Σελίδα ὃ [ή ΔΕΙΛΙΝΗ- τι 14 ο 11. γκο]. . Ἐνῶ ἀπέχει πολὺ ἀκόμη ἡ εἰρηνικὴ λύση ΝΛΙΙΙΓΙ: ΙΣΡΛΗΗ ΠΛΙ ΣΙΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ᾿Αράφατ: 'Ὑπάρχουν Δίβυσοι στὸν Λίβανο ΟΥΑΣΙΚΤΩΜ, 30 ϱ01δ. Ὑπ.).-- Ὁ ᾽Αμερικανὸς Ὑπουργὸς Ἔξω- τερικῶν κ. Χαίηγκ, δήλωσε ὅτι ἡ εἰρηνικὴ λύση τῆς Συροϊσραηλιτικῆς ΛΗΕΝ κρίσης, ἐξακολουθεῖ ν΄ ἀπέχει πολὺ ἀκόμη, παρὰ τὶς προσπάθειες τοῦ ᾽Αμερικανοῦ ἀπεσταλμένου κ. Χαμπίπ. Ὁ κ. Χαίηγκ, ὡστόσο, σὲ ραδιοφωνική του συνέντευξη, ἀνάφερε ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Χαμπίπ, διασαφήνισε τουλάχιστο ὅτι ἡ Συρία καὶ ὁ ᾿Ισραήλ, δὲν θέλουν πόλεμο. ΕΚΛΙΛΟΝΙΑΙ ΤΑ ΑΠΑΝΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Τὰ «Άπαντα τοῦ ᾿Αοχιεπι σιόπου Μακαρίου ΤΓ΄»} ἀπογά σισε νά ἐκδώσει τὸ Διαιχητι- φὸ Φ ὑιθούλιο τοῦ Ἱδρύμα- τος ᾿Αρχιεπισκόπου ἨΜαναρί- του Γ΄’. Στὴ σχετιὴ ἀνακοί- «ίοσση ἀνεφέρεται ὅτι σκοπὸς τῆς ἔμδοσης εἶναι ἡ ἀπύτιση Φόρου τιµῆς, ἡ συντήρηση τῆς µνήµης καὶ ἡ ἀξιοποίη- ση τῆς προσφορᾶς τοῦ Μακα- ρἵου ὅπως τεκμηριώνεται μέ- σα ἀπὸ τὸ γραπτὸ του ἔργο. Περαιτέρω τὸ Ἵδρυμα προ ὠθεῖ τὴ δηµιουργία στὴ Βι- (μοθήκη τοῦ ἸΠολιτιστικοῦ Κέντρου, εἰδικοῦ τμήματος «Βιδλιογοαφίας ᾿Αοχιεπισκό- που Μακαρίου Τὸ μὲ τὴν συγκέντρωση τῶν δθιθλων, τῶν μελετῶν ἢ ἄλλων ἐντύ- πων στὰ ὁποῖα ο γίνεται ᾱ- ναφορὰ σ) ὁποιαδήποτε πλει- οἆ τής προσωπικότητας ἢ τῆς δράσης ποῦ Μακαρίον, Τιὰ τὴν ἐπίσπευση τῶν πιὸ ΠΡΡΦΙΓΑΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΡΕΜΛΣΜΕΙ0Σ Ἠρέθηκε χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἄπαγχονισμένος ὁ Γεώργιος Χαραλάμπους ἡΓιασιανῆς, 66 χοόνων ἀπὸ τὴ Ῥατυλὴ, γά- πουκος τοῦ προσφυγικοῦ συνοι κιαμοῦ Αγίων ᾿Αναργύρων. Ὁ. Γιασιανῆς θρέθηκε. στίς ϐ μ.μ. χθὲς χοθεµασμένος μὲ σχοινὶ χάτω ἀπὸ Χχαφονπιά στὴν τοποθεσία «Κώννος» στά Ἀειθάδια Λάρνακας ἀπὸ 6οσγὸ. Οἱ Αιτυνομικοὶ ποὺ κατέ- ςθασαν μετὰ τὴν εἰδοποίησῃ ποῦ θοσκοῦ, θρῄναν τὸ ατᾷ- µα τοῦ Γιασιανῆ νὰ εἶναι ᾱ- χόμα «ζεστὸ»., ιά τελευταία φορὰ θεάθη- κε ἀπὸ τὴν χόρη του μιά ὢ- οά ποὶν θρεθεῖ πρεµασμένος, καὶ δὲν ἐδεύξε τίτοτα Ξεχω- Οιστὸ ἡ συμπεριφορὰ του. Ο Γιασιανῆς πῆρε τη οὖν τάξη του πρὶν ἕνα µήνα ἀπὺ τὰ Ἀημόσια Ἔργα. Καταμί- πει σίζυγο καὶ δύο παιδιά. ΛΕΟΝ ΝΛΙΡΙΣΗ ΚΗΠΡΙΟΥ ΠΛΝΣΙΛ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 50 (δ. Ὕπιι-- Ένας Έλληνας ποὺ ᾖλθε μὲ τὴν οἰκογένεια του στὴν ᾽Αμερικὴη ὅταν ἦταν 15 ἐτῶν, εἶναι ἀ)άμεσα στοὺς 6 χιρητὲς τῶν απροκριματικῶν τοῦ ὀνομαστοῦ διεθνοῦς δια- αΩγισιοῦ πιάνου ΕΚλίμπουον ποὺ. διεξάγεται Ἀάθε χρόνο στὸ Φσδροῦ Γουώωρθ τοῦ Τὲ- ἕας καὶ ἔχει σάν ἔπαθλο ἕ- να χοηματιχὸ θραθεῖο 12.400 δαλλαρίων καὶ ἕνα διετὲς σια θὐλαιο γιὰ τὴν ἐγγραφη δί- σνων καὶ πιὰ ἕνα πρόγραµµα σινανλιῶν καὶ κοντσέρτων στὶς Ἡν. Πομτεῖες, τὴν Εὴ ρώπη καὶ τὴν Απω ΄Ανατο λη. Πρόνειται γιὰ τὸν Παναγὴ Ἀύρα, 2ἳ ἐτῶν, ποὺ διαμένει στὴν Νέα “ὑόρχη αἱ διαγῶ: κίσθηκο μαπὶ ο 3 ἄλλους πιανίστες ἀπὸ 11 γῶρες. Ὁ Λύρας ἐντάτωσίασε τοὺς μοιπὲς του μὲ τὶς δύσχολες συνθέσει: παὺ διά]εξε να ἔρ: µηνεύσει, συνθέσεις ποὺ. σπα νια. πεοι αιθάνονται. στὺ ϱἳ: περτύρια τῶν διαφόρων ὀρχή στρων γαὶ ἀπαιτοῦν τὴν τε» χνινη ἑνὸς ἆ/.ηθινοῦ διοτου- -.μ ὅτι ἀπὸ « πάνω ἕργων τὸ Διοιμητικὸ Σλµθουλίου τοῦ 'Ἱδρύματος ἐ Ἑουσιοδότησε τὸν ᾿Αορχιεπί- σχοπο ΧἈρισόστομο νὰ χὠρή- σει στὴν πρόσληψη τοῦ ἀναγ καίΐου ἐπιστημονικοῦ προσωσπι- κοῦ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: ΛΕΝ ΘΑ ΚΛΜΦΟ0 ΨΥΧΠΗΛ Σὲ χαιρετισμό του πρὸς συγ κέντρωση στελεχῶν τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Κόμματος ὁ πρό εδρος κ. Κυπριανοῦ δήλωσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν, τὸ ΔΗΚΟ ἀνα- δύθηκε σὰν ὁ μοναδικὸς ρυθ µιστὴς τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἐ- ξασφάλισε λιγότερους ψή- φους ἀπὸ τὰ δυὸ ἄλλα κὀμ ματα. Καὶ κατέληξε: «Αν ὁρισμένοι δαυκαλί- ζονται μὲ τὴν ἰδέα πὼς θὰ καμφθῶ σωματικὰ ἢ ψυχικά, σπεύδω νὰ τοὺς ἀπογοητεύ- σω ὅτι κάτι τέτοιο δὲν πρό- κειται νὰ Ὑΐνε, μὲ κανένα ϱ 1 0ρθῦλί- ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΙΡΛΛΝΛΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ, 50 05, 'Ὑπ). -- Ὁ ποῶτος ὀρθόδοξος να: ὃς δημιουργήθηκε καὶ ἐγκαι νιάσθηκε στὴν Ἰρλανδία, καὶ ἀπτοθλέπει, ὅπως τονίσθηκε ἆᾱ- πὺ τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπο Θιατεί ρών γαὶ Μεγάλης Βρεττανί- ἃς κ. Μεθόδιο, γὰ ἀποτελέσει καὶ Ἑλληνικὸ πολιτιστινὺὸ χῶ ϱο στὴ χώρα αὐτὴ, ὅπου τε λευταία παρατηρεῖται µεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τὰ Ελληνικὰ πράγματα. Τὸ ναὸ αὐτὸ, ποὺ εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ παλιοὺς τοῦ Δουθλίνου (χτίστηκε τὸ 1821), παραχώρησε στὴ Μη- τρόπολη Μεγάκης Ἑρεττανί ας ὁ Καθολικὸς ᾿Αρχιεπίσχα πος τοῦ Δουθλίνου ἔναντι συμθολμιλοῦ αχρηματικοῦ πο σοῦ. ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΙ ΣΚΕΛΕΙΟΙ 700.000 ΧΡΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 50 (Ἰδ Ὑπι)ι-- Πανάρχαια ὑποδείγ- µατα ἀνθρωπίνων σκελειῶν ἀνακαλύφθηραν στὸ σπήλιο τῶν Πετραλώνων. Οἱ σχελε- τοὶ πρέπει νὰ εἶναι ἀρχαιότε ροι τοῦ κοανίου τοῦ «᾿Αρχα”- θοώπου», ποὺ. ἀνακαλύφθηκε στὸ ἴδιο σπῆλιο τὸ ὁποῖο χρο χολογεῖται ἀπὸ πολλὲς ἕκα- τοντάδες αἰῶνες πρὸ Χρίστου Ὅπως ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ἀρχαιολόγος κ. Άοης Που- λιανὸς, οἱ αμελετοὶ κατὰ τὶς ἐρτιμῆσεις του ---πρέπει νὰ ἀν'ρουν σὲ ἀνθοώπους ποὺ ἔ ζησαν περὶ τὰ ἑπταχόσιες χι Ἰάδες Χρόνια π.Χ. Ἑὐρύτερες ἐπιστιμογνιχὲς ἆ- Μαγαινώσεις ιά τὴν ὀναχάλυ «η θὰ ἀναπτύξει ὁ Σ. Πυυ- ιδ ὼς στο ὅδο Παγκόσμιο ᾽Ανθρωπολογι»ὸ 5 λῥδριο. ποὺ θά. πρανματοποιηθεῖ, τὸν πρασεχὴ Σεπτέμβριο. στὰ Πετοάλώνα τῆς ἈΔαλκιδικῆς. Ο ἴδιος ὁ κ. Χαμπὶπ σὲ δηλώσεις μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πρόεδρο κ, Ρήγ- καν, ποὺ ἐνημέρωσε γιὰ τὶς µέχρι. στιγμῆς προσπάθειές του, ἀνάφερε ὅτι δὲν ὑπάρ- χει συγκεκριµένο ᾿᾽Αμερικανι- κὸ σχέδιο, γιὰ τὴ διεοθέτηση τῆς κρίσης. Φρόντισε δὲ νὰ ὑπογραμ- µίσει ὅτι τὶς εἰρηνευτικὲς προσπάθειες ποὺ καταδάλ- λουν χι ἄλλες πλευρὲς στὴν περιοχή. Σύμφωνα μὲ δηµοσιογραφι κὲς πληροφορίες, ὁ κ. Χα- μπὶπ ὑπογνοοῦσε τὶς προστά- θειες τῆς Σαουδικῆς ᾿”Αρα- δίας, ποὺ ἐπιδιώκει ὄχι ἆἁ- πλἠὴ διευθέτηση τοῦ θέματος τῶν Συριακῶν ἀντιαεροπορι- κῶν πυραύλων στὸ ἡΛίδανο, ἀλλὰ μιὰ γεννικότερη λύση. ΝΒΕΣ ΣΥΓΕΡΟΥΣΕΙΣ Στὸ Λίδανο, ἀργὰ χθὲς τὴ γύκτα, ξέσπασαν νέες συγ- κρούσεις µμεταδὺ Συριακῶν στρατευμάτων καὶ δυνάμεων τῶν Φαλαγγιτῶν µέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὴν πόλη Ζάχλε, ποῦ Πολιορκεῖται ἀπὸ τοὺς Σύρους, ὑδῶ καὶ δυὀ µῆγες. Κάτοικοι τῆς περιοχῆς ᾱ- γάφεραν ὅτι ὁ γυκτερινὸς οὐ- ῥρανός, πάνω ἀπὸ τὴν κοι- λάδα «Ντεχάρ», φωτιζόταν ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἐκρήξεις. Μερικοὶ εἶπαν ὅτι εἶδαν στὴν περιοχή καὶ ἀεροπλά- να. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐπιδεδαι ώθηκε ἀπὸ ἄλλη πηγή. Ὅ ραδιοσιαθμὸς τοῦ Λιδά νου ἀναφέρθηκε µόνο σὲ ἁγ- ταλλαγἡ πωρῶν δαρέος πυ- ῥοδολικοῦ καὶ ρίφη ροκετῶν στὴν περιοχἡ τῆς Ζάχλε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΑΦΑΤ. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ᾿Οργανώ- σεως γιὰ τὴν ᾽Απελευθέρω ση τῆς Παλαιστίνης κ. ᾿Αρά φατ, ἐπιδεδαίωσε τὴν παρου σία Λιδυχῶν δυνάµεων στὸ Ἀίδανο. Παρατήρησε ὅμως ὅτι οἱ δυνάµεις αὐτές, µά- χονται στὸ πλευρὸ τῶν λαιστιγίων, ὁδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ὁ κ. ἸΑράφατ ἐπιδεδαίω- σε ἔπίσης ὅτι Λιδυκἁ στρα- τεύµατα ἐπανδρώνουν ἐἑξέ- δρες ἐκτοξεύσεως ἀντιαερο- πορικῶν πυραήλων στὸ Λίδα γο. Ὁ ᾿Ισραὴλ εἶχε ἀναφέρει προχθὲς ὅτι ἀεροπλάνα του κατέστρεψαν μιὰ τέτοια ἑξέ- δρα, ἐπανδρωμένη ἀπὸ στρα τιῶτες τῆς Λιδύης. Στὸ µεταξύ, ἐκπρόσωπος τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ Ὕπουρ- γείου Ἐξωτερικῶν, καταδί- κασε ἕντονα τὴ Λιδυκἡ ἀνά- µιξη στὸ Λίδαγο. Ὁ ἐιπρόσωπος πρόσθεσε ὡστόσο ὅτι οἱ Διδυκὲς δυνά µεις στὸ Λίδανο δὲν ξεπερ- νοῦν τοὺς 150 ἄνδρε καὶ ἀνάφερε ὅτι οἱ ᾿Ισραηλιτικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τους, ἕ- χουν ἁποτελέσματα, ἀντίθε- τα ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκον- ται. Ο ΒΑΛΝΤΧΑ:ΙΜ ΕΠΕΚΡΙΝΕΙ ὉὉ Γ.Γ, τῶν Ἠνωμένων ἘἨθνῶν κ. Βάλντχαϊμ, ἐπέ- κοινε τὴ νέα ἔξαρση θίας στῆ Μ. ᾿Ανατολὴ. «Ιδίως ---ὅπως τόνισε--- ἐνῶ καταθάλλόνταν συντονισμένες προσπάθειες, γιὰ εὐοηνωὴ διευθέτηση ὅοι- σµένων προὔληµάτων τῆς πε ριοχῆς». , Ἐπαπρόσωπος τοῦ κ. Βάλ- ντχαϊμ ἀνάφερε ὅτι τὴν περα σµένη θδομάδα ὁ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ διαδίδασε στόν Παλαι- στίνιο ἡγέτη κ. ᾿Αράφατ, μῆ γυµα τοῦ ᾽Αμερικανοῦ Ὕπουρ γοῦ Ἐξωτερικῶν γι’ αὔτοσυγ κράτηση. Ἑκπρόσωπος τῆς ᾿Οργάνω σης γιὰ τήν ἀπελευθέοωση τῆς Παλαιστίνης στὴν ἕδρα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, δή- λωσε ὅτι ἡ ᾿Οργάνώωση ἁπάν τησε θετικὰ στὸ μήνυμα, ὑπὸ τὴν προὐπύθεση ὅτι ἡ οὗτα- συνκράτηση δὲν θὰ ἦταν µο- νοπ) εν ρη. ΤΥΠΟΙΣ: Πνώμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ ΑΤά» ἔκρηξη καὶ τὴ φωτιά: ΕΚ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ Άννης Κομνηνῆς) ὅπου στε- γάξζονται τὰ γραφεῖα τῆς «Σημεοινῆς» καὶ τῆς «Λειλι- γῆς». ᾿Απὸ τὴν ἔκρηξη, ποὺ ὀφειλόταν σὲ δέσμη δυναμύτι- δας μὲ θραδύκαυστο φυτίλλν καὶ ἦταν μεγάλης ἐντάσεως προκλήθηκε πυρκαϊὰ στὸ αὖ- τοχίνητο, τὸ ὁποῖο χαταστρά Φφηχε ὑλοσχερῶς. ᾿πίσης ὁ- πέστησαν ἐλαφοὲς ἑημιὲς ἅλ λα αὐτοκίνητα ποὺ ἦταν στα Ανδρες τῆς Πυροσδθεσί» κῆς Ὑπηρεσίας, ποὺ εἶχα κληθεῖ εὐθὺς μετά τὴν ἔκορη- ξη, ἔσπευσαν καὶ κατέσόεσαν τὴν πυρκαϊῖὰ προτοῦ µεταδο- θεῖ σὲ ἄλλα αὐτοχίνητα. Φιτὸ σημεῖο τῆς ἐκφήξεως ἔσπευσαν ἐπίσης ἄνδοες τῆς Αστυνομίας μμ’ ἔπιχεφαλῆς τὸν Υπαρχηγὸ τῆς Δυνάμε- ως κ. Στόκκο καὶ τὸν ΄Αστυ νομικὸ Διευθυντὴ Λευκωσίας κ. Θοασυθούλου, οἱ ὁποῖοι καὶ ἄρχνσαν ἔρευνες, ἐῶ ἐμ πειρογνώµονες γιὰ τίς ἐκρη- πτικὲς λες πῆραν τεκμήρια ἀπὸ τὸ καταατραφὸν αὖτοχί- γητο. ΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Τὴν ἔμοηξη στὸ αὐτοχίνη- το τοῦ κ». Κωνσταντγίδη κα- ταδίκαωσαν ὁὃ Πρόεδρος τῆς ϱ{ ΛΙΛΡΠ ΤΟΥ ΕΚΟΨΛΝ 10 ΜΙΚΡΟ ΛΑΚΤΥΛΟΘ ΚΙΑΣΑΡΑΝΟ, 50 «ᾖ(ἱδ. ὙὝπι) --- Γιὰ νὰ ἀποσπάσουν καὶ ἄλλα χρήματα ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς του, οἱ ἀπαγωγείς τοῦ ᾿Ιταλοῦ διοµήχανου Αν τόνιο Φιλογκράνα, ποὺ ἔχει ἀπαχθεῖ ἀπὸ τὶς 13 Νοεμθρί- ου τοῦ ἔκοψαν τὸ μικρὸ δά- κτυωλο τοῦ ἀριστεροῦ του χε ριοῦ καὶ τὸ ἔστειλαν στὴν οἰκογένειά .του, µέσα σ᾿ ἕνα θερµός,. τυ)ιγµένο σὲ πλαστι κἡ σακκούλα, Ἡ οἰγογέντις τοἳ. ᾿Ιταλοῦ 6 -μηχάνσω ἔκι ᾗ ό ει σ ἄπι γω κατομμύσις ὀδλλάρια, µευμένα στὸ ὑπόγειο γκαρὰς, Κατοντόμασε τούς βομβθισοτὲς Δημοκρατίας κ. Κυπριανοῦ, ὅ Πρόεδρος τοῦ Δημοκροτικοῦ Συναγεομοῦ κ. Κληρίδης, ὁ Δημοκρατικὸς Συναγεομὸς, τὸ ΔΗΚΟ, τὸ ΑΚΕΛ, ὁ Δή: µαρχος Λευκωσίας, ἡ Ένο- ση Συντωκτῶν Κύπρου, Ἡ Τουρκοκυπριακὴ Ένωση Σ0ν τακτῶν καὶ πολλὲς ἄλλες ὁρ- γανώσεις καὶ πολιτικοὶ παρα Ύοντες, Στὴ σχετική δήλωση του ὁ Πρόθδρος Κυπριανοῦ χαταδι- κάξει χωρίς ἐνδοιασμὸ κάθε πράξη δίας ὁποιασδήποτε µορ φῆς ἀθενδήποτε προερχόμενη καὶ στρεφόµενη ἐναπίον ὁ: ποιουδήποτε πολίτη. Ὁ. Πρόεδρος τοῦ Δημομρά τικοῦ Συναγερμοῦ κ. Ελης- δης σὲ ἐπίσιολὴ του προς τὸν κ. Κωνσταντινίδη ἀαφέ: θευ: «᾽Αγαπητὲ Αλέκο, ' Μόλις πληροφορήθτρα τὲς λεπτοµέρενες τῆς στυγερὴς ἆ” πόπειρας κατὰ τῆς τωῆς. σου καὶ γράφω γιὰ νὰ σοῦ εχφρα σω τὴ θαθειὰ συγκίνηση ᾱλ- λὰ καὶ τὸν ἀποτροπιασμὸ µου γιὰ τὸ 6δελυοὸ αὐτὸ ἔγκλη α. Ὁ Δημοκρατικὸς Σννάγερ μὸς ἔχει ἐκδώσει ἀνακοίνωση ἐπὶ τοῦ θέµατος τὴν ὁποιά καὶ σοῦ ἐσωκλείω. Πράξεις ὡς ἃ παρυῦσα στιγματίζουν τὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ πόπου µας, ἰδιαίτε- θα ὅταν, στρέφούται κανα προσώπων ὅπως ἐσὺ ποὺ ὁλό- χληρος ὃ θίος σου ἠναλόθη στὴν προαγωγὴ τοῦ ἔντιμου καὶ ψύχοαιµου πολιτικοῦ δια: λόγου δασισµένου ἐπὶ τῆς κο γικῆς καὶ τῶν ἐπιχειοημάτων. Παρακαλῶ δέξου τὴν ἀμέ- οιστη ἐκτίμηση καὶ συμπαρά- σταση ἐμοῦ καὶ τῶν συνεργα- τῶν µου ὡς ἐπίσης καὶ τῆς οἴκογενείας µου». , 'Ο ἴδιος ὁ κ. Κώνσταντινι» δης σὲ δήλωσή του ἀναφέρει ὅτι, «ἢἡ ἔκφραση συμπαθείας δὲν μετατρέπει καταστάσεις πι οὔτε μπορεῖ νὰ προλάδει χειρότερες ἐξελίξεις. »)Αντὶ γιᾶ ἔκφραση συµπα θείας καλῶ ὅλους ἐχείπους ποὺ ἀγαποῦν αὐτὸν τὸ τόπο κι έχουν τὴν τόλμη νὰ ὑπο- στηρίζουν αὐτὸ ποὺ πιστεύουν υὰ. εἶναι ἔτοιμοι ν᾿ ἀντινείὸ πίσουν μὲ ἀποφασιστικότητα γαὶ ἀναθίωση, τῆς δίας. Κι’ αὐτὸ χρειάζεται τύόµη σι ἐγ χατάλε η το ζεμανφοῦτι- σμοῦ ποὺ ιιᾶς γάοήτηυϊζει, »᾿Απὺ τὴ ατι μή ποὺ γνῶ- ρίζας τν τουτύτητα, τῶν ὄρμστι. η πιωποῦαε, ἀπὰ πὴ οτι μ πω ἠὑνώαστο, νὰ ιταλ αναν αὐτοὺς παὺ λα ΠΕ ντι πττιν αἶπο τὸ γέο Ολα, λετε ΣΑ Τε ες νὰ κεί: πινῃ οἩ ἐπ ινα ξεις γα Ῥ των οἱ ἔλασά- πεις ο μπα ἑήσον «δἰικθοπισ» δίμ 5μ1κρ14ΠΦΟΙΧρ 02 Ο1Ηἱι4/ΟΙ0Ώ ϱ1 3ί2Άρ11ΌκΡ αοπἩο «ὪΛΥ ο» ΦΩ]ΑΟΙΩΚΑΥΟΙΕ δἱ Ἴρδομά ϱ: φιρ 99 Φυιοθδίαιχ, «ἰμε1ρθβοσδαῇῃ ο: οημχο, ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ “ΔΕΙΛΝΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ «ΠΠὲ ἕνα πυροσβεστήρα προσπάθησα νά σβήσω τή φωτιά στὺ ὄχιμο ΚΗΝΔΥΝΕΨΑΝ ΚΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ὁ συντάκτης τῆς «Δειλινῆς» Λεῦκος Χρίστου, ποὺ πρῶτος μπῆκε :στὸ ὑπόγειο καὶ μὲ αὐτοθυσία, προσπάθησε νὰ σθήσει τὴ φωτιά στὸ αὐτοκίνητο τοῦ κ. Κωνσταντινίδη, ἀφηγεῖται τὰ ἀκόλουθα γιὰ τὴν »Ἠταν γύρω στὶς 10.50 π. µ. κι ἐνῶ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν καθημερινή µας ἐργασία στὰ γραφεῖα τῶν ἐφημερίδων µας «Σημερινῆς» καὶ «Δειλινῆς» κούσθηκε ξαφνικὰ μιὰ φοδερὴ ἔκρηξη, ποὺ σὲ κλάσματα δευ- τθρολέπτων προκάλεσε τὸν πα- νικὸ καὶ τὴν ἀναστάτωση, ὅ- λων τῶν ἑνοίκων τῆς πολυκα- τοικίας. υΠροσωπικὰ εἶχα ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ ἐκκωφαντικὸς αὐτὸς κρό τος προερχόταν ἀπὸ τὸ ἰσό- γειο ἢ τὸ ὑπόγειο τοῦ κτιρί- ου καὶ χωρὶς Χρονοτριδὴ, κα” τέδηκα ἀπὸ τὸν ἕκτο ὄροφο ἆ πὸ τὶς σκάλες, στὸ ἰσόγειο. Ἐκεῖ, ἦταν µοζεµένοι πολλοὶ ἔνοικοι καὶ περαστικοὶ ποὺ ἕ- λεγαν, ὅτι ἡ ἔκρηξη ἔγινε στὸ ο. ὑπόγειο. σΚατεδαίνοντας διαπίστω σα ἀμέσως ἀπὸ τὴ φωτιὰ ποὺ εἶδα µπροστα µου, ὅτι αὐτὴ ἔδγαινε ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο τοῦ ἀρχισυντάκτη τῆς «ΣηµΕ: ρινῆς» κ. Α. Κωνσταντινίδη, ποὺ ἦταν σταθµευμένο στὸν ἰδιωτικό του χώρο. » Ἡ ἀτμόσφαυρα ποὺ ἐπικρα ποῦσε στὸ ὑπόγειο ἦταν ἁπο- πνικτικὴ ἀπὸ τοὺς καπνοὺς ποὺ περίζωσαν τὸ χῶρο τοῦ ὑπογείου. ῬΣυντρίμια τῆς μηχανῆς καὶ τοῦ μπροστινοῦ µέρους τοῦ ὁ- χήµατος τοῦ ἀρχισυντάκτη τῆς «Σ» Δρίσκονταν 20--30 µέ- τρα, μακριά . ἀπ᾿ αὐτό, φΔίπλα ἀπὸ τὸ Φλεγόμενο «Τζάγκουαρ» ἦταν σταθµευµέ- νο τὸ ὄχημα τοῦ ὑπεύθωνου ἐκ δόσεως τῆς «Δειλινῆς» κ. Ν. Παπαδόπουλο» καὶ μετ’ ἀπ᾿ αὐ τὸ τὸ διπλωματικὸ αὐτοκίνη- το τῆς Αὐστραλιανῆς πρεσθεὶ ας, ποὺ τὰ Υραφεῖα της στε: γάζονται στὴν ἴδια πολυκα- τοικία. »Ἡ πρώτη µου ἀντίδρωση ἦταν νὰ ζητήσω πυροσθεστή- ρα ἀπὸ διπλανὸ σταθµευμένο ὄχημα, σκι αὐτὸ γιατί, σκέφτηκα ὅτι μποροῦσε νὰ ἐκρήγνυτο τὸ ντεπόζιτο τῆς θενζίνης τοῦ «Τζάκουαρ», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προξενηθοῦν ζημιὲς καὶ στὰ ὑπόλοιπα αὐτοκίνητα ποὺ ἦταν σταθµευμένα στὸ ὑπό- γειο, υΧρησιμοποίησα ἕνα πυρο- σθεαστήρα γιὰ τὴν κατώσδεση τῆς Φωτιᾶς ποὺ ἦταν ἀρκετὸς νὰ τὴν περιορίσει στὸ ἐλάχι- στο». ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΖΙΒΚΩΦ ΜΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΘΗΝΑΙ, 50 (1δ. 'Ύπ.). θ-- Ἐξαιρετικά κάρποφόρες χαρακτήρισε φὲς τὶς συνοµι- λίες ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πφὐεᾶρο τῆς Ελληνικῆς Απιοσρητίας .. Κ. Κασιμινιῦ, ο Γσοὺς- ὄρος τῆς [οι κοίας κ, 7ί- θκώφ, ἀπαντώντας σὲ σχετι- γες ἐρωτῆσεις τῶν ὃημ-οσιο- γράφων. Ἡ ἐπίαχεφη τοῦ κ. Ζίᾳ-- χω: στὴν Ἑλλάδα λήγει σή- περι καὶ ὁ ῬΒούίύγαρος Πρόε ὄρος ἀναχωρεῖ στη Σόψια. 1η]. ω ΣΑΠΒΑΤΟ 30 ΜΑ ΟΥ 1981 Πόλεμος γιὰ ἄλλα έκα Χρόνια Ὑπ.)ι-- Ὁ [ρλαν δικὸς στρατὸς ἄρκετοὺς ἄνδρες γιά νὰ πολεμήσει γι’ ἄλλα 10 χρόνια, εἶναι ἀἁπάντηση τῆς δήλωσης που ΜΠΕΑΦΑΣΤ, 20 (δ. τῆς Βρεττανίας κ. Θάτσερ. ἔχανε χθὲς στὸ «ὅτι ὁ 1ΡΑ, παίζει ἴσως τ ἀναχοίνωσδε ὅτι ἔχει ἨἩ ἀνακείνωση αὐτὴ Μπέλφαστ, ἡ Πρωθυπουργὲς ὁ τελευταῖο τον χαρτί». Στὸ μεταξὺ ἕνας ἄλλος φυλακισμένος ἀντάρτης, ὁ 27 χρονος Μάρτιν ἈΧάνσον, ἄρ- χισε χθὲς ἀπεργία πείνας. σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Μ. Μα- κ]άκλυ, ποὺ διέκοψε μετὰ ἆ- πὸ ἐσωτεριχὴ αἱμορραγία, Στὸ Δουδλίνο ἔγινε γνω- στὸ ὅτι οἱ τέσσερις ἀντάρτες ποὺ πραγματοποιοῦν τώρα ἆ ποργία στὶς φυλακὲς «Μέϊν» τῆς Β. ᾿Ιρλωνδίας θὰ εἶναι ὑποφήφιοι δουλευτὲς στὶς ἐκλο κὲς θὰ πραγματοποιηθοῦν στἠ Βορειοϊρλανδικὴ Δημοκρα- τία στὶς Εἱ Ιουνίου, Στὶς ἴδιες ἐκ]ογὲς θὰ εἶναι ὑποφήφιοι τέσσερις ἀκόμη ἄνδρες, τοῦ παράνομου ᾿ἱρ- λανδιχοῦ στρατοῦ ποὺ κφα-ι| τοῦνται στὴ «Μέιζ», -αθὼς ) καὶ ἡ Μ. Φάε), ποὺ δρίσκε- ται. στὶς γυναικεῖες φυλακὲς «Αρμάν». ΕπισκΕεΨΗ ΖΑΧΑΡΑΚΙ ΣΙΟΝ κ. ΡΟΛΑΝΔΗ Σύμφωνα μὲ ἐπίσημη ἆᾱ- | νακοίνωση, ὁ 'Ὑπουργὸς Ε- | ξωτερικῶν κ. Ν. Ῥολάνδης συναντήθηκε Χχθὲς μὲ τὸν Ποέσόη τῆς Ελλάδας κ. ἄρ. Ζαχαράκι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γιὰ ἀνασχηματισμο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ δὲ ἀνασχηματισμὸ τῆς Κυ θέρνήησης θὰ προθεῖ σύντιμα ὁ Ἰφόεδρος τῆς Δημομοστιας κ. Κυτριανοῦ καὶ ἤδη ἀνακοι νωσε τὴν ἀπόφασή του πρὸς τὰ µέλη τῆς Κυθέρνησης του στὴ χθεσινῆ συνεδρία τοῦ Ὕ- πουργινοῦ Συμθοιυλίου. Συνκεκοιµένα κάλεσε τοὺς «πουογοὺς καὶ ὑφυπουογοὺς νὰ θέσουν στὴ διάθεσή του τὶς παραιτήσεις τους γιά δι- ευχόλυνση τῆς ἀπόφασής τοι). Αὐτὸ ἀναφέρει σημερινὸ δημοσίευμα πρωϊνῆς ἐφηιεοί- | δας. Σύμφωνα μὲ τὸ δυμιοσί- εὐµα πῆς ἐφημερίδας ὁ Ἡ. Κυποιανοῦ μελετᾶ καὶ τη ὅη: µιουργία Ἠπουργείου Σ0ντο-. νισμοῦ, Αναφέρεται ἐξάλλου ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημονρατίας δὲν ἔχει ἀνακοιγώσει τὸ χρύ- νο ποὺ ϐ) ἀνασχηματίσει τὴν Κυθέρνηση τον. ἡ / ! | | | τὸ δηµοσίείµα πφηητίθε- ταν ἐπίσης ὅτι ὁ κ. ἕναρια- χοῦ πιθανὸ νᾶ προχωρήσει καὶ στὴν ἀλλαγὴ ὁρισμένων προσώπων ποὺ κατέχουν θέ- σεις ποὺ εἶναι πολιτικὲς. ΣΕ 10 ΜΕΡΕΣ ΒΓΑΙΝΕΙ 0 ΠΑΠΑΣ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, 30 (δ. Ὑπ.).-- “Ὁ Πάπος δὲν μπορεί νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὸ νοσοκομείο 10 πρὶν περά σει μιὰ ἑδδομάδα, δήλωσε ὁ διευθυντἠς τῆς κλινικῆς «Τζεμελὶ» κ. Τρεσάλτι. Πρό σθεσε ὅτιὸ Ποντίφηκας ἔχασε πολλά μι]ὰ -αἱ δὲν εἶναι δυ νατὸν νὰ γίνεται ἀκόμη συ- ζήτηση περὶ ἀναρρώσεως, ἔ- Χοντας πάντοτε ὑπ ὄψη ὅτι ὁ Πάπας δρίἰσκεται ἀκόμη στὴν μετεγχειρητικἡ µπερίο- ο. ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ Ἀνπσυχίες στὴν Ποήωνία ἀπὸ τὸ! Δάνατο Ώυσύνοι! ΑΛΛΗΛΕΙΡΓΥΗ: ΤἉ ΠΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ. 30 (16. Ὑπ.).