοδροµία, στὴ Γαλλία γιὰ τὶς συντάξεις τους, στὸ Βέλγιο καὶ τὴν ὉὈλλανδὶία γιὰ τὰ φορολογία, ἐνῶ στὴὺν ᾿Ἱταλία, ὅπως εἶναι φυσικὸ ἴσως, γιὰ τὶς εὐκαιρίες ἁἀπασχολήσεως ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς συνθΏκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ϱες τῶν 56 χοόνων, τὰ 9)5 εἶναι πα τοεµέγες ἢ συζοῦν ιιὲ τὸ σύντροφό τους, καὶ περίπου οἱ μισὲς ἔχουν ἕνα Ἠ. περισσότερα παιδιά κάτω τῶν 1ὅ χούνων. Τὰ δύο τρίτα τῶν ἐργαζο- µέγων γυνανκῶ»μ, ποὺ στεροῦν ται ὁλότελα αροσόντων -- στὴν κατηγορία αὐτὴ ὑπάγου Ὅταιν 810.000 ἄτομα-- δουλεύ- οὖν ἀπὸ 16 ἐτῶν, Καὶ µολο- γότι ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ ἀγε θαΐνει ὁ µέσος ὄρος τῆς ἡλι- κίας διακοπῆς τῶν οπουδῶ, τὰ 8)4 τῶν νεοτέρων τῶν ὁδ ἐτῶν ἔχου) «ἐγκαταλείψει τά θοανία ἀπὸ 16 ἐτῶν. Μόνο ἕ- να 1566 συέχισαν τὶς σπουδὲς τοὺς πονλάχιστιο µέχοι τὴ ἡλικία τῶν 20 ἐτῶν. Οἱ περισσότερες Ὑγυναῖχες, σχεδὸν τὸ τά4506 ἀπασχολοῦν- ται στὸν τοιτογενἡ Ἰομµέα -- τῶν ὑπηρεσιῶν. Στὴ µετα- ποίηση ἀπασχολεῖται πὸ 1)4 μόνο. ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ Τὸ 9050 ἔχει μόνιμη ὅδου- λειὰ, ποὺ γιὰ ἕνα ποσοστὺ µε γαλύτερο τοῦ 5500 ἀποτελεῖ μερική ἀπασχύληση. . ἛἜνα 1000 ἁπασχολοῦνται μὲ σύµθαση δραχυπρόθεσµη ἢ προσωρινὰ. Τὸ 40ο τῶν ἐγ γάμων γυναικῶν ἀπασχολοῦν ται μερικῶς (ὄχι μὲ πλῆρες ὡράριο), ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστου κάνοντας µαθήµατα ἢ «αύτο- ἀπασχολούμενες». Ἐχκτὺς ἀπὸ τοὺς χώρους ἐκείγους ἐργασίας ὅπου ἆπα- σχολοῦνται ἀποχλειστικὰ γυ- ναῖκες, τὸ 800 πῶν προῖστα- µένων τῶν ἐργαζομένων γὺ- γαικῶν εἶναι ἄντρες, , Σὲ περιδάλλον ἐξ ὁλό- κλήρου γυναικεῖο δουλεύουν τὸ 1)4 τῶν ἑἐργαξομένων γυναικῶν τῆς ΕΟΚ. τὴ Βφετταγία ἡ ἀναλογία αὐτὴ εἶναι 3000 καὶ οἱ δύο στὶς τοεῖς ἔχουν προϊστάμεγο γυ ναίκα, ἐνῶ στὴ Λυτικὴ Γεο µανία περιθάλλονταν ἀπὸ γυναῖχες ἀποκλενστικὰ συνα δέλφους τὸ 16960 τῶν ἔργα- ζομένων γυγαικῶν καὶ µόνο. μιὰ στίς τοεῖς ἔχουν προὶ- στάµενο, ποὺ ἀνήκει στὸ φύ ΓΙΑΡΙΙΣΙ, Μάϊος... Ἡ λέξη οὐναπτύσσεται» ..- ὅπως καὶ ἡ φράση εἀναπτυσσόμενες χῶρες» -- δὲν εἶναι µόνο μιὰ εὐγενικὴὰ παραλλαγὴ τῆς λέ ξης εφτωχὸς», Εἶναι ἐπίσης μιὰ συνείδητὴ δια- στροφὴ τῆς πραγματικότητας, γιατὶ οἱ περισσό- τερες ἁτιὸ τὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου δὲν ἆ- Οὔτε, ὅπως ὑπιοστπρίζει ὁ Μπρίαν Μαΐπ στὸ θ/Θλίο του «Ἡ καταστροφὴ τοῦ Τρίτου Κόσμου», ᾽μπορεῖ ὁ Τρίτος Κόσμος νὰ ἐλπίσει ποτὲ ὅτι θὰ υἀναπτυχθεῖν σύμφωνα μὲ τὰ δυτικὰ πρότυτια. αὐτὲς τὶς ἀντιρρήσεις ὑπό ψη. του. Γράφει χωρὶ νά κρώδει τὰ λόγια του γιὰ θέµατα ποὺ θεωροῦνται τα- μποῦ ὅπως οἱ διαφορὲς στὸν τρόπο σχέψης. Μόνο στὰ ἐπαγγελματικά κυκλώματα ἀγγνοοῦν αὐτὰ τὰ θέµατα ονστηµατικἁ, στὴ ζωὴ ὅλοι τὰ θεωροῦν οὖσια ατιὰ, Θὰ πρέπει νά δεῖ κι γεἰς τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὸ θυωμὸ ποὺ καταλαμδάντι ὥσους πᾶνε γιὰ πρώτη φορά σὲ χῶρες τοῦ Τρίτου Κό- σµου γιὰ νὰ κάνουν δουλει- ἐς μὲ ἰδιωτιχὲς ἐπιχειρήσεις ἃ κρατικές ὑπηρεσίες ἐκεῖ, γιὰ νὰ καταλάδει τὶ ἐννοεῖ ἀχγριδῶς ὁ Μαίΐη μὲ τὸ πρό- ϐ)ηµα τῆς διαφορονοοτρο: πίας. Τὸ πολιτικὸ χάσμα ἀνά- µεσα στὶς Εὐρωπαϊκὲς κι Βορειοιεριπανιγὲἐς χῶρες καὶ τὶς δασικἁ ἀγροτικὲς χοινω γίες τῆς σας καὶ τῆς φριχῆς, εἶναι οὔσιαστικὰ ἆ Υεφύρωτο. Ὁ Μαη χῶοες τοῦ εἶναι «ὑπανάπτο «τες» γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ἔγιναν θύματα τοῦ σπειώνε' ὅτι οἱ Τοίτου ἹΚόσυυυ τώριι που Εὐρω- ππππππππ πω ΠΠ ῃ Ἡ ππππππηπσππ ισπ ον ή) ᾿Αρέσει ἡ δουλειὰ στήν Γύρω ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Μάϊος. - Στὸ χῶρο τῆς Κοινῶς ᾿Αγορᾶς οἱ γυναῖκες δὲ φαίνεται νὰ ἔχουν ἑ- Τὸ ἆδσο δουλεύουν σὲ πεθριθ άλλον ἐξ ὁλοκλήρου γυναικεῖο. 