Back

Η κρίση τώρα αρχίζει...

Όχι προπονητής-πρί- yee να έρθει στην μόνοια, αλλά προπο- νητής-αυτοκράτορας, την ἴδια τύχη µε όλους τους άλλους θα έχει. Η διαχρονική κατάρα που δέργει αυτό το σώμα- Ὁ.τείο και που θέλει κατα- Του ΑΝΤΡΟΥ ξμωμένους προπονητές ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ να αποτὐγχάγοῦν, ικα- ψούς ποδδσφαιριστές να ξεχνούν Τη µπόλα και διοικήθεὶς να τα θᾳ- λασσώνουν, συνεχίζεταί Ο Ντούσαν Μπάγεβας, λοιπόν, είχε το τέ- λος όλων τῶν άλλων. Ένας κατάξιωµένος προπονηϊής που έκαμε θαύματά όπου δούλε- Ψε, στην Ομόνοια καταποντίστηκε. Ούτε ο ἴδιος ξέρει πώς, οὖτε 6 ἴδιος Κατάλαβε ποια ήτὰν ἠ-απία, οὔτε κανένας στην Οµόνοία δέ- ρει τι συμβαίνει και πώς η ομάδα έφτασε σ᾿ αυτό το χά- As. [ea άλλη µια φορά, το Α.Β. Εκτίµησε σωστά τα πράγµα- τα. Είχε πει πως όταν δεν µπορεί κανείς να ξέρει την αἰ- Tia THe αρρώστειας, δεν µπορεί να βρει καιτο φάρμακο. Εκτός καὶ αν το ξέρει και το κρύβει Κάτω από το χαλί. Για να φτάσει µια ομάδα στα χόλια που έφτασε η Ομόνοια, τρεις είναι οι υπεύθυνοι: Η διοίκηση, οἱ ποδοσφαιριστές και οἱ προπονητές. Ο Μπάγεβας εἶναι δεδομένο πως απότυχε. Πήρε µια οµάδα στο -Ί από την κορυφή και την έφερε στο -Ί1δί Δεν ταίριαξε η χημεία µε την Ομόνοια Δεν ενέπνευσε τους ποδοσφαι: ριστές Λεν τον ήθελαν οἱ παίκτες Προπονη- τής που έφαγε µε το κουτόλι τα γήπεδα, που κέρδισε τίτλους, που θεωρήθηκε ὡς ο πιο Επι- τυχεµένος τεχνικός που πέρασε από την Ελλάδα, που αντιμετώπισε κρίσεις και φουρ- τούνες και ανταρσίες και τις ξεπέρασε, στην Ομόνοια σήκωσε τα χέρια! Στους εφτά µήνες που δούλεψε εδώ, η Ομόνοια δεν κατάφερε να παίξει ούτε ένα παιγνίδι ποδόσφαιρο της προκοπής, Ας αναλύσουν το φαινόμενο εἰδι- κοί επίτων µεταφυσικών φαινομένων! Οι ποδοσφαιριστές σέρνονται εδώ κα µή- γες στα γήπεδα. Αυτοεξευτελίζονται και εξευ- τελίζουν το σωματείο Και την ιστορία του. OL περισσότεροι είναι σκιές του εαυτού τους. Δεν μπορούν να ανταλλάξουν δυο µπαλιίές, να κάµουν ένα κόρνερ, να κτυπήσουν υποφερτά ένα φάουλ. Περπατούν στο γήπεδο, άψυχοι, :Η κρίση τώρα αρχίζει... ) AAEZMEYTA αδιάφοροι, χωρίς καµιά ανο- χή, Κακέκτυτιο ομάδας, Και η. διοίκηση Έχασε εντρλώς τον έλεγχο. Δεν διοι- κά, δεν υπάρχει. Απλώς αλ- λάζει τους προπονητές σαν πουκάμισα. Υπόσχεται, δεν εκπληρώνει τις υποσχέσεις της, βύθισε την Ομόνοια στα χρέη, παρακολουθεί µε τα χέρια ψηλά το διαι- τητικό όργιο σε βάρος του συλλόγου, δικαιώ- γει απόλυτα το ρητό «σφάξε µε αγά µου ν᾿ αγιάσω». Είναι διοίκηση-αόρατη! Αποκαμωμένος ο κόσµος, φεύγει απὀ τα γήπεδα γιατί δεν αντέχει τις συνεχείς ταπει- γώσεις, Είχαμε γράψει ότι η Όμόνοια χρειάζε- ται ριζικές τοµές, για να ορθοποδήσει και για να µην πάει η κρίση σε βάθος, Τομός στην πο- δοσφαιρική ομάδα, τοµές στο διοικητικό. Πρέπει να προσάρµοσθεί στα σύγχρονα Se- δοµένα του ποδοσφαίρου. Τίποτε δεν έγινε. Ἐμεινε στη δεκαετία του 1960. Οι ανταγωνιστές της κάνουν άλματα µπροστά καὶ η Ὀμόνοια άλματα προς τα πίσω. Έδιωξε τον Ντούσα Μπάγεβιας στη χειρό- τερη στιγµή. Ενώ αροέχει η διεκδίκηση της δεύπερης θέσης και η κατάκτηση του Κυπέλ- λαυ. Ενώ πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός της νέας σεζόν και της συµµετοχής στις ευ- Ρωπαϊκές διοργανώσεις. Μέχρι να έλθει νέος προπονητής να γνωρίσει το υπάρχον υλικό, να διαπιστώσει τις αδυναμίες, να φέρει παί- κτες {µε τι λεφτά) θα ξεκινήσουν οἱ υποχρεώ- σεις της νέας χρονιάς. Η ομάδα θα µπει απροετοίµαστῃ και στο Γιουρόπα Λιγκ και στο γέο πρωτάθλημα, Και η νέα χρονιά θᾳ πάει χαμένη. Και άντε πάλι τα ἴδια, Ἡ µεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της Οµό- γοιας δεν τέλειωσε, Τώρα ξεκίά και όπως δείχνουν τα πράγματα, τα χειρότερα έρχο- VTdt...