-- Τὸ τετραήµαρο ἐθνικὸ πένθος ποὺ ἀποφάσι- Κράτους, γιὰ τὸ θάνατο τοῦ ᾿Ἀρχιεπισκόπου Καρδιναλίου Στέφαν τηρεῖται μὲ δρησκευτικἡ εὐλάθεια ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς χώρας. Ἔτσι, οἱ σημαῖες κυµατί- ζουν µεσίστειες στὰ δηµόσια κτίρια, ἡ πολιτικὴ ζωὴ ἔχει ἐπυδραδυνθεῖ καὶ ἅλα τὰ θεά ματα «ἀκυρώθηκαν, Στὴ Βαρσοδία τὰ λεωφο- ρεῖα ἔχουν κρεμάσει μικρὲς σημαῖες μὲ τὰ ἐθνικὰ χρώμα τα καὶ μὲ μαῦρο πλαίσιο. Χι λιάδες πιστοὶ συνωστίζονται παρὰ τὴ δροχὴ, μπροστά στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ιωσήφ, γιὰ νὰ ἀποτήσουν ὕστατο φόρο τιμῆς στὴ σορὸ τοῦ ἀποθαγόντος καρδινα- λίου. Τὸ ᾿Ἐθνικὸ πένθος θὰ λή- ξει τὴν Κυριακἡ μὲ τὴν κηδεία τοῦ Καρδιναλίου, στὴν ὁποία ἀναμένεται ὅτι θὰ παρευρεθοῦν πολλὲς δεκά δες χιλιάδων Πολωνῶν, μαζὶ μὲ ἐκπροσώπους τοῦ τρά- τους, ἐπικεφαλῆς τῶν ὁποί- ὧν θὰ εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλογικοῦ συµδουλίοο τοῦ κράτους, κ. Χένρι Ζαμπλού- σκι. Ὁ θάνατος τοῦ σκόπου Βυσζύνσκι προκαλεῖ, ὡστόσο, ἀνησυχίες σὲ ποι- λοὺς τομεῖς τῆς [Πολωγικῆς κοιγωγίας, στὸ δαθμὸ ποὺ ἡ ἀπώλεια τοῦ σταθεροῦ ᾱ- γωγνιστῆ τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ συνάµα καὶ µετριοπα- θοῦς θρησκευτικοῷ ἡγέτη, δύ σκο]α θὰ μπορεῖ νὰ ἀναπλη- ρωθεῖ. ᾽Αρχιεπι- Ἡ ἐφημερίδα «Σύσι Βαρσ- ζἀδ» ἐκφράζει τὸ ᾖΓενιχὸ πγεῦμα σὲ σηµερινό της ἄρ- 6ρο, ὅπου τονίζει ἰδιαίτερα: «Δὲν θὰ μπορέσουμε νά ὑπο λογίσουµε τὴ σημασία τῆς ἀπώλειας γιὰ τὴ χώρα µας, παρὰ μονάχα μελλοντικά, ὅ- ταν τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ αὖθεν τια τοῦ Αρχιεπισκόπου θἀ μᾶς λείφουν». ϐ ΛΠΙΛΛΙΝΛΣ ΛΠΕΣΊΡΕ ΨΕ ΤΙΝ ΕΝΤΑΣΗ Ὁ Απόλλωνας ἀπέσυρε ψὲς τὴν ἔνσταση ποὺ εἶχε ὑποδά- |. λει κατὰ τοῦ κύρους τοῦ ἀγὼ να του μὲ τὴν Ὀμόνοια, Ἡ Δικαστ κὴ ἐπέδαλε ψὲς τὶς ἀκόλουθες ποινὲς: Στὸν Φαντούση καὶ τὸν Κουγκᾶ τῆς ᾿Αλκῆς δυὸ ἀγω νιστικὲς. Στὸν Εὐαγγέλου τοῦ Αρη μιά ἀγωνιστικὴ. Στὸν Κωνσταντίνου τῆς Α νόρθωσης προφορικὴ ἐπίπλη» Στὸ μεταξύ: Τὸ Ελεύθερο Γολωνικὸ Συν δικάτο «Αλληλεγγύη» ὠἀνακοί νωσε ὅτι κηούσσει ἐκστρατεὶα γιὰ νὰ ἐξακριδώσει κατὰ πό- σον τὰ τρόφ.µα, ποὺ διαρκῶς σπανίζουν περισσότερο, ἑναπο- θηκεύονται͵ Σέ ἀνοικὴ ἐπιστολὴ του πρὸς τὸν Ποωθυπουργὸ, Στρα τηγὸ Γιαρουσέλκσι ἀναφέρει ἅτι, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσιμης περγία στὶς φυλακὲς τΜέϊζ» ραδέχεται κανένα µπεριορισμὸ στὴν ἀναζήτηση καὶ ἁποκάλυ Ψη πληροφοριών, σχετικὰ μὲ τὴν ἐναποθήκευση καὶ τὴ δια- σε τὴν Παρασκευὴ ἡ κχοινὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἐππροσώπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Βνυσξύνσαι, κίνηση τροφίμων. Ἡ «Αλληλεγγύη», μὲ τὴν ἐ πιστολὴ της, παραπονεῖται, ἐ πίσης, στὸν Πρωθυπουργὸ, ἕ- τι οἱ ἕως τὠρα ἔρευνες γιὰ τὴν ἁστυνομικὴ ἑνέργεια στη Μπυντκόσξ, τὸν περασμένο Μάρτιο, κατὰ τὴν ὁποία µέλη τῆς Ενώσεως ξυλοκοπήθηκαν, δὲν ὑπῆρξαν ἱκανοποιητικὲς. Ἡ ἐπιστολῇ, ποὺ συντάχθη κε σὲ σύνοδο τῆς ᾿Εθνικῆς Ἐ πιτροπῆς, ἐπικρίνει, ἐπίσης, τὴν κυδέρνηση γιὰ τὴ διαπρα- γΥμάτευση µμισθολογικών συµμφω νιῶν, πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη της, μὲ ἄλλες “Ενώσεις, Οἱ ᾽Αφγανοὶ ἀνιτάρτες ἐξονιτώνουν τοὺς Ῥώσους Ν. ΔΕΙΛΧΗ. ὃ6 «Ιδ. Ὑπ.).-- Άρχισαν γαὶ πᾶλι οἱ μάχες στὸ ᾿Αφγανιστάν, ὕστερα ἀπὸ πολύμηνη ἀνάπαυλα, Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἆ πὸ τὴ Ν. Δελχη, οἱ Σοδιετι- κὲς δυνάµεις ὑποστηριζόμεενς ἀπὸ μαχητικὰ ἀεροπλάνα, τε- θωρακισμένα ὀχήματα καὶ πι- ροθολικὸ ἐξαπέλυσαν νέες ἐπι θέσεις ἐναντίον τῶν ᾿Αφϕγανών ἀνταρτῶν ποὺ ἐλέγχουν τὴν ἐ- παρχιακὴ πρωτεύουσα Κάσμιρ, Ὑστάτη 130 χλμ. νοτιοανατολικὰ Καμπούλ Ὅπως έγινε γνωστὸ, 50 πε ρίπου Σοθιει.κοὶ στρατιώτες σκοτώθηκαν περισσότερα ἀπο 20 τάικς, καταστράφη- καν, ἐνῶ ἑξίσευ µεγάλες φαί νεται ὅτι εἶναι καὶ οἱ ἀπώλει ες τῶν ἀνταρτών, τῆς και στιγμὺ ΛΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ῦ ΠΡΟΕΛΡΩΣ ΤΗΣ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ Πρωϊνές πραχκτερειαχὲς Δελχὴῆ ἄνχφέρουν ὅτι ὅςλ ταγκέγχκ τῆς Χλαντὲς πιὰ» Νεώτερο ΤώΘΗΧΕ χωρις Ῥαχμα, .. πλήρεφοριες ἀπὸ τὰ Νέα ι Φένήξδηνε οτην πεέλη ἸΤσι- αΕπαγκλαντὲς ὁ Πρεεδρες τῆς ἡπαὶ- ΤΠλεγΡαφηµα αναφερει ἁπλῶς ὅτι σ5χ9- να διευακρίνιτει πῶς. Μαλίδα 2 Ιάμε Α ΜΛΙΡ Παοάκληση τια τοῦ Μιλτιάδη. Καὶ ξαφνικἀ Ἀλύθη: καν ὅλα τὰ προθλήμα- τα τῆς Κὐποου. Καὶ ᾱ- γροτικὰ καὶ ἐργατικὰ καὶ κοινωνικά. (Τὸ ἐἔθνι μετὰ τὶς ἐκλογὲς κο | στὰ Τούρκικα). Γυ αὐτὸ καὶ ὁ Πρόε- ἄρος ἀποφάσισε αὐτὸ τὸ Σαθθατοκυρίακο ᾖἵΌά.... πνάσει μὲ τὴ ΠΜιμὴ του εἴτε στὸν Κἢπο τοῦ Προ εδρικοῦ Ἰεγάρου εἴτε κάπου ἀλλοῦ. Ὅμως ἐμᾶς ποῦ θὰ μᾶς ἀφήσει Πῶς θὰ πε ράσουµε τὸ Σαθθ ττοκυρί αχο χωρὶς νὰ τὸν ἀἆπο- )Απαρηγόρητα εἶναι ἀπὸ τὴ θριαμθευτικὴ νίκη Καὶ | ναι πραξικοπηματίες. Τὶ σοῦ εἶναι κοὶ νεοφανεῖς ἀρχηγί- σκοι κομµματιδίων. Πέ τὸ ζόρι θέλουν νὰ ϐθυ- μερι- μμααα µίξουν στὸν Κυπριακὸ λαὸ τήν... ἀνυπαρξία τους. ΗἩ Ἐ Κ λέει ὃ Τάσσος τώρα ἀρχίδει τὴν πορεία της. Ἡ Στὸ παλαιὸ «Κόρνεο, λέει ἡ εἴδῆση. θα συγεο: χεται ἡ ᾿Επιτροπὴ γιὰ τοὺς πρὸς τὰ ἸἩΜποροῦν γἀ ψάξουν μήπως ούμενα τιμολόγια ἀπὸ τὰ γνωστά γεύματα καὶ γλέν: ----- -φ-- δυνάμεων καὶ στὶς ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἡγεσὶα τῆς ΠΟΕΔ. ἀντὶ νὰ κοιτάξουν τὰ χάλια τους μήπως καὶ συνετισθοῦν γιατὶ τοὺς ἐγκαταλείπει ὁ λαὸς ὀρύ- ονται ὅτι ἐπεκράτησαν οἱ πραξικοπηματίες τῆς ΠΑ4Ε4. Κατὰ τὴ λογική τους Λλουιόν, ὅλοι στὴν Κύπρο εἷ- Πραξικοπήματίες τὸ ἃ9ζο τοῦ Συναγερμοῦ, πραξικοπηματίες οἱ κοπηµατίες οἳ δασκάλοι. Όλοι πραξικοπηματίες. τὸ 9760 τοῦ ἸΜακαρίου ποῦ εἶναι Δέν περιλαμθάνεται μήπως καὶ αὐτὸ στοὺς πραξικοπηματίες Η μήπως ἐξαφανίστηκε ξαφνικὰ ἀπὸ τὴν Ἁ ύπρο -- λ.. ᾿Αγνοουµένους. µέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς: Εροῦν καὶ μερικα ἄγνο: λαμθάνουµε ἀπὸ τὴν Τί -Βἰ,. Γιὰ δυὸ ὁλόκλη: ρους μῆνες τὸν εἴχαμε µέσα στὸ μικρὸ τετράγω νο κουτὶ καὶ τὸν ουνἠθί- σαµε. Μέ τὰ ὡραῖα θα, θά, θά, μὲ τὰ ροδοπέτα- λα καὶ μὲ ἕνα σωρὸ ἅλ- λα ὡραῖα. ἨΒἐδαια ὑπάρχει καὶ ἡ οἰκογένεια 2 »λωμοῦ, θὰ μοῦ πεῖτε ἢ τὸ ΠΜάπ- πετ Σώου ἢ ἀἁκόμη καὶ τὰ τετράγωνα τῶν Α- στέρων». Όμως Ὦἄλλο πράγμα ἡ οἰκογένεια ΔΗΚΟ καὶ ἀκόμη σιὸ συναρπαστικὸ τὸ πιὸ λαμ πρὸ Κυπριακὸ Αστέρι. τὰ Λλαϊμπομετωπικὰ ἔντυπα τῶν δεξιῶν δημοκρατικών καθηγητὲς, πφαξι Καὶ ΝΕΔΗΠΑ «φωνάξει ὅ Αλέκος, ἀναδιοργανώ- γεται. Σὸ ΠΑΜΕ κραυ γάξει ὅ Σόφης δὲν δι- αλύεται. Καἱ ὃ κόσμος διαπο ρεῖ: Μὰ πότε ὑπῆρξαν γιὰ τὰ κόμματα αὐτὰ νἁ διαλυθοῦν τῶρα το ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ ο) Ισ έοτν ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΛΩΝ ΓΡΑΦΗΟΥ «Ανοίγει αἴριο Κυριακὴ 3] Μαΐου. στὴν συμπνυραρία «Τσολιὰς» παρὰ τὸ Β.Μ.ΒΗ. ἔμθεση' εἰδῶν γοαφεὶου ερ: κου, ποὺ-περιλαμθάνει θιθλία- φιλοτελικὰ εἴδη κ.α. τῶρες ἐπισκέψεως ἀπὸ τὶς 10 π.μ. ---Ὁ μ.μ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Σήμερα στὶς 6 μ.μ. πραγματοποιεῖται στὴν» αὐλὴ τοῦ Γυμνασίου Πεδουλᾶ καλιλτεχνικὴ --- ἀθλητικὴ ἐκ- δήλωση στὴν ὁποία καλοῦνται νὰ παραστοῦν γονεῖς, φί- λοι καὶ παλαιοὶ ἀπόφοιτοι τοῦ Σχολείου. ΜΙΕΡΠΙΝ ΠΕΙΝΑΣ ΔΥΟ ΧιΛΛΛΩΝ ΚΡΛΤΘΙΝΙΝΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 50 ϱ1δ. Ὑπ) - Δύο χιιάδες ποινιχοὶ χο πυύµεγνοι τῶν φυκακῶν τοῦ 1ολό6, π)ἡσίον τοῦ Ῥηυ- νάδ, στὸ νοτιοδυτινὸ τμῆµα τῆς χὼρας, ἄρχισαν ἀπεργία πείνας, χθές, γοάφει σήµερα τὸ δελτίο ἐνημερώσεως τοῦ Συνδικάτο» «Αλληλεγγύη», στ Ὡαρσοθία. Τὸ δημοσίευμα διευχρινίσει ὅτι οἱ κρατούιεγοι ἀπαιτοῦν τὴν καλυτέρευση τῶν συνθη- φῶν διαθιώσεως τοὺς. ἰδιαί- τερα καλύτερη διατροφὴ, καὶ προσθέτει ὅτι ἀντιπροσωπευ- τικὴ ἐπιτροπῇ τῶν κφατουμέ- ων διεξάγει διαπραγµατεῖ- σεις µέ ἐκπροσώπους τοῦ πουργείου Δικαιοσύνης, Τὸ ἀπεργιακὸ Χίνηµμα πρα ΣΗΝ ΠΟΜΝΙΛ ηματοποιεῖται Περικές ἡμέρες μετὰ τὴν ὑπογραφὴ νόµου ἆ- πὸ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. ΓΤιέρυ Μπάφια, ὁ ὑποῖος φιλελευθεροποιεῖ τὸ σώφρον!”- στικὸ ναθεστὼς πού ἔπιχρι- τεῖ στη χὠρα. Ὑπενθυμίσε- ται ὅτι στὶς ἀρχές τοῦ µήνα οἳ κρατούμενοι στὶς φυλανές Ῥοόνχι, πἸησίον τοῦ Ποσνάν, οτὸ δυτικὸ τμῆµα τῆς χὼὠρας ἐξενέρθηκαν. ᾿᾽Ακόμα, σύμφω γι μέ δημοσίευμα τῆς ἔφημε ρίδας «Ἰουρίρεο Π]όλσχι», ποὶν ιιερικοής μῆνες πραγμα τοποίησαν ἀπεργία πείγας οἱ | φυλακῶν | Ἡαρσοθία, ἀπαιτώντας ἐπίσης τὴν κάι-{ νρατούµενοι τῶν Ἁἰπιαλολένα, στὴ τέρευση τῶν συνθηκῶν διαθιὼ σεως τους. ΚΥΠΡΙΑΚΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ τΟοΚΕΝΤΡΟ Κ.Ο.Τ. ΔΝΑΚΦΙΝΩΝΕΙ: Φ ᾿Ασπὸ τὴν Ίηπν ᾿Ιουνίου, θὰ παρουσιάζει ρας, τοὺς γνωστοὺς κιθαρίστες, ΑΝΝΟΥ ποὺ ἀναλαμθάνουν νὰ σᾶς διασκεδάσουν μὲ ἕνα πλούσιο πρόνραµµα. ωϱκ«᾿ὕΌὈὥὕώυννωωωωων πα ΜΑΡΙΟ ΚΟΝΤΙ και κες----ω-----------τεετττ---Ξ--κῄ«Ἕ«Ἁ θπτωσο Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ πααασιισινααμαωκακαπκοσνώ ΣΑΠΒΑΤΟ 30 ΜΑΊΟΥ 1981 τσ Τοῦ Σταύρου Σταύρου δτὶς οἱ αίων δυμοσιεῦ τε τὸ γρονογοάφημά µοι «Π ὡραία Πλένης, Τὸ γου νουράφιµω αὐτὸ μα ἐλέχθη παοσονπικά---- δὲν ἄρεσεῖ. Τὸ γνώριζα ἀγατητοὶ µου αὗοι πὼς δὲ θά σᾶς ἄθ”- σε. Καὶ γιατὶ Ξέρω ποὈῦ χαλὰ πὠς ὁ μεγαλύτερος ἓ- γθοὺς τοῦ «έφτη εἶναι αὖ- τὺς ποὺ θὰ τοῦ πεῖ τὴ ὁ- Ἰήθεια, Κι ἐγὼ εἶπα πώς μᾶς καθαλίκεῴαν οἱ Τοῦς- γοι αἱ τὸ θουώσαμρ.. λΙάλιστα Ῥύφαι: Τὸ 6ου- Ἰώσαμε. Αν θφεθεῖ ὅποι: οσδήποτε ποὺ νὰ μή συµφω μεῖ μαςὶ µου τὸν ποονωλώ. Τὸ ῥουλώσαμε λοιχὸν. σω- θέθαια αὐτὸ νὰ ὀφεί.- Ἱετα ατὸ ὅτι πο)λοὶ δὲ νιώ βοιυ τὸ καθαλίχεμα. Από µη καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ πρὀ σφγες! Αὐτοὶ. ὅμως εἶναι οἳ χειρώτεροι, οἱ ἄσωτοι, αἱ ἀνελέητοιἳ Ἠΐναι αὐτοὶ που προσθάλλουν καὶ ἐξευτε].- ζουν τὸν ἀγώνα µας γιὰ ευ τεριὰ: Οἱ πρὀόσφΏγες --- το μάρια 1! Ὁ πρόσφυγας ἔμαθς -ἆ τοέχει μόνο τὴ στιγμὴ ποὺ Ἑέρει πὠς γάτι θὰ πάρει. Ποτὲ ὅμως γιὰ νὰ δώσει: Κάνοντας τὸν καχόμυϱ χαὶ ζητιαγεύοντας μὲ τὸ πρό σχημα ὅτι εἶναι πρόσφυγας, ---οποις βμππασν αποππεικαμεστισωα» ΜΗΝ ϱ ΜΑΡΤΙΝ ΣΗΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ὍὉ ᾽Αμερικαγὸς ἠθο- ποιὰὸς Μάρτιν Σήν, πρω- ταγωνυστὴς τῆς (ταινίας «,Αποκάλυψη τώρα», δρέ θηκε πρόσφατα στὸ Τα- ρίσι γιὰ τὸ γύρισμα τῆς ταινίας «Αἴνιγμα», στὴν ὁποία πρωταγωνιστεί. Μέ τὴν εὐκαιρία τῆς πα- ραμονῆς του στὴν Υαλλι χἡ πρωτεύουσα ὁ ᾽Αμε- ρικανὸς ἠθοποιὸς θέλησε νὰ γνωρίσει τὰ ἀξιοθέα- τα. Ξεναγός του ἡ συι- πρωταγωνίστρια του Μπριζιτ Φοσὲ μὲ τὴν ὁ- ποία τὸν Βλέπουμε ἐδῶ μπροστὰ στὴν ἀφψίδα θρι άµδου Καρουσέλ. καθηπμερινῶς ἑἐκτὸς Δευτέ- ϕ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ιω-9ὀ ἐνῶ ὅπα την ἄλι σακλοι- Ἱιάτει καΐ γουσώνει τὰ πι) λούγια του) Αὐτῃ εἶνω ἡ γιαάντια µας καὶ ἡ την γιὶ Ξεφτισμένη µας µαστο οιὰ! Μᾶς ἀξίει ἕνα νερο ᾠτύσιμο στὰ μάτια Χι ἕνος τόνος αἶμτο καὶ ἀπδίι γαὶ αγ κι θόνηση σὰν αὐ-ή ταῦ προθύτη Ἰούδα τν! Μὲ κατωιφίνετε, Επειδὴ σφῖψες ὅπως προσέλθουν στα ἁρμόδια κυβερνητικά ται ατα ιιὰ νὰ τοὺς παραγι:- ὠφεί σὲ χοῖνια ἡ χαμένη τους, περιουσία. Την ἑπομένη ὑπῆρχε σινό ατισμὸς καὶ κανγάδες σα μι θερνητι κά αὐτα αμοστιί ἀπὸ πὀσφνγε- διλαιούχοις ποὺ τὰ κατώώ.υσα”... δὲ ἀίγες μέρες ἐξεδύθη ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ἄλλα) Οἵ δύο ἀνανοινώσεις -- ὃν γίνοντο ποτε--- αὐτὴ την ἁ ταπόχριση θὰ εἶγαν. δα πατὶ ὁ καθένώς μάς σνας τὴν ἡσυχία τοι Τὸ συαφε- ρο του. Ἱδ χοῦμα του. Τι Πώνω, ποὺ εἴιαστε ἅπληστη ναὶ δὲ χορταίνοµε καὶ τη τοῖκιε πιὺ πολὰ. Σ0µφερον τολύγοι, ποτὲ δὲ μᾶς ἀφέ δὲν το αι πι Αὐτὸς σπορά (ωιώνειν ατατὶ ἃς αι. ἀνάθεμα χα Ἡ παράγκα αἱ ὦ συνοικίσµὺς. 1 σπι: τι τονν οἳ κεμοπες τους 1 χαεια του ἐχεῖνο ποὺ µοσγη ὐαᾳλυῦσε εἰοήνη σι ευτχιόν τοῦ ἡ αρθανχώνοι την λερδια, Δήτὸς θά. τρέξει μὲ τὴν τε Ἰευταία ἐὐπίδα τοῦ. πητου: μοῦ νὰ Ξεχειλίτει µέσα ταν) ων δὲ Ξεχνῶ τὸ χῶμα ποὺ νεν- νήθηχα. Τὸ ἱερὸ καὶ ὑλόψω τα χῶμα. τῆς Κερύνειας Δὲν τὸ Ξξεχνῶ κύοιοι κι” οὔ- τε τὸ θουλώνώ σὰν χι ἐσᾶς. Νι ἐπειδὴ ἐγὼ. νιώθω. τὰ χαθαλίκεµα. Καὶ δὲν τὸ ἀνέ γοµαι, 'Ἡ μνήμη εἶναι πα γὴ ἐπώδυγη ποὺ μοῦ τουπά τὴν καρδιὰ µου... κ ΑΛ Ἀε ἩΝ ΝΑ Ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθη ἀνο γοίνωση: Καλοῦνται ὅλοι οἱ απού- αππασιωσιωαπηοταενσπαπαπὸ πλ ΗΜΝΙ. ῬΨεφτομ όσφυγες! ππσσπαα χέα. ἀνακοίνώση ποὺ ἔενς: Παραμαλοῦνται ὅλοι οἱ πρόσφυγες ὕπως προσφε: ροῦν -νατὰ τὸ δυνατὀ», γ.ὰ τὴν, ἐνίσχυση τοῦ ἀπείευβε: ρωπτινοῦ ἀγώνα πῶν Ίατεχο μένών. Τὴν. ἑπομένη μερικοὶ ποό σφυγες προσῆλθαν στὰ διά φορα κυδερνητινὰ τμήµστα. ”αλλοι ἀπ ἔξω συητοῦσαν μολιαχκὰ. Δὲν ντρέπονται μωρὲ νὰ περιμένουν ἀπὸ μᾶς τοὺς πρὀσφυγες ὰ θυσιάσοιπιε αι ον ο --αας--ᾱολο ααακονονονιαυτανακαααασοιααναποωηαπαασαικανκωκκασοκ-ριαναα μμ. ΠΕΠ ων ”κΌνκνωωνώωωνωννωννωωνωωώνώωωώώνώνώών' Ο ΠΩΛ ΜΑΚ ΚΑΡΝΤΝΕὙ΄ ΣΤΟ ΧΟΥ ΙΣ ΧΟΥ” Ὁ Πὼλ Μὰκ Κάρντνεῦ, 38 ἐτῶν καὶ πρώην ἹΜπήτλ µπῆκε στὸ περὶφήημο «Χοῦ ἰς Χοῦ», τὸ παγκοσμίου κύρους Ερεττανικὸ λεξικὸ τῶν διασηµοτήτων. 'Οο θαυμάσι- ος τραγουδιστὴς καὶ συνθέτης πολλῶν ἀπὸ τὶς μεγάλες ἐπιτυχὶες συγκροτήµατος εἶναι παντρεμένος μὲ γοαφία) κληρονόμο τῆς φίρμας ΚΟΝΤΑΚ καὶ ἔχει λίγο καιρὸ ὁ Πὼλ ἔγραψε ἕνα καινούργιο ἄλμπουμ τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀνάρπαστο καὶ στὸ ὁποῖο μιλάει γιὰ τὰ ἀγαπημένα του θέµατα. Πρόκειται γιὰ μιὰ συνέντευξη δι- αοκείας 560 λεπτῶν ποὺ ἀρχικὰ προορίζονταν γιὰ τὸ ἀμερικανικὸ ραδιόφωνο καὶ ἡ ὁποία λόγω ἐξαιρετικῆς Σήτησης τυπώθηκε σὲ δίσκο. τοῦ θουλικοῦ τὴν ᾽Αμερικανίδα Λίντα Ἡστμαν (φωτο: τέσσερα παιδια. Πρὶν ἀπὸ 4 Δύο φορὲς τὴ βδομάδα Κυπριακὴ 6ραδια. Όγρτυβ βρεοία! Επ]ἰ πἹεπα 1850 πα]. --- Πλήρης ἐξυππρέτπση -- Μαγε παπα μμ χὼρα λὶλα ντὶ «Λαζάρο. λίστα μὲ Σ]ουνίου ἀναμένεται στὴ χορεντὴς Ῥοῦντολφ Νουρέγιεφ, παλιὸς γνώ ριµος. Αλλωστε, ἔρχεται πολὺ συχνὰ στὴ χώρα, στὴν ὁποία μάλιστα, ἔχει Ὁ Ρούνιλ θὰ περάσει ξενοδοχεῖο «Ῥόδος Παλ- λοὺς ποιες µέρες στὸ σει νὰ προσπέοοµε ! ας Φ ο) κ Αν 3Ἡξ Ὑπάρχοι”' πρόσιρυγες καὶ πρόσφυγες! Υπάρχουν οἱ πρόσφυγε: ἐλεῖνοι ποῦ π χύτος τοὺς ᾖλθε εὐνοίλὸς. Ποὺ όρΐχαν τὰ πόδια τους χι’ ἔπρησαν τὸ πουγχὶ τους! 'Ὑπάρχευ ὅμως καὶ ὁ προ: σφνγας ποὺ ὁ τσίγχος τῆς παράγκας τοῦ λογχίσει τὴν καρδιά. Ποῦ ὁ Πενταδάγτο λος ἀπέναντι τὶς νύχτες δὲν τὸν ἀιρήνει νὰ Χκείσεν μᾶ- Θὐύ προσφέρει ἀπὸ τὸ οτὲ ρημά του, γιὰ τὸ γοτήσι τοῦ. θασιλικοῦ ποὺ τὸν που- σμένει στὸ λιακωτὸ τοῦ οπ.- τιοῦ του. ποὺ γεννήθηκε Αὐτὸς σίγουρα δὲν τὸ σι λώνει.. Κάποιοι ἄλλοι ὅμως τὸ θουλώνοῦν. Κάποιοι που αὐτοαποχα)οὕνται πούσιι- νες τὴν ἡμέρα, γιὰ, νὰ ἄνά ῥυῦν τὸ οὐΐσκυ τὴ Ὅχτα στὰ Ξενύχτικα. Αὐτοὶ μὲ τὰ παχουλὰά στομάγια, ποῦ πο- ζάρουν. τὸν τίτλο ποῦ πρό- νὰ παχύνουν ιά σφυγα για τὸ πουγχὶ τους. Αὐτα τά ἀμπάρωσαν στοµαχια. που ν τὴν καρδιά, τους µέσα. ὅτα μολυθένια. τους γοῦματ λὶ- θώτια καὶ πούλησαν τὴ συ: χείδησή τοις γιὰ τὸ μσμαυ” τὰ Σωποῦν οἱ «εφτοπρο” σφιεςί Φωνάςουν καὶ οχι’ Ἔρυται ὅτωυ θίγονται τα που σφυγικά τους συμφέφυντί» Κι ὗταν ἀκούσουν Υίά πο: Ἰεμο, μαπείουν τὰ κατον» οηµένα τοὺς Ἀαὶ το θότουν στὰ πόδια μὲ ἀεροπ/ανο αυ α κάποιο «Αα νδίνο σικὰἀ. για ο ναὶ Παρίσι. 'Ὁ φουκασας ο γνήσιος ποὀσφυγός, ο γνή- σιος Ἀναράίῖος χι Ελκη -ας ---ὕχν ὁ µπάσταρδος-- βὰ σηκώσει σιΏ ϱαχη Τη’ τὰ θάρος. Ναά γιατν συν (1σε, Έμαθε νὰ σε στὴν ἄνθοωπιά καὶ δεΥ το κα εν ἥ συνείδηση τοι. Μάλιστα κύριοι: Αὐτά τι ἅ- μὲ γατάκοίνετε. Ἰὸὁ να εἶσαι πρὺσφυγας οὐ εώς δὲν. εἶναν σπουδαῖο ποάνγμα. Τὸ. σπουδαίο εἶναι νά ζεῖς σωστὰ σὰν πρόὀσφυγα”. “ο- πως ἀποιθῶς μι) 3 ἄνθρο πος. Δὸν εἶναι σπουδαίο ποα για νὰ εἶσαι ἄνθρωπας. Ἓ» μεῖνο ποὺ εἶναι σουδαῖο, εἴ- γαι νὰ ζεῖς ἀνθοόινα. Ἆοι- ρώκέξαλα θά μοῦ πεῖς. Κι ἐγὼ σοῦ έωτ ὕ Μέγουε Υό- γονε... ποιαωαπιαπασυννως σι βσπαν ματασιωτραμεεαασππαασασπακστπηαυ σπκεπαταα ωνκοώσιααι ονοααοοαακοαασηιαωοσοινααώπαωακωκισµο πμοναοιοαακωμαριαπαωρσπαωπωμομσααωιμσυωνονώ πω πποανσνασπικω Σὲ Ἑλληνικὰ νησιὰ, Νουρέγιεῳ, “Λντονυ Κουὴν καὶ Κίνσκυ ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ προτιμοῦν τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς καλοπαιρινὲς διακοπὲς τους. Αὐτὸ εἶναι πιὰ γνωστό. ᾿Ἡ δη προχθὲς δηή- μοσιεύτηκε ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ἄφιξη στὴ τοῦ ᾽Αλαὶν Ντελὸν καὶ Χθὲς συμπληρώθηκε ἡ τὰ ὀνόματα τῶν προσωπικοτήτων ποὺ θὰ ἕλθουν --- γιὰ διάφορους λόγους ---. ἐφέτος τὸ καλοχα Καὶ ἀρχίξουμε: φίλους. ίρι στὴν Ἑλλάδα. Γύρω στὶς 20---256 Ῥόδο ᾿ὁ διάσημος λάς» ται καὶ ὅ τῆς ἄτα- Ναστάξζια χαἱ στολ- αἄ” λάνου. ο... αρτλ. κ . ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΙΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΝΜΟ Σὲ εἰδικὴ συγκέντραντη ποὺ ἔγινε στὶς 21 ποῦ Μάη στὸ Πολιτιστινὸ [Κέντρου Ζὼος Πομπιντοῦ στὸ Ἱας,- σι, κι ἡ ὁποία εἶχε σὰν 6: µα της τὸν “Ἑλληνισμὸ τῆς διασπορᾶς, ὁ κ. Ροζὲ Μι- λιὲξ ἔδωσε σχετική διάλε- η. Ἡ συγκέντρωση αὐτὴ ἕ- γίνε µέσα στὰ πλαίσια σει- ρᾶς ἐκδηλώσεων μὲ τὴν εν- πανρία τῆς ἔνταξης τῖς Ἑλλάδας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Μοινότητα. Τὴ διάλεξη -- ποὺ ἀἆνα- φέρθηκε στὶς ὃραστηριύτη- τες τῶν ἐξ Ελλάδος κιὶ Κυπρίων ἀποδίμιων -- ἀνιη- λούθησε μαρτυρία τοῦ Ἀογο πέχνη ᾽Αλεξάκη καὶ τοῦ -ι- υγηιατογοαφιστῆ Μανθούλή» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΔ Σήµερα στὶς 8.50 µ.. καὶ αὔριο στὶς ὁ μ. ὃὁί- ὄονταν στὸ Δημοτιωὸ Θέα- τρο Λευκωσίας οἱ ὃνὸ τελεὺ παῖες παραστάσεις μὲ τὸ γο τοῦ Σωτήρη Πατατςῆ «Δὸν Ἰαμίλλο». Ν Ἐν τῷ μεταξὺ συνεχί ἕσνται οἱ πρόθες τῶν ὃνὸ γέων ἔργων ποὺ θ) ἀνεθά- σει τὸ καλοκαίρι ὁ ΘΟ/Κ. Πρόκειται γιά ἕνα Ἀνυποι αγὸ ἔργο, τὸν «᾿Ονήσιλο» τοῦ κ. Πάνου Ἰωαννίδη καὶ τὴν Κωμωδία τοῦ. ᾿Αλέχου ακελλάριου «Θανασάκης. ὁ πολιτευόµενος», ποὺ ἀογί ζουν ἀντίστοιχα τὸν ᾿Γογύνιο καί τὸν Ἰούλο. ΔΝ Αὔριο Δυριακὴ οδἱ Μαΐου παίζεται στὴν Πίέη2 τὸ ἔργο «᾿Αδούλωτη Ελ» ἐτῆς κ. Ῥήνας Κάτσε) ῦ. στο ὁποῖο παίρνουν µέρος ἐρασυτέχνες ἠθοποιοί. Ὅπως ὀναφέρει δελτίον τάπου τοῦ Σωματείου «Α- δούλωτη Κερύνεια» στὸ ὁ- ποῖο ἀνήκει ἡ πρωτοδουλία γιὰ τὸ ἀνέδασμα τοῦ ἔργυν γίνεται σχέψη ἐπανάληψης Δυνατότης γιὰ φαγητό «ΑΛΑ ΚΑΡΤΟ καὶ φρέσκο φάρι. Ὅλα χωρίς καμιὰ ὑπερτίμπσῃπ, μὲ τίς γνωστὲς λαϊκὲς τιμὲς µας υτικό περιθάλλον. --- ὲ έ πο) Πὴν ἴδια περίοδο στὴ Ῥόδο θὰ δρίσκε- Ἅβντονν Κουὴν, ποὺ ἔχει ὁρι σµένες ἁκόμη ἐκκρεμότητες σχετικὰ μὲ τὴν ἔπαυλη ποὺ ἔχει στὴν περιοχὴ Λήνδου. Τέλος, στὴν Κέρκυρα. θὰ περάσουν τὶς διακοπὲς τους ἡ ᾽Αννὶ Ζιραρντὼ καὶ ἡ Να- ατάζια Κίνσκυ πού, τα, θὰ ἔλθει -- αὐτὴ τὴ φορὰ --- χωρὶς τὸν Πολάνσκι τῆς. 4 ἐΣτὶς φωτογραφίες Ἑίνσκυ καὶ το]φ ἨΝουρέγιεφ, μὲ τὴν ἀχώριστη παρτε ναίρ του Ἰαργκότ Φοντέῦν, μὲ τὴν ὁποία ξαναχόρεινε πρόσφατα στὴ Σκάλα τοῦ Πι- κατὰ πάσα πιθανότη: µας, ἀριστερὰ ἡ δεξιὰ ὁ Ροῦν- 3 3 ο «2ωμο. Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ Α. ΣΑΜΟΥΗΔΛ τοῦ ἔργου σὲ προάστιο τῆς Λευκωσίας, ὥστε νὰ μπορέ σει νὰ τὸ παρᾶκοκουθήσει τὸ χοινὸ ποὺ δὲν μπύθε- σε νὰ παραστεῖ στὴν ἐπί- ποὺ πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικὸ Θέατρο τῆς πῳὼώ: τεύουσας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΤΟ ''ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΝΘΟΛΟΠΟ” Κυνλοφόρησε πρόσφισα στὴ Λευκωσία τὸ πρῶτο μὲ ϱος τοῦ «Κυπριακοῦ ᾿Ανθο- κογίου γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Δυμοτικοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ ἐκ δοση τοῦ Ὑπουργείου αι δείας. Τέσσερα νριτήρια, ἀπετέ Ίεσον τὴ δάση τῆς ἀνθολό γήσης, τὰ ἀκόλουθα: τὰ κεί μενα αὐτούσια ἢ διασχενα- σµένα νὰ εἶναι κατάλληλα γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν μεσαίων τάξεων τοῦ. Δημοτικοῦ κὺὶ νὰ. χαρακτηρίζονται γιὰ πἩ Ἰογοτεχνωιή τους ποιότητα. Ἡ ἀνθολόγηση ὅσο τοι δινατὸ περισσοτέρων ἵἈν) πρίων καὶ ἡ λήψη κειμένον | ἀπὸ διάφορα λογοτεχ κά εἴδη ὑπῆοξε ἕνα ἄλ]ο κοιτὴ ριο. Ἡ μύσσα νὰ εἶναι θασι κὰ πανελλήνια δημοτική, γωρὶς ν’ ἀποκλείονται καὶ χείµεα. Σαθιερωμένων Ἰγοί τεχνῶν µας στὴν κυπρικὴ διάλεχτο γαὶ ἡ ἀνθολόγηση σινγοαφέων ποὺ ἔχουν ἔχτ] δόσει ἕνα τουλάχιστον τό: μο. ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ο' ΚΗΦ Τὴν Τρίτη στὶς 5 πο] νίοι, στὶς 8.30. μα. ὁ ὃρι Οίνχκο Γκόμπι, θὰ τελέσει] στὸ «Ζυγὸ» Λεικωσίας, τὰ ἐγχαίνια. ἔκθεσης Φφώτογρα- πίας μὲ γενινὸ τίτλο «Αν-] ταν(λάσεις» τοῦ Ἀνμθού: ! Ίαν τῆς Βφρεττανικῆς πάς της Αρμοστείας στὴν Κὺ-! προ Σχ. Δῶρενς Ο’ Μήφ. ὁι ἠποῖος ἔχει γαΐ στὸ παρε]. { όν. πραγματοποιήσει ἀἆτομι γη ἔχθεση στὸ ”Αμερικανι- κο Κέντρο στὴ Λευκωσία. Ἡ ἔέγθεση τοῦ. ». ϱ) «ΔΑΣΟΥΔΙ» ΛΕΜΕΣΟΣ Κήφ, θά εἶναι ἀνοικτή μέ: χοι αἱς 11 Ιουνίου. Τὶς φωτογραφίες Του ὁ ». Ο’ Κἰφ τὶς ἔχει πάρει ἀπὸ τὴ χώρα µας, τὴ Ώδρετ- τανία, τὶς Η.Π.Α. τὴ Ταλ- ία καὶ τὴν Ἑλλάδα. «Ον. Λῶρες Ο’ Κὴφ θὰ προσφέρει ὄλες τὶς εἷ- σποάξεις ἀπὸ τὶς πωλήσεις τῶν φωτογοαφιῶν του --- ποὺ ἔχουν μεγεθυνθεῖ καὶ πλαισιωθεῖ ἀπὸ Κυπρίους καλλιτέχνες -- ὑπὶο τῶν Κυπρίων παραπληγικῶν, ἐπ) εὐγανοία τοῦ. Διεθνοῦς Σ- τους Αναπήρων, Ὁ Βφεττανὸς διπλωµά- της, ἐκτὺς τῆς φωτογραφί- ας ὠσχολεῖται καὶ μὲ τὴ συγ γραφή τὸ δὲ μυθιστόρημά του. πΤαυτόχρονες ἐξισώ- σεις» ἔχει κυκλοφορήσει ᾱ- πὸ ᾿Εκδοτικοὺς Οἴκους στὸ Λονδίνο καὶ τὴ Νέα Τόρ- γη. Ταξειδιωτικές, τέλος ἐν- τυπώσεις του, ἔχουν ὃημοσι εὐτεῖ στὸν περιοδικὸ τήπο. Η ΔΕΙΛΙΝΗ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΛΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΤΕΥΜΑΤΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεία «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 4τδ.» --- «Υπεύθυνος ἐχδόσσως: ΝΙΚ0 ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΝ ὁδὸς Άννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, ὅος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4δ709)19 ΤΕΛΕΞ: 6Υ3426 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 47201 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ---------- ε.α. 1 .---- .α- | Μο ο ΚΣΥ7 νοτα η Άρλχνη” | ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ἰ| ια. ο ----ι Ἡ οφωτογραφία τον τὴν ὥρα ποὺ σκαρφάλω- | ψε στὸ φηλότερο κτίριο τοῦ κόσμου ---τὸν οὖρα μοξήστη Σήαρς τοῦ δὶ: Ι νάγου -- Ὑτυμένος τὸν «Άνθρωπο - ᾿Αρά- χνηδ δημοσιεύτηκε σα. δὸν σ’ ὄλες τὶς ἐφημερί- δες τοῦ κόσμου. “Ὁ νεα: | ρὸς Ἀτάνιε Γκόλντδιν ἐφοδιασμένος μὲ εἰδ',ιὲς θευτοῦζες καὶ δίδες αν | τὶς θίδωνε στὶς τούπςς ὕπου στηρίζονται οἱ οκά- λωσιὲς τῶν ἰκοιωμάτων ναθαρισμοῦ τοῦ οὔρανο- ! Ἑύστη, κατάφερε ν᾿ ἀνδ: θει τὰ 110 πατώµιτα τοῦ οὐρανοξύστη µέσα αὲ ᾖ Ι ὧρες ἀγωνίας. ΣτῖΔ τὰ” ράτσα τοῦ κτιρίυ ὡστο- | ' σίιν Ι ου ἀντὶ τοῦ ἐνθομσιώδοὺς π] ήθους ποὺ θὰ ἀνέμενε Ι νανεὶς μετὰ τέτοιο κατόρ θωμα τὸν περίμενε Ἡ ᾱ- στυνοµία. Καὶ ἀντὶ γει- οοκοοτηµάτων ὁ μύνος | θόουθος ποὺ ἀκσύστηχε ἦταν τὸ «κλίκ» τῶν χει ί ροπέδων, ποὺ τοῦ πεςα- σαν οἱ ἀστυνομικοὶ στά «ἐπιδέξια χέρια του, π εἰσαγγελία τῆς πόλεως δὲ ἐντιπωσιάσθημε να ἳ ! Βόλου ἀπὸ τὶς εἰκανότι, τες» τοῦ ἀνθρώπου ” ἀ- ράχνη --ποὺ εἶχε µάλι- στα ντυθεῖ μὲ τὴ γνωστὴ στοὺς ἀναγιῶστες τῆς | «Μάσκας» μαύρη πλερέ: ζα-- καὶ τοῦ ἀπήγγειλ] τὴν κατηγορία «διαταρά: ] Ἑεως τῆς κοινῆς μα ὄλγης ναὶ καταστροφῆς περιουσίας». Ι ΨΑΡΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ | ΑΡΧΛΙΩΝ | Ῥρετταγοὶ ἐπιστήμονες ἔλυσα., ἕνα ἀπὸ τὰ ὄνυχα λότερα πφροθλήµατα ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴ συν- τήρηση ἀρχαίων Ἑέλινων ναναγίων μετὰ τὴν ἀνελ- κυσή τοὺς, μὲ τὴ 6οήθειᾶ φαριῶν ἀπὸ τὴν Ίνδονη | σία. Τὰ «φάρια - συντη- ουπὲς» τοῶνε μὲ ἀκόρε στη λαιμµαογία κάθς μι: | ὠφοοργαισμὸ ποὺ ἆλ- λιῶς θὰ εὐσχωροῦσε στὸ Ἐύλινο ναυάγιο προστα” | τεύοντάς το ἀπὸ τὸν θοῖἩ. | ματισμὺ. Τὸ γνωστὸ Βρεττανικὸ |- δρα ΟΡΜ ΕΡΌΟΑΤΙΟΝ ΕΟὕΝΡΑΤΙΟΝ θὰ ἐκπροσω- πεῖται στὴν Κύπρο ἀπὸ τὴ Φετινὴ σχολικὴ χρονιὰ ἀπὸ τὸ ΙΝΤΕΒΟΟΙ ΕΕ ΟΕ ΜΑ- ΝΑβσξΜΕΝῖἹ ΑΝΡ ΟΟΜΜΟ- ΝΙςΔΤΙΟΝ 5ΤΟΡΙΕΡ (1ΜΟ5). 'Ο διευθυντῆς τοῦ Ιδρύμα- τος Βρεττανὸς καθηγητής κ. Νόρμαν Χάρι μιλώντας κατὰ τὴ διάρκεια δημοσιογραφικής διασκέψεως εἶπε ὅτι τὸ ΙΜΟος θὰ ὀργανώνει στην Κύπρο δια λέξεις καὶ θὰ προξτοιµάζει φοιτητὲς γιὰ τὰ πιστοποιητι- κἀ καὶ Διπλώματα τοῦ ΟΑΔΜ στὶς ᾿Επικοινωνίες, τὶς Δημό- σιες Σχέσεις, τὴ Δισφήμιση καὶ τὸ Μάρκετιγκ. Τὰ Ἠπιστοποιητικὰ καὶ τὰ ΑἈΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ Ἡ διεύθυνση σᾶς τὸ ἑ ὅται! ! το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ὰ ΛΕΞΙΟΣΕΙΣ Γιὰ προκρατήσεις τηλ. 56881 -- ΛΕΜΕΣΟΣ Τὸ ΛΜ οτήν Κύπρυ Αρχίζει τὴ λειτουργία του φέτος διπλὠματα τοῦ 6ΑΜ ἀναγνω- ρίζονται ἐπίσημα στὴν Κύ προ καὶ διεθνώς ὡς ἀκαδημαί κά προσόντα γιὰ ἐγγραφὴ σε ἐπαγγελματικοὺς ὀργανισμους καὶ γιὰ διορισμὸ σὲ διευΘΜΥΤ! κὲς θέσεις σὲ θέµατα Δημοσι ὧν Σχέσεων, Διαφημίστως καὶ Μάρκετιγκ. Οἱ κάτοχοι τῶν διπλωμάτων Ὑίνονται δεκτοὶ ἀπὸ δρεττανικὰ καὶ ἁμερίπα νικὰ πανεπιστήµια γιὰ µετο” πτυχιακὲς σπουδὲς σὲ θύματα Ἐπικοινωνίας, Δημοσίων Σχὲ σεων καὶ Μάρκετιγκ. Ὅπως ἀναφέρθηκε στὴ διά σκεψη τὰ πιστοποιητικά καὶ διπλώματα θὰ εἶναι ἀκρι- ἑῶς τὰ ἴδια μ' ἐκεῖνα ποὺ οἱ Φοιτητὲς θὰ ἔπαιρναν ἂν σποὺ δαζαν. νωωώνώυνωνώώνώνώνώώώωώνώώνώωώνώωώωνών ον ώνωνώνώνώωώώνώωώωώνσώνώώνώώώώ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ων νωΜΔνωνωννννώωνννώνώννώώνώνώνώνώνν νο ποσο οκ ᾿Όννωνθθννκννννωννννν 4 ΣΑΠΒΑΤΟ 30 ΝΑ ὉΥ 1981 Ώ γνώµη μας ἀπομαλύπτεται μὲ Προεδρία τῆς συμφωνίας Ῥουλῆς. χητα. σὲ περίπτωση κωλύματος φμήφους τοῦ ΑΚΕΛ. Είναι ράσεως τῆς τῶν νων χαμένων ὑποθέσεων. νέας ώ ' ἐξωτερικὸ ὤν Κυβερνήσεως ΜΕΤΑ τοὺς δάσκαλοι μὲ τὴν ἀναξιοκοατίας καὶ τῆς στὸν ἐκπαιδευτικὸ µας ΜΕΕ καὶ τῆς ΠΟΕΔ4 συνθήματα ποὺ κατὰ μιᾶς νουν ἀνεκτὰ Ὑπουργοῦ καὶ τὴν μὲ δυνάμεις παιδευτικὸς µας κόσμος. ση τοῦ φιανικῶν ἡμερῶν. Η ΠΡΟΦΘΗΣΗ ΛΑΔΑ Ἡ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξὺ διὰ σύμπηξη μίνι λαβκοῦ μετώπου εἶναι γογονὸς ποὺ τὴν προώθηση τοῦ κ. Λαδᾶ στὴν Προενλογικὰ ἡ ὕπαρξη τῆς διαψεύσθηκε ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἀμρέθαλλε ὅτι ἢ διάφμενση ἐξυπήρετοῦσε φπροεκλογυκῆ Ὁ κ. Δαδᾶς, ἕνα ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ στελέχη τοῦ ΑΚΕΛ τιοὺ ἐπίσημα ἀνήκει ἀκόμα στὸ κομμουνιστωὸ κόμμα τῆς Ἐύπρου, θὰ καταλάθει τὴ θέση τοῦ Προέ- ὅρον τῆς Βουλῆς καὶ Προεδρεύοντος τῆς Δημοκρατίας τοῦ κ. εὐρύτερα γγωστὸς στὸ πὸ τὴν περὶ κοννάρων ὁἁμιλία του παραπλανητικὴ ἀναφορά του στὴν κατάστασή οἰκονομίας µας. Εΐναι ὃ πολιτικὸς ὑπερασπιστὴς Καὶ εὐνοούμενος τῶν χαμέ- ομμάτων στὰ ὁποῖα τυπικὰ ἀνήκει. Πιστεύουμε ὅτι ὅ κ. Λαδᾶς σὰν Πρόεδρος Βουλῆῆς καὶ Προεδρεύων τῆς Δημοκρατίας θὰ γίνει περισσὀτερο γνωστὸς στὸ ἐσωπτεριιὸ ἀλλὰ καὶ στὸ σὰν ἐμπνενστῆς νέων εὐτράπελων θεωριῶν καὶ γέων προπαθειῶν ὠὡραιοποίησης οἰμτρῶν ἀποτυχι- καὶ μίνι λαϊκοῦ μετώπου. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΔΕΔ καθηγητὲς μὲ τὴν ΠΑΔΕΔ σαρώνουν τὰ κάστρα τῆς εὐνοιοκρατίας χῶρο. Οἱ δυνᾶστες τῆς ΟΕ ΑΛ τὰ μούφια τὴ διάρκεια τῆς ἐξυπηρέτησαν ὀὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς σκοποὺς Ἑλληνικῆς προοδευτικῆς παιδείας ἀποπέμπονται. Τὰ Σοφιανικὰ κατάλοιπα δὲν μποροῦσαν νὰ γί- ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἀποπομπὴ τοῦ τέως ἐκλογικὴ συντριδὴ ὀργὴ τοῦ λαοῦ. 'Ὁ λαὸς ἀπαιτεῖ ἀλλαγὴ καὶ ἀνανέωση σοβαρὲς --- ὑπεύθυνες καὶ ἱκανὲς καὶ δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ μὴ δεχθεῖ αὐτὸ τὸ μήνυμα ὁ ἓκ- ι μὲ Ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἔέξαια ὅτι ἀποφαωσίστηκε μὲ ἑάση τὴ συμφωνία ΑΚΕ4Α ---ΔΗΚΟ ἡ ἀντικατάστα- 'Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. «Κονομῆ. µως κι ἂν τὸν ἀντιματαστήσει οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ δάσκαλοι δὲν ϐ) ἀνεχθοῦν ἐπανάληψη τῶν θλιδερῶν Σο- ΑΚΕΛ κα ΔΗΚΟ σκοσιεμό- Κυπριανοῦ, μὲ τὶς λαὸ ὃ κ. αδᾶς ᾱ- καὶ τὴν ἀπὸ τήλεο- τῆς «Αλλαγή» οἱἵ ποὺ ἀπέμειαν καὶ ἁπατηλὰ θητεὶας τους του ἀπὸ τὴν Ὅποιος ὅ- Ἀπὺ τήν περασµειῃ Κυρια Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΛΡΧΣΕ ῃ ΛΙΕΡΡΗΞΑΝ 10 ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ᾿Αστννομικὴ ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι ὁ ὑπεύθυνος τοῦ «Σκοπευτηρίου Λεμεσοῦ κατάγγειλε στὴν ᾽᾿Αστυνομία ὅτι τὴ νύκτα τῆς περασµέ- νης Τρίτης, ἄγνωστος διέρ ρήξε τὸ Σκοπευτήριο καὶ ἔ κλεψε ἀπ᾿ αὐτὸ 36 παφκέτ- τα ποὺ περιείχαν 876 φυ- αίγγια, συνολικῆς ἀξίας | 116 λιρῶν. Ἡ Λ᾿ Αστυνομία διερευνᾶ τὴν» ὑπόθεση. ΕΠΙΔΙΟΡΘΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ἐλειστὴ θὰ εἶναι γιὰ τὴ τροχαὶα ἡ κυρία ὁδικὴ ἀρ- τηρία μεταξὺ ”Ασώματος στὴ 4εμεσὸ καὶ τοῦ χωριοῦ Φασούρι, στὴ ΕΒρεττανικὴ Βάση, Ἔπισκο πῆς ἀπὰ τὴ Δευτέρα 1 ουνίου µέχρι τὴν Πέμπτη 18 Ιουνίου. Στὴν περίοδο αὐτὴ --- ἆ ναφέρει χθεσινἡ ἀνακοίνω- ση τοῦ Γραφεὶου Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἅ᾿Επισκοπῆς -- ἡ ᾽Αρχὴ τῶν Δημοσίων Ἔργων τῶν Βάσεων θὰ ἐκτελεῖ µεγάλες ὁδικὲς ἐἔπι- διορθώσεις. Οἱ ὁδηγοὶ προερέπονται νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς κύρι- ες ὁδικὲς ἀρτηρίες μέσο Ὕ Ίωνα, Ἰολοσσίου καὶ ἸἜ- ρήμης. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ππ ΚΥΠ ΤΠΠΙΕΣΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΘΕΣΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΕΑ Ανδρες τῆς ΚΥΠ ἄσνη- σαν απιέσες σὲ δασκάλους προχειµένου νά ἔξασφαλι στοῦν ῆφοι ὑπέρ τῆς Λημο- κρατικῆς Ἰίνησης Δασνάλων οτὴν ἐπαρχία Λάορναχας. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Σημερινῆς», τὰ στελέ- χη τῆς Δημοκφατικῆς Κίνη- σης δεξιώθηκαν τρία μέλη τῆς ΚΥΠ σὲ κέντρου τῆς Λάρνανας. ὥστεβα ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τῆς Κίνησης στὶς προχθεσινές ἐχκογές τῶν ὃα σκάλων. Μας µέ τοὺς δασνά λους γαὶ τοὺς ἄνδρες τῆς ΚΥΠ θεάθηνε ναὶ ᾿ἛἘπαρχια- νὸς Ἐπιθεωρητὴς Στοιχειὼ- δους ᾿ἘΕκπαιδεύσεως. τὸ μεταξὺ πραγματοποιή θηκαν προχθές Πέμπτη οἱ ἐ- χλογικές συνελεύσεις γιὰ ἆ- νάδειξη Ἐπαρχιακῶν Ἔπιτρυ πῶν καὶ 1 ενινῶν ᾿Αντιπροσὼ πων τῆς ΠΟΕΛΑ. Σύμφωνα μέ τὰ ἀποτελέσματα ἔχουν ἐ- Μλεγεῖ κατὰ Τμῆμα οἱ ἀκόύ- λουθοι: ΛΗΥΚΩΣΙΑ ΕΠΑΡΧΝΙΑΝΙΗΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: στοδούλοῦ, λάκης Κατίνα Χιώτη, Λοΐζου, Κώστας Σωτηρίου. Ἐπιλαχόντες: «Ζήσιμος Χα- τζηττοφῃ, ᾿Ανδοέας Θεμιστο χλέους. ΤΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: δοφόρος Τιάγχου. ᾿Ανδρέας Ἱαπαθαρνάθας, ἈΧοίστος Πα ποδόπουλος, Ἀέαντρος Ηροῦν τζος, Ἀτνυλιανὸς Νικολαΐδης. Κώστας Πσρωταπαπᾶς, Αγνή Σο(ονλέοις, Αἴγίαι Τσιάλη. λΑνδοέας Τσούντας, Μαρια 1αναγίδου, Χοιστοίύα Κα: τζηχριστοδούλου, Λοΐτας ἸΑ- δαµίδης, ᾿Ανδρέας ᾽Αντωνιά- ὃπς, Τίτος ᾿Απέητος, Χαρά- χαμπος ᾿Αχιλλέως, ᾿Ανγορέας Ῥαλιαντης, Γεώσγιος 1ο” νάς. Παναγιώτης Σενάρης, λΑΥγελινὴη Ζαχαρίου, Φαίδων Οεοδοσιάδης, ἈΝεόφυτας Θευ: δότοι, Παναγιώτα Ἰωάννου, Καζλῆς Καλής, ᾿Ανοέας Κανίμης, Κώστας Νίτσιος, Παναγιώτης Κυγχινέληςν, Χά οάλαμπυς Νοτζάς, Ἰωάννης Κοιντούρης, ᾿Αλέξωνδους Κυ πριανοῦ, λιχαήἠ). Κωνσταντί νου, Λουμάς ΑἈυνκαίδης, Το: Ἱιάτος Μάος. Ἀύπρος Ἱαπα- λής, Κὠστας Παπασάθύας, Νίνος Πενταράς, Ἰουμίας Πε τοίδου -- Ῥώτηρίου, ἀάσις 1]ραξιτέλαντ. ταῦρος ταν μίδης, Ἰωάννης Ἡυρίητ. Νάθθας Ἠγίζας, Παναγιώ- της Τοοήζης, ᾿Ανγδρέας Τσιν τής, Ανδοίας Καμπίδης, Κυποιανὸς Χαζαάμπους, Αν Δρέας Ἀατοπαυής, Αν δοέας Δαμιανός, Μιγάὴ Θευ δώρου. Χαθάραμαυς αρα λάμπους, Ἀονστάλλα Ἆ. Χύ- Ἐπιαγάντες: Αν ἀρέας Χιπτζησάθίας, ΤΟ: βια- Παλ θίου. οάθθας Ἆοι σταδοι δης. ΔΕΝΔΙΗΣΩΣ ΕΠΑΡΝΙΑΝΙΗ . ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Χωστος Νν- παιανίδης. Ἀθήνα Σαργάδα. λΑντώνιος Παπιδάπον ος. Σῶ ἕος ἉἈριστυδυύλους Σωτήρης Ἆρι Ἰωαννίδης. Τεὠργιος Ἔλπι- πι αρου. Ἠλιίας 'Ἐπιλαχόντες: Αριστος ᾽Αοιστεί- παραλάμπους. Αχιλλέας Ῥοῦΐσος, Κάνιας, Σωτήρης δης, ΤΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Χριστό- Φορος Παπαστεφάνου, Χαθά- λαμπος Τριανταφυλλίδης, Τε οικλῆς Μιχαηλίδης, ᾿Ανδρέας Ἠαναγιωτόπουλος, Σωφού- γιος Γεωργίου, Νίκος Ἰωάνγ- γοῦ, Ανδρέας Βασιλείου, Ἠάσος Χαραλάμπους, Θεόφι- Ίος Παπαφυλακτοῦ, Σάθόας Παστελλᾶς, ᾿Ανδρέας Σύκας, Σωκράτης Παπαδόπουλος, ᾽Ανδοέας Οἰκονόμου, Ἰ᾿Ἰωσήφ Σ]ετρόπουλος, Νικόλαος “Ελ λήνας, Χρίστος Παπᾶς, Ἠεό- ῴυτος Ἀεοφύτου, ᾿Αγδρέας ᾿Αγαθογλέους, Νίκος Παπα- γρηγορίου, Βάσος Τσιορθᾶς, Ἀώστας ᾿Ιουλιανοῦ, ᾽Αντὼ- γιος Αντωνιάδης, Νεοφίτα Χ. Πιττάλη, Δητώ Ἐ. Κυρια χίδου, Δημήτριος Μουαίΐμης, Λίνος Γεωργιάδης, Αἰμίλιας Γεωργίου, Νικόλαος Ὄνου- φρίου, Σάθόας ᾿Αριστείδου. ΣΕπιλαχόντες: Κώστας Τεωρ γιάδης, Μιχαλάκης Τσουλό- ατας, Ἰωάννης Ἠελάζης. Παναγιώτα Χ. Κωσταντίνοι, ἝΑλκηστη Σ. Λοφίτου. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΠ ΗΠΗΤΡΟΠΗ: Παναγιώτης ΆἈ. Κέτος, Μαίρη Κ. Πιερ, 1Παρασχευᾶς ΦΖιγχῆς, Σοφο- κκῆς Χαραλαμπίδης, Δημιη- τράκης Λουκᾶ, Ἐπιλαχόντες: Παναγιώτης ᾿Αθανασίου, Δη- μήτφης Παπαδόπου)ας, ΤΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΠΙΡΟΣΩΠΟΙ: Κυσιά- χυς Α, Χατζησάθδας. ᾽Αντὼ γης Κοντσύφτας, Λάμπους Πασπαρῆς. Γεώργιος ζΚωμη- ὀρύμος. Παναγιώτης Ἱαπα- γεωργίου, Γιού.α Δ.. Σὠτη- ρἷοῦ. Δώάρης Κληρίδης, ᾿Αν- τὠνης Παμπορῆς. Ανδρέας Ἁναῆς, Σάθθας διάκκας. Βάσω Παπαντωνίου, παρ τιάτης Ἀινολέττος, Δήμητρυ 11ου). λῆς- Παντελῆ. Ανδρέας Κελίοης, Ἀημήτρης Φιλῆς, 1ασχάχης Μαννούρης, Ἆρι- ατόφύρυς Μάχης. ᾿Ανδρέας Νερνίου, Σάθύθας Γ. Χατοῃ σάθύας, ᾿Ανδρέας Ε. Κων- σταντίνωι, ᾿Ανγδρέας Κουτσό- φτος. Σταῦρος Σεντυνάρης. Αέσποινα Α. Ζαχαριάδου, ἂι εώλαος Θευφιλίδης, ᾿Αλεξάν: ὃσα, Χρίστου, Ἰωάννης Ἔωαν νίδησ. 1 εώρήιος Χάματσος, Ἰλάσος Γεωργιάδης, Μιγαῦ). }σούνχας. Ἠλένη Μ. Λοτου, Παδίυς Μιχαηλίδης, Θευτίµα Χγο Γεωργιάδου, ᾿Ανδρέις τικούρης, Παῦλυς Ἱ]απαδό- αυος.. Επικαχόντες: Ἰωνᾶς Ηαποϊωάννοιν Σάθθας Μυ- οφίκηςε Νίκος Νικολαΐδης, 1Ιέτρυς Πσντελίδις. ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΠΑΡΝΙΑΜΝΗ ΣΗΠΙΓΡΟΙΙΗ: Μηνᾶς ἄαττη νώστας. Νικόλαος Παπανινη γάρ θέµα Ἰακωβίδοο, Ῥοῶν Ι ἑαπαγριστόπ όροι, 1 εὔιρήής Ἀόκλινος, Ἐνπι: γντες σΣωτηράνγης Ὦ. δα πησιάδηξ, Χικόλαος 1. Δια λος. ΤΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Πέτρος Νινολάου, Γεώργιος Παπαχυ ῥαλάμπους, Θεογγωσία Ἴσαν Ὀγίδου, Γεώργιος Μακουγιάν- γης, Κὼστας Κατσώνης, Ῥα σιλικὴ Παγώνη, Κυριάκος Ἡάσιλας, ἸΙάκωδος Παπα- χρυσοστόµου, Βαρνάδας Χα: τζηπιερῆς, ᾿Αριστούλα Γεως- γίου. Κρυστάόλλα Κ. Παν- τζιαρᾶ, ᾿Αντώνιος Στνυλιανοῦ, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Αντρέας Πρωτοπαπᾶς, Ἐπι- λαχόντες: Σπυρίδων Μίλ- λας, Γεώργιος Σερδάρης, Τεὠργιο ΑΔ. Ἀενοφῶντος, Φωτεινὴη Ἑ. Φιλίππου. ΠΑΦΟΣ ΡΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ἀεόφυτς Χα ραλάμπους, Ἰωάννης Δημη- τρίοῦ, ΛΑιογύσης Παπαευστα: θίου.. Γεώργιος Γεωργίου, Ῥτέλιος «Ὀτυλιανοῦ. Ἔπιλα- γόντες: ᾿Ανδρέας Μαυρέσης, ᾿Ανγδρέας Σδοφοχλέους, ΙΕΝΙΚΟΙ ΑΝΡΙΠΡΟΣΩΗΠΟΤ: γιος Πιλλᾶς, Σάδδας ᾽Αντὼ- νκο- λαῖδης, Γεωργία Ῥουσῆ, Στέ | λιος Καραγιώργης, Ἰωάννης Ν. Καραγιάννη, Κυριάκος Πιλλᾶς, ᾿Ανδοέας Θεοδώρου. Χριστόδουλος Πιτιάνα, Ἓλ- 2η Θεμιστοκλέους, Γεώργιος Αχιλλέως, Μηνᾶς Γιαννί- τσαρος. Ἐμαιλαχόντες: Δημή τρης Δημητριάδης, Γεώργιος Παπαευσταθίου, Χαράλαμπος Ῥύσταθίου. ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χριστάνης Χριστοδουλίδης, Κύρος Χα- τζηκύρου, ᾽᾿Αντρέας Παπαμι- χαήλ. Παναγιώτης Χ. Πανσ γίδης, «Γεώργιος Χατηγεωο ψίοο. Επιλαχόντες: ἈΝικόλα- ος Μονστάνας, Χριστάκης Αναστασίου, Αντώνης ἕων σταντίνου, Σάδδας Παμπό- ος. 1ΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΡΙΤΡΟΣΩΠΟΙ: Γενιυοὶ Αντιπρόσωποι τοῦ 'Ρμήματος Κερύνειας ἀνανηρύχθηκαν, λά γω μὴ ὑπάρξεως ἀνθυποψη: φίων. οἱ πιὸ κάτω: Κώστας Πατέρας, ᾿Ανδρέας Ἰωάννου, Ἠθανθία Ἰακώθου, Σου γλής Λάμπρου. Ἐθανθία ϐΘε: µιστοχλέονς, Αλνηστη Πί- στου. ΔΙΟΡΦΟΥ ΕΗΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γεώργιος «οι νὰ, όλων Ἓντορος, Ζήνων Χατζηνινολάου, Χαράλαμπος Ἐιονῆς, ᾿Ανδρέας Παπαθεν: γάφους. ᾿Ἠπιλαχόντες: Βύοι- αίδης Γαὐριημίδης, Ἰωάννης Τοίγγχης. 1ΕΝΙΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: µος ᾿Αθρααμίδης. Νίκος τωνιάδης, Π[αὔλος Βυρίδης, Νέστωρ Γεωργίου, ᾿Αγαμέ- πνων Δημητριάδης, Ανδρέας Θμωμιᾶ, Ανδρέας Κασινίδης. 1 αλάτεια Αυπριανοῦς Νυπρυος λονρουζίδης, Λῶρυς Παναγί δις, Χοιστόδόυγος Σ εργίδις. Ἀώστας Σπύρου, λαοί Σκαπούλη. ᾿Ἠπιαχόντες: Ός ὀδοιλας ᾿Αγαθιώτης, Ἀύπρος Κυπρίδηµος, Ἀριστάκης {Πα- σπαλίδης. τοῦ χωριοῦ ! 2Αδά-᾿ Αν ΛΙ! Στὴ φωτογραφία οἳ δύο πλωτὲς ἐξέδρες, πάνω ἀπὸ τὸ ἀντίκλινο τοῦ «Πρίνου». Δεξιὰ διακρίνονται οἱ ἓγκαταστά- σεις προστασίας ἀπὸ τὸ ὑδρόθεο (δηλητηριῶδες ἀέριο). )) Στὴ φωτογραφὶα διανρίνονται οἳ ἐγκαταστάσεις ---- δεξα μενὲς ἀποθηκεύσεως πετρελαίου καὶ θείου, καθὼς καὶ οἱ ἐγκαταστάσεις ἀποθηκεύσεως τοῦ πετρελαίου. ᾿Απὸ τοὺς δύο πύργους ἐξέρχονται ἀέρια, προερχόμενα ἀπὸ τὶς χη- μικὲς ἀντιδράσεις ποὺ προκαλοῦνται κατὰ τὸ στάδιο τῆς ἀποθειώσεως. ΛΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ᾿ Μποροῦμε νά Ἠ Κύπρος ἨἩπορεῖ νὰ διαδραματίσει σηµαν- τικὸ ρόλο στὴν προώθωσπ πρὸς τὶς Ἀραθικὲς χῶρες τῶν Ἑλλπνικῶν προϊόντων λόγω τῶν ἐ δαιρετικῶν σχέσεων τιου ὄἔχει τὸ κράτος µας μὲ τὶς χῶρες αὐτὲς, Τὸ ὑπογράμμισε Χχθὲς σὲ δημοσιογραφικὴ διάσκεφπ στὸ «Ἑλλπνικὸ περί- πτερο τῆς 6πς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως ὁ διευθυν- Ὁ κ. Τρικοίλης ἀφοῦ ἔδωσε σὲ συντομία εἰκόνα γιὰ τὶς οἰκονομικὲς ἐξζελίξεις στὴν Ἑλ λάδα, κατὰ. ..τὸν-, χρόνο- ποὺ μᾶς πέρασε, καὶ γιὰ τὶς ἓμ- . πορικὲς σχέσεις Κύπρου --- Ἑλλάδος, ἀνεφέρθη στὴν ἔἕν- τάξη τῆς Ἑλλάδας στὴν ΕΟΚ καὶ στὶς περαιτέρω προοπτι- «κὲς ἀνοπτύξεως τῶν ἐμπορι- κῶν σχέσεων Ἑλλάδος --- Κύ πρου λόγω τῆς ἐντάξεως, Σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις Ἑλ λάδος καὶ Κύπρου, τόνισε ὁ κ. Τρικοίληοκ ἀπὸ τῆς Ίης ᾿Ια- νουαρίου 198] ἰσχύουν τὰ ἆ- κόλουθα: Τὰ Ελληνικὰ προϊόντα ποὺ εἰσάγονται στὴν Κύπρο τυγχά Τρικοίλης, ἀπὸ τῆς Ίης ᾿Ια- µεταχειρίσεως μὲ ἐκεῖνα τῆς ΕΟΚ, τοῦτο δὲ σηµαίνει ὅτι ἐπῆλθε δασμολογικὴ ἑλάφρυν- ση ἡ ὁποία φθάνει μέχρι καὶ 455. Τὰ Κωπριοκὰ ἐπίσης προ- τόντα τυγχανουν εὐνοϊκώ- , --.-. ο γίνει μὲ τὸν ἀκάλουθο ρωθµό τερης δασμµολογικῆς μεταχει- τὰ ἅ Μ ς ρίσεως κατὰ τὴ» εἰσαγωγή ποὸ 181 103, ἀπὸ Ἑλλάδα 1211892 105 ἀπὸ 1)1)83 Ὄρως στῆν θναμη, 2030, ἀπὸ 1)1)84 2035, ἀπὸ Εἰδικότερα δάσε. τοῦ πρω: ἄλλου. ποὺ ὑπέγι ἡ Κύ 1)1)85 2030, ἀπὸ 1)1)86 2009, τοκ ραψε προς μὲ τὴν ΕΟΚ, λόγω τῆς οἱ χρηματικὲς καταθέσεις ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος, προ που προθλέπονται νὰ γίνουν” Ελέπεται ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ τοι, συνέχισε ο κ. Τρικοίλης, μειώσει σταδιακὰ ἀπὸ ἹἾΊης κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ Κυπρια- Ἰανουαρίου 198ἱ καὶ μέχρις κῶν προϊόντων στὴν Ἑλλάδα ἐξαλείψεώς χους, τοὺς ὅδα- θὰ μειωθοῦν σὲ τέσσερις ' «δό- σεις ἀπὸ. 2510 ἡ κάθε μιά, Κάθε Φορολογικὴ ἐπιδόρυν- ἰσοδυνάμου ἀποτελέσμα- σμοὺς θάσεως ποὺ ἐπιδάλλον- το ἐπὶ ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ Κυπρισκῶν προϊόντων καὶ τὰ ση, 9 . ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ πα- Ίος πρὸς εἰσαγωγικὸ δασμὸ ράρτηµα Ἰ τοῦ πρωτοκόλλου. ἡ ὁποία ἐπιδλήθηκε ἀπὸ τὴν Σὸν δασμὸς δώσεως θεωρεῖ- Ίη ᾿Ιανοναρίου 1979 καταρ: ται ὁ δασμὸς ποὺ ἐπιθόλλετο γεῖται ἀπὸ Ίης Ιανουαρίου Ίη Ιουλίου 1980. 