'Ἡ μία στὶς δύο Εὐρωπαῖες ἐργαξόμενες εἶναι κά τω τῶν ἃδ χρόνων, -.ἐνῶ οἳ περισ σότερες εἶναι παντρεµένες καὶ ἔχουν ἕνα ἢ περισσότερα παιδιὰ ἡλικίας μέ- χρι 15 χρόνων. -Ἡ ΕΛΣ ΤΗ ΓΕΜΙΤΗ ΨΥΧΗ ΞΜΝΤΗΒΕΛΕΙΝΙΝΟΓΙΛΤΕΧΡΗΝΛ ΣΕ ΗΝΠΙΝΗΕΚΤΟΙΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΣ ΛΝΙΡΕΣ Σελίδα ὃ Οἱ ἐμπειρίες δυσμενοῦς διακρίσεως σὲ θάρος τοῦ γυναµιείον φύλου δὲν λείπουν ὅταν δουλεύουν μαξὶ μὲ ὄντρες. λο τους. Αν. ρωτᾶτε γιατὶ ἔχει πὲ- σει ἡ µαχητικότητα τῶν Ύγυ- γαικῶν, ἡ ἀπάντηση φαίνεται πὼς εἶναι ἐπειδὴ τὸ ἕνα τοί- το ἀπασχολοῦνται σὲ δηµόσι- ες καὶ δημοτικὲς ὑπηρεσίες, ὅπου οἳ δυσμενεῖς διακρίσεις εἲς θάρος τους παρατηροῦν- ταν σπανιότερα ἀπ᾿ ὕσο στὸν ἰδιωτικὸ τοµέα. στὴν πλειοψηφία τους οὗ Ῥθρωπαῖες δὲν νομίζουν, ὅτι ψίγονται κατὰ χανόνα ὄνσμε- γεῖς διακρίσεις εἰς θάρος τους. Πιστεύουν, μάλιστα, ὅ- τι πλεονεκτοῦν χιόλας ἔναντι τῶν ἀντρῶνγ σὲ θέµατα ὅπως ὁ χοόνος συνταξιοδοτήσεως ἢ ἡ ἐξεύρεση ἐργασίας --- δε- δομένου ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς εἰδικότητες, στὶς ὑποῖες ἁπα- σχολοῦνται ἀποκλειστικὰ γυ- ναΐχες. Θεωροῦν, πάντως, ὅτι πέ- φτουν συχνἁ θύματα ὄυσμε- γοῦς διαχρίσεως ὥς πρὸς τὶς προαγωγὲς, στὸ ὕψος τοῦ μισθοῦ καὶ στὶς εὐκαιρίες ἐκ παιδεύσεως καὶ μετεκπαιδεύ- σεως σὲ σεµιγάρια, ποὺ διορ γανώγονται ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία ὃ τὴν ἐπιχείρηση ὅπου ἆπα- σχολοῦνται. Παρατηροῦνται, ὅμως, καὶ διαφορὲς ἀπὸ χώρα σὲ χώ- ρα. Οἱ ᾽Αγγλίδες εἶναι ἐχεῖνες ποὺ θεωρούν ὅτι μειογεκτοῦν λιγότερο, Οἱ Γαλλίδες: εἶναι οἱ μόνες Εὐρωπαῖες ποὺ πι» στεύουν ὅτι τὸ φύλο τους ἆ- ποτελεῖ μειονέκτημα, προχει- µέγου γὰ θροῦν δουλειὰ, ἐνῶ οἱ γυναίκες ἄλλων χωρῶν τῆς Κοινῆς ᾿Αγορᾶς νοµίνουν ἀν τίθετα, ὅτι τὸ φύλο τους εἶναι πλεογέκτηµα σ) ὅτι ἀφορᾶ τὴ δυνατότητα ἀπασχολήσέως. Κι οἱ Ὀλλανδένες θεωροῦν ὅτι ὅταν ἐργάζεταὶ ἡ γυναίκα τὸ οἰχογενειακὸ εἰσόδημα δα οὐνεται μὸ δυσανάλογα µεγα λύτερους φόρους. Ι ΡΟ ΤΠΙΑ Π «ΛΗΛΗΤΙΞΠ) Τ0Υ ΤΡΙΤΟ ΠΣΜΟΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΤΩΧΕΣ ΧΙΡΕΣ ' μασ ππππισπυσι σπα στὸ παϊκοῦ ἱωπεριαλισμοῦ πολιτι- παρελθὸν : Λόγω στικῆς ὀδράνειας. Ὅλες οἱ θεωρίες σχετικἁ μὲ «τή, διαδικασία τῆς ἀνά- πτυξης» τῶν ὑπαναπτύκτων (λὲς καὶ ἡ ᾿᾽Αγκόλα ἢ ἡ Μπούρμα θὰ ἦταν πλούσιες θιοιιηχαγιχὲἐς χῶοις σήµερα ἂν δὲν τὶς εἶχαν ἐμποδίσει οἱ Εὐρωπαῖοι ἰμπεριαλιστὲς) εἶναι. οὐσιαστικὰ ἀατήριχτες. εΓιὰ νὰ καταάδοιπιε τὸ ποόδληµα τῶν χωσῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου», θὰ πρέπει νὰ, μὴ ξεχνάω ὅτι οἱ }αοὶ τῶν ὁπύυίων οἱ χῶρες ἔγιναν ἀποικίες, ἦταν κοινωνικἁ -γαὶ τεχνολογικἁ ὑπανάπτυντοι ὅταν ἄρχισε ἡ Εὐρωπαϊκὴ εἰ σδο)ἡ τὸν Ι7ο αἰώνα. Δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ δι αδικασία τῆς ἀνάπτυξης και τῶς κοινωχιχῆς δράσης ποὺ εἶχε ἀρχίσει στὴν Εὐρώπη οποσοῦσε νὰ ἀρχίσει σὲ κά- πια. χώρα τῆς ᾿Αφρινῆς ἢ τῆς Ασίας» Γενικὰ δὲν ἕ- χι ἀρχίσει ο “ότα. Δεν εἶνα γό τους. λά ος φυσ.