ΣΑΡΕΡΑΤΟΒ, 1ο ΙδΠΟΥΧΑ ΡΙΟΥ ους ως | ΕΜΝΛΗΣ | 1ΑΣ τ ΙιὈ Ξ ”. ΒΗΜΑ 3 ! ΛΟΥΔΜΙΑΣΓΕΝΛΑΣ / ο ΝΑΣΑ ΝΑ ΑΝΝΑ ΝΑ ΝΝΑΝΑ ΝΑΣΑ ΝΟΣΟΥ ΥΥΟΝΣ κ . πι . ή ὁ Ἰ Ατο ΕΣ ΚΕΙ | η ἠ στ Ν κ 5 ξ ᾱ -- 4 δὁ δ. Ν . δα πμ ἱ ΦΟΡΤΙΣΝΕΥΤΙΑΔΤ ΠΟΙΗΣΙ5 - ... | [ [ ΠΛΗ] | ο ος { ο | αμάθεια ποὺ ο) Πή ΠΠή ΜΗ μθε ! ο «.. Π ο Τ ἴ εως μα ἑξεενες ο μοἑνλε Εν οπου ππη Βεβ 1ο εκώπα ο ναώς σπα μη ---- . ον ᾿ ! Ξ- ο. Ενώ τα τ ! . : ο Εἱ ρα με, πρ Ὢ ἃ Ειναι αν Κι κώρι χ ! . , . 1 ο. ὰ Ἡῖ κ... ο. 1 , : | ως πότε Νήριὲ στο δεν Οἱ , μα ο. ” ἀϊτικατασταθο ξ -- ὁ νι ο Όιε, ο. δεν θὐ κατονοί ή πα, ο. Σρι ταν εἰ ιπυιβάνι, στι ον | 25οι Δες, τα ἆ 6 ͵ να ρου) θεα ή ”. ο ζ πλαθιι ὁ τοι υ-υ----- {1 τ : ες ς ΑΜ ν θα εν ὁ μόνος σύντροφός µας ---- τη. ο. ασ μα ο Πρ αρ] ΠΠ ΣΑΛΙΟΝ ὰ σος ὁ Αάασκς) Ὢ - ως Ἡ η : ια. | πεσιη τα ρώτωλ πό τὴ θοήθεια ποὺ παρέκι στό πο να ς πότε θά πλανιώμαοτ: Χριζττζον ον μρρῃ - ο : νο 1ου ἕερά ἕι Ών . ιστός. : ΦΡΑΝΣ . ον οδτο Ἡ οποιος ὃν, Όχι μόνὸ ο υ---υ-- ---ᾖ-υ--ἌἍ Ἡ μιὰ εὖοα κοωτσή. ποναχοι, ΄ περιλαα ιδαντι ἐν τῆς ὁρομφίῥθαστα δὲν ο σι -- Ἱεκημεεν Ασε : --- ς ὢγ Όπό στὴν ὁλόμαυρη ράχη ο... 3 ἱ “ἀστί ο... τσ ἓε ἓν ς σρρ0στ πσθα. ἰ -... ἕντενδ πο εδ µε μμῶ ἀν ἰδ . - --- .... ένο 1 κα ο -- να Αλ ει ὃδ. Ἕδες Ὁ τρσι τς εἶναι πο πρασ. οτε πους τίποτα, } Καὶ Α9ρις ο ηίδα ὦ ατιραν Χριστιονιοιιοῦ, ον Ὁ στ] δηαδή εκ τὸ ΧἈριστωνο τόρ- π. τρ κε πολλες λος εἰς : ο) τρ .”.. , η χωρις εὐπιοα και χαρα ὅτι ἡ πιοτη εις : .. : κ, | τη : ο ας πι σία. πώς τῃ τὴν ἔποων ν πα ἳ 7 Ἔν ο ΙΡ ἳ ΛΟΤ πει ἀνάμεσι τοις πο -- μωβδ, Ἡρ «μα ΞΕςμε θε δὶ : Μ Πρισινς -- -.... Μη Την ΕπΟγΠ, Όσο σκλάδο: στὴ σωµφορά: ο, αὐτὴ τοῦ πως ο μι ας ) εν 1 ολη 9) κ Ἡ ως στρ: ο α τις αιτικσαστήσετεν Ευντήσ μποροῦν της αἴνουν ο κό .. κστικῇ ὄσσμὸς ποὺ δα ο -υ-- ο --υὪ-ὑᾱ-ᾱ-- Αλέλιητα, κιίρις αθῶι ου ἆ , , λοικότητα, από, .. στ, π Μαῤητα, αν στ]δν ερωωσα ὰ περ ᾿ . .- ες ι : ο ὁ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, κ τν ων των ἢςγάτε ενος ᾧ ὃ [οπε ὁ ΤΠ σχως ο... : βρ. μ.ο ἣμ 3 ας πρ Εχει πια, παφεῖὶ, κι Ἡ φοχηὴ σπουδατο 2Η απ Δ ᾿ κ δν Ἱ ατου. οπενοί, Φί [οι ο Ἰίαολος χαιρετο ση σουν τὴν ἑθδοιάδα τοῦ. εδ ρα Ἄνσι ς αμ ο. νην «ναι ἃ ον. ὃν ο ὁ θα σταματήσω οἱ ενα αν τη καὶ περι ν καλής ὀβύνης -.. τε, Μερικὲς οορες, ὁ -- ὦ ἳ : : νά στελνει η την κατατδηση του. αν ουστοι , α : : κι Εθιααον ιδρικες οορί ο χα ὅπως λέγε, Μὰά οἱ πι Πολὺ ἔν σιμε εμας ὃς τς δι πολ Κόμη ὁασοικὸ χαραατηριστικὸ Γλοτος Όον ππν παν απώρειαν λλό σα δοα Σο . «πλ ο ε 7 ᾗ , ο Εχξ κήαψ εἰ του ιοσιου πια τὴν εξ νίαστι νο η] Λ ο: αρκε/ κος αναρωι.οτο αν Ἡ ρισσότεροί πους πῃν ατνουν κι 8 ο να ας πολ 11 Ῥιλο. κ ς ο... ανα ταιοπητος τῶν : : / στην ἀνάἄτερη ὅρα υα. Ἡς οὐσίας της πνςυμα ᾿ Τ . ως εκότι : ον ω ον 1. τ ρὴ αὐτὴ ογεο θής οτοέρκοξ ριὸς τες ἐξ σι αμ .. . ἓ) ., ὧτι ὁ Χριστια- | ο... τι Βρώστων εν ωκί βίος τες νε σῶών ἸκσΟι Ιλ) σον κ ενα ἡ καρ νδιιἐε αθρὸ, πδ, ος “Ἕλληνι ς ὖτι ὁ Χριστια ” , .- τιν αν ρώποε σε πι παντα τι την Ελπίς νο νο ἐς Ἔσι ἐς όλο. μέρος ) αν αν ρε ε αρ ὃς ων, { οἱ Ἡ . η, τν ον α -.. οὔον χα Λάδουι µέρος, μυναχη πμοσέξει πιότερο Ἰῆν ριλόσοφος ὃ τλέσντν π Μλνένα τ [κάν καὶ ο... Ακ ο ον τον κο ἰδοῦνι Ὀιάφορως, καὶ ὅαρειά πκευρά τοῦ λόγοι - ' φιλοσος:κα ροπή κώντος ος Γρωφ]ν του, οὖν .. ο... ΕΤΗ. 7 οι ---- παρ.στουν σὲ] ντ ν τν ατα δει τε ἃ τις ΜΕ ΤΕΜΝ οκτα τὸν εικωστεν «Ντον ἄννι 5 τ'κή, τοι ο ρὦ : ο ας ερθρωσή του, Ὁ : ... - : Ἱ θεληµατ κη του «ο ψ σμοπρσις Κα Όρια τα οχς- Χέσαμε α ν ἥ ται, Γι Ἠϊνεται αὐτὸ καὶ εἴκοσα ἔομων ἔτος, τῆν ο... ποὺ τὴν τηροῦο: ἆ ρα τῆς τικ : . ιν η με ἧσμος μᾶς ἀνοίνει τώρα ες τρις , α τοι την τη Ἠ απο ση ως πασά κόκλδηρα καραθάνιις τὴν Αγάπη Νόρι μεγάλο δρόμο. ο νὰ διῤ ὡς το” σἆ θέµατα ἐκλέ τει Λλήπως {το ἦπι τὸ διρίων τοῦτο ἁνι- πτιθαργιας. Διαισθανόταν οτι νι μπάρα Ἱνατα ἔριονται ἀπό ΐ . Ἰ ϱοι Ἶ Ας σα ημαι πι ανν πο η απικ, αἰειῶν τακά πες ἁδνα εἲ ' [ Σἑ ξιχκάσαµε ἰ ο Εαιβ ε όωμε τὴν οὐσία τῆς πτνεωις κότητάς, µας, αὐτὴν ποῦ φραζει ᾗ πίστη. Το πρόξλτμι στὸ θάθος ὁ Παύλος ἦταν πο. εκριά, πτὰ νὰ πουλήσουν τὶς, λυ καλος ἄνθρωπος, Μόνο που πραμάτειες τους, Χιλιάδες ἅν- ᾿ λα ἀσκολ' ηθη με τὸ οὐγολο της λωθαετης εν σήσ Ἔνς αριοτπελικ. τι Σ ἄγονους τόπους ς η 5 : (φιλοσοφί ας ὅπως κάθε ἄλλος κατ, ορατς γυρέψαμε νὰ ζήσουμε τόι πικράνει η ἐξορία. τος λΠιυρίζουι. τὴν πὸ- : : τπτ ὄνων : - κ τα. Ἡ αν άατα .- δρ φπτοι. ο Ὃ πε οπής πο χωρις στοργή. τῆς οὐσίας τῆς πνευματικότη: ιν κκ -- : Ὅνα εχε νε Κωτά τὰ ἔνγέα ταῦτα ἑτη--- χο ἔσεν τρία (ωπηήπας θΙ µῃι πααὶ καποηνιώνουν «τος ο δη, αμ. Ἱ μυ] ἐκλο οω. κλέγε ϊ οι] αμ , σα ἔρημης πρΏς του. τὸν «ἶἴχαν οὔρο Ἀδπους. Ἐ σαι ωλὺ ον : Κι ἔγινε κι ἡ ζωή µας τας το ἀνθρώπου ὀλοκληρωὼ: [ο οίως Ὃ οξλ οσα τοῦ ον π8 θεχατο ενάτον μέχωι τοῦ αἲ- ριμμης τα Τ ἡ ζ εσκα 9 } στι το. ὧν ᾿ ο ο . μα Κω στ δλήι ῑ που ἩὮ ε, ο « 5 - αν ακᾶ φέρι σὲ μιά κατάσταση ιό θέ Ἐν κύρι | 5 μιά ἑρμή χώρα, τώρα θήκες ἔτσι μὲ τὸν Χριστιανισμό, δι { ὄνηον ο κ ιο μεν άλη Ἄοστου ο/δοου τους τῆς Ἰκίς : ' σε ἱ ( ( ον - ν -- : ἰ ) 2ς ελ ΣΥ εξ ἳ . ΄ ἠθικῆς ἁπωπώνθς Οἷ]ς ῶ : ος ς μιὰ ἕρμη γἢ. ποὺ ὀρῆκε τὸν τρόπο να ση | ΓΡΕΧΠ ή ο υμησή {ας μην σλομωώνννα ἠπατημένης Πσικης Ξ υλ Ὁς Όλο κ Φοίνόται πως ἔχετε πάσι. Φφιλιώσῃ τὸ λό»ο καὶ Ἶν πίστ (σημασία για τὴ καθοδήγηση Ὦῇ ἁπαπεών Παυρσυσύμην, καὶ ς : τι ᾿ αν 4 οπιετο ολ), 0) 01 ο μις τῆς θρήσκευτι κῆς του ὁ : Έπειτα δὲν πρέπει να ἔεχνοῦ: ἵμε ὅτι ἡ ἀποκάλυψη διδάσκει µόνο τὶς ἀλήθεις τίς ἄναγ- καῑες γιὰ τὴ σωτηρία. Εἴναι φυσικό, λοιπὸν ὁ Χριστιαιὸς φιλόσοφος νὰ ἐκλέγη τὰ πρα- | Φὀλήματα ποὺ ἀναφέροι.ται οτὴν ὕπαρξη καὶ τὴ φύση καὶ | τὴ. µμοῖρα τῆς ψυχῆς, Απέναντι στὸ Σὠκρατι κὀ γνῶθι σαύὐτὸν ποὺ ὁδηνεῖ στὴν ἀνακάλωψη Μάρκελρος ἁποφάσίος ν ἄν” Δέν ἔλειφο οὔτε μιὰ χρο- ταποκριθεῖ. οτιν ππαρα μικρής ἀπ τὶς ἕντεκα ποὺ δρί- ͵ α ον. δρ ἵβρᾶν γαρ. τὸ οκ ἳ πο δε , ε ἔνδειδη φιικῆς διάθεσης ἀπὸ τρ µυι οἱ τοῦτο τὸ φρούριο, µέρος τοῦ Παύλου. Να οὔτε τἶπε, ὃ Παῦλος παματας Ἓνε θάπαιρνε αὔτος τῆι πρωτοθοι ᾿Ἱπαφατικά τὸ κεφάλι, Ὁ διοι. ᾿ κία, οὔτε θά προχκωροῦσε πι Γπητῆς τῆς Ἱερουσαλήμ, ποὺ ρισσότε ο ἅπ' ὅιτι ἔπ . ας μ ὑπη- Ὅσο ψιὰ τὸ Σέώτο, ὃ Μάι ρ- ρεοίες τῆς Γαλ αιστίνης, ζητά- κελλος ειν πο) ὁ λίγη ἄμεση ει ἀποοπάσματα ἀπ᾿ τὰ φρού- ἐπαφή μαζί του, σστι ο -... ρια τῆς Καπερναούμ, τῆς Κα. τος ἔπαιρνε τς διαταγές τοῦ σάρειας. τῆς Γιάσας καὶ τΏς κατευθείαν ἅπτ' τὸν Παῦλο. Ὁ Μίνωας γιά νὰ τὸν θοηθήσουι επ λα οον ών ώώ ων κς οσο κσώ σοκ» παφέσνουν τοὺς ἄλλωυς εἰς πάθη νὰ παρουσιάση τὶς δυὸ λώριες παντοειδῆ, εν τὸ φάνε μὲν πλευρές του. Παραμένει ε μολ ταῦτα αἰώνιο, ὅπως ὅχλα τὰ μεγάλα φιλοσοφικά προθλή- µατα καὶ αἰώνα. ταξιδεύει μασί του ἡ ἀνάγκη νὰ τοῦ δί- νῶμε απάντηση, Νάθε ἐποχή, κάθι γενεά, κάθε ζωντανός ἄνθρωπος θα. ἔρθη μὲ τὴ ὅτι: ρά του να τὸ ἀντιμετωπίση, ἁπάνω σ) αὐτὸ θὰ δοκιιάσῃη ἒ ων Ἔλα κοντά µας, διὰ τῶν. ἐπιοτημονικῶν ἐκείνιων Πατέρα στὴ γῆ µας ποὺ χτίζουας. Φέρε στοργή. Φτὴ νέα µας µέρα π᾿ ἀρχίζουμε, αυ ίνε ἡ Αὐγή. πηάδων, αἴτίνες κιοῦντια ἔτι θέριοιν ἓν τῷ κουτ, δὲ, ἓν ὀνύ- οτι αεοδοῦς κ ισνείας. ΕΗμην ἐς τὸν ἑχτὸς 2ύσμων ὑπ ως. δεισιδαίμον γα ποληπτικὸς τὸν ἔνδυν, κά πανταγοῦ ομοίων της χενοδυξίας ου. Ἆα Ὁ ἑνὸς ἐ- πεςήτουν την Ἠίμιμοιν τῆς Δημου: Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ᾽Ακτίνες, ὁννν καν ολλ λα μμ να λ αλλ λ λα μμ νΝΝ λ.λ... τραχὺς αὐτὸς ἄνθρωπος ἔκτε-., .... ος νο νκν κκ νοκ κκν οκ νοκ νννς ννονςς (καὶ θὰ µετρήσῃ τὴ δύναμή τοῦ. τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ. λόγου τικύτητος μέγωι καὶ αὐτῶν τῶν κος, Κάπ Ὡράμμα τὶς δια. ο ηροξι την τάξη, Ὠσο δαθύτερα τὸ δεῖ, τόοο καὶ τοῦ ἠθικοῦ ἐνώ, ἔχομε πώ. τπιλουτήσεωον τοῦ Οκάτοουῦ τον ἠν σε τ η π 1 ΑΡ δια .. τς { τ ἡ ἡ Ύ ᾽ 7 Ἑ σ ὦ ς Ὑ. . « αν ἐς εἰχέ ὕσος πολὺ ὀλο-ἲ Υπάρχέι κα δυνος ταρῳ π ΜΗΜΗΤ ης Ἡ ἀπάν τησή του, πολώπλ ευρη. να ὅνμι Αλλο πο ὃν ο εριοκὸ θα μθον. εἷς αμ ώνας ποιητιχαῦςσ, .. Ἴ ων : απεζα οἱασ δὲν Χωνς , , κἃ ἴ πο ἡ ψ. ἐς αλ { θά προσπαθῆ χα ἀν καλιάση ὁ- νδ βι στα: ποὺ δείχνει ποχᾶ στες ἄνους ξ ἁγύοων χο αὐτὰ ᾱ- ρω, ον σ ος σον -- ρνς ος ώς, ! ς πμ. κ Ὕν Τρ ἔ εν τν αν τα, ἡ : ὃς δο ο τα π τρωγγε τὸ φα. Οχι πολός, κδριε .. βνώ ος. λόκληρο τὸν ἄν θρωτ πο ὡς λό τὰ ζαθα αι τρ» ο... ἀνοῖ» ο πάη τὰ πιαδιοτώ δα] θροµιντας Εν: ... ος νὶ Ἡ πάντα ὅταν τιαζεύονται πολλοὶ ο καὶ τὸν ἄνθρωπο ὥς πίστη, τος ο πώτου ο νο τλως τὸ οεῦμα τν πιθνν ο µε φυτό του μουτρωμµένος, καὶ ζη- ο... . -- ο κ. Ν. Γ. Ιιακοῦ . . |.Ἱδρόμο οτὸν ἄνθρωπο νὰ ὅψ Ξ οεῦμα πια ' «οι ἔτι πε μ Φόνει ᾿Εφραῖο:, νίνεται λόγος, ὅπως ου ᾿Ἱατροῦ κ. Ν. Γ. 21ΔΟΥ Καὶ στὴν πίστη δὲν θὰ ὃψ, ὅτι αν μαωέσθως αυτ ἁγατασγέτοι τωιτσε ετ κ ο ἵν Ἶ 1 κ ς ! ζ ισγ 2 : : : η ἀπὸ τὸν ἑαυωτό ου. πρὸς “Ἔ ὀράδω, δέκα μέρες συνήθως, ου Ὁ--.- ᾿ ας -. . θλέπει ὁ καθσμὸς ὀρθολο- 8Η πο η, ντο να κο να ὅραου, Όυκα µ5ρες | κρατος εάν λὁ- - Γ ἳ ο σβ. τοῦ. Ἁγίου ενα -- ς : τὸν ΘΣό. Σοφία. λένουν οἱ 5 ἐπ. σόδιο. ὁ Μλάρκελλος, 1 Υουδοῦνί µοιρολόγια καὶ: ο, ἷ ο , Ὑεσμός, κάτι τὸ ἄντιλον ι Φιλ ο τς τι αι σοσ:ο. ο Πιαβρκεην Θρήνους καὶ φλιαροῦν γιὰ τη Γἴχομ την κε ἱρετοκὴα τὸ ἅλο», ο, θὰ δῆ τὸ ἁπαρα: Χριστιανοι φιλοσοφοι. εἶναι λα σε πρς τὸ κάθισμα ἐά ἐφύκαιρίαν νὰ συναντήσωκεν ἐ αραιτητον νωρίσης τὸ Θςὸ καὶ τὸν ἑτυ- : παμένη ΚΑ Προνοµια τους. Απ΄ Θ:ς ων , Εάο ὃ το θάθρο. καὶ ἀποκοῦμπι που: ἷα σο Ἡ αὐτομιωσία παὔπει ου - πο νὲς Θεσοαλονίκῃ τὸν ρον τ στὸ σου. ὑτουιωσία πρέπει [., Ἱ .. Οτι ξέρω, αὐτὲς οἱ ταραήις αι . Ἴ ῃ , Φ μα Ἱ - ΧειραΥ ων εἲ Ενα πνέει καὶ Φωτί- πο ερῶν μη ς ἡ νιό δὴ τοῦ οπως ον τω ἑῴπωστηοίω τοῦ στο- δὲν ἐξελίντηκαν ποτὲ σί τί. Βυζαντινῶν μνημείων Δλακεὸς ἔεγπὰ Ἀδνο, «ῶε νά μᾶς ὀψώνει στὴ γνώση τοῦ {πο : ον εορτή αν απ σὲ τ ξ το λογο αν ἔτσι δοῦιις - Ίς ὅ δω ὁ μάγος των χατασχενάσονν ἁννό- ς ο ρώιν ορ απὸ μες. Γτίας κ. Ἀτυλιανὸν [Πελεκανι- ον, 'Οεοῦ. Με ἄλλα λόγια ὁι ή 9 Ἱ Ἱ ν νά Ἑοις αιμα πατε απο οὔτε 2 ον Γ κτὲ ὢν ἄλλι τη νοητική. ἔνεργεια τοῦ. ἄν- [Χριστιαν ὃς ἀποκαλό τὴ ]οἳς, χι θεούς, ἰχανοὺς ν΄ ἅπο- ρικες ἀφιμαχίες στους δρό- Ὃ ο τησες ν Ὃ ὃ ὁ ῃΠ θρώπου εὔκολα θὰ ἀντιλ. 19βο”) Θεϊκὴ πλευρὰ τοῦ ἀνθοώπου. πι] ὕνώῶσι τ'. ὀνυμήματά μον. Κι πους. Μά ὁ διοικητὴς νομίζει τησξιν υπο αἱ αἲνι μμ, ἴμε ὅτι πραγματικά, πίσω ἀπί : απλο α το εἰ. παρεκίνουῦν, τοῖς λος εοά. νις . ε.α... ὁ τέτοιες πε. 1δης ἀφιέρωσέ δι ἡμᾶς ὁλὸ , ἀλήθ ο , Ὁ ποὺ εἶναι σµένος κα ἳ Π 4 τως καλο εἶναι, σε τετοιες τε τν οππο οτον Ἡ τὴν ἀλήθεια ὑπάργχει πάντα ἡ: σιιιι τ΄ μιταίας γιὰ . το µια τν 'δῷ κ Προν προϊαὰ ἐπὶ τρεῖς ὁλο- : νκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ μα ν ες ματιίας μα πμ ος Αν ον Ἐν ος] κὸ ἴρου ὥρας ὅδη) Ίσας ἕ οὗ, ση, μιά πίστη, ον την ατ.καὶ θέλει αὐτὴ ἡ θεία πλευρά ο ος τάυτας ενεογεες Ην ο. να . Ἱ πώ κὰ ὰ ς οη γη Ἡ τρου, τει θ δὲν τὸ .. Γη ε Ένα τ Ἡμμω τ ο πο ας α λ νες ρωμαϊκές στολὲς-- καὶ νὰ μάς ' : πα λήθεισ δὲ τὴ δίδει µόνο ὁ ὰ ζωὴ τοῦ ὂι ἐμοῦ καὶ μετ ἐμοῦ ἐξαπατω:- τν ) εἰς τ κον σηµαί- /δίου, ὑπέι αωτ. νὰ κυριαρχήσυη στὴ ζωὴ του ο σι ία 1 1 Ξαπυτω βμντρα, καὶ Ἠηλάσια πα ο λος λα. Θνοσ ὸ ο ον) καὶ ἐν τὸ ορ, λογικὸς εἷρμος, ἡ λογικὴ ἀνέ-! ἀνθρώποι, καὶ ο. τος - ημ- µένους, Οἱ ἰτοτοίς τὴν ὑπερομίαν , . . γοντας ὺς ἹαΛΟ- αι Γὸ πρῶτον, κ Ν ἳ πμ”... να τ ΄ Γοῦ τὸ τσ. ἄκισε ἡ πόρτα στο Ἠρος : ας νίκης, ἀποζησρῶν δν ἑκάστο τοῦτο κτίριον εἶγε οχῆμ ΡΟ ΟΥ λιξη τοῦ στοχασμοῦ, ἀλλὰ κυ-᾿ µυρίση μὲ τὸ φῶς της. Γι αὐ- τῶν. ὁποίων. δὲν ὄγεις κατασυν- . Ὁ Παῦλος γέλασε σὰ νὰ τι κης, Επεοη ων την ἕπαοτο: τοις νε αχημα δα τρίως -αἵ πρωτες ἀρχες ποὺ τὴ ὃν νο κ. ο μόμηκο τού ο ἔφεηδετίσει μῶφο . τῆς ἀποθήκῆς, , ς / το ἱστορίαν τοῦ Βαοῦ καὶ τὰ [λης Βασιλικῇ ὅπως τήτε ἕ-ις ἣ τὸ, τὸ κύριο πρὀθληµα γιά κά [το ρος ν ασε Ἡεαι ο Ὅ Μάρκελλος οηκώθικε ᾱ- θυμόταν Κάι. ἔτ. τοῖς, ΒΝαοῖς ψηφιδωτά κοῖ (ἕ τρῶτοι Κ τῆς μον Βι ἑπε με πάς Χριοτιανὸ φιλόσοφο εἶναι νὰ {11ροΥ. ας μὲ μυκτηρίσανν, ΓΓοὺς µέσως καὶ ὄγῆκε ἔξω, Ὁ Παῦ. Παίρνουμε συνήθως ἐπίση τὰς Ἁγίας Εἰκόνας. ὄψις (θέλομε σε ὄχι οπῷ θάθος εἷ- ουλλάδη καὶ να Δαθόνη, ὅσο ὐύξαν ος ὦ ΟΕ μοὴν ὀὲν θὰ λος τὸν ἀκον ύθησε, γιὰ να µη αἴτησηί Ἱ ζε πλ δα πατάς εώσιῶσεις, Στα σ μπορεῖ περισσότερο, τῇ σχέση ἕξομοοπηθῶ. διὰ τοῦτο ὀλινώτο ος ἐς μ : « -ε Ίδια. πορίσματα µ τ Ἰ- , , , τὸν ὁδηνήσει στὸ διαμέρι σμα - Όχι, κύριε. Ὁ διοικητὴς ο ἱ ρισµατα µε τὸν Αὐ- τος ἀνθρώπου πρὸς τὸ Θεό, {00ν τὴν αἰσγύνην μωνν τοῦ. Σεδτου. Προχώρησαν, ὃ πα ἰ κάνει τὸν κόπο νά στείλοι ἕνας διπ).α στὸν ἄλλο. μὲ µε ὑρμῆςα Απ τέρονς ποὺς σε σιν τῶν. μικοτιῶν µας ποοσύφ ο 00 τους ἃς εἲἷς ὄνείνγυλις, οἵτιν τς ἐχιοοῦντο τότε ἅσιαι ἐπὶ τῷ τέλει, νο {3 Ίναι. ρώτησε ὁ --- Ἔστητοι τὸ πόδι του, κὐ- (ώντηος ὁ Παῦλος. τέχουν εἲς τὸ ερι τ. ἅπὸ στιανωσύνης, Π ὅλη ς Ὡς τσιδικής παρουσίε χζ ᾿Επεσκέφθημεν πρῶτον τὸ Ναὸν τοῦ Αγίου Δημητρίοι,. ὁπαυρου καὶ οἳ Χρι | φουστῖν ο. . αλ. : - πο .