1981. . , ο. Οἱ Φφορολογικες ἐπιθαρύν- Ἡ µείωση τῶν δοσμῶν θὰ οἱ κανονισποϊ γιὰ τὸ Ἐκλογοδικεῖο ποδεῖξει ὅτι τὸ πρόσωπο ἓ- | κεῖνο δέν ἐξελέγη δεόντως, | ὃ χαθ οὗ ἣ αἴτηση πρέπει σέ τὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς Δημοκρατίας δημοσιεύς- α. ὁ περὶ ἐνλογῖ μελῶν ) ση δν, Αντι τουσὼ περίοδο ὄχι μικρότερη ἀπὸ πων διαδικαστικὺς κανουι: ἑφτά μέρες ἀπὸ τὴ μέρα πού οιός τοῦ 1981. Σὰν Ἐν ὁρίστηκε γιὰ τὴν ἀκρόασι γοδινεῖυ ὀρίζεται τὸ ᾿Ανγωτι- τῆς ἔλυγικῆς αἴτησης, να, το Αικαστήσιυ καὶ περι-αμθά Ἱατόχωσηήσει κατάλογο τῶν! χει Αιχαστές αὐτοῦ. ενστασξών του, πὰ την οπου ] Σύμψωνα μέ τὸν νο” «ων. προχειτιή δα, ὑασιστεί σµό, «ὁσάχις ὁ καθ’ οὗ ἡ καὶ γα ἐπιδώσει ἄνμααφαἡ αἴτηση σ᾿ ἐνλογικὴ αἴτησιι τοῦ. ατό)ογου ος αἰτητή στῆν ὁποίαν ἠπάργεν ἰσχουι- καὶ τὸν Ἔφυυυ ἡΧλΟγῆΣ». σμὺς οι ἀπρεπὴ ἐκκογὴ χοὶ Γεώ ου ὁ ανυνισμὸς πα ἀπαιτείται ἣ ἔδρα για ὁφισμέ (λέπει ὔτι Ξοἱοσδήπωτε μα χο ἄλλο πρόσωπο, προτίθεται οἱ ματησης υπυιυς ἔχει νά δώσει µαστυρία γιὰ ν΄ ᾱ- παταγ φησί ἐμφάνιση σ΄ ἕ- κοστος κκ γυυινὴ αιτηση σι επιθυμεί νό, ὑπερυοπίσει την ἐκκογή Η ΕΚΙΑΚΙΗ ἕ Ἡ τὸ ὀπυτελεσο αὐτῆς, πως Έτ πει νὰ κάταχωρησἒι μαὶ πο [. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ φαδώσει ἀπάντηση, στὴν ΑὈι ση, μέσις σὲ 15 μέρες ἀπύὺ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ. τὴ ήδη τῆς ἡμερομηνίας. { ῥπηία εἶναι θοισμένη γιὰ τὶν | | Μέ χθεσινἡ ἀνακοίνωση ξαφάνσῆν ο | της ἡ ἽἜνωση Συντακτῶν Σχετικα πε τὸν Ἄάθ οὗ | Κύπρου καλεῖ τὰ µέλη της ἡ αἴτηση που ὃὲν πρυτίθετο σὲ ἕκτακτη γενικὴ συνέλευ νὰ, ἠποθάμει ἔνστάαση Ἄατή ση τὴν Παρασκευὴ 5 Ίου γής ήτησης, πρέπει νά δα, γίου. στὶς 10.80 π.μ. στὸ αι ΣΥ ΤΡΙΝ 1 εἰδαποίηση στι, ἀμφιθέατρο τοῦ Γραφείου ντο κεῖο περὶ , αὐτῆς) Δημοσίων Ηληροφοριῶν στὴ τὶς αρύβεσής του σὺ περίη Λευκωσία, μὲ θέµα , Ανα: | ὃὺ ὄχι νύτεου. τῶν ἔφτά βεώρήση τῆς ιλληαῆς μερών. πρὸ τῆς Ἡμερομηνιας ρ σύμδασης». ἰ. ἀκρόασης τῆς ἄἴτησης. προωθήσουµε τὶο ἐξαγωγὲε τῆς Ἑλλήδος ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΛΒΙΚΕΣ ΧΗΡΕΣ τὰς τοῦ περιπτέρου κ. Στέφανος Τρικοίλης, Ὁ ἴδιος,. ἀπαντώντας σὲ σχετικὰ ἐρώτηση | διέψευσε ὅτι Ἕλληνες ἐπισκέφθηκαν ᾿τὰ κατε- χόµενα. Τόνισε δὲ ὅτι μετὰ. τὴν Αγγλία ἡ Ἑλ- λάδα «εἶναι ἡ: χώρα προελεύσεως τοῦ 'μεγαλύ- Ἱερου ἁἀριθμοῦ΄ τουριστῶν ποὺ ᾿ἐπισκέτπτονται τὴν Κύπρο. Α-- στὴν προώθηση πρὸς τὶς ραθικὲς χῶρες τῶν Ἑλληνυκῶν σεις, ποὺ ἐπιδλήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἹἸηή Ιανουαρίου 1979 θὰ μειωθοῦν µά τὸν ἴδιο ρυθ- µό, ποὺ θὰ μειωθοῦν καὶ οἱ δασµοί. ὝὍπως ἀντ.λαμδάνεσθε, τορό- προϊόντων καὶ ἰδιαίτερα ἑκεί- νων ποὺ δὲν παράγονται στὴν | Κύπρο ---. ἢ παράγονται σὲ ἆ᾽ νεπαρκεῖς ποσότητες --- λόγω { σθεσε ὁ κ. Τρικοίλης, ἡ ὅσ- τῶν ἐξαιρετικῶν σχέσεων ποὺ σμολογικὴ αὐτὴ ἐλάφρυνση ἔχει ἡ Κύπρος μὲ τὶς χῶρες αὐξάνει σημαντικὰ τὴν ἀντα- αὐτές, καθὼς καὶ τῶν πολὺ, γωνιστικότητα τῶν προϊόντων καλῶν γνώσεω ποὺ διαθέτουν. τόσο τῆς Ἑλλάδος ὅσο καὶ οἱ Κύπριοι ἐμπορευόμενοι ᾿γιὰ τῆς Κύπρου ἕναντι τῶν προ τὶς ἀγορὲς αὐτές, λΑναφορικὰ μὲ τὸ ἑνδισφέ- | ρον τῶν Ἑλλήνων ἐξογωγέων ι ὀντών νῶν ἄλλων χωρών, Ἡ αὔξηση αὐτὴ τῆς ἀντα: γὠνιστικότητυς, οἱ στενοὶ δε- γιὰ τὴν Κυπριακὴ ἀγορά, ὁ σμοὶ ποὺ ὑφίστανται μεταξὺ κ. Τρικοΐλης ἀνέφερε ὅτι αὖ-! ξάνει συνεχῶς καὶ τοῦτο ἀ:| ποδεικνύεται ἀπὸ τὶς αὐξανό- ! μενες ἐξαγωγὲς Ἑλληνικῶν | | προϊόντων, καθως καὶ ἀπὸ τὸν τῶν δύο χωρῶν, ἡ σχετικὰ µι- κρὴ ἁἀπόσταση καὶ ἑπομένως τὸ Χαμµηλάτερο κόστος µετα- Φφορᾶς ἡ καλὴ καὶ στεν συ- νεργασία μεταξὺ κρατικῶν ὑ- ὅλο καὶ μεγαλύτερο ἀριθμὸ πηρεσιῶν, ἐπιμελητηρίων καὶ Ἑλλήνων ἐκθετῶν που. συμμε ουνδέσµων καθὼς καὶ ἡ εὔκολη τέχουν στη’ Διεθνὴ Έκθεση : ἐπικοινωνία πιστεύω ὅτι δηµι Κύπρου. 1 ουργοῦν τὶς κατάλληλες προ- Στὸ φετινὸ Ἑλληνικὸ περί- ὑποθέσες γιὰ µεγαλύτερη ἁ- πτερο συμμετέχουν 165 Ἕλλη χάπτωξη τῶν ἐμπορικῶν συναλ νες ἐκθέτες ἕναντι 150 ποὺ λαγῶν μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ συμμετεῖχαν τελικὰἁ στὴν 5η Κύπρου. Διεθνὴ Έκθεση Κύπρου, τὰ δὲ Ἡ: Κύπρος συνέχισε ὁ κ. ἐκθέματά τους καλύπτουν σν- Τρικοίλης, «μπορεῖ ἐπίσης νὰ νολικὸ χώρο 3.000 τετρ. μέ- διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο τρῶν, Διορίατηκαν τὴ μέλη Συμβουλίου µαθητείας Σελίδα 3 Κἠ στὺ Βόρειο βἰγαῖο Π ΠΕΤΡΕΛΠΙ0] ππῦ ΤΟΝ (ΠΡΙΝΟ) Ἡ συμβολή της στὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία Ἡ ἄντληση Ἑλληνικοῦ πε τρελαίου ἀποτελεῖ πιὰ γε- γονὸς. ᾿Απὸ τὴν περασμένη Κυριακἡ ἡ Δημόσια ᾿Επιχεί Ρρηση Πετρελαίου ποὺ ἱδρύθη κε τὸν ᾽Απρίλιο τοῦ 15:15 μὲ μοναδικὸ µέτοχο τὸ Ἕλληνι κὸ Κράνος ἄρχισε νὰ. δρέ- πει τοὺς πρώτους καρπούς της. Τὸ κύκλωμα τῶν ἐέγκα ταστάσεων ΓΠρίνου καὶ Νο- τίου Καδάλας, ποὺ ἄρχισαν γ᾿ ἀποδίδουν ἀπὸ τὴν περα σµένη Κυριακὴ µπεριλαµδά χεις --ᾱ θαλάσοιες ἐξέδρες ἐπὶ τοῦ κοιτάσματος «{Πρίνος», ἆ πὸ ὅπου θὰ παράγεται τὸ πετρέλαιο μὲ |8 γεωτρήσεις (10 παραγωγῆς καὶ 8 εἶὐσπιέ σεως ὕδατος) καὶ θὰ ὑφίστα ται τὴν πρώτη φάση ἐἔπεξερ γασίας του. θαλάσσια ἐξέδρα ἐπὶ τοῦ κοιτάσματος «Ν. Καδά λα» ἀπὸ ὅπου θὰ παράγεται φυσικὸ ἀέριο ἀπὸ 2 γεωτρή σεις, -- Σύστημα ὑποθαλασσίων ἀγωγῶν γιὰ τὴ µμεταφορὰ τοῦ πετρελαίοω. «καὶ ἀερίου στὶς χερσαῖες ἐγκαταστάσεις ἀπὸ τὰ «κοιτάσματα «ϱΠρίνος». - καὶ «Ν. Καδάλας». --Ἐργοστόσιο (Σίγμαν δι αχωρισμοῦ, ἐπεξεργασίας, ᾱ- ποθειώσεως καὶ ἀποθηκεύσε- ως τῶν προϊόντων στὴν ξη ρὰ. (Ανατολικἁ τῆς Νέας Καρδάλης). --“Σύστημα φαρτώσσως --- δεξαμενοπλοί- ων. ΑΠΟ Τά ΑΥΣΚΟΛΟΤΕΡΑ Πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ κοίτασμα τοῦ Πρίνου εἶναι μεταξὺ τῶν δυσκολοτέρων στὸν κόσμο, κυρίως, λόγω τῆς ὑψηλῆς περιεκτικότητος τοῦ πετρελαίου καὶ τῶν ἀε- ῥίων του σὲ θειάφι. Τὸ γεγο γὸς αὐτὸ ἐπέδαλε τὴν ἐφαρ µογἡὴ πρωτότυπης καὶ πολύ πλοκης τεχνολογίας ὥστε γὰ ἐπιτευχθεῖ : α) ἡ µεγαλύτερη δυνατἡὴ ἆ πόδοση τῆς παραγωγῆς ϐ) ἡ ἀποτελεσματικὴ προ- στασία τοῦ περιδάλλοντος. Τὰ δύο αὐτὰ σοδαρὰ θέµα τα παρακολούθησαν μὲ ἰἴδι αίτερη προσοχη οἱ τεχνικοὶ τῆς ΔΕΠ, Εἰδικότερα, γιὰ τὰ θέµατα ἀσφαλείας καὶ προστα σίας τοῦ περιδάλλοντος ἡ ΔΕΠ συγεργάστηκε μὲ τὸν τοῦ ᾿Οργανισμοῦ Ἔνεργεια- μῶν Πηγῶν τῆς Αλμπέρτα τοῦ Καγαδᾶ, ὅπου ὑπάρχουν ἀνάλογα κοιτάσµατα ΆΊπετρε λαίου μὲ αὐτὸ τοῦ Πρίνου. Ἡ ὅλη παραγωγικὴ διαδικα σία θά δασισθεῖι στοὺς κανο υσμοὺς προστασίας περιδάλ λοντος τῆς ᾽Αλμπέρια τοῦ Καναδᾶ. Οἱ ἡπκανονισμοὶ αὖὐ- τοὶ θεωροῦνται οἱ αὐστηρότε ροι τοῦ κόσμου. η ΣΗΜΑΣΙΑ | ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ἡ σημασία τῆς παραγωγῆς τοῦ Πρίνου καὶ τοῦ ἔργου τῆς ΔΕΠ γιὰ τὴν ἀνακάλυφη γέων ποιτασµάτων ἨΊπετρε- λαίου εἶναι σήµερα προφα- γής. Ἡ κρίση πετρελαίου εἶναι διπλή. Κρίση τιμῶν καὶ κρί ση παραγωγῆς, λόγω τοῦ ς Ὑονότος ὅτι προδλέπεται ἡ ἐξάντληση τῶν σημερινῶν ἆ ποθεµάτων ἐντὸς 30 ἐτῶν περίπου, Ἐξάλλου, ἡ κρίση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ἕ χει κύρια αἰτία τὴν ἀναμενό µενη ἐξάντληση τῶν ἀάποθε µάτων. Ἡ κρύση τῶν τυμῶν ἔχειν γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ ἑ- ξῆς ἀποτέλεσμα: Τὸ Ι973, ὅταν τὸ ἀργὸ πετρέλαιο στοί χιζε 2,5 ὅ τὸ θαρέλι, ἡ χώ ρα πλήρωσε γιὰ τὶς ἀνάγιες της ποὺ ἦταν 9,ὸ ἑκατομμύ ρια τόγου 205 ἑνατομμύρια δολλάρια. Τὸ 19860, γιὰ τὶς ἀνάγκες της, ποὺ ἦταν 0,5 ἕκατομ μύρια τόνοι, πλήρωσε 2.640 ὀτομήια δολλάρια. Εντὸς τοῦ Ι98ἱ ὑπολογί ζεται ὅτι ἡ δαπάνη γιὰ πε- τρόλαιο θὰ φθάσει τὰ 3.000 ἑκατομμύρια δολλάρια, τὰ ὁ- ποῖα θὰ ἀπορροφοῦν τὸ µέ γιστο µέρος τοῦ συναλλάγμα τος τῆς χώρας. ᾿Απὸ τὰ ἀνωτέρω προκύ- πτει ἡ µεγάλη σηµασία τῆς παοραγωγῆς τῶν κοιτασμάτων τῆς Καδάλας, ποὺ θὰ καλύ ψουν στὴ μεγίστη δυναµικότη τά τους τὸ 13,20 τῶν ἀναγ κῶν τῆς Ἑλλάδας σὲ πετρέ λαιο. Θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ, ἐπί σης ἡ µεγάλη σημασία τῶν ἐρευνῶν γιὰ ἀνακάλωψη νέων κοιτασμάτων ὑδρογονανθρά κων στὴν Ἑλλάδα «ποὺ συνε χίζονται ἐντατικὰ καὶ σύμ φωνα μὲ τὴν σχετικἠ πολι τικὴ τῆς Κυδερνήσεως καὶ ον Γρ γραμμα ἐργασιῶν τῆς Ἠπίσημη ἀνιωοίνωση, ἄνοτ Ἠιομηχανίας, κ. Τ. Ἀόκνινο, φέρει ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Ἔργα 'Ῥνπρύσωπο Ώραφείου. 1Τρα- ρίας ναὶ Κοινωνικῶν Ἀπας γραμματισιοῦ, κ. Α. Χατ-τί- Ἰίσεων, διάσισε τ. ἀγνύκουθα, ὠάνγου, ἘἨγναπρόσωπο Ἀλλδέ-{ ποώσωπα. σὰν µέλη τοῦ. δυμ ομου. Αναπτύξεως Κυπρίων | θμννίου Μλαθητείας γιά πε: Ἱποπτῶν, Ἡ. Ἐγγκένο, καὶ ρίοδο ν χρονῶν, ἀπὸ τὴν 500 Ν. Χρηυσάνθοι Ἠχπροσώπους | λίαΐου 1984. Ομοσπονδίας Ἠρφοδοτῶν | Σχ. Ν. Χατζηνινόια, μας καὶ Ἠιοσῃάνον Ἐήπρου, γ. Δ. Κοινκοιιᾶ. ΕΟΟ γαὶ κ. Δ.Ι τάργχν Ῥεχακῆς Εκπαιδείσο- Νιατένη ΣΕΝ Ἠνπροσώπους | Ἀιευθιν ασ ν Αν Ζαωπετέα, τη Τεγνῆς Σχοῆς ευ μντεχνεῶν, Σ.. Ν.. Ναγτεσ-| οσο αν Εν ΚΝουτουουώση αν, Ἱναπρόσοπο τη] Ἱλμπρύσασο, Ὑπουονείο, Ἔννι Ἱέντοσυ Παραγωγικότητος, ασίας κά. Ἀονωνικῶν ολ οΑΞίσει νὰ, σημειωθεῖ ὧτι οἱ ση αλίσεων, κ. δι, ντο Μόσεις τῶν εχας αι τοῦ Ἰγπρόσωπο Ὑπανργείου, ουσ ινοῦ. Εμιπορινοῦ Ἓθασς| οικιών παὶ Έρων, κ. ν Ἰαπηρίου καὶ αἲς Σηνοµοτ] Π[απαδοποινο, Ἐκαρύσωπτο, απανδίας Τους λινᾶιν Ἀνντες! Ὑπουργείου Εμπορίου κά Χνῶν παρἀμένουν κενές. Κοινοπραξίες Κυπρίων πὲ Ἱρακινούς Ὢ Ὑπουρνὸς Προεδρίας τοῦ ράκ κ. Αρ- οιὰντ ᾽Αλζεμηπαρὶ δήλωσε ὅτι ἡ συμμετοχὴ τς χώρας του στὴ Διεθνὴ ἼἜκθεσπ Κύπρου, ἁποτε λεῖ ἔνδειξπ τῆς ἐτιθυμίας τῆς χώρας του νὰ ἆἁ- νατπτύξει τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Κύπρο. Ὁ κ, ᾿Αλζεμτιαρὶ προέδη στὴ δήλωση αὐτὰ κατὰ τὴν διάρκεια συνάντπσπς του μὲ τὸν Πρό εδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κυπριανοῦ. Στὴν συ- νάντπσπ παρευρίσκετο καὶ ὁ 'Ἠπουργὸς Ἔμπο- ρίου κ. Κιττς τοῦ ὁποίου ὁ ᾿Ιρακινὸς Ύπουρ- γὸς τυγχάνει προσκεκλημένος μὲ τὴν εὐκαιρία τας Έκθεσης, καθὼς ἐπίσπς καὶ ὁ κ. Χαμίντ Αλ ᾽Αμερὶ ἐκτιρόσωτπος τῆς Πρεσθεὶίας τοῦ Ἰ- ράκ στὴν Κύπρο. ὍὉ κ. ᾽Αλζεμπαρὶ εἶχε ἐπί- σης συνάντηση χτὲς μὲ τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Αὐ Ἐεντίου, Κατὰ τὴ συνάντηση οἱ δύο ὑπουργοὶ ἀνασκόπη- σαν τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις τῶν δύσ χωρῶν. Ριὰ τὶς έἔμπυ ρικὲς σχέσεις Κύπρου ᾿Ιράν ὁ 3. ᾿Αοζεμπαοὶ εἶχε τὴν εὖἲ- »αιρία νὰ ἀναφερθεῖ σὲ σὺ- χάντηση του μὲ τὸν Ὕπους- »ὁ Εμπορίου καὶ Ῥιομηχα” γίας κ. Κιττῆ. στὴν συνάν- τηση ἐξετάστηκε ἐπίσης πὸ ἐνδεχόμενο ποανματοποιήσε ὡς ποινοπραξκῶν μεταξὺ Κυ ποίονν μαὶ Ἰρανινὼν ἐπιχεοη ματιῶν κά, διαπιστώθηκε ὅτι οἳ προοπτικὲς γιὰ τὴν περαι- πέρω ἀνάπτυξη τῆς συνεργα- σίας στὸν ἐμποριχὸ ποµέα εἶ- ναι πολὺ χαλές, Μὲ τὴν ἴδια εὐκαιρία ἔγινε προετοιμασία γιὰ, τὴ µετάδαση τοῦ κ. Κιτ. τῇ στὸ Ἴρὰκ στὶς ἀρχὲς Ίου. νίου. Χτὲς τὸ µεσηµέοι͵ ὁ Αλ. ζεμπαρὶ συναντήθιρε ἐπίσης μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερί- χῶν ». Ῥολάνδη ἀπὸ τὸν ὁ- ποῖο ἑνημερώθηνε πάνω στὸ Κυπριακό, καὶ ἔγινε ἀνταλλα γἩη ἀπόφεων στὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεὶ στη Μέση ᾿Α. Νατολῆ. Σελίδα 4 ΧΧΧΧΧΧΧΥΧΧΧΧὰ 9.60 ᾿Ανθολογία «τὴ θάλασσα» 11.50 ᾿Αργὰ τὸ Σάθόατο Ἐπιθεώρηση ἡΜπέννι Νιλ, ΤΟ τν ΧΧ. ρασιόφωνο ἈχἀλκΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΧΑ Αρχίζει πχ αὔριο ἡ θερινή περίοδος προγραμµήτωυ Ἠ ΑἈντζυ Ντίκινσον πρωταγωνιστεῖ στὴν ἀτιοψι- να τηλεταινία «ΣΤ θάλασσα» (9.50 μ.μ.) ΕΦΤΑ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ «Μυστικά» εἶναι ὁ τίτλος τῆς ᾽ἀποψινῆς ταινίας τῆς σειρᾶς «Εφτὰ μικροὶ Αὐ- στραλοί». Ὁ Μπάντυ μὲ µεγάλη ἔκπληξη ἀνακαλύπτει τὴν Τζούντυ σὲ ἄσχημη κατάστα ση, ἄρρωστη καὶ νηστικὴ, κρυμμένη σ᾿ ἕνα ὑποστατι- κό. Γιὰ νὰ τὸ κρατήσει µυ στικὸ ἀπὸ τήν ὑπόλοιπη οἱ κογένεια κλέδει συνεχῶς τρόφιμα γιὰ τὴν ἁδελφὴ του. Ἡ Τζούντυ ὅμως χρει Έζεται ἱατρικὴ περίθαλψη Τὸ πλῆρες' 500 Εναρξη, ἙΕφτὰ ΄µι- κροὶ Αὐστραλοὶ 5.30 Εἰδήσεις 5.35 Ἐϊδήσεις στὴν Τουρκικὴ 5.40 Εἰδήσεις στὴν ᾽Αγγλικὴ 6.00 Παγκύπριοι στίδου 8.30 Εἰδήσεις ἀγῶνες ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑ᾽Ι’ΟΥ 198] Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0600 0615 0630 0640 Πρωϊνὸ ξεκίνημα Πρωϊνὴ Υγυμµναστικὴ Εἰδήσεις Ἑλληνικὴ μουσικὴ 0645 Σήµερα 0700 Καλημέρα σας 0715 Δελτίον τιμῶν 0730 Εἰδήσεις 0740 ᾿Απὸ τὴν Ελληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ Μουσικὴ Χάῦνιν Εἰδήσεις Θέατρο ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο Ἑλληνικοὶ δίσκοι Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις Ποικίλη ἑλληνικὴ µουσικῆ ᾿Αθηναϊκὸ πεντάγραμ- μο στὸ μικρόφωνο τοῦ ΡΙΚ ᾿Απὸ τὶς τελευταῖες ἐκδόσεις δίσκων τῆς ξένης ἐλαφρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Ρυθμοὶ Ἡ ὐχὸ 0830 0930 0045 1000 1005 1130 1200 1330 1430 1500 1530 1600 1605 1709 καὶ ᾿Αριθμοὶ ων ώνωώωώωώωώωώωωωώώώννὕνών ών οϱς6ς Ὄφυυφ καὶ ὁ Μπάντυ τὰ ἐκμυστη ρεύετοι ὅλα στὴν λΛέγκ. κ ὰκ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ, ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ Θὰ μεταδοθεῖ ἀπόψε στίς 9.00 ἕνα µμουσικοχορευτικό πρόγραµµα τό ὁποῖο παρου σιάζει ὁ δηµοφις τρα- γουδιστής Φίλιππος Νικολά- ου ποὺ τραγουδᾶ καὶ έπιτυ- χίες του. Φιλοξενοῦνται: Μαριάννα Εὐαγγελάτου, ὁ κωμικὸς Η λίας Κωνλ)τίνου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Δάκης καὶ Δού κισσα. πρόγραµµα 5.00 Τραγόὔδώντας, ᾿Υε- λὠντας, χορεύοντας (ἔγχρωμο) 0 Ανθολογία «Στὴ θάλασσο» 11.25 Εἰδήσεις 11.30 ᾿Αργὰ τὸ Σήάδδατο Ἐπιθεώρηση Μπέννυ Χίλ Τέλος ἐκπομπῆς. 1730 Τραγουδιστές τῆς ἐλαφρᾶς ἑλληνικῆς μουσικῆς 1800 Εἰδήσεις 1805 Ἡ ὥρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ 1845 Θρησκευτικὴ ὁμιλία 1900 Παλιὰ Ελληνικὰ τραγούδια 1930 Ἡ ἠχὸ τῶν ὙΥεγονότων 2000 Σάδδατο δράδυ 2100 Στίχοι καὶ μουσικὴ 2130 Τὸ Ταχυδρομεῖο τῶν ἁποδήμων Εἰδήσεις Ἑένη μουσικὴ καὶ τραγούδια τῆς ἐποχῆς µας Εἰδήσεις Μελωδίες, ρυθμοί τραγούδια Εἰδήσεις ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 2200 2210 2300 2305 2400 0005 Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0900 Σἱέες παραλαδὲς δίσκων σοδαρᾶς μουσικῆς Εἰδήσεις Ἐλαφρὰ κλασικὴ μουσικὴ Ἐκπαιδευτικὸ ραδιόφωνο Ἐλαφρὰ κλασσικὴ μουσικὴ (συνέχεια) 1100 Τὸ σοξθαρὸ τραγούδι 1130 - 1200 ᾿Ἐκλεκτές μουσικὲς σελίδες 1000 1005 19020 1030 ΣΑπὸ αὔριο Κυριακή, ἀρχί ζει ἡ θερινὴ περίοδος πύυ- γραμμάτων Τηλεοράσευς, Ὅ πως κάθε καλοκαίρι ἔτσι χιὰ φέτος ἡ ἐκπομπῆ ϐ) ἀρχίτει στὶς 6 μ.μ. καὶ θά τελειώνει νάρω. στὶς 11, μὲ ἐξαίρεση τὸ Σάδδατο ποὺ ὕπως πάντα θὰ παρατείνεται µέχοι τά μεσάνυχτα. Τὰ πρῶτα δελτία εἰδήσεων στὰ Ἑλικηνικ-α, Τουοκικἁ, καὶ ᾽Αγγλικὰ θὰ μεταδίδονται στὶς 6.90 μ.μ. ἑνῶ τὸ χύριο δελτίο εἰδήσεων τῆς ἡμέρας παραμένει στὶς 50 μ.μ. Τὸ θραδυνὀ δελτίο τῶν 11.00 καταργεῖται. Κυρια- πρωινὴ ἐκπομπὴ τῆς : κὸι γῆς θὰ μεταδίδεται ὅπως τώρα. ἀπὸ 10.00---15.00 Ἐπίσης μειώνονται τὰ προγράµµατα παραγωγῆς Ῥ.1 κ. Συγκεκριµένα πάω μένουν τὰ ἀκόλονθα: Δευτέρα: Τὸ Ἡρόγοαμμά µας (6.50). Ἐμεῖς χι ὃ Τό: πυς µας (1.10) Τετάρτη: Ορίζοντες (τ.10) Πέμπτη: Πρῶτα Βήματα (οιοϱ). Προγράμματα παραγωγῖῆς ΡΙΚ θὰ μεταδίδονται ἕἔκτα- κτα καὶ τὴν Παρασκευὴ στίς τ.0ϱ καθὼς καὶ στὰ πλαίσια τῶν μουσιῶν προγοαμµά- τῶν. ᾽Απὸ τὶς νέες σειρὲς ποὺ ἐντάσσονται στὰ προγοάµµα- τα τῆς θερινῆς περιόδου ση- µειώνουµε τὶς ἀκόλουθες. «Ἱστορίε τοῦ ὸκοέαμ Τκοὴν» (Δευτέρα 9.00) Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη τηλεοπτικὴ ἐπιλογὴ ἀπὸ διτ γήµατα τοῦ Άγγλου συγγρα φέως Γχρέαµ. Το ποῆν διασκευα σµένα εἰδικά Ὑὰ τὴν τηλεύ: ῥάση. «τὴν κάπασώήνωση» (Τοί τη 7.00). Σειρά γιὰ μεγάλα παιδιὰ μὲ τὶς περιπέτειες μιᾶς αυντρο φιᾶς παιδιῶν μέσα σὲ φύσικο περιδάλλον. «Οἱ περιπέτειες τον» (Τρίτη 7,80). Γαλλικἡὴ σειρἁ περιπετειῶν ποὺ ϐ) ἀρχίσει τὸν ᾿]ούλο µρ τὰ τὴ συμπλήρωση πῆς σεν ρᾶς «Παγκόσμιος Πόλεμος». «Τὰ ᾿Οκτὼ παιδιά µας» (Παρασκευη 7.50) Νέος Κύκλος ῥἐπεισοδίων τῆς δημοφιλοῦς σειρᾶς μὲ ἥρωῶες τὰ ὀκτὼ παιδιὰ τοὺ Μπράντφοοτ «Κι αὐτῇ ἡ σει- ϱὰ θὰ ἀοχίσει τὺν Ιούλιο μετὰ τὴ συμπλήρωση τοῦ κὺ χλου ἐπειδοσίων τῆς σειρᾶς ον μικοὺ σπίτι στὸ λειδά- , Στὴν πρωυνὴ ἐκπομπὴ τῆς Κυριακῆς μετά τὴν ἐξάντλη: ση τῶν ἐπεισοδίων «Οἱ περιπέ τειες τοῦ Ανταμς» θά µετα δίδεται ἡ παιδική σειρὰ» Ἕ- φτὰ Μικροὶ Αὐστραλοί», ποὺ ὡς τώρα µεταδιδόταν τὸ Σά6 όατο. Τὸν Ἰούλιο ἐπίσης τελενώ- χουν καὶ τὰ Ἑλληνικὰ σ- ριαλ. «᾿Αστροφεγγιώὼ, «Δά- ουρα», καὶ «Λρόμος» ποὺ 9’ ἀντικατασταθοῦγ μὸ νέες σει- οἳξ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ τὸ «Ταξίδι θὰ συνεχισθεῖ μὲ μιὰ καινούργια ὑστορία. ί κοινωνικά” ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Επέστρεψε στὴν Κύπρο καὶ ἐπανήρχισε ἐργασία, ὁ Χ. Τάκης ᾿Ανγωσιασιάδης εἶδι- κὸς ὀφθαλμίατρος, μετὰ ἀπὸ τὴ. συμμετοχή του στὸ 14ο Πανελλήνιο ᾿Οφθαλμολογικὸ Συνέδοιο ποὺ εἶχε σὰν θέµα τὸν «παθολογικόὸ καὶ γεροντι- κὸ καταροάωτη».. Τὸ Ῥννέ- ὃριο ποαγµατοποιήθηκε στὴν Αθήνα καὶ ὅπως πληροφο- ροήµαστε, ἀποφασίστηκε ὅ- πως τὸ 1985 πραγµατοπονη- θεῖ στὴ Δευκωσία γιὰ πρώ- τη φορά. τοῦ Βιν- ΚΑΘΡΗΝ ΧΑΡΟΛΝΊ: : Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΤΕΝΑΙΡ ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΜΑΚ ΚΟΥΗΝ Ἡ Κκάθροην Χάρολντ (φωτογραφία), ἠπῆρξε ἡ σιιπρωταγώνίστρια τοῦ τὴς Μὰκ Κουήν, στὴν τελευταία ταινία ποὺ γύ- ρισε πρὶν ἀπὸ τὺ θάνατό του μὲ τὸν τίτλο «Ὁ δι- ώκτης». Τριάντα ἐτῶν σήµερα, σὺ μιὰ ἡλυκία ὅ- πουν μγαγεὶς «δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ κουφτεῖ ὅπως λέει ἡ ἴδια ἡ Κάθοην, θυμᾶ- ται μὲ εὐχαρίστηση τὴ συ νεργασία της μὲ τὸν ᾱ- χο ἠθοποιὸ γιὰ τὴν ἀρώ- στια τοῦ ἁποίου δὲ γνώ- οιὔε τίποτε ὅταν συνερ- υακόταν µαξί του. Τώ- ρα, ἡ Κάθρην αποὀκειταν νὰ, ἐμφανιστεῖ στὴ νέα ταινία τοῦ Αροθουρ Χὶλφ ποὺ ἔχει πὸν τίτλο «Ν ἀϊτγκοῖγκ». ΣΣ υτρω ταγωνιστῆς της ὁ Ἀτέη” Ἡ ἀΔΕΙΛΙΝΗ’ ΣΑΠΒΑΤΟ 30 ΜΑ ΟΥ 1981 ΜΙΚΡΑ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ... 4 Γυναικεῖο ἁἀμερικανικὸ περιοδικὸ, θρῆκε μιὰ πρω- τότυπη ἰδέα γιὰ δῶρο σὲ διαγωνισμὸ ποὺ προκήρνξε ἆ- νάµεσα σὲ µμελλόνυμφες ΓΟΣΙ4ΙΑΜΣ νὰ δώσει ϐιντ Γουῶςνερ. ἀναγνώστριες του τῆς νικήτρια θὰ στείλει τὸν διάσηµο τραγουδιστὴ ΑΝΤΥ γιὰ χάρη της ἕνα ὡραῖο ϱρὲε- κκ κ Χκ ὁδτὸ γάμο σιτάλ μὲ τὰ πιὸ γνωστὰ του κομμάτια! 4 Ὁ ΕΑΤΩΝ ΤΖΩΝ µήννσε τὴ δισκογραφικὴ του ἑταιρεία ζητώντας ἀποξημίωση δ5650.0Ο0ΟΟ Λιρῶν. Στὴ μήνυση ἰσχυρίζεται ὅτι ἄχει συµθόλαιο μὲ τὸ ἁποῖο ἡ ἕ- ταιρεἰα του ὑποχρεοῦται νὰ τοῦ καταξάλει 400.000 λί- ρες ἡμόμαημ γκαραντύ» γιὰ ἕξι μεγάλους δίσκους του. Αλλὰ ἡᾗ ἑταιρεία ἀρνεῖται νὰ τοῦ ἐκδόσει τὸν ἕκτο δίσκο μὲ ἀποσέλεσμα νὰ ἔχει διαφυγόντα κέρδη. ᾿Απὸ τὴν ἆλ- Λη πλευρὰ ἡ τὸ δίσκο ἐπειδὴ ὁ ἑταιρεία ἰσχυρίξεται ὅτι δὲν κυκλοφορεῖ Ἔλτων Τζὼν θέλει νὰ συμπεριλά- 6ει σ) αὐτὸν μαὶ τρία κομμάτια ποὺ ἤδη ἔχουν κυκλο- φορήσει σὲ «σίγκλς».... ΙΙΙ »ηΙΡΙμΕς Ἱ 2 3Ὁὃ 4 5 6 7 6 ο ἹΙ0ο ΠΟΠΗ] ὥ οὁ -”,. δ ο ὃ ὢ ΑΝ αἱ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Ῥενικὴ ὀνομασία κέν- τρου διασκεδάσεως. -- ᾿Αξι- ὀλογος Άγγλος ποιητῆς, Ἔχει τὸ πρὀγοαιμά του 8. Ἀρονικὴ περίοδος. Χρήσιμη στὰ μωρά. 4. Δώρικὸς τίπος ἄφρθρου--- Γπονοοῦν καὶ τὰ ἐπίκαιφα. δ. Τοῦ «στέμματος» εἶναι... ροπαλοφόρυν. ὁ. Ἡ γάστα τῶν πολεμιστῶιν τῆς ἀρχαίας Ῥπάρτης, ---') ἡ- µα σχετιχὸ μὲ τὴ φωνή (καθ) τ. ᾽Αχώριστο μόριο ἑἕλληνι κῶν λέξεων, Ἠ ου οιστιὁ νησὶ τῆς Αγγλίας (ἀντ.). τ- Παλιὸς χορὸς ἄν... ὂιπλασια στεῖ. ἃ. Υπάρχει σὲ κάθε ἔργα: σιάσιο (γενι) 9, «Αλέξανδρος, Ἱπαλόὺς πιλύσοφος τοῦ 19ο αἰώνα. 