«ἡ ἅν δὲν μπεοροῦν χ) ὀἀναπτυχθοῦν, δηλαδὴ νά γίνουν κόπιες τῶν Δυτικῶν κοινωνικὲς ἀλλαγὲς γρήγορα κοινωχιῶν. Οἱ καὶ πολιτιστικὲς δὲ γίνονται τόσο καὶ ἂν πιέσεις τς κοινωνι κὲς δομὲς πολύ, μὲ τὴν ἆ γωποµονησία τους, θὰ διαλυ θοῦν. Πράγμα ποὺ «φυσικά συμδαΐνει τώρα σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κέσμου. “Ὁ Μαίη λέει : «Οἱ Δνυτικοὶ νΥεοαποικιοκρά τες καὶ οἱ ἀριστεροὶ ἰδεολό Υοι, ὁ κάθένας μὲ τὸν τρὀ πο του. προσπαθοῦν νὰ σπρώξουν τὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου προς οἶκο- γομικὲς καὶ κοινωχγικὲς ἀἆλλα γὲς, Εὐρωπαϊκῆς ὑφῆς, ποὺ δρίσκοντάαι πέρα ἀπὸ τοὺς ἀδιαπέραστους Ψψυχροπολιτι- στικοὺς φραγμούς. Τὸ ἀπο τέλεσµα δὲν εἶναι. ἀνάπτνξη ἀλλά καταστροφὴ». Ἡ. Περσικἡ ἐπανάσταση ἆ ποδεικνύει ὅτι οἱ κοινωνικο- οικονομικὲς δομὲς ποὺ δια- μορφώθηκαν στὴ Δύση στό- για. ριζώνουν κάπου ἀλλοῦ, Ἡ διάλυση τοῦ Περσικοῦ κοι γωγικοῦ μοντέλου ποὺ ἦταν µίµπση τοῦ Δυτικοῦ εἶναι γα, παράδειγµα γιὰ ἄλλες ἀποτυχίες, λιγότερο θεανα τικές, που Υίνοντα, γιὰ πο αξε ἡ Οργάνωση γιὰ λιπιστικοὺς Ἀόγους, σὲ ὄὅλες τὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κό σµου. Κατὰ περίεργο ᾖτρό- πο ἡ ἐξεύρεση τοῦ κανόνα - δηλαδὴ οἱ χῶρες τοῦ Τρί του κόσμου ποὺ ἀγαπτύσ σονται πράγματι Υρήγορα -- εἶναι αὐτὲς ποὺ ἐπιθεδαι ώνουν πάνω ἀπ' ὅλα τὶς θε ωρίες τοῦ Μαίη. Αν δεῖ κα γεὶς τὸν κατάλογο τῶν «νέ- ων Ἐκδιομηχανοποιημένων χωρῶν», ποὺ τα ἔφτι τὴν Οἰκονομικὴ Συγεργασία καὶ ᾽Ανάπτυξη θὰ διαπιστώσει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴ Γιουγκοσλαδία, τὴν 'Ίσπα γία καὶ τὴν Πορτογαλία (ποὺ εἶναι. ἁπλούσταια φτωχὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες), ὁ κατά λογος περιλαµθάγει τὴ Σιγ καπούρη, τὸ Χόνγκ Κόγγε, τὴ Βραζήία, τὸ Μεξικὸ, τὴν Ταϊθὰν καὶ τὴ Νότιο ἍἉἎο- οέα, ἐνῶ ἡ ᾽Αργεντινὴ καὶ ἡ Νιλ ἔρχονται ἀμέσως µε τα. ᾽Αλλὰ ὅλες αὐτὲς οἱ χῶ- ρες τοῦ Τρίτου Κόσμου δρί σκονται εἴτε στὴ Λατινικὴ ᾽Αμερικὴ (πού σημαίνει ὅτι ἴχοων δασινὰ Εὐρωπαΐκὶ πολντιυστυκἡ ἀνάπτνξη), ἡ ἀνήκουν στὴν Κινεζικὴἡ πολι τιστικἡ σφαῖρα ἐπιρροῆς. Αὐτὸ δὲν πρόπει νὰ ῥἐκ- πλήξει κανένα. Λ᾿Απ' ὅλες τὶς χῶρες ὅπου ῥἐπικράτησε τὸ πολιτυστικὸὀ μοντέλο τοῦ Κσμφούκιου µώγο οἱ χῶρες ποὺ ὑποφέρουν ἁπὸ τὰ δει γὰ τοῦ πολέμου, δὲ µπόρε- σαν νἁ πετύχουν γρήγορη διοµηχανικἡ ἀνάπτυξη. Ὁ Μαίη ἀναφέρεται στὶς ὑπό- λοπτες χῶρες τῆς Ασίας καὶ της “Αφρικής. ατὰ µῆκος τῆς ᾿Αφρικῆς καὶ τῆς ᾽Ασίας, οἱ ψευδοδυτι κς πολιτεῖς μεγαλώνουν ἆἁ- σταµότητα καὶ καρανοδο- τώντας, ἐνῶ ἡ ἀγροτικὴ Υή ποὺ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖὶ δὲν παράγει πιὰ τίποτα. Ἡ παραγωγὴ τροφίμων στὴν ᾽Αφϕρικὴ μειώνεται τώ- ρα μὲ τὸν ἴδιο ρυθμὸ ποὺ αὐξάνεται ὁ πληθυσμός. Ἡ «Ανάπτυξη» σὲ πολ- λὲς χῶρες παράγει µόγο κα κέχτυπα τῶν δυτικῶν κοϊνω γιῶγ ποὺ χαρακτηρίζονται ᾱ- πὸ τὴ μιζέρια καὶ τὴν ἄλλο τρίωση τώρα γαὶ πολὺ πιθα νὸν ἀπὸ αἱματαδαμμένες ἐ παναστάσεις στὸ μέλλον, δελίδα 6 «Λαζαρίδης καὶ Σπάσωφ. Ὁ πρῶτος διαπραγματεύεται μὲ :πὸν Πεξοπορικὸ, ἐνῶ ὃ δεύτερος µένει στὴν Ὀμόνοια, Ὅ κ. Λ. Παζαρίδης -. ἐπικρωτέστερος γιὰ τὸν Πεζοπορικὸ Ο κ ΠΙΑΣΩΦ ΜΗΝΕ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ Ὁ Πεξοποριχὸς δρίσκεται «πολὺ κοντὰ στὴν ᾿Δρῤόόλάψη ροῦ κ. Ανδρέα Ἀάζασίδη ὡς ιροπονητοῦ τῶν ἀθθούφαϊοι- κῶν του ὁμάδων. Ἡδη οἱ διαπραγματεύσεις μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν δρίσκονταν σὲ ποοχωρημένο «στάδιο καὶ ὁ κ ηρϊἄμ - «κ Λαζαρίδης παρομσιάξεται Ἰὼς ὁ ἐπικρατέστέρος. γιὰ τὸ πόστο τοῦ τεχνικοῦ΄ στην ὑμά α τῆς Λάρνακας, Τὸ Λιοικητικὸ ὙΣυμθούλιο τοῦ Πεξζοπορικοῦ ὀολιδοσκό- πησε χι ἄλλους Κυπρίους τε- χνικοὺς ἐνῶ ἔψαξε καὶ στη Ἐὐρώπη καὶ ἔκουνε ὅτι ὁ κ. Λαζαρίδης εἶναι ὁ καταλληλό τερος. Οἱ ἐπαφὲς µμεταξὺ ΠΟΛ καὶ Λαζαρίδη συνεχίζονται καὶ - ἀναμένεται νὰ ὑπάρξουν θετικὲς ἐξελίξεις σύντομα, Ο ΣΠΑΣΩΦ Ἐξάλλου ἐγνώσθει ὅτι .