α..... . ᾿ . ορ ν . ου Οδήγησε τὸν πε- τὴ σχέση καὶ τὸ δεσμό. Καὶ ἐ- Ἐπίτοειρόν µοις δὲ ἵνετεύως {- Καλὸν εἶναι να. ἀναφέρωμ.ι ἀνήγανον τὸ κπίριον Ιρσσµένο αἰῶνα ἡ προσωπικι ἡ σχέση , τι, μα, ον πι... ) κ. κα. Ἡ β . πειδἠ πνευματικὴ εἶναι αὐτὴ να ὃν νέου διατοέ το γωοσὶς νὰ, μὲ Βαοι)έα Χριστόν τ [του πείρα τὸν Γάλλο φιλόσο- ιοφόρο. Τὸ θεωρεῖ θέ-] [όλθγα τινα περὶ τοῦ θίου τοῦ ο .- 7 , ή σον τν ἳ ε ᾿ ἑγκαταλείπῃ ἡ ανα μον τὰς να η ματας -- ὅσιο ὅτι θὰ στείλουμε ἀπόσπα- Αγίου, ὅστις ἐμαρτόρη εν ἓν τοῦ ὁποίου σων Ίφο Μαὶν ντέ Βιρὰν (Μαΐμο ἐς σχέση Υ ν αὐτὸ καὶ ἡ κών. ἳ 1 νο ν μα ο οχημο οπασιµο. Γον πι τὸ ἠν ! ἔττι- πι --- πα... ιανικ ἱλοσοφικη σκε Ἄυμνς ετβμπυὺς των παρ ρου” τας. να ἁπιάζμὰ, Ἔγόν, κά τὴ άμα, ο Ἴθεσσαλ ονίκῃ. Πολὺ πρὶν «Επι Ίο κ ἀρχᾶς εἰ ΓΕΙη). Εἶναι αὐτὸς τοῦ ἆκο- Μπριστο τν ευματικότηκα ο φη σεών µοῖ τοῦ απιωε]θόντος καὶ νὰ : ο -- ἄσχημο Πολύ καλά, Παῦλε. ἍᾖΠό- κρατήσῃ ἤ Χριστιανικὴ ΘΡη- λατρε υτικᾶς αι (λουθώντας τὰ ἴχνη τοῦ Κον. δν Ίπ πλ οάδει μισό σ. ὃν ἠισίεες ἰηῆς- Ἂν μμῆν οι εν ἄὤνδρες, στέλνουν: ϊ ία ἄνὰ τὸ ἀπέραντον Έσ-] καὶ κατόπ δτᾷ δε ο ἕἅ ὅσο περισσότερο ᾗ Εν ον : ς μς: ω δέέτος ἡταν δαπλωώμε- σους Ἵνδρες, στέλνουν: Καν ΚΟΜΗ .. λ ες ἱπιγιὰκ (Οοπς μας) ἔδε.ξε Νότο ἄνου. οὖν τι θὰ ἥμην ὃν οδός ὃ .. κό δν ἔτι τρ ι . ν ἡν κατανόηση] τῆς οὐσίας ποῦ ακριβά ος Κράτος η πο ελα Ίο, Ἐτός δνιάγµασας Ἡ Ἀεμάντίβετεε πρὸς Φφυσιο: τοῦ Θεοῦ, να ἁαθύτερα, πνευ {εμαυτον, ἐὰν 0) ὑδηγὸς ὅστις - π α | ωι α κα. πρᾶς : εξ ο ς ο ος σι ἀπὸ τὸν ἱδρότα. Ἔνα λόχο, κύριε. Ἑκατὸ «ου ΙνΦνοταντινου. Όϊ Ἀραστια σαλου Κωνσταντίνου ὁ ! κρατικὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἄρ- ἡπικώτε α θλέπει τὸν ἄνθρω- 1 δημεῖ χατὰ κωημνόν. Κά τί εἷ οάλι καὶ χαιρέ- ἄντηι Τὸ ταξίδι ᾿θαστάει νοὶ ὑπέφερον ὀναρίθμητα µαρ πλέον νά κοταθιώκήηται η Χ.οι: εχισαν τότε νὰ κυριαρχοῦν, ὅτι . Ε | . ο... ν ἃ .. Γπώρι σης ὐ ςλ ) καὶ τς εν ς ος δ αὐτὴ τὴν περιο τὴν { ὔ1ι κατὰ τὰς εὐτυγεῖς στιγμάς τρεῖς μέρες, Πρέπει νὰ ξεκινή- Ἱορία ἅπο τους οκ’ Ἴρους και ιοτιανικὴ θρησκεία. ᾿Αριστοι /µόνο ᾗ ἀνάλυση τῶν φαινομέ: πο. Ἱ τὴ βισχὴ αι μὲ τὸ μετωπὸ νος Ον έκο Νε σγυσοι. θὁὰ ἑξομοονηθῶεν εἰς τρ! ! Ε φοι καὶ διατύπωσαν µεγαλο- φυεῖς καὶ ὀαθειὲς ἀπόψεις, ποὺ τὸ µόνο εὐγάριστο Υεγονὸ τῆς Ὁ Γαλέριος, Ρωώμαῖος Ἔπαρ- στρεῳε τὸ μεναλύτερον' μέρος γοονιᾶς' Καὶ τολιῶ νὰ σᾶς χος τῆς Θεσσαλονίκης, φέρων τοῦ Ναοῦ. Αἱ ζημιαι : : - ν 9 : ή ντῆς ζωῆς οὺς άν απ τέχνον : αν ὃν , -..- ια χεθαύ ἀπανθρώπους Αὐτοκράτορες, ὑπόδειγμα Βασι Οκικῆς εἶναι ὁ τνων τοῦ ψυχικοῦ 6ίου ὡς φαι.͵ [τόσο σπουδαία, ὄχι πιά γιάιτῆς πο νς ολ ΜΗ να) ον Εἰνοκεν πετ ῥωήῇσε ο σουµΕ μεναυριθ, ο. 4 | τὴν κατανόηση τῆς μοίρας τοῦ. θηλάταν ἓν τοῦ. υλιωτὸς Σον ... ἳ : « της Ρώμης καὶ τοὺς ὃ: ιαφόρους Ναὸς του Αν. Δημητρίου ἱνομένων τοῦ ψωχικοῦ Δίου, θά ἣν « αγειή ἵω ρη ὃν : Μνοκι ολους, «Κανονίστε τα λοιπὸν γιά Ἐπάρχους Μεταξὺ τῶν ἄπο- θισσ σοῦ σήμα ν σον δό . λεῖδ Ἡ Ιἀνθρώπου. ὅπως προσπαθοῦ- πιά τοειόμενον ἐν δοῦ, ὦ τους ο, κώρτε! ἕκαμε ὁ μεβσύριο, Παῦλε,. Θέλετε νὰ / θ των διὰ τῶν ακῃ ἀἑ. ἵκας οώση την κλσισα να κάντοαας οἳ Ἑποῤκοί, ἀλλά γιὰ τὴ ἀδιάφθορος, Κάῑ τί εἶνα ὁ ἄν , / ο . .- ὃν ο να κιν Γτροπαίων θεαµάτων ιᾱ των: ο ΒΝαὸς τοῦ Ἁγίου Δημ]- | ἱπανοήσωμε αὐτὸ ποὺ ὀνομά ζο- ἱ : : ..... σα τρίζοντας τὰ δόντια διοικήσζετε τὸ ἀπόσπασμα ἢ ἔττκ ης ε . - . ς ὃς ἓν ἱ πο δημιου γία͵ νέας μοίρας τοῦ !ὔρωπος ὁστισδήποτε καὶ ἂν εἶναι κ ἜΘ ο 9 θε. ἳ | ὁποίων διεσκέδαζον οἱ Αὐτο- τρίου ἔπαθε μενάλας κατκ- [με στὴν ψυχολογία συνείδηση. | ην ϱ Θεοῦ. ἀμο εἶναι ἄνθρωπος: Ἆς μᾶς ση ...---- μέμαὶ ἴυπι ιο π .. ρε - 1 κράτορες οἱ Ἔπαρχοι καὶ ὁ /στροφάς σωνεπείαᾳ πυρκαϊᾶς |᾿ | Ανοιξε δηλαδὴ τὸ δρόµο ποὺ ἀνθρώπου ώς Ἔλκνοι,, τω ονὴ { ὁ τοῦ είνα σν η ο μμ... ο. Πλ κάρισιο τν τπρ ὁ ο ο πάχω δαρεθεῖ! Καθόλου εἰδωλολατρικὸς λαὸς ἦσαν καὶ «γενομένης µεταξὺ τῶν ἐτῶν ἀκολουθεῖ σήµερα κατὰ κύριο δν δτμ Ὀούλεψαι μη ἐπιμονὴ | ἑπαίτρι π ΤΟΝ Με ία μες: Σε ανοξ μα Ἡ πνωᾷ, ο ς ἡ εἶν κ , .,, « ΄ ἳ ὦ σπα ε « ας κ αν ον 4 ιστιαὶ μεσγχυώοις µ οἳ ου σι αλ Ὃ πομιααάκνα ορ Αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ εἶναι «ἵ µονομαχίαι µέχρι θανάτου. 629 καὶ 634, ἡ ὁποία κατ.. λόγο, ὕστερα ἀπὸ πολλές πε- οἱ 9 οἱ Ἄρ'στιαν φ | Ἂ 1 εἶνει, πάλι δὲ ριπλανήσεις, ἡ φυχολονία, πο ασε τν ου. ὅλη του τὴ δωὴ προσπάθη: .. Αὐτὸ ε ἶ μπι ἵνα Ὡ Θνημα, συμθουλέψω. χιλίαρχε, να πᾶ- τὸν τίτλον Αὐτοκράτωρ (σε: Γθῴθησαν δαπόναις τ Όεα. ἶσε, ὅ ὅπως ἔκαμε στὴν ἀρχὴ καὶ (καθορίζουν ἀκόμη καὶ πας. Βατόὸ τὴ ἔτη ταῦτα ἑδίδασκον υ.. ν 6 ο... ο 6 της ο αοα . ᾗ ο... ο. , τς ς .ω.. ὃν μή, ὁ ὀ γυρο: ῥαρὸν οὗ «ναι πο .ὁ ἄσχ δα τ. κι ἐσεῖς. Θά τὸ θρεῖτε ἴσως ζεται ἀκόμη ἐν Θεσσαλονίκη Γσαλονικέων. Κατὰ τὸ ἔτος ὃ Αὐγουστῖνος, νὰ λύση τά τὴ ζωή µας καὶ Μι σκέψη ο πρ. πνοή, ταπηρένας ἁτὴ - Κι το Φφάι ο 9 διασκεδαστικό. ἀφὶς. τοῦ | αλερίου στηθείοκ 1492, τῆς πόλεως εὑρισκομ-- προθλήµατα τῆς Φιλοσοφίας: Ας ἀναφέρς ἓν ὁπεπιοσ στο ἴδιος ὑπὸ τῶν παθῶν μὐὺν ἔπω: αλύτερ : . κ... . ὃν , ον παρω. -”.- . Ἡ ἐ - μα. , ς ὃ ... Ἐν πεἶν πέν τα αινᾶν δρ αῆε ἕνα καλυτερ Αφοῦ μοῦ τὸ συνιστᾶτε. μετὰ τὴν γίκην αὐτοῦ κατα Ίνης ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τῶν 1 μόνο μὲ τὸ λόνο. Οἱ τε τὸ ΜΙΚΡΟ δοκίμιο υ πὴν ρω τη: ΑΟΝΥ ΤΗΝ τΕγνΗΝ τοι νηλάλ δι τή ν ὦ Ἔτεα ν , . , . τ -- ε 3 - -ς ΄ -- ὁ τ ω «ές πει εν ς νησι τὸ κεφ”. θά πάω. Τί θὰ πάρουμε μαζί τῶν Περσῶν) ὁ Γαλέριος εἶχιν Τούρκων, ὁ Μαὸς τοῦ. “Α..|λευταῖες λέέεις τοῦ. προ ἔργο. πο ϱ Χςι τή (ας -- πολ οας, Ἠπεθόμουνστῦ Νύ ωι ε το κεφ: : ο τι τη ἳ : - , . ηλ ντε μέ, ἕ πίνν κο όνἩ - πό µας: Γεὐνοούμενον ἕνα εἰδωλολάτρην Δημητρίου μετεθλήθη εἰς Μου- /σωπικοῦ του ἱμερολονίου τόση τῆς ντ τς μὲ .... τὸ νωοίζριςσστνέ, ἔχω ἔπιι- ῤ εν εἶπε, νὰ . ο τν ο σσ -.. ο ὦ Ἡ σχολεῖ Εμ... ο. Δὲ θὰ φορτωβοῦμε πολλὰ πεαιστὴν καὶ µονοµόχον, Ὁ- /σουλμανικὸν τέµενος (τζαι). σα σα] ΙΠΤΠΠΟ ποὺ ἐρῆ- ο, «η αν ον καὶ τὴν ὁ-] Γεῖς κ θηήτάς, τοὺς ὑποίους, εδί αλα, σιτμε κ. πράματα κώριε. Μιὰ καὶ πρό- νομαζόµενον Λυαῖον. Οὗτοως Κατὰ τὰς 26 κτωδρίσα κε. τὴν ὁλοκλήρωσή της ἡ Θεό. τον ἄν κ ) .Α ὃ | δσκυν πᾶν ἀάάσηκ, Όπευ Ἀββηνι θά τὸ κανονίσουμε κ. πρανις ᾿ σαν πε , ο... άδιον τῆς ..... : .... γε ία τῆς φυχῆς του. κβε ὣς | Εδίδασχων δηονότι αὐτοὺς νὰ μὴ] - Μάρκελλος κα. κειται ὦ ιὰ νιορτή θὰ θάλου-ι περιερχοµενος το στα ον τ ὶ5 1912 διὰ τῆς Δοηθείας τοῦ Ὕ.- [σκε ἕψη του: Εἴναι ἀδύνατο. λέ θέµατα ηλαδὴ, καὶ τος πο ο )λαρκεῤο τας πὶς καλό ΓΘεσσαλονίκης, προεκάλει ᾱ- ψίστου, . πρεσθειῶν τής [γει νὰ ἀρνηθῃ κανεὶς στὸν Τὰ θέματ Πμσση. μισο. | στέλ καν κεφ λὰς ἀθώων εἰς το νουν . ου --- :λαζονικῶς οἰονδήποτς νὰ, ἔλ. ]Θεοτόκ και Αγιου ἀληθινά θρῆσκο, ποῦ αἰσθάνε- προθλήµατα ποῦ .... ἴκοίσμας, ἀλλ ἔνίοτε νὰ σώσουν πρωι, τὴν ὥρα τὸς Ελπίζω πως θὰ μείνετε ἕκανο- | ος ΠΒ σ η ν | γησεν ἡ μακρά Χριστιαν! κἡ ΦΙ- ὀγάχως χε αλάς, Καὶ δή, ὦ Θεέ Ὁιρόθηκε ο ὦ ποιηµένος ἀπ' τὸ ἁπόσπασμά 6η εἰς τὸ στάδιον καὶ νὰ µο Δημητ πα ο, καθὼς σης κιλὶ]ται µέσα του αὐτὰ ποὺ ὀνομά λο σοφική παράδοση. ἔνηχο ! ιά ήν ὃν Οεέ χ δι ὁ τέος σας, νιατὶ ἐδῶ θεωρεῖται τιµη- | ομαχήσῃ. Ἓνας Χριστιανός |τῆς γενναιότητος τοῦ Ελλη ν- [ζε ς ἀποτελέσματα τῆς χάριτος, . ο Ὀφκη δει κμ μὲ αἴδες παῤλίμις ἔαὶ ως -”--- αλς νὰ τικὸ νὰ ἐκλεγεῖ κανεὶς Υι αὖ- ὀνομαζόμενος ΒΠέστωρ ἄπεφες - στρατοῦ, ἀπελευθ: ρ΄1θε' υποῦ βρίσκει τὴν ἀνάπαυση καὶ Ἠπαρχει καὶ ἕνας ρόδο ἔτος ὁλισθηροῦ τούτος. ἐδάφ ος ὅλι τω Ἑ δα : κ νε ο ἡ ν 2 α 3 ν { τι ατ. σμά α-. Ὦψε μις 3 ορ α) θε ὦ .-- τὴν Αποστολή κι ὅλοι οἱ /σίσε να ἀναμετρηθῇῃ και να ης τῆς θ5 σσαλο». ίκης καὶ ο... ση τὴν εἰρήνη αἲς ψουχῆς τοι λόν ος ποὺ κάνει τὸ βριστιανὸ σθρίνώντα, λιόχοινεςς ἓν πόσο χε κω εν Ἐν κ ἕ τή ἳ π ' ἳ , 2 ο . Έτ πνης αν ἳ ες νθῆοιις τν . εν ἁλα ή, τοις οροντίζου. νόχουν τὰ πονοµαχήσῃ ἐναντίον τοῦ ει- ας ἁςλληνικῆς, τὸ ἱστὴν ἐπέμθαση Φὠρισμένων ἵ- Φιν όσοφο να περιορίςε αι στὴν {νο σκωτεινοῦ, τοὺς σπινθῆωιις - / τ Γκαν ο Ἡ { : / χ «ας ν ον : τι ασ ο τε - ἡ Φιλ ησ 1 - ί αωσ. ἀπό ον οις ορ ἕφος ἔπλα τους ποαλισμένα Μὲ δωλολάτρου Λυαίου. Πρὶν ὅ- ἁθπισεπος Ἱκτίρον Ιδεῶν ἢ νοητικῶν ἐνεργηματων ιοκὴἡ ποὺ. διαγράφαμε, χαλῆς | : πίστεως. ἁπώ αν νέες ο νΟτε Τλ αο μεν ὃν : ος ο : : : : πίστεως, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης ἐνῶ θα μποροῦσε, ὅπως κάθε Γδρίειν τῆς ἀποίης παωεῖγχαν διό ουύα τῶν ᾱ- ελλ λόνια δὲν παίρνουμε τος καταθῇ εἰς τὸ ΣΣ τάδιον ιἨἩτρίου ἔπουσς πλέοι τὰ πουν ε « 9 Ι ' εν ιν θηλ. τιά μαζί κας παρὰ ἀντίσκηνα καὶ ετέθη νὰ λάθη τὴν εὐλογίαν [οζαμὶ καὶ ἔψι καὶ καὶ ποὸ Ἡ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐ ποφος νὰ ἆ ση ον σὲ Όλα [τῆς διδησνιλίες Πω πωὴς τοῖς ε . ασ ᾽ στι εά αἲ». γ αν ἳ ν ο ἔ ς μα ν : ΄ , : ν -- ιο - Ἆ μ αν 58 .- 5 ρα ε κῶ, λἡ τρόώτνετ πνιὰ τὸ ταξίδι. Στὴν [το Δια μητρίου, ο οποιος ἤτῳ [Βαὸς Χριστ'αικός. ὁ φτάνει υά καιτοποαί και οὓς πα προὀλήµατα Οτωρέ - οκστες τῆς 2υνοδηξίας, τοὺς ϐη πινο ου οοφῖὶ . ) ου ( ή Θὸ τος ος ος ᾿ : τὸ Μ.. - Ξ Ι Η τν Τὸν εἶχο ἹΠερουσαλὴμ μᾶς θάζουν σὲ και αὐτὸς Χριστιανός. Ιδου [τοῦ Αγίου Δημητρίου, προ ὑπνε Όμα του ὃ ὅλα τὰ ὅλυτα ταιη περιέργεια αὐτὸ Το Εωσυτᾶς τοῦ εύδοις τὴν ο εα πε --. ρδς Φολ κὺς παιράσκεα καὶ τὸ φα- Ω μεταξύ των διά). ογος: οτώωτου τὴς πτς λεως. ! προδλή: ἁὰατα ρω πῶλ ον στη ἅπλα ωμα. ]ὁ τεχνολο) αν ετο ορίων τῶν ἀποίων ἀνηκον καὶ Ἡ αφέη Εὐκερ . ο πολι ὁ Έσστο έστω ο Λοῦλε πα Δυστυχῶς κατὰ τὸ ἔτ ο μάτων, εἶναι, λέγω, ἀδύνατο νά ακολουθοῦις δηλαδή αἲς [νο Γ πο σε το. Ῥς μας ἓ ) ως κό ο Ἡ Ὅ ΣΗ τς ος κ ρννν ὰ τν 9 αι -...- ο ορ ο (ρε. Μᾶς τὸ προμηθεύουν μερικοι 95οῦ, θούλομαι συμπλακῆνα! μμ] 7 αι ἄλη πορκατὰ αετέθ, ἵνα τοῦ δι μαρια κήση κατοὶς ὑποδιαίρεσεις τῶν ὄντων } εναν Ματ ὀνείομ τ - , ο ο ---- - χω: ἆλλ εὔδα, ὃΗΗ (ας Μετς . ι ἰοθάνετα:, καὶ, σο: λέγει ὁ Λεόντιος ὁ βυζαάντιος αλησίων µια μίαν υνοῦοας Ότι ς πτωέ τοι τῆς πολιτείας, τῷ Λυσίῳ' ἄλλα «λα ἐν εἲς ἐρείπα τὸ µειαλοπη 19019 ποῦ αἰσθᾶν ὶ ν πρ Οπελσε νο -.. δατι Αλό ... -- Μό - λ) ἐμοῦ τὰ : Ιδ Ἡ οἱ ἴκοδοι: ... πεπῶς, νὰ τἩ ἀνασνως οἱσαῃ το ίδως αἴσλ). ἔρο των Οκέπτις Τὅν συνεδέρτο αν πύτ Όμος, ὃ)4 3 αον Ἡς ης α. Αλοσς τς ο α ο Ἐ , ον , ἴκὃ στ πας ο ὃς - -- ὃ πας ἵ ο 5 . τν νο δν εκ]. πμ. ευ ή Ὕι Ἐβεβις ἄν σα ο Ῥᾶς κπα αρκελλος ημήτριος: Καὶ τί ἐν... ς Ε' τῷ ἔτος Ίάδ6 κ. ἀληθιιὸν θεμέλιο. ποὺ ἔχοιι, κῶν. Σπρωχνς. τὸ πιεῦμο σξ [τον ἀνσμῶν τω πμ ἀλλὰ ἱ : προ ενώ ων ἁκκ, ο ον . ο ίας . ας ), ο Ίσκευ α ΟΧΙ αν εὔαλ λα αἡ ΄ πως την ποίεν .δ οιθει στα νο ον : 1 Λοαῖον ν'κἼσεις, καὶ ὑπὲρ Ἀῃ:- µέσα του, ἢ μέσα στὶς 60 νοι. τῆς ΑΑΝνώ: πειβοῶν τὴ οωυαϊκὴ κυριαρχία ἔτει υσς τὸ ἔτος 19485. ὁ μι ὅτι ἳ ο π οι ὃ ΑΠιιή ο μα ον σπτοῦ μµαρτυορώσες σοι δὲ ὁ Ναδς εἶναι ὃν τζιν τικὲς του πεπο'θήνεις. οἱ ψυχι Ποιος μᾶς 3 τος ὀρασμε τῶν ἀπαῖον ἐκείνη .. ) ὴ ορ ὰ ο μ.... Ἱερουσαλήι Πρας µοτικῶς ὃ Ἱόστωρ, μα ο. 5 Ἡ ο. ..“- . κἀπαστάσειο ποῦ. ἆ ἐν νέα γνώση, επ ο τν Γι ν αὔτι ο α ο”... νε ΡΙΚ Ὁ. Παῦίος γέλασι εἰριων! ἴτὰς εὐχὰς τοῦ Δημητρίου ο ...... ο... . Υτην παρ ορια ο 5 προοιεθήη σὲ ὅσα {δι πια ᾗ ἀπιρτεστκως ἵνι - τν ο. ο. νοιώχήσεν, ἐνίκιιοι. καὶ ἐφν ο ης ντ : . εὐτο χα του. Τὸ κείµενο αἲ τὴν πρανγµατ.κοητα. ο. Ὁ---..- ) ἃ ὃν ἆ -... Ἔκενος ποὺ. αἰσθάνετιαι ψερας τὸ Λυσῖοι διότι σύμφε ,- Ὃ ΙΧ τὸ ἄνοῦει τὸ δρόμο .. χροποποι ἠση, δε θα ταί δα λο] μα θήνς αὐτὴ γαὶ Εταυ Ἀνωσεν πας πόμθα, τὸ θάρος τοῦ ρωιιαϊκοῦ ζων Οὔ νε μὲ τὰ ἔθιια τότ. ἡ Ποιο. τς νο, ο ιο τς οπροκατάλήπ. ἔρει : τὴ σιιβεση του ὄντος που ἐπί μα ἀπέδηξιεν πώσα Πενήλα δη ἵνα ὁ κοσιάκης, κύριε. Ὁ µωχία ἦτο μέχρι θιάτωις, Βκα οο ο ν ολλ λο , , Βρήσκευτιν σον ασθθµεκνο εχτιρουμε πατω απο ΟΛΟΙ ΣΧεΟ ᾱ μας πάγο ποτά ξὸ τῶν ὅρσον ο... σο ο τοὺς πλούσιους αὖ οἱ μονομάκοι κλίνοντες τὸν Πρός τας ὃ ἕμας στρ ας Το) κρῖ τῶν αρυχικῶν πωταστάσεων ἀρχές, λα τετοια | υυἳ . Οϱ.”-- κ - εἶναι πολὸ εὐγαριστηένοι, κεφα) ὃν πρὸ τοῦ. Α, τοκράτυ κατὰ τω 6οωστον Ὁ πῶν ἆλη να θρησκοπώντο αν τή δέχεται ὁ Ἀριρτιαινος φ' λόσο πτητις µε ταν αρηπήν οννωσρηιτ Ἐν ὃν ἄθη ων τοὺς φόρους} ἆᾱ ο ρος ἐφώναζοι ἀπὸ τὸ Στάδι [ιάλιστα τὸν το ἐνό νε, ἑεισνο φος, εἶναι χωρις τέ λος καὶ Έτ Ἠβνγοννς καὶ της ὃν ναί, ὅρι δρ ο ῶνκεν ειαριασιιὸ τοῦ Ἱιδερίου, κεὰ . ο. Καΐσαρ, οἳ τι: αλοθάνει -- ο... ἐπίδο, Ἱομένως άσκοπη, Γ. αγτεὰ στ. ση συν λύσευ κι) ἕν ποω ρα Ἡ να ἕνα, πεταστο τὸ ρατᾶνε γι τοι σὲ χαιρεταΏν αῶνα πας καὶ ὀδύη Δένει ὅπως ἴταμε, Μιά τν μα --Ἡᾱ -... τῶν ἑαυτὸ τους. προσ” τὰ στὸν Ὢ Γοαλέριος δασόως { ς ς - 3 πὲ πολ ο. ὦ. ως ἡμασπωωκης πα) των ολ ρα Σε ρπνη εὔται νο ον στ νι κ ο ο Εξ ειδα κόσπο, Φυσικά, αὐτοὶ ο πλοι- οὖν θάνατοι ποῦ εὐνοθυυ τοις. τας αωνας ή Ἐπέτρει να αλνι ο στὴ σχεσιν του προς η νι Ε σεγεωγα τον τω «ΑΝ Ἄγνεδο οὖ τι η σοι προσ”τοιοῦντο: ὅτι κλαῖνε τοι Αιίου. Ωμ ίοθη δὲ ᾿ἀκώ τω, ΝΕΤ ου -υ--Ἂ- αεση ποι. εἰ α: στ μή, νο Ου. αν σπη Ἡ τὰ την ἅπ' 2 ια. τοι) Φασήει µη. περσσότ ὅον Όπν .. ολ. ἀἉ.