ο τν πο ee ΚΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΔΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΟΣΗΣ YAZ KAMPINDAKi YUZME HAVUZU iNSA EDILIRKEN Photo by : D. A. Green. Left to Right : Michael E. Tsaoushis (foreman), Costas ‘Theodosiou, Apostolos Paraskeva, Yiannis Aristidou, Christos Stavrou, Argyros Karapiperi.