ἡ ὈὉμόνοια θὰ διατηρήσει καὶ κατὰ τὴ γέα ποδοσφαιρικὴ περίοδο τὸν προπονητὴ της κ. Ἀπάσωφ ὁ ῥὁποῖος ἄλλω- στε ἔχει πιστωθεῖ μὲ τὴ» κά τάκτηση τοῦ πρωταθλήματος, 1Η ΑΕΙΛΙΝΗ’ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑ΄ΊΙΟΥ 1281 ΑΦΛΗΤΙΚΗ ἀΔΕΙΛΙΝΗ- ΚΕΡΗΙΣΕ ΤΗΝ ΡΕΛΛ ΣΤΏ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ 1-0 ΡΗ 9 3 ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ 4π ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΚΟΛ Ο Α. ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΤΟ 82’ ΗΒ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ στέφθηκε καὶ πάλι θασίλισσα τοῦ Ἐὐρωπαϊκοῦ πο- δοσφαίρου. Γι’ κνύοντας καὶ διαφεύδοντας περίτρανα ὅσους μίλησαν α ς Ρεάλ γιὰ τὸ Κύπελλο Πρωταθλητριών δὲν της. Τὸ φεσινὸ Ἱ--0 ἐπὶ τΠ ι ν ΙΓ ἀκόμα ἕνας µεγάλος θρίαµθος τῆς καλύ εἶναι ἁπλῶς μιὰ νίκπ. Ενα νας : τερης. πλέον ὁμάδας τᾷς ΙΟετίας τοῦ 70, ποὺ ἄλλη μιὰ φορά, κάθισε στὸ Υνώριµο θρόνο τῃς, ἁτιοδει- γιὰ παρακμή συνεχίζει νὰ στέκει στὸ θάθρο τοῦ Ἑλίτ τοῦ παγκοσμίου ποδοσφαίρου ουντρίθοντας τὶς εἰκασίες γιὰ τὸ ξεπερασμένο τοῦ ᾽Ανγγλικοῦ φουτμπώλ. 'Ἡ ὁμαδικότητα, ἡ δύναμη καὶ τὸ γρήγορο ποδόσφαιρο, κέρδισαν τὴ θιρτουόκικη καὶ τεχνικὴ µπάλα τῶν “Ἱσπανῶν ποὺ φάνηκε ἀνίκανη ὰ καθη λώσει τοὺς Αγγλους. Στὸ ψεσινὸ παιγνίδι ἡ- Δί θερπουλ. ἄξιςε' τῆς Άκης, ποὺ εἶχε τὸν ἔλεγχο τῶν κχινήσε- ωγ σ’ ὅλο σχεδὀν τὸν ἀγώ- γα. Τὸ μοναδικὀ τέρμα πέτυ χε στὸ 82’ ὁ Α. Κέννεντυ, μὲ ἀτομικὴ προσπάθεια. δς δοῦμε ὅμως ἀναλυτικά τὴ µάχη τοῦ τελικοῦ τοῦ Κι- πέλλου Ποωταθὴππριῶν ΕΒὐ- ρώπης ποὺ ἔγινε στὸ Ἡαρίσι: Α΄ ΜΕΡΟΣ Ἡ ἀπόδοση τῶν ὑπερομά- δων στὸ Α΄ µέρος δὲν ἆντα- ποκρίθηκε σύμφωνα μὲ τὶς δυνατότητές τους. Οἱ µεγάλες φάσεις καὶ φυ σικὰἁ οἱ καλὲς εὐκαιρίες, ἕἔ- λειπαν σ᾿ ὅλο τὸ διάστηµα τοῦ Α΄ μέρους, ποὺ διέρρευ σε μὲ ἔγαλλασσόμεγη ὑπερο- χή, Χωρὶς ὅμως οὐσία καὶ σὲ τθλευταία ἀνάλυση χωρὶς ἆ- ποτελεσματικότητα, Τὸ ἐνισχυμένο κέντρο καὶ τῶν δυὸ συγκροτηµάτων δὲν ἐπέτρεπε τὴν δηµυ α κε νῶν χώρων ἢ ἔστω διαδρό- µων γιὰ νὰ τοὺς ἐκμεταλ- λευτοῦν οἱ κυνηγοί τῶν Άγγλων ἣ τῶν 'Ιαπανῶν, ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Χαρατκηριστικὸὀ ἀπὸ πλευ- ρᾶς Λίδερπουλ ἦταν τὸ γρή- πι ὶ Γιὰ τὸ πρωτάθλημα Άπετο- σφαίρας :Α΄ Κατηγορίας θὰ διεξαχθοῦν αὔριο Παρασκευὴ οἱ ἀκόλουθοι 5 ἁγώνες. 1) ΑΡΗΣ Πολεμίου --- Α: ΠΟΕΛ Γήπ. Πολεµίου ὥρα 7. 30 μ.μ. Διαιτητὲς: Ν. Τσέλε ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ , Ἡ ΛΕΚ καὶ τὸ βΊγιο µήκησαι ἐκτὸς ἔδρας ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑ Δύο θόµδες χθὲς στὸ Κύπελλο Ἑλλάδος, Ἡ ΑΕΚ καὶ ὁ Παναιγιά- λειος νίκησαν ἐκτὸς ἔδρας τὸν Αρη καὶ τὴν Δόξα καὶ στὸν ἐτιόμενο γύρο τοῦ Κυπέλλου. Ἡ ΑΕΚ νίκησε τὸν Αρη 1---0 καὶ ὁ Παναιγιάλειος τὴν Δόξα ὃ--ἶ, ὁ ᾿Ολυμπιακὸς ἀπέχλεισε τὴν Καθάλα 2--- ἐνῶ ὁ ΠΑΟΚ πέτυχε γαὶ δεύ τερη γίκΏ ἐπὶ τοῦ ᾿Εθγικοῦ Αστέρα, αὐτὴ τὴ φορά μὲ ὃ---», . Φοθερῇ μάχη ἔγινε: στοῦ Χαριλάου. λοης χαὶ ΑΕΙ Ὁ ᾿Αλστροµ πέτυχε χθὲς καὶ τὰ δύο τέρματα τῆς γίκης τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ. προχώρησαν ἔθγαλαν τὰ ἀπωθημένα τους σ ἕνα δυνατὸ παιγνίδι στὸ ὑποῖο κυριάρχησε ἡ Ἅῄίτρινη κάρτα. Τελιἁ ἡ ΑΡΚ ἀνέ- τρεφε τὸ σκὸρ τοῦ ποώτου δικὸ ποδόσφαιρο. ᾽Απὸ µέ- ρους τῆς Ρεὰλ διακρίναµε τὰ δυνατὰ µαρκαρίσµατα ποὺ ἡ μονοτονία τους -- εὐτυχῶς - ἔσπαζε ἀπὸ τὸ ἀτομικό, ἀλλὰ τόσο δΒιρτουόζικο παι- Υγίδι τῶν Χουανίτο ποὺ ταν μιὰ σκέτη «ἀρτύστα», τοῦ Κάνιγκαμ, μὲ τὸ φοδερὸ διασχελισμὸ καὶ ντρίπλα, τὴ διαντλητιωιότητα τῶν Στί- λικε καὶ Ντέλμο, καὶ φυσικἀ τὶς ἀπεριόρυστε ἱκαγότητες τοῦ στράῖκερ τῶν 'Ἱσπανῶν Σαντυλιάνα, Ὅμως, ὅπως προαναφέρα- µε δὲν οἶδαμε αὐτὸ τοιυλάχι- στον ποὺ περιμέναμε. Τὸ γεγογὸς ἴσως ὅτι τὰ δυὸ συγ κροτήµατα ἔδιναν περισσότε η Φβιρσίᾳ οτᾷ, οφ» Ἡρη. θα. Ἐλήν νο ψ πος --- Θ. Κέλπης. ᾿Ἐπόπτες: Σ. Φλουρῇ --- Κ. ᾿Ιορδάνου. Γραμματεία Γ, «Φλουρῆ. Γυ- µνασίαρχος: Χρ. Κωνσταντινί ς. 2) ΑΝΟΡΘΩΣΗ -.. ΟΜΟ- ΝΟΙΑ Ξυλ., Γήπ. Απόλλωνα, ὥρα 6.30 µ.