10. ΟὈξύνει τὴν Ἀοΐση. --- Χῶροι γιά περίπατο. ΚΑΘΕΤΑ 1, Μεγάλο γησὶ τῆς Ἠεσο: ψείου. ἸΑογαῖᾳ, τοπικ. Ἠ: πίροημα. ὃν Ανα ἐθετί αὐτοχίνητο. δ. Εκτελεί σημαῦτικὲς τονονίες. Ἑπις ών ι υἷας ἡ ἔμπληξης. 4. Ῥωσινὴη λέξη οι εἰρήνη. -- Εΐδος ποτοῦ. καὶ ψιό, τα λεν ἅπο ὅ, Ὁ χορμὺς της δὲ γίνε: ται ποτὲ ξυλώδης. --- Ἡ λε- πτὀτητα τοὺς χαρακτηρίςει. 6. Βυζαντινή μουσική νοτα. -- Τωστὴ παλιά ταινία του ἡ «Βίθα Μαρία». τ, Άλλοτε ἦταν µεγάλη λίμνη τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας (καθ.). --- Μαθηματικὸ σύμ- ὔολο. δ. Κύρη ὁμηριχοῦ θασιλιᾶ (μὲ ἄρύσο), 3. Ἵδνας ἀπὸ τοὺς συςύ- γους τῆς Λὶς Ταίηλοο, --- Ε]- ὃος ναυτινῆς θηλειᾶς (ενω 10. Βι0ικὸ πρόσωπο. ΑΎΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤ: Οριζόντια: 1. ΙΔΕΟΛΗΨΤΕΣ ο. ΑΔ., ΣΚΑΛΟΣ 3. 1501 -- Β., ΦΟΔΟ 4, ΟΝΜ -- ΝΕΡΩ:Ι ΝΑΣ 5. ΤΟΝΜΑΡΙ 6. ΡΙ- ΝΟΜΑΚΤΡΑ ᾖτ. ΕΥΑ --] ΡΟΥΣ α. 11[ -- ΑΙΓΙΝΑ ΣΙ 4, ΤΟΙ -- ος 10. ΑΡΓΗΕΝ ΤΙΝΗΣ., ! Κάθεέτα: { ΙΜΟΤΡΟΠΙΑ 5. ΔΑ: ΜΟΙ -- ΠΟΡΟ. ΕΣ50 -- ΜΙΝΑ -- 14. ΟΚΙΝΑΟΥΑΙ ὃς ΑΑ -- ΕΡΜΒΙΩΝ 6. Η, ΑΕΡΙΑ τ. ΨΟΦΩ -- ΚΕΙ- | Οἱ Σα, ΤΣΟΝ -- ΤΟΝΩΝ ο. ΔΑΚΡΥΑ 1, ΝΑΟΣ ΑΣΣΟΣ, ἱ ΛΕΥΚΩΣΙΑ «ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: Ἡ ζωή εἶναι ὡραία ΡΕΤΖΙΝΑ: Ἡ γέφυρα τοῦ Αρνεμ ΑΘΗΝΑΙΟ: Ἡ οσκύλλα ΝΤΙΑΝΑ 3: Ρομαντικὸς ἐ- Πρόσωπα στην, ταλεύρασα «Ερχομαι ἀπὸ τὴν μουσικοχορευτικοῦ ὡραίας παρουσιάδει μὲ εἶπε τὸν ἩἨπὲπε. «Παδὶ ᾽Αμερικάνας μὲ “Ἡ Λαίΐην ἔφθασε τὶς προάλλες στὴν ]ταλία καὶ ἑτοιμάζει πυρετωδῶς τὸν Ἰπέπε : ς τς ο. ϐρωπος διασκεδαστικὸς καὶ πολὺ ἐπαγγελματίας”, ἡ γνωστὴ τοαγουδίστρια καὶ χορεύτρια γιά του χαίρομαι ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΟ)}ὶ ᾽Αμερική», σόου τῆς εἶναι ὅ τίτλος τοῦ Μάρα Δαίην, τῆς τὴν ἰταλικὴ καταγωγή. έόα ἄν- ὁποῖο «Είναι τὸ σόου τὴς. τὸ 1 κρίλλο. γα δουλεύω». ἄΑἄΧἉ ΧΑΑ ΧΑ ΧΑΧἄΧΧ Χα υἷς δημοσιότητα, 1 ὑ γάμος τοῦ ΣΤΕΛΙΟΥ κ ΔΛΟΓΕΡΟΠΟΤΑΟΤ, τοῦ γνωστοῦ µας «Ἀίτσοι» ἀπὸ τοὺς «[ἰανθέους». ὅ υμειώ- γως ὅτι καὶ ἡ δεύτερη νι- ναίκα του δὲν ἀνήκει στον καλλιτεχνικὸ κόσµο, 2 Καὶ ἄλλος γάμος! Παντρεύτηκε, ἐπὶ τέλους. ὁ ΓΟΥΝΤΥ ΑΛΛΕΝ «(αὐτὺ μπορεῖ νὰ εἶναι γνώὠστό!, ναὶ ἁἀμέσως ἀπέχτησε... ἕ- απτὰ παιδιά! (Αὐτὸ σίγυιρα δὲν τὺ σχεφθήκατε)! δὲν εἶναι. ὑπερθολή, ἀφοῦ ἡ σύ- ἵὉ Στέλιος αλογερόπουλος ζυγός του. ΜΙΑ ΦΑΡΡΟΩ- ΟΥ εἶχε τρία παιδιά ἀπὸ προηγούμενους γάμους της καὶ τέσσερα οοθετημένα... ᾽Απὸ τοὺς ἠθοποιούς, ποὺ ἀρέσουν πολὺ χωρὶς “ἆ ἔχουν µεγάλη δημοσιότητα, εἶναι ὁ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΠ- ΡΟΣ, ποὺ ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις ἑομηνεύοντας τὺ «Θεμιστοκλῆ» στοὺς «Α- θλιους τῶν ᾿Αθηνῶν». Μὲ σημαντικη καριέρα στὸ βέα τρο, δίπλα στὸν ΚΑΤΡΑ- ΚΗ καὶ στὸ ΑΙΑΜΑΝΤΟ- ΠΟΥΑΟ, πρωτοεμφανίστη χε στὴν πτηλεύράση στὺ «Σ ὐμθολαιογράφο», μὲ ὅρύ τερη παρουσία στη «Μεθι- σµένη Πολιτεία» ὅπου ἕκνα- γε τὸν «Πελοπίδα». Φὢ Μιὰ ἄγνωστη πλειφὰ τῆς ζωῆς της ἀποχάλυψε ἡ ὄμορφη ΦΥΛΑΛΙΣ ΝΤΑΙ- ἨΒΙΣ, Ἡἡ γραμματέας τοῦ ΠΕ θεάματα ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΛΦΟΙ ραστὴς ὥριμων γυναικῶν ΝΤΙΑΝΑ 4: Τὰ φτερὰ τῆς νυκτας ΠΑΛΛΑΣ: Ἡ πρόκληση ΜΙΜΟΖΑ: Τὸ ἐργαστήριο τοῦ διαδόλου ΟΘΕΛΛΟΣ: ᾖΣεξοπονηριές μιᾶς παρθένας ΕΛΛΑΣ: Μονά... ζυγὰ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΙΕΛ: “Ὁ πρωτάρης ΡΙΑΛΤΟ: Τὰ θηρία τοῦ Κολλεγίου ΠΑΛΛΑΣ: Μοτοσυκλεττι- στές μοῦροι διάδολοι ΒΟΛΟΣ: Γῆ ὥρα μηδέν ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ: Νόρμα Ραίη ΟΘΕΛΛΟΣ: ὉΟ Μπουλντό ζας, ὁ Φφαλακρὸς καὶ ὁ κιτρινιάρης ΚΡΥΣΤΑΛ: να ζευγάρι τόσο διεστραμμὲνο ΡΕΚΑΛ: Ζῶ γιὰ τὸν ἔρωτα ᾽ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΚΡΙΔΗ: Ἡ γλὠσσα τοῦ ἔρωτα ΑΤΤΙΚΟ: Τὸ σμµῆνος ΟΘΕΛΛΟΣ: Ἡ πτὠση τοῦ ὴΙντὶ ᾽Αμίν ΡΕΞ: Μονοµαχία στὴν κόλα ση μὲ τὸν Μπρούς Λῆ ΠΑΦΟΣ ΖΗΝΑ: Ἡ κατάσκοπος τοῦ: Τρίτου Κόσμου ΑΤΤΙΚΟ: Μακελιὸ στὸ Σὰν Φρανσίσκο ΤΙΤΑΝΙΑ: ἼὌμορφα µκορί- τσια γιὰ ἔρωτα ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ᾿Αροδίππου: Σκοτῶστε τον! Ξὲρει πολλὰ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δάλι: Το Φρούριο τῶν γενναίων ΛΗΝΑΙΟ Παραλίμνι: Τόμµ Χόρν ΠΕΡΑΜΑ ἨΝήσου: Τὰ παι διὰ τοῦ σαματᾶ ΟΡΦΕΑΣ Κακοπετριὰ: ᾿Ομάδα ἐξοντώσεως ΕΚΑΛΗ Κακοπετριὰ: Α.: Υριο µακελειὸ τοῦ κοράτε ΚΡΗΝΑΙΟ ἀΔερύνεια: Το ἀριστερὸ χέρι τοῦ νόµου ΠΑΡΘΕΝΩΝ Δάλι: ἸΑνθρω: | ποειδή σαρώνουν την γη.᾽ Ἀτὰν Τάνα, στὴ γνωστὴ τη Ἠεοππικη σειρᾶ «λὰς ΕΒΕέγ- “ολα τὰ παιδικά της μάς, χρόνια τὰ πέρασε µέσα σ᾿ Ένα νεκροτομεῖο γαὶ δίπλιε σ' ἕνα εκροταφεῖο. Υπεί- θήνγος τοῦ γεχροτομείου. ἢ- ταν ὁ πατέρας τῆς καὶ στὸ ἴδιο γτίριο, ἀκοιθῶς δίσα στὴν κυρίως ἀἴθουσα, ἡτιαν τὸ ὑπνοδωμάτιὸ της. Μάλι- στα ἀπὸ τότε ποὺ πήγαιν στὸ Δημοτιγό, θυμᾶται. νά ὑδηγεῖ τὰ ἄκογα ποὺ ἔπες- γαν τὴ νεχροφόρα στίς τε}ε κηδειών., τῶν ᾽Αογότε- ΙΓ Φύλλις Νταίηδις ρα, ὅταν τελείωσε τὸ πιά σιο, Ἡ Νταίηδθις ἐγκατέλει- νε τὸ «σπίτι» της καὶ ποο- σελήφθη σὰν ὁδηγός... νὸ- σοκομειακοῦ δουλειά, ποὺ κράτησε γιὰ ἀρχκετὰ χοό για. Τώρα ὅλα αὐτὰ τῆς φαίνονται σὰν ἀπόπχος, ᾱ)- λὰ δὲν µμπορεῖ νὰ πάψει τὴν πανὴ συνήθεια τῆς τα- γύτηπας. «Μὲ τὸ νοσον- μειακὸ ἔμαθα νὰ τρέχω, }2ὲ ει, Καὶ ἀκόμα καὶ τώρα τρέχω μὲ τὸ αὐτοχίνητό µου σὰν ..ιπαλαθή, μὲ ἀποτέλε- σµα νὰ πληρώνω κάθε τόσο... ἕνα σωρὸ αλήσεις δι. Φ Μακοιὰἁ ἀπὸ τὰ τήλεὮ ατικὰ σήρια) θοΐσχεται ἡ ἀξιόλογη ἠθοποιὸς τοῦ θεά τρου ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ, παρακολουθώντας, ὅμως, μὲ προσοχὴ τὶς τηµεοπτι- γὲς ἐμφανίσεις τοῦ συςύ- γου. της ΠΙΩΟΡΡΟΥ ΤΕΩ- ΤΛΕΡΗ..., ΠΙΑ 5ἐρ --ιπ) -- ΑΝΑΓΚΗ Ξ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) Αστυνομία 199 Πυροσθεστικὴ 199 Πρῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ᾽Αοχηγτῖυ Αστυνομίας 403586 λΛξιωμοτικὸς «Ὑπηςεσίας 4055656 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Λενχωσία 51111 Λεμεσός 685111 Λάρνσχα 6ο οθὸ Ἠόφος 92864 ΒΛΑΒΕΣ : η ηλεφώνου 191 Τέλεξ 60366 Ἠλεκτρικοῦ ρεύματος 62001 'Ὑδρεύσεως 99991 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΒΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ρ.Ι.Κ. 041---54 5589 9993. ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑ ΟΥ 1981 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαρμοικεῖον «Λέλας», Δια Υόρου 4Ε (Μέγαρον Κέρ µια) Τηλ. 48415 ᾽Αναστάσιος Κοντόπουλος, Διγενῆ Ακρίτα 3Ε, Τηλ. 76927 ᾿Ανδρέας Φερεκύδης, Λεωφ. Προυλ.ου---Καποτᾶ 24δΝ Παλλουριὼτισσα, Τηλ. 31643 ΛΕΜΕΣΟΣ Χαράλομπος Καραγιάννης, ᾿Ἱκτίνου (περιοχἠὴ ΝΑΑ- ΦΙ) Τηλ. 52176 Γιαννάκης Χριστοδουλίδης, Αγίου ᾿Ανδρέου 8, Τηλ. 63026 ΛΑΡΝΑΚΑ Γεωργία Χριστοδούλου, μοῦ 5ἱΓ, ΠΑΦΟΣ Σϊῖμος καὶ Λένια Τσέλεπου, Λεωφ, Ἔλευθ. Βενιζέλου 6, Τηλ. 34194 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ ὁ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δρ. Δημητρίου, Τηλ. Τηλ, Ερ Τηλ. 52702 Άκης Ῥρίου, Πάργας 3 ἰατρείου 49015 οἰκίας 42113 Ἡ 0Λίβ μαθαίνει μπρὶτζ τογοιήκὲς ταινίες. Στὴ µία ἀπὸ αὐτὲς θά μαθή ἴδιο τραπένι μὲ σει στὸ τὸν Ί]ῆπεο Ο’ Τοῦ. καὶ - « α.. ἃ θὰ. τὸν θλέπει νά παίΐχευ Συγκρατῆστε τὸ ὤνου μποὶτ: -- ἂν τε]ικὰ ὁ δι µά τῆς. Τὴ λένε ᾿Ολιθ κ καὶ μιὰ µέρα θά γίνει άσημος ἠθοποιος δεχθεῖ διάσημη. Γιὰ τὴν ὥρα ἐρ γὰ πάρει µέρος στὴν ται γάτεται ὡς πωλήτρια ἀγ γία αὐτὴ. Ἐτὴ Φφωτογρα λὰ τῆς ἔγιναν ἤδη σιγ- ία. Ἡ 016 ἐνῶ παρα κεκοιµένες προτάσεις γιὰ »ολονθεῖ µαθ η ματ ά- γὰ παίξει σὲ δύο αχινηµα- μπρίας. Στοβγικἠ μητέρα ἡ Ρόμυ Σνύνἵτερ ὮἩ Ῥόμυ Σνάϊντερ δὲν εἶναι µόνον μιά διάσημη καλλι- ! μητέρα. Θέλει νὰ κάνει, τὴν ζωὴ της μὲ τὰ παιδιά της. Τρεῖς ἄντρες πέρασα» | ἀπὸ τὴν ζωή της σὰν µετέωρα. Έζησε 6 χρόνια μὲ τὸν ' ΣΑλαὶν Ἀτελόν. Στὸ τέλος ἕνα μπουκέτο μὲ τριαντάφυλ- λα ἦταν τὸ µεγάλο ἀντίο. Έξησε Θ χρόνια μὲ τὸν σκην: νοθέτη Χάρρυ ἨΜεγιὲν ποὺ τῆς χάρισε ἕνα γιό. τὸν Νταί Ἰδιντ, σήµερα 14 ἐτῶν καὶ κέρδισε ὃ,δ ἑκατομμύρια, : φράγκα γιὰ γὰ ἐγκαταλείψει τὸ σκηνικὸ τοῦ γάμου. Τέ- λος ἕνας ἄλλος' γάμοδ” μὲ τὸν γραμματέα της ΝτανιὲΊ ΗΜσιασίνί, τῆς ἔδωσε' μιὰ κόρη. «τὴν «Σάρα. ἢ ὁποία σή- µερα εἶναι 4 ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ μιὰ νέα διαδικασὶα διαξυ:' γίου. Ἡ Ῥόμυ Σνάϊνερ, ἡἢ δποἰα ἄφησε τὸ σχολεῖο γιὰ νὰ ἀφιερώσει τὴ ζωὴ τῆς στὸν κινηματογβθάφο καὶ. νὰ γνωρίσει τὴ δόξα δὲν ξέρει σήµερα Ἀαλὰ --- καλὰ ποῦ τελειώνει τὸ σχολεῖο καὶ ποῦ ἀρχίζει ὁ κινήµατο- γοάφος, ποῦ ἀρχίζδει ὅ κινηματογράφος καὶ ποῦ ἀρχί- ζει ἡ ζωή. Οἱ μεγάλοι ὁπωσδήποτε ἔχουν τὰ 6θάσανα τους. τέχνις ἀλλὰ καὶ μιὰ στοργικὴ ν [ΠΜ η οΡοσκομπο δεσς ΤΑΥΡΟΣ 20.4 -- 20.5 Δὲν εἶναι ὁ κατάλληλος καιρὸς γιὰ ν᾿ ἆπο- Φασίσετε νὰ δώσετε κάποιο τέλος σὲ ἕνον αἰσθηματικὸ δεσμὸ ποὺ δὲν πηγαίνει καλὰ τὸν τελευταῖο καιρό. ΚΡΙΟΣΙ 21.5 --19.4 Οἱ ἄνθρωποι ποὺ σᾶς περιθάλλουν δὲν ἔχουν πάντα εἰλικρινὴ αἴτια γιὰ τὰ ὅσα λένε ἢ γιὰ τὰ ὅσα κάνουν γιὰ σᾶς. Αναθεωρῆστε λοιπὸν τὶς ἀπόψεις σας, : ΔΙΔΥΜΟΙ 21.5 --- 21.6 Μὲ τὴ συμπεριφορά σας καὶ μὲ τὴν τακτ!: κ ποὺ «ἀκολουθεῖτε τὸν τελευταῖο καιρό, σίγουρα ἐσεῖς θὰ εἶστε οἱ χαμένοι στὸν αἱ- σθηµατικό σας τοµέα. ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 --- 22.7 Μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πρόσφατα γνωρίσατε καὶ ποὺ σᾶς ἔχει τόσο πολὺ ἐντυπώσιάσει θὰ ἔχετε εὐκαιρία νὰ περάσετε ἑξαι- ρετικὰ εὐχάριστες στιγμές, ΑΕΩΝ 29.7 --22.5 Θὰ πρέπει νὰ εἶστε ἰδιαίτερα προσεκτικοὶ στὸ χώρο τῆς ἐργασίας σας, γιατὶ ὑπώρ: χουν ἄνθρωποι ποὺ προσπαθούν νὰ σᾶς δλά- φουν. Τυχερὸς ἁἀριθμὸς τὸ 4. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 20.5 --- 22.9 Προσπαθῆστε νὰ μὴν δώσετε τὴν ἀφορμὴ ποὺ χρειάζονται οἱ ἀντίπαλοί σας γιὰ νὰ μῆν πάρει διαστάσεις ἕνα θέµα ποὺ ὑπάρ- χει. Γράμμα ἀπὸ τὸ ἑξωτερικό. ΖΥΤΓΟΣ, 22.9 --- 21.10 Πρέπει νὰ μὴν δίνετε καὶ πολὺ µεγάλη ση’ σὲ ὅσα συµδαίνουν --- ἐπιφανεισκα τὴν μασία τουλάχιστον --- στὸν χῶρο τῆς δονυλειᾶς σας. Χαρούμενο ἀπόγευμα, ΣΕΚΦΡΠΙΟΣ 25.10 ---21.11 Ὑπάρχουν ἀκόμη πολλὰ περιθώρια νὰ πε- ρισώσετε κάτι ἀπὸ μιὰ αἰσθηματικὴ σχέση ποὺ «σφράγισε» γιὰ ἀρκειὸ καιρὸ τὴ ζωή σας. Κάνετε τὴν πρώτη κίνηση. ἹοξοτηΣ 22.11 -- 21.14 Πριν κάνετε ὁποιαδήποτε ἐνέργεια, θὰ ἧταν σκόπιµο νὰ συμµθουλευθῆτε ἕνα καλό σας Φίλο, γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθ:ση ποὺ σᾶς ἐν διαφέρει τόσο πολύ. ΑΙΓΟΚΕΡΕέΣΣ 22.12 --- 19.1 Πρέπει νὰ κάνετε ἀκόμη λίγη ὑπομονὴ πρὶν δώσετε μιὰ συγκεκριμένη µορφή σὲ ἕνα οἱ: σθηµατικὸ πρόθληµα ποὺ ὁπωσξήποτε, σᾶς ἐνδιαφέρει πάρα πολύ, ΥΔΡΟΧΟΟΣ 201 -- 1δ.2 Αν θὰ πρέπει νὰ σᾶς ριξουν τὰ δάρη γιά κάποιο ἑλάττωμά σας εἶναι τὸ ὅτι δὲν δεί- χνετε καμμιὰ ἀπολύτως δυναμικότητα. Βρα- δυνὴ συνάντηση μ᾿ ἕνα παλιὸ φίλο, ΙΧΦΥΕΣ 19.2 -- ος Μὴν δίνετε διαστάσεις ποὺ στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχουν σὲ πράγματα καὶ καταστώσεις ποὺ σᾶς ἁπασχολοῦν ἅμεσα αὐτὸ τὸν καὶ: ρό. Τυχερὸς ἀριθμὸς τὸ 2. ΣΑΠΒΑΤΟ 30 ΜΑ ΟΥ 198] πασαιωπαασυμαπεκιμοναπποααπαπαζ οι Ἡ αἰσθητικὸς µας σᾶς συμθουλεύει 0 ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΙΙ ΠΙΕΙ] Ὅσο σημαντικἡ εἶναι ἡ φροντίδα τοῦ προσώπου, ἄλλο τόσο ση- μαντικὴ εἶναι καὶ ἡ φροντίδα τοῦ σώματος, εὐτυχῶς ὅμως ὄχι τόσο προθληµατικὴ ὅσο αὐτὴ τοῦ προσώπου. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὸ σῶμα εἷ- ναι συνεχῶς καλυµένο μὲ ροῦχα τὰ ἁποῖα τὸ προστατεύουν ἁπιὸ τὶς ἰδιοτροπίες τοῦ καιροῦ. | | | | ΚΑΡΑΠΙΑΝΙΗ ΤΕΩΡΓΙΑ Όπως τὸ δέρµα τοῦ προσώπου ἔτσι καὶ τὸ δέρµα τοῦ σώματος, διαφέρει ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο. Άλλοι ἔχουν πολὺ ξπρὸ δέρµα, ἄλλοι δπρὸ μὲ ὁρισμένα λιπαρὰ σημεῖα ὅτιως π.χ. ἡ πλάτη, καὶ ἄλλοι ἔχουν ληταρὸ παντοῦ. Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ 1 γυναίκα τοῦ το σήμερα Τὸ σῶμα πρέπεν νὰ ὅδια- τηρεῖται, καθαρό, ὄχι µόνο γιά νά αἰσθανόμαστε ὡραῖα, ἀλλὰ ἐπίσης γιά νὰ τὸ προ στατεύσουµε ἀπὸ σπυράγια χαὶ ἄλλα ποοθἹκήµατα ὅπως π.χ. ξερλούδισα τῆς ἐπι- δεοµίδας καὶ σκλήρυνση σὲ ὁφιαμένα σημεῖα. ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ: Ἔλα χα θημερινὸ µπάχιο ἢ ντυὺς θὰ ἀπραιρέσει τὴν λιταρότι- τα, τὸν ἰδρῶτα τὰ νεκρὰ κύτταρα καὶ ἐπίσης θὰ ὄοη- Βήση νἁ Χαλαρώσουν οἱ μῦς. την ἀγορὰά κυύκλοφο- ραῦν σήµερα πολλὰ ἆρωμα- τωὰ προϊόντα εἰδικὰ χατα- σκευασµένα γιᾶ νὰ χάνουν τὴν ὥρα τοῦ µπάγιονυ πρφαν ματικὴ ξεκούραση. Κάνοντας τὸ μπάνιο σας μπορεῖτε νά ἀφαιρέσετε μὲ ἐλαφρόπετρα τὸ αχληράὰ ση µεῖα τοῦ σώματός σας ὅπως π.χ. τὰ σιμεῖα στὶς Φτέρ- νες καὶ ἆγκῶγες. Ἓνας ἁπλὸς τρόπος ἆ- Φαιρέσεως νεκοῶῦν ουτίή- ρῶν ἀπὸ τὸ σῶμα εἶναι νὰ χρησιμοποιήσετε χοντοὸ ἆ- χάπι, Παΐρνετε μιὰ χοίκριι ἁλάτι τὸ Θρέχετε ἐλαφςά μαὶ μ’ αὐτὸ ἀρχίπτε τρύδετε τὰ µπράτσα, τα πόδια, τὴν κοιλιά καὶ τὴν πλάτη, τὸ :ἀφαιρεῖτε πυλὺ »αλὰ, καὶ τότε θὰ οιώσετε πὀσο ἁπαλὴ ἄχει γίνει ἡ ἐ- πιδεοµίδα σας. Παρ) ἅλον ὅτι αὐτὸς ὁ τρόπος ἔχει πο Ἰὴ καλὰ ἀποτελέσματα αιὸ αῶμα εἶναι πολὺ δυνατὸς πιὰ νὰ τὸν ἐφαρμόσετε στό πρόσωπο. Μετὰ τὸ μπάνιο τὸ τπαιὺ σωστὸ εἶναι νὰ χοησιάοποιή σετε μιὰ καλή χοέµα γιό νὰ θοηθήσετε τὸ σῶμα σας νά ἐπαναποκτῆσε, τὴ «φυσική του ὑδάτωση.. Μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε κρέμα }γε- οιῶν ἢ κοέµα σώματος ἢ ἆ χόμα τὴν ἴδια ὑδατικὴ κοέ- μα ποὺ χοησιμοποιεῖτε στὸ πρόσωπο ἂν καὶ τὸ τελει- ταῖο στοιχίζει ἀκριθά. Τὸ ἀποσμητικὸ εἶναι ᾱ- ς ν ναγκαῖο, ἀκόμα γναὶ ὅταν φοροῦμε ααθαρὰ ροῦχα γαἱ πλενόμαστε δύο φορὲς τὴν ἡμέρα. Χωρὶς ἀποσμητωο αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρχετὰ γιὰ νὰ, κρατήσουν τὺ σῶμα ὃρο σερὺ καὶ ἁἀπαλλαγμέγο ἀπὸ δυσοσµία. Πολλοὶ ἄνθρωποι ἰσχοί- ζονται ὅτι δὲν ἵδρώνουν κα θόλου. Κατὰ πάσα πιθ:χό- τητα θὰ ἐκπλαγοῦν ὅτυν µάθουγ ὅτι κάθε ἐγήλικας ἐικοίνευ περίπου ἕνα λίτου ὶδοῶτα καθημεοινῶς. πάσχουν δύο εἶδῶν ἵ- δοωταποιοὶ ἀδένες στὸ σῶ- μα 1) Οἱ ἐνδοκοινεῖς ἀδέ- νες ποὺ θοΐσκονται σ ὅλο τὸ σῶμα χαὶ εἶναυ πολὺ ι- κοοἰ. Ἑασικός τοὺς οὐ-ος εἶναι νὰ, κροατοῦν τὴν θερ”ο χοασία τοῦ σώματος σταθε ϱἡ καὶ τὸ ὑγοὸ τὸ ὅπυίον ἐκκούνουν δὲν ἔχει αάωμίσν ὀσμή. 3) Οἵ ἀδένες ἔξω ἐλ κρίσεως οἱ ὁποῖον θρΐσνον ται στὶς μασχάλες καὶ ἀνά µεσα στοὺς μηρούς, ἑκκοῖ ουν ἕνα ὑγοό. Αὐτοὶ οἱ ἀδέ νες δὲν ἀρχίζουν νά λειτους φοῦν παρὰ µόνο ὅταν τὸ ἄτο µο φθάσει στὰ ἐνπὰ ἡ δε: χα του χρόνια, Τι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὰ παιδιᾶ δὲν ἔχουν ποὀὔθληµα δυσοσµίας. Τὸ ὑγοὸ τὸ ὁποῖο ἐκκρίνουν ἱ ἀδένες αὐτοὶ εἶναι ἀπὸ ιό: γο του χωρὶς ὀσμη ἅἃ κά αἲ μιά ζεστή ἀτμόσφαιρα εἰ δικὰ κάτω ἀπὸ τὶς µασχά- λες ἀντιδρᾶ μὲ τὰ σιγηθι- αμένα δακτήρια τοῦ δέρµα- τος καὶ ἀρχίσει νὰ, ζεσίαί- νεται προαλώντας ἔτσι τή δυσοσμία ποὺ ἀγόμα μαὶ αἱ φαλύπερον φίλοι σας ὅνσλο- Ἰεύονται νὰ σᾶς τὸ ποῦν. Αν. θά χοησιμοποιεί-ε ἀποσμητικὸ ἢ ἀντιῖδρωώτ'κο ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο πο 1ὺ χρειάκεται νά χρησιμο- ποιοῦν ἀντι-ιδρωτικὸ (τὰ πιό πολλὰ περιέχουν καὶ ἀτο- σμητικό). Τὰ ἀντι-δρωτιχέ προκαλούν ἐλαφοὸ Ἀλείσιμυ τῶν πόρων μὲ σκοπὸ νά 7 Ἱαττώσοιν τὴν ἐφίδρςιοτι γαὶ αὐτὸ δὲν προκαεῖ χιινε γι ἁπολύτως γακύ. Τὰ πι σαττικὰ σχοτώνουν τὰ ἔπι πλέον θαμτήρια τοῦ. δέρια- πας ἐνῶ τὸ Άρωμα ποὺ πε: ρέχουν ἐνγεωγεῖ σὰν διπλή ἀπφάλεια καλύψεως τῆς δι: σοσμίας. Ἀοουμένου ὅτι όνετε μπάνιο καθημερινώς θά χεη αστεῖ νά χορησιμαποιήοςτ ἔτα ἀποσμητικὸ δύο «ους τὴν ἡμέρα, ᾽Αφήῆστε το νὰ στεγνώσει πουτοῦ ντηθῆτο διωφορετικά θὰ προκαλέσε- τε μείωση τῆς ἀποτε]εσμα ι τικότηπάς του, ᾽Απὸ τὴν ἀρχαιότπτα εἶναι γνωστὰ τὰ μπάνια ὁμορφιᾶς, Με γάλα γυναῖκες γιὰ νὰ διατηροῦν τὸ σῶμα τους. Πολλὲ 5 τρα ποὺ κυκλοφοροῦν στήν ἀγορά. Σᾶς δίνουμε μερικὲς. ««µάστε τες, ἔχουν ἀρχαῖες ρίζες. Φ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΑΛΑΤΙ : Εἶναι ἁπλοίστατο καὶ πάµ- Φθηνο. Ρίχνετε µέσα στὴν μπανιέρα σσς μιὰ καλῆ χού- φτα ἆχοντρο ἁλάτι καὶ το διολύετε τελείως, Ἔχετε ἔ- τσι ἕνα θαυμάσιο τονωτικὸ μπάνιο Αν αἰσθάνεσθε τὶς κλειδώσεις σας κουρασμέ: νες, διαλύσετε µέσα στὸ νε- ρὸ 500 γραμμάρια χοντρὸ ᾱἅ- λάτι τῆς θάλασσας καὶ µεί- νετε µέσα σιὸ νερὸ μέχρι 20 λεπτὰ τῆς ὡρας, προσξέτον- τας κάθε λίγο ζεστο νερὸ για νὰ διατηρῆτε σταθερη τὴν θερµοκρωσία. ᾿Αν νοιώ- θετε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποτοξι- νωθῆτε τελείως θάλετε δυὸ κι χὰ χοντρὸ ἁλάτι καὶ μείνετε µέσα σε ορκετὰ ζεστὸ ᾿νερὸ 5 μὲ 20 λεπτα τῆς ὥρας ϱ-: ἀπαλλαγ]τε ἔτσι ἀπὸ ὅ- χο τὸ οὐρκὸν ὀξὺ ποὺ κου- οαζε τὶς κλειδώσεις σας. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ μπάνιο σκουπισθῆτε Ὑρήγορα, τυλι- χθῆτε µε τ]ν ρόµμπο σας καὶ µπητε σ᾿ ἕνα καλὰ ζεσταµέ- νο κρεθάτι νυιὰ νὰ προκολέ- σετε ἄφθονη ἐφίδρωση. θΘὰ ἀποκοιμηθῆτε πολὺ Ὑρήγορα καὶ θὰ ξυπνήσετε την ἄλλη µέρα τελείως ξανανιωμένη. ὁ ΜΠΑΝΙΟ ΑΜΜΩΝΙΑΣ᾽ Θαυμάσιο ὕστερα ἀπὸ μεγά λη σωματική κόπωση ἢ ὕστε- ρα ἀπὸ ὑπερδολικὴ ἐφίδρω- ση. Βάλετε µέσα στὸ νερὸ τῆς µπανιερας σας τὸ πο- λὺ - πολὺ δύο κουτάλια τῆς σούπας ἁμιώνία. Όχι πε- ρισσότερο. Εξάλλου ἂν ἕε- περάσετε αυτὸ τὸ μµάξιµουμ ἡ ὀσμη θὰ σᾶς εἶναι ἀφόρη τη, ϐ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑ ΣΜΟ: ᾿Ιδεώδες ἂν αἰσθάνε- σθε ἐκνευρισμένη ἢ ἁπλώς Ἐπιμελεῖται ἡ ΝΕΦΕΛΗ ω εμείς Οι : Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Συχνὰ οἱ γονεῖς μιλοῦν γιὰ μιὰ συνήθεια τῶν παιδιῶν τους ποὺ τοὺς δημιουργεῖ δυσαρέσκεια: Τὴν περιέργεια. Στὰ κορίτσια μάλιστα τὴν συναντᾶμε σὲ µεγα- λύτερο 6αθμό. Συχνὰ ψἈΨάχνουν τὰ συρτάρια καὶ σκα- λίδσυν τὰ πάντα. Ῥΐἐδαια ἡ περιέργεια, φίλες μάς, εἶναι ἕνα κα- κὸ ἐλάττωμα. ᾽Αλλὰ ὅταν πρόκειται γιὰ παιδιὰ μέχρι ἕνα σημεῖο εἶναι δικαιολογημένη καὶ μπορεῖ νὰ πηγά- ζει ἀπὸ τὴ διάθεση νὰ μάθει τὶ κρύδουν τὰ συρτάρια γενιᾶς, φωτογραφίες, ἝἛνας σοφὸς κάποτε εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἡ περιέργεια εἶναι ἡ πρώτιστη ἀρετή, εἶναι ἡ προηγού- µενη κατάσταση ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη”». μιᾶς ὁλόκληρης κλπ. Έτσι τὰ παιδιὰ δείχνουν τὴ διάθεση γιὰ ἆἄνα- καλύψεις. Νοιώθου» ἴσως τὰ παιδιὰ πὼς ἀγνοοῦν σρά- γµατα καὶ ψάχνοντας στὰ συρτάρια τῆς γιαγιᾶς ἢ τῆς τὸν ἀρχαιολόγο ποὺ σκύθει μὲ σεξασμὸ στὶς ἀνακαλύψεις του καὶ ψάχνει γιὰ τὶς ϱἱ- µητέρας μοιάζουν μὲ ξες τους. Αὐτὴ θὰ μοῦ πεῖτε εἶναι μιὰ ἐξήγηση ποὺ ἔχει ὅλες τὶς καλὲς διαθέσεις καὶ δικαιολογεῖ τὴν περιέρ: γεια. Ναὶ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν περιέργεια ἀποκλειστικὰ δὲν ἔχομε συγκεκριένες προτάσεις θεραπείας. τὰ παιδιὰ περνοῦν ἀπὸ τέτοια στάδια. Αλλοτε τὰ ξε- περνοῦν εὔκολα κι ἄλλοτε ὄχι. ᾽Αρκετὲς φορὲς αὐτὴ ἡ συνήθεια τὰ ἀκολουθεῖ γιὰ ὅλη τους τὴ ζωή. Καλὰ θάταν νὰ μὴν τὰ μαλλώνουμε. Αλλά νά προσπαθοῦμε νά ἱκανοποιοῦμε λιγάκι τὴν παιδική τους περιέργεια ἑξηγώντας ὅσα πρὲπει νὰ μάθουν. Γιατὶ ἀπαγορεύον- τας καὶ θυμὼνοντας ὄχι µόνο δὲν καταπολεμοῦμε τὴν περιέργεια ἀλλὰ τὴν καλλιργοῦμε. ΕΙ ο 4 προθλήµατα καὶ ἀντικείμενα Ὅλα «συνταγὲς» ὑτιάρχουν ὑπερδολικὰ κουρασμένη ἃ ἂν ἔχετε πιεῖ ἰδιαίτερα δυνατὰ κρασιά Ξαπλῶστε µέσα σὲ νερὸ 38 μὲ 40 δαθμῶν Κελ- σίου, Μείκετε 20 περίπου λεπτὰ μὲ τὸ κεφάλι σας νὰ ἀκουμπᾶ σε μιὰ παγοκύστη γεμάτη παγάκια καὶ μὲ μιὰ πετσέτα δουτηγµένη στὸ πα: γωμµένο νερο στὸ µέτώπο καὶ στὰ μάτια σας, ϐ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΠΑΝΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΖ: δὲν σᾶς προ: τείνοωµε δεδαίως νὰ γεµίσε- τε τῆν µπανιέρα σας μὲ δὅε- κάδες κιλὰ γάλα. Τέτοιου εἴδους μπάνιο θὰ ἦταν ἅλ' λωστε καὶ περιττὀ. Ἅ᾿Αρκεῖ νὰ ρίξετε στὸ νερὸ τοῦ µπά νιου σας ἕνα κιλὸ γάλα. Τὸ νερὸ θὰ µαλακώσει ἁἀμέσως καὶ το δέρα σας θὰ ὁμορ- Φήνει καὶ βὰ ξεκουρασθεῖ. 