Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-06-01

η “Σάθθατον, Ί Ἱουνίου 1974 ΝΤΕΡΝΠΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΙΣΦΛΙΡΛ . ΛΝΛΓΕΝΝΙΣΕΙΣ - ΕΛΥΜΙΙΛΚΗΙ ΚΡΑΝΕΤΑΕ οὔὕσιαστικὰ ὁ- πόψε ὁ τίτλος τοῦ πρωταθλή µατσᾶ πετοσφαῖρας μὸ τὴν διεξαγωνἠ τοῦ ὀγῶνος 'Άνα γεννήσεως -- ᾿Ολυμπιακού οτἠν ᾽Αμμόχωσατο. Οἱ δύο ὁμάδεο οἶναι οἱ μήνες διεκδικητὲς αιοῦ τὶ γλου καὶ ἡ οηµερινἠὴ µεταξύ τους οναµέτρηση θεωρεῖτοι σὰν: τελικός. Ηδη ὁ Ὅλυι- πιακὸς ιιοουγοῖται τῆς Ανα- γεννήοεως κατὰ 2 ὑυθμοὺς καὶ σὲ περίπτωση νίκης του θὰ κοτακτήση τὸν τίτλο. Αν τίθετα ἂν νικήση ἡ Άναγεν γησις οἱ δύο ὁμάδες θὰ ἴσο Βοθµίσου καὶ τὸ πάντα θὰ κριθοῦν οτήν τελευταίαν ὁ. γωνιστική ἤ οτήν ὀνοαλογία τῶν σὲτ. Σήµερα ἐπίσης θά ὄιρξα. χθῆ ὁ ἁγὼν ΘΟΙ--ΑΕΛ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60Ο! -- ΑΕΛ γἠπ. ἼΑνορ. θώσεως 6.30 µ.µ. δΣάφθατον 1.6.4. Διαιτηταί: Α, Πετρί. δης -- ἂᾱ. Δημητριάδης, Ἔ- πόπται: Φ. Χ΄΄ Χαμπῆς -- Μ. Ἠλία, Γραμματεία: Γε. ὠργία Χριστοφόρου. Γυμνα. οίαρχος: Τ. Σολομωνίδης, ᾿Αναγέννῆσις -- Όλυμπια- κὸς γήπ. Ανορθώσεως ὃ μ.μ. Σάθόατον 1.6.74 Διαιτηταί: Μ, ᾿Αγαθαγγέλου -- Σ. Νε. οφύτου, 'Ἐπόπται: Χ΄’ Χαμ- πῆς -- Πετρίδης -- Ηλία «- Δημητριάδης, Γραμματεία: Γ. Σάδδα -- Γ, Χριστοφόρου. Γυμνασίαρχρος:. Τ. Σολοµω νίδης. ΗἩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ολυμπιακός 12 36- 5 3θ ᾿Αναγέννησοις ἵο ἃ- θ δν 6ΟΙ 15 ἃο0-ι7 26 ΑΕΛ 12 23-51 ὁο ΑΠΟΕΛ 125 οὁ0-24 οὁὂο Αρης ᾖΠ. 12 20-26 ο ΕΝΑΔ 13 10-35 16 (Σημ. : Δὲν περιλαμθόνεται ὁ χθεσινὸς ἀγὼν ΑΠΟΕΛ --Αρης). ͵ ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ διαγραφῶν, ἀναθάσεων καὶ τὰ προγνω- στικἀ µας διὰ τὶς σημερινὲς ἱπποδρομίες ἔχουν ώς ἀκολούθως : Ίη. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. (1 Μίλιον) ΕΣΠΕΡΟΣ ΣΙΛΡΕΡ ΠΡΙΝΣ 0) “ῶρα 2.00 μ.μ. 1600 µέτρα ἄ. ΒΕΚΟΛΑΟΥ (1) Α, ΦΟΤΙΟΥ ΘΑΝΤΕΡ ΣΑΟΥΝΤ (0) Ν. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ας -α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. ωρα 2.350 μ.μ, 1200 µέτρα (74 φέρλογκς) (4 Μίλιον) ΑΣΗΜΙΝΑ ( Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ ΚΡΑΦΤΥ (9) Α, ΦΟΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (9) ἄ, ΒΙΚΟΛΑΟΝ ΔΡ, ΣΚΙΠΒΞ2 (4) Α. ΜΑΡΚΩΥΙΣΗΣ δη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ωρα 4.05 μ.μ. 1600 µέτρα χα! ΜΑΞ (6) ἵ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ (4) ᾱ. Χ’΄ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΞ (19 Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ ΕΜΙΛΗ (5) Ν. ΚΩΛΕΙΤΗΣ ΑΝΒΤΡΗ () τ. ΠΕΠΠΩΣ ΣΠΙΘΑ ο) Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥΝ 4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα 4,40 μ.μ. 1600 µέτρα (1 Μίλιον) ΣΑΝΤΥ (4) Α, ΜΑΤΖΕΡΟΝΣ ΒΕΝΜΟΥΣ ΓΚΕΡΛ ὦ) ἵ.,. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ῬΡΑΝΜΕΛΛΑ (2) Α. ΠΕΤΡΗΣ ΒΑΛΕΒΤΙΑΝΑ (4) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ δη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. ὍὭρα 2.15 μ.μ. 1600 µέτρα (1 Μίλιον) ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΥΠΒΕΙΑΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑ Γ ΛΟΡΤ -- (0) Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ ΚΟΡΝΕΡ (49. Ν. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΚΑΙΑΙΓΙΣ 4) Α. ΠΕΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΡΑΤ ὦ) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ἑ Καθαρόαιμοι. δη ΙΠΙΙΟΔΡΟΜΙΑ. Ώρα 2.20 μ.μ. 1600. µέτρα (4 Μιλιον) (5) Α. ΜΑΤΖΕΡΟΥΣ Αλικη (6). κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝΥ ο ΗΣΙΕΡ ΓΚΡΙΦΤ (2) Δ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ. ΜΑΙ ΝΙΝΕΤ 4). ΣΣ. ΚΑΜΑΛ ΑΘΗ ΝΑΙΑ (4 Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΗ ΛΕ Ι ΤΥ ΙΣΙΑΤΕΡΛΥ (9) πι. ΠΑΦΙΤΗΣ Τη ΙΓΠΙΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα 6.25 μμ. 1200 µέτρα (6 φέρλογκς) Ἱπποδρομία διὰ Μαθητευομένους,. ΣΤΑΡΛΑΙ:Τ (6) ΣΠ ΛΡΑΡΙΚΗΣ (2) ΦΛΔΛ νΓ ΟΡ ϱ5} πλ ΣΤΗΣ ()) δν ΔΙΝΩΡ (4) ΜΑδΑΙκ ΕΛΑ ΝΑΟΥΔΡ. 62) ΞΑΝΝΥ (5) ΧΡ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζ, ΠΕΠΠΟΣ Δ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ν, ΠΑΣΧΑΛΕ Γ. ΙΩΔΝΝΟΥ π ΟΝΩΥΦΡΙΟΥ Α, ΣΑΘΒΑ 9 Ὁ ἵππος ΜΑΛΙΝ ΕΛ ΧΑΟΥΑΡ θἀ τρέξη μὲ παρω πίδας. Σημ. Τὸ ὡς ἄνω πρόγραµµα ὑποκειτοι Στοιχήματα γίνονται τῇ βάσει τοῦ ἐπισήμου μας Λέσχης. εἲς ἄλλα: δεκτὰ µόνον ἐπὶ προγράµµατος της ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΣ Ίη Κούρσα ' 2η Κούρσο: 3η Κούρσα : 4η 5η Κούρσα : 6η 7η Κούρσα : Κούρσα : Κούρσα ΣΙΛΒΕΡ ΠΡΙΝΣ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΜΙΛΗ. ΤΕΥΚΡΟΣ, ΣΠΙΘΑ ΒΕΝΟΥΣ, ΓΚΕΡΛ, ΡΑΝΕΛΛΑ ΜΠακΑρατ. ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΗΣΤΕΡ ΚΡΙΦΤ. ΓΚΛΟΡΥ ες ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ, ΣΑΤΡΑΠΗΣ. ετἁὰ τὰ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σελὶς 7 αποτελέσµατα τοῦ πρώτου ἀγώνος ΕΝ ΛΝΗ 1ΥΧΟΥΝ ΛΙ0 ΑΙΠΝΙΟΙΝ ΛΛΛΟΙ ΔΥ0 ΠΛΡΑΛΙΝΝΙ ΚΑΙ ΛΝΟΡΘΗΣΙΣ ΛΠΕΧΟΥΝ ΛΠῃ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΣΙ ΗΙΛ ΜΟΝΗ ΕΙ - ΜΛ. ΠΕΖΩΠΔΡΙΚΙΣ ΚΛΙ ΘΛΥΜΠΙΝΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΛ ΠΡΣΕΞΡΙΝ. ΑΓΩΝΙΑ τέλος γιὰ τέἐσ- σερις ὁμάδες αὔριο. Πρόκει ται γι αὑτὲς ποὺ ἡ κακή τους τύχη θὰ τὶς ὁδηγήση σὲ ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὸ Κύὐ- πελλο. Φυσικά πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ θεωρή- σουν αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀπο- κλεισθοῦν σάἀν τυχεροὺς ἆ- φοῦ θά µπορέσουν ἀπερίσπα στα νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ θαλασσινά τους μπάνια. Μέχρις ὅτου ὅμως γίνει αὐτὸ ἡ ἀγωνία θὰ ἀκολουθῆ κατά πόδας τοὺς 8 αὐριο- νούς µονοµάχους. Ας ἀναλύσουμε ὅμως τὶς αὐριανὲς συναντήσεις καὶ ἂς δοῦμε µποῖοι ἔχουν τὶς πε: ρισσότερες πιθανότητες νὰ περάσουν στὸν ἡμιτελικὸ γῦρο. ΦΑΛΥΜΠΙΑΙΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ Καὶ πόλι τὸ ντέρμπυ τῆς Λευκωσίας εἶναι τὸ ἐπίκεν- τρο τοῦ ἑνδιαφέροντος, Καὶ τοῦτο γιατὶ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ α᾿ ἀγῶνος (1--ῦὂ ὑπὲρ τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ) ἀφήνει πολλές ἐκκρεμότητες. Οἱ δύο ἀντίπαλοι διατηροῦν ἆ- κέρσιες τὶς ἐλπίδες τους γιὰ νὰ περάσουν στὸν ἐπό- µενο γῦρο. Οὐδείς μπορεῖ μετά θεθαιότητος νὰ πῆ᾿ ὅτι τὸ Ί1--0 ἀποτελεῖ γιά τὸν ᾿Ολυμπισκὸ σκὀρ - ἀσφαλεί ας. Ίσως νὰ τοῦ δίδη πε- ρισσότερες πιθανότητες λὸ- γω του ὅτι τὸν εὐνοεῖ ἡ |. σοπαλία, ἀλλὰ κάθε ἄλλο πα ρὰ τοῦ ἐξασφαλίζει τὴν πρόὀ κοισι, Θό πρέπει λοιπὸν ὁ ᾿Ολυμπιακὸς νὰ ἁἀποδώση σύμφωνα μὲ τὶς πραγματικές του δυνατότητες προκειμµέ- νου νὰ διατηρήση ἀκέραιες τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴν πρὀ κρισι. Θά πρέπει ἀσφαλῶς ὁ Ολυμπιακός ἐπιθετικῶς νὁὀ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἅ,τι τὴν περασμένη Κμυριακή, Διότι ὂν πάλι τὸ θόρος πέσει ὅλο ή ΤΕΛΕΥΤΛΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΛΠΠΡΙΗΝ ΜΗΝΙΝ ΛΗΓΟΥΝ αὗριο στὸ στά. διο ΓΣΚ οἱ Παγκύπριοι Α γῶνες στίθου ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Κατὰ τὴν αὐρια: γὴν τελευταίαν ἡμέραν τῶν ἀγώνων θὰ γίνη σκληρὴ μό χη μετοξὺ τῶν Γυμνηυτικῶν Συλλόγων ΓΣΠ. ΓΣΟ καὶ ΓΣΕ γιὸ τὴν κατόκτησιν τῆς 4ης θέσεως στὴν γενικἡ θαθ µολογίαν. Τὸ αὐοιανὸ πρόγραυμο ἓ- χει ὡς ἀκολούθως : 3.00 µ.µ, Άλμα ἐπὶ Κον τῷ. 4.00 μμ ᾽Ακοντισμόε 4.00 Αλια εἰς λῆκο: (Γυναικῶν), 4.00 µ.μ. Δρόυνος ἰ10 α μετ ἐμποδίων 4.ἱ5.μ.μ. Δρόμος 200 µ (Γυναικῶν). 4.95 μµ.,. Δρόμος 209 μµ. ( Ανδρῶν). 4.45 μ.μ. Άτόμος 10.008 μ, 4.45 α., εφαιροφολία (Ανδρῶν). Ρ.95 µ.α. Ὑκυταλονρομίο 4Χ400 (Γυναικῶν) 5 40 μ.μ. ὄὈκυτοολος μίο 4Χ400 µ. (Ανδοῶν) 5.390 ᾿Απονοιὴ ἐπάθλων Ὑποστολή σηµα-ας. Καὶ τώρα τὰ προγνωστι κό µας γιὸ τὰ αὐριανὰ ὀγω νίσµατα : Στὸ ἐπὶ κοντώ ὁ ᾿᾽Αποοτολί- δης {(ΓΣΟ) κο ὁ Φιολᾶς (Γ.Σ Ε.) θὰ ασλαίφουν γιὰ τὴν πρὠ τη θέση αὁὸ ἐπίδοσῃ γύρω στὲ 4 40 μ. Στὴ τρίτη θύση ο Κό: νιαλης τοῦ ΓΣΠ. ΣΤΟΝ ἆκον”-'σμὸ ὁ ᾿Ελευῦε: ρίου τοῦ ΓΣΠ ἔχει δυνατόιη. ει νὰ ρίξη πόνω ὀπὸ 68 µέτρα κο νὰ κερδίση Στὶς ἄλλος θέυειι οἱ. Χριστοδούλων (ΓΣΠ). Παρω ρῆς (ΓΣΟ) καὶ Λαμπριονίζηε (ΓΣΠ). Στὸ φψηλὰ ἐμπόδια θόὸ ὄΌχου μα σκληρό συναγωνιομὸ γιὰ ἦν πρώτη θέση. Ὁ Λουκοίδης του ΓΣ2. ὁ Θεοχαρίδπς τοῦ ΓΣΠ. ς Φοινίκεττος του ΓΣΟ καὶ ὁ Κο θητζιώτης τοῦ ΓΣΚ. Εχουν τικ ἴδιες πιθανότητες. “Ο χρόνοι τοῦ. ικητοῦ γυρω στὰ 15 ὁ, Στὰ 200 µθτρο ἔχουμε απὐλ τὸ δίδυμο Χριστοφη -- Μικυλ. λίδη. ποὺ µπορει ὅμως νο τς σπάση μὸ τὴ ουμμετοχή τουὀ Ο νήσιφόρου. Γιὰ εἰς ὑπόλοιιες θὲ οσις θὰ παλαίψουν οἱ ᾿Αὐάμοι (ΓΣΖ), Ἑπονὸς (ΓΣΟ) καὶ «Κε: Φάλας {ΓΣΕ]. Ὁ χρόνος τοῦ νικητοῦ νύρω στά 218. τὰ 1500 μέτρο εἶναι ιὁ κατ ἐξοχἠν ἁγώνιομο τοῦ ΓΣΠ κο ἔχει τὶς δυνοτότητες νὸ παρι καὶ τὶς τρεις πρῶτος θέσεις μὲ τοὺς Χριστοδουλίδη, Κογκορόζι 'Ο µόνος που μπορεῖ νὸ (ους ἀπειλήοη εἶναι ὁ Νικολάου ΓΣΟ. Ο χρόνος τοῦ νικητοῦ κατα και τοῦ Γεύκρου. Ο «Ελευθερίου τοῦ ΓΣΠ θὰ ἐπιδ'ώξη αὕριο τὸ ἀπόνγευμα νὰ δηµιουρνήση νἐο Πανκύ- πριο ρεκὸὀρ στὸν ὀκοντισμό. ὁπὸ 4”. ᾿ Στὰ 10.000 µέτρα ὁ Χριμω γῆς θά κρρδιοη τὴν δεύτορη εωι νίκη. Στὶς ὑπόλοιπες θύοσις ὅλε πουµε τοὺς Φλουρὴ (ΓΣ). Τε ωργίου (ΓΣΠ). Δημητρίου ({Γ Σ.Ε) «αἱ Εὐριπίδου (ΓΣΟ). Ο χρόνος τοῦ νικητοῦ γύρα στὸ 31. Στὸ ἂλμαο τριπλοῦν φαθορί ὁ Εὐθυμίου τοῦ ΓΣΟ μὲ δυνα-οη- τος νὰ πηδήση πάνω ὁπὸ 15 ευ. Στὶς θέοειο ποὺ ἀκολουθοιν ὁ Δημητρίου (ΓΣΠ). ὁ Χ'΄ Σίμου (ΓΣΕ). ὁ Σορνίδης (ΓΣΙΠ) καὶ ὁ Φεγγαρός (ΓΣΠ). Στὴ σφαιροθολία τὸ ὀγώνισμο θά ἔχη µορφή Πανελληνίων ὀγώ νων. Στὴ πρώτη θέση μὲ πιθο: νὸ πονολλήνιο ροκὸὀρ ὁ Λουκᾶς Λουκὸ. Γιὸ τὴν δεύτερη θέσα θὲ 6αιος ὁ ΓΠαησκώστας τοῦ ΓΣΟ. Στὴν µεγόλη σκυταλοδρο µία ΓΣΠ καὶ ΓΣΕ παροιυσιά ζονται Ἰσοδύναμοι καὶ θὸ παλοίψουν σκληρὰ γιὰ τὴν πρωτειά, στὴν ἄμυνα τότε οὐδείς µπο ρεῖ νὰ ἐγγυηθῆ στὴν ὁμάδα τοῦ Τακτακαλᾶ ὅτι θά” 6ρε- θῆ στὸ καρρὲ τῶν ἡμιτελι- κῶν: ᾿Απὸ τὴν ὄλλην πλευρὀν ἡ Ὡμόνοια ἀντιμετωπίζει μὲ ἀνησυχία τὸν αὐριανὸν ὀνῶ να., ΄Οχι τόσο γιὰ τὸ 1--0 σὲ θάρος της ἀλλὰ γιὰ τὴν κακἡ ἁγωνιστικὴ κατάσταση τῆς ὁμάδος. Τὸ 1--0 εἶναι εὔκολο νὰ ἀνατραπῇ ὅταν πρὸς τοῦτο διαθέτει τὸ ἆπα Ρραΐτητα φὀντα. Καὶ ἡ Ὁμό νοια αὐτὸν τὸν καιρὸν δὲν φαίνεται νὰ ἔχη τὶς ἁπαραί- τητες δυνάµεις. ᾿Εκτὸς ἐὰν οἱ παῖκτες της ὁπλισθοῦν μὲ ξεχωοιστὸ πάθος καὶ ὀποφα σιστικότητο σὲ µία προσπά- θειό τους νά διεκδικήσουν τὸ «ντάμηλ». ΑΠΟ ΑΣ ΠΕ-ΟΠΟΡΙΚΟΣ Τεράστιο εἶνοι τὸ ἀγωνι- στικὀ ἐνδιαφέρον τοῦ ὁὀγῶ- νος τοῦ ΓΣΟ. ᾿Απόλλων καὶ Πεζοπορικὀὸς θὰ µονοµαχή- σουν σκληρά γιά τὴν πρόκρι σι. Ὁ Απόλλων ἔχει αὔριο ὑπὲρ του τὸν παράγοντα ἕ- δρα. ἐνῶ ὁ Πεζοπορικὸς τὸ 0-- 1. τοῦ ἀγῶνος τῆς Λόάρ: νακος. Οἱ γηπεδοῦχοι πιστεύουν πὼς ἡ καλή τους ἀγωνιστικὴ κατάσταση καὶ τὸ γνώριμο σ᾿ αὐτοὺς µπεριθάλλον θά τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ περά- σουν στὸν ἑπόμενο γῦρο. ἍΑλλωστε διατείνονται τὸ 0--Ί τοῦ α΄ ἀγῶνος εἶναι ἀρκετὰ εὔθραυστο καὶ εὔὖκο- λσ μπορεῖ νόὸ ὀνοτραπῆ. Φυσικὰ καὶ ὁ Πεζοπορικὸς µοταθαίνει οτὴν Λεομεσὸ μὸ τὶς ἀνάλογες διαθέσεις. Βασιζόμενος στὴν, πανίσχυ- ρη ἄμυνά του ποὺ εἶναι ἐφέ- τος πρώτη στὴν Εὐρώπη εἴ- ναι αἰσιόδοξος πὠς θά κρα- τήση τὰ δἰκτυἁ του ἀνέπα- φα. ἰΚάτι φυσικό πού θά τὸν φέρη στὀν ἀιόμενο γῦρο τοῦ Κυπόλλου. Ὑπὸ αὐτὸς τάς προὺποθέ σεις τὸ παιγνίδι τοῦ ΓΣΟ πωοθλέπεται ἀμφίοροπο καὶ ὀθεθαίος ἐκθάσεως. ΑΝΟΡΦΘΕΟ ΣΣ, ΑΛΚΗ Ἡ ᾿Ανόρθωσιςο εἶναι µία ὀπὸ τὶς δύο ὁμάδες πού θρί- Οοκονται κοντό στὴν πρὀκρι- σι. Γι) αὐτὸ συνηγοροῦν τρἰα στοιχεῖα : Σ Τὸ 1--0 τοῦ α’ ἀγῶνος. 3. Τὸ γενονὸς ὅτι ὀγωνίζε- τα! οτὴν ἔδρα της καὶ Ἡ κολή, φυσικὴ καὶ ἆ- γωνιστικἡ κατάστασίς της. Πράνµατι λοιπὸν ἡ ᾿Ανόρ- θωση ἂν ὅλα ἐξελιχθοῦν ὁ- μαλά πρέπει νά θεωρῆται ἤ- 4 δη σὰν µία ἁπὸ τὶς τέσσε: ρις ὁμάδες ποὺ θά συνθέ- σουν τὰ ἡμιτελικό. Μάλίστα αὕριο ἡ ᾿Ανόρθωση θά κυ- νηγήση «μίαν ἐντυπωσισκὴ νἱ κη ἔτοι ποὺ νὰ προκαλέση τὸν τρόµον στοὺς προσεχεῖς ἀντιπόλους της. ) Ἡ ᾽Αλκὴ γνωρίζει ὅτι ἡ προσπάθειά της στὴν ᾽Αμμό Χωστο θὰ εἶναι πολὺ δύσκο- λη. Θὰ ἔχη νὰ παλαίψη μὲ µίαν φορμαρισµένην ᾿Ανόρ- θωσιν ἡ ὁποία εὐνοεῖται σ᾿ ὅλους τοὺς τοµεῖςο. Καὶ ὅ- µως ἡ ὁμάδο τοῦ Ποτσιάτοι Εφ δὲν τὸ θάζει κάτω. Με- ταθαίΐνει ν᾿ ὀγωνισθῆ εἰς τὸ ΓΣΕ μὲ ἀκμαῖο τὸ ἠθικὸ καὶ μὲ πολλὲς ἐλπίδες, Κύπελλο εἶναι, Άδει, καὶ τὰ πάντα εἷ- ναι πιθανά. ΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Ὁ ἁγὼν σὐτὸς ἔχει ευπι- κὸν χαρακτήρα. Τὸ 5--0 μὲ τὸ ὁποῖο τὸ Παραλίμνι κὲρ- Δὲν ἀποκλείεται αὗριο ὁ Συ οτούρης νἁ ὑπεραοπίση τὰ δίκτυα τοῦ ᾿ Απόλλωνα. δισε στὸν πρῶτον ὀγῶνα τὸν ΑΣΙΛ δὲν µπορεί ν΄ ἀνσοτρα- πῆ αὗριο μὲ καμµίαν ὀύνα- µιν. Όσο καλά κι ἂν ἀγω- νισθοῦν οἱ γηπεδοῦχοι ἃ ὁὃ- σο κακὰ κι ὂν ἀγωνισθοῦν οἱ φιλοξενούμενοι. Τὸ Παραλίμνι λοιπὸν είναι ἡ µόνη ὁμάδα ἡ ὁποία ἔχει ἐξασφαλισμένη τὴν πρὀκρισἰ της γιὰ τὸν ἐπόμενο γῦρο. Δέν θὰ ὁἁδιαφορήση ὅμως γι αὑτό. Θά ἀγωνισθῆ μὲ ὅ- ᾿ λες του τὶὀ δυνάμεις ὅτοι ποὺ νὰ εἶναι ἔτοιμο γιὰ τοὺς ἡμιτελικούς. ᾿Απὸ τὴν ὄλλην πλευρὰν ὁ ΑΣΙΛ θά κυνηγήση τὴν δι: άκριοι καὶ ἕνα νικηφὁρο ἆ- ποτέλεσµα γιό νὰ ἀποδείξη πὠὼς τὸ 5--0 τοῦ ΓΣΕ Άταν πλασματικὀ, Οἱ ἀγῶνες ϐ᾽ ὀρχίσουν στὶς 4.15’ ἐν ὄψει πιθονῆς παρατάσεως καὶ πέναλτυ. ΧρΙΣ ΛΓΠΝΙΣ Α΄ ΕΑΝΙΚΗΣ ἤ ΛΥΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Χωρὶς ἀγῶνες Α᾿ Ἔθνι- κῆς αὐτὸ τὸ Σαθθατοκυρία- κο. Καὶ τοῦτο λόγω τῃο ἘἜ- θνικῆς Νέων ἡ ὁποία ἄλοθε µέρος στὴν τελική φάσι τοῦ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. Ὡς ἐκ τούτου. τὸ προσε. γὲς ἀγωνιστικὸν πρόγοαμι.ο ἔχει καθορισθῃ ὡς κότωθι: ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ Πανσερραϊκὸς -- Πανιώνιος Αρης -- Απόλλων Αθ Φωστήρ - ΠανσξηναἸκός Αἰγάλεω -- Ἠρρακλῆς ΑΠΟΕΛ - ᾿'Εθνικός ΑΕΚ. -- Καδάλα Βόλος - Καλαμαριᾶ ὃν Οἱ ἀνῶνες Ολύπιανοῦ κ. Λαρίσης καὶ ΠΑΟΝ - Παναχαϊκῆς, διεξήχθησαν τὴν. παρελθοῦσα Κυριακή, ΚΥΡΙΑΚΗ, ο ΙΟΥΝΙΟΥ Πανιώνιος -- ᾿Απόλλων Παναθηναϊκός --- Πανσερραϊκός Λάρισα -- “Αρης Ἡρακλῆς - φωστήρ Παναχαϊκὴἡ -- ᾿Ὀλυμπιακὸς Εθνικός -- Αιγάλεω Καθάλα -- ΠΑΟΚ Καλαμαριά -- ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ. -- Βόλος ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΙΟΥΝΙΩΥ Παναθηναϊκὸς -- Πανιώνιος ᾿Απόλλων ΑΘ. -- Λάρισα Πανσερραϊκὸς -- 'Ἡρακλῆς Αρης -- [Παναχα.κή Φωστήρ -- Εθνικός ἸΟλυμπιακὸς -- Καθάλα Αἰγάλεω -- ΚαλαμαριΣ ΑΠΟΕΛ -- ΑΕΚ ΓΚΟΛ θὰ ἐπιδιώξη νὰ σηµειώση αὗριο κατά τοῦ πρωταθλήματος Καϊάφας. τοῦ ᾿Ὀλυμπιακοῦ ὁ πρῶτος σκόρερ ΠΛΓΚΕΩΣΜΙΠ ΚΥ σαν. Ολα ολες Ἠνλο οκ νε ΠΕΛΙΙ ΜΙΑ ΠΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΙΥ ΣΥΓΚΙΝΕΙ Ἡ νικήτρια ὁμὰς τοῦ Παν κοσµίου Κυπέλλου 1970 ἦτο ἡ ὁμὰς τῆς Βραζιλίας καὶ μαδὶ μὲ τὸ κύπελλον κέρδι- σε τὸ δικαίωµα νὰ κρατήση γιό πάντα τὸ Επαωθλον Ζι- οὐλ Βιμὲτ ἐφ᾽ ὅσον κατάφε- ρε νὰ ἀναδειχθῆ πρωταθλή- τρια τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλ λου γιὰ 3ην φορὰν ἀπὸ τοῦ 1950. Τὸ Επαθλον ζΖιοὐλ Βιμὲτ - τὸ ὅπο ον ὠνομάσξη έτσι ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ κ. Ἱου- λίου ΕΒιμὲτ ὁ ὁποῖος ἠτο Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς ᾿Ο- µοσπονδίας Ποδοσφοίρου τὸ 1930, εἶναι καμωμένο ἀπὸ ἀτόφιο χρυσάφι ἐσχεδιάσθη δὲ ὁπὸ τὸν Γόλλον γλύπτην ᾽Αμπὲλ Λαφλὲρ ἀπενεμήδη δὲ εἰς τὴν νικήτριαν ὁμόάδα τοῦ Ίου Παγκοσμίου Κυπόλ λου τοῦ 1930 καὶ ἀπὸ τότε εἰς τὴν νικήτριαν ὁμάδα ἕ- κἁάστου Τουρνουὰ Παγκοσμίἰ ου Κυπέλλου. Τὸ ἔπρθβλο τῆς ΦΙΦΑ Τὸ νέον ἔπαθλον τοῦ Παν κοοµίου Κυπέλλου -- τὸ Ε ποθλον ΦΙΦΑ -- ἔχει σχεδι- ασθῆ ἀπὸ τὸν κ. Τζ. Κατζα- νίκα, κοτεσκευάόσθη δὲ ἁπὸ τὴν Ἰταλικὴν ᾿Εταιρείαν «Μπερτόνι», Τὸ Επαθλον αὐτὸ έχει ψος 20 ἵντζες, Εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ χρυσάφι 18 καρατίων καὶ ζυγίζει 11 λίπρες (5 κιλὰ) ἡ δὲ ἀξία του ὑπολονίζεται εἰς Ε17,000. Είναι ἀντέξιο τοῦ ἐπάθλου Ζιούλ Βιμότ. Ἡ πρώτη διρογάνωσις τοῦ Παγκοσιίου Κυπέλ- λου εἲς τὸ Μιονυτεξίςσες Οὐραγουάης τὸ 1930 ἩΗ Ιδέα διὰ τὴν διοργόνω σιν ἑνὸς τουρνουά Παγκοσιιί ου Κυπέλλου ὀνήκει εἰς τὸν ᾿Ιούλιον Βιμὲτ καὶ εἰς τὸν κ. Χένρυ Ντίλανεῦ τότε ὉὨσό εδρον καὶ Γραμματέα ὁντι- στοἰχως τῄς Διεθνοῦς Ὅμο οπονδίας Ποδοσφαίρου. Πρὸ τοῦ 1930 τὸ Διεθνὲες φουτμπὠλ περιορίζετο ἆἅπο- κλειστικῶς εἰς τοὺς Όλυ.ι- πιακοὴς ἤτο δὲ ἔρασιτεχνι- κὀν. Γύρω εἰς τὸ 1928 ὅμως ὅταν ὁ ἐπαγγελμοτισμὸς εἰς τὸ ποδόσωαιρον καθιερώθη, ἀπεφασίσθη ἡ διοργάνωοις ἑνὸς τουρνουὰ Παγκοσμίου Κυπέλλου τὸ ὁποῖον νὰ πς- ριλαμθάνη τόσον ἑρασιτοννι κὲς ὅσον καὶ ἐπαγγελματικὲς ὀμόδεςο. Ὑπήρχαν 5 χῶρες οἱ ὁ- ποῖες ἦσαν πρόθυµες νὰ φι- λοξενήσουν τὸ τουρνουά οὐ- τὸ, Η ᾿Ιταλία, ἡ Ολλανδία, ἡ Ισπανία, ἡ Σουηδία καὶ ἡ Οὐραγουάη. 'Ἡ τελευταία προσεφέρθη νὰ πληρώση ὅ- λα τὰ ἔξοδα ταξειδίων καὶ διαμονῆς διά τὰς ἐπισκεπτο- µένας ὁμάδας καὶ νἁ κτίση ἕνα καινούργιο στάδιον διὰ τὸ τουρνουἁ εἰς τὸ Μοντε- θίδεο. Ἐν ὄψει τῆς ὡς ἄνω προ σφορᾶς οἱ ὑπόλοιπες 4 χῶ- ρες ἀπεσύρθησαν ἐντελῶς ἆ πὸ τὸν συναγωνισμό, Πολλὲς ὄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὁ- πέρριψαν συμμετοχὴ καὶ µό νο 13 ἔθνη ἦσαν ἔτοιμα νὰ συμμετάσχουν. τσι εἰς τὰς 13 Ιουλίου τοῦ 1930 ἐγεννήθη τὸ Τουρ Ὁ Ντένις Λώου παρὰ τὰ 34 χρόνια του θὰ ἀγωνισθῇ μὲ τὴν Σκωτία οτοὺς τελι- κοὺς τοῦ Παγκοσμίου Κυ- : πέλλου. νουὸ Παγκοσμίου Κυπέλλου μὲ ἑναρκτήριον ὀγῶνα µετα- ξὺ τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ Με- ξικοῦ. ΜΟΝΑΝΧΟΝ 1574 Τὸ τουρνουἁὰ Παγκοσμίου Κυπέλλου ἔχει περάσει διά- Φορα στάδια ἀπὸ τοῦ 1930. Τώοα εἶναι δυνατὴ ἡ παρα- κολούθησίς του ὄχι µόνον ἆᾱ- πὸ τοὺς ἐἑκατοντάδας χιλιά δσς θεατὰς οἱ ὁποῖοι παρα- κολουθοῦν τοὺς ἀγῶνας τοῦ τουρνουἀ εἰς τά διάφορα γή πεδα ὀλλὰ ἐπίσης καὶ σὲ ἕ- κατοντάδες χῶρες σὲ ὁλό- κληρον τὸν κὀσμον. Ἡ πλα τειὰ τηλεοπτικἠ κάλυψις φέρνει τούς ἀγῶνας τοῦ Παγ κοσµίου Κυπέλλου σὲ ἑκα- τομμύρια σπίτια σὲ ὅλες τὶς ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύ κτος. Εὐχόμαστε ὅπως οἱ γνω- στὲς δοκιµαστικἐς προσπά- θειες τοῦ ΡΙΚ θά ἐπιτύχουν τελικὰἀ ὥστε νὰ µπορέσωμε καὶ ἐμεῖς οἱ Κύπριοι φίλα- Όλοι νὰ παρακολουθήσωµε ἆ πὸ τὴν τηλεόρασίν µας τὴν ζωντανἠν ἀναμετάδοσιν τῶν μεγαλυτέρων ἀγώνων τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου τὴν ὥραν πού. διεξάγονται. Οἱ Καρρέρας ποῦ΄ κατασκευά- ζουν ὡς γνωστὸν τὰ σιγαρέτ τα Κρεέθεν «Α» διαθεθαιοῦν τοὺς Κυπρίους φιλάθλους ὅ- τι θὰ πράξουν πᾶν τὸ δυνα- τὸν διὰ νὰ θοηθήσουν τὸ ΒΙΚ ὥστε νὰ δυνηθῆ νἁ κα- λύψη τὴν ὁὀπ᾿ εὐθείας ἀἄνα- µετάδοσιν τῶν ἀγώνων. Ἑν ἀντιθέσει πρὸς τὸ πρῶτον τουρνουόὀ, κάθε χώ- ρα εἶναι πρόθυµη νὰ συµµε- τάσχη, γίνεται δὲ τώρα ἕ- νας διαγωνισμὸς πρωκοίσε- ως θάσει τοῦ ὁποίου ὁ ἡδρό γειος χωρίζεται σὲ 5 ζῶνςς οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦνται ἀπὸ 25 γκροὺπς ποὺ ἄντιπροσω πεύουν οσυνολικῶς 92 ὁμά- δες. ᾿Απὸ αὐτὲς µόνον 16 χῶρες μποροῦν νἀ συναγωνι σθοῦν εἰς τοὺς τελικοὺς συμ περιλαμθανοµένων τῶν ὁμά δων τῆς φιλοξενούσης χώ- ρας καὶ τοὺς πρωταθλητόὰς τοῦ προηγουμένου τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου. ᾿Εφέτος ἡ Δυτική Γερμα- νία ἔχει τὴν τιµή νὰ εἶναι ἡ φιλοξενοῦσα χώρα, ὁ τε- λικὸς δὲ τοῦ Κυπέλλου θά λάδη χώραν εἰς τὸ Μόναχον τὴν Την Ιουλίου. Τὸ γήπε- δον τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ρέ- ρος τῆς ᾿Ολυμπιακῆς πόλε- ως ἡ ὁποία ἀνηγέρθη διό τοὺς ᾿Ολυμπιακοὺς ἀγῶνας τοῦ 1972 μπορεῖ: νὰ χωρό- ση 78 χιλιάδες θεατὲς εὐὑρί- σκεται δὲ εἰς τὴν περιοχἠν Ομπερθάϊσενφελτ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται 2ἱ2 μίλια ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλεως, Ἡ Δυτικὴ Γερμανία ἡ ὁ- ποία σημειωτέον ἐκέρδισς τὸ Παγκόσμιον Κύπελλον τὸ 1954 καὶ εἶχε προκριθῆ διά τοὺς τελικοὺς τοῦ Κυπέλλου τοῦ 1966, ἐλπίζει νό συνεχί- ση τὴν παρόδοσιν τῶν ἄλλων 3 ᾿Εθνῶν τὰ ὁποῖα ἑκέρᾶι- σαν τὸ Παγκόσμιον Κὐπολ- Ἆον ὅταν τὸ τουρνουά διωρ- γανώθη »εἰς τὰς χώρας των, Φ Ἔπρα :Σελὶς 5 ΡΩΣΣΙΔΗΣ: Παρὰ τὶς ἔντονες προσπά- θειες τοῦ Γ.Σ.Π. ἡ µμετάκλησις τοῦ Ὁ- ρέστῃη γιὰ τοὺς Παγκυπρίους δὲν κα- τέστη δυνατή. Ὁ ΓΣΠ δὲν ἐφείσθη ἐξόδων προκειµένου νὰ µετακα- λέση ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικὴ τὸν ἁθλητή του Ορέστη Ρωοσσίδη γιὰ νὰ ἐνισχυθῆ στοὺς Παγκυπρίους ἀγῶνες στίθου. Τε: λικὸ ὅμως ἡ προσπάθεια δὲν. καρποφόρησε. Τὸ γιατὶ μᾶς τὸ ἐξηγεῖ ὁ πατέρας τοῦ πρωταθλητοῦ µας. --Κύριε Ρωσοίδη. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ ΓΣΠ κατέθαλε κά- θε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ φέρη ἀπὸ τήν ᾽Αμερικὴ τὸν Ορέστη. Τί ἦταν ὅμως αὐτὸ τὸ ὁποῖον ναυά γησε τελικὰ τὴν ἄφιξίν του στὴν Κύπρο : -Πράγματι ὁ ΓΣΠ κατέθαλε φιλότιμες προσπάθειες γιὰ τὴν µετάκλησι τοῦ ᾿Οδέστη. Τοῦ ἔστειλε δὲ καὶ τὸ άεροπο- ρικὸ εἰσιτήριο. Τὸ εἰσιτήριο ὅμως ἔφθασε μέχρι τὸ Σὰν Φραντσίσκο καὶ δὲν μποροῦσε γιὰ τεχνικοὺς λόγους νά φθάση στὴν πὀλι ποὺ φοιτᾶ ὁ ᾿Ορέστηςο. Ετσι θἄπρεπε ὁ ᾿Ορέστης νὰ ταξιδέψη Χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ νὰ πάρη τὸ εἰσιτήριο γεγονὸς ποὺ θἀ ἀπέθαινε σὺ θάρος τοῦ περι: ωρισμένου χρόνου. Αν ἐπεδίωκε νὰ ἔλθη θὰ ἔφθανε ἁρ- γἀ τὴν Πέμπτη ἢ τὴν Παρασκευή μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ ἀ- γωνίσµατος τῆς δισκοθολίας. ᾿Ἐκρίθη λοιπὸν σκόπιµον ὅτι καλὸ θὰ ταν νά µἠ ἔλθη µόνο γιὰ τὴν σφαιροθολία. Δὲν θὰ ὄξιζε τὸν κόπο νὰ ξοδεύση ὁ ΓΣΠ τόσα λεφτὰ καὶ ὁ ἴδιος νὰ ὑποστῆ τόσην ταλαιπωρίαν. Αλλωστο ὁ σκοπὸς ῆτο νἁ συμμµετάσχη στἠν δισκοθολία διότι θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ καταρρίψη τὸ Παγκύπριο ρεκόρ. --Μήπως συνάντησε καμμιὰ δυσκολία ἀπὸ πλευρᾶς Πα- νεπιστηµίου γιὰ νὰ ἔλθη στὴν Κύπρον : -«Κάθε ἄλλο. ᾿Αντίθετα ὁ προπονητής του προθυµοποι- ήθηκε νὰ τοῦ πληρώση τὸ εἰσιτήριο ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι τὸ εἰσιτήριο πού ἔστειλε ὁ ΓΣΠ ἦταν στὸ Σὰν Φραν- τσίσκο. Τελικά ὅμως ἀπεδείχθη ὅτι οὔτε αὐτὴ ἡ λύσις θά ἐξυπηρετοῦσε. ΒΑΡΝΒΒΑΣ : Ἐπέστρεψα στὰ γήπεδα καὶ στὰ κρίσιµα παιγνίδια χωρὶς κα- νένα τράκ. ΥΣΤΕΡΑ. ἀπὸ πολύμηνον ἀπουσίαν λόγῳ τραυματισμοῦ γύρισε τὴν παρελθοῦσαν .Κυριακὴ κάτω ἀπὸ τὰ δοκάρια τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ ὁ διεθνἠς τερματοφύλακας Βαρνάθας, Γιὰ τὴν ἐπιστροφή του ὁ Βαρνάθας μᾶς εἶπε : -Παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶχα πολύ καιρὸν ν᾿ ἀγωνισθῶ ἐν τού: τοις δὲν εἶχα κανένα τράκ. --Οὔτε τὸν παραμικρὸν φόδθο γιὰ τὸ τραῦμα σου ποὺ ὁπωσδήποτε ἦταν πολὺ σοθαρὀ : ' --Κάποιο μούδιασμα εἶχα πρὶν ἀρχίση τὸ παιγνίδι. Διότι δὲν ἤξερα τί θὰ μοῦ συνέβαινε στὶς πρῶτες µπολιές. Ὁ- ταν ὅμως πραγµατοποίησα μερικὲς ἐπεμθάσεις χωρὶς νὸ ο)- - οθανθῶ καµµίαν ἐνόχλησιν τότε κατάλαθα ὅτι ὅλα θὰ πή- γαιναν καλά. Καὶ πράγματι ἔται κι’ ἔγινε. Καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος δὲν αἰσθάνθηκα καμµµίαν ἐνόχλησιν. --Τραυματίσθηκες ὅμως στὸ τελευταῖο λεπτὸ ὅταν προσ: πάθησες ν᾿ ἀποκρούσης σοὺτ τοῦ Γκρέγκορυ. -Ὁ τραυµατιοµός µου αὐτὸς δὲν εἶχε καμμιὰ σχέἑσι μὲ τὸ παλαιό µου τραῦμα. Στὴν φάσι τοῦ τολευταίου λεπτοῦ « μηρί μματίστηκα Χωρίς, φμΦΠΑ, δυσάρβστες μαμγῤηείος «ον... ὁ -Δὲν φοθήθηκες καθόλου τὸ ὅτι ὕστερα ἀπὸ τόσον και- ρὸ μακρυά ἀπὸ τὰ γήπεδα, ἕκανεο τὴν πρώτη σου ἐμ- Φφάνισι μὸ ἀντίπαλον τὴν πρώτη ἐπίθεσι τοῦ πρωτα- θλήµατος --Οχι. Διότι κάθε ἀντίπαλον τὸν θλέπω τὸ ἴδιο,. Εἴτε ὀνήκει στὴν κατηγορία τῶν μικρῶν, εἴτε στὴν κατηγορία τῶν μεγόλων. --«Τὴν νίκη τῆς ὁμάδος σου πῶς τὴν εἶδες : -Σὰν κάτι ποὺ τὸ περίμενα. Νά εἶστε θέθαιος ὅτι τὴν νίκη αὐτὴ θά τὴν ἀκολουθήσουν κι ἄλλες, --Μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο θέλεις νὰ πῆς ὅτι θὰ κερδίσετε καὶ αὔριο τὴν Ομόνοια : --Αἰσιοδοξοῦμε ὅλοι γιά κάτι τέτοιο. Τὸ Ί--ῦ τῆς Κυ- ριακῆς μᾶς τόνωσε τὸ ἠθικὸ καὶ ὁπωσδήποτε θὰ θρεθοῦμε σὲ καλύτερη µοίρα ἀπὸ τὴν Ομόνοια. Τὸ θέθαιο εἶναι ὅτι θά προκριθοῦμε καὶ θὰ διεκδικήσουμε τὸ Κύπελλο μέχρι τέλους. ΤΑ ΛΠΠΤΕΛΕΣΜΛΤΑ ΤΗΝ ΛΓΗΝΗΝ ΜΗΜ. ΣΧΛΛΕΗΩΝ ΣΜΜΗΧΗΣΤῃΥ Τὸ ἀποτελέσομστο τῶν ἐπαρχια- κῶν ἀνώνων. τθου τῶν Ἁπματι- κὠν Σχολείων ᾽Αμμοχώστυυ ὃ- χουν ὧο ἀκολούθως: ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δρόμος 65 µ. μετ᾽ ἐμποδίων: 1. Σπῦρος Μάρκου ”Αγ. Νικό- λαος Αμμοχώστου. 2. ΄Αναθ, Κυρ'άκου Αγ. νηςο Αμμοχώστου. 3. Σωτήρης 'Ἱ)᾽ ζαχαρία Αγ. Τριὰς Αἰγισλούοης. Ιωάν ΔΡΟΜΟΣ 60 μµ. 1. ᾿Ανδρέσςο Τοούκκας Παρολίμνι Γ΄ Παραλιµνίου 2. Σπύρος Μόρκου Αγ. ἈΝινκόλο ος ᾽Αμμοχώστου. 3. Φλῶρος Σιάνιωνο Λιμνιό Τρι- κώμου. ΑΛΜΑ σΙΣ ΜΗΚΟΣ Ἱ. Δνδρέας Κλεάνθους νειο Α Λιοπετρίου 2. Γεώρνιος 'Ἱουρίκκος Άγ. Σέρ γιος Τρικώόμου 3. Ελευθέριο Κολοκούδιας Πα ρολίµν. Γ΄ Παραλιµνίου. ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 1. Κυριάκος Εὐαγγέλου Σπαθαρι κὸν Γρικώμου 2. Ανδρέας [σούκκας μνι Γ΄ Ποραλιμνίου. Δερύ- Παρολί- --- 99 -ᾱ-- 6,9 -ᾱ- ΙΦΙΦ' -ᾱ-- (ΦυύΦ, --ᾱ- (Φ)Φ.' -ᾱ-- ΙΦ/Φ' --ᾱμ--ιΦΙ -ᾱ κὸν Τρικώµου 3. Βασίλης Θεοφάνους Σπαθαρι- ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 65 αμ. ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔ. 1. Τασούλα Γεωργίου Αγ. Ζώνη ᾽Αμμοχώστου. 2. Εἰρήνη Χριστοφῆ Στοαυρὸς Αμ µοχώότου 3. Μαρία Χ᾽΄ Ζαχαρία Παραλίμνι Α΄. Παραλιμνίου. ΔΡΟΜΟΣ ϐ60 µ. 1. Μάρω Κυριάκου λαοσ. ᾽Αμμοχώστου. 2. Μυρούλο Κοῖζη Χρυσῃῆ ᾿Ακτὴ ᾿Αμμοχώσοτου 3. ἸΚίκα Τσαλακοῇ Λύση Α΄ Λύ- σης. ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 1. Μάρω Κυριάκου Αγ. Νικό- λαος ᾽ Αμμοχώστου 2. Μυρούλο Κοῖζῆ Χρυσῆ ᾽Ακτὴ ᾽Αμμοχώστου. 8. ᾿Αγγέλα Σάθθα Αὐγόρου ᾿Α- χνας. ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 4. Λουκίσ Πσναγιώτου ϐθουνος Α᾿ Λευκονοίκου, 2. Στέλλα Πουργούρη Χρυσῆ ΄Α κτὴ ᾽Αμμοχώστου Λίο Χοραλόμπους µνων Α΄ ᾽Αμμοχώστου 4. Χρυστάλλο Ταπολοῦ Φρέναρος Λιοπετρίου. Αγ. Νικό- Μαραθό Ἁγ. Μέ- ΠλΝΗΠΙΝΗΝΙΟΝ Μἠ στενοχωριἐσθε ὅταν κλείση ὁ Βεροχύτης σας ἢ τὸ σπίτι σας γεµίση μὲ νερά. ϐ. Τηλεφωνῆστο ἆμέσως στὸν κ. Ῥτέλιο Πολυ» δώρου καὶ ὅλα τὰ διορθωθοῦν. 9 Ὑδραυλικὲς ἐπιδιορθώσεις. τῶν μὲ νεωτάτου τύπου ἐγγυῶνται μαζὶ μὲ τὴν καλἡὴ παστρικἡ δουλειά, ποὺ θὰ ο χι ο. Ανοιγμα νεροχυ- Κηχανήμστο τὰ ὁποῖα πολυετή πειρα µας μιά ιστα. ΕΧΕΤΕ το ΤΗΛΕΦΟΣΝΟ ΠΡΟΧΡΙΡΟ ΣΤΟ ΚΑΡΝΕ ΣΑΣ 31398, Πευκωσία. σοι σα υαοσα ααιασ-αςπ [σαι ολ: ὧλο ον ο ὑπ ὁ Ἱὰ ὃν ν ὁ ἴ , ἳ ΜΙΝΙ ΜΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΠΙΜΜΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙ ΑΓΠΝΟΝ ΙΙΙ! ΣΟΛΕΑΣ, ΜΑΝΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. Τρεῖς παῖκτες ποὺ διονύουν περἰοδο μεγάλης φόρμας καὶ ποὺ ὁδηγοῦν τὴν ᾿Ανόρθωσιν σὲ ἐπιτυχίες. ανα Βαλ ματ δἳ ΑΒ αμ Αρ ληθ μάς «ΑΥΤΟ εἶναι ποδόσφαιρὺ», εἶπαν ὅσοι ἔτυχε νὸ δοῦν τὴν ᾿Ανόρθωση στὰ τελει- ταῖα της παιγνίδια, Καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο. Ἡ κυανόλευκη ὁμάδα τῆς ᾽Αμμοχώστου τοὺς τελευταίους µῆνες ἕ- πιασε μιὰ τέτοια ἀπόδοση, ποὺ ἔκαμε ὅλους τοὺς φιλά- θλους, ἀνεξαρτήτως σωµα- τειακῶν προτιμήσεων, νὰ τρίἰ 6ουν τὰ µότια καὶ ὅλους τοὺς τεχνικοὺς τῶν ὁμάδων, ποὺ προχώρησαν στὸ κύπελ- λο, νἁ εὔχωνται νἁ μὴ τὴν θροῦν στὀ δρόµο τους. Σήµερα θὰ ἐπιχειρήσουμε μιό τομή ἀκριθῶς στὴν καρ διὰ τοῦ ἱστορικοῦ σωµατεί- ου τῆς ᾽Αμμοχώστου. Θό προ σπαθήσουµε νὰ πιάσουµε τὸ χτύπο τῆς καρδιᾶς του. Μό- νο ἔτσι θὰ µπορέσουµε νὸ ἀντιληφθοῦμε τὴν ὁλλαγὴ ποὺ γίνεται στὴν «μενόλη κυ ρία» τοῦ ποδοσφαίρου µας. Όλοι οἱ φίλαθλοι ἁσφα- λῶς θὸ θυμοῦνται τὴν πο-. ρεία τῆς ᾿Ανόρθωσης οτὸ περυσινὸ πρωτάθλημα Εἰχον ξοδευτῆ χιλιάδες λίρες, εἴ- Χαν ἁγοραστῆ ποδοσφαιρι- στές, ποὺ τὰ ὀνόματά τους ῆταν τοποθετημένα στὸν πί νακα τῶν «μεγάλων» ὄχι μό νο τῆς Κύπρου μά καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδας, εἶχαν ἀποδο. θη μαγικὲς ἱκανότητες οτὀν προπονητἡ κ. Χόμποτ. Όλοι ρίχτηκον νρήνορα μὲ τὰ μοῦ τρα στὴ δουλειὰ μὲ ἁποτέ: λεσμα τὸ Κύπελλο τού τουρ νουᾶ τοῦ ΑΣΙΛ νὰ πάη στὸ Βαρώσι. Ὅλοι πιὰ πίστεψαν πώς τὸ πρωτάθλημα θὁ ἦταν ἕνας περίπατος γιὰ τὴν ὑπε ρομάδα ποὺ δημιουργήθηκε. Διαφεύτηκαν οἰκτρά. Ἡ ΄Α- νόρθωση κατάφερε μὲν νὰ τερµατίση πρώτη τοὺς ὀγῶ νες τοῦ πρώτου νύρου. μά ἆ πὸ κεῖ καὶ πἐρα ὄρχιος ἡ κα τρακύλα. Κότι δὲν. πήγοινς καλὰ στὴν ᾿Ανόρθωση. Τὸ κακὸ φαινόταν νό προέρχς- ται µέσα ἁπὸ τὰ σπλόχνο της. Οἱ «φἰλαθλοί Της ἄρχι- παν νὰ ἁδειάζουν τὶο κερκί- δες. οἱ ἡρωοποιηθέντες στὴν ἀρχὴ ποδοσωπιριστὺο ὄοχι. σαν νὰ γιουχαϊζωνται ἀπὸ τὸ Πλῆθος. ὁ ποοπονητἠς ἄρνι- 6 σιγἁ - σιγἁ νὸ ἁπομοκρύ- νεται. Τὸ κακὸ εἶχο παραγίνρι. Τὸ Δ. Συμδούλιο κατόλαδςε πὼς τὸ πείραμα τῶν «μενό- λων μεταγραφῶν» ποὺ ἐπε- χείρησε ἀπέτυχε πατανω- νῶς, Κινήθηκε ἀμέσως ποαὸς τὴν ὄντίθετη κατεύβμνση. Τὴν τεχνικἡ ἠνρσία τοῦ σα µατείου ἀνόλοδς ὁ κ Στό. Φανορ Ποταΐτσης. «κούρα- στος ἐργάτης τοῦ ποδοσφσί- ρου μὲ µεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴ μι δουλειά του. Μόλις ὁ κ. Πετοίτσης πῆ- ρε τὴν ὁμάδα συμφώνησε μὲ τούς ἰθύνοντες πὠς πρῶτος στόχος του θά ἦταν ἡ δηµι- ουργία μιᾶς μελλοντικὰ πα- νίσχυρης «ὁμάδας ποὺ νὰ πλαισιώνεται : ἀπὸ νεαρούς κατὰ τὸ «πλεῖστον ποδοσφαι- ριστέςο. Πῆρε στὶς µεταγρο- φὲς 3 - 4 νεαρούς ποδοσφα! ριστὲς ἀπὸ μικρότερες κα- τηγορίες καὶ στρὠθηκε οτἠ δουλειά. 'Ὁ ζηλος κι ἡ ἐρ- γατικότητό του ἐπέδρασε καὶ στοὺς ποδοσφαιριστές του. Ετσι κι αὐτοὶ ἀκολουθοῦν- τες τὸ παράδειγµα τοῦ µε: γόλου δασκάλου τους ρίχτη καν μὲ τὰ μµοῦτρα στὴ δου- λειά. Ἡ ἑργατικότητο καὶ ή συνέπεια ἤταν τὸ θάθρο πόὀ νω στὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ στη ρίζεται τὸ νἑο δημιούργημα... ᾽᾿Απὸ τὴν ἄλλη πάλιν, οἱ ποδοσφαιριστές, κοτὰ τὸ πλεῖστον νεαροί, κατάλαθαν νρήγορα, πώς γιὰ νὰ παί- ξουν στὴν ὁμάδα ἔπηρτς νὰ ἐρναστοῦν γιὰ ν᾿ ἀνέθουν Φὼηλό. Ὁ ζῆλοςο αὐτὸς ἁνέ- 6ασε σινὰ - σιγὰ τὴν ἀπόδο- σή τους. Τὸ Δ. Συμθούλια ἀπὸ τὴ σκοπιά του ἔκαμε ὅ,τι µπο- ροῦσε γιό νὰ θοηθήση τὸ ἔρ γο τοῦ κ. Πετρίτση. Πρῶτα - πρῶτα ἄφησε τὸν προπονη- τὴ ἐλεύθερο νόὸ ουθυίζη μό- νος του τὰ τῆς ὁμάδος. ᾿Α- φεντικὸ τῆς ὀμάδος ἤταν ὁ προπονητὴς ποὺ πάντα εἶχε δίπλα του τὸν ἔφορο παδο σωαίρου ἔτοιμο γιὰ κάθε θο- ήθεια. Τὰ ἀποτελέσματα ὅλης αὐτῆς τῆς καλομελετηµύνης δουλειᾶς ἄργησαν κάπως νὰ ἐμφονισθοῦν, ὅπως φυσικά ἤταν ἐπόμενο. Ἡ πορεία τῆς ᾿Ανόρθωσης στὸ πρωτόθλη- μα, ἤῆταν μὲν σταθερή, ὁλ- λὰ ἡ ἀπόδοσή της μὲ µερι- κὲς ἐξαιρέσεις ἤταν στὰ’ ἐ- πίπεδο τοῦ μετρίου. Περισ- σότερο ἀκίνδυνη φαινόταν ἡ γρομμὴ κρούσεως, ποὺ χα ρακτηριζόταν ἀπὸ κάποια «δυστοκίαν». ὍὉ κ. Πετρί: τσης ὅμως ἔθλεπε αὐτὸ τὸ ἀδύνατο σημεῖο τῆς ὁμάδας καὶ φρόντισε μὲ τὰ µέσα ποὺ εἶχε νὰ τὸ ὀξαφανίση ἀπὸ τὸ σύνολο. Καάὶ πόλιν τὸ ἀποτέλεσμο φάνηκε στα διακἀ υμὸ σταθερά, νιὰ νά φτάση στὶο Ἵέρες ποὺ ἠ γραμμή κρούσεως τῶν κυσ- νολεύκων νὸ ἁποτολῆ τὸ µε γἆλο της ἁτού. Τὰ ὁποτελέ- σµατα τοῦ κυπέλλου μᾶς δί- νουν τὴν πιὸ ὀποδσικτικὴ οἱ κόνα. Μέχρι στινωῆο σὲ 5 ἀνῶνεο κυπῤλλωι ἡ ᾿Λνόρ: θωση πέτυχε 1Τ9 τέρματα καὶ δέχτηκο µόνο 1. Ἡ ᾱ- ψ μυνά της φυσικὰ ἀποτελοῦ- σε καὶ ἀποτελεῖ τὴν θάση τῆς ὁμάδας. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς κα λῆς δουλειᾶς, ποὺ ἔγινε στὴ Βαρωσιώτικη ὁμάδα φάνη: καν καὶ σὸ κάθε ἕνα Ποδο- σφαιριστὴ ξεχωριστά. Μερι κά παραδείγματα πού μιλοῦν μόνα τους. Ὁ Τάρταρος ποὺ πέρυσι δὲν ἔφτονε οὔτε τὸ μισὸ τῆς πρανματικῆς του ἆ- ξίας. ἔγινε φέτος ὁ ἐγκέφα' λος τῆς ὁμάδας. Ενας πο: δοσφαιριστἠς ποὺ ἀξιοποιεῖ πλήρως τὰ μυστικὰ τῆς µπό λας ποὺ πολὺ καλό γνωρί- ζει, Τὸ περασμένα χρὀνια ὁ ᾽Αντωνάκης μᾶς εἶχο συνῆ- θίσει μὲ τὸν ἀργὸ τρόπο παιγνιδιοῦ, τὴ στατικότητα στὸ παιγνίδι, ἐνῶ οτὶς δύσ- κολες φάσεις ἔδειχνε ἅτολ- μος. Φέτος ἔγινε ἡ µηχανὴ τῆς ὁμάδος, ποὺ τρόὀχει σ᾿ ὅλα τὰ µήκη καὶ τὰ πλάτη, γευάτος δύναμη κι αὐτοπρ- ποίθηση. ᾽Αλλά κι οἱ ἄλλοι ὅλοι ποδοσφαιοιστὲς άποδει- κνύουν πὠς ἱδρώνουν γιό τὴ Φανέλλα ποὺ φοροῦν γιστὶ τὸν ἀγαποῦν καὶ νιατὶ ουναι σθώνονται τὶς εὐθύνες τους. Μπορεῖ ἡ ᾿Ανόρθωση στὸ τἐλος νό μὴ πάρη κανένα τίτλο φέτος. Εχει ὅμως πἀ ρει ἕνα τίτλο πολὺ µενόλο, μὸ μεναλύτερη ἴσως ὄξία Παίονει νὰ φέτοο τὸν τίτλο τῆς ὁμάδας πού ἐρνάστηκε σωστὰ ὁπὸ τὴν ὀρχὴ μέχρι τὸ τέλος καὶ ποὺ ἔθρσε τὸ θευέλια γιὰ τὴ δημιουργία τῆς μεγάλης ὁμάδος, ποὺ χρόνια τώρα ὀνειρεύονται οἱ Φίλαθλοί της. Αν συνεχίση ἔτσι σὲ ἕνα : δυὸ χωύνια, οἱ γουρσ θὰ μᾶς ξαναβυιιίση τὴ «υενάλη κυρία» τοῦ παρελ- θόντος. Τελειώνοντας θά θέλαμε νὰ σταθοῦμε σ᾿ ἕνα σοθαρὸ σημµεῖο. Ψιθυοίζεται καὶ φαί- νεται πὼς οὐτᾶ ποὺ γράφον τοι καὶ ἀκούονται δὲν εἶναι ὁπλὲς εἰκασίρο. πὼς ἡ ᾿Α- νόρθωση ὀναζητὸ Σένον δισ- κεκριµένον τεχνικὀν. Προ- σιπικἠ µας γνώµη εἶναι γὼς εἶναι κρῖμα νὰ φεύγη ἕνας πρτυνηµένος προπονητής τὸ τὴν ἐλπίδα πώς ὁ ξένος θὰ εἶναι Ίσως κολύτροως. Γιατὶ ὁ κ. Πρταίσης πἔτηχο στὸν σκοπὀὸ νιὰ τὸν ὁποίο ἠρθρ πτὴν ᾿Ανόρβωσπη. Λητὸ τὸ ξέρουν ὅλοι οἱ φίλοβλοι κι ὅλοι ὅσοι .παρακαλοήβησαν τὴν φετεινῆ πορεία τῆς Δ- νόρθωσης, Πρὶν λοιπὸν τὸ Λ. Συμβούλιο τοῦ ἱστοοικωῦ συλλόνοιι ποοβΏ σὺ ὁπωιαδή ποτε ἐνέονεια. σουίζοιιυς πώς θὰ πωέποι υὰ εολροτήση πιὸ ψύχραιια τὸ Ζήτημα. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εριξε 85.56, ΑΘΗΝΑΙ. -- Τὸ περασμέ- νο Σαθθατοκυρίακο 185 καὶ: 19 Μαΐου στὸ στάδιο Ιίαρα- ἱσκάκη καὶ ὑπὸ συνεχῆ 6ρο: χἠν διεξήχθησαν οἱ Πανελ- λήνιοι Αγῶνες ᾿Εφήθων καὶ Νεανίδων. Ἡ συμμρτοχὴ ὁ- πῆρξε πρωτοφανὴς καὶ αἱ ὁὃ- πιδόσεις ἀξιόλογοι. Εἰς τὴν γενικἠν ϐαθµμολο- γίαν ἐφήθων πρῶτος ὀνεδςί χθη ὁ Πανελλήνιος μὸ 8660 θαθμοὺς καὶ δεύτερος ὁ Γ. Ε. Εὐανόρας ᾽Αμιοχγώστου μὲ 40 ϐαθµος. Ο Γ.