µ. Διαιτητὲς: Μ. ᾽Αγαθαγγέλου -- Στ. Γβρηγο- ρίου. Γραμματεία: Α. Πανα- γιώτου, Γωάμνασίαρχος: Θ. Πα ρέας. 38) ΠΑΦΙΑΚΟΣ -- Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, Γήπ. Δ΄ Γυ- µνωσίου Πάφου, ὅρα 7.30 μ. µ. Διαιτητὲς: Α. Πανταζῆς -.- Γ. Παναγίδης. ᾿Επόπτες: Κ. Κυριάκου ---. Φρ. Μαυροειδῆ. Γραμμµατεῖα: Μ. Λεωνίδου,. Γυ µνασίαρχος: Α. Κόκκινος. 4) ΑΕΛ .-- ΟΜΟΝΟΙΑ Λευ κωσίας Γήπ. ΑΕΛ, ὥρα 7.30 μ.μ. Διαιτητὲς: Ζ, Παπακώ- στας ... Α. Βλοτομᾶς. ᾿Επό- πτες: Κ. Βιολάρης -- Μ. Κί νας. Γραμματεία: Σχ. Πετρί- δου, Γυμνασίαρχος: Α. ᾿γνα τίου, 5) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ... ΑΝ. ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Γήπ. Δερύνειας, ὥρα 8 μ.μ. Διαιτητὲς: Β. Κωνσταντίνου --- Α. Στυλιανί δης. ᾿Επόπτες: Γ. Μάρκου --- Ε. Κουμῆ --. Γ. Ράώφτης --- Ν. ᾿Ανδρέου. Γραμματεῖα: Κ. Κωνσταντίνου. Γυμνασίαρχος: Α. Παντελή. Ῥλοσςι Άϊψε μαφβοστὰ - ᾷαὶ τὰ γερὰ α ” κ (αν ὐ βὕριο ὃ ἀγῶνες στὸ πρωτάθλημα βολλεί Α΄ Κατηγορίας γὰ ἐπηρέασε τὴν πρωτοδου- λία τῶν παικτῶν γιὰ τὶς ἐπι- θετικὲς τους δραστηριότητες. Ἐν πάση περιπτώσει γιὰ τὸ 4δλεπτο αὐτὸ σηµειώνου µε τὸ σοὺτ τοῦ Σοῦνε στὸ 37’ ἀπὸ ἀπευθείος φάουλ, ποὺ ἀπέκρουσε μὲ ὑπερέντα- ση ὁ ᾽Αγχουστίνο, καὶ τὴν εὐκαιρία τοῦ Καμάτσιο στὸ 26’, ποὺ ἔρριξε τὴν µπάλα πόνω ἀπὸ τὸν Κλέμενς γιὰ νὰ φύγει µόλις ἄουτ. Β’΄ ΜΕΡΟΣ Μὲ περισσότερο νεῦρο κα- τῆλθαν στὴν ἐπανάληψη οἱ δυὸ ὁμάδες, μὲ πιὸ ἀπειλητι- κἡ ὅμως τὴ Λίδερπουλ ποὺ στὸ πρῶτο 2Ολεπτο ἡ ὑπερο χἠ της ἦταν ἐμφαγής. Στὸ διάστηµα αὐτὸ πίεσε τὴν ᾱ- µυνα τῆς Ρεάλ, ποὺ κατόὀρ- θωσε ὅμως μὲ πρώτους παῖ- κτες της τὸν Σαπίτο καὶ τὸν τερματοφύλακα ᾽Αγκουστίνο νὰ μὴν ἐπυτρέφουν παραδία- ση τῆς ἑστίας τους. Δυὸ φορὲς ὁ Τζόνσον, ἔφυ γε ἀπὸ ἀριστερά, ἀλλὰ άνα- τράπηχκε ἀπὸ τὸν Χαπίτο, ἔξω ἀπὸ τὴν περιοχή. Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔκανε ἐντύ- πωση στὸ 2Ώλεπτο αὐτὸ ταν ἡ ἐλάχιση προσφορὰ τοῦ. Σκωτσέζου διεθνῆ τῆς Λύδερπουι Νταγκλὶ ποὺ δὲν ἔμπαινε τόσο στὶς φά- σεις ὅσο μᾶς εἶχε συνηθίσει. Αντίθετα καὶ οἱ ἀρρυδοπλη ρωμένοι ἄσσοι τῆς Ρεάλ, δὲν δικαίωσαν στὸ 45 λεπτὸ αὖ- τὸ τὴ φήμη τους. Όλοι χά θηκανἰ Ἡ τέχνη τους ὑπέ- πγ ια τῶν παικτῶν ᾿τῆς Λύδαροδ' Ἡ Ρεάλ προσπάθησε κάτι νὰ κάμει ἀπὸ τὸ 70’--θ60', ἀλλά ἡ γραπτένια ἄμυνα τῶν Αγγλων δὲν ἔδινε δικαί ωμα δράσης στοὺς ἴσπα- ΤΟ |--0 Στὸ δ2’, ὁ Ρ. Κέννεντυ, ρίχνει ἄουτ πρὸς τὸν Α. Μέν γεντν. Αὐτὸς κοντρολάρει τὴν µπάλα καὶ μὲ ὡραία δι- εἴσδυση μπαίνει ἀριστερά, πρὸς τὰ καρὲ τῆς Ρεάλ, Ἔ- πομδαίνει ὁ Σαπίτο γιὰ γἀ τὸν ἀγακόψει, ἀλλὰ ἁποτυγ- χάγει. Ὁ ᾿Αγκαστίνο δλέ- ποντας τὸν κίνδυνο νἄρχε- τας, ἔκανε ὕστατη ἔξοδο, ἀλλὰ ὁ Αλαν Κέννεντυ ὁ ἀριθμὸς «3» τῆς Λίδερπουλ, καρφώνει ἀπὸ τὴν καλειστὴ γωνιὰ τοῦ γκολκῆπερ τῶν ']- σπανῶν τὴν µπώλα στὰ δί- κτυα, γράφοντας τὸ ({--θ, ποὺ ἔμελλε νὰ ἦταν τὸ µο- γαδικὸ ἀλλὰ τόσο παλύτιμο τέρμα γιὰ τὴν ὁμάδα του, ποὺ κατακτοῦσε τὸ τρόπαιο Πρωταθλητριῶν Εὐρώπης, γιὰ 4η χρονιά. Διακρύθηκαν ἀπὸ τοὺς γι- κητὲς, οἱ Τζόνσον, Χάνσεν, Α. Κέννεντυ, ὑΜακντέρμοντ καὶ Σοῦνες. ᾽Απὸ τὴ Ρεάλ, οἱ Στίλωε, ᾽Αγκουστίνο καὶ Χουανίτο (Α΄ µέρος). ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ «. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Κλέμενς, Νήλ, Α. Κέννεντυ, Τόμσον, ΒΡ, Κέννεντι, Χάνσεν, Νταγ- κλίς, Λῆ, Τζόνσον, Μακντέρ- μοντ, Σοῦνες. ΡΕΑΙΑ: ᾿Αγκουστίνο, Κόρ- τες, Καμάτσιο, Στίέλικε, Σα- πίτο, ἨΝτέλμος, ἉΧουανίτο, Αντζελ, Σαντιλιάνα, Ναθα- γιὰζ καὶ Κάννιγκαμ. Άριστος ὁ διάσηµος διαι- τητὴς κ. Πάλοταῦ. ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ἀγώνα (---5) κεοδίζοντας τὸν Αρη 1--θ μὲ γκὸ] τοῦ Μαύρου στὸ 44’. Τῆν µεγάλη ἔκπληξη πέτν- χε ὁ Παναιγιάλειος ποὺ χέρδι σε τὴ Δόξα µέσα στὴ Δράμα μὲ ὃ--1 ἐνῶ στὸν πρῶτο ἆ- γώνα εἶχε ἠττηθεῖϊ στὸ Αἴγιο μὲ 1---θ, Ὁ. ἩἙασιλόπουλος ἄνοιξε τὸ σκὸρ γιὰ τοὺς φιλοξεγνου- µένους στὸ 08 γιὰ νὰ ἴσοφα- οἶσει η Δόξα στὸ Τ9΄ μὲ τὸν Καραλαμπίδη, καὶ ἑνώ ἡ Λό- Ἔα ἔθλεπε τὸν ἑαυτὸ της στὰ ἡμιτελικὰ τὸ Αἴγιο πέ- τυχε τὸ δεύτερό του γκὸλ στὺ αὖ᾽ μὲ τὸν Κανέκλο, γιὰ νὰ ἔλθει λίγο ἀργότερα τὸ τρίτο Υκὸλ. πάλι ἀπὸ τὸν Βασι)λό- πουλο. Σ,ημειώνοντας ἕνα Υκὸλ πὲ γάθε ἡμίχρονο μὲ τὸν Αλστρομ ὁ ᾽Ολυμπιακὸς ἀπέ Ἄλεισε στὸ Φάληρο τὴν Κα- θάΐα. 5---θ, τὴν Κεσσαριανὴ ὁ ΠΑ- ΟΚ. μετὰ τὸ --θ στὸν πρῶ- την ἀγώγα γίχησε καὶ ἸΧθὲς τὸν Ἐθγικὸ ᾿Αστέρα μὲ 0--»δ. Τά πρία τέρματα τῶν νιπη- τῶν. πέτυχαν οἱ ᾿Αποστολί- δης, Γεωργόπουλος καὶ Τοι- ανταφυλλίδης, Ακλύνητη ἡ Σαλιµίνα στὴν πρωτοπορία ᾽Αμετάδλητη παρέμεινε, ὅ- πως ἀνεμέγετο ἡ κατάσταση στὴν κορυφἠὴ τοῦ πίνακα τοῇ πρωταθλήματος Πετοσφαίρας Γυναικῶν. Ἡ Σαλαμίνα καὶ ΑΕΛ νίκησαν τὸν ᾿Αχιλλέα ἃ---0 καὶ τὸν Μαραθώνα 3ᾱ--0 (19---δ, [δ--θ, [9--0) ἀντι- στοίχως, Ἔτσι ἡ Σαλαμίνα ἐἔξακο- λουθεἰ γὰ παραμέγει ἀήττη τη στοὺς 27 θαξμοὺς ἐνῶ ἡ ΑΕΛ τὴν ἀλολυσθιῖ στὴν 2η θέση. Τὴν πιο πογάλή ὅμως ν Ῥη. πέτυχ. τὸ ΑΠΌΕΔ πεί χερδισε µέσα οτῆν Λάρνω-ς τὸν ήνωνα ἃ--ο καὶ εἶνα τώρα µόνο στὴν 3η θέση Τὸ ΑΠΟΕΛ ἐπέδα ε ἀτὸ τὴν ἀρχὴ τὸ παιγγίδι του καὶ πῆρε τὴν γίκη [δ--Τἰ, 15--9, [5---11, Ὁ Παφιακὸς πέτυχε σηµαν τικὴ νίκη κερδίζοντας στὴν Πύ)α τὸν τοπικὀ Φοίνικα 3---2. Οἱ νικητὲς προηγήθη καν Ι--0 (15---10) καὶ 2--ἰ (15---Ι2) ἐνῶ ὁ Φοίνικας ἶσο φάσισε σὲ |---ἶ (5--Ι5) καὶ 2--ᾱ (13--15). Στὸ τελευταῖο σὲτ ὁ Παφι αγὸς ἐπεκράτησε μὲ |5--Πί. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ δὲ 9 ἀγῶνες ΣΑΛΑΜΙΝΑ 97 ΑΕΛ αθ Γ ΑΠΟΕΛ 53 .ΗΝΏΝ 2ἱ 5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 9 6 ΜΑΡΑΘΩΝ 17 7 ΠΑΦΙΑΚΟΣ 13 8 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12 9 ΦΟΙΝΙΞ 10 μας οσον νο εωαν Συγκεκριµένα, ὅ κποῶτος σκὀρεο τοῦ πρωταθλήματος ἀστόχησε στὸ 193’ ὅταν µόγος πρὸ τοῦ Παρασκευᾶ σούταρε στὸ ἐξωτερικὸ τῆς δοκοῦ ἐνῶ στὸ 95’ δὲν χινή- θηχε πρὸς τὴν µπάλα σὲ πα- ράλληλη σέντρα τοῦ Κάντη- λου µέσα στὴ μικρὴ περιοχή. Παρόμοια φάση συµειώθη- κε χαὶ στὸ 29’ μὲ πρωταγω- νιστὲς τοὺς Σάθόα, Καϊά- φα, Κάντηλο. Ὁ ποῶτος Ἑε- χίνησε ἀπὸ θέση ὂφφ - σάϊτ ποὺ δὲν σημειώθηκε. Ἡ Ομόνοια ποὺ εἶχε στὸ α΄ µέρος, πλήρη ὑπεροχὴ προηγήθηκε μὲ θεαματικὸ γκολ. τοῦ Σάθδα. Ὁ Καὶά- φας τοῦ ἔστρωσε τὴν µπάλα μὲ τὸ κεφάλι καὶ ὁ σκόρερ μὲ τὴν πλάτη πρὸς τὸ τέρμα ἔπιασε ἀνάποδο «φαλλίδι καὶ ἔστειλε τὴν µπάλα στὰ δί- χτυα. Ῥὸ ο---0 Έγινε στὸ 27’ μὲ γκὸλ, γιὰ τὸ ὁποῖο εὐθύνεται ὁ Παρασκευᾶς. 