ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ Μόλις συμπλήρωσε τὴν µόρ- φωσί του µέσης παιδείας τὸ 1922 —tpia χρόνια στὴν Σχολὴ Μι- τσῆ στὴν Λεμύθου κι ἕνα χρόνο στὴν ᾽Αγγλικὴ Σχολὴ Λευκώ- σίας͵ ὁ κ. Δημοσθένης Κυριάκου διορίστηκε προσωρινὸς ὑπάλ- ληλος στὸ Δασονομεῖο γιὰ ἕξη μῆνε, Τὸ 1923 προσλήφθηκε ἀπὸ τὴν Εταιρεία ὡς διερμηνέας Κι ἀποθηκάριος στὸ Μεταλλεῖο Σκουριωτίσσης καὶ τὸν ἴδιο χρόνο προσάχθηκε εἰς μηνιαῖον ὑπάλληλο. Μετὰ δύο χρόνια διορίστηκε βοηθὸς χωρομέτρης καὶ γραμματεὺς γιὰ τὶς ἐργολα- βίες, στὴν ὁποία θέσι ὑπηρέτησε ἕως τὸ 1934, ὅτε μετατέθηκε ] στὸ Μεταλλεῖο Μαυροβουνίου ὡς ὑπεύθυνος γιὰ τὸν ὑπολογ]- σμὸ τῆς ἐργασίας σ’ ὅλες τὶς ἐργολαβίες ὑπογείως. Τὸ 1936 προάχθηκε στὴν θέσι ὑπεύθυνου γραμμµατέως στὸ γραφεῖον ἐργο- λαβιῶν τοῦ µεταλλείου, τὴν ὁποία θέσι κατέχει ἕως σήµερα. Ὁ Δημοσθένης νυμφεύθηκε τὸ 1935 καὶ τώρα εἶναι ὁ ὑπερή- φανος πατέρας πέντε παιδιῶν--- τεσσάρων θυγατέρων κι ἑνὸς υἱοῦ. 'Η μεγαλύτερη κόρη του κι ὁ γυιός του φοιτοῦν στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο. Διαμένει στὴν Κατύδατα μὲ τὴν γυναϊκά του καὶ τ’ ἄλλα µέλη τῆς οἶκο- γενείας του. MINE SURFACE Phots by: A. Panayides Mr. DEMOSTHENIS KYRIACOU