Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1974-09-28

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΒΑΣΤΑΚΤΟ τὸ θάρος τῆς δικτατορί- ας ! Πραγματικὸς 6ρ γὰς γιὰ τὸν ἄνθρω- πο ποὺ διαπνέεται ἀπὸ δημοκρατικὲς ἀρχές, ἀδιανόητο φίμώτρο γιὰ τὸν ἝἜ ημοκρατικῆς ἰδέας. Ἑέρει Ἓλληνας, ὅμως ἔρχεται τά. καλλιεργητὴ τῆς νὰ ὑπομένη ὁ Ἄλληνα, τὸν ποτε τὸ πλήρωμα καὶ ξεσηκώνεται, ἐπανα- στατεῖ, γιγαντώνεται καυτώµατα. καὶ δημιουργεῖ ὅλο- Τὸ ξεσήκωµα τῶν φοιτητῶν καὶ πολλῶν πολιτῶν κατὰ τὸ Σάθόατο τῆς Ίδης Ἠοεµ-. 6ρίου 1973, δὲν ἦταν μιὰ ἕνα ἐπεισόδιο περαστικόὀ, στὴ δικτατορία, ἧταν ἡ ἆ ἦταν ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ «Ελ νέο ὁλοκαύτώμα, Δὲν ἥταν δηµιουργήση ἕνα διαδήλωση, οὔτε Ἠταν ἕνα ΟΧΙ τοῦ τέλους της, ηνας ἔμελλε νὰ οὔτε τὸ ᾽Αρκάδι, οὔτε ὁ ᾽Αχυρώνας τοῦ Λιο» πετρίου ! Ἠταν τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ Πολυ- τεχνείου | Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε! Ἡ δικτατορία εἷ- ναι σωριασμένη κάτω, νεκρή, ἀδύνομη νὰ ισµένα ἐναντί» ἐξαπολύση τὰνκς καὶ τεθώρακ ον ἁόπλων παιδιῶν. Τώρα ὅμως εἶναι τῆς λογοδοσίας, ἡ 4 θὰ ἀκουστοῦν ἀπὸ τού ὥρα ὥρα τῆς κρίσεως. Τώρα ς τάφους οἱ φωνὲς τῶν παιδιῶν. Καὶ θὰ ἀποκαλύψουν πολλά, Ὁ «Ἐλεύθερος Λαός», πρώτης ἡμέρας τῆς ἐ ὅστις ἀπὸ τῆς κδόσεώς του ἐτάχθη ἐναντίον τῶν δικτατόρων, δὲν ἔχει παρὰ νά δώση μιὰ εἰκόνα τῶν Υ σχόλια. Θὰ παρουσιά φήση ἐ ἔχουν καὶ θὰ αγονότων, χωρὶς ὅμως τὰ γεγονότα ὅπως εὐθερους τοὺς ἆνα- γνῶστες του νὰ κρίνουν τοὺς ὑπευθύνους, αὐτοῦ τοῦ μεγάλου μακελειοῦ. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ τὸ θέµα «Πολυτεχνεῖο» συγκλονίζει τὸ Πανελλήνιον. ΜΕΣΑ σ’ ἕνα γραφεῖο τέσσερα ἐπὶ τέσσερα, στὸν ᾿ πρῶτο ὄροφο τοῦ Αρσα- κείου, ουμπιυκνώνονται ἂν πὸ μέρες τώρα, μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ αυγκλονιστι- κὲς ὥρες τῆς τυραννικῆς ἑπταετίας. Εἶναι τὸ γρα φεῖο 113 τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν, ὅπου ὁ κεἳ σαγγελεὺς κ. Δημήτριος Τσεθᾶς συνεχίζει τὴν προ- καταρκτικὴ ἐξέταση γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ὕπευ» -.-ν-- Ἠοχ νείουρι τς : Ἀγντον το ΠΟΡΙΣΜΑ Ἡ προκοταρκτικὴ ἐξό» ταση εἶναι ὀπόρρητη, Ὁ εἰσαγγελεὺς δὲν µπορεί νὰ ἀποκολύψη τὰ ὀνόματα τῶν καταθέσεὠν τουςο. 0 μως : «Κάνετε ὑπομονή. ὅοη θήσατε τὸ ἔργον τῆς Δι- καιοσύνης, Σὲ λίγες μέ- ϱρες θὰ ἔχοτε τὸ πὀρισµα» τμ σπα φρωπσρασνασσωλισος [0Ι0! ΠΡΛΚΙΙΡΕ ΤΝ ΛΡΩΥΝ ΣΤΗΝ ΛΘΗΝΛ ΜΕ ΤΙΝ ΚΛΙΙΨΝ ΠΡΕΣΒΕΙΛΣ ΤΙΝ ΙΛ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ πράκτο. ρες τῆς ΚΥΠ ἀναπτύσσουν δρᾶσι σὲ θάρος τῆς χώρας µας ὑπὸ τὴν κάλυψι τῆς ἁμερικανικῆς πρεσθείας καὶ τῆς ἁμερικανικῆς στρατιῳ τικῆς ἀποστολῆς στἠν ἛἙλ- λάδα. Κατάλογο τῶν προ κτόρων αὐτῶν μετέδωσε τὸ Σουηδικὸ πρακτορείον εἰδήσεων. Τά ὀνόματα αὖ- τῶν ποὺ ὑπηρετοῦν ὑπὸ τὴν κάλυψι τῆς ἀμερικανι κῆς πρεσθείας εἶναι : ΧΙΟΥΛ ΣΙΑΙΗΣΥ, ὀρχηγὸς τοῦ. κλιµακίου. Απὸ τὸ 1847 ἐργόζεται στὴν ΣΙΑ καὶ διαμέ νει στὴν Χάγη. Τεργέστη, Ρώμη, καὶ Γερμανία. ΜΠΑΛΝΤΟΥ 1: ΤΖΑΙΗΝΣ., παρχηγὸς τοῦ κλιµακίου. Διαμέ- ψει στὸ Βελιγράδι καὶ τὴν Ρώ« ὑν ἠβλνσ ΟΥ.ΙΛΛΙΑΜ. ΄᾿Απὸ τὸ 1950 ἐργάζεται γιά χἠν ΣΙΑ. Στοθμεύει στἠν Ινδονησ΄α, Β! ετνόμ, Ταὔλάνδη, Λάος. ΚΕἶναι σύνδεσμος μεταξὺ ΣΙΑ καὶ τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν τοῦ Στοίητ Ντηπάριµεντ. κιοΥΜΠΛΙΚ ΤΖΩΡ (Ζ. Στοθ. μεύει. στὴν ᾿Αθήνα καὶ τὴν Λευν κωσίο. ΛΑΡΣΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤ. Στοῦ” μεύει στὴν Βομθόη καὶ τὴ, Λευ κωσία. ΠΑΓΚΑΝΟ ΛΙΟΥ:Ι.Σ. Στοῦ: μεύει στὴν Βιέννη» τὴν ᾿Αθήνο, Γερμανία καὶ ᾿ Ιταλία. ΤΖΩΝ ΣΗ. Εἰργάζετο στὸ Σταί ητ Ντηπόρτμεντ καὶ ὁπὸ το 1857 στὴν ΣἰΑ. Στοθµεύει στὴν παλία, τὸ Ιράκ καὶ τὴν Γαλλία, ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ ΝΤΑΝ/ΙΕΛ, Στα θµεύει στὴν Βομθόη, Λευκωσία, καὶ ᾿ Ιαπωνία. ] 1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 'Ὑπὸ τὴν κάλυψι τῆς ἀμερικσ νικῆς στρατιωτικῆς αποστολλι στὴν Σλλόσδα εἶναι : . ΦΕΡΕΝΜΤΙΝΟΣ ΓΕΡ, Σταθμεύ ει στὴν ᾿Αθήνα, Χόγκ Κόγκ, Βι εντιὸν καὶ Βιετνάμ. ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καὶ ΣΟ: ΦΙΑ. ᾿Εργάζοντοι γιὸ τὴν ΣΙΑ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ Ίδετίος καὶ πλέον. ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. Χειρίζε, ται ουσκευὲς ἀκροάσεως καὶ παν ρακολουθήσεως τῶν ουνομιλιῶν μεταξὺ μελών τῆς «ΕλληνικΏα Κυθερνήσεως, ΜΠΙΣΤΜΠΥ ΜΠΡΙΟΥΣ. Σ109 μεύει στὸ Μεξικὸ καὶ τὴν Κύ- προ. ΟΥ:Γ ΑΛΙΑΜ ΜΠΡΑ:ΗΤ. Σα θµμεύει στὸ Μεξικὀ καὶ τὸν Πα: ναμᾶ. ΝτΟοΝΑΧχοΥ ΑΡΘΟΥΡ. Στοβ µεύει. στὴν Σεούλ καὶ τὴν ᾿ἰσπω για. ΦΟΣΤΕΡ ΤΟΜΑΣ. Σιοθµεύει στὸ Πακιστάν, 'Ιαπωνία καὶ Το ὐλόνδη. ΜΟΥΝΖΕΜΑΓΙΕΡ ΚΑΡΛ, Σὺα θµεύει στὴν Δυτική Γερμανία καὶ Πορτογαλία. ΝΑΡΝΤΙ ΤΖΕΡΑΛΝΤ. Στοθμεύ ει στὸ Μπανγκόγκ, Βιετνάμ καὶ ᾿Ιαπων[α. ΝΑΣ ΣΤΗΒ. Εργάζεται γιὸ τὴν ΣΙΑ στὴν Ελλόδα ὀπὸ 156. τίας καὶ πλέον. Διατηρεῖ] ἐπαφὴ μὸ τὴν «Ελληνικὴ Κεντρικὴ Ὕπη ρεσία Πληροφοριῶν {ΚΥΠ}. ΝΟΡΝΤΗΝ ΡΟΝΑΑΝΤ, Στοῦ μεύει στὸ Νέο Δελχί, Μαντράςι Μεξικὸ καὶ Λόος, ΠΑΛΕΒΙΤΣ ΤΖΩΝ. Δισιηρεῖ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ΚΥΠ Διαμένει στὸ Δυτικὸ Βερολῖνα, Φραγκφούρτη, Μαίην καὶ Βαρεςο θίο. ΠΟΤΣ ΤΣΑΡΛΣ. Σιαθμούει στὸ Μπανγκὸόγκ καὶ ΜΕεξικὀ, ΡΑΙΗΛΥ ΡΟΝΠΕΡΙ, διοτι ρεῖ ἐπαφὴ μὲ φὴν Ἑλληνικὴ ΚΥΠ. ᾿Εργόζετοι γιό την ΣΙΑ ἀπὸ τὸ 19857, Στοθμεύς στὴν Φραγκφούρτη, Μόναχο κο ΔΝ, Δελχί. ΡΙΚΑΡΝΤ ΤΖΩΝ. ᾿Εργόζεται γιὰ τὴν ΣΙΑ στὴν Ελλόδο ὁπὸ τὸ 1969. ΣΑΡΣΟΝ ΡΟΝΑΛΝΊ. Ἔργό Ζεται στὴν ᾿Ελλόδο γιὸ τὴν ΣΙΑ ὁπὸ τὸ 19868, ΟΥ.ΙΑΝΣΚΥ. ΣΤΕΦΕΝ. ᾿Ἔργο ζεται γιὰ τὴν ΣΙΑ ἀπὸ τὸ 1955. Στοθµεύει στὴν Φινλανδία, Γερ» µονία, Βιετνάμ. θύνων τῆς τραγωδίας τοῦ εἶπε στοὺς δηµοσιογρά- φους ὁ κ. Τσεθᾶς. Οἱ καταθέσεις εἶναι μυ στικές, ἀλλά ὁ ἀπόηχος τῶν αυγκλονιστικῶν ἀάποκα λύψεων φτάνει ὡς τοὺς διαδρόµους τοῦ ᾿Αρσοακεί ου. Συγγενεῖς, καὶ θύματα μιλοῦν γιὰ τὸ προσωσικὸ δρᾶμα τους, ποὺ ἦταν δρᾶμα ὁλοκλήρου τῆς Ἐλ- λόδος, ΕΝΑΣ ΔΟΧΙΑΣ --Μ᾽ ἔφαγε ἕνας μµὀνι- µος λοχίας... . Ἠταν ἡ µοναδικὴ ' φρά- ση, ποὺ εἶπε στὴ γυναῖκα του καὶ τήν μητέρα του ὁ ὀργάτης Νικ. Μαρκούλης, 23 ἐτῶν. Τίποτε Ὦἄλλο. Γιατί : --Μπῆκαν ὕστερα οἱ για τροὶ καὶ μᾶς ἔδιωξαν, Ο- ταν τὸν ξανάδαμε, εἶχε ξεφυχήσει, εἶπαν στοὺς δημοσιογράφους οἱ δυὀ γυ ναῖκες, ποὺ ἤρθαν εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Παρθένι τῆς θΘεο: σαλονίκης, γιὰ νά καταθέ σουν, Ἡ οὐζυγος τοῦ θύ- ματος Γεωργία, ἕφερε στὸν Κόσµα τὸ παιδί της μετὰ -τὸν θάνατο τοῦ πα: τέρα. 1ΑΤΡΟΣ ΚΑΤΑΦΕΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ὁ Ἱἱατρὸς κ. Σακελλα- ριάδης ἐξητόσθη ἀλλὰ ὁρ νήθηκε νὰ δηλώση στοὺς δημοσιογράφους τὴν ταυτό τητά του. ᾽Απεκάλυψε μό- νο τὸ ἐπάγγελμό του. «Εἶμαι Ιατρός», εἶπε. Σὲ ἑρωτήσεις τῶν 'δηµοσιο- γράόφων παρετήρησε : κκΔὲν :ὁμιλῶ,. διότι δὲν πρέπει νὰ ἐκτονωθῆ μὲ τὰ δημοσιεύµατα ἡ ὑπόθεσις τοῦ Πολυτεχνείου. Πρέπει νὰ γίνη σωστὴ καὶ εἰς θά θος ἔρευνα γιὰ νὰ μὴ προ δοθοῦν οἱ φοιτηταί». ὩὨστόσο, δηµοσιογραφ!- κὲο Πληροφορίεο ἀναφέ- ρουν ὅτι ὁ ἰἱατρὸς κ. Σα- κελλαριάδης ἀπεκάλυψο κα τὰ τὴν ἐξέτασί του πολλὰ στοιχεῖα γύρω ἀπὸ τούς νε κρούς τοῦ Πολυτεχνείου, τὶς Πληγὲς τῶν τραυµάτ! ὢν φοιτητῶν, καὶ τὴν κα» κομεταχείρισἰ τους ἀπὸ ὂρ γανα τοῦ προηγουμένου καθεστῶτος. ἙἝν τῷ μεταξύ, προσήλ- θε αὐθορμήτως καὶ κατέ- θεσε στὸν εἰσαγγελέα κ. Δ. Τοεθᾶ, ὁ πατέρας ἑνὸς ὁκόμη θύματος τοῦ Πολυ- τεχνείου. Πρόκειται γιὰ τὸν κ. Μέμο Καραγεώρνη 55 χρόνων ἐργολόθδο, ποὺ .. Ίθχρονος γιός του Στέ- λιος «γαζώθηκε» μὲ ριπἠ πολυθόλου ἔξῳ ἀπὸ τὸν κι νηµατογράφο «᾿Αελλὠ» τῆς ὁδοῦ Πατησίων. Μιλώντας μὲ τοὺς δημοσιογράφους ὁ κ. Καραγεώργης εἶπε : «Τὰ ἅρματα ποὺ κατέ- 6αιναν ἀπὸ τὸ τέρμα Πα- τησίων πρὸς τὴν Ὀμόνοια σκότωσαν τὸ παὶδί µου ἕ- ξἕω ἀπὸ τὸν κινηµατογρά- φο «Αελλώ» στὶς 9.340 τὸ πρωῖ τοῦ Σαθθάτου ' 18 Νοεµθρίου 19735. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ᾿Ἐμάθατε κατὰ ποῖον τρὀπο τ Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ: Ἑ γάζωσαν» μὲ ἀἄντιαεροπο: ρικὸ πολυθδόλο τὸν γιό µου. Καὶ μαζί του ἄλλα 15 παιδιά. ΕΡΩΤΗΣΙΣ πῶς τὸ ξέρετρ Μ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Μοῦ τὸ εἶπαν δύο φίλοι που ποὺ ἤταν παρέα καὶ σώθηκαν ὡς ἐκ θσύματος. ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ποῖος ἤ- το ὁ ἐπικεφαλῆς οὐλαμα: γὸς τῶν ἁρμάτων : τὴν ἑἐρώτησι αὐτὴ ὁ συνομιλητής µας ἀποντᾶ λέγοντας ὅτι ἔχει ἀπόλιυτη Εὐθύνη καὶ ἀποκολύπτει τὸν ἐπικεφαλῆς ἀξιωματί» κὀ. Μ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀντι συνταγματάρχη διοικητἡ ονάδος Πεζοναυτῶν. ΕΡΩΤΗΣΙΣ Πῶς γνω ρίζετε ὅτι ὁ ἀντισυνταγμα τάρχηα αὐτὸς ἤτο ἐπικς» φολῆς. Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ: Ἁ πὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐν φυ- χρῷ δολοφονίας τοῦ ποι» διοῦ µου δὲν σταµότησα νὸ κόνω τὶο ἰδιωτικὸς ἕ- ρευνέο µου γιὸ τὴν ἀποκά λυψι ἐκείνου ποὺ ἔδωσε τὴν διαταγή : «Βαρᾶτε στὀ ψαχνό». Κι ἀμέσωςο ὁπὸ τὰ πολυθόλα ξέφυγαν τὰ καυτὰ θλήματα ποὺ σκόᾳ πισαν τὸ θάνατο ἢ σακά: τεψαν γιὰ ὅλη τους τὴν [σι ΤάΙ Πε] | -..- Αὐτὸ ποὺ ἔγινε στήν ᾽Αδήνα ἦταν ἔναόμαδικὸ ἔγκλημα, ποὺ ἔδωσε ὅμως τὸ δανάσιµο πλῆ- γµα στὴ δικτατορία καὶ ξανά- φερε τἠὴν Δημοκρατία ζωὴ νέα παιδιά, Ετσι πλη ῥροφορήθηκα ἀπὸ φίλουα τοῦ γιοῦ µου ποὺ ὑύπηρς- τοῦσαν σὺ µονάδα Πεζο- ναυτῶν ὅτι ὁ ὀντισυνταγ- µατάρχης - διοικητὴς των διέταξε νὰ Χτυπήσουν μὲ τὰ πολυθόλα. Ναὶ κύρίοι ἡ Χούντα εἶχε τ ἄρμστα στὴν ᾿Αθήνα καὶ ὄχι στὰ σύνορα. Καὶ τὰ εἶχε ἐδῶ γιὰ νά στηρίζεται, στὰ πυ Ρροθόλα τους, ἡ ὕδικτατο- ρία. : ΕΡΒΩΤΗΣΙΣ ΤΙ ξέρετε : Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ: Ὁ ἀντισυνταγματάρχης αὐτὸς ὑπῆρξε πρωτοπαλλήκαρο τοῦ δικτάτορα Παπαδοπού λου. ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ἐκόνατε καμμιά νόμιμη ἑἐνέργεια σχετικἀὰ μὲ τὴν δολοφονία τοῦ παιδιοῦ σας : ἄλλο Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ:: ΕΙ το χα ὑποθόάλει τότε ὤνοφο: ρὸ καὶ δητοβσα νὰ” μὲ 6ο” ηθήση νὸ µάθω ποιὸς ἦταν ὁ ὑπεύθυνος ἀξιωματικὸς ποὺ διέταξε νὰ θόλλουν ἑ- ναντίον τοῦ πλήθους οἱ στρατιῶτες καὶ νὰ σκοτώ σουν μαζὶ μὲ ἄλλους καὶ τὸ παιδἰ µου, Μάλιστα ρω τοῦσα «Τὶ κίνδυνο διό- τρεχε ὁ ἀξιωματικὸς ἀπὸ τὰ ἄοπλα νέα παιδιά ΤΙ τοῦ ἔκαναν Δὲν εἶχε παι διὰ ῥκεῖνοας Γιατῖ τὰ σκό τωσε». ΕΡΩΤΗΣΙΣ Σᾷς ἆ- πάντησαν : Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ: Ἡ ἀπάντησις ἦταν πολὺ λα- κωνική. Μοῦ ἔγραψε ὅτι ἡ ἀναφορά µου «διεθιθά- 6) Φρα ὃω σθη ἁἀρμοδίως στὸ ὕπουρ- γεῖο Δημοσίας Τάξεως». Μὲ ἄλλα λόγια μὲ παρέπεμ πον στὴ Γενικὴ ᾿Ασφόλεια γιὰ νὰ µάθω ἀπὸ ἑκεῖ αὐ- τὸ ποὺ ζητοῦσα. Καὶ ὁ κ. Μέµος Καρα- γιώργης συνεχίζει : «Σκεφθῆτε κύριοι ὅτι ἡ ἰατροδικαστικὴ ἔκθεσι ποὺ ἔχω στὰ χέρια µου λέγει ὅτι τὸ ποιδἰ µου ἔφερε 7 τραύματα ὁπὸ σφαῖρεα πυ ροθόλου καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν πληγῶν εἶχε μέγεθος δίδραχµου». Στὴν ἐρώτησι «Ποῦ Βρή κατε τὸ παιδί σας!», ο κ. Καραγεώργης ἁπαντᾶ «Εἴχα μιό δουλειὰ οἶκο δοµικὴ στὸ ΚΑΤ καὶ ἐκεῖ μοῦ ἔφερε τὸν Στέλιο µου µισοπεθαµένο ἕναα φίλος του, ὁ Χρῆστος Ταμπακό πουλοο. ὮὪ γιός µου ἤταν παρέα” ἔξῳ. ἀπὸ Τὸ. «᾿Αελ- λὼ» μὲ τὸν Χρ. Ταμασκό πουλο καὶ τὸν Χρ. ᾿Ανα- στασόπουλο. Ὁ δεύτερος, μάλιστα, τραυματίσθηκε πι σώπλατα ἀπὸ σφαῖρες ἑνόὸς ἀστυνομικοῦ καὶ διεκοµἰ- σθη στὸ ΡΒυθµιστικό, Μὲ χί λιες δυὀὸ προσπάθειες τῶν γιατρῶν κρατήσαµε στὴν ζωὴ μὸ ὁρὸ τὸ ποιδὶ µου ἐπὶ 12 ἡμέρες. ᾽Αλλὰ ταν τόσο θδαρειὰ τραυμοτισµέ- νο. Στὸ διάστηµα αὐτὸ δὲν µίλησε. Ὡστόσο μιὰ ἔκφρασι πόνου καὶ ἀπορί- ας ἦταν ζωγραφισμένη ἔν- τονα στὸ πρὀσωπό του λὲς καὶ ἤθελο νἁ ῥρωτήση «Γιατί μᾶς σκότωσαν Τί Ζητούσαµε παραπάνω ἀπὸ τὴν λευτεριά µας» Τὸ δα ο οςαοςςσςαος.........λ άν θὐΦΦἠΦΔρῷ Νο ωνωσ σαν νυν (Θομιανίιο «Οἰνιίεσαί ἨΝΙΛΙΝΙ ΠΝΒΙΝ ΙΛΠΙΝΝΚΝ ΠΡΙΝ ΠΡΙ! κι [ΜΡΥΙΙΚΛ, ΙΗΙΜΙΝΙΝΑ ὁ ΝΝΙΛΛΜΑ ΙΛΡΗΛ πθυνῷ παιδί µου, κύριοι, εἶχε θα θειὰ τραύματα στὴν τρα: χεῖα ἀρτηρία, στὸν θυρεο εἰδῆ, σίὸν τρἀχηλο καὶ στοὺς πνφύμονες», : ΕΡΩΤΗΣΙΣ Οἱ φίλοι του θὰ κατοθέσουν Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ: Ἔ δωσᾳ.τὶς διευθύνσεις τους, Καὶ τὰ δυὸ αὐτά παἰδιὰ ἤρθαν ἀντιμέτωπα μὸ τά ἅρματα καὶ τὸν θάνστο. Αὐτὰ θὰ ἀποκαλύψουν ὅσοι ᾖτον οἱ νεκροὶ ἕξω ὁπὸ τὸν κινηµατργρόφο «Αελ- λώ». Πάντως, ἐπιθυμῶ τὴν ποινικἡ δίωξι τῶν δολαφό- νων τοῦ παιδιοῦ µου. [καὶ σὰν ἠθικούς αὐτουργοὺς στὸ ἔγκλημα θεωρῶ τοὺς ἡγέτεςο τῆς Χούντας. ᾽Α: πσίτησι ὅλων τῶν γονέων τῶν θυμότων εἶναι νὰ συλ ληφθοῦν καὶ νὰ τίµωρη- θοῦν οἱ σφαγεῖς τῶν παι- διῶν µᾳο. Διαφορετικό θὰ: «καθαρἰσουµε» μόνοι µας τοὺς λογαριασμούς. Καὶ ὁ κ. Μέμος Καρα- γιώργης κατέληξε : «Εἶμαι ὑπερήφανος γιὰ τὸν Στέλιο µου. ᾿Επεσε κι αὐτὸς μαξ μὲ τὰ παι διὰ τοῦ Πολυτεχνείου, μα” Ζι μὲ τόσους ὄλλουο νέ, ους γιὰ νὰ κερδίσουμε ὁ. μαῖο τὴν λευτεριὰ ἀπὸ τὴν τυροννίσ τῆς Χούντας». Σύμφωνα μὲ δημµοσιογρα φικὲς πληροφορίες, οἱ δι καστικὲς ᾿Αρχὲς ἔχουν αὐτὴ τὴν οτιγµἠ στὸ χὲ- ρια τους : Τὴν ἔκθεσαι αὐτοψίας ποὺ συνέταξαν γιὰ τὴν φο θερὴ νύκτα τοῦ Πολυτο- Χνείου οἱ εἰσαγγελεῖς κ.κ. λα ορ αν . φάθθατον, 28 Σεπτεμθρίου 1974 1. Κυριαζῆς καὶ Β. Παπ: πᾶς, Τριακόσιες φωτογραφίες ποὺ ἐλήφθησαν ἀπὸ ᾿Ελ- ληνες καὶ ξένους φώτορξε πόρτερς κατὰ τὴν φονικἡ εἰσδολὴ στὸ Πολυτεχνείο. Τὸν φάκελλο μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς σφαγῆς τοῦ Πολυτεχνείου ποὺ οἱ δικα στικὲς ᾿Αρχέα ἐζήτησαν ὁ- πὸ τὴν Στρατιωτική Διοί- κησι ᾿Αθηνῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, καὶ ἄλλοι συγγενεῖς ἀδικοχαμένων κατὰ τὰ τραγικά ἐπεισόδια τοῦ Πολυτεχνείου προσῆλ- θον στὸν εἰσσγγελέα κ. Δ. Τσρθᾶ καὶ κατέθεσον στοι χεῖα γιὰ τὸν θάνατο τῶν δικῶν τους. Ἡ κ. Βασιλικὴ Γεριτοί δη καὶ ἡ {7χρονη κορούλα της ἐμφανίσβηκαν µαυροφο ερεµένες καὶ οἱ δύο καὶ ὐ- ποστηρἰζουν ὅτι στις 11 τὸ πρωῖ τῆς 17 Νοεμθρίου 1973 κτυπήθηκε μὲ σφαῖ- ρα στὸ κεφάλι καὶ σκο: τώθηκε ὁ προστάτης τῆς οἰκογενείας τους. «Ὁ ἄν- δρας µου -- μᾶο εἶπε ἡ κ. Βασιλική Γεριτοίδη πήγαινε μὲ τὸ οὐτοκίνητό του στά Λιόσια, ὅταν τοῦ ἔρριξαν τὴν σφαῖρα ποῦ τρύπησε τὸν οὐρανὸ τοῦ ὀχήματος καὶ σφηνώθηκε στὸν αὐχένα του», Ὁ κ, Δημ. Μυρογιάννης ποὺ ἔχασ, τὸν 20χρονο γιό του Μιχάλη μᾶς επε: «Τὸ πσλληκάρι µου τὸ σκότωσαν ἐν ψυχρῷ τὸ πρωί τῆς Κυριακῆς, 18 Νο Εµθρίου, στὴν γωνία τῶν ὁδῶν Πστησίων καὶ Ἔτουρ νάρα, Τοῦ ἔρριξαν δύο αφαΊρεα στὸ κεφόλι καὶ τὸ ἄφησαν στὸν τόπο. ᾿Αργό τθρα, ὅταν ἤτον νά τοῦ κάνουμε μνημόσυνο, ἤλθαων δύο ἁστυνομικοὶ καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι θὰ εἵμασταν ἑ- μεῖς ὑπεύθυνοι ἂν γινότον θόρυθος», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙ ΕΙΣ ΒΑΦΟΣ Ἡ. αροκαταρκτικἡ ἐξέτα σις «τοῦ κ. Δ. Τσεθᾶ. θὸ φθάση σὲ θάθος καὶ θὰ φέρη ἔτσι αύντομα στὴν ἐπιφάνεια ὅλη τὴν ὀλήθεια τῶν οἱματηρῶν γεγονότων τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ. ἔρευνα τοῦ κ. εἶσουι -- ουσ ον ο οο ο ο ος ο Κρουαζιέραι σ᾽ ὅλον τὸν κόσμον Ἐνοικιάσεις αὑτοκινήτων Ἑκδόσεις διαθατπρίων Αεροπορικά καὶ ἀτμοπλοϊκὰ εἰσιτήρια Ὀρνανωμέναι ἐκδρομαίὶ ΕΞΟΤΕΡΙΙΣΟΥ Καθημεριναὶ ἐκδρομαὶ ἐσωτερικοῦ Ταξειδιωτικαὶ διευκολύνσεις (ὅλων τῶν εἰδῶν) Ἑκτελωνίσεις - Φορτώσεις - Ἑκφορτώσεις ᾿Ανεγνωρισμένοι πράκτορες τῆς Ι.Δ.Τ.Β. ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ὁδὸς Λεὠνίδου 3Α, Τηλ, (091) 72185 ἢ 75186 ΛΕΜΕΣΟΣ: Ὁδὸς Σπ. ᾿Αραούζου 37, Τηλ. (0516), 9323 ἢ 39324 ΛΑΡΝΑΞ: Ὁδὸς ᾽Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 218, Τηλ. 2619. γελέως ξεκινᾶ μὸ δεκάδες ἐρωτημάτων στὰ ὁποῖα ἐ- δῶ καὶ δέκα μῆνες δὲν ἕἔ- χει δοθη καμμία ἁπάντη- σι: Πόσα εἶναι τὰ θύματα τοῦ Πολυτεχνείου Ποιός διέταξε νὰ κινη: θοῦν τὰ τόνκς : Τί ἁἀπέγιναν οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τραυματίες τὴν ὥρα τῆς εἰσθολῆς : Ποιὸς ἐμπόδισε τὰ ᾱἅ- : αθενοφόρα νὰ παραλάδουν τοὺς θαριὰ τραυµατισμµέ- γους, τί ἔγινε μὲ τοὺς τραυ- µατίεα στὸ Ρυθμιστικὸ Κέν τρο: Σ’ αὐτὰ καὶ δεκάδες ἄλλων ἐρωτημάτων θά ἆ- παντήση τὸ πόρισμα ᾖτῆς προκαταρκτικῆς ἐξετάσε- ως ποὺ ἄρχίσε, ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟ ΤΑ ΦΥΜΑΤΑ Σύμφωνο μὲ ὡρισμένους ὑπολογισμούς τὰ θύματα ἆ νέρχονται σὲ 100. Πρὸς τὸ παρὸν γνωστά εἶναι τὰ ἑξῆς ὀνόματα : . ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ . ΜΠΟΤΗΣ . ΚΟΜΝΗΝΟΣ Δ. . ΠΑΛΕΜΟΣ 8. . ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Γ. . ΓΕΡΑΜΙΔΗΣ Γ. - ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. » ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ » ΒΡΥΩΝΗΣ Ν. . ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Ἱ. 9 ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ . ΣΑΜΟΥΡΛΗΣ Γ. - ΣΠΑΡΤΙΔΗΣ Α. ΠΟΙΣΑΖΙΟΣ Ε, » ΘΕΟΔΩΡΟΥ ἂΔ. Ὅ ΤΟΥΛΙΝ Ε. ”. ΓΕΛΙΑΝΗΣ Μ. . ΒΕΓΙΑΡΗ 8. ” ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΚΑΠΟΣ Γ, . ΣΟΡΜΑΛΗΣ |. 5 ΜΙΧΑΗΛΙΛΗΣ . ΦΑΜΕΛΗΣ 5 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ . ΜΙΚΡΩΝΗΣ 5 ΠΑΜΕΠΗΣ . ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ » ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ . ΠΟΛΥΖΩΊΔΗΣ Γ. . ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΓΠΙΣ . ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ . ΕΚΜΕΤ Τ. .” ΓΕΡΑΤΣΙΔΗΣ {Συνέχεια εἰς τὴν 7η» σελίδα) ο... ο λιοδοο ολο. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΒΟΣ Εθδομαδιοίο έφηµερις ἐκδιδομένη ἔκαστον Σό8θατον. Ὑπεύθυνος - Ιδιοκτήτης ΗΡΑΚΛΗΣ , ΧΑΓΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Διευθυντὴς Συνιόξεως ι. ΣΠΑΝΟΣ Οδός [ρικούπη 608 Λευκωσία. [αχ. ΚιΙθ6, 1096 Τηλέφωνοι 2258 19114 Τυπογραφείου ε 15188 Τὰ παιδιὰ δὲν λησμονοῦν τὸν τρυφερὸ δάσκαλο Στὸ Πολυτεχνείο, ὁξω ὁπὸ τὴν πόρτα τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ προσφάτως ἀποθανόντος καθηγη τοῦ Κοκκινόπουλου, πολλοί φοι τηταὶ περνοῦν κάθε μέρα καὶ ἀ- φήνουν ἕνα φρέσκο λουλούδι ἢ κολλοῦν Χαρτάκια πάνω οτήν πόρτα του, πού γράφουν: «Λὲν πῆγαν χομένοι οἱ ἀγῶνες σου». «Ἔφυγες 10 μέρες πρὶ χα- ρῆς τὴν λευτεριά µας». «Πέθανες, ἀλλὰ νίκησες». Ἡ ὡραία ψυχἠ τοῦ Κοκκινό- απουλου ποὺ πρέπει νὰ Βρίσκεται σὲ τόπο Χλοερό, θά πρέπ ν΄ ἀγάλλεται καθημερινά μὲ τὶς συγ κινητικὲς οὐτὲς ἐκδηλώσεις ἆ- γόπης καὶ εὐγνωμοσύνηα. Ἡ τηλεόρασι ἔδειξε τὴν πὀρ τα τοῦ Πολυτεχνείου μὲ 1ο όφι ερώματα καὶ ἐν συνεχεία τὴν υὐ ζυγο τοῦ καθηγητοῦ. Ἡ κ. Κοκκινοπούλου μὲ φω νὴ πού ἔτρεμο μίλησε γιὰ την γνωριμία της μὲ τὸν σύζυγό Της καὶ γιὰ τὴν ὡραία ζωή τους, Καὶ μὲ δάκρυα στὰ µάτα ειπε πὠς ἡ θλίψι του γιά τὴν ὄμτα τορία καὶ τὸ Πολυτεχγεῖο τὸν ἔ- στειλαν στὸν τόφο. Οἱ «Ρήτορεο) Στὴν ἑπταετία ποὺ µέμψισε ἆ ναφέρεται ἡ νέα ποιητικἡ συλλο γἡὴ τοῦ Σπύρου Κατσίμη «Οἱ Ρή τορες», πού κυκλοφορεῖ ὀπὸ Ἱὶα ἐκδόσεις «Διογένης». Παραθέτουµο τὸ πρῶτο ποίημα ποὺ φέρει καὶ τὸν τίτλο τοῦ θι θλίου του : «Ὁ λαὸς γιόρταζε τὴ µεγάλη ἐ» πέτειο -- στὴν πλατεῖα μὲ ιούς ἤρωες. : Καὶ ὅμως -- οἱ δρόμοι γέμισαν καριοφύλια καὶ οπαθιὀ - ἡρώων ποὺ εἶχαν επιαγρέψεῖι Ἓνα ὅραμα --ο συνεπῆρε τὸ πλῆ θος, Ἠταν, λοιπόν, θέθδαιοι γιά τὸν ἑαυτῷὸ τους -- οἱ ρήορες, ὥστε νὰ δέχωνται ζητῳκραυγὲς ἀνύποπτοι γιὰ ὅσα ουνέβοι» ναν στὴν Ππόλη:», Ἡ ΣΙ8Β δὲν ἀναμιγνύεται ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. ἅπτο τὴν διάρκειαν δηµοσίας συζητήσέεως μὲ τοὺα Γερουσισστὺς στὸ ΚΟΥ κρέσσο τῶν ΗΠΑ, ὁ διευθυντής τῆς ΣΙΑ κ. Οὐϊλλιυ Κόλμαυ ρωτήθηκε ἂν ἡ ΣΙΑ εἶχο σκοπὸ νὰ ἐπέμθη γιὰ νὰ μὴ φύγη ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ. ᾿Απάντησε δὸ -- κατά τὸν ὁν ταποκριτή τῶν «Κυριακότικων Τόϊμς» τοῦ Λονδίνου στὴν Ούό σιγκτων -- ὅτι ἡ ἐνόργεια αὐτὴ τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶἴχο καμμιά ἅμεση δυσµενῆ ἐπίπτωσι στὴν ᾱ- σφάλεια τῶν Ηνωμένων Πολι” τειῶν. ᾿Επὶ πλέον, ὅτι οἱ «μυ στικἐοφ {Ξπαράνομεςλ ἐπιχειρή: σεις τῆς ὑπηρεσίσα του δὲν ὁ- φοροῦν τὸ αημερινὰ γεγονότα ατὴν Ελλάδα. Ἡ συμμετοχή τῶν φοιτητῶν στὶς διοικήσεις Δὲν ὑπάρχει ὀπόφααι τῆς κὺ θερνήσεως περὶ συμμετοχής τῶν φοιτητῶν στἡ διοίκησι τῶν πανε’ πιστηµίων, “Ὁ ὑὀφυπουργὸς Πα” δείας κ. Δ, Τσάτοος, πού εἰχς ἀναφερθῆ στὸ θέµα αὐτό, σὲ πρὲς κόνφερανς, ἐρωτηθεὶς οπὸ δγη5 σιογράφους, ἐδήλωσε : «᾿Εκπλήασομαι γιὰ τὴν παβερ µηνεία τῆς ουνεντεύξεος µου στὀ σημεῖο αὐτὸ. Σαφῶς ἐτονι σα ὅτι θεωρητικἁ καὶ πολιτικά πρεσθεύω τὴν ἀνάγκη τῆς ὁ-μμε τοχῆς τῶν φοιτητῶν στἠ δίοίκησι τῶν Πανεπιστημίων. Δὲν ὕπαρ χει ὅμως εἰλημμένη ἀπόφαοι δε δοµένου ὅτι τὸ θέµα δὲν ἔχει ου ζητηθῆ στὸ ὑπουργικὸ συμθού- λιο», Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΜΕΒΔΑ 'Ὁ κ. Παπαδόπουλος δὲν πρὀ κειται νἁ ἑγκαταλείψη τὴ» Ελ λόδα. γράφει ἡ ἰταλικὴ -ἴκαρρι ἐρε ντέλα Σἑρα», ἀπὸ ἀφορμὴ Πς πληροφορίες ὅτι Δπογορεύ- θηκε ἡ ἔξοδος σὲ ὠριομένα Γρὸ σωπα τοῦ στρατιωτικοῇ καθστῶ τος. Η ἀπαγόρευσις αὐτὴ - νρά- φει ἡ ἰταλικὴ ἐφημερὶς -- ἴσως σηµαίνει ὅτι ἐπίκειτοι δίκη τοῦ κ. Παπαδοπούλου, τοῦ ὑπ ἀρ.θ- μὸν ἑνὸς ὀνδρὸς τοῦ σποηγουµέ νου καθεστῶρτος. «Πηγἡὴ πάντως αποσκειµέγ] εἰς τὸν κ. Παποδύπουλο ἔκανο γγω- στὸ, ὅτι ὁ πρώην Πρφεδρος δὲν ἔχε καμμιὰ πρόθεσι νὸ ἑγκοτᾶ λείψη τὸ ἑλληνικὸ ἔλαφος, Ὁ Παπαδόπουλος, κοτὸ τὴ οχοτικἡ δήλωσι, «γεννήθηκε στὴν ἛἙλλά δα καὶ ἐδῶ σκοπεύει νἁ παραµεί νη». »Ὁ κ. Παπαδόπουλος διοµέ- νει σὲ θίλλα τὴς περιοχῃς ἄθη νῶν, ἐπιτηρούμενος οὖν σοτ!- ἀλλὰ δὲν Ἴέχθηκε ὁποεσ- δήποτε ἐνοχλήσεις κατὰ τὶς πρῶ τες ἑθδομάδες μετὰ τὴν ὀλλαγὴ τοῦ καθεοτῶτος στὴν Ελλάδανε κῶς “σημειώμασα ΠΕΡΙΠΤΟΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΕΙ εἰς τὰ κτιριᾳ τῆς Σε- Υοδοχειακῆς Σχολῆς Λευκωσί- σς μαζεύονται καθημεριῶς ἑ- κατοντόδες πρόσωπα, τὰ ὁ- ποῖα ὀγωνιοῦν µέχοις ὅτου κα- τοφθάσουν τὰ αὐτοκίνητα μὲ τοὺς αἰχμαλώτους, οἱ ὁποίοι μόλις ἔχουν ἀπελευθερωθή. Κι’ ἐνῶ οἱ γονεῖς, τὰ ἐδελ φιο, οἱ σύζυγοι καὶ οἱ ούγγε- ψεῖς ἐναγκαλίζονται μὲ λαχτό- ρα αὐτοὺς ποὺ ειμοτρέφουν, μὲ ἄλλην τόσην ἀοχτάραν τοὺς πλησιάζουν γονεῖς ἁγνοουμένων προσώπων. Μὲ 'ρωτογραφίες εἰς τὸ χέρι ἐρωτοῦν ὄγων ω- δῶς αὐτοὺς ποὺ έχουν ἐπιστρέ φεις Μήπως εἶδες καὶ τὸ δικὀ άθθατον, 38 Σεπτεμθρίου 1974 σι Τι ης µου παιδί, εκεί οπου σὲ ἐκρατοῦσον : Νά, εἶναι, ποὺ θλύπεις φωτογραφία. Σχεδὸν πάντοτε ἡ ἀπόντη- σις εἶναι ἀπογοητευτική, Καὶ ἡ μάνα, ἡ σύζυγος, ἡ ἁδελφή, αἰσθάνονται ἕνα μαχαίρι νὰ τοὺς. σπαράζη τὰ σωθικά, κςο- θώς οἱ ἐλπίδες ὁὀλιγοστεύουν, --Ποῦ νὰ εἴναι ἄραις παιδί µου : --Ποῦ. θρίσκεται ὁ σύζυγός µου τάχα : --᾽Αγαπημένε ζὴς ἢ σ᾿ σει Ἔγο δρᾶμα καθημερινό, µία πραγµατικὴ τραγωδία ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ παίρνη τέλος ούντομα. Οἱ αἰχμάλωτοι θὰ ἐἑ- πιστρέψουν. Τί γίνετα. ὅμως αὐτός στὴ τὸ ὀδελφόὸ µου, ἔχουν σκοτώ- μὲ τοὺς ὀγνοουμένους ὑή- πως θὰ ἔχουν κι αὐτοὶ τὴν τύχην κόπσοιων ουμήατρ ὠτὼν τους, οἱ ὁποῖοι -- κατά µερι- κἁς πληροφορίας -- κρατοῦνται αἰχμάλωτοι εἰς τὰ «τούρκικα» ἀπὸ τὸ 1964: 9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΓΙΖΟΥΝ τὰ Όρια τῆς πα ραφροσύνης αὐτὰ ποὺ γίνονται εἰς τὰ κοταληφθέντα Ελληνικἁ χωρία, Οχι οἱ λεηλασίες, οὔ- τε οἱ καταστροφές. Οὔτε κωὶ οἱ φόνοι μὲ τοὺς ὁμαδικουςο τάφους. Πρόκειται διὰ τοὺς ϐι ασμούςο. ὍὍρια ἡλικίας δὲν ὑπάρ- χουν. Οἱ πληροφορίες ἀναφέ- ρουν ὅτι ἐθιάσθησαν αυνοίκες ἀπὸ 12 ἑτῶν µέχρι 87, Παν τελἠς ἕλλειψις σὲᾷασµου πρὸς τὴν παιδικἠν ἤ τὴν γεροντικήν ἡλικίαν. Πλήρης πποχκαλίνωσις τῶν ἡθῶν τῶν α«πολιτισμένων» Μεχμετζἰκ. Είναι καὶ οἱ θιασμοῖ µία τιε- ῥίπτωσις σχετικἠ μὲ τὸν πόλε- μον, ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσον συνή θισµένη. Αγριοι πόλεμοι ἔγι- γαν εἰς τὴν Κορέα, τὸ Βιετ- νόµ, τὸ Ισραήλ, ὀλλὰ ὁμαδ- καὶ περιπτώσείς Ειοσμῶν δὲν ἠκούσθησαν. Μοναδικἡ λοιπὸν ἐξαίρεσις οἱ Τοῦρκοι εἰς τὴν Κύπρον. καὶ οἱ ὁμοϊδεόται των ΓΠακιστωνοὶ εἰς τὴν Μπάγκλα Ντές. Καὶ ὁ . λαός ὀγωνιᾶ, ἑξανίσταται, δι» ερωτᾶται, Τί πληροφορίες ἔχει ἡ ἄυ- δέρνησ:ς διὰ τοὺς θ1οσμούς Πόση ἡ ἕκτασια τοῦ κακοῦ ΙΜΊ πως συνεχίζονται Αρκετὸ θὸ πρέπει νὰ γνω ρἰζουν καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ᾿Ερυθροῦ Σταυροῦ, οἱ ὁποίο' κροτοῦν τὁὀ στόμα ἑρμητικὼς κλειστόν. Οχι σκοπίµως, ἆλ- λὰ δ-ὰ νὰ μὴ δηµιουργηθῆ ἓν- τασις. Όμως οἱ κτηνάνθρωποι ἔχουν κόθε εὐκαιρία νὰ ἐκμε- ταλλεύωνται ὁθῶα θύματα, τό : ὁποῖα εὐρίσκονται ἀνυπεράσπι στα εἰς χεῖρας Των, Φ ΠΕΡΙΠΤΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, τοῦ ᾿Ερυθροῦ Στουροῦ ὀνεχώρησαν σήμερον διὰ τὰ χωρία μεταφέ- Ρροντα τρόφιμα καὶ ὄλλα εἶδη Πρώτης ἀνάγκης, δια ιούς ἐγ κλωθισμένους κατοίκους». Είναι ία εἴδησις, ἡ οι οἱο μεταδίδεται σχεδὸν καθηµερ!- νῶς καὶ καλύπτει τὰς περιπτώ σεις ὅλων τῶν Τουρκικὸν χω» ρίων καὶ ἀρκετῶν Ελληνικῶν. Οὐδέποτε ὅμως ἐλέχθη ὁτι- δήποτο διὰ τὴν τόχην μερικών δεκόδων κατοίκων τοῦ Συσκλή- που καὶ τοῦ ᾽Αγίου 'Ερμολόου. Οὐδέποτε ὄνθρωποι ποῦ ΟΗΕ ἢ τοῦ ᾿Ερυθροῦ Στουροῦ ἡδυ- κ ΕΠΙΛΟΓΗΣ νήθησαν νὰ συναντήσουν πρὸ» σωπα ἑγκλωθισμένα οἷς τὸ χω ρία αὐτά. Αλήθεια τί γίνουταί τὸ ὁ- δέλφια µος, ἐκεῖ στα κατούθρα - χα τοῦ Πενταδοκτύλου Ζοῦν, πέθοναν, πεινοῦν, χρειάζονται ἱατρικὴ θοήθειο Ποιὸς γνοιά- Ζεται γι αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώ- πους, Διατί οἱ Τοῦρκοι ἀρνοῦνται νὰ ἐπιτρέφουν τὴν ἐπαφήν μὲ αὐτούς τούς δυστυχ'οµένουο ον θρώπους Ἡ µήπως ἔχουν δη- µιουργήσει κι ἐδῶ ὁμαδικούς τόφους ΕΙΣ ΤΑΣ αἰθούσας τοῦ Ο.Η.Ε. ἤρ- τρεῖς περιπτώσεις τοῦ ὀπέθρου χρισαν αἱ ἐργασίαι τῆς ἐφετεινῆς συνό- δου καὶ ἠκούσθησαν ἀρκετοὶ ὁμιληταί. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ κ. Γκιουνές, ὁ ἄν- θρωπος ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπολέσει κάθε ἴ- χνος σεθασμοῦ πρὸς τοὺς συναδέλφους του καὶ δὲν αἰσθάνεται οὔτε ἴχνος ἔντρο- πῆς ὅταν ψεύδεται. ᾽Αλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸν πολιτισµέ- νοι ἄνθρωποι νὰ ἔχουν ὑπομονὴν καὶ χρό- νον νὰ ἀκούουν τὸν ἐκπρόσωπον τῶν δια- στῶν, τῶν δολοφόνων, τῶν θασανιστῶν Πόσο χαμηλὰ ἔχει πέσει τὸ Ὑόητρον τοῦ ΟΗΕ ἀνεχόμενοι οἱ πολιτισμένοι νὰ ἀκού- ουν τοὺς καλλιεργητὰς τοῦ ὀπίου Αἰἶσχος { ς ἱ ο 7 σπα ο ταροταστατασακ αι πα πωσσανανννννρ-σμαο ΕΝΑ ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ἐπεισόδια τῆς ἑπταετίας ποὺ σχετίζεται ἄἅμεσα μὲ τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀξιωματικῶν ἀπέναντι στὸ δικτατορικὀ καθεστὼς εἶναι ἡ φυγἡ τοῦ ἀντισμηνάρχου Δ. Ζέλιου, μαξὶ μὲ τὸ ἀεροσκάφος του στὴν ᾿Ιταλία, τὴν ἡμέρα τοῦ πραξικοπήματος τοῦ Δ. ᾿Ιωαννίδη -- δη- λαδὴ τὴν Κυριακὴ 25 Νοεµόρίου 1973. ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ αὑτὸ προσέλαθε τότε παγκόσμια δηµοσιότητα, ἀλλά στὴν Ἑλλάδα -- ὅπως ἦταν φυσικὸ -- ὀπογορεύθηκε. ἡ δηµοσἰρυσή του ὀπὸ τὸν Τύπο. Τὸ περιστατικὀ αὑτό, μὲ θάση τὰ στοϊχεῖα ποὺ ἀνα- φέρει ὁ ἴδιος ὁ ἀντισμήναρχος Ζέλιος κατὰ τὴν ὑπο- θληθεῖσα ἀναφορά του στὸν ᾽Αρχηγὸ τῆς ᾿Αεροπορίας, ἀποκαλύπτει σήμερα μὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειες ὁ «᾿Ελεύ- θερος Λαός». Σήµερα ὁ ἐν ἀποταξία πλέον ἀντισμήναρ- χος, ἐξηγεῖ ώς ἑξῆς τὴν ἐνέργειά του : «Τὴν 25ην Νοεµθρίου 1973 κατέχων τὴν θέση τοῦ Διοικητοῦ πολεμικῆς μοίρας, ἄλαθα διαταγἠ νὰ ἐκτελέσω ἀποατολὴ ἐπιδείξεως ἰσχύος ἄνωθεν πόλεων “τῃς Ῥορείου ᾿Ελλάδοό. Τότε᾽ ἐτέθην πρὸ διλήμματος : Αν θά ἔπρεπε νὰ ὑποστηρίξω ἢ ὄχι τὴν ᾿᾽Απριλιανὴ ὀμόδά Κα ἐφά- νη σαφῶς ὅτι τὸ θυγατρικὸν πραξικόπηµα τῆς 2Ρης Νο- εµθρίου ῆταν ἑνδοαπριλιανὴ ὑπόθεση. ᾽Αλλά ἐν πάση πε ριπτώσει ἐπειδὴ δὲν ἡμουνα θ8έθαιος γιὰ τὸ τὶ συνέ- ϐαινε ἐζήτησα ἀπὸ τὸν ἁρμάδιο ἀξιωματικὸ νὰ ἕλθη στὴν Μοίρα καὶ νὸ μᾶς ἐνημερώση. Αὐτὸς τὀτο μοῦ ἀπόντη- σε: ᾿Ενημερωνόμεθα ἀπὸ τοὺς βΒαδιοφωνικοὺς σταθμούς, ὑπακούομε στὸ Κέντρο ᾿Επιχειρήσεων τῆς 28ης ΤΑΔ καὶ νὰ κάνης αὐτὸ ποὺ διατάσσουν. ᾿Απήντησα ὅτι «δὲν θά πρέπει νὰ λέτε αὐτὰ τὰ πράγµατα γιατὶ ἐσεῖς κάθεσθε στὰ ὑπόγεια ἑνῶ ἐγώ καὶ οἱ χειριατές του κολούµεθα νὰ ἐκτελέσουμε ἀποστολή περίεργη καὶ ἀναλαμθάνουμε σοθαρὲς εὐθῦνες ἔναντι τῆς πατρίδος. Στὴν ἐν συνεχεία συζήτηση μὲ τὸν ἴδιο ἀξιω- μοτικὸ τοῦ ἐτόνισα ἐπίσης : -'Επιθυμῶ νὰ μάθω ποῖοι διἰστάσσουν, ποῖοι κρύ- ῃτονται πίσῳ ἀπ᾿ αὐτοὺς καὶ κυρίως τὶ οκοποὺς ἔχουν. Μοῦ ἀπάντησε σχεδὸν τὰ ἴδια. Πρὸ τῇς καταστάσεως αὐτῆς ήλθαν στὸ νοῦ µου καὶ ἐμελέτησα πέντε «πιθανὲς λύσεις : (4) Νά ἐκτελέσω τὴν ἁποστολή. Τότε ὅμως ἤταν σάν γὰ ἐλάμθανα θέση ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ διατάσσουν χωρὶς νὰ γνωρίζω τίποτε τὸ συγκεκριµένο καὶ δεύτερον μὲ τρόµαζε ἡ σκέψη τοῦ κόσμου ποὺ θὰ ἔλεγε «ἐμεῖς τοὺς ἐμπιστευτήκαμε τὰ ἀεροπλάνα καὶ αὐτοὶ πετοῦν πά- νω µας καὶ μᾶς φοθερίζουν». Τέλος σκέφθηκα ἁκόμη ὅτι ὑπῆρχε καὶ περίπτωση αἱματοχισίας καὶ ὅτσι ἀπέρριψα τελείως αὐτὴ τὴ λύση. (2) Νὰ ἀναφέρω ὅτι δὲν ἐκτελῶ τὴν ἁἀποστολή: Θὰ μὲ ἔδιωχναν τότε, θά τοποθετοῦσαν κάποιον ἄλλο Διοικητή τῆς Μοίρας καὶ ἡ ἀποστολή θά ἐἑπραγματο- ποιεῖτο. (3) Νὰ ἀντιδράσω δυναμικά: Δὲν εἶχα ὅμως σοδαρὴ δύναμη ἀνδρῶν γιατὶ ἐκεῖνο τὸ πρωΐ συνέπεσε νὰ εἶναι Κυριακὴ καὶ στὴν Μοίρα εἴμεθα λίγοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωμοτικοί. (4) Νὰ µαταιώσω ἐν πτήσει τὴν ἀποστολή: Καὶ αὐτὴ τὴν λύση δὲν τὴν θεώρησα, ὅμως, οὐσιαστική. (5) Νὰ διαφύγω στὴν ᾿Ιταλία: Θεώρῆσα αὐτὴ τὴν λύ- ση σὰν τὴν προσφορώτερη γιὰ τοὺς ἑξῆς θασικοὺς λόγους. Ἡ ἀποστολὴ δὲν θά ἐπραγματοποιεῖτο. Θά προ- θληµάτιζα αὐτοὺς μὲ διέταξαν καὶ αὐτοὺς ποὺ ἐκρύθοντο πίσω τους. Θὰ ἄνοιγα τὸν δρόµο πρὸς τἠν 'Ἱταλία, γιὰ ἄλλους συναδέλφους ποὺ θά ἤθελαν ἐπίσης νὰ ἀντιδρά- σουν. Μὲ τοὺς χειρίστας Μίλησα τότε στοὺς χειριστές µου συγκινηµένος : -Παιδιὰ ὁ Μοίραρχος φεύγει γιὰ τὴν Ἰταλία. Δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ χρησὶµοποιή τὰ τάνκς καὶ τὰ ὀερο- Πλάνα γιὰ νὰ καταλαµθάνη τὴν ἐξουσία ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν περίπτωση αἱματοχυσίας. Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ εἶναι πολύ- τιµο καὶ πανόκριθο καὶ ἡ πατρίδα µας τὸ ἔχει γιὰ ὔλ- λους σκοπούς. Νομίζω ὅτι θὁ προσφέρουμε καλύτερες ὕ- πηρεσίες στὴν πατρίδα ὂν διαφύγουμε στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μή. ἐπιτρέποντας ἔτσι νἁ πραγματοποιηθῆ ἡ ἀποστολή. (Όλα αὐτὰ εἶναι ἠχογραφημένα στᾶ µαγνητοφωνα του ἀεροδοομίου Λαρίσης). .. Στὴν ᾿Ιταλία ὅταν ὡδηγήθηκα στὴν ᾽Αστυνομία είπα ἐπίσης ὅτι ἐκτιμήσας τὴν κατάσταση στὴν χώρα µου ἄπε- φάσισα νὀ µὴ ἐκτελέσω τὴν ἀποστολὴ ποὺ μοῦ ὀνετέθη. Καὶ προσέθεσα : «Εἶμαι κατὸ τοῦ καθεστῶτος Παπαδο- πούλου καὶ οἰουδήποτε στρατιωτικοῦ καθεστώτος καὶ αἱ- τοῦμαι πολιτικὀν ἄσυλο». Ἡ ἐξουσία Φθείρει.... Ὁ. ἀντισμήναρχος ζΖέλιος, ὅταν ἐπέστρεψε ὁπὸ τὴν παλία ὑπὸ τὴν πίεση οἰκογενειακῶν γεγονοτων, ὠδηγή θηκε ἐνώπιον τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ᾿Αεροπορίας Ο Ίδιος ὀφηγεῖται ὡς ἑξῆς τὴν συζήτηση ποὺ ἁἀκολούθησε : --Ἡ ἑξουσία !. αὐ τοὺς ποὺ τὴν ἀσκοῦν. Οἱ πολιτικοὶ ἀνεθαίνουν καὶ πέ- ῴτουν ἀλλὸ αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειἁ τους. ὋὈ στρατός, ὅ- τον ἁσκῆ τὴν ἐξουσία φθείρεται καὶ ἡ φθορὰ εἶναι ὄνε παγόρθωτη. ᾿Απὸ τὸ 1967 οἱ δρόμοι στρατοῦ καὶ ἐχωρίσθησαν μὲ ἀπρόθλεπτες συνεπείες γιὰ τὸ 9 Ὅ κόσμος ἀπὸ φόθο ἴσως μᾶς ἀνέχετα!. Σὲ λίνο ὅμως θὸ μᾶς ἀποδοκιμάζη κοὶ αὐτὸ ἀνέκαθεν μὲ προθληµάτιζε καὶ μὲ προθληµατίζει. ος . Καὶ ὁ Ζέλιος τελειώνει ἔτσι τὴν ἀφήγηση Του γεγο- νότος : ο. «Όταν συνέταξα τὴν ἀναφορὰ πρὸς τὸν Αρχηγό καὶ ἀνέφερα αὐτὲς τὶς σκέψεις μου, ἀνώτερος ἀξιωμα- τικὸς μὲ προέτρεψε νὰ τὰ διαγράψω καὶ σὲ ἀντάλλαγμα λαοῦ | Εἶπα στὸν ᾿Αρχηγὸ -- Φθείρει αὐ- | ὶ Ἓθνος, | | πασστατασκακαωκόσνώ. ---τκν-----τ---------ο- Πρώτη πράξη ἀνυπακοῆς, ὀτὸν Ἰωαννίδη σααννοααοαα 3 Τὴν 25ην Νοεμθρίου 1973 ὁ ἀντισμήναρχος Δπμήτριος Ζέλιος ἀρνεῖται νά ἐκτελέση πτήση ἐπιδείξεως στή Βό- ρειο Ἑλλάδα καὶ ὁδηγεῖ τὸ ἀεροπλάνο του στὸ Πρίντιζι Βοήηπππαα. νὰ τοποθετηθῶ ξανὰ στὴν ΤΑΔ. Τοῦ ἀπήντησα ὅμως ὅτι νοθεία στὶς Ιδέες µου δὲν κάνω. Λίγο καιρὸ μετὰ τὴν κατάθεση τῆς ἀναφορᾶς µου δικάσθηκα ὁπὸ τὸ ᾿Αεροδι- κεῖο τὸ ὁποῖον μὲ ψήφους πέντε ἔναντι µηδεµιᾶς διέταξε τὴν ἀπόταξή µου. Ἡ ἀναφορὰ ᾿Ιδού τώρα καὶ μερικὰ χαρακτηριστικἁ ἁποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ᾽Αντισμηνάρχοῦυ Δ. Ζέλιου πρὸς τὸν τότο ᾽᾿Αρχηγὸ τῆς, ΄Αεροπαρίᾳς,, ἀμέσως μετὰ τὴν “Ἔπιοτροφή του ἀπὸ τήν Ιταλία ο σσ πο , «Τὰ γεγονότα τῆς 25.14.73 καὶ μέχρι τῆς Πβοσγει- ὠσεώς µου εἰς Μπρίντιζι ἔχουν ὡς ἀκολούθως : Περὶ ὥρον 0700 εἰδοποιήθην ὑπὸ τοῦ 'Ασμ)χου Ν. Πατήρη νὰ μεταθῷ εἰς τὴν 348δΜ καὶ νό ἀνακαλέσω τὸ προοωπικόν, διότι ἔχει διαταχθῆ γενικἡ ἐπιφυλακή. Πράγµσοτι ταχέως µετέδην καὶ ἤρχισα τὴν ἀνάκλησιν τῶν ἀξιωματικῶν - ὑπαξιωματικῶν οἱ ὁποῖοι διέθετον τηλέφωνα, Διοτάχθην ὑπὸ τοῦ ΒΟΟ (΄Ασμ)χος Χ. Πολυμέρου) νὰ ἑτοιμάσω τέσσερα (4) ἀεροσκάφη ἄνευ ὁπλισμοῦ καί, ὅταν ἑτοιμασθοῦν νὰ ἀναφέρω, ἵνα ἐν συνεχεία καθο- ρισθῆ ἡ ἀποστολή τούτων. Ἔκ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Θεσσαλονίκης µετε- δίδετο κατὰ διαστήματα ἡ προκήρυξις ὑπ' ἀρίθ. Ἰ καθ᾽ ἣν ὁ Δτὴς Γ΄ Σώματος Στρατοῦ ἀπηγόρευε τὴν κυκλοφο- ρίαν εἰς τὴν περιοχἠν εὐθύνης του. Οἱ Ραδιοφωνικοὶ Σταθμοὶ ᾿Αθηνῶν καὶ Λαρίσης µε τέδιδον τὰ συνήθη προγράμματά των. ᾿Αργότερον µετεδόθη ἀνωνύμως ἐκ τοῦ Ραδιοφωνι- κοῦ αταθμοῦ ᾿Αθηνῶν, ὅτι αἱ Ένοπλοι Δυνάμεις ἀνέλα- ϐον τὴν διακυθέρνησιν τῆς χώρας καὶ ὅτι ἡ 2Ίη ᾿Απρι λίου θὰ συνεχισθῆ. ) ᾿Αμόσως «ἄστραψε» εἰς τὸν νοῦν µου ἡ ἀπαισία εἰ- κὠν τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ μεταξὺ τῶν ἀκολουθούν- των τὸν Παπαδόπουλον καὶ αὐτῶν ποὺ ἔπαυσε κατὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς Κυθερνήσεως Μαρκεζίνη. Ἐζήτησα ἀπὸ τὸ ΒΟ6 νὰ ἔλθη ὁ Δ)τὴς νὰ μᾶς έξη γήση τἰ ἀκριθῶς συµθαίνει καὶ ὁ ΄Ασμχος Χ. Πολυμέρου μοῦ ἀπήντησεν ὅτι ὁ Δ)τὴς ὀπουσιάζει. Ὁ λόγος ποὺ ἐζή τησα τὴν Δ)τὴν εἶναι ὅτι - θάσει τοῦ κανονισμοῦ ὁρ- Πρεσθευτἠς τΠῃς Χούντας ἀποκπρύσσει τὴν ᾽Αδπναϊκὴν Δπμοκρατίαν Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τοῦ Περικλέους εἶναι παράδειγµα πρὸς ἀποφυγήν, ἔλεγε ὁ ἐπὶ χούντας Ἐλληνας πρεσθευτὴς στὴν Οὐάσιγ: κτων κ. Παναγιωτάκος, σὲ συζήτησί του μὲ τὸν ᾽Αμερικανὸ ὑφυπουργο Ἐξωτερικῶν κ. Σίσκο. γανώσεως τῆς πτέρυγος -- οἱ Δ)ταί τῶν Μαιρῶν ὑπά- γονται κατ εὐθεῖαν εἰς τὸν Ατήν. Ἔν συνεχεία µετέθην εἰς τὴν οἰκίαν µου ἐντὸς τῆς πτέρυγοο καὶ εἶπα εἰς τὴν σὐζυγόν µου, ὅτι «μυρίζει ἐμ- φύλιος σπαραγμὸς καὶ δὲν ξέρω τὶ νὰ κάνω. Μὲ διέτα- αν µίαν ἀποστολὴν χωρίς νὰ ξέρω ὁπὸ ποίαυς καὶ διατί. 'Απὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ κάνω ὅτι ἀποφασίσω ἐκείνην τὴν στιγμήν». ᾿Απεχαιρέτησα τὴν σύζυγόν µου καὶ τὴν κό- ρην µου καὶ ἀνεχώρησα διὰ τὴν Μοΐῖραν. 'Απὸ τηλεφώνου καὶ ἐκ τοῦ, ΒΟΟ μοῦ ἐδόθη ἡ δια- ταγἡ γὰ εὐρίσκεται ἡ τετρὰς ὄνωθεν Θεσσαλονίκης τὴν «19:00 ἀκριθῶαν )« ὁ χρόνος «Έχει :σημοσίαν, Ὁνό ἔκτελε- σθοῦν δύο” (2) διελεύσεις καὶ ἐν ουνεχεία ἡ τετρὰς νά ὑβεριπγώθη”δνώθεν τῶν πόλεων Σερρῶν Ἀράμᾶς καὶ Κα- 6άλας, εἰς ὕψος 2.300”. ᾿Απὸ τὴν 0820 ἕως τὴν Ό920 ὥραν ἐκάθησα εἰς τὸ γραφεῖον µου, αἱ σκέψεις µου ἑστρέφοντο πέριξ τοῦ ἐμ- Φφυλίου σπαραγμοῦ καὶ ἐφοθήθην µήπως ἡ διέλευσις ὄνω- θεν Θεσσαλονίκης δώση τὸ ἀρχικὸν ἕνουσμα». «Πρὸ τῆς ἐπιθιθάσεως εἰς τὸ ὄχημα διὰ τὴν µετα- κἰνησίν µας εἰς τὰ ἀεροσκάφη εἶπα εἰς τοὺς χειριστός: «Δὲν γνωρίζοµεν τί γίνεται καὶ, ἂν ἐγκαταλείψη κανεὶς τὸ ἀεροσκάφος του λόγω θλάθης, νὰ εἴπη ὅτι ἐξετέλουν κατόπιν διαταγῆς ἀποστολὴν ὑπορητήσεως πόλεων τῆς Β, Ἑλλάδος καὶ πἐραν τούτου οὐδὲν γνωρίζω». «Μετὰ τὴν ἀπογείωσιν ἠρώτησα τοὺς χειριστάς, ὃν ἔχουν τροφοδοτήση αἱ ἐξωτερικαὶ δεξαμενοὶ καὶ μοῦ ᾱ- πήντησαν ἅπαντες καταφατικῶς». Τοὺς εἶπα ὅτι φεύγω διὰ τὴν ᾿Ιταλίαν, ὅποιος θέλει, κανένα δὲν πιέζω ἢ προτρέπω, νὰ μὲ ἀκολουθήση. Νομί- ζω, ὅτι θὰ προσφέρωμεν καλυτέρας ὑπηρεσίας εἰς τὴν πατρίδα, ἂν φύγωμεν, παρὰ νό ἐκτελέσωμεν τὴν ἄπο- στολήν. Διόταξα τὸν Ὑπογὸν ὙΤσίρκαν Θ. νά ἀναλάθη τὴν ἀρχηγίαν τοῦ σχηματισμοῦ καὶ νὰ ἐκτελέση τὴν άποστο- λὴν ἢ νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν Λόρισαν.. (Δὲν γνωρίζω ἂν ἐξετελέσθη ἢ ὄχι ἡ ἀποστολή). ) Εἰς τὴν περιοχἠν Ιωαννίνων εἰς Κόστορα νὰ διαθ, Βάση ἐπὶ λόξει τὸ ἑξῆς: «Ὁ ᾿Ασμχος Δ. Ζέλιος δὲν γί- νεται ἀφορμή ἐμφυλίου σπαραγμοῦ -- Φεύγω διὰ τὴν Ἰ- ταλίαν. (Δὲν ἔλαθον ἁπάντησιν, οὐδὲ γνωρίζω ὃν ἔλαδε τὴν ἀναφοράν µου, διότι εἶχον προθλήµατα μὲ τὴν ἐκ θήνα καὶ ὄχι ὅλη τὴν Ἑλ- λάδα) , ἀποτελοῦσε ἀἆσφα-' λῶς µία πρόοδο τοῦ ἀνθρω πίνου πνεύματος γιὰ τὴν ἐποχή της. Στήὴν πρᾶξι, ὅ- µως, ἀπέτυχε καὶ ὡδήγησε τελικὰ στὴν ὑποδούλωσι τῶν ᾿Αθηνῶν. δΔὲν εἶναι λοιπὸν παράδειγµα πρὸς μίμησιν». Καὶ ὁ κ. Παναγιωτόκος συνεχίζει στὴν ἐκπληκτικὴ αὐτὴ ἔκθεσί του : «Δὲν πρέπει ἐπίσης νάἁ λησμονῆται {(εἶπε στὸν κ. Σίσκο), ὅτι ἄσχετα ὁὀπὸ τὶς ἐπικρίσεις ποὺ ἐδέχθη ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, τὸν Σω κράτη, τὸν ᾿Αρίστοτέλη καὶ ὄλλους, ἡ Δημοκρατία Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ποὺ εἶναι 57 ἐτῶν καὶ πρὠώ ην ὑφηγητὴα το Αιεθνοῦς Δικαίου, ὑπηρέτησε τὴν Ἡ συζήτησις τοῦ κ. Πα ναγιωτάκου μὲ τὸν κ. Σί- σκο ὅγινε στὴν Οὐάσιγ- κτων καὶ κατεγράφη ἀπὸ τὸν Ἕλληνα πρεσθευτὴ σὲ σχετικἠ ἔκθεσί του πρὸς τὴν κυθέρνησι ΄Ανδρουτσο πούλου, τὴν ὁποία ἕἔστειλε στὶς 10 ᾿Απριλίου, 1974. Ὁ Ἕλλην πρεσθευτἠς συνεζήτησε μὲ τὸν κ. Σί- σκο τότε γιὰ τὶς ἐπιδεινού µενες σχέσεις τῆς Ἑλλά- δος μὲ τὴν Τουρκία. Σ᾽ αὑτή τὴ οὐζήτησι ὁ κ. Σί- σκο ἔθεσε καὶ τὸ θέµα τῆς Δημοκρατίας στὴν Ελλά- δα. Ὁ κ. Σίἰσκο εἶπε στὸν κ. Παναγιωτάκο κατὰ τὴν ἐκδοχὴ ποὺ δίνει ὁ δεύτερος ὅτι «οἱ ᾿Αμε ρικονοὶ περιμένουν πολὺ Περισσότερα ἀπὸ τὴν Ελ λάδα, δεδομένου µάλιστα καὶ τοῦ παρελθόντος της». Ὁ κ. Σίσκο εἶπε ἁκόμη, ὅτι ἡ Ἑλλάδα «πρέπει 6αθ µιαῖα νὰ ἐπιστρέψη ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν Δηµοκρα: τία» καὶ προσέθεσε, ὅτι ἡ ἐξομόλωνοι τῆς ἑλληινκῆς πολιτικῆς ζωῆς «θὰ δΊιευκο λύνη τὶς σχέσεις μὲ τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ θά τὶς ἐπηρξ ἆση εὐμενῶς». ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ ᾽Αλλὰ ὁ κ. Παναγιωτά- κος -- καθὼς γράφουν οἱ «Σόντεϊ Τάϊμο» τοῦ Λονδί νου, ποὺ ἀποκολύπτουν τὸ περιστατικὸ αὐτὸ ἓν εἶχε ὄρεξι νὰ παΐρνη συµ- θουλὲς ἀπὸ τὸν κ. Σίσκο. Καὶ, καθὠο ἔγραφε ὁ ἵδι- ος στὴν ἔκθεσί του πρὺς τὴν τότε κυθέρνησι ᾿Αν- δρουτσοπούλου, ἀπάντησε στὸν ᾽Αμερικανὸ ύφυπουρ: γόὁ : «Ἡ θραχύδια Δημοκρα: τία τοῦ Περικλέους (ποὺ ὀφοροῦσε ἄλλωστε τὴν ᾿Α: ἐκείνη, ποὺ ἑἐστηρίζετο, ση μειωτέον, στὴν προσωπολα τρεία, εἶχε περιασότεροιις δούλους, παρά ἐλεύθερους. Με τὶς εὐλογίες της μά- λιστα ἤπιρ ὁ Σωκράτης τὸ κώνειο καὶ ἐξοστρακίσθηκε ὁ δίκαιος ᾿Αριστείδης, Ο ΜΥΘΟΣ , «Κατὰ συνέπειαν, εἶπα ἐγὼ (στὸν κ. Σίσκο], ου- νεχίζει στὴν ἔκθεσί του ὁ κ. Παναγιωτάκος, ἡ ἐπίκλη σι ἑνὸς μύθου, ὕστερα ἆ- πὸ τόσους αἰῶνες, δὲν μπορεῖ νάἁ εἶναι παρὰ μό- γον πρόσχημα. Αλλωστε, πόσο κακοπαθαίνει ἡ Δη- µοκρατία, φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι καὶ οἱ κοµµου νιστικἐς χῶρες αὐτοαποκα- λοῦνται Δημοκρατίες». Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ὁ κ. Σίσκο ἔθγαλε προφανῶς τὰ συμπεράσματά του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κυ- θερνοῦσαν τὴν Ελλάδα. «Ὁ κ. Παναγιωτάκος-- γράφουν οἱ «Τάϊμς» «Σίσκο, ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν Χούντα ὡς πρεσθευτἠς στὸ Συμθούλιο τῆς Εὐρώπης καὶ ἀργότερα στὴν Κύπρο, ὅπου καὶ σχεδίασε τὴν πρὠ τη ἁἀπόπειρα ἀνατροπῆς τοῦ Μακαρίου, ὡς ἠφυπουρ γὸς τότε τῶν ἃἘξωτερι- κῶν. »Στὴν ἔκθεσί του γρά- φει, ὅτι θεθαίωσε τὸν κ. θέλει συμθουλὲς καὶ πιέ- σεις ἀπὸ τούς ξένους, ὅ- οϱον ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς Δημοκρατίας. Ὁ κ. Πανα- γιωτάκος, που ὀνεκλήθη ἤδη ἀπὸ τὴν νέα κυθόρνηι σι, δρίσκεται τώρα σὲ δις θεσιµότητα. «ὍὉ κ. Τζόζεφ Σίσκο ἐ- πεθεθαίωσε στὴν Οὐάσιγ- κτων τὴν ἀκρίθεια της πε ριθόητης ἐκθέσεως Πανα- γιωτάκου. Μόνο τὸ συμπὲ ρασμα τῆς ἐκθέσεως, ὅτι δηλαδἡὴ ὁ κ. Σίσκο «ἐπεί σθη» ἥταν ψευδές, εἶπε ὁ κ. Σίσκο, «συμφωνήσαμε ἐπὶ τῆς διαφωνίας µας». ΙΙΙ ΤΙ ΙΝΙΝΗΙΙ ἀπὸ τὸν 'ὁποῖον. ἐζήτησα νὰ μὸ ὁδηγήση εἰς τὸ Γραφεῖον ϕ» ἡρν-ννθθμμημημήήήμμηήμμμηημμμμμμη παμπὴν τοῦ ἀσυρμάτου τοῦ ἀεροσκάφους). ὴ Διῆλθον ἄνωθεν Κερκύρας καὶ κάτωθεν τῶν νεφῶν. ᾿Εκάλεσα τοὺς ἰταλικοὺς σταθμοὺς ΒΑΏΑΗΕΞ καὶ τοὺς ἀνέφερο, ὅτι ἵπταμαι δι’ ἑλληνικοῦ ὁὀεροσκάφους καὶ κα- τευθύγοµοι εἰς Μπρίντιζι ἄνευ σχεδίου πτήσεως. Κάποιος σταθμὸς μὲ ἠρώτησε ποῦ εὑρίσκομαι νὰ θέσῳ τὸ {ΕΕ εἰς θέσιν ΝΟΡΜΑΛ. Τοῦ ὀνέφερα τὴν θὲσιν µου καὶ ὅτι ἔχω ΙΕΕ) 5ΙΕ. ἜἜκτοτε οὐδεμίαν ἄλλην ἐπαφὴν εἶχον. Εξ ἀποστάσεως ΟΝΜ ἐκ τοῦ ΤΑΟΑΝ τοῦ Μπρίν- τιζι. ἐκάλεσαν τὸν Πύργον τοῦ Μπρίντιζι εἰς τὴν συχνό- τητα 257,8ΜΗΖ καὶ μὲ ἠρώτησεν, ἂν διαθέτω ΝΗΓ ἆ- βαν Τοῦ ἀπήντησα, ὅτι δὲν διαθέτω ΝΗΕ μόνον Διῆλθον ἄνωθεν διαδρόμου, προσεγειώθην κανονικῶς, ἠκολούθησα ἓν (1) ὄχημα (ΕΟἱΙΟΝ ΜΕ), ἑστάθμευσα καὶ ἐκράτησα τὸ ἀεροσκάφος εἰς τὴν στρατιωτικὴν πλευ᾽ ρὰν τοῦ ὀεροδρομίου Μπρίντιζι. «Τὰ γεγογότο κατὰ τὴν παρσαµονήν µου εἰς ᾿Ἴτα- λίαν ἔχουν ὡς ἀκολούθως : Εἰς τὸ ἁἀεροδρόμιον Μπρίντιζι ὑπεδέχθη τὸ ἆερο σκάφος εἷς (4) ὑπαξιωματικὸς τῆς Ιταλικῆς ἀεροπορίας καὶ 'Επιχειρήσεων. , ση. Μοτὰ. 105 15 λοπτὰ ἀφίχθη ὁ τὴς {Ἅμκσεγδι᾽ ἰδιωτικοῦ αὐτοκινήτου καὶ µετέθηµεν εἰς τὸ γραφεῖον του. Τοῦ ἀνέφερα ὅτι εἶμαι ὁ ᾿Ασμχος ΑΔ. Ζέλιος, τοῦ ῥἌ- πέδειξα (2} «ταυτότητεσ τῆς Συνθήκης τῆς Γενεύης, αἱ ὁποῖαι συμπτωματικῶς ὑπῆρχον εἰς τὴν ἐνδυμασίαν πτή- σεων (φόρμα], εἰς τὴν πατρίδα µου συµθαίνουν γεγονότα, δὲν γνωρίζῳ τὶ ἀκριθῶς διετάχθην νὀ ἐκτελέσω µίαν ὁ- ποστολἠν ὑπερητήσεως πόλεων τῆς Β. Ἑλλάδος, φοθή- θηκα ἔναρξιν ἐμφυλίου πολέμου, σᾶο παραδίδω τὸν ὁπλι- αμόν µου καὶ ἐπιθυμῶ νὰ παραµείνω εἰς ᾿Ιταλίαν μέχρι νὰ σκοφθῶ τὶ θὰ κάνω περαιτέρω. Διὰ νὰ ἀποφευχθῆ ἡ δηµοσιότης μοῦ προσεκόµισαν μίαν φόρμαν ἐργασίας, τὴν ὁποίαν ἐφόρεσα καὶ δι᾽ ἴδιω- τικοῦ αὐτοκινήτου μετὰ τοῦ ᾽Αξιωματικοῦ τῆς ᾿Αστυνο- µίας µετέθηµεν εἷς τὴν ᾿Αστυνομίαν τοῦ Μπρίντιζι. Εἰς τὴν ᾿Αστυνομίαν τοῦ Μπρίντιζι ἀνέφερα: «Εἶμαι ὁ Ασμχος Δ, Ζέλιος Δ)τὴς μιᾶς Μοίρας τῆς Ε.Α., εἰς τὴν πατρίδα µου ουμθαίνουν γεγονότα, δὲν γνωρίζω τὶ ἀκριθῶς συμµθαίνει, διετάχθην νὰ ἐκτελέσω μίαν ὅποστο λἠν ὑπερατήσεως πόλεων Β. ᾿Ελλάδος. Εἶμαι κατὰ τοῦ καθεστῶτος Παπαδοπούλου καὶ γενικῶς οἰουδήποτε στρα: τιωτικοῦ καθεστῶτος µοκρᾶδς παραμονῆς εἰς τὴν ἐξουσίαν καὶ ἐπιθυμῶ νά παραµείνω εἰς ᾿Ἰταλίαν μέχρι νὸ ἴδω τί θά κάνω. Μοῦ ὠμίλησον διὰ πολιτικὸν ἄσυλον, τὸ ὁποῖον ἀπεδέχθην». ε «Τὴν πηρωῖαν τῆς 26.11.73 καὶ περὶ ὥραν ὉΌ304 τῇ συνοδεία ἁστυνομικοῦ µετέθην εἰς τὴν ᾿Αστυνομίαν τῆς Ρώμης, ὅπου ἐπιδεδαίῖωσα τὰ λεχθέντα εἰς τὴν ᾿Αστυνο- μίαν τοῦ Μπρίντιζι. ᾿Επμιροσθέτῳως μὲ ἠρώτησον, ὃν ὀνή- κω εἷς κανένα πολιτικὸν κόμμα διότι τοῦτο προέθλεπεν ἓν ἔντυπον καὶ τοὺς ἀπήντησα ὀρνητικῶς, Διὰ τὰ συµδαίνοντα εἰς Ἑλλάδα οὐδεμίαν πληροφο- ρίαν εἶχον. Μοῦ ἔδειξαν τὸν τίτλον τῆς πρώτης σελίδος μιᾶς ἱταλικῆς ἐφημερίδος, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὡς ἑξῆς :.. «ΑἱΤΗΙ ΕΝΕΒΑΙ. ΑΒΙΕΦΤΕ ΒΑΡΑΒΘΟΡΟΥΙΟΒΘ» καὶ μὲ τὰ λίγα Λατινοαγγλικἀ µου κατάλαθα, ὅτι «Αλλοι στρατηγοὶ συνέἐλοθον τὸν Παπαδόπουλον». Τοὺς ἠρώτησα, ἂν σκο- τώθηκε κανεὶς καὶ ἂν ἐπικρατῇ ἡσυχία, Μὲ διεθεθαΐίωσαν ὅτι οὐδεὶς σκοτώθηκε καὶ ὅτι ἐπικρατεῖ ἡσυχία. Εἶς µά- λιστα ὀστυνομικός, ὁ ὁποῖος ὠμίλει Ἑλληνικά, διότι ἐ- γεννήθη εἰς Βόδον, μοῦ εἶπει «Δὲν ἔγινε τίποτε -- Αλ λαγὴ θάρδιας». Μοῦ εἶπαν ὅτι εἰς τὰς 1100 θὰ πορουσιααθῶ εἰς τὴν ἱτολικὴν τηλεόρασιν, Τοὺς ὀπήντησα, ὅτι δὲν ἐπιθυμῶ καὶ μοῦ ἑδήλωσαν, ὅτι φοθοῦντοι τὸν Τύπον μήπως γράψη, ὅτι ἡ ᾿Αστυνομίο μὲ ἐμποδίζει, Μὲ προέτρεψον νὰ παρου σιασθῶ καὶ νὰ τος ἀνοφέρω, ὅτι δὲν ἔχω νὸ δηλώσω τίποτε, Πράγμµοτι, εἰς τὴν αἴθομσαν ὀναμονῆς τοῦ ξένοδο- χείου εὑρίσκετο τὸ συνεργεῖον τῆς ἰταλικῆς τηλεοράσε- ως. Εἰς τὸν ἐρωτήσαντα δηµοσιογράφαν ἀπήντησα (εἰς τὴν ᾽Αγγλικήν): Δὲν ἔχω τίποτε νὰ δηλώσω, εἶμαι Ελ- λην ᾽Αξ]κὸς ἐπὶ {8 χρόνια καὶ θὰ παραµείνω Ἕλλην ᾿Αξ)κόο. Ίσως νὰ πεθάνω μακράν τῆς πατρίδος µου καὶ μακρὸν τῆς οἰκογενείας µου, ἀλλὰ θά πεθάνω σὰν τίμιος Ελλην ᾽Αξ)κός. ᾿Ηγέρθην νὰ ἁποχωρήσω καὶ κατὸ τὴν διαδρομὴ» μὲ ἠρώτησαν «ἂν εἶμαι παντρεμένος» -- τοὺς ἁἀπήντησα καταφατικῶς καὶ «ἂν έχω παιδιό» τοὺς ἀπήντησα ὅτι ἔχω μίαν κόρην. Κατὰ τὴν ἔξοδόν µου τοὺς εἶπα ὅτι θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὰς ᾿Ιτολικὰς ᾿Αρχὰς καὶ τὴν παλικἠν ΄Αστυνοµίαν διὰ τὴν καλἠν ἑἐξυπηρέ- τησίν µου». Τὰ φεγονότα ὁκολούθησαν μετὰ τὴν ἐξέλιξη ποὺ πε- ριγράφει ὁ ἴδος ὁ κ. Ζέλιος κατὰ τὴν ἀφήγηση τοῦ πε- ριστατικοῦ. Όταν ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα παρουσιάσθηκε στὸν ᾿Αρχηγὸ τῆς ᾿Αεροπορίας, δικάσθηκε στὴ συνέχεια καὶ ἀπετάχθη. κα { ΚΑΤΑΣΖΤΗΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΧΡΥΣΗΛΙΟΥ Κ. Χ΄’ ΜΙΧΑΗΛ Ὁδὸς ᾿Αριστοτέλους ἀρ. 186, Τηλ. 75368 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τὸ ὡς ἄνω κατάστηµο χονδρικῆς καὶ λειαγικῆς πῳλήσεως οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν εἰδοποιεῖ τὴν ὁ- Ἐιότιμον πελατείαν του ὅτι ἐπανήρχισε τὰς έργα. σίας του πορόχον κἀάθο πρόθυμον ἐξυπηρέτησιν σὲ λογικὰς τιμὰς εἰς πάντας. Εκ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ --- --- ΜΑΙΝΗΤΟΦΟΩΝΗΝΕΝΗ ΔΙΑΤΑΙΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΙΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΓΕΩΡΠΙΤΣΗ ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Μία µαγνητοταινία, ποὺ εὗρί- σκετοι στὰ ἀρχεῖα τοῦ γερµανί- κοῦ περιοδικοῦ «Ντὲρ Σηᾶγκελ», περιέχει τὸ µεγάλο μυστικὸ τοῦ τέως ἀρχηιοῦ τῆς ΕΣΑ, τοξι- άρχου ΑΔ. Ιωαννίδη -- δηλαδὴ τὴν ὀργάνωσι καὶ διεύθυνσι τοῦ πραξικοπήματος τῆς Ίδης ᾿[ου» λίου στὴν Κύπρο. Τὸ νέο αὐτὸ στοιχεῖο ἀπεκά» λυφε ἡ θρεττανικἠ εφηρερία αΓκάρντιαν». Πρόκειται περὶ δευ τέρας µαγνητοταϊνίσς, στὴν ὁ- ποία. περιέχονται συνομιλίες τοῦ Σγωσννίδη μὲ τοὺς ουνεργότες του. Μία ἄλλη ταινία, πού εἶχε ὀποκαλύψει πρὸ ἡμερῶν τὸ ἰτο» λικὸ περιοδικὸ «ΕΠΟΚΑ» ὑποτί θετοι ὅτι θρίσκεται στὸ Ἱέρια πῶν ἑλληνικῶν μυστικῶν ὑπηρὸ σιῶν, Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ Στὴ νέα µαγνητοταινία, ἀκού Εται ἡ Φωνὴ τοῦ «ἀόρατου δι» κτάτορα» ᾿Ιωσννίδη νὰ διοτάζη τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ΄Έθνοφρου- ρᾶς, ταξίαρχο Γεωργίτοη, νά στείλη «όνκο στὴν Πόφο. Σ᾽ ἕ- να σημεῖο τῆς ταινίας, ὁ ᾿έωαν» ψίδηο ἐρωτᾶ μὸ ἀγωνία ποὺ θρἱ σκεται ὁ Μακάριος : «Ποῦ εἶναι τώρα αὐτός: Ποῦ εἶναι:”. Κι ὁ Γεωργίτσης ἀποντᾶ αΣτὸν ἀέρα”. Εννοώντας, ὅτι ὁ ἹΜωκάριος «πετοῦσε» ἐκείνη τὴν στιγμὴ μὲ ἑλικόστερο. Κατὰ τὴν ἐφημερίδα αΓκάρ” ντιαν», ὁ Γεώργιος Παπαγιάννης «ὁ” Ἀνηπλοίαρχος, -ὁ ὁποῖος ὅτι» µωρήθη ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Αμ» γης κ. ᾿Αδέρωφ μὲ τρίµηνη ἀρ- γία, δὲν εἶναι ὁ μόνος Ώμωρη” θεὶς ἀξιωματικός, ἀπὸ τοὺς συμ µετασχόντες στὴν ἀνατροπὴ τοῦ Προέδρου Μακσρίου. «Ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνησις -- γράφει ἡ ἐφημερὶς τοῦ νονδίνου -- συνέχισε τὴν ἀντικατόστασι τῶν 10. στρατηγῶν, ποὺ εἶχαν καίριες θέσεις κατά τὸν χρόνο τοῦ πραξικοπήματος ἐναντίον τοῦ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, μὲ τὴν θὲσι σὲ ἁργία ἑνὸς μὴ όπο καλυφθέντος ἀριθμοῦ 4ξ ωµατι- κῶν -- φημολογεῖται, ὅτι εἶναι γύρω στος δώδύεκο -- ποὺ ἕλ- θαν µέρος στὸ πραξικόπημα». | ϱ κ. ᾽Ανδρονυταέπουλος ΠΗΓΑΙΝΕ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΟΣ Νέα στοιχεῖα, συµπληρωματί” κά, γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ - «ἑλίῳ Ιωαννίδη Πρωθυπουργοῦ τῆς Ελλάδος» -- Ανδρουταοπούλου στὸ Σικάγο ὁπαστέλλονται ἀπό Ελληνοαμερικανοὺς Φίλοις σιἠν «Βραδυνὴ». Τὰ δηµοσιευόµενα ἆ πεστόλησον ἀπὸ τὸν Έλληνοαμε ρικανὸ συγγραφέα κ. ΔΝ, Πσπα- χρήστου - Πλαπούτα, Τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Αδαμάντιος ᾿Ανδρουτούπουλος αγων ζότοων γιὰ νὰ ἐξασφολίση μιὰ ὀξιοπρεπῆ θέση στὴν ἑλληνικὴ Ιαρθϊκία τῆς ᾽Αμερικῆς -- πρᾶγμα ποὺ οὐδέποτε κατόφερε -- Ππαρεκόλε σε τὸν Παναγιώτη Πιπνέἑέλπ, ὃ- πως µᾶς γράφει ὁ κ. Π μιαχρή- στου, νὰ τὸν διορίση ἄω σθο πρὀ ξενο σὲ κάποια ἁμερικανικὴ πὀ λη. Ὁ. Πιπινέλης ὅμως τοῦ ἁπάν τησε, ὅτι ἤταν πολὺ δύσκολο, γιατὶ δὲν ἤταν καλὰ εγεστέστη μένος στὶα ΗΠΑ. Τὸ µόνο τιοῦ μποροῦσε νἁ κάνη γι’ αυτόν, ἡ- παν νὰ τὸν διορίση γραφε} οὸ κάποιο ἑλληνικὸ προξενείο. Τὸ ὅτι ὁ ᾿Ανδρουτοόπουλος οὐδέποτε ἐδικηγόρησε σιἠν ᾿Α- μερική, ὀφείλεται στὴν μὴ ἀπό κτηση διπλώματος δ,κηγόρ»υ ἐπό ὀμερικανικὸ Πανεπιστήμιο. Γιὰ καλή τύχη ὅμως τοῦ ᾿Α» δαµάντιου ᾽Ανδρουτσόπουλου, ὁ Ελληνοαμερικανός δικηγόρος Δη µοοθένης Γιωργούλης, τοῦ ὁποί ου τὸ γραφεῖο ἤταν ἀνοικτὸ ο) ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔχουν ὀνάγκη ἐνισχύσεως, τὸν προοέ λαθε σὺν µεταφραστὴ ἑλληνικῶν ἐγγράφων καὶ φρόντισε ὥοτο κι΄ ἄλλοι Ἑλληνοαμερικονοὶ δικηγό ϱροι νὰ τοῦ δίνουν µεταφραστικὴ ἐργασία, γιὰ νὸ ζᾳ ἆξ οπρεπῶς. Ὅταν ὁ ᾿Ανδρουτσόσπουλας ἓ- χινε Πρωθυπουργός, οἱ πρῶτοι ποὺ δοκίµασαν τήν μεγαλύτερη ἔκμληξη σαν οἱ Ελληνοαμερικα νοι τοῦ Σικάγου. Καροκτηριστικἠ ἐκδήλωση τῆς ἐκπλήξεως, τὰ λόγια τοῦ Ελ- ληνοαμερικανοῦ ἐκδότου 'Ἔλευθε ρίοα Κωνσταντόπουλου -- ὅπως μᾶς τὸ μετέδωσε ὁ κ. Ποποχρή στου : «Γιά σκέψου ἐξευτελισμὸός στὴν πατρἰδα. Στὴ θέση τοῦ Ε λευθερίου Βενιζέλου, ὁ ᾿Αδομάν τιος Ανδρουτσόπουλος»ξ [ΠΜ 4 Φάθθατον, 398 Σεπτεμθρίου 1974 Θέματα λόγου καὶ τέχνης Αὐτὴ τὴν ἑθδομάδα : ΛΟΓΟΤΕ ΧΝΙΑ 9. ΜΟΥΣΙΚΗ ο ΘΕΑΤΡΟ ϱ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ρέκριεµ γιὰ τή Χιλή... ἀπὸ τρεῖς Ἕλληνες «ΚΒΝΤΟ ΧΕΝΕΡΑΠ) ΤΟΥ ΠΑΜΠΠΟ ΝΕΡΟΥΝΤΑ ΤΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ «Κάντο Χενερὰλ» τοῦ τιµηθέντος μὲ Ἠόμπελ Χιλιανοῦ ποιητῆ Πάμπλο Περούντα, ὁ ὁποῖος ἀπεθίώσε πρόσφατα, παρουσίασε τελευταῖα στὸ Παρίσι ὁ Μίκης Θεοδωράκης. Ὁ “Ελ- ληνας συνθέτης ἔδωσε µεγάλή συναυλία, παρουσία χιλιάδων θεα- τῶν, στὴν γιορτὴ τῆς ἐφημερίδος τῆς ᾿Αριστερᾶς «Οὐμανιτέ». Τὸ ὁ- ῥρατόριο ἑρμήνευσαν στὰ ἱσπανικὰ ἡ Μαρία Φαραντούρη καὶ ὁ Πέ- τρος Πανὸ στὸν μαρτυρικὸ λαὸ τῆς Χιλῆς. ῆς. Δεξιά, στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν συναυλία -- ἀφιέρωμα ”Αλλο ἕνα θραθείο γιὰ τὸν ποιπτὴ Γ. Μὲ τὸ «θουλγαρικὸ «Βραθεῖο Δημητρώφ», τιμήθηκε, πρὶν :λίγες μέρες, ὁ ποιητὴς Γιάν- νης Ρίτσος. Τὴν σχετικὴ ἀπόφασι πῆρε τὸ Κρατικὸ Συμθούλιο τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 20ῆς ἐπετείου : τῆς . σοσιαλιστικῆς ἐπαναστάσεως στὴν χώρα αὐτή. Ἡ κορυφαία, αὖ ἀπενεμήθη καὶ στοὺς κ λ Σουσ ἴτ θιετικὴ Ένωσι) καὶ λία). Ὁ Ἕλληνας ποιητής ἔ- χει τιμηθῆ μὲ τὸ Α΄ Κρα- τικὸὀ Βραθείῖο Ποιήσεως, τὸ 1956, γιὰ τὴν «Σονά- τα τοῦ Σεληνόφωτος» καὶ μὲ τὸ Μέγα Διεθνὲς Ώρα: θεῖο. Ποιήσεως τῆς Μπιε νἀάλε τοῦ Κνόκ, τὸ 1970. Εἶναι µέλος τῆς ᾿Ακαδημί ας Λογοτεχνίας τοῦ Μά- ἴνο (Δυτικὴ Γερμανία), τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος Συγγραφέων καὶ τῆς Ἓ- πιτροπῆς Γάλλων Θεατρί- κῶν Συγγραφέων καὶ Συν θετῶν. Μὲ τὴν εὐκαιρα τῆς θραθεύσεως τοῦ Γιάννη Ῥίσου, πληροφορούμεθα ὁ τι οὐντομα θά κυκλοφορή σουν στὴν Ἑλλάδα πέντε νέα θιθλία του. Πρόκειται γιὰ τά: 1) «Ὁ τοῖχος μέ σα στὸν καθρέφτη». Εΐνσι μιὰ σειρὰ ἀπὸ 115 ποιήµα τα ποὺ γράφτηκαν στὸ οτρατόπεδο συγκεντρώσε- ως πολιτικῶν κρατουμένων στὸ Παρθένι τῆς Λέρου, μεταξὺ 1967 - 1968. 2) «Ὕμνος καὶ θρΏνος µγἱά τὴν Κύπρο». Τὸ ἔργο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Μακάριο καὶ εἶναι γραμμένο σὲ ἐν τελῶς δημοτικὸ ὕφος - οὖν τὸν «Ἐπιτάφιο». 5) «Κωδωνοστάσιο». Είναι ἔ- να πολύστιχο ποίηµα. 4) «Μελετήματα». Περιλαμ- θάνει μελέτες γιὰ τὸν Μα γιακόφσκι, τὸν Ναζὶμ Χικ µέτ, τὸν Πὠλ ᾿Ελυὰρ καὶ τὸν “Ερενμπουργκ. 5) «Τὸ καπνισµένο τσουκάλι». Πα λιότερο ἔργο του ποὺ θὰ ἐπανακυκλοφορήση «θελτιω µένο καὶ ἐπηυξημένο». «ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ» το Στίχους ἀπὸ τὸ ««απνι σµένο τσουκάλι» -- σηµεί ὠωτέον -- ἔχει μελοποιήσει ὁ συνθέτης Χρῆστος Λε: οντῆς. Τὸ ἔργο παρουσιά σθηκε σὲ «μπουᾶτ» τῆς Πλάκας, ἀλλὰ ἀπαγορεύδη κε -- ὅπως καὶ ἡ ἐγγρα- φἠ του σὲ δίσκο. Παράλληλα μὲ τὴν νέα δουλειά τοῦ Γιάννη Ρίτσου ἑτοιμάζεται ἡ ἐπανέκδοσι ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ Εἶμαι 10.000 ἐτῶν «Δὲν γεννήθηκα γιά ὁ αποθό- νω. Κρότησο τὸ πρόσωπό μου γερσσμένο καὶ λυπημένο. 