'Ὁ Πατίκκης κτύπησε φάουλ καὶ ἡ µπάλα πέρασε µέσα ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ τερματοφύλακα τοῦ Α- ρη,. ὍὉ Παρασκευᾶς ὅμως ἐ- Ἐιλεῴθηκε μετὰ ἀπὸ 2 λεπτά ὅταν ἀπέχροῦσε μὲ Φφανταστι κὴ ἀπόκρουση σοὺτ τοῦ Κα- νάρη ἐνῶ ὡραία ἀπόκρουση ἔχανε καὶ στὸ 49’ πάλι σὲ σοὺτ τοῦ Κανάρη. τὸ πρῶτο 4ὄλεπτο ὁ ”Α- ρης δὲν παρουσίασε τίποτα τὸ ἀξιόλογο. Ἡ ἀστοχία ὅ- µως τῆς Ὀμόνοιας τὸν κρά- τησε στὸ παιγνίδι καὶ στὴν ἐπανάληψη ἀνέόασε τὴν ἀπο- δοσή του καὶ ἰσορούπησε τὸ παιγγίδι. Φυσικά σ᾿ αὐτὸ δοή θησε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὁμόνοια ἀνέκοψε τὸ ουθμὸ της χωρὶς φυσικά νὰ παύσει νὰ, εἶναι ή καλύτεη ὁμάδα στὸ γήπεδο. τὸ πρῶτο 10λεπτο τῆς ἓ- παναλήψεως οἱ δύο ἀντίτα- λοι εἶχαν ἀπὸ μιὰ καλη προσ πάθεια ἡ Ὁμόνοια μὲ τὸν Κοντογιώογη (60) ναὶ ὁ Αρης μὲ τὸν Ἀ΄΄ Λοΐζου (99) γιὰ νὰ ἀκο.ουθήσουν τρεῖς λανθασμένες ὑποδείξεις τοῦ ἐπόπτου κ. Τερεζόπου- λη5 ποὺ ἀνέκοφε ὡς ὄφῳ - σα ἰσάριθμες ἠἐπιθέσεις τῆς Ομόνοιας. Ἡ απιὸ παράξενη φάση τοῦ β΄ μέρους καὶ ἴσως καὶ τοῦ ἀγώνα σημειώθηκε στὸ 69’ ὅταν ὁ Φίλιππος δὲν ἔπε σε στὴν παγίδα τοῦ ὂᾳφ - σάϊτ καὶ μπῆχε μόνος στὴν πε ριοχή. Ὁ Παρασκευᾶς θγῆ- γε ἔξω ἀπὸ τὸ τέρμα Σι ἔπε- σε χι ἀπέκροισε τὸ πλασαρι- στὸ σούτ. Ἡ µπόάλα ἔφιγε πλάγια στὸν ἐπερχόμενο Κα- χάρη ποὺ μόνος πρὸ γενοῦ τέρματος σημάδεψε τὰ πλαϊ- νὰ, δίχτυα, “ο λρης στὸ μεταξὺ ἔρι- Ἐρ στὸν ἀγῶώνα τοὺς Καφε- »)ὰ καὶ Τοίνγη γαὶ ἄρχισε νά προθληµατίτει τὴν ἄπινα τῆς Ομόνοιας, Οἱ φιλοξενοί µενοι στάθηχων ἄτυχοι στὸ καθέτου ᾿ Ἡ Ὁμόνοια πέτυχε χθὲς εὔκολπ νίκπ ἐπὶ τοῦ Αρη μὲ 4--0 καὶ 2: λ τοῦ Κυπέλλου. Ἡ νικήτρια προηγήθηκε στὸ ἡμί χρονο 3--0 ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε σπμµειώσει ἀκόμπ 1--θ τέρµατα, ἂν ὁ Καϊάφας ἥταν πιὸ προ σεκτικὸς μπροστὰ στὸ ἄδειο τέρμα. πδ” ὅταν ὁ Καρεχλὰς μετὰ ἀπὸ κόονερ μὲ κεφαλιά ἔστει λε τὴν μπάλα στὸ κάθετο δο κάρι. : Στὸ πελευταῖο 1ὄλεπτο ἡ Ομόνοια γμινήθηκε πιὸ ἅἄπο- φασιστική καὶ κατάφερε νὰ σημειώσει ἄλλα δύο τέοµατα, μὲ τὸν Φίλππο στὸ 18’ καὶ τὸν Σάδόα στὸ 82’. Ἡ διαιτησία τοῦ Σ, Αὖξεν ΠΛ. Το ΠΠΠΙΠΙ Κ.Ε η ή Ἡ Λίβερπουἡ Μήθησε στὺ θᾳ0υ0 Της γππππππσπ πμ η τα τίου καὶ τῶν ἐπατιῶν του μὲ πολλὰ λάθη σ᾿ ἕνα εὔκοιο ἀγώνα. Καλύτεροι ἀπὸ π)ευρᾶς Ομόνοιας ὁ Α. Σάδόα καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Αρη ὁ Μανοί- δης. Σι υγβέσεις: ΟΜΟΝΟΙΑ: Πραξιτέ- λους, Πατίκκης, ἛΑντωνας, Ἐλεῖτος, Κοντογιώργης, Πέ Ἡ μπάλα καταλήγει ὅτὰ δίκτυα τοῦ Αρη περνώντας µέσα ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ ἹΠαρασκευᾶ ὕστερα ἀπὸ σούτ ---- φάουλ τοῦ Πατίκκη ποὺ διαµρίνεται ἐλάχιστα πίσω ἀπὸ τὸν Κισσονέργη (δεξιά). Εϊναι τὸ δεύτερο γκόλ τῆς Όμόνοιας. ΜΕ Πρωτο ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ «2) Π ΟΜΟΝΟΙΗ ΣΕ ΡΕΠΗΝΙΙ Σε ΤΟΝ πΡΗ 4-0 ἱ πσος ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΕΤΥΧΑΝ Οἱ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΠΑΤΙΚΚΗΣ προχώρησε στὰ ἡμιτελικὰ τσας, Κάντηλος Ὠανρής)ε) Φίµππος, Καϊάφας, (Εύαγσ- ρας). Α. Σάδόα, Κανάρης, ΑΡΗΣ: Παρασνειάς, Πάκ κατ. Κανκαλάς, Παπανώ- στας, Δουκᾶ, Ν΄ Αοΐζου, (Καρελ]άς». Χοιστοφόροι, (Τσίνκης), Αὐγουστής, ἡ]α- ποΐδης, «ΑΛοΐτου, Ἀισσονέρ- γης» Ἡ Ἑλλάδα ἠττήδη ἠπότηι Γαλλία 59-98 ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Νέα ἥττα Υνώρισε χθὲς ἡ Ἐθγικὴ Ἑλλάδος στὸ µπά σχετ παίζοντας στοὺς Ἅτε]ι- κοὺὂς τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Πρωταθλήματος, Στὴ Μπρα τισλάδα μετὰ ἀπὸ ἕνα δρα ματυκὸ ἀγώνα ἠττήθη ἀπὸ τὴν Γαλλία μὲ 89--δά καὶ περιυῆλθε σὲ δύσκολη θέση ὅσον ἀφορᾶ τὴν προσπάθεια της νὰ ποράσει στοὺς ό πρώ τους. Με την απτλια Σήµερα ἡ Ἑλλάδα θὰ δώ σει τὸν τρίτο της ἀγώνα ἂν τιµετωπίζοντας τὴν Αγγλία