Σ.Π. μὲ 27 θαθμούς κατετάγη Όως, ὁ ΓΣ.Ο. 6ος μὲ 25 δαθμούς. ᾿Αξιοπρόσεκτη ἡ συγκοµιδἠ 21 θαθμῶν ὑπὸ τοῦ Γ.2.7. ποὺ ἀπετέλεσε τὴν εὐχάρι- στη ἔκπληξη. Στὶς νεάνιδες γιὰ μιὰ ἆ- κόμα φορὰ ὁ Πανιώνιος ἆ- πεδείχθη «ἀκτύπητος» συγ- κεντρώσος 65 θαθυσοὺς ᾖἆ- νοντι 48ί τοῦ ᾿Εθνικοῖ καὶ 45 τοῦ Γ.Σ. Ε. Ὁ ΓΣ.0Ο. μὸ 33 βαθμούς κατόληθς τὴν δην θέσιν καὶ ὁ ΓΣΠ. μὲ 9 βηθμοὺςο τὴν ην. Ὅπως ὁὀποδεικνύετοι ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων οἱ Κυ: πριακοὶ σύλλογοι προεξόρ- χοντος τοῦ Γ.Σ.Ε. καλλιρρ- γοῦν εἰς θόθος τὸν ἀὀθλητι- σµὀν. λὲν ἁρκοῦνται στοὺς πωωταθλητόςο των ἀλλὰ τοι µάζδουν καὶ τούς δνωδόνοιις των. Ὁ ΣΕΓΑΣ καὶ ἡ ΤΕΣΚ ἔνουν ὑποχγοέωση νὸ συν: δωόμοιιν τοὺς αιιλλόγοιις αι]- τοὺς ἵνα τὸ μέλλον τοῦ 'Ελ- λπν,κοῦ ἀθλητισμοῦ διοσφα: λισθη. Απὸ τὰ πλέον συναρπο- στικὰ ὑπῆρξε τὸ ὀνώνισμα τῶν 400 µ. ὅπου ὁ Βαλδίρ- μας τῆς Δράμας ουντρίθον. τας τὸ ἀτομικό του ρεκόρ κέοδισε τὸν Τσιάκιρο τοῦ ΓΣΕ μὲ 48᾽΄1 ἕναυτι 486 τοῦ δευτέρου. ᾽Αμϕότεροι ὁ ποτελοῦν τὴν ἑλπίδα νιὰ τὸ αὕριον στὸ ἐπίπονο αὐτὸ ὁ- γώνισμα. Στὸ ἁκόντιο δύο νόοι ρί- πτες ἔρριξαν 65 καὶ πλέον µέτρα ἐπίδοση ἐξαίρετη ἂν ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν οἱ κοιρι κὲς συνθῆκες καὶ τὸ υέχρι τοῦδε ρεκόο των. Μὲ 60 μυ. ρεκόο κατέθηκαν στοὺς ὀνῶ νας. Καὶ ὁ μὲν Στηηυτῆς ἐο ὁ δὲ Περιστὸ- ρηο 66.44, Στὸ ἐμπόδια ὁ Λουκαίΐδης «τοῦ ΓΣζ κἑοδισε αὐ χαρακτη ριστικὸ τὴν ὀνωνιστικότητα καὶ σπυσείωσο 15᾽ 1 χρόνος εποὴή λέει πολλά, : ᾿Ο Χρήστου γιό μιὰ ἁκό- α φοσὰ ἔχασε στὴν ᾿Ελλά- δα. Εχασε υὲν ὀπὸ τὸν Τσαντήλα ἀλλὰ πέτυναν τὸν Ίδιω χρόνο Ἀηλαδὴ 10 8 στὰ 100 υ. ἀποδεικνύαντες ὅτι εἶνοι δωομεὺς μεγάλων δυνα τοτήτων. Στὸν δίσκο καὶ στὴν σφαῖ ρα κμω'άωνωσε ὁ Θεσσολονι- μεὺς Λανμίδης. Πέταξε στὸν δίσκο 45 24 ιμ. καὶ στὴν σφοίσα 15 12 μ. καὶ νύριοε στὸν Θςαπαλονίκη υὲ δις κἡ πελλα καὶ πολλὲς ὀλπίδες γιὸ τὸ αλλον. Ὁ Χονδηοκάκης ὅὄμειως «μοκρυὀ» ἀπὸ τὸ ὁ τι, ΠΠ. δηξε µόνο 1.93 µ. καὶ αὐτὸ ἤτων ἁρκετὸ νιἁὰ νὰ τὸν ἆ- ναβοίξη νικητή. Στὰ 1.500 ὁ ἨὈὥάνητζιας κέωδισς ἀλλά μὲ νοιαύτροο νωόνω ἀπὸ πόρισι δηλ 3 97’ 3 ἐφέτος, 3 56΄ 4 πέ- ρύαι, Οἱ εἰδικοί πίστεψαν ἢδη πολὺ στὸ τολέντο τοῦ Σοκα- λῆ τοῦ Αωρις Οσσσαλονί- κης ποὺ «εῥρδισπο τὸ 200 Ημ. μὸ 5΄β4”0 Εντύπων ἔκανε ὁ Φιλίππου τοῦ ΓΣΕ σωὴ τερμάτισε τρίτος μὲ θ᾽ 05’ 34, Στὸ µῆκας ἡ δυἀἁς τῶν ἆ δρλφῶν Βαζη δὲν πβως ὅσο προιµέναυς καλά. Ὁ Λόήι- παος ἔναπο ἀπὸ τὸν Φιωτόὸ. νλου υὐ ΑΝΣ5 4, νωςσ ποσκολίσθη καὶ ὁ ΠΠ. ἀπὸ τὸν Χατζα ὸ Ά ΒΑ µ. Τὸ ὃ θα καὶ τὸ Β Β5 πω πότιγαν οἱ Λάππρσς στοΐνως πόνο, πωλὴ ὠπὼ τὶς παπνματικές των. δινατότη- τες Ὢ Παπωδόπουλως ναὶ μὲν κέωδιας τὴν σφυσοβολία ο. Ἕρλα. φἰννοντασο 53 284 ἀλλὴ δὲν Ικηνοπηίησςρ. Η βοεν- πένα Ααλβίδα υπόδισς νε νινὰ ὤλους τος ρίπτοι, Στὸ Ἀἠπὶ νοντηω ὁ Κάνιη. ληο τοῦ ΓΣΠ νι ΊΏ ἕκωτο. στὸ Ἄγασς τὸ χρισὸ ὑπὸ μή ᾿Αποστόλου ποὺ πήδηξε 4.10. καὶ Πως ὧντι- Καὶ μιὰ ἰσοφάριση ρεκὸρ ἐφήθων. Τὴν ἔκανε ὁ ὕσὴ- δίρκας διπλασιάζοντας τίς νίκες του. Πετυχαίναντας 52’'.6 στὰ 400) µ. µετ ἐμ- ποδίων ἀπειλεῖ ἤδη ὅλα τὰ γνωστά ὀνόματα τοῦ ὄγωνί σµατος. Δεύτερος ὁ Χατζη- δηµητρίου τοῦ ΓΣΕ μὸ 54 3 καὶ τρίτος ὁ Φιλίππου τοῦ ΓΣΟ. Στὸ τριπλοῦν ὁ Γιαλλού- ρης κατόρθωσε νὰ κερδίση τὸν Δημητρίου τοῦ ΓΣΠ μὲ 14 34 µ. ἔναντι 14.26 μ. ᾽Ακόμα μιὰ Κυπριακή νἰ- κη ἀπὸ τὸν ᾽᾿Αδάµου τοῦ ζΖή νώνος στὰ 200 μµ. μὲ ο2'. 4. Χρόνος ὑποσχόμενας πολ λά. Ανετα κἑέρδισε τὰ 0.000 µ. ὁ Κόντος τήο ΑΕΙΚ κά- νοντας μάλιστα καὶ ἕνα πο: λύ καλὸ χρόνο 83670. Μάνη πραγµατ'κἠ ἕνινε στὸ 800 µ. μεταξὺ τοῦ ἕσαο γαοσέτα καὶ τοῦ Κυποίου Κα ναοη. Νικητής τολικὰ ὁ πῳᾶ τος υὁ 1.934 ἄναντι Ί. Β3᾽ 6 τοῦ δευτέαου. Καὶ οἱ δύο πάντως ὀπέδειξαν ὅτι εἶναι ἄξιοι διάδοχοι τῶν Μερ μίνκη - Ζαχαοοπούλοι. Στὶο σκυταλοδοοιήες ὄνι- νε ποωαγµατικὴ σφανή. Καὶ τὰ δύο κύπελλα τολικὸ πῇ- ναν ατὴν Κύπρο, στὴ 4Χ10Ω ὁ ΓΣΕ κὀνοντας 43 'ἃ κἐρ διαξ τὸν Πονρλλήνιο, (44) 1}. εἰς δὲ τὰ 4Χ400 πόλιν ἀ ΓΣΕ κἐοδισρ υὐ 3262 ᾿Εντύπωση προρκάλρος ἡ «χσλαρότης» μὸ τὴν ὁποίον ο Κοννορπς ἄτοεξε τὸ τε’ λουτπῖο 4θρσόοι ποὺ εἶχε σόὸν ὁὀπωτῤλραιο νὸ α 608. ῥολονηβα ὁ ΓΣΟ Προισσό τρος οιλότιμω καὶ λίνω ἁνά- πη νιὰ τὰ γρώµστα τω συλ- λόνωι κάνουν ὁπιωσδύποτε, καλό. ΝΕΑΝΙΔΕΣ Οἱ νεάν δες αυνηγῴνίσβη σαν τούς ἐφήνουις στὴν δη- µιουωνίαν ὡοσίων ἐπιδόσε: ων. Ἔπσι ἡ Νεοφύτου τοῦ ΓΣΕ καϊΐτοι ἔχασε ὁπὸ τὴν Γαιισάλλω μὲ 59΄᾽2 ἕναν- τι πρ 3 ὀπέδειξε ὅτι οἶναι ἡ ἐλπὶς τοῦ Κυποιακοῦ καὶ κοτ᾽ ὀπόκτασιν τοῦ Ἕλληνι- κοῦ ὠβλητιαυορῷῇῃ Τὰ 00 µ εἴναοι ἕνα δάσκολο ἀνκύνισης καὶ νωοιώζοται τολόντα, Ποο πονἠ ληιπὸν στὰ δύο αὐτὰ Όνώτιωτα. Στὸ 100 18. ἡ Πππαγριστο πω λλιι σπησίααπο 122 καὶ κέωδισο τί Λημη- παΐσ καὶ Σνπιωνιο καὶ στὸ 24 µἳ- μδ 9515 κέρδισε τὴν Πσωναωίδωι! τω Σο. Ἡ ΚἴλΑπιοΑν πανί ῥπωσδή- ζτροῖκο πως Ἀντονας νωὶ οὃ πολλές ἐλπ'δο- νι τὸ αὔωιων, ἩἨ Σταιιατέλα πτὸ 180 1, ἐπόδια σημείωσε 16’’5, Κοντά της ἡ Κωνσταντοπού λου ιὸ 16”’7 καὶ να: θωννέλου. τοῦ ΓΣΕ μὲ 16’᾽.8. Τὸ υρναβήσιο. τῆς γύναι- κρίαο βπλβίδως ἡ Κωντοκον- τη κῤωδισο δίσκω καὶ σωᾳί- Ώο ὸ ΊΑΑΩ Ἡ. καὶ 13:82 ἆ Πολοικωήωντας τὴν ὄὀναμφι- αθήότωτο κλόσι της Ἠ Ειδώλῃη τωῖι πᾖλΟοκΚ κόο διπο ἄνοτῃ τὰ 1 πΩη µ. μὲ 4407 να Ἰατὰ 300 µ. ἕ- κονος Πανρλλήνιο οσκὀρ μὸ 2117” ”7 Ανόιο ιά ἀβλήτρια τοῦ ΠΛΩΚ πωώτη. Ἡ Λαιπρέλλη πωὴ πηδώντας στὸ ὖψος 1. ΣΑ η νήσιπρ στὴν ὢεσσρλο. νίκη τὸ τὴ κπρλλο, Στὸ υῶκαως ἀποοσδόκητα Ωἳ ὠβλήτηισα τάλις πέοασαν τὰ 5 υ. Κόλλιας ἡ Δεμερ- τζίδοι μὲ ες1 υ, Σκυτολωδωσιίᾳ 4Χ1ῃῃ Νι κητὴς ὁ Πανώνιως ιὸ 5” 4. ἐνῶ ὁ ἘΕβνικὰς ἤλθς δού τοωρς μὸ τὸν Πίσω. τωνις ἴδιων γούνα κοντά καὶ πωληι τους ὁ ΓΣΕ ιὸ πως Στὼν ΑΧΛΩ ὁ Γγστο πᾶσς τὸν Πωιῶτη των! ννλη εαασίζαν, τας εἳ πρνόλη διαωσὰ τὸν Παν νν καὶ σηυσιώνοντας 40. 7 ἛἜνα υποήβω ατοὰ» δή βηι ο νωὶ απο νοήνισδ κ. πας Πως νιῶς ὄδωσπαον τὸ πιο ἑενν- ατα νὰ ὁλπίπωνις Άγ τὰ α.δλ Ἓλληνικοή ἑβληωτι. απο ΒΑ οἴνωι οἠτηνέστρωρν ΑΣ λων τα οι. σοήτως σννσηῃτη. αἱ αἳ υπ ναστωὶ τω, κω- Ω Ἑλνωζην πάν υσρλωῖα πως ἝΏλων τε ὲ Ἀπ περναω αἲ {λβλον ψῳὶ σωνρδες σος οἲ Ανλνρος ολ νσι καὶ ᾿Λωναϊ θὰ τοὺς. σιµιπα- Ρριστανται. ΜΑΤ Ζάδθατον, | ᾿Τουνίου Ί9]ι οἵἳ ἀθθβιιτικογράεροι µας σχοδιάζουν -------ᾱ--ᾱωκωο β ΠΛΓΚΥΠΡΙΘΙ ΜΗΝΕ ΑΠΟ πολλά στάδ'α πέρασαν. οἱ ἐφετεινοί Πογκύποι ὀγῶνες. Ἡ ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τους ἄλλαξε 9-1 . ρὲς (ἦταν ὅμως κάτι τὸ ἀναγκοίο). Κόντεψαν σχεδόν ν ματαιωθοῦν. Τελικά Δρέθηκε ἡ φόρμουλα τῶν δύο δόσεις, Καὶ πόλι ὅμως τὰ πρόγµατα δὲν -α ( σὲ σύγκρουση μὲ τὴν ΤΕΣΚ. ΛΙ} ὦσ/ώτερα ἤλθαν ντι. ... . Ἔνπσαν. Ὁ ΤΣΟἡ τωποι ΓΣΠ καὶ ΤΕΣΚ. Ολοι πίστα ἴπν πὠς τοὺς ἀδικοῖς. ἡ προκήρυξις τῶν αγώνων, τὸ οὔστμ» θαθµολογίαι͵ ς ἡ ΤΕΣΚ ὑπέκυπτε στὶς πιόσεις. 4ρονούε ὅμως ὅτι ή νέργεια αὐτὴ τῆς ΤΕΣΚ δὲν ἤταν ἡ ἑνδεδειγμένη, Αν, οτευε πὠὼς ἔπρεπε νὰ ϐσαθμολον1θ2:ν ἡ Λιθοθολία κοὶ ς Ἑλληνικὴ Δισκοθολία δὲν ξὰ ἔπρεπε νο ἀλλάξη ὀπόφος Ας ἑλπίσουμε ὅμως ὅτι μετ” τὴν διεξαγωγή τῶν ὀγώνω, ποὺ λήγουν αὗριο δὲν θά ὑπάρχουν παρόπονα. ΑΞΙΕΠΒΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ συνεχίζονται οἱ προσπάθειες τοῦ ΡΙΚ γι τὴν τελειοποίησιν τῆς συνδἐσεὠώς µας μὲ τὴν Γιουροθίζην µέσω ΕΙΡΤ. Ἡ προσπάθεια αυτή του ΡΙΚ εἶναι πωσδα. ποτε ἀξιέπαινη καὶ τυγχάνει τῆς ὑποστηρίξεως ὅλων. Ελ. πίζουµε δὲ τελικὰ πὼς μέχρι τὴν ἔἕναρξιν τοῦ Πογκοσμία, Κυπέλλου τὰ πάντα θὰ εἶναι ὑπὸ ἔλεγχον ἔτσι ποὺ καὶς µείς ἀπὸ τὴν µικρὴ οθόνη νά ἁπολαύσουμε τὴν ποδοσφο. ρικἡ πανδαισία ποὺ 18 χῶρες θά συνθέσουν στὴν Δυτις, Γερμανία τὸν προσεχῆ µῆνα. Μὲ τὴν ἑλπίδα λοιπόν ὅτι ολι θὁ πᾶνε καλὰ συγχαίρουµε τὸ ΡΙΚ γιὰ τήν προσπάθει του αὐτή. ΤΟ ΚΥΠΕΛΠΟ ΜΠΒΣΚΕΤ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ σΣαθθατοκυρίακο ἀρχίζει τὸ Πρωτῇ θληµα Κυπέλλου μπάσκετ. Όλες οἱ ὁμάδες κατέρχοντοι ἀποφασισμένες νὰ διεκδικήσουν τὸν τίτλο. Φυσικά µονο µια θὰ µπορέση νἁ πραγµατοποιήση τὸ ὄνειρό της. ᾿Εληίϊζουμε ὅμως ὅτι ὅλες θά ἀγωνισθοῦν ἀθλητικὰ καὶ σωστά. Θό ει. ναι γιὰ ὅλους µία ἱκανοποίηση. Εὐχόμεθα ἐπίσης ἡ διοργό. νωσις νὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει. Έτσι πού νὰ μή ἐπονα. ληφθῆ αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν προηγούµενη διοργάνωσι ὅτε ὁ Πεζοπορικὸς ἀναγκάστηκε νὰ ἀποχωρήση εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας ἐναντίον τῆς ΤΕΑ(Κ. ΘΕΔΟΥΜΕ ΚΟΠΥΡΜΒΗΤΗΡΙΑ΄ ΑΥΡΙΟ τοῦ Κατακλυσμοῦ, ἡ ἡμέρα ἀπὸ ἀθλητικῆς α- πόψεως, εἶναι ἀφιερωμένη στὰ ἀγωνίσματα κολυµθήσεως, Καὶ οἱ ὀγῶνες στὶς διάφορες πόλεις είναι οἱ πρώτοι καὶ φυσικὰ οἱ τελευταῖοι τῆς χρονιᾶς. Καὶ ὅμως ἡ Κύπρος θὰ μποροῦσε νἁ δημµιουργήση παράδοσι στὴν κολύμθηση µό καὶ εἵμαστε λαὸς θαλασσινός. Οἱ ἐπιτυχίες τῶν Ναυτικῶν µας ὁμίλων στὶς διάφορες κολυμθητικὲς ἐκδηλώσεις στήν Ἑλλάδα θὰ πρέπει ἀσφαλῶς νά προθληµατίσουν τὶς Αρ: χές. : Ἡ. Κύπρος χρειάζεται κολυµθητήρια, Θὅ Πρέπει νὰ παύσουµε νὰ δασιζόµαστε στὴν καλἠ διάθεσι ὠρισμένων. Νέα καὶ περίερνα 1 ΤΛΙΡ ΜΠΙΡΕΙ ΝΑ ΚΜΙΛΜΙΝΙ ΜΑΙ Τῆ ΠΝΠΚΣΜΙ) ΚΙΠΕΛΛ)| «ΖΑΙἳΡ Δὲν ἤξερα πὼς ὑπάρχει τέτοια µέρος στὸν πλανήτη µας]..,». Αὐτὰ ἤῆσαν τὰ πρῶτα λόγια τοῦ μάνα: τζερ τῆς Σκωτίας, Γουῖλυ Όρμοντι ὅταν ἔμαθε τὰ ὁπο- τελέσµατα τῆς κληρώσεως, Ὃ Προπονητὴς ὅμως τοῦ Ζαϊρ, κ, Μπλάτγκογιε Βλίν- τνιτο, πρώην διεθνἠς τερματοφύλακας τῆς Γιουγκοσλαθίας ποὺ ᾠὠδήγησε τὸ Μαρόκο στοὺς τελικοὺς τοῦ 1970, μιλόει γι! αὑτὸ τὸ...ἄγνωώστο ζαἳρ : «Ξέρω πώς πολλοὶ θά μὸ ποῦν τρελλό, ἀλλά ἐγώ πραγ µατικἀ πιστεύω ὅτι τὸ Ζαΐρ μπορεῖ νὰ κατακτήση τὸ Παγ: κόσμιο κύπελλο 1 Ναὶ νἁ τὸ κατακτήση... Αν οἱ παῖκτες μου πιστέψουν στὶς Ικανότητές τους, τότε τὸ Ζαϊρ θὰ κά: νη ζημιὰ σὲ πολλέα ὁμάδες. ᾿Απὸ τὴν πεῖρα ποὺ ἔχω µπο- ρῷ νὰ πῶ ὅτι ἡ μαύρη ᾿Αφρική σὲ 5-8 χρόνια θά-εἶναι ἢ κυριαρχοῦσα δύναμµις στὸ ποδόσφαιρο. Τὸ Ζαΐο θὰ κάνη τώρα τὴν ἀρχή. Πολοὶ ἑνόμισαν αὠς θὰ τὰ ἔθσφα μοῦρα ἐπειδὴ κληρωθήκαμε μὸ ΕΒραζιλίσ καὶ Σκωτία. ᾿Ανιίθετα, Ενθουσιάστηκα Ι Θό μᾶς δοθῆ ἡ εὐκαιρία νἁ ὅσίξουμε τὴν τεχνική µας ποίζοντσς μὲ τὴ Βραζιλία. Ειµαστς γΟστοὶ ὡς Οἱ Λεοπαρδάλεις» στὴν ᾿Αφρική. Κοὶ τοῦτο. δὁ ν ἐπιτι θέµεθα ταχύτατα κι. αἰφνιδιαστικά, ἐνῶ ἅμυν ομς Ἱα μὲ µε: ᾿ ΝΡ γάλη ἀποφασιστικότητα, Τὸ Ζαΐρ ἔχει καλοὺς, παῖν-,ς. Τρείς Όμως ειναι παγκοσμίου κλάσεως 1 Ὁ τεοµστας'... ς. Μου όμπα Καξάντι ἔχει τὸ ἴδιο περίπου στὺλ τιὸ γ':' Γ. Δαγτον Μπάνκς. Κυριαρχεῖ στὴν περιοχή του. Στ ἅμο' 1 (Η:ὀρχεί ἕνας Παίκτης τῆς ἀξίας τοῦ Φρὸνς Ἰδαςιενμιζσυ ση. Εἶναι ὁ Τοιμὲν Μπουάνγκα, ποὺ ἐξολέγη ὁ «Δωοικα' ὃς πα΄κτης τοῦ ἔτους», Εἶναι τεχνίτης, δυνατὸς καὶ πολὺ υ.ὀκοσιμος ὅταν μᾶς πιέζουν οἱ ἀντίπαλοι, Ὁ καλύτερος ἑ τιβετικὸς μας εἶναι ὁ ᾿Ἐτέπε Κακόκο. Τόν παρομοιόζω μὸ τὸν Ἑ- ουσέμπιο. Εχει τὸ ἴδιο ἰσχυρὸ σοὺτ καὶ αἶναι ταχύτατος στήν περιοχἡ τοῦ πέναλτυ, Ὢ Κοκότο εἶναι ὁ ποῖκτης γΙά τὸν ὁποιο θά μιλὸ ὅλος ὁ κόσμος κατὸ τὴ διάρκεια τῶν τε: λικῶν. Χχοῦν διότι δὲν γνωρίζουν -ἱ θὰ διδάξη ὅλο τὸν κόσμο νὸὀ , Ὁ κόσμος μὲ ρωτᾶ - µετωπίσουμε Βροζιλία. Ἑνα-α σλαθία. Τοὺς ἁποντι ὅτι ουτὸ σνησυχῶ νιό -ὁ ἃνι ϐ ὀντ' ὑπ) πὴ χῶώοσ ου ΓΙουΥΚΟ: «οἱ ὀμόδες πρβ»: ν΄ ὀνηοι- ο ὄυνα-δτητές µας, Τ5 Ζαἱρ σέθεται το ἀφρικονικὸ ποδό: Οφαιρο. Διότι πολλοὶ θὰ ἐκπλαγοῦν ν ἀπὸ τὴν ἰσχύ µας].... ΣΕΝ ΛΠΗΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΙΡΗΙΙΡ ᾿ ο Προπονητὴς τής ὀθνι- κης ὁμάδος τῆς Δ. Γερμανί- ας κ. Χέλμουτ Σὲν αἰφνιδί- ασε τοὺς δημοσιογράφους καὶ γενικὰ τούς συμπατριῶ- τες του φιλάθλους ὧτον ἆὀνς. κοίνωσε τὰ ὀνόματο τῶν 22 τοῦ Παγκοσμίου κωπέλλου καὶ εἰς αὐτοὺς δὲν ὑπηρῆς 6 περίφημος ἐξτρὲμ τῆς Σόλ κε 04 Ἔρθιν Κρέμερς, ο Γερμανός προπονητἠς ἐρωτηθεὶς ὑπὸ τῶν δηµοσιο- γράφων γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ ε- πε ὅτ' ὁ Κρέμερο ἠγνοήθη διότι εἰς τὸ τελευταῖο πα γνίδι τῆς Μπουντσολίγκο ὅ- Ποθλή η δ ότι ἀπεκόλεσε τὸν διΟ,Τ1:1 τοῦ ὀγῶνος «ή: λίθιο πίβνκην, Εἰς τους 20 τῆς Δυτικῆς Γερμανίος συμπεριλουδόνον ται 7 πρῖκ-α' τὰς Μπάγερν. ἑνῶ οἱ 10 ἀπὸ τοὺς 22 ἅ- σαν καὶ αἱ: τὴν ὁμάδα τοῦ Μεξικοῦ 1970. ι Σάθθδατον, Ί Ιουνίου 1974 ΕΠΙΣΤΗΜΙΝΙΚΙ ΝΕΑ Βροχοποιοὶ ἐν δράσει Στὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες τῆς ᾽Αμερικῃς Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ ποὺ παρατηρήθηκε στὰ τε- λευταῖα χρόνια σὲ διάφορες περιοχὲς τοῦ κὀ- σµου καὶ οἱ Επιπτώσεις της στὴν γεωργικὴ πα- ραγωγἡ προθληµάτισαν κυθεργήσεις καὶ εἰδι- κούς. Ἕνας ἀπὸ τοὺς τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῆς καταστάσεως ποὺ ἐφαρμόζεται μὲ ἐπιτυ- χία σὲ διάφορες Πολιτεῖες τῆς ᾽Αμερικῆς εἶναι ἡ πρόκληση θροχῆς διὰ τοῦ δομδαρδισμοῦ τῶν νεφῶν μὲ ἰωδιοῦχο ἄργυρο. Εἰδικὰ συνεργεῖα ὁροχοποιῶν εἶναι ἐγκα- τεσπαρµένα σὲ διάφορα ἀεροδρόμια, ἰδίως σὲ ἀγροτικὲς περιοχὲς καὶ εὑρίσκονται σὲ συνε- χῆ ἐπιφυλακή. Μὲ εἰδικὲς συσκευὲς καὶ ραν- τάρ, καὶ καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ εἶκοσι- τετραώρου, ἰδίως κατὰ τὴν περίοδον Μαϊου - ἐπισημαίνονται Αὐγούστου, σύννεφα. Μόλις ἐπισημανθοῦν τέ- τοια σύννεφα, ὁ θροχοποιὸς «πιλότος ἀρχίζει τὴν ἆπο- στολήν του, τὸν θοµθαρδι- σμὸν δηλ. τῶν νεφών μὲ κρυστάλλους ἰἱωδιοῦχοι ἀρ: γύρου. Οἱ κρύσταλλοι αὐτοί, παρόγοντοι σὲ εἰδικοὺς «σχη µατιστέα» ποὺ Βρίσκονται στὰ πτερύγια τοῦ ἀεροπλά- νου, ἀφοῦ δὲ «σπαροῦν» στὸ κατάλληλο σημεῖο διασκορ- πίζονται καθ ὅλην τὴν ἓκ- κτασιν τοῦ νέφους. Ἡ σχε- τικἠ ὑγρασία καὶ ὁ ὄνεμος παίζουν πρωταρχικἠὴ σημα: σα στὴν ἐπιτυχία τοῦ ὅλου ἔργου. Καθώς οἱ κρύσταλ- λοι ἰωδίου ψύχονται, ἀπορ- ροφοῦν ὑγρασίαν καὶ εἰς τὸς πλείστας περιπτώσεις, ἡ ὑγρασία αὐτὴ μετατρέπεται εἰς θροχἠν σὲ διάστηµα ὃ - 15 λεπτῶν. Τὰ μέχρι τώρα ἀποτελέ- σµατο εἶναι ἁρκετά Ίκανο- ποιητικἀ. Σὲ διάφορες περι- ᾿οχὲς ἡ δροχόπτωση αὐξήθη: κε κατὰ 10 « 2080, οἱ δὲ κα: ταστροφαὶ ἀπὸ χαλάζι περι- κατὰ 40 - 6059. ορίστηκαν Παρὸ τς διαμαρτυρίες τῶν συνδέσμων προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιθάλλοντος, ὁ θωμθαρδισμὸς τῶν νεφῶν δὲν φαίνεται νὸ ἐπηρεάζη τὶς καιρικὲςο συνθήκες εἰς ὄλλες παραπλήσιες ποριο- γὰς. οὔτε καὶ νὰ ἔχη οἰασ- δάποτε ὄλλες δυσμενεῖς οἱ- κολογικἐς ἐπιπτώσεις. Ραδιθϊσότοπα οξ Ὀδρολογιχκές Μελέτες Ἡ ἀνεπάρκέια ὕδατος εἷ- γαι σήμερα παγκόσμιο πρό: ὄλημα λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, τῆς θιοµη: χανοποιήσεως, τῆς έντατικο ποιήσεως τῆς γεωργίας, καὶ εἰς ὠριομένας περιπτώσεις λόγῳ τῆς χαµηλοτέρας 6ρο: Χοπτώσεως, Λόγῳ τῆς δυνο µικης καταστάσεως καὶ τοῦ Πολύπλοκου μηχανισμοῦ τοῦ θλου κύκλου τοῦ νεροῦ εἰς τὴν φύσιν ἀπαιτοῦνται συνε χεῖς ἔρευναι εἷς τὸν τοµέα αὐτόν. Εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ 1048 χῶρες ἐργαζόμενοι εἷς τόν τοµέα τῆο ὑδοπλωνίας, ἔχουν συντονίσει τὶς ἑνέρ- γειές τους θάσει εἰδικοῦ προγράµµατος, γνωστοῦ ὡς «Διεθνὴς Ὑδρολογικὴ Δεκα: ετία» (ΔΥΔ) ποὺ ἤρχισε κα τὰ τὸ 1965. Εἰς τὸ πρό: Ὕραμμα αὐτὸ συνεργάζον: Ται διάφοροι ὀργανισμοί ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν Ηνωμένων Εθνῶν, ὅπως ἡ ΟΥΝΕ: ΣΚΟ. ὁ ΦΑΟ, ἡ Παγκόσμι- ος Ὀργάνωσις Ὑγείας, ἡ Παγκόσμιος ᾿Οργάνωσις Με τεωρολογίας καὶ ἡ βιεθνἠς Επιτροπή ᾿Ατομικῆς Ἔνερ- γείας. Ὑπόὸ τῆς τελευταίας ἔχουν ὀναληφθῆ εἰδικαὶ µε- λέται κατὸ τὰς ὁποίας διὰ της χρήσεως ραδιοϊσοτόπων καθίσταται δυνατὴ ἡ συλλο γή πληροφοριῶν καὶ δεδοµέ νων διὰ τὴν ὕπαρξιν καὶ κί- γῃοιν τοῦ ὕδατος, τὰ ὁποια δὲν θὰ μποροῦσαν νά συλ- λεγοῦν μὲ τὰ συνήθη µόσα Πειραματιομοῦ. Τὲ κυριώτερα Που χρησιμοποιοῦντοι ὁτιὸ τους ὑδρολόγους εἶναι τὰ οτρβερό ἰσότοπα ὀξυγόνον- 18. ἄνθραξ-13, καὶ Σευτέρι- ον (ὑδρογόνον-2). καὶ τά Ραδιενεργὰ Ισότοπα τρίτιον (ὑδρονόνον-3) καὶ ἄνθραξ- 14 Τὰ ἱσότοπα ἡὑδρογόνου καὶ ὀξυγόνου θεωροῦνται τό κατολληλότερα διὰ τήν ἁνί- Χνευσιν ὑδατίνων στρωυά: Ἰων. λόγω τοῦ ὅτι ἡ συγ: Κβντοωσίς των δὲν ἐπηρεό- ζετο. ἁπω ἐπιδράσεις τῶν ὐ- Ικῶν τοῦ ὑδροφόρου οτρώ- μοτος Τεχνελογικὴ πρόοδος κατὰ τὴν ἀρχαίᾳ« Ἑλλάδα Ισότοπα Στὸ ᾿Εθνικὸ ᾿Αρχαιολογι- κὀ Μουσείο τῶν ᾿Αθηνῶν, δρίσκονται τὸ ὑπολείμματα μιᾷς Περιπλόκου συσκευῆς, Υνωστῆς σὰν «Μηχανισμὸς Αντικυθήρων». ποὺ θρέθηκς 6Ε ουντρίμιο ἀρχαίου ναυα- γιου μεταξύ Κρήτης «αἱ Ελ λαο, κατὸ τὸ 1901 0 μηχανισμὸς αὐτὸς ποὺ θἀ μποροῦσε νὰ ουνκριθῆ μὲ ἕνα ἀστρονομικὸ ἁμεοο- λόγιο ἣ ὑπολογιστή. «φαίνε- ται ὅτι ἐπινοήθηκε «ωτὸ τὸν Πρῶτο σἰῶνο πΧ Ητα το: Πηβοτηιὸνο- α΄ Άνο νονιτὶ δι πλαν οὐ” σον, {λνον” 05 ὀπανησιρές δαλεσον κὖνς δὲ εἶχε τουλόχιστο 30 τα: .ο ος. τὰ θροχοφόρα Χύτητες ἀπὸ ὀρείχαλκο, Μὲ τὶς ταχύτητες αὐτὲς ήτο δυ νατὴ ἡ µετάδοσις τῆς κινἠ- σεως σὲ ἄλλους εἰδικοής δέ κτεςο. Οἱ πληροφορίες ποὺ ἔδιδε ὁ µμηχανιομὸὀς αὐτὸς ἦσαν ἡμερολογιακές, οἱ θὲ- σεις τοῦ ἠλίου καὶ τῆς σε- λήνης, ὅπως εἶχαν ύπολογι- σθῆ ἀπὸ τὸ Ίθχρονο κυκλι- κὀ ἡμερολόγιο τῆς κλασοι- κῆς Ἑλλάδος. Τὸ πιὸ ἐνδια φέρον χαρακτηριστικὸν τοῦ ὅλου μηχανισμοῦ ἤτο μιά δι- αφορετικἀ µπεριστρεφόµενη τράπεζα, κάτι τὸ ὁποῖον δὲν εἶχε δοκιµασθή ἀλλοῦ είς τὴν ἀρχαιότητα καὶ δὲν εἶχε ἐμφανισθῆ εἰς τὴν Εὐρώπη πρὸ τοῦ Ίδου αἰῶνος μ.Χ. Φαίνεται ὅτι ἡ τράπεζα αὐ- τὴ ἠτο ρυθμµισµένη νὰ ἆφαι- ρῇ τὴν κίνηση τοῦ ἠλίου, ἆ πὸ τὴν κίνηση τῆς σελήνης καὶ νὰ προσδιορίζη τὸν σε- ληνιακὸ µμµῆνα, τὸν κύκλο δηλ. τῶν φόσεων τοῦ φεγγα ριοῦ. ον Βιολογικὲς πόλεμος στὸ Βιετνὰμ Κατά τὴν διάρκεια τοῦ πο λέμου εἰς τὸ Νότιον ΙΒετ- νάµ, ἡ ᾽Αμερικανική ἄεροπο ρία ἐχρησιμοποίησε 20 του- λάχιστον ἑκατομμύρια φαλὸ- νια ζιζανιοκτόνων ἐπὶ ἐκτά- σεων 15 περίπου ἑκατομμυ- ρίων στρεμμάτων γῆς. Στό: Χοι ἤσον ἡ ἀποφύλλωσις τῶν δένδρων καὶ θάμνων πρὸς ἐπισήμανσιν τῶν ἐχθρι κῶν δυνάμεων, καὶ ἡ κατα στροφἡ τῆς γεωργικῆς παρα γωγῆς ἓις τῆς ὁποίας θὰ ἑ- τρέφοντο οἱ Βιετκόγκ. Σύμφωνα μὲ τὰ πορίσµα- τα Ε]δήκῆς ἐπιτῤοπῆδ τῆς Α µερικανικῆς ᾽Ακαδημίας Ἐ- πιστημῶν, ἡ καταστροφἡ τῆς Φφυσικῆς θλαστήσεως δὲν εἴ- Χε µόνο θραχυχρόνιες ὁλλὰ καὶ µοκροχρόνιες δυσμενεῖς ἐπιδράσεις, ὡς ἡ καταστρο- φἠ δοσῶν καὶ οἱ ὀπροσδιό- ριστες ἀκόμη ἐπιπτώσεις εἰς τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ καὶ πιθανῶς στὸ κληρονοµι- κὀ του σύστημα. Τὸ ζιζανιοκτόνα ποὺ Χρη: σιµοποιήθηκαν, ἤσαν κυρίως -.- ἃδξ καὶ ΚαππσιοΠεία ΠΙΝΗΗΗΗΗΡΗΝΙΗΗΜΗΗΠΙΗΙΙΗΙΙΗΙΝΗΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ(’ (Σερσὲ λὰ φὰμ) καὶ στὴν περίπτωση Μπράντ. ΕΓΙΝΕ. περίπρυ συνταγή. Ὁ συνδυασμὸς σὲξ καὶ κατασκοπεία, τὸ καλύτέρο ὅπλο κατα- πολεµήσεως τῶν πολιτικΏῶνάντιπάλων. Διάσημοι ἄνδρες, ἀστέρες τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, ἰσχυροὶ καὶ ἀκλόνητοι, πέφτουν ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ θάθρο τους, ἔπειτα ἀπὸ κάποιο ἐρωτικὸ παρα- στράτηµα, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὑποψία ὅτι ἡ ἀποκάλυψη ἀνατομικῶν μυστικῶν συνοδεύθηκε μὲ ἆ- ποκάλυψη κρατικῶν μυστικῶν. Αλλοτε, ἴσως τὸ σὲξ νὰ ἦταν ἀρκετὸ γιὰ τὴν πτώση τῶν ἵν- δαλμάτων. Στὴν σηµερινὴ ὅμως ἀνεκτικὴ κοινωνία δὲν ἀρκεῖ. Καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι µόνον ὁ συνδυασμὸς σὲξ καὶ κατασκοπεία εἶναι ἀποτελεσματικὸ ὅπλο. Τὸ θεθαιώνει ἡ περίπτωση Βίλ- . ἐπιστέγασμα ἄλλων παροµοίων «πτώσεων». Τὸ σκηνικὸ πάντοτε τὸ ἴδιο λυ Μπρὰντ ... Ἡ κρεθατοκάµαρα. Καὶ οἱ πρωταγωνισταὶ ἐπίσης ᾽᾿Απὸ τὴ μιὰ πλευρὰ ὁ διάσημος ἄνδρας καὶ ᾱ- πὸ τὴν ἄλλη τὸ, κὠλ - γκέρλ, ἡ γυναίκα τῶν ἐλαφρῶν ἠθῶν. Κομπάρσοι, κατὰ κανόνα, πρόσω- πα τοῦ ὑποκόσμου : Σωὠματέμποροι, λαθρέµποροι ναρκωτικῶν. Μὲ ἀφορμὴ τὴν πτώση τοῦ Γερμανοῦ καγκελλάριου, θυµίζουµε τὰ πιὸ χαρακτηριστικἁ σενάρια σὲξ. μετὰ ἢ ἄνευ κατασκοπείας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν πολύκροτη «ὑπόθεση Κῆλερ». ΣΚΕΨΟΥ, μαμά µου, θὰ μάθουν πὠς πήγαινα καὶ μὲ νέγρους!» Αὐτὴ ἦταν ἡ μό νη «κοινωνικῆς φύσεως» α- νησυχία τῆς Κριστὶν Κῆλερ, ὅταν ἐξ αἰτίας μιᾶς ὑποθέ- σεως κατασκοπείας οἱ σχὲ- σεις της μὸ τὸν Ὑπουργὸ ᾽Αμύνης Τζὼν Ντέννις Προ- φιοῦμο, καθώς καὶ τὸ παρελ θόν της ἔγιναν ὀντικείμενο ἀστυνομικῆς καὶ δικαστικῆς ἔρευνας τὸ 1968, Όμως, ἕνας νόγρος ἦταν ὁ «πρῶτος διδάξας» τὰ έερω τικἁ θέµατα στὴν Κριστίν, ποὺ γρήγορα σημείωσε ῥἐκ- πληκτική πρόοδο στὸ κεφἆ- λαιο αὐτό. ᾿Ακολούθησε ἕ- νας ᾽Αμερικανὸς λοχίας, δυὸ - τρεῖς Ἕλληνες, «που εἶναι πολὺ καλοὶ ἄνθρωποι, εὔθυμοι καὶ ξένοιαστοι» καὶ μερικοὶ ἄλλοι ὡς τὴ µο:ραίἰα συνάντησή της μὲ τὸν ὅρα Στέφεν Γουώρντ σὲ ἕνα λον δρέζικο «νάϊτ κλἀμπ», ὅπου ἐκείνη, 17 ἐτῶν τότε, «ἐρ γαζόταν» τριγυρίζοντας µιαό γυμνη ἀνάμεσα στοὺς θαμῶ νες. Ὁ Γουώρντ 46 χρονῶν ὀστεοπαθολόγος καὶ ὀρθοπε δικὸς μὲ ἐκλεκτὴ πελατεία (ὅπως ὁ Τσῶρτσιλ, ἡ Λὶζ Ταίηλορ, ὁ Πὼλ Γκεττύ), ἐ- ξετίµησε ἀμέσως τὴν τελει- ότητα τῆς ἀνατομίας της, τὴν πῆρε νἁ κατοικήση μµσ- ζί του στὸ Κλίδεντ, σὲ μιὰ ὑπέροχη θἰλλα, πού τοῦ τὴν εἶχε παραχωρήσει ὁ φίλος του λόρδος Αστορ καὶ τή γνώρισε σὲ μερικοὺς λαµ- προὺς κυρίους, συντρόφους του σὲ ὁμαδικά ὅργια.. ον ΕΙρ), ἡ Κριστίν, μιά σχε δὸν' ὄψφράμματη “κοπέλα, µε: Ὑθλωμέγη ἀπὸ τοὺς πάμπτω- Χους γονεῖς της 6 ἕνα ἐγ' καταλελειµµένο οἴκημα πα- λαιοῦ στρατώνα, συμπλήρω- σε μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς ἀριστοκρατίας τὴ «µόρφω: σή» της καὶ τὴν ἠθική της διάπλαση, ἀπέκτησε ὁὀρα- στὰς ἀπὸ κάθε τάξη καὶ φυ λἠ καὶ µεσολαθοῦῆσε σὲ συμ µορίες λαθρεµπόρων γιὰ νό προμηθεύουν ναρκωτικἀ στὸ δρα Γουώορντ, ποὺ ἀσφαλῶς τὰ προμήθευε κι αὐτὸς εἰς τοὺς «καθὼς πρέπει» «οί. τὸ 2,4--Δ, 2,9:5--Τ, καὶ τὸ πικλοράμ, σὲ δόσεις σχεδὸν δεκαπλάσιες ὁπ᾿ ὅ,τι συνι- στᾶται γιὰ τὴν καταπολέµη- ση τῶν ζιζανίων σὸ καλλιέρ γειες. Ἡ ἀπογύμνωσις ὡρι- σµένων περιοχῶν ἤἦτο τόσον λουό του. Τὸ 1963, τή ϐ5- ωωοῦσον σάν πρωτοπόρο τῆς πόδας. στὴ Βρεττανία καὶ πάν ὑπόδειγμα ἀγγλικῆς καλ λονῆς. Τότε ἔσκασε ἡ θόμ- θα. ᾿Απὸ τὸν διάσημο ὀοθοπε- «ἐπιτυχὴς» ποὺ κατὰ τὰ σχε τικὰ πορίσµατα τῆς ἐπιτρο: πῆς, θὁὸ χρειαστοῦν περ:σσό τερα ἀπὸ 100 χρόόια γιά τὴν ἀναδάσωσή τους. Στὶς περιοχὲς αὐτές, ἐκ: τὸς ἀπὸ τὴν καταστροφἡ τῆς φυτικῆς ϐθλαστήσεως, οἱ οἱ- κονομικὲς συνέπειες εἶναι ᾱ- κόμη μεγαλύτερες λόγῳ τῆς ἐξοντώσεωςο τῶν υψαριῶν στὶς διάφορες λίμνες, ἐνῶ παράλληλα τὰ κουνούπια (καὶ ἡ µαλάρια) πού ἔχουν ἀφθόνως πολλαπλασιασθῆ ὁ ποτελοῦν σοθαρωτάτη ἆἁπει- λἠ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν κατοί- κων. Πλοῖα πινςεύµενα μὲ πυρηνική ἐνέργεια Τὰ τελευτοαῖα Χρόνια ἔχει σηµειωθῆ σηµαντικἡ πρὀοδος στὸν τοµέα τῆς χρησιµοποι- ήσεως πυρηνικῆς (ἀτομικῆς: ἐνεργείας διὰ τὴν κίνησιν τῶν πλοίων. Οἱ προσπάθριες τῶν εἰδικῶν πρὸς τήν κατεύ- θυνση αὐτὴ εἴχαν σὰν ὁπο- τέλεσµα νὀ κατασκευασθοῦν µέχρι σήµερα 160 πολεμικά κοὶ τρία πλοῖα πολιτικῆς ναυ σιπλοῖας. ἤτοι τὸ σοθιρτικὸ «Λόνιν». τὸ «Σαθάννα» τῶν ΗΠ.Α. καὶ τὸ «Όττο-Χόν» τῆς Λυτικῆς Γεομανίας. ΄Α- πὸ αὑτὰ µόνο δύο Χρησιμο- ποιοῦνται ἁκόμη σήµερα. Τὸ «Σαθάννα» ἔχει ἤδη διανύ- σει 455.000 μίλια. εἷς διάρ- κειαν 9,5 ἐτῶν. Οἱ ἀντιδοα- στῆρες του ῥονάσθηκαν ου- νολικὸ 21.225 ὤὥρες. Τὸ «Όττο-Χόν» ἥἤρχισε τὶς ἆ- ποστολές του τὸ 19686. Ἡ μενίστη ταχύτης του εἶναι 17 κόμθοι καὶ υπορεῖ νὰ µοτα: Φέροηγ 14.000 τόννους Φορ: τίου. Ἡ χρησιμοποίηση τῶν ἐνεονρίσς πλοίων ὁτομικῆς ς εἰς ἐμποοικὴ κλίµακα ποοῦ ποθότει διάφορες περατόοω μελέτες ὅσον ὁφορὸ τωῦς ὀντιδοσστᾶρες. τὴν οχιτε μτονικώ τω ακώποιιο κάινα ασωνπσοτέσον καὶ ὢ ααιΩΟ: ρόάτρο χἠν ὅπων ἁφορὸ τή ἀσφαλείας καὶ τὸ κοστος, δικό, γνώρισε τὸν «Τζόκ», ποὺ δὲν ἤταν ἄλλος ἀπό τὸν Ὑπουργὸ ᾽Αμύνης Τζὠν Προμιοῦμο, καθώς καὶ τὸν Γιεθνκένι ᾿Ιθανώφ, πλοίαρ- χο. θοηθὸ ναυτικὸ ἀκόλουθο στὴ σοθιετικἠ ποεσθεία στὸ Λονδίνο, Ὁ «Τζάκ» ξετρελ- λάθηκρ µαζί της, κάποτε µά- εΕοοασοιςαααπα τῆς ᾿Εταιρείας --υ 809. «πμ ΙΦήθι --ᾱρ- θηθι σι α ΙΟ ΙἀΙὐς αΙιςηἩ λιστα, κατὰ τὴν ἀπουσία τῆς γυναίκας του ἀπό τὴν ᾿Αγ- γλια, τὴ φιλοξένησε οτὸ σι! τι του. Όμως ἡ Κριστιν ει- Χε συχνὰ ιδιαιερες «συνο- μιλίες» καὶ μὲ το Ρῶσο ἆ- κόλουθο. Ἡ ἐξίσωση ἦταν πολὺ ἁπλὴ γιὰ τὴν ᾿Ιντέλλι- τζενο Σέρθις Ὑπουργός ᾽Αμύνης σὺν Ρῶσος διπλω- µάτης, σὺν ὄμορφη γυναίκα μὲ «ἐλεύθερα» ἤθη, ἰσον.... κατασκοπεία | Τὸ σκάνδαλο εἶχε σὰν ἆ- ποτέλεσµα, ἐκτὸς. ἀπό . τὴν αὐτοκτονία τοῦ Γουώρντ κοὶ τήν καταδίκη τῆς Κῆλερ γιὰ Ψευδορκία σὺ 9 μηνῶν φυ- λάκιση, τὴν παραίτηση καὶ τὴν καταστροφἡὴ τῆς καρρι- έρας τοῦ Τζών Προμιοῦμο, ποὺ ὁπό τότε ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὴν ἁγγλικὴ πολιτικὴ ζωή. Φοθερὸ σάλο προκόλε- σαν καὶ τὰ ἁπομνημονεύμα- τα τῆς Κῆλερ, ποὺ δηµοσι- εὔτηκαν ἀπὸ ἀγγλικὴ έφημε ρίδα ἔξη χρόνια ἀργότερα. Ὑπόθεση Κόπεχνε Περίεργη καὶ ὀρκετὰ µυ- στηριώδης ξέσπασε τὸ 1969 ἡ ἱστορία τοῦ νυκτερινοῦ πε Ρριπάτου τοῦ γερουσιαστού Τὲντ Κέννεντυ μὲ τὴ γραμ µατόα τοῦ ἀδελφοῦ του. [Μαί ρη - Τζὸ ἸΚόπεχνε, ποὺ ἔχα σε ἐκείνη τὴν καλοκαιρινἠ νύχτα τὴ ζωή της. Τὸ δρᾶμα ἀρχίζει ἀπό τὸ νησάκι Τσαππακουήντικ, ἀπὸ μιά θίλλα, ὅπου ὁ Τζὸ Γκάρ γκαν, νοµοµαθής, ἐξάδελφος καὶ συνεργάτης «τοῦ Τέντ, εἰ Χε ὀργανώσει, ἕνα φιλικὸ γλεντάκι γιὰ δξνορουσιαστή , καὶ μερικούς ἁκόμή στενοὺς φίλους. ΣΤὸ «πάρτυ» ῆταν καλεσµένες καὶ ἕξη νόες, γραμματεῖς καὶ προπαγανδί- στριες τῶν Κέννεντυ. Μιὰ ἀπ αὐτές, τὴν Μαίρη - Τζὸ Κόπεχνε, 28 ἐτῶν, ἄλλοτε γραμματέα τοῦ δολοφονηµέ- νου Μπόμπ Κέννεντυ, διάλε ξε κατὰ τὶς 10.30 τὸ θρά δυ ὁ Τέντ, γιὰ νὰ τὸν συν- τροφεύση σὲ μιἁ θόλτα μὲ τὸ αὐτοκίνητο. Καὶ οτίο 11. 15᾽ ἁναστάτωσε μὲ ἕνα τη- λεφώνημά του τὸν Τζὸ Γκάρ γκαν καὶ ἕνα ἄλλο φίλο του, τὸν Πὼλ Μάρκαμ, καλῶντας τους νὰ τρέξουν γιὰ νὰ τὸν Βοηθήσουν, γιατὶ τὸ αὐτοκί- νητὀ του, ἕνα παλιὸ μαῦρο Ὁλντσμπομπιλ τοῦ προέ- δρου Κέννεντυ, εἶχε πέσει στὸ νερὸ καὶ θυθισθῆη μὲ τὴ γραμματέα. Αδικα προσπό- θησαν οἱ τρεῖς φίλοι, μὲ µα- κροθούτια γύρω στὸ αὐτοκίν νητο, νὰ θγόλουν τὴ Μαίρη. Οὔτε πὼς Βρισκόταν µέσα στὸ αὐτοκίνητο δὲν κατάφε- ραᾳν νὰ θεθαιωθοῦν. Τὰ χα ράµατα, οἱ δυὀὸ φίλοι πῆναν κ ἀπ σαι ο ωώωσα σσ. σας ασια ππτ ὁ ἆ Λ.ΛΗΘΟΙ ΜΠΙΛΙ ΝΙΙ «Τὸ ἔπιπλο τοῦ μοντέρνου ἀνθρώπου» Τὸ ἐκσυγχρονισμένο ἐργοστάσιο καὶ τὸ πεπειραµένο προσωπικὸ ΛΛΕΛΦΙΙΝ ΠΛΠΛΛΙΠΥΛΟΥ σᾶς προσφέρουν τὸ φθηνό, μοντέρνο, κλασσικὸ ἔπιπλο ποὺ συνήρ- πασε τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἐκθέσεως τοῦ ᾿Ιδανικοῦ σπιτιοῦ. Στὴν ἔκθεσή µας ὁδὸς ᾽Ανεξαρτησίας 177 θὰ ὀρῆτε µία πλού- σια συλλογὴ ἐπίπλων ὡς ἐπίσης καὶ τὰ φημισμένα κεραμικὰ «ΑΡΑΠΙΑ: Φινλανδίας καὶ φλοκάτες ἀπὸ γνήσιο μαλλὶ Ἑλλάδος. Τπλ. 64951 ἢ 71698, ΠΕΜΕΣΟΣ.. ΠΛΙΦΠΤΑ - ΠΟΛΤΕΛΛΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΟΜΨΟΤΗΤΟΣ νὰ κοιμηθοῦν, σίγουροι, πὠς ἡ κοπέλα θά εἶχε Βγῆ µόνη της καὶ θὰ εἶχε ἀπομακρυν- θῆ. Καὶ ὁ γερουσιαστὴς Κέν νεντυ, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε πιά φερυμπώτ, γιὰ νὸ φύγη µα- κριά ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ. δυ- στυχήµατος, ἔπεσε στὸ νερὸ καὶ πῆγο κολυμπώντας στὸ ξενοδοχεῖο του, στὴν ἀντι- κρυνἠ ἀκτή. Τὸ πρωῖ ὅμως ἡ ἁστυνο- µία, ὅταν ἔθγαλε μὲ τὴ θοή- θεια γερανοῦ τὸ Όλντσ- µομπιλ ἀπὸ τὸ νερὀ, θρῆκε τὸ πτῶμα τῆς Μαίρης στὸ πίσω κάθισμα. Τό γεγονός, πώς ἡ µε κροκαµωμµένη κοπέλα θρισκό ταν στὸ πίσω κάθισμα -- σὰν νὰ ἤθελε νὀὸ κρυφθῆ--κοὶ πὠς τὸ αὐτοκίνητο εἶχε πά- ρει δρόµο ἀντίθετο ἀπὸ ἐ- κεῖνον, ποὺ θά ἔφερνε τοὺς ἐπιθάτες του στὸ πορθµεῖο, ἐπιθεθαίωσε τὶς ὑποψίες, πὼς ἐπρόκειτο γιὰ ἐρωτικὸ ροντεθοῦ καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ ἱ- στορία µείωσε σοθορἀ τὸ γόητρο τοῦ µόνου ἐπιζῶντος ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Κέννεν. τυ. Ἡ Νόρμα καὶ οἱ λόρδοι «Πῶς ρεζίλεψα τοὺς λόρ: δους µου», εἶναι ὁ τίτλος ὃ- νὸς πολύκροτου βιθλίου μιᾶς συγγραφέως διάσηµης, ὄχι γιὰ τὸ ταλέντο της στὰ γράμµ µατα, ἀλλά γιὰ τὴ ὅραστη- ριότητά της σὲ ἐπίσημεο κρε θατοκόµαρες. 'Η Νόρμα Λε. Βόν. ποὺ ἕς- οπίας δύνεψε πέἑρυσι τὸν Μάϊο νά ἨΕεση”ῃ Αγγλική κυθέρνησοής” ὑπηρετοῦσε ἐκείνη τὴν ἐπο- χἡ τὴ Χώρα της σὲ μιὰ πο’ λὺ λεητὴ ἀποστολή : Τὴ χρη σιμοποιοῦσε τὀ...Φόρεῖν Οφ φις γιὰ νὰ «φυχαγωγῆ» τοὺς ἐπίσημους ξένους του καὶ νὸ τοὺς προδιαθέτη εὐνοϊκὸ γιά τὶς συζητήσεις τους μὲ τὴν ἀγγλικὴ κυθέρνηση. Ἡ Νόρμα εἶχε περάσει ὅ λη τὴν ἐπαγγελματική κλίµα κα -- κονσοµατρἰς, στριπτη ζὲζ, κὠλ - γκὲρλ -- ὥσπου νὰ άναδειχθη καὶ νὰ προσ- ληφθῆ γιά τὴ διπλωματική, τὴν ἐπίσοημη πορνεία. Ἔνσο µόνο λάθος ἔκαμε, ὅπως ὁ- μολογεῖ στὸ δΒιθλἰο της, ποὺ κυκλοφόρησε ἐφέτος. Παν- τρεύτηκε ὁπὸ ἔρωτα ἕνα προ αγωγό. Καὶ αὐτός, γιὰ νὰ σταµατήση μιὰ ἔρευνα τῆς ἀγγλικῆς ἁστυνομίας ἡἠθῶν σὲ θάρος τῆς γυναίκας του, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ θγόλη χρή- µατα μὲ τὸ σύστημα τοῦ ἑκ- - θιασμοῦ, φωτογράφησε τὴ Νόρμα μὲ τὸν πενηντάρη Ὑ πω κ πιω πσσπς-ππ ΕΕ ΙΑΝ πΙιώσ πσα ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ -- ΑΝΤΟΧΗΣ -- ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΠΕΡΤΕΙ ΑΝΚ 00. ι τῦ. Ἐργοστάσιον : Βιομηπχανικὴ περιοχἡ Πεμεσοῦ. Ἔκθεσις : '᾿Οδὸς Κώστα Οὐράνη 9, Λεμεσός. 733309. 1797 ΦΙΦΑ -ᾱ-- υΦ/ΦιΙ --- ΙΦΙΦΗ --μ- υΦ/ΦΙ -ᾱμν- | ΦΙΦΗ --ᾱ- υΦηΦυ) -ᾱ--- ΙΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΣ Τηλ. ἐργοστασίου : Τηλ. ἐκθέσεως απ αυ σα σε φυπουργὸ τῆς ᾿Αεροπορίσας, τὸν λόρδο Αντονυ Λάμπτον καὶ ἔδωσε τὶς φωτογραφίες οτἠὴν ἁστυνομία. «Κατασκοπεία», εἴπαν --- ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τῆς Κῆλερ -- οἱ Αγγλοι ἁρμόδι- οι. Ακολούθησε ἔρευνα τῶν ᾿Αρχῶν, ἀποκαλύφθηκαν πε- ρισσότερα στοιχεῖα γιἁ τὴν ἐπαγγελματικὴ δραστηριότη- τα τῆς Νόρµας, καθὼς καὶ οἱ σχέσεις της μ᾽ ἕνα ἀκόμη µέλος τῆς κυθερνήσεως Χἠθ τὸν λόρδο Τζώρτζ Τζέλικο, Ὑπουργὸ τῶν ᾿Εσωτερικῶν. Τὸ σκάνδαλο προκάλεσε τὴν παραϊτηση τῶν δύο Ὑ- πουργῶν, ποὺ κατηγορήθη- καν καὶ γιὰ χρήση ναρκωτι- κῶν, καὶ τὴν ὁριστικὴ ἀπο- µάκρυνσή τους ἀπὸ τὴν πο- λιτικὴ σκηνὴ τῆς Βρεττονί- ας. ἈΧρειάστηκαν µμεγόλες προσπάθειες ἀπὸ τὸν πρωθυ- πουργὀὸ κ. Χἠθ καὶ πολύωρες ἀγορεύσεις του στὴ Βουλή, γιὰ νὰ σώση τὴν κυθἐρνησή του πού τὴν παραίτηση ποὺ ζητοῦσε σύσσωμη ἡ ἀντιπολί τευση. Ἡ Νόρμα, κατατρο- µαγμένη ἀπὸ τὸ σεισµὀ, κα- τέφυγε στὸ Μαρόκο καὶ ἕ- πειτα στἡ Μαδρίτη, πούλησε ὅμως, ὡστόσο, τὰ ἄπομνημµο νεύμµατά της σὲ γερμανικὰ, ἐκδοτικὸ οἶκο. Γκυγιὼμ - Σίδερς - Μπράντ Μέσα σὲ θολὴ ἀτμόσφαι- ρα διαμαρτυριῶν, διαψεύσε- ων καὶ. ἐπιμόνων δηµοσιευ- μόξων. γιὰ ..παλιάτερες ἔρω τικὲς σχέσεις του μὲ μιὰ.'Α ναοτολικογερβανίδα :΄ πράκτο- ρα, ἤλθε ξαφνικὰ ἡ παραίτῃ ση τοῦ Βίλλυ Μπράντ, ποὺ χαρακτηρίσθηκε «πλῆγμα γιὰ τὴν Εὐρώπη». Ἡ παλαιότερη ἱστορία, ὅ πως τὴν παρουσιάζουν οἱ ἑ- φημερίδες τῆς ἀντιπολιτεύ- σεως, ἀφορᾶ τὶαο σχέσεις τοῦ Μπράντ, πρὸ 19 ἐτῶν, ὅταν ἤταν δήμαρχος τοῦ δυ τικοῦ Βερολίνου, μὲ τὴν πρό κτορα τῶν κομμουνιστῶν, Σούζαν Σίθερς, ποὺ ἐρωτεύ θηκε ὅμως τὸν γοητευτικὸὀ πολιτικό, μὸ συνέπεια νὰ ἐρ γασθῆ ἐναντίον τῶν 'Ανατο- λικογερμανῶν ἐντολέων της καὶ νἁ τιµωρηθῆ ἀργότερα μὲ ὀκταετῆ φυλάκιση στἠν ᾿Ανατολική Γερμανία. Όταν, κατό τὸ τέλος τῆς δεκαετί- σο 1960 - 70, ἡ Σίδερς, κσ- τόρθωσε νὰ δραπετεύση στὴ Δυτικὴ Γερμανία, προσελή- Φθη στὴ μµυστικὴ ἁστυνομία τῆς χώρας αὑτῆς. Κατὰ τὸ σκανδαλοθηρικὸ περιοδικὸ «Κουήκ», ἡ κυθέρνηση τῆς Μπὸν ἔδωσε στὴ Σίθερς «ἑ- ξαψήφιο ποσὸν µάρκων», γιὰ νὰ τὴν πείση νά μὴ συγ γράψη τὰ ἀπομνημονεύματά της, Κυκλοφορεῖ ἀκόμη στὴ Δυτικὴ Γερμανία ἡ διάδοση. πὠς ὑπῆρχε στενἠ σχέση καὶ συνεργασία ἀνάμεσα ο αὐ- τὴν καὶ στὸν Γκύντερ Γκυ- γιώμ, τὸν ᾿Ανατολικογερµα- νὸ κατάσκοπο, πού πέτυχε νὰ γίνη στενὸς συνεργάτης τοῦ Βίλλυ Μπράντ, μὲ ουνό- Πεια ἡ ἀποκάλυψη τοῦ κατα σκοπευτικοῦ ρόλου του νὀὸ Προκαλέση τὴν παραίτηση τοῦ καγκελλάριου. Ἡ κυωθέρνηση τῆς ΙΜπὸν διαψεύδει καὶ αὐτὴ τὴν ἑκ- δοχή. Πάντως, ἀποτελεῖ χα ρακτηριστικὸὀ τῆς ἐποχῆς, ὅ- τι τὸ παλιὸ ἀστυνομικὸ ἀξί- ωὠμα, «ἀναζητήσατε τὴ γυναῖ- κα», ἐφαρμόζεται μὲ σκοπὀ τὴν ἔρευνα ἡ τὴ συκαοφαν- τία ὁκόμη καὶ προκειµένου γιὰ τὰ ἀνώτερα πολιτικὸ στελέχη µμιᾶς ἁκόμη µεγά’ λης Δυτικής χώραοσ. Σελὶς 5 Η ΚΡΙΣΤΙΝ Ι«ΗΛΕΡ. «Ἡ ἡδυπόθεια ἦταν ἡ μόνιμη ἔκφρασή της», εἶχε πεῖ ὁ ὃρ Γου- ὠρντ, ποὺ αὐτοκτόνησε ἐξ αἰτίας της, ἐνῶ δυὸ πενηνταρηδες Ὑπουργοὶ τῆς Κυθερνή- σεως Χὴθ ἀναγκόστηκαν νὰ παραιτηθοῦν. λυ, ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΝΤΗΣΗ ᾿Οἵ κἁρδιόπάθειες λιγόστεψαν στὶό' Ἡνωμένες Πολιτεῖες. ΠΑΡΙΣΙ, Μάϊος (᾿Ιδιαιτέρα Ὑπηρεσία). Μιὰ καλὴ εἴδηση μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὶς Ἠνω- µένες Πολιτεῖες : Ἡ πρώτη μάστιγα τῆς ἔπο- χῆς µας, οἱ καρδιοπάθειες, ἄρχισαν νὰ ὕπο- χωροῦν. Δέν πρὀκειται γιὰ μιὰ ἆ- πλη σφυγµομµέτρηση, γιά προγνώσεις, ἀλλὰ γιά ἁκρι- θεῖς ἀριθμούςο. Τὸ ᾿Εθνικὸ Κέντρο Στατιστικῆς τῆς Δη- µοσίας Ὑγείας ἐξέτασε τοὺς 33.637.537 θανάτους ποὺ συνέθησαν μεταξὺ τοῦ 1950 καὶ 1969. Τὸ 19508 σὲ 100. 