40.000 ἐτῶν. Καὶ δὲν σίμαι μιὰ Βεντέττα, ἀλλό μιὰ ὀρκετά καλἡ ἠθοποιός». Αὐτὰ δηλώνει ἡ Εἰρήνη Πα- πᾶ στὴ γαλλικὴ «Φρᾶνα Σωυάρ», γιό τὴν ἑἐμφάνισὴ της στὸ ρόλο τῆς Πηνελόπης ἀπὸ τὴν γολλικὴ Τηλεόρσοση, Στὸ οχετικὀ δηµοσίευµά σπα ἡ «Φράόνς Σουάρ» γράφει, μεταξύ ἄλλων, γιὰ τὴν Ἑλληνίδα ἠθο- ποιό : «Στὴν «᾿Οδύσσεια», Ἶρε µη µέσο στὰ μακρυὰ μαῦρα µαλ λιά της, ἡ Εἱἰρήνη Παπᾶ ὑφαίνει χωρὶς σταματημὸ τὸ ὑφαντὸ τῆς Πηνελόπης. Ἡ μεγόλη Ἑλληνίς καλλιτέ» χνις, Υνωστὴ διὰ ια ἀντιδικτα τορικὸ αἰσθήματά της» παραμέ- ψει ὀπὸ πολλοῦ εἰς τὸ ἑξωτεριὶ κὀν. Μὲ τὴν ὀλλαγήν ὅμως πού ἔχει ἐπέλθει εἰς τὴν Ελλάδα, ἡ Εἰρήνη Παπᾶ δυνατὸν νὰ ἐπι- σκεφθῆ τὴν χώραν τῶν Μουσῶν καὶ νὸ δώση τὴν εὐκαιορίαν εἰς πούο συμπστριώτας της νὰ Χο: ροῦν τὴν ὑψηλήν τέχνην Τηςυ ἡ διάκρισι | ὠφ ο Λουῖϊτζι Λόνγκο (Ἴτα- Ρὶτσο Ἔξ ἄλλου, ἑτοιμάζοται ἡ ἔκδοσι πολλῶν ἔρβγων τοῦ Γιάννη Ρίτσου στὸ ἐ- ξωτερικό Γαλλία, ᾿ΑἉγ- γλία, Ἰταλία, Ἱσπανία κ. ᾱ. εἴκοσι, Περίπου, θιθλίων τοῦ ποιητοῦ -- ποὺ ἔχουν ἐξαντληθη ἀπὸ καιρὸ -- μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ «Ῥω μιοσύνη» καὶ ὁ «᾿Επιτάφι- ος». 5 λιὰ ἀραθικὴ παροιµία «Τά Εἶμαι ! ΜΙΑΝ ΝΕΚΡΗΝ τὰ σενιει ΣΤΑ ὑψώματα τοῦ “Αη Γιώργη καὶ τοῦ Κάστελλου, κοντὰ στὸ χωριό Βρύσες Κυδωνί- ας τῆς Δυτικῆς Κρήτης, ἔντοπίζεται μιὰ ση- μαντικἡ πόλις τῆς κλασικῆς ἐποχῆς, Κυκλώ- πεια Τείχη καὶ πλῆθος κτισμάτων. Αὐτὰ εἶναι τὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς ἁἀνασκαφὲς :οτῖς Βρύσες” Κυδωνίας, τῶν ὁποίων ἡ πρώτη περίοδος ὅ- κλεισε πρὶν λίγες µέρες. Οἱ ἁἀνασκαφὲς ὠργανώθηκαν ἆᾱ- πὸ τὴν Ἱστορικὴ καὶ ᾿Αρχαιολογικὴ Ἑταιρία Δυτικῆς Κρήτης μὲ χορηγία τοῦ ὀδοντιάτρου κ. Γρ. Παπαδογιωρ- γάκη. Ἔκπληξις τῆς ἀνασκαφῆς, ἀναφέρει στὶς ἀνακοινώ- σεις του ὁ ἀρχαιολόγος κ. ᾽Αντώνης Ζώης, ἦταν ἡ ἔρευ- να τοῦ κτιρίου, τοῦ ὁποίου λείψανα ἤσαν ὁρατὰ κοντό στοὺς θράχους τοῦ ἹΚαστέλλου, γιατὶ ἀπεδείχτηκε πώς πρόκειται γιὰ. ἕνα καλοχτισµένο σπίτι τῆς μινωϊκῆς ἐπο- χῆς, ποὺ οἱ ἐξωτερικοί του τοῖχοι φτόνουν σὲ πάχος τὸ ἕνα μέτρο. Τοῦ μινωϊκοῦ σπιτιοῦ ἐρευνήθηκαν ἀρκετὰ δωµότια, ὀνάμεσα στὰ ὁποῖα δύο ἀπόθῆκες εὐρύχωρες μὲ μεγάλα πιθάρια ποὺ θρίσκονταν ἁἀκόμη στὴ θέσι τους καὶ. ἕνα᾽ δωμάτιο μὲ ἀρκετὰ µεγόλα καὶ μικρά σκεύη, ποὺ πρέπει νὰ ἤταν μαγειρεῖο, ὅπως δείχνει ἡ ἀνακόλυψι πολλῶν ὁστῶν ζώων σ᾿ ἕνα μικρὸ χῶρο δίπλα στὸ δωμάτιο. Αφθονο λατρευτικὸ ὑλικὸ Οἱ ἀνασκαφὲς ἀπεκάλυψαν, συνεχίζει στὴν ἀνακοί- νωσί του ὁ κ. Ζώης, ἕνα στρῶμα μὲ ἄφθονο λατρευτικὀ - ἀφιερωτικὸ ὑλικό τῆς ὁῥλληνικῆς ἐποχῆς. Τὸ στρῶμα ἆᾱ- ποτελοῦνταν ἀπὸ μαῦρα χώματα μὸ σίγουρα Ίχνη ἀπὸ λατρευτικὲς πυρές. Μέσα σ᾿ αὐτὸ θρέθηκαν πολλὰ κοµ- Στὴ φωτογραφία ἐπάνω ὁ Μίπης Φεοδωράκης διευθύνει τὴν ὀρχήστρα κατὰ τὴν ἑχτέλεση τοῦ «Κάντο Χενεράλ»,. Ἔραγουδᾶ ὁ Βανδῆς, ἐνδ δίπλα (χα- δήµμενη) ἀναμένει τῆν σειρά της γιὰ νὰ ἐπτελέσηῃ τὸ σόλο της ἡ Μαρία Φοαραντούρη. θητὰς ποὺ πέρασαν Ἡ παρουσία της στὰ ραποιηµένη, ν ]διότυπο µουσικο πρόνραµµα του Γ. Μαρκόπουλου Ὦ Ὁ. Γιάννης Μαρκόπουλος σὲ µπουάἁτ τὸν χειμῶνα. Απὸ τὶς 2 Νοεμθρίου θά στήση ἐκεῖ ἕνα ἰδιότυπο μουσικὸ πρόγραµµα ποὺ θἀ περιλαμθάνη δύο μεγάλους κύκλους τῆς Ππροσφάτου ὅημιουρ γίας του. τὸν «Θεσσαλικὸ Κύκλο» τοῦ Κ, Βίρθου καὶ τοὺς «Νίςανά- στες»- τοῦ Γιώργου Σκούρτη. Ὃ «Θεσσαλικὸς κύκλος» θὰ ἔχη τὴν. πρωτοτυπία μιᾶς μουσικῦς παραστάσεως μὲ σειρὰ αὐτοσχεδι ασμῶν δύο ἠθοποιῶν ἐκ τῶν ὁποί : ων ἡ Δέσποινα Τομαδάκη εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν συνεργασία της στὸ ἄλλο φὶλμ «Μὲ λένε Στέλιο». Οἱ «Μετανάστες» εἶναι ἡ γνω στὴ σειρὰ τῶν τραγουδιῶν τοῦ Γιώργου Σκούρτη, Θὰ ἔχουν θα σικὸ ἑρμηνευτὴ τὸν Λάκη Χαλκιά γιὸ τοῦ ᾿Ἠπειρώτου ϐάρδου κοὶ πρώτου κλαρινετίστα τῆς Ελλά δος, ποὺ ἐμφανισόταν μὲ τὸν Δ: ονύση Σαθθόπουλο στὸ «Κύττα- Ρο». ΠΟΠΙΤΕΙΑΝ ΞΕΘΔ ΒΕΙ Η ΒΡΧΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ τῆς προϊστορικής Κωδοωουνίος τς Κρήτης λὺ σπάνιο γιὰ τὶς σπηλιὲς τῆς Κρήτης) ἐντελῶς ἁδιατά- ρακτη ἑπίχωσι καὶ ἔδωσε ἄφθονη κεραμική. ᾿Εκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστα προϊστορικὰ ὄστρακα θρέθηκαν ἐἑδῶ ὀστρακα κλασικά, ἑλληνιστικὰ καὶ νεώτερα. Τὸ μεγαλύτερο µέρος τῆς, ἐπίχωσης ἀποτελοῦνταν ἀπὸ καθαρὴ στάκτη. Ἡ µε- λέτη τῶν εὑρημόάτων καὶ κυρίως ἡ συνέχισι τῆς ἀνασκα- ο πρ. ἔρευις, θά δείξῃ ποιὰ. εἶναι ἡ οχέσι τῆς σπηλιᾶς αὐτῆς ὅπως 2καὶ τῶν ἄλλων σπηλαιωδῶν κοιλοτήτων πρὸς ”- κα σσ. ς αλ να. -- ο α μάτια ἁπνα «ιήλίνα άλλα (ήΑά ἢ Δύ8 Ἠβγδικνίων θεοτή μὸ”Ἱἀπρευτικὸ “ρβα” τῶν εἰδωλίων. Πρέπει νὰ ᾽σημειω- των καθὼς καὶ κοµµότια ἀπὸ λατρευτικοὺς πήλινους «κέρ- γους» ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὰ μικρογραφικὲς ὑδρίες πάνω σὲ κυκλικἡ τροχόµορφη θάσι. Πρόκειται ἑπομένως γιὰ κα- τάλοιια λατρείας μιᾶς θεότητος πού ἔχει οχέσι μὲ τὴν ζωογόνο δύναμι τοῦ νεροῦ. Οτι ἡ θεότητα αὐτὴ εἶχο καὶ χθόνιο χαρακτῆρα: φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψι ἑνὸς κομματιοῦ ἁπ᾿ τὸ κεφάλι πήλινου φιδιοῦ. ᾿Ανάμεσα στὸ ἀφιερωματικά εἰδώλια πρέπει νὰ ὑπῆρχαν καὶ κομμάτια μεγάλου μεγέθους (εἰδώλια τῆς θεᾶς καὶ εἰδώλια ζώων) ὅπως φανερώνουν μερικά θραύσματα. ) ᾿Απὸ τὸ πλούσιο «στρῶμα τῶν εἰδωλίων» ἐρευνήθηκε ἕνα μικρὸ µόνο µέρος, γιατὶ ἡ παραπέρα ἔρευνα ἐμποδί- ζεται ἀπὸ ἄγρια θλάστησι, μεγάλα κομμάτια θράχων ποὺ ἔπεσαν ἐδῶ σὲ μετακλασικοὺς χρόνους. Τὸ στρῶμα τῶν εἰδωλίων τῆς ἑλληνικῆς ἐποχῆς .Βρίσκεται σὸ ἐπίπεδο ψη- λότερο, πάνω ἁπ᾿ τὸ στρῶμα καταστροφῆς τῶν ἀκραίων χώρων στὴ θόρεια πλευρά τοῦ μινωϊκοῦ σπιτιοῦ πρὸς τὸ µέρος τῶν θράχων τοῦ Καστέλλου. Ἡ «Σπηλιὰ Α» ᾿Ανασκαφικἠὴ ἔρευνα ἔγινε καὶ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς οπη- λαιώδεις κοιλότητες τοῦ Καστέλλου, σὲ ἀπόστασι λίγων µέτρων ἀπ' τὸ μινωϊκὸ σπίτι καὶ τὸ στρῶμα τῶν εἰδωλί-' ων. Ἡ «Σπηλιά Α», ὅπως ὀνομάσθηκε, εἶχε (πρᾶγμα πο- .θῇ ὅτι στὴ «Σπηλιὰ Α» δὲν θρέθηκαν οὔτε εἰδώλια οὔτε οἱ τυπικὲς μικρογραφικὲς ὑδρίες ποὺ ἀφθονοῦν στὸ στρῶ-. μα τῶν εἰδωλίων. Ἡ προανασκαφικἡ µελέτη Ἠ ἁνασκαφική ἐργασία ἑντοπίστηκε φέτος σ᾿ ἕνα μικρὸ πλάτωμα (50Χ50 μ.) στὴ νότια πλευρὰ τῶν ἔπι- θλητικῶν ϐθράχων τοῦ Κάστελλου, ὅπου ῆσαν ὁρατά λεί- Ψονα ἑνὸς κτιρίου σὲ μικρὴ ἀπόστασι ἀπὸ τὰ σπήλαια τῆς πλευρᾶς αὐτῆς τῶν θράχων. Ἡ προανασκαφικἠ το- πογραφική µελέτη εὐνοοῦσε τὴν διπλῆ ὑπόθεσι α) ὅτι στοὺς λόφους τοῦ Αη - Γιώργη καὶ τοῦ Κάστελλου ἑέντο- πίζεται µία ὀπὸ τὶς τυπικὲς δικόρυφες ὀκροπόλεις τῆς δωρικῆς Κρήτης, καὶ ϐ) ὅτι στὰ πλάτωµα καὶ στὶς σπη- λιὲς αὐτὲς ἔπρεπε ν᾿ ἀναζητηθῇ ἕνα ἱερὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐποχῆο. Φαίνοντον πολὺ πιθανὸ ὅτι τὸ κτίριο ποὺ διαλέ- χτηκε νὰ ἐρευνηθῆ θὰ ἦταν ἕνα μικρὸ ἱερὸ στὶς σπη- λιές. Εΐναι γνωστὸ ὅτι ἡ λατρευτικὴ χρῆσι τῶν σπηλαίων τῆς Κρήτης, ποὺ ἦταν ἔντονη στὴ μµινωϊκὴ ἐποχή, συνε- χίστηκε καὶ στὴν Ἑλληνική. Οἱ ἔρευνες διενεργήθηκαν ὑπὸ τήν ἐπιστημονικὴ δι εύθυνσι τῶν κ.κ. Αντωνίου Ζώη, Χρήστου Μόρτζου καὶ Μαριέττας Οἰκονομοπούλου - Σιµοπούλου, ΤΡΟΥΜΗΕΝ ΚΑΠΟΤΕ. :) (10 ΓΛΥΠΣΝΛ ΤΟΥ ΣΚΛ} ΚΑΘΕ καινούργιο δι΄ ἡ Μαΐριλυν Μονρόε, καὶ θλίο τοῦ Τρούμαν Καπότε ὁ Σέσιλ Μπῆτον. ἀποτελεῖ γεγονὸς στὴν ᾽Α- π ΥΣΥ π ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ποιος µερική. Τὸ ἴδιο συνέδη καὶ μὲ τὸ τελευταῖο του, τὸ «Γαύγισμα τοῦ Σκύλου», ποὺ ἀποτελεῖ συλλογὴ τῶν δημοσιογραφικῶν κομµα- τιῶν του. Ὁ Καπότε ἐμπνεύστη- κε τὸν τίτλο ἀπ᾿ τὴν πσο- ὍὉ Τροῦμαν Καπότε θε ωρεῖται ἀπό τοὺς δυναµικω τόρους πεζογράφους τῆς µεταπολεμικῆς ἁμερικανι- κῆς γενιᾶς καὶ μόλις πρὀ ἐτῶν ϐΒρύθηκε στὸ προσκή νιο τῆς πογκόσµιας ἐπικαι ρότητας μὲ τὸ ἔργο του «Ἐν ψυχρῷ» ποὺ δίνει μιά ἄλλη. διάσταση σὲ μιὰ ἶστο ρικἠ δολοφονία ποὺ ἔγινε στὴν ᾽Αμερική. Νέος, τό- σκυλιὰἁ γαυγίζουν, ἀλλά τὸ καραθάνι προχωρεί». Ὡστόσο,. θά μποροῦσε ἐκ τῶν. ὑστέρων νὰ ἔχη θγή ἀπὸ τὴν ἄλλη παροϊµία τε, σχεδὸν µεσόκοπος τώ: «σκύλος ποὺ γαυγίζει δὲν ρα θεωρεῖται ταυτόχρονα δαγκώνει». Γιατὶ τὰ δηµο σἀν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σιογραφικἀἁ αὐτὰ κείµενα «δύστοκους» συγγραφεῖς-- ποὺ κατὰ καιρούς δηµοσἰ- κατὰ πολλοὺς Ίσως ἐέπει- ευσε σὲ περιοδικἁ ὅπως δἠ θασανίζει πολὺ τόσο τὴν φαντασία του ὅσο καὶ τὸ χειρὀγραφὁ του. τὸ «Χάρπερς Μπαζάρ», τὸ «Κομοπόλιταν», τὸ «Σά- τερντεη Ηθνιγκ Πὸστ» καὶ φυσικά, τὸ περιοδικὸ «ΝΙ: οὔῦ Γυόρκερ», τὰ ὁποία στὴν ἐποχή τους εἶχαν κρι αφ -- Ι9Φυ ασ] θῆ δηκτικώτατα, σήµερα φαίνονται πολὺ εὐγενικὰ καὶ ἄκακα. Ἡ περίφημη ουνέντευ-' Σἠ του μὲ τὸν Μάρλον Μπράντο, τὸ 1956 στὸν «Νιοῦ Γουόρκερ» εἶχεο θεω, ρηθῆ στὴν ἐποχή του µα-. κελιό. Σήµερα, μετὰ ἀπὸ τὶς ἐπιθετικο συνεντεύ- ξεις τῆς «νέας σχολῆς δή µοσιογραφίαο» ποὺ ἔχουν κυριολεκτικἁ καταπλήξει τὸν κόσµο, τὸ κείµενο αυύ- τὸ φαίνεται μᾶλλον ἴἥπιο. Αλλες προσωπικότητες ποὺ περνᾶνε σὰν δημοσιο: γραφικἀ πορτραῖτα στὴ συλ λογὴ τῶν κειμένων τοῦ ἵα πότε, εἶναι : Ἡ Μαίη Οὐὑ- ἐστ, ὁ Λούῖς Αρμστρογκ, ὁ Ζὰν Κοκτώ, ὁ ᾿Αντρέ Ζίντ, ὁ ἹΧάμφρεῦ ἹΜπόγ- καρντ. ὁ “Εζρα Πάουντ, εἝ ποσο ος Ιώ “πα ΦιΦ'' ---- ιΦυὁ Κυπριακἠ ποίπόιι 3 ΙΙ α ωοσωσαϱ». ὍἝὍ κ. υπ ο συ οσα. ΚΟΛΛΕΓΠΙΟΝ ΛΕΥΚΙΣΙΑ5 (ΠΑΛΛΑΡΗ) ΕΓΓΡΕΨΦΕΙΣ: ᾽Απὸ σήµερα (11.9.74) μέχρι τὶς 30.9.74 καὶ δὰ ἀπὸ τὶς 6.30 π.µ. μέχρι τὶς 19.90 μ.μ. ΕΝΑΔΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: κ.α ας οσα. ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΠΟΥ ΜΑΡΑΝΑΝ Οἱ ΛΥΚΟΙ Ἠταν ἕνα λουλούδι, λιγάκι µαραμένο, ᾿Εσὺ τὸ πὀτισες, τὸ ἔκανες ν᾿ ἀνθίση, τὸ μῖσος τους τὸ µάδησε.. Ἐσὺ τὸ ξαναγιάτρεψες καί... τὸ ἔκανες καὶ πάλι ᾽Ανθισμένο! ! ! Μὰ... οἱ ἐχθροὶ καὶ πάλι δὲν ἄντεξαν καὶ ζηλέψανε τ᾽ Ανθος Τὸ Ανθος.... ποιόν λὲς Νάταν ποιὸ ἄλλο... ἀπ᾿ τὴν Κύπρο, τριαντάφυλλο µυρωδάτο ᾿Εσὺ ἤσουν... 'Ἐκεῖνος, Ηγέτης μεγάλος Αὐτοὶ οἱ «λύκοι» ὅμως προτίµησαν νὰ διώξουν χωρὶς λόγον ᾿Εσένα θελήσανε νὰ κόψουνε τὸ ἄνθος μὲ τὰ μαχαίρια. Τὸ µάδησεν ἡ ζήλεια τους σας αἀ ΣΣ 10.10.1974. ΠΙΔΑΚΤΡΑ: Πόγω τᾷς καταστάσεως ἐμειώθησαν καὶ εἶναι: Δ΄ τ, 240. Β΄’ τ. 950. Γ΄ τ. 260.-, Δ΄ τ. 270. Ε τ. οΤ5., ΣΤ΄ τ. 285... ΕΙ. αα σα σα σαΙ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ --- υθ/9: -- υθίθ: --- ΓΦήθ) - 9:09 --ᾱ- ου 9080 -ᾱμ- υθυΦ τὸ μῖσος τους τὰ φταίει Σὲ,.. ἐδιώξανε οἱ ἐχθροί µας, γύρισε, δές, τὶ ἀπέγινε Κόλαση τὸ νησί µας, ΝΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΒΤΙΝΙΔΟΥ Θηλέων Κύκκου. ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΛΟΝΟ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Αν καταφέρω κάποτε, τὰ ἄστρα νὰ τὰ µετρήσω, τότε σὲ ὅλους «γειὰ» θὰ πῶ καὶ τὴν Κύπρο θ) ἀφήσω, τὴν Κύπρο ποὺ ἀγάπησα, καὶ πάντα θ᾽ ἀγαπῶ, Στὸν τόπο ὅπου γεννήθηκα, καὶ ὅπου ἔμαθα νὰ ζῶ. Τὴν Κύπρο, ᾿Εσύ, τὴν ἔκανες πουλάκι στὸ κλαράκι καὶ στὴν Μεσόγειο ἔμοιαζε μικρὸ περιθολάκι, μά νά... ὅμως δὲν τὴν χάρηκες παράδεισο φτιαγμένο γιατὶ τώρα τό... κάθε τί, ὀλέπεις ξεριζωμένο. Μακάριε, περιµένομε στὴν Κύπρο νὰ ἐπιστρέψης καὶ ὅ,τι αὐτοὶ ξερίζωσαν νὰ τὸ ξαναφυτέψης, µόνον Ἐσύ, Μακάριε, μπορεῖς νὰ καταφέρης στὴν Κύπρο µας, πάλι χαρά, Εσύ, νὰ ξαναφέρης ΝΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΦ1ΔΟΥ Θηλέων Κύκκου, -ᾱ- υΦιΦι ΑΓΙ ΣΧΟΛΗ Ρ Ἅπσα ΑΙΚ ΑΠΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ λογοτεχνί ἀπὸ τὰ ϐ καθώρισε ἄλλωστε καὶ γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Νέων Ἑλληνικῶν. ι Στ΄’ Δημοτικοῦ, ἀρκεῖ νὰ μας πείση Ύισ τὴ ππεπιωσμωα. πατεσο 0ἱ ΣΥΓΚΡΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΚΝΕΣ σΙΛΒΙΒΛΙΑ ΤΕΥ ΛΗΜΙΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΠΕΙΌΥ α, ἔμεινε «ἄγνώστη Υῆ» γιὰ τοὺς µα- ρανία τὰ ἑπτὰ χρόνια τῆς δικτατορίας, διδακτικἁ ἐγχειρίδια, ἀτελής, ἀνύπαρκτη ἢ πα. τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν, Μιὰ ματιὰ στὸ θιθλίο τῆς ν δίκαια ἀντίδραση. ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ τὰ κείµενα εἶναι χὠρίσμένα οὲ το: μεῖς. Προηγοῦνται τὰ ἐθνικοῦ περιεχοµένου, ἀκολουθοῦν τὰ θρησκευτικἁ καὶ ἔπονται τὰ φυσικοῦ - ἀγροτικοῦ, οἳ- κογενειακοῦ καὶ τῶν κειμένων, ἡ ποίηση κρατᾶ (σελευταῖα) κοινωνικοῦ. Στὸ σύνολο τὸ 1)5 ἐνῶ ὁ πακτωλὸς τῆς δηµὀτικῆς µας ποησης, ἀντιπροσωπεύεται µόνο μὲ πέντε ἢ ἕξη ποιήματα. ΠΟΙΑ εἶναι ἡ ποιότητα τῶν κειμένων ποὺ προσέ- φερε στοὺς μαθητής ἡ «ἐγ κύκλιος Παιδεία» Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθῆ κανεὶς ὅτι τὰ κείµενα διαλέχτηκαν μὲ θά ση τὴν ἰδεολογία τῆς ὅπο- χῆς καὶ τὴν ἄτυπη, ἄγνω- στη καὶ νεκρή γλῶσσα ποὺ ἀγωνιζόταν νὰ ἐπιθάλλη. ᾿Αποτέλεσμα ὁ Παπαδια μάντης μεταφράστηκε, ὁ Καθάφης εὐνουχίστηκε, ὁ Ῥίτοος κι ὁ ᾿Ελύτης κι’ ὁ Σεφέρης ἀγνοήθηκαν, μαζὶ μὲ τοὺς κυριωτέρους ἐκ- προσώπους τῆς σύγχρονης λογοτεχνίας. Χαρακτηρίστι- κὀ, τέλος, τοῦ πνεύματος ποὺ ἐπικρατοῦσε εἶναι οἱ διασκευἑς κειμένων γνω- στῶν συγγραφέων (Ρώμας - Βαλαωρίτης), τὰ κείµε να γιὰ τοὺς ᾽Αμερικανοὺς Φιλέλληνες, τὰ κείµενα ὁ- Πὸ τὴν ἐφημερίδα «Στοατι ωτικά Νέα», ἡ ἀναφορὰ στοὺς καλούς πολεμιστὲς τῆς Κοοέας καὶ τοὺς «κα κοὺς» Κορεότες, ἡ Ππαντε- λἠς ἀγνόηση τοῦ ᾿Ανγε- λου Σικελιανοῦ καὶ ἡ ᾱ- φαίρεση ἀπὸ τὶς «Θερμοπῦ λες» τοῦ Καθάφη τοῦ στί- χοι ποὺ λέει «ἡδονικά μυ: ρωδικά», τὰ κομμένα δίη: γήµατα τοῦ. Παπαδιαμάντη. «Τὰ κείἰμεύὰ Πού πλάθουν τὴν Ψυχή, τὰ ἀρχαῖα κείµε να, ἡ ποίηση, εἶναι σκοτω µένα στὴν ψυχἠ τῶν παι- διῶν», λέει ὁ φιλόλογος - λογοτέχνης λέκτωρ τοῦ Πανεπιστηµίου καὶ διευθυν τὴς στὴ Σχολὴ Μωραΐτη κ. Τάσος Λιγνάδηςο. ἵαὶ συνεχίζει: «Κάποιο δείχτη πρέπει νὰ ἔχη ἡ παϊδεία. Γιὰ µένα αὐτὸς ὁ δείχτης εἶναι ἡ γνησιότης, Καὶ γνησιότης εἶναι ἡ ἴθανέ- νεια. Δὲν μπορῶ νά ἐννο- ήσω παιδεία ποὺ νὰ μή ὅ- πάγεται στὴν παράδοση». Αὐτὸ τὸν σεθασμὸ στὴν παράδοση ἔρχεται νὰ ἄπο- δείξη τὸ καινούργιο δίτο- µο θιθλίο, ποὺ θὰ συνο- δεύη τὸν µαθητὴ ἁπὸ τὴ δεύτερη τάξη τοῦ Δημοτι- κοῦ µέχρι καὶ τὴν ἕκτη. θά περἰέχη ἀνθολογημένα κεί µενα τῆς σύγχρονης ἑλλη: νικῆς λογοτεχνίας, καὶ θά φθάνη μέχρι τὸν συγγρα- φέα Γιῶργο Ιωάννου. Τὸ ᾿Ανθολόγιον -- ἐπιτομὴ λο γοτεχνίας ποὺ θὰ μµοιράζε ται δωρεάν, ἦταν ἡ πιὸ τολµηρὴ ἀπόφαση τοῦ ὁ- πουργείου Παιδείας καὶ ἡ µόνη δυνατὴ νὰ ἐφαρμο σθη αὐτὸ τὸ οσχολικὸ ἕ- τος, µέσα στὸ μικρὸ Χρο- νικὸ διάστηµα πού µεσολα θεῖ ὡς τὴν έναρξη τῆς σχο λικῆς περιόδου. Στὴν ἐπο πτικἡὴ ἐπίτροπή, ποὺ αὐτὸ τὸν καιρὸ ἐργάζεται ἔντα- τικἀ, ἀνήκουν ὁ Μιχ. Στα σινόπουλος καὶ ὁ Γ, Σαθ- θίδης. Στὴν ὁμάδα ἐργασί ας οσὐμμετέχουν καθηγη: ταί, δάσκαλοι, παιδαγὠγοὶ καὶ λογοτέχνες. Θὰ ἀγαπήσουν, µέσα ἆ- πὸ τὸ ᾿Ανθολόγιο οἱ Έλλη γες μµαθηταϊ τὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία 1 Ἡ σωστή, πλήρης παρουσίασή της, μαζὶ μὲ τὴ σωστή διδασκα λία της εἶναι ἕνα θασικὸ θῆμα. Θὰ µμποροῦσε νά γίνη κάτι παραπάνω Στὸ ἐρώ τηµα ἁπαντᾶ καὶ πὀλι ὁ Τάσος Λιγνάδης, πολύπεί- ροςο δάσκαλος λέκτωρ στὸ Πανεπιστήμιο καὶ διευθυν τὴς στὴ Σχολὴ Μωραίτη, ἐδῶ καὶ ἀρκετᾶ χρόνια. «Τὰ κείµενα ποὺ διαλέ γονται πρέπει νὰ εἶναι ζων τανά. Κείμενα ποὺ δὲν ἔ- χουν Χρησιµοποιηθη, σελί- δες ἀπὸ τὴν Κατοχή, ἐπι- στολὲς φυλακισμένων. θΘά- λεγα ἀκόμη κείµενα ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῆς Κύπρου, ἐπιστολὲς παιδιῶν ποὺ εἴ- ναι συγκλονιστικἑο. Ἡ Κυ πριακἠ πεζογραφία καὶ ποί ηση εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ ᾱ- µεσες καὶ τὶς πιὸ παϊίδευ τικἐς. Οἱ Κύπριοι λογοτέ- Χνες ὡς ὁριακός ἑλληνι- σµός, ζοῦν πιὸ ἕντονα τὴν ἱστορική τους στιγµή». μόλις κυκλοφόρπσαν ΦΟΙΒΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ : «Ἡ Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ελ- λάδος»,. Τος Τόμος. ᾿Εκδό- σεις «Νεόκοσμος». Μὲ πλῆθος στοιχείων καὶ κατατοπιστικἐς ἀνοαλύ σεις τῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς, ὁ 7ος τόμος περι- λαμθόνει ᾽Αγγλικὴ Χρι- στοµάθεια. Τὸ ἀγγλικὸ θά ρος στὸ Μωριᾶ. Τὰ Μεσα νατολικἁἀ Κινήματα τῶν Βα σιλοφρόνων. Ἡ θασιλικὴ χειρονομία τοῦ Σεπτεμθρὶ ου 1943, τελευταία εὖκαι ρία Πανεθνικῆς ἑνότητος. Πανεαμικὸς συναγερμὸς καὶ πανίσχυρο ΕΛΑΣ, μὲ τὴν ἰταλικὴ συνθηκολόγη- ση. Τὰ ἀντιεαμικὰ σχέδια Τσῶρτσιλ Συνάντηση ἆ- ξιωματικῶν τῃςο Ἅ᾿ντέλι- τζενο καὶ Γκεστάπο, ἐν στολῆ στὴν ᾿Αθήνα. Δύο ἘΔΕΣ, ἕνας πόλεμος. Γε- νικὴ γερµανικὴ ἐπίθεση. Τὰ Τάγματα ᾿Ασφαλείας. ᾿Οκτωθριανὴ ἐξόρμηση, ὃρ γιο τροµοκρατίας, πρῶτα θύματα οἱ ἀνάπηροι τῆς ᾿Αλθανίας. Ὁ Τοῶρτσιλ πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν Το χεράνη ᾿Απὸ τὴν όντιε αµικἠ ὑστερία στὴν σχολ.- ἀν πολιτικἠν. Θυρὶς ΕΛΑΣ -- Φάκελλος ΕΛΑΣ. Ἡ συμφωνία τῆο Πλάκας. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ «Ἡ τρίτη ἀλήθεια» καὶ «Τὸ σκληρὀ παι Χνίδι». ᾿Εκδόσεις «Ατλαον- τίς», Συναρπαστικἁ σὲ πλοκή, μὲ τὴν ἀθηναϊκὴ ἀτμόσφαι ρα, τοὺς ἀληθινοὺς τύιοιις καὶ τὸ γνωστὸ γοργὸ ὕφος τοῦ. συγγραφέα, τὰ δύο νέα. μυθιστορήματα τοῦ Γιάννη Μαρῆ ἀνήκουν σ-ο εἶδος τῶν θιθλίων, ποὺ αὔταν τὰ ἀρχίσης, δὲν τὰ ἀφήνεις ὀπὸ τὸ χέοια σου», Γραμμένα στὰ 19753 καὶ 1974, κυκλοφοροῆῦν γιὰ Πρώτη φορά. Ὁ συνδιια- σµος τῆς συναρπαστικότη τος καὶ τῆς ποιότητος, ποὺ ἐξησφόάλισε στὰ ἔργα του γνωστοῦ συγγραφέως κυκλοφορία ἑκατοντάδιων Χιλιάδων ἀντπύπων, στὰ δύο νέα μυθιστορήματά του φτάνουν τὸ ὑψηλότερο ση μεῖο τους. ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ πλῷ». Ποιήματα. Τὸ πρῶτο ποιητικὀ 61’ θλἰο τοῦ συναδέλφου ὄημο σιογράφου κ. Πλάτανοι, ἔχει σὰν πυρήνα του τὴν ερωτικὴ μοναξιά, ἀλληλέν δετη μ᾿ ἐκείνη τὴ µονα- ξιὰ τῆς ζωῆς. Ταξιδεύον- τας, τὴν ἔζησε πιὸ ἔντονα κοντὰ στοὺς ἀνθρώιους τοῦ κυκλαδίτικου πελάνου, τοῦ μόχθου καὶ τῆς στέρη σης, τοὺς λιοσπἰοήδες, τοὺς µεταλλωρύχους, τοὺς ναυτικούς, τοὺς ψαράδες, ποὺ εἶναι θυθισμένοι οιἡ δυστυχία, στὴν πίκρα, στη θλίψη τους. Αὐτὰ πού ὅα- «Εν μάσανε κι. ἐξαφανίσανε τὸν ἔρωτά τους καὶ ποὺ κάνανε τοὺς ἥρωες νά κουραστοῦνε, νὰ ξεθτω- θοῦνε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΛΛΑ Απο μνημονεύματα τοῦ δίου µου» ΄ἛἜκδοση ᾽Ακοδημίας ᾽Αβηνών- .Στὴν σειρὰ «Μνηµεια τῆς Ἑλληνικῆς “Ἱστορίας», δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τὸ Κέν τρο Ερεύνης τῆς Ἱστορί- ας τοῦ Νεώτερου Ἑλληνι- σμοῦ τῆς ᾿Ακαδημίας 'Δ6η νῶν. τὰ «᾿Απομνημονεύμα- τα» τοῦ Γεωργίου Φύλλα, Σελίδες 40 -- 372. Εἰσα- γωγἡ Νικολόου Λούρου, ἆ καδημαϊκοῦ. Εκδοση καὶ σημειώσεις Ελευθερίου Πρεθελάκη, διευθυν τοῦ τοῦ Κέντρου. Τὰ «Απο μνημονεύματα» καλύπτουν τὴν περίοδο 1801 1969. Τὰ κυριώτερα θέµατα, εἰς τὰ ὁποῖα ὀναφέρονται, εἶ- ναι Ἡ Παιδεία κατό τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρ κοκρατἰας. Τὰ πολιτικὰ καὶ οτρατιωτικἁ γεγονότα, οἱ Εθνοσυνελεύσεις καὶ ὁ Τύ πος κατὰ τὴν ᾿Επανάστα- ση. Τὰ κυθερνητικὀ µέτρα τοῦ Καποδίστρια, τῆς 'Α»ν- τιθασιλείας καὶ τοῦ Οὐω- νος. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ᾿Αθη: νῶν ὡς πρωτεύουσα τοῦ (Συνέχεια εἰς τὴν Την σελίδο} Σάθθατον, 28 Σεπτεµθρίου 1974 αὈλητικο | Περισκοπιο' γρ. Ἅ Τοῦ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 5 Λιψασομένοι γἀὰ ποδόσφαιμα οἱ Κύπριοι φίλαθλοι ἕτρεξον πήν Κυριακή στὸ ΓΣΟ γιὰ νὰ κορέσουν γιὰ λίγο τὴ δίψα τους μὲ τὸ θέαµα, ποὺ τοὺς πρὀσψφε ραν οἱ μικτὲς Αμμοχώστου καὶ Λεμεσοῦ. Τελικὰ οἱ φἰίλάθλοι ἆ πήλουσαν τέσσερα γκολς (δύο ὁ πὸ κόθε πλευρόν), οἱ ποδοσφαι ρ.στὲς εἰσέπραξαν ἀμκετὰ χειρο κροτήµατα καὶ οἱ,.. πρόσφυγες τὶς Ε800, ποὺ ἦταν οἱ εἰσπρά ξεις τοῦ ἀγώνα. Οἱ κακὲς γλὠσ οξς ὅμως Αένε πὼς τοὺς φιλά θλους τράθηξε στὸ γἠπεὺο κι᾽ ἑ- νας ἁἀκόμα λόγος: 'Ὁ ἁἀγώνας μειαξὺ τῶν γναικείων ὁμάδων Πελὲ καὶ ζιὰν Ντ Αρκ. Οἱ Λε- μεσιανὲς ποδοσφαιριστριες εἰσέ- πραξαν πάρα πολλά Χχειροκροτή µατα κι ἃς μἡ πρόσφεραν τὴν ὁπόλσυση κανενὸς τέρματος. ..Ὕστερα ἀπὸ τὸ ξεσπίτω,'α μερικών. Κυπριωκῶν ἆθλητ.- κὠν συλλύγων καὶ τὴν ὀδράνεια ποὺ ὀναγκαστικὰ ἔχουν περ:ἑλ- θει ὅλοι οἱ Κυπριακοί σύλλογοι, πολλοί Ελληνικοί σύλλογοι ρί» χτηκαν στὸ ψάρεμα Κυπρίων ὁ- θλητῶν. ᾿Αναφέρθηκαν µμάλιοια τὸ ὀνόματα τῶν Τζωρτζ, ᾿Ο- νησιφόρου, Λάμπρου, Χατζηοτό- θη καὶ Χριστοφῆ. Σκόνταψον ὅ µως στὴν ἄρνηση τοῦ Γ.Γ. Α- θλητισομοῦ κ, Στασινοπουλου ποὺ δὲν ἑνόκρινε τὶς μεταγραφές. Πολὺ σοφἠή ἑνέργε-α. Φτάνει το ξεσπίτωµα τῶν «ουλλόγων µος, Ας µὴ προχωρήσουμε καὶ στὴν ὀπογύμνωσή τους. - ἛἜνας - ἕνος τὸ διπλώνουμµε κι’. ἀραιώνουμο. Πρόκειται γιό τὶς μεταγραφὲς ἸΚυπρίων πο δοσφαιριστῶῶν σὲ Ελλαδικοὺς συλλόγους, Ὕστερα ἀπὸ τὸν Τι µοθέου [τὸν πῆρε ἡ ΑΕΚ) κοὶ ὁ Σ. Παπαδόπουλος ἀνήκει πια στὶς τάξεις τοῦ ᾿Εθνικοῦ Γἱειραι ὣῶς. ᾿Απὸ τὴ µεταγρσοφὴ πῆρε ε15.000Φ ὁ ΠΟΛ καὶ τὰ ὑπόλοι πα ὁ διεθνἠς ποδοσφαιρισιής µας. Κάτι Ψίθυροι γιὰ προσπά: θειες µεταγραφῆς τῶν Θεοδώ- ρου καὶ Μελη σὲ Ελληνικούς ουλλόγους εἶναι ἀκόμα,,. Ψίθυ: ροι. -. Κάτι τώρα γιὰ τοὺς δηµοφι- λεῖς «μπέμπηδεο». Η Μάν- τοεστερ Γ. εἶναι ἡ μόνη ὁμάξα ὀπὸ ὅλες τὶς κατηγορίες ας Αγγλίας πού στήν φετεοινἠ πε ρἱοδο δὲν ἔχει ὑκόμα ἠττηθῆ, Φαΐνεται πὠς τὸ περυσινο της πάθηµα τῆς ἔχει γίνει µάθηµο. ᾽Αλλοιῶς δὲν ἑξηγεῖτοι ὁ φρε νἠρης καλµπασμός Ἱης πρὸς τὸν τίτλο. 3. Αντίθετα ἡ Λήνια, ἡ περίφη µη ὁμάδα τῆς περσουµένης πε ριόδου καὶ τῶν τελευ-σίων χρό νων, δὲν ἔπεισε φότος κανένα γιὰ τὴν ἀξία της. Φαίνεται πο λὺ. γερασµένη καὶ κουρασμένη. Λέτε αὑτὸ νὰ κατἁἆλαδε ὁ προ- πονητὴς μὲ τὸν ὁποῖο ἕδρεψε τό σες δάφνες καὶ διέκαψε ἔγκαι- ρα τῇ συνεργασία του 5 Πάνε κι οἱ φετεῖινοἰ Πανελ λήνιοι ἀγῶνες στίθου. ᾽Ανγή- κουν στὸ παρελθὀν. Γιὰ ὄλλη μιά φορὰ νικητής στεφανώθηκο τελικάἀ ὁ Παναθηναϊκὰς. Μᾶς ἕ- χει συνηθίσει ἄλλωστε σ᾿ σὐτό. Μόνο πού ἡ διαφορά του ὁπὸ τὸν δεύτερο ὃλο καὶ µικραΐνει. Πλησιάζει ἄραγε ἡ ὥρα πού ὁ οτίθος δὲν θᾶναι ὁ μονόλογος ἢ καὶ ὑπόθεση μερικῶν µόνον «μεγάλων» Ὁ χρὀ,ος θὰ τὸ δείξη. 3 Μιὰ καὶ γιὰ τοὺς Πανελλην] ους ὁ λόγος θά πρέπει γιά μιά. φορὰ ἀκόμη νὰ θγάλουμε τὸ καπἐλο στὸ ραινόμενο τῶν οτίθων µας πού λέγεται Μ, Λάμ πρου. Γιὰ μιὰ φορὰ ὀκόμη ἔλαμ Φε τὸ ὁστέρι της κοθώς ἡ δη- µοφιλἠςσ µας πρωταθλή ρια ση- µείωσε νέο Πονελλήνιο ρεκὸρ στὸ δρόµο 108 µ. μὲ 141΄’’6. Εὖ- γε καὶ στὴν Καλοπαίδη γιά τὸ Πανελλήνιό της ρεκὀρ στὰ 110 µ. μετ ἑμαποδίων μὸ 145. ἸΑ- πὸ τὶς ὄλλες Κυπριακὲς ἐπιδό σεις ξεχώρισαν τὰ 19.01 µ. τοῦ Λουκᾶ στὴ σφαιροθολία καὶ τὰ 219 καὶ 10’7 τοῦ Χριστοφῆ οστά 200 µ. καὶ 09 μµ, ἀντι- στοίχως. Αὐτὰ µόνο.,.. καὶ νὰ σκεφθῆτε πὼς ἀπουσίοξο ἕνας Τζιωρτζῆς .. Τὰ εοἰσιτήρια τῶν εὐριανῶν πρώτων ἀγώνων τῶν Πρώτο θληµάτων Α΄ καὶ Β΄ ᾿Εθνικῆς Κατηγορίας θὰ ὑπεστ μη τῶν κα τὰ 10 δρχ. χάριν τῶν ἀνοξιο- παθούντων Κυπρίων. Μιά ὀκόμη ἔνδειξη τῆς στοργῆς μὲ τήν ὁ- ποία ὁ ἀδελφόὸς Ἕλλην κὀς Λα: ὁς μᾶς περιθάλλει. ᾿Αδόέλφια µας εὐχαριστοῦμε καὶ δὲν ἕε- χνοῦμε. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΤΠΥ ΠΝΙΚΥ ΓΡΛΝΜΙΤΕΙ Μετά τοὺς λόγους κατὰ τὴν τελετὴ ἐγκαταστάσεως (2 Σεπτεµθρίου) τοῦ νέου Γενικοῦ Γραμματέως Νεό- τητος καὶ ᾿Αθλητισμοῦ κ. Π. Σταοινοπούλου, ἤρθαν τὰ ἔργα. Ετσι ἔγιναν ᾱ- µέσωςσ γνωοτοὶ οἱ πρῶτοι καὶ θασικοὶ στὀχοι τῆς Γ. Γ.Ν.Α. μετὰ τὴν ἐπελθοῦ- σαν µεταθολή : 1) ᾽Αναμόρφωση νοµοθε- τικἡὴ γιὰ τὴν δηµίουρ- γία τῶν πλαισίων διοικητι κῆς δραστηριότητος, μὲ θάση τὴν δημοκρατική λει- τουργία τῶν ἀθλητικῶν ὁρ γανισμῶν. 2) ᾿Επανέλεγχος τῶν ἐκ- τελεσθέντων ἀἄποπερα- τωθέντων καὶ μὴ) ἆθλητι- κῶν ἔργων. 3) Κατάργηση τῶν ὄνομα σιῶν καὶ σηµότων τῆς ἑπτα ετοῶς δικτατορίας καὶ ἔλεγ χος τοῦ πῶς ἐδόθησαν. 4) Έρευνα γιὰ τὶς ἔνι- σοχύσεις τῶν σωµΏτεί- ὧν ἀπὸ τὶς 21.4.67 μέχρι σήμερα γιὰ τὴν διαπίστω- ση εὐνοιῶν. Ελεγχος τῶν οἰκονομικῶν τους γενικώ: τερα. 5) ᾿Ανάκληση τοῦ ὅδιορι- σμοῦ ᾿τῶν κυθερνητι- κῶν ἐὀπιτρόπων, ποὺ εἶναι ἀδιανόητο νὰ ὑφίστανται σὲ μιὰ ἐλεύθερη ἀθλητικὴ ὁραστηριότητα. ϐ) Οὐδεὶς χαρισμὸς ποι- νηςο. ᾿Αντίθετα πιοτὴ ἐφαρμογὴ τῶν νόμων καὶ διατάξεων. ῄ 7) ᾿Επίλυση τοῦ ὀπείγον τος θέματος τῆς διαι- τησίας τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων, στὀ ὁποῖο εἶναι |- διαίτερα εὐαίσθητοι οἱ φί- λαθλοι. ϐ) Ἱεράρχηση τῶν νέων ἔργων ἀνάλογα μὲ τὴν σκοπιμότητα καὶ Χρησιμό- τητά τους. ϱ) ᾿Αναδιοργάνώωση τῆς Γ.Γ.Ν.Α. καὶ ἀποκατά- σταση τῆς φήμης τοῦ ΠΡΟ --ΠΟ. ὄπτειται ἡ ἀπομάκρυνσις μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ἐπεύθερος Λαός ΜΙΟΙΚΠΙΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ν-- Ἅ - ΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠι ΞΕΣΙΑΣΕ Π] ΛΠΕΛ ΗΝ, Διοικητικὴ κρίση καὶ ἐ- σωτερικὴ διαμάχη ὑποθόὸ- σκει ἐδῶ καὶ ἀρκετὸν και- ρὸν στὸ ΑΠΟΕΛ. Σχετικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι παρατηρεῖ- ται µία κίνηση πρὸς ἀνα” τροπὴ τῆς ὑπὸ τὸν κ. Ζι- θανάρη Διοικήσεως τοῦ συλλόγου. Τὰ µέλη τοῦ συλλόγου τὰ ὁποῖα ἡγοῦν- ται τῆς κινήσεως αὐτῆς, κατηγοροῦν τὸν κ. Ζιδανά ρην καὶ μερικά ἄλλα µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμµθουλί ου ὅτι ἀνεμείχθησαν στὴν πολιτικἡ καὶ ζητοῦν τὴν ἆ πομάκρυνσίν των. ήδη ὡς Πληροφορούμεθα ἡ κίνηση ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων «ποὺ ἀναμόρφωσαν , τὸ Α: ΠΟΕΛ ἔχει ὀγκωθῆ καὶ οἱ σχετικὲς πληροφορίες ὀνα- φέρουν ὅτι πλεΐστα µέλη τοῦ συλλόγου (ὅσα προ: θλέπει τὸ καταστατικό), ἕ- ΕΠΕΙΡΑΠΗ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΙΜΠΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Κατὰ πληροφορίας µας, ἡ ΦΙΜ ΠΑ. ἐπέτρεψε τὴν χρησιμοποίῆσι τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς ὁμόδες γιὰ τοὺς ἀγῶνες τους στὰ διάφορα Πρωτα θλήµατο Εὐρώπης, μὲ τὴν προῦ- πόθεσιν ὅτι ὁ ἀγωνιστικὺς χῶρος θά εἶναι καλυμμένο γιὰ τήν πε ρίπτωσι θροχῆο ἡ δυσµενῶν και ρικῶν συνθηκῶν. Ἔτσι εἶναι θἐδαιο ὅτι τόσο ἡ ΑΕΚ ὅσο καὶ ὁ Παναθηναϊκοα θὰ δώσουν τοὺς ὀγῶνες τους οτὰ πλαίσια τῶν Κυπέλλων Εύ- ρώπης στὸ στάδιο μὲ «ρουητ'κὲς προσελεύσεως 15--20.000 θεσ: τῶν, ΓΗ) ΠΛΝΙ [ἱΝ ΤΗΝ ΠΟ) ΛΛΥΜΠΙΛΚΙΣ, ΠΛ, [0 ΚΛΙ ΑΡΗΣ ΛΙΣΟΛΟ:ΥΝ Μὲ τὸν ἀέρα τοῦ ἐντυ- πωσιακοῦ Ί--ἲ τῆς Γλα- οκώθης, ὁ ᾿Ολυμπιακὸς Π. ἐπιτίθεται τὴν Τετάρτη κα τὰ τῆς Σέλτικ μὲ στόχο γὰ τὴν ἀποκλείση ἀπὸ τοὺς περαιτέρω ἀγῶνες τοῦ Κυ πέλλου Πρωταθλητριῶν. Καὶ δὲν εἶναι ἀδικαιολό γητος ἡ αἰσιοδοξία τοῦ ὋὌ λυμπισκοῦ Π. Τὸ ἰΙσόπαλο ὁποτόλεσμα τοῦ Σέλτικ Πὰρκ τοῦ δίδει τὸ δικαίω μα νὸ ἐλπίζη στὴν πρόκρι- σι. Μιἁ νίκη μὸ ὁποιοδή ποτε σκὀρ ἀρκεῖ στοὺς ἐρυ θρολεύκους νἁ περάσουν οτὸν ἐπόμενο γῦρο. Μάλι στα ὁ ᾿Ολυμπιακός ΠΠ. προ κρίνεται καὶ μὸ ἰσοπολία 0--0. ᾽Αλλὰ οὐδεὶς στὸ ἐρυ θρόελυκο στρατόπεδο συξζη τᾶ τὴν περίπτωσιν τῆς ίσο Παλίσς. Όλοι ζοῦν µε τὸ ὅραμα μιᾶς νίκης. Φησ'κὰ θὰ πρέπει νὰ προσέξη ὁ Ὀλυμπιακὸς Π., διότι ἡ Σέλτικ εἶναι ἔμπειρη ὁμό δα καὶ εἶναι σὲ θέσι νὰ τοῦ κάνη ζημιά, ἀφοῦ θὰ ἀπουοσιάζη μάλιστα ὁ Β- έρα. ᾱ Μὲ περιωρισµένσς ἐλ πίδες µεταθαίνει ὁ ΠΑΩΚ στὸ Βελιγράδι αροκειμέ- νου. νὰ ἀντιμετωπίση τὸν ἜἘρυθρὸν ᾿Αστέρα. Τὸ 1--0 τοῦ πρώτου ἁἀγώνος εἶναι ὀσφαλὼς κάτι. ᾽Αλλὰ θά πρέπει ὁ ΠΑΟΚ νά πιάφη τὴν. καλύτερή τουδἀπόδοσι προκειµένου νἁ μὴ ἅπο- κλεισθη. Ἡ ὁμάδα τῆς Θεσσαλονίκης θὰ «φθάση πολὺ κοντὰ στὴν πρὀκριοι ὂν καταφέρη νἁἀ σηµειώ- ση ἕνα γκὸλ. Καὶ αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ στόχος τοῦ Σάννον. Ὁ Ερυθρός ᾿Αστὴρ ἆ- φοῦ γλύτωσε στὴν Τούμ- πα πιστεύει ὅτι τὴν Τετάρ τη θά «ἰσοπεδώση» τὸν ΠΑΟΚ καὶ θὰ περάση αὖὐ- τὸς στὸν ἐπόμενο γῦρο ὉὉ ΛΕΛΗΚΑΡΗΣ θά ἡγηθὴ τὴν Τετάρτη τοῦ Όλυμπιυ- κοῦ κατὰ τῆς Σέλτικ, τοῦ. Κυπέλλου Κυπελλού- χων. ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΥΕΦΑ Δύσκολα παρουσιάζοντα! τὰ πράγματα γιὰ τὶς δύο Ἑλληνικὲς ὁμάδες στὸ Κύ πελλο ΟΥΕΦΑ. Ὁ Παναθηναϊκός ἁττη- θεὶς μὲ 2--0 στὴν ζυρί- χη βὰ πρέπει νά κερδίση ἄ--0 τὴν Γκράσχοπερς στὴν ᾿Αθήνα προκειµένου νὰ προκριθ. Ὁπωσδήποτε ή ἔκθασις τοῦ ἀγῶνος θό ἐξαρτηθῃη ἀπὸ τὴν ἀπόδο- σιν τοῦ ΓΠαναθηναϊκοῦ. ᾿Αν ἡ Ἑλληνικὴ ὁμάδα ἀποδώ ση τὸ ἴδιο ὅπως στὴν Ζυ ρίχη τότε ἡ πρόκριση θὰ παραµείνη ἕνα ὄνειρο, ἕ- στω κι ἄν ἡ Γκράσχοπερο κρίνεται σὰν ὁμάδα περι ωρισμένων δυνατοτήτων. Στόχος τοῦ Παναθηναῖ- κοῦ στὸν ἀγῶνα τῆς Τε- τάρτης εἶναι νὰ μὴ δεχθῆ γκόλ. Διότι ἂν συµθῆ κότι τότε δὲν προκρἰνε τέτοιο, ται μὲ τίποτα. ὦ Τέλος ὁ Αρης θὰ κυνηγήση οτοῦ Χαριλόου µίαν νίκη μὲ 2--0 ἐπὶ τῆς Ραπίντ. Μὲ ἕνα τέτοιο σκὀρ ἀνατρέπει τὸ 1--ᾱ τοῦ ἀγῶνος τῃς Βιέννης. Ὅπως καὶ στὴν περίπτω σιν τοῦ Παναθηναϊκοῦ ἔτσι καὶ ὁ “Αρης δὲν θὰ πρέ- πει νὰ δεχθῆ γκὀλ διότι τότε τὰ πράγµατα θά γί- νουν πολὺ δύσκολα. Στὴν Θεσσαλονίκην ὅ- µως ὅλοι πιστεύουν ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ καὶ ὁ Αρης θά περάση στὸν ἑ- πόµενο γῦρο. ὠ Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΑΠΟΕΛ κ. ΖΙΒΑΝΑΡΗΣ. Χουν ὑπογράψει σχβρτικὀν ἔγγραφον πρὸς σύγκλησιν ᾿Εκτάκτου Γενικῆς Σωυνε- λεύσεως. Σὲ περίπτωσι δὲ ποὺ ἡ ἐν λόγω Γενικὴ Συνέλευ σις πραγµατοποιηθῆ, τὸ ἵἱ- στορικὸ σωματεῖο τοῦ Α- ΠΟΕΛ θὰ περόση δύσκο- λες στιγμές. Πάντως τὸ πρῶτο κτύ- πηµα γιὰ τὴν νῦν διοίκησιν τοῦ ΑΠΟΕΛ, ἔδωσαν µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμθουλί ου τὰ ὁποῖα ὑπέθαλαν πα ραΐτησιν. Αὐτοὶ εἶναι ὁ ᾿Αντιπρόεδρος κ. Κώνοταν τινίδης καὶ οἱ κ.κ. Γιαπά- γης καὶ Τέγγερης. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ Ἐν τῷ μεταξὺ ὧὦα αλη ροφορούµεθα µόλη τοῦ ἱ- στορικοῦ σωματείου, ὑψηλά Ἱστάμενα κινοῦνται δραστή ρία προκειµένου νἁ γεφυ ρώσουν τὸ Χάσµα καὶ νὰ ἀποφευχθῆ ἡ Διοικητικὴ κρίσια στὸν σύλλογον. Δι: ότι πιστεύουν ὅτι ἂν τὸ σωματεῖο χὠρισθη σὲ δύο παρατάξεις αὐτὸ θὰ ἔχη δυσμενεῖς ἐπιπτώσείις ἐπὶ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τοῦ συλλόγου. «Καὶ εἶναι εὐτύχημα -- λένε οἱ ἴδιοι ποὺ ἡ ποδοσφαιρικἠ ὁμά- δα δὲν θὰ συμμµετάόσχη στὸ Πρωτάθλημα Α᾿ Εθνικής, διότι μὲ τὶς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν αὐτὸν τὸν κσι- ρὸν στὀν ούλλογον ἡ πο- ρεία τῆς ὁμάδος δὲν θὰ ῆταν αὐτὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν, Καὶ ἀσφαλῶς θὸ ἔσθυναν οἱ καλὲς ἐντυπώ σεις ποὺ δημιούργησε πέ- ρυσοι ἡ ὁμάδα στὸ Ίἴδιο πρωτόθληµα». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΕΛ Σχετικὰἁ ὅμως μὲ τὸ ὅλον θέµα τὸ Διοικητικὸ Συμόδού λιο τοῦ ΑΠΟΕΛ ἐξέδωσε ἀνα κοίνωσιν στὴν ὁποία ἀναφέ- Ρεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι : «Οὐδόλως ὑπῆρξε πρὀ θεσις ἐκ µέρους τοῦ Διοικη: τικοῦ Συµθουλίου νὰ δοθῆ τοι αύτη ἔμφασις καὶ δηµοσιότης εἰς ἕν ἐθιμοτυπικόν τηλεγρά: Φημα τοῦ ὁποίου τὸ λεκτικόν͵ ὡς τελικῶς διετυπώθη καὶ µε τεδόθη ὑπὸ προσώπων μὴ ἐ- χόντων σχέἐσιν πρὀς τὸ δΔιοι κητικόν Συωμθούλιον, ἐπροξέ” γησεν θαθεῖαν θλίῖψιν καὶ ά-, κύκλοι -- | νησυχίαν τόσον εἰς τὰ µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμµθουλίου ὅσον καὶ εἰς τὰ µέλη καὶ ὁ- παδούς τοῦ ΑΠΟΕΛ καθ᾽ ὅτι ἐφαίνετο ὅτι ἐνέκρινε τά τρα γικά γεγονότα τῆς Ίδης Ἰ]- ουὐυλίου τὰ ὁποῖα τὸ Λιοικητι κὸν Συμθούλιον δὲν ἦτο δυ: ενατόν νὰ ἐγκρίνη ἐξ ὀνόμα- τος αὐτοῦ, τῶν μελῶν καὶ τῶν φιλάθλων τοῦ ΑΠΟΕΛ, 2) οὐδόλως ὑπῆρξεν ἢ ὑπάρ χει πρόθεσις ἂκ µέρους τοῦ Διοικητικο «Συµθουλίου, τὸ ὁποῖον εἰς' τό παρελθόν ἐκρά τησε τὸ σωματεῖον μακράν ΣΥΓΚΛΛΕΤΛΙ [ΡΕΣ ΤΕΥΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟΣ [ΠΝΚΙ ΣΝΙ- ΜΕΥΣΙΣ. ΤΡΙΑ ΜΕΝ ΤΟΥ ΛΙΚΗΤΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΕΛΟΊΝ ΗΛ ΠΟ ΠΛΡΛΠΙΣΝ. οἰασδήποτε πολιτικῆς ἔνεργει ας, νὰ ἀναμίξη τώρα τοῦτο εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ 3) λυ: πεῖται διὰ τὴν ἀνησυχίαν ἢ καὶ δυσάρεστα αἰσθήματα ᾱ- τινα δυνατόν νὰ προεκλήθη σαν εἰς τὰ µέλη καὶ ὁπαδούς τοῦ ΑΠΟΕΛ καὶ πιστεύει ὁ- κραδάντως ὅτι ὑπὸ τὰς πα: ροῦσας συνθήκας περαιτέρω ἀνάξεσις τοῦ θέµατος τούτου οὐδένα καλόν ἢ ὠφέλιμον σκο πόν θὰ ἐξυπηρετήση ἀλλό μαλλον ζημίαν ὀνεπανόρθω- τον δύναται νὰ ἐπιφέρη εἰς τὸ σωματεῖον», πα. ν αν ἃ ο ΤΣΝΕΡΧΕΤΗΙ ΤΗΝ ΤΕΛΡΤΙ ο Α, ΣΒΟΥΛΗ ΤΗΣ Συνόρχεται τὴν προσρχῆ Τετάρτη, 2 ᾿Οκτωθρίου, στὶς 4.30 τὸ ἀπόγευμα τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τῆς ΚΟΠ στὴν πρώτη: του ου- νεδρία τῆς ἐφετεινῆς...ΠΟ- δοσφαιρικῆς περιόδου. Κατὰ τὴν ἐν λόγω συ νεδρίαν, τὸ Διοικητικὸ Συµ θούλιο τῆς Ὁμοσπονδίας θά ὀσχοληθῇ μὲ τὰ τρέ- χοντα σοθαρά προθλήμα- τα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ Κυ πριακὀ ποδόσφαιρο. Μεταξὺ τῶν θεμάτων ποὺ θά ἀπασχολήσουν τοὺς «πατέρες» τοῦ Κυπριακοῦ ποδοσφαίρου εἶναι : » Ἡ οσυμμετοχὴ τῆς Μι- κτῆς Κύπρου οτὸ Κύ- πελλο ᾿ΓΕθνῶν. 5 Ἡ συγκρότησις τῆς Μι κτῆς Κύπρου γιὰ ἀγῶ- νες στὴν Ἑλλάδα ὑπὲρ ἐ- νισχύσεως τοῦ ταμείου τῶν προσφύγων καὶ τῆς ΚΟΠ. . ὉὍ ὁρισμὸς ὁμοσπονδι ακοῦ προπονητοῦ. . Ἡ διοργάνωσις εἰδικοῦ πρωταθλήματος καὶ ἡ ἐν γένει δραστηριοποίησις τῶν ὁμάδων µας καὶ τέ- λος Τὸ οἰκονομικὸν πρὀ- ϐθληµα τὸ ὁποῖον ἁπα- σοχολεῖ τὴν Ὁμοσπονδία, Σήµερα στὴν ᾽Ἁγγλία ΜΟΙΚΛΣΙΛ - ΙΝΙΥΤΤΣ ΣΕΦΦΙΛΗΤ - ΝΡΡΙΟΥΛ Ντέρμπυ στὴν Β΄ Κατηγορία Νόρνουϊτς -- Μάντσεστερ ΥΓ. Μὲ τὴν Ιπσγουΐτς ν΄ όγω- ψίζεται ἐκτὸς ἕδρας ουνΣχίξετοι σήµερα τὸ ᾽Αγγλικὸ αρωτόθλη- μα. Οἱ πρωτοπόροι στὸ Νιού- καστλ ἁἀντιμετωπίζουν τήν τοπι κἡ ὁμάδο ἀπὸ τήν ὁποιαν εἶναι θάθαιον ὅτι θὁ συναντήσουν ἁρ- κετὲς δυσκολίες. Δυσκολίες θὰ ἀντιμειωπίση σήµερα καὶ ή Λίθερπουλ ποὺ ἐν τὸς ἔδρας θά ὀντιμετωπιση τὴν Σιῤφφιὰντ Γιουνάϊτεντ. Μεγάλο εἶναι τὸ ὀγωνιστικὸ καὶ θαθμολογικὸ ἐνδιαφερον τοῦ ὀγῶνος Ἔθερτον -- Λήντο ὅπου καὶ οἱ δύο ὁμάδες διανύουν πε- ρίοδο φόρμας. “Ἡ Μάντσεστερ Σίτυ θὰ επι διώξη νὰ διασκεδάση τὶς τελευ παΐες ὁποτυχίες της μὸ μίαν ἐν πυπωοιακἡὴ νίκην ἐπὶ τῆς κ. Π. Ῥοίηντζερς. ᾽Αμϕίρροπος προθλέπετοι ὁ ἀ- γὼν μεταξὺὑ Στόουκ Σίυ -- Ντέρμπυ ποὺ θὰ διεξαχθη στὸ γήπεδο τῆς πρώτης, Τὸ πρόγραμµο ουμπλποῴνουν οἱ ὀγῶνες : Μπίρμιγχαμ -- Αρσεναλ Μπέρνλεῦ -- Γουὲσι Χὰμ Τοέλου -- Γοὺλδς Λέστερ -- Κόδεντρυ Λοῦτον --» Κάρλαιὰ Τόττεναμ -- Μίντελσπρο Η 8’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ντέρμπυ κορυφῆς σήμαρα οτὴ Β΄ Κατηγορία, ὅπου ἡ πρωτοιιὸ ρος Μάντσεστερ Γιουνάϊΐτεντ ὁν τιµετωπίζει ἐἑκτὸς ἕδραος τὴν Νόργουϊτς, ᾿Αν οἱ μπέμι]δσς καταφέρουν καὶ ἁἀποσπᾶσυυν ῥἕ- στω καὶ τὴν ἰσοπαλία τὀτο θά σταθεροποιηθοῦν γιό καλὰ στὴν κορυφή. ᾿Απὸ τοὺς ἄλλους ἀγώνες τῆς ἡμέρας ξεχωρίζουν οἱ : Σαουθάμπτον - Α. Βἰλλα Νόττίιγχαμ - Σάντεολοντ Όλντχαμ - Φούλομ Μπρόμγουϊῖτο -- Όξφορντ Μπόλτον -- Νὸττε ΚΚ. Οἱ ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΟΤΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ο Γενικὸς Γραμματευς τῆς ᾿Αγγλικῆς Ὁμοσπονδίας [Ποδο- σφαίρου ὑπέθαλε πρὸς τὴν ΦΙΦΑ µίαν ἑνδιαφέρουσαν, κατά τούς Αγγλους, πρότασιν ὅσον ὀφορᾶ τὶς προοεχεῖς διοργανώσεις τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριµένα ὁ κ. Κρόκερ πρότεινε «Εάν ἡ ΦΙΦΑ θέλη γὰ αὐξήση τὶς ὁμάδες τῆς τελι κῆο φάσεως ἀπὸ 16 οὲ Ζ0 θὰ πρέπει νὰ διαφυλόξη ἐπίσης καὶ πὴν ποιότητα, Μπορεῖ νὰ τὸ, πρά ξη αὐτὸ μὲ τὸ νόὀ ἐπιτρέφη στοὺς δύο φιναλἰστ τοῦ ἐφετειιοῦ ΓΙογ κοσµίου Κυπέλλου {Δ. Γερμανίς, Πολωνία) καθώς ἐπίσης καὶ τοὺς νικητὰς τῆς ἄης θέσεως (Πολῳ για) νὰ συμμετάσχουν ὁπ᾿ εὖθεί ας στἠν τελικἡὴ φάσι τοῦ Παγκο σµίου Κυπέλλου 1978 στὴν ΑΡ- γεντινή. Κοτ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ ἁἀγὼν γιὰ τὴν 3η θέσιν δὲν θὰ μλω ΠΑΛΙΕΣ καλὲς ἡμέρες γιὰ τὸν Παναθηναϊκό. Τὰ δύο τελευταῖα χρόνια ὅμως, ἡ ὁ- μάδα τοῦ τριφυλλιοῦ ἔμεινε μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες καὶ τοὺς τίτλους, ᾿Εφέτος ὅμως ὅλοι στὸν Παναθηναϊκὸ πιστεύουν ὅτι ἡ ὁμάδα θὰ κερδίση τὸ Πρωτάθλημα ποὺ ἀρχίζει αὔριο. ἔχη πλἐον φιλικὸν χαρακιήρα». ΛΙΠΗ Α΄ ΠΗΝΙ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΓ---ΑΡΗΣ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ---ΛΕΚ, ΠΑΝΑΧΑΤΚΗ---ΠΛΟΚ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΊΚΟΣ-- ΚΑΒΑΛΑ. Όλοι εἶναι στὴν θέσι τους. Ομάδες, ποδοσφαιρι στές, διαιπητές, Φίλαθλοι. Δὲν ἀπομένει παρὰ μόνο τὸ σῆμα ἐκκινήσεως. Καὶ αὐτὸ θἀ δοθῆ αὗριο τὸ ἀ πόγευµα ἀπὸ τὴν ΕΠΟ. Καὶ κατ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ Εεκινήση τὸ νέο πρω- τάθληµα Α᾿ ᾿ἘΕθνικῆς Κα τηγορίας. Στὴν ἀφετηρία θρίσκον τοι 18 ὁμάδες οἱ ὁὀποῖες στὴν αὐριανὴ πρεμιέρα θὰ συνθέσουν τὰ ἀκόλουθα 9 ζεύγη. ᾖν. Ὁ πρωταθλητὴς ᾿Ο- λυμπιακὸός µμὸ τὸν ὀέρα τῆς ἐπιτυχίας του οτὴν Γλασκώθη φιλοξενεῖ τὸν Αρη. Θεσσαλονίκης. Οἱ πρωταθλητὲς Ἑλλάδος ὁ- πωσδήποτε εἶναι ἀγωνιστι κά ἀνώτεροι τῶν αντιπά- λων τους καὶ ἀναμένεται νὰ σημµειώσουν τὴν πρώτη τους νίκη. Γιὰ νά γίνη ὅ- µως αὐτὸ θὰ Χρειασθη ἰδι- αίτερη προσπάθεια διότι ὁ Αρης παρουσιάζεται (ἰδι- αιτερα ἰσχυρός ἐφέτος. . Ὁ Πανθαηναϊκὸς εἷ- ναι ἐφέτος ὁ μόνος ὁπὸ τοὺς μεγάλους ποὺ δὲν ἆ- νησυχεῖ γιὰ τὴν πρεμιέρα τοῦ πρωταθλήματος, Σιὴ Λεωφόρο θὰ ἀντιμετωπίση τὴν Καθόλα ἡ ὁποία δὲν Εἶναι σὲ θέοι νὰ τὸν ἁπει λήση ἀλλὰ ἴσως οὔτε νὰ τὸν ὀνησυχήση. «κ Πρεμιέρα καὶ ντέρμπυ γιά τὸν Κυπελλοῦχον ΠΑ- Οἱ. Στὴν Πάτρα θὰ ἁντι µετωπίση τὴν Παναχαϊκήν. Τὸ παιγνίδι προθλέπεται ὁ πωσδήποτε ἀμφίρροπον καὶ ἀθεθαίας ἐκθάσεως. Οἱ δύο ὁμάδες θὰ διεκδικήσουν μὲ πεῖσμα τὴν νίκη τὴν ὁποίαν καὶ οἱ δύο εἶναι σὲ θέοι νὰ τὴν κατακτήσουν. εν Σὲ δοκιμασία θὰ ὑπο θληθῆ ἡ νέα ΑΕΚ τοῦ Φάν τροκ. Στὴ Ν. Σμύρνη θὰ ἀντιμετωπίση τὸν Πανιώνι ον. Στοὺς μέχρι σήµερα ἀγῶνες προετοιμασίας ἡ ΑΕΚ έδειξε ὅτι θρίσκεται σὲ καλύτερη κατάστασι ἆᾱ- πὸ τοὺς γηπεδούχους. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι ἀγωνί ζεται ἐκτὸς ἕδρας τὴν ὁ- ποχρεώνει νὰ προσέξη ἴδι αἰτερα τὸ παιγνίδι. κ Ὁ ᾿Εθνικὸς ποὺ ενι οχύθηκε ἐφέτος σηµαντικά θὰ δοκιµάση τὶς νέες του δυνάµεις ἐκτόὸς ἕδρας μὲ τὸν πάντα ἐπικίνδυνον Γον σερραϊκόν. « Ντόρμπυ νεοφωτίστων στὴν Καστοριά. Ἡ τοπικὴ ὁμάδα θὰ ἀντιμετωπίση τὰ Γιάννινα σὲ ἕνα ἀγῶνα ἁ θεθαίας ἐκθάσεως. ν΄. Στὸ Καυταντζόγλειο στάδιο ὁ Ἡρακλῆς θἀ φι λοξενήση τὴν Καλαμάτα. Ὁπιωσδήποτε οἱ γηπεδοῦ- Χοι εἶναι ἀνώτεροι καὶ θά πρέπει νὰ φθάσουν στὴν νἱ κη. Τὸ Αἱἰγάλεω στὸ γἡ πεδὸ του θὰ τεθῆ ἀντιμὲ τὠπο τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Βὸ λου. Οἱ δύο ὁμάδες κρί- νονται ἰσοδύναμες καὶ εὰ διεκδικήσουν τὴν νίκη μὲ τὶς αὐτὲς πιθανότητες. Τέλος στὴν Λάρισα ἡ τοπικὴ ὁμάδα φιλοξρνεῖ τὸν ᾿Ατρόμητον ᾿Αθηνῶν. ᾗ ΡΟΝΛΙΝ ΠΡΙΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΛΛ ΑΘΗΝΑΙ, { Ιδιαιτέρα Ὕπιρε σία). - Ο Ρομαὶν ᾿Αργυωούδας ὁ παίκτης πού ἀγαπήθηκε ὀπόὸ τοὺς φιλόθλους τοῦ Όλυμπια- κοῦ Πειραιῶς ὅσο κανεὶς ἄλλος Βρέθηκε καὶ πάλι τὴν αερασµένη ἐθδομόδο στὴν ᾿Αθήνα μὸ τὴ νέα του ὁμάδα Λόνςο. Καὶ οἱ σχετικὲς διαδόσεις κυ- Κλοφόρησαν, Ότι δηλαδὴ ὁ ΄Αρ γυρούδης θὰ ἐπιστρέψη καὶ πάλι στὴν Ελλάδα. Αν εἶναι ὁ ᾿Ολυμπιοκος - εἴπε ὁ ᾿Αργυρούδης -- ἡ ἄλλη ὁμόάδα δὲν μπορῶ νὰ σᾶς τὸ 6ε θαιώσω ὁὀπὸ τώρο. Εἶναι πολὺ ἐνωρίςα. Τώρα ὑπάρχει ἡ Λάνςο. “Ἡ ὁμάδα ποὺ λατρεύω καὶ ποὺ θᾶθελα νὰ ἀφοσιωθῶ ὀλοκληρω- τικἀ αὐτὴ τὴν περίοδο. ᾿Αργόὸ τερα, θλέπουµε. Μὲ τὸν ᾿Ολυμπιακὸ αὐτὴ τὴν στιγµή, μὲ συνδέουν µόνον ἀάνα- µνήσεις. Καλὲς ἐκ µέρου» τῶν φιλόθλων κοὶ τῶν ὁπαδῶν του, ὑπέροχες ὅσον ἀφαορᾶ τὸ πρόσω πο τοῦ προέδρου κ, ΔΝ. Γουλαν- δρῆ καὶ τοῦ κ. Θανόπουλου, ηι κρὲς ὅσον ἀφορᾶ μερικούς ὁν- θρώπους ποὺ καλύτερα να μὴ ὁἆ νσφέρω τὰ ὀνόματά τους, μιὰ καὶ εἶναι πολαιᾷ ἱστορία. Δὲν ἔχω δώσει τὴν καρδιά µου σὰν παίκτης ἐπαγγελματίχς σὲ κανένα σύλλογο εαἰδικά, ἩΗ καρδιά µου ὀνήκει στὴν ὁμάξα ποὺ ἑκάστοτε ὀγωνίζομοι. Αν τοῦ χρόνου ἕλθω, τελι» κά, στὴν Ελλάδα, θὰ πήγσοινο στὸν σύλλογο ποὺ θά ωούκανε τὶς καλύτερες προτάσεις. Πρὺ- τάσεις ποὺ θὁ μοῦ ἑξασφαλίζουν Ὁ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ {ὁριστεσά) μαξὶ μὲ τὸν ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. κατ᾽ ὀρχὴν τὴν προσωπικἡὴ ἠρε- µία καὶ ὄχι τὴν δηµίουργια προ θληµότων ποὺ στὸ πορςλθὸν μὴ ἀνάγκασαν νὰ φύγω παρὰ τὴν θέλησί µου, ἀπὸ τὴν Ελλάδα καὶ τὸν ᾿Ὀλυμπιακό. ΙΛΚΠΙΝ ΝΠΙΣΕ Ἡ «εὐόυτνείόμιπ» ὀέίυ οτὰρ ΑΝ καὶ τ) ὄνομό της ειναι γαλλικό, ἡ Ζακλὶν γεννήθηκε τὸ Φθινόπωρο τοῦ 1944, 3 ὁ Σά ρεῦ τῆς ᾿Αγγλίας, ὅπου ὁ τατέ ρας της, ὁ Μὰξ Φράσερ Μπ'σὲ εἶναι γιατρὸς καὶ ἡ µητόρα της δικηγόρος. Οταν ᾖἐγίνε τριῶν αρονῶν, οἱ γονεῖς της τὴν ἔγραψαν σὲ μιά σχολἠ κλασικοῦ µπαλέτου, μόλις διεπίστωσαν τὸ τολέντα τῆς κόρης τους στὸ χορό. Καὶ δὲν ἔπεσαν ἔξω. «Ὁ κοβὀς», ἑξομολογεῖται σήµερα ἡ νεαρὴ ἠθοποιός, «ὐπῆρξε γιὰ μένα ἕνα ἀληθινὸ πάθος, τὸν ἀγοποῦσα μέχρι τρέλλασί». Συνέχισε νἁ παΐρνη µαθήµατα κλασικοῦ µπα- λέτου μέχρι τὰ δεκάξη Ώ]ς. Ο- οσο γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ὤρες ποὺ δὲν πήγαινε στὴ οχολή, ἁκολου θοῦσε τὸν τυπικὸ τρόπο τῆς ἀγ γλικῆς ζωῆς, ἛἜκανε ἱππασία, ἔ- παιζε τέννις, ἔπινε τσὰϊΐ στὶς πέντε ἀκριθῶς. Στὰ 1962, τῆς ἐπέτρεψον νὰ γραφτῆ σ᾿ ἕνα γαλλικὸ λύκειο τοῦ Λονδίνου (ἡ μητέρα της ἤ- ταν Γαλλοσγγλίδα), καὶ ἡ ὀόνα- χώρησί της γιὰ τὴν πρωτεύουσα σήμαινε γι αὑτὴν «τὴν ἀρχη τῆς ζωῆς». Καὶ εἶναι φυσικό. Τὸ Λονδίνο ἤταν μιὰ πόλι τρελλἠ, ποὺ στρο θιλιζότον κάτω ἀπὸ τὸν ρυθμό τοῦ τουῖστ, “Επόμενο Ἅἅτων νἁ κερδίση καὶ τὴν δεκαοκτάχρονη Ζακλίν, ποὺ ξηµεροθραδιαζότων στὰ κλόμπς, χορεύοντας μ᾿ ἓν- τασι τὶς ἐπιτυχίες τοῦ Τσὸκ Μπέρυ, θαοιλιᾶ τοῦ τουῖστ. Τὸ πόθος της γιὰ τὸν «οἰνούργιο χορὸ τὴν εἶχε κάνει «νυκτοπού- λι». Γιὰ νὰ κερδίση λίγα χρήµαα, ἔγινε σερθ,τόρα σ᾿ ἕνα ακοφέ», ἔπειτα µανεκέν. ᾖἡΓιὰ ἁρκοδτοὺς μῆνες ἐμφανιζότον ὀποκλειοτικά στὸ ἑἐξώφυλλο τῶν «Κωδ'ακότι- κων Τάϊμο», καὶ εἶχε συναδἑλ» φους τὸν Ζὰν Φρανσουἁ Ζονθέλ, τὸν Ντέΐθιντ Μπέλεῦ, τὸν Ντό νοθαν, ὅλα δηλαδὴ ιὰ νεαρά λιοντόρια τοῦ φωτορεπορτὰζ μό- δας. Κάθε τόσο διαστουρωνόταν στὰ στούντιο μὲ τὸ μεγάλα µα- ψεκὲν τῆς ἐποχῆςο, τὴν, Ἑζὴν Στρίπτον, τὴν Ν:κὸὀλ ντὲ Λα: μαρζέ,.. τη ποπ Ἠ “Ωστόσο, δὲν τὴν πολυενδιέφε ρο αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα. Τὰ μαλ λιά µου ἦταν σγουράἀ καὶ μοῦ δημιουργοῦσαν µεγάλο προθλη- μα, ὥσπου νάἁ τὰ χτενίσω». Κατὸ θόθος, ὀνειρεύτται νὰ γραφτῆ σὲ μιὰ σχολἠ Ὀάάτρου, ὀλλά δὲν τολµόει νὁ τὸ πῆ σὲ κανένα :. Φοθᾶται µήπως Ίἠν ἔεω ῥρήσουν ἐπιπόλαιη. «Σήµερα, λέει, δέχομαι τὴν ἐ λαφρά καὶ κάπως ἐπιπόλαη πλευ ρά µου, ἀλλὰ στἁ εἶκοσί µου χρό για ἤμουν πολὺ πιὸ σοθαρἠ. Κι’ ἔπειτα, γιά νἁ δοκιµάση να γίνη μιά γυναίκα ἠθοποιός, σὴμοινε ὅτι τὰ παίζει ὅλα γιὰ ὅλα. Π θά πετύχη -- κι αὐτὸ εἶναι τέλειο -- ἢ θὰ ἀποτύχη -- καὶ είνα. τρ} γικό. Οἱ ἀποτυχημένες ἠθοποιοί γίνονται εὔκολα πολὺ δυστυχισμέ νες καὶ ξεφτισµένες». Ἔτσι, ἔπειτα ἀπὸ πολλούς δι σταγμούς, παραιτήθηκε ἁπό τὴν κρυφή της ἐπιθυμία καὶ σμνέκ:σε νὰ ποζάρη γιὰ περιοδ κἀ. Μιό µέρα, στὸ σπίτι τοῦ Ντότβιντ Μπέλευ, συνάντησε τὸν Ῥομὰν Πολάνσκι, ποὺ ἔψαχνε νἁὰ θρῆ μιά κοπέλα γιὰ τὸ ἔργο του «Ὁ πάτος τῆς σακούλας». Όλες οἱ ὄμορφες κοπέλες τοῦ Λονδίνου εἶχαν παρελάσει ἀπὸ μπροστά του, ὀλλά ἐκεῖνος ϐδρῆκε τὴν κα τὀλληλη κατά τύχη στὸ σπίτι τοῦ Μπέλεῦ, Τὴν Ζακλίν, δέθαιο. ΄Α µέσως τῆς πρότεινε ἀ ποίξη στὴν ταινία του ἀφοῦ πηρῶ]Ίγου- µένως ἔχανε δέκα κιλά («ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἥμουν π'ὸ παχιἀ”, ἐ- ξηγεῖ ἡ ἴδια). Λίγες ἡμέρος ἂρ γότερα, τῆς ἔδωσε τὸν µμόλο της, πού ἤταν ὅλο κι ὕλο τρεῖς σειρὲς κείµενο ! Κάτω ἀπὸ τὴν χκάρι τοῦ Ώο- κῶν Ὄρνα.σι ΔΙΓΕΙΠΙ, στ γανωμῶν (καὶ σι ο Ὀιρβέως -- ὣὼὧλ των οαἰὶς τὰ Γρυφεία ραγωνῆς ἔτι ἀνο πόση πώ αιυσεςιαοα ασια μααω στ ραισα ασ μις μάν, πού ἡ ἴδια δρίσκει οέντε- λῶς Φανταστική», δέχτηκα. Αὐ- τὴ ὑπῆρξε ἡ δεύτερή ἑἐμφάνισί της οτἠ µεγάλη ὀθόνη, Τὴν πρὠ τη εὐκαιρία τῆς τὴν εἶχε δώσει ὁ Ῥιοαρντ Λέστερ, στὸ έργο «Τὸ νόκ», ποὺ ὁ Τρυφὼὰ δὲν μπόρεσε νὀ σκηνοθετήση, Έσει- το ἀπὸ τὸν α[ότο τῆς οοκού- λος», δοκίμασε τὴν Τύχη Ίης στὸ εΚαζινὸ Βουσγιόλ», ὅπου ἔγινε «ἡ δολοφόνος τοῦ Πήτερ Σέλλερο, Ο Στόνλεῦ Ντόνεν τὴν ἀγκαζάρει ὀμέσως µετά, γιὰ - νὰ παἰξη. δίπλα στὴν Ώνιρεῦ Χέμπορν καὶ τὸν Αλμπεστ ὁΓ νεῦ οτὸ ἔργο «Δύο γιὰ τὰ δρὀ- µο». “Ῥποδυόταν μιὰ τοαγουδί- στρια, ποὺ θὰ πήγαινε ἐκδρομὴ μὲ τὸν Φίνοῦ, ἀλλὸ ὄνα δυοτύ- χημα µσοτοίωσε τὰ σχέδι.,. “Ὁ- ταν ὁ Τρυφὠ εἴδε τὸ φίλμ, γση τεύτηκε ἁπὸ τήν νεαρὴ ἠβοποιὸ καὶ λυπήθηκε πού τὸ θῦμα τοῦ ὀτυχήμστος δὲν ἦταν ἡ Ωντρεῦ Χέμπορν ἵ Ἐν τῷ µετοξὀ, ἡ Ζακλίν ἁρ. χίζει νὰ σκέφτεται πώς τὸ ἐπάγ γελµα τῆς ἠθοποιοῦ εἶναι στὸ ἀλήθεια ὀξιαγάπητο, Τότε έκρι- θῶς ἡ γνωοστὴ ἁμερικόνικη ετοι» ρία «Φὸξ» τῆς πρότεινα 3να ουμ θόχσιο γιὰ δέκα φίλμς, καὶ τὴν στέλνει στὸ. Χόλλυγουντ, ὅπου θόπρεηπε νὰ οσυναντήση τὸν Κι οὔκορ, ποὺ µόνον ἀκουσιὸ τὸν εἶχο. Η Καλιφόρνια δὲν τὴν τραδόει καθόλου, Στὸ κΧόλλυ- γουντ δὲν γνωρίζει κανένα κ᾿ αἰσθάνεται οὰν χοµένη, Πηγσινο έρχεται ἀπὸ στούντιο σὲ οστούν τιο, καὶ πολλὲς φορὲς ἔχει τὴν δυσάρεστη ἐντύπωσι πὠς χόνει .. τὸν καιρὀ της σὲ μιὸ ξένη πόλι. Ἔτσι, χωρὶο νὰ δῆ τὸν ἰΚιοῦ κορ, φεύγει γιὰ τὴν Νότιο ΄Α: φρική, ὅπου γυρίζει ἕνα φίλμ χωρὶς µεγάλη σημασία, κι’ ἔπει τα πηγαίνει στήν Αγγλία, γιά νὀ δῆ τούς γονεῖς της. «“Ο πατέρας µου», λέει «εἶναι θαυμάσιος ὄνθρωπος μὲ τὶς ρυτί δες του καὶ τὰ µακριά του μόλ λιά. Εἶμαι πάρα πολύ εὐτυχισμέ νη ὅταν τὸν ξαναθρίσκω. Οτον : Άμουν, δεκάξη, Χρονῶν, ἡ'ον ὁρ Εισαι σσα οα.ασ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΣΕΔΙΓΕΠ--ΣΕΛΕΙ--ΣΟΔΕΑ--ΣΟΔΕΜ ΑΝΛΚΡΙΝΠΣΙΣ Συγκέντρωσις καὶ Διάθεσις Ἑσπεριδοειδῶν 1974--75 ᾽Ανακοινοῦται πρὸς τὰ Μέλη τῶν Συνεργατι- ων Δισβέσεως ἙἘσπεριδοειδῶν ΣΕ» κ, ΣΟΔΕΑ καὶ ΣΟΔΕΜ ὅτι ἀπε- φασίσθ] ἡ Ἱέρυς:ς Μοινοπραξίας διὰ τὴν ἀπὸ κοι» νοῦ ουγκέτρῶσιν, ου σκ2ιασίαν καὶ διάθεσιν τῆς ἐφετεινής των’ πανω Ὀγῆς ἑσπεριδοειδῶν ὡς καὶ τῶν προϊό των νὲών δἸλούντων παραγωγῶν. Καλοῦντνι τάώτα τὰ Μέλη τῶν ἀνωτέρω ὍὉρ. ἄ-λοι παραγωγοὶ οἵτινες ἐπιθυμοῦ» σι ἑστεριδοειδῆ τῶν µέσω τοῦ Συνεσγατωτιν!) πως ἐπισπεύσωσι τὰς δηλώσεις οἴκείου ᾿Οργανισμοῦ, ΕΣ. κετὰ οὐστηρὸς καὶ μοῦ έπονε λόμθονε ὅτι δὲν ἔπρεπε νό δια στῶ στὴ ζωή. Σήµερα, θλέπω πὠὼς εἶχε δίκιο». ᾿Ενῶ Βρίσκεται στὴν ᾽Ανγλία, τὴν ξανακαλεῖ ἡ «Φὸξ» σ'ν ᾽Α µερική, ὅπου θὰ εἶναι Ἰ ηρωῖδα τοῦ ἔργου «Γλυκειά Αυτιδο». Ὁ παρτεναίρ της Μίκαελ ξαραζέν, εἶναι γι αὐτὴν κάτι τὸ πρωτό» γνωρο. Γοητεύεται ἀπὸ οὐτόι, ἆ πὸ τὴν πρώτη στιγµή. Στὸ 1368, ὁ Φράνκ Σινάτρα τῆς ζητάει νὰ ἀντικαταστήση τὴν Μία Φόροου στὸ ἔργο «Ὁ ντέτεκτ-6». ᾿Επει τα ἔρχεται τὸ «Μπούλλιι» μὲ τὸν Στὴθ Μὰκ Κουήν, «Μετά ὁπὸ αὐτὰ τὰ δύο φίλγα, ἔγινα τὸ κχαϊδεμένο παιδὶ τῶν στὰρς, τὸ νεαρὀ, έλκυστκὸ κο- ρἶτσι, ποὺ εἶναι ἐκεῖ, ἀλλὰ ποὺ δὲν κάνει καὶ πολύ οσπωοδοῖα πράγματα». Μετὰ τὸ «Μπούλλιι» θρίοκετο. στὸν ἱΚανοδᾶ, ὅπου παἰζει οτἠν θέσι τῆς Λέσλι Καρὸν («ήταν τῆς τύχης µου νὰ ἀντικαθυντῷ ἠθοποιούς πού ἤταν δευµευµέ- γες»). ᾽Απὸ τὸν Καναδᾶ µπαρ κάρει γιά τὴν Γαλλία, ὅπου τὴν περιμένει ἕνα σενάριο τοῦ Ζερὀρ Μπρόχ, καθώασ κι’ ἕνα ἀγόρι κα στονό, μ ὅλη τὴν γοητεία τῆς ἐφηθείας του : ὁ Μάρκ Πορέλ. Τὸ φίλμ πέρασα ἀπαρατήοητο, ὀλλό µιά µεγάλη τρυφερότητα ἓ- γωσο τοὺς δύο ἠθοποιούς, Μὲ τὴν «Αἴρπορτ» στὰ 1370, ἡ Ζακλὶν ξαναθρίσκει τίς ἆμερι κάνικες ὑπερπαραγωγές, ἀλλὰ ὁ Ρόλος τῆς ὀεροσυνοδοῦ δὲν τῆς πηγαίνει. Ξαναθυμᾶτοι ὅτι εἶναι ἡἠθοποιὸς μὲ τὸ ἔργο «Τὸ πῄήδη- μα», ἐμπνευσμένο ὁὀπὸ τὴν ἴστο ρία μιᾶς ἐπαρχιωτοπούλας ποὺ ἔρχεται στὴν πὀλ στὰ {8 της Χρόνια, γιὰ νὰ τελειώση τή» ζωή της στὰ 25 της, τοξικοµανὴς καὶ πόρνη. πα σσ σα ασα υ Ἡ οὐγκέντνσας ταὶ συσκευασία ὅλης τῆς πα. ὑπὸ τοῦ ἐν Λεμεσῶ Συ- σκειναττηρ τῆς ΣΕΛΙΙ ΕΠ. ἔν τᾶς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπείας ΣΕΛΙΡΕΠΞΣΕΛΕΚ--ΣΟΔΕΑ--ΣΟΔΕΝΜ [πι πμ ΦΙ ο] Ἡ Ζακλὶν Μπισὲ μὲ τὸν Στὴθ Μὰκ Κουὴν στὴ θαυμάσια. ταινία «Μπούλιτ». «᾿Επιτέλους, νὰ κι’ ἕνα φίλμ ὅπου εἶχα πολλά νὰ κάνω. ἘἛμ φονιζόµουν σ᾿ ὅλες τὶς ακηνὲς καὶ ἡ δουλειὰ ἦταν πολύ σκέλη ρή, στὴν ξηρὴ καὶ γεµότη ἥ/ιο ἔρημο τῆς Νεθάδας, μ' ὅλα τὰ κοστούµιο «αἱ τὰ µακιγιόδ. ᾿Αλ- τλὰ ἐπειδὴ εἶμαι πολὺ οὐσυνειδη τη καὶ ἐργατική, ἕἔναιωθα πολύ εὐχοριστημένη”. Πραγματικά, αὐτὸ τὸ φὶλµ τῆς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νά δ.ίξη τὸ ταλέντο της, Χάρις στὸ δύσκο λο ρόλο τῆς. Σειρά εἶχε αυτό ἕ- να ἔργο μὲ τίτλο «Μυοτικά», πού γύρισβ στὴν Αγγλία. «Δέχθηκα μετὸ τὰ «Μυστικά», λέει, «νὰ κάνω ἕνα φὶλμ γύρω ἀπὸ τὴν ὀπελευθέρωσι ες γυ- ναΐκας. Αρχίζοντας τὸ οἱλμ, ἕ- νοίωθα µέσα µου ἐντελῶς ὁπε- λευθερωµένη, καὶ σκεητόµουν ὅτι ὄλες αὐτὸς οἱ θεωρίες εἶναι λίγο γελοῖες. Σιγὰ - σιγἁ ὅμως, ὅσο προχωροῦσε τὸ γύρισμα, ἄρχισα νὰ Βλέπω πὼς μέχρι ότε ἥμουν περιοσότερο μιὰ γυναῖκα - σκλά θα, μιὰ γυναίκα - ἀντικείμενο, Αρχισα νὰ σκέπτωµαι καὶ ὄλλα ξα ἐντελῶς τακτική. Οἱ υχέσες µου μὲ τὸ ἀγόρι ποὺ Ζοῦσα (Μί κσελ Σαραζὲν) πῆραν διαφορετι κἡ τροπή. Έγινα πιὸ ἐγωῖστρια : καὶ κυττοῦσο νὰ σπαταλἠσω κα λύτερα τὸν καιρό µου. ώρα, ό- παν κόνω κάτι, ξέρω πὠς τὸ θὲ λῳ πραγμοτικὰ καὶ τὸ κάνω». --- Λεκορικο μέ πουλί, Δεν Ἱο θελω ΙΤ... Κάτω ἀπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Τζὼν Χιοῦστον, ἡ Ζακλὶν γυρί ζει στὰ 1971 τὸ ἔργο «᾿Π ζωὴ καὶ οἱ ἡμέρες τοῦ δικαστή Ρὸῦ- Μπήν», μὲ παρτεναὶρ τὸν Πὼλ Νιοῦμαν, καὶ τὸν ἑπόμενο χρονο τὸν «Κλέφτη ποὺ ἤρθε πὸ Σεῖ πνο», μὲ τὸν Ράῦαν Ο) ΜΙΑ καὶ σκηνοθέτη τὸν Μπὰτ Γιόρκίιν. Καὶ τέλος, ὁ Τρυφώ ες ζη- πᾶ νὰ παΐξη τὸ ἔργο «᾽ἁμερικά νικη νύχτα». Ἡ Ζακλὶν είναι τρελλἠ ὁπὸ χαρά, ἂν καὶ άγω- γιᾶ λιγάκι πού θά πρέπει νὰ µι. λήση γαλλικά. «Τὸ γὺρσμα», λδεί, πραγματικὰ υπέροχο», Σήμερα, ἡ Ζοκλὶν δρικεται στὸ Παρίσι, ὅπου τελειώνει ιὸ γύρισμα τῆς ταϊνίας «οὔ Φιλίπ Μπροκά, στὴν ὁποία ἔχει πυρτε ναἰρ τὸν Ζάν - Πώλ Μπελιοντὸὀ, Εχει ἐγκαταλείψει τὸ υπίτι ης στὸ Λὸς Αντζελες, πού τοὔο λα τρεύει. «Δὸν ἔχω πισίνα», ὁμολογεί, «ἀλλὰ δέντρα, πολλὰ Σέντρα. Ἰὁ απίτι εἶναι κτισμένο σὲ σπονιὸ λικο στύλ. Λατρεύω, ὄλέΊετε, τὴν ἐξοχὴ καὶ δὲν θὰ υπορούσα πιὰ νὰ ζήσω στὴ Νέα Υόρκη ἢ σὲ μιὰ ἄλλη µεγόλη εἰόλι. τό σπίτι µου, στὸ Μπέθερλυ Χίλς, ἀαχολοῦμαι μὲ τὸν κήπο, µαγει ρεύω γιὰ τοὺαᾳ φίλους µου καὶ θγαίΐνω ἔξω ἐλάχιστα, Αλλά ὅ- ταν δὲν εἶμαι στὸ σπίτὶ µου, κυ ριολεκτικὰ ὁποχαλινώνομαι. Νίπο ρῷ νάἁ χορεύω µέχρι τὶς πέντε ἡ ὥρα τὸ πρωῖ», Πιστεύει στὰ δυ νατὰ πάθη πού διαρκοῦν, ὀρκεῖ νὰ μὴ προέρχωντοι µόνον ὁὀπὸ τὴν φυσική ἕλξι, «Εἶμαι αἴγουρη», λέει «πώς τὴν τελευταία λέξι τὴν ἔχουν οἱ γυναῖκες α᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἄσχετα ὃν οἱ ἄνδρες πιστεύουν πὼς τὴν ἔχουν αὐτοίΐ». Ο κινηματογράφος, παρ ὅ- λες τὶς τριάντα ταινίες πού ἔ- χει γυρίσει, ὑπῆρξε πολύ συχνά γι αὐτὴν μιὰ ἀπογοήτευσι. «Ν’ ἑνδιέφερε πἀντα ἡ σοθα ρἡ δουλειά. Είναι τὸ ἴδιο πράγμα μὲ τὸν χορό. Θέλω πραγµατικὰ νὸ χορεύωμι κι. ὄχι. Νὰ. φλδρτός ρω. Στὸν κινηματογράφο εἶχα ουχνὰ τὴν ἐντύπωσι πὠς ἡμουν κάτι ξεπερασμένο, κάτι ὀυήμαν «ὑπάῆρξε (1Η ΜΠΙΡΗΣ ΝΑ ΞΗΠΕΛΗΣ Τῦ ΧΙΝΛ ΤΙΣ ΠΛΤΡΛΛΣ 20) Συνέντευξη τοῦ ΝΙΚ. ΒΡΕΤΤΕΑΚΟΥ ΗΤΑΝ «μακρὺς ὁ δρόμος» τῆς ἐπιστροφῆς γιὰ τὸν Νικηφόρο Βρεττάκο. Όμως κάποτε τέλειωσε. «Ἔγκλειστος» πάλι τῆς ἀγαπημέ- νης πολιτείας, εὐτυχισμένος στὴν Ἑλλάδα, ᾱἄ- γνωρο σχῆιια τῆς ᾿Αθήνας, ἀνοίγοντας διά- πλατα τὰ διψασµένα ΕΝΑ τεῖχος ἀπὸ πολυ- κατοικίες ὠρθώθηκε γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι του. ᾿Απὸ τ΄ ἀνοιχτὸ παράθυρο, ἡ µα- τιἁ του ἀγκαλιάζει νέες δι αστάσεις, δὲν πέφτει σὲ παληές φιλικὲς γωὠν]έο... «Εἶναι φοθερὸ νὰ κχάνεσαι µέσα στὴν ἴδια σου τὴν πόλη. Καὶ γὠ χάθηκα μέ- σα στὴν ὁδὸ Φειδίου..,.», λέει χαμογελαστὰ ὁ ποιη- τής, Λίγους µῆνες μετὰ τὴν οἵη ᾽Απριλίο, ἔφευγε ὁ ποιητὴς ἀπὸ τήν «κατεχό- µενη» χώρα του. ᾿Εητὰ ὁ- λόκληρα Χρόνια ξένος εἰς τὴν Ἑλθετία καὶ στὸ [Πα- λόρμο, ἑπτὰ ὁλόκληρα χρό ψια μὲ τὸν ἐφιάλτη μιᾶς ἐπιστροφῆς -«σ' ἕνα τόπο χωρὶς φῶτα, μὲὸ κλειστά παράθυρα». Πόσο θετικἀ ἦταν αὐτὰ τὰ Χρόνια γιὰ τὸν ἐξόριστιο Βρεττόκο: ΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ τΟ ΧΩΜΑ ΤΟΥ -΄Ὁ ποιητής, ἁπαντᾶ, εἶναι δεμένος μ ἕνα ση: μεῖο τῆς γῆς, μὸ τὸ χώ- µα καὶ τὴν ἱστορία του. 'Απὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο µι- λάει καὶ λέει πράγματα ποὺ ἀφοροῦν ὅλον τὸν κό- Δύσκολο νὰ δηµιουρ σμο. : η γήσης ἕνα «ὀμφάλιο Γλῶ: ρο» σὲ μιά ξένη χώρα, ὅση ἁγάπη κι ἂν συναν τᾶς, Κι ἂν θέλουμε νὰ πείσουµε τὸν ὁαυτό µας πὼς μποροῦμε νἀ ξεπερά- σουµε τὴν Ἑλλάδα, δὲν εἶναι ἀλήθεια. Δὲν μποροῦ µε νἁ τὸ κάνουμε». «Ὁ ἀποχαιρετισμὸς στὸν ἥλιο», ἧταν τὸ τελευτοῖο ποίηµα, ποὺ ἔγραψε ὁ Νι- κηφόρος Βρεττάκος, φεύ- γοντος, Μιὰ ὡδή, ποὺ ἆ- γαπήθηκε ὁπ᾽ ὅλο τὸν κὀ- σµο καὶ µεταφράσθηκε σ᾿ ὅλεο τὶς γλῶσσες. ᾿Ακο- λούθησο ἡ «Διαμαρτυρία», πικρὴ φωνή ἑνὸς ἄπελπι- σµένου ἅπατρι, κι ἕνα ἓρ- γο σὲ µορφὴ θεατρική, μὲ τίτλο «Ὁ Προμηθέας ἢἡ τὸ παιγνίδι μιᾶς μέρας». ᾿Ο- λα γραμμένα γιὰ τὴν ἝἙλ- λάδα, ἔργα πού πρόκειται -- ρο -φφο - ο σύντομα νὰ ἐκδοθοῦν. του μάτια. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΑΙΟΣ ΛΑΟΣ Στὴν ᾿Αθήνα τοῦ 1974, σέρνοντας µέσα του θιώ- µατα μιᾶς ὁλόκληρης ζω- ῆς, ὁ ποιητής τῆς «Ὅδοι- πορίασο» ἀντιμετωπίζει μὲ πίστη τὸ μέλλον. -Δὲν εἵμσοστε τυχαῖος λαός, Αῥει. Ἡ ποἰησή µας εἶναι ἡ καλύτερη τῆς Εὖὐ- ρώπης, γιατὶ ὁ ποιητἠς ἐκ φράζει τὴ ρίζα του καὶ τήν δυναμικότητα τῇς φυλῆς του ἀποδεικνύοντας ῥἔτσι πὼς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἐμφανίζεται. 'Η Ποίησή µας εἶναι ἔκφραση ὠὀνθρωπίνων δυνάμεων ποὺ δὲν θγαίνουν ἀπὸ τυχαῖο λαό. »Ὁ φόθος τῆς δικτατο ρίας δημιουργεῖ φρόνηση ποὺ δὲν πἀει χαμένη. Αὖὐ- τὴ τὴ στιγμὴ χρειαζόμα- στε τὴ µεγαλύτερη ἐθνικὴ ἑνότητα, Όσο γιά τὰ γε γονότα, ποὺ σημάδεψαν τὴ ζωή µας, Χρειάζεται Ποίη ση μὲ κεφαλαῖο Π, γιὰ νὰ ἐκφράση τὴ φλόγα ποὺ ξεπήδησε ἀπὸ τὰ παϊδιὰ τοῦ Πολυτεχνείου. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: τΟ ΝΕΟ ΑΡΚΑΔΙ..., »Τὸ Πολυτεχνεῖο θὰ μεί νη σὰν σύμθολο, ὅπως ἕ- µεινε τὸ ᾿)Αρκάδι. Ἔνα νἐο Μεσολόγγι µέσα στὴν ᾿Αθήνα, μὸ Νεοτούρκους κι. ὄχι Ἕλληνες πολίορκη τές. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἐκφρά ζουν τὸν ὑγιῆ ἑλληνικὸ λαό. ᾽Απὸ αὐτοὺς θά θγοῦν οἱ νέοι ἠἡγέτες, µπρο στἁ τους πρέπει νὰ µε- τροῦν τὸ ἀνάστημά τους οἱ πυευματικοὶ ὄνθρώποι». ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ... Ὁ ποιητής, οἱ νέοι καὶ τὸ χρέος του --Νὰά θλέπης τὰ πράγ- µατα πιὸ καθαρά, νά τὰ προλέγης μὲ καθαρὸ λό- γο, νά ξυπνᾶς τὴ συνεί- δηση τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὸ σύγχρονο χρέος». Τὰ λόγια τοῦ Βρεττά- κου..,. Σ. ΑΛΕΣΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ τα, ἢ πὼς οἱ σκηνοθέτες δὲν μὲ πολυλογάριαζαν». Ἡ ἆΖοκλὶν θὰ ἤθελε κάποτε ν΄. ὁποκτήση ϱα:διό, ὁὀλλὰ ὄχι Χωρὶς νὰ μαντρευτη ορῶνα, «Βρίσκω τὼν γάμο Ἰλαφρῶς «γκροτέζκθο, ἀλλά θά Δάντρευ» τῷ κἀπαξε», λέει, «Πάροσς εὐτυ Χιοµένα ποιδικἁ χρόνιο, εἶχα ὃ» να πατέρα ὑπέροχο, καὶ δρισκῳ πὼς θά εἶναι πολύ δυστυχιοµένο ἕνα ποιδὶ χωρίς πατρᾶ». ΣΙδιότρούη ἁρκετά, τῆς ἀρὲ- σει νὰ ἀγορόξή ροῦχά κατα ᾗε ριόδούς, καὶ πρὸ πονγτὸς τὴν’ δουλέιᾶ της. Έχει ὀδυνομία στὰ καλοχτενιοµένα µολλιά, ατὰ ὄμορφα δὀμδοκερὸ ὑφάσματο καὶ στὸ παλιά μεταξωτό. Γιατὶ ἡ ζα κλὶν Μπισέ, ἡ τόσο εὐσυνείδητη, ἡ τόσο δωστή, δὲν «αύει νἁ Εἶναι ἕνα νέο κορίτοι, μ᾿ ὅλες τὶς ἑλοφρότητες πού χαρακτηρἰ ζουν τὰ νιάτα, γιὸ -Φέρε µου τὴν κυρία {ουέλς, οἱ παρακαλῶ, καὶ θά προσπαθὴ σω νὰ τὴς µιλήσώ ἐγώ, είπε ὁ Χάλλοραν. Δὲν ξέρεις ποτὲ τὶ γίνεται, σως ὄτσι τὸ κατοφὲ ρουµε νὰ θροῦμς κάπου πὸὰν ᾱ- κρη, --Δὲν ὠφελεῖ, κούνησε ὀπογο ητευτικἁ τὸ κεφόλι ὁ Σµίτ. Ό,τι κι ἂν κάνης, δὲν θά κοταφέρης τίποτα. Τίποτο ἀπολύτως. Όπως δὲν κοτάφορο ἐγώ, οὔτε ὁ Καὶ ηνν οὔτε ὁ Μὸκ Γκὺ. Αὐτὴ ἡ γυνοίκο εἶναι. κατσαληκτικὴ θο ποιός, Όση ὥρο τῆς μιλοῦσο, εἶχε χομηλωμένα τὸ µότις κι’ ἔ- κλσίγε ἀδιόκθας. Πορ’ όλα οὐτόά, δὲν κστόφξρε νὺ μοῦ ὀλλάξη τὴν γνώµη ὅτι ἐκείνη Ἀολοφόνι ας τὸν ὄντρα της. εἶναι φῶς φανόριι Χάλλορον. «Ο ὑπαστυνόμος τὸν διέκοψε, μὲ μιὰ χειρονομία ὀνυσομονηαί αςι «Πήγαινε νὸ τὴν ρέρις, εἰ- πε. Θέλω γνἁ τῆς μιλήσω. --Οκέῦ, ὀκέῦ ! ἁναστέναξε, κακοκαρδισµένος, ὁ ἀρχιφύλα- καο. Θὰ τὴν φέρω. Ιήόνο ποὺ σιχαίνομαι τὶς γυναίκες ποὺ οκο τὠνουν τὸν ἄντρα τους, γιό ν᾿ ὀπολαύσουν τὴν «γλυκιὰ ἑδήν στὸ πλευρὸ τοῦ ἐραστοῦ τους. ΜΙΚΡΑ - « ΜΕΓΑΛΗ πρεμιέρα τὸ φθινόπωρο στὸ Λονδίνο μὲὸ τὴν ταινία «Τζίμμυ Χέντριξ». γάνοος τῆς πὀπ πρωταγωνιστεῖ σὲ μιὰ ταϊνία ποὺ δὲν γύ- ρισε ποτὸ. Πρόκειται γιὰ ἕνα μοντάζ ὁπὸ 12 συναυλίες του καὶ φιλμαρισμένες συνεντεύξεις του, διαρκείας 2 ὦ- ρῶν. Τὸ μοντάζ ἔγινε μὸ τἐτοιον τρόπο ὥστε ἡ ταινία τοῦ Χέντριξ νὰ εἶναι θιογραφικἡ καὶ τέλειο ντοκουμέντο. ἑ Ο ΝΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΟΣ εἶναι ἀποφασίσμένος σὲ μιά µεγάλη συναυλία του νὰ παίξη μπουζούκι, κε ΟΙ ΟΣΜΟΝΤΣ θὰ ἐμφανισθοῦν στὸ Λονδῖνα τὸν ᾿Ο- κτώθριο καὶ ἡ ἐπιτυχία τους προθλέπεται μεγαλύτερη ἐκείνης τοῦ Κάσσιντυ. κ Ο ΜΑΚ ΤΖΑΓΚΕΡ διέψευσε τὴν πληροφορία ὅτι ὁ Κἠθ Ρίτσαρντ ἁποχωρεῖ ἀπὸ τούς Βόλλινγκ Στό- ουνς. Ὑποστηρίζεται ὅμως ὅτι ὁ Κἠθ δὲν τὸ διέψευος. «κ «ΦΑΟΥΣΤ», τὸ ὄνομα ἑνὸς νέου γερμανικοῦ γκρούπ ποὺ τραγουδᾶ ὀγγλικά. ΤΟ ΣΠΕΣΙΑΛ τηλεσπτικὸ πρόγραµµα τοῦ «Αλόχα φρὸμ Χαθόη», ποὺ µετεδόθη ἀπὸ δορυφόρο, δὲν θὰ προθληθή στὴν ᾿Αγγλία. Τὸ ΒΒΟ ἀρνήθηκε νὰ πληρώση τὶς 50.000 δολλάρια πού ζήτησε ὁ μάνατζερ τοῦ Ελθις, Κόλονελ Τὸμµ Πάρκερ. κ ΤΕΣΣΕΡΑ σχολεῖα ἄλλαξο ὁ Μόρκ Μπόλαν χωρὶς γὰ τελειώση κανένα. Ὁ τελευτοῖος του δάσκαλος τὸν εἶχε ὀποκολέσει «χαμένο κορμί». κ ΔΙΑΚΟΠΕΣ στὴν Κέρκυρο πέρασε ὁ Μπρόϊῖον Φέρρυ τῶν «Ρόξυ Μιούξικ». Ὁ Φέρρυ θά τρογουδήση ἕνα λόνγκ πλαίη σἀν σολίστας, - Οἱ «ΜΑΡΜΕΛΕΗΝΤ» ἐπανέρχονται στὸν κόσµο τῶν δίσκων μὲ τὸ τραγούδι τους «Γιῶρ γουῖς ἴζ ἵν δἡ γουΐσινγκ γουέλ». {ΜΕΓΑΛΗ περιοδεία στὶς γαλλικὲς πόλεις πραγµατο- ποιοῦν μαζὶ ὁ Ντέμης Ροῦσσος καὶ ὁ Τζὸ Ντασσέν, Καθένας τους τραγουδᾶ ἀπὸ δέκα τραγούδια, Χείροκρο- τοῦνται πιὸ πολὺ τὸ «Μάὐ ρῆζον» τοῦ Ντέμη καὶ τὸ «Τά- κα τάκα τά» τοῦ Ντασσέν. Ὁ Ντέμης ταξιδεύει μὲ τὴν Ρὸόλλς Ρόΐὔς του καὶ ὁ Νταασὲν μὲ Μερσεντές. εσεις εμεις και Ο1 δισκοι [ὶ ΕΙΤΚΛΡ ΠΙΥΙΝΤΕΡ [ΚΡΙΙΗ ΜΕΣΘΥΡΛΝΗΣΛΝ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ σὰν πρέσθυ τῆς πρώτης γνωριμίας τοῦς μὲτὁ κόλόν, τὸν ἀφρανκεστάϊν», οἱ «Εν κὰρ Γσὰ- Ίντερ Γκρούῃπ», εἶχαν κάνει τὴν πρώτη καλἡ ὀρχή. Ὁ «Φρανκεστάϊν» ὄγινε Χρυσός κοὶ τὸ σιγκρότηµα πέρασε στὴν πρώτη σειρὰ δηµοτικότητος. Τώρα, ἕνας µεγάλος δίσκος τους, μᾶς γνωρίζει κα- λύτερα τὴν συντροφιά τῆς ΕΡΙΟ, ποὺ αἱ διάστηµα τρι- ὢν μηνῶν ἐπεθλήθη στὴν παγκόσμια µουσικἡ σκηνή. ᾿Αρχηγὸς τοῦ γκροὺπ εἶναι ἕνας ψηλός, λεπτός μὲ κατάλευκα θαμμένα μαλλιά, ποὺ ἁκούει στὸ ὄνομα Εντ- γκαρ Γουῖντερ. Ντύνεται ὅπως μιά... κυρία τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας καὶ ἀπεχθάνεται τὰ μπλοὺ τήνςο. Φορᾶ πολλὰ κοσµήµατα καὶ τὸ περιδέραιό του στοιχίζει 100.000 δρχ. Κατὰ τὰ ἄλλα, ὁ Ενγκαρ εἶναι ἕνας μεγάλος µου- σικὸς καὶ τὸ ἀπέδειξε κιόλας. Φυσικὰ εἶναι καὶ τραγου- διστὴς καὶ στὀ πιὸ πολλά τραγούδια τοῦ γκροὺπ τραγου- δᾶ σόλο. Ὁ Έντγκαρ παίζει ὅλα τὰ ἔγχορδα κι ὅλα τὰ πνευστάἀ. ᾽Ακόμη, ἔχει ὄργανα ἄγνωστα στὸν πολιτι- αμµένο κόσµο, ποὺ σκέπτεται νὰ τὰ Χρησίμοποιήση σ᾿ ἕνα καινούργιο µεγάλο δίσκο του. --Γράφοντας τὸ «Φρανκεστάῖν», δὲν ἥμουν ἔπηρεα- οµένος ἀπὸ καμμιὰ ταινία φρίκης, λέει ὁ Εντγκαρ. Τό- σο οἱ στίχοι ὅσο καὶ ἡ µουσική του, γεννήθηκαν στὴ φαντασία µου καθὼς θάδιζα μιὰ µέρα στὴν ἑξοχή. Ὁ ὀρχηγός τοῦ γκροὺπ ἀπεκάλυψε ὅτι ἔχει γράψει Χίλια τραγούδια ποὺ τὰ περισσότερα τὰ ἔσχισε. Γιὰ σχί σιµο ἦταν καὶ ὁ «Φρανκεστάϊν». Ὁ Ρὀννι Μόντρος, εἶναι κι αὗτὸς μιά µεγάλη µου- σικἠ ἀξία. Παίΐζει δωδεκάχορδη κιθάρα καὶ εἶναι θρησκό- ληπτος. Ὁ Ενιγκαρ ἔχει δηλώσει ὅτι χωρίς τόν Ρόννι τὸ γκροὺπ δὲν θά ζοῇσε οὔτε μιὰ μέρα. ὍὉ Ντὰν Χάρτμαν, παίζει ὅσα ὄργανα ὑπάρχουν σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσµο καὶ χειρίζεται τὰ ἡἠλεκτρονικά µηχανή- µατα τοῦ γκρούπ. Θέλει νὰ γίνη πλούσιος, ἀλλὰ ὄχι πο- λύ, γιὰ νὰ µὴ παρατήση τὴ µουσικἠ ποὺ εἶναι ἡ ζωή του. Ὁ Τσὰκ Ράφ, συνάντησε τὴν ἐπιτυχία πάνω..., στὸ τσάκ. Ηταν ἔτοιμος νά γίνη παραγωγός δίσκων ὅταν τὸν φώναξε ὁ ᾿Εντγκαρ γιὰ νὰ παίζη ντρᾶμς καὶ κὀν- γκας. Φυσικά, γιὰ νά γίνη ἕνας δίσκοο δὲν φτάνουν τέἑσ- σερα ἄτομα. Καὶ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ δίσκου τους, πού ἔχει τὸν γενικὀν τίτλο: «Δέῦ ὄνλυ κἀμ ἄουτ ὅτ νάϊτ», εἶναι γεµᾶτο εὐχαριστίες καὶ κοπλισµέντα σὲ δεκάδες ἀνθρώ- πους ποὺ συνέθαλαν ὁ καθένας μὲ τὴν εἰδικότητά του νὰ πραγµατοποιηθῆ ὁ δίσκος αὑτός. 1 Ἅ / ΜΙΚΡΑ Ὁ ἀξέχαστος τοιγ- Ελδις Μιὸ οὐστηρὴ µατιὸ τοῦ Χόλ λοραν τὸν ἔκαυε νά ἀναθήλα γ) ἄλλη φορἀὰ ἐκεῖνα ποὺ οκόινυζ νὰ προσθέση καὶ νὰ Ογῆ ὁπο τὸ δωμάτιο. Σὲ λίγα λεπτὰ γύρησε, συνο δεύοντας τὴν κυρία Γουέλα. Η τελευταία ἦταν οιὰ μικρό σωµη, µελοχροινἠ γυναίκα, που θὰ μποροῦσε νὰ τὴν έλευε κα: ψεὶς ὄμορφη, ἂν δὲν ήταν τόσο τροµαγμένη. Σχεδὸν τοΆμµοκρατη ένη, Τὰ σκοῦρα μάτια εης φοι- νοντον ὀφύσικα. μεγάλα στὸ κ. τάχλωµα πρὀσωπό της, καὶ τὰ µικρά της χέρια ἦταν σφ.γµένα σὲ γροθέςο, γιά νὰ ουγκρωτῇ τὸν ἐσυτὸ της. Φοροῦσε ἀκόμη τὴν ρόμπα τοῦ οπιτιοῦ καὶ τὶς παντόφλες της. Ὁ χΣμὶτ τὴν εἰ- χε πάρει κατ εὐθεῖαν στὸ Τμῆ- μα, χωρὶς νὰ τῆς δώση καιρὸ ν᾿ ὀλλάξη ροῦχα. -«Κοθίστε, σᾶς παρακ1λῶ, κυ ρἱο Γουέλς, εἶπε εὐγενικὸ ὁ Χάλ λοραν, ἁδιαφορώντας γιὰ το εἰ ρωγικὸ ὕφοας τοῦ ἀρχιφύλακα. Σᾶς κάλεσα γιὰ νὰ σῶς ὑπυθόλω µερικὲς ἐρωτήσεις, σχετ'κα μέ. --Νομίζετε ὅτι ἐγὼ δολοφόνη σα τὸν οὐζυγὸ µου, Δὲν εἶν ὅ- τοι: ψιθύρισε ἡ γυναίκα. [ό νομίζετε, τόσο ἐσεῖς, ὅσο κι’ ὃ- λος ὁ ἂλλος κόσμος. [ι᾽ ὅμως, εἶμαι ἀθώα, Σᾶς ὁρκίζομαι -Δὲν ὅδς κατηγόρησα γιὰ τί ποτε, κυρία Γουέλα. Προσπαθῆ- στε, σᾶς παρακαλῶ, νά ἠρεμὴ- σετε, ἀποκρίθηκε ὑπομονοτικα ὁ Χάλλοραν. Ας ἀρχίσουμε ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς χθεσινῆς Θυα διᾶςο. 'Ὁ σὐζυγός σας κι ἐσεις ἤσαστο ἔτοιμοι νά πᾶτα γιὰ ὕ- πνο. Εἴπατε ὅτι ἐκεῖνος ξύπλω σε πρῶτος «Ναι. Έτσι εἶπο κι’ ὅτοι εἶ ναι, Ὁ Ρόμπερτ ἔπεσε πρῶτος. 'Εγὠ καθυστέρησα λίγο, γιατὶ κάτι ἔπλενα στὴν κουζίνα, ᾿Ο- τον μπῆκα στὴν κρεδατοκάµαρα, θρῆκο τὸν Βόμπερτ στὸ »ροξότι. Δὲν εἶχε κουηθήῆ ὅμως ἀκόμα. Δὲν οἴχε κἄν πετάξει τὸ μαξιλά ρι του στὸ πότωμα. --Δὲν εἶκε πετάξει τὸ μαξιλά ρι του στὸ πάτωμα : Ἡ ἐρώτησι τοῦ Χάλλοραν φαο” γέρωνε. μιὰ σχεδὀν παιδικἡ ἅπο ρία, ποὺ ἔκονε τὴν κυρία Γου- ἐλο νὰ χαμογελάη ἀθελά της. --Ανόητη συνήθεια, δὲν δρί- σκετε : τοῦ εἶπε. Κι’ ὅμως, οὐ- τὸ ἀκριθῶς κάναμε κι οἱ δυό µαςι- κόθο΄ θράδυ. Οὔτε ὁ Βόμ περτ, οὔτε ἐγὼ μπορούσαμε νὸ κοιμηθοῦμε μὰ τά µαξιλάυια. Τά πετούραµε λοιπόν, ἀλλὰ τὴν ἐπο µένη ποὺ ἕστρωνο τὸ κρεθάτι͵ τὰ ξανάθοζα στὴ θὲσὶ τους. Η συνήθεια νὰ κοιµόµαστε χωρὶς µοξιλάρια, ἤταν τὸ µόνο κοινὸ σημεῖο ποὺ εἴχαμε, ὁ ΡΒόμπορι κι’ ἐγώ. Ἡ φωνἠ της ξονάρχισε νό τρέµη, ἀλλὰ ὁ Χάλλορον θ:ληµα αικὰ τὸ ὀγνόησε. --Καὶ τί συνύθη ὅτον µπή- κατε κι’ ἐσεῖς στὴν κρθα-οκα- µαρα: ῥΡώτησε. «Τίποτα τὸ ἀσυνήθιστο. Γδύ- θηκα μονάχα καὶ φύρεαα τὶς πυ ζάμες µου. Επειτα Πέρασα οτὸ μπάνιο νὰ πλύνω τὰ δόντια µου, καὶ γύρισα πάλι στὴν κρεθατο κόµαρα. ΚόβΒιρα μπροστά οτὀν καθρέφτη τῆς τουαλέτος κι ἄρ χισα νὰ δουρτσίζω τὰ μαλλιά μου. --Δὲν σᾶς εἶπε τίποτα ὁ ἂν: τρας σας -᾿Εκεῖνο τὸ διῤστηµα, ὄχι, Ἠταν... ἤταν θυμωμένος μµοζί µου, γιατὶ εἶχα καθυστερήσει λ' γόκι νὰ τοῦ σερθίρω τὸ δεῖπνο. Αὐτὸς ἤτον ὁ λόγος ποὺ δὲν μοῦ μίλησε καθόλου ὅλο ιὸ Βράδυ. Καθόταν µόνο καὶ διάθαζε τὴν ἐφημερίδα του. Μονόχα ὅταν ἕ- πεσε στὸ κρεθάτι, ἄφησε ὅλο του τὸν θυμὸ νὰ ξεσπάση σὲ λό για, κι ὄρχισε νὰ μὲ θριζη. Ηθελε νὰ κοιµηθη, εἶπε, κι᾿ ἓ- πρεπε νὰ κοϊµόμουν κι’ έγω, κοὶ νὰ μὴ τὸν ἐνοχλῶ. Κι ἐσεῖς τί τοῦ ὁπαντή- σατε : -Ἠμουν νευρική, σἀν γότα κάτω ὁπὸ τὴν θροχή. «Μ:ὰ οτι γμή, Ῥόμπερτί”, προσπὀόθησᾳ νὰ τὸν καλµόρω, «Μιό στι(µή, καὶ θά πλογιάσω κι ἐγώ». Γρύλλι- σε κάτι, ποὺ δὲν μπόρεσα νά καταλόθω. ᾿Ανακαβπος. ἅρπαξε τὸ μαξιλάρι του καὶ τὸ πεταξε μὲ δύναμι στὸ πότωμα, Έπειτα, ἔπεσε ξανὰ στὸ σαιρώμα, Ἰόν εἶδα στὸν καθρέφτη. Καὶ µετά... μετά... Ἡ φωνὴ τῆς µικροκ Ιμωόνης κυρίας Γουέλς ἔσθησε καὶ Ἱιὸ πρόσωπὀ της χλώμιασε ὀκόμαο πε ρισσότερα., Τί συνέθη µετό ιἡἠν ἕνε- θάρρυνε, μὲ ἤρεμη φωνή, ὁ λόλ λοραν, --Ὁ Ρόμπερτ... ἔκανε ἕνω πε ρίεργο ἦχο. Κάτι σὀν͵., πνιγµέ- νη κρουγἠ κοὶ σάν θογγητο. Γή ρισο ξαφνιασμένη καὶ εὖν ρώτη σα τὶ τοῦ συνέβαινε. Γιὰ μιά στιγμῆ, μοῦ εἶχε περάσει ἡ σκὲ Ψι ὅτι μούὐγκριζε, ἐπειδὴ ήταν θυμωμένος μαζί µου. ἍΕπειια πρὀσεξα τἠν περίεργη στάσι ποὺ εἶχε πάρει τὸ οῶώμα του. ὈΟλό τελα ὀφύσικη, ὅπως ἦταν κι ἡ Φκινησία του. Τὸν πλησίαᾳσα καὶ εἶδα..,. εἶδο τὸ αἷμαί Τὰ μάτια του ἦταν σθησµένοι Νακρά ὁ Θεό µου, τὶ τρόµος ήταν ἑκεῖ- νος: Τί πονικὸς κμρίευσε μὲ μιᾶς τὴν Ψυχἠ µου »Ἡ πρώτη µου οντόρασι ἦτον νὰ τρέξω ἀπὸ τὸ δωμάτιο. Βγῆ κα σὰν τρελλὴ ἀπὸ τὸ διοµέρι σµα κι’ ἔτρεξα στὸ θάθος τοῦ διαδρόμου. Εκεί ἔμενε ἕνα ζευ γόρι, ποὺ ἤξερα ὅτι εἶχε τηλὲ Σάδθατον, 28 Σεπτεµδρίου 1374 ) ΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΠΕΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ δΙΗΓΗΜΑ φωνο. Τοὺς ξύπνησα αι αγλε φώνησα ἁμέσως στὴν ἁστυνο: µία. Ἐπειτα, ἡ κυρία Μρος μαζὶ µου καὶ καθίσαµε μαζί στὸ λἱ 6ιγκ ρούμ. ὪὉ Σμὶτ ἄκουγε, ἀλλά δ” Ηπό ρεσε νὰ κρατηθῆ, --Γιατὶ τηλεφωνήσατε οτὴν ὁ- στυνοµία καὶ ὄχι στὸν γιοτρὸ : ρώτησε θυμωμένα. Αρα, ξέρατε πὼς ὁ ἄντρας σας ἤτον ἤδη πε θαµμένος. Τὸ ξέρατε, επειδή ἑ- οεῖς ἡ ἴδια τὸν εἴχατ σκοτὼ- σει ! Αὐτὸ ἀποδεικνύεται κι ἆ- πὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν θρέθΊκε τὸ ὅπλο τοῦ ἐγκλήματος. ᾿Ο.τιδή ποτε κ᾿ ἂν ἦταν ἐκεῖνο ποὺ σως Βοήθησε νἀ τρυπήσετε τον κρότα φο τοῦ συζύγου σας! «Η κυρία Γουέλς ἄρχισε (όλι νά κλαίη, κι ὁ Χάλλαρον ἄγριο κύτταξε τὸν Σµί. -Σᾶς εἶπα: Αὲν ἐπρόγειτο νὰ, μάθετε τίποτα τὸ καινούργιο καὶ διαφωτιστικὀ ἀπὸ αὑτη τὴν γυναίκα ! εἶπε θριαµθσυξικα ὁ Σμµίτ, ὅταν ἔμεινε µονος μὲ τὸ» ὑπαστυνόμο. Τὴν κυρία Γουέλς τὴν εἶχων προφυλακίσει πάλι. -Ὁ ἑραστής της -- κἀποίος Βέρνον ΜΙλλς -» κι᾿ κείνη, δο- λοφόνησαν τὸν ἄντρα της, γιὰ νὰ χαροῦν ἐλεύθερα τὸν ἐρωτά τους, -Πῶς ξέρεις ὅτι ὁ ΜΙλλς ἤ- ταν ἑραστής τῆς Γουέλς : Ὁ ἀρχιφύλοκας σήκωσε -οὐς ὤμους, --ΧΚωράει ἀμφιθολίσ : Ὁ ΜΙλλς εἶναι συνοµἠήλικός της καὶ ᾠρκετά γοητευτικός. “Ὁ Γου ἑλλς ἀπὸ τὴν ἄλλη µερία, τὴν περνοῦσε κοντά τριάντα χρόνια. Τὸν εἶχα παντρευθῆ γιὰ τὰ Λε- φτά τουν κι’ ἐκεῖνος τὸ ήξερε καὶ τὴν θασόνιζε συνέχεια. ΕΠ» ταν δύστροπος καὶ κακὸς χαρα κτήρας. Πολλοὶ ἔλεγαν ὅτι, κο» τὰ θάθος, μισοῦσο τὴν γυναίκα ἔκονε. του πολὺ περισσότερο ἀπ᾿ ὅτι τὸν μισοῦσε ἐκείνη, --Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἐγὼ δίν Θλέπω πῶς μπορεῖς νά εἶσαι τό- σο σίγουρος, Σμίτ, ὅτι ὁ ΜΙλλς καὶ ἡ κυρία Γουὺλλς εἶχαν -- ἔχουν -- ἑρωτικὲς σχἑσεοίς, -Μά, εἶναι φῶα φανάρι ἐ- πανέλαθε τὴν ἀγαπημένη του φρά σι ὁ ἀρχιφύλακας. ᾽Απὸ τή» μιά, ἡ κυρία Γουέλλς: Όμορφη καὶ νέα ἀκόμη γυναίκα. Ὑπορευαί οθητη, ὃν θέλετε τὴν γνώµη µου. ᾿Αποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παντρεύτηκε τὸν πλούσιο ὄν πρα της, γιὰ νά, ἐξασφαλίση τις Ι σπουδὲς τοῦ Τί, τοῦ µικβότι- ρου ἀδελφοῦ της, ποὺ λατρεύει. τοπ Ὅμορφη λοιπόν, νέα, ὕπερευ οἱσθητη καὶ ψυχικἀ µόνη. Ὃ Μίλλα, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, εἰ- ναι νέος, γοητευτικὸς καὶ πικρα μένος ἀπὸ τὴν ζωή. ζωντοχήρος ποὺ ἡ γυναίκα 'του τὸν ἐγκατέ λειψε γιά κάποιον ἄλλον, πολύ κατὠτερό του, Εἶναι κάτι πεασ σότερο κι ἀπὸ φυσικὸ τὸ ὅτι ὀγοπήθηκαν. --“Φυσικό, ναί, ἴσως. Οχι ὅ- µως καὶ ἀποδεδειγμένο, κούνησξ τὸ κεφάλι ὁ Χάλλοραν. --Τότε, δὲν μένει παρὰ νἁ ἐ- πιτρέψουµε στὸν ΜΙλλς να τὴν ἐπισκεφθῆ στὴ φυλακή, ἀνςεστό ναξε ὁ Σµίτ. Θὰ παρακολοισή σουµε τὴν συζήτησί τους ἀπὸ τὸ διπλανὸ δωμάτιο καὶ θά πειοθῆ τε πώς, ἀπὸ καιρὸ εἶναι ερα- στὲς. Ἠδη, ὁ Μὶλλο ζήιησς να τοῦ δοθῆ ἡ ἄδεια νὰ ἐπικοινω νήση µαζὶ της. Δὲν μένει, παρὰ γὰ τοῦ ποῦμε τὸ «ναί». --Αὐτὸς ἐκεῖ, εἶναι ὁ Μίλλς: Ο «Χόλλοραν κύτταζε, κάπως σοκαρισµένος, τὸ σύμπλεγμα τῆς κυρίας Γουέλς κι’ ἑνὸς µελαχροι νοῦ, νέου ἄντρα, ποὺ τὴν κρο- τοῦσε σφιχτά στὴν ἀγκαλ.ά του. Ὁ Σμὶτ χαμογέλασε, κόπως μελαγχολικά. - Όχι, δυστυχῶς, εἶπε, Γ-α τὶ τότε τὰ πράγματα θὰ ἦταν πο λὺ εὔκολα γιὰ μᾶς, Θὰ µποροή σοµε ν᾿ ἀποδείξουμε πὼς ἡ κυ- ρία Γουὲλα ἔχει ἐραστὴ -- κι’ ἑπομένως, κίνητρο γιὰ τὸν φόνο -- πρᾶγμα ποὺ ἡ ἴδια ἀρνεῖται μ᾽ ἐπιμονή... Ὁ νεαρὸς ποὺ τὴν ὀγκαλιάζη, εἶναι ὁ ὀδελφός της, ὁ Τίμ. Μισὴ» ὥρα ἀργότερα, ὁ Τὶμ ἀπεφάαιοε νἁ φύγη, μὲ τὸν ὑπό αχεσι πὼς θὰ εὗρ.οκε σιἠν ἁδελ φῄ του ἕνα καλὸ δικηγόρο, Ἡ κυρία Γουὲλο τοῦ εἶχε δ.ηγαθή τὴν. Ἱστορία, μὲ κἆθε λεπτοµέ- Ρρεία, ὅπως ὀκριθῶς τὴν εἶχε δι ηγηθη στοὺς ἁστυνομικούς. -Εἶναι πολὺ ἔξυπνη οὗτη ἡ γυναίκα! ἀναστέναξε, ὁπούοπτου μένος, ὁ Σμµίτ, Δαϊμονικὴ, θά ἔλεγα. “Ὁ ἀρχιφύλακας κι’ ὁ ὑπωςτυ νόμος εἶχον μαροκολουνή- σει ὅλη τὴν ουζήτησι ἀνόμεσα στὰ δύο ἀδέλφ'α. --Διαφωνῶ μαζί σου. Ἔγο τὴν θρίσκω.., σπουδαία, πορο- δέχτηκε μὲ κάποιον διστανμὸ ὁ Χάλλοραν, Εἶναι μιὰ γυναίκα ρου θυσιάστηκε στὸ πλευρὸ ἑνὸς τέ- ρατος, γιὰ τὸν ἁδελφό της, τού λοτρεύει. Ας παραμξοίου-µο. ὅμως τὴν προσωπική µας γνώμη, Πές, σὲ παρακαλῶ, ψΨουν στὸν ΜΙλλς νὰ τὴν κυρία Γουέλς, --Γουέντυ ! Χαίρομαι τόπο πού, ἐπιτέλους, σᾶς ξοναβλέηιη, πορ᾽ ὅλη τὴν δυσάρεστη κοτό- στασι, - Ἡ φωνὴ τοῦ Βέρνον ΜΙλλς ηταν φωνἡὴ ἐρωτευμένου. Τὴν δονοῦσε τὸ ἴδιο ἐρωτικὸ Πόδος, ποὺ ἔκανε τὰ μάτια του ν΄ ἆ- στραφτουν καὶ τὰ χέρ'α του νἁ μή ἐννοοῦν ν’᾿ ἀφήσουν τα χο: Ρια τῆς γοητευτικῆς χρις Γιὰ μιὰ στιγµή, µόλιστα, ἐ- σκυψε ἐλαφρὰ πρὸς τὸ μέρυς της, καὶ ἡ νέα γυναίκα κατόλο νὰ ἐπιτρε- ἐπιοκεφτή ϐε πὠς ἤθελε νά τήν φιλήση. Τραθήχτηκε μαλακά, καὶ 1ὰ µάτια τοῦ Μὶλλς τὴν κύττοξαν μὲ ἀγωνία καὶ ἰκεσία. ᾿Αναστὲ ναξε μετὰ καὶ προοπάθηοε νἁ η- ρεµήση. --Εἶναι φοθερὴ ἡ κάτηγορια ποὺ σᾶς ἀποδίδουν { τῆς εἶηο. Αδύνατον νὰ χωρέση τὸ μυαλό µου ὅτι ἐσεῖς θὰ μπορούσατε... ὅτι εἶναι ποτὲ δυνατὀν νόά.. -«Νά σκότωσα τὸν βόμπεοτ: χαμογέλασε μὲ θλίψι ἡ Γουέντυ Γουέλς, Κι ὅμως, ἐγὼ π'σιεύω ὃτι κάποια οτ'γµή.. περασ} κ. ἀπ ὁτὸ δικὀ σας μυαλὸ οὐτἡ ἡ Δέν μπορεῖ παρὰ ν᾿ ἄνα σκέψι. ρωτηθήκατε. --Σᾶς ὁρκίζομαι πώς «άνοιε λάθος! ᾿Εγὼ δέν... -Αν σκότωσα ἵον ὄντρα µου -- γιὰ χάρι σας, γιὰ Χόρι τοῦ τὶμ καί.,. γιὰ δική µου Χάρ, Βέρνον. ᾿Ελᾶτε! Ποιὸς ὁ λόγος νὰ κρυθόµαστε πίσω ὁπὸ τὸ ὃό- χτυλό µας Ἑέρετε πώς... σιχσι νόµουν τὸν Ρόμπερτ, Ποτὲ δὲν τὸ ἔκρυψα, ἄλλωστε. Τὸ ὕξερς κι’ ὁ ἴδίος γι αὐτὸ καὶ µε µι» σοῦσε. Ηξερε ἐπίσης ὅτι ἦμουν πολὺ ἐρωτευμένη μµαξί σας - ὅπως κι’ ἐσεῖς μαζί µου -- ἀπὸ τὴν πρώτη µέρα ποὺ πατήσοτε στὸ σπίτι µας, γιὰ νὰ μοῦ φέ: ρετε νύα τοῦ Τίµ. --Γουέντα Ἰ προσπόβησο νὰ τῆς πιάση ξανά τὰ χέρια ὁ νέ» ος, ἀλλὰ ἡ κυρία Γουέλς τὰ τρόθηξε, --Μιά στιγμήξ εἴπε. Θέλω να σᾶς διηγηθῶ μιὰ Ἱστορία. 4ο: θᾶμαι πὼς εἶναι μᾶλλον ἁγιαρή. “ίσως ὅμως σᾶς θοηθήση νὰ ϐγά λετο ὡρισμένα συμµπερόσματα, ὅ πως ἔθγαλα ἐγώ. Τοῦ διηγήθηκε τὴν Ίδισ όκρι θῶς ἱστορία ποὺ εἶχε 5ιηγηθη ᾱ- πειρες φορὲς στοὺς ἀἁστυνομ- κούς καὶ στὸν ἁδελφό Της. 0- ταν τελείωσε, ὁ ΜΙλλς τή» κύτ ταξε σαστισµένος. --Φοθᾶμαι πώς... δὲν καιόλα 6α καὶ πολλὰ πράγματα, ὠὡμολό γησε, Πῶςσ... πῶς πέθανε ὁ ὃν τρας σας, χωρίς νἁ τὸν ἁγγίξη κανείς Τί τὸν σκότωσε Μή: πως κάποιος κλόφτης, κρυµμέ- νος κάτω ὁπὸ τὸ κρθθώτι σας: Η χήρα ἀναστέναξε καὶ κού νησο τὸ κεφόλι. - Οχι, εἶπε, κανεὶς δὲν ἤταν κρυμμένος κάτω ἀπὸ τὸ κρθθάτ’. Ὡστόσο, δὲν σᾶς ἀὀδικῷ πού δὲν καταλαθαίνετε. Γιατί παρέ- λειψα νἁ σας πῶ δυὸ πράγμα: ὍΟτι ὁ Ρόμπερτ μὲ μισοῦσε θα. νάσιµα. Τὸν εἶχα παντρουτῆ γ ἁ τὰ λεφτά του, καὶ τὸ ἤξερε, Ἔ πειτα, ἀγόπησα ἐσᾶς ταί,., καὶ δὲν ἀπότησα µαξί σας τὸν ἄν. πρα µου. Αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ἕκανα ποτέ, Ετσι, κὀθε ἐλπίδα τοῦ Ρόμπερτ νὰ μὸ ἐξευτελίση, τῆ- γ6 Χαμένη. Κατολαθαίνετε --Όχι ἀκριθῶς. Ποιὸ τὸ δεύτερο πρᾶγμα ποὺ πορα)εί Φατε νὰ μοῦ πῆτε, Γουέντυι --Κότι τὸ πολὺ ἁπλό: ΄Οτι τὸ πρωῖ τῆς ἡμέρας ποὺ πέθα νε ὁ Βόμπερτ, ἐγώ εἶχα ψυρίσει τὸ στρῶμα τοῦ κρεθατιοῦ µος. Τὸ ἑπάνω, κάτω. Ὁ Βόμπερτ εἶχε κάποιον φίλο ναυτικὸ, Ία ξίδευε συχνὰ καὶ τοῦ ἕστελνε πότε - πὀτε διάφορα ἑξω: κα ὁν τικείµενα. ᾿Ανάµεσα σι᾽ ὄλλα, τὴν τελευταία φορά, ἡτον κι ἕνα περίεργο καμάκι, Τὸ χρ]σι μοποιοῦσαν οἱ Ιθαγενεῖς κόποιου ἐξωτικοῦ νησιοῦ, γιὰ τὸ πρωτό γονο ψάρεµά τους στὰ θαθιο νο ρἀ. Ηταν ἕνα καμάκι πολὺ πε ΡΙΕΡΥΟ -- μυτερὸ κι ἀπὸ τὶς Συό πλευρές του. Λεπτό, ἐπίσηςο. Τὸ εἶδα πού τὸ κρατοῦσε ὁ Ρὀμ- εἶναι περτ. Εμοιαζε μὲ θελώνα π)ε Είματος. Εἶχε τὸ Ἰδο περίπου πάχος. Σώπαοε γιᾶ νὰ πάρη. μιὰ δα θιὰ ἀνάσα. “Ο ΜΙλλς τὴ» παρα κολουθοῦσε μὲ προσοχή. Τοῦ χαμογέλασε, κάπως 9λιμ μένα. -Κοταλάθδατε ρώτησε. --᾿Εννοεῖται ὅτι... ὁ ἄντρος σας.., ὅτι ὁ Ρόμπερτ... ἠἤθελε νὰ, σᾶς... σκοτώση: ὍὉ ΜΙλλς τραύλιζε οκςδὸν. Η ἀνάσα ἔθγαινε ἀπὸ τὰ χεί- λη του μὲ δυσκολία. -Ἠθελε νἀ σᾶς,., οκοτώὠδη ε.ιμὸ τὸ. καμάκι --Ναϊ, κούνησε τὸ κεφαλὶι Ἡ Γουέντυ Γουέλς, -“Νομίζω πὠς ὀρχίζω νὰ κα- ταλοθαίνω. Ὁ ἄντρας σην σας μισοῦσε. Ηθελε νὰ 1ᾷς οκοιώ ση, Ἔκρυψε τὸ καµακι µέσα οτὸ στρώμα σας - κατω ἀπὸ τὸ μαξιλόρι -- γι’ αὐτὸ καὶ ἆ- νυπομονοῦσε νὀ πέσετο γιό ὐ- πνο. Γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ 9χε δίου του δὲν ὀνησυχοῦσς. Ηξε ρε ὅτι θὰ πετοήσατε οπωσδή.:0- τε τὸ μαξιλάρι, μόλις θὲ αθήνα τε τὸ φώς. Ἡ θελόνα - κουωόκι ῆταν κρυμμένη στὸ ατρώυα -- ἀκριθῶς κότω ἀπὸ τὸ μοξιλόρι. Μόλις πέφτατε, θά ποτογότων μὲ δύναμι καὶ θά οἷς τρυποῖσε τὸ κεφόλι. Πέφτω ἕξω. ὦς ἐδῶ: Ἡ Γουέντυ Γουὲλςο κούχ]ησε ἀρνητικά τὸ κεφάλι. --Συνεχίοτε, τοῦ εἶπε μαλακά. 'Ὁ ΜΙλλς ὀναστένοξς. -“Δυστυχῶς γιὰ τὸν Βόμ- Περτ, συνέχισε, τὰ πράγµατο δὲν ἤρθον ὅπως ὀκριθῶς τὸ εἶχε ὕ- ΠΟλογίοει, γιοτὶ ἡ τύχη δεν ἡ- ταν μὲ τὸ µέρος του. (έλω νὰ πῶ, δὲν ἔλαθε ὑπ ὄψιν του ὅτι Ίσως γυρίζστε τὸ στρῶμα « ᾱ- πως καὶ κάνατε τυχοία, Ετσι, ἡ Βελόνα - καµόκι πῄγε Ἴμος τὴν δική του µεριό. Τρύπησε τὸ δικό του. κεφάλι. μὲ τὴν πίεσι τοῦ στρωματὲξ ὅταν ξόπλωσε, Επει- τα, ὅταν τὸ στρωματὲξ ἐπανῆλθε στὴν κανονική του θέσι, ἡ ϐ6ε- (Συνέχεια εἰς τὴν 7ην σελίδα) σᾶς παρ «νρλῶ, ᾿Φάθθατον, 98 Σεπτεµδρίου 1974 ΝΤΗὴ ΙΙΙ! Ι ΠΑΡΗΛΘΟΝ. ἀρκεταὶ ἑθδομάδες παθητι- κης η ανεπαρκοῦς ἀντιμετωπίσεως τῶν θαρ- δάρων εἰσθολέων καὶ δολοφόνων τῆς ᾿Ανατο- λῆς, κτητικά των σχέδια ὁ τοὺς ὁποίους ὑπεστήριξεν εἰς τὰ κατα- κατέχων τὴν θέσιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ἐν συνερ γασίᾳ μὲ τοὺς παρανοϊκοὺς ἐγκεφάλους τοῦ Στέητ Ἡτηπάρτμεντ καὶ τοῦ Ὑπουργείου ᾽Α- µύνης τῆς ὑπερατλαντικῆς αὐτῆς ὑπερδυνά- μεως. ο και τὰ στρατευµένα παιδιά µας ἡγωνίσθησαν ἡρωῖ- κὠς εναντίον τῶν τάνκς - µεγαθηρίων τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν κτηνονθρώπων οἱ ὁποῖοι τὰ ἐπήνδρωναν, ᾿Αντόστη- σαν οἱ νεαροὶ ἐθνοφρουροί µας μὲ τυφέκια καὶ ἐλαφρὰ ὅπλα. μὲ αλλα ᾿Ἠγωνίσθη ἀθοήθητος, πλὴν ὅμως ἡρωϊ- κῶς µία δρὰξ ἀθανάτων γενναίων, ἐναντίον χιλιάδων δρασυδείλων γκάγκοτερς τοῦ διεθνοῦς ἰμπεριαλισμοῦ. Καὶ διεξήχθη ὁ ὀγών, ἄνευ τῆς ἀπαραιτήτου στρατιώτι- κῆς, διπλωματικῆς καὶ θοηθείας. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Όταν µία χώρα διεξά γη ἀγῶνα ἐπιθιώσεως ἕἑναν τον ὑπερτέρου ἣ καὶ ἶσο δυνάµου ἀντιπάλου, φροντί ζη νὰ προετοιμασθη κα- ταλλήλως ἐκ τῶν προτέ- ρων,. φροντίζει νὰ ἐντάξη τὶς δυνάμεις της εἰς ἕνα εὐρύτερο πλαίσιον συµµα χιῶν μετ όλλων χωρῶν, μετὰ τῶν ὁποίων τὰ Ιδικά της συμφέροντα αυμπί- πτουν. Ἡ. Ιδική µας Δημοκρα- τία, παρὰ τὰς ἐπανειλημμέ νας καὶ ὁπὸ μακοοῦ χρό νου προειδοποιήσεις σοθα ρῶν πολπικῶν ἀνδρῶν, πα ρὰ τὰς σαφεῖς ἐἑνδείξεις τῶν πολἰτικῶν καὶ στρατιω τικῶν ἐξελίξοων εἰς τὴν περιοχήν µας καὶ παρὰ τὰς ἀπὸ δέκα ἐτῶν συστηµατι κἁς ἀπειλὰς καὶ προετοιµα σίας τῆς Τουρκίας, ἡ Δη µοκρατία παρέμείνεν 3οὐσια στικῶς ἄοπλος, εἰς τὴν κρίἱ σιµον δὲ στιγµή εὑρέθη ἕρ µαιος εἰς τὰς χεῖρας τοῦ διεθνοῦς ἱμπεριαλισμοῦ. Καὶ εὐθύνην διἁ τὴν τοι αύτην κατάστασιν δὲν φὲ- ρει ἀσφαλῶς ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος καὶ ἡ ὑπ αὐτὸν Κυθέρνησις, ἀλλά οἱ ὑπεύ θυνοι διὰ τὸν στρατιωτι- κὀν ἐξοπλισμόν µας, οἱ στρατιωτικοὶ τοῦ ἐκπεσόν- τος καθεστῶτος τῶν ᾿Αθη νῶν. ΠΡΟ ’ΣΤΟΡΙΑ Όταν ἡ Νῆσος µας ἐξη γέρθη τὸ 1955 ἐναντίον τοῦ ᾿Αγγλικοῦ ἱμπεριαλι- ομοῦ καὶ τῆς Βρεττανικῆς ἀποικιακρατίας αλεῖστοι εἴ- Χοµεν.. σχηματίσει τὴν ἀντί ληψιν ὅτι ὁ ἡρωϊκός ἑκεί- νος ἀγὼν θὰ εἶχεν εὐτυχές τέλος ἐντὸς τῶν πλαισίων τῶν ουµφερόντων τοῦ Δυ τικοῦ κόσμου καὶ ὅτι πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν, δὲν ἑ- χρειάζετο τὴν οὐσιαστικὴν συμπαράστασιν τῶν εὐρυτέ ρων ἀντιϊμπεριαλιστικῶν καὶ ὠὀντιαποικιακῶν δυνάµε ὧν τῆς ἐποχῆς µας. Φοθε ραὶ πλάναι μᾶς ἐθαυκάλι- σον ἐπὶ σειρὰν ἑτῶν καὶ μᾶς ὡδήγησαν εἰς τὸν ση μερινὸν κρηµνόν, εἰς τὸν ἐξανδραποδισμὸν τῶν ϐθυ- γατέρων καὶ τῶν συζύγων μας, εἰς τὴν ἀδυσώπητον ὁδὸν τοῦ προσφυγισμοῦ καὶ τέλος εἰς τὸ κχεῖλος τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐξαφα νίσεώς µας. Ταπειναὶ προκαταλήψεις, ἐπιδεξίως καλλιεργηθεῖσαι ὑπὸ τῶν ὀργάνων τοῦ διε θνοῦς ἱμπεριαλισμοῦ, πλά- ναι µεγάλαι καὶ ἀγεπανά- ληπτοι, μᾶς έκαµαν νὰ πι στεύσωμµεν ὅτι ὁ κόσμος τῆς Δύσεως, ὁ ὁποῖος ἐπὶ αἰῶνας ἀντεμάχετο τὴν ἐ- λευθερίαν καὶ πρὀοδον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ὁ ὁποῖος τὸ 18922 ἐξόντωσεν ἑκα- τομμύρια Ἑλλήνων καὶ Αρ µενίων τῆς Μικρᾶς ᾿Ασί- ας, θὰ ἐπέτρεπεν εἰς ἡ- μᾶς νὰ δηµιουργήσωμµεν ἐ δῶ, κράτος καὶ πολιτισμὀν εὐρωπαϊκόν. , Τοῦτο ἀπεδείχθη μέγα λάθος. Καὶ ἀπὸ τὴν κατα νόησιν τοῦ πρώτου λάθους μας, θὰ ὀκπηγάση ἡ ορθή γραµµή µας, ἡ ὁποία θὰ στηρίζεται ἐπὶ δεδοµένων καὶ ὁὀρθῶν σκέψεων! ὋὈ μεγαλύτερος ἐφιάλτης τοῦ | Δυτικοῦ κόσμου εἶναι τὸ Ἑλληνικὸν δαιµόνιον, τὸ ὁ Ἑλληνικὸν ἐμπορικὸν στό λον, ὁ ὁποῖος κυρίαρχεί τῶν. θαλασσῶν, τὸ Ἕλληνι κὀν δαιµόνιον ποὺ μετα τρέπει τὰς ἐρήμους ος εὔ- φόρους πεδιάδας καὶ τὰ ᾱ- γονα θουνὰ εἰς ὀνειρώδεις παραδείσουςο. Καὶ οἱ φο- ρεῖς αὐτοῦ τοῦ δαιµονίου, ἤτοι ἡ Ἑλληνικὴ ἐμπορο θιοµηχανική, πνευματικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἠἡγεσία» ἀφέθη νὰ διαθρωθή - κά κῶς ἐπὶ δεκαετηρίδας, ἀπὸ τὴν πίστιν ὅτι οἱ σὐμ ποῖον ἐδημιούργησς τὸν µαχοί της ἦσαν µόνον αἱ σις τοῦ 1955, ἡ ὁποία θά ἔδιδε φτερά εἰς τὸ Εθνος καὶ θά τοῦ ἄνοιγε τὸν δρό μον διό τὸ πνευµατικὀν πἠ δημα πρὸς τὴν ᾿Ασίαν καὶ τὴν ᾿Αφρικήν, κατεπολεµή θη ὁὀγρίως καὶ ἀμειλίκτως ὀπὸ τοὺς προσφιλεῖς µας «συμμάχους» τῆς Δύσεως καὶ οὐχὶ ἀπὸ οἰαοδήποτε ὄλλας χώρας, Ἡ Κύπρια: κἠ ἐλευθερία ἤτο κάρφος ες τὸν ὀφθαλμὸν τῶν ἀπε χθών τεράτων τῆς Λύσε: ως. Καὶ τὴν κατεπολέµη: 60ν δι ὅλων τῶν μµήσων καὶ διὰ τῶν πλέον αἰσχρῶν µεθόξων, ὅπως ἀκριθῶς ἐἑ πολιτικῆς συμπαραστάσεως πολέωησαν τοὺς ἝἛλληνας, καὶ καὶ ᾽Αρμενίους τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας. ᾿Ημεῖς ὅμως μὲ ἆ Πύθµενον ἀφέλειαν, εἴχο- μεν καταστῆ ἀνίκονοι νὰ συλλάθωμεν καὶ νὰ προθλέ ΔΟΠΟΦΟΝΗΘΗΚΕ. ΒΠΟ ΧΕΡΙ ΒΔΕΠΦΙΚΟ «Τὸ παιδί µου δολοφονήθηκε στὶς 16 Ιουλίου 1974 στὸ Ζα- κάκι Λεμεσοῦ καὶ ζητῶ ὁιόὸ τοὺς ὑπευθύνους νὰ κάνουν ἀνακρί- σεις γιὰ τὸν ἄδικο θάνατό του», Αὐτόὸ γρόφει σὲ ἐπιστολή του ὁ ὁ τραγικὸς πατέρας Φίλιππος Κυ ρίλλου ἀπὸ τὸ χωριὸ Χλώρακας τῆς Πόφου, ποὺ στὴ συνέχεια δίνει καὶ τὶς ἁκόλουθες Πληρο: φοριίες : Τὸ πα΄δί µου, ὁ Χαράλαμπος Κιρίλλου, ἀστυνομικὸς ὑπ ὁρ. Ρ.