ῴ{Ζἵὤἷἶἷὤἷ : τοῦ ἀνορωώσο, παν καφορᾶς .. του ἕ- ἴ σπα ο νο -- ου τους. Μὰ ἀλλθικα εἶνίαι Ὁπτ ὃ κιν ητὴς, Νέστωρ πρι 2βη ο πα Ότο Ὥς ποια } ο χα Ὀωστ αε Ἔμα ή Ὅ .. «σαι ων τω πι Ελ χρρρο τ καλος ᾿ σιας οἱ γοντωοὶ αὐτοὶ }έρο., δινει ο ἀπὸ τὰς τήν .-- “. ος Ἵνη τη σκει .. π δι .. κ ο νο, τας λα ἅ - τοτε ὧα ποσο καὶ τοκον λόφοι. θ | Απιητρίοις ῥ π : ΤΩΝ) ὃν μάς α Φί μοντ τη . Ὦξ [βρύα τῶι δ18 στ ι . { ' α. τετ ειστε σ{ν Ον ΤΕΥΝ τοωιιτος ολ {αἱ ποώτον μιδν -.- αρ ον ωω / { ή ἑ ο ο θρώπο:. ταδε Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν οὐ -- - . οσο Κωέισετ οτοφιζε καλος εκατ εκατ κὴ. ἔτι ακρη Ἀνκσήνων, ὀθεάπι μσο νο πλ ον : ολ ως πο ὄμολο] ΤΟ, Όσες. ελτερέν επ το στον Ὁ νου ' εἰσφοσὰά τοῦ Χριστιανι- ΜΜ ---- ο ο. ου υ-υ- ᾱ Ὁ 3--υ- Αηιζζσριον, Επε τες ὃρ σατ ατεκοῖς, πθαι Βεκσνὸ λα πε Ἰ | : α α- κοῦ πὶ ὑματος στὸν τοµέα τῆς . τν τοσα α Ἔν κο κας ὃς ἔοηιος ἑώολτες αν διο τὴν ς τὸν Νέστορα. Οἵ επ η σι ο... οι απλο η α 1Ο άν Φιλοσοφίας, Δάτω ἀπὸ .... ..- ε ἐν. τε - μη εολτοοῖ, καὶος ωισιένοι, ὤθρσαν οἳ κο. ο: Αην τν ον) ον] η ἕ ο μες τὴν ἑλέρνέτα τὰς ἀποκάλιῴῆς Ἑ τροπο τε σερ τὉ ο) ἃπ κέθον πο δὲν ἔχοις 1ριου, τους ὁπαίους εἶπε πο τς Ελδυῷι Εολ τλν οτε νελφτη ρε τὸς ελ ο ὁὉ ταν Μα κνετα οικής αλλες Οναττόχθη Νελ , ἥ Χριστιανική . ω... ' πο κσεηεμα, ο -υ-- |... Οτο πτιν | ... νά τα ! ἕὰ απ ἵ το τῶν -υὰ- ν ῷ / μετσφυσι κήν αὐτῃ Ἡ ἐνέργεια Αλ τὸ ἕσα κπαπτηνσττς τὸν Αλ νν τε ο ἐς ρα εοσέντ ἳ ΕΤ τν Ἡ νι ο” .. τν ὃ ] Ἱ | Πλ επι ἑπρει τὸ κατατέτασιια. καὶ ᾱ- ἷ Ἰ επεσε ο κα ὃς νε κό αι παντα πὺις ρήσης καὶ διὰ τὸ ὀνο ας ο τ ΤΕ τς αν ο Ἱ κ τ ....... περκοσι ους αριοοντες, 3 Οµ.7 { πο Θι ενος πετ το Χρις τοῦ. τὸ Αποζις ἕ : σ ς στα ν . ο Νώσηα οπως «τωώσῃ Ὁ , ΗΝ ἰδ'αίτε ϱ] ΦΥ ο τ « ὃν κὸς .-- τοις ιισοῦ σι ᾱ τος Ἆπι Απ στι - ες τρ τό. ὀ Οι δν της ... εστιν εκ σκεψη. νεα ε, ἕνα ο ᾿ αἶνο Απο ρασαρή ν. ως, αλ ο ϐϱῦϱἍ---ᾱ--' ο δις, καὶ αἲ τη ηλ οδήσμει στὴν ἐκ- “δλωρ πι τν αλφή ας ἠβωλβι-ᾱ. Κάρ Μόνο τοῖς κι. ὦ π πιω Απο, λογὴ τῶν θεμάτων της. Καὶ. : πλ --- -.... -...) . α Οἶκον να ἶτο ἓ5, αἳ Ἐ ο. 4 Ἀπὶ παν ὅπως, εἶπατιε, ᾿ἀποτελει κάτ ” αφ ' αι -- : -- κα ο θτ ο, ο .. δν κα Εν -- ' π πά κ δι ο ωστε κο το ἐντελῶς νεο οΤΗλ ιστο ορία ἐό τ μεν Ἕξανρλοι θωτν να ῥλα ἕφο Αοζιιον [σου επώ Ἐν κκ πι ρσχεν οἱ δεν Ἡ ο τ ας κ Ον Εντ λεν σε σε ἀ ωθης τῆς φιλοσοφίας. ἡ βέση ὅτι ἡ ἕν ... ο... : με. -- ον ἄν ρα στι πα ρν γρεηῃ ο 5 ἳ ἔ .-- Ἰ ο. Ἔ πίστη θεμελιώνει τὸ λόνλο. Μὲ , α .- .--- Ἅ νι ερ ει εν εστν ὁ ορ ὰ «Ἐλερνς δὰ ν πε τᾶν .... τὴ Χριστιαν κ μέταφο σικὴ πια ο -.. Ὃν ο μι αλ Οι τς ο. -- βν -, { ὧν Ξ πρώτη Φορὰ ὅλο κληρῶνς τει ἡ ἕ τρ Γι τ -- κ μι νε τνπερε Ὦ τῶν Ε ττα ε στ ἴ : ) ( πο ο. ἀνθρωπου νωσία µας. ο ἄν- ἂνρ-- -- ἃς -- ἐνσο ον -.. ) τες ε πνς Όρος ὃν '.. : « 2 ο τς στο ὁ στὸν τό θρωπος δὲν εἶναι πια μόνο τὸ ζ ολων, .. ε 1 βὰ, αὖτ λδιβαερ διῶν ΕΤΕ Σο αν μσ σε εἡ ὦρ - Ίππο ΔΗΜ ντ πο δη εκῶῦ ιὔ πὸν ὀτωνο προς λοηικευομενον ὄν, ἀλλὰ το και σι πΏταν να κάνουν ο... .. Καὶ ἤδη ἃς ἑλθιοον ες πι [τοτε τε οπητ η ο το ας τετ ολ ται με Ἱκας Κπάτιν, ἡ αληθινή Φιλοσοφ-α, ὃν ποὺ λονικεύεται, ἐπειδὴ κ Αλ οπτος ϱατπσε α ῥλο | Εδα δα ηπα περ ραφὴν. τοῦ πλ ”ϱ δν ον ' ἕν ἃν (13 τά σα ο ποσο δεφίῤνοΏν ριδικά μὲ τους ὰ- πιστεύςι. Ἐτησία συνοροµῆ Σξελ. 5 : « σσ ου ὁ σοι σον Ν΄ σι ΟΔΗΙΓ ο, ὅπως εἰς σε ὀρφανισμὲν ὅντω καὶ ἐν τὴ οἱκ. τῇ ἐπὶ γῆς ὠργανωμένῃη ἑασιλείκ τοῦ Φεοῦ. ους. οἱ Ὁπδυυωνώες οἱ οἱ καὶ χοαζσδηγεῦσι καὶ χατ- Ἑ ρύντενοι, ὅπι τῆς Απονεισλυμρμένης ὁιδοσκαλίαις τοῦ ὧε- το ὀβειουμένοι της ἓν τῇ Ἁγία Γραφῇ καὶ τῇ ἱερᾷ Πσρα- υμένης, τὰ µέλη τῆς ᾿Εγπκλησίας, ὤλόνς ἑκεί- ομονοι ὀνωμενει δις τῆς πίστεως ἀπότελοθυσι ἓν εδρα Άν το Ὁί τοιοῦτει δὲ εἶἴνσι οἱ οἱ ὀτοῖσι χοὺς ναὶ ἁαδιακόπόου δια- τὺν ὀρχῆν αὐτῶν, διὰ τῶν ἀαποστέλων, τὸν ἵδρντὴν τῆς ᾿Ὀχχκλησίας τὸν ἕνοαν- τοῦ Φεοῦ. τὸν Πὐριον ἡμῶν Ἓπμπσουν ὃ) ἀχπριθως αὐτόν, πρὸς χαξθοζήγη- στῶν. ἤδη ὁ Απ. Παῦλος καταλείπει µόθεον. «Καδὼς παρεχάλεσά σε προσ- , ἵνα ποσραγγείλης τισὶν µῆ ἔτερόσιδα- έχειν μύξοις ναὶ γενεαλογίαις ἀπεράν- τάσεις παρέχευνσιν μᾶλλον ἢ οἰχονομίαν ᾿Αλλαχοῦ δὲ πάλιν ἐντέλλεται ὑπὸ παρ αὐτοῦ ἤκπουσε διδάξη εἰς τοὺς τον ἡλκχολου. ἵν ννω 6 ὑπ' υὐτεῦυ ποιµοαινἑμένους, «Γαῦτα δίδασχξε χαὶ παρχχκά- λευ γαὶ «ταῦτα παράξευ πιστοῖς ἀνδρώποιο. Αλλά καὶ ὁ : 5 ὁ ἡ αὐτοῦ ᾿Αποστόέλου ἀποστέλλετοι εἰς ἰρῃῆ- πὸν ομσπὸν «Ἠ ούτου χάριν ἀπέλιπόν σε τὰ λείποντα ἐπιδιορξώση». Εὶς τὸ τραχυ δε ες τῶν ὑπὸ τοῦ Ἱίτευ ποιµενομένων ὁὅφοὸ- (βέθσοσεν εἰς αὐτὸν τὴν ὀρθὴν διδασκαλίαν ὑτο «ΕΓαῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγ- ἔἐπιμον ης». πστι δὲ τν ἔννοιαν τοῦ ὑπευξύνου παξοδηγητοῦ εἶχον αἱ παραγ ῤελίών αὖται τοῦ ᾿Απεσοτέλου τῶν Εθνών χατα- γκι ἐκ τῆς πράξεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν μεταποστολικῶν χρόνων. ἡ ὁπδία θαίΐνει ἐπὶ τῆς των ἐντολῶν τῶν ᾽Αποστόλων ναὶ τῶν µαθδη- ἀξίωμα τοῦ ὑπευςύνου γαδοδηγητοῦ, τοῦ ὀὅσω διαδόχου τῶν ᾽Αποστόώλων ἑξαίρε- ὑτοῦ διδασκοµένη πίστις εἶναι ἔχειν φαν ετοι πρώτων κ ον κο 2ος : ε ὑπὸ τῶν ὀμέσων ὀχουστῶν τοῦ Γυ- ρἱου ναὶ τῶν τούτων µαθητων. Ὁ Αγιος Ίνγναάτιος ὁ Φεοφύρος, µαθητὴς τῶν Απο- οτέλων γαι ἐπίσχοπος Αντιοχείας ἰδιαζόντως ἐξαίρει τὴν βέσι- τοῦ ἐπισμόπου ὡς παξοδηγητοῦ ἅτε ὄντος ἐπὶ γῆς ὀντιπρν ιών τοῦ Κυρίου τοῦ ὁποίου, ὡς ἔχ τῆς ᾽Αποστολικῆς διαδέχως, τυγχάνει διάδοχὸς. ᾿Οποία δὲ σημασία δέον να απώδιδηται ποτά τὸν ἀποστελιχκὸν τοῦτον πατερα και ὁ- ποῖος σεὀκοµός δέον νὰ ἀπενέμηται εἰς τὸν ἔἐπίσποπον ἵφωιναιαι ἐν ὅσων περὶ αὐτοῦ λέγει, ὡς τοῦ κέντρου τοῦ ὡποίου δξέον νὰ συνοαθροἰςωνται οἱ πιστοί «ὐπον Επίσκοπος ἐχεῖ τὸ πλῆξὸς ἕστω' ὥσπερ ὑπου απν Χριστὼς Ιπσοὺς ἐπνεῖ ἡ υαβολινὴ Ἐγχχκλησία». ᾿Αλλαχοῦ οἷς τὴν Χριστιανινὴν εἶνσι ὄντιχρυς αντίζετον π στις λάδρα τι τοῦ ἐπισχκὸ- 6 «κ καὶ πίστιν, λέγει, ὅτι «ᾧ ποιὼν τῷ διαθόλῳ δουλεύει». ἄν ὣς μόνου ἐξ ἄλλου τοῦ ἐπισχόπου δυναµένου νὰ κρώσμη σαώὐφαλεὶ γνωμοενοα τῆς ὀρξῆς πίστεως πεποίδησιν ἁρεκίας Ἐκκλησίας ἔχφράνδντες, ὃ Άγιος Εἱρηναϊος, Δουγδούνου καὶ ὁ Ἠγήσιππος. πατα τὸν ἔγικλη- στικὸν ἱστορικὸν Εὐσέθειον. ἐπεχείρησαν, ὁ μεν πρω- νὰ διατυπώσῃ τὴν περὶ ἐπισχοπικῆς διαδοχῆς δεωρίαν. ὁ ουνταξη Ματαλόγους των ἐπισχόπων τῶν κὺ- Ἡ ἀποδείξῃ τὴν ἀδιάχοπὸν ἔπι- δρ ην 3. τος ὃς οδύτερος νσ η ατς ριωτέρων ὀννλησιων δια νά οχοπινυν διαξδοχΏν καὶ σονεπὼς Ἆπι τ γνηοιότητα τῆς πιστεως τῆς ἕκνλησίας. ὉὪ. Ἱερτυλλιανὲς μάλιστα εἰς τὴν πατοπολέµησιν των κἰρετικῶν καὶ των ὄχισματικὼν ἀπφέλέπων διεχήρυξεν ὅτι πρχέρα οὐσἱοσία σι πλία καλακην Επτὸς δηλ. τῆς γ 1 δὲν ὑπχρχει σωτηρία. δὲν δύναται ὅπλαδη νά σωδῃ ὁ ἄν- δρωπυς. Ἀλλὰ τὴν ἐκλλησίαν αὐτὴν ὁ Καρχηδόνος Μν- πριανος ἑνόει ὡς ἔπι τόν ἐπισκόπευ ἑδραζόμένην, μη ὃν- ναµενην ὃ ἄνευ αὐτοῦ νὰ ὑπάρρη. Πορ)οζορ]ά πα εοσ]εδία οὐμο οἱ οὐ σώσω ἵι ορίσευροῦ. Ὁ ἐπίσκοπυς ἓν τῇ Ενκλησιο καὶ ἡ Ενλησία ἐν τῷ ἐπισκόπῳ. ΠΒεδσίως ἤ διδασχκλί« χωτι του Μωπριανοῦ δὲν ἐγένετο καθ ἔαυτην απθδεχτῆ ς 'Επχκλησίος µας. ᾿Αναμφισθήτητον ὅμως τυγχάνει : τινὰ πεποίδησιν τῆς Εκκλη- ὑπὸ τῆ ἔτι χυτι ὑποδηλοῦύσα τεικυτην σίας τῆς Αφρικῆς. ὀπετολεῖ χαρανκτηριστικὸν μεγάλου τµή- µστος τες Χριστιανικής Ἑθιλησίας. Αλλ' ἐν η διδασκαλία ω ΤΗ : »νοῦ ἔτεωρήξη τολµηβρα πως υπο της, Εν- Ἅλησίς «τίρρητον ὅμως εἶναι τὸ γεγονός ὅτι Ἡ ἱ ὑπὸ τῶν ἐπισπόπων ἐν ταῖς Σὺύνεδδις Οἰκευμενιχκαῖς ἐθεμελιώξη. Ἔ- πεῖνει οἱ ὀποῖοι στερρῶς γαὶ δις ὤν συγγραμµότων ἐπολέμησαν' 2Η γι 2 ς 2 , έμης δτὶ ὀποιει ἀκριθὼς τὴν αὐθεντίαν των ἔΕπι- ἄδεσιν, τὴν µόνην ὀρξῶς διεξηγούσαν ἀπορνηξέντες καὶ αὐθαιρέτως. ατα αὐτῶν. ἑρμηνεὔσαντες αυτην νατηντη” ἰτοι ἐξ ὁδιαμφιοθητήτου Εὐσεδειας ἣν ὦ ὁ δονοὺν ἕς Ἕ ούὕτευ ὁ ἔνενεν. ὡς στερεύμµενοι ὁ- ὁ τὰ δυσνέητα τὰ ἐν τῇ Γραφῃ ὑπάᾶρ- γ ὁ Ἆπ. Πέτρος ἐμιλεῖ εἲς τὴν β ἐπιστολήν τε σαις ἐπιστολκὶς ἐν αἷς ἐστιν ὀυσνέητα τ δεῖς ται ἁστήριπτοι στρεθλοῦσι ὡς και τας λ πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτων οαπώλειαν) γαὶ κατην- ἅ αἴρεσιν. τὴν ἀπομάχρυνσιν απὀὸ της ὀρξῆς 8 ἔπως εἰς τὴν ἁπωώλειχν. ὀρθῶς διεξηγῶν τὰς Εραφὰς καὶ ἰστιν. εἶναι ὁ ἐπίσκοπος. Πρὸς τοὺς τοὺς μόνους ὑπευξύνους χαδόδηγη- ὥσεως υἱϊκῆς νὰ αποξλέφωμεν. ὡς ΝΔ υ Ν αν τῇ ΕΟΝ ΕΛΟΜΝΟΝΙΗ ΠΙΣΤΙΣ Δ΄, 4 Ὁ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΠΕΙΣΑ. θεολό ου. [ος κἁς καὶ ἀλληλενδέτους ἁλη: βείας, τὴν ὕπαρξιν ἀπολύτου καὶ προσωπικοῦ Θεοῦ. καὶ τὴν ὕπαρξα ἀθανάτου φυχῆς. Ἐν τῶν πρὸς τὸν Θεὸν καθηκὀν- των ἀπορρέουν ὅλα τὰ ἄλλα καθήκοντα τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι πρὸς τὸν πλησίον, τὸν ἑαυτόν του, τὴν οἰκογένειαν, τὴν Εκ” κλησίαν καὶ τὴν πολιτείαν, διότι ταῦτα εἶναι ἡ πηγἡ πά- σης ἠθικῆς, Ὁ ἁγαπῶν καὶ σε θόµεινος εἰλικριῶς τὸν θεόν, ἀγαπᾶ καὶ σέδεται εἰλικρινῶς τὸν πλησίον καὶ τὸν ἑαυτὸι του, ἐκπληροῖ τὰ καθήκοντά του ὅλα. σέθεται δηλαδὴ τὰ δικαιώµατα τῶν συνανθρώπωι του. ᾿Εκπληροῖ καὶ σέδεται ὍὉ ἠθικὸς τόμος, ὅστις εἶναι ἄ,ραφος, αἰώνιος.. ἀναλλοίω: τος καὶ. τες κόσµιος, ἔμφυτος εἰς κἀθι ὄνθοωπον ναὶ λαάαδα: ει σον κεκριµένον περιεχόμέ κον καὶ ὁριομεν ην µορφιλ εις την ἀποκάλυφιν τῆς Ἀριστιανι- κῆς θρησκείας καθορίζει τὸ Ἠ θ.κῶς καλῶ καὶ -ὁ ἠθικὼς κα κὸν καὶ κανονίζει τὴν Ἰθικὴν τάξιν καὶ ἠθικὴν ζωὴν τῶν ἄν- θρώπων, ἐπιθελ λε: εἰς αὐτους πολλά καὶ το:κίλα καθήκοντα, τὰ ὁποῖα ὀφείλοων νὰ θέσουν εἰς ἐφαρμονὴν εἰς τὴν ζωήν των, Ἔκ τῶν καθηκόντων του: των τὰ μὲν ἀναφέρολται εἰς τὸν Θεόν, τὰ δὲ εἰς τοὺς σὺ- νανθρώπους µας. τὸν πλησίον, καὶ ἄλλα εἰς τὸν ἑαυτόν µας. τὸν χρυσοῦν κανόνα της Χρι: Γὰ πρὸς τὸν Θ.ὡν καθήκοντα στιανικῆς θρησκείας, ὁ Όποιος ἷ Ὁ πανε δὲ επ πεν Ἑ ῦ μα α στηρίζονται εἰς τὰς δύο ἔασ'- τν ν διδόσγων ὅτι πᾶν γινόµενον ἐν ἀγνοία τοῦ ἔ-, ἣν ἀπεραιόέτητα καὶ : Εγκλησὶας ' Ὁ. Άγιος ᾽Ανιώνιος .. ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΟΑΙΩΣ Τοῦ ἱερολ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁ μέγας τῆς ἐρήμου ᾱ- σκητὴς εἶἴδε τὸ φῶς τῆς ἡμέ- ρας περὶ τὰ µέσα τοῦ τρίτου αἰῶνος ἄἀπὸ γονεῖς Χριστια- νους, πλουσίους, οἱ ὁποῖοι κατώκουν εἰς τὴν µέσην Αἴ- γυπτον. Εὐσεθεῖς ὄντες οἱ γὸ- νεῖς του τακτικώτατα µετέθαι- νον εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν διὰ νὰ προσευχηθῶσι, συνεπροσηύγε- το δὲ μετ’ αὐτῶν καὶ ὁ μικρὸς ᾽Αντώνιος. Ἡ εὐσέθεια τῶν γονέων του μεγάλην εὗρεν ἆᾱ- πήχησιν εἰς τὴν λευκὴν τοῦ ᾽Αντωνίου ψυχήν. Πολλαὶ ἀρ:- ταὶ ἐκόσμουν αὐτόν, δικαίως δὲ οἱ γονεῖς του ἐθεόρουν ἕ- αυτοὺς εὐτυχεῖς καὶ πρὸς τὸν Κύριον ὑπὲρ αὐτοῦ ἐδέοντο: ᾿Ενῷ ῆτο ἀκόμη ἔφηδθος οἱ εὐσεθεῖς γονεῖς του ἀπέθιι- νον ἐναπέμεινεν δὲ εἰς τὸν κόὀ- σµον μετὰ τῆς µικροτέρας του :ἀδελφῆς μετὰ τῆς ὁποίας κληρονόμησε μεγάλην περιου- σίαν. Εἶχε τὴν δυνατότητα ἐ- ἂν ἤθελε καὶ τὴν ἀδελφήν του ν᾿ ἀποκαταστήσῃ ἀλλὰ καὶ ὁ εἴδιος ἤσυχον δίον νὰ διέλθ ας :Πλὴν ὅμως τὰ πλούτη δὲν ε- Γστάθησαν ἱκανὰ ν᾿ ἀνακόψουν [τῆς ζωῆς του τὸν δρόμον. Οἳἵ πρὸς τὸν πλούσιον νεανίαν λό- γοι τοῦ Κυρίου «εἰ θέλεις τέ- λειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολοῦ θει µοι: (Μτθ. 1Θ΄/, 21), ἐχό- Γραξαν σαφῶς τὸν δρόµον τὸν ὁποῖον ἔμελλε νὰ ἀκολουθήσῃ, ᾿Ἐφρόντισε δ.ὰ τὴν ὑπὸ τὴν προστασίαν του ἀδελφὴν καὶ εἐνέκλεισεν αὐτὴν εἰς παρθενᾶῶ να, διεµοίρασε δὲ τὴν περιου- σίαν του εἰς τοὺς πτωχοὺς κοὶ Γἀπετραθήχθη εἰς τὴν ἔρημον. :ὍὉ Αντώνιος ἤτο νεαρὸς δ.Χ Ἱπὴν ἐν τῃ ἐρήμῳ ἄσκησιν, οἱ Ιδὲ ἐχθροὶ τῆς ἐρήμου δεινοὶ Γκαὶ πονηροί. Ὑπὸ τοῦ πονηροῦ δαίμονος πειραζόµενος ὁ ἸΙή- σοῦς Χρ:σιὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ έ- καλεῖτο νὰ ποοτιµήση ἀντὶ τοῦ ἀκανθίνου στεφάνου τὸν Χρ»: σοποίκ.Ἅτον τοῦ κόσμου οστὶ- Φανον. Ὁ ᾽Αντώνιος καλεῖτοι τώρα ν᾿ ἀφήση τὴν δύσκολον τῆς ἐρήμου ἀσκητικὴν ζωὴν καὶ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν γεµά- την ἀπὸ ἀπολούσεις κοσμικὴν ζωήν. Παρήλαυνον ἐνώπιόν του ἢ περιουσία του. ἡ μικρά του ἁδελφή, τῆς ὁποίας ἥτο ὁ μόνος κηδεµών, ἡ φιλοδοξία, ἡ φιλαργυρία, τὰ π)οώσια φςο- γητὰ καὶ ὅλαι τοῦ δίου αἱ ὁ νέσεις. ο ἀγῶὼν ἦτο σκληρὸς καὶ μεγάλος ἀλλά καὶ τοῦ ᾽Αντωνίου ἡ θέλησις, ἡ ἀγων'- στ.