000 ᾽Αμερικανοὺς οἱ 35θ,8 πέθαναν ἀπὸ μιά καρδιακἡ πάθηση. Τὸ 1968 ἡ ὄὀναλο” γία ἤτον 265,9. Ἡ πρόοδος αὐτὴ εἶναι πε- ρισσότερα σημµαντικὴ γιοτὶ, προφανῶς, δὲν ὑπάρχει τίπο τα ποὺ νὰ τὴν δικαιολογῆ. Φυσικά, ἔχουν διατεθῆ τερά: στια ποσὰ σὲ ἔρευνες γιὰ τὰ αἴτια τῶν καρδιακῶν διατα- ραχῶν. Γιὰ τοὺς εἰδικοόύς, ἡ αὖ- ξηση τῶν καρδιοπαθειῶν πού εἶχε σηµειωθῆ στὸ παρελθόν, εἶχε συσχετισθῃ μὲ τὶς συ- νήθειες τῆς θιομηχανικῆς κοι νωνίας. Οἱ εἰδικοὶ κατήγγει λαν διαδοχικὰ ἢ ταυτόχρονα ὅτι οἱ παθήσεις ὀφείλονταν στὴν ἔλλειμη ἀσκήσεων, εἰς τὴν πλούσια διατροφή καὶ στὶς σκληρὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν πόλεων. Ὅμως, µέσα σὲ 20 χρόνια, οἱ ᾿Α. μερικανοὶ δὲν ἄλλαξαν πο- Ἀιτισµό, «᾿Ακόμα κι ἂν πολ λοὶ ᾽Αμερικανοὶ ἀρχίσουν νό παίρνουν στὰ σοθαρὰ τὶς προ ειδοποιήσεις τῶν γιατρῶν, αὐτὲς εἶναι τόσο πρόσφατες γιὰ νὰ ἔχουν ἐπηρεάσει τὶς στατιστικἐς τῶν θανάτων», δήλωσε ὁ Δρ Χάρολντ Μάρ: γκιουλης τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Τότε «Δὲν ὐπάρχει παρὀ μιὸ µόνο ἐξήγηση, λέει ὁ Καθηγητής ᾿Αντρὲ Ζούθ στὴ Μασσαλία : ἡ ἄποτελεσματι- κότης τῶν κλασσικῶν θερα- πευτικῶν μεθόδων». Η Ἱατρικὴ δὲν µπόρεσε ἀκόμα νἁ ἁνοκαλύψη τὰ πραγματικἁ οἵτια, ἐσωτερι- κά, διολογικἁὰ καὶ σωματικὰ τῶν καρδιακῶν ἀνωμαλιῶν. Ἡ πάλη ἐναντίον τῶν ἐξω- τερικῶν παραγόντων, οἱ ὁ- ποῖοι τὶς ἐπιδεινώνουν, εἷ- ναι ἕνα ἔργο μακρδς πνοῆς. Ἐν τούτοις, ἐν ἀναμονῆ, ὐ- πάρχει ὄνα σῆμα κινδύνου ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ ἐπισημάνη ὁποιοσδήποτε γιατρός : ἢ ἀρτησιακὴ ὑπερένταση. «Ἡ ὑπερένταση εἶναι τὸ κυριώτερο κατὰ τὸ πλεῖστον ὄμρσο αἰτιο τῶν 4450 ὅλων τῶν θανάτων, τονίζει ὁ Κα- Βηγητὴς Πώλ Μιλλιέ, εἴδι- αν ΦΦῃ --ᾱ- /ΦφιΦ --ν κὸς τῆς ἀσθενείας αὐτῆς. Ἐ κεῖνος ποὺ πάσχει ἀπὸ ὑύπε- ρένταση καὶ δὲν προσέχει, λιγοστεύει τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του κατὰ δεκαπέντε χρόνια κατὰ µέσο ὅὄρο». Ἡ τύχη τῶν ᾽Αμερικανῶν ἦταν, τὸ 1955, ἡ ἀσθένεια τοῦ μυοκαρδίου τοῦ Στρατη- γοῦ Αϊζενχάουερ, ὅταν ἤ- ταν Πρόεδρος, Ἡ κοινἠ γνώ µη πανικοθλήθηκε. Τότε, ὁ Λευκὸς Οἶκος, χωρὶς νἁ σκε Φθῆ τὸ ἰατρικὸ ἀπόρρητο, ἆ- πεκάλυψε ὅλες τὶς λεπτομέ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ ρειες τῆς ἀσθένειας. Απὸ τότε οἱ ᾽Αμερικανοὶ ὄρχι- σαν νά περιποιοῦνται τὴν καρδιά τους καὶ νὰ προσέ- χουν τὴν ἔντασή τους, Οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες τοὺς θοήθησαν αὐξάνοντας τὶς ἀ- ξιώσεις τους µγιὰ τὴν ὑπο- γραφἡ συµθολαίων. Οἱ Ἠνω µένες Πολιτεῖες ἄρχισαν νό προσέχουν. Ἡ ὑπερένταση μπορεῖ σή μερα ν᾿ ἀντιμετωπισθη. Η θεραπεία εἶναι σχολαστική, πρέπει ν᾿ ἀρχίση ἑνωρὶς καὶ μπορεῖ νά διαρκέση σ᾿ ὅλη τὴ ζωή. ᾿Επιτρέπει ὅμως τὴν ἀποκατάσταση µμιᾶς ὁμαλῆς ἐντάσεως καὶ τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἀνάλογης ζωῆς, ἔστω κι ἄν, ὅπως συμµθαίνει συ- χνά, ἡ ἀσθένεια εἶναι κλη- ρονοµική. Τι ΝΠΙΡΗ ΝΛ ΚΛΝΝ ΕΝΛΣ Σ0ΥΠΛΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΧΡΙΝΙΝ ᾿Απὸ καιρὀ, οἱ Σουηδοὶ ἡλικίας 18 χρόνων εἶχαν ση μαντικὸ θαθμὸ ἐλευθερίας, Μποροῦσαν νἀ παντρευτοῦν, νὰ ἑνοικιάσουν ἕνα διαμέρι- σµα καὶ νἁ πιάσουν δουλειὰ χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν γονέ- ων τους, Δὲν εἶχαν τὸ δικαί ωὠµα τῆς ψήφου, οὔτε µπο- ροῦσαν νὰ ἀγοράζουν μὲ πί. στωση. ᾿Απὸ τὴν Ίη Ιουλίου ὅὃ- μως, οἱ Σουηδοὶ ποὺ ὄχουν κλείσει τὰ 18 χρόνια τους θά μποροῦν ν ἁἀγοράζουν τη λεοητικὴ συσκευἠ μὲ πίστω- ΜΠΛΙΊΗ ΒΝΔΡΙΚΩΝ Φ --ᾱ-- Φ.ω -ᾱ- ου. -ᾱ- ΦΙΦυ---. πα ΙΕ σσ .μαααἩᾳ ση. Ἔξη µῆνες ὀργότερα, τὴν Ίη Ιανουαρίου 1975 θὰ µπορουν νὰ ἐκλέγωνται μέ- λη τοῦ Κοινοθουλίου : στὴ Σουηδία γιὰ νᾶχη κοανεὶς δι- καΐίωμα ἐκλογῆς ἀρκεῖ νᾶχη τὸ δικαίωµα ψήφου. Κι ὅμως... ἕνας Σουηδός 19 χρόνων, ποὺ εἶναι οἰκογε νειάρχης καὶ ἔχει ἀπογράψει πράξεις παροχής «αιστώσε- ὡς, δὲν θὰ µπορῆ ν ἀγορά- ση τὸ κρασί του, ὅταν ἀἄπο- φασίση νἁ κάνη µμιὰ μικρὴ γιορτή... («Ντόγκενς Νυχότερ»} ΙΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 188 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ. 66254 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΔΒΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΣΕΗΝΤΩΟΝ Σάθθατον, 1 Ιουνίου 1974 Σελὶς 4 [ση σΗι]Φ ιά Σηµμαδεύοντας τὴν Διεδνη η ΙΙΙ ΙΝΙΙΙΝΜΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙ ινπμοτογραφική Ἐπικαιρότητα ΙΙΙ [ΡλΦΕΙ ϐ) ΚΟΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΛΌΣ . Γιὰ νὰ γνωρίσετε τὰ εἴδωλά σας ΛΙΓΑ. ΠΛ. ΤΟΝ ΚΛΒΕΝΛ ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΤΦΟΡΤ: «Κάνω αὐτὸ ποὺ ΜΗΝΤΕΨΤΕ καὶ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ος ἠθοποιός Σὲ ποιὸ ἔργο ἐμ. χάρισε ὁ ρόλος αὐτός : ΠΟΙΟΣ εἶναι ὁ εἰκονιζόμεν φανίζεται ἔτσι καὶ τι του καὶ δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἔπι- κοινωνία μὲ τὸν ἔξω κόσμο γιατὶ ἁπλούστατα δὲν ὑπαρ: χει τηλέφωνο. ᾿Εδῶ ρίχνο- μαι στὴν µελέτη καὶ τὴ ζω- γραφική. Όταν ἐργάζωμαι μαι σὲ κίνηση. Ἡ οἰκογόνειά µου κι ἐγὼ ζοῦμε στὴν Ν. Ὑόρκη. Στὸ Χόλλυγουντ πη γαίνω μόνο ὅταν μὲ ὕποχρε ώνει τὸ γύρισμα ταινιῶν. Τὰ ἔργα µου ποὺ ξεχωρίζω εἰ- : θὸ ἱ ὁσκληση ἐλευθέρας εἰσό- το ΒΡΗΤΕ θά κερδίσετε προσκ» ο γιὰ ἕνα µήνα στὸν κινηματογράφο Ζήνα Πάλας Λευ- Ὁ Μάϊκλ Κέην καὶ ἡ Κάντις Μπέργκεν, ἀποτελοῦν κατὰ κοινἠν ὁμολογία ἕνα ἰδανικὸ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Φαίνεται ὅτι ἡ ᾽Αμερικὴ ξεπέρασε τὸν κίνδυνο τῆς τηλεοράσεως,. ᾽Απόδειξις αἱ εἰσπρᾶξεις τοῦ 73 ἁπὸ τὸ 72 καὶ τῶν πρώτων μηνῶν τοῦ 74 ἀπὸ τοὺς ἁντιστοί- χους τοῦ 74. Μεταξὺ τῶν ἔργων πού συνέθαλαν στὸ νὰ θγῃ ὁ κόσμος «ἀπὸ τὰ σπίτια του» συγκαταλέγον- ται τὰ κανόνια ὅπως τὰ χα- ρακτήρισαν «Ὁ ἐξορκιστὴς» τῆς Γουῶρνερ, «Τὸ κεντρὶ» τῆς Γιουνιθέρσαλ καὶ «Ο- πως εἴμαστε» τῆς Κολούμ- πια. Φαίνεται πὼς ὁ κινηµα τογράφος θγῆκε στὴν ἀἄντε- πίθεσιν γιὰ καλά. Ἠαρισι «Ὁ Ἓλληνας» τοῦ Πιὲρ Ρέῦ τὸ περίφημο ὁμώνυμο «μπὲστ - σέλλερ» τοῦ καλο- πας ιΦφ -- οἱ -- ος κινηματογραφικὀ ζευγάρι. καιριοῦ τοῦ 1973 ἔγινε φὶλµ μὲ ααραγωγοὺςσ τοὺς Χάρρυ Σάλταµαν καὶ Σὲρτζ είλµ- περµαν. Τὰ πρῶτα γυρίσµα- τα ἔγιναν στὴν ᾽Αμερική. Ἁϊ εἰσπράξεις ὅλο καὶ ἀνεθαίνουν Τὰ τρία πρῶτα ξένα φίλμο ποὺ ἐπραγματοποίησαον τὶς μεγαλύτερες εἰσπράξεις εἷ- ναι : «Ὁ κληρονόμος» 204. 916 δολλάρια στὶς πρῶτες 4 θδομάὰδες. «᾽Αμερικανικὴ νύχτα» 269 050 δολλάρια στὶς 5 πρῶ- πρό θδόµάδεο σον «Τὸ µεγάλο γλέντι» 143. 147 δολλάρια στὶς 4 πρῶ- τες θδοµόάδες. ᾿Ακολουθοῦν τὰ ᾽Αμερικα νικὰἀ «Μπίλλυ Τζιὰκ» τῆς εΕ Ισ ιαπ --- 906 --- /ΦΙ -ᾱ-- ΦΙΦ/ -ᾱ-- Γουῶρνερ μὲ περισσότερα ἆ πὸ 60 ἑκστομ. σὺ 60Ό ϐδο- µάδες προθολῆς, τὸ «πως εἵμαστε» τῆς Κολούμπια μὲ 25 ἑκατομ. δολλάρια γιὰ τὶς πρῶτες 4 θδομάδες καὶ μὲ διαφορὰν κεφαλῆς τὰ «Αμέ ρικαν Γκράφφιτυ» τῆς Γιου νιθέρσαολ καὶ «Τὸ τελευταῖο ταγκὸ στὸ Παρίσι» τῆς Γιου νάϊτετ. Τὸ µεγάλο ψάρι τρώει τὸ μικρὸ Ἡ ἄλλοτε «φοθερὴ» Μέ- τρο Γκόλτουϊν Μάγιερ ὀνήγ- γειλε ἐπισήμως ὅτι τὰ δικαι- ώματα ἐκμεταλλεύσεως τῶν ταινιῶν καὶ τῶν αἰθουσῶν της ἐκτὸο ᾽Αμερικῆς καὶ Κα- ναδᾶ ἀνέλαθε ἀπὸ τῆς Ίης Δεκεμθρίου {978 ὁ μεγάλος κινηματογραφικὀὸς ᾿Όργανι- ομὸς Σίνεµα ᾿Ιντερνάσιοναλ Κορπορέϊῖσιον. ϐ ὅλους τοὺς τύπους σκαλιστικῶν τρακτέρ, καὶ ϱ ὅλα τὰ εἴδη γεωργικῶν ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων. -- ο: - ὁ 0 - 0. -, νὰ ο Ἐφωδιασμένα μέ: Χ ᾿Ισχυρότατον Κινητῆρα μὲ ἀπ εὐθείας ψεκασμὸν τοῦ πετρελαίου (Πἱγεοί Ιπ]εοίίοη). μὲ πουκάμισο ὑγροῦ τύπου (ανεῖ 5εενες). κ΄ Ὑδραυλικὰ αὐτόματα μὲ σύστηµα κλειστοῦ κυκλώματος ((61οςεά (εηῖες), μὲ πόμπαν ΤΩΡΑΚΤΟΡΣς ὁ0ΗΝ ΡΕΕΒΕ τά πολλῶν ἐμθόλων, μὲ φίλτρον ὑδραυλικῆς κ.λ.π. Ἄ΄ Φρένα ὑδραυλικὰ δισκόφρενα ὑγροῦ τύπου (ινε Ρίςκςς). ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΛΤ ΑΔ. Διγενῆ Ακρίτα, 43 Πευκωσία-- Τηλ. Γραφείου 44116, Γκαράζ : 35480, δ. --- Φιδ' --- 09 τς. οσα σα σα. ια σας ασ --- 9190 ὁ)0µ ---- ὁ Γγεορ .. Η ΑΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ : ϐ τὴν καλυτέραν ἐκλογὴν Τρακτέρ, τὰ φημισμένα τράκτορ 10ΗΝ ΡΕΕΡΕΕ, κατασκευασμένα εἰς τὴν Γερµανίαν. θέλω», συνηθίζει νὰ λέη ὁ θαυμάσιος αὐτὸς ζὲν -πρεμιὲ καὶ συνεχίζει: «Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος ποὺ καταλαθαίνω τὴ ζωή. Δὲν ανήκω σὲ καμμιὰ ἀπὸ τὶς κατηγορίες τῶν ἀνθρώπων ποὺ τόσο συνηθίζεται σήµερα. ᾽Ανήκω στὴν ἕ- ποχἡ ποὺ οἱ ἠθοποιοὶ ἦσαν πράγματι «κάτι». Δὲν εἶμαι σὰν τοὺς ἄλλους ποὺ ἡ ζωή τους καὶ τὰ οἰκονομικά τους ἐξαρτῶνται ἀπὸ τοὺς διάφορους ἐπιτήδειους ἰμπρεσσάριους.... Καὶ δὲν ἀνέχομαι νὰ μοῦ ρυθµίζουν τὴ ζωή μου πρόσωπα ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ τὸ καλό µου θέλουν». ὍὉ Ρέτφορντ μέχρι τώρα κατώρθωσε νὰ µείνη πιστὸς στὶς ἀρχές του. Παρηκολού θησε µαθήµατα στὸ Πανεπι- στήµιο τοῦ Κολοράτο γιατὶ τοῦ ἔδινε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπιδοθῇ στὰ ἀγαπημένα του χόμπυ : τὴν ὀρειθασία, τὸ ΄ κυνήγι, τὸ σκὶ καὶ τὴν ζω- γραφική. ᾿Εγκατέλειψε τὸ κολλέγιο γιὰ νὰ περιπλανη- θῆ ὅσκοπα γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο στὴν Εὐρώ- πη, ζωγραφίζοντας καὶ γνω ρίζοντας κόσμο. Όταν ἔ- µεινε πανὶ μὲ πανὶ στήν ϊν ταλία ἐξέθδσε κάπου στὸ ὕ- παιθρο τοὺς πίνακές του καὶ κατώρθωσε νάἁ µαζέψη τὸ σε θαστὸ ποσὸν τῶν 200 δολ- λαρίων ὅσο ἀκριδῶς χρεια- ζόταν γιὰ νὰ γυρίση στὸ σπ! τάκι του. Ἠθελε νἁ συνεχί- ση τὴν ζωγραφική καὶ γρά- φτηκε στὸ ᾿Ινστιτοῦτο Πράτ. Ὅταν ὅμως ἕνας ἀπὸ τοὺς καθηνητές του τοῦ ουνέστη σε νὰ παρακολουθήση μαθή µατα σκηνογραφίας στὴν Α µερικανικὴ ᾽Ακαδημία Δρα- µατικῆς Τέχνης, κατόλαθε γιὰ ποώτη φορὰ ὅτι θά τὸν κέρδιζε ἡ σκηνή... ὅπως καὶ ἔγινε. «Εἶμαι ἀκούραστος ἠθοποι όσ», λέει συχνά. «Δὲν µπο ρῶ νὰ μείνω ἀδρανὴς οὖτε γιὰ μιά ὥρα. ᾿Ακόμα καὶ στὰ πάρτυς ποὺ. πηγαίνω δὲν περιμένω νἀ φύγουν οἱ ἄλ- λοι γτὰ ν᾿ ἀκολουθήσω: Ἔχε δὸν πάντοτε εἶμαι ὁ πρῶτος ποὺ φεύγω καὶ δὲν φοθᾶμαι νὰ παρεξηγηθῶ. ᾖΕἴναι κάτι ποὺ τὸ κάόνω ἐνστικτωδῶς. Πρέπει συνέχεια νὰ θρίσκο- ιδ --ᾱ-- φΙΦ -- 98 ΙπἩΓ σα ἙπὭωΙώἡ μμ ασ σιΙς σας Ἡ } Εώς ὝἽωσαιοιμαια. τισ «ασ ση Ωμ «ΙΕ σσ ας σσα ῦὔώΥΙΕ Ισ ΕξοοβκΕνφξοοξοξο οξοωζκο δοοδωεξνοξο ξνοξοοᾖνοξςοψοοξοοξοο δν οσο ξοοξνεἑνοξοοξνήοξοο οξνεἀνοξοιζνεξεξροξο ξοεἑροξοδνοξνοδοαξοοδν. ο ναι τὸ «᾿᾽Απαγορευμένη ἠθι- κή», «Τὸ ξυπόλητη στὸ πάόρ κο» καὶ τὸ «Κεντρί». Όταν οἱ ὑποχρεώσεις του γιά τὸ γύρισμα τὸν ἀφήνουν ἑλεύ- θερο, παίρνει τὴν οἰκογέ- γειά του καὶ πηγαΐνουν ὅλοι μαζὶ στὸ ἐρημητήρι του -- ὅπως τὸ λέει -- ποὺ εἶναι «ἕνα ἀπομονωμένο σπίτι πά- νω. σὲ µμιὰ δουνοπλαγιὰ στὴν περιοχἠ Γιούταχ. «Εἰ- ναι θαυμάσιο µέρος ὁμολο- γεῖ», ᾿Απέχει 45 μίλια ἀπὸ τὴν πιὸ πλησιέστερη πόλη ΣΑΚΚΟΥΠΛΙ ΑΒ Ἄ ΣΚΕΤΤΑ ἢ ΤΠΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ α ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ἁ ΔΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ, ΚΑΛΤΣΕΣ καὶ ἄλλες πολλὲς χρήσεις. ΤΣΒΝΤΕΣ κ ΣΚΕΤΤΕΣ ἢ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΕΣ ΕΡΓΙΣΤΛΣΙΙΝ ἃ [ΡΛΦΗΙΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ η πἩ Μιὰ Μηλιὰ ο» ΤΗΛ, 84111 --- 65342. εἴμαι ὁ ἠθοποιός. Όταν δὲν ἐργάζωμαι εἶμαι ὁ ἑαυτός µου γΙ᾿ αὐτὸ καὶ τὸν Χρηοι- μοποιῶ ὅπως μοῦ ἀρέσςι. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ ἔσον θὸς γόης τοῦ κινηµατογρά- φου Ῥόμπερτ Βέτφορτ πού σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικούς ἆ ποτελεῖ σήµερα τὸ καινούρ- γιο εἴδωλο τῆς σύγχρονης ἐποχῆς γιστὶ συνδυάζει τὴν δυναμικότητα ἑνὸς ὥριμου ἠθοποιοῦ μὲ τὴν ἀφέλεια ἑ- νὸς συμπαθητικοῦ καὶ ἀθώ- ου προσώπου. ΑΥΤΩ μάλιστα, Ἡ Σιαρλοτ Ράμηπλιγκ ἑδήλωσε : «Δέν στενοχωριέµαι καθόλου νὰ ἐμφα- νίζωμαι γυμνή» Μὰ ποιὸς στ᾽ ἀλήθεια τῆς εἶπε νὰ στενοχωρίόται : ΡΗΜυ[ἱ υΛ] ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΗΣ 1. 4 νο αωεε ρα οδμεροονδαξξο αρα ας κδδοξοδ δα αμά. ὃν κωσία. Γράψτε µας στὴν διεύθυνση : «ον νεο σ τν τσ τ τσκ σλλτν σταυρθηξεξοὀ 12345 6 7 8 5 10 11 12 15 14 15 16 ϱ -ωοοὀ ο Ὁ -- 4ἳ -ὃᾱ ο -ὢ -ᾱ -ᾱ ο ο ο Νν - ο ὋὉ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1. Σκεπάζει συχνὰ ἀνεξιχνί- αστα ἐγκλήματα, -- Συνηθισμέ- νο ὄνομα ἀνδρῶν (αἶτ. δηµ 2. 2. ᾿Εγκαθίδρυσε γιὰ µσκρὸν χρόνον ἢ µονίµως (Υ᾽ πρ- ρήμ.) -- «εν Σώγιθρ» ἤρως τοῦ Μὰρκ Τουαίν. 3. Στὴν πλάτη ἔχουν γράμμα τα... παροιμιακῶς, -- Συμµπαθὴς θετεράνος ἠθοποιὸς τοῦ ᾿Αμερι- κονικοῦ κινηµατογρόφου, ῥἑνάρ θρως. -- Κομμένα κέφι. 4. Μὲ τήν συκοφαντία συγγε νὴς ἕἔννοια {αἶτ), -- ᾿Αρχικά δικαστηρίου µας, -- Θεὸς τοῦ ἔρωτος τῶν Λατίνων. 5, ᾿Εξυπηρετεῖ καὶ ἐντὸς τῆς Ελλάδος τοὺς Θιαστικούς ταξι- διῶτες (ἀρχικά). -- ᾿Αντιθοτι- κὀς σὐνδεσμος. -- Γνωστὸς καὶ στὴν Ελλάδα ἀπὸ τὸ ἔργο 1ου «Ανθρωποι καὶ ποντίκια» ᾿Αμε- ρικανὸς συγγραφεὺς (Νόμπελ 1962]. Θ. “Ἡ γραφή τοῦ 52 ὀντιστρὸ φως - ᾿Αθάνατον ἀρχαῖον ἔπος, ἐνάρθρως -- Ἡ γενέτειρα τοῦ Αποστόλου Παύλου. 7. Στῖφος, συρφετὸς ὀπειθαρ Χητος -- Βοσκότοποι. 6. Περιέχεται σὲ πολλούς μον πέρνους ἀναπτῆρες, ἐνάρθρως -- Πατὴρ τῆς Ισιδος. 98 Ἡρως ὁμωνύμου ἔργου τοῦ Κίπλινγκ, -- ᾿Επιφαονής σύγχρο νος ᾽Αμερικανὸς συγγραφεύςο. ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ἑνάο- θρως. 10. Γνωστὸς γολλικὸς ἐκδοτικός οἶκοςο. -- Τὸ πενήντα συωβολί- ζον γράμμα -- Ναυτικῶς, ἡ ἐμ- δολή, μιά λέξη ἰταλικὴ (μιό νό τα καὶ ἕνα πήδημα... ἰταλικό). 11. Διεδέχθη τὴν Σοράγια,.. -- Αρχαία ἑλληνικὴ διάλεκτος-- Πολιτείσ τῆα Β. Α. Βραζιλίας, 12. Ὁ πελαγίσιος κάνει ου- χνἁ παρέα μὸ Ἱὰ λιθρίνια - ὍὉ υἱὸς τοῦ Ζεθεδάίου., 13, Ὁ μεγαλύτερος χορευτὴς τοῦ κόσμου, μετὰ τὸν Νιζίνσκυ (ἐνάρθρως). -- Μάρκα... χαρτο παϊιγνίου, ἑνάρθρως (όντιστρ.). 14. Μιὰ πλησίον τῆς Σικίνου γῆσος -- Τὸ µέσον μὲ τὸ ὁποῖο ἐξαποτᾶ κανεὶς ἢ οαγηνεύει κά ποιον ἐνάρθρως (καθαρ.) -- Τήα προτεροίας ἐπίρρημα, ἀντιστού- Φως (δηµ.). 15. Πασίγνωατο φρᾶγμα τῆς Αἰγύπτου, ἀντιστρόφως (ὁρθότα Ρον μὲ δύο «ο») -- ἝἜνας μήνας, ὀντιστρόφως {δημ.). 16, Ανώτατος γυναικεῖος τί. λος, ἐνάρθρως (καθαρ.) -- ο πιὸ συνετὸς καὶ εὔγλωττος ἀπὸ τοὺς ἤρωες τῆς ᾿]λιάδος (1ατ.). ΚΑΘΕΤΩΣ Ἡν Ὁ μεγαλύτερος τῶν παρα ποτάµων τοῦ ᾿Αχελώου (γεν.)-- Κοινἠ ὀνομασία τῶν Ιθανενῶν φυλῶν τῆς Α. ᾿Αφρικῆς, ) 2. Μὲ τὸ «εἰς» ἀποτελεῖ ου ΠΡΟΣΦΙΡΛΙ Ὑπὸ τοῦ Τµήµατος Γεωρ- γίας ζητοῦνται προσφοραὶ διὰ τὴν προµήθειαν ραδιοδα- τῶν (φαδιῶν) καὶ χωροµς- τρικῶν ὀογόάνων. Οροι προσφορᾶς δύναν- ται νὰ ληφθοῦν ἐκ τοῦ Γρα- φείου τοῦ Γραμματέως Προ. σφορῶν, ὙΤμῆμα Γεωργίας, Λευκωσία, (τηλ. 40/3226), περισσότεραι δὲ λεπτομέρςι- αι παρὰ τοῦ Προϊσταμένο Κλάδου Εδαφολογίας, καὶ Χρήόεως Ὑδατὸς (τηλ. 40/ 2252), Λευκωσία, | ΑΙ προσφοραὶ δέον νὰ 6- Πευθύνωνται πρὸς τὸν Πρό- 50ρον τοῦ Συμµθουλίου Προ- σφορῶν, Γενικὸν Λογιστήρι- ον, Λευκωσία, ὅπου πρέπει γὰ φθάσουν οὐχὶ ὀργότερον τῆς Θης πρωϊνῆς τοῦ Σᾳ6- Βάτου, Ίδης Ἱουνίου, 1974. νηθισµένη εὐχή {(αἰτ.)- -- Το 4918 δολοφονηθεὶα Οὔὕγγρος πο λιτικός, πρωθυπουργός τὸ 1914 -- Δρῶμα τοῦ Ίψεν. Ἀ. Γνωστὴ ἀπὸ νίκη τῶν 'Ελ- λήνων τοποθεσία τῆς 8. Ελλά, δος -- Τοῦρκος διοικητής τῆς Καρύστου κατά τὴν ᾿Επανόστηση (ἐνάρθρωςσλ -- ᾿Αναφορικὴ ὄντω νυµία {ἀρο.). 4. Οἱ κἀτοικοί των εἶχαν τὴν φήμη μωρῶν ἀνθρώπων, ἑνόρ' θρως -- Ἔνα τέτοιο πλοιόριο εἶναι καὶ τὸ τρεχαντήρ! ηκαθορ.] - Συντομογροφικά ὀνέμου. 5. ᾿Ὁστοῦν τοῦ κρανίου. - Λεπτομµερεστάτους χρησιμοποιοῦν οἱ διοικηταὶ στρατιῶν ({αἰτ). Θ. Νόμισμα τῆς Περσίας -- Ἠρως ἔργου τοῦ Σαίξπηρ - Αὐ τοὺς κατηγορήθη ὅτι δισφθείρει μὲ τὴν διδασοκαλίασν του ὁ Σω. κρότης [αἶτ.). 7. ᾿Απὸ τὸν ἑνεστῶτα τοῦ ἀρχαίου ρήµσοτος ἴστημι -- Ἡ γε νικὴ τῆς... 14α' ὁριζοντίως -- Ρούπια θυμµίζοντα κλάσματα, 6. Τὸν ἐτιμώρησαν οἳ θεοὶ τοῦ ᾿Ολύμπου μὲ τὸ μαρτύριο ᾖτῆς δίψας, ἐἑνάρθρως -- Τέτοιες γραμμὲς Χωρίζουν τὰ τετράγωνα τοῦ σταυρολέξου µας {δημοτ.). 9. 'Η αὐτὴ μὲ τὴν 4γ΄ κόθε τον -- Νῆσος τῆς ᾿]ταλίας Β.Δ. τῆς Σαρδηνίας -- Πρόσκληση σὲ προστακτικἠ. ἳ 10, Μιὰ νότα μὲ τὸ ἄρθρο της -- Πόλη καὶ λιμὴν τῆς Α, Βραζιλίας, πρωτεύομσα τῆς Πο- Ἀιτείας Παρναμποῦκο. 11. ᾿Αχρηματία τὸν χαρακτη βίζει -- Προστακτικὴ ἑγκαταλοί- Ψψεως. 12. «Μὲ τὸ δικὀ σοµ φόε .. καὶ σουντροφιὸ µὴν κάνης» (πα- Ροιμ,) -- Μεγόλη νῆσος τοῦ ἰν δικοῦ ὠκεαγοῦ (γεν.]. 19. Γνωστὴ παρὰ τὴν εἴσθδον τοῦ κόλπου τῆς Νεαπόλεως νῇ- σος -- Συγκαταθατικός, εὐύµανης. εὐσπλαχνικός, οἰκτίρμων -- Αν: τίστροφον ὄρθρον. 14. ᾿Αρχικὰ ταχυδρομικαῦ το µέως -- Κόλακες τὸ διαθέτουν Πόντοτε -- Συνώνυµος μὸ τὴν προγονισμὸς γνωστὴ ἐκ τοῦ λα: τινικοῦ λέξη (αἰτ, δηµοτ.). 15. Καλλιτεχνικός ρυθμὸς πού ἐξελίχθηκε ἀπὸ τὸ Μπαρὸκ - Οὐδεὶς τὸν ἐπισκέπτετοι.... ευ- Χαρἰστως, ἀντιστρόφως (αἰτ.]. 1θ. 'Ἡ 3β΄’ κόθετος, χωρίς τὸ ὄρθρο -- ᾿Αρχικὰ τοῦ νύν ΟΣΕ -- Θεροπευτικὴ μέθοδος. Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΣΟΥ ΥΙΦΗΣΥΓ Ἀπσ- 3Ο 'ἱ 3ΦΟάΟΝ”- ΟΧΟΧΟά αἱ ΟΛτιθνιν σαι νι ΑΥΤ ΣΟΥ! -Ιάμνὰ ει κηάνλσν νυν -8 τι 84Υ--τΟάΝΙΝΗΙΥ ΒΦιτ3αά--ιτοι 0 ΥΝΝΗ-ΝΑΥΝΙΣΥΞΝΝ ᾿ Κ3Ιτ/-τοννιννιο τον ολοι ΙΣΗΣ! | ΣΛΟ3Ν”- άην-ννιά Ξνιανχ-- σ1πιΠΟΙΛΘΗ ΥΝΓΑΧχνΙ νάησεννι ) ζο-αβΛπΟ-ναντ ΄ ΥάΟΝ- Σια --ΝνΙ3.1ά ΙΟαάΦνα- νβοῦ 13 | τ 9ιοΦβθο) ὙάΟΙτΗΝ-υσττνντη οἱ Ανητ-στζολνν 5) Ως -ἀγἈνβνοι-έοι ΗΦΙ2Υ “431 ΙΒάΚΟΝΟ εί τοβυννι- τονυκ 2! γανᾶσ- τν! -χνάνὸ Οινντθά-αν- 131ν ον ΝνιιΟάντο-Ιὼ 6 γα-ΝΟιάἈνοι. νιννθιν-Ηητάο ζοζαάνι-σγινη-νε ϐ α3υΛνΝΙνιτ-ρν-γο 4 φ ς ζ ε ννωτνωοωιω ο ἀΟΑν-3τνΝμνοννιὈ ᾿ 3Η”: 3Η00”-ν1νηναά3. | Νο ιν ιν ισιθν χα! | 06110” ΝΟΙάΗΙΣΑΙΝ :Φωμλολιόο, Φά6δατον, Ί Ἱουνίου 1974 Ελευθεη ο «ΕΞ ΘΙΚΕΙΑΝ ΤΛ. ΒΕΛΗ οὐ νὰ: «δικαιολογήση» τὴν Κυθέρνησιν τῶν Α- θηνῶν διὰ τὴν ὑπ' αὐτῆς ἐπιδεικνυομένην ἀνοχῆν εἰς τήν ἀπρόσκοπτον ἀναγραφὴν χὐδαιοτήτων καὶ ὕόρεων ἐναντίον τοῦ Ἐ- θνάρχου Μακαρίου-εἰς δηµοσίους χώρους τῆς Ἑλλάδος, τις Ἡ. δὲ δηµοσιευοµένη: δήλωσις «ἐγκύ- ρών κύκλων τῶν ᾿᾿Αθηνῶν» ἐπὶ τοῦ θέµα- τὸς ὄχι µόνον δὲν ἁπαλλάσσει τῆς εὐθύ- νης τὴν ἐκεῖ Κυβέρνησιν ἀλλὰ τὴν ἐνοχο- ποιεῖ καὶ τὴν γελοιοποιεῖ. κατὰ τὸν χειρό- τερον τρόπον. Τὴν ἐνοχοποιεῖ διότι τὴν ἐμ- φανίζει ὡς ἀνεχομένην τὴν ἀναγραφὴν ἐ- θνικῶν λιθέλλων διὰἀ.λόγους ἐκδικητικοὺς . καὶ τὴν γελοιοποιεῖ διότι τὴν παρουσιάζει ἡ- Εἶναι τοὐλάχιστον κωµικἡ ἡ προσπά- θᾷιά ενος τῶν ἀντιπολιτευομένων ἐντύπων ο. ο οι. τα εἰς «σπσυν ἐναντίον τῆς καταστάσεως Παπαδοπού ου, ὁ ὁποῖος ἐξεδιώχθη πραξι- κοπηματικῶς «χάριν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέ- ροντος» ὑπὸ τῆς τελευταίας ἐσοδείας τῶν αὐτοκλήτων ἐθνοσωτήρων ! λοιπόν, οἱ συνήγοροι καὶ φίλοι νήσεως τῶν ᾿Αθηνῶν: θῄκας. ἀνάγκην... ἐχθρ σίασις Δημ. ᾿Ἰωαννίδη ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΣ «ΩΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 6. μώς -εἶναι -καὶ ὁ ἐν σουνς- χεία. -προθολλόµενος ἴσχυ- ΄ ριαμός, ὅτι '«ὁ ' Ἑλληνικὸς, Ἄσός, ἑξωτερικεύει. εἰρηνι- κβοντήν͵ ἀγανόάκτησίν του» καὶ Ἱλαροέραγικὴ. ἡ προέ- κεασις «τοῦ ἰσχυρισμοῦ διὰ τοῦ..ὁμοίου.. μὲ ὅλην τὴν «φοθάρότητα» καταθάλλε- ταί προσπάθεια νό παρου- οάρθῆ .ἡ παροῦσα Κυθέρ- νβαίς τῶν ᾿Αθηνῶν ὡς ὁ: δἀµας΄ δηµοκρατικότητος κά] προασἁιστής τῆς ἑλευ- θάῤός ἐκφράσεως! 'Η δὲ Ἱλαροτραγικὴ ΄ κατάόπληξις ἔφκετοι :ἐκτὸς τῶν Έλλων κἂὶ εἰς τὸ ὅτι οἱ... 'Ἠβρα- κλεῖέ τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλεύθέρας ᾿ἐκφράσεως μµό- Ν6:Ἠροχθὲς ἀπηγόρευσαν τήγ ἐπανέκδοσιν τῆς «Βρα δµνῆς», ὀνανεώσαντές δι᾽ ἐπέβους ἓξ µῆνας τὸ διά- ταγµο διὰ τοῦ ὁποίου ἁπη- γδρευὀν τὴν κυκλοφορίαν τῇς. ἐφημερίδος.. Χαρακτη ρἰσεικὸν εἶναι ὅτι ἡ΄ «Βρο δινἠ» εἶναι σπάνιον ὑπό- δειγµα ᾽ ἐθνικῆς δράσεως κάὶ ἐφήμερϊὶς μὲ παράδοοιν καὶ ἀγῶνας ἠμίσεος αἰῶ' νθο) ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς ᾿Ελνικοφροσύνης καὶ τῶν διψοκρατικῶν θεσμῶν {᾿ ΜΥΤΟΚΤΟΝΙΑ. ΟΠΕΡΑΝ ὅμως τούτων, ο --- 9: --- οἱ. -ᾱ- 9 ση , κρίνεται: ἀναγκαῖον νὰ -ὀνα, ος τῆς εναντίον τῆς ἔφη- ᾽,μερίδος ᾿νιορτοποίησεν. «καὶ τὸν τελευταῖον ἴσχυρι- εἰς τὴν ἐξουσίαν. Ελεγον ᾿κίνδυνον ! Τώρα ὅμως ἆ- «ποδεικνύονται οἱ ἐκεῖ κρα- τ ότι πῶς Ὅπα καὶ ταυτοχρόνως ἁπα- ᾿ ωρίας καὶ νῦν «ὑπερπατρι- ᾿πιπολιτεύσεως οχίζουν Ἱ ΗΝΒΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΜΗΝ Ἐξαίρετοι, αι ϕ τῆς Κυδθερ- Ὑπὸ τοιαύτας: συν- ὧν δὲν. ἔχει -ἡ κατά- ὡς ἀντιδρῶσαν διὰ συνθήµατα ἀναγραφέν- φερθῆ ᾿ἐπ] τοῦ θέματος ὅτι ἡ παροῦσα. Κυθέρνησις τῶν Αθηνῶν,, διὰ: τῆς ἐνεργεί- της Δεξιᾶς ἐκο: Ὦ ὁριστικῶς σμόν. διὰ τοῦ ὁποίοῦ προ- σεπάθει νὰ καἰτιολογήση Ε τὴν κατάληψιν τῆς ἐξουσί- ας καὶ τὴν παραµονήν της ὅτι κατέλαθον τὴν ἐξουσί- αν διὸ νά... ἀντιμετωπί- . σουν τὸν κομμουνιστικὸν τοῦντες ὅτι κατέστησαν ἑ- κουσίως προαγωγοὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ καὶ δεσμῶ- ται τῆς ἐθνικοφροσύνης. Δι ὄλλως δύνανται νὰ Χχαρακτηρισθοῦν. ὅταν ἁγκαλιάζουν καὶ εὐνοοῦν τὰ κρυπτοκομμουνιστικὰ ὡς οἱ ἴδιοι τὰ ᾽ἀπεκάλουν ἔντυ- γορεύουν τὴν κυκλοφορίαν ἐθνικῶν ἐφημερίδων ιν Α ρά γε εἶναι διά τοῦτο ποὺ οἱ ἐν Κύπρῳ πρώην Δαλα ηλάµαι τῆς Μαρξιστικῆς θε ὥται» τῆς καλουµένης ἄν- το μάτιό των ὅταν ἀκούσουν δυσμενῆ κριτίκἠν διό τὸ ἐν Αθήναις τεκταινόμενα : «ΤΗΝ 01 ΣΡΛΤΠΤΙΚΟΙ το. ΤΗΣ ΒΘΡΕΗΘΥ ΕΛΛΜΛΟΣ Η ἐφημερὶς «Τόϊμο» τοῦ Λονδίνόὐ ᾿ ἔγραψε προσφά- πώς ότι ἡ ὕπαρξις διασιά- οεώς: μεταξὺ τῶν στρατιω- τικῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος ᾽ καὶ’ τῶν ᾿Αθηνῶν -- τὴν ὁ- πόίαν πεκαλύψαμεν, εἰς τὴν ἔκδοσιν τῆς Ί3ης ᾿Απριλίου 1974 -- ἐπεθεθαιώθη καὶ ᾱ- πὀὸ ἀθόσφατον ὀρθρονοάοί- ' αν’ τῆς ἐφημερίδος ᾿«Ἕλλη- ψικὸς' Βορρᾶς» τῆς Όεσσα- λονίκης. τος Ἔϊς ἄοθρον της σχετικώς μό- τὰς ἐξελίξεις εἰς ΄Πορτο- γαλίαν -- ἐν συσχετισμὸ πβοφανῶς μὲ τὴν κατάστα ᾿ ------ἷ-ἷναν Π.Μ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΦΥ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΛΕΙΟΥ Τὰς ἀρίστας τῶν ἐντυπώ- οεῶν ἂφησε ἡ συναυλία τοῦ ᾿Εθνικοῦ Ωδείου Κύπρου. ἢ ὁᾳαοίο ἐδόθη τὸ θράδυ τῆς παῤρλβούσης Τρίτης εἰς το καξήν”στον φιλομούσων Δη: μοκὸν Θέατρον Λευκωσίας. Ἡ: πσωάστασις ἤτο ἀφιερω- μένη εἰς τὴν μνήμην τοῦ ὁ- πάθιώσαντος κοθηνητοῦ τοῦ Ὠδείου Λοῖζου Ποπαντω: νίόψ: Τὸ πρόγραµµα τῆς συναυ- λίας Ἱπεριρλόμθονε ἂρνο Περ κολόδὰι, Μότζαρτ. Βέρντ: καὶ ΡΒθδαίνι, τήν δὲ ὀρχήστοα ἑὼόηδων δωματίου ὦς κοὶ τήβειχορωδίο διηύθυνε ἐπιτυ: χώςι ὁ : Ανδρος Νόταρ: Σύ: λο, Ἱραγούδ:. ἐξετέλεσαν οἱ Λόλρ Συµεωνίδου, Αννα Α γρύτου καὶ. Ἑλένη -Χριστο: φόποῦ. καθὠς ἐπίσας καὶ οἱ ΦίΔοι τοῦ Ωδείου Μιχάλης Ψιλοΐνης. Χρῆστος μιλοίΐνης καθ. Μτίνος Γρύσπης. Πιᾶνο κο Ἐκκλησ,αστικὸ ὄρνανο ἔποιξαν. αἱ Ρίτα Ολυμπίου καὶ ΙΕλένη Χαρολαμπίδου. ὀτΆξιοι συγχαρητηρίων εἰ νών πόντες οἱ συμμετασχόν- τεξ τῆς, πορσστόσεως, ος καὶ «ἡ' διευθύντρια τοῦ Ὢ δείου. κ. Λουλοῦ Συµεωνί- δοµ,Ἱῆς ὁποίας ἡ συυθολ1 εἩ τὴν µουσικήν ὃ-απαιδο- ἄβγησιν τῶν νέων καὶ νρονἰ διδν τῆς ποωτευούσης είναι σἠβαντικωτάτη. Ἡ ΜΑΝΟΣ ΜΩΡΑ΄Ι/ΤΗΣΖ -σοιν εἰς Ἑλλάδα --ὁ «Ἕλλη: ψικὸς Βορρᾶς» ἐτάχθη ὀμμέ σως ὑπὲρ τῆς ἐπιστροφῆς. εἰς τόν κοινοθουλευτικὀν ῥΟδίον εἰς ᾿Ελλάδα. Ο. «ἙΕλληνικὸς Βορρᾶς» ἀπηχῶν τὰς ἀπόψεις τῶν οτρατιωτικῶν τοῦ Βορρᾶ ἔ- γραψε ':΄ «Σαράντα Χρόνια δικτατορίας εἰς Πορτογαλίαν ἔληξε μὲ -τὸν σχηματισμὸν Κυθερνήσεως εἰς τὴν ὁποί- αν συμμετέχουν κοµµουν!. σταἰ. ὉὪ μόνος τρὀπος ὁν- τιµετωπίσεως τῶν κοµµουν!- στῶν «εἶναι ἡ ἀπομόνωσίς, τών. ὑπὸ τῶν δημοκρατικῶν κομµότων, ἡ ἐγκαθίδρυσις κοινοθουλευτικοῦ συστήμα- τος- καὶ ἠ διὰ τῆς συγκατα- θέσεως τῆς πλειοψηφίας χρη σιµοποίησις τῶν ξιφολονυγῶν πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν πα: ρανόμων δραστηριοτήτων τῶν κομμουνιοτῶν». Σχολιάζουσα τὴν ὧς ὄνω ἀρθρογραφίαν τοῦ «Ἑλληνι- κοῦ Βοορᾶ». ἡ ἐφημερὶς «Τό ἵως» παρατηρεί ὅτι τὸ ὅρ- θρον ἀποτελεῖ ἔνδειξιν «άνα τρεπτικῆς παρεκκλίσεως» ὅὁ πὸ τὴν σώφρονα οιγὴν τὴν ὁποίον τηροῦν αἱ ἐφημεοί- δες τῶν ᾿Αθηνῶν σχετικῶς μὲ τὴν ἐσωτερικὴν πολιτι κἠν. ἰδίως δὲ μετὰ τὸς ποο- σωάτους ἐπικρίσεις µερικῶν ἐκδοτῶν ὑπὸ τῶν στροτ]ώ- τικῶν ᾿Αρχῶν, διά τὸν ἐντυ. πωσιακὸν τρόπον μὲ τὸν ὁ- ποῖον αἱ ἐφημεοίδες των έν δηιοσίευσαν τὴν ἀνατρω-ην τῆς δικτατορίας εἰς τὴν Πορ τογολίον. Ώρας ΟΜΙΛΙΑ ΣΙΗΝ ΜΠΟΥΑΙ ΠΑΦΟΥ Την 22 Μαΐου ἤ «Ελλ: θερη Σκέψη» Πάφου, ὠργά νγωσεν ἐκδήλωσιν εἰς την Μπουάτ Κάτω Πάφου μὲ 6: µιλητὴν τὸν καθηγητήν κ. Τόκην Μανώλη κοὶ θέµα «Οἱ κονοµικἡ κρίση». , ὍὉ ὁμιλητής διεξήλθε µετ : εὐχερείας τὸ θέμα. ἡ ἐπα- κολουθήσασα δὲ συζήτησις ἦτο πολύ ἐποικοδομητική. ερευνες-ρεπορταζ γὝχαολους αεσιχ γα ολα ΜΗ ΠΗΙΝΗΙΙΙΗ Ἰ! ΙΝΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝΝΙΝΙΝΙΝΝΝΙΝΝΙ Οἱ ἐπιπτώσεις μετὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ καδεστῶτος στὴν Πορτογαλία ΣΤΗΝ: Ισπανία- πικρατεῖ:γ ιορζάσιβῃ «ἀτμόσφαιρα. ᾽Απὸ τὴ,μέρα τοῦ πραξικοπήματος στὴν Πορτογαλία,΄ οἵ΄του- ρίστες πηγαίνουν. μὲ αὐτοκίνητα στὴν Ποῤτογαλία «γιὰ νὰ 'δοῦν τὴν. Επανάσταση», ᾿Ποτὲ στὰ «35 χρόνια ποὺ θρίσκεται ὁ Στρατηγὺς Φράγκο στὴν ἐξουσία, δὲν .εἶχε.ὁ Ἱσπανικὸς Τύπος μιὰ τόσο «µεγάλη ἐλευθερία. Μιὰ ἐδδο µαδιαια ἐφημερίδα. δηµοσίευσε σὲ |δύο. σελίδες: συνέντευξητοῦ.κ. Χερμίνιο τὰ Πάλμα. Ινιάσιο, τοῦ ὑπ ἀρ. 1 ἐχθροῦ τοῦ Σαλαζάρ. πα Τὸ πραξικόπηµο”:τῆς Λίσ:: σαθῶνος προκάλεσε μιὰ δα θειά. ἀναταραχή. Όμως, :ἐ- δῶ καὶ τρεῖς µῆνες, ἄρχισε᾽ νὰ 'παρατηρεῖται μιά ᾿ ὀλλα-᾽ γὴ στὴν Ἱσπανία. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιθολίο ὅ εστι ὅσον ἀφορᾶ τὴν τήρηση τῆς τάξεως, ὁ νὲος σπα» . νὸς Πρωθυπουργὸς κ. Ἱάρ- λος ᾿Αρίασς Ναθάρρο, ὁ ὁ- ποῖος διαδέχτηκε τὸν Ναύ- αρχο Λοὐῖς Καρρέρο Μπλόν κο, ποὺ δολοφονήθηκε τὸν Δεκέμθριο, εἶναι ἀδυσώπη- τος ὅπως καὶ ὁ προκάτοχός τού. Γιὰ παράδειγµα, δὲν ὐ- πῆρχε θέµα :διαπραγµατεύ- σεων μὲ τοὺς ἁἀπογωγεῖς τοῦ κ. Αντζελ Μπαλτάσαρ Σουάρεξζ, διευθυντοῦ Ἠτῆς Τραπέζης τοῦ Μπιλμπάο στὸ Παρίσι ὁ ὁποῖος ἀπήχθη στὶς 3 Μαΐου καὶ ὀφέθη ἑ- λεύθερος. στὶς 23 Μαΐου. «δεν θὰς: ἐπιτρέψουμε ἐπί- σης, μοῦ εἶπε ἕνας ὀνώτε- ρας.. ἐπίσημος, σὸ μερικούς ἀλῆτες ν΄ ἀνατρέπουν αὖτο- κίνητα στὸ κέντρο τῆς πρω- τευούσης γιό ν᾿ ἀποκλεί- σουν τὴν κυκλοφορία». ἩἨ ἀντίδραση τῶν ᾽Αρχῶν . θᾶ- ταν σκληρή. : Ἐν τούτοις, ὀφοῦ γίνη δεκτἠὴ ἡ Προειδοποίηση αὖ- τή, ἢ παροῦσα (ἰκυθέρνηση Φφαΐνεται διστεθειµένη γιὸ τὸ «ἄνοιγμα» (Λὰ ἀπερτοῦρα). Είναι ἡ λέξη τῆς ἠμέρας, στὴν Ἱσπανία, ὀφ᾽ ὅτου τὴν ἀνέφερε στὴ Βουλή, στὶς 12 Φεθρουαρίου, ὁ κ. ᾿Αρίας Ναδάρρο. Εἶναι ἡ λέξη ποὺ ὀκούεται στοὺς δρόµουο. στά κέντρα. στὰ σαλόνια, Οἱ Ἱ- σπανοὶ υιλοῦν ἐλεύθεοα εἰς τοὺς δημοσίους χώρούς, «Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος, λέ- γουν. Μόναν υωερικοὶ παλαιοὶ πολεμιστοῖ ἤ δύστροποι στα νομικοὶ θὰ τολμοῦσαν νό προκαλέσουν ἐπεισόδιο. Εἰ- ναι σπόνια. Εἶναι ἡ Ανοιξη τῆς Μαδρίτης : ) ἐἑἑ. ᾿Εδῶ καὶ τρεῖς µῆγες, ὃ- νας ἄνειίσς. φιλελευθεσοπαϊή σεως πηνέει. στὴν Ἱσπανά. Δὲν ὑπόρχει πιὰ οὐοτηρήγλοί νοκοισία νίά τὸν ξένο Τύπο, ἐκτὸς ὅταν ποόκειται νιό -ἥ- βοεις ὀναντίον τοῦ. Φοάνκο: καὶ γιὰ νυινό.' Τὸν Μάρτιο, Ἀτον ἐξετελέσθη ὁ νεαδὸς: Καταλόνως ἀναωνικός ᾿Σ0λ-: θαντόα Πούῖνκ Άντιν. μὀνοι τέσσεοα ξένα ἔντινα ἀᾖδ' ποντακόσια. ποὺ στὰλλονταϊ στών Ἱσππονία, ἀπανοαρύήβη: καν ΚΙ αὐτό, υόνο καὶ τιὸ- νο νιστὶ δηιοσίρισον ἔνβδι- κά αὐνθόνστο. πο φώναζον διαδαλωτὰς στὸ Παρίαι κοὶ πὶο Βωιιξόλλος ὀῥναντίον τοῦ Στρατηγοῦ Φράνκο. Ἡ ᾿Ἱσπανικὴ Τηλεόραση καθιέρωσε πρὀγραμµα ουζη- τήσεων κατὰ τὰ ὁποῖο θίγον- ται οἰκονομικά καὶ κοινωνικά θέµατα. Σὲ ἑκατὸ καὶ πλέον κινηματογραφικὲς ταινίες ποὺ εἴχαν ἁπαγορευθῆ ἀπὸ τὴ λογοκοισία. ἐπετράπη νὰ ποοθληθοῦν, περιλαυθανομέ- νης τῆς ταινίας «ἰοαυνὲς καὶ ψίθυροι» τοῦ Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. ἔστω καὶ μὲ µε ρικὲς περικοπές. ᾿Επίσης, σὲ λίγο καιρό. τὰ περισσότεοα ἀπὸ τὰ θιθλία ποὺ ἐξεδόθησον στὸ ὄξωτερι κὀ μὐ θέµα τὸν ΙἹσπανικὸ ἐμφήλιο πόλεμο. θὰ συνκεν- τρωθοῦν σὲ μιὰ θιθλιοβήκη τῆς Μαδρίτης καὶ 8ὁ εἶναι στὴ διάθεση τοῦ κοινοῦ. “Η δη. ἐξεβδόθη στὴ Μαδοίτη τὸ πρῶτο Βιθλίο νιὸ τὸν Λένιν. Οἱ ὁὀδιόλλακτοι ἁπολογη- τὲς τοῦ ᾿Ισπανικοῦ κοθεστῶ τος, οἱ «ἰνμοθιλίστας» Φωνό- ζουν µπερὶ «αροδοσίας». Τρεῖς. μέρες μετά” τὸ «πραδι- : κόπηµα τῆς Λισοσθώνου, κ. Λοσὲ .᾽Αντόνίο Ζιρὸν, ἓ- ΙΝΗΗΝΙΝΙΝΙΙΝΙ ΜΗΝ «νας -ἀπὸ τούς παλάιθτέροᾶς .. φαλαγγίες. τῆς Ἱόπανίαξ καὶ προσωπικὸς φίλος ᾿ τοῦ Στρατηγοῦ Φράνκο, πρώην᾽ Ὑπουργὸς Εργασίας ἐπὶ σει. ρἀὰν ἐτῶν, δημοσίευσε. στἠν ἐφημερίδο. «᾿Αρρίμπα», ὄργα { ΠΤΠΠΠπιπα Αἱ ᾿Ινδίαι: εἶναι ἡ. πρώτη | µετρἰα δύναμµις 'ἡ :ὁποία κα:. τάφερε νὰ γίνη «πυρηνική» ὅ ψηφώντας τὸ σύστημα τῶν. περιοριομῶν «τὸ ὁποῖον σκο πὸν ἔχει νὰ περιορίση τὰ πυ ρηνικά ὅπλα μεταξὺ τῶν 5 Μεγάλων Δυνάμεων. Τὸ ἐπίσημον .ἀνακοινωθὲν : ἀνέφερε- ὅτι ἡ ἔκρηξια Ελα: 6ε χώραν εἰς θάθος 550.Πο- δῶν' καὶ ἧἦτο µέρος τοῦ Προς. γράµµατος μελέτης τῆς εἶρη νικῆς χρησιµοποιήσεως πύρη: νικῶν ἐκῥήξεων διά ΄σκο ποὺςό ἐξορύξεως καὶ: µετακο µίσεως ὄγκων χΧώματοα.. :Αἱ ᾿ἰνδίαι δὲν ἔχουν ὕπο γράψει τὴν, Συµφωνίαν περ! . µή ἐξαπλώσεως τῶν πυρῆνι κῶν ὅπλων. Αλλαι' μὴ ὑήο γράψασαι χῶραι αἱ ὁποῖαι θε ωρητικῶς κατέχουν τήν ἵκα γότητα νὰ ἀκολουθήσουν. τὰς νδίας οσυμπεριλαμθάνουν τὴν ᾿Αργεντινήν, τὸ ἼἼσρα- ἠλ καὶ τὸ Πακιστάν. “Αν καὶ ἡ ἔκρηξις ποὺ ἔ- λαθε χώραν δὲν σηµαίνει ὅ- πι αἱ ᾿ἰνδίαι διαθέτουν στρα: τιωτικήν ηυρηνικἠν δύναμιν, οἱ εἰδικοὶ συμφωνοῦν ὅτι σὶ ἨΙνδίαι μποροῦν νᾶχουν τοι- αὐτην δύναμιν οἷς πολὺ σύν-. τοµον χρονικὀν διάστηµα: : Αἱ ᾿Ινδίσι ἤδη διαθέτ8υν: ἀρκετὸν ἀριθμὸν Σοθιετικῶν πυραύλων ἐπιφονείας ὡς καὶ ἀεροπλάνα Σουκόῖ,7 καὶ [δλί λικὰ: Μιστὲρ 4 τὰ «ὁποῖα δύ:Ἱ. νὰ χρησιμοποίηθουν { ᾿'διὰ τὴν μεταφθρὰν τῶν πυρῃ συ ικῶν θομθῶν. -- νανται Ἡ.ΑΤ: Ινδίαι -ἀπὸί καιροῦ «δί᾽ (ἐθετανί. τὴν ἑκανότητα᾽ διὰ ἑωτὴν «κατασκεύἠν πυρηνικᾶν, Βομθῶν. Εἶναι θᾷδαιὸν ὅτι ἡ, «σὐσκευὴ ἡ ὁποίρ ἐδοκιμᾶσθη: ᾖτο ἁπλῇ θόµδα πλουτονίου : πεχνολοβθία πρὺ ἐπιτούηςι τὴν πλέον εὔκαλόν Εἴσοδου” Σείς {.. τὴν. πυρΏνικὴν λέσχηνι,-οἠ Πλουτόνιον -12389 ᾿τὸ χρη- “οιμοποιηθὲν ἠαότοπον, παρά: |. γεται εἰς ὅλόυο τοὺς ἑνεξ᾽ . ναογεία πυρηγικούς ἀντιδρα: [.. :. στήσας. : ἅ ΞΩΑἱ «᾿Ινδίαι «ἔχουν' δύο πύ- ἡ ρηνικοὺς.. ἠλεκτρικοὺς' στοβ” : υοὺσ΄ ἐν ἐνεογεία καὶ ἁκόμη ἕνα πυρἠνικὸν -«ὀντιδραστῆρό Ἰ δι᾽ ἐρεύνας. : ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ :Ετησία Γενικὴ. Συνέλεύσις . Καλοῦνται τὸ µέλη Ἡϊς Ἔ νώσεως Συντακτῶν Κύπρου εἴς τὴν ἐπησίαν, αὐτῶν Γενι- ο κἠὴν Συνέλευσιν τὴν Δευτέ- ραν 3ην ᾿Ιουνίου καὶὶ ὥραν 11 α-μ. εἰς τὸ ξενοδρχεῖον «Γκόλντεν Μαριάννα» Αμ- μοχώστου. : Θέμοτα ἡμερησίας τάξεως : 1) ἜἜκθεσις δράσεως τοῦ Λιοικητικοῦ Συμθουλίου. 2} Ταμειοκὴ ἔκθεσις, 3) ᾿Διάφορο: .... Εάν τὴν 1 π.μ. δὲν ὕ- πάοξη ἁἀπαοοτίο. ἡ Ἑυνόλευ- αἲ Βὰ ἄνοβληβα διὰ τήν 11. αθ' αμ. τῆς ἰδίασρ ὠμερας, ὁπότε καὶ ὅσα µέλη παρα- «στοῦν 'Θά΄ ἀποτελέσουν. ὅπαρ' τον. δια- ε μμ ΛΙ Νο: τοῦ -μόνου- κόμματος τῆς, ᾿εσπανίας, δριµεῖα ἐπίθεση: ἑ «ἐλευθεριζόντων» :. νοντίον τῆς Κυθεῤβνήσεως.: Μόνον’ ἕ- . νας. ἀπὸ τοὺς 'Ισπανοὺς Ὑ- πουργούς, ὁ κ.:Χοσὲ Οὐτρέ. ρᾳ Μολίνα, Ὑπουργὸς τοῦ΄ Κινήματος, ὑποστηρίζει τὴν ἐκστρατεία τῶν φαλσγγιτῶν. Ἡ ᾿στάση. αὐτὴ. τῶν «ἀδιαλ.. Καὶ οἱ. δύο: ἠλεκτροπαρα-. : γωγοὶ πυρηνικοὶ σταθμοὶ ὑπό. κεινται εἰς περιορισμούς οἱ ὁποῖοι- ἔχουν σκοπὀν τὴν χρη σιµοΠοίησιν᾽ Τοῦ παραγομέ- νου πλουτονίου µόνον δι’ εἰ: Ὀρηνικοὺς «σκοπούς. Ἐϊδικοὶ ἐπὶ τοῦ περιορι- σμοῦ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων 'συμφωνοῦν ὅμως ὅτι αἱ πρῶ- ἴται δοκιµα! εἰρηνικῆς ἢ στρα Τιωτικῆς, ουσκευῆς «δὲν ..δια- φέρουν ἡ-μία ἀπὸ τὴν λλην. ἀφοῦ σκοπὸς καὶ τῶν δύο εἴ- ναι ἡ ἐξακρίδωσιο τῆς κατα- ᾿οτρεητικῆς ἱκανότητὸς των. Κατὰ τὸ ἐν «Λονδίνω. Δι. εθνὺς ᾿Ινστιτοῦτον Στρατη- γικῶν Μελετῶν ὄλλαι χώροι ἄνευ πυρηνικῶν ὅπλων αἱ ὁ- ποῖαι ὅμως διαθέτουν πυρη- θώς καὶ τὴν . Ἑλλάδα, πο] δι]. ᾿λάκτων «προκάλεσε ᾿ὀντίδρα- ση καὶ οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες.τάχθηκον ἐ- ναντίον τῶν φαλαγγιτῶν καὶ ζήτησαν ἀπὸ τὸν Ὑπουργό Πληροφοριῶν, κ. Πίο Καμπα νίλλας, νὰ συνεχίση τὴν πο- λιτικὴ φιλελευθεροποιήσεως τῶν µέσων πληροφοριῶν. Ὁ΄ κ.. Ζιρὸ θέλησε νἁ δηµοσι- νικοὺς ὀντιδραστῆρας. ἐν ἑ- νεργεία -οἱ ὁποῖοι θεωρητι- κῶς δύνανται. νόὸ παράξουν πλουτόνον ποὺ θὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῆ ἰδιὰἁ πυρη- νικά ὅπλα συμπεριλαµθάνουν τὴν ᾿Αὐστραλίαιν τὴν ΑὐἌ- στρίαν, τὴν .᾽Αργεντινήν, τὸ. Βέλγιον,' τὴν 'Βουλγαρίαν, τὸν Καναδᾶν, «Τὴν Τσεχοσλο. θακίαν, τὴν ᾿Ανστολἰκῆν Γερ µανίαν, Τἠν Δυτικὴν Γερμα- νίον,. τὴν ᾿Ιταλίαν, τὴν ᾿α- πωνίαν, τὴν Νότιον Κορέαν, τὴν. Ὀλλανδίαν, τὸ Πακι- στάν, «τὴν. Ρουμανίαν, τὴν Ἱ σπανίαν, «τὴν ᾿Σουήδίαν, τὴν Ἑλθετίαν, τὴν Ταϊονόν, κα- τὴν Νορθηγίαν καὶ: τὴν Οὐνγα- ρίαν. «Ἡ ΚΙΝΑ ᾿Επ᾽ ᾿οὐκαιρία τῆς: ἐπισοκέ- Ψεως τοῦ Προέδρου εἰς τὴν Κίναν παραθέτοµεν πιὸ κά- τω μερικά ἐνδιαφέροντα στοι ᾿χεῖα διὰ τὴν Κίναν. Ἡ Κίνα καλύπτει µίαν τε- «βραστίαν ἔἕκτασιν 9,600,000 ετετρογων]κῶν .. καὶ τὰ κατὰ ξηρὰν σύνορά »τηῆς ἐπεκτείγονται εἰς 90,000 «ᾠαλιόμετρα: «Η ἀπόστάσις µε ᾿κιλιομέτρων ταξὺ τοῦ :ὀνατολικωτόρου ση Ἠμείου «τῆδτχώῤας καὶ τοῦ δυ- . τικωτέρου’. εἶναι πέραν τῶν 35.000 «χιλιομέτρων καὶ ἀπό: 'ὸδ. θορειόῬεβον΄ εἰς τὸ νοτ- τερον σὴμεῖον ἡ.ἀπόστασις μεῖναι πέραν» τῶν 5.500: χι- Ἀιομέτρωγ: Όταν ὁ ήλιος ἁ- ινατέλλει ᾿ὑπεράνω: τοῦ Βον- σούλὶ ποταμοῦ εἰς τὰ θορειο- τονατολικό τῆς Χώρας τὰ θουνόἁ’ Παμὶρ’ εἰς τὰ δυτικὰ εἶναι. ἀκόμῃ., στὸ σκότος, ἝἜ- γῶ:τὸ δόρειον. µέρος τῆς “Ἐχώῤας εἶναι οκεπασιιένου μὲ χιόνια ἀκόμη, οἷς τὴν νῆσον - Χαϊνὰν, ἡ «ὁνοιξιάτικη σπορά ἔχει ἀρχίσει. Τὸ Τσοενγκμὸκ «πὸ νοτιώτερον µέρος τῆς Κἱ- νας κεῖται πλησίον τοῦ ΄Ίση- : τοὺς, Χαύϊ, τοὺς ΘιΒετιανούς, : κοινωνιακός κόµθος. 3 αχιλιάδες ἡμερινοῦ καὶ. ἔχει θεομὸν κλῖ- μα καθ’ ὅλον- τὸ ὅτος. Ἡ Κίνα εἶναι μία ὄνοποι- ηυένη πολυ - ἐθνικὴ χώρα μὲ πέραν τῶν 700 ἑκατομμυοί- ων - κατοίκων. ΟΥ Χάν (Οὗὖν- νοι) ἀποτελοῦν τὸ 9400 πο- ῥίπου. τοῦ ὁλικοῦ πληθησμοῦ ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπον 89ο συµπε ριλαυβάνει τοὺς Μοννόλους, τοὺς Μιάο. καὶ ἄλλους. Ἡ Κίνα ἔχει 22 ὀπαρχίες, 5 Οὐτόνοιισ. περιοχὸο καὶ 3 δήμους (Ποκίνον. Σαγκόη καὶ «Τιεντσοίν). αἱ Αποῖοί δι- οικοῦνται κατ’ (εὐθεῖαν ἀπὸ τὸν. Κεντοικὴν Κυθέονησιν. Ὑπόάονουν συνολικὰ 2.000 κοιιητείες. Τὸ Πεκίνον ἐκτίσθη τὸ 937 υ.Χ. καὶ εὑρίσκετοι οἷς τὸ νοτὶοδυτικὸν. υάρος τῆς Βορείου -.Κινεζικῆς πεδιά- δος, εἶναι.