Ο. 2946, συνώδευε στὶς 15 ᾿Ἱουλίου μαζὶ μὲ µέλη τὴς Προ εδρικης Φρουρᾶς τὸν Μακαριὀ- τατο, κατόὸ τὸ ταξίδι του ὁπὸ τὴν Λευκωσία πρὸς τήν. αρ. Τὸ ἀπῤγευμα τῆς ἰδίας ἑφμέρας, μαζί μὲ 4 ἄλλα µέλη τοῦ Ἔφε- δρικοῦ Σώματος ἀνεχώρησιιν διὰ τὸ Τρόοδος μέσον Λεμςοῦ. ᾿Επειδὴ καθ᾽ ὁδὸν ἐγίνοντο μά χεο μὲ τοὺς προξικοπηµατίες, ὁ γιός µου καὶ τὰ ἄλλα παιδιά κα τέφυγον εἰς τὴν οἰκία τοῦ Δη- µήτρη Φιλίππου, εἰς τὁ κὠριὸ ᾿Ακρωτήρι, ᾿Εκεῖ τοὺς συνέλα- 6αν καὶ τοὺς μετέφεραν εἰς τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τοῦ κὠριοῦ γιὰ ἀνάκριση. Τὴν ἐπομένη, εἰς ἀγροὺς εὐρέθησαν τέσστρα πτώ µατα, τὰ ὁποῖα ἀφοῦ ὁρμτογφοό φησεν ἡ ἁστυνομία, ἐτάφησον στὶς 18 ᾿Ιουλίου εἰς τὸ κοιµη» τήριον Ἁγίου Νικολάου Λαμε- σοῦ. τὴν Ί1ην Σεπτεµθρίου μὲ ἐ- κάλεσεν ὁ ᾿Ερυθρὸς ὀΣταυρὸς καὶ ἀνεγνώρισο τὸ παιδί µου σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς φωτογραφίες πού μοῦ ἐπαρουσίασαν. Τὸ κορµί του ἐφαίνετο διάτρητο ἀπὸ σφαῖρες, ποὺ τὸ κτύπησαν εἰς τὸ ὧτῆθος, τὴν καρδία καὶ τὸ δεξὶ μάτι. Τότε μοῦ ἀπεκάλυψαν πού ἦο θαμμένο τὸ παιδὶ µου καὶ ὅτον ἐπεσκέφθηκα τὸ κο’µητήριο, ὁ ἵ» ερέας μοῦ ἔδειξε τὸν -έφο, ὅ φοῦ τοῦ εἶπα ὅτι ἤτο ὁ ὑπ ᾱ- ριθμὸν Ἰ ἄγνωστος νεκρό, ὅ- πως μὲ κατετόπισαν ἀπὸ τὸν ΤΕ ρυθρὸ Σταυρό». Τὸ περιστατικὀ αὐτὸ δὺν χρει άζεται σχόλια. 'Ὁ Χαοάλαμπος Κυρίλου δολοφονήθηκε ὁπόὸ χέρι ἀδελφικό, στὸ µεγάλο µακελε ὁ τοῦ πραξικοπήματος τῆς ἔδης {- ουλίου, ή ΣΦΛΠΙ ΣΙ ΠΘΛΥΤΕΧΝΗΟ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 2αν σελίἰῶο) 3 ΚΑΡΑΚΑΣ Β. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ἂ. ΔΑΖΑΒΙΔΗΣ |. ΜΑΖΩΡΟΣ ΣΧΙΤΖΑΣ ΓΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ τί ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ 2. ΞΑΓΟΡΙΑΝΑΕΟΣ Δύο ἡμέρες μετὰ τὰ γε γονότα τοῦ Πολυτεχνείου, ὁ στρατηγὸς Ζαγοριανάκος εἶπε κατὰ τὴν ἐπίσκεφι τοῦ κ. Νιαρκεζίνη στὸ Πεντά- γὠνο ὅτι : «Τὸ τὸνκ παρεθίασε τὴν πύλη τοῦ Πολυτεχνείου ᾱ- γευ θανατώσεως ἢ Ππολτο: ποιήσεως κανενός». - Σήµερα, ὅμως, µπορε! νὰ, διαθάση τὰ παραπάνω ὀνόματα τῶν θυµότων. Κ'᾿ ἁκόμα : «Ενδιαφέρόυσες» ἐξ ὅλ λου ἦταν καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ζουρνστζῆ, ποὺ ἔγιναν τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὰ τραγικά γεγονότα τοῦ. Πολυτεχνείου. Εϊπε : «Ἡ κυθέρνησις καλεῖ ὅ- λους τοὺς οἰκείους οἱουδή ποτε ἀπολεσθέντος κατά τὰς τελευταίας ἡμέρας εἰς ἔλεγχον διεθνῶς ἁδιάθλη τον. Νά προσέλθουν εἰς τὸν ἐν ᾿Αθήναις Διεθνή Ἐ ο ο η ἱ Ψωμεν τὴν τοιαύτην ἀἁντί- θεσιν τῶν «μεγάλων Συµ- μάχων µας» καὶ τοιουτο τρόπως ὠὡδηγήθημεν εἰς τὴν τωρινὴν κατάστασιν. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Τίθεται τώρα ἐνώπιον ὅ-. λων τὸ ἐρώτημα : «Τί πρὲ πει νὰ πράξωµεν ἔστω καὶ τὴν δωδεκάτην ὥραν»: Τὰ ἁπλᾶ µαθημµατικὰ τῆς πολιτικῆς σκέψεως καὶ τῆς ἱστορικῆς διαλεκτικῆς, αἱ αἱματηραὶ ἐμπειρίοι τῶν τελευτοίων ἐτῶν καὶ εἰδι κά τῶν προσφάτων ἡμε- ρῶν, μᾶς δεικνύουν τὸν ἕ- να καὶ μοναδικὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον ἔστω καὶ τώρα πρέπει ἀδιστάκτως νἁ ἀκο λουθήσωμµεν. Καὶ δὲν ὑπάρ χει δυστυχῶς ἄλλος δρό- μος ἀπὸ αὖτόν, ἑόν θέλω μεν νὰ ἐπιθιώσωμεν καὶ ἡ μεις καὶ ἡ µήτηρ ἈἙλλάς. Δύναται ἡ Πατρίς µας νᾶ ἀναπτύξη οἰασδήποτε οχέ- σεις μὲ τὴν Δυτικὴν Εὐρώ πην᾽ σχέσεις ἐμπορικάς, οἱ κονοµικάς, πολιτικάς, πνευ µατικἁὰς κ.ᾱᾶ. Δὲν δύναται ὅμως νἀ παραθλέψη τὸ γο Τοῦ οἰκονομολόγου ας τὸ ὁποῖον θὰ συµπή ξουν μὲ ἡμᾶς δύνανται νὰ θέσουν τέρμα εἰς τὴν ἱμπεριαλιστικὴν ἐπιδρομὴν κατὰ τῆς Κύπρου, καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐ- ναντίον αὐτῶν τῶν ἰδίων εἰς τὸ ἐγγύο μέλλον. Δύ- νανται νὰ ἐξουδετερώσουν καὶ νὰ ἐκμηδενίσουν τὴν ἐπιδρομὴν δι αὐτῆς ταύ της τῆς παρουσίας των καὶ τῆς ἐπιθολῆς των. Δὲν εἴμεθα πολεµοχα- ρεῖς οὗτε ἀποθλέπομεν εἰς τὴν σύναψιν ἐπιδρομι κὠν συμμαχιῶν ἐναντίον οἰουδήποτε. Οὔτε ον αὐτῆς ταύτης τῆς Τουρ κίας καὶ τοῦ Τουρκικοῦ Λαοῦ καὶ δὴ τῶν Τούρκο κυπρίων μετὰ τῶν ὁποίων ἐπιθυμοῦμεν νὰ συµθιώσω μεν ἐν εἰρήνη καὶ φιλία. Πρέπει ὅμως ἡ ἁλαζονικὴ ἡγεσία Κίσσινγκερ καὶ ΣΙΑ, νὰ αἰσθανθοῦν τὴν πυγµἠν τῆς µεγαλοπνόου ταύτης συμμαχίας, δι ἐ- λευθερίαν καὶ δηµοκρατί- αν. Πρέπει νὰ νοιώσουν τὴν δύναμιν ἑνὸς ἰοκυροῦ κ. ΣΩΖΟΥ ΧΟΥΠΙΩΤΗ Ὅτερον γονὸς ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἰδία ἀπειλεῖται θανασίµως ἀπὸ τοὺς ἐπαίσχυντους συµμµά- Χους της. Τὸ Αἰγαῖον, ἡ Θράκη, αἱ νῆσοι καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ᾽ Μακεδονία, όπει λοῦνται νὰ καταληφθοῦν καὶ νἁ χαθοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν. Καὶ ἡ ἀπειλὴ δὲν προέρ Χεται ἀπὸ οἰονδήποτε γει- τονα «ἐχθρόν», μὸ τὸν ὁ- ποῖον ἐπὶ δεκαετίας έσκια μαχοῦσεν, ἀλλὰ προέρχε- ταὶἰ ἀπὸ τὴν «φίλην» καὶ «οὕμμαχον» Τουρκίαν καὶ τοὺς γνωστοὺς καθοδηγη τάς της. Ὑπὸ µτοιαύτας οσυνθή- κας ὁ µόνος δρόμος ὅστια ἀπομένει διὰ τὴν Ελλάδα καὶ τὴν Κύπρον, εἶναι ἡ ἄμεσος διαπραγµάτευσις καὶ σύναψιο στρατιωτικῶν συμμαχιῶν μετά τῶν γει- τονικῶν αὐτῆς κρατῶν. τά ὁποῖα ἔχουν συμφέρον νά μὴ ἴδουν τὴν Τουρκίαν καὶ τοὺς συμμάχους της, παν! σχύρουοςο καταπατητός τῶν συμφερόντων καὶ τῆς ὑπάρ ξεώς..τωνι Τά.. κράτη. αὐτὰ μετὰ τῶν ὁποίων τὰ ουμ | φέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ | συμπίπτουν καὶ σήμερον, Βραχυπροθέσµως καὶ µα- κροπροθέσµως, εἶναι τὸ κράτη τοῦ. ᾿Ανατολικοῦ Συνασπισμοῦ, ὡς καὶ τὰ ᾿Αραθικά. γενικώτερον δὲ ὁ κόσμος τῶν ᾿Αδεσμεύ- των, εἰς τὸν ὁποῖον, ὡς ἐδήλωσε καὶ ὁ ἄντιπρόε- ὄρος καὶ Ὑπουργὸς Ἔξω τερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Γ. Μαῦρος, ἀνήκει ἤδη καὶ ἡ Ἑλλάς, Καὶ αὐτὴ ἡ Μήητρ Ἑλλάς ἀφοῦ ἕ- καμε τὸ πρῶτο ἁἆποφασι- στικὀν θῆμα, νὰ ἐξέλθη ἆ πὸ τὸ ΝΑΤΟ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὤφειλε νά πράξη ἀπὸ τοῦ 1857 διὰ νὰ δώ ση ὀρθὴν λύσιν εἰς τὸ Κυ πριακὸὀν θέμα ἀπὸ τότε, ὁ φείλει νὰ κάµη τώρα καὶ τὸ δεύτερον θῆμα τὸ ὁ- πρῖον εἶναι ἀποφασιστικώ καὶ σωτήριον, καὶ δι αὑτὴν καὶ διά τὴν Κύ προν. Ἡ Σοθιετικὴ Ενω σιο. κράτη τῶν Βαλκονί ων καὶ τῆς Μέσης ᾿Ανατο λῆς εἶναι τὰ µόνα τὰ ὁ- ποῖα δύνανται, λόγω κοι νῶν συμφερόντων καὶ κο νῆς πολιτικῆς «φιλοσοφίας μὲ ἡμᾶς, νὰ μᾶς προσφέ ρουν ἀσφολῆ κάλυψίν κα τὰ τοῦ ᾽Αμερικανοτούρκι- κοῦ ἰμπεριολισμοῦ. Δι' ἑ- νὸς πανιοχύρου μετώπου ἐλευθερίας καὶ δηµοκρατἰ ρυθρὸὀν Σταυρὸν καὶ νὰ κα ταθέσουν σχετικἠν ὑπεύθυ γον δήλωσιν μὸ τὰ πλήρη στοιχεῖα ταυτότητος τοῦ ὁ πολεσθέντος οἰκείου των. Καὶ τότε θὰ ἴδωμεν ἂν ἡ θλιδερὴ πραγµατικότης ἷ- ναι ἄλλη ἀπὸ αὐτὴν πού ἐκφράζουν οἱ ἁνακοινώ: σεις τῶν ᾿᾽Αρχῶν». Ποιἁὰ ὅμως εἶναι ἡ Ππραγ µατικότης γύρω ἀπὸ τά γο γονότα τοῦ Πολυτεχνείου θὰ ἁποκαλύψη σύντομα ἡ ἔρευνα τοῦ Εἰοαγγελέως κ. Δ. Τσεδᾶ. Κι ἁἀκόμα: Θἀ ἐξεσκεπάση ὅλους τοὺς πρωταγωνιστὰς ποὺ ἔπνιξαν μὲ τὸ αἷμα τόσων θυμάτων τὸ φοιτητικὸ κίνη μα τοῦ Πολυτεχνείου. Η ΑΝΑΜΙΞΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ενδιαφέρουσα λεπτομέ- ρεια : «ἨἩ διενεργθυµένη προ- καταρκτικἡ ἐξέτασι γιό τὸ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνεί- ου ὡς ἀνεκοινώθη ὁρ- μοδίως διεξάγεται ἐν συνεχεία τῆς ἐρεύνης τὴν ὁποία ἐνήργησαν αἱ ἁρμό- διαι στρατιωτικαὶ δικαστι- καὶ ᾿Αρχαί, ἕκτοτε πρὸς ἐντοπισμὸ τυχὸν ἀξιοποί- νων πράξεων ἁρμοδιότη- τος τῶν κοινῶν ποινικῶν δικαστηρίων». μετώπου τῶν χωρῶν καὶ τῶν Λαῶν τῶν Βαλκονί- ὧν καὶ τῆς ᾿Ανατολῆς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνέχονται πλέ- ον ἀπειλὰς καὶ αὐθαιρεσοί ας εἰς θάρος τῆς ζωῆς καὶ τῆς τιμµῆς των. ᾽Αλλὰ µόνον τὸ ὄνομα τῆς Σοθιετικῆς Ἑνώσεως πμοκαλεῖ τρόὀμον εἰς τοὺς δρασύδειλους ἰμπεριολι-. στὰς καὶ στρατοκράτας τῆς ᾽Αγκύρας καὶ τῆς Οὐύ- άσιγκτων ὡς καὶ εἰς τοὺς ὑποκριὰς «σοσιαλιστὰς» τῆς Μ. Βρεττανίας. Δι) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ Αὔριον Κυριακἠν ὁ Θεοφ.λὲ- στατος Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος κ. Βαρνάθας θὰ λειτουργήση καὶ κηρύξη τὸν Θε]ον Λό(ον ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ Παναγίας Χρυσελεού- σης εἰς Στρόβολον, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τς Αὔριον Κυριακήν, ἑορτὴ τῆς :Άγιι Κωριακῆς θὰ τὸν ὁμώνυμον νοὸν εἰς ζύγι Θεία Λειτουργία, Ὡς γνωστόν ὁ ἓν λόγῳ |. ναὸς Αγ. Κυριακῆς ἀνηγέρθη δαπόναις τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκο νωνιῶν καὶ Εργων κ. Νίκου Παντίχη εἶς μνήμην τοῦ πατρός του ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 'Ο ἐκ Λευκωσίας κ. Ματαῖ- ος Κωνσταντινίδης εἰς μνήμην τῆς συζύγου του ᾿Αρ΄:υύλλας εἰ- σέφερεν 25 λίρας ος τὸν Καθε δρικὀν ναὀν Αγ. Νάπις, Ἡ Εξ πιτροπἡ τὸν εὐχαριστε]. ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΠΟΦΟΡΗΣΑΝ (Συνέχεια ἀπὸ τήν Μην σελίδα) Κράτους. Η δράση τῆς Γε ρουσίαςο. Ἡ πολιτικὴ τῆς Κυθερνήσεως Μαυροκορξά του κατὰ τὸν Κριμαϊκὸ Πο λεμο κ.λ.π. ΜΙΛΝΤΡΕΤ ΝΙΟΥΜΑΝ -ΜΠΕΡ- ΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΚΟΒΙΙΣ «Πῶς νὰ γίνης ὁ καλύτερος φίλος τοῦ ἑαυτοῦ σου». Εκ δόσειο «Γλάρος». Τὸ διθλίο αὐτὸ διατηρή θηκε ἐπὶ ἕνα χρόνο στον κατάλογο τῶν µπὲστ - σἐὲλ λερ τῶν «Τάϊμς τῆς Νέας Ὑόρκης» καὶ σχολιάσθηκε ὅσο λίγα θιδλία στὴν ἐπο- χἠ µας. Τὸ «Τάϊμ ΝΜαγκα- ζιν» εἶπε, ὅτι ᾿πρόκεται γιὰ ἕνα προφητικὸ θιθλίἰο, ποὺ ἀνοίγει νέους δρόµους γιὰ μιὰ οὐσιαστικὴ μµετια- μόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ µας καὶ τῆς Κοινωνίας». ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΠΕΡ : -᾽Αλεξάνδρου [Παπαδια- µάντη : «Ἡ Φόνισσε». Σελ. 200, δρχ. 20. --Ῥίτοαρντ Πραΐηβερ «Οἱ σφαῖρες δὲν ἔχουν ὅ- νοµα». ᾿Αστυνομικό, ολ. 200, δρχ. 20. -Ἔρνεστ Χέμινγουαίη: «Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει ξανά». Σελ. 200, δρχ. 20. -Ἕλλερυ Κουν «οί Ἐφόνος». ᾿Αστυνομικό, σελ. 200, δρχ. 20. ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελοῦμεν αὔριον Κυρι- ακὴν ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ Τιμίου Προδρόμου ᾿Αγροῦ 4θήμερον μνημόσυνον τοῦ πεσόντος τὴν 17 Αὐγούστου κατὰ τὰς μά” χας περιοχῆς Τρούλλων ἐφέν ὅρου ᾿Ανθυπολοχαγοῦ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ καὶ καλοῦμεν πάντας τούς τιμῶντας τὴν ανήµην του ὅ- πως παραστοῦν καὶ δεηθοῦν μεθ’ ἡμῶν, Οἱ γονεῖς ἀθέλφια καὶ συγγενεῖς ΓΕΛΕ«ΘΗ. εἰς} ἐναντί- ΄ μα ΜΗ ΠΠ ΠΠ, αὐτὸ πρέπει ἀμέσως νά ἑ- ξασφαλίσωμεν τὴν ὄποφα- σιστικἠν συμμµαχίαν τῆς μεγάλης αὐτῆς χώρας καὶ τῶν συμμάχων της, μὲ ἐν τίµους καὶ σαφεῖς συµμφω γίας. Τότε ὁ μεγάλος καὶ ἱερός µας ἀγὼν θὰ ἀποκτή ση θάρος, δύναμιν καὶ ἀπο τθλεσματικότητα,. Τότε οἱ θρασύδειλοι στρατοκράται οἱ ὁποῖοι κατεδἐχθησαν νἀ τὰ 6άλουν μὲ τὸν μικρὸν ἄοπλον λαὸν τοῦ ἁἡμίσεος ἑκατομμυρίου, ὅπως ἔγρα- Ψε τὸ 1964 ὁ ἀείμνηστος Θεμιστοκλῆς Δέρθης, «θά θουροῦν καὶ θὰ κατουροῦν σοµόλαδον καὶ θὸ φύ- γουν κατισχυµένοι ἀπό τὰ ἁἉγία χώματα τῆς Κύπρια κῆς Δημοκρατίας ἡ ὁποία θὰ ξαναζήση καὶ θά ἕανα θρῆ τὸν παλαιόν της έαυ τὸν, τὸν δυναμισμόν -της καὶ τὴν ἀκάματον ἔνεργη τικὀτητά της, διὰ νὰ κα- ταστῆ καὶ πάλιν τόπος ἐ λευθερίας, δημοκρατίας, πολιτισμοῦ. οἰκονομικῆς καὶ πνευματικής ἀναπτύξε ωσα. Τότε µόνον θὰ ἔαναρ Χίση χαρούμενη καὶ γελα στὴ δι᾽ ὅλους, ἝἛλληνας καὶ Τούρκους, ἡ ζωὴ εἰς τὸν μαρτυρικὀν τόπον΄µας. Μόνον ἔτσοι ἡ ᾿Ελλὰς θὰ γίνη σεθαστὴ καὶ µόνον ἕἔ- τοι θά ἐξασφαλίση καὶ τὴν πραγµατικἠν «φιλίαν τῆς καιροσκόπου Τουρκικής ἡ- γεσίας. Διότι πρὸ τοῦ ὅγ κου τῆς δυνάµεως μιᾶς τοι αὗτης συμμαχίας καὶ αὐτὴ : ἡ ἰδία ἡ Τουρκία θὰ εὕρη τὸν πραγματικὸὀν ἑαυτόν της, καὶ θὰ ἐργασθη δι᾽ εἰρηνικὰ ἔργα, θὰ παύση δὲ τὰς σημερινὰς ἀνοή-: τους καὶ µαταίας περιπε τείας αἱ ὁποῖαι τὴν ἑξέθε : σαν εἰς τὰ ὅμματα ὅλου | τοῦ κόσμου. Ἡ ΤΕΔΕΥΤΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ τοΥὗ ΗΡΦΘΑ Μέσα εἰς τὴν πλειάδα τῶν ὁ- θανάτων ἡἠρώων τοῦ “υπριακοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῶν Γούρκων εἰσθολέων περιλαμθόνεται καὶ ο ἀνθυπολοχαγός «Φίλιππος Ώςσπα: λουκᾶ ἀπὸ τὸ χωριὸ Λεμόνα τῆς Πάφου. ᾿Απόφοιτος τῆς Ζενολοχεις- κῆς Σχολῆς Λευκωσίας, ὁ Φιλιη σος κατετάγη τὸ 1973 εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Φρουράν, διὰ νὰ ἐκπλη ρώση τὸ χρέος του πρὸς τὴν πο τρίδα. Καὶ τὸ χρέος αὐτὸ τὸ ἑ- ξεπλήρωσε ὡς πραγματικὸς Ελ- λην. ΗἩ τουρκικἡὴ εἰσθολἠ εὗρο τὸν Ἀρῆστον νὰ ἀγωνίζεται ἡρωίκὸ εἰς τὸν Μούπτταλον τῆς Πόφου. Ἡ μάχη ἑκείνη ὑπῆρξε φοθερὴ | μά ὁ Χρῆστος τῶν 20 τη 1 δὲν ἑἐφοθήθη. Ὡς πραγωατικὀς Ἕλλην ἐπολέμησε γενναῖα, προ αισθανόµενος δὲ τὸ μοιρῦῖον ᾱ- Φησε ἕνα μήνυμα πρὸς ιἠν μόνα του, ποὺ τὸ διεµήνυσε μὸ ἕνο ουναγωνιστή του: «Φίλε µου, ὂν µείνης έσᾳ ζων τανός, μιά χάρη σοῦ ζητῷ: Νὸ πηῆς τῆς µάνας µου νὰ μὴ μὲ κλόψη. Νό τῆς πῆς πὠς πέθανο γιὰ τὴν πατρίδα καὶ νὰ εἶναι ὑπερήφονη”. Πολυεθν καὶ ἐτ 7 4. αιρεῖαι καὶ τὸ µέλλον µας. Μία µελέτη τοῦ κ. ΠΑΝ. ΗΦΒΙΣΤΟΥ Ἐπὶ πτυχίῳ φοιτητεὺ τῶν Οἰκονομιχῶν τῆς Παραλλήλως πρὸς τὰς ὁομικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνὸῶν προσφάτους ἀνακατατά- ξεις εἰς τὸν διεθνῆ πολιτικοοικονομικὸν τοµέα, ἀθορύ- δως ύεται καὶ µία ἄλλη τεραστία δύναµις τὴν ὁποίαν δὲν δύναται νὰ ἀγνοήση ἢ νὰ ὑποτιμήση κα- γείς, Εἶναι αἱ πολυεθνικαὶ ἑταιρεῖαι. Ὑπόρχει µία θεσµατικὴἡ ὁιά- πτυξις αὐτῶν, ἡ ὁποία διευκολύ νεται κυρίως ἐκ τῆς διὰ πλπθω ῥ:στικῆς κοπῆς δολλαρίων ἐπιδι ώὠξεως πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἡγεμονίας τοῦ κόσμου εκ «έρους κυρίως τῶν Η.Π.Α. Αἱ΄ ὀπερεθνικαὶ ἑταιρεῖαι κα- θίστανται ὀλίγον κατ ὀλίγον µία αὐτοδήναμος ὀντότης εἰς πάγκό σµιον κλίμακα. Κατέχουσαι κε- φόλαια καὶ μὲ κύκλον οργυίὼν ὑπερθαίνοντα τὸ ἐθνικὸν Ξἰςέδη- μο τῶν ΗΠΑ, ἐπιθάλλουν ἀθορύ θως καὶ προϊόντως τοῦ χρόνου τὴν ἰδικήν των ὑπερεθνικήν, ᾱ- πρόσωπον καὶ μονολιθικῶς κερδο σκοπικἠὴν παρουσίον εἰς τὸν ὃιε- θνῆ οκηνἠν εἰς ἓν τέτοιον θα- θΘμὸν ὥστε νὸ δύνοντοι νὸ κἰ- νοῦνται ἀνεξαρτήτως τῶν ἐθνι- κὠν κυριαρχιῶν. Παρόγων ου- χνῆς ἀστοθείος εἰς τὸ ἄιεξνες νομιοματικὸν σύστημα εἶνοι ἡ ὑπ'. αὐτῶν μεταφορὰ κεφαλαίων ἀπὸ χώρον εἰς χώραν καὶ ὁμὸ νό µίσµα εἰς νόμισμα μὲ απώτεοον οκοπὀν τὴν αὐξησιν τῶν κερυών των. Ὁ κ. Μίκαελ Ασφηλντ εἰς Πρόσφστον ἄρθρον του οἱς τήν ἐφημερίδο αφᾳαϊνάνοιαλ ({όιμς», ὑποστηρίζει ὅτι τὸ μέλλον τῶν πολυεθνικῶν ἐταιρειῶν Θὁ ἔμηρε ασθῃῇ ἑντόνως ἐκ τῶν σχἑσεών των μετὰ τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξιν χω ρῶν. Πράγματι αἱ πολιηΣβνικαὶ ἑτοιρείσο ἐπικαλοῦντοι τὴν πολυ- σχιδῆ συνεισφοράν των ὃδὰ µε γάλας ἐπενδύσεις εἰς -ὰς ὑοσ- ἠνά ΥΕ” τὴν ναητύκτους χώρας, διὰ τὴν πτυξιν τῆς τεχνολογίας καὶ νικῶς τῆς συµθολῆς των 2ὶς ἐπιστημονικὴν ἔρευναον «αἱ οἰκονομικὴν ἐπέκτασιν εἰς τὸν Δυτικὸν ἀλλά προσφάτως καὶ τὸν ᾿Ανατολικὸν κόσμον. Μέσῳ τῶν δ'αφόρων καλυπρο αιρέτων οἰκονομολόγων -- ἆἀπο λογητῶν των ὅπως ὁ Σόμουελ Πιζὰρ (ὁ ὁποκαλούμενος και ἆ- πόστολος τῆς εἱρηνικῆς οσυ/υγαρ ξεως) προχωροῦν καὶ ἰωμὸ πέρα χρησιμοποιοῦντες τὴν ἀφελῆ επι Χειρηματολογία ὅτι ὁ διρθνικὀς Χχαρακτὴρ των ἐξυπακούει την ἆ νόγκην εἰρήνης καὶ ὀόργα» κής συνεργασίας εἰς παγκόσµιον κλί μακα, Όλα αὐτὸ ἔχουν καλῶς. ΛΑ λὰ ὅμως µόνον ὅταν ἡ ἐφαομογή των δὲν στηρίζετοι εἰς τὴν οιυ γνὴν ἐκμετάλλευσιν καὶ τὴ» χρη οιµοποίησιν ἀθεμίτων ἐν νὲνει µέσων, Πικρὸ παράδειγωα απο- τελεῖ ὁ ρόλος τῆς Ι.Τ.Τ. εἰς τὸ πρόσφστον δρᾶμα τῆς Χιλῆς, ὁ ὁποῖος ρόλος, ουνεζητήθη ὁκό- µη καὶ εἰς τὴν ᾽Αμερικανικήν Γερουσίαν. Ο ἐπονομαζόμενος ματσρος τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειών κ. Σ:δνεῦ Γουεϊντράουμη ὁ ὁποίος τυγχάνει θοηθὸς ὑφυπουργὸς ξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἐπὶ θεμµά- των διεθνοῦς χρηµατοδοτήσεως καὶ ὀναπτύξεως, ὠμίλησεν εἰς τὸ Α᾿ Εὐρωπαϊκὸν Συυπόγιον διά τὸ Μόνατζεµεντ προσποδῶν νὰ ἐξηγήση τὴν οχετικὴν πολιτι 1ην Αδελφικὸ μήνυμα ἀγάπῃς ἠΠὁμιλίατοῦκ.Λ.Καραµιχάλη κ. Δημοσιεύουμε σήµερα τὸ πλῆρες |κείµενον τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ κ. Λοΐζου παῤαμκΜΗ, ἑσπέρας τῆς προπαρε ὁποία ἐξεφωνήθη -τὸ 5 η, Ἡ θούσης Πέμπτης εἰς τὸ θέατρον ΡΙΑΛΑΤΟ Λεμεσοῦ, κατὰ τὴν µεγαλειώδη ΓΕΡΜΟΥ.:» ' οι . ωρ« Ὁ.. Εθνικός. Σωναγερνώας, ὁ ὁποῖος ὠργάνωσε τὴ σημερ'νὴ συγκέντρωση, εἶναί ἀκριβῶς ὅ,τι ἐξηγγέλθη στὴν προκήρυξή του τῆς Ί3ης Σεπτεµθρίου. Είναι ἡ ὀφύπνιση τοῦ λαοῦ καὶ ἡ κ νηιο ποίηση τῶν ἐθνικοφρόνων δυνά µεων γιὰ ἐπάνοδο τοῦ Μακορι ὡτάτου, γιὰ παρακολούθηση τοῦ ἐθνικοῦ µας θέματος, γιὰ σύσ ΦΙγξη τῶν δεσμῶν μεταξὺ ὅλων τῶν δυνόµεων τοῦ λσαοῦ, γιὰ ἆ- πόλειψη τῶν παθῶν, γιὰ ἐνεργὸ συμπαράσταση στοὺς ἐὀκτοιιωθέν- τες ἀδελφούς. Δὲν εἴμαστε οὔτε κόμμα, οὗτε μονοπώλιο πατριωὠτισμοῦ, οὔιο οἱ αδήποτε προσωπικὴ κατόάὔτσση- Προσφωνῷ τὴ συγκέντρωση σάἀν µόλος τοῦ Συµθουλίου ἀλλά καὶ σὰν ἐκπαιδευτικὸς καὶ ἀγω-ισνής γιὰ νὰ τονισθη ὅτι οἱ ὀπιδιώ- ξεις µας εἶναι οσφῶς εθνικὲς καὶ ὄχι κομματικές. Αν σὸ νε- ρικὲς περιπτώσεις οἱ ενέργειές µας μοιάζουν σὸν κομματικές, ἆ- πλῶς μοιάζουν, Δέν ενεργουμµε σὰν κόµµα. Ὁ «ἘΕθνικὸς Συνα γερμὸς» ἔχει ζωὴ μόλις ὁ9 ηµε ρῶν, ὀπόφε ὅμως μὲ τὴν τερα στίἰα αὐτὴ συγκέντρωση οτὸ Ρι- ΑΛΤΟ, θεμελιοῦται ὁριστ'κὰ καὶ ἀποκτᾶ ὀντότητα γιὰ νὰ φέρη εἰς πέρας τοὺς σκοποὺς τοὺς ὁγοί- ους ὥριααν οἱ. τρεῖς εροηγού- µενες συγκεντρώσεις. Καθολικἡἠ. καὶ ὁμόφωνος ἤτο ἡ ἀπαίτηση τῶν 508 παυα/ὀν- των τῆς προηγουµένης ουγκεν- τρώσεὼς ὅπως ὁ Εθνάρχης Μα κάριος ἐπιστρέψῃη στήν Κύώπρο τὸ ταχύτερο δυνατό. Τὰ κγθνονοτα τῶν δύο τελευταίων μηνῶν τὸν ἐδικαίωσαν πλήρως. ᾿Επολζμάθη πεισµόνως, οὐσιαστικὸ λόγῳ τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς του πολιτικής καὶ ὅμως σήµερα ἡ ἵ- δια πολιτική υἱοθετεῖται ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τὸ ἐσώτερικον ἑ- πιζητεῖτοι ἡ σύμπνοια ιοῦ Λαυῦ καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ὀδέσμευ- τος πολιτικἠ καὶ φιλία Ίρος ὁ- λους. Ὑπῆρξο ὁ Μακαριώτα!ος στόχος τῶν μεγάλων ἑένων σιιµ φερόντων, Όσοι εἴχαμε τὴν εὖ- καιρία σὐν ἠἡγέτεο ὀργανώοξων νὰ τὸν γνωρίσωμεν ὁπὸ κοντὰ καὶ νἀ κατατοπιζόµαστε ἀπὸ και ροῦ εἰς καιρὀν, εἵμαστε παντα | πεπεισμένοι γιὰ τὸ δίκαιο τῆς πολιτικῆς τοῦ ἀγώνοςο “ου. Ο- ῥραμά του ἦτο πάντα ἡ ᾿τνώση. Ὅμως, ἐπειδὴ εἶδε ἀγκαίρως τοὺς κινδύνους τῆς ὀκραιος πο- λιτικῆς τοῦ ἀνενδότου ἀγῶνος ὐ- πὲρ αὐτῆς, κατηγορήθη κοὶ ὑπέ στη τὶς γνωστὲς δοκιµασίαως. Τὴν ἝἜνωση οὐσιαστικὰ τὴν ἁνέκλει σαν οἱ Μεγόλες Δυνάμεις χόριν δικῶν τους συμφερόντων. Ωυδείς στὸ ἐξωτερικὸ ὑπεστήριξε τὸ σῖ- τηµά µας. Καὶ ἡ ᾿Ανοτολὴ καὶ ἡ Δύση ἠρνοῦντο πάντα τὴν πραγματοποίηση τῆς Ενώσεως, Καὶ ἂν ποτε ὑπεστηρίχθη ἡ ἝἛ- νωση, στόχος τῶν ὑποστηρικτῶν ῆταν οὐοιαστικὰ ἡ διχοτόμηση καὶ διπλη Ενωση. Εἶναι ῴσνε- ρὸ ὅτι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἸΜςκά ριος δὲν ἔφυγεν ἠἡκτημένος ἁγὸ τὴν Κύπρο. Επομένως ἡ ἔπι- στροφή του εἶναι ἀναγκαια, Εἰ- ἀναγκαία γιὰ νὰ ἰσχυρόοποιη γοι { συγκέντρωση τοῦ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΒΑ: «θᾷ -ἡ Ποάντεία- καὶ ἠ, ἐκκλησίαν Εΐναι ἀναγκαία γιὰ νὰ ὀποκιτα σταθῇῆ ἡ συνταγμµατικὴ τόξη, ἡ ἁἀνατροπὴ τῆς ὁποίας ἄνοιξε εἡν πύλη στοὺς Τούρκους σἰσθολείς. Μὲ τὴ οαφῆ θέση τὴν ο ιδία ἡ κἰνησί µσς παΐρνει γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Μακαριωτότου «ὔὗ- τε πολιτευόµεθα οὖτε αντ’,τολι- τευόµεθα. Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος Μα κἀριος εἶναι ὁ νόμιμος Πρύε- δρος καὶ ᾿Εθνάρχης «ῆς Κύ- πρου. ᾽Αναγνωρίζεται πανελληνίως καὶ δ εθνῶς. ᾿Ανετρόπη οπό τὸ ὀνόητο πραξικόπημα τῆς ὀλιγερ χίας, τὸ ὁποῖο ἐπίσης «εδικά σθη πανελληνίως καὶ διεθνῶς. Εἴναι δίκαιο, νόμιμο καὶ πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Κύπρου τα ἓἐ- πιστρέψη στὴ θέση του σὸν ἡ- γέτης τοῦ Καοῦ του, Τὸ ὁποι- τεῖ ὁλόκληρος ὁ Κυπριακὸς λα ός, τὸ ἀπαιτεῖ τὸ συμφέρον τοῦ Ἓθνους, Τονίζοµε ὅμως ἐμφαν πικἀ ὅτι µέχρι τῇς ἐπΊνοδου τοῦ Μακαριωτάτου ὑποστηρίζομε τὸν ἐξασκοῦὔντα καθήκοντο Προ- ἔδρου κ. Γλαῦκο [Κληρίδη καὶ συμµπαριστόμεθα στὸ δύσκολο ἔρ γο του. Οἱ ὑπηρεσίες τὶς ὀπριος ἀνέλαθε στὸ παρὸν στάδιο εἶνοι ἀνυπολογίστου σημασίας, ὁ πολι τικὴ δὲ ἱκανότης ἴου ἐγγυῶνται κολόν καὶ ἐποικοδομητικὸν χείρι σμὸν τοῦ θὐματός µας. Ὁ «Ἔθνκὸς Συναγερμός» μὲ προθέσεις τίµιες καὶ μµστριοπα θεῖς προσπαθεῖ μὲ εἰρηνικά μµέ- σα, μὲ πειθὼ καὶ κσθαρὴ Λογ κἡ νὰ ἐξεύρη τρόπους μὲ τοὺς ὁποί ους νά ἀξιοποιηθοῦν οἱ δυ,όμεις τοῦ λαοῦ καὶ νἁἀ προωθ.θῆ ἡ ἑ- θνικἠ µας ὑπόθεση. Οἱ μέχρι τοῦδε ἐνέργειές του ὑποδηλοῦν ὅτι ἀνδροῦται γρήγορα «αἱ µα ζικὰ κα δίδει τὸ παρὀν, ὅτου χρειασθῆ, παρόλληλα μὲ ἄλλες δυνάμεις τοῦ λαοῦ. Θὰ ἤτο ἄτοπο καὶ γὰ κινηται µάνο μιὰ µερίρα -οὔ λαοῦ καὶ ἐμεῖς οἱ ἐθνικόφρωμες, ἡ ηλειονότης τοῦ λαοῦ «ἆ άδρς οσίνετο νοῦμε, νὰ συζητοῦμε ἄγονα, νά φιλογικοῦμε, νὰ ὑποσκόπτομο ὁ ἕνας τὸν ἄλλα καὶ µόλιστα ἐν ὄψει τεροστίων κινδύνων, ἐν ὅ- Ψει ἐθνικῆς συμφορᾶς, Διεοπαρ µένοι, κατοτεµαχισμένοί ὤκον ἐν ἄλοσυνθέσεί ἔχδμε ὁ ζαθὲνας τ'ς ᾿ Σἀπόψεις µας. Καὶ ἀκούοντηι ὁρ- : θὲς ἀπόψεις, ᾿Ακούοντοι ὄρμως μεταξύ φίλων, συγγενῶν, μικρῶν κύκλων, στὰ γραφεῖα, στὰ καφε νεῖα, καθ ὁμάδας, πότε ἐσῷ πότε ἐκεῖ οὐδέποτο ὅμως ὅπου πρέπει κοὶ ὅπως πρέπει. Οὐδέ- ποτε συντονισμένα καὶ πὸ σοθα ρἡ καθοδήγηση. Καὶ οἱ ἴδεεςς καὶ οἱ ἀπόψεις µας ὀξονσμίζον ται καὶ χάνονται, 'ΗἩ ἐνεργητ'κό τητά µας ποραλύει ἀπὸ ππογοή- τευση. Μοιρολατρικἁ ὄεογοι ἡ ἡμιόεργοι καθόµαστε στὸ κχοαφε- γεῖα καὶ πεζοδρόµια θρηνΏλο- γοῦντες καὶ σκολίζοντες «ὁ πα- ρελθὀν ποιός φταίει ἢἤ Δὲν φταί ει. Αν δὲν φταῖμε «τίποτε τὰς χεῖρας» καὶ παραµένομε μὲ αιςί- ρα ὀδρόνεια. Χρειαζόμοστε κύριοι «Πῴαρση τῆς νοοτροπίας µας, χρειαζόμα στε ἀνάνήψη, ὀνάρρωση, άναζω ογόνηση. Χρειοζόμαστε θό.ρος, δουλειό, συντονισμένες ἑνόργει- ες, κοτεύθυνση. Είναι Φνώκη ὠργανωμένα καὶ μὲ σὐμπνοιο πα ραδειγµατικἠ νὰ τείνωµε πρός ἔργο ἐποικοδομητικό, Θέλομε ὅη λαδὴ νὰ γίνωμε ὅλοι ὁνεξαιρὲ τὠς κτίστες, ὄχι καταλυτές. Εὖὐ- τυχῶς δὲν ἐχάσομε τὸ μάνλα. Χρειόζεται ὅμως καρτερία καὶ σκληρἡ δουλειὰ γιὰ νά επ«νακτή σωµε τὰ χαμένα. Πρέπει να ρί Ψωμε τὸ θάρος µας πρὸς κάθε κατεύθυνση νὸ στηρίξωµε ἴην οἱ κονοµία µας σάὰν ὑπόθσοθρο τοῦ ὀγῶνα µας, «Ἐν τῇ ἑνότητι ἡ Ισχύς», Ὑπόρχει στὴν πραγµατ,κότητα μιὰ µερίδᾳ τοῦ ἀσοῦ µας ἡ ὀμρία εἴναι ὠργονωμένη. ᾿πογάζετοι ουντονιομένα καὶ µεθοδικάἀ. Εἰ- γαι ὀξιοζήλευτοι, Βάζουν τὶς θέ σεις τους καθαρά καὶ ξέρουν ἀ- κριθῶς τὶ θέλουν, Μεθ»δεύουν τὶς ἑνέργειέρ τους καὶ ὑαξίζουν πρὸς τὸ στόχο χωρίς πορέκκλιι σι. Ὁ «Εθνικὸς Συναγερμὸς» ὁρ θά συνέλαθε τὴν ἰδέα ά κινήση τὴ μερίδα τοῦ ἀνοργάνωτου κοὶ κοτατεµαχισµένου λαοῦ μὺ ὁλο του τὸ δυναμικὸ σὲ μιό σύλλωγι κἡ προσπόθεια νὰ ὑποθοηθήσωμε τὸν τόπο µαςο. Επιτυγχάνοντες συνένωση καὶ ὀνεργοποίπση τῶν / ἐθνικοφρόνων δυνόµεων ηλπροῦ µε ἕνο μεγάλο κενό. ΜΑπορυῦμε σὲ συνεργασία μὸ ἄλλα ὡριόνω μένα στρώματα ν᾿ ἀνακουφισωμε τοὺς πρόσφυγες νἁ ὑποθοηδθήσω με τὴν Κυθέρνηση στὸ -οοχύ ἔργο της, νά σταµατήσωμε τὸ καταστρεπτικὀ διχασµό. Εἶναι ἁδιανόητο ν᾿ ὠφήσωμε τὶς 200 χιλιάδες τῶν ὀδελφῶν ἑκτοπισθέντων νὰ κύψουν αὐχένα κάτω ἀπὸ τὸ όάρος ιῆς τραγικῆς των μοίρας. Θ᾽ ὀγωνι σθοῦμε μὺ πεῖασμα νὰ επαναῃα- τρισθοῦν ἀλλά µέχρι τότε θὰ τοὺς πορόσχωµε κάθε δυνοτὴ δι ευκόλυνση νἀ ἐλαφρώσοιν τὸν πόνο, τὴν ταλαιπωρία, ιἠν ἔντα- ση ποὺ τοὺς διακατέχει. Δὲν εἶναι μόνοι. Έχουν τὴν συµπα ράσταση ὅλων µας, ἀπὸ τὸν κἀἁ θε ἕνα χωριστά ἀλλά «τολὺ πε- Ρισσότερο ὁπὸ τὰ ὠργανωμόνα σύνολα. Θὰ ἤτο νομίζω παράλειψη ἅν δὲν ἀναφερόμουν στοὺς ἀγωνι- στὲς καὶ συναγωνιστὲς ἐκξίνους -- λέγω συναγωνιστὲς γιωτὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξαν οἷς τὸ παρελθὸν στενοὶ συνεργάτες -- τῶν. ὁποίων τὰ αἰσθήματα γιὰ τὴν Ένωση ἔτυχον τὰ «ελευτοῖα τρία χρόνια οκληρῆς καὶ τραγ! κῆς ἐκμεταλλεύσεως, Ἡ τε)ευ ταία τραγωδίᾳ καὶ ἡ ἀποκάλυψη πολλῶν λεπτομερειῶν τας, δει- κνύουν ὅτι ἦτο ἐν ἀγνοία των ἡ σκευωρία πού τοὺς «ωδήγησε σὺ οὐγκρουση μὲ τὸ κράτος γιὰ τὸ ὁποίο οἱ Ίδιοι ἐπρόσφερον κάθε θυσία νὰ ἱδρυθῆ, 'Η σκλη ρὴ μοῖρα τοὺς ἐνέπνευ μὲ τρα- γικὴ εἱρωνεία νἁ πυλεμήσουν ἑ- κεῖνο τὸ ὁποῖο ἐδημιούργησαν. Τοὺς κολοῦμε τώρα νᾷ ὕπονιξε τάσουν τὶς θέσειίἰς τους, τώρα ποὺ ἔχουν πλήρη στοιχεῖα στὴ διάθεσή τους, τώρα πού γνωρί ζουν πολλὰ τὸ ὁποῖαο δὲν ἐγνώ Ρριζαν ὅταν ἔμπαινον στἠν τραγι κἡ περιπέτεια. Ἅ᾿Επανεξέτυση µιός θέσεως καὶ ἁναπροσαρμογὴ τὸν πρὸς νέο προσανατολισμό, θάσει | γέων στοιχείων, ποὺ Ἴτον ὄγνω στα προηγουμένως εἶναι καὶ ἕν τιµος κοὶ ἐπιθοθλημέγη, Εἶναι όν ΠΡΙΣΚΥΝΗΜΛ ΤΠΘΙΡΠΝ ΕΣ Τ0 ΠΛΥΤΕΧΝΗΟ Πρὶν λίγες μέρες ἐπε- σκέφθησαν τὸ Πολυτεχνεῖο καὶ συνωµἰλησαν μὲ τοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς σπου- δαστές του, µέλη τῆς Δη- µοκρατικῆς Κυθερνήσεως τοῦ κ. Καραμανλῆ. Συγκεκριµένώς, «προσκυ νηταὶ» τοῦ Πολυτεχνείου ἦσαν ὁ Ὑπουργόὸςο Δημοσί ὧν Εργων κ. Γ. Μαγκό- κης, ὁ Ὑφυπουργὸς κ. ᾿Α- λαθάνος, ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας κ. Δημ. Τσάτσος καθὼς καὶ ὑπηρεσιακοὶ πα ράγοντες τῶν δύο ὑπουρ γείων. Ομιλῶν πρὸς τοὺς συγ κεντρωθέντας καθηγητὸς καὶ φοιτητάσ ὁ κ. Μαγκά- κης ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἐπί- σκεψιν τοῦ Κυθερνητικοῦ κλιµακίου, εἶπε δὲ καὶ τὰ ἑξῆς : «Η ἐπίσκεφῖς µας εἶναι ἕνα προσκύνημα σ᾿ αὐτὸ τὸν χῶρο, ὅπου παίχθηκε πράγματι ἡ ἐλευθερία τοῦ τόπου καὶ κερδήθηκο. Για- τὶ ὁ ὁληθινὸς καταλυτὴς τῆς δικτατορίας ὑπῆρξε τὸ ξεσήκωμα τοῦ Πολυτεχνεί- ου. ᾽Αλλὰ ἡ ἐπίσκεψίς µας ἐξυπηρετεῖ κι ἕνα πρακτι κὀ σκοπὀ, γιὰ κάτι κοι- νούργιο. ᾽Αφορᾶ τὴν ἔναρ ξιν µιᾶς στενώτερης συνερ γασίας ἀνάμεσα στὸ Πολυ τεχνεῖο, τὸ ἵδρυμα ποὺ ἐκ- κολάπτει τὸν τεχνικὸὀὸ κὀ- σµο τῆς χώρας, οτὸν ὁ- ποῖο στηρίζεται σὲ πολὺ µεγόλο θ6αθμὸ ἡ προοσπά- θεια γιὰ Πρόοδο τοῦ τό- που». θρώπινο καὶ φυσικὸ τά υισθήµα το νὰ εἶναι ἰσχυρότερα τῆς λογι κῆς, ἐπιθάλλεται ὅμως στὴν πα ροῦσα κοτάσταση νὰ πρυτονεύση ἡ λογική. Αν 6άσει τῆς λογικῆς καὶ ἐπονεξετάσεως θέσεων επο φασίσουν ὅτι συμφωνοῦν µεζἰ µος ἢ ὅτι ὑπόρχει ἔδαφοο προ- σεγγίσεως τοὺς δεχόµεθα οτὴν κίνηοί µας. Εχουν ὅλη τὴν οὐ- καιρία καὶ εὐχέρεια νὰ διατηρή σουν τὸ πατριωτικά των οἰσθή µστα, ἀλλὰ νὰ ὀρνηθοῦν ἐἑκεί- νους οἱ ὁποῖοι ἐξεμεταλλευθη- σαν τὸν πατριωτισµόν (ων. Ἕλληνες ἁδελφοί, Ας λείψη ἡ µοιρολατρεία. Δὲν εἵμαστε χαμένοι, Τὸ ΄Εθνος ἐπέρασε δυσκολώτερες καὶ πιὸ τραγικὲς στὶγµέο. 