| YAPILMASI MUMKUNDUR Yazan: W.D. Busch Emniyet Miidtirff Is salimce yapilabilir. Isgiler islerini salimce yapabilirler, Yap1- lan kayitlar bunu gésteriyor. In- sanlarin yaptigi emniyet islerini gérmek igin su kayitlara baka- lm:— 1952 de 1951 inkinden daha | fazla kaza vardi. 1952 de 1951 den 201 daha fazla giin kaybedilmistir. En fena ay gegen Eyliil ay1 idi ki bu ayda 60 kaza olmustur. Hig birisi bu rakamlardan gurur duyamaz giinkii onlar kaybolan yevmiye, dikkatsizlik, sizi ve)! ihmalkarlik gésterir. | Biitiin amele selémet igin daha fazla seyler isitmeye ve konus- maya bagladigi giin kazalar azaldi. Ekimde 49, Kasimda 43 ve Aralikta da yalniz 20 kaza olmus- tur. Ocak ayinda adamlar daha emin ve dikkath isleyip kaza sayisi 16 ya diistii: Subat ayi isciler igin yeni bir emniyet ay oldu ve kazalar da yer yiiziinde 6 ve yer altinda 3 idi. Eyliil ayindaki 60 rakami 9 a diismiistii. Bu gésteriyor ki insanlar kazasiz isliyebilirler.Eger insanlar selamet hakkinda konusup_ diisiiniirlerse yakinda dyle zaman gelecek ki hi¢ bir kaza olmiyacak. Ocak ayinda kazasiz gegen 13, giin olmustu ve 13 giinde de en az bir kaza olmus. Subatta kazali 8 giin ve kazasiz 16 giin olmustur. |Bu daha iyidir. Eger adamlar kaza gecirmeksizin 16 giin isliye- bilirlerse isterlerse 24 giin de | igliyebilirler, bir ay da isliyebilir- |ler, hatta daha fazla. Her isci kendi giftini kazasiz | isliyecegi giin C.M.C. emniyette olacaktir, Bunu yapmak gii¢ olmiyacaktir. Bu biiyiik bir igs olmiyacaktir, Bir adamin yapa- νεο bir ig olacaktur. is) Kendi kendisini salim tutmak heradamin borcudur. Yapilmasi miimkiindiir. Fakat her giin, her sift, her hafta ve her ay yapilma- lidir. Selamet bir nevi diisiiniis ve ig yoludur. En dogru ος γα ώς ‘de :