δὲ τὸ κέντρον τῆς χώοας ὅσον ἀφορᾶ τν πολι- τικήν. τὴν. οἰκονομικήν, τὴν πολιτιστικἠν΄ ζωὴν καὶ συγ- Ἡ Κίνα οἶναι χώρα μὲ µα κράν Ἱστορίαν ' καὶ ἀοχαῖον πολιτισµὀν. Περὶ τὸς 4 ὡό ὃ χρόνια ἕνα εἶδος «ἄνθρωπος -τοῦ Πεκίνου»: ἐ- ζοῦσε εἰς µίαν περιοχἠν πε- ρὶ τὸ 48 χιλιόμετρα νοτιο- δυτικἁὰ τοῦ σηµερινοῦ Πεκί- νου. Τὸ 1963 ἀνευρέθη τὸ κρανίον τοῦ «ἀνθρώπου τῆς Λαντιὲν» τὸ ὁποῖον χρονολο γεῖται περὶ τὸ 600.000 χρό- για. Μετὰ τὸν πόλεμον τοῦ ὁ- πίου τοῦ {1840 ἡ Κίνα εἰς µί αν φεουδαρχικἠν καὶ ἁποι- κιακἠν Χώραν. Κατόπιν µα- κροῦ. ἀἁγῶνος πέραν τῶν 20 ἐτῶν ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Προέδρου Μάο”. ἐπεκράτησε τὸ σημερινὸν καθεστώς τὸ 1949. Έκτοτε ἡ. ίνα .ἐδά- δίσε πρὸς τὸν δρόµον τῆς ἆ- ναητύξεως καὶ τῆς θελτιώ- σεως τοῦ θιοτικοῦ ἐπιπέδου |- τοῦ μεγάλου λαοῦ της. . Εἰς τὸ διάστηµα τοῦτο ἡ ίνα ᾱ- νέπτυξε «διπλωματικός οχό-, σεις μὲ πἑραν. τῶν 90 χω- ρῶν, διατηρεῖ. δὲ ὀμπορίκὰς σχέσεις μὲ πέραν τῶν 150 Χωρῶν. Αποκορύφωμα δὲ τῶν διπλωματικῶν οχόσξων. τῆς Κίνας ἤτο ἡ ᾽ἀναγνώρισις τοῦ δ'ικαιώατος εἰς αὐτὴν τὸν ᾿Ὀκτώθοιον τοῦ 1971 ὐ- πὸ τῶν μελῶν - χωρῶν τοῦ ᾿Οογανισμοῦ Ηνωμένων Ἐ- θνῶν ὅπως ἡ Λαϊκὴ Δημοκοα τία τῆς Κίνας γίνη δεκτὴ ὡς µέλος τοῦ ᾿Οργανισμοῦ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΙΟΜΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΣ ΠΑΦΟΝ ΠΑΦΟΣ, 31 (τοῦ ἄνταπο- κριτοῦ µας). -- Τὴν προσε- χῆ Κυριακήν. 2 ᾿Ιουνίου καὶ ὥραν Ί2ην µεσημθρινὴν :θά γίνη. ἡ τελετή. τῶν ἁποκαλυ πτηρίων τῆς προτομῆς τοῦ ὃἕ- θνικοῦ µας ποιητοῦ Διονυσι- ου Σολωμοῦ. Ἡ προτομή ἑ- Φιλοτεχνήθη φροντίδι τοῦ Φυσιολατρικοῦ Πνευματικοῦ Ὁμίλου Πάφου ὑπὸ τοῦ δι- απρεποῦς ἝἛλληνος γλύπτου κ. Β. Φαληρέα. Τά ἄποκα- λυπτήρια θό τελέση ὁ Πρό- εδρος τῆς Δημοκρατίας ᾽᾿Αρ- Χιεπίσκοπος Μακάριος εἰς τὸν ὁποῖον, ὁ 'λαὸς τῆς Πά- φου ἑτοιμάζει - λαμπροτάτην ᾿ ὑποδοχήν. : Ι] ΠΝΝΙΝΙΝΝΙΝΙΝΙΝΝΝΙΗΝΙΝΝΙΗΝΝΝΝΝΝΝΗΙΝΙΙ νέες: γενεὲς «δὲν ὀνόχονται ενικὸ 'δίο. .νάσταση μιά δικτοτορία. Ἔνα σύνταγ μα. εἶναι ἀρκετό. εὖση: δεύτερο-΄ἄρθρο. Δὲν εἴ δε τὸ ᾿φῶς. 'Ἡ- Κυθέρνηση τὸν προειδοποίησε ὅτι ἐάν ἐπέμενε,. θὰ. τοῦ στοίχιζε ᾱ- κριθἀ... Ὁ κ. Καμπανίλλος ὑπόσχεται '.«Θὰ΄ συνοχίσου- {’ με τὸ ἄνοιγμα», πα |. Ἡ .Ἱσπανία δὲν εἶναι ἡ Πορτογαλία. Δὲν ἔχει τὸ πρὀ ϐλημα πολέμων στὶς ἁποικί- ες-καὶ δὲν πάσχει ἀπὸ χρό- για ὑπονάπτυξη. Στά τελευ- ταῖα χρόνια, ὁ ρυθμὸς ΄διο- μηχανικῆς παραγωγῆς ἥἤταν ἀπό τοὺς μεγαλύτερους στὸν κόσµο. Τὸ κατὰ κεφολἠ εἰ- σόδηµα διπλσσιάσθηκε. Οἱ τοὺς παλαιοὺς θεσμούς, Κι’ αὐτὸ ἀκόμα τὸ καθεστὼς ἄρ χισε νὰ ἀντιλαμδάνεται τὴν ἀλλογή. «Δὲν εἴἵμαστε δυσα» Ρεστηµένοι ἁπ᾿ αὐτὸ ποὺ συ νέδη στὴν Πορτογαλία, εἶπε ἕνας ἐπίσημος. Ἐϊναι ἕνα πο᾽ λιτικὸ μάθημα». Στοὺς κόλπους τοῦ. Ἵσπα- νικοῦ στρατοῦ παρατηρείται ὀλλογή. Τὴν ἡμέρα τῆς δο- λοφονίας τοῦ Ναυάρχου Λού ῖς Καρρέρο Μπλάνκο, τὸ Γε Ἐπιτελεῖο, µέσω τρἰ- των, ἐπληροφόρησε τοὺς ἡ- γέτες τῆς, ἀριστερᾶς καὶ τῆς ὶἄκρας ἀριστερᾶς ὅτι δὲν θά γινόταν «σφαγή». «προληφθοῦν ἀντίποινα ἐκ μέ α1βρους φασιστῶν 'διετάχθη ἡ «προστασία» τῶν Γφυλακῶν. Έκτοτε, ὁ στρα- ἐτὸς θρίσκεται σ᾿ ἐπιφυλακή. 'Γιὸ νὰ κοµµάντος, Μερικοί ἀπὸ τοὺς -διοση- εµότερους Στρατηγοὺς ἄρχι- σαν νὰ συζητοῦν γιὰ τὸ μέλ ελον τῆς Ισπανίας ὅταν πε- Ἰθάνη ὁ Φράνκο. Στὶς συζη- τήσεις τους δέχτηκαν τὸν εσχηματισμὸ προσωρινῆς Κυ- δερνήσεως γιὰ τὴν ἀποκατό- σταση τῶν δημοκρατικῶν ἑ- Ἴλευθεριῶν. Αὐτὸ συνέδη πρὶν ἀπὸ τὰ γεγονότα-τῆς Πορτο- Ἰγαλίας, ΄ | « Τὴν ἴδιο περίοδο, .ὁ ' ση: μερινὸς Ποόεδρος” τῆς Πορ- Ὀτογαλίας Στῥατηγὸς, Σηινό- «λα, ποὺ ἔχει ἕνα ἁδελφὺ «ἐν κατεστημένο στήν Καταλύν νία,. πῆγε στὴ Μαδβίτη καὶ. Ὁ συνάντήσε' Πορτονάλους:΄ου- Ί : ϱσσσσσσσσσφσσσσσσσσσσσσσυσ νάδέλφους. του. : ὉΣτρατη- γὸς,.Σπινόλα πῆρε ἀπ'. -αὖ- τοὺς τὴ: διαθεθαἰώση ὅτι 'ὁ στροτὸς τοῦ Στῥατηγοῦ Φράν: κο δὲν 'θὰ. ἐπενέθαινε στὴν ᾿Πορτογαλία, ὅπως. ἐδικαιοῦ: | το δυνάµει τῆς ᾿Ἱδηρικῆς Συνθήκης ποὺ ὑπενράφῃ πρὶν ἵ ἀπὸ 35. Χρόνια μεταξύ τῶν δύο Χωρῶν.,᾿Απὸ τότε, ’. οἱ Φφοιτητὲς:. τῆς Βαρκελώνης «ἔστειλαν :στὸν- Στοστηγὸ Μα νουδλ: Ντίεζ ᾿Αλέγκοια ἀρ- [: Χηγό τοῦ Γενικοῦ ᾿Επιτελεί- ου, ἕνα. ιιονόκλ. Όπως αὐ- τὸ. ποὺ .θάζει ὁ΄ Στροτηγὸς Σπινόλα, Πάντως. τὸ στράτευμα εἴ- γαι ἐπιφυλακτικό, «Τὸ καθε οτώς δὲν θὰ ἐπιτοέψη τὴ δι ἁλυσή του. ᾿τουλάόχιστο ὅσο ζη. ὁ Φράνκο, εἶπεο ἕνας' ἐπῖ- σημος. -:Θά: πρέπει ὅλα νὰ, πᾶνε᾽ «καλά στἠ Λισσαθῶνα ΄ στούς γιά |. προσεχεῖς δέκα μῆνες, νὰ µπορέσουµε . κι’ ἐμεῖς ἵ- σως νὰ σκεωτοῦὺς΄ τὴν ἐπι- στροφἠ στὸν δημµόκρατικὸ Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ- ἀπούη τῆς φιλελρυθέρας ἀντιπολι- τεύσεώὠς. Εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς Ἱσπονίας ποὺ ἔχει ὀναθιώ- «σει μετὰ τὰ νεγονότα τῆς Λισσοθῶνος. Κι ἔνειιάποδει χθῆ ὅτι δὲν χρειάζεται ὑπα- γιὰ νὰ ὀνατραπή ΕΙΤΙΙΣΑΙΡΟΤΙΣΤΕΣ, Σελὶς 3 Κατά τὴν διάρκεια τῆς πρώτης θητείας του, ὁ κ. Ρί- τσαρντ Νίξον μᾶς αἶχο ἓν- τυπωσιάσει σὸν ἕνας δηµόσι- ος ἄνδρας. Σήµερα ὅμως, ὁ Νίξον -- ἰδιώτης προθόλλει διὰ µέσου τῶν 900.000 λέ- ξεων Προεδρικῶν συνδιαλέ- ξεων, µένουμε δὲ κατάπλη- κτοι, Ἡ ἕλλειψη ἠθικῆς ἑν- νοίας, ὑψηλῶν ἀρχῶν καὶ σε Βδασμοῦ γιά τὰ δημόσιο πρόὀγ µατα ἔδωσε ἀπογοητευτικὴ ὄψη τοῦ Προέδρου καὶ τῶν συμθούλωὼν του. Εἶναι ἕνας ἄνδρας χωρίς «χιοῦμορ καὶ φτάνει σὲ ση: μεῖο νὰ εἶναι ἀπάνθρωπος. Κυνικός, δυσπιστεῖ πρὸς συνεργάτες του καὶ ἡ νοµι- μοφροσύνη. του εἶναι ἐλάχι- Δίνοντας στὴ: δηµοσιότη” τα τὶς ἰδιαίερες συνομιλίες του, ὁ κ. Βίσαρντ Νίξον ὁ- πεγυμνώθη. Συμπεριφέρθηκε σὰν πραγματικὸς πολιτικὸς στρῆκερ. Πιθανὸν νὰ ἤθελε νὰ συνταράξη τὴν κοινἠ γνώ «μη ἀποκαλύπτοντας τὶς ἄγνω στες πτυχὲς᾽ τῆς πολιτικῆς. «Στὴν πραγµοτικότητα ὅμως ξεπέρασε ἕνα «ταμποῦ». τ Οἱ μαγνητοφωνημένες΄ τοι νίες τῶν Προεδρικῶν συνομµι λιῶν ἀποτελοῦν ἕνα εἶδος πο λιτικῆς «πορνογραφίας». ᾽Α- ΙΗΤΕΥΝΙΛΙ Χαρτόνια 2.000.000 :οοου, .. ραστόάς. 4. Γόμμα 50 τόννοι ειδῶν. σφραγίστων φακέλλων λέξεις 1974. ο δμς ποστ πο λε ο ο ολαξ σοι ο ο ο. 1 πι 6 σαν ” » οα ἃ υπ στης Ἡ Συντονιστική ᾿Ἐπιτροπεία τῶν Συ- νεργατικῶν ᾿Οργανισμῶν Ἑσπεριδοειδῶν ΣΟΔΕΜ, ΣΕΔΙΓΕΠ, ΣΕΛΕΚ καὶ ΣΟΔΕΑ ζητεῖ προσφορὰς διὰ τὰς κάτωθι ποσότη- τας ὑλικῶν συσκευασίας: ᾿Οοπύθδϊεὰ. ος “οἄήδης [η] ογ. θοπι! Τθἰεθοορὶο Ρήπίθά {η νο οοἰοιμ[5, ογθίθ ου παϊαγαὶ (Όγοννη) ᾿Εσωτερικαί. διαστάσεις: α) 45 Χ 29 Χ οΊ οηι Ββ) 45 Χ 8 Χ 99 οπι '᾿Επιθάλλεται ὅπως δοθῆ λεπτομερὴς περιγρα: φἠ. τῆς ποιότητος τοῦ χάρτου τῶν χαρτονιῶν δεῖ γμα δὲ τούτων νὰ ἀποστέλλεται πρὸς τοὺς ἀάγο- 2, Ἑδθλινα πιθώτια« 1.900.000 Διαστάσεις: 68 Χ ὁ7 Χ 34 οπι 3. Χάρτης περιτυλίγµατος Ι.Ι00 τόνοι Μα ὑποίεβοβεά θυἱρπίθ ρ8ρει 19 -- 20 οιπιδ.Μ2 περιέχον 2080 ἤ καὶ 4000 μηχανοπολτὀν. Κατάλληλος διά “τὸ κλείσιµον χαρτονιῶν ἑσπεριδο- Αἱ προαφοραὶ δὲον νὰ ὁποστέλλωνται πρὸς τὴν ΟΥ.ς0--0Ρ9 ΙΤΏΌ. Τ.Κ. 4598, Λευκωσία, ἐντὸς ἐν οἴἵτινες νὰ ὀναγρόφωσι ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ καὶ νὰ ὑποθληθῶσι οὐχὶ ἀργότερον τῆς Ίθ0ης Ιουνίου Διό ΟΥ.ΟΟ--ΟΡ8 ιΤΏ. . ΠΑΠΗΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) Γραμματεύς « Διθυθυντής νο Όυπίε (ος οµΠΕ σΠ]ΙΤΗ5 πιυῖς τ . πιΓΕ ρ[οϊαίη αμ 6ηῃς [πσγα Ργοϊρίπ ἴΠσπ πιΙη απή Πποιε μγοϊσῖπ ευη (μπα τουςί μεεί ΕΠΙ (ΝΡΛΙΣ η] ΠΙΤ βηῦ {ΗΗΡ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι Ώ ΛΜΙΕΡΙΛΝΟΣ ΠρΗΡΙΣ ΜΙΑ ΜΠΙΓΙΝΤΗΤΙΚΗ ϱΨ στη. Δὲν συμμεριζόµαστο τὴ θέση τοῦ Λευκοῦ Οἴκου ότι ἡ ἀντικοτάσταση δὲν µπορει νὰ γίνη παρὰ µόνο ἐόν ὐ- πάρχη ἀπόδειξη γιό εἰδικὸ ὀδίκημα. Πιοτεύουµε ὅτι ἕ- νας Πρόεδρος μπορεῖ νό ὀν- τικατασταθῆ καὶ όταν ὁκόμα ἐκτελεῖ κακῶς τὰ καθήκοντά του ἢ ὅταν χάση τὸν σεθα- σμὸ τῶν συμπολιτῶν του καὶ τὴν ἱκανότητα νά κυθερνᾶ ἀποτελεσματικά. Ο Νίξον πρέπει νὰ ἐπανεξετάση τὴ θέση του καὶ νὰ ἀναγνωρίση ὅτι μὸ τήν παραϊΐτησή του β᾽ ὁπαλλάξη τὴ χώρα ἀπὸ τήν δοκιμασία μιὰς δίκης. («Τρίµπιουν τοῦ Σικάγου») Βρεττανία ΓΟΝΙΙΚΗ ΠΠΡΝΟΓΡΛΦΙ) Ότο ΜΕΡΙΛΝΕΗ ΠΡΟΕΝΡΟΗ πογυμνώνουν τὴν Προεδρία ἀπὸ τὰ μυστήρια καὶ τὴν ᾱ- νωτερότητἁ της. Ὁ κ. δί- Ἐον δὲν δίνει πιὰ τὴν ἐντύ- πωση πολιτικού ὠνδρός. Μοιάζει μὲ τὸν φοιτητή ποὺ δὲν νοιώθει καλό διότι δὲν µπόρεοε ποτὲ νὰ παϊξη στὴν δική του ὁμάδα ποδοσφαί- ρου. Γιὰ τοὺς Γερουσιαστὲς τῶν δύο κομμάτων θὰ πρέ:᾿ πει νἀ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ δέ- χωνται τὴν µετριότητα τοῦ Προέδρου τους. : («᾿Οπσέρθερ») σφσσσσσσσσσσσσσσσοσοσσσσ, ΠρηΣφύΡλι }ὶ 45 Χ 29 Χ 92 οΠῃ 45 Χ 99 Χ 99 οπι τὰς ΥΕ] τοπία ΡΟΗ ΡΗΟΤΕΙΗ Σελὶς ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΛΦΙΚΑ ΝΙΛ Ἡ ΙΣΤΟΡΙΝΒ ἐπαναλαμθάνεται Τὸ τόσο γνωστὸ καὶ δη- μοφιλὲς µυθιστόρηµα τοῦ Α λεξάνδρου Δουμᾶ Υἱοῦ «Οἱ τρεῖς σωματοφύλακες» προ- θόλλεται τώρα παντοῦ μὲ µε γάλην εἰσπρακτικὴν κἰνησιν. Οἱ ἠθοποιοὶ ποὺ τὸ ὑποδύον ται εἶναι Τσιάρλτον Η- σον (Βισελιέ), Όλιθερ Ρήτ (Ἀθως), Ράκελ Γουὲέλτς (Μαντὰμ Ντὲ Μποτανσιέ), φέῦ Ντάναγουεὕ (Μυλαίδη), Μίκαλε Γιὸρκ (Ντ᾽ ᾿Αρτανι- ἀν), Είσιαρτ Τσιάμπερλεν (Αραμις), Κρίστοφερ Λῆ κ.ᾱ. Μὲ τέτοιο κολλιτεχνικὸ δυναμικὸ πῶς νἁ μὴ γνωρί-. ζη ἐπιτυχία. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΙΚΒΙΡΟΩΝ Τὸ ἔργο «Λάκυ Λουτσιά- νο» πῆρε τὸ Γκρόν Πρὶ στὴν Τεχεράνη. Φε Τὸ «Δὲν ξέρω τίποτα, μὰ θά στὰ πῶ ὅλα» ἐπραγ- µατοποίησε 14.194 δολλάρια στὴν πρώτη µέραο προθολῆς του σὲ {7 σουγχοόνως κινη- ματογραφικὲς αἴθουσες τοῦ Παρισιρῦ καὶ περιχώρων. δν Τὸν ὁμώνύμο ρόλο τοῦ «Λένυ Μπραὺῦς» θά ἀναλά- δη ὁ ἑξαίσετος µικρόσωμµος ἠθοποιὸς Ντάστιν Χόφμαν, ποὺ ἡ παρουσία του καὶ µο- νο ἑξασφαλίζει τὴν ἐπιτυ- χία, Αλλο µεγάλο ἁτοῦ τῃς ταινίας εἶναι τὸ ὄνουα τοῦ σκηνοβέτη ποὺ δὲν εἶναι ὦλ- λος ὁπὸ τὸν πολύ Μποάϊαν Φόρμπς. ο Ὁ Μάϊκλ Σάρυ, σκη: ναθέτης τῶν. ἔργων «Τζοά- νὰ» “κοὶ ρἥς»'' Δαΐσκεται αὐτὴν τὴν στι πτὴν ποωτεύοιισα τω Πεανᾶ Λίμα, ὅπου τραθᾶ τὰ πρῶτα ἐξωτερικά γυρίσματα | ουσια λα { 4 φ 9 4 4-4. δν ολο ἆνν κ νο μον Άνω ο λα δλ οσοι λοοἳ. προ οοζα κο οζοοισ ο νο οοθροοκ ο νο νὃ «Μάῦρα Μπρέκεν- ᾿ -Σ0λΛΙ- Ἠταν Βασίλισσα τῃς Κύπρου... τοῦ ἔργου «Πιστολέρος», ποὺ θὰ ϐΘγῆ συγχρόνως σὲ δυὀ κόπιες, ᾽Αγγλικὴν καὶ Πορτογσαλικήν. ἡ Ἡ Γουώλ Ντίσνεῦ Προ τάξιονς ἀνήγγειλε κατὰ τὴν διάρκεια ἐπισήμου γεύματος γιὰ τὸ κλείσιμο τοῦ οἰκονο- μικοῦ της ἔτους ὅτι αἱ εἰσ- πράξεις της τὸ 1975 ἀνήλ- θαν στὰ 385.100.000 δολλά- ρια, ποὺ σηµαίνει 175ο οὔ- ξησιν ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἀντίστοιχο ἔτος. Τὰ καινούργια ἔργα ποὺ ἑτοιμάζονται ν «Ἡ κόρη: τῆς ὀρήμου» ἔγχρωμο Λιθανέζικης παρα” γωγῆς τοῦ σκηνοθέτη Σάίΐφ Ελ Ντὸν Σιακἀτ. ᾿Ανήκει στὴν κατηγορία τῶν περ!ιπε- τειῶν. «κ «Ἠ θασίλισσα τοῦ κα- ρἀτε» ἔγχρωμο σὲ σκηνοθε- σία Τσιὲν Λοὺγκ καὶ μὲ πρω ταγωνιστὴ τὸν Τσάνγκ Τοὶγκ Τσὶγκ ἀνήκει κι’ αὑτὸ στὴν κατηγορία τῶν περιπετειῶν. «ὰ «Τὸ σιδερένιο τριαντά- φύλλο» ἔγχρωμο ᾖΓαλλικῆς παραγωγῆς μὲ σκηνοθέτη τὸν Ζιὸν Ρόὀλλεῦ καὶ πρωτα- γωνίστρια τὴν Φρανσουὸζ Πασκὰλ ἀνήκει στὴν κατηγο | | ρία τῶν φανταστικῶν περι: |. πετειῶν. Δ. «Οἱ σεξουαλικὲς παραι | σθήσειο μιᾶς χήρας» ἔγχρω µο ᾿Ιταλικῆς πσλανιωνῆς μὲ σκηνοθέτη τὸν Τζιόνι Γκρν |. μόλτ καὶ πωωτανωνιστᾶς τὸν Φωανοουά Πρεθίστ καὶ Κάτιο Κριστίνα ἀνήκει στήν κατη: {3 γορία τῶν.,... ἀσφαλῶς δὲν «γσενιζεται -ἀπό μδίς ἑφεξήνη [91 σε Αίνη ἡπομονὴ λοιπὸν καὶ βὰ δοσιις τί μᾶς Ἐπιύλάσ- ᾖ ποιιν οἱ μελλοντικὲς ποραγῶ 1, γὲς. ω ο ΟΟὭ'ΟὭΙΟὍΟΙΟοΟοΟὍὉὩὉΟουὍουυἢικυν ο νο μου σου οφ ύφος δ.σ σα δν σο νο ο ολοι λοοζο νο ο κο λνο νο νο σοι νο ζοο ο ζ ο ο ο ο οσον ος ς ο ον μονο μη ος ο ο ο νο ας ος ον ν ---σ-- ο φας ᾱ δν δι ολν ἀλλ ολων Ἰο νο λνολοι οι νο νο λοο ολοι να μπι μνο αξοοβοκμ ο ροο ο Ἑαο αν ο αν ο ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΑΠΟ τὶς τοινίες τῆς ἐθδομή: δος ξεχωρίζουμε τὴν “κινηβυτο- γραφικἠ ταινία «Πάτ᾿ καὶ Μάνκ» πού θὰ προθληθῆ οὔριό Κυβια- κἡ στὶς ϐ.525, Πρωταγων/αχαῦν οἱ διάσημοι ἠθοποιοὶ σφὰ, τρέῖσυ καὶ Κάθριν Χέμπωρν. Επίσης τὴν κινηµατογῥαφικἡ ταινία «Ἡ σπρῖρο τοῦ Μερνϊοκ» ποὺ παίζεται ήν Τρίτη,στὶς 8. µ 8 Βο' Καλειδοσκόπιο, 40 μ.μ. καθὼς καὶ τὴν ὁπερέτ- τα «Ὁ Κυανσώγων» '΄(2ον ᾿Κοὶ τελευταῖον μέρος) τῶν ζὰκ Οφ φενμπαχ καὶ ᾿Ανρὶ 'Μεϊλά. Φυοικά, τὸ ἔργο «Ὁ ὠἀλκοο: λικός τῆς προσεχοῦς Πέμητης, τῆς σειρᾶς Φεστιθὰλ τΤζέὲς Κάγκνεῦ, το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. τΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ Σάθόατον. 1:6.734 “Εναρξις. Εἰδήδεις. Κινούμενα σχέδιο. Κάραγκιόζηο.΄. Στὸν καπγὸ τοῦ πιστολιοῦ. Εἰδήσεις. Καλειδοσκόπιο. Αστέρια τοῦ πενταγράµρου.- 9 40 ᾿Ανθολογίοα. «Τὸ χαλινά- ῥι».. Μὲ τοὺς Λόρντ Γκρήν (Ἀπονόνζα), Τζούλυ Σόµ- µαρς καὶ Μόρρεῦ Χάμιλτον. (Βασισμένη σὲ διήγηµο τοῦ Τζὼν Στάϊνμαεκ). “Ο .Πῆτερ Ρόάντολ εἶναι ἕνας γεωργὸς ποὺ Ζεῖ α᾿ ἕνα ράντσο μαζὶ μὸ τὴν ἄρρωστη γυναίκα του Ἔμμα, Ὁ Πῆτερ διοχειρίδε- ται ὅπως θέλει τὸ ρόντσο, ὁλ λὰ στὴ ζωή του ἐλέγχεται ἆ πὀὸ τὴ γιναίκα του. Τόσο πο- λὺ. ποὺ. ὀναγκάζεται νά φορῇ αχαλινόρι», Όμως οἱ στωῖ- κέο του σχέσεις μὲ ἵπὴ γὺ- ναΐκα του διαταρᾷσσονται ἀπὸ τὸν ἐρχομὸ μιᾶδς γεαρῆς γυ: νοίκας μὲ προοδευτικὲς ὀντι λήψεις. τ.σο 7.05 7:20’ τ35 6.90 8.50 9.10 Ἑλληνικοῦ 41.20 Εἰδήσεις. Κυριακή, 2.6.4 Μ7.00 Εναρξιο, Εἰδήοεις, ἡ 7.05 Μουσική ἀνθολογίο. Τὰ φρὲντ ολ Μπά ρνα: πο Ἰ 75ο Οἵ ἔμποροι τῶν . ἐθνῶν. : 8.30 Εἰδήσεις. : 8:50 Καλειδοσκόπιο. - 9.15 Μουσικὸ διάλειμμα. 9.55 Κινηματογράφικἡ «Πὸτ καὶ Μάϊκ». Πρωτογωνι- στοῦν: Σαένσοερ Τρέϊσυ, [Κά: θριν Χέμπωρν. | 11:00 Εἰδήσεις, Δευτέρα, 5.6.4 1 πιοῦ Ἔναρξις. Εἰδήσεις. 7,08. Κινούμενα σχέδια. πεις Οὐώλι Ντίσνυ, 8.06 -Ονειροπορµένος, : 6.30 ΕΙδήσεις. .. 8.50 Καλειδοσκόπιο. 8.10’ Βασίλισσα ᾿Ελισάθετ, 10.00 Χρονικά ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. 10.10 Κοτζόκ. θρμιαο ταινία ος Φθιος ο 2 1 ἂν ή. ος. ΕΙδήσεις. Τρίτη, 3.6.Τ4 ο. ἑ δὲ νδρξις, Εἰδήρεις. Λάλεκ κρὶ Μήδλακ. ϱ ᾿Ονειρεµένο μαξίδι. 7:35 Κόθε΄ Τρί ὃν Ἐ 6 60 Τὸ ἁρκούδάκ ἃ ποθοΣικόγου. 8130, Εἰδήσειο. ο Φ.10 Ο 'Πιὸ Ἱ ζημιωμέ τοὺς τρεῖς. Θεατρικό! να ὄμδ : πτο τοῦ Σὰρλ ντὸὲ Ρ.χτερ. Λαμθάναυν,' µέρος «΄.. :«Ληνὰς Χατζησάθθας, Ματίνα [Καρᾶ. Νίκος Γοροφάλου. 9.408 Ἡ σπείρα τοῦ Μέρντοι, Κινηματογραφικἠ ταινίσ. μὲ ἡεἹῃβωτογωνιστὸς τούς ΄ΑΛεΕ Νγρέϊερ, Τζάνετ Λῆ, Μάρρεη Χόμιλτόν, Οὐῖλλιαμ Ντανιέλςο, Χόρολντ: Εκάουλτ,’ Ντὸν Νάϊτ «καὶ Οὐῶλτερ Μρόρε. 11.00 Εἰδήσειο. Τετάρτη 5.6.14 Ἔναρξις,᾽ Εἰδήσεις. Ἡ µικρή µας συντροφιά. Επιθίωση. Μπόμπ Νιοῦχορτ. Εἰδήσεις. Καλειδοσκόπιο. 8,10 Μόννιξ. 19.00 Ὁ Κυσνοπώγων. ᾿Οπ2ρᾷᾶι το τῶν Ζὰκ ᾿΄Οφφενμπαχ καὶ ᾿ Ανρὶ Μεϊλά, 1105 Εἰδήσεις. 7.00 πι05 τ.30 8.00 8.30 86.50 Πέμπτα. έθιτὲ 7.06 Ἐναρξις. Εἰδήσεις, 7.05. Κουκλοθέατρο. 7.20 Κινούμενα σχέδια. τ'35. Ποδόσφαιρο, 8,50 Εἰδήσειο. 4. 6:50. Καλειδοσκόπια.- ς - Ὦ.10 Φεστιδὰλ ᾿Τζέϊμε ΄ Κάγ- κνεῦ. «Ὁ ᾿Αλκοολικός», Πρω παγωνιστοῦν : Ἰζεῖμα Κάγ- κνεῦ, Φύλλις θΘάξτερ, Ραίΐῃ: μοντ Μάσσου, ᾖΤζἐϊμο Γκλῆ- σον καὶ Τἐϊγκ Γιόγκ. 41.05 Εἰδήσεις, «Παρασκευή, 1.674 σας Γι τὴν. Ὀμοιθρο.. . Ἅ.οο το ον ἃ ντ : 8:30 Εἰδήσεις, 8.50 Καλέιδοσκόπιο. . Θ.1Ο Πάλη. ϐ.40 Ταινίες μυστηρίου. 41.55 Εἰδήσεις. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σόάδέατον, 1.9.74 ψαρακι νρινου α΄ ΠΡΟΡΡΑΜΜΑ «Ὁ ο8υυ 96ὀ0 0640 Δελτίον εἰδήσεων. Φεκινώντας γιὰ τὴ δου: λειά. Δελτίον εἰδήσεων. 'Απὸ τὴν Ελληνική, οτ5ο 0740 Επαύθερος η ς ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜ -.. ν Πρωϊνὸ Εξεκημα-- : η ) σι ΠωΝ μουσική παραγωγή, 0630 Ἡ γυναίκα κοαὶ ὁ κόσμος της. 0845 4ριὰ τὰ μικρά αοιδιό. «600 Εἰδήσεις ἐν συντομία. 1600 Μουσικὸ. κοκτέῖλ., Στὴν Κύπρο τήνέ θαλασσ»- Φφίλητη. 3 ᾽Απὸ τηγὲ Ελληνικἡ, δισκο γραφία»- . ελ Ῥαδιοφωνικὴ ὀφημερίδα, Δελτίον εἠδήσεων, Λίγη ὥρα μὲ τὴν Φρύνη, »Αὔτυνομίμὲς πἀριπέτειες. Νησιώτικοι χοροὶ καὶ τρα εειγούδια. , ο: ᾿Απὸ τὸ διεθνῆ τόπ. ἙἙλληνικὸ ποικίλο πρὀγραμμµο. Εἰδήσειαο ἐν ουντομία. Λατινικῆς ᾽Αμερικῆς, Εὐχάριστη Ελληνική µου” ο οικὴ Καὶ τραγούδια. 1760 Η΄ ἠχὼ τῶν γεγονότων, 4730 Μουσικὸ Στοαυβόλεξο, 1800 Εἰδήσεις ἐν οαυντομία. 1602 Ἡ ὥρα τοῦ. ἐθνοφρουροῦ. 1845 Θρησκευτικὴ ὁμιλία, 4900 Ελληνικοί δίσκοι. 4930 Δελτίον εἰδήσεων. 4940 ᾿Απὸ µέρα σὲ μέρα. 2000 Σάδδσατο θράδυ. 2100 Εἰδήσεια ἐν συντοµί». 2102 Στίχοι καὶ μουσική. 21308 Τὸ ταχυδρομείο τῶν ὁπο- δήμων. Ποικίλο χορευτικό πρόγραµµα, Δελτίον εἰδήσεων. Εθνικὸς Ὕμνος., 1630 2200 2500 2305 Β' ΠΡΟΓΡΑΝΜΑ Σοθαρὰ µουσικὴ γιό ὅλους, ᾿Εκλεκτά κοντσέρτο. Φωνητική µουσικἠ. ᾿Ἐφβαφρά κλασσική μουσική. Τέλος τῆς ἐκπομπῆο. Ἡτ 0900 1002 1045 1100 1900 σ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σάθόατον. 1.6.4 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Γρηγόριος Χ᾿᾿ Γρηγορίου. Λεωφ. Ομήρου ἀρ. 29Α. Κίκης Δημητριάδης, ὁ- δὸς Σοφοκλέους ἀρ. . ΝΒΚαΣΟΣΤὅ Φάρῃὄκδῖου ««ζάλίοις λΑντωνόδη»., 'Οδδ6 . Κανάρη, «σάφ.νὸ. ορυΑχοως ο ο ΑΜΜοχωστός : Κυριακὴ Τά- λια, Ὁδός Κίμωνος ἀρ. 33, Κυριακή, 46.14 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Συντεχνιακὀ Φαρ- µακείον Λτδ., ἀρ, 2, “Οδὸι: Λεύκωνος ἀρ. 32, Φαρμακεῖον Πῆτερ -Άτδ.. ὁρ. 1» Δεωφ, 'Ο- μήρου ἀρ. 21 - 23. λεμεξος : δορμῤκεῖον Μ. Π. Φκιούλποη, ᾿Οδὺς Αγκύρας, δρ. ἴσ6, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Κώστας Σπα- νός, ᾿Οδὸς Γρηγόρη Αὐξεντί- ου ὄρ. 3. ) οφ ώώ νο ο ή η Σα8 ΒΑΤΟΝ, {Ιουνίου 1974. Ψυχ ι ᾽Ανοτολὴ Ηλίου 5.04. Δύσις 7.42. Σελήνη 11 ἡμερῶν. ΚΥΡΙΑΚΗῳ Τῆς Πεντηκοστῆς «ΔΕΥΤΕΡΑ. ᾽Ἁγίου Πνεύματος: ο ἩπΡΙΤΗ. Μᾶάρθας καὶ Μαρῖας, ο ΑΤΕΤΑΡΤΗ. Δωροθέου -. «ΠΕΚΠΤΗ.Α Ιλαρίωνος, ᾿Α : ν ἕ ΜΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. θεοδότουξ ἱερομάρτυρος, Νικηφόρου ᾿Απτάλου’ ὁσίων. Λουκιλλιανοῦ µάρτύρος. ἀδελφῶν Λαζάρου. Ττύφρου, Μάρκου Σμύρνης. οὐ ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟ Σάθθατον, ᾿Ιουνίου 1974 πας Μουσικἡ κοὶ τρργούδια της |. Ἡ θραθευβεῖσα ταινία στὸ Φε Ἡ κινηµατογραφικἡ ταινία ν Βραθεῖο στὸ εφετξινο Κι- λία» ποὺ πῆρε τὸ Α΄ «Ἡ σύνομι- νηματογραφικὸ Φεστιθἀλ Κανῶν, ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος «ἰδιωτικοῦ σκανδάλου Γώτεργκεηῖτ». Σκηνοθέτης τῆς ταινίας ὁ Φράνσις Φόρντ Κοππόλα, ποὺ σκηνοτέθησε καὶ τὸν περίφη µο «Νονό». Ὑπόθεσις τῆς «Συνομιλίας» εἶναι ἡ παρα- κολούθηση τῆς ἰδιωτικῆς ζω ῆς. Ἡρως στἠν ταινία εἶναι ὁ Τζὴν Χάκμαν, ὁ ὁποῖος ὁ- ποδύεται τὸν ρόλο τοῦ Χάρ: ρυ, ποὺ εἴναι ἐπαγγελματίαος τῆς παρακολουθήσεως., Ὁ Τζὴν Χάκμαν ταν ὁ ρως τῆς μεγάλης ἐπίσης ταινίας «Ὁ οὐνδεσμος ἀπὸ τὴ Γαλ- λία». Ὁ ἄλλος «ἤρως» τῆς «Συ νοµιλίας» εἶναι ἕνα µαγνητό φωνο Οὔχεβ 5000. ΄Αποστο λὴ καὶ τῶν δύο : ἡ μυστική µμαγνητοφώνηση τῆς σύνοµι λίας ἑνὸς ζευγαριοῦ σ ἕνα πάρκο τοῦ Σὰν Φραντσίσκο. Μιὰ λεπτοµέρειο κινει το ἐνδιαφέρον τοῦ Χόρρυ. Α- κούει καὶ ξανακούει τὴν ται” νία ᾿μέχριςο ὅτου ἀπομονώση μιὰ µικρὴ ἀνώδυνη φράση, Ο Χάρρυ γίνεται συνένο” χος τοῦ ἐγκλήματος πού ἤ- θελε ν᾿ ἀποφύγη. Καὶ θῦμα τῆς ἰδικῆς του ἔξοχης τεχν! κῆς. Κρυμμένα µικβῥφωνα, ο 4 ον μα κ »ς [ον Χ τ ο - κο 4 - 9 Ἐ, Ώ α͵ πρ 9 ο «-« ο Ἑ εα Ὡ ν (Θονιανίκιο «ζιιεσοί στο τοῦ [ΜΙΝΑ ΤΗΙΛΩΙΙΚΝ ἡ ΛΙΠΙΝΛΙΛ [ΛΗΛ ϱ. Βεροπορικὰ καὶ ἀτμοπλοϊκὰ εἰσιτήρια φοο οφ ο ὁ ὁ Ἐκδόσεις διαθατπρίων Ταξειδιωτικαὶ διευκολύνσεις (ὅλων τῶν εἰδῶν)' Ἐκτελωνίσεις -- Φορτώσεις - Ἐκφορτώσεις ᾽Ανεγνωρισμένοι πράκτορες τῆς Ι.Ν.Τ.Β. :Ὀρνανωμέναι ἐκδρομαὶ ΕΞΦΤΕΡΙΚΟΥ Καθπμεριναὶ ἐκδρομαὶ ἐσωτερικοῦ Κρουαζιέραι σ’ ὅλον τὸν κόσμον Ἑνοικιάσεις αὐτοκινήτων Ἆ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ὁδὸς Λεωνίδου 3Α, Τηλ. (021) 7518517516 . δ . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Ὁδὸς Εδισσον 29, Τηλ. (031) 67981 ἢ 67282 Εἶναι Βασίλισσα τῶν Κρασιῶν τι} Σι ΛΕΜΕΣΟΣ: Ὁδὸς Σπ. ᾿Αραούζου 37, Τηλ. (0516), 9323 ἢ 2304 ἄν στὰ : ΛΡΣΙΝΟΗ 1 ΜΟΡΦΟΥ: ὉΟδὸς Ἑρμοῦ, Στοὰ Παρούτι, Τηλ. (071) 42397 τ ς ΐ ΛΑΡΝΑΞ: Ὁδὸς Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 218, Τηλ. 2619. ἡ ο... ἵὕὉϱΟϐ«««ν.-. ο. ----.'-”------ᾖ----Ὁ----ς ο πο οοὑοὑοὑὕὑὕυυωοωμ κ στο ο ο ο λα.) Αλ λωδει δλδ ηλ λλ. «Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ» οἳ 9 ο ο 4 οσάθθατον. ᾿Ιουστίνου μάρτ. Γ] ὁμολογητοῦ. ο ο Φ Σεβαστιανής ὁσίας. 9 ο φου στιθὰλ Καννῶν πανίσχυρα ῥραντάρ, μικρο: σκοπικὲς ἠλεκτρονικὸς συ: σκευές. Ὁ σκηνοθέτης Χρη: σιμοποιεῖ ὅλα τὰ µέσα τῆς συγχρόνου ἀκουστικῆς γΥἱά νὰ κατασκευάση ἕνα θαυμά- σιο ψυχολογικὸ «θρίλλερ» ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ µελέτη χα ρακτήρων, μιά κοινωνική ἆᾱ- νάλυση, μιά πολιτικὴ περισυλ λογή. Τὸ ταλέντο τοῦ σκηνοθέ- του εἶναι ὅτι μεταφέρει τὸν θεατἠ στὴν ἰδιωτικὴ ζωή τοῦ ἤρωος. “Ο θεατής θρίσκεται οτὸ ἐργαστήριο τοῦ ἤρωος, ἕνα θαυμάσιο ἑργαστήριο ἅ κουστικῆς. Τὸν παρακολου- θεῖ στὴν αἴθουσα τοῦ µαγνη” τοφώνου, ὅπου ὁ ἀντίπαλός του {ὁ ἐκπληκτικὸς Άλλεν Γκάρφηλντ) κάμνει μιά ἀπῖ- θανη ἐμφάνιση στὸ ρόλο ἕ- νὸς κυνικοῦ. ) Όταν ἡ Ἱστορία Φφτόνει στὸ σημεῖο τοῦ ἐφιάλτου καὶ τῆς τρέλλας, ὁ θεατής ὄχει κιόλας πέσει στὴν παγίδα τῆς ἐξοικειώσεως, Ἡ µουσι- κἡ ὑπόκρουση τῆς ταινίας εἷ- ναι ὑποδειγματική. Πειτουργίαι «καὶ κπρύγµατα ἃ υ. ον ΄Ο Πανιερώτοτος Μητρα-- πολίτης Λεμεσοῦ κ.κ. Χρύ- σανθος θά τελέση σήμερον τὸν ἑσπερινὸν καὶ ἀκολοί- θως θὰ κηρύξη τὸν Θεῖον Λόγον ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ ᾽Αγί- ας Ζώνης εἰς Μονήν. Αὔριον ὁ Πανιερώτατος θὰ λειτουργήση εἰς «τὸν ἰε- ρὸν ναὸν Παναγίας Παντα- νάσσης Καθολικῆς. Τὴν Δευτέραν, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,. ὁ Πανιο- ρώτατος Μητροπολίτης . θά τελέση τὴν λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ἱερῷ ναῷ Αγίας Τριάδος Λεμεσοῦ. Ἐζπρύγματα ᾿Εξ ἄλλου ἀνακοινοῦται ὃ- τι οἱ θεολόγοι τῆς Μητροπό λεως ἀἁπίου θά κηρύξουν τὸν Θεῖον Λόγον ὡς ἀκολού θως τ Ζαχαρίας Ῥαπτόπουλος οἷς Πεντάκωμον, Πανανιώ- της Καραπᾶνος οἷς Άγιον Τύχωνα, Σταῦρος Ολύμπιος εἰς ᾽Αγίαν Φύλαξιν, ᾿Ανδρέ- ας Ἱεροδιακόνου εἰς Φασούλ λαν. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 'Ο ᾿Επαρχιακὸς Γραμμα- τεὺς τῆς ΠΕΙΚ Λάρνακος γε- ὠπόνος κ. ΜΙΧ. Λύτρας ἐπε σκέφθη τὰς κοινότητας ᾽Αγί ου Θεοδώρου, Τόχνης καὶ Καλαθασοῦ, καὶ συνεζήτησε μετὰ τῶν κατοίκων καὶ τῶν παραγόντων τῆς ΠΕΙ τὸ δι- άφορα προθλήµατα τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τοὺς κατοίκους τῶν ἐν λόγῳ κοινοτήτων. - Ὀἱ κάτοικοι καὶ τῶν τρι- ὤν κοινοτήτων - 1} Εξέ. Φρασαν τὴν ἀνησυχίαν καὶ ὁ πογοήτευσίν των ἐκ τῆς τρο μερὰ μειωμένης παραγωγῆς σιτηρῶν ἕνεκα τῆς ἑλλεῖψς- ως θροχῶν κατὰ τὸ τελρυ- ταῖον στάδιον παρανωνῶς. 2) Ζητοῦν ἀπὸ τὴν ἸΚυθέο νησιν ὅπως τὸ συντομώτε- ρον προθῆ εἰς τὴν παροχἠν Βοηθείας εἰς τοὺς ἀνομβοιο πλήκτους δενδρωκαλλιερνη- τάς, οἱ ὁὀποῖοι ὑπόστησαν τρ ραστίας ζηιίας ἐκ τῆς πρριι σινῆς ἀνουδρίας, ὡς ἄπρας καὶ δι ὄλλους τουρῖς τᾶς ὀγροτικῆς οἰκονωιήσς αν Ωω’ κάτοικοι Καλαβασοῇ 2α-ρῇ. ὅπως οτοιιατήση ἡ Ἱπκαδι τλησις τῶν ἡπονοίων ἠδὸ των τῆς περιογῇς πα στολὴν ἤδατος ος τὴν Λι Ροχωστον. διότι τρῦ-ρ ἔνρι τεραστίας αινοποίας διὸ τὸ ὁρδευτικὸν καὶ ὑδωσιητικὸν κο. ο . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΒΟΣ Εθδομοδισία ἐφημερὶίς ἐκδιδομένη ἕκαστον Σάθόᾳατον. Ὑπεύθυνος -- Ιδιοκτήτης ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Διευθυντὴς Συντάξεως ι. ΣΠΑΝΟΣ Οδός Τρικούπη 608 Λευκωσία. Ταχ. Κι6, 10968 Τηλέφωνα: 62289 79114 Τυπογραφείου : 35194 Σ µεῖο, τὴν μᾶλλον τῆς περιοχῆς, ο ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΛατιὲς ΑΝΕΛΑΕΒΕΕ τὰ καθήκοντά του ἐπισήμως τὴν περασμέ- νη Δευτέρα ὁ νέος Πρός. δρος τῆς Γαλλίας κ. Ζισκὰρ Ντ᾽ 'Ἑσταίν, μετὰ τὴ νἰκή του στὶς πρόσφοτες Προρ- δρικἐο ἐκλογές. Καὶ τὴν ἵ. δια µέρα διώρισε σὰν νέα Πρωθυπουργό τὸν κ. Ζὸκ δ΄ ράκ, Ὑπουργὸ ᾿Εσωτερικῶν στὴν Κυθέρνηση ποὺ παραι- τήθηκε ἐπίσης τὴν Λευτὲ- ρα. καὶ ὁ ὁποῖοαᾳ διετέλεσε Ὑπουργὸς Γεωργίας. Τόσο ὃὁ κ. Ζισκὰρ οἰτ' Ἔ σταὶν ὅσο καὶ ὁ κ. Σιράκ ἕ- χουν ἕνα κοινὸ σηµεῖο : Εἷ- ναι καὶ οἵ δύσ ψηλοί. Στὴν περίπτωσή τους δὲν θᾶταν γι αὐτὸ ἐκτὸς πραγιατικό- τητος ἐόν τοὺς προσφωνοῖ- σαν πι «Ἡ Αὐτοῦ... Ὑψηλό- της», ἀντὶ τοῦ «Ἡ Αὐτοῦ Ἔ ξοχότης», Ὁ τίτλος δὺ «Ύ φηλότης» θά ταίριαζε περισ. σότερο στὸν κ. Ζισκάρ Ντ' ᾿Εσταίν, μιὰ καὶ εἶναι γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας. κ ΣΧΕΤΙΚΑ μὲ τὸν νέο Γόλ λο Πρωθυπουργό, ὁ διορ: σμὸς τοῦ ὁποίου γενικό νεµένετο µγιατὶ ἑνῶ εἶναι Ντεγκωλικὸς ὑποστήριξς ὁ- νοικτὰ τὸν κ. Ζισκάρ Ντ Ἑ σταὶν γιὰ τὸ Προεδρ'κὸ ἀἄξί ὠμα, ἀνεφέρθη ὅτι εἶναι ᾱ- πὸ τοὺς πιὸ νέους Πρωθυ- πουργοὺς : ποὺ κυβέρνησαν, τὴ Γαλλίᾶ:τ' Ἐϊναι µόνο 4ὴ χρόνων. ᾿ δν ”Αλλὰ κι’ ὃ κ. Ζιακάρ Ντ. Ἐσταὶν εἶναι ἀπὸ τόὺς' ἠιὸ νέους Προέδρους τῆς Γαλ: λίας Εἶναι 49 χρόνων. Ετοι οἱ δύο ἄνδρες ἔ- χουν ἀκόμα ἕνα κοινὸ ση’ ἡλικία. Πρᾶγμα ποὺ ἔκανε τρεῖς Καθηγητές τοῦ Πανεπιστηµίου τῶν [Πα' ρισίων νὰ παοατηρήσουν ὅ- ὧπ ἢ Γαλλία θά εἶναι ἡ Δη: µοκρστία τῶν..... νεσσυλλέ. κτων. Ἐν τούτοις, ἀνογνωρίζε ται γενικό ὅτι καὶ οἱ δύο ὄν δρες ἔχουν ἕνα τρίτο κοινὀὸ σημεῖο τὴν λαυποῇ μµὀρ.. φωση. Καὶ οἱ δύο εἶναι λσυ προὶ τεχνοκράτες κι ἀποφοί τησαν ἀπὸ τὴν ἴδια περίφπ’ µη Ε.Ν.Α. τῶν Παρισίων, δηλ. τὴν Σχολή Διοικητικῶν Σπουδῶν. ἁ. οτ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ μὲ τὸν κ. Σιρᾶκ, ἀποκαλύφθηκο μιό δς γνωστη µέχρι σήµερα λεπτά µέρεια, ποὺ δείχνει πόση ὃν πιμονἠ εἶχο υιὰ νὰ «φτάδείνι Όταν Ε2έθηκε κόποτε στὰ πλαίσια τῶν σπουδῶν του, στὸ περίσηµο ᾽Αμερικα νικὸ Πανεπ'στήια Χάρδαρντ γιὰ νὰ θγάλη τὴ Εξοδά τοῦ σὰν φοιτητής. ὁ κ. Σιρᾶκ ἔ« Πλενε.... πιάτα σ᾿ ἕνα ἔστκ ατόριο. ἐ πι Φυσικὰ τώρα. σὰν ΠρωδιΝ πουργός, ὁ κ. Σιοὰκ θά πρᾶ πει ὁπωσοδήποτε νὰ θγόλη τὰ , ε ὅπλυτα στὴ φόρα, Κι ὅλοι πιστεύουν ὅτι θά προθῆ σὲ ἐξυγίανση τῆς κρα τικῆς μηχανῆς. στο -- ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ πολύ ὅ Ἂ µερικανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωι τερικῶν Δρ Κίσιντζερ νᾶ πὲ τύχη συμφωνία μεταξύ τοῦ Ισραἡλ καὶ τῆς Συοίας γιᾶ τὴν ἁπαγκίστρωση τῶν δυνό» μεών τους στὰ ὑψώματα Γκά λάν. Τὸ περασμένο Σαθθστοκᾶ ρισκο οἱ πληροφορίες ἤτον ὀλληλοσυνκοουόμενες. «Ἡ συμφωνία θὰ ὑπογραφῆ κατ ἀρχὴ τὴν Κυριακή», «Ἡ συµ Φωνία θὰ εἶναι ἕτοιμη ὧς τῇ Δευτέρα». Καὶ ὅλοι πίστευ’ αν ὅτι ὁ Δο Κίαιντζερ θὰ νιάρταζε τὴν ἑππυχία Του τὴν Λειπέωσ Τολικὰ ὅμωά Σον τὸ κατόρθωσε. | πα Ανα ννατων Ἆτι ὅ Λο Κίσε τος Ἀκικδλ μες μὰ. ὄπιπρυχ νὰ Λοιιτόρα Κ πο δι ίππο λὠνω. Ὥ Ἀ, κλαις εώσυ νονρθλ ΕΛΛ ας σι δν στο εὰ Ξ4 χρᾶ δια του. Καὶ δρσολο ν γΙΟΡΣ τόπγ τὸ ποιόν Σιπλῇ γιος τή : τὰ γενέθλια καὶ τὴ συµ Φωνία.., . σσπνο Σά66ᾳατον, 1 Ἰουνίου 1974 Ψυκολογικὰ θέµατα Ἡο Ν ΠΡΙ ΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΝΝΤΚΝΙ. ΚΜΙΤΕΡΙΗΣ 'Ὑπὸ. τοῦ: Κλινικοῦ. Ψυχολόγ ου Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. ΧΡΙΣ ΤΟΦΙΔΗ ᾽ ΔΥΝΑΤΑΕ ΤΙΣ νὰ «εἴπη. ὅτι: ἡ 'πλειονότης τῶν πνευμα: αρν καθυστερήσεων : ουμθδαίνει εἰς τὰς οἰκογενείας' ἐκεί- πού -ἡ- ἐπιστημονικὴ.. ἔρευνα Φφέρει:οῖς φῶς ἕνα µεγά-. λον: ἠδριθμὸόν᾿ Ποικίλών πγευματικῶν ὀνωμαλιῶν ὀφ᾽ ἑνός, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, αὐταί αἱ ἀνωμαλίαι διὰ μίαν ὠρισμένην οἱ- Νἐψείαν, αὐξάνουν εἰς σοθαρότητα καὶ προσθάλλουν .προ- Αβευτικῶς περισσότερα ἄτομα, 3 «ΑΥΤΟ θεθαιοῦται ὁπὸ διαφόρους ἐρεύνας ποὺ ἔχουν γίνει εἰς τὰς Ἠνωμένας Πολιτείας, τὴν ᾽Αγγλίαν, τὴν Δα- νίαν. Ικαὶ 'ἀλλαχοῦ, ὅπου καταδεικνύεται ὅτι εἰς ἑκάστην πγευματικὴν κἀθυστέρησιν τυγχάνει τὸ ὀλιγώτερον ἕνας ἆ- πΡ'.τοὺς' γονεῖς νὰ εἶναι πνευμστικῶς καθυστερηµένος. ᾽Αλλ' ἀκόμη πρέπει νὰ ἑρμηνευθοῦν αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ Ἰδως: διά .τοῦ τρόπου τούτου νὰ ἐξευρεθοῦν τὰ µέσα τὰ ἁπρία θὰ ἐπιτρέψουν νὰ ἀποφευχθῆ αὐτὸς ὁ κίνδυνος. Η- δηρ:µερικοὶ. καταγγέλλουν τὸν σύγχρονον πολιτισμὸν ὡς ὑπεύθυνον διὰ τὴν πραγµατικἠν «παλίρροιαν» τῆς πνευμα- τικῆς “καθυστερήσεως, (τηλεόρασις, κινηματογράφος, θόρυ- δρ: οὐμθῆκαι διαθιώσεως, κ.λ.π}. ΜΕΡΙΚΟΙ φΙρούν ὅτι τοιαῦται : περιπτώσεις σι Ἰδγολογοῦν πρὸς μίαν. πραγ. μαι ῥκήν. ἀνωμολίον, ϱὀλλ᾽ ὀφεί- λῷ δι Κυρίως εἰς τὴν Ἔἔμμονην Ἓδ. οδών. ο τὸ ὁποῖα ὑπῆρχὸν ἓν τινι μεταξύ τῶν προγόνων µας αρ ἀπὸ 200 γενεὰς καὶ ᾿πλέ- ον (Καὶ Προγματικῶς, πνξώρότικοϊ καθυστερήσείς ὀμφαί γονται ΄ διαφορετικά! πόσοτικῶς παβισσότέρον παρὸ ποιοτικῶς τῶν ὀβόλων ἐκαὶ δύνανται᾿ νὰ θεωρη- Αόῦν ὡς μιά -ὀμάλὴ ποικιλία, Αλλὸ. εἰς. τὰς περισοοτέρας πε- ρμτώσεις τῶν ᾿ ποιοτικών μεταθο λῷντ {τροπυποίήσεων).: πᾶρατη- ρᾶδνται΄ ἀποκλίσεις - τῆς ἀνοπτύ- εέώς μὲ) ροπἠν {πρὸς τὸν ἐκφν- λωμὸν' καὶ. τὰς ηνευματικὸς ὄνω μόλίαςς Εἰς τὴν: πραγματικότητα ἡξἠρωτογενὴς ' πνευματική: νε: πάμκειο-' “παρατηρέῖτοι καὶ εἰς τῶμα ἀῤχσίόυς (λασύςο καθώς, «αὶ εἴςι τὰ ζῶσ καὶ δὲν ᾿ὑπάρχει ὁμ- φλθολία: ὅτι πρόκειται μαγικῆς: ᾿ὀνωμολίας. Ὑπεύθυνοι λάγουν. οἱ συγγραφείς: αὐτοί, δι. τήν πνευµατικὴν « καθυστόρησιν εἰ ναι μία ὁλικὴ. σπερµατική ππροσ- δολή: ᾿. ἐπιφέρουσα τᾷρ δυνατάτητος: ἀναπτύξρως. ἔῑ ναῖ-διὰ τοῦτο πού κστεδείχθη «ὁτι τὰ .οπερματοζωόρια τῶν. χρον{ων' ὁλκσρχικῶν ποὺ’ παρουσιάζουν ὦ ᾿ Ριαμόνας δυσµορφίας., εἶναι. δυνο ο 9 τόν, Φά. ἔχουν ὀλεθρίας συνεπεῖ: ας’. .ὁπὶ τῆς :πνευματικῆς ἁνοπτύ ξεως . Ἀ ας ούφιλη δυρμένῶς τὰ σπερματικὀ ᾿κύττα-- συγγραφεῖς ὑποστη παλσιῶν χόρακτηριοτι : µερικαὶ “νατικῆς εδυνόµεθα. νὰ διαπιστώσωμεν ὅτι αὐτῶν κατέχει αν Ἰώρισμένην λειτουργίαν, περί σπορ, ἐκφυλισμόν ᾿ ἐπίσπε , εἠηθεάέι” : ρα. Σήμερον. ὅμως χάρις εἰς τὸ ἀντιασφροδοσιακὰ φόῤμακα ἔχει περιοριαθῆ πολὺ ἡ οσπουδαιότης της, .τούλάχιστον εἰς τός Εὐρω ποϊκὸς χῴρας. Εν τούτοις πρὀ- σφατοι ἔρευναι φέρουν τὴν οὐ- φιλην ώς τὸν ὑπ ἀριθμὸν ἑνα ὑπεύθυνον τῆς πνευματικῆς καθυ στερήσεως. Ο κίνδυνος δηλαδἠ δὲν ἐξέλιπε τελείως πορὰ τὰ ἐἑ- πιστηµοχικὸ µέσα, ποὺ ἔχομεν εἰς στην διόθεσἰν µας, ᾿Εξετάζοντας τώρα τὴν Ίνευ µατικἠν κοθυοτέρησιν ὁπὸ προγ κληρονομικῆς αλε υρῶς, πολλαὶ ἀνωμαλίοαι μεταδίδονται μέ σῳ τῶν χρωμοσωμότων. Τό γο ο νίδια 'ποὺ ἀποτολοῦν τὸ Χρωμο- σωμα καὶ ποὺ εἶναι πάρα πολλὰ καὶ δὸν εἶναι ὁρατὸ μὲ τὸ κα- νονίκὸν µικροσκόπιον .ἑκάστου ἐξ μίαν ὠρισμόνην ὑπεύθυνον δια μῖ: διό τὴν μετάδοσιν ἑνόὸς χαρακτῆρος σωματικοῦ, ἢ ψυχικοῦ. ᾿Εόν λοι- πὸν ἔστω καὶ ἕνα γονίδιον δον εἶνοι͵ εἰς τὴν θέσιν του ἢ ἔχει ποραμὀρφωθῆ αροκύπτουν ὠώρισμξ ναι 'ψυχικαὶ ΄καὶ σωμµατικαὶ ἁνω μαλίαι. | : Ὁ. Τοιαῦται ἀνωμαλίαι εἶναι ἡ φενυλπΌροθικὴ ὁλιγοφρένια, ἡ ἀγγειακὴ: σκέρωση, ἡ τβισοσµία 19: καὶ 18. ἠτρισοσμία 2. τὸ σύνδροµον ποὺ ὀνόμάζεται «ἀσθέ θέσιν, εἶναι Ἴγεια. τῆς κράυγῆο τῆς γάτος», Ὅπδ: αὐνδῥομον ΧΧΥ, τό σύνὃρο- μον -ΧὉ, 'ὁ μογγολισμός καὶ ὅλ λαὶ δνώμολίαι τὰς ὁποίας δὲν (Συνέχειο εἰς τὴν }Τη σελ. ον. πώτεροί ἀπὸ. τόν, μέτριο Φα. ειφκηκα. «εκδηλώνεται στὸν Α. ᾽αμιό- σὐθαρή κατάσταση: δυσ- λεξίας ..Διαθάζει σὲ -ἠλικία ὧν 10: ἐτῶν ισὰν «παιδὶ- 8 ἑτῶν. Γ Η.υκρίση ἀὐτὴ. ὀυνοδέύεται .- ΜΕ ἀνάλογη, πτώση στὴν ἐπί δοσή του στἠν΄ ὀρθογραφία. καὶ ὅμως εἶναι πάντα “πολὺ Καλά, στἠν ὑγεία του καὶ τὸ :«Πηλίκον ᾿ἀντιλήψεως» μένει : «πάντα: σ΄ αὐτὸν σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο, Τέλος, ὁ νευροψυ- εχολόγος ἐξακριθώνει, πὠς : ἔπειτα. ἀπὸ μιὰ σοθαρώτατη ::ἀσθένεια τοῦ Β, ἡ μητέρα. συγκέντρωσε ὅλη της τὴν προσοχἠ καὶ τὴν τρυφερότη- τά της α᾿ αὐτὸν καὶ δὲν ἕ- δειχνε κανένα ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ: γερὸ καὶ προκὀμμένο : γιό της. Ὁ Α ἔπαθε ἕνα ψυ χικὸ κλονισμό, ποὺ. ἐπηρέα: σε τὴ δουλειό του στὸ σχο- λεῖο. Έχουμε ἐδῶ μίά περίπτω «ση. ὀξείας..δυσλεξίας, ἀπὸ λόγους ψυχολογικούς. ᾽Αλ- λὰ ἡ συνηθισμένη δυσλεξία παρουσιάζεται : στὴν πρώτη κατὰ κανόνα τάξη, δηλαδἠ γύρω στὸν ἔθδομο χρόνο τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ. ΑΝΑΜΕΣΑ, οτὶς συναρπαστικὲς πρασω- πικότητες, ποὺ μάχονται ἁδιάκοπα μὲ τὶς ποδιές, τὶς στολές, τὰ κασκέτα τους καὶ τὴν ἀπαραίτητη σάκκα γιὰ. τὰ συνήθη σχολικἁ θάσανά τους, ὑπάρχει μιὰ ξεχωριστή κατη- γορία, ποὺ ἀποτελεῖται σίγουρα ἀπὸ τοὺς πιὸ συμπαθητικοὺς καὶ τοὺς πιὸ εὔθραυστους νεο- φώτιστους. Εἶναι τὰ σπουργιτάκια, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ θὰ πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὴ μητρική φωλιά, γιὰ νὰ μάθουν τοῦ «Θεοῦ τὰ πράµα-. τα»: τὰ μικρά τῆς πρώτης τοῦ Δημοτικοῦ. ΑΥΤΑ Χρειάζονται πάνω ἀπ᾽ ὅλο τὴ θοήθεια τῶν γο- νιῶν τους, πού, γιὰ νὰ τοὺς συμπαρασταθοῦν, δὲν πρέπει μὲ κανένα τρόπο νὰ πανικοθληθοῦν, ἂν σκοντάψη ἡ κόρη τους ἢ ὁ γιός τους σὲ, ὁρισμένες ὑποκειμενικές του δυσχέ- ρειες στὴν ἀρχὴ τῆς σχολικῆς του ζωῆς. Πολλοὶ γονεῖς θασανίζονται ἰδιαίτερα - καὶ θασανίζουν καὶ. τά παιδιά τους -- ἀπὸ τὴ µανία τους στὶς συγκρίσεις ἀνάμεσα -στὸ δικό τους παιδὶ καὶ στοὺς ουμμαθῆτός του. Πῤοπαντὸς στὴν ὀρθογραφία, ἕνα τοµέα ποὺ. γομίζούὺν πὠὼς ᾿µήορθῶῦν μὲ σιγουριά νὰ κῥίνουν καὶ νὰ συγκρίνουν, προόἠαθοῦν μὲ τὴν καθημερινή. καταπίεση νὰ «διορθώσουν» τν «ἀμέ- Ἀδια» τῶν παιδιῶν τους. ἳ . Συμπτώματα. Πῶς- καταλοθαίνουµε΄ ὅτι ἕνα παιδὶ ὑποφέρει ἀπὸ. δυσ λεξία : . ᾽Απὸ΄ ὁρισμένα λάθη οτὴν ἀνάγνωση --- μασ μὲ ᾿ἀντί- στοιχα΄ στὴν ὀρθογραφία --- χὲς, ᾿ κατώτερο Τι. ὀνομάζουμε ρ αοημᾶ πού φανερώνουν Χαρακτηρι- ᾿δυσλεξία: ἄν ολη, σι ώορίς, δὴ οόρ του, 'μιὰ΄ ἑἀνικανότητα νά ξε- χωρίσή” σταθερὰ Φθόγγους καὶ συλλαδές.. : Συχνὰ «μηλέκει. τὰ γράμμα τα ποὺ παρουσιάζουν κάποια ὁπτική. ὁμοιότητα (π.