Back

Πονοκεφαλιάζει... του Μπόα!

λῶγ του «Τσάμπιονς ΜΥ όμως διαφορά Tapa ¢ δεν φαντάζεταιτο πῶς θα εἶναι αν. έρθει αυτή ῃ «ευλογημένη» μέρα ολλά... φέρνει σίην θύ ας της τις µεγάλες στιγμές του έζησε το καλοκᾶίρι Tou. 2009: Kal ard θέλει Ἰσυλά στόν να πλαν eau. Με µία σηµαϊτική Μέχρι όµως γα seit 7 γέα της προ- σπάθεια και μάθει και τον πρώτο Της αντίπα- Χο, θα πρέπει να κάνει αγώνα, δρόμου για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες, και προῦποθέσεις πού ἁπαπούνται για να δηλώ- σει πανέτοιµη: Κάποια απρόθητα προβλήμα- τα που δηµιούργήθηκαν και έφεραν µια ανα- στάτωση και ένα πονοκέφαλο, βλέπε πειθαρ- χικά παραπτώματα, Μποαβεντούρα Και Σολά- ϱί, σε συνδυασμό µε τα δώδεκα συμβόλαια που λήγουν και θα πρέπει να παρθούν οριστι- κές αποφάσεις για το Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν, όλα αυτά αναγκάζουν την ομάδα προγραμματισμού και τον ἰβάν Γιοβάνοβιτς γα µην χαλαρώνουν, να βρίσκονται συνδεδε- µέγοί στην πρίζα και... να ἀφήνοιν τους υπό- λοίπους να ασχολούνται με φιόστες και πανη- γύρια| Ta συμβάντα µε τους «Μπόα» και «Τάνο» έχουν στεναχωρήσει τον κόσµο και πρέπει να λήξουν το συντομότερα, Μόνο έτσι θα σταµα- «κλείνει τα μάτια. - αλιάζει... του «πό! τήσει και σ,θόρυβος, η πιο ληραμάμιοι καιτα πιθανά σενάρια στα ποδοσφαιρικά στέ- κια. Πιο σοβαρό παρουσιάζεται το παράπτωμα του Βραζιλιάνου που όχι µόνο τσαντίστηκε που αποκλείστηκε απὀ την απαστολή για τον αγώνα µε την Ομόνοια αλλά αρνήθηκε να µπει σε αυτήν µετά τα απρόσμενα περιστατι- κά γαστρεντερίτιδας (Πουρσαϊτίδης, Γκρι- τσιάροφ). Πολύ µεγάλο φάουλ και γιατί δεν πήγε στους πανηγυρισμούς στο σωματείο και στο γλέντι που ακολούθησε, βάζοντας ίσως πάνω απ’ όλα το εγώ και όχι την ομά- δαι Την Παρασκευή παρουσιάστηκε ενώπιον µελών της διοίκησης και έδειξε μετανιωμέ- γος όµως το θέµα της τιμωρίας του θα εξε- προνοείται από τους εσωτερικούς κανονι- σµούς. Και οι δυο παίκτες προπονούνται κα- γονικά µε την υπόλοιτη ομάδα. Όπως και να έχουν τα πράγματᾶ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε την µπάλα στην Διοίκηση και ανάμένει και αυτός να δει την τροπή που θα πάρει το όλο θέµα. Και αν στο μυαλό κά- ποιων πηγαίνει η περίπτωση διακοπής συµβο- λαίου, µε την περίπτωση του Σολάρι δεν τίθε- ται καν θέµα, µε του Μποαβεντούρα όμως όλα είναι πιθανά, αν και η εκτίµηση που υπάρ- χει είναι πως θα την «γλυτώσει» µε πρόστιμο, σαφώς πιο βαρύ! Και οι ὃυο ποδοσφαιριστές, όπως και αναμενόταν έμειναν Εκτός της απο- στολής από τον σηµερινό αγώνα µε την Ανόρ- θωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», ο ον ες η Μόα και Σολάρ:. ταστεί από την Διοίκηση στην συνεδρίατης Δευτέρας. ο Αργεντινός, όταν έµαθε πως ήταν εκτός 20άδας δεν - ακολούθησε το ειδικό πρό- γραµµα που του ζητήθηκε (όπως και ο Μποαβεντού- ρα) και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Αυ- τός όµως πήγε στους πανηγυρισμούς αλλά... δεν συμφωνεί πως υπέπεσε σε πειθαρχι- κό παράπτωμα. Του επιβλήθηκε πρόστι- μο 600 ευρώ που