108 χοόνια μετὰ τὴν πτώση τῆς Κνταντι- νουπόλεως ὃν κανεὶς προεθότπε τὴν ὀνόρθωση τοῦ ξθνους 6ἀ ἦτο πολὺ τολµηρὸς προφήτης, Καὶ ἐν τούτοις τὸ Ἓθνος ἐπὲ- ζησε. Σήµερα οἱ συνθῆκες εἶναι ἀσυγκρίτωα καλύτερες. ἵτι) ἑλρηίδες µας ἀσυγκρίτως πὲρισοό τερες. Θὰ κατισχύσωωε ἂν θέλου µε μυολό. Αν ἑνωθοῦμε», οἱ κὴν τῆς Κυθερνἠσεώς του, Εἰ- γαι χαρακτηριστικὀ ὅτι ἠκολούθη σε τήν πλέον πρόσφορον τοντι- κἠν, Απευθυνόμενος εἰς υενα λοεπιχειρηµατίας καὶ µάνατζορς τῶν κυριωτέρων εὐρωπαϊκῶν επι χειρήσεων ἐθεώρησε µαταιοπονία (καὶ πράγματι θὰ ἤτο) νὰ ὁόπο κρύφη ἢ ὡώραιοποιήση τὰς αὖι- ναµίας τῆς ᾽Αμερικανικῆς πονί τικῆς καὶ τῶν ᾽Αμερικανικῶν ἐ- πιχειρήσεων. ᾿Εδέχθη ὁξ.στό- κτως ὅτι εἰς τὸ παιχνίροι τῶν διεθνῶν ἐπενδύσεων οἱ ΗΠΑ εἰ- ναι ὁ μµεγόλος ὠφελημένος δί- δοντας µόλιστα καὶ υτατί2τ.κὀ στοιχεῖα. Δὲν ἠρνήθη ὅτι µερ'- καὶ ᾽Αμερικανικαὶ ἑέτα ρεῖαι ἕ- χουν κατοκτητικός διαθέσοις καὶ μονοπωλιακοὺς στόχους. Τονιοε ὅμως κωνικώτατα ὅτι το θέμα αὐτὸ εἶναι ἁρμόδιοι νὰ τὸ οντ' µετωπίσουν, αἱ κυθεογἠσεις τών πλησσομένων χωρών. Αν Όὲν ἐπιληφθῶσι οὗται, δικαίως θά Ππλήττωνται καὶ θὰ ἐκμεταλλού- ὠνται, θὰ ουμπέραναν ὀπφαλῶς οἱ ἁἀκροασταί του. Εἰς ἐπακολου θήσοσαν συζήτησιν ὁ ᾽Δμερικι- νὸς ὑφυπουργὸς παρεδέχθη εἴκο λως ὅτι ἡ διείσδυσις καὶ ἡ δυ ριορχία τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ κεφο λαΐου διεθνῶς ἠἐπετεύχθη ἄιά πληθωριακῶν δολλαρίὠων Χάρις εἰς τὴν ἐλλειμματικὴν πολιτικἠν τοῦ ἰσοζυγίου ἐξωτερικῶν πλορω μῶν τῶν ΗΠΑ. Δὲν δίστασε ἐπὶ σης νά δηλώση ὅτι αἱ Ίολυσθν!- καὶ ἐπιχειρήσεις ἀνατρέπουσι συ νεχῶς τὴν διεθνῆ νοµίσµατικήν Ισορροπίαν, ἐπενδύουσαι ἑκόστην φορὰν τὰς ἀποτοαμιεύσρ.ς των εἰς νοµἰσμσῖα τὰ ὁποῖα γαθιστοῦν αὐτὰς ἀσφαλεστέρας καὶ ὀποξο τικωτέρας, δρίσκοντας αὐτὸ ὡς λογικὴν καὶ φυσικἠὴν ουμΠεριφο- ρὸν μιᾶς ἐπιχειρήσεως, ὅπως μπορεῖ νὰ εἶναι ὁμιλώνῖας ὁπόὸ οἰκονομικῆς µόνον πλευράς ὁ- µως. Θό μποροῦσε ὅμως 3 πιο σοθἑση κάλλιστα : «Κορόϊδα εἶσα στε ἑοεῖς τῶν ὁποίων οἱ Κυδερ νήσεις δὲν τολμοῦσι νό τίθυσ σεύουν αὐτοὺς τοὺς ταηρωξίες τοῦ νομιοματικοῦ συστήματος». ᾿Αλλὰό µγιὰ ποιὸ λόγο ον το πράττουσιν Εἶναι γνωστὸ ὁτι δὲν πρόκειται δΙ᾽ ἀτολμίαν ἢ ἁ- φέλειαν, ἀλλὰ λόγω τοῦ ὅτι κά ποια συμφέροντα κρύθοντσι -ςϐ᾽ ὅσον αἱ πολυεθνικαὶ ἑπλίρειαι εἶναι τὸ μέσον ᾽ουνεχίσσωυς τῆς δῆθεν ἀποθανούσης, εἰς Ἐν προ- ξιν ὅμως μετεμψυχωθείσης ἁἅποι κιοκρατίας. Εἰς πρόσφατα θιθλία των οἱ κ.κ. Μακρὺ καὶ Τάρνερ, ὁ μεν πρῶτος ὑποστηρίζει ὅτι Ὢα ἐπὶ παγκοσμίου κλίµακος ϐιοµηλσνι- κἠ δραστηριότης τῶν ἐξόχως δυσκάµπτων ἑταιρειῶν αἱ ὁποῖαι θά είναι μικρότεροι τῶν σημω3! νῶν θὰ φέρη προσεχῶς μίαν εὖ- ρέως διαδεδοµένην εὐμάρτιον, καθότι νέα κινητικότης θά σπιά γη τὴν διαµόρφῳσιν περίπου πα ῥοµοίων εἰσοδημότων διὰ τὰς ὁν Ἰτιστοίχους ἐργοσίας εἰς λον τὸν κόσμον. 'Ὁ δὲ κ. Τάρνορ ὑποστηρίζει ὅτι αἱ διεθνικαὶ ἔται ρεῖαι θὰ κοταστῶσι ὑπορκείμεγα ἑνὸς οὐξανομένου θαθμοῦ ελέγ- χου, Χχὠρὶς τοῦτο νά οημοίνη ἀνογκαίως µμεγαλυτέραν εὐμάρει αν διὰ τὸς ὑπαναπτύκτους χώ- ρας. ᾿Επίσης προθλέπει μίον ᾱ- µετρον κατανάλωσιν τῶν πλου- τοποραγωγικῶν πόρων τοὺς ὁποί ους κατέχουσι σήμερον αἱ ὑπονά πτυκτοι χῶραι., Τὴν γνώµην Ίων ἐπ' αὐτοῦ ἐ- ξέφρασε καὶ ὁ µεγαλοφυὴς κοὶ μαχητικὸς ᾿Αϕχιεπίσκοπος Ν:ὁὀµ Χέλντερ Καμάρα. 'Ὁ ἀνώτατος Καθολικός Βραζιλιανὸς κληρι- ωός, συναρπαστικὸς συγγροφέ]ς καὶ ρήτωρ, κάλεσε τοὺς ἑπίχει- ρηµατίας ὅπως σκεφβῶῷσιν ὡς ὁν θρώπινα ὄντα καὶ πλάσμοτα τοῦ Θεοῦ, τὶ θὰ πρέπει νὰ πε ξωσι διό νὰ ὁπαλύνωσι τὴν δ.σιιχί- αν, νὰ μµειώσωσι τὴν Ἀνισότητα καὶ νὰ συµθόλωσι εἰς τὴν ευ]- µερίαν ὄχι µόνον µερικὼ» ἀλλὰ ὁλοκλήρου τῆς ὀνθρωπότητος. ”Αλλό ἐπὶ τῶν ἀπόψεων τοῦ ὅδ'α κεκριµένου κληρικοῦ ὡς τωὶ ὅλ λων οἰκονομολόγων θὰ ἁπχολη: θῶμεν εἰς ἐπόμενον υημείωμά μος. Ἡ ΘΕΙΒ ΔΙΚΗ (Συνέχεια ὁπὸ τὴν δην σελ'δα) λόνα - καμάκι ξανοχώβηκο οτό στρῶμα καὶ οἱ ὀστυνομικοὶ δὲν τὴν εἶδον πουθενά, ᾿Αναστένοξε καὶ οώπασε, Τὰ µότια του ἔψαχνον μὲ ἐἔνδιαφε ρον τὸ πρὀσωπο τῆς' χήρας. --Ἕνα πρᾶγμα µονόχα μοῦ κάνει ἐντύπωσι, Γομέντυ, τῆς εἶπε. Σᾷς ξέρῳ καλὰ καὶ πολ- λὲς φορὲς ἔχω διαπιωτώυει τὸ πόφσο µεγάλη παρατηρητικότητα ἔχετε, Θέλω νὰ πῶ, αοὔῦ φαίνε ται περίεργο πῶς, ἐνῶ γυρίσα τε τὸ στρῶμα τοῦ κρεθστιού σας, δὲν εἴδατρ τὴν Εελόνο - καμάκι ποὺ ξεπετάχτηκε ὅταν τὸ ἀκουμήποατε πάλι πανω στὸ κρεθάτι. Ακολούθησε μιὰ δαριά πή. Η Γουέντυ κρατοῦσε τὰ μό τια Χαμηλωμένα στὸ χέρια της. Πέρασε ὁκόμα ἕνο λεπτό. Εῃζι τα, τὸ σήκωσε. --Νά, δὲν τὴν εἶἰδαί κε ἁπλᾶ. Στὸ διπλονὸ δωμάτιο, ὁ ΚΧάλ λοραν καὶ ὁ Σμὶτ κυττόχθΊκαν σω- ἀποκριδη ξοφνιασμένοι. --Θεία Αίκη Ἱ μουρμούοισε ὁ Χάλλοραν, -Όχι... Όχι ἀκριθῶς, μὸόρ φασε ὁ ἀρχιφύλακας. ε.«Τρεΐς µήνες ἁργοτερα. τὸ δικαστήριο ἀθώωσε πανηγυρικά τὴν κυρία Γουέλς. Δακρυυμένη ἡ ὄμορφη χήρα, θγῆκο ἀπὸ τὴν αἴθουσα, στηριγµένη στὸ µπρά- τσο τοῦ ἑρωτευμένου Βέρνον ΜΙλλ», ΜΥΡΙΑΜ - ΑΛΛΕΝ ΝΤΕ φΟΡΝΤ η], Γιο Τε Σάθθατον, 98 Σεπτεµθρίου 1974 του κσ απ α.ααααοεαασ- Σημερα ΑΠΟ τῆς δευτέρας εἰσθολῆς Χιλιάδες γυναικο- παίδων καὶ ἁμάχων Ἑλλήνων εἶναι ἐγκλωθισμένοι εἰς Καρπασίαν. Τὸ φαινόµενον εἶναι πρωτοφανές καὶ ἡ τραγωδία ἀπερίγραπτος. ᾽Αλλὸ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ δράματος ἐπίσημος θέσις ἐμφανίζεται ὑποτονικὴ καὶ ὦς ἐκ τούτου ἀπεδείχθη ἅἄκαρπος μέχρι τῆς στιγμῆς. Χρέος τῆς Κυθερνήσεως ἦτο νἁ κἰνητοποιηθή πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσοιν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξω- τερικὀν. Έπρεπε νἁ εἴχομεν ἁλωνίσει τὴν ὑδρόγει- ον ὁλόκληρον διὰ νά μµεταδώσωμεν τὸν ἀντίλαλον τοῦ τραγικοῦ πάθους τῆς Καρπασίας εἰς ὁλόκληρον τὸν «κόσμον. Επρεπε νὰ εἴχομεν ἤδη κινητοποιήσει διεθνεῖς ὀργανώσειο καὶ κυθερνήσειο. Επρεπε νά Εεἴχομεν συνεγείρη Λαοὺς καὶ Εθνη διὰ τὸ δρᾶμο τῆς Καρπασίας. Καὶ ὅμως οὐδὲ εἴς ἐκ τῶν πρέ- σθεων τῆς Κύπρου εἰς τὸ ἐξωτερικὸν διετάχθη νό δώση µίαν διάσκεψιν Τύπου. Διατί : Οἱ Ἕλληνες τῆς Καρπασίας ἐγκατελείφθησαν ὅταν διετάχθη ἡ μυστηριώδης αἰφνιδιαστικὴ ἀποχώ: ρησις τῶν ἐκεῖ στρατιωτικῶν τµηµότων. Καὶ ὀφοῦ ἔπεσαν εἰς Χεῖρας τῶν εἰσθολέων, οὐσιαστικῶς πα- ραμένουν ἀκόμη ἐγκαταλελειμμένοι ἀπὸ τοὺς πάν- τας. Ἡ ἐπὶ τοῦ δράµατος τακτικὴ εἶναι κατὰ τὴν γνώµην µας ἐσφαλμένη. ᾿Εξηντλήθη ἡ ὑπομονή, ἜἛ- ξηντλήθησαν τὰ περιθώρια ἀναμονῆς. ᾿Εξηντλήθη καὶ πᾶσα λογικἡ σκοπιµότης ἠἡ ὁποία ἴσως διὰ κά- ποιους νὰ ὑπηγόρευε σιγἠν. Νά τεθή σήµερα ἐπὶ τάπητος τὸ θέμα κατὰ τὴν ουνάντησιν τῶν κ.κ. Κληρίδη - Ντενκτάς. Νά ὑποθληθῇ ἡ ἀνθρωπιστικὴ ἀξίωσις ὅπως τοὺς μάρτυρας τῆς Καρπασίας ἐπι- σκεφθοῦν δηµοσιογραφικἁ συνεργεῖα Ἑλληνικὰ καὶ ξένα. Νὰ τεθῆ θέµα εἰς τὴν ᾿Επιτροπὴν ᾿Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων, εἰς τὸν ΟΗΕ, παντοῦ. Σήμερα. Περαιτέρω ἀπάθεια εἶναι ἀκατανόητος. ος σε. συ αι ο. -- 9. --- θ09:Ι --ᾱ-- ΦυΦ/ Τὴν ἀνάγκην φιλοτιµίαν ποιούμµενος υ ΦΙΡΝΙ ΕΝΟΌΕΗ ΝΙΛΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΒΟΙΙΒΕΙΛΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΗΝ, 27 ςδ ὃν --- Ὁ Πρόεδρος τῶν Ἠνωμένών Πολιτειῶν κ. Φόρντ ἐδήλωσε πρὸς τοὺς ἡ- γέτας τῆς Γερουσίας μετὰ τῶν ὁποίων εἶχε χθὲς συ- νοµιλίαν ὅτι καὶ ὁ ἴδιος εὐνοεῖ τὴν διακοπὴν τῆς στρα” τιωτικῆς θοηθείας πρὸς τὴν Τουρκίαν ἂν ἡ χώρα αὐτὴ δὲν διαπραγματευθῆ μὲ καλὴν πίστιν διὰ τὴν λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ. Τόσον ἡ Βουλὴ ὅσον καὶ ἡ Γερουσία ἐψήφισαν ὑπὲρ τῆς διακοπῆς τῆς στρατιωτικῆς 6οηθεί- ας πρὸς τὴν Τουρκίαν ἐπειδὴ ἐχρηοιμοποίησεν ᾽Αμερι- κανικὰ ὅπλα κατὰ τὴν εἰσθολήν εἰς Κύπρον. Μὲ τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἡ ΠΑΦΟΣ Αμερικανικής Βουλῆς πε- ΠΡΟΤΟΠΟΡΕΙ ρἱ διακοπῆς τῆς στρατιω τικῆς θοηθείας, ἀσχολεῖται ΠΑΦΟΣ, 27 (Τοῦ ἁντα-| σήµερα ὁ τουρκικὸς τύπος. ποκριτοῦ µας). -- Τὸ ἐν Ἡ. «Τζουμχουριὲτ» γράφει τῇ πόλει µας ξενοδοχεἰον ὅτι ἡ ᾽Αμερικανικὴ Βουλή «Πάφος Μπὴτο» θὰ ἔπι- δὲν ἐκτιμᾶ ὅπως πρέπει σκευασθῆ συντόμως, προ- τὴν εὐαισθησίαν τοῦ τουρ κειµένου νὰ ἐπαναρχίση κικοῦ ἕἔθνους διὰ τὸ Κυ- τὴν λειτουργίαν του. Ὦσ|ἱ πριακὸν καὶ προσθότει ὅτι' γνωστόν, τὸ ἐν λόγῳ ξεχο] ὁ,,κ.., ΕΤζεθϊτ. εἴπε πώς ἡ δοχεῖον ὑπέστη ἀρκετὰς Τουρκία δὲν θὰ ἀλλάξη ζημίας ἐκ τῶν θοµθαρδι-{ ἐξωτερικὴν . πολιτικἠν καὶ σμῶν ὑπὸ τουρκικῶν ὁερο] ἂν ἁκόμα διακοπῃ ἡ ᾿Α- πλάνων. µερικανικἡὴ στρατιωτικὴ ο ήθεια, θὰ εἶναι ὅμως δύ- ἜἘξ ἄλλου ὑπάρχουν θά-] σκολον νὰ προθλέψη κα’ σιµοι πληροφορία ὅτι συν γεἰς τὴν ἔντασιν καὶ τὴν τόµως θὰ προωθηθη ἡ ἆ-[ ἔκτασιν τῶν ἀντιδράσεων της κοινῆς γνώμης εἰς πε ρίπτωσιν διακοπῆς τῆς 6ο ηθείας. νέγερσις καὶ ἄλλων ἔξενο- δοχείων, ὡς καὶ ἡ δηµιουρ γία θιομηχανιῶν. ὉὉὑυὑσαιω ῇ ΤΟΥΡΚ ΗΝΛΤΛΙΛΗ ΤΗΝ ΧΗΕΣΙΜΗΑΙ ΣΥΝΜΛΝΤΗΣΙΝ Τὸν λόγον ἔχει καὶ πάλιν ὁ κ. Βάλντχαϊμ Ἡ ἀναμενομένη συνάντη- τησις μεταξύ τοῦ Προεδρεύ οντος τῆς Δημοκρατίας κ. Κληρίδη καὶ τοῦ Τουρκοκυ- πρίου ἡγότου κ. Ντενκτάς, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ πραγ µατοποιηθή χθές τὸ ὀπόγευ μα τελικῶς δὲν ἔγινε. Δὲν ἐποαγματοποιήθη ἐπίσης οἱ αδήποτε ὀνταλλαγὴ αἰχμα- λώτων. ΤΙ κρήθεται πίσω ἀπὸ τὴν νέαν αὐτὴν ἀναθολήν, ἡ ὁ- ποία εἰς μερικούς κύκλους σης Τρίτης ὅτε ἡ καθιερω µένη ἀνταλλαγὴή ἐπραγματο ποιήθη μὲ καθυστέρησιν δύο καὶ πλέον ὡρῶν, χωρίο του λάχιστον ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς, ἡ ὁὀποία ἤτο ὑπεύ θυνος καὶ διὰ τὴν καθυστέ ρησιν, νἁ δοθοῦν ἐξηγήσοις ἔστω καὶ διὰ καθαρῶς τυπι κοὺς λόγους. Ἡ ἐπίσημοςο ἐκδοχή εἷ- ναι ὅτι ἡ ἀναθληθεῖσα χθὲς συνάντησιο πιθονὀν νἁ πρα γµατοποιηθη μµεθαύριον Δευ τἐέραν ἀλλὰ καὶ πόλιν τίπο τε τὸ θετικὸν δὲν ὑπόρχει, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον µεγαλώ γει τὴν ἀγωνίαν τόσον τῶν αἰχμαλώτων ὅσον καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν συγγενῶν αἲχ µαλώτων πού ἁγωνιοῦν, χω ρὶς νὰ γνωρίζουν ὁτιδήποτε περὶ τῆς τύχης τῶν προσφ! λῶν των προσώπων. Πάντως οὐδεμίαν ὄνπλη- ἒιν πρέπει νἁ μᾶς προκαλῆ τὸ γεγονός, καθ᾽ ὅσον ἡ τουρκικἠ πολιτικἠ µᾶς ἔχει συνηθίσει σὲ τέτοιου εἴδους ὀναθολάς καὶ ἀδικαιολογή- τους καθυστερήσεις. ἤτο γνωστή ἀπὸ τῶν πολὺ πρωϊνῶν ὡρῶν τῆς χθὲς -- ᾿ἄλλωστε τὴν εἴδησιν µετέ- δωσε πολὺ ἑνωπίτερον καὶ τὸ Γαλλικὸν Πρακτορεῖον Τύπου, εἶναι ἄννωστον Μεταξύ ἀνεξαρτήτων πο λιτικῶν παρατηρητῶν ἕξε- Φράζοντο φόθα! ὅτι κσὶ αἱ συναντήσεις αὗται. σἱ ὁποῖ- αι νίνονται κυοίως δι ὁν- θοωπιστικοὺς λόγους. π'Βα νὸν νὰ ναυαγήσουν τελικής λόγῳ τῆς τουρκικῆς σὖθα ρέτου ἁδιαλλαξίας. Οἱ οφό- θοι αὐτοὶ ἤρχισαν νά ὀκδη λοῦνται ἀπὸ τῆς παρελθού ΣΩΜΑ ΛΜΙΕΣΟΥ ΛΡΑΣΕΩΣ ΙΙΡΥΒΗ ΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΕΣΙ Στελεχοῦται ἀπὸ γνωστοὺς «ἀντιμακαριακούς)). ΣΩΜΑ ἀμέσου δράσεως τῆς ᾽᾿Αστυνομί- ας ἱδρύθη εἰς Λεμεσὸν διὰ πρώτην φορὰν κα’ τὰ τής τελευταίας ἡμέρας. Εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἀστυνομικὴν µονάδα ἐτοποβετήθη σαν ὅλοι οἱ ἀπομακρυνθέντες ἐκ τῶν θέσεών των ἀστυνομικοί, διὰ λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μεταξὺ τῶν στελεχῶν τοῦ τµήµα- τος συγκαταλέγεται καὶ ὁ κ. Εὐάγγελος Χρι- | στοφῆ, ὅστις κατὰ τὸ παρελθὸν ἀπεπέμφθη | τῆς ἀστυωνομίας, ὑπῆρξε καταζητούµενον πρὀ- σωπον καὶ διετέλεσε κρατούμενος εἰς τας Κεντρικὰς Φυλακάς. ο. Ὁ ἀριθμὸς τῶν προσληφθέντων ὑπολο- γίζεται εἰς 100, ΝΕΟΝ ἤ ΕΧΕΙ ΕΞβΙΓΕΙΗ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΗ ΜΕ ΛΙΑΠΡΑΙΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ, 27 {5.) τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοθούλιο ποὺ ἑτερμάτισε Χθές τὰς ἐργασίας του ἀπεφάσσε νὰ ζητήση τήν ἅμεσον σύγκλησν τοῦ Συμµθουλί οὐ Συνδέσεως τῆς (Κύπρου μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κονὴ ᾿Αγηρά. Κατἀ τὴν σχετικἠ συζήτηση πολ λὰ µέλη ἐτόνισαν ὅτι τὸ Κ.- πριοκὸὀν πρέπει νὰ λυθῆ μὲ δια- πραγµατεύσεις, ᾿Επίσης τὸ Εὐρω παϊκὸν Κοινοθούλιον ἀπεφάωισὸ νὰ ζητήση τὴν ἄμεσον ροιν κά θε ἐμποδίου σχετικῶς μὲ τὸς ἐμπορικὰς καὶ οἰκονομκάς σ.μφω νίας συνδέσεως τῆς 'Ἑλλάδτς μὸ τὴν Κονἠὴν ᾿Αγοράν Ἱωτερα ὁπὸ τὴν θετικἠν στἁσιν «οὐ ἐ-η ρησεν ἡ Ἑλλὰς διὰ σύντομο” ἑ πάνοδον εἰς τὴν Κοινοθουλευτ- κἠν Δημοκραοτίον. Οἳἵ ᾽Αμερικανοὶ θάζουν χέρι . . ΄ στὴν ᾿Ιταλία ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 27. - Μετο τὴν ἀποχώρησιν τῆς “Ελλάδος ἐκ τῆς Βορειοατλαντικῆς ὅΜαμ.εσἰ- ας, αἱ ᾿Ηνωμένοι Πολιτοί ἑ- ναγκαλίζονται τὴν ᾿Ιταλίων. Κοινὸν ἀνακοινωθέν, Ἀηιίουιει θὲν μετὸ τὴν λῆξιν τῶν σι Νομιλι ὤν, αἱ ὁποῖαι διεξήχθησον µ.τς Εὺ τοῦ ᾽Αμερικανοῦ Προέδορυ κ. Φόρντ καὶ τοῦ ᾿Ιταλοῦ αυν,ὅσλ Φου του κ. Λεόνε, ἀνωφέρει ὅτι αἱ ΗΠΑ, εἶναι διατεβσιμένοι νὰ διαδραµατίσουν ἔποικοδομττι κὀν καὶ ὑπεύθυνον ρόλον πολκει µένου νὰ θοηθήσουν τὴν ᾿ιταλ' σον εἰς τόν οἰκονομικὸν τοµέω. Ὁἱ δύο Πρόεδροι, προ}”{2ε- ται εἰς τὸ ἀνοκοινωθέν, ἕμει- ναν σύμφωνοι ὅπως ὑπογρομμί- σουν τὴν οσηµασίαν ποὺ ὁποδί- δουν εἰς τὴν ᾽Απτλαντικὴν δΔια- κήρυξιν, καθὠς καὶ τὴν δΔέλησίν των διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἁρ- χῶν τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς ἆ πὸ κο'νοῦ μετὰ τῶν λουμιῶν συµ µάχων τοῦ ΝΑΤΟ. ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας Με ρίµνης καὶ ᾽Αποκαταστάσε- ὡς ᾿Εκτοπισθέντων παρελή Φθησαν προσφάτως 5 ἑκα τομμύρια σιγαρέττα «Παλ- λὰς» εὐγενῶς προσφερθέν τα ὑπὸ τῆς Καπνοδθιοµηχα νίας Γ. Α. Κεράνης Α.Ε. Ἑλλάδος, Τὰ ἐν λόγῳ σιγαρέττα θὰ διανεμηθοῦν πρὸς τούς ἐκτοπισθέντας ἐκ τῶν κα- τὰ τόπους ποατηρίων λια- νικῆς διανομῆς. Πλήμμυρα φωτονγραφιῶν τοῦ Ἐθνάρχου ΠΑΦΟΣ, 27 (Τοῦ ἄάντα ποκριτοῦ µας). - Ἡ πὀ λις καὶ ἡ ἐπαρχία µας ἕ- Χουν κυριολεκτικῶς καλυ- φθῆ ὑπὸ φωτογραφιῶν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατί- ας ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρί ου, αἱ ὁποῖαι φέρουν λε- ζάντας ὡς «Ὁ λαὸς ὄνα μένει τὸν Πρὀεδρόν του ᾿Αρχιεπίσκοπον Μακόρι- ον», «Ἐνοαρκωτής τῆς Λη µοκρατίας» κ.λ.Π, Μεταξὺ τοῦ λαοῦ ἐπι- κρατεῖ ἄφατος χαοά συνε- πεία τῶν μεταδοθεισῶν πληροφοριῶν ὅτι ἀναμένε- ται νὰ πραγµατοποιηθῆ λί- αν συντόμως ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ λαοφιλοῦς ἠἡγέτου τῆς νήσου. : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Τὸ ᾿Ανώτατον Συμβούλιο τῆς ΑΧΕΠΑ ἀπεφάασισε νὰ απρὸο εἶλη εἰς Κύπρον διερευνητικήν πι τροπήν, ἡ ὁποία θὰ µελετήση τὸ θέμα παροχής δοηθείας πρὸς τοὺς πρόσφυγας, ώο καὶ δια τὴν ἐπιτόπιον µελέτην τῆς εν γένθ: καταστάσεως εἰς Κύπρον. Ἡ Ἐ- πιτροπὴ θά φθόση τὴν αρουεχῆ Τετάρτην εἰς τὸ ᾿ΑκρωτΊρι µε εἰδικὸν ὀἀεροπλάνον, τὸ οἶοιον ἔχει θέσει εἰς τὴν διάθεσίν της ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυθέρνησις. Ἡ. ἐν λόγῳ ᾿Επιτροπὴ ἆπαρ τίζεται ὑπὸ τῶν κ.κ. ἰζών Πλου µίδη Προέδρου, Πῆτερ [ερζῆ. Γουϊλλιαμ Τζιρκώτη ᾿Ὑπάτου Προ έδρου, Γ. Τοφαρῇ πρώην πο του Προέδρου, Γ. Ντούρου, Πῆ τερ Μπὲλλ καὶ Τζέημς ὁκόφιν. Μὲ τὴν ᾿Επιτροπήν τῷ, ΑΧΕ ΠΑ. φθάνουν ἐπίσης µέσῳ ᾿Αθῃ νῶν καὶ δύο κινηµατογραφίσια(. ' ΑΘΗΝΑΙ, 27 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). ἀντίθεσίν των πρὸς τὸ δικτατορικὸν καθεστώς, κῶν Δυνάμεων» μὲ φιλοδοξίαν νὰ δηµιουργή σουν σωνησπισµενην π Ἑλλάδα. Αἱ προσωπικότητες τῆς ν ᾽Αλέξανδρος Μαγκάκης, ᾿Ιωάννης Π απαδόπουλος, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ἀποτελοῦν τὴν προσωρινὴν μόνιμος ἡγεσία. ώργιος σµατζόγλου, ὅτου δι ἐκλογῶν ἀναδειχθῆ ἡ ε ΠΙΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΙΒ Η ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΘΗΝΗΣ Πρωτεργάται: Πεσματζόγλου καὶ Ναγκάκπς -- Ἐννέα προσωπικότητες γνωσταὶ διὰ τὴν συνεκρότησαν τὸ «Κίνημα Νέων Πολιτι- ολιτικἠν κατάστασιν εἰς έας κινή σεως εἶναι οἱ κ.κ. Γεώργιος ἊΑν. Πεπονῆς καὶ ἐπιτροπὴν τῆς κινήσεως μεχρις ΄Διερευναται ὑπόδεσις ΕΝ 'ΣΧΕΣΕΙ μὲ τὴν ου νεχιζοµένην ἑκστρατείαν ἐ ξυθρίσεως τοῦ προσώπου τοῦ Προέδρου τῆς Δημο- κρατίας Αρχιεπισκόπου Μα καρίου ὁ κυθερνητικὸς ἐκ- πρόσωπος, ἐνώπίιον τοῦ ὁ ποίου ἐτέθη δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Μεσημθρι νή», ἠρωτήθη ποῖα μέτρα σκέπτεται νὰ λάθη ἡ κυ- θέρνησις. ᾽Απαντῶν, ὁ κυθερνητι- κὸς ἐκποόσωπος εἶπε : «Τὸ ζήτημα τοῦ κατὰ πό σον θά ἀσκηθη ἢ ὄχι ποὶ νική δίωξ'ο ἐμπίπτει ἐντὸς τῶν ἀωμοδιοτήτων τοῦ Γε- νικοῦ Εἰσαγγελέως τζα Δη µοκοαστίας. Ἐδόθησαν ἤδη ὁδηγίαι εἰς τὴν ᾽Αστυνομίαν ὅπως διεωρυνήση τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν. 'Επὶ τῇ εὐκαιρία ταύτῃ ὁ Γενικὸς Εἰσαννελεὺς τῆς : Δημοκρατίας θεωρεῖ καθῆ- κον του νὰ καταστήση σα φὲς πρὸς ὅλας τὰς κατευ θύνσεις ὅτι, καίτο!ι εἶναι ὑ Ὁ Κόκκινος ἔτυχε πιμητικῆς προαγωγΠς ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΝΑΡΧΟΥ Καθ ἃ πληροφορούμεθα, ὁ πρὸ τοῦ πραξικοπήµα- τος ἀπομακρυνθεὶς ἐκ τῆς θἐσεώςο του εἰς τὴν ἁστυ- νοµίαν, λοχίας Γεώσγιος Χριστοδούλου Κόκκινος, ἑ παναπροσληφθεὶς εἰς τὸ ἆ στυνομικὀν σῶμα, μετὰ τὴν Ίδην ᾿Ἰουλίου, ἔτυχε προ- σφάτωο τιµητικῆς προαγω γῆς εἰς ἀξιωματικὸν τῆς ἆ στυνομµίας. Ἡ προαγωγἠὴ τοῦ κ. Κοκκίνου ἐπισημοποιήθη κατ᾽ αὐτὰς καὶ μάλιστα ᾱ- ναδοομικῶς. Οὔτος ἄλλατε ἐχαρακτη ρίζετο ὡς ἐχθρὸς τοῦ Προ έδρου τῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. ΕΠΤΑ ΓΛΛΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Αὔριον φθάνουν ὅὄεροπο ρικῶς εἰς ᾿Αθήνας καὶ ὁ- πὸ ἐκεῖ μὲ πλοίο στή Λε: µεσὸ ἑπτὰ Γάλλοι τουρι- στικοὶ δημοσιογράφοι, οἱ ὁ ποῖοι θὰ ἐπισκεφθοῦν προ σφυγικοὺς καταυλισμούς καὶ θά ἔχουν συναντήσεις μὲ. πολιτικούς παράγοντας τῆς νήσου. πέρµαχος τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου ἐν τούτοις οὐ: δαμῶς αὕτη ὀξυπηρετεῖται διὰ τῆς συνεχίσεως δηµο- ΚΑΡΠΙΦΙΡΟΣ ΜΡΑΤΙΡΗΤΗΣ ΣΤΙΝ ΕΡΛ Τη ΔΝ. ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (ἱδ. Ὑπηρεοία). - Μὸ πολὺ καλοὺς οἰωνοὺς συνεχίζε- ται χης τῆς ἱύπρου στό ρασκήνια τοῦ ΟΗΞ, Φφώνως δὲὸ πρὸς ὅλας τὰς ἐνδείξεις, ἡ ἔκθασις τῆς ἀναμετρήσεως θὰ ὁὀποτελέ ση πανηγυρικἠν ἠθικὴν δι- κοίωσιν τῆς ἐθνικῆης µσος ὑποθέσεως. Ἡ Ἑλλαδικὴ καὶ ἡ Κυ πριακἠὴ ᾽Αντιπροσωπείᾳ εὖ- ρίσκονται εἰς διαρκῆ ἐπ'- κοινωνίαν μετὰ τοῦ Μακα ριωτάτου καὶ εὑρίσκονται εἰς ἀδιάκοπον ὃὁραστηριόὁ- τητα καθ ὅλον τὸ ᾿εἶκοσι τετρόωρον. Οὕτω, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πραγματοποιεῖ συνεχῶς ἑ- παφἀς μὲ ἄλλους ἀρχη- γοὺς Κρατῶν, ὁ κ. Σπῦ ρος Κυπριανοῦ ἔχει συνο µιλίας μετὰ τῶν ἀδεσμεύ- τῶν, ἐνῶ ὁ κ. Μαῦρος συ νεχίζει τὰς, ἐπαφάς του μὲ ἄλλους Παβόγονεάς, ο ὍὉ ᾿Εθνάρχης εἶχε χθὲς εἰς Ν. Ὑόρκην συνάντ]σιν μὲ τὸν ἝἛλληνα Ὑπουργὸν τῶν ᾿ἘΕξωτερικῶν κ. Μαῦ- Ρον, μὲ τὸν ὁποῖον εἶχε µα κρὰν συνομιλίαν. Εἰς τὴν συ νάντησιν παρίστατο καὶ ὁ Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας κ. Χριστοφί- δης. 'Επίσης χθὲς ὁ Μακαριώ τατος συνηντήθη καὶ μὲ τὸν ᾿Αντιπρόεδρον τῆς Γιουγκο σλαθίας κ. Μίνπς, ἐνῶ ὁ κ. Χριστοφίδης εἶχε Χχωρι: στὰς συναντήσεις μὲ τοὺς Ὑπουργούὺς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Γαλλίας καὶ τῶν ᾿ν- διῶν, μετὰ τῶν ὁποίων ου νεζήτησε καὶ τὸ Κυπρια- κὀν. ᾖ Ὡς ἐγνώσθη ὁ Πρόε δρος τῆς Συρίας κ Ασ- σατ ἐξέφρασε πλήρη ὑπο- στήριξιν πρὸς τὴν ὑπόθε- σιν τῆς Κύπρου καὶ δε κήρυξεν αἰσθήματα φ'λίας αρὸς τὸν ἁγωνιζόμενον Κυ πριακὀν Λαόν. ᾿Ενταῦθα ἐπαναλαμθάνε- ται ὅτι ἐὰν ἐπιδειχθῆ ἐπ᾽ ὀλίγον ἀκόμη ἐγκαρτέρη- σιο, συντόμως θὰ οἵμεθα εἰς θέσιν νὰ διαπρογµα- τευθῶμεν μετὰ τῶν Τούρ: Κων ἀπὸ θέσεως ἰσχύος. ΠΑΝΟΣ κ. ΕΞΛΚΟΛΙΥΒΗ ΝΑ ΠΡΡΛΗΗ ΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ τῇ ΝΜύ Συνεχίζεται ὁ ἐξευτελισμὸς μιᾶς γελοιοποιπµένης , καὶ ἐνόχου συμμαχίας. ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ, 27. (Ρ.).- Κατὰ δηµοσιογραφικἁὰς πληροφορίας ἐκ. κύκλων τοῦ ΝΑΤΟ θὰ ἀρχίσουν σύντομα διαπραγματεύσεις τῆς Ελλάδος καὶ τοῦ ΝΑ ΤΟ ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀπό φασιν τῆς Ἑλλάδος νὰ ἆ ποχωρήση ἀπὸ τὸ στρατιω τικὀν σκέλος τῆς συµµα- χίας. Κατά τοὺς ἰδίους κύ- κλους, αἱ διαπραγματεύ- σεις θὰ διαρκέσουν µερι- κοὺς µῆνας ὅπως συνέθη καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Γαλλίας, ἡ ὁποία ἀπεχώρη σε τὸ 1957 ἀπὸ τὴν στρα τιωτικὴν δοµήν τοῦ ΝΑΤΟ Αί.΄ διαπραγματεύσεις με τὴν Ἑλλάδα θά ἔχουν δια φορετικάς διαστάσεις ἑκεί- γων τῆς Γαλλίας διότι ἡ Ἑλλάς ἔχει κοινά, σύνορα μὲ τὸν συνασπισμὀν τοῦ Συμφώνου τῆς Βαροοθδίας. Σκοπὀς τῶν διαπραγµο τεύσεων, εἶναι νὰ δίαπι- στωθῆ κατὰ πόσον, μετά τὴν ἁἀποχώρησιν τῆς Ελ- λάδος αἱ ἔνοπλοι δυνάμεις της ὑπὸ ἐθνικὴν διοίκησιν θὰ ἠδύναντο νὰ συνεργά- ζωνται μὲ τὰς δυνάμεις τῆς Συμμαχίας. Οἱ αὐτοὶ κύκλοι ἐδήλωσαν ὅτι τὸ ΝΑΤΟ ἐπληροφόρησε τὴν Ἑλλάδα ὅτι εἰς περίπτω- σιν ἁποχωρήσεώς της δὲν θὰ µπορῆη νὀ ἔχη αὐτόμα τον προστασίον ὁπὸ τὸ ΝΑΤΟ ἂν ὑποστῆ ἐπίθεσιν. Η ΔΙΑΦΟΡΛ ΣΤΗΝ ΟΛΥΝΠΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΙ, 27. (Τοῦ ἀν- ταποκριτοῦ µας). - Τὰ Ὑπουργεῖα ᾽Απασχολήσεως καὶ ᾿Επικοινωνιῶν προθσί- νουν εἰς ουντονισμένας προσπαθείας πρὸς ἐπίλωσ:ν τοῦ. ἀδιεξόδου ποὺ ἑδημι- ουργήθη εἰς τὰς συλλογι- κἁς σχέσεις ᾿Ολυμπιακῆς ᾿Αεροπορίας καὶ ποοσωπὶ- κοῦ. Ὑπὸ ἁρμοδίας πηγής ἐξεφράσοθη σήμερον ἡ ἐἑλ πὶς ὅτι εἰς ἀμφοτέρας τὸς πλευρὰς θό ἐθνικῶς ὠφέλιμοι ἀπόψεις διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῆς δια- φορᾶς. ἡ διεξαγωγἠὴ τῆς µά-: πα συµ-, , | ἐπικρα:ήσουν | ἐξυδθρίσεως τοῦ Προέδρου Αρχιεπισκόπου ΠΝοκορίου οιεύσεων αἴτινες, κατὰ πα- ράθασιν διατάξεων τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ἀντὶ νὰ προάγουν τὸ πνεῦμα υύν- διαλλαγῆς καὶ ἑνότητος μεταξὺ τοῦ λαοῦ, τείνουν νὰ, διεγείρουν αἰσθήματα µίσους καὶ δυσαρεσκέἰας καὶ ἐνδεχομένως διασόλευ σιν τῆς δηµοσίας τάξεως. Εἰς' τοιαύτας περιπτώσεις τὸ δηµόσιον συμφέρον ἐπι θόλλει ὅπως ἁσκῆται ποι- νικὴ δίωξις καθ᾽ οἰουδήπο τε. παραθάτου οἱἰανδήποτε πολιτικἠν τοποθέτησιν καὶ ἂν ἔχη οὗτος». Ἀθέρωφ: Λύσις μὲ πιστόλι στὸ κεφάλι δὲν γίνεται ΑΡΧΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ, 27 (Ρ.). 'Ο Ὑπουργὸς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης καὶ ᾿Αναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἔ Εωτερικῶν τῆς Ελλάδος κ. ᾿Α- θέρωφ, ἀνεκοίνωσε σήμερον ἐνὼ πιον τῆς Κοϊνοθουλευτικῆς Σι: νελεύσεως τοῦ Συµθουλίου Εὐρώπης ὅτι αἱ γενικαὶ εκλογαὶ εἰς Ἑλλάδα θὰ γίνουν τὸ πρῶ τον δεκαπενθήµερον τοῦ προος- Η ἀκριβὴς ἡ- χοῦς Νοεμθρίου. µερομηνία, εἶπεν ὁ κ. ᾿Αδέρωφ., θά ὀνακο'νωθη κατά τς προσ χεῖς ἡμέρας. ᾿Εξαγγέλλων τἠν ἀπόφα | σιν διὰ τὰς ἐκλογάς, ὁ κ. ᾿Αθέρωφ ὑπεγράμμιος τὰς | προσπαθείας διὰ τὴν ἁπο- κατάστασιν τῆς Δημοκρα- τίας εἰς Ἑλλάδα, ἀνέφερε δὲ ὅτι ἔχει ἐπιτευχθή µε- γάλη πρόοδος πρὀς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν. «Εὑὐρίσκομαι ἐδῶ, εἶπε, διὰ νὰ ἀνακοινώσω τὸ τὲ λος τῆς δικτατορίας καὶ νἁ ἐκπροσωπήσω μίαν δη: µοκρατικἠν χώραν». ᾿Αναφερόμενος εἰς τὸ Κυπριακόν, ὁ κ. ᾿Λθέρωφ εἶπεν ὅτι τὸ πρόθληµα αὖὐ- τὸ ἀφορᾶ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ τὴν Τουρκικὴν κοινότη τα τῆς Νήσου. «Ἡ θέσις μας εἶναι ὅτι δὲν εἶναι δυ νατὸν νὰ ὑπάρξη διαρκἠς καὶ δικαία λύσις εἰς Κύ- προν, ἐνόσω παραμένουν ἐ κεῖ τουύρκικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις, εἰς τόσον μεγά λον ἀριθμόν. Δὲν δυνάµε- θα διά πολιτικοὺς καὶ ἠθι κοὺς λόγους νἁ Σιανοηθώ μεν ὅτι εἶναι δυνατὸν νἁ ἐπιτευχθῆ διευθέτησις, ἑνῶ ὑπάρχει ὅπλον ἐστραμμέ- νον πρὸς τὸν κρὀταφόὀν μας». Ὅ ΑΤΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ᾿Αγανακτισµένοι πρὀσφυ γες ἐπετέθησαν εἰο προά- στειον τῆς Λευκωσίας έναν τον διευθυντοῦ δημοτικοῦ σχολείου, ὁ ὁποῖος ἔσχισον ἐνώπιόν των ἐφημορίδας τοταγµένας ὑπὲρ τοῦ Ἓ. θνάρχου Μακαρίου. Προη γουµένως ὁ ἐν λόγῳ διευ θυντής τοῦ ὁποίου τά στοι ! χεῖα κατέχοµεν. ὑπεδεί- κνυς ποίας ἐφημεροίδας ὦὢ- Φφειλον οἱ πρόσφυγες νά διαθάζουν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ὍὉ κ. καὶ ή κα Λάκη ᾿Αθρααμίδη ἀπέκτησαν χθές υἱόν. Νὰ τοὺς ζήση. Τύποις: τες Ἡρ. Χατζηρακλέους ᾿Ιορδανίδης, Γε- ᾿Γωάννης ΙΠΠε- ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Εἰς διακήρυξιν ἡ ὁποία ἐκυκλοφόρησε μετὰ τὴν ἅ- ναγγελίαν τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κινήματος ἀναφέροτα! ὅτι «ᾖλθεν ἡ ὥρα ἡ δη: μοκρατία ἀπὸ λέξις καὶ σύνθημα νά μετατραπῆ εἰς ζωντανὴν πραγματικότητα, καὶ νὰ λειτουργήση μὲ τοὺς θεσμοὺς ποὺ κατοχυ ρώνουν τὴν λαϊκὴν Κυριαρ χίαν. Εἰσ τὴν διακήρυξιν τονί ζεται περαιτέρω ὅτι θὰ ἐπιδ'ωχθῆ ἡ καθιέρωσις αἱ ρετοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος καὶ διακηρύττεται ἡ πίστις εἰς τὸν πολυκομμµατικὀν κοινοθουλευτικὸὀν δίον μὲ κόμματα ἁἀρχοκεντρικά καὶ τά- χωρὶς ἐγωκεντρικάς σεις. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ Ἐν συνεχεία ἀναφέρε- ται ὅτι εἰς Ελλάδα ἡ ἀἄνε- Εαοτησία καὶ ἡ κυριαοχία τοῦ Λαοῦ. δὲν κατοχυρώ- νονται μὲ συμμαχίας αἱ ὁ- ποῖαι ὁδηνοῦν εἰς ὑποτέ- λειαν. ἀλλά οὔτέ μὲ τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσιν. ᾿Αποθλέπομεν, συνεχίζοι ἡ, διακήουξις, εἰς µίαν Ελ λάδα ποὺ ποωτοπορεῖ εἰς τὰς προσπαθείαο µιᾶς ἡ- νωμένης Εὐρώπης μὸ δια- δ.κασίσα δηµοκρατικῆς ὁλ ληλργνύης καὶ διαδηλώνο- μεν τὴν ἀλληλεγγύην µας εἶἰςο τάς δυνάμεις τοῦ Λη: μοκρατικοῦ Σοσιαλισμοῦ τῆς Εὐρώπης. | 5. ΜΠ. Βυθίστηκε 'χὸ φορτηνὸν «Ἐλευθερία) ΑΘΗΝΑΙ, 27.-- Τὸ Ἑλ ληνικὸ φορτηνὸ σκάφος «Ἑλευθερία» θυθίστηκε εἰς τὰ ἀνοικτὸ τῶν ἀκτῶν τῆς Δυτικῆς ᾿Αφρικῆς, ἐνῶ ἑ- ρυμουλκεῖτο εἰς τὸν λιμέ- να τῆς Μπρίνταουν. Γροη- γδυμµένως εἶχεν ἐκραγη πυρκαϊά ἐπὶ τοῦ πλοίου, τὸ ὁποῖον παρέµεινεν ἀκυθέρ νητον. : Ὡς ἐκ τοῦ δυστυχήµα- τος ἀγνοεῖται ἡ τύχη ἕξι μελῶν τοῦ πληρώματος, τὸ ὁποῖον ἠρίθμει 36 πρό- σωπα. Ἐκ τῶν ὀἀγνοουμέ- νων 5 εἶναι Ἕλληνες καὶ εἷς Ὀλλανδός. Μεταξὺ τῶν ἁγνοουμένων οὐδεὶς Κύπριος συμπεριλαμθάνε- ται. ΠΟΙΑΝ ΛΥΣΙΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ Οἱ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 27 (Ρ.]