χ. ν καὶ ριοριστοῦμε. στὴν πιὸ :σύνηθι ομένη καὶ ἐνδιαφέρουσα δυσ λεξία, ποὺ ὀφείλεται σὲ λό- γους : ψυχοσυγκῖνησιακούς. Καὶ νὰ τονίσουμε ἀμέσώς,. ὅ- τι ἡ δυσλεξία οὐτὴ δὲν ἔχει απ Ὕμν : . : καυμιὰ σχέση μὲ τὶς διονοη-΄ “υ. σ-καὶ Ὁ),. ἀλλοιώνει τις τικὸς ἱκανότητες τοῦ ποὶδιοῦ λέξεις “αναστρεφοντας , τις καὶ εἶναι μιὰ ὄνωμσλία. ποὺ οὐλλαδές ἤ' Παραλείποντας θά πεοάση {όσο πό νηήνο-ύ ἕνα ἢ περισσότερα γρόμμµα- ρα. ὅσο λἰγώτερο τὸ κάταπι - τα, ἀγνοεῖ τὴ. σήξη «καὶ. 6α- νετ σανίζοτοι γιὰ Ν΄ διάθάση Όμως ἡ-παιδαγωγικἡ ἕ- χει διαπιστώσει σήµερα, ὅτι συχνὰ ἡ' δυσκολία. στὴν ἐκ- µάθηση τῆς ὀρθογραφίας προέρχεται ἀπὸ ὁριομένη: ἁ- ΄ νωμµσλίᾳ κατὀὸ κανόνα θερα- ᾿ πεύσιµη, τὴ δυσλεξία: Δυσλεξία ὀνομάζουμε τὸ σύνολο ἀπὸ ὑποκειμενικὲς ᾿δυσχέρειες ποὺ συναντᾶ τὸ ποιδὶ μαθαίνοντας ἀνάγνω- ἔσουμε. Μα ΄ πα ση. Από τὶ προέρχεται ἡ : ο :.Ὀέονοντος..πάντα τὸ δόχτυ- δυσλεξία : '᾿Απὸ πολλὲς καὶ Μιὰ περίήτωσ υτ. λό του «κάτω ἀπὸ τίς ψραµ-. μδό,. γιατὶ ὀλλιῶς χάνεὶ τὴ διάφορες αἰτίες Πρέπει ὅμως ᾿ Μος ρορος ο Β μ σειρό τοὺς. ἐδῶ νά’ παραµερίσουµε ἁμέ- ᾽Απὸ τοὺς διδύµους ἀδελ- σως τὶς οπανιώτερες καὶ πο µ«φθὺς -Α καὶ Β, ὁ πρῶτος πα-΄ λύ εὔλογες --- γενικὴ διανο ρουσιάζει Χαμπρή ἐπίδοση᾽ ητικἠ καθυστέρηση, κρανια- στὶς σπουδές τού΄ στὸ 'δημὃ- . κἁ τραύματα ἢ ὄλλης αίτιο τικὀ, ἐνῶ ὁ ἄλλος µένεί στα λογίας ἐγκεφαλικὲς διαταρα θερὰ σ᾿ ἕνα. ἐπίπεδο λϊγο κα : Ἡ ὀρθογραφία΄ δώ» κόδει. τἰς. λό- τρις «ἐκεῖ᾽ μβίκἍπκο” ἀντί -«ἕ- : σμέγες,- πῶν μικρῶν' παιδιῶν, ὅταν ἡ ἑ μευτικἡ ..«κοὶ ΙΗΗΙ κηῤύχθηκε»΄- γιατὶ: δὲν µπο-, ρεῖ νὸ παρακολουθήση -τὸ νὀ,. | . ημα᾽ ἀλλά µόνο.τὸν ἤχο τῶν ' διαφόρων συλλαθῶν, µπερ: «δέύει µόλιστα καὶ τὰ παρὀ-. 'μοια ἀπὸ Ιἀκουστικὴ, ἄποψη Ὑράμματα΄ (π.χ. τὸ φ’ μὲ τὸ 6:21ὸ 1 μὲ τὸ ὅ). Οὗτε -λό- . γος φυσικά δὲ μπορεῖ νὀ γί- Ένη γιὰ τὶς-λεπτότερες πολυ- τόλειες τῆς ὀρθογραφίας, Τά διπλά γράμματα, τὶς διφθόγ- γους, τά’ πολλὰ ὁμοειδῆ φω- γήεντα κ.λ.π. 'Απὸ τὴν ἀνωμαλία αὑτὴ ἐπηρεάζεται ὁ ὀδημιούργη- τος ἁκόμη γραφικός του χα ρακτήρας. Φτιάχνει πάνω στὸ τετράδιό-. του -ὀρνιθοσκαλί- σματο γεμάτα μουτζοῦρες. 'Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν χα- ρακτηριστικἁ τῆς δυσλεξίας, Πρέπει θέθαια νὰ προσέξου- με πολὺ στὴ διἀγνωσή µας. Κάθε καθυστέρηση στὴν ἐκ- µόθηση τῆς ὀναγνώσεως δὲν προέρχεται ἀπὸ δυσλεξία, ἀλλά μπορεί νὰ ὀφείλεται σὺ πολλοὺς ἄλλους λόγους, ἆ- κόµα καὶ στὴν κακἡ διδα- σκαλία. Θεραπεία ᾽Αλλά πρέπει, ἀπὸ τὴν ἄλ λη μεριά, νὰ θεθαιωθοῦμε, ὃ τι μποροῦμε. νὰ ἀποκλείσου- με τὴ δυσλεξία,: Γιατὶ ἴσως νὸ μή εἶναι τόσο ἔκδηλη, νἁ ἐμφανιστῆ .μὲ. µορφή :ἠπιώτε ρη καὶ μὸ τὶς τιμωρίες καὶ τὸν καταναγκασμὀ νὰ τὴν ἐἑ- πιδέινώσούµε.- ᾿Τότε τὸ παι- δί᾽ θὰ «ἐξαγριωθῆ. καὶ-θὁὸ µι- σήση τὸ σχολεῖο ἢ θὰ παρα! τηθη ἀπὸ κάθε προσπόθεια. Αὐτὴν τὴν: ἀποξένωση ἆ- ᾿πὸ τὸν ἔντυπο λόγο τὴ θλέ πουµε κόποτε καὶ σὲ µερι- κοὺύς” ἐνηλίκους, ποὺ. µένον- τας σ᾿ ὅλη τους:τἠ ζωή. δυσ λεκτικοί, : καταντοῦν ἀνίκα- εγοι νὰ διαδάσουν ἕνα ἀπλὸ [κείμενο ἢ καὶ νἁ γράψουν {- κανοποιητικἁ τὶς πιὸ ἁπλὲς σκέψεις τούς. ο Ἡ θοραπεία στὶς συνηθι- ἥπιές περιπτώσεις ἀνώμαλία δὲν ὀφείλεται σὲ σοθαοή ᾽ωυχολογικὴ δίατασα χἠ, θασίζεται στὴν ὑπονο- στοργικἡ προσ: πῴθεισ τῶν. γονιῶν καὶ. τοῦ : δἀσκόλου.” Ἡ. καταπίεση εἶναι» καταστροφή. Μόνο μὲ τὴν συμπαράσταση τῶν γονέων του τὸ παιδὶ θά: ξεπεράση τὶς ὑποκειμενικὲς δυσχέρειος στὴν ἀρχή τῆς σχολικῆς του ζωῆς. Οἱ πιὸ σοθαρὲς- περιπτώ: σεις ἀντιμετωπίζονται στὸ ἐξωτερικὸ σὲ εἰδικὰ: ἱστρεία ψυχοποιδαγωγικῆς. ποὺ ἀποτελεῖ -τὴν 'πιὸ πα: ραΐτητη προὐπόθεση καὶ τὴν ἀνανεωτικὴ «ποίηση τῆς δου λειᾶς του. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς δείχνει τὸ ταλέντο΄του᾿ὁ κα λὸς παιδαγωγός, ὀλλὰ καὶ τὴν: ἀγάπη του στὸ ᾿παιδί, απ. παμπ σασυ πε οώώωσας αασο ασ ΠΙΑΤΟ αν κ λλως« Ὦλω. ΙΙΟΝ ΜΗ ἆ 0. ᾿Αγοραπωλπσίες αὐτοκινήτων ὅλων τῶν τύπων Καινουργῃ καὶ Μεταχειρισμένα. ΕΠΙΣΗΣ. : Ψυγεῖα, Πλυντήρια, Τπλεοράσεις καὶ ὅλα τὰ ἠλεκτρικὰ εἴδη. ᾿ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 171Ν- 196᾽ (Διοασταύρωσις Ἀεωφ. ὃὅ Μ. Τ ειτονιᾶς) τ.κ. 1996 -- Τηλ. 73594 -- 79113 -- ΛΕΜΕΣΟΣ ασ ΕΙΝ πο -- 9 --- 0:09 -ᾱᾱ- ΙΦΙ9 --ᾱ-- 99. -ᾱ-- Φι4: -ἳ-- /ΦΙΦ: --ᾱ-- ΙΦΙΦ. -ᾱμ- /Φ ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ εως Ἡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ. ..«Ἡ Ν ΕΑ ΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΔΙΔΕΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ᾽ ΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΩΝ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ... των Αὐτὰ εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σεβέρης εἰς τὴν προσφώνησιν΄του πρὸς τοὺς µετόχους κατὰ τὴν Ίην ᾿Ετησίαν' Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς ἑταιρίας., ”Άλλα βασικὰ σταιχεῖα. ἐκ τοῦ ᾽ἀπολογισμοῦ διὰ τὴν χρῆσιν 1979 ἦσαν τὰ κάτωθι ΣύνοΧον χερδῶν τοῦ Συγκροτήματος ΚΕΡΔΗ. - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Αὔξησις ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ::. | Αὐξῆσις Πρὸ τῆς ἀφαιρέσεως Φόρου Εἰσοδήματος περιλαμβανομένου καὶ τοῦ προμερίσµατος: ῃ πληρωθέντος ὑπὸ τῆς Τραπέζης Κύπρου πρὸ τῆς ἀνάδιαρθρήσεως Ε Συνολἰκὸν ὕψος καταθεσειαν Συγκροτήματος : Ποσθστὸν συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐν Κύπρω καταθέσεις Ἠννολικὸν ὕψος Χορηγήσεων Συγκροτήματος: ου ποσῦστὸν συμμετοχῆς᾽ εἰς τὰς ἐν Κύπρω χορηγήσεις -υ-ὺυύυυυὸυ-- Υψηλὸν ποσοστὸν συμμετοχῆς εἰς Χρηματοδοτήσεις ἀναπτύδεως, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ. Νέαι ἀσφάλειαί ζωῆς: ἑντὸς τοῦ 1973 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ᾿Ασφαλιστικὰ ἀποθέματα κλάδου ζωῆς «Ὁ «ἀριθμὸς τῶν καταστημάτων’ τὸ 1973 ἀνήρχετα εἰς 42. Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 1974 θὰ ἀνέλθη εἰς 53. Ε 1858845 660 000 ε 97.1ἐκ. λίρες 19 9ο 39.7 3ο { 76.4έκ. λίρες 2306 38.706 Ε 1210000 Ε 1145967 Επίσης: τὸ 1973 ἐλειτούργησε ἡ πρώτη Κινητὴ Ὑπηρεσία Ὑπαίθρου “(Αὐτοκινητοτράπεζα). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ηὐξήθη ἀπὸ 651 εἰς 746. Λόγω «τῆς συνεχοῦς διευρύνσεως τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τοῦ Συγκροτήµατος τὸ προσωπικὸν ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝ ΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1373 Ε.. ΤΡΕΧΟΥΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ε ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ρ :᾿Μετρητὰ καὶ διαθέσιµα Βρακυπροθέσµως Χρεώγραφα Χορηγήσεις καὶ ἄλλοι λογάριασμφ' μεῖον Κρατήσεις δι ἐπισφαλεῖς ἀπαιτήσεις ΠΑΓΙΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ᾿Επενδύσεις (ἐκτὸς χρηματιστηρίου) Κτίρια καὶ ἐξοπλισμὸς καὶ ἄλλα κτήµατα εσσ ον 69716016 Ὑποχρεώσεις η πιεκανῶδι τραπεζικῶν. ἑταιριῶν οοήμβοτήρας οξ πιότώσεωών, ἐγγυήσεων κλπ. Ὕ ο ὦ. 28 664272 1 374 284 .Ἓ. αν ... νο 103 477446. 1037 842 | 5199790: 6237572 17.817 784 Ε127 532 802 Κεφάλαιον΄ ᾿Εγκεκριμένον: Ε15 000 000 εἲς,μετοχὰς ἐκ ΕΊ: ἑκάστη ᾿Εκδοθέν: μετοχαϊ ἐκ 51’ ασ Πλήρως αμα Βα σι ᾿Αποθεματικὰ ε Καταθέσεις καὶ ἄλλοι λογαριασμοἰ συμπεριλαμβανομµένων ᾿Εσωτερικῶν ἀποθεματικῶν ἐξηρτημένων τραπεζικών ἑταιριῶν Φόρος εἰσοδήματος Προτεινόμενον μέρισμα ΜΑΚΡΟΧΡΩΝΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ. 96 116 473 868137, 207 000 | 97191610 1064 193 1290 778 9 000 000 1198 437. κ. ορ. 10168437. -.- 09715018 Ὑποχρεέώσεις ἐκ πιστώσεων, ἐγγυήσεων κλπ. διὰ λογαριασμὸν πελατῶν τραπεζικών ἑταιρ]ῶν συγκροτήµατος 1751784 Ε127 532802 τ Διᾶ περιοσοτέρας. λεπτομερείας καὶ προµήθειαν ἀντιτύπου τῆς προσφωνήσεώως τοῦ : Προέδρου πρὸς τοὺς μετόχους ἤ τῆς, ' Ενθάσεως καὶ Λογαριασμῶν Χρήσεως 73, ἀποταθῆτε εἰς τὴν ᾿Εταιρίαν, τ.κ. πα Λευκωσία: Λαός ΕΡΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -- ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974 Ἐμπρὸς Μμοικκαριώτατς ΧΣΡΙΣ νὰ παρορᾶται ἢ ἰσχυρὰά πιβδανότης τῆς πλέον ἀναισχύντου .ἱστορικῆς ἁπάτης εἰς ἑά- ῥες τῆς ἀγωνιώσης Ἐθνικῆς γνώμης, χωρὶς νὰ ᾱ- ποκλείεται τὸ ἐνδεχόμενον νὰ εἶναι δεατρινι- ομὸς τὰ συμέούλια, αἱ πινητοποιήσεις καὶ τὰ λε- «γόμενα περὶ .ἐπικειμένης πολεμικῆς ἀναμετρήσε- ὡς μετὰ τοῦ προκχιωνίου ἐχθροῦ τοῦ Ἓένους, χω- ερὶς νὰ παραγνωρίξεται ἡ ἄποψις ὅτι ὅλα αὐτὰ γἱ- νονται μὲ ἁπώτερον «σχοπὸν νὰ ἀποφευχθῆ ἡ ᾱ- µεσος πτῶσις τοῦ χαταρρέοντος παθεστῶτος τῶν )Αθηνῶν, πρέπει. νὰ ὁμολογηδῃ ὅτι τὸ Ελνος διέρχεται κρισίµους ὥρας. Καὶ διὰ τοῦτο ἐπιδάλ- λεται ὅπως ἡ ἀπανταχοῦ τοῦ 'Ἑλληνικοῦ χώρου Ἐθνικοφροσύνη. τεθῆ. εἰς συναγερμὸν γαὶ ὅπως ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἳ «Ἕλληνες ἀνέλδουν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς Φυλῆς ἔτοιμοι νὰ πολεµήσευν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἄπειλουμένου Γένους, Τεῦτο εἶναι τὸ πρῶτον χρέος τῆς Ἐδνικοφροσύνης. Ὑπάρχει ὅμως καὶ χρέος ἄλλον. Τὸ χρέος τὸ ὀπεῖον ἐπιδάλλει ἀντίκρυσιν τῆς ᾿Εδνικῆς δέ- σεως καὶ ͵ ἅμεσον προθληματιόμὸν ἐπὶ τῶν ἑἐξελί- ἔεων. Μαϊ δὲν εἶναι µόνον αἱ στιγµαὶ κρίσιμοι ὡς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κινδύνου. Ερίσις ὑφίσταται καὶ ἐκ τῶν ἔνδον. Εΐναι κρίσις πολιτική. Πρίσις . ἡγεσίας. Νοσεῖ νέσον τρομερὰν ἡ Μήτηρ Ἑλλάς. Κυθερνᾶται ἀπὸ ἕνα καθεστὼς δικτατορικέν, ἀπὸ μίαν ὁμάδα ἀδαῶν νεοπολιτικῶν οἳ ὀπεῖοι εἶναι ὑποχείρια μιᾶς δραχκὸς πολιτικῶς ἀπείρων στρατι ωτικῶν μὲ νοοτροπίαν περἰεργον, οἱ ὁποῖοι θεω- ροῦν τόσον εὔκολον τὴν δικκυθέρνησιν τοῦ Ε-- ἂνους, ὅσον εὔκολος ἤτο εἷς αὐτοὺς ὁ ἐν μιᾶᾷ νυ- κτὶ ἀποκεφαλισμὸς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων Ἀπι ἡ ἀναρρίχησίς των εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώμκία τῆς πολιτείας καὶ τῆς διοικητικῆς στρατιωτικῆς πὺ- βαμίδος. Τὸ έθνος κυθερνᾶται, εἲς ὥρας αβισϊ- µους, ἀπὸ ἀνδρώπευς ἁκαταλλήλους, οἱ ὁποῖοι τὸ µόνον σ6 ὁποίον δύνανται νὰ ἐγγυπθεῦν, εἶναι ὅτι μετὰ μαθηµατικῆς ἀχριθείας δὲ ἑδηγήσουν πέν Ἑλληνισμὸν εἰς' νέὰν πανωλεβρίαν, ὁμοῖαν τῆς Μικρασιατικῆς. Διότι καὶ τότε ἐπεχρᾶτεί πα- ρεµοία χατάστασις. Ἐξεδιόχθη ὃ Βενινέλος, ἄνερ-' ριχήθησαν ἀνδρείκελα τῶν ξένων εἰς τὴν ἔδου- οἷκν καὶ ἀπεδείχθησαν ὀλετῆρες. Ἔχασαν την Ἑλλάδα τῶν δύο ἠπείρων καὶ τῶν πέντε δαλασ- σῶν καὶ κατέστησαν. ὑπαίτιοι τῆς μεγαλνυτέρας ἐθνικῆς συμφορᾶς τῶν αἰώνων. , - Τὸ Ἔθνος ὑφ οἰασδήποτε συνθήκας, ἐὰν χρειασξῆ, δὰ πολεµήση μὲ αὐτοθὺσίαν. Όλοι ἓὰ πέσωµεν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων. ᾿Αλλ εἶναι. φρόνι- μον, ὅσθ εἶναι Χαιρός, νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ πάλυψις τῶν προποθβέσέων. διὰ τὴν ΝΙΚΗΝ. Καὶ προῦ- πόθεσις διὰ τὴν νίκχην δὲν δύναται νὰ είναι η τακτικὴ τοῦ παρόντος καθεστῶτος. Οὔτε δύναται΄ νὰ εἶναι ἐγγύπσις δι ἐπιτυχῆ ἔκόασιν μιᾶς τοι» «αὐτης ἀναμετρήσεως, ὁ ἐγπέφαλος τοῦ κ. Δημ. ᾿Ιωαννίδη καὶ ἡ ασταλυτικὴ ΤαΧτιή τὼν ὅν- δρώπων τόν. Διότι αὐτοὶ διέσπασαν «τὸ . Έθνος. Είναι δεσμῶται τοῦ Ἓθνευς, Διέλνσαν τὸν Ἄτρα- τόν, τὸ Ναυτιχόν, τὴν ᾿Αεροπορίαν. Απεμάκρυ- ναν τοὺς ἀξίους. ᾽Απερφάνισαν την͵ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν πολιτικἠν της ἡγεσίαν. ᾽Απέστέρησαν τὰς 5 νόπλους δυνάμεις ἀπὸ τοὺς ἔμπνευσμενους, ἴνα- νοὺς καὶ ἐμπείρους στρατιωτιλους ἐγχεφάλους. Καὶ ἐπεχείρησαν χκ ὶ ἐπέτυχον ὁυστυχῶς νὰ ἔχ- Ἱἐρέφουν τὸν στρατὸν ἀπὸ τὴν ἀποστολήν τον. Ε- πεχείρησαν καὶ ἐπέτυχον νὰ διαφθείρουν τὴν ον: νεἰόδησιν σθθαρᾶς µερίδος τῆς ηγεσίας τοῦ στρα- τεύµατος γκχὶ ἐπέτυχόν να ἀναμείξουν πλείστους ἐξ αὐτῶν εἷς δολοπλοχίας, ραδιουργίας, Ἆαὶ σννω µοσίας, περι ὦν ἐμπειρίαν πικρὰν ἔχει ἀποκτή» σει καὶ ἡ ὄνστυχης Ελληνικῇ Εὐπρός, ἢ ὁποία τόσα δεινὰ ὑπέστη καὶ τόσα Ὀφιστατοαν. ὑπὸ μας ρίόςς τὸν ἐνταύδα ὑπηρετούντων :ἀξιωματικῶν κχι τῶν χρυπτομένων ἐπισξεν αὐτῶν. , Ἰὁ Εθνος θὰ πολεµήση λαϊ πρεπει να πολεμή δη ουχὶ µόνον χάριν του πετρελαίου ἄλλα πᾶι Κά ιν τς αωπρον, χαριν των πρφαιωνίων δικαίων τευ Μόνους χι της φυλῆς. Αλλά.εἰς την νίκην : δεν δα τὸ ὀδηγήσουν οἱ παταλυταἰ των Αθηνών, εὔτε τὰ ὑποπτα ζήτω τῶν ἐδῶ σθύπερ σταρς τοῦ πατριωτισμοῦ. Ἔο9 1 ενος Βά προξλαση εἰς την λξ- ὠφορον τών πεπρωμµέενων του καὶ δα φθάση μέχρι την Κόκκινη ὁληλια, μόνον εμπνεομενὸν απο τον Μασιλέα του, μονόν κυεερνωμενον πο. τον μέχρι στιγμης εξοριότον ἐκπρόσωπον Του, ων. σταντῖνον Καραμανλήν τὸν ὁποῖον Ἀαός και Χςμ µατα δεωροῦν ὡς τὸν ηΥετην τής Ελλαδος, με νον ὀδηγούμενον ἀπὸ τους ἐκδιωχδέντοας ἐν ο. . ξους στρατηγοὺς σι ἄλλους ἱκακνους' απρατιοσ» Χους ἐπιτελεις τῶν ἐνόοπλων δυνάµεων τῆς 11Η”: ζ ατρίσος. ον ο . τρ ρθνος θά πολεµήση υφ διαρκσα. συν» ἸΒήκας, ἔάν χρεικσξη. η προὔποθεσες ομως. ο. μα μθνικὴν νικχην εἶναι ἡ συνενωσις τοῦ νΦ ς.- Μαι οἱ νῦν κυδερνώντες ουτε ἐμπνεόυν, κῶτε, συνενώνουν. Δεσμεύουν, τυραννουν αι ἑααπαν, Το θθνος δἁ συνενώσοευν ὁ Ροασιλεὺς παν. λ. λήνων Μωνσταντίνος, ὁ Καραμανλῆς. οἱ ἆ τς ἐκδιωχθέντες μπαρουτοκαπνισµενοι ὥτρατνρ οι ἡγέται. Αὐτοι δὰ πυθερνήσουν, αὐτοὶ . ἔμπν ο. 6ευν, αὐτοὶ μόνον θα δυνηδοὺν νὰ μαμα. ἠνωμένον τὸ Ἔθνες τὼν Ελλήνων εἰς την ο ἑωμένην Πόλιν τὸν Παλαιολόγων, εἰς ον ο αν νάζουσαν Σμύρνην, εἰς την θρυλικην. Ὃλ εἰς τὰ ἀπώτκτα πι προσπιώνια συνορς. τῆς ὦν νὰ Αλλ' ἐὰν αὑτη εἶναι η ἱστόρινη ἐπιταγη δά τήν ἔνδοξον πδρειαν τὸν Ἓθνους μας. ὅφν ών ται εἶναι χὶ ἀναγχκκιχι πρεὐποξέσεις µιας μεγ Ἡ- λειώδους προελάσεως τῆς Φυλής μᾶς, ενος ο δικές µας ρόλος. ποιχ η ἰδική μας αωμες μν μὰ πῶς ἡμείς, Λαὸς παὶ ἡγεσια κος νο σοι δράμωμεν εἷς τὴν συνενωσιν του ῇ ο ηαιό την πρὸς τὰ ἐμπρος πὀρειαν τους όλ αν αὐτῶν τῶν σοξαρῶν ἐρωτπμάτων, Επισαον ειµ μ σύντομον ἀνχφοράὰν εἰς ἄλλας μασ καμσανν ο. ἐπόίχι ἔχουν ἀπόλυτον σχέσιν Ἆαὶ σὺν ο ) ) ΙΣΥΝΒΕΧΕΙΑ εἰς τὴν ἰδην Σ ο. α ΑΙ ΑΝΑΙΚΑΙΑΙ - ΑΡΙΘΜΟΣ. ΦΥΛΛΟΥ 9 -- ΤΙΜΗ 50 ΜΙΛΣ ΛΝΙΠΟΧΗΡΗΤΟΣ η ΝΝΝΙΝΝΗΤΙΙΙΗΗΗΗΝΝΝΙΜΝΝΙΗΗΙΙΝΙΜΝΙΝΗΙΙΙΝΝΜΜΙΙΙΝΙΙΜΝΙΜΙΙΙΗ ΙΙΙ ΙΙΝΙΝΜΝΜΙΜΗΗΝΙΙΙΝΝΝΜΝΙΝΙΗΝΗ ΛΙΜΝΗ ΗΝ 0 ΕΟΝΑΡλΗΣ ιά ΜΙΝΙ ΜΙΙΗΙΙΝΙΙΜΙΜΙΙΝΝΗΙΙΝΙΗΝΝΗΙΝΕΝΗΙΝΙΗΙΝΕΝΙΝΗΜΝΗΙΝΗΙΙΝΗΙΝΝΝΜΕΙΜΕΗΝΙΙΗΝΗΙΙΝΙΝΝΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ . ΕΚΚΑΒΛΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε. . - ΜΕΤΡΑΚΑΤΑΤΗΣΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ | .. Ἓτοιμοι οἱ κατάλογοι ἀπολύσεων καδηγητὠν - διδασκάλων επιβεβαίωσις Ὡς ἁποκλειστικῶς Πληρο- φορούμεθα ἐπερατώθη τὸ ἔργον τῆς προετοιμασίας εἰ- δικῶν καταλόγών, μὲ τὰ στοι χεῖα καθηγητῶν καὶ διδασκἁ λων ἀναμεμειγμένων εἰς πα- ρανόμους ἐνεργείας ἐναντί- ον τοῦ Κράτους. Τὴν µελέτην ἑκάστης 1θ- ριπτώσεως ἀνέλαθεν -Ἔπιτρο πὴ συσταθεῖσα ὑπὸ τὴν προ: εδρίαν τοῦ Ὑπουργοῦ Παι- δείας Δρος ᾿Ανδρέα Κούρου, ἡ ὁποία καὶ κατήρτιος τούς τελικοὺς κἀταλόγους«. Τὰ οχετικἁ ἔγγραφα ἀπεστάλη- σαν εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν ΓΠλη ροφοριῶν διὰ περαιτέρω µε- λέτην, ὀναμένεται δὲ ὅτι θὰ παραδοθοῦν ὑπὸ τοῦ ὑπευθύ- νου τῆς Ὑπηρεσίας κ. Τοµ- πάζου πρὸς τὸν Μακαριώτα: τον διὰ νὰ τεθοῦν τὴν προ: σεχῆ Πέµπτην ἐνώπιον τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου, µε τὰ τὴν σχετικἠν ἔγκρισιν τοῦ ὁποίου θὰ κοινοπο:ηθοῦν πρὸς τοὺς ἐνδιαφερομένους αἱ ἀπολύσεις. Παρομοία ἐργασία διεξά- γετοαι καὶ διὰ τοὺς δηµοσί- ους ὑπαλλήλους. ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΘΗΣΑΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΙΠΑΣΙΜΛΑΤΩΝ ᾿Εγκύρως πληροφορούῄςθο ὁ.͵ τι κατόπιν προσωπικών προύπο- θειῶν τοῦ Προέδρου τῆς Δηµο-ι κρατίας ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρί- ου καὶ τοῦ Διοικητοῦ Συύνεργο- τικῆς ᾿Ανοπτύξεως κ. ᾿Ανορέα ᾿Αζίνα. ἐξησφαλίοθησον ὤλαι αἱ ὀναγκαῖαι διὀό τὸ ποσότητες Αιπασι- των τρέχον γδώργικὸν ἔτος, ! Τὰς ὀναγκαίαος ποσότητας καὶ ποιότητας λιπασµότων συνεφωνή θη ὅπως προμηθεύση κατό μέγα µέρος ἡ Βουλγαρία, ἑνῶ µικρς- τέρας ποσότητας θὰ ἀποστειλη ἡ Τσεχοσλοθακἰα. ᾿ΕἘπὶ τοῦ δὲ- µστος πραγματοποιοῦνται ἐπαφαί διὸ τὸν καθορισμὸν τῆς τιµῆς τῶν. λιπασμότων. ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΩΣ ᾿ἀνυποχώρητος ἐκ τῶν ἀρχικῶν.του θέσεων ἐπανῆλθεν ὁ Μακαρι- ώτατος εἰς Κύπρον, καὶ ἀπὸ τῆς μεθαύριον Δευτέρας ἐγκαινιάζονται µαραθώνιοι συσκέψεις πρὸς ἐξέτασιν τῆς ἐσωτερικῆς καταστάσεως καὶ ἐνδελεχῆ µελέτην τῶν µέτρων τὰ ὁποῖα θὰ ληφθοῦν μὲ σκοπὸν τὴν πάταξιν τῆς παρανοµίας, τὴν πλήρη ὁμαλοποίησιν τῶν πραγμάτων καὶ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχον τοῦ Κράτους ἐπὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Φρουρᾶς. Ἠδη ὁ Μακαριώτατος ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς του ἐνημεροῦται συνεχῶς ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων καὶ τῶν εἰσηγητικῶν μελετῶν, σχε- - - τικῶς μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκστρατείας τοῦ Κράτους, ἀναμένεται δὲ ὅτι ἡ ὅλη προετοιμασία θὰ ὁλοκληρωθῆ μέχρι τῆς πρωϊας τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, ὁπότε θὰ τεθῃ πρὸς ἔγκρισιν ἐνώ- πιον τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμθουλίου. οι Αἱ σχετικαὶ ουσκόψεις θὰ προγματοπριοῆντα! ὑπὸ τὴν προεδρίαν Τοῦ Μακαριωτάτου, εἰς αὐτὸς δὲ θό μετέχουν ὁ Ὑπουργὸς ᾿Εσωτερικῶν καὶ ᾽Αμύνης κ. Γεώργιος ζω: αννίδης, ὁ ὑπεύθυνος τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριών κ. Τομ: πάζος καὶ ἀναλόγως τοῦ θέµατος οἱ ἁρμόδιοι ὑπηρεύίσκοί παράγοντες τῶν. διαφόρων τµηµάτων. ντ Ἓκ τῶν ὑπὸ ἑἐξέτασιν θεμάτών τὰ! σηµαντικώτερα εἶναι : Ὁ Βουλευτὴς κ. Χατζηρα- κλόους. Ἡ νέα ἀγορά ἐξη- σφαλίσθη κατόπιν τῶν προσ παθειῶν του. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΠΩΛΗΣΙΣ. . ΧΑΛΛΟΥΜΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ οχετικών δια- πραγματεύσεων μεταξύ τού ᾿Οργανισμοῦ Γαλακτοκου- κῶν Προϊόντων κοι τής εκ Λιθάνου ἛἜταιρειας Ίντερ: τραστ ἐπετεύχθη συμφωνία διὰ τῆς όποιας θά πράγμα: τοποιηθῆ ἡ διάθεσις 25 τόν νων ναλλουμιῶν τα ὁποῖα δι έθετεν ὁ Ὄργανισμες ὠς πλεόνασμα τῶν ἀναγκῶν τῆς ἐπιτοπίου ἀγορᾶς κοὶ διὰ τὴν διάθεσιν τῶν ὁποίων ὁ- πῆρχε σοθαρὸν πρόθλημα, λόγω της ὑπάρξζως σῶμαν- τικῶν ποσοτήτων εἰς τὴν ὀγ: χώριον ὀνοράν. Τὴν συµφωνίον Ἠυπέγρα: ψΨαν ἐκ µέρους τοῦ Ὄργανι- σμοῦ ὁ Πρόεδρο: α.τοῦ κ. Γιάννης Τζιαρτζὄζης “αἱ ἓκ µέρους τῆς ᾿ἴντεριραατ οἱ Διευθυνταὶ κ.κ. σκώβος Σα ότε καὶ Λοτφάλακ Ελ Γιαῦί- τζιη, παρισταµένων καὶ τῶν κ.κ. Λούκα Λαὐσυκυγθήτου Διευθυντοῦ. του. Ὄρναυ. σμοῦ, ᾿Ανδρέα !}. Ἰ άννου νομικοῦ συμθούλου τοῦ 5 νανισμοῦ καὶ Ἡρακλή Ἕπτόῃ ρακλέους Βουλευτοῦ καὶ Γεν. Γραμματέεωος της ΙΠΕί. Ἡ πραγµοτοοίησις τὴς συμρ φωνίας αὐτῆς ὁφοίάσται εις τὴν. ὅραστηρ ότωϊα τοῦ κ. Χωτζηρακλέους κ τῆς ΠΕΚ Ὁ κ. Χατζηρακλέουος Πρτεθή προσφάτως πρὸς τὸν σκοπὀν αὐτόν εἰς Βηρυτων, καὶ ἐπό- τυχε τὴν κατ αρᾳ ουµφω γίαν τῆς ἰνιεριμοῦτ. ΤΑ ΜΕΤΡΑ (4) Τὰ ληπτέο µέτρα διὰ τὴν ὁριστικὴν συντρι- θὴν τῆς ὀνωμαλίας καὶ τῆς παρανοµίας καὶ ἡ μέθοδος ἡ ὁποία θὰ ἀκολουθηθη εἰς τὴν ἐφαρμογήν των. Μέρος τοῦ θέματος θὰ ἀποτελέση ἡ ἐκκαθάρισις τῆς δηµοσίας ὐ- πηρεσίας καὶ τῆς ᾿Εκπαιδεύ- σεως διὰ τῆς ἀπολύσεως προ σώπων ἀναμειχθέντων εἰς ἐ- νεργείας ἑναντίον τοῦ Ιέρά- τους. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ (2) Ἡ νομικἠ µελέτη τῆς διαδικασίας . ἁἀναδιαρ- θρώσεως τοῦ Ὑπουργείου ᾽Αμύνης, ἡ ἐπάνδρώσις τού- του καὶ ὁ διορισμός Ὕπουρ- γοῦ ᾽Αμύνης. Ὡς εἶχομεν ὀποκαλύψει εἲς τὴν παρελθοῦσαν ἔκδο- σιν τοῦ «Ε.Λ.», ὁ νέος Ὑ- πουργὸς ᾽Αμύνης θὰ᾽ ἐπιλαμ θόνεται καὶ ἁπάντων τῶν 6ε µάτων τῆς ᾿Εθνικῆς Φρου: ρᾶς. . υπ.” (3) Ἡ ὁριστικὴ καὶ πΙλή- ρης ἐκκαθάρισις εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Φρουρὀν καὶ ἡ ὑπαγωνὴ οὐτῆς εἰς τὸ Κοά: τος ὑπὸ τοῦ ὁποίου θὰ ἐξαρ τᾶται καὶ θὰ ἐλέγχετὸι τὸ σῶμα τοῦτο εἰς τρόπον ὥστε ἀφ᾽ ὀνός νὰ τερµατισθῆ ἡ σημµερινὴ κατάστσοις καὶ ἀφ᾽ ἑτόρου νὰ καταστῆ αὖ- τη πραγµατικἡ ὠσπὶς τοῦ Κράτους ἐναντίον πάσης ἔ- ξωθεν καὶ ἔσωθεν ἐπιδου- λῆς. Πέραν τούτων, θὰ κα- ταρτισθοῦν τελικοὶ κατόλο- νοι ὅσων ἐκ τῶν ἐξ ᾿Ἑλλό- δος ὀξιωματικῶν θὰ κριθῇ ὃ τι ποέπει νὰ ὀναχωρήσουν ἐκ Κύπρου. λόγω ὑπάρξεως στοιχείων ἀναμείξεώς τὠν εἰς πολιτικἀς δὁροστηριότη- τας καὶ θὰ καθορισθή τὸ δι” άστηυσ διαρκοῦντος τοῦ ὁποί ου θά γίνη ἡ ἀπομάκρυνοίς των ἐκ τῆς Νήσου. Η ΘΗΤΕΙΑ (4) Θὰ ἀποφσοοιοθή καὶ θά ἀνακοινωθῆ ὁ χρόνος τῆς οτρατιωτικῆς θητείας, ὁ ὁποῖος, ὡς εἴχομεν ἄποκα- λύψη θἀ µειωθῆ σημαντικῶς. ᾿ παλλαϊκήν ὑποδοχὴν εἰς τὸν ΛΝΗΛΙΙΦΙΙΝΛΙ ΜΟΝΑ στὴ σςεηίδα 12 Ἐνισχύεται τὸ Ἐφεδρικὸον ὃι ἐπιλέκτων στρατευσίµων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ νίσχυσις τοῦ ᾿Εφεδρικοῦ τόλεσιν τῆς θητείας των ξωτερικόν. Οἱ 500 νέοι οἱ ὁὀποῖοι θὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὸ Σῶ- μα, θά ἐκπαιδευθοῦν κα- νονικῶς καὶ θὰ ὑπηρετή- σουν ὡς ᾿Εφεδρικοὶ ᾿Αστυ- νομικοὶ ἐντὸς τῆς Λευκω- σας καὶ ἄλλων πόλεων. δε δοµένου ὅτι ἡ δύναµις αὖ- τη θὰ ἐπεκταθῆ. Ἐν τῷ μεταξύ, πιστεύε- ται ὅτι τὸ ᾿Εφεδρικὸν Σῶ- μα θά ἀποτελέση τὴν κυ: ριωτέραν θάσιν ἐπὶ τῆς ὁ- ποίας θά στηριχθῆ ἡ ἄνα- µενομένη ἐκστρατεία τοῦ Κράτους ἐναντίον τής. πα- ρανομίας. ᾿ Ο: συλληφθέντες Γἱαναγιώτης Μιχαἠλ ἐξ ύψωνα, Παναγιώτης Κοζούπης, ἀμφότεροι δικηγόροι καὶ ὁ µηχανοδηγός Χρ. Λάντας. Ὁ κλοιὸς περισφἰίγγεται ΣΥΠΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΛΑ ΕΙΣ ΠΕΦΟΝ ΚΤΗΜΑ, 31 τῆς ᾿Αστυνομίας πέριξ τῶν (τοῦ ἀνιαμοκριτοῦ µας). -- Ὁ κλοιὸς συνωμοτῶν καὶ τῶν ἐνόχων διὰ τὴν κλοπὴν τῶν ὅπλων τοῦ ΚΕΝ περισφίγγεται ἑνῶ δι- «εξάγονται ἔρευναικαὶ. ἀνακρίσεις θάσει τῶν προκυπτόντων συνεχῶα νέων στοιχείων καὶ πληροφοριῶν. Οὕτω ἄνεκα- λύφθησαν πλησίον τῆς Γεροσκήπου καὶ τῶν Κονιῶν αἱ κρύ- πται εἰς τὰς ὁποίας ὡς πιστεύεται µετεφέρθησαν ἀρχικῶς τὰ κλαπέντα ὅπλα, τὰ ὁποῖα ἐν συνεχεία εἰκάζεται ὅτι προ- ὠωθήθησαν εἰς τὴν περιοχἠὴν Λεμεσοῦ. ΗἩ ΠΒΦΟΣ ΑΝΒΜΕΝΕ.Ι τὸν Ἐθνάρχην ΚΤΗΜΑ,. 31 (τοῦ ὀντα- ποκριτοῦ µας). -- Εἰς ἀτμόὸ σφαιραν πανηγυρισμοῦ ὁ Πα φιακὸς λαὸς προετοιμάζει ᾿Εθνάρχην Μακάριον ὅστις ἐ πιοκέπτεται οὗριον τὴν Πά- φον. 'Ὁ Μακαριώτατος θά ππρο- στῆ τῆς ἉἈειτουργίας μετά τοῦ ᾽Αγίου Πάφου, ἐν συνε- χείᾳ δὲ θά τιµήση διἁ τῆς πα ρουσίας του τήν τελευταίάν ἡμέρον τῶν Παγκυπρίων Α- γώνων καὶ θὰ ἀποκαλύψη τὴν προτομὴν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. ΑΡΧΙΤΕΙ Η ΑΝΙΑΛΛΑΙΗ ΑΙΧΜΛΑΛΟΤΩΝ ΤΕΛ ΑΒΙΒΘ, 5ἳ (Ρ). - Δύο μεταγωγικό ἀεροσκάφη τοῦ ιΔεθνοῦς Ερυθροῦ ἕταυ ροῦ µεταφέροντα Ἰοτροφαρ:- µακευτικἁἀ συνεργεῖα προσς- γειώθησαν εἰς Τὲλ ᾿Αθἰθ6 καὶ Δαμασκὸν ἐν ὄψει τῆς ἀνταλ λαγῆς αἰχμαλώτων μεταξὺ ᾿Ισραἠλ καὶ Συρίας θάσει τῆς συμφωνίας ἁπαγκιοτρώ: σεως. Οἱ πρῶτοι τραυµατίαι αἰχ µόλωτοι θά ἀνταλλαγοῦν αὖ- ριον, οἱ δὲ ὑπόλοιποι τὴν προσεχῆ- ἐθδομάδα. Ἔξ ὄλλου ἡ ᾽Αστυνομία ἐνεργοῦσα θάσει πληροφορι- ὢν συνέλαθε πρὸς διευκὀ- λυνσιν τῶν ἀνακρίσεων τοὺς Γεώργιον Παπαονησιφόρου, διδάσκαλον, ἀπὸ τὴν Μεσό- γην, Γιαννάκην Νεοφύτου, οἰκοδόμον, ὀπὸόὸ τὴν Πάφον, καὶ Σωτήρην Ιωάννου, θιο- τέχνην, ἀπὸ τὴν ᾿Αναρίταν. Καὶ οἱ τρείς συνελήφθησαν τὴν πρωΐαν τῆς χθές. Ἔξ ἄλλου, συνελήφθησαν ἐπίσης χθὲς εἰς Λεμεσὸν οι δικηγόροι Πανογιώτης ου- ζούπης καὶ Μιχάλης Πανα- γιώτου, ὡς καὶ ὁ µηχανοδη- γὸς Χριστάκης Νεοκλέους Λάντας. ᾿Εναντίον ἀπόντων ἐξεδόθησαν διατάγματα ὀκτο ηµέρου κρατήσεως. ’ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Ἑντὸς τῶν πλαισίων τῶν ἐρευνῶν ἀνεκολύφθησον ἓν οὑτόματον Τσεχοσλοθακικῆς κατασκευῆς, ἓν πιστόλιον µπερέττα καὶ τυφέκιον. ὀνή- κοντα εἰς τὴν «ΕΟΚΑ Β᾽»,. ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΝΑ Παρό τὰ δημοσιεύματα καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς άντ!πο- λιτεύσεως, ἐπῆῃλθε πλήρης δι ἁσπασις εἰς τοὺς κόλπους τῆς ΕΣΕΑ διὰ τῆς ἀποχωρή- σεως τῆς ὁμάδος Χρηστίδη - Στυλιονος. ᾿Επιπροσθέτως. δὲν ἔχον- ται, ὡς πληροφορούμεθα, ἆ- ληθείας τὰ περὶ ὀναχωρήσε- ως τοῦ κ. Χρηστίδη εἰς τὸ ἐξωτερικὸν, καθ’ ὅτι οὗτος ὀφείλει νὰ ἐκτελέση τὴν στρατιωτικἠν του θητεῖαν. Ὁ Λοχίας τῆς Ε.Φ. Αήιχα- ἠλ. ᾿Αριστοδήμου Μιχοἠλ ἐ- ναντίον τοῦ ὁποίου ἐξεδόθη ὑπὸ τοῦ στρατοδικείου δ:ά- τογµα ὀκταημέρου κρατήσε- ως. Οὗτος συνελήφθη ἀρχι- κῶς ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίας δι ἀνακρίσεις σχετικὰς μὲ τὰ ὅπλα τοῦ ΚΕΝ. ΠΙΚΡΑΙΝΕΙ Η ΖΑΧΒΡΙΣ Αὐξάνονται ἀπὸ σήμερον αἱ τιμαὶ χονδρικῆς καὶ λεια- νικής πωλήσεως τῆς ζαχάρε ὡως κατὰ 30 μὶλο κατ᾽ οκάν. Ἡ αὔξησις ἐκρίθη ἄναγ- καία, λόγω, ὡς ἀνεκοινώθη, τῆς αὐξήσεως τῆς τιμῆς τῶν νέων παρολαθῶν τῆς ζαχά- ρεως. Ὡσούτως ἀπὸ σήμερον, οἱ εἰσαγωγεῖς χονδροπῶλα, ώρι σµένων εἰδῶν θὰ δύναντοι νὰ διαμορφώνουν τὰς τιμάς πέρον ἐκείνων αἱ ὁποίῖαι |. σχυον τὴν 15 Φεθρουαρίου μέχρι τῆς διαφορᾶς κοστους ἐκ τῆς νέας ποραλαθῆς. οἱ δὲ λειανοπῶλαι µέχρι τῆς δι αφορᾶς τὴν ὁποίαν θὰ κατα θάλουν εἰς τοὺς εἰσαγωγεῖς χονδροπώλας διὰ τὴν νέαν παραλαθήν. Μεταξὺ τῶν εἰδῶν εἶναι ὁ εἰσογόµενος καφές, ὁ οἴσα- γόµενος ἐπιτραπέζιος θούτυ- ρος καὶ τὰ εἰσαγόμενα ἆπορ: ρυπαντικά. ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΥΡΩΣ μληροφορούμεθα ὅτι ἀπεφασίσθη. ἡ ἑ Σώματος διὰ τῆς προσλήψε- τως 500 ἐπιλέκίων.νέων, ἐξ ὅσων θὰ κληθοῦν πρὸς ἐκ- τὸν προσεχῆ Ιούλιον. 'Η ἕ- νίσχυσις τοῦ ᾿Εφεδρικοῦ ἀπεφασίσθη μετά τὴν ὑπὸ τοῦ Σώματος ἐπιδειχθεῖσαον ἀξιοζήλευτον δρᾶσιν καὶ ἁπο- τελεσματικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἑκάστοτε παρανόμων ἐνεργειῶν καὶ εἰδικῶς διά τὸν ἐπιδειχθέντα ἁἀπόλυταν ἔλεγχον τῆς καταστάσεως ἐπὶ διαρκούσης' τῆς ἀπουσίας τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τὸ ὃ- Παγκυπρίου κλίµακος Σελὶς 2 : Γενικά ἐξωτερι- κά σχόλια. Θεάματα, Στὴν σελ, 3 : Σημειώματα γιὰ τὴν τακτικἡ τῆς Ἑλλ. Κυθερνήσεως καὶ τῶν φἰ- Ρεπορτάζ γιὰ ἄρθρα λων της. τὴν Ισπανία καὶ τοῦ ξένου Τύπου. Διεθνῇῃ κινηματογραφικά νέο καὶ οταυρόλεξο στὴν, σελ. ν. 5 Στὴν ΄5η σελίδα ἔπιστημο- . γικἁ νέα, ἄρθρο γιὰ τὸ σὲξ καὶ τὴν κατασκοπεία καὶ. ρεπορτάζ γιὰ τὴν ὐ- περέντοση. Οἱ σελίδες 6 καὶ 7 γιὰ τὸν ὀθλητιομό. Στὴν σελ. 8 ἐπιστολές, :χι- οὔμορ καὶ ὁστυνομικὸ δι- ἠγημο. ᾿ --Ψυχολογικὰ θέµατα, ἡ ἆ- νορθογραφία θεραπεύετυι στὴ σελ. 8. --Ἱστορικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ Πὲρλ «Χάρμπορ καὶ ὄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Κοτοώνισ στή σελ. 10. -Σελ. 11 τ Οἰκονομικὸ ἂρ 6ρο, τὸ θέµα τῶν λιπασμά .. των καὶ οἱ κουθέντες τοῦ ᾿Αθονάση. ᾿Ἀπὸ σήµερα ἐκστρατεία καθαριότπτος Ἐπὶ τῇ σημµερινῇ ἐνάρξει τῆς ἐκστρατείας καθαριότη: τος, ὁ γεν. διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου ᾿Εσωτερικῶν κ. Α. ᾽᾿Αναστασίου ὠμίλησε χθὲς ἀπὸ τοῦ ραδιοφώνου καὶ τῆς τηλεορόσεως, ἀναφερθεὶς εἰς τὸν σκοπὀν τῆς ἀἄνολη- φθείσης ἐκστρατείας, ὅστις εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τοῦ αἰσθή- µατος τῆς καθαριότητος µε: ταξὺ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς νή- σου, χάριν τῆς ὑγείας του, ἀλλά καὶ χάριν τῆς ἐμφανί- σεως τῆς Κύπρου ἕναντι τῶν τουριστῶν. ᾿Αναφερθεὶς ἐν ουνεχεία εἰς ὡρισμένα παραδείγματα μὴ ἐπαρκοῦς καθαο!ότητος, ὁ κ. ᾿Αναστασίου ἐκάλεσε τὸ κοινὸν εἰς µίαν καθολικἠν καὶ ἀμέόριστον συνεργασίαν μετὰ τῶν ᾿Αρχῶν., ὥστε νὰ ἐπιτευχθοῦν ἑἐφέτος ποτε: λέσμοτα, πλήρως ἵκανοποιη- τικἀ, Περαΐνων δὲ, ὁ κ. Α- ναστασίου ὑπενθύμισεν ὅτι τὸ µέτρον τοῦ πολιτισμοῦ ἑ- νὸς τόπου, κρίνεται ἀπὸ τὸν θαθμὸν τὴς καθαριότητος, ποὺ ἐπικροτεῖ εἰς τὸν τόπον τοῦτον. Τὸ Γυμνάσιον Παραλιμνίου καταδικάσει Ὁ Καθηγητικὸς Σύλλο- γος τοῦ Γυμνασίου Παραλι- µνίου πληροφορηθεὶς τήν θοµθικἠν ἐνέργειαν εἰς τὸ αὐτοκίνητον τοῦ κ. Μοδέ- στου Σαμάρα, Γυμνασιάρχου τοῦ Β΄ Γυμνασίου ᾽Αμμοχὼ στου, συνελθὼν ἐκτόκτως ἆ πεφάσισεν ὅπως διακόψη τὰ µαθήµατα εἰς ἔνδειξιν διο- μαρτυρίας καὶ συµπαραοτά- σεως πρὸς τὸν συνάδελφον καὶ τὴν οἰκογένειάν τοι. ... ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΔΩΣΙΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Διεσπάσδπσαν οἱ σχισµατικοἱ ΑΥΡΙΟΝ ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σάθθατον, Ί Ιουνίου 1974 ΝΕΩΝ ΣΚΑΝΙΛΛΟΝ ΕΙΝ ΝΝΙΝΜΙΝΙΙΝΙΝΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Τήῆς ὁμάδος Ἰωαννίδπ - ᾿Ανδρουτσοπούλου ἐναντίον τῄς Ἑλλαδικῆς Ἐδνικοφροσύνης ΑΘΗΝΑΙ, 31 (τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). -- Τὸ νἐον ἐθνικὸν σκάνδαλον τῆς δικτατορικῆς ὁμάδος Δημητρίου. ο ζει νίδη ---᾽᾿Ανδρουτσοπούλου, ἐναντίον τῆς ἐφημερίδος «Βραδυνή» καὶ κατ ἐπέκτασιν τῆς Εθνικοφροσύνης, συγκ.ον ζει τὸν Ἑλληνισμὸν ὁλόκληρον, αἱ δὲ ἀναθυμιάσεις τοῦ σκανδάλου προκαλοῦν τὸν ἀποτροπιασμον ὅλων τῶν ἅγια σε. πτοµένων ἀνθρώπων. ᾿Επὶ τῆς νέας δράσεως τῶν ἀνώτέρω καὶ τῶν παρασκηνίων της ὅλης ὑποθέσεως πληρ Φ. ν μαι τὰ ἀκόλουθα : Ὁ Ιωαννίδης καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐνῶ ἀπεφάσισαν νὰ μὴ ἐπιτρέψουν τὴν ἔκ νξεου ἔκδοσιν τῆς « ρα: δυνῆς», τῆς ὁποίας τὴν κυκλοφορίαν ἀπηγόρευσαν πρὸ ἔξα µήνου, τὴν ἀπόφασίν των ετήρησαν μωστικην μεχρι ας τς λευταίας ἑθδομάδος ἐνῶ ἔθλεπον ὅτι ὁ Διευθυντὴς καὶ ἐκδότης κ. Γεώργιος Αθανασιάδης ὑπεθάλλετο εἰς ὑπέρογ ἔξοδα, ἐξησφάλιζε προσωπικὸν καὶ προέδαινεν εἰς ἀνακοινώσεις διὰ τὴν ἐπανέκδοσιν. Συνέδριον παραγωγών χαρουπιὼν ᾽Ανακοίνωσις τῆς Παναγροτικῆς Ἑνώσε- ως Κύπρου ἀναφέρει ὅτι αὔριον Κυριακὴν καὶ ὥραν Ί]ην πρωϊνὴν θὰ λάθη χώραν εἰς τὸ οἳ- κηήµα τοῦ ΣΠΟΛΠ Λεμεσοῦ περιφερειακὸν χα- ρουποπαραγωγικὸν Συνέδριον εἰς τὸ ὁποῖον θὰ παραστοῦν ἀντιπρόσωποι ἐκ 30 κοινοτή- ΕΝ ΟΨΕΙ τῆς αὐριανῆς Εκπνοῆς τῆς τα. χθείσης ὑπὸ τῆς “Ἱερᾶς Συνόδου προθεσμίας πρὸς τοὺς σχισματικοὺύς. κληρικούς, πληροφο. ρούµεθα ὅτι ἀποκορυφοῦται Ἡ αναταραχἢ καὶ ᾗ διάσπασις εἰς τὸν κύκλον τῶν ἐπηρεαζομὲ, νων, μερικοὶ τῶν ὁποίων ἀποτελοῦν στόχον ἡ. θικῶν πιέσεων καὶ ἐκθιασμῶν ὑπὸ ἐξωεκκλη. σιαστικῶν κύκλων διὰ νὰ ἀρνηθοῦν µεταμέ. λειαν. ο σος Ὡς πληροφορούμεθα ἡ ἄνησυχια των σχιοματικῶν 5. λαθε τεραστίας διαστάσεις ὅταν -ἐπληροφορήθησαν τὴν ὄν νησιν τοῦ ᾿Αρχιεπιοκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος ἔ, Σεραφεὶμ νὰ παορόσχη αἰτηθεῖσαν ὑλικὴν καὶ ἠθικὴν ουμ. παράοστασιν. Τὴν θέσιν του διεσαφἠν. σεν ὁ ᾽᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Α8η νῶν πρὸς τὸν πρώην Πρυβ.. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΩΝ ἐτήρησαν ἀπόρρητον Ψψευδό- µενοι ἁκόμη καὶ ἑνώπιον τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ο ' ᾿ ͵ : : ΣΥΝΟΜΙΛΙΛΙ ὅστις ἐνδιαφερθείς σχετικῶς τὸ παρελθὀν Σάδθθατον ἕλο- ερέα τῆς ἐκκλησίας ᾿Ἁγίας Ἑλν ροῦ Συνεδρίου ὃν πο σος η ος ΝΤ ΕΣΤΑΙΝ 6ε τὴν διαθεθαίωσιν ὅτι ἡ «Βραδυνή» Βὰ ἐπανεξεδίδετο κα- Νόπας, Λεμεσοῦ, ᾿Ανδρέαν εν. 'ραµμµατευς τη . 2 νονικῶς τὴν 8ην Ιουνίου. Παπαϊωάννου καὶ τὸν διόκο. της θοηθούµενος ὑπὸ τοῦ Ἐπαρχ. Γραμματέ- ΔΙΑΤΑΓΜΑ Πασσισἅρμα ἵ στον ο ως τῆς ΠΕΚΚ Λεμεσοῦ κ. ᾿Ανδρέα ᾽Αρμεύτη. ΚΑΙ ΣΝΙΤ Τὸ διαθόητον διάταγμα ἁπαγορεύσεως τῆς ἐκδόσεως ἔχει τωνα, οἱ ὁποίοι µετέθησαν Ξ τ ἐπὶ λέξει ὡς ἀκολούθως : εἰς ᾿Αθήνας δι᾽ αἴτηοιν βρ. Ο Νίξον ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 31 (Ρ.). --ἰ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ηθείας. ΑΣΥΝΜΦΟΡΑ ὃν ]ού Ὁ Καγκελλόριος τῆς Δυτι- 2ον Ἑ. Γ. Πρὸς τοὺς δύο ἀντιπροοώ , ΚΑΦΗ κ Τούνιον κῆς Γερμανίας, κ. Σμµίτ, ᾱ- ᾿Αριθ. Φ. 461)42)47766 πους τῶν σχισματικῶν ὁ. Σε ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑ εἰς τὴν ἩΜόσχαν φίκετο σήμερον ἐνταῦθα διό ᾿Αθῆναι 25 Μαΐου 1974 ραφείμ ἑτόνισεν ὅτι δὲν προ «ΚΟΝΚΟΡΝΙ» ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 34ἳ (Ρ.).:] συνομιλίας μὲ τὸν Γάλλον .. ἑ Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν: τίθεται νὸ ἐπιτρέψη ἀνόμε. ᾿Εγνώσθη ἐκ τοῦ Λευκοῦ Οἵ { Πρόεδρον, κ. Ζιοκὰρ Ντ ΕΙ α. Τό ὑπ ὁριθ. 411) 17 Νοεµθρίου 1973 Π.Δ. «περὶ κη- ἒιν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη- ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 91 (Ρ.).-- κου, ὅτι ὁ Πρόεδρος τῶν σταίν. ρύξεως τῆς Χώρας εἰς κατάστασιν πολιορκίας καὶ ἀνα- σίας εἰς ἕνα θέµα θεωρού- Αἱ. Βρεττανικαὶ ᾿Αερογραμ- Ηνωμένων Πολιτειῶν κ. Νί- στολῆς τῆς Ισχύος διοτάξεων τοῦ Συντάγματος», συµ- µενον ὑπὸ τῆς Ορθοδοξίας μαὶ ὀνεκοίνωσαν ὅτι δυνατὸν νὸ ζηµιώνουν 15 ἑκατ. λι- ρας ἐτησίως, ἐὰν Χρησιμο- ποιήσουν πέντε ὑπερηχητικὰ ἀεροσκάφη τύπου «Κόν- κορντ» τὸ 1977 καὶ τὸ 1978. Αἱ ᾿Αερογραμμαὶ ἀνέφε- ραν ὅτι ἡ ἀθεθαιότης ὡς πρὸς τὴν Ἁχρησιµοποίησιν τῶν ἀεροπλόνων αὐτῶν εἰ- ναι µεγαλυτέρα τώρα ἀπὸ προηγουμένως, ὅτε αἱ ᾿Αερο- γραμμαὶ ἔδωσαν παραγγελἰ- αν. πρὸ δύο ἐτῶν. ΤΕΡΜΑ ΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΝ «ΓΩΤΕΡΙΚΕΗΙ» ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 51 (Ρ.). - Ὁ νέος Γάλλος Πρωθυπουρ γός, κ. Σιράκ, συνοδςυόµε- νος ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ ἜἛ- σωτερικῶν, κ. Πονιατόφσκι, ἐπεσκέφθη τὸ τηλεφωνικὸν κέντρον τῆς πόλεως καὶ διέ- ταξε τοὺς ἐπισήμους νὰ δι- ακόψουν ὅλας τὰς παροκο- λουθήσεις τηλεφωνικῶν ουν: διαλέξεων, πλὴν ἑὀκρείνων ποὺ ἀφοροῦν τὴν πρόὀληψιν τῶν ἐγκλημότων καὶ τὴν ὁὦν τικοτοσκοπείαν. Ἐν τῷ μεταξύ ἀνεκοινώ- θη ὅτι ἤρχισεν ἡ καταστροφἡὴ μαγνητοταινιῶν -τηλεφωνι- κῷν συνομιλιῶν πολιτικῶν ἀντιπάόλων, . σωνδικαλ/στῶν»ἡἠ γετῶν καὶ ἄλλων προσώπων. ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΥΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΚΙΝΟΝ, ὁἱ (Ρ.). - Ἡ Μαλαϊκὴ καὶ ἡ Λαϊκὴ Κἱ να ὑπέγραψαν ουμφωνίαν διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν διπλω- ματικῶν οσχέσεων μεταξύ των. Ἡ συμφωνία ὑπεγράφη κατὰ τὴν ἐνταῦθα ἐπίσκεψιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Μα λαϊκῆς Πρίγκιπος ᾽Απτούῦλ Ραζὀκ καὶ εἶναι τὸ. ἀποτέλε- σµα διαπραγματεύσεων διαρ κείας δύο ἑτῶν. ξον θὰ πραγµατοποιήση τὸ ταξίδιόν του εἰς τὴν Σοθ1ε- τικἠν Ἔνωσιν τὴν 27ην Ἱ- ουνίου. Οὗὖτος θὰ παραμείνη ἐκεῖ ἐπὶ µίαν περίπου ἐθδο: μάδα. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς του, ὁ ᾽Αμερικα νὸς Πρόεδρος θὰ ἔχη συνο µιλίας μετὰ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Σοθιετικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος κ. Μπρέζνιεφ, ὡς καὶ μὲ ἄλλους Ρώσους ἔπι- σήµους, ἐπὶ τῆς διεθνοῦς κα ταστάσεως καὶ ἐπὶ θεμάτων τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὶς δύο χῶρες, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟ ΡΟΝΤΑ ΜΕ ΧΑΝΗΛΟΝ ΔΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΟΠΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 31 (Ρ.).- Ὁ Πρόεδρος Νίξον ἀνεκοί- νωσε σήμερον ὅτι μεταξύ Εὐρωπαϊκῆς Κοινῆς ᾿Αγορᾶς καὶ ᾿Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἐ- πετεύχθη συμφωνία, διὰ τὴν µείωσιν τῶν δασμῶν ἐπὶ εἰ- σαγοµένων ᾽Αμερικανικῶν προϊόντων. ΥΠΟ τὴν προεδρίαν τοῦ Δι- οικητοῦ Συνεργοτικῆς ᾿Αναπεύ- ξεως κ. ᾿Ανδρέα ᾿Αξίνα ουνΏλ- θε χθὲς εἰς συνεδρίαν ἡ Ίαγ- κύπριος ᾽Αμπελουργικὴ ᾿Επιτρο- πὴ µετὰ τῶν Γενικῶν Γραμμο- τέων τῶν ᾿Αγροτικῶν ᾿Οργονώ- σεων ΠΕΚ καὶ ΕΚΑ κ.κ. Χ΄’ Ἡρακλέουο καὶ Χ. Μιχαηλίδη, ἡ ὁποία ἠσχολήθη μὲ τὰ ἐκκρεμοῦν τα αἰτήμαοτα τῶν ἁμπελουσγῶν διά τὰς συνεπείος - τῆς περυσι- ΗΝΠΡΟΣ ΜΛΑΚΑΡΙΤΛΙΕ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἐκ τῆς Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ) αξιοῦν ἄμεσο κρατικήν 6οήδεια τὰ τοῦ θέματος. , . Εις τὴν μητέρα πατρίδα σήμερον, οὐδεμίᾳ νύ- ξἒις δύναται νὰ γίνη ἀπὸ οὐδένα Ἓλληνα, πολι- τικχον ἢ στρατιωτιχκὸν διὰ µίαν τοιακύτην συνένω- σιν, διότι τὰ πάντα ἐλέγχονται, τὰ πάντα λόγν- κρίνονται, τὰ πάντα παραχολουβοῦνται, καὶ ὁ ἀὐέλφος “Ελληνικὸς λαός, ὡς νέος Προμηθεὺς δεσµωτῃης, παρακολουθεῖ μὲ πὀνον φυχῆς τὰ συμ- Εαΐνοντα ἀδυνατῶν νὰ ἐχφρασθῃ, νὰ ἀντιδρόση, θφοῦ καὶ ὡς προχθές ἀπόμη ἀπεδείχδη ὅτι οἱ Χρατοῦντες εἶναι ἀδίσταχτοι, χαὶ παρὰ πᾶσαν ἡ- Βικην καὶ νομικὴν ἀρχήν, Ἀλείουν ᾿Ἠθνικόφρο- Ἵνας εφημερίδας καὶ εἰς ἄλλας ἀπαγόρεύουν τὴν δηµεσιενσιν θεμάτων ἐχόντων σχέσιν καὶ μὲ αὖ- τον ἀκόμη τὸν διατυμπανιζόμενον πόλεμον Ἑλ- λάᾶδος --Ἑουρχίας. ο :Ἠπὸ τοιαύτας συνθήχκας, ὁ μόνος ἐλεύδερος Ἑλληνικὸς χῶρος, ὅπου δύνανται νὰ ουδητη- Βδεὺν τοιαῦτα δεµατα«α ἐθνικῆς σωτηρίας εἰναι ἢ ᾿Ελληνικὴ αὐτη γή τῆς Μεγαλονήσου μας. καὶ εὖ τυνχως εἰς αὐτὴν τὴν Ἑλληνικὴν γῆν, εἰς αὐτὸ το ἐλευθερον τμῆμα τοῦ ἛἙλληνισμοῦ, υπάρχει Ἆπι διαφεντεύει καὶ ἢ μοναδικἠ µὀρφὴ Ἕλληνος δνναμενου νὰ ἔχη ρόλον ᾿Εθνάρχου, συνενωτοῦ τῶν Ἑλλήνων. Μαὶ αὐτὴ ἡ µορφή, εἶναι ἡ µορ- Φη τοῦ νέου Βενισέλου, ἢ σεξασµία καὶ ἄπτινο- ἔολουσα εἰς τὸν Ἑλληνικὸν καὶ τὸν διεθνῆ χό- ρον, µερφῆ τοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου. Πρὸς αὖ- τὸν λοιπὸν στρέφονται σήμερον τὰ ὀλέμματα ὁ- λοχλήρου τοῦ Ἓθνευς. Πρὸς αὐτὸν ὁ Προμηθεὺς δεσµωτης ἀδελφὸς ᾿Ελληνικὸς «λαός στρέφει ἴχε- τεντικἀ ἀλλὰ και ἐπιταχτικά τὰ θλέμματά ου. Ὁ Ἑδνάρχης ἃς προὀληματισδῆ. Ὁ Ἐθνόάρχης ἃς δράση. Ἡὁ Εθνος ἀναμένει ἀπὸ αὗτον. Τὸ δέ: νεος ἀνασητεῖ δικαίωσιν καὶ εἰς αὖτον ἀποτείνε- ται. ᾿Ἠχοῦν ἀκόμη εἰς τὰ ὥτα ὅλων τὰ ὑπὸ τοῦ Χ. Καραμπξτσου λεχθέντα :««Ἡ κοινῆ ἐξνικὴ ον: νείδησις Σᾶς ἔχει ἀναδείξει καὶ προσέλέπει εἰς χᾶς, τὸν μοναδικὀν καὶ ἀναντικατάστατεν Ἑ- ἔνάρχην». ῥΕμπρὲς λοιπὸν Μακαριώτατε. Ανευ δισταγν μοῦ προθῆτε εἰς χάθαρσιν ἀφ' ενός τῆς Ελληνι- νῆς Μύπρου, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου εἰς τὸ ὁῆμα τῆς ου» νενώσεως τοῦ θνους, Μαλέσατε τόν Βασιλέα τῶν Πανελλήνων εἲς τὴν ἐλευθέραν Ἑλληνικὴν αὐτὴν γῆν, καὶ προχωρῆστε. Ἡ. σχλάθο νύμφη τοῦ Ὡοσπόρου, ἡ πόλις τῆς Παναγίας τοῦ Έθνους ἀναμένει τὴν συνέχισιν τῆς διακοπείσης λειτουρ- γίας, Γίνετε ἡ ὁδὸς τῆς ἐπαληθεύσεως τὸῦ «Πάλι μὲ χρόνια μὲ καιροὺς πᾶλι δικά µας θάναυ», ὅι- χαιῶστε τὸν ἄσθεστον δρῦλον «Πωνσταντῖνος την ἔχασε, Κωνσταντῖνος θὰ τὴν πάρη». «Ὁ Άαός µας, ὁ Ἑλληνιχὸς «Ἀκπός, τὸ ἀν μένει καὶ προσδοχεῖ. Ἔθνες αν ὑπέστη ἐκόστη κοινότης, Οἱ δύο. ἡγέται θά συζητή- σουν κυρίως θόµατα αφορῶν τα τὴν καλἠν λειτουργίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος. ὍὉ κ. ᾿Σμίτ, εἰς χθεσινὴν συνέντευξίν του πρὸς τὸν Τύ πον ἐπ᾽ εὐκαιρία οιωντόµου ἐπισκέψεώο του εἰς Δ. Βε- ρολῖνον, ἐθεθαίωσεν ὅτι ἡ ἀνισότης μεταξύ τῆς Α. Γερ μανίας, ἐχούσης µπάντοτε πλεοναοσματικὸν ἐμπορικὸν {- σοζύγιον καὶ τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων της, ποὺ ἔχουν µε- γάλα ἑἐλλείμματα εἰς τὸ ἰσο- ζύγιον πληρωμῶν των. ἑδη- µιούργησε λίαν σοθαρά προ- θλήματα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν οἰκονομικὴν συνεργασίαν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ε.Ο.Κ. ὍὉ νέος Δυτικογερμανὸς Καγκελλάριος ἠρνήθη πάν- τως ν᾿ ἀποκαλύψη τὰς προ- ἱ τάσεις ποὺ θὰ κάµη εἰς τὸ Παρίοι διὰ τὴν καταπολέµη- σιν τῶν αἰτίων τῶν ύφιστα- µένων δυσχερειῶν. Δὲν ἠθέ- λησεν ἐπίσης νὰ ὁμιλήση ἑ- πὶ τῆς συναντήσεώς του µε- τὰ τοῦ κ. Ζιοκὰρ Ντ᾽ ᾿Εσταίν Οἱ ἀμπελουργοὶ νῆς ἀνομθρίας καθώς καὶ μὲ γς νικώτερα ἁμπελουργικὰ προθλή- ματα. Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἆμπελουρ γικοῦ κόσμου ἐξέφρασαν τὴν δυσ φορίαν τῶν ὀμπελουργῶν διὰ τὴν ἀδικαιολόγητον καθυστέρησιν τοῦ “Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου εἰς τὴν λῆψιν ἀποφάσεως διὰ δοή- θειαν τῶν ἀνομθριοπλήκτων ὤὅμ- πελουργῶν. Ἡ οὐσκεψις ἀπεφάσισεν - πως εἰς περίπτωσιν περαιτόρω ὁ δικαιολογήτου καθυστερήσεως κληθῆ ὁ ἀμπελουργικὸς κόσμος εἰς ἀποφασιστικωτέρας ἐκδηλώ- σεις. Συνεζητήθησαν ὠσαύτως προ- θλήµοτα οχετιζόµενα μὲ τήν νὲ- αν ἐσοδείαν, ἡ ὁποία λόγω τῆς περυοινῆς ὀνομθρίας καὶ τῆς χα μηλῆς θροχοηπτώσεως δὲν προθλέ πεται ἱκανοποιητική. 'Ὑπὸ τῆς συσκέψεως ἐνεκρίθη καὶ ἀπεστάλη πρὸς τὸ Ὕπουργι- κὸν Συμθούλιον τηλεγράφημο διὰ τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται πι- κρία διὰ τὴν παρατεινοµένην ἐκ κρεµότητι εἰς τὴν ἀντίκρυσιν τῶν ὑφισταμένων αἰτημάτων. Εἰς τὸ τηλεγράφημα διαδηλοῦται ἡ ἄπο. Φφασιστικότηςσ διὰ δυναμικοὺς ἆ- γῶνας εἰς περίπτωσιν συνεχίοε- ὡς τῆς ἀναθλητικότητος τῆς Κυ θερνήσεως. Τὰ ὑποθληθέντα καὶ ἔκκρε- μοῦντα αἰτήματα τῶν ἀμπελουρ- γῶν. εἶναι τὸ κάτωθι : 1) Νὰ συνεχισθῆη ἡ παροχὴ τῆς ἐκ 69.500 μὶλς στρεµµατι- κῆς ἐπιχορηγήσεως πρὸς ἰδιο- κτήτας ἡἠμπελώνων, οἱ ὁποῖοι ἑ- ξηράνθησαν ἐκ τῆς ἀνοιθρίας καὶ ἐπιθάλλεται ἡ ἐπαναφύτευοίς Ἱ- των. 2) Δι ἕκαστον ἐπαναφυτευό- µενον ὀμπελῶνα νἀ παρέχωνται ὑπὸ τοῦ Κράτους ὅσα δικαιούν- ται οἱ ἁμπελουργοὶ τοῦ Σχεδὶ- ου ᾿Αναμπελώσεως, ἤτοι Ε30 κα τὸ στρέμμα δάνειον, δωρεόν ϱα- ροχώρησιν τῶν φυτῶν καὶ ἄλλων. 3) Διὸ πρρίἰοδον 5 ἑτῶν νό παρέχεται ὑπὸ τοῦ Κράτους πο- σὀὸν ἐκ Ε6.500 κατὰ κύδερνητι- κἠν σκάλαν ἐπαναφυτευομένοι ἁμ πελῶνος καὶ τοῦτο πρὸς συμπλή Ρωσιν μέρους τοῦ ἀπωλεσθέντος εἰσοδήματος. 4) Μὲ δ6άσιν 56.500 «ατὰ κυθερνητικἠν οκά- λαν καὶ λαμθανομένου ὑπ οὐιν τοῦ ποσοστοῦ ζημίας, τὴν ὁγοί- τὸ ποσὸν τῶν ὡς οὕτη ἐμφαίνετοι ἐκ τῶν στοιχεί- ων. παραδόσεως σταφυλῶν πρὸς τὸ Συμθδούλιον ᾽Αμπελουργικῶν Προϊόντων, νό παραχωρηθῆ ἁνά- λογος ατρεμμµατικὴ Βοήθεια. Εν τὸς τῶν ἐν λόγω πλαισίων νὀ διευθετηθοῦν καὶ τᾶ θύματα τὰ ἀφορῶντα τοὺς ἁμπελουργούς ἐ- πιτραπεζίων στοφυλῶν. περιλαμθανοµένων καὶ τῶν τοῦ ἄρθρ. 14 περὶ ἐλευθε- ρίας τοῦ τύποι, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν παρ. ὃ τοῦ ἄρθρου 6 τῆς ὑπ ἀριθμ. 1)1973 Συντακτικῆς Πράξεως. 6. Τὸ ἄρθρ. 7 ἐδαφ. ε καὶ στ τοῦ Ν.Δ. 798)1973 «περὶ καταστάσεως πολιορκίας». γ. Τὴν ὑπ ἀριθμ. Φ 461)63)44297)1 Δεκεμθρίου 1973 ἀπόφασιν ἡμῶν, διὰ τῆς ὁποίας διστάξαµεν τὴν ἐὀπὶ ἐξάμηνον παῦσιν τῆς ἡμερησίας ἐφημερίδος «Βραδυνὴ» διὰ τοὺς ἐν αὐτῇ διαλαμθανοµένους λόγους, ἤτοι μέ- Χχρι τέλους Μαΐου 1974. ὃ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐφημερὶς αὕτη «Βραδυνή» κατά τὸν χρόνον κυκλοφορίας της ἤσκει ἔντονον πολιτικἠν ὑπὲρ προσώπων καὶ ὀρνανώσεων καὶ προπαγάνδαν κατὰ τῆς καθεστηκυῖας τάξεως. ε. Οτι ἐπανέκδοσις καὶ κυκλοφορία τῆς ἐφημερίδος ταύ- της μετὰ θεθαιότητος ἀναμένεται, ἐν ὄψει τῆς προτέ- ρας αὐτῆς δράσεως, τῆς πολιτικῆς αὐτῆς τοποθετήσεως, ὡς καὶ τῶν ὑφισταμένων πληροφοριῶν περὶ τῆς κατά τὸν χρόνον παύαεως τῆς ἐφημερίδος δραστηριότητος τοῦ ἐκδότου ταύτης, ἰδία δὲ ἐν σχέσει μὸ τὴν προτια- ρασκευἠν δι ἐπανέκδοσιν, θά δηµιουργήση ἀναταραχὴν καὶ αἴσθημα ἀνασφαλείας μεταξὺ τῶν πολιτῶν, ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ Τὴν ἐπὶ ἑξάμηνον παράτασιν τῆς διὰ τῆς ὑπ' ἁριθ. Φϕ 461)64144297)1 Δεκεμθρίου 1973 ἡμετέρᾶς ἀποφάσεως διαταχθείσηςο παύσεως κυκλοφορίας τῆς ἡμερησίας ἔφημε- ρίδος ὑπὸ τὸν τίτλον «Βραδυνή» ἐκδιδομένης ἐν ᾿Αθήναις. Ἠ Στρατιωτικὴ ᾽Αστυνομία (Ε.Α.Τ.)ΕΣΑ) ἑντέλλεται ὅπως ἐπιμεληθῆ τῆς ἐκτελέσεως τῆς παοούσης, Ὑποστράτηγος Ν. Ραφαηλάκης Στρατιωτικὸς Διοικητής ᾿Αθηνῶν ὠρισμένών πολιτικῶν ΠΡΟΣ ΕΑΤ)ΕΣΑ ΚΟΙΝ. ΑΠΑΕΣΑ) Γρ. Δικ. ΣΔΑ)2ον Ε.Γ. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ἐν τῷ μεταξύ πληροφοροῦ μαι ὅτι ὁ. ἐκδότης καὶ διςευ θυντὴς τῆς «Βραδυνῆς» κ. ᾿Αθανασιάδης εἶναι αἰχμάλω- τος τοῦ καθεστῶτος. ΄Απαγο ρεύετα εἰς αὐτὸν νὰ µετοκι- νηθῆ ἐκτὸς ᾽᾿Αθηνῶν, πᾶσα δὲ κίνησίο του παρακολου- θεῖται κατὰ τρόπον προκλητι- κὸν καὶ σκανδαλώδη, ᾿Η δια- τογἡ δι᾽ ἃς ὁ κ. ᾿Αθανασιά- δης παρακωλύεται ἀκόμη καὶ εἰς δεξιώσεις νἁ παραστῆ ἐ- πεδόθη ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ τοῦ Εἰδικῦ ᾿Ανακριτικοῦ Τµήµατος τῆς ΕΣΑ Συνταγ- µατόρχου ᾿Αναστασίου Σπα νοῦ. Οὗτος, ἠρνήθη νὰ ἆπαν τήση εἰς παρατήρησιν τοῦ κ. ᾿Αθονασιάδη ὅτι ὤφειλον οἱ ἁρμόδιοι νὰ κοινοποιήσουν τὴν διοτογἠν διὰ νὰ Ππληρο- Φφορηθῆ ὁ ἀναμένων τὴν ἔκ- δοσιν κόσμος, μὲ ὀποτόλε- σµα ἡ Κοινἠ Γνώμη νὰ ὀγνοῆῇ ἐντελῶς τὸ τοῦ σκανδάλου. Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ἐν τῷ μεταξὺ τὴν νύκτα τῆς 2δης Μαΐου ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΡΕ καὶ πρώην Πρωθιυ- πουργὸς κ. Παναγιώτης Ἰκα- νελλόπουλος ἐπεσκέφθη τὴν «Βραδυνὴν» εἰς ἔκφρασιν ἡ- θικῆς συµπαραστάσεως πρὸς τὴν ἐφημερίδα, τὸ προσωπι- κὸὀν καὶ τὸν ἐκδότην τῆς «Βραδυνῆς», ὅστις ὡς γνω- στὸν εἶναι µία τῶν γνωστο- τέρων φυσιογνωμιῶν τῆς ἑ- θνικης ζωῆς, ΠΟΤΑΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Κατὰ ουμπληρωματικός πληροφορίας µου, ἀντιπρο- σωπεία τῆς «Βραδυνῆς» ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ Συντάξεως κ. Χρήστου Πασαλάρη, τοῦ ᾿Αρχισυντάκτου κ. Θ. ΙΚοκκί- νου καὶ ἄλλους ἐπεσκέφθη τὸ πρωτοπαλλήκαρο τοῦ ᾿Ιω- αννίδη, Ὑφυπουργὸν παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ Καρόκω- σταν, διὰ νὰ διαμαρτυρηθῆ, οὔτος δὲ τοὺς συμπεριεφέἑρ- θη μὸ ἁἀχαρακτήριστον ποτα- πότητα. Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ᾱί (Ρ.). - Ὦ Βρεττανὸς Ὑπουργὸς διὰ τὰς ὑποθέσεις τῆς Βορρίου Ιρλανδίας κ. Ρής, ὠμίλησξ κατά τὴν διάρκειαν δηµοσιο: γραφικῆς διασκέψεως µπερὶ τῆς μελλοντικῆς διοικήἠσσως τῆς Β. Ιρλανδίας, μετὰ τὴν διάλυσιν, κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἑθδομάδος, τοῦ κοινοῦ ᾿Εκτελεστικοῦ Συµθουλίου Διαμαρτυρομένών -- Ῥωμαι- οκαθολικῶν. Ὁ κ. Ρὴς εἶπεν ὅτι πρὸς τὸ παρὀν δὲν πρόκειται νὸ ἐγκαθιδρύση νέον παρόμοι: ον Συμθούλιον, παρετήρησεν ὅμως ὅτι ἡ ἰδέα εἶναι ἐπι: ᾿θυμητή. Ἡ. διακυθέρνησις τῆς ϐ8. Ιρλανδίας ἀνετέθη εἰς τὸν :κ, Ρὴς καὶ δύο θοηθούς του. Μὲ μετοχικὸν κεφάἀλαιον ὕψους 1.900.000 λιρῶν ὄχει συσταθῆ νέα Τράπεζα εἰς Κύὐ προν, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἑλληνικὴ Τράπεζα Λτδ», ἐντὸς δὲ τῶν προσεχῶν ἡ- μερῶν θά γίνωνται δεκταὶ αἱ τήσεις ἐκ µέρους τοῦ κοινοῦ τν ΣΥΝΟΝΙΛΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΓΟΥΊ’ΝΕΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 3ἳ (Ρ.). -- Εἰς ἀτμόσφαιραν αἰσιοδοξί- ας ἐπανήρχισαν σήμερον ἐν- ταῦθα αἱ συνομιλίαι μεταξὺ τοῦ Ὑπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν τῆς Πορτογαλίας Δρος Σου- ὀρεζ καὶ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήµα τος τῆς Πορτογαλικῆς Γουί- γέας - Μπισσάου, διὰ τὸ μέλ λον τῆς περιοχῆς. Εὐθὺς μετὰ τὴν ἄφιξίν του ἐκ Λισσαθῶνος, ὁ Δρ Σουά- ρεζ ἐδήλωσεν ὅτι τὰ πάντα θαΐνουν καλῶο καὶ ὅ,τι ὅπο- μένει εἶναι ἡ ἐπιτάχυνοις τῶν συνομιλιῶν. Ἔξ ἄλλου, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήµα τος εἶπεν ὅτι εἶναι ζήτημα χρόνου ἡ σύναψις σχετικῆς διὰ τὴν ἀπόκτησιν μετοχῶν. Τοῦτο ἀνεκοίνωσε -- µετα- ξὺ. ἄλλων -- εἰς χθεσινἠν δη μοσιογραφικἠν διάσκεψιν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Μεταλλευτικῆς ᾿Ἑταιρείας κ. Π. Πασχαλίδης, ὅστις καὶ θά ἠγῆται τοῦ Συµθουλίου τῆς νέας Τραπέζης. Ὁμιλῶν πρὸς τοὺς δηµο- σιογράφους, ὁ κ. Πασχαλίδης ἐτόνισεν ὅτι «ή Ἱἵδρυσις τῆς γέας Τραπέζης θὰ αὐξήση τὸ ποσοστὸν ὀλέγχου τοῦ τραπεζικοῦ τοµέως τῆς οἰἶκο- νοµίας ὑπὸ Κυπριακῶν Τρα- πεζῶν, ἐπιτυγχανομένης οὗ- τω καλυτέρας ἐξισορροήήσε ως τοῦ τοµέως τούτου, μὲ εὐεργετικὰ ὀποτελόσματα ἐἑ- πὶ τοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν τῆς Νήσου. Διά τῆς ἱδρύσεως μιᾶς νέ- ας Κυπριακης Τραπέζης θὰ δημιουργηθηῆ κατάλληλον κλῖμα διὰ καλῶς νοούµενον συναγωνισμὸν εἰς τὴν εἰσα- γωγἠὴν νέων μεθόδων τραπε- ζικῆς πρακτικῆς καὶ ἐμπορί- ας καὶ τὰ ἐπίπεδα θά ἀνυ- Στιγμιοτυτιον απὀ τὴν χθεσινἠν διάσκεψιν Τύπου τοῦ κ. Πασχαλίδη. ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. κ. ΠΑΣΧΒΠΙΒΗ ᾽Ανηγγέλὃπ Χχδὲς ἡ σύστασις τής Ἑλληνικῃς Τραπέέπς Λτὸ ΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΗ ΠΙΒΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΝ Υπο ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ θελτίωσιν τῆς προσφερομέ- νης εἰς τὸ κοινὸν ἐξυπηρε- τήσεως, Ὠσαύτως θὰ ὑποθοηθήση τὴν ὑπὸ τῆς Κυθερνήσεως ἑ πιδιωκοµένην ἀνάπτυξιν τῆς Κεφολαιαγορᾶς, διότι σηµαν τικὸς ἀριθμὸς τῶν μετοχῶν ταύτης θὰ διατεθη εἰς τὸ εὖ- ρὺ Κυπριακὸν κοινὀν. Τὸ ἐγκεκριμένον Κεφάλαι ον τῆς Τραπέζης εἶναι 53. 000,000, διηρηµένον εἰς 3, 000,000 μετοχὰς ἐκ 51.Ξ- ἑκάστη, τὸ δὲ ἐκδοθησόμε-: νον τοιοῦτον θὰ ὀνέρχεται ἀρχικῶς εἰς 51,500,000. Ἐκ τοῦ Κεφαλαίου τούτου, ἡ «Ε. Μ.Ε.» θὰ ἀναλάθη τὸ 20:6, ἡ Τράπεζα τῆς ᾽Αμερικῆς ἔ- τερον 2000 (ἤδη ἡ Τράπεζα αὕτη ἀναμένει τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συστή- µατος Τραπεζῶν τῶν Ἠνω- µένων Πολιειῶν ᾿Αμερι κῆς), τὸ δὲ ὑπόλοιπον θ0560 θά διατεθήη εἰς τὸν μεγαλύ- τερον δυνατὸν ἀριθμὸν Κυ- πρίων μετόχων. ΕΒάσις τῆς ἐν προκειμένω πολιτικῆς µας εἶναι, ὡς ὀνέφερεν ὁ κ. Πα οχαλίδης, ὅπως ἡ νέα Τρά- πεζα καταστῆ ἀληθῶς κτῆμα τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, τοῦτο δὲ καθίσταται ἐμφανὲς καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ 8000 τοῦ Μετοχικοῦ Κεφαλαί ου τῆς Εταιρείας θὰ εὑρί- μετόχων, τῶν ὁποίωῶν ὁ ὁριθ μὸς ἀναμένεται νὰ ἀνέλθη εἰς μερικάς χιλιάδας. Η. παραχώρησις τοῦ 2066 τοῦ Μετοχικοῦ Κεφαλαίου τῆς Τραπέζης εἰς τὴν Τράπε ζαν τῆς ᾽Αμερικῆς, θά ἑνι- σχύση σημαντικῶς τὰς προ: οπτικἀς ἐπιτυχοῦς λειτους: γίας͵ τῆς Ἑλληνικῆς: Τραπό- ζης, κοθότι ἡ Τράπεζα τῆς ᾽Αμερικῆς εἶναι, ὡς γνω- στὀν, ἡ µεγαλωτέρα εἰς τὸν κόσμον, ἀπολαμθάνει δὲ µε- γάλου κύρους καὶ ἀπεριορί- στου ἐμπιστοσύνης, διεθνῶς. Τά κεντρικἁ γραφεῖα τῆς «Ἑλληνικῆς Τραπέζης Ατδ», θά εὑρίσκωνται εἰς Λευκωσί- αν, αἱ δὲ ἐργασίαι των ἆ- ναμένεται νἁ ἀρχίσουν τὀν προσεχῆ ᾿Οκτώθριον. Ταῦτα θὰ στεγασθοῦν προσωρινῶς εἰς τὴν Λεὠφόρον Ὁμήρου ἀρ. 930, ἐκεῖ ὅπου ἐστεγάζε- το προηγουμένως ἡ «Παγκυ- πριακή». ᾿Αργότερον, τά κεν τρικἁ γραφεῖα θὰ µεταφερ: θοῦν εἰς νέον κτίριον, τὸ ὁ- ποῖον οἰκοδομεῖται εἰς τὴν γωνίαν τῆς Λεωφόρου Μακα- ρίου τοῦ Γ΄ καὶ τῆς ὁδοῦ Κρήτης, Τὰ ὑποκαταστήματα Λεμε- σοῦ καὶ ᾽Αμμοχώστου θὰ Ἆει τουργήσουν τρεῖα µῆνας µε- τὰ τὴν λειτουργίαν τῶν κεν τρικῶν γραφείων τῆς Λευκω συμφωνίας. ψοῦντο μὲ ἀποτέλεσμα τὴν Νέα σκεται εἰς χεῖρας Κυπρίων σίἰας. ἐπιτυχία τοῦ ᾿Εφεδρικοῦ καὶ τοῦ Παφιακοῦ λαοῦ. ΙΓ ΛΙΝΙΙΝΜΝΜΙΚΙ ΛΗΛ Ἱ ΜΙΝΙΗΙΛ ΤΝ ΠΛΙὴ Ἐξαρθροῦται ὁριότικῶς ἡ παρανομία ΟΚΤΩ ὁπλοπολυθόλα µπρέν, 25 τυφέκια καὶ 17 στὲν ἐκ τῶν κλαπέντων εἰς Γεροσκήπου ἀνεκάλυψε χθὲς ἡ ᾿Αστυνομία ἡ ὁποία δρῶσα θάσει πληροφοριῶν ἀνεῦρε τὴν κυριωτέραν κρύπτην παρανόµου ὁπλισμοῦ εἰς Πάφον. Εἰς τὴν κρύπτην, ἡ ὁποία εὑρίσκετο πλησίον τοῦ χωρίου Μονιά, 100 µέτρα ἀπὸ τὴν κυρίαν ὁδὸν ἀνεκαλύφθησαν ὡσαύτως 2 ναυτικὰ στὲν καὶ τεραστία ποσότης χειροθομθίδων, σφαιρῶν, πυ- ροκροτητῶν, δυναμίτιδος καὶ πολεμικοῦ ὑλι- κοῦ. Ἡ κρύπτη εὑρίσκετο ἐντὸς φρέατος μὲ ῥ- πογείους σήραγγας, εἰς δὲ τὸ στόµιον τοῦ φρέ- ατος εἶχε ριφθῆ νεκρὰ αἶγα, Πλησίον εἰς ἄλ- λην κρύπτην ἀνεκαλύφθησαν 2 κιθώτια δυνα- µίτιδος, Εξ ἄλλου, ἡ ᾽Αστυνομία συνεχίζουσα τὰς ἐρεύνας της μὲ τὴν θοήθειαν τοῦ Λαοῦ τῆς Πά- φου ἀνεκάλουψε κενἠν κρύπτην εἰς Γεροσκήπου. Ἡ κρύπτη ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶχον μετακινηθΏ προσφάτως ὅπλα εὑρίσκετο ἐντὸς ἀγροῦ ἀνή- κοντος εἰς τὸν Εὐάνθην Χατζημιτσῆν. ο. Ἑν συνεχεία ἀνεκαλύφθη καὶ τρίτη κρύπτη εἰς Μωρόκαμπον εἰς χῶρον ἀνήκοντα εἰς τὸν συλληφθέντα Αντην Οἰκονομίδην. ᾿Εντὸς τῆς κρύπτης ἀνευρέθησαν κρεθθάτια ἐκστρατείας, ἄντισκηνα καὶ στρατιωτικὸς ρουχισµός, Κατὰ νεωτέρας πληροφορίας ὁ συλληφθεὶς Χριστοφῆς Κωνσταντίνου, ὑδραυλικός, πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ συλληφθέντος πρώην ἁστυνομι- κοῦ Μαυρονικόλα παρέδωσεν εἰς τὴν ᾿Αστυνο- µίαν ] αὐτόματον Τσεχοσλοθακικῆς κατασκευ- κῆς 232.25 καὶ Ί πολυθόλον µπερέττα. ᾿Μετὰ τὴν ἀνωτέρω φάσιν τῶν ἐρευνῶν συ. νελήφθησαν οἱ Παναγιώτης Μαυράντωνα, Νῖ- κος Ἀγαμέμνονος, ὁδηγὸς ταξί, ἐκ Γεροσκή- που καὶ ὁ Νῖκος Κρητικός, ἀπὸ τὰ Κονιά, Αἱ ἔρευναι τῆς ᾽Αστυνομίας συνεχίζοντιχι πιστεύεται δὲ ὅτι εἶναι θέµα ὡρῶν ἡ ἀνακάλυ. ψις καὶ ἄλλων ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν καὶ ἑ εἑάρθρωσις τῶν ἀπομειναρίων τῆς πᾶβανοι μίας. κλειστὀν, οὔτε πρόκειται νὰ ὀνεχθη γελοιοποίησιν λόγω παροµοίας παρανόµου παρεµ θάσεως. Ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Άθη- νῶν, μετὰ τὴν διευκρίισιν τῆς ἀποφάσεώς του εἶπεν ἕ- πὶ λέξει: «Στὸ καλό. Ὁ θε ὁς νὰ ἐλεήση καὶ σᾶς καὶ μᾶς», Ἐνδεικτικὴ τῆς σημειωθεί σης διασπάσεως εἶναι καὶ ἡ περίπτωσις τοῦ ἑἐφημερίου τῆς Μονῆς, ὅστις ἐζήτησεν ὅπως τύχη ἀφέσεως διὰ γρα πτῆς αἰτήσεώς του. 'Ἡ αἴτη- σις ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ Πανι- ερωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσάνθου, ὅστις µεταθοί- νει σήμερον εἰς Μονὴν ὅπου θά προστη τῆς Θείας Λειουρ γίας καὶ θὰ ἐγκαταστήση τὸν ἱερέα εἰς τὴν ἐκκλησίαν του. ΕΝΩΣΙΣ ἘΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σύσκεψις 50 καὶ πλέον ἐ- πιστηµόνων ἀὀπεφάσισε τὴν ἵδρυσιν καὶ ἐπίσημον ἆγγρα φὴν ᾿Ενώσεως νέων ἔἐπιστη μόνων. Σκοποὶ τοῦ Σωματείου, ὡς διαλαμθάνονται εἰς τὸ ἑγ κριθέν καταστατικὀν εἶνοι 1) Ἡ δηµιουργία πΥευµαῖ κῆς κινήσεως ἐν Κύπρῳ. 2) Ἡ. συμθολὴ εἰς τὴν συνεχή θελτίωσιν τῆς θέσεως καὶ τῶν ὅρων ἐργασίας τῶν ἵυ- πρίων ἐπιστημόνων καὶ ἡ προάσπισις καὶ κατοχύρωόις τῶν ἐπαγγελματικῶν καὶ ὅλ. λων αὐτῶν δικαιωμάτων. ὁ) Ἡ καθ οἰονδήποτε τρόπον παροχἡ θοηθείας εἰς τοὺς νὲ ους Κυπρίους ἐπιστήμονας καὶ ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀποκυ τἀστασῖς τῶν ἀνέργων. 4) Ἡ σύσφιγξις τῶν οχέσεων μεταξὺ Κυπρίων ἐπιστημό νων καὶ ἡ δηµιουργία κα λῶν σχέσεων καὶ συνεργασί ας μὲ ἄλλας ἐπιστημονικός ὀργανώσεις τῆς Ελλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 5} Ἡ συγκριτικἠ µελότη καὶ ἔρευ: να τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐπί- στήµης εἰς ἄλλας χώρας καὶ! ἡ ἐξεύρεσις τρόπων ἐπαφῆς μεταξὺ τῶν Κυπρίων ἐπισῃ µόνων καὶ ἀλλοδαπῶν συνθ: ! δόλφων των. ἳ Τέλος ἐξελέγη ἐπιτροπή ἐκ τῶν κ.κ. Σώζου Χουλιώ τη οἰκονομολόγου καὶ Β.Γ.Ι.: τῆς ΠΕΚ ὡς Προέδρου, Λο ζου Παύλου Ἰατροῦ ὡς ὄντ. Προέδρου, Νεόρχου Ποναγ» δη, δικηγόρου ὡς Γεν. Γραμ µατέως, Πάρη Κυριάκου οἵ κονοµολόγου ὡς Ταμία, Μδ ρίου Μιχαηλίδη Φφιλολόγου ὡς Εἰδικοῦ Γραμματέως. ΧΑΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΛ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 31 (ΑΠΕ): ἛἜκ τῆς ᾿Ὑπηρεσίας τῶν Τσ Χυδρομείων τῆς ᾿Αγγλικής πρωτευούσης ὀνεκοινώθη σὴ µερον, ὅτι λόγω ἐλλείψεως προσοωπικοῦ, θὰ ἀπαιτοῦνται δέκα τουλάχιστον ἡμέροι διὰ τὴν ταξινόμησιν καὶ δ'6 νομὴν ἐπιστολῶν. αἱ ὁποίαί θὰ ταχυδρομοῦνται εἰς τὸ κεντρικὸν Λονδίνον. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ ΡΩΜΗ, 31 (ΑΠΕ). - Ὁ µάδες τῆς ᾿Αριστερᾶς ἐπᾶ τέθησαν σήμερον εἰς τὴν Ρώ µην, ἐναντίον δύο γραφείων τῆς ᾿Ὀργανώσεως τοῦ τα. λικοῦ Κοινωνικοῦ Κινήμσ. τος. Κατὰ τὰς συγκρούσεις ἑρρίφθησαν θόμθαι, ἀριστδι ροὶ δὲ συνεπλάκησαν εἰς Τά ὁδοὺς μὲ ὁπαδούς τῆς δὲ’ ξιᾶς. Αἱ σημµεριναὶ ἐπιθέσεις ᾱ- ποτελοῦν συνέχειαν τών 6’ πὀ τριημέρου ἀρξαμένων ὂν τιποΐνων, μὲ στόχον τοὺς ΝΕ οφασίστας, κατόπιν τῆς Φ0΄ νικῆς ἐκρήξεως θόµθας εἰς τὴν πόλιν Μπρέσσια. Τύποις: Ἠρ. Χατζηρακλέους φάδθατον, 1 Ιουνίου 1974 Η ΣΗ/ΊΛΣΙΗ ΤΗΣ ΠΛΡῃΛΓΩΠΙΚΟΤ [σσ ΟΤΙ ιά ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΚΗΝΟΠΙΙΚΗΝ ΛΝΛΠΤΥ:ΙΝ Η ΑΥΞΗΣΙΣ τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος κατὰ τὴν σύγχρο- γον ἐποχὴν δύναται νὰ ἄπο: δοθῇ εἴτε εἰς τὴν αὔξησιν τῶν χρησιμοποιουμένων συν τελεστῶν (ἐργασίας, κεφα- λαίου), εἶτε εἰς τὴν αὔξησιν τῆς παραγωγικότητος, δηλ. παραγωγἠν περισσοτέρου προϊόντος κατα µονάδα ἅπα οχολουµένων αυντελεστῶν ἡ εἰς ἀμφότερα. Ὡς γνωστὸν δύο εἶναι αἱ βασικαὶ κατηγορίαι τῶν πα: ραγωγικῶν µέσων, ἡ ἐργα- σία καὶ τὸ κεφάλαιον. {ον) ᾿Αναφορικῶς πρὸς τὸν συντελεστὴν (ἐργασία, ἐργοτικὸόν δυναμικὸν) ἐγέ- νοντο ὑπὸ τοῦ Αὐστραλοῦ Κλὰρκ ἔρευναι αἱ ὁποῖαι κα τἐληξαν εἰς τὰς ἐξῆς διαπι. πτώσεις : α) Ότι κατὰ τὸ διάστη- μα τῶν 150 ἐτῶν ἤτοι ἀπὸ ὁς ἀρχάς τοῦ 19ου αἰῶνος οέχρι τῶν µέσων τοῦ 20οῦ πἰῶνος ἐσημειώθη εἰς τὰς περισσοτέρας χώρας µία στα ἀερὰ αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἀπασχολεῖται παραγωγ! κῶς ἀπὸ 30650 ἕως 4066 πε- ρἰπου. Ἡ αὔξησις αὕτη ὁ- φείλετοι εἰς τὴν σηµαντικὴν θελτίωσιν της ὑγείας καὶ τήν αὔξησιν τῆς ἁπασχολήσεως τῶν γυναικῶν. β) Οτι κατὰ τὸ ὀνωτέρω διόστηµα Παρετηρήθη μµείω: σις τῶν συνολικῶν ὡρῶν ἐρ γασίος ὀνάὰ ἀπασχολούμενον ὡς ἑξῆς Ί,1σ ἀνό δεκα: ρτίαν εἰς τὴν ᾿Αγγλίαν, 4.570 ὀνὰ δεκαετίαν εἰς τὴν ὍΟλ- λανδίαν. 300 εἰς τὰς Η.Π.Α καὶ 4.500 εἰς τὸν Καναδᾶν καὶ τὴν Αὐστραλίαν. γ) Ὅτι αἱ σημαντικοὶ α- ξήσεις τοῦ κατὰ κεφαλἠν προϊόντος καὶ ἑπομένως καὶ τοῦ συνολικοῦ προϊόντος, αἱ ὁποῖαι ἔλαθδον χώραν κατά τὴν σύγχρονον ἐποχήν συνε δυάσθησαν μὲ τὴν µείωσιν τῶν συνολικῶν ὡρῶν ἑργα- σἱας ὁνά ἐργαζόμενον- Ἡ. διαπίστωσις αοὕτη ση: µαίΐνει ὅτι : -Ἡ αὔξησαις τοῦ ἐθνικοῦ κατὰ κεφαλήν προϊόντος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφείλετα' εἰς τὴν αὔξησιν τῶν κατὰ κεφσλἠν ὠρῶν ἐργασίας, -Ὁ ρυθμὸς οαὐξήσεως τοῦ προϊόντος καθ ὥραν ἐρ γασίας ἤτο σαφῶς ὑψηλότε: ρος ἀπὸ τὸν ρυθμὸν αὐξήσε ως τοῦ κατό κεφαλἠν προῖ: όντος. ᾿Εὰν οἱ δεκαετεῖς ρυθ μοὶ σὐξήσεως τοῦ κατὰ κ: φαλἠν προϊόντος ἐκυμάνβη: σαν ἀπὸ 1506 µέχρι 3055 οἱ ὀντίστοιχοι ρυθμοῖ αὐξήσε- ως τοῦ προϊόντος καθ᾽ Όραν ἐργασίας θὰ πρέπει νὸ ἑκυ- µάνθησαν ἀπὸ 1870 µμὲἐχρὶ 3560 περίπου. 2ον) Ὡς συνολικὸν κεφά λαιον ἐννοοῦμεν τὸ ὁλικὸν κεφάλαιον καὶ περιλαµθάνει τὸ ἔδαφος καὶ τὰς πηγὰς τοῦ ὑπεδάφους, τὰς κατα’ σκευὰς καὶ τὸν κεφαλαιου- χικὸν ἑξοπλισμὸν (άφαιρου- µένων τῶν ἀποσθέσεων). τὰ ἀποθέματα καὶ τὴν καθαρὸν εἰσροήν ξένου παγίου κεφᾶ: λαίου. 'ΗἩ σὔξησιο τοῦ 1ραν ματικοῦ κεφαλαίου (κεφα- λαιουχικὰ ἀγαθά) συναπόγς: ται καὶ τὴν αὔξησιν τοῦ 20” γολικοῦ προϊόντος. Ὑπάρχει ἑπομένως µία σχέσις µεταᾶ- ΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (Συνέχεια ἐκ τής Όπς σελ.) Εἶναι δυνατὸν νά περιγρόψωηυσν διὰ λεπτομερειῶν καθότι δὲν μᾶς ἐπιτρέπει ο χῶρος, 'Επιθυμῶ νά ὑπογραμμίσω τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς πολλός περιητὠ σεις πνευµατικΠο καθυστρρἠσε- ὡς διαπιστοῦνται καὶ ἄλλαι όνω µαλίαι ὦς ψυχοπάθεια. φυχονευ ρώσεις. ἐπιληψία, ἠλιθιότ]ς κ. λ.α. Εἰς τὰς περισσοτόρας ὅπό αὐτάς τὰς περιπτώσεις ἡ κλήρο νοµικὴ µετάδοσις εἶναι προφ»: νής, ὁλλ᾽ ὁ μηχανισµὸς ἄγνο: οτος. Εἰς µερικὰς δὲ οπανίας περιπτώσεις πνευµστικῆς άνεπαρ κείας, δὲν εἶναι µόνον ἡ ΚληΡΟ: νοµικὴ µετάδοσιο ὁλλὸ καὶ ὁ τρό πος ποὺ ἔχουν καταδειχθῆ, Πα- ραδείγµατος Χάριν ἡ συν νγόνεια αἵματος ἡ ὁποία δύνατοι νὰ ὂκ φυλίση τὸ ἄτομον. ᾿Επίσης ἡ - λικίο τῶν γονέων δύνσται νὰ δη µιουργήση ώρ'ομένας ἀνωμαλίας. Ἔαν ἡ µελλουσα μητέρα Είναι προχωρηµένης ἡλικίας (γύρω εἰς τὰ 40]. τότε ὑπάρχει μεγάλη πιθανότης τὸ παιδὶ τὸ ὁποῖον θά γεννηθῆ νὀ εἶναι μογγολικόν. Πρᾶγμο ποράδοξον. ἑνίοτε ῆ ἐμφάνισις τῆς πνευματικῆς κοθυ στερήσεως γίνεται κατὰ τήν δι. άρκειον τῆς παϊδικῆς ἡλικίας, ΛΑλλό τοῦτο δὲν ὀποτελεῖ ἐπι' χείρηµα ἐναντίον τῶν παραγόν: των ἤ τῶν αἰτίων τῆς πρωτουγδ” νοῦς κοθυστερήσεως. Διότι εἶνοι καλώς ννωστὸν οήμερον ὁτι ὦ- ρισµέναι ἐκφυλιστικοὶ τάσεις τῆς οἰκογενείας εμφονίζονται ἀργό- τερον καὶ ἐξωτερικεύοντοι ὑπὸ τύπον νευρολογικῆς παθήστως. ξὐτοῦ ἀνωτέρω κεφαλαίοι: καὶ προϊόντος, εἴναι δὲ ἡ πο ραγωγική ἱκανότης τὴν ὁποί αν ἐνσωματώνει τὸ κερά λοσιον. Εξ ὄλλου ὑπάρχει καὶ ἡ σχέσις μεταξύ τοῦ συνολικοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ προϊόν τος. Αἱ μεταθολαὶ τῶν δύο τοὐτων μεγεθῶν ἢ τοῦ συ- νολικοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ προϊόντος μᾶς δίδουν τὸν ὁ. ριακὀν λόγον κεφαλσίου πρὸς προϊὀν. Δέον νὰ σηµειωθῆ ὅτι ἡ αὔξησις τοῦ κεφαλαίου κα: τὰ τὴν διάρκειαν οἰουδήπο- τε ἔτους ἀποτελεῖ ἐπένδιι- σιν. Εἶναι δὲ ἐπένδυσις ἡ δα πόνη ἑκείνη ἡ ὁποία προγ- µατοποιεῖται διὰ τὴν ἀγορὰν κεφολαιουχικῶν ἀγαθῶν. 'Η σχέσις λοιπὸν τῆς αὐξήσεως τοῦ κεφαλσίου πρὸς τὴ» αὔ- ξησιν τοῦ προϊόντος. μὸς δὶ δει τὸν ὁριακὸν λόγον κεφα λαϊου πρὸς προϊὀν. Ἡ οχὲ οις αὕτη ἔχει µεγίστην ση- µασίαν διότι ἐκφράζει τὴν ἀ. νάγκην τῆς αὑξήσεως τοῦ κο φαλαίου ἡ ὁποία εἶναι ἆπα, ραίτητος . διὰ νά παραχθή µία πρόὀσθετος μµονὰς κοινω νικοῦ προϊόντος, Ὁ ὁριακὸς αὐτὸς λόγος κοφαλαίου πρὸς προϊὀν οἰχον κύπτουσα εκ τῆς µελότης τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξε- ὡς τῶν χωρῶν κατὰ τοὺς δύο τελευταίους αἰώνας ει- ναι ὅτι ἡ σχέὲσις μεταξὺ του συνολικοῦ κεφολαίου καὶ τοῦ κοινωνικοῦ προϊόντος καὶ διὰ τὰς µπερισοοτέρας χώ- ρας παρέμεινε περίπου στα θερά. Τοῦτο δικαιολογεῖτοι διότι τὸ ἔδαφος θεθαίως πα- σταθερά. Ἑπομένως θάσει τῆς ἄνω τέρω ἀναλύσεως τῶν συντς- λεστῶν τῆς παραγωγῆς ἔχο μεν δύο θασικός διαπίστω- σεις α) Τὴν µείωσιν τῶν ὡρῶν ἐργασίας καὶ β) Τὴν σταθερότητα τῆς οχέσεως µε ταξὺ τοῦ συνολικοῦ κεφαλαί ου καὶ τοῦ προϊόντος. Τοῦ Β.Γ.Γ, τῆς ΠΕΚ οἰκονομολόγου κ. ΣΩΖΟΥ ΧΟΥΠΙΩΤΗ ἐξ ἄλλου µεγίστην σηµασίαν εἰς τὸν οἰκονομικὸν προ- γραμματισομὸν διότι ἐάν δὲ- λωμεν νἁ ἐπιτήχωμεν µίαν δεδοµένην αὔξησιν τοῦ κοι- νωνικοῦ προϊόντος ἐρωτᾶται πόσον κεφάλαιον χρειάζεται διὰ νἁ καταστῆ αὐτὴ ἡ αὔ- ξησις δυνατή. Βασική διαπίστωσις προ- ρέμεινε ἁμετάθλητον καὶ ἑ- κεῖ ὅπου παρετηρήθη οἰκονο µικἠὴ πρόοδος, περιωρίσθη ἡ σηµασία τοῦ ἐδάφους ἐνῶ ὁν τιθέτως ηὐξήθη ἡ σημασία τῶν παρηγµένων παοραγών.- κῶν µέσων μὲ ἀποτέλεσμα σχέσις μεταξύ τοῦ σώνολι- κοῦ κεφαλαίου καὶ προϊὀν- τος νὰ παραμείνη περίπου Ἐκ τῶν ὀνωτέρω διαπ- στώσεων προκύπτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Πόσον οσυνέθαλςσν ἡ αὔξησις τοῦ κεφαλαίου εἰς τὴν αὔξησιν τοῦ προϊόντος: Πόσον συνέθαλεν ἡ αὔξησις τῆς ἐργασίας καὶ πόσον ου- νέθαλεν ἡ αὔξησις τῶν λοι- πῶν παραγόντων (τεχνολαγι κοὶ ἀλλαγαί, θελτίωσις τῆς ἀποδοτικότητος). Ἐν ληφθή ὑπ' ὄψιν τὸ πα ράδειγµα τῶν Η.Π.Α. συμφώ νως πρὸς τὴν ἀνάλυσιν τοῦ Ντένισον, εὑρίσκομεν ὅτι εἰς τὴν αὔξησιν τοῦ ουνολικοῦ πραγματικοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδή- µατος κατ᾽ ἀπασχολούμενον ἵσην πρὸς 1.44506 κατ ἔτος (1909 - 1957) εἰς 15,400 κατὰ δεκαετίαν τὸ κδφάλαι ον καὶ τὸ ἔδαφος συνέθα- λον µόνον 1800 ἣ κατὰ 1254, ἐνῶ ἡ αὔξησις τοῦ εἰδικευ μόνου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ καὶ τὸ ηὐξημένον προϊὀν κα τὰ µονάδα ἁπασχολουμένων συντελεστῶν (παραγωγικό: της), τὰ ὁποῖα ὠφείλοντο κυ ρίως εἰς τὰς οἰκονομίας κλί µακος καὶ εἰς τὴν ἐπέκτασιν τῶν τεχνικῶν γνώσεών, οὐ” νέθαλον ἀμφότερα κατὰ 1, 25 ᾖ{(0,58--0,67 ἀντιστοί- χως) ἢ ἄνω τοῦ 8500. ΜΙΟΨΗ) Π.Ι. ΜΙΝΙ ΙΙΙ ΙΙΛ [0 ΡΗΙΛ ΤΝ] ΜΗ ΜΗΙ Ἡ Βουλευτής κ. Κ. Χριστοδουλίδης εἰς χθεσινὴν ἐνδιαφέρουσαν ὁμιλίαν του ἐνώπιον τῆς Βουλῆς, ἀνέπτυξε τὰς ἀπόψεις του ἐπὶ τοῦ θέµατος τῶν λιπασμάτων. Ὁ κ. Χριστοδουλί- δης ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἀγροτικὴν πολιτι- κἠν τῆς Κυθερνήσεως, ἐτόνισεν ὅτι τὰ λιπά- σµατα «εἶναι θέµα καθαρῶς ἀγροτικῆς πολιτι- «κῆς εἰπὼν τὰ ἑξῆς : «Τὸ ἐγγραφὲν καὶ ὑπ' ἐ- μοῦ θέμα, πρὸς συζήτησιν, «Αἱ ἀνακοινωθεῖσαι ηὐξημέ- ναι τιμαὶ λιπασμάτων, αἱ ἑ- πιπτώσεις ἐπὶ τῆς καλλιερ- γείας καὶ ἐν προεκτάσει ἐπὶ τῆς γεωργικῆς παραγωγής καὶ τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἆ- νάγκη ἑγκαίρου ἀντιμετωπί- σεως τοῦ προθλήµατος διά τῆς ἐπιχορηγήσεως τῶν λ!- πασµάτων», εἶναι θέµα κα- θαρῶς ἁγροτικῆςο Πολιτικῆς τῆς Κυθερνήσεως καὶ ἂν ἡ Κυθέρνησιςο δὲν τὸ πρόσευν- γίση ὡς τοιοῦτον, µατα!ιΟοπο- νοῦμεν ἂν τὸ δοῦμεν ἁπλῶς ὡς πρόθληµα' αὐξήσεως τῆς τιμῆςο τῶν λιπασμάτων καὶ τῆς ἐπιχορηγήσεως διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς τι- μῆς των. Πρῶτον ὅμως θά ἤθελα νὰ ἐνημερώσω τὸ Σῶμα ἐν ὀλίγοις ἐπὶ τῆς ἐπικρατού” σης καταστάσεως ὅσον ἀφο- ρᾶᾷ τὰ λιπάσματα διὰ τὲς δι- άφορες καλλιἐργειές µας, Αἱ αἰτήσιαι εἰσαγωναί µας ἀνέρχονται εἷς τὲς 90 χιλ. τόνους περίπου διαφόρων τύπων καὶ εἰσάγονται ἀπὸ δι αφόρους γώρας κατά 9050 ὑπὸ τοῦ Συνεργατισμοῦ καὶ 1050 ὑπὸ ἰδιωτῶν ἑἐμπόοών, εἶναι δὲ συνολικῶς ἀξίας πέριξ τῶν 2 ἑκατ. λιρῶν. Εἰς χεῖρας τοῦ Συνεργα: τισμοῦ κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον εὑρίσκοντο περι τοὺς 25 χιλ. τόνους ἐκ τῶν ὁποίων 15 χιλ. τόνοι περί- που προορίζονται διὰ τὴν λί- πανοιν. κατ αὐτὴν τὴν ἐπο: χήν. τῶν δένδρων ἑσπεριδο- ειδῶν. Ἡ. νέα λιπασμµοτικἡ Ππερί- οδος ἄρχεται ἀπὸ τὸν Ὁ- κτώθριον καὶ διαρκεῖ μέχρι ἀρχός Μαΐου τοῦ ἐπομένου ἔτους ὥστε αἱ εἴσανωναι μας πρέπει νἁ καλύψουν διὰ τών νέαν λιπασµατικην ΠΕΡΙ’ οδον σχεδὸν ὅλην τὴν ἆπαι- τουµένην ποσότητα τῶν 80- 90 χιλ. τόνων. ΣΠΑΝΙΣ Φαίνεται ὅτι παρουσιάζε: ται σµάνις λιπσσιότων πὶ πανκοσµίοιι ἐπιπέδου. ἐξ οὗ καὶ αἱ πἠξημέναι τιμαὶ ποῦ ποοσωέσουν αἱ βιομηχανίοι λιπασμάτων ἐκτὸς φυσικό καὶ τῶν ἐκ τῆς ὀνεονειακ1 κοίσεως. τῶν ναήλων. πύξη µένων ἠμωερομισθίων κ.λ.π. πωὺ ουνέτεινον εἶσ τὰς οἳ]- Εάσεις τῶν λιπασµότων. ΜἩ ᾽Αρηικὴ π.χ. ποή εἰς τὸ πα ρρλθὸν ἕκαιινε ὀξανωνὲς λι πασυότων τὸς ἔχει τώρα ᾱ- πανοωσίσαει διότι ἑνῶ εἰς τὸ παωωςλβὸν ἐπιγοσηνοῆσς τοι νρωωνο - ἐπινεισημηωτίος νὰ μή καλλιρονήσουν νῆν τύπα κάμνει τὸ ἀντίθετον, ἵαὶ 5ἲ- χεν αὐτὴν τήν πολιτικἠν διὰ νὰ διατηρήση τὰς τιμὰς τῶν γεωργικῶν προϊόντων της καὶ νὰ παράγη τόσες ποσὀ- τητες ὅσες ἐπρόθλεπεν ὅτι μποροῦσε νάἁ διαθέση εἰς τὴν παγκόσµιον ἀγοράν. Τὸ περιοδικὀν «Φερτιλάϊ- ζερ ᾿ντερνάσιοναλ» τοῦ '|- ανουαρίου ἀναφέρει ὅτι λό- γω τῆς ἐπικρατούσης κατα- οτάσεως εἰς τὴν ἐμπορίαν λιπασμάτων, τὸ πρωταρχικὀν καὶ οὐσιῶδες θέμα εἶναι ἡ ἑ- ξεύρεσιο τῶν ποσοτήτων λι- πασµάτων καὶ ὄχι αἱ τιµές των. ἛἝνας δὲ παρατηρητὴς- οχολιαστἠς θγάζει τὸ σιυμπέ ρασµα ὅτι ἡ παροῦσα διε- θνἠς κατάστασις διὰ τὰς ἆ- ναπτυσσοµένας χώρας ὅσον ἀφορᾶ τὰ λιπάσματα εἶναι «ὁ γοράσετε λιπάσματα ἢ λημο- κτονήσετε», Συνεπῶς ὅδιό τὴν ἐξεύρεσιν λιπασμάτων ἡ τιμἠ δΙ᾽ αὐτοὺς ποὺ θά ἑνερ- γήσουν νὰ προμηθεύσουν τὸν παραγωγὸν μὲ τὰς ἀναγκαί- ας ποσότητας λιπασμάτων ἡὁ τιμἠ εἶναι δευτερευούσης σημασίας. Εΐναι ὅμως αύτη πρωταρχικῆς σημασίας διὰ τὸν παραγωγὸν ὁ ὁποῖος θά πληρώση τὲς ηὐξημένες τι- μὲς κατό 200 καὶ 30056 ύψη λότερες διὰ νὰ περιµένη τὸ ἔλεος τῶν καιρικῶν συνθη- κῶν καὶ τὲς διαθέσεις τῶν ἀγοραστῶν εἰς τὸ ἐσωτερι- κὀν καὶ τὸ ἐξωτερικόν, διά νὰ κρατήση αὐτὸς ὁ Παρα: γωγὸς τὴν οἰκονομίαν τοῦ τόπου μιὰ καὶ ὅπως ὅλω γνωρίζοµεν τὴν σηµασίαν τῆς ἁγροτικῆς οἰκονομίας, διὰ νὰ μή λΛιμοκτονήσωμεν ἡμεῖς καὶ ἴσως µερικοὶ νὰ τοῦ ζητήσουν ὅτι κάμνει ἑ- θνικὸν καθῆκον ὅταν πληρώ ση τὰ λιπάσματα αὐτὸς ὅσα θά τοῦ προσφόρουν ἐντὸς 2 ἡ 3 μηνῶν. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Προθλέπεται ὅτι αἱ ὀπιθα ρύνσεις μὲ τὲς νές τιμὲς λι πασµότων ἐπὶ τῶν γεῴογ- κῶν προϊόντων κατά τοὺς µετριωτέρους ὑπολογισμοὺς θὸ εἶναι περὶ πλέον κατὰ 200 μὶλς εἰς τὰ ἑσπεοιδοει- δῆ κατά Χιλιάδα, 6 ἕως 7 μὶλς εἰς τὸ σιτηρἁ κατ᾽ ὁ- κἂν, 2 μὶλς διὰ τὲς πατότες κατ ὀκάν. Αἱ ἐπὶ πλέον αὖ- ταὶ ἐπιθαρύνσεις εἶναι ὁπὸ ἐπισήμουο ὑπολογιστὰς καὶ μὲ δεδοµένα ἐπιστημονικῆς καλλιεργείας τοῦ Ὑπουργεί- ου Γεωργίας, οἱ παραγωγοί µας ὅμως Χρησιμοποιοῦν πόν ποτε περισσότερες ἀναλογί- ες λιπασμάτων καὶ τὸ ὁλι- γώτερον τὰ ὄνω ποσά ὃπι: θαρύνσεων πρέπει νά θρωρη θοῦν κατὰ 50565 ψηλότερα τῶν ὅσων δίδονται ἤτοι κα: τὰ 30 μὶλς εἰς τὰ ἑσπερ!