κότης, ἡ ἐγκράτεια, ἡ πί- ἴστις καὶ ἡ πρὸς τὸν Κὐρ'ον ᾱ- ιν ἁάπη καὶ ἀφοσίωσις ἦσαν µε: Γιαλύτερο, ΛΛὲ τοιαῦτα πνσυ- Γματικὰ ἐφ'δ'α ὡπλισμένος - [υώνίσθη καὶ ἐνίκησςε. Μετεόα- ἵλε τὴν ἔρημον εἰς προσκύώνη- ἵμα. Ανθρωποι πάσης τάσεως καὶ ἡλικίας ἀφηφοῖντες τῆς ἐρήμου τὰς ταλαιπωρίας ἐπο- ρεήοντο δ:ὰ νὰ θαωμιάσωσ: πο) ᾽Αντώνιον, τὸν ὁποῖον καὶ γαν ὠνόμασαν διὰ τὴν ἄσκι σίν του, νὰ τὸν συμδουλευθῶσι, νὰ ἐξομολονγηθώσι καὶ 8 ραπευθῶσι ἀπὸ τὰς ὁσθενείς των, Πολ]αι ὕσαν αἱ θεραπ:τ κ πὰς ὁποίας ἓν ὀνόματι τος Κυρίου ἔκαμε, τὰς ὁποίας τή περιωρισμµένον τοῦ χώρου δὲν μᾶς ἐπιτρέπεινὰά ἀνανρόψωμσν. Συιέπασχε μετὰ τῶν πασχό τον. καὶ πολλάκις μετ αὐτῶν πρὸς τὸν Κύρον προσηύ πα. .. ὧν εκ καὶ πολ ώνις ὃ Κέρος κουσεν αὐτοῦ. Παντις οἱ σκεπτόµεχοι αὐτὸν ἔφευν | ελία εἰς ἕνα µόνον σκοπὸν εθλέπει, νὰ [λογικὴν αὐτοῦ φύσιν, «δικαιοσύνης ἀναπτερωµένας τὰς ἐλπίδας Οἱ λυπούµενο: ἐπέστρεφον χαί ροντες, οἱ φιλονικοῦντες σὺν: φΙλιοῦντο, οἱ πένητες παρεμυ: θοῦντο καὶ κατεφρόνουν τοῦ πλούτου. Οἱ μοναγοὶ ἔπισκε πτόµενοι αὐτὸν ἰσχυσότεροι γένοντο. Οἱ ὑπὸ δαιιιόνων ϱπζόμενοι καὶ νόσων κατατρ. β ἔ- πτελε Γχόμµενοι ἀνεπαύοντο καὶ έθερα πεύοντο. Πολλοὶ νέοι ἐπισκε- πτόµενοι αὐτὸν ἐπροτίμων νὰ μονάσωσι παρ) αὐτῷ. Διὰ ἆ ἃς του τν ἔμρην ον τι Ἴπε λΙν µετέδαλε. ΠολἈ αἱ ἀκςλοι)- θοῦντες τὸ παράξδεσµο τοῦ ᾽Αντωνίου ἠκολούθησαν τὸν ἅ σκητικὀν δίον. ατίοθ σαν πολλά μοναστήρια καὶ ὁ ἔ ὁ ἊΑν- τό νιος ἤτο πάντων ὃ πλ ωµο- τικὸς πατήρ. Εὐτωχεῖς θὰ ἧσαν οἱ τῆς σήμερον ἐὰν ἠκολοι τοῦ. πνευματικοῦ αὐτοῦ τρὸς τὸ παράδειγια. δὲν καλοῦνται νὰ τὸν ὧκο θήσουν εἰς τὴν ἕἔθρημων, εἰς τὴν ἀρετήν. ᾿'δεό σης δὲν εἶναι ἡ τῆς ἐρέμοι, τς ο Ἐρι τοῦ κόσμου. Ὁ Πύριος µαλι στα ἐδημιούρυησε τὸν ἄ' πον ὄχι διὰ νὰ ζῇ ἐν τῇ σµου νά ἀγωνίζεται. «ὁ παι- μὴν ὁ καλὸς τὴν φυχἠν οὗτο) τίθησιν ὑπὲρ τῶν προθ΄ς Ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὅπως ΥἨ καὶ ὁ ᾽Αδαιάντος ἄλως ῆς δὲν ἦλθε νὰ µεταθάλ» - πολιτικὸν ζῶῷον, τὸν ἄν πον, εἰς ζῶον μοναστική ἐ- ξεναντίας ἡ θεία του διδαις τελειοποιΊσῃη τ - μὲ μετρίασν τῶν παθῶν και ὁ τὴν κοινὴν πρὸς πάντας τος ὀμοίους «του. ἄχειρωτον ἀνγάπην. Ὅτ. μᾶς προστάσση νὰ ἀρνηθῷ «τν ἑαυτούς, τὸ νόημά του ε- νὰ φεύγωμεν τὴν αὐτοφιλαι-τί- σαν, νὰ ἀθνιώμεθα τὸ ἴδιον σ' .:- φέρον, ὀσόκις ἐναντ'οῦτα: τἱ τὸ κοινόν͵ μηδὲ κέρδος νὰ μίζωμεν ὅ,τι φέρει ζημίαν !7 τοὺς ἄλλους Ὁ Άγιος Αντώνιος καλ”ὶ σήμερον τοὺς πιστοὺς νά τὸν ἀκολουθήσωσ: καὶ νὰ τὸν μηθῶσι εἰς τὴν φρόνησιν. τ δικαιοσύνην, τὴν σωφροσύνι τὴν σύνεσ.ν, τὴν φιλοπτω κ τὴν φιλοξενίαν, τὴν ἐν κράτ΄ αν καὶ τὴν πρὸς τὸν Θεόν Ὁτ- στι, Καλεῖ πάντας ἵνα πες) στανται ἐνώπ'ον τοῦ Ο5οῦ. ἑ καθαρὰν καοδίαν καὶ πώνη τε νὰ εἶναι ἔτοιμοι νὰ ὅπακοο σωσι εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θε: τν γ καὶ νὰ συνεχίσωσι τὸν ἀπ τὸν καλὸν τὸν ὁποῖον ναὶ ὃ Ἅγιος Αντώνιος. καθ ὅλιι τὴν ζωήν του ἠνγοωνίσθπ᾽ δι ἃ καὶ δικαίώς τοσούτων ὑπὸ της Ἐκκλησίας ἄπολούνς'ι τ'µῶ κοὶ υστὰ τοῦ Απ. Παύου δ-.- Μετά νά δη που ος να πω καλδν ἠ ων οσκαι.. Τη ὃς ϱ). ο ον : ΜΗΠΠΠΙ ΕΠΗ ΦΛΙΜΝ ΠΠ ΜΑΝ ΕΠ ως απο ὖν ἐξ Αθ νη ὅτι α ἐν Αἰλλατο οπτης [οτι ἁογησ απ Επήισοα πνεοι γάλα οπεσας Πα ἔτ λάπτια τη τὴ ταστο αν ητ δν Γεσ ὧν) τα εἲς Ελ τεστλµ αν ο -υ- ο -- λάδωσ, { πο οεον ! ἔ δη ὀπε σε ύσι ετως τα ὀντ ον, Ον σε Πο αιοτίνης ὑπὸ οημοσο οί Εν νο ῥουν οτι : σύνο- σαν ξανονορσίου η τεύησαν ς ως ζοοτάσο τον τος ριστούγεννωα οἷς αἶων τς ἆ εννήσεως τοῦ ς πνωστόν, τὸ Ἠλη- περοσοζότον τ τὸ Ἰαὐαανὸν ασου)ό- τον χο ὡτ ἓν τούτον τὰ Νωιστοτ- ντα καθώς σα αἳἲ καπ ἑωθ- ες ἑωοτάς ν Γτατονκυγεἴων ην όντα 19 ἡμέωας πωτᾶ Γοημαανὸν ἱμεοσλόγιον, Ἀμιοσιοσ ο ένα αληροφοοίαι ἄνος όρουν ὅτι τῶν νύντα τῆς πῆς ανουαρίου. ἑήνοντο εἷς τς, δ0 Ἠηασίας τηὴτ Ατόσγι ᾗ »ρο0ς Ιωησίας Ν΄ οῦ, Ἔνω- σιν οἳ ἠπιπονυσία τῆς ξωυτῆς τῶν ο μστουεννῶν, Εζοραοσοότως ὕργισεν ες Ῥωώπσίαν ὉὮ σπνήθεια ἡς τε. έσεως λειτονογίς ὤν Νοιστουνέννων χότᾷ τὸ πεσο- τον, Ἡ Ουθύδυξος, Ὀωσικὴ ρυνλησίνς οθέτησεν εἲς τοῦτο τὴν σον ήβριαν της Ῥωμιςουαθο- Ἰτνῆς Ελλλησίας. Αλλοτε ἡ Δει- τοσα τὸν Χοιστουόνγνων, ἔτς- τισ τῆς ς τοῦ πρώτων ὁστέρος οι, Όπως γα σύ ερον, ν νύντα ὀλίναν ποὀ εαγίσει περίπυι ὥθας, ος κ πσςν--- ------- δλ ΕΙΔΗ ἡ ΜΠΡΡΗΣΚΕΗΤΙΝΗ ΓΑ ΠΙΕΙ Εἰ ή ΠΜΙΚΙΝ. ΤΝ ΛΡΙΟΝ ΠΡΟΚΗΝ ΚΙ ΤΗΝ Ἡσ λήν Απιμποσιογοαφικοαὶ πλήθος οσίαι Γἐν Ἀλόσχες ἀγαφέρουν ὅτι τὸ Υ- Παιδείας αυνεχάλεσεν εἰδικὰν συνέδοιον, εἲς τὸ ὁποῖον Βὲὰ μετάσγωον 1 µοος ὠτικαὶ ποο- σώπιμήτητες τῶν. 18 θηµοκρατι- ὤν της δαὐ. Ἠνώσεσας, προχειµέ- γοῦ νὰ μελετήσουν τὸ ληπτέα µέ- το διὰ τὴν ἔντασιν τῆς ἀντιθρη- ον τισῆς πωυπαγάνδας εἷς τὴν Εωσίαν. Ἑατὰ τὸ συν έῶριον αὐτὸ, τὸ οσοίον θἡ θικ0 ἐπὶ δεχαή- θὰ ὁ ἁπολο- Σηομός τοῦ νέο ποοσινατολισμοῦ τῆς ἀντιθοήησκευτνῆς προπαγάν- δας πατήσιν τῆς δι)ώσεως τῆς Ῥεντοιχῆς ἐπιτουπῆς τοῦ κομμουνι- ΠΟΥ. γιτώτισ)Ἡ στινυῦ. ύπατος διὰ τὰ εἰς τὸν τοµόι αὐτὸν ὀμιποα,θέντα σφά)- ς δηλώσεως ἡ ΜΕΝΤΟΙΧΗ ἔππτοσπα ἠντετάχθη εἰς οἱανδήπυτε πίεαιν ἐπὶ τῶν πιστῶν µάτας διὰ τῆς πο: 01), πιστ'οθη ὅτι ἡ ἀντιθρησνει- τνη ποσο άνδα τοιπόπιν τῶν ὅὁ- ὧν τοῦ. πεννο γοαμµματέιος Ἱπππβη σσ ήστα πεισσύτερον ὐπιστοπιονινὴ ὁ τμαειώθη δὲ ἐξ ἅ]- ἱτίυσις οἱ εἷς τὴν ἀπύδι- τν πιαπιανδιστῶν, ρ---υ--υ- Ἱ ΠΡΗΙΙ ΜΜΙΡΙΡΗΝ ἸΑθηνοιν νε εὐ ητουπολίτης ια...” ὑπό) ε δν ΑΝΩ ΑΧ ὐδος λος ὑδείας. δῃΣ ΙΠΡΠΗΣ ΤΙ ΡΗΡΕΥΗΗΗ ΙΕΡΥΠΥΜΗΝ ΗΣ ΚΟΤΙΝΝΕΙΠΕΜΗ Γι ποραίτη- 'Υπὸὰ τοῦ Ἀακχαριωτάτον ΓΓατοι ἄθγου. ᾿Τευοσοὕμωαν ν. ιο. αν διωρίσθη ὡτ Εετηπογιν ας ντ πίτοαπα- τῆς Νιωνίτιδως κ] ασ ἓν Ἱωώναστηντνοσο τει Ἀς ο τς αν τος λα λατ Εν σν σε πεανοα Ἀτισ, ὉοὍὉυιωςιοωυιοα ΠΗΗΗΙΗΙ ΗΗ ἳ αδεια ντ { Ὀηασσι τιν τ απο ολλ ΥΕ το δο Εμ ποτενς Νεοττος τοῦ νεα νιγο ασ: Εν ατ ο πονν ην ]ησιονν. ον δει ΕΠ ο λενς ο ο . τες Νεατήτατ ΕΝ ὄπιανοςθ Ὅπὸ ταν ει ἐν κας αχὴ τοῦ. Α- σε [ην τετ ο σας πῆς Ανοτοζις εσος ὃς μλς 1 άδα, Κ ὐπεννν, ᾿ δε λπτη ια ον νσίον δη νὺ στίς τσ ο ο Ενένος Ἐπ λλες προ τῆς Εωτνσίες τον ἠραν εἷς τὰς κλησεις εἲς 3 ἔτο τσ νετ τις Ανατολής εντ αερα ν λε) γι ποτε σεις πον Ορος οτάσν νιώσεις πετ γάτο τν Ώρωως τν πω ὀπκωάτε πχη πα τε οἳ ΩΜΗ ΡΝΙΦΤ δι Ἐπτρ ασ σσαν καθ ητων τῆς νε Ενες Ες σον πώτηήθς ντ εου ο μτές απ πο {ναι ΡΗΙΛ ΡΙΙΣ | Τιμῆ Φύλλεν ρ. 2. | ἡ ΝΟΥΣ Υ 14π1 ἱ ΓΡΑΦΕΙΑ « Ἡρθς τ π σι σα ντ οτι Αα ντ. ΄ πως »χ- χ - υ---ᾱ πμ, Ἱσπαρᾶ, 3 ΞΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ ΕΚΠπήΟς [ΑΣ ΤΙ ΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΄ ΕΙΙΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΤ τες ἕως ἆ ο πλ ολη, τνδιον .ἹἾῑ““ἀ“ἀ. | ΕΗΔΙΔΕΤΑΙ ΤΗΝ. ην ΚΑΙ Ίδην ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Υπο σΣΥνΤΑαΚ σας ΕβΙΤόοπΗΣ ἈἹἹἊἂἣὤο,. τες ὔττς ενα ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ᾽) Φωνὴ Λαοῦ.... ΑΙΝ διὰ τοὺς λαοὺς ὑπάρχουν γεγονότα τὰ ὅποῖα ἀποτελοῖν σταύμοὺς εἰς τὴν ἱστορίαν των, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀντλοῦν ἂνε- :άγτλητον τὸν ορονηματισμὸν τῶν νέων τοῦ ἔθνους πρὸς συνέ- εέσεν τοῦ ἀγῶνος πρὸς πραγµάτωσιν εῶν εθγικῶν ἰδανικῶν, δι) (μδς τοὺς ἘἈνυπρίους ἡ ἐπέτειος τοῦ ὅημοψηήφίοματος ἀποτελεῖ τὸν φάρον, ὃὁ ὁποῖος φωτίζει τὸ οκότος ες δουλείας µας καὶ ας δειμγύει τὸν δρόµον τὸν ὁποῖοι πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν διὰ εἣν πραγματοπούησιν τῶν πόθων µας. Δια τὴν ἀἁπόμτησιν τῆς ἐ λευθερίας, τὴν ὁποίαν πάντες οἳ ἄνέοωσιοι ἔχουν ἀναφαίρετον δι- Ῥαΐωμα, ἀφοῦ ὅλοι ἐπλάσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐλεύθεροι. ᾿Απρι- ξῶς δὲ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος τῆς 165 ᾿Ἱανουαρίου 2950. τοῦ ὁποίου σήμερον ἑορτάξ-μεν τὴν δην ἐπέτειον, ἅπο- ἀτε τὴν πανηγυρικὴν ἔκφρασιν τῆς θιλήσεως τοῦ λαοῦ µα-, -ᾱ ἀποκτήσῃ . ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὃ Θεὸς ἐέώρησε εἰς τὸν ἄνθου,- τον. χα τοῦ ὁποίου πάντες καὶ συνεπῶς μαὶ ἡμεῖς οἳ Κύπριωι θΜαιούμεθα. Εξ αἰτίας δὲ ἀκφριθῶς τοῦ νοήματος, τὸ ὁποῖον τὸ ημοιρ]]φισμα τῆς 15 Ιανουαρίου 1950 ἐκφράξει, ἀποτελ.ὶ ο-αθμὸν φωτεινὸν εἰς τὴν νεωτέρα: ἵς εορίαν τῆς Κύπρου. Σή- μερον μάλιστα ὕστερα ἀπὸ τὴν ὄχι εὐχάριστον ἀπόφασιν τοῦ Ο. Π.Ε. ἐπὶ τοῦ ἑητήµματός µας, καλούμε]α ἵνα ἀιωσιωμένοι προς τὴν ᾿Εθναρχίαν µας ἐργασθῶμεν ἑ-τατικώεερον διὰ τὴν ἀξιοποί- Ἴσιν τοῦ Δημοψηφίσματος. Τὸ «φιωτεινὸν παράδειγµα τοῦ ἄειμνη- που Μακαρίου Β΄, τοῦ δηµιουυ ὓ τοῦ 4 μοψηφίσµατος. καθὼς ταὶ τοῦ μόλις ἐπαναμάμψαντος ἐκ ες μακρᾶς εἲς τὸ ἐξωτερι- κόν, χάριν προωθήσεως τοῦ ζητήματός µας, ἀποδημίας του ]ῆα- παριώτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου καὶ ᾿Εὐνάρχου µας κ. ἠακαρίου, καὶ τῶν ἄλλων Σε6. ΙΜητροπολιτῶν, αἲς δεικνύει τὸν δρόκον τὸν ὅ- ποῖον ὅλοι πρέπει νὰ ἀκολουθήσαωμεν. . “. ... - Π ΙΓ’ ἔκθεσις τοῦ ἔλληνιροῦ γοιστια- γικοῦ βιβλίου. ΔΕΝ εἶναι δυνατὸν παρὰ τὰ γειίσῃ χαρὰν ὅλους ἡ πραγμα: τοποίήσις τῆς Β΄ ἐκθέσεως του ἱλη:ικοῦ χοιστιανικοῦ Ειελί- συ εἰς ᾿Αθήνας. Ἡ πρόοδος ἡ ὁτιοία ἑοημειώθη τόσον εἰς τὸν ἀρι- ὅμὸν ὅσον καὶ εἰς τὴν ἐμοάνισιν αγεκῶν θιβλίων τὰ ὁπωία ἐς πατρίδα µας ἀπὸ τῆς Α΄ 3 παὶ τὸ περιεχόµεγον τῶν χριστι- ἐδόφησαν καὶ κυκλοφοροῦν εἰς τὴν μη ἅ - ως πας μετ ἐκθέσιως τοῦ ᾿Ἑλληνικοῦ Χριστιανικοῦ ολο οὗ, .- τν : .. ὁ . - 5 θήνας τὸ 1949 ειναι σημαντική καὶ ὄχι µόνον εὖ- φέσκεται εἰς τὴν πρωτοπορείαν 4τλλ ον ἓν ος ας , τῆς ἐκδοτικῆς κινήσεως εἰς τὴ ΄ ο ν Ν ΄ ΄ , 9 Ἴ” : δα ἀλλὰ κο κατέχει ἀξιο Ίλευτον θέσιν ἐν συγκρίσει πρὸς τὴ 7 -- ν . .ν ” -- π ὴν ον ἄβαλλλφαι πίνησιν πολλῶν ἄλλων χριστιανικῶν χω- α. 0 ος ρα ο ο ών χοθιστιανικῶν βιδλίων ἂν- ἼἸλθεν ἀπὸ 6. ἡ τὸ : ἰσ ᾖ .. τμαὸ 0 εὸ 1948 εἰς 4.000.000 σήμερον. Εἰ- .- ηθῶς κατατληκεικοὶ οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ παὶ δεικνύουν ἀἆσφα- Φώς μὲ πόσον ἐνδαφεέρον καὶ πόγον» πόβ-- .ἕ Πθεθειανοκὴν ἀλήθειαν. ον καὶ πό τε ιῤεοε ὁ λαός µας τὴν ο.ὅ . Φείνο ἕμως εἰς τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ δο- θῇ ἰδιαιτέρα προσυχῖ, εἶναι, τὰ χριοτιαγικὰ θιθλία ὄχι µόνον νὰ ἀναγινώσκωντ» ὑπὸ νο λαο ολλὰ καὶ :ὰ ἐφαρμόζωνται, ᾿- : : , λαμζάγουν 5 χεῖράς των τὰ χριστιανικὰ ι- ια πρέπει νὰ ἀντλοῦν ὅσον τὸ δυνατὸν µεγαλυτέραν ὠφέλειαν. εἷς τοῦτο δέον νὰ στραφῇ ἡ προσοχή τῆς Εκκλησίας. Τὸ αφοφορικὸν κήρυγμα, τὸ ὁποῖον εὑρίσκει ἄριστον συμπληρωτὴ»ν :ὁ χριστιανικὸν ξιδλίον, πρέπει νὰ κατευθύνῃ καὶ εἰς τὴν ὀρθὴν μελέτην τῶν χριστιανωιῶν ἐγτύπων, τὰ ὁποῖα εἶναι ὑπόμνημα διαρκὲς τοῦ σιρυφ2ο.κεῦ θείου λόγου, καὶ πολλάκις ἔχουν θετικώτε- θα ἀποτελέοματα. ἁιότι δὲν πρέπει νὰ Λλησμονοῦμεν ὅτι «νθγΏιι νο]απὲ, δογίμτα ΕΙ ο ξ ΄ ο. 2... : γοι οι οποιοι λαμζάγουν δεσ τί χ η ι «Τὰ λόγια πετοῦν, τὰ γραπτὰ παραμένουν ὅπως ἔλεγον οἱ Εωμαῖοι. Ἓϊναι ὅμως ἐξ ἵ ἆ ἐς ὅ ΐ 5 - ἱ :. Ὠέναι ὅμως ἐξ ίσου ἀληθὲς ὅτι πολλά- ηις ἄνευ «ωῦ πφοφορικοῦ Λλόγηυ ὁ ὁποῖος λύει γγώσεως πολλάκις πτροκυπτούσας ' Ὃ ων. 3’ . 7 ὀύγαται νγἁ αθποφορισῃ. τ., ὢ ο 5 . - ὑει τὰς εκ τῆς ἆνα- η ἁπορίας, ὃὁ γραπτὸς λόγος δὲν ὀ ίαι γα 3 /σῃ. Τὸ ἓν συμσιληφροῖ τὸ ἄλλον. Διὰ τοῦτο ) “θέ ήσία µας παρὰ την σήμανεωκὴν αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν χθιοτιαν ων «πτόυπων ἐπιδιώπει τὴν πύκχωσιν τοῦ , ν προφορικοῦ θείου λόγου. μα. Οἱ λόγοι. ΠάΣΕΤΗΙΕΕΗΟΗ τῶν ξένων αἱρέσ-ιω, ας τῷ τόλετ' οια ἔτῃ σηµαντιχὴ αὔξησις -- ος .. ς : ἁπλίαι ὁρῶσι μεταξὺ τοῦ ὀρβοδόξου σλη- πκλησίας πας. «Ὁ λιασταί, ᾿Αδξενεισταὶ ἢ Σαό- να οτι ὁ ας : ω ααινναν τναἲν Ὀθαγγτλικοὶ κ. ᾱ. οἳ πλεῖστοι ἐατ νλίους σχέσιν ἔχουν πρὸς τὸν Χριστὸν φ ν ν ν : ΕγΤΕνΝΕΗ εν πιροπαγάνδαν των καὶ ζη- αὐπόφ. ἕς Λύκοι φέροντες ἔξωθεν ἔνδυ- τα εἰσδύσον» τὴν ποίµνην τοῦ Ἱυρίου --.. έατα, εοὺς πιστοὺς ὅπα- ον 'Ἁγία Πραφὴν καὶ ἐξυπηρετοῦ»- 5 μι ας 2ιέρχονται τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς ται τών χωθίων ςἹτοῦντες μὲ μεγάλην επιμο- μη της αληθείας τοὺς εὐσεξεῖς χριοτιανούς. Β εξοϊ- της θυίας τυνχάγουν οἳ φορτικοὶ καὶ ἀνεπιθύμη- (ονιζεσ, εἶναι οὐταξία τοῦ µένους δι’ οὗ καταπολε- . 94 δρ ίστιν. ἄνσταχῶς δὲ ἐν Ἀύπρῳ ὑπάρχει : στικὰς ἐνεργείας τῶν αἱρετικῶν. υρως µετά µεχαάλης προσοχῆς παρακολουθιῖ ταμίας τῶν ξένων τούτων αἱρετικῶν καὶ τὸ δυχατόν νὰ ὃ αφωτίσῃη τὸ πλήρωμά της. Ἔντ- μέ, Χους: Φημοσιευδῇ εἰς τὸ «᾿Εκκλησιαστικὸν Βῆμα. πεεικὰ ὄρθθα ἀποδεικγύοντα «ν διαστροφὴν τὴν ὁποίαν ὑφί- .. ὃ Ὅιο τῶν αἰρκετιιῶν τούτων πρὸς ὅπο- ερῦν να οπ ο η, ἀεά προβ.«το. ὁησσῦν νά ού Το :. , εἰ” ποέ 1) Ανα ., 1ου 21ος σος “βαθεςι σα πε λημμένος 3 ία. } ροφὴ -. 6 βαυχα) ὦν τον. Πρέπει ὅμως καὶ οἱ ἕνα ᾽ὠχῶσι τοὺς πρακτορας τῶν αἱρέσεων τούτων πίπ ών των καὶ νὰ διαφωτίζωσι σχετικῶς οἳ εἰδότες τοὺς ροτας ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἑλάέη εἰς τὴν ὀρθόδοεο» --- Έ καὶ νά ἀποτύχη κάθε προπαγαγδιστικὴ ἐνέργεια τούτων. ΕΠ ΡΗΚ: ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ | Τοῦ κ. Β. ΤΑΤΑΚΗ (ἄποφη. Αὐτὴ ἡ περίφημη καὶ δαθυτατη θέση, ὅτι ὁ λόγος τωταῖον } Αν προσίζωµ: καλα τήν υς Γράδοξο καὶ Ἱπροσοωπ.κὴ πιίρα τοῦ Αὐγου- στίνου θὰ δοῦμε τοῦτο τὸ τα- πολύτιμο μαζι. Στὴν ἀρχὴ ἡ πίστη Σια τὸν Αὐγουστῖνο, ὅπως καὶ γιὰ τοὺς Ελληνες φιλοσόφους, εἶναι κάτι τὸ ἅλοιο. Ἔκεῖνο ποὺ γιὰ πολλά χρόνια τὸν κρατοῦσε μακρυά ἀπὸ τὴν Γρα φὴ ἦταν τὸ πνεῦµα τῆς αὐθέν- τίας, Ε6λεπε ὅτι ἡ Γραφή ἂν- τὶ νὰ ἀναπτύσσῃ τὸ θέµα της μὲ λογικά ἐπιχειρήματί, πιο: δάλλει Φεθαιώσεις. Στὸ τέλος ὁ Αὐνουστῖνος, ὅπως καὶ ἅλ- λοι φιλοσοφικἁ καλλιεργημιέ- χοι, ἀποδέχεται τὸ Χριστίανι σμὸ στατὶ πείθεται ὅτι ἡ πίστῃ, κοιτά στὰ ἄλλα ἁγαθὰ προσφέρε:, ἐξασφαλίζει καὶ τὴ λουικότητα τοῦ λόγοι ον- ται δηλαδή ὅτι ὁ λόνος γωρὶν Ίναι ἄλο-ος. Φτάνοιις ἔτσι στὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὴν Γλλ. τσκ ΤΘΑΙ πίστη Ἑ χωρὶς πίστη εἶναι ἄλογος ἆπο- τελεῖ τὴν κυριώτερη σκοπιὰ Ιτοῦ Χριστιανικοῦ πνεύματος. Όταν ὁ λόγος δὲν ἔχει ὡς πρὠτη ἀφετηρία καὶ ἔσχατο λόγο τὴν πίστη, ἀπάνω στὴν Οποία νὰ ἀκουμπήσῃ καὶ ἡ ὁ- ποία νὰ τὸν θρέψῃ καὶ νὰ τὸν κατευθύνῃ, μιά πίστη θέθαια ὅλο πνεῦμα, ὅπως εἶναι ἡ Χριστιανική, τότε ὁ λόγος κτί- ζει στὴν ἄμμο. Κάτω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτή, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς Χριστιανικῆς µε- ταφυσικῆς. ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμός, καὶ ὅταν ἀκόμη ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἴδια θέµατα, παίρνει ἐντελῶς νέα κατεύθυν- ση, ἀποκτᾶ νέα ὑφὴ καὶ νέο περ'εχόµενο. Στὸ θέµα αὐπτό, τὴ θεωρητικὴ δηλαδἠὴ ᾱ- ξία τῆς πίστεως, ἀφιέρωνεν ὁ Αὐγοι στῖνος ἕνα ἔργο του τὸ κ 1 Ἡ σπα τιν ο. σελίδα] ' ς ὤλης τῆς νήσο συνέωωει σαν εἲς τὸ ἀκουδωύηιον διὰ νὰ θῶσι ἐπιοσευχόμενον, ες τυ δολ ώτιέτον Κύπωον λατά ἑδωτεοινόν, ἀπονσίας ὕσπωδε τον πιν εἰς ἐπὶ ἐθνιχῃ. ἀποστο)ῆ, μνυας τος, Αἲ. ὑφατοντάδες τῶν αὐτογι νήτων αἳ ὑποίια µετέαεοαν το π].ήθη εἰς τὸ ἀεουδούμιον εν χωσίας ὑμοῦ μὲ τς γυαάδις τοῦ }αοῦ ἀπετέλουν θέαµα. πεγαλειῶ δες, Ἡ ὑποδογὴή ἡ ὁπουία ἔπεφνυ |άσθη εἷς τὸν Αἰαλικὐιώτάτον Ἡ- τὴν κιλοχιυίαν π)ήθη λα [λου καὶ Φρειδερίκης, τοῦ 4ιά: δόχου αὐτῶν ἆωνσταντίνου κι απύνσαντος τοῦ εἰλογ νου 1]: αὼν Ἓθνους. τι ε αν ο ιν ϐβ πλι]οώσέως τοῦ ἱτροῦ ἡμῶν εβΥ: κοῦ πήμου τῆς Ενώσεςυ ἁετα εἲς ΙΜητοὺς Ελλάδος. δῥεύμτθς ὑπὲν τάχείας ὁει δεόκεθα ὑπὲρ τοῦ εἰσα- χωθυύαι Κ ύὗοιον τὸν Θεὸν μον φωνῆς τῆς δεήσεως ἡἠκῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. ᾿Ο ᾿Αοχιερεύς: το ἐνθοισιώδης, Οὐδέποτε ὤλ Δέσποτα Θεέ, Πάατεο Παν: Ίυτε αυνενεντωώΘή εἰς το ἂξ- τοπράτωρ, ὁ τῇ ΣΠ ἀρρήτῳ σο: | οοδρύμιον τύσον. π)ῆθος ὑπὰ [φ-α καὶ δυνάμει συ έχων μαὶ ζωηροτάτου. μάλιστα ἔνθούσιας κυξερνῶν εν πᾶσαν κτίσιν καὶ σμοῦ. Σατεγόμενον, Εὶς τὸ ἂξ Ἱάραν απνοήν: εὔχαρ' σον ν άοι ρυδυφμιον. ἅμα τῇ χαθύδω του 1/. ψυχῇ καὶ ὅλ] καοδίᾳ. ὅτι ἓν τοῦ ἀεουσ)άνου ὑπρδέγθησιεν ουσ σε 1. σου ἡμ εν, ἕμειρα ο)’ ]: ο. Μακαριώτατος τὸν Δωκαὐιώτατον ὁ Οεοφικέστα τος Χωθεπίσνοπος 5 α)αμίνος κ. Γεννάδιος, οἱ ανοα. Ηγούμενο τῶν ἓν Κύὐποῳ Μονών, ὁ ξδας χος καὶ ὃ Ποωτοσύγχελκος της ᾿Αοχιεπισκυπῆς, ἄλλοι ἀξιωματοῦ- ὁ Αντιδήμαρχος χοι. )ληοικυί, Λευκωσίας κα τὰ λυιπὰ έλλη γικὰ µέλη τοῦ. Δημοτικοῦ. Σ0µ- ῥουλίου, «Δήμάωχαι καὶ Δημοτικοί Ῥύμύουλοι τῶν ἄλλων πύλεων χα κωμοπύλεων τῆς νήσου. οἱ Ρυμνασιάσχαι τῶν. Ἠλληνιτ νῶν ὑμνασίων χι οἱ ὃς ευθυνταὶ τῶν Ανωτέρων χο: λῶν τῆς Νήσου, ἐκπρόσωποι σα µατείων χαὶ ὀργανώσεων χε, ὑπὸ τὰς, οὐρανομήχεις ζητολοωὰς τοῦ. συγχεντοωθέντος πλήθους, Ἐν τοῦ ἀεοσθουμίου. ἐσγημιατί- σθη µεγαλειώδης πυμπὴ ὑπει πεντιακυσίων αὐτομινήτων, μήλους ἀωκετῶν. γιλλομέτοων, δι αὔτι- γίνητον. τοῦ. ὁποίον. ἐπέθανε ὁ Ἀἰαναοιώτατος εὐοίσχετυ εἲς τὺ μέσον περίπου τῆς μενα λυπος- ποῦς πυμπῆς, τύσος δὲ ἠᾖτο ὁ συνωστισμὺς ὥστε μόλις. μετ μίαν ὥσαν καὶ τέταστον ἔφθισε εἲς τὴν Αογιεπισχοπήν. ήθη λαοῦ. συγνεντοωυµένα εἲς τοῖς ὀσόμους δι. ὧν ὄν]οχετο τὸ «ἲ- τοχίνητον τοῦ ΔΙαλαριωτάτον ποο- ἐθαινον εἲς ζωήοοτάτας ἐχδη)λο- σεις οκένοντες μὲ οὖδι τὸ αὖτο- χίνητον ἐς οὗ ἐπέθιανεν ὁ δἷα- χιριώταάτος. Μὲς τὴν εἴσυδον τοῦ. Βαθεδοικοῦ. γασῦ. ὑπεοέγχθ- σαν τὸν ΑΠιυαριώτάτον, χατὰ τὸ πυωτύκυλλον. αἱ 5 εθασμιώτατοι Ἀ{ηοοπολ τας άκου... Φώτιος, Κιτίου κ. Ανθιμος χα Ἀνοηνείας 2. Κυπυιανὸς κ τὰ ἐνθιησιόντα πλήθη τοῦ λααῦ ὁ ὠπυῖος εἶγεν ἀσινκτικῶς γεμίσει τὴν πυὸ τῆς ἸΑογτεπασλο τς λα Τε Γεν τον, Άι θεδοινὺν. Χαν τοῦ. Απο η ἄννου γιὰ τοὺς πέοιξ γώουνς, πι: την ἠεπτὴν καὶ ὀνίοτε οδαίαν θουγην Ἡ ὁποία ἔπιστε καὶ υὰ Φις τὸν. παφερὸνγ. ἄνεπον ὁ ὁποίος ὃ- φὖσα. Αμ τῇ εἰσοδιω τοῦ. Πεπζοσντις τοι εἰς τὸν ναθεδοιρὸν Ναάν ἔτε- Ἰέσθη δέησις ἐπὶ τῇ «άσία ὅπιι χόδω, Αὐτοῦς κατι την ἀνηλον τοπικ ην ὀιτιεδιν. χιαὶ θοῦσαν Τον Α[ιοώώώτιτον δεύσαντι Αὐτον 2, εὐώνησε ἆ ΓΠανικούτατος ΑΠιτου: πυλίτης Βυοηνείας κ. Ἀνπωνας, τοῦ. ὑποίος τὴν πόση ώνησιν ες θὼνς ιά τὴν ἀπάντησιν τοῦ. ΑΠ ιοιωτάτο δηµτοσις αν άτοιτέ Ἱ τῶν σι ο ΑΕΟΘΙΑΝ πουσ- ο. ἡ ΠΠ ΜΙΜΙΛΗΙ ΠΜ ἱ } κατερχώμµ: λος του. ἄεροπλανου σας τὰ ὁδιαβήµατα ἡμῶν καὶ κατἠύθυνας τὰς ἐνεργείας τῆς ᾿Εθγικῆς ἡμῶν Ἀνυέερνήσεως παρὰ τῷ ᾿Οργανισμῷ ᾿Ηνωμέ- νων ᾿Εθνῶν καὶ τῇ πανοθενεῖ 2ου ταύτ συγνγαρωγῇ καὶ σερο- οτασίᾳ σημαντικῶς πρὸς τὴν Λύ- σιν αὐτῆς προωβήθη ἡ Ἱἱερὰ ἐ- θνικὴ ὑπόθεσις τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Κυπριακοῦ Λλαοῦ, ἠξίωσας ὃ) ἡ- μᾶς ὑγιαίνοντας ἐπαγελθεῖν εἰς τὸν τόπον τῆς διακογίας ἡμῶν. ᾿ Αλλα καὶ δεόµεβθά Σου καὶ πα- θακαλοῦμέν Σε, Επουράνιε Βι- σιλεῦ, παράτεινον τὸ ἔλεός Σ2υ ἐφ᾽ ἡμᾶς, συντέλεσον τὴν πρὸς τὸν δοῦλον τοῦτον λαόν Σου α- γαθοεογίαν 2ου, πΛήρωσον αὖ- τοῦ εν τάχει τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας, χάρισαι αὐτῷ τὴν ἔλευ- θερίαν, ὁώρῆσαι αὐτῷ τὴν ΄Ε- γωσιν μετὰ τῆς «φιλοστόργου Μητρὸς “Ελλάδος, χορήγει ὃ᾽ αὐτῷ πλουσίας τὰς εὐλογίας 2ου καὶ κράτυνον αὐτὸν ἐν τῇ ὑπουογίᾳ τῶν ἐντολῶν Σου καὶ τῇ ἐμπληρώσει τοῦ ἁγίου 39ο θελήματος. Οτι Εύριος τῶν δυ- γάμεων καὶ Θεὸς οἰχτιρμῶν ὗ- πάρχεις καὲ οἱ τὴν δόξα ἆνα- πέμποµεν. σὺν τῷ μονογεγνεῖ 2ου Υιῷῶ καὶ τῷ παναγίω καὶ ἀγαθοῷ 2ου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἷς τοὺς αἰῶνας καὶ ζωοποιῷ τῶν αἰώνων. Αμηνι ᾽Απζσηις πετ Την Εὐγν ῥιῦσιν Των οσον ὁ Αρτ πα ἔτι στ. - ανα τνὸ εσενα ζλαες πορσς κ Εν ος τὴν ἉτοραΟτΟΤΙΤΟΝ αν κ, Απ αθην, ὃς ὀνύπατος τοῦ ο Ἐν ταῦ Ἐν εν ἐν τε αν Ἕλε ἶ : ΠΜακαριώτατε καὶ ἀγαπητε εν Κυρίῳ ᾿Αδελφέ. Έντιμε Ε ύοιε ΓΣρωτευούσης, ἵκὸς εὖὐ παρέστητε, γαν σημαντικῆς προόδου τοῦ ε- Ανικοῦ ἡκῶν Ζητήματος. Ἕλληνες Αδελφοί, Δήμαρχε τῆς ἀἆγγελοι ᾱ- Δοπσιηοίως προσεπά(]σεν ὁ ξένος Μυρίαρχος, κα η το ὅπως πω) το ἡ- τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ τὰ τὰ τελ:υ- παζα ὃς (ικὸν ου ἐμτρέψ τοῦτον ἐν τῆς ἀδια. 1 ἀ ἄκτου ἑνωτικῆς γραμμῆς. Συ: γεπὴς πρὸς εὖν τακτιμὴν ταύ- τν επεδίωξε καὶ ἔσχατως νὰ ” τ . ͵ Ἡ έγοπες 191) απογοήτευσε αι ποθαάρουνσιν, επικαλούμενος τὴν φορὰν ταύτην τὴν ἐπὶ τῆς προ: πφυγῆς τῆς αητορὺς Ελλάδος ου Ἵλλα ἐξῆλθον ὅλως ὄτρωτω. Οὐδεια ς μαὶ ἡ βυγάτηρ Κύὐπφι ΡΕΣΡυΥ, ομδε μα τραυυατια οτί οὐδένα αἰχιμάλωτον ἆ τωλέσαεὶ ἐν τῇ διεξαχβείοι οκλ:]οᾷ µάχτ)- εν Ὀρρελ]1. , ᾿Αντιέτως ἀπεχομίσα οι λεθσκο ες ον εν ελ τν ου παθειαν καὶ ερμὴν συιωταρτς σµασιὈ «λήους Εθνών, ήτα οτήσαντες δὲ διεὐνῶς γνωστόν τὸ ζήτὴμά µας, ὅπερ «μλερ:μ τὲ ἤδη ἐνώπιον τοῦ Ο.Η.Ε. ἓἜν ὄψει τοῦ σημανιικοῦ τυύ- κέρδους ταύεής νίκης ἀθρόος συγεροευ: σεν ἱερῷ τούτῳ χώσω σήμερον ἐν τῶν Ἰήσου ὁ λαός, ινα ἀναιέμφι μὲν εὐχαρισε]]ρια πρὸς τὸν Πα νάγαθον Οεὸν καὶ ὁοτῆρα τὴ: εὖυ καὶ τῆς Ἰδικῆς ἐν τῷ περάτων της Γἐλευθερίας ἆ ύοιον, ἐπφράσι ὃὲ ἑαθυτάτην εὐγνγωμοσύνην πρυς πρὸς τὸν ἀγρύπνως συµπαρισει- Ηένον ἐλεύθεροι' ἀδελῳὸν ολλ, ρωκον καὶ Αοχοντας αὐτοῦ, κατ’ ἐξοχὴν δὲ ποὸς τὴ) τ 4.1. τὸν Βασιλέα ἡμῶν ΓΠαἩ: 2ον, τὸν Μ. ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿1- ῥηνῶν καὶ πάσης Ελλάδος κ. ὁΣπυρίόωνα καὶ τὸν προσωπικῶῷ χειριξόμενον τὸ υντοια ὁτοατάρχην ᾿Αλέξανδοον Πι- πάγον. Τὴν θεομὴν εὐγνωμοσύ: γην της ἡ Κύπρος ἐκφοράξει και πρὸς τὴν Ελληνικὴν ἀἄντιπρο- οωπείαν, ἐδίᾳ δὲ πρὸς τὸν ἡγι]- ἐπιδεξίως ὃ- λαῦν τους μένεα αὐτῆς εἰ ευβύναντα τὴν µάχην κ. Αλε- ζην Κύρου καὶ πρὸς τὴν ᾿Ὑμετέ- ραν Ἰακαριόεητα καὶ θναο χο αὐτῆς νεαὶ τὸν δήμαρχον τῆς ποωτευούσης κ. Οεμιστοκλῆν Δέοβην, τοὺς ὁποίους μετὰ χα: ρᾶς ἐπαταθλέπει καὶ ὑποδέχ:- ται σήμερον, ὡς καὶ πρὺς τὰ λοιπὰ µέλη τῆς Ἀυποιακῆς ἅπωο: στολῆς, οἵτινες ἀόπνως πάντες ἐμοχβήσατε καὶ εὐστόχως ἐνηρ- γήσατε ὑπὲρ εὐοδώσεως τοῦ ἄιι- ελευθερωτικοῦ ἡμῶν ᾿Αγῶνος. τὴν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς δια: δηλοῖ ἀκόμη ἡ Ἰῆσος καὶ πρὺς παᾳσας ὃ φιλε} υὐς- ρας χώρας, τῶν ὁποίων ὃ τύπος υἱοθέεησε τὸ ζήτημά µας κ.ὶ οἳ ἀντιπρόσωνιοι διερμηνεύοντες πιστῶς τὸ πρυταγεῦον ἐν πγεῦμα, Ίγειραν φωνὴν τιµίαν ἐν τῷ Ο.Η.Ε. καὶ ὑπερημύνθη]- σαν σθεναρῶς τοῦ δικαιώματος µείγας ες θετήσῃ κατ ἰδίαν θέλησιν τα τοῦ πολιτικοῦ αὐτῆς μέλλοντος. )Αλλ' ἐὰν κατὰ τὴν ἐν τῷ Ο.Η.Ε. μάχην δὲν εἴχομεν ᾱ- ν ο. . εκ. σωλείας, το οσυτο δὲν συγε”-1] τε. Δὲν ἀναφερόμεία εἰς εὖν ἆ]- ὁῆ παραφωνίαν τῶν εὐαρίθμον συνταγµατοφίλων, εῶν ὁπυίωλν ὁ κύκλος, παρὰ τὰς φιλοτίµους µερίµνας καὶ προσπαθείας τὴς ξενοκοατίας πρὸς ἐμψύχωσι} καὶ συγκράτησίν των, σμικούνς- ται ὀσημέραι καὶ ῥαΐνει πρὸς ἑ- ξάλεαψιν. Όὔτε ὑπαινισσόμεία τοὺς ὀλίγους ἠττοπαθεῖς καὶ λι- ποφύχους, Ἱ τοὺς ἐλαχίστου Ὁλόοφρογας καὶ ἑλρευτος τού ᾱ- πόπου πλουτισμοῦ, οἵτινες ὅπτα- σιαζόµεγοι πακτωλοὺς ἐν τῆς ἐγκαταστάσεως στρατοῦ τῆς ξὲ- νοκρατίας ἐν τῇ Νήσῳ, εἐκδι]- λοῦνται κατὰ τρόπον ἁπαδοντα πρὸς τὴν ἑλληνικὴν ἀξιοπτρέτςι- αν. Αλλ᾽ ἐννοοῦμεν τὰ συγκλο: γίσαντα τὴν Κύπρον γεγονότα τῆς Ίδης καὶ 18ης απ. Δεκει- βρίου, ὅτε ὁ λαός, πρὸς έξωτε- τῆς κπιὶ ὁ - Φι2σ 1ος ἀίκριας Γχαριστίας υυμμαχων τῆς μητοὺς ἐλλάδας: ως Φίλιον αμαρτυσίας το)! κατα μα τῶν ὡς καὶ φεραμένων Μεγάλων Δυνάμεων, ος - . . ἴ ὅλως αὐθοομήτως ποοέξη εἲς τὰς γνωστὰς διαδηλώσεις. Εἰς τὸ ἀντίμρυσμα τῆς ἐθνικῆς ταύ: ς ὁ της ἀντιδράσεως τοῦ λαοῦ στρατὸς τῆς ξενοκρατίας, ὅστις ὑπὸ τὴν ἐπαγγελίαν προασπίσε ως τῆς ἐλευθεοίας καὶ τῆς εἰ- οήνης, --“παρὰ τὴν θέλισιν δὲ καὶ ὑπὸ τὰς διαμαοτυοίας τοῦ Ἰυπριακοῦ λαοῦ----ι ἐγκατεστα- βη ἑσχάτως ἓν τῇ Νἠσῳ, ἔσερς- Ψε τὰ ὅπλα κατ ἀόπλου πλη]- θους, οὕτω δὲ ὡς ποώιὴν κιά ἄμεσον συγκομιδὴν ἐν τῆς εἰς Α ύπρον ιεταφορᾶς τοῦ ἀγγλι κοῦ στροτηγείου τῆς ΠΜ. Ατνη εολῆς ἔσχομεν βύματι ε τούα 2: τῆς ἀλκίμου νεολαίας, τις πι- στὴ εἰς τής ἱοτορικάς Ιαραδό- σεις τοῦ Ἓθνους, αὐτοξούλως ἔσπευσε τά διατοαγώσῃ τα τα τοικὰ αἰσθήματά της. τα τοι Γοῦτον ἄπανγβοωπον τούτα ν επλη- δια οὖν θυγατέρα Ιύπρον ἀπό ! Ο Διήκονος: Εὐλόγησον 4έ-' σποτα. 1Ο ᾿Αρχιερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε... 'Ο Α' Χορός Σῶσον οιε τὸν λαόν Σου... 'Ο Β Χορού: Τῆ Ὑπεομα: χω Στρατηγῷ τὰ γικητήρια... ᾿Ο Διάκονος: ᾿Ελέησον ἡμιᾶ ὁ Θεός... ΕἜτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὖ: σεξῶν καὶ ὀοθοδόξων Χχριστία- γὤν. ᾿Ετι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἵα- τρὸς καὶ ᾿Αοχιεπισκόπου ἡιιῶν Κ ύὐ- Γσπταυόλλει φΦασιν Ο.Η.Ε, γνὠστόγ, οὐδέποτε τοῦ παΐτοις ὡς μεν εἰς αὐτὸν ἐλπίδας περισσο- τέρας τῶν ἑπιτοεποιένων διά τὴν ἐπίστειψιν του Αγὠνός µας. ἠᾖΙατσίως, πατεδαλε ἐγεργείας του. ἅ αἲ παταίως τοαύτας ὑπὸ ἑκάστοτε µορφήν. Ο λαὸς πη: αέμειε καὶ ἵσταται ὕκαμπτος ἕ- ομως, τησ ἐναπεβέσα- ] νεαν : Σ ς, 5 ᾱν ια. ἡ σι των αγωνγιοτικο)}' ΕΠΟ ΣΕΟΣ, κο 3 , . διεκδικῶν ἁπτοήτως τὸ ἀναφ-α-- ΩΕτΤΩΥ ῥυκαίωμα τῆς σλε μβτρίας : : . ͵ : δές αι τν ῥ' ἑκπηρπιασε και ρε... ᾗιν ὁ ξένος ᾳπμρίαρχως. Διότι, ο ος ο τε ος ἀνιξαρτήτως τοῦ ὅτι καὶ ἡ δυ- αμεγεστέρα ἀπόφασις του Ο.ΗΠ. ΕΣ. κατ’ οὐδὲν θὰ ἠδύνατο νὰ κλονίσῃ τὴν (έλησιν τοῦ Κυποι- ἡ ὅτ εἷα καὶ ἐπεχείρησε να ξε τὸν ἄωπλον λαδὸν κο - πτίξ] επ αγώνιστιπὸΥ φρονημα τη. .ἱ ἡ οσμή επ τα] ο θδνδαε ἀσυστόλως ἑξεστόμισαν ἐπίσῃ / η Ἰμ Εάν Ἑε κὴ - 5 ζω ο { ολ χαρντ «ο ο ᾽Αρμιτε τὸ μαὶ ὠνόμασεν ὁ δτευ: ἆγ}γλ)κὸν δούλων η. Λέννοξ ΓΙποῦν τοὺς ἀγωγιζομένους διὰ τν ο Σ2ὲἐᾳ Ρόμπεστ -ἁγυιοιαιδας ἠύγων τὸ ὑπουρμεῖιν . ἵ απο ζιτ γαξιν τοῦ ἀρεττανικοῦ ζυ)}οῦ καὶ τη Δεν λα χσοαρτί]οισ] ἐλευθερίας τον λέξδις την πε ἀναάκτησιν Καποίρυς. ἵκανὴ υππορ:ι τοιρττοτ 2 1σιότ’ εξύξρισιν / 3ο Κυπριακοῦ λαοῦ. Οἱ Ξοετεωνοὶ Κυρίασχο απ: ἔγοσφαν απὶ ἐν πουμε τη ὑστορίαν τῶν καταδυνγαστειυόγ- των ἄλλους λαούς. ᾿Εγκληματί- ας καὶ κακούο}ους ἀπεκάλει καὶ ὁ σουλτᾶνος τῆς Τουρκίας αὐταῖς τῆς ὑποδούλου Ιζύπρου νἁ ὑιευ- | καὶ ἐν τῇ Νήσῳ, ἹΜοκαριώτα- θές ο ἐργιούσης καρας σιαδιωδρυίες ες χώρας ἵω Μέι αραδι τγτω νεα” δν αγών κ ΟΙ Ας πο υ Ιώνων εζοδουμιώω,. ανν ζουσιχ. ασ’ τα σι α τετ αέατον διώξεις εδοθίατ, ολαγεε ποοπολακισμούςν πες πας ταν (αντε οι καεέσγα ὑπευλι ή ε η} η έντες ΜΥ τῶν ευ ερώ2ι ρώγωον τῶν ο ποίλεια- ὦὲἓν δεί: κ διρέΣε σι Λατ. ο ͵ ας. - ζουσιγ. ετοιεγο)ς, αἱ υὔοέις των κπυρι(θχών, ἄλλ οτι καὶ πες ῦ- σος τὰ ολοι μέτοε ος ένο υωτοῦ δωτήρος τῆς ον θώτο: τος Ἱυρίον καὶ τὸ ἕκατααμυ αι ανα κο σία ο. Οὁ ουνεχίο. οτι ει, τοῦ ἐρ ο βαλως ἡμῶν ἀαθτου 2εαι Φ ιωατόρχου {τα κάγοι {Γοῦ Στοατάργουν ον τηλεγθαφρήματος ται «ου. ΦΟΝ ο5δ πρὸς τὸ χ2 ἐκ οι οι ἁ κὸν Ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν παει, ει ερο Ἡμ : α ε χθες πατα τοῦ εἲς η «ο ο ο τ - σετα:του και υὐΤὲν ο ανα, 1 υπο αποῦ λαοῦ, οὐδὲ αἱ κατὰ τῆς μὲ σης παιδείας τέαι ἀπειλαί τῆς, ἢ καὶ ὅσα ἄλλα κατὰ τοῦ τόπο» ἱσονηοὸ ώς ἡ Ὦ ο αν θε «τω πᾶλους ἔχει τώρα τοὺς Όπου γῆς Ἓλληνας, Καὶ ὅτι ὁ δα: α Γληνισμὸς τῇ Α ύπτουυ δὲν θἡ προδώση τὴ ἠβγιής του π.ραδήσεεσ. σ 3. ἱσεαρίων και τας ᾿Απτευ- ἱ ἕ μὲ εν ἕλλη ο. ο Ίτος μαὶ μὲ τὴν ἕλληνιωὴν εὖ: γυχίαν θὰ ου-εχίση τὸν ἀδιάλ- ο μα τὸ ἀναλλοίωταν τὸ μονγαδικὸν οιαὶ σὐνθημα--- διαβηκην τοῦ αοιδέ- 'μου ᾿Εθνομάρτυρος ᾿Εὐθνάρχου ἴτου Ιακαρίου τοῦ Β΄: ΈἛνωσιν δλωσιν. Ἱ{αχρὰν ᾱ- πὸ συντάγματα, μµακρὸν απὺὸ τὰς καὶ κὔγου μάλπας. μπο. : πα ος απο - : Ἔροι μὴ σιν τ Γεῆς ταύτης αἀξιώσεώς του 96 Γἐπιδιώξῃ ὁ Ἐυπριακὸς λαὸς ἀν- Γενδότως, παθοδηγούμενος κ.ὶ ἡ τοῦ μεγαλειώδους ἀποτελέ- σµατος τοῦ Δημοψηιρίσματος ες Ίδης ᾿Ιανουαοίου 1950, τοῦ ὁποίου τὴν ἐπέτειον λαμποῶς θὰ πανηγυρίσ μετ ὀλίγον. 