. Ὁ ᾿Αντιπρόεδρος τῆς ἕἄυ θερνήσεως καὶ Ὑποιιργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Γιουγκο- σλαθίαςο κ. Μίνιτςο προσφω νῶν τὴν Γενικὴν Συνέλευ σιν τῶν ἨἩνωμένων Ὅ᾿Ἐ- θνῶν ὑπεγράμμισεν ὅτι θα σικαὶ προὐποθέσεις πρὸς λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι ὁ πλήρης σεθασμὸς πρὸς τὴν ἀνεξαρτησίαν, τὴν κυ ριαρχίαν, τὴν ἐδαφικὴν ἆ κεραιότητα καὶ τὴν ἁδέ- σµευτον πολιτικἠν τῆς Δη µοκρατίας τῆς Κύπρου καὶ ἡ ἐγκαθίδρυσις σχέσεων Ἰ- σότητος μεταξὺ τῆς Ἕλλη νικῆς καὶ Τουρκικῆς κοινό τητος τῆς Νήσου ὑπὸ µορ- φἠν κρατικοῦ συστήµστος ποὺ θὰ ἀποφασίσουν αἱ δύο κοινότητες, Ὁ κ. Μίνιοα ἀφιέρωσε µέγα µέρος τῆς ὁμιλίας | του εἰς τὰς ἐξελίξεις εἰς Κύπρον καὶ τὴν Μέσην ᾿Α νατολἠν αἱ ὁποῖαι ὡς ἐτό νισεν ἀλληλοσυγκρούονται καὶ ἐπιδεινώνουν τὴν ἕἔντα σιν καὶ τοὺς κινδύνους διὰ τὴν εἰρήνην καὶ ἀσφάλε' αν εἰς τὴν περιοχὴν ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτῆς. Διά τοῦ- το. εἶπεν, ἐπιθάλλοτα: ἡ διευθέτησις τῶν κρίσρων αὐτῶν Χχωρὶς καθωστέρη:- σιν. ᾽᾿Αναφορικῶς μὲ τὴν Κύπρον, ὁ κ. Μίνιτο. ἐτό νισεν ὅτι πρὀκειται περὶ τῆς δευτέρας ἀδεσμούτου χώρας µετά τὴν Χιλήν, ἡ ὁποία µέσα σ᾿ ἕνα χρόνο ἔπεσε θῦμα ἁἀπαραδέόκτου ἐξωτερικῆς ἐπεμβάσεως καὶ πολιτικῆς θίας. ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΑΘΗΝΑΙ, 27 (ΕΙΡΤ).-- Δι ἀποφάσεως τοῦ Ἅπουρ γοῦ Μεταφορών καὶ Ἐπι- κοινωνιῶν κ. Μυλωνᾶ θὰ κυκλοφοροῦν ἄνευ εἰἴσιτη- ρίου μὲ τά ουγκοινωνακὰ µέσα οἱ Κύπριοι σπουδα- σταὶ τῶν Ανωτέρων Σχο λῶν καθὼς καὶ οἱ μαθη- ταὶ Μέσης καὶ Στοιχειώ- ὅους ἐκπαιδεύσεως. Σχε τικαὶ ὁδηγίαι ἔχουν ἤδη δοθή εἰς τὰς ἁρμοδίους Ἄ- ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗΣΑΝ διὰ νὰ καταθροχθίσουν τὸν Ἓλλη- νισμὸν οἱ Παπαδόπουλος καὶ Ἰωαννίδης. ᾽᾿Αργότερα ὁ «ἁρσακειάδα» ὅπως τὸν ἀποκολοῦσαν κατεθρόχθισε τὸν πρῶτον. Ὁ δεύτερος ἐκινδύνεισε νἀἁ λυντσαρισθῆ προχθὲς ἀπό τοὺς φοιτητάς. ὍὉ ἄλλος, κλει- στὸς στὸ Λαγονῆσι φοθᾶται νὰ κάνη θῆμα ! Ολα, λοι- πὀν, ἑδῶ πληρώνονται, Κι αὐτοὶ ἀκόμη δὲν πλήρωσαν |. ()Ἰωοαοννίοὃτπς αἰχμάλωτος του πλήὂους ΑΘΗΝΑΙ, 27 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας κ. Π. Γ. Μπούμπουλη). -- Ὁ πρώην δικτάτωρ τῶν ᾿Αθηνῶν, σφαγέας τῆς Κύπρου καὶ τῶν Φφοιτητῶν τοῦ Πολυτεχνείου Δημ. ᾽᾿Ιωαννίδης, ῆτο ἐπὶ 5 ὥρας αἰχμάλωτος τοῦ ὀργισμένου πλήθους ποὺ περιεκύκλωσε τὸ ᾿Αρσάκειον., δεύτερος, ή... ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ, ἀνερχόμενον εἰς 3 τουλάχιστον χιλι- άδας ἐσχημάτισε κλοιὸν πέριξ τοῦ Λικαστηρίου ὅπου ὁ δικτάτωρ εἴχε κληθῆ διὰ κατάθεσιν ἑνώπιον τοῦ εἰσαγ- γελέως κ. Τζεθᾶ, διὰ τὰ αἱματηρὰὸ ἐπεισόδια τοῦ Πολυ: τεχνείου. Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ παρέμµει γεν εἰς τὸ ᾿Αρσάκειον ἐπὶ 5 ὥρας καὶ ὑπὸ αὐστηράν | φρούρησιν ἑκατοντάδων ἆ στυνομικῶν, ἐνῶ τὸ ὀργ! σµένον πλῆθος ἐπεχείρη- σεν ἐπανειλημμένας ἐφό- δους διὰ νὰ τὸν συλλάθη μὲ τὴν κραυγἠν «ὁ σφα- γέας τῆς Κύπρου νἁ πα: ραδοθῃη στὸν Λαό». Μετό τὰ µεσάνυκτα, ὁ ᾿Ιωσνγίδης ὠδηγήθη ἀπὸ ἆ νύποπτον ἔξοδον εἰς ἀάνα µένον ὄχημο τὸ ὁποῖον μὲ Ιλιγγιώδη ταχύτητα καὶ {- σχυρὰν ουνοδείαν κατηυ- : θύνθη πρὸς τὴν ὁδὸν Στα Μέτρα ὑπὲρ τὠν προσφύγων Κατά τὴν διάρκειαν χθε σινῆς ουναντήσεως τοῦ Προεδρείου τῆς ἐπιτροπῆς προσφύγων Κυθραίας μετὰ αν τν. 5, Ὃ βίον την. τοῦ Ὑπουργοῦ Εργασίας . σι δ ΞΗΣΕΗ Ὃ ων κ. Π. Σιθιανίδη και τοῦ ἰ δημοσιογράφοι Άντι διευθυντοῦ Ὑπηρεσίας µε ληφθέντες τὴν µετακίνη:{ ρίμνης καὶ ἀποκαταοτάσε- σιν κατεδίωξαν τὸν ᾿Ίωαν ἴπς. ἑκτόπισδόπων α- Ια- νίδην, ὁ ὁποῖος παρὰ τὸ] Κώθου, ἐλέχθη ἁρμοδί γήπεδον Παναβηναϊκοῦ ἐπέ ὅτι: ᾿ κνη ρονυιως 6η ἄλλου αὐτοκινήτου καὶ κατηυθύνθη πρὸς Λυκαθητ . ον ος α) Ὡς προθλέπετ ώ πάντοτε ὑπὸ τὴν κα (4) ήν εναι Ε8 πηρεοίας, τόν ῆ Ἱ ᾖ : η ' χρι τῆς Ίδης ᾿Οκτωβρίου, ταδίωξιν τῶν δηµοσιογρά:| ἅπαντες οἱ πρόσφυγες, θὰ Φφών. εὑρίσκωνται ὑπὸ στἐγασιν. ὍὉ. δικτάτωρ κατώρθωσε νὰ διαφύγη πρὸς τὸ Κολω νόκι. Προηγουμένως ὁ ᾿ωαν (β) Μέχρι τέλους ὉΟ- κτωθρίου, θὰ παραχωρη: θοῦν εἰς ἕκαστον ποόσφυ- νίδης, ὅταν ἠρωτήθη ὑπὸ . ὰ δηµοσ'ογράφων ποῖος εὖὐ- γα δν ο νον ΡΥΟ:Ε Βήνετοι διὰ τὴν σφαγὴν τς ἑ θὰ δοθοῦν ἑτερα! τοῦ Πολυτεχνείου, ὠχρός ) καμτθενων ἀπὸ φον ο ϱ Ἰρι τής οἷης Νο «Ὁ πρώην δικτάτωρ», εµθρίου θὰ παραχωρηθοῦν ὑπονοῶν τὸν Παπαδόπουἱ {2ααλιάδες παιδικὲς σακ- λον. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ Τ0 ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ “Ὁ ᾿Ανῶτερος Δικηγωρος τῆς Δημοκρατίας κ, Λουκαΐδης ουνέ ταξε νοµικὴν µελέτην διὰ τὸ πραξικόπηµα τῆς Ίδης ᾿Ιουλί- ου εἰς Κύπρον. 'Ὁ κ. Λουκτιδῃς κοῦλες ὕπνου διὰ τὰς ἆ- νάγκας παιδιῶν καὶ νηπί- ὧν ἡλικίας μέχρι 5 ἑτῶν. Τὰ προσφυγοποιηθέντα παι διὰ ἀνέρχονται εἰς 58 πε- ρίπου χιλιάδες. (δ) Οἱ δικαιούµενοι συν τάξεως ἐγκλωθισμένοι κά: τοικοι εἰς Μπέλλα Παῖς, θὰ δύνανται νά λαμθανουν ο ον τὰ ο ἐντός εἰς τὴν µελέτην του ξετάζει τὸ ον μα ον των ντος ἴδιον τὸ πραξικόπημα σαν νοµι Ἠπαυ Ἡμδρων, κὸν φοινόμενον καὶ τὰς ἐπιπτώ { μα ο τν Α / ν ἃ σεις του ἀπὸ πλευρᾶς ἑπωτερι- τ -α Ὅ δαν σιουκω κοῦ καὶ διεθνοῦς δικαίου. Ἡ ἔκθεσις γίνεται ὑπο τὸ φῶς τῶν πραγματικῶν γεγο «τον καὶ τῶν νομικῶν πλαισίων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. σεως τοῦ συζύγου των. δύνανται νἀ λαμθάνουν τήν σύνταξιν γήρατος τοῦ ου- ζύγου των, ἐὰν προσκοµί- σουν δήλωσιν ἐκπωοσωπή ᾽Αντιμακαριακοί τοποδετοῦνται στὴν Ὑπηρεσία Πληροφοριών ΤΑ ΤΡΙΑ πέµπτα τῶν : ἰ ΛΑ” µετατεθέντων εἰ τὴν Κεντρικὴν Ὑπηρεσίαν Πληροφοριῶν ον Κὠσίας ἀστυνομικῶν, κῶν, δύνανται νὰ χαρακτη- ρισθοῦν ὡς πρώην ἐχθροὶ τοῦ Προέδρου Μακαρίου θερνήσεως. Συνολικῶς ἔγιναν 25 µεταθέ- -- σεις ἀστυνομικῶν. Ἐκ τούτων ἀρ- κετοὶ εἶχον ἀπομακρυνθῆ καὶ τῆς ἵυ- τῶν θἐσεών των πρὸ τοῦ πραξικοπήματος, ἐπανεπροσελήοφθη- σαν εἰς τὰς τάξεις τῆς ᾿Αστυνομίας ἐπὶ Νι- κολάου καὶ ἐτοποθετήθ τῶν ἡμερῶν τοῦ κ. Κλ ησαν εἰς τὴν ΚΥΠ ἐπὶ ηρίδη. διὰ ΣΑ ον ΔΑΌΝ ερος Λαὸς .... ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -- ΣΑΒΒΑΤΟΝ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 -- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 23 -- ΤΙΜΗ 50 ΜΙΛΑΣ | ΣΤΗΝ ΠΠΑΤΕΙΑ ΔΥΞΕΝΤΙΟΥ ΕΝΑΒΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΕΣΟΥ ΣΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ο ΥΠΟΧΡ ΑΙ ΔΗΙΛΩΣΕΙΣ τοῦ προεδρεύοντος περὶ τῆς ἐἑπανόδευ τοῦ Ἐθνάρχου ἓν τῷ µέσῳ τοῦ χειµα- ζομένου (Ἀαοῦ, ἀπετέλουν τὸν ἀντίλαλον τῆς δελήσεως τῆς συντριπτικῆς πλειοφηφίας τοῦ Κυ» πριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πάντοτε ὁ Δαὸς ἠγάπα καὶ ἤθελε τὸν ἐκλελεγμένον ἡγέτην του. Ἰαὶ τώρα, ἡ ἀγάπη τοῦ Δαοῦ προσέλαθε τεραστίας διαστάσεις καὶ κατέστη ὑπὲρ πᾶσαν ἄλλην φο- ρὰν ἁδήριτος ἐθνικὴ ἀνάγνη ἀναγνωριζομένη ὑπὸ τοῦ συνόλου τοῦ Ἓθνους, Διότι τώρα, ὁ μάρτυς Δαὸς µέσα εἰς τὸν χυκεῶνα τῆς Βιόλι- κῆς θεοµηνίας, τοὺς ποταμοὺς τῶν αἵμάτων χαὶ τὸν ὠχεανὸν τῆς ἀπογνώσεως, ὄχι µένον ἀγαπᾶ ναὶ σέθεται τὸν Ἐθνάρχην του ἀλλὰ τὸν ἀντι- πρύζει -- καὶ δικαίως --- ὣς τὸν ὶπανὸν καὶ ᾱ- ἔιον πάσης ἐμπιστοσύνης Κυθερνήτην τοῦ πλυ- δωνιζομένου σκάφους τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖον ἆ- φεῦ ἐδέχθδη τὰς τορπίλλας τῶν Ὡρούτων καὶ τῶν Τούρχων, παραμένει ἕρμαιον τῶν τρικύμισμξ- νων νυµάτων ἀπὸ τῆς ἀποφράδος Ίδης Ιουλίου, χωρὶς τὸν ἐχλεμτὸν τοῦ Δαοῦ πηδαλιοῦχον. ἸΟρθῶς, λοιπόν, ὁ κ. Ἑληρίδης, ὑπεγράμμι- σεν ὅτι ἀναμένει τὴν ἐπάνοδον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχιεπιοχόπου Μακαρίου εἲς τὴν δυστυχισµένην Ἠύπρον. ---- ᾖὉ Ἀ-οο ᾽Ατυχῶς ὅμως, μερικαὶ ἐνέργεικι τοῦ ὑπὸ τὸν κ. Εληρίδην συμθατικοῦ κπυθερνητικοῦ σχήματος, δύνανται νὰ παρεξηγηθοῦν καὶ νὰ ἐκληφθοῦν ὣς πραυγαλέαι ἀντιφάσεις, αἱ ὁποῖαι ἐνδεχομέ- νὼς δὰ ἁλονίσουν τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὰ ὅσα ὁ προεδρεύων διακηρύττει. Καὶ συγχεχριµένως: 9 ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ δυνατὸν νὰ μῆ προχύφουν καὶ ἑλάχισται ἕστω ἀμφιέσλίαι ἐπὶ τῶν διανη”- ρυττοµένων πρεθέσεων ὅταν καν ἣν στιγμῆν ὁμολογεῖται ἡ ἀνάγχη ταχείας ἐπανόδου του Μακαριωτάτευ, τὴν ἰδίαν στιγµην ἀναδιοργα” νοῦνται τὰ Σώματα ᾿Ασφαλείας καὶ τοποθετοῦν- ται εἲς θασικὰς ὑπηρεσιαχὰς θέσεις στοιχεῖα όα- ρυνόµενα μὲ Διχαστικὰς ἄποφασεις να χατα” δίκας διὰ συμμετοχὴν εἰς ἀπόπειραν δολοφονί- ας τοῦ Ἐθνάρχευ, εἰς ἀντικατάστασιν νοµιμο- φεόνων ὑπηρεσιακῶν παραγοντων» 9 ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ δυνατὸν νὰ ἀποφευχθοῦν παρε ξηγήσεις, εἷς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν εἰλικρίνειον τῶν προθέσεων, ἔταν πράκτορες Τὸυ ἐναγοῦς στρατιωτικοῦ κπαθδεστῶτος τῶν ᾽Αθηνῶν εὑρίσπον- ται ἀχόμη εἰς τὰς θέσεις των εἰς τὰς ὁποίας ᾱ- νερριχήθησαν μετὰ τὸ ἄφρον πραξικόπηµα 9 ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ δυνατὸν νὰ ἀποχλεισθοῦν σχξ- φεις δυσμενεῖς διὰ τὴν προσωρινὴν Κυδέρ- νησιν, ὅταν εἰς χεῖρας τῶν ἐνοχων διὰ τὴν κα: ταστροφὴν εὑρίσκονται κόμη φόνινος ὅπλα, οἱ δὲ πράκτορες τῆς Χεύντας καὶ της Ο.Α. ἁλω- νίζουν ἀνενόχλητοι την τραυματισμένην Νῆσον ἐνῶ παραλλήλως διελύδησαν καὶ ὀἀφωπλί- ϕ 9 - ἃ Φ 3. ήναν τὸ ᾿Ἐφεδριχὸν Σῶμα γαι η Προεδρικῆ Φρουρά : ν ν ε , , - ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ὄυνατον να ὑπάρξη παγία ἐμ- πιστοσύνη. ὅταν δὲν διεφεύσξησαν . ἀκόμη ς ὠρχίσθη ὑπὸ τον πληροφορίαι ὅτι ὁ κ. Κληρίδη : ὑ ἳ κ. Ἐονναδίου ὡς «πρέεδρο» χῶρὶς τοῦτο ο τὸ χρειάζεται, χωρὶς τοῦτο να ὑπαγορεύεται υπ ὔ Συντάνµατος , ὧν. ΠΟΣ υναϊ δυνατὸν νὰ μὴ ὑπάρξη. περι- θώριον ἀμφιθολιῶν. ὅταν δὲν ἔχη εἰσετι αἷ- τιθλογηθῆ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ προεδρεύων ἠνέχθη νὰ παρακαθήση εἰς τὴν κάντιπροσωπευτιχην» ούσχεφιν µετὰ τῶν ὁπλοφορούντων Νιπολαϊ- στῶν. οἱ ὁποῖει χαθύόριζον ται ἐπροπηλάπιξον σχκιώτατα τεὺε πανονικοὺς Μητροπολίτας καὶ τὸν ἁπόντα Ἐθνάρχην : ----- ---. Ἂὰς μὴ θεωρηδη ὅτι τὰ δνωτέρω γράφονται λόνω ἀντικληριδιχοῦ µένους. ἄιατυπουμεν τας ὀχέψφεις καὶ τὰς εἰσηνήσεις µας των ὁποίων την λογικέτητα« οὐδεὶς λογικῶς σκεπτόμενος δύνα- ται νὰ ἀμφισθητήση. μὲ μοναδικὀν σκοπὸν νὰ ὑποδείξωμεν ὅτι ὁ χ. Κληρίδης ναὶ ἡ ποθερνην οἰς του. ὀρθὲν εἶναι νὰ ἀποφύγουν παρόμοια ὦ- λισθήµατα. διὰ νὰ ἐξουδετερῶσουν ἐπὶ παρα- δείγµατι τὰ ἀχουόμεν«α ὅτι ἐπιδιώπουν ἐπιθολην νέας Χαταστάσεως. Διότι οἱ παρθιοιόι ἰσχυρι- συοί. τοὺς ὁποίους ννωρίζει, ἀσφαλῶς ὁ πχ. πρὸ” εδρεύων. πολὺ φοξούμεδα ὅτι ναρχοθετοῦν τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ ΔἈαθῦ προς την Κυθέρνησιν καὶ ὑποδαυλίζουν τὴν µμµανίαν των ὁλοετήρων τῆς Κύπρευ, οἱ ὁποῖοι αμετανόητόι ἐξοκολου- Δοῦν νὰ ὀρέγωνται σφξετερισμον της ἐξουσίας ἐπὶ τῶν ἀπειραρίδαων τάφων Ὑαὶ των ἁπομε- νόντων Ἑλλήνων τῆς Νήσευ µας. ο Χἀ προλάέη. λοιπόν. ὁ κ. Εληρίδης τὴν ἔ- πέχτασιν τῶν δυσαρέστων ᾿σκέφεων καὶ την δηµιουρνίαν ἐντόνων ἐντυπῶώσεων, χαὶ συμπλξ- ων µετὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυθερνῄσεως, ἀφ ς- νὸς μὲν νὰ ἀντιμετωπίση ἀποφασιστιχως τους χαταλυτὰς καὶ ἀφ' ἕτέρου νό ἀποδείξη τὸ τα- νύτερον εἰς ἕλευς. ὅτι αἱ δικχηρυττόµενοι προ- θέσεις του, περὶ ἐπανόδου του Εδνάρχου Προ- ἐδοςυ Μακαρίου ἀποτελοὂν δικκήρυξιν τῶν πε- ποιβήσεὠν του. Άλλως τε ὄχι µόνον ὑπὸ τας συνθήχας πεὺ διεογόωσθα τώρα ἄλλα παὶ πᾶν- τοτε. οἳ δηιόσιςι ἄνδοες εἶναι μθιρχίως υπόχρᾶε- μένει νὰ ἀποδειχνύευν εἰπεσιτέσσαρας φορᾶς πὸ εἰχοσιτετοάωσον. ὅτι εἶναι ἄξιοι τῆς ἐμπι- στοσύνης τοῦ Ααοῦ καὶ ὃτι εἶναι ἱκανοὶ φορεῖς ναὶ ἁἀποφασιστικοὶ ὑπέρμαχοι τῆς θελήσεως τοῦ Δαοῦ. μα ο ΓΙΒ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΑΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ο ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΒΤΟΒΡΕΙΤΗ 8. ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ. ὅλων τῶν καλών Ἑλλήνων παρουσια στὸ αὐριανὸ συλλαλητήριο ΓΙΑ Τη ΣΩΤΗΡΙΕ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΒΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ ΒΒΡΒΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. Οχυρώνονται εἰςτὴν Κύπρο ΚΑΤΑΚΤΗΤΟΥ. Συγκεντρώτονται ότὸβἰγαϊο ΩΣ ΕΓΚΥΡΩΣ πληροφορούμεθα οἱ Τοῦρκοι εἰσθολεῖς ἤρχισαν νὰ ἐπιδίδωνται εἰς ὁ- Βασιλική κἰίνησις εἰς Ἑλλάδα ΑΘΗΝΑΙ, κριτοῦ µας). - Μὲ τὴν ὑπογραφήν «Βασιλικὴ Ἐ- θνικἠ Παράταξις» ἐκυκλο Φφόρησαν τὴν νύκτα τῆς Πέμπτης Χιλιάδες προκηρύ ξεις ὑπὲρ τῆς ἐπανόδου τοῦ Βασιλέως Κωνοταντί- νου εἰς Ελλάδα. Αἱ προ- κηρύξεις ἑκυκλοφόρησαν εἰα τὴν περιοχὴν Όεσσαλο νίκης ὅπου ἔχουν ἀἄναρτη θῇῆ πορτραῖτα τοῦ Βασιλέ ὡς μὲ στολἠν Στρατάρχου. Π. Γ, ΜΠ. -ῖ.- Οἱ ΙΣΛΑΝΑΟΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΕΣΛΑΒΙΚ, 27. -- Κα τόπιν μακρῶν δἰαπραγµα- τεύσεων μεταξὺ Ηνωμέ- νων Πολιτειῶν καὶ ᾿ἴσλαν δίας, ἐπετεύχθη τελικῶς συμφωνία διὰ τὸ μέλλον µεγόλης ἁμερικανικῆς ἆἀε- ροπορικῆς θάσεως, ἡ ὁ- ποία λειτουργεῖ διὰ Άογα- ριασμὸν τοῦ ΝΑΤΟ, πλησί- ον τῆς πρωτευούσης τῆς χώρας. Βάσει τῆς συμφωνίας, αἱ ἁμερικανικαὶ δυνάμεις θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἑ- πανδρώνουν τὴν µμµεγόλην ἀεροπορικὴν θάσιν, ἀλλά ἕνα µέρος τῆς εὐθύνης διά τὴν λειτουργίαν της, θὰ ἅ- νατεθῆ σὲ ᾿ρλανδοὺς εἰ- δικούς. Δειτουργία Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου Αὖὗριον Κυριακἠν ὁ Σε- θασμιώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Χρυσόστομος θά λειτουργήση ἐν τῷ {ἱε- ρῷ ναῷ Αγίου Γεωργίου εἰς Άγιον Δομέτιον. Οἳ κατακτηταὶ ἀνεγείρουν εἰς. Τὰς δυνάµεις τὰς ὁποίας ἀποσύρουν τὰς Παραλλήλως πληροφοβούμεβα ὅτι οἱ Τοῦρκοι Έχουν ἐπιτείνειιτὴν µετα λαφύρων εἰς Τσυρκίαν, ἂν' τῶν χρηδιμόπδιόῦντες πρὸς τοῦτο σκάφη τὰ ὁποῖα ἀποπλέουν ἀπὸ τὴν. περιοχἠν 5 Μίλι τῆς Κυρηνείας ! Κατὰ τὰς ἰδίας πληροφορίας συµπληρω- ματικὴ ὀχυρωματικὴ Υ τὰ μῆκος τῆς θορείου ἀκτῆς, ραμμὴ ἀνεγείρεται κα- ῆς, ἀπὸ τῆς Μόρ- (Τοῦ ἀνταπο- καθηµερινὴ ἑἐφημερὶς Κων)πόλεως ἐτ» ἀνέγραψε τὴν πληρο φορίαν ὅτι 30 περίπου σ ραηλῖται καταδροµείς ἔφθα σαν εἰς Κύπρον, προκειµέ νου νὰ ἐξασκήσουν Ἕλλη: στικῶν - Ὑπηρεσιῶν -εἰς Κκύ φου µέχρι Μύρτου, ἐνῶ πυρετωδῶς ἀνεγεί- ρονται ἰσχυρὰ φυλάκια ἀπὸ Λευκωσίας μέ- χρι ᾽Αμμοχώστου. Τὰ ὀχυρὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνισχυμένα παρὰ τὴν Μιὰν Μηλιἁ καὶ πέριξ τῆς παλαιᾶς πόλεως ᾽Αμμοχώστου. Εξ ΑΛΛΟΥ, συμφώνως πρὸς ἀποκλειστικὰς Πληρο- φορίας µας ἐξ ᾿Αθηνῶν, ἰσχυραὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις ἤρχισαν νἁ συρρέουν εἰς τὴν Δυτικήν Μικρασιατικἠν ἆ- κτήν, ἕναντι τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, τοῦ ὁποίου ὡς εἴ- χοµεν ἀποκαλύψει τὴν 7ην Σεπτεµθρίου, θὰ κατελαμθά- νετο τμῆμα 4090, ὡς προεθλέπετο ὑπὸ τοῦ σχεδίου τῆς διεθνοῦς συνωμοσίας ἐναντίον τοῦ ᾿Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, ΚΑΤΑ τάς αὐτάς πληροφορίας, ἡ Ἑλλάς, παρακο- λουθοῦσα ἀγρύπνως τὰς τουρκικὰς κινήσεις εἶναι ἑτοίμη διὰ πᾶν ἐνδεχόμενον. ᾽Ανπόυχίαι διὰ τὴν καθυότέρπόιν ὀχπματιὀμοῦ νέας Κυβερνήόεως ΑΘΗΝΑΙ, 27 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας κ. Π. Γ. Μπούμπουλη). -- Πολιτικοὶ κύκλοι τῶν ᾿Αθηνῶν ἐκφράζουν ἀνησυχίας διὰ τὴν καθυ- στέρησιν ἡ ὁποία παρατηρεῖται εἰς τὸν σχηματισμὸν Κυθερνήσεως Ἐθνικῆς Ἑνότητος εἰς Κύπρον, ὑπὸ τὸν Πρόεδρον ᾿Αρ- χιεπίσκοπον Μακάριον. κῶς παραδεκτὸν νέον Κυθερνητικὸν σχῆμα. Ζένοι ἐκπαιδευταὶ ἐζαύκοῦν ἝἛλληνας εἰς δολιοφθοράς το ΓΡΕΦΕΙ Η «ΤΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤΟ) προν, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας ἤρχισεν ἤδη ἡ ἐκ παΐδευσις καταδροµέων πλη σἱον τοῦ Τροόδους, ὁἁλλ᾽ αἱ Ὑπηρεσίαι δὲν ἦσαν εἰ σέτι εἰς θὲσιν νὰ εἴπουν, κατὰ πόσον οἱ ἐκπαιδευ- ταὶ εἶναι Ισραηλίται ἃ Εὖὐ- ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 27.- Ἡ τῆς «Τζουµχουρι- νοκυπρίους εἰς τὸν ἄνταρ- ρωπαῖοι, τοπόλεμον. - . Συμφώνως πρὸς τὰς νο Ὀ πληροφορίας τῆς ἰδίας έφη ΤΕ ΣΧΟΛΕΙΝΒ µερίδος, εἰς Κύπρον εὑρί- ΛΕΜΕΣΟΥ σκονται καὶ Εὐρωπαῖοι µι- σθοφόροι, οἱ ὁποῖοι ἑξα- σκοῦν Ελληνοκυπρίους εἰς Τὰ σχολεῖα Μ. ΈΕκπα δεύπε- πράξεις δολιοφθορᾶς. ως Λεμεσοῦ ἀρχίζουν τὸς έγ/ρα Τέλος ἡ ἐφημερὶς ΄ὀνα-] Φάς των μεθαύρον Λευτέριν. φέρεται καὶ εἰς Πληροφο- Τακτικὰ µαθήµατα ἀναμένετοι νὰ ὀρχίσουν περὶ τὰ µέσα ρίας τῶν Τουρκικῶν Μυ- δρίου. Οντω: μὲ τελευταίου τύπου θαρέα ὅπλα ἐνῶ ταυτοχρόνως τὴν περιοχὴν μεταξὺ Ζώδιας καὶ Μόρφου. χυρωματικὰ ἔργα κατὰ μῆκος τῆς γραμμῆς Γερολάκκου--Π ανάγρων. τὴν περιο χὴν ἰσχυρὰ πολυθολεῖα τὰ ὁποῖα ἐξοπλίζουν οσύρουν στρατιωτικὰ τµήµατα ἀπὸ μεταφέρουν εἰς τὴν ὑπὸ ὀχύρωσιν περιοχήν. Ὑπερκομματικὸν Παρ) ὅλον ὅτι οἱ ἴδιοι κύκλοι γνωρίζουν τὰς ἀπόψεις τῶν Κυπρίων πολιτικῶν παραγόντων καὶ ὑποστηρίζουν ᾿ τὸν ἄμεσον σχηματισμὸν Κυθερνήσεως Ἐθνικῆς Ἑνότη- τος ὑπὸ τὸν Ἐθνάρχην Μακάριον, ἐν τούτοις δὲν ἀποκρύπτουν τὴν σκέψιν των ὅτι τὸ ὅλον θέµα φαίνεται νὰ προσκρούη εἰς προσώ- πικὰς φιλοδοξίας συγκεκριμένου παράγοντος, ὁ ὁποῖος ἐπικαλού- µενος τὴν δυσφορίαν μικρᾶς ὁμάδος ἀντιδρᾶ ἐμμέσως εἰς τὸ γενι- 'Συμόούλιον διὰ τὴν Κύπρον ΣΥΜΦΩΝΩΣ πρὸς ἀποκλειστικὰς πληροφορίας µας ἐξωπολιτικαὶ προσωπικότητες τῶν ᾿Αθηνῶν, εἰς σὐσκεψίν των ἀπεφάσισαν ὅπως ὁδραστηριοποιηθοῦν μὲ σκοπὸν νὰ ἀποφευχθῆ κοµµατικἠὴ ἐκμετόλλευσις τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας κατὰ τὰς ὀπικει- µένσς ἐκλογάς. Σχετικῶς ἀπεφασίσθη ὅπως διὰ τῶν ἀναγκαίων κινητοποιήσεων σχηµατισθῆη ὁν- τιπροσωπευτικὀν συμθούλιον διὰ τῆς συµ- ᾿ µετοχῆς ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων πολι- τικῶν παρατάξεων, τὸ ὁποῖον θὰ ἀποτελέση ὑπερκομμα- τικὸν σῶμα μὲ σκοπὸν νὰ ρυθµίζη τὰς ἐξελίξεις περὶ τὸ ἐθνικὸν Κυπριακὸν θέμα καὶ νὰ. μεριμνᾶ ὅπως ἡ ἐθνικὴ ὑπόθεσις τῆς Κύ- πρου παραµένη ὑπεράνω τῶν κομματικῶν καὶ ἐσω- τερικῶν πολιτικῶν σκοπιµο τήτων. Αν καὶ δὲν ἔχη εἰσέτι ἀποφασισθῆ ποῖαι προσωπι κότητες θὰ συνθέσουν τὸ Συμθούλιον, ἐν τούτοις πι στεύεται ὅτι θά προταθῆ εἰς τὸν τέως Πρωθυπουρ: γὀν κ. Παναγιώτην Κανελ- λόπουλον ἡ προεδρία τοῦ σώματος. ἵαὶ τοῦτο διότι ὁ κ. Κανελλόπουλος ἄπο- τολεῖ ἐθνικὴν προσωπικό- τητα κοινῆς ἐμπιστοσύνης, ἡ ὁποία παραμένει ὄποφα- σιστικῶς μακρὰν πάσης πο λιτικῆς ἀναμείξεως, ἐνῶ εἶ Ναι γνωστὴ ἡ ἀἁφοσίωσις καὶ ἡ λατρεία του διὰ τὴν µαρτυρικἠν Κύπρον. ν ΟΙ ΙΔΙΟΙ κύκλοι δὲν παρέλειψαν, νά διοτυπώ- ΑΔΙΟΡΙΣΙΟΙ σουν τὸν φόδον των ὅτι ἡ : ἐν προκειμένω περίπτωσις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ἐμφανίζει πολλὰς ὁμοιότη ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ τας μὸ τὸ προηγούµενον τοῦ δικτάτορος Γ,. Παπαδο ΛΙΤΗΣΕΙΣ ρίον, πούλου, τοῦ ὁποίου τὴν τα κτικἠν δὲν θὰ διστάσουν νὸ ταυτίσουν ἐγκαίρως μὲ τὰς εἰς Κύπρον ἐξελίξεις. Ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροπῆς Ἐκ παιδευτικῆς Ὑπηρεσίας κα λοῦνται πάντες οἱ ἁδιόρι- στοι ἐκπαιδευτικοὶ Άειτουρ γοὶ τῆς Στοιχειώδους, Μέ σης καὶ Τεχνικῆς ᾿ἸΤἜἘκπαι- δεύσεως, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν συμπεριελήφθησαν εἰς τοὺς πίνακας διοριστέων ἢ ὑπέθαλον αἴτησιν διὰ δι ορισμὸν ἢ ὑπηρέτουν ἐπὶ συµθάσει εἰς τὴν δηµοσί- αν ἐκποίδευσιν ἢ τὰ 'ἴδιω ΤΑΗΤΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ἡ Κυθέρνησις ᾿Εθνικῆς Ενότητος ὑπὸ τὸν Μακά- ἐτονίζετο σχετικῶς, εἶναι ἐθνικῶς ἀὀναγκαῖον θῆμα, δεδομένου ὅτι ἡ Κυ θέρνησις αὕτη θὰ δύναται νὰ. ὀναλάδθη τήν ἐπίλυσιν ὄχι µόνον τῶν τεραστίων ἐσωτερικῶν προθληµάτων ἀλλά καὶ τῶν διεθνῶν προ θληµόάτων µποῦ δημιουργοῦν εἰς θάρος τῆς Νήσου οἱ Τοῦρκοι μετὰ τῶν φίλων των, μετὰ τὸ πραξικόπη- μα καὶ τὴν. ἱμπεριαλιστικὴν 1 τακτικήν. 3 τικἁ σχολεῖα, καὶ οἱ ὁποῖ- οι. ἑνδιαφέρονται δι ὅπα- σχόλησιν, ὅπως συµπληρώ σουν καὶ ἁἀποστείλουν εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς ἸἘπιτρο- πῆς ᾿ἘΕκπαιδευτικῆς Ὑπη- ρεσίας, μέχρι τῆς 5ης Ὁ κτωθρίου, εἰδικὸν τύπον αἰτήσεως τὸν ὁποῖον δύ- νανται νὰ προμηθευθοῦν ἀ πὸ τὸ Γραφεῖον τῆς .Ἔπι- τροπής ἤ τὰ Ἐπαρχιακὰ Τραφεῖς - Παιδείας. .. αλειται να ὁράση ἐγκαίρως ΕΓΚΥΡΟΙ πολιτικοὶ κύκλοι τῆς Λευκωσίας, ἄναφε- ρόμενοι εἰς τὴν ἐπιχειρουμένην ἀντίδρασιν εἰς τὴν Λαῖ- κἠν ἐπιθυμίαν περὶ ἀμέσου ἐπανόδου τοῦ Μακαριωτάτου, ἐχαρακτήριζαν τὴν ἀντίδρασιν αὐτὴν ὡς µίαν ἀκόμη ἑ- νέργειαν ὁδηγοῦσαν μετὰ µαθηµατικῆς ἀκριθείας εἰς τὸν κρημνὸν τῆς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τὸ ἑναπομέ- νον τµῆμα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. , ο. Ἡ Νῆσος, ὑπεγράμμιζαν οἱ ἴδιοι κύκλοι καπεστράφη λόγῳ τῆς ἄφρονος ἐνεργείας μιᾶς µειοψηφίαό πρακτό- ρων πραξικοπηματιῶν ἐναντίον τῆς ἐξουσίάς καὶ τοῦ ἐκλελεγμένου. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας./ Χωρίς νά συνετισθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱραγωδίαν τοῦ τόπου προσέθετον, ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπιδιώκουν ἐπιθολήν Τῆς θελήσεώς των κατὰ τρόπον’ δικτατορικὀν, καταστρατηγοῦντες τὴν θέλησιν τῆς ὄυντριπτικῆς πλειοψηφίας, ἡ ὁποία θέλει καὶ ἀναμένει ταχεῖαν ἐπάνοδον τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Κύ- προν. Καὶ τοῦτο, ἑτόνίζον, δύναται νά ἀποτελέση. νέαν αἰτίαν διὰ νέον κύκλον καταστροφῆς, ᾿κριτοῦ ' µας). -- -ὡς εἶπε.. ΜΕΧΡΙ τώρα, ὀνεφδωοτο πε- ραιτέρω, ἡ δικτατορικἡ ιόσις τῆς µερίδος τῶν ἀναρχικῶν δὲν ὠὡδήγησεν εἰς ἐκτεταμόνην φυ- λεπυκὴν σύγκρουσιν, λόγῳ τῆς ὀρθῆς ἀποφάσεως τἵῆςο πλειοψη- φίας νὰ μὴ ἀντιδράση ἀποτελε- σμοτικῶς καὶ νὰ χύση λάδι στὴ φωτιά καὶ διότι ὁ κόσαυς παρα- κόµπτων τὰς ἔσωθεν προκλήσεις ἐπορεύθη εἰς τὴν πρώτην γραμ- μὴν πρὸς ὀντιμετώπισιν τοῦ εἰσ θολέως. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εις κἀποίον στάδιον ὅμως, - πεδείκνυον, καὶ ἐφ᾽ ὅσον ούνε- χισθη ἡ Βρασεία ἐπιδίωξις τῶν ὀλίγων νὰ ἐπιθληθοῦν ἐπὶ τῶν πολλῶν, εἶνοι φυσιολογικόὀν νὰ τεθη ἐπὶ τάπητος ἡ ἁνόγκη ἀντι δρόσεως καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἆἀ- σκηθη τὸ δικαίωμα τῆς πλείοψη φίας νὰ ἀναζητήση καὶ νὰ τιµω ρήση τοὺς ἑνόχους διά τὴν κο ταστροφήν, ὁπότε ὁ τόπος θὰ ἐμπλοκῆ εἰς τὴν Περιπότε ων τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ σώφρονες ὄνθρω ποι διαισθάνονται καὶ μοχθοῦν νὰ ὁποτρέψουν. ΗΒ ΕΛΛΑΣ Ἐν προκειμένω, κατέληγον οἱ ἴδιοι κύκλοι καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἡ λο- γικἡ δὲν κατέστη δυνατον νὰ ἑ- παναφέρη εἰς. τὴν τάξιν τοὺς το Ροξίας, σωτήριον µράλο/ δύνα- ται πλέον νὰ διαδραµατίση ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνησις, ἡ ὁποία ταχθεῖσα ἐγκαίρως καὶ σαφῶς ἐναντίον τῶν πραξ.κοπηματιῶν καὶ ὑπὲρ τῆς τοχείος ἐπανόδου τοῦ Προέδρου Μακαρίου, δὲν πρέπει νὸ δυστόση νὰ λόδη ἐγ- καίρως τὸ φραγγόλιον ἀνὰ χεῖ- ρας καὶ νὰ ἐπιδόλη τὴν τάξιν κατὰ τρόπον ὁριστικὸν καὶ µόνι- μον, δημιουργοῦσα ιωυτοχρόνως τὰς ὀνογκαίας συνθήκας ύιὰ τὴν ὀποκατόστασιν τοῦ Υόµου καὶ τῆς δηµοκρατικῆς τόξεω», Ἡ. Δέσποινα ζήτπσε συνγγνώµην ΑΘΗΝΑΙ, (Τοῦ. ἄνταπο- Ἡ οσύζυ- γος΄ τοῦ. πρὠην δικτάτορος Γ,. Παπαδοπούλου ' ἐπέστρε ψε' τὰς 750 χιλιάδας δραχ μῶν τὰς ὁποίας .κατηγο- ρεῖτο ὅτι κατεχράσθη ὃδι- αρκούσης τῆς συζυγικῆς τυραννίας. Ἡ ἰδία ἐζήτησε συγγνώ µην καὶ ἐδήλωσε µετάνοι αν δι ὅσα ἔπραξε «Θοη- θοῦσα τὸν σὐζυγόν της», Ξ ΠΑΝΟΣ -Κ, ΠΛΡΑΝΙΜΗ ΜΕ (Πλ ΤΡΟΝΟΚΡΛΤΟΙΝ ΤΗΝ ΒΥΤΛΜΙΛ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τοῦ χωρίου Βυζα κιά, ἐπισκεφθέντες τὰ νραφεῖα µας κστήγγειλαν ὅτι ἀπολυθεὶς ἐθνοφρουρόςσ, γνωστός διὰ τὰ αἰσθήμοτά του ὑπὲρ τῆς Κούν- τας, τροµοκρατεῖ μετὰ 4 ἄλλων ἀναρχικῶν στοιχείων τοὺς κατοί κους. Ὁ ἐν λόγῳ ἐθνοφοούοος καὶ οἱ φίλοι του κυκλοφορούν ἕνο- πλοι ἐπιθαίνοντς αὐτοκινήτου τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἰδικόν των, Σχεπικά στοιχεῖα εἴμεθα πρό- θυµοι νὰ ποραδώσωµεν εἰς τοίς ὁρμοδίους ἐφ᾽ ὅσον ἑνδιαφερ- θοῦν. --- Μὴ χειροτερο! Δε ντρέπεστς ὠ9)ς εἶσιε κοὶ ὀδελφόκια: θ4 ος δόλω πυπερι στὸ στόµο ἵνα (Τοῦ Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ} ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΑΜΙΕΣΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ᾿Ανακοινοῦται ἁρμοδίως ὅτι ἅπαντες οἱ ἀνήκοντες εἰς τὸς ἐπιστρατευμένας κλάσεις καὶ µἠ ὑπηρετοῦν τες εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Φρου ρὰν ἐντέλλονται, ὅπως πα ρουσιασθοῦν πάραυτα εἰς τὰς Ππλησιεστέρας Στρατι- ὠτικὰς ᾿Αρχάς, ἄλλως θὰ ὑποστοῦν τὰς ὑπὸ τοῦ Νό µου , προθλεποµένας «αὔστη 1 | ράς κυρώσεις.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
Ο Ιωαννίδης αιχμάλωτος του πλήθους 8p
Λύσις με πιστόλι στο κεφάλι δεν γίνεται 8p
ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 8p
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΕΠΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΑΤΟ 8p
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΜΑΤΑΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ 8p
Διερευνάται υπόθεσις εξυβρίσεως του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 8p
ΝΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΓΓΕΛΘΗ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 8p
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 7p
Αδελφικό μήνυμα αγάπης η ομιλία του κ.Λ.Καραμιχάλη Πολιτισμός 7p
Πολυεθνικαί εταιρείαι και το μέλλον μας 7p
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 3p
ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ 7p
«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΗΣ ΤΟ ΧΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΟΥ» 6p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 6p
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟ ΑΠΟΕΛ Αθλητισμός 5p
αθλητικο περισκοπιο 5p
Στα ίχνη της προϊστορικής Κυδωνίας της Κρήτης 4p
Πρεσβευτής της Χούντας αποκηρύσσει την Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν 3p
Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ 3p
Τρεις περιπτώσεις του ολέθρου Κυπριακό#Πολιτισμός 3p
Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθλητισμός#Γεωργία 2,7p
Η Ελλάς καλείται να δράση εγκαίρως 1p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 1p
Υπερκομματικόν Συμβούλιον διά την Κύπρον 1p
Ανησυχίαι διά την καθυστέρησιν σχηματισμού νέας Κυβερνήσεως 1p
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1p
ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ 1p