9 ΜΠΑΜΙΟ ΜΕ ΠΙΤΟΥ- [Πἡ ἕψῃ Τέλειο ζύμη γέμιζαν τὴν µπανιέρα οἱ ἑκτὸς ἁτιὸ τὰ ἀφρόλου- Αν ἔχετε τὸ χρόνο καὶ τὴ διάθεσπ, δο- ΡΟ: Βάλετε 500 γραμμάρια πίτουρο µέσα σὲ ἕνα λεπτὸ Ρίξετε στὴν μπανιέρα πανί, σας καυτὸ νερὸ καὶ δάλετε µέσα στὴν χοντρὴ µπάλλα μὲ τὸ πίτουρο. Θὰ δῆτε ὅτι σιγὰ --- σιγὰ θὰ ἀρχίσει νὰ θγαΐνει ἆπο κεῖ ἕνα εἶδος ἀσπροδερὸ ὑγρό. Κανονίσετε τότε τὴν θερµοκρασία τοῦ νερῦ, π έτοντας ὅσο χρειάζεται κρύο καὶ ζεστὸ καὶ ταράζοντας πότε --- πό: τε τὸ πακέτο μὲ τὸ πίτου- ρο. Τὸ νερὸ τοῦ μπάνιου σας θὰ Ὑϊνε μαλακὸ σὰν τῆν πιὸ λεπτὴ γούνα. Τὸ νε- ρὸ τοῦ πίτουωρου μαλοκώνει τὸ δέρµα, τὸ καθαρίζει κα: τὰ δάθος καὶ ἠρεμεῖὶ τὰ νεῦ ρα σας. Είναι τὸ καλύτερο µπάνιο ποὺ μπορεῖτε νὰ κά- γετε προτοῦ πᾶτε νὰ κοιµη- θητε, Σελίδα 5 πππππσππσμσπσπππππτπτ η ΚΟΝΨΟΤΗΤΑ ΛΕΝ ΕΙΝΛΙ ΠΛΝΤΑ ΘΕΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΓΑ καὶ καλὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς καλοντυ- µένης γυναίκας, Συνήθως ὅταν Θλάπουµε μιὰ κοµφή, καλοντυµένπ καὶ περ'ποιπµένπ γυναίκα, τὸ πρῶτο απράγµα τιοὺ ἀμέσως ἔρχεται στὸ µυα- λό µας εἶναι: «Σίγουρα θάΧχει πολλὰ λεφτά» ἡ «σκέψου πόσα θὰ ξοδεύει γιὰ τὸ ντύσιμο τΠπς»λ. Παράλληλα, ἡ δικαιολογία --- γιατὶ γιὰ ὄδικαι- ολογία πρόκειται - ποὺ προθάλλουµε σὲ μιὰ πρόχειρπ καὶ κακόγουσττπ ἐμφάνισπ εἶναι: «δέν ἔχει χρήματα» ἢ «πῶς νὰ εἶναι καλοντυµενΏ ὅ- ταν τὰ ροῦχα εἶναι τόσο ἀκριθδά» /! Όχι. ἩΗ κομψότητα, ἡ ποὺ µόνο μιὰ σννηθισµένη ὅ- πούτσι, Φροντισµένη ἐμφάνιση δὲν εἶ ναι πάντα καὶ µόνο ζήτημα χρημάτων. Εἶναι πόνω ἀπ ὅλα καλλιέογεια καλοῦ γού- στου καὶ ἱκανότητα ἐπιλο: γῆς. Σίγονρα θὰ ἔχετε δεῖ πολλὲς ζάπλουτες γυναῖκες, συχνὰ καὶ διώσηµες ποὺ φη- µίζονται για τὸ πόσο κα- κἁἀ ντύνονται. Στὴν ᾿᾽Αμερι: κἡ κάθε χρόνο θγαίΐνε στὴ δημοσιότητα ὁ κατάλογος τῶν 10 πιὸ κακοντυµένων διοσήµων γυναικῶν τοῦ κὀ- σµου, Πεοριλαμθάνει Υυναῖκες ποὺ ἡ οἰκονομική τους δυνα τότητα εἶναι ἀπεριόριστη γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἀκριδό τερου κομματιοῦ τοῦ κολύτε: ρου Γάλλου μµαΐτρ. Κι ὅμως εἶναι ἄκομψες. Νὰ λοιπόν, ἡ περίπτωση, ποὺ ἡ κακὴ ἐπιλογὴ δὲν σώ: ζεται ἀπὸ τὸ µεγάλο κονδύ λιο. Καὶ πᾶμε στὴν ἄλλη πε- ρίπτωση. Σίγουρα ἀνάμεσα σὲ φίλες, ἢ Ὑγνωστὲς σας, γωναῖκες ποὺ σωντηροῶνῖοι ἀπὸ ἕναν µέσο μισθό, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν, αὐτὲς ποὺ εἶναι πάντα σωστὰ ντυ µένες. Σίνούρα ἡ Ὑκαρντα- ρόµπα τους δὲν εἶναι μεγά- λη. ὍΌμως-- περίεργο ἴσως ἔχουν δρεῖ µμιὰ δική τους Φόρμουλα νὰ κερδίζουν μὲ μιὰ ἁπλὴ --- καὶ ὄχι πόντα ἀκριδὴ ἐμφάνιση --- τὰ κο- λακευτικότερα σχόλια. Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ µυστι- κἡ φόρμουλα ποὺ μπορεῖ νὰ κρατήσει µκαλοντυμµένη τὴν γυναίκα μὲ τὸ µεσαο ὅα- λάντιο. ϐ Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι : Αίγα καὶ καλά. ᾿Αγορᾶστε καλύτερα ἕνα ἀκριδὸ Φόρεμα ἀντὶ γιὰ δύο ἢ περισσότερα Φθηνά. ἝἜνα Φόρεμα κλασσι- κὀ σὲ σχέδιο καὶ χρῶμα, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἀξεσουὰρ (μαντήλια, ζώνη, κολλιὲ) θὰ σᾶς δώσει πολλὲς καὶ πάν- τα προσεγµένες ἐμφανίσεις. 9 λωνερο: Προσοῇ στὴν τσάντα καὶ στὸ πα- ἜἛνα τσίτι ἀκόμα, ἕνα ἁπλὸ δωμδακερὸ φόρεμα τοαίρνει ἀξίᾳ ἀπὸ ἕνα κολὸ παπούτσι καὶ µία ἀκριθὴ τσάντα. ᾿ἘΕδῶ λουπὸν ὄχι τσιγγουνιές. 8 Τρίτου: Ντύνεστε κλοσ σικά, Μὴν παρασύρεστε ἀπὸ ἐξολλότητες τῆς μιᾶς σα!: ζόν. Ἕνα ζευγάρι καλὲς Υό δες, μιὰ κλασσικὴ τσάντα εἶναι πάντα προτιμότερο ἆ- πὸ τὰ κρανγαλέα ἀξεσσουὰρ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ Τώρα τὸ καλοκαίρι θέλου µε ἀνάλαφρη κουζίνα. Σᾶς δίνουμε εὔκολες καὶ γευστι κὲς συνταγὲς χαὶ πρὸ παν τὸς δοκιµασμέγες. 2 ΣΑΛΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ Πλένετε καὶ κόδετε σὲ µικρὰ κομμάτια, μὲ τὸ χέ ρι, ἰ µεγάλο μαρούλι. Προ σθέστε | κιλὸ δρασµέγες γαρίδες, | κουὶ κοµµα- τιασµένο τόγνο καὶ μερικὲς μαῦρες ἑλιὲς σὲ φετάκια. Βάζετε τὴ σαλάτα σὲ µε γάλο μπώλ, καὶ γαρνίρετε μὲ 2 αὐγὰ κομμένα σὲ τέ ταρτα καὶ μὲ κάπαρη. Πα- σπαλίζετε μὲ φρεσκοκοµµέ- νο πιπέρι καὶ ραντίζετε μὲ λαδόξιδο ἀφοῦ προσθέσε- τε λίγη μουστάρδα ἣ μέ µαγιογέζα ἀραιωμένη μὲ κρέµα Υάλακτος καὶ μὲ λί γο ξίδι. Φ ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΖΕΣΤΗ Στραγγίζετε | κουτὶ ρο- δάκινα κοµπόστα. Κόδετε σὲ χοντρά, λοξὰ φετά- χια ἃ--4 μπανάνες, χωρί- ἴετε σὲ φέτες 2 πορτοκάλια καὶ δγάζετε τὸ µκουκούτσι ἀπὸ µερικἁ µισοδρασµένα δαμάσκηνα. Βάζετε τὰ φροῦ τα σὲ ἕνα σκεῦος ἀπὸ πυρί µαχο Υγοαλὶ ἣ πορσελάνη σὲ ὄμορφα σχήµατα καὶ σκορπᾶτε πάνω τὴ φλού- δα ἀπὸ ὦ παρτοκάλι, κομ µένη σὲ λεπτὰ σάν σπιρ τόξυλα κομματάκια. Προ- σθετετε στὸ σιρόπι τῆς κο µπόστας τὸ χυμὸ ἀπὸ | λεμόνι καὶ ο φλιτζάνι τσα νιοῦ ζάχαρη. Περιχύνετε µε τὸ σιρόπι τὴ φρουτοσα λάτα καὶ τὴν ψήνετε σὲ µέ τριο φοῦρνο ἐπὶ ὦ ὥρα πε ρίπρυ, Ρίχνετε 4 κουταλιὲς χιοωρασὼ {(λικὲρ) καὶ τὴ σερδίρετε ζεστὴ ἣ χλιαρὴ μὲ µπισκοτάκια. φη μποφροῦν νὰ σᾶς δώσουν. Ἕνα λινὸ σεμιζὲ Φόρεμα, ἕνα ἁπλὸ ταγὲρ θὰ σᾶς 6γά λουν πάντα ἁἀστπραπρόσω- πες. Μὴν ξεχνάτε ποτὲ τὸ µα- κιγιὰζδ καὶ τὰ φροντισµένα μαλλιά. Μὲ λίγη καλὴ διά- θοση --- πρὸ πάντων ἀπένον τι στὸν ἑσωτό σας -- θὰ διεκδικῆτε ἁδισφιλονίκητα τὸν. τίτλο τῆς αἰώνια κοµ- ψῆς καὶ γοητευτικῆς Ὕγυναί- κας ! . 9 Για το ΠΑΙΔΙ Πολλὰ΄ ἔχουν γραφτεῖ γιὰ τὶς παιδικὲς τρο. ΣΥΝΙΒΟΥΛΕΣ Φ) Αν τὰ μικρά σας δια δολάκια γυρίζουν ἀπ᾿ τὸ σχολεῖο μὲ μολυδιὲς καὶ µε λανιὲς στὰ χέρια, μὴν ἆπελ πίζεσθε. Καθαρίστε τὰ χέ ρια τους ἢ τὸ πρόσωπό τους μὲ γαλάκτωμα ἢ κρέ μα καθαρισμοῦ γιἁ µωρά, ποὺ θὰ ἁπλώσετε σὲ δαµ δάκι. Φ Ἔχετε ἑτοιμάσει ἕνα γευστικὸ πουρὲ γιὰ νὰ γαρ γίρετε τὸ κρέας ἢ τὸ κοτό πουλο ποὺ θὰ σερδίρετε στοὺς καλεσμένους. ᾿ἘΕκεῖ γοι ἀργοῦν καὶ σεῖς ἆπελ- πίζεστε γιὰ τὴν τύχη τοῦ πουρὲ. Μάταιο! ΡίΕτε μιά κουταλιὰ γάλα στὴν κατσα ρόλα ποὺ τὸν ἔχετε καὶ πρὶν τὸν σερδίρετε τὸν ἆἀ γακατεύετε. Θὰ εἶναι τὸ ἴδιο λεῖος καὶ Υευστικός. Φὢ Αν κάποιο ἀπ᾿ τὰ χρυσαφικἀ σας ποὺ δὲν τὸ ἔχετε χρησιμοποιήσει γιὰ ΠΡΟΣΗΚΤΙΚΕΣ ΝΙΟΕ Φίλοι µου τὴν περασμένη φορὰ, ἡ στήλη οσᾶς ὅδοιοε μερικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν ᾱ- γοράἆ κρεάτων. Συνεχάουμε σήµερα μὲ χοήσιµες συμδουλές, ποὺ θὰ σᾶς θοηθήσουν νὰ δια- πισιώσεε τἡ «φρεσκάδα τῶν ψαριῶν: τὸ φάρι πρέ- πει νὰ διατηρεῖ τὸ χοῶμι που καί νὰ μη μυοίι ἄσχη μα. Τὸ χοῶμα τους πρέπει νὰ τὸ διατηροῦν καὶ τὰ µά τια. Μάτια ποὺ ἔχουν θολώ σει καὶ εἶναι θαθουλά, δεί- χνουν φάροι µπαγιάτικο. Αν ἡ σάρχα τοῦ ψκαριοῦ ἔχει ἀρχίσει γὰ σκουραίνει, νὰ πλαδαρώνει καὶ νὰ κολ- λᾶ στὰ κόκκαλα τοῦ Ψι- οιοῦ, εἶναι σημάδι τροφῆς ποὺ δὺν εἶναι γατάλληλη καιρὸ ἔχει χάσει τὴ λάμψη του, πλύντε το μὲ ἄφθονο νερὸ κι οὐδέτερο σαπούνι. Σχουπίστε το καλὰ μὲ µα λακὸ ὄφασμα καὶ θάναι σὰν καινούργιυ. Τὴν τόσο πολύτιμη 6ι ταµίνη 6 ποὺ δυναμώνει τὸν ὀργανισμὸ καὶ τὸν κά γει νὰ, ἀντέχει στὶς ἀρρώ στειες, θὰ τὴ δρεῖτ στὰ πορτοκάλια, τὰ µανταρίνια καὶ σ᾿ ὅλα τὰ ξυνὰ Υενι- κῶς, ᾿Επίσης στὶς µῥρίζες, στὸ σπανάκι καὶ στὶς φρά θωλες, Φ Καμιὰ φαρὰ οἱ πολύ. τιµες πέτρες ὅπως τὸ ρου µπίνι, τὸ ζαφείρι, ὁ ἀμέθυ στος, χάνουν τὴν λάμψη τους. 1 αὐτὸ ἀποφεύγε- τε νὰ τὰ πλένετε μὲ ζεστὸ γερό. ᾿Αντίθεια τὰ διαµάν τια Ιλατρεύουν τὰ ζεστά γε- ρά. γιὰ φάγωμα. Μιὰ τελευταία ἔνδειξη γιὰ τὴ φοεσχάδα τοῦ α- οιοῦ, εἶναι τὰ λέπια του, ποὺ ἂν Ἐύνοντοι εὔκολα, ση µαΐγει τὸ φάρι µας ἔχει ἆο χίσει νὰ χαλᾶ. / ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: Η ΒΑΣΗ ΠΑ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΚΗΠΟ Τὸ ἔδαφος, τὸ ἀναφέρα: µε στην ποοηγούµενη φορά ποὺ εἶχαμε τὴ στήλη, ᾿σὸν μιὰ δασικὴ προὔπόθεση --- μαζὶ μὲ τὸ φυσικὸ περιθά).- λον (πεδινή, παραθαλάσ- σια περιοχή καὶ χλίµα) -- γιὰ τὴ δηµιουργία κήπου. Τὸ ἔδαφος θοίσκεται σὲ στενή συνάρτηση μὲ τὸ αυ σικὸ περιδάλλον ποὺ ζοῦμε, ὑπότε καὶ θὰ ἐπηοεαστεῖ ᾱ- μ : ευ. ϱχ ΡΙ ΑΙΝ ΡΑΡΕΗ ΟΟΡΙΕΗ ΤΗΕ ννοιά η ΒΙχ Πας 8 πιθβπίπῃ οί εἰθῃᾶπος ἃπά Ὀεβι!γ. Τῃα εορίε[ς νΜ{Π 1Π6 πᾶπιε οἳ υ.Βἰχ” αἱννιγς ρ[οπιἱσθ γοι μοδι(ἡ{μἱ ο0Ργ. | Κ.4 ἐεθΝΘ//δξό «Τὸ Τ8|.021:66700-05169814 ΠΡΟΣΚΔΗΣΗ ΓΑΜΟΥ { Πολιὺ θὰ εὐχαριστηθοῦμε ἐὰν παρευρεθεῖτε στοὺς Υά- µους µας ποὺ θὰ γίνουν αὔρο Βυριακή 3ἱ Μαΐου 198! καὶ ὥρα 5.00 µ.µ. στὸν ἱερὸ ναό Παναγίας 'Ελεού- σης ᾿Αθηαίνου. Οἱ οἰκογένενες ΠΕΤΡΟΣ --ΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΟΥΣΙΟΥ ἀπὸ τὴν ᾿Αθηαίνου ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΗ ἀπὸ τὴν ᾿ΑθηαΝου Συγχαρητήρια : θηαίνου. Στὸ σπίτι µας, ὁδὸς Εὐαγόρου 83, ἸΑ- Τηλεγροφήματα: ΠΕΤΡΟΣ -- ΑΝΝΑ ᾿Αθηαίνου. ος ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Η ΡΕΑ φὲς. Βλάπτουν ἡ δὲν θλάτπουν, Περιέχουν σὺυν- τπρητικἁ, δὲν περιέχουν. Βόδαια στὸ θέµα ὁ- πεισέρχονται καὶ πολλοὶ ἄλλοι παράνγοντες. Οἱ- κονομικὰ συμφέροντα τεράστια, πολλὰ ἄλλα. διαφήμιση καὶ Ἓνας διάσηµος διαιτολό- γος σὲ τελευταία συνέντευξή του ὑπέδειξε ποιὲς εἶναι οὗ παλύτερες τροφὲς ποῦ µπο- ϱοῦμε νὰ δίνουμε στά παιδ:ά μος: Ποῶτα ἀπ ὅλα γελαδι- νὸ ἢ κατσικίσιο γάλα (ἀνό- µη καὶ ἂν τὸ παιδὶ εἶναι πα- χύσαρκο). Προτιμᾶτε τὸ ὦ- μὸ γάλα. Δίνετὲ του ἐπίσης γιαούρτι, τυοὶ θούτυρο. ΦΓιαγῶστε γιαούρτι ἡ γά- λα καὶ δίνετὲ του το χοµµά- Ίνα, ὅταν σᾶς ζητάει παγωτὀ. Μαγιὰ μπίρας, συκώτι, σιτάρι: π]ῆρες ψωμὶ καὶ ὃη µητριακά, Μὴ τὸ στερεῖτε ᾱ- πὸ αὐτὲς τὶς τροφές, γιατὶ ᾱ- πὸ αὐτὲς ἔξαρτῶνται οἱ διτα µίνες Ἑ, οἱ τόσο ἀπαραίτητες γιὰ τὸν ὀργανιομό. Ύ Φοέσχα φροῦτα ἀνάμε- σα στὰ γεύματα, 4 ἝΏνα ἢ δύο αὖὐγά. Λαχανικά, μιά ἢ ὃδύα Φφορὲς τὴ µέρα. Τὰ θράχετε ἢ τὰ κάνετε ὠμὴ σαλάτα. Ἡ σαλάτα δὲν πρέπει νὰ λείπει ἀπὸ τὰ γεύματα τοῦ παιδιοῦ μετά τὴν ἡλικα τῶν πέντθ χρόνων. ὢ Κοέας ἄπαχο γιά πρω- τεῖνες δυὸ φορὲς. τὴ θδομάδα μαὶ μιὰ φορά ψάρι, πάντα σερθιρισµένα μὲ λαχανικά. ΦΑγνὸ, ἀνόθευο 39 στὰ φαγητά του καὶ στὶς σα- λάτες. γαλόγως ἡ φύτευση τῶν δι αφόρων ἀνθέων καὶ δέν- δρων, ἔτσι ὥστε “ἆ προσφέ οονται, γιὰ παράδειγµα, τὰ ὑδρόφυλλα φυτὰ σὲ μιὰ πε οιοχη μὲ ὑγορωσία. τσι στὸ ἔδαφος ποὺ ἔχει ὕγοα- σία, θὰ πρέπει νὰ µετρια” στεῖ αὐτὸ τὸ χαρακτηριστι- κὸ μὲ τὴν κατασκενὴ αὔλα- κιῶν ποὺ νὰ δέχοηται τὴν ἑγοασία ἢ νὰ εἶναι ἀπυ- στραγγιστικά. Οἱ. φυσικὲς ἰδιότητες τοῦ ἐδάφονς, μποροῦν νἁ τροπ2 ποιηθοῦν μὲ τὴ 6αήθεια τῶν χημιιῶν µέσων ποὺ σήµερα θρίσκονται στὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου. Σὲ ἐδάφη προδληματιιἁ ἢ ὄχι πολὺ γόνιμα καλὸ εἷ- ναι νἁ ἴητηθεῖ θοήθεια ε- παγγελµατική. Τὸ τσώπισμαα, ἃ ἀπολί- µαάνση ποῦ ἐδάφους καὶ ἡ προσθήκη φυσικοῦ ἢ χηαικοῦ Ἰιπάσματος, εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νἁ απροηγηθοῦν τῆς σπορᾶς, ποὺ ἔχει καλύτερα ἀποτελέσματα ἂν γίνεται ἕ- να χαθτιεοινό πότισμα σε δροσερὲς ὧρες, γωρὶς τὸ πρωὶ καὶ 6ράδυ. Πιὸ κατάλληλες ἐποχὲς γιὰ τὴ δηµιουργία καὶ ἆνα πτνίξη τῆς δλάστησης, εἶναι αὐτὲς μὲ τὶς µέσες θερµο” Χρασίες, ἡ ἄνοιξη δηλ. καὶ τὸ φθινγόπώρο. ΤΟ ΜΠΑΡ ΜΑΣ Γιὰ τὴν ὀργάνωση ᾖτυῦ προσωπικοῦ --- ἢ οἴκογενεια κοῦ σας μπάρ -- χοειάςε- στε. διάφοφα ποτά καὶ τὰ ἆ άλογα εἴδη ποτηριῶν γιὰ τὸ σερθίρισµα. ΠΟΤΑ: Διάφοροι τύποι κρασιοῦ, οὐΐσκυ, την -- ντράϊ, δύτχκα, σιέρρου, σὶ- µπάχια, λκέο, σόδες, οὗτο, γηράν --- μαρνιὲ, καμπάρι λπ. ΠΟΤΗΡΙΑ: Πιὸ λὸγκ - υτρἰνγκς θὰ χοειαστεῖτε ἴσια ψηλά, ποτήρια (σωληνυε:- δῆ), ἐνῶ στὰ χαμηλἁὰ και φαρδειὰ ποτήρια σεοδίρεται τὸ οὐδπω, Τὰ ποτήρια τῆς μπύρας εἶναν γυάλινα σὲ στύλ φλυντζανιῶν, μὲ λαδη στὸ πλά. Σὲ τέτοια ποτή- ρια σεοθίροντα καὶ τή πόντς. Σὲ ποτήρια μὲ ποδα θάψι σεοθίρεται τὸ κρανὶ καὶ ἐπίσης ἡ σαμπάνια. Ἐν νῶ τὸ λικὲρ, σερθίρεται σὲ μικρὰ ποτηράχια διαφόρων τύπων, ὅπως π.χ, κυλνὸςι- κὰ μὲ ποδαράχι ἁλπ. { τὴ τρομοκρατία. ᾿Απειλὲς καὶ χρήση θίαᾳς καὶ τρο- . µοχρατίας ἐναντίον δημοσιογράφων ποὺ ἔχουν τὸ : θάρρος και τὴν τόλμη νὰ ἐκφράζοιται ἐλεύθερα οτρέφοντσι ἐναντίον τῆς ἰδέας τῆς ἐλευδερίας καὶ τῆς Δημοκρατίας ποὺ τόσο τὶς ἔχει σήµερα ἀνάγ- ΧΠ ὁ τόπος. Στρέφονται οὐσιαστιχὰ ἑἐναντίον τοῦ [ Δαςῦ µας. Οἱ δρᾶστες πρὲπει νὰ παταχθοῦν ἁμεί- λυστας, Καὶ στὸ παρελθόν, ἂν καὶ νέα ἐφημερίδα ἡ «Δειλινήν, εἶχε τὴν τιμὴ νὰ ἀπειληθεῖ καὶ ἀπει- | λεῖται ἀνόμη χαθηµερινά. Καὶ ἐγγράφως καὶ προ- φορικά, Οἱ ἀπειλὲς ὅμως αὐτὲς δὲν ἀπετέλεσαν ἀνοσταλτιχὲ τῆς ὑπεύθυνης ἐνημερώσεως τοῦ Κοι- νοῦ. ᾿Αντιδέτως ἐνίσχυσαν καὶ ἐνισχύουν τὴν ἆ- νάγχκη νὰ ἐφηθηθεῖ αὐτὸς ὁ τόπος νὰ δηµιουργή- σει παράδοση ἐλευθερίας σκέφεως, συλλογισμοῦ καὶ ἐκφράσεως. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ λάδει τὰ µέτρα τη”. Τὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ ᾽Αρχισυντάνιτη της «Σημερινῆς» πρέπει νὰ δικλευκανθεῖ ἀμέσως. Καὶ οἱ ἔνοχοι νὰ παταχθοῦν ἁμείλιχτα. Γιὰ νὰ προ- στατευθεῖ ἡ ἐλεύθερη ἔχφραση χαὶ ἡ διφχέτευση | τῆς δηµοχρατίας. Γιὰ νὰ προστατευβοῦν οἱ νόμοι | τοῦ ἘἨράτους. Γιὰ νὰ προστατευθεῖ αὐτὸς ὁ τόπος ποὺ τόσοι κίνδυνοι τὸν περιζώνουν γαὶ τὸν ἀπει- λοῦν θανσόσιµα. μπασσπιαιοααωρρκ [ΙΙΙ (ἱ Πε Συνεχίστηκαν προχθὲς στὸ Βρεττανικὸ Ύ- πουργεῖο ᾿Εξωτερικῶν, στὸ Λονδίνο οἱ συνοµι- λίες μεταξὺ Κύπρου καὶ ἨἩνωμένου Βασιλείου, ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέµα τῶν οἰκονομικῶν ἀπαι- τήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀπὸ τὸ Ἠνωμένο Βασίλειο. ) Σύμφωνα μὲ ἁρμόδια ἁνακοίνωση, ὁ ἐκ- πρὀσωπος τῆς Κυπριακῆς Κυθέρνησης στὶς συ- νοµιλίες, Ύπατος Αρμοστὴς κ. Τ. Παναγίδης, ἀνέπτυξε τοὺς οἰκονομικοὺς καὶ ἄλλους παρά- Ύοντες στοὺς ὁποίους στηρίζεται ἡ ἀπαίτηση τῆς Κύπρου, ἐνῶ τὶς ἀπόψεις της στὸ ἴδιο θέµα ἐξέφρασε καὶ ἡ ᾽Αγγλικὴ πλευρά. Όν Ἡ ΕΔΕΥΦΕΡΙΑ τεῦ λόγου καὶ τῆς σκέψεως |. μή Ασ ΙΛ .. δὲν ἐξουδετερώνεται οὔτε μὲ τὴν δία, οὔτε μὲ Καθημερινὴἠ ἀδέσμευστη ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα ΕΤΟΣ 1ο -- ς ΟΥ ΑΡ. ΦΥΑΔΟΥ 2ᾷ-- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΟΜΑΓΟΥ 1981 -- Τιμὴ 160 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 45710, νύχτας 47901 ΜΕΝ θΕΛΔΥΝ ΤΩΝ ΠΠΛΕΜΙ σΡΜΗΙ ΚΝΙ ΣΥΡΙΛ ΣΕΛΙΔΑ. 8 Ὑπιουιμαάφεοι γιὰ τὸ Ὑπουργεϊο Παιδείας Π. ΣΤΣΑΙΑΝΟΥ ΧΡ. ΓΕΤΤΙΜΗΣ | ΠΙὲ ἑντολή τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ ΗΕ ΠΙή . ἱπι]λίλιϐ πι ᾗδι ψήβιπι Τί Πμί Ψύμφωνα μὲ διασταυρωµένες πληροφορίες τῆς «δΔειλινβς», ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ εἶναι δυ σαρεστημένος ἁπὸ ἀρκετοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς Αστυνομίας καὶ δγιµοσίους ὑπαλλήλους, γιὰ τὴ στάστι ποὺ τήρπσαν τόσο κατὰ τὴν προεκλογι- κ περίοδο, ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἧἡμέρα τῆς διε- ξαγωγΏῆς τῶν θουλευτικῶν ἐκλογῶν. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ πλη- ῥοφορίες µας ἀρκετοὶ ἀνώτε- ροι ἀξιωματικοὶ τῆς ᾿Αστυ- νοµίας, ἰδιαίτερα τῆς ὑπαί- 86ρου, καθὼς καὶ ἀρκετοὶ δά σκαλοι καὶ ἄλλοι δηµόσιοι ὁ- πάλληλοι εἶχαν πάρει ὁδηγί- σουν τοὺς συγγενεῖς, φίλους καὶ ἄλλους κατοίκους τῆς ὕ- παίθρου νὰ ψηφίσουν τὸ κὀμ μα τοῦ Προέδρου. Όλοι αὖ- τοὶ γιὰ γὰ μὴ φακελλωθοῦν σὰν «ἀντίπαλοι» τῆς «νυδερ- νήσεως, ἔδωσαν διαθεδαιώ- σεις, ὅτι θὰ ἐνεργοῦσαν σύμ ες ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸ ἐπιτε- φωνα μὲ τὶς ὁδηγίες. Δὲν ἀρνεῖται τοὺς ὁεσμους μὲ τὸ ΑΚΕΛ Μὲ χθεσινἠ δήλωσή του ὁ θουλευτὴς τοῦ ΔΗΚΟ κ. Γεώργιος Λαδᾶς διαψεύδει ὅτι ὑπάρ- χει μυστικὴ συμφωνία μεταξὺ ΑΚΕΛ καὶ ΔΗΚΟ. Καὶ προσθέτει: «Δηλώνουμε μιὰ γιὰ πάντα καὶ γιὰ τελευταία φορά, πὼς ὅλα τὰ µέλη τῆς Κοι- νοθουλευτικῆς µας ὁμάδας εἶναι ἑνωμένα σαν ἕνας ἄνθρωπος στὸ πλάι τοῦ Προέδρου τῆς Δη- µοκρατίας καὶ Προέδρου τοῦ Κόμματός µας κ. Σπύρου Κυπριανοῦ καὶ πίσω ἀπὸ τὶς ἀρχὲς καὶ θέσεις τοῦ Κόμματος καὶ ὅτι καμιὰ διαφωνία ἢ ἐπιφύλαξη ἢ διαφορὰ δὲν ὑπάρχει μεταξύ τους». Σχετικἁ μὲ τὶς κατηγορί- «Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ἴσχυρι ες Υἱὰ τὶς σχέσεις των μὲ σμοὺς γιὰ τὸ πρόσωπό µου, τὸ ΑΚΕΛ ὁ κ, Λιδᾶς δὲν ὅμι τᾶχα μὲ ἐπέδωλε τὸ Α- διαφεύδει τίποτε. ᾽Αποφεύ- ΚΕΛ ἂν καὶ ἀνάξιοι ἁπαντή σεως, ἀποτελοῦν µέρος τῆς προσπάθειας γιὰ διαστρέόθλω τῆς πραγματικότητας. γει νὰ δηλώσει μὲ σαφήνεια καὶ κατηγορηµατικὰ ἂν τὸν ἀπέδα]ε τὸ ΑΚΕ.Ι ἣἢ ἂν ἔχει ση ὁποιοδήποτε δεσμὸ μὲ τὸ Μόνο τοὺς στόχους τοῦ ΔΗ- κόμμα αὐτό. ᾿Αναφέρει σωγ- ΚΟ ἔχω τάξει τὸν ἑαυτό µου κεκριµένα: γὰ ὑπηρετήσω». ΕΝΩ ΕΙΧΜ ΜΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Τὰ ἁποτελέσματα ὅμως τῶν ἐκλογῶν ἀπέδειξαν ὅτι ὄχι µόνον οἱ ἀστυγομικοὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ οἱ ἄλλοι δηµόσιοι ὑπάλληλοι δὲν ἐνήρ γησαν σύμφωνα μὲ τὶς ὑπο- δείξεις τοῦ ἐχλογικοῦ ἔπιτε- λείου τοῦ ΔΗΚΟ, ἀλλὰ οἱ πε ῥισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ψήφι- σαν Δημοκρατιὸ ἍΣυναγερ- ό μό. Οἱ ἴδιες πληροφορίες µας ἀναφέρουν τέλος, ὅτι, ὁ Πρό εδρος [υπριανοῦ ἔδωσεν ὁ- δηγίες νὰ γίνουν ἔρευγες μὲ σκοπὸ τὸν ἐντοπισμὸ ὅλων αὐτῶν τῶν δηµοσίων ὑπαλλή λων ποὺ ὄχι µόνο δὲν ἐργά- στηκαν γιὰ ἐκλογικὴ κυνίκη τοῦ Κόμματός του, ἀλλ᾽ ἀν- τίθετα τὸ καταψήφισαν, Η- δη ἡ ΚΥΠ ἄρχισε σχετικὲς ἕ- ρεύγες γιὰ τὸ «φακέλλωµα τῶν ἀστυνομικῶν, ἐσπαιδευ- τικῶν καὶ ἄλλων δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ μὲ τὰ ἔργα τους ἀπέδειξαν. ὅτι, δὲν εἶναι «ἡμέτεροι». ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΑ ΚΑΤΟΧΗ ΧΛΣΙΣ Συνελήφθη χθὲς ὁ Λιδανέ τος. Ἱμπραχὴμ Μεχτὶ Χάσαν 38. χρόνων, στὴ κατοχή, τοῦ ὁποίου θρέθηκαν͵ δύο πλάκες χασὶς, γιὰ συμπλήρωση ᾿Α- στυνομικῶν ἆἁνακρίσεων, Δὲν ἠπέρριψιν τὴν πρύτηση Ἡ ἀτιοπομαὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νί- κου Κονομῆᾶ πιρέτιει νὰ θεωρεῖται πιά ὁριστική καὶ οἱ διαφεύσεις τῶν πλπροφοριῶν µας ἁπιὸ τὴν Κυθέρνπση θὰ διαφευσθοῦν σύντομα ἁπὸ τὰ ἵ- δια τὰ γεγονότα. Ἡ «δειλινὴ» ποὺ πρώτι ὁποκόλυφε προ- χθὲς ὅτι, ὁ Ὑπουργὸς Παίδεὶας θ’ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τῷ θέσΏ του, µὲσα στὰ πλαίσια τῆς συµφυω- νίας τοῦ νέου Λαϊκοῦ Μετώπου ΔΗΚΟ -- ΑΚΕΑΔ εἶναι σήµερα σὲ θὲέσω ν᾿ ἀποκαλύψει συµτιληρω ματικὰ ὅτι, γιὰ τὴ θέση τοῦ Ὑπουρνοῦ Παίδείας δύο εἶναι µέχρι τὴ στιγμὴ οἱ ἐτπικρατέστεροι ὑ- ποφήφιοι. ο ΓΕΠΙΜΙ Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀποτυχὼν ὑποψήφιος θουλευτῆς τοῦ ΔΛΗ ΚΟ γἁ τὴν ᾿Ἐπαρχία Κυρη- γείας. Ἐξακριθωμένες πληροφο- ρίες µας ἀναφέρουν ὅτι, τόσο ὁ κ. Στυλιανοῦ, ὅσο κι’ ὁ κ. Τεττίµης ἵἔχουν ἴδη ὄολιδο- σκοπηθεῖ σχετικὰ, κχωοὶς ν) ἀποαρίψουν τὴν πρὀταση γιὰ Ὁ ὑφυπουργὸς ἘἜσωτερι- πριανοῦ εἶναι ὅτι, ἐπί ὑπουρ. κῶν κ. Πέτρος ὙΣπυλιανοῦ. γείας Κονομῆ. δὲν καταδµό- Ὁ κ. Ἀρίατος Ῥεττίωης, ἆβηΜε τὸ ἐθνικὸ Φφού»ηᾶα ἐπιθεσοητὴς Στουχειώδους τῆς µαθητιώσας γεολαίας, μὲ συνέπεια ἡ νεολαία νὰ στφα- φεῖ πρὸς τὴν Κεντροδεξιά. Τέλος, οἱ πληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι, ὁ κ. Κονομής, ἄρχισεν ἤδη ν’ ἀντιλαμθάνε- ται ὅτι τὸ «φάγωμᾶ» τοῦ προ ὠθεῦται «καὶ δὲν ἀποκούθδέν τὴν πικρία του γιὰ ιἡ ατάση ποὺ τηρεί ἀπέναντὶ του ὁ Πρόεδρος Κυποιανοῦ. ὑπουργοποίησή τους. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροιφορί- ες µας, οἱ δυὸ ὑποψήφιοι γιὰ τὸ “Ὑπουργεῖο Παιδείας, θὰ «τεθοῦν ὑπόψη τῆς ᾽Ακελικῆς ἡ γεσίας γιὰ νὰ κάμει τὴν ἐπί- λογὴ, ὅπως προνοεῖ πὸ πρω- [ τόκολλο τῆς μυστικῆς συμφω γίας Κυπριανοῦ -- Παπαϊωάν γου. Ὅπως εἶχε ἀποχαλύψει ἡ εΔευλινὴ» στὴν προχθεσινῆ της ἔκδοση, ἡ ἀποπομπὴ τοῦ κ. Κονομῆ ἀπὸ τὸ 'ΎὙπουργεῖο Παιδείας, δὲν εἶναι ἀξίωνση µόγο τοῦ ΑΚΕΛ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρυστιερᾶς πτέρυγας τοῦ ΔΗΚΟ, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ κ. Γεώογιος Λαδᾶς, ποὺ ὅ- πως εἶνα, γνωστὸ, ἦταν ἴδου τικὀ. στέλεχος τοῦ ΑΚΕΛ. 'Ὁ λόγος δὲ ποὺ τὸ ὅλο θέµα ἕ- χει τεθεῖ σὰν ἐπιτακτικὴ ἀξί- ὥὤση πρὸς τὸν Πρόεδρο Κυ- ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Συνελήφθη χθὲς καὶ τέθη- κβ ὑπὸ κράτηση ὁ ᾿Αναστάσης Σταυρῆ ἀπὸ τὴ Ξυλοφάνου 3 χούόνων γιὰ συμπλήρωση τῶν ᾿᾽Αστυνομικῶν ἀνακρίσεων σχετικὰ μὲ διερευ/ώμενη ἁπό θεση κατοχῆς καὶ χοήσης πι- στολιοῦ. . «Πόλεμο» ἐνωντίον πο ΕΠΕΙΔΗ λιτῶν ποὺ εἶναι «Σύυνα- γερµικοι» ἔχουν ἐξάπο- ΜΕΝΟΥΝ λύσει. ὁρισμένοι ἁστυωνο- µικοί στὴ Λάρνακα ἁμέ- ΑΝΟΙΚΤΟΙ σως µετά τὶς ἐκ)ογές. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 7 Όπως μᾶς ἔχει κατιιγΥ γελθεῖ λωχίας, Υγγωστὸς ὑποστηριντῆὴς τοῦ ΔΗ. ΝΟ ὁ οποίος ἔχει ἁνα- πτύξδει, ἔντογη προεκλο- γικἠ ὁραστηριότητα ὑπερ τοῦ ποοεδροικοῦ κόμμι- τος, ἔχει αυστηµήτοπι:- ἠσει ἐφόδους σὲ καταστή ματα ὁπαδῶν τοῦ ΔΗ. δῶς. Συκεκριµένα ὅπως μᾶς ἔχουν καταγγείλει ὁ Ἄσχιας αὐτὸς ἐπισκεπτε- ται ἀκόμα καὶ στἰς ἑπτι καὶ πεντε λεπτὰ τὰ ἀνοι- χτὰά ῄἈπασιήματα Υὰ γὰ προσάψει κατηγορι.. ΣΥ τὶς τελευταίες νὺ- σὲ πιά περιπτωση, χτες μὲ σκοτὸ νὰ τους φὲς δράδυ, ἐπεδραμε σὲ καταγγεχλ. ὅταν δὲν κατάστημά ἀποιλιικῶν αλείνουν στις ἑττα ἀετ' στὴ Γρίδα Διγσνῆ στις ΕΝΩ ΚΛΔΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΓΑ ΑΛΛΟΥΣ Καταγγέλλει κατασιτηµατάρχες τοῦ ΔΗ.ΣὺΧΥ ἁἀστιτυνομικὸς Λλοχίας 7.10 σκοπεύοντας νὰ κα ταγγείλει τὸν ἰδιοκτήτη του. Διαμαρτυρόμενος ὁ ἰδιοκτήτης τὸν θώτησε ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ διώξε' τοὺς δυὸ πελάτες ποὺ μπῆκαν πρὶν τὶς ἑπτά στὸ μαγαζί, ἀντὶ ἀπίαν- τήσεως ὁ λοχίας πῆρε τὰ στοιχεῖα του γιὰ νὰ τοῦ προσάψει κατηγορια ὅτι δὲν εἶχε κλείσει τὴν ὥρα ποὺ προνοεῖ ὁ νό- μος, Τὸν ἴδιο Ἰαταστημα- τάρχη εἶχε ἐπισκεφθεῖ ὁ ἴδιος. Ἀοχίας καὶ τὸ προηγούμενο δράδυ στις τι] -- ὅταν ὁ πρῶτος Ἀπνόνιζε τὸ πρόγρπωμα του μὲ τοὺς ὑπαλλήλους του γιὰ παραγγελίες τῆς ἑπόμενης µέρας μὲ σκο- πὸ γὰ τὸν καταγγείλει. Μετα τὴν µΨεσινἠ κα- τάγγελία, ὁ χαταστηµα- τάρχης παρακολούθησε τὸ λοχία καὶ τὸν εἶδε νὰ περνᾶ ἀπὸ ἄλλα παρό- µοια Ἰαταστήματα ποὺ ἦταν ἀνοιχτά, Χχωρὶς ὅ- πως νά µπαίνει κἂν µέσα πιά νὰ καταγράψει καὶ ἐκείνων τὰ στοιχεῖα. “Ὁ λοχίας αὐτὸς εἶχε χασακτηρισθεῖ ποόσφιι- τα ἀπὸ τὴν ἐφπιερίδα εΤὰ Νέα» σὰν ὁ « λμιν τῆς Λάρνακας». Οἱ ἀστυνομικοὶ ἐμπειρογνώμονες :«ἐξετάζουν τὸ .αὐτοκίνητοι Ὅπε ΚΛΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΙΥΝΟΜΙΠ) Πιτουύμασε τοὺς βομβιστὲς ἡ Ν. Ἠλέκος ἤωυσταυτινίδης «Πνιγμένοι» ἀπὸ τοὺς καπνοὺς οἱ πυροσθέστες προσπαθοῦ» νὰ οθήσουν τὴ. φωτιά. ΕΦΕΥΡΕΠΡ ΛΩΛΕΗΑ ΕΤΩΝ ΜΑ:Ι΄ΑΜΙ, 340 (6. Ὑπ.). -- Στὰ 12 του χρόγια ὁ Στ δεν Μπάκους ἀπὸ τὸ Μαϊάη ἔγινε δεκτὸς στὸ πανεπιστή- µιο χάρη στὸν ἀσυνήθιστα ῥ- ψηλό δείκτη νοημοσύνης του. Ὁ ἴδιος ὅμως θελει νὰ στοι: φεῖ στὸν κόσµο τοῦ θεάµα- τος. Τὸ παιδί - θήῦωα χειρί ν ζετα, αἱ κοιπιἠὂτεο που. ἕ- γε. ποογραμματίσει νὰ τρα- γουδάεν. Ἑ μηχανή τοῦ αὐτοκενήτου καταστράφηκε ὁλοσχερὼς. .ΛΗΕΦΕΡΕ ΠΠΟ ΠΩΙ ΕΗΧΛΗ ΠΑΡΛΙΛΗΕΙ ΤΗΗ ΤΠΗΜΙΤΙΙΗ ὝὍπως μᾶς δήλωσε ὁ ᾿Αρχισυντάκττις τῃς «πιμερινής» κ. ΊΆλέεκος Κωνσταντινίότς, στὴν κατάθεσπ του πρὸς τὴν ἸἈστυνομία κατονόµα- σε ὁρισμένα πρόσωτια τὰ ὁποῖα θεωρεῖ σὰν δρά στες τῆς Χχθεσινῆς θομµθισοτικῆς ἑνέργειας ἐ- ναντίον τοῦ αὐτοκινήτου του. Σύμφωνα μὲ τὴ δήλωση του, ὁ κ. Κωνσταντινίδης, στὴν κατάθε- σπ του ἀνάφερε ἐπίστς ὅτι, οἱ φερόμενοι σὰν ὁράστες εἶχαν παραλάδει δυναµίτιδα ἀπὸ συγ- κεκριµένο µέρος -- αὐτὸ εἶχε συμθεῖ καὶ σὲ σα ρόµοιες προηγούμενες περιατώσεις, ὅπως ἡ ἕ- κρηξπ στὸ αὐτοκίνπτο τοῦ Γενικοῦ Διευθυντῇ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου καὶ Βιοµπχανίας καὶ Αναπλπρωτῆ Ἔφάόρου Συνεργατισμοῦ κ. Ἔρωτό κριτου καὶ ἡ ἔκρηδη στὰ γραφεῖα τῆς έφημε- ρίδας «Κύπρος». σος Ἐπίσης ὁ κ. Κωνσταντ- ὃης στὴν κατάθεσή του ἀνά- φερε ὅτι οἱ ὕποπτοι γιὰ τὴν θομθιστικὴ ἐνέργεια σὲ Λά- σης τοῦ αὐτοκιγήτου του αἲ- γεργάκονται μὲ δημόσιο ἐπις. λπλο τὸ ὄνομα τοῦ ὁπτοίου εἷ- 7ε συνδεθεῖ μὲ πρὀσφατο σκἁν ὃσλο, κ» Ὅὔνας ἀπὸ τοὺς θµαθ:- ποὺ στὲς κατονόμασε ὁ κ. Εωνσταντινίδης εἶναι. ἀσιννυ μικὸς, Ἡ Ύκρηξη οστό πποκίνητ τοῦ κ. Κωνσταντινίδη γε στ, πΕεκσθεῖ στὶς Τζ, ἐναν τιν πταθµειµιένο στὸ πάθεις «ντα ρὰδ» τῆς πορυκατοιλιᾶς εἠ δεις Α. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙάΗΣ ϱ ΣΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ Σελίδα 6 Τὸ πρόγραµµα τῶν ἀγώνων Τὸ ἀγωνιοτικὸ πρόγραµµα τοῦ διωµέρου χει ὡς ἑξῆς ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ Θ.Ο0Ο π.μ. Αλμα ἐπὶ κοντῶ ----(4Α) ᾽Ακοντισμὸς ---- (1) , Δισκοθολία ---- (4) Δρόμος 100 µ. ---- (ΤΠ) 9.16 π.μ. Δρόμος 100 µ. ---(4) 9.80 π.μ. Αλμα εἰς ὕψος ---(Γ) Δρόμος 400 µ. --- (4) ϱ.4δ π.µ. Δρόμος 400 μ. --- (1) 10.00 π.μ. Αλμα εἰς µῆκος --(4) 10.16 π.μ. Δ4ισκοδολία ---- (Γ) 10.80 π.μ. Δρόμος 110 µ. μετ’ ἐμποδίων ---- (4) 11.00 π.µ. Δρόμος 100 μ. μετ) ἐμποδίων ----- (1) 11.15 π.μ. Ημιτελικοὶ ὅπου χρειάδετῖαι. 4.00 µ.. Σφυροθολία ---(4) (7Γελωιὸς) ---- Γήπεδο 4.1.1. 6.00 μ.μ. Τελετὴ ἐνάρξεως (Παρέλαση, παράτα- ξη ἀθλητῶ», ἔπαρση τῆς σημαίας, ὃρ- κωµοσία ἀθλητῶν, κήρυξη τῶν ἀγώνων ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ ΓΣΠ κ. Κώστα Βαφεάδη, “Ἑλληνικοὶ χοροὶ ἀπὸ µαθή- τριες τοῦ Γυμνασίου Παλλουριώτισσας). ΤΕΑΙΚΟΙ 6.80 μ.μ. Αλμα ἐπὶ κοντῶ ---- (4) ᾿Ακοντισμὸς ---- (5) Δρόμος 110 µ. μετ) ἐμποδίω» ---- (4) Άλμα εἰς ὄψος ---- (5) 6.45 ϱ.Η. Δρόμος 100 µ. μετ’ ἐμποδίων ---- (1) Δισκοθολία ----- (1) 7.00 μμ. Δρόμος 100 µ. ---(4) 7.15 μ.μ Δρόμος 100 µ. (ΠΓ) Αλμα εἰς μῆκος ---- (4) 7.80 μ.μ. Δρόμος 400 µ. ---- (ΓΣ) 7.45 μ.μ. Δρόμος 400 µ. ---(4) 8.ΟΟ μ.μ. Δισκοδολία ---- (4) Δρόμος 9.Ο00 µμ. στήπλ ---- (4) 8.15 μ.μ. Δρόμος 1.600 µ. (Γ) 8.80 μ.μ. Δρόμος 1.600 µ. (4)... - 8.46 μ.μ. Δρόμος 10.600 µ. --- (4) -. ϱ.:80 μ.μ. Σκυτὰλοδρομία 4Χ100 µ. --- (5) 9.46 μ.μ. Σκυταλοδροµία 4Χ100 µ. ---- (4) 308 ΛΜΘΛΗΤΣ ΣΤΠΙΣ Λ[ΝΕΣ Ζτοὺς Παγκύπριους ᾽Αγῶνες Στίθου ποὺ ἀρχίξουν σήµερα στὸ Αἴακάριο δήλωσαν συμμετοχὴ ὃ 38 ἀθλητὲς ὡς ἀκολούθως:: 494. ΑΘ4ΗΤΡ. «ΣΥΝ. ΓΣΠ. δο 26 76 ΓΣΟ 61 86 ρ9 ΙΓΣΕ 868 16 δΙ ΓΣ 21 11 83 ΓΤΣΚ 28 19 «2 ΓΣ Πρ. 19 10 29 210 118 838 Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Στὰ πλαίσια τῶν Παγκυπρίων ᾿Ἀγώνων ἔχουν διεξαχθεῖ ὁ ὼΜαραθώνιος καὶ τὸ Δέκαθλο Ἂν- ὅδρῶν καὶ τὸ Πέντσθλο Γυναικῶν. Ἡ δοθµολογία δὲ ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Διήμερο φεστιβὰλ οτίβου στὸ [Μακάριο ΣΑΠΒΑΤΟ 30 ΜΑΤΟΥ, 198] ΔΕΙΛΙΝΗ’ [ΛΙΝ πππππππππτππ σσ σπιτι ππππππσπσπσπ μσππστπ μυ ἡ ππππππιυ συ ξππάσπααι ρλ [Σή-[Σ0 ΓΙΝ ΤΠ ΠΡΩΤΕΙΗ πππππππππππαππ σσ σσ πσπ συ ν Ἀναμένεται ἡ δηµιουργία πολλῶν νέων ἐπιδύσεώ Μεγάλτ σηµασϊα ἀποδίδεται στοὺς Πανγκυπρίους Αγῶνες ᾿Ανδρῶν καὶ Ρυ αΌριο Κυριακὴ στὸ Μακάριο ᾿Αθλητικὸ Κέντρο μὲ ὀργανωτὴ ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ διεξάγονται Παγκύπριοι ᾽Ἀγῶνες στὸ ταρ τὰν τοῦ Μ γάλω διοργάνωση τοῦ στίδου στὴν Κώπρο καὶ ὅλοι οἱ Σύλλογοι θὰ µετ τας ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ φανεῖ τὸ σημερινὸ ἐτήπεδο τοῦ Κυ ιριακοῦ στίδου. Ἕνα ἄλλο στοιχεο ποὺ προσδίδει ἰδιαίτερη σηµασία στοὺς φετινοὺς Παγκυπρίους εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι στὰ περισσότερα ἀγωνίσματα θὰ ὑπάρξει ἔντονος συναγωνι- σμὸὀς ἐνῶ ἀδεδαίας ἐχδάσε ως εἶναι καὶ ἡ µάχη στὴ δα θµολογία τῶν Συλλόγων. “Ὁ ΓΣΠ ποὺ στὰ τελευταἰα δύο χρόνια ἐπικρατοῦσε παρου σιάζεται Φέτος κάπως πε ᾿σμένος. Τόσο στοὺς ἄνδρες ὅσο καὶ στὶς Γωναῖκες, ἐνῶ νάπως ἀνεδασμένος παρουσιά ζεται ὁ ΓΣΟ. Έτσι νικητὴς Σύλλογος θὰ ἀναδειχθεῖ ἐ κεῖνος ποὺ θὰ ἐπηρεασθεῖ λιγότερο ἀπὸ τὸ ᾽πλασάρι- σµοα τῶν ἀθλητῶν τῶν ἄλλων Συλλόγων. ᾿Αναλυτικὰ ἡ κατάσταση στὰ. διάφορα ἀγωνίσματα πα ῥουσιάζονται ὡς ἑξῆς : ΑΝΔΡΕΣ Ὁ Λάμπρος Κεφά 100 µ. ΑΝΔΡΩΝ 6, ὉΣΟ Ἱ Ἰ, ὉΣσπι 14 9 ΓΣΕ 9 ο ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8. ΓΣΚ 7 1. ΓΣΟ 9 4. ΓΣΖ 6 9 ΓΣΠ 6 δ., ΓΣΠΡρ. 5 3. ΓΣΖ 5 Ὁ ΠΜεγάλεµος τοῦ ΓΣΠ ΠΑΙΓΚΥΠΡΙΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ 100 µέτρα Κεφάλας Δάμπρος ΓΣΕ 10.8 (50) Κεφάλας Δάμπρος ΓΣΕ 10.596 (80) 200 µέτρα Ἀατζηνικολάου Νίκος ΤΣΟ 21.09 (77) 400 µέτρα Ονησιφόρου Ἀνυριάκος ΤΣΠ 46.566 (76) δ8ΟΟ µέτρα Θεοφυλάκτου Δημήτριος ΤΣΠ 1.47.9 (79) 1.500 µέτρα Κονναρῆς ᾽᾿Ιωάννης ΓΣΟ 3.48.2 (80) 65.000 μέτρα Κασσιανίδης Μάριος ΤΣΠ 18.97.56 (81) 10.000 µέτρα Κασσιανίδης ἹΜάριος ΣΣΠ 28.9δ8δ.7 (80) Μαραθώνιος Χειμωνῆς Βασίλειος ΓΣΠ 2:81.06.5δ (76) 110 μ. ἐμπόδια Εὐριπίδου Πέτρος ΓΣΟ 18.8 (79) Εὐριπίδου Πέτρος ΓΣΟ 19.95 (768) 4Ο0 µ. ἐμπόδια Τζιωρτιζῆς «Σταῦρος ΓΣΕ 49.66 (75) Τξιωρτζῆς Σταῦρος ΓΣΕ 49.66 (75) 3.000 µ. Στήπὰ Φιλίππου Φίλιππος ΓΣΕ 8.80.7 (680) Άλμα εἷς µῆκος Χαιξηστάθης Παναγιώτης ΓΤΣΕ 7.8δ1 µ. (76) Άλμα εἰς ὕψος Τξιωνῆς ᾿Αναστάσιος ΓΣΟ 2.18 µ. (76) Άλμα τριπλοῦν Ἐὐθυμίου Δημήτριος ΓΣΟ 16.08 µ. (80) Χατζηανδρέου Πάριος ΤΣΗ 16.08 µ. (δ0) Αλμα ἐπὶ κοντῶ ) Αποστολίδης Γεώργιος ΤΣΟ 4.90 µ. (76) 2 φαιροθολία Λουκᾶ Λουκᾶς ΓΣΕ 19.84 µ. (76) Δισκοθολία Ῥωσσίδης ᾿Ορέστης ΓΣΠ 66.99 μ. (77) »Ακοντισμὸς Πελώνης Χριστάκης ΓΣΟ 77.08 µ. (δ0) Σ φυροθολία Χριστοδούλου ᾿ Ανδρὲας ΓΣΟ 68.40 µ. (74) Δέκαθλο Καλογήρου Δουκᾶς ΤΣΠ 6108 6. (80) Σκυταλοδροµία 4Χ1Ι00 Ὁμάδα ΓΣΟ 41.44 (79) Σκυταλοδροµέα 4ΧάΟο Ομάδα ΓΣΠ 9.439.539 (60) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 100 µέτρα Δάμπρου---Τελώνή ἹἩΜαρία ΓΣΟ 11.7 (76) Δάμπρον---} ελώνη ἹΠαρία ΓΣΟ 11.7 (79) Λάμπρου----Ί ελώνη Μαρία ΓΣΟ 11.95 (79) 900 µέτρα ΑΔάμπρου---ἳ ελώνη Ἰαρία ΓΣΟ 24.8 (74) ΔΛόμπρον----Τελώ»η Ἱαρία ΓΤΣΟ 24.61 (79) 400 µέτρα Μούζουρου Έφη ΤΣΠ 56.07 (79) 800 µέτρα Παπασάθθα Διονυσὶα ΓΣΚ 25.11.56 (79) 1.600 µέτρα Κουρρίδου «Λέγια ΤΣΚ 4.37.5 (80) 8.ΟΟΟ µέτρα Νικοδήμου Ἰαλλιόπη ΓΣΚ 10.44. (79) 100 µ. ἐμπόδια Δάμπρου----Τελώνη Μαρία ΓΣΟ 18.70 (79) 400 µ. ἐμπόδια ᾿Αθραάμ Αντρη ΓΣΕ 40.5 (72) 2Αέροάµ Αντρη ΤΣΕ 6185 (79) Αλμα εἰς μῆκος Λάμπρου---Τελώνη Μαρία ΤΣΟ 6.64 µ. (79) Άλμα εἷς ὕψος Παναγιώτου Παντελίτσα ΓΣΟ 1.77 µ. (78) Σφαιροβολία ΤΓουραπῆ Εὐαγγελία ΓΣΗΠ 19.76 µ. (δ0) Δισμοδολία Σωφρονίου Έλενα ΓΤΣΕ 49.346 µ. (860) 2Ακοντισμὸς Παναγιώτου Παρία ΤΣΚ 45.98 µ. (861) ΠΠένταθλο Παγδατῆ---Δενάξη Ρένα ΓΣΠ 8.867 6. (80) Σκυταλοδροµία 4Χ100 Ομάδα ΓΣΠ : 48.98 (77) ΖΣκυταλοδροµία «ΧάΟΟ Ὁμάδα ΓΣΠ 8:δδ.40 (650) λας τοῦ ΓΣΕ πρέπει νὰ εἶναι ὁ νικητὴς, μὲ ἐπίδοξους ἀντι πόλους τοὺς Χ΄΄ Νικολάου καὶ Α. ᾽Αγγελίδη τοῦ ΓΣΟ. 200 µ.: Ὁ Νίκος Χ΄΄ Νικο λάου, ὁ Άγγελος ᾿Αγγελί- δης τοῦ ΤΣΟ καὶ ὁ. Πέτρος Τσιόκκιρος τοῦ ΓΣΕ θὰ δώ ΤἩ ΠΜενελάου Μελίνα τοῦ ΓΣΠ εἶναι φαθορὶ στὰ 200 µ. καὶ 400 µ. σουν μάχη. γιὰ τὶς τρεῖς πρό τες θέσεις. Βέδαια «δὲν πρέ πει γὰ παραγγνωρίζεται καὶ ὁ. Κεφάλας ἂν συμμετάσχει. 400 µ.: ὍὉ Πέτρος Τσιόκ χιρος καὶ ὁ Νίκος Μεγάλεμος τοῦ ΓΣΠ «θὰ. παλαίψουν. γιὰ τὴν πρώτη θέση μὲ ἐπικρα τέστερο τὸν πρῶτο ποὺ πα ρουσιάζεται πιὸ φορµαρισµέ- νος τὸν τελευταῖο καιρό. Γιά τὶς ἄλλες θέσεις ὑπάρχοων οἱ Εὐτυχίου (ΓΣΠ) Τσιάκκιρος Μιχ. ΤΣΈ, Ὀνησιφόρου Μ. ΣΠ, Σάδδα Σάδδας. ΤΣΠ. 800 µ.: ὍὉ Σπύρος Σπύ- ρου τοῦ ΓΣΠ μὲ πρόσφατο 1/50΄’4 θὰ πρέπει ἄνετα νὰ κερδίσει, ΄Αγνγωστη ἡ κατά- στάση τοῦ Κωνσταντίνου Σωφρόγη τοῦ ΓΣΚ. Ἔτσι δί᾽ νουµε στὸν Φ. Στυλιανού δη τὴν δεύτερη θέση ἐνῶ γιὰ τήν τρίτη θὰ παλαίψουν οἱ Πάρπας ΓΣΠ, ᾿Ονησιφό- ρου ΓΣΠ, Παναγιώτου ἡΜ. ΤΣΟ καὶ Κωνσταντίνου Α- θως ΓΣΠ. 1500 µ.: Ἡ ἴδια κατάστα ση καὶ στὰ 1900 µ,, ὅπου ὅ- µως μετὰ τὸν Σπύρου θὰ πρέ πει νὰ εἶναι ὁ Ν. Βασιλείου τοῦ ΓΣ. 5000 µ.: Ὅ Μάριος Κασ- σιανίδης τοῦ ΤΣΤΙ δὲν θὰ ου ναντήσει δωσκολίες, ἐκτὸς καὶ ἂν τρέξει ὁ Φίλιππος Φι λίππου τοῦ ΤΓΣΕ ὁπότε θὰ πρέπει νὰ φορτσάρει περισσό τερο. Γιὰ τὶς ἄλλες θέσεις εἶ γαι οἱ Βασιλείου ΓΣ, Λοϊζη ΤΣΠ. Πέτρου ΓΣΠ, Σοφοκλέ ους ΓΣΕ, Παναγιώτου ἡΜ. ΓΣΟ, Χειμωνῆς ΓΣΠ. 10.000 µ.: Ὁ Κασσιανίδης δὲν μπορεῖ νὰ χάσει. Θὰ ἆ- φολουθήσουν οἱ Λοϊζῆς ὮΤΣΤ!, Δημητρίου ΤΣΕ, Νικοδήμου ΓΣΠ, Κνριακοῦ ΓΣΠ. 110 µ. ἐμπ. Οἱ ἀδελφοὶ Εὐριπίδου Πέτρος καὶ Νίκος τοῦ ΓΣΟ θὰ συναγωνισθοῦν µεταξύ τους γιὰ τὴν πρώτῃ θέση. Οἱ ἄλλες θέσεις εἶναι ἀνοιμτές. 400 µ. ἐμπ. Ἐμτὸς ἀπὸ τὴν πρώτη θέση ποὺ πρέπει νὰ τὴν κερδίσει ὁ Μιχάλης Τσιόκιρος τοῦ ΓΣΕ οἱ ἄλλες διεκδικοῦνται ἀπὸ πολλούς. 3.000 µ. στήπὰ: ὍὉ Φιλίπ που Φίλιππος τοῦ ΓΣΕ δὲν χάνει μὲ τίποτε ὅπως καὶ ὁ Σοφοκλέους ΓΣΕ «τὴν δεύτε ρη θέση. Αλμα εἰς µῆκος: Κανονι κἁ θὰ πρέπει νὰ κερδίσει ὁ λΑραοῦζος τοῦ ΓΣΗ, χωρὶς νὰ. παραγνωρίζετα δέἐδαια καὶ ἡ παρουσία τοῦ Ῥρίστη Χρυσοστόμου τοῦ ΓΣ Κόροι- δος. Τιὰ τὶς ἄλλες θέσεις εἶναι οἱ Χατζηνικολάου καὶ ᾽Αγάπιος τοῦ Πραξάνδρου, ὁ Ἐμμανουὴλ τοῦ ΤΣΌ καὶ ὁ Παρίσης τοῦ ΓΣΠ. Αλμα τριπλοῦν : “Ο΄ Μάρι- ος «Χατζηανδρέου, πρέπει νὰ κερδίσει ἄνετα, “Ὁ Δημή τρης Εὐθυμίου τοῦ ΡΣΟ θὰ πρέπει’ νὰ εἶναι δεύτερος καὶ ὁ ἸΑγαπίου τοῦ Πραξάν: δρου τρίτος. Άλμα εἷς ὕψος: Οἱ Ιω αννίδης, Νεοφύτου Αλέξης τοῦ. ΓΣΟ,, καὶ «ὁ: Σταύρου ποῦ ΓΣΠ θὰ παλαίφουν γιὰ τὴν πρώτη θέση. Ὅπουος πη δήσει 2 µ. θὰ πρέπει νὰ κερ δίσει. Σημειώνεται ἡ παρου Ὁ Σπύρου τοῦ ΓΣΠ κυνηγᾶ δύο δΟΟ μµ. καὶ 1500 µμ. «0 Κασσιανίδης σὲ πρῶτο πλανο ἀριστερά, φαθαρὶ στα δ000 µ. καὶ 10000.µ. τὸν Γ. Σ. Πανκύπι ακαρίου. θὰ ἀκολουθήσουν οἱ σία τοῦ Κολοκούδια τοῦ ΤΣΕ. Αλμα ἐπὶ κοιῶ: Ὁ Α ποστολίδης τοῦ ΓΣΟ, ἂν συμμετάσχει δὲν πρέπει τά συναντήσει δυσκολίες. τΓιό τὶς ἄλλες θέσεις θὰ ἀάγωνι- σθοῦν οἱ «Φιαλᾶς ΓΣΕ, Χα- τζηδαμιανοῦ Γ.Σ. Πρ, Κά- πελος ΓΣ, Κόνιαλης ΓΣΠ. Σφαιροδολία: Πιασμένες ἤδη οἱ τρεῖς πρῶτες θέσεις. Πρῶτος ὁ Λουκᾶ τοῦ ΓΣΕ, δεύτερος ὁ Ρωσσίδης τοῦ ΤΣΤ καὶ τρίτος ὁ Χατζηγιάν γης τοῦ ΓΣΟ. Δισχοδολία:. Τὸ ἴδιο καὶ «ἐδῶ. ἹΠρῶτος ὁ Ρωσσίδῃς, δεύτερος «καὶ τρίτος: ὁ Ποχά νης καὶ ὁ:Ροδέρτος τοῦ ΓΣΟ, ”Αγνωστο. σὲ τὶ χατάσταση θρίσχεταν ὁ ' Παπακώστας. ἸΑμοντυσμός: Καθαρὴ :ὃ πόθέση τοῦ ΠΣΌ.: Ὅ Τελώ- νης δὲν πρέπει νὰ. χάσει, ἐνῶ Σταύ- ρου καὶ. Παραρῆς. Σφυροδολία: Ὁ Ρωσσί- δης, ΙΣΠ, ἂν προτιμήσει τὸ ἀγώνισμα «αὐτὸ ἀπὸ τὴν ᾿ σφαίρα θὰ πρέπει νά, κερδί- ἴσει Διάφοῤετίιά, τὴν’ πρώτη θέση. διεκδικεῖ :ὁ. Λαζαρίδης χουσὰ μετάλλια στὰ ναικῶν ποὺ διεξάγονται σήµερα Σάθθατο καὶ ρια. Κι αὐτὸ ὀφείλεται, ὄχι µόνο στὸ γεγονὸς ἁλὰ καὶ στὸ γενονὸς ὅτι εἶναι ἡ πρώτη µε άσχουν μὲ ὅλους τοὺς πρωταθλητὲς τους, δίνον- ἵἩ ᾿Αθραάμµμ Αντρη τοῦ ΓΣΕ εἶναι σίγουρα πρώτη στὰ 400 µ. ἐμπόδια. τοῦ ΓΣΠ. Σκωταλοδροµία 4ΧΙ0οΟ: Ὁ ΓΣΟ ἔχει πολὺ καλἡ ὁμάδα καὶ δὲν θἀ πρέπει νὰ δυσκο λευθεῖ. Δεύτερος θὰ εἶναι ὁ ΣΣΠ καὶ μετὰ ὁ ΤΣΕ. 4ΧάΟΟ: Ὅ ΤΣΠ ἔχει κα λύτερη ὁμάδα χαὶ θὰ πρέ πει γὰ κερδίσει, ἂν καὶ ὁ ΤΣΕ θὰ προσπαθήσει νὰ τὸν συγι ει Β΄ ΓΥΝΑΙΚΕΣ . 160 µ.: Ἡ Μορούλα Κα Μιποεζῇ ἀοῦ ΤΣΠ θὰ παλάίψει μὲ τὶς ἀθλήτριες τοῦ ΤΣΟ Γεωργιάδου , Μιχαἡλ καὶ Νε άρχου. 230 µ. Ἡ Μελίνα Μενε- λάου τοῦ ΓΣΠ μετὰ τὸ 24΄’Ί παρουσιάζεται σὰν πρῶτο φα δαρἰ. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἡ Μιχαἡλ. Ζωὴ τοῦ ΓΣ0, καὶ ἡ ὙΤρύφωνος Τούλα τοῦ ΤΣΕ. 400.µ.: Ἡ Μενελάου Με Λίνα τοῦ ΓΣΠ ἔχει τὸν πρῶ το λόγο, ἐνῶ θά ἀκολουθή σουν, ἡ Ἰ᾿Αδραὰμ ΓΣΕ, Παπα σάδδα Τ.Σ. - Κόρ., Τρύφω- γος ΕΣΕ. 800 µ.: Ἡ Παπασάδδα καὶ Κουρίδου τοῦ 1'.Σ. Κδρ, δι εκδυκοῦν τὶς πρῶτες θέσεις, ἐνῶ ἡ μικρὴ Μενελάου Χρι στιάνα τοῦ ΓΣΠ θὰ πρέπει γὰ τὶς ἀκολουθήσει. : Καθαρὴ ὑπόθε οροίδου, Κουρίδου, οἱ δασικότερες διεκδικήτριες τῆς Ἰης θέσε- ως. 3009 µ. Κα ἐδῶ ὁ Κὸ Ροιδος µμονοπωλεῖ τὰ πρω τεῖα. Νικοδήμου Ε., Λεωνί- δου 1. καὶ Σταύρου εἶναι οἱ καλύτερες. 110 µ. μετ ἔμπ. 'Ἡ Παγ δατῆ τοῦ ΤΣΓΙ πρέπει νὰ ερ δίσει. Οἱ «ἀθλήτριες τοῦ ΤΣΟ Κωνσταντίνο Εὐαγγ. Νεοφύτου Γιῶτα καὶ Γαναγιώ του θὰ ἀκολουθήσουν. 400 µ. μετ) ἐμπ.: Μόνο ἡ ὝΑντρη ᾿Αδραὰμ εἶναι σίγου ρη γιᾶ τὴν πρώτη θέση. “Ὁ Ἶες οἱ ἄλλες εἶναι ἀνουκτὲς μὲ ἐπικρατέστερη τὴν Ναπο λέοντος τοῦ ΓΣΟ. Μῆκος: Μετὰ την ἀπου σία τῆς Λάμπρου καὶ τῆς Παντζιαρῆ, ἡ Καπιτζῆ τοῦ ΤΣΠ δὲν θὰ πρέπει νὰ δυσκο λεωτεῖ. ΓΡιὰ τὶς ἄλλες θέσεις εἶναι ἡ ᾿Ελευθερίου ΙΣΠ, Φι λίππου ΤΣΙΠ, Νεοφύτου ΓΣ0 καὶ Παναγιώτου ΓΣΟ. Ὕψφος: Ἡ Παγδατῆ τοῦ ΤΣΠ θὰ ἔχει σὰν Ἀυριότερη ἀντίπαλο τὴν Βίκτωρος τοῦ ΙΣΟ. Μετὰ εἶναι ἡ Οἰκονομί δου τοῦ ΓΣΠ, ἡ Πολυκάρπου τοῦ ΓΣΟ ἡ Κωνσταντίνου τοῦ ΤΣΟ, ἡ Κοκκινίδου τοῦ ΓΣΠ καὶ ἡ Σιαµπέττα τοῦ ΡΣΠ. Σφαιροθολία: Ἡ Τουρα πῆ τοῦ ΓΣΠ παρόλη τὴν πα ρουσία τῆς Σωφρονίου τοῦ ΓΣΕ χαὶ τῆς Σιακκα τοῦ ΓΣΟ θὰ πρέπει νὰ κερδίσει. Δισκοδολία: 'Ἡ Σωφρο- γίου τοῦ ΣΕ ἂν προπογεῖ- ται θὰ πρέπει νὰ ῄΧερδίσει, Γιὰ τὶς ἄλλες θέσεις ἡ Του ραπῆ τοῦ ΓΣΠ καὶ Κούλα ΓΣΟ. ᾽Ακοντισμὸς: Γερὸς συνα γωνισμὸς μεταξὺ τῆς Σπα- νούδη τοῦ ΓΣΠ Παναγιώτου Μαρία Τ.Σ. Κόρ., Δημητρίου Ἑλένη τοῦ ΓΣΟ καὶ Παντε λῆ Εἰρήνη -- Πιερῇ Ἔλενα τοῦ ΓΣΕ. Συωταλοδροµία 4ΧΙ00: “ο ΓΣΟ ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, ἀλλὰ ὁ ΓΣΠ ἐνισχυμένος μὲ τὶς Παγδατῆ καὶ Καπιτζη εἶναι πολὺ ἰσχυρὸς. Σγυταλοδροµία «ἀΧ400 : ΓΣΠ καὶ ΓΣΕ θὰ παλαίφουν γερά, μὲ ἀθεδαία ἕκδαση γιὰ τὴν. νυκη. | ΛΙ! ππππππυς ἡ ιπποδρομίες τα ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ὥρα 3.30 μ.μ. 1000 µέτρα (6 φέρλουκς) ποσο ων {Ε ΛΕ:Ί:ΤΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2 ΜΙΣ ΒΙΚΥ (1). Κ. Τσελεπ., (2) Σ. Ιωάννου Δὲν θὰ λειτουργήσπ δίδυμο στοίχηµα οπ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΙΑ: Ώρα 4.00 μ.μ. 4600 µέτρα {(ἱ μίλι) Γ ΙµΜΠν Εν ΣΑΜΠΕΧ -58ύ 2 ΠΗΝΕΙΟΣ 5712 3 αΣΥΓΕΡΙΤΗ -- 56/0 4 ΑΝΔΡΙΑΝΑ θά (1) τζ. Χούρυ (4) Χρ. Καπετόνιος (3). Κ. Νικο.άου (2) Δ. Σια-αλλὴς Δίδυµμον Κατὰ Σειράν ᾿Αφίξεως Ἆπ ΙΠΓΙΟΔΡΟΜΙΑ: “Ωρα 4.30 μη: 1600 µέτρα «(1 μίλι) (2) Νταϊάνα (1) Ἠ]. ᾿Ανδρέου (5) Τ, Πέππος (3) ἘῬ. Μπότμαν (6) Β. Εὐσταθίου (4) Κρι Καπετάνιος λουγκς) (1) 0δ, ᾿Ανδρέου (3). Κ. Νικολάου (8) Β. Εὐσταθίου (7) Ε, Γεωργίου (4) Κ. Τσελεπὴς (5) Χρ. Καπετάνιος (2) Σ. Ιωάννου 1 ΡΟ'ΓΑΛ ΛΟΥΚ. 5όἱ, 2 ΤΥΨΟΣ 58 3 ΜΑ:Ι: ΛΑΝΣΕΡ 52 4 ΟΜΠΡΕ 5] 5 ΡΟΖΕΤΤΟΣ 50, ό ΝΥΜΦΙΟΣ 45 4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ωρα 5.05 μ.μ. 1900 µέτρα «(6 φέρ. ! ΦΑΝΤΑΤΟΡ 63, 2 ΤΑΡΚΑ ΡΑΝ 50 38 ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ 58 4 ΤΣΕ ΓκοΥεββρα δν 5 ΧΙΩΤΗΣ 51 ό ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 50 7 Α.! ΧΕΡ 49 8 ΛΑΚΚΥ ΛΟΥ 49 ΄ (6) Δ. Σιακαλλὴς δη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Όρα 5.40 μ.μ. 12900 µέτρα (6 φέρλουκς) Ι ΚΟΜΗΣΣΑ 59 2 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟΥ:. 58 3 ΜΙΣ ΣΜΑΡΩ δρ 4 ΜΕΜΟΡΥ ΛΑΙΗΝ 51 5δΛΕΡΤΥ ΖΕΣΤΑ ολ (3). ΓΚ. Νικολάου (2) Β. Εὐσταθίου (5) Ἡρ. Νεοφύτου (9) Τ, Γεωργίου (4) Σ. Ιωάννου 6π ΙΓΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: “Ωρα 6.15 µ.