4:ὰ τοῦ «Δημοιμηφίσματος ἐκείνου :ὁ λαος ἠξίωσεν Ἔνωσιν μὲ τὴν Ελλάδα μαὶ ἀόνον 'Ενωσιν. |) παναχώσι]σιν’ ἐν τῆς ἀξιώσεως ἐκείνης οὐδέποτε θὰ σι]αειώσῃ. 3 ελέ ο ἆ σαντόγµατα καὶ αἱ ροσφυ- Γραὶ τῆς ἑενομρατίας ἀφύήνουν ἐξ ὅλοιληο-υ ἀδιάφορον τὸν Ευ: πριαλὸν λαόν, ὁ ὁοῖος ἀξιῶν Ανν του ἄποκαταάστα ὁλχόῇ μορφής ποτε χορογικην πε- Την ἐ ἷαν του αᾱ- ξιοῖ τλήοἨὴ και ἀγόθευτον καὶ οὗ- τὲ στρατιώτικας σεις, οὔτε ἆλ- λα οἶαδ.ῖ ἕ την α ἄνευ ὅρων, ουδέποτε 6’ ἅσιι σύνταγμα οἰασδήποτε καὶ ὁ, οἴαγό ἡ ρἱοδοτ ευθερ οτε ἀγταλλάγαπτα ἕχ-ι Ῥέρῃ πρὸς διὰ οὖν ἄνακτησίν της. νὰ σερ θ{ομδ ποτε λοι: πάν. οἳ ὁιὰ τῇ ὑλικῆς βίας µρ::- Ἰμάς μὴ αὐταπατῶνται, τοὔντες ὁοῦύλην ὑπὸ τὸ πέλμα των τὴν ἛΕλληνωην Αύτο ἔρετεανοί, ο θέσις των ἓν τῇ Νήσῳ πατέστη ὃυσχ ς πετὰ τὴ ἀπὸ τοῦ ὅ ἧματος Οο.Π.Ε. προβολὴν τοῦ τοις” μοῦ, ἐξ οὐ μαὶ αἳἱ σπασμωδικαὶ των πρὸς ὁἁπαλλαγίτ οδιεξόδου. Ας τὸ ἀπωώή- κως καὶ πάλιν. Διέξοδος µία ὑπάργχει. Ἡ πλ]οης ἐν τῆς των. Καὶ Πὰ φύγουν συνγτοκώτατα. Οὔε: ος ἐζύπρου ἀποχώοησί περόμενοι ἐν αἱ πυρετωδῶς ἂν τοῦθα σεροτιωτικαὶ ἑγκαταστά-, σεις των, αὔτε οἳ διτλωματικοὶ ἑλιγμασίν οὔτε αἲ πολιτικαὶ παρ ς- στ} ρα μα ἰσχύσουν να πα τηλ] ᾿ τὴν ἀποχώσρησίν τ Ἡ. Ελ Ίσις τῆς ἄύπτριυ νε Πιν Ἡ ελευς οωδῇ α ην ον στικότητα πρίακου λαυῦ οὗτε τα παοαπλα- Σητικὰ μηνύματα καὶ αἱ περὶ εἰ | ἠμερίας οψιμ.ί σὲρ Εόμπτος στ” 1 του --- - ἐπαμελίαι τα οηετεῖτς ο) α α- ι σα μοι)ν ουμυφαντέσε | Ἱ αἱ υρεις μποελευθέρων ὃν. ὔ αρ ολ ρω αἲ Μη) πολ ακιώσςυν, ὅτι ὕπενολὴ. Αλιζτραὶ ὑπακρούσις | σολ ο ζορτέζων ὰ σκάσω νι οὔτε αἱ πολιτιγαὶ «2 ο” ο... ο Εμ φ άμα ή : ὀγανοισίσονην ᾗαὶ εἰς ει τοίπτωσιν τὴς Ἀρητης συν: 241. ἀγήδιμος ουὐμηχία ΠΕ} - τω. Οι άµεων δια τὴν πο”: στο) (19 ο πολ πυμορερον τῶνς ἆλλα κατ οὐδὲν ἔσχυος τς «οτ/]οἳ.. ὑπούονλην. τὴν ρου: 1ἆμον ᾖῆσον. Μὲ ἀκλόνητον. λοιπόν, τὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ ὁ καιόν του καὶ μὲ τὸ ηέτωπον ἳ ρηλαά, ὁ αὐρύλατος τὴν ψυχή 1 ων μπας τέστ’ τὸ υτὸν ὅποῖον μαὶ θά ἑλευδερωβι). ι Ὁ ἐν τῷ Ναθεὂρικῷ οταῷ δν οξ « . , 5 ο (0 ἑυδομάδος ΣζαγεεὈές ο ὧν ον σοι κο 1 έ{, τοσα (ὴ Κυβέυ- σθέ- ποια 1) 112 μετὰ πίοζοως καὶ τ θὰ συγεχίση ποὺς αὖ καὶ θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ ὄήτημα εἰς ττ προσεχ:] Γενικὴν ὀδυνέλευ- τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν ες σα τὸν προ σ{ν ..... απο | Καὶ τοῦ ἐνσαρκωτοῦ τῆς θΘε- λήσεως σύμπαντος τοῦ Ἓθνους Ἡασιλέως, ὅστις μὲ ὅλον τὸ ἑλε τὴς ὑφηλῆς θἐσεώς του Όρος τὸν αὐτὴν ἡμέραν, 2Οὴν Δεμεμόρίου, καθ ἣν ὃ ὄΣτρι- εὔθχης ἐπέστελλε πρὸς τὴν Κύὐ- ουν τὸ εἐμιρυχωτικὸν τήλεγρ:- ρήμα το Ώς Σε κήρυξε καὶ τὰ ὅα- ρυσ/]μαντα ταῦτα διὰ διαγγέἑλ- µατός Του ἀπὸ ραδιοφώτου ἐπὶ τοῦ Ιζυτριακοῦ: «Πρ ὅσον οἱ δ ύπριοι ὁ ανη]ούττουσι» τὴὼν ᾱ- ὀήμαστον θέλησίν των γὰ ἄπο- Ἠτήσουν τὸ δικαίωµα νὰ ἄποφα- οΐσουν περὶ τῆς τύχης των, δὲν θὰ ὑπάρξη δύναμις ἐπὶ τῆς γῆς ἔμαν] νὰ ἀναχαιτήσῃ τὴν μόνην φυσικὴν ἐξέλιξιν, τὴν ούμφω- γον μὲ τὸν πάθον καὶ τὴν ἔπιθυ- μίον ὅλων τῶν Ελλήνων ἐντὸς καὶ ἑπτὸς τῆς χώοας µας». Στῶμµεν, λοιπόν, καλῶς, Ἕλληνες ἀδελφοί. Ι/απαριώτατε ἔντις ἕύρις Πρωτευούσης. 1 ο ᾿Εθνόρχα καὶ ἄμασχς τῆς ἤλθετε, κομισταὶ τοῦ χαίρςτ ελευθ εοιι ρας Ἱατρίδος καὶ τοῦ ψηνύνα: τος, ὅτε ἐπεφάνη εἰς τὸν δοί- ζοντα ὉἹ] ἡμέρα τῆς ἑλευθερίας ς Ἱλληνῇ .γγωμογοῦσα ὑποδέγχεται ἡμᾶς εξ τὴν διάτορον πραυγήν: σ Κύπρου, ἥτις δν ή στ .- ' δτ Πντο ὄθρερον Ἑδ κ αρ Ὠνα Γεεσν ὃν σοι ζ μιυτό τε κ. πφοτημάτων τῶν γιλιάδών τοῦ - αι μι σι ζω ατ τόνοι ἐν ἆΤαγισρώτατοι ἐν Κυρ ἀἆδελ- Φούί, ο 1 ύοιοι Ανγαρχικοὶ Σύμβουλοι, υτριικὲ ᾿Ἑλληνικὲ λαέ, ΛΤ: 3 715 ος νι τὰ συ» ήσεως Βαθυτή- μα ἳ : ο ζομεν τὴν πάτριον γῆν, μετὰ τοί(ηνου εἰς τὴν ξέγην ἐπὶ 5 κ κ , ἐθνιῇ ἁποστωλῇ ἀπουσίαν, ε:- απλην δὲ αἰσανόμεβα χαρὰν εὖ- οισκόμσναο, καὶ πάλιν ἓν τῷ µέ- σῳ τοῦ Κυπριακοῦ Λᾖαοῦ. πρὸς υβύγομεν τὸν ἐ ἑεισιμόν Εἠχαριστοῦπεν Εεριό πα κόρδιον χαι τατα τὸν ἁγαπητὸν αδελφὸν Αγιον Κυ θηγσείας διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἐπ ἑπέρους τοῦ ἆ υπριαποῦ λαμὺ κ ορέο Ἱ παν εως καὶ πον- ἵσ δι τὴν τ βτομην ͵ αι ας » τα ὁπεσίαν πε- ων πο, 4 ὑποδογὴ αὗτη εὲ ἐμδηλώσεις. οὐδὲν αλλο ση μηνες εἰμὴ τὴν ἐκδ] ως καὶ ὁνιδηλωσιν τῆς ἐ πσοσ « πο ---. εἰς τὰ Ηνωμένα Έθνη. λοι οἳ Ἕλληνες, ελεύθερη οἳν τεμ το εν ὡς πω μέ ς οι ὰ 4 της αθικίας. (δε ωδῶνγ της μ χηςν τὴ δυμαίυυ. τοῦ επὶν Γη τεον απὶ μ τῶν αμπῶν, χποιν τῶν ὁποίων ο, ον , ογύθη η αγ ριοένω ν 2ο 1η Μα ταῦ Ιδεώύδοσυ ... Όρια οί ο -- ο τη . παπα σου ένη πολίτης σποπικότις, ἐπουτάγευσα”, ἔστω καὶ πι 5 αν ου ὥς, τῶν δυνμκων τοῦ σε- μοῦ, ὥστε γα ὴ 1ηφθῇ «πέρα ᾽Αγῶ-αι οδὐιάθεοιν ες Ἀύσπρου | ν οκκκκνκ κκ νκνόννν νο δν Ἅνδ ΦΟΛΚ ΦΟΝΟ ΝΑ ΑΝΝΑ ΝΝΝΝΝΝΣΝΝΝΝ ρας έτη, πλὴν ἡ ἀξίωσίς σο ὁποίους διεξήγοµεν, παρὰ ὁποίαν προεθάλοµεν πρὸς ἥ ἐτωμηγορία τῆς Ίρης εἰσέτι ἀναξιοποί]τος. Ελληνοαγγλικῶν πλαισίω τῶν διεθνῶν ὀποθέσεων κ τος κατὰ τὴν διάρκειαν τῶῷ αλλαγῆς δὲν ἐπετεύχθη ἡ αποφάσεως, τὸ ζήτηµά µα στόν, κέρδισε νέους φίλο Ηνωμένων ᾿Εθνῶν. ας καὶ ἂν συναντοῦν καὶ ἀντιμετωπίζουν, ἐφόσον ἡ ἠθικοῦ χρέους παραμένει Φθορος, Γήν πίστιν καὶ τὴ τὰ ἰδεώδη τοῦ Ἓθνους, Π τάτην ἔκφρασιν τοῦ θείου ᾿Ελευθερίαν, Ὃθεν προτρεπόµεθα «κών νοννν ον νο ν κκ ννννς Ὕψιστον ἐπικαλεσθῶμεν τ Εν τῇ 1, ᾽Αρχιεπισκοπῇ τῃ 12ῃ Ιανουαρίου 1 5 ανν κοκ ώκὰ ἀπρανγματοποίητος. Παρὰ τοὺς σκληροὺς ἀγῶντας τοὺς πὀθεσίς µας δὲν εΌρε ἀκόμη τὴν δικαίωσι της, καὶ Τὸ ἐπιτελεσθὲν κατὰ τὴν διαρρεύσασαν πενταε ἂν ὑπὸ πάντων ἡμῶν ἐθνικὸν ἔργον ὑπῆρξεν δεθσίως σοθαρὸν καὶ προώθησε σημµαντικῶς το σὕτημα µας πρὸς τὴν λύσιν του. ΕΙ Κυωπριακὴ ἁγίωσις, ἡ ἐπισή µως διὰ τοῦ Δημοφηφίσματος τῆς Ίδης ᾿Ιανουαρίου 1950 διατρανωθεῖσα διασκελίζουσα τὰ στενἁ ὅρια τῶν ζητήσεώς της εἰς τὸν ΟὈργανισμὸν 'Πνωμενων ᾿Εθνῶν διεθνῆ χαρακτῆρα καὶ κῦρος ἀξιόλογον, Καὶ ναὶ μὲν λόγῳ τῆς ἀκαμφίας τῶν μεγάλων καὶ τοῦ ἐπιδειχθέν- εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἐλευθέρου κόσμου, ὑποκείμειον εἰς νέαν συζήτησιν πρὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ὡς εἶναι εἰς πάντας γνωστόν, οἱ ὑπὲρ ἐλευθερί- ας ἀγῶνες δὲν ἐξαντλοῦνται, ὅσας δήποτε δυσχερεί- τὰς καρδίας τῶν ἀγωνιζομένων, καὶ ἡ συνείδησις τοῦ μεθα, τὴν προσεχῆ Κυριακἠν εἰς πάνδηµον ἐν τῷ ἵςε- ρῷ ναῷ Φανερωμένης τελετὴν νὰ διατρανώσωμεν. Πίστιν εἰς τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τῆς Φυλῆς. Πίστιν εἰς καιοσύνης καὶ τοῦ ᾿᾽Ανθρωπισμοῦ. Πίστιν εἰς τὴν ὅπερ:- τὸ φρόνημα καὶ ἄκαμπτον τὴν ἐθνικὴν σωνείδησιν προσ- έλθητε τὴν προσεχῆ Κυριακὴν εἰς τὴν ἐπὶ τούτῳ τε- λουµένην ὑπὸ τῆς ᾿Εθναρχούσης ᾿Εκκλησίας έν τῷ {. ναῷ Φανερωμένης τελετήν, ἵνα δοξολογήσαντες τὸν πὲρ εὐοδώσεως τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος. Διάπυρος πρὸς Πύριον Εὐχέτης μ κ.ε ο .--- σα στα στον ΣΣ 3 ΣΙ ΔΑΒΒΑΟΝ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Γ955. 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗ 111 ΑΛ ----- πο ὴ ΦΑΝ ΝΑΑΝΝΑΝΝΑΝΑΝΑΝΑΟΝΑΝΣΑΝΝΝΝΝΝΝΑΝΝΟΝΟΝ : μη τδκιη την ΕΕ ΛΗ ΧΙ ή ΛΙ, [ΧΙΙ 9 ΛΜ, 1 ΙΒ]ή ελ ἕμι τι ἐς 1 ιν μι ιΨΙΦΗ ΠΠ] ἓ ο. ᾗ ΠΙ ὑΠΨΙΦΙΗΗΠΙΜ) ο β στο . α-, «5 δν ΤΕ λρην ο ἂν πμ ενκε λαέ, εὰ ϊ - 2 8 κάν Ἡ { ΕΞ ς ο το ἆ Ἐν ο Ἆρ : ἃ 1 -- νομος 1 ῥὶ δ .- ῇ τν, εντος Ον γος Ἡμενων ον ἔτη στ. 3 ἶ ποσα ἁπόὸ τις ας του Πανκυπριου. Ενωτικοῦ Δι ---- οφηφισόμωτος. Ἡ προσεκὴς δη Ιανουαρίου ελα. Ἡ πεµπτη ἐπετειος τῆς ἱστορ.κῆς ἐκείνιὶς ἠμέρας, καν ΗΕ, [ ἐν τας ο] ΠΕ ντ τη τς ἣν ἐπισήμως διετράνώσες, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρω. ΤΗ } ' ἡ [λ ἥ Γή πων, τὴν ἐπανειλημμένως ἐκφρασθεῖσαν θἐ/ησίν σου ή ἰ 3 ἱ να ἀποτινάδῃης τὸν ζυγὸν τῆς δουλείας καὶ να ζσήσῃς ο: ἐλεύθερος. Αἱ δέλτοι τοῦ µνηµεις ους ἐκείνου ενγρά Φου, περικλείουσαι ἁγνὸν καὶ ἀνόθευτον τὴν δικαιαὶ 2 ο Ἡ μμ Άμα μεν - οωάς .ὰ 5 αι ἱεραν ἀξίωσίν ), ᾱ ελοῦν ἁἀδιάφεωστον τε- Με λειώδης πι) ὑποδο Μακαρίου, τῶν Αγίων αγ ἆποῦ ἀνάκτ]οιν τὴς τους Ἰθωας 2. ’ ἀ{ἀπ{Ζ. και μα Βασ Εάν πο σειτρ ὶ Ὃν στο .. γη ἐπει πλ άχθήῃ εἷς τον Αακάοις οέων καὶ πάσης τὴς {εν λευδεοία του, τὰ ποάγμαια γε εσας ἓ ἑά ο τν ..- 2 κμήριον τῆς Ὀψφηλ]ς ἄγωνιστικῆς σου Όια εσεως και : ς αν Ὦ 5 3 - ὃς ς : - .. ἑ αλ, πε. : ον τητος ὅ- : να. ε ὃς ὥτατυων λογιεπίσκοπον κά ντ ἡμῶν ΑἈδελφύτητος. παρτυουῦ αὐταφψευσεωθν ο ουσ, αμ ἴνω πες {ές Μος ὁ τῆς ἀποφασιστικο τητος Όπο τῆς ὁποία , ἔμφορειδαι εἰς ͵ ο Εν . ων ὃν νε Ἕά ρα μμ αν εορότμα 9 ο”. ες Όμας συ ρο {) τὸν περ αὐτοδιαθεσεως καὶ ελευθερίας ἁλώνα σου. Ανάν 2. Αλοκαὐιον τε την ι δεύµεψα ὑπέῳ τῶν «υς ---- μάζοη εἴνν ο. {ἄ{. ας αγκθίαν συ : με, άν ἄνλν θα. Ἱερίας «ἂν ὤνα σοι ΐ των. ες τὸ ἀεουδούμιον, . Σεστάτων Βασιλέων ἡμῶν Παὐ: πώ εοεί σ. ΗΕ ΠΕ 1η μεία τομέα εἰς εἳ τεομα της εχων την ο ήειαν τος τν ἑντε παρῆλθον ἀπὸ τῆς ἱστορικῆς εκείνης }µς ὁ ἐξακολουθεῖ νὰ παραµεν τὴν πεισµονα ἀντίστασιν τὴν τὸν κατακτητήν, ἡ ἱερὰ ὅ ἄνουαριου 1950 παραμένει τι- ν, Ἠχθη εἰς τὸ προσκήνιον αἱ προσέλαόε διὰ τῆς συ- ν συνεδριῶν πνεύματος σων- ἔκδοσις τῆς ἀναμενομένης ς ὅμως ἀπέθηῃ διεθνῶς Ὕνω- υς καὶ παραμένει ἀνοικτὸν οἱαδήποτε ἐμπόδια καὶ ἄι πίστις ἐμφωλεύει θερµἠ εἰς εἷς τὰς ψυχάς των ἀδιά- ν συνείδησιν ταύτην καλού- ίστιν εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς Δι- καὶ ἀνθρωπίνου γόµου, τὴν πάντας ὅπως μὲ ἀκμαῖον Αὐτοῦ τὴν συναντίληψιν ὃ- ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΜΑΡΙΟΣ Κύπρου 888. ὕ ΦΑΝ ΚΑΦΚΑ ΜΑΝΑΦΑΑΜΑΑΦΑΥΑΑΑΑΜΦΑΦΑΝΑΦΑΝΑΡΑΝΑΑΝΝΑΑΑΝΑΝΑΝΑΦΑΝΑΑΑΔ ΑΛ ΝΝΑΛΝΛΑΝΛΝΛΝΝΝΝ ΦΑΝ ΑΝΑΦΑΑΝΑΡΑΦΑΝΦΑΟΑΦΑΑΑΦΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΑΡΑΝΑΑΛΝΑΝΝΧΝ ἑ ζητ.µατός µας. 4εν ἁποκρύστομεν ὅτι ἐδοπιμάσα- ΚΕΝ πιχοίαν παρακολουθήσανττς ἐν τοῦ σύνεγγυς ἐπὶ τῆς ὃιγ- θνους σκηνῆς ἐκπροσώπους κρα- ετῶν, τὰ ὁποῖα ἐμφατίζονται ὡς σευλοθάται τῶν Ενωμένων Ε- θνῶν καὶ ὁιπρύσιοι κήρυπες τῶν ἀρχῶν τῆς παγκουµίου ἐλευθε- ρίας καὶ αὐτοδιαθέσεως τῶν λα- ὤν, νὰ ἐνδύωνται τὸν μανδύαν ὑποκριτοῦ ἡἠθοποιοῦ διὰ κἁ σιοί- σισ Ευπριακὸν δρᾶμα. 4ὲν ἀνεμέτο- μεν ῥεβαίως ὅτι τὸ ζήτημά µας θά ἐλύετο εὐνοῖιν ὑπὲο ἡμῶν ἀπόφασιν ἓν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν, πρὸς σήν ὁποίαν ἴσως δὲν θὰ συνεµορ: φοῦτο ἡ Ἱζυρίαρχος Δύναμις Ῥωμένα Εθν νὰ λάξωμµεν ἕνα ἐπὶ πλέον ἠθικὸν ὅπλον διεξι- γωγῆς τοῦ ἀγῶώνγός µας. ἀὲν ἐ- σὲ τοῦ αὐτὸ υταοῦ επ/ δν πρ ἁπομεν ὅμως εἰς την διάθεσίν µας ὅπλι ἀνεξάντλη:α δια γὰ ουγεχίσωµεν τὸν ἀγῶνό ο : ᾿ μας. Καὶ ἀνεξάντλτα εἶναι τὰ ὅπλα µας, εφ) ὅσον ἀνεξάντλη- τας εἶναι τὸ (άρρος καὶ τὸ σὺ»- γος καὶ ἡ δύναμις τῆς Ἕλληνι- ης Ίρυχῆς µας. Δὲν ἡττήθη- Θα : -ὰ «άν εἰς τὴν µάχην τῆς {ύπρον, - ς , ος η ΐ ας τὴν ὁποίαν ἐόῴσαμεν. Ἰαὶ δὲν ἠττήθημεν, διύτι ἡ μώόχὴ δὲν κε- Αλείωσεν, ἀλλὰ συνεχίζεται. ἀ[άγτως καὶ ἀπὸ τὰ Ηντωκένα ς Εθν ἀπεκομίσοαμεν ὡς βετικὸν' :, περόοτ τὸ ὅτι τὸ Κυπριακὸν ζή- σημα προεξληθη διεθνγῶς, ἔγινε 7Εὠστὸν εἰς ὀλόκληρον τὸν κό- σµον μαὶ προσεληύει πράγµαει σ/]µερον διεΩνὲς ἐνδ:αφέρο.. ἄεν ῥλήθόη ῥπ' αὐτρῷ ἅπό ἑλ]φθῃ ἐπ αὐτοῦ ἀπόφα- σις. ὁεν ἔμλεισεν ὅμως τὸ δ]- ἵτημα καὶ αἲ θύραι τοῦ Ο.Η.Ε. παραμένουν ἄγοικταί, ὥστε τοῦ- το πο.οεχῶς γή ονακινηθῇ καὶ ου ὃ ξ ο - Εὶς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐπιθυ- κοθρεν νὰ ἐξάρμεν τὴν ὁραστη- . ο. ο : οιότητα τὴν ἁποίαν ἀνέπτυξε καν οἷα τά στάδια τῆς ἐθνικῆς μας ὑποβέσοως ἡ Ἑλληνικὴ Εν- εργησις καὶ γά ὑτογραμείσω- συ τον επιὀέξιον τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐχειρίσθη τὸ ὅλον ζ1]- ομα ἡ λληνοὴ παρὰ τῷ Ο. 11.1. Αντιπροσωπεία καὶ τδισι- τέρως ὃ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῆς η. : Κύρου. Έχομεν ἐπίσής τά αγγείλώμεν εἰς τὸν ἴζυποια- Μ29 λαὸν ὅτι κατὰ τὰς εἰ Ἱ Μας συγοµιλίας κας εἴχομεν ο να ς π τν ἐιετεβαίωσι» παρὰ τῆς Αοιριῄσεως ὅτι Ῥαπεγ σι} καὶ πάλιν τὸ ζτημ ἑας κατα τὴν πφοσεχῆ σύγωδων ῶν Πνωμένων ᾿Εθνῶν καὶ 3 ο ς , ι δουν οὐλον ἐπονείδιστον εἰς τὸ, αὐτομάτως μὲ μίαν | Ανεμένομεν ὅμως ἀπὸ τὰ Η:. ων. Ὁμολογοῦμεν ὅει οὐδέποτε ἀνησυχήσαμεν ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς. δὶς ἐπιξεξαίωσιν δὲ τῆς παζεώς κας αὐτῆς νιυὸς τὸν πριακὸν λαὸν ἔφθασεν. εἰς τὴν ἁκοήν µας ἡ τελευταία µεγαλει- Φόης κατά τῆς Είας καὶ τῆς τυ- ραννίας ἀντίστασις τοῦ λαῦ µας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς εὐέλπιδος Κυπριακῆς γεολαίας τῆς δποίας τα πατριωτικὰ αἰσθήματα εἰς µά- την ἀπεπειράβη νάἁ κατατινίξη α της περογλσεως, τοῦ ἔλφο- βισμοῦ μαὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν ὅπλων ὃ ξένος Κυρίαρχος. ᾿Απὸ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ἔήματος ἐκορρά- όομεν θεομὰ συγχαρητήρια διὰ «τὸ ὑφηλὸν δημόσιον οενεῦμα, τὸ οποιον πάντες ἐπεδείξδατε καὶ Γπαταδικάζομεν τὴν ἔνοπλον έί- ανν ὁτὃ τσ ὁποίας αἱ ἀρχαὶ τῆς Ἰησου µας ἔξαιμαν διὰ τοῦ ἵαἵματος µίαν εἰρηνικὴν διαδι]- λωσιν. διαμαρτυρίας κατὰ μιᾶς :ἄποφασεως τῶν ᾿Ἠνωμένων Ἰξ- γῶ», µη ἱκανοποιούσιης τὸ δίκαι- ον αἴτημα ἑνὸς καταπιεζομένου λαοῦ. | νλληνες Κύπριοι, ψηλά τὰς σημαίας. 'Ο ᾱ- γΦ» συνεχίξεται. 