ο ΞΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ το ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ O.A.2.K.M.E. Μὲ τὴν νίκη του ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων Λεύκας (16--14 καὶ 15—7), στὸν τελικὸ ἀγῶνα ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Λεύκα τὶς 16 Μαΐου, ὁ Ξερὸς κατέκτησε τὸ κύπελλο τοῦ πρωταθλήμα- τος πετοσφαίρας τῆς Ο.Α.Σ. Κ.Μ.Ε., στὸ ὁποῖο ἔλαβαν µέρος οἱ ἐννέα µας σύλλογοι. Τὸ πρῶ- τάθληµα, τὸ ὁποῖο «προκήρυξε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς O.A.2.K.M.E., ἦταν τὸ πρῶτο ποὺ ὠργανώθηκε γιὰ τὴν πετό- σφαιρα μεταξὺ τῶν Συλλόγων. Γιὰ νὰ προκριθοῦν στὰ τελικἀ οἱ Έλληνες Λεύκας ἐπεβλήθη- καν τοῦ Παλαιοῦ Καλοῦ Χωρίου μὲ 15---5 καὶ 16--ἱ4 στὶς 9 Μαΐου στὴν Λεύκα, κι ὁ Ζερὸς ἐνίκησε τὴν ἴδια ἡμέρα στὸ ΖΞερὸ τὸ Νέον Καλὸν Χωρίον μὲ 15--4 καὶ 15--11. Τὸ κὐπέλλον θὰ ἀπονεμηθῆ στὸν ἀρχηγὸ τῆς ὁμάδος 2εροῦ ἀργότερα. Σύνθεσις ὁμάδος Ζεροῦ: Λου- Κῆς Χριστοδούλου, Τάκης Κα- πσιάµης, Κώστας ᾿Αγαθοκλέους (Ἀρχηγός), ᾿Ονησίφορος Χρί- στου, ᾿Ανδρέας Γεωργίου, Γιαν- νάκης Χριστοδουλίδης. Σύνθεσις ὁμάδος Ελλήνων Λεύκας: ᾿Αδόλφος Ζάκος, Χρι- στόδουλος Λευκάτης, ᾿Ανδρέας Πολυβίου (Αρχηγός), Γεώργιος Γεωργιάδης, Μίκης Πασχάλης, MiyanA Ὑωμᾶς.