µ. 1600 µέτρα ((74 φέρλουκς) 1 ΑΧΙΛΛΕΑΣ δόψρ 2 ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5όνα 3 ΚΑΝΤΥ 56ἱς 4 ΝΤΑΝΑΡΕΟ 560 5 ΣΥΝΘΙΑ 55 (4) κ. Νικολάου (3): Π. Μαυρουδὴς (5) Τ. Μπόιμαν (2) Κ. Τσελεπὴς (6. Τζ. Χούρυ ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ο, (1) Σ. Ιωάννου 7π ΙΠΙΟΔΡΟΜΙΑ: Ώρα 6.50 μ.Η. 1900 µέτρα |(6 φέρλουγκς) Ι ΣΕΝΙΟΡΙΤΟ - 66 (9) Κ. Τσελεπὴς 2 ΤΙΙΑΡΗΣ στ (6) Γ. Μπότμαν 8 ΜΙΣΙΕΛΕΝ 55, (8) ’0δ. ᾿Ανδρέου 4 ΡΕΤ ΦΑΝΤΟΜ 53 {10) Νταϊάνα 5 ΜΑΡΙΝΟΣ 49 (3) Δ. Σιακαλλἠς ό ΛΑΤ ΘΑΝΤΕΡ 45 (85) Μ. Ραματὰν 7 ΤΙΑΝΝΟΣ 49 Ἅᾖ{(12) Β. Εὐσταθίου 86 ΚΑράΑ ΛΙΖΑ 49 (2) Σ. Ἰωάννου 9 ΕΛΕΝΙΤΣΑ 49 {(ἱ) τς Χούρυ 10 ΣΑΝΤΥΑΓΟ 45 (4) Κ. Νικολάου Η ΜΟΝΡΟΕ 49 ᾖ(7) Χρ. Καπετάνιος 12 ΠΗΤ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 45 (11). Π. Καρασλἠς Ὁ ἵσπος ΠΗ ΜΑΧΙΒΙΡΑΙΣ τρέχει μὲ παρωπσίέδες, κ Καθυστερεῖ εἰς τὴν ἸΑφετπρίαν Ίπ Κούρσα: ΛΕΊΙΤΥ ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΙΣ ΒΙΕΚΥ η Κούρσα: ΣΜΠΝ ΕΛ ΣΑΜΠΕΚ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΣΥΓΚΡΤΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 3η Κούρσα: ΡΟΙ ΑΔ ΑΟΤΕ ΤΥΨΟΣ ΜΑΙ ΔΑΝΣΕΡ. ΟΜΠΡΕ ΡΟΖΕΤΤΟΣ ΝΥΜΦΙΟΣ 4π Κούρσα: ΦΑΝΤΑΤΟΡ ΤΑΓΚΑ ΡΑΝ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ ΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΑΊΧΕΡ ΛΑΚΚΥ ΑΟΥ 5η κούρσα: ΚΟΜΗΣΣΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟΥ3 ΜΙΣ ΣΜΑΡΩ ΜΕΜΟΡΥ ΛΑΙΗΣΝ ΛΕΙΤΥ ΖΕΣΤΑ 6π ΓΚζούρσα: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΕΩΝΙΑΑΣ ΝΑΝΤΥ ΧΝΤΑΝΑΡΕΚΟ ΣΥΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7π Κούρσα: ΣΕΝΙΟΡΙΤΟ ΓΙΑΓΗΣ ΜΙΣΙΕΑΔΕΝ ΓΡΕΤ ΦΑΝΤΟΝ ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑ ΙΤΟΘΑΝΤΕΡ ΕΗΑΝΝΟΣ ΚΑΡΑ ΑΙΖΑ ΕΔΕΝΙΤΣΑ ΣΑΝΤΥΑΓΟ ΜΟΝΡΟΣ ΠΗΤ ΜΑΣΑΙΡΑΣ Ἡρόνοι Προπονήσεων -α ων 5 4] 33 39 25 40 96 45 29 44 28 93 96 δ4 29 56 45 98 44 δσ 45 58 41 98 πα δ8 40 58 4ἱ 5τ 88 98 δα 33 56 94 40 ῶτ ὅδ 4ὐ 56 8 2τ 45 ττ 45 558 δ116 Ἂτ 95 38 8 89 δὰ 26 δΙ λ8 93 38 36 ο. θα 94 9 Δ πει 439 δν -ρ 84 ος δν 8 9 δὶ 3δ 3ὁ 534 48 95 ὦδ 38 9ῇ 45 ες 48 38 39 ο. 4ἡ 98 9 λα δν 4 4 96 δα μι 9 οὃ ππ 9 8 5 ο ΣΑΠΒΑΤΟ 90 ΜΑΓΟΥ 198] ΤΟΥ ΜΛΚΛΡΟΥ ΣΛΝΟΥ ΕΤ [..Π. ΜΕ ΛΠΟΦΛΣΗ ΤΟΥ ΤΠΟΥΡΙ. ΣΝΡΒΟΥΛΟΥ Ας ΔΕΝ ΠΑΕΙ Ο ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ ΣΤΟΥΣ ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ 4ΟΝΔΑΙΝΟ.- 'Η διοί- πηση τῆς ΠΜάντσεστερ Γιου ψάϊΐτεντ, στὴν προσπάθεια της νὰ δώσει τὴν θέση τοῦ προπονητῆ τῆς ὁμάδας της α᾿ ἕνα «μεγάλο» ὄνομα ζήτη σε ἀπὸ τὴν Αστον Βίλλα νὰ «ἀποδεσμεύσει» τὸν προ πονητὴ της Ρὸν 2 άουν- τερς, ὃ ὅὁποίος τὴν ὁδήγησε ατὴν κατάκτηση τοῦ τίτλου τῆς ᾽Αγγλίας γιὰ πρώτη φο θὰ μετὰ ἀπὸ 71 χρόνια, ἆλ λὰ ἡ ἡγεσία τῶν πρωταθλη τῶν τοῦ 196 1 ἀπέρριψε τὴν σχετικἠ αἴτηση καὶ ἔ- τσι οἱ παράγοντες τοῦ «Ολντ Τράφφορντ» συνεχί ξουν τὴν προσπάθεια τους νὰ ϱροῦν τὸν ἀντικαταστά τη τοῦ Νταίηδ «Σέξτον. ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ κρο]ιφ ΜΑΔΑΡΙΤΗ.--- 'Ο διά- σημος Ολλανδὸς ποδοσφβαεθι στῆς τώρα ἀγνήκει 'στὴ Δεδάντε τῆς Βαλένθια, ἡ ὁποία µε- τἐχει στὸ πρωτάθλημα τῆς Β΄ Κατηγορας τῆς σπα νίας, ὑποθλήθηκε σὲ ἐγχεί- ϱηση σὲ αλινικὴ τῆς Ῥαρκε λώνης ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Γκοντζάλες Αντριο, ὁ ὁἁποῖ ος μετὰ τὴν ἐπέμβαση εἶπε ὅτι ὅλα πῆγαν καλὰ καὶ ὁ Κρόιφ θὰ θγεῖ ἀπὸ τὴν κλι νικὴ σήµερα. ᾿Ακόμα ὁ ]σπανὸς Ἅγια- τρὸς εἶπε ὅτι ὁ Κρόιφ εἶχε τραυματισθεῖ στὸν ἂγώνα ποὺ ἔγινε στὴν Βαρκελώνη νιὰ τὴν τιμὴ τοῦ ᾿Ασένοι. ΠΡΩΤΗ Η ΣΑΙΝΤ ΕΤΙΕΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ.-- ᾿Ετιὲν πῇῄρε κεφάλι στὸ γαλλικὸ πρωτάθλημα, γιατὶ σὲ καθυστερηµένο παιγνίδι νύκησε τὴν Σοσσὼ μὲ ᾱ--- Ἔτσι, ἡ Σαἰν ὙἘΕτιὲν μετὰ ἀπὸ ὦὤ6δ ἀγῶνες ἔχει τὰ πρωτεῖα στὴ γενικὴ 6αθ µολογία, μὲ δῶ θαθμοὺς ἕ- ναντι 535 τῆς Νάνι. «4δ τῆς ἹΜπορντὼ, 47 τοῦ Ἱο νακὸ καὶ 4ὃ τῆς Παρί. ΔΩΡΕΑΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΣΠ Γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν Φιλάθλων στὸ Μακάριο στά ὅιο πρὸς παρακολούθηση τῶν Παγκυπρίων )Αγὠώνων ὁ διοργανωτὴς σύλλογος ἔχει µεριμνήσει ὅπως ὑπάρχουν λεωφορεῖα ἀπὸ τὶς 6 μ.μ. στὸ ΓΣΠ. Τὰ λεωφορεῖα θὰ μεταφέρουν δωρεὰν τοὺς φιλάθλους. Γιόχαν. ἆρδιφ ποὺ { 'Η Σαίΐντ ' Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ 4ΑΟΛΗΤΙΚΗ ἀξΙΛΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΝΟΠΟΙΗΤΠΙ ΠΛΕΟΗ Ἡ ΛΗΤΛΛΙΓΙ Τὸ Ὑπουργικὸ Συμθούλιο προχθεσινὴ συνεδρία του μεταξὺ ἄλλων, ἐνέκρινε στὴν καὶ τὴν παραχώρηση τῆς χαλίτικης γῆς ἐκτάσεως 33 σκαλῶν στὸ Μακάριο Στάδιο, ἐνῶ στὴν ᾿Αρ- 4 Χιεπισκοπἠἡ ἐνεκρίθη ἡ παραχώρηση μικρῆς ἑκτά σεως γῆς στὴν Αγία Νάπα καὶ στὸ Ζύγι. Ἔτσι οὐσιαστικὰ τώρα κανένα ἀπολύτως κώλυμα δὲν ὑπάρχει γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τοῦ Μα καρίου Σταδίου καὶ τοῦ ΓΣΠ. Ὅπως πληροφορούμαστε τὸ τελευταῖο στά- διο ποὺ ἀπομένει γιὰ νὰ γίνει ἡ τελικὴ άνταλλα γὴ τοῦ ΓΣΠ μὲ τὸ Μακάριο Στάδιο εἶναι αὐτὸ τοῦ ᾽Ανώωτάτου Δικαστηρίου. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Πάνω στὸ θέµα τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν δύο Σταδίων ποὺ τόσος ἀδικαιολόγητος σάλος ἔχει γίνει ὑπάρχει ἤδη εἰλημμένη ἀπόφαση. Τὸ ἱστορι κὁὀ ὅμως εἶναι τὸ ἑξῆς : Πριν ἀπὸ τὸ 1974 ὁπόταν ἄρχισε τὸ θέµα τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν δύο σταδίων ὑπῆρχε σαφἠὴς ὄρος στὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ, ὅπως στὴν ἱερὰ ᾿Αρχιεπισκοπὴ δοθεῖ μιὰ περιοχἡ στὸν ὃν αλα τῆς Κερύνειας, τὸ λεγόμενο «᾿Αλακατού υ». ΠΜ], ΣΑΠΒΙΙΗΝΙΑ - ΠΗΡΒΠΙΙΝΙ Εἰς ἀντάλλαγμα δὲ ἡ ἱερὰ ᾿Αρχιεπισκοπὴ θὰ παραχωροῦσε τὶς 33 σκάλες χαλίτικης γῆς δίπλα στὸ Μακάριο Στάδιο, καὶ οἱ ὁποῖες θά ἐ- χρησιμοποιοῦντο γιὰ τὴν δηµιουργία 6οηθητι- κῶν χώρων. Μετὰ ὅμως ποὺ µεσολάθησε ἡ Τουρκικὴ εἰ- σθολἡ, τὸ θέµα αὐτὸ μπῆκε στὸ περιθώριο. Πρέ πει ὅμως νὰ ἀναφέρουμε πὠς τὸ 19/3, τὸ Ὕπουρ γικὸ Συμθούλιο πῆρε ὁμόφωνη ἀπόφαση γιὰ τὴν διαδικασία τῆς αλλαγῆς τῶν δύο σταδίων. Τώρα ὅλη διαφορὰ ποὺ ὑπῆρχε ευθεηβεὶ Ἡ ρα λρειετισκστς ὃ ἔχει πιὰ δι ἁἆ παραχωρή σει στὸ Μακάριο Στάδιο τὶς 53 σκάλες τῆς χα- λίτικης γῆς ποὺ εἶναι δίπλα στὸ Μακάριο Στά- διο. Στὴν ἱερὰ ᾿Αρχιεπισκοπὴ θὰ δοθοῦν δύο τε- µάχια χαλίτικης γῆς, ἕνα στὴν ᾽Αγία Νάπα, κι ἄλλο στὸ Ζύγι. Πάνω στὸ θέµα τῶν ἀνταλλαγῶν τὸ Ὕπουῃ- γικὸ Συμθούλιο πῆρε ἤδη ἀπόφαση προχθὲς καὶ τὶς ἐνέκρινε. 'Ἔτσι ὅλοτ ὣς τώρα τὸ θέµα καὶ τῆς ἀν- ταλλαγῆς τῶν δύο σταδίων θαίνει πρὸς αἴσιο τέ λος, ε μιά ἀμοικτή μονομαχία ΑΥΡΙΟ: ΕΠΑ --᾽Απόλλων καὶ Χαλκάνωρ - Πεζοπορικὸς ο Μέ τὸ μεγαλύτερο ἑἐνδιαφέρο νὰ συγκεντρώνεται σήµερα στὴν Λάρνακα, διεξάγονται τὸ ᾿Σἀδθδατοκυρίσκο τρεῖς ἀνγῶνες γιὰ τὴν “τεροπιμιτελικὴ φάση τοῦ Κυπέλλου. Οπως προαναφέραμε τὸ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρο συγκεντρώνει ὁ σπημερινὸς ἁἀγὼν Σαλαμίνας -- Πα- ραλιμνίου,’ ἐἑνῶ αὓριο θὰ γίνουν οἱ ἀγῶνες ΕΠΑ ... ᾽Απόλλωνα στὴ Αλ άρνακα καὶ Χαλκάνορα --- Πεζοπορικοῦ στὸ Δάλι. . ο Σεέ μιὰ ἄνευ προηγουμένου μονομαχία ἀναμένεται νὰ ἑξδελιχθεῖ ἡ συνάντπσπι στὰ Λάρνακα. Σαλαμίνα καὶ Παραλίμνι ἔχουν τὰ φόντα ὄχι µόνο νὰ περάσουν στὸν ἑτιόμενο τὸ ἔτιαθλο. Κούδας καὶ Μαρκουλλὴς θὰ ἠγηθοῦν σήµερα τῆς Ε. ἵ. Σαλαμίνας στὸ Παραλιµνίου κατὰ τῆς κρίσιμο παιγνίδι τοῦ Κυπέλλου. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ κ.Ο.Π. Ταλιάνσς καὶ Ἰσκώβου παραμένουν στὺ πύστοτους ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τῆς ΚΟΠ κατὰ τὴν προχθεσινἠ του ου- νεδρἰα ἀπεφάσισε τὴν ἀνανέωστι τῶν συµθολαίων τῶν προπονπτῶν τῶν Ἐθνικῶν ὁμάδων κ. κ. Κώστα Ταλιάνου (Ἐθνικῆς ᾽Ανδρῶν) καὶ Πανίκου ᾽]ακώθου (Ἐθνικῆς Ἐλπίδων καὶ Ἐθνικῆς Νέων) καὶ γιὰ τὴ νέα ποδοσφαιρικὴ περίοδο. Ἐπίσης ἀπεράσισε Όπως οἳ Σύο 'Ομοσπονδιακοὶ πρππο γητὲς παρααολουθήσου σε- µινγάριο ποοπονητῶν στὴ Γ)α σλώδη τὸ τέλος ουσίαν. Επίσης τὸ Ἀιοικητικο Στη ξούύκο: ὢ Μι λέτιιτε εἰσήγηση πὰ τὸ. σύσταση ἐφευνητικῆς Επι αωαπῆς ια ἰσχυοιζόμεναυς «.'χὲ» ὄγῶνες καὶ ἁἀποφπόσι- σε νὰ παραπέµψει στὴ Δυκα- στικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ἐοώτημα τα τὰ πόσον, ὅπως ἔχεν τὸ Κα- ταστατικὸ σήµερα, δικαιοῦται τὸ δυμθούλιο νά ῥὁοίσεν τέ- τοια Επιτροπὴ ἡ ὁποία νό μην ἀπυτελεῖται ἀπό αξλα του καὶ ἂν ναί, ἂν διναιοῖ- τα νὰ ἀναθέσει στὴν πι τοαπὴ αὐτῆ καθήκοντα πιν ἀνήκουν στὸ Διοικητικὸ ὅτι ῥούλιο ἢ ὁποιαδήποτε κυνἩ- κοντα. 4 ᾽Αποφάσισε τὴ ουμμρτοι γη τῆς Ἐθνικῆς Νέων Κύ] πρου στὸ προσεχὲς ΠΠανειρω: παϊκὸ Πρωτάθλημα Ἀέων! 1449, ( ᾿Απεφάαισε τὴ συµεντο. χὴ ποῦ Διευθιντοῦ τῆς Σγου Ἰῆς Πολοσφαίρου χ. 1, Νικο λάρν σὲ σεμινάριο Ῥκπαιδευ τῶν. Διαιτησίας στὴν ᾽Αγγία στὸ διάστηµα Όθ0--ὸδ ὅσε- πτεμθρίου. γύρο, ἀλλὰ καὶ νὰ διεκδικήσουν Ἡ Φρόκριση εἶναι σήμε ῥρα ἀνοικτή. ὧΣτὸ πρωτάθλη µα τὸ Παράλίμνι νίκησε τὴ Σαλαμίνα 1---0 στὸ τελευ ταῖο Λεπτὀ, Καὶ ἀσφαλῶς τὰ πῤάγματα θὰ εἶναι ἁκό- µη. σιιὸ ὁύσκολα γιὰ τοὺς φιλοξενουµένους σήμερα. | Ἡ Σαλαμίνα δρίοκεται σὲ καλὴ φόρμα καὶ παίζον τας στὴν ἕδρα της θὰ τὰ δώσει ὅλα γιὰ τὴν νίκη ---- πρόκριση. 'Ὑπὸ τὶς προὐποθέσεις αὐτὲς ἡ σημεριὴ ἀναμέ τρηση προθλέπεται ἀρκετὰ ἀμφίρροπη καὶ εἶναι θἐδαιο ὅτι θὰ ἔχει δραματική ἑξέ- λιξη. ΑΥΡΙΟ ο Ἡ. ΕΠΑ φιλοξενεί αὔ- ριο τὸν Απόλλωνα. 'Ἡ γη: πεδρῦχος μετὰ τὴν σωτηρία της τὴν φιλοδοξεῖ νὰ κάνει καλύτε- ρη καριέρα στὸ Κύπελλο. ἳἩ προσπάθεια της ὅμως συναντᾶ δυακολίες μιὰ καὶ αὔριο θὰ ᾽ ἀπουσιᾶσουν οἱ Σκάγιας --- . ᾿Αναστασίου, ποὺ λείπουν στὸ’ ἐξωεερικὸ. Φυσικὰ ἡ ΕΙῑΑ εἶναι γη , σπεδοῦχος καὶ αὐτὸ τῆς αὐ- ξάνει εἰς ἐλπίδες προνρίσε ως. ὃ7απὸ τὴν ἄλλη. πλευρὰ ὁ ᾿Απόλλων µεταθαίνει στὴν Λάρνακα μὲ µεγάλη αἶσιοδο ξία. 'Η ὁμάδα διανύει στε- ρίοᾶο φόρμας καὶ δὲν ἀντι µετωπίζεῖαι κανένα πρόδθλη µα ἀπὸ πλευρᾶς «συνθέσεως. 270 4Α4Ι ὮὉ Χαλκάνορας μετὰ τὴν ἐμπληντικὴ πρόνριση του σὲ 6άρος τῆς ΑΕ4 στὸ Τοι ρειο εἶναι αὔριο γηπεδοῦ- χος πρὸς τὸν Πεξοπαρικό. Ἐκ πρώτης ὄψεως τὶς δύο ὁμάδες χωρίζει µεγάλη διαφορὰ δυναµικότητος. Ὁ Πεξοπορικὸς εἶναι σληρέ- στερος σὰν ἁμάδα καὶ φν- σικὰ πιὸ ἔμπειρος. Θὰ πρὲ- πει ὅμως νὰ προσέξει πολὺ τὸ αὐριανὸ παιγνίδι στὸ σκληρὸ γήπεὀο τοῦ Δαλιοῦ, γιατὶ ὅ Ἄᾶαλκάνορας διαθέ- τει ἕνα νεαρὸ μὲν ἀλλὰ ὅν νατὸ καὶ ἀποφασιστικὸ σύ: φολο ποὺ πσιαίζοντας στὴν ἕ ἃρα του θὰ κυνηγήσει τὴν ἔκπληξη. “ρα ἐἑνάρξεως ὅ μ.μ. Σέ περίπτωση ἰσοπαλίας θὰ Ύἔχουμε ἡμίωρη παράτα ση καὶ ἂν πάλι δὲν ὑπάρξει νικητής τότε θὰ ἔχουμε ἐ- παναληπτικὸ τὴν Τετάρτη. ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΣΤΟΚ )Ανακοινοῦται ὅει ὁ αὖ- φιανὸς ἀγὼνας μεταξὺ τῶν ἁμάδων Ἑλπίδος Λιοπετρίου καὶ Τοριπτολέμον Εὐρύχου γιὰ τὸ Πρωτάθλημα θὰ διεξαχθεῖ στὸ Ἰακχάοιο γήπεδο «ἈΞνλοφάγου καὶ ὄχι στὴ Δερύνεια. τελευταία στιγμή : τὸν : ο Ὁ Απόλλωνας διανύει περίοδο φόρμας καὶ ἑκστρατεύει αὔριο κατὰ τῆς ΕΠΑ φιλοδο- ξώντας νὰ περάσει στὰ ἡμιτελικά. ΠΠηΕη ΚΗΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΗ πηυΨε σΤ0 ΠΙΓΚ - Π ΓΚ ΣΗΜΕΡΑ, τελευταία ἀγωνι- στικὴ µέρα τοῦ Παγκύπριου Διασωματειακοῦ Πρωταθλήμα τος ᾿Επιτραπέζιας ᾿Αντισφαί ρισης, ἹΠράκειται γιὰ τὸ πιὸ σπουδαῖο πρωτάθλημα ποὺ δι οργανώνει ἡ Παγκύπρια Όμο- σπονδία ᾿Επιτραπίζιας ἊΑν- πισφαίρισης (ΠΟΕΠΑ) καὶ ᾱ- θλοθετεῖ ἡ φίλαθλος Εταιρεία κΕΟ. Στοὺς ἀγῶνες τῆς προτε- λευταίας ἀγωνιστικῆς μόρας ποῦ πρωταθλήματος οἱ πρωτο πόροι τῆς δοθµολογίας ΑΠΟ: ΕΛ καὶ ᾿ἘΕλευθρια Π]σσας κέρδισαν ὄνετα τοὺς ἀντιπά- ἐπίζηλο τοῦ πρωταθλητή µΚύ- λους τους. Ἡ ὁμάδα τοῦ Α- ΠΟΕΛ κέρδισε τὶς ὁμάδες Α χιλλέα Καϊμακλίου καὶ ᾿Ολυμ πιάδας μὲ ---θ ἀντιστοίχως καὶ ἡ ὁμάδα τῶν ᾿Ελευθερίων τὴν ὁμάδα ᾿Ολυμπιάδας µμὲ 5.0. Καὶ οἱ δύο μεγάλοι νι- κητὲς ἤτοι ΑΠΟΕΛ καὶ Ἔλευ θέρια διεκδικοῦν σήμερα τὸν πρου. Στὴ σηµέρινὴη τελευταία ἆ- γωνιστικὴ µέρα οἱ δύο πρωτο πόροι ΑΠΟΕΛ --- Ελευθέρια θὰ συγκρουσθοῦν σὲ μιὰ πολὺ δυναμικὴ ἀναμέτρηση. Πρόκει. ται γιὰ ἀγώνα μεγάλης 6αθµμο λογικῆς σηνσσίας, πρόκειται γιὰ ἀγῶνα ποὺ θὰ κρίνει ὁρι- σιτικἁ τὴν τυύχη τοῦ τίτλου. Τὸ σημερινὸ µεγάλο αΝτέρ µπυν προθλέπεται πέρα πάσης ἀμφιδολίας δραματικὸ καὶ ἆ- ποφασιστικὀ, Οἱ δύο μεγάλοι ἀντίπαλοι ἔχουν τὶς δυνατότη τες νὰ διεκδικήσουν τὴν νίκη ἐπὶ ἴσοις ὅροις, Εἶναι δυναμι κὰ καὶ ὄμπειρα συγκροιήµατα ποὺ διαθέτουν ἄριστες µονά- δες, τὶς καλύτερες τῆς Κυ- πριακῆς ᾿Επιτραπέζιας ᾿Αντι- σφαίρισης. Στὸ μεχαξὺ τὴν τρίτη θέ- ση θὰ διεκδικήσουν σήµερα ὁ ᾿Αχιλλέας Καϊμακλίου καὶ τὸ Κέντρο Νεότητος Λάρνακας. Στοὺς ἀγῶνες τῆς περοσμέ- νης Τετάρτης τὸ Κέντρο νίκη σε τὶς ὁμάδες Δόξα Στροδό- λου καὶ ΕΝΑΔ 'ΑΥ. Δομετίου| μὲ 5.-.0 καὶ 5-.3 ἀντιστοί- χως. Στὸ φετινὸ πρωτάθλημα τὸ Κέντρο Ν. Λάρνακας σἀν| νεοφώτιστη ὁμάδα ἀποτέλεσε | τὴ μεγαλύτερη ἔκπληξη. Εΐναι ὁμάδα ποὺ ὑπόσχετοι πολλά. Αντίθετα ὁ Αχιλλέας σὰν |) πολὺ ἔμπειρο συγκρότηµα δὲν ἱκανοποίησε καθόλου. Σταθε ρῇ καὶ φέτος ὑπῆρξε ἡ ὁμά:ι δα τοῦ Ατλαντα ᾽Αγλατζιᾶς ͵ καὶ ή ὁμάδα τοῦ Κέντρου Νεό τητος ᾿Ακράπολης, ἡ ὁποία ὅ- µως διαθέτει θαυμάσια Ύυναι- | χεία ὁμάδα (τὶς καλύτερες µο᾿ νάδες Κύπρου). Ἡ. δαθμολογία τοῦ Δισσω-: ματεισκοῦ πρωταθλήματος ἔχει | ὡς ἑξῆς: | 1 ΑΠΟΕΛ 38 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 37 3 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 3ἱ 4 Κ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ 8 5 Κ. ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 29 6 ΑΤΛΑΣ 28 7 ΕΝΑΔ 28 6 ΕΑΣ 27 9 ΔΟΞΑ 20 10 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9 1] ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 18 4 Οἱ σημιρινοὶ ἀγῶνες θὰ ἀρχίσουν στὶς 4 μ.μ, Σελίδα 7 ΑΠΟΨΕ ΣΤΟΥΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΛΙΔΩΝ ΛΕΛ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΝΩΝ-ΛΠΟΛΛΩΝ χήσει τόν ᾿Απόλλωνα. Ἔχουμε σήµερα δύο ἀγῶ- γες Καλαθόσφαιρας στὰ πλαί- σια τῆς ἡμιτελικῆς φάσεως τοῦ Κυπέλλου Καλαθοσφαί- ῥρας παίδων. Συγκεκριµένα: Στὸ γήπε- δο της ἡ ΑΕΛ θἀ παίξει μὲ τόν Αχιλλέα Καϊμακλίου. Καὶ οἱ δύο ὁμάδες παρου- σιάζονγται ἁρκειὰ ἰσχυρὲς καὶ συγκεντρώνουν τίς ἴδιες πιθανότητες. Φυσικά ἡ ΑΕΛ σὰν γηπε- δοῦχος θάἀ προσπαθήσει νὰ ἐκμεταλλρωτεῖ τὸν παράγον- τα τῆς ὄδρας, καὶ νὰ ἔξασφα- λίσει ἕνα καλὸ σκὀρ, ἔτοι ποὺ στὸν ἐπαναληπτικὸ νὰ γοιώθει κάποια σιγουριὰ καὶ σὲ περύπτωση ἥττιας. ὍὉ Αχιλλέας ἔχει στόχο γὰ φέρει ἕνα καλό ἀπστέλε- σµα καὶ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τό πλεογέκτηµα ὅτι τὸ δεύτερο παιγγίθν θὰ τὸ δώσει στήν ἔδρα του, στὸ Καϊμακλι. Τὸν ἀγώνα αὐτὸ θὰ διαι- τητεύσει ὁ χ. Α. Προάρόμου μὲ τόν κ. Π. Μιχαηλίδη. Γραµµατεία: Σ. [Παπαδού- ρης, Κ. Βιολάρης, Γυµνασί- αρχος Π. Παπαδούρης. ΖΗΝΩΝ --- ΑΠΟΛΛΩΝ Τὸ δεύτερο παιγνίδι τῆς δραδιᾶς, εἶναι αὐτὸ τῆς Λάρ- νακας μεταξὺ Ζήνωνα καὶ ἸΑ- τα άτι ἀνάλογο ἰσχύει καὶ ἐδῶ. 'Ὁ Ζήνων ὅμως μᾶλ- , χανήματα. ---- :ἡ- λον θὰ δωσκολευθεῖ νὰ νι-. ὰ. ρήμα ὁ ὣν οι ναό -αρ, Διαιτητές: Σ, ᾿Αραδῆς -- Π. Γαδριήλ. Γραµµατεία: Δ. Χαραλάμπους --- Μ. Καλλῆη, Γυμµνασίαρχος Τ. Χριστοφό- ρου. ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 'Ἡ Κυπριακὴ Όμοσπον δία Ποδηλασίας ἀνακοινοῖ ὅ τι ὃ προγραμματισθεὶς ἁγὼν Ποδηλασὶας τῆς 90)δ5)δ1, ἀναθάλλεται διὰ τεχνικοὺς λόγους. Ἡ ἡμερομηνία τελέσεως θὰ ἀνακοινωθεῖ διὰ τοῦ τύ- σου. ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙ-ΒΙ Οἳἵ Παγκύπριοι ᾿Αγῶνες θὰ µμεταδοθοῦν ζωντανοὶ ᾱ- πὸ τὴν τηλεόραση τόσο σή µερα ὅσο καὶ αὔριο. Πλὴν ὅμως λόγω συνδικαλιστικῶν προθληµάτων στὸ ΡΙΚ ἡ μετάδοση θὰ εἶναι µανρόα- σπρη. Αν δὲν ὑπῆρχε τὸ πρό ϐληµα αὐτὸ ---- ὑπάρχουν διαφορὲς ὅσον ἄφορᾶ τὸ ποῖ οι θὰ δουλεύουν στὰ νέα µη : ἐκπομπὴ θὰ ἦταν ἔγχρωμη μὲ ἀργὴ οπίηση καὶ ἐπανάληψη. σήμερα τὸ Ρήλήυ Τίγρης Διεξάγεται τὸ Σαδατοχι- οἶἰωιο ἀπὸ τὴ Λέσχη Αὐτοκ:- νήτου Λεμεσοῦ τὸ «Ράλλυ Τίγρης». Τὸ φετἠόὸ Ῥάλλυ ποὺ διε- Ἑάγεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν «Σίνιοορς Σέρῦις» θὰ εἶναι ἐπὶ ἀπνοστάσεως περίπου καὶ θὰ ἀποτελείται ἆ πὸ δύα µόρη μὲ ἀριθμὸ εἰδι- κῶν διαδο : Τὸ ποῶτο µέρος θὰ ἀρχίσει ἀπόψε ἡ ὥρα 7.δ0 μ.μ. ἀπὺ πὴν Λέσχη Αὐτοχινήτου Λε: μεσοῦ (Καφὲ Παοί), καὶ ἆ- φοῦ ἀιανύσει ἀπόσταση . 120 μιλίων περίπου πάνω σὲ ἆς- χετὰ σκληρσὺς ὁρόμους θά ἐπανέλθει γύρω στὰ µεσάνυ- ατα στὴ Λόσχη (Σταθμὸς ᾱ- νασυγκροτήσεως) γιὰ διώχυ- πὴ 24 ὡρῶν γιὰ νὰ ἀὀχισει τὸ δεύτερο µέρος. Τὰ δεύτερο µέρος ἀρχίζει πάλι ἀπὸ τη Αόσχη Αὐτοκι- γητου Λεμεσοῦ γιὰ νὰ χαλύ- ει µία ὁιαδροµῆ 170 μιλίων περίπου, γιὰ νὰ τερματίσει τὸ ὅλο Ράλλυ γύρω στὶς 8.30 π.μ. τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς. Ἡ ΤΡΟΧΑΙΑ Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ῥά]- λν ἡ Αστυνομία ἀνακοίνωσς ὅτι οὗ πιὸ κάτω δρύµοι θὰ εἰ ναν κλειστοὶ γιὰ τὴν τροχαία. 0ἱ νικπιὲα τοῦ Κυπέλλου 820 μιλίων , ΣΑΒΒΑΤΟ 20.5.1981 α) 'Ὁ δασικὸς δρόμος ἀτὸ τὸ Καπηλειὸ ὣς τήν Αγία Παρασκευή, ἀπὸ στὶς 7.50 μμ. ὣς τὶς 9 μι. β) 'Ο δρόμος ἀπὸ τὴν τοπο θᾳσία «Στανοούλια», μέσω δασικοῦ ὁρόμου, πρὸς τὺν κεντρικὀ δρόμο Πεδουλᾶ -- Κακοπετριᾶς καὶ πρὺς Άγιο Νικόλαο Κακοπετριᾶς ἄπὸ τὶς 9 μ.μ. ὣς τὶς 10.90 μ.μ. Υ) Ὁ νέος ἀγροτικὸς δρό µος ἀπὸ Πελένδρι ποὸς Ται- µίκλινη -- Άγιο Μάμα --- Καλὺ χωοιὸ ἀπὸ τὶς 11 μ.μ. τοῦ Σαδθδάτου ὣς τὶς 00.45 π.μ. τῆς ἘΚνριακῆς. ΚΥΡΙΑΚΗ δ1.5.1941 4) “Ὁ δρόμος ἀπὸ τὴν 4 λασσα πρὸς Άγιο Θεράπον- τα --- Ἱερα Πεδὶ ἀπὸ τὶς 9.50 π.μ. ὣς αὶς 4 αμ. β) 'Ὁ δρόμος ἀπὸ Πέρα Πεδὶ --- Άγιο θΘεράπυντι ᾿ -- Αλασσα ἀπὸ τὶς ὅ π.μ. ἃς Τα. ᾽Αστύυνομικοί καὶ ἐππρόσω- ποι τῶν διοργανωτῶν τυῦύ Ῥάλλν θά θρίσκονται σὲ ἐπί- καιρα σηµεῖα σ᾿ ὄλη τὴ δια- ὑρομή χαὶ τὸ κοιὸ παρανα- μεῖται νὰ συμμορφώνεται μὲ τὶς ὑποδείξεις καὶ τὶς σιυι- θσουλές τους γιὰ νὰ ἄποφει- χθοῦν ταλαιπωρίες καὶ ὅνστν χύήματα, ΠΙπύουλιηκ Ὁ Αλέξανδρος ᾗΜαλιὺς ἀνεδείχθη πρῶτος νικητὴς τοῦ ᾿᾽Απομικοῦ Κυπέλλου Μπύ ουλιγγκ ποὺ διοργάνωσε ἡ Ὁ µασπονδία Μπόουιλινγν Άλμε- σοῦ ὑπὸ σὴν αἱγίδα τῶν Ντάν χιλλ. ᾽Ανωτέρω οἱ ἆ πρῶτοι νικητὲς τοῦ Κυπέλλου, Απὺ ἀρυστερὰ ὁ ᾿Αλέξανδοος Μα λιὸς πρῶτος στὸ Κύπελλο, ὁ Μάριος Δοουσιώτης δεήτε- ρος, ὁ Λούης Κωναταντινίδης ε τρίτος ὃ Ἰάκωθος Κοβῆ. τε ταρτος καὶ ὁ ᾿Ανδρέας ἊΑν- τωνιάδης ὑπεύθυνος []ροωθι- σεως τῶν ΝΤΑΝΧΙΛΑ στὴ Λεμεσό, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπένε- µε τὰ ὅπαθλα στοὺς νικητές,

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Μπορούμε να προωθήσουμε τις εξαγωγές της Ελλάδος 3p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 8p
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 8p
ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ σε μια ανοικτή μονομαχία Κυπριακό 7p
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 7p
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΜΑΧΗ ΓΣΠ - ΓΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ Αθλητισμός 6p
η γυναίκα του σήμερα 5p
Κοινοπραξίες Κυπρίων με Ιρακινούς 3p
ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΡΙΝΟ» Πολιτισμός 3p
η γνώμη μας Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
Ψεφτοπρόσφυγες! 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ή ΧΡ. ΓΕΤΤΙΜΗΣ 1p
Κατανομάστε τους βομβιστές ο κ. Αλέκος Κωνσταντινίδης 1,8p
Δεν αρνείται τους δεσμούς με το ΑΚΕΛ 1p
Καταγγέλλει καταστηματάρχες του ΔΗ.ΣΥ αστυνομικούς λοχίας 1p
Έρευνες για δ. υπαλλήλους που δεν ψήφισαν το ΔΗ.ΚΟ 1p
ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΟΥΝ 1p