1 αλούμεθα παντες γὰ ἐπανδρώσωμεν τὰς ἆ- ὠνιστικάς µας ἐπάλξεις. Οὐ- εεὲς ἂς ὀρρωδήσῃ. 'Ἡ ᾗ οωϊκὴ παράδοσις τῆς Φυλῆς µας ὑπι- γορενει την στιγµὴν αὐτὴν τὸ ὀϊριστον παθῆκον πιστοὶ µέχοι ἔέλους εἰς τὴν ἱεράν µας ὑπό: θεσεν. 1ιστοὶ ἕως θανάτου. υ- . ! Ἡ .. αρὸς ἥμας προσέλέπουν μετ ἀγυπομον]]σίας τα τέκνα µας. προς Ἰμᾶς προσέλέπουν οἱ πα: πε ς καὶ οἳ πάπποι µας, ἔτοι- μοι νὰ παταλογίσουν τὰς εὐθύ- νας. Η ἱστορία εἶναι ἀδέκα- στος κριτής. Ας φανῶμεν ἀν- ζάδιοι τῆς προγογικῆς µας Λη: θονομίας καὶ ἂς μὴ σπιλώσω- εν διὰ ὢν τὸ ὄνομα ἐπείνων, οἳ ὁποῖοι συνεχῶν ἀγώνων καὶ θυσι- 9Ο αἰώνωγ. διεµόρφωσαν τὰ εὐγεγέστερα ἰδαγικὰ καὶ εὰ διρηλότερα ἰδεώδη τῆς ἀνβρωπό- εὔτος. ο ἀγών µας θὰ εἶναι συν:- χ.ςι ἔντονος καὶ μέχοι τέλους. Δὲν θὰ συνθηκολογήσωμεν μὲ τὸν Δυγάστην. Δὲν θὰ συνεργα: σύῶμεν ἐν οὐδεμιᾷ περωιτώσει μετ αὐτοῦ. Θὰ συνεχίσωµεν τὸν ἀγῶνά µας ἀδιαλλαμτον µέχοι ετέλους, ἀπορρίπτοντες τὸ συντα- εγματικὸν δέλεαρ. καὶ εἰς ἓν «ὐ- ΓΝΟΥ αποθλέποντες, τὴν ἐξασφά- εδισιν τῆς αὐτοδιαθέσεως καὶ τὴν ἴδια τῆς ἆσκ]σεως τούτης ἐξα- σφαλισιν τῆς ἐλευθερίας. Εις τὸν συνγεφώδη Ἰυποια- - .---- , ο δν, ἑγηοις ανα τεραστάτι ᾿ | κὸν ὁρίζοντα διαφαίνεται } ακτι ν Ξ ον ολ ο. ὃς οσον ων µας πεχρι τ τὰ ία τ ἑνιφωσνωυσ]- αν ον ας , » ͵ « ο. ο -- | γῆς. ᾿Ας εντείνωμµεν τὸν ἁγῶνα, 1. ελ υβερία μιᾶς χώρας δὲν χάνεται εφ ὅσον ὄψηλὸν κὶ εμαίον τὸ αἵγηιια τοῦτα τῆς ἑ νε 1.4. ον) τὰ. ' χαλ (όλμους καὶ εὐθαρσεῖς σι Εικὸ Ίσεις, Τὸ ΄πρρο- καὶ τῶν κατοίκων της, , 5 Ἡ παο- ρησία τῆς εὐθασσοῦὺς ὁτεκδιμ- σος }Ἠπσ ἐλεν Περίας οὐδέποτε Ὁ χως οπύλιπε τὸν ἄυπριακὸν Απὸν, Ὑπτοςεν ἀνέκοβεν όν 210010). γώρία τοῦ αὐτῷ του. ο ίωχ) ὃν τῶν ὤη του ἐκδηλώσ.- -παάιτ το Συοιον στοιχεῖ- | νι διὸ νὰ ἐπιταχύνωμεν τὴν ἔλσυ: σιν τοῦ φωτὸς τῆς ἐλευδθερίας- ΠΗετὰ θάροους ἂς διεµδικἠήσωμεν τὸ ἀναφαίρετον διὰ πάντα ἄν: βρωπον δικαίωµα τῆς ἐλευθερί- ας. Τὸ ὁικαίωμα τοῦτο οὐδείς ὀύγαται ἀρνεῖται εἰς ἡμᾶς κέχοι τέλους, ἐφ᾽ ὅσον, εἴμεθα διατεθειμένοι μετὰ θάρρους καὶ γα ἀποφασιστικότητος καὶ ἓν ἀνά}- κ.) μετὰ βυσιῶν ἁκόκη νὰ τὸ δὲ: εκδικήἠσωαεν. , , ξ Ζήτω ἡ ἐλευθερία. Ζήτω Ἰ Ἔγωσις. Εὐποις: ϱΑΝΑΓΕΝΒΗΣΙΤ9 Λευκωσία α ΑΛ ο. ΤΑ Ετος ο. .. ἱ ΠΑΤΕΡΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΙΕ ΚΡΗΤΗ ΜΗ] Γ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ : ς ς ! , | ἱ Ε η ή αλ 1.1! ἓ : Γοῦ κο Αν ΑΣΑΕΕΟΝ, Ολη ες | αμ λτονσὸ Ε ει Πατερικοί Θήοαυροι. { τε | ΙΙ π τν ο υ-υ-υ--- τσι θά ὀνοιιχσωμιν τὴν θρ” ο ἀποκατο | σος ον σκευτικὴν ἄρθρον ραφιίαὶ τος Ενετέεν τες τὴν οδική αας .--- | . α ΄ Γ Ἁ δα, Ὅν. : 2 εΓατοι. στήλης αὐτῆς τοῦ. Ἔκκρλησις χτν, Δίου πάθος παρατης. ἰ ' 5 αστικοῦ Βήματος διότι θω [πο ὀμθα ὁ ἡλησμοπολιτῆς ερ πο , ο... / ' πρρά- ἀσχολ. ηθῆ μὲ τὸ ἀπάνθιομα Πρηκλείας δι αρετος Εζέδι ὃν ὧν ουυυ-υ--- καὶ τὴν παράφρασιν ἐκλεκτῶν Ίδης ὅτι σήμερον ἀποτροπ-α- τρ τν. , ο κ. τμ περικοπών τῆς φιλ. οσοφίας τῶν {ζόμσθα ἐν ταις ποικίλα λε - - , : : θείων Πατέρων, ἡ ὁποία «νέα Γρεῖς τος ἐσωτερικοῦ καὶ ἑδρω ἵῷ εἂ, μμ Ἡν ιν ἂν Ἡ , -- ἀποθησαυρισμένη εἰς τὴν ἱτερικοῦ ἑμιῶν ὅίου, Ότι ιτ ο... ' ͵ : - πλουσιωτάτην ἑλληνικὴν φιλο: ἀποστροφης, ἀποζόμιώσοαοι -Ἱ. λα. . ΐ λονίαν τῆς Ἐκκλησίας µας. τῇ ἐξασκήσι: τῶν καθπηκόν ο -- .. σ Οἱ μεγάλοι Πατέρε ς, τα ὁ Ίτων τῆς {ας ατρε ας, ἕν . ...- - --. ο το. ος Ἡ ριστα ἐκεῖνα πρὀτωτα τῶν ἐπι- οικο”, Ἡ ανοτροφη. Των στ Ἀ ἃ πῆ 5 στηµόνων Θεολόγῶν καὶ τῶν {δ: αφορων της οικο, ενοίας με . πο ΑΝ . . τλγα το) κ. τσ ς : ᾿ ι 7 .. καλῶν Ποιμένων, διά τῆς σο. [λῶν, ἐν τῃ ἀνατροφῇ καὶ πι ασ ον σχέσιι προς τ ὃν Ἀσριου την Ὁν Οιή λα ἐν ες οἩ ὁ «μέρα Ίς, Το, -” εν φίας καὶ τῆς ἄρε τῆς των ἐ- δα» ω ία τῶν νέων ἐν ἐξόδος :] Την Παναανν ται δὲ ἄπονο ἑάντοηος πισκόποιςς δι ιο 68 κα δὲ ρε --- ο ωρα Λάμπρυναν τὴν ἁγίαν Γκκλη-: καὶ ἐσόδοις Ελ τῇ στολῇ καὶ | ήµματο ἴα τῆς ον μη ας, Ἀοριώον ἔπο σὐτῃ θοι ο.” ο αν, 8 . ο πμ σίαν. Ἱά σοφό συ, να να ἐνδοιασία, τῶν. υναικοδν ὃν 1 πρ μῶν ος .... ... Ἀγτιο ἁρὸνι . ε -. αι α.. αλ ἐν των κοσμοῦν ὅ]-ας τας Θθιόλιο: [τοῖς ποικίλοις θορύξοις καὶ ια οκοποῖμα δε Ὀ «λΡΚ ὃν Ίπνσπο ὧπ : χείας .. τα τη - .. θήκας τοῦ κόσμου. Τὰ. σοφίς]διασκιδέο:οιν, ἐν τοῖς ἐθίμοις [ρου ΕΕ σεόννολ δι «αρέτη κάησιας µας ὑνέατο παραδς κοπρι - --- |. ) μμ“. δη .. διδάν ματα. αἱ ὀψηλ. αἱ νε καὶ συνηθείαις τῶν νόμων καὶ σοος πιρτους, δια ... τον Ἡ κτή, ο ατατικῶς, καταδικα: Ἱνόπριοι δα μαμιι νήβη ε ενος ο η . . ... ματικαὶ ἀλήθειαι καὶ αἱ ἠᾖθ.-.κηδειῶν, ἐν ποικῦιαις δεισιδι- σες, τν Ἠωκης Ἡ οπουα ανα ζομεν»: ααλισια ὑπὸ τῶν «ὗσ. «ὦ καὶ ὑπὸ ἃ ρ ] Λε εω οι καὶ ἀργαί των, πρέπει να ᾱ- /µονίαις, ἐν τῷ πλουτῳ καὶ Ἡ ϱαξνει τους αἄσενεις Ἆαι ση ό ερέων καὶ τῶν ἄλλων Οἰκουμενικῆς, δὶ τ αδίοι .. : σ ... πλοποιηθοῦν διά να εἶνουν Γπτωχείᾳ, ἓν τοῖς διοτικοῖς ε. ιτῶβους κα τς πε ὑιραφης ας ἐριατῶν. Προς ἐκηρύχθη Αἰτοκέζαλοςυ κανα άφορ-ι Ἅ α τοι ΤΟ ντελ νας τν προσιτά καὶ εἰς τὸν ἁπλοῦν, /πα ἑλμίσι, ἓν ταις ο ο” ὁασαιιστηρίωι ἁλιος κόλασις, ὡς κε ξάρτητος Νε όν ρν ο - τὸν πολὺν λαόν. Διότι εἶνσι τος ν αιοκτηµόνῶν, των πεων .... τα οποια ὑποθαλλονται Ἱ, ον αἶτη ιών ἴσπες ἐν τ μπα Γπὶ δὲ ο. Γκυ τ -- ο ος . εν κρῖμα νὰ παραμέν] σκονισµέ-: {: ὢν, τῶν δούλων πντιλον ταῦ- ἁμαρτωδοὶ ἐν τῃ αἰωνιῳ κολάα κροφω τας ᾿Αποκαρ με, οἱ Ζήνωνος (στά 49] ἷ ὃν νος εἰς τὰς θιόλ (οθήκας καὶ [τα καὶ τὰ τοιαῦτα ὀλέπομ- ει, κα: καῦ ὀλοκκηριαν πικὴ, πίσκο ”-ᾱ ο ἀχρησιμοποίητος ὁ πλούσιος ἀκρι ιθῶς καὶ πιστῶς διαζώ» ρα Πρὸς τούτοις ὅτι το μεν Φι Ίτῶν μερτων ον πιμωρουαέ χατας Σαλαμίνος) ἁνι ος ν ἐκεῖνος πνευµατικὸς Θήσαυ- /φούμενα ἐν τοῖς λόν οις τοῦ. ρόμενον ὡς Αγία Επιστολή [νων δι ὅσων ἐπι γῆς οἵ ἄν- αὐπτῃῆ τὸ {λον τοῦ Α : Έσω . ... ρὸς τῆς Πατερικῆς µας φιλὸ Χρυωσοστόμου. ᾽Αλ)ὰ καὶ μετ΄ τοῦ Χριστοῦ Φιδλ{ον οὐδεμιαν Ἰθρωπο: Φιαντωνο ντι Ότ λου Βαρνάδα, καὶ επ ἵ .. 2 ο. ον ος τσ λογίας. Εἶναι κρῖμα να τ- πόσης, ως καὶ τέχνης ϱ- ἔχει σχέσιν πρὸς τὸν Κύριον ται νὰ Ἁλαις νήσοι ν τὸ κατα. Ματθαίος Ε ὃς . ---. 1 [ελτι , 9 η μδδν ἳ .. γνοοῦνται αἱ ὑψηλαὶ διδαχα., τορικῆς Λαΐτοι ᾗ λέξις αὖ- καταδεικνύεται καὶ ἐκ τῆς πι. γους, ὁ τοιοῦ τον ὄμμας εδ δαν, Γοῦτα κατ πι, .”. ὥς, ο... ὃν ο, κας πι αἱ ἠθικαὶ παραινέσει ς, τά θε- τοῦ εἶναι ἁπλῆ καὶ σαφής, στεως τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἄντικρυς ἀντβιτοι πρὸς ὅσα Εὅη] εἲς Κωνατεεν στο ἆαι μμ... - τν :λ λα κκ: α λόγια τῶν ΜεΥ άλων ἐκείνων πάντοτε ὅμως είναι ὑφηλα ἡ, φὺ: Θεία ᾽Αποκάλυψις ἅπας καὶ τή Αγία Γραφὴ καὶ ἡ Πέρα) :καὶ ᾿ἐπέδωκι απ ----Ὑ- Τεα τῶν ντι α- τι ὅς Ἀαμα: Ἑλλήνων Διδασκάλων τῆς σικὴ καὶ ἀξιοπρεπής. Οµμιλεῖ [διὰ παντὸς τελειωθεῖσα ἐν τῇ Γπαράδοσις διδασκουσι καὶ ἡ ιζήνωνι ἔχων δὲ ππή ο ρα το ΜΕΣ Εν Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐκαλλι φυσικῶς πᾶσι τοις ἀνθρώποις, παινῃ Διαθήκῃ οὐδειμιᾶς ἔδει Ἐκκλησία µας πιοτεώει, Διό καὶ τ , Πατρα ΕΥΑ διονστεαὶ | Οὗκοι κε έργησαν τά ἑλληνικάἨ . ράμμα- ἀλλά τὸ πνεύμα αὐτοῦ ὕπερα ἀνάν κην προσθήκης ἀφοῦ αὔ- {τι τὸ καν πΌρ, οἱ. σκώληκες |τνουπολσως κ δι [α ἁειρό τα καὶ ἐπροστάτευσαν τὴν ἑκ- [νίσταται ὑφούμένον ὑπὲρ τά /τη εἶναι μόνη ἐπαρκὴς πρὸς καὶ τὰ «λα µέσα ῥασάνων εἰ Χὲλ ὥστε δι Πανα- ληνικὴν παιδείαν ὥστε νὰ ἀἆνα- πρὀσκαιρ α καὶ ἐμπνεόμενον {-- σωτηρίαν τῶν πιστῶν. Συν. ιαι ὑλικά καὶ σωεπῶς μόνοι μπροστα» ματος : προερ- δειχθοῦν πρωτοπόροι καὶ δη-ι πὸ τῆς πίστεως. ὑπερίπταται πῶς ἐὰν ἡ Αγία Ἐπιστολ” |ὑλικὰά πρά. µατιε δύνανται να Ιπαραμείνη ἐφ' μή πή εἰς. τὸ μιουργοὶ τῆς πνευµατικῆς µοο: |τῶν οὐρανίων χωρῶν' δικαίως ἰσχυρίζετιι ὅτι ἑστάλη ὧπο θλάφωσι, αἱ δὲ | ἐν τὸ ντος ἀπὸ τὴν Εκκλ. ος : μα ος, εἰ απ. πα του ω φώσεως καὶ τῆς ἠθικῆς προκ: διά τοῦτο ἐπωνομάσθη Χρυσό: τοῦ Κυρίου ἐξ οὐρατοῦ, οὗ µό- μέσ καταστάοε», ἀμέσω ιχείας, Η. Μητρό: πολις ' . 1 λορι ως ὁ Ὁ εξ ωπο σἩ πῆς τοῦ λαοῦ µας! σἹοµος, καὶ ἤνεμων τῶν ἔκ-[νον ὁ ἰσχυρισμός οὗτος εἴναι {ας τά την μερικὴν οταντίας ς ος όρο, Ἀππωωι .... --- καὶ ἀρχίζομεν σήµερα ἀπο κησιαστικῶν ρήτορων ἀναληθὴς ἀλλά καὶ θέθηλος ουθήσῃ, :ἴναι μαι πάσης Δι τή ἅμα εγκοινι τὸν πρύτανιν τῶν Χριστιανῶν Διὰ νὰ καταστήσωμεν γνω- [ἐφ' ὅσον κατ’ αὐτὸν τὸν τρὸ- 5 ΔΑ. Πέτρου Αργιιπίσκοος τμ | φιλοσόφων, ἀπὸ τὸν ἡγεμόντε οτότερον καὶ ἐπωφελέστερον ους δρ, Ἁρ. τῶν ἑδης προνοια ον 1 τῶν ἐκκλησιαστικῶν ρητόρων, : τὸν δεινὸν καὶ εὐφραδῆ τοῦ- Δογματικὴ τι ο ομθλά δες .. Ώ Όπως Φέρς τῶν η ! ἀπὸ τὀν ἱερὸν Χρωσόστομον, /τον ρήτορα τοῦ ἱεροῦ ᾽Αμόω- ἄκομσωεόει ὅνα τὰ πο υατολικῆς ην Ὃ ιο Πσίας, σε, τοῦ Λλακαρ ωτε τοῦ ὁποίου ἡ µελέτη τῆς ζωῆς νος εἰς τοὺς ἀναγνώστας τοῦ ον |. πσεης μη ος δδν, 411). καὶ σωνεπῶς ἀὖ .. ο) ὅπως ἑ ταῖς λες καὶ τῆς δράσεως, ἀποθαίνει Ἐκκλησιαστικοῦ Βήματος. .ε τὸν ρα, ες τήν αι. τὰ θλαξῶσιν ὑπὸ ή κῶν στο. Ετπις Φερη μανούαν τρ εἰς κάθε εὐσεδῆ ἀναγνώστην | προθαίνοµεν ἀπὸ σήμερον εις ὠνιότητα ) πλ Γχείων. καὶ νε τσει ο, βαίως ὡς οἱ Α' τοκράτορ! πολὺ ἐπωφελής. Ὅποιος μελε. {τὴν συλλονἡν καὶ παράφρασ:ὶ Ἡ «αἱ : ον. δα . | /όνος ἐν τῇ -Α Γραφῇ, τε 3) ὅπως ἡ ποιμαντορνἩ / τᾷ τὰς ὁμιλίας καὶ τοὺς λό- τῶν πνευματικῶν του θησαυ: - πιστις τον δις ὠρον του τρὶ. πωρὸς ἐξωτέρου, ὀμνης Το” ράθδος η ὥν εν σοτσ: γους τοῦ ἱεροῦ τούτου ἀνδρὸ- ρῶν. Όπως καὶ ἐκ τῆς μελέ εαο, το. μας ὠθεται ΗΟνον πωρὸς περὶ -σ (ηκος ἆκοι. αν (κ. Ν ἀνπὶ Ὀρακόὸν μένει. κατάπληκτος καὶ δὲν [της τῶν σχετικῶν περικοπῶν ην τους ἔκ ιεκτοὺς ἀνθρώπους. µήτου. μή τελειτῶντος κλπ οὓς . . / γνωρίζει τί νὰ πρωτοθαυµά- θὰ. διαπιστώσουν οἱ ἄναγνῶ Ὃ τὸ θ0 δν Ἐπαταϊ πμ, ἀλλὰ τα τοιαῦτα ἀποτεκοῦς 4) ὅπως ὑπορόφ δα Κὶλ : σῃ!Ο ἱερὸς συγγραφεὺς ἐκθέ- σταί µας, ὁ ἱερὸς Χρυσόστο- ἐν 8 το ξ πμα εμά, Καριτ! Γεἰκονικὰς ἐκφράσεις αἱ ὁποῖα: οὔάρεως τοι δι ἐρυθροῦ.. ᾗ ] τει. μὲ ἀξιοθαύμαστον ἀκρί- μος, ὁ πρῶτος ἄνα µφιδόλως στε ραπ κενσὶ ία της Πε ἐξαίρουσι μεν τὸ ἀνέκφρισιοι Ματὰ τὸν Ζ. Μ. Χ. αἰδνα η ο αν τάρ . Εν ή θειαν τὰ μυστήρια τῆς άνθρω- ἐκ τῆς σεπτῆς χορείας τῶν µε- μῶν Ὀεοῦ, ρω ορ ἐς οἳ [η μέγεθος τής ὀδύνης καὶ 6/1 γένετο κατὰ τῆς Κύπρου µε. ποτ τη πίνης σωτηρίας. ας τὸ ὕψος γάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλης: : κ 0 δώρου το! μας -Φ, ο) ὕκως τῶν ἁμαρτωλῶν, δὲν ὅη- γλη ἐπιδρομὴ ὑπὸ τῶν ε.- [ο ΑΛΑ) η --. τοῦ πνεύματος καὶ τὰς 6αθεῖ- [ας προθάλλει κυρίως. ὡς οσο ρου τουτου) ο ο λοποιοῦσι δε τὴν καιάστασιι, ς Οὗτοι κατασῃ (ς τα τν κατα Ἡ Αγ ἳ ας ἐννοίας διαλάμπουν ἥ ἡδ- ἀγωνιστὴῆς τοῦ. πρακτικου ο δεν ποτε εν ΙΟΙΑΙΤΕ: Ἱτῆς ὀδύνης τῶν αἰωνίως. τιμω Κων σταντίαν καὶ Ἰ που τά .. ο... ο της καὶ τὸ μεγαλεῖον. Ἡ ρη- ἠθικοῦ βίου, Δὲν ἀγωνίζετοι] ρῶς ὃς κατα τας ο. πας α»’ Γρουµένων ἡ ὁποία, ὡς και ᾗ | (λεις, διέπραξαν κατά τόν ο) ως Ἡ Ἶπ οἱ τορικὴ τέχνη, μὲ τὴν ὁποίαν περὶ θεωρητικῶν ζητημάτων, τας Ἴμερας που ιερχόµεθα, κατάστασις τῆς µακαριότητος | Γβυπρίων πορίας. κακώστιο τν Ἶν μ . περς σφάζοντες καὶ αἰχμαλωτιζον εση ἀναπτύσσει τὰς ἠθικὰάς ἁλη: θείας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὃ:- ἀλλὰ περὶ τῆς ἠθικῆς διαµορ- ὅτε ἡ ὅλη προσπαθει νἁἀ κα- ταπνίξῃ τὸ Πνεῦμα. Καθῆκον φωτικῆς δυνάμεως τοῦ Εὐαν- ' . : . ἀπαραίτητον, ὑποχρέωσιν {ε- περασπίζει τὰς δογματικἁς ἐν- γελίου. Εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ντε ταρα : τε. Ἐκκλησίας ὁ Χρυσόστομος βαν Εχομεν να πιστευσωµεν τς νοίας τῆς Χριστιανικῆς πίσ πας Ρ Εν ο [τὸν Θεόν͵διὰ νὰ δηµιουρ γήσω: ως, μᾶς συναρπάζει καὶ μᾶς καταθέλγει. Ὡς” ἀστραπὴ πο- τάσσει τὰς ἁμαρτίας καὶ ἑλλεί- ψεις τῆς κοινωνίας. τίποτε δὲν ἐμφανίζεται ὡς πρωταθλητὴς καὶ μάρτυς τῆς Χριστιανικης ᾽Αγάπης, Σύνθημά µας, μεν κοινωνίαν δασιζοµένην ἐπὶ θεμελίων ἠθικῶν, διὰ νὰ ἐπιτὸ- χωώμεν τῆς σωτηρίας µας. Ἔ- γὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου’ λοιπόν, εἰς τοῦ εἶναι ἄγνωστον ὡς πρὸς τὸ ἑξῆς, ἀπὸ τῆς στήλης αὖ- τὸν κόσμον τῆς ἐποχῆς του. τῆς θά εἶναι '᾿Νὰ υνωρίσωμµεν ἑατήσει ἐν τῇ σκοτίς μη περι ο πΠ τία ἆ ες Καὶ αὐτὰ τὰ μυστηριώδη και περισσότερον τοὺς ατέρας. ἔει τὸ φῶς τὰς ζωῆς. Νὰ ᾱ- ἀπόκρυφα τὰ γνωρίζει καλ ὁ Χρυσορρήµων. Θὰ ἡμποροῦ- σε κανεὶς νὰ ἰσχυρισθῇ καὶ νὰ θεθαιώσῃ ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (συνέχεια ἀπὸ τὴν α΄ σελιδα) συνοψίζεται͵ εἰς τὸ «πάντα ὅσα ἂν θέλητε, ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτώω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. (Ματθ. Ζ΄12).15 Ὁ θΘεὸς, ὡς Ον πνευµατι- κόν, εἶναι ὑπεραισθητὸς καὶ ἆ- κατάληπτος εἰς τὴν ἀνθρωπί- νην διάνοιαν. ἀνέκφραστος καὶ ἀπερινόητος κατὰ τὴν ἐσωτε- ρικήν του οὐσίαν, διότι Θεόν, οὐδεὶς πώποτε ἑώρακεν ὡς λέγει ὁ ᾿Ιὠάννης εἰς τὴν καθο- λικήν του ἐπιστολὴν. ὍὉ θΘεὸς δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ὕλην. Αὐ- τὸς ἐνεψύχωσε τὴν ὅλην. (ο Θεὸς εἶναι Πνεῦμα, εἶπεν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ συνυπάρχων μὲ τὸν Πατέρα πρὸ πάντων τῶν αἰώνῶν.