τὴν ὁποία πρέπει ὁπωσδήπο τε νὰ κερδίσει γιὰ νὰ διατη ρήσει τὶς ἐλπίδες της γιὰ τὴν πρόκριση. Αλλωστε μιὰ νίκη εἶναι µέσα στὶς δυνατότητες της ἀφοῦ στὴν προκριματικἡ φάση στὴν Κωνσταντινούπο- λη νίκησε τὴν ᾽Αγγλία. Η ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ Οἱ Τσέχοι... αἰχμαλώτησαν ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Τὸ Σαββατοκυρίακα τὸ ((Τάἵγκερ Ράλλυ) Τὸ ἐρχόμενο Σαδδατοκύ- ριακο 30--3ἱ Μαΐου, διοργα νώγεται ἀπὸ τὴν Λέσχη Αὐ- τοκινήτου Αειεσοῦ μὲ τὴν συνεργασία τῶν Σίνιορς Ες τρο Μάϊλι τὸ Τάϊκεο Ρά)λυ ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σκ)ηρὰ ράλλυ τοῦ πρωταθλή ματος. . Τὸ φετινὸ Ράλλυ θὰ εἶναι ἐπὶ ἀποστώσεως 320 μιλίων περίπου καὶ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο µέρη μὲ ἀριθμὸ εἰ- δι«ῶν διαδρομῶν. Τὸ πρῶτο µέρος θὰ ἀρχί σει ἡ ὥρα 7.30 µ.µ, ἀπὸ τὴν Λέσχη Αὐτοκινήτου Λεμεσοῦ (Ναφε Παρὶ), τὸ Σάδδατο 30 Μαΐου, κά ἀφοῖ διανύσει ἀπόσταση 150 μιλίων περί που πάνω σὲ ἀρκετὰ σχλη ροὺς δρόµους θὰ ἐπανέλθει στὴν Λέσχη (Σταθµὸς ἀνα- συγκροτήσεως) γιὰ διακοπἡ 21 ὡρῶν γιὰ νὰ ἀρχίσει τὸ δεύτερο µέρος. Τὸ δεύτερο µέρος ἀρχίζει πόλι ἀπὸ τὴν Λέσχη ο. κινήτου Λεμεσοῦ γιά νὰ κα όψει. µία διαδρομή 170 µι- Μίων περίπου, γιὰ γὰ τερµα τίσει τὸ ὅλο Ράλλυ γύρω στὶς 8.30 π.μ. το πβρωὶ τῆς Ῥυριακῆς 3ἱ Μαάου, Στοὺς νικητὲς τοῦ Τάϊμερ Ράλλυ δὰ ἀπονεμηθοῦν δαρύ τιµα κύπελλα ἀπὸ τὰ Σένιωρς ᾿Εξτρι Μάϊ μὲ τὴν συ γεργασία τῶν ὁποίων διεξά γονται τὰ αρωταβλήματα αὐ τοκινήτου «λεμεσοῦ. ' τὴν ἐθνικὴ Ἑλλάδος ἡ ὁποία συνετρίδη στὴν απρεμιέρα τοῦ πανευρωπαϊχοῦ πρωτα Ελήµατος μὲ 95--70. 'Ἡ ἕλ ληγικὴ ὁμάδα ἀπερίγραπτα καγὴ, ἔχασε χατὰ κράτος καὶ σὲ καμιά στιγμἠὴ δὲν δικαίω σε τὶς λαμαρὲς ἐμφανίσεις στὴν ποὺ πραγματοποίησε Κωνσταντινούπολη, Οἱ Τσεχασλοδάκοι, ὅὑπερ τερώντας αἰσθητὰ σὲ ὕψη, ἔ πιασαν τοὺς Ἔληνες παίκτες κυριολεκτικά ἀπὸ τὸ λαιμό, Ἔτσι προηγήθηναν ιὲ Ι0 --θ, 36---10 κωπ., καὶ φωσικἀ ἔκάναν ὅ,τι ἤθελαν. Ἡ ἐθνι χἡ µας δρέξηκε ἀναντίρρητι ὀπέναντι σὲ ἰσχυωρότερο ἀντί πήλο, ἀλλὰ αὖτο δὲν διχωο κοπεῖ τὴν ἀπόδοση της. “Η ἑλληνικὴ ὀμόδα δὲν ἔπαιξε με π.ῖσλα. δὲν εἶχε συνοχὴ καὶ σοδασότητα στο παιγνίδι της καὶ οἱ πιῖκτες της ἦταν ἐξιαριτικὰ. ἄστυχοι,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
Ένα τρυφερό φιλί μικορύ Ελληνόπουλου της Κύπρου στην ηγέτη κ. Γλ. Κληρίδη. 8p
ΣΧΕΔΙΟ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Από ΗΠΑ - Βρεττανία 8p
Να υπερψηφισθεί στις σημερινές εκλογές η ΠΑΔΕΔ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
Διορίζεται απόψε 4μελής Διερευνητική Επιτροπή Αθλητισμός 7p
Η ΑΕΚ και το Αίγιο νίκησαν εκτός έδρας 6p
Η ΟΜΟΝΟΑΙ ΣΕ ΡΕΛΑΝΤΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΑΡΗ 4-0 6p
Οι σταυροί προτιμήσεως των υποψηφίων του ΔΗ.ΣΥ 3p
Αλ. Μιχαηλίδης: θα συνεχίσει εκτός Βουλής η ΝΕΔΗΠΑ 3p
0,851% η διαφορά ΔΗ.ΣΥ και ΑΚΕΛ 3p
ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Πολιτική 3p
ΠΕΟΦ: Χρειάζεται τώρα μια ισχυρή Κυβέρνηση Πολιτική 3p
Σημαντική αύξηση σημειώνει ο Συναγερμός στην Κερύνεια 3p
ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΣΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 3p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ! 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣ ΝΕΔΗΣΥ: Συνεχίζτε τον ωραίον αγώνα σας 1,8p
Συμφώνησαν να πληρώσουν οι Βρεττανοί 1p
Ισχυρή έκρηξη στη Θεσσαλονίκη 1p
ΑΠΟΠΕΜΠΕΤΑΙ Ο ΚΟΝΟΜΗΣ 1p
Επανεξετάζεται αύριο το θέμα Μ. Χριστοδούλου 1p