δο- ειδῆ, 10 μίλο εἰς τὰ σιτηρὸ καὶ 3 μὶλς διἁ τὲς πατότες. Διό τὰ καπνὰ ἡ ἐπιπρόσθε- τος ἐπιθάρυνσις θὰ εἶναι 15 μίλςο κατ ὀκᾶν, διὰ τὸ ἂμ- πέλια κατὰ 2 μίλς. Οπως ἀνέφερα κυριώτε- ρος εἰσαγωγεὺςο Λλιπασµά- των εἶναι ὁ Συνεργατισμὸς διὰ τῆς ᾿Συνεργατικῆς Κεν- τρικῆς Τραπέζης, ἡ ὁποία ἐκ πληροφοριῶν ποὺ ἔχω ἐμε- λέτησε τὸ πρόθληµα καὶ ἐξ ὅσων μπορεῖ νὰ προγρομμᾶ τίση ἐργάζεται μὲ µίαν λελο γισµένην πολιτικἠν ἐᾳπ᾽ αὖ- τοῦ, τουλάχιστον ἐπὶ τῆς γραμµῆς ποὺ καθιέρωσε» ἥ τοι ὅλοι οἱ γεωργικοὶ κλό- δοι νὰ προμηθευθοῦν λιπό οµατα περίπου εἰς τὴν ἰδίαν τιμὴν καθ) ὅλην τὴν διάρκει αν τοῦ Ιδίου καλλιεργητικοῦ ἔτους. Ὡς ἐκ τούτου διὸ τὸ εἰς χεῖρας της λιπόσµοτα ὢᾧ- ρισεν εἰς δύο περιόδους ονὖς τικῶς ἠηὐξημένας τιμὸς ὦ- στε νὰ μειωθοῦν αἱ τιμαὶ τῶν ὑψηλότερα ηὐξημένων εἰσαγωγῶν καὶ οἱ γεωργοὶ νὰ ἐπιθαρυνθῶσιν ἰσομερῶς. “Εχει δημιουργήσει πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν «Ταμεῖον στα θεροποιήσεωσ τιμῶν λιπασμά των» εἰς τὸ ὁποῖον κατατί- θεται κάθε περίσσευµα ἐκ τῶν στὸκ πρὸς ἐπιδότησιν τῶν ἐπὶ θύραις εἰσαγωγῶν. Γίνεται ὅπως λέγουν εἰς τὴν λαϊκὴν γλῶσσαν «πάνίρεμα τιμῶν», Παραμένει τὸ πρό- ϐληµα ὅτι καὶ δι αὐτῆς τῆς διευθετήσεως θὰ πληρώνη ὅὃ λον τὸ θάρος ὁ παραγωγός, τὸ µέτρον εἶναι προσωρινὸν διότι δὲν θἀ ὑπόρχουν μµελ- λοντικῶς νέα περιθώρια διὰ τὴν ἰδίαν διαδικασίαν καὶ τὸ σπουδαιότερον ἡ ἐξεύρεσις τῶν ἀναγκαίων ποσοτήτων. ὍὉ Γεν. Διευθυντὴς τῆς Φ.Α.Ο. Δρ Μποέρμα προέθη εἰς µίαν δραματικὴν ἔκκλη- σιν πρὸς 38 κράτη ποὺ ἐξά γουν λιπάσματα ὅπως διατη ρήσουν τὸ ποσοστὸν ἐξανω γῶν λιπασμάτων πρὸς τὰς ἆᾱ- ναπτυσσομένας χώρας τουλά χιστον εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ 1972)73. Οἱ χῶρες, ἡ µία κατόπιν τῆς ἄλλης, ἔχουν ὁ : ναστείλει δασμούς καὶ ἄλλα ἔξοδα ἐπὶ τῶν λιπασμάτων διό νὰ ὑποθοηθήσουν την ἕ- Εεύρεσιν τῶν λιπασμάτων καὶ νὰ ὑποθιθάσουν κατὰ τὸ ψομβ ήηἡνήηρήν ρήμα αμα ΠΡΛΡΠΜΗΣ ΚΗΝΣΤΛΝΤΙΝΗΥ ἆ Σ]Λ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 5 - ΤΗΛ. 64500 ΑΜΜΟΣΕΕΣΤΟΣ ζοζουξοξοιξοο Κτίζετε ᾿Επισκεφθῆτε µας διὰ τὸ συμφέρον σας. Ὅλα τὰ εἴδπ ὑλικῶν οἰκοδομῆς -- σἰ- δπρο -- τσιµέντα -- εἴδπ ὑγιεινῃς -- σωλήνες κ.λ.π. ϱ ΤΙΜΛΙ ΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. δυνατὸν τὴν τιμήν των. Πλεῖστα µέτρα ἀπεδείχθη- σαν πολὺ περιωρισµένης ὅπι τυχίας, περισσότερον δὲ οὖ- τὰ δὲν θὰ ἀποδώσουν εἰς τὴν περίπτωσίν µας ποὺ δὲν ἐπιθαρύνονται μὲ δασμοὺς καὶ συνεπῶς ἡ Κυθέρνησις πρέπει νά ἔλθη ἀρωγὰς πρὸς μετριασμὸν τῆς ἐπιπτώσεως ἐκ τῶν ἐπηυξημένων τιμῶν τῶν λιπασμάτων καὶ νὰ μὺ ὃ- πιθαρυνθῆ δι αὐτῶν ὁ ἀγρο τικὸς κόσμος ὁπότε αἱ ἓν- µεσοι ἐπιπτώσειςο ἐφ᾽ ὁλοκλή ρου τοῦ λαοῦ θά εἶνα' δυσµε ψέσταται καὶ δυσεπίλυτοι ἐκ τῆς μειώσεως τῶν κάλλιερ- γειῶν καὶ τῆς καταρρεύσεως τῆς ἁγροτικῆς οἰκονομίας μας. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ἡ ἐπιχορήγησις τῶν τ' μῶν τῶν λιπασμάτων πιΏο νὸν νὀ ἁποτελῃῆ ὄμεσον, προ σωρινὸν µέτρον ἀνακουφίσ» ὡς τῶν καλλιεοωγητῶν τῆς γῆς µας. ᾿Επειδὴ ὅμως δὲν εἶναι µόνον τὰ λιπάσµστα ποὺ ὀντιμετωπίζουν αὐτὴν : τὴν κρίσιν εἰς τὴν ἐξεύρεσιν ! καὶ τὲς ηὐξημένες τιµές των ὀλλά περισσότερον καὶ σ:- τὰ τὰ φυτοφάρμακα υὁ 2404- 3000 αὐξήσεις ἐπὶ τῶν τι. μῶν. διερωτῶμαι ἂν ἡ ἔπι- χορήνησις τῶν µέσων καλλι βωνείας ἀποτελεῖ πρανιιστι- κὺν ποηστασίαν τῆς ὄνοοτι- κῃς τάξεως καὶ ἐπειδὴ υ- τὲς αἲ τιμὲς ἀνεθοκατεβαί- νουν κοτόὸ καλλιεονητικὴν πρρίωδον ἀλλά καὶ ἄλλα εἴ- δη θὰ τύχοιιν τῆς ἰδίής κα- ταστόσπρως διὰ τὸν πποαν νόν, ὅπως π, χ. τὰ πετρέ- λαια, τὰ ἑωνατικά, τὰ γτωρ- γικά ἐργαλεῖα κ.λ.π. εἰσηνοῦ μαι ὅπως πλἠν τοῦ προσωοι- νοῦ µέρου τῆς ἐπιχορηνὴσε ως, ἡ Κυθέρνησις προχωρή- ση ἀμέσως εἰς τὴν μµελέτην ποὸς καθιέρωσιν τιμῶν ἄσφα λείας διὰ τὰ γεωργικά προῖ- όντα, ριζοσπαστικἁ ώτρο εἰς τὸν ἔλεγχον καλλιερνσί- ὤν καὶ εἰο τὴν λῆψιν ὀποφά σεως διὰ τὴν ἀσφάλισιν τῶν καλλιεργειῶν. ἩΗ ἁἀγροτική τάξις, νὰ προστατευθῖι καὶ διασφαλισθῆ διὰ γνησίαο ᾱ- γροτικῆς πολιτικῆς καὶ νἁ ἕε χάσουν οἱ διάφοροι ἐκμέταλ ΚΑ ΧΧΧ ΑΚ ρω αλά λευτέα της ὅτι θά κρστηθῇ εἰς τὸ ἐπίποδον πού τὴν κα- τήντησαν διὸ νὰ ἁγοράζουν ἀπ᾿ αὐτὴν τὴν γῆν των πρὸς ἐκμετάλλευσίν της καὶ στὸ νὰ τοὺς τροφοδοτῆ μὲ ἐργο τικὰ χέρια διό τὲς θ!ιοµηχα- γίες καὶ. τὰ ξεγοδοχεῖᾷ των». Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν οἱ- ναι ὅτι ἡ θεαµατικἠ αὔξησις τοῦ κατὰ κεφαλἠν προϊόντος εἰο τὸ διάστηµα τῶν δύο τε: λευταίων αἰώνων ὀφείλεται εἰς τὴν αὔξησιν τῆς ἁποδο- τικότητος τῶν παραγωγικῶν µέσων πολὺ δὲ ὀλιώτερον εἰς τὴν αὔξησιν τῶν ποσοτή των τῶν ουντελεστῶν τῆς πα ραγωγῆς. “Ερευναι ὀναλόνου περιεχοµένου ἐγόνοντο καὶ εἰς τὰς Εὐρωπαϊκὰς χώρας αἱ ὁποῖαι κατέληξαν εἰς τὰ αὐτὰ συμπεράσµατο μὲ μι κράς διαφορᾶς κατά χώραν. Αἱ ἔρευναι αὐταὶ δὲν περιω: ρίσθησαν µόνον εἰς τὴν διο πίστωσιν τοῦ ποσοστοῦ αὐξή σεως τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος ἐν σχξσει πρὸς τὴν αὔξησιν τοῦ κεφαλαίου τῆς ἐργασίας καὶ τῆς παρσαγωὠγικότητος, ἀλλά ἀνεζήτησαν καὶ τὰ αἵ' τια εἰς τὰ ὁποῖα δύναται νά ἀποδοθῇ ἡ αὔξησις τῆς πα ραγωγικότητος καὶ μεταξὺ τῶν αἰτίων αὐτῶν ἦσον : ἡ θελτιωµένη ἐκπαίδευσις, ἡ τεχνικἠ πρόοδος, αἱ νέαι ἑ- φευρέσεις κ.λ.Π. Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν εἴ- ναι ὅτι ἡ αὔξησιςο τῆς ἔργα: σίας καὶ ἡ αὔξηοις τῆς πο- σότητος τοῦ κεφαλαίου ὁλί- γον µόνον ουνέθαλον εἰς τήν οἰκονομικὴν πρόοδον τῶν τε λευταίων δύο αἰώνων. Ἡ αὐὔξησις τοῦ συνολικοῦ προϊόντος ὀφείλεται κατὰ πρῶτον λόγον εἰς τὴν αὔξη- σιν τῆς ἀποδοτικότηϊος τῶν συντελεστῶν τῆς παραγώ- γῆς. Λόγῳ ἐξ ἄλλου τῆς τε- χνικῆς προόδου καὶ τῆς ηύ- ξηµένης παραγωγικότητος τὸ κεφόλαιον τὸ ὁποῖον ου- νεσωρεύθη εἶχε µεγαλυτέραν ἀπόδοσιν μὲ συνέπειαν τὴν συγκράτησιν τῆο Ὑἁμοιδῆς τοῦ κεφαλαίου εἰς χαµηλότε ρα ἐπίπεδα, γεγονὸς ποὺ συ νέδαλε εἰς τὴν διστήρησν ἑνὸς σημαντικοῦ ὑπολοίπου τὸ ὁποῖον περιήρχετο εἰς τὸν ἐργαζόμενον, μὸ ἀποτέλε- σµα τὴν θελτίωσιν' τοῦ κοι- νωνικόῦ του ἐπίπέδου. Σελὶς 11 Πού τὸν τζιαιρὀν τοῦ Βε- νιζέλου τζιαὶ τοῦ Κκεμάλη, εἴπαμεν νὰ κάµουµεν τ ὀπε- ρασµένα μὲ τοὺς Τούρκους νερὸν τζι᾽ ἅλας γιὰ νὰ δκια- θοῦμεν ὀγαπημένοι, σἀν γει τόνοι ποὺ θρισκούµαστον. Μά, Φφαίνεσταί µου, ἓν ἐν γιὰ νὰ κόψη ὁ νοῦς τοὺς ἑ- φἐέντηδες πὼς ὁ τζιαιρὸς τοῦ Σουλε]μὰν Σουλτάνου τζιαὶ τοῦ Βαγιαζίτ τέιαὶ τοῦ Μου- ράτ, ἐδκιάθηκεν τζιαὶ πίσω ἓν ἠστρέφεται, ἀδύνατον. Α τοῦ νἀθθυμούνται τὸν τότε τζιαιρὸν πού ἐκάμναν τὸ γιουροῦσιν τους, ἁρπάσσαν ὅ,τι οὐὑς ἐγουστάρησκεν τζι᾽ ἐκάθουνταν ἀγάδες πάνω στὸ σθέρκον τῆς Οἰκουμέ- νης, ᾽Αμμὰ ἓν τζιαιρὸς τω- ῥρά, ποὺ πόει ὁ ἄθρωπος στὸ φεγγάριν, νᾶσιεις τοὺς Τούρ κους νὰ κάόµνουν πόλι τὰ ππεκλιθάνια Εν κανεῖ πὂ- Χουν τόσην πλάτσαν νὰ τσια ϊρεύκουνται μέσ᾽ στὴν ᾿Ανα- τολίαν, ἓν κανεῖ ποὺ ἁρπά- ξαν τζιαὶ κατέχουν τὸν τό- πον τοὺς ᾿Αρμεναίους τζιαὶ τοὺς Κούρδους, ἔν κανεῖ ποὺ ἑσαρτάρσν μέσ᾽ στὴν Συ ρίαν τζι΄ ἐκαλοκάτσαν μέσ᾽ στὴν ᾿Αντιόχειαν τζιαὶ στὴν ᾽Αλεξαντρέτταν, ἓν κανεῖ ποὺ τοὺς ἔχουμεν δά µέσα στὴν Κύπρον μὲ τὸ µάνα µου τζιαὶ μὲ τὸ χαρῶ σε, ἕ- χουν ἁπαίτησιν νὰ μᾶς ἁρ- πάξουν τὸν μισὸν τόπον µας, - ἂν δὲν τὴν ρεσίζουνται κόμη οὔλλην τὴν Κύπρον.-- Τζιαὶ γιὰ πουπσνωπροίτζιν, ἁπαιτοῦσιν, τωρὰ νὰ μᾶς πιά σουν τζιαὶ τὸ μισὸν Αἰγαῖ- ον ! Εἶντα, ἔτσι σγιὰν τὸ πᾶσιν οἱ ἐφέντηδες, κόμη νόκκον ἓν ν᾿ ὀθθυμηθοῦν τζιαὶ τὸν ᾿Ομὲρ Βρυώνην τζι’ ἓν νὰ θέλουν νά στρο- φοῦν ποτζιεῖ τὰ ᾧδε πριχοῦ τὸ Κοσιέναν τζιαἰ νὰ κά- θουνται στὸ Μοναστηράκιν ποὺ κἀ᾿ στὸ σιὸς τῆς ᾿Ακρό πολης ἀφεντάδες µας τζιαὶ ' νὰ μᾶς ἠροστάσσουν νὰ τοὺς κόρθουνον πό᾽ λουλλᾶν τοῦ ἀρκιλὲ θάλλουµεν στὸν τους. Εσιει ποὺ τὸ 55, ποὺ τούς ἄστισεν πάνω µας ὁ ᾿Ἐγγλέζος ποὺ μᾶς πηλατεύ κουν. Τζι ἑμεῖς οἱ κακοµάζο λοι, ἄλλον τίποτες ἓν κά: µνουμµεν παρά νό γλέπουμεον τὴν φιλίαν µας τζιαὶ τὸ πολ λὑν πολλύν, κάθα ποὺ μᾶς κάµνουν κανέναν καπαταϊλ- λίκκην, νὰ τοὺς λαλοῦμεν : «Φρόνιμα, ρὲ γειτόνοι, νὰ μὲν ἠτσακκωθοῦμεν». ᾽Αμμά ὥς πόσον ! Ἐν τζι ἓν νὰ µοιόσουμµεν τῆς ἱστορίας μὲ τὴν Κκιλιντζιήραν ποὺ λᾶλεν '«ὄηστο, νὰ δοῦμεν εἶντ νὰ κάµει, γιό» Ὡς τωρᾶ ἐθαστάξομέν τους καλά τζι ἐπήραμόν τους πολλὴν ποµονήν. 'Αµ- μὰ οἱ Τοῦρτζιοι ἐπατῆσαν πιὸν χαρράµιν τζι' ἕν δικόφ- κουνται. ᾿Ατοῦ νά μποῦν μέσ᾽ στὸ Αἰγαῖον νόθρουν πε τρόλαδον, οὔλα τὸν γεῖτον ποὺ θωρεῖ τὸν γείτονάν του τζι ἓν οσυντυχάννει τζιαὶ µπαίννει μἐσ᾽ στὴν αὐλήν του τζιαὶ σκάφτει λόκκον. Μὰ εἴνταν ποὺ θἀρκοῦνται οἱ Τοῦρτσιοι Τὸ Αἰγαῖον, γιὰ ἡ Κύπρος, ἓν µόάλιν τοῦ Πελλόφραγκου: Χάτε! Ας δοτζιµόσουν νὰ δκιαλλάξουν τζι εἵμαστον καλοὶ γιά λλό- ου τους! ΕΙ Μὰ ὥσποσον! νο. ΠΟΩΛΕΙΤΗΙ ΑΥΤΟ ΣΚΙΝΗΤΟΝ ἃ ὴ ΒΜΝΝ 2500 ὴ Πωλεῖτοι αὐτοκίνητον οσό6ρ. ὲ κας ΒΜΙΑ/ 2500 ὀπὸ στο. τεῖο ἐνγρσφῆς ΟΝ εἰο ρε ἡ στην «αστάστασιν καὶ εὐνοῖ Β «ἠν αμῆν. ἃ Πληροφορίοι τηλ. ΤΤ181. ὰ Γ7182 Λευκωσία, κστὸ τὸ ὴ ἐρνασίμουςο ὤρος, κοθηµερ» Ν νῶς, ὁ Ἡ σσοσσσσσσσα ῳ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ { ή ΜΟΤτος ΙΙΜΙΤΕΟ ο. ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ... ΣΕ ΤΙΜΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ Ὅσοι ἀγοράσουν ΙΑΝΟΙΑ Β µέχρι τὶς 30 Ιουνίου 1974 θὰ πληρώνουν µόνον τὴν τιμὴ Βιτρίνας καὶ ἐμεῖς θὰ τοὺς παραδίδουµε τὸ αὐτοκίνητο ἔτοιμο στὸν ὁρόμο. Αὐτὸ σηµαίνει , Ὁο ὅτι τὰ ἔξοδα ἐγγραφῆς, ἡ ἄδεια κυκλοφορίας µέχρι τὸν Δεκέμβριο 38, Λευκωσία: Γωνία Γρίβα Διγενῆ 408Β καὶ Δημοσθένους Σεβέρη 5 Τηλ. 41064 (3 νοαµµές). Λεμεσὸς Τηλ. 726590 - ᾽Αμμόχωστος Τηλ. 71966 - Πάφος Τηλ, 32464. καὶ οἱ πλᾶκες μὲ τοὺς ἀριθμοὺς θὰ πληρώνωνται ἀπὸ τὴν ἑταιρεία., Μιὰ προσφορὰ τῆς ΡΕΜΡΞΤΑΗΒ ΜΟΤΟΒς ΙΤυ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μεταφορᾶς Της | σὲ Νέα γραφεῖα καὶ ᾿Εκθέσεις Ἡ προσφορὰ ἴσχύει γιὰ αὐτοκίνητα μὲ δεξὶ τιμόνι, ἀπὸ τὸ στὸκ ποὺ διαθέτουμε, 3ο να δ . τα κ Ε σε Ὑ 3 Ν ν Σελὶς 10 Ἐπέύθερος Λαὸς Αἰτὶαι καταστροφης τοῦ περιθάλλοντος καἱ µέσα προστασὶἰας Ὑπὸ τοῦ φυσιογνώστου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΙΒ Ο ΣΚΩΤΟΣ ἁστρονόμος δόκτωρ Ντάνκαν Λούναν σὲ πρόσφατη µελέτη του ὑποστηρίζει ὅτι τὰ ραδιοκύματα τὰ ὁποῖα συνέλαθε πειραματικὸς σταθμὸς στὴν ᾽Αμερικὴ τὸ 4928 ἁποτελοῦσαν ἕνα µήνωµα, ἕνα 9.0.9., ὄντων ἄλλου ἀστερισμοῦ τὸ ὁποῖα ἀντιμετώπιζαν κρίσιν τοῦ περιθάλλον- τόὸς των καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μεταναστεύσουν σὲ ἄλλο πλανήτη. Πολλοὶ ἐρευνηταὶ τοῦ φυσικοῦ περιθάλλοντος τῆς γῆς ἄμεσα ἢ ἔμμεσα Ππροφητεύουν ὅτι κάποτε ὁ πλανήτης µας θά γίνη ἁκατοίκητος καὶ οἱ ἄνθρωποι -- ὅσοι κατορθώσουν νὰ ἐπιζήσουν '- θὰ προσπαθήσουν νὰ μεταναστεύσουν σὲ ἄλλο πλανήτη. Θά γίνη δηλαδὴ κάτι παρόμοιο μὲ τὸν ἁστε- ρισμὸ τοῦ ὁποίου τὸ 8.0.9. πήραμε τὸ 1928. Τολμηρὸς {- σχυρισµός, ὄχι ὅμως παρόλογος. Θὰ ὑπάρχη ὅμως καὶ μιὰ µεγάλη διαφορά: ᾿Ενῶ στὸν ἄγνωστό µας ἀστερισμὸ ἡ κρί σις τοῦ περιδάλλοντος το ἆ- πλῶς ἕνα «γεωλογικό συμ- θάν», διὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Φυσικοῦ µπεριθάλλοντος τῆς γῆς τὴν εὐθύνην σάὰν τὴν φέ- ρωμεν ἀκεραία ἐμεῖς οἱ ἀν- θρωποι. Έτσι τίθεται τὸ θέ- μα καὶ ἔτσι πρέπει νὰ τὸ ἂν- τιµετωπίζουμε. Πρέπει στὴν συ νείδησιν τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κρατῶν νὰ γίνη δίωµα ὅτι ἡ συνέχισις τῆς ζωῆς ἢ ὄχι στὸν Πλανήτη µας ἐξαρ- τοται ἀπὸ τὴν σοβαρότητα μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀντυιμετωπίσουμε τὸ πρόόληµα προτοῦ εἶναι πο ὴ λὺ ἀργά. Τί εἶναι ὅμως αὐτὸ τό «Φυ σικὰ περιδάλλον» γιὰ τὸ ὁ- ποῖα Χίλιάδες ἐπιστήμονες σ᾿ ὤλον τὸν κόσµο ἀσχολοῦνται συνεχῶς καὶ προτείνουν μµέ- τρα προστασίας του, οἱ Κυ- θερνήσεις ὅλων σχεδὸν τῶν κρατῶν θεσπίζουν νόμους καὶ χορηγσθν κονδύλια γιὰ νὰ τὸ προφυλάξουν, οἱ πολιτικοὶ εἰς τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ εἰς τὴν Εὐ» ρώση, ξεκινοῦν τὸν προεκλο- γικό των ἀγῶνα μὲ. ὑποσχέ- σεις νὰ τὸ διαφυλάξουν Ἡ ζωὴ. εἶναι ὠργανωμένη εἰς ἕνα στενὸ μανδύα πλά- πους λίγων χιλιομέτρων γύρω ἀπὸ τὴν γῆ. ᾿Απὸ τὰ ἐάθη τῶν ὠκεανῶν ἕως τὸ ὑψόμε- τρο στὸ ὁποῖο παύει νὰ ὑπάρ χη ὀξυγόνο,. Στὴν ζωὴν αὖ- τὴ ἡ ὁποία ὀνομάζεται Βιό- σφαιρα, ὅλοι οἱ ὀργονισμοί, ἀπὺ τὰ µμικροσκοπικὰ «φύκη ποῦ πλακτοῦ, ἕως τὰ τορά- στια θηλαστικἀἁ τῆς Εξηρᾶς εὑρίσκονται σὲ μιὰ ἀλληλοε- Εάρτησιν καὶ σὲ μιὰ ἴσορρθ» πἰα, τόσο μεταξύ τους ὅσο καὶ μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ περι- βάλλοντος. »Αποτελοῦν.. ορὰς κρίκους μιᾶς ἁλυσίδας, Καὶ . Σαρωνυκὸ. καὶ τὸν Κόλπο τῆς ἂν κάποιος κρῖκος Θεσσαλονίκης. προεκάλεσαν, τε ἢ Φφυσικὴ κοινότης χάνει πολλὲς δηλητηριάσεις. ᾿Εργο- τὴν δραστηριότητά της καὶ στάσιον συνθετικῶν Χχημικῶν μκορεῖ νὰ ἐξαφανισθῆ. Τὴν οὐσιῶν τῆς ἑταιρείς Σισπο αρομερὰ περίπλοκη αὐτὴ ἆλ ληλοεξάρτησιν καὶ ἰόσρρσπία ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη διό τὴν ὕπαρξιν τῆς ζωῆς, Ίρθε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν κουλτού- ρα του καὶ τὸν τεχνολογικό πολιτισμό του νὰ διαταράξη. »Απὸ τὸ γενικώτερο δὲ πρό 4ληµα τῆς καταστροφῆς τοῦ κ... « Φυσικοῦ περιθόλλοντος, ξεχω βίζει τὸ πρόέληµα ες μολύν σεως τῶν ὑδάτων καὶ τῆς ἀ. τµοσφαίρας. Μὲ τὴν µῥραγδαία αὔξησιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς νῆς καὶ τὸν ὑποσιτισμὸ τόσων ἑκα- τομμυρίων ἀνθρώπων, ἄρχισε γὰ ἐπικρατῃ ἡ ἄποφις ὅτι ἡ λύσις τοῦ προθλήμωτος τῆς διατροφῆς τῆς ἀνθρωποτητος θὰ ἀνευρίσκετο εἰς τὴν ζωϊκὴ καὶ φυτικὴ πρωτεῖνη τῆς θά λασσας διότι αὕτ καλύπτει πὰ Ἴδου τοῦ Ἱπλανήτου µας. “9 Τζαίημς Βόννερ έγραφε: «Διατί νὰ μὴ πραυπαθήσουµε νὰ µάθωµε τὰ φυτοφάγα θα» λάσσια ζῶα νὰ Δόπκουν εἰς τοὺς λειμῶνας τῶν φυκῶν. ὅ- πως οἱ ἀγελάδες ποὺ 6όσκουν εἰρηνικά εἰς τοὺς ἀγρούς:» Η προσπάθεια συνεχιζεται, ὅ- µως οἱ ἐπιστήμονε συναν- τοῦν τρομερὰς, δυσκολιως, δι- ότι θαλάσσιαι περιοχαὶ αἱ ὁ- ποῖαι προηγουμένως ἐφιλοξέ- νουν μεγάλους πληθυσμούς ὁ- δροθ'ών ζώων, αὐτὴ τὴν στι μὴ ἢ εἶναι πολὺ πτωχαἰ, ἢ τά ζῶα αὐτὰ εἶναι «κατάλληλα διὰ νὰ Χχρησιμοποιηβοῦν ὡς τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αἰτία, ἡ µόλυνσις τῶν ὑδά τών μὲ πετρέλαιο -- ἀπὸ τὰ πετρελαιοφόρα καὶ γενικὰ ἆ- πὸ τὰ πλοῖα -- μὲ ἐπικίνδυ- νες οὐσίες αἱ ὁποῖσι εὑρίσκον ται εἰς τὰ θιομηχανικὰ λύµα- τα, ἀπὸ κάθε δρωμιὰ καὶ κυ- ῥρίως ἀπὸ τά ἀπορυπαντικά τὰ ὁποῖα οἱ ὑπόνομοι τῶν µεγά- λων πόλεων φέρουν στὴν θά- λασσα. Εἰς αὐτὴ τὴν καιά- στασιν τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ θαλασσίου κόσμου ἐέξαφα γίδεται, ἕνα ὅμως πιὸ μικρὸ προσαρμόζεται κάπως ἀλλὰ εἶναι. δηλητηριῶδες καὶ ἆκα- τόλληλο διὰ τροφήν. ο λύδια καὶ. Ψάρια ἀπὸ τὸν εἰς τὸν ὅρμο Μιναµάτα τῆς Βοτίου Ιαπωνίας, προεκάλε- σε δηλητηρίασι») τῶν ἰχθυων μὲ μεθυλικὸ ὀδοάργυρο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνισιν μιᾶς ἄγνωστης φοδερῆς ἀσθέ- νειας ἡ ὁποία ὀνσμάσθηκε αι ναµάτα», σὲ δεκάδες ψαράδες τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι ἑτρέ- Φοντο μὲ δηλητηριώδεις ἰχθῦς. Ὅλαι σχεδὸν αἱ µαργοριτο” φόροι ὀστρακαλλιέργειαι τῆς Ιαπωνίας κατεστράφησαν λό γω τῆς ρυπάνσεώς τῶν ὑδά- των μὲ ἀποτέλεσμα μίαν κρί σιν εἰς τὸ ἐμπόριον καὶ μίαν αὔξησιν τῶν τιμῶν τῶν µαρ- γαριταριῶν εἰς τὴν διεθνη ἆ- γοράν. Τὸ πρὀθλημχ εἶναι ἀκόμη ὀξύτερο διὰ τὴν Μεσόγειο ἢἤ ὁποία εἶναι µία κλειστὴ θά: λασσα καὶ ὁ ὀχετος πολὺ πυ- κνοκατοικηµένων ἀκτῶν. ΚΑιν- δυνεύει ὁλόκληρη πο οἴκολο γικὸ καὶ διολονικὸ μαρασμό. Τὸ δρᾶμα εἶναι ἀκόμη µε: γαλύτερο διὰ τὰς ἀκτὰς τῆς Μεσογείου. Στὴν µία μετὰ τὴν ἄλλη τοποθετεῖται ἡ πι- νακίς : αΜολυσμένη περιοχή». Εἰς τὴν περιοχη τοῦ Βέου ὧΦα λήρου τὸ 1961 ο µεσος ὄρος τῶν θακτηριοειδῶν ἀνὰ κυδι- κὀὸ ἑκατοστὸ ὕόδατος ατο 107 τὸ 1965 ἤτο «4/4 καὶ το 1910 Άτο 4.068! Πολλα µον τέρνα τουριστικἁ σογκροτήµα τα τὰ ὑὁποῖα «τιζονται αὐτὴ πὴν στιγμὴ εἰς τὰς ἀκτὰς ιοῦ Σ αρωνικοῦ κατασκευάζουν πι σίνας αἱ ὁποισι τροφοδοτοῦν- ται μὲ ὕδωρ ἐλεγχομένης κα Βαριότητος. «Θὰ φτάσωµε εἰς τὸ σημεῖο νὰ ἐλέπωμε µόνο ἀπὸ μακρυὰ Ὡν θάλασσα χὼ Ἶρὶς νὰ τὴν πλησιόζωμεν», ὐ- ποστηριζουν πολλοί. Πολὺ ἆ- παισιόδοξη πρὀδλεψις, ὄχι ὅ- µωώς ἀπίθανη. Σ οδιετικὸς ἐπιστήμων υπε στήριξεν εἰς ἄρθμο του ὅτι ἡ µόλυνσις τοῦ θαλασσίου ὕδα τος θὰ ἐπιφέρη καταστροφὴ τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τοῦ πυθ μένος τῆς θαλασσης, εἰς τὰ ἀποθέµματα τοῦ Άποιου ἡ ἀν- θρωπότης στηρίζει τὰς ἐλπί- δας της, ἀφοῦ τὰ ἀπογέματα τῆς ξηρᾶς τείνουν νὰἁ έξαφα- νισθοῦν. 'Ἡ καταστροφη Φφυτοπλακτοῦ, τῶν ι«κροσκοπι κῶν αὐτῶν φυκὼν τὸ ἐποῖα αἰωροῦνται κατα ἑκατομμύρια ἐντὸς τοῦ θοἱασσ.ου ὕδαιος, ἀποτελεῖ τὸ µεγαλύτερο πλην µα διἁ τὴν δ.ατήρησι» τῆς ζωῆς εἰς τὴν γῆν. [ὸ µεγα- λύτερο ποσοστὸ τῆς ετησίας παραγωγῆς ὀξυγόνου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἡ Ἀέπμευσις τοῦ υς- γαλυτέρου μέρους τοῦ διοξει- δ'ου τοῦ ἄνθρακος τὸ ὁποῖο πόσο ἄφθονα παράγει ἡ διο- µηχανία, προέρχεται ἀπὸ αὖ- τὸ ἀκριδῶς τιὸ Φυτοπ)ακτὸ διὰ τοῦ φαινομένου τῆς Φω- τοσυνθέσεως. Ἡ ἐξαφάνισις λοιπὸν τοῦ Φυτοπλοκτοῦ θὰ ἔ- χη σὰν΄ ἀίοτέλεσμα µία µορ- φἠῑ «ἀσφυξίας» τοῦ ὀργανι- κοῦ κόσμου τῆς διοσφαίρας καὶ τὸν «δομξαρδισμὸ» τῆς γῆς μὲ ῄτὴν πολὺ καταστρέ- πτυκὴ διὰ τὴν ζωὴ ἀάκτινοδο- λία μικροῦ μήκους κύματος τὴν. ὁποία ἀπορροφᾶ καὶ ἐμ- ποδίζει νὰ Φτάση στη» γῆν, ὅμωι τοῦ ἡ παρουσία ὀξύγόνου καὶ ὅ- ζοντος εἰς τὴν ἀτμύσφαιραν. Δυστυχῶς ὅμως Ἡ µόλυνσις τῶν ὑδάτων ὀὲν σταματᾶ µό- νο εἰς τὴν θάλασσα. Ἐις τὸ γλυκὸ γερὸ, ποὺς ποτα- μοὺς καὶ εἰς τας Λλίµνας ἐπι- κρατεῖ ἡ ἴδια κατάστασις, ἴ- σως καὶ Χειροτέρα. Αίτια ἐδῶ αἱ κάθε λογῆς ὀρωμιαὶ καὶ κυρίως τὰ ἀπορρυπαντικὰ τα ὁποῖα χύνονται εἰς τας λίµνος καὶ τοὺς ποταμοὺς ἀπὸ τὰ ἀποχετευτικὰά συστήµατα τῶν μεγάλων πόλεων, τὰ διοµηχα νικὰ λύματα καὶ σὲ µικρότε- ρο δαθμὸ τὰ πλοῖα -- σὲ πλω τοὺς ποταμοὺς κα. µεγάλας λίμνας. ᾿Επίσης αἱ ἰσχυραι λιπάνσεις καὶ η Χρῆσις ἐντο µοκτόνων καὶ ἄλλων φυτοφαρ µάκων εἰς περιοχὰς εἰς τὰς ὁποίας εἶναι Ἀυνατὸ ἡ Εροχὶ νὰ τὰ παρασύρη εἰς τὸν πο- ταμὸ ἢ τὴν ΑλίµΝΗ, ἀποτελοῦν ἄλλη αἰτία καταστροφής τοῦ ὑδροό ου κόσμου. εις ΤΟ Δούναξις, ὁ ὑπέροχος οὐτὸς ποταµος τῆγ Εὐρώπης τείνει νὰ κάση ὅλη τὴν χλω: ρίδα καὶ παν δα «οὐ. Αν δὲν συνεργασθοῦν ὄλες οἱ χῶρες τὰς ὁπο ας δ.α'τέίσει σὲ λιγσ χρόνια θὰ εἶναι νας ονεκρὸς ποταμός». Οἱ «ἔστροφες καὶ οἱ σολομοὶ οἱ δαμμάσιοι ἆλ- λὰ καὶ τόσο εὐαίσθητοι αὐτοὶ ἰχθύες ἐξηφανίσθπσαν απὸ πολλοὺς ποταμοὺς τῆς Εὐρώ- πης. Ἡ λουσια πανὶς τῶν ἐκθολῶν τοῦ Έδρου μὲ. σπά- για εἴδη ῥδοοδίων πτηνων συ νεχῶς πτωχανει. Ἡ. τεραστα ἀνάπτυξις τῆς διοµηχαν΄ας καὶ ἢ μενώνη δι άδοσις τοῦ αὐτοκινήτου ὥς µέσου συγκοινωνίας μᾶς ἔφς- ῥραν ἀντιμέτωπους μὲ τὸ ἄλλο µεγάλο πρόόλημο: Την μµόλυν σιν τῆς ἀτμοσδαίρας. Μόνο ὅποιος ζῆ εἰς τὰς µενάλας θΘι- ομηχανικὰς πόλεις τῆς Εὐρώ- πης, τῆς ᾽Ἀμερικῆς καὶ τῆς Σ]απωνίας, δύνατσι νὰ ἀντιλΏ φθῃῆ τὸ µένεξος τοῦ προέλή- µατος, Οἱ πόλεις αὐτὲς κα- Ἀύπτονται οσυνσχῶς ἀπὸ ἕνο μµαῦρο σύνν:ο κουσα:ρ ων. Σὲ πολλὲς πόλεις τῆς ”βμε ρικῆς ἔχει ὁπχνορευθῆ εἰς τά σχολεῖα τὸ µάθηµα τῆς γυ- μναστικῆς. 3Ο καρκίνος, δαρεῖαι 6ροΥγ Χίτιδες, τὸ ἆπθμα καὶ Άλλαι ἀναπνευστικαὶ ἀοσθενειαι ἔχουν ὣς αἰτίαν ὢν μµόλυνσι ἀτμοσφαίρας. Εἰς τὴν ᾿Ιαπώνια τμήματα 10 μεγάλων πόλεων Εχουν χα ρακτηρισθη ὡς ἀκατόλληλα διά τὴν διαιονὴ Ίνθρωπων δι ότι τὸ διοξειδιο τοῦ θείου ὁ- τὸ ἐπιτρεπτὸ ὅριο - τῶν 0,05 τὶς τὸ ἑκατομμύριο. περδά νει Εκτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ φυτικὸς κόσμος ὑφίσταται θλάδας ἀπὸ τὴν μµόλυνσιν τῆς ἀτμοσφαίρας. Οἱ Λλειχῆνες -- : ἐπίφυτα τὰ ὁποῖα ζοῦν συνή- θως ἐπὶ τῶν κορμῶν δένδρων --- Έχουν ἐξαφανισθῃ σὲ ἀκτι- να ὠρισμένων χιλιομέτρων ἆ- πὸ τὰς µεγάλας πόλεις. ἅα- τὰ τὸ θἐέρος τοῦ 1960 οἱ ἆ- γριοκασταναῖαι τοῦ ΓΠαρισιαῦ «Τὸ ΜΑΖΔΑ 616 ΚΟΥΠΕ ΣΕΝΤΑΝ ὀρχίζει μιὰ νέο ἐποχὴ κοµψότητος καὶ ὀνέσεως. Σχεδιαομένο γιό νὸ ζήση χρόνια καὶ χρόνια Εἶναι τὸ ηιὸ κοµψο καὶ ὄνετο αὐτοκίνητο. ΜΑΖΠΑ 818 2ΕΠΗΝ Ὁ ισχυωρὸς κινητήρας του τῶν 1600, ἡ οἰκο- νοµία καὶ ἀσφόλειά του, σίγουρα θά τὸ ἀνα- κηρύξουν ὡς τὸ αὐτοκίνητο τῆς ἐρχομένης δεκαετίας. ΜΑ2Π4 Εγοπη {19 ιωογἱάς πῃον! εγέαίινε αμίΟΥΜαΚεΥ. Τογνο Κοργο (ο., μα, Ηιγοςἠίγπα, ζαβαν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ἃ ΥΙΟΣ ΛΤΔ. 18 Γ-Δ, ΔΙΓΕΝΗ Ακριτα Λε Σά ἔτι: ΤΗΛ.: 74456/7/8 Ώ99φφ9οφ9ο999φ99φ9999999ΦΦ0φΦ9φ9Ῥ0006έ6. | ν 1 τῆς :παρφγωνῆς, «ἐλκφάνισε . Κατεστράφησαν ἀπὸ διαρρρὰς φωτιστικῶν ἀερων κὠὶ ἐκ τῆς ἀτελοῦς καύσεως τῆς Εενζίνης ὑπὸ τῶν αὐτοκινήτων. ᾿Εκτὸς ὅλων τούτων ὅμως, ἀναμφισδήτητα αἰἶτία νατα- στροφῆς νοῦ φυσικοῦ περιθάλ λοντος δύνανται νὰ θεωρηθούν οἱ θόρυδξοι, ἡ συσσώρευσις ά πορριµµάτων, ἢἃ καταστροφῆ τοῦ δάσους. ἡ ἀλόγιστος χρῆ σις χημικῶν οὐσιῶν ἐνάντια τῶν νόσων τῶν ουτῶν, Ἡ ἀνό ρυξις ὀρυχείων καὶ αἱ πυρη νικαὶ δοκιµαί. Ἡ ἀνακάλυψις καὶ ἡ χρῆ- σις τοῦ πλαστικοῦ ὁπωσδήπο- τε ἔλυσε πολλὰ προθλήματα καὶ ἔδώωσε µίαν ὤθησιν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ τεχνολογι- κοῦ πολιτισμοῦ µας. Μᾶς ἐδη µιούργησε ὅμως ἄλλα. ᾿Αντί» θετα ἀπὸ ὁ,ντι συμδαίνει μὲ τὸ ξύλο καὶ τὸ χαρτὶ τὰ ὁ- ποῖα μετὰ τὴν χρῆσιν των δύ νανται νὰ ἀποαυντιθενται, κα- νένας µμικροοργανισμὸς δὲν ἆ ποσυνθέτει τὸ πλσυτικό, Ἔ- τσ. άρχισαν νἁ δημιουρνοῦν ται μεγάλοι σκουπιδότοποι ἆ- πὸ πλαστικό. 3 ᾿Η ὕπαρξις δάσους σὲ µία περιοχή, παρεμποῦ ἕσει τὴν διά 6ρωσιν τοῦ έλδαφους ὑπὸ τῆς άροχης, «πηριαζδει τὸ µικρο: κλίμα τῆς περιοχῆς ἀσκοῦντος µίαν ρυθµιστικη ἐπορασιν επ τῆς θερµοκρασιας. φιλοξενεῖ τὰ ἐντομοφάγα πτηνὰ -- ωφέ λιµα διὰ τὰς γειονικὰς καλ λιεργεῖας -- καὶ τὰ χρήσιμα εἰς τὸν «Άνθρωπο. θηλαητικἁ διὰ τὸ κρέας και τὰ γουναρι- κά των, άποτελεῖ μέσον ἀνα- ψυχῆς καὶ προσελκύσξεως του ρισμοῦ. Ἡ καταστροφη τοῦ δάσους ἀνοτρέπει ἑλα τὰ προ πγούμενα. Τὸν χημικὸ ὀγῶνα ἑνάντια τῶν νόσων τῶν Φφυτῶν -- αἱ ὁποῖαι προκαλοῦνται απὸ μύ- κητας, λειχηνας, δακτήριο καὶ ἱους - ὁ ὁποῖο διεξά γεται μὲ τοξικὰς οὐσιας, δὲν πρέπει νὰ τὸν ὀλέπουμε ὡς ἕνα τυφλον ἀγῶνα ἐνάντια ὅ- λων τῶν ωυτοιχείων τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν πανίδα τῶν δα σῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων καλ λιεργειῶν. Είς οὐτὸ τὸν ἆᾱ- γῶνα χρειάόστιαι εἰδικότητα, εὐσυνειδῃσα καὶ λογική, δι- ότι µέρος τής ἁγριας παν δος εἶναι ἁπαραίτηκο καὶ ὠφέλι- μο ,Ἡ ἐξαφάνισι. τῆς ἁλογὶ στου χρῆσστως τοξικῶν οὖσι- ῶν καὶ ῆς µονοκαλλιξεργευς εἰς ἐκτεταμένας ἐέπιφανείας, τῶν ἐντομοκτόνων πτηνῶν καὶ τῶν ὠφελιμων ἑἐντόμων, ἔγι- γεν ἤδη α.σθητή. 'Η Χχρῆσις ἐντομοκτόνων εἰς τοὺς ὁὀρυζῶ- νας τῆς Ν.Α. 'Ασιας ἐπέφερε µία σηµαντικη αὔξησιν τῆς ἅ όμως ὅλους τοὺς «χθῶς οἱ ὁποιοι ἔ- ζων εἰς αὐτους τοὺς 6 οτόπους καὶ οἱ ὀποίοι ἧσαν ἡ μονη πηγἠ ζωϊκῆς πρωτεΐνης διὰ τοὺς λαοὺς ἁαὐτούς. Ἡ ἀνόρυξις Εεπιφανειακῶν ὀρυχείων ἐπιφέρει καταστροφὴ τοῦ φυτικοῦ κόσμοι, καταστρο φἠῑ τοῦ τοπίου καὶ διάὀρωσιν τοῦ ἐδάφους. ᾿Η ἀνόρυξις ὁ- πογείων Ρημιούργε: ἄλλα πρ θλῆματα. 'Η ὑδιαρροὴ καδμίου ἐξ ὀρυχείων τῆς Ιαπωνίας εἰς καλλιεργρυμένος μὲ σπαρτὰ ἐκτάσεις, ἐμόλυνε τὰς περιο- χὰς αὐιὰς μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνισιν τῆς ἀσθξνείας «τάῖ- τά», 7 Αὐτὰ «ἶναι τὰ κυριώτερα αἴ- τια καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιδάλλοντος, ἢ προστυσία τοῦ ὁποίου ἀπαιτεῖ µία συνερ γασία ὅλων τῶν κρατῶν ἐπὶ παγκοσμίου κλίµακος, τὴν λῆ ψιν ὡρισμένων µέτρω» καὶ τὴν αὐστηρὰν τῆρησιν αὐτῶν, ἄσχετα ἂν προσκρούνυ σέ µε- Ὑάλα οἰκονομικὰά συμφέροντα. ὭὪς ἕνα καλὸ παράδειγµα ἔ- χομε τὰς προσφάτους διαµσρ τυρίας τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης διὰ τὰς Γαλλικὰς πυ ρηνικὰς Όοκιμας πλησίον τῆς Αὐστραλίας κα: Ὑέας Ζηλαν- δας αἱ ὁποῖαι μολύνουν τὴν θάλασσα καὶ την ατμόσφα'ρα μὲ ραδιενέργεις. 'Ο ὑφηγ] ης Γεώργιος Κου µάντος σὲ πρόσφατ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Φορῶλογικη πρὸ σσσα τοῦ σεριθά)λλοντοι» προτείνει τὰ ἀκόλουδο α) Θόρυῦτι Ρορολογικὴ εὐμένεια δια τὰς «πιχειοήσες αἱ ὁποῖαι ἐφοδιάζουν εὰ προ- Ἰόντα τών μὲ ἀποτελεσμκτικό συστήµατα ἐξαλί'ψεως τὸν ϐθο ρύέων. Β) ΒΜόλυνσις τοῦ ἀέρος: Δια φοροποιηµένη Φφορολογιχ ἄνα λόγως τῆς ὁλαπτικότηιος τῶν ἐκκοπῶν καπνοῦ τῶν έργοστα σἰών καὶ τῆς ὁὀὁναπτικώτητος τῶν καύσεριων τῶν ὁ αφύ-- ρων εἰδῶν πετρελαίου καὶ 6εν δίνης. Υ) Μόλυνσις ὥδατος : ὝΎὝ ποχρεωτικὴ παραμονῆ τὸν πλοωών ες εἰἴδικα συνεργεῖσ δ ἁ τὸν καβαριωμόν του κύ- τους. Επιβολῃ τέλους ἐπὶ τῶν ὁπορρυπαντικῶν καὶ τῶν ὕινα φῶν εὑρημάτων μὲ ἕνζυμα καὶ µ ο0ἱ εὐμένεια εἰς προίόντα ὡς τὸ σαποῦνι, δ) ΄᾿Αποοηυιμματα ' Πρηρνομια κὴ µεταχ- ριοὶς ὃ κ τὸ χαρτι, ξύλο καὶ μαλλι ναι περιορι- σμὸς ἔτσι τῆς διαδόσεως τοῦ πλαστ'κοῦ, ε). Καταστροφ] τοῦ προσ- νου Ἐπιξοκὴ εἰδικοί τέλους το Όποιο ά σξήώτεοςς τὴν τε ράστια, τημ:ρα, Φἰκονομ κὴ ἆ ποδοτ κο-ωτα της κατσσιοοφῆς τοῦ δένδρου. | ΠΙΝΘΡΙΛ ΑΚΟΜΗ θυμοῦνται οἱ νη- σιῶτες τοῦ Κεντρικοῦ Εἰρη: νικοῦ Ωκεανοῦ τὸν γλυκὸ Δεκέμβριο τοῦ 1941. Χρόνια εἶχε νἁ ἁπλωθῆ τέτοια πολυ- ἡμερη καλοκαιρία σὲ ἀκτίνα 500 μιλίων ἀπὸ τὴ Χαθάη. Καὶ ἤταν πολύ γλυκειά ἡ νύ- χτα τῆς 6ης πρὸς τήν Τη Δε- κεµθρίου, Σάδθατο πρὸς ἵΚυ- ριακή, στὴν ἐξωτικὴ νῆσο Οὐαγού, μαργαριτάρι τοῦ ἂρ Χιπελάγους τῆς Χαθάης, ποὺ ἁπλώνεται σὰν λουσᾶτο περὶ δέραιο στἠν καρδιὰ τοῦ ἀπέ- ραντου Ὠκεανοῦ. Ολα ἧταν εἰδυλλιακά, δροσερά. Ἡ γΥ.- γαντιαία ἁμερικανικὴ ἁερο- ναυτικἡ θάση τοῦ Πὲρλ Χόρ µπορ ἦταν σκεπασµένη μὲ ἕ- να μυρωμένο τούλι μαγείας, ποὺ εὐνούχιζε τὶς ψυχὲς καὶ κατέλυε τὶς θουλήσεις, ὅπως τὸ νερὀ τῆς θροχῆς λυώνει ἕνα χιονάνθρωπο. Βαθειἁ ὅμως ἀπὸ τὸν Ὢ- κεανὀ, σὰν νὰ ἀνεδύθη ὁπὸ τὴν ὑγρὴ ἄθυσσο, ἕνα προ: κατακλυσμιαῖο τέρας, ἕνας τρομερὸς ἐχθρός ἐπερχόμε- ταν μὲ ταχύτητα 20 μιλίων κατά τοῦ Πὲρὰλ Χάρμπορ Μιὰ Ἰσχυρὴ δύναμη κρούσε- ὡς τοῦ στόλου τῆς οὐδέτε- ρης καὶ φιλικῆς ὡς τότε ]- απωνίας. ᾿Εκεῖνεο τίὶο ἡμέ- ρες. τὸ Τόκιο θρισκόταν σὲ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Οὐάσιγκτων. Οἱ στρατιές του κατακτοῦσαν ρανδαῖα τὴν ἰΚί να. ἀφοῦ κατέλαθαν ὅλη τὴν ᾿Ινδοκίνα. Καὶ ἐνῶ στἠν Εὐύ- ρώπη οἱ Γεομανοὶ εἶχαν κα- θηλωθῆ µπροστὰ στὴν Μό: σνα, στὴ θᾳνόσιυπ ἁναιιέτρη αἡ τους μὲ τοής Ρώσους, οἱ ᾿Ιάπωνρς ἀπεσταλμένοι Τόκο καὶ Νομούοα πηναιναδωνγον- ταν ναμονρλαστοί στὸ Στηαί» πτ Ντηπήοτμεντ καὶ οτὸν Λρυκή Οἶκο. -Πωοσπαθοῦμε νὰ ἑδραι- ώσοιμις τὴν εἰωήνη στὸν Εἰ- Οηνικὸ ὩὨκεανόὸ νιὰ ἕνα σ]- ὤνα. ἔλενε ὁ Νοιούρσ 5ο τοὺς δημοσιονωάφοιιο Καὶ ππναίνουµε πολὺ καλά. Στὴν ποανυατικότητα, ᾿Δ- «μεοικανοὶ καὶ Ιάπωνες, θά- δι αν ἀπωασσιστικὸ πρὸς τὸν πόλεμο. Οἱ ᾿[άπωνες ἕκσναν ἐκεῖνες τὶς ἐπίμονες δια- πρανματεύήσεις, γιὰ νὰ ἅπο- κοιµίσουν τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ νὰ τὴν πλήξουν αἰφνίδισστι- κά. Αλλὰ καὶ ὁ ᾿Αμερικα- νὸς Ποὀεδρος Ροῦσθελτ μὲ τοὺς ἀπιτολεῖς του νελοῦσαν πονηράἀ κάτω ἁπὸ τὰ υαιστά κια τους. Αὐτὸ ἀκριδῶς ἡ- θελαν : Νὰ κάνουν τοὺς ἆ- ποκοιµισµένους καὶ νὰ δε- γθοῦν τὸ ἰαπωνικὸ πλῆγμα. Γιατὶ µόνο ἔτσι θὰ κατενικᾶ- το µέσα στὴν ᾽Αμερικὴ ἡ ἀν' τίδραση τῶν Ἰσχυοοτάτων «ὅ πομονωτικῶν» καὶ θά ιιποροῦ σε νὰ ριχθῆ ἡ γιναντιαία χώὠ ρα στὸν ᾿Αομανεδδῶνα. Γιἁ νὰ διευκολύνη μάλιστα τὴν ᾿Ιασπωνία στὴν ἐπίθεσή της, ὁ Ροῦσθελτ. ξαφνικά. ὡς τε λεοίδικουςο ὄρους, γιὰ μιὰ µοκοοποόθεσµη συμφωνία µε ταξὺ τῶν διιὸ Δινάμρεων, πρό θαλε στὶς 26 Νοεμθρίου ἆὁ- ξιώσεις ἐξωφοενικές : Νὰ ἆ πονωοήσουν ἁμέσως οἱ ᾿|ά- πωνες ἀπὸ τὴν Κίνα, νὰ φύ- νουν ἀπὸ τὴν ᾿Ιωδοκίνα, νά ἀναγνωρίσουν τὸν ὙΤσὰνκ Κάῑ Σὲκ κλπ. Φυσικά. ἂξε- ρε πὼς οἱ ὅροι αὐτοὶ θὰ ἆ- πορρίπτονταν μὲ ἱερὴ ἀνανά κτηση. Καὶ ἔτσι εἶχε πιὰ τὸ ποόσχπιια ἡ ἰωπωνικὴ κυθέἑρ νηση νὰ χτυπήση, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Ποῦ θά χτυποῦσε ὅμως τοὺς ᾽Αμεοικανούς: ὅτὶο Φι λιππίνες: Στ προνγωρη!όνα νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ: Στὴ Λιώρυνα τοῦ Παναυᾶ: Στὸν Ανιοῳ Φηανκίσκαω: Μόνο στὸ Πὲολ Χόρμπορ δὲν ταν δυ’ νατὸν νὀ ἐξαπολύσουν κε- ραυνούς Γιστὶ ἃ νιναντ'αἰα ἐκρίνη θἀσπ ἥταν τόσο ἴσχυ- ρἡ ἐνῶ πρωιέκλειρ τὸν σᾳν- τοδναιιο ἀμρεωικανικὰ στόλο τοῦ Εἰπηνικωῦ. ὥστο μιό ἰα- πωνικἠ ἐπίθρσπ θά ὀποτελοῦ σς θέθαια πράξη αὐτοκτονί- πο «Ἀληκάηι νὰ ἕρνωντα:ι ἐ- δῶ», ἔλενς ὁ ναήσονρως ἅ ἵνι- νψελ. διωικητής τοῦι στάθμη τως Πωλ Χώωνιπων «Θἠ τις διευκόλυνε τοοιις- ρά. Θό καβαρίζαµε ὀστωσιτ. αἰωο τὴ Ἀθήνα σπωὴ Βῷ Ἆπν τοῦ. στόλαυ Εἰσηωνικωῇ καὶ τω Νέοι κίµωαζο νὼ μᾶς ντιιπήσω» ἸΑλλὸ ὠκωιβπιο ὅπο δν τον ἀδήνωτη τι ὀπιβοσσῃ ν. τὰ το Πδωλ Χάριποας οἱ ο! ἁπήνος ἠπετέβησαν ἡκρῖ Τὴν ἰδία τὴν οἵνςο ὁ ἆθ:- χηνώς τοῦ ἰσπωνικοῦ ναυτι- κοῦ ναύσωχος ᾿Ιζαρύκου Για µαιιότο Η πρυαλήτοερη στος πηνιν ἔς ὁ ο ο... διωίηης αποῦ ἀνόδρι- μψιωσυτιοῖως απώλοιος Λὸὶς ὅτων (Πι- λωπώλοννως ὃς τπτ Κωὶ νι Άτανη πωσσποντὼς πό τοῦ αλ νος οἰὔ τὸν Ανισοι κἠ ποὺ τὸν φοβόταν. Αὐτὸς ὁ πενηντάρης ναύαρχος, μὲ Εμμ ο ΑΧ ΟΟΧΚΑΧΑΧΧΧωκκὰά [] χάθθατον, ἶ Ιουνίου 1974 ἹἹστορικὴ τὸ ξυρισµένο κεφόλι καὶ τὰ χαρακτηριστικἁ ποὺ ἀπέπνε- αν Πάντα ἐλαφρὴ εἰρωνεία, ἦταν ἀριστοτέχνης τῶν οτρα τηγικῶν συλλήψεων καὶ σπά νιος ρεαλιστής. Γνώριζε τὶς πραγµατικὲς δυνατότητες τῆς χώρας του, χωρίς αυτα: πάτες. Αλλά ὅταν ἐκλήθη ὁπὸ τὸν ἴδιο τὸν πρωθυπουρ γὸ Τόγκο μπροστὰ στὸν αὖὐ- τοκράτορα γιὰ νἁ τοῦ πῆ : «Θὰ ἐπιτεθοῦμε κατά τῆς ᾽Αμερικῆς. Πρέπει νὰ θρήτε ποῦ θὰ Χτυπήσουμε καὶ νά προπαρασκευάσετε τὸ χτύ- πηµα....», δὲν ἔφερε καμμιὰ ἀντίρρηση. Καὶ σκάρωσε τὸ ὁριστούργημα τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τοῦ Πὲρλ Χάρμπορ. ΚΑΘ᾽ ΟΔΟΝ Στὸν ναύαρχο Ναγκοῦμο ἀνέθεσε τὴν ἐκτέλεση τῆς ἑἐ- πιχειρήσεως. Καὶ στὶς 26 Νο εµθρίου, ἑνῶ στὴν Οὐάσιγ- κτων, µέσα σὲ ἀτέλειωτα µει- διάµατα καὶ ὑποκλίσειςο, οσι- νεχίζονταν οἱ διαπραγματεύ- σεις, ἀπέπλεε γιά τὸν στὀχο της ἡ ἰσχυρὴ ἱαπωνικὴ μοῖ- ρα τῆς ἐπιθέσεως. Τὴν ἁπο- τελοῦσαν 6 ἀεροπλανοφόρα, μὲ 450 περίπου ἀεροπλάνα, τὰ ὁποῖα προστατεύονταν ἆ- πὸ 4 καταδρομικἁ καὶ 10 ὁν τιτορπιλλικἀ. Εἴκοσι ἑητὰ ὁἌ- ποθρύχια εἶχαν ἤδη καταλά θει θέσεις γύρω ἀπὸ τή νῆ- σο Οὐαχού. Καὶ στὰ σπλά- χνα τους ἔφεραν ὄλλα, µι- κροσκοπικἁ ὑποθρύχια 15 τόννων, μὲ δυό τορπίλλες καὶ πλήρωμα δυὀ ἀνδρῶν, ποὺ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς ἐπιθέσεως θά προσπαθοῦ σαν νὰ μποῦν στὀν ναύσταθ- μο, γιὰ νὰ πλήξουν κι αὐτὰ τὰ συσσωρευμένα ἄμερικανι- κά πολεμικά. Ὁ Γιαμαμότο, στὴ ναυαρ- χίδα τοῦ «Ναγκάτο», ναυλο- χοῦσε στὴ Χιροσίμα. ᾿Ἐκεῖ θὰ περίμενε τὴν ἀναφορὰ τοῦ φισταµένου του Ναγκοῦμο. Καὶ ἡ μοῖρα κωούσεως ἁπα- ρατήρητη ἔσχιζε τὸν Είοηνι- κὀ. Δέκα ἡμέρες ταξίδευε χωρίς τὸ παραμικρὸ ἁπρόο- πτο. Τή νύχτα τῆς 6 Δεκεµ- 6ρίου εἶχε φθάσει στὸ καθο- ρισµένο γιὰ τὴν ἔφοδο ση: μεῖο, δορείως τῆς Ὀύαχού καὶ 975 μίλια ἀνοικτά. ᾿Εκείνη τὴ χλιαρὴή νύχτα, τὸ Πὲρλ Χάρμποο ἤταν γε- μᾶτο καράθια. ᾿Οκτὼ τερά- στια θωρηκτὰ -- ἡ σπονδυλι- κἠ στήλη τοῦ στόλου τοῦ Εἰ ρηνικοῦ -- ἤταν µισοναρκω- μένα, δεμένα στὶς σημαδοῦ- ρες ἣ πλευρισµένα στὰ ντὀκ. Πολυάριθµα καταδρομικά καὶ ἀντιτορπιλλικὰ θρίσοκονταν στὶς δεξσομενὲς ἣ στὰ κρηπι- δώματα. Ὑποθρύχια. ϐοηθη: τικἁ πλοῖα, κατὰ µᾶζες. Ε- λειπαν ὅμως τὰ τρία µεγά- λα ὀεροπλανοφόρα, σὲ διάφο ρες μακρινὲς ἀποστολές. Αὐ- τὰ δὲν θὰ θρεθοῦν µέσα εἰς τὸν πελώριο στόχο. Ἡσυχία εἰδυλλιακὴ καὶ θα θύτατη θασίλευε στὀν τερά- στιο ναύσταθμο. Ολα κοι- μοῦνται ἢ ρειθάζουν, ἵοι- φοῦνται οἱ ἀδειοῦχοι, ποὺ ὅλη µέρα διασκέδαζαν στοὺς δοόµους καὶ στὰ κέντρα τῃς Χονολουλού. Κοιμᾶται ὁ ναύ αρχος Κίμμελ σὲ ἕνα µπάν- γκολοου τῆς στεριᾶς. ποὺ τὸ προτιμᾶ ἀπὸ τὸ δαμέρι- σμά τοῦ στὴ ναυαρχίδα του, τὸ θωρηκτὸ «Πενσυλθάνια». Λαγοκοιμᾶται καὶ ἡ θάρδια τοῦ ραντὰρ στὸ ἀκρωτήριο τοῦ Οὐάχου. Δὲν ὑπάρχουν δίκτυα, οὔτε ἀνθυποθρυχια- κά, οὖτε ἀεροστάτων. Όλα ἥσυχα. Αὔριο εἶναι Κυριακή, µέρα ἀνοπαύσεως καὶ ὁμαδι ΚΜΑΙΤΑΣΚΕΥΑΣΙΑΙ: .ἲο - μο οἷο πο ἔρευνα τοῦ Σ. ΒΕΡΜΟΥ κῆς «ἐξόδου». ΤΟΡΑ, ΤΟΡΑ, ΤΟΡΑ ᾽Αλλὰ στὰ ἰαπωνικά καρά θισ προετοιμάζεται! ἀμείλικτο τὸ χτύπημα τοῦ θανάτου μέ- σᾳ στὸ σκοτάδι. Καθώς ξη µερώνει, γίνονται οἱ τελευ- ταῖες ἐργασίες. Οἱ πιλότοι προσεὐχοντα! σὲ πρόχειρους θωμοὺς στἠν πρύμη, Τὸ ἀε: ροπλάνα ᾖἔχουν παραταχθῆ οτὰ καταστρώματα, ἔτοιμα καθ' ὅλα. Καὶ ὁ ναύαρχος Ναγκοῦῆμο στόλνε! τὸ ουνθη: µατικὸ σῆμα στὸν Γιαμαμό: το --Τόρα, τόρα, τόρα ! Ὥρα 4.55᾽ : Τὸ πρώτο κύμα τῶν ἱαπωνικῶν ἀἄερο πλάνων ἐφορμᾶ. Είναι 145 καταδιωκτικά, δοµθορδιστι- κἁ καὶ τορπιλλοθόλα, μὲ ἐπι- κεφαλῆς τὸν πτέραρχο Φου- σίντα. ζΖεκινοῦν µέσα στὴν αὐγή, ποὺ ἀρχίζει νὰ τὴ Χα: ἴδεύη ἡ πρώτη ὑποψία τοῦ ἥἤλιου. Τὸ Πὲρλ Χάρμπορ ἕ- χει ἀρχίσει νὰ ξυπνᾶ. Σὲ λί γο ἀκούγονται τὰ σαλπίσµα- τα τοῦ ἐγερτηρίου. Οἱ ἄν- δρες εἶναι εὔθυμοι, ὅπως κάθε Κυριακή, καὶ Ππροπαν- τὸς εἶναι ἀμέριμνοι. Εξω ἀπὸ τὸν ναύσταθμο, τὸ περιπολικὸ «Οὐώρντ» παίρνει σῆμα -ἀπὸ μιὰ ναρκο θέτιδα -Ὕποπτο ἀντικείμενο δε ξιά, σάν περισκόπιο ὑύποθρυ χίου. Ὁ κυθερνήτηος τοῦ α«Οὖ- ώρντ», ὑποπλοίαρχος Ωτερ: µπριτζ, μόλις εἶχε ξυπνήσει. Διαθάζει τὸ σῆμο ποὺ τὸ ἕ- Φφερε ὁ σηµατονόμµος καὶ τὸ σπρώχνει 'λἐγόντας μὲ ἕνα Χασμουρητό : --Φαντασιοπληξίες... Στὸν σταθμὀ ραντάρ τοῦ Οὐόχου, οἱ ὑπαξιωματικοὶ : πηρεσίαο ἐτοιμάζονται νὰ ᾱ- ποσυνδέσουν τὴν ὀθόνη. ᾿Η θάρδια τους τέλειωσε. Ἐαφνι κά, ὅμως, μὲ γουρλωμµένα µά τια ἀντικρύήζουν πλῆθος μαῦ ρα σηµεῖα, ποὺ χοροπηδοῦν καὶ τρέχουν μὲ τεράστια τα Χύτητα. Δὲν ἀμφιθάλλουν : ᾿Αεροπλάνα Ἰ Πολλά όερο- πλάνα ! Σὲ ποιὸν ὅμως ᾱ- νήκουν Μόλις συνέρχονται ἀπὸ τήν ἔκπληξή τους, τη- λεφωνοῦν σπασμωδικάἀ στὴ δάση. ᾿Αξιωματικὸς ὑπηρεσί αο εἶναι ὁ ὑπολοχαγὸς Τό- ὕλερ. Παίρνει τὴν ἀναφορά μὲ δυσφορία καὶ εἰρωνεία. -Πολλά ἀεροπλάνα ἁγνώ- στου ἐθνικότητος.. --“Ἑεγάστε τα, ἀπαντᾶ εἰς τοὺς δυό ὑπαξιωματικοὺς τοῦ ραντὰρ καὶ κατεθάζει τὸ ἀκουστικό. Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛΦ ᾿Εκείνη τὴν ὥρα, ἕνας ὃ- ρασιτέχνης ἀεροπόρος κάνει μιὰ κυριακότικη πτήση μὲ τὸ σαραθαλάκι του πρὸς τὸ δό ρεια τῆς νήσου Οὐάχου. Βλέ πει τὸ ἐπερχόμενο κῦμα τῶν ἀεροπλάνων καὶ θιαστικἁ κά γει μιά δουτιὰ νὰ τὸ ἄπο- φύγη. Δὲν φοθᾶται. ”Αμερι- κανικὀ πρέπει νὰ εἶναι τά ἆ εροπλάνα καὶ ἀσφαλῶς θά κάνουν ἀσκήσειο. Ὡστόσο, καλό εἶναι νό ξεφύγη ἀπὸ τὸν δρόµο ἐκείνου τοῦ. σίφου να. Μπορεῖ νὰ συγκρουσθῆ. Καθώς ὅμως καταδύεται, τὸ σύννεφο ἔχει πλησιάσει, Καὶ ἔντρομος διακρίνει πὠς δὲν φέρουν τὸ γνώριμο ἁστέρι τῶν ὁμερικανικῶν ὀεροπλά- νων. Κάποιο ἄλλο διακριτι- κὀ ἔχουν, πού ὁ ἑρασιτέχνης ἀεροπόρος τὸ ξέρει : Εἶναι ἰαπωνικά ! Καὶ ἁστραπιαῖα, ἔντρομος, ἀντιλαμθάνεται ΠΛΛΣΤΙΚΛ ΓΕΙΡΠΚΑ ΜΙΤ ο (διὰ µεταφορᾶν γεωργικῶν προϊόντων) Ελαφριά -- στερεὰ -- στοιθάζονται σταθερὰ -- μεταφέρονται εὔκολα, Καταοκευάζονται ἀπὸ τὰ πιό κατάλληλα ὑλικά μὲ εἰδικὰ πρόσθετα διά περισσοτέραν ἀνθεκτι- κὀτητα καὶ µεγαλυτέραν ζωήν. ΠΟΡΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΣ ΛΤΔ. Τηλ. 1981711249 - ΑΜΜΟΧΟΩΣΤΟΣ, η τὴν πραγματικότητα ἕ Πὸν νὰ χτυπήσουν τὸ Πὲρλ χὲ,. µπορ. Αλλά εἶναι ἁνίοι. ρος. Δὲν ἔχει ἀούρματο, δὲν προφθαΐνει νὰ εἰδόήδήσ, Τὰ ἰαπωνικά ἀεροπλάνα 5. χουν τἀχύτητα δυὀ φορ σὰν τὴ δική τού, Καὶ μὲ ὁ. πόγνωση τὰ θλέπει νὸ ὁπ. µακρύνωνται, καθὼς χυμοῦν σὰν οὑρογκὰν πρὸς τὸν ὀνί. ποπτο στὀχο τους. Τὶς ἴδιες στιγμές, ὁ να. αρχος Κίμμελ θγαίνει ὀγα. ροξυπνηµένος ἀπὸ τὸ µπὰν. γκαλόου του στὸν πρωϊνὸ κ δυλλιακό ἤλιο. Φορᾶ κοστοί. µι γκόλφ, γιατὶ τὸν Λερι. γει γιὰ ἕνα παιχνίδι ὁ στρα. τιωτικὸς διοικητής τῆς νήόου Οὐάχου στρατηγὸς Σόρι, Κοιτάζει ὁ ναύαρχος τὸν σὀ λο του, ἁπλωμένο στὸ χόδια τοῦ μαγευτικοῦ πρωϊνοῦ, καὶ ἀποτραθιέται στὸ ἔσωτερικό, ΄Ἡ ὀρντινάντσα του φέρνει τὸ µπρέκφαστ τοῦ. Δὲν προ. φθαίΐνει ὅμως νά Πιάθη τὸ φλυτζάνι του καὶ τινάζεται περίτροµος, γιὰ νά πετοχτ ἔξω σόν τρελλός. Τρομερὲς ἐκρήξεις σείουν τὰ πόντο, κι αὐτὸ ποὺ ὀντικρύζουν τὸ µάτια του φαίνεται τόσο ὀπί- 8ανο, τόσο τερατῶδες, ὥσις δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συλλάδη, Οἱ Ἱάπωνες εἶχαν φθόσει, Κύματα ἀεροπλάνων, θροχὴ οἱ θόμθες καὶ τορπίλλες καὶ τὰ καρόθια τοῦ ὄτυχου νέυ. ἀρχου, τὰ θωρηκτά του, τ νάζονται στὸν ἀέρα, ξεκο. λιάζονται, ἀναποδογυρίζοι. ται. Εχει κότι σὰν σεγάρο γκρὰν - υκινιόλ ἐκείνη ἡ σκηνή. Οχι γιὰ τὴν κάτα στροφή, ἀλλά γιατὶ ὁ ναύαρ' χος - ἀρχηγὸς τοῦ στόλου τὸν θλέπει νὰ κατοκεοµαή- ζετα: μπροστό του σὰν ἁπλὸς θεατής, φορώντας τὴ στολἡ τοῦ γκόλφ... Λίγα λεπτά τῆς ὥρας ἤ- ταν ἁἀρκετὰ γιὰ τὸν ἄφονι- σµό. Ὁ Φουσίντα ἔπεσε σὰν σίφουνας. ὍὉ αἰφνιδιασμὸς ὑπῆρξε ὁὀπίστευτος. Τὰ πύν- τα ἔγιναν παρανόλωμα τῆς φωτιᾶς. Όλοι οἱ στόχοι χιυ πήθηκαν ἀνελέητα. ᾿Αεροδρό µια, καράδια, κτίρια μοῖ. ζδύν σὰν νὰ εἶναι μιό ουστρὶ φόμενη μᾶζα ἀπὸ φλόγες καὶ καἠνούς, Ὁ φοθερὸς στόλος τοῦ Εἰρηνικοῦ δὲν ὑπόρχει πιά. Τὰ Ἰαπωνικά ἀεροηπλάνο γυρίζουν μὲ ἑλάχιστες ἁπώ Άειεα καὶ προσγειώνονται στὰ καταστρώματα τῶν ἄερο πλανοφόρων, ὅπου γίνονται δοκτὀ ὁἁποθεωτικά. Καὶ ὁ Φουσίντα στέλνει στὀν Γιο µαμµότα τὸ σῆμα τοῦ Βριόµ: 6ου. Ἡ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΜΑΜΟΤΟ Στὴ ναυαρχίδα τοῦ ἰσπω: νικοῦ στόλου, στὸ θωρηντὸ «Ναγκάτο», ποὺ λικνίζεται στὸν ὅρμο τῆς Χιροσίμα, ἐπι. κρατεῖ πανζουρλισμὸς ἁπερί' γραπτος. Ἔξαλλοι ἀξιωμαῃ κοὶ καὶ ναῦτες χοροπηδαῦν. Μόνο ὁ Γιαμαμότο μένει οἱ ωπηλός, μὲ μιὰ παράξενη μά σκα ἀγωνίας στὸ Πρόσωπό του. ᾿Αποτραθιέται στὴν ὄ- κρη τῆς πρύµης, μακριὰ ὁ' πὸ τὴν ἐνθουσιώδη ὀχλολοή. Ὁ ὑπασπιστὴς του τὸν κοί- τάζει μὲ σεθασμὸ καὶ κατό πληξη. Τί ἔπαθε ὁ ἀρχινού αρχος : Ἔργο του εἶναι ἕ- κείνη ἡ νίκη. Δικαιοῦται νὰ χαρῆ διπλά ἀπὸ ὅλους. Ὁ Γιαμαμότο υαντεύει τὶς σκὲ- Ψεις του. ἱκαὶ μὲ μιὸ οἶκει ότητα, ὄχι συνηθισμένη στὰ ἤθη τῆς ἰαπωνικῆς ἱεραοχί ας, δείχνει μὲ τὸ χέρι πρὸς τοὺς πανηγυριστός : --Γιορτάζουν τὸν θρίσµδο. λέει ἀργά. Καὶ προαθέτει σιγαγά : --Μά ἐγὼ ξέρω πὼς Συ Πνήσαµε ἕνα κοιµισµένο γί γαντα. Ὕστερα, ὁ ἀρχιναύαρχος ρίχνει τὸ θλέμµα του ὀπένον τι, στὴν ἠλιόλουστη Χιροσί. μα. Μάντευο πὠὼς μιά μέοσ ὁ Ευπνημένας γίναντος θὸ τήν ἐξαφάνιζε μὲ ἕνα πλῆγ μα του ὁπὸ τοῦ προσώπου τῆς Γῆς τ Ὁ Γιαμαμότο δὲν ἔζησε γιὰ νὰ δῆ τὴν ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν του. τΤὴν Ίθη ᾿Απριλίου 1943, ἐνῶ μὲ ἕνα μεταφορικὰ ἁεροπλόνο «Μιτσουμπίσι» ἐπέστρεφε ᾱ- πὸ τῖς νήσους τρῦ Σολομῶν: τος, ὕστερα ἀπό ἐπιθεώρη: ση. ἔπεσε πόνω σὲ μιά ὄμε- ρικανικἡ ἱπτάμενη περίπολο ἀεροσκαφῶν «Λόϊντινγκ». Τὁ 8 Ιαπωνικά καταδιωκτικὰ «Ζε ρό», ποὺ συνόδευαν τὸ ὅε' ροπλόνο τοῦ ἄρχινουόρχου. κατερρίφθησαν. “Ὑστερὸ ἤλ' θε ἡ σειρά τοῦ «Μπσαυμπί οι». Ὁ Γιοµαμότο, ὁ µεγα΄ λύτερος στρστηγικὀο ἐγκέφα λος τοῦ πολέμου τοῦ Εἰοη' νικοῦ, χάθηκε στὸ νολάζια νερά τοῦ ὠκεανοῦ. Σὲ λίγο θὰ τὸν ὁκολουθοῦσε ὅλη ἡ Ιαπωνία, αυντριμμένη ἀπὸ τὸν φοθερὸ γίγαντα, ὅπως εἶχε προφητέψει. 1 ! Σελὶς ὃ Οι ανα µας γράφουν ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΛΟΥΛΙΑ Κύριε διευθυντά, Εχω µίαν τρομεράν ἆἀπο- ρίαν μὲ τὰ ὅσα συµθαίνουν σὲ μερικὰ τµήµατα τῆς δη- µοσίας ὑπηρεσίας. Καὶ ἡ ἆ- πορία µου ἔγκειται εἰς τοῦ: το : Διατί νὰ ἐργάζωντοι ὅ- λα τὰ πρωϊνὰ ὅλοι οἱ δηµό- σιοι ὑπάλληλοι : Κατώρθω- σον νὰ ἑργάζωνται µόνον ἕ- να ἀπόγευμα ἑβδομαδιαίως, τὴν Πέμπτην γιὰ δυὀ ὤρες. Οὐδεῖς Φθόνος { Διατί νὰ μὴ κανονισθῆ ὥστε νὰ ἐργά ζωνται καὶ γιὰ ἕνα πρωϊνὸ μόνο ἑθδομαδιαίως κοὶ νὰ ξέρουμε ὅτι θὰ τοὺς Βρίσκου µε ἐπὶ τέλους : Διὰ νὰ γἰ- νω πλέον συγκεκριµένος ᾱ- ναφέρω ὅτι ἐπῆγα δι έργα σίαν μου 3 φορὲς σὲ Ὕπουρ γεῖο σὲ 3 διαφορετικές μέ: ρες, ἀναζητώντας ἕνα ὑπάλ ληλο ποὺ πάντοτε ἔλειπε. Ἐ ρωτοῦσα σχετικῶς καὶ ὄκου σα τὴν ἰδίαν ἁπάντησιν: Εἷ- ναι ἐκτὸς γραφείου κύριε Φαναρωτοῦσα : Πότε θὰ εἶ- ναι ἐντὸς γραφείου : Φαν- ταζόµεθα σὲ λίγο, ἤταν ἡ παντοτεινἠ ἀπάντησις. ᾽Αλλὰ ποτὸ δὲν ἦλθεν ὁ ἀναζητού- µενος «ἐντὸς ὀλίγου». ὉΟ- ταν ἐπῆγα στὸ Ὑπουργείο διὰ τρίτην φορὰν γύρω στὴ 4 τὸ μεσημέρι, μὸ ἐπληρο- Φφόρησαν : Τώρα θὰ ἔχη φύ- γη κύριε]... --Βρὲ ἀδελφέ, τὀλμησα νὰ ᾿πῶ, ἀφοῦ αὐτὸς ποτὲ δὲν εἶναι ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ μὲ ἐξυπηρετήση κάποιος ἄλ- λος : --Τώωωρα ! Τώρα έτοι- µάζονται νἁἀ φύγουν ὅσοι ἔ- µειναν κύριε. Σὲ µισὴ ὥρα κλείνουμε. ὌἜμεινα ἀποσθολωμένος. Καὶ τώρα διερωτῶμαι Για- τί νὰ ἐργάζωνται αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τόσο σκληρά καὶ κάθε µέρα Θὰ πάθουν ὐ- ο ζρννἩ περκόπωση. Ἡ δουλειό τρώ- 5ι τὸν ἀφέντη. Μετὰ τιμής ΕΜΠΩΡΕΥΟΜΕΝΟΣ φ κ | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ᾿Αγαπητὴ ούντδξις, ὃν ἆ 'Τὴν. περασμένη μισή” πῆγα μὲ τὴν οἰκογένειά µου - στὴ θάλασσα, στὴν παράἀλἰα΄ κοντά στὸν σιο Μᾶς ἄρεσε. τὸ. μέρρς.. εΕἰ ναι κοντὰ στὴ, Λευκωσία,/ Πθ λὺς ὁ κόσμος μὰ (πάντα, ὅδο:-- λευόμαστε. Τὴν ΄ “Κυριακὴ ὅ- µως, μόλις στρίψαµε : στὸν ἅθλιο δρόµο ποὺ: ᾿ὁδηγεῖ τὴν, παρολία μιὰ ἁλυοίδᾳ᾽ μᾶς δν Φρασσε τὸ δρόμο. ερωμήσα”- µε τὶ συµθαίνει κι’ ἱξνα: παιὰ δὶ μᾶς εἴπε πὠς γιά νὰ κα: τέθη ἡ ἁλυσίδα ἔπρεπε νὰ καταθάλουµε ἕνα σελίνι ὁ καθένας ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παι- διά. Πλήρωσα μὲ διαμαρτυρία, γιατὶ ἦταν ταλαιπωρία νὰ ψά Χνω γιὰ ἄλλο µέρος. Ἔρω- τῷ ὅμως : Μὲ ποιὸ δικαίωµα καὶ μὲ ποιά ἄδεια φράσσουν τὸν δρόµο λίγα µέτρα ὁπὸ τὴ θάλασσα : κει στὸ δηµόσιο. Δέν εἶναι κτῆμα τοῦ ὁποιουδήποτε, οὔ- τε κανεἰς δικαιοῦτοι νὰ τὴν ἐκμεταλλεύεται κατ «αὐτὸ τὸν τρόπο καὶ νὰ ζητᾶ λε- φτὰ χωρὶς νἀ προοφέρη τἹί- ποτα. Πιστεύω ὅτι οἱ ἁρμό- διοι πρέπει νὸ ἐπέμδουν πά ραυτα. Φιλικῶς Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Λευκωσία. κ ΤΟ ΝΕΡΟ ᾿Αγαπητοὶ κύριοι, Πρὶν ἀκόμη µπῆ γιὰ καλά: Ἰήἡ τὸ σηκώνη κανεὶς παιδιά. Σὲ µισἠ ὥρα . « . οχολάνουµε. σσ σσςσςσσσσσσσσσος ᾿Ανακοινοῦται σκαφῶν. γμένοι Εἰναι Ἑμήματος παιδεύσεως, υὲ στόιχον απχὶ ἀνω. ντος) β) ῥανομένων τῶν) ὴ ὶ ὰ ἃ ὴ Ἡ εε . ὶ Μ . 8 . Ν . κ ὶ ν) ὴ ατωπεωπτιν κ ὰ ο ἕως ος ὴ Οἱ ἑνδιαφεω-μενοι ἃ . . . λ ἅ . λ Ν . . ὶ Ν ἁ . . : Ν΄ ρείας πεοὶ νας ὑπὸ ἄν πυνσφῶν πω τὸν Γευικὸ: νράφου τ γρσμμῶν. ραν τὶς Στ’ εσχν ναὶ δόσεος. είς, εἰδ'κὸ» ριστοῦ ᾿Αδείσς πει ν ΄Αεροοκ.αφῶν. ὶ 12η Μαΐου, 1974. ος. ὑπὸ τῶν μῶν ὅτι προσφέρονται ὑπὸ τῆς 'Ἑταιρείας ὑποτροφίαι εἰς νεαροὴς Κυπρίους δι᾽ ἐκπαίδευσιν χειριστῶν ἀερο- Οἱ ὑποψήφιοι δέον ὅπως: α) Εἰναι ἀλιγίας 15---- ἐτῶν καὶ ἁπηλλα- στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεων. Απολυτηρίου ἑληταξίου σχολιο Μέσης Ἐκ- φαθμὸν χύρια ιιαβήµατκ. ἀποραιτήτως συμπεριλαμ” Μαθηματικχῶν. τῆς ὤνσι- κπῆς χαὶ τῆς Αγ γλικῆς Γλώσσης. Εἶναι λατογοι τοῦ 'Ἁγγλικοῦ Γενικοῦ Πι- Ἐκπαιδεύσεως εἰς τὴν Αν- Έλα ὑγιεῖς, καλοῦνται νά ὑποφάλουν τὰς αἰτήπαις των, ταοεχούσας πλήρεις λεπτοµε: ὃν. προσόντων των, καὶ συνοδευοµέ- οὃ πτυχίου καὶ τῶν ἄλλων απο πικῶν ἐκπαιδεύσεώς τῶν, Αιε Ῥοντὴν τῶν ἂλὰς ᾿Αθαναπίου Διάκου 21, ουχὶ ΔωσΑ-περον της 15ης Μουνίου, 1974. ΑΙ προκατα”.. πικοὶ ἐξετάσεις Βό λάδουν χώ- ἓν συνεχεία οἱ ἐκλεγησό- αενο Ἀ4 Αποσταλοῦν εἰς ᾿Πνωμένον Βασίλειον διὰ τός τελικἁς ἐξε”ὅσεις καὶ δοκιμὴν πτητ'κῆς ἆπο- Οἱ ὑπότωοφοι θὰ ἐκπαιδευθοῦν ἐπὶ δύο ἔτη Κολλέγιον εἰς ᾿ΗἩνωμένον Βασίλειον πρὸς ἀπόκτι]οιν τῆς ᾿Αδείας ᾿Επαγγελματίου Χει- ᾿Αεροσκ χφῶν Πολιτικῆς ᾿Αεροπορίας καὶ τῶν Ἀκολούθως θὰ ἐκπαιδευθοῦν εἷ- δικῶς εἰς τὸν' νειος σμὸν τῶν ἀεροσκαφῶν τῶν Κυ- πριακῶν ΄Αερογρ”'μμῶν. ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΑΙ ΛΙΜΙΤΕΑ ἳ ΥΠΟΤΡΟΦΙΝΙ ΑΙ ΗΠΛΙΛΕΣΙΝ χΗΡυΤΗΝ ΛΕΡΙΣΚΛΦΙΝ ο... . . λ . Κυπριακῶν ᾿Αερογραμ- Πρακτικοῦ 15 ἢ ἄλλον ἀντί- εἰς πέντε τουλάχιστον εἰς Κυπριακῶν ᾿Αερο- Λευκωσία, Ὀργάνων Πτήσεως τῶν ονασασαωνοκνανλνανωσιοκννικαφαολὰ Λο Τι){]) φμα Άγιο ᾿Αμθρό- .. ο Ἡ ἀκτὴ ἀνή- Ὄωτα --ᾱ σψμφωνρῦμεν.. .΄ ὶ ἳ ἡ 8 ἲ 8 ῦ ἡ ἡ ἡ ἳ ἳ ὴ ἓ ἳ ὴ ἡ ἡ Ν ὴ ἴ ἡ ἡ ἡ ὃ ἷ : ὴ ἳ ἳ ἳ ἳ ᾗ ἡ Ἀ «τὸ καλοκαίρι ὄῤχισο τὸ μαρ πύριο πῆς δίψαξ μὲ τὴ «δἵα- ἓ ᾿παρρχῆς' ὕδατος. ͵ ἰαὶ τάνετομόνα” θὐτόκ᾽ Τὸ διφποτάι«κνρις ἔγω βατ ῤρει- δ ταλαϊ]ωρίά: λαμθάνη «δρωματικᾶς δὲ σεις ψ.ς μα ᾽ροῦσα δρό ἐφαλοῦ σόυν Ὀἐγκαίρω λως τὸ κδινὸ μον διοκοπῶν Ὁ το Μετὸ: ττημ ΧΡΙΣΤΟΣ ἡικολκον ες «λαπηήν. σύνταξις, Ορθαὶ αἱ παρατηρήσεις τοῦ γεωγράφου κ. Περικλό» ους ἐπὶ τοῦ δράματος τῆς ἀκαθαρσίας εἰς τὸν Λιμένα Κυρηνείας ὅστις ἀντὶ πόλος ἕλξεως καθίσταται ὁσημέραι ἑστία ἀπολακτίσεως τῶν του ριστῶν. Ἔχω ὅμως τὴν γνώ µην ὅτί ἐξαιρέσει ἐλαχίστων περιπτώσεων ἡ ἕλλειψίς με: ρίµνης διὰ τὴν καθαριότητα ὑπὸ «τῶν,δήµων «τῶν. αῤλβων, καὶ τῶν κοινοτικῶν ουμδου- λίων πολλῶν περιοχῶ] εἶναι κοινὸν κακόν. :Δὲν τόποθε- τοῦν εἰς περιόπτους θὲσεις ἐπὶ παβαδείγµατι, καλάθους ἀχρήστων μὲ καταλλήλους ἐνδείξεις μὲ ἀποτέλεσμα νό καθίσταται ἡ τάλαϊνα Κύ- προς ὁλόκληρος κόλοθος ὁ- χρήστων μὲ ὅλας τὰς ἐνδεί- ξεις}.., Μετὰ τιμῆς Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ .... Οἱ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ Ἔντιμε κύρις διευθυντά, Παρακολουθῶ «ἀπὸ τὴν πρώτην ἔκδοσιν τῆς ἔφημε- ρίδος σας τοῦ πατριωτικοῦ ««Ελθοθόρου Λαοῦ». δστήν τε λευταίαν ἔκδοσιν τοῦ «Ἔλευ θέρου- Λσοῦ» εἰς τὸ Ἄρθρὸν, Ὢ ζόμουν Βνικοφροθύνην: οἷς σσ : ναγερµόν», «Ορθά): Ἀρθότα”: δὲ μι ἄλλη. Παράνραῷον γράφετε «ΟλοΙ: οἱ κόφρονες ᾿ὀφείλομεν, νὰ ἂν- τικρύσωμεν τὴν κοτόστοσιν µἐεὐθύνην καὶ ῥεαλισμόν»: Μπράθο οκύριε «διρυθυντά, .χί λιες φορὲς ἠπρόθο, Αὐτόίση : : µαΐνει «᾿Εθνικὸν συυφέρον», αὐτὸ σημοίνει προάσπιοις τοῦ τόπου µας, τοῦ τόπου |. αὐτοῦ, ποὺ εἶναι ποτισµένος μὲ. αἶμο.' Αὐτὸ σηµαίνει «πα τριωτισµός». Καὶ ὅμως ἡ ἐ- φημερίς σας κατέστη στό- χος τῶν ξενοδούλων. Προχωρεῖστε καὶ ὁ λαὸς ) καὶ θὰ [ σᾶς συµπαρίσταται σᾶς θοηθᾶ. Μεθ᾽ ὑπολήψεως ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΠΛ Γεροσκήπου - Πάφος. ΠΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΠαρακαλοῦνται οἱ ὀναννῶ ὅτες αοὐ ἆθδε γρόφουν νέ αἵναι αύντομο, κα οσφεῖς ὋἊν εἴνω δυνατὸ «ὁ γρου ματο εὔνο δακπιλογροφηρµε κο «σα μόνο υτ) αιὸ δυτ εῆο σελίδοα, Εἶνοι ἀπορο- τητη ϐ γνωσποποίησγ τοῦ 6 «όμστος καὶ εἲς πλήρουε δ ευθύνφεως τοῦ ἀποστολέως. βστω καὶ ἂν ἐπιθυμίο εἶνο νὰ ή δημοσιευθοῦν «ὖ στο τεῖα. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Αἴτησις πρὸς Υἱοθεσίαν ᾿Αριθμὸς 6/74 Υἱοθετοῦντες : Σενοφῶν Π. Σαρίκας ἐκ Καϊμακλίου τῶν 46 Μαργαρίτα Σ. Σαρίκα (τὸ γένος Κοητίδου) ἐκ Καϊμακλίου ὁτῶν 42. Υιοθετούμενον : Ἔλενα Γιόννη Μέσσιου ἐκ Καϊμακλίου ἐτῶν 9. Οἴονδήποτε πρόσωπον γνω ρίζον ἔνστασιν διὰ τὴν ὡς ἄνω Ὑϊοθεσίαν, καλεῖται νό ὑποθδόλη ταύτην ἐγγράφως πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν ᾿Αρχιε: πίσκοπον Κύπρου, ἀναγρά- φον καὶ τοὺς λόγους τῆς ἐν στόσεως, ἑντὸς δεκαπέντε (45) ἡμερῶν: ὁπὸ ΄ τῆς τσή- μερον. Ἐν τῇ . ᾽Αρχιεπισκοπῇ «Κύπρου, τῇ 26ῃ Μαΐου, 1974, 5 αμ ὦ αν ες ἓν μυ Εκ τῆς Ἱερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου Ὁ κ. Μπράουν ἔστειλε τὸν γυιό του στὸ Πονεπιστήμιο γιὰ ἀνώτερες σπουδές. ᾿Εκεῖνος ὁ: µως ἦταν πολύ τεµπέλης καὶ δὲν προχωροῦσε καθόλου. Εἶναι τρομερό, τοῦ εἶπε ὁ πα α τέρας του, ὅτον ἔμαθε τὸ χόλια Ἴτου. Αὲν εἶσαι καθόλου ἐογστι- κὀα, Στὴν ἡλικίσ σου ἐγὼ έργα παντοπωλεῖο μὸ Τρία κατοστάρι- κα τὴν ἐθδομάδο. Μέσα σὲ πέντε ν χρόνια, τὸ μελη, ἦταν δικό ὃν µου. --Τὸ ξέρω, ἀπάντησε ὁ γυιός, ν Στὴν ἐποχὴ μάς ὅμως αὐτὰ δὲν γίνονται. Όλα τὰ παντοπωλεια ἔχουν μηχανές, ποὺ Βαῤοίζν τὰ διπλότυπα. .. ο ὡς ΟΜΟΙΟΤΗΣ Στὸν µονόθη: --Τί εἶναι αὐτά --Γεώμηλα, κυρό µου, δεν τὰ θλέπεις -᾿Αλήθειο κολέ Καὶ μοιά- ζουν μὸ πατάτες /΄ ἡ ὦ οκ ΠΩΣ ΕΒΛΕΠΕ... ὍὉ., µικρὸς ᾖΓιαννόκῃς, ἂλεγὲ ρτὸν φίλο του . «Ξέρεις ἑμένα ἡ ἀδελφή µου -- Μάηρβρρ ἰ Δέν πραθιέται πιὸ τὸ µπανιο 1... Σθλέπει καὶ στὸ σκοτάδ!. Νό. Προ χθὲς τὸ θ6ράδι, καθόταν μὲ τὸν κύριο Γιῶργο οτὸ σαλόνι καὶ ἑ- 'νῶ. ᾖταν ακοτενά, τοῦ ο λαής το ᾿Εθνα] ττι . ὁφβηκες ο Παὐεῤευτῷ: γιά νὰ καϊάλόδω πό σο θλάκαα ἤσουν. ᾿Εκεῖνος : Ἔπρεπε νὰ τὸ εἰ χε ἀκα᾽ λάδει ποὺ. σὲ ζήτησα οὲ γάμο. ὃν ὁ ὃν ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Φεύγειό σύζυγος γιὰ ἕνα μῆ- να σὺ μιὰ ἄλλη πόλι͵ γιὰ κάτη δουλειές του. Επιστρέφοντας, στὸ οπίτι τοι, πρώτη φρωντίδα του ἦταν νά.., ὀποζημιώση ταν παραμεληµένη, τόσες µέρος, οὐ --Γύρνα Πίσω, ζυγό του. Αλλά ἑκεῖ.. κατὸ τὰ μεσάνυχτα, Χτυπᾶ τὸ κουδούνι τῆς πόρτας, -Αμάν, ὁ ἄνδρος µου. Αόει αὐτὴ ἀφηρημένη ὁπὸ συνήθεια, ᾽Αλλὸ ὀφηρημένος καὶ ὁ οὐ: Ζυγος ἔγινε ἄφαντος ! [Πήδησε ἁπὸ τὸ παράθυρο ἀπὸ συνήθεια. ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ..., Μιὰ φιλεύσπραχνη κυρίσ ἐπι- σκέμτετοι κάποιο τρελλοκωμείο καὶ μετοξὺ . ὄλλων, ρωτάει κὀ ποιον τρελλὸ σού φον δον ὀχῖν , δυνος : σΚοῖ, οὐ πῶς, “ρέβηκες ρδῶ., εκαλό μού ὄγθρωπε, : {λε ολ χο ΦΑΝ ἔφαγε ἡ Δημοκρατία.” --Δηλαδή: σὸν πορογυιὸς σ᾿ ἕνα ὁπὸς τὴν, ἡμερα ο πνο» μάθητῆν, τῆς τόξρως κινὰ ἐρωτεύεσοι, --Νά ἐγώ ἔλεγαο πὠς ὄλος ὁ κόσμος εἶνοι τρελλόὀς, κι΄ ὁ κὀ οµος πάλι ἔλεγε πὠς ἐγὼ ειμαι τρελλός. Καὶ στὸ τέλος γικησε ἡ πλειοψηφία. Α ὦὁ ὁ Η ΚΟΤΑ ΚΑΙ Το ΑΥΓΟ Ἡ. δασκάλσο ρώὠτᾶ τὸ ᾿ μικρό μαθητή «Πές µου, Μιµίκο, ποιὸ ήρθε πρῶτα οτὸν κόσµο, τὸ οὐγό ᾖ ἡ κότα 'Ὁ Μιμίκος σκέπτεται Ἀιγακι. «Νομίζω πὼς 'πρῶτο πρέπει νὰ ἔφτιαξε ὁ Θεὸς τὴν κότα. τῆς λέει, γιοτὶ δὲν θὰ τοῦ ήταν καὶ τόσο εὐχάριστο: νό :κωθώνη / πόνω στὸ σὐγὸ νὀ τὸ κλωσήσηἰ ὃν ὃν ὃν Οἱ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ Δυὸ πλούσιοι φίλοι συζητοῦν: --ᾱθές, ἐξηγεῖ ὁ ἕνας, γΥιὸρ- ταζε «ἡ γυναίκα µου καὶ τῆς ἔ- κανα ἕνα δῶρο. ᾿Εκείνη ἤθελεα μιὰ «Καντιλλὸκ» καὶ ἐγὼ τῆς χά ρισα ἕνα ὡραιότατο κολλιξ ὁγὸ μαργαριτάρια. -- Καὶ γιατὶ δὲν τῆς πῆρες ς αᾶν «Καντιλλάκ» Τὰ ἴδια λεφτὸ θὰ ἔδινες Οχι δ6ἱ Ἔχεις δῇ ἑωύ ἆ- ποµιµήσεις «Καντιλλάκ»: κ ὡν αν «Συνεχίζει νὰ ὀρνῆτοι, κύριθ Λιμενάρχα, ὅτι ἄκλεψε τὴν θὲν- ζινόκατο τοῦ κυρίου». εταξὺ φίλων. : Ἶ ἐκῃοιῤς ὁδ γνώρισε ατὴν γω ονρῖκα σου,” ς αν Καὶ ὁ ἂλλος: ον : ἨνΓνώριοτήκομε: ἀπὸ μόνοι. μοῦς Αὲν' µηορῶ νὰ πῶ, ὅτι φταίει κανεὶς ἄλλος»] ὃ ὁ ὦ Ὁ Καθηγηΐζῆς ρωτᾶ τὸν ««ἔξυ- στὸ µάθηµα τῆς Σρυκιολοφίας” Πόσα εἴδη γρανιτῶν ἔχου» με ο - αν -ν ῳ. -“Πολλὸό κ. καθηγητἁ. -Γρσ: νίτα λεμόνι, γρανίτα ᾿θερύκοκὸ. φράουλο Κλιπ. ο ος νο Ο γιοτρὸς ἐξετόζει τὸν, -4σθε᾽ νῆ του. καὶ τοῦ λέει στὸ τελος: -Δὲν ἀνησυχῶ καθόλου γιά Οδυσσέα, γιστ θὰ γίνω Κύκλωπος Ἱ..ς τούς πονοκεφάλους οας. Αν τοὺς εἶχα ἐγώ.. Καὶ ὁ ἀσθενής, διακόπτοντάς τον 3 --Οὔτε ἑγὼ θὰ ἀνησυχοῦσα, ἂν τοὺς εἴχατε ἐσεῖς ! - εν ὧν -΄Ἡ. καρδιό σου εἶναι σὲ πο λύ ὥἄσχημη κστάστασι, εἶπε ὁ γιατρὸς στὸν µεσόκοπο κύριο. Θὰ πρέπει νὀ κὀψης τὸ σἐξ, ἂν θέλης νὀ ζήσης, -Τελεία καὶ σαῦλα, δηλαδή: ρώτησε ὀνήσυχος ὁ µεσόκοπος κύριος. -Οχι, ἀὀκριθῶς. Θὸ υπορῆς ἁλλό µόνον μὲ τὴν γυωνοῖκα σου. Καλό µου ἂν: ας Βρωπδα. πρέπει νὰ τὸ κσταλάθης ὅτι γιό τὸ καλό’ ΄σου θὰ αρέρει νᾶ μὴ νοιώσης ποτὲ πιὰ μµεγό- λες΄ συγμινἠσείςἵ .. « ἅ ο ν ϕ Η ΔΙΑΦΟΡΑ. } Κόποια γυναῖκα τού καλου κὸ σµου ρώτησε μιά μέρα τὸν ᾿Αὶν οτἀῖν τὶ διαφορὰ ὑπάρχει μότα” Εὐ χρόνου καὶ αἰωγιότητος, Καὶ ὁ ᾿Αἴνατόῖν τῆς ἀπόντη σε : 3 «Καὶ ἂν ἐγὼ εἶχα τὸν χρὸ νον νὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσωι ἐσὲίς γιὰ νά τὸ κατᾶλόθετε θὰ χρεια- ζόσαστε μίαν αἰωνιότητα! , νι ον ών ε . Ιάτρικο ΧΙΟΥΜΟΡ ὮὉ γιατρὀέ ρωτόει τὸν ἄρρω στο ᾗἹ -«Ὅταον ἔχετε πυρετὸ, Χτυ- ποῦν τὰ δόντια σας Κοαὶ ὁ ἀσθενής -- Όχι. γιατρέ µου. Ξέρετεο, μὸ λις φεύγετε. τὸ θάζω στὸ ουρ- τάρι- ΠΟΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ᾿Ο Θανάσης, συλλαμθάνει μιά µέρα τήν γυναῖκο του μ ὄνσ ὁ- πὸ τοὺς φίλους του στὸ κρεθ- δἀτι ! Μολονότι ὀνεθαίνοι τὸ αἷμα στὸ κεφάλι του. δὲν λέει τίποτε, φεύγει ἔξαλλος καὶ 'δρι πλανιέται χωρὶς λόγο στοὺς δρό µους, Τὸ θρόδυ δρίσκει στὸ κα φενεῖο τὸν φίλο του, μὲ τὸν ὁ- ποῖον τὸν ὁπάτησε ἡ γυναῖκα του, τὸν πιάνει καὶ τοῦ λέει: «Ντροπή σου. Νίκο! Καὶ οὲ θεωροῦσα καλὸ φίλο. «Μά τὶ ουνἐδη, Θανόση: πβωτᾶς καὶ τὶ συνέδη Δὲν φθάνει ποὺ μὲ ἁπάτησε ἡ Υυ' ναΐκο σου µαξἰ σου « ΣΑρχικάὰ ὁ Νῖκοςο ἀρνιέται τὴν κατηγορία, ἀλλὰ θλέπονταα πὠς ὁ Θανάσης ἔχει στοιχεῖα ἀδιό σειστα, παραδέχεται τὴν ἐἑνοχή του, --Ἔ, λοιπόν, ναί Τὸ ἔχω φτιάξει μὸ τὴν γυναῖκα σου. Αλ λὰ οἳ πληροφορῶ, ὅτι μὲ ὀγα- πόει ὑπερθολικά. --Κόνεις µεγόλα λόθος! ἸΜὲ τὴν γυναῖκα µου ἀγαπιόμαστε ὁ πὀ παιδιά. Καὶ ἀκόμη μὲ λα- τρεύει. --Γιὰ νὰ θροῦμε τὴν λύσι, προ τείνει ὁ Νῖκοα, θὰ κάνουμε τὁ ἑξῆς τέχνσσµα : Θὰ πᾶμε σιΏῖτι σου μὸ δύο ὅπλο, θά τσύκω- θοῦμε δῆθον καὶ ἔπειτα θὰ πυρο Βολήση ὁ ἕνας τὸν ἄλλον Καὶ μετὰ θὰ κάνουμε τοὺς σκοτωµέ- νους. ᾿Εκεϊνον ποὺ θά κλόψη πε ρισαότερὀ, αὐτὸν θᾷ ὀγαπόη πρα Υμστικὸ ἡ γυνοῖκο σου. « Ὁ Θανάσης συμφωνεῖ κοὶ οἳ λίγο πραγματοποιοῦν τὸ τέχνσ- σμἁ τους. Μόλις ἡ γυναίκα τοῦ ᾿Θονάση ὀκούει τούς πυροδολι- ο ΕΚκλη . Ἐν ρω . | λοκρσίας. ἤ ο ος ο ᾿Γλυκερίας Χρ. Σωφρονίου ἐκ Στροθόλου ᾿Ἐναγούσης . 5: καὶ Χριστοδούλου΄ Σωφρονίου ἐκ” Λεὐκώσίας 'Ἐναγομένου ον ΚΛΗΣΙΣ.. ᾿οΚολεῖται ὁ Χριστόδουλος Σωφρονίου ἐκ, Λευκωσίας καὶ νῦν ᾿ ἀγνώστου διαμονῆς «καὶ κατοικίας,. ὅπως τὴν 14ην΄ Ιουνίου 1974 ἡμέραν Παρασκευἠν καὶ ὥραν 9.340 'π.μ., ἐμφανισθη αὐτοπροσώ- πως ἢ διὰ νομίμου ὄντιπρο- σώπου αὐτοῦ πληρεξουσίου ἐνώπιον τοῦ ἐν Λευκωσία ᾿Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρί- ου τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύ- πρου ὡς ἐναγόμενος ἐπὶ δι- αζεύξει ὑπὸ τῆς συζύγου του Γλυκεοίας Χρ. Σώφρονίου ἐκ Στροθόλου. Ἐν ἑναντία περιπτώσει δι- κασθήσεται ἐρήμην. Ἐν τῇ Ἱ. ᾿Αρχιεπισκοπῇ Κύπρου τῇ 28η Μαΐου, 1974. Ὁ Πρόεδρος Πρωτοπρεσθύτερος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Αἴτησις πρὸς Ὑϊοθεσίαν ᾿Αριθμὸς 8/74 Υἱοθετοῦντες : ᾿Ανδρέας Ν. Πραστίτης ἐκ Τρόχωνα ἐτῶν 42 Μερόπη Α. Πραστίτου (τὸ γένος Παναγή Γαθοιἠλ) ἐκ Κ. Μονπς ἑτῶν 40. Ὑἱοθετούμενον : Μαρία Στυλισνοῦ ἐκ Λευκωσίας 2 μηνῶν. Οἰονδήποτε πρόσώπον γνω ρίζον ἕἔνοτασιν διὰ τὴν ὡς ὄἄνω Ὑ]ϊοθεσίαν, καλεῖται νὰ ὑποθόλη ταύτην ἐγγράφως πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν ᾿Αρχι. επίσκοπον Κύπρου, ἀνανρά- Φον καὶ τοὺς λόγους τῆς ἐν στάσεως, ἐντὸς δεκαπέντε (15) ἡμερῶν ἀπό τῆς σἠμε: ρον. Ἐν τῇ ἳ. ᾽Αοχιεπισκοπῇ Κύπσου, τῇ Ἠ8η: Μαϊου. 1974. το Ἡ 1! Ἐκ τᾶς Ἱερδς : Ὡβατυνομικὲς Σῴθθατον, 1 Ἱστορίες Ἰουνίου 1974: ΙΑ ΠΙΕΙ) Τμ] . ϱ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ρὸς κοι: ταξε μὲ περιέργεία τὴ γυναικα καθότον ἀπέναντί της ἤταν ὁπὸ τὶς του. πιο που Ἱστορία παράξενες πού εἶχε ἀκούσει ε- δῶ καὶ κάµποοα χρόνια. ἴκοι εἰ: χε ὅλο ἐκεῖνα τὸ χαρακιηοισ!- κά ποὺ ἠλέκτριζαν τὸ ὁστι ομι- κὀ του δαιμόνιο.’ -Ας πάρουμε τὰ πρόγµοιο μὲ τὴ οειρᾶ, εἶπε, --ὍΌπως θέλετε. --Ἡ κόρη σας συνδέεται μὲ ἕνα παντρεμένο ὑπόάλληλο τῆς τραπέζης, ὀνόματι Ρίτσαρντ Κόξ, ἔτοι | -Μόάλιστο. -. Καὶ οεῖς ἁποδοκιμάζατε οὐ- τὸ τὸν δεσμό. «Φυσικά» μέλλον- -Σωοτά. Καὶ ρα τὸ αρωῖ | --Σὸᾶς εἶπα. πνησς κατὰ τὶς ὀχτώ.,- ρει ὅτι ἔχω τόση ἀνάγκη ἀπὸ ὕπνο 1 -«Τὸ ἤθελε καὶ σᾶς ξύπνησε: -Μμμμ... Δὲν ξέρω. Τὸ γε- γονὸς εἶναι ὅτι γύρω στὶς ὀχτω τὴν. ἄκουσα νὰ µπαίνη ατὸ ο: τι κανενα Δὲν ἔχει τί ἔγινε σήμε- «Η Βέρα μὲ ξὺ: ἑνῶ τε --Καὶ σᾶς εἶπε ὅτι εἰχε κατε: 6ῇ στὴν ἀγορά. --ναί, - Αλλά φυσικά δὲν ψώνισε { ποτα. γιατὶ τὰ καταστήματα ἦταν κλειστά, --Καὶ τὸ βρίσκετε φυσικὸ νά Ογῆ στὴν ἀγορὰ τέτοια ὥρυ -«Μοῦ εἰπε ὅτι ἤθελε ἁπλῶς νὰ δῆ ὠρισμένες θιτρίνες. γιό νὰ ψωνίση ὀργότερα, ἴσως τὸ ὅ- πόγευμα: «-Α, πολὺ καλά. Καὶ λοιπὸν «Λοιπόν, σηκώθηκα κι έψη- σα καφέ. Δὲν μποροῦσα πιὰ νο κοιμηθῶ. 'Ἡ Βέρα. ὅπως σᾶς εἰ πα, µπῆκε στὸ μπάνιο γιὰ νό λουστῆ, --Καὶ τότε Χτύπησε τὸ τηλέ- Φφωνο, --᾿Ακριθῶσ. 'Ο Ρὸς ἄναψε τὴν πίπα του. Στὸ διπλανὸ τραπέζι ὁ θοπθός του. σκάλιζε τὰ χαρτιά του. Αλ λὰ τ' αὐτιὸ τοῦ Σόλ ἧταν ιν- τωµένα, καὶ πίσω ἀπὸ τὸ µου: τρωμένο στόμα του, ποὺ κρεµό: ταν σόν προβοσκίδα. κρυβόταν κάπου θαθειὰἁ μὲςο στὸ κεφάλι του, ὁ μικρός του ἐγκέφσλος τοὗ ἄκουγε, σημείωσε καὶ Σούλευε δαιμονιωδῶς. «Λοιπόν: ρώτησε πάλι ὁ ἐπι : Βεώρητής: ᾿Αγωγῆς: 85 [ 74 δὲν. ξέρει τῇ δική ρου. Λοιπόν Ὁ” ϱ ἹηποΛοιπόν, Είπα «ἐμπρός», Καὶ τὸν: ἀκούω. νὸ λέπΙ «Βέρα, γειό «σου, :ἀγάπή µου. συνέδη κάτι τὸ τροµερὀ, Σκότωσον τὴν Έλσα. Τή: θρῆκα νὸ κολυμπᾶ στὸ αἷμα. Εἰδοποίησα τὴν ἀστυνομία, ὅπου «νᾶναι: θᾶρθουν. Αν ἔρθουν καὶ σὲ «σένα, αὲς ..τους σὲ παρσκαλῶ αιτών: ἠπόθεσι ώς ὁτι περάσαμε τὴ νύχτα μοδίν στα σπίτι τῆς µομᾶάς σου, κατολο θες: ᾽Αλλοιῶς θὰ μὸ ὑποπτευ: θοῦν ὅδικα κοί θά μό (σληῦυ- ρήσουν». Ἔκανα νὰ πῶ «πι ὀλλὰ μοῦ ἐκλς'σε τὸ τηλέφωνο] Ὁ. δολοφόνοο! Τὸ κάθαρµα! -.Ἡσυχάστε, κυρία Μπράουν. ἠσυχάστε- Καὶ τί κάνατε µετο: ᾿Αναστένοξε. ««Μπῆκα οτὸ µπόνιο καὶ ἔπο στὴ Βέρα τᾶ καθέκαστα. ᾿Εκσονε σὺν τρελλήἠ ἀπὸ τὴ χαρά «Τώρα μπορούμε νὰ παντρευτον’ µε»ς μοῦ λέει “Ανόητη -ι ἄν: τή! Δὲ σκέφτεται τίποτα ἄλλο παρά µόνο τὸν γάμο. Εἰνοι ολή- της, θεια ὅτι τώρα πιό δὲν ὑπάρχουν ἐμπόδιο. Υ'ατὶ ἡ Ελσα δὲν 96ῦι νο ποτὲ διαζύγιο στὸν Ρίτοσηντ. Αλλά... --Καὶ ἡρθο ἡ ἁἄοστυνομια ὅτυ σπίτι σας : -ιΔὲν ξέρω, Έφυγα υιὰ νο σάς δρῶ νἁ σᾶς τὰ πώ εδω. Πη γοτε στοῦ ΚόὸΕ Ὁ Ρὸς γύρισε πρὸς τὸν Σέλ. καὶ τοῦ ἔκλεισε τὸ μάτι. -Ελᾶτο τώρα, κυρία Μασα- εἶπε. ᾽Αφοῦ τὸ ξέρρτο ο ὃτι ὁ Ρίτσαρντ Κόὸξ ατὴν ἄπτωνο: ουν! λὺ. καλά» δὲν τηλεφώνησε µία { -Πῶς] --Αὲν ἔχει σημασία τὶ οὔς πε. Τηλεφώνημα δὲν λάθους, «Τότε, λοιπόν, πρέπει νὰ τε ξετε ἀμέσως! --Εἰδοποίησα ἤδη ὁπὸ την πρω τη. στιγµἠ ποὺ μοῦ εἴπατε τὴν ὑπόθεσι. -. Ὢ., δὲν τὸ πρόσεξα... -«Σὸ λίγο μάλιστα θὰ μᾶς φὲ ρουν τὸ πρώτο στοιχεία, είπε ἡ- ρέμα ὁ ΡΒόα. Δὲν ἔχετε τίποτα νά φοθδσθε. ««Νά φοθὂμοι: Ποιὸς εἶπε ὅ- πρέπει νὰ φοῦὂμοι «Βλέπω ποὺ εἴσθε χλωωή. - Ὢ..,. Έθγολε μιὰ θεντάλια κι ἂρ χισε νὰ τὴν ἀνεμίζη οτὸ πρό: σωπὸ της. --Εἶμαι ταραγμένη, πλῶς ταραγμένη. Δὲν καταλσθαί νετε: Ὁ Ρὸς ἔστειλε ἕνα συννεφά του πρὀς τὸ Μὰ ἀφοῦ μού εἶπε», Εις τ εἶπε “Α- κι. ἀπ᾿ τὴν πίπα ταθάν!ι. -- Καὶ ἡ κὀρη σας. ἡ Βέρα. τὶ κόνει αὐτὴ τὴ οτιγµή: --Δέὲν ξέρω. Ταράχτηκε κι’ αὐτὴ τόσο. ποὺ ξάπλωσε νὰ κοι- µηθῆ. Τὴν ἄφησα στὸ κρεθάτι. --Δὲν θήλησε νὸ τηλεφωνήση ἡ ἴδια στὸν Βίτσαρντ «Δεν νομίζω ὁτι ἦταν τὅτοιος τύπος. --Η κόρη σας που γύρισε οπί πι στὶς Β. µήποις ἠἦτον μαζί [ωυ όλο τὸ θράδυ Μήπως δὲν ειχε Ογή. στὴν ἀγορά. ὅπως εἶπει --Δὲν τὸ πιστεύω. Ξέρω κι ἐγώ. Μάν κύριε ὀστυνόμε, π.. στεύετε ὅτι ἂν ἥταν μαξί, θα μποροῦσε ὁ Ρίπσαρντ νὰ κόνη τὸν φόνο Δηλαδή... θέλετε νὰ πήτε, ὅτι θὰ συνεργάστηκε καὶ ἠ Βέρα: ᾿Αδύνστον! --Βέδαια. παραδέχθηκε ὁ Ρός, Κατ’ ἀρχὴν θάταν πολὺ περιερ- γο νἁ τροῖς τους -- ἔστω ὧςσ τὴν στιγµή 'οῦ φόνου --Φυσικά. κάνουν παρέα οἱ πολύ περίεργο. ᾿Α- ποκλείεται. Ἡ Βδρα δὲν ειχε δᾷ ποτέ της τήν Έλσα, :ὉΟ Ρὸς ἀποφόσισε νὸ διακιν δυνεύση µία γνώµη: -Μπορεῖ νὰ πέρασον τὴ υὐ.. χτα μαζί, σὲ ξενοδοχεῖο ἴσως, μαζὶ ὁ Κόξ καὶ ἡ κόρη σας. θὲ. λω νὸ πῶ, Καὶ μετὰ τὴν ὀνα- χώρησι τῆς Βέρας, ὁ Ρίτοῦρντ Κὸξ γύρισε σπίτι του τώσε τὴ γυναίκα του, φαίνεται αὐτό Τὸ πρόσωπό της ἔλαμψε. Η: ὀγωνία ποὺ φαινόταν νά τὴν ἓ χη κυριεύσει διαλύθηκε. -Ω. Θεέ µου! εἰπο, Άετο:- -Κυρία µου, εἶπε ἄποφασ'στι- κἀ ὁ Ρόςσ. δὲν ὑπάρχει ἄλλη έκε δοχή. Σᾶς ἀκούω τόσην ὥρα καὶ καταλαθαΐνω ὅτι προσπαθεῖτε νὀ - μᾶς δημιουργήσετε ούγχυσι. Ἱ- σως γιατὶ δὲν θέλετε νἁ στερή: σετε ἀπὸ τὴν κόρη σαᾳς ἕνο πλού οιο γαμπρὀ, Δὲν θέλετε νὰ Πόη φυλακὴ ὁ ἰόξ, ᾽᾿Απὸ τὴν ολλη μεριό ὅμως, ὑπάρχει κάτι που σᾶς ἐμπὸδίζει νό τὸν ἁπαλλόξε τς τελείως ἀπὸ τίς ὀποψίες. Σῦε ἔκανε, λέει, αὐτὸ τὸ πρωϊνό τη. λεφώνημα. πρᾶγμα ποὺ μποροῦὺμε ᾿ καὶ οκό: Πῶς οὐς νὰ διαπιστώσουμε εὔκολα ἀπὸ τὴν Τηλεφωνική. --᾿Αλήθεια, μπορεῖτε : οἶπε ἀδιάφορα. --Καὶ θέθοαια, Τὴν κοίταξε κατόµατα. Μιό σκιὰ πέρασε ἀπ᾿ τὸ μέτωπό της, --Μᾶς δηµιουργήσατε στ’ ὀλή θεια κάποια σύγχυσι, συνέχιοε ὁ Ρός. ᾽Απὸ τὴ μιό μεριὰ ὁ ΚὺΣ φαΐνεται ἀθῶοςο ἂν καὶ πορα. .οτροτηµένος ὡς σύζυγος, κι ᾱ- πὸ τὴν ἄλλη δὲν φαίνεται καὶ τόσο ὀθῶοσ. Γιατὶ νὰ οὓς πῆῇ νὸ πῆτε ψύμοτα στὴν ἁστυνομίο : ᾽ Γιατὶ νὰ φοθᾶται τὴν ἀλήβεια: -δέρω κι ἐγὼ εἶπε σὸν λὶ --Της εἴπα- νὰ μὴν πὸ κάνη.- “Νο σαατισµένη.- {στί ο, ος Δέν' θέλω νὰ “μπλεχτᾶ. μ΄. Απ βὂετο, εἴπε, «Τί νὰ σᾶς πῶ: ἦταν -ἀπόπειρα ληστείας. τέτοιο. -Αγνωστοι δηλαδῆ σαν τὴν Έλσα Κόξ: --Πολὺ πιθανόν, --Δὲν ξέρω.., δὲν θἐρω τίπο- τα, Γιατί νὰ τὴν σκοτώση: -᾿Επειδὴ δὲν τοῦ ἔδινε διαζύ γιο. Πρέπει νὰ σκότω- ν (πο οβᾳσεσΠτ. ΣΑΣ) Αα ΣΚΟΡΠΙΟΣ (25 Οκιωόρ.- ου ἕως 22 Νοεμθρίου) Ἔχετε ὁρισμένες ὀδυναμίες, ποὺ σᾶς παρασύρουν σὲ σφάλμα τα, τὰ ὁποῖα θὰ μπορούσατε νά ἀποφύγετε μὲ λΙνη καλἠ διάθεσι. » Δοκιμᾶστε. ὦ ΤΟΣΟΤΗΣ Ἅᾖ{25 Νοεμδρίου ἕως 21 Δεκεμθρίου). Φιλικό σας πρόσωπο θά σὰς ἐμπιστευθῆ ἕνα μµυστικὀ. Μήν ὑποκύψετε στὸν πειρασμὀ νὰ τὰ ὁποκαλύψετε, διότι θά δηµιουρ- γηθῆ παρεξήγησις, ὦ, ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ {22 Δεκεμορί ου ἕως 19 ,Ιανουσρίου]. Τὸ μέλλον σας διαγράφεται μὲ φωτεινά χρώματα, «“Ανήκετε σιἠν κατηγορία τῶν τυχερῶν ποὺ θὰ εὐτυχήσουν στὴν ζωή. Τυχερός σας ἀριθμὸς τὸ 14. Φ, ΥΔΡΟΧΟΟΣ (206 Ιανουσοί- ου ἕως 18 Φεθρουαρίου}. ΝΜἡ διστάζετε νὸ ἐρωτᾶτε ὅ- ταν δὲν γνωρίζετε κάτι καὶ να Ζητᾶτε τὴν συµθουλἠ προσώπων μὲ περισσότερη πεῖρα. ἀπὸ τή ὅι- κή σος. « ΙΧΘΥΕΣ Ἅ{(19 Φεθρουαρίου ἕως 268 Μορτίου). Τὸ μµυστικὀ σας δὲν εἶναι δι: νατὸν νὰ μὴ γνωσθῆ ἀπὸ τὸ πρό σωώπο ποὺ σᾶῶς ἐνδιαφέρει, Προσ- ποθήσετε νά τὸ ἀνακοινώσετε μὸ νοι σας, «ὲ ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου 20 ᾿Απριλίου). Τὰ ἁποτελέσματα τῶν ποοσῃα- θειῶν σας θὰ εἶναι ἱκανοποιητι- κά, ἐὰν συµθουλευθῆτε εἰδικὺν ἐπὶ τοῦ θέματός σας, Τυεερός σας ἀριθμὺς τὸ 22. ἕως νὰ τιµήσετο μὸ τὴν Κυριακή, 2 ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κύπρου μοοσσοςο.σ.σοσ0σσσ:σ:σ1σ:01σ:ο.σ.ο.5:ὀ τὴν παρουσία σας τὴν τολετήὴ τῶν ἆ- ποκολυπτηρίων τής προτομῆς τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Ποιητη ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΠΩΜΟΥ ποὺ θὰ γίνη στὴν ὁμώνυμη Πλατεῖα τῆς πόλης μας ᾿Ιουνίου 1974 οτὶς 12 μ, Τὰ ἀποκαλυπτήρια θά γίνουν ἀπὸ τὴν Α.Μ. τὸν Αρχι- επίσκοπο καὶ Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ χ ΜΑΕΚΑΡΙΟΝ, «ν ΠΑΥΡΟΣ (21. Απριλίου ἕ- ως 20 Μαΐου). Θὰ λάθετε μιὰ χρηµατικὴ θαή- θεία πού θά αᾶς ἐπιτρέψη νά προωθήσετε τὸ οχέδιό σαα. Μήν Κόνετε ὅμως περιττὰ καὶ ἄσκο- πα ἔξοδο. : ὦ ΔΙΔΥΜΟΙ {21 Μαΐου έως 24 Ιουνίου). Μελετῆστε ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ προσοχὴ τὴν ὑπόθεσι πού σᾶς ὁ- φορᾶ. Θὰ διαἠιστώσετε- ὅτι κἄ- που ἔχετε διαπράξει ἕνα σοθαρὸ σφάλμα, . ΚΑΡΚΙΝΩΣ ᾖ{22 Ιουνίου ἕως 22 ᾿Ιουλίου). Προστατεύαετε κάποιο πρόσω. πο τοῦ περιθἀλλοντός σας, ποὺ ἔχει τὴν ἀνάγκη σας, Θὰ. λό6θε- πε εἰδήσεις ἀπὸ ὀγαπημένο σας ᾿ πρόσωπο. ἃ ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου ἕως 22 Αὐγούστου). Δῶστε περισσότερη στὴν ἐκτέλεσι τῶν ὑποχρεώσεών σας. ᾿Η ἀμέλειά σας ἔχει ὅηµι- οὐργήση παράπονο σας. δε ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αὐνοί. στου ἕως 92 Σεπτεµθοίου). Τὸ πρόσωπο πού ἑνδιαφέρε- τοι γιὰ σᾶς θὰ σᾶς ὀνακοινώση μιὰ εὐχάριοτη εἴδησι, Προσπαθὴ σε ὅμως, νά τὴν παρσσυρθητε ὀπὸ τὸν ἐνθουσιασμό µας. ἂν ΟΥΓΟΣ (23 Σεπτεµθρίου. ὁ. ως 22 Ὠκτωθρίου)] Μὴν ὀφήνετε τὸν ῥαυτὸ σας νὰ πασασύρεται ἀπὸ παρόλωγς οἰσθήματα ποὺ σᾶς ὁδηγοῦν σὲ σοθαρὰ σφόλματα. Χαρούμε,ῃη ευ νάντησις. ποοοσχἡ εἰς δάρος :σ:σ.σισσσ.σ1σ:σσσσσσ.σ:σ:σ.σσ’.5:σι ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΦΟΥ σᾶς προσκαλεῖ Αν οι σσσσσισσο σσ σισ:ο αὐτὴ ᾽ Κάῑ. ὅτι τὴν τε βῤα, ςζομοχόλοσόιὰ Ἔᾶς θώτῷ είπε κ ζευγάρι, ὁ ΚΟΕ, κοὶ Ἡ ᾿Βέρα΄ σἱ ἔλειπαν καὶ διασκέδαζαν : πόλι, οκοτώσατε ἐσεῖς τήν, σα Κόξ. . --Τί ᾿Εγώ.,ὰ 2, --'Εσεῖς. Καὶ μὴ μοῦ πῆτο τε πρόκειται γιὰ ληστεία, μή μὲ μπερδεύετΏ ἄλλο, κυρία Μπρά- οὖν σᾶς παρακαλῶ,.. Επι --Μὰ τί εἶν αὐτὰ ποὺ λότεςἡ -«Εἶἴναι πολὺ ἁπλό. Σε λις Θό μᾶς τὰ πῆ ὅλα ἡ ἔκθεσί τοῦ δύκτορος Σἰνίστερ, τοῦ ἱστροδιό. καοστῆ µας. Αν ὁ φόνος -ἔγινε λίγο πρὶν ὁπόὸ τὶς ὀκτώ, οἱ ἴπι θανότητες εἶναι ὅτι ὁ δράστρο ἦταν ὁ Κόξ. Αν. ἔγινε πολύ αμ ρίτερα ὅμως... Γύρω στὸ μὲδός νυχτα λόγου χάρη. ο. Εἴχε γίνει χλωμὴ σὰν, πανε --Αὐτὰ δὲν εἶναι ἀποδεΐροις εἶπε. μι --Δὲν. προσπαθῷ νὰ ος πεί σω. Θά. εξετάσουμε τὶς ὥρες -- πλῶς. ἸΚαὶ τὰ δακτυλικὀ ἁποχυ- Πώματα. φυσικά. τς Μιά τὸ τηλεφώνηµαν᾽ -Α, ξέχασα τὸ ἂλλοθί βάςς Τὸ τηλεφώνημα! Τὴν κοίταξε ζωηρά: ' --Μό... ἔγινο στ’ ἀλήθεια αν πὸ τὸ τηλεφώνῆμα: κας --Καὶ θέδαια! κε αὖ Στράφηκε στὀν. θοηθό τούς ποὺ παρακολουθοῦσε μὲ ορθάνδὶ Χτο μάτια αὐτὸ τὸ παιγνίδι Ὑάτας μὲ τὸ ποντίκι. --Ῥώτησε᾽ Τηλερωνκά, Σόλ. Πές νὰ μµάβουν.. “Ὁ Σὺὸλ ἤξεροε πὠς δὲν ὡπῷ ΧΕ. τρόπος νὰ διαπιστωθῆ ρὐχὰ τὸ τηλεφώνημα. Αλλά ἐπαιξρ τὸ παιχνίδι. Βγήκε γιό μισὸ λεηυτό ἀπὸ τὸ γραφείο, κι᾿ ἔπειτα ἔα- ναγύρισε. Η εἰκόνα ποὺ ἄν κρυσε ἦταν, τελείως διοφορετικός ᾽Αναλυμένη σὲ λυγμούς. ἡ κῶ ρία Μπράουν τροντοζόταν οἱ, ντε τριµόνη πόνω στὴν καρέκλα τὰς --Δὲν ἤθελα, νἀ τὸ κόνω]. φῷ, ναζε. Δεν ἤθελα. Ηταν φρικτό- Άλες ατὴ ἐγώ, ποὺ δὲν τὴν νύχτα, μποροῦσα νόὀ πιάσω ποτέ µου ο στὸ ἕνα µοχαίρι, λο τῆς Βάρας.. 'Ο Βὸς σηκώθηκο γιὰ νό πό’ ρη «πο Μό γιὸ τὸ κα τὸ χέρι τοῦ Σὸλ τούς Φακέλλους πού μόλις εἶχαν φ1ῷ- σει. Ἔρριξε μιᾶ ματιὰ οτὴν ὦρα ποὺ σημείωνε ἡ ἔκθεσι τοῦ Σι- νιστορ «Γύρω στὰ μεσόνιυχτολά Στὸ χὠλ περίμενε κιόλας ὀνᾶ- στατωµύόνος ὁ Ρίτσαρντ Κἄξ. ποὺ δὲν εἴχε ὀντιληφθῆ κἂν ὅτι ἡ γυναίκα του ἦταν νεκρή, Μστὰ τὸ νυχτερινὀὸ ροντεθοῦ τόὀυ μὲ τὴ Βέρα, εἶχαο γυρίσει στὸ οπίτ του. κοτὸ τὶς ἕξη καὶ πλάγιωσε στὴν δική του χωριστὴ κρεθοατο: κάµαρα. Χρειάστηκε νὰ τὸν εὖ: Πνῄσοιν ΄ οἳ ἁστυνομικοὶ γιὰ ν᾿ ἀντιληφθῆ τὴν τραγωδία. -Μήν κλαῖτο, κυρία Μπρόουν εἶπε ὁ Ρός. Καταλαθαίΐνω, ἐχέ- τε τύψεις. Αλλά χρειάζεται λί Υη. δικαιοσύνη σ᾿ αὐτὸν τὸν κό- οµο. Εἶμαι 8έθαιος. ἡ ποινἠ ποὺ θὰ σᾶς «ἐπιθάλοιν θὰ σὃς ἄναπ- κουφίση͵ ΦΑΜ ΗΑΙ ΜΑΝ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 12p
Οι αμπελουργοί αξιούν άμεσον κρατικήν βοήθεια 12p
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΝΕΚΑΛΥΨΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΠΑΦΟΝ 12p
Εμπρός Μακαριώτατε 1,12p
Διεσπάσθησαν οι σχιματικοί 12p
Ανηγγέλθη χθες η σύστασις της Ελληνικής Τραπέζης Λτδ 12p
ΝΕΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ 12p
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 11p
κουβέντες του Αθανάση 11p
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ 11p
Η ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ Αθλητισμός 10p
Αιτίαι καταστροφής του περιβάλλοντος και μέσα προστασίας 10p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 9p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 9p
Οι αναγνωσται μας γραφουν 9p
ΔΕΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ 8p
οι αθλητικογράφοι μας σχολιάζουν Αθλητισμός 7p
ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 7p
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 7p
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ 6p
Σεξ και κατασκοπεία 6p
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ 6p
ΔΙΕΘΝΗ 4p
ελευθερα σημειωματα 4p
Ματιές 3p
Η ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΟΥΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Πολιτισμός 2p
ΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Πολιτισμός#Αθλητισμός 2p
Ενισχύεται το Εφεδρικόν δι 'επιλέκτων στρατευσίμων 1p
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΑΛΛΟΥΜΙΩΝ 1p
Ο κλοιὸς περισφίγγεται 1p
ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ 1p