- καὶ τοὺς προσκυ: νοῦντας Αὐτὸν ἐν πνεύμµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν». Ὡς ἐκ τούτου καὶ τὰ πρὸς αὔτον καθήκοντα ὁ ἄνθρωπος γνω:- ρίζει ἐξ ἀποκαλύψεως καὶ συµ- πληρωματικῶς τὰ ἀντιλαμόά- νεται μὲ τὴν λογικήν. Μόνον διὰ τοῦ λογικοῦ ἀδυνατεῖ ὁ ἄνθρωπος νά γνωρίσῃ αὐτὰ πλήρως δι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι τῆς, ἀρχαιότητος οἱ φιλόσοφοι καὶ αὐτοὶ οἱ Ἓλληνες, οἱ ὁποῖον ἔφθασαν εἰς τὸ ἀπόγειον τῆς | διανοητικῆς αἰσθήσεως δὲν ἡ: [τὸ δυνήθησαν νά συλλάέουν τὴν. ἀληθῆ περὶ Θεοῦ ἔννοιαν, οὔ- :: τε καὶ τὰ πρὸς αὐτὸν καθή. | | κοντα ἀκριθῶς νά γνωρίσωσι, ’ ἀλλά καὶ ἐκ τῶν νεωτέρων ὅ σοι τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπέμα- κρύνθησαν καὶ ἀπέρριψαν τὰς ἐξ ἀποκαλύψεως ἀληθείας ὅ-' πέπεσαν εἰς µεγάλας πλάνας. ἃξ Ἡ. πίστις εἶναι τὸ πρῶτον καθῆκον πρὸς τὸν Θεὸν παν- τὸς Χριστιανοῦ. Αὕτη. ποτε- λεῖ τὴν δάσιν καὶ τὸ θεμέλιον τῆς Χριστιανι (κῆς ζωῆς ὁ δί- καιος ἐκ πίστεως ζήσεται (Αόόακ. Β. 4). 'Η πίστις εἷ- ναι ἡ ὑπερφυσικὴ ὁδὸς τῆς Θεογνωσίας. ΄Ανευ τῆς πίστε- ως ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά πλησιάσῃ καὶ γνωρίσηῃ τὸν Θεόν. ᾿Π. πίστις φωτίζει τὴν διάνοιαν καὶ καταυγαζει καὶ τοιουτοτρόπως δέχεται τᾶς ᾱ- ληθείας, τός ὁποίας ὁ ἀνθρώ.. πινος νοῦς δὲν δύναται νὰ τὰς γνωρίσηῃ. «ἔστι δὲ πίστις ἐλπι ζομένων ὑπόστασις, πραγμµά- των ἔλεγχος οὐ ὀλεποµένων ὡς ὁ τῶν ᾿Εθνῶν ᾿Απόστολος Παῦλος λέγει καὶ ἵνα μὴ ἔχ: ὶς ἐσὺ τὴν ἀπαίτησιν νά ἴδης ἑ- κεῖνα ποὺ εἶναι ἀκόμη µακραν καὶ νὰ μὴ θέλῃς νὰ παραστή- σῃς ὣς ἀμφίθολα ἐκεῖνα ποὺ ἐλπίζομεν νὰ λάδωμµεν, μόνον καὶ µόνον ἐπειδὴ δὲν ἡμπορεῖς ἀκόμη νὰ τὰ ψηλαφήσης διὰ τὸν χρυσοῦν ποταμὸν τῆς ΠΠπα- τρολογίας µας ἐτὸν Χριστιανὸν δια νὰ νε ὄρῃ λος Νὰ ἀναθαπτισθῶμεν ὅλοι εἰς : . ς ς Β κολουθήσωμµεν τὸν Χριατὼν διά νὰ ἐξέλθωμεν τοῦ σκότους τῆς ἀγνοίας εἰς τὰς λεωφόρους τοῦ φωτός, τῆς χαρᾶς. Ὁ σχυρὸς δραχίων τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀκλόνητος πίστις εἰς Αὐτὸν θὰ μᾶς δώσῃ τὴν νίκην, θά μᾶς ἱπαρηγορήσῃ καὶ ἐνθαρύνῃ μέ: τῆς γνώσεως. ὣς προσθέτει ὁ ισα εἰς τὴν θαθεῖαν νύκτα. εἰς Μ. Βασίλειος (Μῇαπο τόμ. 30: τὴν θάλασσαν τοῦ πολυκυµάν- σελ. 104). Εἶναι τὸ πνευµατι-, του κόσμου ' ἐὰν γὰρ καὶ πο- κὸν τηλεσκόπιον ἡ πίστις διὰ : ρευθῶ ἐν µέσῳ σκιᾶς θανάτο:.. τοῦ ὁποίου θλέπει ὁ πιστὸς οὐ φοδηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ ὅτι δὲν θλέπει ὁ ἄπιστος. Δι' μετ ἐμοῦ εἰ, ἡ ράῤδος σου καὶ αὐτῆς ὀλέπει παντοῦ καὶ πάν- ᾿ἡ θακτηρία σου αὗται μὲ πα- τοτε, εἰς κάθε του ὀῆμα τὸν ἱρεκάλεσαν Ἔκχομεν ἀνάνκην ϊ- θεόν, εἰς κάθε του δύσκολον τῆς πίστεως διότι αὕτη θά στιγμήν, περιπέτειαν, θλίψιν μᾶς ἀνυψώσῃ ὑπεράνω τῶν καὶ χαράν. Εἶναι τὸ κλειδὶ διὰ συλλογισμῶν τοῦ ἀνθρωπίνου τοῦ ὁποίου ἀνοίγεται ἡ θύρα λογικοῦ καὶ θὰ θαδίσωμεν διὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Πρῶ- µέσου τῶν ἐμποδίων θριαµόευ- τον πρέπει νὰ πιστεύσῃ ὁ ἄν- ιταὶ καὶ νικηφόροι καὶ δὲν θὰ θρωπος διὰ νὰ ἀποκαλυφυῃ, παραπαίωµεν καὶ προσκόπτω: εἰς αὐτὸν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ 'Α- μεν. ἐπειδὴ αὕτη εἶναι φῶς, γίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖον φω 'ὅπλον ἰσχυρόν, ὀράχος ἀκλό- τίζει καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρω- ,νητος. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ δι᾽ πον. «ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκά- αὐτῆς κατηγωνίσαντο Όασι λυψεν διὰ τοῦ Πνεύματος, αὖ- λείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, τοῦ τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα ἐ- ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν... ἐνεδυ- ρευνᾷ καὶ τὰ Φάθη τοῦ Θεοῦ... ναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας. ἐ- τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν ε εἰμὴ γεννήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέ- τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ' ἡμεῖς δὲ µῷ, παρεμθολὰς ἔκλιναν ἄλλο- οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ. κόσμου ἐ. τρίων., (Ἑθρ.ια΄ 323). Η. πί- λάθομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ στις ἐξαγιάζει τὰς θλίψεις καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ἐμθάλλει τὴν πεποίθῃσιν τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡ: νίκης κατὰ τοῦ κακοῦ καὶ δί- μῖν. (1. Κορινθ. Β. 10). Με ὃσι νόηµα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὁ- τὰς μικρᾶς αἰσθητικὰς κι µορφιά. ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ [νοητικάς του δυνάµεις ὁ ἀσθι. θλίψιν ἕξετε ἀλλά θαρσεῖτε νὴς καὶ πεπερασμένος ἄνθρω τἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον υ. πος δὲν δύναται νὰ ἐννοήσῃ τωάν. 16, 33). ᾿Ο δαίµων κινει καὶ νὰ γνωρίση κατὰ θάθος «τὸ πᾶν διὰ νά παραοῦ ρη. τὸν τὸν Θεόν, δι αὐτὸ καὶ λέγο εΧριστιανὸν καὶ τὸν ἐμποδίσῃ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι οὐχὶ ἂμ ᾿ἀπὸ τοῦ νά κάµῃη τὸ καλόν, ἱτικείμενον γνώσεως ἀλλὰ πί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. αλλ᾽ ἡ στεως. Ἠ. πίστις, κατά τὸν |. «πίστις θὰ σθέσῃ τα φιον ισμιέ Γωάλλην τῆς Κλίμακος, εἶναι ἡ να θέλη τοῦ ἐχθροῦ ὡς παρα- ἰάκτὶς τοῦ ἡλίου ἡ φωτίζουσα 'τηρεί ὁ τῶν Εθιῶν Απόστο ἀναλαθόντες τὸν θυρτόν τῆς πίστεως, ἓν ὦὢ δωνήσεσθε τὰ θέλι] πι. πο ηρῶν μεν τὸν Θεόν. Όπως ὁ ναύτης ὁ- δηγεἴται ὑπὸ τοῦ πολικοῦ ᾱ- πάντα στέρος εἰς τὸν λιμένα, οὕτω τὰ πεπυρακτωµένα θεσσι καὶ ἡ πίστις φέρει τὸν Χριστι- (Εφ.6,16) Ὁ κόσμος μὲ τὰς ανὸν πρὸς τὴν σωτηρίαν καὶ τέρψεις. τὲ τὸν δῆθει πολι. τὸν εἰρηνικὸν μένα τῆς ζωῆς σμόν του καὶ τὰς ὕποσν τὸν Θεόν. Αὔτη εἶναι, οὗ τως του δὲ θὰ δωνηθῇ να κλοίση εἰπεῖν, ἤ γέφυρα διὰ τ τῆς ὁποί- τον, Χρ στιες ὃν. ὃ ὅτ' αόνη ας ὁ ἄνθρωπος, θά δυνηθᾷ τά ἀσπὶς τῆς πίστως θα διπλό βεκαδῃ εἰς τὸ ολοι πο δύο τῆς ση τὴν σαν νηνην καὶ την πες ζωῆς, εἰς τὴν ἀληθινὴι χριστι, κτάνην αὐτοῦ νεος τῆς πι: ανικἠν ζωήν, Γὸν Θτὸν θά στεως ἢ ζωὴ εἶναι ἄδθονατος Σχγωρίση ὁ ἄνθρωπος µόνον ὅ καὶ αἲ ὡραιότεραι διδασκαλα ταν πιστεύσῃ εἰς τε Χριστό», αι Ναι αἲ επ αλτερ αδιικ. διότι Αὐτός. «ἶναι ἥ ὁδός καὶ καὶ τα. ἀνώτερα ἰδανικὰ ὃ ἡ ἀλήθεια, καὶ ἣ ζωὴ καὶ οὐ ἔχκουι ζωὴν. καὶ δὲν δημ ορ: δεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, τοῖς ποῖῖς ο Εκ νααελιο, Τσο Ἡσω εἰμὴ δι ἐμοῦ ὡς ὁ ἴδιος εἴ ας τῆς ζωῆς, Ανθρώτος γωοις πεν. Αὐτὸς δίδαξε τὰς ἆλη πίστν χαρακτηρίζετα! ως μὴ ιθείας͵ ἐκείνας, αἳ ὁποῖαι εἶναι ἔχωλ σῴας τὰς ορειας, τὸ φῶς καὶ ἦ ζωὴ τῆς φοχκῆς ἄφρων ἐν τῷ καρδία αὐτοῦ οὖκ ἵμας καὶ αἲ ὁποῖαι εἶναι ἅπα ἔστι Θεός. ΓΕἴμεθα. εἰκῶων ραίτητοι διὰ τὴν παρα μμ ην τὴν τοῦ Θεοῦ και πρὸς Δπὸν ὁ ἀναγέννησιν καὶ τὴν τελείω φειλομιεν να, στραφέ καὶ σιν ἡμῶν. Ἡ χριστιανικὴ πὶ. Αὐτου τὸ θέληµα εἰς την ζωήλ στις εἶναι ὁ ἀείφωτος Φάρος µας νά πράττωτεν, διοτ. οὖν κάτω ἀπὸ τὸν ὅποῖον ἐκλάμπει ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σώτη: ἡ ἀλήθεια, ἀνθεῖ ἡ ἀρετὴ καὶ ρία: οὐδὲ αρ ὄνομα εστι ἕἔ θάλλουν αἱ µενάλαι ἀργαὶ τῆς τερον ἐπτὸ τὸι οὐράνὸν τὸ δὲ- :ἀδελφότητος, τῆς ἰσότητος τῆς δοµένο. ἓν ἀνθρώποις, εν Ὁ ἐλευθερίας. Γἶναι τὸ μάς τὸ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς, ὅπως 2έ ὁποῖον διαλύτι τὰ σκότη καὶ ὁ ᾿Απόστολος Παζλας, εἶναι ἀπρόσιτος εἰς τὴν τέραν διάνοιαν ἐφ᾽ ὅσον αὕτῃ περίκειται την φθαρτὴν τοῦ σι µατος σκ ηνήν, Ὡς λέγει Ἠιος. Γρηγόριος, ἐπισκοπος νσσης πορ αρ ἀκούων ἄχ λοτι Φαάρά «οΏτο το-ῖν ἐδιδοι: χθης... πάλιν σκώληκά τις ἆ κοωσα” μὴ δια τῆς ὀὁιώνυμίας |» πρὸς τὸ ἐπίγειον τούτο θηρί- ον ἀποφερέόθω τῃ διανοίᾳ καὶ ἀλλαχοῦ οὔτε τὰ ἀγαθά τῶν ἐν ἐπανν ελίαις τοῖς «Ὁ θε Ἠμε- Φιωκόσι προκείμενα το ἐστιν, ὡς εἰς ὑπογραφὴν λό- μον ἐλθεῖνν, Οὔτι μῆν ἡ ἆλ- γεινη των πεπληµµε ηκότωϊ ζωὴ πρός τι τῶν τῆδε λυπούν- | των τὴν αἴσθησι ν ὁμοτίμως ἐ- | χει (1. Ε. α. 45. 104]. ΤΑ’ λά καὶ ὁ Μέν ας Δογματικὸς Πατρ πμ Εκκλήῆσιας, ὁ Ὁ .1 γιος Τρ αννης ὁ Δαμασκηνος φρονεῖ ὅτι τα ἐν τῇ Αγία! Γραφῇ αναφερόμενα μέσα τί βκαρίας τῶν ἁμαρτωλῶν ἆλλ η φορικῶς μόνον Χρησιμοπο: οῦν- ελ ται, Οὐχ. ὕλικον (τὸ αἰώνιο. πυρ] οἷον τὸ παρ ἡμῖν ἆλ) οἷου ἂν αεἰδείῃ Θεὸς [ασ τος κατά Μανιχαίων 36 πρό καὶ Χρ. Ανδρούτσου Λουνμα- τικὴ σ, 448). Κατόπιν τοὔτων νομίσοµε ν ὅτι οἳ δεµία δὺ γαται νὰ ὧτ παρ ζῃ ἀμφιθολία ὅτι τὰ δύο ἀνα- φερθέντα Φιθλιαρια Αγία Ἔ- | πιστολὴ τοι Χριστοῦ καὶ ὃ ᾽Αποκάλυψις τῆς Παναγίας δονστόν ἀξν ἀφελεῖς διὰ τῶν ὁερῶν ἀπειλῶν τὰς ᾿ὁποίας | γέλλονται και τῶν ος. ῥασαν.στηρίων τὰ, ὅ-τοι ᾿Αποκάλυφις τῆς Παν ειν { α. Ῥρωράφει νὰ πληρώσωπι φοξου. καὶ νά τους προφυλά ὅωσ. ἅπὸ τας ἅπιαρτ σων χρόνως ὅμως δι αστρέφου.»: τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν τῆς Θρίας ο μη οθνοη ἓν τῇ Απγίο Γραφῇ µόνον ριικομένης, καὶ τοῦ τό καὶ της τάστως ἱ κολάσεως, Ὡς δὲ Εκκλησία κας ον οὐδόλως κτων α ᾗ τίσς, περι ὡς Νακτεχκω 1 όχοι ἤ πα σονιοτᾷ ἅ 2) ὰ κε στ εισ δἡ πεκλα τις” ους τοιο:, Εζθους τπτ τόν ὀποίει ὠ προτρέπει λά τους. ραώδε οι ποροµοίων ὁ Απόσ-, τή σι λνστο ς αποῴει ωῶσι να, ος ακκθητη εἰς θώωλ ἳ . . με Ίν του οτῶλ δνά ο δοιησικὰ ποστολικῆς ο. μονές ρ { τησ Αλάξος ες αδμης Ἀδελσό πος Θτ)ὁ: ΑΝΝΑ ΑΝΝΑ ΝΝΝΝΑ ολ 4 { ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ { ΄ ή 6 ι” Ἡπ ῤ] 2 κ. . νά τ ΄ ο 4 4 “ ὁ 4 ΄ ῤ , , ν ΄ ΄ ͵ κ : ΝΑ ΝΑΝΑΝΝΝΝΝΑΝΝΝΝΝ 2 ἱτελουμένη τες τὴν πίσκοπος Ἡ ἐκλοτι Ας ὑπὸ ἄντιτρε (Κλήρου καὶ Αποῦ σονημ μετα τῆς Ἱἱερᾶς Συνόδου ἐ Ἀρχιεπιοκοπῇ καὶ προέξαινελ ἐκλονήν. Καὶ οἱ μὲν εἷς Μητροτολἵτς Πάφου. ος Μ - Αιπ και ερ .ουντο 6 πὸ ἁιτιπροσώπίωῃ έπαρχ. ὤν αὐτῶν, ὁ πάσης δε Αρ Κύπρος, πο ᾿Ὀρδοδόξου σύμπαντος. τοῦ πληρώματος δι αι τιπροσωπ ὃν εξ ὧν οἱ ἥμιαεις ἐκ τῆς Αρχις- πισκοτ!ν ης πί οι ον ῥτίας, οἱ. δὲ αλλοι ζραίσ κ τῶν λοιπόν. Ὁ ΘἈρόνων, Ὅ ξ ο στ Β στὸ τοῦ ήτο: τε Οἱ κέαὶ οι πες τεστ τα ΑΔητροποίτοι λουποὶ 7 εθρωνι Ἐτοδν, ο... ζοιτὸ τις ο. στον. ες. Ελ Ὅπωις οὗτω καὶ κη Αιδέρ λολτος ποισμένους Ἠτοι ο πτο Πο στρ} πω το ταν Πο) πο βμλμς τες. Ὁ Αὐτοκρατωρ Τουστι : Μανὸς ὁ Β΄ Ἆα αμισι] τοιις Κάι ο | Ν τοίκους, µετέοιρ πολλοὺς ἃ ἓ .. ν και τῶι αὐτῶν τῷ 698, καὶ ἐγκιτέστη- Ὁι ιαὖ 'ρᾶς, τοῦ σε πλησιον : Ἀυξίκοιυ, καὶ ών ή το --- τὸς σας πρός τοῦτο καὶ πόλιν κει ὁ Γοποτημιιτὴ: το ὀνομασας. κωτῆν Τος ττς ος νοόὐπολιν ως ἓκ τοῦ Αρχ! επίσκοπος όπρου φήμῃ αὐτοῦ, Λέγεται ρόνιοις, {Ἡ µερον ἢΒέας [οιστι τον ῆς : νο Κόπρῳ | ) Επὶ Φρα» κοκρατιας (1191 1 πολιτικὸν ἕνεκα τοῦ | 1270). ἡ ὀρθόδοξος Ἔκκλησια ὁποίου, Ενανλκλσταί κε ἄλλοι | τῆς Κύπρου. ὑπέστη τὰ δει. ὡς καὶ οἱ Μητροπο) Ἆνετνοι ἵνα, τῶν ἐπισκόπων αὐτῆς ὑπο- Καὶ Κωρηνείας ἐξωρίσθησαν: ἱταγέντων εἰς τοὺς Λατίνους, Πάφου ὅτο τότε πῶς ση ᾿οἵτινες καταλαθόντες τὰς ὁμ- τῷ 1933. ἀπέθανεν ὁ Άργιε Ιθοδόξους ἐπισκοπες περιώρι- πίσκοπος πορ / ὁ “. -- : : σαν παώτας ἀπὸ 4 εἰς ἆ. μιά. οδτὼ Εενων εἴς ος Ἱ Ἀγι Ειμοθόςς Πππουτσύγι «ινον ἐκδιώξαιτες δὲ καὶ τοὺς Ἕκοπος ὁ Πάφοι: Λε ὀντιος καὶ ξ απρεπξωμ παβλας, τς ἄκρα | Ὀρθοδόξους ᾿Επισκόπους ἆ- ὡς Τοποτηρητής: ἐπὶ πολλα ε ἑποτολος της ο”... πὸ τῶν πόλεων εἰς τὰ χωρία Τη. καθ) ἆ καὶ πολλά συνεᾷ Φη- ο ρεσι : ο ᾗ ὤ σσ. ἐνέμοντο καὶ τὰ εἰσοδήματα σαν, ὁ Αργίεπιοκοτι κος θρό- .. στο αμ σος ο διά ως ος ἕως οἳ | Πἰς Κοµιὸν τοµ:ἔιοι κοσµοι Ὃ να .. ασ ὁ ἕλτργειων, Κιχὶ τοῦ µεγνον διὰ τῆς :ἰκόνος τοῦ ᾿Οὗτοι καταλαδόντες τὴν Κύ- Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχτίου. Απ [Πο ληι: ως ος ἵπρον ἐξεδίωξαν τοὺς Λατίνους κατῆλθεν ἐκ Μωνσταντι ουπό πῶς Αρι ίς ρα τς τ Ὁ ᾿καὶ ἀποκατέστησει τὴν Ὀρρό: λέως ητρο ποοε κιν τν μια τοι ἵ ον -.. (δοξον Ἑ Ἀληνικὴν Ἔκκλ ησία ρὐχθησαν Ἑ | ορ .. ας Τεῖς τὰ ἀρχαια αὐτῆς προνότεισα, καθ ὡς ἐξορ μμ ας ὡς πρὸς την ἐκλογὴν τῶν δρ. που ὁ Πάφωι Κυ ῥέων ἑτηρή ί ΐ εν θιμον καθ κ λος να. ἓ πὸν στ οὔτ ἡ ἔκλο ἔκλο Πλ ὑπὸ τῆς πολ. ἡ ἅπω τη λα κεκρίου ο νι . υφθέρντοις λα καὶ ἡ Β οἱ) δεν διωσεν ὡς και πρότ . | Απὸ τος εκ λαοτει ἄμονο Έκα τοῦ Ἔθνι της Νύπρους τἡ ς ε πμ, τειας και Εκκλησίες εἰ σὶν ὦγ. ὡς πρὀ ολ, ὁ δὲ Ἀρχισπίο κε, πος καὶ Τθι αρχης προεζάργ: τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος καὶ ο Β τοῦτο μετὲ καὶ εἰς Αμερι κ ὅποι σωνς ση Ππ παρὰ τῷ Ὃνς αντοαῦ {τη ον ἔμς ο Β πα σήτ ... ο εεΏΕοας υωέ τας ποδιών διο εἠθει Άλλα Θεερσ.ἲι τα {κ ε) δή σεὰ ἠμμώΣ --- αν | | ΠΠ] ΤΙΠΠ μπα ΤΙ ΠΠΠΠΠΠΗΠΗΗ Ωω ΔΝ τι 1955 ὑες µεγάλομ σγήµατος. το ἐν λίδ Λὶ ΚΚ κκ κκ κκ να να ΣΣ ΕΛΛΛΙΤΕΣΝΙΚΗ Ἱ ΕΠΟΙΜή Μ] ΙΕ ΠΗΙΝΙῇΙ ΤεΜΗ ΣΕΛ. ΕΕΝΤΕ (5) ῇ υ ἡ ἑ . ΦΥ. ὔ«ς,ς κκκκκκκκκκκκκκκκκ. Ὑ- οπππὶ ΠΠ ΠΠΠπαπτῃτ πμ πῃ Πιπη

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΠΑΝΕΚΑΜΨΕΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Κυπριακό 4p
ΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 3p
ΩΣ ΠΟΤΕ 3p
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 2p
ΑΠΟΡΙΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2p
ΠΑΤΕΡΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ Πολιτισμός 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1p
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 1,3p
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1p
ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1-2p
Ο ΟΔΗΓΟΣ 1p